id labor Valdkond VK sort Paneel P kood Analüüsi nimetus A kood Kehtiv Kehtiv lõpp Tellitav Vahendatav T lühend Kasutatav nimetus T Nimetus Vastuskood T Ühik Labor ühik Seade Diagnostikumi_tootja Sort Risttabel id algandmed Loinc # Component Property Time Aspects System Scale Method Ex UCUM Units Ex Units %99+ Common Tests Class Long Common Name Short Name Type Order/Obs Doc/Section Ext 63 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga a1178 JAH JAH EI B-CBC-5Diff Hemogramm 5-osalise leukogrammiga Hemogramm viieosalise leukogrammiga Paneel Sysmex XT-1800i 4 EI/Paneel 12 57021-8 CBC W Auto Differential panel - Pt Bld Qn PANEL.HEM/BC CBC W Auto Differential panel in Blood CBC W Auto Diff Bld 1 Order 64 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga a1178 WBC a2034 JAH EI EI B-WBC WBC Leukotsüüdid QN E9/L Sysmex XT-1800i 10 JAH/Võrreld 2 6690-2 Leukocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Leukocytes [#/volume] in Blood by Automated count WBC # Bld Auto 1 Observation 65 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga a1178 RBC a2035 JAH EI EI B-RBC RBC Erütrotsüüdid QN E12/L Sysmex XT-1800i 11 JAH/Võrreld 3 789-8 Erythrocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*6/uL 10^12/L;million/mm3 2,22% HEM/BC Erythrocytes [#/volume] in Blood by Automated count RBC # Bld Auto 1 Observation 66 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga a1178 Hb a2041 JAH EI EI B-Hb Hb Hemoglobiin QN g/L Sysmex XT-1800i 12 JAH/Võrreld 4 718-7 Hemoglobin MCnc Pt Bld Qn g/dL 2,32% HEM/BC Hemoglobin [Mass/volume] in Blood Hgb Bld-mCnc 1 Both 67 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga a1178 Hct a2042 JAH EI EI B-Hct Hct Hematokrit QN % Sysmex XT-1800i 13 JAH/Võrreld 5 4544-3 Hematocrit VFr Pt Bld Qn Automated count % HEM/BC Hematocrit [Volume Fraction] of Blood by Automated count Hct VFr Bld Auto 1 Both 68 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga a1178 MCV a2036 JAH EI EI B-MCV MCV Erütrotsüütide keskmine maht QN fL Sysmex XT-1800i 14 JAH/Võrreld 6 787-2 Erythrocyte mean corpuscular volume EntVol Pt RBC Qn Automated count fL fL HEM/BC Erythrocyte mean corpuscular volume [Entitic volume] by Automated count MCV RBC Auto 1 Observation 69 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga a1178 MCH a2037 JAH EI EI B-MCH MCH Keskmine hemoglobiin erütrotsüüdis QN pg Sysmex XT-1800i 15 JAH/Võrreld 7 785-6 Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin EntMass Pt RBC Qn Automated count pg pg 2,22% HEM/BC Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin [Entitic mass] by Automated count MCH RBC Qn Auto 1 Observation 70 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga a1178 MCHC a2038 JAH EI EI B-MCHC MCHC Keskmine hemoglobiini kontsentratsioon erütrotsüüdis QN g/L Sysmex XT-1800i 16 JAH/Võrreld 8 786-4 Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin concentration MCnc Pt RBC Qn Automated count g/dL 2,22% HEM/BC Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin concentration [Mass/volume] by Automated count MCHC RBC Auto-mCnc 1 Observation 71 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga a1178 RDW-CV a2039 JAH EI EI B-RDW-CV RDW-CV Erütrotsüütide suurusjaotuvus QN % Sysmex XT-1800i 17 JAH/Võrreld 9 788-0 Erythrocyte distribution width Ratio Pt RBC Qn Automated count % % HEM/BC Erythrocyte distribution width [Ratio] by Automated count RDW RBC Auto-Rto 1 Observation 72 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga a1178 RDW-SD a2040 JAH EI EI B-RDW-SD RDW-SD Erütrotsüütide suurusjaotuvus QN fL Sysmex XT-1800i 18 JAH/Võrreld 10 21000-5 Erythrocyte distribution width EntVol Pt RBC Qn Automated count fL fL HEM/BC Erythrocyte distribution width [Entitic volume] by Automated count RDW RBC Auto 1 Observation 73 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga a1178 Plt a2043 JAH EI EI B-Plt Plt Trombotsüüdid QN E9/L Sysmex XT-1800i 19 JAH/Võrreld 11 777-3 Platelets NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Platelets [#/volume] in Blood by Automated count Platelet # Bld Auto 1 Observation 74 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga a1178 Eo% a2052 JAH EI EI B-Eo% Eo% Eosinofiilide suhtarv QN % Sysmex XT-1800i 20 JAH/Võrreld 23 713-8 Eosinophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Eosinophils/100 leukocytes in Blood by Automated count Eosinophil NFr Bld Auto 1 Observation 75 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga a1178 Baso% a2053 JAH EI EI B-Baso% Baso% Basofiilide suhtarv QN % Sysmex XT-1800i 21 JAH/Võrreld 24 706-2 Basophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Basophils/100 leukocytes in Blood by Automated count Basophils NFr Bld Auto 1 Observation 76 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga a1178 Mono% a2051 JAH EI EI B-Mono% Mono% Monotsüütide suhtarv QN % Sysmex XT-1800i 22 JAH/Võrreld 25 5905-5 Monocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Monocytes/100 leukocytes in Blood by Automated count Monocytes NFr Bld Auto 1 Observation 77 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga a1178 Lymph% a2050 JAH EI EI B-Lymph% Lymph% Lümfotsüütide suhtarv QN % Sysmex XT-1800i 23 JAH/Võrreld 26 736-9 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Blood by Automated count Lymphocytes NFr Bld Auto 1 Observation 78 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga a1178 Neut% a2049 JAH EI EI B-Neut% Neut% Neutrofiilide suhtarv QN % Sysmex XT-1800i 26 JAH/Võrreld 27 770-8 Neutrophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % 1,03% HEM/BC Neutrophils/100 leukocytes in Blood by Automated count Neutrophils NFr Bld Auto 1 Observation 79 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga a1178 Eo a2057 JAH EI EI B-Eo# Eo Eosinofiilide arv QN E9/L Sysmex XT-1800i 29 JAH/Võrreld 28 711-2 Eosinophils NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 0,03% HEM/BC Eosinophils [#/volume] in Blood by Automated count Eosinophil # Bld Auto 1 Both 80 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga a1178 Baso a2058 JAH EI EI B-Baso# Baso Basofiilide arv QN E9/L Sysmex XT-1800i 30 JAH/Võrreld 29 704-7 Basophils NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 0,76% HEM/BC Basophils [#/volume] in Blood by Automated count Basophils # Bld Auto 1 Observation 81 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga a1178 Mono a2056 JAH EI EI B-Mono# Mono Monotsüütide arv QN E9/L Sysmex XT-1800i 31 JAH/Võrreld 30 742-7 Monocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Monocytes [#/volume] in Blood by Automated count Monocytes # Bld Auto 1 Observation 82 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga a1178 Lymph a2055 JAH EI EI B-Lymph# Lymph Lümfotsüütide arv QN E9/L Sysmex XT-1800i 32 JAH/Võrreld 31 731-0 Lymphocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 0,28% HEM/BC Lymphocytes [#/volume] in Blood by Automated count Lymphocytes # Bld Auto 1 Observation 83 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga a1178 Neut a2054 JAH EI EI B-Neut# Neut Neutrofiilide arv QN E9/L Sysmex XT-1800i 35 JAH/Võrreld 32 751-8 Neutrophils NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Neutrophils [#/volume] in Blood by Automated count Neutrophils # Bld Auto 1 Observation 84 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga a1178 PDW a2044 JAH EI EI B-PDW PDW Trombotsüütide suurusjaotuvus QN fL Sysmex XT-1800i 38 JAH/Võrreld 35 32207-3 Platelet distribution width EntVol Pt Bld Qn Automated count fL femtoliters HEM/BC Platelet distribution width [Entitic volume] in Blood by Automated count PDW Bld Auto 1 Observation 85 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga a1178 MPV a2045 JAH EI EI B-MPV MPV Trombotsüütide keskmine maht QN fL Sysmex XT-1800i 40 JAH/Võrreld 36 32623-1 Platelet mean volume EntVol Pt Bld Qn Automated count fL fL HEM/BC Platelet mean volume [Entitic volume] in Blood by Automated count PMV Bld Auto 1 Observation 86 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga a1178 LCR a2046 JAH EI EI B-LCR LCR Trombotsüütide suurte vormide suhtarv QN % Sysmex XT-1800i 41 JAH/Võrreld 37 48386-7 Platelets.large/Platelets NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Platelets Large/Platelets in Blood by Automated count Lg Platelets/Platelet NFr Bld Auto 1 Observation 87 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga a1178 Pct a2047 JAH EI EI B-Pct Pct Trombokrit QN % Sysmex XT-1800i 42 JAH/Võrreld 2114 51637-7 Plateletocrit VFr Pt Bld Qn HEM/BC Plateletocrit [Volume Fraction] in Blood Plateletocrit VFr Bld 1 Observation 2 HE 1 Settekiirus a2031 JAH JAH EI B-ESR Settekiirus Erütrotsüütide settekiirus QN mm/h 146 JAH/Võrreld 106 4537-7 Erythrocyte sedimentation rate Vel Pt Bld Qn Westergren mm/h mm/hr 0,03% HEM/BC Erythrocyte sedimentation rate by Westergren method ESR Bld Qn Westrgrn 1 Both 249 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a5243 JAH JAH EI aB-ABB panel Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres Happe-aluse tasakaalu uuring arteriaalses veres Paneel Rapidpoint 500 1 JAH 1248 24336-0 Gas panel - Pt BldA Qn 0,01% PANEL.CHEM Gas panel in Arterial blood Gas Pnl BldA 1 Order 250 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres; Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres; Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres; Happe-aluse tasakaal venoosses veres a5243; a5245; a5246; a5244 Kehatemperatuur a5018 JAH EI EI Pt-t Kehatemperatuur Patsiendi kehatemperatuur QN C RapidPoint 500 3 JAH 1249 8329-5 Body temperature Temp Pt Core Qn BDYTMP.MOLEC Body temperature - Core Bdy temp Core 2 252 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres; Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres; Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres; Happe-aluse tasakaal venoosses veres a5243; a5245; a5246; a5244 FiO2 a5019 JAH EI EI FiO2 FiO2 Hapniku osakaal sissehingatavas õhus QN % Rapidpoint 500 4 JAH 1250 19994-3 Oxygen/Inspired gas setting VFr Pt Ventilator Qn % % 0,01% PULM Oxygen/Inspired gas setting [Volume Fraction] Ventilator O2/Inspired gas setting VFr Vent 2 251 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a5243 pH a47 JAH EI EI aB-pH pH pH arteriaalses veres QN Rapidpoint 500 5 JAH 1251 2744-1 pH LsCnc Pt BldA Qn [pH] 0,08% CHEM pH of Arterial blood pH BldA 1 Both 253 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a5243 pCO2 a48 JAH EI EI aB-pCO2 pCO2 Süsinikdioksiidi osarõhk arteriaalses veres QN mmHg Rapidpoint 500 6 JAH 1252 2019-8 Carbon dioxide PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg 0,05% CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] in Arterial blood pCO2 BldA 1 Both 254 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a5243 pO2 a51 JAH EI EI aB-pO2 pO2 Hapniku osarõhk arteriaalses veres QN mmHg Rapidpoint 500 8 JAH 1253 2703-7 Oxygen PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg 0,07% CHEM Oxygen [Partial pressure] in Arterial blood pO2 BldA 1 Both 255 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a5243 sO2 a5055 JAH EI EI aB-sO2 sO2 Hapnikuga küllastatus arteriaalses veres QN % Rapidpoint 500 9 JAH 1254 2708-6 Oxygen saturation MFr Pt BldA Qn % % 0,02% CHEM Oxygen saturation in Arterial blood SaO2% BldA 1 Observation 256 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a5243 Oksühemoglobiin a5056 JAH EI EI aB-O2Hb Oksühemoglobiin Oksühemoglobiin arteriaalses veres QN % Rapidpoint 500 11 JAH 1255 2714-4 Oxyhemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldA Qn % % CHEM Fractional oxyhemoglobin in Arterial blood OxyHgb MFr BldA 1 Observation 257 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a5243 Redutseeritud hemoglobiin a5034 JAH EI EI aB-RHb Redutseeritud hemoglobiin Redutseeritud hemoglobiin arteriaalses veres QN % Rapidpoint 500 12 JAH 1256 19225-2 Deoxyhemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldA Qn % % HEM/BC Deoxyhemoglobin/Hemoglobin.total in Arterial blood DO-Hgb MFr BldA 1 Observation 258 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a5243 pH (t) a5064 JAH EI EI aB-pHt pH (t) pH (kehatemperatuuri järgi kohandatud) arteriaalses veres QN Rapidpoint 500 13 JAH 1257 33254-4 pH^^adjusted to patients actual temperature LsCnc Pt BldA Qn [pH] 0,01% CHEM pH of Arterial blood adjusted to patients actual temperature pH temp adj BldA 1 Observation 259 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a5243 pCO2 (t) a5063 JAH EI EI aB-pCO2t pCO2 (t) Süsinikdioksiidi osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) arteriaalses veres QN mmHg Rapidpoint 500 14 JAH 1258 32771-8 Carbon dioxide^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Arterial blood pCO2 temp adj BldA 1 Observation 260 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a5243 pO2 (t) a5039 JAH EI EI aB-pO2t pO2 (t) Hapniku osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) arteriaalses veres QN mmHg Rapidpoint 500 15 JAH 1259 19255-9 Oxygen^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Oxygen [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Arterial blood pO2 temp adj BldA 1 Observation 261 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a5243 O2 a5031 JAH EI EI aB-O2 O2 Hapnik arteriaalses veres QN Vol% Rapidpoint 500 16 JAH 1260 59274-1 Oxygen content VFr Pt BldA Qn Calculated mL/dL CHEM Oxygen content in Arterial blood by calculation O2 Ct VFr BldA Calc 1 Observation 262 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a5243 pO2 (sO2 50%) a5028 JAH EI EI aB-p50 pO2 (sO2 50%) Hapniku osarõhk (küllastatus hapnikuga 50%) arteriaalses veres QN mmHg Rapidpoint 500 17 JAH 1261 19214-6 Oxygen^^saturation adjusted to 0.5 PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Oxygen [Partial pressure] saturation adjusted to 0.5 in Arterial blood pO2 satn adj to 0.5 BldA 1 Observation 264 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a5243 Shunt a5071 JAH EI EI aB-Shunt Shunt Füsioloogiline shunt arteriaalses veres QN % Rapidpoint 500 18 JAH 1262 72326-2 Functional shunt volume VFr Pt BldA Qn % % HEMODYN.MOLEC Arterial blood Functional shunt volume BldA Fshunt vol VFr 2 Observation 22,0427 263 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a5243 Shunt (t) a5075 JAH EI EI aB-Shuntt Shunt (t) Füsioloogiline shunt (kehatemperatuuri järgi kohandatud) arteriaalses veres QN % Rapidpoint 500 19 JAH 1263 72325-4 Functional shunt volume^^adjusted to patients actual temperature VFr Pt BldA Qn % % HEMODYN.MOLEC Arterial blood Functional shunt volume adjusted to patients actual temperature BldA Fshunt vol temp adj VFr 2 Observation 22,0427 265 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a5243 AaDpO2 a5045 JAH EI EI aB-AaDpO2 AaDpO2 Alveolaarse õhu ja arteriaalse vere hapniku osarõhkude vahe QN mmHg Rapidpoint 500 20 JAH 1264 19991-9 Oxygen.alveolar - arterial PPresDiff Pt Respiratory system Qn mm[Hg] mm Hg PULM Oxygen.alveolar - arterial [Partial pressure difference] Respiratory system O2 alv-art PPresDiff Respiratory 2 266 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a5243 AaDpO2 (t) a5072 JAH EI EI aB-AaDpO2t AaDpO2 (t) Alveolaarse õhu ja arteriaalse vere hapniku osarõhkude vahe (kehatemperatuuri järgi kohandatud) QN mmHg Rapidpoint 500 21 JAH 1265 53809-0 Oxygen.alveolar - arterial^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt Respiratory system Qn mm[Hg] mm Hg PULM Oxygen.alveolar - arterial [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature Respiratory system O2 alv-art temp adj Respiratory 2 Both 267 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a5243 pO2/FiO2 a5074 JAH EI EI aB-pO2/FiO2 pO2/FiO2 Arteriaalse vere ja sissehingatava õhu hapniku osarõhkude suhe QN mmHg Rapidpoint 500 22 JAH 1266 50984-4 Horowitz index Ratio Pt BldA+Inhl gas Qn mm[Hg] mmHg CHEM Horowitz index in Arterial blood Horowitz index BldA+IhG-Rto 1 Both 268 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a5243 pO2 (t)/FiO2 a5073 JAH EI EI aB-pO2t/FiO2 pO2 (t)/FiO2 Arteriaalse vere ja sissehingatavaõhu hapniku osarõhkude suhe (kehatemperatuuri järgi kohandatud) QN mmHg Rapidpoint 500 24 JAH 1267 50989-3 Horowitz index^^adjusted to patients actual temperature Ratio Pt BldA+Inhl gas Qn mm[Hg] mmHg CHEM Horowitz index adjusted to patients actual temperature in Arterial blood Horowitz index temp adj BldA+IhG-Rto 1 Both 269 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a5243 BE a50 JAH EI EI aB-BE BE Aluste liig arteriaalses veres QN mmol/L Rapidpoint 500 26 JAH 1268 1925-7 Base excess SCnc Pt BldA Qn mmol/L mmol/L 0,04% CHEM Base excess in Arterial blood Base excess BldA-sCnc 1 Observation 270 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres; Happe-aluse tasakaal venoosses veres a5243; a5244 Anioonide vahe a5027 JAH EI EI AnionGap (K+) Anioonide vahe Anioonide vahe QN mmol/L Rapidpoint 500 29 JAH 1271 1863-0 Anion gap 4 SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 0,03% CHEM Anion gap 4 in Serum or Plasma Anion Gap4 SerPl-sCnc 1 Observation 271 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a5243 Vesinikkarbonaat a5208 JAH EI EI aP-HCO3 Vesinikkarbonaat Vesinikkarbonaat arteriaalses plasmas QN mmol/L Rapidpoint 500 30 JAH 1273 1960-4 Bicarbonate SCnc Pt BldA Qn mmol/L mmol/L 0,05% CHEM Bicarbonate [Moles/volume] in Arterial blood HCO3 BldA-sCnc 1 Both 272 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a5243 Laktaat a1797 JAH EI EI aP-Lac Laktaat Laktaat arteriaalses plasmas QN mmol/L Rapidpoint 500 34 JAH 1279 2518-9 Lactate SCnc Pt BldA Qn mmol/L mmol/L 0,00% CHEM Lactate [Moles/volume] in Arterial blood Lactate BldA-sCnc 1 Both 246 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres a5244 JAH JAH EI vB-ABB panel Happe-aluse tasakaal venoosses veres Happe-aluse tasakaalu uuring venoosses veres Paneel Rapidpoint 500 35 JAH 1280 24339-4 Gas panel - Pt BldV Qn PANEL.CHEM Gas panel in Venous blood Gas Pnl BldV 1 Order 281 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres a5244 pH a5061 JAH EI EI vB-pH pH pH venoosses veres QN Rapidpoint 500 37 JAH 1281 2746-6 pH LsCnc Pt BldV Qn [pH] 0,01% CHEM pH of Venous blood pH BldV 1 Both 282 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres a5244 pCO2 a5047 JAH EI EI vB-pCO2 pCO2 Süsinikdioksiidi osarõhk venoosses veres QN mmHg Rapidpoint 500 38 JAH 1282 2021-4 Carbon dioxide PPres Pt BldV Qn mm[Hg] mm Hg 0,01% CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] in Venous blood pCO2 BldV 1 Both 283 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres a5244 pO2 a5054 JAH EI EI vB-pO2 pO2 Hapniku osarõhk venoosses veres QN mmHg Rapidpoint 500 39 JAH 1283 2705-2 Oxygen PPres Pt BldV Qn mm[Hg] mm Hg 0,00% CHEM Oxygen [Partial pressure] in Venous blood pO2 BldV 1 Both 284 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres a5244 sO2 a5255 JAH EI EI vB-sO2 sO2 Hapnikuga küllastatus venoosses veres QN % Rapidpoint 500 40 JAH 1284 2711-0 Oxygen saturation MFr Pt BldV Qn % %; Meas% HEMODYN.MOLEC Oxygen saturation in Venous blood SaO2% BldV 2 285 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres a5244 Oksühemoglobiin a5059 JAH EI EI vB-O2Hb Oksühemoglobiin Oksühemoglobiin venoosses veres QN % Rapidpoint 500 41 JAH 1285 2716-9 Oxyhemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldV Qn % % CHEM Fractional oxyhemoglobin in Venous blood OxyHgb MFr BldV 1 Observation 286 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres a5244 Redutseeritud hemoglobiin a5058 JAH EI EI vB-RHb Redutseeritud hemoglobiin Redutseeritud hemoglobiin venoosses veres QN % Rapidpoint 500 42 JAH 1286 19227-8 Deoxyhemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldV Qn % % HEM/BC Deoxyhemoglobin/Hemoglobin.total in Venous blood DO-Hgb MFr BldV 1 Observation 287 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres a5244 pH (t) a5068 JAH EI EI vB-pHt pH (t) pH (kehatemperatuuri järgi kohandatud) venoosses veres QN Rapidpoint 500 43 JAH 1287 39486-6 pH^^adjusted to patients actual temperature LsCnc Pt BldV Qn [pH] CHEM pH of Venous blood adjusted to patients actual temperature pH temp adj BldV 1 Observation 288 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres a5244 pCO2 (t) a5042 JAH EI EI vB-pCO2t pCO2 (t) Süsinikdioksiidi osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) venoosses veres QN mmHg Rapidpoint 500 44 JAH 1288 40619-9 Carbon dioxide^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldV Qn mm[Hg] CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Venous blood pCO2 temp adj BldV 1 Observation 289 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres a5244 pO2 (t) a5041 JAH EI EI vB-pO2t pO2 (t) Hapniku osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) venoosses veres QN mmHg Rapidpoint 500 45 JAH 1289 19258-3 Oxygen^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldV Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Oxygen [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Venous blood pO2 temp adj BldV 1 Observation 290 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres a5244 O2 a5033 JAH EI EI vB-O2 O2 Hapnik venoosses veres QN Vol% Rapidpoint 500 46 JAH 1290 60841-4 Oxygen content VFr Pt BldV Qn Calculated mL/dL ml/dl CHEM Oxygen content in Venous blood by calculation O2 Ct VFr BldV Calc 1 11,3891 291 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres a5244 pO2 (sO2 50%) a5030 JAH EI EI vB-p50 pO2 (sO2 50%) Hapniku osarõhk (küllastatus hapnikuga 50%) venoosses veres QN mmHg Rapidpoint 500 47 JAH 1291 19216-1 Oxygen^^saturation adjusted to 0.5 PPres Pt BldV Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Oxygen [Partial pressure] saturation adjusted to 0.5 in Venous blood pO2 satn adj to 0.5 BldV 1 Observation 292 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres a5244 BE a5044 JAH EI EI vB-BE BE Aluste liig venoosses veres QN mmol/L Rapidpoint 500 48 JAH 1292 1927-3 Base excess SCnc Pt BldV Qn mmol/L mmol/L 0,01% CHEM Base excess in Venous blood Base excess BldV-sCnc 1 Observation 293 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres a5244 Vesinikkarbonaat a5209 JAH EI EI vP-HCO3 Vesinikkarbonaat Vesinikkarbonaat plasmas QN mmol/L Rapidpoint 500 51 JAH 1272 1963-8 Bicarbonate SCnc Pt Ser Qn mmol/L mmol/L CHEM Bicarbonate [Moles/volume] in Serum HCO3 Ser-sCnc 1 Both 294 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres a5244 Laktaat a1777 JAH EI EI vP-Lac Laktaat Laktaat venoosses plasmas QN mmol/L Rapidpoint 500 55 JAH 1297 2519-7 Lactate SCnc Pt BldV Qn mmol/L mmol/L CHEM Lactate [Moles/volume] in Venous blood Lactate BldV-sCnc 1 Both 247 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres a5246 JAH JAH EI mvB-ABB panel Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres Happe-aluse tasakaalu uuring segunenud venoosses veres Paneel Rapidpoint 500 56 JAH 1298 51973-6 Gas panel - Pt BldMV Qn PANEL.CHEM Gas panel in Mixed venous blood Gas Pnl BldMV 1 Order 313 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres a5246 pH a2178 JAH EI EI mvB-pH pH pH segunenud venoosses veres QN Rapidpoint 500 57 JAH 1299 19213-8 pH LsCnc Pt BldMV Qn [pH] CHEM pH of Mixed venous blood pH BldMV 1 Both 314 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres a5246 pCO2 a2102 JAH EI EI mvB-pCO2 pCO2 Süsinikdioksiidi osarõhk segunenud venoosses veres QN mmHg Rapidpoint 500 58 JAH 1300 19212-0 Carbon dioxide PPres Pt BldMV Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] in Mixed venous blood pCO2 BldMV 1 Both 315 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres a5246 pO2 a5153 JAH EI EI mvB-pO2 pO2 Hapniku osarõhk segunenud venoosses veres QN mmHg Rapidpoint 500 60 JAH 1301 19211-2 Oxygen PPres Pt BldMV Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Oxygen [Partial pressure] in Mixed venous blood pO2 BldMV 1 Both 316 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres a5246 sO2 a5155 JAH EI EI mvB-sO2 sO2 Hapnikuga küllastatus segunenud venoosses veres QN % Rapidpoint 500 61 JAH 1302 19224-5 Oxygen saturation MFr Pt BldMV Qn % % HEMODYN.MOLEC Oxygen saturation in Mixed venous blood SaO2% BldMV 2 317 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres a5246 Oksühemoglobiin a5156 JAH EI EI mvB-O2Hb Oksühemoglobiin Oksühemoglobiin segunenud venoosses veres QN % Rapidpoint 500 63 JAH 1303 34969-6 Oxyhemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldMV Qn % % of tot CHEM Fractional oxyhemoglobin in Mixed venous blood OxyHgb MFr BldMV 1 Observation 318 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres a5246 pH (t) a2104 JAH EI EI mvB-pHt pH (t) pH (kehatemperatuuri järgi kohandatud) segunenud venoosses veres QN Rapidpoint 500 65 JAH 1304 50980-2 pH^^adjusted to patients actual temperature LsCnc Pt BldMV Qn [pH] CHEM pH of Mixed venous blood adjusted to patients actual temperature pH temp adj BldMV 1 Both 319 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres a5246 pCO2 (t) a2177 JAH EI EI mvB-pCO2t pCO2 (t) Süsinikdioksiidi osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) segunenud venoosses veres QN mmHg Rapidpoint 500 66 JAH 1305 50981-0 Carbon dioxide^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldMV Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Mixed venous blood pCO2 temp adj BldMV 1 Both 320 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres a5246 pO2 (t) a5162 JAH EI EI mvB-pO2t pO2 (t) Hapniku osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) segunenud venoosses veres QN mmHg Rapidpoint 500 67 JAH 1306 19257-5 Oxygen^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldMV Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Oxygen [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Mixed venous blood pO2 temp adj BldMV 1 Observation 11,3891 321 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres a5246 O2 a2173 JAH EI EI mvB-O2 O2 Hapnik segunenud venoosses veres QN Vol% Rapidpoint 500 68 JAH 1307 64798-2 Oxygen content VFr Pt BldMV Qn Calculated mL/dL ml/dl CHEM Oxygen content in Mixed venous blood by calculation O2 Ct VFr BldMV Calc 1 Observation 11,3891 322 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres a5246 BE a2174 JAH EI EI mvB-BE BE Aluste liig segunenud venoosses veres QN mmol/L Rapidpoint 500 72 JAH 1311 19234-4 Base excess SCnc Pt BldMV Qn mmol/L mmol/L CHEM Base excess in Mixed venous blood Base excess BldMV-sCnc 1 Observation 323 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres a5246 Vesinikkarbonaat a2199 JAH EI EI mvP-HCO3 Vesinikkarbonaat Vesinikkarbonaat segatud venosses plasmas QN mmol/L Rapidpoint 500 75 JAH 2717 19229-4 Bicarbonate SCnc Pt BldMV Qn mmol/L mmol/L CHEM Bicarbonate [Moles/volume] in Mixed venous blood HCO3 BldMV-sCnc 1 Both 11,3891 248 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres a5245 JAH JAH EI cB-ABB panel Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres Happe-aluse tasakaalu uuring kapillaarses veres Paneel Rapidpoint 500 78 JAH 1318 24337-8 Gas panel - Pt BldC Qn PANEL.CHEM Gas panel in Capillary blood Gas Pnl BldC 1 Order 295 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres a5245 pH a5060 JAH EI EI cB-pH pH pH kapillaarses veres QN Rapidpoint 500 79 JAH 1322 2745-8 pH LsCnc Pt BldC Qn [pH] 0,00% CHEM pH of Capillary blood pH BldC 1 Both 296 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres a5245 pCO2 a5046 JAH EI EI cB-pCO2 pCO2 Süsinikdioksiidi osarõhk kapillaarses veres QN mmHg Rapidpoint 500 80 JAH 1323 2020-6 Carbon dioxide PPres Pt BldC Qn mm[Hg] mm Hg 0,00% CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] in Capillary blood pCO2 BldC 1 Both 297 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres a5245 pO2 a5053 JAH EI EI cB-pO2 pO2 Hapniku osarõhk kapillaarses veres QN mmHg Rapidpoint 500 82 JAH 1324 2704-5 Oxygen PPres Pt BldC Qn mm[Hg] mm Hg 0,00% CHEM Oxygen [Partial pressure] in Capillary blood pO2 BldC 1 Both 298 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres a5245 sO2 a916 JAH EI EI cB-sO2 sO2 Hapnikuga küllastatus kapillaarses veres QN % Rapidpoint 500 83 JAH 1325 2709-4 Oxygen saturation MFr Pt BldC Qn % %; Calc% 0,00% HEMODYN.MOLEC Oxygen saturation in Capillary blood SaO2% BldC 2 299 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres a5245 Oksühemoglobiin a5057 JAH EI EI cB-O2Hb Oksühemoglobiin Oksühemoglobiin kapillaarses veres QN % Rapidpoint 500 85 JAH 1326 2715-1 Oxyhemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldC Qn % % CHEM Fractional oxyhemoglobin in Capillary blood OxyHgb MFr BldC 1 Observation 300 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres a5245 Redutseeritud hemoglobiin a5035 JAH EI EI cB-RHb Redutseeritud hemoglobiin Redutseeritud hemoglobiin kapillaarses veres QN % Rapidpoint 500 86 JAH 1327 19226-0 Deoxyhemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldC Qn % % HEM/BC Deoxyhemoglobin/Hemoglobin.total in Capillary blood DO-Hgb MFr BldC 1 Observation 11,3891 301 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres a5245 pH (t) a5067 JAH EI EI cB-pHt pH (t) pH (kehatemperatuuri järgi kohandatud) kapillaarses veres QN Rapidpoint 500 87 JAH 1328 39485-8 pH^^adjusted to patients actual temperature LsCnc Pt BldC Qn [pH] CHEM pH of Capillary blood adjusted to patients actual temperature pH temp adj BldC 1 Observation 302 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres a5245 pCO2 (t) a5069 JAH EI EI cB-pCO2t pCO2 (t) Süsinikdioksiidi osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) kapillaarses veres QN mmHg Rapidpoint 500 88 JAH 1329 40620-7 Carbon dioxide^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldC Qn mm[Hg] CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Capillary blood pCO2 temp adj BldC 1 Observation 303 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres a5245 pO2 (t) a5040 JAH EI EI cB-pO2t pO2 (t) Hapniku osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) kapillaarses veres QN mmHg Rapidpoint 500 89 JAH 1330 19256-7 Oxygen^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldC Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Oxygen [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Capillary blood pO2 temp adj BldC 1 Observation 11,3891 304 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres a5245 O2 a5032 JAH EI EI cB-O2 O2 Hapnik kapillaarses veres QN Vol% Rapidpoint 500 90 JAH 1331 64799-0 Oxygen content VFr Pt BldC Qn Calculated mL/dL ml/dl CHEM Oxygen content in Capillary blood by calculation O2 Ct VFr BldC Calc 1 11,3891 305 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres a5245 pO2 (sO2 50%) a5029 JAH EI EI cB-p50 pO2 (sO2 50%) Hapniku osarõhk (küllastatus hapnikuga 50%) kapillaarses veres QN mmHg Rapidpoint 500 91 JAH 1332 19215-3 Oxygen^^saturation adjusted to 0.5 PPres Pt BldC Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Oxygen [Partial pressure] saturation adjusted to 0.5 in Capillary blood pO2 satn adj to 0.5 BldC 1 Observation 306 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres a5245 Shunt a912 JAH EI EI cB-Shunt Shunt Füsioloogiline shunt kapillaarses veres QN % Rapidpoint 500 92 JAH 1333 A-1333 307 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres a5245 Shunt (t) a913 JAH EI EI cB-Shuntt Shunt (t) Füsioloogiline shunt (kehatemperatuuri järgi kohandatud) kapillaarses veres QN % Rapidpoint 500 93 JAH 1334 A-1334 308 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres a5245 AaDpO2 a914 JAH EI EI cB-AaDpO2 AaDpO2 Alveolaarse õhu ja kapillaarse vere hapniku osarõhkude vahe QN mmHg Rapidpoint 500 94 JAH 1335 A-1335 309 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres a5245 AaDpO2 (t) a915 JAH EI EI cB-AaDpO2t AaDpO2 (t) Alveolaarse õhu ja kapillaarse vere hapniku osarõhkude vahe (kehatemperatuuri järgi kohandatud) QN mmHg Rapidpoint 500 95 JAH 1336 A-1336 310 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres a5245 BE a5043 JAH EI EI cB-BE BE Aluste liig kapillaarses veres QN mmol/L Rapidpoint 500 96 JAH 1337 1926-5 Base excess SCnc Pt BldC Qn mmol/L mmol/L CHEM Base excess in Capillary blood Base excess BldC-sCnc 1 Observation 311 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres a5245 Vesinikkarbonaat a5210 JAH EI EI cP-HCO3 Vesinikkarbonaat Vesinikkarbonaat kapillaarses plasmas QN mmol/L Rapidpoint 500 99 JAH 2720 1961-2 Bicarbonate SCnc Pt BldC Qn mmol/L mmol/L 1093 CHEM Bicarbonate [Moles/volume] in Capillary blood HCO3 BldC-sCnc 1 Both 11,3891 312 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres a5245 Laktaat a1817 JAH EI EI cP-Lac Laktaat Laktaat kapillaarses plasmas QN mmol/L Rapidpoint 500 103 JAH 1342 19239-3 Lactate SCnc Pt BldC Qn CHEM Lactate [Moles/volume] in Capillary blood Lactate BldC-sCnc 1 Both 279 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres; Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres; Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres; Happe-aluse tasakaal venoosses veres a5243; a5245; a5246; a5244 COHb a5242 JAH EI EI B-COHb COHb Karboksühemoglobiin veres QN % Rapidpoint 500 105 JAH 3429 20563-3 Carboxyhemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt Bld Qn % % 54 CHEM Carboxyhemoglobin/Hemoglobin.total in Blood COHgb MFr Bld 1 Both 11,8725 280 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres; Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres; Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres; Happe-aluse tasakaal venoosses veres a5243; a5245; a5246; a5244 MetHb a5241 JAH EI EI B-MetHb MetHb Methemoglobiin veres QN % Rapidpoint 500 106 JAH 3430 2614-6 Methemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt Bld Qn % % 67 CHEM Methemoglobin/Hemoglobin.total in Blood MetHgb MFr Bld 1 Both 11,2949 277 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres; Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres; Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres; Happe-aluse tasakaal venoosses veres a5243; a5245; a5246; a5244 Hb a54 JAH EI EI B-Hb oxym Hb Hemoglobiin veres (oksümeetria) QN g/L Rapidpoint 500 108 JAH 1276 55782-7 Hemoglobin MCnc Pt Bld Qn Oximetry g/dL g/dL HEM/BC Hemoglobin [Mass/volume] in Blood by Oximetry Hgb Bld Oximetry-mCnc 1 Both 276 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres; Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres; Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres; Happe-aluse tasakaal venoosses veres a5243; a5245; a5246; a5244 Hct (arvutuslik) a53 JAH EI EI B-Hct calc Hct (arvutuslik) Hematokrit veres (arvutuslik) QN % Rapidpoint 500 111 JAH 1278 48703-3 Hematocrit VFr Pt Bld Qn Estimated HEM/BC Hematocrit [Volume Fraction] of Blood by Estimated Hct VFr Bld Est 1 Observation 3 EL 3 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres; Happe-aluse tasakaal venoosses veres a5243; a5244 Kaalium a65 JAH JAH EI S,P-K Kaalium Kaalium seerumis/plasmas QN mmol/L Cobas Integra 400 Plus 2 JAH/Võrreld 211 2823-3 Potassium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,2673% CHEM Potassium [Moles/volume] in Serum or Plasma Potassium SerPl-sCnc 1 Both 4 EL 3 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres; Happe-aluse tasakaal venoosses veres a5243; a5244 Naatrium a109 JAH JAH EI S,P-Na Naatrium Naatrium seerumis/plasmas QN mmol/L Cobas Integra 400 Plus 4 JAH/Võrreld 210 2951-2 Sodium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1705% CHEM Sodium [Moles/volume] in Serum or Plasma Sodium SerPl-sCnc 1 Both 273 EL 3 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres; Happe-aluse tasakaal venoosses veres a5243; a5244 Kaltsium (ioniseeritud) a69 JAH JAH EI S,P-iCa Kaltsium (ioniseeritud) Kaltsium (ioniseeritud) seerumis/plasmas QN mmol/L Rapidpoint 500 6 JAH 213 12180-6 Calcium.ionized SCnc Pt Ser/Plas Qn ISE mg/dL mmol/L CHEM Calcium.ionized [Moles/volume] in Serum or Plasma by Ion-selective membrane electrode (ISE) Ca-I SerPl ISE-sCnc 1 Both 278 EL 3 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres; Happe-aluse tasakaal venoosses veres a5243; a5244 Kaltsium (ioniseeritud, pH 7,4) a5089 JAH EI EI S,P-iCa (pH 7,4) Kaltsium (ioniseeritud, pH 7,4) Kaltsium (ioniseeritud, pH 7,4 korral) QN mmol/L Rapidpoint 500 7 JAH/Võrreld 214 19072-8 Calcium.ionized^^adjusted to pH 7.4 SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Calcium.ionized [Moles/volume] adjusted to pH 7.4 in Serum or Plasma Ca-I adj pH7.4 SerPl-sCnc 1 Observation 274 EL 3 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres; Happe-aluse tasakaal venoosses veres a5243; a5244 Kloriid a73 JAH EI EI S,P-Cl Kloriid Kloriid seerumis/plasmas QN mmol/L Rapidpoint 500 13 JAH/Võrreld 216 2075-0 Chloride SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1479% CHEM Chloride [Moles/volume] in Serum or Plasma Chloride SerPl-sCnc 1 Both 5 KAR 4 Troponiin T (kõrgtundlik) a10257 JAH JAH EI S,P-cTnT-hs Troponiin T (kõrgtundlik) Troponiin T (kõrgtundlik) seerumis/plasmas QN ng/L Cobas e411 1 JAH/Võrreld 2888 67151-1 Troponin T.cardiac MCnc Pt Ser/Plas Qn Detection limit <= 5 ng/L ng/L ng/L CHEM Troponin T.cardiac [Mass/volume] in Serum or Plasma by Detection limit <= 5 ng/L Troponin T SerPl DL <= 5 ng/L-mCnc 1 11,4393 6 KAR 4 CK-MBm a84 JAH JAH EI S,P-CK-MBm CK-MBm Kreatiini kinaasi MB isoensüümi mass seerumis/plasmas QN ug/L Cobas e411 6 JAH 315 13969-1 Creatine kinase.MB MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,3363% CHEM Creatine kinase.MB [Mass/volume] in Serum or Plasma CK MB SerPl-mCnc 1 Both 8 KE 5 CRP a27 JAH JAH EI S,P-CRP CRP C-reaktiivne valk seerumis/plasmas QN mg/L Cobas Integra 400 Plus 1 JAH/Võrreld 232 1988-5 C reactive protein MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0344% CHEM C reactive protein [Mass/volume] in Serum or Plasma CRP SerPl-mCnc 1 Both 332 KE 5 Prokaltsitoniin a1517 JAH JAH EI S,P-PCT Prokaltsitoniin Prokaltsitoniin seerumis/plasmas QN ug/L ug/L 5 JAH/Võrreld 302 33959-8 Procalcitonin MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL CHEM Procalcitonin [Mass/volume] in Serum or Plasma Procalcitonin SerPl-mCnc 1 Both 11 KE 5 Glükoosi taluvuse proov (0, 120 min); Glükoosi taluvuse proov (0, 60, 120 min); Glükoosi taluvuse proov rasedal a11-1; a11-24; a11-2 Glükoos a5184 JAH JAH EI S,P-Gluc Glükoos Glükoos seerumis/plasmas QN mmol/L Cobas Integra 400 Plus 14 JAH/Võrreld 239 14749-6 Glucose SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma Glucose SerPl-sCnc 1 Both 275 KE 5 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres; Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres; Happe-aluse tasakaal venoosses veres a5243; a5245; a5244 Glükoos (HAT) a5240 JAH EI EI S,P-Gluc Glükoos Glükoos seerumis/plasmas QN mmol/L Rapidpoint 500 14 JAH/Võrreld 239 14749-6 Glucose SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma Glucose SerPl-sCnc 1 Both 122 KE 5 HbA1c (IFCC) a555 JAH JAH EI B-HbA1c (IFCC) HbA1c (IFCC) Glükohemoglobiin veres (IFCC) QN mmol/mol Cobas Integra 400 plus 19 JAH/Võrreld 2741 59261-8 Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total SFr Pt Bld Qn IFCC mmol/mol mmol/mol HEM/BC Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total in Blood by IFCC protocol Hgb A1c SFr Bld IFCC 1 Both 18,6192 120 KE 5 HbA1c a591 JAH EI EI B-HbA1c HbA1c Glükohemoglobiin veres QN % 20 JAH/Võrreld 236 4548-4 Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total MFr Pt Bld Qn % %; % Hgb 0,0883% HEM/BC Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total in Blood Hgb A1c MFr Bld 1 Both 131 KE 5 Glükoosi taluvuse proov (0, 120 min) a11-1 JAH JAH EI GTT (0, 120 min) Glükoosi taluvuse proov (0, 120 min) Glükoosi taluvuse proov (0, 120 min) Paneel Cobas Integra 400 Plus 25 JAH 240 L-240 127 KE 5 Glükoosi taluvuse proov (0, 60, 120 min) a11-24 JAH JAH EI GTT (0, 60, 120 min) Glükoosi taluvuse proov (0, 60, 120 min) Glükoosi taluvuse proov (0, 60, 120 min) Paneel Cobas Integra 400 Plus 26 JAH 3006 L-3006 123 KE 5 Glükoosi taluvuse proov rasedal a11-2 JAH JAH EI GTT (pregnancy) Glükoosi taluvuse proov rasedal Glükoosi taluvuse proov rasedal Paneel Cobas Integra 400 Plus 27 JAH 3469 L-3469 12 KE 5 ALAT a1 JAH JAH EI S,P-ALAT ALAT Alaniini aminotransferaas seerumis/plasmas QN U/L Cobas Integra 400 Plus 42 JAH/Võrreld 222 1744-2 Alanine aminotransferase CCnc Pt Ser/Plas Qn Without P-5'-P U/L U/L CHEM Alanine aminotransferase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma by Without P-5'-P ALT SerPl w/o P-5'-P-cCnc 1 Both 13 KE 5 ASAT a20 JAH JAH EI S,P-ASAT ASAT Aspartaadi aminotransferaas seerumis/plasmas QN U/L Cobas Integra 400 Plus 44 JAH/Võrreld 228 1920-8 Aspartate aminotransferase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,8705% CHEM Aspartate aminotransferase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma AST SerPl-cCnc 1 Both 14 KE 5 ALP a7 JAH JAH EI S,P-ALP ALP Aluseline fosfataas seerumis/plasmas QN U/L Cobas Integra 400 Plus 46 JAH/Võrreld 223 6768-6 Alkaline phosphatase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,8002% CHEM Alkaline phosphatase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma ALP SerPl-cCnc 1 Both 16 KE 5 Bilirubiin a24 JAH JAH EI S,P-Bil Bilirubiin Bilirubiin seerumis/plasmas QN umol/L Cobas Integra 400 Plus 69 JAH/Võrreld 229 14631-6 Bilirubin SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Bilirubin [Moles/volume] in Serum or Plasma Bilirub SerPl-sCnc 1 Both 17 KE 5 Bilirubiin (konjugeeritud) a25 JAH JAH EI S,P-Bil-conj Bilirubiin (konjugeeritud) Bilirubiin (konjugeeritud) seerumis/plasmas QN umol/L Cobas Integra 400 Plus 72 JAH/Võrreld 230 14629-0 Bilirubin.glucuronidated+Bilirubin.albumin bound SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Bilirubin.direct [Moles/volume] in Serum or Plasma Bilirub Direct SerPl-sCnc 1 Both 18 KE 5 Amülaas a16 JAH JAH EI S,P-Amyl Amülaas Amülaas seerumis/plasmas QN U/L Cobas Integra 400 Plus 74 JAH/Võrreld 225 1798-8 Amylase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,0927% CHEM Amylase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma Amylase SerPl-cCnc 1 Both 333 KE 5 Lipaas a919 JAH JAH EI S,P-Lip Lipaas Lipaas seerumis/plasmas QN U/L "U/L " 76 JAH/Võrreld 299 3040-3 Triacylglycerol lipase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,1557% CHEM Lipase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma Lipase SerPl-cCnc 1 Both 19 KE 5 Kreatiniin a85 JAH JAH EI S,P-Crea Kreatiniin Kreatiniin seerumis/plasmas QN umol/L Cobas Integra 400 Plus 82 JAH/Võrreld 279 14682-9 Creatinine SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Creatinine [Moles/volume] in Serum or Plasma Creat SerPl-sCnc 1 Both 324 KE 5 eGFR (CKD-EPI) a366 JAH EI EI eGFR (Crea, CKD-EPI) eGFR (Crea, CKD-EPI) Hinnanguline glomerulaarfiltratsiooni kiirus (kreatiniin, CKD-EPI) QN mL/min/1.73m2 85 JAH/Võrreld 3485 62238-1 Glomerular filtration rate/1.73 sq M.predicted ArVRat Pt Ser/Plas Qn Creatinine-based formula (CKD-EPI) mL/min/{1.73_m2} mL/min/1.73 sq M 2 CHEM Glomerular filtration rate/1.73 sq M.predicted by Creatinine-based formula (CKD-EPI) GFR/BSA.pred SerPl CKD-EPI-ArVRat 1 Both 8,2638 20 KE 5 Uurea a134 JAH JAH EI S,P-Urea Uurea Uurea seerumis/plasmas QN mmol/L Cobas Integra 400 Plus 90 JAH/Võrreld 310 22664-7 Urea SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Urea [Moles/volume] in Serum or Plasma Urea SerPl-sCnc 1 Both 21 KE 5 Valk a139 JAH JAH EI S,P-Prot Valk Valk seerumis/plasmas QN g/L Cobas Integra 400 Plus 98 JAH/Võrreld 311 2885-2 Protein MCnc Pt Ser/Plas Qn g/dL 0,82% CHEM Protein [Mass/volume] in Serum or Plasma Prot SerPl-mCnc 1 Both 22 KE 5 LDH a92 EI 2021-02-08 EI EI S,P-LDH (non-IFCC) LDH (non-IFCC) Laktaadi dehüdrogenaas seerumis/plasmas (non-IFCC) QN U/L Cobas Integra 400 Plus 100 JAH 285 14805-6 Lactate dehydrogenase CCnc Pt Ser/Plas Qn Reaction: pyruvate to lactate CHEM Lactate dehydrogenase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma by Pyruvate to lactate reaction LDH SerPl P to L-cCnc 1 Observation 331 KE 5 LDH a1787 JAH JAH EI S,P-LDH LDH Laktaadi dehüdrogenaas seerumis/plasmas QN U/L U/L 101 JAH/Võrreld 6069 14804-9 Lactate dehydrogenase CCnc Pt Ser/Plas Qn Reaction: lactate to pyruvate U/L arb U/L CHEM Lactate dehydrogenase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma by Lactate to pyruvate reaction LDH SerPl L to P-cCnc 1 Both 23 KE 5 Kusihape a90 JAH JAH EI S,P-UA Kusihape Kusihape seerumis/plasmas QN umol/L Cobas Integra 400 Plus 107 JAH/Võrreld 284 14933-6 Urate SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Urate [Moles/volume] in Serum or Plasma Urate SerPl-sCnc 1 Both 24 KE 5 CK a83 JAH JAH EI S,P-CK CK Kreatiini kinaas seerumis/plasmas QN U/L Cobas Integra 400 Plus 108 JAH/Võrreld 278 2157-6 Creatine kinase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,3104% CHEM Creatine kinase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma CK SerPl-cCnc 1 Both 7 KE 5 Müoglobiin a108 JAH JAH EI S,P-Myogl Müoglobiin Müoglobiin seerumis/plasmas QN ug/L Cobas e411 118 JAH/Võrreld 316 2639-3 Myoglobin MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0217% CHEM Myoglobin [Mass/volume] in Serum or Plasma Myoglobin SerPl-mCnc 1 Both 25 KE 5 Kolesterool a76 JAH JAH EI S,P-Chol Kolesterool Kolesterool seerumis/plasmas QN mmol/L Cobas Integra 400 Plus 121 JAH/Võrreld 271 14647-2 Cholesterol SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Cholesterol [Moles/volume] in Serum or Plasma Cholest SerPl-sCnc 1 Both 26 KE 5 HDL a77 JAH JAH EI S,P-HDL-Chol HDL HDL-kolesterool seerumis/plasmas QN mmol/L Cobas Integra 400 Plus 123 JAH/Võrreld 272 14646-4 Cholesterol.in HDL SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Cholesterol in HDL [Moles/volume] in Serum or Plasma HDLc SerPl-sCnc 1 Both 27 KE 5 LDL a78 JAH JAH EI S,P-LDL-Chol LDL LDL-kolesterool seerumis/plasmas QN mmol/L Cobas Integra 400 Plus 124 JAH/Võrreld 273 22748-8 Cholesterol.in LDL SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Cholesterol in LDL [Moles/volume] in Serum or Plasma LDLc SerPl-sCnc 1 Both 28 KE 5 Triglütseriidid a127 JAH JAH EI S,P-Trigl Triglütseriidid Triglütseriidid seerumis/plasmas QN mmol/L Cobas Integra 400 Plus 127 JAH/Võrreld 274 14927-8 Triglyceride SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Triglyceride [Moles/volume] in Serum or Plasma Trigl SerPl-sCnc 1 Both 29 KE 5 ASO a19 JAH JAH EI S,P-ASO ASO Antistreptolüsiin O seerumis/plasmas QN kU/L Cobas Integra 400 Plus 133 JAH 227 5370-2 Streptolysin O Ab ACnc Pt Ser Qn 0,0021% MICRO Streptolysin O Ab [Units/volume] in Serum ASO Ab Ser-aCnc 1 Both 30 KE 5 Reumatoidfaktor a120 JAH JAH EI S,P-RF Reumatoidfaktor Reumatoidfaktor seerumis/plasmas QN kU/L Cobas Integra 400 Plus 134 JAH 303 11572-5 Rheumatoid factor ACnc Pt Ser Qn 0,0132% SERO Rheumatoid factor [Units/volume] in Serum Rheumatoid fact Ser-aCnc 1 Both 202 HÜ 6 PT-INR a4779 JAH JAH EI P-PT-INR PT-INR Protrombiini aeg plasmas Paneel 1 JAH 178 L-178 31 HÜ 6 PT-INR a4779 INR a4777 JAH EI EI INR INR Rahvusvaheline normitud suhe QN 3 JAH/Võrreld 180 34714-6 Coagulation tissue factor induced.INR RelTime Pt Bld Qn Coag 0,02% COAG INR in Blood by Coagulation assay INR Bld 1 Observation 203 HÜ 6 PT-INR a4779 PT% a4778 JAH EI EI P-PT% PT% Protrombiini suhe QN % 4 JAH 179 3289-6 Prothrombin.activity actual/Normal RelTime Pt PPP Qn Coag % % COAG Prothrombin activity actual/normal in Platelet poor plasma by Coagulation assay Prothrom Act/Nor PPP 1 Observation 337 HÜ 6 APTT a2001 JAH JAH EI P-APTT APTT Aktiveeritud osalise tromboplastiini aeg plasmas QN s "s " 9 JAH 181 14979-9 Coagulation surface induced Time Pt PPP Qn Coag s sec 0,25% COAG Activated partial thrombplastin time (aPTT) in Platelet poor plasma by Coagulation assay aPTT Time PPP 1 Both 336 HÜ 6 Madalmolekulaarne hepariin a2014 JAH JAH EI P-LMWH Madalmolekulaarne hepariin Madalmolekulaarne hepariin plasmas QN kU/L kU/L 12 JAH/Võrreld 196 3271-4 Heparin.low molecular weight ACnc Pt PPP Qn Chromo U/mL U/mL COAG LMWH PPP Chro-aCnc LMW Heparin [Units/volume] in Platelet poor plasma by Chromogenic method 1 Both 33 HÜ 6 D-dimeerid a2004 JAH JAH EI P-D-Di D-dimeerid D-dimeerid plasmas QN mg/L Cobas Integra 400 Plus 16 JAH 184 48065-7 Fibrin D-dimer FEU MCnc Pt PPP Qn ug/L FEU 0,02% COAG Fibrin D-dimer FEU [Mass/volume] in Platelet poor plasma D dimer FEU PPP-mCnc 1 Both 34 HÜ 6 Veritsusaeg a2021 JAH JAH EI cB-Ivy Veritsusaeg Veritsusaeg QN min 82 JAH/Võrreld 191 3179-9 Bleeding time Time Pt ^Patient Qn Ivy min COAG Bleeding Tme Time Patient Ivy Bleeding time by Ivy method 1 Both 208 IHE 7 ABO ja RhD (patsiendi identifitseerimine) a1029 JAH EI EI B-ABO-RhD ctrl panel ABO ja RhD (kontrolluuring) ABO-veregrupp ja RhD antigeen (kontrolluuring) Paneel 1 JAH 2623 L-2623 35 IHE 7 ABO ja RhD (kinnitav uuring) a1219 JAH EI EI B-ABO-RhD conf panel ABO ja RhD (kinnitav uuring) ABO-veregrupp ja RhD antigeen (kinnitav uuring) Paneel 2 JAH 166 34530-6 ABO & Rh group panel Pt Bld - 205 IHE 7 ABO, RhD, erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kolme erütrotsüüdiga (paneel) a384 JAH JAH EI B-ABO-RhD, RBC Ab screen I, II, III panel ABO, RhD, erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kolme erütrotsüüdiga (paneel) ABO-veregrupp, RhD antigeen ja erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kolme erütrotsüüdiga (paneel) Paneel 4 JAH 3548 L-3548 116 IHE 7 ABO, RhD ja DAT paneel vastsündinul a848 JAH JAH EI B-ABO-RhD-DAT-n panel ABO, RhD ja DAT paneel vastsündinul ABO-veregrupp, RhD antigeen ja otsene antiglobuliintest vastsündinul (paneel) Paneel 6 JAH 170 L-170 210 IHE 7 ABO, RhD ja DAT paneel lootel a784 JAH JAH EI B-ABO-RhD-DAT-fetal panel ABO, RhD ja DAT paneel lootel ABO-veregrupp, RhD antigeen ja otsene anitglobuliintest lootel (paneel) Paneel 7 EI 4900 L-4900 36 IHE 7 ABO ja RhD (kontrolluuring) a1029 ABO (kontrolluuring) a2109 JAH EI EI B-ABO ctrl ABO (kontrolluuring) ABO-veregrupp (kontrolluuring) ABO 10 JAH 169 883-9 ABO group Type Pt Bld Nom 219 BLDBK ABO group [Type] in Blood ABO Group Bld 1 Both 21,7859 206 IHE 7 ABO ja RhD (kinnitav uuring); ABO, RhD, erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kolme erütrotsüüdiga (paneel) a1219; a384 ABO (kinnitav uuring) a415 JAH EI EI B-ABO conf ABO (kinnitav uuring) ABO-veregrupp (kinnitav uuring) ABO 11 JAH 171 57743-7 ABO group Type Pt Bld Nom Confirm BLDBK ABO group [Type] in Blood by Confirmatory method ABO Group Bld Cfm 1 Both 21,7859 119 IHE 7 ABO, RhD ja DAT paneel vastsündinul a848 ABO vastsündinul a846 JAH EI EI B-ABO-n ABO vastsündinul ABO-veregrupp vastsündinul ABO 12 JAH 2624 14580-5 ABO group Type Pt Bld^newborn Nom BLDBK ABO group [Type] in Blood from newborn ABO Group Bld NB 1 Both 11,3891 211 IHE 7 ABO, RhD ja DAT paneel lootel a784 ABO lootel a786 JAH EI EI uB-ABO-fetal ABO lootel ABO-veregrupp lootel ABO 13 EI 4901 51892-8 ABO group Type Pt BldCo Nom 1460 BLDBK ABO group [Type] in Cord blood ABO Group BldCo 1 Both 16,1078 117 IHE 7 ABO ja RhD (kinnitav uuring); ABO, RhD, erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kolme erütrotsüüdiga (paneel) a1219; a384 RhD a416 JAH EI EI B-RhD RhD RhD antigeen RhD 17 JAH 172 978-7 D Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK D Ag [Presence] on Red Blood Cells D Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 209 IHE 7 ABO ja RhD (kontrolluuring) a1029 RhD (kontrolluuring) a1033 JAH EI EI B-RhD RhD RhD antigeen RhD 17 JAH 172 978-7 D Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK D Ag [Presence] on Red Blood Cells D Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 204 IHE 7 ABO, RhD ja DAT paneel vastsündinul a848 RhD vastsündinul a847 JAH EI EI B-RhD-n RhD vastsündinul RhD antigeen vastsündinul RhD 18 JAH 4978 14908-8 Rh Type Pt Bld^newborn Nom BLDBK Rh [Type] in Blood from newborn Rh Bld NB 1 Both 19,9661 212 IHE 7 ABO, RhD ja DAT paneel lootel a784 RhD lootel a787 JAH EI EI uB-RhD-fetal RhD lootel RhD antigeen lootel RhD 19 EI 4902 14906-2 Rh Type Pt BldCo Nom 1452 BLDBK Rh [Type] in Cord blood Rh BldCo 1 Both 22,3007 118 IHE 7 ABO, RhD ja DAT paneel vastsündinul a848 Direktne antiglobuliintest (otsene Coombsi test) a7957 JAH JAH EI B-DAT DAT Otsene antiglobuliintest Tekst 24 JAH 173 1007-4 Direct antiglobulin test.poly specific reagent Type Pt RBC Ord BLDBK Direct antiglobulin test.poly specific reagent [Presence] on Red Blood Cells DAT Poly-Sp Reag RBC Ql 1 Both 213 IHE 7 ABO, RhD ja DAT paneel lootel a784 Direktne antiglobuliintest (otsene Coombsi test) lootel a785 JAH EI EI uB-DAT-fetal DAT lootel Otsene antiglobuliintest lootel Tekst 25 EI 4903 51871-2 Direct antiglobulin test.poly specific reagent PrThr Pt RBCCo Ord BLDBK Direct antiglobulin test.poly specific reagent [presence] on Cord red blood cells DAT Poly-Sp Reag RBCCo Ql 1 Both 17,7889 207 IHE 7 ABO, RhD, erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kolme erütrotsüüdiga (paneel) a384 Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kolme erütrotsüüdiga a417 JAH EI EI B-RBC Ab screen I, II. III Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kolme erütrotsüüdiga Erütrotsütaarsed antikehad (sõeluuring kolme erütrotsüüdiga) N/P 35 JAH 176 895-3 Blood group antibody screen.cells I+II+III Pt Ser/Plas Ord BLDBK Blood group antibody screen.cells I+II+III [Presence] in Serum or Plasma Bld gp Ab Scn Cells x3 SerPl Ql 1 Observation 179 IHE 7 Doonorivere sobivusproov a1220 JAH JAH EI B-XmB Doonorivere sobivusproov Doonorivere sobivusproov Tekst 149 EI 1714 1250-0 Major crossmatch Imp Pt Ser/Plas Nom 248 BLDBK Major crossmatch [interpretation] Maj XM SerPl-Imp 1 Observation 11,3891 134 U 8 Uriini ribaanalüüs a2075 JAH JAH EI U-Strip Uriini ribaanalüüs Uriini ribaanalüüs Paneel Cobas u411 4 JAH 785 50556-0 Urinalysis dipstick panel - Pt Urine - Test strip.automated PANEL.UA Urinalysis dipstick panel in Urine by Automated test strip UA dipstick Pnl Ur Strip.auto 1 Order 135 U 8 Uriini ribaanalüüs a2075 Erikaal a2083 JAH EI EI U-SG strip Erikaal Erikaal QN Cobas u411 5 JAH/Võrreld 786 53326-5 Specific gravity Rden Pt Urine Qn Test strip.automated UA Specific gravity of Urine by Automated test strip Sp Gr Ur Strip.auto 1 Observation 136 U 8 Uriini ribaanalüüs a2075 pH a2076 JAH EI EI U-pH strip pH pH QN Cobas u411 6 JAH/Võrreld 787 50560-2 pH LsCnc Pt Urine Qn Test strip.automated [pH] pH UA pH of Urine by Automated test strip pH Ur Strip.auto 1 Observation 138 U 8 Uriini ribaanalüüs a2075 Leukotsüüdid a2078 JAH EI EI U-WBC strip Leukotsüüdid Leukotsüüdid QN E6/L Cobas u411 7 JAH/Võrreld 789 58805-3 Leukocytes NCnc Pt Urine Qn Test strip.automated /uL /uL UA Leukocytes [#/volume] in Urine by Automated test strip WBC # Ur Strip.auto 1 Both 17,589 137 U 8 Uriini ribaanalüüs a2075 Nitrit a2080 JAH EI EI U-Nit strip Nitrit Nitrit Tekst Cobas u411 9 JAH/Võrreld 788 50558-6 Nitrite ACnc Pt Urine Ord Test strip.automated UA Nitrite [Presence] in Urine by Automated test strip Nitrite Ur Ql Strip.auto 1 Observation 139 U 8 Uriini ribaanalüüs a2075 Valk a2085 JAH EI EI U-Prot strip Valk Valk QN g/L Cobas u411 10 JAH/Võrreld 790 50561-0 Protein MCnc Pt Urine Qn Test strip.automated mg/dL mg/dL UA Protein [Mass/volume] in Urine by Automated test strip Prot Ur Strip.auto-mCnc 1 Observation 17,589 140 U 8 Uriini ribaanalüüs a2075 Glükoos a2084 JAH EI EI U-Gluc strip Glükoos Glükoos QN mmol/L Cobas u411 12 JAH/Võrreld 791 59156-0 Glucose SCnc Pt Urine Qn Test strip.automated mmol/L mmol/L UA Glucose [Moles/volume] in Urine by Automated test strip Glucose Ur Strip.auto-sCnc 1 Observation 17,589 141 U 8 Uriini ribaanalüüs a2075 Ketokehad a2079 JAH EI EI U-Ket strip Ketokehad Ketokehad QN mmol/L Cobas u411 14 JAH/Võrreld 792 59158-6 Ketones SCnc Pt Urine Qn Test strip.automated mmol/L mmol/L UA Ketones [Moles/volume] in Urine by Automated test strip Ketones Ur Strip.auto-sCnc 1 Observation 17,589 142 U 8 Uriini ribaanalüüs a2075 Urobilinogeen a2082 JAH EI EI U-Ubg strip Urobilinogeen Urobilinogeen QN umol/L Cobas u411 16 JAH/Võrreld 793 60025-4 Urobilinogen SCnc Pt Urine Qn Test strip.automated umol/L umol/L UA Urobilinogen [Moles/volume] in Urine by Automated test strip Urobilinogen Ur Strip.auto-sCnc 1 Both 143 U 8 Uriini ribaanalüüs a2075 Bilirubiin a2081 JAH EI EI U-Bil strip Bilirubiin Bilirubiin QN umol/L Cobas u411 18 JAH/Võrreld 794 41016-7 Bilirubin SCnc Pt Urine Qn Test strip umol/L umol/L UA Bilirubin.total [Moles/volume] in Urine by Test strip Bilirub Ur Strip-sCnc 1 Both 17,589 144 U 8 Uriini ribaanalüüs a2075 Erütrotsüüdid a2077 JAH EI EI U-RBC strip Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid QN E6/L Cobas u411 20 JAH/Võrreld 795 57747-8 Erythrocytes NCnc Pt Urine Qn Test strip.automated /uL /uL UA Erythrocytes [#/volume] in Urine by Automated test strip RBC # Ur Strip.auto 1 Observation 17,589 145 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 JAH JAH EI U-Sed-m panel Uriini sademe mikroskoopia Uriini sademe mikroskoopia Paneel 38 JAH 797 24356-8 Urinalysis complete panel - Pt Urine - PANEL.UA Urinalysis complete panel in Urine Urinalysis complete pnl Ur 1 Order 15,9935 146 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Erütrotsüüdid a2087 JAH EI EI U-Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid QN /hpf 41 JAH/Võrreld 798 13945-1 Erythrocytes Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,31% UA Erythrocytes [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field RBC #/area UrnS HPF 1 Observation 147 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Leukotsüüdid a2088 JAH EI EI U-Leukotsüüdid Leukotsüüdid Leukotsüüdid QN /hpf 44 JAH/Võrreld 799 5821-4 Leukocytes Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,33% UA Leukocytes [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field WBC #/area UrnS HPF 1 Observation 148 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Lameepiteeli rakud a2089 JAH EI EI U-Lameepiteeli rakud Lameepiteeli rakud Lameepiteeli rakud QN /hpf 47 JAH/Võrreld 800 11277-1 Epithelial cells.squamous Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,04% UA Epithelial cells.squamous [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Squamous #/area UrnS HPF 1 Observation 149 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Transitoorse epiteeli rakud a2090 JAH EI EI U-Transitoorse epiteeli rakud Transitoorse epiteeli rakud Transitoorse epiteeli rakud QN /hpf 50 JAH/Võrreld 801 30089-7 Transitional cells Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,01% UA Transitional cells [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Trans Cells #/area UrnS HPF 1 Observation 150 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Tubulaarepiteeli rakud a2091 JAH EI EI U-Tubulaarepiteeli rakud Tubulaarepiteeli rakud Tubulaarepiteeli rakud QN /hpf 51 JAH/Võrreld 802 26052-1 Epithelial cells.renal Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,01% UA Epithelial cells.renal [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Renal Epi Cells #/area UrnS HPF 1 Observation 152 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Hüaliinsilindrid a2094 JAH EI EI U-Hüaliinsilindrid Hüaliinsilindrid Hüaliinsilindrid QN /hpf 55 JAH/Võrreld 805 46135-0 Hyaline casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Hyaline casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Hyaline Casts #/area UrnS HPF 1 Both 25,8802 153 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Granulaarsilindrid a2095 JAH EI EI U-Granulaarsilindrid Granulaarsilindrid Granulaarsilindrid QN /hpf 58 JAH/Võrreld 806 46134-3 Granular casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Granular casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Gran Casts #/area UrnS HPF 1 Both 25,6387 216 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Leukotsütaarsilindrid a2096 JAH EI EI U-Leukotsütaarsilindrid Leukotsütaarsilindrid Leukotsütaarsilindrid QN /hpf 60 JAH/Võrreld 807 49103-5 Leukocyte casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA WBC casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field WBC Casts #/area UrnS HPF 1 Observation 17,4622 154 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Erütrotsütaarsilindrid a2097 JAH EI EI U-Erütrotsütaarsilindrid Erütrotsütaarsilindrid Erütrotsütaarsilindrid QN /hpf 62 JAH/Võrreld 808 51790-4 Erythrocyte casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA RBC casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field RBC Casts #/area UrnS HPF 1 Both 19,4395 155 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Tubulaarepiteelsilindrid a2098 JAH EI EI U-Tubulaarepiteelsilindrid Tubulaarepiteelsilindrid Tubulaarepiteelsilindrid QN /hpf 64 JAH/Võrreld 809 45386-0 Epithelial casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Epithelial casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Epith Casts #/area UrnS HPF 1 Observation 23,1596 156 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Vahajad silindrid a2099 JAH EI EI U-Vahajad silindrid Vahajad silindrid Vahajad silindrid QN /hpf 66 JAH/Võrreld 810 41223-9 Waxy casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Waxy casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Waxy Casts #/area UrnS HPF 1 Observation 25,6891 157 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Makrofaagid a2112 JAH EI EI U-Makrofaagid Makrofaagid Makrofaagid QN /hpf 70 JAH/Võrreld 812 72220-7 Macrophages Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF HEM/BC Macrophages [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Macrophages #/area UrnS HPF 1 Observation 11,4838 214 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Bakterid a2092 JAH EI EI U-Bakterid Bakterid Bakterid Tekst 71 JAH 803 25145-4 Bacteria ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Bacteria [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Bacteria UrnS Ql Micro 1 Observation 217 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 T vaginalis a2111 JAH EI EI U-T vaginalis T vaginalis Trichomonas vaginalis Tekst 72 JAH 811 5813-1 Trichomonas vaginalis ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,00% UA Trichomonas vaginalis [Presence] in Urine sediment by Light microscopy T vaginalis UrnS Ql Micro 1 Observation 215 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Kristallid a2093 JAH EI EI U-Kristallid Kristallid Kristallid Tekst 74 JAH 804 49755-2 Crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Crystals UrnS Ql Micro 1 Observation 158 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Kusihappe kristallid a2369 JAH EI EI U-Kusihappe kristallid Kusihappe kristallid Kusihappe kristallid Tekst 76 JAH 813 5817-2 Urate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,00% UA Urate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Urate Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 218 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Ammooniumuraadi kristallid a2113 JAH EI EI U-Ammooniumuraadi kristallid Ammooniumuraadi kristallid Ammooniumuraadi kristallid Tekst 77 JAH 814 5766-1 Ammonium urate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Ammonium urate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Amm Urate Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 219 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Kaltsiumkarbonaadi kristallid a2114 JAH EI EI U-Kaltsiumkarbonaadi kristallid Kaltsiumkarbonaadi kristallid Kaltsiumkarbonaadi kristallid Tekst 78 JAH 815 5773-7 Calcium carbonate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Calcium carbonate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Ca Carbonate Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 159 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Kaltsiumoksalaadi kristallid a2115 JAH EI EI U-Kaltsiumoksalaadi kristallid Kaltsiumoksalaadi kristallid Kaltsiumoksalaadi kristallid Tekst 79 JAH 816 5774-5 Calcium oxalate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,01% UA Calcium oxalate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy CaOx Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 220 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Kaltsiumfosfaadi kristallid a2116 JAH EI EI U-Kaltsiumfosfaadi kristallid Kaltsiumfosfaadi kristallid Kaltsiumfosfaadi kristallid Tekst 80 JAH 817 5775-2 Calcium phosphate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Calcium phosphate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Ca Phos Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 160 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Amorfse uraadi kristallid a2117 JAH EI EI U-Amorfse uraadi kristallid Amorfse uraadi kristallid Amorfse uraadi kristallid Tekst 81 JAH 818 12454-5 Urate crystals.amorphous ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,09% UA Urate crystals amorphous [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Amorph Urate Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 161 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Amorfse fosfaadi kristallid a2118 JAH EI EI U-Amorfse fosfaadi kristallid Amorfse fosfaadi kristallid Amorfse fosfaadi kristallid Tekst 82 JAH 819 12453-7 Phosphate crystals.amorphous ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Phosphate crystals amorphous [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Amorph Phos Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 221 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Trifosfaadi kristallid a2119 JAH EI EI U-Trifosfaadi kristallid Trifosfaadi kristallid Trifosfaadi kristallid Tekst 83 JAH 820 5814-9 Triple phosphate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,00% UA Triple phosphate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Tri-Phos Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 38 U 8 Albumiin/kreatiniin uriinis a5225 Albumiin uriinis a5106 JAH JAH EI U-Alb Albumiin uriinis Albumiin uriinis QN mg/L 87 JAH/Võrreld 997 14957-5 Albumin MCnc Pt Urine Qn Detection limit <= 20 mg/L mg/dL 0,01% CHEM Microalbumin [Mass/volume] in Urine Microalbumin Ur-mCnc 1 Both 328 U 8 Albumiin/kreatiniin uriinis a5225 JAH JAH EI U-Alb/U-Crea Albumiin/kreatiniin uriinis Albumiini ja kreatiniini suhe uriinis QN g/mol g/mol 90 JAH/Võrreld 1000 30000-4 Albumin/Creatinine Ratio Pt Urine Qn Detection limit <= 20 mg/L mg/mmol milligrams/mmol CHEM Microalbumin/Creatinine [Ratio] in Urine Microalbumin/Creat Ur-Rto 1 Both 327 U 8 Albumiin/kreatiniin uriinis a5225 Kreatiniin uriinis a1234 JAH JAH EI U-Crea Kreatiniin uriinis Kreatiniin uriinis QN mmol/L mmol/L 98 JAH/Võrreld 1020 14683-7 Creatinine SCnc Pt Urine Qn mmol/L mmol/L CHEM Creatinine [Moles/volume] in Urine Creat Ur-sCnc 1 Both 190 TDM 10 Digoksiin a30 JAH JAH EI S,P-Digox Digoksiin Digoksiin seerumis/plasmas QN ug/L Cobas e411 23 JAH 415 10535-3 Digoxin MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL 0,0164% DRUG/TOX Digoxin [Mass/volume] in Serum or Plasma Digoxin SerPl-mCnc 1 Both 47 IM 12 TSH a6001 JAH JAH EI S,P-TSH TSH Kilpnääret stimuleeriv hormoon seerumis/plasmas QN mU/L Cobas e411 1 JAH 327 3016-3 Thyrotropin ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0600% CHEM Thyrotropin [Units/volume] in Serum or Plasma TSH SerPl-aCnc 1 Both 48 IM 12 fT4 a6003 JAH JAH EI S,P-fT4 fT4 Vaba türoksiin seerumis/plasmas QN pmol/L Cobas e411 8 JAH 328 14920-3 Thyroxine.free SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Thyroxine free [Moles/volume] in Serum or Plasma T4 Free SerPl-sCnc 1 Both 49 IM 12 hCG (intaktne + fb) a82 JAH JAH EI S,P-hCG (intact + fb) hCG (intaktne + fb) Koorioni gonadotropiin (intaktne + vaba beetaalaühik) seerumis/plasmas QN U/L Cobas e411 64 JAH 377 45194-8 Choriogonadotropin.intact+Beta subunit ACnc Pt Ser/Plas Qn m[IU]/mL mIU/mL CHEM Choriogonadotropin.intact+Beta subunit [Units/volume] in Serum or Plasma HGC Intact+B SerPl-aCnc 1 Both 191 IM 12 Vitamiin D (25-OH) a8617 JAH JAH EI S,P-Vit D (25-OH) Vitamiin D (25-OH) Vitamiin D (25-OH) seerumis/plasmas QN nmol/L Cobas e411 138 JAH 338 60493-4 Calcidiol+Calciferol SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Calcidiol+Calciferol [Moles/volume] in Serum or Plasma Calcidiol+Calciferol SerPl-sCnc 1 Both 11,4838 50 TU 13 PSA a4622 JAH JAH EI S,P-PSA PSA Prostataspetsiifiline antigeen seerumis/plasmas QN ug/L Cobas e411 3 JAH 401 2857-1 Prostate specific Ag MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0598% CHEM Prostate specific Ag [Mass/volume] in Serum or Plasma PSA SerPl-mCnc 1 Both 52 ANE 14 Ferritiin a4797 JAH JAH EI S,P-Fer Ferritiin Ferritiin seerumis/plasmas QN ug/L Cobas Integra 400 Plus 1 JAH/Võrreld 318 2276-4 Ferritin MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0589% CHEM Ferritin [Mass/volume] in Serum or Plasma Ferritin SerPl-mCnc 1 Both 53 ANE 14 Raud a118 JAH JAH EI S,P-Fe Raud Raud seerumis/plasmas QN umol/L Cobas Integra 400 Plus 2 JAH/Võrreld 319 14798-3 Iron SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Iron [Moles/volume] in Serum or Plasma Iron SerPl-sCnc 1 Both 335 ANE 14 Transferriin a124 JAH JAH EI S,P-Transf Transferriin Transferriin seerumis/plasmas QN g/L "g/L " 4 JAH/Võrreld 320 3034-6 Transferrin MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0037% CHEM Transferrin [Mass/volume] in Serum or Plasma Transferrin SerPl-mCnc 1 Both 334 ANE 14 Transferriini lahustuvad retseptorid a126 JAH JAH EI S,P-Transf-sR Transferriini lahustuvad retseptorid Transferriini lahustuvad retseptorid seerumis/plasmas QN mg/L mg/L 6 JAH 322 30248-9 Transferrin receptor.soluble MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/L mg/L CHEM Transferrin receptor.soluble [Mass/volume] in Serum or Plasma sTfR SerPl-mCnc 1 Both 193 ANE 14 Folaat a4798 JAH JAH EI S,P-Fol Folaat Folaat seerumis/plasmas QN nmol/L Cobas e411 8 JAH 323 14732-2 Folate SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Folate [Moles/volume] in Serum or Plasma Folate SerPl-sCnc 1 Both 192 ANE 14 Vitamiin B12 a4799 JAH JAH EI S,P-Vit B12 Vitamiin B12 Vitamiin B12 seerumis/plasmas QN pmol/L Cobas e411 11 JAH 324 14685-2 Cobalamins SCnc Pt Ser Qn CHEM Cobalamin (Vitamin B12) [Moles/volume] in Serum Vit B12 Ser-sCnc 1 Both 54 VIR 20 HBsAg a3074 JAH JAH EI S,P-HBsAg HBsAg B-hepatiidi viiruse pinnaantigeen seerumis/plasmas N/Pp/P Cobas e411 179 JAH 579 5196-1 Hepatitis B virus surface Ag ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Hepatitis B virus surface Ag [Presence] in Serum by Immunoassay HBV surface Ag Ser Ql EIA 1 Both 55 VIR 20 HIV1,2 Ag+Ab a3071 JAH JAH EI S,P-HIV1,2 Ag+Ab HIV1,2 Ag+Ab Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. ja 2. tüübi vastased antikehad, p24 antigeen seerumis/plasmas N/Pp/P Cobas e411 235 JAH 603 56888-1 HIV 1+2 Ab+HIV1 p24 Ag ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO HIV 1+2 Ab+HIV1 p24 Ag [Presence] in Serum by Immunoassay HIV 1+2 Ab+HIV1 p24 Ag Ser Ql EIA 1 Both 330 VIR 20 A-, B-gripi viiruse, SARS-CoV-2 RNA paneel a1781 JAH JAH EI XXX-Influenza A, B, SARS-CoV-2 RNA panel A-, B-gripi viiruse, SARS-CoV-2 RNA paneel A-, B-gripi viiruse, SARS koroonaviirus 2 RNA (paneel) Paneel " " 284 EI/Paneel 5947 L-5418 326 VIR 20 Adenoviiruse, Rotaviiruse, Noroviiruse Ag paneel roojas (ribaanalüüs) a1784 JAH JAH EI St-Adenovirus, Rotavirus, Norovirus Ag panel Adenoviiruse, Rotaviiruse, Noroviiruse Ag paneel roojas (ribaanalüüs) Adenoviiruse, rotaviiruse ja noroviiruse Ag roojas (paneel, ribaanalüüs) Paneel " " 290 JAH 5821 80374-2 Adenovirus & Norovirus & Rotavirus Ag panel - Pt Stool - IA.rapid PANEL.MICRO Adenovirus and Norovirus and Rotavirus Ag panel - Stool by Rapid immunoassay Adeno + Noro + Rota Ag Pnl Stl EIA.rap 1 Order 199 VIR 20 A ja B-gripi viiruse Ag paneel (ribaanalüüs) a724 JAH JAH EI XXX-Influenza A,B virus Ag strip panel A- ja B-gripi viiruse Ag paneel (ribaanalüüs) A- ja B-gripi viiruse antigeen täpsustamata materjalis (paneel; ribaanalüüs) Paneel 291 JAH 2769 L-2769 200 VIR 20 A-, B-gripi viiruse, SARS-CoV-2 RNA paneel; A- ja B-gripi viiruse Ag paneel (ribaanalüüs) a1781; a724 A-gripi viiruse Ag (ribaanalüüs) a722 JAH EI EI XXX-Influenza A virus Ag strip A-gripi viiruse Ag (ribaanalüüs) A-gripi viiruse antigeen täpsustamata materjalis (ribaanalüüs) N/P 305 JAH 560 31859-2 Influenza virus A Ag ACnc Pt XXX Ord 6 MICRO Influenza virus A Ag [Presence] in Unspecified specimen FLUAV Ag XXX Ql 1 Both 17,6895 201 VIR 20 A-, B-gripi viiruse, SARS-CoV-2 RNA paneel; A- ja B-gripi viiruse Ag paneel (ribaanalüüs) a1781; a724 B-gripi viiruse Ag (ribaanalüüs) a723 JAH EI EI XXX-Influenza B virus Ag strip B-gripi viiruse Ag (ribaanalüüs) B-gripi viiruse antigeen täpsustamata materjalis (ribaanalüüs) N/P 312 JAH 561 31864-2 Influenza virus B Ag ACnc Pt XXX Ord 5 MICRO Influenza virus B Ag [Presence] in Unspecified specimen FLUBV Ag XXX Ql 1 Both 16,259 338 VIR 20 RSV Ag (ribaanalüüs) a150 JAH JAH EI XXX-RSV Ag strip RSV Ag (ribaanalüüs) RS-viiruse antigeen täpsustamata materjalis (ribaanalüüs) N/P 331 JAH 3017 31950-9 Respiratory syncytial virus Ag ACnc Pt XXX Ord 40 MICRO Respiratory syncytial virus Ag [Presence] in Unspecified specimen RSV Ag XXX Ql 1 Both 9,7245 329 VIR 20 A-, B-gripi viiruse, SARS-CoV-2 RNA paneel a1781 SARS koroonaviirus 2 RNA a1561 JAH JAH EI XXX-SARS-CoV-2 RNA SARS koroonaviirus 2 RNA SARS koroonaviirus 2 RNA N/P " " 333 JAH 5806 94309-2 SARS coronavirus 2 RNA PrThr Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO SARS-CoV-2 (COVID-19) RNA [Presence] in Unspecified specimen by NAA with probe detection SARS-CoV-2 RNA XXX Ql NAA+probe 1 Both 325 VIR 20 SARS koroonaviirus 2 Ag (ribaanalüüs) a1753 JAH JAH EI XXX-SARS-CoV-2 Ag strip SARS koroonaviirus 2 Ag (ribaanalüüs) SARS koroonaviirus 2 antigeen täpsustamata materjalis (ribaanalüüs) N/P " " 339 JAH 5945 94558-4 SARS coronavirus 2 Ag PrThr Pt Respiratory Ord IA.rapid MICRO SARS-CoV-2 (COVID-19) Ag [Presence] in Respiratory specimen by Rapid immunoassay SARS-CoV-2 Ag Resp Ql IA.rapid 1 Both 244 VIR 20 Enteroviiruse Ag roojas a1255 JAH JAH EI St-Enterovirus Ag Enteroviiruse Ag roojas Enteroviiruse antigeen roojas N/P 433 JAH 1540 70065-8 Enterovirus Ag Threshold Pt Stool Ord EIA MICRO Enterovirus Ag [Presence] in Stool by Immunoassay EV Ag Stl Ql EIA 1 Both 11,4729 242 VIR 20 Adenoviiruse, Rotaviiruse, Noroviiruse Ag paneel roojas (ribaanalüüs) a1784 Rotaviiruse Ag roojas a1092 JAH JAH EI St-Rotavirus Ag Rotaviiruse Ag roojas Rotaviiruse antigeen roojas N/P 467 JAH 674 17547-1 Rotavirus Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Rotavirus Ag [Presence] in Stool RV Ag Stl Ql 1 Both 240 VIR 20 Adenoviiruse 40,41 ja rotaviiruse Ag paneel roojas (ribaanalüüs) a537 JAH JAH EI St-Adenovirus 40,41, rotavirus Ag panel strip Adenoviiruse 40,41 ja rotaviiruse Ag paneel roojas (ribaanalüüs) Adenoviiruse 40,41 ja rotaviiruse Ag roojas (paneel, ribaanalüüs) Paneel 468 JAH 4071 L-4071 241 VIR 20 Adenoviiruse, Rotaviiruse, Noroviiruse Ag paneel roojas (ribaanalüüs) a1784 Adenoviiruse 40,41 Ag roojas a1091 JAH JAH EI St-Adenovirus 40,41 Ag Adenoviiruse 40,41 Ag roojas Inimese adenoviiruse alatüüpide 40 ja 41 antigeen roojas N/P 469 JAH 496 31709-9 Adenovirus 40+41 Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Adenovirus 40+41 Ag [Presence] in Stool HAdV40+41 Ag Stl Ql 1 Both 243 VIR 20 Adenoviiruse, Rotaviiruse, Noroviiruse Ag paneel roojas (ribaanalüüs) a1784 Noroviiruse Ag roojas a536 JAH JAH EI St-Norovirus Ag Noroviiruse Ag roojas Noroviiruse antigeen roojas N/P 473 JAH 652 49117-5 Norovirus Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Norovirus Ag [Presence] in Stool Norovirus Ag Stl Ql 1 Both 56 VIR 20 Treponema pallidum Ab a3077 JAH JAH EI S,P-T pallidum Ab Treponema pallidum Ab Treponema pallidum vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P Cobas e411 582 JAH 687 47236-5 Treponema pallidum Ab.IgG+IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Treponema pallidum IgG+IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay T pallidum IgG+IgM Ser Ql EIA 1 Both 59 MB 21 Enterobius vermicularis munade mikroskoopia anaalkaapes a10-18 JAH EI EI XXX-E vermicularis-m Enterobius vermicularis munade mikroskoopia Enterobius vermicularis munade mikroskoopia täpsustamata materjalis Tekst 167 JAH 1498 675-9 Enterobius vermicularis Prid Pt XXX Nom Pinworm examination MICRO Enterobius vermicularis [Identifier] in Unspecified specimen by Pinworm exam E vermicularis XXX Pinworm Exam 1 Both 239 ST 24 Peitveri roojas (Hb, QN) a509 JAH JAH EI St-Hb QN Peitveri roojas (Hb, QN) Peitveri roojas (hemoglobiin, kvantitatiivne) QN ug/g QuikRead 6 JAH 4359 A-4359