id labor Valdkond VK sort Paneel P kood Analüüsi nimetus A kood Kehtiv Kehtiv lõpp Tellitav Vahendatav T lühend Kasutatav nimetus T Nimetus Vastuskood T Ühik Labor ühik Seade Diagnostikumi_tootja Sort Risttabel id algandmed Loinc # Component Property Time Aspects System Scale Method Ex UCUM Units Ex Units %99+ Common Tests Class Long Common Name Short Name Type Order/Obs Doc/Section Ext 353 HE 1 Hemogramm a2033 JAH JAH EI B-CBC Hemogramm Hemogramm Paneel 1 EI/Paneel 1 58410-2 Complete blood count (hemogram) panel - Pt Bld - Automated count PANEL.HEM/BC Complete blood count (hemogram) panel in Blood by Automated count CBC (hemogram) Bld Auto 1 Order 3593 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga a1218 JAH JAH EI B-CBC-3Diff Hemogramm 3-osalise leukogrammiga Hemogramm kolmeosalise leukogrammiga Paneel 3 EI/Paneel 2124 L-2124 364 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga a1178 JAH JAH EI B-CBC-5Diff Hemogramm 5-osalise leukogrammiga Hemogramm viieosalise leukogrammiga Paneel 4 EI/Paneel 12 57021-8 CBC W Auto Differential panel - Pt Bld Qn PANEL.HEM/BC CBC W Auto Differential panel in Blood CBC W Auto Diff Bld 1 Order 3648 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega a1288 EI 2019-05-16 EI EI B-CBC-5Diff-NRBC-Ret Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega Hemogramm viieosalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega Paneel 6 EI/Paneel 1949 L-1949 3349 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga lootel a789 JAH JAH EI uB-CBC-5Diff-fetal Hemogramm 5-osalise leukogrammiga lootel Hemogramm 5-osalise leukogrammiga lootel Paneel 7 EI 4904 L-4904 2858 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga luuüdist a435 JAH JAH EI Bm-CBC-5Diff Hemogramm 5-osalise leukogrammiga luuüdist Hemogramm 5-osalise leukogrammiga luuüdist Paneel 8 JAH 3661 L-3661 2857 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga leukafereesi produktist a434 JAH JAH EI BPU-CBC-5Diff Hemogramm 5-osalise leukogrammiga leukafereesi produktist Hemogramm 5-osalise leukogrammiga leukafereesi produktist Paneel 9 JAH 3659 L-3659 365 HE 1 Hemogramm; Hemogramm 5-osalise leukogrammiga a2033; a1178 WBC a2034 JAH EI EI B-WBC WBC Leukotsüüdid QN E9/L 10 JAH/Võrreld 2 6690-2 Leukocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Leukocytes [#/volume] in Blood by Automated count WBC # Bld Auto 1 Observation 366 HE 1 Hemogramm; Hemogramm 5-osalise leukogrammiga a2033; a1178 RBC a2035 JAH EI EI B-RBC RBC Erütrotsüüdid QN E12/L 11 JAH/Võrreld 3 789-8 Erythrocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*6/uL 10^12/L;million/mm3 2,22% HEM/BC Erythrocytes [#/volume] in Blood by Automated count RBC # Bld Auto 1 Observation 367 HE 1 Hemogramm; Hemogramm 5-osalise leukogrammiga a2033; a1178 Hb a2041 JAH EI EI B-Hb Hb Hemoglobiin QN g/L 12 JAH/Võrreld 4 718-7 Hemoglobin MCnc Pt Bld Qn g/dL 2,32% HEM/BC Hemoglobin [Mass/volume] in Blood Hgb Bld-mCnc 1 Both 368 HE 1 Hemogramm; Hemogramm 5-osalise leukogrammiga a2033; a1178 Hct a2042 JAH JAH EI B-Hct Hct Hematokrit QN % 13 JAH/Võrreld 5 4544-3 Hematocrit VFr Pt Bld Qn Automated count % HEM/BC Hematocrit [Volume Fraction] of Blood by Automated count Hct VFr Bld Auto 1 Both 369 HE 1 Hemogramm; Hemogramm 5-osalise leukogrammiga a2033; a1178 MCV a2036 JAH EI EI B-MCV MCV Erütrotsüütide keskmine maht QN fL 14 JAH/Võrreld 6 787-2 Erythrocyte mean corpuscular volume EntVol Pt RBC Qn Automated count fL fL HEM/BC Erythrocyte mean corpuscular volume [Entitic volume] by Automated count MCV RBC Auto 1 Observation 370 HE 1 Hemogramm; Hemogramm 5-osalise leukogrammiga a2033; a1178 MCH a2037 JAH EI EI B-MCH MCH Keskmine hemoglobiin erütrotsüüdis QN pg 15 JAH/Võrreld 7 785-6 Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin EntMass Pt RBC Qn Automated count pg pg 2,22% HEM/BC Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin [Entitic mass] by Automated count MCH RBC Qn Auto 1 Observation 371 HE 1 Hemogramm; Hemogramm 5-osalise leukogrammiga a2033; a1178 MCHC a2038 JAH EI EI B-MCHC MCHC Keskmine hemoglobiini kontsentratsioon erütrotsüüdis QN g/L 16 JAH/Võrreld 8 786-4 Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin concentration MCnc Pt RBC Qn Automated count g/dL 2,22% HEM/BC Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin concentration [Mass/volume] by Automated count MCHC RBC Auto-mCnc 1 Observation 372 HE 1 Hemogramm; Hemogramm 5-osalise leukogrammiga a2033; a1178 RDW-CV a2039 JAH EI EI B-RDW-CV RDW-CV Erütrotsüütide suurusjaotuvus QN % 17 JAH/Võrreld 9 788-0 Erythrocyte distribution width Ratio Pt RBC Qn Automated count % % HEM/BC Erythrocyte distribution width [Ratio] by Automated count RDW RBC Auto-Rto 1 Observation 373 HE 1 Hemogramm; Hemogramm 5-osalise leukogrammiga a2033; a1178 RDW-SD a2040 JAH EI EI B-RDW-SD RDW-SD Erütrotsüütide suurusjaotuvus QN fL 18 JAH/Võrreld 10 21000-5 Erythrocyte distribution width EntVol Pt RBC Qn Automated count fL fL HEM/BC Erythrocyte distribution width [Entitic volume] by Automated count RDW RBC Auto 1 Observation 2486 HE 1 Hemogramm; Hemogramm 5-osalise leukogrammiga a2033; a1178 Plt a2043 JAH EI EI B-Plt Plt Trombotsüüdid QN E9/L 19 JAH/Võrreld 11 777-3 Platelets NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Platelets [#/volume] in Blood by Automated count Platelet # Bld Auto 1 Observation 375 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga a1178 Eo% a2052 JAH EI EI B-Eo% Eo% Eosinofiilide suhtarv QN % 20 JAH/Võrreld 23 713-8 Eosinophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Eosinophils/100 leukocytes in Blood by Automated count Eosinophil NFr Bld Auto 1 Observation 376 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga a1178 Baso% a2053 JAH EI EI B-Baso% Baso% Basofiilide suhtarv QN % 21 JAH/Võrreld 24 706-2 Basophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Basophils/100 leukocytes in Blood by Automated count Basophils NFr Bld Auto 1 Observation 377 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga a1178 Mono% a2051 JAH EI EI B-Mono% Mono% Monotsüütide suhtarv QN % 22 JAH/Võrreld 25 5905-5 Monocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Monocytes/100 leukocytes in Blood by Automated count Monocytes NFr Bld Auto 1 Observation 378 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga a1178 Lymph% a2050 JAH EI EI B-Lymph% Lymph% Lümfotsüütide suhtarv QN % 23 JAH/Võrreld 26 736-9 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Blood by Automated count Lymphocytes NFr Bld Auto 1 Observation 3594 HE 1 Mxd% a1197 JAH EI EI B-Mxd% Mxd% Keskmise suurusega leukotsüütide suhtarv QN % 25 JAH/Võrreld 2111 32155-4 Basophils+Eosinophils+Monocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Basophils+Eosinophils+Monocytes/100 leukocytes in Blood by Automated count Baso+Eos+Monos NFr Bld Auto 1 Observation 11,4729 379 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga a1178 Neut% a2049 JAH EI EI B-Neut% Neut% Neutrofiilide suhtarv QN % 26 JAH/Võrreld 27 770-8 Neutrophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % 1,03% HEM/BC Neutrophils/100 leukocytes in Blood by Automated count Neutrophils NFr Bld Auto 1 Observation 385 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga a1178 IG% a2059 JAH EI EI B-IG% IG% Ebaküpsete granulotsüütide suhtarv QN % 28 JAH/Võrreld 33 38518-7 Granulocytes.immature/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % HEM/BC Granulocytes Immature/100 leukocytes in Blood Imm Granulocytes NFr Bld 1 Observation 380 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga a1178 Eo a2057 JAH EI EI B-Eo# Eo Eosinofiilide arv QN E9/L 29 JAH/Võrreld 28 711-2 Eosinophils NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 0,03% HEM/BC Eosinophils [#/volume] in Blood by Automated count Eosinophil # Bld Auto 1 Both 381 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga a1178 Baso a2058 JAH EI EI B-Baso# Baso Basofiilide arv QN E9/L 30 JAH/Võrreld 29 704-7 Basophils NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 0,76% HEM/BC Basophils [#/volume] in Blood by Automated count Basophils # Bld Auto 1 Observation 382 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga a1178 Mono a2056 JAH EI EI B-Mono# Mono Monotsüütide arv QN E9/L 31 JAH/Võrreld 30 742-7 Monocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Monocytes [#/volume] in Blood by Automated count Monocytes # Bld Auto 1 Observation 383 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga a1178 Lymph a2055 JAH EI EI B-Lymph# Lymph Lümfotsüütide arv QN E9/L 32 JAH/Võrreld 31 731-0 Lymphocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 0,28% HEM/BC Lymphocytes [#/volume] in Blood by Automated count Lymphocytes # Bld Auto 1 Observation 3595 HE 1 Mxd a1217 JAH EI EI B-Mxd# Mxd Keskmise suurusega leukotsüütide arv QN E9/L 34 JAH/Võrreld 2110 32154-7 Basophils+Eosinophils+Monocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10*9/L HEM/BC Basophils+Eosinophils+Monocytes [#/volume] in Blood by Automated count Baso+Eos+Monos # Bld Auto 1 Observation 11,4729 384 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga a1178 Neut a2054 JAH EI EI B-Neut# Neut Neutrofiilide arv QN E9/L 35 JAH/Võrreld 32 751-8 Neutrophils NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Neutrophils [#/volume] in Blood by Automated count Neutrophils # Bld Auto 1 Observation 386 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga a1178 IG a2060 JAH EI EI B-IG# IG Ebaküpsete granulotsüütide arv QN E9/L 37 JAH/Võrreld 34 51584-1 Granulocytes.immature NCnc Pt Bld Qn 10*3/uL Giga cells /l HEM/BC Granulocytes Immature [#/volume] in Blood Imm Granulocytes # Bld 1 Both 387 HE 1 Hemogramm; Hemogramm 5-osalise leukogrammiga a2033; a1178 PDW a2044 JAH EI EI B-PDW PDW Trombotsüütide suurusjaotuvus QN fL 38 JAH/Võrreld 35 32207-3 Platelet distribution width EntVol Pt Bld Qn Automated count fL femtoliters HEM/BC Platelet distribution width [Entitic volume] in Blood by Automated count PDW Bld Auto 1 Observation 388 HE 1 Hemogramm; Hemogramm 5-osalise leukogrammiga a2033; a1178 MPV a2045 JAH EI EI B-MPV MPV Trombotsüütide keskmine maht QN fL 40 JAH/Võrreld 36 32623-1 Platelet mean volume EntVol Pt Bld Qn Automated count fL fL HEM/BC Platelet mean volume [Entitic volume] in Blood by Automated count PMV Bld Auto 1 Observation 389 HE 1 Hemogramm; Hemogramm 5-osalise leukogrammiga a2033; a1178 LCR a2046 JAH EI EI B-LCR LCR Trombotsüütide suurte vormide suhtarv QN % 41 JAH/Võrreld 37 48386-7 Platelets.large/Platelets NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Platelets Large/Platelets in Blood by Automated count Lg Platelets/Platelet NFr Bld Auto 1 Observation 390 HE 1 Hemogramm; Hemogramm 5-osalise leukogrammiga a2033; a1178 Pct a2047 JAH EI EI B-Pct Pct Trombokrit QN % 42 JAH/Võrreld 2114 51637-7 Plateletocrit VFr Pt Bld Qn HEM/BC Plateletocrit [Volume Fraction] in Blood Plateletocrit VFr Bld 1 Observation 2687 HE 1 Hemogramm; Hemogramm 5-osalise leukogrammiga a2033; a1178 IPF a328 JAH EI EI B-IPF IPF Ebaküpsete trombotsüütide suhtarv QN % 43 JAH/Võrreld 1665 71693-6 Platelets.reticulated/100 platelets NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Platelets reticulated/100 platelets in Blood by Automated count Platelets.reticulated NFr Bld Auto 1 Observation 11,4729 1766 HE 1 erütroblastid a2383 EI EI EI B-NRBC panel Normoblastide paneel Normoblastid (paneel) Paneel 45 EI/Paneel 2738 L-2738 392 HE 1 NRBC a2061 JAH EI EI B-NRBC# NRBC Normoblastide arv QN E9/L 46 JAH/Võrreld 40 771-6 Erythrocytes.nucleated NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Nucleated erythrocytes [#/volume] in Blood by Automated count nRBC # Bld Auto 1 Observation 393 HE 1 NRBC% a2062 JAH EI EI B-NRBC% NRBC% Normoblastide suhtarv QN /100WBC 47 JAH/Võrreld 41 58413-6 Erythrocytes.nucleated/100 leukocytes Ratio Pt Bld Qn Automated count HEM/BC Nucleated erythrocytes/100 leukocytes [Ratio] in Blood by Automated count nRBC/100 WBC Bld Auto-Rto 1 Observation 450 HE 1 Retikulotsüütide paneel a2063 JAH JAH EI B-Ret panel Retikulotsüütide paneel Retikulotsüüdid (paneel) Paneel 48 JAH 98 L-98 451 HE 1 Retikulotsüütide paneel a2063 Ret% a2064 JAH EI EI B-Ret% Ret% Retikulotsüütide suhtarv QN % 49 JAH/Võrreld 99 17849-1 Reticulocytes/100 erythrocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Reticulocytes/100 erythrocytes in Blood by Automated count Retics/100 RBC NFr Auto 1 Observation 452 HE 1 Retikulotsüütide paneel a2063 Ret a2065 JAH EI EI B-Ret# Ret Retikulotsüütide arv QN E9/L 50 JAH/Võrreld 100 60474-4 Reticulocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL m/UL HEM/BC Reticulocytes [#/volume] in Blood by Automated count Retics # Auto 1 Observation 453 HE 1 Retikulotsüütide paneel a2063 IRF a2066 JAH EI EI B-IRF IRF Ebaküpsete retikulotsüütide fraktsioon QN % 51 JAH/Võrreld 101 33516-6 Reticulocytes.immature/Reticulocytes.total NFr Pt Bld Qn % % HEM/BC Reticulocytes.immature/Reticulocytes.total in Blood Imm Retics NFr 1 Observation 11,3891 454 HE 1 Retikulotsüütide paneel a2063 LFR a2067 JAH EI EI B-LFR LFR Suurema küpsusastmega retikulotsüüdid QN % 52 JAH/Võrreld 102 34419-2 Reticulocytes.mature/Reticulocytes.total NFr Pt Bld Qn % % HEM/BC Reticulocytes.mature/Reticulocytes.total in Blood Mat Retics NFr 1 Observation 455 HE 1 Retikulotsüütide paneel a2063 MFR a2068 JAH EI EI B-MFR MFR Keskmise küpsusastmega retikulotsüüdid QN % 53 JAH/Võrreld 103 34420-0 Reticulocytes.mid/Reticulocytes.total NFr Pt Bld Qn % % HEM/BC Reticulocytes.mid/Reticulocytes.total in Blood Mid Retics NFr 1 Observation 456 HE 1 Retikulotsüütide paneel a2063 HFR a2069 JAH EI EI B-HFR HFR Väiksema küpsusastmega retikulotsüüdid QN % 54 JAH/Võrreld 104 51642-7 Reticulocytes.high light scatter/Reticulocytes.total NFr Pt Bld Qn % % HEM/BC Reticulocytes.high light scatter/Reticulocytes.total in Blood HL Retics NFr 1 Observation 11,4838 457 HE 1 Retikulotsüütide paneel a2063 RetHb a6357 JAH EI EI B-RetHb RetHb Retikulotsüütide hemoglobiin QN pg 55 JAH/Võrreld 105 42810-2 Hemoglobin EntMass Pt Retic Qn pg pg 1420 HEM/BC Hemoglobin [Entitic mass] in Reticulocytes Hgb Retic Qn 1 Observation 11,3891 394 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 JAH JAH EI B-Smear-m panel Vereäige mikroskoopia Vereäige mikroskoopia Paneel 56 JAH 42 L-42 395 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Eosinofiilid % a2147 JAH EI EI B-Eosinofiilid % Eosinofiilid % Eosinofiilide suhtarv QN % 57 JAH/Võrreld 43 26450-7 Eosinophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 49 HEM/BC Eosinophils/100 leukocytes in Blood Eosinophil NFr Bld 1 Observation 11,433 412 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Eosinofiilid a2167 JAH EI EI B-Eosinofiilid # Eosinofiilid Eosinofiilide arv QN E9/L 58 JAH/Võrreld 60 26449-9 Eosinophils NCnc Pt Bld Qn 10*3/uL "#/mm3; k/cumm" 0,82% HEM/BC Eosinophils [#/volume] in Blood Eosinophil # Bld 1 Observation 396 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Basofiilid % a2148 JAH EI EI B-Basofiilid % Basofiilid % Basofiilide suhtarv QN % 59 JAH/Võrreld 44 30180-4 Basophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 54 HEM/BC Basophils/100 leukocytes in Blood Basophils NFr Bld 1 Observation 11,433 413 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Basofiilid a2168 JAH EI EI B-Basofiilid # Basofiilid Basofiilide arv QN E9/L 60 JAH/Võrreld 61 26444-0 Basophils NCnc Pt Bld Qn 10*3/uL k/cumm HEM/BC Basophils [#/volume] in Blood Basophils # Bld 1 Observation 397 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Monotsüüdid % a2149 JAH EI EI B-Monotsüüdid % Monotsüüdid % Monotsüütide suhtarv QN % 61 JAH/Võrreld 45 26485-3 Monocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 40 HEM/BC Monocytes/100 leukocytes in Blood Monocytes NFr Bld 1 Observation 11,433 414 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Monotsüüdid a2169 JAH EI EI B-Monotsüüdid # Monotsüüdid Monotsüütide arv QN E9/L 62 JAH/Võrreld 62 26484-6 Monocytes NCnc Pt Bld Qn 10*3/uL k/cumm 0,92% HEM/BC Monocytes [#/volume] in Blood Monocytes # Bld 1 Observation 404 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Promonotsüüdid % a2353 JAH EI EI B-Promonotsüüdid % Promonotsüüdid % Promonotsüütide suhtarv QN % 63 JAH/Võrreld 52 30466-7 Promonocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % HEM/BC Promonocytes/100 leukocytes in Blood Promonycytes NFr Bld 1 Observation 398 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Lümfoidsed rakud % a2354 JAH EI EI B-Lümfoidsed rakud % Lümfoidsed rakud % Lümfoidsete rakkude suhtarv QN % 65 JAH/Võrreld 2710 737-7 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % 186 HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Blood by Manual count Lymphocytes NFr Bld Manual 1 Observation 22,7112 415 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Lümfoidsed rakud a2368 JAH EI EI B-Lümfoidsed rakud # Lümfoidsed rakud Lümfoidsete rakkude arv QN E9/L 66 JAH/Võrreld 63 732-8 Lymphocytes NCnc Pt Bld Qn Manual count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Lymphocytes [#/volume] in Blood by Manual count Lymphocytes # Bld Manual 1 Observation 17,7932 399 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Lümfotsüüdid % a2150 JAH EI EI B-Lümfotsüüdid % Lümfotsüüdid % Lümfotsüütide suhtarv QN % 67 JAH/Võrreld 47 26478-8 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 45 HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Blood Lymphocytes NFr Bld 1 Observation 11,433 416 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Lümfotsüüdid a2170 JAH EI EI B-Lümfotsüüdid # Lümfotsüüdid Lümfotsüütide arv QN E9/L 68 JAH/Võrreld 64 26474-7 Lymphocytes NCnc Pt Bld Qn 10*3/uL "#/mm3; k/cumm" 0,63% HEM/BC Lymphocytes [#/volume] in Blood Lymphocytes # Bld 1 Observation 400 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Reaktiivsed lümfotsüüdid % a2160 JAH EI EI B-Reaktiivsed lümfotsüüdid % Reaktiivsed lümfotsüüdid % Reaktiivsete lümfotsüütide suhtarv QN % 69 JAH/Võrreld 48 33835-0 Lymphocytes.plasmacytoid/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % HEM/BC Lymphocytes Plasmacytoid/100 leukocytes in Blood by Manual count Plasmacoid Lymphs NFr Bld Manual 1 Observation 3645 HE 1 Reaktiivsed lümfotsüüdid a1285 JAH EI EI B-Reaktiivsed lümfotsüüdid # Reaktiivsed lümfotsüüdid Reaktiivsete lümfotsüütide arv QN E9/L 70 JAH/Võrreld 5420 35039-7 Lymphocytes.plasmacytoid NCnc Pt Bld Qn 10*3/uL 10*9/L HEM/BC Lymphocytes Plasmacytoid [#/volume] in Blood Plasmacoid Lymphs # Bld 1 Observation 401 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Prolümfotsüüdid % a2158 JAH EI EI B-Prolümfotsüüdid % Prolümfotsüüdid % Prolümfotsüütide suhtarv QN % 71 JAH/Võrreld 49 6746-2 Prolymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % HEM/BC Prolymphocytes/100 leukocytes in Blood by Manual count Prolymphocytes NFr Bld Manual 1 Observation 21 3647 HE 1 Prolümfotsüüdid a1287 JAH EI EI B-Prolümfotsüüdid # Prolümfotsüüdid Prolümfotsüütide arv QN E9/L 72 JAH/Võrreld 5419 30464-2 Prolymphocytes NCnc Pt Bld Qn 10*3/uL 10*3/mm3 HEM/BC Prolymphocytes [#/volume] in Blood Prolymphocytes # Bld 1 Observation 402 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Atüüpilised lümfotsüüdid % a2165 JAH EI EI B-Atüüpilised lümfotsüüdid % Atüüpilised lümfotsüüdid % Atüüpiliste lümfotsüütide suhtarv QN % 75 JAH/Võrreld 50 29261-5 Lymphocytes.abnormal/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % HEM/BC Lymphocytes Abnormal/100 leukocytes in Blood by Manual count Abnormal Lymphs NFr Bld Manual 1 Observation 18,6198 3646 HE 1 Atüüpilised lümfotsüüdid a1286 JAH EI EI B-Atüüpilised lümfotsüüdid # Atüüpilised lümfotsüüdid Atüüpiliste lümfotsüütide arv QN E9/L 76 JAH/Võrreld 5422 30412-1 Lymphocytes.abnormal NCnc Pt Bld Qn 10*3/uL 10*9/L HEM/BC Abnormal lymphocytes [#/volume] in Blood Lymph Abn # Bld 1 Observation 1763 HE 1 Lümfoomirakud % a2164 EI EI EI B-Lümfoomirakud % Lümfoomirakud % Lümfoomirakkude suhtarv QN % 77 JAH/Võrreld 2542 24104-2 Lymphoma cells/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % HEM/BC Lymphoma cells/100 leukocytes in Blood by Manual count Lymphoma Cells NFr Bld Manual 1 Observation 19,5388 411 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Plasmarakud % a2161 JAH EI EI B-Plasmarakud % Plasmarakud % Plasmarakkude suhtarv QN % 79 JAH/Võrreld 59 13047-6 Plasma cells/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % HEM/BC Plasma cells/100 leukocytes in Blood Plasma Cells NFr Bld 1 Observation 405 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Neutrofiilid % a2151 EI 2019-05-07 EI EI B-Neutrofiilid % Neutrofiilid % Neutrofiilide suhtarv QN % 81 JAH/Võrreld 53 26511-6 Neutrophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 37 HEM/BC Neutrophils/100 leukocytes in Blood Neutrophils/leuk NFr Bld 1 Observation 8,5074 3643 HE 1 Neutrofiilid % a1283 JAH EI EI B-Neutrofiilid % Neutrofiilid % Neutrofiilide suhtarv QN % % 81 JAH/Võrreld 53 26511-6 Neutrophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 37 HEM/BC Neutrophils/100 leukocytes in Blood Neutrophils/leuk NFr Bld 1 Observation 8,5074 417 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Neutrofiilid a2171 EI 2019-05-07 EI EI B-Neutrofiilid # Neutrofiilid Neutrofiilide arv QN E9/L 82 JAH/Võrreld 65 26499-4 Neutrophils NCnc Pt Bld Qn 10*3/uL k/cumm 0,93% HEM/BC Neutrophils [#/volume] in Blood Neutrophils # Bld 1 Observation 3644 HE 1 Neutrofiilid a1284 JAH EI EI B-Neutrofiilid # Neutrofiilid Neutrofiilide arv QN E9/L 82 JAH/Võrreld 65 26499-4 Neutrophils NCnc Pt Bld Qn 10*3/uL k/cumm 0,93% HEM/BC Neutrophils [#/volume] in Blood Neutrophils # Bld 1 Observation 406 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Segmenttuumsed neutrofiilid % a2152 JAH EI EI B-Segmenttuumsed neutrofiilid % Segmenttuumsed neutrofiilid % Segmenttuumsete neutrofiilide suhtarv QN % 83 JAH/Võrreld 54 26505-8 Neutrophils.segmented/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % HEM/BC Neutrophils.segmented/100 leukocytes in Blood Neuts Seg NFr Bld 1 Observation 407 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Kepptuumsed neutrofiilid % a2153 JAH EI EI B-Kepptuumsed neutrofiilid % Kepptuumsed neutrofiilid % Kepptuumsete neutrofiilide suhtarv QN % 84 JAH/Võrreld 55 26508-2 Neutrophils.band form/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 0,19% HEM/BC Neutrophils.band form/100 leukocytes in Blood Neuts Band NFr Bld 1 Observation 408 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Metamüelotsüüdid % a2154 JAH EI EI B-Metamüelotsüüdid % Metamüelotsüüdid % Metamüelotsüütide suhtarv QN % 86 JAH/Võrreld 56 740-1 Metamyelocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % 307 HEM/BC Metamyelocytes/100 leukocytes in Blood by Manual count Metamyelocytes NFr Bld Manual 1 Observation 23,8122 409 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Müelotsüüdid % a2155 JAH EI EI B-Müelotsüüdid % Müelotsüüdid % Müelotsüütide suhtarv QN % 88 JAH/Võrreld 57 26498-6 Myelocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 0,04% HEM/BC Myelocytes/100 leukocytes in Blood Myelocytes NFr Bld 1 Observation 410 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Promüelotsüüdid % a2156 JAH EI EI B-Promüelotsüüdid % Promüelotsüüdid % Promüelotsüütide suhtarv QN % 90 JAH/Võrreld 58 26524-9 Promyelocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 0,01% HEM/BC Promyelocytes/100 leukocytes in Blood Promyelocytes NFr Bld 1 Observation 403 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Blastid (spetsifitseerimata) % a2163 JAH EI EI B-Blastid (spetsifitseerimata) % Blastid (spetsifitseerimata) % Blastide (spetsifitseerimata) suhtarv QN % 93 JAH/Võrreld 51 709-6 Blasts/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % 791 HEM/BC Blasts/100 leukocytes in Blood by Manual count Blasts NFr Bld Manual 1 Observation 18,0359 419 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Normoblastid % a2166 JAH EI EI B-Normoblastid % Normoblastid % Normoblastide suhtarv QN /100WBC 96 JAH/Võrreld 67 33990-3 Normoblasts/100 leukocytes Ratio Pt Bld Qn /100{WBCs} /100 leukocytes HEM/BC Normoblasts/100 leukocytes [Ratio] in Blood Normoblasts Bld-Rto 1 Observation 420 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Neutrofiilide düsplaasia a2141 JAH EI EI B-Neutrofiilide düsplaasia Neutrofiilide düsplaasia Neutrofiilide düsplaasia Tekst 98 JAH 68 71369-3 Neutrophils.dysplastic ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Neutrophils.dysplastic [Presence] in Blood by Light microscopy Neutrophils.dysplastic Bld Ql Smear 1 Observation 22,0963 421 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Toksogeenne granulatsioon a2142 JAH EI EI B-Toksogeenne granulatsioon Toksogeenne granulatsioon Toksogeenne granulatsioon Tekst 99 JAH 69 803-7 Toxic granules ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,0071% HEM/BC Toxic granules [Presence] in Blood by Light microscopy Toxic Granules Bld Ql Smear 1 Observation 422 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Döhle kehakesed a2143 JAH EI EI B-Döhle kehakesed Döhle kehakesed Döhle kehakesed Tekst 100 JAH 70 7792-5 Dohle body ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,0030% HEM/BC Dohle body [Presence] in Blood by Light microscopy Dohle Bod Bld Ql Smear 1 Observation 423 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Hüpersegmentatsioon a2144 JAH EI EI B-Hüpersegmentatsioon Hüpersegmentatsioon Hüpersegmentatsioon Tekst 101 JAH 71 765-8 Neutrophils.hypersegmented ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Neutrophils.hypersegmented [Presence] in Blood by Light microscopy Neuts Hyperseg Bld Ql Smear 1 Observation 424 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Lümfotsüütide atüpism a2145 JAH EI EI B-Lümfotsüütide atüpism Lümfotsüütide atüpism Lümfotsüütide atüpism Tekst 105 JAH 72 733-6 Lymphocytes.variant ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Lymphocytes Variant [Presence] in Blood by Light microscopy Variant Lymphs Bld Ql Smear 1 Observation 11,4393 425 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Gumprechti varjud a2146 JAH EI EI B-Gumprechti varjud Gumprechti varjud Gumprechti varjud QN % 106 JAH/Võrreld 73 14912-0 Smudge cells/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count "#/100 WBC; %" 0,0056% HEM/BC Smudge cells/100 leukocytes in Blood by Manual count Smudge Cells NFr Bld Manual 1 Observation 426 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Aglomeratsioon a2120 JAH EI EI B-Aglomeratsioon Aglomeratsioon Aglomeratsioon Tekst 107 JAH 74 7797-4 Rouleaux ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Rouleaux [Presence] in Blood by Light microscopy Rouleaux Bld Ql Smear 1 Observation 427 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Hüpokromaasia a2121 JAH EI EI B-Hüpokromaasia Hüpokromaasia Hüpokromaasia Tekst 109 JAH 75 728-6 Hypochromia ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,03% HEM/BC Hypochromia [Presence] in Blood by Light microscopy Hypochromia Bld Ql Smear 1 Observation 428 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Polükromaasia a2122 JAH EI EI B-Polükromaasia Polükromaasia Polükromaasia Tekst 110 JAH 76 10378-8 Polychromasia ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,09% HEM/BC Polychromasia [Presence] in Blood by Light microscopy Polychromasia Bld Ql Smear 1 Observation 429 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Anisokromaasia a2123 JAH EI EI B-Anisokromaasia Anisokromaasia Anisokromaasia Tekst 111 JAH 77 51582-5 Anisochromasia ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Anisochromasia [Presence] in Blood by Light microscopy Anisochromasia Bld Ql Smear 1 Observation 430 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Erütrotsüütide anisotsütoos a2124 JAH EI EI B-Erütrotsüütide anisotsütoos Erütrotsüütide anisotsütoos Erütrotsüütide anisotsütoos Tekst 112 JAH 78 702-1 Anisocytosis ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,04% HEM/BC Anisocytosis [Presence] in Blood by Light microscopy Anisocytosis Bld Ql Smear 1 Observation 431 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Erütrotsüütide makrotsütoos a2125 JAH EI EI B-Erütrotsüütide makrotsütoos Erütrotsüütide makrotsütoos Erütrotsüütide makrotsütoos Tekst 113 JAH 79 738-5 Macrocytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,11% HEM/BC Macrocytes [Presence] in Blood by Light microscopy Macrocytes Bld Ql Smear 1 Observation 1764 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Erütrotsüütide megalotsütoos a2126 JAH EI EI B-Erütrotsüütide megalotsütoos Erütrotsüütide megalotsütoos Erütrotsüütide megalotsütoos Tekst 114 JAH 2736 A-2736 433 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Erütrotsüütide mikrotsütoos a2127 JAH EI EI B-Erütrotsüütide mikrotsütoos Erütrotsüütide mikrotsütoos Erütrotsüütide mikrotsütoos Tekst 115 JAH 81 741-9 Microcytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,10% HEM/BC Microcytes [Presence] in Blood by Light microscopy Microcytes Bld Ql Smear 1 Observation 436 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Poikilotsütoos a2130 JAH EI EI B-Poikilotsütoos Poikilotsütoos Poikilotsütoos Tekst 116 JAH 84 779-9 Poikilocytosis ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,03% HEM/BC Poikilocytosis [Presence] in Blood by Light microscopy Poikilocytosis Bld Ql Smear 1 Observation 434 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Mikrosferotsütoos a2128 JAH EI EI B-Mikrosferotsütoos Mikrosferotsütoos Mikrosferotsütoos Tekst 117 JAH 82 48069-9 Spherocytes.micro ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Spherocytes.micro [Presence] in Blood by Light microscopy Spherocytes.micro Bld Ql Smear 1 Both 435 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Ovalotsütoos a2129 JAH EI EI B-Ovalotsütoos Ovalotsütoos Ovalotsütoos Tekst 118 JAH 83 774-0 Ovalocytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,06% HEM/BC Ovalocytes [Presence] in Blood by Light microscopy Ovalocytes Bld Ql Smear 1 Observation 437 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Akantotsütoos a2131 JAH EI EI B-Akantotsütoos Akantotsütoos Akantotsütoos Tekst 119 JAH 85 7789-1 Acanthocytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,00% HEM/BC Acanthocytes [Presence] in Blood by Light microscopy Acanthocytes Bld Ql Smear 1 Observation 438 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Fragmentatsioon a2132 JAH EI EI B-Fragmentatsioon Fragmentatsioon Fragmentatsioon Tekst 120 JAH 86 10373-9 Fragments ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Fragments [Presence] in Blood by Light microscopy Fragments Bld Ql Smear 1 Observation 439 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Stomatotsütoos a2133 JAH EI EI B-Stomatotsütoos Stomatotsütoos Stomatotsütoos Tekst 121 JAH 87 10380-4 Stomatocytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Stomatocytes [Presence] in Blood by Light microscopy Stomatocytes Bld Ql Smear 1 Observation 440 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Märklaudrakud a2134 JAH EI EI B-Kodotsütoos Märklaudrakud Kodotsütoos ehk märklaudrakkude olemasolu Tekst 122 JAH 88 10381-2 Target cells ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,03% HEM/BC Target cells [Presence] in Blood by Light microscopy Targets Bld Ql Smear 1 Observation 446 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Pisarrakud a2140 JAH EI EI B-Dakrotsütoos Pisarrakud Dakrüotsütoos ehk pisarrakkude olemasolu Tekst 123 JAH 94 7791-7 Dacryocytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,03% HEM/BC Dacrocytes [Presence] in Blood by Light microscopy Dacryocytes Bld Ql Smear 1 Observation 441 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Ehhinotsütoos a2135 JAH EI EI B-Ehhinotsütoos Ehhinotsütoos Ehhinotsütoos Tekst 124 JAH 89 7790-9 Burr cells ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,01% HEM/BC Burr cells [Presence] in Blood by Light microscopy Burr Cells Bld Ql Smear 1 Observation 442 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Basofiilne sõmerus a2136 JAH EI EI B-Basofiilne sõmerus Basofiilne sõmerus Basofiilne sõmerus Tekst 127 JAH 90 703-9 Basophilic stippling ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,00% HEM/BC Basophilic stippling [Presence] in Blood by Light microscopy Baso Stipl Bld Ql Smear 1 Observation 443 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Howelli-Jolly kehakesed a2137 JAH EI EI B-Howelli-Jolly kehakesed Howelli-Jolly kehakesed Howelli-Jolly kehakesed Tekst 128 JAH 91 7793-3 Howell-Jolly bodies ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,00% HEM/BC Howell-Jolly bodies [Presence] in Blood by Light microscopy Howell-Jolly Bod Bld Ql Smear 1 Observation 444 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Caboti ringid a2138 JAH EI EI B-Caboti ringid Caboti ringid Caboti ringid Tekst 129 JAH 92 11280-5 Cabot rings ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Cabot rings [Presence] in Blood by Light microscopy Cabot rings Bld Ql Smear 1 Observation 445 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Pappenheimeri kehakesed a2139 JAH EI EI B-Pappenheimeri kehakesed Pappenheimeri kehakesed Pappenheimeri kehakesed Tekst 130 JAH 93 7795-8 Pappenheimer bodies ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Pappenheimer bodies [Presence] in Blood by Light microscopy Pappenheimer Bod Bld Ql Smear 1 Observation 418 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Megakarüotsüütide tuumad a2162 JAH EI EI B-Megakarüotsüütide tuumad Megakarüotsüütide tuumad Megakarüotsüütide tuumad QN % 139 JAH/Võrreld 66 70028-6 Megakaryocytic nuclei/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % HEM/BC Megakaryocytic nuclei/100 leukocytes in Blood by Manual count Megakaryocytic nuclei NFr Bld Manual 1 Observation 11,4729 3510 HE 1 Kõhuõõnevedeliku tsütogramm (mikroskoopia); Liigesevedeliku tsütogramm (mikroskoopia); Liikvori tsütogramm (mikroskoopia); Perikardivedeliku tsütogramm (mikroskoopia); Pleuravedeliku tsütogramm (mikroskoopia); Täpsustamata kehavedeliku tsütogramm (mikroskoopia) a1290; a1291; a1292; a1293; a1294; a2337 Vereäige mikroskoopiline ülevaade a1129 JAH EI EI XXX-m review Mikroskoopia ülevaade Mikroskoopia ülevaade Tekst 141 JAH 5273 59466-3 Hematologist review Imp Pt XXX Nar HEM/BC Hematologist review of results Hematologist review 1 Both 9,3141 1788 HE 1 Vereäige mikroskoopia hinnang a1317 JAH EI EI B-Smear-m interpret Vereäige mikroskoopia hinnang Vereäige mikroskoopia hinnang Tekst 142 JAH 2949 14869-2 Pathologist review Imp Pt Bld Nom Pathologist comment 1595 BLDBK Pathologist review of Blood tests Path Rev Bld -Imp 1 Observation 11,4393 2789 HE 1 Trombotsüüdid naatriumtsitraatverest a385 JAH JAH EI B-Plt (9NC) Trombotsüüdid naatriumtsitraatverest Trombotsüüdid naatriumtsitraatverest QN E9/L 144 JAH/Võrreld 3527 L-3527 458 HE 1 Settekiirus a2031 JAH JAH EI B-ESR Settekiirus Erütrotsüütide settekiirus QN mm/h 146 JAH/Võrreld 106 4537-7 Erythrocyte sedimentation rate Vel Pt Bld Qn Westergren mm/h mm/hr 0,03% HEM/BC Erythrocyte sedimentation rate by Westergren method ESR Bld Qn Westrgrn 1 Both 460 HE 1 Kapillaarvere settekiirus a1757 JAH JAH EI cB-ESR Kapillaarvere settekiirus Kapillaarvere erütrotsüütide settekiirus QN mm/h 147 JAH/Võrreld 108 30341-2 Erythrocyte sedimentation rate Vel Pt Bld Qn mm/h 0,07% HEM/BC Erythrocyte sedimentation rate ESR Bld Qn 1 Both 4030 HE 1 Loote vere maht ema veres (voolutsütomeetria) a2374 JAH JAH EI B-Fetal blood volume Fc Loote vere maht ema veres (voolutsütomeetria) Loote vere maht ema veres (voolutsütomeetria) QN mL 148 JAH 6309 75308-7 Fetal blood Vol Pt Bld Qn Flow cytometry mL mL HEM/BC Fetal blood [Volume] in Blood by Flow cytometry (FC) Fetal blood Vol Bld FC 1 Both 2691 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a5243 JAH JAH EI aB-ABB panel Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres Happe-aluse tasakaalu uuring arteriaalses veres Paneel 1 JAH 1248 24336-0 Gas panel - Pt BldA Qn 0,01% PANEL.CHEM Gas panel in Arterial blood Gas Pnl BldA 1 Order 3343 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses nabaväädi veres a775 JAH JAH EI auB-ABB panel Happe-aluse tasakaal arteriaalses nabaväädi veres Happe-aluse tasakaalu uuring arteriaalses nabaväädi veres Paneel 2 EI 4899 51974-4 Gas panel - Pt BldCoA Qn PANEL.CHEM Gas panel - Arterial cord blood Gas Pnl BldCoA 1 Order 16,2945 251 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres; Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres; Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres; Happe-aluse tasakaal venoosses veres a5243; a5245; a5246; a5244 Kehatemperatuur a5018 JAH EI EI Pt-t Kehatemperatuur Patsiendi kehatemperatuur QN C 3 JAH 1249 8329-5 Body temperature Temp Pt Core Qn BDYTMP.MOLEC Body temperature - Core Bdy temp Core 2 252 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres; Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres; Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres; Happe-aluse tasakaal venoosses veres a5243; a5245; a5246; a5244 FiO2 a5019 JAH EI EI FiO2 FiO2 Hapniku osakaal sissehingatavas õhus QN % 4 JAH 1250 19994-3 Oxygen/Inspired gas setting VFr Pt Ventilator Qn % % 0,01% PULM Oxygen/Inspired gas setting [Volume Fraction] Ventilator O2/Inspired gas setting VFr Vent 2 253 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a5243 pH a47 JAH EI EI aB-pH pH pH arteriaalses veres QN 5 JAH 1251 2744-1 pH LsCnc Pt BldA Qn [pH] 0,08% CHEM pH of Arterial blood pH BldA 1 Both 254 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a5243 pCO2 a48 JAH EI EI aB-pCO2 pCO2 Süsinikdioksiidi osarõhk arteriaalses veres QN mmHg 6 JAH 1252 2019-8 Carbon dioxide PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg 0,05% CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] in Arterial blood pCO2 BldA 1 Both 255 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a5243 pO2 a51 JAH EI EI aB-pO2 pO2 Hapniku osarõhk arteriaalses veres QN mmHg 8 JAH 1253 2703-7 Oxygen PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg 0,07% CHEM Oxygen [Partial pressure] in Arterial blood pO2 BldA 1 Both 256 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a5243 sO2 a5055 JAH EI EI aB-sO2 sO2 Hapnikuga küllastatus arteriaalses veres QN % 9 JAH 1254 2708-6 Oxygen saturation MFr Pt BldA Qn % % 0,02% CHEM Oxygen saturation in Arterial blood SaO2% BldA 1 Observation 257 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a5243 Oksühemoglobiin a5056 JAH EI EI aB-O2Hb Oksühemoglobiin Oksühemoglobiin arteriaalses veres QN % 11 JAH 1255 2714-4 Oxyhemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldA Qn % % CHEM Fractional oxyhemoglobin in Arterial blood OxyHgb MFr BldA 1 Observation 258 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a5243 Redutseeritud hemoglobiin a5034 JAH EI EI aB-RHb Redutseeritud hemoglobiin Redutseeritud hemoglobiin arteriaalses veres QN % 12 JAH 1256 19225-2 Deoxyhemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldA Qn % % HEM/BC Deoxyhemoglobin/Hemoglobin.total in Arterial blood DO-Hgb MFr BldA 1 Observation 259 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a5243 pH (t) a5064 JAH EI EI aB-pHt pH (t) pH (kehatemperatuuri järgi kohandatud) arteriaalses veres QN 13 JAH 1257 33254-4 pH^^adjusted to patients actual temperature LsCnc Pt BldA Qn [pH] 0,01% CHEM pH of Arterial blood adjusted to patients actual temperature pH temp adj BldA 1 Observation 260 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a5243 pCO2 (t) a5063 JAH EI EI aB-pCO2t pCO2 (t) Süsinikdioksiidi osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) arteriaalses veres QN mmHg 14 JAH 1258 32771-8 Carbon dioxide^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Arterial blood pCO2 temp adj BldA 1 Observation 261 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a5243 pO2 (t) a5039 JAH EI EI aB-pO2t pO2 (t) Hapniku osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) arteriaalses veres QN mmHg 15 JAH 1259 19255-9 Oxygen^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Oxygen [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Arterial blood pO2 temp adj BldA 1 Observation 262 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a5243 O2 a5031 JAH EI EI aB-O2 O2 Hapnik arteriaalses veres QN Vol% 16 JAH 1260 59274-1 Oxygen content VFr Pt BldA Qn Calculated mL/dL CHEM Oxygen content in Arterial blood by calculation O2 Ct VFr BldA Calc 1 Observation 263 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a5243 pO2 (sO2 50%) a5028 JAH EI EI aB-p50 pO2 (sO2 50%) Hapniku osarõhk (küllastatus hapnikuga 50%) arteriaalses veres QN mmHg 17 JAH 1261 19214-6 Oxygen^^saturation adjusted to 0.5 PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Oxygen [Partial pressure] saturation adjusted to 0.5 in Arterial blood pO2 satn adj to 0.5 BldA 1 Observation 264 HAT 2 Shunt a5071 EI EI EI aB-Shunt Shunt Füsioloogiline shunt arteriaalses veres QN % 18 JAH 1262 72326-2 Functional shunt volume VFr Pt BldA Qn % % HEMODYN.MOLEC Arterial blood Functional shunt volume BldA Fshunt vol VFr 2 Observation 22,0427 265 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a5243 Shunt (t) a5075 EI EI EI aB-Shuntt Shunt (t) Füsioloogiline shunt (kehatemperatuuri järgi kohandatud) arteriaalses veres QN % 19 JAH 1263 72325-4 Functional shunt volume^^adjusted to patients actual temperature VFr Pt BldA Qn % % HEMODYN.MOLEC Arterial blood Functional shunt volume adjusted to patients actual temperature BldA Fshunt vol temp adj VFr 2 Observation 22,0427 2918 HAT 2 Shunt (t) a475 JAH EI EI aB-Shuntt Shunt (t) Füsioloogiline shunt (kehatemperatuuri järgi kohandatud) arteriaalses veres QN % 19 JAH 1263 72325-4 Functional shunt volume^^adjusted to patients actual temperature VFr Pt BldA Qn % % HEMODYN.MOLEC Arterial blood Functional shunt volume adjusted to patients actual temperature BldA Fshunt vol temp adj VFr 2 Observation 22,0427 266 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a5243 AaDpO2 a5045 JAH EI EI aB-AaDpO2 AaDpO2 Alveolaarse õhu ja arteriaalse vere hapniku osarõhkude vahe QN mmHg 20 JAH 1264 19991-9 Oxygen.alveolar - arterial PPresDiff Pt Respiratory system Qn mm[Hg] mm Hg PULM Oxygen.alveolar - arterial [Partial pressure difference] Respiratory system O2 alv-art PPresDiff Respiratory 2 267 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a5243 AaDpO2 (t) a5072 JAH EI EI aB-AaDpO2t AaDpO2 (t) Alveolaarse õhu ja arteriaalse vere hapniku osarõhkude vahe (kehatemperatuuri järgi kohandatud) QN mmHg 21 JAH 1265 53809-0 Oxygen.alveolar - arterial^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt Respiratory system Qn mm[Hg] mm Hg PULM Oxygen.alveolar - arterial [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature Respiratory system O2 alv-art temp adj Respiratory 2 Both 268 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a5243 pO2/FiO2 a5074 EI EI EI aB-pO2/FiO2 pO2/FiO2 Arteriaalse vere ja sissehingatava õhu hapniku osarõhkude suhe QN mmHg 22 JAH 1266 50984-4 Horowitz index Ratio Pt BldA+Inhl gas Qn mm[Hg] mmHg CHEM Horowitz index in Arterial blood Horowitz index BldA+IhG-Rto 1 Both 2919 HAT 2 pO2/FiO2% a476 JAH EI EI aB-pO2/FiO2% pO2/FiO2% Arteriaalse vere ja sissehingatava õhu hapniku osarõhkude suhe QN mmHg/% 23 JAH 4568 A-4568 269 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a5243 pO2 (t)/FiO2 a5073 EI EI EI aB-pO2t/FiO2 pO2 (t)/FiO2 Arteriaalse vere ja sissehingatavaõhu hapniku osarõhkude suhe (kehatemperatuuri järgi kohandatud) QN mmHg 24 JAH 1267 50989-3 Horowitz index^^adjusted to patients actual temperature Ratio Pt BldA+Inhl gas Qn mm[Hg] mmHg CHEM Horowitz index adjusted to patients actual temperature in Arterial blood Horowitz index temp adj BldA+IhG-Rto 1 Both 270 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a5243 BE a50 JAH EI EI aB-BE BE Aluste liig arteriaalses veres QN mmol/L 26 JAH 1268 1925-7 Base excess SCnc Pt BldA Qn mmol/L mmol/L 0,04% CHEM Base excess in Arterial blood Base excess BldA-sCnc 1 Observation 271 HAT 2 BE (st) a5001 EI EI EI aB-BEst BE (st) Aluste liig (standardiseeritud) arteriaalses veres QN mmol/L 27 JAH 1269 19235-1 Base excess^^standard SCnc Pt BldA Qn mmol/L mmol/L CHEM Base excess standard in Arterial blood Base excess std BldA-sCnc 1 Observation 272 HAT 2 BE (st, sO2 100%) a5002 EI EI EI aB-BEst,ox BE (st, sO2 100%) Aluste liig (standardiseeritud, küllastatus hapnikuga 100%) arteriaalses veres QN mmol/L 28 JAH 1270 72721-4 Base excess.100% oxygenated^^standard SCnc Pt BldA Qn Calculated mmol/L mmol/L CHEM Base excess.100% oxygenated [Moles/volume] standard in Arterial blood by calculation Base ex.oxy std BldA Calc-sCnc 1 Observation 11,4838 273 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres; Happe-aluse tasakaal venoosses veres a5243; a5244 Anioonide vahe a5027 JAH EI EI AnionGap (K+) Anioonide vahe Anioonide vahe QN mmol/L 29 JAH 1271 1863-0 Anion gap 4 SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 0,03% CHEM Anion gap 4 in Serum or Plasma Anion Gap4 SerPl-sCnc 1 Observation 275 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a5243 Vesinikkarbonaat a5208 JAH EI EI aP-HCO3 Vesinikkarbonaat Vesinikkarbonaat arteriaalses plasmas QN mmol/L 30 JAH 1273 1960-4 Bicarbonate SCnc Pt BldA Qn mmol/L mmol/L 0,05% CHEM Bicarbonate [Moles/volume] in Arterial blood HCO3 BldA-sCnc 1 Both 345 HAT 2 COHb a72 EI EI EI aB-COHb COHb Karboksühemoglobiin arteriaalses veres QN % 32 JAH 1343 2030-5 Carboxyhemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldA Qn % % CHEM Carboxyhemoglobin/Hemoglobin.total in Arterial blood COHgb MFr BldA 1 Observation 348 HAT 2 aB-MetHb a5092 EI EI EI aB-MetHb MetHb Methemoglobiin arteriaalses veres QN % 33 JAH 1346 2615-3 Methemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldA Qn % % CHEM Methemoglobin/Hemoglobin.total in Arterial blood MetHgb MFr BldA 1 Observation 281 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a5243 Laktaat a1797 JAH EI EI aP-Lac Laktaat Laktaat arteriaalses plasmas QN mmol/L 34 JAH 1279 2518-9 Lactate SCnc Pt BldA Qn mmol/L mmol/L 0,00% CHEM Lactate [Moles/volume] in Arterial blood Lactate BldA-sCnc 1 Both 2692 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres a5244 JAH JAH EI vB-ABB panel Happe-aluse tasakaal venoosses veres Happe-aluse tasakaalu uuring venoosses veres Paneel 35 JAH 1280 24339-4 Gas panel - Pt BldV Qn PANEL.CHEM Gas panel in Venous blood Gas Pnl BldV 1 Order 3342 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses nabaväädi veres a774 JAH JAH EI vuB-ABB panel Happe-aluse tasakaal venoosses nabaväädi veres Happe-aluse tasakaalu uuring venoosses nabaväädi veres Paneel 36 EI 4898 51972-8 Gas panel - Pt BldCoV Qn PANEL.CHEM Gas panel - Venous cord blood Gas Pnl BldCoV 1 Order 16,2945 283 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres a5244 pH a5061 JAH EI EI vB-pH pH pH venoosses veres QN 37 JAH 1281 2746-6 pH LsCnc Pt BldV Qn [pH] 0,01% CHEM pH of Venous blood pH BldV 1 Both 284 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres a5244 pCO2 a5047 JAH EI EI vB-pCO2 pCO2 Süsinikdioksiidi osarõhk venoosses veres QN mmHg 38 JAH 1282 2021-4 Carbon dioxide PPres Pt BldV Qn mm[Hg] mm Hg 0,01% CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] in Venous blood pCO2 BldV 1 Both 285 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres a5244 pO2 a5054 JAH EI EI vB-pO2 pO2 Hapniku osarõhk venoosses veres QN mmHg 39 JAH 1283 2705-2 Oxygen PPres Pt BldV Qn mm[Hg] mm Hg 0,00% CHEM Oxygen [Partial pressure] in Venous blood pO2 BldV 1 Both 286 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres a5244 sO2 a5255 JAH EI EI vB-sO2 sO2 Hapnikuga küllastatus venoosses veres QN % 40 JAH 1284 2711-0 Oxygen saturation MFr Pt BldV Qn % %; Meas% HEMODYN.MOLEC Oxygen saturation in Venous blood SaO2% BldV 2 287 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres a5244 Oksühemoglobiin a5059 JAH EI EI vB-O2Hb Oksühemoglobiin Oksühemoglobiin venoosses veres QN % 41 JAH 1285 2716-9 Oxyhemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldV Qn % % CHEM Fractional oxyhemoglobin in Venous blood OxyHgb MFr BldV 1 Observation 288 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres a5244 Redutseeritud hemoglobiin a5058 JAH EI EI vB-RHb Redutseeritud hemoglobiin Redutseeritud hemoglobiin venoosses veres QN % 42 JAH 1286 19227-8 Deoxyhemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldV Qn % % HEM/BC Deoxyhemoglobin/Hemoglobin.total in Venous blood DO-Hgb MFr BldV 1 Observation 289 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres a5244 pH (t) a5068 JAH EI EI vB-pHt pH (t) pH (kehatemperatuuri järgi kohandatud) venoosses veres QN 43 JAH 1287 39486-6 pH^^adjusted to patients actual temperature LsCnc Pt BldV Qn [pH] CHEM pH of Venous blood adjusted to patients actual temperature pH temp adj BldV 1 Observation 290 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres a5244 pCO2 (t) a5042 JAH EI EI vB-pCO2t pCO2 (t) Süsinikdioksiidi osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) venoosses veres QN mmHg 44 JAH 1288 40619-9 Carbon dioxide^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldV Qn mm[Hg] CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Venous blood pCO2 temp adj BldV 1 Observation 291 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres a5244 pO2 (t) a5041 JAH EI EI vB-pO2t pO2 (t) Hapniku osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) venoosses veres QN mmHg 45 JAH 1289 19258-3 Oxygen^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldV Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Oxygen [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Venous blood pO2 temp adj BldV 1 Observation 292 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres a5244 O2 a5033 JAH EI EI vB-O2 O2 Hapnik venoosses veres QN Vol% 46 JAH 1290 60841-4 Oxygen content VFr Pt BldV Qn Calculated mL/dL ml/dl CHEM Oxygen content in Venous blood by calculation O2 Ct VFr BldV Calc 1 11,3891 293 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres a5244 pO2 (sO2 50%) a5030 JAH EI EI vB-p50 pO2 (sO2 50%) Hapniku osarõhk (küllastatus hapnikuga 50%) venoosses veres QN mmHg 47 JAH 1291 19216-1 Oxygen^^saturation adjusted to 0.5 PPres Pt BldV Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Oxygen [Partial pressure] saturation adjusted to 0.5 in Venous blood pO2 satn adj to 0.5 BldV 1 Observation 294 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres a5244 BE a5044 JAH EI EI vB-BE BE Aluste liig venoosses veres QN mmol/L 48 JAH 1292 1927-3 Base excess SCnc Pt BldV Qn mmol/L mmol/L 0,01% CHEM Base excess in Venous blood Base excess BldV-sCnc 1 Observation 295 HAT 2 BE (st) a5037 EI EI EI vB-BEst BE (st) Aluste liig (standardiseeritud) venoosses veres QN mmol/L 49 JAH 1293 19237-7 Base excess^^standard SCnc Pt BldV Qn mmol/L mmol/L CHEM Base excess standard in Venous blood Base excess std BldV-sCnc 1 Observation 296 HAT 2 BE (st, sO2 100%) a5083 EI EI EI vB-BEst,ox BE (st, sO2 100%) Aluste liig (standardiseeritud, küllastatus hapnikuga 100%) venoosses veres QN mmol/L 50 JAH 1294 72723-0 Base excess.100% oxygenated^^standard SCnc Pt BldV Qn Calculated mmol/L mmol/L CHEM Base excess.100% oxygenated [Moles/volume] standard in Venous blood by calculation Base ex.oxy std BldV Calc-sCnc 1 Observation 11,4838 274 HAT 2 Vesinikkarbonaat a49 EI EI EI vP-HCO3 Vesinikkarbonaat Vesinikkarbonaat plasmas QN mmol/L 51 JAH 1272 1963-8 Bicarbonate SCnc Pt Ser Qn mmol/L mmol/L CHEM Bicarbonate [Moles/volume] in Serum HCO3 Ser-sCnc 1 Both 297 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres a5244 Vesinikkarbonaat a5209 JAH EI EI vP-HCO3 Vesinikkarbonaat Vesinikkarbonaat plasmas QN mmol/L 51 JAH 1272 1963-8 Bicarbonate SCnc Pt Ser Qn mmol/L mmol/L CHEM Bicarbonate [Moles/volume] in Serum HCO3 Ser-sCnc 1 Both 346 HAT 2 vB-COHb a5049 EI EI EI vB-COHb COHb Karboksühemoglobiin venoosses veres QN % 53 JAH 1344 2032-1 Carboxyhemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldV Qn % % CHEM Carboxyhemoglobin/Hemoglobin.total in Venous blood COHgb MFr BldV 1 Observation 349 HAT 2 vB-MetHb a5052 EI EI EI vB-MetHb MetHb Methemoglobiin venoosses veres QN % 54 JAH 1347 2617-9 Methemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldV Qn % % CHEM Methemoglobin/Hemoglobin.total in Venous blood MetHgb MFr BldV 1 Observation 299 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres a5244 Laktaat a1777 JAH EI EI vP-Lac Laktaat Laktaat venoosses plasmas QN mmol/L 55 JAH 1297 2519-7 Lactate SCnc Pt BldV Qn mmol/L mmol/L CHEM Lactate [Moles/volume] in Venous blood Lactate BldV-sCnc 1 Both 2694 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres a5246 JAH JAH EI mvB-ABB panel Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres Happe-aluse tasakaalu uuring segunenud venoosses veres Paneel 56 JAH 1298 51973-6 Gas panel - Pt BldMV Qn PANEL.CHEM Gas panel in Mixed venous blood Gas Pnl BldMV 1 Order 301 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres a5246 pH a2178 JAH EI EI mvB-pH pH pH segunenud venoosses veres QN 57 JAH 1299 19213-8 pH LsCnc Pt BldMV Qn [pH] CHEM pH of Mixed venous blood pH BldMV 1 Both 302 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres a5246 pCO2 a2102 JAH EI EI mvB-pCO2 pCO2 Süsinikdioksiidi osarõhk segunenud venoosses veres QN mmHg 58 JAH 1300 19212-0 Carbon dioxide PPres Pt BldMV Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] in Mixed venous blood pCO2 BldMV 1 Both 303 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres a5246 pO2 a5153 JAH EI EI mvB-pO2 pO2 Hapniku osarõhk segunenud venoosses veres QN mmHg 60 JAH 1301 19211-2 Oxygen PPres Pt BldMV Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Oxygen [Partial pressure] in Mixed venous blood pO2 BldMV 1 Both 304 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres a5246 sO2 a5155 JAH EI EI mvB-sO2 sO2 Hapnikuga küllastatus segunenud venoosses veres QN % 61 JAH 1302 19224-5 Oxygen saturation MFr Pt BldMV Qn % % HEMODYN.MOLEC Oxygen saturation in Mixed venous blood SaO2% BldMV 2 305 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres a5246 Oksühemoglobiin a5156 JAH EI EI mvB-O2Hb Oksühemoglobiin Oksühemoglobiin segunenud venoosses veres QN % 63 JAH 1303 34969-6 Oxyhemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldMV Qn % % of tot CHEM Fractional oxyhemoglobin in Mixed venous blood OxyHgb MFr BldMV 1 Observation 2779 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres a5246 Redutseeritud hemoglobiin a368 JAH EI EI mvB-RHb Redutseeritud hemoglobiin Redutseeritud hemoglobiin segavenoossest verest QN % 64 JAH 3500 19228-6 Deoxyhemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldMV Qn % % HEM/BC Deoxyhemoglobin/Hemoglobin.total in Mixed venous blood DO-Hgb MFr BldMV 1 Observation 16,582 306 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres a5246 pH (t) a2104 JAH EI EI mvB-pHt pH (t) pH (kehatemperatuuri järgi kohandatud) segunenud venoosses veres QN 65 JAH 1304 50980-2 pH^^adjusted to patients actual temperature LsCnc Pt BldMV Qn [pH] CHEM pH of Mixed venous blood adjusted to patients actual temperature pH temp adj BldMV 1 Both 307 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres a5246 pCO2 (t) a2177 JAH EI EI mvB-pCO2t pCO2 (t) Süsinikdioksiidi osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) segunenud venoosses veres QN mmHg 66 JAH 1305 50981-0 Carbon dioxide^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldMV Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Mixed venous blood pCO2 temp adj BldMV 1 Both 308 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres a5246 pO2 (t) a5162 JAH EI EI mvB-pO2t pO2 (t) Hapniku osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) segunenud venoosses veres QN mmHg 67 JAH 1306 19257-5 Oxygen^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldMV Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Oxygen [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Mixed venous blood pO2 temp adj BldMV 1 Observation 11,3891 309 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres a5246 O2 a2173 JAH EI EI mvB-O2 O2 Hapnik segunenud venoosses veres QN Vol% 68 JAH 1307 64798-2 Oxygen content VFr Pt BldMV Qn Calculated mL/dL ml/dl CHEM Oxygen content in Mixed venous blood by calculation O2 Ct VFr BldMV Calc 1 Observation 11,3891 310 HAT 2 pO2 (sO2 50%) a5164 EI EI EI mvB-p50 pO2 (sO2 50%) Hapniku osarõhk (küllastatus hapnikuga 50%) segunenud venoosses veres QN mmHg 69 JAH 1308 19217-9 Oxygen^^saturation adjusted to 0.5 PPres Pt BldMV Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Oxygen [Partial pressure] saturation adjusted to 0.5 in Mixed venous blood pO2 satn adj to 0.5 BldMV 1 Observation 311 HAT 2 Shunt a5165 EI EI EI mvB-Shunt Shunt Füsioloogiline shunt segunenud venoosses veres QN % 70 JAH 1309 50211-2 Functional shunt volume VFr Pt BldA+BldMV Qn % % HEMODYN.MOLEC Functional shunt volume Fshunt vol 2 Observation 27,6834 312 HAT 2 Shunt (t) a5166 EI EI EI mvB-Shuntt Shunt (t) Füsioloogiline shunt (kehatemperatuuri järgi kohandatud) segunenud venoosses veres QN % 71 JAH 1310 72324-7 Functional shunt volume^^adjusted to patients actual temperature VFr Pt BldA+BldMV Qn % % HEMODYN.MOLEC Arterial blood and Mixed venous blood Functional shunt volume adjusted to patients actual temperature BldA+BldMV Fshunt vol temp adj VFr 2 Observation 11,4838 313 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres a5246 BE a2174 JAH EI EI mvB-BE BE Aluste liig segunenud venoosses veres QN mmol/L 72 JAH 1311 19234-4 Base excess SCnc Pt BldMV Qn mmol/L mmol/L CHEM Base excess in Mixed venous blood Base excess BldMV-sCnc 1 Observation 314 HAT 2 mvB-SBE a2175 EI EI EI mvB-BEst BE (st) Aluste liig (standardiseeritud) segunenud venoosses veres QN mmol/L 73 JAH 1312 19238-5 Base excess^^standard SCnc Pt BldMV Qn mmol/L mmol/L CHEM Base excess standard in Mixed venous blood Base excess std BldMV-sCnc 1 Observation 315 HAT 2 mvB-Base(Ecf.ox) a2176 EI EI EI mvB-BEst,ox BE (st, sO2 100%) Aluste liig (standardiseeritud, küllastatus hapnikuga 100%) segunenud venoosses veres QN mmol/L 74 JAH 1313 72722-2 Base excess.100% oxygenated^^standard SCnc Pt BldMV Qn Calculated mmol/L mmol/L CHEM Base excess.100% oxygenated [Moles/volume] standard in Mixed venous blood by calculation Base ex.oxy std BldMV Calc-sCnc 1 Observation 11,4838 316 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres a5246 Vesinikkarbonaat a2199 JAH EI EI mvP-HCO3 Vesinikkarbonaat Vesinikkarbonaat segatud venosses plasmas QN mmol/L 75 JAH 2717 19229-4 Bicarbonate SCnc Pt BldMV Qn mmol/L mmol/L CHEM Bicarbonate [Moles/volume] in Mixed venous blood HCO3 BldMV-sCnc 1 Both 11,3891 319 HAT 2 Laktaat a1837 EI EI EI mvP-Lac Laktaat Laktaat segunenud venoosses plasmas QN mmol/L 77 JAH 1317 19240-1 Lactate SCnc Pt BldMV Qn CHEM Lactate [Moles/volume] in Mixed venous blood Lactate BldMV-sCnc 1 Both 320 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres a1497 EI EI EI cB-ABB panel Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres Happe-aluse tasakaalu uuring kapillaarses veres Paneel 78 JAH 1318 24337-8 Gas panel - Pt BldC Qn PANEL.CHEM Gas panel in Capillary blood Gas Pnl BldC 1 Order 2693 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres a5245 JAH JAH EI cB-ABB panel Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres Happe-aluse tasakaalu uuring kapillaarses veres Paneel 78 JAH 1318 24337-8 Gas panel - Pt BldC Qn PANEL.CHEM Gas panel in Capillary blood Gas Pnl BldC 1 Order 324 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres a5245 pH a5060 JAH EI EI cB-pH pH pH kapillaarses veres QN 79 JAH 1322 2745-8 pH LsCnc Pt BldC Qn [pH] 0,00% CHEM pH of Capillary blood pH BldC 1 Both 325 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres a5245 pCO2 a5046 JAH EI EI cB-pCO2 pCO2 Süsinikdioksiidi osarõhk kapillaarses veres QN mmHg 80 JAH 1323 2020-6 Carbon dioxide PPres Pt BldC Qn mm[Hg] mm Hg 0,00% CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] in Capillary blood pCO2 BldC 1 Both 326 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres a5245 pO2 a5053 JAH EI EI cB-pO2 pO2 Hapniku osarõhk kapillaarses veres QN mmHg 82 JAH 1324 2704-5 Oxygen PPres Pt BldC Qn mm[Hg] mm Hg 0,00% CHEM Oxygen [Partial pressure] in Capillary blood pO2 BldC 1 Both 327 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres a5245 sO2 a916 JAH EI EI cB-sO2 sO2 Hapnikuga küllastatus kapillaarses veres QN % 83 JAH 1325 2709-4 Oxygen saturation MFr Pt BldC Qn % %; Calc% 0,00% HEMODYN.MOLEC Oxygen saturation in Capillary blood SaO2% BldC 2 328 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres a5245 Oksühemoglobiin a5057 JAH EI EI cB-O2Hb Oksühemoglobiin Oksühemoglobiin kapillaarses veres QN % 85 JAH 1326 2715-1 Oxyhemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldC Qn % % CHEM Fractional oxyhemoglobin in Capillary blood OxyHgb MFr BldC 1 Observation 329 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres a5245 Redutseeritud hemoglobiin a5035 JAH EI EI cB-RHb Redutseeritud hemoglobiin Redutseeritud hemoglobiin kapillaarses veres QN % 86 JAH 1327 19226-0 Deoxyhemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldC Qn % % HEM/BC Deoxyhemoglobin/Hemoglobin.total in Capillary blood DO-Hgb MFr BldC 1 Observation 11,3891 330 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres a5245 pH (t) a5067 JAH EI EI cB-pHt pH (t) pH (kehatemperatuuri järgi kohandatud) kapillaarses veres QN 87 JAH 1328 39485-8 pH^^adjusted to patients actual temperature LsCnc Pt BldC Qn [pH] CHEM pH of Capillary blood adjusted to patients actual temperature pH temp adj BldC 1 Observation 331 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres a5245 pCO2 (t) a5069 JAH EI EI cB-pCO2t pCO2 (t) Süsinikdioksiidi osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) kapillaarses veres QN mmHg 88 JAH 1329 40620-7 Carbon dioxide^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldC Qn mm[Hg] CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Capillary blood pCO2 temp adj BldC 1 Observation 332 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres a5245 pO2 (t) a5040 JAH EI EI cB-pO2t pO2 (t) Hapniku osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) kapillaarses veres QN mmHg 89 JAH 1330 19256-7 Oxygen^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldC Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Oxygen [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Capillary blood pO2 temp adj BldC 1 Observation 11,3891 333 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres a5245 O2 a5032 JAH EI EI cB-O2 O2 Hapnik kapillaarses veres QN Vol% 90 JAH 1331 64799-0 Oxygen content VFr Pt BldC Qn Calculated mL/dL ml/dl CHEM Oxygen content in Capillary blood by calculation O2 Ct VFr BldC Calc 1 11,3891 334 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres a5245 pO2 (sO2 50%) a5029 JAH EI EI cB-p50 pO2 (sO2 50%) Hapniku osarõhk (küllastatus hapnikuga 50%) kapillaarses veres QN mmHg 91 JAH 1332 19215-3 Oxygen^^saturation adjusted to 0.5 PPres Pt BldC Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Oxygen [Partial pressure] saturation adjusted to 0.5 in Capillary blood pO2 satn adj to 0.5 BldC 1 Observation 335 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres a5245 Shunt a912 JAH EI EI cB-Shunt Shunt Füsioloogiline shunt kapillaarses veres QN % 92 JAH 1333 A-1333 336 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres a5245 Shunt (t) a913 JAH EI EI cB-Shuntt Shunt (t) Füsioloogiline shunt (kehatemperatuuri järgi kohandatud) kapillaarses veres QN % 93 JAH 1334 A-1334 337 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres a5245 AaDpO2 a914 JAH EI EI cB-AaDpO2 AaDpO2 Alveolaarse õhu ja kapillaarse vere hapniku osarõhkude vahe QN mmHg 94 JAH 1335 A-1335 338 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres a5245 AaDpO2 (t) a915 JAH EI EI cB-AaDpO2t AaDpO2 (t) Alveolaarse õhu ja kapillaarse vere hapniku osarõhkude vahe (kehatemperatuuri järgi kohandatud) QN mmHg 95 JAH 1336 A-1336 339 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres a5245 BE a5043 JAH EI EI cB-BE BE Aluste liig kapillaarses veres QN mmol/L 96 JAH 1337 1926-5 Base excess SCnc Pt BldC Qn mmol/L mmol/L CHEM Base excess in Capillary blood Base excess BldC-sCnc 1 Observation 340 HAT 2 cB-SBE a5036 EI EI EI cB-BEst BE (st) Aluste liig (standardiseeritud) kapillaarses veres QN mmol/L 97 JAH 1338 19236-9 Base excess^^standard SCnc Pt BldC Qn mmol/L mmol/L CHEM Base excess standard in Capillary blood Base excess std BldC-sCnc 1 Observation 341 HAT 2 cB-Base(Ecf,ox) a5080 EI EI EI cB-BEst,ox BE (st, sO2 100%) Aluste liig (standardiseeritud, küllastatus hapnikuga 100%) kapillaarses veres QN mmol/L 98 JAH 1339 72720-6 Base excess.100% oxygenated^^standard SCnc Pt BldC Qn Calculated mmol/L mmol/L CHEM Base excess.100% oxygenated [Moles/volume] standard in Capillary blood by calculation Base ex.oxy std BldC Calc-sCnc 1 Observation 11,4838 342 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres a5245 Vesinikkarbonaat a5210 JAH EI EI cP-HCO3 Vesinikkarbonaat Vesinikkarbonaat kapillaarses plasmas QN mmol/L 99 JAH 2720 1961-2 Bicarbonate SCnc Pt BldC Qn mmol/L mmol/L 1093 CHEM Bicarbonate [Moles/volume] in Capillary blood HCO3 BldC-sCnc 1 Both 11,3891 347 HAT 2 cB-COHb a5048 EI EI EI cB-COHb COHb Karboksühemoglobiin kapillaarses veres QN % 101 JAH 1345 2031-3 Carboxyhemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldC Qn % % CHEM Carboxyhemoglobin/Hemoglobin.total in Capillary blood COHgb MFr BldC 1 Observation 350 HAT 2 cB-MetHb a5051 EI EI EI cB-MetHb MetHb Methemoglobiin kapillaarses veres QN % 102 JAH 1348 2616-1 Methemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldC Qn % % CHEM Methemoglobin/Hemoglobin.total in Capillary blood MetHgb MFr BldC 1 Observation 344 HAT 2 Laktaat a1817 EI EI EI cP-Lac Laktaat Laktaat kapillaarses plasmas QN mmol/L 103 JAH 1342 19239-3 Lactate SCnc Pt BldC Qn CHEM Lactate [Moles/volume] in Capillary blood Lactate BldC-sCnc 1 Both 2695 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres; Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres; Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres; Happe-aluse tasakaal venoosses veres a5243; a5245; a5246; a5244 COHb a5242 JAH EI EI B-COHb COHb Karboksühemoglobiin veres QN % 105 JAH 3429 20563-3 Carboxyhemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt Bld Qn % % 54 CHEM Carboxyhemoglobin/Hemoglobin.total in Blood COHgb MFr Bld 1 Both 11,8725 2696 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres; Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres; Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres; Happe-aluse tasakaal venoosses veres a5243; a5245; a5246; a5244 MetHb a5241 JAH EI EI B-MetHb MetHb Methemoglobiin veres QN % 106 JAH 3430 2614-6 Methemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt Bld Qn % % 67 CHEM Methemoglobin/Hemoglobin.total in Blood MetHgb MFr Bld 1 Both 11,2949 278 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres; Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres; Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres; Happe-aluse tasakaal venoosses veres a5243; a5245; a5246; a5244 Hb a54 JAH EI EI B-Hb oxym Hb Hemoglobiin veres (oksümeetria) QN g/L 108 JAH 1276 55782-7 Hemoglobin MCnc Pt Bld Qn Oximetry g/dL g/dL HEM/BC Hemoglobin [Mass/volume] in Blood by Oximetry Hgb Bld Oximetry-mCnc 1 Both 343 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres a5245 Hb a5088 EI EI EI B-Hb oxym Hb Hemoglobiin veres (oksümeetria) QN g/L 108 JAH 1276 55782-7 Hemoglobin MCnc Pt Bld Qn Oximetry g/dL g/dL HEM/BC Hemoglobin [Mass/volume] in Blood by Oximetry Hgb Bld Oximetry-mCnc 1 Both 351 HAT 2 HbF a1540 EI EI EI B-HbF neonat HbF Fetaalne hemoglobiin veres (vastsündinutel) QN % 109 JAH 1349 18291-5 Hemoglobin F/Hemoglobin.total MFr Pt Bld^newborn Qn % % HEM/BC Hemoglobin F/Hemoglobin.total in Blood from newborn Hgb F MFr Bld NB 1 Observation 280 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres; Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres; Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres; Happe-aluse tasakaal venoosses veres a5243; a5245; a5246; a5244 Hct (arvutuslik) a53 JAH EI EI B-Hct calc Hct (arvutuslik) Hematokrit veres (arvutuslik) QN % 111 JAH 1278 48703-3 Hematocrit VFr Pt Bld Qn Estimated HEM/BC Hematocrit [Volume Fraction] of Blood by Estimated Hct VFr Bld Est 1 Observation 318 HAT 2 Hct (arvutuslik) a2244 EI EI EI B-Hct calc Hct (arvutuslik) Hematokrit veres (arvutuslik) QN % 111 JAH 1278 48703-3 Hematocrit VFr Pt Bld Qn Estimated HEM/BC Hematocrit [Volume Fraction] of Blood by Estimated Hct VFr Bld Est 1 Observation 352 HAT 2 XXX-pH a898 EI EI EI XXX-pH pH täpsustamata materjalis pH täpsustamata materjalis QN 113 JAH 1350 17433-4 pH LsCnc Pt XXX Qn [pH] CHEM pH of Unspecified specimen pH XXX 1 Both 3840 HAT 2 pH a1296 JAH EI EI auB-pH pH pH arteriaalses nabaväädi veres QN " " 115 JAH 5669 28646-8 pH LsCnc Pt BldCoA Qn [pH] pH CHEM pH of Arterial cord blood pH BldCoA 1 Both 3841 HAT 2 pCO2 a1300 JAH EI EI auB-pCO2 pCO2 Süsinikdioksiidi osarõhk arteriaalses nabaväädi veres QN mmHg "mmHg " 116 JAH 5670 28644-3 Carbon dioxide PPres Pt BldCoA Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] in Arterial cord blood pCO2 BldCoA 1 Both 3842 HAT 2 pO2 a1301 JAH EI EI auB-pO2 pO2 Hapniku osarõhk arteriaalses nabaväädi veres QN mmHg "mmHg " 117 JAH 5671 28648-4 Oxygen PPres Pt BldCoA Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Oxygen [Partial pressure] in Arterial cord blood pO2 BldCoA 1 Both 3844 HAT 2 sO2 a1303 JAH EI EI auB-sO2 sO2 Hapnikuga küllastatus arteriaalses nabaväädi veres QN % "% " 118 JAH 5673 28642-7 Oxygen saturation MFr Pt BldCoA Qn % % CHEM Oxygen saturation in Arterial cord blood SaO2 % BldCoA 1 Observation 3843 HAT 2 BE a1302 JAH EI EI auB-BE BE Aluste liig arteriaalses nabaväädi veres QN mmol/L "mmHg " 119 JAH 5672 28638-5 Base excess SCnc Pt BldCoA Qn Calculated mmol/L mmol/L CHEM Base excess in Arterial cord blood by calculation Base excess BldCoA Calc-sCnc 1 Observation 3845 HAT 2 Laktaat a1304 JAH EI EI auP-Lac Laktaat Laktaat arteriaalses nabaväädi plasmas QN mmol/L 120 JAH 5683 A-5411 3846 HAT 2 pH a1306 JAH EI EI vuB-pH pH pH venoosses nabaväädi veres QN 121 JAH 5684 28647-6 pH LsCnc Pt BldCoV Qn [pH] pH CHEM pH of Venous cord blood pH BldCoV 1 Both 3847 HAT 2 pCO2 a1307 JAH EI EI vuB-pCO2 pCO2 Süsinikdioksiidi osarõhk venoosses nabaväädi veres QN mmHg 122 JAH 5685 28645-0 Carbon dioxide PPres Pt BldCoV Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] in Venous cord blood pCO2 BldCoV 1 Both 3848 HAT 2 pO2 a1308 JAH EI EI vuB-pO2 pO2 Hapniku osarõhk venoosses nabaväädi veres QN mmHg 123 JAH 5686 28649-2 Oxygen PPres Pt BldCoV Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Oxygen [Partial pressure] in Venous cord blood pO2 BldCoV 1 Both 3849 HAT 2 sO2 a1309 JAH EI EI vuB-sO2 sO2 Hapnikuga küllastatus venoosses nabaväädi veres QN % 124 JAH 5687 28643-5 Oxygen saturation MFr Pt BldCoV Qn % % CHEM Oxygen saturation in Venous cord blood SaO2 % BldCoV 1 Observation 3850 HAT 2 BE a1310 JAH EI EI vuB-BE BE Aluste liig venoosses nabaväädi veres QN mmol/L 125 JAH 5688 28639-3 Base excess SCnc Pt BldCoV Qn Calculated mmol/L mmol/L CHEM Base excess in Venous cord blood by calculation Base excess BldCoV Calc-sCnc 1 Observation 3851 HAT 2 Laktaat a1311 JAH EI EI vuP-Lac Laktaat Laktaat venoosses nabaväädi plasmas QN mmol/L 126 JAH 5689 A-5412 629 EL 3 Kaalium a65 JAH JAH EI S,P-K Kaalium Kaalium seerumis/plasmas QN mmol/L 2 JAH/Võrreld 211 2823-3 Potassium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,2673% CHEM Potassium [Moles/volume] in Serum or Plasma Potassium SerPl-sCnc 1 Both 628 EL 3 Naatrium a109 JAH JAH EI S,P-Na Naatrium Naatrium seerumis/plasmas QN mmol/L 4 JAH/Võrreld 210 2951-2 Sodium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1705% CHEM Sodium [Moles/volume] in Serum or Plasma Sodium SerPl-sCnc 1 Both 631 EL 3 Kaltsium (ioniseeritud) a69 JAH JAH EI S,P-iCa Kaltsium (ioniseeritud) Kaltsium (ioniseeritud) seerumis/plasmas QN mmol/L 6 JAH 213 12180-6 Calcium.ionized SCnc Pt Ser/Plas Qn ISE mg/dL mmol/L CHEM Calcium.ionized [Moles/volume] in Serum or Plasma by Ion-selective membrane electrode (ISE) Ca-I SerPl ISE-sCnc 1 Both 632 EL 3 Kaltsium (ioniseeritud, pH 7,4) a5089 JAH EI EI S,P-iCa (pH 7,4) Kaltsium (ioniseeritud, pH 7,4) Kaltsium (ioniseeritud, pH 7,4 korral) QN mmol/L 7 JAH/Võrreld 214 19072-8 Calcium.ionized^^adjusted to pH 7.4 SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Calcium.ionized [Moles/volume] adjusted to pH 7.4 in Serum or Plasma Ca-I adj pH7.4 SerPl-sCnc 1 Observation 630 EL 3 Kaltsium a67 JAH JAH EI S,P-Ca Kaltsium Kaltsium seerumis/plasmas QN mmol/L 10 JAH/Võrreld 212 2000-8 Calcium SCnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Calcium [Moles/volume] in Serum or Plasma Calcium SerPl-sCnc 1 Both 633 EL 3 Kaltsium (Alb) a11020 JAH JAH EI S,P-Ca (Alb) Kaltsium (Alb) Kaltsium (albumiini järgi kohandatud) seerumis/plasmas QN mmol/L 12 JAH/Võrreld 215 29265-6 Calcium^^corrected for albumin SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 0,0985% CHEM Calcium [Moles/volume] corrected for albumin in Serum or Plasma Calcium Album cor SerPl-sCnc 1 Observation 634 EL 3 Kloriid a73 JAH JAH EI S,P-Cl Kloriid Kloriid seerumis/plasmas QN mmol/L 13 JAH/Võrreld 216 2075-0 Chloride SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1479% CHEM Chloride [Moles/volume] in Serum or Plasma Chloride SerPl-sCnc 1 Both 652 EL 3 Fosfaat a34 JAH JAH EI S,P-P Fosfaat Fosfaat seerumis/plasmas QN mmol/L 14 JAH/Võrreld 234 14879-1 Phosphate SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Phosphate [Moles/volume] in Serum or Plasma Phosphate SerPl-sCnc 1 Both 636 EL 3 Magneesium a102 JAH JAH EI S,P-Mg Magneesium Magneesium seerumis/plasmas QN mmol/L 16 JAH/Võrreld 218 2601-3 Magnesium SCnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Magnesium [Moles/volume] in Serum or Plasma Magnesium SerPl-sCnc 1 Both 642 EL 3 Ammoonium a15 JAH JAH EI P-NH4 Ammoonium Ammoonium plasmas QN umol/L 19 JAH/Võrreld 224 1845-7 Ammonium ion SCnc Pt Plas Qn umol/L umol/L CHEM Ammonium ion [Moles/volume] in Plasma Ammonium Ion Plas-sCnc 1 Both 1919 KAR 4 Troponiin T (kõrgtundlik) a10257 JAH JAH EI S,P-cTnT-hs Troponiin T (kõrgtundlik) Troponiin T (kõrgtundlik) seerumis/plasmas QN ng/L 1 JAH/Võrreld 2888 67151-1 Troponin T.cardiac MCnc Pt Ser/Plas Qn Detection limit <= 5 ng/L ng/L ng/L CHEM Troponin T.cardiac [Mass/volume] in Serum or Plasma by Detection limit <= 5 ng/L Troponin T SerPl DL <= 5 ng/L-mCnc 1 11,4393 530 KAR 4 S,P-Troponiin T (kardiaalne) a129 EI EI EI B-cTnT POCT Troponiin T (POCT) Troponiin T (kardiaalne) veres (POCT) QN ng/L 2 JAH 314 48425-3 Troponin T.cardiac MCnc Pt Bld Qn ug/L ug/L CHEM Troponin T.cardiac [Mass/volume] in Blood Troponin T Bld-mCnc 1 Both 531 KAR 4 CK-MBm a84 JAH JAH EI S,P-CK-MBm CK-MBm Kreatiini kinaasi MB isoensüümi mass seerumis/plasmas QN ug/L 6 JAH 315 13969-1 Creatine kinase.MB MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,3363% CHEM Creatine kinase.MB [Mass/volume] in Serum or Plasma CK MB SerPl-mCnc 1 Both 533 KAR 4 NT-proBNP a26 JAH JAH EI S,P-NT-proBNP NT-proBNP B-tüüpi natriureetilise propeptiidi N-fragment seerumis/plasmas QN ng/L 8 JAH 317 33762-6 Natriuretic peptide.B prohormone MCnc Pt Ser/Plas Qn pg/mL pg/mL CHEM Natriuretic peptide.B prohormone [Mass/volume] in Serum or Plasma proBNP SerPl-mCnc 1 Both 650 KE 5 CRP a27 JAH JAH EI S,P-CRP CRP C-reaktiivne valk seerumis/plasmas QN mg/L 1 JAH/Võrreld 232 1988-5 C reactive protein MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0344% CHEM C reactive protein [Mass/volume] in Serum or Plasma CRP SerPl-mCnc 1 Both 3304 KE 5 CRP QC a764 JAH JAH EI S,P-CRP QC panel CRP QC paneel C-reaktiivne valk seerumis/plasmas (paneel kvaliteedikontrolliks) Paneel 2 EI 4861 L-4861 651 KE 5 CRP (kõrgtundlik) a3017 JAH JAH EI S,P-CRP-hs CRP (kõrgtundlik) C-reaktiivne valk seerumis/plasmas (kõrgtundlik) QN mg/L 3 JAH/Võrreld 233 30522-7 C reactive protein MCnc Pt Ser/Plas Qn High sensitivity 0,0083% CHEM C reactive protein [Mass/volume] in Serum or Plasma by High sensitivity method CRP SerPl HS-mCnc 1 Both 3700 KE 5 CRP kapillaarses veres (POCT) a1489 JAH JAH EI cB-CRP POCT CRP kapillaarses veres (POCT) C-reaktiivne valk kapillaarses veres (POCT) QN mg/L mg/L 4 JAH/Võrreld 2048 48421-2 C reactive protein MCnc Pt BldC Qn mg/L mg/L CHEM C reactive protein [Mass/volume] in Capillary blood CRP BldC-mCnc 1 Both 19,5595 717 KE 5 Prokaltsitoniin a1517 JAH JAH EI S,P-PCT Prokaltsitoniin Prokaltsitoniin seerumis/plasmas QN ug/L 5 JAH/Võrreld 302 33959-8 Procalcitonin MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL CHEM Procalcitonin [Mass/volume] in Serum or Plasma Procalcitonin SerPl-mCnc 1 Both 4140 KE 5 Interleukiin 2 lahustuvad retseptorid a2531 JAH JAH JAH S,P-IL-2-sR Interleukiin 2 lahustuvad retseptorid Interleukiin 2 lahustuvad retseptorid seerumis/plasmas QN ng/L "ng/L " 8 JAH 6966 76039-7 Interleukin 2 receptor.soluble MCnc Pt Ser/Plas Qn pg/mL pg/mL CHEM Interleukin 2 Receptor Soluble [Mass/volume] in Serum or Plasma Sol Il2 Recep SerPl-mCnc 1 Both 597 KE 5 IL-6 a3038 EI 2021-03-22 EI EI S,P-IL-6 IL-6 Interleukiin 6 seerumis/plasmas QN ng/L 9 JAH 381 26881-3 Interleukin 6 MCnc Pt Ser/Plas Qn pg/mL pg/mL CHEM Interleukin 6 [Mass/volume] in Serum or Plasma Il6 SerPl-mCnc 1 Both 3961 KE 5 IL-6 a1563 JAH JAH EI S,P-IL-6 IL-6 Interleukiin 6 seerumis/plasmas QN ng/L ng/L 9 JAH 381 26881-3 Interleukin 6 MCnc Pt Ser/Plas Qn pg/mL pg/mL CHEM Interleukin 6 [Mass/volume] in Serum or Plasma Il6 SerPl-mCnc 1 Both 655 KE 5 Glükoos paastuseerumis/-plasmas a39 EI 2019-11-29 EI EI fS,fP-Gluc Glükoos paastuseerumis/-plasmas Glükoos paastuseerumis/paastuplasmas QN mmol/L 12 JAH/Võrreld 237 14771-0 Glucose^post CFst SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Fasting glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma Glucose p fast SerPl-sCnc 1 Both 657 KE 5 Glükoos a5184 JAH JAH EI S,P-Gluc Glükoos Glükoos seerumis/plasmas QN mmol/L 14 JAH/Võrreld 239 14749-6 Glucose SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma Glucose SerPl-sCnc 1 Both 2697 KE 5 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres; Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres; Happe-aluse tasakaal venoosses veres a5243; a5245; a5244 Glükoos a5240 JAH EI EI S,P-Gluc Glükoos Glükoos seerumis/plasmas QN mmol/L 14 JAH/Võrreld 239 14749-6 Glucose SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma Glucose SerPl-sCnc 1 Both 3301 KE 5 Glükoos QC a762 JAH JAH EI S,P-Gluc QC panel Glükoos QC paneel Glükoos seerumis/plasmas (paneel kvaliteedikontrolliks) Paneel 15 EI 4858 L-4858 656 KE 5 Glükoos veres (POCT) a38 JAH JAH EI cB-Gluc POCT Glükoos kapillaarses veres (POCT) Glükoos kapillaarses veres (POCT) QN mmol/L 16 JAH/Võrreld 2049 14743-9 Glucose SCnc Pt BldC Qn Glucometer mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Capillary blood by Glucometer Glucose BldC Glucomtr-sCnc 1 Both 28,6478 1785 KE 5 HbA1c (IFCC) a42-1 EI EI EI B-HbA1c (IFCC) HbA1c (IFCC) Glükohemoglobiin veres (IFCC) QN mmol/mol 19 JAH/Võrreld 2741 59261-8 Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total SFr Pt Bld Qn IFCC mmol/mol mmol/mol HEM/BC Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total in Blood by IFCC protocol Hgb A1c SFr Bld IFCC 1 Both 18,6192 3026 KE 5 HbA1c (IFCC) a555 JAH JAH EI B-HbA1c (IFCC) HbA1c (IFCC) Glükohemoglobiin veres (IFCC) QN mmol/mol 19 JAH/Võrreld 2741 59261-8 Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total SFr Pt Bld Qn IFCC mmol/mol mmol/mol HEM/BC Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total in Blood by IFCC protocol Hgb A1c SFr Bld IFCC 1 Both 18,6192 654 KE 5 HbA1c a42 EI EI EI B-HbA1c HbA1c Glükohemoglobiin veres QN % 20 JAH/Võrreld 236 4548-4 Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total MFr Pt Bld Qn % %; % Hgb 0,0883% HEM/BC Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total in Blood Hgb A1c MFr Bld 1 Both 3129 KE 5 HbA1c a591 JAH EI EI B-HbA1c HbA1c Glükohemoglobiin veres QN % 20 JAH/Võrreld 236 4548-4 Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total MFr Pt Bld Qn % %; % Hgb 0,0883% HEM/BC Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total in Blood Hgb A1c MFr Bld 1 Both 3320 KE 5 HbA1c (IFCC) POCT a771 JAH JAH EI cB-HbA1c (IFCC) POCT HBA1c kapillaarses veres (IFCC, POCT) Glükohemoglobiin kapillaarses veres (IFCC, POCT) QN mmol/mol mmol/mol 22 JAH/Võrreld 3762 A-3762 3321 KE 5 HbA1c (POCT) a772 JAH EI EI cB-HbA1c POCT HbA1c kapillaarses veres (POCT) Glükohemoglobiin kapillaarses veres (POCT) QN % % 23 JAH/Võrreld 3761 A-3761 658 KE 5 Glükoosi taluvuse proov (0, 120 min) a43 EI EI EI GTT (0, 120 min) Glükoosi taluvuse proov (0, 120 min) Glükoosi taluvuse proov (0, 120 min) Paneel 25 JAH 240 L-240 2734 KE 5 Glükoosi taluvuse proov (0, 120 min) a11-1 JAH JAH EI GTT (0, 120 min) Glükoosi taluvuse proov (0, 120 min) Glükoosi taluvuse proov (0, 120 min) Paneel 25 JAH 240 L-240 661 KE 5 Glükoosi taluvuse proov (0, 60, 120 min) a5181 EI EI EI GTT (0, 60, 120 min) Glükoosi taluvuse proov (0, 60, 120 min) Glükoosi taluvuse proov (0, 60, 120 min) Paneel 26 JAH 3006 L-3006 664 KE 5 Glükoosi taluvuse proov (0, 60, 120 min) a1546 EI EI EI GTT (0, 60, 120 min) Glükoosi taluvuse proov (0, 60, 120 min) Glükoosi taluvuse proov (0, 60, 120 min) Paneel 26 JAH 3006 L-3006 2735 KE 5 Glükoosi taluvuse proov (0, 60, 120 min) a11-24 JAH JAH EI GTT (0, 60, 120 min) Glükoosi taluvuse proov (0, 60, 120 min) Glükoosi taluvuse proov (0, 60, 120 min) Paneel 26 JAH 3006 L-3006 2736 KE 5 Glükoosi taluvuse proov rasedatel a11-2 JAH JAH EI GTT (pregnancy) Glükoosi taluvuse proov rasedal Glükoosi taluvuse proov rasedal Paneel 27 JAH 3469 L-3469 659 KE 5 Glükoos 0 min (75 g) a44 EI EI EI fS,P-Gluc 0 min (pre 75 g Gluc PO) Glükoos 0 min (75 g) Glükoos paastuseerumis/paastuplasmas enne glükoosi manustamist QN mmol/L 28 JAH/Võrreld 241 14996-3 Glucose^pre 75 g glucose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --pre 75 g glucose PO Glucose pre 75 g Glc PO SerPl-sCnc 1 Observation 666 KE 5 Glükoos 60 min (75 g) a1545 EI EI EI S,P-Gluc 60 min (post 75 g Gluc PO) Glükoos 60 min (75 g) Glükoos seerumis/plasmas 60 minutit pärast glükoosi manustamist QN mmol/L 29 JAH/Võrreld 248 51597-3 Glucose^1H post 75 g glucose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --1 hour post 75 g glucose PO Glucose 1H p 75 g Glc PO SerPl-sCnc 1 Observation 660 KE 5 Glükoos 120 min (75 g) a45 EI EI EI S,P-Gluc 120 min (post 75g Gluc PO) Glükoos 120 min (75 g) Glükoos seerumis/plasmas 120 minutit pärast glükoosi manustamist QN mmol/L 30 JAH/Võrreld 242 14995-5 Glucose^2H post 75 g glucose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --2 hours post 75 g glucose PO Glucose 2H p 75 g Glc PO SerPl-sCnc 1 Both 662 KE 5 Glükoos 0 min (1,75 g/1 kg) a5171 EI EI EI fS,P-Gluc 0 min (pre 1,75 g Gluc/1kg BW PO) Glükoos 0 min (1,75 g/1 kg) Glükoos paastuseerumis/paastuplasmas enne glükoosi manustamist (1,75 g glükoosi 1 kg kohta) QN mmol/L 31 JAH/Võrreld 244 47622-6 Glucose^pre dose glucose SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --pre dose glucose Glucose pre Glc SerPl-sCnc 1 Observation 663 KE 5 Glükoos 120 min (1,75 g/1 kg) a5172 EI EI EI S,P-Gluc 120 min (post 1,75 g Gluc/1 kg BW PO) Glükoos 120 min (1,75 g/1 kg) Glükoos seerumis/plasmas 120 minutit pärast glükoosi manustamist (1,75 g glükoosi 1 kg kohta) QN mmol/L 32 JAH/Võrreld 245 14759-5 Glucose^2H post dose glucose SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 8 CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --2 hours post dose glucose Glucose 2h p Glc SerPl-sCnc 1 Both 12,1528 701 KE 5 Laktaat a94 JAH JAH EI P-Lac Laktaat Laktaat plasmas QN mmol/L 40 JAH/Võrreld 286 2524-7 Lactate SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 0,0138% CHEM Lactate [Moles/volume] in Serum or Plasma Lactate SerPl-sCnc 1 Both 702 KE 5 Laktaat a5017 JAH EI EI P-Lac Laktaat Laktaat plasmas QN mmol/L 40 JAH/Võrreld 286 2524-7 Lactate SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 0,0138% CHEM Lactate [Moles/volume] in Serum or Plasma Lactate SerPl-sCnc 1 Both 2955 KE 5 Beetahüdroksübutüraat veres (POCT) a500 JAH JAH EI cB-BHB POCT Beetahüdroksübutüraat kapllaarses veres (POCT) Beetahüdroksübutüraat kapllaarses veres (POCT) QN mmol/L 41 JAH/Võrreld 3754 66441-7 Beta hydroxybutyrate SCnc Pt Bld Qn Test strip mmol/L mmol/L 1 CHEM Beta hydroxybutyrate [Moles/volume] in Blood by Test strip B-OH-Butyr Bld Strip-sCnc 1 Both 640 KE 5 ALAT a1 JAH JAH EI S,P-ALAT ALAT Alaniini aminotransferaas seerumis/plasmas QN U/L 42 JAH/Võrreld 222 1744-2 Alanine aminotransferase CCnc Pt Ser/Plas Qn Without P-5'-P U/L U/L CHEM Alanine aminotransferase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma by Without P-5'-P ALT SerPl w/o P-5'-P-cCnc 1 Both 646 KE 5 ASAT a20 JAH JAH EI S,P-ASAT ASAT Aspartaadi aminotransferaas seerumis/plasmas QN U/L 44 JAH/Võrreld 228 1920-8 Aspartate aminotransferase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,8705% CHEM Aspartate aminotransferase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma AST SerPl-cCnc 1 Both 641 KE 5 ALP a7 JAH JAH EI S,P-ALP ALP Aluseline fosfataas seerumis/plasmas QN U/L 46 JAH/Võrreld 223 6768-6 Alkaline phosphatase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,8002% CHEM Alkaline phosphatase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma ALP SerPl-cCnc 1 Both 211 KE 5 ALP isoensüümid a1902 EI 2021-11-25 EI EI S-ALP-isoE ALP isoensüümid Aluselise fosfataasi isoensüümid seerumis Tekst 47 JAH 147 14588-8 Alkaline phosphatase isoenzymes Imp Pt Ser/Plas Nom CHEM Alkaline phosphatase isoenzymes [interpretation] in Serum or Plasma ALP Isos SerPl-Imp 1 Observation 4027 KE 5 ALP isoensüümid seerumis a1902-2 JAH JAH EI S-ALP-isoE ALP isoensüümid Aluselise fosfataasi isoensüümid seerumis Tekst 47 JAH 147 14588-8 Alkaline phosphatase isoenzymes Imp Pt Ser/Plas Nom CHEM Alkaline phosphatase isoenzymes [interpretation] in Serum or Plasma ALP Isos SerPl-Imp 1 Observation 212 KE 5 ALP isoensüümid a1902-2 Maksa 1 isoensüüm a9 JAH EI EI S-l1ALP Maksa 1 isoensüüm Aluselise fosfataasi maksa isoensüüm 1 seerumis QN U/L 48 JAH/Võrreld 148 13874-3 Alkaline phosphatase.liver 1 CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L U/L CHEM Alkaline phosphatase.liver 1 [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma ALP Liver 1 SerPl-cCnc 1 Observation 213 KE 5 ALP isoensüümid a1902-2 Maksa 1 isoensüüm % a1008 JAH EI EI S-l1ALP% Maksa 1 isoensüüm % Aluselise fosfataasi maksa isoensüüm 1 osakaal seerumis QN % 49 JAH/Võrreld 149 15348-6 Alkaline phosphatase.liver 1/Alkaline phosphatase.total CFr Pt Ser/Plas Qn % % CHEM Alkaline phosphatase.liver 1/Alkaline phosphatase.total in Serum or Plasma ALP Liver 1 Fr SerPl 1 Observation 214 KE 5 ALP isoensüümid a1902-2 Luu isoensüüm a10 JAH EI EI S-bALP Luu isoensüüm Aluselise fosfataasi luu isoensüüm seerumis QN U/L 50 JAH/Võrreld 150 1777-2 Alkaline phosphatase.bone CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L CHEM Alkaline phosphatase.bone [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma ALP Bone SerPl-cCnc 1 Both 215 KE 5 ALP isoensüümid a1902-2 Luu isoensüüm % a1014 JAH EI EI S-bALP% Luu isoensüüm % Aluselise fosfataasi luu isoensüümi osakaal seerumis QN % 51 JAH/Võrreld 151 15013-6 Alkaline phosphatase.bone/Alkaline phosphatase.total CFr Pt Ser/Plas Qn % % CHEM Alkaline phosphatase.bone/Alkaline phosphatase.total in Serum or Plasma ALP Bone Fr SerPl 1 Observation 216 KE 5 ALP isoensüümid a1902-2 Maksa 2 isoensüüm a11 JAH EI EI S-l2ALP Maksa 2 isoensüüm Aluselise fosfataasi maksa isoensüüm 2 seerumis QN U/L 52 JAH/Võrreld 152 13875-0 Alkaline phosphatase.liver 2 CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L U/L CHEM Alkaline phosphatase.liver 2 [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma ALP Liver 2 SerPl-cCnc 1 Observation 217 KE 5 ALP isoensüümid a1902-2 Maksa 2 isoensüüm % a1000 JAH EI EI S-l2ALP% Maksa 2 isoensüüm % Aluselise fosfataasi maksa isoensüümi 2 osakaal seerumis QN % 53 JAH/Võrreld 153 15349-4 Alkaline phosphatase.liver 2/Alkaline phosphatase.total CFr Pt Ser/Plas Qn % % CHEM Alkaline phosphatase.liver 2/Alkaline phosphatase.total in Serum or Plasma ALP Liver 2 Fr SerPl 1 Observation 218 KE 5 ALP isoensüümid a1902-2 Luu 2 isoensüüm a1006 JAH EI EI S-b2ALP Luu 2 isoensüüm Aluselise fosfataasi luu isoensüüm 2 seerumis QN U/L 54 JAH/Võrreld 2901 A-2901 219 KE 5 ALP isoensüümid a1902-2 Luu 2 isoensüüm % a1007 JAH EI EI S-b2ALP% Luu 2 isoensüüm % Aluselise fosfataasi luu isoensüümi 2 osakaal seerumis QN % 55 JAH/Võrreld 2902 A-2902 4006 KE 5 ALP isoensüümid a1902-2 Soole isoensüümid a1872 JAH EI EI S-iALP Soole isoensüümid Aluselise fosfataasi soole isoensüümid seerumis QN U/L U/L 56 JAH/Võrreld 3709 1778-0 Alkaline phosphatase.intestinal CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L U/L 6 CHEM Alkaline phosphatase.intestinal [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma Estrone SerPl-sCnc 1 Observation 4005 KE 5 ALP isoensüümid a1902-2 Soole isoensüümid % a1873 JAH EI EI S-iALP % Soole isoensüümid % Aluselise fosfataasi soole isoensüümide osakaal seerumis QN % 57 JAH/Võrreld 6084 A-5514 220 KE 5 Soole 1 isoensüüm a12 JAH EI EI S-i1ALP Soole 1 isoensüüm Aluselise fosfataasi soole isoensüüm 1 seerumis QN U/L 58 JAH/Võrreld 156 A-156 221 KE 5 Soole 1 isoensüüm % a1009 JAH EI EI S-i1ALP% Soole 1 isoensüüm % Aluselise fosfataasi soole isoensüümi 1 osakaal seerumis QN % 59 JAH/Võrreld 157 15014-4 Alkaline phosphatase.intestinal/Alkaline phosphatase.total CFr Pt Ser/Plas Qn % % CHEM Alkaline phosphatase.intestinal/Alkaline phosphatase.total in Serum or Plasma ALP Intest Fr SerPl 1 Observation 222 KE 5 Soole 2 isoensüüm a1002 JAH EI EI S-i2ALP Soole 2 isoensüüm Aluselise fosfataasi soole isoensüüm 2 seerumis QN U/L 60 JAH/Võrreld 158 71365-1 Alkaline phosphatase.intestinal 2 CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L U/L CHEM Alkaline phosphatase.intestinal 2 [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma ALP Intest 2 SerPl-cCnc 1 Observation 23,0386 223 KE 5 Soole 2 isoensüüm % a1010 JAH EI EI S-i2ALP% Soole 2 isoensüüm % Aluselise fosfataasi soole isoensüüm 2 osakaal seerumis QN % 61 JAH/Võrreld 159 53578-1 Alkaline phosphatase.intestinal 2/Alkaline phosphatase.total CFr Pt Ser/Plas Qn CHEM Alkaline phosphatase.intestinal 2/Alkaline phosphatase.total in Serum or Plasma ALP Intest 2 Fr SerPl 1 Observation 224 KE 5 Soole 3 isoensüüm a1003 JAH EI EI S-i3ALP Soole 3 isoensüüm Aluselise fosfataasi soole isoensüüm 3 seerumis QN U/L 62 JAH/Võrreld 160 71366-9 Alkaline phosphatase.intestinal 3 CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L U/L CHEM Alkaline phosphatase.intestinal 3 [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma ALP Intest 3 SerPl-cCnc 1 Observation 23,0386 225 KE 5 Soole 3 isoensüüm % a1011 JAH EI EI S-i3ALP% Soole 3 isoensüüm % Aluselise fosfataasi soole isoenslüüm 3 osakaal seerumis QN % 63 JAH/Võrreld 161 53579-9 Alkaline phosphatase.intestinal 3/Alkaline phosphatase.total CFr Pt Ser/Plas Qn % % CHEM Alkaline phosphatase.intestinal 3/Alkaline phosphatase.total in Serum or Plasma ALP Intest 3 Fr SerPl 1 Observation 226 KE 5 ALP isoensüümid a1902-2 Platsenta 1 isoensüüm a1004 JAH EI EI S-p1ALP Platsenta 1 isoensüüm Aluselise fosfataasi platsenta isoensüüm 1 seerumis QN U/L 64 JAH/Võrreld 162 1780-6 Alkaline phosphatase.placental CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L units/L CHEM Alkaline phosphatase.placental [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma ALP Plac SerPl-cCnc 1 Observation 227 KE 5 ALP isoensüümid a1902-2 Platsenta 1 isoensüüm % a1012 JAH EI EI S-p1ALP% Platsenta 1 isoensüüm % Aluselise fosfataasi platsenta isoensüüm 1 osakaal seerumis QN % 65 JAH/Võrreld 163 15016-9 Alkaline phosphatase.placental/Alkaline phosphatase.total CFr Pt Ser/Plas Qn % % CHEM Alkaline phosphatase.placental/Alkaline phosphatase.total in Serum or Plasma ALP Plac Fr SerPl 1 Observation 228 KE 5 ALP isoensüümid a1902-2 Platsenta 2 isoensüüm a1005 JAH EI EI S-p2ALP Platsenta 2 isoensüüm Aluselise fosfataasi platsenta isoensüüm 2 seerumis QN U/L 66 JAH/Võrreld 164 71367-7 Alkaline phosphatase.placental 2 CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L U/L CHEM Alkaline phosphatase.placental 2 [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma ALP Plac 2 SerPl-cCnc 1 Observation 21,1126 229 KE 5 ALP isoensüümid a1902-2 Platsenta 2 isoensüüm % a1013 JAH EI EI S-p2ALP% Platsenta 2 isoensüüm % Aluselise fosfataasi platsenta isoensüüm 2 osakaal seerumis QN % 67 JAH/Võrreld 165 71363-6 Alkaline phosphatase.placental 2/Alkaline phosphatase.total CFr Pt Ser/Plas Qn % % CHEM Alkaline phosphatase.placental 2/Alkaline phosphatase.total in Serum or Plasma ALP Plac 2 CFr SerPl 1 Observation 23,2933 653 KE 5 GGT a36 JAH JAH EI S,P-GGT GGT Gammaglutamüüli transferaas seerumis/plasmas QN U/L 68 JAH/Võrreld 235 2324-2 Gamma glutamyl transferase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,0564% CHEM Gamma glutamyl transferase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma GGT SerPl-cCnc 1 Both 647 KE 5 Bilirubiin a24 JAH JAH EI S,P-Bil Bilirubiin Bilirubiin seerumis/plasmas QN umol/L 69 JAH/Võrreld 229 14631-6 Bilirubin SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Bilirubin [Moles/volume] in Serum or Plasma Bilirub SerPl-sCnc 1 Both 3688 KE 5 Bilirubiin (konjugeeritud), sõltuvalt bilirubiini tulemusest a1366 JAH JAH EI S,P-Bil-conj in need Bilirubiin (konjugeeritud), sõltuvalt bilirubiini tulemusest Bilirubiin (konjugeeritud), sõltuvalt bilirubiini tulemusest, seerumis/plasmas Tekst 71 EI 5628 L-5378 648 KE 5 Bilirubiin (konjugeeritud) a25 JAH JAH EI S,P-Bil-conj Bilirubiin (konjugeeritud) Bilirubiin (konjugeeritud) seerumis/plasmas QN umol/L 72 JAH/Võrreld 230 14629-0 Bilirubin.glucuronidated+Bilirubin.albumin bound SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Bilirubin.direct [Moles/volume] in Serum or Plasma Bilirub Direct SerPl-sCnc 1 Both 649 KE 5 Bilirubiin (mittekonjugeeritud) a5094 EI 2021-11-25 EI EI S,P-Bil-unconj Bilirubiin (mittekonjugeeritud) Bilirubiin (mittekonjugeeritud) seerumis/plasmas QN umol/L 73 JAH/Võrreld 231 14630-8 Bilirubin.non-glucuronidated SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Bilirubin.indirect [Moles/volume] in Serum or Plasma Bilirub Indirect SerPl-sCnc 1 Both 643 KE 5 Amülaas a16 JAH JAH EI S,P-Amyl Amülaas Amülaas seerumis/plasmas QN U/L 74 JAH/Võrreld 225 1798-8 Amylase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,0927% CHEM Amylase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma Amylase SerPl-cCnc 1 Both 714 KE 5 Lipaas a919 JAH JAH EI S,P-Lip Lipaas Lipaas seerumis/plasmas QN U/L 76 JAH/Võrreld 299 3040-3 Triacylglycerol lipase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,1557% CHEM Lipase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma Lipase SerPl-cCnc 1 Both 2803 KE 5 CDT% a388 EI 2020-10-15 EI EI S,P-CDT% CDT% Süsivesikdefitsiitne transferriin seerumis/plasmas QN % 78 JAH/Võrreld 305 48495-6 Transferrin.carbohydrate deficient/Transferrin.total MFr Pt Ser/Plas Qn % % CHEM Transferrin.carbohydrate deficient/Transferrin.total in Serum or Plasma CDT MFr SerPl 1 Both 3932 KE 5 CDT (IFCC) a1641 JAH JAH EI S,P-CDT (IFCC) CDT (IFCC) Süsivesikdefitsiitne transferriin seerumis/plasmas (IFCC) QN % "% " 79 JAH/Võrreld 5865 91671-8 Transferrin.carbohydrate deficient.disialo/Transferrin.total^^standardized per IFCC-RMP for CDT MFr Pt Ser/Plas Qn % % CHEM Transferrin.carbohydrate deficient.disialo/Transferrin.total standardized per IFCC-RMP for CDT in Serum or Plasma CDT Disialo/Tf per IFCC-RMP CDT MFr S/P 1 Both 2507 KE 5 Sapphapped a280 JAH JAH EI S,P-TBA Sapphapped Sapphapped seerumis/plasmas QN umol/L 80 JAH/Võrreld 3071 14628-2 Bile acid SCnc Pt Ser Qn umol/L umol/L CHEM Bile acid [Moles/volume] in Serum Bile Ac Ser-sCnc 1 Both 32,6581 694 KE 5 Kreatiniin a85 JAH JAH EI S,P-Crea Kreatiniin Kreatiniin seerumis/plasmas QN umol/L 82 JAH/Võrreld 279 14682-9 Creatinine SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Creatinine [Moles/volume] in Serum or Plasma Creat SerPl-sCnc 1 Both 3274 KE 5 Kreatiniin (POCT) a728 JAH JAH EI cB-Crea POCT Kreatiniin kapillaarses veres (POCT) Kreatiniin kapillaarses veres (POCT) QN umol/L umol/L 83 JAH/Võrreld 4820 59826-8 Creatinine SCnc Pt Bld Qn umol/L umol/L 283 CHEM Creatinine [Moles/volume] in Blood Creat Bld-sCnc 1 Both 6,9459 695 KE 5 eGFR a3362 EI EI EI eGFR (Crea, MDRD) eGFR (Crea, MDRD) Hinnanguline glomerulaarfiltratsiooni kiirus (kreatiniin, MDRD) QN mL/min/1.73m2 84 JAH/Võrreld 280 33914-3 Glomerular filtration rate/1.73 sq M.predicted ArVRat Pt Ser/Plas Qn Creatinine-based formula (MDRD) mL/min/{1.73m2} 0,6625% CHEM Glomerular filtration rate/1.73 sq M.predicted by Creatinine-based formula (MDRD) GFR/BSA.pred SerPl MDRD-ArVRat 1 Both 2768 KE 5 eGFR (CKD-EPI) a366 JAH EI EI eGFR (Crea, CKD-EPI) eGFR (Crea, CKD-EPI) Hinnanguline glomerulaarfiltratsiooni kiirus (kreatiniin, CKD-EPI) QN mL/min/1.73m2 85 JAH/Võrreld 3485 62238-1 Glomerular filtration rate/1.73 sq M.predicted ArVRat Pt Ser/Plas Qn Creatinine-based formula (CKD-EPI) mL/min/{1.73_m2} mL/min/1.73 sq M 2 CHEM Glomerular filtration rate/1.73 sq M.predicted by Creatinine-based formula (CKD-EPI) GFR/BSA.pred SerPl CKD-EPI-ArVRat 1 Both 8,2638 3281 KE 5 eGFR (CKD-EPI) POCT a739 JAH EI EI eGFR (Crea, CKD-EPI) POCT eGFR (Crea, CKD-EPI, POCT) Hinnanguline glomerulaarfiltratsiooni kiirus (kreatiniin, CKD-EPI, POCT) QN mL/min/1.73m2 86 JAH/Võrreld 4823 A-4823 1719 KE 5 Keha pindala a5220 JAH EI EI Pt-Body surface area Keha pindala Patsiendi keha pindala QN m2 87 JAH/Võrreld 2561 3140-1 Body surface Area Pt ^Patient Qn Derived BDYSURF.ATOM Body surface area Derived from formula BSA Derived 2 26,77 696 KE 5 Kreatiniinikliirens a88 JAH EI EI dU-S-Crea Kreatiniinikliirens Kreatiniinikliirens QN mL/min 88 JAH/Võrreld 281 2164-2 Creatinine renal clearance VRat 24H Urine+Ser/Plas Qn mL/min 0,0084% CHEM Creatinine renal clearance in 24 hour Creat Cl 24H Ur+SerPl-vRate 1 Both 697 KE 5 Kreatiniinikliirens (1.73 m2) a5206 JAH JAH EI dU-S-Crea (1,73 m2) Kreatiniinikliirens (1,73 m2) Kreatiniinikliirens (1,73 m2 kehapinna kohta) QN mL/min/1.73m2 89 JAH/Võrreld 282 12195-4 Creatinine renal clearance/1.73 sq M ArVRat 24H Urine+Ser/Plas Qn 0,0027% CHEM Creatinine renal clearance/1.73 sq M in 24 hour Creat Cl/1.73 sq M 24H Ur+SerPl-ArVRat 1 Observation 725 KE 5 Uurea a134 JAH JAH EI S,P-Urea Uurea Uurea seerumis/plasmas QN mmol/L 90 JAH/Võrreld 310 22664-7 Urea SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Urea [Moles/volume] in Serum or Plasma Urea SerPl-sCnc 1 Both 724 KE 5 Tsüstatiin C a132 JAH JAH EI S,P-CysC Tsüstatiin C Tsüstatiin C seerumis/plasmas QN mg/L 91 JAH/Võrreld 309 33863-2 Cystatin C MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/L mg/L CHEM Cystatin C [Mass/volume] in Serum or Plasma Cystatin C SerPl-mCnc 1 Both 3502 KE 5 eGFR (CysC) a1114 JAH JAH EI eGFR (CysC, CKD-EPI) eGFR (CysC, CKD-EPI) Hinnanguline glomerulaarfiltratsiooni kiirus (tsüstatiin C, CKD-EPI) QN mL/min/1.73m2 92 JAH/Võrreld 5256 50210-4 Glomerular filtration rate/1.73 sq M.predicted ArVRat Pt Ser/Plas Qn Cystatin-based formula mL/min/{1.73_m2} mL/min; ml/min/1.73m2 CHEM Glomerular filtration rate/1.73 sq M.predicted [Volume Rate/Area] in Serum or Plasma by Cystatin-based formula GFR/BSA.pred SerPl Cystatin-based-ArVRat 1 Both 8,9746 715 KE 5 Osmolaalsus a112 JAH JAH EI S,P-Osmol Osmolaalsus Seerumi/plasma osmolaalsus QN mosm/kgH2O 95 JAH/Võrreld 300 2692-2 Osmolality Osmol Pt Ser/Plas Qn 0,0164% CHEM Osmolality of Serum or Plasma Osmolality SerPl 1 Both 637 KE 5 Albumiin a2 JAH JAH EI S,P-Alb Albumiin Albumiin seerumis/plasmas QN g/L 97 JAH/Võrreld 219 61151-7 Albumin MCnc Pt Ser/Plas Qn BCG g/dL g/dl CHEM Albumin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Bromcresol green (BCG) dye binding method Albumin SerPl BCG-mCnc 1 Both 638 KE 5 Albumiin (kõrgtundlik) a5195 JAH EI EI S,P-Alb-hs Albumiin (kõrgtundlik) Albumiin seerumis/plasmas (kõrgtundlik) QN g/L 98 JAH/Võrreld 220 1751-7 Albumin MCnc Pt Ser/Plas Qn g/dL 0,8632% CHEM Albumin [Mass/volume] in Serum or Plasma Albumin SerPl-mCnc 1 Both 726 KE 5 Valkude fraktsioonid a1903-2 Valk a139 JAH JAH EI S,P-Prot Valk Valk seerumis/plasmas QN g/L 99 JAH/Võrreld 311 2885-2 Protein MCnc Pt Ser/Plas Qn g/dL 0,82% CHEM Protein [Mass/volume] in Serum or Plasma Prot SerPl-mCnc 1 Both 716 KE 5 Prealbumiin a116 JAH JAH EI S,P-PreAlb Prealbumiin Prealbumiin seerumis/plasmas QN g/L 100 JAH/Võrreld 301 14338-8 Prealbumin MCnc Pt Ser/Plas Qn g/dL 0,0508% CHEM Prealbumin [Mass/volume] in Serum or Plasma Prealb SerPl-mCnc 1 Both 700 KE 5 LDH a92 EI 2021-02-08 EI EI S,P-LDH (non-IFCC) LDH (non-IFCC) Laktaadi dehüdrogenaas seerumis/plasmas (non-IFCC) QN U/L 101 JAH 285 14805-6 Lactate dehydrogenase CCnc Pt Ser/Plas Qn Reaction: pyruvate to lactate CHEM Lactate dehydrogenase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma by Pyruvate to lactate reaction LDH SerPl P to L-cCnc 1 Observation 3953 KE 5 LDH a1787 JAH JAH EI S,P-LDH LDH Laktaadi dehüdrogenaas seerumis/plasmas QN U/L U/L 102 JAH/Võrreld 6069 14804-9 Lactate dehydrogenase CCnc Pt Ser/Plas Qn Reaction: lactate to pyruvate U/L arb U/L CHEM Lactate dehydrogenase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma by Lactate to pyruvate reaction LDH SerPl L to P-cCnc 1 Both 669 KE 5 Haptoglobiin a52 JAH JAH EI S,P-Hapto Haptoglobiin Haptoglobiin seerumis/plasmas QN g/L 103 JAH/Võrreld 254 4542-7 Haptoglobin MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/dL 0,0047% HEM/BC Haptoglobin [Mass/volume] in Serum or Plasma Haptoglob SerPl-mCnc 1 Both 670 KE 5 Hemoglobiin plasmas a56 JAH JAH EI P-Hb Hemoglobiin plasmas Hemoglobiin plasmas QN mg/L 105 JAH/Võrreld 255 721-1 Hemoglobin.free MCnc Pt Plas Qn mg/L mg/L HEM/BC Free Hemoglobin [Mass/volume] in Plasma Hgb Free Plas-mCnc 1 Both 3338 KE 5 MetHb (HiCN) a782 JAH JAH EI B-MetHb (HiCN) MetHb (HiCN) Methemoglobiin (HiCN) veres QN % % 106 JAH/Võrreld 4895 A-4895 3339 KE 5 HbM koefitsient a783 JAH EI EI B-HbM coef HbM koefitsient Hemoglobiin M koefitsient veres Tekst 107 JAH 4896 A-4896 699 KE 5 Kusihape a90 JAH JAH EI S,P-UA Kusihape Kusihape seerumis/plasmas QN umol/L 108 JAH/Võrreld 284 14933-6 Urate SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Urate [Moles/volume] in Serum or Plasma Urate SerPl-sCnc 1 Both 693 KE 5 CK a83 JAH JAH EI S,P-CK CK Kreatiini kinaas seerumis/plasmas QN U/L 109 JAH/Võrreld 278 2157-6 Creatine kinase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,3104% CHEM Creatine kinase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma CK SerPl-cCnc 1 Both 532 KE 5 Müoglobiin a108 JAH JAH EI S,P-Myogl Müoglobiin Müoglobiin seerumis/plasmas QN ug/L 119 JAH/Võrreld 316 2639-3 Myoglobin MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0217% CHEM Myoglobin [Mass/volume] in Serum or Plasma Myoglobin SerPl-mCnc 1 Both 686 KE 5 Kolesterool a76 JAH JAH EI S,P-Chol Kolesterool Kolesterool seerumis/plasmas QN mmol/L 122 JAH/Võrreld 271 14647-2 Cholesterol SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Cholesterol [Moles/volume] in Serum or Plasma Cholest SerPl-sCnc 1 Both 3303 KE 5 Kolesterool QC a763 JAH JAH EI S,P-Chol QC panel Kolesterool QC paneel Kolesterool seerumis/plasmas (paneel kvaliteedikontrolliks) Paneel 123 EI 4860 L-4860 687 KE 5 HDL a77 JAH JAH EI S,P-HDL-Chol HDL HDL-kolesterool seerumis/plasmas QN mmol/L 124 JAH/Võrreld 272 14646-4 Cholesterol.in HDL SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Cholesterol in HDL [Moles/volume] in Serum or Plasma HDLc SerPl-sCnc 1 Both 688 KE 5 LDL a78 JAH JAH EI S,P-LDL-Chol LDL LDL-kolesterool seerumis/plasmas QN mmol/L 125 JAH/Võrreld 273 22748-8 Cholesterol.in LDL SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Cholesterol in LDL [Moles/volume] in Serum or Plasma LDLc SerPl-sCnc 1 Both 3923 KE 5 Mitte-HDL kolesterool a1687 JAH EI EI S,P-non-HDL-Chol Mitte-HDL kolesterool Mitte-HDL kolesterool seerumis/plasmas QN mmol/L "mmol/L " 127 JAH/Võrreld 5805 70204-3 Cholesterol.non HDL SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Cholesterol non HDL [Moles/volume] in Serum or Plasma NonHDLc SerPl-sCnc 1 Observation 689 KE 5 Triglütseriidid a127 JAH JAH EI S,P-Trigl Triglütseriidid Triglütseriidid seerumis/plasmas QN mmol/L 128 JAH/Võrreld 274 14927-8 Triglyceride SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Triglyceride [Moles/volume] in Serum or Plasma Trigl SerPl-sCnc 1 Both 1910 KE 5 ApoA1 a9997 JAH JAH JAH S,P-ApoA1 ApoA1 Apolipoproteiin A1 seerumis/plasmas QN umol/L 130 JAH/Võrreld 3852 76483-7 Apolipoprotein A-I SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Apolipoprotein A-I [Moles/volume] in Serum or Plasma Apo A-I SerPl-sCnc 1 Both 1911 KE 5 ApoB a9977 JAH JAH JAH S,P-ApoB ApoB Apolipoproteiin B seerumis/plasmas QN umol/L 131 JAH/Võrreld 1755 76482-9 Apolipoprotein B SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Apolipoprotein B [Moles/volume] in Serum or Plasma Apo B SerPl-sCnc 1 Both 8,4389 2109 KE 5 Lipoproteiin a a515 JAH JAH EI S,P-Lp(a) Lipoproteiin a Lipoproteiin a seerumis/plasmas QN nmol/L 132 JAH/Võrreld 3853 43583-4 Lipoprotein (little a) SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L 11 CHEM Lipoprotein a [Moles/volume] in Serum or Plasma LPa SerPl-sCnc 1 Both 541 KE 5 Homotsüsteiin a6016 JAH JAH EI S,P-Hcy Homotsüsteiin Homotsüsteiin seerumis/plasmas QN umol/L 133 JAH 325 13965-9 Homocysteine SCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0084% CHEM Homocysteine [Moles/volume] in Serum or Plasma Homocysteine SerPl-sCnc 1 Both 645 KE 5 ASO a19 JAH JAH EI S,P-ASO ASO Antistreptolüsiin O seerumis/plasmas QN kU/L 134 JAH 227 5370-2 Streptolysin O Ab ACnc Pt Ser Qn 0,0021% MICRO Streptolysin O Ab [Units/volume] in Serum ASO Ab Ser-aCnc 1 Both 718 KE 5 Reumatoidfaktor a120 JAH JAH EI S,P-RF Reumatoidfaktor Reumatoidfaktor seerumis/plasmas QN kU/L 135 JAH 303 11572-5 Rheumatoid factor ACnc Pt Ser Qn 0,0132% SERO Rheumatoid factor [Units/volume] in Serum Rheumatoid fact Ser-aCnc 1 Both 639 KE 5 Alfa-1-antitrüpsiin a6 JAH JAH EI S,P-AAT Alfa-1-antitrüpsiin Alfa-1-antitrüpsiin seerumis/plasmas QN g/L 139 JAH/Võrreld 221 1825-9 Alpha 1 antitrypsin MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/dL mg/dL 0,0036% CHEM Alpha 1 antitrypsin [Mass/volume] in Serum or Plasma A1AT SerPl-mCnc 1 Both 644 KE 5 ACE a18 JAH JAH EI S,P-ACE ACE Angiotensiini muundav ensüüm seerumis/plasmas QN U/L 140 JAH/Võrreld 226 2742-5 Angiotensin converting enzyme CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,0051% CHEM Angiotensin converting enzyme [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma ACE SerPl-cCnc 1 Both 703 KE 5 Laktoosi taluvuse proov (2g/kg ) a5180 EI EI EI LTT (2g Lactose/kg BW PO) Laktoosi taluvuse proov (2g/kg ) Laktoosi taluvuse proov (2g laktoosi 1 kg kohta) Paneel 142 JAH 288 L-288 2741 KE 5 Laktoosi taluvuse proov (2g/kg ) a11-6 JAH JAH EI LTT (2g Lactose/kg BW PO) Laktoosi taluvuse proov (2g/kg ) Laktoosi taluvuse proov (2g laktoosi 1 kg kohta) Paneel 142 JAH 288 L-288 705 KE 5 Glükoos 20 min (2 g/1 kg) a5176 EI EI EI S,P-Gluc 20 min (post 2g Lactose/1kg BW PO) Glükoos 20 min (2 g/1 kg) Glükoos seerumis/plasmas 20 minutit pärast laktoosi manustamist QN mmol/L 143 JAH/Võrreld 290 69941-3 Glucose^20M post dose lactose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --20 minutes post dose lactose PO Glucose 20M p Lac PO SerPl-sCnc 1 Both 11,4729 706 KE 5 Glükoos 40 min (2 g/1 kg) a5177 EI EI EI S,P-Gluc 40 min (post 2g Lactose/1kg BW PO) Glükoos 40 min (2 g/1 kg) Glükoos seerumis/plasmas 40 minutit pärast laktoosi manustamist QN mmol/L 144 JAH/Võrreld 291 69942-1 Glucose^40M post dose lactose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --40 minutes post dose lactose PO Glucose 40M p Lac PO SerPl-sCnc 1 Both 11,4729 707 KE 5 Glükoos 60 min (2 g/1 kg) a5178 EI EI EI S,P-Gluc 60 min (post 2g Lactose/1kg BW PO) Glükoos 60 min (2 g/1 kg) Glükoos seerumis/plasmas 60 minutit pärast laktoosi manustamist QN mmol/L 145 JAH/Võrreld 292 40277-6 Glucose^1H post dose lactose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --1 hour post dose lactose PO Glucose 1H p Lac PO SerPl-sCnc 1 Observation 708 KE 5 Glükoos 90 min (2 g/1 kg) a5179 EI EI EI S,P-Gluc 90 min (post 2g Lactose/1kg BW PO) Glükoos 90 min (2 g/1 kg) Glükoos seerumis/plasmas 90 minutit pärast laktoosi manustamist QN mmol/L 146 JAH/Võrreld 293 40278-4 Glucose^1.5H post dose lactose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --1.5 hours post dose lactose PO Glucose 1.5H p Lac PO SerPl-sCnc 1 Observation 709 KE 5 Laktoosi taluvuse proov (50 g) a97 EI EI EI LTT (50 g Lactose PO) Laktoosi taluvuse proov (50 g) Laktoosi taluvuse proov (50 g laktoosi) Paneel 147 JAH 3007 L-3007 2740 KE 5 Laktoosi taluvuse proov (50 g) a11-5 JAH JAH EI LTT (50 g Lactose PO) Laktoosi taluvuse proov (50 g) Laktoosi taluvuse proov (50 g laktoosi) Paneel 147 JAH 3007 L-3007 704 KE 5 Glükoos 0 min a5175 EI EI EI fS,fP-Gluc 0 min (pre Lactose PO) Glükoos 0 min Glükoos paastuseerumis/paastuplasmas enne laktoosi manustamist QN mmol/L 148 JAH/Võrreld 295 59157-8 Glucose^pre dose lactose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --pre dose lactose PO Glucose pre Lac PO SerPl-sCnc 1 Observation 710 KE 5 Glükoos 0 min a5173 EI EI EI fS,fP-Gluc 0 min (pre Lactose PO) Glükoos 0 min Glükoos paastuseerumis/paastuplasmas enne laktoosi manustamist QN mmol/L 148 JAH/Võrreld 295 59157-8 Glucose^pre dose lactose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --pre dose lactose PO Glucose pre Lac PO SerPl-sCnc 1 Observation 711 KE 5 Glükoos 20 min (50 g) a5142 EI EI EI S,P-Gluc 20 min (post 50g Lactose PO) Glükoos 20 min (50 g) Glükoos seerumis/plasmas 20 minutit pärast laktoosi manustamist QN mmol/L 149 JAH/Võrreld 296 69943-9 Glucose^20M post 50 g lactose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --20 minutes post 50 g lactose PO Glucose 20M p 50 g lac PO SerPl-sCnc 1 Both 11,4729 712 KE 5 Glükoos 40 min (50 g) a5143 EI EI EI S,P-Gluc 40 min (post 50g Lactose PO) Glükoos 40 min (50 g) Glükoos seerumis/plasmas 40 minutit pärast laktoosi manustamist QN mmol/L 151 JAH/Võrreld 297 69944-7 Glucose^40M post 50 g lactose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --40 minutes post 50 g lactose PO Glucose 40M p 50 g lac PO SerPl-sCnc 1 Both 11,4729 713 KE 5 Glükoos 60 min (50 g) a5144 EI EI EI S,P-Gluc 60 min (post 50g Lactose PO) Glükoos 60 min (50 g) Glükoos seerumis/plasmas 60 minutit pärast laktoosi manustamist QN mmol/L 152 JAH/Võrreld 298 14755-3 Glucose^1H post 50 g lactose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --1 hour post 50 g lactose PO Glucose 1H p 50 g Lac PO SerPl-sCnc 1 Both 690 KE 5 Koliini esteraas a81 JAH JAH EI S,P-ChE Koliini esteraas Koliini esteraas seerumis/plasmas QN U/L 153 JAH/Võrreld 275 2098-2 Cholinesterase CCnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Cholinesterase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma Cholinesterase SerPl-cCnc 1 Both 2996 KE 5 Dibukaiinarv a530 JAH JAH EI S,P-DN Dibukaiinarv Dibukaiinarv seerumis/plasmas QN % % 158 JAH/Võrreld 3873 39354-6 Cholinesterase^dibucaine/Cholinesterase CFr Pt Ser/Plas Qn % % 12 CHEM Cholinesterase in Serum or Plasma --dibucaine/Cholinesterase Cholinesterase dibucaine/CHe CFr SerPl 1 Observation 21,2923 683 KE 5 Kloriid higis a2607 JAH JAH EI Sw-Cl Kloriid higis Kloriid higis QN mmol/L 159 JAH/Võrreld 268 2077-6 Chloride SCnc Pt Sweat Qn mmol/L mmol/L 0,00% CHEM Chloride [Moles/volume] in Sweat Chloride Sweat-sCnc 1 Both 723 KE 5 Tseruloplasmiin a130 JAH JAH EI S,P-Cer Tseruloplasmiin Tseruloplasmiin seerumis/plasmas QN g/L 160 JAH/Võrreld 308 2064-4 Ceruloplasmin MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,00% CHEM Ceruloplasmin [Mass/volume] in Serum or Plasma Ceruloplasmin SerPl-mCnc 1 Both 728 KE 5 Vesinikkarbonaat a2619 JAH JAH EI P-HCO3 Vesinikkarbonaat Vesinikkarbonaat plasmas QN mmol/L 161 JAH/Võrreld 313 1962-0 Bicarbonate SCnc Pt Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Bicarbonate [Moles/volume] in Plasma HCO3 Plas-sCnc 1 Both 4240 KE 5 eGFR (Crea, CysC, CKD-EPI) a2665 JAH EI EI eGFR (Crea, CysC, CKD-EPI) eGFR (Crea, CysC, CKD-EPI) Hinnanguline glomerulaarfiltratsiooni kiirus (kreatiniin, tsüstatiin C, CKD-EPI) mL/min/1,73m2 JAH 7418 94677-2 Glomerular filtration rate/1.73 sq M.predicted ArVRat Pt Ser/Plas/Bld Qn Creatinine and Cystatin C-based formula (CKD-EPI) mL/min/{1.73_m2} mL/min/1.73 sq m CHEM Glomerular filtration rate/1.73 sq M.predicted [Volume Rate/Area] in Serum, Plasma or Blood by Creatinine and Cystatin C-based formula (CKD-EPI) GFR/BSA.pred SerPlBld Creat+Cyst CKD-EPI 1 Both 487 HÜ 6 PT-INR a4779 JAH JAH EI P-PT-INR PT-INR Protrombiini aeg plasmas Paneel 1 JAH 178 L-178 3302 HÜ 6 PT-INR QC a766 JAH JAH EI P-PT-INR QC panel PT-INR QC paneel Protrombiini aeg plasmas (paneel kvaliteedikontrolliks) Paneel 2 EI 4859 L-4859 489 HÜ 6 PT-INR a4779 INR a4777 JAH EI EI INR INR Rahvusvaheline normitud suhe QN 3 JAH/Võrreld 180 34714-6 Coagulation tissue factor induced.INR RelTime Pt Bld Qn Coag 0,02% COAG INR in Blood by Coagulation assay INR Bld 1 Observation 488 HÜ 6 PT-INR a4779 PT% a4778 JAH EI EI P-PT% PT% Protrombiini suhe QN % 4 JAH 179 3289-6 Prothrombin.activity actual/Normal RelTime Pt PPP Qn Coag % % COAG Prothrombin activity actual/normal in Platelet poor plasma by Coagulation assay Prothrom Act/Nor PPP 1 Observation 3896 HÜ 6 Protrombiini aeg a1562 JAH EI EI P-PT Protrombiini aeg Protrombiini aeg plasmas QN s s 5 JAH 4815 5902-2 Coagulation tissue factor induced Time Pt PPP Qn Coag s s 47 COAG Prothrombin time (PT) Prothrombin time 1 Both 13,0977 2276 HÜ 6 PT-INR kapillaarveres (POCT) a238 JAH JAH EI cB-PT-INR POCT PT-INR kapillaarses veres (POCT) Protrombiini aeg kapillaarses veres (POCT) Paneel 6 JAH 3167 L-3167 2277 HÜ 6 PT-INR kapillaarses veres (POCT) a238 INR (POCT) a239 JAH EI EI cB-INR POCT INR kapillaarses veres (POCT) Rahvusvaheline normitud suhe kapillaarses veres (POCT) QN 7 JAH/Võrreld 3168 46418-0 Coagulation tissue factor induced.INR RelTime Pt BldC Qn Coag COAG INR in Capillary blood by Coagulation assay INR BldC 1 Observation 8,0775 2278 HÜ 6 PT-INR kapillaarses veres (POCT) a238 PT% (POCT) a240 JAH EI EI cB-PT% POCT PT% kapillaarses veres (POCT) Protrombiini suhe kapillaarses veres (POCT) QN % 8 JAH 3169 A-3169 490 HÜ 6 APTT a289 EI 2019-01-21 EI EI P-APTT APTT Aktiveeritud osalise tromboplastiini aeg plasmas QN s 9 JAH 181 14979-9 Coagulation surface induced Time Pt PPP Qn Coag s sec 0,25% COAG Activated partial thrombplastin time (aPTT) in Platelet poor plasma by Coagulation assay aPTT Time PPP 1 Both 3613 HÜ 6 APTT a2001 JAH JAH EI P-APTT APTT Aktiveeritud osalise tromboplastiini aeg plasmas QN s 9 JAH 181 14979-9 Coagulation surface induced Time Pt PPP Qn Coag s sec 0,25% COAG Activated partial thrombplastin time (aPTT) in Platelet poor plasma by Coagulation assay aPTT Time PPP 1 Both 3631 HÜ 6 APTT veres (POCT) a1270 EI 2023-09-14 EI EI B-APTT POCT APTT veres (POCT) Aktiveeritud osalise tromboplastiini aeg veres (POCT) QN s 11 JAH 5484 3173-2 Coagulation surface induced Time Pt Bld Qn Coag s s COAG aPTT in Blood by Coagulation assay aPTT Bld 1 Both 505 HÜ 6 Madalmolekulaarne hepariin a2014 JAH JAH EI P-LMWH Madalmolekulaarne hepariin Madalmolekulaarne hepariin plasmas QN kU/L 12 JAH/Võrreld 196 3271-4 Heparin.low molecular weight ACnc Pt PPP Qn Chromo U/mL U/mL COAG LMWH PPP Chro-aCnc LMW Heparin [Units/volume] in Platelet poor plasma by Chromogenic method 1 Both 2315 HÜ 6 Fraktsioneerimata hepariin a2011 JAH JAH EI P-UFH Fraktsioneerimata hepariin Fraktsioneerimata hepariin plasmas QN kU/L 13 JAH/Võrreld 1721 3273-0 Heparin.unfractionated ACnc Pt PPP Qn Coag U/mL U/mL COAG Heparin unfractionated [Units/volume] in Platelet poor plasma by Coagulation assay UFH PPP-aCnc 1 Both 513 HÜ 6 Hep/PF4 Ab a7178 JAH JAH EI S,P-Hep/PF4 Ab Hep/PF4 Ab Hepariini/PF4 kompleksi vastased antikehad seerumis/plasmas Tekst 14 JAH/Võrreld 204 34701-3 Platelet Ab.heparin induced ACnc Pt Ser Ord 0,01% SERO Platelet Ab.heparin induced [Presence] in Serum Heparin Ind Platelet Ab Ser Ql 1 Both 492 HÜ 6 Trombiini aeg a2019 JAH JAH EI P-TT Trombiini aeg Trombiini aeg plasmas QN s 15 JAH/Võrreld 183 3243-3 Coagulation thrombin induced Time Pt PPP Qn Coag s 0,01% COAG Thrombin time in Platelet poor plasma by Coagulation assay TT Time PPP 1 Both 493 HÜ 6 D-dimeerid a2004 JAH JAH EI P-D-Di D-dimeerid D-dimeerid plasmas QN mg/L 16 JAH 184 48065-7 Fibrin D-dimer FEU MCnc Pt PPP Qn ug/L FEU 0,02% COAG Fibrin D-dimer FEU [Mass/volume] in Platelet poor plasma D dimer FEU PPP-mCnc 1 Both 491 HÜ 6 Fibrinogeen a2010 JAH JAH EI P-Fibr Fibrinogeen Fibrinogeen plasmas QN g/L 18 JAH/Võrreld 182 48664-7 Fibrinogen MCnc Pt PPP Qn Coag.derived g/L g/L COAG Fibrinogen [Mass/volume] in Platelet poor plasma by Coagulation.derived Fibrinogen PPP Coag.derived-mCnc 1 BOTH 510 HÜ 6 Reptilaasi aeg a2018 JAH JAH EI P-RT Reptilaasi aeg Reptilaasi aeg plasmas QN s 19 JAH/Võrreld 201 6683-7 Coagulation reptilase induced Time Pt PPP Qn Coag s COAG Reptilase Time PPP Reptilase time in Platelet poor plasma by Coagulation assay 1 Both 511 HÜ 6 Plasminogeen a4437 JAH JAH EI P-Plasm Plasminogeen Plasminogeen plasmas QN % 20 JAH/Võrreld 202 28660-9 Plasminogen actual/Normal RelCCnc Pt PPP Qn Chromo % % COAG Plasminogen actual/normal in Platelet poor plasma by Chromogenic method PLG Act/Nor PPP Chro 1 Observation 494 HÜ 6 Antitrombiin III a2003 JAH JAH EI P-AT III Antitrombiin III Antitrombiin III plasmas QN % 22 JAH 185 27811-9 Antithrombin actual/Normal RelCCnc Pt PPP Qn Chromo % % 0,00% COAG AT III Act/Nor PPP Chro Antithrombin actual/normal in Platelet poor plasma by Chromogenic method 1 Observation 495 HÜ 6 Proteiin C a2015 JAH JAH EI P-PC Proteiin C Proteiin C plasmas QN % 23 JAH 186 27818-4 Protein C actual/Normal RelCCnc Pt PPP Qn Chromo % % 0,00% COAG Protein C actual/normal in Platelet poor plasma by Chromogenic method Prot C Act/Nor PPP Chro 1 Observation 2419 HÜ 6 Proteiin S a2016 EI EI EI P-PS Proteiin S Proteiin S plasmas QN % 24 JAH 2146 27823-4 Protein S Ag actual/Normal RelMCnc Pt PPP QN Imm % COAG Protein S Ag actual/normal in Platelet poor plasma by Immunologic method Prot S Ag Act/Nor PPP Imm unknown Both 496 HÜ 6 Vaba proteiin S a2020 JAH JAH EI P-fPS Vaba proteiin S Vaba proteiin S plasmas QN % 26 JAH 187 27821-8 Protein S.free Ag actual/Normal RelMCnc Pt PPP Qn Imm % % COAG Protein S Free Ag actual/normal in Platelet poor plasma by Immunologic method Prot S Free Ag Act/Nor PPP Imm 1 Observation 497 HÜ 6 APC-R a2002 JAH JAH EI P-APC-R APC-R Aktiveeritud proteiini C resistentsus plasmas QN s 27 JAH 188 48590-4 Coagulation surface induced^after addition of APC Time Pt PPP Qn Coag s s COAG aPTT in Platelet poor plasma by Coagulation assay --after addition of APC aPTT after addition of APC PPP 1 Observation 8,5074 3878 HÜ 6 Luupusantikoagulantide paneel a1527 JAH JAH EI P-LA panel Luupusantikoagulantide paneel Luupusantikoagulantide paneel Paneel 30 JAH 5803 L-5401 3879 HÜ 6 Luupusantikoagulantide paneel a1527 Luupusantikoagulandid interpretatsioon a1528 JAH EI EI P-LA interpret Luupusantikoagulandid (tõlgendus) Luupusantikoagulandid (tõlgendus) Tekst 31 JAH 5804 L-5402 503 HÜ 6 Luupusantikoagulantide paneel a1527 Luupustundlik APTT a2012 JAH JAH EI P-PTT-LA Luupustundlik APTT Luupustundliku aktiveeritud osalise tromboplastiini aeg plasmas QN s 32 JAH 194 34571-0 Coagulation surface induced.lupus sensitive Time Pt PPP Qn Coag s s COAG aPTT-LA Time PPP Activated partial thrombplastin time (aPTT).lupus sensitive in Platelet poor plasma by Coagulation assay 1 Both 3880 HÜ 6 Luupustundliku APTT segutest 1:1 0 min a1543 JAH EI EI P-LA-APTT-mix1:1 0 min Luupustundliku APTT segutest 1:1 0 min Luupustundliku APTT segutest 1:1 (0 min) QN s s 33 JAH 4816 75510-8 Coagulation surface induced.lupus sensitive with 1:1 Pooled Normal Plasma Time Pt PPP Qn Coag s s COAG aPTT.lupus sensitive with 1:1 PNP (LA mix) Mixing aPTT 1 Both 3881 HÜ 6 Luupustundliku APTT segutest 1:1 120 min a1550 JAH EI EI P-LA-APTT-mix1:1 120 min Luupustundliku APTT segutest 1:1 120 min Luupustundliku APTT segutest 1:1 (120 min) QN s s 34 JAH 4817 96263-9 Coagulation surface induced.lupus sensitive.factor substitution^2H post incubation after 1:1 addition of normal plasma Time Pt PPP Qn Coag s s COAG aPTT.lupus sensitive.factor substitution in Platelet poor plasma by Coagulation assay --2H post incubation with 1:1 normal plasma aPTT-LA 2h p 1:1 NP PPP 1 Both 504 HÜ 6 Luupusantikoagulantide paneel a1527 Luupusantikoagulandid (normitud suhe) a2013 JAH JAH EI P-LA normratio Luupusantikoagulandid (normitud suhe) Luupusantikoagulandid plasmas (normitud suhe) Tekst 35 JAH/Võrreld 195 50410-0 Coagulation dilute Russell viper venom induced/Coagulation dilute Russell viper venom induced.excess phospholipid Ratio Pt PPP Qn Coag COAG dRVV Tme/dRVVT cfm PPP-Rto Dilute Russell viper venom time (dRVVT)/Coagulation dilute Russell viper venom induced.excess phospholipid [Ratio] in Platelet poor plasma by Coagulation assay 1 Both 3882 HÜ 6 Luupusantikoagulandid (sõeluuring) a1530 JAH EI EI P-LA screen Luupusantikoagulandid (sõeluuring) Luupusantikoagulandid plasmas (sõeluuring) QN s s 36 JAH 1723 6303-2 Coagulation dilute Russell viper venom induced Time Pt PPP Qn Coag s seconds;sec 0,0038% COAG Dilute Russell viper venom time (dRVVT) in Platelet poor plasma by Coagulation assay dRVV Tme Time PPP 1 Both 3883 HÜ 6 Luupusantikoagulantide paneel a1527 Luupusantikoagulandid (sõeluuring, normitud suhe) a1532 JAH EI EI P-LA screen normratio Luupusantikoagulandid (sõeluuring, normitud suhe) Luupusantikoagulandid plasmas (sõeluuring, normitud suhe) QN 37 JAH 4504 15359-3 Coagulation dilute Russell viper venom induced actual/Normal RelTime Pt PPP Qn Coag % % 13 COAG dRVVT actual/normal (normalized LA screen) Screen dRVVT/normal 1 Observation 8,7182 3884 HÜ 6 Luupusantikoagulandid (kinnitav uuring) a1533 JAH EI EI P-LA conf Luupusantikoagulandid (kinnitav uuring) Luupusantikoagulandid plasmas (kinnitav uuring) QN s s 39 JAH 1724 57838-5 Coagulation dilute Russell viper venom induced.excess phospholipid Time Pt PPP Qn s s COAG Dilute Russell viper venom time (dRVVT) excess phospholipid in Platelet poor plasma dRVVT confirm Time PPP 1 Both 3885 HÜ 6 Luupusantikoagulandid (kinnitav uuring, standardsuhe) a1535 JAH EI EI P-LA conf standard ratio Luupusantikoagulandid (kinnitav uuring, standardsuhe) Luupusantikoagulandid plasmas (kinnitav uuring, standardsuhe) QN 40 JAH 4503 68916-6 Coagulation dilute Russell viper venom induced.excess phospholipid actual/Normal RelTime Pt PPP Qn Coag % % COAG dRVVT W excess phospholipid actual/normal (normalized LA confirm) Confirm dRVVT/normal 1 Observation 8,7182 3877 HÜ 6 Luupusantikoagulantide paneel a1527 "Luupustundlik APTT (Rosneri indeks) " a1542 JAH EI EI P-Rosner index Luupustundlik APTT (Rosneri indeks) Luupustundlik APTT (Rosneri indeks) QN % 41 JAH 5802 69423-2 Rosner index RelTime Pt PPP Qn Coag % % COAG Rosner index in Platelet poor plasma by Coagulation assay Rosner index PPP 1 Observation 4229 HÜ 6 II faktor a2625 JAH JAH JAH P-FII II faktor II faktor plasmas QN % "% " 42 JAH/Võrreld 3997 A-3997 4230 HÜ 6 V faktor a2626 JAH JAH JAH P-FV V faktor V faktor plasmas QN % % 43 JAH/Võrreld 1717 3193-0 Coagulation factor V activity actual/Normal RelTime Pt PPP Qn Coag % % COAG Coagulation factor V activity actual/normal in Platelet poor plasma by Coagulation assay Fact V Act/Nor PPP 1 Both 509 HÜ 6 VII faktor a2005 JAH JAH EI P-FVII VII faktor VII faktor plasmas QN % 44 JAH/Võrreld 200 3198-9 Coagulation factor VII activity actual/Normal RelTime Pt PPP Qn Coag % % COAG Fact VII Act/Nor PPP Coagulation factor VII activity actual/normal in Platelet poor plasma by Coagulation assay 1 Observation 502 HÜ 6 VIII faktor a2006 JAH JAH EI P-FVIII:C VIII faktor VIII faktor plasmas QN % 45 JAH/Võrreld 193 3209-4 Coagulation factor VIII activity actual/Normal RelTime Pt PPP Qn Coag % % 0,00% COAG Coagulation factor VIII activity actual/normal in Platelet poor plasma by Coagulation assay Fact VIII Act/Nor PPP 1 Observation 4032 HÜ 6 VIII faktor (kromogeenne) a2375 JAH JAH JAH P-FVIII chromo VIII faktor (kromogeenne) VIII faktor plasmas (kromogeenne) QN % 46 JAH 6311 49865-9 Coagulation factor VIII activity actual/Normal RelACnc Pt PPP Qn Chromo % COAG Coagulation factor VIII activity actual/normal in Platelet poor plasma by Chromogenic method Fact VIII Act/Nor PPP Chro 1 Both 508 HÜ 6 IX faktor a2007 JAH JAH EI P-FIX IX faktor IX faktor plasmas QN % 48 JAH/Võrreld 199 3187-2 Coagulation factor IX activity actual/Normal RelTime Pt PPP Qn Coag % % COAG Fact IX Act/Nor PPP Coagulation factor IX activity actual/normal in Platelet poor plasma by Coagulation assay 1 Observation 4231 HÜ 6 X faktor a2629 JAH JAH JAH P-FX X faktor X faktor plasmas QN % % 49 JAH/Võrreld 1718 3218-5 Coagulation factor X activity actual/Normal RelTime Pt PPP Qn Coag % % COAG Coagulation factor X activity actual/normal in Platelet poor plasma by Coagulation assay Fact X Act/Nor PPP 1 Both 1508 HÜ 6 XI faktor a8777 JAH JAH EI P-FXI XI faktor XI faktor plasmas QN % 50 JAH/Võrreld 1719 3226-8 Coagulation factor XI activity actual/Normal RelTime Pt PPP Qn Coag % % COAG Coagulation factor XI activity actual/normal in Platelet poor plasma by Coagulation assay Fact XI Act/Nor PPP 1 Both 4228 HÜ 6 XII faktor a2623 JAH JAH JAH P-FXII XII faktor XII faktor plasmas QN % % 51 JAH/Võrreld 1720 3232-6 Coagulation factor XII activity actual/Normal RelTime Pt PPP Qn Coag % % COAG Coagulation factor XII activity actual/normal in Platelet poor plasma by Coagulation assay Fact XII Act/Nor PPP 1 Both 4232 HÜ 6 XIII faktor a2631 JAH JAH JAH P-FXIII XIII faktor XIII faktor plasmas QN % "% " 52 JAH 6431 27815-0 Coagulation factor XIII activity actual/Normal RelCCnc Pt PPP Qn Chromo % % COAG Coagulation factor XIII activity actual/normal in Platelet poor plasma by Chromogenic method Fact XIII Act/Nor PPP Chro 1 Observation 501 HÜ 6 Von Willebrandi faktor a2022 JAH JAH EI P-vWF von Willebrandi faktor von Willebrandi faktor plasmas QN % 53 JAH/Võrreld 192 27816-8 von Willebrand factor Ag actual/Normal RelMCnc Pt PPP Qn Imm % % 0,00% COAG von Willebrand factor (vWf) Ag actual/normal in Platelet poor plasma by Immunologic method vWF Ag Act/Nor PPP Imm 1 Observation 3977 HÜ 6 von Willebrandi faktori aktiivsus a1852 JAH JAH EI P-vWF:Act von Willebrandi faktori aktiivsus von Willebrandi faktori aktiivsus plasmas QN % % 54 JAH/Võrreld 3998 68324-3 von Willebrand factor.activity actual/Normal RelRto Pt PPP Qn Imm % % 1 COAG von Willebrand factor (vWf).activity actual/normal in Platelet poor plasma by Immunologic method vWf:Ac Act/Nor PPP Imm 1 Both 13,6368 4004 HÜ 6 von Willebrandi faktori aktiivsuse suhe a1871 JAH EI EI P-vWF:Act/P-vWF von Willebrandi faktori aktiivsus/von Willebrandi faktori Ag von Willebrandi faktori aktiivsuse ja antigeeni suhe QN 55 JAH/Võrreld 4818 50378-9 von Willebrand factor.collagen binding activity/von Willebrand factor Ag Ratio Pt PPP Qn IA {ratio} ratio COAG von Willebrand factor (vWf).collagen binding activity/von Willebrand factor Ag [Ratio] in Platelet poor plasma by Immunoassay vWF CBA/vWF Ag PPP IA-Rto 1 Observation 19,8839 3946 HÜ 6 von Willebrandi faktori multimeerid a1769 JAH JAH JAH P-vWF multimers von Willebrandi faktori multimeerid von Willebrandi faktori multimeerid plasmas Tekst 56 JAH 5007 32217-2 von Willebrand factor multimers PrThr Pt PPP Ord 1900 COAG von Willebrand factor (vWf) multimers [Presence] in Platelet poor plasma vWF multimers PPP Ql 1 Both 9,0358 507 HÜ 6 Ristotsetiini kofaktor a2023 JAH JAH EI P-vWF:RCo Ristotsetiini kofaktor Ristotsetiini kofaktori aktiivsus plasmas QN % 61 JAH/Võrreld 198 6014-5 von Willebrand factor.ristocetin cofactor activity actual/Normal RelTime Pt PPP Qn Aggr % % 0,00% COAG vWf:RCo Act/Nor PPP Aggr von Willebrand factor (vWf) ristocetin cofactor actual/normal in Platelet poor plasma by Aggregation 1 Observation 3408 HÜ 6 Apiksabaan a874 JAH JAH EI P-APBN Apiksabaan Apiksabaan plasmas QN ug/L ug/L 62 JAH/Võrreld 4682 72608-3 Apixaban MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL DRUG/TOX Apixaban [Mass/volume] in Serum or Plasma Apixaban SerPl-mCnc 1 Both 19,3863 3409 HÜ 6 Dabigatraan a875 JAH JAH EI P-DBTN Dabigatraan Dabigatraan plasmas QN ug/L ug/L 63 JAH/Võrreld 4683 72625-7 Dabigatran MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL DRUG/TOX Dabigatran [Mass/volume] in Serum or Plasma Dabigatran SerPl-mCnc 1 Both 18,8054 3926 HÜ 6 Edoksabaan a1710 JAH JAH EI P-EDBN Edoksabaan Edoksabaan plasmas QN ug/L 64 JAH/Võrreld 5929 95128-5 Edoxaban MCnc Pt PPP Qn ng/mL ng/mL DRUG/TOX Edoxaban [Mass/volume] in Platelet poor plasma Edoxaban PPP-mCnc 1 Both 3997 HÜ 6 Emicizumab a1862 JAH JAH JAH S,P-Emicizumab Emitsizumab Emitsizumab seerumis/plasmas QN mg/L "mg/L " 65 JAH/Võrreld 5948 99614-0 Emicizumab MCnc Pt PPP Qn Coag ug/mL ug/mL DRUG/TOX Emicizumab [Mass/volume] in Platelet poor plasma by Coagulation assay Emicizumab PPP-mCnc 1 Both 2524 HÜ 6 Rivaroksabaan a282 JAH JAH EI P-RXN Rivaroksabaan Rivaroksabaan plasmas QN ug/L 66 JAH/Võrreld 3292 72624-0 Rivaroxaban MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL 2 DRUG/TOX Rivaroxaban [Mass/volume] in Serum or Plasma Rivaroxaban SerPl-mCnc 1 Both 8,0811 2207 HÜ 6 Hüübimisfaktorite inhibiitorite sõeluuring a2008 JAH JAH EI P-F inh screen (APTT mix 1:1) Hüübimisfaktorite inhibiitorite sõeluuring (APTT mix 1:1) Hüübimisfaktorite inhibiitorid plasmas (APTT mix 1:1) (sõeluuring) Tekst 67 JAH 3036 97024-4 aPTT mixing study panel - Pt PPP - PANEL.COAG aPTT mixing study panel - Platelet poor plasma aPTT Mix Pnl PPP 1 Order 19,7978 4026 HÜ 6 Hüübimisfaktorite inhibiitorite sõeluuring (PT mix 1:1) a2346 JAH JAH EI P-F inh screen (PT mix 1:1) Hüübimisfaktorite inhibiitorite sõeluuring (PT mix 1:1) Hüübimisfaktorite inhibiitorid plasmas (PT mix 1:1) (sõeluuring) Tekst 70 JAH 6267 93321-8 PT mixing study panel - Pt PPP Qn Coag PANEL.COAG PT mixing study panel - Platelet poor plasma by Coagulation assay PT mix Pnl PPP 1 Order 2206 HÜ 6 VIII faktori inhibiitorid a516 EI 2020-01-27 EI EI P-FVIII inh VIII faktori inhibiitorid VIII faktori inhibiitorid plasmas QN BU 74 JAH/Võrreld 1729 3204-5 Coagulation factor VIII inhibitor ACnc Pt PPP Qn Coag [Beth'U] Bethesda Units COAG Coagulation factor VIII inhibitor [Units/volume] in Platelet poor plasma by Coagulation assay Fact VIII Inhib PPP-aCnc 1 Both 4031 HÜ 6 VIII faktori inhibiitorid (kromogeenne) a2390 JAH JAH JAH P-FVIII inh chromo VIII faktori inhibiitorid (kromogeenne) VIII faktori inhibiitorid plasmas (kromogeenne) QN BU 75 JAH 6310 93450-5 Coagulation factor VIII Inhibitor ACnc Pt PPP Qn Chromo [beth'U]/mL Bethesda units/mL COAG Coagulation factor VIII inhibitor [Units/volume] in Platelet poor plasma by Chromogenic method Fact VIII Inhib PPP Chro-aCnc 1 Both 3297 HÜ 6 VIII faktori inhibiitorid QL a2009 JAH JAH EI P-FVIII inh interpret VIII faktori inhibiitorid (tõlgendus) VIII faktori inhibiitorid plasmas (tõlgendus) Tekst 76 JAH 4845 3206-0 Coagulation factor VIII inhibitor PrThr Pt PPP Ord Coag COAG Coagulation factor VIII inhibitor [Presence] in Platelet poor plasma by Coagulation assay Fact VIII Inhib PPP Ql 1 Both 29,4967 2217 HÜ 6 IX faktori inhibiitorid a517 EI 2020-01-27 EI EI P-FIX inh IX faktori inhibiitorid IX faktori inhibiitorid plasmas QN BU 77 JAH 1730 3185-6 Coagulation factor IX inhibitor ACnc Pt PPP Qn Coag [Beth'U] Bethesda U COAG Coagulation factor IX inhibitor [Units/volume] in Platelet poor plasma by Coagulation assay Fact IX Inhib PPP-aCnc 1 Both 3298 HÜ 6 IX faktori inhibiitorid QL a181 JAH JAH EI P-FIX inh QL IX faktori inhibiitorid QL IX faktori inhibiitorid plasmas (kvalitatiivne) Tekst 78 JAH 4846 30086-3 Coagulation factor IX inhibitor PrThr Pt PPP Ord Coag COAG Coagulation factor IX inhibitor [Presence] in Platelet poor plasma by Coagulation assay Fact IX Inhib PPP Ql 1 Both 27,3807 500 HÜ 6 Veritsusaeg a2021 JAH JAH EI cB-Ivy Veritsusaeg Veritsusaeg QN min 82 JAH/Võrreld 191 3179-9 Bleeding time Time Pt ^Patient Qn Ivy min COAG Bleeding Tme Time Patient Ivy Bleeding time by Ivy method 1 Both 498 HÜ 6 PFA-Col/Epi a11137 JAH JAH EI B-PFA-Col/Epi PFA-Col/Epi Trombotsüütide funktsiooni uuring kollageeni ja epinefriiniga QN s 84 JAH/Võrreld 189 24471-5 Platelet function.collagen+Epinephrine induced Time Pt Bld Qn s 0,00% COAG Platelet function (closure time) collagen+Epinephrine induced [Time] in Blood Closure Tme Coll+Epinep Time Bld 1 Observation 499 HÜ 6 PFA-Col/ADP a11138 JAH JAH EI B-PFA-Col/ADP PFA-Col/ADP Trombotsüütide funktsiooni uuring kollageeni ja adenosiindifosfaadiga QN s 85 JAH/Võrreld 190 24472-3 Platelet function.collagen+Adenosine diphosphate induced Time Pt Bld Qn s COAG Platelet function (closure time) collagen+ADP induced [Time] in Blood Closure Tme Coll+ADP Time Bld 1 Observation 506 HÜ 6 PFA-P2Y12 a7357 JAH JAH EI B-PFA-P2Y12 PFA-P2Y12 Trombotsüütide funktsiooni uuring P2Y12-retseptorite blokaadi hindamiseks QN s 86 JAH/Võrreld 197 53813-2 Platelet aggregation.adenosine diphosphate induced ACnc Pt Bld Qn COAG Platelet aggregation ADP induced [Units/volume] in Blood PA ADP Bld-aCnc 1 Observation 25,1389 516 HÜ 6 Trombotsüütide agregatsioon ADP toimel a2025 EI EI EI B-Agr-ADP Trombotsüütide agregatsioon (ADP) Trombotsüütide agregatsioon veres adenosiindifosfaadi toimel QN U 92 JAH/Võrreld 207 56006-0 Platelet aggregation.adenosine diphosphate induced^10 um ThrSCnc Pt Bld Qn COAG PA ADP 10 um Bld Platelet aggregation ADP induced [Substance threshold] in Blood --10 um 1 Observation 517 HÜ 6 Trombotsüütide agregatsioon arahhidoonhappe toimel a2027 EI EI EI B-Agr-ASPI Trombotsüütide agregatsioon (ASPI) Trombotsüütide agregatsioon veres arahhidoonhappe toimel QN U 94 JAH/Võrreld 208 56007-8 Platelet aggregation.arachidonate induced^500 um ThrSCnc Pt Bld Qn COAG PA AA 500 um Bld Platelet aggregation arachidonate induced [Substance threshold] in Blood --500 um 1 Observation 518 HÜ 6 Trombotsüütide agregatsioon trombiini retseptorit aktiveeriva peptiidi toimel a2028 EI EI EI B-Agr-TRAP Trombotsüütide agregatsioon (TRAP) Trombotsüütide agregatsioon veres trombiini retseptorit aktiveeriva peptiidi toimel QN U 95 JAH/Võrreld 209 56019-3 Platelet aggregation.thrombin induced ATP secretion^1 U/mL ThrSCnc Pt Bld Qn COAG PA Thromb ATP secr 1 U/mL Bld Platelet aggregation thrombin induced ATP secretion [Substance threshold] in Blood --1 U/mL 1 Observation 1888 HÜ 6 INTEM a9637 JAH JAH EI B-INTEM INTEM Hüübimise seesmise süsteemi tromboelastomeetriline uuring Tekst 96 JAH 2855 L-2855 1889 HÜ 6 EXTEM a9657 JAH JAH EI B-EXTEM EXTEM Hüübimise välise süsteemi tromboelastomeetriline uuring Tekst 97 JAH 2856 L-2856 1890 HÜ 6 FIBTEM a9658 JAH JAH EI B-FIBTEM FIBTEM Fibriini moodustumise ja polümerisatsiooni tromboelastomeetriline uuring Tekst 98 JAH 2857 L-2857 1891 HÜ 6 HEPTEM a9659 JAH JAH EI B-HEPTEM HEPTEM Hüübimise seesmise süsteemi tromboelastomeetriline uuring hepariinravi korral Tekst 99 JAH 2858 L-2858 1892 HÜ 6 APTEM a9660 JAH JAH EI B-APTEM APTEM Hüübimise välise süsteemi tromboelastomeetriline uuring fibrinolüüsi inhibeerimise korral Tekst 100 JAH 2859 L-2859 3484 IHE 7 AB0 ja RhD (patsiendi identifitseerimine) a1029 JAH JAH EI B-ABO-RhD ctrl panel ABO ja RhD (kontrolluuring) ABO-veregrupp ja RhD antigeen (kontrolluuring) Paneel 1 JAH 2623 L-2623 519 IHE 7 AB0 ja RhD (kinnitav uuring) a1219 JAH JAH EI B-ABO-RhD conf panel ABO ja RhD (kinnitav uuring) ABO-veregrupp ja RhD antigeen (kinnitav uuring) Paneel 2 JAH 166 34530-6 ABO & Rh group panel Pt Bld - 2798 IHE 7 AB0, RhD, erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kolme erütrotsüüdiga (paneel) a384 JAH JAH EI B-ABO-RhD, RBC Ab screen I, II, III panel ABO, RhD, erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kolme erütrotsüüdiga (paneel) ABO-veregrupp, RhD antigeen ja erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kolme erütrotsüüdiga (paneel) Paneel 4 JAH 3548 L-3548 3945 IHE 7 ABO ja RhD (patsiendi identifitseerimime ) ja erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kolme erütrotsüüdiga (paneel) a1767 JAH JAH EI B-ABO-RhD ctrl panel, RBC Ab screen I, II, III panel ABO ja RhD (patsiendi identifitseerimine) ja erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kolme erütrotsüüdiga (paneel) ABO-veregrupp ja RhD antigeen (patsiendi identifitseerimine) ja erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kolme erütrotsüüdiga (paneel) Paneel 5 JAH 5959 L-5421 523 IHE 7 AB0, RhD ja DAT vastsündinul a1417 EI EI EI B-ABO-RhD-DAT-n panel ABO, RhD ja DAT paneel vastsündinul ABO-veregrupp, RhD antigeen ja otsene antiglobuliintest vastsündinul (paneel) Paneel 6 JAH 170 L-170 3367 IHE 7 AB0, RhD ja DAT vastsündinul a848 JAH JAH EI B-ABO-RhD-DAT-n panel ABO, RhD ja DAT paneel vastsündinul ABO-veregrupp, RhD antigeen ja otsene antiglobuliintest vastsündinul (paneel) Paneel 6 JAH 170 L-170 3344 IHE 7 AB0, RhD ja DAT lootel a784 JAH JAH EI B-ABO-RhD-DAT-fetal panel ABO, RhD ja DAT paneel lootel ABO-veregrupp, RhD antigeen ja otsene anitglobuliintest lootel (paneel) Paneel 7 EI 4900 L-4900 1781 IHE 7 ABO ja RhD (kontrolluuring) a1029 AB0 (kontrolluuring) a2109 JAH EI EI B-ABO ctrl ABO (kontrolluuring) ABO-veregrupp (kontrolluuring) ABO 10 JAH 169 883-9 ABO group Type Pt Bld Nom 219 BLDBK ABO group [Type] in Blood ABO Group Bld 1 Both 21,7859 520 IHE 7 AB0 (kinnitav uuring) a2105 EI 2019-01-02 EI EI B-ABO conf ABO (kinnitav uuring) ABO-veregrupp (kinnitav uuring) ABO 11 JAH 171 57743-7 ABO group Type Pt Bld Nom Confirm BLDBK ABO group [Type] in Blood by Confirmatory method ABO Group Bld Cfm 1 Both 21,7859 2852 IHE 7 ABO ja RhD (kinnitav uuring); ABO, RhD, erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kolme erütrotsüüdiga (paneel) a1219; a384 AB0 (kinnitav uuring) a415 JAH EI EI B-ABO conf ABO (kinnitav uuring) ABO-veregrupp (kinnitav uuring) ABO 11 JAH 171 57743-7 ABO group Type Pt Bld Nom Confirm BLDBK ABO group [Type] in Blood by Confirmatory method ABO Group Bld Cfm 1 Both 21,7859 3368 IHE 7 ABO, RhD ja DAT paneel vastsündinul a848 AB0 vastsündinul a846 JAH EI EI B-ABO-n ABO vastsündinul ABO-veregrupp vastsündinul ABO 12 JAH 2624 14580-5 ABO group Type Pt Bld^newborn Nom BLDBK ABO group [Type] in Blood from newborn ABO Group Bld NB 1 Both 11,3891 3345 IHE 7 ABO, RhD ja DAT paneel lootel a784 AB0 lootel a786 JAH EI EI uB-ABO-fetal ABO lootel ABO-veregrupp lootel ABO 13 EI 4901 51892-8 ABO group Type Pt BldCo Nom 1460 BLDBK ABO group [Type] in Cord blood ABO Group BldCo 1 Both 16,1078 3504 IHE 7 AB0 alagruppide paneel a1116 JAH JAH JAH B-ABO subgroups panel ABO alagruppide paneel ABO-alagrupid (paneel) Paneel 14 EI 5260 L-5260 3505 IHE 7 ABO alagruppide paneel a1116 H antigeen a1119 JAH EI JAH B-RBC H Ag H antigeen H antigeen Tekst 15 EI 5261 1050-4 H NOS Ag PrThr Pt RBC Ord BLDBK H NOS Ag [Presence] on Red Blood Cells H NOS Ag RBC Ql 1 Both 8,6982 3506 IHE 7 ABO alagruppide paneel a1116 A1 antigeen a1125 JAH EI JAH B-RBC A1 Ag A1 antigeen A1 antigeen Tekst 16 EI 5262 844-1 A1 Ag PrThr Pt RBC Ord BLDBK A1 Ag [Presence] on Red Blood Cells A1 Ag RBC Ql 1 Both 12,7816 521 IHE 7 RhD a2106 JAH EI EI B-RhD RhD RhD antigeen N/P 17 JAH 172 978-7 D Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK D Ag [Presence] on Red Blood Cells D Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 2853 IHE 7 ABO ja RhD (kinnitav uuring); ABO, RhD, erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kolme erütrotsüüdiga (paneel) a1219; a384 RhD a416 JAH EI EI B-RhD RhD RhD antigeen N/P 17 JAH 172 978-7 D Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK D Ag [Presence] on Red Blood Cells D Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 3485 IHE 7 ABO ja RhD (kontrolluuring) a1029 RhD a1033 JAH EI EI B-RhD RhD RhD antigeen N/P 17 JAH 172 978-7 D Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK D Ag [Presence] on Red Blood Cells D Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 3369 IHE 7 ABO, RhD ja DAT paneel vastsündinul a848 RhD vastsündinul a847 JAH EI EI B-RhD-n RhD vastsündinul RhD antigeen vastsündinul N/P 18 JAH 4978 14908-8 Rh Type Pt Bld^newborn Nom BLDBK Rh [Type] in Blood from newborn Rh Bld NB 1 Both 19,9661 3346 IHE 7 ABO, RhD ja DAT paneel lootel a784 RhD lootel a787 JAH EI EI uB-RhD-fetal RhD lootel RhD antigeen lootel N/P 19 EI 4902 14906-2 Rh Type Pt BldCo Nom 1452 BLDBK Rh [Type] in Cord blood Rh BldCo 1 Both 22,3007 3486 IHE 7 Rh fenotüübi, K antigeeni paneel a1047 Rh fenotüüp, K antigeen (paneel) a1047 JAH JAH EI B-Rh phenotype, K Ag panel Rh fenotüübi, K antigeeni paneel Rh fenotüüp, K antigeen (paneel) Paneel 20 JAH 5217 L-5217 3488 IHE 7 Rh fenotüüp a1048 JAH JAH EI B-Rh fenotype Rh fenotüüp Rh fenotüüp Tekst 21 JAH 4090 10331-7 Rh Type Pt Bld Nom 33 BLDBK Rh [Type] in Blood Rh Bld 1 Both 11,6313 3498 IHE 7 D antigeeni tüpiseerimine a1106 JAH JAH JAH B-RBC D Ag typ D antigeeni tüpiseerimine D antigeen (tüpiseerimine) Tekst 22 JAH 5224 35465-4 RHD gene targeted mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nom Molgen MOLPATH.MUT RHD gene mutations found [Identifier] in Blood or Tissue by Molecular genetics method Nominal RHD gene Mut Anl Bld/T 1 Both 12,7517 3489 IHE 7 Variantse D antigeeni sõeluuring a1055 JAH JAH EI B-RBC variant D Ag screen Variantne D antigeen (sõeluuring) Variantne D antigeen (sõeluuring) N/P 23 JAH 5218 972-0 D little u Ag PrThr Pt RBC Ord BLDBK Du Ag [Presence] on Red Blood Cells Du Ag RBC Ql 1 Both 12,6898 527 IHE 7 ABO, RhD ja DAT paneel vastsündinul a848 DAT a7957 JAH JAH EI B-DAT DAT Otsene antiglobuliintest Tekst 24 JAH 173 1007-4 Direct antiglobulin test.poly specific reagent Type Pt RBC Ord BLDBK Direct antiglobulin test.poly specific reagent [Presence] on Red Blood Cells DAT Poly-Sp Reag RBC Ql 1 Both 2325 IHE 7 DAT a2108 EI EI EI B-DAT DAT Otsene antiglobuliintest Tekst 24 JAH 173 1007-4 Direct antiglobulin test.poly specific reagent Type Pt RBC Ord BLDBK Direct antiglobulin test.poly specific reagent [Presence] on Red Blood Cells DAT Poly-Sp Reag RBC Ql 1 Both 3347 IHE 7 ABO, RhD ja DAT paneel lootel a784 DAT lootel a785 JAH EI EI uB-DAT-fetal DAT lootel Otsene antiglobuliintest lootel Tekst 25 EI 4903 51871-2 Direct antiglobulin test.poly specific reagent PrThr Pt RBCCo Ord BLDBK Direct antiglobulin test.poly specific reagent [presence] on Cord red blood cells DAT Poly-Sp Reag RBCCo Ql 1 Both 17,7889 3471 IHE 7 DAT tüpiseerimine (paneel) a934 JAH JAH EI B-DAT typ panel DAT tüpiseerimise paneel Otsene antiglobuliintest (tüpiseerimine, paneel) Paneel 27 JAH 5209 L-5209 3472 IHE 7 DAT tüpiseerimise paneel a934 DAT IgA a935 JAH EI EI B-DAT IgA DAT IgA Otsene antiglobuliintest (tüpiseerimine IgA-spetsiifilise reagendiga) Tekst 28 JAH 2625 55775-1 Direct antiglobulin test.IgA specific reagent ACnc Pt RBC Ord BLDBK Direct antiglobulin test.IgA specific reagent [Presence] on Red Blood Cells DAT IgA-Sp Reag RBC Ql 1 Both 11,3891 3474 IHE 7 DAT tüpiseerimise paneel a934 DAT IgG a938 JAH EI EI B-DAT IgG DAT IgG Otsene antiglobuliintest (tüpiseerimine IgG-spetsiifilise reagendiga) Tekst 29 JAH 2626 55776-9 Direct antiglobulin test.IgG specific reagent ACnc Pt RBC Ord BLDBK Direct antiglobulin test.IgG specific reagent [Presence] on Red Blood Cells DAT IgG-Sp Reag RBC Ql 1 Both 11,3891 3473 IHE 7 DAT tüpiseerimise paneel a934 DAT IgM a936 JAH EI EI B-DAT IgM DAT IgM Otsene antiglobuliintest (tüpiseerimine IgM-spetsiifilise reagendiga) Tekst 30 JAH 2627 55777-7 Direct antiglobulin test.IgM specific reagent ACnc Pt RBC Ord BLDBK Direct antiglobulin test.IgM specific reagent [Presence] on Red Blood Cells DAT IgM-Sp Reag RBC Ql 1 Both 11,3891 3475 IHE 7 DAT tüpiseerimise paneel a934 DAT C3c a939 JAH EI EI B-DAT C3c DAT C3c Otsene antiglobuliintest (tüpiseerimine C3c-spetsiifilise reagendiga) Tekst 32 JAH 2629 56471-6 Direct antiglobulin test.complement C3c specific reagent ACnc Pt RBC Ord BLDBK Direct antiglobulin test.complement C3c specific reagent [Presence] on Red Blood Cells DAT C3c-Sp Reag RBC Ql 1 Both 11,3891 3476 IHE 7 DAT tüpiseerimise paneel a934 DAT C3d a940 JAH EI EI B-DAT C3d DAT C3d Otsene antiglobuliintest (tüpiseerimine C3d-spetsiifilise reagendiga) Tekst 33 JAH 2630 55774-4 Direct antiglobulin test.complement C3d specific reagent ACnc Pt RBC Ord BLDBK Direct antiglobulin test.complement C3d specific reagent [Presence] on Red Blood Cells DAT C3d-Sp Reag RBC Ql 1 Both 11,3891 529 IHE 7 Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kahe erütrotsüüdiga a2107 JAH EI EI B-RBC Ab screen I, II Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kahe erütrotsüüdiga Erütrotsütaarsed antikehad (sõeluuring kahe erütrotsüüdiga) N/P 34 JAH 177 1008-2 Indirect antiglobulin test.poly specific reagent Pt Ser/Plas Ord BLDBK Indirect antiglobulin test.poly specific reagent [Presence] in Serum or Plasma IAT Poly-Sp Reag SerPl Ql 1 Observation 2854 IHE 7 ABO, RhD, erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kolme erütrotsüüdiga (paneel) a384 Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kolme erütrotsüüdiga a417 JAH EI EI B-RBC Ab screen I, II. III Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kolme erütrotsüüdiga Erütrotsütaarsed antikehad (sõeluuring kolme erütrotsüüdiga) N/P 35 JAH 176 895-3 Blood group antibody screen.cells I+II+III Pt Ser/Plas Ord BLDBK Blood group antibody screen.cells I+II+III [Presence] in Serum or Plasma Bld gp Ab Scn Cells x3 SerPl Ql 1 Observation 3483 IHE 7 Erütrotsütaarsete antikehade tüpiseerimine a1026 JAH JAH EI B-RBC Ab typ panel Erütrotsütaarsete antikehade tüpiseerimise paneel Erütrotsütaarsed antikehad (tüpiseerimine, paneel) Paneel 36 JAH 1713 888-8 Blood group antibodies identified Prid Pt Ser/Plas Nom 1716 BLDBK Blood group antibodies identified in Serum or Plasma Blood group antibodies SerPl 1 Both 11,3891 3490 IHE 7 Erütrotsütaarsete antikehade tiiter a1076 JAH JAH EI B-RBC Ab titr Erütrotsütaarsete antikehade tiiter Erütrotsütaarsete antikehade tiiter Tekst 75 JAH 2633 15343-7 Blood group antibody screen Titr Pt Ser/Plas Qn {titer} titer BLDBK Blood group antibody screen [Titer] in Serum or Plasma Bld gp Ab Scn Titr SerPl 1 Both 11,3891 3852 IHE 7 Veregrupisüsteemide fenotüüpide paneel a1509 JAH JAH JAH B-Blood group system fenotypes panel Veregrupisüsteemide fenotüüpide paneel Veregrupisüsteemide fenotüüpide paneel Paneel 105 JAH 5704 L-5394 3470 IHE 7 Cw antigeen a933 JAH JAH EI B-RBC C little w Ag Cw antigeen Cw antigeen N/P 108 JAH 2664 960-5 C little w Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK Cw Ag [Presence] on Red Blood Cells Cw Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 3521 IHE 7 Do antigeenid a1148 JAH JAH EI B-RBC D little o Ag Do antigeenid Do antigeenid Tekst 110 JAH 5287 L-5287 3522 IHE 7 Doa antigeen a1146 JAH EI EI B-RBC D little o little a Ag Doa antigeen Doa antigeen N/P 111 JAH 5288 996-9 D little o super little a Ag PrThr Pt RBC Ord BLDBK Do sup(a) Ag [Presence] on Red Blood Cells Do sup(a) Ag RBC Ql 1 Both 20,5198 3523 IHE 7 Dob antigeen a1147 JAH EI EI B-RBC D little o little b Ag Dob antigeen Dob antigeen N/P 112 JAH 5289 58060-5 D little o super little b Ag PrThr Pt RBC Ord BLDBK Do sup(b) Ag [Presence] on Red Blood Cells Do sup(b) Ag RBC Ql 1 Both 14,546 3477 IHE 7 Fy antigeenid a945 JAH JAH EI B-RBC F little y Ag Fy antigeenid Fy antigeenid Tekst 113 JAH 5210 L-5210 3436 IHE 7 Fya antigeen a917 JAH EI EI B-RBC F little y little a Ag Fya antigeen Fya antigeen N/P 114 JAH 2666 1027-2 F little y super little a Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK Fy^a Ag [Presence] on Red Blood Cells Fy sup(a) Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 3437 IHE 7 Fyb antigeen a920 JAH EI EI B-RBC F little y little b Ag Fyb antigeen Fyb antigeen N/P 115 JAH 2667 1033-0 F little y super little b Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK Fy^b Ag [Presence] on Red Blood Cells Fy sup(b) Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 3478 IHE 7 Jk antigeenid a946 JAH JAH EI B-RBC J little k Ag Jk antigeenid Jk antigeenid Tekst 118 JAH 5211 L-5211 3487 IHE 7 Rh fenotüübi, K antigeeni paneel a1047 K antigeen a1036 JAH JAH EI B-RBC K Ag K antigeen K antigeen N/P 123 JAH 2674 1096-7 K Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK K Ag [Presence] on Red Blood Cells K Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 3518 IHE 7 Kp antigeenid a1145 JAH JAH EI B-RBC K little p Ag Kp antigeenid Kp antigeenid Tekst 124 JAH 5286 L-5286 3519 IHE 7 Kpa antigeen a1143 JAH EI EI B-RBC K little p little a Ag Kpa antigeen Kpa antigeen N/P 125 JAH 2675 1102-3 K little p super little a Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK Kp^a Ag [Presence] on Red Blood Cells Kp sup(a) Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 3520 IHE 7 Kpb antigeen a1144 JAH EI EI B-RBC K little p little b Ag Kpb antigeen Kpb antigeen N/P 126 JAH 2676 1108-0 K little p super little b Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK Kp^b Ag [Presence] on Red Blood Cells Kp sup(b) Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 3479 IHE 7 Le antigeenid a947 JAH JAH EI B-RBC L little e Ag Le antigeenid Le antigeenid Tekst 127 JAH 5212 L-5212 3438 IHE 7 Lea antigeen a922 JAH EI EI B-RBC L little e little a Ag Lea antigeen Lea antigeen N/P 128 JAH 2677 1115-5 L little e super little a Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK Le^a Ag [Presence] on Red Blood Cells Le sup(a) Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 3439 IHE 7 Leb antigeen a923 JAH EI EI B-RBC L little e little b Ag Leb antigeen Leb antigeen N/P 129 JAH 2678 1121-3 L little e super little b Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK Le^b Ag [Presence] on Red Blood Cells Le sup(b) Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 3480 IHE 7 Lu antigeenid a948 JAH JAH EI B-RBC L little u Ag Lu antigeenid Lu antigeenid Tekst 130 JAH 5214 L-5214 3481 IHE 7 MN antigeenid a949 JAH JAH EI B-RBC MN Ag MN antigeenid MN antigeenid Tekst 133 JAH 5215 L-5215 3440 IHE 7 M antigeen a924 JAH EI EI B-RBC M Ag M antigeen M antigeen N/P 134 JAH 2681 1231-0 M Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK M Ag [Presence] on Red Blood Cells M Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 3441 IHE 7 N antigeen a925 JAH EI EI B-RBC N Ag N antigeen N antigeen N/P 135 JAH 2682 1261-7 N Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK N Ag [Presence] on Red Blood Cells N Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 3469 IHE 7 P1 antigeen a932 JAH JAH EI B-RBC P1 Ag P1 antigeen P1 antigeen N/P 136 JAH 2683 1291-4 P1 Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK P1 Ag [Presence] on Red Blood Cells P1 Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 3526 IHE 7 k antigeen a1045 JAH EI EI B-RBC little k Ag k antigeen k antigeen N/P 142 JAH 2690 1195-7 little k Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK little k Ag [Presence] on Red Blood Cells little k Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 3482 IHE 7 Ss antigeenid a950 JAH JAH EI B-RBC S little s Ag Ss antigeenid Ss antigeenid Tekst 145 JAH 5216 L-5216 3581 IHE 7 Doonorivere sobivusproov a1220 JAH JAH EI B-XmB Doonorivere sobivusproov Doonorivere sobivusproov Tekst 149 EI 1714 1250-0 Major crossmatch Imp Pt Ser/Plas Nom 248 BLDBK Major crossmatch [interpretation] Maj XM SerPl-Imp 1 Observation 11,3891 1253 U 8 Uriini erikaal (refr) a2074 JAH EI EI U-SG refr Uriini erikaal (refr) Uriini erikaal (refraktomeetria) QN 1 JAH/Võrreld 796 50562-8 Specific gravity Rden Pt Urine Qn Refractometry.automated UA Specific gravity of Urine by Refractometry automated Sp Gr Ur Refract.auto 1 Observation 1242 U 8 Uriini ribaanalüüs a2075 JAH JAH EI U-Strip Uriini ribaanalüüs Uriini ribaanalüüs Paneel 4 JAH 785 50556-0 Urinalysis dipstick panel - Pt Urine - Test strip.automated PANEL.UA Urinalysis dipstick panel in Urine by Automated test strip UA dipstick Pnl Ur Strip.auto 1 Order 1830 U 8 Uriini ribaanalüüs a8902 JAH EI EI U-Strip Uriini ribaanalüüs Uriini ribaanalüüs Paneel 4 JAH 785 50556-0 Urinalysis dipstick panel - Pt Urine - Test strip.automated PANEL.UA Urinalysis dipstick panel in Urine by Automated test strip UA dipstick Pnl Ur Strip.auto 1 Order 1831 U 8 Uriini ribaanalüüs a8901 JAH EI EI U-Strip Uriini ribaanalüüs Uriini ribaanalüüs Paneel 4 JAH 785 50556-0 Urinalysis dipstick panel - Pt Urine - Test strip.automated PANEL.UA Urinalysis dipstick panel in Urine by Automated test strip UA dipstick Pnl Ur Strip.auto 1 Order 2406 U 8 Uriini ribaanalüüs a55 JAH EI EI U-Strip Uriini ribaanalüüs Uriini ribaanalüüs Paneel 4 JAH 785 50556-0 Urinalysis dipstick panel - Pt Urine - Test strip.automated PANEL.UA Urinalysis dipstick panel in Urine by Automated test strip UA dipstick Pnl Ur Strip.auto 1 Order 2788 U 8 Uriini ribaanalüüs a379 JAH EI EI U-Strip Uriini ribaanalüüs Uriini ribaanalüüs Paneel 4 JAH 785 50556-0 Urinalysis dipstick panel - Pt Urine - Test strip.automated PANEL.UA Urinalysis dipstick panel in Urine by Automated test strip UA dipstick Pnl Ur Strip.auto 1 Order 1243 U 8 Uriini ribaanalüüs a2075 Erikaal a2083 JAH EI EI U-SG strip Erikaal Erikaal QN 5 JAH/Võrreld 786 53326-5 Specific gravity Rden Pt Urine Qn Test strip.automated UA Specific gravity of Urine by Automated test strip Sp Gr Ur Strip.auto 1 Observation 1244 U 8 Uriini ribaanalüüs a2075 pH a2076 JAH EI EI U-pH strip pH pH QN 6 JAH/Võrreld 787 50560-2 pH LsCnc Pt Urine Qn Test strip.automated [pH] pH UA pH of Urine by Automated test strip pH Ur Strip.auto 1 Observation 1246 U 8 Uriini ribaanalüüs a2075 Leukotsüüdid a2078 JAH EI EI U-WBC strip Leukotsüüdid Leukotsüüdid QN E6/L 7 JAH/Võrreld 789 58805-3 Leukocytes NCnc Pt Urine Qn Test strip.automated /uL /uL UA Leukocytes [#/volume] in Urine by Automated test strip WBC # Ur Strip.auto 1 Both 17,589 1833 U 8 Uriini ribaanalüüs a55 Leukotsüüdid a8899 JAH EI EI U-WBC strip Leukotsüüdid Leukotsüüdid QN E6/L 7 JAH/Võrreld 789 58805-3 Leukocytes NCnc Pt Urine Qn Test strip.automated /uL /uL UA Leukocytes [#/volume] in Urine by Automated test strip WBC # Ur Strip.auto 1 Both 17,589 1245 U 8 Uriini ribaanalüüs a2075 Nitrit a2080 JAH EI EI U-Nit strip Nitrit Nitrit Tekst 9 JAH/Võrreld 788 50558-6 Nitrite ACnc Pt Urine Ord Test strip.automated UA Nitrite [Presence] in Urine by Automated test strip Nitrite Ur Ql Strip.auto 1 Observation 1834 U 8 Uriini ribaanalüüs a55 Nitrit a8896 JAH EI EI U-Nit strip Nitrit Nitrit Tekst 9 JAH/Võrreld 788 50558-6 Nitrite ACnc Pt Urine Ord Test strip.automated UA Nitrite [Presence] in Urine by Automated test strip Nitrite Ur Ql Strip.auto 1 Observation 1247 U 8 Uriini ribaanalüüs a2075 Valk a2085 JAH EI EI U-Prot strip Valk Valk QN g/L 10 JAH/Võrreld 790 50561-0 Protein MCnc Pt Urine Qn Test strip.automated mg/dL mg/dL UA Protein [Mass/volume] in Urine by Automated test strip Prot Ur Strip.auto-mCnc 1 Observation 17,589 1835 U 8 Uriini ribaanalüüs a55 Valk a8897 JAH EI EI U-Prot strip Valk Valk QN g/L 10 JAH/Võrreld 790 50561-0 Protein MCnc Pt Urine Qn Test strip.automated mg/dL mg/dL UA Protein [Mass/volume] in Urine by Automated test strip Prot Ur Strip.auto-mCnc 1 Observation 17,589 1248 U 8 Uriini ribaanalüüs a2075 Glükoos a2084 JAH EI EI U-Gluc strip Glükoos Glükoos QN mmol/L 12 JAH/Võrreld 791 59156-0 Glucose SCnc Pt Urine Qn Test strip.automated mmol/L mmol/L UA Glucose [Moles/volume] in Urine by Automated test strip Glucose Ur Strip.auto-sCnc 1 Observation 17,589 1249 U 8 Uriini ribaanalüüs a2075 Ketokehad a2079 JAH EI EI U-Ket strip Ketokehad Ketokehad QN mmol/L 14 JAH/Võrreld 792 59158-6 Ketones SCnc Pt Urine Qn Test strip.automated mmol/L mmol/L UA Ketones [Moles/volume] in Urine by Automated test strip Ketones Ur Strip.auto-sCnc 1 Observation 17,589 1250 U 8 Uriini ribaanalüüs a2075 Urobilinogeen a2082 JAH EI EI U-Ubg strip Urobilinogeen Urobilinogeen QN umol/L 16 JAH/Võrreld 793 60025-4 Urobilinogen SCnc Pt Urine Qn Test strip.automated umol/L umol/L UA Urobilinogen [Moles/volume] in Urine by Automated test strip Urobilinogen Ur Strip.auto-sCnc 1 Both 1251 U 8 Uriini ribaanalüüs a2075 Bilirubiin a2081 JAH EI EI U-Bil strip Bilirubiin Bilirubiin QN umol/L 18 JAH/Võrreld 794 41016-7 Bilirubin SCnc Pt Urine Qn Test strip umol/L umol/L UA Bilirubin.total [Moles/volume] in Urine by Test strip Bilirub Ur Strip-sCnc 1 Both 17,589 1252 U 8 Uriini ribaanalüüs a2075 Erütrotsüüdid a2077 JAH EI EI U-RBC strip Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid QN E6/L 20 JAH/Võrreld 795 57747-8 Erythrocytes NCnc Pt Urine Qn Test strip.automated /uL /uL UA Erythrocytes [#/volume] in Urine by Automated test strip RBC # Ur Strip.auto 1 Observation 17,589 1832 U 8 Uriini ribaanalüüs a55 Erütrotsüüdid a8900 JAH EI EI U-RBC strip Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid QN E6/L 20 JAH/Võrreld 795 57747-8 Erythrocytes NCnc Pt Urine Qn Test strip.automated /uL /uL UA Erythrocytes [#/volume] in Urine by Automated test strip RBC # Ur Strip.auto 1 Observation 17,589 2809 U 8 Uriini partiklid (voolutsütomeetria) a403 JAH JAH EI U-Particles Fc Uriini partiklid (voolutsütomeetria) Uriini partiklid (voolutsütomeetria) Paneel 22 JAH 3558 50554-5 Urinalysis microscopic panel NCnc Pt Urine Qn Automated count 2 PANEL.UA Urinalysis microscopic panel [#/volume] - Urine by Automated count UA Microscopic Pnl # Ur Auto 1 Order 8,5896 2811 U 8 Uriini partiklid (voolutsütomeetria) a403 Silindrid a399 JAH EI EI U-CAST Fc Silindrid Silindrid QN E6/L 23 JAH/Võrreld 3560 51483-6 Casts NCnc Pt Urine Qn Automated count /uL /uL 2 UA Casts [#/volume] in Urine by Automated count Casts # Ur Auto 1 Observation 8,3091 2818 U 8 Uriini partiklid (voolutsütomeetria) a403 Lima a400 JAH EI EI U-Mucus Fc Lima Lima QN E6/L 24 JAH/Võrreld 3567 51478-6 Mucus NCnc Pt Urine Qn Automated count /uL /uL UA Mucus [#/volume] in Urine by Automated count Mucous Threads # Ur Auto 1 Observation 8,3091 2819 U 8 Uriini partiklid (voolutsütomeetria) a403 Spermatosoidid a401 JAH EI EI U-Sperm Fc Spermatosoidid Spermatosoidid QN E6/L 25 JAH/Võrreld 3568 51479-4 Spermatozoa NCnc Pt Urine Qn Automated count /uL /uL UA Spermatozoa [#/volume] in Urine by Automated count Sperm # Ur Auto 1 Observation 8,3091 2821 U 8 Uriini partiklid (voolutsütomeetria) a403 Uriini juhtivus a402 JAH EI EI U-Cond Fc Uriini juhtivus Uriini juhtivus QN mS/cm 26 JAH/Võrreld 3570 A-3570 2815 U 8 Uriini partiklid (voolutsütomeetria) a403 Erütrotsüüdid a390 JAH EI EI U-RBC Fc Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid QN E6/L 27 JAH/Võrreld 3564 798-9 Erythrocytes NCnc Pt Urine Qn Automated count /uL /uL 1 UA Erythrocytes [#/volume] in Urine by Automated count RBC # Ur Auto 1 Observation 8,3091 2817 U 8 Uriini partiklid (voolutsütomeetria) a403 Leukotsüüdid a391 JAH EI EI U-WBC Fc Leukotsüüdid Leukotsüüdid QN E6/L 28 JAH/Võrreld 3566 51487-7 Leukocytes NCnc Pt Urine Qn Automated count /uL /uL 1 UA Leukocytes [#/volume] in Urine by Automated count WBC # Ur Auto 1 Observation 8,3091 3930 U 8 Leukotsüütide kogumikud a1747 JAH EI EI U-WBC Clumps Fc Leukotsüütide kogumikud Leukotsüütide kogumikud QN E6/L 29 JAH/Võrreld 5937 33768-3 Leukocyte clumps NCnc Pt Urine Qn Automated count /uL /uL UA Leukocyte clumps [#/volume] in Urine by Automated count WBC clumps # Ur Auto 1 Observation 2814 U 8 Uriini partiklid (voolutsütomeetria) a403 Lameepiteelirakud a392 JAH EI EI U-SquaEC Fc Lameepiteeli rakud Lameepiteeli rakud QN E6/L 30 JAH/Võrreld 3563 51486-9 Epithelial cells.squamous NCnc Pt Urine Qn Automated count /uL /uL UA Epithelial cells.squamous [#/volume] in Urine by Automated count Squamous # Ur Auto 1 Observation 8,3091 2816 U 8 Uriini partiklid (voolutsütomeetria) a403 Hüaliinsilindrid a394 JAH EI EI U-HyCAST Fc Hüaliinsilindrid Hüaliinsilindrid QN E6/L 31 JAH/Võrreld 3565 51484-4 Hyaline casts NCnc Pt Urine Qn Automated count /uL /uL UA Hyaline casts [#/volume] in Urine by Automated count Hyaline Casts # Ur Auto 1 Observation 8,3091 3931 U 8 Patoloogilised silindrid a1746 JAH EI EI U-PathCAST Fc Patoloogilised silindrid Patoloogilised silindrid QN E6/L 32 JAH/Võrreld 5938 78741-6 Pathologic casts NCnc Pt Urine Qn Automated count /uL /uL UA Pathologic casts [#/volume] in Urine by Automated count Path casts # Ur Auto 1 Observation 2810 U 8 Uriini partiklid (voolutsütomeetria) a403 Bakterid a395 JAH EI EI U-BACT Fc Bakterid Bakterid QN E6/L 33 JAH/Võrreld 3559 51480-2 Bacteria NCnc Pt Urine Qn Automated count /uL /uL 1 UA Bacteria [#/volume] in Urine by Automated count Bacteria # Ur Auto 1 Observation 8,3091 2812 U 8 Uriini partiklid (voolutsütomeetria) a403 Kristallid a396 JAH EI EI U-XTAL Fc Kristallid Kristallid QN E6/L 34 JAH/Võrreld 3561 51482-8 Crystals NCnc Pt Urine Qn Automated count /uL /uL UA Crystals [#/volume] in Urine by Automated count Crystals # Ur Auto 1 Observation 2820 U 8 Uriini partiklid (voolutsütomeetria) a403 Pärmseened a397 JAH EI EI U-YLC Fc Pärmseened Pärmseened QN E6/L 35 JAH/Võrreld 3569 51481-0 Yeast NCnc Pt Urine Qn Automated count /uL /uL UA Yeast [#/volume] in Urine by Automated count Yeast # Ur Auto 1 Observation 8,3091 2813 U 8 Uriini partiklid (voolutsütomeetria) a403 Epiteelirakud a398 JAH EI EI U-EC Fc Epiteelirakud Epiteelirakud QN E6/L 36 JAH/Võrreld 3562 51485-1 Epithelial cells.non-squamous NCnc Pt Urine Qn Automated count /uL /uL UA Epithelial cells.non-squamous [#/volume] in Urine by Automated count Non-sq Epi Cells # Ur Auto 1 Observation 8,3091 3933 U 8 Transitoorse epiteeli rakud a1744 JAH EI EI U-TranEC Fc Transitoorse epiteeli rakud Transitoorse epiteeli rakud QN E6/L 37 JAH/Võrreld 5939 A-5473 1254 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 JAH JAH EI U-Sed-m panel Uriini sademe mikroskoopia Uriini sademe mikroskoopia Paneel 38 JAH 797 24356-8 Urinalysis complete panel - Pt Urine - PANEL.UA Urinalysis complete panel in Urine Urinalysis complete pnl Ur 1 Order 15,9935 3934 U 8 Tubulaarepiteeli rakud a1745 JAH EI EI U-RTEC Fc Tubulaarepiteeli rakud Tubulaarepiteeli rakud QN E6/L 39 JAH/Võrreld 5940 A-5474 1255 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Erütrotsüüdid a2087 JAH EI EI U-Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid QN /hpf 41 JAH/Võrreld 798 13945-1 Erythrocytes Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,31% UA Erythrocytes [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field RBC #/area UrnS HPF 1 Observation 1278 U 8 Düsmorfsed erütrotsüüdid a2402 JAH JAH EI U-Düsmorfsed erütrotsüüdid Düsmorfsed erütrotsüüdid Düsmorfsed erütrotsüüdid QN % 42 JAH/Võrreld 821 53967-6 Erythrocytes.dysmorphic/100 erythrocytes NFr Pt Urine sed Qn Microscopy.light UA Erythrocytes.dysmorphic/100 erythrocytes in Urine sediment by Light microscopy Dysmorphic RBC/100 RBC NFr UrnS Micro 1 Observation 1256 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Leukotsüüdid a2088 JAH EI EI U-Leukotsüüdid Leukotsüüdid Leukotsüüdid QN /hpf 44 JAH/Võrreld 799 5821-4 Leukocytes Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,33% UA Leukocytes [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field WBC #/area UrnS HPF 1 Observation 1257 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Lameepiteeli rakud a2089 JAH EI EI U-Lameepiteeli rakud Lameepiteeli rakud Lameepiteeli rakud QN /hpf 47 JAH/Võrreld 800 11277-1 Epithelial cells.squamous Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,04% UA Epithelial cells.squamous [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Squamous #/area UrnS HPF 1 Observation 1258 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Transitoorse epiteeli rakud a2090 JAH EI EI U-Transitoorse epiteeli rakud Transitoorse epiteeli rakud Transitoorse epiteeli rakud QN /hpf 50 JAH/Võrreld 801 30089-7 Transitional cells Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,01% UA Transitional cells [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Trans Cells #/area UrnS HPF 1 Observation 1259 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Tuubulaarepiteeli rakud a2091 JAH EI EI U-Tubulaarepiteeli rakud Tubulaarepiteeli rakud Tubulaarepiteeli rakud QN /hpf 51 JAH/Võrreld 802 26052-1 Epithelial cells.renal Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,01% UA Epithelial cells.renal [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Renal Epi Cells #/area UrnS HPF 1 Observation 1262 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Hüaliinsilindrid a2094 JAH EI EI U-Hüaliinsilindrid Hüaliinsilindrid Hüaliinsilindrid QN /hpf 55 JAH/Võrreld 805 46135-0 Hyaline casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Hyaline casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Hyaline Casts #/area UrnS HPF 1 Both 25,8802 3980 U 8 Hüaliinsilindrid a1855 JAH EI EI U-Hüaliinsilindrid QL Hüaliinsilindrid QL Hüaliinsilindrid (kvalitatiivne) Tekst 57 JAH 6047 25162-9 Hyaline casts PrThr Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Hyaline casts [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Hyaline Casts UrnS Ql Micro 1 Observation 1263 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Granulaarsilindrid a2095 JAH EI EI U-Granulaarsilindrid Granulaarsilindrid Granulaarsilindrid QN /hpf 58 JAH/Võrreld 806 46134-3 Granular casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Granular casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Gran Casts #/area UrnS HPF 1 Both 25,6387 3979 U 8 Granulaarsilindrid a1854 JAH EI EI U-Granulaarsilindrid QL Granulaarsilindrid QL Granulaarsilindrid (kvalitatiivne) Tekst 59 JAH 6046 25160-3 Granular casts PrThr Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Granular casts [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Gran Casts UrnS Ql Micro 1 Observation 1264 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Leukotsütaarsilindrid a2096 JAH EI EI U-Leukotsütaarsilindrid Leukotsütaarsilindrid Leukotsütaarsilindrid QN /hpf 60 JAH/Võrreld 807 49103-5 Leukocyte casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA WBC casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field WBC Casts #/area UrnS HPF 1 Observation 17,4622 3981 U 8 Leukotsütaarsilindrid a1856 JAH EI EI U-Leukotsütaarsilindrid QL Leukotsütaarsilindrid QL Leukotsütaarsilindrid (kvalitatiivne) Tekst 61 JAH 6048 33825-1 Leukocyte casts PrThr Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA WBC casts [Presence] in Urine sediment by Light microscopy WBC Casts UrnS Ql Micro 1 Observation 1265 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Erütrotsütaarsilindrid a2097 JAH EI EI U-Erütrotsütaarsilindrid Erütrotsütaarsilindrid Erütrotsütaarsilindrid QN /hpf 62 JAH/Võrreld 808 51790-4 Erythrocyte casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA RBC casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field RBC Casts #/area UrnS HPF 1 Both 19,4395 3978 U 8 Erütrotsütaarsilindrid a1853 JAH EI EI U-Erütrotsütaarsilindrid QL Erütrotsütaarsilindrid QL Erütrotsütaarsilindrid (kvalitatiivne) Tekst 63 JAH 6045 33804-6 Erythrocyte casts PrThr Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA RBC casts [Presence] in Urine sediment by Light microscopy RBC Casts UrnS Ql Micro 1 Observation 1266 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Tuubulaarepiteelsilindrid a2098 JAH EI EI U-Tubulaarepiteelsilindrid Tubulaarepiteelsilindrid Tubulaarepiteelsilindrid QN /hpf 64 JAH/Võrreld 809 45386-0 Epithelial casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Epithelial casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Epith Casts #/area UrnS HPF 1 Observation 23,1596 3982 U 8 Tubulaarepiteelsilindrid a1858 JAH EI EI U-Tubulaarepiteelsilindrid QL Tubulaarepiteelsilindrid QL Tubulaarepiteelsilindrid (kvalitatiivne) Tekst 65 JAH 6049 25157-9 Epithelial casts PrThr Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Epithelial casts [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Epith Casts UrnS Ql Micro 1 Observation 1267 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Vahajad silindrid a2099 JAH EI EI U-Vahajad silindrid Vahajad silindrid Vahajad silindrid QN /hpf 66 JAH/Võrreld 810 41223-9 Waxy casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Waxy casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Waxy Casts #/area UrnS HPF 1 Observation 25,6891 3983 U 8 Vahajad silindrid a1859 JAH EI EI U-Vahajad silindrid QL Vahajad silindrid QL Vahajad silindrid (kvalitatiivne) Tekst 67 JAH 6050 33862-4 Waxy casts PrThr Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Waxy casts [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Waxy Casts UrnS Ql Micro 1 Observation 1269 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Makrofaagid a2112 JAH EI EI U-Makrofaagid Makrofaagid Makrofaagid QN /hpf 70 JAH/Võrreld 812 72220-7 Macrophages Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF HEM/BC Macrophages [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Macrophages #/area UrnS HPF 1 Observation 11,4838 1260 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Bakterid a2092 JAH EI EI U-Bakterid Bakterid Bakterid Tekst 71 JAH 803 25145-4 Bacteria ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Bacteria [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Bacteria UrnS Ql Micro 1 Observation 1268 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 T vaginalis a2111 JAH EI EI U-T vaginalis T vaginalis Trichomonas vaginalis Tekst 72 JAH 811 5813-1 Trichomonas vaginalis ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,00% UA Trichomonas vaginalis [Presence] in Urine sediment by Light microscopy T vaginalis UrnS Ql Micro 1 Observation 1261 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Kristallid a2093 JAH EI EI U-Kristallid Kristallid Kristallid Tekst 74 JAH 804 49755-2 Crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Crystals UrnS Ql Micro 1 Observation 1270 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Kusihappe kristallid a2369 JAH EI EI U-Kusihappe kristallid Kusihappe kristallid Kusihappe kristallid Tekst 76 JAH 813 5817-2 Urate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,00% UA Urate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Urate Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 1271 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Ammooniumuraadi kristallid a2113 JAH EI EI U-Ammooniumuraadi kristallid Ammooniumuraadi kristallid Ammooniumuraadi kristallid Tekst 77 JAH 814 5766-1 Ammonium urate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Ammonium urate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Amm Urate Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 1272 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Kaltsiumkarbonaadi kristallid a2114 JAH EI EI U-Kaltsiumkarbonaadi kristallid Kaltsiumkarbonaadi kristallid Kaltsiumkarbonaadi kristallid Tekst 78 JAH 815 5773-7 Calcium carbonate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Calcium carbonate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Ca Carbonate Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 1273 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Kaltsiumoksalaadi kristallid a2115 JAH EI EI U-Kaltsiumoksalaadi kristallid Kaltsiumoksalaadi kristallid Kaltsiumoksalaadi kristallid Tekst 79 JAH 816 5774-5 Calcium oxalate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,01% UA Calcium oxalate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy CaOx Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 1274 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Kaltsiumfosfaadi kristallid a2116 JAH EI EI U-Kaltsiumfosfaadi kristallid Kaltsiumfosfaadi kristallid Kaltsiumfosfaadi kristallid Tekst 80 JAH 817 5775-2 Calcium phosphate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Calcium phosphate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Ca Phos Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 1275 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Amorfse uraadi kristallid a2117 JAH EI EI U-Amorfse uraadi kristallid Amorfse uraadi kristallid Amorfse uraadi kristallid Tekst 81 JAH 818 12454-5 Urate crystals.amorphous ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,09% UA Urate crystals amorphous [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Amorph Urate Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 1276 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Amorfse fosfaadi kristallid a2118 JAH EI EI U-Amorfse fosfaadi kristallid Amorfse fosfaadi kristallid Amorfse fosfaadi kristallid Tekst 82 JAH 819 12453-7 Phosphate crystals.amorphous ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Phosphate crystals amorphous [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Amorph Phos Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 1277 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Trifosfaadi kristallid a2119 JAH EI EI U-Trifosfaadi kristallid Trifosfaadi kristallid Trifosfaadi kristallid Tekst 83 JAH 820 5814-9 Triple phosphate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,00% UA Triple phosphate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Tri-Phos Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 1281 U 8 Albumiin uriinis a5106 JAH JAH EI U-Alb Albumiin uriinis Albumiin uriinis QN mg/L 87 JAH/Võrreld 997 14957-5 Albumin MCnc Pt Urine Qn Detection limit <= 20 mg/L mg/dL 0,01% CHEM Microalbumin [Mass/volume] in Urine Microalbumin Ur-mCnc 1 Both 1282 U 8 Albumiin ööpäevases uriinis a4 JAH JAH EI dU-Alb Albumiin ööpäevases uriinis Albumiin ööpäevases uriinis QN mg/d 88 JAH/Võrreld 998 14956-7 Albumin MRat 24H Urine Qn Detection limit <= 20 mg/L mg/(24.h) CHEM Microalbumin [Mass/time] in 24 hour Urine Microalbumin 24H Ur-mRate 1 Both 1283 U 8 Albumiin 10 h uriinis a5 EI 2022-08-09 EI EI 10hU-Alb Albumiin 10 h uriinis Albumiin 10 tunni uriinis QN ug/min 89 JAH/Võrreld 999 49023-5 Albumin MRat XXX Urine Qn Detection limit <= 20 mg/L ug/min ug/min CHEM Microalbumin [Mass/time] in unspecified time Urine Microalbumin ?Tm Ur-mRate 1 Both 1284 U 8 Albumiin/kreatiniin uriinis a5225 JAH JAH EI U-Alb/U-Crea Albumiin/kreatiniin uriinis Albumiini ja kreatiniini suhe uriinis QN g/mol 90 JAH/Võrreld 1000 30000-4 Albumin/Creatinine Ratio Pt Urine Qn Detection limit <= 20 mg/L mg/mmol milligrams/mmol CHEM Microalbumin/Creatinine [Ratio] in Urine Microalbumin/Creat Ur-Rto 1 Both 1324 U 8 Valkude fraktsioonid uriinis a133 Valk uriinis a5101 JAH JAH EI U-Prot Valk uriinis Valk uriinis QN g/L 91 JAH/Võrreld 1040 2888-6 Protein MCnc Pt Urine Qn g/dL 0,0284% UA Protein [Mass/volume] in Urine Prot Ur-mCnc 1 Both 1325 U 8 Valk ööpäevases uriinis a140 JAH JAH EI dU-Prot Valk ööpäevases uriinis Valk ööpäevases uriinis QN g/d 92 JAH/Võrreld 1041 2889-4 Protein MRat 24H Urine Qn g/(24.h) g/24hr 0,0104% CHEM Protein [Mass/time] in 24 hour Urine Prot 24H Ur-mRate 1 Both 1331 U 8 Valk/kreatiniin uriinis a1916 JAH JAH EI U-Prot/U-Crea Valk/kreatiniin uriinis Valgu ja kreatiniini suhe uriinis QN g/mol 93 JAH/Võrreld 1042 34366-5 Protein/Creatinine Ratio Pt Urine Qn g/mmol{creat} g/mmol creatinine 16 CHEM Protein/Creatinine [Ratio] in Urine Prot/Creat Ur-Rto 1 Both 8,476 3275 U 8 Valk/kreatiniin uriinis a729 EI 2021-10-05 EI EI U-Prot/U-Crea Valk/kreatiniin uriinis Valgu ja kreatiniini suhe uriinis QN g/mol 93 JAH/Võrreld 1042 34366-5 Protein/Creatinine Ratio Pt Urine Qn g/mmol{creat} g/mmol creatinine 16 CHEM Protein/Creatinine [Ratio] in Urine Prot/Creat Ur-Rto 1 Both 8,476 2767 U 8 Valk/kogumise kestus (h) uriinis a11-49 JAH JAH EI U-Prot/Collection duration Valk/kogumise kestus (h) uriinis Valk/kogumise kestus (h) uriinis QN mg/h 94 JAH 1043 53121-0 Protein MRat 1H Urine Qn mg/h mg/H CHEM Protein [Mass/time] in 1 hour Urine Prot 1h Ur-mRate 1 Both 11,4729 1285 U 8 Amülaas uriinis a17 EI JAH EI U-Amyl Amülaas uriinis Amülaas uriinis QN U/L 95 JAH 1001 1799-6 Amylase CCnc Pt Urine Qn U/L CHEM Amylase [Enzymatic activity/volume] in Urine Amylase Ur-cCnc 1 Both 1304 U 8 Kreatiniin uriinis a5004 JAH EI EI U-Crea Kreatiniin uriinis Kreatiniin uriinis QN mmol/L 98 JAH/Võrreld 1020 14683-7 Creatinine SCnc Pt Urine Qn mmol/L mmol/L CHEM Creatinine [Moles/volume] in Urine Creat Ur-sCnc 1 Both 3597 U 8 Kreatiniin uriinis a1234 JAH JAH EI U-Crea Kreatiniin uriinis Kreatiniin uriinis QN mmol/L 98 JAH/Võrreld 1020 14683-7 Creatinine SCnc Pt Urine Qn mmol/L mmol/L CHEM Creatinine [Moles/volume] in Urine Creat Ur-sCnc 1 Both 1305 U 8 Kreatiniin ööpäevases uriinis a86 JAH JAH EI dU-Crea Kreatiniin ööpäevases uriinis Kreatiniin ööpäevases uriinis QN mmol/d 99 JAH/Võrreld 1021 14684-5 Creatinine SRat 24H Urine Qn mmol/(24.h) mmolL/24hr CHEM Creatinine [Moles/time] in 24 hour Urine Creat 24H Ur-sRate 1 Both 1322 U 8 Uurea uriinis a5145 EI 2022-01-04 EI EI U-Urea Uurea uriinis Uurea uriinis QN mmol/L 100 JAH/Võrreld 1038 22700-9 Urea SCnc Pt Urine Qn mmol/L mmol/L CHEM Urea [Moles/volume] in Urine Urea Ur-sCnc 1 Both 1323 U 8 Uurea ööpäevases uriinis a135 EI 2022-01-04 EI EI dU-Urea Uurea ööpäevases uriinis Uurea ööpäevases uriinis QN mmol/d 101 JAH/Võrreld 1039 25550-5 Urea SRat 24H Urine Qn mmol/(24.h) mmolL/24hr CHEM Urea [Moles/time] in 24 hour Urine Urea 24H Ur-sRate 1 Both 2054 U 8 NGAL uriinis a10677 EI 2021-04-30 EI EI U-NGAL NGAL uriinis Neutrofiilide zelatinaasiga seotud lipokaliin uriinis QN mg/L 102 JAH/Võrreld 2978 74099-3 Neutrophil gelatinase-associated lipocalin MCnc Pt Urine Qn EIA.rapid ng/mL ng/mL SERO Neutrophil gelatinase-associated lipocalin [Mass/volume] in Urine by Rapid immunoassay NGAL Ur EIA.rapid-mCnc 1 Both 11,0601 1296 U 8 Glükoos uriinis a41 EI EI EI U-Gluc Glükoos uriinis Glükoos uriinis QN mmol/L 103 JAH/Võrreld 1012 15076-3 Glucose SCnc Pt Urine Qn mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Urine Glucose Ur-sCnc 1 Both 1293 U 8 Fosfaat uriinis a5099 JAH JAH EI U-P Fosfaat uriinis Fosfaat uriinis QN mmol/L 105 JAH/Võrreld 1009 13539-2 Phosphate SCnc Pt Urine Qn mmol/L mmol/L CHEM Phosphate [Moles/volume] in Urine Phosphate Ur-sCnc 1 Both 1294 U 8 Fosfaat ööpäevases uriinis a35 JAH JAH EI dU-P Fosfaat ööpäevases uriinis Fosfaat ööpäevases uriinis QN mmol/d 106 JAH/Võrreld 1010 14881-7 Phosphate SRat 24H Urine Qn mmol/(24.h) mmolL/24hr CHEM Phosphate [Moles/time] in 24 hour Urine Phosphate 24H Ur-sRate 1 Both 1295 U 8 Fosfaat/kreatiniin uriinis a5227 JAH JAH EI U-P/U-Creat Fosfaat/kreatiniin uriinis Fosfaadi ja kreatiniini suhe uriinis QN mol/mol 107 JAH/Võrreld 1011 34354-1 Phosphate/Creatinine SCrto Pt Urine Qn CHEM Phosphate/Creatinine [Molar ratio] in Urine Phosphate/Creat Ur-sRto 1 Observation 1297 U 8 Kaalium uriinis a5095 JAH JAH EI U-K Kaalium uriinis Kaalium uriinis QN mmol/L 108 JAH/Võrreld 1013 2828-2 Potassium SCnc Pt Urine Qn mmol/L mmol/L 0,0111% CHEM Potassium [Moles/volume] in Urine Potassium Ur-sCnc 1 Both 1298 U 8 Kaalium ööpäevases uriinis a66 JAH JAH EI dU-K Kaalium ööpäevases uriinis Kaalium ööpäevases uriinis QN mmol/d 109 JAH/Võrreld 1014 2829-0 Potassium SRat 24H Urine Qn CHEM Potassium [Moles/time] in 24 hour Urine Potassium 24H Ur-sRate 1 Both 1299 U 8 Kaltsium uriinis a5140 JAH JAH EI U-Ca Kaltsium uriinis Kaltsium uriinis QN mmol/L 110 JAH/Võrreld 1015 2004-0 Calcium SCnc Pt Urine Qn mmol/L mmol/L CHEM Calcium [Moles/volume] in Urine Calcium Ur-sCnc 1 Both 1300 U 8 Kaltsium ööpäevases uriinis a68 JAH JAH EI dU-Ca Kaltsium ööpäevases uriinis Kaltsium ööpäevases uriinis QN mmol/d 111 JAH/Võrreld 1016 14637-3 Calcium SRat 24H Urine Qn mmol/(24.h) mmolL/24hr CHEM Calcium [Moles/time] in 24 hour Urine Calcium 24H Ur-sRate 1 Both 1301 U 8 Kaltsium/kreatiniin uriinis a5228 JAH JAH EI U-Ca/U-Crea Kaltsium/kreatiniin uriinis Kaltsiumi ja kreatiniini suhe uriinis QN mol/mol 112 JAH/Võrreld 1017 24518-3 Calcium/Creatinine SCrto Pt Urine Qn mol/mol{creat} mol/mol creatinine CHEM Calcium/Creatinine [Molar ratio] in Urine Calcium/Creat Ur-sRto 1 Both 1302 U 8 Kloriid uriinis a5098 JAH JAH EI U-Cl Kloriid uriinis Kloriid uriinis QN mmol/L 114 JAH/Võrreld 1018 2078-4 Chloride SCnc Pt Urine Qn mmol/L mmol/L 0,0064% CHEM Chloride [Moles/volume] in Urine Chloride Ur-sCnc 1 Both 1303 U 8 Kloriid ööpäevases uriinis a74 JAH JAH EI dU-Cl Kloriid ööpäevases uriinis Kloriid ööpäevases uriinis QN mmol/d 115 JAH/Võrreld 1019 2079-2 Chloride SRat 24H Urine Qn mmol/(24.h) mmolL/24hr CHEM Chloride [Moles/time] in 24 hour Urine Chloride 24H Ur-sRate 1 Both 1306 U 8 Kusihape uriinis a5100 JAH JAH EI U-UA Kusihape uriinis Kusihape uriinis QN mmol/L 116 JAH/Võrreld 1022 14934-4 Urate SCnc Pt Urine Qn umol/L umol/L CHEM Urate [Moles/volume] in Urine Urate Ur-sCnc 1 Both 1307 U 8 Kusihape ööpäevases uriinis a91 JAH JAH EI dU-UA Kusihape ööpäevases uriinis Kusihape ööpäevases uriinis QN mmol/d 117 JAH/Võrreld 1023 14935-1 Urate SRat 24H Urine Qn mmol/(24.h) mmolL/24hr CHEM Urate [Moles/time] in 24 hour Urine Urate 24H Ur-sRate 1 Both 1308 U 8 Magneesium uriinis a5097 JAH JAH EI U-Mg Magneesium uriinis Magneesium uriinis QN mmol/L 118 JAH/Võrreld 1024 2598-1 Magnesium SCnc Pt Urine Qn mmol/L mmol/L CHEM Magnesium [Moles/volume] in Urine Magnesium Ur-sCnc 1 Both 1309 U 8 Magneesium ööpäevases uriinis a103 JAH JAH EI dU-Mg Magneesium ööpäevases uriinis Magneesium ööpäevases uriinis QN mmol/d 119 JAH/Võrreld 1025 2599-9 Magnesium SRat 24H Urine Qn mmol/(24.h) mmolL/24hr CHEM Magnesium [Moles/time] in 24 hour Urine Magnesium 24H Ur-sRate 1 Both 1310 U 8 Magneesium/kreatiniin uriinis a5229 JAH JAH EI U-Mg/U-Crea Magneesium/kreatiniin uriinis Magneesiumi ja kreatiniini suhe uriinis QN mol/mol 120 JAH/Võrreld 1026 33950-7 Magnesium/Creatinine SCrto Pt Urine Qn mol/mol{creat} mol/mol creatinine CHEM Magnesium/Creatinine [Molar ratio] in Urine Magnesium/Creat Ur-sRto 1 Both 1315 U 8 Naatrium uriinis a5096 JAH JAH EI U-Na Naatrium uriinis Naatrium uriinis QN mmol/L 121 JAH/Võrreld 1031 2955-3 Sodium SCnc Pt Urine Qn mmol/L mmol/L 0,0197% CHEM Sodium [Moles/volume] in Urine Sodium Ur-sCnc 1 Both 1316 U 8 Naatrium ööpäevases uriinis a110 JAH JAH EI dU-Na Naatrium ööpäevases uriinis Naatrium ööpäevases uriinis QN mmol/d 122 JAH/Võrreld 1032 2956-1 Sodium SRat 24H Urine Qn mmol/(24.h) mmolL/24hr CHEM Sodium [Moles/time] in 24 hour Urine Sodium 24H Ur-sRate 1 Both 1317 U 8 Naatrium/kreatiniin uriinis a5230 JAH JAH EI U-Na/U-Crea Naatrium/kreatiniin uriinis Naatriumi ja kreatiniini suhe uriinis QN mol/mol 123 JAH/Võrreld 1033 33951-5 Sodium/Creatinine SCrto Pt Urine Qn mol/mol{creat} mol/mol creatinine CHEM Sodium/Creatinine [Molar ratio] in Urine Sodium/Creat Ur-sRto 1 Both 1318 U 8 Uriini osmolaalsus a113 JAH JAH EI U-Osmol Uriini osmolaalsus Uriini osmolaalsus QN mosm/kgH2O 125 JAH/Võrreld 1034 2695-5 Osmolality Osmol Pt Urine Qn 0,0081% CHEM Osmolality of Urine Osmolality Ur 1 Both 2223 U 8 D-ksüloos uriinis a184 EI 2019-04-11 EI EI U-D-Xyl D-ksüloos uriinis D-ksüloos uriinis QN g/L 128 JAH/Võrreld 3050 3135-1 Xylose MCnc Pt Urine Qn CHEM Xylose [Mass/volume] in Urine Xylose Ur-mCnc 1 Both 25,4298 1837 U 8 d-ksüloos uriinis (5 h pärast ksüloosi manustamist) a185 EI 2019-04-11 EI EI U-D-Xyl 5h d-ksüloos uriinis (5 h pärast ksüloosi manustamist) d-ksüloos uriinis (5 tundi pärast ksüloosi manustamist) QN g/5h 129 JAH/Võrreld 1008 22627-4 Xylose^post 5 g xylose PO MRat 5H Urine Qn g/(5.h) g/5 h CHAL Xylose [Mass/time] in 5 hour Urine --post 5 g xylose PO Xylose p 5 g Xyl PO 5h Ur-mRate 1 Observation 32,9678 3005 U 8 Tsitraat ööpäevases uriinis a534 JAH JAH JAH dU-Citrate Tsitraat ööpäevases uriinis Tsitraat ööpäevases uriinis QN mmol/d mmol/d 130 JAH/Võrreld 4072 14650-6 Citrate SRat 24H Urine Qn mmol/(24.h) mmol/24 H 3 CHEM Citrate [Moles/time] in 24 hour Urine Citrate 24h Ur-sRate 1 Both 13,9681 3004 U 8 Oksaalhape ööpäevases uriinis a533 JAH JAH JAH dU-Oxalate Oksalaat ööpäevases uriinis Oksalaat ööpäevases uriinis QN mg/d mg/d 131 JAH/Võrreld 4070 27222-9 Oxalate MCnc 24H Urine Qn mg/L mg/L 4 CHEM Oxalate [Mass/volume] in 24 hour Urine Oxalate 24h Ur-mCnc 1 Both 12,9149 2279 CSF 9 Liikvori tsütoos a241 EI 2023-09-14 EI EI CSF-Cells Liikvori tsütoos Liikvori tsütoos Tekst 2 JAH 2148 L-2148 137 CSF 9 Liikvori tsütoos a241 Liikvori värvus a2181 JAH EI EI CSF-Color Liikvori värvus Liikvori värvus Tekst 3 JAH 835 10335-8 Color Type Pt CSF Nom 0,01% SPEC Color of Cerebral spinal fluid Color CSF 1 Observation 157 CSF 9 Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) a2103 Liikvori värvus a2384 EI 2022-08-03 EI EI CSF-Color Liikvori värvus Liikvori värvus Tekst 3 JAH 835 10335-8 Color Type Pt CSF Nom 0,01% SPEC Color of Cerebral spinal fluid Color CSF 1 Observation 138 CSF 9 Liikvori tsütoos a241 Liikvori läbipaistvus a2182 JAH EI EI CSF-Appearance Liikvori läbipaistvus Liikvori läbipaistvus Tekst 4 JAH 836 10333-3 Appearance Aper Pt CSF Nom 0,01% SPEC Appearance of Cerebral spinal fluid Appearance CSF 1 Observation 158 CSF 9 Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) a2103 Liikvori läbipaistvus a2183 EI 2022-08-03 EI EI CSF-Appearance Liikvori läbipaistvus Liikvori läbipaistvus Tekst 4 JAH 836 10333-3 Appearance Aper Pt CSF Nom 0,01% SPEC Appearance of Cerebral spinal fluid Appearance CSF 1 Observation 1757 CSF 9 Liikvori tsütogramm analüsaatoril a6284 JAH JAH EI CSF-Diff-a Liikvori tsütogramm analüsaatoril Liikvori tsütogramm analüsaatoril Paneel 5 JAH 2734 34563-7 Cell count panel - Pt CSF Qn PANEL.HEM/BC Cell count panel in Cerebral spinal fluid Cell Cnt Pnl CSF 1 Order 16,5708 130 CSF 9 Liikvori tsütogramm (mikroskoopia); Liikvori tsütoos a2103; a241 Erütrotsüüdid a2184 JAH EI EI CSF-RBC Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid liikvoris QN E6/L 6 JAH/Võrreld 824 792-2 Erythrocytes NCnc Pt CSF Qn Manual count HEM/BC Erythrocytes [#/volume] in Cerebral spinal fluid by Manual count RBC # CSF Manual 1 Observation 129 CSF 9 Liikvori tsütogramm (mikroskoopia); Liikvori tsütoos a2103; a241 Leukotsüüdid a2186 JAH EI EI CSF-WBC Leukotsüüdid Leukotsüüdid liikvoris QN E6/L 7 JAH/Võrreld 823 806-0 Leukocytes NCnc Pt CSF Qn Manual count 0,01% HEM/BC Leukocytes [#/volume] in Cerebral spinal fluid by Manual count WBC # CSF Manual 1 Observation 143 CSF 9 Liikvori tsütogramm a2103 JAH JAH EI CSF-Diff-m Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) Paneel 12 JAH 838 29584-0 Differential panel - Pt CSF - PANEL.HEM/BC Differential panel in Cerebral spinal fluid Diff Pnl CSF 1 Order 3652 CSF 9 Liikvori tsütogramm a1292 JAH JAH EI CSF-Diff-m Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) Paneel 12 JAH 838 29584-0 Differential panel - Pt CSF - PANEL.HEM/BC Differential panel in Cerebral spinal fluid Diff Pnl CSF 1 Order 145 CSF 9 Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) a2103 Basofiilid % a2189 JAH EI EI CSF-Basofiilid % Basofiilid % Basofiilide suhtarv liikvoris QN % 13 JAH/Võrreld 839 13519-4 Basophils/100 leukocytes NFr Pt CSF Qn Manual count % % HEM/BC Basophils/100 leukocytes in Cerebral spinal fluid by Manual count Basophils Fr CSF Manual 1 Observation 146 CSF 9 Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) a2103 Eosinofiilid % a2190 JAH EI EI CSF-Eosinofiilid % Eosinofiilid % Eosinofiilide suhtarv liikvoris QN % 14 JAH/Võrreld 840 12208-5 Eosinophils/100 leukocytes NFr Pt CSF Qn Manual count % % HEM/BC Eosinophils/100 leukocytes in Cerebral spinal fluid by Manual count Eosinophil Fr CSF Manual 1 Observation 147 CSF 9 Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) a2103 Lümfotsüüdid % a2191 JAH EI EI CSF-Lümfotsüüdid % Lümfotsüüdid % Lümfotsüütide suhtarv liikvoris QN % 15 JAH/Võrreld 841 10328-3 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt CSF Qn Manual count % % 0,01% HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Cerebral spinal fluid by Manual count Lymphocytes Fr CSF Manual 1 Observation 156 CSF 9 Liikvori tsütogramm (mikroskoopia); Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) a1292; a2103 Reaktiivsed lümfotsüüdid % a2401 JAH EI EI CSF-Reaktiivsed lümfotsüüdid % Reaktiivsed lümfotsüüdid % Reaktiivsete lümfotsüütide suhtarv liikvoris QN % 16 JAH/Võrreld 2724 13517-8 Lymphocytes.variant/100 leukocytes NFr Pt CSF Qn Manual count % % 906 HEM/BC Lymphocytes Variant/100 leukocytes in Cerebral spinal fluid by Manual count Variant Lymphs NFr CSF Manual 1 Observation 11,4729 148 CSF 9 Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) a2103 Atüüpilised lümfotsüüdid % a2192 JAH EI EI CSF-Atüüpilised lümfotsüüdid % Atüüpilised lümfotsüüdid % Atüüpiliste lümfotsüütide suhtarv liikvoris QN % 17 JAH/Võrreld 842 21372-8 Lymphocytes.abnormal/100 leukocytes NFr Pt CSF Qn Manual count % % HEM/BC Lymphocytes Abnormal/100 leukocytes in Cerebral spinal fluid by Manual count Abnormal Lymphs NFr CSF Manual 1 Observation 11,4729 149 CSF 9 Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) a2103 Plasmarakud % a2193 JAH EI EI CSF-Plasmarakud % Plasmarakud % Plasmarakkude suhtarv liikvoris QN % 18 JAH/Võrreld 843 40541-5 Plasma cells/100 leukocytes NFr Pt CSF Qn Microscopy % % HEM/BC Plasma cells/100 leukocytes in Cerebral spinal fluid by Microscopy Plasma Cells Fr CSF Micro 1 Observation 150 CSF 9 Liikvori tsütogramm (mikroskoopia); Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) a1292; a2103 Monotsüüdid % a2194 JAH EI EI CSF-Monotsüüdid % Monotsüüdid % Monotsüütide suhtarv liikvoris QN % 19 JAH/Võrreld 844 10329-1 Monocytes/100 leukocytes NFr Pt CSF Qn Manual count % % HEM/BC Monocytes/100 leukocytes in Cerebral spinal fluid by Manual count Monocytes Fr CSF Manual 1 Observation 155 CSF 9 Liikvori tsütogramm (mikroskoopia); Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) a1292; a2103 Makrofaagid % a2400 JAH EI EI CSF-Makrofaagid % Makrofaagid % Makrofaagide suhtarv liikvoris QN % 20 JAH/Võrreld 849 12229-1 Macrophages/100 leukocytes NFr Pt CSF Qn Manual count % % HEM/BC Macrophages/100 leukocytes in Cerebral spinal fluid by Manual count Macrophages Fr CSF Manual 1 Observation 151 CSF 9 Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) a2103 Neutrofiilid % a2195 JAH EI EI CSF-Neutrofiilid % Neutrofiilid % Neutrofiilide suhtarv liikvoris QN % 22 JAH/Võrreld 845 13516-0 Neutrophils/100 leukocytes NFr Pt CSF Qn Manual count % % HEM/BC Neutrophils/100 leukocytes in Cerebral spinal fluid by Manual count Neutrophils Fr CSF Manual 1 Observation 152 CSF 9 Muud leukotsüüdid % a2196 EI EI EI CSF-Muud leukotsüüdid % Muud leukotsüüdid % Muude leukotsüütide suhtarv liikvoris QN % 23 JAH/Võrreld 846 13523-6 Leukocytes other/100 leukocytes NFr Pt CSF Qn Manual count % % HEM/BC Leukocytes other/100 leukocytes in Cerebral spinal fluid by Manual count WBC Other NFr CSF Manual 1 Observation 19,6087 153 CSF 9 Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) a2103 Identifitseerimata rakud % a2197 JAH EI EI CSF-Identifitseerimata rakud % Identifitseerimata rakud % Identifitseerimata rakkude suhtarv liikvoris QN % 24 JAH/Võrreld 847 13527-7 Unidentified cells/100 leukocytes NFr Pt CSF Qn Manual count % % HEM/BC Unidentified cells/100 leukocytes in Cerebral spinal fluid by Manual count Unident Cells Fr CSF Manual 1 Observation 154 CSF 9 Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) a2103 Blastid % a2198 JAH EI EI CSF-Blastid % Blastid % Blastide suhtarv liikvoris QN % 25 JAH/Võrreld 848 13521-0 Blasts/100 leukocytes NFr Pt CSF Qn Manual count % % HEM/BC Blasts/100 leukocytes in Cerebral spinal fluid by Manual count Blasts Fr CSF Manual 1 Observation 159 CSF 9 Albumiin liikvoris a5108 JAH JAH EI CSF-Alb Albumiin liikvoris Albumiin liikvoris QN mg/L 32 JAH/Võrreld 1069 1746-7 Albumin MCnc Pt CSF Qn mg/dL 0,0010% CHEM Albumin [Mass/volume] in Cerebral spinal fluid Albumin CSF-mCnc 1 Both 160 CSF 9 Liikvori- ja seerumialbumiini suhe a3 JAH JAH EI CSF-Alb/S-Alb Liikvori- ja seerumialbumiini suhe Liikvori- ja seerumialbumiini suhe QN 33 JAH/Võrreld 1070 1756-6 Albumin CSF/Albumin plasma RelMCnc Pt Plas+CSF Qn CHEM Albumin CSF/Albumin plasma in Plasma & CSF Albumin CSF/SerPl 1 Both 162 CSF 9 Glükoos liikvoris a5107 JAH JAH EI CSF-Gluc Glükoos liikvoris Glükoos liikvoris QN mmol/L 34 JAH/Võrreld 1072 14744-7 Glucose SCnc Pt CSF Qn mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Cerebral spinal fluid Glucose CSF-sCnc 1 Both 163 CSF 9 Liikvori- ja seerumi/plasma glükoosi suhe a2070 JAH JAH EI CSF-Gluc/S,P-Gluc Liikvori- ja seerumi/plasma glükoosi suhe Liikvori- ja seerumi/plasma glükoosi suhe QN 35 JAH/Võrreld 1073 2352-3 Glucose CSF/Glucose plas RelMCnc Pt Plas+CSF Qn CHEM Glucose CSF/Glucose plas Glucose CSF/SerPl 1 Observation 164 CSF 9 Laktaat liikvoris a96 JAH JAH EI CSF-Lac Laktaat liikvoris Laktaat liikvoris QN mmol/L 37 JAH/Võrreld 1074 2520-5 Lactate SCnc Pt CSF Qn mmol/L mmol/L CHEM Lactate [Moles/volume] in Cerebral spinal fluid Lactate CSF-sCnc 1 Both 161 CSF 9 Valk liikvoris a136 JAH JAH EI CSF-Prot Valk liikvoris Valk liikvoris QN g/L 38 JAH/Võrreld 1071 2880-3 Protein MCnc Pt CSF Qn mg/dL 0,0119% CHEM Protein [Mass/volume] in Cerebral spinal fluid Prot CSF-mCnc 1 Both 165 CSF 9 IgG liikvoris a5109 JAH JAH EI CSF-IgG IgG liikvoris Immuunglobuliin G liikvoris QN mg/L 39 JAH/Võrreld 1075 2464-6 IgG MCnc Pt CSF Qn mg/dL 0,0011% CHEM IgG [Mass/volume] in Cerebral spinal fluid IgG CSF-mCnc 1 Both 166 CSF 9 IgG indeks a62 JAH JAH EI CSF-S-IgG-ind IgG indeks Immuunglobuliin G indeks QN 40 JAH/Võrreld 1076 14117-6 IgG index RelRto Pt Ser+CSF Qn 0,0009% CHEM IgG index in Serum & CSF IgG index Ser+CSF 1 Observation 167 CSF 9 Oligoklonaalne IgG liikvoris a99 EI 2018-11-16 EI EI CSF-IgG-oligo panel Oligoklonaalne IgG liikvoris Oligoklonaalne immuunglobuliin G liikvoris (paneel) Paneel 41 JAH 2505 L-2505 3577 CSF 9 Oligoklonaalne IgG liikvoris a1215 JAH JAH EI CSF-IgG-oligo Oligoklonaalne IgG liikvoris Oligoklonaalne immuunglobuliin G liikvoris Tekst 42 JAH 5403 56764-4 Protein fractions.oligoclonal bands.IgG PrThr Pt CSF Ord Isoelectric focusing CHEM Oligoclonal Bands IgG [Presence] in Cerebral spinal fluid by Isoelectric focusing Oligoclonal Bands IgG CSF Ql IEF 1 Both 168 CSF 9 Oligoklonaalne IgG liikvoris (tõlgendus) a5197 EI 2018-11-16 EI EI CSF-IgG-oligo-interpret Oligoklonaalne IgG liikvoris (tõlgendus) Oligoklonaalne immuunglobuliin G liikvoris (tõlgendus) Tekst 43 JAH 1079 49293-4 Protein fractions.oligoclonal bands Imp Pt CSF Nar Electrophoresis CHEM Protein fractions.oligoclonal bands [interpretation] in Cerebral spinal fluid by Electrophoresis Narrative Oligoclonal Bands CSF Elph-Imp 1 Observation 169 CSF 9 Oligoklonaalne IgG liikvoris (tõlgendus) a5198 EI 2018-11-16 EI EI CSF-IgG-oligo-interpret Oligoklonaalne IgG liikvoris (tõlgendus) Oligoklonaalne immuunglobuliin G liikvoris (tõlgendus) Tekst 43 JAH 1079 49293-4 Protein fractions.oligoclonal bands Imp Pt CSF Nar Electrophoresis CHEM Protein fractions.oligoclonal bands [interpretation] in Cerebral spinal fluid by Electrophoresis Narrative Oligoclonal Bands CSF Elph-Imp 1 Observation 3701 CSF 9 Hüpokretiin liikvoris a1490 JAH JAH JAH CSF-Hypocretin Hüpokretiin liikvoris Hüpokretiin liikvoris QN ng/L ng/L 44 JAH/Võrreld 3635 91670-0 Orexin-A MCnc Pt CSF Qn ng/L ng/L CHEM Orexin-A [Mass/volume] in Cerebral spinal fluid Orexin-A CSF-mCnc 1 Both 3827 CSF 9 Kemokiin CXCL13 liikvoris a1504 JAH JAH JAH CSF-CXCL13 Kemokiin CXCL13 liikvoris Kemokiin CXCL13 liikvoris QN ng/L ng/L 45 JAH 4873 74917-6 CXCL13 Ag MCnc Pt CSF Qn pg/mL pg/mL CHEM CXCL13 Ag [Mass/volume] in Cerebral spinal fluid CXCL13 Ag CSF-mCnc 1 Both 8,7142 3858 CSF 9 Alzheimeri tõve markerite paneel liikvorist a1518 JAH JAH JAH CSF-Alzheimer disease markers panel Alzheimeri tõve markerite paneel liikvoris Alzheimeri tõve markerid liikvoris (paneel) Paneel 46 JAH 5740 L-5400 3859 CSF 9 Beetaamüloid 42 liikvoris a1512 JAH EI JAH CSF-Beta amyloid 42 Beetaamüloid 42 liikvoris Beetaamüloid 42 liikvoris QN ng/L ng/L 49 JAH 4294 33203-1 Amyloid beta 42 peptide MCnc Pt CSF Qn pg/mL pg/mL CHEM Amyloid beta 42 peptide [Mass/volume] in Cerebral spinal fluid AL beta42 CSF-mCnc 1 Both 23,2212 3862 CSF 9 Tau liikvoris a1513 JAH EI JAH CSF-Tau Tau liikvoris Tau valk liikvoris QN ng/L ng/L 52 JAH 4291 30160-6 Tau protein MCnc Pt CSF Qn pg/mL pg/mL CHEM Tau protein [Mass/volume] in Cerebral spinal fluid Tau Prot CSF-mCnc 1 Both 13,0133 3863 CSF 9 pTau liikvoris a1514 JAH EI JAH CSF-pTau pTau liikvoris Fosforüleeritud tau valk liikvoris QN ng/L "ng/L " 53 JAH 4295 72260-3 Tau protein.phosphorylated 181 MCnc Pt CSF Qn EIA pg/mL pg/mL CHEM Phosphorylated tau 181 [Mass/volume] in Cerebral spinal fluid by Immunoassay p-tau181 CSF EIA-mCnc 1 Both 15,2744 3860 CSF 9 Tau/beetaamüloid 42 liikvoris a1515 JAH EI JAH CSF-Tau/CSF-Beta amyloid 42 Tau/beetaamüloid 42 liikvoris Tau valgu ja beetaamüloid 42 suhe liikvoris QN " " 55 JAH 5546 41027-4 Tau protein/Amyloid beta 42 peptide Ratio Pt CSF Qn CHEM Tau protein/Amyloid beta 42 peptide [Ratio] in Cerebral spinal fluid Tau Prot/AL beta42 CSF-Rto 1 Both 3861 CSF 9 pTau/beetaamüloid 42 liikvoris a1516 JAH EI JAH CSF-pTau/CSF-Beta amyloid 42 pTau/beetaamüloid 42 liikvoris Fosforüleeritud tau valgu ja beetaamüloid 42 suhe liikvoris QN " " 56 JAH 5547 97102-8 Tau protein.phosphorylated 181/Amyloid beta 42 peptide Ratio Pt CSF Qn {ratio} ratio CHEM Phosphorylated tau 181/Amyloid beta 42 peptide [Ratio] in Cerebral spinal fluid p-tau181/AL beta42 CSF-Rto 1 Both 3939 CSF 9 Beeta-2-transferriin a1759 JAH JAH JAH XXX-Beta-2-transferrin Beeta-2-transferriin Beeta-2-transferriin täpsustamata materjalis N/P " " 58 JAH 5362 43858-0 Beta-2 transferrin PrThr Pt XXX Ord CHEM Beta-2 transferrin [Presence] in Unspecified specimen B2 Transferrin XXX Ql 1 Both 3940 CSF 9 Beeta-2-transferriin a2670 JAH JAH JAH S-Beta-2-transferrin Beeta-2-transferriin Beeta-2-transferriin seerumis N/P " " 59 JAH 5921 43867-1 Beta-2 transferrin PrThr Pt Ser Ord CHEM Beta-2 transferrin [Presence] in Serum B2 Transferrin Ser Ql 1 Both 4199 TDM 10 Albendasoolsulfoksiid a2620 JAH JAH JAH S-Albendazole sulfoxide Albendasoolsulfoksiid Albendasoolsulfoksiid seerumis QN ug/L "ug/L " 1 JAH 4877 A-4877 4257 TDM 10 Alprasolaam a2682 JAH JAH EI S,P-Alprazolam Alprasolaam Alprasolaam seerumis/plasmas QN ug/L ug/L 2 JAH 5316 3312-6 Alprazolam MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL DRUG/TOX Alprazolam [Mass/volume] in Serum or Plasma Alpraz SerPl-mCnc 1 Both 13,6046 1085 TDM 10 Amikatsiin a14 JAH JAH EI S,P-Amic Amikatsiin Amikatsiin seerumis/plasmas QN mg/L 3 JAH 412 35669-1 Amikacin MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/L mg/L 12 DRUG/TOX Amikacin [Mass/volume] in Serum or Plasma Amikacin SerPl-mCnc 1 Both 13,4102 1086 TDM 10 Amikatsiin a5020 EI EI EI S,P-Amic Amikatsiin Amikatsiin seerumis/plasmas QN mg/L 3 JAH 412 35669-1 Amikacin MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/L mg/L 12 DRUG/TOX Amikacin [Mass/volume] in Serum or Plasma Amikacin SerPl-mCnc 1 Both 13,4102 3905 TDM 10 Aripiprasool+dehüdroaripiprasool a1649 JAH JAH EI S,P-Aripiprazole + dehydroaripiprazole Aripiprasool + dehüdroaripiprasool Aripiprasool + dehüdroaripiprasool seerumis/plasmas QN ug/L 13 JAH 5885 A-5464 1087 TDM 10 Bensodiasepiinid a22 JAH JAH EI S,P-Bzd Bensodiasepiinid Bensodiasepiinid seerumis/plasmas QN ug/L 16 JAH 414 11024-7 Benzodiazepines MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL DRUG/TOX Benzodiazepines [Mass/volume] in Serum or Plasma Benzodiaz SerPl-mCnc 1 Both 4256 TDM 10 Diasepaam a2681 JAH JAH EI S,P-Diazepam Diasepaam Diasepaam seerumis/plasmas QN ug/L "ug/L " 20 JAH 6831 3548-5 diazePAM MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL mcg/dL; mcg/mL; ng/mL DRUG/TOX diazePAM [Mass/volume] in Serum or Plasma diazePAM SerPl-mCnc 1 Both 1088 TDM 10 Digoksiin a30 JAH JAH EI S,P-Digox Digoksiin Digoksiin seerumis/plasmas QN ug/L 23 JAH 415 10535-3 Digoxin MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL 0,0164% DRUG/TOX Digoxin [Mass/volume] in Serum or Plasma Digoxin SerPl-mCnc 1 Both 3958 TDM 10 Everoliimus a1808 JAH JAH JAH B-Everolimus Everoliimus Everoliimus veres QN ug/L "ug/L " 28 JAH 5837 50544-6 Everolimus MCnc Pt Bld Qn ng/mL ng/mL DRUG/TOX Everolimus [Mass/volume] in Blood Everolimus Bld-mCnc 1 Both 1092 TDM 10 Fenobarbitaal a32 JAH JAH EI S,P-Phenobarb Fenobarbitaal Fenobarbitaal seerumis/plasmas QN mg/L 30 JAH 419 3948-7 Phenobarbital MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL mcg/mL 0,0076% DRUG/TOX Phenobarbital [Mass/volume] in Serum or Plasma Phenobarb SerPl-mCnc 1 Both 1093 TDM 10 Fenütoiin a33 JAH JAH JAH S,P-Phenyt Fenütoiin Fenütoiin seerumis/plasmas QN mg/L 31 JAH 420 3968-5 Phenytoin MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL mcg/mL 0,0219% DRUG/TOX Phenytoin [Mass/volume] in Serum or Plasma Phenytoin SerPl-mCnc 1 Both 1094 TDM 10 Gentamütsiini baaskontsentratsioon a5021 JAH JAH EI S,P-Genta (trough) Gentamütsiini baaskontsentratsioon Gentamütsiini baaskontsentratsioon seerumis/plasmas QN mg/L 32 JAH 421 3665-7 Gentamicin^trough MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0051% DRUG/TOX Gentamicin [Mass/volume] in Serum or Plasma --trough Gentamicin Trough SerPl-mCnc 1 Both 3909 TDM 10 Haloperidool a1660 JAH JAH EI P-Haloperidol Haloperidool Haloperidool plasmas QN ug/L 33 JAH 5889 3669-9 Haloperidol MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL DRUG/TOX Haloperidol [Mass/volume] in Serum or Plasma Haloperidol SerPl-mCnc 1 Both 4045 TDM 10 Isoniasiid a2410 JAH JAH EI S,P-Isoniazid Isoniasiid Isoniasiid seerumis/plasmas QN mg/L 35 JAH 6420 3697-0 Isoniazid MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL ug/mL DRUG/TOX Isoniazid [Mass/volume] in Serum or Plasma Isoniazid SerPl-mCnc 1 Both 1096 TDM 10 Karbamasepiin a71 JAH JAH EI S,P-Carba Karbamasepiin Karbamasepiin seerumis/plasmas QN mg/L 37 JAH 423 3432-2 Carbamazepine MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL mcg/mL 0,0055% DRUG/TOX Carbamazepine [Mass/volume] in Serum or Plasma Carbamazepine SerPl-mCnc 1 Both 4047 TDM 10 Klaritromütsiin a2412 JAH JAH EI S,P-Clarithromycin Klaritromütsiin Klaritromütsiin seerumis/plasmas QN mg/L 38 JAH 6422 16619-9 Clarithromycin MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL ug/mL DRUG/TOX Clarithromycin [Mass/volume] in Serum or Plasma Clarithro SerPl-mCnc 1 Both 4258 TDM 10 Klonasepaam a2684 JAH JAH EI S,P-Clonazepam Klonasepaam Klonasepaam seerumis/plasmas QN ug/L "ug/L " 40 JAH 6815 3494-2 clonazePAM MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL ug/mL DRUG/TOX clonazePAM [Mass/volume] in Serum or Plasma clonazePAM SerPl-mCnc 1 Both 1120 TDM 10 Klosapiin a8457 JAH JAH JAH S,P-Clozap Klosapiin Klosapiin seerumis/plasmas QN ug/L 41 JAH 1493 6896-5 Clozapine MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/L;ng/mL DRUG/TOX Clozapine [Mass/volume] in Serum or Plasma Clozapine SerPl-mCnc 1 Both 2945 TDM 10 Kolistiin a494 EI 2022-08-09 EI JAH S,P-Colistin Kolistiin Kolistiin seerumis/plasmas QN mg/L 43 JAH 3733 16645-4 Colistin MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL ug/mL DRUG/TOX Colistin [Mass/volume] in Serum or Plasma Colistin SerPl-mCnc 1 Both 3906 TDM 10 Kvetiapiin a1652 JAH JAH EI S,P-Quetiapine Kvetiapiin Kvetiapiin seerumis/plasmas QN ug/L 44 JAH 4666 26776-5 Quetiapine MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL DRUG/TOX Quetiapine [Mass/volume] in Serum or Plasma Quetiapine SerPl-mCnc 1 Both 16,0918 1097 TDM 10 Lamotrigiin a2071 JAH JAH EI S,P-Lamotr Lamotrigiin Lamotrigiin seerumis/plasmas QN mg/L 45 JAH 424 6948-4 Lamotrigine MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL mcg/mL 0,0018% DRUG/TOX Lamotrigine [Mass/volume] in Serum or Plasma Lamotrigine SerPl-mCnc 1 Both 3910 TDM 10 Leflunomiid a1661 JAH JAH EI P-Leflunomide Leflunomiid Leflunomiid plasmas QN mg/L 46 JAH 5890 38901-5 Leflunomide MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL DRUG/TOX Leflunomide [Mass/volume] in Serum or Plasma Leflunomide SerPl-mCnc 1 Both 3655 TDM 10 Levetiratsetaam a1315 JAH JAH EI S,P-Levetiracetam Levetiratsetaam Levetiratsetaam seerumis/plasmas QN mg/L 47 JAH 3728 30471-7 Levetiracetam MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL ug/mL DRUG/TOX Levetiracetam [Mass/volume] in Serum or Plasma Levetiracetam SerPl-mCnc 1 Both 4046 TDM 10 Levofloksatsiin a2411 JAH JAH EI S,P-Levofloxacin Levofloksatsiin Levofloksatsiin seerumis/plasmas QN mg/L 48 JAH 6421 21368-6 levoFLOXacin MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL ug/mL DRUG/TOX levoFLOXacin [Mass/volume] in Serum or Plasma levoFLOXacin SerPl-mCnc 1 Both 635 TDM 10 Liitium a100 JAH JAH EI S,P-Li Liitium Liitium seerumis/plasmas QN mmol/L 50 JAH 217 14334-7 Lithium SCnc Pt Ser/Plas Qn mol/L mmol/L; mEq/L 46 DRUG/TOX Lithium [Moles/volume] in Serum or Plasma Lithium SerPl-sCnc 1 Both 4044 TDM 10 Linesoliid a2409 JAH JAH EI S,P-Linezolid Linesoliid Linesoliid seerumis/plasmas QN mg/L 51 JAH 6419 34202-2 Linezolid MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL ug/mL DRUG/TOX Linezolid [Mass/volume] in Serum or Plasma Linezolid SerPl-mCnc 1 Both 3616 TDM 10 Meropeneem a1260 JAH JAH EI P-Meropenem Meropeneem Meropeneem plasmas QN mg/L mg/L 53 JAH 5449 41406-0 Meropenem MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL ug/mL DRUG/TOX Meropenem [Mass/volume] in Serum or Plasma Meropenem SerPl-mCnc 1 Both 1099 TDM 10 Metotreksaat a107 JAH JAH EI S,P-MTX Metotreksaat Metotreksaat seerumis/plasmas QN umol/L 54 JAH 426 14836-1 Methotrexate SCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0023% DRUG/TOX Methotrexate [Moles/volume] in Serum or Plasma MTX SerPl-sCnc 1 Both 3924 TDM 10 Moksifloksatsiin a1701 JAH JAH EI S,P-Moxifloxacin Moksifloksatsiin Moksifloksatsiin seerumis/plasmas QN mg/L mg/L 57 JAH 5019 43751-7 Moxifloxacin MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL ug/mL DRUG/TOX Moxifloxacin [Mass/volume] in Serum or Plasma Moxifloxacin SerPl-mCnc 1 Both 17,5231 1100 TDM 10 Mükofenoolhape a5010 JAH JAH EI P-MPA Mükofenoolhape Mükofenoolhape plasmas QN mg/L 58 JAH 427 23905-3 Mycophenolate MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0009% DRUG/TOX Mycophenolate [Mass/volume] in Serum or Plasma Mycophenolate SerPl-mCnc 1 Both 3907 TDM 10 Olansapiin a1653 JAH JAH EI S,P-Olanzapine Olansapiin Olansapiin seerumis/plasmas QN ug/L 59 JAH 6819 12389-3 OLANZapine MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL DRUG/TOX OLANZapine [Mass/volume] in Serum or Plasma OLANZapine SerPl-mCnc 1 Both 1909 TDM 10 Okskarbasepiin a10077 JAH JAH EI S,P-Oxcarb Okskarbasepiin Okskarbasepiin seerumis/plasmas QN mg/L 60 JAH 2877 35331-8 Oxcarbazepine MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL mcg/mL 1659 DRUG/TOX Oxcarbazepine [Mass/volume] in Serum or Plasma Oxcarbazepine SerPl-mCnc 1 Both 11,4393 1101 TDM 10 Paratsetamool a115 JAH JAH EI S,P-Paracet Paratsetamool Paratsetamool seerumis/plasmas QN mg/L 61 JAH 428 3298-7 Acetaminophen MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL mcg/mL 0,0163% DRUG/TOX Acetaminophen [Mass/volume] in Serum or Plasma Acetamin SerPl-mCnc 1 Both 3617 TDM 10 Piperatsilliin a1261 JAH JAH EI P-Piperacillin Piperatsilliin Piperatsilliin plasmas QN mg/L mg/L 62 JAH 5450 3972-7 Piperacillin MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL ug/mL DRUG/TOX Piperacillin [Mass/volume] in Serum or Plasma Piperacillin SerPl-mCnc 1 Both 3615 TDM 10 Posakonasool a1256 JAH JAH EI S,P-Posaconazole Posakonasool Posakonasool seerumis/plasmas QN mg/L 63 JAH 5448 53731-6 Posaconazole MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL ug/mL DRUG/TOX Posaconazole [Mass/volume] in Serum or Plasma Posaconazole SerPl-mCnc 1 Both 4049 TDM 10 Pürasiinamiid a2414 JAH JAH EI S,P-Pyrazinamide Pürasiinamiid Pürasiinamiid seerumis/plasmas QN mg/L 64 JAH 6424 11001-5 Pyrazinamide MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL ug/mL DRUG/TOX Pyrazinamide [Mass/volume] in Serum or Plasma PZA SerPl-mCnc 1 Both 3925 TDM 10 Rifampitsiin a1702 JAH JAH JAH S,P-Rifampicin Rifampitsiin Rifampitsiin seerumis/plasmas QN mg/L mg/L 65 JAH 5022 4021-2 Rifampin MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL DRUG/TOX Rifampin [Mass/volume] in Serum or Plasma Rifampin SerPl-mCnc 1 Both 12,9331 3908 TDM 10 Risperidoon+9-hüdroksü-risperidoon a1654 JAH JAH EI P-Risperidone + 9-hydroxyrisperidone Risperidoon + 9-hüdroksürisperidoon Risperidoon + 9-hüdroksürisperidoon QN ug/L 66 JAH 5888 9394-8 Risperidone+9-Hydroxyrisperidone MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL DRUG/TOX risperiDONE+9-Hydroxyrisperidone [Mass/volume] in Serum or Plasma risperiDONE+9OH-Ris SerPl-mCnc 1 Both 1102 TDM 10 Salitsülaadid a121 JAH JAH EI S,P-Salic Salitsülaadid Salitsülaadid seerumis/plasmas QN mg/L 67 JAH 429 4024-6 Salicylates MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/dL mg/dL 0,0150% DRUG/TOX Salicylates [Mass/volume] in Serum or Plasma Salicylates SerPl-mCnc 1 Both 1103 TDM 10 Siroliimus a3045 JAH JAH EI B-Sirolimus Siroliimus Siroliimus veres QN ug/L 68 JAH 430 29247-4 Sirolimus MCnc Pt Bld Qn 0,0117% DRUG/TOX Sirolimus [Mass/volume] in Blood Sirolimus Bld-mCnc 1 Both 1819 TDM 10 Takroliimus a8417 JAH JAH EI B-Tacrolimus Takroliimus Takroliimus veres QN ug/L 70 JAH 431 11253-2 Tacrolimus MCnc Pt Bld Qn 0,0685% DRUG/TOX Tacrolimus [Mass/volume] in Blood Tacrolimus Bld-mCnc 1 Both 2411 TDM 10 Takroliimus a7477 EI EI EI B-Tacrolimus Takroliimus Takroliimus veres QN ug/L 70 JAH 431 11253-2 Tacrolimus MCnc Pt Bld Qn 0,0685% DRUG/TOX Tacrolimus [Mass/volume] in Blood Tacrolimus Bld-mCnc 1 Both 1105 TDM 10 Teofülliin a123 JAH JAH EI S,P-Theoph Teofülliin Teofülliin seerumis/plasmas QN mg/L 71 JAH 432 4049-3 Theophylline MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL 0,0032% DRUG/TOX Theophylline [Mass/volume] in Serum or Plasma Theophylline SerPl-mCnc 1 Both 721 TDM 10 TPMT erütrotsüütides a1017 JAH JAH JAH RBC-TPMT TPMT erütrotsüütides Tiopuriini metüültransferaas erütrotsüütides QN ng/mL(RBC)/h 72 JAH 306 21563-2 Thiopurine methyltransferase CCnc Pt RBC Qn U/mL{RBC} U/ML RBC CHEM Thiopurine methyltransferase [Enzymatic activity/volume] in Red Blood Cells TPMT RBC-cCnc 1 Both 4048 TDM 10 Tsükloseriin a2413 JAH JAH EI S,P-Cycloserine Tsükloseriin Tsükloseriin seerumis/plasmas QN mg/L 74 JAH 6423 3519-6 cycloSERINE MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL ug/mL DRUG/TOX cycloSERINE [Mass/volume] in Serum or Plasma cycloSERINE SerPl-mCnc 1 Both 1106 TDM 10 Tsüklosporiin A a131 JAH JAH EI B-CyA Tsüklosporiin A Tsüklosporiin A veres QN ug/L 75 JAH 433 3520-4 Cyclosporine MCnc Pt Bld Qn 0,0153% DRUG/TOX Cyclosporine [Mass/volume] in Blood Cyclosporin Bld-mCnc 1 Both 1107 TDM 10 Valproaat a141 JAH JAH EI S,P-Valpr Valproaat Valproaat seerumis/plasmas QN mg/L 76 JAH 434 4086-5 Valproate MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL mcg/mL 0,0155% DRUG/TOX Valproate [Mass/volume] in Serum or Plasma Valproate SerPl-mCnc 1 Both 4025 TDM 10 Vaba valproaat a2336 JAH JAH EI S,P-fValpr Vaba valproaat Vaba valproaat seerumis/plasmas QN mg/L 77 JAH 6266 4087-3 Valproate.free MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL ug/mL DRUG/TOX Valproate Free [Mass/volume] in Serum or Plasma Valproate Free SerPl-mCnc 1 Both 1108 TDM 10 Vankomütsiin a142 JAH JAH EI S,P-Vanco Vankomütsiin Vankomütsiin seerumis/plasmas QN mg/L 78 JAH 435 20578-1 Vancomycin MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL ug/mL 34 DRUG/TOX Vancomycin [Mass/volume] in Serum or Plasma Vancomycin SerPl-mCnc 1 Both 12,8946 1109 TDM 10 Vankomütsiini tippkontsentratsioon a1020 EI EI EI S,P-Vanco (peak) Vankomütsiini tippkontsentratsioon Vankomütsiini tippkontsentratsioon seerumis/plasmas QN mg/L 79 JAH 436 4090-7 Vancomycin^peak MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0046% DRUG/TOX Vancomycin [Mass/volume] in Serum or Plasma --peak Vancomycin Peak SerPl-mCnc 1 Both 2261 TDM 10 Vorikonasool a231 JAH JAH EI S,P-Voricon Vorikonasool Vorikonasool seerumis/plasmas QN mg/L 80 JAH 3075 38370-3 Voriconazole MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL ug/mL DRUG/TOX Voriconazole [Mass/volume] in Serum or Plasma Voriconazole SerPl-mCnc 1 Both 24,7338 2833 TDM 10 Adalimumab (Humira) ja Adalimumab Ab paneel a423 JAH JAH JAH S,P-Adalimumab, Adalimumab Ab panel Adalimumab ja Adalimumab Ab paneel Adalimumab ja Adalimumabi-vastased antikehad seerumis/plasmas (paneel) Paneel 81 JAH 3640 L-3640 2834 TDM 10 Adalimumab ja Adalimumab Ab paneel a423 Adalimumab (Humira) a341 JAH EI JAH S,P-Adalimumab Adalimumab Adalimumab seerumis/plasmas QN mg/L 82 JAH 3642 74117-3 Adalimumab MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL ug/mL 1 DRUG/TOX Adalimumab [Mass/volume] in Serum or Plasma Adalimumab SerPl-mCnc 1 Both 19,0802 2835 TDM 10 Adalimumab ja Adalimumab Ab paneel a423 Adalimumab (Humira) Ab QN a420 JAH EI JAH S,P-Adalimumab Ab QN Adalimumab Ab QN Adalimumabi-vastaste antikehade hulk seerumis/plasmas QN kU/L 84 JAH 3643 74116-5 Adalimumab Ab MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL 1 SERO Adalimumab Ab [Mass/volume] in Serum or Plasma Adalimumab Ab SerPl-mCnc 1 Both 19,0802 2836 TDM 10 Infliximab (Remicade, Remsia, Inflectra) ja Infliximab IgG paneel a424 JAH JAH EI S,P-Infliximab, Infliximab Ab panel Infliksimab ja Infliksimab Ab paneel Infliksimab ja Infliksimabi-vastased antikehad seerumis/plasmas (paneel) Paneel 86 JAH 3644 L-3644 2837 TDM 10 Infliksimab ja Infliksimab Ab paneel a424 Infliximab (Remicade, Remsia, Inflectra) a421 JAH EI EI S,P-Infliximab Infliksimab Infliksimab seerumis/plasmas QN mg/L 87 JAH 3645 39803-2 Infliximab MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL ug/mL 3 DRUG/TOX Infliximab [Mass/volume] in Serum or Plasma Infliximab SerPl-mCnc 1 Both 19,0802 2838 TDM 10 Infliksimab ja Infliksimab Ab paneel a424 Infliximab (Remicade, Remsia, Inflectra) IgG QN a422 JAH EI EI S,P-Infliximab Ab QN Infliksimab Ab QN Infliksimabi-vastaste antikehade hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 88 JAH 4587 90780-8 inFLIXimab Ab ACnc Pt Ser Qn IA [arb'U] arb U SERO inFLIXimab Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay inFLIXimab Ab Ser IA-aCnc 1 Both 4222 TDM 10 Rituximab a2613 JAH JAH JAH S,P-Rituximab Rituximab Rituximab seerumis/plasmas QN mg/L "mg/L " 90 JAH 7176 82467-2 riTUXimab MCnc Pt Ser/Plas Qn IA ug/mL ug/mL DRUG/TOX riTUXimab [Mass/volume] in Serum or Plasma by Immunoassay riTUXimab SerPl IA-mCnc 1 Both 4223 TDM 10 Rituximab Ab QN a2614 JAH JAH JAH S,P-Rituximab Ab QN Rituximab Ab QN Rituximabi-vastaste antikehade hulk seerumis/plasmas QN kU/L "kU/L " 91 JAH 7177 A-5611 4172 TDM 10 Ustekinumab a2584 JAH JAH JAH S-Ustekinumab Ustekinumab Ustekinumab seerumis QN mg/L 92 JAH 7095 87408-1 Ustekinumab MCnc Pt Ser/Plas Qn IA ug/mL ug/mL DRUG/TOX Ustekinumab [Mass/volume] in Serum or Plasma by Immunoassay Ustekinumab SerPl IA-mCnc 1 Both 3499 TDM 10 Vedolizumab a1107 JAH JAH JAH S-Vedolizumab Vedolizumab Vedolizumab seerumis QN mg/L 95 JAH 5229 86898-4 Vedolizumab MCnc Pt Ser/Plas Qn IA ug/mL ug/mL DRUG/TOX Vedolizumab [Mass/volume] in Serum or Plasma by Immunoassay Vedolizumab SerPl IA-mCnc 1 Both 21,5861 3500 TDM 10 Vedolizumab Ab a1108 JAH EI JAH S-Vedolizumab Ab QN Vedolizumab Ab QN Vedolizumabi-vastaste antikehade hulk seerumis QN kU/L 96 JAH 5257 A-5257 1089 TOX 11 Etanool a31 JAH JAH EI S,P-EtOH Etanool Etanool seerumis/plasmas QN g/L 1 JAH/Võrreld 416 5643-2 Ethanol MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/dL mg/dL 0,0234% DRUG/TOX Ethanol [Mass/volume] in Serum or Plasma Ethanol SerPl-mCnc 1 Both 2899 TOX 11 Alkoholi surrogaadid plasmas a477 JAH JAH EI S,P-Alcohol surrogates Alkoholi surrogaadid plasmas Alkoholi surrogaadid seerumis/plasmas Paneel 3 JAH 3681 L-3681 1090 TOX 11 Etanool (gaaskromatograafia) a5219 EI EI EI S,P-EtOH GC Etanool (gaaskromatograafia) Etanool seerumis/plasmas (gaaskromatograafia) QN g/L 5 JAH/Võrreld 1757 14336-2 Ethanol MCnc Pt Ser/Plas Qn GC mg/dL mg/dL DRUG/TOX Ethanol [Mass/volume] in Serum or Plasma by Gas chromatography Ethanol SerPl GC-mCnc 1 Both 2901 TOX 11 Alkoholi surrogaadid plasmas a477 Etanool (gaaskromatograafia) a484 JAH EI EI S,P-EtOH GC Etanool (gaaskromatograafia) Etanool seerumis/plasmas (gaaskromatograafia) QN g/L 5 JAH/Võrreld 1757 14336-2 Ethanol MCnc Pt Ser/Plas Qn GC mg/dL mg/dL DRUG/TOX Ethanol [Mass/volume] in Serum or Plasma by Gas chromatography Ethanol SerPl GC-mCnc 1 Both 1900 TOX 11 Atsetoon veres a9817 EI EI EI B-Acetone Atsetoon veres Atsetoon veres QN g/L 8 JAH/Võrreld 2869 9425-0 Acetone MCnc Pt Bld Qn mg/dL mg/dL 8 DRUG/TOX Acetone [Mass/volume] in Blood Acetone Bld-mCnc 1 Both 10,8775 2904 TOX 11 Alkoholi surrogaadid plasmas a477 Atsetoon a479 JAH EI EI S,P-Acetone Atsetoon Atsetoon seerumis/plasmas QN g/L 9 JAH/Võrreld 1756 5568-1 Acetone MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/dL mg/dL 0,0042% DRUG/TOX Acetone [Mass/volume] in Serum or Plasma Acetone SerPl-mCnc 1 Both 1899 TOX 11 Isopropanool veres a9818 EI EI EI B-Isopropanol Isopropanool veres Isopropanool veres QN g/L 10 JAH/Võrreld 2868 5667-1 Isopropanol MCnc Pt Bld Qn mg/dL mg/dL 6 DRUG/TOX Isopropanol [Mass/volume] in Blood Isopropanol Bld-mCnc 1 Both 14,3834 2902 TOX 11 Alkoholi surrogaadid plasmas a477 Isopropanool a480 JAH EI EI S,P-Isopropanol Isopropanool Isopropanool seerumis/plasmas QN g/L 11 JAH/Võrreld 1780 5669-7 Isopropanol MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/dL mg/dL 16 DRUG/TOX Isopropanol [Mass/volume] in Serum or Plasma Isopropanol SerPl-mCnc 1 Both 14,4095 2903 TOX 11 Alkoholi surrogaadid plasmas a477 Propanool a481 JAH EI EI S,P-Propanol Propanool Propanool seerumis/plasmas QN g/L 13 JAH/Võrreld 3683 17379-9 Propanol MCnc Pt Bld Qn mg/dL mg/dL 2 DRUG/TOX Propanol [Mass/volume] in Blood Propanol Bld-mCnc 1 Both 18,1054 1901 TOX 11 Metanool veres a897 EI EI EI B-MeOH Metanool veres Metanool veres QN g/L 14 JAH/Võrreld 425 9334-4 Methanol MCnc Pt Bld Qn DRUG/TOX Methanol [Mass/volume] in Blood Methanol Bld-mCnc 1 Both 2900 TOX 11 Alkoholi surrogaadid plasmas a477 Metanool a478 JAH EI EI S,P-MeOH Metanool Metanool seerumis/plasmas QN g/L 15 JAH/Võrreld 1785 5693-7 Methanol MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/dL mg/dL 0,0019% DRUG/TOX Methanol [Mass/volume] in Serum or Plasma Methanol SerPl-mCnc 1 Both 2905 TOX 11 Alkoholi surrogaadid plasmas a477 Etüleenglükool a482 JAH EI EI S,P-EG Etüleenglükool Etüleenglükool seerumis/plasmas QN g/L 18 JAH/Võrreld 1758 5646-5 Ethylene glycol MCnc Pt Ser/Plas Qn mcg/mL; mg/dL 0,0015% DRUG/TOX Ethylene glycol [Mass/volume] in Serum or Plasma Ethylene Glycol SerPl-mCnc 1 Both 2906 TOX 11 Alkoholi surrogaadid plasmas a477 Propüleenglükool a483 JAH EI EI S,P-PG Propüleenglükool Propüleenglükool seerumis/plasmas QN g/L 20 JAH/Võrreld 1788 12552-6 Propylene glycol MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/dL mg/dL DRUG/TOX Propylene glycol [Mass/volume] in Serum or Plasma Prop glycol SerPl-mCnc 1 Both 1110 TOX 11 Amfetamiin uriinis a13 JAH JAH EI U-Amp Amfetamiin uriinis Amfetamiin uriinis Tekst 29 JAH 437 19261-7 Amphetamines ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Amphetamines [Presence] in Urine by Screen method Amphetamines Ur Ql Scn 1 Both 1111 TOX 11 Barbituraadid uriinis a21 JAH JAH EI U-Bar Barbituraadid uriinis Barbituraadid uriinis Tekst 31 JAH 438 19270-8 Barbiturates ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Barbiturates [Presence] in Urine by Screen method Barbiturates Ur Ql Scn 1 Both 1112 TOX 11 Bensodiasepiinid uriinis a23 JAH JAH EI U-Bzd Bensodiasepiinid uriinis Bensodiasepiinid uriinis Tekst 33 JAH 439 14316-4 Benzodiazepines ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Benzodiazepines [Presence] in Urine by Screen method Benzodiaz Ur Ql Scn 1 Both 1117 TOX 11 Ecstasy uriinis a5221 JAH JAH EI U-Ecs Ecstasy uriinis Ecstasy uriinis Tekst 36 JAH 444 19568-5 Methylenedioxymethamphetamine ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Methylenedioxymethamphetamine [Presence] in Urine by Screen method MDMA Ur Ql Scn 1 Both 2971 TOX 11 GHB uriinis (ribaanalüüs) a518 JAH JAH EI U-GHB GHB uriinis Gammahüdroksübutüraat uriinis Tekst 40 JAH 3855 43197-3 Gamma hydroxybutyrate Threshold Pt Urine Ord Screen 1 CHEM Gamma hydroxybutyrate [Presence] in Urine by Screen method G-OH-Butyr Ur Ql Scn 1 Both 1113 TOX 11 Kannabinoidid uriinis a70 JAH JAH EI U-THC Kannabinoidid uriinis Kannabinoidid uriinis Tekst 41 JAH 440 18282-4 Cannabinoids ACnc Pt Urine Ord Screen 0,0964% DRUG/TOX Cannabinoids [Presence] in Urine by Screen method Cannabinoids Ur Ql Scn 1 Both 1114 TOX 11 Kokaiin uriinis a75 JAH JAH EI U-Coc Kokaiin uriinis Kokaiin uriinis Tekst 43 JAH 441 19359-9 Cocaine ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Cocaine [Presence] in Urine by Screen method Cocaine Ur Ql Scn 1 Both 1115 TOX 11 Metadoon uriinis a104 JAH JAH EI U-Mtd Metadoon uriinis Metadoon uriinis Tekst 46 JAH 442 19550-3 Methadone ACnc Pt Urine Ord Screen 0,0057% DRUG/TOX Methadone [Presence] in Urine by Screen method Methadone Ur Ql Scn 1 Both 1116 TOX 11 Metamfetamiin uriinis a105 JAH JAH EI U-Met Metamfetamiin uriinis Metamfetamiin uriinis Tekst 47 JAH 443 19554-5 Methamphetamine ACnc Pt Urine Ord Screen 0,0138% DRUG/TOX Methamphetamine [Presence] in Urine by Screen method Methamphet Ur Ql Scn 1 Both 4239 TOX 11 Oksükodoon uriinis a2652 JAH JAH EI U-Oxy Oksükodoon uriinis Oksükodoon uriinis Tekst 48 JAH 1829 10998-3 Oxycodone ACnc Pt Urine Ord 814 DRUG/TOX Oxycodone [Presence] in Urine Oxycodone Ur Ql 1 Both 11,4393 1118 TOX 11 Opiaadid uriinis a111 JAH JAH EI U-Mop Opiaadid uriinis Opiaadid uriinis Tekst 49 JAH 445 19295-5 Opiates ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Opiates [Presence] in Urine by Screen method Opiates Ur Ql Scn 1 Both 1119 TOX 11 Tritsüklilised antidepressandid uriinis a128 JAH JAH EI U-TCA Tritsüklilised antidepressandid uriinis Tritsüklilised antidepressandid uriinis Tekst 54 JAH 446 19312-8 Tricyclic antidepressants ACnc Pt Urine Ord Screen 0,0292% DRUG/TOX Tricyclic antidepressants [Presence] in Urine by Screen method Tricyclics Ur Ql Scn 1 Both 3596 TOX 11 LSD uriinis a1236 JAH EI EI U-LSD LSD uriinis LSD uriinis Tekst 55 JAH 5427 19528-9 Lysergate diethylamide PrThr Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Lysergate diethylamide [Presence] in Urine by Screen method LSD Ur Ql Scn 1 Both 3610 TOX 11 Proovimaterjali vastavus a1246 JAH EI EI U-Adulteration Proovimaterjali vastavus Proovimaterjali vastavus (uriin) Tekst 61 EI 5442 A-5335 3673 TOX 11 Mangaan veres a1338 JAH JAH JAH B-Mn Mangaan Mangaan veres QN ug/L 85 JAH/Võrreld 1784 5681-2 Manganese MCnc Pt Bld Qn ng/mL ng/mL DRUG/TOX Manganese [Mass/volume] in Blood Manganese Bld-mCnc 1 Both 722 TOX 11 Tsink a2637 JAH JAH EI S,P-Zn Tsink Tsink seerumis/plasmas QN umol/L 101 JAH/Võrreld 307 14955-9 Zinc SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L DRUG/TOX Zinc [Moles/volume] in Serum or Plasma Zinc SerPl-sCnc 1 Both 1320 TOX 11 Tsink uriinis a6257 JAH JAH EI U-Zn Tsink uriinis Tsink uriinis QN umol/L 104 JAH/Võrreld 1036 34387-1 Zinc SCnc Pt Urine Qn nmol/L nmol/L DRUG/TOX Zinc [Moles/volume] in Urine Zinc Ur-sCnc 1 Both 1321 TOX 11 Tsink ööpäevases uriinis a6260 EI 2023-01-04 EI EI dU-Zn Tsink ööpäevases uriinis Tsink ööpäevases uriinis QN umol/d 105 JAH/Võrreld 1037 22689-4 Zinc SRat 24H Urine Qn umol/d umol/d DRUG/TOX Zinc [Moles/time] in 24 hour Urine Zinc 24H Ur-sRate 1 Both 727 TOX 11 Vask a5202 EI 2021-10-18 EI JAH S,P-Cu Vask Vask seerumis/plasmas QN umol/L 107 JAH/Võrreld 312 14665-4 Copper SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L DRUG/TOX Copper [Moles/volume] in Serum or Plasma Copper SerPl-sCnc 1 Both 4022 TOX 11 Vask (mg/L) a2218 JAH JAH JAH S,P-Cu (mg/L) Vask (mg/L) Vask seerumis/plasmas (mg/L) QN mg/L mg/L 108 JAH 4856 5631-7 Copper MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/dL mcg/dL; ng/mL DRUG/TOX Copper [Mass/volume] in Serum or Plasma Copper SerPl-mCnc 1 Both 13,5761 4023 TOX 11 Vask uriinis (mg/L) a2219 EI 2022-10-18 EI EI U-Cu (mg/L) Vask uriinis (mg/L) Vask uriinis (mg/L) QN mg/L mg/L 111 JAH/Võrreld 1841 5632-5 Copper MCnc Pt Urine Qn DRUG/TOX Copper [Mass/volume] in Urine Copper Ur-mCnc 1 Both 1352 TOX 11 Vask ööpäevases uriinis a5011 EI 2021-10-18 EI JAH dU-Cu Vask ööpäevases uriinis Vask ööpäevases uriinis QN umol/d 112 JAH/Võrreld 1068 14666-2 Copper SRat 24H Urine Qn nmol/(24.h) nmol/24 hr DRUG/TOX Copper [Moles/time] in 24 hour Urine Copper 24H Ur-sRate 1 Both 4024 TOX 11 Vask ööpäevases uriinis (mg/d) a2220 JAH JAH JAH dU-Cu (mg/d) Vask ööpäevases uriinis (mg/d) Vask ööpäevases uriinis (mg/d) QN mg/d mg/d 113 JAH/Võrreld 1842 21219-1 Copper MCnc 24H Urine Qn mcg/dL; ng/mL; ug/L DRUG/TOX Copper [Mass/volume] in 24 hour Urine Copper 24H Ur-mCnc 1 Both 543 IM 12 TSH a6001 JAH JAH EI S,P-TSH TSH Kilpnääret stimuleeriv hormoon seerumis/plasmas QN mU/L 1 JAH 327 3016-3 Thyrotropin ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0600% CHEM Thyrotropin [Units/volume] in Serum or Plasma TSH SerPl-aCnc 1 Both 547 IM 12 T3 a6004 EI 2022-08-15 EI EI S,P-T3 T3 Trijoodtüroniin seerumis/plasmas QN nmol/L 4 JAH 331 14930-2 Triiodothyronine SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Triiodothyronine [Moles/volume] in Serum or Plasma T3 SerPl-sCnc 1 Both 546 IM 12 fT3 a6005 JAH JAH EI S,P-fT3 fT3 Vaba trijoodtüroniin seerumis/plasmas QN pmol/L 5 JAH 330 14928-6 Triiodothyronine.free SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Triiodothyronine Free [Moles/volume] in Serum or Plasma T3Free SerPl-sCnc 1 Both 545 IM 12 T4 a6002 EI 2022-08-15 EI EI S,P-T4 T4 Türoksiin seerumis/plasmas QN nmol/L 7 JAH 329 14921-1 Thyroxine SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Thyroxine [Moles/volume] in Serum or Plasma T4 SerPl-sCnc 1 Both 544 IM 12 fT4 a6003 JAH JAH EI S,P-fT4 fT4 Vaba türoksiin seerumis/plasmas QN pmol/L 8 JAH 328 14920-3 Thyroxine.free SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Thyroxine free [Moles/volume] in Serum or Plasma T4 Free SerPl-sCnc 1 Both 553 IM 12 PTH a6000 JAH JAH EI S,P-PTH PTH Parathormoon seerumis/plasmas QN pmol/L 10 JAH 337 14866-8 Parathyrin.intact SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Parathyrin.intact [Moles/volume] in Serum or Plasma PTH-Intact SerPl-sCnc 1 Both 558 IM 12 ACTH a6018 JAH JAH EI P-ACTH ACTH Adrenokortikotroopne hormoon plasmas QN pmol/L 12 JAH 342 14674-6 Corticotropin SCnc Pt Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Corticotropin [Moles/volume] in Plasma ACTH Plas-sCnc 1 Both 560 IM 12 Kortisool a6009 JAH JAH EI S,P-Cort Kortisool Kortisool seerumis/plasmas QN nmol/L 21 JAH 344 14675-3 Cortisol SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Cortisol [Moles/volume] in Serum or Plasma Cortis SerPl-sCnc 1 Both 562 IM 12 Kortisool uriinis a3033 EI EI EI U-Cort Kortisool uriinis Kortisool uriinis QN nmol/L 35 JAH 346 25882-2 Cortisol.free SCnc 24H Urine Qn RIA CHEM Cortisol Free [Moles/volume] in 24 hour Urine by Radioimmunoassay (RIA) Cortis F 24H Ur RIA-sCnc 1 Both 2731 IM 12 Kortisool ööpäevases uriinis a355 JAH JAH JAH dU-Cort Kortisool ööpäevases uriinis Kortisool ööpäevases uriinis QN nmol/d 36 JAH 347 25884-8 Cortisol.free SRat 24H Urine Qn RIA CHEM Cortisol Free [Moles/time] in 24 hour Urine by Radioimmunoassay (RIA) Cortis F 24H Ur RIA-sRate 1 Both 2995 IM 12 Kortisool süljes a529 JAH JAH JAH Sal-Cort Kortisool süljes Kortisool süljes QN nmol/L nmol/L 38 JAH 3744 51844-9 Cortisol SCnc Pt Saliva Qn nmol/L nmol/L 3 CHEM Cortisol [Moles/volume] in Saliva (oral fluid) 1 Both 2712 IM 12 17-OHP a346 JAH JAH EI S,P-17-OHP 17-OHP 17-alfahüdroksüprogesteroon seerumis/plasmas QN nmol/L 45 JAH 368 14569-8 17-Hydroxyprogesterone SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM 17-Hydroxyprogesterone [Moles/volume] in Serum or Plasma 17OHP SerPl-sCnc 1 Both 2698 IM 12 Aldosteroon a330 JAH JAH EI S,P-Aldo Aldosteroon Aldosteroon seerumis/plasmas QN ng/dL 46 JAH 353 1763-2 Aldosterone MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/dL ng/dL 0,0034% CHEM Aldosterone [Mass/volume] in Serum or Plasma Aldost SerPl-mCnc 1 Both 2699 IM 12 Reniin a331 JAH JAH EI P-Renin Reniin Reniin plasmas QN mU/L 50 JAH 355 2915-7 Renin CCnc Pt Plas Qn 0,0029% CHEM Renin [Enzymatic activity/volume] in Plasma Renin Plas-cCnc 1 Both 2700 IM 12 "Aldosteroon/reniin " a332 JAH JAH EI P-Aldo/P-Renin Aldosteroon/reniin Aldosterooni ja reniini suhe plasmas QN 53 JAH 359 30894-0 Aldosterone/Renin Ratio Pt Ser/Plas Qn CHEM Aldosterone/Renin [Ratio] in Serum or Plasma Aldost/Renin SerPl-Rto 1 Both 600 IM 12 C-peptiid a6014 JAH JAH EI S,P-C-pept C-peptiid C-peptiid seerumis/plasmas QN nmol/L 56 JAH 384 14633-2 C peptide SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM C peptide [Moles/volume] in Serum or Plasma C peptide SerPl-sCnc 1 Both 602 IM 12 Insuliin a6012 JAH JAH EI S,P-Ins Insuliin Insuliin seerumis/plasmas QN mU/L 57 JAH 386 20448-7 Insulin ACnc Pt Ser/Plas Qn uU/mL mcU/mL 0,01% CHEM Insulin [Units/volume] in Serum or Plasma Insulin SerPl-aCnc 1 Both 603 IM 12 Insuliin (pärast mõjutust) a6013 EI 2022-08-09 EI EI S,P-Ins (post xxx challenge) Insuliin (pärast mõjutust) Insuliin seerumis/plasmas (pärast mõjutust) QN mU/L 58 JAH 387 51427-3 Insulin^pre/post XXX challenge SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHAL Insulin [Moles/volume] in Serum or Plasma --pre/post XXX challenge Insulin pre/p chal SerPl-sCnc 1 Observation 17,6957 2737 IM 12 Glükoosi taluvuse proov + insuliin (0, 120 min) a11-47 JAH JAH EI GTT + insulin 0, 120 min Glükoosi taluvuse proov + insuliin (0, 120 min) Glükoosi taluvuse proov koos insuliiniga (0, 120 min) Paneel 61 JAH 3470 L-3470 2738 IM 12 Glükoosi taluvuse proov + insuliin (0, 60, 120 min) a11-3 JAH JAH EI GTT + insulin 0, 60, 120 min Glükoosi taluvuse proov + insuliin (0, 60, 120 min) Glükoosi taluvuse proov koos insuliiniga (0, 60, 120 min) Paneel 62 JAH 3471 L-3471 605 IM 12 hCG (ribaanalüüs) a1556 EI EI EI U-hCG strip hCG (ribaanalüüs) Koorioni gonadotropiin uriinis (ribaanalüüs) Tekst 63 JAH 389 2106-3 Choriogonadotropin (pregnancy test) PrThr Pt Urine Ord 0,01% CHEM Choriogonadotropin (pregnancy test) [Presence] in Urine HCG Preg Ur Ql 1 Both 593 IM 12 hCG (intaktne + fb) a82 JAH JAH EI S,P-hCG (intact + fb) hCG (intaktne + fb) Koorioni gonadotropiin (intaktne + vaba beetaalaühik) seerumis/plasmas QN U/L 64 JAH 377 45194-8 Choriogonadotropin.intact+Beta subunit ACnc Pt Ser/Plas Qn m[IU]/mL mIU/mL CHEM Choriogonadotropin.intact+Beta subunit [Units/volume] in Serum or Plasma HGC Intact+B SerPl-aCnc 1 Both 594 IM 12 hCG a4517 EI EI EI S,P-hCG hCG Koorioni gonadotropiin seerumis/plasmas QN U/L 65 JAH 378 19080-1 Choriogonadotropin ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0211% CHEM Choriogonadotropin [Units/volume] in Serum or Plasma HCG SerPl-aCnc 1 Both 592 IM 12 Androsteendioon a2587 JAH JAH EI S-Androst Androsteendioon Androsteendioon seerumis QN nmol/L 66 JAH 376 14603-5 Androstenedione SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Androstenedione [Moles/volume] in Serum or Plasma Androst SerPl-sCnc 1 Both 591 IM 12 DHEAS a6020 JAH JAH EI S,P-DHEAS DHEAS Dehüdroepiandrosteroonsulfaat seerumis/plasmas QN umol/L 67 JAH 375 14688-6 Dehydroepiandrosterone sulfate SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Dehydroepiandrosterone sulfate [Moles/volume] in Serum or Plasma DHEA-S SerPl-sCnc 1 Both 577 IM 12 FSH a6026 JAH JAH EI S,P-FSH FSH Folliikuleid stimuleeriv hormoon seerumis/plasmas QN U/L 70 JAH 361 15067-2 Follitropin ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0020% CHEM Follitropin [Units/volume] in Serum or Plasma FSH SerPl-aCnc 1 Both 579 IM 12 LH a6028 JAH JAH EI S,P-LH LH Luteiniseeriv hormoon seerumis/plasmas QN U/L 75 JAH 363 10501-5 Lutropin ACnc Pt Ser/Plas Qn mU/mL mU/mL 0,0060% CHEM Lutropin [Units/volume] in Serum or Plasma LH SerPl-aCnc 1 Both 581 IM 12 Prolaktiin a6030 JAH JAH EI S,P-Prol Prolaktiin Prolaktiin seerumis/plasmas QN mU/L 80 JAH 365 15081-3 Prolactin ACnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Prolactin [Units/volume] in Serum or Plasma Prolactin SerPl-aCnc 1 Both 2344 IM 12 Makroprolaktiin a10298 Prolaktiin a3039 EI 2018-10-04 EI EI S,P-Prol Prolaktiin Prolaktiin seerumis/plasmas QN mU/L 80 JAH 365 15081-3 Prolactin ACnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Prolactin [Units/volume] in Serum or Plasma Prolactin SerPl-aCnc 1 Both 2755 IM 12 Prolaktiin kanüülist a11-18 JAH JAH EI S,P-Prol (cannula) Prolaktiin kanüülist Prolaktiin kanüülist Paneel 81 JAH 3487 L-5545 2138 IM 12 Prolaktiin (PEG) a10297 EI 2018-10-04 EI EI S,P-Prol (PEG) Prolaktiin (PEG) Prolaktiin seerumis/plasmas (pärast sadestamist polüetüleenglükooliga) QN mU/L 82 JAH 2944 A-2944 2139 IM 12 Makroprolaktiin a10298 JAH JAH JAH S,P-Prol macro Makroprolaktiin Makroprolaktiin seerumis/plasmas QN % 83 JAH 1899 48389-1 Macroprolactin/Prolactin SFr Pt Ser/Plas Qn % % 2 CHEM Macroprolactin/Prolactin [Moles] in Serum or Plasma Macroprolactin/Prolactin SFr SerPl 1 Both 3954 IM 12 MGP a1791 EI 2022-03-09 EI EI P-MGP MGP Maatriksi Gla valk (MGP) plasmas QN pmol/L 85 JAH 5983 A-5484 583 IM 12 Progesteroon a6032 JAH JAH EI S,P-Prog Progesteroon Progesteroon seerumis/plasmas QN nmol/L 86 JAH 367 14890-8 Progesterone SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Progesterone [Moles/volume] in Serum or Plasma Progest SerPl-sCnc 1 Both 588 IM 12 Testosteroon a6021 JAH JAH EI S,P-Testo Testosteroon Testosteroon seerumis/plasmas QN nmol/L 88 JAH 372 14913-8 Testosterone SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Testosterone [Moles/volume] in Serum or Plasma Testost SerPl-sCnc 1 Both 3683 IM 12 Vaba testosteroon (arvutuslik, Vermeulen) a1330 JAH EI EI S,P-fTesto calc Vaba testosteroon (arvutuslik) Vaba testosteroon (arvutuslik) seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/L 90 JAH 5626 96559-0 Testosterone.free SCnc Pt Ser/Plas Qn Calculated pmol/L pmol/L CHEM Testosterone Free [Moles/volume] in Serum or Plasma by calculation Testost Free SerPl Calc-sCnc 1 Both 590 IM 12 Suguhormoone siduv globuliin a6023 JAH JAH EI S,P-SHBG Suguhormoone siduv globuliin Suguhormoone siduv globuliin seerumis/plasmas QN nmol/L 92 JAH 374 13967-5 Sex hormone binding globulin SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L 0,0033% CHEM Sex hormone binding globulin [Moles/volume] in Serum or Plasma SHBG SerPl-sCnc 1 Both 2498 IM 12 Vaba androgeeni indeks a279 JAH JAH EI S,P-FAI Vaba androgeeni indeks Vaba androgeeni indeks seerumis/plasmas QN % 93 JAH 2053 24125-7 Androgen.free index SCrto Pt Ser/Plas Qn % 1573 CHEM Andorgen free Index in Serum or Plasma Androgen FAI SerPl-sRto 1 Observation 33,1704 586 IM 12 Östradiool a6024 JAH JAH EI S,P-E2 Östradiool Östradiool seerumis/plasmas QN pmol/L 95 JAH 370 14715-7 Estradiol SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Estradiol [Moles/volume] in Serum or Plasma Estradiol SerPl-sCnc 1 Both 2111 IM 12 Anti-Müller hormoon a389 JAH JAH EI S,P-AMH Anti-Mülleri hormoon Anti-Mülleri hormoon seerumis/plasmas QN ug/L 96 JAH 1968 38476-8 Mullerian inhibiting substance MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL 1606 CHEM Mullerian inhibiting substance [Mass/volume] in Serum or Plasma MIS SerPl-mCnc 1 Both 21,9674 2228 IM 12 Inhibiin B a192 EI EI EI S,P-Inhibin B Inhibiin B Inhibiin B seerumis/plasmas QN ng/L 98 JAH 3054 56940-0 Inhibin B MCnc Pt Ser/Plas Qn EIA pg/mL pg/mL CHEM Inhibin B [Mass/volume] in Serum or Plasma by Immunoassay Inhibin B SerPl EIA-mCnc 1 Both 22,615 595 IM 12 Kasvuhormoon (mU/L) a3028 EI EI EI S,P-GH Kasvuhormoon Kasvuhormoon seerumis/plasmas QN mU/L 100 JAH 379 33858-2 Somatotropin ACnc Pt Ser/Plas Qn m[IU]/L mIU/L CHEM Somatotropin [Units/volume] in Serum or Plasma GH SerPl-aCnc 1 Both 2716 IM 12 Kasvuhormoon (mU/L) a2585 JAH JAH EI S,P-GH Kasvuhormoon Kasvuhormoon seerumis/plasmas QN mU/L 100 JAH 379 33858-2 Somatotropin ACnc Pt Ser/Plas Qn m[IU]/L mIU/L CHEM Somatotropin [Units/volume] in Serum or Plasma GH SerPl-aCnc 1 Both 2739 IM 12 Glükoosi taluvuse proov + kasvuhormoon a11-4 JAH JAH EI GH supression test (GTT+GH) Kasvuhormooni supressioonitest Kasvuhormooni supressioonitest (glükoosi taluvuse proov + kasvuhormoon) Paneel 113 JAH 3472 L-3472 4176 IM 12 Kasvuhormooni stimulatsioonitest glükagooniga (kasvuhormoon + kortisool) a11-58 JAH JAH EI GH stimulation test (glycagon) GH + Cort Kasvuhormooni stimulatsioonitest glükagooniga (kasvuhormoon + kortisool) Kasvuhormooni stimulatsioonitest glükagooniga (kasvuhormoon + kortisool) Paneel 114 JAH 7105 L-5542 598 IM 12 IGF-1 a3029 EI EI EI S,P-IGF-1 IGF-1 Insuliinisarnane kasvufaktor 1 seerumis/plasmas QN ug/L 115 JAH 382 2484-4 Insulin-like growth factor-I MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0025% CHEM Insulin-like growth factor-I [Mass/volume] in Serum or Plasma IGF-I SerPl-mCnc 1 Both 2715 IM 12 IGF-1 a2586 JAH JAH EI S,P-IGF-1 IGF-1 Insuliinisarnane kasvufaktor 1 seerumis/plasmas QN ug/L 115 JAH 382 2484-4 Insulin-like growth factor-I MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0025% CHEM Insulin-like growth factor-I [Mass/volume] in Serum or Plasma IGF-I SerPl-mCnc 1 Both 599 IM 12 IGFBP-3 a3030 JAH JAH JAH S,P-IGFBP-3 IGFBP-3 Insuliinisarnast kasvufaktorit siduv proteiin 3 seerumis/plasmas QN mg/L 117 JAH 383 2483-6 Insulin-like growth factor binding protein 3 MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0011% CHEM Insulin-like growth factor binding protein 3 [Mass/volume] in Serum or Plasma IGF BP3 SerPl-mCnc 1 Both 607 IM 12 IGFBP-1 tupekaapes a1547 JAH JAH EI Vag-IGFBP-1 IGFBP-1 tupekaapes Insuliinisarnast kasvufaktorit siduv proteiin 1 tupekaapes Tekst 118 JAH 391 69945-4 Insulin-like growth factor binding protein 1 ACnc Pt Vag Ord CHEM Insulin-like growth factor binding protein 1 [Presence] in Vaginal fluid IGF BP1 Vag Ql 1 Both 11,4729 556 IM 12 CTx a28 JAH JAH JAH S,P-CTx CTx I tüüpi kollageeni C-telopeptiidi beetaisomeer seerumis/plasmas QN ug/L 121 JAH 340 41171-0 Collagen crosslinked C-telopeptide MCnc Pt Ser/Plas Qn pg/mL pg/mL CHEM Collagen crosslinked C-telopeptide [Mass/volume] in Serum or Plasma Collagen CTx SerPl-mCnc 1 Both 557 IM 12 P1NP a5226 JAH JAH JAH S,P-P1NP P1NP I tüüpi prokollageeni N-fragment seerumis/plasmas QN ug/L 122 JAH 341 47255-5 Procollagen peptide.type 1 N-Terminal MCnc Pt Ser Qn ug/L ug/L CHEM Procollagen peptide.type 1 N-Terminal [Mass/volume] in Serum Procollagen Peptide.1 N-term Ser-mCnc 1 Both 555 IM 12 Osteokaltsiin a114 JAH JAH JAH S,P-Osteoca Osteokaltsiin Osteokaltsiin seerumis/plasmas QN ug/L 124 JAH 339 2697-1 Osteocalcin MCnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Osteocalcin [Mass/volume] in Serum or Plasma Osteocalcin SerPl-mCnc 1 Both 2912 IM 12 Vitamiinide A ja E paneel a485 JAH JAH EI S,P-Vit A, E panel Vitamiinide A ja E paneel Vitamiinid A ja E seerumis/plasmas (paneel) Paneel 125 JAH 3685 L-3685 2913 IM 12 Vitamiinide A ja E paneel a485 Vitamiin A a471 JAH EI EI S,P-Vit A Vitamiin A Vitamiin A seerumis/plasmas QN mg/L 126 JAH 3513 2923-1 Retinol MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL mcg/dL; mcg/mL 20 CHEM Retinol [Mass/volume] in Serum or Plasma Vit A SerPl-mCnc 1 Both 2915 IM 12 Vitamiinide B1 ja B6 paneel a486 JAH JAH EI B-Vit B1, B6 panel Vitamiinide B1 ja B6 paneel Vitamiinid B1 ja B6 veres (paneel) Paneel 128 JAH 3686 L-3686 2916 IM 12 Vitamiinide B1 ja B6 paneel a486 Vitamiin B1 a473 JAH EI EI B-Vit B1 Vitamiin B1 Vitamiin B1 veres QN ug/L 129 JAH 3687 2998-3 Thiamine MCnc Pt Bld Qn ug/dL ug/dL 13 CHEM Thiamine [Mass/volume] in Blood Vit B1 Bld-mCnc 1 Both 19,2219 2917 IM 12 Vitamiinide B1 ja B6 paneel a486 Vitamiin B6 a474 JAH EI EI B-Vit B6 Vitamiin B6 Vitamiin B6 veres QN ug/L 134 JAH 3688 A-3688 2914 IM 12 Vitamiinide A ja E paneel a485 Vitamiin E a472 JAH EI EI S,P-Vit E Vitamiin E Vitamiin E seerumis/plasmas QN mg/L 137 JAH 3515 47791-9 Tocopherols MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/L mg/L CHEM Tocopherols [Mass/volume] in Serum or Plasma Tocopherols SerPl-mCnc 1 Both 9,9373 554 IM 12 Vitamiin D (25-OH) a8617 JAH JAH EI S,P-Vit D (25-OH) Vitamiin D (25-OH) Vitamiin D (25-OH) seerumis/plasmas QN nmol/L 138 JAH 338 60493-4 Calcidiol+Calciferol SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Calcidiol+Calciferol [Moles/volume] in Serum or Plasma Calcidiol+Calciferol SerPl-sCnc 1 Both 11,4838 3428 IM 12 Vitamiin D (1,25-OH) a903 JAH JAH JAH S,P-Vit D (1,25-OH) Vitamiin D (1,25-OH) Vitamiin D (1,25-OH) seerumis/plasmas QN pmol/L 139 JAH 3740 14566-4 Calcitriol SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L 503 CHEM Calcitriol [Moles/volume] in Serum or Plasma 1,25(OH)2D3 SerPl-sCnc 1 Both 15,9973 4226 IM 12 Vitamiin K a2612 JAH JAH JAH S,P-Vitamin K Vitamiin K Vitamiin K seerumis/plasmas QN ng/L ng/L 143 JAH 3634 3129-4 Menadione MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL ug/mL 1 CHEM Menadione [Mass/volume] in Serum or Plasma Menadione SerPl-mCnc 1 Both 15,0703 3305 IM 12 Koensüüm Q10 a765 JAH JAH JAH S-CoQ10 Koensüüm Q10 Konensüüm Q10 seerumis QN mg/L mg/L 145 JAH 3516 27923-2 Ubiquinone 10 MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL mcg/mL; mg/dL; ug/mL 1181 CHEM Coenzyme Q10 [Mass/volume] in Serum or Plasma Ubiquinone10 SerPl-mCnc 1 Both 29,4298 3214 IM 12 Kopeptiin a675 JAH JAH JAH S,P-Copept Kopeptiin Kopeptiin seerumis, plasmas QN pmol/L 146 JAH 3751 78987-5 Provasopressin.C-terminal SCnc Pt Ser/Plas Qn IA pmol/L pmol/L CHEM Provasopressin.C-terminal [Moles/volume] in Serum or Plasma by Immunoassay CT-proAVP SerPl IA-sCnc 1 Both 17,9691 2742 IM 12 Synacthen-test (17-OHP, kortisool) a11-7 JAH JAH EI Synacthentest (17-OHP, Cort) Synacthen-test (17-OHP, kortisool) Synacthen-test (17-alfahüdroksüprogesteroon, kortisool) Paneel 154 JAH 3473 L-3473 2743 IM 12 Synacthen-test (17-OHP) a11-48 JAH JAH EI Synacthentest (17-OHP) Synacthen-test (17-OHP) Synacthen-test (17-alfahüdroksüprogesteroon) Paneel 155 JAH 3474 L-3474 2744 IM 12 Synacthen-test (kortisool) a11-23 JAH JAH EI Synacthentest (Cort) Synacthen-test (kortisool) Synacthen-test (kortisool) Paneel 156 JAH 3475 L-3475 2746 IM 12 GnRH test a11-9 JAH JAH EI GnRH test GnRH test Gonadotropiini vabastava hormooni stimulatsioonitest Paneel 157 JAH 3477 L-3477 2749 IM 12 Kasvuhormooni stimulatsioonitest glükagooniga a11-12 JAH JAH EI GH stimulation test (glycagon) Kasvuhormooni stimulatsioonitest glükagooniga Kasvuhormooni stimulatsioonitest glükagooniga Paneel 159 JAH 3480 L-3480 2750 IM 12 Kasvuhormooni stimulatsioonitest arginiiniga a11-13 JAH JAH EI GH stimulation test (arginine) Kasvuhormooni stimulatsioonitest arginiiniga Kasvuhormooni stimulatsioonitest arginiiniga Paneel 160 JAH 3481 L-3481 2752 IM 12 Deksametasooni supressioonitest (1 mg) a11-15 JAH JAH EI Dexamethazone supression test (small, 1mg) Väike deksametasooni supressioonitest (1 mg) Väike deksametasooni supressioonitest (1 mg) Paneel 161 JAH 3483 L-3483 2753 IM 12 Väike klassikaline deksametasooni supressioonitest a11-16 JAH JAH EI Dexamethazone supression test (small) Väike klassikaline deksametasooni supressioonitest Väike klassikaline deksametasooni supressioonitest Paneel 162 JAH 3484 L-3484 2754 IM 12 Suur klassikaline deksametasooni supressioonitest a11-17 JAH JAH EI Dexamethazone supression test (large) Suur klassikaline deksametasooni supressioonitest Suur klassikaline deksametasooni supressioonitest Paneel 163 JAH 3486 L-3486 4175 IM 12 Suur deksametasooni supressioonitest (8 mg) a11-57 JAH JAH EI Dexamethazone supression test (large, 8 mg) Suur deksametasooni supressioonitest (8 mg) Suur deksametasooni supressioonitest (8 mg) Paneel 164 JAH 7104 L-5534 4173 IM 12 Stimulatsioonitest Thyrogeniga a11-59 JAH JAH EI Thyrogen stimulation test Stimulatsioonitest Thyrogeniga Stimulatsioonitest Thyrogeniga Paneel 166 JAH 7102 L-5533 2756 IM 12 HCG test a11-19 JAH JAH EI HCG test HCG test Koorioni gonadotropiini stimulatsioonitest Paneel 167 JAH 3488 L-3488 2757 IM 12 Paastutest a11-21 EI 2023-06-19 EI EI Fasting test Paastutest Paastutest Paneel 168 JAH 3489 L-3489 2758 IM 12 Mahukoormustest a11-22 JAH JAH EI NaCl infusion test Mahukoormustest NaCl infusioonitest (mahukoormustest) Paneel 169 JAH 3490 L-3490 2889 IM 12 Leptiin a3034 JAH JAH JAH S,P-Leptin Leptiin Leptiin seerumis/plasmas QN ug/L 176 JAH 3662 21365-2 Leptin MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ug/L;ng/mL 10 CHEM Leptin [Mass/volume] in Serum or Plasma Leptin SerPl-mCnc 1 Both 20,1299 2225 TU 13 AFP a186 JAH JAH EI S,P-AFP AFP Alfafetoproteiin seerumis/plasmas QN kU/L 1 JAH 409 53961-9 Alpha-1-Fetoprotein.tumor marker ACnc Pt Ser/Plas Qn [IU]/mL U/mL CHEM Alpha-1-fetoprotein.tumor marker [Units/volume] in Serum or Plasma AFP-TM SerPl-aCnc 1 Both 9,8509 620 TU 13 CEA a4621 JAH JAH EI S,P-CEA CEA Kartsinoembrüonaalne antigeen seerumis/plasmas QN ug/L 2 JAH 404 2039-6 Carcinoembryonic Ag MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0118% CHEM Carcinoembryonic Ag [Mass/volume] in Serum or Plasma CEA SerPl-mCnc 1 Both 617 TU 13 PSA a4622 JAH JAH EI S,P-PSA PSA Prostataspetsiifiline antigeen seerumis/plasmas QN ug/L 3 JAH 401 2857-1 Prostate specific Ag MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0598% CHEM Prostate specific Ag [Mass/volume] in Serum or Plasma PSA SerPl-mCnc 1 Both 618 TU 13 fPSA a4637 JAH EI EI S,P-fPSA fPSA Vaba prostataspetsiifiline antigeen seerumis/plasmas QN ug/L 4 JAH 402 10886-0 Prostate specific Ag.free MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0025% CHEM Prostate Specific Ag Free [Mass/volume] in Serum or Plasma PSA Free SerPl-mCnc 1 Both 619 TU 13 fPSA% a4639 JAH JAH EI S,P-fPSA% fPSA% Vaba prostataspetsiifilise antigeeni % seerumis/plasmas QN % 5 JAH 403 12841-3 Prostate specific Ag.free/Prostate specific Ag.total MFr Pt Ser/Plas Qn % % 0,0035% CHEM Prostate Specific Ag Free/Prostate specific Ag.total in Serum or Plasma PSA Free MFr SerPl 1 Observation 622 TU 13 HE4 a10577 JAH JAH EI S,P-HE4 HE4 Kasvajaantigeen HE4 seerumis/plasmas QN pmol/L 7 JAH 406 55180-4 Human epididymis protein 4 SCnc Pt Ser Qn pM CHEM Human epididymis protein 4 [Moles/volume] in Serum HE4 Ser-sCnc 1 Both 621 TU 13 CA 125 a4617 JAH JAH EI S,P-CA 125 CA 125 Kasvajaantigeen CA 125 seerumis/plasmas QN kU/L 8 JAH 405 10334-1 Cancer Ag 125 ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0073% CHEM Cancer Ag 125 [Units/volume] in Serum or Plasma Cancer Ag125 SerPl-aCnc 1 Both 2484 TU 13 Roma indeks a193 JAH JAH EI S,P-ROMA ROMA indeks ROMA indeks seerumis/plasmas QN % 9 JAH 3227 A-3227 623 TU 13 CA 15-3 a4618 JAH JAH EI S,P-CA 15-3 CA 15-3 Kasvajaantigeen CA 15-3 seerumis/plasmas QN kU/L 12 JAH 407 6875-9 Cancer Ag 15-3 ACnc Pt Ser/Plas Qn U/mL CHEM Cancer Ag 15-3 [Units/volume] in Serum or Plasma Cancer Ag15-3 SerPl-aCnc 1 Both 624 TU 13 CA 19-9 a4619 JAH JAH EI S,P-CA 19-9 CA 19-9 Kasvajaantigeen CA 19-9 seerumis/plasmas QN kU/L 13 JAH 408 24108-3 Cancer Ag 19-9 ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0052% CHEM Cancer Ag 19-9 [Units/volume] in Serum or Plasma Cancer Ag19-9 SerPl-aCnc 1 Both 2039 TU 13 CA 72-4 a9897 JAH JAH EI S,P-CA 72-4 CA 72-4 Kasvajaantigeen CA 72-4 seerumis/plasmas QN kU/L 14 JAH 2041 2015-6 Cancer Ag 72-4 ACnc Pt Ser/Plas Ord CHEM Cancer Ag 72-4 [Presence] in Serum or Plasma Cancer Ag72-4 SerPl Ql 1 Both 608 TU 13 Gastriin a858 JAH JAH JAH S,P-Gastr Gastriin Gastriin seerumis/plasmas QN pmol/L 16 JAH 392 15072-2 Gastrin SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L CHEM Gastrin [Moles/volume] in Serum or Plasma Gastrin SerPl-sCnc 1 Both 552 TU 13 Kaltsitoniin a3027 EI EI EI S,P-CT Kaltsitoniin Kaltsitoniin seerumis/plasmas QN pmol/L 17 JAH 336 15035-9 Calcitonin SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Calcitonin [Moles/volume] in Serum or Plasma Calcit SerPl-sCnc 1 Both 2978 TU 13 Kaltsitoniin a519 JAH JAH EI S,P-CT Kaltsitoniin Kaltsitoniin seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/L 17 JAH 336 15035-9 Calcitonin SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Calcitonin [Moles/volume] in Serum or Plasma Calcit SerPl-sCnc 1 Both 550 TU 13 Türeoglobuliin a6007 JAH JAH EI S,P-TG Türeoglobuliin Türeoglobuliin seerumis/plasmas QN ug/L 21 JAH 334 3013-0 Thyroglobulin MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0020% CHEM Thyroglobulin [Mass/volume] in Serum or Plasma Thyroglob SerPl-mCnc 1 Both 2777 TU 13 Kromograniin A a365 JAH EI JAH S,P-CgA Kromograniin A Kromograniin A seerumis/plasmas QN ug/L 22 JAH 1901 25587-7 Chromogranin A SCnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Chromogranin A [Moles/volume] in Serum or Plasma CgA SerPl-sCnc 1 Both 23,6988 2112 TU 13 NSE a9440 JAH JAH EI S,P-NSE NSE Neuronispetsiifiline enolaas seerumis/plasmas QN ug/L 23 JAH 1900 57371-7 Enolase.neuron specific MCnc Pt Ser/Plas Qn EIA ng/mL ng/mL CHEM Enolase.neuron specific [Mass/volume] in Serum or Plasma by Immunoassay NSE SerPl EIA-mCnc 1 Both 627 TU 13 S-100 a4597 JAH JAH EI S,P-S-100 S-100 Kasvajaantigeen S-100 seerumis/plasmas QN ug/L 24 JAH 411 47275-3 S100 calcium binding protein B MCnc Pt Ser Qn ug/L ug/L CHEM S100 calcium binding protein B [Mass/volume] in Serum S100 calcium binding protein B Ser-mCnc 1 Both 3273 TU 13 Katehhoolamiinide metaboliitide paneel ööpäevases uriinis a727 JAH JAH JAH dU-Catechol panel Katehhoolamiinide metaboliitide paneel ööpäevases uriinis Katehhoolamiinide metaboliidid ööpäevases uriinis (panel) Paneel 30 JAH 1969 L-1969 3009 TU 13 Metanefriin a538 JAH JAH JAH P-Meta Metanefriin Metanefriin plasmas QN ng/L ng/L 31 JAH 4088 29142-7 Metanephrines MCnc Pt Ser/Plas Qn pg/mL pg/mL 5 CHEM Metanephrines [Mass/volume] in Serum or Plasma MetanephS SerPl-mCnc 1 Both 10,6459 1311 TU 13 Metanefriin uriinis a979 EI EI EI U-Meta Metanefriin uriinis Metanefriin uriinis QN ug/L 32 JAH 1027 11139-3 Metanephrine MCnc Pt Urine Qn CHEM Metanephrine [Mass/volume] in Urine Metaneph Ur-mCnc 1 Both 1312 TU 13 Metanefriin ööpäevases uriinis a997 JAH JAH JAH dU-Meta Metanefriin ööpäevases uriinis Metanefriin ööpäevases uriinis QN ug/d 33 JAH 1028 19049-6 Metanephrine MRat 24H Urine Qn CHEM Metanephrine [Mass/time] in 24 hour Urine Metaneph 24H Ur-mRate 1 Both 2992 TU 13 Adrenaliin a527 JAH JAH JAH P-Adre Adrenaliin Adrenaliin plasmas QN ng/L ng/L 34 JAH 3871 2230-1 Epinephrine MCnc Pt Plas Qn pg/mL pg/mL 15 CHEM Epinephrine [Mass/volume] in Plasma Epineph Plas-mCnc 1 Both 9,6319 2993 TU 13 Noradrenaliin a528 JAH JAH JAH P-Noradre Noradrenaliin Noradrenaliin plasmas QN ng/L ng/L 35 JAH 3872 2666-6 Norepinephrine MCnc Pt Plas Qn pg/mL pg/mL 16 CHEM Norepinephrine [Mass/volume] in Plasma Norepineph Plas-mCnc 1 Both 9,5748 3007 TU 13 Normetanefriin a539 JAH JAH JAH P-Normeta Normetanefriin Normetanefriin plasmas QN ng/L ng/L 36 JAH 4087 2669-0 Normetanephrine MCnc Pt Ser/Plas Qn pg/mL pg/mL 9 CHEM Normetanephrine [Mass/volume] in Serum or Plasma Normetanephrine SerPl-mCnc 1 Both 13,0133 1313 TU 13 Normetanefriin uriinis a998 EI EI EI U-Normeta Normetanefriin uriinis Normetanefriin uriinis QN ug/L 37 JAH 1029 2670-8 Normetanephrine MCnc Pt Urine Qn CHEM Normetanephrine [Mass/volume] in Urine Normetanephrine Ur-mCnc 1 Both 1314 TU 13 Normetanefriin ööpäevases uriinis a999 JAH JAH JAH dU-Normeta Normetanefriin ööpäevases uriinis Normetanefriin ööpäevases uriinis QN ug/d 38 JAH 1030 2671-6 Normetanephrine MRat 24H Urine Qn ug/(24.H) 0,00% CHEM Normetanephrine [Mass/time] in 24 hour Urine Normetanephrine 24H Ur-mRate 1 Both 1279 TU 13 5-HIAA uriinis a842 EI 2024-01-30 EI JAH U-5-HIAA 5-HIAA uriinis 5-hüdroksüindooläädikhape uriinis QN mg/L 39 JAH 995 1694-9 5-Hydroxyindoleacetate MCnc Pt Urine Qn ug/mL mcg/mL CHEM 5-Hydroxyindoleacetate [Mass/volume] in Urine 5OH-indoleacetate Ur-mCnc 1 Both 4235 TU 13 5-HIAA uriinis a2650 JAH EI EI U-5-HIAA 5-HIAA uriinis 5-hüdroksüindooläädikhape uriinis QN mg/L mg/L 39 JAH 995 1694-9 5-Hydroxyindoleacetate MCnc Pt Urine Qn ug/mL mcg/mL CHEM 5-Hydroxyindoleacetate [Mass/volume] in Urine 5OH-indoleacetate Ur-mCnc 1 Both 1280 TU 13 5-HIAA ööpäevases uriinis a857 EI 2024-01-30 EI JAH dU-5-HIAA 5-HIAA ööpäevases uriinis 5-hüdroksüindooläädikhape ööpäevases uriinis QN mg/d 40 JAH 996 1695-6 5-Hydroxyindoleacetate MRat 24H Urine Qn CHEM 5-Hydroxyindoleacetate [Mass/time] in 24 hour Urine 5OH-indoleacetate 24H Ur-mRate 1 Both 4234 TU 13 5-HIAA ööpäevases uriinis a2651 JAH JAH EI dU-5-HIAA 5-HIAA ööpäevases uriinis 5-hüdroksüindooläädikhape ööpäevases uriinis QN mg/d mg/d 40 JAH 996 1695-6 5-Hydroxyindoleacetate MRat 24H Urine Qn CHEM 5-Hydroxyindoleacetate [Mass/time] in 24 hour Urine 5OH-indoleacetate 24H Ur-mRate 1 Both 1215 TU 13 HER2 FISH a400-153 JAH JAH EI Tis-HER2 FISH HER2 (FISH) HER2 geeni amplifikatsioon koematerjalist (FISH) Tekst 41 JAH 1492 31150-6 HER2 ACnc Pt Tiss Ord FISH MOLPATH HER2 [Presence] in Tissue by Fluorescent in situ hybridization (FISH) Her2 Tiss Ql FISH 1 Both 2186 TU 13 del1p/del19q FISH a400-232 JAH EI EI Tis-del1p/del19q FISH del1p/del19q (FISH) Kromosoomide 1 lühikese õla ja 19 pika õla deletsioonid koematerjalis (FISH) Tekst 42 JAH 3026 42634-6 1p & 19q chromosome deletion Arb Pt Tiss fixed Ord Molgen MOLPATH.DEL 1p and 19q chromosome deletion [Presence] in Fixed tissue by Molecular genetics method 1p+19q Del Ftis Ql 1 Both 28,0778 2187 TU 13 2p23 ALK muutused FISH a400-131 JAH EI EI Tis-2p23 ALK FISH 2p23 ALK muutused (FISH) 2p23 anaplastilise lümfoomi retseptori türosiini kinaasi geeni (ALK) muutused koematerjalis (FISH) Tekst 43 JAH 3027 78210-2 ALK gene rearrangements Imp Pt Bld/Tiss Nar FISH MOLPATH.REARRANGE ALK gene rearrangements [Interpretation] in Blood or Tissue by FISH Narrative ALK rearrange Bld/T FISH-Imp 1 Both 3699 TU 13 "Sünoviaalsarkoom - t(X;18) SYT (FISH) " a400-776 JAH JAH EI Tis-t(X;18) SYT FISH Sünoviaalsarkoom - t(X;18) SYT (FISH) Sünoviaalsarkoom - t(X;18) SYT (FISH) koematerjalis Tekst 44 JAH 5650 A-5401 3661 TU 13 12q13.1-q14.1 CDK4 amplifikatsioon (FISH) a400-781 JAH JAH EI Tis-12q14 CDK4 amp (FISH) 12q13.1-q14.1 CDK4 amplifikatsioon (FISH) 12q13.1-q14.1 CDK4 amplifikatsioon koematerjalis (FISH) Tekst 45 JAH 5556 A-5370 4066 TU 13 12q15 MDM2 amplifikatsioon (FISH) a400-306 JAH JAH EI Tis-12q15 MDM2 amp FISH 12q15 MDM2 amplifikatsioon (FISH) 12q15 MDM2 amplifikatsioon koematerjalis (FISH) Tekst 46 JAH 6718 93808-4 MDM2 gene amplification Find Pt Tiss Doc FISH MOLPATH MDM2 gene amplification in Tissue by FISH MDM2 amplification Tiss FISH 1 Both 2269 TU 13 Kasvaja geneetiline marker FISH a400-177 JAH EI EI Tis-Tumor marker FISH Kasvaja geneetiline marker (FISH) Kasvaja geneetiline marker koematerjalist (FISH) Tekst 47 JAH 3164 L-3164 877 TU 13 Pärilik rinna- ja munasarjavähk - BRCA1 geeni mutatsioonid (sekveneerimine) a400-259 EI EI EI B-BRCA1 seq Pärilik rinna- ja munasarjavähk - BRCA1 geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Pärilik rinna- ja munasarjavähk - BRCA1 geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Tekst 48 JAH 1407 21639-0 BRCA1 gene mutations tested for Prid Pt Bld/Tiss Nom Molgen MOLPATH.MUT BRCA1 gene mutations tested for in Blood or Tissue by Molecular genetics method Nominal BRCA1 gene Mut Tested Bld/T 1 Observation 14,5404 879 TU 13 Pärilik rinna- ja munasarjavähk - BRCA2 geeni mutatsioonid (sekveneerimine) a400-261 EI EI EI B-BRCA2 seq Pärilik rinna- ja munasarjavähk - BRCA2 geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Pärilik rinna- ja munasarjavähk - BRCA2 geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Tekst 49 JAH 1409 38531-0 BRCA2 gene mutations tested for Prid Pt Bld/Tiss Nom Molgen MOLPATH.MUT BRCA2 gene mutations tested for in Blood or Tissue by Molecular genetics method Nominal BRCA2 gene Mut Tested Bld/T 1 Observation 14,5404 2781 TU 13 Vähi eelsoodumus - geenimutatsioonide paneel (113 geeni, NGS) a400-820 EI 2021-09-07 EI EI B-Cancer genes (113) NGS Pärilikud kasvajad - geenimutatsioonide paneel (113 geeni, NGS) Pärilikud kasvajad - geenimutatsioonide paneel (113 geeni, NGS) Tekst 50 JAH 3631 97656-3 Hereditary cancer multigene analysis Find Pt Bld/Tiss Doc Molgen MOLPATH Hereditary cancer multigene analysis in Blood or Tissue by Molecular genetics method Hereditary Cancer Multigene Anl Bld/T 1 Both 4017 TU 13 Pärilikud kasvajad - geenimutatsioonide paneel (113 geeni, NGS) a400-1212 JAH JAH EI B-Cancer genes (113) NGS Pärilikud kasvajad - geenimutatsioonide paneel (113 geeni, NGS) Pärilikud kasvajad - geenimutatsioonide paneel (113 geeni, NGS) Tekst " " 50 JAH 3631 97656-3 Hereditary cancer multigene analysis Find Pt Bld/Tiss Doc Molgen MOLPATH Hereditary cancer multigene analysis in Blood or Tissue by Molecular genetics method Hereditary Cancer Multigene Anl Bld/T 1 Both 3832 TU 13 Somaatilised muutused kasvajakoest (NGS, FFPE) a400-1185 JAH JAH EI Tis-Tumor somatic mut NGS, FFPE Somaatilised muutused kasvajakoest (NGS, FFPE) Somaatilised muutused kasvajakoest (NGS, FFPE) Tekst 51 JAH 5675 73977-1 Cancer related multigene analysis Find Pt Bld/Tiss Doc Molgen MOLPATH Cancer related multigene analysis in Blood or Tissue by Molecular genetics method Cancer multigene analysis Bld/T 1 Both 3833 TU 13 Somaatilised mutatsioonid DNAst a400-1186 JAH EI EI Tis-DNA mut NGS Somaatilised mutatsioonid kasvajakoe DNAst (NGS) Somaatilised mutatsioonid kasvajakoe DNAst (NGS) Tekst 52 JAH 5676 A-5407 3839 TU 13 Mutatsioonid RNAst a400-1187 JAH EI EI Tis-RNA mut NGS Somaatilised mutatsioonid kasvajakoe RNAst (NGS) Somaatilised mutatsioonid kasvajakoe RNAst (NGS) Tekst 53 JAH 5682 A-5408 4252 TU 13 Deletsioonid DNA tasemel a400-1282 JAH EI EI Tis-DNA del NGS Deletsioonid DNA tasemel kasvajakoes (NGS) Deletsioonid DNA tasemel kasvajakoes (NGS) Tekst 54 JAH 7429 A-5635 3834 TU 13 Mikrosatelliitide ebastabiilsus a400-1188 JAH EI EI Tis-MSI Mikrosatelliitide ebastabiilsus kasvajakoes Mikrosatelliitide ebastabiilsus kasvajakoes LLM 55 JAH 5677 81695-9 Microsatellite instability Imp Pt Cancer specimen Ord PATH Microsatellite instability [Interpretation] in Cancer specimen Qualitative MSI Ca spec-Imp 1 Observation 3835 TU 13 Kasvaja mutatsioonikoormus a400-1189 JAH EI EI Tis-TMB Kasvaja mutatsioonikoormus Kasvaja mutatsioonikoormus LLM 56 JAH 5678 94077-5 Tumor mutation burden Imp Pt Tumor Ord MOLPATH.MUT Tumor mutation burden [Interpretation] TMB Tumor-Imp 1 Both 4138 TU 13 Amplifikatsioonid DNA tasemel kasvajakoest a400-1029 JAH EI EI Tis-DNA ampl Amplifikatsioonid DNA tasemel kasvajakoest Amplifikatsioonid DNA tasemel kasvajakoest Tekst 57 JAH 6822 A-5568 4194 TU 13 Homoloogse rekombinatsiooni defitsiitsus (HRD) a400-1229 JAH JAH EI Tis-HRD Homoloogse rekombinatsiooni defitsiitsus Homoloogse rekombinatsiooni defitsiitsus (HRD) Tekst 58 JAH 7142 A-5612 4196 TU 13 Genoomse ebastabiilsuse skoor (GIS) a400-1233 JAH EI EI Tis-GIS Genoomse ebastabiilsuse skoor Genoomse ebastabiilsuse skoor QN 59 JAH 7179 A-5617 886 TU 13 MEN2 sündroom ja pärilik medullaarne kilpnäärmevähk - RET geeni mutatsioonid 10., 11., 13., 14., 15. ja 16. eksonis (sekveneerimine) a400-107 EI 2021-05-21 EI EI B-RET ex10,11,13,14,15,16 seq MEN2 sündroom ja pärilik medullaarne kilpnäärmevähk - RET geeni mutatsioonid 10., 11., 13., 14., 15. ja 16. eksonis (sekveneerimine) MEN2 sündroom ja pärilik medullaarne kilpnäärmevähk - RET geeni mutatsioonid 10., 11., 13., 14., 15. ja 16. eksonis (sekveneerimine) Tekst 60 JAH 1416 40693-4 RET gene mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nar Molgen MOLPATH.MUT RET gene mutations found [Identifier] in Blood or Tissue by Molecular genetics method Narrative RET gene Mut Anal Bld/T 1 Both 4236 TU 13 MLH1 promootori hüpermetülatsioon ja BRAF V600E mutatsioon (MLPA) a400-1269 JAH JAH EI Tis-MLH1 MLPA MLH1 promootori hüpermetülatsioon ja BRAF V600E mutatsioon (MLPA) MLH1 promootori hüpermetülatsioon ja BRAF V600E mutatsioon (MLPA) Tekst 62 JAH 7371 97761-1 MLH1 gene methylation analysis Find Pt Tumor Doc Molgen MOLPATH MLH1 gene methylation analysis in Tumor by Molecular genetics method MLH1 Methyl Anl Tumor 1 Both 2733 TU 13 Pärilik mittepolüpoosne kolorektaalvähk - MMR geenide (MLH1, MSH2, MSH6) mutatsioonid (sekveneerimine) a400-630 EI EI EI B-MMR seq Pärilik mittepolüpoosne kolorektaalvähk - MMR geenide (MLH1, MSH2, MSH6) mutatsioonid (sekveneerimine) Pärilik mittepolüpoosne kolorektaalvähk - MMR geenide (MLH1, MSH2, MSH6) mutatsioonid (sekveneerimine) Tekst 65 JAH 4567 58010-0 MSH2 gene+MLH1 gene+MSH6 gene targeted mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nom Molgen 3 MOLPATH.MUT MSH2 gene+MLH1 gene+MSH6 gene mutations found [Identifier] in Blood or Tissue by Molecular genetics method Nominal MSH2+MLH1+MSH6 gene Mut Anal Bld/T 1 Both 21,8464 2907 TU 13 Pärilik mittepolüpoosne kolorektaalvähk - MMR geenide (MLH1, MSH2, MSH6) ümberkorraldused (MLPA) a400-903 JAH JAH JAH B-MMR rearrangements MLPA Pärilik mittepolüpoosne kolorektaalvähk - MMR geenide (MLH1, MSH2, MSH6) ümberkorraldused (MLPA) Pärilik mittepolüpoosne kolorektaalvähk - MMR geenide (MLH1, MSH2, MSH6) ümberkorraldused (MLPA) Tekst 66 JAH 2573 76063-7 MSH2 gene+MLH1 gene+MSH6 gene mutation analysis limited to known familial mutations Prid Pt Bld/Tiss Nar Molgen MOLPATH.MUT MSH2 gene+MLH1 gene+MSH6 gene mutation analysis limited to known familial mutations in Blood or Tissue by Molecular genetics method Narrative MSH2+MLH1+MSH6 gene Fam Mut Anal Bld/T 1 Both 21,8464 3611 TU 13 Mikrosatelliitide ebastabiilsus (RT-PCR) a400-1149 JAH JAH EI Tis-MSI RT-PCR Mikrosatelliitide ebastabiilsus (RT-PCR) Mikrosatelliitide ebastabiilsus (RT-PCR) Tekst 68 JAH 5443 A-5336 2800 TU 13 Perekondlik adenomatoosne polüpoos (FAP) - APC geeni mutatsioonid (sekveneerimine) a400-640 EI 2020-01-27 EI EI B-APC seq Perekondlik adenomatoosne polüpoos (FAP) - APC geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Perekondlik adenomatoosne polüpoos (FAP) - APC geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Tekst 71 JAH 2804 20990-8 APC gene mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nom Molgen MOLPATH.MUT APC gene mutations found [Identifier] in Blood or Tissue by Molecular genetics method Nominal APC gene Mut Anal Bld/T 1 Both 11,3891 3353 TU 13 EGFR geeni mutatsioonid 18., 19., 20. ja 21. eksonis a400-1113 JAH JAH EI P-EGFR ex18,19,20,21 EGFR geeni mutatsioonid 18., 19., 20. ja 21. eksonis Epidermaalse kasvufaktori retseptori (EGFR) geeni mutatsioonid 18., 19., 20. ja 21. eksonis plasmast Tekst 74 JAH 4536 A-4536 3118 TU 13 EGFR geeni mutatsioonid 18., 19., 20., 21. eksonis koematerjalis a400-994 JAH JAH EI Tis-EGFR ex18,19,20,21 EGFR geeni mutatsioonid 18., 19., 20., 21. eksonis koematerjalis Epidermaalse kasvufaktori retseptori (EGFR) geeni mutatsioonid 18., 19., 20., 21. eksonis koematerjalis Tekst 75 JAH 4549 21666-3 EGFR gene mutations tested for Prid Pt Bld/Tiss Nom Molgen 4 MOLPATH.MUT EGFR gene mutations tested for in Blood or Tissue by Molecular genetics method Nominal EGFR gene Mut Tested Bld/T 1 Observation 14,1985 3433 TU 13 KRAS geeni mutatsioonid 2., 3., ja 4. eksonis plasmast a400-1136 JAH JAH EI P-KRAS ex2,3,4 KRAS geeni mutatsioonid 2., 3., ja 4. eksonis plasmast KRAS geeni mutatsioonid 2., 3., ja 4. eksonis plasmast Tekst 76 JAH 5052 75974-6 KRAS gene targeted mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nar Molgen MOLPATH.MUT KRAS gene targeted mutation analysis in Blood or Tissue by Molecular genetics method Narrative KRAS gene Mut Anl Bld/T 1 Both 18,8989 882 TU 13 KRAS geeni mutatsioonid a400-104 JAH JAH EI Tis-KRAS KRAS geeni mutatsioonid KRAS geeni mutatsioonid (sekveneerimine või RT-PCR) Tekst 77 JAH 1412 83059-6 KRAS gene VCF Pt Cancer specimen Doc Sequencing MOLPATH KRAS gene [VCF] in Cancer specimen by Sequencing KRAS gene VCF Ca spec Seq 1 Both 18,8989 3656 TU 13 NRAS/BRAF geeni mutatsioonid a400-1172 JAH JAH EI Tis-NRAS/BRAF NRAS/BRAF geenide mutatsioonid NRAS/BRAF geenide mutatsioonid koematerjalist Tekst 78 JAH 5544 A-5367 3657 TU 13 "NRAS/BRAF geenide mutatsioonid plasmast " a400-1178 JAH JAH EI P-NRAS/BRAF NRAS/BRAF geenide mutatsioonid plasmast NRAS/BRAF geenide mutatsioonid plasmast Tekst 79 JAH 5545 A-5366 3435 TU 13 BRAF geeni p.V600E/E2/D ja p.V600K/R/M mutatsioonid plasmast a400-1138 JAH JAH EI P-BRAF p.V600 BRAF geeni p.V600E/E2/D ja p.V600K/R/M mutatsioonid plasmast BRAF geeni p.V600E/E2/D ja p.V600K/R/M mutatsioonid plasmast Tekst 80 JAH 5054 93690-6 BRAF gene.p.Val600 mutations Prid Pt Plas.cfDNA Nom Molgen MOLPATH.MUT BRAF gene V600 mutations [Identifier] in Plasma cell-free DNA by Molecular genetics method Nominal BRAF p.V600 mutations Plas.cfDNA 1 Both 2232 TU 13 BRAF geeni p.V600E/E2/D ja p.V600K/R/M mutatsioonid a400-852 JAH JAH EI Tis-BRAF p.V600 BRAF geeni p.V600E/E2/D ja p.V600K/R/M mutatsioonid BRAF geeni p.V600E/E2/D ja p.V600K/R/M mutatsioonid koematerjalis Tekst 81 JAH 2567 58415-1 BRAF gene.p.V600E Arb Pt Tiss Ord Molgen MOLPATH.MUT BRAF gene p.V600E [Presence] in Tissue by Molecular genetics method BRAF p.V600E Tiss Ql 1 Both 30,2142 3028 TU 13 Oligodendroglioomid - 1p-19q kodeletsioon, CDKN2A ja CDKN2B koopiaarvu muutused, IDH1 ja IDH2 punktmutatsioonid (MLPA) a400-988 JAH JAH EI Tis-1p-19q MLPA Oligodendroglioomid - 1p-19q kodeletsioon, CDKN2A ja CDKN2B koopiaarvu muutused, IDH1 ja IDH2 punktmutatsioonid (MLPA) Oligodendroglioomid - 1p-19q kodeletsioon, CDKN2A ja CDKN2B koopiaarvu muutused, IDH1 ja IDH2 punktmutatsioonid (MLPA) Tekst 82 JAH 4358 A-4358 3350 TU 13 Oligodendroglioomid - MGMT hüpermetülatsioon (MLPA) a400-1111 JAH JAH EI Tis-MGMT MLPA Oligodendroglioomid - MGMT hüpermetülatsioon (MLPA) Oligodendroglioomid - MGMT hüpermetülatsioon koematerjalist (MLPA) Tekst 83 JAH 4905 60252-4 MGMT gene methylation Arb Pt Tiss Ord Molgen MOLPATH.MUT MGMT gene methylation [Presence] in Tissue by Molecular genetics method MGMT gene methylation Tiss Ql 1 Both 15,7149 3903 TU 13 Homoloogse rekombinatsiooni parandusgeenid - HRR muutused iduliinis (NGS) a400-1193 JAH JAH EI B-HRR genes NGS Homoloogse rekombinatsiooni parandusgeenid - HRR muutused iduliinis (NGS) Homoloogse rekombinatsiooni parandusgeenid - HRR muutused iduliinis (NGS) Tekst 86 JAH 5863 A-5435 3634 TU 13 Geeniuuringu leiu kinnitav analüüs (sekveneerimine) a400-1147 JAH JAH EI XXX-mut conf Geeniuuringu leiu kinnitav analüüs (sekveneerimine) Geeniuuringu leiu kinnitav analüüs (sekveneerimine) Tekst 87 JAH 5486 L-5350 2748 TU 13 Kaltsitoniini stimulatsioonitest kaltsiumiga a11-11 EI 2022-08-09 EI EI Calcitonin stimulation test (Ca) Kaltsitoniini stimulatsioonitest kaltsiumiga Kaltsitoniini stimulatsioonitest kaltsiumiga Paneel JAH 3479 L-3479 534 ANE 14 Ferritiin a4797 JAH JAH EI S,P-Fer Ferritiin Ferritiin seerumis/plasmas QN ug/L 1 JAH/Võrreld 318 2276-4 Ferritin MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0589% CHEM Ferritin [Mass/volume] in Serum or Plasma Ferritin SerPl-mCnc 1 Both 535 ANE 14 Raud a118 JAH JAH EI S,P-Fe Raud Raud seerumis/plasmas QN umol/L 2 JAH/Võrreld 319 14798-3 Iron SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Iron [Moles/volume] in Serum or Plasma Iron SerPl-sCnc 1 Both 536 ANE 14 Transferriin a124 JAH JAH EI S,P-Transf Transferriin Transferriin seerumis/plasmas QN g/L 4 JAH/Võrreld 320 3034-6 Transferrin MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0037% CHEM Transferrin [Mass/volume] in Serum or Plasma Transferrin SerPl-mCnc 1 Both 537 ANE 14 Transferriini küllastatus a125 JAH JAH EI S,P-sTransf Transferriini küllastatus Transferriini küllastatus seerumis/plasmas QN % 5 JAH/Võrreld 321 13452-8 Iron/Transferrin MCrto Pt Ser/Plas Qn CHEM Iron/Transferrin [Mass ratio] in Serum or Plasma Iron/Transferrin SerPl-mRto 1 Observation 538 ANE 14 Transferriini lahustuvad retseptorid a126 JAH JAH EI S,P-Transf-sR Transferriini lahustuvad retseptorid Transferriini lahustuvad retseptorid seerumis/plasmas QN mg/L 6 JAH 322 30248-9 Transferrin receptor.soluble MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/L mg/L CHEM Transferrin receptor.soluble [Mass/volume] in Serum or Plasma sTfR SerPl-mCnc 1 Both 4171 ANE 14 Transferriini lahustuvate retseptorite ja ferritiini indeks a2583 JAH EI EI S,P-Transf-sR/Fer index Transferriini lahustuvate retseptorite ja ferritiini indeks Transferriini lahustuvate retseptorite ja ferritiini indeks seerumis/plasmas QN 7 JAH 4157 74807-9 Transferrin receptor.soluble/log Ferritin index MRto Pt Ser/Plas Qn {ratio} ratio CHEM Transferrin receptor.soluble/log Ferritin index [Mass Ratio] in Serum or Plasma sTfR SerPl 1 Both 24,5709 539 ANE 14 Folaat a4798 JAH JAH EI S,P-Fol Folaat Folaat seerumis/plasmas QN nmol/L 8 JAH 323 14732-2 Folate SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Folate [Moles/volume] in Serum or Plasma Folate SerPl-sCnc 1 Both 540 ANE 14 Vitamiin B12 a4799 JAH JAH EI S,P-Vit B12 Vitamiin B12 Vitamiin B12 seerumis/plasmas QN pmol/L 11 JAH 324 14685-2 Cobalamins SCnc Pt Ser Qn CHEM Cobalamin (Vitamin B12) [Moles/volume] in Serum Vit B12 Ser-sCnc 1 Both 3394 ANE 14 Holotranskobalamiin a870 JAH JAH EI S,P-HoloTC Holotranskobalamiin Holotranskobalamiin seerumis/plasmas QN pmol/L 12 JAH/Võrreld 3725 72160-5 Holo-transcobalamin II SCnc Pt Ser Qn pmol/L pmol/L CHEM Holo-transcobalamin II [Moles/volume] in Serum Holo-TC-II Ser-sCnc 1 Both 8,6864 542 ANE 14 EPO a3097 JAH JAH EI S,P-EPO EPO Erütropoetiin seerumis/plasmas QN U/L 14 JAH 326 15061-5 Erythropoietin ACnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,0032% CHEM Erythropoietin [Units/volume] in Serum or Plasma EPO SerPl-aCnc 1 Both 2245 ANE 14 Hemoglobiini fraktsioonide paneel a216 JAH JAH JAH B-Hb-Fr panel Hemoglobiini fraktsioonide paneel Hemoglobiini fraktsioonid veres (paneel) Paneel 15 JAH 1759 43113-0 Hemoglobin panel - Pt Bld Qn Electrophoresis PANEL.HEM/BC Hemoglobin electrophoresis panel in Blood Hgb Pnl Bld Elph 1 Order 2246 ANE 14 Hemoglobiini fraktsioonide paneel a216 HbA a213 JAH EI JAH B-HbA HbA Hemoglobiin A veres QN % 16 JAH/Võrreld 1760 20572-4 Hemoglobin A/Hemoglobin.total MFr Pt Bld Qn Electrophoresis % % HEM/BC Hemoglobin A/Hemoglobin.total in Blood by Electrophoresis Hgb A MFr Bld Elph 1 Observation 2248 ANE 14 Hemoglobiini fraktsioonide paneel a216 HbF a215 JAH EI JAH B-HbF HbF Fetaalne hemoglobiin veres QN % 17 JAH/Võrreld 1761 38524-5 Hemoglobin F/Hemoglobin.total MFr Pt Bld Qn Electrophoresis pH 8.9 % % HEM/BC Hemoglobin F/Hemoglobin.total in Blood by Electrophoresis alkaline (pH 8.9) Hgb F MFr Bld Elph Alk 1 Observation 2247 ANE 14 Hemoglobiini fraktsioonide paneel a216 HbA2 a214 JAH EI JAH B-HbA2 HbA2 Hemoglobiin A2 veres QN % 18 JAH/Võrreld 1762 4554-2 Hemoglobin A2/Hemoglobin.total MFr Pt Bld Qn Electrophoresis pH 8.9 % % HEM/BC Hemoglobin A2/Hemoglobin.total in Blood by Electrophoresis alkaline (pH 8.9) Hgb A2 MFr Bld Elph Alk 1 Observation 2249 ANE 14 Hemoglobiini fraktsioonide paneel a216 Hemoglobiini fraktsioonid (tõlgendus) a212 JAH EI JAH B-Hb-Fr-interpret Hemoglobiini fraktsioonid (tõlgendus) Hemoglobiini fraktsioonid veres (tõlgendus) Tekst 26 JAH 1763 13514-5 Hemoglobin pattern Imp Pt Bld Nar Electrophoresis 784 HEM/BC Hemoglobin pattern [interpretation] in Blood by Electrophoresis Narrative Hgb Fract Bld Elph-Imp 1 Observation 11,4838 668 ANE 14 G6PD/Hb a5091 EI EI EI RBC-G6PD/B-Hb G6PD/Hb Glükoos-6-fosfaadi dehüdrogenaasi aktiivsus hemoglobiinisisalduse suhtes QN U/g 27 JAH/Võrreld 250 49926-9 Glucose-6-Phosphate dehydrogenase CCnt Pt RBC Qn WHO method U/g{Hb} U/g Hb CHEM Glucose-6-Phosphate dehydrogenase [Enzymatic activity/mass] in Red Blood Cells by WHO method G6PD RBC WHO method-cCnt 1 Both 18,2759 3354 ANE 14 G6PD/Hb a794 JAH JAH EI RBC-G6PD/B-Hb G6PD/Hb Glükoos-6-fosfaadi dehüdrogenaasi aktiivsus hemoglobiinisisalduse suhtes QN U/g U/g 27 JAH/Võrreld 250 49926-9 Glucose-6-Phosphate dehydrogenase CCnt Pt RBC Qn WHO method U/g{Hb} U/g Hb CHEM Glucose-6-Phosphate dehydrogenase [Enzymatic activity/mass] in Red Blood Cells by WHO method G6PD RBC WHO method-cCnt 1 Both 18,2759 1786 ANE 14 G6PD/RBC a5090 EI EI EI RBC-G6PD/B-RBC G6PD/RBC Glükoos-6-fosfaadi dehüdrogenaasi aktiivsus erütrotsüütide üldarvu suhtes QN U/E12RBC 28 JAH/Võrreld 2742 32779-1 Glucose-6-Phosphatase CCnc Pt RBC Qn U/10*12 U/Trillion CHEM Glucose-6-Phosphatase [Enzymatic activity/volume] in Red Blood Cells G6Pas RBC-cCnc 1 Both 15,8233 2063 ANE 14 PNH paneel (voolutsütomeetria) a10737 JAH JAH EI B-PNH panel Fc PNH paneel (voolutsütomeetria) Paroksüsomaalse nokturnaalse hemoglobinuuria paneel (voolutsütomeetria) Paneel 30 JAH 2981 55164-8 Paroxysmal nocturnal panel - Pt Bld Qn PANEL.CELLMARK Paroxysmal nocturnal panel in Blood Paroxysmal nocturnal Pnl Bld 1 Order 11,4729 729 BM 15 Luuüdi aspiraadi tsütoloogiline uuring a1321 JAH JAH EI Bm-Cytology Luuüdi aspiraadi tsütoloogiline uuring Luuüdi aspiraadi tsütoloogiline uuring Tekst 1 JAH 1169 57764-3 Microscopic exam Imp Pt Bone mar Nom Cytology CYTO Microscopic exam [interpretation] of Bone marrow by Cytology Microscopic Mar-Imp 1 Both 734 BM 15 Luuüdi aspiraadi histoloogiline uuring a1319 JAH JAH EI Bm-Histology Luuüdi aspiraadi histoloogiline uuring Luuüdi aspiraadi histoloogiline uuring Tekst 2 JAH 1174 L-1174 1789 BM 15 Luuüdi aspiraadi histoloogiline uuring a1318 EI EI EI Bm-Histology Luuüdi aspiraadi histoloogiline uuring Luuüdi aspiraadi histoloogiline uuring Tekst 2 JAH 1174 L-1174 730 BM 15 Luuüdi aspiraadi AcP-T värving a1298 JAH EI EI Bm-AcP-T Luuüdi aspiraadi AcP-T värving Luuüdi aspiraadi happelise fosfataasi tsütokeemiline värving Tekst 3 JAH 1170 11020-5 Microscopic observation Prid Pt Bld/Bone mar Nom Tartrate-resistant acid phosphatase stain PATH Microscopic observation [Identifier] in Blood or Marrow by Tartrate-resistant acid phosphatase stain TRAP Stn Bld/Mar 1 Both 731 BM 15 Luuüdi aspiraadi MPO värving a1297 JAH EI EI Bm-MPO Luuüdi aspiraadi MPO värving Luuüdi aspiraadi müeloperoksüdaasi tsütokeemiline värving Tekst 4 JAH 1171 13510-3 Microscopic observation Prid Pt Bone mar Nom Myeloperoxidase stain HEM/BC Microscopic observation [Identifier] in Bone marrow by Myeloperoxidase stain Myeloperoxidase Mar 1 Both 732 BM 15 Luuüdi aspiraadi NASDA värving a1277 JAH EI EI Bm-NASDA Luuüdi aspiraadi NASDA värving Luuüdi aspiraadi mittespetsiifiliste esteraaside tsütokeemiline värving Tekst 5 JAH 1172 11017-1 Microscopic observation Prid Pt Bld/Bone mar Nom Chloracetate esterase stain PATH Microscopic observation [Identifier] in Blood or Marrow by Chloracetate esterase stain CAE Stn Bld/Mar 1 Both 733 BM 15 Luuüdi aspiraadi raua värving a1299 JAH EI EI Bm-Fe Luuüdi aspiraadi raua värving Luuüdi aspiraadi raua tsütokeemiline värving Tekst 6 JAH 1173 13513-7 Iron.microscopic observation Prid Pt Bone mar Nom Potassium ferrocyanide stain HEM/BC Iron.microscopic observation [Identifier] in Bone marrow by Potassium ferrocyanide stain Iron Mar K Ferrocyanide Stn 1 Both 1790 BM 15 Luuüdi aspiraadi Giemsa värving a1320 JAH EI EI Bm-Giemsa Luuüdi aspiraadi Giemsa värving Luuüdi aspiraadi Giemsa tsütokeemiline värving Tekst 7 JAH 2744 10355-6 Microscopic observation Prid Pt Bone mar Nom Wright Giemsa stain 1586 MICRO Microscopic observation [Identifier] in Bone marrow by Wright Giemsa stain Wright Gie Stn Mar 1 Both 24,8353 626 LEU 16 Beeta-2-mikroglobuliin a6011 JAH JAH EI S,P-b2-M Beeta-2-mikroglobuliin Beeta-2-mikroglobuliin seerumis/plasmas QN ug/L 1 JAH/Võrreld 410 1952-1 Beta-2-Microglobulin MCnc Pt Ser Qn 0,0012% CHEM Beta-2-Microglobulin [Mass/volume] in Serum B2 Microglob Ser-mCnc 1 Both 680 LEU 16 Ig fKappa a6197 JAH EI EI S-Ig fKappa Ig fKappa Immuunglobuliini vabad kapaahelad seerumis QN mg/L 2 JAH 265 36916-5 Immunoglobulin light chains.kappa.free MCnc Pt Ser Qn mg/L mg/L 0,0016% CHEM Immunoglobulin light chains.kappa.free [Mass/volume] in Serum Kappa LC Free Ser-mCnc 1 Both 681 LEU 16 Ig fLambda a6198 JAH EI EI S-Ig fLambda Ig fLambda Immuunglobuliini vabad lambdaahelad seerumis QN mg/L 3 JAH 266 33944-0 Immunoglobulin light chains.lambda.free MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/L mg/L 0,0016% CHEM Immunoglobulin light chains.lambda.free [Mass/volume] in Serum or Plasma Lambda LC Free SerPl-mCnc 1 Both 682 LEU 16 Ig fKappa/Ig fLambda a6200 JAH JAH EI S-Ig fKappa/S-Ig fLambda Ig fKappa/Ig fLambda Immuunglobuliini vabade kapa- ja lambdaahelate suhe seerumis QN 4 JAH 267 48378-4 Immunoglobulin light chains.kappa.free/Immunoglobulin light chains.lambda.free MCrto Pt Ser Qn CHEM Immunoglobulin light chains.kappa.free/Immunoglobulin light chains.lambda.free [Mass ratio] in Serum Kappa LC Free/Lambda Free Ser-mRto 1 Both 173 LEU 16 Valkude fraktsioonid seerumis a1903-2 JAH JAH EI S-Prot-Fr panel Valkude fraktsioonid Valkude fraktsioonid seerumis (paneel) Paneel 5 JAH 109 24351-9 Protein fractions panel - Pt Ser/Plas Qn PANEL.CHEM Protein electrophoresis panel in Serum or Plasma Prot Elph Pnl SerPl 1 Order 23,1239 174 LEU 16 Valkude fraktsioonid a1903-2 Albumiin Fr a5110 JAH EI EI S-Alb-Fr Albumiin Albumiini fraktsioon seerumis QN g/L 6 JAH/Võrreld 110 2862-1 Albumin MCnc Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis g/dL 0,0194% CHEM Albumin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Electrophoresis Albumin SerPl Elph-mCnc 1 Observation 175 LEU 16 Valkude fraktsioonid a1903-2 Albumiin % a5111 JAH EI EI S-Alb-Fr% Albumiin % Albumiini fraktsiooni osakaal seerumis QN % 7 JAH/Võrreld 111 13980-8 Albumin/Protein.total MFr Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis % CHEM Albumin/Protein.total in Serum or Plasma by Electrophoresis Albumin MFr SerPl Elph 1 Observation 176 LEU 16 Valkude fraktsioonid a1903-2 Alfa-1-globuliinid a5112 JAH EI EI S-a1-glob-Fr Alfa-1-globuliinid Alfa-1-globuliinide fraktsioon seerumis QN g/L 8 JAH/Võrreld 112 2865-4 Alpha 1 globulin MCnc Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis g/dL 0,0193% CHEM Alpha 1 globulin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Electrophoresis Alpha1 Glob SerPl Elph-mCnc 1 Observation 177 LEU 16 Valkude fraktsioonid a1903-2 Alfa-1-globuliinid % a5113 JAH EI EI S-a1-glob-Fr% Alfa-1-globuliinid % Alfa-1-globuliinide fraktsiooni osakaal seerumis QN % 9 JAH/Võrreld 113 13978-2 Alpha 1 globulin/Protein.total MFr Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis % CHEM Alpha 1 globulin/Protein.total in Serum or Plasma by Electrophoresis Alpha1 Glob MFr SerPl Elph 1 Observation 178 LEU 16 Valkude fraktsioonid a1903-2 Alfa-2-globuliinid a5114 JAH EI EI S-a2-glob-Fr Alfa-2-globuliinid Alfa-2-globuliinide fraktsioon seerumis QN g/L 10 JAH/Võrreld 114 2868-8 Alpha 2 globulin MCnc Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis g/dL 0,0193% CHEM Alpha 2 globulin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Electrophoresis Alpha2 Glob SerPl Elph-mCnc 1 Observation 179 LEU 16 Valkude fraktsioonid a1903-2 Alfa-2-globuliinid % a5115 JAH EI EI S-a2-glob-Fr% Alfa-2-globuliinid % Alfa-2-globuliinide fraktsiooni osakaal seerumis QN % 11 JAH/Võrreld 115 13981-6 Alpha 2 globulin/Protein.total MFr Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis % CHEM Alpha 2 globulin/Protein.total in Serum or Plasma by Electrophoresis Alpha2 Glob MFr SerPl Elph 1 Observation 180 LEU 16 Valkude fraktsioonid a1903-2 Beeta-1-globuliinid a5116 JAH EI EI S-b1-glob-Fr Beeta-1-globuliinid Beeta-1-globuliinide fraktsioon seerumis QN g/L 12 JAH/Võrreld 116 32730-4 Beta 1 globulin MCnc Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis g/dL g/dL CHEM Beta 1 globulin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Electrophoresis Beta1 Glob SerPl Elph-mCnc 1 Observation 181 LEU 16 Valkude fraktsioonid a1903-2 Beeta-1-globuliinid % a5117 JAH EI EI S-b1-glob-Fr% Beeta-1-globuliinid % Beeta-1-globuliinide fraktsiooni osakaal seerumis QN % 13 JAH/Võrreld 117 32732-0 Beta 1 globulin/Protein.total MFr Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis % % CHEM Beta 1 globulin/Protein.total in Serum or Plasma by Electrophoresis Beta1 Glob MFr SerPl Elph 1 Observation 182 LEU 16 Valkude fraktsioonid a1903-2 Beeta-2-globuliinid a5118 JAH EI EI S-b2-glob-Fr Beeta-2-globuliinid Beeta-2-globuliinide fraktsioon seerumis QN g/L 14 JAH/Võrreld 118 32731-2 Beta 2 globulin MCnc Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis g/dL g/dL CHEM Beta 2 globulin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Electrophoresis Beta2 Glob SerPl Elph-mCnc 1 Observation 183 LEU 16 Valkude fraktsioonid a1903-2 Beeta-2-globuliinid % a5119 JAH EI EI S-b2-glob-Fr% Beeta-2-globuliinid % Beeta-2-globuliinide fraktsiooni osakaal seerumis QN % 15 JAH/Võrreld 119 32733-8 Beta 2 globulin/Protein.total MFr Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis % % CHEM Beta 2 globulin/Protein.total in Serum or Plasma by Electrophoresis Beta2 Glob MFr SerPl Elph 1 Observation 184 LEU 16 Valkude fraktsioonid a1903-2 Gammaglobuliinid a5120 JAH EI EI S-g-glob-Fr Gammaglobuliinid Gammaglobuliinide fraktsioon seerumis QN g/L 16 JAH/Võrreld 120 2874-6 Gamma globulin MCnc Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis g/dL 0,0194% CHEM Gamma globulin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Electrophoresis Gamma glob SerPl Elph-mCnc 1 Observation 185 LEU 16 Valkude fraktsioonid a1903-2 Gammaglobuliinid % a5121 JAH EI EI S-g-glob-Fr% Gammaglobuliinid % Gammaglobuliinide fraktsiooni osakaal seerumis QN % 17 JAH/Võrreld 121 13983-2 Gamma globulin/Protein.total MFr Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis % CHEM Gamma globulin/Protein.total in Serum or Plasma by Electrophoresis Gamma glob MFr SerPl Elph 1 Observation 186 LEU 16 Valkude fraktsioonid a1903-2 M-komponent 1 a5122 JAH EI EI S-M-spike1-Fr M-komponent 1 Monoklonaalne komponent 1 seerumis QN g/L 18 JAH/Võrreld 1791 51435-6 Protein.monoclonal band 1 MCnc Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis g/L g/L CHEM Protein.monoclonal band 1 [Mass/volume] in Serum or Plasma by Electrophoresis M Protein 1 SerPl Elph-mCnc 1 Observation 187 LEU 16 Valkude fraktsioonid a1903-2 M-komponent 1 % a5123 JAH EI EI S-M-spike1-Fr% M-komponent 1 % Monoklonaalse komponent 1 osakaal seerumis QN % 19 JAH/Võrreld 3024 56766-9 Protein.monoclonal band 1/Protein.total MFr Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis % % CHEM Protein.monoclonal band 1/Protein.total in Serum or Plasma by Electrophoresis M Protein 1 MFr SerPl Elph 1 Observation 11,4729 2181 LEU 16 Valkude fraktsioonid a1903-2 M-komponent 2 a173 JAH EI EI S-M-spike2-Fr M-komponent 2 Monoklonaalne komponent 2 seerumis QN g/L 20 JAH/Võrreld 1792 35559-4 Protein.monoclonal band 2 MCnc Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis g/dL g/dL; gm/dL CHEM Protein.monoclonal band 2 [Mass/volume] in Serum or Plasma by Electrophoresis M Protein 2 SerPl Elph-mCnc 1 Observation 2183 LEU 16 Valkude fraktsioonid a1903-2 M-komponent 2 % a176 JAH EI EI S-M-spike2-Fr% M-komponent 2 % Monoklonaalse komponent 2 osakaal seerumis QN % 21 JAH/Võrreld 3022 44932-2 Protein.monoclonal band 2/Protein.total MFr Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis % % CHEM Protein.monoclonal band 2/Protein.total in Serum or Plasma by Electrophoresis M Protein 2 MFr SerPl Elph 1 Observation 11,4729 2182 LEU 16 Valkude fraktsioonid a1903-2 M-komponent 3 a174 JAH EI EI S-M-spike3-Fr M-komponent 3 Monoklonaalne komponent 3 seerumis QN g/L 22 JAH/Võrreld 1793 50796-2 Protein.monoclonal band 3 MCnc Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis g/L g/L CHEM Protein.monoclonal band 3 [Mass/volume] in Serum or Plasma by Electrophoresis M Protein 3 SerPl Elph-mCnc 1 Observation 2184 LEU 16 Valkude fraktsioonid a1903-2 M-komponent 3 % a175 JAH EI EI S-M-spike3-Fr% M-komponent 3 % Monoklonaalse komponent 3 osakaal seerumis QN % 23 JAH/Võrreld 3023 50792-1 Protein.monoclonal band 3/Protein.total MFr Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis % % CHEM Protein.monoclonal band 3/Protein.total in Serum or Plasma by Electrophoresis M Protein 3 MFr SerPl Elph 1 Observation 11,4729 2067 LEU 16 Valkude fraktsioonid a1903-2 Valkude fraktsioonid (tõlgendus) a6699 JAH EI EI S-Prot-Fr-interpet Valkude fraktsioonid (tõlgendus) Valkude fraktsioonid seerumis (tõlgendus) Tekst 24 JAH 3005 49296-7 Protein pattern Imp Pt Ser/Plas Nar Electrophoresis CHEM Protein Fractions [interpretation] in Serum or Plasma by Electrophoresis Narrative Prot Pattern SerPl Elph-Imp 1 Observation 11,4729 3578 LEU 16 Monoklonaalsed immuunglobuliinid seerumis a1213 JAH JAH EI S-Monoclon-Ig Monoklonaalsed immuunglobuliinid seerumis Monoklonaalsed immuunglobuliinid seerumis Tekst 25 JAH 5404 14895-7 Protein pattern Imp Pt Ser/Plas Nom Immunofixation CHEM Protein Fractions [Interpretation] in Serum or Plasma by Immunofixation Prot Pattern SerPl IFE-Imp 1 Observation 206 LEU 16 Monoklonaalsed immuunglobuliinid (tõlgendus) a57 EI 2018-11-16 EI EI S-Monoclon-Ig-interpret Monoklonaalsed immuunglobuliinid (tõlgendus) Monoklonaalsed immuunglobuliinid seerumis (tõlgendus) Tekst 26 JAH 143 49275-1 Interpretation Imp Pt Ser/Plas Nar Immunofixation CHEM Immunofixation [interpretation] for Serum or Plasma Narrative Interpretation SerPl IFE-Imp 1 Observation 207 LEU 16 Monoklonaalsed immuunglobuliinid (tõlgendus) a5185 EI 2018-11-16 EI EI S-Monoclon-Ig-interpret Monoklonaalsed immuunglobuliinid (tõlgendus) Monoklonaalsed immuunglobuliinid seerumis (tõlgendus) Tekst 26 JAH 143 49275-1 Interpretation Imp Pt Ser/Plas Nar Immunofixation CHEM Immunofixation [interpretation] for Serum or Plasma Narrative Interpretation SerPl IFE-Imp 1 Observation 188 LEU 16 Valkude fraktsioonid uriinis a133 JAH JAH EI U-Prot-Fr panel Valkude fraktsioonid uriinis Valkude fraktsioonid uriinis (paneel) Paneel 30 JAH 124 34539-7 Protein electrophoresis panel - Pt Urine Qn PANEL.CHEM Protein electrophoresis panel in Urine Prot Elph Pnl Ur 1 Order 191 LEU 16 Valkude fraktsioonid uriinis a133 Albumiin a5125 JAH EI EI U-Alb-Fr Albumiin Albumiini fraktsioon uriinis QN g/L 31 JAH/Võrreld 127 6942-7 Albumin MCnc Pt Urine Qn Electrophoresis g/dL 0,0029% CHEM Albumin [Mass/volume] in Urine by Electrophoresis Albumin Ur Elph-mCnc 1 Both 192 LEU 16 Valkude fraktsioonid uriinis a133 Albumiin % a5126 JAH EI EI U-Alb-Fr% Albumiin % Albumiini fraktsiooni osakaal uriinis QN % 33 JAH/Võrreld 128 13992-3 Albumin/Protein.total MFr Pt Urine Qn Electrophoresis % 0,0019% CHEM Albumin/Protein.total in Urine by Electrophoresis Albumin MFr Ur Elph 1 Observation 193 LEU 16 Valkude fraktsioonid uriinis a133 Alfa-1-globuliinid a5127 JAH EI EI U-a1-glob-Fr Alfa-1-globuliinid Alfa-1-globuliinide fraktsioon uriinis QN g/L 34 JAH/Võrreld 129 9734-5 Alpha 1 globulin MCnc Pt Urine Qn Electrophoresis g/dL CHEM Alpha 1 globulin [Mass/volume] in Urine by Electrophoresis Alpha1 Glob Ur Elph-mCnc 1 Observation 194 LEU 16 Valkude fraktsioonid uriinis a133 Alfa-1-globuliinid % a5128 JAH EI EI U-a1-glob-Fr% Alfa-1-globuliinid % Alfa-1-globuliinide fraktsiooni osakaal uriinis QN % 35 JAH/Võrreld 130 13990-7 Alpha 1 globulin/Protein.total MFr Pt Urine Qn Electrophoresis % 0,0018% CHEM Alpha 1 globulin/Protein.total in Urine by Electrophoresis Alpha1 Glob MFr Ur Elph 1 Observation 195 LEU 16 Valkude fraktsioonid uriinis a133 Alfa-2-globuliinid a5129 JAH EI EI U-a2-glob-Fr Alfa-2-globuliinid Alfa-2-globuliinide fraktsioon uriinis QN g/L 36 JAH/Võrreld 131 38190-5 Alpha 2 globulin MCnc Pt Urine Qn Electrophoresis mg/dL mg/dL CHEM Alpha 2 globulin [Mass/volume] in Urine by Electrophoresis Alpha2 Glob Ur Elph-mCnc 1 Observation 196 LEU 16 Valkude fraktsioonid uriinis a133 Alfa-2-globuliinid % a5130 JAH EI EI U-a2-glob-Fr% Alfa-2-globuliinid % Alfa-2-globuliinide fraktsiooni osakaal uriinis QN % 37 JAH/Võrreld 132 13993-1 Alpha 2 globulin/Protein.total MFr Pt Urine Qn Electrophoresis % 0,0018% CHEM Alpha 2 globulin/Protein.total in Urine by Electrophoresis Alpha2 Glob MFr Ur Elph 1 Observation 197 LEU 16 Valkude fraktsioonid uriinis a133 Beeta-1-globuliinid a5131 JAH EI EI U-b1-glob-Fr Beeta-1-globuliinid Beeta-1-globuliinide fraktsioon uriinis QN g/L 38 JAH/Võrreld 133 54353-8 Beta 1 globulin MCnc Pt Urine Qn Electrophoresis g/L g/L CHEM Beta 1 globulin [Mass/volume] in Urine by Electrophoresis Beta1 Glob Ur Elph-mCnc 1 Both 198 LEU 16 Valkude fraktsioonid uriinis a133 Beeta-1-globuliinid % a5132 JAH EI EI U-b1-glob-Fr% Beeta-1-globuliinid % Beeta-1-globuliinide fraktsiooni osakaal uriinis QN % 39 JAH/Võrreld 134 32736-1 Beta 1 globulin/Protein.total MFr Pt Urine Qn Electrophoresis % % CHEM Beta 1 globulin/Protein.total in Urine by Electrophoresis Beta1 Glob MFr Ur Elph 1 Observation 199 LEU 16 Valkude fraktsioonid uriinis a133 Beeta-2-globuliinid a5133 JAH EI EI U-b2-glob-Fr Beeta-2-globuliinid Beeta-2-globuliinide fraktsioon uriinis QN g/L 40 JAH/Võrreld 135 54354-6 Beta 2 globulin MCnc Pt Urine Qn Electrophoresis g/L g/L CHEM Beta 2 globulin [Mass/volume] in Urine by Electrophoresis Beta2 Glob Ur Elph-mCnc 1 Both 200 LEU 16 Valkude fraktsioonid uriinis a133 Beeta-2-globuliinid % a5134 JAH EI EI U-b2-glob-Fr% Beeta-2-globuliinid % Beeta-2-globuliinide fraktsiooni osakaal uriinis QN % 41 JAH/Võrreld 136 32737-9 Beta 2 globulin/Protein.total MFr Pt Urine Qn Electrophoresis % % CHEM Beta 2 globulin/Protein.total in Urine by Electrophoresis Beta2 Glob MFr Ur Elph 1 Observation 201 LEU 16 Valkude fraktsioonid uriinis a133 Gammaglobuliinid a5135 JAH EI EI U-g-glob-Fr Gammaglobuliinid Gammaglobuliinide fraktsioon uriinis QN g/L 42 JAH/Võrreld 137 9745-1 Gamma globulin MCnc Pt Urine Qn Electrophoresis g/dL CHEM Gamma globulin [Mass/volume] in Urine by Electrophoresis Gamma glob Ur Elph-mCnc 1 Observation 202 LEU 16 Valkude fraktsioonid uriinis a133 Gammaglobuliinid % a5136 JAH EI EI U-g-glob-Fr% Gammaglobuliinid % Gammaglobuliinide fraktsiooni osakaal uriinis QN % 44 JAH/Võrreld 138 13995-6 Gamma globulin/Protein.total MFr Pt Urine Qn Electrophoresis % % 0,0018% CHEM Gamma globulin/Protein.total in Urine by Electrophoresis Gamma glob MFr Ur Elph 1 Observation 203 LEU 16 Valkude fraktsioonid uriinis a133 M-komponent a5137 JAH EI EI U-M-spike-Fr M-komponent Monoklonaalne komponent uriinis QN g/L 45 JAH/Võrreld 139 40661-1 Protein.monoclonal MCnc Pt Urine Qn Electrophoresis g/L CHEM Protein.monoclonal [Mass/volume] in Urine by Electrophoresis M Protein Ur Elph-mCnc 1 Observation 204 LEU 16 Valkude fraktsioonid uriinis a133 M-komponent % a5138 JAH EI EI U-M-spike-Fr% M-komponent % Monoklonaalse komponendi osakaal uriinis QN % 46 JAH/Võrreld 140 42483-8 Protein.monoclonal/Protein.total MFr Pt Urine Qn Electrophoresis % % CHEM Protein.monoclonal/Protein.total in Urine by Electrophoresis M Protein MFr Ur Elph 1 Both 189 LEU 16 Valkude fraktsioonid uriinis a133 Valkude fraktsioonid uriinis (tõlgendus) a5139 JAH EI EI U-Prot-Fr-interpret Valkude fraktsioonid uriinis (tõlgendus) Valkude fraktsioonid uriinis (tõlgendus) Tekst 53 JAH 126 49299-1 Protein pattern Imp Pt Urine Nar Electrophoresis CHEM Protein Fractions [interpretation] in Urine by Electrophoresis Narrative Prot Pattern Ur Elph-Imp 1 Observation 190 LEU 16 Valkude fraktsioonid uriinis a133 Valkude fraktsioonid uriinis (tõlgendus) a5193 JAH EI EI U-Prot-Fr-interpret Valkude fraktsioonid uriinis (tõlgendus) Valkude fraktsioonid uriinis (tõlgendus) Tekst 53 JAH 126 49299-1 Protein pattern Imp Pt Urine Nar Electrophoresis CHEM Protein Fractions [interpretation] in Urine by Electrophoresis Narrative Prot Pattern Ur Elph-Imp 1 Observation 208 LEU 16 Monoklonaalsed immuunglobuliinid uriinis a5188 EI 2018-11-16 EI EI U-Monoclon-Ig panel Monoklonaalsed immuunglobuliinid uriinis Monoklonaalsed immuunglobuliinid uriinis (paneel) Paneel 54 JAH 144 29585-7 Immunoelectrophoresis panel - Pt Urine - PANEL.CHEM Immunoelectrophoresis panel in Urine IEP Pnl Ur 1 Order 11,3891 3579 LEU 16 Monoklonaalsed immuunglobuliinid uriinis a1214 JAH JAH EI U-Monoclon-Ig Monoklonaalsed immuunglobuliinid uriinis Monoklonaalsed immuunglobuliinid uriinis Tekst 55 JAH 5405 14896-5 Protein pattern Imp Pt Urine Nom Immunofixation CHEM Protein Fractions [Interpretation] in Urine by Immunofixation Prot Pattern Ur IFE-Imp 1 Observation 209 LEU 16 Monoklonaalsed immuunglobuliinid uriinis (tõlgendus) a58 EI 2018-11-16 EI EI U-Monoclon-Ig-interpret Monoklonaalsed immuunglobuliinid uriinis (tõlgendus) Monoklonaalsed immuunglobuliinid uriinis (tõlgendus) Tekst 56 JAH 146 49276-9 Interpretation Imp Pt Urine Nar Immunofixation CHEM Immunofixation [interpretation] for Urine Narrative Interpretation Ur IFE-Imp 1 Observation 210 LEU 16 Monoklonaalsed immuunglobuliinid uriinis (tõlgendus) a5187 EI 2018-11-16 EI EI U-Monoclon-Ig-interpret Monoklonaalsed immuunglobuliinid uriinis (tõlgendus) Monoklonaalsed immuunglobuliinid uriinis (tõlgendus) Tekst 56 JAH 146 49276-9 Interpretation Imp Pt Urine Nar Immunofixation CHEM Immunofixation [interpretation] for Urine Narrative Interpretation Ur IFE-Imp 1 Observation 3265 LEU 16 Vabade kergete ahelate hulk ööpäevases uriinis (paneel) a643 JAH JAH EI dU-FLC QN panel Vabade kergete ahelate hulk ööpäevases uriinis (paneel) Vabade kergete ahelate hulk ööpäevases uriinis (paneel) Paneel 57 JAH 4731 L-4731 3266 LEU 16 Vabade kergete ahelate hulk ööpäevases uriinis (paneel) a643 Valkude fraktsioonid ööpäevases uriinis a644 JAH EI EI dU-Prot-Fr Valkude fraktsioonid ööpäevases uriinis Valkude fraktsioonid ööpäevases uriinis Tekst 58 JAH 4732 58800-4 Protein fractions.oligoclonal bands Imp 24H Urine Nom Isoelectric focusing CHEM Oligoclonal bands [Interpretation] in 24 hour Urine by Isoelectric focusing Oligoclonal Bands 24h Ur IEF-Imp 1 Observation 8,9135 3267 LEU 16 Vabade kergete ahelate hulk ööpäevases uriinis (paneel) a643 M-komponent (vaba kerge ahel) ööpäevases uriinis a647 JAH EI EI dU-M-spike FLC M-komponent (vaba kerge ahel) ööpäevases uriinis M-komponent (vaba kerge ahel) ööpäevases uriinis QN g/d g/d 59 JAH/Võrreld 4733 42482-0 Protein.monoclonal MRat 24H Urine Qn Electrophoresis mg/(24.h) mg/24 H CHEM Protein.monoclonal [Mass/time] in 24 hour Urine by Electrophoresis M Protein 24h Ur Elph-mRate 1 Both 18,908 3268 LEU 16 Vabade kergete ahelate hulk ööpäevases uriinis (paneel) a643 M-komponent (intaktne) ööpäevases uriinis a648 JAH EI EI dU-M-spike intact M-komponent (intaktne) ööpäevases uriinis M-komponent (intaktne) ööpäevases uriinis QN g/d g/d 60 JAH/Võrreld 4734 51436-4 Protein.monoclonal MCnc 24H Urine Qn Electrophoresis g/L g/L CHEM Protein.monoclonal [Mass/volume] in 24 hour Urine by Electrophoresis M Protein 24h Ur Elph-mCnc 1 Observation 21,871 3269 LEU 16 Vabade kergete ahelate hulk ööpäevases uriinis (paneel) a643 Monoklonaalsed immuunglobuliinid ööpäevases uriinis (tõlgendus) a649 JAH EI EI dU-Monoclon-Ig-interpret Monoklonaalsed immuunglobuliinid ööpäevases uriinis (tõlgendus) Monoklonaalsed immuunglobuliinid ööpäevases uriinis (tõlgendus) Tekst 61 JAH 4108 49277-7 Interpretation Imp 24H Urine Nar Immunofixation 3 CHEM Immunofixation for 24 hour Urine Narrative Interpretation 24h Ur IFE-Imp 1 Observation 16,9441 804 LEU 16 Küpserakuliste lümfoproliferatiivsete haiguste uuring (voolutsütomeetria) a4737 JAH JAH EI XXX-Lymphoma-CLL Fc Küpserakuliste lümfoproliferatiivsete haiguste uuring (voolutsütomeetria) Küpserakuliste lümfoproliferatiivsete haiguste uuring (voolutsütomeetria) Tekst 62 JAH 1244 54223-3 Lymphoma - CLL screen markers Imp Pt XXX Nar CELLMARK Lymphoma - CLL screen markers [Interpretation] in Unspecified specimen Narrative Lymphoma - CLL screen markers XXX-Imp 1 Observation 8,5074 1983 LEU 16 B-lümfotsüütide klonaalsus (voolutsütomeetria) a4757 JAH JAH EI XXX-B cells kappa/lambda Fc B-lümfotsüütide klonaalsus (voolutsütomeetria) B-lümfotsüütide klonaalsus - pinna immuunglobuliinide kapa- ja lambdaahelate suhe (voolutsütomeetria) Tekst 63 JAH 2968 21375-1 Lymphocytes.kappa/Lymphocytes.lambda NRto Pt Bld Qn CELLMARK Kappa lymphocytes/Lymphocytes.lambda [# Ratio] in Blood Lymphs Kappa/Lambda Bld 1 Observation 23,086 1787 LEU 16 Plasmarakkude proliferatsiooni uuring (voolutsütomeetria) a8719 JAH JAH EI XXX-Plasma cells proliferation Fc Plasmarakkude proliferatsiooni uuring (voolutsütomeetria) Plasmarakkude proliferatsiooni uuring (voolutsütomeetria) Tekst 64 JAH 2743 L-2743 806 LEU 16 Ägeda leukeemia uuring (voolutsütomeetria) a3352 JAH JAH EI XXX-ALL/AML Fc Ägeda leukeemia uuring (voolutsütomeetria) Ägeda leukeemia uuring (voolutsütomeetria) Tekst 65 JAH 1246 45267-2 Acute leukemia markers Imp Pt XXX Nar CELLMARK Acute leukemia markers [interpretation] in Unspecified specimen Narrative Acute leukemia markers XXX-Imp 1 Observation 3853 LEU 16 Blastide % mononukleaarsetest rakkudest (voolutsütomeetria) a1510 JAH EI EI XXX-Blastid % Fc Blastide % mononukleaarsetest rakkudest (voolutsütomeetria) Blastide % mononukleaarsetest rakkudest (voolutsütomeetria) QN % 66 JAH 5718 61126-9 Blasts/100 cells NFr Pt XXX Qn Flow cytometry % % CELLMARK Blasts/100 cells in Unspecified specimen by Flow cytometry (FC) Blasts NFr XXX FC 1 Observation 807 LEU 16 Minimaalse residuaalhaiguse hindamine (voolutsütomeetria) a3336 JAH JAH EI XXX-MRD Fc Minimaalse residuaalhaiguse hindamine (voolutsütomeetria) Minimaalse residuaalhaiguse hindamine (voolutsütomeetria) Tekst 67 JAH 1247 L-1247 1194 LEU 16 Karüotüüp luuüdist a400-116 JAH JAH EI Bm-Karyotype Karüotüüp luuüdist Karüotüüp luuüdist Tekst 68 JAH 1471 33893-9 Karyotype Prid Pt Bone mar Nom 0,00% MOLPATH Karyotype [Identifier] in Bone marrow Nominal Karyotyp Mar 1 Both 3113 LEU 16 Hulgimüeloomi paneel luuüdist (FISH) a400-666 JAH JAH EI Bm-MM panel FISH Hulgimüeloomi paneel luuüdist (FISH) Hulgimüeloomi paneel luuüdist (FISH) Paneel 69 EI/Paneel 4551 L-4551 3124 LEU 16 KLL paneel (FISH) a400-668 JAH JAH EI XXX-CLL panel FISH KLL paneel (FISH) Kroonilise lümfoleukeemia paneel täpsustamata materjalist (FISH) Paneel 70 EI/Paneel 4563 L-4563 3364 LEU 16 ALL paneel a400-791 JAH JAH EI XXX-ALL panel ALL paneel Ägeda lümfoidse leukeemia paneel täpsustamata materjalist Paneel 71 JAH 4966 L-4966 3902 LEU 16 ALLTogether esmane paneel (FISH) a400-005 JAH JAH EI XXX-ALL first panel FISH ALL esmane paneel (FISH) ALL esmane paneel täpsustamata materjalist (FISH) Paneel 72 EI/Paneel 5843 L-5411 4053 LEU 16 AML paneel (FISH) a400-755 JAH JAH EI XXX-AML panel FISH, karyotype AML paneel (FISH, karüotüüp) Akuutse müeloidse leukeemia paneel täpsustamata materjalist (FISH, karüotüüp) Paneel 73 EI/Paneel 6506 L-5464 1191 LEU 16 t(9;22) BCR/ABL (FISH) a400-170 JAH JAH EI XXX- t(9;22) BCR/ABL FISH t(9;22) BCR/ABL (FISH) t(9;22) BCR/ABL translokatsioon (FISH) Tekst 74 JAH 1468 51867-0 BCR-ABL Prid Pt Bld/Tiss Nar FISH MOLPATH.TRNLOC BCR/ABL [Identifier] in Blood or Tissue by Fluorescent in situ hybridization (FISH) Narrative BCR/ABL Bld/T FISH 1 Both 1204 LEU 16 FISH-analüüs luuüdist ALL t(9;22)(q34;q11) a400-147 EI EI EI XXX- t(9;22) BCR/ABL FISH t(9;22) BCR/ABL (FISH) t(9;22) BCR/ABL translokatsioon (FISH) Tekst 74 JAH 1468 51867-0 BCR-ABL Prid Pt Bld/Tiss Nar FISH MOLPATH.TRNLOC BCR/ABL [Identifier] in Blood or Tissue by Fluorescent in situ hybridization (FISH) Narrative BCR/ABL Bld/T FISH 1 Both 3820 LEU 16 9q34 ABL1 muutused (FISH) a400-774 JAH JAH EI XXX-9q34 ABL1 break FISH 9q34 ABL1 muutused (FISH) 9q34 ABL1 muutused (FISH) Tekst 75 JAH 5658 A-5404 1190 LEU 16 t(12;21) ETV6/RUNX1 (FISH) a400-169 JAH JAH EI XXX-t(12;21) ETV6/RUNX1 FISH t(12;21) ETV6/RUNX1 (FISH) t(12;21) ETV6/RUNX1 translokatsioon (FISH) Tekst 76 JAH 1479 77039-6 t(12;21)(p13;q22.3)(ETV6,RUNX1) fusion transcript Find Pt Bld/Tiss Doc FISH MOLPATH.TRNLOC t(12;21)(p13;q22.3)(ETV6,RUNX1) fusion transcript in Blood or Tissue by Fluorescent in situ hybridization (FISH) t(12;21)(ETV6,RUNX1) Bld/T FISH 1 Both 1202 LEU 16 t(12;21) ETV6/RUNX1 (FISH) a400-146 EI EI EI XXX-t(12;21) ETV6/RUNX1 FISH t(12;21) ETV6/RUNX1 (FISH) t(12;21) ETV6/RUNX1 translokatsioon (FISH) Tekst 76 JAH 1479 77039-6 t(12;21)(p13;q22.3)(ETV6,RUNX1) fusion transcript Find Pt Bld/Tiss Doc FISH MOLPATH.TRNLOC t(12;21)(p13;q22.3)(ETV6,RUNX1) fusion transcript in Blood or Tissue by Fluorescent in situ hybridization (FISH) t(12;21)(ETV6,RUNX1) Bld/T FISH 1 Both 1203 LEU 16 FISH-analüüs luuüdi fix kultuuri suspensioonist t(12;21)(p13;p22) a400-168 EI EI EI XXX-t(12;21) ETV6/RUNX1 FISH t(12;21) ETV6/RUNX1 (FISH) t(12;21) ETV6/RUNX1 translokatsioon (FISH) Tekst 76 JAH 1479 77039-6 t(12;21)(p13;q22.3)(ETV6,RUNX1) fusion transcript Find Pt Bld/Tiss Doc FISH MOLPATH.TRNLOC t(12;21)(p13;q22.3)(ETV6,RUNX1) fusion transcript in Blood or Tissue by Fluorescent in situ hybridization (FISH) t(12;21)(ETV6,RUNX1) Bld/T FISH 1 Both 3580 LEU 16 t(9;11) KMT2A/MLLT3 (FISH) a400-778 JAH JAH EI XXX-t(9;11) KMT2A/MLLT3 FISH t(9;11) KMT2A/MLLT3 (FISH) t(9;11) KMT2A/MLLT3 translokatsioon (FISH) Tekst 77 JAH 5406 A-5333 1192 LEU 16 11q23 KMT2A muutused (FISH) a400-171 JAH JAH EI XXX-11q23 KMT2A break FISH 11q23 KMT2A muutused (FISH) 11q23 KMT2A muutused (FISH) Tekst 78 JAH 1469 35454-8 MLL gene rearrangements Prid Pt Bld/Tiss Nar Molgen MOLPATH.REARRANGE MLL gene rearrangements [Identifier] in Blood or Tissue by Molecular genetics method Narrative MLL gene Rear Bld/T 1 Both 1197 LEU 16 11q23 KMT2A muutused (FISH) a400-148 EI EI EI XXX-11q23 KMT2A break FISH 11q23 KMT2A muutused (FISH) 11q23 KMT2A muutused (FISH) Tekst 78 JAH 1469 35454-8 MLL gene rearrangements Prid Pt Bld/Tiss Nar Molgen MOLPATH.REARRANGE MLL gene rearrangements [Identifier] in Blood or Tissue by Molecular genetics method Narrative MLL gene Rear Bld/T 1 Both 1205 LEU 16 "FISH-analüüs luuüdist ALL dic(9;20)(p11-13;q11) " a400-152 EI EI EI XXX-dic(9;20) FISH dic(9;20) (FISH) dic(9;20) translokatsioon (FISH) Tekst 79 JAH 1482 72827-9 dic(9;20)(p11-13;q11)(wcp9+,wcp20+) Prid Pt Bld/Tiss Nom FISH MOLPATH dic(9;20)(p11-13;q11)(wcp9+,wcp20+) [Identifier] in Blood or Tissue by Fluorescent in situ hybridization (FISH) Nominal dic(9;20)(wcp9+,wcp20+) Bld/T FISH 1 Both 31,4849 2198 LEU 16 dic(9;20) (FISH) a400-501 JAH JAH EI XXX-dic(9;20) FISH dic(9;20) (FISH) dic(9;20) translokatsioon (FISH) Tekst 79 JAH 1482 72827-9 dic(9;20)(p11-13;q11)(wcp9+,wcp20+) Prid Pt Bld/Tiss Nom FISH MOLPATH dic(9;20)(p11-13;q11)(wcp9+,wcp20+) [Identifier] in Blood or Tissue by Fluorescent in situ hybridization (FISH) Nominal dic(9;20)(wcp9+,wcp20+) Bld/T FISH 1 Both 31,4849 2201 LEU 16 t(1;19) TCF3/PBX1 (FISH) a400-258 EI EI EI XXX-t(1;19) TCF3/PBX1 FISH t(1;19) TCF3/PBX1 (FISH) t(1;19) TCF3/PBX1 translokatsioon (FISH) Tekst 80 JAH 3034 77030-5 t(1;19)(q23.3;p13.3)(PBX1,TCF3) fusion transcript Find Pt Bld/Tiss Doc FISH MOLPATH.TRNLOC t(1;19)(q23.3;p13.3)(PBX1,TCF3) fusion transcript in Blood or Tissue by Fluorescent in situ hybridization (FISH) t(1;19)(PBX1,TCF3) Bld/T FISH 1 Both 2221 LEU 16 t(1;19) TCF3/PBX1 (FISH) a400-402 JAH JAH EI XXX-t(1;19) TCF3/PBX1 FISH t(1;19) TCF3/PBX1 (FISH) t(1;19) TCF3/PBX1 translokatsioon (FISH) Tekst 80 JAH 3034 77030-5 t(1;19)(q23.3;p13.3)(PBX1,TCF3) fusion transcript Find Pt Bld/Tiss Doc FISH MOLPATH.TRNLOC t(1;19)(q23.3;p13.3)(PBX1,TCF3) fusion transcript in Blood or Tissue by Fluorescent in situ hybridization (FISH) t(1;19)(PBX1,TCF3) Bld/T FISH 1 Both 1209 LEU 16 "FISH-analüüs luuüdist AML/ETO t(8;21) " a400-150 EI EI EI XXX-t(8;21) RUNX1/RUNX1T1 FISH t(8;21) RUNX1/RUNX1T1 (FISH) t(8;21) RUNX1/RUNX1T1 translokatsioon (FISH) Tekst 81 JAH 1486 77040-4 t(8;21)(q22;q22.3)(RUNX1T1,RUNX1) fusion transcript Find Pt Bld/Tiss Doc FISH MOLPATH.TRNLOC t(8;21)(q22;q22.3)(RUNX1T1,RUNX1) fusion transcript in Blood or Tissue by Fluorescent in situ hybridization (FISH) t(8;21)(RUNX1T1,RUNX1) Bld/T FISH 1 Both 2197 LEU 16 t(8;21) RUNX1/RUNX1T1 (FISH) a400-500 JAH JAH EI XXX-t(8;21) RUNX1/RUNX1T1 FISH t(8;21) RUNX1/RUNX1T1 (FISH) t(8;21) RUNX1/RUNX1T1 translokatsioon (FISH) Tekst 81 JAH 1486 77040-4 t(8;21)(q22;q22.3)(RUNX1T1,RUNX1) fusion transcript Find Pt Bld/Tiss Doc FISH MOLPATH.TRNLOC t(8;21)(q22;q22.3)(RUNX1T1,RUNX1) fusion transcript in Blood or Tissue by Fluorescent in situ hybridization (FISH) t(8;21)(RUNX1T1,RUNX1) Bld/T FISH 1 Both 3612 LEU 16 3q26 MECOM muutused (FISH) a400-770 JAH JAH EI XXX-t(3;3)(3q26) MECOM; inv(3)(3q26) FISH 3q26 MECOM muutused (FISH) 3q26 MECOM muutused (FISH) Tekst 82 JAH 5444 77041-2 inv(3)(q21;q26.2)+t(3;3)(q21;q26.2)(PSMD2,MECOM) fusion transcript Find Pt Bld/Tiss Doc FISH MOLPATH.TRNLOC inv(3)(q21;q26.2)+t(3;3)(q21;q26.2)(PSMD2,MECOM) fusion transcript in Blood or Tissue by FISH inv(3)+t(3;3)(PSMD2,MECOM) Bld/T FISH 1 Both 2859 LEU 16 16q22 CBFB muutused (FISH) a400-519 EI EI EI XXX-t(16;16)(16q22) CBFB; inv(16) FISH 16q22 CBFB muutused (FISH) 16q22 CBFB muutused (FISH) Tekst 83 JAH 3663 77034-7 inv(16)(p13.1;q22.1)(MYH11,CBFB) fusion transcript Find Pt Bld/Tiss Doc FISH MOLPATH.TRNLOC inv(16)(p13.1;q22.1)(MYH11,CBFB) fusion transcript in Blood or Tissue by Fluorescent in situ hybridization (FISH) inv(16)(p13;q22) Bld/T FISH 1 Both 2860 LEU 16 16q22 CBFB muutused (FISH) a400-520 JAH JAH EI XXX-t(16;16)(16q22) CBFB; inv(16) FISH 16q22 CBFB muutused (FISH) 16q22 CBFB muutused (FISH) Tekst 83 JAH 3663 77034-7 inv(16)(p13.1;q22.1)(MYH11,CBFB) fusion transcript Find Pt Bld/Tiss Doc FISH MOLPATH.TRNLOC inv(16)(p13.1;q22.1)(MYH11,CBFB) fusion transcript in Blood or Tissue by Fluorescent in situ hybridization (FISH) inv(16)(p13;q22) Bld/T FISH 1 Both 1199 LEU 16 t(11;14) CCND1/IGH (FISH) a400-139 EI EI EI XXX-t(11;14) CCND1/IGH FISH t(11;14) CCND1/IGH (FISH) t(11;14) CCND1/IGH translokatsioon (FISH) Tekst 84 JAH 1476 72725-5 t(11;14)(q13.2;q32)(MYEOV,IGH) fusion transcript Prid Pt Bld/Tiss Nom FISH MOLPATH.TRNLOC t(11;14)(q13.2;q32)(MYEOV,IGH) fusion transcript [Identifier] in Blood or Tissue by Fluorescent in situ hybridization (FISH) Nominal t(11;14)(MYEOV,IGH) Bld/T FISH 1 Both 32,0026 1701 LEU 16 t(11;14) CCND1/IGH (FISH) a400-173 JAH JAH EI XXX-t(11;14) CCND1/IGH FISH t(11;14) CCND1/IGH (FISH) t(11;14) CCND1/IGH translokatsioon (FISH) Tekst 84 JAH 1476 72725-5 t(11;14)(q13.2;q32)(MYEOV,IGH) fusion transcript Prid Pt Bld/Tiss Nom FISH MOLPATH.TRNLOC t(11;14)(q13.2;q32)(MYEOV,IGH) fusion transcript [Identifier] in Blood or Tissue by Fluorescent in situ hybridization (FISH) Nominal t(11;14)(MYEOV,IGH) Bld/T FISH 1 Both 32,0026 2769 LEU 16 t(11;14) CCND1/IGH (FISH) a400-512 JAH EI EI XXX-t(11;14) CCND1/IGH FISH t(11;14) CCND1/IGH (FISH) t(11;14) CCND1/IGH translokatsioon (FISH) Tekst 84 JAH 1476 72725-5 t(11;14)(q13.2;q32)(MYEOV,IGH) fusion transcript Prid Pt Bld/Tiss Nom FISH MOLPATH.TRNLOC t(11;14)(q13.2;q32)(MYEOV,IGH) fusion transcript [Identifier] in Blood or Tissue by Fluorescent in situ hybridization (FISH) Nominal t(11;14)(MYEOV,IGH) Bld/T FISH 1 Both 32,0026 4134 LEU 16 t(6;14) CCND3/IGH luuüdist PL (FISH) a400-307 JAH EI EI XXX-t(6;14) CCND3/IGH (FISH) t(6;14) CCND3/IGH (FISH) t(6;14) CCND3/IGH (FISH) Tekst 85 JAH 7141 A-5606 4193 LEU 16 t(6;14) CCND3/IGH (FISH) a400-7777 JAH JAH EI XXX-t(6;14) CCND3/IGH (FISH) t(6;14) CCND3/IGH (FISH) t(6;14) CCND3/IGH (FISH) Tekst 85 JAH 7141 A-5606 1200 LEU 16 t(4;14) FGFR3/IGH (FISH) a400-140 EI EI EI XXX-t(4;14) FGFR3/IGH FISH t(4;14) FGFR3/IGH (FISH) t(4;14) FGFR3/IGH translokatsioon (FISH) Tekst 86 JAH 1477 72726-3 t(4;14)(p16;q32)(FGFR3,IGH) fusion transcript Prid Pt Bld/Tiss Nom FISH MOLPATH.TRNLOC t(4;14)(p16;q32)(FGFR3,IGH) fusion transcript [Identifier] in Blood or Tissue by Fluorescent in situ hybridization (FISH) Nominal t(4;14)(FGFR3,IGH) Bld/T FISH 1 Both 30,1911 1703 LEU 16 t(4;14) FGFR3/IGH (FISH) a400-175 JAH JAH EI XXX-t(4;14) FGFR3/IGH FISH t(4;14) FGFR3/IGH (FISH) t(4;14) FGFR3/IGH translokatsioon (FISH) Tekst 86 JAH 1477 72726-3 t(4;14)(p16;q32)(FGFR3,IGH) fusion transcript Prid Pt Bld/Tiss Nom FISH MOLPATH.TRNLOC t(4;14)(p16;q32)(FGFR3,IGH) fusion transcript [Identifier] in Blood or Tissue by Fluorescent in situ hybridization (FISH) Nominal t(4;14)(FGFR3,IGH) Bld/T FISH 1 Both 30,1911 2770 LEU 16 t(4;14) FGFR3/IGH (FISH) a400-513 JAH EI EI XXX-t(4;14) FGFR3/IGH FISH t(4;14) FGFR3/IGH (FISH) t(4;14) FGFR3/IGH translokatsioon (FISH) Tekst 86 JAH 1477 72726-3 t(4;14)(p16;q32)(FGFR3,IGH) fusion transcript Prid Pt Bld/Tiss Nom FISH MOLPATH.TRNLOC t(4;14)(p16;q32)(FGFR3,IGH) fusion transcript [Identifier] in Blood or Tissue by Fluorescent in situ hybridization (FISH) Nominal t(4;14)(FGFR3,IGH) Bld/T FISH 1 Both 30,1911 4018 LEU 16 MYC/IGH, BCL2/IGH, BCL6 paneel (FISH) a400-871 JAH JAH EI XXX-MYC/IGH, BCL2/IGH, BCL6 paneel (FISH) MYC/IGH, BCL2/IGH, BCL6 paneel (FISH) MYC/IGH, BCL2/IGH, BCL6 paneel (FISH) Paneel 87 EI/Paneel 6101 L-5450 1208 LEU 16 "FISH-analüüs luuüdist MYC/IGH t(8;14) " a400-143 EI EI EI XXX-t(8;14) MYC/IGH FISH t(8;14) MYC/IGH (FISH) t(8;14) MYC/IGH translokatsioon (FISH) Tekst 88 JAH 1485 21818-0 t(8,14)(MYC,IGH) gene translocation Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRNLOC t(8,14)(MYC,IGH) Translocation [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method t(8,14)(MYC,IGH) Bld/T Ql 1 Observation 17,0497 2196 LEU 16 t(8;14) MYC/IGH (FISH) a400-180 JAH JAH EI XXX-t(8;14) MYC/IGH FISH t(8;14) MYC/IGH (FISH) t(8;14) MYC/IGH translokatsioon (FISH) Tekst 88 JAH 1485 21818-0 t(8,14)(MYC,IGH) gene translocation Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRNLOC t(8,14)(MYC,IGH) Translocation [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method t(8,14)(MYC,IGH) Bld/T Ql 1 Observation 17,0497 2264 LEU 16 t(8;14) MYC/IGH FISH koematerjalis a400-403 EI EI EI XXX-t(8;14) MYC/IGH FISH t(8;14) MYC/IGH (FISH) t(8;14) MYC/IGH translokatsioon (FISH) Tekst 88 JAH 1485 21818-0 t(8,14)(MYC,IGH) gene translocation Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRNLOC t(8,14)(MYC,IGH) Translocation [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method t(8,14)(MYC,IGH) Bld/T Ql 1 Observation 17,0497 3057 LEU 16 t(8;14) MYC/IGH (FISH) a400-527 JAH EI EI XXX-t(8;14) MYC/IGH FISH t(8;14) MYC/IGH (FISH) t(8;14) MYC/IGH translokatsioon (FISH) Tekst 88 JAH 1485 21818-0 t(8,14)(MYC,IGH) gene translocation Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRNLOC t(8,14)(MYC,IGH) Translocation [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method t(8,14)(MYC,IGH) Bld/T Ql 1 Observation 17,0497 2513 LEU 16 t(14;16) MAF/IGH FISH luuüdist a400-507 EI EI EI XXX-t(14;16) MAF/IGH FISH t(14;16) MAF/IGH (FISH) t(14;16) MAF/IGH translokatsioon (FISH) Tekst 89 JAH 3286 77033-9 t(14;16)(q32;q23)(IGH,MAF) fusion transcript Find Pt Bld/Tiss Doc FISH MOLPATH.TRNLOC t(14;16)(q32;q23)(IGH,MAF) fusion transcript in Blood or Tissue by Fluorescent in situ hybridization (FISH) Bld/T FISH 1 Both 2681 LEU 16 t(14;16) MAF/IGH (FISH) a400-511 JAH JAH EI XXX-t(14;16) MAF/IGH FISH t(14;16) MAF/IGH (FISH) t(14;16) MAF/IGH translokatsioon (FISH) Tekst 89 JAH 3286 77033-9 t(14;16)(q32;q23)(IGH,MAF) fusion transcript Find Pt Bld/Tiss Doc FISH MOLPATH.TRNLOC t(14;16)(q32;q23)(IGH,MAF) fusion transcript in Blood or Tissue by Fluorescent in situ hybridization (FISH) Bld/T FISH 1 Both 2771 LEU 16 t(14;16) MAF/IGH (FISH) a400-514 JAH EI EI XXX-t(14;16) MAF/IGH FISH t(14;16) MAF/IGH (FISH) t(14;16) MAF/IGH translokatsioon (FISH) Tekst 89 JAH 3286 77033-9 t(14;16)(q32;q23)(IGH,MAF) fusion transcript Find Pt Bld/Tiss Doc FISH MOLPATH.TRNLOC t(14;16)(q32;q23)(IGH,MAF) fusion transcript in Blood or Tissue by Fluorescent in situ hybridization (FISH) Bld/T FISH 1 Both 3114 LEU 16 t(14;20) MAFB/IGH luuüdist (FISH) a400-528 JAH EI EI XXX-t(14;20) MAFB/IGH FISH t(14;20) MAFB/IGH (FISH) t(14;20) MAFB/IGH translokatsioon (FISH) Tekst 90 JAH 4552 90043-1 t(14;20)(q32;q12)(IGH,MAFB) fusion transcript Find Pt Bld/Tiss Doc FISH MOLPATH.TRNLOC t(14;20)(q32;q12)(IGH,MAFB) fusion transcript in Blood or Tissue by FISH t(14;20)(IGH,MAFB) Bld/T FISH 1 Both 1210 LEU 16 "FISH-analüüs luuüdist BCL2/IGH t(14;18) " a400-142 EI EI EI XXX-t(14;18) BCL2/IGH FISH t(14;18) BCL2/IGH (FISH) t(14;18) BCL2/IGH translokatsioon (FISH) Tekst 91 JAH 1487 21808-1 t(14,18)(IGH,BCL2) gene translocation Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRNLOC t(14,18)(IGH,BCL2) Translocation [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method t(14,18)(IGH,BCL2) Bld/T Ql 1 Observation 21,9098 2195 LEU 16 t(14;18) BCL2/IGH (FISH) a400-166 JAH JAH EI XXX-t(14;18) BCL2/IGH FISH t(14;18) BCL2/IGH (FISH) t(14;18) BCL2/IGH translokatsioon (FISH) Tekst 91 JAH 1487 21808-1 t(14,18)(IGH,BCL2) gene translocation Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRNLOC t(14,18)(IGH,BCL2) Translocation [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method t(14,18)(IGH,BCL2) Bld/T Ql 1 Observation 21,9098 3271 LEU 16 t(14;18) BCL2/IGH koematerjalist (FISH) a400-003 EI EI EI XXX-t(14;18) BCL2/IGH FISH t(14;18) BCL2/IGH (FISH) t(14;18) BCL2/IGH translokatsioon (FISH) Tekst 91 JAH 1487 21808-1 t(14,18)(IGH,BCL2) gene translocation Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRNLOC t(14,18)(IGH,BCL2) Translocation [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method t(14,18)(IGH,BCL2) Bld/T Ql 1 Observation 21,9098 3819 LEU 16 t(17;19) TCF3/HLF (FISH) a400-775 JAH JAH EI XXX-t(17;19) TCF3/HLF FISH t(17;19) TCF3/HLF (FISH) t(17;19) TCF3/HLF (FISH) Tekst 92 JAH 5657 A-5405 1201 LEU 16 del(13q14) DLEU/13qter (FISH) a400-141 EI EI EI XXX-del(13q14) DLEU/13qter FISH del(13q14) DLEU/13qter (FISH) del(13q14) DLEU /13qter muutused (FISH) Tekst 93 JAH 1478 L-1478 1702 LEU 16 del(13q14) DLEU/13qter (FISH) a400-174 JAH JAH EI XXX-del(13q14) DLEU/13qter FISH del(13q14) DLEU/13qter (FISH) del(13q14) DLEU /13qter muutused (FISH) Tekst 93 JAH 1478 L-1478 2772 LEU 16 del(13q14) DLEU/13qter (FISH) a400-515 JAH EI EI XXX-del(13q14) DLEU/13qter FISH del(13q14) DLEU/13qter (FISH) del(13q14) DLEU /13qter muutused (FISH) Tekst 93 JAH 1478 L-1478 2514 LEU 16 del(17p13) TP53 (FISH) a400-508 EI EI EI XXX-del(17p13) TP53 FISH del(17p13) TP53 (FISH) del(17p13) TP53 deletsioon (FISH) Tekst 94 JAH 3287 72824-6 Del(17)(p13) Prid Pt Bld/Tiss Nom FISH MOLPATH.DEL Del(17)(p13) [Identifier] in Blood or Tissue by Fluorescent in situ hybridization (FISH) Nominal Del(17)(p13) Bld/T FISH 1 Both 16,3303 2680 LEU 16 del(17p13) TP53 (FISH) a400-509 JAH JAH EI XXX-del(17p13) TP53 FISH del(17p13) TP53 (FISH) del(17p13) TP53 deletsioon (FISH) Tekst 94 JAH 3287 72824-6 Del(17)(p13) Prid Pt Bld/Tiss Nom FISH MOLPATH.DEL Del(17)(p13) [Identifier] in Blood or Tissue by Fluorescent in situ hybridization (FISH) Nominal Del(17)(p13) Bld/T FISH 1 Both 16,3303 2773 LEU 16 del(17p13) TP53 (FISH) a400-516 JAH EI EI XXX-del(17p13) TP53 FISH del(17p13) TP53 (FISH) del(17p13) TP53 deletsioon (FISH) Tekst 94 JAH 3287 72824-6 Del(17)(p13) Prid Pt Bld/Tiss Nom FISH MOLPATH.DEL Del(17)(p13) [Identifier] in Blood or Tissue by Fluorescent in situ hybridization (FISH) Nominal Del(17)(p13) Bld/T FISH 1 Both 16,3303 4198 LEU 16 17p13 USP6 muutused (FISH) a400-1264 JAH JAH EI XXX-17p13 USP6 break FISH 17p13 USP6 muutused (FISH) 17p13 USP6 muutused (FISH) Tekst 95 JAH 7218 A-5613 1189 LEU 16 del(11q22) ATM (FISH) a400-162 JAH JAH EI XXX-del(11q22) ATM FISH del(11q22) ATM (FISH) del(11q22) ATM deletsioon (FISH) Tekst 96 JAH 1466 21624-2 ATM gene mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nom Molgen MOLPATH.MUT ATM gene mutations found [Identifier] in Blood or Tissue by Molecular genetics method Nominal ATM gene Mut Anal Bld/T 1 Both 1196 LEU 16 del(11q22) ATM (FISH) a400-137 EI EI EI XXX-del(11q22) ATM FISH del(11q22) ATM (FISH) del(11q22) ATM deletsioon (FISH) Tekst 96 JAH 1466 21624-2 ATM gene mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nom Molgen MOLPATH.MUT ATM gene mutations found [Identifier] in Blood or Tissue by Molecular genetics method Nominal ATM gene Mut Anal Bld/T 1 Both 1188 LEU 16 12q13 GLI trisoomia 12 (FISH) a400-163 JAH JAH EI XXX-12q13 GLI FISH 12q13 GLI trisoomia 12 (FISH) GLI (12. kromosoomi trisoomia) (FISH) Tekst 97 JAH 1465 21770-3 Chromosome 12 trisomy Arb Pt Bld/Tiss Ord Cytogenetics MOLPATH.TRISOMY Chromosome 12 trisomy [Presence] in Blood or Tissue by Cytogenetics Chrom12 Ts Bld/T Ql 1 Both 1198 LEU 16 12q13 GLI trisoomia 12 (FISH) a400-138 EI EI EI XXX-12q13 GLI FISH 12q13 GLI trisoomia 12 (FISH) GLI (12. kromosoomi trisoomia) (FISH) Tekst 97 JAH 1465 21770-3 Chromosome 12 trisomy Arb Pt Bld/Tiss Ord Cytogenetics MOLPATH.TRISOMY Chromosome 12 trisomy [Presence] in Blood or Tissue by Cytogenetics Chrom12 Ts Bld/T Ql 1 Both 3618 LEU 16 3q27 BCL6 muutused (FISH) a1263 JAH JAH EI XXX-3q27 BCL6 break FISH 3q27 BCL6 muutused (FISH) 3q27 BCL6 muutused (FISH) Tekst 98 JAH 5456 78203-7 BCL6 gene rearrangements PrThr Pt Bld/Tiss Ord FISH MOLPATH.REARRANGE BCL6 gene rearrangements [Presence] in Blood or Tissue by FISH BCL6 gene Rear Bld/T Ql FISH 1 Both 3628 LEU 16 7q34 BRAF muutused (FISH) a400-780 JAH JAH EI XXX-7q34 BRAF break FISH 7q34 BRAF muutused (FISH) 7q34 BRAF muutused (FISH) Tekst 99 JAH 5482 A-5352 3358 LEU 16 IGH (14q32) muutused (FISH) a400-789 JAH JAH EI XXX-14q32 IGH break FISH 14q32 IGH muutused (FISH) 14q32 IGH muutused (FISH) Tekst 100 JAH 4959 78228-4 IGH gene rearrangements Imp Pt Bld/Tiss Nar FISH MOLPATH.REARRANGE IGH gene rearrangements [Interpretation] in Blood or Tissue by FISH Narrative IGH gene rearrange Bld/T FISH-Imp 1 Observation 3514 LEU 16 IGH (14q32) muutused (FISH) a400-529 JAH EI EI XXX-14q32 IGH break FISH 14q32 IGH muutused (FISH) 14q32 IGH muutused (FISH) Tekst 100 JAH 4959 78228-4 IGH gene rearrangements Imp Pt Bld/Tiss Nar FISH MOLPATH.REARRANGE IGH gene rearrangements [Interpretation] in Blood or Tissue by FISH Narrative IGH gene rearrange Bld/T FISH-Imp 1 Observation 4020 LEU 16 15q25 NTRK3 muutused (FISH) a400-872 JAH JAH EI XXX-15q25 NTRK3 break FISH 15q25 NTRK3 muutused (FISH) 15q25 NTRK3 muutused (FISH) Tekst 101 JAH 6190 A-5523 3675 LEU 16 2p11.2 IGK muutused (FISH) a400-785 JAH JAH EI XXX-2p11.2 IGK break FISH 2p11.2 IGK muutused (FISH) 2p11.2 IGK muutused täpsustamata materjalis (FISH) Tekst 102 JAH 5605 A-5395 3676 LEU 16 22q11.21q11.23 IGL muutused (FISH) a400-786 JAH JAH EI XXX-22q11.21q11.23 IGL break FISH 22q11.21q11.23 IGL muutused (FISH) 22q11.21q11.23 IGL muutused täpsustamata materjalis (FISH) Tekst 103 JAH 5606 A-5394 3359 LEU 16 MYC (8q24) muutused (FISH) a400-790 JAH JAH EI XXX-8q24 MYC break FISH 8q24 MYC muutused (FISH) 8q24 MYC muutused (FISH) Tekst 104 JAH 4961 78222-7 MYC gene rearrangements Imp Pt Bld/Tiss Nar FISH MOLPATH.REARRANGE MYC gene rearrangements [Interpretation] in Blood or Tissue by FISH Narrative MYC gene Rear Bld/T FISH-Imp 1 Observation 3515 LEU 16 MYC (8q24) muutused (FISH) a400-530 JAH EI EI XXX-8q24 MYC break FISH 8q24 MYC muutused (FISH) 8q24 MYC muutused (FISH) Tekst 104 JAH 4961 78222-7 MYC gene rearrangements Imp Pt Bld/Tiss Nar FISH MOLPATH.REARRANGE MYC gene rearrangements [Interpretation] in Blood or Tissue by FISH Narrative MYC gene Rear Bld/T FISH-Imp 1 Observation 3556 LEU 16 ampl(2p24) MYCN (FISH) a400-777 JAH JAH EI XXX-ampl(2p24) MYCN FISH ampl(2p24) MYCN (FISH) ampl(2p24) MYCN amplifikatsioon (FISH) Tekst 105 JAH 5371 93796-1 MYCN gene amplification Find Pt Bld/Tiss Doc FISH MOLPATH MYCN gene amplification in Blood or Tissue by FISH MYCN amplification Bld/T FISH 1 Both 2774 LEU 16 ampl(1q21.3) CKS1B/del(1p32.3) CDKN2C (FISH) a400-517 JAH EI EI XXX-ampl(1q21.3) CKS1B/del(1p32.3) CDKN2C FISH ampl(1q21.3) CKS1B/del(1p32.3) CDKN2C (FISH) ampl(1q21.3) CKS1B/del(1p32.3) CDKN2C täpsustamata materjalis (FISH) Tekst 106 JAH 3496 A-3496 3575 LEU 16 ampl(1q21.3) CKS1B/del(1p32.3) CDKN2C (FISH) a400-794 JAH JAH EI XXX-ampl(1q21.3) CKS1B/del(1p32.3) CDKN2C FISH ampl(1q21.3) CKS1B/del(1p32.3) CDKN2C (FISH) ampl(1q21.3) CKS1B/del(1p32.3) CDKN2C täpsustamata materjalis (FISH) Tekst 106 JAH 3496 A-3496 1206 LEU 16 FISH-analüüs luuüdist Müelodüsplaasia del 5q a400-144 EI EI EI XXX-del 5q(q31,q33) FISH del 5q(q31,q33) (FISH) 5. kromosoomi pika õla (q31, q33) deletsioonid (FISH) Tekst 107 JAH 1483 42715-3 Del(5)(q12-35) gene deletion Prid Pt Bld/Tiss Nom Molgen MOLPATH.DEL del(5)(q12-35) deletion [Identifier] in Blood or Tissue by Molecular genetics method Nominal del(5)(q12-35) Del Bld/T 1 Both 24,5731 2199 LEU 16 del 5q(q31,q33) (FISH) a400-502 JAH JAH EI XXX-del 5q(q31,q33) FISH del 5q(q31,q33) (FISH) 5. kromosoomi pika õla (q31, q33) deletsioonid (FISH) Tekst 107 JAH 1483 42715-3 Del(5)(q12-35) gene deletion Prid Pt Bld/Tiss Nom Molgen MOLPATH.DEL del(5)(q12-35) deletion [Identifier] in Blood or Tissue by Molecular genetics method Nominal del(5)(q12-35) Del Bld/T 1 Both 24,5731 1207 LEU 16 FISH-analüüs luuüdist Müelodüsplaasia del 7q a400-145 EI EI EI XXX-del 7q(q22,q36) FISH del 7q(q22,q36) (FISH) 7. kromosoomi pika õla deletsioonid (q22,q36) (FISH) Tekst 108 JAH 1484 42712-0 AML+MDS gene 7q31 deletion Prid Pt Bld/Tiss Nom Molgen MOLPATH.DEL AML/MDS gene 7q31 deletion [Identifier] in Blood or Tissue by Molecular genetics method Nominal AML/MDS 7q31 Del Bld/T 1 Both 14,2385 2200 LEU 16 del 7q(q22,q36) (FISH) a400-503 JAH JAH EI XXX-del 7q(q22,q36) FISH del 7q(q22,q36) (FISH) 7. kromosoomi pika õla deletsioonid (q22,q36) (FISH) Tekst 108 JAH 1484 42712-0 AML+MDS gene 7q31 deletion Prid Pt Bld/Tiss Nom Molgen MOLPATH.DEL AML/MDS gene 7q31 deletion [Identifier] in Blood or Tissue by Molecular genetics method Nominal AML/MDS 7q31 Del Bld/T 1 Both 14,2385 2861 LEU 16 ETV6 (12p13) muutused FISH luuüdist a400-521 EI EI EI XXX-12p13 ETV6 break FISH 12p13 ETV6 muutused (FISH) 12p13 ETV6 muutused (FISH) Tekst 109 JAH 3664 95783-7 ETV6 gene rearrangements Find Pt Bld/Bone mar Doc FISH MOLPATH ETV6 gene rearrangements in Blood or Marrow by FISH ETV6 rearrange Bld/Mar FISH 1 Both 2862 LEU 16 ETV6 (12p13) muutused (FISH) a400-522 JAH JAH EI XXX-12p13 ETV6 break FISH 12p13 ETV6 muutused (FISH) 12p13 ETV6 muutused (FISH) Tekst 109 JAH 3664 95783-7 ETV6 gene rearrangements Find Pt Bld/Bone mar Doc FISH MOLPATH ETV6 gene rearrangements in Blood or Marrow by FISH ETV6 rearrange Bld/Mar FISH 1 Both 1211 LEU 16 FISH-analüüs luuüdist FIP1L1-PDGFRA (4q12) deletsioonid a400-151 EI EI EI XXX-del(4q12) FIP1L1-PDGFRA FISH del(4q12) FIP1L1-PDGFRA (FISH) del(4q12) FIP1L1-PDGFRA deletsioonid (FISH) Tekst 110 JAH 1488 55092-1 PDGFRA gene rearrangements Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.REARRANGE PDGFRA gene rearrangements [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method PDGFRA gene Rear Bld/T Ql 1 Both 16,1324 2194 LEU 16 "del(4q12) FIP1L1-PDGFRA (FISH) " a400-165 JAH JAH EI XXX-del(4q12) FIP1L1-PDGFRA FISH del(4q12) FIP1L1-PDGFRA (FISH) del(4q12) FIP1L1-PDGFRA deletsioonid (FISH) Tekst 110 JAH 1488 55092-1 PDGFRA gene rearrangements Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.REARRANGE PDGFRA gene rearrangements [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method PDGFRA gene Rear Bld/T Ql 1 Both 16,1324 2190 LEU 16 8p12 FGFR1 muutused (FISH) a400-234 EI EI EI XXX-8p12 FGFR1 break FISH 8p12 FGFR1 muutused (FISH) 8p12 FGFR1 muutused (FISH) Tekst 111 JAH 3030 78915-6 FGFR1 gene rearrangements PrThr Pt Bld/Tiss Ord FISH MOLPATH.REARRANGE FGFR1 gene rearrangements [Presence] in Blood or Tissue by Fluorescent in situ hybridization (FISH) FGFR1 gene rearr Bld/T Ql FISH 1 Both 18,7372 2220 LEU 16 8p12 FGFR1 muutused (FISH) a400-401 JAH JAH EI XXX-8p12 FGFR1 break FISH 8p12 FGFR1 muutused (FISH) 8p12 FGFR1 muutused (FISH) Tekst 111 JAH 3030 78915-6 FGFR1 gene rearrangements PrThr Pt Bld/Tiss Ord FISH MOLPATH.REARRANGE FGFR1 gene rearrangements [Presence] in Blood or Tissue by Fluorescent in situ hybridization (FISH) FGFR1 gene rearr Bld/T Ql FISH 1 Both 18,7372 2191 LEU 16 5q33 PDGFRB muutused (FISH) a400235 EI EI EI XXX-5q33 PDGFRB break FISH 5q33 PDGFRB muutused (FISH) 5q33 PDGFRB muutused (FISH) Tekst 112 JAH 3031 78220-1 PDGFRB gene rearrangements PrThr Pt Bld/Tiss Ord FISH MOLPATH.REARRANGE PDGFRB gene rearrangements [Presence] in Blood or Tissue by Fluorescent in situ hybridization (FISH) PDGFRB rearrange Bld/T Ql FISH 1 Both 21,0733 2219 LEU 16 5q33 PDGFRB muutused (FISH) a400-400 JAH JAH EI XXX-5q33 PDGFRB break FISH 5q33 PDGFRB muutused (FISH) 5q33 PDGFRB muutused (FISH) Tekst 112 JAH 3031 78220-1 PDGFRB gene rearrangements PrThr Pt Bld/Tiss Ord FISH MOLPATH.REARRANGE PDGFRB gene rearrangements [Presence] in Blood or Tissue by Fluorescent in situ hybridization (FISH) PDGFRB rearrange Bld/T Ql FISH 1 Both 21,0733 1187 LEU 16 del(13q14) DLEU ja del(17p13) TP53 (FISH) a400-161 JAH JAH EI XXX-del(13q14) DLEU, del(17p13) TP53 FISH del(13q14) DLEU ja del(17p13) TP53 (FISH) del(13q14) DLEU ja del(17p13) TP53 deletsioonid (FISH) Tekst 113 JAH 1464 72727-1 Del(13)(q14) & del(17)(p13) - Pt Bld/Tiss - PANEL.MOLPATH Del(13)(q14) and del(17)(p13) in Blood or Tissue Del(13)(q14)+del(17)(p13) Bld/T 1 Order 20,1248 1195 LEU 16 del(13q14) DLEU ja del(17p13) TP53 (FISH) a400-136 EI EI EI XXX-del(13q14) DLEU, del(17p13) TP53 FISH del(13q14) DLEU ja del(17p13) TP53 (FISH) del(13q14) DLEU ja del(17p13) TP53 deletsioonid (FISH) Tekst 113 JAH 1464 72727-1 Del(13)(q14) & del(17)(p13) - Pt Bld/Tiss - PANEL.MOLPATH Del(13)(q14) and del(17)(p13) in Blood or Tissue Del(13)(q14)+del(17)(p13) Bld/T 1 Order 20,1248 3416 LEU 16 del(9p21.3) CDKN2A/CDKN2B (FISH) a400-302 JAH JAH EI XXX-del(9p21.3) CDKN2A/CDKN2B FISH del(9p21.3) CDKN2A/CDKN2B (FISH) del(9p21.3) CDKN2A/CDKN2B deletsioon (FISH) Tekst 114 JAH 5032 57906-0 9p21 chromosome deletion Prid Pt Bld/Tiss Nom FISH MOLPATH.DEL 9p21 chromosome deletion [Identifier] in Blood or Tissue by FISH Nominal 9p21 chrom Del Bld/T FISH 1 Both 3462 LEU 16 t(11;22) FLI1/EWSR1 (FISH) a400-793 JAH JAH EI XXX-t(11;22) FLI1/EWSR1 FISH t(11;22) FLI1/EWSR1 (FISH) t(11;22) FLI1/EWSR1 translokatsioon (FISH) Tekst 115 JAH 5082 21803-2 t(11;22)(q24;q12.2)(FLI1,EWSR1) fusion transcript Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRNLOC t(11;22)(q24;q12.2)(FLI1,EWSR1) fusion transcript [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method t(11;22)(FLI1,EWSR1) Bld/T Ql 1 Observation 22,442 3461 LEU 16 EWSR1 (22q12) muutused FISH a400-792 JAH JAH EI XXX-22q12 EWSR1 break FISH 22q12 EWSR1 muutused (FISH) 22q12 EWSR1 muutused (FISH) Tekst 116 JAH 5083 93806-8 EWSR1 gene rearrangements Find Pt Tiss Doc FISH MOLPATH EWSR1 gene rearrangements in Tissue by FISH EWSR1 gene Rear Tiss FISH 1 Both 3665 LEU 16 t(17;22) COL1A1/PDGFB (FISH) a400-782 JAH JAH EI XXX-t(17;22) COL1A1/PDGFB FISH t(17;22) COL1A1/PDGFB (FISH) t(17;22) COL1A1/PDGFB (FISH) Tekst 117 EI 5591 A-5388 3666 LEU 16 1q25 ABL2 muutused (FISH) a400-783 JAH JAH EI XXX-1q25 ABL2 Break FISH 1q25 ABL2 muutused (FISH) 1q25 ABL2 muutused (FISH) Tekst 118 JAH 5593 96495-7 ABL2 gene rearrangements Find Pt Bld/Tiss Doc FISH MOLPATH.REARRANGE ABL2 gene rearrangements in Blood or Tissue by FISH ABL2 rearrange Bld/T FISH 1 Both 3667 LEU 16 5q32 CSF1R muutused (FISH) a400-784 JAH JAH EI XXX-5q32 PDGFRB/CSF1R break FISH 5q32 PDGFRB/CSF1R muutused (FISH) 5q32 PDGFRB/CSF1R muutused (FISH) Tekst 119 JAH 5594 A-5389 3681 LEU 16 18q21.33 BCL2 muutused (FISH) a400-787 JAH JAH EI XXX-18q21.33 BCL2 break FISH 18q21.33 BCL2 muutused (FISH) 18q21.33 BCL2 muutused (FISH) Tekst 120 JAH 5613 78225-0 BCL2 gene rearrangements Imp Pt Bld/Tiss Nar FISH MOLPATH.REARRANGE BCL2 gene rearrangements [Interpretation] in Blood or Tissue by FISH Narrative BCL2 gene Rear Bld/T FISH-Imp 1 Observation 3965 LEU 16 18q21 MALT1 muutused (FISH) a400-304 JAH JAH EI XXX-18q21 MALT1 break FISH 18q21 MALT1 muutused (FISH) 18q21 MALT1 muutused (FISH) Tekst 121 JAH 6012 66950-7 MALT1 18q21 gene rearrangements Find Pt Bld/Tiss Doc FISH MOLPATH.REARRANGE MALT1 18q21 gene rearrangements in Blood or Tissue by FISH MALT1 18q21 Rear Bld/T FISH 1 Both 3915 LEU 16 19. kromosoomi muutused (19p13.2/19q13.3)(FISH) a400-773 JAH JAH EI XXX-19p13.2/19q13.3 FISH 19. kromosoomi muutused (19p13.2/19q13.3) (FISH) 19. kromosoomi muutused (19p13.2/19q13.3) täpsustamata materjalis (FISH) Tekst 122 JAH 5919 A-5469 4034 LEU 16 Xp11.23 TFE3 muutused (FISH) a2394 JAH JAH EI XXX-Xp11.23 TFE3 break FISH Xp11.23 TFE3 muutused (FISH) Xp11.23 TFE3 muutused (FISH) Tekst 123 JAH 6379 95779-5 TFE3 gene rearrangements Find Pt Tiss Doc FISH MOLPATH TFE3 gene rearrangements in Tissue by FISH TFE3 rearrange Tiss FISH 1 Both 4050 LEU 16 t(15;17) PML/RARa (FISH) a2499 JAH JAH EI XXX-t(15;17) PML/RARa FISH t(15;17) PML/RARa (FISH) t(15;17) PML/RARa (FISH) Tekst 124 JAH 6449 77031-3 t(15;17)(q24.1;q21.1)(PML,RARA) fusion transcript Find Pt Bld/Tiss Doc FISH MOLPATH.TRNLOC t(15;17)(q24.1;q21.1)(PML,RARA) fusion transcript in Blood or Tissue by FISH t(15;17)(PML,RARA) Bld/T FISH 1 Both 4051 LEU 16 RET (10q11.2) muutused (FISH) a2500 JAH JAH EI XXX-RET (10q11.2) Break FISH RET (10q11.2) muutused (FISH) RET (10q11.2) muutused (FISH) Tekst 125 JAH 6450 90927-5 RET gene rearrangements Find Pt Bld/Tiss Doc FISH MOLPATH.REARRANGE RET gene rearrangements in Blood or Tissue by FISH RET gene rearrange Bld/T FISH 1 Both 4054 LEU 16 16p11.2 FUS muutused (FISH) a400-756 JAH JAH EI XXX-16p11.2 FUS break FISH 16p11.2 FUS muutused (FISH) 16p11.2 FUS muutused (FISH) Tekst 126 JAH 6507 A-5542 4055 LEU 16 12q13 DDIT3 break FISH a400-757 JAH JAH EI XXX-12q13 DDIT3 break FISH 12q13 DDIT3 muutused (FISH) 12q13 DDIT3 muutused (FISH) Tekst 127 JAH 6508 A-5543 3130 LEU 16 Trisoomia 9 (FISH) a400-673 JAH EI EI XXX-Trisomy 9 FISH Trisoomia 9 (FISH) 9. kromosoomi trisoomia (FISH) Tekst 128 JAH 4581 21774-5 Chromosome 9 trisomy Arb Pt Bld/Tiss Ord Cytogenetics MOLPATH.TRISOMY Chromosome 9 trisomy [Presence] in Blood or Tissue by Cytogenetics Chrom9 Ts Bld/T Ql 1 Both 13,6271 3131 LEU 16 Trisoomia 15 (FISH) a400-674 JAH EI EI XXX-Trisomy 15 FISH Trisoomia 15 (FISH) 15. kromosoomi trisoomia (FISH) Tekst 129 JAH 4582 34503-3 Chromosome 15 uniparental disomy Arb Pt Bld/Tiss Ord Cytogenetics 2 MOLPATH.TRISOMY Chromosome 15 uniparental disomy [Presence] in Blood or Tissue by Cytogenetics Chrom15 UpDi Bld/T Ql 1 Both 14,3952 3132 LEU 16 Karüotüüp luuüdist (mFISH) a400-669 JAH EI EI XXX-Karyotype mFISH Karüotüüp hulgimuutuste täpsustamiseks (mFISH) Karüotüüp hulgimuutuste täpsustamiseks (mFISH) Tekst 130 JAH 4583 59267-5 Karyotype Prid Pt Bld/Tiss Nar FISH 2 MOLPATH Karyotype [Identifier] in Blood or Tissue by Fluorescent in situ hybridization (FISH) Narrative Karyotyp Bld/T FISH 1 Observation 12,4899 2188 LEU 16 X/Y aneuploidsus (FISH) a400-119 JAH JAH EI B-X/Y FISH X/Y aneuploidsus (FISH) Sugukromosoomide arv vererakkudes (FISH) Tekst 131 JAH 3028 73822-9 X & Y chromosome analysis Find Pt Ser/Plas.maternal^fetus Nom Dosage of chromosome specific ccf DNA MOLPATH X and Y chromosome analysis in Maternal serum or plasma from Fetus by Dosage of chromosome specific circulating cell free (ccf) DNA Nominal X Y analysis Ser/Plas.mat Fetus dose ccf 1 Both 14,7349 1212 LEU 16 X/Y aneuploidsus luuüdist (FISH) a400-149 JAH JAH EI Bm-X/Y FISH X/Y aneuploidsus luuüdist (FISH) Sugukromosoomide arv luuüdi rakkudes (FISH) Tekst 132 JAH 1489 48684-5 X & Y chromosome^post bone marrow transplant Imp Pt Bld/Tiss Nom FISH MOLPATH X & Y chromosome [interpretation] in Blood or Tissue by Fluorescent in situ hybridization (FISH)--post bone marrow transplant X & Y chrom p BM trpt Bld/T FISH-Imp 1 Observation 24,1899 2675 LEU 16 t(9;22) BCR/ABL (p210 CML) mRNA % a318 JAH JAH EI B-t(9;22) BCR/ABL (p210 CML) mRNA % t(9;22) BCR/ABL (p210 CML) mRNA % t(9;22) BCR/ABL (p210 CML) translokatsiooni mRNA suhtarv QN %(IS) 133 JAH 1175 69380-4 BCR-ABL1 b2a2+b3a2 fusion transcript/ABL1 transcript (International Scale) RelRto Pt Bld/Tiss Qn Molgen % % MOLPATH.TRNLOC BCR-ABL1 b2a2+b3a2 fusion transcript/ABL1 transcript (International Scale) in Blood or Tissue by Molecular genetics method b2a2+b3a2/ABL1 transcript (IS) Bld/T 1 Both 11,4393 2676 LEU 16 t(9;22) BCR/ABL (p210 CML) mRNA % luuüdis a319 JAH JAH EI Bm-t(9;22) BCR/ABL (p210 CML) mRNA % t(9;22) BCR/ABL (p210 CML) mRNA % luuüdis t(9;22) BCR/ABL (p210 CML) translokatsiooni mRNA suhtarv luuüdis QN %(IS) 134 JAH 4412 A-4412 2674 LEU 16 t(9;22) BCR/ABL (p190 ALL) mRNA % a317 JAH JAH EI B-t(9;22) BCR/ABL (p190 ALL) mRNA % t(9;22) BCR/ABL (p190 ALL) mRNA % t(9;22) BCR/ABL (p190 ALL) translokatsiooni mRNA suhtarv veres QN % 135 JAH 1177 52132-8 BCR-ABL1 e1a2 fusion transcript/ABL1 transcript NRto Pt Bld/Tiss Qn Molgen % % MOLPATH BCR-ABL1 e1a2 fusion transcript/ABL1 transcript [# Ratio] in Blood or Tissue by Molecular genetics method e1a2/ABL1 Bld/T 1 Observation 11,4393 2673 LEU 16 t(9;22) BCR/ABL (p190 ALL) mRNA % luuüdis a316 JAH JAH EI Bm-t(9;22) BCR/ABL (p190 ALL) mRNA % t(9;22) BCR/ABL (p190 ALL) mRNA % luuüdis t(9;22) BCR/ABL (p190 ALL) translokatsiooni mRNA suhtarv luuüdis QN % 136 JAH 1178 69963-7 t(9;22)(q34.1;q11)(ABL1,BCR) e1a2 fusion transcript/control transcript NRto Pt Bone mar Qn Molgen % % MOLPATH.TRNLOC t(9;22)(q34.1;q11)(ABL1,BCR) e1a2 fusion transcript/control transcript [# Ratio] in Bone marrow by Molecular genetics method t(ABL1,BCR)e1a2/control Mar 1 Both 11,4729 2651 LEU 16 BCR/ABL1 kinaasi domeeni mutatsioonid (sekveneerimine) a295 JAH JAH EI XXX-BCR/ABL1 seq BCR/ABL1 kinaasi domeeni mutatsioonid (sekveneerimine) BCR/ABL1 kinaasi domeeni mutatsioonid (sekveneerimine) Tekst 137 JAH 3414 55135-8 BCR-ABL1 kinase domain mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nom Molgen 2 MOLPATH.MUT BCR-ABL1 kinase domain mutations found [Identifier] in Blood or Tissue by Molecular genetics method Nominal BCR/ABL1 kinase domain Mut Anal Bld/T 1 Both 9,0936 2669 LEU 16 t(1;19) E2A/PBX1 mRNA % a312 JAH JAH EI XXX-t(1;19) E2A/PBX1 mRNA % t(1;19) E2A/PBX1 mRNA % t(1;19) E2A/PBX1 translokatsiooni mRNA suhtarv QN % 138 JAH 1204 72312-2 t(1;19)(q23.3;p13.3)(PBX1,TCF3) fusion transcript/control transcript NRto Pt Bld/Tiss Qn Molgen % % MOLPATH.TRNLOC t(1;19)(q23.3;p13.3)(PBX1,TCF3) fusion transcript/control transcript [# Ratio] in Blood or Tissue by Molecular genetics method t(1;19)(PBX1,TCF3)/control Bld/T 1 Both 11,4838 2670 LEU 16 t(4;11) MLL/AFF1 mRNA % a313 JAH JAH EI XXX-t(4;11) KMT2A/AFF1 mRNA % t(4;11) KMT2A/AFF1 mRNA % t(4;11) KMT2A/AFF1 translokatsiooni mRNA suhtarv QN % 139 JAH 1203 72313-0 t(4;11)(q21.3;q23)(AFF1,MLL) fusion transcript/control transcript NRto Pt Bld/Tiss Qn Molgen % % MOLPATH.TRNLOC t(4;11)(q21.3;q23)(AFF1,MLL) fusion transcript/control transcript [# Ratio] in Blood or Tissue by Molecular genetics method t(4;11)(AFF1,MLL)/control Bld/T 1 Both 11,4838 2671 LEU 16 t(8;21) RUNX1/RUNX1T1 mRNA % a314 JAH JAH EI B-t(8;21) RUNX1/RUNX1T1 mRNA % t(8;21) RUNX1/RUNX1T1 mRNA % t(8;21) RUNX1/RUNX1T1 translokatsiooni mRNA suhtarv veres QN % 140 JAH 1179 72207-4 t(8;21)(q22;q22.3)(RUNX1T1,RUNX1) fusion transcript/control transcript NRto Pt Bld/Tiss Qn Molgen % % MOLPATH.TRNLOC t(8;21)(q22;q22.3)(RUNX1T1,RUNX1) fusion transcript/control transcript [# Ratio] in Blood or Tissue by Molecular genetics method t(8;21)(RUNX1T1,RUNX1)/control Bld/T 1 Both 11,4838 2672 LEU 16 t(8;21) RUNX1/RUNX1T1 mRNA % luuüdis a315 JAH JAH EI Bm-t(8;21) RUNX1/RUNX1T1 mRNA % t(8;21) RUNX1/RUNX1T1 mRNA % luuüdis t(8;21) RUNX1/RUNX1T1 translokatsiooni mRNA suhtarv luuüdis QN % 141 JAH 1180 72208-2 t(8;21)(q22;q22.3)(RUNX1T1,RUNX1) fusion transcript/control transcript NRto Pt Bone mar Qn Molgen % % MOLPATH.TRNLOC t(8;21)(q22;q22.3)(RUNX1T1,RUNX1) fusion transcript/control transcript [# Ratio] in Bone marrow by Molecular genetics method t(8;21)(RUNX1T1,RUNX1)/control Mar 1 Both 11,4838 2661 LEU 16 t(12;21) ETV6/RUNX1 mRNA % a304 JAH JAH EI B-t(12;21) ETV6/RUNX1 mRNA % t(12;21) ETV6/RUNX1 mRNA % t(12;21) ETV6/RUNX1 translokatsiooni mRNA suhtarv veres QN % 142 JAH 1181 72218-1 t(12;21)(p13;q22.3)(ETV6,RUNX1) fusion transcript/control transcript NRto Pt Bld/Tiss Qn Molgen % % MOLPATH.TRNLOC t(12;21)(p13;q22.3)(ETV6,RUNX1) fusion transcript/control transcript [# Ratio] in Blood or Tissue by Molecular genetics method t(12;21)(ETV6,RUNX1)/control Bld/T 1 Both 11,4838 2662 LEU 16 t(12;21) ETV6/RUNX1 mRNA % luuüdis a305 JAH JAH EI Bm-t(12;21) ETV6/RUNX1 mRNA % t(12;21) ETV6/RUNX1 mRNA % luuüdis t(12;21) ETV6/RUNX1 translokatsiooni mRNA suhtarv luuüdis QN % 143 JAH 1182 72217-3 t(12;21)(p13;q22.3)(ETV6,RUNX1) fusion transcript/control transcript NRto Pt Bone mar Qn Molgen % % MOLPATH.TRNLOC t(12;21)(p13;q22.3)(ETV6,RUNX1) fusion transcript/control transcript [# Ratio] in Bone marrow by Molecular genetics method t(12;21)(ETV6,RUNX1)/control Mar 1 Both 11,4838 2663 LEU 16 t(15;17) PML/RARa bcr1 mRNA % a306 JAH JAH EI B-t(15;17) PML/RARa bcr1 mRNA % t(15;17) PML/RARa bcr1 mRNA % t(15;17) PML/RARa translokatsiooni variant bcr1 mRNA suhtarv veres QN % 144 JAH 1192 72216-5 t(15;17)(q24.1;q21.1)(PML,RARA) bcr1 fusion transcript/control transcript NRto Pt Bld/Tiss Qn Molgen % % MOLPATH.TRNLOC t(15;17)(q24.1;q21.1)(PML,RARA) bcr1 fusion transcript/control transcript [# Ratio] in Blood or Tissue by Molecular genetics method t(15;17) BCR1/control Bld/T 1 Both 11,4838 2665 LEU 16 t(15;17) PML/RARa bcr2 mRNA % a308 JAH JAH EI B-t(15;17) PML/RARa bcr2 mRNA % t(15;17) PML/RARa bcr2 mRNA % t(15;17) PML/RARa translokatsiooni variant bcr2 mRNA suhtarv veres QN % 145 JAH 1193 72215-7 t(15;17)(q24.1;q21.1)(PML,RARA) bcr2 fusion transcript/control transcript NRto Pt Bld/Tiss Qn Molgen % % MOLPATH.TRNLOC t(15;17)(q24.1;q21.1)(PML,RARA) bcr2 fusion transcript/control transcript [# Ratio] in Blood or Tissue by Molecular genetics method t(15;17) BCR2/control Bld/T 1 Both 11,4838 2667 LEU 16 t(15;17) PML/RARa bcr3 mRNA % a310 JAH JAH EI B-t(15;17) PML/RARa bcr3 mRNA % t(15;17) PML/RARa bcr3 mRNA % t(15;17) PML/RARa translokatsiooni variant bcr3 mRNA suhtarv veres QN % 146 JAH 1194 72214-0 t(15;17)(q24.1;q21.1)(PML,RARA) bcr3 fusion transcript/control transcript NRto Pt Bld/Tiss Qn Molgen % % MOLPATH.TRNLOC t(15;17)(q24.1;q21.1)(PML,RARA) bcr3 fusion transcript/control transcript [# Ratio] in Blood or Tissue by Molecular genetics method t(15;17) BCR3/control Bld/T 1 Both 11,4838 2664 LEU 16 t(15;17) PML/RARa bcr1 mRNA % luuüdis a307 JAH JAH EI Bm-t(15;17) PML/RARa bcr1 mRNA % t(15;17) PML/RARa bcr1 mRNA % luuüdis t(15;17) PML/RARa translokatsiooni variant bcr1 mRNA suhtarv luuüdis QN % 147 JAH 1196 72212-4 t(15;17)(q24.1;q21.1)(PML,RARA) bcr1 fusion transcript/control transcript NRto Pt Bone mar Qn Molgen % % MOLPATH.TRNLOC t(15;17)(q24.1;q21.1)(PML,RARA) bcr1 fusion transcript/control transcript [# Ratio] in Bone marrow by Molecular genetics method t(15;17) BCR1/control Mar 1 Both 11,4838 2666 LEU 16 t(15;17) PML/RARa bcr2 mRNA % luuüdis a309 JAH JAH EI Bm-t(15;17) PML/RARa bcr2 mRNA % t(15;17) PML/RARa bcr2 mRNA % luuüdis t(15;17) PML/RARa translokatsiooni variant bcr2 mRNA suhtarv luuüdis QN % 148 JAH 1197 72211-6 t(15;17)(q24.1;q21.1)(PML,RARA) bcr2 fusion transcript/control transcript NRto Pt Bone mar Qn Molgen % % MOLPATH.TRNLOC t(15;17)(q24.1;q21.1)(PML,RARA) bcr2 fusion transcript/control transcript [# Ratio] in Bone marrow by Molecular genetics method t(15;17) BCR2/control Mar 1 Both 11,4838 2668 LEU 16 t(15;17) PML/RARa bcr3 mRNA % luuüdis a311 JAH JAH EI Bm-t(15;17) PML/RARa bcr3 mRNA % t(15;17) PML/RARa bcr3 mRNA % luuüdis t(15;17) PML/RARa translokatsiooni variant bcr3 mRNA suhtarv luuüdis QN % 149 JAH 1198 72213-2 t(15;17)(q24.1;q21.1)(PML,RARA) bcr3 fusion transcript/control transcript NRto Pt Bone mar Qn Molgen % % MOLPATH.TRNLOC t(15;17)(q24.1;q21.1)(PML,RARA) bcr3 fusion transcript/control transcript [# Ratio] in Bone marrow by Molecular genetics method t(15;17) BCR3/control Mar 1 Both 11,4838 2653 LEU 16 inv(16) CBFB/MYH11 mRNA % a296 JAH JAH EI B-inv(16)CBFB/MYH11 mRNA % inv(16) CBFB/MYH11 mRNA % inv(16) CBFB/MYH1 inversiooni mRNA suhtarv veres QN % 150 JAH 1183 72210-8 inv(16)(p13.1;q22.1)(MYH11,CBFB) fusion transcript/control transcript NRto Pt Bld/Tiss Qn Molgen % % MOLPATH.INV inv(16)(p13.1;q22.1)(MYH11,CBFB) fusion transcript/control transcript [# Ratio] in Blood or Tissue by Molecular genetics method inv(16)(p13;q22)/control Bld/T 1 Both 11,4838 2654 LEU 16 inv(16) CBFB/MYH11 mRNA % luuüdis a297 JAH JAH EI Bm-inv(16)CBFB/MYH11 mRNA % inv(16) CBFB/MYH11 mRNA % luuüdis inv(16) CBFB/MYH11 inversiooni mRNA suhtarv luuüdis QN % 151 JAH 1184 72209-0 inv(16)(p13.1;q22.1)(MYH11,CBFB) fusion transcript/control transcript NRto Pt Bone mar Qn Molgen % % MOLPATH.INV inv(16)(p13.1;q22.1)(MYH11,CBFB) fusion transcript/control transcript [# Ratio] in Bone marrow by Molecular genetics method inv(16)(p13;q22)/control Mar 1 Both 11,4838 2677 LEU 16 WT1 mRNA % a320 JAH JAH EI XXX-WT1 mRNA % WT1 mRNA % WT1 mRNA suhtarv QN % 152 JAH 1208 72503-6 WT1 gene exon 1+2 transcript/control transcript NRto Pt Bld/Tiss Qn Molgen % % MOLPATH.MUT WT1 gene exon 1+2 transcript/control transcript [# Ratio] in Blood or Tissue by Molecular genetics method WT1 ex 1+2/control Bld/T 1 Both 32,8409 1929 LEU 16 CEBPA geeni mutatsioonid (sekveneerimine) a10398 JAH JAH EI XXX-CEBPA seq CEBPA geeni mutatsioonid (sekveneerimine) CEBPA geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Tekst 153 JAH 2897 64012-8 CEBPA gene mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nom Molgen MOLPATH.MUT CEBPA gene mutations found [Identifier] in Blood or Tissue by Molecular genetics method Nominal CEBPA gene Mut Anal Bld/T 1 Both 28,0204 745 LEU 16 FLT3 del835, ITD DNA paneel a3599 JAH JAH EI B-FLT3 D835, ITD DNA panel FLT3 D835, ITD DNA paneel FLT3 geeni D835 mutatsiooni ja sisemiste tandemduplikatsioonide DNA veres (paneel) Paneel 154 JAH 1185 L-1185 746 LEU 16 FLT3 D835, ITD DNA paneel a3599 FLT3 ITD DNA a3584 JAH EI EI B-FLT3 ITD DNA FLT3 ITD DNA FLT3 geeni sisemiste tandemduplikatsioonide DNA veres N/P 155 JAH 1186 79210-1 FLT3 gene internal tandem duplication PrThr Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.MUT FLT3 gene internal tandem duplication [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method FLT3 ITD Dp Bld/T Ql 1 Both 19,936 747 LEU 16 FLT3 D835, ITD DNA paneel a3599 FLT3 del835 DNA a3585 JAH EI EI B-FLT3 D835 DNA FLT3 D835 DNA FLT3 geeni D835 mutatsiooni DNA veres N/P 156 JAH 1187 72520-0 FLT3 gene.p.D835+I836 Pr Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.MUT FLT3 gene p.D835+I836 [Presence] in Blood or Tissue Qualitative by Molecular genetics method FLT3 p.D835+I836 Bld/T Ql 1 Both 27,929 748 LEU 16 FLT3 ITD, del835 DNA paneel luuüdis a3599-1 JAH JAH EI Bm-FLT3 ITD, D835 DNA panel FLT3 ITD, D835 DNA paneel luuüdis FLT3 geeni D835 mutatsiooni ja sisemiste tandemduplikatsioonide DNA luuüdis (paneel) Paneel 157 JAH 1188 L-1188 749 LEU 16 FLT3 ITD, D835 DNA paneel luuüdis a3599-1 FLT3 ITD DNA luuüdis a3587 JAH EI EI Bm-FLT3 ITD DNA FLT3 ITD DNA luuüdis FLT3 geeni sisemiste tandemduplikatsioonide DNA luuüdis N/P 158 JAH 1189 85100-6 FLT3 gene internal tandem duplication PrThr Pt Bone mar Ord Molgen MOLPATH.MUT FLT3 gene internal tandem duplication [Presence] in Bone marrow by Molecular genetics method FLT3 ITD Dp Mar Ql 1 Both 19,936 750 LEU 16 FLT3 ITD, D835 DNA paneel luuüdis a3599-1 FLT3 del835 DNA luuüdis a3588 JAH EI EI Bm-FLT3 D835 DNA FLT3 D835 DNA luuüdis FLT3 geeni D835 mutatsiooni DNA luuüdis N/P 159 JAH 1190 A-1190 766 LEU 16 JAK2 p.V617F DNA a3762 EI 2022-07-08 EI EI B-JAK2 p.V617F DNA JAK2 p.V617F DNA JAK2 geeni p.V617F mutatsiooni DNA veres N/P 160 JAH 1206 43399-5 JAK2 gene.p.V617F Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.MUT JAK2 gene p.V617F [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method JAK2 p.V617F Bld/T Ql 1 Both 2969 LEU 16 JAK2 p.V617F DNA QN a513 JAH JAH EI XXX-JAK2 p.V617F DNA % JAK2 p.V617F DNA % JAK2 geeni p.V617F mutatsiooni DNA suhtarv täpsustamata materjalis QN % 161 JAH 3849 53761-3 JAK2 gene.p.V617F mutant/normal RelRto Pt Bld/Tiss Qn Molgen % % 5 MOLPATH.MUT JAK2 gene p.V617F mutant/Normal in Blood or Tissue by Molecular genetics method JAK2 p.V617F mut/Nor Bld/T 1 Both 3636 LEU 16 Kroonilised müeloproliferatiivsed haigused - CALR, JAK2, MPL geenide paneel (NGS) a400-1161 JAH JAH EI XXX-CMD genes NGS Kroonilised müeloproliferatiivsed haigused - CALR, JAK2, MPL geenimutatsioonide paneel (NGS) Kroonilised müeloproliferatiivsed haigused - CALR, JAK2, MPL geenimutatsioonide paneel (NGS) Tekst 162 JAH 5495 A-5353 1928 LEU 16 NPM1 geeni mutatsioonid (sekveneerimine) a10397 JAH JAH EI XXX-NPM1 seq NPM1 geeni mutatsioonid (sekveneerimine) NPM1 geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Tekst 163 JAH 2896 54448-6 NPM1 gene mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nom Molgen MOLPATH.MUT NPM1 gene mutations found [Identifier] in Blood or Tissue by Molecular genetics method Nominal NPM1 gene Mut Anal Bld/T 1 Both 26,3225 2655 LEU 16 NPM1 mutA mRNA % a298 JAH JAH EI B-NPM1 mutA mRNA % NPM1 mutA mRNA % NPM1 geeni mutatsiooni A mRNA suhtarv veres QN % 164 JAH 1209 72311-4 NPM1 gene.c.956dupTCTG transcript/control transcript NRto Pt Bld/Tiss Qn Molgen % % MOLPATH.MUT NPM1 gene.c.956dupTCTG transcript/control transcript [# Ratio] in Blood or Tissue by Molecular genetics method NPM1 gene mut A/control Bld/T 1 Both 11,4838 2656 LEU 16 NPM1 mutA mRNA % luuüdis a299 JAH JAH EI Bm-NPM1 mutA mRNA % NPM1 mutA mRNA % luuüdis NPM1 geeni mutatsiooni A mRNA suhtarv luuüdis QN % 165 JAH 1210 72335-3 NPM1 gene.c.956dupTCTG transcript/control transcript NRto Pt Bone mar Qn Molgen % % MOLPATH.MUT NPM1 gene.c.956dupTCTG transcript/control transcript [# Ratio] in Bone marrow by Molecular genetics method NPM1 gene mut A/control Mar 1 Both 11,4838 2657 LEU 16 NPM1 mutB mRNA % a300 JAH JAH EI B-NPM1 mutB mRNA % NPM1 mutB mRNA % NPM1 geeni mutatsiooni B mRNA suhtarv veres QN % 166 JAH 1211 72310-6 NPM1 gene.c.960insCATG transcript/control transcript NRto Pt Bld/Tiss Qn Molgen % % MOLPATH.MUT NPM1 gene.c.960insCATG transcript/control transcript [# Ratio] in Blood or Tissue by Molecular genetics method NPM1 gene mut B/control Bld/T 1 Both 11,4838 2658 LEU 16 NPM1 mutB mRNA % luuüdis a301 JAH JAH EI Bm-NPM1 mutB mRNA % NPM1 mutB mRNA % luuüdis NPM1 geeni mutatsiooni B mRNA suhtarv luuüdis QN % 167 JAH 1212 72334-6 NPM1 gene.c.960insCATG transcript/control transcript NRto Pt Bone mar Qn Molgen % % MOLPATH.MUT NPM1 gene.c.960insCATG transcript/control transcript [# Ratio] in Bone marrow by Molecular genetics method NPM1 gene mut B/control Mar 1 Both 11,4838 2659 LEU 16 NPM1 mutD mRNA % a302 JAH JAH EI B-NPM1 mutD mRNA % NPM1 mutD mRNA % NPM1 geeni mutatsiooni D mRNA suhtarv veres QN % 168 JAH 1213 72309-8 NPM1 gene.c.960insCCTG transcript/control transcript NRto Pt Bld/Tiss Qn Molgen % % MOLPATH.MUT NPM1 gene.c.960insCCTG transcript/control transcript [# Ratio] in Blood or Tissue by Molecular genetics method NPM1 gene mut D/control Bld/T 1 Both 11,4838 2660 LEU 16 NPM1 mutD mRNA % luuüdis a303 JAH JAH EI Bm-NPM1 mutD mRNA % NPM1 mutD mRNA % luuüdis NPM1 geeni mutatsiooni D mRNA suhtarv luuüdis QN % 169 JAH 1214 72336-1 NPM1 gene.c.960insCCTG transcript/control transcript NRto Pt Bone mar Qn Molgen % % MOLPATH.MUT NPM1 gene.c.960insCCTG transcript/control transcript [# Ratio] in Bone marrow by Molecular genetics method NPM1 gene mut D/control Mar 1 Both 11,4838 775 LEU 16 Hematoloogiliste kromosoomiaberratsioonide mRNA paneel a3764 JAH JAH EI XXX-Hem chromosome aber mRNA panel Hematoloogiliste kromosoomiaberratsioonide mRNA paneel Hematoloogiliste kromosoomiaberratsioonide mRNA (paneel) Paneel 170 JAH 1215 L-1215 777 LEU 16 Hematoloogiliste kromosoomiaberratsioonide mRNA paneel a3764 t(1;11) MLL/EPS15 mRNA a3457 JAH EI EI XXX-t(1;11) KMT2A/EPS15 mRNA t(1;11) KMT2A/EPS15 mRNA t(1;11) KMT2A/EPS15 translokatsiooni mRNA N/P 171 JAH 1217 70276-1 t(1;11)(p32;q23)(EPS15,MLL) fusion transcript Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRNLOC t(1;11)(p32;q23)(EPS15,MLL) fusion transcript [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method t(1;11)(EPS15,MLL) Bld/T Ql 1 Both 31,2449 1997 LEU 16 Hematoloogiliste kromosoomiaberratsioonide mRNA paneel a3764 t(1;11) MLL/MLLT11 mRNA a10337 JAH EI EI XXX-t(1;11) KMT2A/MLLT11 mRNA t(1;11) KMT2A/MLLT11 mRNA t(1;11) KMT2A/MLLT11 translokatsiooni mRNA N/P 172 JAH 2979 A-2979 778 LEU 16 Hematoloogiliste kromosoomiaberratsioonide mRNA paneel a3764 t(1;19) TCF3/PBX1 mRNA a3458 JAH EI EI XXX- t(1;19) TCF3/PBX1 mRNA t(1;19) TCF3/PBX1 mRNA t(1;19)TCF3/PBX1 translokatsiooni mRNA N/P 173 JAH 1218 21800-8 t(1,19)(PBX1,TCF3) gene translocation Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRNLOC t(1,19)(PBX1,TCF3) Translocation [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method t(1,19)(PBX1,TCF3) Bld/T Ql 1 Observation 779 LEU 16 Hematoloogiliste kromosoomiaberratsioonide mRNA paneel a3764 t(3;5) NPM/MLF1 mRNA a3459 JAH EI EI XXX- t(3;5) NPM/MLF1 mRNA t(3;5) NPM/MLF1 mRNA t(3;5) NPM/MLF1 translokatsiooni mRNA N/P 174 JAH 1219 70277-9 t(3;5)(q25.1;q35.1)(MLF1,NPM1) fusion transcript Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRNLOC t(3;5)(q25.1;q35.1)(MLF1,NPM1) fusion transcript [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method t(3;5)(MLF1,NPM1) Bld/T Ql 1 Both 27,9027 2254 LEU 16 t(3;5) NPM/MLF1 mRNA a196 JAH JAH EI XXX- t(3;5) NPM/MLF1 mRNA t(3;5) NPM/MLF1 mRNA t(3;5) NPM/MLF1 translokatsiooni mRNA N/P 174 JAH 1219 70277-9 t(3;5)(q25.1;q35.1)(MLF1,NPM1) fusion transcript Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRNLOC t(3;5)(q25.1;q35.1)(MLF1,NPM1) fusion transcript [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method t(3;5)(MLF1,NPM1) Bld/T Ql 1 Both 27,9027 2255 LEU 16 t(3;21) RUNX1/RPL22P1 mRNA a197 JAH JAH EI XXX-t(3;21) RUNX1/RPL22P1 mRNA t(3;21) RUNX1/RPL22P1 mRNA t(3;21) RUNX1/RPL22P1 translokatsiooni mRNA Tekst 175 JAH 1220 A-1220 781 LEU 16 Hematoloogiliste kromosoomiaberratsioonide mRNA paneel a3764 t(3;21) RUNX1/MECOM mRNA a3461 JAH EI EI XXX-t(3;21) RUNX1/MECOM mRNA t(3;21) RUNX1/MECOM mRNA t(3;21) RUNX1/MECOM translokatsiooni mRNA N/P 176 JAH 2695 70278-7 t(3;21)(q26;q22.3)(MECOM,RUNX1) fusion transcript Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRNLOC t(3;21)(q26;q22.3)(MECOM,RUNX1) fusion transcript [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method t(3;21)(MECOM,RUNX1) Bld/T Ql 1 Both 8,2751 782 LEU 16 Hematoloogiliste kromosoomiaberratsioonide mRNA paneel a3764 t(4;11) MLL/AFF1 mRNA a3462 JAH EI EI XXX-t(4;11) KMT2A/AFF1 mRNA t(4;11) KMT2A/AFF1 mRNA t(4;11) KMT2A/AFF1 translokatsiooni mRNA N/P 177 JAH 1222 21815-6 t(4,11)(MLLT2,MLL) gene translocation Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRNLOC t(4,11)(MLLT2,MLL) Translocation [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method t(4,11)(MLLT2,MLL) Bld/T Ql 1 Observation 2511 LEU 16 t(4;11) MLL/AFF1 mRNA a3758 JAH JAH EI XXX-t(4;11) KMT2A/AFF1 mRNA t(4;11) KMT2A/AFF1 mRNA t(4;11) KMT2A/AFF1 translokatsiooni mRNA N/P 177 JAH 1222 21815-6 t(4,11)(MLLT2,MLL) gene translocation Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRNLOC t(4,11)(MLLT2,MLL) Translocation [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method t(4,11)(MLLT2,MLL) Bld/T Ql 1 Observation 783 LEU 16 Hematoloogiliste kromosoomiaberratsioonide mRNA paneel a3764 t(5;12) ETV6/PDGFRB mRNA a3463 JAH EI EI XXX-t(5;12) ETV6/PDGFRB mRNA t(5;12) ETV6/PDGFRB mRNA t(5;12) ETV6/PDGFRB translokatsiooni mRNA N/P 178 JAH 1223 21816-4 t(5,12)(PDGFRB,ETV6) gene translocation Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRNLOC t(5,12)(PDGFRB,ETV6) Translocation [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method t(5,12)(PDGFRB,ETV6) Bld/T Ql 1 Observation 17,8368 784 LEU 16 Hematoloogiliste kromosoomiaberratsioonide mRNA paneel a3764 t(5;17) NPM1/RARa mRNA a3464 JAH EI EI XXX-t(5;17) NPM1/RARa mRNA t(5;17) NPM1/RARa mRNA t(5;17) NPM1/RARa translokatsiooni mRNA N/P 179 JAH 1224 70279-5 t(5;17)(q25.1;q21.1)(NPM1,RARA) fusion transcript Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRNLOC t(5;17)(q25.1;q21.1)(NPM1,RARA) fusion transcript [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method t(5;17)(NPM1,RARA) Bld/T Ql 1 Both 32,1297 785 LEU 16 Hematoloogiliste kromosoomiaberratsioonide mRNA paneel a3764 t(6;9) DEK/NUP214 mRNA a3465 JAH EI EI XXX-t(6;9) DEK/NUP214 mRNA t(6;9) DEK/NUP214 mRNA t(6;9) DEK/NUP214 translokatsiooni mRNA N/P 180 JAH 1225 21817-2 t(6,9)(DEK,NUP214) gene translocation Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRNLOC t(6,9)(DEK,NUP214) Translocation [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method t(6,9)(DEK,NUP214) Bld/T Ql 1 Observation 2256 LEU 16 t(6;9) DEK/NUP214 mRNA a198 JAH JAH EI XXX-t(6;9) DEK/NUP214 mRNA t(6;9) DEK/NUP214 mRNA t(6;9) DEK/NUP214 translokatsiooni mRNA N/P 180 JAH 1225 21817-2 t(6,9)(DEK,NUP214) gene translocation Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRNLOC t(6,9)(DEK,NUP214) Translocation [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method t(6,9)(DEK,NUP214) Bld/T Ql 1 Observation 786 LEU 16 Hematoloogiliste kromosoomiaberratsioonide mRNA paneel a3764 t(6;11) MLL/MLLT4 mRNA a3466 JAH EI EI XXX-t(6;11) KMT2A/AFDN mRNA t(6;11) KMT2A/AFDN mRNA t(6;11) KMT2A/AFDN translokatsiooni mRNA N/P 181 JAH 1226 70280-3 t(6;11)(q27;q23)(MLLT4,MLL) fusion transcript Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRNLOC t(6;11)(q27;q23)(MLLT4,MLL) fusion transcript [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method t(6;11)(MLLT4,MLL) Bld/T Ql 1 Both 33,4603 2260 LEU 16 t(6;11) MLL/MLLT4 mRNA a225 JAH JAH EI XXX-t(6;11) KMT2A/AFDN mRNA t(6;11) KMT2A/AFDN mRNA t(6;11) KMT2A/AFDN translokatsiooni mRNA N/P 181 JAH 1226 70280-3 t(6;11)(q27;q23)(MLLT4,MLL) fusion transcript Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRNLOC t(6;11)(q27;q23)(MLLT4,MLL) fusion transcript [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method t(6;11)(MLLT4,MLL) Bld/T Ql 1 Both 33,4603 787 LEU 16 Hematoloogiliste kromosoomiaberratsioonide mRNA paneel a3764 t(8;21) RUNX1/RUNX1T1 mRNA a3467 JAH EI EI XXX-t(8;21) RUNX1/RUNX1T1 mRNA t(8;21) RUNX1/RUNX1T1 mRNA t(8;21) RUNX1/RUNX1T1 translokatsiooni mRNA N/P 182 JAH 1227 21819-8 t(8;21)(q22;q22.3)(RUNX1T1,RUNX1) fusion transcript Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRNLOC t(8;21)(q22;q22.3)(RUNX1T1,RUNX1) fusion transcript [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method t(8;21)(RUNX1T1,RUNX1) Bld/T Ql 1 Both 11,4729 788 LEU 16 Hematoloogiliste kromosoomiaberratsioonide mRNA paneel a3764 t(9;9) SET/NUP214 mRNA a3468 JAH EI EI XXX-t(9;9) SET/NUP214 mRNA t(9;9) SET/NUP214 mRNA t(9;9) SET/NUP214 translokatsiooni mRNA N/P 183 JAH 1228 70281-1 t(9;9)(q34;q34)(NUP214,SET) fusion transcript Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRNLOC t(9;9)(q34;q34)(NUP214,SET) fusion transcript [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method t(9;9)(NUP214,SET) Bld/T Ql 1 Both 41,3183 2263 LEU 16 t(9;9) SET/NUP214 mRNA a232 JAH JAH EI XXX-t(9;9) SET/NUP214 mRNA t(9;9) SET/NUP214 mRNA t(9;9) SET/NUP214 translokatsiooni mRNA N/P 183 JAH 1228 70281-1 t(9;9)(q34;q34)(NUP214,SET) fusion transcript Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRNLOC t(9;9)(q34;q34)(NUP214,SET) fusion transcript [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method t(9;9)(NUP214,SET) Bld/T Ql 1 Both 41,3183 789 LEU 16 Hematoloogiliste kromosoomiaberratsioonide mRNA paneel a3764 t(9;11) MLL/MLLT3 mRNA a3469 JAH EI EI XXX-t(9;11) KMT2A/MLLT3 mRNA t(9;11) KMT2A/MLLT3 mRNA t(9;11) KMT2A/MLLT3 translokatsiooni mRNA N/P 184 JAH 1229 21820-6 t(9;11)(p22;q23)(MLLT3,MLL) fusion transcript Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRNLOC t(9;11)(p22;q23)(MLLT3,MLL) fusion transcript [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method t(9;11)(MLLT3,MLL) Bld/T Ql 1 Observation 11,4729 2257 LEU 16 t(9;11) MLL/MLLT3 mRNA a199 JAH JAH EI XXX-t(9;11) KMT2A/MLLT3 mRNA t(9;11) KMT2A/MLLT3 mRNA t(9;11) KMT2A/MLLT3 translokatsiooni mRNA N/P 184 JAH 1229 21820-6 t(9;11)(p22;q23)(MLLT3,MLL) fusion transcript Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRNLOC t(9;11)(p22;q23)(MLLT3,MLL) fusion transcript [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method t(9;11)(MLLT3,MLL) Bld/T Ql 1 Observation 11,4729 790 LEU 16 Hematoloogiliste kromosoomiaberratsioonide mRNA paneel a3764 t(9;12) ETV6/ABL1 mRNA a3470 JAH EI EI XXX-t(9;12) ETV6/ABL1 mRNA t(9;12) ETV6/ABL1 mRNA t(9;12) ETV6/ABL1 translokatsiooni mRNA N/P 185 JAH 1230 70282-9 t(9;12)(q34.1;p13)(ABL1,ETV6) fusion transcript Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRNLOC t(9;12)(q34.1;p13)(ABL1,ETV6) fusion transcript [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method t(9;12)(ABL1,ETV6) Bld/T Ql 1 Both 35,2776 2526 LEU 16 t(9;12) ETV6/ABL1 mRNA a287 JAH JAH EI XXX-t(9;12) ETV6/ABL1 mRNA t(9;12) ETV6/ABL1 mRNA t(9;12) ETV6/ABL1 translokatsiooni mRNA N/P 185 JAH 1230 70282-9 t(9;12)(q34.1;p13)(ABL1,ETV6) fusion transcript Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRNLOC t(9;12)(q34.1;p13)(ABL1,ETV6) fusion transcript [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method t(9;12)(ABL1,ETV6) Bld/T Ql 1 Both 35,2776 791 LEU 16 Hematoloogiliste kromosoomiaberratsioonide mRNA paneel a3764 t(9;22) BCR/ABL1 (p190) mRNA a3471 JAH EI EI XXX-t(9;22) BCR/ABL1 (p190) mRNA t(9;22) BCR/ABL1 (p190) mRNA t(9;22) BCR/ABL1 (p190) translokatsiooni mRNA N/P 186 JAH 1231 21821-4 t(9,22)(ABL1,BCR) gene translocation Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRNLOC t(9,22)(ABL1,BCR) Translocation [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method t(9,22)(ABL1,BCR) Bld/T Ql 1 Observation 2243 LEU 16 Hematoloogiliste kromosoomiaberratsioonide mRNA paneel a3764 t(9;22) BCR/ABL1 (p210) mRNA a218 JAH EI EI XXX-t(9;22) BCR/ABL1 (p210) mRNA t(9;22) BCR/ABL1 (p210) mRNA t(9;22) BCR/ABL1 (p210) translokatsiooni mRNA N/P 187 JAH 3069 42714-6 t(9;22)(q34.1;q11)(ABL1,BCR) b2a2+b3a2 fusion transcript Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRNLOC t(9;22)(q34.1;q11)(ABL1,BCR) b2a2+b3a2 fusion transcript [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method t(ABL1,BCR)p210 Bld/T Ql 1 Both 30,649 2244 LEU 16 Hematoloogiliste kromosoomiaberratsioonide mRNA paneel a3764 t(9;22) BCR/ABL1 (p230) mRNA a217 JAH EI EI XXX-t(9;22) BCR/ABL1 (p230) mRNA t(9;22) BCR/ABL1 (p230) mRNA t(9;22) BCR/ABL1 (p230) translokatsiooni mRNA N/P 188 JAH 3070 75018-2 t(9;22)(q34.1;q11)(ABL1,BCR) e19a2 fusion transcript PrThr Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH t(9;22)(q34.1;q11)(ABL1,BCR) e19a2 fusion transcript [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method t(ABL1,BCR)e19a2 Bld/T Ql 1 Both 16,4755 3296 LEU 16 t(9;22) BCR/ABL1 (p230) mRNA a761 JAH JAH EI XXX-t(9;22) BCR/ABL1 (p230) mRNA t(9;22) BCR/ABL1 (p230) mRNA t(9;22) BCR/ABL1 (p230) translokatsiooni mRNA N/P 188 JAH 3070 75018-2 t(9;22)(q34.1;q11)(ABL1,BCR) e19a2 fusion transcript PrThr Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH t(9;22)(q34.1;q11)(ABL1,BCR) e19a2 fusion transcript [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method t(ABL1,BCR)e19a2 Bld/T Ql 1 Both 16,4755 792 LEU 16 Hematoloogiliste kromosoomiaberratsioonide mRNA paneel a3764 t(10;11) MLL/MLLT10 mRNA a3472 JAH EI EI XXX-t(10;11) KMT2A/MLLT10 mRNA t(10;11) KMT2A/MLLT10 mRNA t(10;11) KMT2A/MLLT10 translokatsiooni mRNA N/P 189 JAH 1232 62203-5 t(10,11)(AF10,MLL) gene translocation Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRNLOC t(10,11)(AF10,MLL) translocation [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method t(10,11)(AF10,MLL) Bld/T Ql 1 Both 3034 LEU 16 t(10;11) MLL/MLLT10 mRNA a557 JAH JAH EI XXX-t(10;11) KMT2A/MLLT10 mRNA t(10;11) KMT2A/MLLT10 mRNA t(10;11) KMT2A/MLLT10 translokatsiooni mRNA N/P 189 JAH 1232 62203-5 t(10,11)(AF10,MLL) gene translocation Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRNLOC t(10,11)(AF10,MLL) translocation [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method t(10,11)(AF10,MLL) Bld/T Ql 1 Both 793 LEU 16 Hematoloogiliste kromosoomiaberratsioonide mRNA paneel a3764 t(11;17) MLL/MLLT6 mRNA a3473 JAH EI EI XXX-t(11;17) KMT2A/MLLT6 mRNA t(11;17) KMT2A/MLLT6 mRNA t(11;17) KMT2A/MLLT6 translokatsiooni mRNA N/P 190 JAH 1233 70283-7 t(11;17)(q23;q21)(MLL,MLLT6) fusion transcript Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRNLOC t(11;17)(q23;q21)(MLL,MLLT6) fusion transcript [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method t(11;17)(MLL,MLLT6) Bld/T Ql 1 Both 33,3908 794 LEU 16 Hematoloogiliste kromosoomiaberratsioonide mRNA paneel a3764 t(11;17) ZBTB16/RARa mRNA a3474 JAH EI EI XXX-t(11;17) ZBTB16/RARa mRNA t(11;17) ZBTB16/RARa mRNA t(11;17) ZBTB16/RARa translokatsiooni mRNA N/P 191 JAH 1234 70284-5 t(11;17)(q23;q21.1)(ZBTB16,RARA) fusion transcript Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRNLOC t(11;17)(q23;q21.1)(ZBTB16,RARA) fusion transcript [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method t(11;17)(ZBTB16,RARA) Bld/T Ql 1 Both 33,3908 795 LEU 16 Hematoloogiliste kromosoomiaberratsioonide mRNA paneel a3764 t(11;19) MLL/ELL mRNA a3475 JAH EI EI XXX-t(11;19) KMT2A/ELL mRNA t(11;19) KMT2A/ELL mRNA t(11;19) KMT2A/ELL translokatsiooni mRNA N/P 192 JAH 1235 70285-2 t(11;19)(q23;p13.1)(MLL,ELL) fusion transcript Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRNLOC t(11;19)(q23;p13.1)(MLL,ELL) fusion transcript [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method t(11;19)(MLL,ELL) Bld/T Ql 1 Both 35,6364 796 LEU 16 Hematoloogiliste kromosoomiaberratsioonide mRNA paneel a3764 t(11;19) MLL/MLLT1 mRNA a3476 JAH EI EI XXX-t(11;19) KMT2A/MLLT1 mRNA t(11;19) KMT2A/MLLT1 mRNA t(11;19) KMT2A/MLLT1 translokatsiooni mRNA N/P 193 JAH 1236 21802-4 t(11,19)(MLL,MLLT1) gene translocation Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRNLOC t(11,19)(MLL,MLLT1) Translocation [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method t(11,19)(MLL,MLLT1) Bld/T Ql 1 Observation 2956 LEU 16 t(11;19) MLL/MLLT1 mRNA a501 JAH JAH EI XXX-t(11;19) KMT2A/MLLT1 mRNA t(11;19) KMT2A/MLLT1 mRNA t(11;19) KMT2A/MLLT1 translokatsiooni mRNA N/P 193 JAH 1236 21802-4 t(11,19)(MLL,MLLT1) gene translocation Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRNLOC t(11,19)(MLL,MLLT1) Translocation [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method t(11,19)(MLL,MLLT1) Bld/T Ql 1 Observation 797 LEU 16 Hematoloogiliste kromosoomiaberratsioonide mRNA paneel a3764 t(12;21) ETV6/RUNX1 mRNA a3477 JAH EI EI XXX-t(12;21) ETV6/RUNX1 mRNA t(12;21) ETV6/RUNX1 mRNA t(12;21) ETV6/RUNX1 translokatsiooni mRNA N/P 194 JAH 1237 21806-5 t(12,21)(ETV6,CBFA2) gene translocation Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRNLOC t(12,21)(ETV6,CBFA2) Translocation [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method t(12,21)(ETV6,CBFA2) Bld/T Ql 1 Observation 17,8368 798 LEU 16 Hematoloogiliste kromosoomiaberratsioonide mRNA paneel a3764 t(12;22) ETV6/MN1 mRNA a3478 JAH EI EI XXX-t(12;22) ETV6/MN1 mRNA t(12;22) ETV6/MN1 mRNA t(12;22) ETV6/MN1 translokatsiooni mRNA N/P 195 JAH 1238 70286-0 t(12;22)(p13;q12.1)(ETV6,MN1) fusion transcript Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRNLOC t(12;22)(p13;q12.1)(ETV6,MN1) fusion transcript [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method t(12;22)(ETV6,MN1) Bld/T Ql 1 Both 37,7862 2258 LEU 16 t(12;22) ETV6/MN1 mRNA a200 JAH JAH EI XXX-t(12;22) ETV6/MN1 mRNA t(12;22) ETV6/MN1 mRNA t(12;22) ETV6/MN1 translokatsiooni mRNA N/P 195 JAH 1238 70286-0 t(12;22)(p13;q12.1)(ETV6,MN1) fusion transcript Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRNLOC t(12;22)(p13;q12.1)(ETV6,MN1) fusion transcript [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method t(12;22)(ETV6,MN1) Bld/T Ql 1 Both 37,7862 799 LEU 16 Hematoloogiliste kromosoomiaberratsioonide mRNA paneel a3764 t(15;17) PML/RARa (bcr1) mRNA a3479 JAH EI EI XXX-t(15;17) PML/RARa (bcr1) mRNA t(15;17) PML/RARa (bcr1) mRNA t(15;17) PML/RARa (bcr1) translokatsiooni mRNA N/P 196 JAH 1239 21551-7 t(15,17)(PML,RARa) gene translocation Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRNLOC t(15,17)(PML,RARa) Translocation [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method t(15,17)(PML,RARa) Bld/T Ql 1 Observation 2807 LEU 16 Hematoloogiliste kromosoomiaberratsioonide mRNA paneel a3764 t(15;17) PML/RARa (bcr2) mRNA a3760 JAH EI EI XXX-t(15;17) PML/RARa (bcr2) mRNA t(15;17) PML/RARa (bcr2) mRNA t(15;17) PML/RARa (bcr2) translokatsiooni mRNA N/P 197 JAH 3553 60588-1 t(15;17)(q24.1;q21.1)(PML,RARA) bcr2 fusion transcript Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRNLOC t(15;17)(q24.1;q21.1)(PML,RARA) bcr2 fusion transcript [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method t(15;17) BCR2 Bld/T Ql 1 Observation 33,5182 2808 LEU 16 Hematoloogiliste kromosoomiaberratsioonide mRNA paneel a3764 t(15;17) PML/RARa (bcr3) mRNA a3761 JAH EI EI XXX-t(15;17) PML/RARa (bcr3) mRNA t(15;17) PML/RARa (bcr3) mRNA t(15;17) PML/RARa (bcr3) translokatsiooni mRNA N/P 198 JAH 3554 A-3554 800 LEU 16 Hematoloogiliste kromosoomiaberratsioonide mRNA paneel a3764 t(16;21) FUS/ERG mRNA a3480 JAH EI EI XXX-t(16;21) FUS/ERG mRNA t(16;21) FUS/ERG mRNA t(16;21) FUS/ERG translokatsiooni mRNA N/P 199 JAH 1240 70287-8 t(16;21)(p11.2;q22.3)(FUS,ERG) fusion transcript Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRNLOC t(16;21)(p11.2;q22.3)(FUS,ERG) fusion transcript [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method t(16;21)(FUS,ERG) Bld/T Ql 1 Both 38,8149 2259 LEU 16 t(16;21) FUS/ERG mRNA a201 JAH JAH EI XXX-t(16;21) FUS/ERG mRNA t(16;21) FUS/ERG mRNA t(16;21) FUS/ERG translokatsiooni mRNA N/P 199 JAH 1240 70287-8 t(16;21)(p11.2;q22.3)(FUS,ERG) fusion transcript Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRNLOC t(16;21)(p11.2;q22.3)(FUS,ERG) fusion transcript [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method t(16;21)(FUS,ERG) Bld/T Ql 1 Both 38,8149 801 LEU 16 Hematoloogiliste kromosoomiaberratsioonide mRNA paneel a3764 t(17;19) TCF3/HLF mRNA a3481 JAH EI EI XXX-t(17;19) TCF3/HLF mRNA t(17;19) TCF3/HLF mRNA t(17;19) TCF3/HLF translokatsiooni mRNA N/P 200 JAH 1241 70288-6 t(17;19)(q22;p13.3)(HLF,TCF3) fusion transcript Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRNLOC t(17;19)(q22;p13.3)(HLF,TCF3) fusion transcript [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method t(17;19)(HLF,TCF3) Bld/T Ql 1 Both 11,4838 776 LEU 16 Hematoloogiliste kromosoomiaberratsioonide mRNA paneel a3764 t(X;11) MLL/FOXO4 mRNA a3456 JAH EI EI XXX-t(X;11) KMT2A/FOXO4 mRNA t(X;11) KMT2A/FOXO4 mRNA t(X;11) KMT2A/FOXO4 translokatsiooni mRNA N/P 201 JAH 1216 70275-3 t(X;11)(q13.1;q23)(FOXO4,MLL) fusion transcript Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRNLOC t(X;11)(q13.1;q23)(FOXO4,MLL) fusion transcript [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method t(X;11)(FOXO4,MLL) Bld/T Ql 1 Both 20,8399 803 LEU 16 Hematoloogiliste kromosoomiaberratsioonide mRNA paneel a3764 inv(16) CBFB/MYH11 mRNA a3483 JAH EI EI XXX-inv(16) CBFB/MYH11 mRNA inv(16) CBFB/MYH11 mRNA inv(16) CBFB/MYH11 inversiooni mRNA N/P 202 JAH 1243 70291-0 inv(16)(p13.1;q22.1)(MYH11,CBFB) fusion transcript Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.INV inv(16)(p13.1;q22.1)(MYH11,CBFB) fusion transcript [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method inv(16)(p13;q22) Bld/T Ql 1 Both 45,7065 2689 LEU 16 inv(16) CBFB/MYH11 mRNA a334 JAH JAH EI XXX-inv(16) CBFB/MYH11 mRNA inv(16) CBFB/MYH11 mRNA inv(16) CBFB/MYH11 inversiooni mRNA N/P 202 JAH 1243 70291-0 inv(16)(p13.1;q22.1)(MYH11,CBFB) fusion transcript Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.INV inv(16)(p13.1;q22.1)(MYH11,CBFB) fusion transcript [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method inv(16)(p13;q22) Bld/T Ql 1 Both 45,7065 802 LEU 16 Hematoloogiliste kromosoomiaberratsioonide mRNA paneel a3764 del(1)(p32) STIL-TAL1 mRNA a3482 JAH EI EI XXX-del(1)(p32) STIL-TAL1 mRNA del(1)(p32) STIL-TAL1 mRNA del(1)(p32) STIL-TAL1 deletsiooni mRNA N/P 203 JAH 1242 70289-4 del(1)(p32p32)(STIL,TAL1) fusion transcript Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.DEL del(1)(p32p32)(STIL,TAL1) fusion transcript [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method del(1p32)(STIL,TAL1) Bld/T Ql 1 Both 32,4503 3821 LEU 16 Ig/TCR markerite sõeluuring (ALL together protokoll) a1502 JAH JAH EI XXX-Ig/TCR marker screen Ig/TCR markerite sõeluuring Ig/TCR markerite sõeluuring täpsustamata materjalist Tekst 204 JAH 5659 A-5403 3822 LEU 16 Minimaalse residuaalhaiguse hindamine (Ig/TCR, ALL together protokoll) a1503 JAH JAH EI XXX-MRD (Ig/TCR) Minimaalse residuaalhaiguse hindamine (Ig/TCR) Minimaalse residuaalhaiguse hindamine (Ig/TCR) Tekst 205 JAH 5660 A-5402 3974 LEU 16 Minimaalse residuaalhaiguse hindamine (NAT, DNA) a1848 JAH JAH EI XXX-MRD NAT Minimaalse residuaalhaiguse hindamine (NAT) Minimaalse residuaalhaiguse hindamine (NAT) Tekst 206 JAH 6033 L-5435 3511 LEU 16 Hematoloogilised kasvajad - somaatiliste geenimutatsioonide paneel (54 geeni, NGS) a400-1139 JAH JAH EI XXX-Myeloid genes (54) NGS Hematoloogilised kasvajad - somaatiliste geenimutatsioonide paneel (54 geeni, NGS) Hematoloogilised kasvajad - somaatiliste geenimutatsioonide paneel (54 geeni, NGS) Tekst 207 JAH 5281 99961-5 Myeloproliferative neoplasm multigene analysis Find Pt Bld/Tiss Doc Molgen MOLPATH Myeloproliferative neoplasm multigene analysis in Blood or Tissue by Molecular genetics method MPN multigene analysis Bld/T 1 Both 3624 LEU 16 Tuumorsupressorgeeni TP53 kodeeriva ala mutatsioonid (NGS) a400-1155 JAH JAH EI XXX-TP53 NGS Tuumorsupressorgeeni TP53 kodeeriva ala mutatsioonid (NGS) Tuumorsupressorgeeni TP53 kodeeriva ala mutatsioonid (NGS) Tekst 209 JAH 5475 A-5350 908 LEU 16 B-lümfotsüütide klonaalsus - IGH ja IGK lookuste ümberkorraldused a400-263 JAH JAH EI XXX-IGH, IGK rearrangements B-lümfotsüütide klonaalsus - IGH ja IGK lookuste ümberkorraldused B-lümfotsüütide klonaalsus - IGH ja IGK lookuste ümberkorraldused Tekst 210 JAH 1438 50627-9 Immunoglobulin heavy chain gene rearrangements Find Pt Bld/Tiss Nar Molgen MOLPATH.REARRANGE HC gene rearrangements in Blood or Tissue by Molecular genetics method Narrative HC gene Rear Bld/T 1 Both 13,1974 903 LEU 16 B-lümfotsüütide klonaalsus - IGL lookuse ümberkorraldused a400-264 JAH JAH EI XXX-IGL rearrangements B-lümfotsüütide klonaalsus - IGL lookuse ümberkorraldused B-lümfotsüütide klonaalsus - IGL lookuse ümberkorraldused Tekst 211 JAH 2500 21749-7 Immunoglobulin lambda light chain gene rearrangements Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.REARRANGE Lambda LC gene rearrangements [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method Lambda LC gene Rear Bld/T Ql 1 Both 11,4729 909 LEU 16 T-lümfotsüütide klonaalsus - TCRB ja TCRG lookuste ümberkorraldused a400-265 JAH JAH EI XXX-TCRB, TCRG rearrangements T-lümfotsüütide klonaalsus - TCRB ja TCRG lookuste ümberkorraldused T-lümfotsüütide klonaalsus - TCRB ja TCRG lookuste ümberkorraldused Tekst 212 JAH 1439 56880-8 TCRB gene+TCRD gene+TCRG gene rearrangements Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.REARRANGE TCRB gene+TCRD gene+TCRG gene rearrangements [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method TCRB gene+TCRD gene+TCRG gene Bld/T Ql 1 Both 29,0659 904 LEU 16 T-lümfotsüütide klonaalsus - TCRD lookuse ümberkorraldused a400-266 JAH JAH EI XXX-TCRD rearrangements T-lümfotsüütide klonaalsus - TCRD lookuse ümberkorraldused T-lümfotsüütide klonaalsus - TCRD lookuse ümberkorraldused Tekst 213 JAH 2501 21752-1 TCRD gene rearrangements Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.REARRANGE TCRD gene rearrangements [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method TCRD gene Rear Bld/T Ql 1 Both 31,0289 3693 LEU 16 Somaatilised hüpermutatsioonid IGH variaabelses piirkonnas (NGS) a400-1179 JAH JAH EI XXX-Somatic hypermut IGH genes NGS Somaatilised hüpermutatsioonid IGH variaabelses piirkonnas (NGS) Somaatilised hüpermutatsioonid IGH variaabelses piirkonnas (NGS) Paneel 214 JAH 5641 L-5383 3694 LEU 16 IGHV geen a400-1180 JAH EI EI XXX-IGHV IGHV geen Somaatilised mutatasioonid IGHV geenis (NGS) Tekst 215 JAH 5642 48670-4 IgVH gene targeted mutation analysis Find Pt Bld/Tiss Doc Molgen MOLPATH.MUT IgVH gene targeted mutation analysis in Blood or Tissue by Molecular genetics method IgVH gene Mut Anl Bld/T 1 Both 3695 LEU 16 IGHD geen a400-1181 JAH EI EI XXX-IGHD IGHD geen Somaatilised mutatasioonid IGHD geenis (NGS) Tekst 216 JAH 5643 A-5501 3696 LEU 16 IGHJ geen a400-1182 JAH EI EI XXX-IGHJ IGHJ geen Somaatilised mutatasioonid IGHJ geenis (NGS) Tekst 217 JAH 5644 A-5502 3697 LEU 16 Mutatsioonide % a400-1183 JAH EI EI XXX-Mut % Mutatsioonide % Mutatsioonide % IGHV geenis Tekst 218 JAH 5645 A-5504 3698 LEU 16 Hüpermutatsioonide staatus a400-1184 JAH EI EI XXX-Mut status Hüpermutatsioonide staatus Hüpermutatsioonide staatus IGHV geenis Tekst 219 JAH 5646 A-5503 2525 LEU 16 CD34 tüvirakud a283 JAH JAH EI XXX-CD34# CD34 tüvirakud Tüvirakkude (CD34) arv QN E6/L 220 JAH 1898 74838-4 Cells.CD34 NCnc Pt XXX Qn 10*6/L 10*6/L CELLMARK CD34 cells [#/volume] in Unspecified specimen CD34 Cells # XXX 1 Observation 12,9891 1902 LEU 16 Kimäärsuse markerite (34) sõeluuring a10037 JAH JAH EI Chimerity screen Kimäärsuse markerite sõeluuring Kimäärsuse markerid (sõeluuring) Tekst 221 JAH 2870 L-2870 2678 LEU 16 Kimäärsuse marker 1 a321 JAH JAH EI Chimerity marker 1 Kimäärsuse marker 1 Kimäärsuse marker 1 QN % 222 JAH 2871 L-2871 2679 LEU 16 Kimäärsuse marker 2 a322 JAH JAH EI Chimerity marker 2 Kimäärsuse marker 2 Kimäärsuse marker 2 QN % 223 JAH 2872 L-2872 2227 LEU 16 DNA indeks mononukleaarsetes rakkudes (voolutsütomeetria) a189 JAH JAH EI XXX-DNA index MN Fc DNA indeks mononukleaarsetes rakkudes (voolutsütomeetria) DNA indeks täpsustamata materjali mononukleaarsetes rakkudes (voolutsütomeetria) Tekst 224 JAH 3053 30912-0 DNA index ACnc Pt XXX Qn Flow cytometry MOLPATH DNA index in Unspecified specimen by Flow cytometry (FC) DNA Index XXX FC-aCnc 1 Both 22,2526 4007 LEU 16 11q23 MLL-r MRD analüüsi väljatöötamine a1869 JAH EI EI XXX-MRD development NAT MRD analüüsi väljatöötamine (NAT) MRD analüüsi väljatöötamine (NAT) Tekst 225 JAH 6085 L-5444 4008 LEU 16 11q23 MLL translokatsioonid (sekveneerimine) a1870 JAH EI EI XXX-MRD seq MRD – aberrantse genoomipiirkonna sekveneerimine MRD – aberrantse genoomipiirkonna sekveneerimine Tekst 226 JAH 6086 A-5515 4220 LEU 16 B- ja T-lümfotsüütide klonaalsuse profiilide võrdlus (NGS) a400-1259 JAH JAH EI XXX- T-, B-cell clonality profiling B- ja T-lümfotsüütide klonaalsuse profiilide võrdlus (NGS) B- ja T-lümfotsüütide klonaalsuse profiilide võrdlus (NGS) Tekst JAH 7224 46998-1 TCRB & Immunoglobulin heavy chain gene rearrangements Find Pt Bld/Tiss Doc Molgen MOLPATH.REARRANGE TCRB and HC gene rearrangements in Blood or Tissue by Molecular genetics method TCRB+HC gene Rear Bld/T 1 Both 672 IMS 17 IgA a59 JAH JAH EI S,P-IgA IgA Immuunglobuliin A seerumis/plasmas QN g/L 2 JAH/Võrreld 257 2458-8 IgA MCnc Pt Ser Qn mg/dL 0,0206% CHEM IgA [Mass/volume] in Serum IgA Ser-mCnc 1 Both 674 IMS 17 IgM a61 JAH JAH EI S,P-IgM IgM Immuunglobuliin M seerumis/plasmas QN g/L 3 JAH/Võrreld 259 2472-9 IgM MCnc Pt Ser Qn mg/dL 0,0150% CHEM IgM [Mass/volume] in Serum IgM Ser-mCnc 1 Both 673 IMS 17 IgG a60 JAH JAH EI S,P-IgG IgG Immuunglobuliin G seerumis/plasmas QN g/L 4 JAH/Võrreld 258 2465-3 IgG MCnc Pt Ser Qn mg/dL 0,0192% CHEM IgG [Mass/volume] in Serum IgG Ser-mCnc 1 Both 675 IMS 17 IgG alaklassid 1-4 a1041 EI EI EI S,P-IgG 1-4 panel IgG alaklassid 1-4 Immuunglobuliin G alaklassid 1-4 seerumis/plasmas (paneel) Paneel 6 JAH 260 47290-2 IgG subclass panel MCnc Pt Ser Qn PANEL.CHEM IgG subclass panel [Mass/volume] in Serum IgG subclass Pnl Ser-mCnc 1 Order 2322 IMS 17 "IgG alaklassid 1-4 " a230 JAH JAH JAH S,P-IgG 1-4 panel IgG alaklassid 1-4 Immuunglobuliin G alaklassid 1-4 seerumis/plasmas (paneel) Paneel 6 JAH 260 47290-2 IgG subclass panel MCnc Pt Ser Qn PANEL.CHEM IgG subclass panel [Mass/volume] in Serum IgG subclass Pnl Ser-mCnc 1 Order 676 IMS 17 IgG1 a1037 EI EI EI S,P-IgG1 IgG1 Immuunglobuliin G alaklass 1 seerumis/plasmas QN g/L 7 JAH 261 2466-1 IgG subclass 1 MCnc Pt Ser Qn mg/dL 0,0011% CHEM IgG subclass 1 [Mass/volume] in Serum IgG1 Ser-mCnc 1 Both 2318 IMS 17 IgG alaklassid 1-4 a230 IgG1 a226 EI EI EI S,P-IgG1 IgG1 Immuunglobuliin G alaklass 1 seerumis/plasmas QN g/L 7 JAH 261 2466-1 IgG subclass 1 MCnc Pt Ser Qn mg/dL 0,0011% CHEM IgG subclass 1 [Mass/volume] in Serum IgG1 Ser-mCnc 1 Both 2980 IMS 17 IgG1 a502 JAH EI JAH S,P-IgG1 IgG1 Immuunglobuliin G alaklass 1 seerumis/plasmas QN g/L g/L 7 JAH 261 2466-1 IgG subclass 1 MCnc Pt Ser Qn mg/dL 0,0011% CHEM IgG subclass 1 [Mass/volume] in Serum IgG1 Ser-mCnc 1 Both 677 IMS 17 IgG2 a1038 EI EI EI S,P-IgG2 IgG2 Immuunglobuliin G alaklass 2 seerumis/plasmas QN g/L 8 JAH 262 2467-9 IgG subclass 2 MCnc Pt Ser Qn mg/dL 0,0010% CHEM IgG subclass 2 [Mass/volume] in Serum IgG2 Ser-mCnc 1 Both 2319 IMS 17 IgG alaklassid 1-4 a230 IgG2 a227 EI EI EI S,P-IgG2 IgG2 Immuunglobuliin G alaklass 2 seerumis/plasmas QN g/L 8 JAH 262 2467-9 IgG subclass 2 MCnc Pt Ser Qn mg/dL 0,0010% CHEM IgG subclass 2 [Mass/volume] in Serum IgG2 Ser-mCnc 1 Both 2981 IMS 17 IgG2 a503 JAH EI JAH S,P-IgG2 IgG2 Immuunglobuliin G alaklass 2 seerumis/plasmas QN g/L g/L 8 JAH 262 2467-9 IgG subclass 2 MCnc Pt Ser Qn mg/dL 0,0010% CHEM IgG subclass 2 [Mass/volume] in Serum IgG2 Ser-mCnc 1 Both 678 IMS 17 IgG3 a1039 EI EI EI S,P-IgG3 IgG3 Immuunglobuliin G alaklass 3 seerumis/plasmas QN g/L 9 JAH 263 2468-7 IgG subclass 3 MCnc Pt Ser Qn mg/dL 0,0010% CHEM IgG subclass 3 [Mass/volume] in Serum IgG3 Ser-mCnc 1 Both 2320 IMS 17 IgG alaklassid 1-4 a230 "IgG3 " a228 EI EI EI S,P-IgG3 IgG3 Immuunglobuliin G alaklass 3 seerumis/plasmas QN g/L 9 JAH 263 2468-7 IgG subclass 3 MCnc Pt Ser Qn mg/dL 0,0010% CHEM IgG subclass 3 [Mass/volume] in Serum IgG3 Ser-mCnc 1 Both 2982 IMS 17 IgG3 a504 JAH EI JAH S,P-IgG3 IgG3 Immuunglobuliin G alaklass 3 seerumis/plasmas QN g/L g/L 9 JAH 263 2468-7 IgG subclass 3 MCnc Pt Ser Qn mg/dL 0,0010% CHEM IgG subclass 3 [Mass/volume] in Serum IgG3 Ser-mCnc 1 Both 679 IMS 17 IgG4 a1040 EI EI EI S,P-IgG4 IgG4 Immuunglobuliin G alaklass 4 seerumis/plasmas QN g/L 10 JAH 264 2469-5 IgG subclass 4 MCnc Pt Ser Qn mg/dL 0,0011% CHEM IgG subclass 4 [Mass/volume] in Serum IgG4 Ser-mCnc 1 Both 2321 IMS 17 IgG alaklassid 1-4 a230 IgG4 a229 EI EI EI S,P-IgG4 IgG4 Immuunglobuliin G alaklass 4 seerumis/plasmas QN g/L 10 JAH 264 2469-5 IgG subclass 4 MCnc Pt Ser Qn mg/dL 0,0011% CHEM IgG subclass 4 [Mass/volume] in Serum IgG4 Ser-mCnc 1 Both 2983 IMS 17 IgG4 a505 JAH EI JAH S,P-IgG4 IgG4 Immuunglobuliin G alaklass 4 seerumis/plasmas QN g/L g/L 10 JAH 264 2469-5 IgG subclass 4 MCnc Pt Ser Qn mg/dL 0,0011% CHEM IgG subclass 4 [Mass/volume] in Serum IgG4 Ser-mCnc 1 Both 691 IMS 17 C3 a79 JAH JAH EI S,P-C3 C3 Komplemendi komponent C3 seerumis/plasmas QN g/L 16 JAH/Võrreld 276 4485-9 Complement C3 MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0094% HEM/BC Complement C3 [Mass/volume] in Serum or Plasma C3 SerPl-mCnc 1 Both 692 IMS 17 C4 a80 JAH JAH EI S,P-C4 C4 Komplemendi komponent C4 seerumis/plasmas QN g/L 18 JAH/Võrreld 277 4498-2 Complement C4 MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0091% HEM/BC Complement C4 [Mass/volume] in Serum or Plasma C4 SerPl-mCnc 1 Both 2192 IMS 17 C1 inhibiitor a9717 EI EI EI S,P-C1 inh C1 inhibiitor Komplemendi komponendi C1 inhibiitor seerumis/plasmas QN g/L 25 JAH 1970 4477-6 Complement C1 esterase inhibitor MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/dL g/L;mg/dL 1769 HEM/BC Complement C1 esterase inhibitor [Mass/volume] in Serum or Plasma C1INH SerPl-mCnc 1 Both 32,7091 2704 IMS 17 C1 infibiitor a337 JAH JAH JAH S,P-C1 inh C1 inhibiitor Komplemendi komponendi C1 inhibiitor seerumis/plasmas QN g/L 25 JAH 1970 4477-6 Complement C1 esterase inhibitor MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/dL g/L;mg/dL 1769 HEM/BC Complement C1 esterase inhibitor [Mass/volume] in Serum or Plasma C1INH SerPl-mCnc 1 Both 32,7091 2705 IMS 17 C1 infibiitori funktsioon a338 JAH JAH JAH S,P-C1 inh, functional C1 inhibiitori funktsioon Komplemendi komponendi C1 funktsioon seerumis/plasmas QN % 26 JAH 3432 10634-4 Complement C1 esterase inhibitor.functional/Complement C1 esterase inhibitor.total MFr Pt Ser/Plas Qn % % 10 HEM/BC Complement C1 esterase inhibitor.functional/Complement C1 esterase inhibitor.total in Serum or Plasma C1INH Functional/C1INH Total MFr SerPl 1 Observation 26,8517 2251 IMS 17 CH50 a220 EI EI EI S,P-CH50 CH50 Komplemendi klassikalise tee aktiivsus CH50 seerumis/plasmas QN kU/L 27 JAH 1971 4532-8 Complement total hemolytic CH50 ACnc Pt Ser/Plas Qn {CH 50 Units}/mL U/mL;units/mL 959 HEM/BC Complement total hemolytic CH50 [Units/volume] in Serum or Plasma CH50 SerPl-aCnc 1 Both 33,8034 3370 IMS 17 Komplemendi süsteemi sõeluuringu paneel a840 JAH JAH JAH S-C1-C9 screen panel Komplemendi süsteemi sõeluuringu paneel Komplemendi süsteemi sõeluuring seerumis (paneel) Paneel 28 JAH 4979 74519-0 Complement activity panel - Pt Ser - PANEL.HEM/BC Complement activity panel - Serum Comp activity Pnl Ser 1 Order 9,3447 3371 IMS 17 Komplemendi süsteemi sõeluuringu paneel a840 Komplemendi klassikalise tee aktiivsus a841 JAH EI JAH S-CP act Komplemendi klassikalise tee aktiivsus Komplemendi klassikalise tee aktiivsus seerumis QN % 29 JAH 4980 74521-6 Complement total hemolytic CH50 actual/normal RelACnc Pt Ser Qn IA % % HEM/BC Complement total hemolytic CH50 actual/normal in Serum by Immunoassay CH50 Act/Nor Ser IA 1 Both 9,0358 3372 IMS 17 Komplemendi süsteemi sõeluuringu paneel a840 Komplemendi alternatiivse tee aktiivsus a843 JAH EI JAH S-AP act Komplemendi alternatiivse tee aktiivsus Komplemendi alternatiivse tee aktiivsus seerumis QN % 30 JAH 4981 74520-8 Complement alternate pathway AH50 actual/normal RelACnc Pt Ser Qn IA % % HEM/BC Complement alternate pathway AH50 actual/normal in Serum by Immunoassay AH50 Act/Nor Ser IA 1 Observation 9,0682 3373 IMS 17 Komplemendi süsteemi sõeluuringu paneel a840 Komplemendi lektiini tee aktiivsus a844 JAH EI JAH S-MBLP act Komplemendi lektiini tee aktiivsus Komplemendi lektiini tee aktiivsus seerumis QN % % 31 JAH 4982 74522-4 Complement lectin pathway actual/normal RelACnc Pt Ser Qn IA % % HEM/BC Complement lectin pathway actual/normal in Serum by Immunoassay Comp activity.lectin Act/Nor Ser IA 1 Observation 9,0682 698 IMS 17 Krüoglobuliinid a89 JAH JAH EI S-Cryo Krüoglobuliinid Krüoglobuliinid seerumis QN mg/L 34 JAH 283 78989-1 Cryoglobulin MCnc Pt Ser Qn g/L g/L SERO Cryoglobulin [Mass/volume] in Serum Cryoglob Ser-mCnc 1 Both 8,476 2140 IMS 17 Lümfotsüütide alaklassid veres (voolutsütomeetria); Lümfotsüütide alaklassid (voolutsütomeetria) a3625; a8228 CD4/CD8 T-rakkude arv ja suhe (paneel) a3637 JAH JAH EI B-CD4/CD8 panel CD4/CD8 T-rakkude arv ja suhe (paneel) T-helperrakkude (CD4) ja T-supressorrakkude (CD8) suhe veres (paneel) Paneel 37 JAH 2945 L-2945 2141 IMS 17 Lümfotsüütide alaklassid veres (voolutsütomeetria) a3625 JAH JAH EI B-Lymph subclasses panel Fc Lümfotsüütide alaklassid veres (voolutsütomeetria) Lümfotsüütide alaklassid veres (voolutsütomeetria, paneel) Paneel 38 JAH 4414 L-4414 1761 IMS 17 Lümfotsüütide alaklassid (voolutsütomeetria) a8228 JAH JAH EI XXX-Lymph subclasses panel Fc Lümfotsüütide alaklassid (voolutsütomeetria) Lümfotsüütide alaklassid täpsustamata materjalis (voolutsütomeetria, paneel) Paneel 39 JAH 2735 L-2735 235 IMS 17 Lümfotsüütide alaklassid veres (voolutsütomeetria); Lümfotsüütide alaklassid (voolutsütomeetria) a3625; a8228 CD3 a3609 JAH EI EI XXX-CD3# CD3 T-lümfotsüütide (CD3) arv QN E6/L 41 JAH/Võrreld 1154 20598-9 Cells.CD3 NCnc Pt XXX Qn /uL /uL CELLMARK CD3 cells [#/volume] in Unspecified specimen CD3 Cells # XXX 1 Both 3633 IMS 17 CD3 a8217 JAH JAH EI XXX-CD3# CD3 T-lümfotsüütide (CD3) arv QN E6/L r/uL 41 JAH/Võrreld 1154 20598-9 Cells.CD3 NCnc Pt XXX Qn /uL /uL CELLMARK CD3 cells [#/volume] in Unspecified specimen CD3 Cells # XXX 1 Both 236 IMS 17 Lümfotsüütide alaklassid veres (voolutsütomeetria); Lümfotsüütide alaklassid (voolutsütomeetria) a3625; a8228 CD3% a3646 JAH EI EI XXX-CD3% CD3% T-lümfotsüütide (CD3) suhtarv QN % 42 JAH/Võrreld 1155 20599-7 Cells.CD3/100 cells NFr Pt XXX Qn % % CELLMARK CD3 cells/100 cells in Unspecified specimen CD3 Cells Fr XXX 1 Observation 2142 IMS 17 Lümfotsüütide alaklassid (voolutsütomeetria) a8228 CD3% a8218 JAH EI EI XXX-CD3% CD3% T-lümfotsüütide (CD3) suhtarv QN % 42 JAH/Võrreld 1155 20599-7 Cells.CD3/100 cells NFr Pt XXX Qn % % CELLMARK CD3 cells/100 cells in Unspecified specimen CD3 Cells Fr XXX 1 Observation 239 IMS 17 CD4/CD8 T-rakkude arv ja suhe (paneel); Lümfotsüütide alaklassid veres (voolutsütomeetria); Lümfotsüütide alaklassid (voolutsütomeetria) a3637; a3625; a8228 CD4 a3611 JAH EI EI XXX-CD4# CD4 T-helperrakkude (CD4) arv QN E6/L 43 JAH/Võrreld 1150 32515-9 Cells.CD3+CD4+ NCnc Pt XXX Qn /uL cells/uL 2 CELLMARK CD3+CD4+ (T4 helper) cells [#/volume] in Unspecified specimen CD3+CD4+ Cells # XXX 1 Observation 8,5074 240 IMS 17 Lümfotsüütide alaklassid veres (voolutsütomeetria); Lümfotsüütide alaklassid (voolutsütomeetria) a3625; a8228 CD4% a3647 JAH EI EI XXX-CD4% CD4% T-helperrakkude (CD4) suhtarv QN % 44 JAH/Võrreld 1159 32516-7 Cells.CD3+CD4+/100 cells NFr Pt XXX Qn % % 8 CELLMARK CD3+CD4+ (T4 helper) cells/100 cells in Unspecified specimen CD3+CD4+ Cells NFr XXX 1 Observation 8,5074 2143 IMS 17 Lümfotsüütide alaklassid (voolutsütomeetria) a8228 CD4% a8220 JAH EI EI XXX-CD4% CD4% T-helperrakkude (CD4) suhtarv QN % 44 JAH/Võrreld 1159 32516-7 Cells.CD3+CD4+/100 cells NFr Pt XXX Qn % % 8 CELLMARK CD3+CD4+ (T4 helper) cells/100 cells in Unspecified specimen CD3+CD4+ Cells NFr XXX 1 Observation 8,5074 241 IMS 17 CD4/CD8 T-rakkude arv ja suhe (paneel); Lümfotsüütide alaklassid veres (voolutsütomeetria); Lümfotsüütide alaklassid (voolutsütomeetria) a3637; a3625; a8228 CD8 a3615 JAH EI EI XXX-CD8# CD8 T-supressorrakkude (CD8) arv QN E6/L 45 JAH/Võrreld 1151 32517-5 Cells.CD3+CD8+ NCnc Pt XXX Qn /uL cells/uL 4 CELLMARK CD3+CD8+ (T8 suppressor cells) cells [#/volume] in Unspecified specimen CD3+CD8+ Cells # XXX 1 Observation 8,5074 242 IMS 17 Lümfotsüütide alaklassid veres (voolutsütomeetria); Lümfotsüütide alaklassid (voolutsütomeetria) a3625; a8228 CD8% a3649 JAH EI EI XXX-CD8% CD8% T-supressorrakkude (CD8) suhtarv QN % 46 JAH/Võrreld 1161 32518-3 Cells.CD3+CD8+/100 cells NFr Pt XXX Qn % % 2 CELLMARK CD3+CD8+ (T8 suppressor cells) cells/100 cells in Unspecified specimen CD3+CD8+ Cells NFr XXX 1 Observation 8,5074 2144 IMS 17 Lümfotsüütide alaklassid (voolutsütomeetria) a8228 CD8% a8224 JAH EI EI XXX-CD8% CD8% T-supressorrakkude (CD8) suhtarv QN % 46 JAH/Võrreld 1161 32518-3 Cells.CD3+CD8+/100 cells NFr Pt XXX Qn % % 2 CELLMARK CD3+CD8+ (T8 suppressor cells) cells/100 cells in Unspecified specimen CD3+CD8+ Cells NFr XXX 1 Observation 8,5074 243 IMS 17 CD4/CD8 T-rakkude arv ja suhe (paneel); Lümfotsüütide alaklassid veres (voolutsütomeetria); Lümfotsüütide alaklassid (voolutsütomeetria) a3637; a3625; a8228 CD4/CD8 a3622 JAH EI EI XXX-CD4#/CD8# CD4/CD8 T-helperrakkude (CD4) ja T-supressorrakkude (CD8) suhe QN 47 JAH/Võrreld 1152 20607-8 Cells.CD4/Cells.CD8 NRto Pt XXX Qn CELLMARK CD4 cells/CD8 Cells [# Ratio] in Unspecified specimen CD4 Cells/CD8 cells XXX 1 Observation 2145 IMS 17 Lümfotsüütide alaklassid (voolutsütomeetria) a8228 CD4/CD8 a8225 JAH EI EI XXX-CD4#/CD8# CD4/CD8 T-helperrakkude (CD4) ja T-supressorrakkude (CD8) suhe QN 47 JAH/Võrreld 1152 20607-8 Cells.CD4/Cells.CD8 NRto Pt XXX Qn CELLMARK CD4 cells/CD8 Cells [# Ratio] in Unspecified specimen CD4 Cells/CD8 cells XXX 1 Observation 3531 IMS 17 CD4+/CD8+ T-rakkude suhe (BalF) a1171 JAH JAH EI BalF-CD4#/CD8# CD4/CD8 bronhoalveolaarloputuse vedelikus T-helperrakkude (CD4) ja T-supressorrakkude (CD8) suhe bronhoalveolaarloputuse vedelikus QN 48 JAH 5321 32756-9 Cells.CD3+CD4+/Cells.CD3+CD8+ NRto Pt Bronchial Qn % % CELLMARK CD3+CD4+ (T4 helper) cells/CD3+CD8+ (T8 suppressor cells) cells [# Ratio] in Bronchial specimen CD3+CD4+ Cells/CD3+CD8+ Cells Bronch 1 Observation 28,0351 237 IMS 17 Lümfotsüütide alaklassid veres (voolutsütomeetria); Lümfotsüütide alaklassid (voolutsütomeetria) a3625; a8228 CD16,CD56 a3603 JAH EI EI XXX-CD16,CD56# CD16,CD56 NK-rakkude (CD16, CD56) arv QN E6/L 49 JAH/Võrreld 1156 26561-1 Cells.CD16+CD56+ NCnc Pt XXX Qn /uL per cmm CELLMARK CD16+CD56+ cells [#/volume] in Unspecified specimen CD16+CD56+ Cells # XXX 1 Both 238 IMS 17 Lümfotsüütide alaklassid veres (voolutsütomeetria); Lümfotsüütide alaklassid (voolutsütomeetria) a3625; a8228 CD16, CD56% a3644 JAH EI EI XXX-CD16,CD56% CD16, CD56% NK rakkude (CD16, CD56) suhtarv QN % 50 JAH/Võrreld 1157 20620-1 Cells.CD16+CD56+/100 cells NFr Pt XXX Qn % % CELLMARK CD16+CD56+ cells/100 cells in Unspecified specimen CD16+CD56+ Cells Fr XXX 1 Both 2146 IMS 17 Lümfotsüütide alaklassid (voolutsütomeetria) a8228 CD16, CD56% a8222 JAH EI EI XXX-CD16,CD56% CD16, CD56% NK rakkude (CD16, CD56) suhtarv QN % 50 JAH/Võrreld 1157 20620-1 Cells.CD16+CD56+/100 cells NFr Pt XXX Qn % % CELLMARK CD16+CD56+ cells/100 cells in Unspecified specimen CD16+CD56+ Cells Fr XXX 1 Both 244 IMS 17 Lümfotsüütide alaklassid veres (voolutsütomeetria); Lümfotsüütide alaklassid (voolutsütomeetria) a3625; a8228 CD19 a3604 JAH EI EI XXX-CD19# CD19 B-lümfotsüütide (CD19) arv QN E6/L 52 JAH/Võrreld 1163 20592-2 Cells.CD19 NCnc Pt XXX Qn /uL /uL CELLMARK CD19 cells [#/volume] in Unspecified specimen CD19 Cells # XXX 1 Both 245 IMS 17 Lümfotsüütide alaklassid veres (voolutsütomeetria); Lümfotsüütide alaklassid (voolutsütomeetria) a3625; a8228 CD19% a3645 JAH EI EI XXX-CD19% CD19% B-lümfotsüütide (CD19) suhtarv QN % 53 JAH/Võrreld 1164 20593-0 Cells.CD19/100 cells NFr Pt XXX Qn % % 0,00% CELLMARK CD19 cells/100 cells in Unspecified specimen CD19 Cells Fr XXX 1 Both 2147 IMS 17 Lümfotsüütide alaklassid (voolutsütomeetria) a8228 CD19% a8226 JAH EI EI XXX-CD19% CD19% B-lümfotsüütide (CD19) suhtarv QN % 53 JAH/Võrreld 1164 20593-0 Cells.CD19/100 cells NFr Pt XXX Qn % % 0,00% CELLMARK CD19 cells/100 cells in Unspecified specimen CD19 Cells Fr XXX 1 Both 2842 IMS 17 CD20 paneel a427 JAH JAH EI B-CD20 panel CD20 paneel B-lümfotsüütide (CD20) arv ja suhtarv (paneel) Paneel 60 JAH 3647 L-3647 2843 IMS 17 CD20 paneel a427 CD20 a426 JAH EI EI XXX-CD20# CD20 B-lümfotsüütide (CD20) arv QN E6/L 61 JAH/Võrreld 3648 74837-6 Cells.CD20 NCnc Pt XXX Qn 10*6/L 10*6/L CELLMARK CD20 cells [#/volume] in Unspecified specimen CD20 Cells # XXX 1 Observation 12,2496 3420 IMS 17 CD20 a3605 JAH EI EI XXX-CD20# CD20 B-lümfotsüütide (CD20) arv QN E6/L 61 JAH/Võrreld 3648 74837-6 Cells.CD20 NCnc Pt XXX Qn 10*6/L 10*6/L CELLMARK CD20 cells [#/volume] in Unspecified specimen CD20 Cells # XXX 1 Observation 12,2496 2844 IMS 17 CD20 paneel a427 CD20% a425 JAH EI EI XXX-CD20% CD20% B-lümfotsüütide (CD20) suhtarv QN % 62 JAH/Võrreld 3649 20595-5 Cells.CD20/100 cells NFr Pt XXX Qn % % 3 CELLMARK CD20 cells/100 cells in Unspecified specimen CD20 Cells NFr XXX 1 Observation 12,2496 246 IMS 17 Lümfotsüütide alaklassid veres (voolutsütomeetria); Lümfotsüütide alaklassid (voolutsütomeetria) a3625; a8228 CD45 a3613 JAH EI EI XXX-CD45# CD45 Lümfotsüütide (CD45) arv QN E6/L 63 JAH/Võrreld 1165 27071-0 Cells.CD45 NCnc Pt Bld Qn /uL "#/mm3" CELLMARK CD45 cells [#/volume] in Blood CD45 Cells # Bld 1 Observation 2148 IMS 17 Lümfotsüütide alaklassid (voolutsütomeetria) a8228 CD45% a8227 JAH EI EI XXX-CD45% CD45% Lümfotsüütide (CD45) suhtarv QN % 64 JAH/Võrreld 2947 20610-2 Cells.CD45/100 cells NFr Pt XXX Qn % % CELLMARK CD45 (Lymphs) cells/100 cells in Unspecified specimen CD45 Cells NFr XXX 1 Observation 21,6451 247 IMS 17 Lümfotsüütide alaklassid (voolutsütomeetria) a8228 Aktiveeritud NK % a3351 JAH JAH EI XXX-NK activated % Aktiveeritud NK % Aktiveeritud NK rakkude suhtarv QN % 65 JAH/Võrreld 1166 73810-4 Cells.CD3-CD16+CD56+HLA-DR+/100 cells.CD3-CD16+CD56+ NFr Pt Bld Qn Flow cytometry % % CELLMARK CD3-CD16+CD56+HLA-DR+ (activated Natural Killer) cells/100 cells.CD3-CD16+CD56+ (Natural killer) cells in Blood by Flow cytometry (FC) NK activated/100 NK NFr Bld FC 1 Both 8,0443 248 IMS 17 Lümfotsüütide alaklassid (voolutsütomeetria) a8228 Aktiveeritud T-lümfotsüüdid % a3350 JAH JAH EI XXX-T cells activated % Aktiveeritud T-lümfotsüüdid % Aktiveeritud T-lümfotsüütide suhtarv QN % 66 JAH/Võrreld 1167 20632-6 Lymphocytes.activated T cells/100 lymphocytes.small NFr Pt XXX Qn % % CELLMARK Activated T cells lymphocytes/100 lymphocytes.small in Unspecified specimen Activ T Lymphs Fr XXX 1 Observation 805 IMS 17 Immuunfenotüüp (voolutsütomeetria) a3357 JAH JAH EI XXX-Immunophenotype Fc Immuunfenotüüp (voolutsütomeetria) Immuunfenotüüp (voolutsütomeetria) Tekst 71 JAH 1245 54220-9 Immune response markers Imp Pt XXX Nar CELLMARK Immune response markers [interpretation] in Unspecified specimen Narrative Immune response markers XXX-Imp 1 Observation 11,4729 2397 IMS 17 NBT test a3830 EI EI EI B-WBC-Phago (NBT) NBT test Leukotsüütide fagotsütoosivõime veres (nitrosinise tetrasooli test) Tekst 72 JAH 2163 50609-7 Nitroblue tetrazolium test ACnc Pt Bld Qn % HEM/BC Nitroblue Tetrazolium Test (NBT) [Units/volume] in Blood NBT Bld-aCnc lab both 4241 IMS 17 Corynebacterium diphtheriae toksiini IgG QN a2671 JAH JAH JAH S,P-C diphtheriae tox IgG QN Corynebacterium diphtheriae toksiini IgG QN Corynebacterium diphtheriae toksiini vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 77 JAH 1974 48654-8 Corynebacterium diphtheriae toxin Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA [IU]/mL IU/mL MICRO Corynebacterium diphtheriae toxin IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay C diphtheriae Tox IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 3913 IMS 17 Clostridium tetani toksiini IgG QN a1665 JAH JAH JAH S,P-C tetani tox IgG QN Clostridium tetani toksiini IgG QN Clostridium tetani toksiini vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 78 JAH 1975 53935-3 Clostridium tetani toxin Ab.IgG ACnc Pt Ser/Plas Qn EIA MICRO Clostridium tetani toxin IgG Ab [Units/volume] in Serum or Plasma by Immunoassay C tetani Tox IgG SerPl EIA-aCnc 1 Both 1465 IMS 17 Streptococcus pneumoniae PCP IgG QN a6180 JAH JAH JAH S,P-S pneumoniae PCP IgG QN Streptococcus pneumoniae PCP IgG QN Streptococcus pneumoniae kapsulaarse polüsahhariidi vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN mg/L 79 JAH 658 51407-5 Streptococcus pneumoniae capsular polysaccharide Ab.IgG MCnc Pt Ser Qn EIA mg/L mg/L MICRO Streptococcus pneumoniae capsular polysaccharide IgG Ab [Mass/volume] in Serum by Immunoassay S pneum CPS IgG Ser EIA-mCnc 1 Both 1413 IMS 17 Haemophilus influenzae B IgG QN a6179 JAH JAH JAH S,P-H influenzae B IgG QN Haemophilus influenzae B IgG QN Haemophilus influenzae B vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN mg/L 80 JAH 570 11257-3 Haemophilus influenzae B Ab.IgG MCnc Pt Ser Qn EIA ug/mL mcg/mL MICRO Haemophilus influenzae B IgG Ab [Mass/volume] in Serum by Immunoassay Haem influ B IgG Ser EIA-mCnc 1 Both 548 AU 18 TPO IgG a6006 JAH JAH EI S,P-TPO IgG TPO IgG Türeoidperoksüdaasi vastane IgG seerumis/plasmas QN kU/L 1 JAH 332 8099-4 Thyroperoxidase Ab ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0049% SERO Thyroperoxidase Ab [Units/volume] in Serum or Plasma Thyroperoxidase Ab SerPl-aCnc 1 Both 549 AU 18 Türeotropiini retseptori IgG a4620 EI 2021-04-09 EI EI S,P-TR IgG Türeotropiini retseptori IgG Türeotropiini retseptori vastane IgG seerumis/plasmas QN U/L 2 JAH 333 57416-0 Thyrotropin receptor Ab ACnc Pt Ser Qn EIA m[IU]/mL mUI/mL SERO Thyrotropin receptor Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay TSH Recep Ab Ser EIA-aCnc 1 Both 3215 AU 18 TSI a676 JAH JAH EI S,P-TSI TSI Türeotropiini retseptorit stimuleerivad antikehad seerumis/plasmas QN U/L U/L 4 JAH 4621 30567-2 Thyroid stimulating immunoglobulins ACnc Pt Ser Qn {Index_val} Index CHEM Thyroid stimulating immunoglobulins [Units/volume] in Serum TSI Ser-aCnc 1 Both 551 AU 18 Türeoglobuliini IgG a6017 JAH JAH EI S,P-TG IgG Türeoglobuliini IgG Türeoglobuliinivastane IgG seerumis/plasmas QN kU/L 5 JAH 335 8098-6 Thyroglobulin Ab ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0027% SERO Thyroglobulin Ab [Units/volume] in Serum or Plasma Thyroglob Ab SerPl-aCnc 1 Both 3213 AU 18 ANA IgG muster a674 JAH JAH EI S,P-ANA IgG pattern ANA IgG muster Tuumavastaste IgG antikehade muster seerumis/plasmas Tekst 11 JAH 4494 13068-2 Nuclear Ab pattern Imp Pt Ser Nom IF 65 SERO Nuclear Ab pattern [Interpretation] in Serum by Immunofluorescence ANA Pat Ser IF-Imp 1 Observation 8,7182 80 AU 18 ANA IgG tiiter a3814 EI EI EI S,P-ANA IgG titr ANA IgG tiiter Tuumavastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst 12 JAH 448 56634-9 Nuclear Ab.IgG Titr Pt Ser Qn IF titer SERO Nuclear IgG Ab [Titer] in Serum by Immunofluorescence Nuclear IgG Titr Ser IF lab Both 102 AU 18 Tuumaantikehade tüpiseerimine (HEp-2) a3833 EI EI EI S,P-ANA IgG titr ANA IgG tiiter Tuumavastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst 12 JAH 448 56634-9 Nuclear Ab.IgG Titr Pt Ser Qn IF titer SERO Nuclear IgG Ab [Titer] in Serum by Immunofluorescence Nuclear IgG Titr Ser IF lab Both 3341 AU 18 ANA IgG tiiter a790 JAH JAH EI S,P-ANA IgG titr ANA IgG tiiter Tuumavastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst 12 JAH 448 56634-9 Nuclear Ab.IgG Titr Pt Ser Qn IF titer SERO Nuclear IgG Ab [Titer] in Serum by Immunofluorescence Nuclear IgG Titr Ser IF lab Both 3337 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG segu a781 EI EI EI S,P-CTD IgG mix Süsteemsete sidekoehaiguste IgG segu Süsteemsete sidekoehaigustega seotud IgG (segu: U1RNP, SSA, SSB, CENPB, Scl70, Jo1, Fibrillarin, RPIII, Rib P Prot, PM/Scl, PCNA, Mi2, Sm, DNA) seerumis/plasmas N/P Mõõdetav Valikvastus 14 JAH 4569 63391-7 Extractable nuclear Ab PrThr Pt Ser Ord IA SERO Extractable nuclear Ab [Presence] in Serum by Immunoassay ENA Ab Ser Ql IA 1 Both 10,1072 3340 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG segu a793 JAH EI EI S,P-CTD IgG mix Süsteemsete sidekoehaiguste IgG segu Süsteemsete sidekoehaigustega seotud IgG (segu: U1RNP, SSA, SSB, CENPB, Scl70, Jo1, Fibrillarin, RPIII, Rib P Prot, PM/Scl, PCNA, Mi2, Sm, DNA) seerumis/plasmas N/P 14 JAH 4569 63391-7 Extractable nuclear Ab PrThr Pt Ser Ord IA SERO Extractable nuclear Ab [Presence] in Serum by Immunoassay ENA Ab Ser Ql IA 1 Both 10,1072 115 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (IB) a3831 EI EI EI S,P-CTD IgG panel IB Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) Süsteemsete sidekoehaigustega seotud IgG seerumis/plasmas (paneel, immunoblot) Paneel 16 JAH 483 43119-7 Extractable nuclear Ab panel - Pt Ser - PANEL.SERO Extractable nuclear Ab panel in Serum ENA Ab Pnl Ser 1 Order 2007 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (IB) a10229 JAH JAH EI S,P-CTD IgG panel IB Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) Süsteemsete sidekoehaigustega seotud IgG seerumis/plasmas (paneel, immunoblot) Paneel 16 JAH 483 43119-7 Extractable nuclear Ab panel - Pt Ser - PANEL.SERO Extractable nuclear Ab panel in Serum ENA Ab Pnl Ser 1 Order 2015 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) a10229 Jo1 IgG a10223 JAH EI EI S,P-Jo1 IgG Jo1 IgG Jo1 (histidüül-tRNA süntetaas) vastane IgG seerumis/plasmas N/P 18 JAH 2191 44332-5 Jo-1 extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord SERO Jo-1 extractable nuclear IgG Ab [Presence] in Serum ENA Jo1 IgG Ser Ql lab both 2118 AU 18 Müosiitide IgG paneel (immunoblot) a9468 Jo1 IgG a9461 JAH EI EI S,P-Jo1 IgG Jo1 IgG Jo1 (histidüül-tRNA süntetaas) vastane IgG seerumis/plasmas N/P 18 JAH 2191 44332-5 Jo-1 extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord SERO Jo-1 extractable nuclear IgG Ab [Presence] in Serum ENA Jo1 IgG Ser Ql lab both 116 AU 18 Jo-1 antikehad a3810 EI EI EI S,P-Jo1 IgG QN Jo1 IgG QN Jo1 (histidüül-tRNA süntetaas) vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L 19 JAH 484 35333-4 Jo-1 extractable nuclear Ab ACnc Pt Ser Qn EIA SERO Jo-1 extractable nuclear Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay ENA Jo1 Ab Ser EIA-aCnc 1 Both 3255 AU 18 Jo1 IgG QN a716 JAH JAH EI S,P-Jo1 IgG QN Jo1 IgG QN Jo1 (histidüül-tRNA süntetaas) vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 19 JAH 484 35333-4 Jo-1 extractable nuclear Ab ACnc Pt Ser Qn EIA SERO Jo-1 extractable nuclear Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay ENA Jo1 Ab Ser EIA-aCnc 1 Both 2010 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) a10229 Sm IgG a10218 JAH EI EI S,P-Sm IgG Sm IgG Sm-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 20 JAH 487 21523-6 Smith extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord SERO Smith extractable nuclear IgG Ab [Presence] in Serum ENA SM IgG Ser Ql 1 Both 22,3727 119 AU 18 Sm antikehad a3823 EI EI EI S,P-Sm IgG QN Sm IgG QN Sm-vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L 21 JAH 2166 33564-6 Smith extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA SERO Smith extractable nuclear IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay ENA SM IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 22,3727 3260 AU 18 Sm IgG QN a721 JAH JAH EI S,P-Sm IgG QN Sm IgG QN Sm-vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 21 JAH 2166 33564-6 Smith extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA SERO Smith extractable nuclear IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay ENA SM IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 22,3727 2008 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) a10229 U1RNP IgG a10217 JAH EI EI S,P-U1RNP IgG U1RNP IgG U1RNP (U1 ribonukleoproteiin) vastane IgG seerumis/plasmas N/P 23 JAH 2976 38369-5 U1 small nuclear ribonucleoprotein Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord SERO U1 small nuclear ribonucleoprotein IgG Ab [Presence] in Serum U1 snRNP IgG Ser Ql 1 Both 11,4729 3256 AU 18 U1RNP IgG QN a717 JAH JAH EI S,P-U1RNP IgG QN U1RNP IgG QN U1RNP (U1 ribonukleoproteiin) vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 24 JAH 1860 56548-1 U1 small nuclear ribonucleoprotein Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA SERO U1 small nuclear ribonucleoprotein IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay U1 snRNP IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 2014 AU 18 Süsteemse skleroosi IgG paneel (immunoblot); Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) a10637; a10229 Scl70 IgG a10222 JAH EI EI S,P-Scl70 IgG Scl70 IgG Scl70-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 25 JAH 486 21518-6 SCL-70 extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord 3 SERO SCL-70 extractable nuclear IgG Ab [Presence] in Serum ENA Scl70 IgG Ser Ql 1 Both 10,5324 2985 AU 18 Scl70 IgG a10658 JAH EI EI S,P-Scl70 IgG Scl70 IgG Scl70-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 25 JAH 486 21518-6 SCL-70 extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord 3 SERO SCL-70 extractable nuclear IgG Ab [Presence] in Serum ENA Scl70 IgG Ser Ql 1 Both 10,5324 118 AU 18 Scl70 antikehad a3820 EI EI EI S,P-Scl70 IgG QN Scl70 IgG QN Scl70-vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L 26 JAH 2165 47322-3 SCL-70 extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn U/L SERO SCL-70 extractable nuclear IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay ENA Scl70 IgG Ser EIA-aCnc lab both 3257 AU 18 Scl70 IgG QN a718 JAH JAH EI S,P-Scl70 IgG QN Scl70 IgG QN Scl70-vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 26 JAH 2165 47322-3 SCL-70 extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn U/L SERO SCL-70 extractable nuclear IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay ENA Scl70 IgG Ser EIA-aCnc lab both 2011 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) a10229 SSA IgG a10219 JAH EI EI S,P-SSA IgG IB SSA IgG (immunoblot) SSA-vastane IgG seerumis/plasmas (immunoblot) N/P 28 JAH 3048 31625-7 Sjogrens syndrome-A extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord 5 SERO Sjogrens syndrome-A extractable nuclear IgG Ab [Presence] in Serum ENA SS-A IgG Ser Ql 1 Both 21,0293 120 AU 18 SS-A antikehad a3821 EI EI EI S,P-SSA IgG QN SSA IgG QN SSA-vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L 29 JAH 488 29964-4 Sjogrens syndrome-A extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA U U SERO Sjogrens syndrome-A extractable nuclear IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay ENA SS-A IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 3258 AU 18 SSA IgG QN a719 JAH JAH EI S,P-SSA IgG QN SSA IgG QN SSA-vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 29 JAH 488 29964-4 Sjogrens syndrome-A extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA U U SERO Sjogrens syndrome-A extractable nuclear IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay ENA SS-A IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 2012 AU 18 Süsteemse skleroosi IgG paneel (immunoblot); Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) a10637; a10229 Ro52 IgG a10220 JAH EI EI S,P-Ro52 IgG IB Ro52 IgG (immunoblot) Ro52-vastane IgG seerumis/plasmas (immunoblot) N/P 31 JAH 1874 53016-2 Sjogrens syndrome-A extractable nuclear 52kD Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Sjogrens syndrome-A extractable nuclear 52kD Ab [Presence] in Serum ENA SS-A 52kD Ab Ser Ql 1 Both 11,4729 2124 AU 18 Müosiitide IgG paneel (immunoblot) a9468 Ro52 IgG a9467 JAH EI EI S,P-Ro52 IgG IB Ro52 IgG (immunoblot) Ro52-vastane IgG seerumis/plasmas (immunoblot) N/P 31 JAH 1874 53016-2 Sjogrens syndrome-A extractable nuclear 52kD Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Sjogrens syndrome-A extractable nuclear 52kD Ab [Presence] in Serum ENA SS-A 52kD Ab Ser Ql 1 Both 11,4729 2987 AU 18 Ro52 IgG a10660 JAH EI EI S,P-Ro52 IgG IB Ro52 IgG (immunoblot) Ro52-vastane IgG seerumis/plasmas (immunoblot) N/P 31 JAH 1874 53016-2 Sjogrens syndrome-A extractable nuclear 52kD Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Sjogrens syndrome-A extractable nuclear 52kD Ab [Presence] in Serum ENA SS-A 52kD Ab Ser Ql 1 Both 11,4729 3591 AU 18 Ro52 IgG a1232 JAH EI EI S,P-Ro52 IgG IB Ro52 IgG (immunoblot) Ro52-vastane IgG seerumis/plasmas (immunoblot) N/P 31 JAH 1874 53016-2 Sjogrens syndrome-A extractable nuclear 52kD Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Sjogrens syndrome-A extractable nuclear 52kD Ab [Presence] in Serum ENA SS-A 52kD Ab Ser Ql 1 Both 11,4729 2013 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) a10229 SSB IgG a10221 JAH EI EI S,P-SSB IgG IB SSB IgG (immunoblot) SSB-vastane IgG seerumis/plasmas (immunoblot) N/P 34 JAH 489 31626-5 Sjogrens syndrome-B extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord 3 SERO Sjogrens syndrome-B extractable nuclear IgG Ab [Presence] in Serum ENA SS-B IgG Ser Ql 1 Both 19,7511 121 AU 18 SS-B antikehad a3822 EI EI EI S,P-SSB IgG QN SSB IgG QN SSB-vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L 35 JAH 2168 29965-1 Sjogrens syndrome-B extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA [arb'U] U SERO Sjogrens syndrome-B extractable nuclear IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay ENA SS-B IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 30,7983 3259 AU 18 SSB IgG QN a720 JAH JAH EI S,P-SSB IgG QN SSB IgG QN SSB-vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 35 JAH 2168 29965-1 Sjogrens syndrome-B extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA [arb'U] U SERO Sjogrens syndrome-B extractable nuclear IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay ENA SS-B IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 30,7983 3194 AU 18 PCNA IgG a656 JAH EI EI S,P-PCNA IgG PCNA IgG PCNA (paljuneva raku tuuma antigeen) vastane IgG seerumis/plasmas N/P 36 JAH 1864 56733-9 PCNA extractable nuclear Ab ACnc Pt Ser Ord IB SERO PCNA extractable nuclear Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) ENA PCNA Ab Ser Ql IB 1 Both 2018 AU 18 Nukleosoomi IgG a10226 JAH EI EI S,P-Nucleos IgG Nukleosoomi IgG Nukleosoomivastane IgG seerumis/plasmas N/P 38 JAH 1865 53015-4 Nucleosome Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Nucleosome Ab [Presence] in Serum Nucleosome Ab Ser Ql 1 Both 2019 AU 18 Histoonide IgG a10227 JAH EI EI S,P-Histone IgG Histoonide IgG Histoonidevastane IgG seerumis/plasmas N/P 39 JAH 1866 35284-9 Histone Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord SERO Histone IgG Ab [Presence] in Serum Histone IgG Ser Ql 1 Both 2020 AU 18 Rib P Prot IgG a10228 JAH EI EI S,P-Rib P Prot IgG Rib P Prot IgG Ribosomaalse P-proteiini vastane IgG seerumis/plasmas N/P 41 JAH 1867 45226-8 Ribosomal P Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord SERO Ribosomal P IgG Ab [Presence] in Serum Ribosomal P IgG Ser Ql 1 Both 3517 AU 18 DFS70 IgG a1136 JAH EI EI S,P-DFS70 IgG DFS70 IgG DFS70-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 43 JAH 3861 82998-6 Dense fine speckled 70 protein Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IA SERO Dense fine speckled 70 protein IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay DFS70 IgG SerPl Ql IA 1 Both 8,7142 2017 AU 18 dsDNA IgG a10225 JAH EI EI S,P-dsDNA IgG dsDNA IgG DNA kaksikahela vastane IgG seerumis/plasmas N/P 44 JAH 2095 63379-2 DNA double strand Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord 2 SERO DNA double strand IgG Ab [Presence] in Serum dsDNA IgG Ser Ql 1 Both 21,9719 3138 AU 18 dsDNA IgG QN a593 JAH JAH EI S,P-dsDNA IgG QN dsDNA IgG QN DNA kaksikahela vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L 45 JAH 2152 33800-4 DNA double strand Ab.IgG ACnc Pt ser QN IU/mL SERO DNA double strand IgG Ab [Units/volume] in Serum dsDNA IgG Ser-aCnc lab both 79 AU 18 CCP IgG QN a6008 JAH JAH EI S,P-CCP IgG QN CCP IgG QN Tsüklilise tsitrulleeritud peptiidi vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L 46 JAH 447 33935-8 Cyclic citrullinated peptide Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn U units 0,0067% SERO Cyclic citrullinated peptide IgG Ab [Units/volume] in Serum cCP IgG Ser-aCnc 1 Both 2055 AU 18 Süsteemse skleroosi IgG paneel (IB) a10637 JAH JAH EI S,P-S sclerosis IgG panel IB Süsteemse skleroosi IgG paneel (immunoblot) Süsteemse skleroosiga seotud IgG seerumis/plasmas (paneel, immunoblot) Paneel 48 JAH 2078 L-2078 2056 AU 18 Süsteemse skleroosi IgG paneel (immunoblot) a10637 Tsentromeer A IgG a10638 JAH EI EI S,P-CENP-A IgG Tsentromeer A IgG Tsentromeer A vastane IgG seerumis/plasmas N/P 50 JAH 2079 72318-9 Centromere protein A Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA SERO Centromere protein A IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay CENP A IgG SerPl Ql EIA 1 Both 11,4838 2016 AU 18 Süsteemse skleroosi IgG paneel (immunoblot); Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) a10637; a10229 Tsentromeer B IgG a10224 JAH EI EI S,P-CENP-B IgG Tsentromeer B IgG Tsentromeer B vastane IgG seerumis/plasmas N/P 51 JAH 2080 53981-7 Centromere protein B Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Centromere protein B Ab [Presence] in Serum Centromere B Ab Ser Ql 1 Both 2986 AU 18 Tsentromeer B IgG a10659 JAH EI EI S,P-CENP-B IgG Tsentromeer B IgG Tsentromeer B vastane IgG seerumis/plasmas N/P 51 JAH 2080 53981-7 Centromere protein B Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Centromere protein B Ab [Presence] in Serum Centromere B Ab Ser Ql 1 Both 3264 AU 18 Tsentromeer B IgG QN a725 JAH JAH EI S,P-CENP-B IgG QN Tsentromeer B IgG QN Tsentromeer B vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 52 JAH 4730 53982-5 Centromere protein B Ab ACnc Pt Ser Qn [arb'U]/mL U/mL 985 SERO Centromere protein B Ab [Units/volume] in Serum Centromere B Ab Ser-aCnc 1 Both 19,433 2057 AU 18 Süsteemse skleroosi IgG paneel (immunoblot) a10637 RP11 IgG a10639 JAH EI EI S,P-RP11 IgG RP11 IgG RP11-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 54 JAH 2081 72317-1 RNA polymerase III RP11 Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA SERO RNA polymerase III RP11 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay RNAp III RP11 IgG SerPl Ql EIA 1 Both 11,4838 2058 AU 18 Süsteemse skleroosi IgG paneel (immunoblot) a10637 RP155 IgG a10640 JAH EI EI S,P-RP155 IgG RP155 IgG RP155-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 55 JAH 2082 72316-3 RNA polymerase III RP155 Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA SERO RNA polymerase III RP155 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay RNAp III RP155 IgG SerPl Ql EIA 1 Both 11,4838 2059 AU 18 Süsteemse skleroosi IgG paneel (immunoblot) a10637 Fibrillariini IgG a10641 JAH EI EI S,P-Fibrillarin IgG Fibrillariini IgG Fibrillariinivastane IgG seerumis/plasmas N/P 56 JAH 2083 82915-0 Fibrillarin Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord IA SERO Fibrillarin IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay Fibrillarin IgG Ser Ql IA 1 Both 20,0633 2060 AU 18 Süsteemse skleroosi IgG paneel (immunoblot) a10637 NOR90 IgG a10642 JAH EI EI S,P-NOR90 IgG NOR90 IgG NOR90-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 58 JAH 2084 69956-1 Human upstream binding factor Ab.IgG Threshold Pt Ser Ord EIA SERO Human upstream binding factor IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay hUBF IgG Ser Ql EIA 1 Both 11,4729 2061 AU 18 Süsteemse skleroosi IgG paneel (immunoblot) a10637 Th/To IgG a10643 JAH EI EI S,P-Th/To IgG Th/To IgG Th/To-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 59 JAH 2085 72314-8 Th-To Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA SERO Th-To IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay Th-To IgG SerPl Ql EIA 1 Both 11,4838 2062 AU 18 Süsteemse skleroosi IgG paneel (immunoblot) a10637 PDGFR IgG a10657 JAH EI EI S,P-PDGFR IgG PDGFR IgG PDGFR-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 60 JAH 2087 72315-5 Platelet-derived growth factor receptor Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA SERO Platelet-derived growth factor receptor IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay PDGFR IgG SerPl Ql EIA 1 Both 11,4838 2113 AU 18 Müosiitide IgG paneel (IB) a9468 JAH JAH EI S,P-Myositis IgG panel IB Müosiitide IgG paneel (immunoblot) Autoimmuunsete müosiitidega seotud IgG seerumis/plasmas (paneel, immunoblot) Paneel 61 JAH 3968 L-3968 2114 AU 18 Müosiitide IgG paneel (immunoblot) a9468 Mi2a IgG a9457 JAH EI EI S,P-Mi2a IgG Mi2-alfa IgG Mi2-alfa vastane IgG seerumis/plasmas N/P 64 JAH 3969 82997-8 Mi-2 alpha Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord IA SERO Mi-2 alpha IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay Mi-2 alpha IgG Ser Ql IA 1 Both 8,7142 3272 AU 18 Müosiitide IgG paneel (immunoblot) a9468 Mi2b IgG a9473 JAH EI EI S,P-Mi2b IgG Mi2-beeta IgG Mi2-beeta vastane IgG seerumis/plasmas N/P 65 JAH 3970 82996-0 Mi-2 beta Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord IA SERO Mi-2 beta IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay Mi-2 beta IgG Ser Ql IA 1 Both 8,7142 2115 AU 18 Müosiitide IgG paneel (immunoblot); Süsteemse skleroosi IgG paneel (immunoblot) a9468; a10637 Ku vastane antikeha a9458 JAH EI EI S,P-Ku IgG Ku IgG Ku-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 66 JAH 1871 18484-6 Ku Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Ku Ab [Presence] in Serum Ku Ab Ser Ql 1 Both 2990 AU 18 Ku IgG a10663 JAH EI EI S,P-Ku IgG Ku IgG Ku-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 66 JAH 1871 18484-6 Ku Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Ku Ab [Presence] in Serum Ku Ab Ser Ql 1 Both 3103 AU 18 TIF1g IgG a9469 JAH EI EI S,P-TIF1g IgG TIF1g IgG TIF1-gamma vastane IgG seerumis/plasmas N/P 67 JAH 3971 82995-2 TIF1-gamma Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord IA SERO TIF1-gamma IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay TIF1-gamma IgG Ser Ql IA 1 Both 8,7142 3104 AU 18 MDA5 IgG a9470 JAH EI EI S,P-MDA5 IgG MDA5 IgG MDA5-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 68 JAH 3972 82994-5 MDA5 Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord IA SERO MDA5 IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay MDA5 IgG Ser Ql IA 1 Both 8,7142 3105 AU 18 NXP2 IgG a9471 JAH EI EI S,P-NXP2 IgG NXP2 IgG NXP2-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 69 JAH 3973 82993-7 Mj Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord IA SERO Mj IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay Mj IgG Ser Ql IA 1 Both 7,9752 3106 AU 18 SAE1 IgG a9472 JAH EI EI S,P-SAE1 IgG SAE1 IgG SUMO-aktiveeriva ensüümi alaühik 1 vastane IgG seerumis/plasmas N/P 70 JAH 3974 82992-9 SUMO-activating enzyme subunit 1 Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord IA SERO SUMO-activating enzyme subunit 1 IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay SAE1 IgG Ser Ql IA 1 Both 8,7142 2120 AU 18 Müosiitide IgG paneel (immunoblot) a9468 PL7 IgG a9463 JAH EI EI S,P-PL7 IgG PL7 IgG PL7 ( treonüül-tRNA süntetaas) vastane IgG seerumis/plasmas N/P 71 JAH 1872 33772-5 Pl-7 Ab ACnc Pt Ser Ord SERO PL-7 Ab [Presence] in Serum PL7 Ab Ser Ql 1 Both 2121 AU 18 Müosiitide IgG paneel (immunoblot) a9468 PL12 IgG a9464 JAH EI EI S,P-PL12 IgG PL12 IgG PL12 (alanüül-tRNA süntetaas) vastane IgG seerumis/plasmas N/P 72 JAH 1873 56745-3 Pl-12 Ab ACnc Pt Ser Ord IB SERO PL-12 Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) PL12 Ab Ser Ql IB 1 Both 3402 AU 18 HMGCR IgG a871 JAH JAH JAH S,P-HMGCR IgG HMGCR IgG HMGCR (hüdroksü-metüülglutarüül-koensüüm A reduktaas) vastane IgG seerumis/plasmas N/P 73 JAH 4174 82990-3 3-Hydroxy-3-Methylglutaryl-Coenzyme A Reductase Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IA SERO 3-Hydroxy-3-Methylglutaryl-coenzyme A reductase IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay HMGCR IgG SerPl Ql IA 1 Both 8,7142 3193 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) a10229 PM/Scl IgG a655 JAH EI EI S,P-PM/Scl IgG PM/Scl IgG PM/Scl-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 74 JAH 4595 56721-4 PM-SCL extractable nuclear Ab PrThr Pt Ser Ord IB 1 SERO PM-SCL extractable nuclear Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) ENA PM/SCL Ab Ser Ql IB 1 Both 39,4971 2117 AU 18 Müosiitide IgG paneel (immunoblot); Süsteemse skleroosi IgG paneel (immunoblot) a9468; a10637 PM/Scl75 IgG a9460 JAH EI EI S,P-PM/Scl75 IgG PM/Scl75 IgG PM/Scl75-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 76 JAH 1999 72724-8 PM-SCL-75 Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA SERO PM-SCL-75 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay PM-SCL75 IgG SerPl Ql EIA 1 Both 25,6658 2989 AU 18 PM/Scl75 IgG a10662 JAH EI EI S,P-PM/Scl75 IgG PM/Scl75 IgG PM/Scl75-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 76 JAH 1999 72724-8 PM-SCL-75 Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA SERO PM-SCL-75 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay PM-SCL75 IgG SerPl Ql EIA 1 Both 25,6658 2116 AU 18 Müosiitide IgG paneel (immunoblot); Süsteemse skleroosi IgG paneel (immunoblot) a9468; a10637 PM/Scl100 IgG a9459 JAH EI EI S,P-PM/Scl100 IgG PM/Scl100 IgG PM/Scl100-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 77 JAH 1863 82925-9 PM-SCL-100 Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord Line blot SERO PM-SCL-100 IgG Ab [Presence] in Serum by Line blot PM/SCL-100 IgG Ser Ql Line blot 1 Both 2988 AU 18 PM/Scl100 IgG a10661 JAH EI EI S,P-PM/Scl100 IgG PM/Scl100 IgG PM/Scl100-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 77 JAH 1863 82925-9 PM-SCL-100 Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord Line blot SERO PM-SCL-100 IgG Ab [Presence] in Serum by Line blot PM/SCL-100 IgG Ser Ql Line blot 1 Both 2122 AU 18 Müosiitide IgG paneel (immunoblot) a9468 EJ IgG a9465 JAH EI EI S,P-EJ IgG EJ IgG EJ (glütsüül-tRNA-süntetaas) vastane IgG seerumis/plasmas N/P 78 JAH 2000 45149-2 Ej Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Ej Ab [Presence] in Serum Ej Ab Ser Ql 1 Both 2123 AU 18 Müosiitide IgG paneel (immunoblot) a9468 OJ IgG a9466 JAH EI EI S,P-OJ IgG OJ IgG OJ (isoleutsüül-tRNA-süntetaas) vastane IgG serumis/plasmas N/P 79 JAH 2001 45152-6 OJ Ab ACnc Pt Ser Ord SERO OJ Ab [Presence] in Serum OJ Ab Ser Ql 1 Both 2119 AU 18 Müosiitide IgG paneel (immunoblot) a9468 SRP IgG a9462 JAH EI EI S,P-SRP IgG SRP IgG SRP-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 80 JAH 2940 33921-8 Signal recognition particle Ab ACnc Pt Ser/Plas Ord SERO Signal Recognition Particle (SRP) Ab [Presence] in Serum or Plasma SRP Ab SerPl Ql 1 Both 25,3293 3826 AU 18 MOG IgG a1505 JAH JAH JAH S,P-MOG IgG MOG IgG MOG (müeliini oligodendrotsüüdi glükoproteiini) vastane IgG seerumis/plasmas N/P 81 JAH 6030 91545-4 Myelin oligodendrocyte glycoprotein Ab PrThr Pt Ser Ord CBA IFA SERO Myelin oligodendrocyte glycoprotein Ab [Presence] in Serum by Cell binding immunofluorescent assay MOG Ab Ser Ql CBA IFA 1 Both 3976 AU 18 MOG IgG tiiter a1851 JAH EI JAH S,P-MOG IgG titr MOG IgG tiiter MOG (müeliini oligodendrotsüüdi glükoproteiin) vastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst 82 JAH 3775 84873-9 Myelin oligodendrocyte glycoprotein Ab.IgG Titr Pt Ser/Plas Qn IF {titer} titer SERO Myelin oligodendrocyte glycoprotein IgG Ab [Titer] in Serum or Plasma by Immunofluorescence MOG IgG Titr SerPl IF 1 Both 8,7142 106 AU 18 Kardiolipiini vastased antikehad a3803 EI EI EI S,P-ACLA Ab QN ACLA Ab QN Kardiolipiini vastaste antikehade hulk seerumis/plasmas QN kU/L 90 JAH 474 3180-7 Cardiolipin Ab ACnc Pt Ser Qn EIA U/mL U/mL COAG Cardiolipin Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay Cardiolipin Ab Ser EIA-aCnc 1 Both 107 AU 18 Kardiolipiini IgG a3804 EI EI EI S,P-ACLA IgG QN ACLA IgG QN Kardiolipiini vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L 92 JAH 475 3181-5 Cardiolipin Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA COAG Cardiolipin IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay Cardiolipin IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 3012 AU 18 ACLA IgG QN a548 JAH JAH EI S,P-ACLA IgG QN ACLA IgG QN Kardiolipiini vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 92 JAH 475 3181-5 Cardiolipin Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA COAG Cardiolipin IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay Cardiolipin IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 3011 AU 18 ACLA IgM QN a547 JAH JAH EI S,P-ACLA IgM QN ACLA IgM QN Kardiolipiinivastase IgM hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 93 JAH 2099 3182-3 Cardiolipin Ab.IgM ACnc Pt Ser Qn EIA [MPL'U] MPL units 0,0032% COAG Cardiolipin IgM Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay Cardiolipin IgM Ser EIA-aCnc 1 Both 1752 AU 18 Beeta-2-glükoproteiin 1_ak (skriining) a7117 EI EI EI S,P-b2-GP1 Ab Beeta-2-GP1 Ab Beeta-2-glükoproteiin 1 vastased antikehad N/P 94 JAH 2729 31256-1 Beta 2 glycoprotein 1 Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Beta 2 glycoprotein 1 Ab [Presence] in Serum B2 Glycoprot1 Ab Ser Ql 1 Both 26,1952 2392 AU 18 Beeta-2 glükoproteiin 1 IgG a3802 EI EI EI S,P-b2-GP1 Ab Beeta-2-GP1 Ab Beeta-2-glükoproteiin 1 vastased antikehad N/P 94 JAH 2729 31256-1 Beta 2 glycoprotein 1 Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Beta 2 glycoprotein 1 Ab [Presence] in Serum B2 Glycoprot1 Ab Ser Ql 1 Both 26,1952 108 AU 18 Beeta-2-glükoproteiin 1 ak a3801 EI EI EI S,P-b2-GP1 Ab QN Beeta-2-GP1 Ab QN Beeta-2-glükoproteiin 1 vastaste antikehade hulk seerumis/plasmas QN kU/L 96 JAH 476 56538-2 Beta 2 glycoprotein 1 Ab ACnc Pt Ser Qn EIA SERO Beta 2 glycoprotein 1 Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay B2 Glycoprot1 Ab Ser EIA-aCnc 1 Both 1753 AU 18 Beeta-2-glükoproteiin 1_ak QN a7118 EI EI EI S,P-b2-GP1 Ab QN Beeta-2-GP1 Ab QN Beeta-2-glükoproteiin 1 vastaste antikehade hulk seerumis/plasmas QN kU/L 96 JAH 476 56538-2 Beta 2 glycoprotein 1 Ab ACnc Pt Ser Qn EIA SERO Beta 2 glycoprotein 1 Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay B2 Glycoprot1 Ab Ser EIA-aCnc 1 Both 3013 AU 18 b2-GP1 IgM QN a549 JAH JAH EI S,P-b2-GP1 IgM QN Beeta-2-GP1 IgM QN Beeta-2-glükoproteiin 1 vastase IgM hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 98 JAH 2100 44449-7 Beta 2 glycoprotein 1 Ab.IgM ACnc Pt Ser Qn EIA SERO Beta 2 glycoprotein 1 IgM Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay B2 Glycoprot1 IgM Ser EIA-aCnc 1 Both 111 AU 18 Beeta-2-glükoproteiin 1 IgG a6537 EI EI EI S,P-b2-GP1 IgG QN Beeta-2-GP1 IgG QN Beeta-2-glükoproteiin 1 vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L 100 JAH 478 44448-9 Beta 2 glycoprotein 1 Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA SERO Beta 2 glycoprotein 1 IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay B2 Glycoprot1 IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 3014 AU 18 b2-GP1 IgG QN a550 JAH JAH EI S,P-b2-GP1 IgG QN Beeta-2-GP1 IgG QN Beeta-2-glükoproteiin 1 vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 100 JAH 478 44448-9 Beta 2 glycoprotein 1 Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA SERO Beta 2 glycoprotein 1 IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay B2 Glycoprot1 IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 2110 AU 18 CIC(C1q) tõlgendus a9438 EI 2020-10-08 EI EI S,P-CIC(C1q) interpret CIC(C1q) tõlgendus Tsirkuleerivad immuunkompleksid (C1q) seerumis/plasmas (tõlgendus) Tekst 103 JAH 4177 44391-1 Immune complex ACnc Pt Ser/Plas Ord C1q binding assay SERO Immune complex [Presence] in Serum or Plasma by C1q binding assay IC SerPl Ql C1Q Bind 1 Both 11,0295 3429 AU 18 Maksahaiguste IgG paneel (IIF) a910 JAH JAH EI S,P-Liver IgG panel IIF Maksahaiguste IgG paneel (IIF) Maksa autoimmuunhaigustega seotud IgG seerumis/plasmas (paneel, kaudne immunofluorestsents) Paneel 104 JAH 3170 L-3170 3582 AU 18 Maksahaiguste IgG paneel (IB) a1223 JAH JAH EI S,P-Liver IgG panel IB Maksahaiguste IgG paneel (immunoblot) Maksa autoimmuunhaigustega seotud IgG seerumis/plasmas (paneel, immunoblot) Paneel 105 JAH 3171 L-3171 81 AU 18 AMA IgG a3812 EI EI EI S,P-AMA IgG AMA IgG Mitokondrivastane IgG seerumis/plasmas N/P 106 JAH 4866 82840-0 Mitochondria Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord IF SERO Mitochondria IgG Ab [Presence] in Serum by Immunofluorescence Mitochondria IgG Ser Ql IF 1 Both 10,402 3430 AU 18 Maksahaiguste IgG paneel (IIF) a910 AMA IgG a907 JAH EI EI S,P-AMA IgG AMA IgG Mitokondrivastane IgG seerumis/plasmas N/P 106 JAH 4866 82840-0 Mitochondria Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord IF SERO Mitochondria IgG Ab [Presence] in Serum by Immunofluorescence Mitochondria IgG Ser Ql IF 1 Both 10,402 3195 AU 18 AMA M2 IgG a657 JAH EI EI S,P-AMA M2 IgG AMA M2 IgG M2 tüüpi mitokondrivastane IgG seerumis/plasmas N/P 108 JAH 1868 56735-4 Mitochondria M2 Ab ACnc Pt Ser Ord IB SERO Mitochondria M2 Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) Mitochondria M2 Ab Ser Ql IB 1 Both 3583 AU 18 AMA M2 IgG a1224 JAH EI EI S,P-AMA M2 IgG AMA M2 IgG M2 tüüpi mitokondrivastane IgG seerumis/plasmas N/P 108 JAH 1868 56735-4 Mitochondria M2 Ab ACnc Pt Ser Ord IB SERO Mitochondria M2 Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) Mitochondria M2 Ab Ser Ql IB 1 Both 3137 AU 18 AMA M2 IgG QN a594 JAH JAH EI S,P-AMA M2 IgG QN AMA M2 IgG QN M2 tüüpi mitokondrivastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 109 JAH 4589 14251-3 Mitochondria M2 Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn [arb'U] EIA units 7 SERO Mitochondria M2 IgG Ab [Units/volume] in Serum Mitochondria M2 IgG Ser-aCnc 1 Both 5,9562 3584 AU 18 AMA M2-3E IgG a1225 JAH EI EI S,P-AMA M2-3E IgG AMA M2-3E IgG M2-3E tüüpi mitokondrivastane IgG seerumis/plasmas N/P 110 JAH 1880 72320-5 Mitochondria M2-3E Ab.IgG Threshold Pt Ser Ord EIA SERO Mitochondria M2-3E IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay M2-3E IgG Ser Ql EIA 1 Both 11,4838 82 AU 18 SMA IgG a3825 EI EI EI S,P-SMA IgG SMA IgG Silelihaskoevastane IgG seerumis/plasmas N/P 112 JAH 4867 30557-3 Smooth muscle Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord SERO Smooth muscle IgG Ab [Presence] in Serum Smooth muscle IgG Ser Ql 1 Both 9,7306 3431 AU 18 Maksahaiguste IgG paneel (IIF) a910 SMA IgG a908 JAH EI EI S,P-SMA IgG SMA IgG Silelihaskoevastane IgG seerumis/plasmas N/P 112 JAH 4867 30557-3 Smooth muscle Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord SERO Smooth muscle IgG Ab [Presence] in Serum Smooth muscle IgG Ser Ql 1 Both 9,7306 83 AU 18 SMA IgG tiiter a6337 JAH JAH EI S,P-SMA IgG titr SMA IgG tiiter Silelihaskoevastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst 113 JAH 450 47977-4 Smooth muscle Ab.IgG Titr Pt Ser Qn {titer} titer SERO Smooth muscle IgG Ab [Titer] in Serum Smooth muscle IgG Titr Ser 1 Both 3432 AU 18 Maksahaiguste IgG paneel (IIF) a910 LKMA IgG a909 JAH EI EI S,P-LKMA IgG LKMA IgG Maksa-neeru mikrosoomide vastane IgG seerumis/plasmas N/P 114 JAH 3178 14272-9 Liver kidney microsomal Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Liver kidney microsomal Ab [Presence] in Serum LKM Ab Ser Ql 1 Both 17,0614 3588 AU 18 LKMA1 IgG a1229 JAH EI EI S,P-LKMA1 IgG LKMA1 IgG Maksa-neeru mikrosoomide 1. tüübi vastane IgG seerumis/plasmas N/P 115 JAH 1884 43234-4 Liver kidney microsomal 1 Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord SERO Liver kidney microsomal 1 IgG Ab [Presence] in Serum LKM-1 IgG Ser Ql 1 Both 10,2828 86 AU 18 LKMA IgG tiiter a3811 JAH JAH EI S,P-LKMA IgG titr LKMA IgG tiiter Maksa-neeru mikrosoomide vastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst 116 JAH 454 46982-5 Liver kidney microsomal Ab.IgG Titr Pt Ser Qn IF {titer} titer SERO Liver kidney microsomal IgG Ab [Titer] in Serum by Immunofluorescence LK Microsom IgG Titr Ser IF 1 Both 3585 AU 18 Sp100 IgG a1226 JAH EI EI S,P-Sp100 IgG Sp100 IgG Sp100-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 117 JAH 1881 56754-5 sp100 Ab ACnc Pt Ser Ord IB SERO sp100 Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) sp100 Ab Ser Ql IB 1 Both 3586 AU 18 PML IgG a1227 JAH EI EI S,P-PML IgG PML IgG PML-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 118 JAH 1882 56753-7 PML Ab ACnc Pt Ser Ord IB SERO PML Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) PML Ab Ser Ql IB 1 Both 3587 AU 18 gp210 IgG a1228 JAH EI EI S,P-gp210 IgG gp210 IgG gp210-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 119 JAH 1883 56716-4 Nuclear pore protein gp210 Ab ACnc Pt Ser Ord IB SERO Nuclear pore protein gp210 Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) Nuclear pore protein gp210 Ab Ser Ql IB 1 Both 3589 AU 18 LC1 IgG a1230 JAH EI EI S,P-LC1 IgG LC1 IgG LC1 (maksa tsütosoolne antigeen 1) vastane IgG seerumis/plasmas N/P 120 JAH 1885 56719-8 Liver cytosol Ab ACnc Pt Ser Ord IB SERO Liver cytosol Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) Liver Cytosol Ab Ser Ql IB 1 Both 3590 AU 18 SLA/LP IgG a1231 JAH EI EI S,P-SLA/LP IgG SLA/LP IgG SLA/LP (maksa lahustuv antigeen) vastane IgG seerumis/plasmas N/P 121 JAH 1886 56722-2 Soluble liver Ab ACnc Pt Ser Ord IB SERO Soluble liver Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) Soluble liver Ab Ser Ql IB 1 Both 3355 AU 18 PCA, sisemise faktori IgG paneel a795 JAH JAH EI S,P-PCA, IF IgG panel PCA, sisemise faktori IgG paneel Parietaalrakkude ja sisemise faktori vastane IgG seerumis/plasmas (paneel) Paneel 122 JAH 3172 L-3172 84 AU 18 PCA IgG a3816 EI EI EI S,P-PCA IgG PCA IgG Parietaalrakkudevastane IgG seerumis/plasmas N/P 123 JAH 2096 31556-4 Parietal cell Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord SERO Parietal cell IgG Ab [Presence] in Serum PCA IgG Ser Ql 1 Both 3334 AU 18 PCA H/K-ATPaasi IgG QN a777 JAH EI EI S,P-PCA H/K ATPase IgG QN PCA H/K-ATPaasi IgG QN Parietaalrakkude H/K-ATPaasi vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Mõõdetav Kvantitatiivne vastus 124 JAH 4893 40960-7 Parietal cell Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn [arb'U]/L U/L SERO Parietal cell IgG Ab [Units/volume] in Serum PCA IgG Ser-aCnc 1 Both 10,1169 3336 AU 18 Sisemise faktori IgG QN a776 JAH EI EI S,P-IF IgG QN Sisemise faktori IgG QN Sisemise faktori vastase IgG hulk seerums/plasmas QN kU/L kU/L Mõõdetav Kvantitatiivne vastus 126 JAH 4894 60221-9 Intrinsic factor Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn [arb'U]/mL U/mL SERO Intrinsic factor IgG Ab [Units/volume] in Serum IF IgG Ser-aCnc 1 Both 20,7172 1755 AU 18 Koe transglutaminaasi IgA a8878 EI EI EI S,P-tTG IgA QN tTG IgA QN Koe transglutaminaasi vastase IgA hulk seerumis/plasmas QN kU/L 128 JAH 481 46128-5 Tissue transglutaminase Ab.IgA ACnc Pt Ser Qn EIA SERO Tissue transglutaminase IgA Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay tTG IgA Ser EIA-aCnc 1 Both 2396 AU 18 Koe transglutaminaasi IgA (ex) a3824 EI EI EI S,P-tTG IgA QN tTG IgA QN Koe transglutaminaasi vastase IgA hulk seerumis/plasmas QN kU/L 128 JAH 481 46128-5 Tissue transglutaminase Ab.IgA ACnc Pt Ser Qn EIA SERO Tissue transglutaminase IgA Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay tTG IgA Ser EIA-aCnc 1 Both 2973 AU 18 tTG IgA QN a521 JAH JAH EI S,P-tTG IgA QN tTG IgA QN Koe transglutaminaasi vastase IgA hulk seerumis/plasmas QN kU/L kRU/L 128 JAH 481 46128-5 Tissue transglutaminase Ab.IgA ACnc Pt Ser Qn EIA SERO Tissue transglutaminase IgA Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay tTG IgA Ser EIA-aCnc 1 Both 1756 AU 18 Koe transglutaminaasi IgG a8877 EI EI EI S,P-tTG IgG QN tTG IgG QN Koe transglutaminaasi vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L 129 JAH 482 56537-4 Tissue transglutaminase Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA SERO Tissue transglutaminase IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay tTG IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 2401 AU 18 Koe transglutaminaasi IgG (ex) a4557 EI EI EI S,P-tTG IgG QN tTG IgG QN Koe transglutaminaasi vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L 129 JAH 482 56537-4 Tissue transglutaminase Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA SERO Tissue transglutaminase IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay tTG IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 2974 AU 18 tTG IgG QN a522 JAH JAH EI S,P-tTG IgG QN tTG IgG QN Koe transglutaminaasi vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kRU/L 129 JAH 482 56537-4 Tissue transglutaminase Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA SERO Tissue transglutaminase IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay tTG IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 3959 AU 18 EMA IgA a1807 JAH JAH JAH S,P-EMA IgA EMA IgA Endomüüsiumivastane IgA seerumis/plasmas N/P " " 130 JAH 2190 10362-2 Endomysium Ab.IgA ACnc Pt Ser Ord SERO Endomysium IgA Ab [Presence] in Serum Endomysium IgA Ser Ql lab both 98 AU 18 EMA IgA tiiter a3807 EI EI EI S,P-EMA IgA titr EMA IgA tiiter Endomüüsiumivastase IgA tiiter seerumis/plasmas Tekst 131 JAH 466 27038-9 Endomysium Ab.IgA Titr Pt Ser Qn IF {titer} titer 0,00% SERO Endomysium IgA Ab [Titer] in Serum by Immunofluorescence Endomysium IgA Titr Ser IF 1 Both 103 AU 18 Gliadiini antikehad (IgA,IgG) a3835 EI EI EI S,P-AGA IgAG panel AGA IgA, IgG paneel Gliadiinivastased IgA ja IgG seerumis/plasmas (paneel) Paneel 133 JAH 471 57776-7 Gliadin peptide Ab.IgA & IgG panel - Pt Ser - PANEL.SERO Gliadin peptide Ab.IgA & IgG panel in Serum Gliadin peptide IgA & IgG panel Ser 1 Order 2975 AU 18 AGA IgA, IgG paneel a525 JAH JAH EI S,P-AGA IgAG panel AGA IgA, IgG paneel Gliadiinivastased IgA ja IgG seerumis/plasmas (paneel) Paneel 133 JAH 471 57776-7 Gliadin peptide Ab.IgA & IgG panel - Pt Ser - PANEL.SERO Gliadin peptide Ab.IgA & IgG panel in Serum Gliadin peptide IgA & IgG panel Ser 1 Order 104 AU 18 Gliadiini IgA a3808 EI EI EI S,P-AGA IgA QN AGA IgA QN Gliadiinivastase IgA hulk seerumis/plasmas QN kU/L 135 JAH 472 58709-7 Gliadin peptide Ab.IgA ACnc Pt Ser Qn U Units SERO Gliadin peptide IgA Ab [Units/volume] in Serum Gliadin peptide IgA Ser-aCnc 1 Both 2976 AU 18 AGA IgA, IgG paneel a525 AGA IgA QN a523 JAH EI EI S,P-AGA IgA QN AGA IgA QN Gliadiinivastase IgA hulk seerumis/plasmas QN kU/L kRU/L 135 JAH 472 58709-7 Gliadin peptide Ab.IgA ACnc Pt Ser Qn U Units SERO Gliadin peptide IgA Ab [Units/volume] in Serum Gliadin peptide IgA Ser-aCnc 1 Both 105 AU 18 Gliadiini IgG a3809 EI EI EI S,P-AGA IgG QN AGA IgG QN Gliadiinivastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L 137 JAH 473 58710-5 Gliadin peptide Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn U Units SERO Gliadin peptide IgG Ab [Units/volume] in Serum Gliadin peptide IgG Ser-aCnc 1 Both 2977 AU 18 AGA IgA, IgG paneel a525 AGA IgG QN a524 JAH EI EI S,P-AGA IgG QN AGA IgG QN Gliadiinivastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kRU/L 137 JAH 473 58710-5 Gliadin peptide Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn U Units SERO Gliadin peptide IgG Ab [Units/volume] in Serum Gliadin peptide IgG Ser-aCnc 1 Both 3311 AU 18 ANCA IgG a767 JAH JAH EI S,P-ANCA IgG ANCA IgG Neutrofiilide tsütoplasma vastane IgG seerumis/plasmas N/P 138 JAH 4868 17355-9 Neutrophil cytoplasmic Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord SERO Neutrophil cytoplasmic IgG Ab [Presence] in Serum ANCA IgG Ser Ql 1 Both 18,4942 87 AU 18 ANCA IgG tiiter a3813 EI EI EI S,P-ANCA IgG titr ANCA IgG tiiter Neutrofiilide tsütoplasma vastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst 139 JAH 455 29967-7 Neutrophil cytoplasmic Ab.IgG Titr Pt Ser Qn IF {titer} titer 0,0096% SERO Neutrophil cytoplasmic IgG Ab [Titer] in Serum by Immunofluorescence ANCA IgG Titr Ser IF 1 Both 1750 AU 18 ANCA paneel a4723 EI EI EI S,P-ANCA IgG panel ELISA ANCA IgG paneel (ELISA) Neutrofiilide tsütoplasma vastane IgG seerumis/plasmas (paneel, ELISA) Paneel 140 JAH 2727 L-2727 3203 AU 18 ANCA IgG paneel (ELISA) a665 JAH JAH EI S,P-ANCA IgG panel ELISA ANCA IgG paneel (ELISA) Neutrofiilide tsütoplasma vastane IgG seerumis/plasmas (paneel, ELISA) Paneel 140 JAH 2727 L-2727 2023 AU 18 Soolehaiguste IgA, IgG paneel (IIF) a10621 pANCA IgA, IgG a10617 JAH EI EI S,P-pANCA IgAG pANCA IgA, IgG Perinukleaarse neutrofiilide tsütoplasma vastased IgA, IgG seerumis/plasmas N/P 142 JAH 2074 30539-1 Neutrophil cytoplasmic Ab.perinuclear ACnc Pt Ser Ord SERO Neutrophil cytoplasmic Ab.perinuclear [Presence] in Serum p-ANCA Ser Ql 1 Both 3197 AU 18 ANCA IgG paneel (ELISA) a665 PR3 IgG a659 EI EI EI S,P-PR3 IgG PR3 IgG Proteinaas 3 vastane IgG seerumis/plasmas N/P 147 JAH 2091 63311-5 Proteinase 3 Ab ACnc Pt Ser Ord IF SERO Proteinase 3 Ab [Presence] in Serum by Immunofluorescence Proteinase3 Ab Ser Ql IF 1 Both 17,4958 89 AU 18 PR3 IgG QN a4717 EI EI EI S,P-PR3 IgG QN PR3 IgG QN Proteinaas 3 vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L 148 JAH 457 48408-9 Proteinase 3 Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn U/mL U/mL; units/mL SERO Proteinase 3 IgG Ab [Units/volume] in Serum Proteinase3 IgG Ser-aCnc 1 Both 3335 AU 18 PR3 IgG QN a779 JAH JAH EI S,P-PR3 IgG QN PR3 IgG QN Proteinaas 3 vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Mõõdetav Kvantitatiivne vastus 148 JAH 457 48408-9 Proteinase 3 Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn U/mL U/mL; units/mL SERO Proteinase 3 IgG Ab [Units/volume] in Serum Proteinase3 IgG Ser-aCnc 1 Both 3199 AU 18 ANCA IgG paneel (ELISA) a665 MPO IgG a661 JAH EI EI S,P-MPO IgG MPO IgG Müeloperoksüdaasivastane IgG seerumis/plasmas N/P 150 JAH 2187 72515-0 Myeloperoxidase Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord IF SERO Myeloperoxidase IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunofluorescence Myeloperoxidase IgG SerPl Ql IF 1 Both 22,3698 91 AU 18 MPO IgG QN a4719 EI EI EI S,P-MPO IgG QN MPO IgG QN Müeloperoksüdaasivastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L 151 JAH 459 48404-8 Myeloperoxidase Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn U/mL U/mL; units/mL SERO Myeloperoxidase IgG Ab [Units/volume] in Serum Myeloperoxidase IgG Ser-aCnc 1 Both 3333 AU 18 MPO IgG QN a778 JAH JAH EI S,P-MPO IgG QN MPO IgG QN Müeloperoksüdaasivastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Mõõdetav Kvantitatiivne vastus 151 JAH 459 48404-8 Myeloperoxidase Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn U/mL U/mL; units/mL SERO Myeloperoxidase IgG Ab [Units/volume] in Serum Myeloperoxidase IgG Ser-aCnc 1 Both 90 AU 18 Laktoferriini IgG a4718 EI EI EI S,P-Lactofer IgG Laktoferriini IgG Laktoferriinivastane IgG seerumis/plasmas N/P 153 JAH 458 54018-7 Lactoferrin Ab ACnc Pt Ser Ord 2 SERO Lactoferrin Ab [Presence] in Serum Lactoferrin Ab Ser Ql 1 Both 16,2255 3198 AU 18 ANCA IgG paneel (ELISA) a665 Laktoferriini IgG a660 JAH EI EI S,P-Lactofer IgG Laktoferriini IgG Laktoferriinivastane IgG seerumis/plasmas N/P 153 JAH 458 54018-7 Lactoferrin Ab ACnc Pt Ser Ord 2 SERO Lactoferrin Ab [Presence] in Serum Lactoferrin Ab Ser Ql 1 Both 16,2255 92 AU 18 Neutrofiilide elastaasi IgG a4720 EI EI EI S,P-Neutr elastase IgG Neutrofiilide elastaasi IgG Neutrofiilide elastaasi vastane IgG seerumis/plasmas N/P 154 JAH 460 54017-9 Elastase Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Elastase Ab [Presence] in Serum Elastase Ab Ser Ql 1 Both 14,85 3200 AU 18 ANCA IgG paneel (ELISA) a665 Neutrofiilide elastaasi IgG a662 JAH EI EI S,P-Neutr elastase IgG Neutrofiilide elastaasi IgG Neutrofiilide elastaasi vastane IgG seerumis/plasmas N/P 154 JAH 460 54017-9 Elastase Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Elastase Ab [Presence] in Serum Elastase Ab Ser Ql 1 Both 14,85 93 AU 18 Katepsiin G IgG a4721 EI EI EI S,P-Cathepsin G IgG Katepsiin G IgG Katepsiin G vastane IgG seerumis/plasmas N/P 155 JAH 461 54016-1 Cathepsin G Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Cathepsin G Ab [Presence] in Serum Cathepsin G Ab Ser Ql 1 Both 16,4673 3201 AU 18 ANCA IgG paneel (ELISA) a665 Katepsiin G IgG a663 JAH EI EI S,P-Cathepsin G IgG Katepsiin G IgG Katepsiin G vastane IgG seerumis/plasmas N/P 155 JAH 461 54016-1 Cathepsin G Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Cathepsin G Ab [Presence] in Serum Cathepsin G Ab Ser Ql 1 Both 16,4673 94 AU 18 BPI IgG a4722 EI EI EI S,P-BPI IgG BPI IgG BPI-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 156 JAH 462 53013-9 Bactericidal permeability increasing protein Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Bactericidal permeability increasing protein Ab [Presence] in Serum BPI Ab Ser Ql 1 Both 12,4961 3202 AU 18 ANCA IgG paneel (ELISA) a665 BPI IgG a664 JAH EI EI S,P-BPI IgG BPI IgG BPI-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 156 JAH 462 53013-9 Bactericidal permeability increasing protein Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Bactericidal permeability increasing protein Ab [Presence] in Serum BPI Ab Ser Ql 1 Both 12,4961 127 AU 18 Glomeruli basaalmembr. IgG a4657 EI EI EI S,P-GBMA IgG QN GBMA IgG QN Glomeeruli basaalmembraani vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L 158 JAH 495 30343-8 Glomerular basement membrane Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA EU/mL SERO Glomerular basement membrane IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay GBM IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 3196 AU 18 GBMA IgG QN a658 JAH JAH EI S,P-GBMA IgG QN GBMA IgG QN Glomeeruli basaalmembraani vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L 158 JAH 495 30343-8 Glomerular basement membrane Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA EU/mL SERO Glomerular basement membrane IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay GBM IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 1751 AU 18 Nahakoe antikehad a3834 EI EI EI S,P-BP IgG panel IIF Bulloossete dermatooside IgG paneel (IIF) Bulloossete dermatoosidega seotud IgG seerumis/plasmas (paneel, kaudne immunofluorestsents) Paneel 159 JAH 2728 L-2728 3491 AU 18 Bulloossete dermatooside IgG paneel a1069 JAH JAH EI S,P-BP IgG panel ELISA Bulloossete dermatooside IgG paneel (ELISA) Bulloossete dermatoosidega seotud IgG seerumis/plasmas (paneel, ELISA) Paneel 160 JAH 5219 L-5219 96 AU 18 Desmosoomide IgG a3827 EI EI EI S,P-DSA IgG Desmosoomide IgG Desmosoomidevastane IgG seerumis/plasmas N/P 161 JAH 3175 82975-4 Desmosome Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IF SERO Desmosome IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunofluorescence Desmosome IgG SerPl Ql IF 1 Both 8,7142 97 AU 18 Naha basaalmembraani IgG a3826 EI EI EI S,P-SBMA IgG Naha basaalmembraani IgG Nahakoe basaalmembraani vastane IgG seerumis/plasmas N/P 163 JAH 3176 45382-9 Epidermis Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Epidermis Ab [Presence] in Serum Epidis Ab Ser Ql 1 Both 10,5284 3494 AU 18 Bulloossete dermatooside IgG paneel (ELISA) a1069 Desmogleiin 1 IgG a1065 JAH EI EI S,P-Dsg1 IgG Desmogleiin 1 IgG Desmogleiin 1 vastane IgG seerumis/plasmas N/P 165 JAH 4721 63218-2 Desmoglein 1 Ab PrThr Pt Ser Ord IA SERO Desmoglein 1 Ab [Presence] in Serum by Immunoassay Desmoglein 1 Ab Ser Ql IA 1 Both 18,3362 3495 AU 18 Bulloossete dermatooside IgG paneel (ELISA) a1069 Desmogleiin 3 IgG a1066 JAH EI EI S,P-Dsg3 IgG Desmogleiin 3 IgG Desmogleiin 3 vastane IgG seerumis/plasmas N/P 167 JAH 4723 63219-0 Desmoglein 3 Ab PrThr Pt Ser Ord IA SERO Desmoglein 3 Ab [Presence] in Serum by Immunoassay Desmoglein 3 Ab Ser Ql IA 1 Both 18,3362 3492 AU 18 Bulloossete dermatooside IgG paneel (ELISA) a1069 BP180 IgG a1063 JAH EI EI S,P-BP180 IgG BP180 IgG BP180-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 169 JAH 4725 A-4725 3493 AU 18 Bulloossete dermatooside IgG paneel (ELISA) a1069 BP230 IgG a1064 JAH EI EI S,P-BP230 IgG BP230 IgG BP230-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 170 JAH 4727 A-4727 3496 AU 18 Bulloossete dermatooside IgG paneel (ELISA) a1069 Envoplakiin IgG a1067 JAH EI EI S,P-Envoplakin IgG Envoplakiin IgG Envoplakiinivastane IgG seerumis/plasmas N/P 171 JAH 5220 A-5220 3497 AU 18 Bulloossete dermatooside IgG paneel (ELISA) a1069 Kollageen VII IgG a1068 JAH EI EI S,P-Col VII IgG Kollageen VII IgG Kollageen VII vastane IgG seerumis/plasmas N/P 172 JAH 5221 94096-5 Collagen type VII Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IA SERO Collagen type VII IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay CollagenVII IgG SerPl Ql IA 1 Observation 100 AU 18 ICA IgG a3815 JAH JAH EI S,P-ICA IgG ICA IgG Pankrease saarekeste vastane IgG seerumis/plasmas N/P 173 JAH 2709 31547-3 Pancreatic islet cell Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Pancreatic islet cell Ab [Presence] in Serum Panc Islet Cell Ab Ser Ql 1 Both 11,3891 604 AU 18 Insuliini IgG QN a3026 JAH JAH JAH S,P-IAA IgG QN Insuliini IgG QN Insuliinivastaste IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L 176 JAH 388 8072-1 Insulin Ab ACnc Pt Ser Qn 0,0010% SERO Insulin Ab [Units/volume] in Serum Insulin Ab Ser-aCnc 1 Both 122 AU 18 GAD65 Ab QN a3828 JAH JAH EI S,P-GAD65 Ab QN GAD65 Ab QN GAD65 (glutamaadi dekarboksülaas 65) vastaste antikehade hulk seerumis/plasmas QN kU/L 178 JAH 490 56540-8 Glutamate decarboxylase 65 Ab ACnc Pt Ser Qn EIA SERO Glutamate decarboxylase 65 Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay GAD65 Ab Ser EIA-aCnc 1 Both 123 AU 18 IA2 IgG QN a3829 JAH JAH EI S,P-IA2 IgG QN IA2 IgG QN IA2 (türosiini fosfataasi sarnane valk) vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L 180 JAH 2194 70253-0 Islet cell 512 Ab.IgG ACnc Pt Ser/Plas Qn EIA [IU]/mL IU/mL SERO Islet cell 512 IgG Ab [Units/volume] in Serum or Plasma by Immunoassay Islet Cell512 IgG SerPl EIA-aCnc 1 Both 23,2259 3680 AU 18 ZnT8 Ab a1344 JAH JAH EI S,P-ZnT8 Ab QN ZnT8 Ab QN Tsingi transporter 8 vastaste antikehade hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 181 JAH 5342 76651-9 Zinc transporter 8 Ab ACnc Pt Ser/Plas Qn IA [arb'U] arb U/mL CHEM Zinc transporter 8 Ab [Units/volume] in Serum or Plasma by Immunoassay ZnT8 Ab SerPl IA-aCnc 1 Both 3525 AU 18 Neerupealise koore Ab a1161 EI EI EI S,P-AAA Ab Neerupealise koore Ab Neerupealise koore vastased antikehad seerumis/plasmas N/P 182 JAH 5291 43608-9 Adrenal cortex Ab PrThr Pt Ser Ord SERO Adrenal cortex Ab [Presence] in Serum Adrenal cortex Ab Ser Ql 1 Both 23,3214 99 AU 18 Neerupealise koore antikehad a3800 EI EI EI S,P-AAA IgG Neerupealise koore IgG Neerupealise koore vastane IgG seerumis/plasmas N/P 183 JAH 467 74967-1 Adrenal cortex Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord IF SERO Adrenal cortex IgG Ab [Presence] in Serum by Immunofluorescence Adrenal cortex IgG Ser Ql IF 1 Both 22,4654 3662 AU 18 Neerupealise koore IgG a1325 JAH JAH EI S,P-AAA IgG Neerupealise koore IgG Neerupealise koore vastane IgG seerumis/plasmas N/P 183 JAH 467 74967-1 Adrenal cortex Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord IF SERO Adrenal cortex IgG Ab [Presence] in Serum by Immunofluorescence Adrenal cortex IgG Ser Ql IF 1 Both 22,4654 576 AU 18 21-hüdroksülaasi ak a3001 EI EI EI S,P-21OH IgG QN 21-hüdroksülaasi IgG QN 21-hüdroksülaasi vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L 185 JAH 360 17781-6 21-Hydroxylase Ab ACnc Pt Ser Qn U/mL units/mL SERO 21-Hydroxylase Ab [Units/volume] in Serum 21Hydroxylase Ab Ser-aCnc 1 Both 2022 AU 18 Soolehaiguste IgA, IgG paneel (IIF) a10621 JAH JAH EI S,P-Colon IgAG panel IIF Soolehaiguste IgA, IgG paneel (IIF) Põletikuliste soolehaigustega seotud IgA, IgG seerumis/plasmas (paneel, kaudne immunofluorestents) Paneel 186 JAH 2977 L-2977 2024 AU 18 Soolehaiguste IgA, IgG paneel (IIF) a10621 Soole karikrakkude IgA, IgG a10618 JAH EI EI S,P-GC IgAG Soole karikrakkude IgA, IgG Soole karikrakkude vastased IgA, IgG seerumis/plasmas N/P 187 JAH 2075 69955-3 Intestinal goblet cell Ab Threshold Pt Ser Ord EIA SERO Intestinal goblet cell Ab [Presence] in Serum by Immunoassay Intestinal goblet cell Ab Ser Ql EIA 1 Both 11,4729 2025 AU 18 Soolehaiguste IgA, IgG paneel (IIF) a10621 PAC IgA, IgG a10619 JAH EI EI S,P-PAC IgAG PAC IgA, IgG Pankrease atsinuserakkude vastased IgA, IgG seerumis/plasmas N/P 188 JAH 2076 82982-0 Exocrine pancreas Ab.IgA+IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IF SERO Exocrine pancreas IgA+IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunofluorescence Exocrine pancreas IgA+IgG SerPl Ql IF 1 Both 8,7142 2026 AU 18 Soolehaiguste IgA, IgG paneel (IIF) a10621 ASCA IgA, IgG a10620 JAH EI EI S,P-ASCA IgAG ASCA IgA, IgG Saccharomyces cerevisiae vastased IgA, IgG seerumis/plasmas N/P 189 JAH 2077 53024-6 Saccharomyces cerevisiae Ab ACnc Pt Ser Ord ALLERGY Baker's yeast Ab [Presence] in Serum Baker's yeast Ab Ql 1 Both 2825 AU 18 Neuronaalsete antigeenide Ab paneel liikvoris (IIF) a405 EI EI EI CSF-Neuron Ab panel IIF Neuronaalsete antigeenide Ab paneel liikvoris (IIF) Neuronaalsete antigeenide vastased antikehad liikvoris (paneel, kaudne immunofluorestents) Paneel 204 JAH 3574 L-3574 2826 AU 18 Ri Ab a409 EI EI EI CSF-Ri Ab Ri Ab liikvoris Ri-vastased antikehad liikvoris N/P 205 JAH 3575 17343-5 Neuronal nuclear type 2 Ab ACnc Pt CSF Ord SERO Neuronal nuclear type 2 Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid Hu2 Ab CSF Ql 1 Both 7,0374 2827 AU 18 Yo Ab a407 EI EI EI CSF-Yo Ab Yo Ab liikvoris Yo-vastased antikehad liikvoris N/P 206 JAH 3576 63312-3 Purkinje cells Ab ACnc Pt CSF Ord EIA SERO Purkinje cells Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Immunoassay Purkinje Cells Ab CSF Ql EIA 1 Both 9,4253 2828 AU 18 Hu Ab a406 EI EI EI CSF-Hu Ab Hu Ab liikvoris Hu-vastased antikehad liikvoris N/P 207 JAH 3577 11089-0 Neuronal nuclear Ab ACnc Pt CSF Ord SERO Neuronal nuclear Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid Hu Ab CSF Ql 1 Both 7,9861 2829 AU 18 Müeliini Ab a410 EI EI EI CSF-Müeliini Ab Müeliini Ab liikvoris Müeliinivastased antikehad liikvoris N/P 208 JAH 3578 63287-7 Myelin Ab ACnc Pt CSF Ord IF SERO Myelin Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Immunofluorescence Myelin Ab CSF Ql IF 1 Both 12,3275 2830 AU 18 MAG Ab a408 EI EI EI CSF-MAG Ab MAG Ab liikvoris MAG (müeliiniga seotud glükoproteiin) vastased antikehad liikvoris N/P 209 JAH 3579 31519-2 Myelin associated glycoprotein Ab ACnc Pt CSF Ord SERO Myelin associated glycoprotein Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid MAG Ab CSF Ql 1 Both 12,3275 2831 AU 18 GAD Ab a412 EI EI EI CSF-GAD Ab GAD Ab liikvoris GAD (glutamaadi dekarboksülaas) vastased antikehad liikvoris N/P 210 JAH 3580 82658-6 Glutamate decarboxylase Ab PrThr Pt CSF Ord IF CHEM Glutamate decarboxylase Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Immunofluorescence GAD Ab CSF Ql IF 1 Both 8,7142 2000 AU 18 Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (IB) a9784 JAH JAH EI S,P-Neuron IgG panel IB Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (immunoblot) Neuronaalsete antigeenide vastane IgG seerumis/plasmas (paneel, immunoblot) Paneel 211 JAH 2975 L-2975 2005 AU 18 Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (immunoblot) a9784 Amfifüsiini IgG a9781 JAH EI EI S,P-Amph IgG Amfifüsiini IgG Amfifüsiinivastane IgG seerumis/plasmas N/P 212 JAH 1897 33422-7 Amphiphysin Ab ACnc Pt Ser Ord 2 SERO Amphiphysin Ab [Presence] in Serum Amphiphysin Ab Ser Ql 1 Both 8,476 2006 AU 18 Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (immunoblot) a9784 CV2.1 IgG a9783 JAH EI EI S,P-CV2.1 IgG CV2.1 IgG CV2.1-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 213 JAH 1892 47401-5 CV2 Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord IB 1 SERO CV2 IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) CV2 IgG Ser Ql IB 1 Both 17,8147 3020 AU 18 Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (immunoblot) a9784 GAD65 IgG a546 JAH EI EI S,P-GAD65 IgG GAD65 IgG GAD65 (glutamaadi dekarboksülaas 65) vastane IgG seerumis/plasmas N/P 214 JAH 3768 83004-2 Glutamate decarboxylase 65 Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IA SERO Glutamate decarboxylase 65 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay GAD65 IgG SerPl Ql IA 1 Both 8,7142 2001 AU 18 Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (immunoblot) a9784 Hu IgG a9777 JAH EI EI S,P-Hu IgG Hu IgG Hu-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 215 JAH 1893 48405-5 Neuronal nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord IB 1 SERO Neuronal nuclear IgG Ab [Presence] in Serum by Immunofluorescence Hu IgG Ser Ql IF 1 Both 9,7129 2002 AU 18 Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (immunoblot) a9784 Yo IgG a9778 JAH EI EI S,P-Yo IgG Yo IgG Yo-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 216 JAH 1894 27214-6 Purkinje cells Ab ACnc Pt Ser Ord 2 SERO Purkinje cells Ab [Presence] in Serum Purkinje Cells Ab Ser Ql 1 Both 8,476 2003 AU 18 Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (immunoblot) a9784 Ri IgG a9779 JAH EI EI S,P-Ri IgG Ri IgG Ri-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 217 JAH 1895 31539-0 Neuronal nuclear type 2 Ab ACnc Pt Ser Ord 2 SERO Neuronal nuclear type 2 Ab [Presence] in Serum Hu2 Ab Ser Ql 1 Both 8,476 2004 AU 18 Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (immunoblot) a9784 PNMA2 IgG a9780 JAH EI EI S,P-PNMA2 IgG PNMA2 IgG PNMA2 (paraneoplastiline antigeen MA2) vastane IgG seerumis/plasmas N/P 221 JAH 1896 82983-8 Ma+Ta Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IF SERO Ma+Ta IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunofluorescence Ma+Ta IgG SerPl Ql IF 1 Both 11,6749 3015 AU 18 Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (immunoblot) a9784 Rekoveriini IgG a541 JAH EI EI S,P-Recoverin IgG Rekoveriini IgG Rekoveriinivastane IgG seerumis/plasmas N/P 222 JAH 3769 83003-4 Recoverin Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IA SERO Recoverin IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay Recoverin IgG SerPl Ql IA 1 Both 8,7142 3016 AU 18 Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (immunoblot) a9784 Zic4 IgG a542 JAH EI EI S,P-Zic4 IgG Zic4 IgG Zic4-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 223 JAH 3770 83002-6 Zinc finger protein of the cerebellum 4 Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IA SERO Zinc finger protein of the cerebellum 4 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay Zic4 IgG SerPl Ql IA 1 Both 8,7142 3017 AU 18 Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (immunoblot) a9784 Sox1 IgG a543 JAH EI EI S,P-Sox1 IgG Sox1 IgG Sox1-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 224 JAH 3771 83001-8 Glial nuclear type 1 Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IA SERO Glial nuclear type 1 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay Glial nuclear type 1 IgG SerPl Ql IA 1 Both 14,9874 3018 AU 18 Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (immunoblot) a9784 Titiini IgG a544 JAH EI EI S,P-Titin IgG Titiini IgG Titiinivastane IgG seerumis/plasmas N/P 225 JAH 3772 83000-0 Titin Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IA SERO Titin IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay Titin IgG SerPl Ql IA 1 Both 8,7142 3019 AU 18 Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (immunoblot) a9784 Tr(DNER) IgG a545 JAH EI EI S,P-Tr(DNER) IgG Tr(DNER) IgG Tr(DNER)-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 226 JAH 3773 82999-4 Purkinje cell cytoplasmic type Tr Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IA SERO PCA-Tr IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay PCA-Tr IgG SerPl Ql IA 1 Both 8,7142 2234 AU 18 Autoimmuunsete entsefaliitide IgG paneel (IIF) a210 JAH JAH EI S,P-Autoimmune encephalitis IgG panel IIF Autoimmuunsete entsefaliitide IgG paneel (IIF) Autoimmuunsete entsefaliitidega seotud IgG seerumis/plasmas (paneel, kaudne immunofluorestsents) Paneel 227 JAH 3060 L-3060 2235 AU 18 Autoimmuunsete entsefaliitide IgG paneel liikvoris (IIF) a211 JAH JAH EI CSF-Autoimmune encephalitis IgG panel IIF Autoimmuunsete entsefaliitide IgG paneel liikvoris (IIF) Autoimmuunsete entsefaliitidega seotud IgG liikvoris (paneel, kaudne immunofluorestsetns) Paneel 228 JAH 3061 L-3061 2236 AU 18 Autoimmuunsete entsefaliitide IgG paneel (IIF) a210 NMDA IgG a203 JAH JAH EI S,P-NMDA IgG NMDA IgG NMDA tüüpi glutamaadi retseptorite vastane IgG seerumis/plasmas N/P 229 JAH 3062 82981-2 N-methyl-D-aspartate receptor Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IF SERO NMDAR IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunofluorescence NMDAR IgG SerPl Ql IF 1 Both 8,7142 3221 AU 18 Autoimmuunsete entsefaliitide IgG paneel liikvoris (IIF) a211 NMDA IgG liikvoris a680 JAH EI EI CSF-NMDA IgG NMDA IgG liikvoris NMDA tüüpi glutamaadi retseptorite vastane IgG liikvoris N/P 230 JAH 4601 82988-7 N-methyl-D-aspartate receptor Ab.IgG PrThr Pt CSF Ord IF SERO NMDAR IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Immunofluorescence NMDAR IgG CSF Ql IF 1 Both 8,7142 2237 AU 18 Autoimmuunsete entsefaliitide IgG paneel (IIF) a210 AMPA1, AMPA2 IgG a204 JAH EI EI S,P-AMPA1, AMPA2 IgG AMPA1, AMPA2 IgG AMPA1- ja AMPA2-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 231 JAH 3786 82733-7 Alpha-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionate receptor 1+2 Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IF SERO AMPAR1+AMPAR2 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunofluorescence AMPAR 1+2 IgG SerPl Ql IF 1 Both 8,7142 3222 AU 18 Autoimmuunsete entsefaliitide IgG paneel liikvoris (IIF) a211 AMPA1, AMPA2 IgG liikvoris a681 JAH EI EI CSF-AMPA1, AMPA2 IgG AMPA1, AMPA2 IgG liikvoris AMPA1- ja AMPA2-vastane IgG liikvoris N/P 232 JAH 4605 82732-9 Alpha-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionate receptor 1+2 Ab.IgG PrThr Pt CSF Ord IF SERO AMPAR1+AMPAR2 IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Immunofluorescence AMPAR 1+2 IgG CSF Ql IF 1 Both 8,7142 2238 AU 18 AMPA2 IgG a205 EI EI EI S,P-AMPA2 IgG AMPA2 IgG AMPA2-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 235 JAH 3064 82980-4 Alpha-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionate receptor 2 Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IF SERO AMPAR2 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunofluorescence AMPAR2 IgG SerPl Ql IF 1 Both 8,7142 2239 AU 18 Autoimmuunsete entsefaliitide IgG paneel (IIF) a210 Caspr2 IgG a206 JAH EI EI S,P-Caspr2 IgG Caspr2 IgG Caspr2-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 237 JAH 3065 82979-6 Contactin-associated protein 2 Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IF SERO Contactin-associated protein 2 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunofluorescence CASPR2 IgG SerPl Ql IF 1 Both 8,7142 3218 AU 18 Autoimmuunsete entsefaliitide IgG paneel liikvoris (IIF) a211 Caspr2 IgG liikvoris a684 JAH EI EI CSF-Caspr2 IgG Caspr2 IgG liikvoris Caspr2-vastane IgG liikvoris N/P 238 JAH 4604 82986-1 Contactin-associated protein 2 Ab.IgG PrThr Pt CSF Ord IF SERO Contactin-associated protein 2 IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Immunofluorescence CASPR2 IgG CSF Ql IF 1 Both 8,7142 2240 AU 18 Albumiin; Autoimmuunsete entsefaliitide IgG paneel (IIF) a2; a210 LGI1 IgG a207 JAH EI EI S,P-LGI1 IgG LGI1 IgG LGI1-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 239 JAH 3066 82978-8 Leucine-rich glioma-inactivated protein 1 Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IF SERO Leucine-rich glioma-inactivated protein 1 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunofluorescence LGI1 IgG SerPl Ql IF 1 Both 8,7142 3220 AU 18 Autoimmuunsete entsefaliitide IgG paneel liikvoris (IIF) a211 LGI1 IgG liikvoris a683 JAH EI EI CSF-LGI1 IgG LGI1 IgG liikvoris LGI1-vastane IgG liikvoris N/P 240 JAH 4606 82985-3 Leucine-rich glioma-inactivated protein 1 Ab.IgG PrThr Pt CSF Ord IF SERO Leucine-rich glioma-inactivated protein 1 IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Immunofluorescence LGI1 IgG CSF Ql IF 1 Both 8,7142 2241 AU 18 Autoimmuunsete entsefaliitide IgG paneel (IIF) a210 GABAR B1,B2 IgG a208 JAH EI EI S,P-GABAR B1,B2 IgG GABAR B1,B2 IgG Gammaaminobutüraadi retseptor B1 ja B2 vastane IgG seerumis/plasmas N/P 241 JAH 3067 82977-0 Gamma aminobutyrate B receptor Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IF SERO GABBR IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunofluorescence GABBR IgG SerPl Ql IF 1 Both 8,7142 3219 AU 18 Autoimmuunsete entsefaliitide IgG paneel liikvoris (IIF) a211 GABAR B1,B2 IgG liikvoris a682 JAH EI EI CSF-GABAR B1,B2 IgG GABAR B1,B2 IgG liikvoris Gammaaminobutüraadi retseptor B1 ja B2 vastane IgG liikvoris N/P 242 JAH 4607 82984-6 Gamma aminobutyrate B receptor Ab.IgG PrThr Pt CSF Ord IF SERO GABBR IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Immunofluorescence GABBR IgG CSF Ql IF 1 Both 19,2843 2931 AU 18 Autoimmuunsete entsefaliitide IgG paneel (IIF) a210 DPPX IgG a489 JAH EI EI S,P-DPPX IgG DPPX IgG DPPX (dipeptidüülpeptidaasi sarnane proteiin 6) vastane IgG seerumis/plasmas N/P 243 JAH 3694 82976-2 Dipeptidyl aminopeptidase-like protein 6 Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IF SERO Dipeptidyl aminopeptidase-like protein 6 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunofluorescence DPPX IgG SerPl Ql IF 1 Both 8,7142 3223 AU 18 Autoimmuunsete entsefaliitide IgG paneel liikvoris (IIF) a211 DPPX IgG liikvoris a679 JAH EI EI CSF-DPPX IgG DPPX IgG liikvoris DPPX (dipeptidüülpeptidaasi sarnane proteiin 6) vastane IgG liikvoris N/P 244 JAH 4608 82989-5 Dipeptidyl aminopeptidase-like protein 6 Ab.IgG PrThr Pt CSF Ord IF SERO Dipeptidyl aminopeptidase-like protein 6 IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Immunofluorescence DPPX IgG CSF Ql IF 1 Both 8,7142 2125 AU 18 Akvaporiin 4 IgG a9437 JAH JAH JAH S,P-AQP4 IgG Akvaporiin 4 IgG Akvaporiin 4 vastane IgG seerumis/plasmas N/P 245 JAH 2088 43638-6 Aquaporin 4 receptor Ab.IgG ACnc Pt Ser/Plas Ord SERO Aquaporin 4 receptor IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma Aquaporin 4 receptor IgG SerPl Ql 1 Both 1908 AU 18 AChR Ab QN a10017 JAH JAH EI S,P-AChR Ab QN AChR Ab QN Atsetüülkoliini retseptori vastaste antikehade hulk seerumis/plasmas QN nmol/L 246 JAH 2876 68937-2 Acetylcholine receptor Ab SCnc Pt Ser Qn EIA nmol/L nmol/L SERO Acetylcholine receptor Ab [Moles/volume] in Serum by Immunoassay AChR Ab Ser EIA-sCnc 1 Both 22,3802 3008 AU 18 MuSK IgG QN a540 JAH JAH JAH S,P-MuSK IgG QN MuSK IgG QN MuSK (lihasespetsiifiline retseptor-türosiinkinaas) vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN nmol/L g/L 249 JAH 3776 63537-5 Muscle specific receptor tyrosine kinase Ab.IgG MCnc Pt Ser Qn EIA g/L g/L SERO Muscle specific receptor tyrosine kinase IgG Ab [Mass/volume] in Serum by Immunoassay 1 Both 2790 AU 18 Gangliosiidide IgM paneel a371 JAH JAH EI S,P-Gangliosides IgM panel Gangliosiidide IgM paneel Gangliosiidide vastane IgM seerumis/plasmas (paneel) Paneel 255 JAH 3528 L-3528 2791 AU 18 Gangliosiidide IgM paneel a371 GM1 IgM a372 JAH EI EI S,P-GM1 IgM GM1 IgM GM1 (gangliosiid M1) vastane IgM seerumis/plasmas N/P 256 JAH 3529 44750-8 Ganglioside GM1 Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord 2 SERO Ganglioside GM1 IgM Ab [Presence] in Serum GM1 Gangl IgM Ser Ql 1 Both 11,9002 2792 AU 18 Gangliosiidide IgM paneel a371 GM2 IgM a373 JAH EI EI S,P-GM2 IgM GM2 IgM GM2 (gangliosiid M2) vastane IgM seerumis/plasmas N/P 257 JAH 3530 56738-8 Ganglioside GM2 Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord IB SERO Ganglioside GM2 IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) GM2 Gangl IgM Ser Ql IB 1 Both 15,7988 2793 AU 18 Gangliosiidide IgM paneel a371 GM3 IgM a374 JAH EI EI S,P-GM3 IgM GM3 IgM GM3 (gangliosiid M3) vastane IgM seerumis/plasmas N/P 258 JAH 3531 63253-9 Ganglioside GM3 Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA SERO Ganglioside GM3 IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay GM3 IgM Ser Ql EIA 1 Both 17,5103 2794 AU 18 Gangliosiidide IgM paneel a371 GD1a IgM a375 JAH EI EI S,P-GD1a IgM GD1a IgM GD1a (gangliosiid D1a) vastane IgM seerumis/plasmas N/P 259 JAH 3532 57969-8 Ganglioside GD1a Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord SERO Ganglioside GD1a IgM Ab [Presence] in Serum GD1a Gangl IgM Ser Ql 1 Both 22,2724 2795 AU 18 Gangliosiidide IgM paneel a371 GD1b IgM a376 JAH EI EI S,P-GD1b IgM GD1b IgM GD1b (gangliosiid D1b) vastane IgM seerumis/plasmas N/P 260 JAH 3533 56740-4 Ganglioside GD1b Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord IB SERO Ganglioside GD1b IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) GD1b Gangl IgM Ser Ql IB 1 Both 20,2894 2796 AU 18 Gangliosiidide IgM paneel a371 GT1b IgM a377 JAH EI EI S,P-GT1b IgM GT1b IgM GT1b (gangliosiid T1b) vastane IgM seerumis/plasmas N/P 261 JAH 3534 63259-6 Ganglioside GT1b Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA SERO Ganglioside GT1b IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay GT1b Ganlg IgM Ser Ql EIA 1 Both 20,759 2797 AU 18 Gangliosiidide IgM paneel a371 GQ1b IgM a378 JAH EI EI S,P-GQ1b IgM GQ1b IgM GQ1b (gangliosiid Q1b) vastane IgM seerumis/plasmas N/P 262 JAH 3535 56742-0 Ganglioside GQ1b Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord IB SERO Ganglioside GQ1b IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) GQ1b Gangl IgM Ser Ql IB 1 Both 20,894 2723 AU 18 Gangliosiidide IgG paneel a363 JAH JAH EI S,P-Gangliosides IgG panel Gangliosiidide IgG paneel Gangliosiidide vastane IgG seerumis/plasmas (paneel) Paneel 263 JAH 3452 L-3452 2724 AU 18 Gangliosiidide IgG paneel a363 GM1 IgG a356 JAH EI EI S,P-GM1 IgG GM1 IgG GM1 (gangliosiid M1) vastane IgG seerumis/plasmas N/P 264 JAH 3455 63461-8 Ganglioside GM1 Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord IB SERO Ganglioside GM1 IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) GM1 Gangl IgG Ser Ql IB 1 Observation 15,3309 2725 AU 18 Gangliosiidide IgG paneel a363 GM2 IgG a357 JAH EI EI S,P-GM2 IgG GM2 IgG GM2 (gangliosiid M2) vastane IgG seerumis/plasmas N/P 266 JAH 3456 56737-0 Ganglioside GM2 Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord IB SERO Ganglioside GM2 IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) GM2 Gangl IgG Ser Ql IB 1 Both 15,7655 2726 AU 18 Gangliosiidide IgG paneel a363 GM3 IgG a358 JAH EI EI S,P-GM3 IgG GM3 IgG GM3 (gangliosiid M3) vastane IgG seerumis/plasmas N/P 267 JAH 3457 60586-5 Ganglioside GM3 Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord IB SERO Ganglioside GM3 IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) GM3 IgG Ser Ql IB 1 Observation 17,4748 2727 AU 18 Gangliosiidide IgG paneel a363 GD1a IgG a359 JAH EI EI S,P-GD1a IgG GD1a IgG GD1a (gangliosiid D1a) vastane IgG seerumis/plasmas N/P 268 JAH 3458 57968-0 Ganglioside GD1a Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord SERO Ganglioside GD1a IgG Ab [Presence] in Serum GD1a Gangl IgG Ser Ql 1 Both 20,5201 2728 AU 18 Gangliosiidide IgG paneel a363 GD1b IgG a360 JAH EI EI S,P-GD1b IgG GD1b IgG GD1b (gangliosiid D1b) vastane IgG seerumis/plasmas N/P 269 JAH 3459 56739-6 Ganglioside GD1b Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord IB SERO Ganglioside GD1b IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) GD1b Gangl IgG Ser Ql IB 1 Both 18,7146 2729 AU 18 Gangliosiidide IgG paneel a363 GT1b IgG a361 JAH EI EI S,P-GT1b IgG GT1b IgG GT1b (gangliosiid T1b) vastane IgG seerumis/plasma N/P 270 JAH 3460 60585-7 Ganglioside GT1b Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord IB SERO Ganglioside GT1b IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) GT1b Ganlg IgG Ser Ql IB 1 Observation 20,7222 2730 AU 18 Gangliosiidide IgG paneel a363 GQ1b IgG a362 JAH EI EI S,P-GQ1b IgG GQ1b IgG GQ1b (gangliosiid Q1b) vastane IgG seerumis/plasmas N/P 271 JAH 3461 56741-2 Ganglioside GQ1b Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord IB SERO Ganglioside GQ1b IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) GQ1b Gangl IgG Ser Ql IB 1 Both 19,265 3532 AU 18 PLA2R IgG a1173 JAH JAH JAH S,P-PLA2R IgG PLA2R IgG PLA2R (fosfolipaas A2 retseptor) vastane IgG seerumis/plasmas N/P 272 JAH 3975 82926-7 Phospholipase A2 receptor Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord IA SERO Phospholipase A2 receptor IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay PLA2R IgG Ser Ql IA 1 Both 8,7142 4227 AU 18 IgLON5 IgG a2622 JAH JAH JAH S,P-IgLON5 IgG IgLON5 IgG IgLON5 vastane IgG seerumis/plasmas N/P " " 282 JAH 6453 96476-7 IgLON family member 5 Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord IF SERO IgLON5 IgG Ab [Presence] in Serum by Immunofluorescence IgLON5 IgG Ser Ql IF 1 Observation 1 AL 19 IgE a6033 EI EI EI S,P-IgE IgE Immuunglobuliin E seerumis/plasmas QN kU/L 1 JAH 707 19113-0 IgE ACnc Pt Ser Qn 0,00% CHEM IgE [Units/volume] in Serum IgE Ser-aCnc 1 Both 2341 AL 19 IgE a3024 JAH JAH EI S,P-IgE IgE Immuunglobuliin E seerumis/plasmas QN kU/L 1 JAH 707 19113-0 IgE ACnc Pt Ser Qn 0,00% CHEM IgE [Units/volume] in Serum IgE Ser-aCnc 1 Both 78 AL 19 Trüptaas a1995 JAH JAH EI S,P-Tryptase Trüptaas Trüptaas seerumis/plasmas QN ug/L 2 JAH 784 21582-2 Tryptase MCnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Tryptase [Mass/volume] in Serum or Plasma Tryptase SerPl-mCnc 1 Both 77 AL 19 ECP a1994 JAH JAH EI S-ECP ECP Eosinofiilsete granulotsüütide katioonne proteiin seerumis QN ug/L 3 JAH 783 25638-8 Eosinophil cationic protein MCnc Pt Ser Qn ALLERGY Eosinophil cationic protein (ECP) [Mass/volume] in Serum ECP-mCnc 1 Both 3173 AL 19 Penitsilliin G IgE a627 JAH JAH EI S,P-c1 IgE Penitsilliin G IgE Penitsilliin G vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 4 JAH 1934 6851-0 Penicillin G Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Penicillin G IgE Ab [Units/volume] in Serum Penicillin G IgE Qn 1 Both 3174 AL 19 Penitsilliin V IgE a628 JAH JAH EI S,P-c2 IgE Penitsilliin V IgE Penitsilliin V vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 5 JAH 3079 6210-9 Penicillin V Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Penicillin V IgE Ab [Units/volume] in Serum Penicillin V IgE Qn 1 Both 12,1353 4 AL 19 Amoksitsilliini IgE a1939 JAH JAH EI S,P-c6 IgE Amoksitsilliini IgE Amoksitsilliinivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 7 JAH 710 6829-6 Amoxicillin Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Amoxicillin IgE Ab [Units/volume] in Serum Amoxicillin IgE Qn 1 Both 3175 AL 19 Kloorheksidiini IgE a629 JAH JAH EI S,P-c8 IgE Kloorheksidiini IgE Kloorheksidiinivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 9 JAH 4141 66717-0 Chlorhexidine Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Chlorhexidine IgE Ab [Units/volume] in Serum Chlorhexidine IgE Qn 1 Both 9,6032 4033 AL 19 Sagedasemate heintaimede õietolmu segu IgE (immunoblot a2393 EI 2023-12-13 EI EI S,P-Grass IgE IB Sagedasemate heintaimede õietolmu segu IgE (immunoblot) Sagedasemate heintaimede (rukis, timut, harilik aruhein, raikaerik, lõhnav maarjahein, ohtetu luste, harilik orashein, harilik kerahein, karjamaa-raihein, aas-rebasesaba, vill-mesihein, sõrmrohi) õietolmu segu IgE (immunoblot) QN kU/L 19 JAH 6313 A-5526 5 AL 19 D pteronyssinus IgE a1876 JAH JAH EI S,P-d1 IgE Dermatophagoides pteronyssinus IgE Dermatophagoides pteronyssinus vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 21 JAH 711 6096-2 Dermatophagoides pteronyssinus Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY European house dust mite IgE Ab [Units/volume] in Serum D pteronyss IgE Qn 1 Both 6 AL 19 D farinae IgE a1938 JAH JAH EI S,P-d2 IgE Dermatophagoides farinae IgE Dermatophagoides farinae vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 23 JAH 712 6095-4 Dermatophagoides farinae Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY American house dust mite IgE Ab [Units/volume] in Serum D farinae IgE Qn 1 Both 7 AL 19 A siro IgE a1940 JAH JAH EI S,P-d70 IgE Acarus siro IgE Acarus siro vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 26 JAH 713 6254-7 Acarus siro Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Acarus siro IgE Ab [Units/volume] in Serum A siro IgE Qn 1 Both 8 AL 19 L destructor IgE a1941 JAH JAH EI S,P-d71 IgE Lepidoglyphus destructor IgE Lepidoglyphus destructor vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 27 JAH 714 6160-6 Lepidoglyphus destructor Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Lepidoglyphus destructor IgE Ab [Units/volume] in Serum L destructor IgE Qn 1 Both 3684 AL 19 Dermatophagoides pteronyssinus Der p 1 (tsüsteiini proteaas) IgE a1363 JAH JAH EI S,P-d202 IgE Dermatophagoides pteronyssinus Der p 1 (tsüsteiini proteaas) IgE Dermatophagoides pteronyssinus komponendi Der p 1 (tsüsteiini proteaas) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 31 JAH 5480 88708-3 Dermatophagoides pteronyssinus recombinant (rDer p) 1 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kU/L kU/L ALLERGY Dermatophagoides pteronyssinus recombinant (rDer p) 1 IgE Ab [Units/volume] in Serum D pteronyssinus recom (rDer p) 1 IgE Qn 1 Both 3685 AL 19 Dermatophagoides pteronyssinus Der p 2 (NPC2 perekond) IgE a1364 JAH JAH EI S,P-d203 IgE Dermatophagoides pteronyssinus Der p 2 (NPC2 perekond) IgE Dermatophagoides pteronyssinus komponendi Der p 2 (NPC2 perekond) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 32 JAH 5481 63457-6 Dermatophagoides pteronyssinus recombinant (rDer p) 2 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY European house dust mite recombinant (rDer p) 2 IgE Ab [Units/volume] in Serum D pteronyss (rDer p) 2 IgE Qn 1 Both 3686 AL 19 Dermatophagoides pteronyssinus Der p 10 (tropomüosiin) IgE a1365 JAH JAH EI S,P-d205 IgE Dermatophagoides pteronyssinus Der p 10 (tropomüosiin) IgE Dermatophagoides pteronyssinus komponendi Der p 10 (tropomüosiin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 33 JAH 4147 63463-4 Dermatophagoides pteronyssinus recombinant (rDer p) 10 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 1 ALLERGY European house dust mite recombinant (rDer p) 10 IgE Ab [Units/volume] in Serum D pteronyss (rDer p) 10 IgE Qn 1 Both 18,6087 4152 AL 19 Dermatophagoides pteronyssinus Der p 23 (peritrofiini sarnane valk) IgE a2543 JAH JAH EI S,P-d209 IgE Dermatophagoides pteronyssinus Der p 23 (peritrofiini sarnane valk) IgE Dermatophagoides pteronyssinus komponendi Der p 23 (peritrofiini sarnane valk) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L "kU/L " 34 JAH 5543 96278-7 Dermatophagoides pteronyssinus recombinant (rDer p) 23 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Dermatophagoides pteronyssinus recombinant (rDer p) 23 IgE Ab [Units/volume] in Serum D pteronyss (rDer p) 23 IgE Qn 1 Both 19 AL 19 S,P-IgE Epidermaalsed allergeenid E*1(kass,koer,hobune,lehm) a1898 EI EI EI S,P-ex1 IgE Segu ex1: kassi epiteeli,kassi, koera, hobuse, lehma kõõma IgE Epidermaalsete allergeenide (segu 1: kassi epiteel ja kõõm, koera kõõm, hobuse kõõm, lehma kõõm) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 35 JAH 725 30185-3 (Cat dander+Cow dander+Dog dander+Horse dander) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk ALLERGY Epidermal Allergen Mix 1 (Cat dander+Cow dander+Dog dander+Horse dander) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Epid Allerg Mix1 IgE Qn 1 Both 3146 AL 19 Segu ex70: merisea, jänese, hamstri epiteeli, roti, hiire IgE a602 JAH JAH EI S,P-ex70 IgE Segu ex70: merisea, jänese, hamstri epiteeli, roti, hiire IgE Epidermaalsete allergeenide (segu 70: merisea epiteel, jänese epiteel, hamstri epiteel, rott, hiir) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 36 JAH 1524 71370-1 (Guinea pig epithelium+Hamster epithelium+Mouse+Rabbit epithelium+Rat) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk k[IU]/L kIU/L ALLERGY Epidermal Allergen Mix 70 (Guinea pig epithelium+Hamster epithelium+Mouse+Rabbit epithelium+Rat) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Epidermal Mix 70 IgE Qn 1 Both 11,4729 3654 AL 19 Segu ex71: hane-, kana-, pardi-, kalkunisulgede IgE a1295 JAH JAH EI S,P-ex71 IgE Segu ex71: hane-, kana-, pardi-, kalkunisulgede IgE Sulgede (segu 71: hanesuled, kanasuled, pardisuled, kalkunisuled) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 37 JAH 1525 72279-3 (Chicken feather+Duck feather+Goose feather+Turkey feather) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk k[IU]/L kIU/L ALLERGY Epidermal Allergen Mix 71 (Chicken feather+Duck feather+Goose feather+Turkey feather) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Epid Allerg Mix71 IgE Qn 1 Both 20,4621 20 AL 19 Segu ex73: hane-, kana-, pardi-, papagoisulgede IgE a1899 EI 2019-10-11 EI EI S,P-ex73 IgE Segu ex73: hane-, kana-, pardi-, papagoisulgede IgE Sulgede (segu 73: hanesuled, kanasuled, pardisuled, papagoisuled) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 39 JAH 726 31161-3 (Chicken feather+Duck feather+Goose feather+Parrot feather) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk kU/L kU/L ALLERGY Epidermal Allergen Mix 73 (Chicken feather+Duck feather+Goose feather+Parrot feather) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Epid Allerg Mix73 IgE Qn 1 Both 9 AL 19 Kassi epiteeli, kõõma IgE a1942 JAH JAH EI S,P-e1 IgE Kassi epiteeli, kõõma IgE Kassi epiteeli ja kõõma vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 40 JAH 715 6833-8 Cat dander Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kU/L kU/L ALLERGY Cat dander IgE Ab [Units/volume] in Serum Cat Dander IgE Qn 1 Both 10 AL 19 Hobuse kõõma IgE a1943 JAH JAH EI S,P-e3 IgE Hobuse kõõma IgE Hobuse kõõma vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 43 JAH 716 6143-2 Horse dander Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Horse dander IgE Ab [Units/volume] in Serum Horse Dander IgE Qn 1 Both 3169 AL 19 Lehma kõõma IgE a623 JAH JAH EI S,P-e4 IgE Lehma kõõma IgE Lehma kõõma vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 45 JAH 1942 6091-3 Cow dander Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Cow dander IgE Ab [Units/volume] in Serum Cow Dander IgE Qn 1 Both 11 AL 19 Koera kõõma IgE a1944 JAH JAH EI S,P-e5 IgE Koera kõõma IgE Koera kõõma vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 46 JAH 717 6098-8 Dog dander Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Dog dander IgE Ab [Units/volume] in Serum Dog Dander IgE Qn 1 Both 12 AL 19 Merisea epiteeli IgE a1945 JAH JAH EI S,P-e6 IgE Merisea epiteeli IgE Merisea epiteeli vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 48 JAH 718 6134-1 Guinea pig epithelium Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Guinea pig epithelium IgE Ab [Units/volume] in Serum Guinea Pig Epith IgE Qn 1 Both 13 AL 19 Viirpapagoisulgede IgE a2517 JAH JAH EI S,P-e78 IgE Viirpapagoi sulgede IgE Viirpapagoi sulgede vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 51 JAH 719 6030-1 Budgerigar feather Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Budgerigar feather IgE Ab [Units/volume] in Serum Budgie Feather IgE Qn 1 Both 3143 AL 19 Lamba epiteeli IgE a599 JAH JAH EI S,P-e81 IgE Lamba epiteeli IgE Lamba epiteeli vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 53 JAH 1943 6243-0 Sheep epithelium Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Sheep epithelium IgE Ab [Units/volume] in Serum Sheep Epith IgE Qn 1 Both 14 AL 19 Küüliku epiteeli IgE a1946 JAH JAH EI S,P-e82 IgE Küüliku epiteeli IgE Küüliku epiteeli vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 54 JAH 720 6223-2 Rabbit epithelium Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Rabbit epithelium IgE Ab [Units/volume] in Serum Rabbit Epith IgE Qn 1 Both 15 AL 19 Hamstri epiteeli IgE a1947 JAH JAH EI S,P-e84 IgE Hamstri epiteeli IgE Hamstri epiteeli vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 57 JAH 721 6135-8 Hamster epithelium Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Hamster epithelium IgE Ab [Units/volume] in Serum Hmtr Epith IgE Qn 1 Both 16 AL 19 Kanasulgede IgE a1948 JAH JAH EI S,P-e85 IgE Kanasulgede IgE Kanasulgede vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 59 JAH 722 6070-7 Chicken feather Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Chicken feather IgE Ab [Units/volume] in Serum Chicken Feather IgE Qn 1 Both 17 AL 19 Roti IgE a1957 JAH JAH EI S,P-e87 IgE Roti IgE Rotivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 61 JAH 723 19753-3 Rat epithelium+Serum proteins+Urine proteins Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Rat epithelium, serum proteins & urine proteins IgE Ab [Units/volume] in Serum Rat Epith+Ser+Ur IgE Qn 1 Both 18 AL 19 Hiire IgE a1958 JAH JAH EI S,P-e88 IgE Hiire IgE Hiirevastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 62 JAH 724 19751-7 Mouse epithelium+Serum proteins+Urine proteins Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Mouse epithelium, serum proteins & urine proteins IgE Ab [Units/volume] in Serum Mouse Epith+Ser+Ur Prot IgE Qn 1 Both 3968 AL 19 Kassi Fel d 1 (uteroglobiin) IgE a1836 JAH JAH EI S,P-e94 IgE Kassi Fel d 1 (uteroglobiin) IgE Kassi komponendi Fel d 1 (uteroglobiin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L "kU/L " 65 JAH 5040 64975-6 Cat recombinant (rFel d) 1 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L IU/mL ALLERGY Cat recombinant (rFel d) 1 IgE Ab [Units/volume] in Serum Cat (rFel d) 1 IgE Qn 1 Both 17,6447 3969 AL 19 Koera Can f 1 (lipokaliin) IgE a1838 JAH JAH EI S,P-e101 IgE Koera Can f 1 (lipokaliin) IgE Koera komponendi Can f 1 (lipokaliin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L "kU/L " 66 JAH 5041 58773-3 Dog recombinant (rCan f) 1 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kU/L ALLERGY Dog recombinant (rCan f) 1 IgE Ab [Units/volume] in Serum Dog (rCan f) 1 IgE Qn 1 Both 17,6447 3970 AL 19 Koera Can f 2 (lipokaliin) IgE a1839 JAH JAH EI S,P-e102 IgE Koera Can f 2 (lipokaliin) IgE Koera komponendi Can f 2 (lipokaliin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L "kU/L " 67 JAH 5335 58772-5 Dog recombinant (rCan f) 2 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kU/L ALLERGY Dog recombinant (rCan f) 2 IgE Ab [Units/volume] in Serum Dog (rCan f) 2 IgE Qn 1 Both 2946 AL 19 Kanaarilinnusulgede IgE a7171-2 JAH JAH EI S,P-e201 IgE Kanaarilinnusulgede IgE Kanaarilinnusulgede vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 68 JAH 3734 7171-2 Canary feather Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 4 ALLERGY Canary feather IgE Ab [Units/volume] in Serum Canary Feather IgE Qn 1 Both 2947 AL 19 Tsintsilja epiteeli IgE a30987-2 JAH JAH EI S,P-e208 IgE Tsintsilja epiteeli IgE Tsintsilja epiteeli vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 72 JAH 3735 30987-2 Chinchilla epithelium Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 1 ALLERGY Chinchilla epithelium IgE Ab [Units/volume] in Serum Chinchilla Epith IgE Qn 1 Both 2948 AL 19 Tuhkru epiteeli IgE a11172-4 JAH JAH EI S,P-e217 IgE Tuhkru epiteeli IgE Tuhkru epiteeli vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 75 JAH 3736 11172-4 Ferret epithelium Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 2 ALLERGY Ferret epithelium IgE Ab [Units/volume] in Serum Ferret Epith IgE Qn 1 Both 3166 AL 19 Kassi seerumi albumiini komponendi Fel d2 IgE a620 JAH JAH EI S,P-e220 IgE Kassi Fel d 2 (seerumi albumiin) IgE Kassi komponendi Fel d 2 (seerumi albumiin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 76 JAH 4593 19732-7 Cat serum albumin Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Cat serum albumin IgE Ab [Units/volume] in Serum Cat Serum Alb IgE Qn 1 Both 16,4052 3165 AL 19 Koera komponendi Can f5 IgE a619 JAH JAH EI S,P-e226 IgE Koera Can f 5 (arginiini esteraas / prostata kallikreiin) IgE Koera komponendi Can f 5 (arginiini esteraas / prostata kallikreiin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 78 JAH 4592 64973-1 Dog recombinant (rCan f) 5 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L IU/mL ALLERGY Dog recombinant (rCan f) 5 IgE Ab [Units/volume] in Serum Dog (rCan f) 5 IgE Qn 1 Both 16,4052 3966 AL 19 Koera Can f 6 (lipokaliin) IgE a1840 JAH JAH EI S,P-e230 IgE Koera Can f 6 (lipokaliin) IgE Koera komponendi Can f 6 (lipokaliin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 80 JAH 6018 94277-1 Dog recombinant (rCan f) 6 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Dog recombinant 6 IgE Ab [Units/volume] in Serum Dog (rCan f) 6 IgE Qn 1 Both 21 AL 19 Segu fx1: maa-, sarapuu-, para-, kookospähkli, mandli IgE a1880 JAH JAH EI S,P-fx1 IgE Segu fx1: maa-, sarapuu-, para-, kookospähkli, mandli IgE Toiduallergeenide (segu 1: maapähkel, sarapuupähkel, parapähkel, kookospähkel, mandel) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 82 JAH 727 46708-4 (Arachis hypogaea+Bertholletia excelsa+Cocos nucifera+Corylus avellana+Prunus dulcis) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk kU/L kU/L ALLERGY Food Allergen Mix 1 (Peanut+Brazil nut+Coconut+Hazelnut+Almond) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Food Allerg Mix1 IgE Qn 1 Both 22 AL 19 Segu fx2: tursa, kreveti, ranna-/jõekarbi, tuunikala, lõhe IgE a1900 JAH JAH EI S,P-fx2 IgE Segu fx2: tursa, kreveti, rannakarbi, tuunikala, lõhe IgE Toiduallergeenide (segu 2: tursk, krevett, rannakarp, tuunikala, lõhe) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 83 JAH 728 46712-6 (Gadus morhua+Mytilus edulis+Pandalus borealis+Salmo salar+Thunnus albacares) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk kU/L kU/L ALLERGY Food Allergen Mix 2 (Cod+Blue Mussel+Shrimp+Salmon+Tuna) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Food Allerg Mix2 IgE Qn 1 Both 23 AL 19 Segu fx3: nisu, kaera, maisi, tatra, seesamiseemnete IgE a1901 JAH JAH EI S,P-fx3 IgE Segu fx3: nisu, kaera, maisi, tatra, seesamiseemne IgE Toiduallergeenide (segu 3: nisu, kaer, mais, tatar, seesamiseeme) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 84 JAH 729 52972-7 (Avena sativa+Fagopyrum esculentum+Sesamum indicum+Triticum aestivum+Zea mays) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk kU/L KU/L ALLERGY Food Allergen Mix 3 (Oat+Buckwheat+Sesame seed+Wheat+Corn) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Food Allerg Mix3 IgE Qn 1 Both 24 AL 19 Segu fx5: munavalge, piima, nisu, tursa, maapähkli, soja IgE a1877 JAH JAH EI S,P-fx5 IgE Segu fx5: munavalge, piima, nisu, tursa, maapähkli, soja IgE Toiduallergeenide (segu 5: munavalge, piim, nisu, tursk, maapähkel, soja) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 85 JAH 730 30187-9 (Arachis hypogaea+Cow milk+Egg white+Gadus morhua+Glycine max+Triticum aestivum) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk ALLERGY Food Allergen Mix 5 (Peanut+Cow milk+Egg white+Cod+Soybean+Wheat) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Food Allerg Mix5 IgE Qn 1 Both 25 AL 19 Segu fx13: herne, valge oa, porgandi, kartuli IgE a1904 JAH JAH EI S,P-fx13 IgE Segu fx13: herne, valge oa, porgandi, kartuli IgE Toiduallergeenide (segu 13: hernes, valge uba, porgand, kartul) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 88 JAH 731 69931-4 (Daucus carota+Phaseolus vulgaris+Pisum sativum+Solanum tuberosum) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk k[IU]/L kIU/L ALLERGY Food Allergen Mix 13 (Carrot+White bean+Peas+Potato) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Food Allerg Mix13 IgE Qn 1 Both 11,4729 26 AL 19 Segu fx20: nisu, rukki, odra, riisi IgE a1928 JAH JAH EI S,P-fx20 IgE Segu fx20: nisu, rukki, odra, riisi IgE Toiduallergeenide (segu 20: nisu, rukis, oder, riis) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 91 JAH 732 46713-4 (Hordeum vulgare+Oryza sativa+Secale cereale+Triticum aestivum) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk kU/L kU/L ALLERGY Food Allergen Mix 20 (Barley+Rice+Rye+Wheat) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Food Allerg Mix20 IgE Qn 1 Both 2984 AL 19 Segu fx23: sea-, veise-, kana-, kalkuniliha IgE a526 EI EI EI S,P-fx23 IgE Segu fx23: sea-, veise-, kana-, kalkuniliha IgE Toiduallergeenide (segu 23: sea-, veise-, kana-, kalkuniliha) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 93 JAH 3864 46710-0 (Beef+Chicken meat+Pork+Turkey meat) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk k[IU]/L kU/L 1 ALLERGY Food Allergen Mix 23 (Beef+Chicken meat+Pork+Turkey meat) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Food Allerg Mix23 IgE Qn 1 Both 15,9917 4224 AL 19 Segu fx71: köömne, muskaatpähkli, kardemoni, nelgi IgE a2621 JAH JAH EI S,P-fx71 IgE Segu fx71: köömne, muskaatpähkli, kardemoni, nelgi IgE Toiduallergeenide (segu 71: köömen, muskaatpähkel, kardemon, nelk) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 99 JAH 4136 73714-8 (Carum carvi+Elettaria cardamomum+Mace+Syzygium aromaticum) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk kIU/L k[IU]/L ALLERGY Food Allergen Mix 71 (Caraway+Cardamon+Mace+Clove) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Food Allerg Mix71 IgE Qn 1 Both 15,9917 27 AL 19 Segu fx73: sea-, veise-, kanaliha IgE a1918 EI EI EI S,P-fx73 IgE Segu fx73: sea-, veise-, kanaliha IgE Toiduallergeenide (segu 73: sea-, veise-, kanaliha) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 101 JAH 733 69922-3 (Beef+Chicken+Pork) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk k[IU]/L kIU/L ALLERGY Food Allergen Mix 73 (Beef+Chicken+Pork) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Food Allerg Mix73 IgE Qn 1 Both 11,4729 28 AL 19 Segu fx74: tursa, heeringa, makrelli, lesta IgE a1919 JAH JAH EI S,P-fx74 IgE Segu fx74: tursa, heeringa, makrelli, lesta IgE Toiduallergeenide (segu 74: tursk, heeringas, makrell, lest) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 102 JAH 734 51828-2 (Clupea harengus+Gadus morhua+Pleuronectes platessa+Scomber scombrus) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Food Allergen Mix 74 (Herring+Cod+Plaice+Mackerel) IgE Ab [Units/volume] in Serum Food Allerg Mix74 IgE Qn 1 Both 29 AL 19 Munavalge IgE a1878 JAH JAH EI S,P-f1 IgE Munavalge IgE Munavalgevastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 103 JAH 735 6106-9 Egg white Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Egg white IgE Ab [Units/volume] in Serum Egg White IgE Qn 1 Both 30 AL 19 Lehmapiima IgE a1959 JAH JAH EI S,P-f2 IgE Lehmapiima IgE Lehmapiimavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 105 JAH 736 7258-7 Cow milk Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kU/L kU/L 0,00% ALLERGY Cow milk IgE Ab [Units/volume] in Serum Cow Milk IgE Qn 1 Both 31 AL 19 Tursa IgE a1960 JAH JAH EI S,P-f3 IgE Tursa IgE Tursavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 107 JAH 737 6082-2 Gadus morhua Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn 0,00% ALLERGY Codfish IgE Ab [Units/volume] in Serum Codfish IgE Qn 1 Both 3178 AL 19 Tursa komponendi Gad c1 IgE a632 JAH JAH EI S,P-f426 IgE Tursa Gad c 1 (parvalbumiin) IgE Tursa komponendi Gad c 1 (parvalbumiin) vastane IgE seerumis QN kU/L 109 JAH 3837 63473-3 Gadus morhua recombinant (rGad c) 1 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kU/L 1 ALLERGY Codfish recombinant (rGad c) 1 IgE Ab [Units/volume] in Serum Codfish (rGad c) 1 IgE Qn Both 32 AL 19 Nisu IgE a1961 JAH JAH EI S,P-f4 IgE Nisu IgE Nisuvastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 110 JAH 738 6276-0 Triticum aestivum Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn 0,00% ALLERGY Wheat IgE Ab [Units/volume] in Serum Wheat IgE Qn 1 Both 33 AL 19 Rukki IgE a1962 JAH JAH EI S,P-f5 IgE Rukki IgE Rukkivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 112 JAH 739 7674-5 Secale cereale Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kU/L kU/L ALLERGY Rye IgE Ab [Units/volume] in Serum Rye IgE Qn 1 Both 34 AL 19 Odra IgE a2557 JAH JAH EI S,P-f6 IgE Odra IgE Odravastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 114 JAH 740 6037-6 Hordeum vulgare Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Barley IgE Ab [Units/volume] in Serum Barley IgE Qn 1 Both 35 AL 19 Kaera IgE a1963 JAH JAH EI S,P-f7 IgE Kaera IgE Kaeravastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 115 JAH 741 6190-3 Avena sativa Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Oat IgE Ab [Units/volume] in Serum Oat IgE Qn 1 Both 36 AL 19 Riisi IgE a2577 JAH JAH EI S,P-f9 IgE Riisi IgE Riisivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 117 JAH 742 6230-7 Oryza sativa Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Rice IgE Ab [Units/volume] in Serum Rice IgE Qn 1 Both 37 AL 19 Seesamiseemnete IgE a1964 JAH JAH EI S,P-f10 IgE Seesamiseemne IgE Seesamiseemnevastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 118 JAH 743 6242-2 Sesamum indicum Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Sesame Seed IgE Ab [Units/volume] in Serum Sesame Seed IgE Qn 1 Both 38 AL 19 Tatra IgE a2578 JAH JAH EI S,P-f11 IgE Tatra IgE Tatravastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 120 JAH 744 6054-1 Fagopyrum esculentum Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Buckwheat IgE Ab [Units/volume] in Serum Buckwheat IgE Qn 1 Both 3153 AL 19 Herne IgE a609 JAH JAH EI S,P-f12 IgE Herne IgE Hernevastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 121 JAH 1909 6204-2 Pisum sativum Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Pea IgE Ab [Units/volume] in Serum Pea IgE Qn 1 Both 39 AL 19 Maapähkli IgE a1879 JAH JAH EI S,P-f13 IgE Maapähkli IgE Maapähklivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 122 JAH 745 6206-7 Arachis hypogaea Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn 0,00% ALLERGY Peanut IgE Ab [Units/volume] in Serum Peanut IgE Qn 1 Both 40 AL 19 Soja IgE a1965 JAH JAH EI S,P-f14 IgE Soja IgE Sojavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 123 JAH 746 6248-9 Glycine max Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn 0,00% ALLERGY Soybean IgE Ab [Units/volume] in Serum Soybean IgE Qn 1 Both 4167 AL 19 Aedoa IgE a2574 JAH JAH EI S,P-f15 IgE Aedoa IgE Aedoavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 125 JAH 3081 6279-4 Bean white Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY White Bean IgE Ab [Units/volume] in Serum White Bean IgE Qn 1 Both 14,7509 3145 AL 19 Sarapuupähkli IgE a601 JAH JAH EI S,P-f17 IgE Sarapuupähkli IgE Sarapuupähklivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 126 JAH 1910 6136-6 Corylus avellana Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Hazelnut IgE Ab [Units/volume] in Serum Hazelnut IgE Qn 1 Both 3151 AL 19 Mandli IgE a607 JAH JAH EI S,P-f20 IgE Mandli IgE Mandlivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 129 JAH 1911 6019-4 Prunus dulcis Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Almond IgE Ab [Units/volume] in Serum Almond IgE Qn 1 Both 3150 AL 19 Kreveti IgE a606 JAH JAH EI S,P-f24 IgE Kreveti IgE Krevetivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 133 JAH 1912 6246-3 Pandalus borealis Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Shrimp IgE Ab [Units/volume] in Serum Shrimp IgE Qn 1 Both 41 AL 19 Tomati IgE a1966 JAH JAH EI S,P-f25 IgE Tomati IgE Tomativastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 134 JAH 747 6266-1 Lycopersicon lycopersicum Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Tomato IgE Ab [Units/volume] in Serum Tomato IgE Qn 1 Both 3164 AL 19 Sealiha IgE a618 JAH JAH EI S,P-f26 IgE Sealiha IgE Sealihavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 136 JAH 3092 6219-0 Pork Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L; kU/L 917 ALLERGY Pork IgE Ab [Units/volume] in Serum Pork IgE Qn 1 Both 13,4484 3167 AL 19 Veiseliha IgE a621 JAH JAH EI S,P-f27 IgE Veiseliha IgE Veiselihavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 137 JAH 1913 6039-2 Beef Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Beef IgE Ab [Units/volume] in Serum Beef IgE Qn 1 Both 42 AL 19 Porgandi IgE a1967 JAH JAH EI S,P-f31 IgE Porgandi IgE Porgandivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 138 JAH 748 6061-6 Daucus carota Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Carrot IgE Ab [Units/volume] in Serum Carrot IgE Qn 1 Both 4155 AL 19 Apelsini IgE a2558 JAH JAH EI S,P-f33 IgE Apelsini IgE Apelsinivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 140 JAH 1515 6194-5 Citrus sinensis Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Orange IgE Ab [Units/volume] in Serum Orange IgE Qn 1 Both 43 AL 19 Kartuli IgE a1968 JAH JAH EI S,P-f35 IgE Kartuli IgE Kartulivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 142 JAH 749 6220-8 Solanum tuberosum Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Potato IgE Ab [Units/volume] in Serum Potato IgE Qn 1 Both 44 AL 19 Kookospähkli IgE a2579 JAH JAH EI S,P-f36 IgE Kookospähkli IgE Kookospähklivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 144 JAH 750 6081-4 Cocos nucifera Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Coconut IgE Ab [Units/volume] in Serum Coconut IgE Qn 1 Both 4255 AL 19 Tuunikala IgE a2678 JAH JAH JAH S,P-f40 IgE Tuunikala IgE Tuunikalavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 146 JAH 2988 6270-3 Thunnus albacares Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L; kU/L 1582 ALLERGY Tuna IgE Ab [Units/volume] in Serum Tuna IgE Qn 1 Both 11,4729 45 AL 19 Lõhe IgE a2597 JAH JAH EI S,P-f41 IgE Lõhe IgE Lõhevastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 147 JAH 751 6237-2 Salmo salar Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Salmon IgE Ab [Units/volume] in Serum Salmon IgE Qn 1 Both 4168 AL 19 Pärmi IgE a2575 JAH JAH EI S,P-f45 IgE Pärmi IgE Pärmivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 150 JAH 2170 6287-7 Saccharomyces cerevisiae Ab.IgE ACnc Pt ser Qn kU/L Baker's yeast IgE Ab [Units/volume] in Serum Baker's yeast IgE Qn lab both 4163 AL 19 Sibula IgE a2570 JAH JAH EI S,P-f48 IgE Sibula IgE Sibulavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L "kU/L " 152 JAH 5317 6193-7 Allium cepa Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Onion IgE Ab [Units/volume] in Serum Onion IgE Qn 1 Both 17,2276 46 AL 19 Õuna IgE a1969 JAH JAH EI S,P-f49 IgE Õuna IgE Õunavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 153 JAH 752 6021-0 Malus sylvestris Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Apple IgE Ab [Units/volume] in Serum Apple IgE Qn 1 Both 47 AL 19 Munakollase IgE a1970 JAH JAH EI S,P-f75 IgE Munakollase IgE Munakollasevastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 161 JAH 753 6107-7 Egg yolk Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Egg yolk IgE Ab [Units/volume] in Serum Egg Yolk IgE Qn 1 Both 4237 AL 19 Lehmapiima Bos d 4 (alfalaktalbumiin) IgE a2636 JAH JAH JAH S,P-f76 IgE Lehmapiima Bos d 4 (alfalaktalbumiin) IgE Lehmapiima komponendi Bos d 4 (alfalaktalbumiin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L "kU/L " 163 JAH 2133 7445-0 Lactalbumin alpha Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Lactalbumin alpha IgE Ab [Units/volume] in Serum A-Lactalb IgE Qn unknown Both 4238 AL 19 Lehmapiima Bos d 5 (beetalaktoglobuliin) IgE a2642 JAH JAH JAH S,P-f77 IgE Lehmapiima Bos d 5 (beetalaktoglobuliin) IgE Lehmapiima komponendi Bos d 5 (beetalaktoglobuliin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L "kU/L " 165 JAH 2134 41397-1 Beta lactoglobulin Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Beta lactoglobulin IgE Ab [Units/volume] in Serum B-Lactoglob IgE Qn unknown Both 1887 AL 19 Kaseiini Bos d8 IgE a9677 JAH JAH EI S,P-f78 IgE Lehmapiima Bos d 8 (kaseiin) IgE Lehmapiima komponendi Bos d 8 (kaseiin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 167 JAH 1916 6062-4 Casein Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Casein IgE Ab [Units/volume] in Serum Casein IgE Qn 1 Both 2179 AL 19 Gluteeni IgE a9397 JAH JAH EI S,P-f79 IgE Gluteeni IgE Gluteenivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 170 JAH 1917 6125-9 Gluten Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Gluten IgE Ab [Units/volume] in Serum Gluten IgE Qn 1 Both 3168 AL 19 Kanaliha IgE a622 JAH JAH EI S,P-f83 IgE Kanaliha IgE Kanalihavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 172 JAH 1918 6071-5 Chicken meat Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Chicken meat IgE Ab [Units/volume] in Serum Chicken Meat IgE Qn 1 Both 3152 AL 19 Kiivi IgE a608 JAH JAH EI S,P-f84 IgE Kiivi IgE Kiivivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 173 JAH 1919 6154-9 Actinidia chinensis Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Kiwifruit IgE Ab [Units/volume] in Serum Kiwifruit IgE Qn 1 Both 48 AL 19 Selleri IgE a1971 JAH JAH EI S,P-f85 IgE Selleri IgE Sellerivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 175 JAH 754 6065-7 Apium graveolens Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Celery IgE Ab [Units/volume] in Serum Celery IgE Qn 1 Both 3288 AL 19 Meloni IgE a743 JAH JAH EI S,P-f87 IgE Meloni IgE Melonivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 178 JAH 1920 57884-9 Cucumis melo spp Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Honeydew melon IgE Ab [Units/volume] in Serum Melon IgE Qn 1 Both 49 AL 19 Banaani IgE a1972 JAH JAH EI S,P-f92 IgE Banaani IgE Banaanivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 183 JAH 755 6035-0 Musa spp Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Banana IgE Ab [Units/volume] in Serum Banana IgE Qn 1 Both 2481 AL 19 vS,vP-f93 a1973 EI 2023-01-20 EI EI S,P-f93 IgE Kakao IgE Kakaovastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 184 JAH 1516 6080-6 Theobroma cacao Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Cocoa IgE Ab [Units/volume] in Serum Cocoa IgE Qn 1 Both 4158 AL 19 Kakao IgE a2559 JAH JAH EI S,P-f93 IgE Kakao IgE Kakaovastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 184 JAH 1516 6080-6 Theobroma cacao Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Cocoa IgE Ab [Units/volume] in Serum Cocoa IgE Qn 1 Both 4225 AL 19 Pirni IgE a2630 JAH JAH EI S,P-f94 IgE Pirni IgE Pirnivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 185 JAH 2171 6207-5 Pyrus communis Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kU/L Allergy Pear IgE Ab [Units/volume] in Serum Pear IgE Qn lab both 3677 AL 19 India pähkli IgE a1342 JAH JAH EI S,P-f202 IgE India pähkli IgE India pähkli vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 190 JAH 3084 6718-1 Anacardium occidentale Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kU/L 1084 ALLERGY Cashew Nut IgE Ab [Units/volume] in Serum Cashew Nut IgE Qn 1 Both 13,9166 4170 AL 19 Pistaatsiapähkli IgE a2581 JAH JAH EI S,P-f203 IgE Pistaatsiapähkli IgE Pistaatsiapähklivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 191 JAH 3085 7613-3 Pistacia vera Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 1583 ALLERGY Pistachio IgE Ab [Units/volume] in Serum Pistachio IgE Qn 1 Both 14,3702 4159 AL 19 Forelli IgE a2566 JAH JAH EI S,P-f204 IgE Forelli IgE Forellivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 192 JAH 1922 6268-7 Oncorhynchus mykiss Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Trout IgE Ab [Units/volume] in Serum Trout IgE Qn 1 Both 3170 AL 19 Shampinjoni IgE a624 JAH JAH EI S,P-f212 IgE Shampinjoni IgE Shampinjonivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 200 JAH 4131 6848-6 Agaricus hortensis Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 9 ALLERGY Mushroom IgE Ab [Units/volume] in Serum Mushroom IgE Qn 1 Both 13,4649 3172 AL 19 Paprika IgE a626 JAH JAH EI S,P-f218 IgE Paprika IgE Paprikavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 204 JAH 1923 7563-0 Capsicum annuum Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kU/L kU/L ALLERGY Paprika IgE Ab [Units/volume] in Serum Paprika IgE Qn 1 Both 4156 AL 19 Kaneeli IgE a2564 JAH JAH EI S,P-f220 IgE Kaneeli IgE Kaneelivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 206 JAH 3142 6837-9 Cinnamomum spp Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Cinnamon IgE Ab [Units/volume] in Serum Cinnamon IgE Qn 1 Both 14,9756 50 AL 19 Kõrvitsa IgE a2617 JAH JAH EI S,P-f225 IgE Kõrvitsa IgE Kõrvitsavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 209 JAH 756 6854-4 Cucurbita pepo Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Pumpkin IgE Ab [Units/volume] in Serum Pumpkin IgE Qn 1 Both 1885 AL 19 Ovomukoidi Gal d1 IgE a9681 JAH JAH EI S,P-f233 IgE Munavalge Gal d 1 (ovomukoid) IgE Munavalge komponendi Gal d 1 (ovomukoid) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 212 JAH 1519 7557-2 Ovomucoid Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Ovomucoid IgE Ab [Units/volume] in Serum Ovomucoid IgE Qn 1 Both 4160 AL 19 Vadaku IgE a2567 JAH JAH JAH S,P-f236 IgE Vadaku IgE Vadakuvastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 215 JAH 4132 7774-3 Cow whey Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 4 ALLERGY Cow whey IgE Ab [Units/volume] in Serum Cow Whey IgE Qn 1 Both 14,53 4164 AL 19 Ploomi IgE a2571 JAH JAH EI S,P-f255 IgE Ploomi IgE Ploomivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 224 JAH 3984 6853-6 Prunus domestica Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 8 ALLERGY Plum IgE Ab [Units/volume] in Serum Plum IgE Qn 1 Both 13,6836 4157 AL 19 Kreeka pähkli IgE a2565 JAH JAH EI S,P-f256 IgE Kreeka pähkli IgE Kreeka pähkli vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 225 JAH 3091 6273-7 Juglans spp Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L; kU/L 922 ALLERGY Walnut IgE Ab [Units/volume] in Serum Walnut IgE Qn 1 Both 14,0555 4166 AL 19 Musta pipra IgE a2573 JAH JAH JAH S,P-f280 IgE Musta pipra IgE Musta pipra vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 241 JAH 3099 6045-9 Piper nigrum Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Black Pepper IgE Ab [Units/volume] in Serum Black Pepper IgE Qn 1 Both 14,2061 3180 AL 19 Kreveti komponendi Pen a1 IgE a634 JAH JAH EI S,P-f351 IgE Kreveti Pen a 1 (tropomüosiin) IgE Kreveti komponendi Pen a 1 (tropomüosiin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 269 JAH 3832 58986-1 Penaeus aztecus tropomyosin recombinant (rPen a) 1 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kU/L 3 ALLERGY Shrimp tropomyosin recombinant (rPen a) 1 IgE Ab [Units/volume] in Serum Shrimp tm (rPen a) 1 IgE Qn Both 3179 AL 19 Karpkala komponendi Cyp c1 IgE a633 JAH JAH EI S,P-f355 IgE Karpkala Cyp c 1 (parvalbumiin) IgE Karpkala komponendi Cyp c 1 (parvalbumiin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 272 JAH 3834 66445-8 Cyprinus carpio recombinant (rCyp c) 1 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/mL kIU/mL 1 ALLERGY Carp (Cyprinus carpio) recombinant (rCyp c) 1 IgE Ab [Units/volume] in Serum Carp(rCyp c) 1 Ab.IgE IgE Qn Both 1886 AL 19 Oomega-5-gliadiini IgE a9678 JAH JAH EI S,P-f416 IgE Nisu Tri a 19 (oomega-5-gliadiin) IgE Nisu komponendi Tri a 19 (oomega-5-gliadiin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 275 JAH 1927 58752-7 Triticum aestivum recombinant (rTri a) 19 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kU/L KU/L ALLERGY Wheat recombinant (rTri a) 19 IgE Ab [Units/volume] in Serum Wheat (rTri a) 19 IgE Qn 1 Both 3161 AL 19 Virsiku komponendi Pru p3 IgE a615 JAH JAH EI S,P-f420 IgE Virsiku Pru p 3 (nsLTP) IgE Virsiku komponendi Pru p 3 (nsLTP) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 278 JAH 2174 59391-3 Prunus persica recombinant (rPru p) 3 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ku/L Allergy Peach recombinant (rPru p) 3 IgE Ab [Units/volume] in Serum Peach (rPru p) 3 IgE Qn lab both 3224 AL 19 Maapähkli IgE paneel (immunoblot) a710 JAH JAH EI S,P-Ara IgE panel IB Maapähkli IgE paneel (immunoblot) Maapähklivastane IgE seerumis/plasmas (paneel, immunoblot) Paneel 280 JAH 4652 L-4652 3226 AL 19 Maapähkli IgE paneel (immunoblot) a710 Maapähkli komponendi Ara h1 IgE (immunoblot) a685 JAH EI EI S,P-f422 IgE IB Maapähkli Ara h 1 (säilitusvalk, 7S globuliin) IgE (immunoblot) Maapähkli komponendi Ara h 1 (säilitusvalk, 7S globuliin) vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 283 JAH 4737 81990-4 Arachis hypogaea recombinant (rAra h) 1 Ab.IgE.RAST class PrThr Pt Ser Ord ALLERGY Peanut recombinant (rAra h) 1 IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Peanut (rAra h) 1 IgE RAST Ql 1 Observation 16,4934 3156 AL 19 Maapähkli komponendi Ara h2 IgE a612 JAH JAH EI S,P-f423 IgE Maapähkli Ara h 2 (säilitusvalk, 2S albumiin) IgE Maapähkli komponendi Ara h 2 (säilitusvalk, 2S albumiin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 284 JAH 2173 58778-2 Arachis hypogaea recombinant (rAra h) 2 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ku/L Allergy Peanut recombinant (rAra h) 2 IgE Ab [Units/volume] in Serum Peanut (rAra h) 2 IgE Qn lab both 3227 AL 19 Maapähkli IgE paneel (immunoblot) a710 Maapähkli komponendi Ara h2 IgE (immunoblot) a687 JAH EI EI S,P-f423 IgE IB Maapähkli Ara h 2 (säilitusvalk, 2S albumiin) IgE (immunoblot) Maapähkli komponendi Ara h 2 (säilitusvalk, 2S albumiin) vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 285 JAH 4738 81991-2 Arachis hypogaea recombinant (rAra h) 2 Ab.IgE.RAST class PrThr Pt Ser Ord ALLERGY Peanut recombinant (rAra h) 2 IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Peanut (rAra h) 2 IgE RAST Ql 1 Observation 16,4934 3228 AL 19 Maapähkli IgE paneel (immunoblot) a710 Maapähkli komponendi Ara h3 IgE (immunoblot) a688 JAH EI EI S,P-f424 IgE IB Maapähkli Ara h 3 (säilitusvalk, 11S globuliin) IgE (immunoblot) Maapähkli komponendi Ara h 3 (säilitusvalk, 11S globuliin) vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 287 JAH 4739 81992-0 Arachis hypogaea recombinant (rAra h) 3 Ab.IgE.RAST class PrThr Pt Ser Ord ALLERGY Peanut recombinant (rAra h) 3 IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Peanut (rAra h) 3 IgE RAST Ql 1 Observation 16,4934 3231 AL 19 Maapähkli IgE paneel (immunoblot) a710 Maapähkli komponendi Ara h5 IgE (immunoblot) a691 JAH EI EI S,P-f444 IgE IB Maapähkli Ara h 5 (profiliin) IgE (immunoblot) Maapähkli komponendi Ara h 5 (profiliin) vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 288 JAH 4657 87719-1 Arachis hypogaea recombinant (rAra h) 5 Ab.IgE.RAST class PrThr Pt Ser Ord ALLERGY Peanut recombinant (rAra h) 5 IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Peanut (rAra h) 5 IgE RAST Ql 1 Observation 11,9202 3229 AL 19 Maapähkli IgE paneel (immunoblot) a710 Maapähkli komponendi Ara h6 IgE (immunoblot) a689 JAH EI EI S,P-f429 IgE IB Maapähkli Ara h 6 (säilitusvalk, 2S albumiin) IgE (immunoblot) Maapähkli komponendi Ara h 6 (säilitusvalk, 2S albumiin) vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst kU/L 290 JAH 4655 87718-3 Arachis hypogaea recombinant (rAra h) 6 Ab.IgE.RAST class PrThr Pt Ser Ord ALLERGY Peanut recombinant (rAra h) 6 IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Peanut (rAra h) 6 IgE RAST Ql 1 Observation 13,4154 3230 AL 19 Maapähkli IgE paneel (immunoblot) a710 Maapähkli komponendi Ara h7 IgE (immunoblot) a690 JAH EI EI S,P-f445 IgE IB Maapähkli Ara h 7 (säilitusvalk, 2S albumiin) IgE (immunoblot) Maapähkli komponendi Ara h 7 (säilitusvalk, 2S albumiin) vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 291 JAH 4656 A-4656 3232 AL 19 Maapähkli IgE paneel (immunoblot) a710 Maapähkli komponendi Ara h9 IgE (immunoblot) a692 JAH EI EI S,P-f427 IgE IB Maapähkli Ara h 9 (nsLTP) IgE (immunoblot) Maapähkli komponendi Ara h 9 (nsLTP) vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 294 JAH 4740 81994-6 Arachis hypogaea recombinant (rAra h) 9 Ab.IgE.RAST class PrThr Pt Ser Ord ALLERGY Peanut recombinant (rAra h) 9 IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Peanut (rAra h) 9 IgE RAST Ql 1 Observation 16,4934 3158 AL 19 Sarapuupähkli komponendi Cor a9 IgE a614 JAH JAH EI S,P-f440 IgE Sarapuupähkli Cor a 9 (säilitusvalk, 11S globuliin) IgE Sarapuupähkli komponendi Cor a 9 (säilitusvalk, 11S globuliin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 297 JAH 3843 65765-0 Corylus avellana native (nCor a) 9 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L IU/mL ALLERGY Hazelnut native (nCor a) 9 IgE Ab [Units/volume] in Serum Hazelnut (nCor a) 9 IgE Qn 1 Both 8,6864 3157 AL 19 Sarapuupähkli komponendi Cor a14 IgE a613 JAH JAH EI S,P-f439 IgE Sarapuupähkli Cor a 14 (säilitusvalk, 2S albumiin) IgE Sarapuupähkli komponendi Cor a 14 (säilitusvalk, 2S albumiin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 298 JAH 3842 81788-2 Corylus avellana recombinant (rCor a) 14 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Hazelnut recombinant (rCor a) 14 IgE Ab [Units/volume] in Serum Hazelnut (rCor a) 14 IgE Qn 1 Both 8,6864 3176 AL 19 Soja komponendi Gly m5 IgE a630 JAH JAH EI S,P-f431 IgE Soja Gly m 5 (säilitusvalk, 7S globuliin) IgE Soja komponendi Gly m 5 (säilitusvalk, 7S globuliin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 299 JAH 2986 73719-7 Glycine max native (nGly m) 5 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L k[IU]/L ALLERGY Soybean (Glycine max) native (nGly m) 5 IgE Ab [Units/volume] in Serum Soybean (nGly m) 5 IgE Qn 1 Both 15,9942 3177 AL 19 Soja komponendi Gly m6 IgE a631 JAH JAH EI S,P-f432 IgE Soja Gly m 6 (säilitusvalk, 11S globuliin) IgE Soja komponendi Gly m 6 (säilitusvalk, 11S globuliin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 300 JAH 2987 65772-6 Glycine max native (nGly m) 6 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L IsakU/ml ALLERGY Soybean native (nGly m) 6 IgE Ab [Units/volume] in Serum Soybean (nGly m) 6 IgE Qn 1 Both 11,4729 51 AL 19 Segu gx1: kera-, aru-, raiheina, timuti, aasnurmika IgE a1920 JAH JAH EI S,P-gx1 IgE Segu gx1: kera-, aru-, raiheina, timuti, aasnurmika IgE Heintaimede õietolmu (segu 1: kera-, aru-, raihein, timut, aasnurmikas) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 307 JAH 757 30189-5 (Dactylis glomerata+Festuca elatior+Lolium perenne+Phleum pratense+Poa pratensis) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk ALLERGY Grass Allergen Mix 1 (Orchard grass+Meadow Fescue+Perennial rye grass+Timothy+Kentucky blue grass) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Grass Allerg Mix1 IgE Qn 1 Both 52 AL 19 Segu gx4: lõhnava maarja-, rai-, sametheina, pilliroo, rukki IgE a1921 EI EI EI S,P-gx4 IgE Segu gx4: lõhnava maarja-, rai-, sametheina, pilliroo, rukki IgE Heintaimede õietolmu (segu 4: lõhnav maarjahein, raihein, pilliroog, rukis, samethein) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 308 JAH 758 69960-3 (Anthoxanthum odoratum+Holcus lanatus+Lolium perenne+Phragmites communis+Secale cereale) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk k[IU]/L kIU/L ALLERGY Grass Allergen Mix 4 (Sweet vernal grass+Velvet grass+Perennial rye grass+Common reed+Rye) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Grass Allerg Mix4 IgE Qn 1 Both 11,4729 3241 AL 19 Kase ja timuti õietolmu IgE paneel (immunoblot) a712 JAH JAH EI S,P-Bet,Phl IgE panel IB Kase ja timuti õietolmu IgE paneel (immunoblot) Kase ja timuti õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas (paneel, immunoblot) Paneel 313 JAH 4654 L-4654 53 AL 19 Timuti õietolmu IgE a1974 JAH JAH EI S,P-g6 IgE Timuti õietolmu IgE Timuti õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 314 JAH 759 6265-3 Phleum pratense Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Timothy IgE Ab [Units/volume] in Serum Timothy IgE Qn 1 Both 3243 AL 19 Kase ja timuti õietolmu IgE paneel (immunoblot) a712 Timuti õietolmu IgE (immunoblot) a701 JAH EI EI S,P-g6 IgE IB Timuti õietolmu IgE (immunoblot) Timuti õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 315 JAH 4743 16054-9 Phleum pratense Ab.IgE.RAST class PrThr Pt Ser Ord ALLERGY Timothy IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Timothy IgE RAST Ql 1 Observation 10,3126 3248 AL 19 Kase ja timuti õietolmu IgE paneel (immunoblot) a712 Timuti õietolmu komponendi Phl p1 IgE (immunoblot) a706 JAH EI EI S,P-g205 IgE IB Timuti õietolmu Phl p 1 (heintaimede grupp 1) IgE (immunoblot) Timuti komponendi Phl p 1 (heintaimede grupp 1) vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst kU/L 319 JAH 4662 51555-1 Phleum pratense recombinant (rPhl p) 1 Ab.IgE.RAST class PrThr Pt Ser Ord ALLERGY Timothy recombinant (rPhl p) 1 IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Timothy (rPhl p) 1 IgE RAST Ql 1 Observation 7,3371 3249 AL 19 Kase ja timuti õietolmu IgE paneel (immunoblot) a712 Timuti õietolmu komponendi Phl p5 IgE (immunoblot) a707 JAH EI EI S,P-g215 IgE IB Timuti õietolmu Phl p 5 (heintaimede grupp 5) IgE (immunoblot) Timuti komponendi Phl p 5 (heintaimede grupp 5) vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 320 JAH 4663 51564-3 Phleum pratense recombinant (rPhl p) 5 Ab.IgE.RAST class PrThr Pt Ser Ord ALLERGY Timothy recombinant (rPhl p) 5 IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Timothy (rPhl p) 5 IgE RAST Ql 1 Observation 7,3371 3250 AL 19 Kase ja timuti õietolmu IgE paneel (immunoblot) a712 Timuti õietolmu komponendi Phl p7 IgE (immunoblot) a708 JAH EI EI S,P-g210 IgE IB Timuti õietolmu Phl p 7 (polkaltsiin) IgE (immunoblot) Timuti komponendi Phl p 7 (polkaltsiin) vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 322 JAH 4664 51559-3 Phleum pratense recombinant (rPhl p) 7 Ab.IgE.RAST class PrThr Pt Ser Ord ALLERGY Timothy recombinant (rPhl p) 7 IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Timothy (rPhl p) 7 IgE RAST Ql 1 Observation 7,3371 3251 AL 19 Kase ja timuti õietolmu IgE paneel (immunoblot) a712 Timuti õietolmu komponendi Phl p12 IgE (immunoblot) a709 JAH EI EI S,P-g212 IgE IB Timuti õietolmu Phl p 12 (profiliin) IgE (immunoblot) Timuti õietolmu komponendi Phl p 12 (profiliin) vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 323 JAH 4665 51561-9 Phleum pratense recombinant (rPhl p) 12 Ab.IgE.RAST class PrThr Pt Ser Ord ALLERGY Timothy recombinant (rPhl p) 12 IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Timothy (rPhl p) 12 IgE RAST Ql 1 Observation 7,3371 3162 AL 19 Timuti õietolmu komponentide Phl p1, Phl p5b IgE a616 JAH JAH EI S,P-g213 IgE Timuti õietolmu Phl p 1 (heintaimede grupp 1), Phl p 5b (heintaimede grupp 5) IgE Timuti õietolmu komponentide Phl p 1 (heintaimede grupp 1), Phl p 5b (heintaimede grupp 5) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 324 JAH 2989 34429-1 Phleum pratense recombinant (rPhl p) 1+5b Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Timothy recombinant (rPhl p) 1 + 5b IgE Ab [Units/volume] in Serum Timothy (rPhl p) 1+5b IgE Qn 1 Both 22,1567 3163 AL 19 Timuti õietolmu komponentide Phl p7, Phl p12 IgE a617 JAH JAH EI S,P-g214 IgE Timuti õietolmu Phl p 7 (polkaltsiin), Phl p 12 (profiliin) IgE Timuti õietolmu komponentide Phl p 7 (polkaltsiin), Phl p12 (profiliin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 325 JAH 3993 34430-9 Phleum pratense recombinant (rPhl p) 7+12 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 1 ALLERGY Timothy recombinant (rPhl p) 7 + 12 IgE Ab [Units/volume] in Serum Timothy (rPhl p) 7+12 IgE Qn 1 Both 15,9917 3141 AL 19 Pilliroo õietolmu IgE a597 JAH JAH EI S,P-g7 IgE Pilliroo õietolmu IgE Pilliroo õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 326 JAH 1930 6228-1 Agrostis stolonifera Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Red top grass IgE Ab [Units/volume] in Serum Red top grass IgE Qn 1 Both 3142 AL 19 Rukki õietolmu IgE a598 JAH JAH EI S,P-g12 IgE Rukki õietolmu IgE Rukki õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 328 JAH 1932 6236-4 Secale cereale pollen Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Cultivated Rye IgE Ab [Units/volume] in Serum Cultivated Rye IgE Qn 1 Both 54 AL 19 Segu hx2: majatolmu, D pteronyssinus, D farinae, prussaka IgE a1922 JAH JAH EI S,P-hx2 IgE Segu hx2: kodutolmu, Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, prussaka IgE Tolmuallergeenide (segu 2: kodutolm, Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, prussakas) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 331 JAH 760 37987-5 (Blatella germanica+Dermatophagoides farinae+Dermatophagoides pteronyssinus+House dust Hollister Stier) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk kU/L kU/L ALLERGY Dust Allergen Mix 2 (Cockroach+American house dust mite+European house dust mite+House dust Hollister Stier) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Dust Allerg Mix2 IgE Qn 1 Both 2 AL 19 IgE-Inhal paneel AlaTOP a4278 EI EI EI S,P-Inh IgE (AlaTOP) Inh IgE segu: AlaTOP Inhaleeritavate allergeenide (segu: Dermatophagoides pteronyssinus, kass, koer, Cynodon dactylon, timut, Penicillium notatum, Alternaria alternata, arukask, Cryptomeria japonica, Ambrosia elatior, teeleht, Parietaria officinalis) vastane IgE seerumis/plasmas (AlaTOP) QN kU/L 334 JAH 708 70051-8 Multiple inhalant allergen Ab.IgE Threshold Pt Ser Ord EIA ALLERGY Multiple inhalant allergen IgE Ab [Presence] in Serum by Immunoassay MIA IgE Ql EIA 1 Both 11,4729 3 AL 19 Inh IgE segu: Phadiatop a1881 JAH JAH EI S,P-Inh IgE (Phadiatop) Inh IgE segu: Phadiatop Inhaleeritavate allergeenide (segu: Dermatophagoides pteronyssinus, Cladosporium herbarum, kass, koer, hobune, kask, timut, puju) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 335 JAH 709 7599-4 Phadiatop Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Phadiotop IgE Ab [Units/volume] in Serum Phadiotop IgE Qn 1 Both 11,4393 3233 AL 19 Putukamürgi IgE paneel (immunoblot) a711 JAH JAH EI S,P-Insect venoms IgE panel IB Putukamürgi IgE paneel (immunoblot) Putukamürgivastane IgE seerumis/plasmas (paneel, immunoblot) Paneel 340 JAH 4653 L-4653 55 AL 19 Mesilasmürgi IgE a921 JAH JAH EI S,P-i1 IgE Mesilasmürgi IgE Mesilasmürgivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 341 JAH 761 6844-5 Apis mellifera Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kU/L kU/L ALLERGY Honey Bee IgE Ab [Units/volume] in Serum Honey Bee IgE Qn 1 Both 3234 AL 19 Putukamürgi IgE paneel (immunoblot) a711 Mesilasmürgi IgE (immunoblot) a693 JAH EI EI S,P-i1 IgE IB Mesilasmürgi IgE (immunoblot) Mesilasmürgivastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 342 JAH 4744 15570-5 Apis mellifera Ab.IgE.RAST class PrThr Pt Ser Ord ALLERGY Honey bee IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Honey bee IgE RAST Ql 1 Observation 11,7435 3182 AL 19 Mesilasmürgi komponendi Api m1 IgE a636 JAH JAH EI S,P-i208 IgE Mesilasmürgi Api m 1 (fosfolipaas A2) IgE Mesilasmürgi komponendi Api m 1 (fosfolipaas A2) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 344 JAH 2990 60421-5 Apis mellifera phospholipase A2 recombinant (rApi m) 1 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kU/L 3 ALLERGY Honey bee phospholipase A2 recombinant (rApi m) 1 IgE Ab [Units/volume] in Serum PLA2 rApi m 1 IgE Qn 1 Observation 8,7182 3235 AL 19 Putukamürgi IgE paneel (immunoblot) a711 Mesilasmürgi komponendi Api m1 IgE (immunoblot) a694 JAH EI EI S,P-i208 IgE IB Mesilasmürgi Api m 1 (fosfolipaas A2) IgE (immunoblot) Mesilasmürgi komponendi Api m 1 (fosfolipaas A2) vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 345 JAH 4746 60241-7 Apis mellifera phospholipase A2 recombinant (rApi m) 1 Ab.IgE.RAST class PrThr Pt Ser Ord ALLERGY Honey bee phospholipase A2 recombinant (rApi m) 1 IgE Ab RAST class [Presence] in Serum PLA2 rApi m 1 IgE RAST Ql 1 Observation 16,4934 3236 AL 19 Putukamürgi IgE paneel (immunoblot) a711 Mesilasmürgi komponendi Api m2 IgE (immunoblot) a695 JAH EI EI S,P-i213 IgE IB Mesilasmürgi Api m 2 (hüaluronidaas) IgE (immunoblot) Mesilasmürgi komponendi Api m 2 (hüaluronidaas) vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 346 JAH 4658 87717-5 Apis mellifera phospholipase A2 recombinant (rApi m) 2 Ab.IgE.RAST class PrThr Pt Ser Ord ALLERGY Honey bee phospholipase A2 recombinant (rApi m) 2 IgE Ab RAST class [Presence] in Serum PLA2 rApi m 2 IgE RAST Ql 1 Observation 18,5563 3237 AL 19 Putukamürgi IgE paneel (immunoblot) a711 Mesilasmürgi komponendi Api m10 IgE (immunoblot) a696 JAH EI EI S,P-i217 IgE IB Mesilasmürgi Api m 10 (ikarapiin) IgE (immunoblot) Mesilasmürgi komponendi Api m 10 (ikarapiin) vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 351 JAH 4749 82614-9 Apis mellifera recombinant (rApi m) 10 Ab.IgE.RAST class PrThr Pt Ser Ord ALLERGY Honey bee recombinant (rApi m) 10 IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Honey bee (rApi m) 10 IgE RAST Ql 1 Observation 16,4934 56 AL 19 Herilasmürgi IgE a1978 JAH JAH EI S,P-i3 IgE Herilasmürgi IgE Herilasmürgivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 352 JAH 762 6740-5 Vespula spp Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kU/L kU/L ALLERGY Yellow Jacket IgE Ab [Units/volume] in Serum Yellow Jacket IgE Qn 1 Both 3238 AL 19 Putukamürgi IgE paneel (immunoblot) a711 Herilasmürgi IgE (immunoblot) a697 JAH EI EI S,P-i3 IgE IB Herilasmürgi IgE (immunoblot) Herilasmürgivastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 353 JAH 4745 16082-0 Vespula spp Ab.IgE.RAST class PrThr Pt Ser Ord ALLERGY Yellow Jacket IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Yellow Jacket IgE RAST Ql 1 Observation 10,0604 3240 AL 19 Putukamürgi IgE paneel (immunoblot) a711 Herilasmürgi komponendi Ves v1 IgE (immunoblot) a699 JAH EI EI S,P-i211 IgE IB Herilasmürgi Ves v 1 (fosfolipaas A1B) IgE (immunoblot) Herilasmürgi komponendi Ves v 1 (fosfolipaas A1B) vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 355 JAH 4748 66715-4 Vespula vulgaris recombinant (rVes v) 1 Ab.IgE.RAST Class PrThr Pt Ser Ord ALLERGY Common wasp recombinant (rVes v) 1 IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Common wasp (rVes v) 1 IgE RAST Ql 1 Observation 14,2187 3181 AL 19 Herilasmürgi komponendi Ves v5 IgE a635 JAH JAH EI S,P-i209 IgE Herilasmürgi Ves v 5 (antigeen 5) IgE Herilasmürgi komponendi Ves v 5 (antigeen 5) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 356 JAH 2991 60240-9 Vespula vulgaris recombinant (rVes v) 5 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kU/L ALLERGY Common wasp recombinant (rVes v) 5 IgE Ab [Units/volume] in Serum Common wasp (rVes v) 5 IgE Qn 1 Observation 11,4729 3239 AL 19 Putukamürgi IgE paneel (immunoblot) a711 Herilasmürgi komponendi Ves v5 IgE (immunoblot) a698 JAH EI EI S,P-i209 IgE IB Herilasmürgi Ves v 5 (antigeen 5) IgE (immunoblot) Herilasmürgi komponendi Ves v 5 (antigeen 5) vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 357 JAH 4747 60239-1 Vespula vulgaris recombinant (rVes v) 5 Ab.IgE.RAST class PrThr Pt Ser Ord ALLERGY Common wasp recombinant (rVes v) 5 IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Common wasp (rVes v) 5 IgE RAST Ql 1 Observation 16,4934 57 AL 19 Prussaka IgE a1979 JAH JAH EI S,P-i6 IgE Prussaka IgE Prussakavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 359 JAH 763 6078-0 Blatella germanica Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Cockroach IgE Ab [Units/volume] in Serum Roach IgE Qn 1 Both 4153 AL 19 Vapsikumürgi IgE a2545 JAH JAH EI S,P-i75 IgE Vapsikumürgi IgE Vapsikumürgivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 362 JAH 4138 15342-9 Vespa crabro Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 3 ALLERGY European Hornet IgE Ab [Units/volume] in Serum European Hornet IgE Qn 1 Both 14,2074 4169 AL 19 Vapsikumürgi IgE (immunoblot) a2580 JAH EI EI S,P-i75 IgE IB Vapsikumürgi IgE (immunoblot) Vapsikumürgi IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 363 JAH/Võrreld 7085 24510-0 Vespa crabro Ab.IgE.RAST class PrThr Pt Ser Ord ALLERGY European Hornet IgE Ab RAST class [Presence] in Serum European Hornet IgE RAST Ql 1 Observation 58 AL 19 Formaldehüüdi IgE a1980 JAH JAH EI S,P-k80 IgE Formaldehüüdi IgE Formaldehüüdivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 370 JAH 764 6119-2 Formaldehyde Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Formaldehyde IgE Ab [Units/volume] in Serum Formaldehyde IgE Qn 1 Both 59 AL 19 Lateksi IgE a1981 JAH JAH EI S,P-k82 IgE Lateksi IgE Lateksivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 371 JAH 765 6158-0 Latex Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Latex IgE Ab [Units/volume] in Serum Ltx IgE Qn 1 Both 4165 AL 19 Päevalilleseemne IgE a2572 JAH JAH EI S,P-k84 IgE Päevalilleseemne IgE Päevalilleseemnete vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L "kU/L " 372 JAH 5457 6258-8 Helianthus annuus seed Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L; kU/L ALLERGY Sunflower Seed IgE Ab [Units/volume] in Serum Sunflower Seed IgE Qn 1 Both 60 AL 19 Segu mx2: P notatum, C herbarum, A fumigatus, C albicans, A alternata, H halodes IgE a1923 JAH JAH EI S,P-mx2 IgE Segu mx2: Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria alternata, Helminthosporium halodes IgE Hallitusseente (segu 2: Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria alternata, Helminthosporium halodes) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 386 JAH 766 30183-8 (Alternaria alternata+Aspergillus fumigatus+Candida albicans+Cladosporium herbarum+Helminthosporium halodes+Penicillium notatum) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk ALLERGY Mold Allergen Mix 2 (Alternaria alternata+Aspergillus fumigatus+Candida albicans+Cladosporium herbarum+Helminthosporium halodes+Penicillium notatum) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Mold Allerg Mix2 IgE Qn 1 Both 61 AL 19 C herbarum IgE a1982 JAH JAH EI S,P-m2 IgE Cladosporium herbarum IgE Cladosporium herbarum vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 390 JAH 767 6075-6 Cladosporium herbarum Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Cladosporium herbarum IgE Ab [Units/volume] in Serum C herbarum IgE Qn 1 Both 62 AL 19 A fumigatus IgE a1983 JAH JAH EI S,P-m3 IgE Aspergillus fumigatus IgE Aspergillus fumigatus vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 392 JAH 768 6025-1 Aspergillus fumigatus Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Aspergillus fumigatus IgE Ab [Units/volume] in Serum A fumigatus IgE Qn 1 Both 63 AL 19 A fumigatus IgG a1984 JAH JAH EI S,P-m3 IgG Aspergillus fumigatus IgG Aspergillus fumigatus vastane IgG seerumis/plasmas QN mg/L 394 JAH 769 7103-5 Aspergillus fumigatus Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Aspergillus fumigatus IgG Ab [Units/volume] in Serum A fumigatus IgG Qn 1 Both 3149 AL 19 C albicans IgE a605 JAH JAH EI S,P-m5 IgE Candida albicans IgE Candida albicans vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 396 JAH 1945 6059-0 Candida albicans Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Candida albicans IgE Ab [Units/volume] in Serum C albicans IgE Qn 1 Both 4161 AL 19 Alternaria alternata IgE a2568 JAH JAH EI S,P-m6 IgE Alternaria alternata IgE Alternaria alternata vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L "kU/L " 397 JAH 1946 6020-2 Alternaria alternata Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Alternaria alternata IgE Ab [Units/volume] in Serum A alternata IgE Qn 1 Both 3171 AL 19 Seemnevedeliku IgE a625 JAH JAH JAH S,P-o70 IgE Seemnevedeliku IgE Seemnevedelikuvastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 424 JAH 4148 6240-6 Seminal fluid Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 2 ALLERGY Seminal fluid IgE Ab [Units/volume] in Serum Seminal Fld IgE Qn 1 Both 17,7979 4151 AL 19 CCD IgE a2544 JAH JAH EI S,P-o214 IgE CCD IgE Ristreageerivate süsivesikdeterminantide vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 425 JAH 3848 58984-6 Bromelin MUXF3 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kU/L 1 ALLERGY Bromelin MUXF3 IgE Ab [Units/volume] in Serum Bromelin MUXF3 IgE Qn 1 Both 3252 AL 19 CCD IgE (immonoblot) a713 JAH EI EI S,P-o214 IgE IB CCD IgE (immonoblot) Ristreageerivate süsivesikdeterminantide vastane IgE seerumis/plasmas (immonoblot) Tekst 426 JAH 4741 82026-6 Bromelin MUXF3 Ab.IgE.RAST class PrThr Pt Ser Ord ALLERGY Bromelin MUXF3 IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Bromelin MUXF3 IgE RAST Ql 1 Observation 16,4934 3253 AL 19 Putukamürgi IgE paneel (immunoblot) a711 CCD IgE (immonoblot) a714 JAH EI EI S,P-o214 IgE IB CCD IgE (immonoblot) Ristreageerivate süsivesikdeterminantide vastane IgE seerumis/plasmas (immonoblot) Tekst 426 JAH 4741 82026-6 Bromelin MUXF3 Ab.IgE.RAST class PrThr Pt Ser Ord ALLERGY Bromelin MUXF3 IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Bromelin MUXF3 IgE RAST Ql 1 Observation 16,4934 3254 AL 19 Kase ja timuti õietolmu IgE paneel (immunoblot) a712 CCD IgE (immonoblot) a715 JAH EI EI S,P-o214 IgE IB CCD IgE (immonoblot) Ristreageerivate süsivesikdeterminantide vastane IgE seerumis/plasmas (immonoblot) Tekst 426 JAH 4741 82026-6 Bromelin MUXF3 Ab.IgE.RAST class PrThr Pt Ser Ord ALLERGY Bromelin MUXF3 IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Bromelin MUXF3 IgE RAST Ql 1 Observation 16,4934 3155 AL 19 Galaktoos-alfa-1,3-galaktoosi IgE a611 JAH JAH EI S,P-o215 IgE Galaktoos-alfa-1,3-galaktoosi IgE Galaktoos-alfa-1,3-galaktoosi vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 427 JAH 4591 73837-7 Galactose-alpha-1,3-galactose Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 1 ALLERGY Galactose-alpha-1,3-galactose (Alpha-Gal) IgE Ab [Units/volume] in Serum Alpha-Gal IgE Qn 1 Both 16,4052 64 AL 19 Ascaris IgE a1985 JAH JAH EI S,P-p1 IgE Ascaris IgE Ascaris-vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 428 JAH 770 6022-8 Ascaris sp Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Ascaris sp IgE Ab [Units/volume] in Serum Ascaris IgE Qn 1 Both 65 AL 19 Echinococcus IgE a1986 EI EI EI S,P-p2 IgE Echinococcus IgE Echinococcus-vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 429 JAH 771 6103-6 Echinococcus sp Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Echinococcus sp IgE Ab [Units/volume] in Serum Echinococcus IgE Qn 1 Both 66 AL 19 Segu tx1: saarvahtra, arukase, tamme, jalaka, pähklipuu IgE a1926 EI EI EI S,P-tx1 IgE Segu tx1: saarvahtra, kase, tamme, jalaka, pähklipuu IgE Puude õietolmu (segu 1: saarvaher, kask, tamm, jalakas, pähklipuu) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 434 JAH 772 30184-6 (Acer negundo+Betula verrucosa+Quercus alba+Ulmus americana+Juglans californica) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk ALLERGY Tree Allergen Mix 1 (Boxelder+Silver birch+White oak+White elm+California walnut) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Tree Allerg Mix1 IgE Qn 1 Both 67 AL 19 S,P-IgE puud T*5(sanglepp,sarapuu,jalakas,paju,pappel) a1927 EI EI EI S,P-tx5 IgE Segu tx5: lepa, sarapuu, paju, jalaka, papli IgE Puude õietolmu (segu 5: lepp, sarapuu, paju, jalakas, pappel) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 436 JAH 773 69959-5 (Alnus incana+Corylus avellana+Ulmus americana+Salix caprea+Populus deltoides) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk k[IU]/L kIU/L ALLERGY Tree Allergen Mix 5 (Grey alder+Hazelnut+White elm+Willow+Cottonwood) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Tree Allerg Mix5 IgE Qn 1 Both 11,4729 3147 AL 19 Segu tx9: lepa, sarapuu, paju, kase, tamme IgE a603 JAH JAH EI S,P-tx9 IgE Segu tx9: lepa, sarapuu, paju, kase, tamme IgE Puude õietolmu (segu 9: lepp, sarapuu, paju, kask, tamm) vastane IgE seerumis/plasmas kvalitatiivne! QN kU/L 437 JAH 1529 71371-9 (Alnus incana+Betula verrucosa+Corylus avellana+Quercus alba+Salix caprea) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk k[IU]/L kIU/L ALLERGY Tree Allergen Mix 9 (Grey alder+Silver birch+Hazelnut+White oak+Willow) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Tree Allerg Mix 9 IgE Qn 1 Both 11,4729 68 AL 19 Lepa õietolmu IgE a1987 JAH JAH EI S,P-t2 IgE Lepa õietolmu IgE Sanglepa õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 438 JAH 774 15284-3 Alnus incana Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Grey Alder IgE Ab [Units/volume] in Serum Grey Alder IgE Qn 1 Both 69 AL 19 Kase õietolmu IgE a1988 JAH JAH EI S,P-t3 IgE Kase õietolmu IgE Arukase õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 440 JAH 775 15283-5 Betula verrucosa Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kU/L kU/L ALLERGY Silver Birch IgE Ab [Units/volume] in Serum Silver Birch IgE Qn 1 Both 3242 AL 19 Kase ja timuti õietolmu IgE paneel (immunoblot) a712 Kase õietolmu IgE (immonoblot) a700 JAH EI EI S,P-t3 IgE IB Kase õietolmu IgE (immonoblot) Arukase õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas (immonoblot) Tekst 441 JAH 4742 15579-6 Betula verrucosa Ab.IgE.RAST class PrThr Pt Ser Ord ALLERGY Silver Birch IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Silver Birch IgE RAST Ql 1 Observation 7,0609 3154 AL 19 Kase õietolmu komponent Bet v1 IgE a610 JAH JAH EI S,P-t215 IgE Kase õietolmu Bet v 1 (PR-10 valk) IgE Kase õietolmu komponendi Bet v 1 (PR-10 valk) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 444 JAH 2994 30984-9 Betula verrucosa recombinant (rBet v) 1 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L ALLERGY Silver Birch recombinant (rBet v) 1 IgE Ab [Units/volume] in Serum Silver Birch (rBet v) 1 IgE Qn 1 Both 11,4729 3225 AL 19 Maapähkli IgE paneel (immunoblot) a710 Kase õietolmu komponendi Bet v1 IgE (immunoblot) a686 JAH EI EI S,P-t215 IgE IB Kase õietolmu Bet v 1 (PR-10 valk) IgE (immunoblot) Kase õietolmu komponendi Bet v 1 (PR-10 valk) vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 445 JAH 4736 51573-4 Betula verrucosa recombinant (rBet v) 1 Ab.IgE.RAST class PrThr Pt Ser Ord ALLERGY Silver Birch recombinant (rBet v) 1 IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Silver Birch (rBet v) 1 IgE RAST Ql 1 Observation 15,4068 3244 AL 19 Kase ja timuti õietolmu IgE paneel (immunoblot) a712 Kase õietolmu komponendi Bet v1 IgE (immunoblot) a702 JAH EI EI S,P-t215 IgE IB Kase õietolmu Bet v 1 (PR-10 valk) IgE (immunoblot) Kase õietolmu komponendi Bet v 1 (PR-10 valk) vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 445 JAH 4736 51573-4 Betula verrucosa recombinant (rBet v) 1 Ab.IgE.RAST class PrThr Pt Ser Ord ALLERGY Silver Birch recombinant (rBet v) 1 IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Silver Birch (rBet v) 1 IgE RAST Ql 1 Observation 15,4068 3245 AL 19 Kase ja timuti õietolmu IgE paneel (immunoblot) a712 Kase õietolmu komponendi Bet v2 IgE (immunoblot) a703 JAH EI EI S,P-t216 IgE IB Kase õietolmu Bet v 2 (profiliin) IgE (immunoblot) Kase õietolmu komponendi Bet v 2 (profiliin) vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 446 JAH 4659 51574-2 Betula verrucosa recombinant (rBet v) 2 Ab.IgE.RAST class PrThr Pt Ser Ord ALLERGY Silver Birch recombinant (rBet v) 2 IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Silver Birch (rBet v) 2 IgE RAST Ql 1 Observation 5,0413 3246 AL 19 Kase ja timuti õietolmu IgE paneel (immunoblot) a712 Kase õietolmu komponendi Bet v4 IgE (immunoblot) a704 JAH EI EI S,P-t220 IgE IB Kase õietolmu Bet v 4 (polkaltsiin) IgE (immunoblot) Kase õietolmu komponendi Bet v 4 (polkaltsiin) vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 447 JAH 4660 51575-9 Betula verrucosa recombinant (rBet v) 4 Ab.IgE.RAST class PrThr Pt Ser Ord ALLERGY Silver Birch recombinant (rBet v) 4 IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Silver Birch (rBet v) 4 IgE RAST Ql 1 Observation 5,0413 3247 AL 19 Kase ja timuti õietolmu IgE paneel (immunoblot) a712 Kase õietolmu komponendi Bet v6 IgE (immunoblot) a705 JAH EI EI S,P-t225 IgE IB Kase õietolmu Bet v 6 (isoflavooni reduktaas) IgE (immunoblot) Kase õietolmu komponendi Bet v 6 (isoflavooni reduktaas) vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 450 JAH 4661 82573-7 Betula verrucosa recombinant (rBet v) 6 Ab.IgE.RAST class PrThr Pt Ser Ord ALLERGY Silver Birch recombinant (rBet v) 6 IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Silver Birch (rBet v) 6 IgE RAST Ql 1 Observation 5,0413 70 AL 19 Sarapuu õietolmu IgE a1989 JAH JAH EI S,P-t4 IgE Sarapuu õietolmu IgE Sarapuu õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 451 JAH 776 6137-4 Corylus avellana pollen Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Hazelnut Pollen IgE Ab [Units/volume] in Serum Hazelnut Poln IgE Qn 1 Both 71 AL 19 Tamme õietolmu IgE a1990 JAH JAH EI S,P-t7 IgE Tamme õietolmu IgE Tamme õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 454 JAH 777 6189-5 Quercus alba Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY White Oak IgE Ab [Units/volume] in Serum White Oak IgE Qn 1 Both 3144 AL 19 Papli õietolmu IgE a600 JAH JAH EI S,P-t14 IgE Papli õietolmu IgE Papli õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 458 JAH 1929 6090-5 Populus deltoides Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Cottonwood IgE Ab [Units/volume] in Serum Cottonwood IgE Qn 1 Both 72 AL 19 Männi õietolmu IgE a1991 JAH JAH EI S,P-t16 IgE Männi õietolmu IgE Männi õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 459 JAH 778 6282-8 Pinus strobus Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Eastern White Pine IgE Ab [Units/volume] in Serum East White Pine IgE Qn 1 Both 73 AL 19 Segu wx3: puju, süstlehise teelehe, valge hanemaltsa, hariliku kuldvitsa, kõrvenõgese IgE a1929 JAH JAH EI S,P-wx3 IgE Segu wx3: puju, süstlehise teelehe, valge hanemaltsa, hariliku kuldvitsa, kõrvenõgese IgE Umbrohtude õietolmu (segu 3: puju, süstlehine teeleht, valge hanemalts, harilik kuldvits, kõrvenõges) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 464 JAH 779 46709-2 (Artemisia vulgaris+Chenopodium album+Plantago lanceolata+Solidago virgaurea+Urtica dioica) Ab.IgE MCnc Pt Ser Qn Multidisk ALLERGY Weed Allergen Mix 3 (Mugwort+Goosefoot or Lambs quarters+English plantain+Goldenrod+Nettle) IgE Ab [Mass/volume] in Serum by Multidisk Weed Allerg Mix3 IgE-mCnc 1 Both 3148 AL 19 Segu wx5: hariliku ambroosia, puju, härjasilma, võilille, hariliku kuldvitsa IgE a604 JAH JAH EI S,P-wx5 IgE Segu wx5: hariliku ambroosia, puju, härjasilma, võilille, hariliku kuldvitsa IgE Umbrohtude õietolmu (segu 5: harilik ambroosia, puju, härjasilm, võilill, harilik kuldvits) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 465 JAH 4590 63197-8 (Ambrosia elatior+Artemisia vulgaris+Chrysanthemum leucathemum+Taraxacum vulgare+Solidago virgaurea) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk k[IU]/L kIU/L ALLERGY Weed Allergen Mix 5 (Common ragweed+Mugwort+Ox-eye daisy+Dandelion+Goldenrod) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Weed Allerg Mix5 IgE Qn 1 Both 15,792 74 AL 19 Puju õietolmu IgE a1992 JAH JAH EI S,P-w6 IgE Puju õietolmu IgE Puju õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 468 JAH 780 6183-8 Artemisia vulgaris Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Mugwort IgE Ab [Units/volume] in Serum Mugwort IgE Qn 1 Both 75 AL 19 Võilille õietolmu IgE a2618 JAH JAH EI S,P-w8 IgE Võilille õietolmu IgE Võilille õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 471 JAH 781 6097-0 Taraxacum vulgare Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Dandelion IgE Ab [Units/volume] in Serum Dandelion IgE Qn 1 Both 76 AL 19 Teelehe õietolmu IgE a1993 JAH JAH EI S,P-w9 IgE Teelehe õietolmu IgE Teelehe õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 472 JAH 782 6110-1 Plantago lanceolata Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY English Plantain IgE Ab [Units/volume] in Serum Engl Plantain IgE Qn 1 Both 4162 AL 19 Rapsi õietolmu IgE a2569 JAH JAH EI S,P-w203 IgE Rapsi õietolmu IgE Rapsi õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 475 JAH 4149 11194-8 Brassica napus pollen Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Rape Pollen IgE Ab [Units/volume] in Serum Rape Poln IgE Qn 1 Both 17,7979 3967 AL 19 Puju õietolmu Art v 1 (defensiin) IgE a1841 JAH JAH EI S,P-w231 IgE Puju õietolmu Art v 1 (defensiin) IgE Puju õietolmu komponendi Art v 1 (defensiin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 478 JAH 6019 63458-4 Artemisia vulgaris native (nArt v) 1 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Mugwort native (nArt v) 1 IgE Ab [Units/volume] in Serum Mugwort (nArt v) 1 IgE Qn 1 Both 3136 AL 19 Allergiaanalüüside tõlgendus a592 JAH EI EI S-AL interpret Allergiaanalüüside tõlgendus Allergiaanalüüside tõlgendus Tekst 479 JAH 4586 8251-1 Service comment Imp Pt XXX Nom 9 MISC Service comment Service Cmnt XXX-Imp 1 Observation 12,9732 3705 AL 19 IgE paneel (ISAC) a1368 JAH JAH JAH S,P-IgE panel (ISAC) IgE paneel (ISAC) Immuunglobuliin E seerumis/plasmas (paneel, ISAC) Paneel 480 JAH 5084 L-5084 3706 AL 19 IgE paneel (ISAC) a1368 Munavalge Gal d 1 (ovomukoid) IgE (ISAC) a1369 JAH EI JAH S,P-Gal d 1 IgE Munavalge Gal d 1 (ovomukoid) IgE (ISAC) Munavalge komponendi Gal d 1 (ovomukoid) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E "ISU-E " 481 JAH 5085 L-5085 3707 AL 19 IgE paneel (ISAC) a1368 Munavalge Gal d 2 (ovalbumiin) IgE (ISAC) a1370 JAH EI JAH S,P-Gal d 2 IgE Munavalge Gal d 2 (ovalbumiin) IgE (ISAC) Munavalge komponendi Gal d 2 (ovalbumiin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E "ISU-E " 482 JAH 5086 L-5086 3708 AL 19 IgE paneel (ISAC) a1368 Munavalge Gal d 3 (konalbumiin/ovotransferriin) IgE (ISAC) a1371 JAH EI JAH S,P-Gal d 3 IgE Munavalge Gal d 3 (konalbumiin/ovotransferriin) IgE (ISAC) Munavalge komponendi Gal d 3 (konalbumiin/ovotransferriin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E "ISU-E " 483 JAH 5087 L-5087 3709 AL 19 IgE paneel (ISAC) a1368 Munakollase Gal d 5 (livetiin/seerumi albumiin) IgE (ISAC) a1372 JAH EI JAH S,P-Gal d 5 IgE Munakollase Gal d 5 (livetiin/seerumi albumiin) IgE (ISAC) Munakollase komponendi Gal d 5 (livetiin/seerumi albumiin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E "ISU-E " 484 JAH 5088 L-5088 3710 AL 19 IgE paneel (ISAC) a1368 Lehmapiima Bos d 4 (alfalaktalbumiin) IgE (ISAC) a1373 JAH EI JAH S,P-Bos d 4 IgE Lehmapiima Bos d 4 (alfalaktalbumiin) IgE (ISAC) Lehmapiima komponendi Bos d 4 (alfalaktalbumiin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E "ISU-E " 485 JAH 5089 L-5089 3711 AL 19 IgE paneel (ISAC) a1368 Lehmapiima Bos d 5 (beetalaktoglobuliin) IgE (ISAC) a1374 JAH EI JAH S,P-Bos d 5 IgE Lehmapiima Bos d 5 (beetalaktoglobuliin) IgE (ISAC) Lehmapiima komponendi Bos d 5 (beetalaktoglobuliin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E "ISU-E " 486 JAH 5090 L-5090 3712 AL 19 IgE paneel (ISAC) a1368 Lehmapiima Bos d 6 (seerumi albumiin) IgE (ISAC) a1375 JAH EI JAH S,P-Bos d 6 IgE Lehmapiima Bos d 6 (seerumi albumiin) IgE (ISAC) Lehmapiima komponendi Bos d 6 (seerumi albumiin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E "ISU-E " 487 JAH 5091 L-5091 3713 AL 19 IgE paneel (ISAC) a1368 Lehmapiima Bos d 8 (kaseiin) IgE (ISAC) a1376 JAH EI JAH S,P-Bos d 8 IgE Lehmapiima Bos d 8 (kaseiin) IgE (ISAC) Lehmapiima komponendi Bos d 8 (kaseiin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E "ISU-E " 488 JAH 5092 L-5092 3714 AL 19 IgE paneel (ISAC) a1368 Lehmapiima laktoferriini (transferriin) IgE (ISAC) a1377 JAH EI JAH S,P-Bos d lactoferrin IgE Lehmapiima laktoferriini (transferriin) IgE (ISAC) Lehmapiima laktoferriini (transferriin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E "ISU-E " 489 JAH 5093 L-5093 3715 AL 19 IgE paneel (ISAC) a1368 Tursa Gad c 1 (parvalbumiin) IgE (ISAC) a1378 JAH EI JAH S,P-Gad c 1 IgE Tursa Gad c 1 (parvalbumiin) IgE (ISAC) Tursa komponendi Gad c 1 (parvalbumiin) vastane IgE seerumis (ISAC) QN ISU-E "ISU-E " 490 JAH 5094 L-5094 3716 AL 19 IgE paneel (ISAC) a1368 Kreveti Pen m 1 (tropomüosiin) IgE (ISAC) a1379 JAH EI JAH S,P-Pen m 1 IgE Kreveti Pen m 1 (tropomüosiin) IgE (ISAC) Kreveti komponendi Pen m 1 (tropomüosiin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E "ISU-E " 491 JAH 5095 L-5095 3717 AL 19 IgE paneel (ISAC) a1368 Kreveti Pen m 2 (arginiini kinaas) IgE (ISAC) a1380 JAH EI JAH S,P-Pen m 2 IgE Kreveti Pen m 2 (arginiini kinaas) IgE (ISAC) Kreveti komponendi Pen m 2 (arginiini kinaas) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E "ISU-E " 492 JAH 5096 L-5096 3718 AL 19 IgE paneel (ISAC) a1368 Kreveti Pen m 4 (sarkoplasma kaltsiumit siduv valk) IgE (ISAC) a1382 JAH EI JAH S,P-Pen m 4 IgE Kreveti Pen m 4 (sarkoplasma kaltsiumit siduv valk) IgE (ISAC) Kreveti komponendi Pen m 4 (sarkoplasma kaltsiumit siduv valk) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E "ISU-E " 493 JAH 5097 L-5097 3719 AL 19 IgE paneel (ISAC) a1368 India pähkli Ana o 2 (säilitusvalk, 11S globuliin) IgE (ISAC) a1383 JAH EI JAH S,P-Ana o 2 IgE India pähkli Ana o 2 (säilitusvalk, 11S globuliin) IgE (ISAC) India pähkli komponendi Ana o 2 (säilitusvalk, 11S globuliin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E "ISU-E " 494 JAH 5098 L-5098 3720 AL 19 IgE paneel (ISAC) a1368 India pähkli Ana o 3 (säilitusvalk, 2S albumiin) IgE (ISAC) a1384 JAH EI JAH S,P-Ana o 3 IgE India pähkli Ana o 3 (säilitusvalk, 2S albumiin) IgE (ISAC) India pähkli komponendi Ana o 3 (säilitusvalk, 2S albumiin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E "ISU-E " 495 JAH 5587 L-5363 3721 AL 19 IgE paneel (ISAC) a1368 Parapähkli Ber e 1 (säilitusvalk, 2S albumiin) IgE (ISAC) a1385 JAH EI JAH S,P-Ber e 1 IgE Parapähkli Ber e 1 (säilitusvalk, 2S albumiin) IgE (ISAC) Parapähkli komponendi Ber e 1 (säilitusvalk, 2S albumiin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E "ISU-E " 496 JAH 5099 L-5099 3722 AL 19 IgE paneel (ISAC) a1368 Sarapuupähkli Cor a 1.0401 (PR-10 valk) IgE (ISAC) a1386 JAH EI JAH S,P-Cor a 1.0401 IgE Sarapuupähkli Cor a 1.0401 (PR-10 valk) IgE (ISAC) Sarapuupähkli komponendi Cor a 1.0401 (PR-10 valk) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E "ISU-E " 497 JAH 5100 L-5100 3723 AL 19 IgE paneel (ISAC) a1368 Sarapuupähkli Cor a 8 (nsLTP) IgE (ISAC) a1387 JAH EI JAH S,P-Cor a 8 IgE Sarapuupähkli Cor a 8 (nsLTP) IgE (ISAC) Sarapuupähkli komponendi Cor a 8 (nsLTP) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E "ISU-E " 498 JAH 5101 L-5101 3724 AL 19 IgE paneel (ISAC) a1368 Sarapuupähkli Cor a 9 (säilitusvalk, 11S globuliin) IgE (ISAC) a1388 JAH EI JAH S,P-Cor a 9 IgE Sarapuupähkli Cor a 9 (säilitusvalk, 11S globuliin) IgE (ISAC) Sarapuupähkli komponendi Cor a 9 (säilitusvalk, 11S globuliin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E "ISU-E " 499 JAH 5102 L-5102 3726 AL 19 IgE paneel (ISAC) a1368 Sarapuupähkli Cor a 14 (säilitusvalk, 2S albumiin) IgE (ISAC) a1389 JAH EI JAH S,P-Cor a 14 IgE Sarapuupähkli Cor a 14 (säilitusvalk, 2S albumiin) IgE (ISAC) Sarapuupähkli komponendi Cor a 14 (säilitusvalk, 2S albumiin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E "ISU-E " 500 JAH 5588 L-5364 3725 AL 19 IgE paneel (ISAC) a1368 Kreeka pähkli Jug r 1 (säilitusvalk, 2S albumiin) IgE (ISAC) a1390 JAH EI JAH S,P-Jug r 1 IgE Kreeka pähkli Jug r 1 (säilitusvalk, 2S albumiin) IgE (ISAC) Kreeka pähkli komponendi Jug r 1 (säilitusvalk, 2S albumiin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E "ISU-E " 501 JAH 5103 L-5103 3727 AL 19 IgE paneel (ISAC) a1368 Kreeka pähkli Jug r 3 (nsLTP) IgE (ISAC) a1391 JAH EI JAH S,P-Jug r 3 IgE Kreeka pähkli Jug r 3 (nsLTP) IgE (ISAC) Kreeka pähkli komponendi Jug r 3 (nsLTP) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E "ISU-E " 503 JAH 5105 L-5105 3728 AL 19 IgE paneel (ISAC) a1368 Seesamiseemne Ses i 1 (säilitusvalk, 2S albumiin) IgE (ISAC) a1392 JAH EI JAH S,P-Ses i 1 IgE Seesamiseemne Ses i 1 (säilitusvalk, 2S albumiin) IgE (ISAC) Seesamiseemne komponendi Ses i 1 (säilitusvalk, 2S albumiin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E "ISU-E " 504 JAH 5106 L-5106 3729 AL 19 IgE paneel (ISAC) a1368 Maapähkli Ara h 1 (säilitusvalk, 7S globuliin) IgE (ISAC) a1393 JAH EI JAH S,P-Ara h 1 IgE Maapähkli Ara h 1 (säilitusvalk, 7S globuliin) IgE (ISAC) Maapähkli komponendi Ara h 1 (säilitusvalk, 7S globuliin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E "ISU-E " 505 JAH 5107 L-5107 3730 AL 19 IgE paneel (ISAC) a1368 Maapähkli Ara h 2 (säilitusvalk, 2S albumiin) IgE (ISAC) a1394 JAH EI JAH S,P-Ara h 2 IgE Maapähkli Ara h 2 (säilitusvalk, 2S albumiin) IgE (ISAC) Maapähkli komponendi Ara h 2 (säilitusvalk, 2S albumiin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E "ISU-E " 506 JAH 5108 L-5108 3731 AL 19 IgE paneel (ISAC) a1368 Maapähkli Ara h 3 (säilitusvalk, 11S globuliin) IgE (ISAC) a1395 JAH EI JAH S,P-Ara h 3 IgE Maapähkli Ara h 3 (säilitusvalk, 11S globuliin) IgE (ISAC) Maapähkli komponendi Ara h 3 (säilitusvalk, 11S globuliin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E "ISU-E " 507 JAH 5109 L-5109 3732 AL 19 IgE paneel (ISAC) a1368 Maapähkli Ara h 6 (säilitusvalk, 2S albumiin) IgE (ISAC) a1396 JAH EI JAH S,P-Ara h 6 IgE Maapähkli Ara h 6 (säilitusvalk, 2S albumiin) IgE (ISAC) Maapähkli komponendi Ara h 6 (säilitusvalk, 2S albumiin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E "ISU-E " 508 JAH 5110 L-5110 3733 AL 19 IgE paneel (ISAC) a1368 Maapähkli Ara h 8 (PR-10 valk) IgE (ISAC) a1399 JAH EI JAH S,P-Ara h 8 IgE Maapähkli Ara h 8 (PR-10 valk) IgE (ISAC) Maapähkli komponendi Ara h 8 (PR-10 valk) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E "ISU-E " 509 JAH 5111 L-5111 3734 AL 19 IgE paneel (ISAC) a1368 Maapähkli Ara h 9 (nsLTP) IgE (ISAC) a1400 JAH EI JAH S,P-Ara h 9 IgE Maapähkli Ara h 9 (nsLTP) IgE (ISAC) Maapähkli komponendi Ara h 9 (nsLTP) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E "ISU-E " 510 JAH 5112 L-5112 3735 AL 19 IgE paneel (ISAC) a1368 Soja Gly m 4 (PR-10 valk) IgE (ISAC) a1401 JAH EI JAH S,P-Gly m 4 IgE Soja Gly m 4 (PR-10 valk) IgE (ISAC) Soja komponendi Gly m 4 (PR-10 valk) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E "ISU-E " 511 JAH 5113 L-5113 3736 AL 19 IgE paneel (ISAC) a1368 Soja Gly m 5 (säilitusvalk, beeta-konglütsiniin) IgE (ISAC) a1402 JAH EI JAH S,P-Gly m 5 IgE Soja Gly m 5 (säilitusvalk, beeta-konglütsiniin) IgE (ISAC) Soja komponendi Gly m 5 (säilitusvalk, beeta-konglütsiniin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E "ISU-E " 512 JAH 5114 L-5114 3737 AL 19 IgE paneel (ISAC) a1368 Sojaoa Gly m 6 (säilitusvalk, glütsiniin) IgE (ISAC) a1403 JAH EI JAH S,P-Gly m 6 IgE Sojaoa Gly m 6 (säilitusvalk, glütsiniin) IgE (ISAC) Soja komponendi Gly m 6 (säilitusvalk, glütsiniin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E "ISU-E " 513 JAH 5115 L-5115 3738 AL 19 IgE paneel (ISAC) a1368 Tatra Fag e 2 (säilitusvalk, 2S albumiin) IgE (ISAC) a1404 JAH EI JAH S,P-Fag e 2 IgE Tatra Fag e 2 (säilitusvalk, 2S albumiin) IgE (ISAC) Tatra komponendi Fag e 2 (säilitusvalk, 2S albumiin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E "ISU-E " 514 JAH 5116 L-5116 3739 AL 19 IgE paneel (ISAC) a1368 Nisu Tri a 14 (nsLTP) IgE (ISAC) a1405 JAH EI JAH S,P-Tri a 14 IgE Nisu Tri a 14 (nsLTP) IgE (ISAC) Nisu komponendi Tri a 14 (nsLTP) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E "ISU-E " 515 JAH 5117 L-5117 3740 AL 19 IgE paneel (ISAC) a1368 Nisu Tri a 19.0101 (oomega-5 gliadiin) IgE (ISAC) a1406 JAH EI JAH S,P-Tri a 19.0101 IgE Nisu Tri a 19.0101 (oomega-5 gliadiin) IgE (ISAC) Nisu komponendi Tri a 19.0101 (oomega-5 gliadiin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E "ISU-E " 516 JAH 5118 L-5118 3741 AL 19 IgE paneel (ISAC) a1368 Nisu Tri aA_TI (alfaamülaas/trüpsiini inhibiitor) IgE (ISAC) a1407 JAH EI JAH S,P-Tri a aA_TI IgE Nisu Tri aA_TI (alfaamülaas/trüpsiini inhibiitor) IgE (ISAC) Nisu komponendi Tri aA_TI (alfaamülaas/trüpsiini inhibiitor) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E "ISU-E " 517 JAH 5119 L-5119 3742 AL 19 IgE paneel (ISAC) a1368 Kiivi Act d 1 (tsüsteiini proteaas) IgE (ISAC) a1408 JAH EI JAH S,P-Act d 1 IgE Kiivi Act d 1 (tsüsteiini proteaas) IgE (ISAC) Kiivi komponendi Act d 1 (tsüsteiini proteaas) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E "ISU-E " 518 JAH 5120 L-5120 3743 AL 19 IgE paneel (ISAC) a1368 Kiivi Act d 2 (taumatiini sarnane valk) IgE (ISAC) a1409 JAH EI JAH S,P-Act d 2 IgE Kiivi Act d 2 (taumatiini sarnane valk) IgE (ISAC) Kiivi komponendi Act d 2 (taumatiini sarnane valk) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E "ISU-E " 519 JAH 5121 L-5121 3744 AL 19 IgE paneel (ISAC) a1368 Kiivi Act d 5 (kivelliin) IgE (ISAC) a1410 JAH EI JAH S,P-Act d 5 IgE Kiivi Act d 5 (kivelliin) IgE (ISAC) Kiivi komponendi Act d 5 (kivelliin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E "ISU-E " 520 JAH 5122 L-5122 3745 AL 19 IgE paneel (ISAC) a1368 Kiivi Act d 8 (PR-10 valk) IgE (ISAC) a1411 JAH EI JAH S,P-Act d 8 IgE Kiivi Act d 8 (PR-10 valk) IgE (ISAC) Kiivi komponendi Act d 8 (PR-10 valk) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E "ISU-E " 521 JAH 5123 L-5123 3746 AL 19 IgE paneel (ISAC) a1368 Õuna Mal d 1 (PR-10 valk) IgE (ISAC) a1412 JAH EI JAH S,P-Mal d 1 IgE Õuna Mal d 1 (PR-10 valk) IgE (ISAC) Õuna komponendi Mal d 1 (PR-10 valk) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E "ISU-E " 522 JAH 5124 L-5124 3747 AL 19 IgE paneel (ISAC) a1368 Virsiku Pru p 1 (PR-10 valk) IgE (ISAC) a1413 JAH EI JAH S,P-Pru p 1 IgE Virsiku Pru p 1 (PR-10 valk) IgE (ISAC) Virsiku komponendi Pru p 1 (PR-10 valk) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E "ISU-E " 523 JAH 5125 L-5125 3748 AL 19 IgE paneel (ISAC) a1368 Virsiku Pru p 3 (nsLTP) IgE (ISAC) a1414 JAH EI JAH S,P-Pru p 3 IgE Virsiku Pru p 3 (nsLTP) IgE (ISAC) Virsiku komponendi Pru p 3 (nsLTP) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E "ISU-E " 524 JAH 5126 L-5126 3749 AL 19 IgE paneel (ISAC) a1368 Selleri Api g 1 (PR-10 valk) IgE (ISAC) a1415 JAH EI JAH S,P-Api g 1 IgE Selleri Api g 1 (PR-10 valk) IgE (ISAC) Selleri komponendi Api g 1 (PR-10 valk) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E "ISU-E " 525 JAH 5127 L-5127 3750 AL 19 IgE paneel (ISAC) a1368 Hariliku sõrmrohu õietolmu Cyn d 1 (heintaimede grupp 1) IgE (ISAC) a1416 JAH EI JAH S,P-Cyn d 1 IgE Hariliku sõrmrohu õietolmu Cyn d 1 (heintaimede grupp 1) IgE (ISAC) Hariliku sõrmrohu õietolmu komponendi Cyn d 1 (heintaimede grupp 1) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E "ISU-E " 526 JAH 5128 L-5128 3751 AL 19 IgE paneel (ISAC) a1368 Timuti õietolmu Phl p 1 (heintaimede grupp 1) IgE (ISAC) a1418 JAH EI JAH S,P-Phl p 1 IgE Timuti õietolmu Phl p 1 (heintaimede grupp 1) IgE (ISAC) Timuti komponendi Phl p 1 (heintaimede grupp 1) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E "ISU-E " 527 JAH 5129 L-5129 3752 AL 19 IgE paneel (ISAC) a1368 Timuti õietolmu Phl p 2 (heintaimede grupp 2) IgE (ISAC) a1419 JAH EI JAH S,P-Phl p 2 IgE Timuti õietolmu Phl p 2 (heintaimede grupp 2) IgE (ISAC) Timuti komponendi Phl p 2 (heintaimede grupp 2) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E "ISU-E " 528 JAH 5130 L-5130 3753 AL 19 IgE paneel (ISAC) a1368 Timuti õietolmu Phl p 4 (berberiini silla ensüüm) IgE (ISAC) a1420 JAH EI JAH S,P-Phl p 4 IgE Timuti õietolmu Phl p 4 (berberiini silla ensüüm) IgE (ISAC) Timuti komponendi Phl p 4 (berberiini silla ensüüm) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E "ISU-E " 529 JAH 5131 L-5131 3754 AL 19 IgE paneel (ISAC) a1368 Timuti õietolmu Phl p 5 (heintaimede grupp 5) IgE (ISAC) a1421 JAH EI JAH S,P-Phl p 5 IgE Timuti õietolmu Phl p 5 (heintaimede grupp 5) IgE (ISAC) Timuti komponendi Phl p 5 (heintaimede grupp 5) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E "ISU-E " 530 JAH 5132 L-5132 3755 AL 19 IgE paneel (ISAC) a1368 Timuti õietolmu Phl p 6 (heintaimede grupp 6) IgE (ISAC) a1422 JAH EI JAH S,P-Phl p 6 IgE Timuti õietolmu Phl p 6 (heintaimede grupp 6) IgE (ISAC) Timuti komponendi Phl p 6 (heintaimede grupp 6) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E "ISU-E " 531 JAH 5133 L-5133 3757 AL 19 IgE paneel (ISAC) a1368 Timuti õietolmu Phl p 7 (polkaltsiin) IgE (ISAC) a1423 JAH EI JAH S,P-Phl p 7 IgE Timuti õietolmu Phl p 7 (polkaltsiin) IgE (ISAC) Timuti komponendi Phl p 7 (polkaltsiin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E "ISU-E " 532 JAH 5134 L-5134 3758 AL 19 IgE paneel (ISAC) a1368 Timuti õietolmu Phl p 11 (Ole e 1-ga seotud valk) IgE (ISAC) a1424 JAH EI JAH S,P-Phl p 11 IgE Timuti õietolmu Phl p 11 (Ole e 1-ga seotud valk) IgE (ISAC) Timuti komponendi Phl p 11 (Ole e 1-ga seotud valk) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E "ISU-E " 533 JAH 5135 L-5135 3759 AL 19 IgE paneel (ISAC) a1368 Timuti õietolmu Phl p 12 (profiliin) IgE (ISAC) a1425 JAH EI JAH S,P-Phl p 12 IgE Timuti õietolmu Phl p 12 (profiliin) IgE (ISAC) Timuti komponendi Phl p 12 (profiliin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E "ISU-E " 534 JAH 5136 L-5136 3760 AL 19 IgE paneel (ISAC) a1368 Lepa õietolmu Aln g 1 (PR-10 valk) IgE (ISAC) a1426 JAH EI JAH S,P-Aln g 1 IgE Lepa õietolmu Aln g 1 (PR-10 valk) IgE (ISAC) Lepa õietolmu komponendi Aln g 1 (PR-10 valk) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E "ISU-E " 535 JAH 5137 L-5137 3761 AL 19 IgE paneel (ISAC) a1368 Kase õietolmu Bet v 1 (PR-10 valk) IgE (ISAC) a1427 JAH EI JAH S,P-Bet v 1 IgE Kase õietolmu Bet v 1 (PR-10 valk) IgE (ISAC) Kase õietolmu komponendi Bet v 1 (PR-10 valk) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E "ISU-E " 536 JAH 5138 L-5138 3762 AL 19 IgE paneel (ISAC) a1368 Kase õietolmu Bet v 2 (profiliin) IgE (ISAC) a1428 JAH EI JAH S,P-Bet v 2 IgE Kase õietolmu Bet v 2 (profiliin) IgE (ISAC) Kase õietolmu komponendi Bet v 2 (profiliin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E "ISU-E " 537 JAH 5139 L-5139 3763 AL 19 IgE paneel (ISAC) a1368 Kase õietolmu Bet v 4 (polkaltsiin) IgE (ISAC) a1429 JAH EI JAH S,P-Bet v 4 IgE Kase õietolmu Bet v 4 (polkaltsiin) IgE (ISAC) Kase õietolmu komponendi Bet v 4 (polkaltsiin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E "ISU-E " 538 JAH 5140 L-5140 3764 AL 19 IgE paneel (ISAC) a1368 Sarapuu õietolmu Cor a 1.0101 (PR-10 valk) IgE (ISAC) a1430 JAH EI JAH S,P-Cor a 1.0101 IgE Sarapuu õietolmu Cor a 1.0101 (PR-10 valk) IgE (ISAC) Sarapuu õietolmu komponendi Cor a 1.0101 (PR-10 valk) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E "ISU-E " 539 JAH 5141 L-5141 3765 AL 19 IgE paneel (ISAC) a1368 Jaapani seedri õietolmu Cry j 1 (pektaadi lüaas) IgE (ISAC) a1431 JAH EI JAH S,P-Cry j 1 IgE Jaapani seedri õietolmu Cry j 1 (pektaadi lüaas) IgE (ISAC) Jaapani seedri õietolmu komponendi Cry j 1 (pektaadi lüaas) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E "ISU-E " 540 JAH 5142 L-5142 3766 AL 19 IgE paneel (ISAC) a1368 Küpressi õietolmu Cup a 1 (pektaadi lüaas) IgE (ISAC) a1432 JAH EI JAH S,P-Cup a 1 IgE Küpressi õietolmu Cup a 1 (pektaadi lüaas) IgE (ISAC) Küpressi õietolmu komponendi Cup a 1 (pektaadi lüaas) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E "ISU-E " 541 JAH 5143 L-5143 3767 AL 19 IgE paneel (ISAC) a1368 Oliivipuu õietolmu Ole e 1 (hariliku oliivi grupp 1) IgE (ISAC) a1433 JAH EI JAH S,P-Ole e 1 IgE Oliivipuu õietolmu Ole e 1 (hariliku oliivi grupp 1) IgE (ISAC) Oliivipuu õietolmu komponendi Ole e 1 (hariliku oliivi grupp 1) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E "ISU-E " 542 JAH 5144 L-5144 3768 AL 19 IgE paneel (ISAC) a1368 Oliivipuu õietolmu Ole e 7 (nsLTP) IgE (ISAC) a1434 JAH EI JAH S,P-Ole e 7 IgE Oliivipuu õietolmu Ole e 7 (nsLTP) IgE (ISAC) Oliivipuu õietolmu komponendi Ole e 7 (nsLTP) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E "ISU-E " 543 JAH 5145 L-5145 3769 AL 19 IgE paneel (ISAC) a1368 Oliivipuu õietolmu Ole e 9 (beeta-1,3-glükanaas) IgE (ISAC) a1435 JAH EI JAH S,P-Ole e 9 IgE Oliivipuu õietolmu Ole e 9 (beeta-1,3-glükanaas) IgE (ISAC) Oliivipuu õietolmu komponendi Ole e 9 (beeta-1,3-glükanaas) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E "ISU-E " 544 JAH 5146 L-5146 3770 AL 19 IgE paneel (ISAC) a1368 Vahtralehise plaatani õietolmu Pla a 1 (võimalik invertaasi inhibiitor) IgE (ISAC) a1436 JAH EI JAH S,P-Pla a 1 IgE Vahtralehise plaatani õietolmu Pla a 1 (võimalik invertaasi inhibiitor) IgE (ISAC) Vahtralehise plaatani õietolmu komponendi Pla a 1 (võimalik invertaasi inhibiitor) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E "ISU-E " 545 JAH 5147 L-5147 3771 AL 19 IgE paneel (ISAC) a1368 Vahtralehise plaatani õietolmu Pla a 3 (nsLTP) IgE (ISAC) a1438 JAH EI JAH S,P-Pla a 3 IgE Vahtralehise plaatani õietolmu Pla a 3 (nsLTP) IgE (ISAC) Vahtralehise plaatani õietolmu komponendi Pla a 3 (nsLTP) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E "ISU-E " 547 JAH 5149 L-5149 3772 AL 19 IgE paneel (ISAC) a1368 Ambroosia õietolmu Amb a 1 (pektaadi lüaas) IgE (ISAC) a1439 JAH EI JAH S,P-Amb a 1 IgE Ambroosia õietolmu Amb a 1 (pektaadi lüaas) IgE (ISAC) Ambroosia õietolmu komponendi Amb a 1 (pektaadi lüaas) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E "ISU-E " 548 JAH 5150 L-5150 3773 AL 19 IgE paneel (ISAC) a1368 Puju õietolmu Art v 1 (defensiin) IgE (ISAC) a1440 JAH EI JAH S,P-Art v 1 IgE Puju õietolmu Art v 1 (defensiin) IgE (ISAC) Puju õietolmu komponendi Art v 1 (defensiin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E "ISU-E " 549 JAH 5151 L-5151 3774 AL 19 IgE paneel (ISAC) a1368 Puju õietolmu Art v 3 (nsLTP) IgE (ISAC) a1441 JAH EI JAH S,P-Art v 3 IgE Puju õietolmu Art v 3 (nsLTP) IgE (ISAC) Puju õietolmu komponendi Art v 3 (nsLTP) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E "ISU-E " 550 JAH 5152 L-5152 3775 AL 19 IgE paneel (ISAC) a1368 Hanemaltsa Che a 1 (Ole e 1-ga seotud valk) IgE (ISAC) a1442 JAH EI JAH S,P-Che a 1 IgE Hanemaltsa Che a 1 (Ole e 1-ga seotud valk) IgE (ISAC) Hanemaltsa komponendi Che a 1 (Ole e 1-ga seotud valk) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E "ISU-E " 551 JAH 5153 L-5153 3776 AL 19 IgE paneel (ISAC) a1368 Üheaastase seljarohu õietolmu Mer a 1 (profiliin) IgE (ISAC) a1443 JAH EI JAH S,P-Mer a 1 IgE Üheaastase seljarohu õietolmu Mer a 1 (profiliin) IgE (ISAC) Üheaastase seljarohu õietolmu komponendi Mer a 1 (profiliin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E "ISU-E " 552 JAH 5154 L-5154 3777 AL 19 IgE paneel (ISAC) a1368 Juudinõgese õietolmu Par j 2 (nsLTP) IgE (ISAC) a1444 JAH EI JAH S,P-Par j 2 IgE Juudinõgese õietolmu Par j 2 (nsLTP) IgE (ISAC) Juudinõgese õietolmu komponendi Par j 2 (nsLTP) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E "ISU-E " 553 JAH 5155 L-5155 3778 AL 19 IgE paneel (ISAC) a1368 Teelehe Pla l 1 (Ole e 1-ga seotud valk) IgE (ISAC) a1445 JAH EI JAH S,P-Pla l 1 IgE Teelehe Pla l 1 (Ole e 1-ga seotud valk) IgE (ISAC) Teelehe komponendi Pla l 1 (Ole e 1-ga seotud valk) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E "ISU-E " 554 JAH 5156 L-5156 3779 AL 19 IgE paneel (ISAC) a1368 Rand-ogamaltsa õietolmu Sal k 1 (pektiini metüülesteraas) IgE (ISAC) a1446 JAH EI JAH S,P-Sal k 1 IgE Rand-ogamaltsa õietolmu Sal k 1 (pektiini metüülesteraas) IgE (ISAC) Rand-ogamaltsa õietolmu komponendi Sal k 1 (pektiini metüültransferaas) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E "ISU-E " 555 JAH 5157 L-5157 3780 AL 19 IgE paneel (ISAC) a1368 Koera Can f 1 (lipokaliin) IgE (ISAC) a1447 JAH EI JAH S,P-Can f 1 IgE Koera Can f 1 (lipokaliin) IgE (ISAC) Koera komponendi Can f 1 (lipokaliin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E "ISU-E " 556 JAH 5158 L-5158 3781 AL 19 IgE paneel (ISAC) a1368 Koera Can f 2 (lipokaliin) IgE (ISAC) a1448 JAH EI JAH S,P-Can f 2 IgE Koera Can f 2 (lipokaliin) IgE (ISAC) Koera komponendi Can f 2 (lipokaliin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E "ISU-E " 557 JAH 5159 L-5159 3782 AL 19 IgE paneel (ISAC) a1368 Koera Can f 3 (seerumi albumiin) IgE (ISAC) a1449 JAH EI JAH S,P-Can f 3 IgE Koera Can f 3 (seerumi albumiin) IgE (ISAC) Koera komponendi Can f 3 (seerumi albumiin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E "ISU-E " 558 JAH 5160 L-5160 3783 AL 19 IgE paneel (ISAC) a1368 Koera Can f 4 (lipokaliin) IgE (ISAC) a1450 JAH EI JAH S,P-Can f 4 IgE Koera Can f 4 (lipokaliin) IgE (ISAC) Koera komponendi Can f 4 (lipokaliin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E "ISU-E " 559 JAH 5584 L-5584 3784 AL 19 IgE paneel (ISAC) a1368 Koera Can f 5 (arginiini esteraas / prostata kallikreiin) IgE (ISAC) a1451 JAH EI JAH S,P-Can f 5 IgE Koera Can f 5 (arginiini esteraas / prostata kallikreiin) IgE (ISAC) Koera komponendi Can f 5 (arginiini esteraas / prostata kallikreiin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E "ISU-E " 560 JAH 5161 L-5161 3785 AL 19 IgE paneel (ISAC) a1368 Koera Can f 6 (lipokaliin) IgE (ISAC) a1452 JAH EI JAH S,P-Can f 6 IgE Koera Can f 6 (lipokaliin) IgE (ISAC) Koera komponendi Can f 6 (lipokaliin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E "ISU-E " 561 JAH 5585 L-5361 3786 AL 19 IgE paneel (ISAC) a1368 Hobuse Equ c 1 (lipokaliin) IgE (ISAC) a1453 JAH EI JAH S,P-Equ c 1 IgE Hobuse Equ c 1 (lipokaliin) IgE (ISAC) Hobuse komponendi Equ c 1 (lipokaliin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E "ISU-E " 562 JAH 5162 L-5162 3787 AL 19 IgE paneel (ISAC) a1368 Hobuse Equ c 3 (seerumi albumiin) IgE (ISAC) a1454 JAH EI JAH S,P-Equ c 3 IgE Hobuse Equ c 3 (seerumi albumiin) IgE (ISAC) Hobuse komponendi Equ c 3 (seerumi albumiin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E "ISU-E " 563 JAH 5163 L-5163 3788 AL 19 IgE paneel (ISAC) a1368 Kassi Fel d 1 (uteroglobiin) IgE (ISAC) a1455 JAH EI JAH S,P-Fel d 1 IgE Kassi Fel d 1 (uteroglobiin) IgE (ISAC) Kassi komponendi Fel d 1 (uteroglobiin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E "ISU-E " 564 JAH 5164 L-5164 3789 AL 19 IgE paneel (ISAC) a1368 Kassi Fel d 2 (seerumi albumiin) IgE (ISAC) a1456 JAH EI JAH S,P-Fel d 2 IgE Kassi Fel d 2 (seerumi albumiin) IgE (ISAC) Kassi komponendi Fel d 2 (seerumi albumiin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E "ISU-E " 565 JAH 5165 L-5165 3790 AL 19 IgE paneel (ISAC) a1368 Kassi Fel d 4 (lipokaliin) IgE (ISAC) a1458 JAH EI JAH S,P-Fel d 4 IgE Kassi Fel d 4 (lipokaliin) IgE (ISAC) Kassi komponendi Fel d 4 (lipokaliin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E "ISU-E " 566 JAH 5166 L-5166 3791 AL 19 IgE paneel (ISAC) a1368 Hiire Mus m 1 (lipokaliin) IgE (ISAC) a1459 JAH EI JAH S,P-Mus m 1 IgE Hiire Mus m 1 (lipokaliin) IgE (ISAC) Hiire komponendi Mus m 1 (lipokaliin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E "ISU-E " 567 JAH 5167 L-5167 3792 AL 19 IgE paneel (ISAC) a1368 Alternaria alternata Alt a 1 (happeline glükoproteiin) IgE (ISAC) a1460 JAH EI JAH S,P-Alt a 1 IgE Alternaria alternata Alt a 1 (happeline glükoproteiin) IgE (ISAC) Alternaria alternata komponendi Alt a 1 (happeline glükoproteiin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E "ISU-E " 568 JAH 5168 L-5168 3793 AL 19 IgE paneel (ISAC) a1368 Alternaria alternata Alt a 6 (enolaas) IgE (ISAC) a1461 JAH EI JAH S,P-Alt a 6 IgE Alternaria alternata Alt a 6 (enolaas) IgE (ISAC) Alternaria alternata komponendi Alt a 6 (enolaas) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E "ISU-E " 569 JAH 5169 L-5169 3794 AL 19 IgE paneel (ISAC) a1368 Aspergillus fumigatus Asp f 1 (mitogilliini perekond) IgE (ISAC) a1462 JAH EI JAH S,P-Asp f 1 IgE Aspergillus fumigatus Asp f 1 (mitogilliini perekond) IgE (ISAC) Aspergillus fumigatuse komponendi Asp f 1 (mitogilliini perekond) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E "ISU-E " 570 JAH 5171 L-5171 3795 AL 19 IgE paneel (ISAC) a1368 Aspergillus fumigatus Asp f 3 (peroksüsomaalne valk) IgE (ISAC) a1463 JAH EI JAH S,P-Asp f 3 IgE Aspergillus fumigatus Asp f 3 (peroksüsomaalne valk) IgE (ISAC) Aspergillus fumigatuse komponendi Asp f 3 (peroksüsomaalne valk) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E "ISU-E " 571 JAH 5172 L-5172 3796 AL 19 IgE paneel (ISAC) a1368 Aspergillus fumigatus Asp f 6 (Mn superoksiidi dismutaas) IgE (ISAC) a1464 JAH EI JAH S,P-Asp f 6 IgE Aspergillus fumigatus Asp f 6 (Mn superoksiidi dismutaas) IgE (ISAC) Aspergillus fumigatuse komponendi Asp f 6 (Mn superoksiidi dismutaas) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E "ISU-E " 572 JAH 5173 L-5173 3797 AL 19 IgE paneel (ISAC) a1368 Cladosporiumi Cla h 8 (mannitooli dehüdrogenaas) IgE (ISAC) a1465 JAH EI JAH S,P-Cla h 8 IgE Cladosporiumi Cla h 8 (mannitooli dehüdrogenaas) IgE (ISAC) Cladosporiumi komponendi Cla h 8 (mannitooli dehüdrogenaas) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E "ISU-E " 573 JAH 5174 L-5174 3798 AL 19 IgE paneel (ISAC) a1368 Aidalesta Blo t 5 (lestaliste grupp 5) IgE (ISAC) a1466 JAH EI JAH S,P-Blo t 5 IgE Aidalesta Blo t 5 (lestaliste grupp 5) IgE (ISAC) Aidalesta komponendi Blo t 5 (lestaliste grupp 5) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E "ISU-E " 574 JAH 5175 L-5175 3799 AL 19 IgE paneel (ISAC) a1368 Dermatophagoides farinae Der f 1 (tsüsteiini proteaas) IgE (ISAC) a1467 JAH EI JAH S,P-Der f 1 IgE Dermatophagoides farinae Der f 1 (tsüsteiini proteaas) IgE (ISAC) Dermatophagoides farinae komponendi Der f 1 (tsüsteiini proteaas) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E "ISU-E " 575 JAH 5176 L-5176 3800 AL 19 IgE paneel (ISAC) a1368 Dermatophagoides farinae Der f 2 (NPC2 perekond) IgE (ISAC) a1468 JAH EI JAH S,P-Der f 2 IgE Dermatophagoides farinae Der f 2 (NPC2 perekond) IgE (ISAC) Dermatophagoides farinae komponendi Der f 2 (NPC2 perekond) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E "ISU-E " 576 JAH 5177 L-5177 3801 AL 19 IgE paneel (ISAC) a1368 Dermatophagoides pteronyssinus Der p 1 (tsüsteiini proteaas) IgE (ISAC) a1469 JAH EI JAH S,P-Der p 1 IgE Dermatophagoides pteronyssinus Der p 1 (tsüsteiini proteaas) IgE (ISAC) Dermatophagoides pteronyssinus komponendi Der p 1 (tsüsteiini proteaas) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E "ISU-E " 577 JAH 5178 L-5178 3802 AL 19 IgE paneel (ISAC) a1368 Dermatophagoides pteronyssinus Der p 2 (NPC2 perekond) IgE (ISAC) a1470 JAH EI JAH S,P-Der p 2 IgE Dermatophagoides pteronyssinus Der p 2 (NPC2 perekond) IgE (ISAC) Dermatophagoides pteronyssinus komponendi Der p 2 (NPC2 perekond) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E "ISU-E " 578 JAH 5179 L-5179 3803 AL 19 IgE paneel (ISAC) a1368 Dermatophagoides pteronyssinus Der p 10 (tropomüosiin) IgE (ISAC) a1471 JAH EI JAH S,P-Der p 10 IgE Dermatophagoides pteronyssinus Der p 10 (tropomüosiin) IgE (ISAC) Dermatophagoides pteronyssinus komponendi Der p 10 (tropomüosiin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E "ISU-E " 579 JAH 5180 L-5180 3804 AL 19 IgE paneel (ISAC) a1368 Tolmulesta Der p 23 (peritrofiini sarnane valk) IgE (ISAC) a1472 JAH EI JAH S,P-Der p 23 IgE Tolmulesta Der p 23 (peritrofiini sarnane valk) IgE (ISAC) Tolmulesta komponendi Der p 23 (peritrofiini sarnane valk) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E "ISU-E " 580 JAH 5583 L-5360 3805 AL 19 IgE paneel (ISAC) a1368 Aidalesta Lep d 2 (NPC2 perekond) IgE (ISAC) a1473 JAH EI JAH S,P-Lep d 2 IgE Aidalesta Lep d 2 (NPC2 perekond) IgE (ISAC) Aidalesta komponendi Lep d 2 (NPC2 perekond) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC)) QN ISU-E "ISU-E " 581 JAH 5181 L-5181 3806 AL 19 IgE paneel (ISAC) a1368 Prussaka Bla g 1 (prussakate grupp 1) IgE (ISAC) a1474 JAH EI JAH S,P-Bla g 1 IgE Prussaka Bla g 1 (prussakate grupp 1) IgE (ISAC) Prussaka komponendi Bla g 1 (prussakate grupp 1) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E "ISU-E " 582 JAH 5182 L-5182 3807 AL 19 IgE paneel (ISAC) a1368 Prussaka Bla g 2 (aspartaadi proteaas) IgE (ISAC) a1475 JAH EI JAH S,P-Bla g 2 IgE Prussaka Bla g 2 (aspartaadi proteaas) IgE (ISAC) Prussaka komponendi Bla g 2 (aspartaadi proteaas) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E "ISU-E " 583 JAH 5183 L-5183 3808 AL 19 IgE paneel (ISAC) a1368 Prussaka Bla g 5 (glutatiooni S-transferaas) IgE (ISAC) a1476 JAH EI JAH S,P-Bla g 5 IgE Prussaka Bla g 5 (glutatiooni S-transferaas) IgE (ISAC) Prussaka komponendi Bla g 5 (glutatiooni S-transferaas) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E "ISU-E " 584 JAH 5184 L-5184 3809 AL 19 IgE paneel (ISAC) a1368 Prussaka Bla g 7 (tropomüosiin) IgE (ISAC) a1478 JAH EI JAH S,P-Bla g 7 IgE Prussaka Bla g 7 (tropomüosiin) IgE (ISAC) Prussaka komponendi Bla g 7 (tropomüosiin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E "ISU-E " 585 JAH 5185 L-5185 3810 AL 19 IgE paneel (ISAC) a1368 Anisakise Ani s 1 (seriini proteaasi inhibiitor) IgE (ISAC) a1479 JAH EI JAH S,P-Ani s 1 IgE Anisakise Ani s 1 (seriini proteaasi inhibiitor) IgE (ISAC) Anisakise komponendi Ani s 1 (seriini proteaasi inhibiitor) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E "ISU-E " 590 JAH 5190 L-5190 3811 AL 19 IgE paneel (ISAC) a1368 Anisakise Ani s 3 (tropomüosiin) IgE (ISAC) a1480 JAH EI JAH S,P-Ani s 3 IgE Anisakise Ani s 3 (tropomüosiin) IgE (ISAC) Anisakise komponendi Ani s 3 (tropomüosiin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E "ISU-E " 591 JAH 5191 L-5191 3812 AL 19 IgE paneel (ISAC) a1368 Lateksi Hev b 1 (kummi pikenemise faktor) IgE (ISAC) a1481 JAH EI JAH S,P-Hev b 1 IgE Lateksi Hev b 1 (kummi pikenemise faktor) IgE (ISAC) Lateksi komponendi Hev b 1 (kummi pikenemise faktor) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E "ISU-E " 592 JAH 5192 L-5192 3813 AL 19 IgE paneel (ISAC) a1368 Lateksi Hev b 3 (väikese kummiosakese valk) IgE (ISAC) a1482 JAH EI JAH S,P-Hev b 3 IgE Lateksi Hev b 3 (väikese kummiosakese valk) IgE (ISAC) Lateksi komponendi Hev b 3 (väikese kummiosakese valk) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E "ISU-E " 593 JAH 5193 L-5193 3814 AL 19 IgE paneel (ISAC) a1368 Lateksi Hev b 5 (happeline valk) IgE (ISAC) a1483 JAH EI JAH S,P-Hev b 5 IgE Lateksi Hev b 5 (happeline valk) IgE (ISAC) Lateksi komponendi Hev b 5 (happeline valk) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E "ISU-E " 594 JAH 5194 L-5194 3815 AL 19 IgE paneel (ISAC) a1368 Lateksi Hev b 6.01 (proheveiin) IgE (ISAC) a1484 JAH EI JAH S,P-Hev b 6.01 IgE Lateksi Hev b 6.01 (proheveiin) IgE (ISAC) Lateksi komponendi Hev b 6.01 (proheveiin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E "ISU-E " 595 JAH 5195 L-5195 3816 AL 19 IgE paneel (ISAC) a1368 Lateksi Hev b 8 (profiliin) IgE (ISAC) a1485 JAH EI JAH S,P-Hev b 8 IgE Lateksi Hev b 8 (profiliin) IgE (ISAC) Lateksi komponendi Hev b 8 (profiliin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E "ISU-E " 596 JAH 5196 L-5196 3817 AL 19 IgE paneel (ISAC) a1368 CCD IgE (ISAC) a1486 JAH EI JAH S,P-CCD IgE CCD IgE (ISAC) Ristreageerivate süsivesikdeterminantide vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E "ISU-E " 597 JAH 5197 L-5197 3818 AL 19 IgE paneel (ISAC) a1368 Galaktoos-alfa-1,3-galaktoosi IgE (ISAC) a1487 JAH EI JAH S,P-Alfa-gal IgE Galaktoos-alfa-1,3-galaktoosi IgE (ISAC) Galaktoos-alfa-1,3-galaktoosi vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E "ISU-E " 598 JAH 5586 L-5362 1800 VIR 20 Meningiiditekitajate bakterite DNA paneel liikvoris a7289 EI 2023-01-04 EI EI CSF-MeningitisBac DNA panel Meningiiditekitajate bakterite DNA paneel liikvoris Meningiiditekitajate bakterite DNA liikvoris (paneel) Paneel 1 EI/Paneel 2750 L-2750 1447 VIR 20 Meningiiditekitajate bakterite antigeenide paneel liikvoris (ribaanalüüs) a1084 EI 2019-01-09 EI EI CSF-MeningitisBac Ag panel strip Meningiiditekitajate bakterite antigeenide paneel liikvoris (ribaanalüüs) Meningiiditekitajate bakterite antigeenid liikvoris (paneel, ribaanalüüs) Paneel 2 JAH 623 L-623 4064 VIR 20 Meningiiditekitajate patogeenide NAT paneel liikvoris a2457 JAH JAH EI CSF-Meningitis pathogen DNA/RNA panel Meningiiditekitajate DNA/RNA paneel Meningiiditekitajate DNA/RNA paneel liikvoris Paneel 3 EI/Paneel 6716 L-5476 1802 VIR 20 Hingamisteede bakterite DNA paneel a7003 JAH JAH EI XXX-RespBac DNA panel Hingamisteede bakterite DNA paneel Hingamisteede bakterite DNA täpsustamata materjalis (paneel) Paneel 5 EI/Paneel 2752 L-2752 946 VIR 20 Meningiiditekitajate bakterite DNA paneel liikvoris a7289 Streptococcus pneumoniae DNA a7278 JAH EI EI XXX-S pneumoniae DNA Streptococcus pneumoniae DNA Streptococcus pneumoniae DNA N/P 6 JAH 634 49672-9 Streptococcus pneumoniae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Streptococcus pneumoniae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method S pneum DNA XXX Ql PCR 1 Both 968 VIR 20 Hingamisteede bakterite DNA paneel; Meningiiditekitajate DNA/RNA paneel a7003; a2457 Streptococcus pneumoniae DNA a6999 JAH EI EI XXX-S pneumoniae DNA Streptococcus pneumoniae DNA Streptococcus pneumoniae DNA N/P 6 JAH 634 49672-9 Streptococcus pneumoniae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Streptococcus pneumoniae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method S pneum DNA XXX Ql PCR 1 Both 1450 VIR 20 Streptococcus pneumoniae Ag liikvoris a1079 JAH EI EI CSF-S pneumoniae Ag Streptococcus pneumoniae Ag liikvoris Streptococcus pneumoniae antigeen liikvoris N/P 7 JAH 626 14322-2 Streptococcus pneumoniae Ag ACnc Pt CSF Ord LA MICRO Streptococcus pneumoniae Ag [Presence] in Cerebral spinal fluid by Latex agglutination S pneum Ag CSF Ql LA 1 Both 965 VIR 20 Hingamisteede bakterite DNA paneel; Meningiiditekitajate DNA/RNA paneel a7003; a2457 Haemophilus influenzae DNA a7000 JAH EI EI XXX-H influenzae DNA Haemophilus influenzae DNA Haemophilus influenzae DNA N/P 8 JAH 662 61366-1 Haemophilus influenzae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Haemophilus influenzae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method Haem influ DNA XXX Ql PCR 1 Both 947 VIR 20 Meningiiditekitajate bakterite DNA paneel liikvoris a7289 Haemophilus influenzae B DNA a7279 EI 2023-01-04 EI EI XXX-H influenzae B DNA Haemophilus influenzae B DNA Haemophilus influenzae B DNA N/P 9 JAH 635 29907-3 Haemophilus influenzae B DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Haemophilus influenzae B DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method Haem influ B DNA XXX Ql PCR 1 Both 1449 VIR 20 Haemophilus influenzae B Ag liikvoris a1078 JAH EI EI CSF-H influenzae B Ag Haemophilus influenzae B Ag liikvoris Haemophilus influenzae B antigeen liikvoris N/P 10 JAH 625 14321-4 Haemophilus influenzae B Ag ACnc Pt CSF Ord LA MICRO Haemophilus influenzae B Ag [Presence] in Cerebral spinal fluid by Latex agglutination Haem influ B Ag CSF Ql LA 1 Both 948 VIR 20 Meningiiditekitajate bakterite DNA paneel liikvoris; Meningiiditekitajate DNA/RNA paneel a7289; a2457 Neisseria meningitidis DNA a7280 JAH EI EI XXX-N meningitidis DNA Neisseria meningitidis DNA Neisseria meningitidis DNA N/P 12 JAH 636 49671-1 Neisseria meningitidis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Neisseria meningitidis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N men DNA XXX Ql PCR 1 Both 1448 VIR 20 Neisseria meningitidis/Esherichia coli Ag liikvoris a1077 JAH EI EI CSF-N meningitidis/E coli Ag Neisseria meningitidis/Escherichia coli Ag liikvoris Neisseria meningitidis/Escherichia coli K1 antigeen liikvoris N/P 13 JAH 624 19134-6 Neisseria meningitidis B+Escherichia coli K1 Ag ACnc Pt CSF Ord LA MICRO Neisseria meningitidis B+Escherichia coli K1 Ag [Presence] in Cerebral spinal fluid by Latex agglutination N men B+E coli K1 Ag CSF Ql LA 1 Both 1452 VIR 20 Neisseria meningitidis A Ag liikvoris a1081 JAH EI EI CSF-N meningitidis A Ag Neisseria meningitidis A Ag liikvoris Neisseria meningitidis A antigeen liikvoris N/P 14 JAH 628 6494-9 Neisseria meningitidis A Ag ACnc Pt CSF Ord LA MICRO Neisseria meningitidis A Ag [Presence] in Cerebral spinal fluid by Latex agglutination N men A Ag CSF Ql LA 1 Both 1453 VIR 20 Neisseria meningitidis C Ag liikvoris a1082 JAH EI EI CSF-N meningitidis C Ag Neisseria meningitidis C Ag liikvoris Neisseria meningitidis C antigeen liikvoris N/P 15 JAH 629 6500-3 Neisseria meningitidis C Ag ACnc Pt CSF Ord LA MICRO Neisseria meningitidis C Ag [Presence] in Cerebral spinal fluid by Latex agglutination N men C Ag CSF Ql LA 1 Both 1454 VIR 20 Neisseria meningitidis Y/W135 Ag liikvoris a1083 JAH EI EI CSF-N meningitidis Y/W135 Ag Neisseria meningitidis Y/W135 Ag liikvoris Neisseria meningitidis Y/W135 antigeen liikvoris N/P 16 JAH 630 17330-2 Neisseria meningitidis Y Ag ACnc Pt CSF Ord MICRO Neisseria meningitidis Y Ag [Presence] in Cerebral spinal fluid N men Y Ag CSF Ql 1 Both 48,0346 950 VIR 20 Meningiiditekitajate bakterite DNA paneel liikvoris; Meningiiditekitajate DNA/RNA paneel a7289; a2457 Listeria monocytogenes DNA a7282 JAH EI EI XXX-L monocytogenes DNA Listeria monocytogenes DNA Listeria monocytogenes DNA N/P 24 JAH 638 61369-5 Listeria monocytogenes DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Listeria monocytogenes DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method L monocytog DNA XXX Ql PCR 1 Both 3559 VIR 20 Streptococcus agalactiae DNA tupekaapes a1196 JAH JAH EI Vag-S agalactiae DNA Streptococcus agalactiae DNA tupekaapes Streptococcus agalactiae DNA tupekaapes N/P 26 JAH/Võrreld 5373 90272-6 Streptococcus agalactiae DNA PrThr Pt Vag Ord Probe.amp.tar MICRO Streptococcus agalactiae DNA [Presence] in Vaginal fluid by NAA with probe detection Gp B Strep DNA Vag Ql NAA+probe 1 Both 949 VIR 20 Meningiiditekitajate bakterite DNA paneel liikvoris; Meningiiditekitajate DNA/RNA paneel a7289; a2457 Streptococcus agalactiae DNA a7281 JAH EI EI XXX-S agalactiae DNA Streptococcus agalactiae DNA Streptococcus agalactiae DNA N/P 27 JAH 637 48683-7 Streptococcus agalactiae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Streptococcus agalactiae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method Gp B Strep DNA XXX Ql PCR 1 Both 1451 VIR 20 Streptococcus B Ag liikvoris a1080 JAH EI EI CSF-Streptococcus B Ag Streptococcus B Ag liikvoris Streptococcus B antigeen liikvoris N/P 28 JAH 627 14323-0 Streptococcus agalactiae Ag ACnc Pt CSF Ord LA MICRO Streptococcus agalactiae Ag [Presence] in Cerebral spinal fluid by Latex agglutination Gp B Strep Ag CSF Ql LA 1 Both 4180 VIR 20 Streptococcus A DNA kurgukaapes a2595 JAH JAH EI Th-Streptococcus A DNA Streptococcus A DNA kurgukaapes Streptococcus A DNA kurgukaapes N/P 29 JAH 7113 60489-2 Streptococcus pyogenes DNA PrThr Pt Thrt Ord Probe.amp.tar MICRO Streptococcus pyogenes DNA [Presence] in Throat by NAA with probe detection Laboratory Both 1486 VIR 20 Streptococcus A Ag kurgukaapes a1058 JAH JAH EI Th-Streptococcus A Ag Streptococcus A Ag kurgukaapes Streptococcus A antigeen kurgukaapes N/P 30 JAH 686 18481-2 Streptococcus pyogenes Ag ACnc Pt Thrt Ord 0,05% MICRO Streptococcus pyogenes Ag [Presence] in Throat S pyog Ag Throat Ql 1 Both 3270 VIR 20 Meningiiditekitajate bakterite DNA paneel liikvoris a7289 Escherichia coli DNA a7292 EI 2023-01-04 EI EI XXX-E coli DNA Escherichia coli DNA Escherichia coli DNA N/P 48 JAH 1554 61398-4 Escherichia coli DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Escherichia coli DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method E coli DNA XXX Ql PCR 1 Both 4069 VIR 20 Meningiiditekitajate DNA/RNA paneel a2457 Escherichia coli K1 DNA a2454 JAH EI EI XXX-E coli K1 DNA Escherichia coli K1 DNA Escherichia coli K1 DNA täpsustamata materjalis N/P " " 49 JAH 5523 A-5363 3689 VIR 20 Staphylococcus aureus DNA a10-160 JAH EI EI XXX-S aureus DNA Staphylococcus aureus DNA Staphylococcus aureus DNA N/P 59 JAH 1542 61404-0 Staphylococcus aureus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Staphylococcus aureus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method S aureus DNA XXX Ql PCR 1 Both 4070 VIR 20 Meningiiditekitajate DNA/RNA paneel a2457 Streptococcus pyogenes DNA a2455 JAH EI EI XXX-S pyogenes DNA Streptococcus pyogenes DNA Streptococcus pyogenes DNA N/P 65 JAH 1549 49610-9 Streptococcus pyogenes DNA Prid Pt XXX Nom Probe.amp.tar MICRO Streptococcus pyogenes DNA [Identifier] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method S pyo DNA XXX PCR 1 Both 1801 VIR 20 Meningiiditekitajate viiruste DNA paneel a7290 EI EI EI CSF-MeningitisVir RNA/DNA panel Meningiiditekitajate viiruste RNA/DNA paneel liikvoris Meningiiditekitajate viiruste RNA/DNA liikvoris (paneel) Paneel 68 EI/Paneel 2751 L-2751 1739 VIR 20 HSV1,2 DNA paneel a9480 JAH JAH EI XXX-HSV1,2 DNA panel HSV1,2 DNA paneel Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi DNA (paneel) Paneel 69 EI/Paneel 2711 L-2711 3276 VIR 20 HSV1, HSV2, VZV DNA paneel a735 JAH JAH EI XXX-HSV1, HSV2, VZV DNA panel HSV1, HSV2, VZV DNA paneel Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi ja tuulerõugeviiruse DNA (paneel) Paneel 70 EI/Paneel 4821 L-4821 3453 VIR 20 HSV1,2 IgG QN a942 JAH EI EI S,P-HSV1,2 IgG QN HSV1,2 IgG QN Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 82 JAH 5066 31411-2 Herpes simplex virus 1+2 Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn MICRO Herpes simplex virus 1+2 IgG Ab [Units/volume] in Serum HSV1+2 IgG Ser-aCnc 1 Both 10,18 3454 VIR 20 HSV1,2 IgG QN liikvoris a943 JAH EI EI CSF-HSV1,2 IgG QN HSV1,2 IgG QN liikvoris Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi vastase IgG hulk liikvoris QN kU/L kU/L 83 JAH 5067 A-5067 3452 VIR 20 HSV1,2 IgG indeks a944 JAH JAH EI CSF-S-HSV1,2 IgG-ind HSV1,2 IgG indeks Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi vastase IgG indeks QN 84 JAH 5059 13249-8 Herpes simplex virus 1+2 Ab.IgG ACnc Pt CSF Qn {Index_val} Index Value MICRO Herpes simplex virus 1+2 IgG Ab [Units/volume] in Cerebral spinal fluid HSV1+2 IgG CSF-aCnc 1 Both 10,18 952 VIR 20 HSV1 DNA a7283 EI EI EI XXX-HSV1 DNA HSV1 DNA Lihtherpeseviiruse 1. tüübi DNA N/P 85 JAH 1609 16130-7 Herpes simplex virus 1 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0022% MICRO Herpes simplex virus 1 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV1 DNA XXX Ql PCR 1 Both 1740 VIR 20 HSV1,2 DNA paneel; Meningiiditekitajate DNA/RNA paneel a9480; a2457 HSV1 DNA a9477 JAH EI EI XXX-HSV1 DNA HSV1 DNA Lihtherpeseviiruse 1. tüübi DNA N/P 85 JAH 1609 16130-7 Herpes simplex virus 1 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0022% MICRO Herpes simplex virus 1 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV1 DNA XXX Ql PCR 1 Both 2467 VIR 20 STLI DNA haavandi paneel a263 HSV1 DNA a260 JAH EI JAH XXX-HSV1 DNA HSV1 DNA Lihtherpeseviiruse 1. tüübi DNA N/P 85 JAH 1609 16130-7 Herpes simplex virus 1 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0022% MICRO Herpes simplex virus 1 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV1 DNA XXX Ql PCR 1 Both 1431 VIR 20 HSV1 IgM a3260 EI EI EI S,P-HSV1 IgM HSV1 IgM Lihtherpeseviiruse 1. tüübi vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 86 JAH 605 32687-6 Herpes simplex virus 1 Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord MICRO Herpes simplex virus 1 IgM Ab [Presence] in Serum HSV1 IgM Ser Ql 1 Both 3216 VIR 20 HSV1 IgM QN a677 JAH JAH EI S,P-HSV1 IgM QN HSV1 IgM QN Lihtherpeseviiruse 1. tüübi vastase IgM hulk seerumis/plasmas QN kU/L 87 JAH 4623 7910-3 Herpes simplex virus 1 Ab.IgM ACnc Pt Ser Qn 2 MICRO Herpes simplex virus 1 IgM Ab [Units/volume] in Serum HSV1 IgM Ser-aCnc 1 Both 8,1605 1432 VIR 20 HSV1 IgM liikvoris a3261 EI EI EI CSF-HSV1 IgM HSV1 IgM liikvoris Lihtherpeseviiruse 1. tüübi vastane IgM liikvoris N/Pp/P 89 JAH 606 69921-5 Herpes simplex virus 1 Ab.IgM Threshold Pt CSF Ord EIA MICRO Herpes simplex virus 1 IgM Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Immunoassay HSV1 IgM CSF Ql EIA 1 Both 11,4729 1433 VIR 20 HSV1 IgG a3262 EI EI EI S,P-HSV1 IgG HSV1 IgG Lihtherpeseviiruse 1. tüübi vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 91 JAH 607 51916-5 Herpes simplex virus 1 Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Herpes simplex virus 1 IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HSV1 IgG Ser Ql EIA 1 Both 3206 VIR 20 HSV1 IgG QN a668 JAH JAH EI S,P-HSV1 IgG QN HSV1 IgG QN Lihtherpeseviiruse 1. tüübi vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L 92 JAH 4162 7909-5 Herpes simplex virus 1 Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn 3 MICRO Herpes simplex virus 1 IgG Ab [Units/volume] in Serum HSV1 IgG Ser-aCnc 1 Both 10,4517 1434 VIR 20 HSV1 IgG liikvoris a3263 EI EI EI CSF-HSV1 IgG HSV1 IgG liikvoris Lihtherpeseviiruse 1. tüübi vastane IgG liikvoris N/Pp/P 94 JAH 608 42507-4 Herpes simplex virus 1 Ab.IgG ACnc Pt CSF Ord MICRO Herpes simplex virus 1 IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid HSV1 IgG CSF Ql 1 Both 2168 VIR 20 HSV1 IgG indeks a87 EI EI EI CSF-S-HSV1 IgG-ind HSV1 IgG indeks Lihtherpeseviiruse 1. tüübi vastase IgG indeks QN 96 JAH 3012 A-3012 953 VIR 20 HSV2 DNA a7284 EI EI EI XXX-HSV2 DNA HSV2 DNA Lihtherpeseviiruse 2. tüübi DNA N/P 97 JAH 1610 16131-5 Herpes simplex virus 2 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0089% MICRO Herpes simplex virus 2 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV2 DNA XXX Ql PCR 1 Both 1741 VIR 20 HSV1,2 DNA paneel; Meningiiditekitajate DNA/RNA paneel a9480; a2457 HSV2 DNA a9478 JAH EI EI XXX-HSV2 DNA HSV2 DNA Lihtherpeseviiruse 2. tüübi DNA N/P 97 JAH 1610 16131-5 Herpes simplex virus 2 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0089% MICRO Herpes simplex virus 2 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV2 DNA XXX Ql PCR 1 Both 2468 VIR 20 STLI DNA haavandi paneel a263 HSV2 DNA a261 JAH EI JAH XXX-HSV2 DNA HSV2 DNA Lihtherpeseviiruse 2. tüübi DNA N/P 97 JAH 1610 16131-5 Herpes simplex virus 2 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0089% MICRO Herpes simplex virus 2 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV2 DNA XXX Ql PCR 1 Both 1436 VIR 20 HSV2 IgM a3264 EI EI EI S,P-HSV2 IgM HSV2 IgM Lihtherpeseviiruse 2. tüübi vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 98 JAH 610 44494-3 Herpes simplex virus 2 Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Herpes simplex virus 2 IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HSV2 IgM Ser Ql EIA 1 Both 3217 VIR 20 HSV2 IgM QN a678 JAH JAH EI S,P-HSV2 IgM QN HSV2 IgM QN Lihtherpeseviiruse 2. tüübi vastase IgM hulk seerumis/plasmas QN kU/L 99 JAH 4624 13252-2 Herpes simplex virus 2 Ab.IgM ACnc Pt CSF Qn MICRO Herpes simplex virus 2 IgM Ab [Units/volume] in Cerebral spinal fluid HSV2 IgM CSF-aCnc 1 Both 8,1605 1437 VIR 20 HSV2 IgM liikvoris a3265 EI EI EI CSF-HSV2 IgM HSV2 IgM liikvoris Lihtherpeseviiruse 2. tüübi vastane IgM liikvoris N/Pp/P 101 JAH 611 43026-4 Herpes simplex virus 2 Ab.IgM ACnc Pt CSF Ord MICRO Herpes simplex virus 2 IgM Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid HSV2 IgM CSF Ql 1 Both 1438 VIR 20 HSV2 IgG a3266 EI EI EI S,P-HSV2 IgG HSV2 IgG Lihtherpeseviiruse 2. tüübi vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 103 JAH 612 43180-9 Herpes simplex virus 2 Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Herpes simplex virus 2 IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HSV2 IgG Ser Ql EIA 1 Both 3207 VIR 20 HSV2 IgG QN a669 JAH JAH EI S,P-HSV2 IgG QN HSV2 IgG QN Lihtherpeseviiruse 2. tüübi vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L 104 JAH 4161 7912-9 Herpes simplex virus 2 Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn 3 MICRO Herpes simplex virus 2 IgG Ab [Units/volume] in Serum HSV2 IgG Ser-aCnc 1 Both 11,0177 1439 VIR 20 HSV2 IgG liikvoris a3267 EI EI EI CSF-HSV2 IgG HSV2 IgG liikvoris Lihtherpeseviiruse 2. tüübi vastane IgG liikvoris N/Pp/P 106 JAH 613 27315-1 Herpes simplex virus 2 Ab.IgG ACnc Pt CSF Ord MICRO Herpes simplex virus 2 IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid HSV2 IgG CSF Ql 1 Both 2169 VIR 20 HSV2 IgG Indeks a95 EI EI EI CSF-S-HSV2 IgG-ind HSV2 IgG Indeks Lihtherpeseviiruse 2. tüübi vastase IgG indeks QN 108 JAH 3013 A-3013 954 VIR 20 VZV DNA a7285 EI EI EI XXX-VZV DNA VZV DNA Tuulerõugeviiruse DNA N/P 109 JAH 2511 11483-5 Varicella zoster virus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Varicella zoster virus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method VZV DNA XXX Ql PCR 1 Both 23,2617 1893 VIR 20 Meningiiditekitajate DNA/RNA paneel a2457 VZV DNA a9757 JAH JAH EI XXX-VZV DNA VZV DNA Tuulerõugeviiruse DNA N/P 109 JAH 2511 11483-5 Varicella zoster virus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Varicella zoster virus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method VZV DNA XXX Ql PCR 1 Both 23,2617 1499 VIR 20 VZV IgM a3305 EI EI EI S,P-VZV IgM VZV IgM Tuulerõugeviiruse vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 112 JAH 700 29662-4 Varicella zoster virus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Varicella zoster virus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay VZV IgM Ser Ql EIA 1 Both 3139 VIR 20 VZV IgM QN a595 JAH JAH EI S,P-VZV IgM QN VZV IgM QN Tuulerõugeviiruse vastase IgM hulk seerumis/plasmas QN kU/L 113 JAH 2045 5404-9 Varicella zoster virus Ab.IgM ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO Varicella zoster virus IgM Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay VZV IgM Ser EIA-aCnc 1 Both 1500 VIR 20 VZV IgM liikvoris a3306 EI EI EI CSF-VZV IgM VZV IgM liikvoris Tuulerõugeviiruse vastane IgM liikvoris N/Pp/P 114 JAH 701 69930-6 Varicella zoster virus Ab.IgM Threshold Pt CSF Ord EIA MICRO Varicella zoster virus IgM Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Immunoassay VZV IgM CSF Ql EIA 1 Both 11,4729 1501 VIR 20 VZV IgG a3307 EI EI EI S,P-VZV IgG VZV IgG Tuulerõugeviiruse vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 115 JAH 702 15410-4 Varicella zoster virus Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA 0,00% MICRO Varicella zoster virus IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay VZV IgG Ser Ql EIA 1 Both 3140 VIR 20 VZV IgG QN a596 EI EI EI S,P-VZV IgG QN VZV IgG QN Tuulerõugeviiruse vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN U/L 116 JAH 2044 5403-1 Varicella zoster virus Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA ACU/mL; EIA Index 0,0023% MICRO Varicella zoster virus IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay VZV IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 3291 VIR 20 VZV IgG QN a757 JAH JAH EI S,P-VZV IgG QN VZV IgG QN Tuulerõugeviiruse vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN U/L 116 JAH 2044 5403-1 Varicella zoster virus Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA ACU/mL; EIA Index 0,0023% MICRO Varicella zoster virus IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay VZV IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 1502 VIR 20 VZV IgG liikvoris a3308 EI 2019-04-12 EI EI CSF-VZV IgG VZV IgG liikvoris Tuulerõugeviiruse vastane IgG liikvoris N/Pp/P 117 JAH 703 42537-1 Varicella zoster virus Ab.IgG ACnc Pt CSF Ord MICRO Varicella zoster virus IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid VZV IgG CSF Ql 1 Both 3625 VIR 20 VZV IgG QN liikvoris a1267 JAH JAH EI CSF-VZV IgG QN VZV IgG QN liikvoris VZV vastase IgG hulk liikvoris QN kU/L 118 JAH 5477 17764-2 Varicella zoster virus Ab.IgG ACnc Pt CSF Qn MICRO Varicella zoster virus IgG Ab [Units/volume] in Cerebral spinal fluid VZV IgG CSF-aCnc 1 Both 2171 VIR 20 VZV IgG indeks a106 JAH JAH EI CSF-S-VZV IgG-ind VZV IgG indeks Tuulerõugeviiruse vastase IgG indeks QN 119 JAH 3015 96961-8 Varicella zoster virus Ab.IgG Index ACnc Pt Ser+CSF Qn {Index_val} Index MICRO Varicella zoster virus IgG Ab index [Units/volume] in Serum and CSF VZV IgG Index Ser+CSF-aCnc 1 Both 1897 VIR 20 CMV, EBV, HHV6 DNA paneel a9837 EI 2023-01-04 EI EI XXX-CMV, EBV, HHV6 DNA panel CMV, EBV, HHV6 DNA paneel Tsütomegaloviiruse, Epstein-Barri viiruse, inimese herpeseviiruse 6 DNA (paneel) Paneel 120 EI/Paneel 2866 L-2866 924 VIR 20 EBV DNA a7060 EI 2022-05-05 EI EI XXX-EBV DNA EBV DNA Epstein-Barr viiruse DNA N/P 121 JAH 544 5005-4 Epstein Barr virus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Epstein Barr virus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method EBV DNA XXX Ql PCR 1 Both 955 VIR 20 CMV, EBV, HHV6 DNA paneel a9837 EBV DNA a7286 JAH JAH EI XXX-EBV DNA EBV DNA Epstein-Barr viiruse DNA N/P 121 JAH 544 5005-4 Epstein Barr virus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Epstein Barr virus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method EBV DNA XXX Ql PCR 1 Both 3972 VIR 20 EBV DNA QN a1847 JAH JAH EI XXX-EBV DNA QN EBV DNA QN Epstein-Barr viiruse DNA hulk QN kIU/L 122 JAH/Võrreld 6031 A-5493 921 VIR 20 EBV DNA QN a3412 EI 2021-05-07 EI EI XXX-EBV DNA QN (c/mL) EBV DNA QN (c/mL) Epstein-Barr viiruse DNA hulk (copies/mL) QN copies/mL 123 JAH 541 32585-2 Epstein Barr virus DNA NCnc Pt XXX Qn Probe.amp.tar {copies}/mL copies; copies/mL 1467 MICRO Epstein Barr virus DNA [#/volume] (viral load) in Unspecified specimen by Probe and target amplification method EBV DNA # XXX PCR 1 Both 19,755 2489 VIR 20 EBV Ab paneel a278 JAH JAH EI S,P-EBV Ab panel EBV Ab paneel Epstein-Barr viiruse vastased antikehad seerumis/plasmas (paneel) Paneel 124 JAH 3272 L-3272 1390 VIR 20 EBV VCA IgM a3236 EI EI EI S,P-EBV VCA IgM EBV VCA IgM Epstein-Barr viiruse kapsiidi antigeeni vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 127 JAH 546 24115-8 Epstein Barr virus capsid Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Epstein Barr virus capsid IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay EBV VCA IgM Ser Ql EIA 1 Both 2490 VIR 20 EBV VCA IgM a276 JAH EI EI S,P-EBV VCA IgM EBV VCA IgM Epstein-Barr viiruse kapsiidi antigeeni vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 127 JAH 546 24115-8 Epstein Barr virus capsid Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Epstein Barr virus capsid IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay EBV VCA IgM Ser Ql EIA 1 Both 1391 VIR 20 EBV VCA IgG a3237 EI EI EI S,P-EBV VCA IgG EBV VCA IgG Epstein-Barr viiruse kapsiidi antigeeni vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 129 JAH 547 24114-1 Epstein Barr virus capsid Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Epstein Barr virus capsid IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay EBV VCA IgG Ser Ql EIA 1 Both 2491 VIR 20 EBV VCA IgG a277 JAH EI EI S,P-EBV VCA IgG EBV VCA IgG Epstein-Barr viiruse kapsiidi antigeeni vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 129 JAH 547 24114-1 Epstein Barr virus capsid Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Epstein Barr virus capsid IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay EBV VCA IgG Ser Ql EIA 1 Both 2492 VIR 20 EBV NA1 IgG a275 JAH EI EI S,P-EBV NA1 IgG EBV NA1 IgG Epstein-Barr viiruse tuuma antigeen 1 vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 135 JAH 3273 84872-1 Epstein Barr virus nuclear 1 Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord IA.rapid SERO Epstein Barr virus nuclear 1 IgG Ab [Presence] in Serum by Rapid immunoassay EBV NA 1 IgG Ser Ql IA.rapid 1 Both 14,6555 1389 VIR 20 EBV antikehad a3235 EI EI EI S,P-Inf mononucl Ab Infektsioosse mononukleoosi mittespetsiifilised antikehad Infektsioosse mononukleoosi puhused mittespetsiifilised antikehad seerumis/plasmas N/P 142 JAH 545 5213-4 Heterophile Ab ACnc Pt Ser Ord LA MICRO Heterophile Ab [Presence] in Serum by Latex agglutination Heteroph Ab Ser Ql LA 1 Both 12,5301 920 VIR 20 CMV DNA a7059 EI 2022-05-05 EI EI XXX-CMV DNA CMV DNA Tsütomegaloviiruse DNA N/P 143 JAH 535 5000-5 Cytomegalovirus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,00% MICRO Cytomegalovirus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method CMV DNA XXX Ql PCR 1 Both 956 VIR 20 CMV, EBV, HHV6 DNA paneel a9837 CMV DNA a7287 JAH JAH EI XXX-CMV DNA CMV DNA Tsütomegaloviiruse DNA N/P 143 JAH 535 5000-5 Cytomegalovirus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,00% MICRO Cytomegalovirus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method CMV DNA XXX Ql PCR 1 Both 3973 VIR 20 CMV DNA QN a1846 JAH JAH EI XXX-CMV DNA QN CMV DNA QN Tsütomegaloviiruse DNA hulk täpsustamata materjalis QN kIU/L 144 JAH/Võrreld 6032 34720-3 Cytomegalovirus DNA ACnc Pt XXX Qn Probe.amp.tar [IU]/mL IU/mL MICRO Cytomegalovirus DNA [Units/volume] (viral load) in Specimen by NAA with probe detection CMV DNA Spec NAA+probe-aCnc 1 Both 916 VIR 20 CMV DNA QN a3409 EI 2021-05-07 EI EI XXX-CMV DNA QN (c/mL) CMV DNA QN (c/mL) Tsütomegaloviiruse DNA hulk (copies/mL) QN copies/mL 145 JAH 531 33006-8 Cytomegalovirus DNA NCnc Pt XXX Qn Probe.amp.tar {copies}/mL copies/mL MICRO Cytomegalovirus DNA [#/volume] (viral load) in Specimen by NAA with probe detection CMV DNA # Spec NAA+probe 1 Both 19,8536 1384 VIR 20 CMV IgM a3063 JAH JAH EI S,P-CMV IgM CMV IgM Tsütomegaloviiruse vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 146 JAH 536 24119-0 Cytomegalovirus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Cytomegalovirus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay CMV IgM Ser Ql EIA 1 Both 1386 VIR 20 CMV IgG a3062 EI EI EI S,P-CMV IgG CMV IgG Tsütomegaloviiruse vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 147 JAH 538 13949-3 Cytomegalovirus Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Cytomegalovirus IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay CMV IgG Ser Ql EIA 1 Both 1385 VIR 20 CMV IgG QN a3091 JAH JAH EI S,P-CMV IgG QN CMV IgG QN Tsütomegaloviiruse vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L 149 JAH 537 5124-3 Cytomegalovirus Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA 0,01% MICRO Cytomegalovirus IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay CMV IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 2275 VIR 20 CMV IgG aviidsus a237 JAH JAH JAH S,P-CMV IgG avd CMV IgG aviidsus Tsütomegaloviiruse vastase IgG aviidsus seerumis/plasmas Tekst 151 JAH 4311 78445-4 Cytomegalovirus Ab.IgG avidity Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA MICRO Cytomegalovirus IgG Ab avidity [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay CMV IgG Avidity SerPl Ql EIA 1 Both 22,3396 957 VIR 20 CMV, EBV, HHV6 DNA paneel; Meningiiditekitajate DNA/RNA paneel a9837; a2457 HHV6 DNA a7288 JAH EI EI XXX-HHV6 DNA HHV6 DNA Inimese herpeseviiruse 6 DNA N/P 154 JAH 2508 29495-9 Herpes virus 6 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Herpes virus 6 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HHV6 DNA XXX Ql PCR 1 Both 24,4635 1427 VIR 20 HHV6 IgM a3258 JAH JAH EI S,P-HHV6 IgM HHV6 IgM Inimese herpeseviiruse 6 vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 155 JAH 595 41147-0 Herpes virus 6 Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord MICRO Herpes virus 6 IgM Ab [Presence] in Serum HHV6 IgM Ser Ql 1 Both 1428 VIR 20 HHV6 IgG a3259 JAH JAH EI S,P-HHV6 IgG HHV6 IgG Inimese herpeseviiruse 6 vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 157 JAH 596 41148-8 Herpes virus 6 Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord MICRO Herpes virus 6 IgG Ab [Presence] in Serum HHV6 IgG Ser Ql 1 Both 2029 VIR 20 HHV8 DNA a10841 JAH JAH JAH XXX-HHV8 DNA HHV8 DNA Inimese herpeseviiruse 8 DNA N/P 162 JAH 2850 49403-9 Herpes virus 8 DNA NCnc Pt XXX Qn Probe.amp.tar {copies}/mL copies/mL 2 MICRO Herpes virus 8 DNA [#/volume] (viral load) in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HHV8 DNA # XXX PCR 1 Both 11,7566 1365 VIR 20 Polüoomiviirus BK DNA a7258 JAH JAH EI XXX-Polyomavirus BK DNA Polüoomiviirus BK DNA Polüoomiviiruse tüüp BK DNA N/P 164 JAH 508 47251-4 BK virus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO BK virus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method BKV DNA XXX Ql PCR 1 Both 26,2404 4154 VIR 20 Polüoomiviirus BK DNA QN a2549 JAH JAH EI XXX-Polyomavirus BK DNA QN Polüoomiviirus BK DNA QN Polüoomiviirus BK DNA QN QN kIU/L 165 JAH/Võrreld 7064 42587-6 BK virus DNA ACnc Pt XXX Qn Probe.amp.tar [arb'U]/mL MICRO BK virus DNA [Units/volume] (viral load) in Specimen by NAA with probe detection BKV DNA Spec NAA+probe-aCnc 1 Both 944 VIR 20 Polüoomiviirus JC DNA a8398 JAH JAH EI XXX-Polyomavirus JC DNA Polüoomiviirus JC DNA Polüoomiviiruse tüüp JC DNA N/P 166 JAH 615 42921-7 JC virus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO JC virus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method JCPyV DNA XXX Ql PCR 1 Both 4063 VIR 20 Polüoomiviirus JC DNA QN a2453 JAH JAH EI XXX-Polyomavirus JC DNA QN Polüoomiviirus JC DNA QN Polüoomiviiruse tüüp JC DNA hulk QN kIU/L 167 JAH/Võrreld 6630 A-5551 1416 VIR 20 HAV IgM a3066 JAH JAH EI S,P-HAV IgM HAV IgM A-hepatiidi viiruse vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 172 JAH 573 13950-1 Hepatitis A virus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA 0,01% MICRO Hepatitis A virus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HAV IgM Ser Ql EIA 1 Both 1417 VIR 20 HAV IgG a3065 JAH JAH EI S,P-HAV IgG HAV IgG A-hepatiidi viiruse vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 173 JAH 574 40724-7 Hepatitis A virus Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Hepatitis A virus IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HAV IgG Ser Ql EIA 1 Both 927 VIR 20 HIV1,2 RNA, HCV RNA, HBV DNA paneel a499 JAH EI EI S,P-HIV1,2 RNA, HCV RNA, HBV DNA panel HIV1,2 RNA, HCV RNA, HBV DNA paneel Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. ja 2. tüübi RNA, C-hepatiidi viiruse RNA, B-hepatiidi viiruse DNA seerumis/plasmas (paneel) Paneel 174 EI/Paneel 576 L-576 1916 VIR 20 HBV DNA a10119 EI 2020-10-29 EI EI S,P-HBV DNA HBV DNA B-hepatiidi viiruse DNA seeumis/plasmas N/P 175 JAH 575 29610-3 Hepatitis B virus DNA ACnc Pt Ser/Plas Ord Probe.amp.tar MICRO Hepatitis B virus DNA [Presence] in Serum or Plasma by Probe and target amplification method HBV DNA SerPl Ql PCR 1 Both 19,7237 2952 VIR 20 HBV DNA a496 JAH EI EI S,P-HBV DNA HBV DNA B-hepatiidi viiruse DNA seeumis/plasmas N/P 175 JAH 575 29610-3 Hepatitis B virus DNA ACnc Pt Ser/Plas Ord Probe.amp.tar MICRO Hepatitis B virus DNA [Presence] in Serum or Plasma by Probe and target amplification method HBV DNA SerPl Ql PCR 1 Both 19,7237 929 VIR 20 HBV DNA QN a3404 JAH JAH EI S,P-HBV DNA QN HBV DNA QN B-hepatiidi viiruse DNA hulk seerumis/plasmas QN kIU/L 177 JAH/Võrreld 578 42595-9 Hepatitis B virus DNA ACnc Pt Ser/Plas Qn Probe.amp.tar [IU]/mL IU/mL MICRO Hepatitis B virus DNA [Units/volume] (viral load) in Serum or Plasma by Probe and target amplification method HBV DNA SerPl PCR-aCnc 1 Both 19,7237 1418 VIR 20 HBsAg a3074 JAH JAH EI S,P-HBsAg HBsAg B-hepatiidi viiruse pinnaantigeen seerumis/plasmas N/Pp/P 179 JAH 579 5196-1 Hepatitis B virus surface Ag ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Hepatitis B virus surface Ag [Presence] in Serum by Immunoassay HBV surface Ag Ser Ql EIA 1 Both 1419 VIR 20 HBsAg (kinnitav) a3076 JAH EI EI S,P-HBsAg conf HBsAg (kinnitav) B-hepatiidi viiruse pinnaantigeen seerumis/plasmas (kinnitav uuring) N/Pp/P 180 JAH 580 7905-3 Hepatitis B virus surface Ag ACnc Pt Ser Ord Neut MICRO Hepatitis B virus surface Ag [Presence] in Serum by Neutralization test HBV surface Ag Ser Ql Nt 1 Both 1420 VIR 20 HBs Ab QN a3092 JAH JAH EI S,P-HBs Ab QN HBs Ab QN B-hepatiidi viiruse pinnaantigeeni vastaste antikehade hulk seerumis/plasmas QN IU/L 183 JAH 581 5193-8 Hepatitis B virus surface Ab ACnc Pt Ser Qn EIA m[IU]/mL mIU/mL MICRO Hepatitis B virus surface Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay HBV surface Ab Ser EIA-aCnc 1 Both 1421 VIR 20 HBc IgM a3069 JAH JAH EI S,P-HBc IgM HBc IgM B-hepatiidi viiruse tuuma antigeeni vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 184 JAH 582 24113-3 Hepatitis B virus core Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Hepatitis B virus core IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HBV core IgM Ser Ql EIA 1 Both 1422 VIR 20 HBc Ab a3067 JAH JAH EI S,P-HBc Ab HBc Ab B-hepatiidi viiruse tuuma antigeeni vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 185 JAH 583 13952-7 Hepatitis B virus core Ab ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Hepatitis B virus core Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HBV core Ab Ser Ql EIA 1 Both 1423 VIR 20 HBeAg a3075 JAH JAH EI S,P-HBe Ag HBe Ag B-hepatiidi viiruse ümbrise antigeen seerumis/plasmas N/Pp/P 186 JAH 584 13954-3 Hepatitis B virus little e Ag ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Hepatitis B virus e Ag [Presence] in Serum by Immunoassay HBV e Ag Ser Ql EIA 1 Both 1424 VIR 20 HBe Ab a3070 JAH JAH EI S,P-HBe Ab HBe Ab B-hepatiidi viiruse ümbrise antigeeni vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 187 JAH 585 13953-5 Hepatitis B virus little e Ab ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Hepatitis B virus e Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HBV e Ab Ser Ql EIA 1 Both 1917 VIR 20 HCV RNA a10138 EI 2020-10-29 EI EI S,P-HCV RNA HCV RNA C-hepatiidi viiruse RNA seerumis/plasmas N/P 188 JAH 586 11259-9 Hepatitis C virus RNA ACnc Pt Ser/Plas Ord Probe.amp.tar 740 MICRO Hepatitis C virus RNA [Presence] in Serum or Plasma by Probe and target amplification method HCV RNA SerPl Ql PCR 1 Both 16,5563 2953 VIR 20 HCV RNA a497 JAH EI EI S,P-HCV RNA HCV RNA C-hepatiidi viiruse RNA seerumis/plasmas N/P 188 JAH 586 11259-9 Hepatitis C virus RNA ACnc Pt Ser/Plas Ord Probe.amp.tar 740 MICRO Hepatitis C virus RNA [Presence] in Serum or Plasma by Probe and target amplification method HCV RNA SerPl Ql PCR 1 Both 16,5563 935 VIR 20 HCV RNA QN a3402 JAH JAH EI S,P-HCV RNA QN HCV RNA QN C-hepatiidi viiruse RNA hulk seerumis/plasmas QN kIU/L 189 JAH/Võrreld 591 11011-4 Hepatitis C virus RNA ACnc Pt Ser/Plas Qn Probe.amp.tar k[IU]/mL Thous IU/mL; units/mL 531 MICRO Hepatitis C virus RNA [Units/volume] (viral load) in Serum or Plasma by Probe and target amplification method HCV RNA SerPl PCR-aCnc 1 Both 16,5563 1707 VIR 20 HCV genotüüp a9177 JAH JAH JAH S,P-HCV genot HCV genotüüp C-hepatiidi viiruse genotüüp seerumis/plasmas Tekst 190 JAH 2550 32286-7 Hepatitis C virus genotype Prid Pt Ser/Plas Nom Probe.amp.tar 842 MICRO Hepatitis C virus genotype [Identifier] in Serum or Plasma by Probe and target amplification method HCV Gentyp SerPl PCR 1 Both 16,5563 4093 VIR 20 HCV NS3 resistentsusmutatsioonid a2489 JAH JAH JAH P-HCV NS3 mut panel HCV NS3 resistentsusmutatsioonide paneel C-hepatiidi viiruse resistentsusmutatsioonid NS3 piirkonnas (paneel) Paneel 192 JAH 4636 L-4636 4119 VIR 20 HCV NS3 resistentsusmutatsioonide paneel a2489 Asunaprevir (gen) a2505 JAH EI JAH P-Asunaprevir (gen) HCV Asunaprevir (gen) C-hepatiidi viiruse asunapreviir-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst " " 193 JAH 4986 A-4986 4120 VIR 20 HCV NS3 resistentsusmutatsioonide paneel a2489 Boceprevir (gen) a2506 JAH EI JAH P-Boceprevir (gen) HCV Boceprevir (gen) C-hepatiidi viiruse botsepreviir-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst " " 194 JAH 4648 72859-2 Boceprevir Susc Pt Isolate OrdQn Genotyping ABXBACT Boceprevir [Susceptibility] by Genotype method Boceprevir Islt Genotyp 1 Both 21,2012 4121 VIR 20 HCV NS3 resistentsusmutatsioonide paneel a2489 Glecaprevir (gen) a2507 JAH EI JAH P-Glecaprevir (gen) HCV Glecaprevir (gen) C-hepatiidi viiruse glekapreviir-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst " " 195 JAH 5881 92733-5 Glecaprevir Susc Pt Isolate Ord Genotyping ABXBACT Glecaprevir [Susceptibility] by Genotype method Glecaprevir Islt Genotyp 1 Both 4122 VIR 20 HCV NS3 resistentsusmutatsioonide paneel a2489 Grazoprevir (gen) a2508 JAH EI JAH P-Grazoprevir (gen) HCV Grazoprevir (gen) C-hepatiidi viiruse grasopreviir-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst " " 196 JAH 4987 82523-2 Grazoprevir Susc Pt Isolate Ord Genotyping ABXBACT Grazoprevir [Susceptibility] Qualitative by Genotype method Grazoprevir Islt Ql Genotyp 1 Both 21,9845 4123 VIR 20 HCV NS3 resistentsusmutatsioonide paneel a2489 Paritaprevir (gen) a2509 JAH EI JAH P-Paritaprevir (gen) HCV Paritaprevir (gen) C-hepatiidi viiruse paritapreviir-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst " " 197 JAH 4649 82521-6 Paritaprevir Susc Pt Isolate Ord Genotyping ABXBACT Paritaprevir [Susceptibility] Qualitative by Genotype method Paritaprevir Islt Ql Genotyp 1 Both 21,2012 4124 VIR 20 HCV NS3 resistentsusmutatsioonide paneel a2489 Simepravir (gen) a2510 JAH EI JAH P-Simepravir (gen) HCV Simepravir (gen) C-hepatiidi viiruse simepraviir-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst " " 198 JAH 4650 A-4650 4125 VIR 20 HCV NS3 resistentsusmutatsioonide paneel a2489 Telaprevir (gen) a2511 JAH EI JAH P-Telaprevir (gen) HCV Telaprevir (gen) C-hepatiidi viiruse telapreviir-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst " " 199 JAH 4651 72860-0 Telaprevir Susc Pt Isolate OrdQn Genotyping ABXBACT Telaprevir [Susceptibility] by Genotype method Telaprevir Islt Genotyp 1 Both 21,2012 4126 VIR 20 HCV NS3 resistentsusmutatsioonide paneel a2489 Voxilaprevir (gen) a2512 JAH EI JAH P-Voxilaprevir (gen) HCV Voxilaprevir (gen) C-hepatiidi viiruse voksilapreviir-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst " " 200 JAH 5882 92734-3 Voxilaprevir Susc Pt Isolate Ord Genotyping ABXBACT Voxilaprevir [Susceptibility] by Genotype method Voxilaprevir Islt Genotyp 1 Both 4221 VIR 20 HCV NS5A resistentsusmutatsioonide paneel a2490 JAH EI JAH P-HCV NS5A mut panel HCV NS5A resistentsusmutatsioonide paneel C-hepatiidi viiruse resistentsusmutatsioonid NS5A piirkonnas (paneel) Paneel 202 JAH 4988 L-4988 4127 VIR 20 Daclatasvir (gen) a2513 JAH EI JAH P-Daclatasvir (gen) HCV Daclatasvir (gen) C-hepatiidi viiruse daklatasviir-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst " " 203 JAH 4989 82379-9 Daclatasvir Susc Pt Isolate Ord Genotyping ABXBACT Daclatasvir [Susceptibility] Qualitative by Genotype method Daclatasvir Islt Ql Genotyp 1 Both 21,9845 4128 VIR 20 Elbasvir (gen) a2514 JAH EI JAH P-Elbasvir (gen) HCV Elbasvir (gen) C-hepatiidi viiruse elbasviir-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst " " 204 JAH 4990 82376-5 Elbasvir Susc Pt Isolate Ord Genotyping ABXBACT Elbasvir [Susceptibility] Qualitative by Genotype method Elbasvir Islt Ql Genotyp 1 Observation 22,0169 4129 VIR 20 Ledipasvir (gen) a2515 JAH EI JAH P-Ledipasvir (gen) HCV Ledipasvir (gen) C-hepatiidi viiruse ledipasviir-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst " " 205 JAH 4991 82377-3 Ledipasvir Susc Pt Isolate Ord Genotyping ABXBACT Ledipasvir [Susceptibility] Qualitative by Genotype method Ledipasvir Islt Ql Genotyp 1 Observation 22,0169 4130 VIR 20 Ombitasvir (gen) a2516 JAH EI JAH P-Ombitasvir (gen) HCV Ombitasvir (gen) C-hepatiidi viiruse ombitasviir-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst " " 206 JAH 4992 82378-1 Ombitasvir Susc Pt Isolate Ord Genotyping ABXBACT Ombitasvir [Susceptibility] Qualitative by Genotype method Ombitasvir Islt Ql Genotyp 1 Observation 22,0169 4131 VIR 20 Pibrentasvir (gen) a2518 JAH EI JAH P-Pibrentasvir (gen) HCV Pibrentasvir (gen) C-hepatiidi viiruse pibrentasviir-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst " " 207 JAH 5883 92735-0 Pibrentasvir Susc Pt Isolate Ord Genotyping ABXBACT Pibrentasvir [Susceptibility] by Genotype method Pibrentasvir Islt Genotyp 1 Both 4132 VIR 20 Velpatasvir (gen) a2519 JAH EI JAH P-Velpatasvir (gen) HCV Velpatasvir (gen) C-hepatiidi viiruse velpatasviir-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst " " 208 JAH 4993 82520-8 Velpatasvir Susc Pt Isolate Ord Genotyping ABXBACT Velpatasvir [Susceptibility] Qualitative by Genotype method Velpatasvir Islt Ql Genotyp 1 Both 21,9845 1425 VIR 20 HCV Ab a3081 JAH JAH EI S,P-HCV Ab HCV Ab C-hepatiidi viiruse vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 209 JAH 592 13955-0 Hepatitis C virus Ab ACnc Pt Ser Ord EIA 0,03% MICRO Hepatitis C virus Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HCV Ab Ser Ql EIA 1 Both 1426 VIR 20 HCV Ab (kinnitav) a3073 JAH EI EI S,P-HCV Ab conf HCV Ab (kinnitav) C-hepatiidi viiruse vastased antikehad seerumis/plasmas (kinnitav uuring) N/Pp/P 210 JAH 593 5199-5 Hepatitis C virus Ab ACnc Pt Ser Ord IB MICRO Hepatitis C virus Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) HCV Ab Ser Ql IB 1 Both 936 VIR 20 HDV RNA a3405 JAH JAH EI S,P-HDV RNA HDV RNA D-hepatiidi viiruse RNA seerumis/plasmas N/P 211 JAH 594 7906-1 Hepatitis D virus RNA ACnc Pt Ser Ord Probe.amp.tar MICRO Hepatitis D virus RNA [Presence] in Serum by Probe & target amplification method HDV RNA Ser Ql PCR 1 Both 2865 VIR 20 HEV RNA a450 JAH JAH JAH B-HEV RNA HEV RNA E-hepatiidi viiruse RNA veres N/P 215 JAH 2701 69577-5 Hepatitis E virus RNA Threshold Pt Bld Ord Probe.amp.tar 1 MICRO Hepatitis E virus RNA [Presence] in Blood by Probe and target amplification method HEV RNA Bld Ql PCR 1 Both 12,0093 1995 VIR 20 HEV IgM a10525 JAH JAH JAH S,P-HEV IgM HEV IgM E-hepatiidi viiruse vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 217 JAH 2970 14212-5 Hepatitis E virus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord MICRO Hepatitis E virus IgM Ab [Presence] in Serum HEV IgM Ser Ql 1 Both 11,4729 3576 VIR 20 HEV IgM (kinnitav) a1216 JAH EI JAH S,P-HEV IgM conf HEV IgM (kinnitav) E-hepatiidi viiruse vastane IgM seerumis/plasmas (kinnitav uuring) N/Pp/P 219 JAH 3916 83128-9 Hepatitis E virus Ab.IgM PrThr Pt Ser/Plas Ord IA MICRO Hepatitis E virus IgM Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay HEV IgM SerPl Ql IA 1 Both 13,7414 1996 VIR 20 HEV IgG a10526 JAH JAH JAH S,P-HEV IgG HEV IgG E-hepatiidi viiruse vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 220 JAH 2971 49693-5 Hepatitis E virus Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA 3 MICRO Hepatitis E virus IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HEV IgG Ser Ql EIA 1 Both 14,0614 3533 VIR 20 HEV IgG (kinnitav) a1174 JAH EI JAH S,P-HEV IgG conf HEV IgG (kinnitav) E-hepatiidi viiruse vastane IgG seerumis/plasmas (kinnitav uuring) N/Pp/P 222 JAH 3917 14211-7 Hepatitis E virus Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord 14 MICRO Hepatitis E virus IgG Ab [Presence] in Serum HEV IgG Ser Ql 1 Both 14,0614 1918 VIR 20 HIV1 RNA a10120 EI 2020-10-29 EI EI S,P-HIV1 RNA HIV1 RNA Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi RNA seerumis/plasmas N/P 224 JAH 601 25835-0 HIV 1 RNA ACnc Pt Ser/Plas Ord Probe.amp.tar 1661 MICRO HIV 1 RNA [Presence] in Serum or Plasma by Probe and target amplification method HIV1 RNA SerPl Ql PCR 1 Both 27,1284 942 VIR 20 HIV1 RNA QN a3408 JAH JAH EI S,P-HIV1 RNA QN HIV1 RNA QN Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi RNA hulk seerumis/plasmas QN copies/mL 225 JAH/Võrreld 602 20447-9 HIV 1 RNA NCnc Pt Ser/Plas Qn Probe.amp.tar {copies}/mL copies/mL; X100 copies/ml 626 MICRO HIV 1 RNA [#/volume] (viral load) in Serum or Plasma by Probe and target amplification method HIV1 RNA # SerPl PCR 1 Both 27,1284 2954 VIR 20 HIV1,2 RNA a498 JAH EI EI S,P-HIV1,2 RNA HIV1,2 RNA Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. ja 2. tüübi RNA seerumis/plasmas N/P 228 JAH 3753 85368-9 HIV 1+2 RNA PrThr Pt Ser/Plas Ord Probe.amp.tar MICRO HIV 1+2 RNA [Presence] in Serum or Plasma by NAA with probe detection HIV1+2 RNA SerPl Ql NAA+probe 1 Both 17,5305 1429 VIR 20 HIV1,2 Ag+Ab a3071 JAH JAH EI S,P-HIV1,2 Ag+Ab HIV1,2 Ag+Ab Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. ja 2. tüübi vastased antikehad, p24 antigeen seerumis/plasmas N/Pp/P 235 JAH 603 56888-1 HIV 1+2 Ab+HIV1 p24 Ag ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO HIV 1+2 Ab+HIV1 p24 Ag [Presence] in Serum by Immunoassay HIV 1+2 Ab+HIV1 p24 Ag Ser Ql EIA 1 Both 2306 VIR 20 HIV1,2 Ag+Ab (kinnitav) a3096 JAH EI JAH S,P-HIV1,2 Ag+Ab conf HIV1,2 Ag+Ab (kinnitav) Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. ja 2. tüübi vastased antikehad, p24 antigeen seerumis/plasmas (kinnitav uuring) N/Pp/P 236 JAH 3195 L-3195 1430 VIR 20 HIV1,2 Ab ribaanalüüs a1001 EI EI EI S,P-HIV1,2 Ab strip HIV1,2 Ab (ribaanalüüs) Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. ja 2. tüübi vastased antikehad seerumis/plasmas (ribaanalüüs) N/Pp/P 237 JAH 604 7918-6 HIV 1+2 Ab ACnc Pt Ser Ord MICRO HIV 1+2 Ab [Presence] in Serum HIV1+2 Ab Ser Ql 1 Both 4086 VIR 20 HIV1 INI resistentsusmutatsioonid a2483 JAH JAH JAH P-HIV1 INI mut HIV1 INI resistentsusmutatsioonid Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi resistentsusmutatsioonid integraasi inhibiitorite (INI) suhtes plasmast Tekst 241 JAH 3657 61199-6 HIV 1 integrase gene mutations detected Prid Pt Isolate Nom 4 ABXBACT HIV 1 integrase gene mutations detected [Identifier] HIV1 integrase gene Mut Det Islt 1 Observation 30,5105 4087 VIR 20 HIV1 INI resistentsusmutatsioonid a2483 HIV1 INI primaarsed resistentsusmutatsioonid a2485 JAH EI JAH P-HIV1 INI primary mut HIV1 INI primaarsed resistentsusmutatsioonid Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi primaarsed resistentsusmutatsioonid integraasi inhibiitorite (INI) suhtes Tekst 242 JAH 4458 A-4458 4088 VIR 20 HIV1 INI resistentsusmutatsioonid a2483 HIV1 INI sekundaarsed resistentsusmutatsioonid a2486 JAH EI JAH P-HIV1 INI secondary mut HIV1 INI sekundaarsed resistentsusmutatsioonid Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi sekundaarsed resistentsusmutatsioonid integraasi inhibiitorite (INI) suhtes Tekst " " 243 JAH 4459 A-4459 4094 VIR 20 HIV1 INI resistentsusmutatsioonid a2483 Bictegravir (gen) a2520 JAH EI JAH P-BIC (gen) HIV1 Bictegravir (gen) Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi biktegraviir-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst " " 244 JAH 5891 90080-3 Bictegravir Susc Pt Isolate/Specimen Ord Genotyping ABXBACT Bictegravir [Susceptibility] by Genotype method Bictegravir Islt/Spm Genotyp 1 Both 4095 VIR 20 HIV1 INI resistentsusmutatsioonid a2483 Cabotegravir (gen) a2521 JAH EI JAH P-CAB (gen) HIV1 Cabotegravir (gen) Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi kabotegraviir-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst " " 245 JAH 6083 96566-5 Cabotegravir Susc Pt Isolate Ord Genotyping ABXBACT Cabotegravir [Susceptibility] by Genotype method Cabotegravir Islt Genotyp 1 Both 4096 VIR 20 HIV1 INI resistentsusmutatsioonid a2483 Dolutegravir (gen) a2522 JAH EI JAH P-DTG (gen) HIV1 Dolutegravir (gen) Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi dolutegraviir-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst " " 246 JAH 4460 72857-6 Dolutegravir Susc Pt Isolate OrdQn Genotyping ABXBACT Dolutegravir [Susceptibility] by Genotype method Dolutegravir Islt Genotyp 1 Both 21,1325 4097 VIR 20 HIV1 INI resistentsusmutatsioonid a2483 Elvitegravir (gen) a2523 JAH EI JAH P-EVG (gen) HIV1 Elvitegravir (gen) Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi elvitegraviir-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst " " 247 JAH 4461 72526-7 Elvitegravir Susc Pt Isolate OrdQn Genotyping ABXBACT Elvitegravir [Susceptibility] by Genotype method Elvitegravir Islt Genotyp 1 Both 21,1325 4098 VIR 20 HIV1 INI resistentsusmutatsioonid a2483 Raltegravir (gen) a2524 JAH EI JAH P-RAL (gen) HIV1 Raltegravir (gen) Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi raltegraviir-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst " " 248 JAH 4462 72525-9 Raltegravir Susc Pt Isolate OrdQn Genotyping ABXBACT Raltegravir [Susceptibility] by Genotype method Raltegravir Islt Genotyp 1 Both 19,318 4085 VIR 20 HIV1 PI resistentsusmutatsioonid a2471 JAH JAH JAH P-HIV1 PI mut HIV1 PI resistentsusmutatsioonid Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi resistentsusmutatsioonid proteaasi inhibiitorite (PI) suhtes plasmast Tekst 250 JAH 6799 33630-5 HIV protease gene mutations detected Prid Pt Isolate Nom ABXBACT HIV protease gene mutations detected [Identifier] HIV PI gene Mut Det Islt 1 Both 4089 VIR 20 HIV1 PI resistentsusmutatsioonid a2471 HIV1 PI primaarsed resistentsusmutatsioonid a2473 JAH EI JAH P-HIV1 PI primary mut HIV1 PI primaarsed resistentsusmutatsioonid Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi primaarsed resistentsusmutatsioonid proteaasi inhibiitorite (PI) suhtes Tekst 251 JAH 4435 A-4435 4090 VIR 20 HIV1 PI resistentsusmutatsioonid a2471 HIV1 PI sekundaarsed reistentsusmutatsioonid a2474 JAH EI JAH P-HIV1 PI secondary mut HIV1 PI sekundaarsed reistentsusmutatsioonid Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi sekundaarsed resistentsusmutatsioonid proteaasi inhibiitorite (PI) suhtes Tekst 252 JAH 4436 A-4436 4099 VIR 20 HIV1 PI resistentsusmutatsioonid a2471 Atazanavir (gen) a2475 JAH EI JAH P-ATV (gen) HIV1 Atazanavir (gen) Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi atasanaviir-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst " " 253 JAH 4437 41403-7 Atazanavir Susc Pt Isolate OrdQn Genotyping 3 ABXBACT Atazanavir [Susceptibility] by Genotype method Atazanavir Islt Genotyp 1 Observation 16,7365 4100 VIR 20 HIV1 PI resistentsusmutatsioonid a2471 Darunavir (gen) a2476 JAH EI JAH P-DRV (gen) HIV1 Darunavir (gen) Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi darunaviir-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst " " 254 JAH 4438 55091-3 Darunavir Susc Pt Isolate OrdQn Genotyping ABXBACT Darunavir [Susceptibility] by Genotype method Darunavir Islt Genotyp 1 Both 18,2641 4101 VIR 20 HIV1 PI resistentsusmutatsioonid a2471 Fosamprenavir (gen) a2477 JAH EI JAH P-fAPV (gen) HIV1 Fosamprenavir (gen) Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi fosamprenaviir-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst " " 255 JAH 4444 43736-8 Fosamprenavir Susc Pt Isolate OrdQn Genotyping 3 ABXBACT Fosamprenavir [Susceptibility] by Genotype method Fosamprenavir Islt Genotyp 1 Observation 18,2976 4102 VIR 20 HIV1 PI resistentsusmutatsioonid a2471 Indinavir (gen) a2478 JAH EI JAH P-IDV (gen) HIV1 Indinavir (gen) Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi indinaviir-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst " " 256 JAH 4439 30292-7 Indinavir Susc Pt Isolate OrdQn Genotyping 3 ABXBACT Indinavir [Susceptibility] by Genotype method Indinavir Islt Genotyp 1 Observation 17,2513 4103 VIR 20 HIV1 PI resistentsusmutatsioonid a2471 Lopinavir (gen) a2479 JAH EI JAH P-LPV (gen) HIV1 Lopinavir (gen) Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi lopinaviir-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst " " 257 JAH 4440 41031-6 Lopinavir Susc Pt Isolate OrdQn Genotyping 1 ABXBACT Lopinavir [Susceptibility] by Genotype method Lopinavir Islt Genotyp 1 Observation 17,8989 4106 VIR 20 HIV1 PI resistentsusmutatsioonid a2471 Nelfinavir (gen) a2482 JAH EI JAH P-NFV (gen) HIV1 Nelfinavir (gen) Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi nelfinaviir-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst " " 258 JAH 4441 30294-3 Nelfinavir Susc Pt Isolate OrdQn Genotyping 3 ABXBACT Nelfinavir [Susceptibility] by Genotype method Nelfinavir Islt Genotyp 1 Observation 17,5545 4104 VIR 20 HIV1 PI resistentsusmutatsioonid a2471 Saquinavir (gen) a2480 JAH EI JAH P-SQV (gen) HIV1 Saquinavir (gen) Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi sakvinaviir-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst " " 259 JAH 4442 30295-0 Saquinavir Susc Pt Isolate OrdQn Genotyping 2 ABXBACT Saquinavir [Susceptibility] by Genotype method Saquinavir Islt Genotyp 1 Observation 17,2513 4105 VIR 20 HIV1 PI resistentsusmutatsioonid a2471 Tipranavir (gen) a2481 JAH EI JAH P-TPV (gen) HIV1 Tipranavir (gen) Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi tipranaviir-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst " " 260 JAH 4443 43737-6 Tipranavir Susc Pt Isolate OrdQn Genotyping ABXBACT Tipranavir [Susceptibility] by Genotype method Tipranavir Islt Genotyp 1 Observation 17,8989 4084 VIR 20 HIV1 RTI resistentsusmutatsioonid a2472 JAH JAH EI P-HIV1 RTI mut HIV1 RTI resistentsusmutatsioonid Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi resistentsusmutatsioonid pöördtranskriptaasi inhibiitorite (RTI) suhtes plasmast Tekst 261 JAH 6798 30554-0 HIV reverse transcriptase gene mutations detected Prid Pt Isolate Nom ABXBACT HIV reverse transcriptase gene mutations detected [Identifier] HIV RT gene Mut Det Islt 1 Both 4091 VIR 20 HIV1 RTI resistentsusmutatsioonid a2472 HIV1 NRTI resistentsusmutatsioonid a2487 JAH EI JAH P-HIV1 NRTI mut HIV1 NRTI resistentsusmutatsioonid Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi resistentsusmutatsioonid nukleosiidse pöördtranskriptaasi inhibiitorite (NRTI) suhtes Tekst 262 JAH 4445 45175-7 HIV nucleoside reverse transcriptase gene mutations detected Prid Pt Isolate Nom 2 ABXBACT HIV nucleoside reverse transcriptase gene mutations detected [Identifier] HIV NRTI gene Mut Det Islt 1 Both 19,318 4107 VIR 20 HIV1 RTI resistentsusmutatsioonid a2472 Abacavir (gen) a2491 JAH EI JAH P-ABC (gen) HIV1 Abacavir (gen) Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi abakaviir-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst " " 263 JAH 4448 30287-7 Abacavir Susc Pt Isolate OrdQn Genotyping 6 ABXBACT Abacavir [Susceptibility] by Genotype method Abacavir Islt Genotyp 1 Observation 16,7365 4110 VIR 20 HIV1 RTI resistentsusmutatsioonid a2472 Didanosine (gen) a2494 JAH EI JAH P-DDI (gen) HIV1 Didanosine (gen) Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi didanosiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst " " 264 JAH 4451 30284-4 Didanosine Susc Pt Isolate OrdQn Genotyping 3 ABXBACT Didanosine [Susceptibility] by Genotype method Didanosine Islt Genotyp 1 Observation 18,2976 4111 VIR 20 HIV1 RTI resistentsusmutatsioonid a2472 Emtricitabine (gen) a2495 JAH EI JAH P-FTC (gen) HIV1 Emtricitabine (gen) Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi emtritsitabiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst " " 265 JAH 4452 41402-9 Emtricitabine Susc Pt Isolate OrdQn Genotyping 2 ABXBACT Emtricitabine [Susceptibility] by Genotype method Emtricitabine Islt Genotyp 1 Observation 19,3508 4112 VIR 20 HIV1 RTI resistentsusmutatsioonid a2472 Lamivudine (gen) a2496 JAH EI JAH P-3TC (gen) HIV1 Lamivudine (gen) Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi lamivudiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst " " 266 JAH 4447 30283-6 Lamivudine Susc Pt Isolate OrdQn Genotyping 4 ABXBACT Lamivudine [Susceptibility] by Genotype method Lamivudine Islt Genotyp 1 Observation 17,5545 4109 VIR 20 HIV1 RTI resistentsusmutatsioonid a2472 Stavudine (gen) a2493 JAH EI JAH P-D4T (gen) HIV1 Stavudine (gen) Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi stavudiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst " " 267 JAH 4450 30286-9 Stavudine Susc Pt Isolate OrdQn Genotyping 3 ABXBACT Stavudine [Susceptibility] by Genotype method Stavudine Islt Genotyp 1 Observation 18,2976 4108 VIR 20 HIV1 RTI resistentsusmutatsioonid a2472 Zidovudine (gen) a2492 JAH EI JAH P-AZT (gen) HIV1 Zidovudine (gen) Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi zidovudiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst " " 268 JAH 4449 30282-8 Zidovudine Susc Pt Isolate OrdQn Genotyping 4 ABXBACT Zidovudine [Susceptibility] by Genotype method Zidovudine Islt Genotyp 1 Observation 18,2976 4113 VIR 20 HIV1 RTI resistentsusmutatsioonid a2472 Tenofovir DF (gen) a2497 JAH EI JAH P-TDF (gen) HIV1 Tenofovir DF (gen) Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi tenofoviir DF-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst " " 269 JAH 4453 41396-3 Tenofovir Susc Pt Isolate OrdQn Genotyping 6 ABXBACT Tenofovir [Susceptibility] by Genotype method Tenofovir Islt Genotyp 1 Observation 18,7704 4092 VIR 20 HIV1 RTI resistentsusmutatsioonid a2472 HIV1 NNRTI resistentsusmutatsioonid a2488 JAH EI JAH P-HIV1 NNRTI mut HIV1 NNRTI resistentsusmutatsioonid Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi resistentsusmutatsioonid mittenukleosiidse pöördtranskriptaasi inhibiitorite (NNRTI) suhtes Tekst " " 270 JAH 4446 45176-5 HIV nonnucleoside reverse transcriptase gene mutations detected Prid Pt Isolate Nom 2 ABXBACT HIV nonnucleoside reverse transcriptase gene mutations detected [Identifier] HIV NNRTI gene Mut Det Islt 1 Both 19,318 4114 VIR 20 HIV1 RTI resistentsusmutatsioonid a2472 Doravirine (gen) a2498 JAH EI JAH P-DOR (gen) HIV1 Doravirine (gen) Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi doraviriin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst " " 271 JAH 5880 91897-9 Doravirine Susc Pt Isolate Ord Genotyping ABXBACT Doravirine [Susceptibility] by Genotype method Doravirine Islt Genotyp 1 Both 4115 VIR 20 HIV1 RTI resistentsusmutatsioonid a2472 Efavirenz (gen) a2501 JAH EI JAH P-EFV (gen) HIV1 Efavirenz (gen) Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi efavirens-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst " " 272 JAH 4454 30291-9 Efavirenz Susc Pt Isolate OrdQn Genotyping 3 ABXBACT Efavirenz [Susceptibility] by Genotype method Efavirenz Islt Genotyp 1 Observation 17,5545 4116 VIR 20 HIV1 RTI resistentsusmutatsioonid a2472 Etravirine (gen) a2502 JAH EI JAH P-ETR (gen) HIV1 Etravirine (gen) Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi etraviriin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst " " 273 JAH 4455 52749-9 Etravirine Susc Pt Isolate OrdQn Genotyping 2 ABXBACT Etravirine [Susceptibility] by Genotype method Etravirine Islt Genotyp 1 Both 19,318 4117 VIR 20 HIV1 RTI resistentsusmutatsioonid a2472 Nevirapine (gen) a2503 JAH EI JAH P-NVP (gen) HIV1 Nevirapine (gen) Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi nevirapiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst " " 274 JAH 4456 30289-3 Nevirapine Susc Pt Isolate OrdQn Genotyping 3 ABXBACT Nevirapine [Susceptibility] by Genotype method Nevirapine Islt Genotyp 1 Observation 17,8989 4118 VIR 20 HIV1 RTI resistentsusmutatsioonid a2472 Rilpivirine (gen) a2504 JAH EI JAH P-RVP (gen) HIV1 Rilpivirine (gen) Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi rilpiviriin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst " " 275 JAH 4457 68463-9 Rilpivirine Susc Pt Isolate OrdQn Genotyping 1 ABXBACT Rilpivirine [Susceptibility] by Genotype method Rilpivirine Islt Genotyp 1 Both 19,318 2126 VIR 20 HTLV1,2 Ab a9439 JAH JAH JAH S,P-HTLV1,2 Ab HTLV1,2 Ab Inimese T-lümfotroopse viiruse 1. ja 2. tüübi vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 277 JAH 1982 22362-8 HTLV I+II Ab ACnc Pt Ser Ord 11 MICRO HTLV I+II Ab [Presence] in Serum HTLV I+II Ab Ser Ql 1 Both 17,7119 2129 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA paneel a10184 EI EI EI XXX-RespVir RNA/DNA panel Hingamisteede viiruste RNA/DNA paneel Hingamisteede viiruste RNA/DNA täpsustamata materjalis (paneel) Paneel 278 EI/Paneel 2942 L-2942 3121 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA paneel a585 JAH EI EI XXX-RespVir RNA panel Hingamisteede viiruste RNA paneel Hingamisteede viiruste (A-, B-gripi, RSV) RNA (paneel) Paneel 280 EI/Paneel 4339 L-4339 3122 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA paneel a587 JAH JAH EI XXX-RespVir RNA panel Hingamisteede viiruste RNA paneel Hingamisteede viiruste (A-, B-gripi, RSV) RNA (paneel) Paneel 280 EI/Paneel 4339 L-4339 2175 VIR 20 A-, A(H1N1)-, B-gripi viiruse RNA paneel a148 EI EI EI XXX-Influenza A, B, A(H1N1) RNA panel A-, A(H1N1)-, B-gripi viiruse RNA paneel A-, A(H1N1)-, B-gripi viiruse RNA täpsustamata materjalis (paneel) Paneel 282 EI/Paneel 3019 L-3019 3950 VIR 20 A-, B-gripi viiruse, RSV, SARS-CoV-2 RNA paneel a1772 JAH JAH EI XXX-Influenza A, B, RSV, SARS-CoV-2 RNA panel A-, B-gripi viiruse, RSV, SARS-CoV-2 RNA paneel A-, B-gripi viiruse, RS-viiruse, SARS koroonaviirus 2 RNA täpsustamata materjalis (paneel) Paneel 285 EI/Paneel 5967 L-5424 3120 VIR 20 Adeno-, entero-, metapneumo-, paragripiviiruse RNA/DNA paneel a584 JAH JAH EI XXX-Adeno-, entero-, metapneumo-, parainfluenza virus RNA/DNA panel Adeno-, entero-, metapneumo-, paragripiviiruse RNA/DNA paneel Adeno-, entero-, metapneumo-, paragripiviiruse RNA/DNA (paneel) Paneel 286 EI/Paneel 4564 L-4564 2172 VIR 20 A-,B-gripi viiruse, RSV, adenoviiruse Ag paneel (ribaanalüüs) a151 JAH JAH EI XXX-Influenza A, B, RSV, Adenovirus Ag strip panel A-, B-gripi viiruse, RSV, adenoviiruse Ag paneel (ribaanalüüs) A-, B-gripi viiruse, RS-viiruse, adenoviiruse antigeen täpsustamata materjalis (paneel; ribaanalüüs) Paneel 288 JAH 3016 L-3016 1845 VIR 20 A ja B-gripi viiruse Ag paneel (ribaanalüüs) a6638 EI EI EI XXX-Influenza A,B virus Ag strip panel A- ja B-gripi viiruse Ag paneel (ribaanalüüs) A- ja B-gripi viiruse antigeen täpsustamata materjalis (paneel; ribaanalüüs) Paneel 291 JAH 2769 L-2769 3263 VIR 20 A ja B-gripi viiruse Ag paneel (ribaanalüüs) a724 JAH JAH EI XXX-Influenza A,B virus Ag strip panel A- ja B-gripi viiruse Ag paneel (ribaanalüüs) A- ja B-gripi viiruse antigeen täpsustamata materjalis (paneel; ribaanalüüs) Paneel 291 JAH 2769 L-2769 2133 VIR 20 Adenoviiruse DNA a10180 JAH EI EI XXX-Adenovirus DNA Adenoviiruse DNA Inimese adenoviiruse DNA N/P 292 JAH 1646 39528-5 Adenovirus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Adenovirus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HAdV DNA XXX Ql PCR 1 Both 3557 VIR 20 Adenoviiruse DNA QN a1195 JAH JAH EI XXX-Adenovirus DNA QN Adenoviiruse DNA QN Inimese adenoviiruse DNA hulk täpsustamata materjalis QN copies/mL 293 JAH 5372 49340-3 Adenovirus DNA NCnc Pt XXX Qn Probe.amp.tar {copies}/mL copies/mL MICRO Adenovirus DNA [#/volume] (viral load) in Unspecified specimen by NAA with probe detection HAdV DNA # XXX NAA+probe 1 Both 2174 VIR 20 A-, B-gripi viiruse, RSV, adenoviiruse Ag paneel (ribaanalüüs) a151 Adenoviiruse Ag (ribaanalüüs) a149 JAH EI EI XXX-Adenovirus Ag strip Adenoviiruse Ag (ribaanalüüs) Inimese adenoviiruse antigeen täpsustamata materjalis (ribaanalüüs) N/P 295 JAH 3018 31714-9 Adenovirus Ag ACnc Pt XXX Ord 29 MICRO Adenovirus Ag [Presence] in Unspecified specimen HAdV Ag XXX Ql 1 Both 12,634 1354 VIR 20 Adenoviirus Ag a3200 EI EI EI XXX-Adenovirus Ag Adenoviiruse Ag Inimese adenoviiruse antigeen täpsustamata materjalis N/P 296 JAH 497 5834-7 Adenovirus Ag ACnc Pt XXX Ord IF 0,00% MICRO Adenovirus Ag [Presence] in Unspecified specimen by Immunofluorescence HAdV Ag XXX Ql IF 1 Both 1355 VIR 20 Adenoviiruse ag silmas a3201 EI EI EI XXX-Adenovirus Ag Adenoviiruse Ag Inimese adenoviiruse antigeen täpsustamata materjalis N/P 296 JAH 497 5834-7 Adenovirus Ag ACnc Pt XXX Ord IF 0,00% MICRO Adenovirus Ag [Presence] in Unspecified specimen by Immunofluorescence HAdV Ag XXX Ql IF 1 Both 2130 VIR 20 A-gripi viiruse RNA a10177 JAH EI EI XXX-Influenza A virus RNA A-gripi viiruse RNA A-gripi viiruse RNA N/P 299 JAH 1643 34487-9 Influenza virus A RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Influenza virus A RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method FLUAV RNA XXX Ql PCR 1 Both 2177 VIR 20 A-, B-gripi viiruse, RSV, SARS-CoV-2 RNA paneel a1772 A-gripi viiruse RNA a145 JAH EI EI XXX-Influenza A virus RNA A-gripi viiruse RNA A-gripi viiruse RNA N/P 299 JAH 1643 34487-9 Influenza virus A RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Influenza virus A RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method FLUAV RNA XXX Ql PCR 1 Both 2137 VIR 20 A-gripi viiruse tüpiseerimine ninakaapes a9381 JAH JAH JAH Nose-Influenza A virus typ A-gripi viiruse tüpiseerimine ninakaapes A-gripi viiruse tüpiseerimine hemaglutiniini geeni alusel ninakaapes Tekst 300 JAH 2943 59423-4 Influenza virus A hemagglutinin type RNA ID Pt XXX Nom Probe.amp.tar MICRO Influenza virus A hemagglutinin type RNA [Identifier] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method FLUAV HA RNA XXX PCR 1 Both 11,4393 2176 VIR 20 A-gripi H1N1 viiruse RNA (gripi paneel) a147 EI EI EI XXX-Influenza A H1N1 virus RNA A (H1N1)-gripi viiruse RNA A (H1N1)-gripi viiruse RNA N/P 301 JAH 2708 55465-9 Influenza virus A H1 2009 pandemic RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Influenza virus A H1 2009 pandemic RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method FLUAV H1 2009 pandemic RNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4393 2410 VIR 20 A-, B-gripi viiruse, RSV, adenoviiruse Ag paneel (ribaanalüüs) a151 A-gripi viiruse Ag a6637 EI EI EI XXX-Influenza A virus Ag strip A-gripi viiruse Ag (ribaanalüüs) A-gripi viiruse antigeen täpsustamata materjalis (ribaanalüüs) N/P 305 JAH 560 31859-2 Influenza virus A Ag ACnc Pt XXX Ord 6 MICRO Influenza virus A Ag [Presence] in Unspecified specimen FLUAV Ag XXX Ql 1 Both 17,6895 3261 VIR 20 A- ja B-gripi viiruse Ag paneel (ribaanalüüs) a724 A-gripi viiruse Ag (ribaanalüüs) a722 JAH EI EI XXX-Influenza A virus Ag strip A-gripi viiruse Ag (ribaanalüüs) A-gripi viiruse antigeen täpsustamata materjalis (ribaanalüüs) N/P 305 JAH 560 31859-2 Influenza virus A Ag ACnc Pt XXX Ord 6 MICRO Influenza virus A Ag [Presence] in Unspecified specimen FLUAV Ag XXX Ql 1 Both 17,6895 1400 VIR 20 GA-gripi viiruse Ag ninakaapes a3244 EI EI EI Nose-Influenza A virus Ag A-gripi viiruse Ag ninakaapes A-gripi viiruse antigeen ninakaapes N/P 306 JAH 557 44560-1 Influenza virus A Ag ACnc Pt Nose Ord IF MICRO Influenza virus A Ag [Presence] in Nose by Immunofluorescence FLUAV Ag Nose Ql IF 1 Both 2131 VIR 20 B-gripi viiruse RNA a10178 JAH EI EI XXX-Influenza B virus RNA B-gripi viiruse RNA B-gripi viiruse RNA N/P 309 JAH 1644 40982-1 Influenza virus B RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Influenza virus B RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method FLUBV RNA XXX Ql PCR 1 Both 2178 VIR 20 A-, B-gripi viiruse, RSV, SARS-CoV-2 RNA paneel a1772 B-gripi viiruse RNA a146 JAH EI EI XXX-Influenza B virus RNA B-gripi viiruse RNA B-gripi viiruse RNA N/P 309 JAH 1644 40982-1 Influenza virus B RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Influenza virus B RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method FLUBV RNA XXX Ql PCR 1 Both 2409 VIR 20 A-, B-gripi viiruse, RSV, adenoviiruse Ag paneel (ribaanalüüs) a151 B-gripi viiruse Ag a6617 EI EI EI XXX-Influenza B virus Ag strip B-gripi viiruse Ag (ribaanalüüs) B-gripi viiruse antigeen täpsustamata materjalis (ribaanalüüs) N/P 312 JAH 561 31864-2 Influenza virus B Ag ACnc Pt XXX Ord 5 MICRO Influenza virus B Ag [Presence] in Unspecified specimen FLUBV Ag XXX Ql 1 Both 16,259 3262 VIR 20 A- ja B-gripi viiruse Ag paneel (ribaanalüüs) a724 B-gripi viiruse Ag (ribaanalüüs) a723 JAH EI EI XXX-Influenza B virus Ag strip B-gripi viiruse Ag (ribaanalüüs) B-gripi viiruse antigeen täpsustamata materjalis (ribaanalüüs) N/P 312 JAH 561 31864-2 Influenza virus B Ag ACnc Pt XXX Ord 5 MICRO Influenza virus B Ag [Presence] in Unspecified specimen FLUBV Ag XXX Ql 1 Both 16,259 1401 VIR 20 B-gripi viiruse Ag ninakaapes a3247 EI EI EI Nose-Influenza B virus Ag B-gripi viiruse Ag ninakaapes B-gripi viiruse antigeen ninakaapes N/P 313 JAH 558 44573-4 Influenza virus B Ag ACnc Pt Nose Ord IF MICRO Influenza virus B Ag [Presence] in Nose by Immunofluorescence FLUBV Ag Nose Ql IF 1 Both 2135 VIR 20 Metapneumoviiruse RNA a10182 JAH EI EI XXX-Metapneumovirus RNA Metapneumoviiruse RNA Metapneumoviiruse RNA N/P 318 JAH 1647 38917-1 Human metapneumovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human metapneumovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method hMPV RNA XXX Ql PCR 1 Both 24,5193 2132 VIR 20 Paragripiviirus RNA a10179 JAH EI EI XXX-Parainfluenza virus RNA Paragripiviiruse RNA Paragripiviiruse RNA N/P 319 JAH 1649 61365-3 Parainfluenza virus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Parainfluenza virus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HPIV RNA XXX Ql PCR 1 Both 1460 VIR 20 Paragripi viiruse ag ninas a3280 EI EI EI Nose-Parainfluenza virus Ag Paragripiviiruse Ag ninakaapes Paragripiviiruse antigeen ninakaapes N/P 324 JAH 653 41505-9 Parainfluenza virus Ag panel ACnc Pt XXX Ord IF PANEL.MICRO Parainfluenza virus Ag panel [Presence] in Unspecified specimen by Immunofluorescence HPIV IgG + IgM Pnl XXX IF 1 Order 2136 VIR 20 Rinoviiruse RNA a10183 EI EI EI XXX-Rhinovirus RNA Rinoviiruse RNA Rinoviiruse RNA N/P 326 JAH 1650 7993-9 Rhinovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Rhinovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method Rhinovirus RNA XXX Ql PCR 1 Both 2134 VIR 20 RSV RNA a10181 JAH EI EI XXX-RSV RNA RSV RNA RS-viiruse RNA N/P 327 JAH 1645 40988-8 Respiratory syncytial virus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Respiratory syncytial virus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method RSV RNA XXX Ql PCR 1 Both 3123 VIR 20 A-, B-gripi viiruse, RSV, SARS-CoV-2 RNA paneel a1772 RSV RNA a586 JAH EI EI XXX-RSV RNA RSV RNA RS-viiruse RNA N/P 327 JAH 1645 40988-8 Respiratory syncytial virus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Respiratory syncytial virus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method RSV RNA XXX Ql PCR 1 Both 2173 VIR 20 A-, B-gripi viiruse, RSV, adenoviiruse Ag paneel (ribaanalüüs) a151 RSV Ag (ribaanalüüs) a150 JAH EI EI XXX-RSV Ag strip RSV Ag (ribaanalüüs) RS-viiruse antigeen täpsustamata materjalis (ribaanalüüs) N/P 331 JAH 3017 31950-9 Respiratory syncytial virus Ag ACnc Pt XXX Ord 40 MICRO Respiratory syncytial virus Ag [Presence] in Unspecified specimen RSV Ag XXX Ql 1 Both 9,7245 1475 VIR 20 RSV Ag ninakaapes a3293 EI EI EI Nose-RSV Ag RSV Ag ninakaapes RS-viiruse antigeen ninakaapes N/P 332 JAH 675 32040-8 Respiratory syncytial virus Ag ACnc Pt Nose Ord IF MICRO Respiratory syncytial virus Ag [Presence] in Nose by Immunofluorescence RSV Ag Nose Ql IF 1 Both 3888 VIR 20 SARS koroonaviirus 2 RNA a1553 JAH JAH EI XXX-SARS-CoV-2 RNA SARS koroonaviirus 2 RNA SARS koroonaviirus 2 RNA N/P " " 333 JAH 5806 94309-2 SARS coronavirus 2 RNA PrThr Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO SARS-CoV-2 (COVID-19) RNA [Presence] in Unspecified specimen by NAA with probe detection SARS-CoV-2 RNA XXX Ql NAA+probe 1 Both 3895 VIR 20 A-, B-gripi viiruse, RSV, SARS-CoV-2 RNA paneel a1772 SARS koroonaviirus 2 RNA (erakorraline) a1561 JAH JAH EI XXX-SARS-CoV-2 RNA SARS koroonaviirus 2 RNA SARS koroonaviirus 2 RNA N/P " " 333 JAH 5806 94309-2 SARS coronavirus 2 RNA PrThr Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO SARS-CoV-2 (COVID-19) RNA [Presence] in Unspecified specimen by NAA with probe detection SARS-CoV-2 RNA XXX Ql NAA+probe 1 Both 4036 VIR 20 SARS koroonaviirus 2 (omikron) RNA a2397 JAH JAH EI XXX-SARS-CoV-2 (omicron) RNA SARS koroonaviirus 2 (omikron) RNA SARS koroonaviirus 2 (omikron) RNA N/P 336 JAH 6418 A-5530 3949 VIR 20 SARS koroonaviirus 2 Ag a1783 JAH JAH EI XXX-SARS-CoV-2 Ag SARS koroonaviirus 2 Ag SARS koroonaviirus 2 Ag täpsustamata materjalis N/P 338 JAH/Võrreld 5966 96119-3 SARS coronavirus 2 Ag PrThr Pt Respiratory.upper Ord IA MICRO SARS-CoV-2 (COVID-19) Ag [Presence] in Upper respiratory specimen by Immunoassay SARS-CoV-2 Ag Upper resp Ql IA 1 Both 3937 VIR 20 SARS koroonaviirus 2 Ag ribaanalüüs a1753 JAH JAH EI XXX-SARS-CoV-2 Ag strip SARS koroonaviirus 2 Ag (ribaanalüüs) SARS koroonaviirus 2 antigeen täpsustamata materjalis (ribaanalüüs) N/P 339 JAH 5945 94558-4 SARS coronavirus 2 Ag PrThr Pt Respiratory Ord IA.rapid MICRO SARS-CoV-2 (COVID-19) Ag [Presence] in Respiratory specimen by Rapid immunoassay SARS-CoV-2 Ag Resp Ql IA.rapid 1 Both 3899 VIR 20 SARS koroonaviirus 2 IgG a1564 EI 2021-06-03 EI EI S,P-SARS-CoV-2 IgG SARS koroonaviirus 2 IgG SARS koroonaviirus 2 vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P " " 345 JAH 5823 94563-4 SARS coronavirus 2 Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IA MICRO SARS-CoV-2 (COVID-19) IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay SARS-CoV-2 IgG SerPl Ql IA 1 Both 3952 VIR 20 SARS koroonaviirus 2 IgG (S) QN a1788 JAH JAH JAH S,P-SARS-CoV-2 IgG QN SARS koroonaviirus 2 IgG QN SARS koroonaviirus 2 vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L "kU/L " 346 JAH 5963 94505-5 SARS coronavirus 2 Ab.IgG ACnc Pt Ser/Plas Qn IA [arb'U]/mL arb U/mL MICRO SARS-CoV-2 (COVID-19) IgG Ab [Units/volume] in Serum or Plasma by Immunoassay SARS-CoV-2 IgG SerPl IA-aCnc 1 Both 966 VIR 20 Hingamisteede bakterite DNA paneel a7003 Legionella pneumophila DNA a6998 JAH EI EI XXX-L pneumophila DNA Legionella pneumophila DNA Legionella pneumophila DNA N/P 356 JAH 663 21363-7 Legionella pneumophila DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Legionella pneumophila DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method L pneumo DNA XXX Ql PCR 1 Both 1440 VIR 20 Legionella pneumophila Ag uriinis a3271 JAH JAH EI U-L pneumophila Ag Legionella pneumophila Ag uriinis Legionella pneumophila antigeen uriinis N/P 357 JAH 616 31868-3 Legionella pneumophila 1 Ag ACnc Pt Urine Ord MICRO Legionella pneumophila 1 Ag [Presence] in Urine L pneumo1 Ag Ur Ql 1 Both 1441 VIR 20 Legionella pneumophila 1-7 IgM a3269 JAH JAH EI S,P-L pneumophila 1-7 IgM Legionella pneumophila 1-7 IgM Legionella pneumophila serotüüpide 1-7 vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 358 JAH 617 49914-5 Legionella pneumophila 1+2+3+4+5+6 Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord MICRO Legionella pneumophila 1+2+3+4+5+6 IgM Ab [Presence] in Serum L pneumo pool 1-6 IgM Ser Ql 1 Both 21,1139 1442 VIR 20 Legionella pneumophila 1-7 IgG a3270 JAH JAH EI S,P-L pneumophila 1-7 IgG Legionella pneumophila 1-7 IgG Legionella pneumophila serotüüpide 1-7 vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 360 JAH 618 49913-7 Legionella pneumophila Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord MICRO Legionella pneumophila IgG Ab [Presence] in Serum L pneumo IgG Ser Ql 1 Both 18,3552 967 VIR 20 Hingamisteede bakterite DNA paneel; Meningiiditekitajate DNA/RNA paneel a7003; a2457 Mycoplasma pneumoniae DNA a6997 JAH EI EI XXX-M pneumoniae DNA Mycoplasma pneumoniae DNA Mycoplasma pneumoniae DNA N/P 363 JAH 664 29257-3 Mycoplasma pneumoniae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma pneumoniae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method M pneumo DNA XXX Ql PCR 1 Both 1987 VIR 20 Mycoplasma pneumoniae IgA a10520 EI EI EI S,P-M pneumoniae IgA Mycoplasma pneumoniae IgA Mycoplasma pneumoniae vastane IgA seerumis/plasmas N/Pp/P 364 JAH 1532 26684-1 Mycoplasma pneumoniae Ab.IgA ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Mycoplasma pneumoniae IgA Ab [Presence] in Serum by Immunoassay M pneumo IgA Ser Ql EIA 1 Both 3190 VIR 20 Mycoplasma pneumoniae IgA QN a653 JAH JAH EI S,P-M pneumoniae IgA QN Mycoplasma pneumoniae IgA QN Mycoplasma pneumoniae vastase IgA hulk seerumis/plasmas QN kU/L 365 JAH 2042 13270-4 Mycoplasma pneumoniae Ab.IgA ACnc Pt Ser Qn MICRO Mycoplasma pneumoniae IgA Ab [Units/volume] in Serum M pneumo IgA Ser-aCnc 1 Both 1988 VIR 20 Mycoplasma pneumoniae IgM a10522 EI EI EI S,P-M pneumoniae IgM Mycoplasma pneumoniae IgM Mycoplasma pneumoniae vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 366 JAH 1534 5257-1 Mycoplasma pneumoniae Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Mycoplasma pneumoniae IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay M pneumo IgM Ser Ql EIA 1 Both 3160 VIR 20 Mycoplasma pneumoniae IgM QN a638 JAH JAH EI S,P-M pneumoniae IgM QN Mycoplasma pneumoniae IgM QN Mycoplasma pneumoniae vastase IgM hulk seerumis/plasmas QN kU/L 367 JAH 1985 5256-3 Mycoplasma pneumoniae Ab.IgM ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO Mycoplasma pneumoniae IgM Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay M pneumo IgM Ser EIA-aCnc 1 Both 1989 VIR 20 Mycoplasma pneumoniae IgG a10524 EI EI EI S,P-M pneumoniae IgG Mycoplasma pneumoniae IgG Mycoplasma pneumoniae vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 368 JAH 2039 45224-3 Mycoplasma pneumoniae Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Mycoplasma pneumoniae IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay M pneumo IgG Ser Ql EIA 1 Both 19,4557 1990 VIR 20 Mycoplasma pneumoniae IgG QN a10523 EI EI EI S,P-M pneumoniae IgG QN Mycoplasma pneumoniae IgG QN Mycoplasma pneumoniae vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L 369 JAH 1533 5255-5 Mycoplasma pneumoniae Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO Mycoplasma pneumoniae IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay M pneumo IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 3189 VIR 20 Mycoplasma pneumoniae IgG QN a652 JAH JAH EI S,P-M pneumoniae IgG QN Mycoplasma pneumoniae IgG QN Mycoplasma pneumoniae vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L 369 JAH 1533 5255-5 Mycoplasma pneumoniae Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO Mycoplasma pneumoniae IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay M pneumo IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 1455 VIR 20 Mycoplasma pneumoniae Ab tiiter a3276 EI EI EI S,P-M pneumoniae Ab titr Mycoplasma pneumoniae Ab tiiter Mycoplasma pneumoniae vastaste antikehade tiiter seerumis/plasmas Tekst 370 JAH 631 22425-3 Mycoplasma pneumoniae Ab Titr Pt Ser Qn {titer} titer MICRO Mycoplasma pneumoniae Ab [Titer] in Serum M pneumo Ab Titr Ser 1 Both 964 VIR 20 Hingamisteede bakterite DNA paneel a7003 Chlamydophila pneumoniae DNA a7002 JAH EI EI XXX-C pneumoniae DNA Chlamydophila pneumoniae DNA Chlamydophila pneumoniae DNA N/P 373 JAH 661 34645-2 Chlamydophila pneumoniae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Chlamydophila pneumoniae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C pneum DNA XXX Ql PCR 1 Both 1373 VIR 20 Chlamydophila pneumoniae IgA a3223 EI EI EI S,P-C pneumoniae IgA Chlamydophila pneumoniae IgA Chlamydophila pneumoniae vastane IgA seerumis/plasmas N/Pp/P 374 JAH 516 44982-7 Chlamydophila pneumoniae Ab.IgA ACnc Pt Ser Ord MICRO Chlamydophila pneumoniae IgA Ab [Presence] in Serum C pneum IgA Ser Ql 1 Both 3188 VIR 20 Chlamydophila pneumoniae IgA QN a651 JAH JAH EI S,P-C pneumoniae IgA QN Chlamydophila pneumoniae IgA QN Chlamydophila pneumoniae vastase IgA hulk seerumis/plasmas QN kU/L 375 JAH 1953 31300-7 Chlamydophila pneumoniae Ab.IgA ACnc Pt Ser Qn MICRO Chlamydophila pneumoniae IgA Ab [Units/volume] in Serum C pneum IgA Ser-aCnc 1 Both 1374 VIR 20 Chlamydophila pneumoniae IgM a3221 EI EI EI S,P-C pneumoniae IgM Chlamydophila pneumoniae IgM Chlamydophila pneumoniae vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 376 JAH 517 24004-4 Chlamydophila pneumoniae Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord MICRO Chlamydophila pneumoniae IgM Ab [Presence] in Serum C pneum IgM Ser Ql 1 Both 3159 VIR 20 Chlamydophila pneumoniae IgM QN a637 JAH JAH EI S,P-C pneumoniae IgM QN Chlamydophila pneumoniae IgM QN Chlamydophila pneumoniae vastase IgM hulk seerumis/plasmas QN kU/L 377 JAH 1948 51807-6 Chlamydophila pneumoniae Ab.IgM ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO Chlamydophila pneumoniae IgM Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay C pneum IgM Ser EIA-aCnc 1 Both 1375 VIR 20 Chlamydophila pneumoniae IgG a3222 EI EI EI S,P-C pneumoniae IgG Chlamydophila pneumoniae IgG Chlamydophila pneumoniae vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 378 JAH 518 44981-9 Chlamydophila pneumoniae Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord MICRO Chlamydophila pneumoniae IgG Ab [Presence] in Serum C pneum IgG Ser Ql 1 Both 1839 VIR 20 Chlamydophila pneumoniae IgG QN a3317 EI EI EI S,P-C pneumoniae IgG QN Chlamydophila pneumoniae IgG QN Chlamydophila pneumoniae vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L 379 JAH 1954 51806-8 Chlamydophila pneumoniae Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO Chlamydophila pneumoniae IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay C pneum IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 3191 VIR 20 Chlamydophila pneumoniae IgG QN a654 JAH JAH EI S,P-C pneumoniae IgG QN Chlamydophila pneumoniae IgG QN Chlamydophila pneumoniae vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L 379 JAH 1954 51806-8 Chlamydophila pneumoniae Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO Chlamydophila pneumoniae IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay C pneum IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 970 VIR 20 B pertussis, B parapertussis DNA a8620 EI EI EI XXX-B pertussis, B parapertussis DNA panel Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis DNA paneel Bordetella pertussis ja Bortetella parapertussis DNA (paneel) Paneel 382 EI/Paneel 2057 41875-6 Bordetella pertussis & Bordetella parapertussis DNA panel ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar PANEL.MICRO Bordetella pertussis & Bordetella parapertussis DNA panel [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method B pert+parapert DNA Pnl XXX PCR 1 Order 963 VIR 20 Hingamisteede bakterite DNA paneel a7003 Bordetella pertussis DNA a7001 JAH EI EI XXX-B pertussis DNA Bordetella pertussis DNA Bordetella pertussis DNA N/P 383 JAH 660 23826-1 Bordetella pertussis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Bordetella pertussis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method B pert DNA XXX Ql PCR 1 Both 971 VIR 20 B pertussis DNA a8618 EI EI EI XXX-B pertussis DNA Bordetella pertussis DNA Bordetella pertussis DNA N/P 383 JAH 660 23826-1 Bordetella pertussis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Bordetella pertussis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method B pert DNA XXX Ql PCR 1 Both 1905 VIR 20 Bordetella pertussis Ab paneel a9939 EI EI EI S,P-B pertussis Ab panel Bordetella pertussis Ab paneel Bordetella pertussis vastased antikehad seerumis/plasmas (paneel) Paneel 384 EI/Paneel 2873 L-2873 3210 VIR 20 Bordetella pertussis Ab paneel a672 JAH JAH EI S,P-B pertussis Ab panel Bordetella pertussis Ab paneel Bordetella pertussis vastased antikehad seerumis/plasmas (paneel) Paneel 384 EI/Paneel 2873 L-2873 1359 VIR 20 B. pertussis IgA a3211 EI EI EI S,P-B pertussis IgA Bordetella pertussis IgA Bordetella pertussis vastane IgA seerumis/plasmas N/Pp/P 385 JAH 502 29657-4 Bordetella pertussis Ab.IgA ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Bordetella pertussis IgA Ab [Presence] in Serum by Immunoassay B pert IgA Ser Ql EIA 1 Both 1906 VIR 20 Bordetella pertussis IgA QN a9877 EI EI EI S,P-B pertussis IgA QN Bordetella pertussis IgA QN Bordetella pertussis vastase IgA hulk seerumis/plasmas QN kU/L 386 JAH 2874 24128-1 Bordetella pertussis.toxin Ab.IgA ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO Bordetella pertussis toxin IgA Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay B pert PT IgA Ser EIA-aCnc 1 Both 22,7958 3208 VIR 20 Bordetella pertussis Ab paneel a672 Bordetella pertussis IgA QN a670 JAH EI EI S,P-B pertussis IgA QN Bordetella pertussis IgA QN Bordetella pertussis vastase IgA hulk seerumis/plasmas QN kU/L 386 JAH 2874 24128-1 Bordetella pertussis.toxin Ab.IgA ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO Bordetella pertussis toxin IgA Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay B pert PT IgA Ser EIA-aCnc 1 Both 22,7958 1360 VIR 20 B. pertussis IgM a3209 EI EI EI S,P-B pertussis IgM Bordetella pertussis IgM Bordetella pertussis vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 387 JAH 503 29658-2 Bordetella pertussis Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Bordetella pertussis IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay B pert IgM Ser Ql EIA 1 Both 1361 VIR 20 B. pertussis IgG a3210 EI EI EI S,P-B pertussis IgG Bordetella pertussis IgG Bordetella pertussis vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 388 JAH 504 29659-0 Bordetella pertussis Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Bordetella pertussis IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay B pert IgG Ser Ql EIA 1 Both 1907 VIR 20 Bordetella pertussis IgG QN a9878 EI EI EI S,P-B pertussis IgG QN Bordetella pertussis IgG QN Bordetella pertussis vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L 389 JAH 2875 24127-3 Bordetella pertussis.toxin Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO Bordetella pertussis toxin IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay B pert PT IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 20,8934 3209 VIR 20 Bordetella pertussis Ab paneel a672 Bordetella pertussis IgG QN a671 JAH EI EI S,P-B pertussis IgG QN Bordetella pertussis IgG QN Bordetella pertussis vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L 389 JAH 2875 24127-3 Bordetella pertussis.toxin Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO Bordetella pertussis toxin IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay B pert PT IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 20,8934 972 VIR 20 B parapertussis DNA a8619 EI EI EI XXX-B parapertussis DNA Bordetella parapertussis DNA Bordetella parapertussis DNA N/P 391 JAH 2059 29723-4 Bordetella parapertussis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Bordetella parapertussis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method B parapert DNA XXX Ql PCR 1 Both 3211 VIR 20 Hingamisteede bakterite DNA paneel a7003 Bordetella parapertussis DNA a7004 JAH EI EI XXX-B parapertussis DNA Bordetella parapertussis DNA Bordetella parapertussis DNA N/P 391 JAH 2059 29723-4 Bordetella parapertussis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Bordetella parapertussis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method B parapert DNA XXX Ql PCR 1 Both 2265 VIR 20 Pneumocystis jiroveci DNA a233 JAH JAH EI XXX-P jirovecii DNA Pneumocystis jirovecii DNA Pneumocystis jirovecii DNA N/P 394 JAH 3076 6521-9 Pneumocystis jiroveci DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Pneumocystis jiroveci DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method P jiroveci DNA XXX Ql PCR 1 Both 27,2639 3898 VIR 20 Pneumocystis jirovecii DNA QN a1585 JAH JAH EI XXX-P jirovecii DNA QN Pneumocystis jirovecii DNA QN Pneumocystis jirovecii DNA QN QN copies/mL 395 JAH 5836 49441-9 Pneumocystis jiroveci DNA NCnc Pt XXX Qn Probe.amp.tar {copies}/mL copies/mL MICRO Pneumocystis jiroveci DNA [#/volume] in Unspecified specimen by NAA with probe detection P jiroveci DNA # XXX NAA+probe 1 Both 2418 VIR 20 Pneumocystis jirovecii Ag a2012-41 EI EI EI XXX-P jirovecii Ag Pneumocystis jirovecii Ag Pneumocystis jirovecii antigeen N/P 397 JAH 1506 700-5 Pneumocystis jiroveci Ag ACnc Pt XXX Ord IF MICRO Pneumocystis jiroveci Ag [Presence] in Unspecified specimen by Immunofluorescence P jiroveci Ag XXX Ql IF 1 Both 11,433 1466 VIR 20 TBEV IgM a3288 JAH JAH EI S,P-TBEV IgM TBEV IgM Puukentsefaliidi viiruse vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 399 JAH 666 69923-1 European tick borne encephalitis virus Ab.IgM Threshold Pt Ser Ord EIA MICRO European tick borne encephalitis virus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay TBEV IgM Ser Ql EIA 1 Both 11,4729 1468 VIR 20 TBEV IgM liikvoris a3289 JAH JAH EI CSF-TBEV IgM TBEV IgM liikvoris Puukentsefaliidi viiruse vastane IgM liikvoris N/Pp/P 401 JAH 668 69924-9 European tick borne encephalitis virus Ab.IgM Threshold Pt CSF Ord EIA MICRO European tick borne encephalitis virus IgM Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Immunoassay TBEV IgM CSF Ql EIA 1 Both 11,4729 1470 VIR 20 Puukentsefaliidiviiruse IgG a3290 EI EI EI S,P-TBEV IgG TBEV IgG Puukentsefaliidi viiruse vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 402 JAH 670 69926-4 European tick borne encephalitis virus Ab.IgG Threshold Pt Ser Ord EIA MICRO European tick borne encephalitis virus IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay TBEV IgG Ser Ql EIA 1 Both 11,4729 1471 VIR 20 TBEV IgG QN a3322 JAH JAH EI S,P-TBEV IgG QN TBEV IgG QN Puukentsefaliidi viiruse vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L 403 JAH 671 26059-6 European tick borne encephalitis virus Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO European tick borne encephalitis virus IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay TBEV IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 1472 VIR 20 TBEV IgG liikvoris a3291 JAH JAH EI CSF-TBEV IgG TBEV IgG liikvoris Puukentsefaliidi viiruse vastane IgG liikvoris N/Pp/P 404 JAH 672 69927-2 European tick borne encephalitis virus Ab.IgG Threshold Pt CSF Ord EIA MICRO European tick borne encephalitis virus IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Immunoassay TBEV IgG CSF Ql EIA 1 Both 11,4729 1473 VIR 20 Puukentsefaliidiviiruse IgG liikvoris QN a3323 EI EI EI CSF-TBEV IgG QN TBEV IgG QN liikvoris Puukentsefaliidi viiruse vastase IgG hulk liikvoris QN kU/L 405 JAH 673 A-673 2170 VIR 20 TBEV IgG indeks a143 JAH JAH EI CSF-S-TBEV IgG-ind TBEV IgG indeks Puukentsefaliidi viiruse vastase IgG indeks QN 406 JAH 3014 69928-0 European tick borne encephalitis virus Ab.IgG index ACnc Pt Ser+CSF Qn EIA MICRO European tick borne encephalitis virus IgG Ab index [Units/volume] in Serum and CSF by Immunoassay TBEV IgG Index Ser+CSF EIA-aCnc Both 1 2268 VIR 20 Borrelia burgdorferi DNA a234 JAH JAH JAH XXX-B burgdorferi DNA Borrelia burgdorferi DNA Borrelia burgdorferi DNA N/P 408 JAH 2847 4991-6 Borrelia burgdorferi DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 1884 MICRO Borrelia burgdorferi DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method B burgdor DNA XXX Ql PCR 1 Both 20,862 1366 VIR 20 Borrelia IgM a3212 EI EI EI S,P-B burgdorferi IgM Borrelia burgdorferi IgM Borrelia burgdorferi vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 410 JAH 509 40612-4 Borrelia burgdorferi Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Borrelia burgdorferi IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay B burgdor IgM Ser Ql EIA 1 Both 2387 VIR 20 Borrelia IgM QN a3312 EI EI EI S,P-B burgdorferi IgM QN Borrelia burgdorferi IgM QN Borrelia burgdorferi vastase IgM hulk seerumis QN kU/L 411 JAH 1952 5064-1 Borrelia burgdorferi Ab.IgM ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO Borrelia burgdorferi IgM Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay B burgdor IgM Ser EIA-aCnc 1 Both 3279 VIR 20 Borrelia burgdorferi IgM QN a741 JAH JAH EI S,P-B burgdorferi IgM QN Borrelia burgdorferi IgM QN Borrelia burgdorferi vastase IgM hulk seerumis QN kU/L 411 JAH 1952 5064-1 Borrelia burgdorferi Ab.IgM ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO Borrelia burgdorferi IgM Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay B burgdor IgM Ser EIA-aCnc 1 Both 1367 VIR 20 Borrelia burgdorferi IgM (kinnitav) a3216 JAH EI EI S,P-B burgdorferi IgM conf Borrelia burgdorferi IgM (kinnitav) Borrelia burgdorferi vastane IgM seerumis/plasmas (kinnitav uuring) N/Pp/P 412 JAH 510 6321-4 Borrelia burgdorferi Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord IB MICRO Borrelia burgdorferi IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) B burgdor IgM Ser Ql IB 1 Both 1368 VIR 20 Borrelia burgdorferi IgM liikvoris a3213 EI 2020-10-30 EI EI CSF-B burgdorferi IgM Borrelia burgdorferi IgM liikvoris Borrelia burgdorferi vastane IgM liikvoris N/Pp/P 413 JAH 511 22132-5 Borrelia burgdorferi Ab.IgM ACnc Pt CSF Ord MICRO Borrelia burgdorferi IgM Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid B burgdor IgM CSF Ql 1 Both 3887 VIR 20 Borrelia burgdorferi IgM QN liikvoris a1552 JAH EI EI CSF-B burgdorferi IgM QN Borrelia burgdorferi IgM QN liikvoris Borrelia burgdorferi vastase IgM hulk liikvoris QN kU/L kU/L 414 JAH 4946 14078-0 Borrelia burgdorferi Ab.IgM ACnc Pt CSF Qn IA MICRO Borrelia burgdorferi IgM Ab [Units/volume] in Cerebral spinal fluid by Immunoassay B burgdor IgM CSF IA-aCnc 1 Both 14,7675 1369 VIR 20 Borrelia IgG a3214 EI EI EI S,P-B burgdorferi IgG Borrelia burgdorferi IgG Borrelia burgdorferi vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 417 JAH 512 16480-6 Borrelia burgdorferi Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Borrelia burgdorferi IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay B burgdor IgG Ser Ql EIA 1 Both 2388 VIR 20 Borrelia IgG QN a3314 EI EI EI S,P-B burgdorferi IgG QN Borrelia burgdorferi IgG QN Borrelia burgdorferi vastase IgG hulk seerumis QN kU/L 418 JAH 1664 5062-5 Borrelia burgdorferi Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO Borrelia burgdorferi IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay B burgdor IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 3278 VIR 20 Borrelia burgdorferi IgG QN a740 JAH JAH EI S,P-B burgdorferi IgG QN Borrelia burgdorferi IgG QN Borrelia burgdorferi vastase IgG hulk seerumis QN kU/L 418 JAH 1664 5062-5 Borrelia burgdorferi Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO Borrelia burgdorferi IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay B burgdor IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 1370 VIR 20 Borrelia burgdorferi IgG (kinnitav) a3217 JAH EI EI S,P-B burgdorferi IgG conf Borrelia burgdorferi IgG (kinnitav) Borrelia burgdorferi vastane IgG seerumis/plasmas (kinnitav uuring) N/Pp/P 419 JAH 513 6320-6 Borrelia burgdorferi Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord IB MICRO Borrelia burgdorferi IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) B burgdor IgG Ser Ql IB 1 Both 1371 VIR 20 Borrelia burgdorferi IgG liikvoris a3215 EI 2019-10-16 EI EI CSF-B burgdorferi IgG Borrelia burgdorferi IgG liikvoris Borrelia burgdorferi vastane IgG liikvoris N/Pp/P 420 JAH 514 22125-9 Borrelia burgdorferi Ab.IgG ACnc Pt CSF Ord MICRO Borrelia burgdorferi IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid B burgdor IgG CSF Ql 1 Both 3682 VIR 20 Borrelia burgdorferi IgG QN liikvoris a1362 JAH JAH EI CSF-B burgdorferi IgG QN Borrelia burgdorferi IgG QN liikvoris Borrelia burgdorferi vastase IgG hulk liikvoris QN kU/L kU/L 421 JAH 3887 22126-7 Borrelia burgdorferi Ab.IgG ACnc Pt CSF Qn MICRO Borrelia burgdorferi IgG Ab [Units/volume] in Cerebral spinal fluid B burgdor IgG CSF-aCnc 1 Both 15,2926 2167 VIR 20 Borrelia burgdorferi IgG indeks a144 JAH JAH EI CSF-S-B burgdorferi IgG-ind Borrelia burgdorferi IgG indeks Borrelia burgdorferi vastase IgG indeks QN 423 JAH 1976 47304-1 Borrelia burgdorferi Ab.IgG index ACnc Pt Ser+CSF Qn MICRO Borrelia burgdorferi IgG Ab index [Units/volume] in Serum & CSF B burgdor IgG Index Ser+CSF-aCnc 1 Both 1392 VIR 20 Anaplasma phagocytophilum IgM a3238 EI EI EI S,P-A phagocytophilum IgM Anaplasma phagocytophilum IgM Anaplasma phagocytophilum vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 427 JAH 548 29857-0 Anaplasma phagocytophilum Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord MICRO Anaplasma phagocytophilum IgM Ab [Presence] in Serum A phagocytoph IgM Ser Ql 1 Both 12,059 3427 VIR 20 Anaplasma phagocytophilum IgM (IB) a885 JAH JAH EI S,P-A phagocytophilum IgM Anaplasma phagocytophilum IgM Anaplasma phagocytophilum vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 427 JAH 548 29857-0 Anaplasma phagocytophilum Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord MICRO Anaplasma phagocytophilum IgM Ab [Presence] in Serum A phagocytoph IgM Ser Ql 1 Both 12,059 1393 VIR 20 Anaplasma phagocytophilum IgM tiiter a3238-1 EI EI EI S,P-A phagocytophilum IgM titr Anaplasma phagocytophilum IgM tiiter Anaplasma phagocytophilum vastase IgM tiiter seerumis/plasmas Tekst 428 JAH 549 23878-2 Anaplasma phagocytophilum Ab.IgM Titr Pt Ser Qn IF {titer} titer 5 MICRO Anaplasma phagocytophilum IgM Ab [Titer] in Serum by Immunofluorescence A phagocytoph IgM Titr Ser IF 1 Both 12,059 1394 VIR 20 Anaplasma phagocytophilum IgG a3239 EI EI EI S,P-A phagocytophilum IgG Anaplasma phagocytophilum IgG Anaplasma phagocytophilum vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 429 JAH 550 29856-2 Anaplasma phagocytophilum Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord MICRO Anaplasma phagocytophilum IgG Ab [Presence] in Serum A phagocytoph IgG Ser Ql 1 Both 12,059 3426 VIR 20 Anaplasma phagocytophilum IgG (IB) a881 JAH JAH EI S,P-A phagocytophilum IgG Anaplasma phagocytophilum IgG Anaplasma phagocytophilum vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 429 JAH 550 29856-2 Anaplasma phagocytophilum Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord MICRO Anaplasma phagocytophilum IgG Ab [Presence] in Serum A phagocytoph IgG Ser Ql 1 Both 12,059 1395 VIR 20 Anaplasma phagocytophilum IgG tiiter a3239-1 EI EI EI S,P-A phagocytophilum IgG titr Anaplasma phagocytophilum IgG tiiter Anaplasma phagocytophilum vastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst 430 JAH 551 23877-4 Anaplasma phagocytophilum Ab.IgG Titr Pt Ser Qn IF {titer} titer 10 MICRO Anaplasma phagocytophilum IgG Ab [Titer] in Serum by Immunofluorescence A phagocytoph IgG Titr Ser IF 1 Both 12,059 4071 VIR 20 Meningiiditekitajate DNA/RNA paneel a2457 Parehoviiruse RNA a2326 JAH EI EI XXX-Parechovirus RNA Parehoviiruse RNA Parehoviiruse RNA N/P 431 JAH 4164 51669-0 Human parechovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human parechovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HPeV RNA XXX Ql PCR 1 Both 18,8174 925 VIR 20 Meningiiditekitajate DNA/RNA paneel a2457 Enteroviiruste RNA a7277 JAH JAH EI XXX-Enterovirus RNA Enteroviiruste RNA Enteroviiruste RNA N/P 432 JAH 1651 29591-5 Enterovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Enterovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method EV RNA XXX Ql PCR 1 Both 3609 VIR 20 Enteroviiruse Ag roojas a1255 JAH JAH EI St-Enterovirus Ag Enteroviiruse Ag roojas Enteroviiruse antigeen roojas N/P 433 JAH 1540 70065-8 Enterovirus Ag Threshold Pt Stool Ord EIA MICRO Enterovirus Ag [Presence] in Stool by Immunoassay EV Ag Stl Ql EIA 1 Both 11,4729 2052 VIR 20 Enteroviiruste tüpiseerimine rakukultuuris a9382 EI EI EI XXX-Enterovirus culture Enteroviiruste külv Enteroviiruste külv KYLV 434 JAH 2531 5843-8 Enterovirus identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture MICRO Enterovirus identified in Unspecified specimen by Organism specific culture EV XXX Cult 1 Both 24,697 1396 VIR 20 Enteroviiruste IgM a3240 JAH JAH EI S,P-Enterovirus IgM Enteroviiruste IgM Enteroviirustevastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 435 JAH 553 70009-6 Enterovirus Ab.IgM Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA MICRO Enterovirus IgM Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay EV IgM SerPl Ql EIA 1 Both 11,4729 1397 VIR 20 Enteroviirus IgM liikvoris a3241 EI EI EI CSF-Enterovirus IgM Enteroviiruste IgM liikvoris Enteroviirustevastane IgM liikvoris N/Pp/P 437 JAH 554 70008-8 Enterovirus Ab.IgM Threshold Pt CSF Ord EIA MICRO Enterovirus IgM Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Immunoassay EV IgM CSF Ql EIA 1 Both 11,4729 1398 VIR 20 Enteroviiruste IgG a3242 JAH JAH EI S,P-Enterovirus IgG Enteroviiruste IgG Enteroviirustevastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 438 JAH 555 70011-2 Enterovirus Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA MICRO Enterovirus IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay EV IgG SerPl Ql EIA 1 Both 11,4729 1399 VIR 20 Enteroviiruste IgG liikvoris a3243 JAH JAH EI CSF-Enterovirus IgG Enteroviiruste IgG liikvoris Enteroviirustevastane IgG liikvoris N/Pp/P 440 JAH 556 70010-4 Enterovirus Ab.IgG Threshold Pt CSF Ord EIA MICRO Enterovirus IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Immunoassay EV IgG CSF Ql EIA 1 Both 11,4729 1387 VIR 20 Coxsackie viiruse IgM a3233 JAH JAH EI S,P-Coxsackie virus IgM Coxsackie viiruse IgM Coxsackie viiruse vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 441 JAH 539 70012-0 Coxsackievirus Ab.IgM Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA MICRO Coxsackievirus IgM Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay CV IgM SerPl Ql EIA 1 Both 16,3154 1388 VIR 20 Coxsackie viiruse IgG a3234 JAH JAH EI S,P-Coxsackie virus IgG Coxsackie viiruse IgG Coxsackie viiruse vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 442 JAH 540 70013-8 Coxsackievirus Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA MICRO Coxsackievirus IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay CV IgG SerPl Ql EIA 1 Both 16,3154 4187 VIR 20 Helicobacter pylori DNA ja klaritromütsiin-tundlikkuse paneel a10-2004 JAH JAH JAH XXX-H pylori DNA, clarithromycin panel Helicobacter pylori DNA ja klaritromütsiin-tundlikkuse paneel Helicobacter pylori DNA ja klaritromütsiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel (paneel) Paneel " " 443 JAH 5610 L-5610 4190 VIR 20 Helicobacter pylori DNA, klaritromütsiin- ja flourokinoloonide-tundlikkuse paneel a10-2000 JAH JAH JAH XXX-H pylori DNA, clarithromycin, fluoroquinolones panel Helicobacter pylori DNA, klaritromütsiin- ja flourokinoloonide-tundlikkuse paneel Helicobacter pylori DNA, klaritromütsiin- ja flourokinoloonide-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel (paneel) Paneel " " 444 JAH 5609 L-5609 4188 VIR 20 Helicobacter pylori DNA ja klaritromütsiin-tundlikkuse paneel; Helicobacter pylori DNA, klaritromütsiin- ja flourokinoloonide-tundlikkuse paneel a10-2004; a10-2000 Helicobacter pylori DNA a10-2001 JAH EI JAH XXX-H pylori DNA Helicobacter pylori DNA Helicobacter pylori DNA N/P 445 JAH 4324 49101-9 Helicobacter pylori DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Helicobacter pylori DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method H pylori DNA XXX Ql PCR 1 Both 16,8416 4189 VIR 20 Helicobacter pylori DNA ja klaritromütsiin-tundlikkuse paneel; Helicobacter pylori DNA, klaritromütsiin- ja flourokinoloonide-tundlikkuse paneel a10-2004; a10-2000 Helicobacter pylori klaritromütsiin-resistentsusmutatsioonid a10-2002 JAH EI JAH XXX-H pylori clarithromycin mut Helicobacter pylori klaritromütsiin-resistentsusmutatsioonid Helicobacter pylori resistentsusmutatsioonid klaritromütsiini suhtes N/P " " 446 JAH 5607 88509-5 Helicobacter pylori 23S rRNA clarithromycin resistance mutation Prid Pt Isolate/Specimen Nom Molgen ABXBACT Helicobacter pylori 23S rRNA clarithromycin resistance mutation [Identifier] by Molecular method H pylori 23S clarithro res mut Islt/Spm 1 Both 4191 VIR 20 Helicobacter pylori DNA, klaritromütsiin- ja flourokinoloonide-tundlikkuse paneel a10-2000 Helicobacter pylori fluorokinoloonide resistentsusmutatsioonid a10-2003 JAH EI JAH XXX-H pylori fluoroquinolones mut Helicobacter pylori fluorokinoloonide resistentsusmutatsioonid Helicobacter pylori resistentsusmutatsioonid fluorokinoloonide suhtes N/P " " 447 JAH 5608 A-5608 1975 VIR 20 Helicobacter pylori Ag roojas a10-21 JAH JAH EI St-H pylori Ag Helicobacter pylori Ag roojas Helicobacter pylori antigeen roojas N/P 448 JAH 1539 31843-6 Helicobacter pylori Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Helicobacter pylori Ag [Presence] in Stool H pylori Ag Stl Ql 1 Both 2101 VIR 20 Helicobacter pylori Ag roojas a2012-1703 EI EI EI St-H pylori Ag Helicobacter pylori Ag roojas Helicobacter pylori antigeen roojas N/P 448 JAH 1539 31843-6 Helicobacter pylori Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Helicobacter pylori Ag [Presence] in Stool H pylori Ag Stl Ql 1 Both 1410 VIR 20 Helicobacter pylori IgA a3257 EI EI EI S,P-H pylori IgA Helicobacter pylori IgA Helicobacter pylori vastane IgA seerumis/plasmas N/Pp/P 449 JAH 567 16125-7 Helicobacter pylori Ab.IgA ACnc Pt Ser Ord MICRO Helicobacter pylori IgA Ab [Presence] in Serum H pylori IgA Ser Ql 1 Both 3212 VIR 20 Helicobacter pylori IgA QN a673 JAH JAH EI S,P-H pylori IgA QN Helicobacter pylori IgA QN Helicobacter pylori vastase IgA hulk seerumis/plasmas QN kU/L 450 JAH 3943 7901-2 Helicobacter pylori Ab.IgA ACnc Pt Ser Qn 3 MICRO Helicobacter pylori IgA Ab [Units/volume] in Serum H pylori IgA Ser-aCnc 1 Both 9,2179 1411 VIR 20 Helicobacter pylori IgG a3256 EI EI EI S,P-H pylori IgG Helicobacter pylori IgG Helicobacter pylori vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 451 JAH 568 17859-0 Helicobacter pylori Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA 0,01% MICRO Helicobacter pylori IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay H pylori IgG Ser Ql EIA 1 Both 1412 VIR 20 Helicobacter pylori IgG QN a3319 EI EI EI S,P-H pylori IgG QN Helicobacter pylori IgG QN Helicobacter pylori vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L 452 JAH 569 7902-0 Helicobacter pylori Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn 8 MICRO Helicobacter pylori IgG Ab [Units/volume] in Serum H pylori IgG Ser-aCnc 1 Both 23,2445 3184 VIR 20 Helicobacter pylori IgG QN a639 JAH JAH EI S,P-H pylori IgG QN Helicobacter pylori IgG QN Helicobacter pylori vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L 452 JAH 569 7902-0 Helicobacter pylori Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn 8 MICRO Helicobacter pylori IgG Ab [Units/volume] in Serum H pylori IgG Ser-aCnc 1 Both 23,2445 3600 VIR 20 Soolenakkusi põhjustavate viiruste RNA/DNA paneel roojas a1239 JAH JAH EI St-EntericVir RNA/DNA panel Sooleviiruste RNA/DNA paneel roojas Sooleviiruste RNA/DNA roojas (paneel) Paneel 465 EI/Paneel 3866 L-3866 3601 VIR 20 Rotaviiruse RNA a1241 JAH EI EI XXX-Rotavirus RNA Rotaviiruse RNA Rotaviiruse RNA N/P 466 JAH 2519 62859-4 Rotavirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Rotavirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method RV RNA XXX Ql PCR 1 Both 25,8209 1474 VIR 20 Rotaviiruse Ag roojas a1092 JAH JAH EI St-Rotavirus Ag Rotaviiruse Ag roojas Rotaviiruse antigeen roojas N/P 467 JAH 674 17547-1 Rotavirus Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Rotavirus Ag [Presence] in Stool RV Ag Stl Ql 1 Both 3002 VIR 20 Adenoviiruse 40,41 ja rotaviiruse Ag paneel roojas (ribaanalüüs) a537 JAH JAH EI St-Adenovirus 40,41, rotavirus Ag panel strip Adenoviiruse 40,41 ja rotaviiruse Ag paneel roojas (ribaanalüüs) Adenoviiruse 40,41 ja rotaviiruse Ag roojas (paneel, ribaanalüüs) Paneel 468 JAH 4071 L-4071 1353 VIR 20 Adenoviiruse 40,41 ag roojas a1091 JAH JAH EI St-Adenovirus 40,41 Ag Adenoviiruse 40,41 Ag roojas Inimese adenoviiruse alatüüpide 40 ja 41 antigeen roojas N/P 469 JAH 496 31709-9 Adenovirus 40+41 Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Adenovirus 40+41 Ag [Presence] in Stool HAdV40+41 Ag Stl Ql 1 Both 3603 VIR 20 Noroviiruse RNA a1243 JAH EI EI XXX-Norovirus RNA Noroviiruse RNA Noroviiruse RNA N/P 470 JAH 2520 56748-7 Norovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Norovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method Norovirus RNA XXX Ql PCR 1 Both 29,0293 1459 VIR 20 Noroviiruse ag roojas a3279 EI EI EI St-Norovirus Ag Noroviiruse Ag roojas Noroviiruse antigeen roojas N/P 473 JAH 652 49117-5 Norovirus Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Norovirus Ag [Presence] in Stool Norovirus Ag Stl Ql 1 Both 3003 VIR 20 Noroviiruse Ag roojas a536 JAH JAH EI St-Norovirus Ag Noroviiruse Ag roojas Noroviiruse antigeen roojas N/P 473 JAH 652 49117-5 Norovirus Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Norovirus Ag [Presence] in Stool Norovirus Ag Stl Ql 1 Both 3602 VIR 20 Astroviiruse RNA a1242 JAH EI EI XXX-Astrovirus RNA Astroviiruse RNA Astroviiruse RNA N/P 474 JAH 2518 69938-9 Astrovirus RNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Astrovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HAstV RNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 1358 VIR 20 Astroviirus ag roojas a3205 EI EI EI St-Astrovirus Ag Astroviiruse Ag roojas Astroviiruse antigeen roojas N/P 475 JAH 501 7810-5 Astrovirus Ag ACnc Pt Stool Ord EIA MICRO Astrovirus Ag [Presence] in Stool by Immunoassay HAstV Ag Stl Ql EIA 1 Both 3006 VIR 20 Astroviiruse Ag roojas a535 JAH JAH EI St-Astrovirus Ag Astroviiruse Ag roojas Astroviiruse antigeen roojas N/P 475 JAH 501 7810-5 Astrovirus Ag ACnc Pt Stool Ord EIA MICRO Astrovirus Ag [Presence] in Stool by Immunoassay HAstV Ag Stl Ql EIA 1 Both 3604 VIR 20 Sapoviiruse RNA a1240 JAH EI EI XXX-Sapovirus RNA Sapoviiruse RNA Sapoviiruse RNA N/P 476 JAH 5437 72111-8 Sapovirus RNA PrThr Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Sapovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by NAA with probe detection Sapovirus RNA XXX Ql NAA+probe 1 Both 3374 VIR 20 Soolebakterite DNA paneel roojas a825 JAH JAH EI St-EntericBac DNA panel Soolebakterite DNA paneel roojas Soolebakterite DNA roojas (paneel) Paneel 478 EI/Paneel 3443 L-3443 3375 VIR 20 Soolebakterite DNA laiendatud paneel roojas a834 JAH JAH EI St-EntericBac DNA panel broad Soolebakterite DNA laiendatud paneel roojas Soolebakterite DNA roojas (laiendatud paneel) Paneel 479 EI/Paneel 4994 L-4994 3377 VIR 20 Soolebakterite DNA laiendatud paneel roojas; Soolebakterite DNA paneel roojas a834; a825 Campylobacter DNA a827 JAH EI EI St-Campylobacter DNA Campylobacter DNA roojas Campylobacter DNA roojas N/P 481 JAH 2513 49614-1 Campylobacter sp DNA Prid Pt XXX Nom Probe.amp.tar MICRO Campylobacter sp DNA [Identifier] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method Campylobacter DNA XXX PCR 1 Both 23,3607 1976 VIR 20 Campylobacter Ag roojas a10-16 JAH JAH EI St-Campylobacter Ag Campylobacter Ag roojas Campylobacter spp. antigeen roojas N/P 483 JAH 2938 57768-4 Campylobacter jejuni+Campylobacter coli Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Campylobacter jejuni+Campylobacter coli Ag [Presence] in Stool C jejuni+C coli Ag Stl Ql 1 Both 11,4393 2102 VIR 20 Campylobacter spp. antigeen roojas a2012-1702 EI EI EI St-Campylobacter Ag Campylobacter Ag roojas Campylobacter spp. antigeen roojas N/P 483 JAH 2938 57768-4 Campylobacter jejuni+Campylobacter coli Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Campylobacter jejuni+Campylobacter coli Ag [Presence] in Stool C jejuni+C coli Ag Stl Ql 1 Both 11,4393 1382 VIR 20 Campylobacter IgM a3219 JAH JAH EI S,P-Campylobacter IgM Campylobacter IgM Campylobacter-vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 485 JAH 529 46987-4 Helicobacter pylori Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Helicobacter pylori IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay H pylori IgM Ser Ql EIA 1 Both 18,2525 1383 VIR 20 Campylobacter IgG a3220 JAH JAH EI S,P-Campylobacter IgG Campylobacter IgG Campylobacter-vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 486 JAH 530 40617-3 Campylobacter sp Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Campylobacter sp IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay Campylobacter IgG Ser Ql EIA 1 Both 3289 VIR 20 Yersinia IgA QN a758 JAH JAH EI S,P-Yersinia IgA QN Yersinia IgA QN Yersinia-vastase IgA hulk seerumis/plasmas QN kU/L 488 JAH 4836 17775-8 Yersinia sp Ab.IgA ACnc Pt Ser Qn MICRO Yersinia sp IgA Ab [Units/volume] in Serum Yersinia IgA Ser-aCnc 1 Both 15,7939 3290 VIR 20 Yersinia IgG QN a759 JAH JAH EI S,P-Yersinia IgG QN Yersinia IgG QN Yersinia-vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L 490 JAH 4837 17776-6 Yersinia sp Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn MICRO Yersinia sp IgG Ab [Units/volume] in Serum Yersinia IgG Ser-aCnc 1 Both 13,4163 3383 VIR 20 Soolebakterite DNA laiendatud paneel roojas a834 Yersinia enterocolitica DNA roojas a833 JAH EI EI St-Y enterocolitica DNA Yersinia enterocolitica DNA roojas Yersinia enterocolitica DNA roojas N/P 492 JAH 3468 82202-3 Yersinia enterocolitica DNA PrThr Pt Stool Ord Non-probe.amp.tar MICRO Yersinia enterocolitica DNA [Presence] in Stool by NAA with non-probe detection Y enterocol DNA Stl Ql NAA+non-probe 1 Both 17,056 1503 VIR 20 Y enterocolitica 03 antikehad a3309 EI EI EI S,P-Y enterocolitica 03 Ab titr Yersinia enterocolitica 03 Ab tiiter Yersinia enerocolitica 03 vastaste antikehade tiiter seerumis/plasmas Tekst 494 JAH 704 6959-1 Yersinia enterocolitica O3 Ab Titr Pt Ser Qn {titer} titer MICRO Yersinia enterocolitica O3 Ab [Titer] in Serum Y enteroO3 Ab Titr Ser 1 Both 1504 VIR 20 Y enterocolitica 09 antikehad a3310 EI EI EI S,P-Y enterocolitica 09 Ab titr Yersinia enterocolitica 09 Ab tiiter Yersinia enerocolitica 09 vastaste antikehade tiiter seerumis/plasmas Tekst 495 JAH 705 6962-5 Yersinia enterocolitica O9 Ab Titr Pt Ser Qn {titer} titer MICRO Yersinia enterocolitica O9 Ab [Titer] in Serum Y enteroO9 Ab Titr Ser 1 Both 1505 VIR 20 Y pseudotuberculosis antikehad a3311 EI EI EI S,P-Y pseudotuberculosis Ab titr Yersinia pseudotuberculosis Ab tiiter Yersinia pseudotuberculosis vastaste antikehade tiiter seerumis/plasmas Tekst 496 JAH 706 6967-4 Yersinia pseudotuberculosis Ab Titr Pt Ser Qn {titer} titer MICRO Yersinia pseudotuberculosis Ab [Titer] in Serum Y pseudoTB Ab Titr Ser 1 Both 3376 VIR 20 Soolebakterite DNA laiendatud paneel roojas; Soolebakterite DNA paneel roojas a834; a825 Shigella spp., EIEC DNA roojas a826 JAH EI EI St-Shigella spp., EIEC DNA Shigella spp., EIEC DNA roojas Shigella spp., enteroinvasiivse Escherichia coli (EIEC) DNA roojas N/P 500 JAH 4995 70242-3 Shigella species+EIEC invasion plasmid antigen H (ipaH) gene PrThr Pt Stool Ord Probe.amp.tar MICRO Shigella species+EIEC invasion plasmid antigen H ipaH gene [Presence] in Stool by NAA with probe detection Shigella sp+EIEC ipaH Stl Ql NAA+probe 1 Both 1482 VIR 20 Shigella flexneri 1-5 Ab tiiter a3298 EI 2020-02-03 EI EI S,P-S flexneri 1-5 Ab titr Shigella flexneri 1-5 Ab tiiter Shigella flexneri serotüüpide 1-5 vastaste antikehade tiiter seerumis/plasmas Tekst 502 JAH 682 22539-1 Shigella flexneri Ab Titr Pt Ser Qn {titer} titer MICRO Shigella flexneri Ab [Titer] in Serum S flexneri Ab Titr Ser 1 Both 21,4079 1483 VIR 20 Shigella flexneri 6 Ab tiiter a3299 EI 2020-02-03 EI EI S,P-S flexneri 6 Ab titr Shigella flexneri 6 Ab tiiter Shigella flexneri serotüüp 6 vastaste antikehade tiiter seerumis/plasmas Tekst 503 JAH 3282 A-3282 1484 VIR 20 Shigella sonnei Ab tiiter a3300 EI 2020-02-03 EI EI S,P-S sonnei Ab titr Shigella sonnei Ab tiiter Shigella sonnei vastaste antikehade tiiter seerumis/plasmas Tekst 504 JAH 684 22540-9 Shigella sonnei Ab Titr Pt Ser Qn {titer} titer MICRO Shigella sonnei Ab [Titer] in Serum S sonnei Ab Titr Ser 1 Both 811 VIR 20 Esherichia coli toksiin a10-17 EI EI EI XXX-E coli tox Escherichia coli toksiin Escherichia coli toksiin N/P 505 JAH 1497 53946-0 Escherichia coli shiga toxin Ag Prid Pt XXX Nom MICRO Escherichia coli shiga toxin Ag [Identifier] in Unspecified specimen E coli SXT Ag XXX 1 Both 3378 VIR 20 Soolebakterite DNA laiendatud paneel roojas; Soolebakterite DNA paneel roojas a834; a825 EHEC DNA roojas a828 JAH EI EI St-EHEC DNA EHEC DNA roojas Enterohemoraagilise Escherichia coli (EHEC) DNA roojas N/P 508 JAH 4056 80679-4 Escherichia coli Stx1+Stx2 toxin stx1+stx2 genes PrThr Pt Stool Ord Probe.amp.tar MICRO Escherichia coli Stx1 and Stx2 toxin stx1+stx2 genes [Presence] in Stool by NAA with probe detection EC stx1+stx2 genes Stl Ql NAA+probe 1 Both 30,7889 3381 VIR 20 Soolebakterite DNA laiendatud paneel roojas a834 ETEC DNA roojas a831 JAH EI EI St-ETEC DNA ETEC DNA roojas Enterotoksiini tootva Escherichia coli (ETEC) DNA roojas N/P 513 JAH 4998 97319-8 Escherichia coli enterotoxigenic DNA PrThr Pt Stool Ord Probe.amp.tar MICRO Escherichia coli enterotoxigenic DNA [Presence] in Stool by NAA with probe detection ETEC DNA Stl Ql NAA+probe 1 Both 3382 VIR 20 Soolebakterite DNA laiendatud paneel roojas a834 Plesiomonas shigelloides DNA roojas a832 JAH EI EI St-P shigelloides DNA Plesiomonas shigelloides DNA roojas Plesiomonas shigelloides DNA roojas N/P 515 JAH 4999 70296-9 Plesiomonas shigelloides DNA PrThr Pt Stool Ord Probe.amp.tar MICRO Plesiomonas shigelloides DNA [Presence] in Stool by Probe and target amplification method P shigelloides DNA Stl Ql PCR 1 Both 23,574 3379 VIR 20 Soolebakterite DNA laiendatud paneel roojas; Soolebakterite DNA paneel roojas a834; a825 Salmonella DNA a829 JAH EI EI XXX-Salmonella DNA Salmonella DNA Salmonella DNA N/P 517 JAH 2514 49612-5 Salmonella sp DNA Prid Pt XXX Nom Probe.amp.tar MICRO Salmonella sp DNA [Identifier] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method Salmonella DNA XXX PCR 1 Both 22,5319 3389 VIR 20 Salmonella Ab a859 JAH JAH EI S,P-Salmonella Ab Salmonella Ab Salmonella-vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 520 JAH 4560 17562-0 Salmonella sp Ab PrThr Pt Ser Ord MICRO Salmonella sp Ab [Presence] in Serum Salmonella Ab Ser Ql 1 Both 10,6758 1485 VIR 20 Salmonella Ab tiiter a3297 EI 2019-03-19 JAH EI S,P-Salmonella Ab titr Salmonella Ab tiiter Salmonella-vastaste antikehade tiiter seerumis/plasmas Tekst 521 JAH 685 22527-6 Salmonella sp Ab Titr Pt Ser Qn {titer} titer MICRO Salmonella sp Ab [Titer] in Serum Salmonella Ab Titr Ser 1 Both 3380 VIR 20 Soolebakterite DNA laiendatud paneel roojas a834 Vibrio cholerae, Vibrio parahaemolyticus, Vibrio vulnificus DNA roojas a830 JAH EI EI St-V cholerae, V parahaemolyticus, V vulnificus DNA Vibrio cholerae, Vibrio parahaemolyticus, Vibrio vulnificus DNA roojas Vibrio cholerae, Vibrio parahaemolyticus, Vibrio vulnificus DNA roojas N/P 523 JAH 4997 82200-7 Vibrio cholerae+parahaemolyticus+vulnificus DNA PrThr Pt Stool Ord Non-probe.amp.tar MICRO Vibrio cholerae+parahaemolyticus+vulnificus DNA [Presence] in Stool by Target amplification with non-probe based detection V chol+para+vul DNA Stl Ql Non-probe PCR 1 Both 20,3009 2466 VIR 20 STLI DNA haavandi paneel a263 STLI DNA haavandi paneel a263 JAH JAH JAH XXX-STDI DNA ulcer panel STLI DNA haavandi paneel Sugulisel teel levivate infektsioonitekitajate DNA (haavandi paneel) Paneel 533 EI/Paneel 3001 L-3001 912 VIR 20 Chlamydia trachomatis DNA a10318 EI 2020-10-28 EI EI XXX-C trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA N/P 539 JAH 2143 21613-5 Chlamydia trachomatis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1312% MICRO Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C trach DNA XXX Ql PCR 1 Both 914 VIR 20 Chlamydia trachomatis DNA a4857 JAH JAH EI XXX-C trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA N/P 539 JAH 2143 21613-5 Chlamydia trachomatis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1312% MICRO Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C trach DNA XXX Ql PCR 1 Both 915 VIR 20 Chlamydia trachomatis DNA a10317 EI 2020-10-28 EI EI XXX-C trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA N/P 539 JAH 2143 21613-5 Chlamydia trachomatis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1312% MICRO Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C trach DNA XXX Ql PCR 1 Both 2033 VIR 20 Chlamydia trachomatis DNA a10782 EI EI EI XXX-C trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA N/P 539 JAH 2143 21613-5 Chlamydia trachomatis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1312% MICRO Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C trach DNA XXX Ql PCR 1 Both 2407 VIR 20 C trachomatis DNA uriinis a6177 EI EI EI XXX-C trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA N/P 539 JAH 2143 21613-5 Chlamydia trachomatis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1312% MICRO Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C trach DNA XXX Ql PCR 1 Both 2165 VIR 20 Chlamydia trachomatis LGV DNA a0 JAH JAH JAH XXX-C trachomatis LGV DNA Chlamydia trachomatis LGV DNA Chlamydia trachomatis LGV DNA N/P 541 JAH 2997 A-2997 2469 VIR 20 STLI DNA haavandi paneel a263 Chlamydia trachomatis LGV DNA a262 JAH EI JAH XXX-C trachomatis LGV DNA Chlamydia trachomatis LGV DNA Chlamydia trachomatis LGV DNA N/P 541 JAH 2997 A-2997 1379 VIR 20 Chlamydia trachomatis IgA a3228 EI EI EI S,P-C trachomatis IgA Chlamydia trachomatis IgA Chlamydia trachomatis vastane IgA seerumis/plasmas N/Pp/P 542 JAH 526 45005-6 Chlamydia trachomatis Ab.IgA ACnc Pt Ser Ord MICRO Chlamydia trachomatis IgA Ab [Presence] in Serum C trach IgA Ser Ql 1 Both 3185 VIR 20 Chlamydia trachomatis IgA QN a640 JAH JAH EI S,P-C trachomatis IgA QN Chlamydia trachomatis IgA QN Chlamydia trachomatis vastase IgA hulk seerumis/plasmas QN kU/L 543 JAH 1979 45006-4 Chlamydia trachomatis Ab.IgA ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO Chlamydia trachomatis IgA Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay C trach IgA Ser EIA-aCnc 1 Both 1380 VIR 20 Chlamydia trachomatis IgM a3226 EI EI EI S,P-C trachomatis IgM Chlamydia trachomatis IgM Chlamydia trachomatis vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 544 JAH 527 40710-6 Chlamydia trachomatis Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Chlamydia trachomatis IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay C trach IgM Ser Ql EIA 1 Both 3186 VIR 20 Chlamydia trachomatis IgM QN a641 JAH JAH EI S,P-C trachomatis IgM QN Chlamydia trachomatis IgM QN Chlamydia trachomatis vastase IgM hulk seerumis/plasmas QN kU/L 545 JAH 4596 5090-6 Chlamydia trachomatis Ab.IgM ACnc Pt Ser Qn MICRO Chlamydia trachomatis IgM Ab [Units/volume] in Serum C trach IgM Ser-aCnc 1 Both 14,9547 1381 VIR 20 Chlamydia trachomatis IgG a3227 EI EI EI S,P-C trachomatis IgG Chlamydia trachomatis IgG Chlamydia trachomatis vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 546 JAH 528 45135-1 Chlamydia trachomatis Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Chlamydia trachomatis IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay C trach IgG Ser Ql EIA 1 Both 3187 VIR 20 Chlamydia trachomatis IgG QN a642 JAH JAH EI S,P-C trachomatis IgG QN Chlamydia trachomatis IgG QN Chlamydia trachomatis vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L 547 JAH 1980 26715-3 Chlamydia trachomatis Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO Chlamydia trachomatis IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay C trach IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 958 VIR 20 Neisseria gonorrhoeae DNA a10320 JAH EI EI XXX-N gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA N/P 550 JAH 2144 24111-7 Neisseria gonorrhoeae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1483% MICRO Neisseria gonorrhoeae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea DNA XXX Ql PCR 1 Both 960 VIR 20 Neisseria gonorrhoeae DNA a10319 JAH EI EI XXX-N gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA N/P 550 JAH 2144 24111-7 Neisseria gonorrhoeae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1483% MICRO Neisseria gonorrhoeae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea DNA XXX Ql PCR 1 Both 961 VIR 20 Neisseria gonorrhoeae DNA a7037 JAH JAH EI XXX-N gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA N/P 550 JAH 2144 24111-7 Neisseria gonorrhoeae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1483% MICRO Neisseria gonorrhoeae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea DNA XXX Ql PCR 1 Both 2036 VIR 20 Neisseria gonorrhoeae DNA a10783 EI EI EI XXX-N gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA N/P 550 JAH 2144 24111-7 Neisseria gonorrhoeae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1483% MICRO Neisseria gonorrhoeae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea DNA XXX Ql PCR 1 Both 2408 VIR 20 N gonorrhoeae DNA uriinis a6178 EI EI EI XXX-N gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA N/P 550 JAH 2144 24111-7 Neisseria gonorrhoeae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1483% MICRO Neisseria gonorrhoeae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea DNA XXX Ql PCR 1 Both 969 VIR 20 Trichomonas vaginalis DNA a6318 JAH JAH EI XXX-T vaginalis DNA/RNA Trichomonas vaginalis DNA/RNA Trichomonas vaginalis DNA/RNA N/P 553 JAH 699 69937-1 Trichomonas vaginalis DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Trichomonas vaginalis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method T vaginalis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 2037 VIR 20 Trichomonas vaginalis DNA a10797 EI EI EI XXX-T vaginalis DNA/RNA Trichomonas vaginalis DNA/RNA Trichomonas vaginalis DNA/RNA N/P 553 JAH 699 69937-1 Trichomonas vaginalis DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Trichomonas vaginalis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method T vaginalis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 2040 VIR 20 Ureaplasma DNA paneel a10781 EI EI EI XXX-Ureaplasma DNA panel Ureaplasma DNA paneel Ureaplasma DNA (paneel) Paneel 555 EI/Paneel 2982 L-2982 2205 VIR 20 Ureaplasma DNA paneel a179 JAH JAH EI XXX-Ureaplasma DNA panel Ureaplasma DNA paneel Ureaplasma DNA (paneel) Paneel 555 EI/Paneel 2982 L-2982 1747 VIR 20 Ureaplasma parvum DNA a10779 EI EI EI XXX-U parvum DNA Ureaplasma parvum DNA Ureaplasma parvum DNA N/P 556 JAH 1577 69933-0 Ureaplasma parvum DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma parvum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method U parvum DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 2202 VIR 20 Ureaplasma DNA paneel a179 Ureaplasma parvum DNA a178 JAH EI EI XXX-U parvum DNA Ureaplasma parvum DNA Ureaplasma parvum DNA N/P 556 JAH 1577 69933-0 Ureaplasma parvum DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma parvum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method U parvum DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 1746 VIR 20 Ureaplasma urealyticum DNA a10780 EI EI EI XXX-U urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA N/P 557 JAH 1580 51988-4 Ureaplasma urealyticum DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma urealyticum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method U urealyticum DNA XXX Ql PCR 1 Both 2203 VIR 20 Ureaplasma DNA paneel a179 Ureaplasma urealyticum DNA a177 JAH EI EI XXX-U urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA N/P 557 JAH 1580 51988-4 Ureaplasma urealyticum DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma urealyticum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method U urealyticum DNA XXX Ql PCR 1 Both 4253 VIR 20 Mycoplasma genitalium DNA, asitromütsiin- ja moksifloksatsiin-tundlikkuse paneel a2667 JAH JAH JAH XXX-M genitalium DNA, azithromycin, moxifloxacin panel Mycoplasma genitalium DNA, asitromütsiin- ja moksifloksatsiin-tundlikkuse paneel Mycoplasma genitalium DNA, asitromütsiin- ja moksifloksatsiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel (paneel) Paneel " " 559 JAH 7083 L-5528 4254 VIR 20 Mycoplasma genitalium DNA, asitromütsiin- ja moksifloksatsiin-tundlikkuse paneel a2667 Moksifloksatsiin (gen) a2666 JAH EI JAH XXX-Moxifloxacin (gen) Moksifloksatsiin (gen) Moksifloksatsiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel T/M/R " " 560 JAH 7080 96112-8 Moxifloxacin Susc Pt Isolate Ord Genotyping ABXBACT Moxifloxacin [Susceptibility] by Genotype method Moxifloxacin Islt Genotyp 1 Both 1748 VIR 20 Mycoplasma genitalium DNA a10777 EI EI EI XXX-M genitalium DNA/RNA Mycoplasma genitalium DNA/RNA Mycoplasma genitalium DNA/RNA N/P 561 JAH 1590 69935-5 Mycoplasma genitalium DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma genitalium DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M genitalium DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 2204 VIR 20 Mycoplasma genitalium DNA, asitromütsiin- ja moksifloksatsiin-tundlikkuse paneel a2667 Mycoplasma genitalium DNA a180 JAH JAH EI XXX-M genitalium DNA/RNA Mycoplasma genitalium DNA/RNA Mycoplasma genitalium DNA/RNA N/P 561 JAH 1590 69935-5 Mycoplasma genitalium DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma genitalium DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M genitalium DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 2035 VIR 20 XXX-M hominis DNA a10778 EI EI EI XXX-M hominis DNA Mycoplasma hominis DNA Mycoplasma hominis DNA N/P 562 JAH 1594 68546-1 Mycoplasma hominis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma hominis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M hominis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 2465 VIR 20 Mycoplasma hominis DNA a264 JAH JAH EI XXX-M hominis DNA Mycoplasma hominis DNA Mycoplasma hominis DNA N/P 562 JAH 1594 68546-1 Mycoplasma hominis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma hominis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M hominis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 2027 VIR 20 Atopobium vaginae DNA a10837 JAH JAH JAH XXX-A vaginae DNA Atopobium vaginae DNA Atopobium vaginae DNA N/P 563 JAH 2998 69565-0 Atopobium vaginae DNA ACnc Pt Vag Ord Probe.amp.tar MICRO Atopobium vaginae DNA [Presence] in Vaginal fluid by Probe and target amplification method A vaginae DNA Vag Ql PCR 1 Both 11,4729 2034 VIR 20 Gardnerella vaginalis DNA a10785 JAH JAH JAH XXX-G vaginalis DNA Gardnerella vaginalis DNA Gardnerella vaginalis DNA N/P 564 JAH 1616 69936-3 Gardnerella vaginalis DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Gardnerella vaginalis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method G vaginalis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 2028 VIR 20 STLI DNA haavandi paneel a263 Haemophilus ducreyi DNA a10839 JAH JAH JAH XXX-H ducreyi DNA Haemophilus ducreyi DNA Haemophilus ducreyi DNA N/P 565 JAH 2996 29559-2 Haemophilus ducreyi DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 1938 MICRO Haemophilus ducreyi DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method H ducreyi DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 3404 VIR 20 HPV DNA ja vedelikupõhise tsütoloogia paneel a879 JAH JAH EI XXX-HPV NAT, LBC panel HPV NAT ja vedelikupõhise tsütoloogia paneel Inimese papilloomiviiruse NAT ja vedelikupõhine tsütoloogia täpsustamata materjalis (paneel) Paneel 566 EI/Paneel 5027 L-5027 1742 VIR 20 HPV DNA paneel a9542 EI 2021-04-30 EI EI XXX-HPV NAT panel HPV NAT paneel Inimese papilloomiviiruse (HPV kõrge riski genotüüpide) NAT (paneel) Paneel 567 JAH 2712 L-2712 3922 VIR 20 HPV DNA paneel a1673 JAH JAH EI XXX-HPV NAT panel HPV NAT paneel Inimese papilloomiviiruse (HPV kõrge riski genotüüpide) NAT (paneel) Paneel " " Alinity m 567 JAH 2712 L-2712 4052 VIR 20 HPV NAT paneel (EKV sõeluuring) a1768 JAH JAH EI XXX-HPV NAT panel screen HPV NAT paneel (EKV sõeluuring) Inimese papilloomiviiruse (HPV kõrge riski genotüüpide) NAT (paneel) (emakakaelavähi sõeluuring) Paneel " " 568 JAH 5923 L-5470 3919 VIR 20 HPV NAT paneel (EKV sõeluuring, ise kogutud) a1666 JAH JAH EI XXX-HPV NAT panel screen (self-sampling) HPV NAT paneel (EKV sõeluuring, ise kogutud) Inimese papilloomiviiruse (HPV kõrge riski genotüüpide) NAT (paneel) (emakakaelavähi sõeluuring, ise kogutud) Paneel 569 JAH 6074 L-5443 1743 VIR 20 HPV NAT paneel; HPV NAT paneel (EKV sõeluuring, ise kogutud) a1673; a1666 HPV 16 DNA a9537 JAH EI EI XXX-HPV 16 DNA HPV 16 DNA Inimese papilloomiviiruse 16. tüübi DNA N/P 570 JAH 2713 61372-9 Human papilloma virus 16 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human papilloma virus 16 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HPV16 DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,3891 1744 VIR 20 HPV NAT paneel; HPV NAT paneel (EKV sõeluuring, ise kogutud) a1673; a1666 HPV 18 DNA a9538 JAH EI EI XXX-HPV 18 DNA HPV 18 DNA Inimese papilloomiviiruse 18. tüübi DNA N/P 572 JAH 2714 61373-7 Human papilloma virus 18 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human papilloma virus 18 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HPV18 DNA XXX Ql PCR 1 Both 32,0373 3916 VIR 20 HPV NAT paneel; HPV NAT paneel (EKV sõeluuring, ise kogutud) a1673; a1666 HPV 45 DNA a1667 JAH EI EI XXX-HPV 45 DNA HPV 45 DNA Inimese papilloomiviiruse 45. tüübi DNA N/P " " 573 JAH 5737 61380-2 Human papilloma virus 45 DNA PrThr Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human papilloma virus 45 DNA [Presence] in Unspecified specimen by NAA with probe detection HPV45 DNA XXX Ql NAA+probe 1 Both 1745 VIR 20 HPV kõrge riski (31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) DNA a9539 EI 2021-04-30 EI EI XXX-HPV high risk DNA excl 16,18 HPV kõrge riski (31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) DNA Inimese papilloomiviiruse kõrge riskiga (31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) genotüüpide DNA N/P 578 JAH 2725 71431-1 Human papilloma virus 31+33+35+39+45+51+52+56+58+59+66+68 DNA Threshold Pt Cvx Ord Probe.amp.tar MICRO Human papilloma virus 31+33+35+39+45+51+52+56+58+59+66+68 DNA [Presence] in Cervix by Probe and target amplification method HPV H Risk 12 DNA Cervix Ql PCR 1 Both 17,3204 3917 VIR 20 HPV NAT paneel; HPV NAT paneel (EKV sõeluuring, ise kogutud) a1673; a1666 HPV kõrge riski (31,33,52,58) DNA a1668 JAH EI EI XXX-HPV HR group A DNA HPV kõrge riski (31,33,52,58) DNA Inimese papilloomiviiruse kõrge riskiga (31,33,52,58) genotüüpide DNA N/P " " 579 JAH 5738 A-5417 3918 VIR 20 HPV NAT paneel; HPV NAT paneel (EKV sõeluuring, ise kogutud) a1673; a1666 HPV kõrge riski (35,39,51,56,59,66,68) DNA a1669 JAH EI EI XXX-HPV HR group B DNA HPV kõrge riski (35,39,51,56,59,66,68) DNA Inimese papilloomiviiruse kõrge riskiga (35,39,51,56,59,66,68) genotüüpide DNA N/P " " 580 JAH 5739 A-5418 2164 VIR 20 STLI DNA haavandi paneel a263 Treponema pallidum DNA a10840 JAH JAH JAH XXX-T pallidum DNA Treponema pallidum DNA Treponema pallidum DNA N/P 581 JAH 2995 41163-7 Treponema pallidum DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 1841 MICRO Treponema pallidum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method T pallidum DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 1487 VIR 20 Treponema pallidum Ab a3077 JAH JAH EI S,P-T pallidum Ab Treponema pallidum Ab Treponema pallidum vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 582 JAH 687 47236-5 Treponema pallidum Ab.IgG+IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Treponema pallidum IgG+IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay T pallidum IgG+IgM Ser Ql EIA 1 Both 1492 VIR 20 Treponema pallidum IgM a2012-48 EI EI EI S,P-T pallidum IgM Treponema pallidum IgM Treponema pallidum vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 583 JAH 692 47237-3 Treponema pallidum Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Treponema pallidum IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay T pallidum IgM Ser Ql EIA 1 Both 2701 VIR 20 Treponema pallidum IgM a335 EI EI EI S,P-T pallidum IgM Treponema pallidum IgM Treponema pallidum vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 583 JAH 692 47237-3 Treponema pallidum Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Treponema pallidum IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay T pallidum IgM Ser Ql EIA 1 Both 2496 VIR 20 Treponema pallidum IgM kinnitav a270 JAH EI EI S,P-T pallidum IgM IB Treponema pallidum IgM (immunoblot) Treponema pallidum vastane IgM seerumis/plasmas (immunoblot) N/Pp/P 585 JAH 1537 40680-1 Treponema pallidum Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord IB MICRO Treponema pallidum IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) T pallidum IgM Ser Ql IB 1 Both 1493 VIR 20 Treponema pallidum IgG a2012-47 EI EI EI S,P-T pallidum IgG Treponema pallidum IgG Treponema pallidum vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 588 JAH 693 47238-1 Treponema pallidum Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Treponema pallidum IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay T pallidum IgG Ser Ql EIA 1 Both 2702 VIR 20 Treponema pallidum IgG a336 EI EI EI S,P-T pallidum IgG Treponema pallidum IgG Treponema pallidum vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 588 JAH 693 47238-1 Treponema pallidum Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Treponema pallidum IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay T pallidum IgG Ser Ql EIA 1 Both 3964 VIR 20 Treponema pallidum IgG a1834 JAH EI EI S,P-T pallidum IgG Treponema pallidum IgG Treponema pallidum vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 588 JAH 693 47238-1 Treponema pallidum Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Treponema pallidum IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay T pallidum IgG Ser Ql EIA 1 Both 3956 VIR 20 Treponema pallidum IgG QN a1800 JAH EI EI S,P-T pallidum IgG QN Treponema pallidum IgG QN Treponema pallidum vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L 589 JAH 6002 51838-1 Treponema pallidum Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn IA [arb'U]/mL MICRO Treponema pallidum IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay T pallidum IgG Ser IA-aCnc 1 Both 2497 VIR 20 Treponema pallidum IgG kinnitav a271 JAH EI EI S,P-T pallidum IgG IB Treponema pallidum IgG (immunoblot) Treponema pallidum vastane IgG seerumis/plasmas (immunoblot) N/Pp/P 590 JAH 1536 40679-3 Treponema pallidum Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord IB MICRO Treponema pallidum IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) T pallidum IgG Ser Ql IB 1 Both 3957 VIR 20 Treponema pallidum IgG liikvoris a1806 JAH EI EI CSF-T pallidum IgG Treponema pallidum IgG liikvoris Treponema pallidum vastane IgG liikvoris N/Pp/P 591 JAH 3951 58031-6 Treponema pallidum Ab.IgG ACnc Pt CSF Ord MICRO Treponema pallidum IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid T pallidum IgG CSF Ql 1 Both 15,1334 2494 VIR 20 TPHA a267 JAH EI EI S,P-TPHA TPHA Treponema pallidum vastased antikehad seerumis/plasmas (hemaglutinatsiooni test) N/P 594 JAH 690 8041-6 Treponema pallidum Ab ACnc Pt Ser Ord HA MICRO Treponema pallidum Ab [Presence] in Serum by Hemagglutination T pallidum Ab Ser Ql HA 1 Both 3442 VIR 20 TPHA tiiter liikvoris a268 JAH EI EI CSF-TPHA titr TPHA tiiter liikvoris Treponema pallidumi vastaste antikehade tiiter liikvoris (hemaglutinatsiooni test) Tekst 597 JAH 1988 50695-6 Treponema pallidum Ab Titr Pt CSF Qn HA {titer} Titer MICRO Treponema pallidum Ab [Titer] in Cerebral spinal fluid by Hemagglutination T pallidum Ab Titr CSF HA 1 Both 2495 VIR 20 TPHA indeks a269 JAH JAH EI CSF-S-TPHA ind TPHA indeks Treponema pallidum vastaste antikehade indeks (hemaglutinatsiooni test) QN 598 JAH 3274 A-3274 1980 VIR 20 RPR a10-547 JAH EI EI S,P-RPR RPR Mittetreponemaalse reagiini vastased antikehad seerumis/plasmas N/P 599 JAH 688 20507-0 Reagin Ab ACnc Pt Ser Ord RPR 0,04% MICRO Reagin Ab [Presence] in Serum by RPR RPR Ser Ql 1 Both 2493 VIR 20 RPR tiiter a266 JAH JAH EI S,P-RPR titr RPR tiiter Mittetreponemaalse reagiini vastaste antikehade tiiter seerumis/plasmas Tekst 600 JAH 689 31147-2 Reagin Ab Titr Pt Ser Qn RPR {titer} titer 0,05% MICRO Reagin Ab [Titer] in Serum by RPR RPR Ser-Titr 1 Both 1463 VIR 20 Parvoviirus B19 IgM a10517 EI EI EI S,P-Parvovirus B19 IgM Parvoviirus B19 IgM Parvoviiruse B19 vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 603 JAH 656 40659-5 Parvovirus B19 Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord IF MICRO Parvovirus B19 IgM Ab [Presence] in Serum by Immunofluorescence B19V IgM Ser Ql IF 1 Both 2383 VIR 20 Parvoviirus B19 IgM (IF) a3284 EI EI EI S,P-Parvovirus B19 IgM Parvoviirus B19 IgM Parvoviiruse B19 vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 603 JAH 656 40659-5 Parvovirus B19 Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord IF MICRO Parvovirus B19 IgM Ab [Presence] in Serum by Immunofluorescence B19V IgM Ser Ql IF 1 Both 3204 VIR 20 Parvoviirus B19 IgM QN a666 JAH JAH EI S,P-Parvovirus B19 IgM QN Parvoviirus B19 IgM QN Parvoviiruse B19 vastase IgM hulk seerumis/plasmas QN kU/L 604 JAH 4598 7984-8 Parvovirus B19 Ab.IgM ACnc Pt Ser Qn {Index_val} 4 MICRO Parvovirus B19 IgM Ab [Units/volume] in Serum B19V IgM Ser-aCnc 1 Both 13,8407 1464 VIR 20 Parvoviirus B19 IgG a10518 EI EI EI S,P-Parvovirus B19 IgG Parvoviirus B19 IgG Parvoviiruse B19 vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 606 JAH 657 40657-9 Parvovirus B19 Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord IF MICRO Parvovirus B19 IgG Ab [Presence] in Serum by Immunofluorescence B19V IgG Ser Ql IF 1 Both 2384 VIR 20 Parvoviirus B19 IgG (IF) a3285 EI EI EI S,P-Parvovirus B19 IgG Parvoviirus B19 IgG Parvoviiruse B19 vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 606 JAH 657 40657-9 Parvovirus B19 Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord IF MICRO Parvovirus B19 IgG Ab [Presence] in Serum by Immunofluorescence B19V IgG Ser Ql IF 1 Both 3205 VIR 20 Parvoviirus B19 IgG QN a667 JAH JAH EI S,P-Parvovirus B19 IgG QN Parvoviirus B19 IgG QN Parvoviiruse B19 vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L 607 JAH 4599 7983-0 Parvovirus B19 Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn {Index_val} 4 MICRO Parvovirus B19 IgG Ab [Units/volume] in Serum B19V IgG Ser-aCnc 1 Both 13,1966 1457 VIR 20 Mumpsiviiruse IgM a3274 EI EI EI S,P-Mumps virus IgM Mumpsiviiruse IgM Mumpsiviirusevastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 611 JAH 646 6478-2 Mumps virus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Mumps virus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay MuV IgM Ser Ql EIA 1 Both 2957 VIR 20 Mumpsiviiruse IgM a506 JAH JAH JAH S,P-Mumps virus IgM Mumpsiviiruse IgM Mumpsiviirusevastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 611 JAH 646 6478-2 Mumps virus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Mumps virus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay MuV IgM Ser Ql EIA 1 Both 1458 VIR 20 Mumpsiviiruse IgG a3329 EI EI EI S,P-Mumps virus IgG Mumpsiviiruse IgG Mumpsiviirusevastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 612 JAH 647 6476-6 Mumps virus Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Mumps virus IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay MuV IgG Ser Ql EIA 1 Both 1479 VIR 20 Punetiseviiruse IgM a3082 JAH JAH EI S,P-Rubella virus IgM Punetiseviiruse IgM Punetiseviirusevastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 614 JAH 679 24116-6 Rubella virus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Rubella virus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay RUBV IgM Ser Ql EIA 1 Both 1480 VIR 20 Punetiseviiruse IgG a3083 EI EI EI S,P-Rubella virus IgG Punetiseviiruse IgG Punetiseviirusevastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 616 JAH 680 40667-8 Rubella virus Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Rubella virus IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay RUBV IgG Ser Ql EIA 1 Both 1481 VIR 20 Punetiseviiruse IgG QN a3093 JAH JAH EI S,P-Rubella virus IgG QN Punetiseviiruse IgG QN Punetiseviirusevastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L 617 JAH 681 5334-8 Rubella virus Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA 0,01% MICRO Rubella virus IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay RUBV IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 3687 VIR 20 Leetriviiruse genotüüp a1367 JAH JAH JAH XXX-Measles virus genot Leetriviiruse genotüüp Leetriviiruse genotüüp täpsustamata materjalis Tekst 620 JAH 5627 60422-3 Measles virus genotype Prid Pt XXX Nom Probe.amp.tar MICRO Measles virus genotype [Identifier] in Unspecified specimen by NAA with probe detection MeV Gentyp XXX NAA+probe 1 Both 2042 VIR 20 Leetriviiruse IgM a9384 EI 2019-03-25 EI JAH S,P-Measles virus IgM Leetriviiruse IgM Leetriviirusevastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 621 JAH 2525 35276-5 Measles virus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Measles virus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay MeV IgM Ser Ql EIA 1 Both 11,4393 3630 VIR 20 Leetriviiruse IgM QN a1268 JAH JAH EI S,P-Measles virus IgM QN Leetriviiruse IgM QN Leetriviiruse vastase IgM hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 622 JAH 5483 25421-9 Measles virus Ab.IgM ACnc Pt Ser Qn IA MICRO Measles virus IgM Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay MeV IgM Ser IA-aCnc 1 Both 2043 VIR 20 Leetriviiruse IgG a9383 EI 2019-03-25 EI JAH S,P-Measles virus IgG Leetriviiruse IgG Leetriviirusevastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 623 JAH 2526 35275-7 Measles virus Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA 1134 MICRO Measles virus IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay MeV IgG Ser Ql EIA 1 Both 11,4393 3629 VIR 20 Leetriviiruse IgG QN a1269 JAH JAH EI S,P-Measles virus IgG QN Leetriviiruse IgG QN Leetriviirusevastase IgG hulk seerumis/plasmas QN U/L U/L 624 JAH 3856 7962-4 Measles virus Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn 2 MICRO Measles virus IgG Ab [Units/volume] in Serum MeV IgG Ser-aCnc 1 Both 11,5349 1456 VIR 20 Marutõveviiruse IgG QN a3273 JAH JAH JAH S,P-Rabies virus IgG QN Marutõveviiruse IgG QN Marutõveviiruse vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L 632 JAH 632 58023-3 Rabies virus Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EU/mL MICRO Rabies virus IgG Ab [Units/volume] in Serum RABV IgG Ser-aCnc 1 Both 1414 VIR 20 Hantaviiruste IgM a3250 JAH JAH EI S,P-Hantavirus IgM Hantaviiruste IgM Hantaviirustevastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 633 JAH 571 32131-5 Hantavirus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord MICRO Hantavirus IgM Ab [Presence] in Serum Hantavirus IgM Ser Ql 1 Both 1415 VIR 20 Hantaviiruste IgG a3251 JAH JAH EI S,P-Hantavirus IgG Hantaviiruste IgG Hantaviirustevastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 635 JAH 572 26620-5 Hantavirus Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord MICRO Hantavirus IgG Ab [Presence] in Serum Hantavirus IgG Ser Ql 1 Both 2414 VIR 20 Hantaan viiruse IgG a9377 EI EI EI S,P-Hantaan virus IgG Hantaan viiruse IgG Hantaan viiruse vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 638 JAH 1992 70052-6 Hantavirus hantaan Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord IF MICRO Hantavirus hantaan IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunofluorescence HTNV IgG SerPl Ql IF 1 Both 11,4729 2864 VIR 20 Dengue viiruse IgM a451 JAH JAH JAH S,P-Dengue virus IgM Dengue viiruse IgM Dengue viiruse vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 647 JAH 3666 29663-2 Dengue virus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA 2 MICRO Dengue virus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay DENV IgM Ser Ql EIA 1 Both 14,4322 2863 VIR 20 Dengue viiruse IgG a452 JAH JAH JAH S,P-Dengue virus IgG Dengue viiruse IgG Dengue viiruse vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 648 JAH 3665 29661-6 Dengue virus Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA 1 MICRO Dengue virus IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay DENV IgG Ser Ql EIA 1 Both 13,826 3059 VIR 20 Chikungunya viiruse IgM tiiter a583 JAH JAH JAH S,P-Chikungunya virus IgM titr Chikungunya viiruse IgM tiiter Chikungunya viiruse vastase IgM tiiter seerumis/plasmas Tekst 649 JAH 4310 56130-8 Chikungunya virus Ab.IgM Titr Pt Ser/Plas Qn IF {titer} Titer MICRO Chikungunya virus IgM Ab [Titer] in Serum or Plasma by Immunofluorescence CHIKV IgM Titr SerPl IF 1 Both 15,746 3060 VIR 20 Chikungunya viiruse IgG tiiter a582 JAH JAH JAH S,P-Chikungunya virus IgG titr Chikungunya viiruse IgG tiiter Chikungunya viiruse vastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst 650 JAH 4309 56128-2 Chikungunya virus Ab.IgG Titr Pt Ser/Plas Qn IF {titer} Titer MICRO Chikungunya virus IgG Ab [Titer] in Serum or Plasma by Immunofluorescence CHIKV IgG Titr SerPl IF 1 Both 15,746 3128 VIR 20 Zika viiruse Ab paneel a590 JAH JAH JAH S,P-Zika virus Ab panel Zika viiruse Ab paneel Zika viiruse vastased antikehad seerumis/plasmas (paneel) Paneel 663 JAH 4566 L-4566 3126 VIR 20 Zika viiruse IgM a588 EI 2023-05-24 EI EI S,P-Zika virus IgM Zika viiruse IgM Zika viiruse vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 664 JAH 4329 80824-6 Zika virus Ab.IgM PrThr Pt Ser Ord IA MICRO Zika virus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay ZIKV IgM Ser Ql IA 1 Both 15,3104 4185 VIR 20 Zika viiruse Ab paneel a590 Zika viiruse IgM QN a2603 JAH EI JAH S,P-Zika virus IgM QN Zika viiruse IgM QN Zika viiruse vastase IgM hulk seerumis/plasmas QN kU/L "kU/L " 665 JAH 6108 80619-0 Zika virus Ab.IgM ACnc Pt Ser/Plas Qn IA {EIA_index} EIA index MICRO Zika virus IgM Ab [Units/volume] in Serum or Plasma by Immunoassay ZIKV IgM SerPl IA-aCnc 1 Both 3127 VIR 20 Zika viiruse IgG a589 EI 2023-05-24 EI EI S,P-Zika virus IgG Zika viiruse IgG Zika viiruse vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 666 JAH 4328 91080-2 Zika virus Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IA MICRO Zika virus IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay ZIKV IgG SerPl Ql IA 1 Both 4186 VIR 20 Zika viiruse Ab paneel a590 Zika viiruse IgG QN a2602 JAH EI JAH S,P-Zika virus IgG QN Zika viiruse IgG QN Zika viiruse vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L "kU/L " 667 JAH 6109 97870-0 Zika virus Ab.IgG ACnc Pt Ser/Plas Qn IA {EIA_index} EIA index MICRO Zika virus IgG Ab [Units/volume] in Serum or Plasma by Immunoassay ZIKV IgG SerPl IA-aCnc 1 Both 3560 VIR 20 Rickettsia Ab paneel a1210 JAH JAH JAH S,P-Rickettsia Ab panel Rickettsia Ab paneel Rickettsia-vastased antikehad serumis/plasmas (paneel) Paneel 676 JAH 5243 L-5243 2867 VIR 20 Rickettsia conorii IgM tiiter a453 JAH EI JAH S,P-R conorii IgM titr Rickettsia conorii IgM tiiter Rickettsia conorii vastase IgM tiiter seerumis/plasmas Tekst 677 JAH 3668 25750-1 Rickettsia conorii Ab.IgM Titr Pt Ser Qn IF {titer} titer 2 MICRO Rickettsia conorii IgM Ab [Titer] in Serum by Immunofluorescence R conorii IgM Titr Ser IF 1 Both 25,2098 2866 VIR 20 Rickettsia conorii IgG tiiter a454 JAH EI JAH S,P-R conorii IgG titr Rickettsia conorii IgG tiiter Rickettsia conorii vastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst 678 JAH 3667 25749-3 Rickettsia conorii Ab.IgG Titr Pt Ser Qn IF {titer} titer 2 MICRO Rickettsia conorii IgG Ab [Titer] in Serum by Immunofluorescence R conorii IgG Titr Ser IF 1 Both 24,7768 2869 VIR 20 Rickettsia typhi IgM tiiter a455 JAH EI JAH S,P-R typhi IgM titr Rickettsia typhi IgM tiiter Rickettsia typhi vastase IgM tiiter seerumis Tekst 679 JAH 3670 5325-6 Rickettsia typhi Ab.IgM Titr Pt Ser Qn IF {titer} titer 5 MICRO Rickettsia typhi IgM Ab [Titer] in Serum by Immunofluorescence R typhi IgM Titr Ser IF 1 Both 22,2065 2868 VIR 20 Rickettsia typhi IgG tiiter a456 JAH EI JAH S,P-R typhi IgG titr Rickettsia typhi IgG tiiter Rickettsia typhi vastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst 680 JAH 3669 5324-9 Rickettsia typhi Ab.IgG Titr Pt Ser Qn IF {titer} titer 8 MICRO Rickettsia typhi IgG Ab [Titer] in Serum by Immunofluorescence R typhi IgG Titr Ser IF 1 Both 21,7335 1362 VIR 20 Bartonella IgM a3206 EI EI EI S,P-Bartonella IgM Bartonella IgM Bartonella-vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 688 JAH 505 43921-6 Bartonella sp Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord MICRO Bartonella sp IgM Ab [Presence] in Serum Bartonella IgM Ser Ql 1 Both 1363 VIR 20 Bartonella IgG a3207 EI EI EI S,P-Bartonella IgG Bartonella IgG Bartonella-vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 689 JAH 506 43920-8 Bartonella sp Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord MICRO Bartonella sp IgG Ab [Presence] in Serum Bartonella IgG Ser Ql 1 Both 3360 VIR 20 Bartonella Ab paneel a796 JAH JAH JAH S,P-Bartonella Ab panel Bartonella Ab paneel Bartonella-vastased antikehad seerumis/plasmas (paneel) Paneel 690 JAH 4960 L-4960 2942 VIR 20 Bartonella henselae IgM tiiter a490 JAH EI JAH S,P-B henselae IgM titr Bartonella henselae IgM tiiter Bartonella henselae vastase IgM tiiter seerumis/plasmas Tekst 692 JAH 3704 22111-9 Bartonella henselae Ab.IgM Titr Pt Ser Qn {titer} titer 6 MICRO Bartonella henselae IgM Ab [Titer] in Serum B henselae IgM Titr Ser 1 Both 13,6965 2941 VIR 20 Bartonella henselae IgG tiiter a491 JAH EI JAH S,P-B henselae IgG titr Bartonella henselae IgG tiiter Bartonella henselae vastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst 693 JAH 3703 22110-1 Bartonella henselae Ab.IgG Titr Pt Ser Qn {titer} titer 6 MICRO Bartonella henselae IgG Ab [Titer] in Serum B henselae IgG Titr Ser 1 Both 13,049 2943 VIR 20 Bartonella quintana IgM tiiter a492 JAH EI JAH S,P-B quintana IgM titr Bartonella quintana IgM tiiter Bartonella quintana vastase IgM tiiter seerumis/plasmas Tekst 694 JAH 3705 9361-7 Bartonella quintana Ab.IgM Titr Pt Ser Qn {titer} titer 7 MICRO Bartonella quintana IgM Ab [Titer] in Serum B quintana IgM Titr Ser 1 Both 13,6965 2944 VIR 20 Bartonella quintana IgG tiiter a493 JAH EI JAH S,P-B quintana IgG titr Bartonella quintana IgG tiiter Bartonella quintana vastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst 695 JAH 3706 9360-9 Bartonella quintana Ab.IgG Titr Pt Ser Qn {titer} titer 8 MICRO Bartonella quintana IgG Ab [Titer] in Serum B quintana IgG Titr Ser 1 Both 13,049 1372 VIR 20 Brucella Ab a3218 JAH JAH EI S,P-Brucella Ab Brucella Ab Brucella-vastased antikehad seerumis/plasmas N/P 698 JAH 515 30202-6 Brucella sp Ab ACnc Pt Ser Ord MICRO Brucella sp Ab [Presence] in Serum Brucella Ab Ser Ql 1 Both 1376 VIR 20 Chlamydia psittaci IgM tiiter a3224 JAH JAH JAH S,P-C psittaci IgM titr Chlamydia psittaci IgM tiiter Chlamydia psittaci vastase IgM tiiter seerumis/plasmas Tekst 702 JAH 519 22181-2 Chlamydophila psittaci Ab.IgM Titr Pt Ser Qn {titer} titer 5 MICRO Chlamydophila psittaci IgM Ab [Titer] in Serum C psittaci IgM Titr Ser 1 Both 21,4685 1377 VIR 20 Chlamydia psittaci IgG tiiter a3225 JAH JAH JAH S,P-C psittaci IgG titr Chlamydia psittaci IgG tiiter Chlamydia psittaci vastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst 703 JAH 520 22180-4 Chlamydophila psittaci Ab.IgG Titr Pt Ser Qn {titer} titer 5 MICRO Chlamydophila psittaci IgG Ab [Titer] in Serum C psittaci IgG Titr Ser 1 Both 20,9483 1846 VIR 20 Leptospira Ab paneel a8519 JAH JAH EI S,P-Leptospira Ab panel Leptospira Ab paneel Leptospira-vastased IgM, IgG antikehad seerumis/plasmas (paneel) Paneel 705 EI/Paneel 2853 L-2853 1445 VIR 20 Leptospira Ab paneel a8519 Leptospira IgM a8517 JAH EI EI S,P-Leptospira IgM Leptospira IgM Leptospira-vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 706 JAH 621 23201-7 Leptospira sp Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Leptospira sp IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay Leptospira IgM Ser Ql EIA 1 Both 1446 VIR 20 Leptospira Ab paneel a8519 Leptospira IgG a8518 JAH EI EI S,P-Leptospira IgG Leptospira IgG Leptospira-vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 707 JAH 622 23199-3 Leptospira sp Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Leptospira sp IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay Leptospira IgG Ser Ql EIA 1 Both 1443 VIR 20 Leptospira Ab a3272 EI EI EI S,P-Leptospira Ab Leptospira Ab Leptospira-vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 708 JAH 619 23197-7 Leptospira sp Ab ACnc Pt Ser Ord Aggl MICRO Leptospira sp Ab [Presence] in Serum by Agglutination Leptospira Ab Ser Ql Aggl 1 Both 1993 VIR 20 Leptospira spp. serotüüp a10697 JAH JAH JAH S,P-Leptospira spp. serotype Leptospira spp. serotüüp Leptospira spp. serotüüp seerumis/plasmas MIKR 709 JAH 3020 23207-4 Leptospira sp subtype Prid Pt XXX Nom MICRO Leptospira subtype [Identifier] in Unspecified specimen Leptospira Subtyp XXX 1 Both 20,1404 1494 VIR 20 Toxocara canis IgG a3301 JAH JAH EI S,P-T canis IgG Toxocara canis IgG Toxocara canis vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 716 JAH 694 40674-4 Toxocara canis Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Toxocara canis IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay T canis IgG Ser Ql EIA 1 Both 2030 VIR 20 Toxoplasma gondii DNA a10838 JAH JAH EI XXX-T gondii DNA Toxoplasma gondii DNA Toxoplasma gondii DNA N/P 719 JAH 2510 29904-0 Toxoplasma gondii DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Toxoplasma gondii DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method T gondii DNA XXX Ql PCR 1 Both 27,144 1495 VIR 20 Toxoplasma gondii IgA a3304 JAH JAH EI S,P-T gondii IgA Toxoplasma gondii IgA Toxoplasma gondii vastane IgA seerumis/plasmas N/Pp/P 720 JAH 695 33459-9 Toxoplasma gondii Ab.IgA ACnc Pt Ser Ord MICRO Toxoplasma gondii IgA Ab [Presence] in Serum T gondii IgA Ser Ql 1 Both 1496 VIR 20 Toxoplasma gondii IgM a8641 JAH JAH EI S,P-T gondii IgM Toxoplasma gondii IgM Toxoplasma gondii vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 722 JAH 696 25542-2 Toxoplasma gondii Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord 32 MICRO Toxoplasma gondii IgM Ab [Presence] in Serum T gondii IgM Ser Ql 1 Both 16,1464 2385 VIR 20 Toxoplasma IgM (ex) a3302 EI EI EI S,P-T gondii IgM Toxoplasma gondii IgM Toxoplasma gondii vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 722 JAH 696 25542-2 Toxoplasma gondii Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord 32 MICRO Toxoplasma gondii IgM Ab [Presence] in Serum T gondii IgM Ser Ql 1 Both 16,1464 1497 VIR 20 Toxoplasma gondii IgG a8640 EI EI EI S,P-T gondii IgG Toxoplasma gondii IgG Toxoplasma gondii vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 724 JAH 697 22580-5 Toxoplasma gondii Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord 16 MICRO Toxoplasma gondii IgG Ab [Presence] in Serum T gondii IgG Ser Ql 1 Both 15,5478 2386 VIR 20 Toxoplasma IgG (ex) a3303 EI EI EI S,P-T gondii IgG Toxoplasma gondii IgG Toxoplasma gondii vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 724 JAH 697 22580-5 Toxoplasma gondii Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord 16 MICRO Toxoplasma gondii IgG Ab [Presence] in Serum T gondii IgG Ser Ql 1 Both 15,5478 1498 VIR 20 Toxoplasma gondii IgG QN a8637 JAH JAH EI S,P-T gondii IgG QN Toxoplasma gondii IgG QN Toxoplasma gondii vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L 725 JAH 698 5388-4 Toxoplasma gondii Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA 0,00% MICRO Toxoplasma gondii IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay T gondii IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 2389 VIR 20 Toxoplasma IgG QN (ex) a3324 EI EI EI S,P-T gondii IgG QN Toxoplasma gondii IgG QN Toxoplasma gondii vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L 725 JAH 698 5388-4 Toxoplasma gondii Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA 0,00% MICRO Toxoplasma gondii IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay T gondii IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 3938 VIR 20 Toxoplasma gondii IgG aviidsus QL a1756 JAH JAH JAH S,P-T gondii IgG avd Toxoplasma gondii IgG aviidsus Toxoplasma gondii vastase IgG aviidsus seerumis/plasmas Tekst " " 726 JAH 1986 56991-3 Toxoplasma gondii Ab.IgG avidity ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Toxoplasma gondii IgG Ab avidity [Presence] in Serum by Immunoassay T gondii IgG Avidity Ser Ql EIA 1 Both 2218 VIR 20 Francisella tularensis antikehad a182 EI EI EI S,P-Francisella Ab Francisella Ab Francisella-vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 734 JAH 2533 7888-1 Francisella tularensis Ab ACnc Pt Ser Ord MICRO Francisella tularensis Ab [Presence] in Serum F tular Ab Ser Ql 1 Both 25,9625 2958 VIR 20 Francisella tularensis IgM a507 JAH JAH JAH S,P-F tularensis IgM Francisella tularensis IgM Francisella tularensis IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 736 JAH 3763 7890-7 Francisella tularensis Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord MICRO Francisella tularensis IgM Ab [Presence] in Serum F tular IgM Ser Ql 1 Both 2959 VIR 20 Francisella tularensis IgG a508 JAH JAH JAH S,P-F tularensis IgG Francisella tularensis IgG Francisella tularensis IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 737 JAH 3764 7889-9 Francisella tularensis Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord MICRO Francisella tularensis IgG Ab [Presence] in Serum F tular IgG Ser Ql 1 Both 3283 VIR 20 Clostridioides difficile DNA paneel roojas a756 JAH JAH EI St-C difficile DNA panel Clostridioides difficile DNA paneel roojas Clostridioides difficile DNA roojas (paneel) Paneel 738 JAH 4054 L-4054 3921 VIR 20 Clostridioides difficile DNA paneel roojas (GenXpert) a1670 JAH JAH EI St-C difficile DNA panel Clostridioides difficile DNA paneel roojas Clostridioides difficile DNA roojas (paneel) Paneel 738 JAH 4054 L-4054 3284 VIR 20 Clostridioides difficile DNA paneel roojas a756 Clostridioides difficile DNA roojas a744 JAH EI EI St-C difficile DNA Clostridioides difficile DNA roojas Clostridioides difficile DNA roojas N/P 739 JAH 2524 61367-9 Clostridioides difficile DNA PrThr Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Clostridioides difficile DNA [Presence] in Specimen by NAA with probe detection C diff DNA Spec Ql NAA+probe 1 Both 3285 VIR 20 Clostridioides difficile DNA paneel roojas a756 Clostridioides difficile toksiin A DNA roojas a754 JAH EI EI St-C difficile tox A DNA Clostridioides difficile toksiin A DNA roojas Clostridioides difficile toksiin A DNA roojas N/P 741 JAH 4830 A-4830 3286 VIR 20 Clostridioides difficile DNA paneel roojas; Clostridioides difficile DNA paneel roojas a1670; a756 Clostridioides difficile toksiin B DNA a753 JAH EI EI St-C difficile tox B DNA Clostridioides difficile toksiin B DNA roojas Clostridioides difficile toksiin B DNA roojas N/P 742 JAH 3465 74822-8 Clostridium difficile toxin B Pr Pt Stool Ord Probe.amp.tar MICRO Clostridium difficile toxin B [Presence] in Stool by Probe and target amplification method C dif Tox B Stl Ql PCR 1 Both 3287 VIR 20 Clostridioides difficile DNA paneel roojas; Clostridioides difficile DNA paneel roojas a1670; a756 Clostridioides difficile binaarse toksiini DNA roojas a755 JAH EI EI St-C difficile binary tox DNA Clostridioides difficile binaarse toksiini DNA roojas Clostridioides difficile binaarse toksiini DNA roojas N/P 743 JAH 4831 A-4831 3920 VIR 20 Clostridioides difficile DNA paneel roojas a1670 Clostridioides difficile ribotüüp 027 DNA roojas a1671 JAH EI EI St-C difficile ribotype 027 DNA Clostridioides difficile ribotüüp 027 DNA roojas Clostridioides difficile ribotüüp 027 DNA roojas N/P 744 JAH 4355 87755-5 Clostridium difficile BI-NAP1-027 strain DNA PrThr Pt Stool Ord Probe.amp.tar MICRO Clostridium difficile BI-NAP1-027 strain DNA [Presence] in Stool by NAA with probe detection C diff BI NAP1 027 DNA Stl Ql NAA+probe 1 Both 25,2447 1977 VIR 20 a10-15 EI EI EI St-C difficile Ag, tox A,B panel Clostridioides difficile Ag, toksiin A,B paneel roojast Clostridioides difficile Ag, toksiin A,B roojast (paneel) Paneel 745 JAH 3037 L-3037 1979 VIR 20 Clostridium difficile Ag roojas (ribaanalüüs) a10-13 EI EI EI St-C difficile Ag strip Clostridioides difficile Ag roojas (ribaanalüüs) Clostridioides difficile antigeen roojas (ribaanalüüs) N/P 746 JAH 2878 57901-1 Clostridium difficile glutamate dehydrogenase ACnc Pt Stool Ord MICRO Clostridium difficile glutamate dehydrogenase [Presence] in Stool C diff GDH Stl Ql 1 Both 30,8391 1978 VIR 20 Clostridium difficile toksiinid A, B roojas (ribaanalüüs) a10-14 EI EI EI St-C difficile tox A, B strip Clostridioides difficile toksiinid A, B roojas (ribaanalüüs) Clostridioides difficile toksiinid A ja B roojas (ribaanalüüs) N/P 747 JAH 1495 34713-8 Clostridium difficile toxin A+B ACnc Pt Stool Ord 0,03% MICRO Clostridium difficile toxin A+B [Presence] in Stool C dif Tox A+B Stl Ql 1 Both 2504 VIR 20 Clostridium difficile toksiinid A ja B roojas (paneel) a10-596 EI EI EI St-C difficile tox A, B strip Clostridioides difficile toksiinid A, B roojas (ribaanalüüs) Clostridioides difficile toksiinid A ja B roojas (ribaanalüüs) N/P 747 JAH 1495 34713-8 Clostridium difficile toxin A+B ACnc Pt Stool Ord 0,03% MICRO Clostridium difficile toxin A+B [Presence] in Stool C dif Tox A+B Stl Ql 1 Both 2505 VIR 20 Clostridium difficile toksiin A roojas a10-594 EI EI EI St-C difficile tox A strip Clostridioides difficile toksiin A roojas Clostridioides difficile toksiin A roojas (ribaanalüüs) N/P 748 JAH 3277 13957-6 Clostridium difficile toxin A ACnc Pt Stool Ord EIA 2 MICRO Clostridium difficile toxin A [Presence] in Stool by Immunoassay C dif Tox A Stl Ql EIA 1 Both 27,4991 2506 VIR 20 Clostridium difficile toksiin B roojas a10-595 EI EI EI St-C difficile tox B strip Clostridioides difficile toksiin B roojas Clostridioides difficile toksiin B roojas (ribaanalüüs) N/P 749 JAH 3278 10895-1 Clostridium difficile toxin B ACnc Pt Stool Ord MICRO Clostridium difficile toxin B [Presence] in Stool C dif Tox B Stl Ql 1 Both 27,4991 3384 VIR 20 Sooleparasiitide DNA paneel roojas a835 JAH JAH EI St-EntericParasite DNA panel Sooleparasiitide DNA paneel roojas Sooleparasiitide DNA roojas (paneel) Paneel 751 EI/Paneel 5000 L-5000 3386 VIR 20 Cryptosporidium hominis, Cryptosporidium parvum DNA roojas a837 JAH EI EI St-C hominis, C parvum DNA Cryptosporidium hominis, Cryptosporidium parvum DNA roojas Cryptosporidium hominis, Cryptosporidium parvum DNA roojas N/P 752 JAH 5002 80681-0 Cryptosporidium parvum+hominis oocyst wall protein (COWP) gene PrThr Pt Stool Ord Probe.amp.tar MICRO Cryptosporidium parvum+hominis oocyst wall protein (COWP) gene [Presence] in Stool by Probe and target amplification method C parvum+hominis COWP Stl Ql PCR 1 Both 16,816 2703 VIR 20 Cryptosporidium parvum Ag roojas a2012-122 EI EI EI St-C parvum Ag Cryptosporidium parvum Ag roojas Cryptosporidium parvum antigeen roojas N/P 753 JAH 1504 41487-0 Cryptosporidium parvum Ag ACnc Pt Stool Ord EIA 0,00% MICRO Cryptosporidium parvum Ag [Presence] in Stool by Immunoassay C parvum Ag Stl Ql EIA 1 Both 3385 VIR 20 Giardia lamblia DNA roojas a836 JAH EI EI St-G lamblia DNA Giardia lamblia DNA roojas Giardia lamblia DNA roojas N/P 756 JAH 5001 80683-6 Giardia lamblia 18S rRNA PrThr Pt Stool Ord Probe.amp.tar MICRO Giardia lamblia 18S rRNA [Presence] in Stool by Probe and target amplification method G lamblia 18S rRNA Stl Ql PCR 1 Both 21,0628 1971 VIR 20 Giardia lamblia Ag roojas a10-20 EI EI EI St-G lamblia Ag Giardia lamblia Ag roojas Giardia lamblia antigeen roojas N/P 757 JAH 1503 31830-3 Giardia lamblia Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Giardia lamblia Ag [Presence] in Stool G lamblia Ag Stl Ql 1 Both 2822 VIR 20 Echinococcus Ab tiiter a10-399 JAH JAH JAH S,P-Echinococcus Ab titr Echinococcus Ab tiiter Echinococcus-vastaste antikehade tiiter seerumis/plasmas Tekst 759 JAH 3571 26008-3 Echinococcus sp Ab Titr Pt Ser Qn HA {titer} titer 1 MICRO Echinococcus sp Ab [Titer] in Serum by Hemagglutination Echinococcus Ab Titr Ser HA 1 Both 13,2379 2823 VIR 20 Echinococcus IgG a10-400 JAH JAH JAH S,P-Echinococcus IgG Echinococcus IgG Echinococcus-vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 760 JAH 3572 35416-7 Echinococcus granulosus Ab ACnc Pt Ser Ord IB MICRO Echinococcus granulosus Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) E granulosus Ab Ser Ql IB 1 Both 13,2379 3134 VIR 20 Echinococcus multilocularis IgG (kinnitav) a10-778 JAH JAH JAH S,P-E multilocularis IgG IB Echinococcus multilocularis IgG (immunoblot) Echinococcus multilocularis vastane IgG (immunoblot) N/Pp/P 762 JAH 4585 A-4585 3133 VIR 20 Echinococcus granulosus IgG (kinnitav) a10-777 JAH JAH JAH S,P-E granulosus IgG IB Echinococcus granulosus IgG (immunoblot) Echinococcus granulosus vastane IgG seerumis/plasmas (immunoblot) N/Pp/P 765 JAH 4584 21252-2 Echinococcus granulosus Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord IB 1 MICRO Echinococcus granulosus IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) E granulosus IgG Ser Ql IB 1 Both 28,5782 3387 VIR 20 Entamoeba histolytica DNA a838 JAH EI EI XXX-E histolytica DNA Entamoeba histolytica DNA Entamoeba histolytica DNA N/P 771 JAH 4319 6396-6 Entamoeba histolytica DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Entamoeba histolytica DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method E histolyt DNA XXX Ql PCR 1 Both 17,2087 2032 VIR 20 Candida albicans DNA a10784 JAH JAH JAH XXX-C albicans DNA Candida albicans DNA Candida albicans DNA N/P 780 JAH 1567 76580-0 Candida albicans its gene PrThr Pt XXX.swab Ord Probe.amp.tar MICRO Candida albicans its gene [Presence] in Swab specimen by NAA with probe detection C albicans its Swab Ql NAA+probe 1 Observation 4233 VIR 20 Aspergillus spp. DNA QN a2645 JAH JAH EI XXX-Aspergillus spp. DNA QN Aspergillus spp. DNA QN Aspergillus spp. DNA hulk QN copies/mL "copies/mL " 791 JAH 7222 A-5620 813 VIR 20 Aspergillus ag a2012-32 EI EI EI S,P-Aspergillus Ag Aspergillus Ag Aspergillus antigeen (galaktomannaan) seerumis/plasmas N/P 793 JAH 1499 44099-0 Galactomannan Ag ACnc Pt Ser/Plas Ord EIA MICRO Galactomannan Ag [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay Galactomannan Ag SerPl Ql EIA 1 Both 2429 VIR 20 Aspergillus Ag a9938 JAH JAH EI XXX-Aspergillus Ag Aspergillus Ag Aspergillus antigeen (galaktomannaan) täpsustamata materjalis N/P 794 JAH 3196 A-3196 2430 VIR 20 Aspergillus Ag (suhe) a9479 JAH EI EI XXX-Aspergillus Ag ratio Aspergillus Ag (suhe) Aspergillus antigeeni (galaktomannaan) suhe täpsustamata materjalis QN 795 JAH 3197 62467-6 Galactomannan Ag ACnc Pt XXX Qn EIA {Index_val} numerical index MICRO Galactomannan Ag [Units/volume] in Unspecified specimen by Immunoassay Galactomannan Ag XXX EIA-aCnc 1 Both 10,3582 814 VIR 20 Cryptococcus neoformans Ag a2012-33 JAH JAH JAH XXX-C neoformans Ag Cryptococcus neoformans Ag Cryptococcus neoformans antigeen N/P 797 JAH 1500 11472-8 Cryptococcus neoformans Ag ACnc Pt XXX Ord MICRO Cryptococcus neoformans Ag [Presence] in Unspecified specimen C neoform Ag XXX Ql 1 Both 3561 VIR 20 Nahaseente DNA ja mikroskoopia (KOH) paneel a1208 JAH JAH EI XXX-Dermatophytes DNA, Dermatophytes-m (KOH) panel Nahaseente DNA ja mikroskoopia (KOH) paneel Nahaseente DNA paneel I ja mikroskoopia (kaaliumhüdroksiid) täpsustamata materjalis Paneel 798 EI/Paneel 5390 L-5336 4065 VIR 20 Meningiiditekitajate DNA/RNA paneel a2457 Cryptococcus neoformans/gatti DNA a2456 JAH EI EI XXX-C neoformans/C gattii DNA Cryptococcus neoformans/Cryptococcus gattii DNA Cryptococcus neoformans/Cryptococcus gattii DNA N/P 799 JAH 6717 82181-9 Cryptococcus gattii+neoformans DNA PrThr Pt CSF Ord Non-probe.amp.tar MICRO Cryptococcus gattii+neoformans DNA [Presence] in Cerebral spinal fluid by NAA with non-probe detection C gattii+neofor DNA CSF Ql NAA+non-probe 1 Both 1972 VIR 20 Nahaseente DNA ja mikroskoopia (KOH) paneel a1208 Nahaseente DNA paneel I a10-570 JAH JAH EI XXX-Dermatophytes DNA panel Nahaseente DNA paneel Nahaseente DNA täpsustamata materjalis (paneel) Paneel 800 EI/Paneel 2698 L-2698 3572 VIR 20 Nahaseente DNA paneel II a1209 JAH JAH EI XXX-Dermatophytes DNA panel broad Nahaseente DNA laiendatud paneel Nahaseente DNA täpsustamata materjalis (laiendatud paneel) Paneel 801 EI/Paneel 3446 L-3446 1973 VIR 20 Nahaseente DNA paneel a10-570 Nahaseente DNA a10-568 JAH EI EI XXX-Dermatophytes DNA Nahaseente DNA Nahaseente DNA N/P 802 JAH 2699 A-2699 1974 VIR 20 Nahaseente DNA paneel a10-570 Trichophyton rubrum DNA a10-569 JAH EI EI XXX-T rubrum DNA Trichophyton rubrum DNA Trichophyton rubrum DNA N/P 803 JAH 2700 A-2700 3565 VIR 20 Trichophyton interdigitale DNA a1198 JAH EI EI XXX-T interdigitale DNA Trichophyton interdigitale DNA Trichophyton interdigitale DNA täpsustamata materjalis N/P 805 JAH 5391 A-5331 3566 VIR 20 Trichophyton tonsurans DNA a1199 JAH EI EI XXX-T tonsurans DNA Trichophyton tonsurans DNA Trichophyton tonsurans DNA täpsustamata materjalis N/P 806 JAH 5392 A-5326 3567 VIR 20 Trichophyton mentagrophytes DNA a1200 JAH EI EI XXX-T mentagrophytes DNA Trichophyton mentagrophytes DNA Trichophyton mentagrophytes DNA täpsustamata materjalis N/P 808 JAH 5393 A-5327 3568 VIR 20 Trichophyton rubrum/Trichophyton soudanense DNA a1201 JAH EI EI XXX-T rubrum/T soudanense DNA Trichophyton rubrum/Trichophyton soudanense DNA Trichophyton rubrum/Trichophyton soudanense DNA täpsustamata materjalis N/P 810 JAH 5394 A-5328 3562 VIR 20 Trichophyton violaceum DNA a1202 JAH EI EI XXX-T violaceum DNA Trichophyton violaceum DNA Trichophyton violaceum DNA N/P 811 JAH 3450 A-3450 3569 VIR 20 Trichophyton benhamiae DNA a1203 JAH EI EI XXX-T benhamiae DNA Trichophyton benhamiae DNA Trichophyton benhamiae DNA täpsustamata materjalis N/P 812 JAH 5395 A-5329 3570 VIR 20 Trichophyton verrucosum DNA a1204 JAH EI EI XXX-T verrucosum DNA Trichophyton verrucosum DNA Trichophyton verrucosum DNA täpsustamata materjalis N/P 813 JAH 5396 A-5330 3563 VIR 20 Microsporum canis DNA a1205 JAH EI EI XXX-M canis DNA Microsporum canis DNA Microsporum canis DNA N/P 815 JAH 3813 A-3813 3571 VIR 20 Microsporum audounii DNA a1206 JAH EI EI XXX-M audouinii DNA Microsporum audouinii DNA Microsporum audouinii DNA täpsustamata materjalis N/P 816 JAH 5397 A-5325 3564 VIR 20 Epidermophyton floccosum DNA a1207 JAH EI EI XXX-E floccosum DNA Epidermophyton floccosum DNA Epidermophyton floccosum DNA N/P 817 JAH 3812 A-3812 449 VIR 20 Malaariaplasmoodiumi mikroskoopia a918 JAH JAH EI B-Plasmodium-m Malaariaplasmoodiumi mikroskoopia Malaariaplasmoodiumi mikroskoopia verest N/P 818 JAH 97 32700-7 Microscopic observation Prid Pt Bld Nom Malaria smear MICRO Microscopic observation [Identifier] in Blood by Malaria smear Malaria Smear Bld 1 Both 2053 VIR 20 Malaariaplasmoodiumi mikroskoopia a9797 EI 2022-09-01 EI JAH B-Plasmodium-m Malaariaplasmoodiumi mikroskoopia Malaariaplasmoodiumi mikroskoopia verest N/P 818 JAH 97 32700-7 Microscopic observation Prid Pt Bld Nom Malaria smear MICRO Microscopic observation [Identifier] in Blood by Malaria smear Malaria Smear Bld 1 Both 3058 VIR 20 Malaariaplasmoodiumi DNA a581 JAH JAH JAH B-Plasmodium DNA Malaariaplasmoodiumi DNA Malaariaplasmoodiumi (P falciparum, P malariae, P ovale, P vivax) DNA veres N/P 819 JAH 4344 47085-6 Plasmodium sp DNA ACnc Pt Bld Ord Probe.amp.tar 2 MICRO Plasmodium sp DNA [Presence] in Blood by Probe and target amplification method Plasmodium DNA Bld Ql PCR 1 Both 18,5577 2856 VIR 20 Malaariaplasmoodium (ribaanalüüs) a433 JAH JAH EI B-Plasmodium strip Malaariaplasmoodium (ribaanalüüs) Malaariaplasmoodium veres (ribaanalüüs) Tekst 820 JAH 3660 50687-3 Plasmodium sp Ag ACnc Pt Bld Ord 2 MICRO Plasmodium sp Ag [Presence] in Blood Plasmodium Ag Bld Ql 1 Both 12,4032 3679 VIR 20 Malaariaplasmoodiumi IgG tiiter a1343 JAH JAH JAH S,P-Plasmodium IgG Malaariaplasmoodiumi IgG Malaariaplasmoodiumi vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 821 JAH 5576 A-5576 3929 VIR 20 "Acanthamoeba spp. DNA " a10-1010 JAH JAH JAH XXX-Acanthamoeba DNA Acanthamoeba spp. DNA Acanthamoeba spp. DNA täpsustamata materjalis N/P 840 JAH 5934 41429-2 Acanthamoeba sp DNA PrThr Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Acanthamoeba sp DNA [Presence] in Unspecified specimen by NAA with probe detection Acanthamoeba DNA XXX Ql NAA+probe 1 Both 2209 MB 21 BactecAER a10-118 JAH JAH EI XXX-Automated aerobic culture Automatiseeritud aeroobne külv Automatiseeritud aeroobne külv KYLV 1 JAH 3038 6463-4 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Culture 39 MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Culture Bacteria XXX Cult 1 Both 9,3141 2213 MB 21 BactecPEDS (aer) a10-12 JAH JAH EI XXX-Automated microbial culture Automatiseeritud külv Automatiseeritud külv KYLV 2 JAH 3041 21020-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic+Aerobic culture 1062 MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe+Aerobe culture Bacteria XXX Anaerobe+Aerobe Cult 1 Both 9,3141 2211 MB 21 BactecAN a10-565 JAH JAH EI XXX-Automated anaerobic culture Automatiseeritud anaeroobne külv Automatiseeritud anaeroobne külv KYLV 3 JAH 3039 23667-9 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen Bacteria XXX 1 Both 9,3141 2214 MB 21 BactecPEDS (aer+anaer) a10-511 JAH JAH EI XXX-Automated microbial culture (aer+an) Automatiseeritud külv (aer + anaer) Automatiseeritud külv (aeroobne ja anaeroobne) KYLV 4 JAH 3042 L-3042 2215 MB 21 BactecPEDS (aer+seened) a10-513 JAH JAH EI XXX-Automated microbial culture (aer+fungal) Automatiseeritud külv (aer + seened) Automatiseeritud külv (aeroobne ja seente) KYLV 5 JAH 3043 L-3043 2216 MB 21 BactecPEDS (aer+anaer+seened) a10-512 JAH JAH EI XXX-Automated microbial culture (aer+an+fungal) Automatiseeritud külv (aer + anaer + seened) Automatiseeritud külv (aeroobne, anaeroobne ja seened) KYLV 6 JAH 3044 L-3044 2212 MB 21 BactecMYC a10-566 JAH JAH EI XXX-Automated fungal culture Automatiseeritud seente külv Automatiseeritud seente külv KYLV 7 JAH 3040 42805-2 Fungus identified Prid Pt XXX Nom MICRO Fungus identified in Unspecified specimen Fungus XXX 1 Both 9,3141 1555 MB 21 Aeroobne külv a10-1 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 2532 MB 21 Aeroobne külv - Hygicult a10-610 JAH EI EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1573 MB 21 Doonormaterjali aeroobne külv a10-34 JAH EI EI XXX-Aerobic culture DM Doonormaterjali aeroobne külv Doonormaterjali aeroobne külv KYLV 9 JAH 3056 A-3056 1560 MB 21 Anaeroobne külv a10-2 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 1572 MB 21 Anaeroobne külv a10-4 JAH EI EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 1561 MB 21 Uriini külv a10-35 JAH JAH EI U-Culture Uriini külv Uriini külv KYLV 12 JAH 2242 630-4 Bacteria identified Prid Pt Urine Nom Culture 0,37% MICRO Bacteria identified in Urine by Culture Bacteria Ur Cult 1 Both 1874 MB 21 Uriini külv a1090 EI 2019-10-11 EI EI U-Culture Uriini külv Uriini külv KYLV 12 JAH 2242 630-4 Bacteria identified Prid Pt Urine Nom Culture 0,37% MICRO Bacteria identified in Urine by Culture Bacteria Ur Cult 1 Both 1875 MB 21 Uriini külv-Uricult a1090-0 JAH EI EI U-Culture Uriini külv Uriini külv KYLV 12 JAH 2242 630-4 Bacteria identified Prid Pt Urine Nom Culture 0,37% MICRO Bacteria identified in Urine by Culture Bacteria Ur Cult 1 Both 1562 MB 21 Uriini külv (POCT) a10-36 JAH JAH EI U-Culture POCT Uriini külv (POCT) Uriini külv (POCT, Uricult) KYLV 13 JAH 5230 A-5230 1569 MB 21 Seente külv a10-3 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1574 MB 21 MRSA külv a10-30 JAH JAH EI XXX-MRSA culture MRSA külv Metitsilliiniresistentse Staphylococcus aureus külv KYLV 15 JAH 2257 13317-3 Staphylococcus aureus.methicillin resistant isolate ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 0,31% MICRO Methicillin resistant Staphylococcus aureus [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture MRSA XXX Ql Cult 1 Both 3037 MB 21 MRSA sõeluuring a10-1000 JAH EI EI XXX-MRSA culture MRSA külv Metitsilliiniresistentse Staphylococcus aureus külv KYLV 15 JAH 2257 13317-3 Staphylococcus aureus.methicillin resistant isolate ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 0,31% MICRO Methicillin resistant Staphylococcus aureus [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture MRSA XXX Ql Cult 1 Both 2426 MB 21 VRE külv a10-38 JAH JAH EI XXX-VRE culture VRE külv Vankomütsiiniresistentse Enterococcus sp. külv KYLV 17 JAH 2258 13316-5 Enterococcus species.vancomycin resistant ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 0,00% MICRO Vancomycin resistant enterococcus [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture VRE XXX Ql Cult 1 Both 4067 MB 21 CRE külv a10-283 JAH JAH EI XXX-CRE culture CRE külv Karbapeneemresistentse Enterobacterium sp külv täpsustamata materalist KYLV 18 JAH 6719 94151-8 Bacteria.carbapenem resistant identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture MICRO Bacteria.carbapenem resistant identified in Specimen by Organism specific culture Bacteria.carbpm resist Spec Cult 1 Both 3914 MB 21 ESBL produtseerivate enterobakterite külv a10-144 JAH JAH EI XXX-ESBL resistant bacteria culture ESBL produtseerivate enterobakterite külv Laiendatud spektriga beetalaktamaase produtseerivate enterobakterite külv KYLV " " 19 JAH 4407 73835-1 Bacteria.extended spectrum beta lactamase resistant identified Prid Pt Anal Nom Organism specific culture MICRO Bacteria.extended spectrum beta lactamase resistant identified in Anal by Organism specific culture Bacteria.ESBL resist Anal Cult 1 Both 13,7174 2425 MB 21 Serratia marcescens külv a10-46 JAH JAH EI XXX-S marcescens culture Serratia marcescens külv Serratia marcescens külv KYLV 20 JAH 3057 A-3057 3635 MB 21 Staphylococcus aureus külv a10-999 JAH JAH EI XXX-S aureus culture Staphylococcus aureus külv Staphylococcus aureus külv KYLV 25 JAH 2485 20966-8 Staphylococcus sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture MICRO Staphylococcus sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Staphylococcus XXX Cult 1 Both 24,697 1564 MB 21 Legionella sp. külv a10-23 JAH EI JAH XXX-Legionella sp. culture Legionella sp. külv Legionella sp. külv KYLV 27 JAH 2244 593-4 Legionella sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 0,00% MICRO Legionella sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Legionella XXX Cult 1 Both 1566 MB 21 Salmonella sp., Shigella sp. külv roojast a10-33 JAH JAH EI St-Salmonella sp., Shigella sp. culture Salmonella sp., Shigella sp. külv roojast Salmonella sp., Shigella sp. külv roojast KYLV 45 JAH 2246 43371-4 Salmonella sp &or Shigella sp identified Prid Pt Stool Nom Organism specific culture MICRO Salmonella sp/Shigella sp identified in Stool by Organism specific culture Salm/Shig Stl Cult 1 Both 1568 MB 21 Yersinia sp. külv roojast a10-37 EI EI EI St-Yersinia sp. culture Yersinia sp. külv roojast Yersinia sp. külv roojast KYLV 52 JAH 2248 28549-4 Yersinia sp identified Prid Pt Stool Nom Organism specific culture MICRO Yersinia sp identified in Stool by Organism specific culture Yersinia Stl Cult 1 Both 1570 MB 21 Nahaseente külv a10-31 JAH JAH EI XXX-Dermatophyte culture Nahaseente külv Nahaseente külv KYLV 65 JAH 2250 18482-0 Yeast ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 1862 MICRO Yeast [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture Yeast XXX Ql Cult 1 Both 11,3891 1563 MB 21 Isolaadi uuring a10-504 JAH EI EI XXX-Isolate Isolaadi uuring Isolaadi uuring MIKR 66 JAH 2243 11475-1 Microorganism identified Prid Pt XXX Nom Culture MICRO Microorganism identified in Unspecified specimen by Culture Microorganism XXX Cult 1 Both 3107 MB 21 Kasv (kanüül, kateeter) a10-455 JAH EI EI XXX-Colony count Mikroobide hulk külvis Mikroobide hulk külvis Tekst 67 JAH 2588 565-2 Colony count Num Pt XXX Ord VC MICRO Colony count [#] in Unspecified specimen Qualitative by Visual count CC XXX Ql VC 1 Both 11,433 3108 MB 21 Kasv (sperma, eesnäärme sekreet) a10-456 JAH EI EI XXX-Colony count Mikroobide hulk külvis Mikroobide hulk külvis Tekst 67 JAH 2588 565-2 Colony count Num Pt XXX Ord VC MICRO Colony count [#] in Unspecified specimen Qualitative by Visual count CC XXX Ql VC 1 Both 11,433 3109 MB 21 Kasv (üldine) a10-457 JAH EI EI XXX-Colony count Mikroobide hulk külvis Mikroobide hulk külvis Tekst 67 JAH 2588 565-2 Colony count Num Pt XXX Ord VC MICRO Colony count [#] in Unspecified specimen Qualitative by Visual count CC XXX Ql VC 1 Both 11,433 3110 MB 21 Kasv (uriin) a10-458 JAH EI EI XXX-Colony count Mikroobide hulk külvis Mikroobide hulk külvis Tekst 67 JAH 2588 565-2 Colony count Num Pt XXX Ord VC MICRO Colony count [#] in Unspecified specimen Qualitative by Visual count CC XXX Ql VC 1 Both 11,433 3111 MB 21 Kasv (rinnapiim) a10-582 JAH EI EI XXX-Colony count Mikroobide hulk külvis Mikroobide hulk külvis Tekst 67 JAH 2588 565-2 Colony count Num Pt XXX Ord VC MICRO Colony count [#] in Unspecified specimen Qualitative by Visual count CC XXX Ql VC 1 Both 11,433 3315 MB 21 Kasv (vabatekst) a10-106 JAH EI EI XXX-Colony count Mikroobide hulk külvis Mikroobide hulk külvis Tekst 67 JAH 2588 565-2 Colony count Num Pt XXX Ord VC MICRO Colony count [#] in Unspecified specimen Qualitative by Visual count CC XXX Ql VC 1 Both 11,433 1962 MB 21 Mikroobide samastamine a10-0 JAH EI EI Is-Identification Mikroobide samastamine Mikroobide samastamine MIKR 68 JAH 2589 45335-7 Bacteria identification test ACnc Pt Isolate Ord Culture MICRO Bacteria Identification [Presence] in Isolate by Culture Bacteria ID test Islt Ql Cult 1 Observation 11,433 3183 MB 21 L pneumophila serotüüp a10-1008 JAH EI JAH Is-L pneumophila serotype Legionella pneumophila serotüüp Legionella pneumophila serotüüp MIKR 72 JAH 4594 73671-0 Legionella pneumophila serogroup Type Pt Isolate Nom Aggl MICRO Legionella pneumophila serogroup [Type] in Isolate by Agglutination L pneumophila group Islt Aggl 1 Both 19,4693 3192 MB 21 S pneumoniae serotüüp a10-1009 JAH EI JAH Is-S pneumoniae serotype Streptococcus pneumoniae serotüüp Streptococcus pneumoniae serotüüp MIKR 73 JAH 4597 73674-4 Streptococcus pneumoniae serotype Type Pt Isolate Nom Aggl MICRO Streptococcus pneumoniae serotype [Type] in Isolate by Agglutination S pneum Sertyp Islt Aggl 1 Both 19,338 1578 MB 21 Mikroskoopia (akridiinoranz) a10-24 JAH JAH EI XXX-Acridine orange-m panel Mikroskoopia (akridiinoranz) Täpsustamata materjali mikroskoopia paneel (akridiinoranz) Paneel 75 JAH 4543 L-4543 2500 MB 21 Mikroskoopia (akridiinoranz) a10-997 JAH EI EI XXX-Acridine orange-m panel Mikroskoopia (akridiinoranz) Täpsustamata materjali mikroskoopia paneel (akridiinoranz) Paneel 75 JAH 4543 L-4543 2503 MB 21 Mikroskoopia Leishman-Giemsa ja Gram paneel a10-898 JAH JAH EI XXX-Leishman-Giemsa-m, Gram-m panel Mikroskoopia Leishman-Giemsa ja Gram paneel Täpsustamata materjali mikroskoopia (Leishman-Giemsa ja Gram paneel) Paneel 77 JAH 3055 L-3055 1579 MB 21 Mikroskoopia (Gram) a10-27 JAH JAH EI XXX-Gram-m panel Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia paneel (Gram) Paneel 78 JAH 4544 L-4544 2855 MB 21 Mikroskoopia Leishman-Giemsa ja Gram paneel a10-898 Mikroskoopia Gram (+Nugent) a10-571 JAH EI EI XXX-Gram-m panel Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia paneel (Gram) Paneel 78 JAH 4544 L-4544 1581 MB 21 Mikroskoopia (Leishman-Giemsa) a10-29 JAH JAH EI XXX-Leishman-Giemsa-m panel Mikroskoopia (Leishman-Giemsa) Täpsustamata materjali mikroskoopia panel (Leishman-Giemsa) Paneel 80 JAH 4546 L-4546 1580 MB 21 Mikroskoopia (calcofluor) a10-25 JAH JAH EI XXX-Calcofluor-m panel Mikroskoopia (calcofluor) Täpsustamata materjali mikroskoopia paneel (calcofluor) Paneel 82 JAH 4545 L-4545 1582 MB 21 Nahaseente DNA ja mikroskoopia (KOH) paneel a1208 Nahaseente mikroskoopia (KOH) a10-28 JAH JAH EI XXX-Dermatophytes-m panel (KOH) Nahaseente mikroskoopia (KOH) Nahaseente mikroskoopia täpsustamata materjalist (KOH, paneel) Paneel 84 JAH 4547 L-4547 3573 MB 21 Nahakaape mikroskoopia (KOH) a10-1115 JAH JAH EI Skin-KOH-m panel Nahakaape mikroskoopia (KOH) Nahakaape mikroskoopia (kaaliumhüdroksiid) paneel Paneel 88 JAH 5398 L-5337 3622 MB 21 Mikroskoopia (Christmas tree) a10-371 EI 2019-10-07 EI EI XXX-Christmas tree-m panel Mikroskoopia (Christmas tree) Mikroskoopia (Christmas tree) täpsustamata materjalist Paneel 92 JAH 5473 L-5345 2071 MB 21 Mikroskoopia (Gram); Mikroskoopia (Leishman-Giemsa) a10-571; a10-29 Tsütolüüs a10-86 JAH EI EI XXX-Tsütolüüs Tsütolüüs Tsütolüüs Tekst 93 JAH 2908 A-2908 2068 MB 21 Mikroskoopia (akridiinoranz); Mikroskoopia (akridiinoranz); Mikroskoopia (calcofluor); Mikroskoopia (Gram); Mikroskoopia (Gram); Mikroskoopia (Leishman-Giemsa); Nahaseente mikroskoopia (KOH); Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) a10-24; a10-997; a10-25; a10-27; a10-571; a10-29; a10-28; a10-26 Lameepiteeli rakud a10-54 JAH EI EI XXX-Lameepiteeli rakud Lameepiteeli rakud Lameepiteeli rakud Tekst 94 JAH 2905 72161-3 Epithelial cells PrThr Pt XXX Ord Gram stain HEM/BC Epithelial cells [Presence] in Unspecified specimen by Gram stain Epi Cells XXX Ql Gram Stn 1 Observation 14,227 1968 MB 21 Mikroskoopia (Gram); Mikroskoopia (Leishman-Giemsa) a10-571; a10-29 Parabasaalsed epiteelirakud a10-572 JAH EI EI XXX-Parabasaalsed epiteelirakud Parabasaalsed epiteelirakud Parabasaalsed epiteelirakud Tekst 95 JAH 3268 A-3268 2069 MB 21 Võtmerakud a10-82 JAH EI EI XXX-Võtmerakud Võtmerakud Võtmerakud Tekst 96 JAH 2906 A-2906 2502 MB 21 Mikroskoopia (Gram); Mikroskoopia (Leishman-Giemsa) a10-571; a10-29 Võtmerakud a10-589 JAH EI EI XXX-Võtmerakud Võtmerakud Võtmerakud Tekst 96 JAH 2906 A-2906 2070 MB 21 Mikroskoopia (Gram); Mikroskoopia (Leishman-Giemsa) a10-571; a10-29 Erütrotsüüdid a10-83 JAH EI EI XXX-Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid Tekst 97 JAH 2907 72162-1 Erythrocytes ACnc Pt XXX Ord Gram stain HEM/BC Erythrocytes [Presence] in Unspecified specimen by Gram stain RBC XXX Ql Gram Stn 1 Observation 7,9405 1965 MB 21 Mikroskoopia (Gram); Mikroskoopia (Leishman-Giemsa) a10-571; a10-29 Polümorfonukleaarid a10-574 JAH EI EI XXX-Polümorfonukleaarid Polümorfonukleaarid Polümorfonukleaarid Tekst 99 JAH 2909 20473-5 Polymorphonuclear cells PrThr Pt XXX Ord Wright stain 1506 HEM/BC Polymorphonuclear cells [Presence] in Unspecified specimen by Wright stain Polys XXX Ql Wright Stn 1 Observation 13,2954 1966 MB 21 Mikroskoopia (Gram); Mikroskoopia (Leishman-Giemsa) a10-571; a10-29 Polümorfonukleaarid a10-575 JAH EI EI XXX-Polümorfonukleaarid Polümorfonukleaarid Polümorfonukleaarid Tekst 99 JAH 2909 20473-5 Polymorphonuclear cells PrThr Pt XXX Ord Wright stain 1506 HEM/BC Polymorphonuclear cells [Presence] in Unspecified specimen by Wright stain Polys XXX Ql Wright Stn 1 Observation 13,2954 1967 MB 21 Mikroskoopia (Gram); Mikroskoopia (Leishman-Giemsa) a10-571; a10-29 Polümorfonukleaarid a10-576 JAH EI EI XXX-Polümorfonukleaarid Polümorfonukleaarid Polümorfonukleaarid Tekst 99 JAH 2909 20473-5 Polymorphonuclear cells PrThr Pt XXX Ord Wright stain 1506 HEM/BC Polymorphonuclear cells [Presence] in Unspecified specimen by Wright stain Polys XXX Ql Wright Stn 1 Observation 13,2954 2072 MB 21 Mikroskoopia (akridiinoranz); Mikroskoopia (akridiinoranz); Mikroskoopia (calcofluor); Mikroskoopia (Gram) a10-24; a10-997; a10-25; a10-27 Polümorfonukleaarid a10-53 JAH EI EI XXX-Polümorfonukleaarid Polümorfonukleaarid Polümorfonukleaarid Tekst 99 JAH 2909 20473-5 Polymorphonuclear cells PrThr Pt XXX Ord Wright stain 1506 HEM/BC Polymorphonuclear cells [Presence] in Unspecified specimen by Wright stain Polys XXX Ql Wright Stn 1 Observation 13,2954 3623 MB 21 Spermtosoidid a10-372 JAH EI EI XXX-Spermatosoidid Spermatosoidid Spermatosoidid täpsustamata materjalis Tekst 103 JAH 5474 A-5349 2078 MB 21 Mikroskoopia (Gram); Mikroskoopia (Leishman-Giemsa) a10-571; a10-29 Trihhomonaadid a10-87 JAH EI EI XXX-Trihhomonaadid Trihhomonaadid Trihhomonaadid Tekst 104 JAH 2915 76705-3 Trichomonas vaginalis Pr Pt XXX Ord Gram stain MICRO Trichomonas vaginalis [Presence] in Unspecified specimen by Gram stain T vaginalis XXX Ql Gram Stn 1 Both 14,8247 2079 MB 21 Mikroskoopia (Leishman-Giemsa) a10-29 Acanthamoeba spp. a10-47 EI 2020-10-06 EI EI XXX-Acanthamoeba spp. Acanthamoeba spp. Acanthamoeba spp. Tekst 105 JAH 2916 A-2916 2080 MB 21 Mikroskoopia (Gram); Mikroskoopia (Leishman-Giemsa) a10-571; a10-29 Mobiluncus laadsed mikroobid a10-85 JAH EI EI XXX-Mobiluncus-laadsed mikroobid Mobiluncus-laadsed mikroobid Mobiluncus-laadsed mikroobid Tekst 106 JAH 2917 A-2917 2081 MB 21 Mikroskoopia (Gram); Mikroskoopia (Leishman-Giemsa) a10-571; a10-29 Gardnerella laadsed mikroobid a10-84 JAH EI EI XXX-Gardnerella-laadsed mikroobid Gardnerella-laadsed mikroobid Gardnerella-laadsed mikroobid Tekst 107 JAH 2918 43398-7 Gardnerella vaginalis+Prevotella sp morphotypes ACnc Pt Vag Ord Microscopy.light MICRO Gardnerella vaginalis+Prevotella sp morphotypes [Presence] in Vaginal fluid by Light microscopy G vaginalis+Prev sp mtyp Vag Ql Micro 1 Observation 1969 MB 21 Mikroskoopia (Gram); Mikroskoopia (Leishman-Giemsa) a10-571; a10-29 Laktobatsillide laadsed pulkbakterid a10-573 JAH EI EI XXX-Laktobatsillide laadsed pulkbakterid Laktobatsillide laadsed pulkbakterid Laktobatsillide laadsed pulkbakterid Tekst 108 JAH 3269 43400-1 Lactobacillus sp morphotypes PrThr Pt Vag Ord Microscopy.light MICRO Lactobacillus sp morphotypes [Presence] in Vaginal fluid by Light microscopy Lactobacillus morphotyp Vag Ql Micro 1 Observation 22,0596 2082 MB 21 Mikroskoopia (Gram); Mikroskoopia (Leishman-Giemsa) a10-571; a10-29 Gramnegatiivsed kokid a10-56 JAH EI EI XXX-Gramnegatiivsed kokid Gramnegatiivsed kokid Gramnegatiivsed kokid Tekst 109 JAH 2919 A-2919 2083 MB 21 Mikroskoopia (Gram); Mikroskoopia (Leishman-Giemsa) a10-571; a10-29 Grampositiivsed kokid a10-58 JAH EI EI XXX-Grampositiivsed kokid Grampositiivsed kokid Grampositiivsed kokid Tekst 111 JAH 2920 A-2920 3621 MB 21 Grampositiivsed kokid ahelates a10-341 JAH EI EI XXX-Grampositiivsed kokid ahelates Grampositiivsed kokid ahelates Grampositiivsed kokid ahelates Tekst 113 JAH 4476 A-4476 2084 MB 21 Mikroskoopia (Gram); Mikroskoopia (Leishman-Giemsa) a10-571; a10-29 Grampositiivsed pulkbakterid a10-59 JAH EI EI XXX-Grampositiivsed pulkbakterid Grampositiivsed pulkbakterid Grampositiivsed pulkbakterid Tekst 115 JAH 2921 A-2921 2085 MB 21 Mikroskoopia (Gram) a10-27 Gramnegatiivsed pulkbakterid a10-57 JAH EI EI XXX-Gramnegatiivsed pulkbakterid Gramnegatiivsed pulkbakterid Gramnegatiivsed pulkbakterid Tekst 116 JAH 2922 A-2922 2087 MB 21 Mikroskoopia (akridiinoranz); Mikroskoopia (akridiinoranz); Mikroskoopia (Leishman-Giemsa) a10-24; a10-997; a10-29 Pulkbakterid a10-50 JAH EI EI XXX-Pulkbakterid Pulkbakterid Pulkbakterid Tekst 117 JAH 2924 A-2924 2086 MB 21 Mikroskoopia (akridiinoranz); Mikroskoopia (akridiinoranz); Mikroskoopia (Leishman-Giemsa) a10-24; a10-997; a10-29 Kokid a10-51 JAH EI EI XXX-Kokid Kokid Kokid Tekst 118 JAH 2923 A-2923 3620 MB 21 Kokid ahelates a10-339 JAH EI EI XXX-Kokid ahelates Kokid ahelates Kokid ahelates Tekst 121 JAH 4465 A-4465 2092 MB 21 Mikroskoopia (akridiinoranz); Mikroskoopia (akridiinoranz); Mikroskoopia (calcofluor); Mikroskoopia (Gram); Mikroskoopia (Gram); Mikroskoopia (Leishman-Giemsa); Nahaseente mikroskoopia (KOH) a10-24; a10-997; a10-25; a10-27; a10-571; a10-29; a10-28 Pärmirakud a10-48 JAH EI EI XXX-Pärmirakud Pärmirakud Pärmirakud Tekst 140 JAH 2929 74759-2 Yeast PrThr Pt XXX Ord Gram stain MICRO Yeast [Presence] in Unspecified specimen by Gram stain Yeast XXX Ql Gram Stn 1 Both 13,2114 2093 MB 21 Mikroskoopia (akridiinoranz); Mikroskoopia (akridiinoranz); Mikroskoopia (calcofluor); Mikroskoopia (Gram); Mikroskoopia (Gram); Mikroskoopia (Leishman-Giemsa); Nahaseente mikroskoopia (KOH) a10-24; a10-997; a10-25; a10-27; a10-571; a10-29; a10-28 Seeneniidid a10-49 JAH EI EI XXX-Seeneniidid Seeneniidid Seeneniidid Tekst 143 JAH 2930 A-2930 2094 MB 21 Nahaseente mikroskoopia (KOH) a10-28 Eosed a10-77 JAH EI EI XXX-Eosed Eosed Eosed Tekst 145 JAH 2931 A-2931 2095 MB 21 Nahaseente mikroskoopia (KOH) a10-28 Dermatofüütide hüüfid a10-75 JAH EI EI XXX-Dermatofüütide hüüfid Dermatofüütide hüüfid Dermatofüütide hüüfid Tekst 148 JAH 2932 A-2932 2097 MB 21 Nahaseente mikroskoopia (KOH) a10-28 Artrokoniidid a10-76 JAH EI EI XXX-Artrokoniidid Artrokoniidid Artrokoniidid Tekst 150 JAH 2934 A-2934 1963 MB 21 Mikroskoopia (Gram) a10-571 Nugenti kriteerium a10-583 JAH EI EI XXX-Nugent criteria Nugenti kriteerium Nugenti kriteerium Tekst 152 JAH 3266 A-3266 1952 MB 21 Nahaseente mikroskoopia (KOH) a10-28 Demodex folliculorum a10-78 JAH EI EI Skin-D folliculorum-m Demodex folliculorum mikroskoopia nahakaapest Demodex folliculorum mikroskoopia nahakaapest Tekst 156 JAH 2615 A-2615 1571 MB 21 Acanthamoeba mikroskoopia (Leishman-Giemsa ja natiiv) a10-5 EI 2020-10-06 EI EI XXX-Acanthamoeba-m panel Acanthamoeba mikroskoopia (Leishman-Giemsa ja natiiv) Acanthamoeba mikroskoopia paneel (Leishman-Giemsa ja natiiv) täpsustamata materjalist Paneel 157 JAH 3671 L-3671 2891 MB 21 Acanthamoeba mikroskoopia (Leishman-Giemsa ja natiiv) a10-899 JAH JAH EI XXX-Acanthamoeba-m panel Acanthamoeba mikroskoopia (Leishman-Giemsa ja natiiv) Acanthamoeba mikroskoopia paneel (Leishman-Giemsa ja natiiv) täpsustamata materjalist Paneel 157 JAH 3671 L-3671 1577 MB 21 Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) a10-26 JAH JAH EI St-Parasites-m panel (formalin-aether) Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter, paneel) Paneel 160 JAH 4548 L-4548 2099 MB 21 Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) a10-26 Ussnugiliste munad roojas a10-60 JAH EI EI St-Ussnugiliste munad-m Ussnugiliste munad roojas Ussnugiliste munade mikroskoopia roojas Tekst 164 JAH 2936 10704-5 Ova & parasites identified Prid Pt Stool Nom Microscopy.light 659 MICRO Ova and parasites identified in Stool by Light microscopy O+P Stl Micro 1 Both 17,9876 2100 MB 21 Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) a10-26 Algloomade tsüstid roojas a10-61 JAH EI EI St-Algloomade tsüstid-m Algloomade tsüstid roojas Algloomade tsüstide mikroskoopia roojas (formaliineeter) Tekst 165 JAH 2937 38401-6 Protozoa identified Prid Pt XXX Nom MICRO Protozoa identified in Unspecified specimen Protozoa XXX 1 Both 21,9845 1943 MB 21 Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) a10-26 Enterobius vermicularis a10-62 JAH EI EI St-E vermicularis-m Enterobius vermicularis Enterobius vermicularis mikroskoopia roojas (formaliineeter) Tekst 166 JAH 3248 6676-1 Enterobius vermicularis PrThr Pt Anal Ord Pinworm examination MICRO Enterobius vermicularis [Presence] in Anal by Pinworm exam E vermicularis Anal Ql Pinworm Exam 1 Both 25,2303 812 MB 21 Enterobius vermicularis munade mikroskoopia a10-18 JAH JAH EI XXX-E vermicularis-m Enterobius vermicularis munade mikroskoopia Enterobius vermicularis munade mikroskoopia täpsustamata materjalis Tekst 167 JAH 1498 675-9 Enterobius vermicularis Prid Pt XXX Nom Pinworm examination MICRO Enterobius vermicularis [Identifier] in Unspecified specimen by Pinworm exam E vermicularis XXX Pinworm Exam 1 Both 1876 MB 21 Anaalkaape uuring Enterobius vermicularise munadele a1093 EI EI EI XXX-E vermicularis-m Enterobius vermicularis munade mikroskoopia Enterobius vermicularis munade mikroskoopia täpsustamata materjalis Tekst 167 JAH 1498 675-9 Enterobius vermicularis Prid Pt XXX Nom Pinworm examination MICRO Enterobius vermicularis [Identifier] in Unspecified specimen by Pinworm exam E vermicularis XXX Pinworm Exam 1 Both 1956 MB 21 Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) a10-26 Ancylostoma duodenale/Necator americanus a10-71 JAH EI EI St-A duodenale/N americanus-m Ancylostoma duodenale/Necator americanus Ancylostoma duodenale/Necator americanus mikroskoopia roojast (formaliineeter) Tekst 171 JAH 3261 A-3261 1946 MB 21 Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) a10-26 Ascaris lumbricoides a10-65 JAH EI EI St-A lumbricoides-m Ascaris lumbricoides Ascaris lumbricoides mikroskoopia roojast (formaliineeter) Tekst 172 JAH 3251 A-3251 1959 MB 21 Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) a10-26 Blastocystis hominis a10-63 JAH EI EI St-B hominis-m Blastocystis hominis Blastocystis hominis mikroskoopia roojast (formaliineeter) Tekst 173 JAH 3264 A-3264 1955 MB 21 Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) a10-26 Schistosoma sp. a10-74 JAH EI EI St-Schistosoma sp.-m Schistosoma sp. Schistosoma sp. mikroskoopia roojas (formaliineeter) Tekst 175 JAH 3260 10715-1 Schistosoma sp identified Prid Pt Urine sed Nom Microscopy.light MICRO Schistosoma sp identified in Urine sediment by Light microscopy Schistosoma UrnS Micro 1 Both 12,8164 1957 MB 21 Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) a10-26 Taenia solium a10-70 JAH EI EI St-T solium-m Taenia solium Taenia solium mikroskoopia roojast (formaliineeter) Tekst 180 JAH 3262 A-3262 1958 MB 21 Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) a10-26 Taenia saginata a10-69 JAH EI EI St-T saginata-m Taenia saginata Taenia saginata mikroskoopia roojas (formaliineeter) Tekst 181 JAH 3263 A-3263 1954 MB 21 Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) a10-26 Trichuris trichiura a10-72 JAH EI EI St-T trichiura-m Trichuris trichiura Trichuris trichiura mikroskoopia roojas (formaliineeter) Tekst 182 JAH 3259 A-3259 1960 MB 21 Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) a10-26 Diphyllobothrium latum a10-64 JAH EI EI St-D latum-m Diphyllobothrium latum Diphyllobothrium latum mikroskoopia roojast (formaliineeter) Tekst 183 JAH 3265 A-3265 1944 MB 21 Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) a10-26 Entamoeba histolytica a10-67 JAH EI EI St-E histolytica-m Entamoeba histolytica Entamoeba histolytica mikroskoopia roojast (formaliineeter) Tekst 184 JAH 3249 14125-9 Entamoeba histolytica PrThr Pt Stool Ord Trichrome stain MICRO Entamoeba histolytica [Presence] in Stool by Trichrome stain E histolyt Stl Ql Tri Stn 1 Both 18,5411 1945 MB 21 Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) a10-26 Entamoeba sp. a10-68 JAH EI EI St-Entamoeba sp.-m Entamoeba sp. Entamoeba sp. mikroskoopia roojast (formaliineeter) Tekst 185 JAH 3250 A-3250 1947 MB 21 Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) a10-26 Giardia lamblia a10-66 JAH EI EI St-G lamblia-m Giardia lamblia Giardia lamblia mikroskoopia roojast (formaliineeter) Tekst 191 JAH 3252 A-3252 1949 MB 21 Nahaseente mikroskoopia (KOH) a10-28 Sarcoptes scabiei a10-81 JAH EI EI St-S scabiei-m Sarcoptes scabiei Sarcoptes scabiei mikroskoopia roojast (kaaliumhüdroksiid) Tekst 192 JAH 3254 A-3254 1950 MB 21 Nahaseente mikroskoopia (KOH) a10-28 Malassezia sp. a10-80 JAH EI EI St-Malassezia sp.-m Malassezia sp. Malassezia sp. mikroskoopia roojast (kaaliumhüdroksiid) Tekst 193 JAH 3255 A-3255 1951 MB 21 Nahaseente mikroskoopia (KOH) a10-28 Malassezia furfur a10-79 JAH EI EI St-M furfur-m Malassezia furfur Malassezia furfur mikroskoopia roojast (kaaliumhüdroksiid) Tekst 194 JAH 3256 A-3256 1953 MB 21 Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) a10-26 Strongyloides stercoralis a10-73 JAH EI EI St-S stercoralis-m Strongyloides stercoralis Strongyloides stercoralis mikroskoopia roojas (formaliineeter) Tekst 195 JAH 3258 A-3258 2098 MB 21 Mikroskoopia (akridiinoranz); Mikroskoopia (akridiinoranz); Mikroskoopia (calcofluor); Mikroskoopia (Gram); Mikroskoopia (Gram); Mikroskoopia (Leishman-Giemsa); Nahaseente mikroskoopia (KOH); Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) a10-24; a10-997; a10-25; a10-27; a10-571; a10-29; a10-28; a10-26 Mikroobide leid a10-52 JAH EI EI XXX-Mikroobide leid Mikroobide leid Mikroobide leid Tekst 198 JAH 2935 A-2935 1948 MB 21 Mikroskoopia (Gram) a10-571 Mikroskoopia leid a10-55 JAH EI EI XXX-Mikroskoopia leid Mikroskoopia leid Mikroskoopia leid Tekst 199 JAH 3253 A-3253 1658 AB 22 Laia spektriga beetalaktamaasid a10-485 JAH EI EI Is-ESBL Laia spektriga beetalaktamaasid Laia spektriga beetalaktamaasid N/P 2 JAH 2362 6984-9 Beta lactamase.extended spectrum Susc Pt Isolate OrdQn 10 ABXBACT Beta lactamase.extended spectrum [Susceptibility] B-Lactamase Extended Susc Islt 1 Observation 19,7274 3692 AB 22 MRSA (Staphylococcus aureus DNA, mecA, mecC) paneel a10-159 JAH JAH EI XXX-MRSA DNA panel MRSA DNA paneel MRSA DNA täpsustamata materjalis (paneel) Paneel 3 JAH 5638 L-5382 3690 AB 22 Metitsilliin (mecA) a10-161 JAH EI EI XXX-Meticillin (mecA) Metitsilliin-resistentsus (mecA) Metitsilliin-resistentsus mecA geeni alusel N/P 4 JAH 5636 48813-0 Bacterial methicillin resistance mecA gene PrThr Pt Isolate/Specimen Ord Molgen ABXBACT Methicillin resistance mecA gene [Presence] by Molecular method mecA Islt/Spm Ql 1 Both 3691 AB 22 Metitsilliin (mecC) a10-162 JAH EI EI XXX-Meticillin (mecC) Metitsilliin-resistentsus (mecC) Metitsilliin-resistentsus mecC geeni alusel N/P 5 JAH 5637 86621-0 Bacterial methicillin resistance mecC gene PrThr Pt Isolate/Specimen Ord Molgen ABXBACT Methicillin resistance mecC gene [Presence] by Molecular method MRB mecC Islt/Spm Ql 1 Both 3702 AB 22 Metallobeetalaktamaaside paneel a10-167 JAH JAH EI XXX-Carba DNA panel Karbapeneemide resistentsuse DNA paneel Karbapeneemide resistentsuse DNA paneel täpsustamata materjalist Paneel 7 JAH 5653 L-5386 3829 AB 22 IMP a10-174 JAH EI EI XXX-Carba (IMP) Karbapeneemide resistentsus (IMP) Karbapeneemide resistentsus IMP geeni alusel N/P 8 JAH 5667 85498-4 Bacterial carbapenem resistance blaIMP gene PrThr Pt Isolate/Specimen Ord Molgen ABXBACT Carbapenem resistance blaIMP gene [Presence] by Molecular method blaIMP Islt/Spm Ql 1 Observation 3828 AB 22 VIM a10-173 JAH EI EI XXX-Carba (VIM) Karbapeneemide resistentsus (VIM) Karbapeneemide resistentsus VIM geeni alusel N/P 9 JAH 5666 85501-5 Bacterial carbapenem resistance blaVIM gene PrThr Pt Isolate/Specimen Ord Molgen ABXBACT Carbapenem resistance blaVIM gene [Presence] by Molecular method blaVIM Islt/Spm Ql 1 Observation 3704 AB 22 NDM a10-169 JAH EI EI XXX-Carba (NDM) Karbapeneemide resistentsus (NDM) Karbapeneemide resistentsus NDM geeni alusel N/P 10 JAH 5655 73982-1 Bacterial carbapenem resistance blaNDM gene PrThr Pt Isolate/Specimen Ord Molgen ABXBACT Carbapenem resistance blaNDM gene [Presence] by Molecular method blaNDM Islt/Spm Ql 1 Both 3703 AB 22 KPC a10-168 JAH EI EI XXX-Carba (KPC) Karbapeneemide resistentsus (KPC) Karbapeneemide resistentsus KPC geeni alusel N/P 11 JAH 5654 49617-4 Bacterial carbapenem resistance blaKPC gene PrThr Pt Isolate/Specimen Ord Molgen ABXBACT Carbapenem resistance blaKPC gene [Presence] by Molecular method blaKPC Islt/Spm Ql 1 Both 3830 AB 22 OXA-48 a10-175 JAH EI EI XXX-Carba (OXA-48) Karbapeneemide resistentsus (OXA-48) Karbapeneemide resistentsus OXA-48 geeni alusel N/P 12 JAH 5668 85503-1 Bacterial carbapenem resistance blaOXA-48 gene PrThr Pt Isolate/Specimen Ord Molgen ABXBACT Carbapenem resistance blaOXA-48 gene [Presence] by Molecular method blaOXA-48 Islt/Spm Ql 1 Observation 3658 AB 22 Vankomütsiin (VanA, VanB) paneel a10-158 JAH JAH EI XXX-Vanco (VanA, VanB) panel Vankomütsiin-resistentsuse (VanA, VanB) paneel Vankomütsiin-resistentsus VanA ja VanB geenide alusel (paneel) Paneel 16 JAH 5548 L-5356 3659 AB 22 Vankomütsiin (VanA) a10-132 JAH EI EI XXX-Vanco (VanA) Vankomütsiin-resistentsus (VanA) Vankomütsiin-resistentsus VanA geeni alusel N/P 17 JAH 5549 48814-8 Bacterial vancomycin resistance vanA gene PrThr Pt Isolate/Specimen Ord Molgen ABXBACT Vancomycin resistance vanA gene [Presence] by Molecular method vanA Islt/Spm Ql 1 Both 3660 AB 22 Vankomütsiin (VanB) a10-146 JAH EI EI XXX-Vanco (VanB) Vankomütsiin-resistentsus (VanB) Vankomütsiin-resistentsus VanB geeni alusel N/P 18 JAH 5550 72421-1 Bacterial vancomycin resistance vanB gene PrThr Pt Isolate/Specimen Ord Molgen ABXBACT Vancomycin resistance vanB gene [Presence] by Molecular method vanB Islt/Spm Ql 1 Both 3904 AB 22 Multiresistentne mikroob a1648 JAH EI EI Is-MDR Multiresistentne mikroob Multiresistentne mikroob N/P 19 JAH 5884 L-5412 1970 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-465 EI EI EI Is-Ab panel Antibiootikumtundlikkuse paneel Antibiootikumtundlikkuse paneel Paneel 20 EI/Paneel 2622 29576-6 Bacterial susceptibility panel - Pt Isolate OrdQn PANEL.ABXBACT Bacterial susceptibility panel in Isolate Bacterial Susc Pnl Islt 1 Order 11,3891 3065 AB 22 Amfoteritsiin Grad a10-472 JAH EI EI Is-Amphotericin B Grad Amfoteritsiin Grad Amfoteritsiin Grad QN mg/L mg/L 21 JAH 2383 6978-1 Amphotericin B Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Amphotericin B [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Amphotericin B Islt E-test 1 Observation 3936 AB 22 Amfoteritsiin B MIK a10-9998 JAH EI EI Is-Amphotericin B MIC Amfoteritsiin B MIK Amfoteritsiin B MIK QN mg/L 22 JAH 5941 24-0 Amphotericin B Susc Pt Isolate OrdQn MIC ABXBACT Amphotericin B [Susceptibility] by Minimum inhibitory concentration (MIC) Amphotericin B Islt MIC 1 Observation 1679 AB 22 Amfoteritsiin a10-473 JAH EI EI Is-Amphotericin B Amfoteritsiin Amfoteritsiin T/M/R 23 JAH 4266 18863-1 Amphotericin B Susc Pt Isolate OrdQn 5 ABXBACT Amphotericin B [Susceptibility] Amphotericin B Susc Islt 1 Observation 17,7043 3935 AB 22 Amfoteritsiin a10-9999 JAH EI EI Is-Amphotericin B Amfoteritsiin Amfoteritsiin T/M/R 23 JAH 4266 18863-1 Amphotericin B Susc Pt Isolate OrdQn 5 ABXBACT Amphotericin B [Susceptibility] Amphotericin B Susc Islt 1 Observation 17,7043 3066 AB 22 Amikatsiin Grad a10-114 JAH EI EI Is-Amikacin Grad Amikatsiin Grad Amikatsiin Grad QN mg/L mg/L 25 JAH 2374 6975-7 Amikacin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Amikacin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Amikacin Islt E-test 1 Observation 1670 AB 22 Amikatsiin a10-115 JAH EI EI Is-Amikacin Amikatsiin Amikatsiin T/M/R 27 JAH 4263 18860-7 Amikacin Susc Pt Isolate OrdQn 11 ABXBACT Amikacin [Susceptibility] Amikacin Susc Islt 1 Observation 13,4458 3067 AB 22 Amoksitsilliin+klavulaanhape Grad a10-179 JAH EI EI Is-Amoxicillin + Clavulanate Grad Amoksitsilliin + klavulaanhape Grad Amoksitsilliin + klavulaanhape Grad QN mg/L mg/L 34 JAH 2354 6977-3 Amoxicillin+Clavulanate Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Amoxicillin+Clavulanate [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Amoxicillin+Clav Islt E-test 1 Observation 1629 AB 22 Amoksitsilliin+klavulaanhape a10-250 JAH EI EI Is-Amoxicillin + Clavulanate Amoksitsilliin + klavulaanhape Amoksitsilliin + klavulaanhape T/M/R 36 JAH 3239 18862-3 Amoxicillin+Clavulanate Susc Pt Isolate OrdQn ABXBACT Amoxicillin+Clavulanate [Susceptibility] Amoxicillin+Clav Susc Islt 1 Observation 8,1144 3068 AB 22 Ampitsilliin Grad a10-268 JAH EI EI Is-Ampicillin Grad Ampitsilliin Grad Ampitsilliin Grad QN mg/L mg/L 46 JAH 2351 6979-9 Ampicillin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Ampicillin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Ampicillin Islt E-test 1 Observation 1641 AB 22 Ampitsilliin a10-266 JAH EI EI Is-Ampicillin Ampitsilliin Ampitsilliin T/M/R 48 JAH 3245 18864-9 Ampicillin Susc Pt Isolate OrdQn ABXBACT Ampicillin [Susceptibility] Ampicillin Susc Islt 1 Observation 8,1144 3069 AB 22 Ampitsilliin+sulbaktaam Grad a10-93 JAH EI EI Is-Ampicillin + Sulbactam Grad Ampitsilliin + sulbaktaam Grad Ampitsilliin + sulbaktaam Grad QN mg/L mg/L 50 JAH 2355 6980-7 Ampicillin+Sulbactam Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Ampicillin+Sulbactam [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Ampicillin+Sulbac Islt E-test 1 Observation 1651 AB 22 Ampitsilliin+sulbaktaam a10-94 JAH EI EI Is-Ampicillin + Sulbactam Ampitsilliin + sulbaktaam Ampitsilliin + sulbaktaam T/M/R 52 JAH 4268 18865-6 Ampicillin+Sulbactam Susc Pt Isolate OrdQn 8 ABXBACT Ampicillin+Sulbactam [Susceptibility] Ampicillin+Sulbac Susc Islt 1 Observation 35,5821 3070 AB 22 Anidulafungiin Grad a10-171 JAH EI EI Is-Anidulafungin Grad Anidulafungiin Grad Anidulafungiin Grad QN mg/L mg/L 53 JAH 2389 77162-6 Anidulafungin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Anidulafungin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Anidulafungin Islt E-test 1 Both 8,476 1685 AB 22 Anidulafungiin a10-172 JAH EI EI Is-Anidulafungin Anidulafungiin Anidulafungiin T/M/R 54 JAH 4269 57095-2 Anidulafungin Susc Pt Isolate OrdQn 1 ABXBACT Anidulafungin [Susceptibility] Anidulafungin Susc Islt 1 Observation 18,2741 3513 AB 22 Asitromütsiin a10-670 JAH EI EI Is-Azithromycin Asitromütsiin Asitromütsiin T/M/R 58 JAH 4271 18866-4 Azithromycin Susc Pt Isolate OrdQn 3 ABXBACT Azithromycin [Susceptibility] Azithromycin Susc Islt 1 Observation 15,6503 3410 AB 22 Daptomütsiin Grad a10-2481 JAH EI EI Is-Daptomycin Grad Daptomütsiin Grad Daptomütsiin Grad QN mg/L mg/L 63 JAH 2601 41691-7 Daptomycin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Daptomycin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Daptomycin Islt E-test 1 Observation 3411 AB 22 Daptomütsiin a10-2482 JAH EI EI Is-Daptomycin Daptomütsiin Daptomütsiin T/M/R 65 JAH 4223 35789-7 Daptomycin Susc Pt Isolate OrdQn 4 ABXBACT Daptomycin [Susceptibility] Daptomycin Susc Islt 1 Observation 18,2741 1633 AB 22 Doksütsükliin a10-153 JAH EI EI Is-Doxycycline Doksütsükliin Doksütsükliin T/M/R 68 JAH 4226 18917-5 Doxycycline Susc Pt Isolate OrdQn 3 ABXBACT Doxycycline [Susceptibility] Doxycycline Susc Islt 1 Observation 15,3148 3071 AB 22 Doripeneem Grad a10-119 JAH EI EI Is-Doripenem Grad Doripeneem Grad Doripeneem Grad QN mg/L mg/L 70 JAH 2369 58711-3 Doripenem Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Doripenem [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Doripenem Islt E-test 1 Observation 1665 AB 22 Doripeneem a10-120 JAH EI EI Is-Doripenem Doripeneem Doripeneem T/M/R 71 JAH 4224 60535-2 Doripenem Susc Pt Isolate OrdQn 3 ABXBACT Doripenem [Susceptibility] Doripenem Susc Islt 1 Both 18,2413 3072 AB 22 Ertapeneem Grad a10-157 JAH EI EI Is-Ertapenem Grad Ertapeneem Grad Ertapeneem Grad QN mg/L mg/L 76 JAH 2390 35800-2 Ertapenem Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Ertapenem [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Ertapenem Islt E-test 1 Observation 1625 AB 22 Ertapeneem a10-156 JAH EI EI Is-Ertapenem Ertapeneem Ertapeneem T/M/R 78 JAH 3237 35802-8 Ertapenem Susc Pt Isolate OrdQn ABXBACT Ertapenem [Susceptibility] Ertapenem Susc Islt 1 Observation 17,3504 1631 AB 22 Erütromütsiin a10-242 JAH EI EI Is-Erythromycin Erütromütsiin Erütromütsiin T/M/R 82 JAH 4227 18919-1 Erythromycin Susc Pt Isolate OrdQn 12 ABXBACT Erythromycin [Susceptibility] Erythromycin Susc Islt 1 Observation 14,0125 3073 AB 22 Flukonasool Grad a10-470 JAH EI EI Is-Fluconazole Grad Flukonasool Grad Flukonasool Grad QN mg/L mg/L 83 JAH 2382 7013-6 Fluconazole Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Fluconazole [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Fluconazole Islt E-test 1 Observation 3864 AB 22 Flukonasool MIK a10-802 JAH EI EI Is-Fluconazole MIC Flukonasool MIK Flukonasool MIK QN mg/L 84 JAH 5778 249-3 Fluconazole Susc Pt Isolate OrdQn MIC ABXBACT Fluconazole [Susceptibility] by Minimum inhibitory concentration (MIC) Fluconazole Islt MIC 1 Observation 1678 AB 22 Flukonasool a10-471 JAH EI EI Is-Fluconazole Flukonasool Flukonasool T/M/R 85 JAH 4228 18924-1 Fluconazole Susc Pt Isolate OrdQn 5 ABXBACT Fluconazole [Susceptibility] Fluconazole Susc Islt 1 Observation 15,6503 3074 AB 22 Fosfomütsiin Grad a10-468 JAH EI EI Is-Fosfomycin Grad Fosfomütsiin Grad Fosfomütsiin Grad QN mg/L mg/L 88 JAH 2391 35809-3 Fosfomycin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Fosfomycin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Fosfomycin Islt E-test 1 Observation 1645 AB 22 Fosfomütsiin a10-469 JAH EI EI Is-Fosfomycin Fosfomütsiin Fosfomütsiin T/M/R 90 JAH 3246 25596-8 Fosfomycin Susc Pt Isolate OrdQn ABXBACT Fosfomycin [Susceptibility] Fosfomycin Susc Islt 1 Observation 8,1144 1644 AB 22 Fusidiin a10-177 JAH EI EI Is-Fusidate Fusidiin Fusidiin T/M/R 100 JAH 4229 18927-4 Fusidate Susc Pt Isolate OrdQn 1 ABXBACT Fusidate [Susceptibility] Fusidate Susc Islt 1 Observation 17,4103 3075 AB 22 Gentamütsiin HL Grad a10-232 JAH EI EI Is-Gentamicin HL Grad Gentamütsiini kõrges kontsentratsioonis Grad Gentamütsiini kõrges kontsentratsioonis Grad QN mg/L mg/L 105 JAH 2372 35817-6 Gentamicin.high potency Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Gentamicin.high potency [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Gentamicin Synergy Islt E-test 1 Observation 1616 AB 22 Gentamütsiin a10-125 JAH EI EI Is-Gentamicin Gentamütsiin Gentamütsiin T/M/R 107 JAH 3232 18928-2 Gentamicin Susc Pt Isolate OrdQn ABXBACT Gentamicin [Susceptibility] Gentamicin Susc Islt 1 Observation 12,7047 3076 AB 22 Imipeneem Grad a10-102 JAH EI EI Is-Imipenem Grad Imipeneem Grad Imipeneem Grad QN mg/L mg/L 111 JAH 2367 7019-3 Imipenem Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Imipenem [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Imipenem Islt E-test 1 Observation 1663 AB 22 Imipeneem a10-103 JAH EI EI Is-Imipenem Imipeneem Imipeneem T/M/R 113 JAH 4233 18932-4 Imipenem Susc Pt Isolate OrdQn 15 ABXBACT Imipenem [Susceptibility] Imipenem Susc Islt 1 Observation 14,0125 3077 AB 22 Itrakonasool Grad a10-477 JAH EI EI Is-Itraconazole Grad Itrakonasool Grad Itrakonasool Grad QN mg/L mg/L 115 JAH 2380 7021-9 Itraconazole Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Itraconazole [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Itraconaz Islt E-test 1 Observation 1676 AB 22 Itrakonasool a10-478 JAH EI EI Is-Itraconazole Itrakonasool Itrakonasool T/M/R 116 JAH 4234 32603-3 Itraconazole Susc Pt Isolate OrdQn mm 2 ABXBACT Itraconazole [Susceptibility] Itraconaz Susc Islt 1 Observation 15,8371 3078 AB 22 Kaspofungiin Grad a10-237 JAH EI EI Is-Caspofungin Grad Kaspofungiin Grad Kaspofungiin Grad QN mg/L mg/L 124 JAH 2384 54185-4 Caspofungin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Caspofungin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Caspofungin Islt E-test 1 Both 3865 AB 22 Kaspofungiin MIK a10-801 JAH EI EI Is-Caspofungin MIC Kaspofungiin MIK Kaspofungiin MIK QN mg/L 125 JAH 5779 54176-3 Caspofungin Susc Pt Isolate OrdQn MIC ABXBACT Caspofungin [Susceptibility] by Minimum inhibitory concentration (MIC) Caspofungin Islt MIC 1 Both 1680 AB 22 Kaspofungiin a10-238 JAH EI EI Is-Caspofungin Kaspofungiin Kaspofungiin T/M/R 126 JAH 4207 32378-2 Caspofungin Susc Pt Isolate OrdQn 7 ABXBACT Caspofungin [Susceptibility] Caspofungin Susc Islt 1 Observation 17,0691 3868 AB 22 Kaspofungiin a10-706 JAH EI EI Is-Caspofungin Kaspofungiin Kaspofungiin T/M/R 126 JAH 4207 32378-2 Caspofungin Susc Pt Isolate OrdQn 7 ABXBACT Caspofungin [Susceptibility] Caspofungin Susc Islt 1 Observation 17,0691 1642 AB 22 Kinupristiin+dalfopristiin a10-229 JAH EI EI Is-Quinupristin + Dalfopristin Kinupristiin + dalfopristiin Kinupristiin + dalfopristiin T/M/R 132 JAH 4255 23640-6 Quinupristin+Dalfopristin Susc Pt Isolate OrdQn 4 ABXBACT Quinupristin+Dalfopristin [Susceptibility] Quinupristin+Dalfoprist Susc Islt 1 Observation 29,2259 1619 AB 22 Klaritromütsiin a10-142 JAH EI EI Is-Clarithromycin Klaritromütsiin Klaritromütsiin T/M/R 135 JAH 3235 18907-6 Clarithromycin Susc Pt Isolate OrdQn ABXBACT Clarithromycin [Susceptibility] Clarithro Susc Islt 1 Observation 13,6778 3079 AB 22 Klindamütsiin Grad a10-99 JAH EI EI Is-Clindamycin Grad Klindamütsiin Grad Klindamütsiin Grad QN mg/L mg/L 137 JAH 2377 7005-2 Clindamycin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Clindamycin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Clindamycin Islt E-test 1 Observation 1613 AB 22 Klindamütsiin a10-100 JAH EI EI Is-Clindamycin Klindamütsiin Klindamütsiin T/M/R 139 JAH 3229 18908-4 Clindamycin Susc Pt Isolate OrdQn ABXBACT Clindamycin [Susceptibility] Clindamycin Susc Islt 1 Observation 13,4676 1624 AB 22 Klooramfenikool a10-150 JAH EI EI Is-Chloramphenicol Klooramfenikool Klooramfenikool T/M/R 143 JAH 4220 18903-5 Chloramphenicol Susc Pt Isolate OrdQn 5 ABXBACT Chloramphenicol [Susceptibility] Chloramphen Susc Islt 1 Observation 15,3148 3080 AB 22 Kolistiin Grad a10-116 JAH EI EI Is-Colistin Grad Kolistiin Grad Kolistiin Grad QN mg/L mg/L 144 JAH 2370 33333-6 Colistin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip 0,00% ABXBACT Colistin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Colistin Islt E-test 1 Observation 3295 AB 22 Kolistiin MIK a10-1116 JAH EI EI Is-Colistin MIC Kolistiin MIK Kolistiin MIK QN mg/L 145 JAH 4838 205-5 Colistin Susc Pt Isolate OrdQn MIC ABXBACT Colistin [Susceptibility] by Minimum inhibitory concentration (MIC) Colistin Islt MIC 1 Observation 16,0122 1666 AB 22 Kolistiin a10-117 JAH EI EI Is-Colistin Kolistiin Kolistiin T/M/R 146 JAH 4222 18912-6 Colistin Susc Pt Isolate OrdQn 3 ABXBACT Colistin [Susceptibility] Colistin Susc Islt 1 Observation 15,4768 3081 AB 22 Levofloksatsiin Grad a10-141 JAH EI EI Is-Levofloxacin Grad Levofloksatsiin Grad Levofloksatsiin Grad QN mg/L mg/L 148 JAH 2376 7026-8 Levofloxacin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Levofloxacin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Levofloxacin Islt E-test 1 Observation 1617 AB 22 Levofloksatsiin a10-129 JAH EI EI Is-Levofloxacin Levofloksatsiin Levofloksatsiin T/M/R 150 JAH 3233 20629-2 Levofloxacin Susc Pt Isolate OrdQn ABXBACT Levofloxacin [Susceptibility] Levofloxacin Susc Islt 1 Observation 14,7804 1643 AB 22 Linesoliid a10-231 JAH EI EI Is-Linezolid Linesoliid Linesoliid T/M/R 154 JAH 4235 29258-1 Linezolid Susc Pt Isolate OrdQn 2 ABXBACT Linezolid [Susceptibility] Linezolid Susc Islt 1 Observation 16,7689 3082 AB 22 Meropeneem Grad a10-108 JAH EI EI Is-Meropenem Grad Meropeneem Grad Meropeneem Grad QN mg/L mg/L 158 JAH 2368 7029-2 Meropenem Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Meropenem [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Meropenem Islt E-test 1 Observation 1664 AB 22 Meropeneem a10-109 JAH EI EI Is-Meropenem Meropeneem Meropeneem T/M/R 160 JAH 4236 18943-1 Meropenem Susc Pt Isolate OrdQn 8 ABXBACT Meropenem [Susceptibility] Meropenem Susc Islt 1 Observation 16,5011 1639 AB 22 Metallobeetalaktamaasid a10-260 JAH EI EI Is-Metallo beta lactamase Metallobeetalaktamaasid Metallobeetalaktamaasid N/P 161 JAH 3243 85053-7 Metallo beta-lactamase by imipenem to imipenem+EDTA inhibitory concentration ratio PrThr Pt Isolate Ord Gradient strip ARD ABXBACT MBL by imipenem to imipenem-EDTA IC ratio [Presence] by ARD gradient strip MBL imi + imi-EDTA IC rto Islt Ql Grad 1 Both 21,0876 3083 AB 22 Metronidasool Grad a10-97 JAH EI EI Is-Metronidazole Grad Metronidasool Grad Metronidasool Grad QN mg/L mg/L 163 JAH 2385 7031-8 Metronidazole Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Metronidazole [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Metronidazole Islt E-test 1 Observation 1681 AB 22 Metronidasool a10-98 JAH EI EI Is-Metronidazole Metronidasool Metronidasool T/M/R 165 JAH 4237 18946-4 Metronidazole Susc Pt Isolate OrdQn 3 ABXBACT Metronidazole [Susceptibility] Metronidazole Susc Islt 1 Observation 16,2594 3084 AB 22 Mikafungiin Grad a10-603 JAH EI EI Is-Micafungin Grad Mikafungiin Grad Mikafungiin Grad QN mg/L mg/L 170 JAH 3503 85048-7 Micafungin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Micafungin [Susceptibility] by Gradient strip Micafungin Islt Grad strip 1 Both 18,8054 3867 AB 22 Mikafungiin MIK a10-803 JAH EI EI Is-Micafungin MIC Mikafungiin MIK Mikafungiin MIK QN mg/L 171 JAH 5781 53812-4 Micafungin Susc Pt Isolate OrdQn MIC ABXBACT Micafungin [Susceptibility] by Minimum inhibitory concentration (MIC) Micafungin Islt MIC 1 Observation 2782 AB 22 Mikafungiin a10-600 JAH EI EI Is-Micafungin Mikafungiin Mikafungiin T/M/R 172 JAH 4238 65340-2 Micafungin Susc Pt Isolate OrdQn 1 ABXBACT Micafungin [Susceptibility] Micafungin Susc Islt 1 Observation 18,8498 1646 AB 22 Minotsükliin a10-193 JAH EI EI Is-Minocycline Minotsükliin Minotsükliin T/M/R 178 JAH 4239 18948-0 Minocycline Susc Pt Isolate OrdQn 3 ABXBACT Minocycline [Susceptibility] Minocycline Susc Islt 1 Observation 15,4768 2521 AB 22 Moksifloksatsiin a10-590 JAH EI EI Is-Moxifloxacin Moksifloksatsiin Moksifloksatsiin T/M/R 184 JAH 4241 31039-1 Moxifloxacin Susc Pt Isolate OrdQn 1 ABXBACT Moxifloxacin [Susceptibility] Moxifloxacin Susc Islt 1 Observation 15,8371 3085 AB 22 Mupirotsiin Grad a10-234 JAH EI EI Is-Mupirocin Grad Mupirotsiin Grad Mupirotsiin Grad QN mg/L mg/L 186 JAH 2386 7033-4 Mupirocin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Mupirocin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Mupirocin Islt E-test 1 Observation 1682 AB 22 Mupirotsiin a10-235 JAH EI EI Is-Mupirocin Mupirotsiin Mupirotsiin T/M/R 188 JAH 4243 20389-3 Mupirocin Susc Pt Isolate OrdQn mm mm 2 ABXBACT Mupirocin [Susceptibility] Mupirocin Susc Islt 1 Observation 17,4103 1637 AB 22 Nalidikshape a10-264 JAH EI EI Is-Nalidixate Nalidikshape Nalidikshape T/M/R 193 JAH 4244 18952-2 Nalidixate Susc Pt Isolate OrdQn 3 ABXBACT Nalidixate [Susceptibility] Nalidixate Susc Islt 1 Observation 13,7172 1638 AB 22 Nitrofurantoiin a10-164 JAH EI EI Is-Nitrofurantoin Nitrofurantoiin Nitrofurantoiin T/M/R 198 JAH 4245 18955-5 Nitrofurantoin Susc Pt Isolate OrdQn 16 ABXBACT Nitrofurantoin [Susceptibility] Nitrofurantoin Susc Islt 1 Observation 16,2594 1636 AB 22 Norfloksatsiin a10-155 JAH EI EI Is-Norfloxacin Norfloksatsiin Norfloksatsiin T/M/R 202 JAH 4248 18956-3 Norfloxacin Susc Pt Isolate OrdQn 3 ABXBACT Norfloxacin [Susceptibility] Norfloxacin Susc Islt 1 Observation 16,5011 3086 AB 22 Oksatsilliin Grad a10-184 JAH EI EI Is-Oxacillin Grad Oksatsilliin Grad Oksatsilliin Grad QN mg/L mg/L 207 JAH 2353 7039-1 Oxacillin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Oxacillin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Oxacillin Islt E-test 1 Observation 1626 AB 22 Oksatsilliin a10-185 JAH EI EI Is-Oxacillin Oksatsilliin Oksatsilliin T/M/R 209 JAH 3238 18961-3 Oxacillin Susc Pt Isolate OrdQn ABXBACT Oxacillin [Susceptibility] Oxacillin Susc Islt 1 Observation 14,9628 2520 AB 22 PBP2 a10-272 JAH EI EI Is-PBP2 PBP2 Penitsilliini siduv valk 2 Staphylococcus sp. oksatsilliin-resistentses isolaadis N/P 210 JAH 3288 42721-1 Staphylococcus sp.oxacillin resistant isolate ACnc Pt Isolate Ord LA MICRO Oxacillin Resistant Staphylococcus sp isolate [Presence] in Isolate by Latex agglutination OxRes Staph Islt Ql LA 1 Observation 10,3308 2522 AB 22 Pefloksatsiin a10-593 JAH EI EI Is-Pefloxacin Pefloksatsiin Pefloksatsiin T/M/R 212 JAH 4280 18963-9 Pefloxacin Susc Pt Isolate OrdQn 2 ABXBACT Pefloxacin [Susceptibility] Pefloxacin Susc Islt 1 Observation 17,4103 1648 AB 22 Penitsilliin a10-92 JAH EI EI Is-Penicillin Penitsilliin Penitsilliin T/M/R 215 JAH 3247 18964-7 Penicillin Susc Pt Isolate OrdQn ABXBACT Penicillin [Susceptibility] Penicillin Susc Islt 1 Observation 11,7724 3087 AB 22 Penitsilliin LL Grad a10-91 JAH EI EI Is-Penicillin LL Grad Penitsilliin madalas kontsentratsioonis Grad Penitsilliin madalas kontsentratsioonis Grad QN mg/L mg/L 223 JAH 2352 23925-1 Penicillin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip 0,00% ABXBACT Penicillin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Penicillin Islt E-test 1 Observation 3088 AB 22 Piperatsilliin+tasobaktaam Grad a10-263 JAH EI EI Is-Piperacillin + Tazobactam Grad Piperatsilliin + tasobaktaam Grad Piperatsilliin + tasobaktaam Grad QN mg/L mg/L 228 JAH 2356 7044-1 Piperacillin+Tazobactam Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Piperacillin+Tazobactam [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Piperacillin+Tazobac Islt E-test 1 Observation 1640 AB 22 Piperatsilliin+tasobaktaam a10-259 JAH EI EI Is-Piperacillin + Tazobactam Piperatsilliin + tasobaktaam Piperatsilliin + tasobaktaam T/M/R 230 JAH 3244 18970-4 Piperacillin+Tazobactam Susc Pt Isolate OrdQn ABXBACT Piperacillin+Tazobactam [Susceptibility] Pip+Tazo Susc Islt 1 Observation 8,1144 3089 AB 22 Posakonasool Grad a10-601 JAH EI EI Is-Posaconazole Grad Posakonasool Grad Posakonasool Grad QN mg/L mg/L 231 JAH 3504 54187-0 Posaconazole Susc Pt Isolate OrdQn MIC 2 ABXBACT Posaconazole [Susceptibility] by Minimum inhibitory concentration (MIC) Posaconazole Islt MIC 1 Both 17,2756 2783 AB 22 Posakonasool a10-602 JAH EI EI Is-Posaconazole Posakonasool Posakonasool T/M/R 232 JAH 4281 54188-8 Posaconazole Susc Pt Isolate OrdQn 1 ABXBACT Posaconazole [Susceptibility] Posaconazole Susc Islt 1 Both 17,7723 3090 AB 22 Rifampitsiin Grad a10-186 JAH EI EI Is-Rifampin Grad Rifampitsiin Grad Rifampitsiin Grad QN mg/L mg/L 239 JAH 2379 7045-8 Rifampin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Rifampin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Rifampin Islt E-test 1 Observation 1627 AB 22 Rifampitsiin a10-187 JAH EI EI Is-Rifampin Rifampitsiin Rifampitsiin T/M/R 241 JAH 4256 18974-6 Rifampin Susc Pt Isolate OrdQn 10 ABXBACT Rifampin [Susceptibility] Rifampin Susc Islt 1 Observation 14,3038 1632 AB 22 Tetratsükliin a10-152 JAH EI EI Is-Tetracycline Tetratsükliin Tetratsükliin T/M/R 259 JAH 4261 18993-6 Tetracycline Susc Pt Isolate OrdQn 14 ABXBACT Tetracycline [Susceptibility] Tetracycline Susc Islt 1 Observation 15,4768 3091 AB 22 Tigetsükliin Grad a10-111 JAH EI EI Is-Tigecycline Grad Tigetsükliin Grad Tigetsükliin Grad QN mg/L mg/L 261 JAH 2387 42354-1 Tigecycline Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Tigecycline [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Tigecycline Islt E-test 1 Observation 1683 AB 22 Tigetsükliin a10-112 JAH EI EI Is-Tigecycline Tigetsükliin Tigetsükliin T/M/R 263 JAH 4262 42357-4 Tigecycline Susc Pt Isolate OrdQn 2 ABXBACT Tigecycline [Susceptibility] Tigecycline Susc Islt 1 Observation 17,8053 1628 AB 22 Tobramütsiin a10-127 JAH EI EI Is-Tobramycin Tobramütsiin Tobramütsiin T/M/R 271 JAH 4067 18996-9 Tobramycin Susc Pt Isolate OrdQn 5 ABXBACT Tobramycin [Susceptibility] Tobramycin Susc Islt 1 Observation 13,8363 3092 AB 22 Trimetoprim+sulfametoksasool Grad a10-252 JAH EI EI Is-Trimethoprim + sulfamethoxazole Grad Trimetoprim + sulfametoksasool Grad Trimetoprim + sulfametoksasool Grad QN mg/L mg/L 277 JAH 2378 7057-3 Trimethoprim+Sulfamethoxazole Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Trimethoprim+Sulfamethoxazole [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) TMP SMX Islt E-test 1 Observation 1630 AB 22 Trimetoprim+sulfametoksasool a10-251 JAH EI EI Is-Trimethoprim + sulfamethoxazole Trimetoprim + sulfametoksasool Trimetoprim + sulfametoksasool T/M/R 279 JAH 3240 18998-5 Trimethoprim+Sulfamethoxazole Susc Pt Isolate OrdQn ABXBACT Trimethoprim+Sulfamethoxazole [Susceptibility] TMP SMX Susc Islt 1 Observation 8,1144 3093 AB 22 Tsefepiim Grad a10-236 JAH EI EI Is-Cefepime Grad Tsefepiim Grad Tsefepiim Grad QN mg/L mg/L 296 JAH 2357 6987-2 Cefepime Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Cefepime [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Cefepime Islt E-test 1 Observation 1635 AB 22 Tsefepiim a10-256 JAH EI EI Is-Cefepime Tsefepiim Tsefepiim T/M/R 298 JAH 3242 18879-7 Cefepime Susc Pt Isolate OrdQn ABXBACT Cefepime [Susceptibility] Cefepime Susc Islt 1 Observation 8,1144 2487 AB 22 Tsefinaas (b-laktamaas) a10-95 JAH EI EI Is-Cefinase Tsefinaas (b-laktamaas) Tsefinaas (b-laktamaas) N/P 306 JAH 3270 6985-6 Beta lactamase.usual Susc Pt Isolate OrdQn 3 ABXBACT Beta lactamase.usual [Susceptibility] B-Lactamase Usual Susc Islt 1 Observation 19,7274 3094 AB 22 Tsefoksitiin Grad a10-104 JAH EI EI Is-Cefoxitin Grad Tsefoksitiin Grad Tsefoksitiin Grad QN mg/L mg/L 308 JAH 2359 6991-4 Cefoxitin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Cefoxitin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Cefoxitin Islt E-test 1 Observation 1614 AB 22 Tsefoksitiin a10-105 JAH EI EI Is-Cefoxitin Tsefoksitiin Tsefoksitiin T/M/R 310 JAH 3230 18888-8 Cefoxitin Susc Pt Isolate OrdQn ABXBACT Cefoxitin [Susceptibility] Cefoxitin Susc Islt 1 Observation 14,3046 3095 AB 22 Tsefotaksiim Grad a10-149 JAH EI EI Is-Cefotaxime Grad Tsefotaksiim Grad Tsefotaksiim Grad QN mg/L mg/L 313 JAH 2415 31139-9 Cefotaxime.meningitis Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Cefotaxime.meningitis [Susceptibility] by Gradient strip Cefotaxime-Mening Rx Islt Grad strip 1 Observation 13,4842 1620 AB 22 Tsefotaksiim a10-148 JAH EI EI Is-Cefotaxime Tsefotaksiim Tsefotaksiim T/M/R 315 JAH 3236 18886-2 Cefotaxime Susc Pt Isolate OrdQn ABXBACT Cefotaxime [Susceptibility] Cefotaxime Susc Islt 1 Observation 13,5703 1623 AB 22 Tsefpodoksiim a10-489 JAH EI EI Is-Cefpodoxime Tsefpodoksiim Tsefpodoksiim T/M/R 319 JAH 4216 18890-4 Cefpodoxime Susc Pt Isolate OrdQn 5 ABXBACT Cefpodoxime [Susceptibility] Cefpodoxime Susc Islt 1 Observation 20,6656 3096 AB 22 Tseftasidiim Grad a10-139 JAH EI EI Is-Ceftazidime Grad Tseftasidiim Grad Tseftasidiim Grad QN mg/L mg/L 324 JAH 2360 6995-5 Ceftazidime Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Ceftazidime [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Ceftazidime Islt E-test 1 Observation 1656 AB 22 Tseftasidiim a10-253 JAH EI EI Is-Ceftazidime Tseftasidiim Tseftasidiim T/M/R 325 JAH 4218 18893-8 Ceftazidime Susc Pt Isolate OrdQn 16 ABXBACT Ceftazidime [Susceptibility] Ceftazidime Susc Islt 1 Observation 14,1057 3332 AB 22 Tseftasidiim+avibaktaam Grad a10-9004 JAH EI EI Is-Ceftazidime + Avibactam Grad Tseftasidiim + avibaktaam Grad Tseftasidiim + avibaktaam Grad QN mg/L 327 JAH 4892 87734-0 Ceftazidime+Avibactam Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ug/mL ug/ml ABXBACT Ceftazidime+Avibactam [Susceptibility] by Gradient strip Ceftazidime+Avibactam Islt Grad strip 1 Both 9,3141 3330 AB 22 Tseftasidiim+avibaktaam a10-9005 JAH EI EI Is-Ceftazidime + Avibactam Tseftasidiim + avibaktaam Tseftasidiim + avibaktaam T/M/R 328 JAH 4891 73603-3 Ceftazidime+Avibactam Susc Pt Isolate OrdQn ABXBACT Ceftazidime+Avibactam [Susceptibility] Ceftazidime+Avibactam Susc Islt 1 Observation 14,4371 3061 AB 22 Tseftolosaan+tasobaktaam a10-9001 JAH EI EI Is-Ceftolozane + tazobactam Tseftolosaan + tasobaktaam Tseftolosaan + tasobaktaam T/M/R 329 JAH 4532 73602-5 Ceftolozane+Tazobactam Susc Pt Isolate OrdQn ABXBACT Ceftolozane+Tazobactam [Susceptibility] Ceftolozane+Tazobactam Susc Islt 1 Observation 19,3508 3062 AB 22 Tseftolosaan+tasobaktaam Grad a10-9000 JAH EI EI Is-Ceftolozane + tazobactam Grad Tseftolosaan + tasobaktaam Grad Tseftolosaan + tasobaktaam Grad QN mg/L mg/L 330 JAH 4533 87735-7 Ceftolozane+Tazobactam Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ug/mL ug/ml ABXBACT Ceftolozane+Tazobactam [Susceptibility] by Gradient strip Ceftolozane+Tazobactam Islt Grad strip 1 Both 9,3141 3097 AB 22 Tseftriaksoon Grad a10-170 JAH EI EI Is-Ceftriaxone Grad Tseftriaksoon Grad Tseftriaksoon Grad QN mg/L mg/L 333 JAH 2361 6998-9 Ceftriaxone Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip 0,00% ABXBACT Ceftriaxone [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Ceftriaxone Islt E-test 1 Observation 1634 AB 22 Tseftriaksoon a10-255 JAH EI EI Is-Ceftriaxone Tseftriaksoon Tseftriaksoon T/M/R 335 JAH 3241 18895-3 Ceftriaxone Susc Pt Isolate OrdQn ABXBACT Ceftriaxone [Susceptibility] Ceftriaxone Susc Islt 1 Observation 8,1144 1621 AB 22 Tsefuroksiim a10-487 JAH EI EI Is-Cefuroxime po Tsefuroksiim (suukaudne) Tsefuroksiim (suukaudne) T/M/R 340 JAH 4279 35783-0 Cefuroxime.oral Susc Pt Isolate OrdQn 1 ABXBACT Cefuroxime Oral [Susceptibility] Cefuroxime Oral Susc Islt 1 Observation 23,1084 3876 AB 22 Tsefuroksiim (parenteraalne) a10-189 JAH EI EI Is-Cefuroxime par Tsefuroksiim (parenteraalne) Tsefuroksiim (parenteraalne) T/M/R " " 344 JAH 5800 18896-1 Cefuroxime.parenteral Susc Pt Isolate OrdQn ABXBACT Cefuroxime Parenteral [Susceptibility] Cefuroxime Parenter Susc Islt 1 Observation 1622 AB 22 Tsefuroksiim a10-495 JAH EI EI Is-Cefuroxime Tsefuroksiim Tsefuroksiim T/M/R 346 JAH 4219 51724-3 Cefuroxime Susc Pt Isolate OrdQn 10 ABXBACT Cefuroxime [Susceptibility] Cefuroxime Susc Islt 1 Both 14,4847 3098 AB 22 Tsiprofloksatsiin Grad a10-122 JAH EI EI Is-Ciprofloxacin Grad Tsiprofloksatsiin Grad Tsiprofloksatsiin Grad QN mg/L mg/L 348 JAH 2375 7002-9 Ciprofloxacin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Ciprofloxacin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Ciprofloxacin Islt E-test 1 Observation 1615 AB 22 Tsiprofloksatsiin a10-123 JAH EI EI Is-Ciprofloxacin Tsiprofloksatsiin Tsiprofloksatsiin T/M/R 350 JAH 3231 18906-8 Ciprofloxacin Susc Pt Isolate OrdQn ABXBACT Ciprofloxacin [Susceptibility] Ciprofloxacin Susc Islt 1 Observation 13,013 3099 AB 22 Vankomütsiin Grad a10-135 JAH EI EI Is-Vancomycin Grad Vankomütsiin Grad Vankomütsiin Grad QN mg/L mg/L 352 JAH 2371 7059-9 Vancomycin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip 0,00% ABXBACT Vancomycin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Vancomycin Islt E-test 1 Observation 1618 AB 22 Vankomütsiin a10-136 JAH EI EI Is-Vancomycin Vankomütsiin Vankomütsiin T/M/R 354 JAH 3234 19000-9 Vancomycin Susc Pt Isolate OrdQn ABXBACT Vancomycin [Susceptibility] Vancomycin Susc Islt 1 Observation 12,37 3100 AB 22 Vorikonasool Grad a10-475 JAH EI EI Is-Voriconazole Grad Vorikonasool Grad Vorikonasool Grad QN mg/L mg/L 355 JAH 2388 35862-2 Voriconazole Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Voriconazole [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Voriconazole Islt E-test 1 Observation 3866 AB 22 Vorikonasool MIK a10-804 JAH EI EI Is-Voriconazole MIC Vorikonasool MIK Vorikonasool MIK QN mg/L 356 JAH 5780 35863-0 Voriconazole Susc Pt Isolate OrdQn MIC ABXBACT Voriconazole [Susceptibility] by Minimum inhibitory concentration (MIC) Voriconazole Islt MIC 1 Observation 1684 AB 22 Vorikonasool a10-476 JAH EI EI Is-Voriconazole Vorikonasool Vorikonasool T/M/R 357 JAH 4202 32379-0 Voriconazole Susc Pt Isolate OrdQn 4 ABXBACT Voriconazole [Susceptibility] Voriconazole Susc Islt 1 Observation 16,2594 2108 MÜ 23 Mükobakterite külvi (LJg/MGIT) ja mikroskoopia paneel; Mükobakterite külvi (MGIT) ja mikroskoopia paneel a2016-41; a2016-43 Mükobakterite mikroskoopia (akridiinoranz) a2016-3 JAH JAH EI XXX-Acridine orange-m (mycobact) Mükobakterite mikroskoopia (akridiinoranz) Mükobakterite mikroskoopia täpsustamata materjalis (akridiinoranz) Tekst 1 JAH 3226 A-3226 1584 MÜ 23 Mükobakterite mikroskoopia (Ziehl-Neelsen) a2016-4 JAH EI EI XXX-Ziehl-Neelsen-m Mükobakterite mikroskoopia (Ziehl-Neelsen) Mükobakterite mikroskoopia (Ziehl-Neelsen) Tekst 3 JAH 2273 656-9 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Acid fast stain.Ziehl-Neelsen MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Acid fast stain.Ziehl-Neelsen ZN Stn XXX 1 Both 16,4987 2303 MÜ 23 Mükobakterite mikroskoopia (Ziehl-Neelsen) a2016-58 EI 2021-07-27 EI EI XXX-Ziehl-Neelsen-m Mükobakterite mikroskoopia (Ziehl-Neelsen) Mükobakterite mikroskoopia (Ziehl-Neelsen) Tekst 3 JAH 2273 656-9 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Acid fast stain.Ziehl-Neelsen MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Acid fast stain.Ziehl-Neelsen ZN Stn XXX 1 Both 16,4987 2304 MÜ 23 Mükobakterite mikroskoopia (Ziehl-Neelsen) a2016-59 EI 2021-07-27 EI EI XXX-Ziehl-Neelsen-m Mükobakterite mikroskoopia (Ziehl-Neelsen) Mükobakterite mikroskoopia (Ziehl-Neelsen) Tekst 3 JAH 2273 656-9 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Acid fast stain.Ziehl-Neelsen MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Acid fast stain.Ziehl-Neelsen ZN Stn XXX 1 Both 16,4987 2305 MÜ 23 Mükobakterite mikroskoopia (Ziehl-Neelsen) a2016-60 EI 2021-07-27 EI EI XXX-Ziehl-Neelsen-m Mükobakterite mikroskoopia (Ziehl-Neelsen) Mükobakterite mikroskoopia (Ziehl-Neelsen) Tekst 3 JAH 2273 656-9 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Acid fast stain.Ziehl-Neelsen MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Acid fast stain.Ziehl-Neelsen ZN Stn XXX 1 Both 16,4987 2296 MÜ 23 Mükobakterite külvi (LJg/MGIT) ja mikroskoopia paneel a2016-41 JAH JAH EI XXX-Mycobacterium culture panel (m/LJg/MGIT) Mükobakterite külvi (LJg/MGIT) ja mikroskoopia paneel Mükobakterite külv (Löwenstein-Jensen glütserooliga/MGIT) ja mikroskoopia (paneel) Paneel 4 EI/Paneel 3194 L-3194 2297 MÜ 23 Mükobakterite külvi (LJg) ja mikroskoopia paneel a2016-42 EI 2021-07-27 EI EI XXX-Mycobacterium culture (LJG), microscopy panel Mükobakterite külvi (LJg) ja mikroskoopia paneel Mükobakterite külv (Löwenstein-Jensen glütserooliga) ja mikroskoopia (paneel) Paneel 5 EI/Paneel 4410 L-4410 2298 MÜ 23 Mükobakterite külvi (MGIT) ja mikroskoopia paneel a2016-43 JAH EI EI XXX-Mycobacterium culture (MGIT), microscopy panel Mükobakterite külvi (MGIT) ja mikroskoopia paneel Mükobakterite külv (MGIT) ja mikroskoopia (paneel) Paneel 6 EI/Paneel 4411 L-4411 1583 MÜ 23 Mükobakterite külv MGIT a2016-7 EI 2021-07-27 EI EI XXX-Mycobacterium culture MGIT Mükobakterite külv (MGIT) Mükobakterite külv (MGIT) KYLV 7 JAH 3163 50941-4 Mycobacterium sp PrThr Pt XXX Ord Organism specific culture MICRO Mycobacterium sp [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture Mycobacterium XXX Ql Cult 1 Both 16,4708 2420 MÜ 23 Mükobakterite külv MGIT a2016-10 EI 2021-07-27 EI EI XXX-Mycobacterium culture MGIT Mükobakterite külv (MGIT) Mükobakterite külv (MGIT) KYLV 7 JAH 3163 50941-4 Mycobacterium sp PrThr Pt XXX Ord Organism specific culture MICRO Mycobacterium sp [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture Mycobacterium XXX Ql Cult 1 Both 16,4708 2421 MÜ 23 Mükobakterite külv MGIT a2016-10-1 EI 2021-07-27 EI EI XXX-Mycobacterium culture MGIT Mükobakterite külv (MGIT) Mükobakterite külv (MGIT) KYLV 7 JAH 3163 50941-4 Mycobacterium sp PrThr Pt XXX Ord Organism specific culture MICRO Mycobacterium sp [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture Mycobacterium XXX Ql Cult 1 Both 16,4708 4010 MÜ 23 Mükobakterite külvi (LJg/MGIT) ja mikroskoopia paneel; Mükobakterite külvi (MGIT) ja mikroskoopia paneel a2016-41; a2016-43 Mükobakterite külv MGIT a2016-72 JAH EI EI XXX-Mycobacterium culture MGIT Mükobakterite külv (MGIT) Mükobakterite külv (MGIT) KYLV " " 7 JAH 3163 50941-4 Mycobacterium sp PrThr Pt XXX Ord Organism specific culture MICRO Mycobacterium sp [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture Mycobacterium XXX Ql Cult 1 Both 16,4708 1728 MÜ 23 Mükobakterite külv a2016-1 EI 2021-07-27 EI EI XXX-Mycobacterium culture Mükobakterite külv Mükobakterite külv KYLV 8 JAH 2272 543-9 Mycobacterium sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 0,03% MICRO Mycobacterium sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Mycobacterium XXX Cult 1 Both 1729 MÜ 23 Mükobakterite külv a2016-2 EI 2021-07-27 EI EI XXX-Mycobacterium culture Mükobakterite külv Mükobakterite külv KYLV 8 JAH 2272 543-9 Mycobacterium sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 0,03% MICRO Mycobacterium sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Mycobacterium XXX Cult 1 Both 2106 MÜ 23 Mükobakterite külv a2016-1-1 EI 2021-07-27 EI EI XXX-Mycobacterium culture Mükobakterite külv Mükobakterite külv KYLV 8 JAH 2272 543-9 Mycobacterium sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 0,03% MICRO Mycobacterium sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Mycobacterium XXX Cult 1 Both 2107 MÜ 23 Mükobakterite külv a2016-2-1 EI 2021-07-27 EI EI XXX-Mycobacterium culture Mükobakterite külv Mükobakterite külv KYLV 8 JAH 2272 543-9 Mycobacterium sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 0,03% MICRO Mycobacterium sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Mycobacterium XXX Cult 1 Both 2299 MÜ 23 Mükobakterite külv a2016-50 EI 2021-07-27 EI EI XXX-Mycobacterium culture Mükobakterite külv Mükobakterite külv KYLV 8 JAH 2272 543-9 Mycobacterium sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 0,03% MICRO Mycobacterium sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Mycobacterium XXX Cult 1 Both 2300 MÜ 23 Mükobakterite külv a2016-51 EI 2021-07-27 EI EI XXX-Mycobacterium culture Mükobakterite külv Mükobakterite külv KYLV 8 JAH 2272 543-9 Mycobacterium sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 0,03% MICRO Mycobacterium sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Mycobacterium XXX Cult 1 Both 2301 MÜ 23 Mükobakterite külv a2016-52 JAH EI EI XXX-Mycobacterium culture Mükobakterite külv Mükobakterite külv KYLV 8 JAH 2272 543-9 Mycobacterium sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 0,03% MICRO Mycobacterium sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Mycobacterium XXX Cult 1 Both 2302 MÜ 23 Mükobakterite külv a2016-53 EI 2021-07-27 EI EI XXX-Mycobacterium culture Mükobakterite külv Mükobakterite külv KYLV 8 JAH 2272 543-9 Mycobacterium sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 0,03% MICRO Mycobacterium sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Mycobacterium XXX Cult 1 Both 4009 MÜ 23 Mükobakterite külvi (LJg/MGIT) ja mikroskoopia paneel a2016-41 Mükobakterite külv LJg a2016-5 JAH EI EI XXX-Mycobacterium culture Mükobakterite külv Mükobakterite külv KYLV 8 JAH 2272 543-9 Mycobacterium sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 0,03% MICRO Mycobacterium sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Mycobacterium XXX Cult 1 Both 1611 MÜ 23 Mükobakterite külv verest a2016-11 JAH JAH EI B-Mycobacterium culture Mükobakterite külv verest Mükobakterite külv verest KYLV 9 JAH 2300 533-0 Mycobacterium sp identified Prid Pt Bld Nom Organism specific culture 1877 MICRO Mycobacterium sp identified in Blood by Organism specific culture Mycobacterium Bld Cult 1 Both 25,0919 2475 MÜ 23 Mükobakterite samastamine (kromatograafia) a2016-574 JAH EI EI XXX-Mycobacterium identified (chromat) Mükobakterite samastamine (kromatograafia) Mükobakterite samastamine (kromatograafia) MIKR 10 JAH 2277 40699-1 Mycobacterium sp identified Prid Pt XXX Nom MICRO Mycobacterium sp identified in Unspecified specimen Mycobacterium XXX 1 Both 2479 MÜ 23 MTBC DNA ja Rif-tundlikkuse paneel a2016-577 JAH JAH EI XXX-MTBC DNA-Rif panel MTBC DNA ja Rif-tundlikkuse paneel Mycobacterium tuberculosis kompleksi DNA ja rifampitsiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel (paneel) Paneel 11 JAH 2780 L-2780 1882 MÜ 23 MTBC DNA ja Rif-, Inh-tundlikkuse paneel a2016-21 EI 2020-02-12 EI EI XXX-MTBC DNA-Rif, Inh panel MTBC DNA ja Rif-, Inh-tundlikkuse paneel Mycobacterium tuberculosis kompleksi DNA ja rifampitsiin- ja isoniasiid-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel (paneel) Paneel 12 JAH 2778 L-2778 3668 MÜ 23 MTBC DNA ja Rif-, Inh-tundlikkuse paneel a1332 JAH JAH EI XXX-MTBC DNA-Rif, Inh panel MTBC DNA ja Rif-, Inh-tundlikkuse paneel Mycobacterium tuberculosis kompleksi DNA ja rifampitsiin- ja isoniasiid-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel (paneel) Paneel 12 JAH 2778 L-2778 1883 MÜ 23 MTBC DNA ja reservrea ravimtundlikkuse paneel a2016-25 JAH EI EI XXX-MTBC DNA-DR panel MTBC DNA ja reservrea ravimtundlikkuse paneel Mycobacterium tuberculosis kompleksi DNA ja reservrea ravimtundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel (paneel) Paneel 13 JAH 2779 L-2779 2964 MÜ 23 Mittetuberkuloossete mükobakterite DNA ja ravimtundlikkuse paneel a2016-82 JAH EI EI XXX-NTM DNA-DR panel Mittetuberkuloossete mükobakterite DNA ja ravimtundlikkuse paneel Mittetuberkuloossete mükobakterite DNA ja ravimtundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel (paneel) Paneel 14 JAH 3817 L-3817 3669 MÜ 23 MTBC DNA ja reservrea ravimtundlikkuse paneel; MTBC DNA ja Rif-, Inh-tundlikkuse paneel; MTBC DNA ja Rif-tundlikkuse paneel a2016-25; a1332; a2016-577 Mycobacterium tuberculosis kompleksi DNA a1331 JAH EI EI XXX-M tuberculosis complex DNA Mycobacterium tuberculosis kompleksi DNA Mycobacterium tuberculosis kompleksi DNA N/P 15 JAH 3536 38379-4 Mycobacterium tuberculosis complex DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 36 MICRO Mycobacterium tuberculosis complex DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M TB Cmplx DNA XXX Ql PCR 1 Both 22,5643 3626 MÜ 23 MTBC DNA ja Rif-tundlikkuse paneel a2016-577 Mükobakterite DNA semiQN a1266 JAH EI EI XXX-Mycobacterium DNA semiQN Mükobakterite DNA semiQN Mükobakterite DNA hulk täpsustamata materjalis Tekst 17 JAH 5478 A-5351 2474 MÜ 23 Mükobakterite samastamine (gen) a2016-575 EI 2019-08-26 EI EI Is-Mycobacterium identified gen Mükobakterite samastamine (gen) Mükobakterite geneetiline samastamine MIKR 19 JAH 2281 614-8 Mycobacterium sp identified Prid Pt Isolate Nom Mycobacterial subtyping MICRO Mycobacterium sp identified in Isolate by Mycobacterial subtyping Mycobacterium Islt Mycob Subtyping 2 Both 2476 MÜ 23 Mükobakterite samastamine MTBC (gen) a2016-571 JAH EI EI Is-Mycobacterium identified gen Mükobakterite samastamine (gen) Mükobakterite geneetiline samastamine MIKR 19 JAH 2281 614-8 Mycobacterium sp identified Prid Pt Isolate Nom Mycobacterial subtyping MICRO Mycobacterium sp identified in Isolate by Mycobacterial subtyping Mycobacterium Islt Mycob Subtyping 2 Both 2477 MÜ 23 Mükobakterite samastamine CM (gen) a2016-572 JAH EI EI Is-Mycobacterium identified gen Mükobakterite samastamine (gen) Mükobakterite geneetiline samastamine MIKR 19 JAH 2281 614-8 Mycobacterium sp identified Prid Pt Isolate Nom Mycobacterial subtyping MICRO Mycobacterium sp identified in Isolate by Mycobacterial subtyping Mycobacterium Islt Mycob Subtyping 2 Both 2478 MÜ 23 Mükobakterite samastamine AS (gen) a2016-573 JAH EI EI Is-Mycobacterium identified gen Mükobakterite samastamine (gen) Mükobakterite geneetiline samastamine MIKR 19 JAH 2281 614-8 Mycobacterium sp identified Prid Pt Isolate Nom Mycobacterial subtyping MICRO Mycobacterium sp identified in Isolate by Mycobacterial subtyping Mycobacterium Islt Mycob Subtyping 2 Both 2480 MÜ 23 Mükobakterite samastamine (gen) a2016-576 EI 2019-08-26 EI EI Is-Mycobacterium identified gen Mükobakterite samastamine (gen) Mükobakterite geneetiline samastamine MIKR 19 JAH 2281 614-8 Mycobacterium sp identified Prid Pt Isolate Nom Mycobacterial subtyping MICRO Mycobacterium sp identified in Isolate by Mycobacterial subtyping Mycobacterium Islt Mycob Subtyping 2 Both 2965 MÜ 23 Mittetuberkuloossete mükobakterite DNA ja ravimtundlikkuse paneel a2016-82 Mükobakterite samastamine (gen) a2016-580 JAH EI EI Is-Mycobacterium identified gen Mükobakterite samastamine (gen) Mükobakterite geneetiline samastamine MIKR 19 JAH 2281 614-8 Mycobacterium sp identified Prid Pt Isolate Nom Mycobacterial subtyping MICRO Mycobacterium sp identified in Isolate by Mycobacterial subtyping Mycobacterium Islt Mycob Subtyping 2 Both 1593 MÜ 23 MTBC DNA ja Rif-, Inh-tundlikkuse paneel a1332 Isoniasiid (gen) a2016-19 JAH EI EI XXX-Isoniazid (gen) Isoniasiid (gen) Isoniasiid-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel T/M/R 20 JAH 2282 89488-1 Isoniazid Susc Pt Isolate/Specimen Ord Genotyping ABXBACT Isoniazid [Susceptibility] Qualitative by Genotype method Isoniazid Islt/Spm Ql Genotyp 1 Both 15,7469 1594 MÜ 23 MTBC DNA ja Rif-, Inh-tundlikkuse paneel; MTBC DNA ja Rif-tundlikkuse paneel a1332; a2016-577 Rifampitsiin (gen) a2016-20 JAH EI EI XXX-Rifampin (gen) Rifampitsiin (gen) Rifampitsiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel T/M/R 21 JAH 2283 89489-9 Rifampin Susc Pt Isolate/Specimen Ord Genotyping ABXBACT Rifampin [Susceptibility] Qualitative by Genotype method Rifampin Islt/Spm Ql Genotyp 1 Both 12,8799 1595 MÜ 23 MTBC DNA ja reservrea ravimtundlikkuse paneel a2016-25 Fluorokinoloonid (gen) a2016-22 JAH EI EI XXX-Fluoroquinolones (gen) Fluorokinoloonid (gen) Fluorokinoloonide-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel T/M/R 22 JAH 2284 89487-3 Fluoroquinolone Susc Pt Isolate/Specimen Ord Genotyping ABXBACT Fluoroquinolone [Susceptibility] Qualitative by Genotype method FLQ Islt/Spm Ql Genotyp 1 Both 19,2096 2950 MÜ 23 Mittetuberkuloossete mükobakterite DNA ja ravimtundlikkuse paneel; MTBC DNA ja reservrea ravimtundlikkuse paneel a2016-82; a2016-25 Amikatsiin (gen) a2016-67 JAH EI EI XXX-Amikacin (gen) Amikatsiin (gen) Amikatsiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel T/M/R 23 JAH 3738 89484-0 Amikacin Susc Pt Isolate/Specimen Ord Genotyping ABXBACT Amikacin [Susceptibility] Qualitative by Genotype method Amikacin Islt/Spm Ql Genotyp 1 Both 15,2747 2951 MÜ 23 MTBC DNA ja reservrea ravimtundlikkuse paneel a2016-25 Kapreomütsiin (gen) a2016-68 JAH EI EI XXX-Capreomycin (gen) Kapreomütsiin (gen) Kapreomütsiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel T/M/R 24 JAH 3739 89483-2 Capreomycin Susc Pt Isolate/Specimen Ord Genotyping ABXBACT Capreomycin [Susceptibility] Qualitative by Genotype method Capreomycin Islt/Spm Ql Genotyp 1 Both 17,3864 2949 MÜ 23 Mittetuberkuloossete mükobakterite DNA ja ravimtundlikkuse paneel; MTBC DNA ja reservrea ravimtundlikkuse paneel a2016-82; a2016-25 Kanamütsiin (gen) a2016-66 JAH EI EI XXX-Kanamycin (gen) Kanamütsiin (gen) Kanamütsiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel T/M/R 25 JAH 3737 89482-4 Kanamycin Susc Pt Isolate/Specimen Ord Genotyping ABXBACT Kanamycin [Susceptibility] Qualitative by Genotype method Kanamycin Islt/Spm Ql Genotyp 1 Both 16,2208 1596 MÜ 23 MTBC DNA ja reservrea ravimtundlikkuse paneel a2016-25 Aminoglükosiidid (gen) a2016-23 JAH EI EI XXX-Aminoglycosides (gen) Aminoglükosiidid (gen) Aminoglükosiidide-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel T/M/R 26 JAH 2285 89490-7 Aminoglycoside Susc Pt Isolate/Specimen Ord Genotyping ABXBACT Aminoglycoside [Susceptibility] Qualitative by Genotype method Aminoglycoside Islt/Spm Ql Genotyp 1 Both 16,1078 1597 MÜ 23 Etambutool (gen) a2016-24 EI 2021-05-07 EI EI XXX-Ethambutol (gen) Etambutool (gen) Etambutool-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel T/M/R 27 JAH 2286 89491-5 Ethambutol Susc Pt Isolate/Specimen Ord Genotyping ABXBACT Ethambutol [Susceptibility] Qualitative by Genotype method Ethambutol Islt/Spm Ql Genotyp 1 Both 21,1856 2967 MÜ 23 Mittetuberkuloossete mükobakterite DNA ja ravimtundlikkuse paneel; Mycoplasma genitalium DNA, asitromütsiin- ja moksifloksatsiin-tundlikkuse paneel a2016-82; a2667 Asitromütsiin (gen) a2016-80 JAH EI EI XXX-Azithromycin (gen) Asitromütsiin (gen) Asitromütsiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel T/M/R 28 JAH 3819 89480-8 Azithromycin Susc Pt Isolate/Specimen Ord Genotyping ABXBACT Azithromycin [Susceptibility] Qualitative by Genotype method Azithromycin Islt/Spm Ql Genotyp 1 Both 22,3917 2968 MÜ 23 Mittetuberkuloossete mükobakterite DNA ja ravimtundlikkuse paneel a2016-82 Gentamütsiin (gen) a2016-81 JAH EI EI XXX-Gentamicin (gen) Gentamütsiin (gen) Gentamütsiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel T/M/R 29 JAH 3820 89481-6 Gentamicin Susc Pt Isolate/Specimen Ord Genotyping ABXBACT Gentamicin [Susceptibility] Qualitative by Genotype method Gentamicin Islt/Spm Ql Genotyp 1 Both 16,1078 2966 MÜ 23 Mittetuberkuloossete mükobakterite DNA ja ravimtundlikkuse paneel a2016-82 Klaritromütsiin (gen) a2916-69 JAH EI EI XXX-Clarithromycin (gen) Klaritromütsiin (gen) Klaritromütsiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel T/M/R 30 JAH 3818 89485-7 Clarithromycin Susc Pt Isolate/Specimen Ord Genotyping ABXBACT Clarithromycin [Susceptibility] Qualitative by Genotype method Clarithro Islt/Spm Ql Genotyp 1 Both 20,9692 1878 MÜ 23 SIRE ravimtundlikkuse paneel a2016-30 JAH EI EI Is-DR SIRE panel Ravimtundlikkuse SIRE paneel Tuberkuloositekitajate ravimtundlikkuse SIRE paneel Paneel 31 JAH 2774 L-2774 1599 MÜ 23 Ravimtundlikkuse SIRE paneel a2016-30 Streptomütsiin 1,0 ug/mL a2016-26 JAH EI EI Is-Streptomycin 1 ug/mL Streptomütsiin 1,0 ug/mL Streptomütsiin 1,0 ug/mL T/M/R 32 JAH 2288 48177-0 Streptomycin 1.0 ug/mL Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Streptomycin 1 ug/mL [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria Streptomycin 1 ug/mL Islt SlowMyco 1 Both 1600 MÜ 23 Ravimtundlikkuse SIRE paneel a2016-30 Isoniasiid 0,1 ug/mL a2016-27 JAH EI EI Is-Isoniazid 0,1 ug/mL Isoniasiid 0,1 ug/mL Isoniasiid 0,1 ug/mL T/M/R 33 JAH 2289 25217-1 Isoniazid 0.1 ug/mL Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Isoniazid 0.1 ug/mL [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria Isoniazid 0.1 ug/mL Islt SlowMyco 1 Observation 1601 MÜ 23 Ravimtundlikkuse SIRE paneel a2016-30 Rifampitsiin 1,0 ug/mL a2016-28 JAH EI EI Is-Rifampin 1 ug/mL Rifampitsiin 1,0 ug/mL Rifampitsiin 1,0 ug/mL T/M/R 34 JAH 2290 25202-3 Rifampin 1.0 ug/mL Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Rifampin 1 ug/mL [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria Rifampin 1 ug/mL Islt SlowMyco 1 Observation 3986 MÜ 23 Ravimtundlikkuse SIRE paneel a2016-30 Rifampitsiin 0,5 ug/mL a2016-84 JAH EI EI Is-Rifampin 0,5 ug/mL Rifampitsiin 0,5 ug/mL Rifampitsiin 0,5 ug/mL T/M/R 35 JAH 6058 A-5510 1602 MÜ 23 Ravimtundlikkuse SIRE paneel a2016-30 Etambutool 5,0 ug/mL a2016-29 JAH EI EI Is-Ethambutol 5 ug/mL Etambutool 5,0 ug/mL Etambutool 5,0 ug/mL T/M/R 36 JAH 2291 25194-2 Ethambutol 5.0 ug/mL Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Ethambutol 5 ug/mL [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria Ethambutol 5 ug/mL Islt SlowMyco 1 Observation 1603 MÜ 23 Pürasiinamiid 100 ug/mL a2016-31 JAH EI EI Is-Pyrazinamide 100 ug/mL Pürasiinamiid 100 ug/mL Pürasiinamiid 100 ug/mL T/M/R 37 JAH 2292 25229-6 Pyrazinamide 100.0 ug/mL Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Pyrazinamide 100 ug/mL [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria PZA 100 ug/mL Islt SlowMyco 1 Observation 1880 MÜ 23 Ravimtundlikkuse I reservrea paneel a2016-38 JAH EI EI Is-DR reserve panel Ravimtundlikkuse reservrea paneel Tuberkuloositekitajate ravimtundlikkuse reservrea paneel Paneel 38 JAH 2776 L-2776 4011 MÜ 23 Ravimtundlikkuse II reservrea paneel a2016-83 JAH EI EI Is-DR reserve panel Ravimtundlikkuse reservrea paneel Tuberkuloositekitajate ravimtundlikkuse reservrea paneel Paneel " " 38 JAH 2776 L-2776 1605 MÜ 23 Kapreomütsiin 2,5 ug/mL a2016-33 JAH EI EI Is-Capreomycin 2,5 ug/mL Kapreomütsiin 2,5 ug/mL Kapreomütsiin 2,5 ug/mL T/M/R 39 JAH 2294 23607-5 Capreomycin Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Capreomycin [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria Capreomycin Islt SlowMyco 1 Observation 1606 MÜ 23 Ravimtundlikkuse reservrea paneel a2016-38 Amikatsiin 1,0 ug/mL a2016-34 JAH EI EI Is-Amikacin 1 ug/mL Amikatsiin 1,0 ug/mL Amikatsiin 1,0 ug/mL T/M/R 40 JAH 2295 60564-2 Amikacin 1.0 ug/mL Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Amikacin 1 ug/mL [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria Amikacin 1 ug/mL Islt SlowMyco 1 2930 MÜ 23 Ravimtundlikkuse reservrea paneel a2016-38 Kanamütsiin 2,5 ug/mL a2016-65 JAH EI EI Is-Kanamycin 2,5 ug/mL Kanamütsiin 2,5 ug/mL Kanamütsiin 2,5 ug/mL T/M/R 41 JAH 3695 88002-1 Kanamycin 2.5 ug/mL Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Kanamycin 2.5 ug/mL [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria Kanamycin 2.5 ug/mL Islt SlowMyco 1 Observation 16,2663 1607 MÜ 23 Kanamütsiin 5,0 ug/mL a2016-35 EI EI EI Is-Kanamycin 5 ug/mL Kanamütsiin 5,0 ug/mL Kanamütsiin 5,0 ug/mL T/M/R 42 JAH 2296 25182-7 Kanamycin 5.0 ug/mL Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Kanamycin 5 ug/mL [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria Kanamycin 5 ug/mL Islt SlowMyco 1 Observation 1608 MÜ 23 Ravimtundlikkuse reservrea paneel a2016-38 Protioonamiid 2,5 ug/mL a2016-36 JAH EI EI Is-Prothionamide 2,5 ug/mL Protioonamiid 2,5 ug/mL Protioonamiid 2,5 ug/mL T/M/R 43 JAH 2297 63565-6 Prothionamide Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Prothionamide [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria Prothionamide Islt SlowMyco 1 Observation 27,8779 1609 MÜ 23 Ofloksatsiin 2,0 ug/mL a2016-37 EI EI EI Is-Ofloxacin 2 ug/mL Ofloksatsiin 2,0 ug/mL Ofloksatsiin 2,0 ug/mL T/M/R 44 JAH 2298 41409-4 Ofloxacin 2.0 ug/mL Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Ofloxacin 2 ug/mL [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria Ofloxacin 2 ug/mL Islt SlowMyco 1 Observation 2066 MÜ 23 Ravimtundlikkuse reservrea paneel a2016-38 Moksifloksatsiin 2,0 ug/mL a2016-62 JAH EI EI Is-Moxifloxacin 0,25 ug/mL Moksifloksatsiin 0,25 ug/mL Moksifloksatsiin 0,25 ug/mL T/M/R 45 JAH 3004 88707-5 Moxifloxacin 0.25 ug/mL Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Moxifloxacin 0.25 ug/mL [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria Moxifloxacin 0.25 ug/mL Islt SlowMyco 1 Observation 11,4729 3112 MÜ 23 Ravimtundlikkuse reservrea paneel a2016-38 Levofloksatsiin 1,5 mg/mL a2016-63 JAH EI EI Is-Levofloxacin 1 ug/mL Levofloksatsiin 1,0 ug/mL Levofloksatsiin 1,0 ug/mL T/M/R 46 JAH 4550 76040-5 levoFLOXacin 1.0 ug/mL Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT levoFLOXacin 1 ug/mL [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria levoFLOXacin 1 ug/mL Islt SlowMyco 1 Observation 15,5922 3607 MÜ 23 Ravimtundlikkuse reservrea paneel; Ravimtundlikkuse reservrea paneel a2016-38; a2016-83 Bedakviliin 1,0 ug/mL a2016-91 JAH EI EI Is-Bedaquiline 1 ug/mL Bedakviliin 1,0 ug/mL Bedakviliin 1,0 ug/mL T/M/R 47 JAH 5440 88704-2 Bedaquiline Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Bedaquiline [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria Bedaquiline Islt SlowMyco 1 Both 3606 MÜ 23 Ravimtundlikkuse reservrea paneel; Ravimtundlikkuse reservrea paneel a2016-38; a2016-83 Delamaniid 0,06 ug/mL a2016-90 JAH EI EI Is-Delamanid 0,06 ug/mL Delamaniid 0,06 ug/mL Delamaniid 0,06 ug/mL T/M/R 48 JAH 5439 93851-4 Delamanid Susc Pt Isolate OrdQn ABXBACT Delamanid [Susceptibility] Delamanid Susc Islt 1 Both 3608 MÜ 23 Ravimtundlikkuse reservrea paneel; Ravimtundlikkuse reservrea paneel a2016-38; a2016-83 Klofasimiin 1,0 ug/mL a2016-92 JAH EI EI Is-Clofazimine 1 ug/mL Klofasimiin 1,0 ug/mL Klofasimiin 1,0 ug/mL T/M/R 49 JAH 5441 43989-3 Clofazimine 1.0 ug/mL Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Clofazimine 1 ug/mL [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria Clofazamine 1 ug/mL Islt SlowMyco 1 Observation 1610 MÜ 23 Ravimtundlikkuse reservrea paneel a2016-38 Linesoliid 1,0 ug/ml a2016-39 JAH EI EI Is-Linezolid 1 ug/ml Linesoliid 1,0 ug/ml Linesoliid 1,0 ug/ml T/M/R 50 JAH 2299 41500-0 Linezolid Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Linezolid [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria Linezolid Islt SlowMyco 1 Observation 4197 MÜ 23 Pretomaniid 2,0 ug/mL a2016-75 JAH EI EI Is-Pretomanid 2,0 ug/mL Pretomaniid 2,0 ug/mL Pretomaniid 2,0 ug/mL T/M/R 51 JAH 7181 A-5618 1805 MÜ 23 IGRA (tuberkuloosi sõeluuring) a2563 JAH JAH EI P-IGRA IGRA (tuberkuloosi sõeluuring) Gammainterferoon-test plasmas (tuberkuloosi sõeluuring) Tekst 52 JAH 1984 45323-3 Mycobacterium tuberculosis tuberculin stimulated gamma interferon ACnc Pt Bld Ord MICRO Mycobacterium tuberculosis tuberculin stimulated gamma interferon [Presence] in Blood M TB tuberc IGNF Bld Ql 1 Both 1930 MÜ 23 Mükobakterite tüpiseerimine (MIRU-VNTR) a2016-48 EI 2021-05-07 EI EI Is-M tuberculosis type MIRU-VNTR Mükobakterite tüpiseerimine (MIRU-VNTR) Mükobakterite tüpiseerimine isolaadist (MIRU-VNTR) Tekst 53 JAH 2898 L-2898 1931 MÜ 23 M tuberculosis alatüüp a2016-70 EI 2021-05-07 EI EI Is-M tuberculosis subtype Mycobacterium tuberculosis alatüüp Mycobacterium tuberculosis alatüüp Tekst 54 JAH 2899 35352-4 Mycobacterium tuberculosis genotype Prid Pt Isolate Nom MICRO Mycobacterium tuberculosis genotype [Identifier] in Isolate M tb Gentyp Islt 1 Both 31,5149 1932 MÜ 23 MIRU klaster a2016-71 EI 2021-05-07 EI EI Is-M tuberculosis MIRU cluster MIRU klaster Mycobacterium tuberculosis MIRU klaster Tekst 55 JAH 2900 L-2900 1121 ST 24 Peitveri roojas (pseudoperoksüdaas) a2100 EI EI EI St-Hb POX Peitveri roojas (pseudoperoksüdaas) Peitveri roojas (pseudoperoksüdaas) Tekst 2 JAH 853 2335-8 Hemoglobin.gastrointestinal ACnc Pt Stool Ord 0,04% CHEM Hemoglobin.gastrointestinal [Presence] in Stool Hemocult Stl Ql 1 Both 1122 ST 24 Peitveri roojas (pseudoperoksüdaas) a2101 EI EI EI St-Hb Peitveri roojas (Hb) Peitveri roojas (hemoglobiin) Tekst 4 JAH 854 29771-3 Hemoglobin.gastrointestinal ACnc Pt Stool Ord Imm CHEM Hemoglobin.gastrointestinal [Presence] in Stool by Immunologic method Occult Bld Stl Ql Imm 1 Both 2960 ST 24 Peitveri roojas (sõeluuring) a556 JAH JAH EI St-Hb screen Peitveri roojas (sõeluuring) Peitveri roojas (sõeluuring) QN ug/g 5 JAH/Võrreld 3766 27396-1 Hemoglobin.gastrointestinal MCnt Pt Stool Qn ng/g ng/g 3 CHEM Hemoglobin.gastrointestinal [Mass/mass] in Stool Hemoccult Stl-mCnt 1 Both 3029 ST 24 Peitveri roojas (Hb, QN) a509 JAH JAH EI St-Hb QN Peitveri roojas (Hb, QN) Peitveri roojas (hemoglobiin, kvantitatiivne) QN ug/g 6 JAH 4359 A-4359 1131 ST 24 Kalprotektiin roojas QL a8281 EI EI EI St-Calpro QL Kalprotektiin roojas QL Kalprotektiin roojas (kvalitatiivne) Tekst 8 JAH 3863 A-3863 2972 ST 24 Kalprotektiin roojas a520 JAH JAH EI St-Calpro Kalprotektiin roojas Kalprotektiin roojas QN ug/g ug/g 9 JAH 863 38445-3 Calprotectin MCnt Pt Stool Qn ug/g ug/g CHEM Calprotectin [Mass/mass] in Stool Calprotectin Stl-mCnt 1 Both 609 ST 24 Elastaas 1 (pankreasespetsiifiline) roojas a958 JAH JAH JAH St-pE1 Elastaas 1 (pankreasespetsiifiline) roojas Elastaas 1 (pankreasespetsiifiline) roojas QN ug/g 10 JAH/Võrreld 393 25907-7 Elastase.pancreatic MCnt Pt Stool Qn CHEM Elastase.pancreatic [Mass/mass] in Stool Elastase Panc Stl-mCnt 1 Both 1814 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütoos a2379 EI 2023-09-14 EI EI PrtF-Cells Kõhuõõnevedeliku tsütoos Kõhuõõnevedeliku tsütoos Paneel 7 JAH 2149 L-2149 1052 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütoos a2379 Kõhuõõnevedeliku värvus a2249 JAH EI EI PrtF-Color Kõhuõõnevedeliku värvus Kõhuõõnevedeliku värvus Tekst 8 JAH 868 14660-5 Color Type Pt Periton fld Nom SPEC Color of Peritoneal fluid Color Prt 1 Observation 1071 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) a2257 Kõhuõõnevedeliku värvus a2386 JAH EI EI PrtF-Color Kõhuõõnevedeliku värvus Kõhuõõnevedeliku värvus Tekst 8 JAH 868 14660-5 Color Type Pt Periton fld Nom SPEC Color of Peritoneal fluid Color Prt 1 Observation 1053 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütoos a2379 Kõhuõõnevedeliku läbipaistvus a2251 JAH EI EI PrtF-Appearance Kõhuõõnevedeliku läbipaistvus Kõhuõõnevedeliku läbipaistvus Tekst 9 JAH 869 14621-7 Appearance Aper Pt Periton fld Nom SPEC Appearance of Peritoneal fluid Appearance Prt 1 Observation 1072 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) a2257 Kõhuõõnevedeliku läbipaistvus a2252 JAH EI EI PrtF-Appearance Kõhuõõnevedeliku läbipaistvus Kõhuõõnevedeliku läbipaistvus Tekst 9 JAH 869 14621-7 Appearance Aper Pt Periton fld Nom SPEC Appearance of Peritoneal fluid Appearance Prt 1 Observation 1051 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütoos a2379 Erütrotsüüdid a2253 JAH EI EI PrtF-RBC Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid kõhuõõnevedelikus QN E6/L 10 JAH 867 795-5 Erythrocytes NCnc Pt Periton fld Qn Manual count 10*12/L 10^12/L HEM/BC Erythrocytes [#/volume] in Peritoneal fluid by Manual count RBC # Prt Manual 1 Observation 1055 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütoos a2379 Leukotsüüdid a2255 JAH EI EI PrtF-WBC Leukotsüüdid Leukotsüüdid kõhuõõnevedelikus QN E6/L 11 JAH 871 810-2 Leukocytes NCnc Pt Periton fld Qn Manual count 10*6/L 10^6/L HEM/BC Leukocytes [#/volume] in Peritoneal fluid by Manual count WBC # Prt Manual 1 Observation 1048 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku erikaal a4285 JAH JAH EI PrtF-SG Kõhuõõnevedeliku erikaal Kõhuõõnevedeliku erikaal Tekst 12 JAH 864 14348-7 Specific gravity Rden Pt Periton fld Qn Refractometry CHEM Specific gravity of Peritoneal fluid by Refractometry Sp Gr Prt Refractometry 1 Both 1081 BoF 25 pH kõhuõõnevedelikust a4258 JAH JAH EI PrtF-pH pH kõhuõõnevedelikust pH kõhuõõnevedelikust QN 13 JAH 1091 2751-6 pH LsCnc Pt Periton fld Qn [pH] CHEM pH of Peritoneal fluid pH Prt unknown Both 1049 BoF 25 Hemoglobiin kõhuõõnevedelikus a4287 JAH JAH EI PrtF-Hb Hemoglobiin kõhuõõnevedelikus Hemoglobiin kõhuõõnevedelikus QN g/L 14 JAH 865 723-7 Hemoglobin MCnc Pt Periton fld Qn g/dL g/dL HEM/BC Hemoglobin [Mass/volume] in Peritoneal fluid Hgb Prt-mCnc 1 Both 3637 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütogramm analüsaatoril a1276 JAH JAH EI PrtF-Diff-a Kõhuõõnevedeliku tsütogramm analüsaatoril Kõhuõõnevedeliku tsütogramm analüsaatoril Paneel 15 JAH 874 34558-7 Cell count panel - Pt Periton fld Qn 2 PANEL.HEM/BC Cell count panel - Peritoneal fluid Cell Cnt Pnl Prt 1 Order 8,7811 1058 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütogramm a2257 JAH JAH EI PrtF-Diff-m Kõhuõõnevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) Kõhuõõnevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) Paneel 20 JAH 875 29581-6 Differential panel - Pt Periton fld - PANEL.HEM/BC Differential panel in Peritoneal fluid Diff Pnl Prt 1 Order 3649 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütogramm a1290 JAH JAH EI PrtF-Diff-m Kõhuõõnevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) Kõhuõõnevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) Paneel 20 JAH 875 29581-6 Differential panel - Pt Periton fld - PANEL.HEM/BC Differential panel in Peritoneal fluid Diff Pnl Prt 1 Order 1060 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) a2257 Basofiilid % a2258 JAH EI EI PrtF-Basofiilid % Basofiilid % Basofiilide suhtarv kõhuõõnevedelikus QN % 21 JAH 876 31996-2 Basophils/100 leukocytes NFr Pt Periton fld Qn Manual count % % HEM/BC Basophils/100 leukocytes in Peritoneal fluid by Manual count Basophils Fr Prt Manual 1 Observation 1061 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) a2257 Eosinofiilid % a2259 JAH EI EI PrtF-Eosinofiilid % Eosinofiilid % Eosinofiilide suhtarv kõhuõõnevedelikus QN % 22 JAH 877 14343-8 Eosinophils/100 leukocytes NFr Pt Periton fld Qn Manual count % % HEM/BC Eosinophils/100 leukocytes in Peritoneal fluid by Manual count Eosinophil Fr Prt Manual 1 Observation 1062 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) a2257 Lümfotsüüdid % a2260 JAH EI EI PrtF-Lümfotsüüdid % Lümfotsüüdid % Lümfotsüütide suhtarv kõhuõõnevedelikus QN % 23 JAH 878 14821-3 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Periton fld Qn Manual count % % HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Peritoneal fluid by Manual count Lymphocytes Fr Prt Manual 1 Observation 1063 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) a2257 Atüüpilised lümfotsüüdid % a2261 JAH EI EI PrtF- Atüüpilised lümfotsüüdid % Atüüpilised lümfotsüüdid % Atüüpiliste lümfotsüütide suhtarv kõhuõõnevedelikus QN % 24 JAH 879 33369-0 Lymphocytes.variant/100 leukocytes NFr Pt Periton fld Qn % % HEM/BC Lymphocytes Variant/100 leukocytes in Peritoneal fluid Variant Lymphs Fr Prt 1 Observation 1064 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) a2257 Plasmarakud % a2262 JAH EI EI PrtF-Plasmarakud % Plasmarakud % Plasmarakkude suhtarv kõhuõõnevedelikus QN % 25 JAH 880 40518-3 Plasma cells/100 leukocytes NFr Pt Periton fld Qn Manual count % % HEM/BC Plasma cells/100 leukocytes in Peritoneal fluid by Manual count Plasma Cells Fr Prt Manual 1 Observation 1065 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) a2257 Monotsüüdid/makrofaagid % a2263 JAH EI EI PrtF-Monotsüüdid/makrofaagid % Monotsüüdid/makrofaagid % Monotsüütide/makrofaagide suhtarv kõhuõõnevedelikus QN % 26 JAH 881 32029-1 Monocytes+Macrophages/100 leukocytes NFr Pt Periton fld Qn Manual count % % HEM/BC Monocytes+Macrophages/100 leukocytes in Peritoneal fluid by Manual count Monos+Macros Fr Prt Manual 1 Observation 1066 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) a2257 Neutrofiilid % a2264 JAH EI EI PrtF-Neutrofiilid % Neutrofiilid % Neutrofiilide suhtarv kõhuõõnevedelikus QN % 27 JAH 882 13836-2 Neutrophils/100 leukocytes NFr Pt Periton fld Qn Manual count % % HEM/BC Neutrophils/100 leukocytes in Peritoneal fluid by Manual count Neutrophils Fr Prt Manual 1 Observation 1067 BoF 25 Muud leukotsüüdid % a2265 EI EI EI PrtF-Muud leukotsüüdid % Muud leukotsüüdid % Muude leukotsüütide suhtarv kõhuõõnevedelikus QN % 28 JAH 883 14859-3 Leukocytes other/100 leukocytes NFr Pt Periton fld Qn Manual count % % HEM/BC Leukocytes other/100 leukocytes in Peritoneal fluid by Manual count WBC Other Fr Prt Manual 1 Observation 1069 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) a2257 Blastid % a2267 JAH EI EI PrtF-Blastid % Blastid % Blastide suhtarv kõhuõõnevedelikus QN % 29 JAH 885 33372-4 Blasts/100 leukocytes NFr Pt Periton fld Qn % % HEM/BC Blasts/100 leukocytes in Peritoneal fluid Blasts Fr Prt 1 Observation 1070 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) a2257 Mesoteelirakud % a2268 JAH EI EI PrtF-Mesoteelirakud % Mesoteelirakud % Mesoteelirakkude suhtarv kõhuõõnevedelikus QN % 31 JAH 886 14830-4 Mesothelial cells/100 leukocytes NFr Pt Periton fld Qn Manual count % % HEM/BC Mesothelial cells/100 leukocytes in Peritoneal fluid by Manual count Mesothl Cell Fr Prt Manual 1 Observation 1068 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) a2257 Identifitseerimata rakud % a2266 JAH EI EI PrtF-Identifitseerimata rakud % Identifitseerimata rakud % Identifitseerimata rakkude suhtarv kõhuõõnevedelikus QN % 32 JAH 884 34982-9 Unidentified cells/100 leukocytes NFr Pt Periton fld Qn % % HEM/BC Unidentified cells/100 leukocytes in Peritoneal fluid Unident Cells Fr Prt 1 Observation 1818 BoF 25 Albumiin kõhuõõnevedelikus a8263 JAH JAH EI PrtF-Alb Albumiin kõhuõõnevedelikus Albumiin kõhuõõnevedelikus QN g/L 35 JAH 1848 1749-1 Albumin MCnc Pt Periton fld Qn g/L g/L CHEM Albumin [Mass/volume] in Peritoneal fluid Albumin Prt-mCnc 1 Both 1933 BoF 25 Seerumi/plasma ja kõhuõõnevedeliku albumiini gradient a10478 JAH JAH EI PrtF-SAAG Seerumi/plasma ja kõhuõõnevedeliku albumiini gradient Seerumi/plasma ja kõhuõõnevedeliku albumiini gradient QN g/L 36 JAH 1847 63549-0 Albumin.periton fld-Albumin.serum MCncDiff Pt Periton fld+Ser/Plas Qn g/dL g/dL CHEM Albumin.periton fld-Albumin.serum [Mass concentration difference] in Periton fld+Ser/Plas Albumin.periton fld-Albumin.serum-MDiff 1 Both 11,4393 1073 BoF 25 Amülaas kõhuõõnevedelikus a4274 JAH JAH EI PrtF-Amyl Amülaas kõhuõõnevedelikus Amülaas kõhuõõnevedelikus QN U/L 37 JAH 1083 1797-0 Amylase CCnc Pt Periton fld Qn U/L CHEM Amylase [Enzymatic activity/volume] in Peritoneal fluid Amylase Prt- unknown Both 1074 BoF 25 Glükoos kõhuõõnevededlikus a4260 JAH JAH EI PrtF-Gluc Glükoos kõhuõõnevedelikus Glükoos kõhuõõnevedelikus QN mmol/L 41 JAH 1084 14748-8 Glucose SCnc Pt Periton fld Qn mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Peritoneal fluid Glucose Prt-sCnc unknown Both 1075 BoF 25 Kolesterool kõhuõõnevedelikus a4270 JAH JAH EI PrtF-Chol Kolesterool kõhuõõnevedelikus Kolesterool kõhuõõnevedelikus QN mmol/L 43 JAH 1085 54371-0 Cholesterol SCnc Pt Periton fld Qn mmol/L CHEM Cholesterol [Moles/volume] in Peritoneal fluid Cholest Prt- unknown Both 1076 BoF 25 Kreatiniin kõhuõõnevedelikus a4276 JAH JAH EI PrtF-Crea Kreatiniin kõhuõõnevedelikus Kreatiniin kõhuõõnevedelikus QN umol/L 45 JAH 1086 39474-2 Creatinine SCnc Pt Periton fld Qn umol/L CHEM Creatinine [Moles/volume] in Peritoneal fluid Creat Prt-sCnc unknown Both 1077 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku- ja seerumi/plasma kreatiniini suhe a4280 JAH JAH EI PrtF-Crea/S,P-Crea Kõhuõõnevedeliku- ja seerumi/plasma kreatiniini suhe Kõhuõõnevedeliku- ja seerumi/plasma kreatiniini suhe QN 46 JAH 1087 70266-2 Creatinine.periton fld/Creatinine.serum RelSCnc Pt Periton fld+Ser/Plas Qn CHEM Creatinine in peritoneal fld/Creatinine.serum Creatinine.prt fld/ser 1 Both 11,4729 1079 BoF 25 LDH kõhuõõnevedelikus a4266 EI 2021-06-03 EI EI PrtF-LDH (non-IFCC) LDH kõhuõõnevedelikus (non-IFCC) Laktaadi dehüdrogenaas kõhuõõnevedelikus (non-IFCC) QN U/L 47 JAH 1089 60020-5 Lactate dehydrogenase CCnc Pt Periton fld Qn Reaction: Pyruvate to Lactate U/L CHEM Lactate dehydrogenase [Enzymatic activity/volume] in Peritoneal fluid by Pyruvate LDH Prt P to L-cCnc unknown Both 3998 BoF 25 LDH kõhuõõnevedelikus a1863 JAH JAH EI PrtF-LDH LDH kõhuõõnevedelikus Laktaadi dehüdrogenaas kõhuõõnevedelikus QN U/L "U/L " 48 JAH 6070 68387-0 Lactate dehydrogenase CCnc Pt Periton fld Qn Reaction: lactate to pyruvate U/L arb U/L CHEM Lactate dehydrogenase [Enzymatic activity/volume] in Peritoneal fluid by Lactate to pyruvate reaction LDH Prt L to P-cCnc 1 Both 1078 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku ja seerumi/plasma LDH suhe a4268 JAH JAH EI PrtF-LDH/S,P-LDH Kõhuõõnevedeliku ja seerumi/plasma LDH suhe Kõhuõõnevedeliku ja seerumi/plasma laktaadi dehüdrogenaasi suhe QN 49 JAH 1088 53934-6 Lactate dehydrogenase.periton fld/Lactate dehydrogenase.serum RelCCnc Pt Periton fld+Ser/Plas Qn CHEM Lactate dehydrogenase.periton fld/Lactate dehydrogenase.serum in Periton fld+Ser/Plas LDH Prt/S unknown Observation 1080 BoF 25 Laktaat kõhuõõnevedelikus a4283 JAH JAH EI PrtF-Lac Laktaat kõhuõõnevedelikus Laktaat kõhuõõnevedelikus QN mmol/L 50 JAH 1090 2523-9 Lactate SCnc Pt Periton fld Qn CHEM Lactate [Moles/volume] in Peritoneal fluid Lactate Prt unknown Both 1082 BoF 25 Triglütseriidid kõhuõõnevedelikus a4272 JAH JAH EI PrtF-Trigl Triglütseriidid kõhuõõnevedelikus Triglütseriidid kõhuõõnevedelikus QN mmol/L 51 JAH 1092 66769-1 Triglyceride SCnc Pt Periton fld Qn mmol/L mmol/L CHEM Triglyceride [Moles/volume] in Peritoneal fluid Trigl Prt-sCnc 1 Both 11,4393 1083 BoF 25 Valk kõhuõõnevedelikus a4262 JAH JAH EI PrtF-Prot Valk kõhuõõnevedelikus Valk kõhuõõnevedelikus QN g/L 53 JAH 1093 2883-7 Protein MCnc Pt Periton fld Qn g/L CHEM Protein [Mass/volume] in Peritoneal fluid Prot Prt-mCnc unknown Both 1084 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku ja seerumi/plasma valgu suhe a4264 JAH JAH EI PrtF-Prot/S,P-Prot Kõhuõõnevedeliku ja seerumi/plasma valgu suhe Kõhuõõnevedeliku ja seerumi/plasma valgu suhe QN 54 JAH 1094 70267-0 Protein.periton fld/Protein.serum RelMCnc Pt Periton fld+Ser/Plas Qn CHEM Protein in peritoneal fld/Protein.serum Protein.prt fld/SerPl 1 Both 11,4729 2846 BoF 25 Peritoneaaldialüüsivedeliku tsütoos a428 EI 2020-03-11 EI EI pDiaF-Cells Peritoneaaldialüüsivedeliku tsütoos Peritoneaaldialüüsivedeliku tsütoos Paneel 57 JAH 3651 L-3651 2849 BoF 25 Erütrotsüüdid a430 EI 2020-03-11 EI EI pDiaF-RBC Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid peritoneaaldialüüsivedelikus QN E6/L 60 JAH 3654 40534-0 Erythrocytes NCnc Pt Dial fld prt Qn Manual count /uL 10*6/L 1 HEM/BC Erythrocytes [#/volume] in Peritoneal dialysis fluid by Manual count RBC # DiafP Manual 1 Observation 13,1028 2850 BoF 25 Leukotsüüdid a429 EI 2020-03-11 EI EI pDiaF-WBC Leukotsüüdid Leukotsüüdid peritoneaaldialüüsivedelikus QN E6/L 61 JAH 3655 40533-2 Leukocytes NCnc Pt Dial fld prt Qn Manual count /uL 10*6/L 1 HEM/BC Leukocytes [#/volume] in Peritoneal dialysis fluid by Manual count WBC # DiafP Manual 1 Observation 13,1028 170 BoF 25 Glükoos peritoneaaldialüüsivedelikus a5223 JAH JAH EI pDiaF-Gluc Glükoos peritoneaaldialüüsivedelikus Glükoos peritoneaaldialüüsivedelikus QN mmol/L 68 JAH 1080 14746-2 Glucose SCnc Pt Dial fld prt Qn mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Peritoneal dialysis fluid Glucose DiafP-sCnc unknown Both 171 BoF 25 Kreatiniin peritoneaaldialüüsivedelikus a5224 JAH JAH EI pDiaF-Crea Kreatiniin peritoneaaldialüüsivedelikus Kreatiniin peritoneaaldialüüsivedelikus QN umol/L 69 JAH 1081 14681-1 Creatinine SCnc Pt Dial fld prt Qn umol/L CHEM Creatinine [Moles/volume] in Peritoneal dialysis fluid Creat DiafP unknown Both 172 BoF 25 Uurea peritoneaaldialüüsivedelikus a5222 JAH JAH EI pDiaF-Urea Uurea peritoneaaldialüüsivedelikus Uurea peritoneaaldialüüsivedelikus QN mmol/L 70 JAH 1082 39780-2 Urea SCnc Pt Dial fld prt Qn mmol/L CHEM Urea [Moles/volume] in Peritoneal dialysis fluid Urea DiafP-sCnc unknown Both 1806 BoF 25 Pleuravedeliku tsütoos a2376 EI 2020-03-11 EI EI PlrF-Cells Pleuravedeliku tsütoos Pleuravedeliku tsütoos Paneel 74 JAH 2150 L-2150 977 BoF 25 Pleuravedeliku värvus a2224 EI 2020-03-11 EI EI PlrF-Color Pleuravedeliku värvus Pleuravedeliku värvus Tekst 75 JAH 893 14662-1 Color Type Pt Plr fld Nom SPEC Color of Pleural fluid Color Plr 1 Observation 1808 BoF 25 Pleuravedeliku värvus a2385 EI 2020-03-11 EI EI PlrF-Color Pleuravedeliku värvus Pleuravedeliku värvus Tekst 75 JAH 893 14662-1 Color Type Pt Plr fld Nom SPEC Color of Pleural fluid Color Plr 1 Observation 978 BoF 25 Pleuravedeliku läbipaistvus a2226 EI 2020-03-11 EI EI PlrF-Appearance Pleuravedeliku läbipaistvus Pleuravedeliku läbipaistvus Tekst 76 JAH 894 14620-9 Appearance Aper Pt Plr fld Nom SPEC Appearance of Pleural fluid Appearance Plr 1 Observation 996 BoF 25 Pleuravedeliku läbipaistvus a2227 EI 2020-03-11 EI EI PlrF-Appearance Pleuravedeliku läbipaistvus Pleuravedeliku läbipaistvus Tekst 76 JAH 894 14620-9 Appearance Aper Pt Plr fld Nom SPEC Appearance of Pleural fluid Appearance Plr 1 Observation 976 BoF 25 Erütrotsüüdid a2228 EI 2020-03-11 EI EI PlrF-RBC Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid pleuravedelikus QN E6/L 77 JAH 892 793-0 Erythrocytes NCnc Pt Plr fld Qn Manual count 10*12/L 10^12/L HEM/BC Erythrocytes [#/volume] in Pleural fluid by Manual count RBC # Plr Manual 1 Observation 980 BoF 25 Leukotsüüdid a2230 EI 2020-03-11 EI EI PlrF-WBC Leukotsüüdid Leukotsüüdid pleuravedelikus QN E6/L 78 JAH 896 808-6 Leukocytes NCnc Pt Plr fld Qn Manual count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Leukocytes [#/volume] in Pleural fluid by Manual count WBC # Plr Manual 1 Observation 973 BoF 25 Pleuravedeliku erikaal a2381 JAH JAH EI PlrF-SG Pleuravedeliku erikaal Pleuravedeliku erikaal Tekst 79 JAH 889 14349-5 Specific gravity Rden Pt Plr fld Qn Refractometry CHEM Specific gravity of Pleural fluid by Refractometry Sp Gr Plr Refractometry 1 Both 1007 BoF 25 pH pleuravedelikust a5146 JAH JAH EI PlrF-pH pH pleuravedelikust pH pleuravedelikust QN 80 JAH 1104 2750-8 pH LsCnc Pt Plr fld Qn [pH] CHEM pH of Pleural fluid pH Plr unknown Both 974 BoF 25 Hemoglobiin pleuravedelikus a2380 JAH JAH EI PlrF-Hb Hemoglobiin pleuravedelikus Hemoglobiin pleuravedelikus QN g/L 81 JAH 890 722-9 Hemoglobin MCnc Pt Plr fld Qn g/dL g/dL HEM/BC Hemoglobin [Mass/volume] in Pleural fluid Hgb Plr-mCnc 1 Both 3638 BoF 25 Pleuravedeliku tsütogramm analüsaatoril a1279 JAH JAH EI PlrF-Diff-a Pleuravedeliku tsütogramm analüsaatoril Pleuravedeliku tsütogramm analüsaatoril Paneel 82 JAH 899 34561-1 Cell count panel - Pt Plr fld Qn 2 PANEL.HEM/BC Cell count panel - Pleural fluid Cell Cnt Pnl Plr 1 Order 8,7811 983 BoF 25 Pleuravedeliku tsütogramm a2232 EI 2020-03-11 EI EI PlrF-Diff-m Pleuravedeliku tsütogramm (mikroskoopia) Pleuravedeliku tsütogramm (mikroskoopia) Paneel 87 JAH 900 29583-2 Differential panel - Pt Plr fld - PANEL.HEM/BC Differential panel in Pleural fluid Diff Pnl Plr 1 Order 3650 BoF 25 Pleuravedeliku tsütogramm a1294 JAH JAH EI PlrF-Diff-m Pleuravedeliku tsütogramm (mikroskoopia) Pleuravedeliku tsütogramm (mikroskoopia) Paneel 87 JAH 900 29583-2 Differential panel - Pt Plr fld - PANEL.HEM/BC Differential panel in Pleural fluid Diff Pnl Plr 1 Order 985 BoF 25 Basofiilid % a2233 EI 2020-03-11 EI EI PlrF-Basofiilid % Basofiilid % Basofiilide suhtarv pleuravedelikus QN % 88 JAH 901 31995-4 Basophils/100 leukocytes NFr Pt Plr fld Qn Manual count % % HEM/BC Basophils/100 leukocytes in Pleural fluid by Manual count Basophils Fr Plr Manual 1 Observation 986 BoF 25 Eosinofiilid % a2234 EI 2020-03-11 EI EI PlrF-Eosinofiilid % Eosinofiilid % Eosinofiilide suhtarv pleuravedelikus QN % 89 JAH 902 14344-6 Eosinophils/100 leukocytes NFr Pt Plr fld Qn Manual count % % HEM/BC Eosinophils/100 leukocytes in Pleural fluid by Manual count Eosinophil Fr Plr Manual 1 Observation 987 BoF 25 Lümfotsüüdid % a2235 EI 2020-03-11 EI EI PlrF-Lümfotsüüdid % Lümfotsüüdid % Lümfotsüütide suhtarv pleuravedelikus QN % 90 JAH 903 14820-5 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Plr fld Qn Manual count % % HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Pleural fluid by Manual count Lymphocytes Fr Plr Manual 1 Observation 988 BoF 25 Atüüpilised lümfotsüüdid % a2236 EI 2020-03-11 EI EI PlrF-Atüüpilised lümfotsüüdid % Atüüpilised lümfotsüüdid % Atüüpiliste lümfotsüütide suhtarv pleuravedelikus QN % 91 JAH 904 33370-8 Lymphocytes.variant/100 leukocytes NFr Pt Plr fld Qn % % HEM/BC Lymphocytes Variant/100 leukocytes in Pleural fluid Variant Lymphs Fr Plr 1 Observation 989 BoF 25 Plasmarakud % a2237 EI 2020-03-11 EI EI PlrF-Plasmarakud % Plasmarakud % Plasmarakkude suhtarv pleuravedelikus QN % 92 JAH 905 40522-5 Plasma cells/100 leukocytes NFr Pt Plr fld Qn Manual count % % HEM/BC Plasma cells/100 leukocytes in Pleural fluid by Manual count Plasma Cells Fr Plr Manual 1 Observation 990 BoF 25 Monotsüüdid/makrofaagid % a2238 EI 2020-03-11 EI EI PlrF-Monotsüüdid/makrofaagid % Monotsüüdid/makrofaagid % Monotsüütide/makrofaagide suhtarv pleuravedelikus QN % 93 JAH 906 32028-3 Monocytes+Macrophages/100 leukocytes NFr Pt Plr fld Qn Manual count % % HEM/BC Monocytes+Macrophages/100 leukocytes in Pleural fluid by Manual count Monos+Macros Fr Plr Manual 1 Observation 991 BoF 25 Neutrofiilid % a2239 EI 2020-03-11 EI EI PlrF-Neutrofiilid % Neutrofiilid % Neutrofiilide suhtarv pleuravedelikus QN % 94 JAH 907 14848-6 Neutrophils/100 leukocytes NFr Pt Plr fld Qn Manual count % % HEM/BC Neutrophils/100 leukocytes in Pleural fluid by Manual count Neutrophils Fr Plr Manual 1 Observation 992 BoF 25 Muud leukotsüüdid % a2240 EI EI EI PlrF-Muud leukotsüüdid % Muud leukotsüüdid % Muude leukotsüütide suhtarv pleuravedelikus QN % 95 JAH 908 14858-5 Leukocytes other/100 leukocytes NFr Pt Plr fld Qn Manual count % % HEM/BC Leukocytes other/100 leukocytes in Pleural fluid by Manual count WBC Other Fr Plr Manual 1 Observation 994 BoF 25 Blastid % a2242 EI 2020-03-11 EI EI PlrF-Blastid % Blastid % Blastide suhtarv pleuravedelikus QN % 96 JAH 910 33373-2 Blasts/100 leukocytes NFr Pt Plr fld Qn % % HEM/BC Blasts/100 leukocytes in Pleural fluid Blasts Fr Plr 1 Observation 995 BoF 25 Mesoteeli rakud % a2243 EI 2020-03-11 EI EI PlrF-Mesoteeli rakud % Mesoteeli rakud % Mesoteelirakkude suhtarv pleuravedelikus QN % 98 JAH 911 14829-6 Mesothelial cells/100 leukocytes NFr Pt Plr fld Qn Manual count % % HEM/BC Mesothelial cells/100 leukocytes in Pleural fluid by Manual count Mesothl Cell Fr Plr Manual 1 Observation 993 BoF 25 Identifitseerimata rakud % a2241 EI 2020-03-11 EI EI PlrF-Identifitseerimata rakud % Identifitseerimata rakud % Identifitseerimata rakkude suhtarv pleuravedelikus QN % 99 JAH 909 34983-7 Unidentified cells/100 leukocytes NFr Pt Plr fld Qn % % HEM/BC Unidentified cells/100 leukocytes in Pleural fluid Unident Cells Fr Plr 1 Observation 1809 BoF 25 Albumiin pleuravedelikus a8260 JAH JAH EI PlrF-Alb Albumiin pleuravedelikus Albumiin pleuravedelikus QN g/L 100 JAH 1858 1748-3 Albumin MCnc Pt Plr fld Qn g/L g/L CHEM Albumin [Mass/volume] in Pleural fluid Albumin Plr-mCnc 1 Both 1934 BoF 25 Seerumi/plasma ja pleuravedeliku albumiini gradient a10480 JAH JAH EI PlrF-SEAG Seerumi/plasma ja pleuravedeliku albumiini gradient Seerumi/plasma ja pleuravedeliku albumiini gradient QN g/L 101 JAH 1857 72647-1 Albumin.serum-albumin.plr fld MCncDiff Pt Ser/Plas+Plr fld Qn g/L g/L CHEM Albumin in serum - albumin in pleural fluid [Mass concentration difference] Albumin ser-plr fld-MDiff 1 Both 35,7075 999 BoF 25 Amülaas pleuravedelikus a5149 JAH JAH EI PlrF-Amyl Amülaas pleuravedelikus Amülaas pleuravedelikus QN U/L 102 JAH 1096 1796-2 Amylase CCnc Pt Plr fld Qn U/L CHEM Amylase [Enzymatic activity/volume] in Pleural fluid Amylase Plr- unknown Both 998 BoF 25 ACE pleuravedelikus a4289 JAH JAH EI PlrF-ACE ACE pleuravedelikus Angiotensiini muundav ensüüm pleuravedelikus QN U/L 105 JAH 1095 51835-7 Angiotensin converting enzyme CCnc Pt Plr fld Qn CHEM Angiotensin converting enzyme [Enzymatic activity/volume] in Pleural fluid ACE Plr-cCnc unknown Both 1810 BoF 25 NT-proBNP pleuravedelikus a8261 JAH JAH EI PlrF-NT-proBNP NT-proBNP pleuravedelikus B-tüüpi natriureetilise propeptiidi N-fragment pleuravedelikus QN ng/L 106 JAH 2755 77621-1 Natriuretic peptide.B prohormone N-Terminal MCnc Pt Plr fld Qn EIA ng/L ng/L CHEM Natriuretic peptide.B prohormone N-Terminal [Mass/volume] in Pleural fluid by Immunoassay NT-proBNP Plr EIA-mCnc 1 Both 1000 BoF 25 Glükoos pleuravedelikus a5147 JAH JAH EI PlrF-Gluc Glükoos pleuravedelikus Glükoos pleuravedelikus QN mmol/L 107 JAH 1097 14747-0 Glucose SCnc Pt Plr fld Qn mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Pleural fluid Glucose Plr-sCnc unknown Both 1936 BoF 25 Seerumi/plasma ja pleuravedeliku glükoosi gradient a10482 JAH JAH EI PlrF-SEGG Seerumi/plasma ja pleuravedeliku glükoosi gradient Seerumi/plasma ja pleuravedeliku glükoosi gradient QN mmol/L 108 JAH 1856 72651-3 Glucose.serum-glucose.plr fld SCncDiff Pt Ser/Plas+Plr fld Qn mmol/L mmol/L CHEM Glucose in serum - glucose in pleural fluid [Molar concentration difference] Glucose ser - plr fld-Sdiff 1 Both 11,4838 1001 BoF 25 Kolesterool pleuravedelikus a5148 JAH JAH EI PlrF-Chol Kolesterool pleuravedelikus Kolesterool pleuravedelikus QN mmol/L 109 JAH 1098 39468-4 Cholesterol SCnc Pt Plr fld Qn mmol/L CHEM Cholesterol [Moles/volume] in Pleural fluid Cholest Plr-sCnc unknown Both 1002 BoF 25 Kreatiniin pleuravedelikus a3356 JAH JAH EI PlrF-Crea Kreatiniin pleuravedelikus Kreatiniin pleuravedelikus QN umol/L 111 JAH 1099 54375-1 Creatinine SCnc Pt Plr fld Qn umol/L CHEM Creatinine [Moles/volume] in Pleural fluid Creat Plr-sCnc unknown Both 1003 BoF 25 Pleuravedeliku ja seerumi/plasma kreatiniini suhe a3359 JAH JAH EI PlrF-Crea/S,P-Crea Pleuravedeliku ja seerumi/plasma kreatiniini suhe Pleuravedeliku ja seerumi/plasma kreatiniini suhe QN 112 JAH 1100 70264-7 Creatinine.plr fld/Creatinine.serum RelSCnc Pt Ser/Plas+Plr fld Qn CHEM Creatinine in pleural fld/Creatinine.serum Creatinine.plr fld/ser 1 Both 11,4729 1005 BoF 25 LDH pleuravedelikus a5141 EI 2021-06-03 EI EI PlrF-LDH (non-IFCC) LDH pleuravedelikus (non-IFCC) Laktaadi dehüdrogenaas pleuravedelikus (non-IFCC) QN U/L 113 JAH 1102 60021-3 Lactate dehydrogenase CCnc Pt Plr fld Qn Reaction: Pyruvate to Lactate U/L CHEM Lactate dehydrogenase [Enzymatic activity/volume] in Pleural fluid by Pyruvate to lactate reaction LDH Plr P to unknown Both 3999 BoF 25 LDH pleuravedelikus a1865 JAH JAH EI PlrF-LDH LDH pleuravedelikus Laktaadi dehüdrogenaas pleuravedelikus QN U/L "U/L " 114 JAH 6071 60022-1 Lactate dehydrogenase CCnc Pt Plr fld Qn Reaction: lactate to pyruvate U/L arb U/L CHEM Lactate dehydrogenase [Enzymatic activity/volume] in Pleural fluid by Lactate to pyruvate reaction LDH Plr L to P-cCnc 1 Both 1004 BoF 25 Pleuravedeliku ja seerumi/plasma LDH suhe a93 JAH JAH EI PlrF-LDH/S,P-LDH Pleuravedeliku ja seerumi/plasma LDH suhe Pleuravedeliku ja seerumi/plasma laktaadi dehüdrogenaasi suhe QN 115 JAH 1101 49930-1 Lactate dehydrogenase.plr/Lactate dehydrogenase.serum RelCCnc Pt Ser/Plas+Plr fld Qn CHEM Lactate dehydrogenase.pleural fluid/Lactate dehydrogenase.serum LDH Plr/SerPl unknown Observation 1006 BoF 25 Laktaat pleuravedelikus a1122 JAH JAH EI PlrF-Lac Laktaat pleuravedelikus Laktaat pleuravedelikus QN mmol/L 116 JAH 1103 2522-1 Lactate SCnc Pt Plr fld Qn CHEM Lactate [Moles/volume] in Pleural fluid Lactate Plr-sCnc unknown Both 1008 BoF 25 Triglütseriidid pleuravedelikus a1123 JAH JAH EI PlrF-Trigl Triglütseriidid pleuravedelikus Triglütseriidid pleuravedelikus QN mmol/L 117 JAH 1105 39801-6 Triglyceride SCnc Pt Plr fld Qn mmol/L CHEM Triglyceride [Moles/volume] in Pleural fluid Trigl Plr-sCnc unknown Both 1009 BoF 25 Valk pleuravedelikus a137 JAH JAH EI PlrF-Prot Valk pleuravedelikus Valk pleuravedelikus QN g/L 119 JAH 1106 2882-9 Protein MCnc Pt Plr fld Qn g/L CHEM Protein [Mass/volume] in Pleural fluid Prot Plr-mC unknown Both 1010 BoF 25 Pleuravedeliku ja seerumi/plasma valgu suhe a138 JAH JAH EI PlrF-Prot/S,P-Prot Pleuravedeliku ja seerumi/plasma valgu suhe Pleuravedeliku ja seerumi/plasma valgu suhe QN 120 JAH 1107 49929-3 Protein.plr/Protein.serum RelMCnc Pt Ser/Plas+Plr fld Qn CHEM Protein.pleural fluid/Protein.serum Protein Plr/SerPl unknown Observation 1812 BoF 25 Perikardivedeliku tsütoos a2359 EI 2020-03-11 EI EI PrcF-Cells Perikardivedeliku tsütoos Perikardivedeliku tsütoos Paneel 122 JAH 2756 L-2756 1015 BoF 25 Perikardivedeliku värvus a2272 EI 2020-03-11 EI EI PrcF-Color Perikardivedeliku värvus Perikardivedeliku värvus Tekst 123 JAH 918 14661-3 Color Type Pt Pericard fld Nom SPEC Color of Pericardial fluid Color Pcar 1 Observation 1034 BoF 25 Perikardivedeliku värvus a2387 EI 2020-03-11 EI EI PrcF-Color Perikardivedeliku värvus Perikardivedeliku värvus Tekst 123 JAH 918 14661-3 Color Type Pt Pericard fld Nom SPEC Color of Pericardial fluid Color Pcar 1 Observation 1016 BoF 25 Perikardivedeliku läbipaistvus a2273 EI 2020-03-11 EI EI PrcF-Appearance Perikardivedeliku läbipaistvus Perikardivedeliku läbipaistvus Tekst 124 JAH 919 14617-5 Appearance Aper Pt Pericard fld Nom SPEC Appearance of Pericardial fluid Appearance Pcar 1 Observation 1035 BoF 25 Perikardivedeliku läbipaistvus a2274 EI 2020-03-11 EI EI PrcF-Appearance Perikardivedeliku läbipaistvus Perikardivedeliku läbipaistvus Tekst 124 JAH 919 14617-5 Appearance Aper Pt Pericard fld Nom SPEC Appearance of Pericardial fluid Appearance Pcar 1 Observation 1014 BoF 25 erütrotsüüdid a2276 EI 2020-03-11 EI EI PrcF-RBC Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid perikardivedelikus QN E6/L 125 JAH 917 14713-2 Erythrocytes NCnc Pt Pericard fld Qn Manual count 10*6/L 10^6/L HEM/BC Erythrocytes [#/volume] in Pericardial fluid by Manual count RBC # Pcar Manual 1 Observation 1018 BoF 25 Leukotsüüdid a2278 EI 2020-03-11 EI EI PrcF-WBC Leukotsüüdid Leukotsüüdid perikardivedelikus QN E6/L 126 JAH 921 14811-4 Leukocytes NCnc Pt Pericard fld Qn Manual count 10*6/L 10^6/L HEM/BC Leukocytes [#/volume] in Pericardial fluid by Manual count WBC # Pcar Manual 1 Observation 1011 BoF 25 Perikardivedeliku erikaal a4286 JAH JAH EI PrcF-SG Perikardivedeliku erikaal Perikardivedeliku erikaal Tekst 127 JAH 914 60027-0 Specific gravity Rden Pt Pericard fld Qn CHEM Specific gravity of Pericardial fluid Sp Gr Pcar 1 Both 1044 BoF 25 pH perikardivedelikust a4259 JAH JAH EI PrcF-pH pH perikardivedelikust pH perikardivedelikust QN 128 JAH 1116 33417-7 pH LsCnc Pt Pericard fld Qn [pH] CHEM pH of Pericardial fluid pH Pcar unknown Both 1012 BoF 25 Hemoglobiin perikardivedelikus a4288 JAH JAH EI PrcF-Hb Hemoglobiin perikardivedelikus Hemoglobiin perikardivedelikus QN g/L 129 JAH 915 69950-4 Hemoglobin MCnc Pt Pericard fld Qn g/L g/L HEM/BC Hemoglobin [Mass/volume] in Pericardial fluid Hgb Pcar-mCnc 1 Both 11,4729 3639 BoF 25 Perikardivedeliku tsütogramm analüsaatoril a1280 JAH JAH EI PrcF-Diff-a Perikardivedeliku tsütogramm analüsaatoril Perikardivedeliku tsütogramm analüsaatoril Paneel 130 JAH 924 69740-9 Cell count panel - Pt Pericard fld Qn PANEL.HEM/BC Cell count panel - Pericardial fluid Cell Cnt Pnl Pcar 1 Order 1021 BoF 25 Perikardivedeliku tsütogramm a2280 EI 2020-03-11 EI EI PrcF-Diff-m Perikardivedeliku tsütogramm (mikroskoopia) Perikardivedeliku tsütogramm (mikroskoopia) Paneel 135 JAH 925 69741-7 Differential panel - Pt Pericard fld - PANEL.HEM/BC Differential panel - Pericardial fluid Diff Pnl Pcar 1 Order 3653 BoF 25 Perikardivedeliku tsütogramm a1293 JAH JAH EI PrcF-Diff-m Perikardivedeliku tsütogramm (mikroskoopia) Perikardivedeliku tsütogramm (mikroskoopia) Paneel 135 JAH 925 69741-7 Differential panel - Pt Pericard fld - PANEL.HEM/BC Differential panel - Pericardial fluid Diff Pnl Pcar 1 Order 1023 BoF 25 Basofiilid % a2281 EI 2020-03-11 EI EI PrcF-Basofiilid % Basofiilid % Basofiilide suhtarv perikardivedelikus QN % 136 JAH 926 31994-7 Basophils/100 leukocytes NFr Pt Pericard fld Qn Manual count % % HEM/BC Basophils/100 leukocytes in Pericardial fluid by Manual count Basophils Fr Pcar Manual 1 Observation 1024 BoF 25 Eosinofiilid % a2282 EI 2020-03-11 EI EI PrcF-Eosinofiilid % Eosinofiilid % Eosinofiilide suhtarv perikardivedelikus QN % 137 JAH 927 32013-5 Eosinophils/100 leukocytes NFr Pt Pericard fld Qn Manual count % % HEM/BC Eosinophils/100 leukocytes in Pericardial fluid by Manual count Eosinophil Fr Pcar Manual 1 Observation 1025 BoF 25 Lümfotsüüdid % a2283 EI 2020-03-11 EI EI PrcF-Lümfotsüüdid % Lümfotsüüdid % Lümfotsüütide suhtarv perikardivedelikus QN % 138 JAH 928 14818-9 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Pericard fld Qn Manual count % % HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Pericardial fluid by Manual count Lymphocytes Fr Pcar Manual 1 Observation 1026 BoF 25 Atüüpilised lümfotsüüdid % a2284 EI 2020-03-11 EI EI PrcF-Atüüpilised lümfotsüüdid % Atüüpilised lümfotsüüdid % Atüüpiliste lümfotsüütide suhtarv perikardivedelikus QN % 139 JAH 929 33409-4 Lymphocytes.variant/100 leukocytes NFr Pt Pericard fld Qn % % HEM/BC Lymphocytes Variant/100 leukocytes in Pericardial fluid Variant Lymphs Fr Pcar 1 Observation 1027 BoF 25 Plasmarakud % a2285 EI 2020-03-11 EI EI PrcF-Plasmarakud % Plasmarakud % Plasmarakkude suhtarv perikardivedelikus QN % 140 JAH 930 40526-6 Plasma cells/100 leukocytes NFr Pt Pericard fld Qn Manual count % % HEM/BC Plasma cells/100 leukocytes in Pericardial fluid by Manual count Plasma Cells Fr Pcar Manual 1 Observation 1028 BoF 25 Monotsüüdid/makrofaagid % a2286 EI 2020-03-11 EI EI PrcF-Monotsüüdid/makrofaagid % Monotsüüdid/makrofaagid % Monotsüütide/makrofaagide suhtarv perikardivedelikus QN % 141 JAH 931 32027-5 Monocytes+Macrophages/100 leukocytes NFr Pt Pericard fld Qn Manual count % % HEM/BC Monocytes+Macrophages/100 leukocytes in Pericardial fluid by Manual count Monos+Macros Fr Pcar Manual 1 Observation 1029 BoF 25 Neutrofiilid % a2287 EI 2020-03-11 EI EI PrcF-Neutrofiilid % Neutrofiilid % Neutrofiilide suhtarv perikardivedelikus QN % 142 JAH 932 14847-8 Neutrophils/100 leukocytes NFr Pt Pericard fld Qn Manual count % % HEM/BC Neutrophils/100 leukocytes in Pericardial fluid by Manual count Neutrophils Fr Pcar Manual 1 Observation 1031 BoF 25 Muud leukotsüüdid % a2289 EI EI EI PrcF-Muud leukotsüüdid % Muud leukotsüüdid % Muude leukotsüütide suhtarv perikardivedelikus QN % 143 JAH 934 14857-7 Leukocytes other/100 leukocytes NFr Pt Pericard fld Qn Manual count % % HEM/BC Leukocytes other/100 leukocytes in Pericardial fluid by Manual count WBC Other Fr Pcar Manual 1 Observation 1032 BoF 25 Blastid % a2290 EI 2020-03-11 EI EI PrcF-Blastid % Blastid % Blastide suhtarv perikardivedelikus QN % 144 JAH 935 33412-8 Blasts/100 leukocytes NFr Pt Pericard fld Qn % % HEM/BC Blasts/100 leukocytes in Pericardial fluid Blasts Fr Pcar 1 Observation 1033 BoF 25 Mesoteelirakud % a2291 EI 2020-03-11 EI EI PrcF-Mesoteelirakud % Mesoteelirakud % Mesoteelirakkude suhtarv perikardivedelikus QN % 145 JAH 936 14828-8 Mesothelial cells/100 leukocytes NFr Pt Pericard fld Qn Manual count % % HEM/BC Mesothelial cells/100 leukocytes in Pericardial fluid by Manual count Mesothl Cell Fr Pcar Manual 1 Observation 1030 BoF 25 Identifitseerimata rakud % a2288 EI 2020-03-11 EI EI PrcF-Identifitseerimata rakud % Identifitseerimata rakud % Identifitseerimata rakkude suhtarv perikardivedelikus QN % 146 JAH 933 32202-4 Unidentified cells NCnc Pt Pericard fld Qn Manual count HEM/BC Unidentified cells [#/volume] in Pericardial fluid by Manual count Unident Cells # Pcar Manual 1 Observation 1811 BoF 25 Albumiin perikardivedelikus a8264 JAH JAH EI PrcF-Alb Albumiin perikardivedelikus Albumiin perikardivedelikus QN g/L 147 JAH 1853 51693-0 Albumin MCnc Pt Pericard fld Qn g/dL g/dL CHEM Albumin [Mass/volume] in Pericardial fluid Albumin Pcar-mCnc 1 Both 1935 BoF 25 Seerumi/plasma ja perikardivedeliku albumiini gradient a10481 JAH JAH EI PrcF-SEAG Seerumi/plasma ja perikardivedeliku albumiini gradient Seerumi/plasma ja perikardivedeliku albumiini gradient QN g/L 148 JAH 1852 72646-3 Albumin.serum-albumin.pericard fld MCncDiff Pt Pericard fld+Ser/Plas Qn g/dL g/dL CHEM Albumin in serum - albumin in pericardial fluid [Mass concentration difference] Albumin ser-peric fld-MDiff 1 11,4838 1036 BoF 25 Amülaas perikardivedelikus a4275 JAH JAH EI PrcF-Amyl Amülaas perikardivedelikus Amülaas perikardivedelikus QN U/L 149 JAH 1108 33368-2 Amylase CCnc Pt Pericard fld Qn U/L CHEM Amylase [Enzymatic activity/volume] in Pericardial fluid Amylase Pcar-cCnc unknown Both 1037 BoF 25 Glükoos perikardivedelikus a4261 JAH JAH EI PrcF-Gluc Glükoos perikardivedelikus Glükoos perikardivedelikus QN mmol/L 150 JAH 1109 39479-1 Glucose SCnc Pt Pericard fld Qn mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Pericardial fluid Glucose Pcar-sCnc unknown Both 1038 BoF 25 Kolesterool perikardivedelikus a4271 JAH JAH EI PrcF-Chol Kolesterool perikardivedelikus Kolesterool perikardivedelikus QN mmol/L 152 JAH 1110 78518-8 Cholesterol SCnc Pt Pericard fld Qn mmol/L mmol/L CHEM Cholesterol [Moles/volume] in Pericardial fluid Cholest Pcar-sCnc 1 Both 20,4592 1039 BoF 25 Kreatiniin perikardivedelikus a4277 JAH JAH EI PrcF-Crea Kreatiniin perikardivedelikus Kreatiniin perikardivedelikus QN umol/L 154 JAH 1111 25386-4 Creatinine SCnc Pt Body fld Qn CHEM Creatinine [Moles/volume] in Body fluid Creat Fld-sCnc 1 Both 1040 BoF 25 Perikardivedeliku ja seerumi/plasma kreatiniini suhe a4281 JAH JAH EI PrcF-Crea/S,P-Crea Perikardivedeliku ja seerumi/plasma kreatiniini suhe Perikardivedeliku ja seerumi/plasma kreatiniini suhe QN 155 JAH 1112 A-1112 1042 BoF 25 LDH perikardivedelikkus a4267 EI 2021-06-03 EI EI PrcF-LDH (non-IFCC) LDH perikardivedelikus (non-IFCC) Laktaadi dehüdrogenaas perikardivedelikus (non-IFCC) QN U/L 156 JAH 1114 60018-9 Lactate dehydrogenase CCnc Pt Pericard fld Qn Reaction: Pyruvate to Lactate U/L CHEM Lactate dehydrogenase [Enzymatic activity/volume] in Pericardial fluid by Pyruvate to lactate reaction LDH Pcar P unknown Both 4000 BoF 25 LDH perikardivedelikus a1864 JAH JAH EI PrcF-LDH LDH perikardivedelikus Laktaadi dehüdrogenaas perikardivedelikus QN U/L "U/L " 157 JAH 6072 60019-7 Lactate dehydrogenase CCnc Pt Pericard fld Qn Reaction: lactate to pyruvate U/L arb U/L CHEM Lactate dehydrogenase [Enzymatic activity/volume] in Pericardial fluid by Lactate to pyruvate reaction LDH Pcar L to P-cCnc 1 Both 1041 BoF 25 Perikardivedeliku ja seerumi/plasma LDH suhe a4269 JAH JAH EI PrcF-LDH/S,P-LDH Perikardivedeliku ja seerumi/plasma LDH suhe Perikardivedeliku ja seerumi/plasma laktaadi dehüdrogenaasi suhe QN 158 JAH 1113 53933-8 Lactate dehydrogenase.pericard fld/Lactate dehydrogenase.serum RelCCnc Pt Pericard fld+Ser/Plas Qn CHEM Lactate dehydrogenase.pericard fld/Lactate dehydrogenase.serum in Pericard fld+Ser/Plas LDH Pcar/SerPl unknown Observation 1043 BoF 25 Laktaat perikardivedelikus a4284 JAH JAH EI PrcF-Lac Laktaat perikardivedelikus Laktaat perikardivedelikus QN mmol/L 159 JAH 1115 14165-5 Lactate SCnc Pt Body fld Qn mmol/L mmol/L CHEM Lactate [Moles/volume] in Body fluid Lactate Fld-sCnc 1 Both 1045 BoF 25 Triglütseriidid perikardivedelikus a4273 JAH JAH EI PrcF-Trigl Triglütseriidid perikardivedelikus Triglütseriidid perikardivedelikus QN mmol/L 160 JAH 1117 69947-0 Triglyceride SCnc Pt Pericard fld Qn mmol/L mmol/L CHEM Triglyceride [Moles/volume] in Pericardial fluid Trigl Pcar-sCnc 1 Both 11,4729 1046 BoF 25 Valk perikardivedelikus a4263 JAH JAH EI PrcF-Prot Valk perikardivedelikus Valk perikardivedelikus QN g/L 162 JAH 1118 33407-8 Protein MCnc Pt Pericard fld Qn CHEM Protein [Mass/volume] in Pericardial fluid Prot Pcar-mCnc 1 Both 1047 BoF 25 Perikardivedeliku ja seerumi/plasma valgu suhe a4265 JAH JAH EI PrcF-Prot/S,P-Prot Perikardivedeliku ja seerumi/plasma valgu suhe Perikardivedeliku ja seerumi/plasma valgu suhe QN 163 JAH 1119 70265-4 Protein.pericard fld/Protein.serum RelMCnc Pt Pericard fld+Ser/Plas Qn CHEM Protein in pericardial fld/Protein.serum Protein.pcar fld/SerPl 1 Both 11,4729 1824 BoF 25 Liigesevedeliku tsütoos a2362 EI 2023-09-14 EI EI SynF-Cells Liigesevedeliku tsütoos Liigesevedeliku tsütoos Paneel 164 JAH 2176 L-2176 1134 BoF 25 Liigesevedeliku tsütoos a2362 Liigesevedeliku värvus a2297 JAH EI EI SynF-Color Liigesevedeliku värvus Liigesevedeliku värvus Tekst 165 JAH 941 14664-7 Color Type Pt Synv fld Nom 0,00% SPEC Color of Synovial fluid Color Snv 1 Observation 1148 BoF 25 Liigesevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) a2305 Liigesevedeliku värvus a2388 JAH EI EI SynF-Color Liigesevedeliku värvus Liigesevedeliku värvus Tekst 165 JAH 941 14664-7 Color Type Pt Synv fld Nom 0,00% SPEC Color of Synovial fluid Color Snv 1 Observation 1136 BoF 25 Liigesevedeliku tsütoos a2362 Liigesevedeliku läbipaistvus a2299 JAH EI EI SynF-Appearance Liigesevedeliku läbipaistvus Liigesevedeliku läbipaistvus Tekst 166 JAH 943 29605-3 Appearance Aper Pt Synv fld Nom SPEC Appearance of Synovial fluid Appearance Snv 1 Observation 1149 BoF 25 Liigesevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) a2305 Liigesevedeliku läbipaistvus a2300 JAH EI EI SynF-Appearance Liigesevedeliku läbipaistvus Liigesevedeliku läbipaistvus Tekst 166 JAH 943 29605-3 Appearance Aper Pt Synv fld Nom SPEC Appearance of Synovial fluid Appearance Snv 1 Observation 1135 BoF 25 Liigesevedeliku tsütoos a2362 Liigesevedeliku viskoossus a2298 EI EI EI SynF-Visc Liigesevedeliku viskoossus Liigesevedeliku viskoossus QN cm 167 JAH 942 41238-7 Viscosity Visc Pt Synv fld Qn SPEC Viscosity of Synovial fluid Visc Snv 1 Observation 1133 BoF 25 Liigesevedeliku tsütoos a2362 Erütrotsüüdid a2301 JAH EI EI SynF-RBC Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid liigesevedelikus QN E6/L 168 JAH 940 797-1 Erythrocytes NCnc Pt Synv fld Qn Manual count 10*6/L 10^6/L HEM/BC Erythrocytes [#/volume] in Synovial fluid by Manual count RBC # Snv Manual 1 Observation 1142 BoF 25 Liigesevedeliku tsütoos a2362 Leukotsüüdid a2303 JAH EI EI SynF-WBC Leukotsüüdid Leukotsüüdid liigesevedelikus QN E6/L 169 JAH 949 814-4 Leukocytes NCnc Pt Synv fld Qn Manual count 10*6/L 10^6/L HEM/BC Leukocytes [#/volume] in Synovial fluid by Manual count WBC # Snv Manual 1 Observation 3640 BoF 25 Liigesevedeliku tsütogramm analüsaatoril a1278 JAH JAH EI SynF-Diff-a Liigesevedeliku tsütogramm analüsaatoril Liigesevedeliku tsütogramm analüsaatoril Paneel 170 JAH 954 34559-5 Cell count panel - Pt Synv fld Qn 8 PANEL.HEM/BC Cell count panel - Synovial fluid Cell Cnt Pnl Snv 1 Order 8,7811 1826 BoF 25 Liigesevedeliku tsütogramm a2305 JAH JAH EI SynF-Diff-m Liigesevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) Liigesevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) Paneel 175 JAH 957 29582-4 Differential panel - Pt Synv fld - PANEL.HEM/BC Differential panel in Synovial fluid Diff Pnl Snv 1 Order 3651 BoF 25 Liigesevedeliku tsütogramm a1291 JAH JAH EI SynF-Diff-m Liigesevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) Liigesevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) Paneel 175 JAH 957 29582-4 Differential panel - Pt Synv fld - PANEL.HEM/BC Differential panel in Synovial fluid Diff Pnl Snv 1 Order 1151 BoF 25 Liigesevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) a2305 Basofiilid % a2306 JAH EI EI SynF-Basofiilid % Basofiilid % Basofiilide suhtarv liigesevedelikus QN % 176 JAH 958 17833-5 Basophils/100 leukocytes NFr Pt Synv fld Qn % % HEM/BC Basophils/100 leukocytes in Synovial fluid Basophils Fr Snv 1 Observation 1152 BoF 25 Liigesevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) a2305 Eosinofiilid % a2307 JAH EI EI SynF-Eosinofiilid % Eosinofiilid % Eosinofiilide suhtarv liigesevedelikus QN % 177 JAH 959 57391-5 Eosinophils/100 leukocytes NFr Pt Synv fld Qn Manual count % % HEM/BC Eosinophils/100 leukocytes in Synovial fluid by Manual count Eosinophil Fr Snv Manual 1 Both 1153 BoF 25 Liigesevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) a2305 Lümfotsüüdid % a2308 JAH EI EI SynF-Lümfotsüüdid % Lümfotsüüdid % Lümfotsüütide suhtarv liigesevedelikus QN % 178 JAH 960 14822-1 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Synv fld Qn Manual count % % HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Synovial fluid by Manual count Lymphocytes Fr Snv Manual 1 Observation 1154 BoF 25 Liigesevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) a2305 Atüüpilised lümfotsüüdid % a2309 JAH EI EI SynF-Atüüpilised lümfotsüüdid % Atüüpilised lümfotsüüdid % Atüüpiliste lümfotsüütide suhtarv liigesevedelikus QN % 179 JAH 961 21373-6 Lymphocytes.abnormal/100 leukocytes NFr Pt Synv fld Qn Manual count % % HEM/BC Lymphocytes Abnormal/100 leukocytes in Synovial fluid by Manual count Abnormal Lymphs Fr Snv Manual 1 Observation 1155 BoF 25 Liigesevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) a2305 Plasmarakud % a2310 JAH EI EI SynF-Plasmarakud % Plasmarakud % Plasmarakkude suhtarv liigesevedelikus QN % 180 JAH 962 40492-1 Plasma cells/100 leukocytes NFr Pt Synv fld Qn Manual count % % HEM/BC Plasma cells/100 leukocytes in Synovial fluid by Manual count Plasma Cells Fr Snv Manual 1 Observation 1156 BoF 25 Liigesevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) a2305 Monotsüüdid/makrofaagid % a2311 JAH EI EI SynF-Monotsüüdid/makrofaagid % Monotsüüdid/makrofaagid % Monotsüütide/makrofaagide suhtarv liigesevedelikus QN % 181 JAH 963 21395-9 Monocytes+Macrophages/100 leukocytes NFr Pt Synv fld Qn Manual count % % HEM/BC Monocytes+Macrophages/100 leukocytes in Synovial fluid by Manual count Monos+Macros Fr Snv Manual 1 Observation 1157 BoF 25 Liigesevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) a2305 Neutrofiilid % a2312 JAH EI EI SynF-Neutrofiilid % Neutrofiilid % Neutrofiilide suhtarv liigesevedelikus QN % 182 JAH 964 40491-3 Neutrophils/100 leukocytes NFr Pt Synv fld Qn Manual count % % HEM/BC Neutrophils/100 leukocytes in Synovial fluid by Manual count Neutrophils Fr Snv Manual 1 Observation 1158 BoF 25 Muud leukotsüüdid % a2313 EI EI EI SynF-Muud leukotsüüdid % Muud leukotsüüdid % Muude leukotsüütide suhtarv liigesevedelikus QN % 185 JAH 965 14860-1 Leukocytes other/100 leukocytes NFr Pt Synv fld Qn Manual count % % HEM/BC Leukocytes other/100 leukocytes in Synovial fluid by Manual count WBC Other Fr Snv Manual 1 Observation 1160 BoF 25 Liigesevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) a2305 Blastid % a2315 JAH EI EI SynF-Blastid % Blastid % Blastide suhtarv liigesevedelikus QN % 186 JAH 967 33374-0 Blasts/100 leukocytes NFr Pt Synv fld Qn % % HEM/BC Blasts/100 leukocytes in Synovial fluid Blasts Fr Snv 1 Observation 1161 BoF 25 Liigesevedeliku tsütogramm (mikroskoopia); Liigesevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) a1291; a2305 Sünoviotsüüdid % a2317 JAH EI EI SynF-Sünoviotsüüdid % Sünoviotsüüdid % Sünoviotsüütide suhtarv liigesevedelikus QN % 187 JAH 968 35651-9 Synovial lining cells/100 cells NFr Pt Synv fld Qn % % HEM/BC Synovial lining cells/100 cells in Synovial fluid Synoviocytes Fr Snv 1 Observation 1159 BoF 25 Liigesevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) a2305 Identifitseerimata rakud % a2314 JAH EI EI SynF-Identifitseerimata rakud % Identifitseerimata rakud % Identifitseerimata rakkude suhtarv liigesevedelikus QN % 188 JAH 966 34984-5 Unidentified cells/100 leukocytes NFr Pt Synv fld Qn % % HEM/BC Unidentified cells/100 leukocytes in Synovial fluid Unident Cells Fr Snv 1 Observation 1137 BoF 25 Kristallid a2319 JAH JAH EI SynF-Cryst Kristallid Kristallid liigesevedelikus Tekst 190 JAH 944 5781-0 Crystals Prid Pt Synv fld Nom Microscopy.light 0,00% HEM/BC Crystals [type] in Synovial fluid by Light microscopy Crystals Snv Micro 1 Both 1139 BoF 25 Kristallid a2319 Kaltsiumpürofosfaatdihüdraadi kristallid a2322 JAH EI EI SynF-CPPD Kaltsiumpürofosfaatdihüdraadi kristallid Kaltsiumpürofosfaatdihüdraadi kristallid liigesevedelikus Tekst 191 JAH 946 5805-7 Pyrophosphate crystals ACnc Pt Synv fld Ord Microscopy.light HEM/BC Pyrophosphate crystals [Presence] in Synovial fluid by Light microscopy Pyrophos Cry Snv Ql Micro 1 Observation 1140 BoF 25 Kristallid a2319 Mononaatriumuraadi kristallid a2324 JAH EI EI SynF-MSU Mononaatriumuraadi kristallid Mononaatriumuraadi kristallid liigesevedelikus Tekst 192 JAH 947 5816-4 Urate crystals ACnc Pt Synv fld Ord Microscopy.light HEM/BC Urate crystals [Presence] in Synovial fluid by Light microscopy Urate Cry Snv Ql Micro 1 Observation 1138 BoF 25 Kristallid a2319 Steroidkristallid a2320 JAH EI EI SynF-Ster Steroidkristallid Steroidkristallid liigesevedelikus Tekst 193 JAH 945 38458-6 Crystals ACnc Pt Synv fld Ord Microscopy.light HEM/BC Crystals [Presence] in Synovial fluid by Light microscopy Crystals Snv Ql Micro 1 Both 1162 BoF 25 Glükoos liigesevedelikus a1117 JAH JAH EI SynF-Gluc Glükoos liigesevedelikus Glükoos liigesevedelikus QN mmol/L 194 JAH 1120 14750-4 Glucose SCnc Pt Synv fld Qn mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Synovial fluid Glucose Snv-sCnc unknown Both 1163 BoF 25 S,P-Glükoosi ja SynF-Glükoosi vahe a1118 EI EI EI SynF-SEGG Seerumi/plasma ja liigesevedeliku glükoosi gradient Seerumi/plasma ja liigesevedeliku glükoosi gradient QN mmol/L 195 JAH 1121 72648-9 Glucose.serum-glucose.synv fld SCncDiff Pt Ser/Plas+Synv fld Qn mmol/L mmol/L CHEM Glucose in serum - glucose in synovial fluid [Molar concentration difference] Glucose ser - synv fld-Sdiff 1 Both 23,7292 1164 BoF 25 Reumatoidfaktor liigesevedelikus a1120 JAH JAH EI SynF-RF Reumatoidfaktor liigesevedelikus Reumatoidfaktor liigesevedelikus QN U/L 197 JAH 1122 13634-1 Rheumatoid factor ACnc Pt Synv fld Qn [IU]/mL SERO Rheumatoid factor [Units/volume] in Synovial fluid Rheumatoid unknown Both 1827 BoF 25 Täpsustamata kehavedeliku tsütoos a2365 EI 2020-03-11 EI EI XXX-Cells Täpsustamata kehavedeliku tsütoos Täpsustamata kehavedeliku tsütoos Paneel 205 JAH 2766 L-2766 3641 BoF 25 Täpsustamata kehavedeliku tsütogramm analüsaatoril a1281 JAH JAH EI XXX-Diff-a Täpsustamata kehavedeliku tsütogramm analüsaatoril Täpsustamata kehavedeliku tsütogramm analüsaatoril Paneel 206 JAH 5501 34556-1 Cell count panel - Pt Body fld Qn PANEL.HEM/BC Cell count panel - Body fluid Cell Cnt Pnl Fld 1 Order 1219 BoF 25 Liikvori tsütogramm analüsaatoril a6284 Täpsustamata kehavedeliku värvus a2329 JAH EI EI XXX-Color Värvus Täpsustamata kehavedeliku värvus Tekst 207 JAH 972 6824-7 Color Type Pt Body fld Nom 0,01% SPEC Color of Body fluid Color Fld 1 Observation 1240 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütogramm (mikroskoopia); Liigesevedeliku tsütogramm (mikroskoopia); Liikvori tsütogramm (mikroskoopia); Perikardivedeliku tsütogramm (mikroskoopia); Pleuravedeliku tsütogramm (mikroskoopia); Täpsustamata kehavedeliku tsütogramm (mikroskoopia) a1290; a1291; a1292; a1293; a1294; a2337 Täpsustamata kehavedeliku värvus a2389 EI 2022-08-03 EI EI XXX-Color Värvus Täpsustamata kehavedeliku värvus Tekst 207 JAH 972 6824-7 Color Type Pt Body fld Nom 0,01% SPEC Color of Body fluid Color Fld 1 Observation 1220 BoF 25 Liikvori tsütogramm analüsaatoril a6284 Täpsustamata kehavedeliku läbipaistvus a2330 JAH EI EI XXX-Appearance Läbipaistvus Täpsustamata kehavedeliku läbipaistvus Tekst 208 JAH 973 9335-1 Appearance Aper Pt Body fld Nom 0,01% SPEC Appearance of Body fluid Appearance Fld 1 Observation 1241 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütogramm (mikroskoopia); Liigesevedeliku tsütogramm (mikroskoopia); Liikvori tsütogramm (mikroskoopia); Perikardivedeliku tsütogramm (mikroskoopia); Pleuravedeliku tsütogramm (mikroskoopia); Täpsustamata kehavedeliku tsütogramm (mikroskoopia) a1290; a1291; a1292; a1293; a1294; a2337 Täpsustamata kehavedeliku läbipaistvus a2331 EI 2022-08-03 EI EI XXX-Appearance Läbipaistvus Täpsustamata kehavedeliku läbipaistvus Tekst 208 JAH 973 9335-1 Appearance Aper Pt Body fld Nom 0,01% SPEC Appearance of Body fluid Appearance Fld 1 Observation 1221 BoF 25 Viskoossus a2332 EI EI EI XXX-Visc Viskoossus Täpsustamata kehavedeliku viskoossus QN cm 209 JAH 979 3127-8 Viscosity Visc Pt Body fld Qn SPEC Viscosity of Body fluid Visc Fld 1 Both 1216 BoF 25 Täpsustamata kehavedeliku erikaal a2382 JAH JAH EI XXX-SG Täpsustamata kehavedeliku erikaal Täpsustamata kehavedeliku erikaal Tekst 210 JAH 969 35414-2 Specific gravity Rden Pt Body fld Qn Refractometry CHEM Specific gravity of Body fluid by Refractometry Sp Gr Fld Refractometry 1 Both 1218 BoF 25 Liikvori tsütogramm analüsaatoril a6284 Erütrotsüüdid a2333 JAH EI EI XXX-RBC Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid täpsustamata kehavedelikus QN E6/L 211 JAH 971 6741-3 Erythrocytes NCnc Pt Body fld Qn Manual count 0,01% HEM/BC Erythrocytes [#/volume] in Body fluid by Manual count RBC # Fld Manual 1 Observation 1223 BoF 25 Liikvori tsütogramm analüsaatoril a6284 Leukotsüüdid a2335 JAH EI EI XXX-WBC Leukotsüüdid Leukotsüüdid täpsustamata kehavedelikus QN E6/L 212 JAH 976 6743-9 Leukocytes NCnc Pt Body fld Qn Manual count 10*6/L 10^6/L HEM/BC Leukocytes [#/volume] in Body fluid by Manual count WBC # Fld Manual 1 Observation 1227 BoF 25 Täpsustamata kehavedeliku tsütogramm a2337 JAH JAH EI XXX-Diff-m Täpsustamata kehavedeliku tsütogramm (mikroskoopia) Täpsustamata kehavedeliku tsütogramm (mikroskoopia) Paneel 213 JAH 981 29580-8 Differential panel - Pt Body fld - PANEL.HEM/BC Differential panel in Body fluid Diff Pnl Fld 1 Order 133 BoF 25 Liikvori tsütogramm analüsaatoril a6284 MN% a6282 JAH EI EI XXX-MN% MN% Mononukleaarsete leukotsüütide suhtarv täpsustamata kehavedelikus QN % 214 JAH 4129 26493-7 Mononuclear cells/100 leukocytes NFr Pt Body fld Qn % % 5 HEM/BC Mononuclear cells/100 leukocytes in Body fluid Mononuc Cells/leuk NFr Fld 1 Observation 14,7945 134 BoF 25 Liikvori tsütogramm analüsaatoril a6284 MN a6283 JAH EI EI XXX-MN# MN Mononukleaarsete leukotsüütide arv täpsustamata kehavedelikus QN E6/L 215 JAH 4126 26490-3 Mononuclear cells NCnc Pt Body fld Qn 10*3/uL 10*3/uL HEM/BC Mononuclear cells [#/volume] in Body fluid Mononuc Cells # Fld 1 Observation 14,7945 131 BoF 25 Liikvori tsütogramm analüsaatoril a6284 PMN% a6277 JAH EI EI XXX-PMN% PMN% Polümorfonukleaarsete leukotsüütide suhtarv täpsustamata kehavedelikus QN % 216 JAH 4128 26518-1 Polymorphonuclear cells/100 leukocytes NFr Pt Body fld Qn % % 41 HEM/BC Polymorphonuclear cells/100 leukocytes in Body fluid Polys/leuk NFr Fld 1 Observation 14,3766 132 BoF 25 Liikvori tsütogramm analüsaatoril a6284 PMN a6281 JAH EI EI XXX-PMN# PMN Polümorfonukleaarsete leukotsüütide arv täpsustamata kehavedelikus QN E6/L 217 JAH 4125 35002-5 Polymorphonuclear cells NCnc Pt Body fld Qn 10*3/uL 10*3/uL 13 HEM/BC Polymorphonuclear cells [#/volume] in Body fluid Polys # Fld 1 Observation 14,3766 3642 BoF 25 Liikvori tsütogramm analüsaatoril a6284 TC a1275 JAH EI EI XXX-TC# TC Rakkude koguarv täpsustamata materjalis QN E6/L 218 JAH 5502 38256-4 Cells counted.total Num Pt Body fld Qn {#} "#" HEM/BC Cells Counted Total [#] in Body fluid Total Cells Counted Fld 1 Observation 1229 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütogramm (mikroskoopia); Liigesevedeliku tsütogramm (mikroskoopia); Liikvori tsütogramm (mikroskoopia); Perikardivedeliku tsütogramm (mikroskoopia); Pleuravedeliku tsütogramm (mikroskoopia); Täpsustamata kehavedeliku tsütogramm (mikroskoopia) a1290; a1291; a1292; a1293; a1294; a2337 Basofiilid % a2338 JAH EI EI XXX-Basofiilid % Basofiilid % Basofiilide suhtarv täpsustamata kehavedelikus QN % 220 JAH 982 12179-8 Basophils/100 leukocytes NFr Pt Body fld Qn Manual count % % HEM/BC Basophils/100 leukocytes in Body fluid by Manual count Basophils Fr Fld Manual 1 Observation 1230 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütogramm (mikroskoopia); Liigesevedeliku tsütogramm (mikroskoopia); Liikvori tsütogramm (mikroskoopia); Perikardivedeliku tsütogramm (mikroskoopia); Pleuravedeliku tsütogramm (mikroskoopia); Täpsustamata kehavedeliku tsütogramm (mikroskoopia) a1290; a1291; a1292; a1293; a1294; a2337 Eosinofiilid % a2339 JAH EI EI XXX-Eosinofiilid % Eosinofiilid % Eosinofiilide suhtarv täpsustamata kehavedelikus QN % 221 JAH 983 12209-3 Eosinophils/100 leukocytes NFr Pt Body fld Qn Manual count % % HEM/BC Eosinophils/100 leukocytes in Body fluid by Manual count Eosinophil Fr Fld Manual 1 Observation 1231 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütogramm (mikroskoopia); Liigesevedeliku tsütogramm (mikroskoopia); Liikvori tsütogramm (mikroskoopia); Perikardivedeliku tsütogramm (mikroskoopia); Pleuravedeliku tsütogramm (mikroskoopia); Täpsustamata kehavedeliku tsütogramm (mikroskoopia) a1290; a1291; a1292; a1293; a1294; a2337 Lümfotsüüdid % a2340 JAH EI EI XXX-Lümfotsüüdid % Lümfotsüüdid % Lümfotsüütide suhtarv täpsustamata kehavedelikus QN % 222 JAH 984 13941-0 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Body fld Qn Manual count % % HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Body fluid by Manual count Lymphocytes Fr Fld Manual 1 Observation 1232 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütogramm (mikroskoopia); Liigesevedeliku tsütogramm (mikroskoopia); Liikvori tsütogramm (mikroskoopia); Perikardivedeliku tsütogramm (mikroskoopia); Pleuravedeliku tsütogramm (mikroskoopia); Täpsustamata kehavedeliku tsütogramm (mikroskoopia) a1290; a1291; a1292; a1293; a1294; a2337 Atüüpilised lümfotsüüdid % a2341 JAH EI EI XXX-Atüüpilised lümfotsüüdid % Atüüpilised lümfotsüüdid % Atüüpiliste lümfotsüütide suhtarv täpsustamata kehavedelikus QN % 223 JAH 985 13518-6 Lymphocytes.variant/100 leukocytes NFr Pt Body fld Qn Manual count % % HEM/BC Lymphocytes Variant/100 leukocytes in Body fluid by Manual count Variant Lymphs Fr Fld Manual 1 Observation 1233 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütogramm (mikroskoopia); Liigesevedeliku tsütogramm (mikroskoopia); Liikvori tsütogramm (mikroskoopia); Perikardivedeliku tsütogramm (mikroskoopia); Pleuravedeliku tsütogramm (mikroskoopia); Täpsustamata kehavedeliku tsütogramm (mikroskoopia) a1290; a1291; a1292; a1293; a1294; a2337 Plasmarakud % a2342 JAH EI EI XXX-Plasmarakud % Plasmarakud % Plasmarakkude suhtarv täpsustamata kehavedelikus QN % 224 JAH 986 51386-1 Plasma cells/100 leukocytes NFr Pt Body fld Qn Manual count % % HEM/BC Plasma cells/100 leukocytes in Body fluid by Manual count Plasma Cells Fr Fld Manual 1 Observation 1234 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütogramm (mikroskoopia); Liigesevedeliku tsütogramm (mikroskoopia); Perikardivedeliku tsütogramm (mikroskoopia); Pleuravedeliku tsütogramm (mikroskoopia); Täpsustamata kehavedeliku tsütogramm (mikroskoopia) a1290; a1291; a1293; a1294; a2337 Monotsüüdid/makrofaagid % a2343 JAH EI EI XXX-Monotsüüdid/makrofaagid % Monotsüüdid/makrofaagid % Monotsüütide/makrofaagide suhtarv täpsustamata kehavedelikus QN % 225 JAH 987 21394-2 Monocytes+Macrophages/100 leukocytes NFr Pt Body fld Qn Manual count % % HEM/BC Monocytes+Macrophages/100 leukocytes in Body fluid by Manual count Monos+Macros Fr Fld Manual 1 Observation 1235 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütogramm (mikroskoopia); Liigesevedeliku tsütogramm (mikroskoopia); Liikvori tsütogramm (mikroskoopia); Perikardivedeliku tsütogramm (mikroskoopia); Pleuravedeliku tsütogramm (mikroskoopia); Täpsustamata kehavedeliku tsütogramm (mikroskoopia) a1290; a1291; a1292; a1293; a1294; a2337 Neutrofiilid % a2344 JAH EI EI XXX-Neutrofiilid % Neutrofiilid % Neutrofiilide suhtarv täpsustamata kehavedelikus QN % 226 JAH 988 12238-2 Neutrophils/100 leukocytes NFr Pt Body fld Qn Manual count % % HEM/BC Neutrophils/100 leukocytes in Body fluid by Manual count Neutrophils Fr Fld Manual 1 Observation 1237 BoF 25 Muud leukotsüüdid % a2347 EI EI EI XXX-Muud leukotsüüdid % Muud leukotsüüdid % Muude leukotsüütide suhtarv täpsustamata kehavedelikus QN % 227 JAH 990 13524-4 Leukocytes other/100 leukocytes NFr Pt Body fld Qn Manual count % % HEM/BC Leukocytes other/100 leukocytes in Body fluid by Manual count WBC Other Fr Fld Manual 1 Observation 1238 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütogramm (mikroskoopia); Liigesevedeliku tsütogramm (mikroskoopia); Liikvori tsütogramm (mikroskoopia); Perikardivedeliku tsütogramm (mikroskoopia); Pleuravedeliku tsütogramm (mikroskoopia); Täpsustamata kehavedeliku tsütogramm (mikroskoopia) a1290; a1291; a1292; a1293; a1294; a2337 Blastid % a2348 JAH EI EI XXX-Blastid % Blastid % Blastide suhtarv täpsustamata kehavedelikus QN % 228 JAH 991 13522-8 Blasts/100 leukocytes NFr Pt Body fld Qn Manual count % % HEM/BC Blasts/100 leukocytes in Body fluid by Manual count Blasts Fr Fld Manual 1 Observation 1239 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütogramm (mikroskoopia); Perikardivedeliku tsütogramm (mikroskoopia); Pleuravedeliku tsütogramm (mikroskoopia); Täpsustamata kehavedeliku tsütogramm (mikroskoopia) a1290; a1293; a1294; a2337 Mesoteelirakud % a2349 JAH EI EI XXX-Mesoteelirakud % Mesoteelirakud % Mesoteelirakkude suhtarv täpsustamata kehavedelikus QN % 229 JAH 992 12234-1 Mesothelial cells/100 leukocytes NFr Pt Body fld Qn Manual count % % 0,00% HEM/BC Mesothelial cells/100 leukocytes in Body fluid by Manual count Mesothl Cell Fr Fld Manual 1 Observation 1236 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütogramm (mikroskoopia); Liigesevedeliku tsütogramm (mikroskoopia); Liikvori tsütogramm (mikroskoopia); Perikardivedeliku tsütogramm (mikroskoopia); Pleuravedeliku tsütogramm (mikroskoopia); Täpsustamata kehavedeliku tsütogramm (mikroskoopia) a1290; a1291; a1292; a1293; a1294; a2337 Identifitseerimata rakud % a2345 JAH EI EI XXX-Identifitseerimata rakud % Identifitseerimata rakud % Identifitseerimata rakude suhtarv täpsustamata kehavedelikus QN % 230 JAH 989 13355-3 Unspecified cells/100 leukocytes NFr Pt Body fld Qn Manual count % % HEM/BC Unspecified cells/100 leukocytes in Body fluid by Manual count Unspecified Cells Fr Fld Manual 1 Observation 1509 AN 26 Abstinentsi kestvus (sperma) a3355 JAH EI EI Pt-Abstinence Abstinentsi kestus Abstinentsi kestus QN d 1 JAH 2195 10587-4 Sexual abstinence duration Time Pt ^Patient Qn d 1488 FERT Sexual abstinence duration Sex Abstin duration Time Patient 1 Observation 34,3205 1537 AN 26 Abstinentsi kestvus (eesnäärmevedelik) a4297 JAH EI EI Pt-Abstinence Abstinentsi kestus Abstinentsi kestus QN d 1 JAH 2195 10587-4 Sexual abstinence duration Time Pt ^Patient Qn d 1488 FERT Sexual abstinence duration Sex Abstin duration Time Patient 1 Observation 34,3205 2763 AN 26 Sperma analüüsid põletikule a11-31 EI EI EI Sem-Test panel Sperma analüüside paneel Sperma analüüside paneel Paneel 2 JAH 3494 L-3494 2764 AN 26 Sperma analüüsid viljakusele (põhiuuring) a11-32 EI EI EI Sem-Test panel Sperma analüüside paneel Sperma analüüside paneel Paneel 2 JAH 3494 L-3494 2765 AN 26 Sperma analüüsid viljakusele (täisuuring) a11-33 EI EI EI Sem-Test panel Sperma analüüside paneel Sperma analüüside paneel Paneel 2 JAH 3494 L-3494 1510 AN 26 Sperma maht a2760 JAH EI EI Sem-Volume Sperma kogus Sperma kogus QN mL 3 JAH 2010 3160-9 Specimen volume Vol Pt Semen Qn mL cc; mL FERT Volume of Semen Specimen vol Smn 1 Observation 1511 AN 26 Sperma viskoossus a2777 JAH EI EI Sem-Visc Sperma viskoossus Sperma viskoossus QN cm 5 JAH 2196 9631-3 Viscosity Visc Pt Semen Qn SPEC Viscosity of Semen Visc Smn 1 Both 1528 AN 26 Sperma tsütoloogia a2723 JAH EI EI Sem-Microscopy panel Sperma mikroskoopia Sperma mikroskoopia (paneel) Paneel 9 JAH 2694 L-2694 1512 AN 26 Mikrofloora (sperma) a3354 JAH EI EI Sem-Bacteria Bakterid Bakterid spermas Tekst 13 JAH 2197 14124-2 Bacteria ACnc Pt Semen Ord Microscopy.light FERT Bacteria [Presence] in Semen by Light microscopy Bacteria Smn Ql Micro 1 Observation 1534 AN 26 Sperma mikroskoopia a2723 Ümarrakud (sperma) a2789 JAH EI EI Sem-Ümarrakud Ümarrakud Ümarrakud spermas QN E9/L 14 JAH 2219 10585-8 Round cells NCnc Pt Semen Qn 10*9/L 10^9/L FERT Round cells [#/volume] in Semen Round Cells # Smn 1 Observation 1513 AN 26 Spermatosoidide arv a2778 JAH EI EI Sem-Spermatosoidid Spermatosoidid Spermatosoidid spermas QN E9/L 16 JAH 2198 38544-3 Spermatozoa^pre washing NCnc Pt Semen Qn mill/mL FERT Spermatozoa [#/volume] in Semen --pre washing Sperm Pre Wash # Smn 1 Observation 1749 AN 26 Spermatosoidide koguarv a3197 JAH EI EI Sem-Spermatosoidid # Spermatosoidide koguarv ejakulaadis Spermatosoidide koguarv ejakulaadis QN E6 17 JAH 2726 72517-6 Spermatozoa^ejaculate Num Pt Semen Qn 10*6 10*6 FERT Spermatozoa [#] in Semen --ejaculate Sperm ejac Smn 1 Observation 23,4097 1514 AN 26 Spermatosoidide liikuvus (paneel) a4938 JAH EI EI Sem-Motility panel Spermatosoidide liikuvuse paneel Spermatosoidide liikuvus (paneel) Paneel 18 JAH 2199 4463-6 Motility & count panel - Pt Semen - PANEL.FERT Spermatozoa motility & count panel Motility + Cnt Pnl Smn 1 Order 1515 AN 26 Spermatosoidide liikuvuse paneel a4938 AB edasi liikuvad a4937 JAH EI EI Sem-Edasi liikuvad spermataosoidid % Edasi liikuvad spermatosoidid % Edasi liikuvate spermatosoidide suhtarv QN % 20 JAH 2200 6800-7 Spermatozoa.motile/100 spermatozoa NFr Pt Semen Qn % % 1083 FERT Spermatozoa Motile/100 spermatozoa in Semen Sperm Motile NFr Smn 1 Observation 11,4393 1516 AN 26 Spermatosoidide liikuvuse paneel a4938 C kohapeal liikuvad a2782 JAH EI EI Sem-Kohapeal liikuvad spermatosoidid % Kohapeal liikuvad spermatosoidid % Kohapeal liikuvate spermatosoidide suhtarv QN % 21 JAH 2201 10620-3 Spermatozoa.nonprogressive/100 spermatozoa NFr Pt Semen Qn % % FERT Spermatozoa Nonprogressive/100 spermatozoa in Semen Sperm Nonprog NFr Smn 1 Observation 11,4393 1517 AN 26 Spermatosoidide liikuvuse paneel a4938 D liikumatud a2783 JAH EI EI Sem-Liikumatud spermatosoidid % Liikumatud spermatosoidid % Liikumatute spermatosoidide suhtarv QN % 22 JAH 2202 57446-7 Spermatozoa.immotile/100 spermatozoa^post concentration NFr Pt Semen Qn % % FERT Spermatozoa Immotile/100 spermatozoa in Semen --post concentration Sperm Immotile p conc NFr Smn 1 Observation 1521 AN 26 Spermatosoidide morfoloogia paneel a2742 JAH EI EI Sem-Morphology panel Spermatosoidide morfoloogia paneel Spermatosoidide morfoloogia (paneel) Paneel 23 JAH 2206 48812-2 Spermatozoa morphology panel - Pt Semen - PANEL.FERT Spermatozoa morphology panel Sperm morph Pnl Smn 1 Order 1522 AN 26 Spermatosoidide morfoloogia paneel a2742 normaalseid-% a2738 JAH EI EI Sem-Normaalsed spermatosoidid % Normaalsed spermatosoidid % Normaalsete spermatosoidide suhtarv QN % 24 JAH 2207 10622-9 Spermatozoa.normal/100 spermatozoa NFr Pt Semen Qn % % 1682 FERT Spermatozoa Normal/100 spermatozoa in Semen Sperm Norm NFr Smn 1 Observation 21,9987 1523 AN 26 Spermatosoidide morfoloogia paneel a2742 pea defekt-% a2724 JAH EI EI Sem-Peadefektiga spermatosoidid % Peadefektiga spermatosoidid % Peadefektiga spermatosoidide suhtarv QN % 25 JAH 2208 10602-1 Spermatozoa.abnormal head/100 spermatozoa NFr Pt Semen Qn % % FERT Spermatozoa Abnormal Head/100 spermatozoa in Semen Sperm Abnorm Head NFr Smn 1 Observation 1524 AN 26 Spermatosoidide morfoloogia paneel a2742 keskosa defekt-% a2739 JAH EI EI Sem-Keskosa defektiga spermatosoidid % Keskosa defektiga spermatosoidid % Keskosa defektiga spermatosoidide suhtarv QN % 26 JAH 2209 10603-9 Spermatozoa.abnormal midpiece/100 spermatozoa NFr Pt Semen Qn % % FERT Spermatozoa Abnormal Midpiece/100 spermatozoa in Semen Sperm Abnorm Midpiece NFr Smn 1 Observation 1525 AN 26 Spermatosoidide morfoloogia paneel a2742 sabadefekt-% a2740 JAH EI EI Sem-Sabadefektiga spermatosoidid % Sabadefektiga spermatosoidid % Sabadefektiga spermatosoidide suhtarv QN % 27 JAH 2210 10604-7 Spermatozoa.abnormal tail/100 spermatozoa NFr Pt Semen Qn % % FERT Spermatozoa Abnormal Tail/100 spermatozoa in Semen Sperm Abnorm Tail NFr Smn 1 Observation 1526 AN 26 Spermatosoidide morfoloogia paneel a2742 arenguvead-% a2741 JAH EI EI Sem-Arenguvigadega spermatosoidid % Arenguvigadega spermatosoidid % Arenguvigadega spermatosoidide suhtarv QN % 28 JAH 2211 15376-7 Spermatozoa.abnormal/100 spermatozoa NFr Pt Semen Qn % % FERT Spermatozoa Abnormal/100 spermatozoa in Semen Sperm Abnorm NFr Smn 1 Observation 1527 AN 26 Spermatosoidide morfoloogia paneel a2742 TZI indeks a2961 JAH EI EI Sem-TZI TZ indeks TZ indeks spermas Tekst 29 JAH 2212 68910-9 Teratozoospermia index ACnc Pt Semen Qn {index} index FERT Teratozoospermia index in Semen Teratozoospermia index Smn-aCnc 1 Both 11,4393 1529 AN 26 Sperma mikroskoopia a2723 teised tuumaga rakud % a2721 JAH EI EI Sem-Tuumaga rakud % Tuumaga rakud % Tuumaga rakkude suhtarv spermas QN % 31 JAH 2214 72330-4 Nucleated cells/100 round cells NFr Pt Semen Qn Manual count % % HEM/BC Nucleated cells/100 round cells in Semen by Manual count Nuc cell/100 rnd NFr Smn Manual 1 Observation 11,4838 1530 AN 26 Sperma mikroskoopia a2723 neutrofiilid % a2697 JAH EI EI Sem-Neutrofiilid % Neutrofiilid % Neutrofiilide suhtarv spermas QN % 32 JAH 2215 72342-9 Neutrophils/100 round cells NFr Pt Semen Qn Manual count % % HEM/BC Neutrophils/100 round cells in Semen by Manual count Neutrophils/100 rnd NFr Smn Manual 1 Observation 11,4838 1531 AN 26 Sperma mikroskoopia a2723 neutrofiile # a2959 JAH EI EI Sem-Neutrofiilid# Neutrofiilid Neutrofiilid spermas QN E9/L 33 JAH 2216 17359-1 Neutrophils NCnc Pt Semen Qn Manual count HEM/BC Neutrophils [#/volume] in Semen by Manual count Neutrophils # Smn Manual 1 Observation 1532 AN 26 Sperma mikroskoopia a2723 monotsüüdid/makrofaagid % a2720 JAH EI EI Sem-Monotsüüdid % Monotsüüdid % Monotsüütide suhtarv spermas QN % 34 JAH 2217 72343-7 Monocytes/100 round cells NFr Pt Semen Qn Manual count % % HEM/BC Monocytes/100 round cells in Semen by Manual count Monocytes/100 rnd NFr Smn Manual 1 Observation 11,4838 1533 AN 26 Sperma mikroskoopia a2723 tuumata rakud % a2722 JAH EI EI Sem-Tuumata rakud % Tuumata rakud % Tuumata rakkude suhtarv spermas QN % 35 JAH 2218 72329-6 Anucleated bodies/100 round cells NFr Pt Semen Qn Manual count % % FERT Anucleated bodies/100 round cells in Semen by Manual count Anuc bdy/100 rnd NFr Smn Manual 1 Observation 11,4838 1535 AN 26 Sperma mikroskoopia a2723 Funktsionaalsed testid, eosiintest a2788 JAH EI EI Sem-Eosine Eosiinitest Eosiinitest spermas QN % 36 JAH 2220 10613-8 Spermatozoa.viable/100 spermatozoa NFr Pt Semen Qn % % FERT Spermatozoa Viable/100 spermatozoa in Semen Sperm Viable NFr Smn 1 Observation 26,0292 1518 AN 26 "Autoimmuunreaktsiooni paneel spermas " a4477 JAH EI EI Sem-Autoimmune reaction panel Autoimmuunreaktsiooni paneel spermas Autoimmuunreaktsioon spermas (paneel) Paneel 37 JAH 2203 L-2203 1519 AN 26 Autoimmuunreaktsiooni paneel spermas a4477 Mar test IgG a4457 JAH EI EI Sem-Mar IgG Mar IgG test Mar IgG test spermas QN % 38 JAH 2204 10617-9 Spermatozoa.motile with IgG/100 spermatozoa NFr Pt Semen Qn Mixed antiglobulin reaction % % FERT Spermatozoa Motile w IgG/100 spermatozoa in Semen by Mixed antiglobulin reaction Sperm Motile w IgG NFr Smn MAR 1 Observation 1520 AN 26 Autoimmuunreaktsiooni paneel spermas a4477 Mar test IgA a2786 JAH EI EI Sem-Mar IgA Mar IgA test Mar IgA test spermas QN % 39 JAH 2205 10615-3 Spermatozoa.motile with IgA/100 spermatozoa NFr Pt Semen Qn Mixed antiglobulin reaction % % FERT Spermatozoa Motile w IgA/100 spermatozoa in Semen by Mixed antiglobulin reaction Sperm Motile w IgA NFr Smn MAR 1 Observation 1550 AN 26 SemP-Tsink a6597 EI EI EI SemP-Zn Zn seminaalplasmas Tsink seminaalplasmas QN mmol/L 41 JAH 2234 10633-6 Zinc SCnc Pt Semen Qn umol/L umol/L DRUG/TOX Zinc [Moles/volume] in Semen Zinc Smn-sCnc 1 2766 AN 26 Eesnäärme sekreedi analüüsid a11-46 EI EI EI EPS-Test panel Eesnäärme sekreedi analüüside paneel Eesnäärme sekreedi analüüside paneel Paneel 45 JAH 3495 L-3495 1538 AN 26 Maht (eesnäärmevedelik) a2937 JAH EI EI EPS-Volume Eesnäärme sekreedi kogus Eesnäärme sekreedi kogus QN g 46 JAH 2222 72278-5 Specimen volume Vol Pt Prostatic fld Qn mL mL SPEC Volume of Prostatic fluid Specimen vol Prost fld 1 Observation 11,4838 1540 AN 26 Eesnäärme sekreedi mikroskoopia a2759 JAH EI EI EPS-Microscopy panel Eesnäärme sekreedi mikroskoopia Eesnäärme sekreedi mikroskoopia Paneel 47 JAH 2003 L-2003 1539 AN 26 Mikrofloora (eesnäärmevedelik) a3353 JAH EI EI EPS-Bacteria Bakterid Bakterid eesnäärme sekreedis Tekst 48 JAH 2223 72340-3 Bacteria ACnc Pt Prostatic fld Ord Microscopy.light HEM/BC Bacteria [Presence] in Prostatic fluid by Light microscopy Bacteria Prost fld Ql Micro 1 Both 11,4838 1544 AN 26 Eesnäärme sekreedi mikroskoopia a2759 Ümarrakud (eesnäärmevedelik) a2957 JAH EI EI EPS-Ümarrakud Ümarrakud Ümarrakud eesnäärme sekreedis QN E9/L 49 JAH 2228 72346-0 Round cells NCnc Pt Prostatic fld Qn Manual count 10*6/L 10*6/L HEM/BC Round cells [#/volume] in Prostatic fluid by Manual count Rnd Cells # Prost fld Manual 1 Observation 11,4838 1541 AN 26 Eesnäärme sekreedi mikroskoopia a2759 teised tuumaga rakud-% a2745 JAH EI EI EPS-Tuumaga rakud % Tuumaga rakud % Tuumaga rakkude suhtarv eesnäärme sekreedis QN % 50 JAH 2225 72332-0 Nucleated cells/100 round cells NFr Pt Prostatic fld Qn Manual count % % HEM/BC Nucleated cells/100 round cells in Prostatic fluid by Manual count Nuc cell/100 rnd NFr Prost fld Manual 1 Observation 11,4838 1542 AN 26 Eesnäärme sekreedi mikroskoopia a2759 neutrofiilid-% a2744 JAH EI EI EPS-Neutrofiilid % Neutrofiilid % Neutrofiilide suhtarv eesnäärme sekreedis QN % 51 JAH 2226 72345-2 Neutrophils/100 round cells NFr Pt Prostatic fld Qn Manual count % % HEM/BC Neutrophils/100 round cells in Prostatic fluid by Manual count Neutrophils/100 rnd NFr Prost fld Manual 1 Observation 11,4838 1543 AN 26 Eesnäärme sekreedi mikroskoopia a2759 neutrofiile a2960 JAH EI EI EPS-Neutrofiilid Neutrofiilid Neutrofiilid eesnäärme sekreedis QN E9/L 52 JAH 2227 72347-8 Neutrophils NCnc Pt Prostatic fld Qn Manual count 10*6/L 10*6/L HEM/BC Neutrophils [#/volume] in Prostatic fluid by Manual count Neutrophils # Prost fld Manual 1 Both 11,4838 1546 AN 26 tuumata rakud % a2758 JAH EI EI EPS-Tuumata rakud % Tuumata rakud % Tuumata rakkude suhtarv eesnäärme sekreedis QN % 53 JAH 2230 72331-2 Anucleated bodies/100 round cells NFr Pt Prostatic fld Qn Manual count % % FERT Anucleated bodies/100 round cells in Prostatic fluid by Manual count Anuc bdy/100 rnd NFr Prost fld Manual 1 Observation 11,4838 1545 AN 26 Eesnäärme sekreedi mikroskoopia a2759 monotsüüdid/makrofaagid-% a2757 JAH EI EI EPS-Monotsüüdid % Monotsüüdid % Monotsüütide suhtarv eesnäärme sekreedis QN % 57 JAH 2229 72344-5 Monocytes/100 round cells NFr Pt Prostatic fld Qn Manual count % % HEM/BC Monocytes/100 round cells in Prostatic fluid by Manual count Monocytes/100 rnd NFr Prost fld Manual 1 Observation 11,4838 1548 AN 26 IL-6 seminaalplasmas a3023 JAH JAH EI XXX-IL-6 IL-6 Interleukiin 6 täpsustamata materjalis QN ng/L 61 JAH 2232 49732-1 Interleukin 6 MCnc Pt Body fld Qn pg/mL pg/mL CHEM Interleukin 6 [Mass/volume] in Body fluid Il6 Fld-mCnc 1 Both 25,2063 1549 AN 26 IL-6 eesn.sekreedis a3084 EI 2021-03-22 EI EI XXX-IL-6 IL-6 Interleukiin 6 täpsustamata materjalis QN ng/L 61 JAH 2232 49732-1 Interleukin 6 MCnc Pt Body fld Qn pg/mL pg/mL CHEM Interleukin 6 [Mass/volume] in Body fluid Il6 Fld-mCnc 1 Both 25,2063 461 HLA 27 HLA-B*27 DNA a3417 JAH JAH EI B-HLA-B*27 DNA HLA-B*27 DNA HLA-B*27 alleel Tekst 1 JAH 1123 26043-0 HLA-B27 ACnc Pt Bld Ord Probe.amp.tar HLA HLA-B27 [Presence] by Probe & target amplification method HLA-B27 Ql PCR 1 Both 249 HLA 27 HLA-B17 a4817 EI EI EI B-HLA-B17 Ag Fc HLA-B17 Ag (voolutsütomeetria) HLA-B17 antigeen (voolutsütomeetria) Tekst 3 JAH 1168 4815-7 HLA-B17 ACnc Pt Bld Ord HLA HLA-B17 [Presence] HLA-B17 Ql 1 Observation 2682 HLA 27 HLA-B17 Ag (voolutsütomeetria) a326 EI EI EI B-HLA-B17 Ag Fc HLA-B17 Ag (voolutsütomeetria) HLA-B17 antigeen (voolutsütomeetria) Tekst 3 JAH 1168 4815-7 HLA-B17 ACnc Pt Bld Ord HLA HLA-B17 [Presence] HLA-B17 Ql 1 Observation 1777 HLA 27 Tsöliaakia - HLA antigeenide paneel a9558 JAH JAH EI B-Coeliac panel Tsöliaakia - HLA antigeenide paneel Tsöliaakia - HLA antigeenid (paneel) Paneel 4 JAH 2972 L-2972 2684 HLA 27 Tsöliaakia - HLA antigeenide paneel a9558 HLA-DQ2.2 (DQA1*02, DQB1*02) a324 JAH EI EI B-HLA-DQ2.2 (DQA1*02, DQB1*02) HLA-DQ2.2 (DQA1*02, DQB1*02) Tsöliaakia - HLA-DQ2.2 antigeen (DQA1*02 ja DQB1*02 alleelid) Tekst 5 JAH 3420 A-3420 2685 HLA 27 Tsöliaakia - HLA antigeenide paneel a9558 HLA-DQ2.5 (DQA1*05, DQB1*02) a323 JAH EI EI B-HLA-DQ2.5 (DQA1*05, DQB1*02) HLA-DQ2.5 (DQA1*05, DQB1*02) Tsöliaakia - HLA-DQ2.5 antigeen (DQA1*05 ja DQB1*02 alleelid) Tekst 6 JAH 3419 A-3419 2686 HLA 27 Tsöliaakia - HLA antigeenide paneel a9558 HLA-DQ8 (DQA1*03, DQB1*03:02) a325 JAH EI EI B-HLA-DQ8 (DQA1*03, DQB1*03:02) HLA-DQ8 (DQA1*03, DQB1*03:02) Tsöliaakia - HLA-DQ8 antigeen (DQA1*03 ja DQB1*03:02 alleelid) Tekst 7 JAH 3418 41283-3 HLA-DQ8 ACnc Pt Bld Ord 6 HLA HLA-DQ8 [Presence] HLA-DQ8 Ql 1 Observation 13,2256 1778 HLA 27 Narkolepsia-HLA DQB1*06:02; DQA1*01:02 a9557 JAH JAH EI B-HLA DQB1*06:02; DQA1*01:02 Narkolepsia-HLA DQB1*06:02; DQA1*01:02 Narkolepsia-HLA DQB1*06:02; DQA1*01:02 alleelid Tekst 8 JAH 2973 A-2973 3292 HLA 27 HLA esmane tüpiseerimine elundite siirdamiseks a760 JAH JAH EI HLA DNA panel I OT HLA esmane tüpiseerimine elundite siirdamiseks HLA esmane tüpiseerimine elundite siirdamiseks (paneel) Paneel 10 EI/Paneel 4833 L-4833 3293 HLA 27 HLA korduv tüpiseerimine elundite siirdamiseks a770 JAH JAH EI HLA DNA panel II OT HLA korduv tüpiseerimine elundite siirdamiseks HLA korduv tüpiseerimine elundite siirdamiseks (paneel) Paneel 11 EI/Paneel 4834 L-4834 3294 HLA 27 HLA korduv tüpiseerimine, elusdoonor a780 JAH JAH EI HLA DNA panel II OT, live donor HLA korduv tüpiseerimine, elusdoonor HLA korduv tüpiseerimine, elusdoonor (paneel) Paneel 12 EI/Paneel 4835 L-4835 2721 HLA 27 HLA esmane tüpiseerimine tüviraku retsipiendile a3433 JAH JAH EI B-HLA DNA panel I SCT, recipient HLA esmane tüpiseerimine tüviraku retsipiendile HLA alleelid tüviraku retsipiendile (esmane tüpiseerimine, paneel) Paneel 13 EI/Paneel 3453 L-3453 2722 HLA 27 HLA korduv tüpiseerimine tüviraku siirdamiseks a3434 JAH JAH EI B-HLA DNA panel II SCT HLA korduv tüpiseerimine tüviraku siirdamiseks HLA alleelid tüviraku siirdamiseks (korduv tüpiseerimine, paneel) Paneel 14 EI/Paneel 3454 L-3454 2998 HLA 27 HLA esmane tüpiseerimine sugulasdoonorile a3435 JAH JAH EI B-HLA DNA donor panel HLA esmane tüpiseerimine sugulasdoonorile HLA esmane tüpiseerimine sugulasdoonorile (paneel) Paneel 15 EI/Paneel 3875 L-3875 3592 HLA 27 HLA esmane tüpiseerimine haploidentsele sugulasdoonorile a1233 JAH JAH EI B-HLA DNA haplo donor panel HLA esmane tüpiseerimine haploidentsele sugulasdoonorile HLA esmane tüpiseerimine haploidentsele sugulasdoonorile (paneel) Paneel 16 EI/Paneel 5426 L-5341 1767 HLA 27 HLA tüpiseerimine tüviraku registri doonorile (paneel) a8324 JAH JAH EI B-HLA DNA panel SCR HLA tüpiseerimine tüviraku registri doonorile (paneel) HLA alleelid (kõrglahutusega) tüviraku registri doonorile (paneel) Paneel 17 JAH 2852 L-2852 466 HLA 27 HLA-A DNA a3422 JAH JAH EI B-HLA-A DNA HLA-A DNA HLA-A alleelid (madallahutusega) Tekst 18 JAH 1128 13298-5 HLA-A Type Pt Bld Nom HLA HLA-A [Type] HLA-A 1 Observation 467 HLA 27 HLA tüpiseerimine tüviraku registri doonorile (paneel) a8324 HLA-A DNA High Res a3423 JAH JAH EI B-HLA-A DNA High Res HLA-A DNA High Res HLA-A alleelid (kõrglahutusega) Tekst 19 JAH 1129 57290-9 HLA-A Type Pt Bld Nom High resolution HLA HLA-A [Type] by High resolution HLA-A High Res 1 Both 1768 HLA 27 HLA tüpiseerimine tüviraku registri doonorile (paneel) a8324 HLA-A DNA High Res a9517 JAH EI EI B-HLA-A DNA High Res HLA-A DNA High Res HLA-A alleelid (kõrglahutusega) Tekst 19 JAH 1129 57290-9 HLA-A Type Pt Bld Nom High resolution HLA HLA-A [Type] by High resolution HLA-A High Res 1 Both 468 HLA 27 HLA-B DNA a3424 JAH JAH EI B-HLA-B DNA HLA-B DNA HLA-B alleelid (madallahutusega) Tekst 20 JAH 1130 13299-3 HLA-B Type Pt Bld Nom HLA HLA-B [Type] HLA-B 1 Observation 469 HLA 27 HLA tüpiseerimine tüviraku registri doonorile (paneel) a8324 HLA-B DNA High Res a3425 JAH JAH EI B-HLA-B DNA High Res HLA-B DNA High Res HLA-B alleelid (kõrglahutusega) Tekst 21 JAH 1131 57291-7 HLA-B Type Pt Bld Nom High resolution HLA HLA-B [Type] by High resolution HLA-B High Res 1 Both 1769 HLA 27 HLA tüpiseerimine tüviraku registri doonorile (paneel) a8324 HLA-B DNA High Res a9518 JAH EI EI B-HLA-B DNA High Res HLA-B DNA High Res HLA-B alleelid (kõrglahutusega) Tekst 21 JAH 1131 57291-7 HLA-B Type Pt Bld Nom High resolution HLA HLA-B [Type] by High resolution HLA-B High Res 1 Both 470 HLA 27 HLA-C DNA a3426 JAH JAH EI B-HLA-C DNA HLA-C DNA HLA-C alleelid (madallahutusega) Tekst 22 JAH 1132 42664-3 HLA-C W Type Pt Bld Nom HLA HLA-Cw [Type] HLA-Cw 1 Observation 471 HLA 27 HLA-C DNA High Res a3427 JAH JAH EI B-HLA-C DNA High Res HLA-C DNA High Res HLA-C alleelid (kõrglahutusega) Tekst 23 JAH 1133 57297-4 HLA-C W Type Pt Bld Nom High resolution HLA HLA-Cw [Type] by High resolution HLA-Cw High Res 1 Both 2295 HLA 27 HLA tüpiseerimine tüviraku registri doonorile (paneel) a8324 HLA-C DNA High Res a8322 JAH EI EI B-HLA-C DNA High Res HLA-C DNA High Res HLA-C alleelid (kõrglahutusega) Tekst 23 JAH 1133 57297-4 HLA-C W Type Pt Bld Nom High resolution HLA HLA-Cw [Type] by High resolution HLA-Cw High Res 1 Both 2427 HLA 27 HLA tüpiseerimine tüviraku registri doonorile (paneel) a8324 HLA-C DNA High Res a9519 JAH EI EI B-HLA-C DNA High Res HLA-C DNA High Res HLA-C alleelid (kõrglahutusega) Tekst 23 JAH 1133 57297-4 HLA-C W Type Pt Bld Nom High resolution HLA HLA-Cw [Type] by High resolution HLA-Cw High Res 1 Both 472 HLA 27 HLA-DRB1 DNA a3428 JAH JAH EI B-HLA-DRB1 DNA HLA-DRB1 DNA HLA-DRB1 alleelid (madallahutusega) Tekst 24 JAH 1134 57298-2 HLA-DRB1 Type Pt Bld Nom HLA HLA-DRB1 [Type] HLA-DRB1 1 Both 1775 HLA 27 HLA-DRB1 DNA a9197 JAH EI EI B-HLA-DRB1 DNA HLA-DRB1 DNA HLA-DRB1 alleelid (madallahutusega) Tekst 24 JAH 1134 57298-2 HLA-DRB1 Type Pt Bld Nom HLA HLA-DRB1 [Type] HLA-DRB1 1 Both 2717 HLA 27 HLA-DRB1 DNA a354 JAH EI EI B-HLA-DRB1 DNA HLA-DRB1 DNA HLA-DRB1 alleelid (madallahutusega) Tekst 24 JAH 1134 57298-2 HLA-DRB1 Type Pt Bld Nom HLA HLA-DRB1 [Type] HLA-DRB1 1 Both 473 HLA 27 HLA tüpiseerimine tüviraku registri doonorile (paneel) a8324 HLA-DRB1 DNA High Res a3429 JAH JAH EI B-HLA-DRB1 DNA High Res HLA-DRB1 DNA High Res HLA-DRB1 alleelid (kõrglahutusega) Tekst 25 JAH 1135 57293-3 HLA-DRB1 Type Pt Bld Nom High resolution HLA HLA-DRB1 [Type] by High resolution HLA-DRB1 High Res 1 Both 1776 HLA 27 HLA tüpiseerimine tüviraku registri doonorile (paneel) a8324 HLA-DRB1 DNA High Res a9520 JAH EI EI B-HLA-DRB1 DNA High Res HLA-DRB1 DNA High Res HLA-DRB1 alleelid (kõrglahutusega) Tekst 25 JAH 1135 57293-3 HLA-DRB1 Type Pt Bld Nom High resolution HLA HLA-DRB1 [Type] by High resolution HLA-DRB1 High Res 1 Both 3282 HLA 27 HLA-DRB3/4/5 DNA a742 JAH JAH EI B-HLA-DRB3/4/5 DNA HLA-DRB3/4/5 DNA HLA-DRB3/4/5 alleelid (madallahutusega) Tekst 26 JAH 4824 78016-3 HLA-DRB Type Pt Bld/Tiss Nom Low resolution HLA HLA-DRB [Type] by Low resolution HLA-DRB Low res 1 Observation 21,7756 4062 HLA 27 HLA-DRB3/4/5 DNA High Res a2451 JAH JAH EI B-HLA-DRB3/4/5 DNA High Res HLA-DRB3/4/5 DNA High Res HLA-DRB3/4/5 alleelid (kõrglahutusega) Tekst 27 JAH 6624 96671-3 HLA-DRB3 & HLA-DRB4 & HLA DRB5 Type Pt Bld/Tiss Nom High resolution HLA HLA-DRB3 and HLA-DRB4 and HLA DRB5 [Type] by High resolution HLA-DRB3 + 4 + 5 High Res 1 Both 4142 HLA 27 HLA-DRB3 DNA a2534 JAH JAH EI B-HLA-DRB3 DNA HLA-DRB3 DNA HLA-DRB3 alleelid (madallahutusega) Tekst 28 JAH 7045 59022-4 HLA-DRB3 Type Pt Bld/Tiss Nom HLA HLA-DRB3 [Type] HLA-DRB3 1 Both 4145 HLA 27 HLA-DRB3 DNA High Res a2537 JAH JAH EI B-HLA-DRB3 DNA High Res HLA-DRB3 DNA High Res HLA-DRB3 alleelid (kõrglahutusega) Tekst 29 JAH 7048 57294-1 HLA-DRB3 Type Pt Bld/Tiss Nom High resolution HLA HLA-DRB3 [Type] by High resolution HLA-DRB3 High Res 1 Both 4143 HLA 27 HLA-DRB4 DNA a2535 JAH JAH EI B-HLA-DRB4 DNA HLA-DRB4 DNA HLA-DRB4 alleelid (madallahutusega) Tekst 30 JAH 7046 59021-6 HLA-DRB4 Type Pt Bld/Tiss Nom HLA HLA-DRB4 [Type] HLA-DRB4 1 Both 4146 HLA 27 HLA-DRB4 DNA High Res a2538 JAH JAH EI B-HLA-DRB4 DNA High Res HLA-DRB4 DNA High Res HLA-DRB4 alleelid (kõrglahutusega) Tekst 31 JAH 7049 57295-8 HLA-DRB4 Type Pt Bld/Tiss Nom High resolution HLA HLA-DRB4 [Type] by High resolution HLA-DRB4 High Res 1 Both 4144 HLA 27 HLA-DRB5 DNA a3536 JAH JAH EI B-HLA-DRB5 DNA HLA-DRB5 DNA HLA-DRB5 alleelid (madallahutusega) Tekst 32 JAH 7047 59020-8 HLA-DRB5 Type Pt Bld/Tiss Nom HLA HLA-DRB5 [Type] HLA-DRB5 1 Both 4147 HLA 27 HLA-DRB5 DNA High Res a2539 JAH JAH EI B-HLA-DRB5 DNA High Res HLA-DRB5 DNA High Res HLA-DRB5 alleelid (kõrglahutusega) Tekst 33 JAH 7050 57296-6 HLA-DRB5 Type Pt Bld/Tiss Nom High resolution HLA HLA-DRB5 [Type] by High resolution HLA-DRB5 High Res 1 Both 2997 HLA 27 HLA-DQA1 DNA a532 JAH JAH EI B-HLA-DQA1 DNA HLA-DQA1 DNA HLA-DQA1 alleelid veres (madallahutusega) Tekst 34 JAH 3874 44728-4 HLA-DQA1 ACnc Pt Bld/Tiss Ord 9 HLA HLA-DQA1 [Presence] HLA-DQA1 Ql 1 Observation 12,6301 4061 HLA 27 HLA-DQA1 DNA High Res a2449 JAH JAH EI B-HLA-DQA1 DNA High Res HLA-DQA1 DNA High Res HLA-DQA1 alleelid (kõrglahutusega) Tekst 35 JAH 6623 59019-0 HLA-DQA1 Type Pt Bld/Tiss Nom High resolution HLA HLA-DQA1 [Type] by High resolution HLA-DQA1 High Res 1 Both 474 HLA 27 HLA-DQB1 DNA a3430 JAH JAH EI B-HLA-DQB1 DNA HLA-DQB1 DNA HLA-DQB1 alleelid (madallahutusega) Tekst 36 JAH 1136 53938-7 HLA-DQB1 Type Pt Bld Nom HLA HLA-DQB1 [Type] HLA-DQB1 1 Both 3277 HLA 27 HLA-DQB1 DNA a736 JAH EI EI B-HLA-DQB1 DNA HLA-DQB1 DNA HLA-DQB1 alleelid (madallahutusega) Tekst 36 JAH 1136 53938-7 HLA-DQB1 Type Pt Bld Nom HLA HLA-DQB1 [Type] HLA-DQB1 1 Both 475 HLA 27 HLA-DQB1 DNA High Res a3431 JAH JAH EI B-HLA-DQB1 DNA High Res HLA-DQB1 DNA High Res HLA-DQB1 alleelid (kõrglahutusega) Tekst 37 JAH 1137 57299-0 HLA-DQB1 Type Pt Bld Nom High resolution HLA HLA-DQB1 [Type] by High resolution HLA-DQB1 High Res 1 Both 1773 HLA 27 HLA tüpiseerimine tüviraku registri doonorile (paneel) a8324 HLA-DQB1 DNA High Res a8323 JAH EI EI B-HLA-DQB1 DNA High Res HLA-DQB1 DNA High Res HLA-DQB1 alleelid (kõrglahutusega) Tekst 37 JAH 1137 57299-0 HLA-DQB1 Type Pt Bld Nom High resolution HLA HLA-DQB1 [Type] by High resolution HLA-DQB1 High Res 1 Both 1774 HLA 27 HLA tüpiseerimine tüviraku registri doonorile (paneel) a8324 HLA-DQB1 DNA High Res a9521 JAH EI EI B-HLA-DQB1 DNA High Res HLA-DQB1 DNA High Res HLA-DQB1 alleelid (kõrglahutusega) Tekst 37 JAH 1137 57299-0 HLA-DQB1 Type Pt Bld Nom High resolution HLA HLA-DQB1 [Type] by High resolution HLA-DQB1 High Res 1 Both 3362 HLA 27 HLA-DPA1 DNA a797 JAH JAH EI B-HLA-DPA1 DNA HLA-DPA1 DNA HLA-DPA1 alleelid veres (madallahutusega) Tekst 38 JAH 4964 96643-2 HLA-DPA1 Type Pt Bld/Tiss Nom Low resolution HLA HLA-DPA1 [Type] by Low resolution HLA-DPA1 Low res 1 Both 4060 HLA 27 HLA-DPA1 DNA High Res a2445 JAH JAH EI B-HLA-DPA1 DNA High Res HLA-DPA1 DNA High Res HLA-DPA1 DNA alleelid veres (kõrglahutusega) Tekst 39 JAH 6622 59018-2 HLA-DPA1 Type Pt Bld/Tiss Nom High resolution HLA HLA-DPA1 [Type] by High resolution HLA-DPA1 High Res 1 Both 3363 HLA 27 HLA-DPB1 DNA a798 JAH JAH EI B-HLA-DPB1 DNA HLA-DPB1 DNA HLA-DPB1 alleelid veres (madallahutusega) Tekst 40 JAH 4965 96648-1 HLA-DPB1 Type Pt Bld/Tiss Nom Low resolution HLA HLA-DPB1 [Type] by Low resolution HLA-DPB1 Low res 1 Both 1772 HLA 27 HLA-DPB1 DNA High Res a3432 JAH JAH EI B-HLA-DPB1 DNA High Res HLA-DPB1 DNA High Res HLA-DPB1 alleelid (kõrglahutusega) Tekst 41 JAH 2739 59017-4 HLA-DPB1 Type Pt Bld Nom High resolution HLA HLA-DPB1 [Type] by High resolution HLA-DPB1 High Res 1 Both 19,7264 476 HLA 27 HLA A;B antigeenid (CDC) a3436 EI EI EI B-HLA-A,B Ag CDC HLA-A,B Ag (CDC) HLA-A, B antigeenid veres (CDC) Tekst 42 JAH 1138 13300-9 HLA-A+B Type Pt Bld Nom HLA HLA-A+B [Type] HLA-A+B 1 Observation 1779 HLA 27 HLA alleelid (kokkuvõte) a6957 JAH EI EI B-HLA-interpret HLA alleelid (kokkuvõte) HLA alleelid (kokkuvõte) Tekst 43 JAH 2740 42675-9 HLA Ag Imp Pt Bld Nom HLA HLA Ag [interpretation] HLA Ag-Imp 1 Observation 21,8769 4035 HLA 27 KIR-haplotüüp a2395 JAH JAH EI B-KIR haplotype KIR-haplotüüp KIR-haplotüüp Tekst 44 JAH 6381 A-5529 477 HLA 27 HLA klass I antikehad (ELISA) a3447 EI EI EI S-HLA class I Ab ELISA HLA klass I Ab (ELISA) HLA klass I antikehad seerumis (ELISA) Tekst 45 JAH 1139 72322-1 HLA-A+B+C Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA HLA HLA-A+B+C (class I) IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay HLA-A+B+C IgG SerPl Ql EIA 1 Both 24,1675 479 HLA 27 HLA klass I antikehad (FC) a3450 EI EI EI S-HLA class I Ab Fc HLA klass I Ab (voolutsütomeetria) HLA klass I antikehad seerumis (voolutsütomeetria) Tekst 46 JAH 1141 72328-8 HLA-A+B+C Ab.IgG Threshold Pt Ser Ord Flow cytometry HLA HLA-A+B+C (class I) IgG Ab [Presence] in Serum by Flow cytometry (FC) HLA-A+B+C IgG Ser Ql FC 1 Both 24,1675 3388 HLA 27 HLA Ab sõeluuringu paneel (xMAP) a851 JAH JAH EI S-HLA Ab screen panel xMAP HLA Ab sõeluuringu paneel (xMAP) HLA antikehade sõeluuring seerumis (paneel, xMAP) Paneel 47 JAH 4985 L-4985 1922 HLA 27 HLA klass I Ab sõeluuring (xMAP) a10377 JAH JAH EI S-HLA class I Ab screen xMAP HLA klass I Ab sõeluuring (xMAP) HLA klass I antikehad seerumis (sõeluuring, xMAP) Tekst 48 JAH 2890 A-2890 478 HLA 27 HLA klass II antikehad (ELISA) a3448 EI EI EI S-HLA class II Ab ELISA HLA klass II Ab (ELISA) HLA klass II antikehad seerumis (ELISA) Tekst 49 JAH 1140 72321-3 HLA-DP+DQ+DR Ab.IgG Threshold Pt Ser Ord EIA HLA HLA-DP+DQ+DR (class II) IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HLA-DP+DQ+DR IgG Ser Ql EIA 1 Both 24,1675 480 HLA 27 HLA klass II antikehad (FC) a3451 EI EI EI S-HLA class II Ab Fc HLA klass II Ab (voolutsütomeetria) HLA klass II antikehad seerumis (voolutsütomeetria) Tekst 50 JAH 1142 72323-9 HLA-DP+DQ+DR Ab.IgG Threshold Pt Ser Ord Flow cytometry HLA HLA-DP+DQ+DR (class II) IgG Ab [Presence] in Serum by Flow cytometry (FC) HLA-DP+DQ+DR IgG Ser Ql FC 1 Both 24,1675 1923 HLA 27 HLA klass II Ab sõeluuring (xMAP) a10378 JAH JAH EI S-HLA class II Ab screen xMAP HLA klass II Ab sõeluuring (xMAP) HLA klass II antikehad seerumis (sõeluuring, xMAP) Tekst 51 JAH 2891 A-2891 1924 HLA 27 HLA klass I Ab identifitseerimine (xMAP) a10379 JAH JAH EI S-HLA class I Ab identification xMAP HLA klass I Ab identifitseerimine (xMAP) HLA klass I antikehad seerumist (identifitseerimine, xMAP) Tekst 52 JAH 2892 A-2892 1925 HLA 27 HLA klass II Ab identifitseerimine (xMAP) a10380 JAH JAH EI S-HLA class II Ab identification xMAP HLA klass II Ab identifitseerimine (xMAP) HLA klass II antikehad seerumis (identifitseerimine, xMAP) Tekst 53 JAH 2893 A-2893 3663 HLA 27 "HLA klass I komplementi aktiveerivad antikehad (xMAP) " a1327 JAH JAH EI S-HLA class I complement activating Ab xMAP HLA klass I komplementi aktiveerivad antikehad (xMAP) HLA klass I komplementi aktiveerivad antikehad seerumis (xMAP) Tekst 54 JAH 5577 A-5383 3664 HLA 27 HLA klass II komplementi aktiveerivad antikehad (xMAP) a1328 JAH JAH EI S-HLA class II complement activating Ab xMAP HLA klass II komplementi aktiveerivad antikehad (xMAP) HLA klass II komplementi aktiveerivad antikehad seerumis (xMAP) Tekst 55 JAH 5578 A-5382 481 HLA 27 Presensibilisatsioonitest HLA klass I Ab (CDC) a3449 JAH JAH EI S-HLA class I Ab PRA CDC Presensibilisatsioonitest HLA klass I Ab (CDC) Presensibilisatsioonitest HLA klass I antikehade suhtes (CDC) Tekst 56 JAH 1143 46994-0 HLA-A+B+C Ab NFr Pt Ser Qn % % 0,00% HLA HLA-A+B+C (class I) Ab in Serum HLA-A+B+C Ab NFr Ser 1 Both 482 HLA 27 Presensibilisatsioonitest HLA klass I Ab (CDC DTT-ga) a6317 JAH EI EI S-HLA class I Ab PRA CDC + DTT Presensibilisatsioonitest HLA klass I Ab (CDC DTT-ga) Presensibilisatsioonitest HLA klass I antikehade suhtes (CDC DTT-ga) Tekst 57 JAH 2950 A-2950 1926 HLA 27 Presensibilisatsioonitest HLA klass I Ab (xMAP) a10381 JAH JAH EI S-HLA class I Ab PRA xMAP Presensibilisatsioonitest HLA klass I Ab (xMAP) Presensibilisatsioonitest HLA klass I antikehade suhtes (xMAP) Tekst 58 JAH 2894 A-2894 1927 HLA 27 Presensibilisatsioonitest HLA klass II Ab (xMAP) a10382 JAH JAH EI S-HLA class II Ab PRA xMAP Presensibilisatsioonitest HLA klass II Ab (xMAP) Presensibilisatsioonitest HLA klass II antikehade suhtes (xMAP) Tekst 59 JAH 2895 A-2895 483 HLA 27 Autoloogne ristsobivustest (CDC) a3444 JAH JAH EI B-S-Auto Xm CDC Autoloogne ristsobivustest (CDC) Autoloogne ristsobivustest (CDC) Tekst 60 JAH 1145 73807-0 B cell+T cell crossmatch.autologous Imp Pt Ser+Bld Ord CDC BLDBK B cell+T cell crossmatch.autologous [interpretation] Qualitative by Complement Dependent Cytotoxicity (CDC) B+T cell XM.auto Ser+Bld CDC-Imp 1 Observation 8,0775 3316 HLA 27 Autoloogne ristsobivustest (CDC) a773 EI 2023-06-07 EI EI B-S-Auto Xm CDC Autoloogne ristsobivustest (CDC) Autoloogne ristsobivustest (CDC) Tekst 60 JAH 1145 73807-0 B cell+T cell crossmatch.autologous Imp Pt Ser+Bld Ord CDC BLDBK B cell+T cell crossmatch.autologous [interpretation] Qualitative by Complement Dependent Cytotoxicity (CDC) B+T cell XM.auto Ser+Bld CDC-Imp 1 Observation 8,0775 484 HLA 27 Ristsobivustest (CDC) a3442 JAH EI EI B-S-Xm CDC Ristsobivustest (CDC) Allogeenne ristsobivustest (CDC) Tekst 62 JAH 1146 73809-6 B cell+T cell crossmatch Imp Pt Ser+Bld Ord CDC BLDBK B cell+T cell crossmatch [interpretation] Qualitative by Complement Dependent Cytotoxicity (CDC) B+T cell XM Ser+Bld CDC-Imp 1 Both 8,0443 485 HLA 27 Cross-Match Peak a3443 EI EI EI B-S-Xm CDC Ristsobivustest (CDC) Allogeenne ristsobivustest (CDC) Tekst 62 JAH 1146 73809-6 B cell+T cell crossmatch Imp Pt Ser+Bld Ord CDC BLDBK B cell+T cell crossmatch [interpretation] Qualitative by Complement Dependent Cytotoxicity (CDC) B+T cell XM Ser+Bld CDC-Imp 1 Both 8,0443 2870 HLA 27 Ristsobivustest (CDC) a440 JAH JAH EI B-S-Xm CDC Ristsobivustest (CDC) Allogeenne ristsobivustest (CDC) Tekst 62 JAH 1146 73809-6 B cell+T cell crossmatch Imp Pt Ser+Bld Ord CDC BLDBK B cell+T cell crossmatch [interpretation] Qualitative by Complement Dependent Cytotoxicity (CDC) B+T cell XM Ser+Bld CDC-Imp 1 Both 8,0443 3927 HLA 27 Ristsobivustest (CDC) a440 Ristsobivustest B-rakk a439 JAH EI EI B-S-Xm B cell CDC Ristsobivustest (B-rakk) (CDC) Allogeenne ristsobivustest (CDC) (B-rakk) Tekst 63 JAH 5931 38357-0 B cell crossmatch Imp Pt Ser/Plas Nom BLDBK B cell crossmatch [Interpretation] B Cell XM SerPl-Imp 1 Observation 3928 HLA 27 Ristsobivustest (CDC) a440 Ristsobivustest T-rakk a438 JAH EI EI B-S-Xm T cell CDC Ristsobivustest (T-rakk) (CDC) Allogeenne ristsobivustest (CDC) (T-rakk) Tekst 64 JAH 5932 35459-7 T cell crossmatch Imp Pt Ser/Plas Nom BLDBK T cell crossmatch [Interpretation] T Cell XM SerPl-Imp 1 Observation 3317 HLA 27 Seerum seerumpanka a443 JAH JAH EI S-Archival serum panel Seerumid seerumpanka (paneel) Seerumid seerumpanka (paneel) Paneel 66 EI 4875 L-4875 3318 HLA 27 Seerum 1 a441 JAH EI EI S-Archival serum Seerum seerumpanka Seerum seerumpanka Tekst 67 EI 4876 L-4876 3319 HLA 27 Seerum 2 a442 JAH EI EI S-Archival serum Seerum seerumpanka Seerum seerumpanka Tekst 67 EI 4876 L-4876 4192 HLA 27 Andmestikupõhine ristsobivustest a1830 JAH EI EI B-S-Xm E Ristsobivustest (andmestikupõhine) Allogeenne ristsobivustest (andmestikupõhine) Tekst JAH 7138 A-5605 2431 AV 28 Ainevahetushäirete sõeluuring uriinis a400-160 JAH JAH EI U-Metobolic disorders screen panel Ainevahetushäirete sõeluuring uriinis Ainevahetushäirete sõeluuring uriinis Paneel 1 JAH 3198 L-3198 2432 AV 28 Ainevahetushäirete sõeluuring uriinis a400-160 Aromaatsed ained (FeCl3 test, Föllingi reaktsioon) a400-201 JAH EI EI U-Aromatic substances FeCl3 Aromaatsed ained (FeCl3 test, Föllingi reaktsioon) Aromaatseid rühmi sisaldavad ained uriinis(FeCl3 test, Föllingi reaktsioon) Tekst 2 JAH 3199 74643-8 Aromatic solvents Threshold Pt Urine Ord 1 DRUG/TOX Aromatic solvents [Presence] in Urine Arom Solvents Ur Ql 1 Both 17,377 2433 AV 28 Ainevahetushäirete sõeluuring uriinis a400-160 2,4-dinitrofenüülhüdrasiini test a400-202 JAH EI EI U-DNPH 2,4-dinitrofenüülhüdrasiini test 2,4-dinitrofenüülhüdrasiiniga reageerivad ained uriinis Tekst 3 JAH 3200 9308-8 2,4-Dinitrophenylhydrazine reacting substances ACnc Pt Urine Ord CHEM 2,4-Dinitrophenylhydrazine reacting substances [Presence] in Urine DNPH Ur Ql 1 Both 8,0443 2434 AV 28 Ainevahetushäirete sõeluuring uriinis a400-160 Redutseerivad ained (Benedicti reaktsioon) a400-158 JAH EI EI U-Reducing substances Benedict Redutseerivad ained (Benedicti reaktsioon) Redutseerivad ained uriinis (Bendicti reaktsioon) Tekst 4 JAH 3201 5809-9 Reducing substances ACnc Pt Urine Ord 1206 UA Reducing substances [Presence] in Urine Reducing Subs Ur Ql 1 Both 8,0443 2435 AV 28 Ainevahetushäirete sõeluuring uriinis a400-160 Sulfitid a400-204 JAH EI EI U-Sulfites Sulfitid Sulfitid uriinis Tekst 5 JAH 3202 58457-3 Sulfites ACnc Pt Urine Ord Test strip CHEM Sulfites [Presence] in Urine by Test strip Sulfites Ur Ql Strip 1 Both 8,0443 2436 AV 28 Ainevahetushäirete sõeluuring uriinis a400-160 2-oksü-3-metüülvaleriaanhape (ketohapete test DNPH-ga) a400-203 JAH EI EI U-2-Oxo-3-Methylvalerate DNPH 2-oksü-3-metüülvaleriaanhape (ketohapete test DNPH-ga) 2-oksü-3-metüülvaleriaanhape uriinis (ketohapete test 2,4-dinitrofenüülhüdrasiiniga) Tekst 6 JAH 3203 29864-6 2-Oxo,3-Methylvalerate ACnc Pt Urine Ord CHEM 2-Oxo,3-Methylvalerate [Presence] in Urine 2Oxo3Me-valerate Ur Ql 1 Both 8,0443 2438 AV 28 Ainevahetushäirete sõeluuring uriinis a400-160 Mukopolüsahhariidid uriinis a400-159 JAH EI EI U-Glycosaminoglycans Gükoosaminoglükaanid uriinis Gükoosaminoglükaanid uriinis (sõeluuring) Tekst 7 JAH 3205 2398-6 Glycosaminoglycans ACnc Pt Urine Ord CHEM Glycosaminoglycans [Presence] in Urine GAG Ur Ql 1 Both 8,0443 2437 AV 28 Ainevahetushäirete sõeluuring uriinis a400-160 Ksantiini derivaadid (ksantenuuria test) a400-207 JAH EI EI U-Xanthine derivatives Ksantiini derivaadid (ksantenuuria test) Ksantiini derivaadid uriinis (ksantenuuria test) Tekst 8 JAH 3204 43250-0 Xanthine derivatives ACnc Pt Urine Ord CHEM Xanthine derivatives [Presence] in Urine Xanthine Deriv Ur Ql 1 Both 8,0443 2280 AV 28 Aminohapped liikvoris (HPLC) a400-296 JAH JAH EI CSF-Amino acids HPLC Aminohapped liikvoris (HPLC) Aminohapped liikvoris (HPLC) Tekst 9 JAH 3179 49303-1 Amino acids Imp Pt CSF Nar CHEM Amino acids [interpretation] in Cerebral spinal fluid Narrative Amino acids CSF-Imp 1 Observation 14,0434 2281 AV 28 Aminohapped seerumis (HPLC) a400-272 JAH JAH EI S,P-Amino acids HPLC Aminohapped seerumis/plasmas (HPLC) Aminohapped seerumis/plasmas (HPLC) Tekst 10 JAH 3180 49249-6 Amino acids Imp Pt Ser/Plas Nar CHEM Amino acids [interpretation] in Serum or Plasma Narrative Amino acids SerPl-Imp 1 Observation 8,0775 2282 AV 28 Aminohapped uriinis (HPLC) a400-239 JAH JAH EI U-Amino acids HPLC Aminohapped uriinis (HPLC) Aminohapped uriinis (HPLC) Tekst 11 JAH 3181 49250-4 Amino acids Imp Pt Urine Nar CHEM Amino acids [interpretation] in Urine Narrative Amino acids Ur-Imp 1 Observation 8,0775 2283 AV 28 Orgaanilised happed seerumis (GC/MS) a400-286 JAH JAH EI S-Organic acids GC/MS Orgaanilised happed seerumis (GC/MS) Orgaanilised happed seerumis (GC/MS) Tekst 12 JAH 3182 49286-8 Organic acids pattern Imp Pt Ser/Plas Nar CHEM Organic acids pattern [interpretation] in Serum or Plasma Narrative Organic Acids Pattern SerPl-Imp 1 Observation 8,0775 2284 AV 28 Orgaanilised happed uriinis (GC/MS) a400-271 JAH JAH EI U-Organic acids GC/MS Orgaanilised happed uriinis (GC/MS) Orgaanilised happed uriinis (GC/MS) Tekst 14 JAH 3183 49287-6 Organic acids pattern Imp Pt Urine Nar CHEM Organic acids pattern [interpretation] in Urine Narrative Organic Acids Pattern Ur-Imp 1 Observation 8,0775 2285 AV 28 Väga pika ahelaga rasvhapete paneel seerumis (GC/MS) a400-287 JAH JAH EI S-VLCFA panel GC/MS Väga pika ahelaga rasvhapete paneel seerumis (GC/MS) Väga pika ahelaga rasvhapete paneel seerumis (GC/MS) Paneel 15 JAH 3184 49263-7 Fatty acids.very long chain pattern Imp Pt Ser/Plas Nar CHEM Fatty acids.very long chain pattern [interpretation] in Serum or Plasma Narrative VLCFA Pattern SerPl-Imp 1 Observation 8,0775 2448 AV 28 Väga pika ahelaga rasvhapete paneel seerumis (GC/MS) a400-287 Pristaanhape a400-412 JAH EI JAH S-Pristanate Pristaanhape Pristaanhape seerumis QN umol/L 16 JAH/Võrreld 3214 22761-1 Pristanate SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Pristanate (C15:0(CH3)4) [Moles/volume] in Serum or Plasma Pristanate SerPl-sCnc 1 Observation 14,1207 2449 AV 28 Väga pika ahelaga rasvhapete paneel seerumis (GC/MS) a400-287 Fütaanhape a400-413 JAH EI JAH S-Phytanate Fütaanhape Fütaanhape seerumis QN umol/L 17 JAH/Võrreld 3215 22671-2 Phytanate SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Phytanate (C16:0(CH3)4) [Moles/volume] in Serum or Plasma Phytanate SerPl-sCnc 1 Observation 13,4302 2450 AV 28 Väga pika ahelaga rasvhapete paneel seerumis (GC/MS) a400-287 C22 a400-414 JAH EI JAH S-C22 C22 Beheenhape (C22) seerumis QN umol/L 18 JAH/Võrreld 3216 30194-5 Fatty acids.very long chain.C22:0 SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Fatty acids.very long chain C22:0 (Docosanoate) [Moles/volume] in Serum or Plasma VLCFA C22:0 SerPl-sCnc 1 Observation 14,5817 2451 AV 28 Väga pika ahelaga rasvhapete paneel seerumis (GC/MS) a400-287 C24 a400-415 JAH EI JAH S-C24 C24 Lignotseriinhape (C24) seerumis QN umol/L 19 JAH/Võrreld 3217 30195-2 Fatty acids.very long chain.C24:0 SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L 6 CHEM Fatty acids.very long chain C24:0 (Tetracosanoate) [Moles/volume] in Serum or Plasma VLCFA C24:0 SerPl-sCnc 1 Observation 18,6485 2452 AV 28 Väga pika ahelaga rasvhapete paneel seerumis (GC/MS) a400-287 C26 a400-416 JAH EI JAH S-C26 C26 Tserotiinhape (C26) seerumis QN umol/L 20 JAH/Võrreld 3218 30197-8 Fatty acids.very long chain.C26:0 SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Fatty acids.very long chain C26:0 (Hexacosanoate) [Moles/volume] in Serum or Plasma VLCFA C26:0 SerPl-sCnc 1 Observation 13,4302 2453 AV 28 Väga pika ahelaga rasvhapete paneel seerumis (GC/MS) a400-287 C24/C22 a400-417 JAH EI JAH S-C24/S-C22 C24/C22 Lignotseriinhappe (C24) ja beheenhappe (C22) suhe serumis QN 21 JAH/Võrreld 3219 30196-0 Fatty acids.very long chain.C24:0/C22:0 SRto Pt Ser/Plas Qn {ratio} ratio CHEM Fatty acids.very long chain C24:0 (Tetracosanoate)/C22:0 (Docosanoate) [Molar ratio] in Serum or Plasma VLCFA C24:0/C22:0 SerPl-sRto 1 Observation 30,5444 2454 AV 28 Väga pika ahelaga rasvhapete paneel seerumis (GC/MS) a400-287 C26/C22 a400-418 JAH EI JAH S-C26/S-C22 C26/C22 Tserotiinhappe (C26) ja beheenhappe (C22) suhe seerumis QN 22 JAH/Võrreld 3220 30198-6 Fatty acids.very long chain.C26:0/C22:0 SRto Pt Ser/Plas Qn {ratio} ratio CHEM Fatty acids.very long chain C26:0 (Hexacosanoate)/C22:0 (Docosanoate) [Molar ratio] in Serum or Plasma VLCFA C26:0/C22:0 SerPl-sRto 1 Observation 26,6246 2286 AV 28 Oligosahhariidid uriinis a400-185 JAH JAH EI U-Oligosaccharides Oligosahhariidid uriinis Oligosahhariidid uriinis Tekst 25 JAH 3185 49284-3 Oligosaccharides pattern Imp Pt Urine Nar CHEM Oligosaccharides pattern [interpretation] in Urine Narrative Oligosaccharide Pattern Ur-Imp 1 Observation 9,3435 2287 AV 28 Neurotransmitterite paneel liikvoris (HPLC) a400-297 JAH JAH EI CSF-Neurotransmitters panel HPLC Neurotransmitterite paneel liikvoris (HPLC) Neurotransmitterid (biogeensed amiidid) liikvoris (paneel, HPLC) Paneel 26 JAH 3186 L-3186 2455 AV 28 Neurotransmitterite paneel liikvoris (HPLC) a400-297 3-O-metüüldopamiin liikvoris a400-419 JAH EI JAH CSF-3-O-Methyldopamine 3-O-metüüldopamiin liikvoris 3-O-metüüldopamiin liikvoris QN nmol/L 27 JAH 3221 50139-5 3-Methoxytyramine SCnc Pt CSF Qn nmol/L nmol/L CHEM 3-Methoxytyramine [Moles/volume] in Cerebral spinal fluid 3Me-tyramine CSF-sCnc 1 Both 2456 AV 28 Neurotransmitterite paneel liikvoris (HPLC) a400-297 5-HIAA liikvoris a400-420 JAH EI JAH CSF-5-HIAA 5-HIAA liikvoris 5-hüdroksüindooläädikhape liikvoris QN nmol/L 28 JAH 3222 47544-2 5-Hydroxyindoleacetate SCnc Pt CSF Qn nmol/L nmol/L CHEM 5-Hydroxyindoleacetate [Moles/volume] in Cerebral spinal fluid 5OH-indoleacetate CSF-sCnc 1 Both 10,3657 2457 AV 28 Neurotransmitterite paneel liikvoris (HPLC) a400-297 HVA a400-421 JAH EI JAH CSF-HVA HVA Homovanilliinhape liikvoris QN nmol/L 29 JAH 3223 40846-8 Homovanillate SCnc Pt CSF Qn nmol/L nmol/L CHEM Homovanillate [Moles/volume] in Cerebral spinal fluid HVA CSF-sCnc 1 Both 13,2417 2533 AV 28 Tetra- ja dihüdrobiopteriini paneel liikvoris a294 JAH JAH JAH CSF-BH4, BH2 panel Tetra- ja dihüdrobiopteriini paneel liikvoris Tetra- ja dihüdrobiopteriin liikvoris (paneel) Paneel 30 JAH 3296 L-3296 2534 AV 28 Tetra- ja dihüdrobiopteriini paneel liikvoris a294 Tetrahüdrobiopteriin liikvoris a291 JAH EI JAH CSF-BH4 Tetrahüdrobiopteriin liikvoris Tetrahüdrobiopteriin liikvoris QN nmol/L 31 JAH 3297 59247-7 Tetrahydrobiopterin SCnc Pt CSF Qn nmol/L nmol/L CHEM Tetrahydrobiopterin [Moles/volume] in Cerebral spinal fluid Biopterin H4 CSF-sCnc 1 Both 15,2177 2535 AV 28 Tetra- ja dihüdrobiopteriini paneel liikvoris a294 Dihüdrobiopteriin liikvoris a292 JAH EI JAH CSF-BH2 Dihüdrobiopteriin liikvoris Dihüdrobiopteriin liikvoris QN nmol/L 32 JAH 3298 47581-4 Biopterin SCnc Pt CSF Qn nmol/L nmol/L CHEM Biopterin [Moles/volume] in Cerebral spinal fluid Biopterin CSF-sCnc 1 Both 15,5765 2536 AV 28 Üldine neopteriin liikvoris a293 JAH JAH JAH CSF-TN Üldine neopteriin liikvoris Üldine neopteriin liikvoris QN nmol/L 33 JAH 3299 34146-1 Neopterin SCnc Pt CSF Qn nmol/L nmol/L CHEM Neopterin [Moles/volume] in Cerebral spinal fluid Neopterin CSF-sCnc 1 Both 14,9268 2537 AV 28 5-metüültetrahüdrofolaat liikvoris a290 JAH JAH JAH CSF-5-MTHF 5-metüültetrahüdrofolaat liikvoris 5-metüültetrahüdrofolaat liikvoris QN nmol/L 34 JAH 3300 47547-5 5-Methyltetrahydrofolate SCnc Pt CSF Qn nmol/L nmol/L CHEM 5-Methyltetrahydrofolate [Moles/volume] in Cerebral spinal fluid 5Me-tetrahydrofolate CSF-sCnc 1 Both 2288 AV 28 Puriinid ja pürimidiinid uriinis a400-197 JAH JAH EI U-Purines, pyrimidines Puriinid ja pürimidiinid uriinis Puriinid ja pürimidiinid uriinis Tekst 35 JAH 3187 79677-1 Purine & Pyrimidine pattern Imp Pt Urine Nar CHEM Purine and Pyrimidine pattern [Interpretation] in Urine Narrative Purine + Pyrimidine pattern Ur-Imp 1 Observation 2289 AV 28 Monosahhariidide paneel uriinis (GC/MS) a400-214 JAH JAH EI U-Monosaccharides panel GC/MS Monosahhariidide paneel uriinis (GC/MS) Monosahhariidid uriinis (paneel, GC/MS) Paneel 36 JAH 3188 L-3188 3870 AV 28 Arabitool/kreatiniin a400-800 JAH EI EI U-Arabitol/U-Crea Arabitool/kreatiniin uriinis Arabitooli ja kreatiniini suhe uriinis QN mmol/mol 37 JAH/Võrreld 5783 47829-7 Arabitol/Creatinine SRto Pt Urine Qn umol/mmol{creat} umol/mmol creatinine CHEM Arabitol/Creatinine [Molar ratio] in Urine Arabitol/Creat Ur-sRto 1 Both 3869 AV 28 Erütritool/kreatiniin a400-788 JAH EI EI U-Erythritol/U-Crea Erütritool/kreatiniin uriinis Erütritooli ja kreatiniini suhe uriinis QN mmol/mol 38 JAH/Võrreld 5782 48107-7 Erythritol/Creatinine SRto Pt Urine Qn umol/mmol{creat} umol/mmol creatinine DRUG/TOX Erythritol/Creatinine [Molar ratio] in Urine Erythritol/Creat Ur-sRto 1 Both 2439 AV 28 Monosahhariidide paneel uriinis (GC/MS) a400-214 Fruktoos/kreatiniin uriinis a400-405 JAH EI JAH U-Fructose/U-Crea Fruktoos/kreatiniin uriinis Fruktoosi ja kreatiniini suhe uriinis QN mmol/mol 39 JAH/Võrreld 3206 34309-5 Fructose/Creatinine SRto Pt Urine Qn umol/mol{creat} umol/mol creatinine CHEM Fructose/Creatinine [Molar ratio] in Urine Fructose/Creat Ur-sRto 1 Both 15,0818 2440 AV 28 Monosahhariidide paneel uriinis (GC/MS) a400-214 Galaktoos/kreatiniin uriinis a400-406 JAH EI JAH U-Galactose/U-Crea Galaktoos/kreatiniin uriinis Galaktoosi ja kreatiniini suhe uriinis QN mmol/mol 40 JAH/Võrreld 3207 25102-5 Galactose/Creatinine SRto Pt Urine Qn mmol/mol{creat} mmol/mol creatinine CHEM Galactose/Creatinine [Molar ratio] in Urine Galactose/Creat Ur-sRto 1 Both 14,9847 2441 AV 28 Monosahhariidide paneel uriinis (GC/MS) a400-214 Galaktitool/kreatiniin uriinis a400-407 JAH EI JAH U-Galactitol/U-Crea Galaktitool/kreatiniin uriinis Galaktitooli ja kreatiniini suhe uriinis QN mmol/mol 41 JAH/Võrreld 3208 47857-8 Galactitol/Creatinine SRto Pt Urine Qn umol/mmol{creat} umol/mmol creatinine CHEM Galactitol/Creatinine [Molar ratio] in Urine Galactitol/Creat Ur-sRto 1 Both 19,9263 2442 AV 28 Monosahhariidide paneel uriinis (GC/MS) a400-214 Glükoos/kreatiniin uriinis a400-408 JAH EI JAH U-Gluc/U-Crea Glükoos/kreatiniin uriinis Glükoosi ja kreatiniini suhe uriinis QN mmol/mol 42 JAH/Võrreld 3209 34312-9 Glucose/Creatinine SRto Pt Urine Qn mmol/mol{creat} mmol/mol creatinine CHEM Glucose/Creatinine [Molar ratio] in Urine Glucose/Creat Ur-sRto 1 Both 9,2842 3875 AV 28 Laktoos/kreatiniin a400-804 JAH EI EI U-Lactose/U-Crea Laktoos/kreatiniin uriinis Laktoosi ja kreatiniini suhe uriinis QN mmol/mol 43 JAH/Võrreld 5788 74438-3 Lactose/Creatinine SRto Pt Urine Qn mmol/mol{creat} mmol/mol creatinine CHEM Lactose/Creatinine [Molar ratio] in Urine Lactose/Creat Ur-sRto 1 Both 3873 AV 28 Mannoheptuloos/kreatiniin a400-803 JAH EI EI U-Mannoheptulose/U-Crea Mannoheptuloos/kreatiniin uriinis Mannoheptuloosi ja kreatiniini suhe uriinis QN mmol/mol 44 JAH/Võrreld 5786 A-5421 3871 AV 28 Ribitool/kreatiniin a400-801 JAH EI EI U-Ribitol/U-Crea Ribitool/kreatiniin uriinis Ribitooli ja kreatiniini suhe uriinis QN mmol/mol 45 JAH/Võrreld 5784 47884-2 Ribitol/Creatinine SRto Pt Urine Qn umol/mmol{creat} umol/mmol creatinine CHEM Ribitol/Creatinine [Molar ratio] in Urine Ribitol/Creat Ur-sRto 1 Both 3872 AV 28 Sedoheptuloos/kreatiniin a400-802 JAH EI EI U-Sedoheptulose/U-Crea Sedoheptuloos/kreatiniin uriinis Sedoheptuloosi ja kreatiniini suhe uriinis QN mmol/mol 46 JAH/Võrreld 5785 78967-7 Sedoheptulose/Creatinine SRto Pt Urine Qn mmol/mol{creat} mmol/mol creatinine CHEM Sedoheptulose/Creatinine [Molar ratio] in Urine Sedoheptulose/Creat Ur-sRto 1 Both 3874 AV 28 Sukroos/kreatiniin a400-805 JAH EI EI U-Sucrose/U-Crea Sukroos/kreatiniin uriinis Sukroosi ja kreatiniini suhe uriinis QN mmol/mol 47 JAH/Võrreld 5787 76132-0 Sucrose/Creatinine SRto Pt Urine Qn umol/mmol{creat} mmol/mol creatinine CHEM Sucrose/Creatinine [Molar ratio] in Urine Sucrose/Creat Ur-sRto 1 Both 3507 AV 28 Kreatiini ja guanidinoatsetaadi paneel a1126 JAH JAH JAH S,P-Creatine, guanidinoacetate panel Kreatiini ja guanidinoatsetaadi paneel Kreatiini ja guanidinoatsetaadi seerumis/plasmas (paneel) Paneel 49 JAH 5266 L-5266 3508 AV 28 Kreatiini ja guanidinoatsetaadi paneel a1126 Guanidinoatsetaat a1127 JAH EI JAH S,P-Guanidinoacetate Guanidinoatsetaat Guanidinoatsetaat seerumis/plasmas QN umol/L 50 JAH/Võrreld 5267 33244-5 Guanidinoacetate SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/mL mmol/mL CHEM Guanidinoacetate [Moles/volume] in Serum or Plasma Guanidinoacetate SerPl-sCnc 1 Both 18,1552 3509 AV 28 Kreatiini ja guanidinoatsetaadi paneel a1126 Kreatiin a1128 JAH EI JAH S,P-Creatine Kreatiin Kreatiin seerumis/plasmas QN umol/L 51 JAH/Võrreld 5268 15045-8 Creatine SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Creatine [Moles/volume] in Serum or Plasma Creatine SerPl-sCnc 1 Both 13,3348 2290 AV 28 Kreatiini ja guanidinoatsetaadi paneel uriinis a400-193 JAH JAH EI U-Creatine, guanidinoacetate panel Kreatiini ja guanidinoatsetaadi paneel uriinis Kreatiin ja guanidinoatsetaat uriinis (paneel) Paneel 52 JAH 3189 L-3189 2446 AV 28 Kreatiini ja guanidinoatsetaadi paneel uriinis a400-193 Kreatiin/kreatiniin uriinis a400-410 JAH EI JAH U-Creatine/U-Crea Kreatiin/kreatiniin uriinis Kreatiini ja kreatiniini suhe uriinis QN mmol/mol 53 JAH/Võrreld 3212 34275-8 Creatine/Creatinine SRto Pt Urine Qn mmol/mol{creat} mmol/mol creatinine CHEM Creatine/Creatinine [Molar ratio] in Urine Creatine/Creat Ur-sRto 1 Both 14,2737 2447 AV 28 Kreatiini ja guanidinoatsetaadi paneel uriinis a400-193 Guanidinoatsetaat/kreatiniin uriinis a400-411 JAH EI JAH U-Guanidinoacetate/U-Crea Guanidinoatsetaat/kreatiniin uriinis Guanidinoatsetaadi ja kreatiniini suhe uriinis QN mmol/mol 54 JAH/Võrreld 3213 34155-2 Guanidinoacetate/Creatinine SRto Pt Urine Qn umol/mol{creat} umol/mol creatinine CHEM Guanidinoacetate/Creatinine [Molar ratio] in Urine Guanidinoacetate/Creat Ur-sRto 1 Both 19,9263 2291 AV 28 Mukopolüsahhariidid/kreatiniin uriinis a400-178 JAH JAH EI U-Glycosaminoglycans/U-Crea Gükoosaminoglükaanid/kreatiniin uriinis Gükoosaminoglükaanide ja kreatiniini suhe uriinis QN g/mol 55 JAH/Võrreld 3190 46132-7 Glycosaminoglycans/Creatinine Ratio Pt Urine Qn mg/mmol{creat} mg/mmol creatinine 5 CHEM Glycosaminoglycans/Creatinine [Ratio] in Urine GAG/Creat Ur-Rto 1 Both 15,8388 2443 AV 28 Siaalhappe paneel uriinis a400-409 JAH JAH JAH U-Sialate panel Siaalhappe paneel uriinis Siaalhape uriinis (paneel) Paneel 56 JAH 3210 L-3210 2292 AV 28 Siaalhappe paneel uriinis a400-409 Vaba siaalhape/kreatiniin a400-179 JAH EI JAH U-fSialate/U-Crea Vaba siaalhape/kreatiniin Vaba siaalhappe ja kreatiniini suhe uriinis QN mmol/mol 57 JAH/Võrreld 3191 40452-5 Sialate/Creatinine Ratio Pt Urine Qn nmol/mg{creat} nmol/mg creatinine CHEM Sialate/Creatinine [Ratio] in Urine Sialate/Creat Ur-Rto 1 Both 13,3952 2445 AV 28 Siaalhappe paneel uriinis a400-409 Seotud siaalhape/kreatiniin uriinis a400-404 JAH EI JAH U-bSialate/U-Crea Seotud siaalhape/kreatiniin uriinis Seotud siaalhappe ja kreatiniini suhe uriinis QN mmol/mol 58 JAH/Võrreld 3211 88012-0 Sialate.lipid bound/Creatinine SRto Pt Urine Qn mmol/mol{creat} mmol/mol creatinine CHEM Sialate.lipid bound/Creatinine [Molar ratio] in Urine LASA/Creat Ur-sRto 1 Both 9,3141 2606 AV 28 Karnitiinide paneel (MS/MS) a450-002 JAH JAH EI S,P-Carnitines panel MS/MS Karnitiinide paneel (MS/MS) Karnitiinid seerumis/plasmas (paneel, MS/MS) Paneel 62 JAH 3369 L-3369 2607 AV 28 Karnitiinide paneel (MS/MS) a450-002 C0-karnitiin a450-069 JAH EI EI S,P-C0-carnitine C0-karnitiin Vaba karnitiin seerumis/plasmas QN umol/L 63 JAH/Võrreld 3370 14286-9 Carnitine.free (C0) SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L;mcmol/dL; mcmol/L; umole/L 20 CHEM Carnitine free (C0) [Moles/volume] in Serum or Plasma Carnitine Free SerPl-sCnc 1 Both 14,0837 2608 AV 28 Karnitiinide paneel (MS/MS) a450-002 C2-karnitiin a450-070 JAH EI EI S,P-C2-carnitine C2-karnitiin Atsetüülkarnitiin seerumis/plasmas QN umol/L 64 JAH/Võrreld 3371 30191-1 Acetylcarnitine (C2) SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L 6 CHEM Acetylcarnitine (C2) [Moles/volume] in Serum or Plasma Acetylcarn SerPl-sCnc 1 Both 14,2966 2609 AV 28 Karnitiinide paneel (MS/MS) a450-002 C3-karnitiin a450-071 JAH EI EI S,P-C3-carnitine C3-karnitiin Propionüülkarnitiin seerumis/plasmas QN umol/L 65 JAH/Võrreld 3372 30551-6 Propionylcarnitine (C3) SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L;mcmol/L; nmol/mL 5 CHEM Propionylcarnitine (C3) [Moles/volume] in Serum or Plasma Propionylcarn SerPl-sCnc 1 Observation 14,1749 2610 AV 28 Karnitiinide paneel (MS/MS) a450-002 C3DC-karnitiin a450-072 JAH EI EI S,P-C3DC-carnitine C3DC-karnitiin Hüdroksüoktanoüülkarnitiin seerumis/plasmas QN umol/L 66 JAH/Võrreld 3373 55940-1 Malonylcarnitine (C3-DC) SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L 2 CHEM Malonylcarnitine (C3-DC) [Moles/volume] in Serum or Plasma Malonylcarn SerPl-sCnc 1 Both 12,5436 2611 AV 28 Karnitiinide paneel (MS/MS) a450-002 C4-karnitiin a450-073 JAH EI EI S,P-C4-carnitine C4-karnitiin Butürüülkarnitiin seerumis/plasmas QN umol/L 67 JAH/Võrreld 3374 35655-0 Butyrylcarnitine (C4) SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L 2 CHEM Butyrylcarnitine (C4) [Moles/volume] in Serum or Plasma Butyrylcarn SerPl-sCnc 1 Observation 13,3094 2612 AV 28 Karnitiinide paneel (MS/MS) a450-002 C4DC-karnitiin a450-074 JAH EI EI S,P-C4DC-carnitine C4DC-karnitiin Metüülmalonüülkarniiin seerumis/plasmas QN umol/L 68 JAH/Võrreld 3375 39010-4 Methylmalonylcarnitine (C4-DC) SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L;nmol/mL 3 CHEM Methylmalonylcarnitine (C4-DC) [Moles/volume] in Serum or Plasma Me-malonylcarn SerPl-sCnc 1 Observation 11,5459 2613 AV 28 Karnitiinide paneel (MS/MS) a450-002 C4OH-karnitiin a450-075 JAH EI EI S,P-C4OH-carnitine C4OH-karnitiin Hüdroksübutürüülkarnitiin seerumis/plasmas QN umol/L 69 JAH/Võrreld 3376 39000-5 3-Hydroxybutyrylcarnitine (C4-OH) SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L;nmol/mL 3 CHEM 3-Hydroxybutyrylcarnitine (C4-OH) [Moles/volume] in Serum or Plasma 3OH-Butyrcarn SerPl-sCnc 1 Observation 9,4541 2614 AV 28 Karnitiinide paneel (MS/MS) a450-002 C5-karnitiin a450-076 JAH EI EI S,P-C5-carnitine C5-karnitiin Isovalerüülkarnitiin seerumis/plasmas QN umol/L 70 JAH/Võrreld 3377 39009-6 Isovalerylcarnitine (C5) SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L;nmol/mL CHEM Isovalerylcarnitine (C5) [Moles/volume] in Serum or Plasma Isovalerylcarn SerPl-sCnc 1 Observation 11,843 2615 AV 28 Karnitiinide paneel (MS/MS) a450-002 C5:1-karnitiin a450-077 JAH EI EI S,P-C5:1-carnitine C5:1-karnitiin Tiglüülkarnitiin seerumis/plasmas QN umol/L 71 JAH/Võrreld 3378 51416-6 Tiglylcarnitine (C5:1) SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Tiglylcarnitine (C5:1) [Moles/volume] in Serum or Plasma Tiglylcarn SerPl-sCnc 1 Both 13,1843 2616 AV 28 Karnitiinide paneel (MS/MS) a450-002 C5OH-karnitiin a450-078 JAH EI EI S,P-C5OH-carnitine C5OH-karnitiin Hüdroksüisovalerüülkarnitiin seerumis/plasmas QN umol/L 72 JAH/Võrreld 3379 39001-3 3-Hydroxyisovalerylcarnitine (C5-OH) SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L;nmol/mL 3 CHEM 3-Hydroxyisovalerylcarnitine (C5-OH) [Moles/volume] in Serum or Plasma 3OH-Isovalerylcarn SerPl-sCnc 1 Observation 8,4181 2617 AV 28 Karnitiinide paneel (MS/MS) a450-002 C5DC-karnitiin a450-084 JAH EI EI S,P-C5DC-carnitine C5DC-karnitiin Glutarüülkarnitiin seerumis/plasmas QN umol/L 73 JAH/Võrreld 3380 30349-5 Glutarylcarnitine (C5-DC) SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L;mcmol/L; nmol/mL 7 CHEM Glutarylcarnitine (C5-DC) [Moles/volume] in Serum or Plasma Glutarylcarn SerPl-sCnc 1 Observation 8,4181 2618 AV 28 Karnitiinide paneel (MS/MS) a450-002 C6-karnitiin a450-079 JAH EI EI S,P-C6-carnitine C6-karnitiin Heksanoüülkarnitiin seerumis/plasmas QN umol/L 74 JAH/Võrreld 3381 30358-6 Hexanoylcarnitine (C6) SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L;mcmol/L; nmol/mL 5 CHEM Hexanoylcarnitine (C6) [Moles/volume] in Serum or Plasma Hexanoylcarn SerPl-sCnc 1 Observation 12,7334 2619 AV 28 Karnitiinide paneel (MS/MS) a450-002 C8-karnitiin a450-080 JAH EI EI S,P-C8-carnitine C8-karnitiin Oktanoüülkarnitiin seerumis/plasmas QN umol/L 75 JAH/Võrreld 3382 30540-9 Octanoylcarnitine (C8) SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L;mcmol/L; nmol/mL 5 CHEM Octanoylcarnitine (C8) [Moles/volume] in Serum or Plasma Octanoylcarn SerPl-sCnc 1 Observation 13,0272 2620 AV 28 Karnitiinide paneel (MS/MS) a450-002 C8:1-karnitiin a450-081 JAH EI EI S,P-C8:1-carnitine C8:1-karnitiin Oktenoüülkarnitiin seerumis/plasmas QN umol/L 76 JAH/Võrreld 3383 30541-7 Octenoylcarnitine (C8:1) SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L;mcmol/L; nmol/mL 4 CHEM Octenoylcarnitine (C8:1) [Moles/volume] in Serum or Plasma Octenoylcarn SerPl-sCnc 1 Observation 13,0272 2621 AV 28 Karnitiinide paneel (MS/MS) a450-002 C10-karnitiin a450-082 JAH EI EI S,P-C10-carnitine C10-karnitiin Dekanoüülkarnitiin seerumis/plasmas QN umol/L 77 JAH/Võrreld 3384 30327-1 Decanoylcarnitine (C10) SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L;mcmol/L; nmol/mL 5 CHEM Decanoylcarnitine (C10) [Moles/volume] in Serum or Plasma Decanoylcarn SerPl-sCnc 1 Observation 12,8139 2622 AV 28 Karnitiinide paneel (MS/MS) a450-002 C10:1-karnitiin a450-083 JAH EI EI S,P-C10:1-carnitine C10:1-karnitiin Detsenoüülkarnitiin seerumis/plasmas QN umol/L 78 JAH/Võrreld 3385 30328-9 Decenoylcarnitine (C10:1) SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L;mcmol/L; nmol/mL 5 CHEM Decenoylcarnitine (C10:1) [Moles/volume] in Serum or Plasma Decenoylcarn SerPl-sCnc 1 Observation 12,8139 2623 AV 28 Karnitiinide paneel (MS/MS) a450-002 C12-karnitiin a450-085 JAH EI EI S,P-C12-carnitine C12-karnitiin Dodekanoüülkarnitiin seerumis/plasmas QN umol/L 79 JAH/Võrreld 3386 30331-3 Dodecanoylcarnitine (C12) SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L;mcmol/L; nmol/mL 6 CHEM Dodecanoylcarnitine (C12) [Moles/volume] in Serum or Plasma Dodecanoylcarn SerPl-sCnc 1 Observation 13,4631 2624 AV 28 Karnitiinide paneel (MS/MS) a450-002 C14-karnitiin a450-086 JAH EI EI S,P-C14-carnitine C14-karnitiin Tetradekanoüülkarnitiin seerumis/plasmas QN umol/L 80 JAH/Võrreld 3387 30565-6 Tetradecanoylcarnitine (C14) SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L;mcmol/L; nmol/mL 6 CHEM Tetradecanoylcarnitine (C14) [Moles/volume] in Serum or Plasma Tdecanoylcarn SerPl-sCnc 1 Observation 13,1178 2625 AV 28 Karnitiinide paneel (MS/MS) a450-002 C14:1-karnitiin a450-087 JAH EI EI S,P-C14:1-carnitine C14:1-karnitiin Tetradetsenoüülkarnitiin seerumis/plasmas QN umol/L 81 JAH/Võrreld 3388 30566-4 Tetradecenoylcarnitine (C14:1) SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L;mcmol/L; nmol/mL 5 CHEM Tetradecenoylcarnitine (C14:1) [Moles/volume] in Serum or Plasma Tdecenoylcarn SerPl-sCnc 1 Observation 13,1178 2626 AV 28 Karnitiinide paneel (MS/MS) a450-002 C14:2-karnitiin a450-088 JAH EI EI S,P-C14:2-carnitine C14:2-karnitiin Tetradekadienoüülkarnitiin seerumis/plasmas QN umol/L 82 JAH/Võrreld 3389 30564-9 Tetradecadienoylcarnitine (C14:2) SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L;mcmol/L; nmol/mL 4 CHEM Tetradecadienoylcarnitine (C14:2) [Moles/volume] in Serum or Plasma Tdecadienoylcarn SerPl-sCnc 1 Observation 13,1178 2627 AV 28 Karnitiinide paneel (MS/MS) a450-002 C14OH-karnitiin a450-089 JAH EI EI S,P-C14OH-carnitine C14OH-karnitiin Hüdroksütetradekanoüülkarnitiin seerumis/plasmas QN umol/L 83 JAH/Võrreld 3390 30238-0 3-Hydroxytetradecanoylcarnitine (C14-OH) SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L 5 CHEM 3-Hydroxytetradecanoylcarnitine (C14-OH) [Moles/volume] in Serum or Plasma 3OH-Tdecanoylcarn SerPl-sCnc 1 Observation 9,3187 2628 AV 28 Karnitiinide paneel (MS/MS) a450-002 C16-karnitiin a450-090 JAH EI EI S,P-C16-carnitine C16-karnitiin Palmitoüülkarnitiin seerumis/plasmas QN umol/L 84 JAH/Võrreld 3391 30356-0 Palmitoylcarnitine (C16) SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L;mcmol/L; nmol/mL 6 CHEM Palmitoylcarnitine (C16) [Moles/volume] in Serum or Plasma Palmitoylcarn SerPl-sCnc 1 Observation 12,6172 2629 AV 28 Karnitiinide paneel (MS/MS) a450-002 C16:1-karnitiin a450-091 JAH EI EI S,P-C16:1-carnitine C16:1-karnitiin Palmitoleüülkarnitiin seerumis/plasmas QN umol/L 85 JAH/Võrreld 3392 30357-8 Palmitoleylcarnitine (C16:1) SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L;mcmol/L; nmol/mL 5 CHEM Palmitoleylcarnitine (C16:1) [Moles/volume] in Serum or Plasma Palmitoleylcarn SerPl-sCnc 1 Observation 12,6172 2630 AV 28 Karnitiinide paneel (MS/MS) a450-002 C16:1OH-karnitiin a450-092 JAH EI EI S,P-C16:1OH-carnitine C16:1OH-karnitiin Hüdroksüpalmitoleüülkarnitiin seerumis/plasmas QN umol/L 86 JAH/Võrreld 3393 30235-6 3-Hydroxypalmitoleylcarnitine (C16:1-OH) SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L 5 CHEM 3-Hydroxypalmitoleylcarnitine (C16:1-OH) [Moles/volume] in Serum or Plasma 3OH-Palmitoleylcarn SerPl-sCnc 1 Observation 15,4196 2631 AV 28 Karnitiinide paneel (MS/MS) a450-002 C16OH-karnitiin a450-093 JAH EI EI S,P-C16OH-carnitine C16OH-karnitiin Hüdroksüpalmitoüülkarnitiin seerumis/plasmas QN umol/L 87 JAH/Võrreld 3394 30234-9 3-Hydroxypalmitoylcarnitine (C16-OH) SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L 5 CHEM 3-Hydroxypalmitoylcarnitine (C16-OH) [Moles/volume] in Serum or Plasma 3OH-Palmitoylcarn SerPl-sCnc 1 Observation 8,965 2632 AV 28 Karnitiinide paneel (MS/MS) a450-002 C18-karnitiin a450-098 JAH EI EI S,P-C18-carnitine C18-karnitiin Stearoüülkarnitiin seerumis/plasmas QN umol/L 88 JAH/Võrreld 3395 30560-7 Stearoylcarnitine (C18) SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L;mcmol/L; nmol/mL 6 CHEM Stearoylcarnitine (C18) [Moles/volume] in Serum or Plasma Stearoylcarn SerPl-sCnc 1 Observation 11,8154 2633 AV 28 Karnitiinide paneel (MS/MS) a450-002 C18:1-karnitiin a450-094 JAH EI EI S,P-C18:1-carnitine C18:1-karnitiin Oleoüülkarnitiin seerumis/plasmas QN umol/L 89 JAH/Võrreld 3396 30542-5 Oleoylcarnitine (C18:1) SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L;mcmol/L; nmol/mL 5 CHEM Oleoylcarnitine (C18:1) [Moles/volume] in Serum or Plasma Oleoylcarn SerPl-sCnc 1 Observation 11,8154 2634 AV 28 Karnitiinide paneel (MS/MS) a450-002 C18:1OH-karnitiin a450-095 JAH EI EI S,P-C18:1OH-carnitine C18:1OH-karnitiin Hüdroksüoleoüülkarnitiin seerumis/plasmas QN umol/L 90 JAH/Võrreld 3397 30312-3 3-Hydroxyoleoylcarnitine (C18:1-OH) SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L;mcmol/L; nmol/mL 5 CHEM 3-Hydroxyoleoylcarnitine (C18:1-OH) [Moles/volume] in Serum or Plasma 3OH-Oleoylcarn SerPl-sCnc 1 Observation 14,4372 2635 AV 28 Karnitiinide paneel (MS/MS) a450-002 C18:2OH-karnitiin a450-096 JAH EI EI S,P-C18:2OH-carnitine C18:2OH-karnitiin Hüdroksülinoleüülkarnitiin seerumis/plasmas QN umol/L 91 JAH/Võrreld 3398 30237-2 3-Hydroxylinoleoylcarnitine (C18:2-OH) SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L 5 CHEM 3-Hydroxylinoleoylcarnitine (C18:2-OH) [Moles/volume] in Serum or Plasma 3OH-Linoleoylcarn SerPl-sCnc 1 Observation 14,4372 2636 AV 28 Karnitiinide paneel (MS/MS) a450-002 C18OH-karnitiin a450-097 JAH EI EI S,P-C18OH-carnitine C18OH-karnitiin Hüdroksüstearoüülkarnitiin seerumis/plasmas QN umol/L 92 JAH/Võrreld 3399 35656-8 3-Hydroxystearoylcarnitine (C18-OH) SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L 4 CHEM 3-Hydroxystearoylcarnitine (C18-OH) [Moles/volume] in Serum or Plasma 3OH-stearoylcarn SerPl-sCnc 1 Observation 8,3986 2637 AV 28 Karnitiinide paneel (MS/MS) a450-002 C0/(C16+C18)-karnitiinid a450-099 JAH EI EI S,P-C0/(C16+C18)-carnitines C0/(C16+C18)-karnitiinid Vaba karnitiini ja palmitoüülkarnitiini ning stearoüülkarnitiini suhe seerumis/plasmas QN 93 JAH 3400 59206-3 Carnitine.free (C0)/Palmitoylcarnitine (C16)+Stearoylcarnitine (C18) SRto Pt Ser/Plas Qn umol/umol umol/umol CHEM Carnitine free (C0)/Palmitoylcarnitine (C16)+Stearoylcarnitine (C18) [Molar ratio] in Serum or Plasma Carnitine Free/C16+C18 SerPl-sRto 1 Both 11,7765 2638 AV 28 Karnitiinide paneel (MS/MS) a450-002 C3/C2-karnitiinid a450-100 JAH EI EI S,P-C3/C2-carnitines C3/C2-karnitiinid Propionüülkarnitiini ja atsetüülkarnitiini suhe seerumis/plasmas QN 94 JAH 3401 59198-2 Propionylcarnitine (C3)/Acetylcarnitine (C2) SRto Pt Ser/Plas Qn umol/umol umol/umol CHEM Propionylcarnitine (C3)/Acetylcarnitine (C2) [Molar ratio] in Serum or Plasma Propionylcarn/C2 SerPl-sRto 1 Both 14,1365 2639 AV 28 Karnitiinide paneel (MS/MS) a450-002 C3/C16-karnitiinid a450-101 JAH EI EI S,P-C3/C16-carnitines C3/C16-karnitiinid Propionüülkarnitiini ja palmitoüülkarnitiini suhe seerumis/plasmas QN 95 JAH 3402 59197-4 Propionylcarnitine (C3)/Palmitoylcarnitine (C16) SRto Pt Ser/Plas Qn umol/umol umol/umol CHEM Propionylcarnitine (C3)/Palmitoylcarnitine (C16) [Molar ratio] in Serum or Plasma Propionylcarn/C16 SerPl-sRto 1 Both 14,1365 2640 AV 28 Karnitiinide paneel (MS/MS) a450-002 C5/C0-karnitiinid a450-103 JAH EI EI S,P-C5/C0-carnitines C5/C0-karnitiinid Isovalerüülkarnitiini ja vaba karnitiini suhe seerumis/plasmas QN 96 JAH 3403 88007-0 Isovalerylcarnitine+Methylbutyrylcarnitine (C5)/Carnitine.free (C0) SRto Pt Ser/Plas Qn umol/umol umol/umol CHEM Isovalerylcarnitine+Methylbutyrylcarnitine (C5)/Carnitine.free (C0) [Molar ratio] in Serum or Plasma Isovaleryl+MeButyrylcarn/C0 SerPl-sRto 1 Both 9,3141 2641 AV 28 Karnitiinide paneel (MS/MS) a450-002 C5DC/C2-karnitiinid a450-104 JAH EI EI S,P-C5DC/C2-carnitines C5DC/C2-karnitiinid Glutarüülkarnitiini ja atsetüülkarnitiini suhe seerumis/plasmas QN 97 JAH 3404 88005-4 Glutarylcarnitine (C5-DC)/Acetylcarnitine (C2) SRto Pt Ser/Plas Qn umol/umol umol/umol CHEM Glutarylcarnitine (C5-DC)/Acetylcarnitine (C2) [Molar ratio] in Serum or Plasma Glutarylcarn/C2 SerPl-sRto 1 Both 9,3141 2642 AV 28 Karnitiinide paneel (MS/MS) a450-002 C5DC/C3-karnitiinid a450-105 JAH EI EI S,P-C5DC/C3-carnitines C5DC/C3-karnitiinid Glutarüülkarnitiini ja propionüülkarnitiini suhe seerumis/plasmas QN 98 JAH 3405 88026-0 Glutarylcarnitine (C5-DC)/Propionylcarnitine (C3) SRto Pt Ser/Plas Qn umol/umol umol/umol CHEM Glutarylcarnitine (C5-DC)/Propionylcarnitine (C3) [Molar ratio] in Serum or Plasma Glutarylcarn/C3 SerPl-sRto 1 Both 13,0129 2643 AV 28 Karnitiinide paneel (MS/MS) a450-002 C5DC/C16-karnitiinid a450-106 JAH EI EI S,P-C5DC/C16-carnitines C5DC/C16-karnitiinid Glutarüülkarnitiini ja palmitoüülkarnitiini suhe seerumis/plasmas QN 99 JAH 3406 88013-8 Glutarylcarnitine (C5-DC)/Palmitoylcarnitine (C16) SRto Pt Ser/Plas Qn umol/umol umol/umol CHEM Glutarylcarnitine (C5-DC)/Palmitoylcarnitine (C16) [Molar ratio] in Serum or Plasma Glutarylcarn/C16 SerPl-sRto 1 Both 9,3141 2644 AV 28 Karnitiinide paneel (MS/MS) a450-002 C8/C0-karnitiinid a450-107 JAH EI EI S,P-C8/C0-carnitines C8/C0-karnitiinid Oktanoüülkarnitiini ja vaba karnitiini suhe C8/C0-karnitiinide suhe seerumis/plasmas QN 100 JAH 3407 88006-2 Octanoylcarnitine (C8)/Carnitine.free (C0) SRto Pt Ser/Plas Qn umol/umol umol/umol CHEM Octanoylcarnitine (C8)/Carnitine.free (C0) [Molar ratio] in Serum or Plasma Octanoylcarn/C0 SerPl-sRto 1 Both 19,9969 2645 AV 28 Karnitiinide paneel (MS/MS) a450-002 C8/C10-karnitiinid a450-108 JAH EI EI S,P-C8/C10-carnitines C8/C10-karnitiinid Oktanoüülkarnitiini ja dekanoüülkarnitiini suhe seerumis/plasmas QN 101 JAH 3408 59208-9 Octanoylcarnitine (C8)/Decanoylcarnitine (C10) SRto Pt Ser/Plas Qn umol/umol umol/umol CHEM Octanoylcarnitine (C8)/Decanoylcarnitine (C10) [Molar ratio] in Serum or Plasma Octanoylcarn/C10 SerPl-sRto 1 Both 12,989 2646 AV 28 Karnitiinide paneel (MS/MS) a450-002 C14:1/C0-karnitiinid a450-109 JAH EI EI S,P-C14:1/C0-carnitines C14:1/C0-karnitiinid Tetradetsenoüülkarnitiini ja vaba karnitiini suhe seerumis/plasmas QN 102 JAH 3409 88011-2 Tetradecenoylcarnitine (C14:1)/Carnitine.free (C0) SRto Pt Ser/Plas Qn umol/umol umol/umol CHEM Tetradecenoylcarnitine (C14:1)/Carnitine.free (C0) [Molar ratio] in Serum or Plasma Tdecenoylcarn/C0 SerPl-sRto 1 Both 9,3141 2647 AV 28 Karnitiinide paneel (MS/MS) a450-002 C14:1/C2-karnitiinid a450-110 JAH EI EI S,P-C14:1/C2-carnitines C14:1/C2-karnitiinid Tetradetsenoüülkarnitiini ja atsetüülkarnitiini suhe seerumis/plasmas QN 103 JAH 3410 88010-4 Tetradecenoylcarnitine (C14:1)/Acetylcarnitine (C2) SRto Pt Ser/Plas Qn umol/umol umol/umol CHEM Tetradecenoylcarnitine (C14:1)/Acetylcarnitine (C2) [Molar ratio] in Serum or Plasma Tdecenoylcarn/C2 SerPl-sRto 1 Both 9,3141 2648 AV 28 Karnitiinide paneel (MS/MS) a450-002 C16/C0-karnitiinid a450-111 JAH EI EI S,P-C16/C0-carnitines C16/C0-karnitiinid Palmitoüülkarnitiini ja vaba karnitiini suhe seerumis/plasmas QN 104 JAH 3411 88008-8 Palmitoylcarnitine (C16)/Carnitine.free (C0) SRto Pt Ser/Plas Qn umol/umol umol/umol CHEM Palmitoylcarnitine (C16)/Carnitine.free (C0) [Molar ratio] in Serum or Plasma Palmitoylcarn/C0 SerPl-sRto 1 Both 9,3141 2649 AV 28 Karnitiinide paneel (MS/MS) a450-002 C16/C2-karnitiinid a450-112 JAH EI EI S,P-C16/C2-carnitines C16/C2-karnitiinid Palmitoüülkarnitiini ja atsetüülkarnitiini suhe seerumis/plasmas QN 105 JAH 3412 88009-6 Palmitoylcarnitine (C16)/Acetylcarnitine (C2) SRto Pt Ser/Plas Qn umol/umol umol/umol CHEM Palmitoylcarnitine (C16)/Acetylcarnitine (C2) [Molar ratio] in Serum or Plasma Palmitoylcarn/C2 SerPl-sRto 1 Both 9,3141 2650 AV 28 Karnitiinide paneel (MS/MS) a450-002 (C16+C18:1)/C2-karnitiinid a450-113 JAH EI EI S,P-(C16+C18:1)/C2-carnitines (C16+C18:1)/C2-karnitiinid Palmitoüülkarnitiini ning oleoüülkarnitiini ja atsetüülkarnitiini suhe seerumis/plasmas QN 106 JAH 3413 59204-8 Palmitoylcarnitine (C16)+Oleoylcarnitine (C18:1)/Acetylcarnitine (C2) SRto Pt Ser/Plas Qn umol/umol umol/umol CHEM Palmitoylcarnitine (C16)+Oleoylcarnitine (C18:1)/Acetylcarnitine (C2) [Molar ratio] in Serum or Plasma Palmitoyl+Oleoylcarn/C2 SerPl-sRto 1 Both 10,9082 2294 AV 28 Kaasasündinud glükosüülimishaigused – transferriin (IEF) a400-299 JAH JAH EI S-Transferrin IEF Kaasasündinud glükosüülimishaigused – transferriin (IEF) Kaasasündinud glükosüülimishaigused – transferriin seerumis (IEF) Tekst 107 JAH 3193 A-3193 3063 AV 28 Gaucheri tõve paneel vereplekist a560 JAH JAH EI BS-Gaucher Disease panel Gaucheri tõve paneel vereplekist Gaucheri tõve paneel vereplekist Paneel 108 JAH 4534 62311-6 Gaucher disease newborn screening panel - Pt Bld.dot - PANEL.CHEM Gaucher disease newborn screening panel Gaucher disease NBS pnl DBS 1 Order 16,4957 3064 AV 28 Gaucheri tõve paneel vereplekist a560 Glükotserebrosidaasi aktiivsus (MS/MS) a1809 JAH EI JAH BS-GBA activity MS/MS Glükotserebrosidaasi aktiivsus (MS/MS) Glükotserebrosidaasi aktiivsus vereplekist (MS/MS) QN umol/L/h 109 JAH 4535 55917-9 Acid beta glucosidase CCnc Pt Bld.dot Qn umol/L/h umol/L/h CHEM Acid beta glucosidase [Enzymatic activity/volume] in Dried blood spot Acid B-Glucosidase DBS-cCnc 1 Both 11,4531 3963 AV 28 Gaucheri tõve paneel vereplekist a560 Lyso-Gb1 a1828 JAH EI EI BS-Lyso-Gb1 Lyso-Gb1 Glükosüülsfingosiin vereplekist QN ug/L 110 JAH 6011 92752-5 Glucopsychosine SCnc Pt Bld.dot Qn nmol/mL nmol/mL CHEM Glucopsychosine [Moles/volume] in DBS Glucopsychosine DBS-sCnc 1 Observation 3040 AV 28 Pompe tõve paneel vereplekist a564 JAH JAH EI BS-Pompe Disease panel Pompe tõve paneel vereplekist Pompe tõve paneel vereplekist Paneel 111 JAH 4515 63414-7 Pompe disease newborn screening panel - Pt Bld.dot - PANEL.CHEM Pompe disease newborn screening panel Pompe disease NBS pnl DBS 1 Order 18,8899 3041 AV 28 Pompe tõve paneel vereplekist a564 Alfaglükosidaasi aktiivsus (MS/MS) a1810 JAH EI JAH BS-GAA activity MS/MS Alfaglükosidaasi aktiivsus (MS/MS) Alfaglükosidaasi aktiivsus vereplekist (MS/MS) QN umol/L/h 112 JAH 4516 55827-0 Acid alpha glucosidase CCnc Pt Bld.dot Qn umol/L/h umol/L/h CHEM Acid alpha glucosidase [Enzymatic activity/volume] in Dried blood spot Acid A-Glucosidase DBS-cCnc 1 Both 11,5845 3043 AV 28 "Fabry tõve paneel vereplekist " a1826 JAH JAH EI BS-Fabry Disease panel Fabry tõve paneel vereplekist Fabry tõve paneel vereplekist Paneel 113 JAH 4518 62304-1 Fabry disease newborn screening panel - Pt Bld.dot - PANEL.CHEM Fabry disease newborn screening panel Fabry disease NBS pnl DBS 1 Order 23,3549 3044 AV 28 Fabry tõve paneel vereplekist (naine) a570 EI 2021-03-29 EI EI BS-Fabry Disease panel (female) Fabry tõve paneel vereplekist (naine) Fabry tõve paneel vereplekist (naine) Paneel 114 JAH 4519 L-4519 3045 AV 28 Fabry tõve paneel vereplekist a1826 Alfagalaktosidaasi aktiivsus (MS/MS) a1824 JAH EI JAH BS-GLA activity MS/MS Alfagalaktosidaasi aktiivsus (MS/MS) Alfagalaktosidaasi aktiivsus vereplekist (MS/MS) QN umol/L/h 115 JAH 4520 55908-8 Alpha galactosidase A CCnc Pt Bld.dot Qn umol/L/h umol/L/h CHEM Alpha galactosidase A [Enzymatic activity/volume] in Dried blood spot A-Galactosidase A DBS-cCnc 1 Both 27,4624 3962 AV 28 Fabry tõve paneel vereplekist a1826 Lyso-Gb-3 a1829 JAH EI EI BS-Lyso-Gb3 Lyso-Gb3 Globotriasüülsfingosiin vereplekist QN ug/L 116 JAH 6010 92754-1 Globotriaosylsphingosine SCnc Pt Bld.dot Qn nmol/mL nmol/mL CHEM Globotriaosylsphingosine [Moles/volume] in DBS Globotriaosylsphingosine DBS-sCnc 1 Observation 3463 AV 28 MPS I paneel vereplekist a1073 JAH JAH EI BS-MPS I panel MPS I paneel vereplekist Mukopolüsahharidoos I paneel vereplekist Paneel 117 JAH 5199 79563-3 Mucopolysaccharidosis type I newborn screening panel - Pt Bld.dot - PANEL.CHEM Mucopolysaccharidosis type I newborn screening panel MPS I NBS Pnl DBS 1 Order 11,7779 3464 AV 28 MPS I paneel vereplekist a1073 Alfa-iduronidaasi aktiivsus (MS/MS) a1813 JAH EI JAH BS-IDUA activity MS/MS Alfaiduronidaasi aktiivsus (MS/MS) Alfaiduronidaasi aktiivsus vereplekist (MS/MS) QN umol/L/h 118 JAH 5200 55909-6 Alpha-L-iduronidase CCnc Pt Bld.dot Qn umol/h/L umol/h/L CHEM Alpha-L-iduronidase [Enzymatic activity/volume] in DBS A-L-Iduronidase DBS-cCnc 1 Both 17,9269 3047 AV 28 MPS II paneel vereplekist a1827 JAH JAH EI BS-MPS II panel MPS II paneel vereplekist Mukopolüsahharidoos II paneel vereplekist Paneel 119 JAH 4522 L-4522 3048 AV 28 MPS II paneel vereplekist (naine) a574 EI 2021-03-29 EI EI BS-MPS II panel (female) MPS II paneel vereplekist (naine) Mukopolüsahharidoos II paneel vereplekist (naine) Paneel 120 JAH 4523 L-4523 3049 AV 28 MPS II paneel vereplekist a1827 Iduronaat-2-sulfataasi aktiivsus (MS/MS) a1815 JAH EI JAH BS-IDS activity MS/MS Iduronaat-2-sulfataasi aktiivsus (MS/MS) Iduronaat-2-sulfataasi aktiivsus vereplekist (MS/MS) QN umol/L/h 121 JAH 4524 79462-8 Iduronate-2-Sulfatase CCnc Pt Bld.dot Qn nmol/h/mL nmol/h/mL CHEM Iduronate-2-Sulfatase [Enzymatic activity/volume] in Dried blood spot Iduronate2Sulfatas DBS-cCnc 1 Both 10,0303 3051 AV 28 MPS IVa paneel vereplekist a575 JAH JAH EI BS-MPS IVa panel MPS IVa paneel vereplekist Mukopolüsahharidoos IVa paneel vereplekist Paneel 122 JAH 4526 L-4526 3052 AV 28 MPS IVa paneel vereplekist a575 Galaktoosamiin-6-sulfataasi aktiivsus (MS/MS) a1818 JAH EI JAH BS-GALNS activity MS/MS Galaktoosamiin-6-sulfataasi aktiivsus (MS/MS) Galaktoosamiin-6-sulfataasi aktiivsus vereplekist (MS/MS) QN umol/L/h 123 JAH 4527 88019-5 N-acetylgalactosamine-6-sulfatase CCnc Pt Bld.dot Qn nmol/h/mL nmol/h/mL CHEM N-Acetylgalactosamine-6-Sulfatase [Enzymatic activity/volume] in DBS GALNS DBS-cCnc 1 Both 9,3141 3466 AV 28 MPS IVb paneel vereplekist a1070 JAH JAH EI BS-MPS VIb panel MPS IVb paneel vereplekist Mukopolüsahharidoos IVb paneel vereplekist Paneel 124 JAH 5198 L-5198 3467 AV 28 MPS IVb paneel vereplekist a1070 Beeta-galaktosidaasi aktiivsus (MS/MS) a1820 JAH EI JAH BS-GLB activity MS/MS Beetagalaktosidaasi aktiivsus (MS/MS) Beetagalaktosidaasi aktiivsus vereplekist (MS/MS) QN umol/L/h 125 JAH 5202 55916-1 Beta galactosidase CCnc Pt Bld.dot Qn umol/h/L umol/h/L CHEM Beta galactosidase [Enzymatic activity/volume] in DBS B-Galactosidase DBS-cCnc 1 Both 17,1438 3054 AV 28 MPS VI paneel vereplekist a578 JAH JAH EI BS-MPS VI panel MPS VI paneel vereplekist Mukopolüsahharidoos VI paneel vereplekist Paneel 126 JAH 4529 L-4529 3055 AV 28 MPS VI paneel vereplekist a578 N-atsetüülgalaktosamiin-4-sulfataasi aktiivus (MS/MS) a1822 JAH EI JAH BS-ASB activity MS/MS N-atsetüülgalaktosamiin-4-sulfataasi aktiivsus (MS/MS) N-atsetüülgalaktosamiin-4-sulfataasi aktiivsus vereplekist (MS/MS) QN umol/L/h 127 JAH 4530 79463-6 N-Acetylgalactosamine-4-Sulfatase CCnc Pt Bld.dot Qn nmol/h/mL nmol/h/mL CHEM N-Acetylgalactosamine-4-Sulfatase [Enzymatic activity/volume] in Dried blood spot Arylsulfatase B DBS-cCnc 1 Both 10,0303 1286 POR 29 DALA uriinis a29 JAH EI EI U-DALA DALA uriinis Deltaaminolevuliinhape uriinis QN umol/L 3 JAH 1002 34284-0 Delta aminolevulinate SCnc Pt Urine Qn umol/L umol/L CHEM Delta aminolevulinate [Moles/volume] in Urine D-ALA Ur-sCnc 1 Both 1732 POR 29 DALA/kreatiniin uriinis a9322 JAH JAH EI U-DALA/U-Crea DALA/kreatiniin uriinis Deltaaminolevuliinhappe ja kreatiniini suhe uriinis QN mmol/mol 5 JAH 1003 39782-8 Delta aminolevulinate/Creatinine SCrto Pt Urine Qn mmol/mol{creat} mmol/mol_cre CHEM Delta aminolevulinate/Creatinine [Molar ratio] in Urine D-ALA/Creat Ur-sRto 1 Both 26,1601 2413 POR 29 U-DALA/U-Crea (ei kasuta enam) a937 EI EI EI U-DALA/U-Crea DALA/kreatiniin uriinis Deltaaminolevuliinhappe ja kreatiniini suhe uriinis QN mmol/mol 5 JAH 1003 39782-8 Delta aminolevulinate/Creatinine SCrto Pt Urine Qn mmol/mol{creat} mmol/mol_cre CHEM Delta aminolevulinate/Creatinine [Molar ratio] in Urine D-ALA/Creat Ur-sRto 1 Both 26,1601 1319 POR 29 Porfobilinogeen uriinis a7337 JAH EI EI U-PBG Porfobilinogeen uriinis Porfobilinogeen uriinis QN umol/L 8 JAH 1035 2811-8 Porphobilinogen SCnc Pt Urine Qn umol/L CHEM Porphobilinogen [Moles/volume] in Urine PBG Ur-sCnc 1 Both 1731 POR 29 Porfobilinogeen/kreatiniin uriinis a9321 JAH JAH EI U-PBG/U-Crea Porfobilinogeen/kreatiniin uriinis Porfobilinogeeni ja kreatiniini suhe uriinis QN mmol/mol 11 JAH 2697 34357-4 Porphobilinogen/Creatinine SCrto Pt Urine Qn mmol/mol mmol/mol CHEM Porphobilinogen/Creatinine [Molar ratio] in Urine PBG/Creat Ur-sRto 1 Both 18,1729 1733 POR 29 Porfüriinid uriinis (nmol/L) a9317 JAH EI EI U-Porph (nmol/L) Porfüriinid uriinis (nmol/L) Porfüriinid uriinis (nmol/L) QN nmol/L 13 JAH 2702 39771-1 Porphyrins SCnc Pt Urine Qn nmol/L nmol/L;nmole/L CHEM Porphyrins [Moles/volume] in Urine Porphyrins Ur-sCnc 1 Both 19,6492 1734 POR 29 Porfüriinid/kreatiniin uriinis a9319 JAH JAH EI U-Porph/U-Crea Porfüriinid/kreatiniin uriinis Porfüriinide ja kreatiniini suhe uriinis QN umol/mol 16 JAH 2703 57378-2 Porphyrins/Creatinine SCrto Pt Urine Qn nmol/mmol{creat} nmol/mmol creat CHEM Porphyrins/Creatinine [Molar ratio] in Urine Porphyrins/Creat Ur-sRto 1 Both 19,6492 2222 KR 30 Tsütogeneetiliste analüüside koondvastus a400-200 JAH EI EI Clinical cytogeneticist review Tsütogeneetiliste analüüside koondvastus Tsütogeneetiliste analüüside koondvastus Tekst 1 JAH 3049 69965-2 Clinical cytogeneticist review Imp Pt XXX Nar MOLPATH Clinical cytogeneticist review of results Clinical cytogeneticist review 1 Observation 11,4729 1165 KR 30 Karüotüüp amnionivedelikust a400-113 JAH JAH EI AmnF-Karyotype Karüotüüp amnionivedelikust Karüotüüp amnionivedelikust Tekst 2 JAH 1442 33773-3 Karyotype Prid Pt Amnio fld Nom 0,00% MOLPATH Karyotype [Identifier] in Amniotic fluid Nominal Karyotyp Amn 1 Both 1166 KR 30 Interfaasi kromosoomid amnionivedelikust (FISH) a400-118 JAH JAH EI AmnF-Chromosome interphase FISH Interfaasi kromosoomid amnionivedelikust (FISH) Interfaasi kromosoomid amnionivedelikust (FISH) Tekst 3 JAH 1443 55192-9 Chromosome analysis.interphase Imp Pt Amnio fld Nar FISH MOLPATH Chromosome analysis.interphase [interpretation] in Amniotic fluid by Fluorescent in situ hybridization (FISH) Narrative Chrom analy interphase Amn FISH-Imp 1 Observation 1167 KR 30 Mikrodeletsioonid metafaasi kromosoomidel (FISH) a400-156 JAH JAH EI XXX-Chromosome metaphase microdel FISH Mikrodeletsioonid metafaasi kromosoomidel (FISH) Mikrodeletsioonid metafaasi kromosoomidel (FISH) Tekst 4 JAH 1444 49063-1 Microdeletion syndromes Arb Pt XXX Nom FISH MOLPATH.DEL Microdeletion syndromes in Unspecified specimen by Fluorescent in situ hybridization (FISH) Nominal Microdeletion synd XXX FISH 1 Both 29,0659 1170 KR 30 Mikrodeletsioonid metafaasi kromosoomidel (FISH) a400-157 JAH JAH EI XXX-Chromosome metaphase microdel FISH Mikrodeletsioonid metafaasi kromosoomidel (FISH) Mikrodeletsioonid metafaasi kromosoomidel (FISH) Tekst 4 JAH 1444 49063-1 Microdeletion syndromes Arb Pt XXX Nom FISH MOLPATH.DEL Microdeletion syndromes in Unspecified specimen by Fluorescent in situ hybridization (FISH) Nominal Microdeletion synd XXX FISH 1 Both 29,0659 1168 KR 30 Karüotüüp koorionist a400-121 JAH JAH EI CVS-Karyotype Karüotüüp koorionist Karüotüüp koorionist Tekst 5 JAH 1445 33774-1 Karyotype Prid Pt CVS Nom MOLPATH Karyotype [Identifier] in Chorionic villus sample Nominal Karyotyp CVS 1 Both 1169 KR 30 Interfaasi kromosoomid koorionist (FISH) a400-120 JAH JAH EI CVS-Chromosome interphase FISH Interfaasi kromosoomid koorionist (FISH) Interfaasi kromosoomid koorionist (FISH) Tekst 6 JAH 1446 55193-7 Chromosome analysis.interphase Imp Pt CVS Nar FISH MOLPATH Chromosome analysis.interphase [interpretation] in Chorionic villus sample by Fluorescent in situ hybridization (FISH) Narrative Chrom analy interphase CVS FISH-Imp 1 Observation 1171 KR 30 Karüotüüp verest a400-115 JAH JAH EI B-Karyotype Karüotüüp verest Karüotüüp verest Tekst 7 JAH 1448 29770-5 Karyotype Prid Pt Bld/Tiss Nom 0,01% MOLPATH Karyotype [Identifier] in Blood or Tissue Nominal Karyotyp Bld/T 1 Both 1507 KR 30 Karüotüüp nahast a400-117 JAH JAH EI Tis-Karyotype Karüotüüp koematerjalist Karüotüüp koematerjalist Tekst 8 JAH 2136 35129-6 Karyotype Prid Pt XXX Nom MOLPATH Karyotype [Identifier] in Unspecified specimen Nominal Karyotyp XXX 1 Both 2423 KR 30 Karüotüüp nahast a400-154 JAH JAH EI Tis-Karyotype Karüotüüp koematerjalist Karüotüüp koematerjalist Tekst 8 JAH 2136 35129-6 Karyotype Prid Pt XXX Nom MOLPATH Karyotype [Identifier] in Unspecified specimen Nominal Karyotyp XXX 1 Both 1872 KR 30 Kromosoomaberratsioon nahast (FISH) a400-155 JAH JAH EI Skin-FISH Kromosoomaberratsioon nahast (FISH) Kromosoomaberratsioon nahast (FISH) Tekst 9 JAH 2772 L-2772 1506 KR 30 Interfaasi kromosoomid suu limaskesta kaapest (FISH) a400-101 JAH JAH EI Mo-Chromosome interphase FISH Interfaasi kromosoomid suu limaskesta kaapest (FISH) Interfaasi kromosoomid suulimaskesta kaapest (FISH) Tekst 10 JAH 2122 59050-5 Chromosome analysis.interphase Imp Pt XXX Nar FISH MOLPATH Chromosome analysis.interphase [interpretation] in Unspecified specimen by Fluorescent in situ hybridization (FISH) Narrative Chrom analy interphase XXX FISH-Imp 1 Observation 26,2052 1940 KR 30 Submikroskoopiline kromosoomianalüüs - Illumina geenikiip a400-230 JAH JAH EI B-Submicroscopic chromosome aberrations Submikroskoopilised kromosoomiaberratsioonid Submikroskoopilised kromosoomiaberratsioonid (ülegenoomne geenikiip) Tekst 11 JAH 1440 62343-9 Chromosome analysis copy number change panel - Pt Bld/Tiss - Microarray PANEL.HL7.CYTOGEN Chromosome analysis copy number change panel by Microarray CMA # change pnl Microarray 1 Order 3911 KR 30 Submikroskoopilised kromosoomiaberratsioonid (täiendav andmeanalüüs) a400-2304 JAH JAH EI B-Submicroscopic chromosome aberrations reanalysis Submikroskoopilised kromosoomiaberratsioonid (täiendav andmeanalüüs) Submikroskoopilised kromosoomiaberratsioonid (täiendav andmeanalüüs) Tekst 13 JAH 5892 L-5413 1172 KR 30 DiGeorge ja Phelan-McDermid sündroomid - TUPLE1(22q11.2), SHANK3(22q13.3) (FISH) a400-123 JAH JAH EI XXX-TUPLE1(22q11.2), SHANK3(22q13.3) FISH DiGeorge ja Phelan-McDermid sündroomid - TUPLE1(22q11.2), SHANK3(22q13.3) (FISH) DiGeorge ja Phelan-McDermid sündroomid - TUPLE1(22q11.2), SHANK3(22q13.3) mikrodeletsioonid (FISH) Tekst 14 JAH 1449 34517-3 CATCH22 syndrome gene mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nar Molgen MOLPATH.MUT CATCH22 syndrome gene mutation analysis in Blood or Tissue by Molecular genetics method Narrative CATCH22 gene Mut Anal Bld/T 1 Both 1213 KR 30 DiGeorge ja Phelan-McDermid sündroomid - TUPLE1(22q11.2), SH a400-111 EI EI EI XXX-TUPLE1(22q11.2), SHANK3(22q13.3) FISH DiGeorge ja Phelan-McDermid sündroomid - TUPLE1(22q11.2), SHANK3(22q13.3) (FISH) DiGeorge ja Phelan-McDermid sündroomid - TUPLE1(22q11.2), SHANK3(22q13.3) mikrodeletsioonid (FISH) Tekst 14 JAH 1449 34517-3 CATCH22 syndrome gene mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nar Molgen MOLPATH.MUT CATCH22 syndrome gene mutation analysis in Blood or Tissue by Molecular genetics method Narrative CATCH22 gene Mut Anal Bld/T 1 Both 1214 KR 30 DiGeorge ja Phelan-McDermid sündroomid - TUPLE1(22q11.2), SHANK3(22q13.3) (FISH) a400-167 EI EI EI XXX-TUPLE1(22q11.2), SHANK3(22q13.3) FISH DiGeorge ja Phelan-McDermid sündroomid - TUPLE1(22q11.2), SHANK3(22q13.3) (FISH) DiGeorge ja Phelan-McDermid sündroomid - TUPLE1(22q11.2), SHANK3(22q13.3) mikrodeletsioonid (FISH) Tekst 14 JAH 1449 34517-3 CATCH22 syndrome gene mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nar Molgen MOLPATH.MUT CATCH22 syndrome gene mutation analysis in Blood or Tissue by Molecular genetics method Narrative CATCH22 gene Mut Anal Bld/T 1 Both 2231 KR 30 DiGeorge II sündroom - (10p14) FISH a400-109 JAH JAH EI B-10p14 FISH DiGeorge II sündroom - 10p14 (FISH) DiGeorge II sündroom - 10p14 mikrodeletsioon verest (FISH) Tekst 15 JAH 3058 A-3058 1173 KR 30 Prader-Willi ja Angelmani sündroomid - SNRPN (15q11-13) (FISH) a400-122 JAH JAH EI B-SNRPN (15q11-13) FISH Prader-Willi ja Angelmani sündroomid - SNRPN (15q11-13) (FISH) Prader-Willi ja Angelmani sündroomid - SNRPN (15q11-13) mikrodeletsioonid verest (FISH) Tekst 16 JAH 1450 72654-7 SNRPN gene 15q11 deletion+duplication Prid Pt Bld/Tiss Nom FISH MOLPATH.DEL SNRPN gene 15q11 deletion and duplication mutation analysis [Identifier] in Blood or Tissue by Fluorescent in situ hybridization (FISH) Nominal SNRPN 15q11 del+dup Bld/T FISH 1 Both 29,3738 1174 KR 30 Smith-Magenise ja Miller-Diekeri sündroomid - RAI1(17p11.2)/FLI1(17p13.3) (FISH) a400-124 JAH JAH EI B-RAI1(17p11.2)/FLI1(17p13.3) FISH Smith-Magenise ja Miller-Diekeri sündroomid - RAI1(17p11.2)/FLI1(17p13.3) (FISH) Smith-Magenise ja Miller-Diekeri sündroomid - RAI1(17p11.2)/FLI1 (17p13.3) mikrodeletsioon verest (FISH) Tekst 17 JAH 1451 51759-9 RAI1 gene mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nar Molgen MOLPATH.MUT RAI1 gene mutation analysis in Blood or Tissue by Molecular genetics method Narrative RAI1 gene Mut Anal Bld/T 1 Both 27,8974 1175 KR 30 Williams-Beureni sündroom - ELN (7q11.23) (FISH) a400-125 JAH JAH EI XXX-ELN (7q11.23) FISH Williams-Beureni sündroom - ELN (7q11.23) (FISH) Williams-Beureni sündroom - ELN (7q11.23) mikrodeletsioon (FISH) Tekst 18 JAH 1452 48970-8 ELN gene mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nar Molgen MOLPATH.MUT ELN gene mutation analysis in Blood or Tissue by Molecular genetics method Narrative ELN gene Mut Anal Bld/T 1 Both 2688 KR 30 Williams-Beureni sündroom - ELN (7q11.23) FISH luuüdist a400-399 EI EI EI XXX-ELN (7q11.23) FISH Williams-Beureni sündroom - ELN (7q11.23) (FISH) Williams-Beureni sündroom - ELN (7q11.23) mikrodeletsioon (FISH) Tekst 18 JAH 1452 48970-8 ELN gene mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nar Molgen MOLPATH.MUT ELN gene mutation analysis in Blood or Tissue by Molecular genetics method Narrative ELN gene Mut Anal Bld/T 1 Both 1176 KR 30 1p36 mikrodeletsioonisündroom (FISH) a400-126 JAH JAH EI B-1p36 FISH 1p36 deletsioon (FISH) 1p36 deletsioon verest (FISH) Tekst 19 JAH 1453 45180-7 1p chromosome deletion Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.DEL 1p chromosome deletion [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method 1p Chrom Del Bld/T Ql 1 Observation 1177 KR 30 SHOX (Xp22) (FISH) a400-127 JAH JAH EI B-SHOX (Xp22) FISH SHOX (Xp22) (FISH) SHOX (Xp22) mikrodeletsioon verest (FISH) Tekst 20 JAH 1454 34500-9 SHOX gene mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nar Molgen MOLPATH.MUT SHOX gene mutation analysis in Blood or Tissue by Molecular genetics method Narrative SHOX gene Mut Anal Bld/T 1 Both 1178 KR 30 Neurofibromatoos - NF1 (17q11.2) (FISH) a400-132 JAH JAH EI B-NF1 (17q11.2) FISH Neurofibromatoos - NF1 (17q11.2) (FISH) Neurofibromatoos - NF1 (17q11.2) mikrodeletsioon verest (FISH) Tekst 21 JAH 1455 21717-4 NF1 gene mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nom Molgen MOLPATH.MUT NF1 gene mutations found [Identifier] in Blood or Tissue by Molecular genetics method Nominal NF1 gene Mut Anal Bld/T 1 Both 1179 KR 30 CHARGE sündroom - CHD7 (8q12.1) (FISH) a400-129 JAH JAH EI B-CHD7 (8q12.1) FISH CHARGE sündroom - CHD7 (8q12.1) (FISH) CHARGE sündroom - CHD7 (8q12.1) mikrodeletsioon verest (FISH) Tekst 22 JAH 1456 42240-2 CHD7 gene mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nar Molgen MOLPATH.MUT CHD7 gene mutation analysis in Blood or Tissue by Molecular genetics method Narrative CHD7 gene Mut Anal Bld/T 1 Both 1180 KR 30 Alagille sündroom - JAG1 (20p12) (FISH) a400-128 JAH JAH EI B-JAG1 (20p12) FISH Alagille sündroom - JAG1 (20p12) (FISH) Alagille sündroom - JAG1 (20p12) mikrodeletsioon verest (FISH) Tekst 23 JAH 1457 47962-6 JAG1 gene mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nar Molgen MOLPATH.MUT JAG1 gene mutation analysis in Blood or Tissue by Molecular genetics method Narrative JAG1 gene Mut Anal Bld/T 1 Both 1181 KR 30 Langer-Giedion sündroom - TRPS1 (8q23.3)/EXT1 (8q24.1) (FISH) a400-231 JAH JAH EI B-TRPS1 (8q23.3)/EXT1 (8q24.1) FISH Langer-Giedion sündroom - TRPS1 (8q23.3)/EXT1 (8q24.1) (FISH) Langer-Giedion sündroom - TRPS1 (8q23.3)/EXT1 (8q24.1) mikrodeletsioon verest (FISH) Tekst 24 JAH 1458 53858-7 EXT1 gene mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nar Molgen MOLPATH.MUT EXT1 gene mutation analysis in Blood or Tissue by Molecular genetics method Narrative EXT1 gene Mut Anal Bld/T 1 Both 1182 KR 30 X inaktivatsioon - XIST (Xq13.2) (FISH) a400-133 JAH JAH EI B-XIST (Xq13.2) FISH X inaktivatsioon - XIST (Xq13.2) (FISH) X inaktivatsioon - XIST (Xq13.2) mikrodeletsioon verest (FISH) Tekst 25 JAH 1459 A-1459 1183 KR 30 Kallmanni ja steroidsulfataasi defitsiitsuse sündroomid - STS/KAL (Xp22.3) (FISH) a400-130 JAH JAH EI B-STS/KAL (Xp22.3) FISH Kallmanni ja steroidsulfataasi defitsiitsuse sündroomid - STS/KAL (Xp22.3) (FISH) Kallmanni ja steroidsulfataasi defitsiitsuse sündroomid - STS/KAL (Xp22.3) mikrodeletsioon verest (FISH) Tekst 26 JAH 1460 21620-0 STS gene deletion Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.DEL STS gene deletion [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method STS gene Del Bld/T Ql 1 Both 27,8974 1184 KR 30 Sotose sündroom - NSD1(5q35)/hTERT(5p15) (FISH) a400-100 JAH JAH EI B-NSD1(5q35)/hTERT (5p15) FISH Sotose sündroom - NSD1(5q35)/hTERT(5p15) (FISH) Sotose sündroom - NSD1(5q35)/hTERT(5p15) mikrodeltsioon verest (FISH) Tekst 27 JAH 1461 35645-1 NSD1 gene deletion Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.DEL NSD1 gene deletion [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method NSD1 gene Del Bld/T Ql 1 Both 26,884 3000 KR 30 Kromosoomi lühikese ja pika õla subtelomeerne mikrodeltsioon (FISH) a400-499 JAH JAH EI XXX-Subtel pq FISH Kromosoomi lühikese ja pika õla subtelomeerne mikrodeltsioon (FISH) Kromosoomi lühikese ja pika õla subtelomeerne mikrodeletsioon (FISH) Tekst 28 JAH 4043 49040-9 Subtelomere analysis Imp Pt Bld/Tiss Nar FISH 4 MOLPATH Subtelomere analysis [Interpretation] in Blood or Tissue by Fluorescent in situ hybridization (FISH) Narrative Subtelomere analysis Bld/T FISH-Imp 1 Observation 17,8053 3001 KR 30 Kromosoomi lühikese ja pika õla subtelomeerne FISH luuüdist a400-445 EI EI EI XXX-Subtel pq FISH Kromosoomi lühikese ja pika õla subtelomeerne mikrodeltsioon (FISH) Kromosoomi lühikese ja pika õla subtelomeerne mikrodeletsioon (FISH) Tekst 28 JAH 4043 49040-9 Subtelomere analysis Imp Pt Bld/Tiss Nar FISH 4 MOLPATH Subtelomere analysis [Interpretation] in Blood or Tissue by Fluorescent in situ hybridization (FISH) Narrative Subtelomere analysis Bld/T FISH-Imp 1 Observation 17,8053 1185 KR 30 Kromosoomi lühikese õla subtelomeerne mikrodeletsioon (FISH) a400-134 JAH JAH EI XXX-Subtel p FISH Kromosoomi lühikese õla subtelomeerne mikrodeletsioon (FISH) Kromosoomi lühikese õla subtelomeerne mikrodeletsioon (FISH) Tekst 29 JAH 1462 72653-9 Subtelomere analysis.short arm Imp Pt Bld/Tiss Nar FISH MOLPATH.REARRANGE Subtelomere analysis.short arm [interpretation] in Blood or Tissue by Fluorescent in situ hybridization (FISH) Narrative Subtelomere.p arm Bld/T FISH-Imp 1 Both 27,4767 1186 KR 30 Kromosoomi pika õla subtelomeerne mikrodeltsioon (FISH) a400-135 JAH JAH EI XXX-Subtel q FISH Kromosoomi pika õla subtelomeerne mikrodeltsioon (FISH) Kromosoomi pika õla subtelomeerne mikrodeletsioon (FISH) Tekst 30 JAH 1463 72652-1 Subtelomere analysis.long arm Imp Pt Bld/Tiss Nar FISH MOLPATH.REARRANGE Subtelomere analysis.long arm [interpretation] in Blood or Tissue by Fluorescent in situ hybridization (FISH) Narrative Subtelomere.q arm Bld/T FISH-Imp 1 Both 27,4767 2250 KR 30 Kromosoomi tsentromeerne mikrodeletsioon (FISH) a400-176 JAH JAH EI XXX-Centromere FISH Kromosoomi tsentromeerne mikrodeletsioon (FISH) Kromosoomi tsentromeerne mikrodeltsioon (FISH) Tekst 31 JAH 3072 A-3072 1193 KR 30 SRY (Yp11.2) (FISH) a400-172 JAH JAH EI B-SRY (Yp11.2) FISH SRY (Yp11.2) (FISH) SRY (Yp11.2) mikrodeletsioon verest (FISH) Tekst 32 JAH 1470 57310-5 SRY gene mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nom Molgen MOLPATH.MUT SRY gene mutations found [Identifier] in Blood or Tissue by Molecular genetics method Nominal SRY gene Mut Anal Bld/T 1 Both 3614 KR 30 RB1 (13q14) deletsioon (FISH) a400-779 JAH JAH EI XXX-RB1 (13q14) del FISH RB1 (13q14) deletsioon (FISH) RB1 (13q14) deletsioon (FISH) Tekst 33 JAH 5447 81749-4 Chromosome region 13q14 deletion Find Pt Bone mar Doc FISH MOLPATH.DELDUP Chromosome region 13q14 deletion in Bone marrow by FISH 13q14 Del Mar FISH 1 Both 2185 KR 30 Cri-Du Chat sündroom - CTNND (5p15.2) (FISH) a400-233 JAH JAH EI B-CTNND (5p15.2) FISH Cri-Du Chat sündroom - CTNND (5p15.2) (FISH) Cri-Du Chat sündroom - CTNND (5p15.2) mikrodeletsioon verest (FISH) Tekst 34 JAH 3025 73751-0 5p15.2 chromosome deletion Prid Pt Bld/Tiss Nom FISH MOLPATH.DEL 5p15.2 (5p-) chromosome deletion [Identifier] in Blood or Tissue by Fluorescent in situ hybridization (FISH) Nominal 5p15.2 Del Bld/T FISH 1 Both 13,864 2711 KR 30 Wolf-Hirschhorni sündroom - LETM1, WHSC1, MSX1 (4p16.3) (FISH) a400-110 JAH JAH EI B-LETM1, WHSC1, MSX1 (4p16.3) FISH Wolf-Hirschhorni sündroom - LETM1, WHSC1, MSX1 (4p16.3) (FISH) Wolf-Hirschhorni sündroom - LETM1, WHSC1, MSX1 (4p16.3) mikrodeletsioonid (FISH) Tekst 35 JAH 3436 73749-4 4p16.3 chromosome deletion Prid Pt Bld/Tiss Nom FISH MOLPATH.DEL 4p16.3 chromosome deletion [Identifier] in Blood or Tissue by Fluorescent in situ hybridization (FISH) Nominal 4p16.3 Del Bld/T FISH 1 Both 14,2426 3030 KR 30 Kromosoomi struktuurimuutuse tuvastamine FISH luuüdist a400-654 EI EI EI XXX-Cromosome change FISH Kromosoomi struktuurimuutus (FISH) Kromosoomi struktuurimuutus täpsustamata materjalist (FISH) Tekst 36 JAH 4360 L-4360 3031 KR 30 Kromosoomi struktuurimuutus verest (FISH) a400-655 JAH EI EI XXX-Cromosome change FISH Kromosoomi struktuurimuutus (FISH) Kromosoomi struktuurimuutus täpsustamata materjalist (FISH) Tekst 36 JAH 4360 L-4360 2470 PH 31 Trombofiilia - V faktori Leideni ja protrombiini geeni c.20210G>A mutatsioonid a400-825 JAH JAH EI B-FVL, PT c.*20210G>A panel Trombofiilia - V faktori geeni Leideni ja protrombiini geeni c.*20210G>A mutatsioonide paneel Trombofiilia - V faktori geeni Leideni ja protrombiini geeni c.*20210G>A mutatsioonid (paneel) Paneel 1 JAH 2745 L-2745 3399 PH 31 Trombofiilia - V faktori geeni Leideni ja protrombiini geeni c.*20210G>A mutatsioonide paneel (LAMP) a400-1126 EI EI EI B-FVL, PT c.*20210G>A panel Trombofiilia - V faktori geeni Leideni ja protrombiini geeni c.*20210G>A mutatsioonide paneel Trombofiilia - V faktori geeni Leideni ja protrombiini geeni c.*20210G>A mutatsioonid (paneel) Paneel 1 JAH 2745 L-2745 2471 PH 31 Trombofiilia - V faktori geeni Leideni ja protrombiini geeni c.*20210G>A mutatsioonide paneel a400-825 V faktori geeni Leideni mutatsioon a400-601 JAH EI EI B-FVL Trombofiilia - V faktori geeni Leideni mutatsioon Trombofiilia - V faktori geeni Leideni mutatsioon Tekst 2 JAH 1355 21668-9 F5 gene.p.R506Q Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.MUT F5 gene p.R506Q [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method F5 p.R506Q Bld/T Ql 1 Both 3400 PH 31 Faktor V (Leideni mutatsioon) (LAMP) a400-1127 EI EI EI B-FVL Trombofiilia - V faktori geeni Leideni mutatsioon Trombofiilia - V faktori geeni Leideni mutatsioon Tekst 2 JAH 1355 21668-9 F5 gene.p.R506Q Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.MUT F5 gene p.R506Q [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method F5 p.R506Q Bld/T Ql 1 Both 2472 PH 31 Trombofiilia - V faktori geeni Leideni ja protrombiini geeni c.*20210G>A mutatsioonide paneel a400-825 Protrombiini geeni c.20210G>A mutatsioon a400-602 JAH EI EI B-PT c.*20210G>A Trombofiilia - protrombiini geeni c.*20210G>A mutatsioon Trombofiilia - protrombiini geeni c.*20210G>A mutatsioon Tekst 3 JAH 1356 24475-6 F2 gene.p.G20210A Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen 0,02% MOLPATH.MUT F2 gene p.G20210A [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method F2 p.G20210A Bld/T Ql 1 Both 3401 PH 31 Protrombiini geeni c.*20210G>A mutatsioon (LAMP) a400-1128 EI EI EI B-PT c.*20210G>A Trombofiilia - protrombiini geeni c.*20210G>A mutatsioon Trombofiilia - protrombiini geeni c.*20210G>A mutatsioon Tekst 3 JAH 1356 24475-6 F2 gene.p.G20210A Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen 0,02% MOLPATH.MUT F2 gene p.G20210A [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method F2 p.G20210A Bld/T Ql 1 Both 827 PH 31 Homotsüsteiini ainevahetus - MTHFR geeni c.677C>T ja c.1298A>C mutatsioonide paneel a400-826 JAH JAH EI B-MTHFR c.677C>T, c.1298A>C panel Homotsüsteiini ainevahetus - MTHFR geeni c.677C>T ja c.1298A>C mutatsioonide paneel Homotsüsteiini ainevahetus - MTHFR geeni c.677C>T ja c.1298A>C mutatsioonid (paneel) Paneel 4 JAH 1357 L-1357 1937 PH 31 Homotsüsteiini ainevahetus - MTHFR geeni c.677C>T ja c.1298A>C mutatsioonide paneel a400-826 MTHFR geeni c.677C>T mutatsioon a400-279 JAH EI EI B-MTHFR c.677C>T MTHFR geeni c.677C>T mutatsioon MTHFR geeni c.677C>T mutatsioon Tekst 5 JAH 2494 28005-7 MTHFR gene.p.C677T Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen 979 MOLPATH.MUT MTHFR gene p.C677T [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method MTHFR p.C677T Bld/T Ql 1 Both 11,433 1938 PH 31 Homotsüsteiini ainevahetus - MTHFR geeni c.677C>T ja c.1298A>C mutatsioonide paneel a400-826 MTHFR geeni c.1298A>C mutatsioon a400-280 JAH EI EI B-MTHFR c.1298A>C MTHFR geeni c.1298A>C mutatsioon MTHFR geeni c.1298A>C mutatsioon Tekst 6 JAH 2495 28060-2 MTHFR gene.p.A1298C Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.MUT MTHFR gene p.A1298C [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method MTHFR p.A1298C Bld/T Ql 1 Both 11,433 3135 PH 31 Apolipoproteiin E genotüüp (sekveneerimine) a400-1110 EI 2021-05-21 EI EI B-APOE seq Apolipoproteiin E genotüüp (sekveneerimine) Apolipoproteiin E genotüüp (sekveneerimine) Tekst 7 JAH 2806 42315-2 APOE gene allele 2+3+4 Prid Pt Bld/Tiss Nom Molgen MOLPATH.MUT APOE gene allele 2+3+4 [Identifier] in Blood or Tissue by Molecular genetics method Nominal APOE allele 2+3+4 Bld/T 1 Both 11,3891 2473 PH 31 Hüpolaktaasia ehk täiskasvanu tüüpi laktoositalumatus - LCT geeni -13910C>T variant a400-850 EI EI EI XXX-LCT c.-13910C>T Hüpolaktaasia täiskasvanutel - LCT geeni c.-13910C>T variant Hüpolaktaasia täiskasvanutel - LCT geeni c.-13910C>T variant Tekst 10 JAH 1376 58924-2 LCT gene mutations tested for Prid Pt Bld/Tiss Nom Molgen MOLPATH.MUT LCT gene mutations tested for in Blood or Tissue by Molecular genetics method Nominal LCT gene Mut Tested Bld/T 1 Both 3398 PH 31 Hüpolaktaasia täiskasvanutel - LCT geeni c.-13910C>T variant (LAMP) a400-1125 JAH JAH EI XXX-LCT c.-13910C>T Hüpolaktaasia täiskasvanutel - LCT geeni c.-13910C>T variant Hüpolaktaasia täiskasvanutel - LCT geeni c.-13910C>T variant Tekst 10 JAH 1376 58924-2 LCT gene mutations tested for Prid Pt Bld/Tiss Nom Molgen MOLPATH.MUT LCT gene mutations tested for in Blood or Tissue by Molecular genetics method Nominal LCT gene Mut Tested Bld/T 1 Both 845 PH 31 Kuulmislangus - GJB2 geeni mutatsioonid (sekveneerimine) a400-037 EI 2022-08-01 EI EI B-GJB2 seq Kuulmislangus - GJB2 geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Kuulmislangus - GJB2 geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Tekst 14 JAH 1375 35300-3 GJB2 gene mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nar Molgen MOLPATH.MUT GJB2 gene mutations found [Identifier] in Blood or Tissue by Molecular genetics method Narrative GJB2 gene Mut Anal Bld/T 1 Both 2999 PH 31 Kuulmislangus - GJB,WFS1 geenide deletsioonid ja duplikatsioonid (MLPA) a400-982 EI 2021-05-21 EI EI B-GJB2 MLPA Kuulmislangus – GJB2, GJB3, GJB6, POU3F4 ja WFS1 deletsioonid, duplikatsioonid ja GJB2 6 põhimutatsiooni (MLPA) Kuulmislangus – GJB2, GJB3, GJB6, POU3F4 ja WFS1 deletsioonid, duplikatsioonid ja GJB2 6 põhimutatsiooni (MLPA) Tekst 16 JAH 4044 A-4044 4068 PH 31 Kuulmislangus – GJB2, GJB3, GJB6, POU3F4 ja WFS1 deletsioonid, duplikatsioonid ja GJB2 6 põhimutatsiooni (MLPA) a400-1028 JAH JAH EI B-GJB2 MLPA Kuulmislangus – GJB2, GJB3, GJB6, POU3F4 ja WFS1 deletsioonid, duplikatsioonid ja GJB2 6 põhimutatsiooni (MLPA) Kuulmislangus – GJB2, GJB3, GJB6, POU3F4 ja WFS1 deletsioonid, duplikatsioonid ja GJB2 6 põhimutatsiooni (MLPA) Tekst " " 16 JAH 4044 A-4044 865 PH 31 Kaasasündinud bilateraalne vas deferensi puudumine (CBAVD) - CFTR geeni p.F508del, 394delTT, IVS8 5T/7T/9T mutatsioonide paneel a400-837 JAH JAH EI B-CFTR p.F508del, 394delTT, IVS8 5T/7T/9T panel Kaasasündinud bilateraalne vas deferensi puudumine (CBAVD) - CFTR geeni p.F508del, 394delTT, IVS8 5T/7T/9T mutatsioonide paneel Kaasasündinud bilateraalne vas deferensi puudumine (CBAVD) - CFTR geeni p.F508del, 394delTT, IVS8 5T/7T/9T mutatsioonid (paneel) Paneel 19 JAH 1395 L-1395 867 PH 31 Kaasasündinud bilateraalne vas deferensi puudumine (CBAVD) - CFTR geeni p.F508del, 394delTT, IVS8 5T/7T/9T mutatsioonide paneel a400-837 Tsüstiline fibroos (CF) - CFTR geeni IVS8 5T/7T/9T mutatsioonid a400-070 JAH EI EI B-CFTR IVS8 5T/7T/9T Tsüstiline fibroos (CF) - CFTR geeni IVS8 5T/7T/9T mutatsioonid Tsüstiline fibroos (CF) - CFTR geeni IVS8 5T/7T/9T mutatsioonid Tekst 20 JAH 1397 43370-6 CFTR gene.p.IVS8 polyT Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.MUT CFTR gene p.IVS8 PolyT [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method CFTR IVS8 PolyT Bld/T Ql 1 Both 1797 PH 31 Tsüstiline fibroos (CF) - CFTR geeni p.F508del ja 394delTT mutatsioonide paneel a400-828 JAH JAH EI B-CFTR p.F508del, 394delTT panel Tsüstiline fibroos (CF) - CFTR geeni p.F508del ja 394delTT mutatsioonide paneel Tsüstiline fibroos (CF) - CFTR geeni p.F508del ja 394delTT mutatsioonid (paneel) Paneel 21 JAH 2747 L-2747 861 PH 31 Kaasasündinud bilateraalne vas deferensi puudumine (CBAVD) - CFTR geeni p.F508del, 394delTT, IVS8 5T/7T/9T mutatsioonide paneel; Tsüstiline fibroos (CF) - CFTR geeni p.F508del ja 394delTT mutatsioonide paneel a400-837; a400-828 Tsüstiline fibroos (CF) - CFTR geeni p.F508del mutatsioon a400-281 JAH EI EI B-CFTR p.F508del Tsüstiline fibroos (CF) - CFTR geeni p.F508del mutatsioon Tsüstiline fibroos (CF) - CFTR geeni p.F508del mutatsioon Tekst 22 JAH 1391 21655-6 CFTR gene.p.F508 del Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.MUT CFTR gene p.F508 Del [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method CFTR p.F508 Del Bld/T Ql 1 Both 862 PH 31 Kaasasündinud bilateraalne vas deferensi puudumine (CBAVD) - CFTR geeni p.F508del, 394delTT, IVS8 5T/7T/9T mutatsioonide paneel; Tsüstiline fibroos (CF) - CFTR geeni p.F508del ja 394delTT mutatsioonide paneel a400-837; a400-828 Tsüstiline fibroos (CF) - CFTR geeni 394delTT mutatsioon a400-282 JAH EI EI B-CFTR 394delTT Tsüstiline fibroos (CF) - CFTR geeni 394delTT mutatsioon Tsüstiline fibroos (CF) - CFTR geeni 394delTT mutatsioon Tekst 23 JAH 1392 70244-9 CFTR gene.c.394delTT Prid Pt Bld/Tiss Nom Molgen MOLPATH.MUT CFTR gene c.394delTT [Identifier] in Blood or Tissue by Molecular genetics method Nominal CFTR c.394delTT Bld/T 1 Both 11,4729 868 PH 31 Tsüstiline fibroos (CF) - CFTR geeni mutatsioonid (sekveneerimine) a400-254 JAH EI EI B-CFTR seq Tsüstiline fibroos (CF) - CFTR geeni mutatsioonid (NGS) Tsüstiline fibroos (CF) - CFTR geeni mutatsioonid (NGS) Tekst 24 JAH 1398 21656-4 CFTR gene mutations tested for Prid Pt Bld/Tiss Nom Molgen MOLPATH.MUT CFTR gene mutations tested for in Blood or Tissue by Molecular genetics method Nominal CFTR Mut Tested Bld/T 1 Observation 22,2817 3901 PH 31 Tsüstiline fibroos (CF) - CFTR geeni mutatsioonid (NGS) a400-1192 JAH JAH JAH B-CFTR seq Tsüstiline fibroos (CF) - CFTR geeni mutatsioonid (NGS) Tsüstiline fibroos (CF) - CFTR geeni mutatsioonid (NGS) Tekst " " 24 JAH 1398 21656-4 CFTR gene mutations tested for Prid Pt Bld/Tiss Nom Molgen MOLPATH.MUT CFTR gene mutations tested for in Blood or Tissue by Molecular genetics method Nominal CFTR Mut Tested Bld/T 1 Observation 22,2817 1699 PH 31 Folliikuleid stimuleeriva hormooni beetaalaühiku (FSHB) c.-211G>T geenivariant a400-245 JAH JAH EI B-FSHB c.-211G>T Folliikuleid stimuleeriva hormooni beetaalaühiku (FSHB) c.-211G>T geenivariant Folliikuleid stimuleeriva hormooni beetaalaühiku (FSHB) c.-211G>T geenivariant Tekst 25 JAH 2503 70041-9 FSHB gene.c.-211G>T Prid Pt Bld/Tiss Nom Molgen MOLPATH.MUT FSHB gene.c.-211G>T [Identifier] in Blood or Tissue by Molecular genetics method Nominal FSHB c.-211G>T Bld/T 1 Both 11,4729 873 PH 31 Hemokromatoos - HFE geeni p.C282Y ja p.H63D mutatsioonid a400-829 EI EI EI B-HFE p.C282Y, p.H63D panel Pärilik hemokromatoos - HFE geeni p.C282Y ja p.H63D mutatsioonide paneel Pärilik hemokromatoos - HFE geeni p.C282Y ja p.H63D mutatsioonid (paneel) Paneel 26 JAH 1403 L-1403 3395 PH 31 Pärilik hemokromatoos - HFE geeni p.C282Y ja p.H63D mutatsioonide paneel (LAMP) a400-1122 JAH JAH EI B-HFE p.C282Y, p.H63D panel Pärilik hemokromatoos - HFE geeni p.C282Y ja p.H63D mutatsioonide paneel Pärilik hemokromatoos - HFE geeni p.C282Y ja p.H63D mutatsioonid (paneel) Paneel 26 JAH 1403 L-1403 874 PH 31 Hemokromatoos - HFE geeni p.C282Y mutatsioon a400-284 EI EI EI B-HFE p.C282Y Pärilik hemokromatoos - HFE geeni p.C282Y mutatsioon Pärilik hemokromatoos - HFE geeni p.C282Y mutatsioon Tekst 27 JAH 1404 21695-2 HFE gene.p.C282Y Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.MUT HFE gene p.C282Y [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method HFE p.C282Y Bld/T Ql 1 Both 3396 PH 31 Pärilik hemokromatoos - HFE geeni p.C282Y ja p.H63D mutatsioonide paneel a400-1122 HFE geeni p.C282Y mutatsioon (LAMP) a400-1123 JAH EI EI B-HFE p.C282Y Pärilik hemokromatoos - HFE geeni p.C282Y mutatsioon Pärilik hemokromatoos - HFE geeni p.C282Y mutatsioon Tekst 27 JAH 1404 21695-2 HFE gene.p.C282Y Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.MUT HFE gene p.C282Y [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method HFE p.C282Y Bld/T Ql 1 Both 875 PH 31 Hemokromatoos - HFE geeni p.H63D mutatsioon a400-285 EI EI EI B-HFE p.H63D Pärilik hemokromatoos - HFE geeni p.H63D mutatsioon Pärilik hemokromatoos - HFE geeni p.H63D mutatsioon Tekst 28 JAH 1405 21696-0 HFE gene.p.H63D Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.MUT HFE gene p.H63D [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method HFE p.H63D Bld/T Ql 1 Both 3397 PH 31 Pärilik hemokromatoos - HFE geeni p.C282Y ja p.H63D mutatsioonide paneel a400-1122 HFE geeni p.H63D mutatsioon (LAMP) a400-1124 JAH EI EI B-HFE p.H63D Pärilik hemokromatoos - HFE geeni p.H63D mutatsioon Pärilik hemokromatoos - HFE geeni p.H63D mutatsioon Tekst 28 JAH 1405 21696-0 HFE gene.p.H63D Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.MUT HFE gene p.H63D [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method HFE p.H63D Bld/T Ql 1 Both 892 PH 31 Alfa-1-antitrüpsiini puudulikkus (AAT) - SERPINA1 geeni p.E342K ja p.E264V mutatsioonide (Z ja S alleelide) paneel a400-840 JAH JAH EI B-SERPINA1 p.E342K, p.E264V panel Alfa-1-antitrüpsiini puudulikkus (AAT) - SERPINA1 geeni p.E342K ja p.E264V mutatsioonide (Z ja S alleelide) paneel Alfa-1-antitrüpsiini puudulikkus (AAT) - SERPINA1 geeni p.E342K ja p.E264V mutatsioonid (Z ja S alleelid, paneel) Paneel 29 JAH 1422 L-1422 893 PH 31 Alfa-1-antitrüpsiini puudulikkus (AAT) - SERPINA1 geeni p.E342K ja p.E264V mutatsioonide (Z ja S alleelide) paneel a400-840 ?1-antitrüpsiini (AAT) puudulikkus - SERPINA1 geeni Z ehk p.E342K mutatsioon a400-183 JAH EI EI B-SERPINA1 p.E342K Alfa-1-antitrüpsiini puudulikkus (AAT) - SERPINA1 geeni p.E342K mutatsioon (Z alleel) Alfa-1-antitrüpsiini puudulikkus (AAT) - SERPINA1 geeni p.E342K mutatsioon (Z alleel) Tekst 30 JAH 1423 21725-7 SERPINA1 gene.p.E342V Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.MUT SERPINA1 gene p.E342V [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method SERPINA1 p.E342V Bld/T Ql 1 Both 894 PH 31 Alfa-1-antitrüpsiini puudulikkus (AAT) - SERPINA1 geeni p.E342K ja p.E264V mutatsioonide (Z ja S alleelide) paneel a400-840 Alfa-1-antitrüpsiini puudulikkus (AAT) - SERPINA1 geeni p.E264V mutatsioon (S alleel) a400-184 JAH EI EI B-SERPINA1 p.E264V Alfa-1-antitrüpsiini puudulikkus (AAT) - SERPINA1 geeni p.E264V mutatsioon (S alleel) Alfa-1-antitrüpsiini puudulikkus (AAT) - SERPINA1 geeni p.E264V mutatsioon (S alleel) Tekst 31 JAH 1424 21724-0 SERPINA1 gene.p.E264V Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.MUT SERPINA1 gene p.E264V [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method SERPINA1 p.E264V Bld/T Ql 1 Both 3985 PH 31 Perekondlik hüperkolesteroleemia - APOB, LDLR, APOE, LDLRAP1, PCSK9 geenimutatsionide paneel (NGS) a400-1200 JAH JAH EI B-FH genes seq Perekondlik hüperkolesteroleemia - geenimutatsioonide paneel (sekveneerimine) Perekondlik hüperkolesteroleemia - APOB, LDLR, LDLRAP1, PCSK9 geenide mutatsioonid (sekveneerimine) Tekst 32 JAH 3898 68467-0 APOB+LDLR+PCSK9 gene mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nom Molgen 1 MOLPATH.MUT APOB+LDLR+PCSK9 gene mutations found [Identifier] in Blood or Tissue by Molecular genetics method Nominal APOB+LDLR+PCSK9 gene Mut Anal Bld/T 1 Both 8,476 887 PH 31 Akondroplaasia - FGFR3 geeni p.G380R mutatsioon a400-839 JAH JAH EI B-FGFR3 p.G380R Akondroplaasia - FGFR3 geeni p.G380R mutatsioon Akondroplaasia - FGFR3 geeni p.G380R mutatsioon Tekst 38 JAH 1417 21678-8 FGFR3 gene.p.G380R Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.MUT FGFR3 gene p.G380R [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method FGFR3 p.G380R Bld/T Ql 1 Both 895 PH 31 Fenüülketonuuria (PKU) - PAH geeni p.R408W mutatsioon a400-842 JAH JAH EI B-PAH p.R408W Fenüülketonuuria (PKU) - PAH geeni p.R408W mutatsioon Fenüülketonuuria (PKU) - PAH geeni p.R408W mutatsioon Tekst 39 JAH 1425 70245-6 PAH gene.p.R408W Prid Pt Bld/Tiss Nom Molgen MOLPATH.MUT PAH gene.p.R408W [Identifier] in Blood or Tissue by Molecular genetics method Nominal PAH p.R408W Bld/T 1 Both 11,4729 828 PH 31 Fenüülketonuuria (PKU) - PAH geeni mutatsioonid (sekveneerimine) a400-248 JAH JAH EI B-PAH seq Fenüülketonuuria (PKU) - PAH geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Fenüülketonuuria (PKU) - PAH geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Tekst 40 JAH 1358 49014-4 PAH gene mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nar Molgen MOLPATH.MUT PAH gene mutations found [Identifier] in Blood or Tissue by Molecular genetics method Narrative PAH gene Mut Anal Bld/T 1 Both 896 PH 31 Galaktoseemia - GALT geeni p.Q188R mutatsioon a400-844 JAH JAH EI B-GALT p.Q188R Galaktoseemia - GALT geeni p.Q188R mutatsioon Galaktoseemia - GALT geeni p.Q188R mutatsioon Tekst 41 JAH 1426 70248-0 GALT gene.p.Q188R Prid Pt Bld/Tiss Nom Molgen MOLPATH.MUT GALT gene.p.Q188R [Identifier] in Blood or Tissue by Molecular genetics method Nominal GALT p.Q188R Bld/T 1 Both 11,4729 897 PH 31 Galaktoseemia - GALT geeni mutatsioonid (sekveneerimine) a400-023 JAH JAH EI B-GALT seq Galaktoseemia - GALT geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Galaktoseemia - GALT geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Tekst 42 JAH 1427 42318-6 GALT gene mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nom Molgen MOLPATH.MUT GALT gene mutations found [Identifier] in Blood or Tissue by Molecular genetics method Nominal GALT gene Mut Anal Bld/T 1 Both 885 PH 31 Fruktoseemia - ALDOB geeni mutatsioonid 5. ja 9. eksonis (sekveneerimine) a400-106 JAH JAH EI B-ALDOB ex5,9 seq Fruktoseemia - ALDOB geeni mutatsioonid 5. ja 9. eksonis (sekveneerimine) Fruktoseemia - ALDOB geeni mutatsioonid 5. ja 9. eksonis (sekveneerimine) Tekst 43 JAH 1415 36918-1 ALDOB gene mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nar Molgen MOLPATH.MUT ALDOB gene mutations found [Identifier] in Blood or Tissue by Molecular genetics method Narrative ALDOB gene Mut Anal Bld/T 1 Both 2936 PH 31 Lühikese ahelaga atsüül-koensüüm A dehüdrogenaasi (SCAD) puudulikkus (ACADS) - ACADS geeni mutatsioonid (sekveneerimine) a400-949 EI EI EI B-ACADS seq Lühikese ahelaga atsüül-koensüüm A dehüdrogenaasi (SCAD) puudulikkus (ACADS) - ACADS geeni kodeeriva ala mutatsioonid (sekveneerimine) Lühikese ahelaga atsüül-CoA dehüdrogenaasi (SCAD) puudulikkus (ACADS) - ACADS geeni kodeeriva ala mutatsioonid (sekveneerimine) Tekst 44 JAH 3625 34498-6 ACADS gene mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nar Molgen MOLPATH.MUT ACADS gene mutation analysis in Blood or Tissue by Molecular genetics method Narrative ACADS gene Mut Anal Bld/T 1 Both 8,2751 2940 PH 31 Väga pika ahelaga atsüül-koensüüm A dehüdrogenaasi (VLCAD) puudulikkus (ACADVL) - ACADVL geeni mutatsioonid (sekveneerimine) a400-961 EI EI EI B-ACADVL seq Väga pika ahelaga atsüül-koensüüm A dehüdrogenaasi (VLCAD) puudulikkus (ACADVL) - ACADVL geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Väga pika ahelaga atsüül-CoA dehüdrogenaasi (VLCAD) puudulikkus (ACADVL) - ACADVL geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Tekst 45 JAH 3626 73736-1 ACADVL gene mutation analysis limited to known familial mutations Prid Pt Bld/Tiss Nar Molgen MOLPATH.MUT ACADVL gene mutation analysis limited to known familial mutations in Blood or Tissue by Molecular genetics method Narrative ACADVL Fam Mut Anal Bld/T 1 Both 8,2751 3039 PH 31 Gaucheri tõve paneel vereplekist a560 GBA geeni mutatsioonid (sekveneerimine) a1811 JAH EI JAH BS-GBA gene seq Gaucheri tõbi - GBA geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Gaucheri tõbi - GBA geeni mutatsioonid vereplekist (sekveneerimine) Tekst 46 JAH 4514 46988-2 GBA gene mutations tested for Prid Pt Bld/Tiss Nom Molgen 1 MOLPATH.MUT GBA gene mutations tested for in Blood or Tissue by Molecular genetics method Nominal GBA gene Mut Tested Bld/T 1 Observation 14,7571 3042 PH 31 Pompe tõve paneel vereplekist a564 GAA geeni mutatsioonid (sekveneerimine) a1812 JAH EI JAH BS-GAA gene seq Pompe tõbi - GAA geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Pompe tõbi - GAA geeni mutatsioonid vereplekist (sekveneerimine) Tekst 47 JAH 4517 76034-8 GAA gene full mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nar Sequencing MOLPATH.MUT GAA gene full mutation analysis in Blood or Tissue by Sequencing Narrative GAA Full Mut Anal Bld/T Seq 1 Both 14,1625 3046 PH 31 Fabry tõve paneel vereplekist a1826 GLA geeni mutatsioonid (sekveneerimine) a1825 JAH EI JAH B-GLA gene seq Fabry tõbi - GLA geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Fabry tõbi - GLA geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Tekst 48 JAH 4521 76036-3 GLA gene full mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nar Sequencing MOLPATH.MUT GLA gene full mutation analysis in Blood or Tissue by Sequencing Narrative GLA gene Full Mut Anal Bld/T Seq 1 Both 22,1107 3468 PH 31 MPS IVb paneel vereplekist a1070 GLB1 geeni mutatsioonid (sekveneerimine) a1821 JAH EI JAH BS-GLB1 gene seq Mukopolüsahharidoos IVb - GLB1 geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Mukopolüsahharidoos IVb - GLB1 geeni mutatsioonid vereplekist (sekveneerimine) Tekst 49 JAH 5203 A-5203 3465 PH 31 MPS I paneel vereplekist a1073 IDUA geeni mutatsioonid (sekveneerimine) a1814 JAH EI JAH BS-IDUA gene seq Mukopolüsahharidoos I - IDUA geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Mukopolüsahharidoos I - IDUA geeni mutatsioonid vereplekist (sekveneerimine) Tekst 50 JAH 5201 76028-0 IDUA gene full mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nar Sequencing MOLPATH.MUT IDUA gene full mutation analysis in Blood or Tissue by Sequencing Narrative IDUA gene Full Mut Anl Bld/T Seq 1 Both 19,9698 3050 PH 31 MPS II paneel vereplekist a1827 IDS geeni mutatsioonid (sekveneerimine) a1816 JAH EI JAH BS-IDS gene seq Mukopolüsahharidoos II - IDS geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Mukopolüsahharidoos II - IDS geeni mutatsioonid vereplekist (sekveneerimine) Tekst 51 JAH 4525 76030-6 IDS gene full mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nar Sequencing MOLPATH.MUT IDS gene full mutation analysis in Blood or Tissue by Sequencing Narrative IDS gene Full Mut Anal Bld/T Seq 1 Both 20,0693 3053 PH 31 MPS IVa paneel vereplekist a575 GALNS geeni mutatsioonid (sekveneerimine) a1819 JAH EI JAH BS-GALNS gene seq Mukopolüsahharidoos IVa - GALNS geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Mukopolüsahharidoos IVa - GALNS geeni mutatsioonid vereplekist (sekveneerimine) Tekst 52 JAH 4528 A-4528 3056 PH 31 MPS VI paneel vereplekist a578 ARSB geeni mutatsioonid (sekveneerimine) a1823 JAH EI JAH BS-ARSB gene seq Mukopolüsahharidoos VI - ARSB geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Mukopolüsahharidoos VI - ARSB geeni mutatsioonid vereplekist (sekveneerimine) Tekst 53 JAH 4531 94210-2 ARSB gene full mutation analysis Find Pt Bld/Tiss Doc Sequencing MOLPATH ARSB gene full mutation analysis in Blood or Tissue by Sequencing ARSB Full Mut Anl Bld/T Seq 1 Both 872 PH 31 Wilsoni tõbi - ATP7B geeni p.H1069Q mutatsioon a400-832 JAH JAH EI B-APT7B p.H1069Q Wilsoni tõbi - ATP7B geeni p.H1069Q mutatsioon Wilsoni tõbi - ATP7B geeni p.H1069Q mutatsioon Tekst 61 JAH 1402 21632-5 ATP7B gene.p.H1070Q Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.MUT ATP7B gene p.H1070Q [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method ATP7B p.H1070Q Bld/T Ql 1 Both 871 PH 31 Wilsoni tõbi - ATP7B geeni mutatsioonid (sekveneerimine) a400-256 EI EI EI B-ATP7B seq Wilsoni tõbi - ATP7B geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Wilsoni tõbi - ATP7B geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Tekst 62 JAH 1401 51756-5 ATP7B gene mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nar Molgen MOLPATH.MUT ATP7B gene mutations found [Identifier] in Blood or Tissue by Molecular genetics method Narrative ATP7B gene Mut Anal Bld/T 1 Both 2149 PH 31 Prader-Willi ja Angelmani sündroomid (PWS/AS) - SNRPN geeni deletsioon, uniparentaalne disoomia või vermimishäire (MLPA) a400-298 JAH JAH EI B-SNRPN rearrangements MLPA Prader-Willi ja Angelmani sündroomid (PWS/AS) - SNRPN geeni deletsioon, uniparentaalne disoomia või vermimishäire (MLPA) Prader-Willi ja Angelmani sündroomid (PWS/AS) - SNRPN geeni deletsioon, uniparentaalne disoomia või vermimishäire (MLPA) Tekst 63 JAH 2948 41117-3 AS+PWS gene mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nom Molgen MOLPATH.MUT AS+PWS gene mutations found [Identifier] in Blood or Tissue by Molecular genetics method Nominal AS+PWS gene Mut Anal Bld/T 1 Both 25,7759 1706 PH 31 Beckwith-Wiedemanni ja Silver-Russelli sündroomid (BWS/SRS) - 11p15 piirkonna duplikatsioonid, deletsioonid ja vermimise häired (MLPA) a400-293 JAH JAH EI B-11p15 rearrangements MLPA Beckwith-Wiedemanni ja Silver-Russelli sündroomid (BWS/SRS) - 11p15 piirkonna duplikatsioonid, deletsioonid ja vermimise häired (MLPA) Beckwith-Wiedemanni ja Silver-Russelli sündroomid (BWS/SRS) - 11p15 piirkonna duplikatsioonid, deletsioonid ja vermimise häired (MLPA) Tekst 65 JAH 2549 34514-0 SLC22A18 gene mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nar Molgen MOLPATH.MUT SLC22A18 gene mutation analysis in Blood or Tissue by Molecular genetics method Narrative SLC22A18 gene Mut Anal Bld/T 1 Both 11,433 2845 PH 31 CDKN1C geeni mutatsioonid (sekveneerimine) a400-893 JAH JAH EI B-CDKN1C seq CDKN1C geeni mutatsioonid (sekveneerimine) CDKN1C geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Tekst 66 JAH 3650 94193-0 CDKN1C gene full mutation analysis Find Pt Bld/Tiss Doc Sequencing MOLPATH CDKN1C gene full mutation analysis in Blood or Tissue by Sequencing CDKN1C Full Mut Anl Bld/T Seq 1 Both 829 PH 31 Fragiilse X-i sündroom (FXS) - FMR1 geeni trinukleotiidsed kordused a400-027 JAH JAH EI B-FMR1 repeats Fragiilse X-i sündroom (FXS) - FMR1 geeni trinukleotiidsed kordused Fragiilse X-i sündroom (FXS) - FMR1 geeni trinukleotiidsed kordused Tekst 67 JAH 1359 21759-6 FMR1 gene.CGG repeats Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRINUC FMR1 gene CGG repeats [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method FMR1 gene CGG Rpt Bld/T Ql 1 Both 830 PH 31 Fragiilse X-i sündroom (FXS) - FMR1 geeni trinukleotiidsed kordused ja metülatsioon a400-028 JAH JAH EI B-FMR1 repeats+met Fragiilse X-i sündroom (FXS) - FMR1 geeni trinukleotiidsed kordused ja metülatsioon Fragiilse X-i sündroom (FXS) - FMR1 geeni trinukleotiidsed kordused ja metülatsioon Tekst 68 JAH 1360 66875-6 FMR1 gene methylation/methylated+unmethylated NFr Pt Bld Qn Molgen % % MOLPATH.MUT FMR1 gene methylation/methylated+unmethylated in Blood by Molecular genetics method FMR1 methylation NFr Bld 1 Observation 27,6285 1895 PH 31 Spinobulbaarne lihasatroofia (Kennedy haigus) - androgeeni retseptori geeni trinukleotiidsed kordused a400-300 JAH JAH EI B-AR repeats Spinobulbaarne lihasatroofia (Kennedy haigus) - androgeeni retseptori geeni trinukleotiidsed kordused Spinobulbaarne lihasatroofia (Kennedy haigus) - androgeeni retseptori geeni trinukleotiidsed kordused Tekst 69 JAH 2864 21754-7 AR gene.CAG repeats Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRINUC AR gene CAG repeats [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method AR gene CAG Rpt Bld/T Ql 1 Both 11,4393 1896 PH 31 X-kromosoomi inaktivatsioon - androgeeni retseptori geeni metülatsioon a400-301 JAH JAH EI B-AR met X-kromosoomi inaktivatsioon - androgeeni retseptori geeni metülatsioon X-kromosoomi inaktivatsioon - androgeeni retseptori geeni metülatsioon Tekst 70 JAH 2865 35455-5 X chromosome inactivation Prid Pt Bld/Tiss Nar MOLPATH X chromosome inactivation [Identifier] in Blood or Tissue Narrative X Chrom Inactivation Bld/T 1 Both 11,4393 2961 PH 31 X-liiteline koroidereemia - CHM geeni mutatsioonid (sekveneerimine) a400-964 EI EI EI B-CHM seq X-liiteline koroidereemia - CHM geeni mutatsioonid (sekveneerimine) X-liiteline koroidereemia - CHM geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Tekst 71 JAH 3592 A-3592 853 PH 31 Spinaalne lihasatroofia (SMA) - SMN1 geeni homosügootne deletsioon (APEX, NT-kiip) a400-053 JAH JAH EI B,AmnF,CVS-SMN1 homozyg del Spinaalne lihasatroofia (SMA) - SMN1 geeni homosügootne deletsioon Spinaalne lihasatroofia (SMA) - SMN1 geeni homosügootne deletsioon (NT-kiip) Tekst 72 JAH 1383 35462-1 SMN1 gene mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nar Molgen MOLPATH.MUT SMN1 gene mutation analysis in Blood or Tissue by Molecular genetics method Narrative SMN1 gene Mut Anal Bld/T 1 Both 2462 PH 31 Spinaalne lihasatroofia (SMA) – SMN1 geeni homosügootne deletsioon amnionivedelikust või koorioni biopsiast (NT-kiip) a400-335 EI 2019-05-10 EI JAH B,AmnF,CVS-SMN1 homozyg del Spinaalne lihasatroofia (SMA) - SMN1 geeni homosügootne deletsioon Spinaalne lihasatroofia (SMA) - SMN1 geeni homosügootne deletsioon (NT-kiip) Tekst 72 JAH 1383 35462-1 SMN1 gene mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nar Molgen MOLPATH.MUT SMN1 gene mutation analysis in Blood or Tissue by Molecular genetics method Narrative SMN1 gene Mut Anal Bld/T 1 Both 854 PH 31 Spinaalne lihasatroofia (SMA) - SMN geenide koopiaarv (MLPA) a400-054 JAH JAH EI B-SMA MLPA Spinaalne lihasatroofia (SMA) - SMN geenide koopiaarv (MLPA) Spinaalne lihasatroofia (SMA) - SMN geenide koopiaarv (MLPA) Tekst 73 JAH 1384 49857-6 SMN1 gene+SMN2 gene mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nar Molgen MOLPATH.MUT SMN1 gene+SMN2 gene mutations found [Identifier] in Blood or Tissue by Molecular genetics method Narrative SMN1+SMN2 gene Mut Anal Bld/T 1 Both 898 PH 31 Juveniilne neuronaalne tseroidne lipofustsinoos (Batteni tõbi) - CLN3 geeni 7. ja 8. eksoni deletsioon a400-186 JAH JAH EI B-CNL3 del ex7,8 Juveniilne neuronaalne tseroidne lipofustsinoos (Batteni tõbi) - CLN3 geeni 7. ja 8. eksoni deletsioon Juveniilne neuronaalne tseroidne lipofustsinoos (Batteni tõbi) - CLN3 geeni 7. ja 8. eksoni deletsioon Tekst 74 JAH 1428 70243-1 CLN3 gene exon 7+8 deletion Prid Pt Bld/Tiss Nom Molgen MOLPATH.MUT CLN3 gene exon 7+8 deletion [Identifier] in Blood or Tissue by Molecular genetics method Nominal CLN3 exon 7+8 Del Bld/T 1 Both 11,4729 823 PH 31 Duchenne ja Beckeri lihasdüstroofia (DMD/BMD) - DMD geeni mutatsioonid (MLPA) a400-015 JAH JAH EI B-DMD MLPA Duchenne ja Beckeri lihasdüstroofia (DMD/BMD) - DMD geeni mutatsioonid (MLPA) Duchenne ja Beckeri lihasdüstroofia (DMD/BMD) - DMD geeni mutatsioonid (MLPA) Tekst 75 JAH 1353 50626-1 DMD gene mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nar Molgen MOLPATH.MUT DMD gene mutation analysis in Blood or Tissue by Molecular genetics method Narrative DMD gene Mut Anal Bld/T 1 Both 4139 PH 31 1. tüüpi fatsioskapulohumeraalne lihasdüstroofia (FSHD1) – D4Z4 kordused a400-1223 JAH JAH EI B-D4Z4 repeat 1. tüüpi fatsioskapulohumeraalne lihasdüstroofia (FSHD1) – D4Z4 kordused 1. tüüpi fatsioskapulohumeraalne lihasdüstroofia (FSHD1) – D4Z4 kordused Tekst 76 JAH 6951 41105-8 FSHD gene targeted mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nom Molgen MOLPATH.MUT FSHD gene mutations found [Identifier] in Blood or Tissue by Molecular genetics method Nominal FSHD gene Mut Anl Bld/T 1 Both 848 PH 31 1. tüüpi müotooniline düstroofia (MD) - DMPK geeni trinukleotiidsed kordused (fragmentanalüüs) a400-046 JAH JAH EI B-DMPK repeats 1. tüüpi müotooniline düstroofia (DM1) - DMPK geeni trinukleotiidsed kordused (fragmentanalüüs) 1. tüüpi müotooniline düstroofia (DM1) - DMPK geeni trinukleotiidsed kordused (fragmentanalüüs) Tekst 77 JAH 1378 21757-0 DMPK gene.CTG repeats Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRINUC DMPK gene CTG repeats [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method DMPK gene CTG Rpt Bld/T Ql 1 Both 2802 PH 31 2. tüüpi müotooniline düstroofia (DM2) - CNBP geeni fragmentanalüüs a400-854 JAH JAH EI B-CNBP repeats 2. tüüpi müotooniline düstroofia (DM2) - CNBP geeni fragmentanalüüs 2. tüüpi müotooniline düstroofia (DM2) - CNBP geeni fragmentanalüüs Tekst 78 JAH 3550 40871-6 ZNF9 gene mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nom Molgen MOLPATH.MUT ZNF9 gene mutations found [Identifier] in Blood or Tissue by Molecular genetics method Nominal ZNF9 gene Mut Anal Bld/T 1 Both 23,2291 833 PH 31 Huntingtoni tõbi (HD) - HTT geeni trinukleotiidsed kordused a400-030 JAH JAH EI B-HTT repeats Huntingtoni tõbi (HD) - HTT geeni trinukleotiidsed kordused Huntingtoni tõbi (HD) - HTT geeni trinukleotiidsed kordused Tekst 79 JAH 1363 21763-8 HD gene.CAG repeats Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRINUC HD gene CAG repeats [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method HD gene CAG Rpt Bld/T Ql 1 Both 2732 PH 31 Frontotemporaalne dementsus (FTD) - C9orf72 geeni heksanukleotiidsed kordused a400-810 JAH JAH EI B-C9orf72 repeats Frontotemporaalne dementsus (FTD) - C9orf72 geeni heksanukleotiidsed kordused Frontotemporaalne dementsus (FTD) - C9orf72 geeni heksanukleotiidsed kordused Tekst 81 JAH 3462 81846-8 C9orf72 gene GGGGCC repeat analysis Find Pt Bld/Tiss Doc Molgen MOLPATH.NUCREPEAT C9orf72 gene GGGGCC repeat analysis in Blood or Tissue by Molecular genetics method C9orf72 GGGGCC repeat analysis Bld/T 1 Both 23,2559 831 PH 31 Friedreichi ataksia (FRDA) - FXN geeni trinukleotiidsed kordused a400-029 JAH JAH EI B-FXN repeats Friedreichi ataksia (FRDA) - FXN geeni trinukleotiidsed kordused Friedreichi ataksia (FRDA) - FXN geeni trinukleotiidsed kordused Tekst 82 JAH 1361 21762-0 FRDA gene.GAA repeats Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRINUC FRDA gene GAA repeats [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method FRDA gene GAA Rpt Bld/T Ql 1 Both 3116 PH 31 Neurofibromatoos - NF1 ja NF2 geenide mutatsioonid (paneeldiagnostika) a400-1102 JAH JAH EI B-NF1, NF2 NGS Neurofibromatoos - NF1 ja NF2 geenimutatsioonide paneel (NGS) Neurofibromatoos - NF1 ja NF2 geenimutatsioonide paneel (NGS) Tekst 83 JAH 4554 A-4554 3021 PH 31 Neurofibromatoos tüüp 1 - NF1 geeni deletsioonid ja duplikatsioonid (MLPA) a400-984 JAH JAH EI B-NF1 MLPA Neurofibromatoos tüüp 1 - NF1 geeni deletsioonid ja duplikatsioonid (MLPA) Neurofibromatoos tüüp 1 - NF1 geeni deletsioonid ja duplikatsioonid (MLPA) Tekst 84 JAH 4276 21718-2 NF1 gene mutations tested for Prid Pt Bld/Tiss Nom Molgen MOLPATH.MUT NF1 gene mutations tested for in Blood or Tissue by Molecular genetics method Nominal NF1 gene Mut Tested Bld/T 1 Observation 18,8498 3366 PH 31 Neurofibromatoos tüüp 2 - NF2 geeni deletsioonid ja duplikatsioonid (MLPA) a400-1121 JAH JAH EI B-NF2 MLPA Neurofibromatoos tüüp 2 - NF2 geeni deletsioonid ja duplikatsioonid (MLPA) Neurofibromatoos tüüp 2 - NF2 geeni deletsioonid ja duplikatsioonid (MLPA) Tekst 85 JAH 4967 A-4967 3117 PH 31 Tuberoosne skleroos - TSC1 ja TSC2 geenide mutatsioonid (paneeldiagnostika) a400-1106 JAH JAH EI B-TSC1, TSC2 NGS Tuberoosne skleroos - TSC1 ja TSC2 geenimutatsioonide paneel (NGS) Tuberoosne skleroos - TSC1 ja TSC2 geenimutatsioonide paneel (NGS) Tekst 86 JAH 4555 34650-2 TSC gene targeted mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nar Molgen MOLPATH.MUT TSC gene targeted mutation analysis in Blood or Tissue by Molecular genetics method Narrative TSC gene Mut Anal Bld/T 1 Both 15,318 3024 PH 31 MELAS sündroom - MT-TL1 geeni m.3243A>G mutatsioon a400-986 JAH JAH JAH B-MT-TL1 m.3243A>G seq MELAS sündroom - MT-TL1 geeni m.3243A>G mutatsioon (sekveneerimine) MELAS sündroom - MT-TL1 geeni m.3243A>G mutatsioon (sekveneerimine) Tekst 87 JAH 3627 21714-1 MT-TL1 gene.m.3243A>G Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen 1 MOLPATH.MUT MT-TL1 gene m.3243A>G [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method MT-TL1 m.3243A>G Bld/T Ql 1 Both 8,2751 2840 PH 31 Mitokondriaalsed haigused - mitokondri kogu genoomi uuring (sekveneerimine) a400-884 JAH JAH JAH B-Mitoconder seq Mitokondriaalsed haigused - mitokondri kogu genoomi uuring (sekveneerimine) Mitokondriaalsed haigused - MT-ND1, MT-ND2, MT-ND3, MT-ND4, MI-ND4L, MT-NDS, MT-ND6, MT-CYB, MT-CO1, MT-CO2, MT-CO3, MT-ATP6, MT-ATP8, MT-RNRI, MT-RNR2, MT-TT, MT-TP, MT-TE, MT-TL2, MT-TS2, MT-TH, MT-TR, MT-TG, MT-TK, MT-TD, MT-TS1, MT-TC, MT-TY, MT-TN, MT-TW, MT-TM, MT-TI, MT-TQ, MT-TL1 ,MT-TF, MT-TV, MT-TA geenid (sekveneerimine) Tekst 88 JAH 3623 34675-9 Mitochondria DNA mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nar Molgen MOLPATH.MUT Mitochondria Genes mutation analysis in Blood or Tissue by Molecular genetics method Narrative mtDNA Mut Anal Bld/T 1 Both 8,2751 3352 PH 31 Mitokondriaalsed haigused - mtDNA deletsioonid, duplikatsioonid ja 5 põhimutatsiooni (MLPA) a400-1112 JAH JAH EI B-mtDNA MLPA Mitokondriaalsed haigused - mtDNA deletsioonid, duplikatsioonid ja 6 põhimutatsiooni (MLPA) Mitokondriaalsed haigused - mtDNA deletsioonid, duplikatsioonid ja 6 põhimutatsiooni (MLPA) Tekst 89 JAH 4952 A-4952 2193 PH 31 Spinotserebellaarne ataksia (SCA) - SCA1, SCA2, SCA3 ja CACNAIA geenide trinukleotiidsete korduste paneel a400-059 JAH JAH EI B-SCA genes CAG repeats Spinotserebellaarne ataksia (SCA) - ATXN1, ATXN2, ATXN3, ATXN7, ATXN8, ATXN10, ATN1, BEAN1, CACNA1A, FXN, NOP56, PPP2R2B, TBP geenide trinukleotiidsed kordused Spinotserebellaarne ataksia (SCA) - ATXN1, ATXN2, ATXN3, ATXN7, ATXN8, ATXN10, ATN1, BEAN1, CACNA1A, FXN, NOP56, PPP2R2B, TBP geenide trinukleotiidsed kordused Tekst 90 JAH 5582 21769-5 Spinocerebellar ataxia genes.CAG repeats PrThr Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.NUCREPEAT SCA genes CAG repeats [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method SCA genes CAG Rpt Bld/T Ql 1 Both 851 PH 31 Pärilik motosensoorne neuropaatia (CMT1A) ja kompressioonipareeside eelsoodumusega pärilik neuropaatia (HNPP) - 17p11.2-17p12 piirkonna duplikatsioon ja 17p11.2 piirkonna deletsioon (MLPA) a400-251 JAH JAH EI B-17p11.2-17p12 rearrangements MLPA Pärilik motosensoorne neuropaatia (CMT1A) ja kompressioonipareeside eelsoodumusega pärilik neuropaatia (HNPP) - 17p11.2-17p12 piirkonna duplikatsioon ja 17p11.2 piirkonna deletsioon (MLPA) Pärilik motosensoorne neuropaatia (CMT1A) ja kompressioonipareeside eelsoodumusega pärilik neuropaatia (HNPP) - 7p11.2-17p12 piirkonna duplikatsioon ja 17p11.2 piirkonna deletsioon (MLPA) Tekst 92 JAH 1381 21727-3 PMP22 gene mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nom Molgen MOLPATH.MUT PMP22 gene mutations found [Identifier] in Blood or Tissue by Molecular genetics method Nominal PMP22 gene Mut Anal Bld/T 1 Both 11,3891 4019 PH 31 Charcot-Marie-Toothi neuropaatia (CMT) – TTN geeni FINmaj mutatsioon a400-1213 JAH JAH EI B-TTN FINmaj Charcot-Marie-Toothi neuropaatia (CMT) – TTN geeni FINmaj mutatsioon Charcot-Marie-Toothi neuropaatia (CMT) – TTN geeni FINmaj mutatsioon Tekst 94 JAH 6102 A-5517 870 PH 31 Pärilik spastiline parapleegia (HSP) - SPG4 geeni mutatsioonid (sekveneerimine) a400-255 EI 2021-05-21 EI EI B-SPG4 seq Pärilik spastiline parapleegia (HSP) - SPG4 geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Pärilik spastiline parapleegia (HSP) - SPG4 geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Tekst 95 JAH 1400 34516-5 SPAST gene mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nar Molgen MOLPATH.MUT SPAST gene mutations found [Identifier] in Blood or Tissue by Molecular genetics method Narrative SPAST gene Mut Anal Bld/T 1 Both 2839 PH 31 Beeta-talasseemia - beeta globiini (HBB) geeni mutatsioonid (sekveneerimine) a400-880 JAH JAH JAH B-HBB seq Beetatalasseemia - beetaglobiini geeni (HBB) mutatsioonid (sekveneerimine) Beetatalasseemia - beetaglobiini geeni (HBB) mutatsioonid (sekveneerimine) Tekst 101 JAH 3610 50996-8 HBB gene mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nar Molgen 5 MOLPATH.MUT HBB gene mutation analysis in Blood or Tissue by Molecular genetics method Narrative HBB gene Mut Anal Bld/T 1 Both 15,3519 2938 PH 31 X-liiteline pigmentretiniit (XLRP) - RPGR geeni ORF15 regiooni mutatsioonid (sekveneerimine) a400-955 EI EI EI B-RPGR ORF15 seq X-liiteline pigmentretiniit (XLRP) - RPGR geeni ORF15 regiooni mutatsioonid (sekveneerimine) X-liiteline pigmentretiniit (XLRP) - RPGR geeni ORF15 regiooni mutatsioonid (sekveneerimine) Tekst 111 JAH 3605 77119-6 RPGR gene full mutation analysis Find Pt Bld/Tiss Doc Sequencing MOLPATH.MUT RPGR gene full mutation analysis in Blood or Tissue by Sequencing RPGR Full Mut Anal Bld/T Seq 1 Both 2923 PH 31 Ealine makuli düstroofia (AMD) - ARMS2, CFH geeni mutatsioonid (sekveneerimine) a400-920 EI 2021-05-21 EI EI B-ARMS2, CFH seq Ealine makuli düstroofia (AMD) - ARMS2, CFH geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Ealine makuli düstroofia (AMD) - ARMS2, CFH geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Tekst 118 JAH 2789 51779-7 CFH gene mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nom Molgen MOLPATH.MUT CFH gene mutations found [Identifier] in Blood or Tissue by Molecular genetics method Nominal CFH gene Mut Anal Bld/T 1 Both 11,3891 2908 PH 31 Leberi pärilik nägemisnärvi neuropaatia (LHON) - MT-ND4, MT-ND6, MT-ND1 geeni mutatsioonide paneel (RFLP) a400-904 JAH JAH JAH B-LHON genes RFLP Leberi pärilik nägemisnärvi neuropaatia (LHON) - MT-ND4, MT-ND6, MT-ND1 geenide mutatsioonid (RFLP) Leberi pärilik nägemisnärvi neuropaatia (LHON) - MT-ND4, MT-ND6, MT-ND1 geenide mutatsioonid (RFLP) Tekst 119 JAH 2790 L-2790 2932 PH 31 Kaasasündinud adrenogenitaalne düsplaasia (CAH) - CYP21A2 geeni deletsioonid ja duplikatsioonid (MLPA) a400-939 JAH JAH JAH B-CYP21A2 MLPA Kaasasündinud adrenogenitaalne düsplaasia (CAH) - CYP21A2 geeni deletsioonid ja duplikatsioonid (MLPA) Kaasasündinud adrenogenitaalne düsplaasia (CAH) - CYP21A2 geeni deletsioonid ja duplikatsioonid (MLPA) Tekst 124 JAH 2798 30005-3 CYP21A2 gene mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nom Molgen MOLPATH.MUT CYP21A2 gene mutations found [Identifier] in Blood or Tissue by Molecular genetics method Nominal CYP21A2 gene Mut Anal Bld/T 1 Both 11,3891 2933 PH 31 Kaasasündinud adrenogenitaalne düsplaasia (CAH) - CYP21A2 geeni mutatsioonid (sekveneerimine) a400-940 EI 2021-05-21 EI EI B-CYP21A2 seq Kaasasündinud adrenogenitaalne düsplaasia (CAH) - CYP21A2 geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Kaasasündinud adrenogenitaalne düsplaasia (CAH) - CYP21A2 geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Tekst 125 JAH 3612 56780-0 CYP21A2 gene mutations tested for Prid Pt Bld/Tiss Nom Molgen 2 MOLPATH.MUT CYP21A2 gene mutations tested for in Blood or Tissue by Molecular genetics method Nominal CYP21A2 gene Mut Tested Bld/T 1 Observation 8,3091 3032 PH 31 Dobutamiini PK/PD genotüübi määramine a400-989 JAH JAH EI B-Dobu seq Dobutamiini PK/PD genotüüp (sekveneerimine) Dobutamiini PK/PD genotüüp (sekveneerimine) Tekst 128 JAH 4408 A-4408 3423 PH 31 Ihtüoos (Ichthyosis vulgaris) – FLG geeni c.1501C>T ja c.2282-2285del mutatsioonide paneel a400-1133 JAH JAH EI B-FLG c.1501C>T, c.2282-2285del panel Ihtüoos - FLG geeni c.1501C>T ja c.2282-2285del mutatsioonide paneel Ihtüoos - FLG geeni c.1501C>T ja c.2282-2285del mutatsioonid (paneel) Paneel 129 JAH 5037 L-5037 3424 PH 31 Ihtüoos - FLG geeni c.1501C>T ja c.2282-2285del mutatsioonide paneel a400-1133 Ihtüoos (Ichthyosis vulgaris) - FLG geeni c.1501C>T mutatsioon a400-1134 JAH EI EI B-FLG c.1501C>T Ihtüoos - FLG geeni c.1501C>T mutatsioon Ihtüoos - FLG geeni c.1501C>T mutatsioon Tekst 130 JAH 5038 A-5038 3425 PH 31 Ihtüoos - FLG geeni c.1501C>T ja c.2282-2285del mutatsioonide paneel a400-1133 Ihtüoos (Ichthyosis vulgaris) - FLG geeni c.2282-2285del mutatsioon a400-1135 JAH EI EI