id labor Valdkond VK sort Paneel P kood Analüüsi nimetus A kood Kehtiv Kehtiv lõpp Tellitav Vahendatav T lühend Kasutatav nimetus T Nimetus Vastuskood T Ühik Labor ühik Seade Diagnostikumi_tootja Sort Risttabel id algandmed Loinc # Component Property Time Aspects System Scale Method Ex UCUM Units Ex Units %99+ Common Tests Class Long Common Name Short Name Type Order/Obs Doc/Section Ext 58 HE 1 B-CBC-5Diff 18753 JAH JAH EI B-CBC-5Diff Hemogramm 5-osalise leukogrammiga Hemogramm viieosalise leukogrammiga Paneel 4 EI/Paneel 12 57021-8 CBC W Auto Differential panel - Pt Bld Qn PANEL.HEM/BC CBC W Auto Differential panel in Blood CBC W Auto Diff Bld 1 Order 250 HE 1 NRBC 17606 EI 2020-05-11 EI EI B-CBC-5Diff-NRBC Hemogramm 5-osalise leukogrammi ja normoblastidega Hemogramm viieosalise leukogrammi ja normoblastidega Paneel 5 EI/Paneel 1950 L-1950 266 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 18753 B-WBC 17468 JAH EI EI B-WBC WBC Leukotsüüdid QN E9/L /nL 10 JAH/Võrreld 2 6690-2 Leukocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Leukocytes [#/volume] in Blood by Automated count WBC # Bld Auto 1 Observation 606 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 18753 B-RBC 17467 JAH EI EI B-RBC RBC Erütrotsüüdid QN E12/L /pL 11 JAH/Võrreld 3 789-8 Erythrocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*6/uL 10^12/L;million/mm3 2,22% HEM/BC Erythrocytes [#/volume] in Blood by Automated count RBC # Bld Auto 1 Observation 794 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 18753 B-Hb 17464 JAH EI EI B-Hb Hb Hemoglobiin QN g/L g/L 12 JAH/Võrreld 4 718-7 Hemoglobin MCnc Pt Bld Qn g/dL 2,32% HEM/BC Hemoglobin [Mass/volume] in Blood Hgb Bld-mCnc 1 Both 797 HE 1 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres 20861 B-Hb 20866 JAH EI EI B-Hb Hb Hemoglobiin QN g/L g/L Radiomeeter ABL 7xx 12 JAH/Võrreld 4 718-7 Hemoglobin MCnc Pt Bld Qn g/dL 2,32% HEM/BC Hemoglobin [Mass/volume] in Blood Hgb Bld-mCnc 1 Both 798 HE 1 Happe-aluse tasakaal venoosses veres 24201 B-Hb 24218 JAH EI EI B-Hb Hb Hemoglobiin QN g/L g/L Radiomeeter ABL 7xx 12 JAH/Võrreld 4 718-7 Hemoglobin MCnc Pt Bld Qn g/dL 2,32% HEM/BC Hemoglobin [Mass/volume] in Blood Hgb Bld-mCnc 1 Both 868 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 18753 B-Hct 17465 JAH EI EI B-Hct Hct Hematokrit QN % % 13 JAH/Võrreld 5 4544-3 Hematocrit VFr Pt Bld Qn Automated count % HEM/BC Hematocrit [Volume Fraction] of Blood by Automated count Hct VFr Bld Auto 1 Both 924 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 18753 B-MCV 17471 JAH EI EI B-MCV MCV Erütrotsüütide keskmine maht QN fL fL 14 JAH/Võrreld 6 787-2 Erythrocyte mean corpuscular volume EntVol Pt RBC Qn Automated count fL fL HEM/BC Erythrocyte mean corpuscular volume [Entitic volume] by Automated count MCV RBC Auto 1 Observation 977 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 18753 B-MCH 17469 JAH EI EI B-MCH MCH Keskmine hemoglobiin erütrotsüüdis QN pg pg 15 JAH/Võrreld 7 785-6 Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin EntMass Pt RBC Qn Automated count pg pg 2,22% HEM/BC Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin [Entitic mass] by Automated count MCH RBC Qn Auto 1 Observation 1033 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 18753 B-MCHC 17470 JAH EI EI B-MCHC MCHC Keskmine hemoglobiini kontsentratsioon erütrotsüüdis QN g/L g/L 16 JAH/Võrreld 8 786-4 Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin concentration MCnc Pt RBC Qn Automated count g/dL 2,22% HEM/BC Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin concentration [Mass/volume] by Automated count MCHC RBC Auto-mCnc 1 Observation 1079 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 18753 B-RDW-CV 17116 JAH EI EI B-RDW-CV RDW-CV Erütrotsüütide suurusjaotuvus QN % % 17 JAH/Võrreld 9 788-0 Erythrocyte distribution width Ratio Pt RBC Qn Automated count % % HEM/BC Erythrocyte distribution width [Ratio] by Automated count RDW RBC Auto-Rto 1 Observation 1 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 18753 B-RDW-SD 22369 JAH EI EI B-RDW-SD RDW-SD Erütrotsüütide suurusjaotuvus QN fL fL 18 JAH/Võrreld 10 21000-5 Erythrocyte distribution width EntVol Pt RBC Qn Automated count fL fL HEM/BC Erythrocyte distribution width [Entitic volume] by Automated count RDW RBC Auto 1 Observation 45 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 18753 B-Plt 17466 JAH EI EI B-Plt Plt Trombotsüüdid QN E9/L /nL 19 JAH/Võrreld 11 777-3 Platelets NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Platelets [#/volume] in Blood by Automated count Platelet # Bld Auto 1 Observation 408 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 18753 B-Eo% 17569 JAH EI EI B-Eo% Eo% Eosinofiilide suhtarv QN % % 20 JAH/Võrreld 23 713-8 Eosinophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Eosinophils/100 leukocytes in Blood by Automated count Eosinophil NFr Bld Auto 1 Observation 488 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 18753 B-Baso% 17571 JAH EI EI B-Baso% Baso% Basofiilide suhtarv QN % % 21 JAH/Võrreld 24 706-2 Basophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Basophils/100 leukocytes in Blood by Automated count Basophils NFr Bld Auto 1 Observation 509 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 18753 B-Mono% 17567 JAH EI EI B-Mono% Mono% Monotsüütide suhtarv QN % % 22 JAH/Võrreld 25 5905-5 Monocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Monocytes/100 leukocytes in Blood by Automated count Monocytes NFr Bld Auto 1 Observation 535 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 18753 B-Lymph% 17403 JAH EI EI B-Lymph% Lymph% Lümfotsüütide suhtarv QN % % 23 JAH/Võrreld 26 736-9 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Blood by Automated count Lymphocytes NFr Bld Auto 1 Observation 551 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 18753 B-Neut% 17406 JAH EI EI B-Neut% Neut% Neutrofiilide suhtarv QN % % 26 JAH/Võrreld 27 770-8 Neutrophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % 1,03% HEM/BC Neutrophils/100 leukocytes in Blood by Automated count Neutrophils NFr Bld Auto 1 Observation 675 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 18753 B-IG% 22367 JAH EI EI B-IG% IG% Ebaküpsete granulotsüütide suhtarv QN % % 28 JAH/Võrreld 33 38518-7 Granulocytes.immature/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % HEM/BC Granulocytes Immature/100 leukocytes in Blood Imm Granulocytes NFr Bld 1 Observation 573 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 18753 B-Eo# 17568 JAH EI EI B-Eo# Eo Eosinofiilide arv QN E9/L /nL 29 JAH/Võrreld 28 711-2 Eosinophils NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 0,03% HEM/BC Eosinophils [#/volume] in Blood by Automated count Eosinophil # Bld Auto 1 Both 584 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 18753 B-Baso# 17570 JAH EI EI B-Baso# Baso Basofiilide arv QN E9/L /nL 30 JAH/Võrreld 29 704-7 Basophils NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 0,76% HEM/BC Basophils [#/volume] in Blood by Automated count Basophils # Bld Auto 1 Observation 609 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 18753 B-Mono# 17566 JAH EI EI B-Mono# Mono Monotsüütide arv QN E9/L /nL 31 JAH/Võrreld 30 742-7 Monocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Monocytes [#/volume] in Blood by Automated count Monocytes # Bld Auto 1 Observation 639 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 18753 B-Lymph# 17119 JAH EI EI B-Lymph# Lymph Lümfotsüütide arv QN E9/L /nL 32 JAH/Võrreld 31 731-0 Lymphocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 0,28% HEM/BC Lymphocytes [#/volume] in Blood by Automated count Lymphocytes # Bld Auto 1 Observation 656 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 18753 B-Neut# 17118 JAH EI EI B-Neut# Neut Neutrofiilide arv QN E9/L /nL 35 JAH/Võrreld 32 751-8 Neutrophils NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Neutrophils [#/volume] in Blood by Automated count Neutrophils # Bld Auto 1 Observation 686 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 18753 B-IG# 17597 JAH EI EI B-IG# IG Ebaküpsete granulotsüütide arv QN E9/L /nL 37 JAH/Võrreld 34 51584-1 Granulocytes.immature NCnc Pt Bld Qn 10*3/uL Giga cells /l HEM/BC Granulocytes Immature [#/volume] in Blood Imm Granulocytes # Bld 1 Both 711 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 18753 B-PDW 17407 JAH EI EI B-PDW PDW Trombotsüütide suurusjaotuvus QN fL % 38 JAH/Võrreld 35 32207-3 Platelet distribution width EntVol Pt Bld Qn Automated count fL femtoliters HEM/BC Platelet distribution width [Entitic volume] in Blood by Automated count PDW Bld Auto 1 Observation 734 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 18753 B-MPV 17408 JAH EI EI B-MPV MPV Trombotsüütide keskmine maht QN fL fL 40 JAH/Võrreld 36 32623-1 Platelet mean volume EntVol Pt Bld Qn Automated count fL fL HEM/BC Platelet mean volume [Entitic volume] in Blood by Automated count PMV Bld Auto 1 Observation 748 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 18753 B-P-LCR 17409 JAH EI EI B-LCR LCR Trombotsüütide suurte vormide suhtarv QN % % 41 JAH/Võrreld 37 48386-7 Platelets.large/Platelets NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Platelets Large/Platelets in Blood by Automated count Lg Platelets/Platelet NFr Bld Auto 1 Observation 301 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 18753 B-PCT 17577 JAH EI EI B-Pct Pct Trombokrit QN % % 42 JAH/Võrreld 2114 51637-7 Plateletocrit VFr Pt Bld Qn HEM/BC Plateletocrit [Volume Fraction] in Blood Plateletocrit VFr Bld 1 Observation 563 HE 1 B-NRBC panel 22357 JAH JAH EI B-NRBC panel Normoblastide paneel Normoblastid (paneel) Paneel 45 EI/Paneel 2738 L-2738 799 HE 1 Normoblastide paneel 22357 B-NRBC# 22377 JAH EI EI B-NRBC# NRBC Normoblastide arv QN E9/L /nL 46 JAH/Võrreld 40 771-6 Erythrocytes.nucleated NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Nucleated erythrocytes [#/volume] in Blood by Automated count nRBC # Bld Auto 1 Observation 820 HE 1 Normoblastide paneel 22357 B-NRBC% 22358 JAH EI EI B-NRBC% NRBC% Normoblastide suhtarv QN /100WBC /100WBC 47 JAH/Võrreld 41 58413-6 Erythrocytes.nucleated/100 leukocytes Ratio Pt Bld Qn Automated count HEM/BC Nucleated erythrocytes/100 leukocytes [Ratio] in Blood by Automated count nRBC/100 WBC Bld Auto-Rto 1 Observation 1085 HE 1 B-Ret panel 22359 JAH JAH EI B-Ret panel Retikulotsüütide paneel Retikulotsüüdid (paneel) Paneel 48 JAH 98 L-98 1086 HE 1 Retikulotsüütide paneel 22359 B-Ret ‰ 17441 JAH EI EI B-Ret% Ret% Retikulotsüütide suhtarv QN % ‰ 49 JAH/Võrreld 99 17849-1 Reticulocytes/100 erythrocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Reticulocytes/100 erythrocytes in Blood by Automated count Retics/100 RBC NFr Auto 1 Observation 3 HE 1 Retikulotsüütide paneel 22359 B-Ret# 22360 JAH EI EI B-Ret# Ret Retikulotsüütide arv QN E9/L /nL 50 JAH/Võrreld 100 60474-4 Reticulocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL m/UL HEM/BC Reticulocytes [#/volume] in Blood by Automated count Retics # Auto 1 Observation 7 HE 1 Retikulotsüütide paneel 22359 B-IRF 22362 JAH EI EI B-IRF IRF Ebaküpsete retikulotsüütide fraktsioon QN % % 51 JAH/Võrreld 101 33516-6 Reticulocytes.immature/Reticulocytes.total NFr Pt Bld Qn % % HEM/BC Reticulocytes.immature/Reticulocytes.total in Blood Imm Retics NFr 1 Observation 11,3891 32 HE 1 Retikulotsüütide paneel 22359 B-RetHb 22361 JAH EI EI B-RetHb RetHb Retikulotsüütide hemoglobiin QN pg pg 55 JAH/Võrreld 105 42810-2 Hemoglobin EntMass Pt Retic Qn pg pg 1420 HEM/BC Hemoglobin [Entitic mass] in Reticulocytes Hgb Retic Qn 1 Observation 11,3891 829 HE 1 B-Smear-m 17413 JAH JAH EI B-Smear-m panel Vereäige mikroskoopia Vereäige mikroskoopia Paneel CellaVision DM 96 56 JAH 42 L-42 834 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 B-Eosinofiilid % 17417 JAH EI EI B-Eosinofiilid % Eosinofiilid % Eosinofiilide suhtarv QN % % CellaVision DM 96 57 JAH/Võrreld 43 26450-7 Eosinophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 49 HEM/BC Eosinophils/100 leukocytes in Blood Eosinophil NFr Bld 1 Observation 11,433 843 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 B-Basofiilid % 17416 JAH EI EI B-Basofiilid % Basofiilid % Basofiilide suhtarv QN % % CellaVision DM 96 59 JAH/Võrreld 44 30180-4 Basophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 54 HEM/BC Basophils/100 leukocytes in Blood Basophils NFr Bld 1 Observation 11,433 851 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 B-Monotsüüdid % 17424 JAH EI EI B-Monotsüüdid % Monotsüüdid % Monotsüütide suhtarv QN % % CellaVision DM 96 61 JAH/Võrreld 45 26485-3 Monocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 40 HEM/BC Monocytes/100 leukocytes in Blood Monocytes NFr Bld 1 Observation 11,433 889 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 B-Promonotsüüdid % 20962 JAH EI EI B-Promonotsüüdid % Promonotsüüdid % Promonotsüütide suhtarv QN % % CellaVision DM 96 63 JAH/Võrreld 52 30466-7 Promonocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % HEM/BC Promonocytes/100 leukocytes in Blood Promonycytes NFr Bld 1 Observation 855 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 B-Lümfotsüüdid % 17427 JAH EI EI B-Lümfotsüüdid % Lümfotsüüdid % Lümfotsüütide suhtarv QN % % CellaVision DM 96 67 JAH/Võrreld 47 26478-8 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 45 HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Blood Lymphocytes NFr Bld 1 Observation 11,433 860 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 B-Reaktiivsed lümfotsüüdid % 20960 JAH EI EI B-Reaktiivsed lümfotsüüdid % Reaktiivsed lümfotsüüdid % Reaktiivsete lümfotsüütide suhtarv QN % % CellaVision DM 96 69 JAH/Võrreld 48 33835-0 Lymphocytes.plasmacytoid/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % HEM/BC Lymphocytes Plasmacytoid/100 leukocytes in Blood by Manual count Plasmacoid Lymphs NFr Bld Manual 1 Observation 863 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 Prolümfotsüüdid 17461 JAH EI EI B-Prolümfotsüüdid % Prolümfotsüüdid % Prolümfotsüütide suhtarv QN % % CellaVision DM 96 71 JAH/Võrreld 49 6746-2 Prolymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % HEM/BC Prolymphocytes/100 leukocytes in Blood by Manual count Prolymphocytes NFr Bld Manual 1 Observation 21 162 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 B-Karvrakud % 20965 JAH EI EI B-Karvrakud % Karvrakud % Karvrakkude suhtarv QN % % CellaVision DM 96 74 JAH/Võrreld 1666 40716-3 Hairy cells ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Hairy cells [Presence] in Blood by Light microscopy Hairy Cells Bld Ql Smear 1 Observation 871 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 B-Atüüpilised lümfotsüüdid % 17612 JAH EI EI B-Atüüpilised lümfotsüüdid % Atüüpilised lümfotsüüdid % Atüüpiliste lümfotsüütide suhtarv QN % 75 JAH/Võrreld 50 29261-5 Lymphocytes.abnormal/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % HEM/BC Lymphocytes Abnormal/100 leukocytes in Blood by Manual count Abnormal Lymphs NFr Bld Manual 1 Observation 18,6198 919 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 B-Plasmarakud % 17429 JAH EI EI B-Plasmarakud % Plasmarakud % Plasmarakkude suhtarv QN % % CellaVision DM 96 79 JAH/Võrreld 59 13047-6 Plasma cells/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % HEM/BC Plasma cells/100 leukocytes in Blood Plasma Cells NFr Bld 1 Observation 898 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 B-Segmenttuumsed neutrofiilid % 17423 JAH EI EI B-Segmenttuumsed neutrofiilid % Segmenttuumsed neutrofiilid % Segmenttuumsete neutrofiilide suhtarv QN % % CellaVision DM 96 83 JAH/Võrreld 54 26505-8 Neutrophils.segmented/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % HEM/BC Neutrophils.segmented/100 leukocytes in Blood Neuts Seg NFr Bld 1 Observation 904 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 B-Kepptuumsed neutrofiilid % 17422 JAH EI EI B-Kepptuumsed neutrofiilid % Kepptuumsed neutrofiilid % Kepptuumsete neutrofiilide suhtarv QN % % CellaVision DM 96 84 JAH/Võrreld 55 26508-2 Neutrophils.band form/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 0,19% HEM/BC Neutrophils.band form/100 leukocytes in Blood Neuts Band NFr Bld 1 Observation 906 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 B-Metamüelotsüüdid % 17421 JAH EI EI B-Metamüelotsüüdid % Metamüelotsüüdid % Metamüelotsüütide suhtarv QN % % CellaVision DM 96 86 JAH/Võrreld 56 740-1 Metamyelocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % 307 HEM/BC Metamyelocytes/100 leukocytes in Blood by Manual count Metamyelocytes NFr Bld Manual 1 Observation 23,8122 907 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 B-Müelotsüüdid % 17420 JAH EI EI B-Müelotsüüdid % Müelotsüüdid % Müelotsüütide suhtarv QN % % CellaVision DM 96 88 JAH/Võrreld 57 26498-6 Myelocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 0,04% HEM/BC Myelocytes/100 leukocytes in Blood Myelocytes NFr Bld 1 Observation 911 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 B-Promüelotsüüdid % 17445 JAH EI EI B-Promüelotsüüdid % Promüelotsüüdid % Promüelotsüütide suhtarv QN % % CellaVision DM 96 90 JAH/Võrreld 58 26524-9 Promyelocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 0,01% HEM/BC Promyelocytes/100 leukocytes in Blood Promyelocytes NFr Bld 1 Observation 877 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 B-Blastid (spetsifitseerimata) % 17415 JAH EI EI B-Blastid (spetsifitseerimata) % Blastid (spetsifitseerimata) % Blastide (spetsifitseerimata) suhtarv QN % % CellaVision DM 96 93 JAH/Võrreld 51 709-6 Blasts/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % 791 HEM/BC Blasts/100 leukocytes in Blood by Manual count Blasts NFr Bld Manual 1 Observation 18,0359 960 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 B-Normoblastid % 17460 JAH EI EI B-Normoblastid % Normoblastid % Normoblastide suhtarv QN /100WBC CellaVision DM 96 96 JAH/Võrreld 67 33990-3 Normoblasts/100 leukocytes Ratio Pt Bld Qn /100{WBCs} /100 leukocytes HEM/BC Normoblasts/100 leukocytes [Ratio] in Blood Normoblasts Bld-Rto 1 Observation 971 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 B-Toksogeenne granulatsioon 17455 JAH EI EI B-Toksogeenne granulatsioon Toksogeenne granulatsioon Toksogeenne granulatsioon Tekst 99 JAH 69 803-7 Toxic granules ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,0071% HEM/BC Toxic granules [Presence] in Blood by Light microscopy Toxic Granules Bld Ql Smear 1 Observation 983 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 B-Hüpersegmentatsioon 17456 JAH EI EI B-Hüpersegmentatsioon Hüpersegmentatsioon Hüpersegmentatsioon Tekst 101 JAH 71 765-8 Neutrophils.hypersegmented ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Neutrophils.hypersegmented [Presence] in Blood by Light microscopy Neuts Hyperseg Bld Ql Smear 1 Observation 1207 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 Neutrofiilide vakuolisatsioon 17608 JAH EI EI B-Neutrofiilide vakuolisatsioon Neutrofiilide vakuolisatsioon Neutrofiilide vakuolisatsioon Tekst 102 JAH 1669 18319-4 Neutrophils.vacuolated ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,0010% HEM/BC Neutrophils.vacuolated [Presence] in Blood by Light microscopy Neuts Vac Bld Ql Smear 1 Observation 992 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 B-Gumprechti varjud 17459 JAH EI EI B-Gumprechti varjud Gumprechti varjud Gumprechti varjud QN % 106 JAH/Võrreld 73 14912-0 Smudge cells/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count "#/100 WBC; %" 0,0056% HEM/BC Smudge cells/100 leukocytes in Blood by Manual count Smudge Cells NFr Bld Manual 1 Observation 996 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 B-Aglomeratsioon 20979 JAH EI EI B-Aglomeratsioon Aglomeratsioon Aglomeratsioon Tekst korda CellaVision DM 96 107 JAH 74 7797-4 Rouleaux ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Rouleaux [Presence] in Blood by Light microscopy Rouleaux Bld Ql Smear 1 Observation 163 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 B-Aglutinatsioon 20980 JAH EI EI B-Aglutinatsioon Aglutinatsioon Aglutinatsioon Tekst korda CellaVision DM 96 108 JAH 1671 50670-9 Erythrocyte agglutination ACnc Pt Bld Ord HEM/BC Erythrocyte agglutination [Presence] in Blood RBC agglut Bld Ql 1 Observation 1001 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 B-Hüpokromaasia 17431 JAH EI EI B-Hüpokromaasia Hüpokromaasia Hüpokromaasia Tekst korda CellaVision DM 96 109 JAH 75 728-6 Hypochromia ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,03% HEM/BC Hypochromia [Presence] in Blood by Light microscopy Hypochromia Bld Ql Smear 1 Observation 1006 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 B-Polükromaasia 17432 JAH EI EI B-Polükromaasia Polükromaasia Polükromaasia Tekst korda CellaVision DM 96 110 JAH 76 10378-8 Polychromasia ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,09% HEM/BC Polychromasia [Presence] in Blood by Light microscopy Polychromasia Bld Ql Smear 1 Observation 1014 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 B-Erütrotsüütide anisotsütoos 17434 JAH EI EI B-Erütrotsüütide anisotsütoos Erütrotsüütide anisotsütoos Erütrotsüütide anisotsütoos Tekst korda CellaVision DM 96 112 JAH 78 702-1 Anisocytosis ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,04% HEM/BC Anisocytosis [Presence] in Blood by Light microscopy Anisocytosis Bld Ql Smear 1 Observation 1022 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 B-Erütrotsüütide makrotsütoos 17435 JAH EI EI B-Erütrotsüütide makrotsütoos Erütrotsüütide makrotsütoos Erütrotsüütide makrotsütoos Tekst korda CellaVision DM 96 113 JAH 79 738-5 Macrocytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,11% HEM/BC Macrocytes [Presence] in Blood by Light microscopy Macrocytes Bld Ql Smear 1 Observation 562 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 B-Erütrotsüütide megalotsütoos 17436 JAH EI EI B-Erütrotsüütide megalotsütoos Erütrotsüütide megalotsütoos Erütrotsüütide megalotsütoos Tekst korda CellaVision DM 96 114 JAH 2736 A-2736 1045 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 Er.mikrotsütoos 17437 JAH EI EI B-Erütrotsüütide mikrotsütoos Erütrotsüütide mikrotsütoos Erütrotsüütide mikrotsütoos Tekst korda CellaVision DM 96 115 JAH 81 741-9 Microcytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,10% HEM/BC Microcytes [Presence] in Blood by Light microscopy Microcytes Bld Ql Smear 1 Observation 1063 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 B-Poikilotsütoos 17446 JAH EI EI B-Poikilotsütoos Poikilotsütoos Poikilotsütoos Tekst korda CellaVision DM 96 116 JAH 84 779-9 Poikilocytosis ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,03% HEM/BC Poikilocytosis [Presence] in Blood by Light microscopy Poikilocytosis Bld Ql Smear 1 Observation 1053 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 B-Mikrosferotsütoos 20978 JAH EI EI B-Mikrosferotsütoos Mikrosferotsütoos Mikrosferotsütoos Tekst korda CellaVision DM 96 117 JAH 82 48069-9 Spherocytes.micro ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Spherocytes.micro [Presence] in Blood by Light microscopy Spherocytes.micro Bld Ql Smear 1 Both 1062 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 B-Ovalotsütoos 17439 JAH EI EI B-Ovalotsütoos Ovalotsütoos Ovalotsütoos Tekst korda CellaVision DM 96 118 JAH 83 774-0 Ovalocytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,06% HEM/BC Ovalocytes [Presence] in Blood by Light microscopy Ovalocytes Bld Ql Smear 1 Observation 1064 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 B-Akantotsütoos 17447 JAH EI EI B-Akantotsütoos Akantotsütoos Akantotsütoos Tekst korda CellaVision DM 96 119 JAH 85 7789-1 Acanthocytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,00% HEM/BC Acanthocytes [Presence] in Blood by Light microscopy Acanthocytes Bld Ql Smear 1 Observation 1071 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 B-Fragmentatsioon 17448 JAH EI EI B-Fragmentatsioon Fragmentatsioon Fragmentatsioon Tekst korda CellaVision DM 96 120 JAH 86 10373-9 Fragments ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Fragments [Presence] in Blood by Light microscopy Fragments Bld Ql Smear 1 Observation 1075 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 B-Stomatotsütoos 17449 JAH EI EI B-Stomatotsütoos Stomatotsütoos Stomatotsütoos Tekst korda CellaVision DM 96 121 JAH 87 10380-4 Stomatocytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Stomatocytes [Presence] in Blood by Light microscopy Stomatocytes Bld Ql Smear 1 Observation 1076 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 B-Kodotsütoos 17450 JAH EI EI B-Kodotsütoos Märklaudrakud Kodotsütoos ehk märklaudrakkude olemasolu Tekst korda CellaVision DM 96 122 JAH 88 10381-2 Target cells ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,03% HEM/BC Target cells [Presence] in Blood by Light microscopy Targets Bld Ql Smear 1 Observation 1084 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 B-Dakrüotsütoos 17452 JAH EI EI B-Dakrotsütoos Pisarrakud Dakrüotsütoos ehk pisarrakkude olemasolu Tekst korda CellaVision DM 96 123 JAH 94 7791-7 Dacryocytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,03% HEM/BC Dacrocytes [Presence] in Blood by Light microscopy Dacryocytes Bld Ql Smear 1 Observation 1077 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 B-Ehhinotsütoos 17451 JAH EI EI B-Ehhinotsütoos Ehhinotsütoos Ehhinotsütoos Tekst korda CellaVision DM 96 124 JAH 89 7790-9 Burr cells ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,01% HEM/BC Burr cells [Presence] in Blood by Light microscopy Burr Cells Bld Ql Smear 1 Observation 1211 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 Keratotsütoos 20977 JAH EI EI B-Keratotsütoos Keratotsütoos Keratotsütoos Tekst 125 JAH 1672 10374-7 Helmet cells ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Helmet cells [Presence] in Blood by Light microscopy Helmet Cells Bld Ql Smear 1 Observation 164 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 B-Drepanotsütoos 20976 JAH EI EI B-Drepanotsütoos Sirprakud Drepanotsütoos ehk sirprakkude olemasolu Tekst korda CellaVision DM 96 126 JAH 1673 801-1 Sickle cells ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,0047% HEM/BC Sickle cells [Presence] in Blood by Light microscopy Sickle Cells Bld Ql Smear 1 Observation 1080 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 B-Basofiilne sõmerus 17453 JAH EI EI B-Basofiilne sõmerus Basofiilne sõmerus Basofiilne sõmerus Tekst korda CellaVision DM 96 127 JAH 90 703-9 Basophilic stippling ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,00% HEM/BC Basophilic stippling [Presence] in Blood by Light microscopy Baso Stipl Bld Ql Smear 1 Observation 1081 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 B-Howelli-Jolly kehakesed 17454 JAH EI EI B-Howelli-Jolly kehakesed Howelli-Jolly kehakesed Howelli-Jolly kehakesed Tekst korda CellaVision DM 96 128 JAH 91 7793-3 Howell-Jolly bodies ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,00% HEM/BC Howell-Jolly bodies [Presence] in Blood by Light microscopy Howell-Jolly Bod Bld Ql Smear 1 Observation 1082 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 B-Caboti ringid 20985 JAH EI EI B-Caboti ringid Caboti ringid Caboti ringid Tekst korda CellaVision DM 96 129 JAH 92 11280-5 Cabot rings ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Cabot rings [Presence] in Blood by Light microscopy Cabot rings Bld Ql Smear 1 Observation 1083 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 B-Pappenheimeri kehakesed 20981 JAH EI EI B-Pappenheimeri kehakesed Pappenheimeri kehakesed Pappenheimeri kehakesed Tekst korda CellaVision DM 96 130 JAH 93 7795-8 Pappenheimer bodies ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Pappenheimer bodies [Presence] in Blood by Light microscopy Pappenheimer Bod Bld Ql Smear 1 Observation 165 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 B-Hiidtrombotsüüdid 20969 JAH EI EI B-Hiidtrombotsüüdid Hiidtrombotsüüdid Hiidtrombotsüüdid Tekst % CellaVision DM 96 135 JAH 1678 5908-9 Platelets.giant ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,0017% HEM/BC Platelets Giant [Presence] in Blood by Light microscopy Giant Platelets Bld Ql Smear 1 Observation 1208 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 Trombotsüütide agregaadid 17616 JAH EI EI B-Trombotsüütide agregaadid Trombotsüütide agregaadid Trombotsüütide agregaadid Tekst 136 JAH 1679 7796-6 Platelet clump ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Platelet clump [Presence] in Blood by Light microscopy Platelet Clump Bld Ql Smear 1 Observation 166 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 B-Mikromegakarüotsüüdid 20968 JAH EI EI B-Mikromegakarüotsüüdid % Mikromegakarüotsüüdid % Mikromegakarüotsüütide suhtarv QN % korda CellaVision DM 96 137 JAH/Võrreld 1680 62858-6 Micromegakaryocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % HEM/BC Micromegakaryocytes/100 leukocytes in Blood by Manual count Micromegakaryocytes NFr Bld Manual 1 Observation 18,6198 1212 HE 1 Parasiidid veres 20982 JAH EI EI B-Parasites Parasiidid Parasiidid Tekst 140 JAH 5840 91900-1 Parasite PrThr Pt Bld Ord Microscopy.light MICRO Parasite [Presence] in Blood by Light microscopy Parasite Bld Ql Smear 1 Both 33 HE 1 B-ESR 17590 JAH JAH EI B-ESR Settekiirus Erütrotsüütide settekiirus QN mm/h mm/h 146 JAH/Võrreld 106 4537-7 Erythrocyte sedimentation rate Vel Pt Bld Qn Westergren mm/h mm/hr 0,03% HEM/BC Erythrocyte sedimentation rate by Westergren method ESR Bld Qn Westrgrn 1 Both 61 HAT 2 Happe-aluse tasakaal 20861 JAH JAH EI aB-ABB panel Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres Happe-aluse tasakaalu uuring arteriaalses veres Paneel 1 JAH 1248 24336-0 Gas panel - Pt BldA Qn 0,01% PANEL.CHEM Gas panel in Arterial blood Gas Pnl BldA 1 Order 62 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres 20861 aB-pH 20862 JAH JAH EI aB-pH pH pH arteriaalses veres QN Radiomeeter ABL 7xx 5 JAH 1251 2744-1 pH LsCnc Pt BldA Qn [pH] 0,08% CHEM pH of Arterial blood pH BldA 1 Both 63 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres 20861 aB-pCO2 20864 JAH EI EI aB-pCO2 pCO2 Süsinikdioksiidi osarõhk arteriaalses veres QN mmHg mm Hg Radiomeeter ABL 7xx 6 JAH 1252 2019-8 Carbon dioxide PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg 0,05% CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] in Arterial blood pCO2 BldA 1 Both 64 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres 20861 aB-pO2 20863 JAH EI EI aB-pO2 pO2 Hapniku osarõhk arteriaalses veres QN mmHg mm Hg Radiomeeter ABL 7xx 8 JAH 1253 2703-7 Oxygen PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg 0,07% CHEM Oxygen [Partial pressure] in Arterial blood pO2 BldA 1 Both 65 HAT 2 Hemoglobiini fraktsioonide paneel 20865 aB-sO2 20867 JAH EI EI aB-sO2 sO2 Hapnikuga küllastatus arteriaalses veres QN % % Radiomeeter ABL 7xx 9 JAH 1254 2708-6 Oxygen saturation MFr Pt BldA Qn % % 0,02% CHEM Oxygen saturation in Arterial blood SaO2% BldA 1 Observation 66 HAT 2 Hemoglobiini fraktsioonide paneel 20865 aB-O2Hb 20869 JAH EI EI aB-O2Hb Oksühemoglobiin Oksühemoglobiin arteriaalses veres QN % % Radiomeeter ABL 7xx 11 JAH 1255 2714-4 Oxyhemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldA Qn % % CHEM Fractional oxyhemoglobin in Arterial blood OxyHgb MFr BldA 1 Observation 67 HAT 2 Hemoglobiini fraktsioonide paneel 20865 aB-RHb 20871 JAH EI EI aB-RHb Redutseeritud hemoglobiin Redutseeritud hemoglobiin arteriaalses veres QN % % Radiomeeter ABL 7xx 12 JAH 1256 19225-2 Deoxyhemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldA Qn % % HEM/BC Deoxyhemoglobin/Hemoglobin.total in Arterial blood DO-Hgb MFr BldA 1 Observation 68 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres 20861 aB-pHt 20882 JAH EI EI aB-pHt pH (t) pH (kehatemperatuuri järgi kohandatud) arteriaalses veres QN Radiomeeter ABL 7xx 13 JAH 1257 33254-4 pH^^adjusted to patients actual temperature LsCnc Pt BldA Qn [pH] 0,01% CHEM pH of Arterial blood adjusted to patients actual temperature pH temp adj BldA 1 Observation 69 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres 20861 aB-pCO2t 20884 JAH EI EI aB-pCO2t pCO2 (t) Süsinikdioksiidi osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) arteriaalses veres QN mmHg mm Hg Radiomeeter ABL 7xx 14 JAH 1258 32771-8 Carbon dioxide^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Arterial blood pCO2 temp adj BldA 1 Observation 70 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres 20861 aB-pO2t 20883 JAH EI EI aB-pO2t pO2 (t) Hapniku osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) arteriaalses veres QN mmHg mmHg Radiomeeter ABL 7xx 15 JAH 1259 19255-9 Oxygen^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Oxygen [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Arterial blood pO2 temp adj BldA 1 Observation 71 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres 20861 aB-pO2t 20886 JAH EI EI aB-pO2t pO2 (t) Hapniku osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) arteriaalses veres QN mmHg Vol% Radiomeeter ABL 7xx 15 JAH 1259 19255-9 Oxygen^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Oxygen [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Arterial blood pO2 temp adj BldA 1 Observation 72 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres 20861 aB-p50 20887 JAH EI EI aB-p50 pO2 (sO2 50%) Hapniku osarõhk (küllastatus hapnikuga 50%) arteriaalses veres QN mmHg mm Hg Radiomeeter ABL 7xx 17 JAH 1261 19214-6 Oxygen^^saturation adjusted to 0.5 PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Oxygen [Partial pressure] saturation adjusted to 0.5 in Arterial blood pO2 satn adj to 0.5 BldA 1 Observation 73 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres 20861 aB-Shunt 20888 JAH EI EI aB-Shunt Shunt Füsioloogiline shunt arteriaalses veres QN % % Radiomeeter ABL 7xx 18 JAH 1262 72326-2 Functional shunt volume VFr Pt BldA Qn % % HEMODYN.MOLEC Arterial blood Functional shunt volume BldA Fshunt vol VFr 2 Observation 22,0427 74 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres 20861 aB-AaDpO2 20937 JAH EI EI aB-AaDpO2 AaDpO2 Alveolaarse õhu ja arteriaalse vere hapniku osarõhkude vahe QN mmHg mm Hg Radiomeeter ABL 7xx 20 JAH 1264 19991-9 Oxygen.alveolar - arterial PPresDiff Pt Respiratory system Qn mm[Hg] mm Hg PULM Oxygen.alveolar - arterial [Partial pressure difference] Respiratory system O2 alv-art PPresDiff Respiratory 2 75 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres 20861 aB-pO2/FiO2 24833 JAH EI EI aB-pO2/FiO2 pO2/FiO2 Arteriaalse vere ja sissehingatava õhu hapniku osarõhkude suhe QN mmHg Radiomeeter ABL 7xx 22 JAH 1266 50984-4 Horowitz index Ratio Pt BldA+Inhl gas Qn mm[Hg] mmHg CHEM Horowitz index in Arterial blood Horowitz index BldA+IhG-Rto 1 Both 1200 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres 20861 aB-pO2(a/A) 20938 JAH EI EI aB-pO2(a/A) aB-pO2(a/A) Arteriaalse vere ja alveolaarse õhu hapniku osarõhkude suhe QN 25 JAH 4814 78354-8 Oxygen.arterial/Oxygen.alveolar PPresRto Pt BldA+Resp.alv Qn Calculated {ratio} ratio PULM Arterial-alveolar oxygen Partial pressure ratio a/A PO2 Rto 2 Both 16,4492 76 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres 20861 aB-BE 27232 JAH EI EI aB-BE BE Aluste liig arteriaalses veres QN mmol/L 26 JAH 1268 1925-7 Base excess SCnc Pt BldA Qn mmol/L mmol/L 0,04% CHEM Base excess in Arterial blood Base excess BldA-sCnc 1 Observation 1197 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres 20861 BE (st) 20892 JAH EI EI aB-BEst BE (st) Aluste liig (standardiseeritud) arteriaalses veres QN mmol/L mmol/L 27 JAH 1269 19235-1 Base excess^^standard SCnc Pt BldA Qn mmol/L mmol/L CHEM Base excess standard in Arterial blood Base excess std BldA-sCnc 1 Observation 1199 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres; Happe-aluse tasakaal venoosses veres 20861; 24201 Anioonide vahe 25874 JAH EI EI AnionGap (K+) Anioonide vahe Anioonide vahe QN mmol/L mmol/L 29 JAH 1271 1863-0 Anion gap 4 SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 0,03% CHEM Anion gap 4 in Serum or Plasma Anion Gap4 SerPl-sCnc 1 Observation 78 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres 20861 HCO3-c 20893 JAH EI EI aP-HCO3 Vesinikkarbonaat Vesinikkarbonaat arteriaalses plasmas QN mmol/L mmol/l Radiomeeter ABL 7xx 30 JAH 1273 1960-4 Bicarbonate SCnc Pt BldA Qn mmol/L mmol/L 0,05% CHEM Bicarbonate [Moles/volume] in Arterial blood HCO3 BldA-sCnc 1 Both 1198 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres 20861 Vesinikkarbonaat (st) 20894 JAH EI EI aP-HCO3st Vesinikkarbonaat (st) Vesinikkarbonaat (standardiseeritud) arteriaalses plasmas QN mmol/L mmol/L 31 JAH 3154 19230-2 Bicarbonate^^standard SCnc Pt BldA Qn mmol/L mmol/L CHEM Bicarbonate [Moles/volume] standard in Arterial blood HCO3 std BldA-sCnc 1 Observation 8,0775 96 HAT 2 Hemoglobiini fraktsioonide paneel 20865 aB-COHb 20870 JAH EI EI aB-COHb COHb Karboksühemoglobiin arteriaalses veres QN % % Radiomeeter ABL 7xx 32 JAH 1343 2030-5 Carboxyhemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldA Qn % % CHEM Carboxyhemoglobin/Hemoglobin.total in Arterial blood COHgb MFr BldA 1 Observation 98 HAT 2 Hemoglobiini fraktsioonide paneel 20865 aB-MetHb 20872 JAH EI EI aB-MetHb MetHb Methemoglobiin arteriaalses veres QN % % Radiomeeter ABL 7xx 33 JAH 1346 2615-3 Methemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldA Qn % % CHEM Methemoglobin/Hemoglobin.total in Arterial blood MetHgb MFr BldA 1 Observation 81 HAT 2 aP-Lac 20880 JAH JAH EI aP-Lac Laktaat Laktaat arteriaalses plasmas QN mmol/L mmol/l Radiomeeter ABL 7xx 34 JAH 1279 2518-9 Lactate SCnc Pt BldA Qn mmol/L mmol/L 0,00% CHEM Lactate [Moles/volume] in Arterial blood Lactate BldA-sCnc 1 Both 82 HAT 2 Happe-aluse tasakaal 24201 JAH JAH EI vB-ABB panel Happe-aluse tasakaal venoosses veres Happe-aluse tasakaalu uuring venoosses veres Paneel 35 JAH 1280 24339-4 Gas panel - Pt BldV Qn PANEL.CHEM Gas panel in Venous blood Gas Pnl BldV 1 Order 83 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres 24201 vB-pH 24213 JAH EI EI vB-pH pH pH venoosses veres QN Radiomeeter ABL 7xx 37 JAH 1281 2746-6 pH LsCnc Pt BldV Qn [pH] 0,01% CHEM pH of Venous blood pH BldV 1 Both 1501 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres 24201 vB-pCO2 27234 JAH EI EI vB-pCO2 pCO2 Süsinikdioksiidi osarõhk venoosses veres QN mmHg mmHg 38 JAH 1282 2021-4 Carbon dioxide PPres Pt BldV Qn mm[Hg] mm Hg 0,01% CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] in Venous blood pCO2 BldV 1 Both 84 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres 24201 vB-pO2 27235 JAH EI EI vB-pO2 pO2 Hapniku osarõhk venoosses veres QN mmHg 39 JAH 1283 2705-2 Oxygen PPres Pt BldV Qn mm[Hg] mm Hg 0,00% CHEM Oxygen [Partial pressure] in Venous blood pO2 BldV 1 Both 85 HAT 2 vB-pO2 24225 JAH EI EI vB-pO2 pO2 Hapniku osarõhk venoosses veres QN mmHg % Radiomeeter ABL 7xx 39 JAH 1283 2705-2 Oxygen PPres Pt BldV Qn mm[Hg] mm Hg 0,00% CHEM Oxygen [Partial pressure] in Venous blood pO2 BldV 1 Both 1206 HAT 2 Hemoglobiini fraktsioonide paneel 24220 vB-sO2 26061 JAH EI EI vB-sO2 sO2 Hapnikuga küllastatus venoosses veres QN % % 40 JAH 1284 2711-0 Oxygen saturation MFr Pt BldV Qn % %; Meas% HEMODYN.MOLEC Oxygen saturation in Venous blood SaO2% BldV 2 86 HAT 2 Hemoglobiini fraktsioonide paneel 24220 vB-O2Hb 24223 JAH EI EI vB-O2Hb Oksühemoglobiin Oksühemoglobiin venoosses veres QN % % Radiomeeter ABL 7xx 41 JAH 1285 2716-9 Oxyhemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldV Qn % % CHEM Fractional oxyhemoglobin in Venous blood OxyHgb MFr BldV 1 Observation 87 HAT 2 Hemoglobiini fraktsioonide paneel 24220 vB-RHb 24224 JAH EI EI vB-RHb Redutseeritud hemoglobiin Redutseeritud hemoglobiin venoosses veres QN % % Radiomeeter ABL 7xx 42 JAH 1286 19227-8 Deoxyhemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldV Qn % % HEM/BC Deoxyhemoglobin/Hemoglobin.total in Venous blood DO-Hgb MFr BldV 1 Observation 88 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres 24201 vB-pHt 24214 JAH EI EI vB-pHt pH (t) pH (kehatemperatuuri järgi kohandatud) venoosses veres QN Radiomeeter ABL 7xx 43 JAH 1287 39486-6 pH^^adjusted to patients actual temperature LsCnc Pt BldV Qn [pH] CHEM pH of Venous blood adjusted to patients actual temperature pH temp adj BldV 1 Observation 90 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres 24201 vB-pCO2t 24212 JAH EI EI vB-pCO2t pCO2 (t) Süsinikdioksiidi osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) venoosses veres QN mmHg 44 JAH 1288 40619-9 Carbon dioxide^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldV Qn mm[Hg] CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Venous blood pCO2 temp adj BldV 1 Observation 91 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres 24201 vB-pO2t 24217 JAH EI EI vB-pO2t pO2 (t) Hapniku osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) venoosses veres QN mmHg mm Hg Radiomeeter ABL 7xx 45 JAH 1289 19258-3 Oxygen^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldV Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Oxygen [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Venous blood pO2 temp adj BldV 1 Observation 92 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres 24201 vB-pO2t 24219 JAH EI EI vB-pO2t pO2 (t) Hapniku osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) venoosses veres QN mmHg Vol% Radiomeeter ABL 7xx 45 JAH 1289 19258-3 Oxygen^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldV Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Oxygen [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Venous blood pO2 temp adj BldV 1 Observation 93 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres 24201 p50(act)e 24210 JAH EI EI vB-p50 pO2 (sO2 50%) Hapniku osarõhk (küllastatus hapnikuga 50%) venoosses veres QN mmHg mm Hg Radiomeeter ABL 7xx 47 JAH 1291 19216-1 Oxygen^^saturation adjusted to 0.5 PPres Pt BldV Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Oxygen [Partial pressure] saturation adjusted to 0.5 in Venous blood pO2 satn adj to 0.5 BldV 1 Observation 94 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres 24201 vB-BE 24202 JAH EI EI vB-BE BE Aluste liig venoosses veres QN mmol/L mmol/l Radiomeeter ABL 7xx 48 JAH 1292 1927-3 Base excess SCnc Pt BldV Qn mmol/L mmol/L 0,01% CHEM Base excess in Venous blood Base excess BldV-sCnc 1 Observation 1201 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres 24201 BE (st) 24207 JAH EI EI vB-BEst BE (st) Aluste liig (standardiseeritud) venoosses veres QN mmol/L mmol/L 49 JAH 1293 19237-7 Base excess^^standard SCnc Pt BldV Qn mmol/L mmol/L CHEM Base excess standard in Venous blood Base excess std BldV-sCnc 1 Observation 1202 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres 24201 Vesinikkarbonaat 24204 JAH EI EI vP-HCO3 Vesinikkarbonaat Vesinikkarbonaat plasmas QN mmol/L mmol/L 51 JAH 1272 1963-8 Bicarbonate SCnc Pt Ser Qn mmol/L mmol/L CHEM Bicarbonate [Moles/volume] in Serum HCO3 Ser-sCnc 1 Both 1203 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres 24201 Vesinikkarbonaat (st) 24206 JAH EI EI vP-HCO3st Vesinikkarbonaat (st) Vesinikkarbonaat (standardiseeritud) plasmas QN mmol/L mmol/L 52 JAH 2155 69964-5 Bicarbonate^^standard SCnc Pt Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Bicarbonate [Moles/volume] standard in Plasma HCO3 std Plas-sCnc 1 Both 11,4729 97 HAT 2 Hemoglobiini fraktsioonide paneel 24220 vB-COHb 24221 JAH EI EI vB-COHb COHb Karboksühemoglobiin venoosses veres QN % % Radiomeeter ABL 7xx 53 JAH 1344 2032-1 Carboxyhemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldV Qn % % CHEM Carboxyhemoglobin/Hemoglobin.total in Venous blood COHgb MFr BldV 1 Observation 99 HAT 2 Hemoglobiini fraktsioonide paneel 24220 vB-MetHb 24222 JAH EI EI vB-MetHb MetHb Methemoglobiin venoosses veres QN % % Radiomeeter ABL 7xx 54 JAH 1347 2617-9 Methemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldV Qn % % CHEM Methemoglobin/Hemoglobin.total in Venous blood MetHgb MFr BldV 1 Observation 95 HAT 2 vP-Lac 24198 JAH JAH EI vP-Lac Laktaat Laktaat venoosses plasmas QN mmol/L mmol/l Radiomeeter ABL 7xx 55 JAH 1297 2519-7 Lactate SCnc Pt BldV Qn mmol/L mmol/L CHEM Lactate [Moles/volume] in Venous blood Lactate BldV-sCnc 1 Both 79 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres 20861 B-Hct calc 20873 JAH EI EI B-Hct calc Hct (arvutuslik) Hematokrit veres (arvutuslik) QN % % Radiomeeter ABL 7xx 111 JAH 1278 48703-3 Hematocrit VFr Pt Bld Qn Estimated HEM/BC Hematocrit [Volume Fraction] of Blood by Estimated Hct VFr Bld Est 1 Observation 80 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres 24201 B-Hct calc 24205 JAH EI EI B-Hct calc Hct (arvutuslik) Hematokrit veres (arvutuslik) QN % % Radiomeeter ABL 7xx 111 JAH 1278 48703-3 Hematocrit VFr Pt Bld Qn Estimated HEM/BC Hematocrit [Volume Fraction] of Blood by Estimated Hct VFr Bld Est 1 Observation 298 EL 3 S,P-K 17093 JAH JAH EI S,P-K Kaalium Kaalium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l 2 JAH/Võrreld 211 2823-3 Potassium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,2673% CHEM Potassium [Moles/volume] in Serum or Plasma Potassium SerPl-sCnc 1 Both 295 EL 3 S,P-Na 1003 JAH JAH EI S,P-Na Naatrium Naatrium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l 4 JAH/Võrreld 210 2951-2 Sodium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1705% CHEM Sodium [Moles/volume] in Serum or Plasma Sodium SerPl-sCnc 1 Both 308 EL 3 S,P-iCa 27203 JAH JAH EI S,P-iCa Kaltsium (ioniseeritud) Kaltsium (ioniseeritud) seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l Rapidpoint 6 JAH 213 12180-6 Calcium.ionized SCnc Pt Ser/Plas Qn ISE mg/dL mmol/L CHEM Calcium.ionized [Moles/volume] in Serum or Plasma by Ion-selective membrane electrode (ISE) Ca-I SerPl ISE-sCnc 1 Both 307 EL 3 S,P-Ca 26835 JAH JAH EI S,P-Ca Kaltsium Kaltsium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 10 JAH/Võrreld 212 2000-8 Calcium SCnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Calcium [Moles/volume] in Serum or Plasma Calcium SerPl-sCnc 1 Both 313 EL 3 S,P-Cl 1008 JAH JAH EI S,P-Cl Kloriid Kloriid seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l 13 JAH/Võrreld 216 2075-0 Chloride SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1479% CHEM Chloride [Moles/volume] in Serum or Plasma Chloride SerPl-sCnc 1 Both 452 EL 3 S,P-P 2015 JAH JAH EI S,P-P Fosfaat Fosfaat seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l 14 JAH/Võrreld 234 14879-1 Phosphate SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Phosphate [Moles/volume] in Serum or Plasma Phosphate SerPl-sCnc 1 Both 315 EL 3 S,P-Mg 2016 JAH JAH EI S,P-Mg Magneesium Magneesium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l 16 JAH/Võrreld 218 2601-3 Magnesium SCnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Magnesium [Moles/volume] in Serum or Plasma Magnesium SerPl-sCnc 1 Both 372 EL 3 P-NH4 26743 JAH JAH EI P-NH4 Ammoonium Ammoonium plasmas QN umol/L umol/L 19 JAH/Võrreld 224 1845-7 Ammonium ion SCnc Pt Plas Qn umol/L umol/L CHEM Ammonium ion [Moles/volume] in Plasma Ammonium Ion Plas-sCnc 1 Both 583 KAR 4 S,P-cTnT-hs 22703 JAH JAH EI S,P-cTnT-hs Troponiin T (kõrgtundlik) Troponiin T (kõrgtundlik) seerumis/plasmas QN ng/L ng/L Cobas E-411 1 JAH/Võrreld 2888 67151-1 Troponin T.cardiac MCnc Pt Ser/Plas Qn Detection limit <= 5 ng/L ng/L ng/L CHEM Troponin T.cardiac [Mass/volume] in Serum or Plasma by Detection limit <= 5 ng/L Troponin T SerPl DL <= 5 ng/L-mCnc 1 11,4393 646 KAR 4 S,P-CK-MBm 17634 JAH JAH EI S,P-CK-MBm CK-MBm Kreatiini kinaasi MB isoensüümi mass seerumis/plasmas QN ug/L ng/ml 6 JAH 315 13969-1 Creatine kinase.MB MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,3363% CHEM Creatine kinase.MB [Mass/volume] in Serum or Plasma CK MB SerPl-mCnc 1 Both 1160 KAR 4 NT-proBNP 26732 JAH JAH EI S,P-NT-proBNP NT-proBNP B-tüüpi natriureetilise propeptiidi N-fragment seerumis/plasmas QN ng/L ng/L 8 JAH 317 33762-6 Natriuretic peptide.B prohormone MCnc Pt Ser/Plas Qn pg/mL pg/mL CHEM Natriuretic peptide.B prohormone [Mass/volume] in Serum or Plasma proBNP SerPl-mCnc 1 Both 620 KAR 4 P-BNP 19120 JAH JAH EI S,P-BNP BNP B-tüüpi natriureetiline peptiid seerumis/plasmas QN ng/L pg/ml 10 JAH 3051 30934-4 Natriuretic peptide.B MCnc Pt Ser/Plas Qn pg/mL ng/L;pg/mL 204 CHEM Natriuretic peptide B [Mass/volume] in Serum or Plasma BNP SerPl-mCnc 1 Both 41,4428 1423 KAR 4 BNP 25944 JAH JAH JAH S,P-BNP BNP B-tüüpi natriureetiline peptiid seerumis/plasmas QN ng/L ng/L 10 JAH 3051 30934-4 Natriuretic peptide.B MCnc Pt Ser/Plas Qn pg/mL ng/L;pg/mL 204 CHEM Natriuretic peptide B [Mass/volume] in Serum or Plasma BNP SerPl-mCnc 1 Both 41,4428 425 KE 5 S,P-CRP 17086 JAH JAH EI S,P-CRP CRP C-reaktiivne valk seerumis/plasmas QN mg/L mg/L 1 JAH/Võrreld 232 1988-5 C reactive protein MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0344% CHEM C reactive protein [Mass/volume] in Serum or Plasma CRP SerPl-mCnc 1 Both 440 KE 5 S,P-CRP-hs 21399 EI 2020-05-07 EI EI S,P-CRP-hs CRP (kõrgtundlik) C-reaktiivne valk seerumis/plasmas (kõrgtundlik) QN mg/L mg/L 3 JAH/Võrreld 233 30522-7 C reactive protein MCnc Pt Ser/Plas Qn High sensitivity 0,0083% CHEM C reactive protein [Mass/volume] in Serum or Plasma by High sensitivity method CRP SerPl HS-mCnc 1 Both 613 KE 5 S,P-PCT 26730 JAH JAH EI S,P-PCT Prokaltsitoniin Prokaltsitoniin seerumis/plasmas QN ug/L ng/ml 5 JAH/Võrreld 302 33959-8 Procalcitonin MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL CHEM Procalcitonin [Mass/volume] in Serum or Plasma Procalcitonin SerPl-mCnc 1 Both 783 KE 5 S,P-IL-6 17629 JAH JAH EI S,P-IL-6 IL-6 Interleukiin 6 seerumis/plasmas QN ng/L pg/ml Immulite2000XPi 9 JAH 381 26881-3 Interleukin 6 MCnc Pt Ser/Plas Qn pg/mL pg/mL CHEM Interleukin 6 [Mass/volume] in Serum or Plasma Il6 SerPl-mCnc 1 Both 478 KE 5 fS,fP-Gluc 17089 JAH JAH EI fS,fP-Gluc Glükoos paastuseerumis/-plasmas Glükoos paastuseerumis/paastuplasmas QN mmol/L mmol/l 12 JAH/Võrreld 237 14771-0 Glucose^post CFst SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Fasting glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma Glucose p fast SerPl-sCnc 1 Both 485 KE 5 S,P-Gluc 20879 JAH JAH EI S,P-Gluc Glükoos Glükoos seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l Radiomeeter ABL 7xx 14 JAH/Võrreld 239 14749-6 Glucose SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma Glucose SerPl-sCnc 1 Both 486 KE 5 S,P-Gluc 24196 JAH JAH EI S,P-Gluc Glükoos Glükoos seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l Radiomeeter ABL 7xx 14 JAH/Võrreld 239 14749-6 Glucose SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma Glucose SerPl-sCnc 1 Both 1130 KE 5 aB-Gluc 20879 JAH JAH EI S,P-Gluc Glükoos Glükoos seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L Amperomeetria 14 JAH/Võrreld 239 14749-6 Glucose SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma Glucose SerPl-sCnc 1 Both 1134 KE 5 vB-Gluc 24196 JAH JAH EI S,P-Gluc Glükoos Glükoos seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L Amperomeetria 14 JAH/Võrreld 239 14749-6 Glucose SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma Glucose SerPl-sCnc 1 Both 759 KE 5 B-HbA1c panel 18758 JAH JAH EI B-HbA1c panel HbA1c paneel Glükohemoglobiin veres (paneel) Paneel % 18 EI/Paneel 3757 L-3757 565 KE 5 HbA1c paneel 18758 B-HbA1c (IFCC) 22382 JAH EI EI B-HbA1c (IFCC) HbA1c (IFCC) Glükohemoglobiin veres (IFCC) QN mmol/mol mmol/mol 19 JAH/Võrreld 2741 59261-8 Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total SFr Pt Bld Qn IFCC mmol/mol mmol/mol HEM/BC Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total in Blood by IFCC protocol Hgb A1c SFr Bld IFCC 1 Both 18,6192 471 KE 5 HbA1c paneel 18758 B-HbA1C 17613 JAH EI EI B-HbA1c HbA1c Glükohemoglobiin veres QN % % 20 JAH/Võrreld 236 4548-4 Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total MFr Pt Bld Qn % %; % Hgb 0,0883% HEM/BC Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total in Blood Hgb A1c MFr Bld 1 Both 690 KE 5 HbA1c paneel 18758 eAG 22383 JAH EI EI B-eAG eAG Hinnanguline keskmine glükoos veres QN mmol/L mmol/l 24 JAH/Võrreld 3416 53553-4 Estimated average glucose SCnc Pt Bld Qn Estimated from glycated hemoglobin mmol/L mmol/L CHEM Glucose mean value [Moles/volume] in Blood Estimated from glycated hemoglobin Est. average glucose Bld gHb Est-sCnc 1 Both 15,6611 491 KE 5 GTT, 0 min 25200 JAH JAH EI fS,P-Gluc 0 min (pre 75 g Gluc PO) Glükoos 0 min (75 g) Glükoos paastuseerumis/paastuplasmas enne glükoosi manustamist QN mmol/L mmol/l 28 JAH/Võrreld 241 14996-3 Glucose^pre 75 g glucose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --pre 75 g glucose PO Glucose pre 75 g Glc PO SerPl-sCnc 1 Observation 500 KE 5 GTT, 60 min 25188 JAH JAH EI S,P-Gluc 60 min (post 75 g Gluc PO) Glükoos 60 min (75 g) Glükoos seerumis/plasmas 60 minutit pärast glükoosi manustamist QN mmol/L mmol/l 29 JAH/Võrreld 248 51597-3 Glucose^1H post 75 g glucose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --1 hour post 75 g glucose PO Glucose 1H p 75 g Glc PO SerPl-sCnc 1 Observation 494 KE 5 GTT, 120 min 25195 JAH JAH EI S,P-Gluc 120 min (post 75g Gluc PO) Glükoos 120 min (75 g) Glükoos seerumis/plasmas 120 minutit pärast glükoosi manustamist QN mmol/L mmol/l 30 JAH/Võrreld 242 14995-5 Glucose^2H post 75 g glucose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --2 hours post 75 g glucose PO Glucose 2H p 75 g Glc PO SerPl-sCnc 1 Both 1153 KE 5 Laktaat 17525 JAH JAH EI P-Lac Laktaat Laktaat plasmas QN mmol/L mmol/L 40 JAH/Võrreld 286 2524-7 Lactate SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 0,0138% CHEM Lactate [Moles/volume] in Serum or Plasma Lactate SerPl-sCnc 1 Both 322 KE 5 S,P-ALAT 2021 JAH JAH EI S,P-ALAT ALAT Alaniini aminotransferaas seerumis/plasmas QN U/L U/l 42 JAH/Võrreld 222 1744-2 Alanine aminotransferase CCnc Pt Ser/Plas Qn Without P-5'-P U/L U/L CHEM Alanine aminotransferase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma by Without P-5'-P ALT SerPl w/o P-5'-P-cCnc 1 Both 405 KE 5 S,P-ASAT 2022 JAH JAH EI S,P-ASAT ASAT Aspartaadi aminotransferaas seerumis/plasmas QN U/L U/l 44 JAH/Võrreld 228 1920-8 Aspartate aminotransferase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,8705% CHEM Aspartate aminotransferase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma AST SerPl-cCnc 1 Both 324 KE 5 S,P-ALP 1004 JAH JAH EI S,P-ALP ALP Aluseline fosfataas seerumis/plasmas QN U/L U/l 46 JAH/Võrreld 223 6768-6 Alkaline phosphatase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,8002% CHEM Alkaline phosphatase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma ALP SerPl-cCnc 1 Both 105 KE 5 S-ALP-isoE 20826 JAH JAH JAH S-ALP-isoE ALP isoensüümid Aluselise fosfataasi isoensüümid seerumis Tekst 47 JAH 147 14588-8 Alkaline phosphatase isoenzymes Imp Pt Ser/Plas Nom CHEM Alkaline phosphatase isoenzymes [interpretation] in Serum or Plasma ALP Isos SerPl-Imp 1 Observation 106 KE 5 ALP isoensüümid 20826 S-maks-isoen 24227 JAH EI EI S-l1ALP Maksa 1 isoensüüm Aluselise fosfataasi maksa isoensüüm 1 seerumis QN U/L U/l 48 JAH/Võrreld 148 13874-3 Alkaline phosphatase.liver 1 CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L U/L CHEM Alkaline phosphatase.liver 1 [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma ALP Liver 1 SerPl-cCnc 1 Observation 110 KE 5 ALP isoensüümid 20826 S-luu-isoen 24226 JAH EI EI S-bALP Luu isoensüüm Aluselise fosfataasi luu isoensüüm seerumis QN U/L U/l 50 JAH/Võrreld 150 1777-2 Alkaline phosphatase.bone CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L CHEM Alkaline phosphatase.bone [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma ALP Bone SerPl-cCnc 1 Both 114 KE 5 ALP isoensüümid 20826 S-makrohepaatiline isoensüüm 24228 JAH EI EI S-l2ALP Maksa 2 isoensüüm Aluselise fosfataasi maksa isoensüüm 2 seerumis QN U/L U/l 52 JAH/Võrreld 152 13875-0 Alkaline phosphatase.liver 2 CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L U/L CHEM Alkaline phosphatase.liver 2 [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma ALP Liver 2 SerPl-cCnc 1 Observation 751 KE 5 ALP isoensüümid 20826 S-soole-isoen 24229 JAH EI EI S-iALP Soole isoensüümid Aluselise fosfataasi soole isoensüümid seerumis QN U/L U/l 56 JAH/Võrreld 3709 1778-0 Alkaline phosphatase.intestinal CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L U/L 6 CHEM Alkaline phosphatase.intestinal [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma Estrone SerPl-sCnc 1 Observation 463 KE 5 S,P-GGT 26737 JAH JAH EI S,P-GGT GGT Gammaglutamüüli transferaas seerumis/plasmas QN U/L U/l 68 JAH/Võrreld 235 2324-2 Gamma glutamyl transferase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,0564% CHEM Gamma glutamyl transferase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma GGT SerPl-cCnc 1 Both 406 KE 5 S,P-Bil 1002 JAH JAH EI S,P-Bil Bilirubiin Bilirubiin seerumis/plasmas QN umol/L µmol/l 69 JAH/Võrreld 229 14631-6 Bilirubin SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Bilirubin [Moles/volume] in Serum or Plasma Bilirub SerPl-sCnc 1 Both 409 KE 5 S,P-Bil-conj 26845 JAH JAH EI S,P-Bil-conj Bilirubiin (konjugeeritud) Bilirubiin (konjugeeritud) seerumis/plasmas QN umol/L umol/L 72 JAH/Võrreld 230 14629-0 Bilirubin.glucuronidated+Bilirubin.albumin bound SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Bilirubin.direct [Moles/volume] in Serum or Plasma Bilirub Direct SerPl-sCnc 1 Both 395 KE 5 S,P-Amyl 1006 JAH JAH EI S,P-Amyl Amülaas Amülaas seerumis/plasmas QN U/L U/l 74 JAH/Võrreld 225 1798-8 Amylase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,0927% CHEM Amylase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma Amylase SerPl-cCnc 1 Both 187 KE 5 S-pAmyl 17694 JAH JAH EI S,P-pAmyl Amülaas (pankreasespetsiifiline) Amülaas (pankreasespetsiifiline) seerumis/plasmas QN U/L U/l 75 JAH/Võrreld 1753 1805-1 Amylase.pancreatic CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L U/L;units/L CHEM Amylase.pancreatic [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma Amylase P SerPl-cCnc 1 Observation 603 KE 5 S,P-Lip 18946 JAH JAH EI S,P-Lip Lipaas Lipaas seerumis/plasmas QN U/L U/l 76 JAH/Võrreld 299 3040-3 Triacylglycerol lipase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,1557% CHEM Lipase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma Lipase SerPl-cCnc 1 Both 619 KE 5 S-CDT% 21000 JAH JAH JAH S,P-CDT% CDT% Süsivesikdefitsiitne transferriin seerumis/plasmas QN % % 78 JAH/Võrreld 305 48495-6 Transferrin.carbohydrate deficient/Transferrin.total MFr Pt Ser/Plas Qn % % CHEM Transferrin.carbohydrate deficient/Transferrin.total in Serum or Plasma CDT MFr SerPl 1 Both 635 KE 5 S-TBA 22467 JAH JAH JAH S,P-TBA Sapphapped Sapphapped seerumis/plasmas QN umol/L µmol/l 80 JAH/Võrreld 3071 14628-2 Bile acid SCnc Pt Ser Qn umol/L umol/L CHEM Bile acid [Moles/volume] in Serum Bile Ac Ser-sCnc 1 Both 32,6581 570 KE 5 S,P-Crea 26754 JAH JAH EI S,P-Crea Kreatiniin Kreatiniin seerumis/plasmas QN umol/L µmol/l 82 JAH/Võrreld 279 14682-9 Creatinine SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Creatinine [Moles/volume] in Serum or Plasma Creat SerPl-sCnc 1 Both 1151 KE 5 eGFR (Crea, CKD-EPI) 21378 JAH EI EI eGFR (Crea, CKD-EPI) eGFR (Crea, CKD-EPI) Hinnanguline glomerulaarfiltratsiooni kiirus (kreatiniin, CKD-EPI) QN mL/min/1.73m2 "mL/min/1.73m2 " 85 JAH/Võrreld 3485 62238-1 Glomerular filtration rate/1.73 sq M.predicted ArVRat Pt Ser/Plas Qn Creatinine-based formula (CKD-EPI) mL/min/{1.73_m2} mL/min/1.73 sq M 2 CHEM Glomerular filtration rate/1.73 sq M.predicted by Creatinine-based formula (CKD-EPI) GFR/BSA.pred SerPl CKD-EPI-ArVRat 1 Both 8,2638 641 KE 5 S,P-Urea 2012 JAH JAH EI S,P-Urea Uurea Uurea seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l 90 JAH/Võrreld 310 22664-7 Urea SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Urea [Moles/volume] in Serum or Plasma Urea SerPl-sCnc 1 Both 611 KE 5 S-Osmol 19090 JAH JAH JAH S,P-Osmol Osmolaalsus Seerumi/plasma osmolaalsus QN mosm/kgH2O 95 JAH/Võrreld 300 2692-2 Osmolality Osmol Pt Ser/Plas Qn 0,0164% CHEM Osmolality of Serum or Plasma Osmolality SerPl 1 Both 252 KE 5 S-Osmol calc 20877 JAH JAH EI S,P-Osmol calc Osmolaalsus (arvutuslik) Seerumi/plasma osmolaalsus (arvutuslik) QN mosm/kgH2O mmol/kg Radiomeeter ABL 7xx 96 JAH 1957 18182-6 Osmolality Osmol Pt Ser/Plas Qn Calculated mosm/kg mosm/kg CHEM Osmolality of Serum or Plasma by calculation Osmolality SerPl Calc 1 Observation 317 KE 5 S,P-Alb 1001 JAH JAH EI S,P-Alb Albumiin Albumiin seerumis/plasmas QN g/L g/L 97 JAH/Võrreld 219 61151-7 Albumin MCnc Pt Ser/Plas Qn BCG g/dL g/dl CHEM Albumin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Bromcresol green (BCG) dye binding method Albumin SerPl BCG-mCnc 1 Both 320 KE 5 S,P-Alb-hs 25202 JAH EI EI S,P-Alb-hs Albumiin (kõrgtundlik) Albumiin seerumis/plasmas (kõrgtundlik) QN g/L g/L 98 JAH/Võrreld 220 1751-7 Albumin MCnc Pt Ser/Plas Qn g/dL 0,8632% CHEM Albumin [Mass/volume] in Serum or Plasma Albumin SerPl-mCnc 1 Both 643 KE 5 S,P-Prot 2013 JAH JAH EI S,P-Prot Valk Valk seerumis/plasmas QN g/L g/L 99 JAH/Võrreld 311 2885-2 Protein MCnc Pt Ser/Plas Qn g/dL 0,82% CHEM Protein [Mass/volume] in Serum or Plasma Prot SerPl-mCnc 1 Both 612 KE 5 S-PreAlb 21228 JAH JAH EI S,P-PreAlb Prealbumiin Prealbumiin seerumis/plasmas QN g/L g/L 100 JAH/Võrreld 301 14338-8 Prealbumin MCnc Pt Ser/Plas Qn g/dL 0,0508% CHEM Prealbumin [Mass/volume] in Serum or Plasma Prealb SerPl-mCnc 1 Both 577 KE 5 S,P-LDH 26742vana EI 2021-06-03 EI EI S,P-LDH (non-IFCC) LDH (non-IFCC) Laktaadi dehüdrogenaas seerumis/plasmas (non-IFCC) QN U/L U/L 101 JAH 285 14805-6 Lactate dehydrogenase CCnc Pt Ser/Plas Qn Reaction: pyruvate to lactate CHEM Lactate dehydrogenase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma by Pyruvate to lactate reaction LDH SerPl P to L-cCnc 1 Observation 1496 KE 5 LDH 26742 JAH JAH EI S,P-LDH LDH Laktaadi dehüdrogenaas seerumis/plasmas QN U/L "U/L " 102 JAH/Võrreld 6069 14804-9 Lactate dehydrogenase CCnc Pt Ser/Plas Qn Reaction: lactate to pyruvate U/L arb U/L CHEM Lactate dehydrogenase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma by Lactate to pyruvate reaction LDH SerPl L to P-cCnc 1 Both 519 KE 5 S,P-Hapto 19067 JAH JAH JAH S,P-Hapto Haptoglobiin Haptoglobiin seerumis/plasmas QN g/L 103 JAH/Võrreld 254 4542-7 Haptoglobin MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/dL 0,0047% HEM/BC Haptoglobin [Mass/volume] in Serum or Plasma Haptoglob SerPl-mCnc 1 Both 576 KE 5 S,P-UA 2011 JAH JAH EI S,P-UA Kusihape Kusihape seerumis/plasmas QN umol/L µmol/l 108 JAH/Võrreld 284 14933-6 Urate SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Urate [Moles/volume] in Serum or Plasma Urate SerPl-sCnc 1 Both 569 KE 5 S,P-CK 1013 JAH JAH EI S,P-CK CK Kreatiini kinaas seerumis/plasmas QN U/L U/l 109 JAH/Võrreld 278 2157-6 Creatine kinase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,3104% CHEM Creatine kinase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma CK SerPl-cCnc 1 Both 647 KE 5 S,P-Myogl 17635 JAH JAH EI S,P-Myogl Müoglobiin Müoglobiin seerumis/plasmas QN ug/L ng/ml 119 JAH/Võrreld 316 2639-3 Myoglobin MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0217% CHEM Myoglobin [Mass/volume] in Serum or Plasma Myoglobin SerPl-mCnc 1 Both 557 KE 5 S,P-Chol 1009 JAH JAH EI S,P-Chol Kolesterool Kolesterool seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l 122 JAH/Võrreld 271 14647-2 Cholesterol SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Cholesterol [Moles/volume] in Serum or Plasma Cholest SerPl-sCnc 1 Both 558 KE 5 S,P-HDL-Chol 1011 JAH JAH EI S,P-HDL-Chol HDL HDL-kolesterool seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l 124 JAH/Võrreld 272 14646-4 Cholesterol.in HDL SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Cholesterol in HDL [Moles/volume] in Serum or Plasma HDLc SerPl-sCnc 1 Both 560 KE 5 S,P-LDL-Chol 1010 JAH JAH EI S,P-LDL-Chol LDL LDL-kolesterool seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l 125 JAH/Võrreld 273 22748-8 Cholesterol.in LDL SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Cholesterol in LDL [Moles/volume] in Serum or Plasma LDLc SerPl-sCnc 1 Both 564 KE 5 fS,fP-Trigl 17586 JAH JAH EI S,P-Trigl Triglütseriidid Triglütseriidid seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l 128 JAH/Võrreld 274 14927-8 Triglyceride SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Triglyceride [Moles/volume] in Serum or Plasma Trigl SerPl-sCnc 1 Both 1272 KE 5 ApoA1 26068 JAH JAH JAH S,P-ApoA1 ApoA1 Apolipoproteiin A1 seerumis/plasmas QN umol/L umol/L 130 JAH/Võrreld 3852 76483-7 Apolipoprotein A-I SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Apolipoprotein A-I [Moles/volume] in Serum or Plasma Apo A-I SerPl-sCnc 1 Both 1273 KE 5 ApoB 26069 JAH JAH JAH S,P-ApoB ApoB Apolipoproteiin B seerumis/plasmas QN umol/L umol/L 131 JAH/Võrreld 1755 76482-9 Apolipoprotein B SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Apolipoprotein B [Moles/volume] in Serum or Plasma Apo B SerPl-sCnc 1 Both 8,4389 1454 KE 5 Lipoproteiin a 26070 JAH JAH JAH S,P-Lp(a) Lipoproteiin a Lipoproteiin a seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/L 132 JAH/Võrreld 3853 43583-4 Lipoprotein (little a) SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L 11 CHEM Lipoprotein a [Moles/volume] in Serum or Plasma LPa SerPl-sCnc 1 Both 666 KE 5 S,P-Hcy 17681 JAH JAH JAH S,P-Hcy Homotsüsteiin Homotsüsteiin seerumis/plasmas QN umol/L µmol/l 133 JAH 325 13965-9 Homocysteine SCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0084% CHEM Homocysteine [Moles/volume] in Serum or Plasma Homocysteine SerPl-sCnc 1 Both 404 KE 5 S,P-ASO 17693 JAH JAH EI S,P-ASO ASO Antistreptolüsiin O seerumis/plasmas QN kU/L U/ml 134 JAH 227 5370-2 Streptolysin O Ab ACnc Pt Ser Qn 0,0021% MICRO Streptolysin O Ab [Units/volume] in Serum ASO Ab Ser-aCnc 1 Both 614 KE 5 S,P-RF 26736 JAH JAH EI S,P-RF Reumatoidfaktor Reumatoidfaktor seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 135 JAH 303 11572-5 Rheumatoid factor ACnc Pt Ser Qn 0,0132% SERO Rheumatoid factor [Units/volume] in Serum Rheumatoid fact Ser-aCnc 1 Both 321 KE 5 S,P-AAT 19089 JAH JAH JAH S,P-AAT Alfa-1-antitrüpsiin Alfa-1-antitrüpsiin seerumis/plasmas QN g/L g/L 139 JAH/Võrreld 221 1825-9 Alpha 1 antitrypsin MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/dL mg/dL 0,0036% CHEM Alpha 1 antitrypsin [Mass/volume] in Serum or Plasma A1AT SerPl-mCnc 1 Both 399 KE 5 S,P-ACE 20779 JAH JAH JAH S,P-ACE ACE Angiotensiini muundav ensüüm seerumis/plasmas QN U/L U/l 140 JAH/Võrreld 226 2742-5 Angiotensin converting enzyme CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,0051% CHEM Angiotensin converting enzyme [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma ACE SerPl-cCnc 1 Both 590 KE 5 LTT, 0 min 25196 JAH JAH EI fS,fP-Gluc 0 min (pre Lactose PO) Glükoos 0 min Glükoos paastuseerumis/paastuplasmas enne laktoosi manustamist QN mmol/L mmol/l 148 JAH/Võrreld 295 59157-8 Glucose^pre dose lactose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --pre dose lactose PO Glucose pre Lac PO SerPl-sCnc 1 Observation 595 KE 5 LTT, 20 min 25197 JAH JAH EI S,P-Gluc 20 min (post 50g Lactose PO) Glükoos 20 min (50 g) Glükoos seerumis/plasmas 20 minutit pärast laktoosi manustamist QN mmol/L mmol/l 149 JAH/Võrreld 296 69943-9 Glucose^20M post 50 g lactose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --20 minutes post 50 g lactose PO Glucose 20M p 50 g lac PO SerPl-sCnc 1 Both 11,4729 599 KE 5 LTT, 40 min 25198 JAH JAH EI S,P-Gluc 40 min (post 50g Lactose PO) Glükoos 40 min (50 g) Glükoos seerumis/plasmas 40 minutit pärast laktoosi manustamist QN mmol/L mmol/l 151 JAH/Võrreld 297 69944-7 Glucose^40M post 50 g lactose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --40 minutes post 50 g lactose PO Glucose 40M p 50 g lac PO SerPl-sCnc 1 Both 11,4729 602 KE 5 LTT, 60 min 25199 JAH JAH EI S,P-Gluc 60 min (post 50g Lactose PO) Glükoos 60 min (50 g) Glükoos seerumis/plasmas 60 minutit pärast laktoosi manustamist QN mmol/L mmol/l 152 JAH/Võrreld 298 14755-3 Glucose^1H post 50 g lactose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --1 hour post 50 g lactose PO Glucose 1H p 50 g Lac PO SerPl-sCnc 1 Both 566 KE 5 S,P-ChE 21375 JAH JAH JAH S,P-ChE Koliini esteraas Koliini esteraas seerumis/plasmas QN U/L U/l 153 JAH/Võrreld 275 2098-2 Cholinesterase CCnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Cholinesterase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma Cholinesterase SerPl-cCnc 1 Both 638 KE 5 S,P-Cer 19093 JAH JAH EI S,P-Cer Tseruloplasmiin Tseruloplasmiin seerumis/plasmas QN g/L g/L 160 JAH/Võrreld 308 2064-4 Ceruloplasmin MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,00% CHEM Ceruloplasmin [Mass/volume] in Serum or Plasma Ceruloplasmin SerPl-mCnc 1 Both 1477 HÜ 6 INR 5080 JAH JAH EI INR INR Rahvusvaheline normitud suhe QN 3 JAH/Võrreld 180 34714-6 Coagulation tissue factor induced.INR RelTime Pt Bld Qn Coag 0,02% COAG INR in Blood by Coagulation assay INR Bld 1 Observation 197 HÜ 6 P-APTT 17627 JAH JAH EI P-APTT APTT Aktiveeritud osalise tromboplastiini aeg plasmas QN s s 9 JAH 181 14979-9 Coagulation surface induced Time Pt PPP Qn Coag s sec 0,25% COAG Activated partial thrombplastin time (aPTT) in Platelet poor plasma by Coagulation assay aPTT Time PPP 1 Both 253 HÜ 6 P-LMWH 22055 JAH JAH JAH P-LMWH Madalmolekulaarne hepariin Madalmolekulaarne hepariin plasmas QN kU/L IU/ml 12 JAH/Võrreld 196 3271-4 Heparin.low molecular weight ACnc Pt PPP Qn Chromo U/mL U/mL COAG LMWH PPP Chro-aCnc LMW Heparin [Units/volume] in Platelet poor plasma by Chromogenic method 1 Both 201 HÜ 6 P-D-Di 17643 JAH JAH EI P-D-Di D-dimeerid D-dimeerid plasmas QN mg/L µg/ml 16 JAH 184 48065-7 Fibrin D-dimer FEU MCnc Pt PPP Qn ug/L FEU 0,02% COAG Fibrin D-dimer FEU [Mass/volume] in Platelet poor plasma D dimer FEU PPP-mCnc 1 Both 1436 HÜ 6 Fibrinogeen 5075 JAH JAH JAH P-Fibr Fibrinogeen Fibrinogeen plasmas QN g/L g/L 18 JAH/Võrreld 182 48664-7 Fibrinogen MCnc Pt PPP Qn Coag.derived g/L g/L COAG Fibrinogen [Mass/volume] in Platelet poor plasma by Coagulation.derived Fibrinogen PPP Coag.derived-mCnc 1 BOTH 202 HÜ 6 P-AT III 17521 JAH JAH EI P-AT III Antitrombiin III Antitrombiin III plasmas QN % % 22 JAH 185 27811-9 Antithrombin actual/Normal RelCCnc Pt PPP Qn Chromo % % 0,00% COAG AT III Act/Nor PPP Chro Antithrombin actual/normal in Platelet poor plasma by Chromogenic method 1 Observation 203 HÜ 6 P-PC 22755 JAH JAH EI P-PC Proteiin C Proteiin C plasmas QN % % 23 JAH 186 27818-4 Protein C actual/Normal RelCCnc Pt PPP Qn Chromo % % 0,00% COAG Protein C actual/normal in Platelet poor plasma by Chromogenic method Prot C Act/Nor PPP Chro 1 Observation 212 HÜ 6 P-fPS 22754 JAH JAH EI P-fPS Vaba proteiin S Vaba proteiin S plasmas QN % % 26 JAH 187 27821-8 Protein S.free Ag actual/Normal RelMCnc Pt PPP Qn Imm % % COAG Protein S Free Ag actual/normal in Platelet poor plasma by Immunologic method Prot S Free Ag Act/Nor PPP Imm 1 Observation 220 HÜ 6 P-APC-R 23631 JAH JAH EI P-APC-R APC-R Aktiveeritud proteiini C resistentsus plasmas QN s 27 JAH 188 48590-4 Coagulation surface induced^after addition of APC Time Pt PPP Qn Coag s s COAG aPTT in Platelet poor plasma by Coagulation assay --after addition of APC aPTT after addition of APC PPP 1 Observation 8,5074 249 HÜ 6 Luupusantikoagulandid (kinnitav uuring) 22710 P-LA normratio 22711 JAH EI EI P-LA normratio Luupusantikoagulandid (normitud suhe) Luupusantikoagulandid plasmas (normitud suhe) Tekst 35 JAH/Võrreld 195 50410-0 Coagulation dilute Russell viper venom induced/Coagulation dilute Russell viper venom induced.excess phospholipid Ratio Pt PPP Qn Coag COAG dRVV Tme/dRVVT cfm PPP-Rto Dilute Russell viper venom time (dRVVT)/Coagulation dilute Russell viper venom induced.excess phospholipid [Ratio] in Platelet poor plasma by Coagulation assay 1 Both 181 HÜ 6 Luupusantikoagulandid (kinnitav uuring) 22710 P-LA screen 21678 JAH EI EI P-LA screen Luupusantikoagulandid (sõeluuring) Luupusantikoagulandid plasmas (sõeluuring) QN s 36 JAH 1723 6303-2 Coagulation dilute Russell viper venom induced Time Pt PPP Qn Coag s seconds;sec 0,0038% COAG Dilute Russell viper venom time (dRVVT) in Platelet poor plasma by Coagulation assay dRVV Tme Time PPP 1 Both 183 HÜ 6 P-LA conf 22710 JAH JAH JAH P-LA conf Luupusantikoagulandid (kinnitav uuring) Luupusantikoagulandid plasmas (kinnitav uuring) QN s 39 JAH 1724 57838-5 Coagulation dilute Russell viper venom induced.excess phospholipid Time Pt PPP Qn s s COAG Dilute Russell viper venom time (dRVVT) excess phospholipid in Platelet poor plasma dRVVT confirm Time PPP 1 Both 179 HÜ 6 P-FV 21183 JAH JAH JAH P-FV V faktor V faktor plasmas QN % % 43 JAH/Võrreld 1717 3193-0 Coagulation factor V activity actual/Normal RelTime Pt PPP Qn Coag % % COAG Coagulation factor V activity actual/normal in Platelet poor plasma by Coagulation assay Fact V Act/Nor PPP 1 Both 245 HÜ 6 P-FVIII:C 21154 JAH JAH JAH P-FVIII:C VIII faktor VIII faktor plasmas QN % % 45 JAH/Võrreld 193 3209-4 Coagulation factor VIII activity actual/Normal RelTime Pt PPP Qn Coag % % 0,00% COAG Coagulation factor VIII activity actual/normal in Platelet poor plasma by Coagulation assay Fact VIII Act/Nor PPP 1 Observation 243 HÜ 6 P-vWF 21155 JAH JAH JAH P-vWF von Willebrandi faktor von Willebrandi faktor plasmas QN % % 53 JAH/Võrreld 192 27816-8 von Willebrand factor Ag actual/Normal RelMCnc Pt PPP Qn Imm % % 0,00% COAG von Willebrand factor (vWf) Ag actual/normal in Platelet poor plasma by Immunologic method vWF Ag Act/Nor PPP Imm 1 Observation 1445 HÜ 6 Apiksabaan 26726 JAH JAH JAH P-APBN Apiksabaan Apiksabaan plasmas QN ug/L ug/L 62 JAH/Võrreld 4682 72608-3 Apixaban MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL DRUG/TOX Apixaban [Mass/volume] in Serum or Plasma Apixaban SerPl-mCnc 1 Both 19,3863 240 HÜ 6 Pt-Ivy 19047 JAH EI EI cB-Ivy Veritsusaeg Veritsusaeg QN min min 82 JAH/Võrreld 191 3179-9 Bleeding time Time Pt ^Patient Qn Ivy min COAG Bleeding Tme Time Patient Ivy Bleeding time by Ivy method 1 Both 1213 HÜ 6 Trombotsüütide funktsiooni uuring 24272 JAH JAH EI B-PFA-Col/Epi, PFA-Col/ADP panel PFA-Col/Epi, PFA-Col/ADP paneel Trombotsüütide funktsiooni uuring kollageeni ja epinefriiniga, kollageeni ja adenosiindifosfaadiga (paneel) Paneel " " 83 EI/Paneel 5524 72257-9 Platelet function.collagen+Adenosine diphosphate induced & Epinephrine induced panel - Pt Bld - PANEL.COAG Platelet function.collagen + Adenosine diphosphate induced and Epinephrine induced panel - Blood Close Tme Coll+ADP + Epinep pnl Bld 1 Order 229 HÜ 6 PFA-Col/Epi, PFA-Col/ADP paneel 24272 B-PFA-Col/EPI 24273 JAH EI EI B-PFA-Col/Epi PFA-Col/Epi Trombotsüütide funktsiooni uuring kollageeni ja epinefriiniga QN s s 84 JAH/Võrreld 189 24471-5 Platelet function.collagen+Epinephrine induced Time Pt Bld Qn s 0,00% COAG Platelet function (closure time) collagen+Epinephrine induced [Time] in Blood Closure Tme Coll+Epinep Time Bld 1 Observation 237 HÜ 6 PFA-Col/Epi, PFA-Col/ADP paneel 24272 B-PFA-Col/ADP 24274 JAH EI EI B-PFA-Col/ADP PFA-Col/ADP Trombotsüütide funktsiooni uuring kollageeni ja adenosiindifosfaadiga QN s s 85 JAH/Võrreld 190 24472-3 Platelet function.collagen+Adenosine diphosphate induced Time Pt Bld Qn s COAG Platelet function (closure time) collagen+ADP induced [Time] in Blood Closure Tme Coll+ADP Time Bld 1 Observation 256 HÜ 6 B-PFA-P2Y12 25000 JAH JAH EI B-PFA-P2Y12 PFA-P2Y12 Trombotsüütide funktsiooni uuring P2Y12-retseptorite blokaadi hindamiseks QN s s 86 JAH/Võrreld 197 53813-2 Platelet aggregation.adenosine diphosphate induced ACnc Pt Bld Qn COAG Platelet aggregation ADP induced [Units/volume] in Blood PA ADP Bld-aCnc 1 Observation 25,1389 543 IHE 7 B-AB0-RhD ctrl 20464 JAH JAH EI B-ABO-RhD ctrl panel ABO ja RhD (kontrolluuring) ABO-veregrupp ja RhD antigeen (kontrolluuring) Paneel 1 JAH 2623 L-2623 161 IHE 7 B-AB0-RhD conf 20463 JAH JAH EI B-ABO-RhD conf panel ABO ja RhD (kinnitav uuring) ABO-veregrupp ja RhD antigeen (kinnitav uuring) Paneel 2 JAH 166 34530-6 ABO & Rh group panel Pt Bld - 173 IHE 7 B-AB0-RhD-DAT-n 18770 JAH JAH EI B-ABO-RhD-DAT-n panel ABO, RhD ja DAT paneel vastsündinul ABO-veregrupp, RhD antigeen ja otsene antiglobuliintest vastsündinul (paneel) Paneel 6 JAH 170 L-170 172 IHE 7 ABO ja RhD (kontrolluuring) 20464 ABO (kontrolluuring) 20465 JAH EI EI B-ABO ctrl ABO (kontrolluuring) ABO-veregrupp (kontrolluuring) ABO 10 JAH 169 883-9 ABO group Type Pt Bld Nom 219 BLDBK ABO group [Type] in Blood ABO Group Bld 1 Both 21,7859 1214 IHE 7 ABO ja RhD (kinnitav uuring) 20463 ABO (kinnitav uuring) 22757 JAH EI EI B-ABO conf ABO (kinnitav uuring) ABO-veregrupp (kinnitav uuring) ABO " " 11 JAH 171 57743-7 ABO group Type Pt Bld Nom Confirm BLDBK ABO group [Type] in Blood by Confirmatory method ABO Group Bld Cfm 1 Both 21,7859 544 IHE 7 ABO, RhD ja DAT paneel vastsündinul 18770 B-AB0-n 18879 JAH EI EI B-ABO-n ABO vastsündinul ABO-veregrupp vastsündinul ABO 12 JAH 2624 14580-5 ABO group Type Pt Bld^newborn Nom BLDBK ABO group [Type] in Blood from newborn ABO Group Bld NB 1 Both 11,3891 180 IHE 7 ABO ja RhD (kinnitav uuring); ABO ja RhD (kontrolluuring); ABO, RhD ja DAT paneel vastsündinul 20463; 20464; 18770 RhD kuuluvus 18880 JAH EI EI B-RhD RhD RhD antigeen N/P 17 JAH 172 978-7 D Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK D Ag [Presence] on Red Blood Cells D Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 184 IHE 7 ABO, RhD ja DAT paneel vastsündinul 18770 B-DAT 20466 JAH JAH EI B-DAT DAT Otsene antiglobuliintest Tekst 24 JAH 173 1007-4 Direct antiglobulin test.poly specific reagent Type Pt RBC Ord BLDBK Direct antiglobulin test.poly specific reagent [Presence] on Red Blood Cells DAT Poly-Sp Reag RBC Ql 1 Both 178 IHE 7 B-DAT typ 21409 JAH EI EI B-DAT typ DAT tüpiseerimine Otsene antiglobuliintest (tüpiseerimine) Tekst 26 JAH 1716 51006-5 Direct antiglobulin test.XXX reagent ACnc Pt RBC Ord BLDBK Direct antiglobulin test.unspecified reagent [Presence] on Red Blood Cells DAT RBC Ql 1 Both 12,8138 190 IHE 7 B-RBC Ab screen I, II 18768 JAH EI EI B-RBC Ab screen I, II Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kahe erütrotsüüdiga Erütrotsütaarsed antikehad (sõeluuring kahe erütrotsüüdiga) N/P 34 JAH 177 1008-2 Indirect antiglobulin test.poly specific reagent Pt Ser/Plas Ord BLDBK Indirect antiglobulin test.poly specific reagent [Presence] in Serum or Plasma IAT Poly-Sp Reag SerPl Ql 1 Observation 189 IHE 7 B-RBC Ab screen III 21387 JAH JAH EI B-RBC Ab screen I, II. III Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kolme erütrotsüüdiga Erütrotsütaarsed antikehad (sõeluuring kolme erütrotsüüdiga) N/P 35 JAH 176 895-3 Blood group antibody screen.cells I+II+III Pt Ser/Plas Ord BLDBK Blood group antibody screen.cells I+II+III [Presence] in Serum or Plasma Bld gp Ab Scn Cells x3 SerPl Ql 1 Observation 174 IHE 7 B-RBC Ab typ 21383 JAH EI EI B-RBC Ab typ panel Erütrotsütaarsete antikehade tüpiseerimise paneel Erütrotsütaarsed antikehad (tüpiseerimine, paneel) Paneel 36 JAH 1713 888-8 Blood group antibodies identified Prid Pt Ser/Plas Nom 1716 BLDBK Blood group antibodies identified in Serum or Plasma Blood group antibodies SerPl 1 Both 11,3891 546 IHE 7 B-RBC Ab titr 21384 JAH EI EI B-RBC Ab titr Erütrotsütaarsete antikehade tiiter Erütrotsütaarsete antikehade tiiter Tekst 75 JAH 2633 15343-7 Blood group antibody screen Titr Pt Ser/Plas Qn {titer} titer BLDBK Blood group antibody screen [Titer] in Serum or Plasma Bld gp Ab Scn Titr SerPl 1 Both 11,3891 177 IHE 7 B-RBC Ag 21385 JAH EI EI B-RBC Ag Erütrotsütaarsed antigeenid Erütrotsütaarsed antigeenid Tekst 104 JAH 1715 906-8 Blood group antigens present Prid Pt Bld Nom BLDBK Blood group antigens present [Identifier] in Blood Antigens Present Bld 1 Observation 11,3891 175 IHE 7 B-XmB 18769 JAH JAH EI B-XmB Doonorivere sobivusproov Doonorivere sobivusproov Tekst 149 EI 1714 1250-0 Major crossmatch Imp Pt Ser/Plas Nom 248 BLDBK Major crossmatch [interpretation] Maj XM SerPl-Imp 1 Observation 11,3891 1017 U 8 U-Strip 17137 JAH JAH EI U-Strip Uriini ribaanalüüs Uriini ribaanalüüs Paneel 4 JAH 785 50556-0 Urinalysis dipstick panel - Pt Urine - Test strip.automated PANEL.UA Urinalysis dipstick panel in Urine by Automated test strip UA dipstick Pnl Ur Strip.auto 1 Order 1018 U 8 Uriini ribaanalüüs 17137 U-SG strip 5059 JAH EI EI U-SG strip Erikaal Erikaal QN g/cm³ 5 JAH/Võrreld 786 53326-5 Specific gravity Rden Pt Urine Qn Test strip.automated UA Specific gravity of Urine by Automated test strip Sp Gr Ur Strip.auto 1 Observation 1019 U 8 Uriini ribaanalüüs 17137 U-pH strip 17138 JAH EI EI U-pH strip pH pH QN pH 6 JAH/Võrreld 787 50560-2 pH LsCnc Pt Urine Qn Test strip.automated [pH] pH UA pH of Urine by Automated test strip pH Ur Strip.auto 1 Observation 1021 U 8 Uriini ribaanalüüs 17137 U-WBC strip 5060 JAH EI EI U-WBC strip Leukotsüüdid Leukotsüüdid QN E6/L µl 7 JAH/Võrreld 789 58805-3 Leukocytes NCnc Pt Urine Qn Test strip.automated /uL /uL UA Leukocytes [#/volume] in Urine by Automated test strip WBC # Ur Strip.auto 1 Both 17,589 1020 U 8 Uriini ribaanalüüs 17137 U-Nit strip 17139 JAH EI EI U-Nit strip Nitrit Nitrit Tekst 9 JAH/Võrreld 788 50558-6 Nitrite ACnc Pt Urine Ord Test strip.automated UA Nitrite [Presence] in Urine by Automated test strip Nitrite Ur Ql Strip.auto 1 Observation 1023 U 8 Uriini ribaanalüüs 17137 U-Prot strip 5056 JAH EI EI U-Prot strip Valk Valk QN g/L g/L 10 JAH/Võrreld 790 50561-0 Protein MCnc Pt Urine Qn Test strip.automated mg/dL mg/dL UA Protein [Mass/volume] in Urine by Automated test strip Prot Ur Strip.auto-mCnc 1 Observation 17,589 1024 U 8 U-Gluc 17699 JAH JAH EI U-Gluc strip Glükoos Glükoos QN mmol/L mmol/l 12 JAH/Võrreld 791 59156-0 Glucose SCnc Pt Urine Qn Test strip.automated mmol/L mmol/L UA Glucose [Moles/volume] in Urine by Automated test strip Glucose Ur Strip.auto-sCnc 1 Observation 17,589 1025 U 8 Uriini ribaanalüüs 17137 U-Gluc strip 5055 JAH EI EI U-Gluc strip Glükoos Glükoos QN mmol/L mmol/l 12 JAH/Võrreld 791 59156-0 Glucose SCnc Pt Urine Qn Test strip.automated mmol/L mmol/L UA Glucose [Moles/volume] in Urine by Automated test strip Glucose Ur Strip.auto-sCnc 1 Observation 17,589 1026 U 8 Uriini ribaanalüüs 17137 U-Ket strip 5057 JAH EI EI U-Ket strip Ketokehad Ketokehad QN mmol/L mmol/l 14 JAH/Võrreld 792 59158-6 Ketones SCnc Pt Urine Qn Test strip.automated mmol/L mmol/L UA Ketones [Moles/volume] in Urine by Automated test strip Ketones Ur Strip.auto-sCnc 1 Observation 17,589 1027 U 8 Uriini ribaanalüüs 17137 U-Ubg strip 5061 JAH EI EI U-Ubg strip Urobilinogeen Urobilinogeen QN umol/L µmol/l 16 JAH/Võrreld 793 60025-4 Urobilinogen SCnc Pt Urine Qn Test strip.automated umol/L umol/L UA Urobilinogen [Moles/volume] in Urine by Automated test strip Urobilinogen Ur Strip.auto-sCnc 1 Both 1028 U 8 Uriini ribaanalüüs 17137 U-Bil strip 5062 JAH EI EI U-Bil strip Bilirubiin Bilirubiin QN umol/L µmol/l 18 JAH/Võrreld 794 41016-7 Bilirubin SCnc Pt Urine Qn Test strip umol/L umol/L UA Bilirubin.total [Moles/volume] in Urine by Test strip Bilirub Ur Strip-sCnc 1 Both 17,589 1029 U 8 Uriini ribaanalüüs 17137 U-RBC strip 5063 JAH EI EI U-RBC strip Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid QN E6/L µl 20 JAH/Võrreld 795 57747-8 Erythrocytes NCnc Pt Urine Qn Test strip.automated /uL /uL UA Erythrocytes [#/volume] in Urine by Automated test strip RBC # Ur Strip.auto 1 Observation 17,589 725 U 8 U-Mucus x25178 EI 2024-02-02 EI EI U-Mucus Fc Lima Lima QN E6/L 24 JAH/Võrreld 3567 51478-6 Mucus NCnc Pt Urine Qn Automated count /uL /uL UA Mucus [#/volume] in Urine by Automated count Mucous Threads # Ur Auto 1 Observation 8,3091 1030 U 8 U-Sed-m 17440 JAH JAH EI U-Sed-m panel Uriini sademe mikroskoopia Uriini sademe mikroskoopia Paneel 38 JAH 797 24356-8 Urinalysis complete panel - Pt Urine - PANEL.UA Urinalysis complete panel in Urine Urinalysis complete pnl Ur 1 Order 15,9935 1031 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 17440 U-Erütrotsüüdid 17487 JAH EI EI U-Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid QN /hpf rakku / vaateväli 41 JAH/Võrreld 798 13945-1 Erythrocytes Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,31% UA Erythrocytes [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field RBC #/area UrnS HPF 1 Observation 1055 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 17440 U-Düsmorfsed erütrotsüüdid 17505 JAH EI EI U-Düsmorfsed erütrotsüüdid Düsmorfsed erütrotsüüdid Düsmorfsed erütrotsüüdid QN % rakku / vaateväli 42 JAH/Võrreld 821 53967-6 Erythrocytes.dysmorphic/100 erythrocytes NFr Pt Urine sed Qn Microscopy.light UA Erythrocytes.dysmorphic/100 erythrocytes in Urine sediment by Light microscopy Dysmorphic RBC/100 RBC NFr UrnS Micro 1 Observation 1032 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 17440 U-Leukotsüüdid 17488 JAH EI EI U-Leukotsüüdid Leukotsüüdid Leukotsüüdid QN /hpf rakku / vaateväli 44 JAH/Võrreld 799 5821-4 Leukocytes Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,33% UA Leukocytes [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field WBC #/area UrnS HPF 1 Observation 170 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 17440 U-Lümfotsüüdid 18777 JAH EI EI U-Lümfotsüüdid Lümfotsüüdid Lümfotsüüdid QN /hpf rakku / vaateväli 45 JAH/Võrreld 1688 72219-9 Lymphocytes Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF HEM/BC Lymphocytes [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Lymphocytes #/area UrnS HPF 1 Observation 11,4838 171 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 17440 U-Neutrofiilid 18759 JAH EI EI U-Neutrofiilid Neutrofiilid Neutrofiilid QN /hpf rakku / vaateväli 46 JAH/Võrreld 1689 38996-5 Neutrophils ACnc Pt Urine Ord Microscopy.light 1522 UA Neutrophils [Presence] in Urine by Light microscopy Neutrophils Ur Ql Micro 1 Observation 10,694 1035 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 17440 U-Lameepiteeli rakud 17489 JAH EI EI U-Lameepiteeli rakud Lameepiteeli rakud Lameepiteeli rakud QN /hpf rakku / vaateväli 47 JAH/Võrreld 800 11277-1 Epithelial cells.squamous Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,04% UA Epithelial cells.squamous [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Squamous #/area UrnS HPF 1 Observation 1036 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 17440 U-Transitoorse epiteeli rakud 17490 JAH EI EI U-Transitoorse epiteeli rakud Transitoorse epiteeli rakud Transitoorse epiteeli rakud QN /hpf rakku / vaateväli 50 JAH/Võrreld 801 30089-7 Transitional cells Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,01% UA Transitional cells [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Trans Cells #/area UrnS HPF 1 Observation 1037 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 17440 U-Tubulaarepiteeli rakud 17491 JAH EI EI U-Tubulaarepiteeli rakud Tubulaarepiteeli rakud Tubulaarepiteeli rakud QN /hpf rakku / vaateväli 51 JAH/Võrreld 802 26052-1 Epithelial cells.renal Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,01% UA Epithelial cells.renal [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Renal Epi Cells #/area UrnS HPF 1 Observation 167 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 17440 U-Atüüpilised epiteelirakud 18760 JAH EI EI U-Atüüpilised epiteelirakud Atüüpilised epiteelirakud Atüüpilised epiteelirakud QN /hpf rakku / vaateväli 52 JAH/Võrreld 1682 41284-1 Epithelial cells.non-squamous Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Epithelial cells.non-squamous [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Non-sq Epi Cells #/area UrnS HPF 1 Observation 19,2431 1549 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 17440 U-Mucus 25178 JAH EI EI U-Mucus Lima Lima Tekst 53 JAH 4042 8247-9 Mucus ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 17 UA Mucus [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Mucous Threads UrnS Ql Micro 1 Observation 13,0492 1039 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 17440 U-Hüaliinsilindrid 17497 JAH EI EI U-Hüaliinsilindrid Hüaliinsilindrid Hüaliinsilindrid QN /hpf rakku / vaateväli 55 JAH/Võrreld 805 46135-0 Hyaline casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Hyaline casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Hyaline Casts #/area UrnS HPF 1 Both 25,8802 1040 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 17440 U-Granulaarsilindrid 17496 JAH EI EI U-Granulaarsilindrid Granulaarsilindrid Granulaarsilindrid QN /hpf rakku / vaateväli 58 JAH/Võrreld 806 46134-3 Granular casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Granular casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Gran Casts #/area UrnS HPF 1 Both 25,6387 1041 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 17440 U-Leukotsütaarsilindrid 18779 JAH EI EI U-Leukotsütaarsilindrid Leukotsütaarsilindrid Leukotsütaarsilindrid QN /hpf rakku / vaateväli 60 JAH/Võrreld 807 49103-5 Leukocyte casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA WBC casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field WBC Casts #/area UrnS HPF 1 Observation 17,4622 1042 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 17440 U-Erütrotsütaarsilindrid 17495 JAH EI EI U-Erütrotsütaarsilindrid Erütrotsütaarsilindrid Erütrotsütaarsilindrid QN /hpf rakku / vaateväli 62 JAH/Võrreld 808 51790-4 Erythrocyte casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA RBC casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field RBC Casts #/area UrnS HPF 1 Both 19,4395 1043 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 17440 U-Tubulaarepiteelsilindrid 17498 JAH EI EI U-Tubulaarepiteelsilindrid Tubulaarepiteelsilindrid Tubulaarepiteelsilindrid QN /hpf rakku / vaateväli 64 JAH/Võrreld 809 45386-0 Epithelial casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Epithelial casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Epith Casts #/area UrnS HPF 1 Observation 23,1596 1044 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 17440 U-Tubulaarepiteelsilindrid 18778 JAH EI EI U-Tubulaarepiteelsilindrid Tubulaarepiteelsilindrid Tubulaarepiteelsilindrid QN /hpf rakku / vaateväli 64 JAH/Võrreld 809 45386-0 Epithelial casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Epithelial casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Epith Casts #/area UrnS HPF 1 Observation 23,1596 1046 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 17440 U-Vahajad silindrid 17499 JAH EI EI U-Vahajad silindrid Vahajad silindrid Vahajad silindrid QN /hpf rakku / vaateväli 66 JAH/Võrreld 810 41223-9 Waxy casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Waxy casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Waxy Casts #/area UrnS HPF 1 Observation 25,6891 168 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 17440 U-Bakteriaalsilindrid 17494 JAH EI EI U-Bakteriaalsilindrid Bakteriaalsilindrid Bakteriaalsilindrid QN /hpf rakku / vaateväli 68 JAH/Võrreld 1683 A-1683 169 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 17440 U-Rasvsilindrid 18762 JAH EI EI U-Rasvsilindrid Rasvsilindrid Rasvsilindrid QN /hpf rakku / vaateväli 69 JAH/Võrreld 1684 67813-6 Fatty casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Fatty casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Fatty Casts #/area UrnS HPF 1 Observation 20,7621 1048 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 17440 U-Makrofaagid 18761 JAH EI EI U-Makrofaagid Makrofaagid Makrofaagid QN /hpf rakku / vaateväli 70 JAH/Võrreld 812 72220-7 Macrophages Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF HEM/BC Macrophages [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Macrophages #/area UrnS HPF 1 Observation 11,4838 1038 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 17440 U-Bakterid 17492 JAH EI EI U-Bakterid Bakterid Bakterid Tekst 71 JAH 803 25145-4 Bacteria ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Bacteria [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Bacteria UrnS Ql Micro 1 Observation 1047 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 17440 Trichomonas vaginalis 18781 JAH EI EI U-T vaginalis T vaginalis Trichomonas vaginalis Tekst 72 JAH 811 5813-1 Trichomonas vaginalis ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,00% UA Trichomonas vaginalis [Presence] in Urine sediment by Light microscopy T vaginalis UrnS Ql Micro 1 Observation 112 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 17440 U-Pärmseened 18806 JAH EI EI U-Pärmseened Pärmseened Pärmseened Tekst 73 JAH 1509 5822-2 Yeast Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" UA Yeast [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Yeast #/area UrnS HPF 1 Observation 1049 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 17440 U-Kusihappe kristallid 17501 JAH EI EI U-Kusihappe kristallid Kusihappe kristallid Kusihappe kristallid Tekst 76 JAH 813 5817-2 Urate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,00% UA Urate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Urate Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 1050 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 17440 U-Kaltsiumoksalaadi kristallid 17502 JAH EI EI U-Kaltsiumoksalaadi kristallid Kaltsiumoksalaadi kristallid Kaltsiumoksalaadi kristallid Tekst 79 JAH 816 5774-5 Calcium oxalate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,01% UA Calcium oxalate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy CaOx Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 1051 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 17440 U-Amorfse uraadi kristallid 17500 JAH EI EI U-Amorfse uraadi kristallid Amorfse uraadi kristallid Amorfse uraadi kristallid Tekst 81 JAH 818 12454-5 Urate crystals.amorphous ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,09% UA Urate crystals amorphous [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Amorph Urate Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 1052 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 17440 U-Amorfse fosfaadi kristallid 17503 JAH EI EI U-Amorfse fosfaadi kristallid Amorfse fosfaadi kristallid Amorfse fosfaadi kristallid Tekst 82 JAH 819 12453-7 Phosphate crystals.amorphous ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Phosphate crystals amorphous [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Amorph Phos Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 1054 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 17440 U-Trifosfaadi kristallid 17506 JAH EI EI U-Trifosfaadi kristallid Trifosfaadi kristallid Trifosfaadi kristallid Tekst 83 JAH 820 5814-9 Triple phosphate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,00% UA Triple phosphate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Tri-Phos Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 1090 U 8 U-Alb 18786 JAH JAH EI U-Alb Albumiin uriinis Albumiin uriinis QN mg/L 87 JAH/Võrreld 997 14957-5 Albumin MCnc Pt Urine Qn Detection limit <= 20 mg/L mg/dL 0,01% CHEM Microalbumin [Mass/volume] in Urine Microalbumin Ur-mCnc 1 Both 1093 U 8 dU-Alb 18788 JAH JAH EI dU-Alb Albumiin ööpäevases uriinis Albumiin ööpäevases uriinis QN mg/d mg/24h 88 JAH/Võrreld 998 14956-7 Albumin MRat 24H Urine Qn Detection limit <= 20 mg/L mg/(24.h) CHEM Microalbumin [Mass/time] in 24 hour Urine Microalbumin 24H Ur-mRate 1 Both 4 U 8 U-Alb/U-Crea 18771 JAH JAH EI U-Alb/U-Crea Albumiin/kreatiniin uriinis Albumiini ja kreatiniini suhe uriinis QN g/mol mg/mmol 90 JAH/Võrreld 1000 30000-4 Albumin/Creatinine Ratio Pt Urine Qn Detection limit <= 20 mg/L mg/mmol milligrams/mmol CHEM Microalbumin/Creatinine [Ratio] in Urine Microalbumin/Creat Ur-Rto 1 Both 26 U 8 U-Prot 17483 JAH JAH EI U-Prot Valk uriinis Valk uriinis QN g/L g/L 91 JAH/Võrreld 1040 2888-6 Protein MCnc Pt Urine Qn g/dL 0,0284% UA Protein [Mass/volume] in Urine Prot Ur-mCnc 1 Both 1231 U 8 U-Prot 25333 JAH EI EI U-Prot Valk uriinis Valk uriinis QN g/L g/L 91 JAH/Võrreld 1040 2888-6 Protein MCnc Pt Urine Qn g/dL 0,0284% UA Protein [Mass/volume] in Urine Prot Ur-mCnc 1 Both 30 U 8 dU-Prot 5058 EI 2020-06-05 EI EI dU-Prot Valk ööpäevases uriinis Valk ööpäevases uriinis QN g/d g/24h 92 JAH/Võrreld 1041 2889-4 Protein MRat 24H Urine Qn g/(24.h) g/24hr 0,0104% CHEM Protein [Mass/time] in 24 hour Urine Prot 24H Ur-mRate 1 Both 31 U 8 dU-Prot 18791 JAH JAH EI dU-Prot Valk ööpäevases uriinis Valk ööpäevases uriinis QN g/d g/24h 92 JAH/Võrreld 1041 2889-4 Protein MRat 24H Urine Qn g/(24.h) g/24hr 0,0104% CHEM Protein [Mass/time] in 24 hour Urine Prot 24H Ur-mRate 1 Both 15 U 8 U-Crea 25845 JAH JAH EI U-Crea Kreatiniin uriinis Kreatiniin uriinis QN mmol/L mmol/l 98 JAH/Võrreld 1020 14683-7 Creatinine SCnc Pt Urine Qn mmol/L mmol/L CHEM Creatinine [Moles/volume] in Urine Creat Ur-sCnc 1 Both 17 U 8 dU-Crea 17101 JAH JAH EI dU-Crea Kreatiniin ööpäevases uriinis Kreatiniin ööpäevases uriinis QN mmol/d mmol/24 h 99 JAH/Võrreld 1021 14684-5 Creatinine SRat 24H Urine Qn mmol/(24.h) mmolL/24hr CHEM Creatinine [Moles/time] in 24 hour Urine Creat 24H Ur-sRate 1 Both 25 U 8 U-Urea 20916 JAH JAH EI U-Urea Uurea uriinis Uurea uriinis QN mmol/L mmol/l 100 JAH/Võrreld 1038 22700-9 Urea SCnc Pt Urine Qn mmol/L mmol/L CHEM Urea [Moles/volume] in Urine Urea Ur-sCnc 1 Both 8 U 8 dU-P 17473 JAH JAH EI dU-P Fosfaat ööpäevases uriinis Fosfaat ööpäevases uriinis QN mmol/d mmol/24 h 106 JAH/Võrreld 1010 14881-7 Phosphate SRat 24H Urine Qn mmol/(24.h) mmolL/24hr CHEM Phosphate [Moles/time] in 24 hour Urine Phosphate 24H Ur-sRate 1 Both 9 U 8 U-K 17475 JAH JAH EI U-K Kaalium uriinis Kaalium uriinis QN mmol/L mmol/l 108 JAH/Võrreld 1013 2828-2 Potassium SCnc Pt Urine Qn mmol/L mmol/L 0,0111% CHEM Potassium [Moles/volume] in Urine Potassium Ur-sCnc 1 Both 10 U 8 U-Ca 17614 JAH JAH EI U-Ca Kaltsium uriinis Kaltsium uriinis QN mmol/L mmol/l 110 JAH/Võrreld 1015 2004-0 Calcium SCnc Pt Urine Qn mmol/L mmol/L CHEM Calcium [Moles/volume] in Urine Calcium Ur-sCnc 1 Both 11 U 8 dU-Ca 26836 JAH JAH EI dU-Ca Kaltsium ööpäevases uriinis Kaltsium ööpäevases uriinis QN mmol/d mmol/24 h 111 JAH/Võrreld 1016 14637-3 Calcium SRat 24H Urine Qn mmol/(24.h) mmolL/24hr CHEM Calcium [Moles/time] in 24 hour Urine Calcium 24H Ur-sRate 1 Both 22 U 8 dU-Na 17106 JAH JAH EI dU-Na Naatrium ööpäevases uriinis Naatrium ööpäevases uriinis QN mmol/d mmol/24 h 122 JAH/Võrreld 1032 2956-1 Sodium SRat 24H Urine Qn mmol/(24.h) mmolL/24hr CHEM Sodium [Moles/time] in 24 hour Urine Sodium 24H Ur-sRate 1 Both 23 U 8 U-Osmol 21029 JAH JAH JAH U-Osmol Uriini osmolaalsus Uriini osmolaalsus QN mosm/kgH2O mosm/kg H2O 125 JAH/Võrreld 1034 2695-5 Osmolality Osmol Pt Urine Qn 0,0081% CHEM Osmolality of Urine Osmolality Ur 1 Both 1220 CSF 9 CSF-Cells 20450 JAH JAH EI CSF-Diff-a Liikvori tsütogramm analüsaatoril Liikvori tsütogramm analüsaatoril Paneel 5 JAH 2734 34563-7 Cell count panel - Pt CSF Qn PANEL.HEM/BC Cell count panel in Cerebral spinal fluid Cell Cnt Pnl CSF 1 Order 16,5708 1057 CSF 9 Liikvori tsütogramm analüsaatoril 20450 CSF-RBC 25190 JAH EI EI CSF-RBC Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid liikvoris QN E6/L E9/L 6 JAH/Võrreld 824 792-2 Erythrocytes NCnc Pt CSF Qn Manual count HEM/BC Erythrocytes [#/volume] in Cerebral spinal fluid by Manual count RBC # CSF Manual 1 Observation 1056 CSF 9 Liikvori tsütogramm analüsaatoril 20450 CSF-WBC 20456 JAH EI EI CSF-WBC Leukotsüüdid Leukotsüüdid liikvoris QN E6/L 10Ž6/L 7 JAH/Võrreld 823 806-0 Leukocytes NCnc Pt CSF Qn Manual count 0,01% HEM/BC Leukocytes [#/volume] in Cerebral spinal fluid by Manual count WBC # CSF Manual 1 Observation 1058 CSF 9 Liikvori tsütogramm analüsaatoril 20450 CSF-PMN% 25193 JAH EI EI CSF-PMN% PMN% Polümorfonukleaarsete leukotsüütide suhtarv liikvoris QN % % 8 JAH/Võrreld 825 33963-0 Granulocytes/100 leukocytes NFr Pt CSF Qn % % (granulos per total leukos) HEM/BC Granulocytes/100 leukocytes in Cerebral spinal fluid Granulocytes Fr CSF 1 Observation 1059 CSF 9 Liikvori tsütogramm analüsaatoril 20450 CSF-PMN# 25192 JAH EI EI CSF-PMN# PMN Polümorfonukleaarsete leukotsüütide arv liikvoris QN E6/L 10Ž6/L 9 JAH/Võrreld 826 35059-5 Granulocytes NCnc Pt CSF Qn HEM/BC Granulocytes [#/volume] in Cerebral spinal fluid Granulocytes # CSF 1 Observation 1060 CSF 9 Liikvori tsütogramm analüsaatoril 20450 CSF-MN% 25191 JAH EI EI CSF-MN% MN% Mononukleaarsete leukotsüütide suhtarv liikvoris QN % % 10 JAH/Võrreld 827 26492-9 Mononuclear cells/100 leukocytes NFr Pt CSF Qn % % HEM/BC Mononuclear cells/100 leukocytes in Cerebral spinal fluid Mononuc Cells Fr CSF 1 Observation 1061 CSF 9 Liikvori tsütogramm analüsaatoril 20450 CSF-MN# 20452 JAH EI EI CSF-MN# MN Mononukleaarsete leukotsüütide arv liikvoris QN E6/L 10Ž6/L 11 JAH/Võrreld 828 26489-5 Mononuclear cells NCnc Pt CSF Qn HEM/BC Mononuclear cells [#/volume] in Cerebral spinal fluid Mononuc Cells # CSF 1 Observation 35 CSF 9 CSF-Alb 20840 EI 2020-05-14 EI EI CSF-Alb Albumiin liikvoris Albumiin liikvoris QN mg/L mg/L 32 JAH/Võrreld 1069 1746-7 Albumin MCnc Pt CSF Qn mg/dL 0,0010% CHEM Albumin [Mass/volume] in Cerebral spinal fluid Albumin CSF-mCnc 1 Both 36 CSF 9 CSF-Alb/S-Alb 20841 EI 2020-05-14 EI EI CSF-Alb/S-Alb Liikvori- ja seerumialbumiini suhe Liikvori- ja seerumialbumiini suhe QN 33 JAH/Võrreld 1070 1756-6 Albumin CSF/Albumin plasma RelMCnc Pt Plas+CSF Qn CHEM Albumin CSF/Albumin plasma in Plasma & CSF Albumin CSF/SerPl 1 Both 39 CSF 9 CSF-Gluc 17090 JAH JAH EI CSF-Gluc Glükoos liikvoris Glükoos liikvoris QN mmol/L mmol/l Radiomeeter ABL 7xx 34 JAH/Võrreld 1072 14744-7 Glucose SCnc Pt CSF Qn mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Cerebral spinal fluid Glucose CSF-sCnc 1 Both 40 CSF 9 CSF-Lac 20475 JAH JAH EI CSF-Lac Laktaat liikvoris Laktaat liikvoris QN mmol/L Radiomeeter ABL 7xx 37 JAH/Võrreld 1074 2520-5 Lactate SCnc Pt CSF Qn mmol/L mmol/L CHEM Lactate [Moles/volume] in Cerebral spinal fluid Lactate CSF-sCnc 1 Both 37 CSF 9 CSF-Prot 26885 JAH JAH EI CSF-Prot Valk liikvoris Valk liikvoris QN g/L 38 JAH/Võrreld 1071 2880-3 Protein MCnc Pt CSF Qn mg/dL 0,0119% CHEM Protein [Mass/volume] in Cerebral spinal fluid Prot CSF-mCnc 1 Both 41 CSF 9 CSF-IgG 20838 JAH EI EI CSF-IgG IgG liikvoris Immuunglobuliin G liikvoris QN mg/L mg/L 39 JAH/Võrreld 1075 2464-6 IgG MCnc Pt CSF Qn mg/dL 0,0011% CHEM IgG [Mass/volume] in Cerebral spinal fluid IgG CSF-mCnc 1 Both 42 CSF 9 CSF-S-IgG-ind 20842 JAH EI EI CSF-S-IgG-ind IgG indeks Immuunglobuliin G indeks QN 40 JAH/Võrreld 1076 14117-6 IgG index RelRto Pt Ser+CSF Qn 0,0009% CHEM IgG index in Serum & CSF IgG index Ser+CSF 1 Observation 511 CSF 9 CSF-Ig-oligo 20843 JAH EI EI CSF-IgG-oligo panel Oligoklonaalne IgG liikvoris Oligoklonaalne immuunglobuliin G liikvoris (paneel) Paneel 41 JAH 2505 L-2505 1219 CSF 9 CSF-Beta amyloid 42 25878 JAH JAH EI CSF-Beta amyloid 42 Beetaamüloid 42 liikvoris Beetaamüloid 42 liikvoris QN ng/L ng/L 49 JAH 4294 33203-1 Amyloid beta 42 peptide MCnc Pt CSF Qn pg/mL pg/mL CHEM Amyloid beta 42 peptide [Mass/volume] in Cerebral spinal fluid AL beta42 CSF-mCnc 1 Both 23,2212 1215 CSF 9 CSF-Tau, pTau panel 25879 JAH JAH EI CSF-Tau, pTau panel Tau ja pTau paneel liikvoris Tau- ja fosforüleeritud tau valk liikvoris (paneel) Paneel 51 JAH 4364 L-4364 1216 CSF 9 Tau ja pTau paneel liikvoris 25879 CSF-Tau 25881 JAH EI EI CSF-Tau Tau liikvoris Tau valk liikvoris QN ng/L ng/L 52 JAH 4291 30160-6 Tau protein MCnc Pt CSF Qn pg/mL pg/mL CHEM Tau protein [Mass/volume] in Cerebral spinal fluid Tau Prot CSF-mCnc 1 Both 13,0133 1217 CSF 9 Tau ja pTau paneel liikvoris 25879 CSF-pTau 25880 JAH EI EI CSF-pTau pTau liikvoris Fosforüleeritud tau valk liikvoris QN ng/L "ng/L " 53 JAH 4295 72260-3 Tau protein.phosphorylated 181 MCnc Pt CSF Qn EIA pg/mL pg/mL CHEM Phosphorylated tau 181 [Mass/volume] in Cerebral spinal fluid by Immunoassay p-tau181 CSF EIA-mCnc 1 Both 15,2744 1218 CSF 9 Tau ja pTau paneel liikvoris 25879 CSF-pTau/CSF-Tau 25882 JAH EI EI CSF-pTau/CSF-Tau pTau/Tau liikvoris Fosforüleeritud tau ja tau valgu suhe liikvoris QN 54 JAH 4363 A-4363 1270 CSF 9 14-3-3 liikvoris 26425 JAH JAH JAH CSF-14-3-3 14-3-3 liikvoris 14-3-3 valk liikvoris Tekst " " 57 JAH 5500 31989-7 14-3-3 Ag PrThr Pt CSF Ord SERO 14-3-3 Ag [Presence] in Cerebral spinal fluid 14-3-3 Ag CSF Ql 1 Both 824 TDM 10 S,P-Bzd 20812 JAH JAH JAH S,P-Bzd Bensodiasepiinid Bensodiasepiinid seerumis/plasmas QN ug/L ng/ml 16 JAH 414 11024-7 Benzodiazepines MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL DRUG/TOX Benzodiazepines [Mass/volume] in Serum or Plasma Benzodiaz SerPl-mCnc 1 Both 825 TDM 10 S,P-Digox 19053 JAH JAH EI S,P-Digox Digoksiin Digoksiin seerumis/plasmas QN ug/L ng/ml Immulite2000XPi 23 JAH 415 10535-3 Digoxin MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL 0,0164% DRUG/TOX Digoxin [Mass/volume] in Serum or Plasma Digoxin SerPl-mCnc 1 Both 1434 TDM 10 Everoliimus 26154 JAH JAH JAH B-Everolimus Everoliimus Everoliimus veres QN ug/L "ug/L " 28 JAH 5837 50544-6 Everolimus MCnc Pt Bld Qn ng/mL ng/mL DRUG/TOX Everolimus [Mass/volume] in Blood Everolimus Bld-mCnc 1 Both 1435 TDM 10 Fenobarbitaal 26338 JAH JAH JAH S,P-Phenobarb Fenobarbitaal Fenobarbitaal seerumis/plasmas QN mg/L mg/L 30 JAH 419 3948-7 Phenobarbital MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL mcg/mL 0,0076% DRUG/TOX Phenobarbital [Mass/volume] in Serum or Plasma Phenobarb SerPl-mCnc 1 Both 830 TDM 10 S,P-Genta (trough) 21376 JAH JAH JAH S,P-Genta (trough) Gentamütsiini baaskontsentratsioon Gentamütsiini baaskontsentratsioon seerumis/plasmas QN mg/L µg/ml 32 JAH 421 3665-7 Gentamicin^trough MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0051% DRUG/TOX Gentamicin [Mass/volume] in Serum or Plasma --trough Gentamicin Trough SerPl-mCnc 1 Both 831 TDM 10 S,P-Carba 20458 JAH JAH JAH S,P-Carba Karbamasepiin Karbamasepiin seerumis/plasmas QN mg/L mg/L 37 JAH 423 3432-2 Carbamazepine MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL mcg/mL 0,0055% DRUG/TOX Carbamazepine [Mass/volume] in Serum or Plasma Carbamazepine SerPl-mCnc 1 Both 1451 TDM 10 Lamotrigiin 26422 JAH JAH JAH S,P-Lamotr Lamotrigiin Lamotrigiin seerumis/plasmas QN mg/L mg/L 45 JAH 424 6948-4 Lamotrigine MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL mcg/mL 0,0018% DRUG/TOX Lamotrigine [Mass/volume] in Serum or Plasma Lamotrigine SerPl-mCnc 1 Both 314 TDM 10 S,P-Li 19066 JAH JAH JAH S,P-Li Liitium Liitium seerumis/plasmas QN mmol/L 50 JAH 217 14334-7 Lithium SCnc Pt Ser/Plas Qn mol/L mmol/L; mEq/L 46 DRUG/TOX Lithium [Moles/volume] in Serum or Plasma Lithium SerPl-sCnc 1 Both 1512 TDM 10 Meropeneem 27288 JAH JAH JAH P-Meropenem Meropeneem Meropeneem plasmas QN mg/L "mg/L " 53 JAH 5449 41406-0 Meropenem MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL ug/mL DRUG/TOX Meropenem [Mass/volume] in Serum or Plasma Meropenem SerPl-mCnc 1 Both 833 TDM 10 S,P-Paracet 21374 JAH JAH JAH S,P-Paracet Paratsetamool Paratsetamool seerumis/plasmas QN mg/L µg/ml 61 JAH 428 3298-7 Acetaminophen MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL mcg/mL 0,0163% DRUG/TOX Acetaminophen [Mass/volume] in Serum or Plasma Acetamin SerPl-mCnc 1 Both 835 TDM 10 B-Tacrolimus 26869 JAH JAH EI B-Tacrolimus Takroliimus Takroliimus veres QN ug/L 70 JAH 431 11253-2 Tacrolimus MCnc Pt Bld Qn 0,0685% DRUG/TOX Tacrolimus [Mass/volume] in Blood Tacrolimus Bld-mCnc 1 Both 836 TDM 10 S,P-Theoph 21390 JAH JAH JAH S,P-Theoph Teofülliin Teofülliin seerumis/plasmas QN mg/L µg/ml 71 JAH 432 4049-3 Theophylline MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL 0,0032% DRUG/TOX Theophylline [Mass/volume] in Serum or Plasma Theophylline SerPl-mCnc 1 Both 837 TDM 10 B-CyA 26916 JAH JAH EI B-CyA Tsüklosporiin A Tsüklosporiin A veres QN ug/L Atellica 75 JAH 433 3520-4 Cyclosporine MCnc Pt Bld Qn 0,0153% DRUG/TOX Cyclosporine [Mass/volume] in Blood Cyclosporin Bld-mCnc 1 Both 838 TDM 10 S,P-Valpr 18958 JAH JAH JAH S,P-Valpr Valproaat Valproaat seerumis/plasmas QN mg/L mg/L 76 JAH 434 4086-5 Valproate MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL mcg/mL 0,0155% DRUG/TOX Valproate [Mass/volume] in Serum or Plasma Valproate SerPl-mCnc 1 Both 1095 TDM 10 S,P-Vanco (trough) 21169 JAH JAH EI S,P-Vanco Vankomütsiin Vankomütsiin seerumis/plasmas QN mg/L mg/L CLIA 78 JAH 435 20578-1 Vancomycin MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL ug/mL 34 DRUG/TOX Vancomycin [Mass/volume] in Serum or Plasma Vancomycin SerPl-mCnc 1 Both 12,8946 636 TDM 10 S,P-Voricon 25074 JAH JAH JAH S,P-Voricon Vorikonasool Vorikonasool seerumis/plasmas QN mg/L µg/ml 80 JAH 3075 38370-3 Voriconazole MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL ug/mL DRUG/TOX Voriconazole [Mass/volume] in Serum or Plasma Voriconazole SerPl-mCnc 1 Both 24,7338 1443 TDM 10 Infliksimab 25324 JAH JAH JAH S,P-Infliximab Infliksimab Infliksimab seerumis/plasmas QN mg/L "mg/L " 87 JAH 3645 39803-2 Infliximab MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL ug/mL 3 DRUG/TOX Infliximab [Mass/volume] in Serum or Plasma Infliximab SerPl-mCnc 1 Both 19,0802 1444 TDM 10 Infliksimab Ab QN 26724 JAH JAH JAH S,P-Infliximab Ab QN Infliksimab Ab QN Infliksimabi-vastaste antikehade hulk seerumis/plasmas QN kU/L "kU/L " 88 JAH 4587 90780-8 inFLIXimab Ab ACnc Pt Ser Qn IA [arb'U] arb U SERO inFLIXimab Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay inFLIXimab Ab Ser IA-aCnc 1 Both 826 TOX 11 S,P-EtOH 25108 JAH JAH EI S,P-EtOH Etanool Etanool seerumis/plasmas QN g/L g/L 1 JAH/Võrreld 416 5643-2 Ethanol MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/dL mg/dL 0,0234% DRUG/TOX Ethanol [Mass/volume] in Serum or Plasma Ethanol SerPl-mCnc 1 Both 827 TOX 11 U-EtOH 20470 JAH JAH EI S,P-EtOH Etanool Etanool seerumis/plasmas QN g/L g/L 1 JAH/Võrreld 416 5643-2 Ethanol MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/dL mg/dL 0,0234% DRUG/TOX Ethanol [Mass/volume] in Serum or Plasma Ethanol SerPl-mCnc 1 Both 828 TOX 11 Alkoholi surrogaadid plasmas 25215 S,P-EtOH 25216 JAH EI EI S,P-EtOH Etanool Etanool seerumis/plasmas QN g/L 1 JAH/Võrreld 416 5643-2 Ethanol MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/dL mg/dL 0,0234% DRUG/TOX Ethanol [Mass/volume] in Serum or Plasma Ethanol SerPl-mCnc 1 Both 579 TOX 11 B-Alcohol surrogates 25215 JAH JAH JAH S,P-Alcohol surrogates Alkoholi surrogaadid plasmas Alkoholi surrogaadid seerumis/plasmas Paneel 3 JAH 3681 L-3681 581 TOX 11 Alkoholi surrogaadid plasmas 25215 B-Acetone 25218 JAH EI EI B-Acetone Atsetoon veres Atsetoon veres QN g/L 8 JAH/Võrreld 2869 9425-0 Acetone MCnc Pt Bld Qn mg/dL mg/dL 8 DRUG/TOX Acetone [Mass/volume] in Blood Acetone Bld-mCnc 1 Both 10,8775 580 TOX 11 Alkoholi surrogaadid plasmas 25215 B-Isopropanol 25220 JAH EI EI B-Isopropanol Isopropanool veres Isopropanool veres QN g/L 10 JAH/Võrreld 2868 5667-1 Isopropanol MCnc Pt Bld Qn mg/dL mg/dL 6 DRUG/TOX Isopropanol [Mass/volume] in Blood Isopropanol Bld-mCnc 1 Both 14,3834 745 TOX 11 Alkoholi surrogaadid plasmas 25215 S,P-Propanol 25219 JAH EI EI S,P-Propanol Propanool Propanool seerumis/plasmas QN g/L 13 JAH/Võrreld 3683 17379-9 Propanol MCnc Pt Bld Qn mg/dL mg/dL 2 DRUG/TOX Propanol [Mass/volume] in Blood Propanol Bld-mCnc 1 Both 18,1054 832 TOX 11 Alkoholi surrogaadid plasmas 25215 B-MeOH 25217 JAH EI EI B-MeOH Metanool veres Metanool veres QN g/L 14 JAH/Võrreld 425 9334-4 Methanol MCnc Pt Bld Qn DRUG/TOX Methanol [Mass/volume] in Blood Methanol Bld-mCnc 1 Both 193 TOX 11 S,P-MeOH 20471 EI 2020-06-17 JAH EI S,P-MeOH Metanool Metanool seerumis/plasmas QN g/L g/L 15 JAH/Võrreld 1785 5693-7 Methanol MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/dL mg/dL 0,0019% DRUG/TOX Methanol [Mass/volume] in Serum or Plasma Methanol SerPl-mCnc 1 Both 199 TOX 11 U-MeOH 25205 JAH JAH JAH U-MeOH Metanool uriinis Metanool uriinis QN g/L g/L 16 JAH/Võrreld 1828 5695-2 Methanol MCnc Pt Urine Qn mg/dL mg/dL DRUG/TOX Methanol [Mass/volume] in Urine Methanol Ur-mCnc 1 Both 188 TOX 11 Alkoholi surrogaadid plasmas 25215 S,P-EG 20473 JAH EI EI S,P-EG Etüleenglükool Etüleenglükool seerumis/plasmas QN g/L 18 JAH/Võrreld 1758 5646-5 Ethylene glycol MCnc Pt Ser/Plas Qn mcg/mL; mg/dL 0,0015% DRUG/TOX Ethylene glycol [Mass/volume] in Serum or Plasma Ethylene Glycol SerPl-mCnc 1 Both 194 TOX 11 Alkoholi surrogaadid plasmas 25215 S,P-PG 25222 JAH EI EI S,P-PG Propüleenglükool Propüleenglükool seerumis/plasmas QN g/L 20 JAH/Võrreld 1788 12552-6 Propylene glycol MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/dL mg/dL DRUG/TOX Propylene glycol [Mass/volume] in Serum or Plasma Prop glycol SerPl-mCnc 1 Both 1262 TOX 11 Narkotest (5 parameetrit) 20462 JAH JAH EI U-Narco panel Sõltuvusainete paneel uriinis Sõltuvusained uriinis (paneel) Paneel 28 JAH 2716 L-2716 840 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis 20462 U-Amp 5098 JAH JAH EI U-Amp Amfetamiin uriinis Amfetamiin uriinis Tekst ng/ml 29 JAH 437 19261-7 Amphetamines ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Amphetamines [Presence] in Urine by Screen method Amphetamines Ur Ql Scn 1 Both 841 TOX 11 U-Bar 5102 JAH JAH EI U-Bar Barbituraadid uriinis Barbituraadid uriinis Tekst ng/ml 31 JAH 438 19270-8 Barbiturates ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Barbiturates [Presence] in Urine by Screen method Barbiturates Ur Ql Scn 1 Both 842 TOX 11 U-Bzd 5103 JAH JAH EI U-Bzd Bensodiasepiinid uriinis Bensodiasepiinid uriinis Tekst ng/ml 33 JAH 439 14316-4 Benzodiazepines ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Benzodiazepines [Presence] in Urine by Screen method Benzodiaz Ur Ql Scn 1 Both 196 TOX 11 U-Fent 19118 JAH JAH EI U-Fent Fentanüül uriinis Fentanüül uriinis Tekst 37 JAH 1803 11235-9 Fentanyl ACnc Pt Urine Ord 1516 DRUG/TOX Fentanyl [Presence] in Urine Fentanyl Ur Ql 1 Both 21,4079 1263 TOX 11 U-GHB 26337 JAH JAH EI U-GHB GHB uriinis Gammahüdroksübutüraat uriinis Tekst 40 JAH 3855 43197-3 Gamma hydroxybutyrate Threshold Pt Urine Ord Screen 1 CHEM Gamma hydroxybutyrate [Presence] in Urine by Screen method G-OH-Butyr Ur Ql Scn 1 Both 844 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis 20462 U-THC 5100 JAH JAH EI U-THC Kannabinoidid uriinis Kannabinoidid uriinis Tekst ng/ml 41 JAH 440 18282-4 Cannabinoids ACnc Pt Urine Ord Screen 0,0964% DRUG/TOX Cannabinoids [Presence] in Urine by Screen method Cannabinoids Ur Ql Scn 1 Both 845 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis 20462 U-Coc 20460 JAH JAH EI U-Coc Kokaiin uriinis Kokaiin uriinis Tekst ng/ml 43 JAH 441 19359-9 Cocaine ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Cocaine [Presence] in Urine by Screen method Cocaine Ur Ql Scn 1 Both 846 TOX 11 U-Mtd 25134 JAH JAH EI U-Mtd Metadoon uriinis Metadoon uriinis Tekst 46 JAH 442 19550-3 Methadone ACnc Pt Urine Ord Screen 0,0057% DRUG/TOX Methadone [Presence] in Urine by Screen method Methadone Ur Ql Scn 1 Both 847 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis 20462 U-Met 5099 JAH JAH EI U-Met Metamfetamiin uriinis Metamfetamiin uriinis Tekst ng/ml 47 JAH 443 19554-5 Methamphetamine ACnc Pt Urine Ord Screen 0,0138% DRUG/TOX Methamphetamine [Presence] in Urine by Screen method Methamphet Ur Ql Scn 1 Both 848 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis 20462 U-Mop 5101 JAH JAH EI U-Mop Opiaadid uriinis Opiaadid uriinis Tekst ng/ml 49 JAH 445 19295-5 Opiates ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Opiates [Presence] in Urine by Screen method Opiates Ur Ql Scn 1 Both 1449 TOX 11 Kotiniin uriinis 26394 JAH JAH JAH U-Cotinine QL Kotiniin uriinis QL Kotiniin uriinis QL Tekst 58 JAH 3963 12293-7 Cotinine Threshold Pt Urine Ord 17 DRUG/TOX Cotinine [Presence] in Urine Cotinine Ur Ql 1 Both 13,8874 192 TOX 11 P-Mn 21037 JAH JAH JAH B-Mn Mangaan Mangaan veres QN ug/L mg/L 85 JAH/Võrreld 1784 5681-2 Manganese MCnc Pt Bld Qn ng/mL ng/mL DRUG/TOX Manganese [Mass/volume] in Blood Manganese Bld-mCnc 1 Both 198 TOX 11 U-Mn 21038 JAH JAH JAH U-Mn Mangaan uriinis Mangaan uriinis QN mg/L mg/L 86 JAH/Võrreld 1827 5684-6 Manganese MCnc Pt Urine Qn DRUG/TOX Manganese [Mass/volume] in Urine Manganese Ur-mCnc 1 Both 195 TOX 11 S,P-Zn 19133 JAH JAH JAH S,P-Zn (mg/L) Tsink (mg/L) Tsink seerumis/plasmas (mg/L) QN mg/L mg/L 102 JAH/Võrreld 1789 5763-8 Zinc MCnc Pt Ser/Plas Qn mcg/dL; mg/dL; ng/mL 0,0056% DRUG/TOX Zinc [Mass/volume] in Serum or Plasma Zinc SerPl-mCnc 1 Both 714 TOX 11 P-Cu 1012 JAH JAH JAH B-Cu (mg/L) Vask veres (mg/L) Vask veres (mg/L) QN mg/L mg/L 110 JAH/Võrreld 3519 12556-7 Copper MCnc Pt Bld Qn ug/dL ug/dL 1 DRUG/TOX Copper [Mass/volume] in Blood Copper Bld-mCnc 1 Both 14,6352 668 IM 12 S,P-TSH 26735 JAH JAH EI S,P-TSH TSH Kilpnääret stimuleeriv hormoon seerumis/plasmas QN mU/L µU/ml 1 JAH 327 3016-3 Thyrotropin ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0600% CHEM Thyrotropin [Units/volume] in Serum or Plasma TSH SerPl-aCnc 1 Both 677 IM 12 S,P-fT3 26741 JAH JAH EI S,P-fT3 fT3 Vaba trijoodtüroniin seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/L 5 JAH 330 14928-6 Triiodothyronine.free SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Triiodothyronine Free [Moles/volume] in Serum or Plasma T3Free SerPl-sCnc 1 Both 670 IM 12 S,P-fT4 26740 JAH JAH EI S,P-fT4 fT4 Vaba türoksiin seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/l 8 JAH 328 14920-3 Thyroxine.free SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Thyroxine free [Moles/volume] in Serum or Plasma T4 Free SerPl-sCnc 1 Both 683 IM 12 S,P-PTH 18934 JAH JAH EI S,P-PTH PTH Parathormoon seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/l Immulite2000XPi 10 JAH 337 14866-8 Parathyrin.intact SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Parathyrin.intact [Moles/volume] in Serum or Plasma PTH-Intact SerPl-sCnc 1 Both 1154 IM 12 ACTH 25949 JAH JAH EI P-ACTH ACTH Adrenokortikotroopne hormoon plasmas QN pmol/L pmol/L 12 JAH 342 14674-6 Corticotropin SCnc Pt Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Corticotropin [Moles/volume] in Plasma ACTH Plas-sCnc 1 Both 1102 IM 12 S,P-Cort (hommikul) 26827 JAH JAH EI S,P-Cort morning Kortisool hommikul Kortisool seerumis/plasmas (hommikul) QN nmol/L nmol/L CLIA 33 JAH 4625 14679-5 Cortisol^AM peak specimen SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L 2 CHEM Cortisol [Moles/volume] in Serum or Plasma --AM peak specimen Cortis AM peak SerPl-sCnc 1 Both 9,3304 1103 IM 12 S,P-Cort (õhtul) 26828 JAH JAH EI S,P-Cort night Kortisool õhtul Kortisool seerumis/plasmas (õhtul) QN nmol/L nmol/L CLIA 34 JAH 4630 14678-7 Cortisol^PM trough specimen SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L 2 CHEM Cortisol [Moles/volume] in Serum or Plasma --PM trough specimen Cortis PM SerPl-sCnc 1 Both 8,7142 1233 IM 12 U-Cort 22466 JAH JAH EI U-Cort Kortisool uriinis Kortisool uriinis QN nmol/L nmol/L 35 JAH 346 25882-2 Cortisol.free SCnc 24H Urine Qn RIA CHEM Cortisol Free [Moles/volume] in 24 hour Urine by Radioimmunoassay (RIA) Cortis F 24H Ur RIA-sCnc 1 Both 710 IM 12 dU-Cort 26831 JAH JAH EI dU-Cort Kortisool ööpäevases uriinis Kortisool ööpäevases uriinis QN nmol/d nmol/24h 36 JAH 347 25884-8 Cortisol.free SRat 24H Urine Qn RIA CHEM Cortisol Free [Moles/time] in 24 hour Urine by Radioimmunoassay (RIA) Cortis F 24H Ur RIA-sRate 1 Both 744 IM 12 S,P-17-OHP 19116 JAH JAH JAH S,P-17-OHP 17-OHP 17-alfahüdroksüprogesteroon seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/l 45 JAH 368 14569-8 17-Hydroxyprogesterone SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM 17-Hydroxyprogesterone [Moles/volume] in Serum or Plasma 17OHP SerPl-sCnc 1 Both 717 IM 12 P-Aldo 18963 JAH JAH JAH S,P-Aldo Aldosteroon Aldosteroon seerumis/plasmas QN ng/dL ug/dl 46 JAH 353 1763-2 Aldosterone MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/dL ng/dL 0,0034% CHEM Aldosterone [Mass/volume] in Serum or Plasma Aldost SerPl-mCnc 1 Both 724 IM 12 P-Renin 19065 JAH JAH JAH P-Renin Reniin Reniin plasmas QN mU/L mIU/l 50 JAH 355 2915-7 Renin CCnc Pt Plas Qn 0,0029% CHEM Renin [Enzymatic activity/volume] in Plasma Renin Plas-cCnc 1 Both 733 IM 12 P-Aldo/P-Renin 24492 JAH JAH JAH P-Aldo/P-Renin Aldosteroon/reniin Aldosterooni ja reniini suhe plasmas QN 53 JAH 359 30894-0 Aldosterone/Renin Ratio Pt Ser/Plas Qn CHEM Aldosterone/Renin [Ratio] in Serum or Plasma Aldost/Renin SerPl-Rto 1 Both 785 IM 12 S,P-C-pept 26947 JAH JAH EI S,P-C-pept C-peptiid C-peptiid seerumis/plasmas QN nmol/L pmol/L Atellica 56 JAH 384 14633-2 C peptide SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM C peptide [Moles/volume] in Serum or Plasma C peptide SerPl-sCnc 1 Both 787 IM 12 S,P-Ins 23594 JAH JAH EI S,P-Ins Insuliin Insuliin seerumis/plasmas QN mU/L mIU/l Immulite2000XPi 57 JAH 386 20448-7 Insulin ACnc Pt Ser/Plas Qn uU/mL mcU/mL 0,01% CHEM Insulin [Units/volume] in Serum or Plasma Insulin SerPl-aCnc 1 Both 763 IM 12 Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang II trimestril 19036 S-hCG 5131 JAH EI JAH S,P-hCG (intact + fb) hCG (intaktne + fb) Koorioni gonadotropiin (intaktne + vaba beetaalaühik) seerumis/plasmas QN U/L U/l Immulite2000XPi 64 JAH 377 45194-8 Choriogonadotropin.intact+Beta subunit ACnc Pt Ser/Plas Qn m[IU]/mL mIU/mL CHEM Choriogonadotropin.intact+Beta subunit [Units/volume] in Serum or Plasma HGC Intact+B SerPl-aCnc 1 Both 1136 IM 12 S-b-hCG 19160 JAH JAH EI S,P-hCG (intact + fb) hCG (intaktne + fb) Koorioni gonadotropiin (intaktne + vaba beetaalaühik) seerumis/plasmas QN U/L U/L Chemiluminescent micropartile immunoassay (CMIA) 64 JAH 377 45194-8 Choriogonadotropin.intact+Beta subunit ACnc Pt Ser/Plas Qn m[IU]/mL mIU/mL CHEM Choriogonadotropin.intact+Beta subunit [Units/volume] in Serum or Plasma HGC Intact+B SerPl-aCnc 1 Both 760 IM 12 S-Androst 24784 JAH JAH JAH S-Androst Androsteendioon Androsteendioon seerumis QN nmol/L nmol/l 66 JAH 376 14603-5 Androstenedione SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Androstenedione [Moles/volume] in Serum or Plasma Androst SerPl-sCnc 1 Both 757 IM 12 S,P-DHEAS 5127 JAH JAH EI S,P-DHEAS DHEAS Dehüdroepiandrosteroonsulfaat seerumis/plasmas QN umol/L µmol/l Immulite2000XPi 67 JAH 375 14688-6 Dehydroepiandrosterone sulfate SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Dehydroepiandrosterone sulfate [Moles/volume] in Serum or Plasma DHEA-S SerPl-sCnc 1 Both 737 IM 12 S,P-FSH 26745 JAH JAH EI S,P-FSH FSH Folliikuleid stimuleeriv hormoon seerumis/plasmas QN U/L U/l 70 JAH 361 15067-2 Follitropin ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0020% CHEM Follitropin [Units/volume] in Serum or Plasma FSH SerPl-aCnc 1 Both 738 IM 12 S,P-LH 26744 JAH JAH EI S,P-LH LH Luteiniseeriv hormoon seerumis/plasmas QN U/L U/l 75 JAH 363 10501-5 Lutropin ACnc Pt Ser/Plas Qn mU/mL mU/mL 0,0060% CHEM Lutropin [Units/volume] in Serum or Plasma LH SerPl-aCnc 1 Both 739 IM 12 S,P-Prol 26753 JAH JAH EI S,P-Prol Prolaktiin Prolaktiin seerumis/plasmas QN mU/L mU/l 80 JAH 365 15081-3 Prolactin ACnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Prolactin [Units/volume] in Serum or Plasma Prolactin SerPl-aCnc 1 Both 236 IM 12 S-Prol makro 21659 JAH JAH JAH S,P-Prol macro Makroprolaktiin Makroprolaktiin seerumis/plasmas QN % 83 JAH 1899 48389-1 Macroprolactin/Prolactin SFr Pt Ser/Plas Qn % % 2 CHEM Macroprolactin/Prolactin [Moles] in Serum or Plasma Macroprolactin/Prolactin SFr SerPl 1 Both 743 IM 12 S,P-Prog 26829 JAH JAH EI S,P-Prog Progesteroon Progesteroon seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/l 86 JAH 367 14890-8 Progesterone SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Progesterone [Moles/volume] in Serum or Plasma Progest SerPl-sCnc 1 Both 753 IM 12 S,P-Testo 27105 JAH JAH EI S,P-Testo Testosteroon Testosteroon seerumis/plasmas QN nmol/L 88 JAH 372 14913-8 Testosterone SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Testosterone [Moles/volume] in Serum or Plasma Testost SerPl-sCnc 1 Both 1431 IM 12 Dihüdrotestosteroon 25970 JAH JAH JAH S,P-DHT Dihüdrotestosteroon Dihüdrotestosteroon seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/L 91 JAH 3745 15057-3 Androstanolone SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L 1 CHEM Androstanolone [Moles/volume] in Serum or Plasma Androstanolone SerPl-sCnc 1 Both 755 IM 12 S,P-SHBG 27106 JAH JAH EI S,P-SHBG Suguhormoone siduv globuliin Suguhormoone siduv globuliin seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/l 92 JAH 374 13967-5 Sex hormone binding globulin SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L 0,0033% CHEM Sex hormone binding globulin [Moles/volume] in Serum or Plasma SHBG SerPl-sCnc 1 Both 279 IM 12 S,P-FAI 27107 JAH JAH EI S,P-FAI Vaba androgeeni indeks Vaba androgeeni indeks seerumis/plasmas QN % 93 JAH 2053 24125-7 Androgen.free index SCrto Pt Ser/Plas Qn % 1573 CHEM Andorgen free Index in Serum or Plasma Androgen FAI SerPl-sRto 1 Observation 33,1704 750 IM 12 S,P-E2 26750 JAH JAH EI S,P-E2 Östradiool Östradiool seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/L 95 JAH 370 14715-7 Estradiol SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Estradiol [Moles/volume] in Serum or Plasma Estradiol SerPl-sCnc 1 Both 1155 IM 12 Anti-Mülleri hormoon 21657 JAH JAH EI S,P-AMH Anti-Mülleri hormoon Anti-Mülleri hormoon seerumis/plasmas QN ug/L ug/L 96 JAH 1968 38476-8 Mullerian inhibiting substance MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL 1606 CHEM Mullerian inhibiting substance [Mass/volume] in Serum or Plasma MIS SerPl-mCnc 1 Both 21,9674 621 IM 12 S,P-Inhibin B 25151 JAH JAH JAH S,P-Inhibin B Inhibiin B Inhibiin B seerumis/plasmas QN ng/L pg/ml 98 JAH 3054 56940-0 Inhibin B MCnc Pt Ser/Plas Qn EIA pg/mL pg/mL CHEM Inhibin B [Mass/volume] in Serum or Plasma by Immunoassay Inhibin B SerPl EIA-mCnc 1 Both 22,615 782 IM 12 S,P-GH 20806 JAH JAH JAH S,P-GH Kasvuhormoon Kasvuhormoon seerumis/plasmas QN mU/L mIU/l 100 JAH 379 33858-2 Somatotropin ACnc Pt Ser/Plas Qn m[IU]/L mIU/L CHEM Somatotropin [Units/volume] in Serum or Plasma GH SerPl-aCnc 1 Both 784 IM 12 S,P-IGF-1 19155 JAH JAH JAH S,P-IGF-1 IGF-1 Insuliinisarnane kasvufaktor 1 seerumis/plasmas QN ug/L 115 JAH 382 2484-4 Insulin-like growth factor-I MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0025% CHEM Insulin-like growth factor-I [Mass/volume] in Serum or Plasma IGF-I SerPl-mCnc 1 Both 688 IM 12 S,P-CTx 20825 JAH JAH JAH S,P-CTx CTx I tüüpi kollageeni C-telopeptiidi beetaisomeer seerumis/plasmas QN ug/L ng/ml 121 JAH 340 41171-0 Collagen crosslinked C-telopeptide MCnc Pt Ser/Plas Qn pg/mL pg/mL CHEM Collagen crosslinked C-telopeptide [Mass/volume] in Serum or Plasma Collagen CTx SerPl-mCnc 1 Both 689 IM 12 S,P-P1NP 21661 JAH JAH JAH S,P-P1NP P1NP I tüüpi prokollageeni N-fragment seerumis/plasmas QN ug/L ng/ml 122 JAH 341 47255-5 Procollagen peptide.type 1 N-Terminal MCnc Pt Ser Qn ug/L ug/L CHEM Procollagen peptide.type 1 N-Terminal [Mass/volume] in Serum Procollagen Peptide.1 N-term Ser-mCnc 1 Both 685 IM 12 S,P-Osteoca 20824 JAH JAH JAH S,P-Osteoca Osteokaltsiin Osteokaltsiin seerumis/plasmas QN ug/L ng/ml 124 JAH 339 2697-1 Osteocalcin MCnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Osteocalcin [Mass/volume] in Serum or Plasma Osteocalcin SerPl-mCnc 1 Both 1460 IM 12 Vitamiinide A ja E paneel 26832 JAH JAH JAH S,P-Vit A, E panel Vitamiinide A ja E paneel Vitamiinid A ja E seerumis/plasmas (paneel) Paneel 125 JAH 3685 L-3685 1461 IM 12 Vitamiinide A ja E paneel 26832 Vitamiin A 26833 JAH EI EI S,P-Vit A Vitamiin A Vitamiin A seerumis/plasmas QN mg/L mg/L 126 JAH 3513 2923-1 Retinol MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL mcg/dL; mcg/mL 20 CHEM Retinol [Mass/volume] in Serum or Plasma Vit A SerPl-mCnc 1 Both 756 IM 12 S-Vit B6 25240 JAH JAH JAH S,P-Vit B6 Vitamiin B6 Vitamiin B6 seerumis/plasmas QN nmol/L ng/ml 135 JAH 3749 62236-5 Pyridoxal phosphate SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L 3 CHEM Pyridoxal phosphate [Moles/volume] in Serum or Plasma Pyridoxal Phos SerPl-sCnc 1 Both 713 IM 12 S,P-Vit C 25237 JAH JAH JAH S,P-Vit C Vitamiin C Vitamiin C seerumis/plasmas QN mg/L µmol/l 136 JAH 3514 1903-4 Ascorbate MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/dL mg/dL 11 CHEM Ascorbate [Mass/volume] in Serum or Plasma Vit C SerPl-mCnc 1 Both 9,5966 1462 IM 12 Vitamiinide A ja E paneel 26832 Vitamiin E 26834 JAH EI EI S,P-Vit E Vitamiin E Vitamiin E seerumis/plasmas QN mg/L mg/L 137 JAH 3515 47791-9 Tocopherols MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/L mg/L CHEM Tocopherols [Mass/volume] in Serum or Plasma Tocopherols SerPl-mCnc 1 Both 9,9373 684 IM 12 S,P-Vit D (25-OH) 22404 JAH JAH EI S,P-Vit D (25-OH) Vitamiin D (25-OH) Vitamiin D (25-OH) seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/l Cobas E-411 138 JAH 338 60493-4 Calcidiol+Calciferol SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Calcidiol+Calciferol [Moles/volume] in Serum or Plasma Calcidiol+Calciferol SerPl-sCnc 1 Both 11,4838 1453 IM 12 Leptiin 26330 JAH JAH JAH S,P-Leptin Leptiin Leptiin seerumis/plasmas QN ug/L ug/L 176 JAH 3662 21365-2 Leptin MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ug/L;ng/mL 10 CHEM Leptin [Mass/volume] in Serum or Plasma Leptin SerPl-mCnc 1 Both 20,1299 817 TU 13 Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang II trimestril 19036 S,P-AFP 17638 JAH EI EI S,P-AFP AFP Alfafetoproteiin seerumis/plasmas QN kU/L U/ml Immulite2000XPi 1 JAH 409 53961-9 Alpha-1-Fetoprotein.tumor marker ACnc Pt Ser/Plas Qn [IU]/mL U/mL CHEM Alpha-1-fetoprotein.tumor marker [Units/volume] in Serum or Plasma AFP-TM SerPl-aCnc 1 Both 9,8509 1158 TU 13 AFP 17638-2 JAH JAH EI S,P-AFP AFP Alfafetoproteiin seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 1 JAH 409 53961-9 Alpha-1-Fetoprotein.tumor marker ACnc Pt Ser/Plas Qn [IU]/mL U/mL CHEM Alpha-1-fetoprotein.tumor marker [Units/volume] in Serum or Plasma AFP-TM SerPl-aCnc 1 Both 9,8509 807 TU 13 S,P-CEA 26897 JAH JAH EI S,P-CEA CEA Kartsinoembrüonaalne antigeen seerumis/plasmas QN ug/L 2 JAH 404 2039-6 Carcinoembryonic Ag MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0118% CHEM Carcinoembryonic Ag [Mass/volume] in Serum or Plasma CEA SerPl-mCnc 1 Both 802 TU 13 S,P-PSA 26749 JAH JAH EI S,P-PSA PSA Prostataspetsiifiline antigeen seerumis/plasmas QN ug/L ug/L 3 JAH 401 2857-1 Prostate specific Ag MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0598% CHEM Prostate specific Ag [Mass/volume] in Serum or Plasma PSA SerPl-mCnc 1 Both 804 TU 13 S,P-fPSA 26746 JAH JAH EI S,P-fPSA fPSA Vaba prostataspetsiifiline antigeen seerumis/plasmas QN ug/L ug/L 4 JAH 402 10886-0 Prostate specific Ag.free MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0025% CHEM Prostate Specific Ag Free [Mass/volume] in Serum or Plasma PSA Free SerPl-mCnc 1 Both 806 TU 13 fPSA/PSA suhe 26747 JAH JAH EI S,P-fPSA% fPSA% Vaba prostataspetsiifilise antigeeni % seerumis/plasmas QN % 5 JAH 403 12841-3 Prostate specific Ag.free/Prostate specific Ag.total MFr Pt Ser/Plas Qn % % 0,0035% CHEM Prostate Specific Ag Free/Prostate specific Ag.total in Serum or Plasma PSA Free MFr SerPl 1 Observation 812 TU 13 S,P-HE4 21638 JAH JAH EI S,P-HE4 HE4 Kasvajaantigeen HE4 seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/l 7 JAH 406 55180-4 Human epididymis protein 4 SCnc Pt Ser Qn pM CHEM Human epididymis protein 4 [Moles/volume] in Serum HE4 Ser-sCnc 1 Both 809 TU 13 S,P-CA 125 17129 JAH JAH EI S,P-CA 125 CA 125 Kasvajaantigeen CA 125 seerumis/plasmas QN kU/L U/ml 8 JAH 405 10334-1 Cancer Ag 125 ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0073% CHEM Cancer Ag 125 [Units/volume] in Serum or Plasma Cancer Ag125 SerPl-aCnc 1 Both 663 TU 13 S,P-ROMA (premenopaus) 24181 JAH JAH EI S,P-ROMA premenopausal ROMA indeks (premenopaus) ROMA indeks seerumis/plasmas (premenopaus) QN % % 10 JAH 4395 69569-2 Risk of ovarian malignancy algorithm score^premenopausal Score Pt Ser/Plas Qn {score} score 1 CHEM Risk of ovarian malignancy algorithm score in Serum or Plasma --premenopausal ROMA score premen SerPl 1 Both 19,5632 662 TU 13 S,P-ROMA (postmenopaus) 24184 JAH JAH EI S,P-ROMA postmenopausal ROMA indeks (postmenopaus) ROMA indeks seerumis/plasmas (postmenopaus) QN % % 11 JAH 4396 69570-0 Risk of ovarian malignancy algorithm score^postmenopausal Score Pt Ser/Plas Qn {score} score 1 CHEM Risk of ovarian malignancy algorithm score in Serum or Plasma --postmenopausal ROMA score postmen SerPl 1 Both 19,5632 815 TU 13 S,P-CA 15-3 17127 JAH JAH EI S,P-CA 15-3 CA 15-3 Kasvajaantigeen CA 15-3 seerumis/plasmas QN kU/L U/ml Immulite2000XPi 12 JAH 407 6875-9 Cancer Ag 15-3 ACnc Pt Ser/Plas Qn U/mL CHEM Cancer Ag 15-3 [Units/volume] in Serum or Plasma Cancer Ag15-3 SerPl-aCnc 1 Both 816 TU 13 S,P-CA 19-9 17128 JAH JAH EI S,P-CA 19-9 CA 19-9 Kasvajaantigeen CA 19-9 seerumis/plasmas QN kU/L U/ml Cobas E-411 13 JAH 408 24108-3 Cancer Ag 19-9 ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0052% CHEM Cancer Ag 19-9 [Units/volume] in Serum or Plasma Cancer Ag19-9 SerPl-aCnc 1 Both 278 TU 13 S,P-CA 72-4 19115 JAH JAH JAH S,P-CA 72-4 CA 72-4 Kasvajaantigeen CA 72-4 seerumis/plasmas QN kU/L U/ml 14 JAH 2041 2015-6 Cancer Ag 72-4 ACnc Pt Ser/Plas Ord CHEM Cancer Ag 72-4 [Presence] in Serum or Plasma Cancer Ag72-4 SerPl Ql 1 Both 791 TU 13 S-Gastr 23630 JAH JAH EI S,P-Gastr Gastriin Gastriin seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/l Immulite2000XPi 16 JAH 392 15072-2 Gastrin SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L CHEM Gastrin [Moles/volume] in Serum or Plasma Gastrin SerPl-sCnc 1 Both 682 TU 13 S,P-CT 26898 JAH JAH EI S,P-CT Kaltsitoniin Kaltsitoniin seerumis/plasmas QN pmol/L 17 JAH 336 15035-9 Calcitonin SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Calcitonin [Moles/volume] in Serum or Plasma Calcit SerPl-sCnc 1 Both 680 TU 13 S,P-TG 27647 JAH JAH EI S,P-TG Türeoglobuliin Türeoglobuliin seerumis/plasmas QN ug/L ng/mL Cobas6000 21 JAH 334 3013-0 Thyroglobulin MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0020% CHEM Thyroglobulin [Mass/volume] in Serum or Plasma Thyroglob SerPl-mCnc 1 Both 239 TU 13 P-CgA 25201 JAH JAH JAH S,P-CgA Kromograniin A Kromograniin A seerumis/plasmas QN ug/L µg/L 22 JAH 1901 25587-7 Chromogranin A SCnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Chromogranin A [Moles/volume] in Serum or Plasma CgA SerPl-sCnc 1 Both 23,6988 238 TU 13 S-NSE 21658 JAH JAH JAH S,P-NSE NSE Neuronispetsiifiline enolaas seerumis/plasmas QN ug/L ng/ml 23 JAH 1900 57371-7 Enolase.neuron specific MCnc Pt Ser/Plas Qn EIA ng/mL ng/mL CHEM Enolase.neuron specific [Mass/volume] in Serum or Plasma by Immunoassay NSE SerPl EIA-mCnc 1 Both 823 TU 13 S-S-100 20917 JAH JAH JAH S,P-S-100 S-100 Kasvajaantigeen S-100 seerumis/plasmas QN ug/L g/L 24 JAH 411 47275-3 S100 calcium binding protein B MCnc Pt Ser Qn ug/L ug/L CHEM S100 calcium binding protein B [Mass/volume] in Serum S100 calcium binding protein B Ser-mCnc 1 Both 1161 TU 13 SCC Ag 25232 JAH JAH JAH S,P-SCC Ag SCC Ag Lamerakkvähi antigeen seerumis/plasmas QN ug/L ug/L 25 JAH 3995 9679-2 Squamous cell carcinoma Ag MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL 3 CHEM Squamous cell carcinoma Ag [Mass/volume] in Serum or Plasma SCC Ag SerPl-mCnc 1 Both 13,4649 255 TU 13 dU-Catechol 25211 JAH JAH JAH dU-Catechol panel Katehhoolamiinide metaboliitide paneel ööpäevases uriinis Katehhoolamiinide metaboliidid ööpäevases uriinis (panel) Paneel 30 JAH 1969 L-1969 1455 TU 13 Metanefriin 26335 JAH JAH JAH P-Meta Metanefriin Metanefriin plasmas QN ng/L ng/L 31 JAH 4088 29142-7 Metanephrines MCnc Pt Ser/Plas Qn pg/mL pg/mL 5 CHEM Metanephrines [Mass/volume] in Serum or Plasma MetanephS SerPl-mCnc 1 Both 10,6459 18 TU 13 Katehhoolamiinide metaboliitide paneel ööpäevases uriinis 25211 U-Meta 25214 JAH EI EI U-Meta Metanefriin uriinis Metanefriin uriinis QN ug/L ug/L 32 JAH 1027 11139-3 Metanephrine MCnc Pt Urine Qn CHEM Metanephrine [Mass/volume] in Urine Metaneph Ur-mCnc 1 Both 19 TU 13 Katehhoolamiinide metaboliitide paneel ööpäevases uriinis 25211 dU-Meta 20827 JAH EI EI dU-Meta Metanefriin ööpäevases uriinis Metanefriin ööpäevases uriinis QN ug/d µg/d 33 JAH 1028 19049-6 Metanephrine MRat 24H Urine Qn CHEM Metanephrine [Mass/time] in 24 hour Urine Metaneph 24H Ur-mRate 1 Both 1268 TU 13 Adrenaliin 26333 JAH JAH JAH P-Adre Adrenaliin Adrenaliin plasmas QN ng/L ng/L 34 JAH 3871 2230-1 Epinephrine MCnc Pt Plas Qn pg/mL pg/mL 15 CHEM Epinephrine [Mass/volume] in Plasma Epineph Plas-mCnc 1 Both 9,6319 1269 TU 13 Noradrenaliin 26334 JAH JAH JAH P-Noradre Noradrenaliin Noradrenaliin plasmas QN ng/L ng/L 35 JAH 3872 2666-6 Norepinephrine MCnc Pt Plas Qn pg/mL pg/mL 16 CHEM Norepinephrine [Mass/volume] in Plasma Norepineph Plas-mCnc 1 Both 9,5748 20 TU 13 Katehhoolamiinide metaboliitide paneel ööpäevases uriinis 25211 U-Normeta 25213 JAH EI EI U-Normeta Normetanefriin uriinis Normetanefriin uriinis QN ug/L ug/L 37 JAH 1029 2670-8 Normetanephrine MCnc Pt Urine Qn CHEM Normetanephrine [Mass/volume] in Urine Normetanephrine Ur-mCnc 1 Both 21 TU 13 Katehhoolamiinide metaboliitide paneel ööpäevases uriinis 25211 dU-Normeta 20828 JAH EI EI dU-Normeta Normetanefriin ööpäevases uriinis Normetanefriin ööpäevases uriinis QN ug/d µg/d 38 JAH 1030 2671-6 Normetanephrine MRat 24H Urine Qn ug/(24.H) 0,00% CHEM Normetanephrine [Mass/time] in 24 hour Urine Normetanephrine 24H Ur-mRate 1 Both 653 ANE 14 S,P-Fer 26733 JAH JAH EI S,P-Fer Ferritiin Ferritiin seerumis/plasmas QN ug/L µg/L 1 JAH/Võrreld 318 2276-4 Ferritin MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0589% CHEM Ferritin [Mass/volume] in Serum or Plasma Ferritin SerPl-mCnc 1 Both 654 ANE 14 S,P-Fe 2019 JAH JAH EI S,P-Fe Raud Raud seerumis/plasmas QN umol/L µmol/l 2 JAH/Võrreld 319 14798-3 Iron SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Iron [Moles/volume] in Serum or Plasma Iron SerPl-sCnc 1 Both 658 ANE 14 S,P-Transf 17640 JAH JAH EI S,P-Transf Transferriin Transferriin seerumis/plasmas QN g/L g/L 4 JAH/Võrreld 320 3034-6 Transferrin MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0037% CHEM Transferrin [Mass/volume] in Serum or Plasma Transferrin SerPl-mCnc 1 Both 660 ANE 14 S,P-sTransf 17639 JAH JAH EI S,P-sTransf Transferriini küllastatus Transferriini küllastatus seerumis/plasmas QN % % 5 JAH/Võrreld 321 13452-8 Iron/Transferrin MCrto Pt Ser/Plas Qn CHEM Iron/Transferrin [Mass ratio] in Serum or Plasma Iron/Transferrin SerPl-mRto 1 Observation 661 ANE 14 S,P-Transf-sR 17534 JAH JAH JAH S,P-Transf-sR Transferriini lahustuvad retseptorid Transferriini lahustuvad retseptorid seerumis/plasmas QN mg/L mg/L 6 JAH 322 30248-9 Transferrin receptor.soluble MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/L mg/L CHEM Transferrin receptor.soluble [Mass/volume] in Serum or Plasma sTfR SerPl-mCnc 1 Both 664 ANE 14 S,P-Fol 27084 JAH JAH EI S,P-Fol Folaat Folaat seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/l Immulite2000XPi 8 JAH 323 14732-2 Folate SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Folate [Moles/volume] in Serum or Plasma Folate SerPl-sCnc 1 Both 665 ANE 14 S,P-Vit B12 26734 JAH JAH EI S,P-Vit B12 Vitamiin B12 Vitamiin B12 seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/l 11 JAH 324 14685-2 Cobalamins SCnc Pt Ser Qn CHEM Cobalamin (Vitamin B12) [Moles/volume] in Serum Vit B12 Ser-sCnc 1 Both 754 ANE 14 S-HoloTC 25235 JAH JAH JAH S,P-HoloTC Holotranskobalamiin Holotranskobalamiin seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/l 12 JAH/Võrreld 3725 72160-5 Holo-transcobalamin II SCnc Pt Ser Qn pmol/L pmol/L CHEM Holo-transcobalamin II [Moles/volume] in Serum Holo-TC-II Ser-sCnc 1 Both 8,6864 667 ANE 14 S-EPO 5128 JAH JAH JAH S,P-EPO EPO Erütropoetiin seerumis/plasmas QN U/L U/l 14 JAH 326 15061-5 Erythropoietin ACnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,0032% CHEM Erythropoietin [Units/volume] in Serum or Plasma EPO SerPl-aCnc 1 Both 1204 ANE 14 Hemoglobiini fraktsioonid (aB) 20865 JAH JAH EI B-Hb-Fr panel Hemoglobiini fraktsioonide paneel Hemoglobiini fraktsioonid veres (paneel) Paneel 15 JAH 1759 43113-0 Hemoglobin panel - Pt Bld Qn Electrophoresis PANEL.HEM/BC Hemoglobin electrophoresis panel in Blood Hgb Pnl Bld Elph 1 Order 1205 ANE 14 Hemoglobiini fraktsioonid (vB) 24220 JAH JAH EI B-Hb-Fr panel Hemoglobiini fraktsioonide paneel Hemoglobiini fraktsioonid veres (paneel) Paneel 15 JAH 1759 43113-0 Hemoglobin panel - Pt Bld Qn Electrophoresis PANEL.HEM/BC Hemoglobin electrophoresis panel in Blood Hgb Pnl Bld Elph 1 Order 55 BM 15 Bm-Cytology 20848 JAH JAH JAH Bm-Cytology Luuüdi aspiraadi tsütoloogiline uuring Luuüdi aspiraadi tsütoloogiline uuring Tekst 1 JAH 1169 57764-3 Microscopic exam Imp Pt Bone mar Nom Cytology CYTO Microscopic exam [interpretation] of Bone marrow by Cytology Microscopic Mar-Imp 1 Both 822 LEU 16 S,P-b2-M 22051 JAH JAH JAH S,P-b2-M Beeta-2-mikroglobuliin Beeta-2-mikroglobuliin seerumis/plasmas QN ug/L µg/L 1 JAH/Võrreld 410 1952-1 Beta-2-Microglobulin MCnc Pt Ser Qn 0,0012% CHEM Beta-2-Microglobulin [Mass/volume] in Serum B2 Microglob Ser-mCnc 1 Both 548 LEU 16 S-Ig fKappa 21677 JAH JAH JAH S-Ig fKappa Ig fKappa Immuunglobuliini vabad kapaahelad seerumis QN mg/L mg/L 2 JAH 265 36916-5 Immunoglobulin light chains.kappa.free MCnc Pt Ser Qn mg/L mg/L 0,0016% CHEM Immunoglobulin light chains.kappa.free [Mass/volume] in Serum Kappa LC Free Ser-mCnc 1 Both 549 LEU 16 S-Ig fLambda 17523 JAH JAH JAH S-Ig fLambda Ig fLambda Immuunglobuliini vabad lambdaahelad seerumis QN mg/L mg/L 3 JAH 266 33944-0 Immunoglobulin light chains.lambda.free MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/L mg/L 0,0016% CHEM Immunoglobulin light chains.lambda.free [Mass/volume] in Serum or Plasma Lambda LC Free SerPl-mCnc 1 Both 1274 LEU 16 Ig fKappa/Ig fLambda 25904 JAH JAH JAH S-Ig fKappa/S-Ig fLambda Ig fKappa/Ig fLambda Immuunglobuliini vabade kapa- ja lambdaahelate suhe seerumis QN 4 JAH 267 48378-4 Immunoglobulin light chains.kappa.free/Immunoglobulin light chains.lambda.free MCrto Pt Ser Qn CHEM Immunoglobulin light chains.kappa.free/Immunoglobulin light chains.lambda.free [Mass ratio] in Serum Kappa LC Free/Lambda Free Ser-mRto 1 Both 44 LEU 16 S-Prot-Fr 17542 JAH JAH JAH S-Prot-Fr panel Valkude fraktsioonid Valkude fraktsioonid seerumis (paneel) Paneel 5 JAH 109 24351-9 Protein fractions panel - Pt Ser/Plas Qn PANEL.CHEM Protein electrophoresis panel in Serum or Plasma Prot Elph Pnl SerPl 1 Order 23,1239 47 LEU 16 Valkude fraktsioonid 17542 S-Alb-Fr 17578 JAH EI EI S-Alb-Fr% Albumiin % Albumiini fraktsiooni osakaal seerumis QN % % 7 JAH/Võrreld 111 13980-8 Albumin/Protein.total MFr Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis % CHEM Albumin/Protein.total in Serum or Plasma by Electrophoresis Albumin MFr SerPl Elph 1 Observation 48 LEU 16 Valkude fraktsioonid 17542 S-a1-glob-Fr 17580 JAH EI EI S-a1-glob-Fr% Alfa-1-globuliinid % Alfa-1-globuliinide fraktsiooni osakaal seerumis QN % % 9 JAH/Võrreld 113 13978-2 Alpha 1 globulin/Protein.total MFr Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis % CHEM Alpha 1 globulin/Protein.total in Serum or Plasma by Electrophoresis Alpha1 Glob MFr SerPl Elph 1 Observation 51 LEU 16 Valkude fraktsioonid 17542 S-a2-glob-Fr 17581 JAH EI EI S-a2-glob-Fr% Alfa-2-globuliinid % Alfa-2-globuliinide fraktsiooni osakaal seerumis QN % % 11 JAH/Võrreld 115 13981-6 Alpha 2 globulin/Protein.total MFr Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis % CHEM Alpha 2 globulin/Protein.total in Serum or Plasma by Electrophoresis Alpha2 Glob MFr SerPl Elph 1 Observation 54 LEU 16 Valkude fraktsioonid 17542 S-b1-glob-Fr 17582 JAH EI EI S-b1-glob-Fr% Beeta-1-globuliinid % Beeta-1-globuliinide fraktsiooni osakaal seerumis QN % % 13 JAH/Võrreld 117 32732-0 Beta 1 globulin/Protein.total MFr Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis % % CHEM Beta 1 globulin/Protein.total in Serum or Plasma by Electrophoresis Beta1 Glob MFr SerPl Elph 1 Observation 56 LEU 16 Valkude fraktsioonid 17542 S-b2-glob-Fr 19071 JAH EI EI S-b2-glob-Fr% Beeta-2-globuliinid % Beeta-2-globuliinide fraktsiooni osakaal seerumis QN % % 15 JAH/Võrreld 119 32733-8 Beta 2 globulin/Protein.total MFr Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis % % CHEM Beta 2 globulin/Protein.total in Serum or Plasma by Electrophoresis Beta2 Glob MFr SerPl Elph 1 Observation 59 LEU 16 Valkude fraktsioonid 17542 S-g-glob-Fr 17583 JAH EI EI S-g-glob-Fr% Gammaglobuliinid % Gammaglobuliinide fraktsiooni osakaal seerumis QN % % 17 JAH/Võrreld 121 13983-2 Gamma globulin/Protein.total MFr Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis % CHEM Gamma globulin/Protein.total in Serum or Plasma by Electrophoresis Gamma glob MFr SerPl Elph 1 Observation 60 LEU 16 U-Prot-Fr 18799 JAH JAH JAH U-Prot-Fr panel Valkude fraktsioonid uriinis Valkude fraktsioonid uriinis (paneel) Paneel 30 JAH 124 34539-7 Protein electrophoresis panel - Pt Urine Qn PANEL.CHEM Protein electrophoresis panel in Urine Prot Elph Pnl Ur 1 Order 77 LEU 16 Valkude fraktsioonid ööpäevases uriinis 25336 U-Alb-Fr 25334 JAH EI EI U-Alb-Fr Albumiin Albumiini fraktsioon uriinis QN g/L % 31 JAH/Võrreld 127 6942-7 Albumin MCnc Pt Urine Qn Electrophoresis g/dL 0,0029% CHEM Albumin [Mass/volume] in Urine by Electrophoresis Albumin Ur Elph-mCnc 1 Both 100 LEU 16 U-g-glob-Fr 25335 JAH EI EI U-g-glob-Fr% Gammaglobuliinid % Gammaglobuliinide fraktsiooni osakaal uriinis QN % % 44 JAH/Võrreld 138 13995-6 Gamma globulin/Protein.total MFr Pt Urine Qn Electrophoresis % % 0,0018% CHEM Gamma globulin/Protein.total in Urine by Electrophoresis Gamma glob MFr Ur Elph 1 Observation 101 LEU 16 U-M-spike-Fr 23308 EI 2020-06-05 EI EI U-M-spike-Fr% M-komponent % Monoklonaalse komponendi osakaal uriinis QN % % 46 JAH/Võrreld 140 42483-8 Protein.monoclonal/Protein.total MFr Pt Urine Qn Electrophoresis % % CHEM Protein.monoclonal/Protein.total in Urine by Electrophoresis M Protein MFr Ur Elph 1 Both 1232 LEU 16 dU-Prot-Fr 25336 EI 2020-07-09 EI EI dU-Prot-Fr Valkude fraktsioonid ööpäevases uriinis Valkude fraktsioonid ööpäevases uriinis Tekst 58 JAH 4732 58800-4 Protein fractions.oligoclonal bands Imp 24H Urine Nom Isoelectric focusing CHEM Oligoclonal bands [Interpretation] in 24 hour Urine by Isoelectric focusing Oligoclonal Bands 24h Ur IEF-Imp 1 Observation 8,9135 521 IMS 17 S,P-IgA 5105 JAH JAH EI S,P-IgA IgA Immuunglobuliin A seerumis/plasmas QN g/L g/L 2 JAH/Võrreld 257 2458-8 IgA MCnc Pt Ser Qn mg/dL 0,0206% CHEM IgA [Mass/volume] in Serum IgA Ser-mCnc 1 Both 530 IMS 17 S,P-IgM 5107 JAH JAH EI S,P-IgM IgM Immuunglobuliin M seerumis/plasmas QN g/L g/L 3 JAH/Võrreld 259 2472-9 IgM MCnc Pt Ser Qn mg/dL 0,0150% CHEM IgM [Mass/volume] in Serum IgM Ser-mCnc 1 Both 522 IMS 17 S,P-IgG 5106 JAH JAH EI S,P-IgG IgG Immuunglobuliin G seerumis/plasmas QN g/L g/L 4 JAH/Võrreld 258 2465-3 IgG MCnc Pt Ser Qn mg/dL 0,0192% CHEM IgG [Mass/volume] in Serum IgG Ser-mCnc 1 Both 523 IMS 17 S,P-IgG 20837 EI 2020-07-08 EI EI S,P-IgG IgG Immuunglobuliin G seerumis/plasmas QN g/L g/L 4 JAH/Võrreld 258 2465-3 IgG MCnc Pt Ser Qn mg/dL 0,0192% CHEM IgG [Mass/volume] in Serum IgG Ser-mCnc 1 Both 539 IMS 17 S-IgG1 20904 JAH JAH JAH S,P-IgG1 IgG1 Immuunglobuliin G alaklass 1 seerumis/plasmas QN g/L g/L 7 JAH 261 2466-1 IgG subclass 1 MCnc Pt Ser Qn mg/dL 0,0011% CHEM IgG subclass 1 [Mass/volume] in Serum IgG1 Ser-mCnc 1 Both 542 IMS 17 S-IgG2 20905 JAH JAH JAH S,P-IgG2 IgG2 Immuunglobuliin G alaklass 2 seerumis/plasmas QN g/L g/L 8 JAH 262 2467-9 IgG subclass 2 MCnc Pt Ser Qn mg/dL 0,0010% CHEM IgG subclass 2 [Mass/volume] in Serum IgG2 Ser-mCnc 1 Both 545 IMS 17 S-IgG3 20906 JAH JAH JAH S,P-IgG3 IgG3 Immuunglobuliin G alaklass 3 seerumis/plasmas QN g/L g/L 9 JAH 263 2468-7 IgG subclass 3 MCnc Pt Ser Qn mg/dL 0,0010% CHEM IgG subclass 3 [Mass/volume] in Serum IgG3 Ser-mCnc 1 Both 547 IMS 17 S-IgG4 20907 JAH JAH JAH S,P-IgG4 IgG4 Immuunglobuliin G alaklass 4 seerumis/plasmas QN g/L g/L 10 JAH 264 2469-5 IgG subclass 4 MCnc Pt Ser Qn mg/dL 0,0011% CHEM IgG subclass 4 [Mass/volume] in Serum IgG4 Ser-mCnc 1 Both 567 IMS 17 S,P-C3 17584 JAH JAH JAH S,P-C3 C3 Komplemendi komponent C3 seerumis/plasmas QN g/L g/L 16 JAH/Võrreld 276 4485-9 Complement C3 MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0094% HEM/BC Complement C3 [Mass/volume] in Serum or Plasma C3 SerPl-mCnc 1 Both 568 IMS 17 S,P-C4 17585 JAH JAH JAH S,P-C4 C4 Komplemendi komponent C4 seerumis/plasmas QN g/L g/L 18 JAH/Võrreld 277 4498-2 Complement C4 MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0091% HEM/BC Complement C4 [Mass/volume] in Serum or Plasma C4 SerPl-mCnc 1 Both 1450 IMS 17 S-Cryo 19091 JAH JAH JAH S-Cryo QL Krüoglobuliinid QL Krüoglobuliinid seerumis (kvalitatiivne) Tekst " " 35 JAH 4507 5117-7 Cryoglobulin PrThr Pt Ser Ord 13 CHEM Cryoglobulin [Presence] in Serum Cryoglob Ser Ql 1 Both 8,6864 589 IMS 17 B-CD4/CD8 panel 20990 JAH JAH EI B-CD4/CD8 panel CD4/CD8 T-rakkude arv ja suhe (paneel) T-helperrakkude (CD4) ja T-supressorrakkude (CD8) suhe veres (paneel) Paneel 37 JAH 2945 L-2945 1427 IMS 17 CD3% 26352 JAH JAH JAH XXX-CD3% CD3% T-lümfotsüütide (CD3) suhtarv QN % % 42 JAH/Võrreld 1155 20599-7 Cells.CD3/100 cells NFr Pt XXX Qn % % CELLMARK CD3 cells/100 cells in Unspecified specimen CD3 Cells Fr XXX 1 Observation 1288 IMS 17 CD4/CD8 T-rakkude arv ja suhe (paneel) 20990 XXX-CD4# 19017 JAH EI EI XXX-CD4# CD4 T-helperrakkude (CD4) arv QN E6/L E6/L 43 JAH/Võrreld 1150 32515-9 Cells.CD3+CD4+ NCnc Pt XXX Qn /uL cells/uL 2 CELLMARK CD3+CD4+ (T4 helper) cells [#/volume] in Unspecified specimen CD3+CD4+ Cells # XXX 1 Observation 8,5074 1426 IMS 17 CD4% 26353 JAH JAH JAH XXX-CD4% CD4% T-helperrakkude (CD4) suhtarv QN % % 44 JAH/Võrreld 1159 32516-7 Cells.CD3+CD4+/100 cells NFr Pt XXX Qn % % 8 CELLMARK CD3+CD4+ (T4 helper) cells/100 cells in Unspecified specimen CD3+CD4+ Cells NFr XXX 1 Observation 8,5074 1289 IMS 17 CD4/CD8 T-rakkude arv ja suhe (paneel) 20990 XXX-CD8# 19018 JAH EI EI XXX-CD8# CD8 T-supressorrakkude (CD8) arv QN E6/L E6/L 45 JAH/Võrreld 1151 32517-5 Cells.CD3+CD8+ NCnc Pt XXX Qn /uL cells/uL 4 CELLMARK CD3+CD8+ (T8 suppressor cells) cells [#/volume] in Unspecified specimen CD3+CD8+ Cells # XXX 1 Observation 8,5074 1428 IMS 17 CD8% 26354 JAH JAH JAH XXX-CD8% CD8% T-supressorrakkude (CD8) suhtarv QN % % 46 JAH/Võrreld 1161 32518-3 Cells.CD3+CD8+/100 cells NFr Pt XXX Qn % % 2 CELLMARK CD3+CD8+ (T8 suppressor cells) cells/100 cells in Unspecified specimen CD3+CD8+ Cells NFr XXX 1 Observation 8,5074 52 IMS 17 CD4/CD8 T-rakkude arv ja suhe (paneel) 20990 XXX-CD4#/CD8# 20989 JAH EI EI XXX-CD4#/CD8# CD4/CD8 T-helperrakkude (CD4) ja T-supressorrakkude (CD8) suhe QN Suhe(Ratio) 47 JAH/Võrreld 1152 20607-8 Cells.CD4/Cells.CD8 NRto Pt XXX Qn CELLMARK CD4 cells/CD8 Cells [# Ratio] in Unspecified specimen CD4 Cells/CD8 cells XXX 1 Observation 1425 IMS 17 CD4/CD8 bronhoalveolaarloputuse vedelikus 26351 JAH JAH JAH BalF-CD4#/CD8# CD4/CD8 bronhoalveolaarloputuse vedelikus T-helperrakkude (CD4) ja T-supressorrakkude (CD8) suhe bronhoalveolaarloputuse vedelikus QN 48 JAH 5321 32756-9 Cells.CD3+CD4+/Cells.CD3+CD8+ NRto Pt Bronchial Qn % % CELLMARK CD3+CD4+ (T4 helper) cells/CD3+CD8+ (T8 suppressor cells) cells [# Ratio] in Bronchial specimen CD3+CD4+ Cells/CD3+CD8+ Cells Bronch 1 Observation 28,0351 678 AU 18 S,P-TPO IgG 26738 JAH JAH EI S,P-TPO IgG TPO IgG Türeoidperoksüdaasi vastane IgG seerumis/plasmas QN kU/L U/ml 1 JAH 332 8099-4 Thyroperoxidase Ab ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0049% SERO Thyroperoxidase Ab [Units/volume] in Serum or Plasma Thyroperoxidase Ab SerPl-aCnc 1 Both 679 AU 18 S-TR IgG 24158 JAH JAH EI S,P-TR IgG Türeotropiini retseptori IgG Türeotropiini retseptori vastane IgG seerumis/plasmas QN U/L U/l 2 JAH 333 57416-0 Thyrotropin receptor Ab ACnc Pt Ser Qn EIA m[IU]/mL mUI/mL SERO Thyrotropin receptor Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay TSH Recep Ab Ser EIA-aCnc 1 Both 1448 AU 18 TSI 26460 JAH JAH JAH S,P-TSI TSI Türeotropiini retseptorit stimuleerivad antikehad seerumis/plasmas QN U/L "IU/L " 4 JAH 4621 30567-2 Thyroid stimulating immunoglobulins ACnc Pt Ser Qn {Index_val} Index CHEM Thyroid stimulating immunoglobulins [Units/volume] in Serum TSI Ser-aCnc 1 Both 681 AU 18 S-TG IgG 24157 JAH JAH EI S,P-TG IgG Türeoglobuliini IgG Türeoglobuliinivastane IgG seerumis/plasmas QN kU/L IU/ml Cobas E-411 5 JAH 335 8098-6 Thyroglobulin Ab ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0027% SERO Thyroglobulin Ab [Units/volume] in Serum or Plasma Thyroglob Ab SerPl-aCnc 1 Both 773 AU 18 S-Thymus IgG titr 24772 JAH JAH JAH S,P-Thymus IgG titr Tüümuse IgG tiiter Tüümusevastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst 6 JAH 3778 86950-3 Thymus Ab.IgG Titr Pt Ser/Plas Qn IF {titer} titer SERO Thymus IgG Ab [Titer] in Serum or Plasma by Immunofluorescence Thymus IgG Titr SerPl IF 1 Both 17,9269 1179 AU 18 ANA IgG paneel (IIF) 24972 JAH JAH EI S,P-ANA IgG panel IIF ANA IgG paneel (IIF) Tuumavastane IgG seerumis/plasmas (paneel, kaudne immunofluorestsents) Paneel 8 JAH 4493 L-4493 1542 AU 18 ANA IgG paneel (IIF) 24972 ANA IgG (IIF) 27877 JAH EI EI S,P-ANA IgG IIF ANA IgG (IIF) Tuumavastane IgG seerumis/plasmas (kaudne immunofluorestsents) N/P " " 10 JAH 6382 21424-7 Nuclear Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord IF SERO Nuclear IgG Ab [Presence] in Serum by Immunofluorescence Nuclear IgG Ser Ql IF 1 Both 1180 AU 18 ANA IgG paneel (IIF); Maksahaiguste IgG paneel (IIF) 24972; 24265 ANA IgG muster 25916 JAH JAH EI S,P-ANA IgG pattern ANA IgG muster Tuumavastaste IgG antikehade muster seerumis/plasmas Tekst 11 JAH 4494 13068-2 Nuclear Ab pattern Imp Pt Ser Nom IF 65 SERO Nuclear Ab pattern [Interpretation] in Serum by Immunofluorescence ANA Pat Ser IF-Imp 1 Observation 8,7182 856 AU 18 ANA IgG paneel (IIF); Maksahaiguste IgG paneel (IIF) 24972; 24265 ANA IgG tiiter 21276 JAH JAH EI S,P-ANA IgG titr ANA IgG tiiter Tuumavastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst 12 JAH 448 56634-9 Nuclear Ab.IgG Titr Pt Ser Qn IF titer SERO Nuclear IgG Ab [Titer] in Serum by Immunofluorescence Nuclear IgG Titr Ser IF lab Both 857 AU 18 ANA IgG tiiter 24270 EI 2020-05-08 EI EI S,P-ANA IgG titr ANA IgG tiiter Tuumavastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst Triturus 12 JAH 448 56634-9 Nuclear Ab.IgG Titr Pt Ser Qn IF titer SERO Nuclear IgG Ab [Titer] in Serum by Immunofluorescence Nuclear IgG Titr Ser IF lab Both 788 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) 21283 JAH JAH EI S,P-CTD IgG panel IB Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) Süsteemsete sidekoehaigustega seotud IgG seerumis/plasmas (paneel, immunoblot) Paneel 16 JAH 483 43119-7 Extractable nuclear Ab panel - Pt Ser - PANEL.SERO Extractable nuclear Ab panel in Serum ENA Ab Pnl Ser 1 Order 318 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) 21283 S-Jo1 IgG 21290 JAH EI EI S,P-Jo1 IgG Jo1 IgG Jo1 (histidüül-tRNA süntetaas) vastane IgG seerumis/plasmas N/P 18 JAH 2191 44332-5 Jo-1 extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord SERO Jo-1 extractable nuclear IgG Ab [Presence] in Serum ENA Jo1 IgG Ser Ql lab both 1196 AU 18 Müosiitide IgG paneel (immunoblot) 25153 Jo1 IgG 25275 JAH EI EI S,P-Jo1 IgG Jo1 IgG Jo1 (histidüül-tRNA süntetaas) vastane IgG seerumis/plasmas N/P 18 JAH 2191 44332-5 Jo-1 extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord SERO Jo-1 extractable nuclear IgG Ab [Presence] in Serum ENA Jo1 IgG Ser Ql lab both 862 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) 21283 S-Sm IgG 21285 JAH EI EI S,P-Sm IgG Sm IgG Sm-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 20 JAH 487 21523-6 Smith extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord SERO Smith extractable nuclear IgG Ab [Presence] in Serum ENA SM IgG Ser Ql 1 Both 22,3727 319 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) 21283 S-RNP,Sm IgG 21284 JAH EI EI S,P-RNP, Sm IgG RNP, Sm IgG RNP (ribonukleoproteiin) ja Sm-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 22 JAH 2192 31628-1 Smith extractable nuclear Ab+Ribonucleoprotein extractable nuclear Ab ACnc Pt ser Ord SERO Smith extractable nuclear Ab+Ribonucleoprotein extractable nuclear Ab [Presence] in Serum ENA SM+RNP Ab Ser Ql lab both 1182 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) 21283 Scl70 IgG 21289 JAH EI EI S,P-Scl70 IgG Scl70 IgG Scl70-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 25 JAH 486 21518-6 SCL-70 extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord 3 SERO SCL-70 extractable nuclear IgG Ab [Presence] in Serum ENA Scl70 IgG Ser Ql 1 Both 10,5324 1193 AU 18 Süsteemse skleroosi IgG paneel (immunoblot) 24932 Scl70 IgG 25164 JAH EI EI S,P-Scl70 IgG Scl70 IgG Scl70-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 25 JAH 486 21518-6 SCL-70 extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord 3 SERO SCL-70 extractable nuclear IgG Ab [Presence] in Serum ENA Scl70 IgG Ser Ql 1 Both 10,5324 1183 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) 21283 SSA IgG 21286 JAH EI EI S,P-SSA IgG IB SSA IgG (immunoblot) SSA-vastane IgG seerumis/plasmas (immunoblot) N/P 28 JAH 3048 31625-7 Sjogrens syndrome-A extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord 5 SERO Sjogrens syndrome-A extractable nuclear IgG Ab [Presence] in Serum ENA SS-A IgG Ser Ql 1 Both 21,0293 217 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) 21283 S-Ro52 IgG 21287 JAH EI EI S,P-Ro52 IgG IB Ro52 IgG (immunoblot) Ro52-vastane IgG seerumis/plasmas (immunoblot) N/P 31 JAH 1874 53016-2 Sjogrens syndrome-A extractable nuclear 52kD Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Sjogrens syndrome-A extractable nuclear 52kD Ab [Presence] in Serum ENA SS-A 52kD Ab Ser Ql 1 Both 11,4729 218 AU 18 Maksahaiguste IgG paneel (immunoblot) 24108 S-Ro52 IgG 24117 JAH EI EI S,P-Ro52 IgG IB Ro52 IgG (immunoblot) Ro52-vastane IgG seerumis/plasmas (immunoblot) N/P 31 JAH 1874 53016-2 Sjogrens syndrome-A extractable nuclear 52kD Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Sjogrens syndrome-A extractable nuclear 52kD Ab [Presence] in Serum ENA SS-A 52kD Ab Ser Ql 1 Both 11,4729 219 AU 18 Süsteemse skleroosi IgG paneel (immunoblot) 24932 S-Ro52 IgG 25174 JAH EI EI S,P-Ro52 IgG IB Ro52 IgG (immunoblot) Ro52-vastane IgG seerumis/plasmas (immunoblot) N/P 31 JAH 1874 53016-2 Sjogrens syndrome-A extractable nuclear 52kD Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Sjogrens syndrome-A extractable nuclear 52kD Ab [Presence] in Serum ENA SS-A 52kD Ab Ser Ql 1 Both 11,4729 1195 AU 18 Müosiitide IgG paneel (immunoblot) 25153 Ro52 IgG 25274 JAH EI EI S,P-Ro52 IgG IB Ro52 IgG (immunoblot) Ro52-vastane IgG seerumis/plasmas (immunoblot) N/P 31 JAH 1874 53016-2 Sjogrens syndrome-A extractable nuclear 52kD Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Sjogrens syndrome-A extractable nuclear 52kD Ab [Presence] in Serum ENA SS-A 52kD Ab Ser Ql 1 Both 11,4729 1184 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) 21283 SSB IgG 21288 JAH EI EI S,P-SSB IgG IB SSB IgG (immunoblot) SSB-vastane IgG seerumis/plasmas (immunoblot) N/P 34 JAH 489 31626-5 Sjogrens syndrome-B extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord 3 SERO Sjogrens syndrome-B extractable nuclear IgG Ab [Presence] in Serum ENA SS-B IgG Ser Ql 1 Both 19,7511 206 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) 21283 S-pCNA IgG 25208 JAH EI EI S,P-PCNA IgG PCNA IgG PCNA (paljuneva raku tuuma antigeen) vastane IgG seerumis/plasmas N/P 36 JAH 1864 56733-9 PCNA extractable nuclear Ab ACnc Pt Ser Ord IB SERO PCNA extractable nuclear Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) ENA PCNA Ab Ser Ql IB 1 Both 207 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) 21283 S-Nucleos IgG 21293 JAH EI EI S,P-Nucleos IgG Nukleosoomi IgG Nukleosoomivastane IgG seerumis/plasmas N/P 38 JAH 1865 53015-4 Nucleosome Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Nucleosome Ab [Presence] in Serum Nucleosome Ab Ser Ql 1 Both 208 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) 21283 S-Histone IgG 21294 JAH EI EI S,P-Histone IgG Histoonide IgG Histoonidevastane IgG seerumis/plasmas N/P 39 JAH 1866 35284-9 Histone Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord SERO Histone IgG Ab [Presence] in Serum Histone IgG Ser Ql 1 Both 209 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) 21283 S-Rib P Prot IgG 21295 JAH EI EI S,P-Rib P Prot IgG Rib P Prot IgG Ribosomaalse P-proteiini vastane IgG seerumis/plasmas N/P 41 JAH 1867 45226-8 Ribosomal P Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord SERO Ribosomal P IgG Ab [Presence] in Serum Ribosomal P IgG Ser Ql 1 Both 789 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) 21283 S-DFS70 IgG 25207 JAH EI EI S,P-DFS70 IgG DFS70 IgG DFS70-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 43 JAH 3861 82998-6 Dense fine speckled 70 protein Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IA SERO Dense fine speckled 70 protein IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay DFS70 IgG SerPl Ql IA 1 Both 8,7142 293 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) 21283 S-dsDNA IgG 21292 JAH EI EI S,P-dsDNA IgG dsDNA IgG DNA kaksikahela vastane IgG seerumis/plasmas N/P 44 JAH 2095 63379-2 DNA double strand Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord 2 SERO DNA double strand IgG Ab [Presence] in Serum dsDNA IgG Ser Ql 1 Both 21,9719 849 AU 18 S,P-CCP IgG QN 18815 JAH JAH EI S,P-CCP IgG QN CCP IgG QN Tsüklilise tsitrulleeritud peptiidi vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L U/ml 46 JAH 447 33935-8 Cyclic citrullinated peptide Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn U units 0,0067% SERO Cyclic citrullinated peptide IgG Ab [Units/volume] in Serum cCP IgG Ser-aCnc 1 Both 282 AU 18 S-S sclerosis IgG panel 24932 JAH JAH EI S,P-S sclerosis IgG panel IB Süsteemse skleroosi IgG paneel (immunoblot) Süsteemse skleroosiga seotud IgG seerumis/plasmas (paneel, immunoblot) Paneel 48 JAH 2078 L-2078 283 AU 18 Süsteemse skleroosi IgG paneel (immunoblot) 24932 S-CentrA IgG 25165 JAH EI EI S,P-CENP-A IgG Tsentromeer A IgG Tsentromeer A vastane IgG seerumis/plasmas N/P 50 JAH 2079 72318-9 Centromere protein A Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA SERO Centromere protein A IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay CENP A IgG SerPl Ql EIA 1 Both 11,4838 284 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) 21283 S-CentrB IgG 21291 JAH EI EI S,P-CENP-B IgG Tsentromeer B IgG Tsentromeer B vastane IgG seerumis/plasmas N/P 51 JAH 2080 53981-7 Centromere protein B Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Centromere protein B Ab [Presence] in Serum Centromere B Ab Ser Ql 1 Both 285 AU 18 Süsteemse skleroosi IgG paneel (immunoblot) 24932 S-CentrB IgG 25166 JAH EI EI S,P-CENP-B IgG Tsentromeer B IgG Tsentromeer B vastane IgG seerumis/plasmas N/P 51 JAH 2080 53981-7 Centromere protein B Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Centromere protein B Ab [Presence] in Serum Centromere B Ab Ser Ql 1 Both 286 AU 18 Süsteemse skleroosi IgG paneel (immunoblot) 24932 S-RP11 IgG 25167 JAH EI EI S,P-RP11 IgG RP11 IgG RP11-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 54 JAH 2081 72317-1 RNA polymerase III RP11 Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA SERO RNA polymerase III RP11 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay RNAp III RP11 IgG SerPl Ql EIA 1 Both 11,4838 287 AU 18 Süsteemse skleroosi IgG paneel (immunoblot) 24932 S-RP155 IgG 25169 JAH EI EI S,P-RP155 IgG RP155 IgG RP155-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 55 JAH 2082 72316-3 RNA polymerase III RP155 Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA SERO RNA polymerase III RP155 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay RNAp III RP155 IgG SerPl Ql EIA 1 Both 11,4838 288 AU 18 Süsteemse skleroosi IgG paneel (immunoblot) 24932 S-Fibrillarin IgG 25170 JAH EI EI S,P-Fibrillarin IgG Fibrillariini IgG Fibrillariinivastane IgG seerumis/plasmas N/P 56 JAH 2083 82915-0 Fibrillarin Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord IA SERO Fibrillarin IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay Fibrillarin IgG Ser Ql IA 1 Both 20,0633 289 AU 18 Süsteemse skleroosi IgG paneel (immunoblot) 24932 S-NOR90 IgG 25171 JAH EI EI S,P-NOR90 IgG NOR90 IgG NOR90-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 58 JAH 2084 69956-1 Human upstream binding factor Ab.IgG Threshold Pt Ser Ord EIA SERO Human upstream binding factor IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay hUBF IgG Ser Ql EIA 1 Both 11,4729 290 AU 18 Süsteemse skleroosi IgG paneel (immunoblot) 24932 S-Th/To IgG 25172 JAH EI EI S,P-Th/To IgG Th/To IgG Th/To-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 59 JAH 2085 72314-8 Th-To Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA SERO Th-To IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay Th-To IgG SerPl Ql EIA 1 Both 11,4838 291 AU 18 Süsteemse skleroosi IgG paneel (immunoblot) 24932 S-PDGFR IgG 25163 JAH EI EI S,P-PDGFR IgG PDGFR IgG PDGFR-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 60 JAH 2087 72315-5 Platelet-derived growth factor receptor Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA SERO Platelet-derived growth factor receptor IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay PDGFR IgG SerPl Ql EIA 1 Both 11,4838 586 AU 18 S-Myositis IgG panel 25153 JAH JAH EI S,P-Myositis IgG panel IB Müosiitide IgG paneel (immunoblot) Autoimmuunsete müosiitidega seotud IgG seerumis/plasmas (paneel, immunoblot) Paneel 61 JAH 3968 L-3968 1194 AU 18 Mi2 IgG x25173 EI 2023-01-06 EI EI S,P-Mi2 IgG Mi2 IgG Mi2-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 62 JAH 1870 56743-8 Mi-2 Ab ACnc Pt Ser Ord IB SERO Mi-2 Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) MI2 Ab Ser Ql IB 1 Both 1541 AU 18 Müosiitide IgG paneel (immunoblot) 25153 Mi2-b IgG 25173 JAH EI EI S,P-Mi2b IgG Mi2-beeta IgG Mi2-beeta vastane IgG seerumis/plasmas N/P " " 65 JAH 3970 82996-0 Mi-2 beta Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord IA SERO Mi-2 beta IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay Mi-2 beta IgG Ser Ql IA 1 Both 8,7142 213 AU 18 Müosiitide IgG paneel (immunoblot) 25153 S-Ku IgG 25154 JAH EI EI S,P-Ku IgG Ku IgG Ku-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 66 JAH 1871 18484-6 Ku Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Ku Ab [Presence] in Serum Ku Ab Ser Ql 1 Both 214 AU 18 Süsteemse skleroosi IgG paneel (immunoblot) 24932 S-Ku IgG 25175 JAH EI EI S,P-Ku IgG Ku IgG Ku-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 66 JAH 1871 18484-6 Ku Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Ku Ab [Presence] in Serum Ku Ab Ser Ql 1 Both 215 AU 18 Müosiitide IgG paneel (immunoblot) 25153 S-PL7 IgG 25155 JAH EI EI S,P-PL7 IgG PL7 IgG PL7 ( treonüül-tRNA süntetaas) vastane IgG seerumis/plasmas N/P 71 JAH 1872 33772-5 Pl-7 Ab ACnc Pt Ser Ord SERO PL-7 Ab [Presence] in Serum PL7 Ab Ser Ql 1 Both 216 AU 18 Müosiitide IgG paneel (immunoblot) 25153 S-PL12 IgG 25156 JAH EI EI S,P-PL12 IgG PL12 IgG PL12 (alanüül-tRNA süntetaas) vastane IgG seerumis/plasmas N/P 72 JAH 1873 56745-3 Pl-12 Ab ACnc Pt Ser Ord IB SERO PL-12 Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) PL12 Ab Ser Ql IB 1 Both 264 AU 18 Müosiitide IgG paneel (immunoblot) 25153 S-PM/Scl75 IgG 25157 JAH EI EI S,P-PM/Scl75 IgG PM/Scl75 IgG PM/Scl75-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 76 JAH 1999 72724-8 PM-SCL-75 Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA SERO PM-SCL-75 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay PM-SCL75 IgG SerPl Ql EIA 1 Both 25,6658 265 AU 18 Süsteemse skleroosi IgG paneel (immunoblot) 24932 S-PM/Scl75 IgG 25176 JAH EI EI S,P-PM/Scl75 IgG PM/Scl75 IgG PM/Scl75-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 76 JAH 1999 72724-8 PM-SCL-75 Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA SERO PM-SCL-75 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay PM-SCL75 IgG SerPl Ql EIA 1 Both 25,6658 204 AU 18 Müosiitide IgG paneel (immunoblot) 25153 S-PM/Scl100 IgG 25158 JAH EI EI S,P-PM/Scl100 IgG PM/Scl100 IgG PM/Scl100-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 77 JAH 1863 82925-9 PM-SCL-100 Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord Line blot SERO PM-SCL-100 IgG Ab [Presence] in Serum by Line blot PM/SCL-100 IgG Ser Ql Line blot 1 Both 205 AU 18 Süsteemse skleroosi IgG paneel (immunoblot) 24932 S-PM/Scl100 IgG 25177 JAH EI EI S,P-PM/Scl100 IgG PM/Scl100 IgG PM/Scl100-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 77 JAH 1863 82925-9 PM-SCL-100 Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord Line blot SERO PM-SCL-100 IgG Ab [Presence] in Serum by Line blot PM/SCL-100 IgG Ser Ql Line blot 1 Both 1185 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) 21283 PM/Scl100 IgG 25209 JAH EI EI S,P-PM/Scl100 IgG PM/Scl100 IgG PM/Scl100-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 77 JAH 1863 82925-9 PM-SCL-100 Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord Line blot SERO PM-SCL-100 IgG Ab [Presence] in Serum by Line blot PM/SCL-100 IgG Ser Ql Line blot 1 Both 269 AU 18 Müosiitide IgG paneel (immunoblot) 25153 S-EJ IgG 25159 JAH EI EI S,P-EJ IgG EJ IgG EJ (glütsüül-tRNA-süntetaas) vastane IgG seerumis/plasmas N/P 78 JAH 2000 45149-2 Ej Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Ej Ab [Presence] in Serum Ej Ab Ser Ql 1 Both 270 AU 18 Müosiitide IgG paneel (immunoblot) 25153 S-OJ IgG 25160 JAH EI EI S,P-OJ IgG OJ IgG OJ (isoleutsüül-tRNA-süntetaas) vastane IgG serumis/plasmas N/P 79 JAH 2001 45152-6 OJ Ab ACnc Pt Ser Ord SERO OJ Ab [Presence] in Serum OJ Ab Ser Ql 1 Both 587 AU 18 Müosiitide IgG paneel (immunoblot) 25153 S-SRP IgG 25162 JAH EI EI S,P-SRP IgG SRP IgG SRP-vastane IgG seerumis/plasmas N/P Triturus 80 JAH 2940 33921-8 Signal recognition particle Ab ACnc Pt Ser/Plas Ord SERO Signal Recognition Particle (SRP) Ab [Presence] in Serum or Plasma SRP Ab SerPl Ql 1 Both 25,3293 770 AU 18 S-MOG IgG 25063 JAH JAH JAH S,P-MOG IgG titr MOG IgG tiiter MOG (müeliini oligodendrotsüüdi glükoproteiin) vastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst 82 JAH 3775 84873-9 Myelin oligodendrocyte glycoprotein Ab.IgG Titr Pt Ser/Plas Qn IF {titer} titer SERO Myelin oligodendrocyte glycoprotein IgG Ab [Titer] in Serum or Plasma by Immunofluorescence MOG IgG Titr SerPl IF 1 Both 8,7142 772 AU 18 S-VGCC IgAGM 24770 JAH JAH JAH S,P-VGCC Ab QN VGCC Ab QN VGCC (kaltsiumikanalid) vastaste antikehade hulk seerumis/plasmas QN pmol/L 86 JAH 3777 31024-3 Voltage-gated calcium channel Ab SCnc Pt Ser Qn fmol/L fmol/L 8 SERO Voltage-gated calcium channel Ab [Moles/volume] in Serum VGCC Ab Ser-sCnc 1 Both 1094 AU 18 S-VGCC P/Q IgG QN* 24769 JAH JAH JAH S,P-VGCC P/Q IgG QN VGCC P/Q IgG QN VGCC (kaltsiumkanalite) P/Q tüübi vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/L 87 JAH 4626 33980-4 Voltage-gated calcium channel PQ type binding Ab SCnc Pt Ser Qn pmol/L pmol/L 2 SERO Voltage-gated calcium channel P/Q type binding Ab [Moles/volume] in Serum VGCC-P/Q Bind Ab Ser-sCnc 1 Both 22,3971 859 AU 18 S-ACLA Ab QN 18937 JAH JAH EI S,P-ACLA Ab QN ACLA Ab QN Kardiolipiini vastaste antikehade hulk seerumis/plasmas QN kU/L RU/mL 90 JAH 474 3180-7 Cardiolipin Ab ACnc Pt Ser Qn EIA U/mL U/mL COAG Cardiolipin Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay Cardiolipin Ab Ser EIA-aCnc 1 Both 561 AU 18 S-b2-GP1 IgG 20994 JAH JAH JAH S,P-b2-GP1 IgG QN Beeta-2-GP1 IgG QN Beeta-2-glükoproteiin 1 vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L U/ml 100 JAH 478 44448-9 Beta 2 glycoprotein 1 Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA SERO Beta 2 glycoprotein 1 IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay B2 Glycoprot1 IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 228 AU 18 S-PT IgG 20995 JAH JAH JAH S,P-PT IgG QN PT IgG QN Protrombiinivastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L G 101 JAH 1888 40595-1 Prothrombin Ab.IgG ACnc Pt Ser/Plas Qn G units COAG Prothrombin IgG Ab [Units/volume] in Serum or Plasma Prothrom IgG SerPl-aCnc 1 Both 227 AU 18 S-CIC(C1q) 19128 EI 2020-10-09 EI EI S,P-CIC(C1q) CIC(C1q) Tsirkuleerivad immuunkompleksid (C1q) seerumis/plasmas QN kU/L RU/mL 102 JAH 1887 6297-6 Complement C1q Ag ACnc Pt Ser Qn U units HEM/BC Complement C1q Ag [Units/volume] in Serum C1q Ag Ser-aCnc 1 Both 32,1716 649 AU 18 Maksahaiguste IgG paneel (IIF) 24265 JAH JAH EI S,P-Liver IgG panel IIF Maksahaiguste IgG paneel (IIF) Maksa autoimmuunhaigustega seotud IgG seerumis/plasmas (paneel, kaudne immunofluorestsents) Paneel 104 JAH 3170 L-3170 650 AU 18 Maksahaiguste IgG paneel (IB) 24108 JAH JAH EI S,P-Liver IgG panel IB Maksahaiguste IgG paneel (immunoblot) Maksa autoimmuunhaigustega seotud IgG seerumis/plasmas (paneel, immunoblot) Paneel 105 JAH 3171 L-3171 850 AU 18 Maksahaiguste IgG paneel (IIF) 24265 S-AMA IgG titr 24266 JAH EI EI S,P-AMA IgG titr AMA IgG tiiter Mitokondrivastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst 107 JAH 449 56632-3 Mitochondria M2 Ab.IgG Titr Pt Ser Qn IF {titer} titer SERO Mitochondria M2 IgG Ab [Titer] in Serum by Immunofluorescence Mitochondria M2 IgG Titr Ser IF 1 Both 210 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) 21283 S-AMA M2 IgG 25206 JAH EI EI S,P-AMA M2 IgG AMA M2 IgG M2 tüüpi mitokondrivastane IgG seerumis/plasmas N/P 108 JAH 1868 56735-4 Mitochondria M2 Ab ACnc Pt Ser Ord IB SERO Mitochondria M2 Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) Mitochondria M2 Ab Ser Ql IB 1 Both 211 AU 18 Maksahaiguste IgG paneel (immunoblot) 24108 S-AMA M2 IgG 24109 JAH EI EI S,P-AMA M2 IgG AMA M2 IgG M2 tüüpi mitokondrivastane IgG seerumis/plasmas N/P 108 JAH 1868 56735-4 Mitochondria M2 Ab ACnc Pt Ser Ord IB SERO Mitochondria M2 Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) Mitochondria M2 Ab Ser Ql IB 1 Both 221 AU 18 Maksahaiguste IgG paneel (immunoblot) 24108 S-M2-3E IgG 24110 JAH EI EI S,P-AMA M2-3E IgG AMA M2-3E IgG M2-3E tüüpi mitokondrivastane IgG seerumis/plasmas N/P 110 JAH 1880 72320-5 Mitochondria M2-3E Ab.IgG Threshold Pt Ser Ord EIA SERO Mitochondria M2-3E IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay M2-3E IgG Ser Ql EIA 1 Both 11,4838 852 AU 18 Maksahaiguste IgG paneel (IIF) 24265 S-SMA IgG titr 24268 JAH EI EI S,P-SMA IgG titr SMA IgG tiiter Silelihaskoevastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst 113 JAH 450 47977-4 Smooth muscle Ab.IgG Titr Pt Ser Qn {titer} titer SERO Smooth muscle IgG Ab [Titer] in Serum Smooth muscle IgG Titr Ser 1 Both 652 AU 18 Maksahaiguste IgG paneel (IIF) 24265 S-LKMA Ab 24267 JAH EI EI S,P-LKMA IgG LKMA IgG Maksa-neeru mikrosoomide vastane IgG seerumis/plasmas N/P 114 JAH 3178 14272-9 Liver kidney microsomal Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Liver kidney microsomal Ab [Presence] in Serum LKM Ab Ser Ql 1 Both 17,0614 1181 AU 18 Maksahaiguste IgG paneel (immunoblot) 24108 LKMA1 IgG 24114 JAH EI EI S,P-LKMA1 IgG LKMA1 IgG Maksa-neeru mikrosoomide 1. tüübi vastane IgG seerumis/plasmas N/P 115 JAH 1884 43234-4 Liver kidney microsomal 1 Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord SERO Liver kidney microsomal 1 IgG Ab [Presence] in Serum LKM-1 IgG Ser Ql 1 Both 10,2828 222 AU 18 Maksahaiguste IgG paneel (immunoblot) 24108 S-Sp100 IgG 24111 JAH EI EI S,P-Sp100 IgG Sp100 IgG Sp100-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 117 JAH 1881 56754-5 sp100 Ab ACnc Pt Ser Ord IB SERO sp100 Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) sp100 Ab Ser Ql IB 1 Both 223 AU 18 Maksahaiguste IgG paneel (immunoblot) 24108 S-PML IgG 24112 JAH EI EI S,P-PML IgG PML IgG PML-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 118 JAH 1882 56753-7 PML Ab ACnc Pt Ser Ord IB SERO PML Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) PML Ab Ser Ql IB 1 Both 224 AU 18 Maksahaiguste IgG paneel (immunoblot) 24108 S-gp210 IgG 24113 JAH EI EI S,P-gp210 IgG gp210 IgG gp210-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 119 JAH 1883 56716-4 Nuclear pore protein gp210 Ab ACnc Pt Ser Ord IB SERO Nuclear pore protein gp210 Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) Nuclear pore protein gp210 Ab Ser Ql IB 1 Both 225 AU 18 Maksahaiguste IgG paneel (immunoblot) 24108 S-LC1 IgG 24115 JAH EI EI S,P-LC1 IgG LC1 IgG LC1 (maksa tsütosoolne antigeen 1) vastane IgG seerumis/plasmas N/P 120 JAH 1885 56719-8 Liver cytosol Ab ACnc Pt Ser Ord IB SERO Liver cytosol Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) Liver Cytosol Ab Ser Ql IB 1 Both 226 AU 18 Maksahaiguste IgG paneel (immunoblot) 24108 S-SLA/LP IgG 24116 JAH EI EI S,P-SLA/LP IgG SLA/LP IgG SLA/LP (maksa lahustuv antigeen) vastane IgG seerumis/plasmas N/P 121 JAH 1886 56722-2 Soluble liver Ab ACnc Pt Ser Ord IB SERO Soluble liver Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) Soluble liver Ab Ser Ql IB 1 Both 294 AU 18 S-PCA IgG 20782 JAH JAH JAH S,P-PCA IgG PCA IgG Parietaalrakkudevastane IgG seerumis/plasmas N/P 123 JAH 2096 31556-4 Parietal cell Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord SERO Parietal cell IgG Ab [Presence] in Serum PCA IgG Ser Ql 1 Both 861 AU 18 S-tTG IgA QN 21339 JAH JAH EI S,P-tTG IgA QN tTG IgA QN Koe transglutaminaasi vastase IgA hulk seerumis/plasmas QN kU/L RU/mL Triturus 128 JAH 481 46128-5 Tissue transglutaminase Ab.IgA ACnc Pt Ser Qn EIA SERO Tissue transglutaminase IgA Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay tTG IgA Ser EIA-aCnc 1 Both 1271 AU 18 AGA IgA QN 26391 JAH JAH JAH S,P-AGA IgA QN AGA IgA QN Gliadiinivastase IgA hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 135 JAH 472 58709-7 Gliadin peptide Ab.IgA ACnc Pt Ser Qn U Units SERO Gliadin peptide IgA Ab [Units/volume] in Serum Gliadin peptide IgA Ser-aCnc 1 Both 858 AU 18 S-AGA IgG QN 21340 JAH JAH EI S,P-AGA IgG QN AGA IgG QN Gliadiinivastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L RU/mL Triturus 137 JAH 473 58710-5 Gliadin peptide Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn U Units SERO Gliadin peptide IgG Ab [Units/volume] in Serum Gliadin peptide IgG Ser-aCnc 1 Both 559 AU 18 ANCA IgG paneel (IIF) 26344 JAH JAH EI S,P-ANCA IgG panel IIF ANCA IgG paneel (IIF) Neutrofiilide tsütoplasma vastane IgG seerumis/plasmas (paneel, kaudne immunofluorestsents) Paneel 141 JAH 3174 L-3174 1187 AU 18 ANCA IgG paneel (IIF) 26344 pANCA IgG 26345 JAH EI EI S,P-pANCA IgG pANCA IgG Perinukleaarse neutrofiilide tsütoplasma vastane IgG seerumis/plasmas N/P 143 JAH 1875 17357-5 Neutrophil cytoplasmic Ab.perinuclear ACnc Pt Ser Ord IF SERO Neutrophil cytoplasmic Ab.perinuclear [Presence] in Serum by Immunofluorescence p-ANCA Ser Ql IF 1 Both 1186 AU 18 ANCA IgG paneel (IIF) 26344 cANCA IgG 26347 JAH EI EI S,P-cANCA IgG cANCA IgG Tsütoplasmaatilise neutrofiilide tsütoplasma vastane IgG seerumis/plasmas N/P 144 JAH 1876 17353-4 Neutrophil cytoplasmic Ab.classic ACnc Pt Ser Ord IF SERO Neutrophil cytoplasmic Ab.classic [Presence] in Serum by Immunofluorescence c-ANCA Ser Ql IF 1 Both 1188 AU 18 ANCA IgG paneel (IIF) 26344 pANCA fs IgG 26346 JAH EI EI S,P-pANCA fs IgG pANCA fs IgG Perinukleaarse neutrofiilide tsütoplasma vastane IgG seerumis/plasmas (formaliintundlik) N/P 145 JAH 2071 72521-8 p-ANCA formalin sensitive Ab.IgG Pr Pt Ser/Plas Ord IF SERO p-ANCA formalin sensitive IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma Qualitative by Immunofluorescence p-ANCA frmln sens IgG SerPl Ql IF 1 Both 13,8297 853 AU 18 S-PR3 IgG QN 21297 JAH EI EI S,P-PR3 IgG QN PR3 IgG QN Proteinaas 3 vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L S/CO 148 JAH 457 48408-9 Proteinase 3 Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn U/mL U/mL; units/mL SERO Proteinase 3 IgG Ab [Units/volume] in Serum Proteinase3 IgG Ser-aCnc 1 Both 316 AU 18 MPO IgG QN 26348 JAH JAH EI S,P-MPO IgG QN MPO IgG QN Müeloperoksüdaasivastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L 151 JAH 459 48404-8 Myeloperoxidase Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn U/mL U/mL; units/mL SERO Myeloperoxidase IgG Ab [Units/volume] in Serum Myeloperoxidase IgG Ser-aCnc 1 Both 854 AU 18 S-MPO IgG QN 21299 JAH EI EI S,P-MPO IgG QN MPO IgG QN Müeloperoksüdaasivastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L S/CO 151 JAH 459 48404-8 Myeloperoxidase Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn U/mL U/mL; units/mL SERO Myeloperoxidase IgG Ab [Units/volume] in Serum Myeloperoxidase IgG Ser-aCnc 1 Both 866 AU 18 S-GBMA IgG QN 21373 JAH JAH JAH S,P-GBMA IgG QN GBMA IgG QN Glomeeruli basaalmembraani vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L U/ml 158 JAH 495 30343-8 Glomerular basement membrane Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA EU/mL SERO Glomerular basement membrane IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay GBM IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 556 AU 18 S-ICA IgG 20911 JAH JAH JAH S,P-ICA IgG ICA IgG Pankrease saarekeste vastane IgG seerumis/plasmas N/P 173 JAH 2709 31547-3 Pancreatic islet cell Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Pancreatic islet cell Ab [Presence] in Serum Panc Islet Cell Ab Ser Ql 1 Both 11,3891 790 AU 18 S-IAA IgG QN 20998 JAH JAH JAH S,P-IAA IgG QN Insuliini IgG QN Insuliinivastaste IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 176 JAH 388 8072-1 Insulin Ab ACnc Pt Ser Qn 0,0010% SERO Insulin Ab [Units/volume] in Serum Insulin Ab Ser-aCnc 1 Both 864 AU 18 S-GAD65 IgG QN 20909 JAH JAH JAH S,P-GAD65 Ab QN GAD65 Ab QN GAD65 (glutamaadi dekarboksülaas 65) vastaste antikehade hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 178 JAH 490 56540-8 Glutamate decarboxylase 65 Ab ACnc Pt Ser Qn EIA SERO Glutamate decarboxylase 65 Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay GAD65 Ab Ser EIA-aCnc 1 Both 865 AU 18 S-IA2 IgG 20910 JAH JAH JAH S,P-IA2 IgG IA2 IgG IA2 (türosiini fosfataasi sarnane valk) vastane IgG seerumis/plasmas N/P kU/l 179 JAH 491 70252-2 Islet cell 512 Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA SERO Islet cell 512 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay Islet Cell512 IgG SerPl Ql EIA 1 Both 11,4729 1540 AU 18 21-hüdroksülaasi Ab 27804 JAH JAH JAH S,P-21OH Ab 21-hüdroksülaasi Ab 21-hüdroksülaasi vastased antikehad seerumis/plasmas N/P " " 184 JAH 3870 85363-0 21-Hydroxylase p450c21 Ab PrThr Pt Ser Ord {Index_val} SERO 21-Hydroxylase p450c21 Ab [Presence] in Serum 21-Hydroxylase p450c21 Ab Ser Ql 1 Both 9,0358 736 AU 18 S-21OH IgG QN 25143 EI 2022-11-28 JAH JAH S,P-21OH IgG QN 21-hüdroksülaasi IgG QN 21-hüdroksülaasi vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L 185 JAH 360 17781-6 21-Hydroxylase Ab ACnc Pt Ser Qn U/mL units/mL SERO 21-Hydroxylase Ab [Units/volume] in Serum 21Hydroxylase Ab Ser-aCnc 1 Both 651 AU 18 S-Neuron Ab panel 23352 JAH JAH EI S,P-Neuron Ab panel IIF Neuronaalsete antigeenide Ab paneel (IIF) Neuronaalsete antigeenide vastased antikehad seerumis/plasmas (paneel, kaudne immunofluorestsents) Paneel 193 JAH 3177 L-3177 1190 AU 18 Neuronaalsete antigeenide Ab paneel (IIF) 23352 Ri Ab 23366 JAH EI EI S,P-Ri Ab Ri Ab Ri-vastased antikehad seerumis/plasmas N/P 194 JAH 2064 43187-4 Neuronal nuclear type 2 Ab ACnc Pt Ser Ord IF 1 SERO Neuronal nuclear type 2 Ab [Presence] in Serum by Immunofluorescence Hu2 Ab Ser Ql IF 1 Both 8,0763 1192 AU 18 Neuronaalsete antigeenide Ab paneel (IIF) 23352 Yo Ab 23363 JAH EI EI S,P-Yo Ab Yo Ab Yo-vastased antikehad seerumis/plasmas N/P 195 JAH 2065 14249-7 Purkinje cells Ab ACnc Pt Ser Ord IF 5 SERO Purkinje cells Ab [Presence] in Serum by Immunofluorescence Purkinje Cells Ab Ser Ql IF 1 Both 15,565 1191 AU 18 Neuronaalsete antigeenide Ab paneel (IIF) 23352 Hu Ab 23364 JAH EI EI S,P-Hu Ab Hu Ab Hu-vastased antikehad seerumis/plasmas N/P 196 JAH 2066 49738-8 Neuronal nuclear Ab ACnc Pt Ser Ord IF 4 SERO Neuronal nuclear Ab [Presence] in Serum by Immunofluorescence Hu Ab Ser Ql IF 1 Both 8,9396 280 AU 18 Neuronaalsete antigeenide Ab paneel (IIF) 23352 S-Myelin Ab 23367 JAH EI EI S,P-Myelin Ab Müeliini Ab Müeliinivastased antikehad seerumis/plasmas N/P 197 JAH 2067 72524-2 Myelin Ab Threshold Pt Ser/Plas Ord IF SERO Myelin Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunofluorescence Myelin Ab SerPl Ql IF 1 Both 20,5668 1189 AU 18 Neuronaalsete antigeenide Ab paneel (IIF) 23352 MAG Ab 23353 JAH EI EI S,P-MAG Ab MAG Ab MAG (müeliiniga seotud glükoproteiin) vastased antikehad seerumis/plasmas N/P 198 JAH 2068 17310-4 Myelin associated glycoprotein Ab ACnc Pt Ser Ord IF 1 SERO Myelin associated glycoprotein Ab [Presence] in Serum by Immunofluorescence MAG Ab Ser Ql IF 1 Both 10,0446 281 AU 18 Neuronaalsete antigeenide Ab paneel (IIF) 23352 S-GAD Ab 23354 JAH EI EI S,P-GAD Ab GAD Ab GAD (glutamaadi dekarboksülaas) vastased antikehad seerumis/plasmas N/P 203 JAH 2069 82660-2 Glutamate decarboxylase Ab PrThr Pt Ser/Plas Ord IF CHEM Glutamate decarboxylase Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunofluorescence GAD Ab SerPl Ql IF 1 Both 8,7142 726 AU 18 CSF-Neuron Ab panel 24956 JAH JAH EI CSF-Neuron Ab panel IIF Neuronaalsete antigeenide Ab paneel liikvoris (IIF) Neuronaalsete antigeenide vastased antikehad liikvoris (paneel, kaudne immunofluorestents) Paneel 204 JAH 3574 L-3574 727 AU 18 Neuronaalsete antigeenide Ab paneel liikvoris (IIF) 24956 CSF-Ri Ab 24963 JAH EI EI CSF-Ri Ab Ri Ab liikvoris Ri-vastased antikehad liikvoris N/P 205 JAH 3575 17343-5 Neuronal nuclear type 2 Ab ACnc Pt CSF Ord SERO Neuronal nuclear type 2 Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid Hu2 Ab CSF Ql 1 Both 7,0374 728 AU 18 Neuronaalsete antigeenide Ab paneel liikvoris (IIF) 24956 CSF-Yo Ab 24964 JAH EI EI CSF-Yo Ab Yo Ab liikvoris Yo-vastased antikehad liikvoris N/P 206 JAH 3576 63312-3 Purkinje cells Ab ACnc Pt CSF Ord EIA SERO Purkinje cells Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Immunoassay Purkinje Cells Ab CSF Ql EIA 1 Both 9,4253 729 AU 18 Neuronaalsete antigeenide Ab paneel liikvoris (IIF) 24956 CSF-Hu Ab 24959 JAH EI EI CSF-Hu Ab Hu Ab liikvoris Hu-vastased antikehad liikvoris N/P 207 JAH 3577 11089-0 Neuronal nuclear Ab ACnc Pt CSF Ord SERO Neuronal nuclear Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid Hu Ab CSF Ql 1 Both 7,9861 730 AU 18 Neuronaalsete antigeenide Ab paneel liikvoris (IIF) 24956 CSF-Müeliini Ab 24961 JAH EI EI CSF-Müeliini Ab Müeliini Ab liikvoris Müeliinivastased antikehad liikvoris N/P 208 JAH 3578 63287-7 Myelin Ab ACnc Pt CSF Ord IF SERO Myelin Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Immunofluorescence Myelin Ab CSF Ql IF 1 Both 12,3275 731 AU 18 Neuronaalsete antigeenide Ab paneel liikvoris (IIF) 24956 CSF-MAG Ab 24960 JAH EI EI CSF-MAG Ab MAG Ab liikvoris MAG (müeliiniga seotud glükoproteiin) vastased antikehad liikvoris N/P 209 JAH 3579 31519-2 Myelin associated glycoprotein Ab ACnc Pt CSF Ord SERO Myelin associated glycoprotein Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid MAG Ab CSF Ql 1 Both 12,3275 732 AU 18 Neuronaalsete antigeenide Ab paneel liikvoris (IIF) 24956 CSF-GAD Ab 24958 JAH EI EI CSF-GAD Ab GAD Ab liikvoris GAD (glutamaadi dekarboksülaas) vastased antikehad liikvoris N/P 210 JAH 3580 82658-6 Glutamate decarboxylase Ab PrThr Pt CSF Ord IF CHEM Glutamate decarboxylase Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Immunofluorescence GAD Ab CSF Ql IF 1 Both 8,7142 779 AU 18 S,P-Neuron IgG panel IB 23355 JAH JAH EI S,P-Neuron IgG panel IB Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (immunoblot) Neuronaalsete antigeenide vastane IgG seerumis/plasmas (paneel, immunoblot) Paneel 211 JAH 2975 L-2975 235 AU 18 Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (immunoblot) 23355 XXX-Amph IgG 23361 JAH EI EI S,P-Amph IgG Amfifüsiini IgG Amfifüsiinivastane IgG seerumis/plasmas N/P 212 JAH 1897 33422-7 Amphiphysin Ab ACnc Pt Ser Ord 2 SERO Amphiphysin Ab [Presence] in Serum Amphiphysin Ab Ser Ql 1 Both 8,476 230 AU 18 Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (immunoblot) 23355 XXX-CV2.1 IgG 23359 JAH EI EI S,P-CV2.1 IgG CV2.1 IgG CV2.1-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 213 JAH 1892 47401-5 CV2 Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord IB 1 SERO CV2 IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) CV2 IgG Ser Ql IB 1 Both 17,8147 761 AU 18 Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (immunoblot) 23355 XXX-GAD65 IgG 24982 JAH EI EI S,P-GAD65 IgG GAD65 IgG GAD65 (glutamaadi dekarboksülaas 65) vastane IgG seerumis/plasmas N/P 214 JAH 3768 83004-2 Glutamate decarboxylase 65 Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IA SERO Glutamate decarboxylase 65 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay GAD65 IgG SerPl Ql IA 1 Both 8,7142 231 AU 18 Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (immunoblot) 23355 XXX-Hu IgG 23357 JAH EI EI S,P-Hu IgG Hu IgG Hu-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 215 JAH 1893 48405-5 Neuronal nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord IB 1 SERO Neuronal nuclear IgG Ab [Presence] in Serum by Immunofluorescence Hu IgG Ser Ql IF 1 Both 9,7129 232 AU 18 Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (immunoblot) 23355 XXX-Yo IgG 23356 JAH EI EI S,P-Yo IgG Yo IgG Yo-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 216 JAH 1894 27214-6 Purkinje cells Ab ACnc Pt Ser Ord 2 SERO Purkinje cells Ab [Presence] in Serum Purkinje Cells Ab Ser Ql 1 Both 8,476 233 AU 18 Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (immunoblot) 23355 XXX-Ri IgG 23358 JAH EI EI S,P-Ri IgG Ri IgG Ri-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 217 JAH 1895 31539-0 Neuronal nuclear type 2 Ab ACnc Pt Ser Ord 2 SERO Neuronal nuclear type 2 Ab [Presence] in Serum Hu2 Ab Ser Ql 1 Both 8,476 234 AU 18 Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (immunoblot) 23355 XXX-PNMA2 IgG 23360 JAH EI EI S,P-PNMA2 IgG PNMA2 IgG PNMA2 (paraneoplastiline antigeen MA2) vastane IgG seerumis/plasmas N/P 221 JAH 1896 82983-8 Ma+Ta Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IF SERO Ma+Ta IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunofluorescence Ma+Ta IgG SerPl Ql IF 1 Both 11,6749 762 AU 18 Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (immunoblot) 23355 XXX-Recoverin IgG 24978 JAH EI EI S,P-Recoverin IgG Rekoveriini IgG Rekoveriinivastane IgG seerumis/plasmas N/P 222 JAH 3769 83003-4 Recoverin Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IA SERO Recoverin IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay Recoverin IgG SerPl Ql IA 1 Both 8,7142 764 AU 18 Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (immunoblot) 23355 XXX-Zic4 IgG 24981 JAH EI EI S,P-Zic4 IgG Zic4 IgG Zic4-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 223 JAH 3770 83002-6 Zinc finger protein of the cerebellum 4 Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IA SERO Zinc finger protein of the cerebellum 4 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay Zic4 IgG SerPl Ql IA 1 Both 8,7142 765 AU 18 Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (immunoblot) 23355 XXX-Sox1 IgG 24979 JAH EI EI S,P-Sox1 IgG Sox1 IgG Sox1-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 224 JAH 3771 83001-8 Glial nuclear type 1 Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IA SERO Glial nuclear type 1 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay Glial nuclear type 1 IgG SerPl Ql IA 1 Both 14,9874 766 AU 18 XXX-Titin IgG 24773 JAH JAH JAH S,P-Titin IgG Titiini IgG Titiinivastane IgG seerumis/plasmas N/P Triturus 225 JAH 3772 83000-0 Titin Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IA SERO Titin IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay Titin IgG SerPl Ql IA 1 Both 8,7142 767 AU 18 Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (immunoblot) 23355 XXX-Titin IgG 24980 JAH EI EI S,P-Titin IgG Titiini IgG Titiinivastane IgG seerumis/plasmas N/P 225 JAH 3772 83000-0 Titin Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IA SERO Titin IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay Titin IgG SerPl Ql IA 1 Both 8,7142 768 AU 18 Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (immunoblot) 23355 XXX-Tr(DNER) IgG 24983 JAH EI EI S,P-Tr(DNER) IgG Tr(DNER) IgG Tr(DNER)-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 226 JAH 3773 82999-4 Purkinje cell cytoplasmic type Tr Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IA SERO PCA-Tr IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay PCA-Tr IgG SerPl Ql IA 1 Both 8,7142 622 AU 18 S-Autoimmune encephalitis IgG panel 23345 JAH JAH EI S,P-Autoimmune encephalitis IgG panel IIF Autoimmuunsete entsefaliitide IgG paneel (IIF) Autoimmuunsete entsefaliitidega seotud IgG seerumis/plasmas (paneel, kaudne immunofluorestsents) Paneel 227 JAH 3060 L-3060 623 AU 18 CSF-Autoimmune encephalitis IgG panel 24949 JAH JAH EI CSF-Autoimmune encephalitis IgG panel IIF Autoimmuunsete entsefaliitide IgG paneel liikvoris (IIF) Autoimmuunsete entsefaliitidega seotud IgG liikvoris (paneel, kaudne immunofluorestsetns) Paneel 228 JAH 3061 L-3061 624 AU 18 XXX-NMDA IgG 23343 EI 2020-05-08 JAH EI S,P-NMDA IgG NMDA IgG NMDA tüüpi glutamaadi retseptorite vastane IgG seerumis/plasmas N/P 229 JAH 3062 82981-2 N-methyl-D-aspartate receptor Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IF SERO NMDAR IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunofluorescence NMDAR IgG SerPl Ql IF 1 Both 8,7142 626 AU 18 Autoimmuunsete entsefaliitide IgG paneel (IIF) 23345 S,P-NMDA IgG 23346 JAH EI EI S,P-NMDA IgG NMDA IgG NMDA tüüpi glutamaadi retseptorite vastane IgG seerumis/plasmas N/P 229 JAH 3062 82981-2 N-methyl-D-aspartate receptor Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IF SERO NMDAR IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunofluorescence NMDAR IgG SerPl Ql IF 1 Both 8,7142 625 AU 18 Autoimmuunsete entsefaliitide IgG paneel liikvoris (IIF) 24949 CSF-NMDA IgG 24955 JAH EI EI CSF-NMDA IgG NMDA IgG liikvoris NMDA tüüpi glutamaadi retseptorite vastane IgG liikvoris N/P 230 JAH 4601 82988-7 N-methyl-D-aspartate receptor Ab.IgG PrThr Pt CSF Ord IF SERO NMDAR IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Immunofluorescence NMDAR IgG CSF Ql IF 1 Both 8,7142 781 AU 18 Autoimmuunsete entsefaliitide IgG paneel (IIF) 23345 S,P-AMPA1,AMPA2 IgG 23347 JAH EI EI S,P-AMPA1, AMPA2 IgG AMPA1, AMPA2 IgG AMPA1- ja AMPA2-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 231 JAH 3786 82733-7 Alpha-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionate receptor 1+2 Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IF SERO AMPAR1+AMPAR2 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunofluorescence AMPAR 1+2 IgG SerPl Ql IF 1 Both 8,7142 780 AU 18 Autoimmuunsete entsefaliitide IgG paneel liikvoris (IIF) 24949 CSF-AMPA1,AMPA2 IgG 24950 JAH EI EI CSF-AMPA1, AMPA2 IgG AMPA1, AMPA2 IgG liikvoris AMPA1- ja AMPA2-vastane IgG liikvoris N/P 232 JAH 4605 82732-9 Alpha-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionate receptor 1+2 Ab.IgG PrThr Pt CSF Ord IF SERO AMPAR1+AMPAR2 IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Immunofluorescence AMPAR 1+2 IgG CSF Ql IF 1 Both 8,7142 628 AU 18 Autoimmuunsete entsefaliitide IgG paneel (IIF) 23345 S,P-Caspr2 IgG 23349 JAH EI EI S,P-Caspr2 IgG Caspr2 IgG Caspr2-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 237 JAH 3065 82979-6 Contactin-associated protein 2 Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IF SERO Contactin-associated protein 2 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunofluorescence CASPR2 IgG SerPl Ql IF 1 Both 8,7142 629 AU 18 S,P-Caspr2 IgG 23341 EI 2020-05-07 EI EI S,P-Caspr2 IgG Caspr2 IgG Caspr2-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 237 JAH 3065 82979-6 Contactin-associated protein 2 Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IF SERO Contactin-associated protein 2 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunofluorescence CASPR2 IgG SerPl Ql IF 1 Both 8,7142 627 AU 18 Autoimmuunsete entsefaliitide IgG paneel liikvoris (IIF) 24949 CSF-Caspr2 IgG 24952 JAH EI EI CSF-Caspr2 IgG Caspr2 IgG liikvoris Caspr2-vastane IgG liikvoris N/P 238 JAH 4604 82986-1 Contactin-associated protein 2 Ab.IgG PrThr Pt CSF Ord IF SERO Contactin-associated protein 2 IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Immunofluorescence CASPR2 IgG CSF Ql IF 1 Both 8,7142 631 AU 18 Autoimmuunsete entsefaliitide IgG paneel (IIF) 23345 S,P-Lg1 IgG 23350 JAH EI EI S,P-LGI1 IgG LGI1 IgG LGI1-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 239 JAH 3066 82978-8 Leucine-rich glioma-inactivated protein 1 Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IF SERO Leucine-rich glioma-inactivated protein 1 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunofluorescence LGI1 IgG SerPl Ql IF 1 Both 8,7142 632 AU 18 XXX-Lg1 IgG 23340 EI 2020-05-07 EI EI S,P-LGI1 IgG LGI1 IgG LGI1-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 239 JAH 3066 82978-8 Leucine-rich glioma-inactivated protein 1 Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IF SERO Leucine-rich glioma-inactivated protein 1 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunofluorescence LGI1 IgG SerPl Ql IF 1 Both 8,7142 630 AU 18 Autoimmuunsete entsefaliitide IgG paneel liikvoris (IIF) 24949 CSF-Lg1 IgG 24954 JAH EI EI CSF-LGI1 IgG LGI1 IgG liikvoris LGI1-vastane IgG liikvoris N/P 240 JAH 4606 82985-3 Leucine-rich glioma-inactivated protein 1 Ab.IgG PrThr Pt CSF Ord IF SERO Leucine-rich glioma-inactivated protein 1 IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Immunofluorescence LGI1 IgG CSF Ql IF 1 Both 8,7142 634 AU 18 Autoimmuunsete entsefaliitide IgG paneel (IIF) 23345 S,P-GABAR B1 IgG 23351 JAH EI EI S,P-GABAR B1,B2 IgG GABAR B1,B2 IgG Gammaaminobutüraadi retseptor B1 ja B2 vastane IgG seerumis/plasmas N/P 241 JAH 3067 82977-0 Gamma aminobutyrate B receptor Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IF SERO GABBR IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunofluorescence GABBR IgG SerPl Ql IF 1 Both 8,7142 633 AU 18 Autoimmuunsete entsefaliitide IgG paneel liikvoris (IIF) 24949 CSF-GABAR B1 IgG 24953 JAH EI EI CSF-GABAR B1,B2 IgG GABAR B1,B2 IgG liikvoris Gammaaminobutüraadi retseptor B1 ja B2 vastane IgG liikvoris N/P 242 JAH 4607 82984-6 Gamma aminobutyrate B receptor Ab.IgG PrThr Pt CSF Ord IF SERO GABBR IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Immunofluorescence GABBR IgG CSF Ql IF 1 Both 19,2843 747 AU 18 Autoimmuunsete entsefaliitide IgG paneel (IIF) 23345 S,P-DPPX IgG 25023 JAH EI EI S,P-DPPX IgG DPPX IgG DPPX (dipeptidüülpeptidaasi sarnane proteiin 6) vastane IgG seerumis/plasmas N/P 243 JAH 3694 82976-2 Dipeptidyl aminopeptidase-like protein 6 Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IF SERO Dipeptidyl aminopeptidase-like protein 6 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunofluorescence DPPX IgG SerPl Ql IF 1 Both 8,7142 746 AU 18 Autoimmuunsete entsefaliitide IgG paneel liikvoris (IIF) 24949 CSF-DPPX IgG 24977 JAH EI EI CSF-DPPX IgG DPPX IgG liikvoris DPPX (dipeptidüülpeptidaasi sarnane proteiin 6) vastane IgG liikvoris N/P 244 JAH 4608 82989-5 Dipeptidyl aminopeptidase-like protein 6 Ab.IgG PrThr Pt CSF Ord IF SERO Dipeptidyl aminopeptidase-like protein 6 IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Immunofluorescence DPPX IgG CSF Ql IF 1 Both 8,7142 292 AU 18 S-AQP4 IgG 23344 JAH JAH EI S,P-AQP4 IgG Akvaporiin 4 IgG Akvaporiin 4 vastane IgG seerumis/plasmas N/P 245 JAH 2088 43638-6 Aquaporin 4 receptor Ab.IgG ACnc Pt Ser/Plas Ord SERO Aquaporin 4 receptor IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma Aquaporin 4 receptor IgG SerPl Ql 1 Both 582 AU 18 S-AChR Ab QN 24767 JAH JAH JAH S,P-AChR Ab QN AChR Ab QN Atsetüülkoliini retseptori vastaste antikehade hulk seerumis/plasmas QN nmol/L 246 JAH 2876 68937-2 Acetylcholine receptor Ab SCnc Pt Ser Qn EIA nmol/L nmol/L SERO Acetylcholine receptor Ab [Moles/volume] in Serum by Immunoassay AChR Ab Ser EIA-sCnc 1 Both 22,3802 771 AU 18 S-MuSK IgG QN 19052 JAH JAH JAH S,P-MuSK IgG QN MuSK IgG QN MuSK (lihasespetsiifiline retseptor-türosiinkinaas) vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN nmol/L 249 JAH 3776 63537-5 Muscle specific receptor tyrosine kinase Ab.IgG MCnc Pt Ser Qn EIA g/L g/L SERO Muscle specific receptor tyrosine kinase IgG Ab [Mass/volume] in Serum by Immunoassay 1 Both 715 AU 18 S-Gangliosides IgM panel 24984 JAH JAH EI S,P-Gangliosides IgM panel Gangliosiidide IgM paneel Gangliosiidide vastane IgM seerumis/plasmas (paneel) Paneel 255 JAH 3528 L-3528 716 AU 18 Gangliosiidide IgM paneel 24984 S-GM1 IgM 24995 JAH EI EI S,P-GM1 IgM GM1 IgM GM1 (gangliosiid M1) vastane IgM seerumis/plasmas N/P 256 JAH 3529 44750-8 Ganglioside GM1 Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord 2 SERO Ganglioside GM1 IgM Ab [Presence] in Serum GM1 Gangl IgM Ser Ql 1 Both 11,9002 718 AU 18 Gangliosiidide IgM paneel 24984 S-GM2 IgM 24996 JAH EI EI S,P-GM2 IgM GM2 IgM GM2 (gangliosiid M2) vastane IgM seerumis/plasmas N/P 257 JAH 3530 56738-8 Ganglioside GM2 Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord IB SERO Ganglioside GM2 IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) GM2 Gangl IgM Ser Ql IB 1 Both 15,7988 719 AU 18 Gangliosiidide IgM paneel 24984 S-GM3 IgM 24997 JAH EI EI S,P-GM3 IgM GM3 IgM GM3 (gangliosiid M3) vastane IgM seerumis/plasmas N/P 258 JAH 3531 63253-9 Ganglioside GM3 Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA SERO Ganglioside GM3 IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay GM3 IgM Ser Ql EIA 1 Both 17,5103 720 AU 18 Gangliosiidide IgM paneel 24984 S-GD1a IgM 24994 JAH EI EI S,P-GD1a IgM GD1a IgM GD1a (gangliosiid D1a) vastane IgM seerumis/plasmas N/P 259 JAH 3532 57969-8 Ganglioside GD1a Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord SERO Ganglioside GD1a IgM Ab [Presence] in Serum GD1a Gangl IgM Ser Ql 1 Both 22,2724 721 AU 18 Gangliosiidide IgM paneel 24984 S-GD1b IgM 24993 JAH EI EI S,P-GD1b IgM GD1b IgM GD1b (gangliosiid D1b) vastane IgM seerumis/plasmas N/P 260 JAH 3533 56740-4 Ganglioside GD1b Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord IB SERO Ganglioside GD1b IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) GD1b Gangl IgM Ser Ql IB 1 Both 20,2894 722 AU 18 Gangliosiidide IgM paneel 24984 S-GT1b IgM 24999 JAH EI EI S,P-GT1b IgM GT1b IgM GT1b (gangliosiid T1b) vastane IgM seerumis/plasmas N/P 261 JAH 3534 63259-6 Ganglioside GT1b Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA SERO Ganglioside GT1b IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay GT1b Ganlg IgM Ser Ql EIA 1 Both 20,759 723 AU 18 Gangliosiidide IgM paneel 24984 S-GQ1b IgM 24998 JAH EI EI S,P-GQ1b IgM GQ1b IgM GQ1b (gangliosiid Q1b) vastane IgM seerumis/plasmas N/P 262 JAH 3535 56742-0 Ganglioside GQ1b Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord IB SERO Ganglioside GQ1b IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) GQ1b Gangl IgM Ser Ql IB 1 Both 20,894 702 AU 18 S-Gangliosides IgG panel 24985 JAH JAH EI S,P-Gangliosides IgG panel Gangliosiidide IgG paneel Gangliosiidide vastane IgG seerumis/plasmas (paneel) Paneel 263 JAH 3452 L-3452 703 AU 18 Gangliosiidide IgG paneel 24985 S-GM1 IgG 24986 JAH EI EI S,P-GM1 IgG GM1 IgG GM1 (gangliosiid M1) vastane IgG seerumis/plasmas N/P 264 JAH 3455 63461-8 Ganglioside GM1 Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord IB SERO Ganglioside GM1 IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) GM1 Gangl IgG Ser Ql IB 1 Observation 15,3309 704 AU 18 Gangliosiidide IgG paneel 24985 S-GM2 IgG 24987 JAH EI EI S,P-GM2 IgG GM2 IgG GM2 (gangliosiid M2) vastane IgG seerumis/plasmas N/P 266 JAH 3456 56737-0 Ganglioside GM2 Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord IB SERO Ganglioside GM2 IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) GM2 Gangl IgG Ser Ql IB 1 Both 15,7655 705 AU 18 Gangliosiidide IgG paneel 24985 S-GM3 IgG 24988 JAH EI EI S,P-GM3 IgG GM3 IgG GM3 (gangliosiid M3) vastane IgG seerumis/plasmas N/P 267 JAH 3457 60586-5 Ganglioside GM3 Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord IB SERO Ganglioside GM3 IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) GM3 IgG Ser Ql IB 1 Observation 17,4748 706 AU 18 Gangliosiidide IgG paneel 24985 S-GD1a IgG 24989 JAH EI EI S,P-GD1a IgG GD1a IgG GD1a (gangliosiid D1a) vastane IgG seerumis/plasmas N/P 268 JAH 3458 57968-0 Ganglioside GD1a Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord SERO Ganglioside GD1a IgG Ab [Presence] in Serum GD1a Gangl IgG Ser Ql 1 Both 20,5201 707 AU 18 Gangliosiidide IgG paneel 24985 S-GD1b IgG 24992 JAH EI EI S,P-GD1b IgG GD1b IgG GD1b (gangliosiid D1b) vastane IgG seerumis/plasmas N/P 269 JAH 3459 56739-6 Ganglioside GD1b Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord IB SERO Ganglioside GD1b IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) GD1b Gangl IgG Ser Ql IB 1 Both 18,7146 708 AU 18 Gangliosiidide IgG paneel 24985 S-GT1b IgG 24991 JAH EI EI S,P-GT1b IgG GT1b IgG GT1b (gangliosiid T1b) vastane IgG seerumis/plasma N/P 270 JAH 3460 60585-7 Ganglioside GT1b Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord IB SERO Ganglioside GT1b IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) GT1b Ganlg IgG Ser Ql IB 1 Observation 20,7222 709 AU 18 Gangliosiidide IgG paneel 24985 S-GQ1b IgG 24990 JAH EI EI S,P-GQ1b IgG GQ1b IgG GQ1b (gangliosiid Q1b) vastane IgG seerumis/plasmas N/P 271 JAH 3461 56741-2 Ganglioside GQ1b Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord IB SERO Ganglioside GQ1b IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) GQ1b Gangl IgG Ser Ql IB 1 Both 19,265 1526 AU 18 Agrin IgG 26062 JAH JAH JAH S,P-Agrin IgG Agrini IgG Agriini vastane IgG seerumis/plasmas N/P 281 JAH 6452 A-5541 1527 AU 18 IgLON5 IgG 26063 JAH JAH JAH S,P-IgLON5 IgG IgLON5 IgG IgLON5 vastane IgG seerumis/plasmas N/P 282 JAH 6453 96476-7 IgLON family member 5 Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord IF SERO IgLON5 IgG Ab [Presence] in Serum by Immunofluorescence IgLON5 IgG Ser Ql IF 1 Observation 1528 AU 18 LRP4 IgG 26064 JAH JAH JAH S,P-LRP4 IgG LRP4 IgG LRP4 vastane IgG seerumis/plasmas N/P 283 JAH 6454 A-5540 982 AL 19 S,P-IgE 17632 JAH JAH EI S,P-IgE IgE Immuunglobuliin E seerumis/plasmas QN kU/L kU/l Immulite2000XPi 1 JAH 707 19113-0 IgE ACnc Pt Ser Qn 0,00% CHEM IgE [Units/volume] in Serum IgE Ser-aCnc 1 Both 1016 AL 19 S,P-Tryptase 21389 JAH JAH JAH S,P-Tryptase Trüptaas Trüptaas seerumis/plasmas QN ug/L µg/L 2 JAH 784 21582-2 Tryptase MCnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Tryptase [Mass/volume] in Serum or Plasma Tryptase SerPl-mCnc 1 Both 984 AL 19 S-d1 IgE, Dermatophagoides pteronyss 21130 JAH JAH EI S,P-d1 IgE Dermatophagoides pteronyssinus IgE Dermatophagoides pteronyssinus vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l Immulite2000XPi 21 JAH 711 6096-2 Dermatophagoides pteronyssinus Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY European house dust mite IgE Ab [Units/volume] in Serum D pteronyss IgE Qn 1 Both 985 AL 19 S-d2 IgE, Dermatophagoides farinae 21129 JAH JAH EI S,P-d2 IgE Dermatophagoides farinae IgE Dermatophagoides farinae vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l Immulite2000XPi 23 JAH 712 6095-4 Dermatophagoides farinae Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY American house dust mite IgE Ab [Units/volume] in Serum D farinae IgE Qn 1 Both 986 AL 19 S-e1 IgE, kassiepiteel 21149 JAH JAH EI S,P-e1 IgE Kassi epiteeli, kõõma IgE Kassi epiteeli ja kõõma vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l Immulite2000XPi 40 JAH 715 6833-8 Cat dander Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kU/L kU/L ALLERGY Cat dander IgE Ab [Units/volume] in Serum Cat Dander IgE Qn 1 Both 113 AL 19 S-e2 IgE, koeraepiteel 21150 EI 2020-05-07 EI EI S,P-e2 IgE Koera epiteeli IgE Koera epiteeli vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l Immulite2000XPi 42 JAH 1517 6099-6 Dog epithelium Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Dog epithelium IgE Ab [Units/volume] in Serum Dog Epith IgE Qn 1 Both 1162 AL 19 Hobuse kõõma IgE 25654 JAH JAH EI S,P-e3 IgE Hobuse kõõma IgE Hobuse kõõma vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 43 JAH 716 6143-2 Horse dander Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Horse dander IgE Ab [Units/volume] in Serum Horse Dander IgE Qn 1 Both 987 AL 19 S-e5 IgE, koerakõõm 21151 JAH JAH EI S,P-e5 IgE Koera kõõma IgE Koera kõõma vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l Immulite2000XPi 46 JAH 717 6098-8 Dog dander Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Dog dander IgE Ab [Units/volume] in Serum Dog Dander IgE Qn 1 Both 988 AL 19 S-e6 IgE, merisea epiteel 21152 JAH JAH EI S,P-e6 IgE Merisea epiteeli IgE Merisea epiteeli vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l Immulite2000XPi 48 JAH 718 6134-1 Guinea pig epithelium Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Guinea pig epithelium IgE Ab [Units/volume] in Serum Guinea Pig Epith IgE Qn 1 Both 1163 AL 19 Küüliku epiteeli IgE 25868 JAH JAH EI S,P-e82 IgE Küüliku epiteeli IgE Küüliku epiteeli vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 54 JAH 720 6223-2 Rabbit epithelium Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Rabbit epithelium IgE Ab [Units/volume] in Serum Rabbit Epith IgE Qn 1 Both 989 AL 19 S-e84 IgE, hamstri epiteel 21148 JAH JAH EI S,P-e84 IgE Hamstri epiteeli IgE Hamstri epiteeli vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l Immulite2000XPi 57 JAH 721 6135-8 Hamster epithelium Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Hamster epithelium IgE Ab [Units/volume] in Serum Hmtr Epith IgE Qn 1 Both 990 AL 19 S-fx1 IgE, pähklid 21123 JAH JAH EI S,P-fx1 IgE Segu fx1: maa-, sarapuu-, para-, kookospähkli, mandli IgE Toiduallergeenide (segu 1: maapähkel, sarapuupähkel, parapähkel, kookospähkel, mandel) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l Immulite2000XPi 82 JAH 727 46708-4 (Arachis hypogaea+Bertholletia excelsa+Cocos nucifera+Corylus avellana+Prunus dulcis) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk kU/L kU/L ALLERGY Food Allergen Mix 1 (Peanut+Brazil nut+Coconut+Hazelnut+Almond) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Food Allerg Mix1 IgE Qn 1 Both 991 AL 19 S-fx2 IgE, kalad 21124 JAH JAH EI S,P-fx2 IgE Segu fx2: tursa, kreveti, rannakarbi, tuunikala, lõhe IgE Toiduallergeenide (segu 2: tursk, krevett, rannakarp, tuunikala, lõhe) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l Immulite2000XPi 83 JAH 728 46712-6 (Gadus morhua+Mytilus edulis+Pandalus borealis+Salmo salar+Thunnus albacares) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk kU/L kU/L ALLERGY Food Allergen Mix 2 (Cod+Blue Mussel+Shrimp+Salmon+Tuna) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Food Allerg Mix2 IgE Qn 1 Both 993 AL 19 S-f1 IgE, munavalge 21139 JAH JAH EI S,P-f1 IgE Munavalge IgE Munavalgevastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l Immulite2000XPi 103 JAH 735 6106-9 Egg white Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Egg white IgE Ab [Units/volume] in Serum Egg White IgE Qn 1 Both 994 AL 19 S-f2 IgE, piim 21141 JAH JAH EI S,P-f2 IgE Lehmapiima IgE Lehmapiimavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l Immulite2000XPi 105 JAH 736 7258-7 Cow milk Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kU/L kU/L 0,00% ALLERGY Cow milk IgE Ab [Units/volume] in Serum Cow Milk IgE Qn 1 Both 995 AL 19 S-f4 IgE, nisu 21140 JAH JAH EI S,P-f4 IgE Nisu IgE Nisuvastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l Immulite2000XPi 110 JAH 738 6276-0 Triticum aestivum Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn 0,00% ALLERGY Wheat IgE Ab [Units/volume] in Serum Wheat IgE Qn 1 Both 1167 AL 19 Kaera IgE 26378 JAH JAH JAH S,P-f7 IgE Kaera IgE Kaeravastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 115 JAH 741 6190-3 Avena sativa Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Oat IgE Ab [Units/volume] in Serum Oat IgE Qn 1 Both 1174 AL 19 Riisi IgE 26379 JAH JAH JAH S,P-f9 IgE Riisi IgE Riisivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 117 JAH 742 6230-7 Oryza sativa Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Rice IgE Ab [Units/volume] in Serum Rice IgE Qn 1 Both 1176 AL 19 Seesamiseemne IgE 26381 JAH JAH JAH S,P-f10 IgE Seesamiseemne IgE Seesamiseemnevastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L "kU/L " 118 JAH 743 6242-2 Sesamum indicum Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Sesame Seed IgE Ab [Units/volume] in Serum Sesame Seed IgE Qn 1 Both 1178 AL 19 Tatra IgE 26380 JAH JAH JAH S,P-f11 IgE Tatra IgE Tatravastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 120 JAH 744 6054-1 Fagopyrum esculentum Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Buckwheat IgE Ab [Units/volume] in Serum Buckwheat IgE Qn 1 Both 1165 AL 19 Herne IgE 26155 JAH JAH JAH S,P-f12 IgE Herne IgE Hernevastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 121 JAH 1909 6204-2 Pisum sativum Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Pea IgE Ab [Units/volume] in Serum Pea IgE Qn 1 Both 997 AL 19 S-f14 IgE, soja 21144 JAH JAH EI S,P-f14 IgE Soja IgE Sojavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l Immulite2000XPi 123 JAH 746 6248-9 Glycine max Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn 0,00% ALLERGY Soybean IgE Ab [Units/volume] in Serum Soybean IgE Qn 1 Both 998 AL 19 S-f25 IgE, tomat 21145 JAH JAH EI S,P-f25 IgE Tomati IgE Tomativastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l Immulite2000XPi 134 JAH 747 6266-1 Lycopersicon lycopersicum Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Tomato IgE Ab [Units/volume] in Serum Tomato IgE Qn 1 Both 1175 AL 19 Sealiha IgE 25971 JAH JAH JAH S,P-f26 IgE Sealiha IgE Sealihavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 136 JAH 3092 6219-0 Pork Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L; kU/L 917 ALLERGY Pork IgE Ab [Units/volume] in Serum Pork IgE Qn 1 Both 13,4484 999 AL 19 S-f31 IgE, porgand 21142 JAH JAH EI S,P-f31 IgE Porgandi IgE Porgandivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l Immulite2000XPi 138 JAH 748 6061-6 Daucus carota Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Carrot IgE Ab [Units/volume] in Serum Carrot IgE Qn 1 Both 1000 AL 19 S-f35 IgE, kartul 21136 JAH JAH EI S,P-f35 IgE Kartuli IgE Kartulivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l Immulite2000XPi 142 JAH 749 6220-8 Solanum tuberosum Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Potato IgE Ab [Units/volume] in Serum Potato IgE Qn 1 Both 1002 AL 19 S-f49 IgE, õun 21146 JAH JAH EI S,P-f49 IgE Õuna IgE Õunavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l Immulite2000XPi 153 JAH 752 6021-0 Malus sylvestris Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Apple IgE Ab [Units/volume] in Serum Apple IgE Qn 1 Both 1166 AL 19 Hirsi IgE 26156 JAH JAH JAH S,P-f55 IgE Hirsi IgE Hirsijahuvastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 156 JAH 1915 6175-4 Panicum milliaceum Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Common Millet IgE Ab [Units/volume] in Serum Common Millet IgE Qn 1 Both 1003 AL 19 S-f75 IgE, õun 21138 JAH JAH EI S,P-f75 IgE Munakollase IgE Munakollasevastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l Immulite2000XPi 161 JAH 753 6107-7 Egg yolk Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Egg yolk IgE Ab [Units/volume] in Serum Egg Yolk IgE Qn 1 Both 241 AL 19 S-f78 IgE, kaseiin 21137 JAH JAH EI S,P-f78 IgE Lehmapiima Bos d 8 (kaseiin) IgE Lehmapiima komponendi Bos d 8 (kaseiin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l Immulite2000XPi 167 JAH 1916 6062-4 Casein Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Casein IgE Ab [Units/volume] in Serum Casein IgE Qn 1 Both 242 AL 19 S-f79 IgE 24107 JAH JAH JAH S,P-f79 IgE Gluteeni IgE Gluteenivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 170 JAH 1917 6125-9 Gluten Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Gluten IgE Ab [Units/volume] in Serum Gluten IgE Qn 1 Both 1004 AL 19 S-f85 IgE, seller 21143 JAH JAH EI S,P-f85 IgE Selleri IgE Sellerivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l Immulite2000XPi 175 JAH 754 6065-7 Apium graveolens Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Celery IgE Ab [Units/volume] in Serum Celery IgE Qn 1 Both 1177 AL 19 Shampinjoni IgE 25989 JAH JAH JAH S,P-f212 IgE Shampinjoni IgE Shampinjonivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 200 JAH 4131 6848-6 Agaricus hortensis Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 9 ALLERGY Mushroom IgE Ab [Units/volume] in Serum Mushroom IgE Qn 1 Both 13,4649 1170 AL 19 Paprika IgE 26382 JAH JAH JAH S,P-f218 IgE Paprika IgE Paprikavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 204 JAH 1923 7563-0 Capsicum annuum Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kU/L kU/L ALLERGY Paprika IgE Ab [Units/volume] in Serum Paprika IgE Qn 1 Both 1169 AL 19 Kurgi IgE 25988 JAH JAH JAH S,P-f244 IgE Kurgi IgE Kurgivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 218 JAH 4949 6724-9 Cucumis sativus Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Cucumber IgE Ab [Units/volume] in Serum Cucumber IgE Qn 1 Both 14,1298 244 AL 19 S-f245 IgE, muna 21229 JAH JAH EI S,P-f245 IgE Munavalge ja -kollase IgE Munavalge ja -kollase vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l Immulite2000XPi 219 JAH 1924 7291-8 Egg whole Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kU/L kU/L ALLERGY Whole Egg IgE Ab [Units/volume] in Serum Whole Egg IgE Qn 1 Both 1173 AL 19 Rapsiseemne IgE 26157 JAH JAH JAH S,P-f316 IgE Rapsiseemne IgE Rapsiseemnevastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L "kU/L " 258 JAH 4133 11195-5 Brassica rapa Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Rapeseed IgE Ab [Units/volume] in Serum Rapeseed IgE Qn 1 Both 15,9917 1005 AL 19 S-g6 IgE, põldtimut 21164 JAH JAH EI S,P-g6 IgE Timuti õietolmu IgE Timuti õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l Immulite2000XPi 314 JAH 759 6265-3 Phleum pratense Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Timothy IgE Ab [Units/volume] in Serum Timothy IgE Qn 1 Both 246 AL 19 S-g12 gE, rukis 21165 JAH JAH EI S,P-g12 IgE Rukki õietolmu IgE Rukki õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l Immulite2000XPi 328 JAH 1932 6236-4 Secale cereale pollen Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Cultivated Rye IgE Ab [Units/volume] in Serum Cultivated Rye IgE Qn 1 Both 1168 AL 19 Kodutolmu IgE 26374 JAH JAH JAH S,P-h2 IgE Kodutolmu IgE Kodutolmuvastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 333 JAH 4156 7425-2 House dust Hollister Stier Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 20 ALLERGY House dust Hollister Stier IgE Ab [Units/volume] in Serum House Dust HS IgE Qn 1 Both 10,7254 1171 AL 19 Prussaka IgE 26373 JAH JAH JAH S,P-i6 IgE Prussaka IgE Prussakavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 359 JAH 763 6078-0 Blatella germanica Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Cockroach IgE Ab [Units/volume] in Serum Roach IgE Qn 1 Both 1172 AL 19 Päevalilleseemne IgE 26158 JAH JAH JAH S,P-k84 IgE Päevalilleseemne IgE Päevalilleseemnete vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L "kU/L " 372 JAH 5457 6258-8 Helianthus annuus seed Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L; kU/L ALLERGY Sunflower Seed IgE Ab [Units/volume] in Serum Sunflower Seed IgE Qn 1 Both 604 AL 19 S-m1 IgE, Penicillium notatum 21128 JAH JAH EI S,P-m1 IgE Penicillium notatum IgE Penicillium notatum vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l Immulite2000XPi 388 JAH 2992 6212-5 Penicillium notatum Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L; kU/L 748 ALLERGY Penicillium notatum IgE Ab [Units/volume] in Serum P notatum IgE Qn 1 Both 11,4729 1007 AL 19 S-m2 IgE, Cladosporium herbarum 21127 JAH JAH EI S,P-m2 IgE Cladosporium herbarum IgE Cladosporium herbarum vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l Immulite2000XPi 390 JAH 767 6075-6 Cladosporium herbarum Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Cladosporium herbarum IgE Ab [Units/volume] in Serum C herbarum IgE Qn 1 Both 1008 AL 19 S-m3 IgE, Aspergillus fumigatus 21126 JAH JAH EI S,P-m3 IgE Aspergillus fumigatus IgE Aspergillus fumigatus vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l Immulite2000XPi 392 JAH 768 6025-1 Aspergillus fumigatus Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Aspergillus fumigatus IgE Ab [Units/volume] in Serum A fumigatus IgE Qn 1 Both 248 AL 19 S-m6 IgE, Alternaria tenuis 21125 JAH JAH EI S,P-m6 IgE Alternaria alternata IgE Alternaria alternata vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l Immulite2000XPi 397 JAH 1946 6020-2 Alternaria alternata Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Alternaria alternata IgE Ab [Units/volume] in Serum A alternata IgE Qn 1 Both 1164 AL 19 Galaktoos-alfa-1,3-galaktoosi IgE 25954 JAH JAH JAH S,P-o215 IgE Galaktoos-alfa-1,3-galaktoosi IgE Galaktoos-alfa-1,3-galaktoosi vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 427 JAH 4591 73837-7 Galactose-alpha-1,3-galactose Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 1 ALLERGY Galactose-alpha-1,3-galactose (Alpha-Gal) IgE Ab [Units/volume] in Serum Alpha-Gal IgE Qn 1 Both 16,4052 1009 AL 19 S-p1 IgE, Ascaris 24752 JAH JAH EI S,P-p1 IgE Ascaris IgE Ascaris-vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 428 JAH 770 6022-8 Ascaris sp Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Ascaris sp IgE Ab [Units/volume] in Serum Ascaris IgE Qn 1 Both 1010 AL 19 S-t2 IgE, lepp 21162 JAH JAH EI S,P-t2 IgE Lepa õietolmu IgE Sanglepa õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l Immulite2000XPi 438 JAH 774 15284-3 Alnus incana Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Grey Alder IgE Ab [Units/volume] in Serum Grey Alder IgE Qn 1 Both 1011 AL 19 S-t3 IgE, kask 21160 JAH JAH EI S,P-t3 IgE Kase õietolmu IgE Arukase õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l Immulite2000XPi 440 JAH 775 15283-5 Betula verrucosa Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kU/L kU/L ALLERGY Silver Birch IgE Ab [Units/volume] in Serum Silver Birch IgE Qn 1 Both 1012 AL 19 S-t4 IgE, sarapuu 21166 JAH JAH EI S,P-t4 IgE Sarapuu õietolmu IgE Sarapuu õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l Immulite2000XPi 451 JAH 776 6137-4 Corylus avellana pollen Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Hazelnut Pollen IgE Ab [Units/volume] in Serum Hazelnut Poln IgE Qn 1 Both 1013 AL 19 S-t7 IgE, tamm 21167 JAH JAH EI S,P-t7 IgE Tamme õietolmu IgE Tamme õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l Immulite2000XPi 454 JAH 777 6189-5 Quercus alba Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY White Oak IgE Ab [Units/volume] in Serum White Oak IgE Qn 1 Both 645 AL 19 S-w5 IgE, koirohi 21161 JAH JAH EI S,P-w5 IgE Koirohu õietolmu IgE Koirohu õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l Immulite2000XPi 467 JAH 3145 6286-9 Artemisia absinthium Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 1879 ALLERGY Wormwood IgE Ab [Units/volume] in Serum Wormwood IgE Qn 1 Both 14,0555 1015 AL 19 S-w6 IgE, puju 21163 JAH JAH EI S,P-w6 IgE Puju õietolmu IgE Puju õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l Immulite2000XPi 468 JAH 780 6183-8 Artemisia vulgaris Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Mugwort IgE Ab [Units/volume] in Serum Mugwort IgE Qn 1 Both 247 AL 19 S-w7 IgE, karikakar 21159 JAH JAH EI S,P-w7 IgE Härjasilma õietolmu IgE Härjesilma õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l Immulite2000XPi 470 JAH 1940 6196-0 Chrysanthemum leucanthemum Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Ox-eye daisy IgE Ab [Units/volume] in Serum Ox-eye daisy IgE Qn 1 Both 1279 VIR 20 CSF-MeningitisBac DNA panel 22350 JAH JAH JAH CSF-MeningitisBac DNA panel Meningiiditekitajate bakterite DNA paneel liikvoris Meningiiditekitajate bakterite DNA liikvoris (paneel) Paneel " " 1 EI/Paneel 2750 L-2750 1463 VIR 20 Hingamisteede viiruste ja bakterite RNA/DNA paneel 26837 JAH JAH EI XXX-RespVirBac RNA/DNA panel Hingamisteede viiruste ja bakterite RNA/DNA paneel Hingamisteede viiruste ja bakterite RNA/DNA täpsustamata materjalis (paneel) Paneel " " 4 EI/Paneel 5631 L-5380 1275 VIR 20 Hingamisteede II kompleks 25125 JAH JAH JAH XXX-RespBac DNA panel Hingamisteede bakterite DNA paneel Hingamisteede bakterite DNA täpsustamata materjalis (paneel) Paneel " " 5 EI/Paneel 2752 L-2752 942 VIR 20 Meningiiditekitajate bakterite DNA paneel liikvoris 22350 XXX-S pneumoniae DNA 24231 JAH EI EI XXX-S pneumoniae DNA Streptococcus pneumoniae DNA Streptococcus pneumoniae DNA N/P 6 JAH 634 49672-9 Streptococcus pneumoniae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Streptococcus pneumoniae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method S pneum DNA XXX Ql PCR 1 Both 943 VIR 20 Hingamisteede bakterite DNA paneel 25125 XXX-S pneumoniae DNA 25126 JAH EI EI XXX-S pneumoniae DNA Streptococcus pneumoniae DNA Streptococcus pneumoniae DNA N/P 6 JAH 634 49672-9 Streptococcus pneumoniae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Streptococcus pneumoniae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method S pneum DNA XXX Ql PCR 1 Both 944 VIR 20 Sepsisetekitajate bakterite DNA paneel 24374 XXX-S pneumoniae DNA 24378 JAH EI EI XXX-S pneumoniae DNA Streptococcus pneumoniae DNA Streptococcus pneumoniae DNA N/P 6 JAH 634 49672-9 Streptococcus pneumoniae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Streptococcus pneumoniae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method S pneum DNA XXX Ql PCR 1 Both 1382 VIR 20 CSF-Spn-Lat 19658 JAH JAH EI CSF-S pneumoniae Ag Streptococcus pneumoniae Ag liikvoris Streptococcus pneumoniae antigeen liikvoris N/P 7 JAH 626 14322-2 Streptococcus pneumoniae Ag ACnc Pt CSF Ord LA MICRO Streptococcus pneumoniae Ag [Presence] in Cerebral spinal fluid by Latex agglutination S pneum Ag CSF Ql LA 1 Both 955 VIR 20 Hingamisteede bakterite DNA paneel 25125 XXX-H influenzae DNA 25127 JAH EI EI XXX-H influenzae DNA Haemophilus influenzae DNA Haemophilus influenzae DNA N/P 8 JAH 662 61366-1 Haemophilus influenzae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Haemophilus influenzae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method Haem influ DNA XXX Ql PCR 1 Both 945 VIR 20 Meningiiditekitajate bakterite DNA paneel liikvoris 22350 XXX-H influenzae B DNA 24233 JAH EI EI XXX-H influenzae B DNA Haemophilus influenzae B DNA Haemophilus influenzae B DNA N/P 9 JAH 635 29907-3 Haemophilus influenzae B DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Haemophilus influenzae B DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method Haem influ B DNA XXX Ql PCR 1 Both 1378 VIR 20 CSF-HinB-Lat 19409 JAH JAH EI CSF-H influenzae B Ag Haemophilus influenzae B Ag liikvoris Haemophilus influenzae B antigeen liikvoris N/P 10 JAH 625 14321-4 Haemophilus influenzae B Ag ACnc Pt CSF Ord LA MICRO Haemophilus influenzae B Ag [Presence] in Cerebral spinal fluid by Latex agglutination Haem influ B Ag CSF Ql LA 1 Both 946 VIR 20 Meningiiditekitajate bakterite DNA paneel liikvoris 22350 XXX-N meningitidis DNA 24232 JAH EI EI XXX-N meningitidis DNA Neisseria meningitidis DNA Neisseria meningitidis DNA N/P 12 JAH 636 49671-1 Neisseria meningitidis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Neisseria meningitidis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N men DNA XXX Ql PCR 1 Both 1380 VIR 20 CSF-NmgB/E.coli-Lat 19572 JAH JAH EI CSF-N meningitidis/E coli Ag Neisseria meningitidis/Escherichia coli Ag liikvoris Neisseria meningitidis/Escherichia coli K1 antigeen liikvoris N/P " " 13 JAH 624 19134-6 Neisseria meningitidis B+Escherichia coli K1 Ag ACnc Pt CSF Ord LA MICRO Neisseria meningitidis B+Escherichia coli K1 Ag [Presence] in Cerebral spinal fluid by Latex agglutination N men B+E coli K1 Ag CSF Ql LA 1 Both 1379 VIR 20 CSF-NmgACY-Lat 19571 JAH JAH EI CSF-N meningitidis A,C,Y,W135 Ag Neisseria meningitidis A,C,Y,W135 Ag liikvoris Neisseria meningitidis A, C, Y, W135 antigeenid liikvoris N/P 17 JAH 1955 31909-5 Neisseria meningitidis A+C+w135+Y Ag ACnc Pt CSF Ord MICRO Neisseria meningitidis A+C+w135+Y Ag [Presence] in Cerebral spinal fluid N men A+C+W135+Y Ag CSF Ql 1 Both 39,9158 948 VIR 20 Meningiiditekitajate bakterite DNA paneel liikvoris 22350 XXX-L monocytogenes DNA 24234 JAH EI EI XXX-L monocytogenes DNA Listeria monocytogenes DNA Listeria monocytogenes DNA N/P 24 JAH 638 61369-5 Listeria monocytogenes DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Listeria monocytogenes DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method L monocytog DNA XXX Ql PCR 1 Both 947 VIR 20 Meningiiditekitajate bakterite DNA paneel liikvoris 22350 XXX-S agalactiae DNA 24235 JAH EI EI XXX-S agalactiae DNA Streptococcus agalactiae DNA Streptococcus agalactiae DNA N/P 27 JAH 637 48683-7 Streptococcus agalactiae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Streptococcus agalactiae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method Gp B Strep DNA XXX Ql PCR 1 Both 1381 VIR 20 CSF-Sag-Lat 19657 JAH JAH EI CSF-Streptococcus B Ag Streptococcus B Ag liikvoris Streptococcus B antigeen liikvoris N/P 28 JAH 627 14323-0 Streptococcus agalactiae Ag ACnc Pt CSF Ord LA MICRO Streptococcus agalactiae Ag [Presence] in Cerebral spinal fluid by Latex agglutination Gp B Strep Ag CSF Ql LA 1 Both 1276 VIR 20 Sepsisetekitajate DNA 24374 JAH JAH JAH B-SepsisBac DNA panel Sepsisetekitajate bakterite DNA paneel Sepsisetekitajate bakterite DNA veres (paneel) Paneel 33 JAH 4046 L-4046 695 VIR 20 XXX-Gneg DNA panel 24382 EI 2020-06-19 EI EI XXX-Gneg DNA panel Gramnegatiivste bakterite DNA paneel Gramnegatiivste bakterite DNA (paneel) Paneel 35 JAH 3441 L-3441 696 VIR 20 XXX-Gpos DNA panel 24375 EI 2020-06-19 EI EI XXX-Gpos DNA panel Grampositiivsete bakterite DNA paneel Grampositiivsete bakterite DNA (paneel) Paneel 36 JAH 3442 L-3442 1529 VIR 20 Ahvirõugete DNA 27655 JAH JAH JAH XXX-Monkeypox virus DNA Ahvirõugete viiruse DNA Ahvirõugete viiruse DNA N/P 37 JAH 6631 100383-9 Monkeypox virus DNA PrThr Pt XXX Ord Probe.amp.tar Laboratory 130 VIR 20 Sepsisetekitajate bakterite DNA paneel 24374 XXX-A baumannii DNA 24389 JAH EI EI XXX-A baumannii DNA Acinetobacter baumannii DNA Acinetobacter baumannii DNA N/P 38 JAH 1562 61360-4 Acinetobacter baumannii DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Acinetobacter baumannii DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method A baumannii DNA XXX Ql PCR 1 Both 1277 VIR 20 Sepsisetekitajate bakterite DNA paneel 24374 XXX-E cloacae/aerogenes DNA 24386 JAH EI EI XXX-E cloacae, K aerogenes DNA Enterobacter cloacae, Klebsiella aerogenes DNA Enterobacter cloacae, Klebsiella aerogenes DNA N/P 43 JAH 3978 A-3978 125 VIR 20 Sepsisetekitajate bakterite DNA paneel 24374 XXX-E faecalis DNA 24381 JAH EI EI XXX-E faecalis DNA Enterococcus faecalis DNA Enterococcus faecalis DNA N/P 45 JAH 1547 61362-0 Enterococcus faecalis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Enterococcus faecalis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method E faecalis DNA XXX Ql PCR 1 Both 124 VIR 20 Sepsisetekitajate bakterite DNA paneel 24374 XXX-E faecium DNA 24380 JAH EI EI XXX-E faecium DNA Enterococcus faecium DNA Enterococcus faecium DNA N/P 46 JAH 1546 61397-6 Enterococcus faecium DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Enterococcus faecium DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method E faecium DNA XXX Ql PCR 1 Both 126 VIR 20 Sepsisetekitajate bakterite DNA paneel 24374 XXX-E coli DNA 24383 JAH EI EI XXX-E coli DNA Escherichia coli DNA Escherichia coli DNA N/P 48 JAH 1554 61398-4 Escherichia coli DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Escherichia coli DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method E coli DNA XXX Ql PCR 1 Both 1278 VIR 20 Sepsisetekitajate bakterite DNA paneel 24374 XXX-K pneumoniae, K oxytoca DNA 24384 JAH EI EI XXX-K pneumoniae, K oxytoca DNA Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca DNA Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca DNA N/P 52 JAH 1555 A-1555 122 VIR 20 Sepsisetekitajate bakterite DNA paneel 24374 XXX-CoNS DNA 24377 JAH EI EI XXX-CoNS DNA CoNS DNA Koagulaasnegatiivsete stafülokokkide DNA N/P 53 JAH 1543 70016-1 Staphylococcus sp.coagulase negative DNA Threshold Pt Bld Ord Probe.amp.tar MICRO Staphylococcus sp.coagulase negative DNA [Presence] in Blood by Probe and target amplification method Coag neg Staph DNA Bld Ql PCR 1 Both 11,4729 128 VIR 20 Sepsisetekitajate bakterite DNA paneel 24374 XXX-P mirabilis DNA 24387 JAH EI EI XXX-P mirabilis DNA Proteus mirabilis DNA Proteus mirabilis DNA N/P 55 JAH 1560 61400-8 Proteus mirabilis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Proteus mirabilis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method P mirabilis DNA XXX Ql PCR 1 Both 129 VIR 20 Sepsisetekitajate bakterite DNA paneel 24374 XXX-P aeruginosa DNA 24388 JAH EI EI XXX-P aeruginosa DNA Pseudomonas aeruginosa DNA Pseudomonas aeruginosa DNA N/P 56 JAH 1561 61401-6 Pseudomonas aeruginosa DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Pseudomonas aeruginosa DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method P aeruginosa DNA XXX Ql PCR 1 Both 127 VIR 20 Sepsisetekitajate bakterite DNA paneel 24374 XXX-S marcescens DNA 24385 JAH EI EI XXX-S marcescens DNA Serratia marcescens DNA Serratia marcescens DNA N/P 58 JAH 1557 61402-4 Serratia marcescens DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Serratia marcescens DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method S marcescens DNA XXX Ql PCR 1 Both 121 VIR 20 Sepsisetekitajate bakterite DNA paneel 24374 XXX-S aureus DNA 24376 JAH EI EI XXX-S aureus DNA Staphylococcus aureus DNA Staphylococcus aureus DNA N/P 59 JAH 1542 61404-0 Staphylococcus aureus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Staphylococcus aureus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method S aureus DNA XXX Ql PCR 1 Both 131 VIR 20 Sepsisetekitajate bakterite DNA paneel 24374 XXX-S maltophilia DNA 24390 JAH EI EI XXX-S maltophilia DNA Stenotrophomonas maltophilia DNA Stenotrophomonas maltophilia DNA N/P 64 JAH 1563 61403-2 Stenotrophomonas maltophilia DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Stenotrophomonas maltophilia DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method S maltophilia DNA XXX Ql PCR 1 Both 123 VIR 20 Sepsisetekitajate bakterite DNA paneel 24374 XXX-Streptococcus spp DNA 24379 JAH EI EI XXX-Streptococcus DNA Streptococcus DNA Streptococcus DNA N/P 66 JAH 1545 70015-3 Streptococcus sp DNA Threshold Pt Bld Ord Probe.amp.tar MICRO Streptococcus sp DNA [Presence] in Blood by Probe and target amplification method Streptococcus DNA Bld Ql PCR 1 Both 11,4729 1280 VIR 20 CSF-MeningitisVir DNA panel 22349 JAH JAH JAH CSF-MeningitisVir RNA/DNA panel Meningiiditekitajate viiruste RNA/DNA paneel liikvoris Meningiiditekitajate viiruste RNA/DNA liikvoris (paneel) Paneel " " 68 EI/Paneel 2751 L-2751 1546 VIR 20 HSV1,2 DNA paneel 23157 JAH JAH JAH XXX-HSV1,2 DNA panel HSV1,2 DNA paneel Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi DNA (paneel) Paneel " " 69 EI/Paneel 2711 L-2711 144 VIR 20 Meningiiditekitajate viiruste RNA/DNA paneel liikvoris 22349 XXX-HSV1,2 DNA 24168 JAH EI EI XXX-HSV1,2 DNA HSV1,2 DNA Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi DNA N/P 72 JAH 1604 20444-6 Herpes simplex virus 1+2 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0024% MICRO Herpes simplex virus 1+2 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV1+2 DNA XXX Ql PCR 1 Both 1343 VIR 20 HSV I&II DNA 21266 EI 2023-12-12 JAH JAH XXX-HSV1,2 DNA HSV1,2 DNA Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi DNA N/P 72 JAH 1604 20444-6 Herpes simplex virus 1+2 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0024% MICRO Herpes simplex virus 1+2 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV1+2 DNA XXX Ql PCR 1 Both 1113 VIR 20 S-HSV1,2 IgM conf 19195 JAH JAH EI S,P-HSV1,2 IgM panel IB HSV1,2 IgM paneel (immunoblot) Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi vastane IgM seerumis/plasmas (paneel, immunoblot) Paneel Lineblot, Euroimmun 74 EI/Paneel 4635 L-4635 1107 VIR 20 CSF-HSV1,2 IgM conf 24946 JAH JAH EI CSF-HSV1,2 IgM panel IB HSV1,2 IgM paneel liikvoris (immunoblot) Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi vastane IgM liikvoris (paneel, immunoblot) Paneel Lineblot, Euroimmun 75 EI/Paneel 4633 L-4633 1110 VIR 20 S-HSV1,2 IgG conf 19198 JAH JAH EI S,P-HSV1,2 IgG panel IB HSV1,2 IgG paneel (immunoblot) Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi vastane IgG seerumis/plasmas (paneel, immunoblot) Paneel Lineblot, Euroimmun 76 EI/Paneel 4634 L-4634 1104 VIR 20 CSF-HSV1,2 IgG conf 14947 JAH JAH EI CSF-HSV1,2 IgG panel IB HSV1,2 IgG paneel liikvoris (immunoblot) Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi vastane IgG liikvoris (paneel, immunoblot) Paneel Lineblot, Euroimmun 77 EI/Paneel 4631 L-4631 1457 VIR 20 HSV1,2 IgM 26755 JAH JAH EI S,P-HSV1,2 IgM HSV1,2 IgM Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P " " 78 JAH 3976 41149-6 Herpes simplex virus 1+2 Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord 2 MICRO Herpes simplex virus 1+2 IgM Ab [Presence] in Serum HSV1+2 IgM Ser Ql 1 Both 9,6445 1456 VIR 20 CSF-HSV1,2 IgM 26756 JAH JAH EI CSF-HSV1,2 IgM HSV1,2 IgM liikvoris Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi vastane IgM liikvoris N/Pp/P 80 JAH 5926 41150-4 Herpes simplex virus 1+2 Ab.IgM PrThr Pt CSF Ord MICRO Herpes simplex virus 1+2 IgM Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid HSV1+2 IgM CSF Ql 1 Both 1547 VIR 20 HSV1,2 DNA paneel 23157 HSV1 DNA 23158 JAH EI EI XXX-HSV1 DNA HSV1 DNA Lihtherpeseviiruse 1. tüübi DNA N/P 85 JAH 1609 16130-7 Herpes simplex virus 1 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0022% MICRO Herpes simplex virus 1 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV1 DNA XXX Ql PCR 1 Both 931 VIR 20 S-HSV1 IgM 19072 EI 2020-09-07 EI EI S,P-HSV1 IgM HSV1 IgM Lihtherpeseviiruse 1. tüübi vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P S/CO Triturus; Ascent 86 JAH 605 32687-6 Herpes simplex virus 1 Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord MICRO Herpes simplex virus 1 IgM Ab [Presence] in Serum HSV1 IgM Ser Ql 1 Both 1281 VIR 20 HSV1,2 IgM paneel (immunoblot) 19195 HSV-1 IgM kinnitav test (WB) 25912 JAH EI EI S,P-HSV1 IgM IB HSV1 IgM (immunoblot) Lihtherpeseviiruse 1. tüübi vastane IgM seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst " " 88 JAH 4646 A-4646 932 VIR 20 CSF-HSV1 IgM 24940 EI 2020-09-07 EI EI CSF-HSV1 IgM HSV1 IgM liikvoris Lihtherpeseviiruse 1. tüübi vastane IgM liikvoris N/Pp/P S/CO Triturus; Ascent 89 JAH 606 69921-5 Herpes simplex virus 1 Ab.IgM Threshold Pt CSF Ord EIA MICRO Herpes simplex virus 1 IgM Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Immunoassay HSV1 IgM CSF Ql EIA 1 Both 11,4729 1108 VIR 20 HSV1,2 IgM paneel liikvoris (immunoblot) 24946 HSV-1 IgM kinnitav test (WB) 18999 JAH EI EI CSF-HSV1 IgM IB HSV1 IgM liikvoris (immunoblot) Lihtherpeseviiruse 1. tüübi vastane IgM liikvoris (immunoblot) Tekst Lineblot, Euroimmun 90 JAH 4642 A-4642 933 VIR 20 S-HSV1 IgG 19073 JAH JAH EI S,P-HSV1 IgG HSV1 IgG Lihtherpeseviiruse 1. tüübi vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P S/CO Triturus; Ascent 91 JAH 607 51916-5 Herpes simplex virus 1 Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Herpes simplex virus 1 IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HSV1 IgG Ser Ql EIA 1 Both 1283 VIR 20 HSV1,2 IgG paneel (immunoblot) 19198 HSV-1 IgG kinnitav test (WB) 25914 JAH EI EI S,P-HSV1 IgG IB HSV1 IgG (immunoblot) Lihtherpeseviiruse 1. tüübi vastane IgG seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst " " 93 JAH 4644 33291-6 Herpes simplex virus 1 Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord IB 3 MICRO Herpes simplex virus 1 IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoblot HSV1 IgG Ser Ql IB 1 Both 9,4213 934 VIR 20 CSF-HSV1 IgG 24941 JAH JAH EI CSF-HSV1 IgG HSV1 IgG liikvoris Lihtherpeseviiruse 1. tüübi vastane IgG liikvoris N/Pp/P S/CO Triturus; Ascent 94 JAH 608 42507-4 Herpes simplex virus 1 Ab.IgG ACnc Pt CSF Ord MICRO Herpes simplex virus 1 IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid HSV1 IgG CSF Ql 1 Both 1105 VIR 20 HSV1,2 IgG paneel liikvoris (immunoblot) 14947 HSV-1 IgG kinnitav test (WB) 19001 JAH EI EI CSF-HSV1 IgG IB HSV1 IgG liikvoris (immunoblot) Lihtherpeseviiruse 1. tüübi vastane IgG liikvoris (immunoblot) Tekst Lineblot, Euroimmun 95 JAH 4632 28001-6 Herpes simplex virus 1 Ab.IgG PrThr Pt CSF Ord IB MICRO Herpes simplex virus 1 IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Immunoblot HSV1 IgG CSF Ql IB 1 Both 8,7142 1548 VIR 20 HSV1,2 DNA paneel 23157 HSV2 DNA 23159 JAH EI EI XXX-HSV2 DNA HSV2 DNA Lihtherpeseviiruse 2. tüübi DNA N/P 97 JAH 1610 16131-5 Herpes simplex virus 2 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0089% MICRO Herpes simplex virus 2 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV2 DNA XXX Ql PCR 1 Both 935 VIR 20 S-HSV2 IgM 19074 EI 2020-09-07 EI EI S,P-HSV2 IgM HSV2 IgM Lihtherpeseviiruse 2. tüübi vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P S/CO Triturus; Ascent 98 JAH 610 44494-3 Herpes simplex virus 2 Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Herpes simplex virus 2 IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HSV2 IgM Ser Ql EIA 1 Both 1282 VIR 20 HSV1,2 IgM paneel (immunoblot) 19195 HSV-2 IgM kinnitav test (WB) 25913 JAH EI EI S,P-HSV2 IgM IB HSV2 IgM (immunoblot) Lihtherpeseviiruse 2. tüübi vastane IgM seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst " " 100 JAH 4647 A-4647 936 VIR 20 CSF-HSV2 IgM 24942 EI 2020-09-07 EI EI CSF-HSV2 IgM HSV2 IgM liikvoris Lihtherpeseviiruse 2. tüübi vastane IgM liikvoris N/Pp/P S/CO Triturus; Ascent 101 JAH 611 43026-4 Herpes simplex virus 2 Ab.IgM ACnc Pt CSF Ord MICRO Herpes simplex virus 2 IgM Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid HSV2 IgM CSF Ql 1 Both 1109 VIR 20 HSV1,2 IgM paneel liikvoris (immunoblot) 24946 HSV-2 IgM kinnitav test (WB) 19003 JAH EI EI CSF-HSV2 IgM IB HSV2 IgM liikvoris (immunoblot) Lihtherpeseviiruse 2. tüübi vastane IgM liikvoris (immunoblot) Tekst Lineblot, Euroimmun 102 JAH 4643 A-4643 937 VIR 20 S-HSV2 IgG 19075 JAH JAH EI S,P-HSV2 IgG HSV2 IgG Lihtherpeseviiruse 2. tüübi vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P S/CO Triturus; Ascent 103 JAH 612 43180-9 Herpes simplex virus 2 Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Herpes simplex virus 2 IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HSV2 IgG Ser Ql EIA 1 Both 1284 VIR 20 HSV1,2 IgG paneel (immunoblot) 19198 HSV-2 IgG kinnitav test (WB) 25915 JAH EI EI S,P-HSV2 IgG IB HSV2 IgG (immunoblot) Lihtherpeseviiruse 2. tüübi vastane IgG seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst " " 105 JAH 4645 16955-7 Herpes simplex virus 2 Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord IB 4 MICRO Herpes simplex virus 2 IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoblot HSV2 IgG Ser Ql IB 1 Both 10,0387 938 VIR 20 CSF-HSV2 IgG 24943 JAH JAH EI CSF-HSV2 IgG HSV2 IgG liikvoris Lihtherpeseviiruse 2. tüübi vastane IgG liikvoris N/Pp/P S/CO Triturus; Ascent 106 JAH 613 27315-1 Herpes simplex virus 2 Ab.IgG ACnc Pt CSF Ord MICRO Herpes simplex virus 2 IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid HSV2 IgG CSF Ql 1 Both 1106 VIR 20 HSV1,2 IgG paneel liikvoris (immunoblot) 14947 HSV-2 IgG kinnitav test (WB) 19005 JAH EI EI CSF-HSV2 IgG IB HSV2 IgG liikvoris (immunoblot) Lihtherpeseviiruse 2. tüübi vastane IgG liikvoris (immunoblot) Tekst Lineblot, Euroimmun 107 JAH 4641 A-4641 514 VIR 20 XXX-VZV DNA 21178 JAH JAH JAH XXX-VZV DNA VZV DNA Tuulerõugeviiruse DNA N/P 109 JAH 2511 11483-5 Varicella zoster virus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Varicella zoster virus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method VZV DNA XXX Ql PCR 1 Both 23,2617 515 VIR 20 Meningiiditekitajate viiruste RNA/DNA paneel liikvoris 22349 XXX-VZV DNA 24169 JAH EI EI XXX-VZV DNA VZV DNA Tuulerõugeviiruse DNA N/P 109 JAH 2511 11483-5 Varicella zoster virus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Varicella zoster virus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method VZV DNA XXX Ql PCR 1 Both 23,2617 979 VIR 20 S-VZV IgM 18962 JAH JAH JAH S,P-VZV IgM VZV IgM Tuulerõugeviiruse vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 112 JAH 700 29662-4 Varicella zoster virus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Varicella zoster virus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay VZV IgM Ser Ql EIA 1 Both 980 VIR 20 S-VZV IgG 25150 JAH JAH JAH S,P-VZV IgG VZV IgG Tuulerõugeviiruse vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 115 JAH 702 15410-4 Varicella zoster virus Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA 0,00% MICRO Varicella zoster virus IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay VZV IgG Ser Ql EIA 1 Both 981 VIR 20 CSF-VZV IgG 18961 JAH JAH JAH CSF-VZV IgG VZV IgG liikvoris Tuulerõugeviiruse vastane IgG liikvoris N/Pp/P 117 JAH 703 42537-1 Varicella zoster virus Ab.IgG ACnc Pt CSF Ord MICRO Varicella zoster virus IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid VZV IgG CSF Ql 1 Both 899 VIR 20 Meningiiditekitajate viiruste RNA/DNA paneel liikvoris 22349 XXX-EBV DNA 24171 JAH EI EI XXX-EBV DNA EBV DNA Epstein-Barr viiruse DNA N/P 121 JAH 544 5005-4 Epstein Barr virus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Epstein Barr virus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method EBV DNA XXX Ql PCR 1 Both 901 VIR 20 S-EBV VCA IgM 19006 JAH JAH EI S,P-EBV VCA IgM EBV VCA IgM Epstein-Barr viiruse kapsiidi antigeeni vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P S/CO Ascent 127 JAH 546 24115-8 Epstein Barr virus capsid Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Epstein Barr virus capsid IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay EBV VCA IgM Ser Ql EIA 1 Both 902 VIR 20 S-EBV VCA IgG 19007 JAH JAH EI S,P-EBV VCA IgG EBV VCA IgG Epstein-Barr viiruse kapsiidi antigeeni vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P S/CO Ascent 129 JAH 547 24114-1 Epstein Barr virus capsid Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Epstein Barr virus capsid IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay EBV VCA IgG Ser Ql EIA 1 Both 671 VIR 20 S-EBV NA IgG 19009 JAH JAH EI S,P-EBV NA IgG EBV NA IgG Epstein-Barr viiruse tuumaantigeeni vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P S/CO Ascent 133 JAH 3281 5156-5 Epstein Barr virus nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Epstein Barr virus nuclear IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay EBV NA IgG Ser Ql EIA 1 Both 8,0811 778 VIR 20 S-EBV EA IgM 19008 JAH JAH EI S,P-EBV EA IgM EBV EA IgM Epstein-Barri viiruse varase antigeeni vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P S/CO Ascent 137 JAH 3784 A-3784 306 VIR 20 S-EBV EA IgG 19010 JAH JAH EI S,P-EBV EA IgG EBV EA IgG Epstein-Barr viiruse varase antigeeni vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P S/CO Ascent 138 JAH 2117 40752-8 Epstein Barr virus early Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA 4 MICRO Epstein Barr virus early IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay EBV EA IgG Ser Ql EIA 1 Both 17,6518 900 VIR 20 S-Inf mononucl Ab 19063 JAH JAH EI S,P-Inf mononucl Ab Infektsioosse mononukleoosi mittespetsiifilised antikehad Infektsioosse mononukleoosi puhused mittespetsiifilised antikehad seerumis/plasmas N/P 142 JAH 545 5213-4 Heterophile Ab ACnc Pt Ser Ord LA MICRO Heterophile Ab [Presence] in Serum by Latex agglutination Heteroph Ab Ser Ql LA 1 Both 12,5301 895 VIR 20 Meningiiditekitajate viiruste RNA/DNA paneel liikvoris 22349 XXX-CMV DNA 24170 EI 2022-01-14 EI EI XXX-CMV DNA CMV DNA Tsütomegaloviiruse DNA N/P 143 JAH 535 5000-5 Cytomegalovirus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,00% MICRO Cytomegalovirus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method CMV DNA XXX Ql PCR 1 Both 894 VIR 20 XXX-CMV DNA QN 19016 JAH JAH JAH XXX-CMV DNA QN (c/mL) CMV DNA QN (c/mL) Tsütomegaloviiruse DNA hulk (copies/mL) QN copies/mL koopiat/ml 145 JAH 531 33006-8 Cytomegalovirus DNA NCnc Pt XXX Qn Probe.amp.tar {copies}/mL copies/mL MICRO Cytomegalovirus DNA [#/volume] (viral load) in Specimen by NAA with probe detection CMV DNA # Spec NAA+probe 1 Both 19,8536 896 VIR 20 S-CMV IgM 21563 JAH JAH EI S,P-CMV IgM CMV IgM Tsütomegaloviiruse vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P COI Cobas E-411 (HIV) 146 JAH 536 24119-0 Cytomegalovirus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Cytomegalovirus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay CMV IgM Ser Ql EIA 1 Both 1472 VIR 20 S-CMV IgG 26889 JAH JAH EI S,P-CMV IgG CMV IgG Tsütomegaloviiruse vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P Atellica 147 JAH 538 13949-3 Cytomegalovirus Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Cytomegalovirus IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay CMV IgG Ser Ql EIA 1 Both 1469 VIR 20 S-CMV IgG avd 20833 JAH JAH EI S,P-CMV IgG avd CMV IgG aviidsus Tsütomegaloviiruse vastase IgG aviidsus seerumis/plasmas Tekst 151 JAH 4311 78445-4 Cytomegalovirus Ab.IgG avidity Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA MICRO Cytomegalovirus IgG Ab avidity [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay CMV IgG Avidity SerPl Ql EIA 1 Both 22,3396 512 VIR 20 XXX-HHV6 DNA 21250 JAH JAH JAH XXX-HHV6 DNA HHV6 DNA Inimese herpeseviiruse 6 DNA N/P 154 JAH 2508 29495-9 Herpes virus 6 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Herpes virus 6 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HHV6 DNA XXX Ql PCR 1 Both 24,4635 513 VIR 20 Meningiiditekitajate viiruste RNA/DNA paneel liikvoris 22349 XXX-HHV6 DNA 24172 JAH EI EI XXX-HHV6 DNA HHV6 DNA Inimese herpeseviiruse 6 DNA N/P 154 JAH 2508 29495-9 Herpes virus 6 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Herpes virus 6 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HHV6 DNA XXX Ql PCR 1 Both 24,4635 578 VIR 20 S,P-HHV8 DNA 21251 JAH JAH JAH XXX-HHV8 DNA HHV8 DNA Inimese herpeseviiruse 8 DNA N/P 162 JAH 2850 49403-9 Herpes virus 8 DNA NCnc Pt XXX Qn Probe.amp.tar {copies}/mL copies/mL 2 MICRO Herpes virus 8 DNA [#/volume] (viral load) in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HHV8 DNA # XXX PCR 1 Both 11,7566 1096 VIR 20 S-HAV Ab 24238 JAH JAH EI S,P-HAV Ab QN HAV Ab QN A-hepatiidi viiruse vastaste antikehade hulk seerumis QN kU/L IU/mL ECLIA 171 JAH 4627 22312-3 Hepatitis A virus Ab ACnc Pt Ser Qn 1 MICRO Hepatitis A virus Ab [Units/volume] in Serum HAV Ab Ser-aCnc 1 Both 11,8535 908 VIR 20 S-HAV IgM 26871 JAH JAH EI S,P-HAV IgM HAV IgM A-hepatiidi viiruse vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 172 JAH 573 13950-1 Hepatitis A virus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA 0,01% MICRO Hepatitis A virus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HAV IgM Ser Ql EIA 1 Both 909 VIR 20 P-HBV DNA QN 19015 JAH JAH EI S,P-HBV DNA QN HBV DNA QN B-hepatiidi viiruse DNA hulk seerumis/plasmas QN kIU/L lU/ml Cobas TaqMan 177 JAH/Võrreld 578 42595-9 Hepatitis B virus DNA ACnc Pt Ser/Plas Qn Probe.amp.tar [IU]/mL IU/mL MICRO Hepatitis B virus DNA [Units/volume] (viral load) in Serum or Plasma by Probe and target amplification method HBV DNA SerPl PCR-aCnc 1 Both 19,7237 910 VIR 20 S-HBs Ag 21555 JAH JAH EI S,P-HBsAg HBsAg B-hepatiidi viiruse pinnaantigeen seerumis/plasmas N/Pp/P COI Cobas E-411 (HIV) 179 JAH 579 5196-1 Hepatitis B virus surface Ag ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Hepatitis B virus surface Ag [Presence] in Serum by Immunoassay HBV surface Ag Ser Ql EIA 1 Both 912 VIR 20 S-HBsAg conf 21556 JAH JAH EI S,P-HBsAg conf HBsAg (kinnitav) B-hepatiidi viiruse pinnaantigeen seerumis/plasmas (kinnitav uuring) N/Pp/P %NEUTR 180 JAH 580 7905-3 Hepatitis B virus surface Ag ACnc Pt Ser Ord Neut MICRO Hepatitis B virus surface Ag [Presence] in Serum by Neutralization test HBV surface Ag Ser Ql Nt 1 Both 914 VIR 20 S-HBs Ab QN 21561 JAH JAH EI S,P-HBs Ab QN HBs Ab QN B-hepatiidi viiruse pinnaantigeeni vastaste antikehade hulk seerumis/plasmas QN IU/L IU/l Cobas E-411 (HIV) 183 JAH 581 5193-8 Hepatitis B virus surface Ab ACnc Pt Ser Qn EIA m[IU]/mL mIU/mL MICRO Hepatitis B virus surface Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay HBV surface Ab Ser EIA-aCnc 1 Both 915 VIR 20 S-HBc IgM 21559 JAH JAH EI S,P-HBc IgM HBc IgM B-hepatiidi viiruse tuuma antigeeni vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P COI Cobas E-411 (HIV) 184 JAH 582 24113-3 Hepatitis B virus core Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Hepatitis B virus core IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HBV core IgM Ser Ql EIA 1 Both 916 VIR 20 S-HBc Ab 26820 JAH JAH EI S,P-HBc Ab HBc Ab B-hepatiidi viiruse tuuma antigeeni vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 185 JAH 583 13952-7 Hepatitis B virus core Ab ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Hepatitis B virus core Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HBV core Ab Ser Ql EIA 1 Both 917 VIR 20 S-HBe Ag 26867 JAH JAH EI S,P-HBe Ag HBe Ag B-hepatiidi viiruse ümbrise antigeen seerumis/plasmas N/Pp/P 186 JAH 584 13954-3 Hepatitis B virus little e Ag ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Hepatitis B virus e Ag [Presence] in Serum by Immunoassay HBV e Ag Ser Ql EIA 1 Both 918 VIR 20 S-HBe Ab 26868 JAH JAH EI S,P-HBe Ab HBe Ab B-hepatiidi viiruse ümbrise antigeeni vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 187 JAH 585 13953-5 Hepatitis B virus little e Ab ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Hepatitis B virus e Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HBV e Ab Ser Ql EIA 1 Both 920 VIR 20 P-HCV RNA QN 19013 JAH JAH EI S,P-HCV RNA QN HCV RNA QN C-hepatiidi viiruse RNA hulk seerumis/plasmas QN kIU/L IU/ml Cobas TaqMan 189 JAH/Võrreld 591 11011-4 Hepatitis C virus RNA ACnc Pt Ser/Plas Qn Probe.amp.tar k[IU]/mL Thous IU/mL; units/mL 531 MICRO Hepatitis C virus RNA [Units/volume] (viral load) in Serum or Plasma by Probe and target amplification method HCV RNA SerPl PCR-aCnc 1 Both 16,5563 520 VIR 20 S,P-HCV genot 19014 JAH JAH EI S,P-HCV genot HCV genotüüp C-hepatiidi viiruse genotüüp seerumis/plasmas Tekst 190 JAH 2550 32286-7 Hepatitis C virus genotype Prid Pt Ser/Plas Nom Probe.amp.tar 842 MICRO Hepatitis C virus genotype [Identifier] in Serum or Plasma by Probe and target amplification method HCV Gentyp SerPl PCR 1 Both 16,5563 1303 VIR 20 HCV NS3 resistentsusmutatsioonide paneel 25897 HCV NS3 resistentsusmutatsioonid 25064 JAH EI EI P-HCV NS3 mut HCV NS3 resistentsusmutatsioonid C-hepatiidi viiruse ravimresistentsusmutatsioonid NS3 piirkonnas Tekst 191 JAH 3780 73654-6 Hepatitis C virus NS3 gene mutations detected Prid Pt Isolate Nom Genotyping ABXBACT Hepatitis C virus NS3 gene mutations detected [Identifier] by Genotype method HCV NS3 Mut Det Islt Genotyp 1 Both 1117 VIR 20 HCV NS3 resistentsusmutatsioonide paneel 25897 JAH JAH JAH P-HCV NS3 mut panel HCV NS3 resistentsusmutatsioonide paneel C-hepatiidi viiruse resistentsusmutatsioonid NS3 piirkonnas (paneel) Paneel Sekveneerimine 192 JAH 4636 L-4636 1298 VIR 20 HCV NS3 resistentsusmutatsioonide paneel 25897 Asunaprevir (gen) 25893 JAH EI EI P-Asunaprevir (gen) HCV Asunaprevir (gen) C-hepatiidi viiruse asunapreviir-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst " " 193 JAH 4986 A-4986 1118 VIR 20 HCV NS3 resistentsusmutatsioonide paneel 25897 Boceprevir (gen) 25065 JAH EI EI P-Boceprevir (gen) HCV Boceprevir (gen) C-hepatiidi viiruse botsepreviir-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst Sekveneerimine 194 JAH 4648 72859-2 Boceprevir Susc Pt Isolate OrdQn Genotyping ABXBACT Boceprevir [Susceptibility] by Genotype method Boceprevir Islt Genotyp 1 Both 21,2012 1300 VIR 20 HCV NS3 resistentsusmutatsioonide paneel 25897 Glecaprevir (gen) 25894 JAH EI EI P-Glecaprevir (gen) HCV Glecaprevir (gen) C-hepatiidi viiruse glekapreviir-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst 195 JAH 5881 92733-5 Glecaprevir Susc Pt Isolate Ord Genotyping ABXBACT Glecaprevir [Susceptibility] by Genotype method Glecaprevir Islt Genotyp 1 Both 1299 VIR 20 HCV NS3 resistentsusmutatsioonide paneel 25897 Grazoprevir (gen) 25895 JAH EI EI P-Grazoprevir (gen) HCV Grazoprevir (gen) C-hepatiidi viiruse grasopreviir-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst " " 196 JAH 4987 82523-2 Grazoprevir Susc Pt Isolate Ord Genotyping ABXBACT Grazoprevir [Susceptibility] Qualitative by Genotype method Grazoprevir Islt Ql Genotyp 1 Both 21,9845 1119 VIR 20 HCV NS3 resistentsusmutatsioonide paneel 25897 Paritaprevir (gen) 25066 JAH EI EI P-Paritaprevir (gen) HCV Paritaprevir (gen) C-hepatiidi viiruse paritapreviir-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst Sekveneerimine 197 JAH 4649 82521-6 Paritaprevir Susc Pt Isolate Ord Genotyping ABXBACT Paritaprevir [Susceptibility] Qualitative by Genotype method Paritaprevir Islt Ql Genotyp 1 Both 21,2012 1120 VIR 20 HCV NS3 resistentsusmutatsioonide paneel 25897 Simepravir (gen) 25067 JAH EI EI P-Simepravir (gen) HCV Simepravir (gen) C-hepatiidi viiruse simepraviir-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst Sekveneerimine 198 JAH 4650 A-4650 1121 VIR 20 HCV NS3 resistentsusmutatsioonide paneel 25897 Telaprevir (gen) 25068 JAH EI EI P-Telaprevir (gen) HCV Telaprevir (gen) C-hepatiidi viiruse telapreviir-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst Sekveneerimine 199 JAH 4651 72860-0 Telaprevir Susc Pt Isolate OrdQn Genotyping ABXBACT Telaprevir [Susceptibility] by Genotype method Telaprevir Islt Genotyp 1 Both 21,2012 1301 VIR 20 HCV NS3 resistentsusmutatsioonide paneel 25897 Voxilaprevir (gen) 25896 JAH EI EI P-Voxilaprevir (gen) HCV Voxilaprevir (gen) C-hepatiidi viiruse voksilapreviir-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst 200 JAH 5882 92734-3 Voxilaprevir Susc Pt Isolate Ord Genotyping ABXBACT Voxilaprevir [Susceptibility] by Genotype method Voxilaprevir Islt Genotyp 1 Both 1149 VIR 20 HCV NS5A resistentsusmutatsioonide paneel 25480 P-HCV NS5A mut 25481 JAH EI EI P-HCV NS5 mut HCV NS5 resistentsusmutatsioonid C-hepatiidi viiruse ravimresistentsusmutatsioonid NS5 piirkonnas Tekst 201 JAH 5799 73655-3 Hepatitis C virus NS5 gene mutations detected Prid Pt Isolate Nom Genotyping ABXBACT Hepatitis C virus NS5 gene mutations detected [Identifier] by Genotype method HCV NS5 Mut Det Islt Genotyp 1 Both 1304 VIR 20 HCV NS5A resistentsusmutatsioonide paneel 25480 JAH JAH JAH P-HCV NS5A mut panel HCV NS5A resistentsusmutatsioonide paneel C-hepatiidi viiruse resistentsusmutatsioonid NS5A piirkonnas (paneel) Paneel 202 JAH 4988 L-4988 1305 VIR 20 HCV NS5A resistentsusmutatsioonide paneel 25480 Daclatasvir (gen) 25482 JAH EI EI P-Daclatasvir (gen) HCV Daclatasvir (gen) C-hepatiidi viiruse daklatasviir-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst " " 203 JAH 4989 82379-9 Daclatasvir Susc Pt Isolate Ord Genotyping ABXBACT Daclatasvir [Susceptibility] Qualitative by Genotype method Daclatasvir Islt Ql Genotyp 1 Both 21,9845 1306 VIR 20 HCV NS5A resistentsusmutatsioonide paneel 25480 Elbasvir (gen) 25483 JAH EI EI P-Elbasvir (gen) HCV Elbasvir (gen) C-hepatiidi viiruse elbasviir-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst " " 204 JAH 4990 82376-5 Elbasvir Susc Pt Isolate Ord Genotyping ABXBACT Elbasvir [Susceptibility] Qualitative by Genotype method Elbasvir Islt Ql Genotyp 1 Observation 22,0169 1307 VIR 20 HCV NS5A resistentsusmutatsioonide paneel 25480 Ledipasvir (gen) 25484 JAH EI EI P-Ledipasvir (gen) HCV Ledipasvir (gen) C-hepatiidi viiruse ledipasviir-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst " " 205 JAH 4991 82377-3 Ledipasvir Susc Pt Isolate Ord Genotyping ABXBACT Ledipasvir [Susceptibility] Qualitative by Genotype method Ledipasvir Islt Ql Genotyp 1 Observation 22,0169 1308 VIR 20 HCV NS5A resistentsusmutatsioonide paneel 25480 Ombitasvir (gen) 25485 JAH EI EI P-Ombitasvir (gen) HCV Ombitasvir (gen) C-hepatiidi viiruse ombitasviir-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst " " 206 JAH 4992 82378-1 Ombitasvir Susc Pt Isolate Ord Genotyping ABXBACT Ombitasvir [Susceptibility] Qualitative by Genotype method Ombitasvir Islt Ql Genotyp 1 Observation 22,0169 1302 VIR 20 HCV NS5A resistentsusmutatsioonide paneel 25480 Pibrentasvir (gen) 25892 JAH EI EI P-Pibrentasvir (gen) HCV Pibrentasvir (gen) C-hepatiidi viiruse pibrentasviir-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst 207 JAH 5883 92735-0 Pibrentasvir Susc Pt Isolate Ord Genotyping ABXBACT Pibrentasvir [Susceptibility] by Genotype method Pibrentasvir Islt Genotyp 1 Both 1309 VIR 20 HCV NS5A resistentsusmutatsioonide paneel 25480 Velpatasvir (gen) 25486 JAH EI EI P-Velpatasvir (gen) HCV Velpatasvir (gen) C-hepatiidi viiruse velpatasviir-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst " " 208 JAH 4993 82520-8 Velpatasvir Susc Pt Isolate Ord Genotyping ABXBACT Velpatasvir [Susceptibility] Qualitative by Genotype method Velpatasvir Islt Ql Genotyp 1 Both 21,9845 921 VIR 20 S-HCV Ab 21562 JAH JAH EI S,P-HCV Ab HCV Ab C-hepatiidi viiruse vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P COI Cobas E-411 (HIV) 209 JAH 592 13955-0 Hepatitis C virus Ab ACnc Pt Ser Ord EIA 0,03% MICRO Hepatitis C virus Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HCV Ab Ser Ql EIA 1 Both 922 VIR 20 S-HCV Ab conf 23295 JAH JAH EI S,P-HCV Ab conf HCV Ab (kinnitav) C-hepatiidi viiruse vastased antikehad seerumis/plasmas (kinnitav uuring) N/Pp/P valku 210 JAH 593 5199-5 Hepatitis C virus Ab ACnc Pt Ser Ord IB MICRO Hepatitis C virus Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) HCV Ab Ser Ql IB 1 Both 1310 VIR 20 S,P-HDV RNA 25370 JAH JAH JAH S,P-HDV RNA HDV RNA D-hepatiidi viiruse RNA seerumis/plasmas N/P 211 JAH 594 7906-1 Hepatitis D virus RNA ACnc Pt Ser Ord Probe.amp.tar MICRO Hepatitis D virus RNA [Presence] in Serum by Probe & target amplification method HDV RNA Ser Ql PCR 1 Both 1311 VIR 20 S-HEV RNA 25326 JAH JAH JAH B-HEV RNA HEV RNA E-hepatiidi viiruse RNA veres N/P 215 JAH 2701 69577-5 Hepatitis E virus RNA Threshold Pt Bld Ord Probe.amp.tar 1 MICRO Hepatitis E virus RNA [Presence] in Blood by Probe and target amplification method HEV RNA Bld Ql PCR 1 Both 12,0093 600 VIR 20 S-HEV IgM 24131 JAH JAH JAH S,P-HEV IgM HEV IgM E-hepatiidi viiruse vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 217 JAH 2970 14212-5 Hepatitis E virus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord MICRO Hepatitis E virus IgM Ab [Presence] in Serum HEV IgM Ser Ql 1 Both 11,4729 601 VIR 20 S-HEV IgG 24130 JAH JAH JAH S,P-HEV IgG HEV IgG E-hepatiidi viiruse vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 220 JAH 2971 49693-5 Hepatitis E virus Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA 3 MICRO Hepatitis E virus IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HEV IgG Ser Ql EIA 1 Both 14,0614 926 VIR 20 P-HIV1 RNA QN 19011 JAH JAH EI S,P-HIV1 RNA QN HIV1 RNA QN Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi RNA hulk seerumis/plasmas QN copies/mL koopiat/ml 225 JAH/Võrreld 602 20447-9 HIV 1 RNA NCnc Pt Ser/Plas Qn Probe.amp.tar {copies}/mL copies/mL; X100 copies/ml 626 MICRO HIV 1 RNA [#/volume] (viral load) in Serum or Plasma by Probe and target amplification method HIV1 RNA # SerPl PCR 1 Both 27,1284 1100 VIR 20 CSF-HIV1 RNA QN 25318 JAH JAH EI XXX-HIV1 RNA QN HIV1 RNA QN Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi RNA hulk QN copies/mL cp/mL 226 JAH 4629 25836-8 HIV 1 RNA NCnc Pt XXX Qn Probe.amp.tar {copies}/mL copies/mL 4 MICRO HIV 1 RNA [#/volume] (viral load) in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HIV1 RNA # XXX PCR 1 Both 12,8209 303 VIR 20 S-HIV1 Ag QN 18988 EI 2020-07-03 EI EI S,P-HIV1 Ag QN HIV1 Ag QN Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi antigeeni hulk seerumis/plasmas QN ng/L S/CO 229 JAH 2115 16976-3 HIV 1 Ag ACnc Pt Ser Qn MICRO HIV 1 Ag [Units/volume] in Serum HIV1 Ag Ser-aCnc 1 Both 1123 VIR 20 S-HIV1 p24 Ag 21590 EI 2020-07-03 EI EI S,P-HIV1 p24 Ag HIV1 p24 Ag Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi p24 antigeen seerumis/plasmas N/Pp/P COI ECLIA 230 JAH 4637 18396-2 HIV 1 p24 Ag PrThr Pt Ser/Plas Ord IA 4 MICRO HIV 1 p24 Ag [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay HIV1 p24 Ag SerPl Ql IA 1 Observation 23,2091 1497 VIR 20 HIV1,2 Ag+Ab (kinnitav) paneel 21065 HIV-1 antigeen 21073 JAH EI EI S,P-HIV1 p24 Ag HIV1 p24 Ag Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi p24 antigeen seerumis/plasmas N/Pp/P 230 JAH 4637 18396-2 HIV 1 p24 Ag PrThr Pt Ser/Plas Ord IA 4 MICRO HIV 1 p24 Ag [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay HIV1 p24 Ag SerPl Ql IA 1 Observation 23,2091 1124 VIR 20 S-HIV1 p24 Ag neutr 22602 EI 2020-07-03 EI EI S,P-HIV1 p24 Ag IB HIV1 p24 Ag (immunoblot) Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi p24 antigeen seerumis/plasmas (immunoblot) QN % % ECLIA 231 JAH 4638 33660-2 HIV 1 p24 Ag PrThr Pt Ser/Plas Ord Neut MICRO HIV 1 p24 Ag [Presence] in Serum or Plasma by Neutralization test HIV1 p24 Ag SerPl Ql Nt 1 Observation 15,4259 1493 VIR 20 HIV1,2 Ag+Ab (kinnitav) paneel 21065 JAH EI EI S,P-HIV1,2 Ag+Ab conf panel HIV1,2 Ag+Ab (kinnitav) paneel Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. ja 2. tüübi vastased antikehad, p24 antigeen seerumis/plasmas (kinnitav uuring) (paneel) Paneel 232 EI/Paneel 6064 L-5442 1494 VIR 20 HIV1,2 Ag+Ab (kinnitav) paneel 21065 HIV1 antikehad 21067 JAH EI EI S,P-HIV1 Ab HIV1 Ab Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi vastased antikehad seerumis/plasmas N/P 233 JAH 6065 7917-8 HIV 1 Ab PrThr Pt Ser Ord MICRO HIV 1 Ab [Presence] in Serum HIV1 Ab Ser Ql 1 Both 1495 VIR 20 HIV1,2 Ag+Ab (kinnitav) paneel 21065 HIV2 antikehad 21070 JAH EI EI S,P-HIV2 Ab HIV2 Ab Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 2. tüübi vastased antikehad seerumis/plasmas N/P 234 JAH 6066 7919-4 HIV 2 Ab PrThr Pt Ser Ord MICRO HIV 2 Ab [Presence] in Serum HIV 2 Ab Ser Ql 1 Both 929 VIR 20 S-HIV1,2 Ag+Ab 21570 JAH JAH EI S,P-HIV1,2 Ag+Ab HIV1,2 Ag+Ab Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. ja 2. tüübi vastased antikehad, p24 antigeen seerumis/plasmas N/Pp/P COI 235 JAH 603 56888-1 HIV 1+2 Ab+HIV1 p24 Ag ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO HIV 1+2 Ab+HIV1 p24 Ag [Presence] in Serum by Immunoassay HIV 1+2 Ab+HIV1 p24 Ag Ser Ql EIA 1 Both 1492 VIR 20 HIV1,2 Ag+Ab (kinnitav) paneel 21065 HIV1,2 Ag+Ab (kinnitav) 26071 JAH EI EI S,P-HIV1,2 Ag+Ab conf HIV1,2 Ag+Ab (kinnitav) Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. ja 2. tüübi vastased antikehad, p24 antigeen seerumis/plasmas (kinnitav uuring) N/Pp/P " " 236 JAH 3195 L-3195 1342 VIR 20 HIV1,2 Ab (ribaanalüüs) 21062 JAH EI EI S,P-HIV1,2 Ab strip HIV1,2 Ab (ribaanalüüs) Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. ja 2. tüübi vastased antikehad seerumis/plasmas (ribaanalüüs) N/Pp/P " " 237 JAH 604 7918-6 HIV 1+2 Ab ACnc Pt Ser Ord MICRO HIV 1+2 Ab [Presence] in Serum HIV1+2 Ab Ser Ql 1 Both 1125 VIR 20 S-HIV1 Ab conf 21060 EI 2020-07-03 EI EI S,P-HIV1 Ab IB HIV1 Ab (immunoblot) Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi vastased antikehad seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst Lineblot 238 JAH 4639 5221-7 HIV 1 Ab PrThr Pt Ser Ord IB 7 MICRO HIV 1 Ab [Presence] in Serum by Immunoblot HIV1 Ab Ser Ql IB 1 Both 9,1488 1126 VIR 20 S-HIV2 Ab conf 21061 EI 2020-07-03 EI EI S,P-HIV2 Ab IB HIV2 Ab (immunoblot) Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 2. tüübi vastased antikehad seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst Lineblot 239 JAH 4640 A-4640 1312 VIR 20 HIV1 resistentsusmutatsioonide paneel 21006 JAH JAH EI P-HIV1 res mut panel HIV1 resistentsusmutatsioonide paneel Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi resistentsusmutatsioonid antiretroviirusravimite suhtes (paneel) Paneel 240 JAH 4434 L-4434 1339 VIR 20 P-HIV1 integrase mut 24775 JAH JAH JAH P-HIV1 INI mut HIV1 INI resistentsusmutatsioonid Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi resistentsusmutatsioonid integraasi inhibiitorite (INI) suhtes plasmast Tekst 241 JAH 3657 61199-6 HIV 1 integrase gene mutations detected Prid Pt Isolate Nom 4 ABXBACT HIV 1 integrase gene mutations detected [Identifier] HIV1 integrase gene Mut Det Islt 1 Observation 30,5105 1340 VIR 20 HIV1 INI resistentsusmutatsioonid 24775 INI primaarsed resistentsusmutatsioonid 24776 JAH EI EI P-HIV1 INI primary mut HIV1 INI primaarsed resistentsusmutatsioonid Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi primaarsed resistentsusmutatsioonid integraasi inhibiitorite (INI) suhtes Tekst 242 JAH 4458 A-4458 1341 VIR 20 HIV1 INI resistentsusmutatsioonid 24775 INI sekundaarsed resistentsusmutatsioonid 24777 JAH EI EI P-HIV1 INI secondary mut HIV1 INI sekundaarsed resistentsusmutatsioonid Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi sekundaarsed resistentsusmutatsioonid integraasi inhibiitorite (INI) suhtes Tekst " " 243 JAH 4459 A-4459 1338 VIR 20 HIV1 INI resistentsusmutatsioonid 24775 Bictegravir (gen) 25911 JAH EI EI P-BIC (gen) HIV1 Bictegravir (gen) Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi biktegraviir-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst 244 JAH 5891 90080-3 Bictegravir Susc Pt Isolate/Specimen Ord Genotyping ABXBACT Bictegravir [Susceptibility] by Genotype method Bictegravir Islt/Spm Genotyp 1 Both 1507 VIR 20 HIV1 INI resistentsusmutatsioonid 24775 Cabotegravir (gen) 27245 JAH EI EI P-CAB (gen) HIV1 Cabotegravir (gen) Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi kabotegraviir-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst 245 JAH 6083 96566-5 Cabotegravir Susc Pt Isolate Ord Genotyping ABXBACT Cabotegravir [Susceptibility] by Genotype method Cabotegravir Islt Genotyp 1 Both 1335 VIR 20 HIV1 INI resistentsusmutatsioonid 24775 Dolutegravir (gen) 24778 JAH EI EI P-DTG (gen) HIV1 Dolutegravir (gen) Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi dolutegraviir-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst " " 246 JAH 4460 72857-6 Dolutegravir Susc Pt Isolate OrdQn Genotyping ABXBACT Dolutegravir [Susceptibility] by Genotype method Dolutegravir Islt Genotyp 1 Both 21,1325 1336 VIR 20 HIV1 INI resistentsusmutatsioonid 24775 Elvitegravir (gen) 24779 JAH EI EI P-EVG (gen) HIV1 Elvitegravir (gen) Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi elvitegraviir-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst " " 247 JAH 4461 72526-7 Elvitegravir Susc Pt Isolate OrdQn Genotyping ABXBACT Elvitegravir [Susceptibility] by Genotype method Elvitegravir Islt Genotyp 1 Both 21,1325 1337 VIR 20 HIV1 INI resistentsusmutatsioonid 24775 Raltegravir (gen) 24780 JAH EI EI P-RAL (gen) HIV1 Raltegravir (gen) Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi raltegraviir-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst " " 248 JAH 4462 72525-9 Raltegravir Susc Pt Isolate OrdQn Genotyping ABXBACT Raltegravir [Susceptibility] by Genotype method Raltegravir Islt Genotyp 1 Both 19,318 1315 VIR 20 HIV1 resistentsusmutatsioonide paneel 21006 PI resistentsusmutatsioonid 21577 JAH EI EI P-HIV1 PI primary mut HIV1 PI primaarsed resistentsusmutatsioonid Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi primaarsed resistentsusmutatsioonid proteaasi inhibiitorite (PI) suhtes Tekst 251 JAH 4435 A-4435 1317 VIR 20 HIV1 resistentsusmutatsioonide paneel 21006 Atazanavir (gen) 21008 JAH EI EI P-ATV (gen) HIV1 Atazanavir (gen) Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi atasanaviir-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst " " 253 JAH 4437 41403-7 Atazanavir Susc Pt Isolate OrdQn Genotyping 3 ABXBACT Atazanavir [Susceptibility] by Genotype method Atazanavir Islt Genotyp 1 Observation 16,7365 1318 VIR 20 HIV1 resistentsusmutatsioonide paneel 21006 Darunavir (gen) 21009 JAH EI EI P-DRV (gen) HIV1 Darunavir (gen) Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi darunaviir-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst " " 254 JAH 4438 55091-3 Darunavir Susc Pt Isolate OrdQn Genotyping ABXBACT Darunavir [Susceptibility] by Genotype method Darunavir Islt Genotyp 1 Both 18,2641 1324 VIR 20 HIV1 resistentsusmutatsioonide paneel 21006 Fosamprenavir (gen) 21010 JAH EI EI P-fAPV (gen) HIV1 Fosamprenavir (gen) Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi fosamprenaviir-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst " " 255 JAH 4444 43736-8 Fosamprenavir Susc Pt Isolate OrdQn Genotyping 3 ABXBACT Fosamprenavir [Susceptibility] by Genotype method Fosamprenavir Islt Genotyp 1 Observation 18,2976 1319 VIR 20 HIV1 resistentsusmutatsioonide paneel 21006 Indinavir (gen) 21011 JAH EI EI P-IDV (gen) HIV1 Indinavir (gen) Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi indinaviir-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst " " 256 JAH 4439 30292-7 Indinavir Susc Pt Isolate OrdQn Genotyping 3 ABXBACT Indinavir [Susceptibility] by Genotype method Indinavir Islt Genotyp 1 Observation 17,2513 1320 VIR 20 HIV1 resistentsusmutatsioonide paneel 21006 Lopinavir (gen) 21012 JAH EI EI P-LPV (gen) HIV1 Lopinavir (gen) Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi lopinaviir-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst " " 257 JAH 4440 41031-6 Lopinavir Susc Pt Isolate OrdQn Genotyping 1 ABXBACT Lopinavir [Susceptibility] by Genotype method Lopinavir Islt Genotyp 1 Observation 17,8989 1321 VIR 20 HIV1 resistentsusmutatsioonide paneel 21006 Nelfinavir (gen) 21013 JAH EI EI P-NFV (gen) HIV1 Nelfinavir (gen) Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi nelfinaviir-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst " " 258 JAH 4441 30294-3 Nelfinavir Susc Pt Isolate OrdQn Genotyping 3 ABXBACT Nelfinavir [Susceptibility] by Genotype method Nelfinavir Islt Genotyp 1 Observation 17,5545 1322 VIR 20 HIV1 resistentsusmutatsioonide paneel 21006 Saquinavir (gen) 21015 JAH EI EI P-SQV (gen) HIV1 Saquinavir (gen) Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi sakvinaviir-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst " " 259 JAH 4442 30295-0 Saquinavir Susc Pt Isolate OrdQn Genotyping 2 ABXBACT Saquinavir [Susceptibility] by Genotype method Saquinavir Islt Genotyp 1 Observation 17,2513 1323 VIR 20 HIV1 resistentsusmutatsioonide paneel 21006 Tipranavir (gen) 21016 JAH EI EI P-TPV (gen) HIV1 Tipranavir (gen) Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi tipranaviir-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst " " 260 JAH 4443 43737-6 Tipranavir Susc Pt Isolate OrdQn Genotyping ABXBACT Tipranavir [Susceptibility] by Genotype method Tipranavir Islt Genotyp 1 Observation 17,8989 1313 VIR 20 HIV1 resistentsusmutatsioonide paneel 21006 NRTI resistentsuse mutatsioonid 21575 JAH EI EI P-HIV1 NRTI mut HIV1 NRTI resistentsusmutatsioonid Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi resistentsusmutatsioonid nukleosiidse pöördtranskriptaasi inhibiitorite (NRTI) suhtes Tekst 262 JAH 4445 45175-7 HIV nucleoside reverse transcriptase gene mutations detected Prid Pt Isolate Nom 2 ABXBACT HIV nucleoside reverse transcriptase gene mutations detected [Identifier] HIV NRTI gene Mut Det Islt 1 Both 19,318 1325 VIR 20 HIV1 resistentsusmutatsioonide paneel 21006 Abacavir (gen) 21018 JAH EI EI P-ABC (gen) HIV1 Abacavir (gen) Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi abakaviir-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst " " 263 JAH 4448 30287-7 Abacavir Susc Pt Isolate OrdQn Genotyping 6 ABXBACT Abacavir [Susceptibility] by Genotype method Abacavir Islt Genotyp 1 Observation 16,7365 1328 VIR 20 HIV1 resistentsusmutatsioonide paneel 21006 Didanosine (gen) 21021 JAH EI EI P-DDI (gen) HIV1 Didanosine (gen) Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi didanosiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst " " 264 JAH 4451 30284-4 Didanosine Susc Pt Isolate OrdQn Genotyping 3 ABXBACT Didanosine [Susceptibility] by Genotype method Didanosine Islt Genotyp 1 Observation 18,2976 1329 VIR 20 HIV1 resistentsusmutatsioonide paneel 21006 Emtricitabine (gen) 21022 JAH EI EI P-FTC (gen) HIV1 Emtricitabine (gen) Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi emtritsitabiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst " " 265 JAH 4452 41402-9 Emtricitabine Susc Pt Isolate OrdQn Genotyping 2 ABXBACT Emtricitabine [Susceptibility] by Genotype method Emtricitabine Islt Genotyp 1 Observation 19,3508 1316 VIR 20 HIV1 resistentsusmutatsioonide paneel 21006 Lamivudine (gen) 21017 JAH EI EI P-3TC (gen) HIV1 Lamivudine (gen) Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi lamivudiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst " " 266 JAH 4447 30283-6 Lamivudine Susc Pt Isolate OrdQn Genotyping 4 ABXBACT Lamivudine [Susceptibility] by Genotype method Lamivudine Islt Genotyp 1 Observation 17,5545 1327 VIR 20 HIV1 resistentsusmutatsioonide paneel 21006 Stavudine (gen) 21020 JAH EI EI P-D4T (gen) HIV1 Stavudine (gen) Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi stavudiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst " " 267 JAH 4450 30286-9 Stavudine Susc Pt Isolate OrdQn Genotyping 3 ABXBACT Stavudine [Susceptibility] by Genotype method Stavudine Islt Genotyp 1 Observation 18,2976 1326 VIR 20 HIV1 resistentsusmutatsioonide paneel 21006 Zidovudine (gen) 21019 JAH EI EI P-AZT (gen) HIV1 Zidovudine (gen) Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi zidovudiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst " " 268 JAH 4449 30282-8 Zidovudine Susc Pt Isolate OrdQn Genotyping 4 ABXBACT Zidovudine [Susceptibility] by Genotype method Zidovudine Islt Genotyp 1 Observation 18,2976 1330 VIR 20 HIV1 resistentsusmutatsioonide paneel 21006 Tenofovir DF (gen) 21023 JAH EI EI P-TDF (gen) HIV1 Tenofovir DF (gen) Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi tenofoviir DF-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst " " 269 JAH 4453 41396-3 Tenofovir Susc Pt Isolate OrdQn Genotyping 6 ABXBACT Tenofovir [Susceptibility] by Genotype method Tenofovir Islt Genotyp 1 Observation 18,7704 1314 VIR 20 HIV1 resistentsusmutatsioonide paneel 21006 NNRTI resistentsuse mutatsioonid 21576 JAH EI EI P-HIV1 NNRTI mut HIV1 NNRTI resistentsusmutatsioonid Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi resistentsusmutatsioonid mittenukleosiidse pöördtranskriptaasi inhibiitorite (NNRTI) suhtes Tekst 270 JAH 4446 45176-5 HIV nonnucleoside reverse transcriptase gene mutations detected Prid Pt Isolate Nom 2 ABXBACT HIV nonnucleoside reverse transcriptase gene mutations detected [Identifier] HIV NNRTI gene Mut Det Islt 1 Both 19,318 1235 VIR 20 HIV1 resistentsusmutatsioonide paneel 21006 Doravirine (gen) 26656 JAH EI EI P-DOR (gen) HIV1 Doravirine (gen) Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi doraviriin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst 271 JAH 5880 91897-9 Doravirine Susc Pt Isolate Ord Genotyping ABXBACT Doravirine [Susceptibility] by Genotype method Doravirine Islt Genotyp 1 Both 1331 VIR 20 HIV1 resistentsusmutatsioonide paneel 21006 Efavirenz (gen) 21025 JAH EI EI P-EFV (gen) HIV1 Efavirenz (gen) Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi efavirens-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst " " 272 JAH 4454 30291-9 Efavirenz Susc Pt Isolate OrdQn Genotyping 3 ABXBACT Efavirenz [Susceptibility] by Genotype method Efavirenz Islt Genotyp 1 Observation 17,5545 1332 VIR 20 HIV1 resistentsusmutatsioonide paneel 21006 Etravirine (gen) 21026 JAH EI EI P-ETR (gen) HIV1 Etravirine (gen) Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi etraviriin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst " " 273 JAH 4455 52749-9 Etravirine Susc Pt Isolate OrdQn Genotyping 2 ABXBACT Etravirine [Susceptibility] by Genotype method Etravirine Islt Genotyp 1 Both 19,318 1333 VIR 20 HIV1 resistentsusmutatsioonide paneel 21006 Nevirapine (gen) 21027 JAH EI EI P-NVP (gen) HIV1 Nevirapine (gen) Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi nevirapiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst " " 274 JAH 4456 30289-3 Nevirapine Susc Pt Isolate OrdQn Genotyping 3 ABXBACT Nevirapine [Susceptibility] by Genotype method Nevirapine Islt Genotyp 1 Observation 17,8989 1334 VIR 20 HIV1 resistentsusmutatsioonide paneel 21006 Rilpivirine (gen) 22450 JAH EI EI P-RVP (gen) HIV1 Rilpivirine (gen) Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi rilpiviriin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst " " 275 JAH 4457 68463-9 Rilpivirine Susc Pt Isolate OrdQn Genotyping 1 ABXBACT Rilpivirine [Susceptibility] by Genotype method Rilpivirine Islt Genotyp 1 Both 19,318 740 VIR 20 P-HIV1 tropism 22567 EI 2020-07-02 EI EI P-HIV1 tropism HIV1 tropism Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi tropism plasmas Tekst 276 JAH 3658 57182-8 HIV 1 RNA tropism Prid Pt Plas Nar ABXBACT HIV 1 RNA tropism [Identifier] in Plasma Narrative HIV1 RNA tropism Plas 1 Both 21,9399 1441 VIR 20 HTLV1,2 Ab 23256 JAH JAH JAH S,P-HTLV1,2 Ab HTLV1,2 Ab Inimese T-lümfotroopse viiruse 1. ja 2. tüübi vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 277 JAH 1982 22362-8 HTLV I+II Ab ACnc Pt Ser Ord 11 MICRO HTLV I+II Ab [Presence] in Serum HTLV I+II Ab Ser Ql 1 Both 17,7119 588 VIR 20 XXX-RespVir RNA/DNA panel 24757 JAH JAH EI XXX-RespVir RNA/DNA panel Hingamisteede viiruste RNA/DNA paneel Hingamisteede viiruste RNA/DNA täpsustamata materjalis (paneel) Paneel 278 EI/Paneel 2942 L-2942 1362 VIR 20 Hingamisteede I kompleks 25109 JAH JAH JAH XXX-RespVir RNA/DNA panel Hingamisteede viiruste RNA/DNA paneel Hingamisteede viiruste RNA/DNA täpsustamata materjalis (paneel) Paneel " " 278 EI/Paneel 2942 L-2942 1352 VIR 20 Hingamisteede III kompleks 26423 JAH JAH JAH XXX-RespVir RNA/DNA panel broad Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel Hingamisteede viiruste RNA/DNA täpsustamata materjalis (laiendatud paneel) Paneel " " 279 EI/Paneel 3865 L-3865 1236 VIR 20 Gripp A/B ja RS-viirus 26365 JAH JAH EI XXX-RespVir RNA panel Hingamisteede viiruste RNA paneel Hingamisteede viiruste (A-, B-gripi, RSV) RNA (paneel) Paneel 280 EI/Paneel 4339 L-4339 1470 VIR 20 SARS CoV-2 ja Gripp A/B RNA kiirtest 26859 JAH JAH EI XXX-Influenza A, B, SARS-CoV-2 RNA panel A-, B-gripi viiruse, SARS-CoV-2 RNA paneel A-, B-gripi viiruse, SARS koroonaviirus 2 RNA (paneel) Paneel " " Cobas Liat 284 EI/Paneel 5947 L-5418 153 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA paneel 26423; 25109 Adenoviirus, DNA 25116 JAH EI EI XXX-Adenovirus DNA Adenoviiruse DNA Inimese adenoviiruse DNA N/P 292 JAH 1646 39528-5 Adenovirus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Adenovirus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HAdV DNA XXX Ql PCR 1 Both 154 VIR 20 Hingamisteede viiruste ja bakterite RNA/DNA paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA paneel 26837; 24757 XXX-Adenovirus DNA 24761 JAH EI EI XXX-Adenovirus DNA Adenoviiruse DNA Inimese adenoviiruse DNA N/P 292 JAH 1646 39528-5 Adenovirus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Adenovirus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HAdV DNA XXX Ql PCR 1 Both 146 VIR 20 XXX-Influenza A virus RNA 23877 EI 2020-06-17 EI EI XXX-Influenza A virus RNA A-gripi viiruse RNA A-gripi viiruse RNA N/P 299 JAH 1643 34487-9 Influenza virus A RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Influenza virus A RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method FLUAV RNA XXX Ql PCR 1 Both 147 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA paneel 26423; 25109 A-gripiviirused, RNA 25110 JAH EI EI XXX-Influenza A virus RNA A-gripi viiruse RNA A-gripi viiruse RNA N/P 299 JAH 1643 34487-9 Influenza virus A RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Influenza virus A RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method FLUAV RNA XXX Ql PCR 1 Both 148 VIR 20 A-, B-gripi viiruse, SARS-CoV-2 RNA paneel; Hingamisteede viiruste ja bakterite RNA/DNA paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA paneel; Hingamisteede viiruste RNA paneel 26859; 26837; 24757; 26365 XXX-Influenza A virus RNA 24758 JAH EI EI XXX-Influenza A virus RNA A-gripi viiruse RNA A-gripi viiruse RNA N/P 299 JAH 1643 34487-9 Influenza virus A RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Influenza virus A RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method FLUAV RNA XXX Ql PCR 1 Both 1466 VIR 20 Hingamisteede viiruste ja bakterite RNA/DNA paneel 26837 A (H1N1)-gripi viiruse RNA 26840 JAH EI EI XXX-Influenza A H1N1 virus RNA A (H1N1)-gripi viiruse RNA A (H1N1)-gripi viiruse RNA N/P 301 JAH 2708 55465-9 Influenza virus A H1 2009 pandemic RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Influenza virus A H1 2009 pandemic RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method FLUAV H1 2009 pandemic RNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4393 149 VIR 20 XXX-Influenza B virus RNA 23878 JAH JAH JAH XXX-Influenza B virus RNA B-gripi viiruse RNA B-gripi viiruse RNA N/P 309 JAH 1644 40982-1 Influenza virus B RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Influenza virus B RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method FLUBV RNA XXX Ql PCR 1 Both 150 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA paneel 26423; 25109 B-gripiviirused, RNA 25111 JAH EI EI XXX-Influenza B virus RNA B-gripi viiruse RNA B-gripi viiruse RNA N/P 309 JAH 1644 40982-1 Influenza virus B RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Influenza virus B RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method FLUBV RNA XXX Ql PCR 1 Both 151 VIR 20 A-, B-gripi viiruse, SARS-CoV-2 RNA paneel; Hingamisteede viiruste ja bakterite RNA/DNA paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA paneel; Hingamisteede viiruste RNA paneel 26859; 26837; 24757; 26365 XXX-Influenza B virus RNA 24759 JAH EI EI XXX-Influenza B virus RNA B-gripi viiruse RNA B-gripi viiruse RNA N/P 309 JAH 1644 40982-1 Influenza virus B RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Influenza virus B RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method FLUBV RNA XXX Ql PCR 1 Both 155 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA paneel 26423; 25109 Metapneumoviirus, RNA 25119 JAH EI EI XXX-Metapneumovirus RNA Metapneumoviiruse RNA Metapneumoviiruse RNA N/P 318 JAH 1647 38917-1 Human metapneumovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human metapneumovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method hMPV RNA XXX Ql PCR 1 Both 24,5193 156 VIR 20 Hingamisteede viiruste ja bakterite RNA/DNA paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA paneel 26837; 24757 XXX-Metapneumovirus RNA 24762 JAH EI EI XXX-Metapneumovirus RNA Metapneumoviiruse RNA Metapneumoviiruse RNA N/P 318 JAH 1647 38917-1 Human metapneumovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human metapneumovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method hMPV RNA XXX Ql PCR 1 Both 24,5193 1363 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA paneel 25109 Paragripiviirused 1/2/3, RNA 26388 JAH EI EI XXX-Parainfluenza virus RNA Paragripiviiruse RNA Paragripiviiruse RNA N/P 319 JAH 1649 61365-3 Parainfluenza virus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Parainfluenza virus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HPIV RNA XXX Ql PCR 1 Both 1465 VIR 20 Hingamisteede viiruste ja bakterite RNA/DNA paneel 26837 Paragripiviiruse RNA 26838 JAH EI EI XXX-Parainfluenza virus RNA Paragripiviiruse RNA Paragripiviiruse RNA N/P 319 JAH 1649 61365-3 Parainfluenza virus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Parainfluenza virus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HPIV RNA XXX Ql PCR 1 Both 1353 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA paneel 26423; 24757 Paragripiviirus 1, RNA 25112 JAH EI EI XXX-Parainfluenza virus 1 RNA Paragripiviiruse 1 RNA Paragripiviiruse 1 RNA N/P 320 JAH 4034 29908-1 Parainfluenza virus 1 RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 10 MICRO Parainfluenza virus 1 RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HPIV1 RNA XXX Ql PCR 1 Both 19,8821 1354 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA paneel 26423; 24757 Paragripiviirus 2, RNA 25113 JAH EI EI XXX-Parainfluenza virus 2 RNA Paragripiviiruse 2 RNA Paragripiviiruse 2 RNA N/P 321 JAH 4035 29909-9 Parainfluenza virus 2 RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 8 MICRO Parainfluenza virus 2 RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HPIV2 RNA XXX Ql PCR 1 Both 19,8821 1355 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA paneel 26423; 24757 Paragripiviirus 3, RNA 25114 JAH EI EI XXX-Parainfluenza virus 3 RNA Paragripiviiruse 3 RNA Paragripiviiruse 3 RNA N/P 322 JAH 4036 29910-7 Parainfluenza virus 3 RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 9 MICRO Parainfluenza virus 3 RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HPIV3 RNA XXX Ql PCR 1 Both 19,8821 1356 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA paneel 26423; 24757 Paragripiviirus 4, RNA 25115 JAH EI EI XXX-Parainfluenza virus 4 RNA Paragripiviiruse 4 RNA Paragripiviiruse 4 RNA N/P 323 JAH 4037 41010-0 Parainfluenza virus 4 RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 4 MICRO Parainfluenza virus 4 RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HPIV4 RNA XXX Ql PCR 1 Both 14,9475 1359 VIR 20 Hingamisteede viiruste ja bakterite RNA/DNA paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA paneel 26837; 26423; 24757 Rinoviirus 25120 JAH EI EI XXX-Rhinovirus RNA Rinoviiruse RNA Rinoviiruse RNA N/P " " 326 JAH 1650 7993-9 Rhinovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Rhinovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method Rhinovirus RNA XXX Ql PCR 1 Both 1365 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA paneel 25109 Rhinoviirus A 26390 JAH EI EI XXX-Rhinovirus RNA Rinoviiruse RNA Rinoviiruse RNA N/P " " 326 JAH 1650 7993-9 Rhinovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Rhinovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method Rhinovirus RNA XXX Ql PCR 1 Both 152 VIR 20 Hingamisteede viiruste ja bakterite RNA/DNA paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA paneel; Hingamisteede viiruste RNA paneel 26837; 24757; 26365 XXX-RSV RNA 24760 JAH EI EI XXX-RSV RNA RSV RNA RS-viiruse RNA N/P 327 JAH 1645 40988-8 Respiratory syncytial virus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Respiratory syncytial virus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method RSV RNA XXX Ql PCR 1 Both 1364 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA paneel 25109 RS-viirus A/B, RNA 26389 JAH EI EI XXX-RSV RNA RSV RNA RS-viiruse RNA N/P 327 JAH 1645 40988-8 Respiratory syncytial virus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Respiratory syncytial virus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method RSV RNA XXX Ql PCR 1 Both 1357 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel 26423 RS-viirus A, RNA 25117 JAH EI EI XXX-RSV A RNA RSV A RNA RS-viiruse A RNA N/P 329 JAH 4038 30075-6 Respiratory syncytial virus A RNA Pr Pt XXX Ord Probe.amp.tar 4 MICRO Respiratory syncytial virus A RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method RSV A RNA XXX Ql PCR 1 Both 14,4653 1358 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel 26423 RS-viirus B, RNA 25118 JAH EI EI XXX-RSV B RNA RSV B RNA RS-viiruse B RNA N/P 330 JAH 4039 30076-4 Respiratory syncytial virus B RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 4 MICRO Respiratory syncytial virus B RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method RSV B RNA XXX Ql PCR 1 Both 14,4653 1150 VIR 20 A-, B-gripi viiruse, SARS-CoV-2 RNA paneel 26859 SARS koroonaviirus 2 RNA 26383 JAH JAH EI XXX-SARS-CoV-2 RNA SARS koroonaviirus 2 RNA SARS koroonaviirus 2 RNA N/P " " 333 JAH 5806 94309-2 SARS coronavirus 2 RNA PrThr Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO SARS-CoV-2 (COVID-19) RNA [Presence] in Unspecified specimen by NAA with probe detection SARS-CoV-2 RNA XXX Ql NAA+probe 1 Both 1234 VIR 20 SARS koroonaviirus 2 Ab QL 26647 EI 2021-01-15 EI EI S,P-SARS-CoV-2 Ab SARS koroonaviirus 2 Ab SARS koroonaviirus 2 vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 341 JAH 5876 94762-2 SARS coronavirus 2 Ab PrThr Pt Ser/Plas Ord IA MICRO SARS-CoV-2 (COVID-19) Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay SARS-CoV-2 Ab SerPl Ql IA 1 Both 1476 VIR 20 SARS koroonaviirus 2 IgG QN 26948 JAH JAH EI S,P-SARS-CoV-2 IgG QN SARS koroonaviirus 2 IgG QN SARS koroonaviirus 2 vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L "kU/L " Atellica 346 JAH 5963 94505-5 SARS coronavirus 2 Ab.IgG ACnc Pt Ser/Plas Qn IA [arb'U]/mL arb U/mL MICRO SARS-CoV-2 (COVID-19) IgG Ab [Units/volume] in Serum or Plasma by Immunoassay SARS-CoV-2 IgG SerPl IA-aCnc 1 Both 159 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel 26423 Bocaviirus 1/2/3/4 25123 JAH EI EI XXX-Bocavirus DNA Bokaviiruse DNA Bokaviiruse DNA N/P 348 JAH 1652 62424-7 Human bocavirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human bocavirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HBoV RNA XXX Ql PCR 1 Both 26,1703 160 VIR 20 Hingamisteede viiruste ja bakterite RNA/DNA paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA paneel 26837; 24757 XXX-Bocavirus DNA 24763 JAH EI EI XXX-Bocavirus DNA Bokaviiruse DNA Bokaviiruse DNA N/P 348 JAH 1652 62424-7 Human bocavirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human bocavirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HBoV RNA XXX Ql PCR 1 Both 26,1703 1464 VIR 20 Hingamisteede viiruste ja bakterite RNA/DNA paneel 26837 Koroonaviiruse RNA 26839 JAH EI EI XXX-Coronavirus RNA Koroonaviiruse RNA Koroonaviiruse RNA N/P 349 JAH 1648 41001-9 Human coronavirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human coronavirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HCoV RNA XXX Ql PCR 1 Both 1360 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel 26423 Koronaviirus 229E/NL63 25121 JAH EI EI XXX-Coronavirus 229E/NL63 RNA Koroonaviiruse 229E/NL63 RNA Koroonaviiruse 229E/NL63 RNA N/P " " 350 JAH 4032 92146-0 Human coronavirus 229E+NL63 RNA PrThr Pt Respiratory Ord Probe.amp.tar MICRO Human coronavirus 229E+NL63 RNA [Presence] in Respiratory specimen by NAA with probe detection HCoV 229E+NL63 RNA Resp Ql NAA+probe 1 Both 1513 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA paneel 24757 Koroonaviiruse NL63 RNA 27557 JAH EI EI XXX-Coronavirus NL63 RNA Koroonaviiruse NL63 RNA Koroonaviiruse NL63 RNA N/P 351 JAH 6268 41005-0 Human coronavirus NL63 RNA PrThr Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human coronavirus NL63 RNA [Presence] in Specimen by NAA with probe detection HCoV NL63 RNA Spec Ql NAA+probe 1 Both 1514 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA paneel 24757 Koroonaviiruse 229E RNA 27559 JAH EI EI XXX-Coronavirus 229E RNA Koroonaviiruse 229E RNA Koroonaviiruse 229E RNA N/P 352 JAH 6269 41003-5 Human coronavirus 229E RNA PrThr Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human coronavirus 229E RNA [Presence] in Specimen by NAA with probe detection HCoV 229E RNA Spec Ql NAA+probe 1 Both 1361 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA paneel 26423; 24757 Koroonaviirus OC43 25122 JAH EI EI XXX-Coronavirus OC43 RNA Koroonaviiruse OC43 RNA Koroonaviiruse OC43 RNA N/P 353 JAH 4033 41009-2 Human coronavirus OC43 RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human coronavirus OC43 RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HCoV OC43 RNA XXX Ql PCR 1 Both 15,7885 1515 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA paneel 24757 Koroonaviiruse HKU1 RNA 27558 JAH EI EI XXX-Coronavirus HKU1 RNA Koroonaviiruse HKU1 RNA Koroonaviiruse HKU1 RNA N/P 354 JAH 6270 62423-9 Human coronavirus HKU1 RNA PrThr Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human coronavirus HKU1 RNA [Presence] in Specimen by NAA with probe detection HCoV HKU1 RNA Spec Ql NAA+probe 1 Both 1516 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA paneel 24757 MERS koroonaviiruse RNA 27560 JAH EI EI XXX-MERS-CoV RNA MERS koroonaviirus RNA MERS koroonaviirus RNA N/P 355 JAH 6271 74475-5 Middle east respiratory syndrome coronavirus RNA Imp Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) RNA [Interpretation] in Specimen Qualitative by NAA with probe detection MERS-CoV RNA Spec NAA+probe-Imp 1 Both 956 VIR 20 Hingamisteede bakterite DNA paneel 25125 XXX-L pneumophila DNA 25130 JAH EI EI XXX-L pneumophila DNA Legionella pneumophila DNA Legionella pneumophila DNA N/P 356 JAH 663 21363-7 Legionella pneumophila DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Legionella pneumophila DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method L pneumo DNA XXX Ql PCR 1 Both 939 VIR 20 U-Lepn-Ag 19486 JAH JAH EI U-L pneumophila Ag Legionella pneumophila Ag uriinis Legionella pneumophila antigeen uriinis N/P 357 JAH 616 31868-3 Legionella pneumophila 1 Ag ACnc Pt Urine Ord MICRO Legionella pneumophila 1 Ag [Presence] in Urine L pneumo1 Ag Ur Ql 1 Both 957 VIR 20 Hingamisteede bakterite DNA paneel; Hingamisteede viiruste ja bakterite RNA/DNA paneel 25125; 26837 XXX-M pneumoniae DNA 25128 JAH EI EI XXX-M pneumoniae DNA Mycoplasma pneumoniae DNA Mycoplasma pneumoniae DNA N/P 363 JAH 664 29257-3 Mycoplasma pneumoniae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma pneumoniae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method M pneumo DNA XXX Ql PCR 1 Both 1295 VIR 20 S-M pneumoniae IgA 26172 JAH JAH EI S,P-M pneumoniae IgA Mycoplasma pneumoniae IgA Mycoplasma pneumoniae vastane IgA seerumis/plasmas N/Pp/P 364 JAH 1532 26684-1 Mycoplasma pneumoniae Ab.IgA ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Mycoplasma pneumoniae IgA Ab [Presence] in Serum by Immunoassay M pneumo IgA Ser Ql EIA 1 Both 115 VIR 20 S-M pneumoniae IgA 24007 EI 2020-06-25 EI EI S,P-M pneumoniae IgA QN Mycoplasma pneumoniae IgA QN Mycoplasma pneumoniae vastase IgA hulk seerumis/plasmas QN kU/L EIU Triturus; Ascent 365 JAH 2042 13270-4 Mycoplasma pneumoniae Ab.IgA ACnc Pt Ser Qn MICRO Mycoplasma pneumoniae IgA Ab [Units/volume] in Serum M pneumo IgA Ser-aCnc 1 Both 116 VIR 20 S-M pneumoniae IgM 24009 EI 2020-06-25 EI EI S,P-M pneumoniae IgM Mycoplasma pneumoniae IgM Mycoplasma pneumoniae vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P S/CO Triturus; Ascent 366 JAH 1534 5257-1 Mycoplasma pneumoniae Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Mycoplasma pneumoniae IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay M pneumo IgM Ser Ql EIA 1 Both 1296 VIR 20 S-M pneumoniae IgM 26173 JAH JAH EI S,P-M pneumoniae IgM Mycoplasma pneumoniae IgM Mycoplasma pneumoniae vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 366 JAH 1534 5257-1 Mycoplasma pneumoniae Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Mycoplasma pneumoniae IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay M pneumo IgM Ser Ql EIA 1 Both 277 VIR 20 S-M pneumoniae IgG 24008 EI 2020-06-25 EI EI S,P-M pneumoniae IgG QN Mycoplasma pneumoniae IgG QN Mycoplasma pneumoniae vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L EIU Triturus; Ascent 369 JAH 1533 5255-5 Mycoplasma pneumoniae Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO Mycoplasma pneumoniae IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay M pneumo IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 1297 VIR 20 S-M pneumoniae IgG 26174 JAH JAH EI S,P-M pneumoniae IgG QN Mycoplasma pneumoniae IgG QN Mycoplasma pneumoniae vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 369 JAH 1533 5255-5 Mycoplasma pneumoniae Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO Mycoplasma pneumoniae IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay M pneumo IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 954 VIR 20 Hingamisteede bakterite DNA paneel 25125 XXX-C pneumoniae DNA 25129 JAH EI EI XXX-C pneumoniae DNA Chlamydophila pneumoniae DNA Chlamydophila pneumoniae DNA N/P 373 JAH 661 34645-2 Chlamydophila pneumoniae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Chlamydophila pneumoniae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C pneum DNA XXX Ql PCR 1 Both 1292 VIR 20 S-C pneumoniae IgA 26175 JAH JAH EI S,P-C pneumoniae IgA Chlamydophila pneumoniae IgA Chlamydophila pneumoniae vastane IgA seerumis/plasmas N/Pp/P 374 JAH 516 44982-7 Chlamydophila pneumoniae Ab.IgA ACnc Pt Ser Ord MICRO Chlamydophila pneumoniae IgA Ab [Presence] in Serum C pneum IgA Ser Ql 1 Both 886 VIR 20 S-C pneumoniae IgA 18812 EI 2020-06-25 EI EI S,P-C pneumoniae IgA QN Chlamydophila pneumoniae IgA QN Chlamydophila pneumoniae vastase IgA hulk seerumis/plasmas QN kU/L EIU Triturus; Ascent 375 JAH 1953 31300-7 Chlamydophila pneumoniae Ab.IgA ACnc Pt Ser Qn MICRO Chlamydophila pneumoniae IgA Ab [Units/volume] in Serum C pneum IgA Ser-aCnc 1 Both 887 VIR 20 S-C pneumoniae IgM 18813 EI 2020-06-25 EI EI S,P-C pneumoniae IgM Chlamydophila pneumoniae IgM Chlamydophila pneumoniae vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P S/CO Triturus; Ascent 376 JAH 517 24004-4 Chlamydophila pneumoniae Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord MICRO Chlamydophila pneumoniae IgM Ab [Presence] in Serum C pneum IgM Ser Ql 1 Both 1293 VIR 20 S-C pneumoniae IgM 26176 JAH JAH EI S,P-C pneumoniae IgM Chlamydophila pneumoniae IgM Chlamydophila pneumoniae vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 376 JAH 517 24004-4 Chlamydophila pneumoniae Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord MICRO Chlamydophila pneumoniae IgM Ab [Presence] in Serum C pneum IgM Ser Ql 1 Both 1294 VIR 20 S-C pneumoniae IgG 26177 JAH JAH EI S,P-C pneumoniae IgG QN Chlamydophila pneumoniae IgG QN Chlamydophila pneumoniae vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 379 JAH 1954 51806-8 Chlamydophila pneumoniae Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO Chlamydophila pneumoniae IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay C pneum IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 119 VIR 20 U-Spn-Ag 19659 JAH JAH EI U-S pneumoniae Ag Streptococcus pneumoniae Ag uriinis Streptococcus penumoniae antigeen uriinis N/P 381 JAH 1538 24027-5 Streptococcus pneumoniae Ag ACnc Pt Urine Ord MICRO Streptococcus pneumoniae Ag [Presence] in Urine S pneum Ag Ur Ql 1 Both 1285 VIR 20 B pertussis, B parapertussis DNA paneel 26384 JAH JAH JAH XXX-B pertussis, B parapertussis DNA panel Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis DNA paneel Bordetella pertussis ja Bortetella parapertussis DNA (paneel) Paneel 382 EI/Paneel 2057 41875-6 Bordetella pertussis & Bordetella parapertussis DNA panel ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar PANEL.MICRO Bordetella pertussis & Bordetella parapertussis DNA panel [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method B pert+parapert DNA Pnl XXX PCR 1 Order 953 VIR 20 Hingamisteede bakterite DNA paneel 25125 XXX-B pertussis DNA 25131 JAH EI EI XXX-B pertussis DNA Bordetella pertussis DNA Bordetella pertussis DNA N/P 383 JAH 660 23826-1 Bordetella pertussis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Bordetella pertussis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method B pert DNA XXX Ql PCR 1 Both 1286 VIR 20 Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis DNA paneel 26384 Bordetella pertussis DNA 26385 JAH EI EI XXX-B pertussis DNA Bordetella pertussis DNA Bordetella pertussis DNA N/P 383 JAH 660 23826-1 Bordetella pertussis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Bordetella pertussis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method B pert DNA XXX Ql PCR 1 Both 873 VIR 20 Bordetella pertussis IgA 19308 JAH JAH JAH S,P-B pertussis IgA Bordetella pertussis IgA Bordetella pertussis vastane IgA seerumis/plasmas N/Pp/P Ascent 385 JAH 502 29657-4 Bordetella pertussis Ab.IgA ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Bordetella pertussis IgA Ab [Presence] in Serum by Immunoassay B pert IgA Ser Ql EIA 1 Both 874 VIR 20 Bordetella pertussis IgM 19310 JAH JAH JAH S,P-B pertussis IgM Bordetella pertussis IgM Bordetella pertussis vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P Ascent 387 JAH 503 29658-2 Bordetella pertussis Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Bordetella pertussis IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay B pert IgM Ser Ql EIA 1 Both 875 VIR 20 Bordetella pertussis IgG 19309 JAH JAH JAH S,P-B pertussis IgG Bordetella pertussis IgG Bordetella pertussis vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P Ascent 388 JAH 504 29659-0 Bordetella pertussis Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Bordetella pertussis IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay B pert IgG Ser Ql EIA 1 Both 1424 VIR 20 B pertussis (aglutinatsioon) 20539 JAH JAH JAH S,P-B pertussis Ab Bordetella pertussis Ab Bordetella pertussis vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 390 JAH 2532 31998-8 Bordetella pertussis Ab ACnc Pt Ser Ord MICRO Bordetella pertussis Ab [Presence] in Serum B pert Ab Ser Ql 1 Both 27,7508 1287 VIR 20 Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis DNA paneel 26384 Bordetella parapertussis DNA 26386 JAH EI EI XXX-B parapertussis DNA Bordetella parapertussis DNA Bordetella parapertussis DNA N/P 391 JAH 2059 29723-4 Bordetella parapertussis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Bordetella parapertussis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method B parapert DNA XXX Ql PCR 1 Both 305 VIR 20 S-B parapertussis IgG 18953 JAH JAH JAH S,P-B parapertussis IgG Bordetella parapertussis IgG Bordetella parapertussis vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 392 JAH 2116 69948-8 Bordetella parapertussis Ab.IgG Threshold Pt Ser Ord EIA MICRO Bordetella parapertussis IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay B parapert IgG Ser Ql EIA 1 Both 11,4729 637 VIR 20 XXX-P jirovecii DNA 19026 JAH JAH EI XXX-P jirovecii DNA Pneumocystis jirovecii DNA Pneumocystis jirovecii DNA N/P 394 JAH 3076 6521-9 Pneumocystis jiroveci DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Pneumocystis jiroveci DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method P jiroveci DNA XXX Ql PCR 1 Both 27,2639 958 VIR 20 S-TBEV IgM 21170 JAH JAH EI S,P-TBEV IgM TBEV IgM Puukentsefaliidi viiruse vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P S/CO Triturus; Ascent 399 JAH 666 69923-1 European tick borne encephalitis virus Ab.IgM Threshold Pt Ser Ord EIA MICRO European tick borne encephalitis virus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay TBEV IgM Ser Ql EIA 1 Both 11,4729 959 VIR 20 CSF-TBEV IgM 21173 JAH JAH EI CSF-TBEV IgM TBEV IgM liikvoris Puukentsefaliidi viiruse vastane IgM liikvoris N/Pp/P S/CO Triturus; Ascent 401 JAH 668 69924-9 European tick borne encephalitis virus Ab.IgM Threshold Pt CSF Ord EIA MICRO European tick borne encephalitis virus IgM Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Immunoassay TBEV IgM CSF Ql EIA 1 Both 11,4729 961 VIR 20 S-TBEV IgG 21171 JAH JAH EI S,P-TBEV IgG TBEV IgG Puukentsefaliidi viiruse vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P S/CO Triturus; Ascent 402 JAH 670 69926-4 European tick borne encephalitis virus Ab.IgG Threshold Pt Ser Ord EIA MICRO European tick borne encephalitis virus IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay TBEV IgG Ser Ql EIA 1 Both 11,4729 962 VIR 20 CSF-TBEV IgG 21172 JAH JAH EI CSF-TBEV IgG TBEV IgG liikvoris Puukentsefaliidi viiruse vastane IgG liikvoris N/Pp/P S/CO Triturus; Ascent 404 JAH 672 69927-2 European tick borne encephalitis virus Ab.IgG Threshold Pt CSF Ord EIA MICRO European tick borne encephalitis virus IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Immunoassay TBEV IgG CSF Ql EIA 1 Both 11,4729 876 VIR 20 S-B burgdorferi IgM 21174 JAH JAH EI S,P-B burgdorferi IgM Borrelia burgdorferi IgM Borrelia burgdorferi vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P S/CO Triturus; Ascent 410 JAH 509 40612-4 Borrelia burgdorferi Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Borrelia burgdorferi IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay B burgdor IgM Ser Ql EIA 1 Both 878 VIR 20 S-B burgdorferi IgM conf 18820 JAH JAH EI S,P-B burgdorferi IgM conf Borrelia burgdorferi IgM (kinnitav) Borrelia burgdorferi vastane IgM seerumis/plasmas (kinnitav uuring) N/Pp/P 412 JAH 510 6321-4 Borrelia burgdorferi Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord IB MICRO Borrelia burgdorferi IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) B burgdor IgM Ser Ql IB 1 Both 880 VIR 20 CSF-B burgdorferi IgM 21176 JAH JAH EI CSF-B burgdorferi IgM Borrelia burgdorferi IgM liikvoris Borrelia burgdorferi vastane IgM liikvoris N/Pp/P S/CO Triturus; Ascent 413 JAH 511 22132-5 Borrelia burgdorferi Ab.IgM ACnc Pt CSF Ord MICRO Borrelia burgdorferi IgM Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid B burgdor IgM CSF Ql 1 Both 257 VIR 20 CSF-B burgdorferi IgM conf 21179 JAH JAH EI CSF-B burgdorferi IgM conf Borrelia burgdorferi IgM liikvoris (kinnitav) Borrelia burgdorferi vastane IgM liikvoris (kinnitav uuring) N/Pp/P 415 JAH 1977 13203-5 Borrelia burgdorferi Ab.IgM ACnc Pt CSF Ord IB MICRO Borrelia burgdorferi IgM Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Immunoblot (IB) B burgdor IgM CSF Ql IB 1 Both 881 VIR 20 S-B burgdorferi IgG 21175 JAH JAH EI S,P-B burgdorferi IgG Borrelia burgdorferi IgG Borrelia burgdorferi vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P S/CO Triturus; Ascent 417 JAH 512 16480-6 Borrelia burgdorferi Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Borrelia burgdorferi IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay B burgdor IgG Ser Ql EIA 1 Both 882 VIR 20 S-B burgdorferi IgG conf 18821 JAH JAH EI S,P-B burgdorferi IgG conf Borrelia burgdorferi IgG (kinnitav) Borrelia burgdorferi vastane IgG seerumis/plasmas (kinnitav uuring) N/Pp/P 419 JAH 513 6320-6 Borrelia burgdorferi Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord IB MICRO Borrelia burgdorferi IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) B burgdor IgG Ser Ql IB 1 Both 884 VIR 20 CSF-B burgdorferi IgG 21177 JAH JAH EI CSF-B burgdorferi IgG Borrelia burgdorferi IgG liikvoris Borrelia burgdorferi vastane IgG liikvoris N/Pp/P Triturus; Ascent 420 JAH 514 22125-9 Borrelia burgdorferi Ab.IgG ACnc Pt CSF Ord MICRO Borrelia burgdorferi IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid B burgdor IgG CSF Ql 1 Both 259 VIR 20 CSF-B burgdorferi IgG conf 21180 JAH JAH EI CSF-B burgdorferi IgG conf Borrelia burgdorferi IgG liikvoris (kinnitav) Borrelia burgdorferi vastane IgG liikvoris (kinnitav uuring) N/Pp/P 422 JAH 1978 13202-7 Borrelia burgdorferi Ab.IgG ACnc Pt CSF Ord IB MICRO Borrelia burgdorferi IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Immunoblot (IB) B burgdor IgG CSF Ql IB 1 Both 903 VIR 20 S-A phagocytophilum IgM 25145 JAH JAH JAH S,P-A phagocytophilum IgM Anaplasma phagocytophilum IgM Anaplasma phagocytophilum vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P tiiter 427 JAH 548 29857-0 Anaplasma phagocytophilum Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord MICRO Anaplasma phagocytophilum IgM Ab [Presence] in Serum A phagocytoph IgM Ser Ql 1 Both 12,059 905 VIR 20 S-A phagocytophilum IgG 25146 JAH JAH JAH S,P-A phagocytophilum IgG titr Anaplasma phagocytophilum IgG tiiter Anaplasma phagocytophilum vastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst tiiter 430 JAH 551 23877-4 Anaplasma phagocytophilum Ab.IgG Titr Pt Ser Qn IF {titer} titer 10 MICRO Anaplasma phagocytophilum IgG Ab [Titer] in Serum by Immunofluorescence A phagocytoph IgG Titr Ser IF 1 Both 12,059 1467 VIR 20 Hingamisteede viiruste ja bakterite RNA/DNA paneel 26837 Parehoviiruse RNA 26841 JAH EI EI XXX-Parechovirus RNA Parehoviiruse RNA Parehoviiruse RNA N/P 431 JAH 4164 51669-0 Human parechovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human parechovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HPeV RNA XXX Ql PCR 1 Both 18,8174 157 VIR 20 XXX-Enterovirus RNA 19109 JAH JAH JAH XXX-Enterovirus RNA Enteroviiruste RNA Enteroviiruste RNA N/P 432 JAH 1651 29591-5 Enterovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Enterovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method EV RNA XXX Ql PCR 1 Both 158 VIR 20 Hingamisteede viiruste ja bakterite RNA/DNA paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA paneel 26837; 26423; 24757 Enteroviirused (kompleks), RNA 25124 JAH EI EI XXX-Enterovirus RNA Enteroviiruste RNA Enteroviiruste RNA N/P 432 JAH 1651 29591-5 Enterovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Enterovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method EV RNA XXX Ql PCR 1 Both 120 VIR 20 St-H.Pylori-Ag 24166 JAH JAH EI St-H pylori Ag Helicobacter pylori Ag roojas Helicobacter pylori antigeen roojas N/P 448 JAH 1539 31843-6 Helicobacter pylori Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Helicobacter pylori Ag [Presence] in Stool H pylori Ag Stl Ql 1 Both 1440 VIR 20 Helicobacter pylori IgA QN 26323 JAH JAH JAH S,P-H pylori IgA QN Helicobacter pylori IgA QN Helicobacter pylori vastase IgA hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 450 JAH 3943 7901-2 Helicobacter pylori Ab.IgA ACnc Pt Ser Qn 3 MICRO Helicobacter pylori IgA Ab [Units/volume] in Serum H pylori IgA Ser-aCnc 1 Both 9,2179 1545 VIR 20 H pylori IgG 17682 JAH JAH EI S,P-H pylori IgG Helicobacter pylori IgG Helicobacter pylori vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 451 JAH 568 17859-0 Helicobacter pylori Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA 0,01% MICRO Helicobacter pylori IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay H pylori IgG Ser Ql EIA 1 Both 1159 VIR 20 Helicobacter pylori IgG QN a17682 EI 2023-04-11 EI EI S,P-H pylori IgG QN Helicobacter pylori IgG QN Helicobacter pylori vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 452 JAH 569 7902-0 Helicobacter pylori Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn 8 MICRO Helicobacter pylori IgG Ab [Units/volume] in Serum H pylori IgG Ser-aCnc 1 Both 23,2445 963 VIR 20 Adenoviiruse 40,41 ja rotaviiruse Ag paneel roojas (ribaanalüüs) 25375 St-Rotavirus Ag 19593 JAH EI EI St-Rotavirus Ag Rotaviiruse Ag roojas Rotaviiruse antigeen roojas N/P 467 JAH 674 17547-1 Rotavirus Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Rotavirus Ag [Presence] in Stool RV Ag Stl Ql 1 Both 1366 VIR 20 St-Adenovirus 40,41, Rotavirus Ag paneel 25375 JAH JAH EI St-Adenovirus 40,41, rotavirus Ag panel strip Adenoviiruse 40,41 ja rotaviiruse Ag paneel roojas (ribaanalüüs) Adenoviiruse 40,41 ja rotaviiruse Ag roojas (paneel, ribaanalüüs) Paneel 468 JAH 4071 L-4071 867 VIR 20 Adenoviiruse 40,41 ja rotaviiruse Ag paneel roojas (ribaanalüüs) 25375 St-Adenovirus 40,41 Ag 19210 JAH EI EI St-Adenovirus 40,41 Ag Adenoviiruse 40,41 Ag roojas Inimese adenoviiruse alatüüpide 40 ja 41 antigeen roojas N/P 469 JAH 496 31709-9 Adenovirus 40+41 Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Adenovirus 40+41 Ag [Presence] in Stool HAdV40+41 Ag Stl Ql 1 Both 950 VIR 20 St-Noro-Ag 19576 JAH JAH EI St-Norovirus Ag Noroviiruse Ag roojas Noroviiruse antigeen roojas N/P 473 JAH 652 49117-5 Norovirus Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Norovirus Ag [Presence] in Stool Norovirus Ag Stl Ql 1 Both 872 VIR 20 St-Astro-Ag 20808 JAH JAH EI St-Astrovirus Ag Astroviiruse Ag roojas Astroviiruse antigeen roojas N/P 475 JAH 501 7810-5 Astrovirus Ag ACnc Pt Stool Ord EIA MICRO Astrovirus Ag [Presence] in Stool by Immunoassay HAstV Ag Stl Ql EIA 1 Both 1386 VIR 20 St-Camp-Ag 23509 JAH JAH EI St-Campylobacter Ag Campylobacter Ag roojas Campylobacter spp. antigeen roojas N/P 483 JAH 2938 57768-4 Campylobacter jejuni+Campylobacter coli Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Campylobacter jejuni+Campylobacter coli Ag [Presence] in Stool C jejuni+C coli Ag Stl Ql 1 Both 11,4393 1348 VIR 20 Yersinia enterocolitica 03 19099 JAH JAH JAH S,P-Y enterocolitica 03 Ab titr Yersinia enterocolitica 03 Ab tiiter Yersinia enerocolitica 03 vastaste antikehade tiiter seerumis/plasmas Tekst 494 JAH 704 6959-1 Yersinia enterocolitica O3 Ab Titr Pt Ser Qn {titer} titer MICRO Yersinia enterocolitica O3 Ab [Titer] in Serum Y enteroO3 Ab Titr Ser 1 Both 1349 VIR 20 Yersinia enterocolitica 09 19100 JAH JAH JAH S,P-Y enterocolitica 09 Ab titr Yersinia enterocolitica 09 Ab tiiter Yersinia enerocolitica 09 vastaste antikehade tiiter seerumis/plasmas Tekst 495 JAH 705 6962-5 Yersinia enterocolitica O9 Ab Titr Pt Ser Qn {titer} titer MICRO Yersinia enterocolitica O9 Ab [Titer] in Serum Y enteroO9 Ab Titr Ser 1 Both 1350 VIR 20 Yersinia pseudotuberculosis 19098 JAH JAH JAH S,P-Y pseudotuberculosis Ab titr Yersinia pseudotuberculosis Ab tiiter Yersinia pseudotuberculosis vastaste antikehade tiiter seerumis/plasmas Tekst 496 JAH 706 6967-4 Yersinia pseudotuberculosis Ab Titr Pt Ser Qn {titer} titer MICRO Yersinia pseudotuberculosis Ab [Titer] in Serum Y pseudoTB Ab Titr Ser 1 Both 967 VIR 20 Shigella flexneri 1-5 19199 JAH JAH JAH S,P-S flexneri 1-5 Ab titr Shigella flexneri 1-5 Ab tiiter Shigella flexneri serotüüpide 1-5 vastaste antikehade tiiter seerumis/plasmas Tekst 502 JAH 682 22539-1 Shigella flexneri Ab Titr Pt Ser Qn {titer} titer MICRO Shigella flexneri Ab [Titer] in Serum S flexneri Ab Titr Ser 1 Both 21,4079 672 VIR 20 Shigella flexneri 6 19196 JAH JAH JAH S,P-S flexneri 6 Ab titr Shigella flexneri 6 Ab tiiter Shigella flexneri serotüüp 6 vastaste antikehade tiiter seerumis/plasmas Tekst 503 JAH 3282 A-3282 968 VIR 20 Shigella sonnei 19197 JAH EI EI S,P-S sonnei Ab titr Shigella sonnei Ab tiiter Shigella sonnei vastaste antikehade tiiter seerumis/plasmas Tekst 504 JAH 684 22540-9 Shigella sonnei Ab Titr Pt Ser Qn {titer} titer MICRO Shigella sonnei Ab [Titer] in Serum S sonnei Ab Titr Ser 1 Both 107 VIR 20 F-EHEC 20929 JAH JAH EI XXX-E coli tox Escherichia coli toksiin Escherichia coli toksiin N/P 505 JAH 1497 53946-0 Escherichia coli shiga toxin Ag Prid Pt XXX Nom MICRO Escherichia coli shiga toxin Ag [Identifier] in Unspecified specimen E coli SXT Ag XXX 1 Both 108 VIR 20 Ft-EHEC 20928 JAH JAH EI XXX-E coli tox Escherichia coli toksiin Escherichia coli toksiin N/P 505 JAH 1497 53946-0 Escherichia coli shiga toxin Ag Prid Pt XXX Nom MICRO Escherichia coli shiga toxin Ag [Identifier] in Unspecified specimen E coli SXT Ag XXX 1 Both 1511 VIR 20 Salmonella Ab 27264 JAH JAH JAH S,P-Salmonella Ab Salmonella Ab Salmonella-vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 520 JAH 4560 17562-0 Salmonella sp Ab PrThr Pt Ser Ord MICRO Salmonella sp Ab [Presence] in Serum Salmonella Ab Ser Ql 1 Both 10,6758 1347 VIR 20 Salmonella kompleks 19101 JAH EI EI S,P-Salmonella Ab titr Salmonella Ab tiiter Salmonella-vastaste antikehade tiiter seerumis/plasmas Tekst 521 JAH 685 22527-6 Salmonella sp Ab Titr Pt Ser Qn {titer} titer MICRO Salmonella sp Ab [Titer] in Serum Salmonella Ab Titr Ser 1 Both 1543 VIR 20 Täiendav STI paneel 27897x EI 2023-03-27 EI EI XXX-STDI DNA panel broad STLI DNA laiendatud paneel Sugulisel teel levivate infektsioonitekitajate DNA täpsustamata materjalis (laiendatud paneel) Paneel " " 532 EI/Paneel 3000 L-3000 309 VIR 20 XXX-C trachomatis DNA 24147 JAH EI EI XXX-C trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA N/P 539 JAH 2143 21613-5 Chlamydia trachomatis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1312% MICRO Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C trach DNA XXX Ql PCR 1 Both 1237 VIR 20 Cx-C trachomatis DNA 19339 JAH EI EI XXX-C trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA N/P 539 JAH 2143 21613-5 Chlamydia trachomatis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1312% MICRO Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C trach DNA XXX Ql PCR 1 Both 1238 VIR 20 Vag-C trachomatis DNA 19345 JAH EI EI XXX-C trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA N/P 539 JAH 2143 21613-5 Chlamydia trachomatis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1312% MICRO Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C trach DNA XXX Ql PCR 1 Both 1239 VIR 20 Um-C trachomatis DNA 19346 JAH EI EI XXX-C trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA N/P 539 JAH 2143 21613-5 Chlamydia trachomatis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1312% MICRO Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C trach DNA XXX Ql PCR 1 Both 1240 VIR 20 U-C trachomatis DNA 19340 JAH EI EI XXX-C trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA N/P 539 JAH 2143 21613-5 Chlamydia trachomatis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1312% MICRO Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C trach DNA XXX Ql PCR 1 Both 1241 VIR 20 Co-C trachomatis DNA 24144 JAH EI EI XXX-C trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA N/P 539 JAH 2143 21613-5 Chlamydia trachomatis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1312% MICRO Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C trach DNA XXX Ql PCR 1 Both 1523 VIR 20 Chlamydia trachomatis DNA/RNA 27246 JAH JAH EI XXX-C trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA N/P " " Alinity m 539 JAH 2143 21613-5 Chlamydia trachomatis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1312% MICRO Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C trach DNA XXX Ql PCR 1 Both 891 VIR 20 S-C trachomatis IgA 18959 JAH JAH JAH S,P-C trachomatis IgA QN Chlamydia trachomatis IgA QN Chlamydia trachomatis vastase IgA hulk seerumis/plasmas QN kU/L RU/mL 543 JAH 1979 45006-4 Chlamydia trachomatis Ab.IgA ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO Chlamydia trachomatis IgA Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay C trach IgA Ser EIA-aCnc 1 Both 893 VIR 20 S-C trachomatis IgG 18960 JAH JAH JAH S,P-C trachomatis IgG QN Chlamydia trachomatis IgG QN Chlamydia trachomatis vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L RU/mL 547 JAH 1980 26715-3 Chlamydia trachomatis Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO Chlamydia trachomatis IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay C trach IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 310 VIR 20 XXX-N gonorrhoeae DNA 24146 JAH JAH EI XXX-N gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA N/P 550 JAH 2144 24111-7 Neisseria gonorrhoeae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1483% MICRO Neisseria gonorrhoeae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea DNA XXX Ql PCR 1 Both 1242 VIR 20 Cx-N gonorrhoeae DNA 19564 JAH JAH EI XXX-N gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA N/P 550 JAH 2144 24111-7 Neisseria gonorrhoeae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1483% MICRO Neisseria gonorrhoeae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea DNA XXX Ql PCR 1 Both 1243 VIR 20 Vag-N gonorrhoeae DNA 19569 JAH JAH EI XXX-N gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA N/P 550 JAH 2144 24111-7 Neisseria gonorrhoeae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1483% MICRO Neisseria gonorrhoeae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea DNA XXX Ql PCR 1 Both 1244 VIR 20 Um-N gonorrhoeae DNA 23179 JAH JAH EI XXX-N gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA N/P 550 JAH 2144 24111-7 Neisseria gonorrhoeae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1483% MICRO Neisseria gonorrhoeae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea DNA XXX Ql PCR 1 Both 1245 VIR 20 U-N gonorrhoeae DNA 19565 JAH JAH EI XXX-N gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA N/P 550 JAH 2144 24111-7 Neisseria gonorrhoeae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1483% MICRO Neisseria gonorrhoeae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea DNA XXX Ql PCR 1 Both 1246 VIR 20 Co-N gonorrhoeae DNA 24143 JAH JAH EI XXX-N gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA N/P 550 JAH 2144 24111-7 Neisseria gonorrhoeae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1483% MICRO Neisseria gonorrhoeae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea DNA XXX Ql PCR 1 Both 1525 VIR 20 Trichomonas vaginalis DNA/RNA 27248 JAH JAH EI XXX-T vaginalis DNA/RNA Trichomonas vaginalis DNA/RNA Trichomonas vaginalis DNA/RNA N/P " " Alinity m 553 JAH 699 69937-1 Trichomonas vaginalis DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Trichomonas vaginalis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method T vaginalis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 1544 VIR 20 M hominis ja U urealyticum/parvum DNA paneel 27897 JAH JAH EI XXX-M hominis, Ureaplasma sp DNA panel Mycoplasma hominis, Ureaplasma sp DNA paneel Mycoplasma hominis ja Ureaplasma sp DNA (paneel) Paneel 554 EI/Paneel 7108 L-5530 138 VIR 20 XXX-U parvum DNA 22036 JAH JAH JAH XXX-U parvum DNA Ureaplasma parvum DNA Ureaplasma parvum DNA N/P 556 JAH 1577 69933-0 Ureaplasma parvum DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma parvum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method U parvum DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 139 VIR 20 XXX-U urealyticum DNA 22035 JAH JAH JAH XXX-U urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA N/P 557 JAH 1580 51988-4 Ureaplasma urealyticum DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma urealyticum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method U urealyticum DNA XXX Ql PCR 1 Both 140 VIR 20 XXX-U urealyticum/U parvum DNA 24756 EI 2020-07-03 EI EI XXX-U urealyticum/U parvum DNA Ureaplasma urealyticum/Ureaplasma parvum DNA Ureaplasma urealyticum/Ureaplasma parvum DNA N/P 558 JAH 1586 69934-8 Ureaplasma urealyticum+Ureaplasma parvum DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma urealyticum+Ureaplasma parvum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method U urealyticum+U parvum DNA XXX Ql PCR 1 Both 36,8982 141 VIR 20 XXX-M genitalium DNA 24148 JAH EI EI XXX-M genitalium DNA/RNA Mycoplasma genitalium DNA/RNA Mycoplasma genitalium DNA/RNA N/P 561 JAH 1590 69935-5 Mycoplasma genitalium DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma genitalium DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M genitalium DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 1524 VIR 20 Mycoplasma genitalium DNA/RNA 27247 JAH JAH EI XXX-M genitalium DNA/RNA Mycoplasma genitalium DNA/RNA Mycoplasma genitalium DNA/RNA N/P " " Alinity m 561 JAH 1590 69935-5 Mycoplasma genitalium DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma genitalium DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M genitalium DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 142 VIR 20 XXX-M hominis DNA 22039 JAH JAH JAH XXX-M hominis DNA Mycoplasma hominis DNA Mycoplasma hominis DNA N/P 562 JAH 1594 68546-1 Mycoplasma hominis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma hominis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M hominis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 143 VIR 20 XXX-M hominis DNA 24755 EI 2020-07-03 EI EI XXX-M hominis DNA Mycoplasma hominis DNA Mycoplasma hominis DNA N/P 562 JAH 1594 68546-1 Mycoplasma hominis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma hominis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M hominis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 145 VIR 20 XXX-G vaginalis DNA 24155 JAH JAH JAH XXX-G vaginalis DNA Gardnerella vaginalis DNA Gardnerella vaginalis DNA N/P 564 JAH 1616 69936-3 Gardnerella vaginalis DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Gardnerella vaginalis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method G vaginalis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 1249 VIR 20 HPV DNA paneel 26366 JAH JAH EI XXX-HPV NAT panel HPV NAT paneel Inimese papilloomiviiruse (HPV kõrge riski genotüüpide) NAT (paneel) Paneel " " 567 JAH 2712 L-2712 1247 VIR 20 HPV NAT paneel 26366 HPV 16 DNA 26367 JAH EI EI XXX-HPV 16 DNA HPV 16 DNA Inimese papilloomiviiruse 16. tüübi DNA N/P 570 JAH 2713 61372-9 Human papilloma virus 16 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human papilloma virus 16 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HPV16 DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,3891 1248 VIR 20 HPV NAT paneel 26366 HPV 18 DNA 26368 JAH EI EI XXX-HPV 18 DNA HPV 18 DNA Inimese papilloomiviiruse 18. tüübi DNA N/P " " 572 JAH 2714 61373-7 Human papilloma virus 18 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human papilloma virus 18 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HPV18 DNA XXX Ql PCR 1 Both 32,0373 1146 VIR 20 HPV NAT paneel 26366 HPV 45 DNA 26369 JAH EI EI XXX-HPV 45 DNA HPV 45 DNA Inimese papilloomiviiruse 45. tüübi DNA N/P 573 JAH 5737 61380-2 Human papilloma virus 45 DNA PrThr Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human papilloma virus 45 DNA [Presence] in Unspecified specimen by NAA with probe detection HPV45 DNA XXX Ql NAA+probe 1 Both 254 VIR 20 XXX-HPV high risk DNA 23193 JAH JAH EI XXX-HPV high risk DNA HPV kõrge riski (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) DNA Inimese papilloomiviiruse kõrge riskiga (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) genotüüpide DNA N/P 575 JAH 1965 49896-4 Human papilloma virus 16+18+31+33+35+39+45+51+52+56+58+59+68 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human papilloma virus 16+18+31+33+35+39+45+51+52+56+58+59+68 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HPV I/H Risk 1 DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 1147 VIR 20 HPV NAT paneel 26366 HPV grupp A (tüübid 31,33,52,58) DNA 26370 JAH EI EI XXX-HPV HR group A DNA HPV kõrge riski (31,33,52,58) DNA Inimese papilloomiviiruse kõrge riskiga (31,33,52,58) genotüüpide DNA N/P 579 JAH 5738 A-5417 1148 VIR 20 HPV NAT paneel 26366 HPV grupp B (tüübid 35,39,51,56,59,66,68) DNA 26371 JAH EI EI XXX-HPV HR group B DNA HPV kõrge riski (35,39,51,56,59,66,68) DNA Inimese papilloomiviiruse kõrge riskiga (35,39,51,56,59,66,68) genotüüpide DNA N/P 580 JAH 5739 A-5418 969 VIR 20 S-T pallidum Ab 21238 JAH JAH EI S,P-T pallidum Ab Treponema pallidum Ab Treponema pallidum vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P S/CO 582 JAH 687 47236-5 Treponema pallidum Ab.IgG+IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Treponema pallidum IgG+IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay T pallidum IgG+IgM Ser Ql EIA 1 Both 118 VIR 20 S-T pallidum IgM conf 20522 JAH JAH EI S,P-T pallidum IgM IB Treponema pallidum IgM (immunoblot) Treponema pallidum vastane IgM seerumis/plasmas (immunoblot) N/Pp/P valku 585 JAH 1537 40680-1 Treponema pallidum Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord IB MICRO Treponema pallidum IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) T pallidum IgM Ser Ql IB 1 Both 312 VIR 20 CSF-T pallidum IgM conf 24944 EI 2020-07-02 EI EI CSF-T pallidum IgM IB Treponema pallidum IgM liikvoris (immunoblot) Treponema pallidum vastane IgM liikvoris (immunoblot) N/Pp/P valku 587 JAH 2151 69946-2 Treponema pallidum Ab.IgM ACnc Pt CSF Ord IB MICRO Treponema pallidum IgM Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Immunoblot (IB) T pallidum IgM CSF Ql IB 1 Both 11,4729 117 VIR 20 S-T pallidum IgG conf 20521 JAH JAH EI S,P-T pallidum IgG IB Treponema pallidum IgG (immunoblot) Treponema pallidum vastane IgG seerumis/plasmas (immunoblot) N/Pp/P valku 590 JAH 1536 40679-3 Treponema pallidum Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord IB MICRO Treponema pallidum IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) T pallidum IgG Ser Ql IB 1 Both 777 VIR 20 CSF-T pallidum IgG conf 24945 EI 2020-07-02 EI EI CSF-T pallidum IgG IB Treponema pallidum IgG liikvoris (immunoblot) Treponema pallidum vastane IgG liikvoris (immunoblot) N/Pp/P valku 592 JAH 3783 98222-3 Treponema pallidum Ab.IgG bands Prid Pt CSF Nom IB MICRO Treponema pallidum IgG bands [Identifier] in Cerebral spinal fluid by Immunoblot T pallidum IgG bands CSF IB 1 Both 1498 VIR 20 Treponema pallidum IgG indeks 27206 JAH JAH JAH CSF-S-T pallidum IgG ind Treponema pallidum IgG indeks Treponema pallidum vastase IgG indeks QN 593 JAH 3994 A-3994 972 VIR 20 CSF-TPHA 17688 JAH JAH EI S,P-TPHA TPHA Treponema pallidum vastased antikehad seerumis/plasmas (hemaglutinatsiooni test) N/P 594 JAH 690 8041-6 Treponema pallidum Ab ACnc Pt Ser Ord HA MICRO Treponema pallidum Ab [Presence] in Serum by Hemagglutination T pallidum Ab Ser Ql HA 1 Both 973 VIR 20 CSF-TPHA titer 19057 JAH JAH EI S,P-TPHA titr TPHA tiiter Treponema pallidum vastaste antikehade tiiter seerumis/plasmas (hemaglutinatsiooni test) Tekst 595 JAH 691 26009-1 Treponema pallidum Ab Titr Pt Ser Qn HA {titer} titer MICRO Treponema pallidum Ab [Titer] in Serum by Hemagglutination T pallidum Ab Titr Ser HA 1 Both 970 VIR 20 S-RPR 17687 EI 2020-07-02 EI EI S,P-RPR RPR Mittetreponemaalse reagiini vastased antikehad seerumis/plasmas N/P 599 JAH 688 20507-0 Reagin Ab ACnc Pt Ser Ord RPR 0,04% MICRO Reagin Ab [Presence] in Serum by RPR RPR Ser Ql 1 Both 1346 VIR 20 RPR tiiter 19054 JAH JAH EI S,P-RPR titr RPR tiiter Mittetreponemaalse reagiini vastaste antikehade tiiter seerumis/plasmas Tekst 600 JAH 689 31147-2 Reagin Ab Titr Pt Ser Qn RPR {titer} titer 0,05% MICRO Reagin Ab [Titer] in Serum by RPR RPR Ser-Titr 1 Both 951 VIR 20 S-Parvovirus B19 IgM 19110 JAH JAH JAH S,P-Parvovirus B19 IgM Parvoviirus B19 IgM Parvoviiruse B19 vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 603 JAH 656 40659-5 Parvovirus B19 Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord IF MICRO Parvovirus B19 IgM Ab [Presence] in Serum by Immunofluorescence B19V IgM Ser Ql IF 1 Both 952 VIR 20 S-Parvovirus B19 IgG 20813 JAH JAH JAH S,P-Parvovirus B19 IgG Parvoviirus B19 IgG Parvoviiruse B19 vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 606 JAH 657 40657-9 Parvovirus B19 Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord IF MICRO Parvovirus B19 IgG Ab [Presence] in Serum by Immunofluorescence B19V IgG Ser Ql IF 1 Both 949 VIR 20 S-Mumps virus IgM 21156 JAH JAH JAH S,P-Mumps virus IgM Mumpsiviiruse IgM Mumpsiviirusevastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 611 JAH 646 6478-2 Mumps virus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Mumps virus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay MuV IgM Ser Ql EIA 1 Both 965 VIR 20 S-Rubella virus IgM 21565 JAH JAH EI S,P-Rubella virus IgM Punetiseviiruse IgM Punetiseviirusevastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P COI Atellica 614 JAH 679 24116-6 Rubella virus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Rubella virus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay RUBV IgM Ser Ql EIA 1 Both 966 VIR 20 S-Rubella virus IgG QN 26922 JAH JAH EI S,P-Rubella virus IgG QN Punetiseviiruse IgG QN Punetiseviirusevastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L IU/mL Atellica 617 JAH 681 5334-8 Rubella virus Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA 0,01% MICRO Rubella virus IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay RUBV IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 1468 VIR 20 S-Rubella virus IgG avd 27632 JAH JAH EI S,P-Rubella virus IgG avd Punetiseviiruse IgG aviidsus Punetiseviirusevastase IgG aviidsus seerumis/plasmas Tekst 618 JAH 5949 A-5478 1345 VIR 20 Leetriviiruse RNA 25952 JAH JAH JAH XXX-Measles RNA Leetriviiruse RNA Leetriviiruse RNA N/P 619 JAH 4767 48508-6 Measles virus RNA PrThr Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Measles virus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method MeV RNA XXX Ql PCR 1 Both 14,8063 516 VIR 20 S-Measles virus IgM 19157 JAH JAH JAH S,P-Measles virus IgM Leetriviiruse IgM Leetriviirusevastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 621 JAH 2525 35276-5 Measles virus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Measles virus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay MeV IgM Ser Ql EIA 1 Both 11,4393 517 VIR 20 S-Measles virus IgG 19158 JAH JAH JAH S,P-Measles virus IgG Leetriviiruse IgG Leetriviirusevastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 623 JAH 2526 35275-7 Measles virus Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA 1134 MICRO Measles virus IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay MeV IgG Ser Ql EIA 1 Both 11,4393 941 VIR 20 S-Rabies virus IgG QN 21110 JAH JAH JAH S,P-Rabies virus IgG QN Marutõveviiruse IgG QN Marutõveviiruse vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L lU/ml 632 JAH 632 58023-3 Rabies virus Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EU/mL MICRO Rabies virus IgG Ab [Units/volume] in Serum RABV IgG Ser-aCnc 1 Both 1438 VIR 20 Hantaviiruste IgM 25883 JAH JAH JAH S,P-Hantavirus IgM Hantaviiruste IgM Hantaviirustevastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 633 JAH 571 32131-5 Hantavirus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord MICRO Hantavirus IgM Ab [Presence] in Serum Hantavirus IgM Ser Ql 1 Both 1439 VIR 20 Hantaviiruste IgG 25884 JAH JAH JAH S,P-Hantavirus IgG Hantaviiruste IgG Hantaviirustevastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 635 JAH 572 26620-5 Hantavirus Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord MICRO Hantavirus IgG Ab [Presence] in Serum Hantavirus IgG Ser Ql 1 Both 1430 VIR 20 Dengue viiruse RNA 24192 JAH JAH JAH XXX-Dengue virus RNA Dengue viiruse RNA Dengue viiruse RNA N/P 645 JAH 4317 6387-5 Dengue virus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe MICRO Dengue virus DNA [Presence] in Unspecified specimen by DNA probe DENV DNA XXX Ql Prb 1 Both 17,1825 752 VIR 20 S-Dengue virus Ag 24191 JAH JAH JAH S,P-Dengue virus Ag Dengue viiruse Ag Dengue viiruse antigeen seerumis/plasmas N/Pp/P 646 JAH 3711 31798-2 Dengue virus Ag ACnc Pt Ser Ord 1 MICRO Dengue virus Ag [Presence] in Serum DENV Ag Ser Ql 1 Both 742 VIR 20 S-Dengue virus IgM 24189 JAH JAH JAH S,P-Dengue virus IgM Dengue viiruse IgM Dengue viiruse vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 647 JAH 3666 29663-2 Dengue virus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA 2 MICRO Dengue virus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay DENV IgM Ser Ql EIA 1 Both 14,4322 741 VIR 20 S-Dengue virus IgG 24190 JAH JAH JAH S,P-Dengue virus IgG Dengue viiruse IgG Dengue viiruse vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 648 JAH 3665 29661-6 Dengue virus Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA 1 MICRO Dengue virus IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay DENV IgG Ser Ql EIA 1 Both 13,826 1290 VIR 20 Chikungunya viiruse IgM 26420 JAH JAH JAH S,P-Chikungunya virus IgM titr Chikungunya viiruse IgM tiiter Chikungunya viiruse vastase IgM tiiter seerumis/plasmas Tekst 649 JAH 4310 56130-8 Chikungunya virus Ab.IgM Titr Pt Ser/Plas Qn IF {titer} Titer MICRO Chikungunya virus IgM Ab [Titer] in Serum or Plasma by Immunofluorescence CHIKV IgM Titr SerPl IF 1 Both 15,746 1291 VIR 20 Chikungunya viiruse IgG 26421 JAH JAH JAH S,P-Chikungunya virus IgG titr Chikungunya viiruse IgG tiiter Chikungunya viiruse vastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst 650 JAH 4309 56128-2 Chikungunya virus Ab.IgG Titr Pt Ser/Plas Qn IF {titer} Titer MICRO Chikungunya virus IgG Ab [Titer] in Serum or Plasma by Immunofluorescence CHIKV IgG Titr SerPl IF 1 Both 15,746 1351 VIR 20 Zika viiruse PCR 25231 JAH JAH JAH XXX-Zika virus RNA Zika viiruse RNA Zika viiruse RNA N/P 662 JAH 4330 79190-5 Zika virus RNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Zika virus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method ZIKV RNA XXX Ql PCR 1 Both 20,6196 1458 VIR 20 Bartonella henselae IgM tiiter 26814 JAH JAH JAH S,P-B henselae IgM titr Bartonella henselae IgM tiiter Bartonella henselae vastase IgM tiiter seerumis/plasmas Tekst 692 JAH 3704 22111-9 Bartonella henselae Ab.IgM Titr Pt Ser Qn {titer} titer 6 MICRO Bartonella henselae IgM Ab [Titer] in Serum B henselae IgM Titr Ser 1 Both 13,6965 1459 VIR 20 Bartonella henselae IgG tiiter 26813 JAH JAH JAH S,P-B henselae IgG titr Bartonella henselae IgG tiiter Bartonella henselae vastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst 693 JAH 3703 22110-1 Bartonella henselae Ab.IgG Titr Pt Ser Qn {titer} titer 6 MICRO Bartonella henselae IgG Ab [Titer] in Serum B henselae IgG Titr Ser 1 Both 13,049 885 VIR 20 S-Brucella Ab 20834 JAH JAH JAH S,P-Brucella Ab Brucella Ab Brucella-vastased antikehad seerumis/plasmas N/P 698 JAH 515 30202-6 Brucella sp Ab ACnc Pt Ser Ord MICRO Brucella sp Ab [Presence] in Serum Brucella Ab Ser Ql 1 Both 888 VIR 20 S-C psittaci IgM 21111 JAH JAH JAH S,P-C psittaci IgM titr Chlamydia psittaci IgM tiiter Chlamydia psittaci vastase IgM tiiter seerumis/plasmas Tekst 702 JAH 519 22181-2 Chlamydophila psittaci Ab.IgM Titr Pt Ser Qn {titer} titer 5 MICRO Chlamydophila psittaci IgM Ab [Titer] in Serum C psittaci IgM Titr Ser 1 Both 21,4685 890 VIR 20 S-C psittaci IgG 21112 JAH JAH JAH S,P-C psittaci IgG titr Chlamydia psittaci IgG tiiter Chlamydia psittaci vastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst 703 JAH 520 22180-4 Chlamydophila psittaci Ab.IgG Titr Pt Ser Qn {titer} titer 5 MICRO Chlamydophila psittaci IgG Ab [Titer] in Serum C psittaci IgG Titr Ser 1 Both 20,9483 940 VIR 20 S-Leptospira Ab 19103 JAH JAH JAH S,P-Leptospira Ab Leptospira Ab Leptospira-vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 708 JAH 619 23197-7 Leptospira sp Ab ACnc Pt Ser Ord Aggl MICRO Leptospira sp Ab [Presence] in Serum by Agglutination Leptospira Ab Ser Ql Aggl 1 Both 975 VIR 20 S-T gondii IgM 27605 JAH JAH EI S,P-T gondii IgM Toxoplasma gondii IgM Toxoplasma gondii vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P Atellica 722 JAH 696 25542-2 Toxoplasma gondii Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord 32 MICRO Toxoplasma gondii IgM Ab [Presence] in Serum T gondii IgM Ser Ql 1 Both 16,1464 976 VIR 20 S-T gondii IgG 26872 JAH JAH EI S,P-T gondii IgG Toxoplasma gondii IgG Toxoplasma gondii vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P IU/ml Cobas E-411 (HIV) 724 JAH 697 22580-5 Toxoplasma gondii Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord 16 MICRO Toxoplasma gondii IgG Ab [Presence] in Serum T gondii IgG Ser Ql 1 Both 15,5478 261 VIR 20 S-T gondii IgG avd 27631 JAH JAH EI S,P-T gondii IgG avd Toxoplasma gondii IgG aviidsus Toxoplasma gondii vastase IgG aviidsus seerumis/plasmas Tekst % 726 JAH 1986 56991-3 Toxoplasma gondii Ab.IgG avidity ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Toxoplasma gondii IgG Ab avidity [Presence] in Serum by Immunoassay T gondii IgG Avidity Ser Ql EIA 1 Both 518 VIR 20 S-Francisella Ab 19102 JAH JAH JAH S,P-Francisella Ab Francisella Ab Francisella-vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 734 JAH 2533 7888-1 Francisella tularensis Ab ACnc Pt Ser Ord MICRO Francisella tularensis Ab [Presence] in Serum F tular Ab Ser Ql 1 Both 25,9625 615 VIR 20 St-CdiA/B 23342 JAH JAH EI St-C difficile Ag, tox A,B panel Clostridioides difficile Ag, toksiin A,B paneel roojast Clostridioides difficile Ag, toksiin A,B roojast (paneel) Paneel 745 JAH 3037 L-3037 1260 VIR 20 St-C parvum Ag 20518 JAH JAH EI St-C parvum Ag Cryptosporidium parvum Ag roojas Cryptosporidium parvum antigeen roojas N/P 753 JAH 1504 41487-0 Cryptosporidium parvum Ag ACnc Pt Stool Ord EIA 0,00% MICRO Cryptosporidium parvum Ag [Presence] in Stool by Immunoassay C parvum Ag Stl Ql EIA 1 Both 111 VIR 20 St-G lamblia Ag 17547 JAH JAH EI St-G lamblia Ag Giardia lamblia Ag roojas Giardia lamblia antigeen roojas N/P 757 JAH 1503 31830-3 Giardia lamblia Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Giardia lamblia Ag [Presence] in Stool G lamblia Ag Stl Ql 1 Both 1432 VIR 20 Echinococcus Ab 25823 JAH JAH JAH S,P-Echinococcus Ab titr Echinococcus Ab tiiter Echinococcus-vastaste antikehade tiiter seerumis/plasmas Tekst 759 JAH 3571 26008-3 Echinococcus sp Ab Titr Pt Ser Qn HA {titer} titer 1 MICRO Echinococcus sp Ab [Titer] in Serum by Hemagglutination Echinococcus Ab Titr Ser HA 1 Both 13,2379 694 VIR 20 B-Fungal DNA panel 24391 EI 2020-06-17 EI EI XXX-Fungal DNA panel Seente DNA paneel Seente DNA (paneel) Paneel 774 JAH 3440 L-3440 132 VIR 20 Sepsisetekitajate bakterite DNA paneel 24374 XXX-C albicans DNA 24392 JAH EI EI XXX-C albicans DNA Candida albicans DNA Candida albicans DNA N/P 780 JAH 1567 76580-0 Candida albicans its gene PrThr Pt XXX.swab Ord Probe.amp.tar MICRO Candida albicans its gene [Presence] in Swab specimen by NAA with probe detection C albicans its Swab Ql NAA+probe 1 Observation 1259 VIR 20 Nahaseente DNA 24486 C albicans DNA 26159 JAH EI EI XXX-C albicans DNA Candida albicans DNA Candida albicans DNA N/P 780 JAH 1567 76580-0 Candida albicans its gene PrThr Pt XXX.swab Ord Probe.amp.tar MICRO Candida albicans its gene [Presence] in Swab specimen by NAA with probe detection C albicans its Swab Ql NAA+probe 1 Observation 136 VIR 20 Sepsisetekitajate bakterite DNA paneel 24374 XXX-C glabrata DNA 24396 JAH EI EI XXX-C glabrata DNA Candida glabrata DNA Candida glabrata DNA N/P 787 JAH 1571 70026-0 Candida glabrata DNA Threshold Pt Bld Ord Probe.amp.tar MICRO Candida glabrata DNA [Presence] in Blood by Probe and target amplification method C glabrata DNA Bld Ql PCR 1 Both 34,8955 135 VIR 20 Sepsisetekitajate bakterite DNA paneel 24374 XXX-C krusei DNA 24395 JAH EI EI XXX-C krusei DNA Candida krusei DNA Candida krusei DNA N/P 788 JAH 1570 70025-2 Candida krusei DNA Threshold Pt Bld Ord Probe.amp.tar MICRO Candida krusei DNA [Presence] in Blood by Probe and target amplification method C krusei DNA Bld Ql PCR 1 Both 35,9275 134 VIR 20 Sepsisetekitajate bakterite DNA paneel 24374 XXX-C parapsilosis DNA 24394 JAH EI EI XXX-C parapsilosis DNA Candida parapsilosis DNA Candida parapsilosis DNA N/P 789 JAH 1569 70024-5 Candida parapsilosis DNA Threshold Pt Bld Ord Probe.amp.tar MICRO Candida parapsilosis DNA [Presence] in Blood by Probe and target amplification method C parapsilosis DNA Bld Ql PCR 1 Both 32,4503 133 VIR 20 Sepsisetekitajate bakterite DNA paneel 24374 XXX-C tropicalis DNA 24393 JAH EI EI XXX-C tropicalis DNA Candida tropicalis DNA Candida tropicalis DNA N/P 790 JAH 1568 70023-7 Candida tropicalis DNA Threshold Pt Bld Ord Probe.amp.tar MICRO Candida tropicalis DNA [Presence] in Blood by Probe and target amplification method C tropicalis DNA Bld Ql PCR 1 Both 30,3026 137 VIR 20 Sepsisetekitajate bakterite DNA paneel 24374 XXX-A fumigatus DNA 24397 JAH EI EI XXX-A fumigatus DNA Aspergillus fumigatus DNA Aspergillus fumigatus DNA N/P 792 JAH 1572 62478-3 Aspergillus fumigatus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Aspergillus fumigatus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method A fumigatus DNA XXX Ql PCR 1 Both 21,9016 109 VIR 20 S-Aspergillus Ag 24180 JAH JAH JAH S,P-Aspergillus Ag Aspergillus Ag Aspergillus antigeen (galaktomannaan) seerumis/plasmas N/P 793 JAH 1499 44099-0 Galactomannan Ag ACnc Pt Ser/Plas Ord EIA MICRO Galactomannan Ag [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay Galactomannan Ag SerPl Ql EIA 1 Both 1377 VIR 20 CSF-Crypto-Ag 23590 JAH JAH EI XXX-C neoformans Ag Cryptococcus neoformans Ag Cryptococcus neoformans antigeen N/P 797 JAH 1500 11472-8 Cryptococcus neoformans Ag ACnc Pt XXX Ord MICRO Cryptococcus neoformans Ag [Presence] in Unspecified specimen C neoform Ag XXX Ql 1 Both 550 VIR 20 XXX-Dermatophytes DNA 24486 JAH JAH EI XXX-Dermatophytes DNA Nahaseente DNA Nahaseente DNA N/P 802 JAH 2699 A-2699 698 VIR 20 XXX-T rubrum complex DNA 24491 EI 2020-06-17 EI EI XXX-T rubrum complex DNA Trichophyton rubrum kompleksi DNA Trichophyton rubrum kompleksi DNA N/P 804 JAH 3448 A-3448 1254 VIR 20 Nahaseente DNA 24486 T interdigitale DNA 26160 JAH EI EI XXX-T interdigitale DNA Trichophyton interdigitale DNA Trichophyton interdigitale DNA täpsustamata materjalis N/P " " 805 JAH 5391 A-5331 1251 VIR 20 Nahaseente DNA 24486 T tonsurans DNA 26166 JAH EI EI XXX-T tonsurans DNA Trichophyton tonsurans DNA Trichophyton tonsurans DNA täpsustamata materjalis N/P " " 806 JAH 5392 A-5326 699 VIR 20 XXX-T tonsurans/T equinum DNA 24489 EI 2020-06-17 EI EI XXX-T tonsurans/T equinum DNA Trichophyton tonsurans/Trichophyton equinum DNA Trichophyton tonsurans/Tichophyton equinum DNA N/P 807 JAH 3449 A-3449 1253 VIR 20 Nahaseente DNA 24486 T mentagrophytes DNA 26167 JAH EI EI XXX-T mentagrophytes DNA Trichophyton mentagrophytes DNA Trichophyton mentagrophytes DNA täpsustamata materjalis N/P " " 808 JAH 5393 A-5327 697 VIR 20 XXX-T mentagrophytes complex DNA 24487 EI 2020-06-17 EI EI XXX-T mentagrophytes complex DNA Trichophyton mentagrophytes kompleksi DNA Trichophyton mentagrophytes kompleksi DNA N/P 809 JAH 3447 A-3447 1252 VIR 20 Nahaseente DNA 24486 T rubrum/T soudanense DNA 26161 JAH EI EI XXX-T rubrum/T soudanense DNA Trichophyton rubrum/Trichophyton soudanense DNA Trichophyton rubrum/Trichophyton soudanense DNA täpsustamata materjalis N/P " " 810 JAH 5394 A-5328 700 VIR 20 Nahaseente DNA 24486 T violaceum DNA 24488 JAH EI EI XXX-T violaceum DNA Trichophyton violaceum DNA Trichophyton violaceum DNA N/P 811 JAH 3450 A-3450 1255 VIR 20 Nahaseente DNA 24486 T benhamiae DNA 26162 JAH EI EI XXX-T benhamiae DNA Trichophyton benhamiae DNA Trichophyton benhamiae DNA täpsustamata materjalis N/P " " 812 JAH 5395 A-5329 1250 VIR 20 Nahaseente DNA 24486 T verrucosum DNA 26168 JAH EI EI XXX-T verrucosum DNA Trichophyton verrucosum DNA Trichophyton verrucosum DNA täpsustamata materjalis N/P " " 813 JAH 5396 A-5330 701 VIR 20 XXX-Microsporum complex DNA 24490 EI 2020-06-17 EI EI XXX-Microsporum complex DNA Microsporum kompleksi DNA Microsporum kompleksi DNA N/P 814 JAH 3451 A-3451 1256 VIR 20 Nahaseente DNA 24486 M canis DNA 26163 JAH EI EI XXX-M canis DNA Microsporum canis DNA Microsporum canis DNA N/P 815 JAH 3813 A-3813 1257 VIR 20 Nahaseente DNA 24486 M audouinii DNA 26169 JAH EI EI XXX-M audouinii DNA Microsporum audouinii DNA Microsporum audouinii DNA täpsustamata materjalis N/P " " 816 JAH 5397 A-5325 1258 VIR 20 Nahaseente DNA 24486 E floccosum DNA 26164 JAH EI EI XXX-E floccosum DNA Epidermophyton floccosum DNA Epidermophyton floccosum DNA N/P 817 JAH 3812 A-3812 1097 VIR 20 Malaaria uuring (paksu tilga meetod) 20516 JAH JAH EI B-Plasmodium-m Malaariaplasmoodiumi mikroskoopia Malaariaplasmoodiumi mikroskoopia verest N/P Valgusmikroskoopia, paksu tilga meetod 818 JAH 97 32700-7 Microscopic observation Prid Pt Bld Nom Malaria smear MICRO Microscopic observation [Identifier] in Blood by Malaria smear Malaria Smear Bld 1 Both 1098 VIR 20 Plasmodium sp LDH 20457 JAH JAH EI B-Plasmodium strip Malaariaplasmoodium (ribaanalüüs) Malaariaplasmoodium veres (ribaanalüüs) Tekst Ribaanalüüs 820 JAH 3660 50687-3 Plasmodium sp Ag ACnc Pt Bld Ord 2 MICRO Plasmodium sp Ag [Presence] in Blood Plasmodium Ag Bld Ql 1 Both 12,4032 616 MB 21 B-Aer 19263 JAH JAH EI XXX-Automated aerobic culture Automatiseeritud aeroobne külv Automatiseeritud aeroobne külv KYLV 1 JAH 3038 6463-4 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Culture 39 MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Culture Bacteria XXX Cult 1 Both 9,3141 617 MB 21 B-Anaer 19289 JAH JAH EI XXX-Automated anaerobic culture Automatiseeritud anaeroobne külv Automatiseeritud anaeroobne külv KYLV 3 JAH 3039 23667-9 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen Bacteria XXX 1 Both 9,3141 618 MB 21 B-Myc 19649 EI 2020-07-03 EI EI XXX-Automated fungal culture Automatiseeritud seente külv Automatiseeritud seente külv KYLV 7 JAH 3040 42805-2 Fungus identified Prid Pt XXX Nom MICRO Fungus identified in Unspecified specimen Fungus XXX 1 Both 9,3141 325 MB 21 PrtF-Aer 19239 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 326 MB 21 AmnF-Aer 19217 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 327 MB 21 As-Aer 19218 EI 2020-07-03 EI EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 328 MB 21 BalF-Aer 19221 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 329 MB 21 Bile-Aer 19254 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 330 MB 21 Br-Aer 19220 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 331 MB 21 Bx-Aer 19219 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 332 MB 21 Ctp-Aer 19230 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 333 MB 21 Cc-Aer 19260 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 335 MB 21 Cx-Aer 22454 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 336 MB 21 Co-Aer 19237 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 337 MB 21 CSF-Aer 19242 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 338 MB 21 DiaF-Aer 19222 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 339 MB 21 Dr-Aer 19223 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 340 MB 21 Em-Aer 19233 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 341 MB 21 Eo-Aer 19264 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 342 MB 21 Eye-Aer 19256 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 343 MB 21 Fi- Aer 19226 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 344 MB 21 TisF-Aer 19235 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 345 MB 21 Ut-Aer 19225 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 346 MB 21 Mi-Aer 19252 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 347 MB 21 Mo-Aer 19258 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 348 MB 21 Nose-Aer 21673 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 349 MB 21 Ns-Aer 19247 EI 2020-07-03 EI EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 350 MB 21 Pc-Aer 19248 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 351 MB 21 PlrF-Aer 19250 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 352 MB 21 Plac-Aer 19249 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 353 MB 21 Pss-Aer 19244 EI 2020-07-03 EI EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 354 MB 21 Pus-Aer 19245 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 355 MB 21 Si-Aer 19255 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 356 MB 21 Sem-Aer 19257 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 357 MB 21 Sp-Aer 19253 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 358 MB 21 SynF-Aer 19241 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 359 MB 21 Tra-Aer 19259 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 360 MB 21 Th-Aer 19238 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 361 MB 21 Tis-Aer 19234 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 362 MB 21 cvU-Aer 19231 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 363 MB 21 UB-Aer 20849 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 364 MB 21 catU-Aer 19229 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 365 MB 21 Um-Aer 19262 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 366 MB 21 Um-Aer 22458 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 367 MB 21 aspU-Aer 19251 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 368 MB 21 Vag-Aer 19261 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 369 MB 21 V-Aer 20850 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 370 MB 21 Wd-Aer 19227 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 371 MB 21 Wdt-Aer 19228 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1391 MB 21 Ste-Aer 20926 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 373 MB 21 PrtF-Anaer 19278 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 374 MB 21 AmnF-Anaer 19265 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 375 MB 21 As-Anaer 19266 EI 2020-07-03 EI EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 376 MB 21 Bile-Anaer 19286 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 377 MB 21 Bx-Anaer 19267 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 378 MB 21 DiaF-Anaer 19269 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 379 MB 21 Dr-Anaer 19270 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 380 MB 21 Fi-Anaer 19272 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 381 MB 21 TisF-Anaer 19276 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 382 MB 21 Ut-Anaer 19271 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 383 MB 21 PlrF-Anaer 19284 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 384 MB 21 Pl-Anaer 19283 EI 2020-07-03 EI EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 385 MB 21 Pss-Anaer 19281 EI 2020-07-03 EI EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 386 MB 21 Pus-Anaer 19282 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 387 MB 21 Si-Anaer 19287 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 388 MB 21 Tis-Anaer 19275 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 389 MB 21 aspU-Anaer 19285 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 390 MB 21 Wd-Anaer 19273 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 391 MB 21 Wdt-Anaer 19274 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 1401 MB 21 SynF-Anaer 19279 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 1367 MB 21 BalF-Myc 19617 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1368 MB 21 Br-Myc 19616 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1370 MB 21 Ctp-Myc 19623 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1371 MB 21 Cc-Myc 19646 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1373 MB 21 Cx-Myc 22455 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1375 MB 21 Co-Myc 19628 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1383 MB 21 Em-Myc 19624 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1384 MB 21 Eo-Myc 19650 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1385 MB 21 Eye-Myc 19643 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1389 MB 21 Hair-Myc 19621 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1390 MB 21 Ste-Myc 24179 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1392 MB 21 Mo-Myc 19644 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1393 MB 21 Nail-Myc 19632 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1394 MB 21 Nose-Myc 21674 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1397 MB 21 Pus-Myc 19636 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1398 MB 21 Skin-Myc 19637 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1400 MB 21 Sp-Myc 19641 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1402 MB 21 Tra-Myc 19645 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1405 MB 21 Th-Myc 19629 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1408 MB 21 Um-Myc 19648 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1411 MB 21 Um-Myc 22459 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1412 MB 21 aspU-Myc 19640 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1414 MB 21 Vag-Myc 19647 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1416 MB 21 Wdt-Myc 19651 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1388 MB 21 Ft-MRSA 20992 JAH JAH EI XXX-MRSA culture MRSA külv Metitsilliiniresistentse Staphylococcus aureus külv KYLV 15 JAH 2257 13317-3 Staphylococcus aureus.methicillin resistant isolate ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 0,31% MICRO Methicillin resistant Staphylococcus aureus [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture MRSA XXX Ql Cult 1 Both 1395 MB 21 Nose-MRSA 23876 JAH JAH EI XXX-MRSA culture MRSA külv Metitsilliiniresistentse Staphylococcus aureus külv KYLV 15 JAH 2257 13317-3 Staphylococcus aureus.methicillin resistant isolate ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 0,31% MICRO Methicillin resistant Staphylococcus aureus [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture MRSA XXX Ql Cult 1 Both 1396 MB 21 Pus-MRSA 22355 JAH JAH EI XXX-MRSA culture MRSA külv Metitsilliiniresistentse Staphylococcus aureus külv KYLV 15 JAH 2257 13317-3 Staphylococcus aureus.methicillin resistant isolate ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 0,31% MICRO Methicillin resistant Staphylococcus aureus [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture MRSA XXX Ql Cult 1 Both 1404 MB 21 Th-MRSA 23875 JAH JAH EI XXX-MRSA culture MRSA külv Metitsilliiniresistentse Staphylococcus aureus külv KYLV 15 JAH 2257 13317-3 Staphylococcus aureus.methicillin resistant isolate ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 0,31% MICRO Methicillin resistant Staphylococcus aureus [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture MRSA XXX Ql Cult 1 Both 397 MB 21 Ft-VRE 19707 EI 2020-07-03 EI EI XXX-VRE culture VRE külv Vankomütsiiniresistentse Enterococcus sp. külv KYLV 17 JAH 2258 13316-5 Enterococcus species.vancomycin resistant ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 0,00% MICRO Vancomycin resistant enterococcus [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture VRE XXX Ql Cult 1 Both 398 MB 21 F-VRE 19706 EI 2020-07-03 EI EI XXX-VRE culture VRE külv Vankomütsiiniresistentse Enterococcus sp. külv KYLV 17 JAH 2258 13316-5 Enterococcus species.vancomycin resistant ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 0,00% MICRO Vancomycin resistant enterococcus [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture VRE XXX Ql Cult 1 Both 1433 MB 21 ESBL produtseerivate enterobakterite külv 26350 JAH JAH JAH XXX-ESBL resistant bacteria culture ESBL produtseerivate enterobakterite külv Laiendatud spektriga beetalaktamaase produtseerivate enterobakterite külv KYLV " " 19 JAH 4407 73835-1 Bacteria.extended spectrum beta lactamase resistant identified Prid Pt Anal Nom Organism specific culture MICRO Bacteria.extended spectrum beta lactamase resistant identified in Anal by Organism specific culture Bacteria.ESBL resist Anal Cult 1 Both 13,7174 502 MB 21 St-Sau 19656 JAH JAH EI XXX-S aureus culture Staphylococcus aureus külv Staphylococcus aureus külv KYLV 25 JAH 2485 20966-8 Staphylococcus sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture MICRO Staphylococcus sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Staphylococcus XXX Cult 1 Both 24,697 1452 MB 21 Legionella sp. külv 25919 JAH JAH JAH XXX-Legionella sp. culture Legionella sp. külv Legionella sp. külv KYLV " " 27 JAH 2244 593-4 Legionella sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 0,00% MICRO Legionella sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Legionella XXX Cult 1 Both 403 MB 21 XXX-C diphteriae culture 21182 JAH JAH JAH XXX-C diphtheriae culture Corynebacterium diphtheriae külv Corynebacterium diphtheriae külv KYLV 28 JAH 2269 16676-9 Corynebacterium diphtheriae ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture MICRO Corynebacterium diphtheriae [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture C diphtheriae XXX Ql Cult 1 Both 1376 MB 21 CSF-Crypto 23591 JAH JAH EI XXX-C neoformans culture Cryptococcus neoformans külv Cryptococcus neoformans külv täpsustamata materjalist KYLV 32 JAH 4075 38377-8 Cryptococcus neoformans ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture MICRO Cryptococcus neoformans [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture C neoform XXX Ql Cult 1 Both 19,3142 1406 MB 21 Th-Nmg 19574 JAH JAH EI XXX-N meningitidis culture Neisseria meningitidis külv Neisseria meningitidis külv KYLV 34 JAH 3158 16134-9 Neisseria meningitidis ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture MICRO Neisseria meningitidis [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture N men XXX Ql Cult 1 Both 8,0443 1374 MB 21 Cx-StrB 22456 JAH JAH EI XXX-B-Hem Streptococcus culture Beetahemolüütilise streptokoki külv Beetahemolüütilise streptokoki külv KYLV 35 JAH 2484 547-0 Streptococcus.beta-hemolytic ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 335 MICRO Streptococcus.beta-hemolytic [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture B-Hem Strep XXX Ql Cult 1 Both 16,8104 1403 MB 21 Th-bStr 19306 JAH JAH EI XXX-B-Hem Streptococcus culture Beetahemolüütilise streptokoki külv Beetahemolüütilise streptokoki külv KYLV 35 JAH 2484 547-0 Streptococcus.beta-hemolytic ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 335 MICRO Streptococcus.beta-hemolytic [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture B-Hem Strep XXX Ql Cult 1 Both 16,8104 1415 MB 21 Vag-StrB 19294 JAH JAH EI XXX-B-Hem Streptococcus culture Beetahemolüütilise streptokoki külv Beetahemolüütilise streptokoki külv KYLV 35 JAH 2484 547-0 Streptococcus.beta-hemolytic ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 335 MICRO Streptococcus.beta-hemolytic [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture B-Hem Strep XXX Ql Cult 1 Both 16,8104 1372 MB 21 Cx-Mh-Uu 22457 JAH JAH EI XXX-M hominis, U urealyticum culture Mycoplasma hominis ja Ureaplasma urealyticum külv Mycoplasma hominis ja Ureaplasma urealyticum külv KYLV 37 JAH 2270 687-4 Mycoplasma sp & Ureaplasma sp Prid Pt XXX Nom Organism specific culture MICRO Mycoplasma sp and Ureaplasma sp [Identifier] in Unspecified specimen by Organism specific culture Mycoplas+Ureoplas XXX Cult 1 Both 8,7142 1399 MB 21 Sem-MhUu 19501 JAH JAH EI XXX-M hominis, U urealyticum culture Mycoplasma hominis ja Ureaplasma urealyticum külv Mycoplasma hominis ja Ureaplasma urealyticum külv KYLV 37 JAH 2270 687-4 Mycoplasma sp & Ureaplasma sp Prid Pt XXX Nom Organism specific culture MICRO Mycoplasma sp and Ureaplasma sp [Identifier] in Unspecified specimen by Organism specific culture Mycoplas+Ureoplas XXX Cult 1 Both 8,7142 1407 MB 21 Um-MhUu 19503 JAH JAH EI XXX-M hominis, U urealyticum culture Mycoplasma hominis ja Ureaplasma urealyticum külv Mycoplasma hominis ja Ureaplasma urealyticum külv KYLV 37 JAH 2270 687-4 Mycoplasma sp & Ureaplasma sp Prid Pt XXX Nom Organism specific culture MICRO Mycoplasma sp and Ureaplasma sp [Identifier] in Unspecified specimen by Organism specific culture Mycoplas+Ureoplas XXX Cult 1 Both 8,7142 1409 MB 21 cvU-MhUu 19500 JAH JAH EI XXX-M hominis, U urealyticum culture Mycoplasma hominis ja Ureaplasma urealyticum külv Mycoplasma hominis ja Ureaplasma urealyticum külv KYLV 37 JAH 2270 687-4 Mycoplasma sp & Ureaplasma sp Prid Pt XXX Nom Organism specific culture MICRO Mycoplasma sp and Ureaplasma sp [Identifier] in Unspecified specimen by Organism specific culture Mycoplas+Ureoplas XXX Cult 1 Both 8,7142 1410 MB 21 Um-MhUu 22460 JAH JAH EI XXX-M hominis, U urealyticum culture Mycoplasma hominis ja Ureaplasma urealyticum külv Mycoplasma hominis ja Ureaplasma urealyticum külv KYLV 37 JAH 2270 687-4 Mycoplasma sp & Ureaplasma sp Prid Pt XXX Nom Organism specific culture MICRO Mycoplasma sp and Ureaplasma sp [Identifier] in Unspecified specimen by Organism specific culture Mycoplas+Ureoplas XXX Cult 1 Both 8,7142 1413 MB 21 Vag-MhUu 19502 JAH JAH EI XXX-M hominis, U urealyticum culture Mycoplasma hominis ja Ureaplasma urealyticum külv Mycoplasma hominis ja Ureaplasma urealyticum külv KYLV 37 JAH 2270 687-4 Mycoplasma sp & Ureaplasma sp Prid Pt XXX Nom Organism specific culture MICRO Mycoplasma sp and Ureaplasma sp [Identifier] in Unspecified specimen by Organism specific culture Mycoplas+Ureoplas XXX Cult 1 Both 8,7142 508 MB 21 St-Salm 19603 JAH JAH EI St-Salmonella sp. culture Salmonella sp. külv roojast Salmonella sp. külv roojast KYLV 47 JAH 2492 20955-1 Salmonella sp identified Prid Pt Stool Nom Organism specific culture MICRO Salmonella sp identified in Stool by Organism specific culture Salmonella Stl Cult 1 Both 22,4659 504 MB 21 Ft-Salm 19604 JAH JAH EI XXX-Salmonella sp. culture Salmonella sp. külv Salmonella sp. külv KYLV 48 JAH 2489 17563-8 Salmonella sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture MICRO Salmonella sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Salmonella XXX Cult 1 Both 22,4659 505 MB 21 St-Shig 19652 JAH JAH EI XXX-Shigella sp. culture Shigella sp. külv Shigella sp. külv KYLV 49 JAH 2490 17576-0 Shigella sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture MICRO Shigella sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Shigella XXX Cult 1 Both 25,3786 506 MB 21 Ft-Shig 19653 JAH JAH EI XXX-Shigella sp. culture Shigella sp. külv Shigella sp. külv KYLV 49 JAH 2490 17576-0 Shigella sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture MICRO Shigella sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Shigella XXX Cult 1 Both 25,3786 393 MB 21 St-Camp 19329 JAH JAH EI St-Campylobacter sp. culture Campylobacter sp. külv roojast Campylobacter sp. külv roojast KYLV 50 JAH 2247 6331-3 Campylobacter sp identified Prid Pt Stool Nom Organism specific culture MICRO Campylobacter sp identified in Stool by Organism specific culture Campylobacter Stl Cult 1 Both 503 MB 21 Ft-Camp 19330 JAH JAH EI XXX-Campylobacter sp. culture Campylobacter sp. külv Campylobacter sp. külv KYLV 51 JAH 2486 6332-1 Campylobacter sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture MICRO Campylobacter sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Campylobacter XXX Cult 1 Both 23,2981 394 MB 21 St-Yers 19711 JAH JAH EI St-Yersinia sp. culture Yersinia sp. külv roojast Yersinia sp. külv roojast KYLV 52 JAH 2248 28549-4 Yersinia sp identified Prid Pt Stool Nom Organism specific culture MICRO Yersinia sp identified in Stool by Organism specific culture Yersinia Stl Cult 1 Both 507 MB 21 Ft-Yers 19712 JAH JAH EI XXX-Yersinia sp. culture Yersinia sp. külv Yersinia sp. külv KYLV 53 JAH 2491 701-3 Yersinia sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture MICRO Yersinia sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Yersinia XXX Cult 1 Both 23,0814 1429 MB 21 Clostridium difficile külv roojast 21348 JAH JAH JAH St-C difficile culture Clostridioides difficile külv roojast Clostridioides difficile külv roojast KYLV 54 JAH 1494 562-9 Clostridium difficile ACnc Pt Stool Ord Organism specific culture MICRO Clostridium difficile [Presence] in Stool by Organism specific culture C dif Stl Ql Cult 1 Both 1387 MB 21 St-Klebsiella 20775 JAH JAH EI St-Conditionally pathogenic enterobacteria culture QN Tinglikult patogeensete enterobakterite (Klebsiella, Enterobacter, Serratia) külv roojast QN Tinglikult patogeensete enterobakterite (Klebsiella, Enterobacter, Serratia) külv roojast (kvantitatiivne) KYLV " " 62 JAH 4405 A-4405 524 MB 21 Nimetus 23601 JAH EI EI Is-Identification Mikroobide samastamine Mikroobide samastamine MIKR 68 JAH 2589 45335-7 Bacteria identification test ACnc Pt Isolate Ord Culture MICRO Bacteria Identification [Presence] in Isolate by Culture Bacteria ID test Islt Ql Cult 1 Observation 11,433 525 MB 21 Nimetus 23607 JAH EI EI Is-Identification Mikroobide samastamine Mikroobide samastamine MIKR 68 JAH 2589 45335-7 Bacteria identification test ACnc Pt Isolate Ord Culture MICRO Bacteria Identification [Presence] in Isolate by Culture Bacteria ID test Islt Ql Cult 1 Observation 11,433 526 MB 21 Nimetus 23606 JAH EI EI Is-Identification Mikroobide samastamine Mikroobide samastamine MIKR 68 JAH 2589 45335-7 Bacteria identification test ACnc Pt Isolate Ord Culture MICRO Bacteria Identification [Presence] in Isolate by Culture Bacteria ID test Islt Ql Cult 1 Observation 11,433 527 MB 21 Nimetus 23602 JAH EI EI Is-Identification Mikroobide samastamine Mikroobide samastamine MIKR 68 JAH 2589 45335-7 Bacteria identification test ACnc Pt Isolate Ord Culture MICRO Bacteria Identification [Presence] in Isolate by Culture Bacteria ID test Islt Ql Cult 1 Observation 11,433 528 MB 21 Nimetus 23603 JAH EI EI Is-Identification Mikroobide samastamine Mikroobide samastamine MIKR 68 JAH 2589 45335-7 Bacteria identification test ACnc Pt Isolate Ord Culture MICRO Bacteria Identification [Presence] in Isolate by Culture Bacteria ID test Islt Ql Cult 1 Observation 11,433 529 MB 21 Nimetus 23604 JAH EI EI Is-Identification Mikroobide samastamine Mikroobide samastamine MIKR 68 JAH 2589 45335-7 Bacteria identification test ACnc Pt Isolate Ord Culture MICRO Bacteria Identification [Presence] in Isolate by Culture Bacteria ID test Islt Ql Cult 1 Observation 11,433 401 MB 21 Nail-myc-mikroskoopia 21041 JAH JAH EI Nail-KOH-m Küünekaape mikroskoopia (KOH) Küünekaape mikroskoopia (kaaliumhüdroksiid) Tekst 87 JAH 2267 10689-8 Microscopic observation Prid Pt Nail Nom KOH preparation MICRO Microscopic observation [Identifier] in Nail by KOH preparation KOH Prep Nail 1 Both 402 MB 21 Skin-Myc-mikroskoopia 21410 JAH JAH EI Skin-KOH-m Nahakaape mikroskoopia (KOH) Nahakaape mikroskoopia (kaaliumhüdroksiid) Tekst 89 JAH 2268 644-5 Microscopic observation Prid Pt Skin Nom KOH preparation MICRO Microscopic observation [Identifier] in Skin by KOH preparation KOH Prep Skin 1 Both 1261 MB 21 Demodex folliculorum mikroskoopia 19048 JAH JAH EI Skin-D folliculorum-m Demodex folliculorum mikroskoopia nahakaapest Demodex folliculorum mikroskoopia nahakaapest Tekst 156 JAH 2615 A-2615 400 MB 21 St-Parasites-m (formalin aether) 17544 JAH JAH EI St-Parasites-m (formalin-aether) Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) Tekst 161 JAH 2260 10701-1 Ova+Parasites identified Prid Pt Stool Nom Concentration MICRO Ova+Parasites identified in Stool by Concentration O+P Stl Conc 1 Both 541 MB 21 XXX- Parasites-m (wet mount) 19020 JAH JAH EI XXX-Parasites-m (wet mount) Parasiitide mikroskoopia (natiivpreparaat) Parasiitide mikroskoopia (natiivpreparaat) Tekst 162 JAH 2617 673-4 Ova & parasites identified Prid Pt XXX Nom Microscopy.light 527 MICRO Ova and parasites identified in Unspecified specimen by Light microscopy O+P XXX Micro 1 Both 15,7044 1369 MÜ 23 B-Tbc 21181 JAH JAH EI B-Mycobacterium culture Mükobakterite külv verest Mükobakterite külv verest KYLV 9 JAH 2300 533-0 Mycobacterium sp identified Prid Pt Bld Nom Organism specific culture 1877 MICRO Mycobacterium sp identified in Blood by Organism specific culture Mycobacterium Bld Cult 1 Both 25,0919 1344 MÜ 23 P-M tuberculosis gIFN 20999 JAH JAH EI P-IGRA IGRA (tuberkuloosi sõeluuring) Gammainterferoon-test plasmas (tuberkuloosi sõeluuring) Tekst 52 JAH 1984 45323-3 Mycobacterium tuberculosis tuberculin stimulated gamma interferon ACnc Pt Bld Ord MICRO Mycobacterium tuberculosis tuberculin stimulated gamma interferon [Presence] in Blood M TB tuberc IGNF Bld Ql 1 Both 1066 ST 24 St-Hb IM 17548 JAH JAH EI St-Hb Peitveri roojas (Hb) Peitveri roojas (hemoglobiin) Tekst 4 JAH 854 29771-3 Hemoglobin.gastrointestinal ACnc Pt Stool Ord Imm CHEM Hemoglobin.gastrointestinal [Presence] in Stool by Immunologic method Occult Bld Stl Ql Imm 1 Both 1074 ST 24 St-Calpro 25449 JAH JAH EI St-Calpro Kalprotektiin roojas Kalprotektiin roojas QN ug/g mg/kg 9 JAH 863 38445-3 Calprotectin MCnt Pt Stool Qn ug/g ug/g CHEM Calprotectin [Mass/mass] in Stool Calprotectin Stl-mCnt 1 Both 792 ST 24 St-pE1 19159 JAH JAH JAH St-pE1 Elastaas 1 (pankreasespetsiifiline) roojas Elastaas 1 (pankreasespetsiifiline) roojas QN ug/g 10 JAH/Võrreld 393 25907-7 Elastase.pancreatic MCnt Pt Stool Qn CHEM Elastase.pancreatic [Mass/mass] in Stool Elastase Panc Stl-mCnt 1 Both 1067 ST 24 St-Microscopy 17545 JAH JAH EI St-Microscopy Koprogramm Koprogramm Tekst 15 JAH 855 6470-9 Microscopic observation Prid Pt Stool Nom Wet preparation MICRO Microscopic observation [Identifier] in Stool by Wet preparation Wet Prep Stl 1 Both 11,433 1072 ST 24 Koprogramm 17545 St-Color 17562 JAH EI EI St-Color Rooja värvus Rooja värvus Tekst 16 JAH 861 9397-1 Color Type Pt Stool Nom SPEC Color of Stool Color Stl 1 Observation 1073 ST 24 Koprogramm 17545 St-Consistency 17563 JAH EI EI St-Consistency Rooja konsistents Rooja konsistents Tekst 17 JAH 862 11029-6 Consistency Type Pt Stool Nom SPEC Consistency of Stool Consistency Stl 1 Observation 1068 ST 24 Koprogramm 17545 St-Leukotsüüdid 17551 JAH EI EI St-Leukotsüüdid Leukotsüüdid Leukotsüüdid roojas Tekst 18 JAH 857 13655-6 Leukocytes ACnc Pt Stool Ord Microscopy.light 0,01% HEM/BC Leukocytes [Presence] in Stool by Light microscopy WBC Stl Ql Micro 1 Observation 1069 ST 24 Koprogramm 17545 St-Erütrotsüüdid 17552 JAH EI EI St-Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid roojas Tekst 19 JAH 858 33668-5 Erythrocytes ACnc Pt Stool Ord HEM/BC Erythrocytes [Presence] in Stool RBC Stl Ql 1 Observation 758 ST 24 Koprogramm 17545 St-Epiteelirakud 17557 JAH EI EI St-Epiteelirakud Epiteelirakud Epiteelirakud roojas Tekst 20 JAH 3755 14103-6 Epithelial cells ACnc Pt Stool Ord Microscopy.light HEM/BC Epithelial cells [Presence] in Stool by Light microscopy Epi Cells Stl Ql Micro 1 Observation 271 ST 24 Koprogramm 17545 St-Mucus 17565 JAH EI EI St-Mucus Lima Lima roojas Tekst 21 JAH 2022 42524-9 Mucus ACnc Pt Stool Ord Microscopy.light CHEM Mucus [Presence] in Stool by Light microscopy Mucous Threads Stl Ql Micro 1 Both 20,5953 272 ST 24 Koprogramm 17545 St-Lihaskiud 19021 JAH EI EI St-Lihaskiud Lihaskiud Lihaskiud roojas Tekst 22 JAH 2023 2605-4 Meat fibers ACnc Pt Stool Ord Microscopy.light 1322 CHEM Meat fibers [Presence] in Stool by Light microscopy Meat Fibers Stl Ql Micro 1 Both 17,8598 1265 ST 24 Koprogramm 17545 Lihaskiud, seeditud 17554 JAH EI EI St-Lihaskiud Lihaskiud Lihaskiud roojas Tekst 22 JAH 2023 2605-4 Meat fibers ACnc Pt Stool Ord Microscopy.light 1322 CHEM Meat fibers [Presence] in Stool by Light microscopy Meat Fibers Stl Ql Micro 1 Both 17,8598 273 ST 24 Koprogramm 17545 St-Taimsed rakud 17561 JAH EI EI St-Taimsed rakud Taimsed rakud Taimsed rakud roojas Tekst 23 JAH 2024 55835-3 Vegetable fibers ACnc Pt Stool Ord Microscopy.light CHEM Vegetable fibers [Presence] in Stool by Light microscopy Vegetable Fibers Stl Ql Micro 1 Observation 17,8598 1264 ST 24 Koprogramm 17545 Taimsed rakud, seeditud 17555 JAH EI EI St-Taimsed rakud Taimsed rakud Taimsed rakud roojas Tekst 23 JAH 2024 55835-3 Vegetable fibers ACnc Pt Stool Ord Microscopy.light CHEM Vegetable fibers [Presence] in Stool by Light microscopy Vegetable Fibers Stl Ql Micro 1 Observation 17,8598 276 ST 24 Koprogramm 17545 St-Tärklisegraanulid 17560 JAH EI EI St-Tärklisegraanulid Tärklisegraanulid Tärklisegraanulid roojas Tekst 24 JAH 2027 2967-8 Starch granules ACnc Pt Stool Ord Microscopy.light CHEM Starch granules [Presence] in Stool by Light microscopy Starch Granules Stl Ql Micro 1 Both 29,0407 1266 ST 24 Koprogramm 17545 Tärklis, rakuväline 19023 JAH EI EI St-Tärklisegraanulid Tärklisegraanulid Tärklisegraanulid roojas Tekst 24 JAH 2027 2967-8 Starch granules ACnc Pt Stool Ord Microscopy.light CHEM Starch granules [Presence] in Stool by Light microscopy Starch Granules Stl Ql Micro 1 Both 29,0407 1070 ST 24 Koprogramm 17545 St-Pärmseened 17553 JAH EI EI St-Pärmseened Pärmseened Pärmseened roojas Tekst 25 JAH 859 41186-8 Yeast ACnc Pt Stool Ord MICRO Yeast [Presence] in Stool Yeast Stl Ql 1 Observation 274 ST 24 Koprogramm 17545 St-Rasvatilgad 17556 JAH EI EI St-Rasvatilgad Rasvatilgad Rasvatilgad roojas Tekst 26 JAH 2025 10753-2 Fat.microscopic observation Prid Pt Stool Nom Sudan IV stain CHEM Fat.microscopic observation [Identifier] in Stool by Sudan IV stain Fat Stl Sudan IV Stn 1 Both 19,2676 275 ST 24 Koprogramm 17545 St-Rasvhappe kristallid 19022 JAH EI EI St-Rasvhappe kristallid Rasvhappe kristallid Rasvhappe kristallid roojas Tekst 27 JAH 2026 96734-9 Fatty acid salts PrThr Pt Stool Ord Microscopy.light CHEM Fatty acid salts [Presence] in Stool by Light microscopy FA salts Stl Ql Micro 1 Both 1522 ST 24 Koprogramm 17545 Jodofiilne floora 19024 JAH EI EI St-Iodophilic microflora Jodofiilne mikrofloora Jodofiilne mikrofloora roojas Tekst 28 JAH 6427 A-5531 1222 BoF 25 PrtF-Gluc 20915 JAH JAH EI PrtF-Gluc Glükoos kõhuõõnevedelikus Glükoos kõhuõõnevedelikus QN mmol/L mmol/L 41 JAH 1084 14748-8 Glucose SCnc Pt Periton fld Qn mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Peritoneal fluid Glucose Prt-sCnc unknown Both 1488 BoF 25 PrtF-Crea 27171 JAH JAH EI PrtF-Crea Kreatiniin kõhuõõnevedelikus Kreatiniin kõhuõõnevedelikus QN umol/L umol/L 45 JAH 1086 39474-2 Creatinine SCnc Pt Periton fld Qn umol/L CHEM Creatinine [Moles/volume] in Peritoneal fluid Creat Prt-sCnc unknown Both 1221 BoF 25 PrtF-Prot 21005 JAH JAH EI PrtF-Prot Valk kõhuõõnevedelikus Valk kõhuõõnevedelikus QN g/L g/L 53 JAH 1093 2883-7 Protein MCnc Pt Periton fld Qn g/L CHEM Protein [Mass/volume] in Peritoneal fluid Prot Prt-mCnc unknown Both 1478 BoF 25 DiaF-Gluc 27166 JAH JAH EI pDiaF-Gluc Glükoos peritoneaaldialüüsivedelikus Glükoos peritoneaaldialüüsivedelikus QN mmol/L mmol/L 68 JAH 1080 14746-2 Glucose SCnc Pt Dial fld prt Qn mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Peritoneal dialysis fluid Glucose DiafP-sCnc unknown Both 43 BoF 25 DiaF-Crea 20914 JAH JAH EI pDiaF-Crea Kreatiniin peritoneaaldialüüsivedelikus Kreatiniin peritoneaaldialüüsivedelikus QN umol/L 69 JAH 1081 14681-1 Creatinine SCnc Pt Dial fld prt Qn umol/L CHEM Creatinine [Moles/volume] in Peritoneal dialysis fluid Creat DiafP unknown Both 1483 BoF 25 DiaF-Prot 27161 JAH JAH EI pDiaF-Prot Valk peritoneaaldialüüsivedelikus Valk peritoneaaldialüüsivedelikus QN g/L g/L 72 JAH 4674 12843-9 Protein MCnc Pt Dial fld prt Qn g/L g/L CHEM Protein [Mass/volume] in Peritoneal dialysis fluid Prot DiafP-mCnc 1 Both 11,3203 1479 BoF 25 PlrF-Gluc 27167 JAH JAH EI PlrF-Gluc Glükoos pleuravedelikus Glükoos pleuravedelikus QN mmol/L mmol/L 107 JAH 1097 14747-0 Glucose SCnc Pt Plr fld Qn mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Pleural fluid Glucose Plr-sCnc unknown Both 1489 BoF 25 PlrF-Crea 27172 JAH JAH EI PlrF-Crea Kreatiniin pleuravedelikus Kreatiniin pleuravedelikus QN umol/L umol/L 111 JAH 1099 54375-1 Creatinine SCnc Pt Plr fld Qn umol/L CHEM Creatinine [Moles/volume] in Pleural fluid Creat Plr-sCnc unknown Both 1485 BoF 25 PlrF-Prot 27162 JAH JAH EI PlrF-Prot Valk pleuravedelikus Valk pleuravedelikus QN g/L g/L 119 JAH 1106 2882-9 Protein MCnc Pt Plr fld Qn g/L CHEM Protein [Mass/volume] in Pleural fluid Prot Plr-mC unknown Both 1480 BoF 25 PrcF-Gluc 27168 JAH JAH EI PrcF-Gluc Glükoos perikardivedelikus Glükoos perikardivedelikus QN mmol/L mmol/L 150 JAH 1109 39479-1 Glucose SCnc Pt Pericard fld Qn mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Pericardial fluid Glucose Pcar-sCnc unknown Both 1490 BoF 25 PrcF-Crea 27173 JAH JAH EI PrcF-Crea Kreatiniin perikardivedelikus Kreatiniin perikardivedelikus QN umol/L umol/L 154 JAH 1111 25386-4 Creatinine SCnc Pt Body fld Qn CHEM Creatinine [Moles/volume] in Body fluid Creat Fld-sCnc 1 Both 1486 BoF 25 PrcF-Prot 27163 JAH JAH EI PrcF-Prot Valk perikardivedelikus Valk perikardivedelikus QN g/L g/L 162 JAH 1118 33407-8 Protein MCnc Pt Pericard fld Qn CHEM Protein [Mass/volume] in Pericardial fluid Prot Pcar-mCnc 1 Both 1531 BoF 25 Liigesevedeliku tsütogramm analüsaatoril 27715 Erütrotsüüdid 27717 JAH EI EI SynF-RBC Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid liigesevedelikus QN E6/L E9/L 168 JAH 940 797-1 Erythrocytes NCnc Pt Synv fld Qn Manual count 10*6/L 10^6/L HEM/BC Erythrocytes [#/volume] in Synovial fluid by Manual count RBC # Snv Manual 1 Observation 1532 BoF 25 Liigesevedeliku tsütogramm analüsaatoril 27715 Leukotsüüdid 27716 JAH EI EI SynF-WBC Leukotsüüdid Leukotsüüdid liigesevedelikus QN E6/L E6/L 169 JAH 949 814-4 Leukocytes NCnc Pt Synv fld Qn Manual count 10*6/L 10^6/L HEM/BC Leukocytes [#/volume] in Synovial fluid by Manual count WBC # Snv Manual 1 Observation 1530 BoF 25 SynF-Cells 27715 JAH JAH EI SynF-Diff-a Liigesevedeliku tsütogramm analüsaatoril Liigesevedeliku tsütogramm analüsaatoril Paneel " " 170 JAH 954 34559-5 Cell count panel - Pt Synv fld Qn 8 PANEL.HEM/BC Cell count panel - Synovial fluid Cell Cnt Pnl Snv 1 Order 8,7811 1533 BoF 25 Liigesevedeliku tsütogramm analüsaatoril 27715 MN% 27718 JAH EI EI SynF-MN% MN% Mononukleaarsete leukotsüütide suhtarv liigesevedelikus QN % % 171 JAH 1701 70042-7 Mononuclear cells/100 leukocytes NFr Pt Synv fld Qn Automated count % % HEM/BC Mononuclear cells/100 leukocytes in Synovial fluid by Automated count Mononuc Cells NFr Snv Auto 1 Observation 11,4729 1534 BoF 25 Liigesevedeliku tsütogramm analüsaatoril 27715 MN 27719 JAH EI EI SynF-MN# MN Mononukleaarsete leukotsüütide arv liigesevedelikus QN E6/L E6/L 172 JAH 1703 70050-0 Mononuclear cells NCnc Pt Synv fld Qn Automated count 10*3/uL 10*6/L HEM/BC Mononuclear cells [#/volume] in Synovial fluid by Automated count Mononuc Cells # Snv Auto 1 Observation 11,4729 1535 BoF 25 Liigesevedeliku tsütogramm analüsaatoril 27715 PMN% 27720 JAH EI EI SynF-PMN% PMN% Polümorfonukleaarsete leukotsüütide suhtarv liigesevedelikus QN % % 173 JAH 1702 70040-1 Polymorphonuclear cells/100 leukocytes NFr Pt Synv fld Qn Automated count % % HEM/BC Polymorphonuclear cells/100 leukocytes in Synovial fluid by Automated count Polys NFr Snv Auto 1 Observation 11,4729 1536 BoF 25 Liigesevedeliku tsütogramm analüsaatoril 27715 PMN 27721 JAH EI EI SynF-PMN# PMN Polümorfonukleaarsete leukotsüütide arv liigesevedelikus QN E6/L E6/L 174 JAH 1704 70049-2 Polymorphonuclear cells NCnc Pt Synv fld Qn Automated count 10*3/uL 10*6/L HEM/BC Polymorphonuclear cells [#/volume] in Synovial fluid by Automated count Polys # Snv Auto 1 Observation 11,4729 1481 BoF 25 SynF-Gluc 27169 JAH JAH EI SynF-Gluc Glükoos liigesevedelikus Glükoos liigesevedelikus QN mmol/L mmol/L 194 JAH 1120 14750-4 Glucose SCnc Pt Synv fld Qn mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Synovial fluid Glucose Snv-sCnc unknown Both 1487 BoF 25 SynF-Prot 27164 JAH JAH EI SynF-Prot Valk liigesevedelikus Valk liigesevedelikus QN g/L g/L 198 JAH 2177 2886-0 Protein MCnc Pt Synv fld Qn g/L g/L CHEM Protein [Mass/volume] in Synovial fluid Prot Snv-mCnc 1 Both 21,217 1223 BoF 25 Dr-pAmyl 25968 JAH JAH EI Dr-pAmyl Amülaas (pankreasespetsiifiline) dreenieritises Amülaas (pankreasespetsiifiline) dreenieritises QN U/L U/L 200 JAH 4119 L-4119 1491 BoF 25 Dr-Crea 27249 JAH JAH EI Dr-Crea Kreatiniin dreenieritises Kreatiniin dreenieritises QN umol/L umol/L 201 JAH 4120 L-4120 1484 BoF 25 Dr-Prot 27165 JAH JAH EI Dr-Prot Valk dreenieritises Valk dreenieritises QN g/L g/L 203 JAH 4122 L-4122 1446 BoF 25 XXX-Cells 25932 JAH JAH EI XXX-Diff-a Täpsustamata kehavedeliku tsütogramm analüsaatoril Täpsustamata kehavedeliku tsütogramm analüsaatoril Paneel " " 206 JAH 5501 34556-1 Cell count panel - Pt Body fld Qn PANEL.HEM/BC Cell count panel - Body fluid Cell Cnt Pnl Fld 1 Order 1226 BoF 25 Täpsustamata kehavedeliku tsütogramm analüsaatoril 25932 XXX-RBC 25931 JAH EI EI XXX-RBC Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid täpsustamata kehavedelikus QN E6/L E9/L 211 JAH 971 6741-3 Erythrocytes NCnc Pt Body fld Qn Manual count 0,01% HEM/BC Erythrocytes [#/volume] in Body fluid by Manual count RBC # Fld Manual 1 Observation 1225 BoF 25 Täpsustamata kehavedeliku tsütogramm analüsaatoril 25932 XXX-WBC 25930 JAH EI EI XXX-WBC Leukotsüüdid Leukotsüüdid täpsustamata kehavedelikus QN E6/L E6/L 212 JAH 976 6743-9 Leukocytes NCnc Pt Body fld Qn Manual count 10*6/L 10^6/L HEM/BC Leukocytes [#/volume] in Body fluid by Manual count WBC # Fld Manual 1 Observation 1228 BoF 25 Täpsustamata kehavedeliku tsütogramm analüsaatoril 25932 XXX-MN% 25934 JAH EI EI XXX-MN% MN% Mononukleaarsete leukotsüütide suhtarv täpsustamata kehavedelikus QN % % 214 JAH 4129 26493-7 Mononuclear cells/100 leukocytes NFr Pt Body fld Qn % % 5 HEM/BC Mononuclear cells/100 leukocytes in Body fluid Mononuc Cells/leuk NFr Fld 1 Observation 14,7945 1227 BoF 25 Täpsustamata kehavedeliku tsütogramm analüsaatoril 25932 XXX-MN# 25933 JAH EI EI XXX-MN# MN Mononukleaarsete leukotsüütide arv täpsustamata kehavedelikus QN E6/L E6/L 215 JAH 4126 26490-3 Mononuclear cells NCnc Pt Body fld Qn 10*3/uL 10*3/uL HEM/BC Mononuclear cells [#/volume] in Body fluid Mononuc Cells # Fld 1 Observation 14,7945 1230 BoF 25 Täpsustamata kehavedeliku tsütogramm analüsaatoril 25932 XXX-PMN% 25936 JAH EI EI XXX-PMN% PMN% Polümorfonukleaarsete leukotsüütide suhtarv täpsustamata kehavedelikus QN % % 216 JAH 4128 26518-1 Polymorphonuclear cells/100 leukocytes NFr Pt Body fld Qn % % 41 HEM/BC Polymorphonuclear cells/100 leukocytes in Body fluid Polys/leuk NFr Fld 1 Observation 14,3766 1229 BoF 25 Täpsustamata kehavedeliku tsütogramm analüsaatoril 25932 XXX-PMN# 25935 JAH EI EI XXX-PMN# PMN Polümorfonukleaarsete leukotsüütide arv täpsustamata kehavedelikus QN E6/L E6/L 217 JAH 4125 35002-5 Polymorphonuclear cells NCnc Pt Body fld Qn 10*3/uL 10*3/uL 13 HEM/BC Polymorphonuclear cells [#/volume] in Body fluid Polys # Fld 1 Observation 14,3766 1482 BoF 25 AmnF-Gluc 27170 JAH JAH EI AmnF-Gluc Glükoos amnionivedelikus Glükoos amnionivedelikus QN mmol/L "mmol/L " 231 JAH 5498 A-5354 1137 AN 26 Sem-Oxidative stress (NBT) 25372 JAH JAH EI Sem-ROS Reaktiivsed hapnikuühendid (ROS) spermas Reaktiivsed hapnikuühendid (ROS) spermas Tekst nitrosinise tetrasooli test 44 JAH 4825 A-4825 1152 AN 26 IL-6 22330 JAH JAH EI XXX-IL-6 IL-6 Interleukiin 6 täpsustamata materjalis QN ng/L ng/L 61 JAH 2232 49732-1 Interleukin 6 MCnc Pt Body fld Qn pg/mL pg/mL CHEM Interleukin 6 [Mass/volume] in Body fluid Il6 Fld-mCnc 1 Both 25,2063 49 HLA 27 B-HLA-B*27 DNA 25189 JAH JAH JAH B-HLA-B*27 DNA HLA-B*27 DNA HLA-B*27 alleel Tekst 1 JAH 1123 26043-0 HLA-B27 ACnc Pt Bld Ord Probe.amp.tar HLA HLA-B27 [Presence] by Probe & target amplification method HLA-B27 Ql PCR 1 Both 6 POR 29 U-DALA 20439 EI 2020-07-08 EI EI U-DALA DALA uriinis Deltaaminolevuliinhape uriinis QN umol/L µmol/l 3 JAH 1002 34284-0 Delta aminolevulinate SCnc Pt Urine Qn umol/L umol/L CHEM Delta aminolevulinate [Moles/volume] in Urine D-ALA Ur-sCnc 1 Both 1518 POR 29 DALA/kreatiniin uriinis 27602 JAH JAH JAH U-DALA/U-Crea DALA/kreatiniin uriinis Deltaaminolevuliinhappe ja kreatiniini suhe uriinis QN mmol/mol mmol/mol 5 JAH 1003 39782-8 Delta aminolevulinate/Creatinine SCrto Pt Urine Qn mmol/mol{creat} mmol/mol_cre CHEM Delta aminolevulinate/Creatinine [Molar ratio] in Urine D-ALA/Creat Ur-sRto 1 Both 26,1601 24 POR 29 U-PBG 22327 EI 2022-01-18 EI EI U-PBG Porfobilinogeen uriinis Porfobilinogeen uriinis QN umol/L µmol/l 8 JAH 1035 2811-8 Porphobilinogen SCnc Pt Urine Qn umol/L CHEM Porphobilinogen [Moles/volume] in Urine PBG Ur-sCnc 1 Both 1517 POR 29 Porfobilinogeen/kreatiniin uriinis 27601 JAH JAH JAH U-PBG/U-Crea Porfobilinogeen/kreatiniin uriinis Porfobilinogeeni ja kreatiniini suhe uriinis QN mmol/mol mmol/mol 11 JAH 2697 34357-4 Porphobilinogen/Creatinine SCrto Pt Urine Qn mmol/mol mmol/mol CHEM Porphobilinogen/Creatinine [Molar ratio] in Urine PBG/Creat Ur-sRto 1 Both 18,1729 1519 POR 29 Porfüriinid uriinis (ug/L) 27603 JAH JAH JAH U-Porph (ug/L) Porfüriinid uriinis (ug/L) Porfüriinid uriinis (ug/L) QN ug/L ug/L 12 JAH 1832 11225-0 Porphyrins MCnc Pt Urine Qn ug/L mcg/L CHEM Porphyrins [Mass/volume] in Urine Porphyrins Ur-mCnc 1 Observation 553 POR 29 U-Porph 21224 EI 2022-01-18 EI EI U-Porph (nmol/L) Porfüriinid uriinis (nmol/L) Porfüriinid uriinis (nmol/L) QN nmol/L nmol/l 13 JAH 2702 39771-1 Porphyrins SCnc Pt Urine Qn nmol/L nmol/L;nmole/L CHEM Porphyrins [Moles/volume] in Urine Porphyrins Ur-sCnc 1 Both 19,6492 1520 POR 29 Porfüriinid ööpäevases uriinis 27604 JAH JAH JAH dU-Porph Porfüriinid ööpäevases uriinis Porfüriinid ööpäevases uriinis QN ug/d ug/d 14 JAH 1833 56970-7 Porphyrins MCnc 24H Urine Qn CHEM Porphyrins [Mass/volume] in 24 hour Urine Porphyrins 24H Ur-mCnc 1 Observation 1442 PH 31 Hüpolaktaasia täiskasvanutel - LCT geeni c.-13910C>T variant 25273 JAH JAH JAH XXX-LCT c.-13910C>T Hüpolaktaasia täiskasvanutel - LCT geeni c.-13910C>T variant Hüpolaktaasia täiskasvanutel - LCT geeni c.-13910C>T variant Tekst 10 JAH 1376 58924-2 LCT gene mutations tested for Prid Pt Bld/Tiss Nom Molgen MOLPATH.MUT LCT gene mutations tested for in Blood or Tissue by Molecular genetics method Nominal LCT gene Mut Tested Bld/T 1 Both 102 PH 31 B-HFE p.C282Y, p.H63D panel 25069 JAH JAH JAH B-HFE p.C282Y, p.H63D panel Pärilik hemokromatoos - HFE geeni p.C282Y ja p.H63D mutatsioonide paneel Pärilik hemokromatoos - HFE geeni p.C282Y ja p.H63D mutatsioonid (paneel) Paneel 26 JAH 1403 L-1403 103 PH 31 Pärilik hemokromatoos - HFE geeni p.C282Y ja p.H63D mutatsioonide paneel 25069 B-HFE p.C282Y 25070 JAH EI EI B-HFE p.C282Y Pärilik hemokromatoos - HFE geeni p.C282Y mutatsioon Pärilik hemokromatoos - HFE geeni p.C282Y mutatsioon Tekst 27 JAH 1404 21695-2 HFE gene.p.C282Y Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.MUT HFE gene p.C282Y [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method HFE p.C282Y Bld/T Ql 1 Both 104 PH 31 Pärilik hemokromatoos - HFE geeni p.C282Y ja p.H63D mutatsioonide paneel 25069 B-HFE p.H63D 25071 JAH EI EI B-HFE p.H63D Pärilik hemokromatoos - HFE geeni p.H63D mutatsioon Pärilik hemokromatoos - HFE geeni p.H63D mutatsioon Tekst 28 JAH 1405 21696-0 HFE gene.p.H63D Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.MUT HFE gene p.H63D [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method HFE p.H63D Bld/T Ql 1 Both 1437 PH 31 Gilberti sündroom/irinotekaani toksilisus - UGT1A1 geeni c.-41 -40dupTA (UGT1A1*28) mutatsioon (sekveneerimine) 25760 JAH JAH JAH B-UGT1A1*28 seq Gilberti sündroom - UGT1A1 geeni c.-41 -40dupTA (UGT1A1*28) mutatsioon (sekveneerimine) Gilberti sündroom - UGT1A1 geeni c.-41 -40dupTA (UGT1A1*28) mutatsioon (sekveneerimine) Tekst " " 133 JAH 4277 72508-5 UGT1A1 gene.c.A(TA)7TAA(*28) Pr Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.MUT UGT1A1 gene c.A(TA)7TAA(*28) [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method UGT1A1*28 Bld/T Ql 1 Both 22,4034 1142 PH 31 Geeniproov 25826 EI 2023-02-03 EI EI B-Genome analysis Genotüpiseerimine (sõeluuring) Genotüpiseerimine (sõeluuring) LUS 156 JAH 5223 L-5223 1447 FG 32 Interleukiin 28B geenivariant rs12979860 24398 EI 2022-08-22 EI EI B-IFNL3 genotype IFNL3 genotüüp IFNL3 genotüüp Tekst 25 JAH 3862 60279-7 IL28B gene associated variant rs12979860 Pr Pt Bld Ord Molgen 6 MOLPATH.MUT IL28B gene associated variant rs12979860 [Presence] in Blood by Molecular genetics method IL28B rs12979860 Bld Ql 1 Both 32,5282 50 FG 32 B-HLA-B*57:01 DNA 21263 JAH JAH EI B-HLA-B*57:01 DNA HLA-B*57:01 DNA HLA-B*57:01 alleel N/P HLA-B*-tüübid 26 JAH 1127 50956-2 HLA-B*5701 ACnc Pt Bld Ord HLA HLA-B*5701 [Presence] HLA-B*5701 Ql 1 Both 591 SV 33 S-I trim screen 27067 JAH JAH EI Pt-Grav I trim Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang I trimestril Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang I trimestril Paneel Kryptor 1 JAH 2954 49086-2 First trimester maternal screen with nuchal translucency panel - Pt ^Patient - PANEL.CHEM First trimester maternal screen with nuchal translucency panel 1st trimester scn+NT Pnl Patient 1 Order 33,8721 793 SV 33 Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang I trimestril 27067 S-PAPP-A 27060 JAH EI EI S,P-PAPP-A PAPP-A Rasedusega seotud plasma proteiin A seerumis/plasmas QN U/L mIU/mL Kryptor 3 JAH 395 32046-5 Pregnancy associated plasma protein A ACnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Pregnancy associated plasma protein A [Units/volume] in Serum or Plasma PAPP-A SerPl-aCnc 1 Both 593 SV 33 Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang I trimestril 27067 PAPP-A MoM 21662 JAH EI EI PAPP-A MoM PAPP-A MoM Rasedusega seotud plasma proteiin A MoM Tekst MoM 4 JAH 2956 45273-0 Pregnancy associated plasma protein A multiple of the median Prctl Pt Ser/Plas Qn CHEM Pregnancy associated plasma protein A multiple of the median [Percentile] PAPP-A Prctl SerPl 1 Observation 35,1548 1156 SV 33 Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang I trimestril 27067 fb-hCG 27061 JAH EI EI S,P-fb-hCG fb-hCG Koorioni gonadotropiini vaba beetaalaühik seerumis/plasmas QN U/L U/L Kryptor 5 JAH 396 19180-9 Choriogonadotropin.beta subunit.free ACnc Pt Ser/Plas Qn [IU]/L IU/L CHEM Choriogonadotropin.beta subunit free [Units/volume] in Serum or Plasma B-HCG Free SerPl-aCnc 1 Both 594 SV 33 Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang I trimestril 27067 fb-hCG MoM 21663 JAH EI EI fb-hCG MoM fb-hCG MoM Koorioni gonadotropiini vaba beetaalaühiku MoM Tekst MoM 6 JAH 2957 45293-8 Choriogonadotropin.beta subunit.free multiple of the median Prctl Pt Ser/Plas Qn CHEM Choriogonadotropin.beta subunit.free multiple of the median [Percentile] B-HCG Free Prctl SerPl 1 Observation 28,8806 1157 SV 33 Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang I trimestril 27067 Platsentaarne kasvufaktor 27059 JAH EI EI S,P-PlGF Platsentaarne kasvufaktor Platsentaarne kasvufaktor seerumis/plasmas QN ng/L ng/L Kryptor 7 JAH 3886 74755-0 Placental growth factor MCnc Pt Ser Qn pg/mL pg/mL CHEM Placental growth factor [Mass/volume] in Serum PIGF Ser-mCnc 1 Both 14,9128 1267 SV 33 S-sFlt-1 25239 JAH JAH JAH S,P-sFlt-1 sFlt-1 FMS-sarnase türosiini kinaas-1 lahustuvad retseptorid seerumis/plasmas QN ng/L ng/L 8 JAH 5055 74756-8 Soluble fms-like tyrosine kinase-1 MCnc Pt Ser Qn pg/mL pg/mL CHEM Soluble fms-like tyrosine kinase-1 [Mass/volume] in Serum sFlt-1 Ser-mCnc 1 Both 9,3141 592 SV 33 S-II trim screen 19036 JAH JAH JAH Pt-Grav II trim Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang II trimestril Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang II trimestril Paneel 10 JAH 2955 49085-4 First & Second trimester integrated maternal screen panel - Pt ^Patient - PANEL.CHEM First and Second trimester integrated maternal screen panel Integrated scn Pnl Patient 1 Order 26,4078 1419 SV 33 Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang II trimestril 19036 AFP MoM 19041 JAH EI EI AFP MoM AFP MoM Alfafetoproteiini MoM Tekst 12 JAH 2958 20450-3 Alpha-1-Fetoprotein MoM Pt Ser/Plas Qn {MoM} M.O.M. 1109 CHEM Alpha-1-Fetoprotein [Multiple of the median] in Serum or Plasma AFP MoM SerPl 1 Observation 25,509 1420 SV 33 Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang II trimestril 19036 hCG MoM 19042 JAH EI EI hCG MoM hCG MoM Koorioni gonadotropiini MoM Tekst 14 JAH 2959 20465-1 Choriogonadotropin MoM Pt Ser/Plas Qn {MoM} M.O.M. 1178 CHEM Choriogonadotropin [Multiple of the median] in Serum or Plasma HCG MoM SerPl 1 Observation 24,6762 800 SV 33 Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang II trimestril 19036 S-E3 unconj 17685 JAH EI EI S-E3 unconj E3 mittekonjugeeritud Östriool (mittekonjugeeritud) seerumis QN ug/L ng/ml Immulite2000XPi 15 JAH 400 2250-9 Estriol.unconjugated MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL 0,01% CHEM Estriol.unconjugated [Mass/volume] in Serum or Plasma u Estriol SerPl-mCnc 1 Both 1421 SV 33 Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang II trimestril 19036 E3 unconj MoM 19043 JAH EI EI E3 unconj MoM E3 unconj MoM Östriooli (mittekonjugeeritud) MoM Tekst 16 JAH 2960 20466-9 Estriol.unconjugated MoM Pt Ser/Plas Qn {MoM} M.O.M. 1179 CHEM Estriol (E3).unconjugated [Multiple of the median] in Serum or Plasma u Estriol MoM SerPl 1 Observation 25,5709 596 SV 33 Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang I trimestril 27067 NT MoM 24069 JAH EI EI NT MoM NT MoM Loote kuklavoldi paksuse MoM Tekst MoM 17 JAH 2961 49035-9 Thickness MoM Pt Nuchal fold^fetus Qn US.measured M.O.M. OB.US Fetal Nuchal fold [Multiple of the median] Thickness US Fet Nuchal fold MoM Thickness US.meas 2 Observation 23,6315 1422 SV 33 Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang II trimestril 19036 NT MoM 24070 JAH EI EI NT MoM NT MoM Loote kuklavoldi paksuse MoM Tekst 17 JAH 2961 49035-9 Thickness MoM Pt Nuchal fold^fetus Qn US.measured M.O.M. OB.US Fetal Nuchal fold [Multiple of the median] Thickness US Fet Nuchal fold MoM Thickness US.meas 2 Observation 23,6315 1418 SV 33 Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang II trimestril; Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang I trimestril 19036; 27067 Risk tr.21 suhtes biok. markerite alusel 22558 JAH EI EI Risk Tris21 Risk trisoomia 21. suhtes Risk trisoomia 21. suhtes Tekst 18 JAH 2962 49090-4 Trisomy 21 risk based on maternal age Find Pt ^Fetus Qn {risk} 630 CHEM Trisomy 21 risk based on maternal age in Fetus Ts 21risk-age Fetus 1 Observation 29,2778 1417 SV 33 Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang II trimestril; Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang I trimestril 19036; 27067 Vanuserisk 21333 JAH EI EI Age risk Tris21 Vanuse risk trisoomia 21. suhtes Vanuse risk trisoomia 21. suhtes Tekst 19 JAH 2967 47222-5 Trisomy 21 risk based on maternal age + Alpha-1-Fetoprotein + Choriogonadotropin + Estriol.unconjugated Find Pt ^Fetus Qn CHEM Trisomy 21 risk based on maternal age+Alpha-1-Fetoprotein+Choriogonadotropin+Estriol.unconjugated in Fetus Ts 21risk-age+AFP+HCG+uE3 Fetus 1 Observation 36,7225 597 SV 33 Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang II trimestril; Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang I trimestril 19036; 27067 Combined risk Tris21 22559 JAH EI EI Combined risk Tris21 Kombineeritud risk trisoomia 21. suhtes Kombineeritud risk trisoomia 21. suhtes Tekst normaalset 1 juhu kohta 20 JAH 2963 49030-0 Trisomy 21 risk based on maternal age + Pregnancy associated plasma protein A + Choriogonadotropin + Nuchal translucency Find Pt ^Fetus Qn CHEM Trisomy 21 risk based on maternal age+Pregnancy associated plasma protein A+Choriogonadotropin+Nuchal translucency in Fetus Ts 21 risk-age+PAPPA+HCG+NT Fetus 1 Observation 36,7225 598 SV 33 Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang II trimestril; Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang I trimestril 19036; 27067 Risk Tris18 22557 JAH EI EI Risk Tris18 Risk trisoomia 18. suhtes Risk trisoomia 18. suhtes Tekst normaalset 1 juhu kohta 21 JAH 2964 47223-3 Trisomy 18 risk based on maternal age Find Pt ^Fetus Qn {risk} 700 CHEM Trisomy 18 risk based on maternal age in Fetus Ts 18 risk-Age Fetus 1 Observation 30,7617 1143 Vta 35 Rasedusega arvele (11.-12. rasedusnädal) 26339 JAH JAH EI S,P-Rasedusega arvele paneel Rasedusega arvele paneel Rasedusega arvele paneel Paneel 49 EI/Paneel 5639 L-5384 1144 Vta 35 III trimestri analüüsid (ras. näd. 28-34) 23996 JAH JAH EI S,P-III trimestri analüüsid III trimestri paneel III trimestri paneel Paneel 50 EI/Paneel 5640 L-5385 1537 PAT 36 Günekotsütoloogiline uuring 19030 JAH JAH EI Cx,Vag-Pap Günekotsütoloogiline uuring Günekotsütoloogiline uuring emakakaelakanali-/tupekaapes Tekst 1 JAH 3424 19765-7 Microscopic observation Prid Pt Cvx/Vag Nom Cyto stain CYTO Microscopic observation [Identifier] in Cervical or vaginal smear or scraping by Cyto stain Cyto Cvx/Vag 1 Both 8,2638 1539 PAT 36 Vedelikupõhine tsütoloogia (sõeluuring) 26928 JAH JAH EI XXX-LBC screen Vedelikupõhine tsütoloogia (sõeluuring) Vedelikupõhine tsütoloogia täpsustamata materjalis (sõeluuring) Tekst " " 3 JAH 5957 A-5480 1538 PAT 36 Tsütoloogiline uuring 24621 JAH JAH EI XXX-Cytology Tsütoloogiline uuring Tsütoloogiline uuring täpsustamata materjalis PATO " " 4 JAH 6428 32785-8 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Cytology.non-gyn CYTO Microscopic observation [Identifier] in Specimen by Non-gynecological cytology method Non-gyn cytology Spec 1 Both