id labor Valdkond VK sort Paneel P kood Analüüsi nimetus A kood Kehtiv Kehtiv lõpp Tellitav Vahendatav T lühend Kasutatav nimetus T Nimetus Vastuskood T Ühik Labor ühik Seade Diagnostikumi_tootja Sort Risttabel id algandmed Loinc # Component Property Time Aspects System Scale Method Ex UCUM Units Ex Units %99+ Common Tests Class Long Common Name Short Name Type Order/Obs Doc/Section Ext 58 HE 1 B-CBC-5Diff 18753 JAH JAH EI B-CBC-5Diff Hemogramm 5-osalise leukogrammiga Hemogramm viieosalise leukogrammiga Paneel 4 JAH 12 57021-8 CBC W Auto Differential panel - Pt Bld Qn PANEL.HEM/BC CBC W Auto Differential panel in Blood CBC W Auto Diff Bld 1 Order 250 HE 1 NRBC 17606 EI 2020-05-11 EI EI B-CBC-5Diff-NRBC Hemogramm 5-osalise leukogrammi ja normoblastidega Hemogramm viieosalise leukogrammi ja normoblastidega Paneel 5 JAH 1950 L-1950 266 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 18753 B-WBC 17468 JAH EI EI B-WBC WBC Leukotsüüdid QN E9/L /nL 10 JAH/Võrreld 2 6690-2 Leukocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Leukocytes [#/volume] in Blood by Automated count WBC # Bld Auto 1 Observation 606 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 18753 B-RBC 17467 JAH EI EI B-RBC RBC Erütrotsüüdid QN E12/L /pL 11 JAH/Võrreld 3 789-8 Erythrocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*6/uL 10^12/L;million/mm3 2,22% HEM/BC Erythrocytes [#/volume] in Blood by Automated count RBC # Bld Auto 1 Observation 794 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 18753 B-Hb 17464 JAH EI EI B-Hb Hb Hemoglobiin QN g/L g/L 12 JAH/Võrreld 4 718-7 Hemoglobin MCnc Pt Bld Qn g/dL 2,32% HEM/BC Hemoglobin [Mass/volume] in Blood Hgb Bld-mCnc 1 Both 797 HE 1 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres 20861 B-Hb 20866 JAH EI EI B-Hb Hb Hemoglobiin QN g/L g/L Radiomeeter ABL 7xx 12 JAH/Võrreld 4 718-7 Hemoglobin MCnc Pt Bld Qn g/dL 2,32% HEM/BC Hemoglobin [Mass/volume] in Blood Hgb Bld-mCnc 1 Both 798 HE 1 Happe-aluse tasakaal venoosses veres 24201 B-Hb 24218 JAH EI EI B-Hb Hb Hemoglobiin QN g/L g/L Radiomeeter ABL 7xx 12 JAH/Võrreld 4 718-7 Hemoglobin MCnc Pt Bld Qn g/dL 2,32% HEM/BC Hemoglobin [Mass/volume] in Blood Hgb Bld-mCnc 1 Both 868 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 18753 B-Hct 17465 JAH EI EI B-Hct Hct Hematokrit QN % % 13 JAH/Võrreld 5 4544-3 Hematocrit VFr Pt Bld Qn Automated count % HEM/BC Hematocrit [Volume Fraction] of Blood by Automated count Hct VFr Bld Auto 1 Both 924 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 18753 B-MCV 17471 JAH EI EI B-MCV MCV Erütrotsüütide keskmine maht QN fL fL 14 JAH/Võrreld 6 787-2 Erythrocyte mean corpuscular volume EntVol Pt RBC Qn Automated count fL fL HEM/BC Erythrocyte mean corpuscular volume [Entitic volume] by Automated count MCV RBC Auto 1 Observation 977 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 18753 B-MCH 17469 JAH EI EI B-MCH MCH Keskmine hemoglobiin erütrotsüüdis QN pg pg 15 JAH/Võrreld 7 785-6 Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin EntMass Pt RBC Qn Automated count pg pg 2,22% HEM/BC Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin [Entitic mass] by Automated count MCH RBC Qn Auto 1 Observation 1033 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 18753 B-MCHC 17470 JAH EI EI B-MCHC MCHC Keskmine hemoglobiini kontsentratsioon erütrotsüüdis QN g/L g/L 16 JAH/Võrreld 8 786-4 Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin concentration MCnc Pt RBC Qn Automated count g/dL 2,22% HEM/BC Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin concentration [Mass/volume] by Automated count MCHC RBC Auto-mCnc 1 Observation 1079 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 18753 B-RDW-CV 17116 JAH EI EI B-RDW-CV RDW-CV Erütrotsüütide suurusjaotuvus QN % % 17 JAH/Võrreld 9 788-0 Erythrocyte distribution width Ratio Pt RBC Qn Automated count % % HEM/BC Erythrocyte distribution width [Ratio] by Automated count RDW RBC Auto-Rto 1 Observation 1 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 18753 B-RDW-SD 22369 JAH EI EI B-RDW-SD RDW-SD Erütrotsüütide suurusjaotuvus QN fL fL 18 JAH/Võrreld 10 21000-5 Erythrocyte distribution width EntVol Pt RBC Qn Automated count fL fL HEM/BC Erythrocyte distribution width [Entitic volume] by Automated count RDW RBC Auto 1 Observation 45 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 18753 B-Plt 17466 JAH EI EI B-Plt Plt Trombotsüüdid QN E9/L /nL 19 JAH/Võrreld 11 777-3 Platelets NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Platelets [#/volume] in Blood by Automated count Platelet # Bld Auto 1 Observation 408 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 18753 B-Eo% 17569 JAH EI EI B-Eo% Eo% Eosinofiilide suhtarv QN % % 20 JAH/Võrreld 23 713-8 Eosinophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Eosinophils/100 leukocytes in Blood by Automated count Eosinophil NFr Bld Auto 1 Observation 488 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 18753 B-Baso% 17571 JAH EI EI B-Baso% Baso% Basofiilide suhtarv QN % % 21 JAH/Võrreld 24 706-2 Basophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Basophils/100 leukocytes in Blood by Automated count Basophils NFr Bld Auto 1 Observation 509 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 18753 B-Mono% 17567 JAH EI EI B-Mono% Mono% Monotsüütide suhtarv QN % % 22 JAH/Võrreld 25 5905-5 Monocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Monocytes/100 leukocytes in Blood by Automated count Monocytes NFr Bld Auto 1 Observation 535 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 18753 B-Lymph% 17403 JAH EI EI B-Lymph% Lymph% Lümfotsüütide suhtarv QN % % 23 JAH/Võrreld 26 736-9 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Blood by Automated count Lymphocytes NFr Bld Auto 1 Observation 551 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 18753 B-Neut% 17406 JAH EI EI B-Neut% Neut% Neutrofiilide suhtarv QN % % 26 JAH/Võrreld 27 770-8 Neutrophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % 1,03% HEM/BC Neutrophils/100 leukocytes in Blood by Automated count Neutrophils NFr Bld Auto 1 Observation 675 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 18753 B-IG% 22367 JAH EI EI B-IG% IG% Ebaküpsete granulotsüütide suhtarv QN % % 28 JAH/Võrreld 33 38518-7 Granulocytes.immature/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % HEM/BC Granulocytes Immature/100 leukocytes in Blood Imm Granulocytes NFr Bld 1 Observation 573 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 18753 B-Eo# 17568 JAH EI EI B-Eo# Eo Eosinofiilide arv QN E9/L /nL 29 JAH/Võrreld 28 711-2 Eosinophils NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 0,03% HEM/BC Eosinophils [#/volume] in Blood by Automated count Eosinophil # Bld Auto 1 Both 584 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 18753 B-Baso# 17570 JAH EI EI B-Baso# Baso Basofiilide arv QN E9/L /nL 30 JAH/Võrreld 29 704-7 Basophils NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 0,76% HEM/BC Basophils [#/volume] in Blood by Automated count Basophils # Bld Auto 1 Observation 609 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 18753 B-Mono# 17566 JAH EI EI B-Mono# Mono Monotsüütide arv QN E9/L /nL 31 JAH/Võrreld 30 742-7 Monocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Monocytes [#/volume] in Blood by Automated count Monocytes # Bld Auto 1 Observation 639 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 18753 B-Lymph# 17119 JAH EI EI B-Lymph# Lymph Lümfotsüütide arv QN E9/L /nL 32 JAH/Võrreld 31 731-0 Lymphocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 0,28% HEM/BC Lymphocytes [#/volume] in Blood by Automated count Lymphocytes # Bld Auto 1 Observation 656 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 18753 B-Neut# 17118 JAH EI EI B-Neut# Neut Neutrofiilide arv QN E9/L /nL 35 JAH/Võrreld 32 751-8 Neutrophils NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Neutrophils [#/volume] in Blood by Automated count Neutrophils # Bld Auto 1 Observation 686 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 18753 B-IG# 17597 JAH EI EI B-IG# IG Ebaküpsete granulotsüütide arv QN E9/L /nL 37 JAH/Võrreld 34 51584-1 Granulocytes.immature NCnc Pt Bld Qn 10*3/uL Giga cells /l HEM/BC Granulocytes Immature [#/volume] in Blood Imm Granulocytes # Bld 1 Both 711 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 18753 B-PDW 17407 JAH EI EI B-PDW PDW Trombotsüütide suurusjaotuvus QN fL % 38 JAH/Võrreld 35 32207-3 Platelet distribution width EntVol Pt Bld Qn Automated count fL femtoliters HEM/BC Platelet distribution width [Entitic volume] in Blood by Automated count PDW Bld Auto 1 Observation 734 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 18753 B-MPV 17408 JAH EI EI B-MPV MPV Trombotsüütide keskmine maht QN fL fL 40 JAH/Võrreld 36 32623-1 Platelet mean volume EntVol Pt Bld Qn Automated count fL fL HEM/BC Platelet mean volume [Entitic volume] in Blood by Automated count PMV Bld Auto 1 Observation 748 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 18753 B-P-LCR 17409 JAH EI EI B-LCR LCR Trombotsüütide suurte vormide suhtarv QN % % 41 JAH/Võrreld 37 48386-7 Platelets.large/Platelets NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Platelets Large/Platelets in Blood by Automated count Lg Platelets/Platelet NFr Bld Auto 1 Observation 301 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 18753 B-PCT 17577 JAH EI EI B-Pct Pct Trombokrit QN % % 42 JAH/Võrreld 2114 51637-7 Plateletocrit VFr Pt Bld Qn HEM/BC Plateletocrit [Volume Fraction] in Blood Plateletocrit VFr Bld 1 Observation 563 HE 1 B-NRBC panel 22357 JAH JAH EI B-NRBC panel Normoblastide paneel Normoblastid (paneel) Paneel 45 JAH 2738 L-2738 799 HE 1 Normoblastide paneel 22357 B-NRBC# 22377 JAH EI EI B-NRBC# NRBC Normoblastide arv QN E9/L /nL 46 JAH/Võrreld 40 771-6 Erythrocytes.nucleated NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Nucleated erythrocytes [#/volume] in Blood by Automated count nRBC # Bld Auto 1 Observation 820 HE 1 Normoblastide paneel 22357 B-NRBC% 22358 JAH EI EI B-NRBC% NRBC% Normoblastide suhtarv QN /100WBC /100WBC 47 JAH/Võrreld 41 58413-6 Erythrocytes.nucleated/100 leukocytes Ratio Pt Bld Qn Automated count HEM/BC Nucleated erythrocytes/100 leukocytes [Ratio] in Blood by Automated count nRBC/100 WBC Bld Auto-Rto 1 Observation 1085 HE 1 B-Ret panel 22359 JAH JAH EI B-Ret panel Retikulotsüütide paneel Retikulotsüüdid (paneel) Paneel 48 JAH 98 L-98 1086 HE 1 Retikulotsüütide paneel 22359 B-Ret ‰ 17441 JAH EI EI B-Ret% Ret% Retikulotsüütide suhtarv QN % ‰ 49 JAH/Võrreld 99 17849-1 Reticulocytes/100 erythrocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Reticulocytes/100 erythrocytes in Blood by Automated count Retics/100 RBC NFr Auto 1 Observation 3 HE 1 Retikulotsüütide paneel 22359 B-Ret# 22360 JAH EI EI B-Ret# Ret Retikulotsüütide arv QN E9/L /nL 50 JAH/Võrreld 100 60474-4 Reticulocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL m/UL HEM/BC Reticulocytes [#/volume] in Blood by Automated count Retics # Auto 1 Observation 7 HE 1 Retikulotsüütide paneel 22359 B-IRF 22362 JAH EI EI B-IRF IRF Ebaküpsete retikulotsüütide fraktsioon QN % % 51 JAH/Võrreld 101 33516-6 Reticulocytes.immature/Reticulocytes.total NFr Pt Bld Qn % % HEM/BC Reticulocytes.immature/Reticulocytes.total in Blood Imm Retics NFr 1 Observation 11,3891 32 HE 1 Retikulotsüütide paneel 22359 B-RetHb 22361 JAH EI EI B-RetHb RetHb Retikulotsüütide hemoglobiin QN pg pg 55 JAH/Võrreld 105 42810-2 Hemoglobin EntMass Pt Retic Qn pg pg 1420 HEM/BC Hemoglobin [Entitic mass] in Reticulocytes Hgb Retic Qn 1 Observation 11,3891 829 HE 1 B-Smear-m 17413 JAH JAH EI B-Smear-m panel Vereäige mikroskoopia Vereäige mikroskoopia Paneel CellaVision DM 96 56 JAH 42 L-42 834 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 B-Eosinofiilid % 17417 JAH EI EI B-Eosinofiilid % Eosinofiilid % Eosinofiilide suhtarv QN % % CellaVision DM 96 57 JAH/Võrreld 43 26450-7 Eosinophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 49 HEM/BC Eosinophils/100 leukocytes in Blood Eosinophil NFr Bld 1 Observation 11,433 843 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 B-Basofiilid % 17416 JAH EI EI B-Basofiilid % Basofiilid % Basofiilide suhtarv QN % % CellaVision DM 96 59 JAH/Võrreld 44 30180-4 Basophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 54 HEM/BC Basophils/100 leukocytes in Blood Basophils NFr Bld 1 Observation 11,433 851 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 B-Monotsüüdid % 17424 JAH EI EI B-Monotsüüdid % Monotsüüdid % Monotsüütide suhtarv QN % % CellaVision DM 96 61 JAH/Võrreld 45 26485-3 Monocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 40 HEM/BC Monocytes/100 leukocytes in Blood Monocytes NFr Bld 1 Observation 11,433 889 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 B-Promonotsüüdid % 20962 JAH EI EI B-Promonotsüüdid % Promonotsüüdid % Promonotsüütide suhtarv QN % % CellaVision DM 96 63 JAH/Võrreld 52 30466-7 Promonocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % HEM/BC Promonocytes/100 leukocytes in Blood Promonycytes NFr Bld 1 Observation 855 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 B-Lümfotsüüdid % 17427 JAH EI EI B-Lümfotsüüdid % Lümfotsüüdid % Lümfotsüütide suhtarv QN % % CellaVision DM 96 67 JAH/Võrreld 47 26478-8 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 45 HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Blood Lymphocytes NFr Bld 1 Observation 11,433 860 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 B-Reaktiivsed lümfotsüüdid % 20960 JAH EI EI B-Reaktiivsed lümfotsüüdid % Reaktiivsed lümfotsüüdid % Reaktiivsete lümfotsüütide suhtarv QN % % CellaVision DM 96 69 JAH/Võrreld 48 33835-0 Lymphocytes.plasmacytoid/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % HEM/BC Lymphocytes Plasmacytoid/100 leukocytes in Blood by Manual count Plasmacoid Lymphs NFr Bld Manual 1 Observation 863 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 Prolümfotsüüdid 17461 JAH EI EI B-Prolümfotsüüdid % Prolümfotsüüdid % Prolümfotsüütide suhtarv QN % % CellaVision DM 96 71 JAH/Võrreld 49 6746-2 Prolymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % HEM/BC Prolymphocytes/100 leukocytes in Blood by Manual count Prolymphocytes NFr Bld Manual 1 Observation 21 162 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 B-Karvrakud % 20965 JAH EI EI B-Karvrakud % Karvrakud % Karvrakkude suhtarv QN % % CellaVision DM 96 74 JAH/Võrreld 1666 40716-3 Hairy cells ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Hairy cells [Presence] in Blood by Light microscopy Hairy Cells Bld Ql Smear 1 Observation 871 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 B-Atüüpilised lümfotsüüdid % 17612 JAH EI EI B-Atüüpilised lümfotsüüdid % Atüüpilised lümfotsüüdid % Atüüpiliste lümfotsüütide suhtarv QN % 75 JAH/Võrreld 50 29261-5 Lymphocytes.abnormal/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % HEM/BC Lymphocytes Abnormal/100 leukocytes in Blood by Manual count Abnormal Lymphs NFr Bld Manual 1 Observation 18,6198 919 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 B-Plasmarakud % 17429 JAH EI EI B-Plasmarakud % Plasmarakud % Plasmarakkude suhtarv QN % % CellaVision DM 96 79 JAH/Võrreld 59 13047-6 Plasma cells/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % HEM/BC Plasma cells/100 leukocytes in Blood Plasma Cells NFr Bld 1 Observation 898 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 B-Segmenttuumsed neutrofiilid % 17423 JAH EI EI B-Segmenttuumsed neutrofiilid % Segmenttuumsed neutrofiilid % Segmenttuumsete neutrofiilide suhtarv QN % % CellaVision DM 96 83 JAH/Võrreld 54 26505-8 Neutrophils.segmented/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % HEM/BC Neutrophils.segmented/100 leukocytes in Blood Neuts Seg NFr Bld 1 Observation 904 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 B-Kepptuumsed neutrofiilid % 17422 JAH EI EI B-Kepptuumsed neutrofiilid % Kepptuumsed neutrofiilid % Kepptuumsete neutrofiilide suhtarv QN % % CellaVision DM 96 84 JAH/Võrreld 55 26508-2 Neutrophils.band form/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 0,19% HEM/BC Neutrophils.band form/100 leukocytes in Blood Neuts Band NFr Bld 1 Observation 906 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 B-Metamüelotsüüdid % 17421 JAH EI EI B-Metamüelotsüüdid % Metamüelotsüüdid % Metamüelotsüütide suhtarv QN % % CellaVision DM 96 86 JAH/Võrreld 56 740-1 Metamyelocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % 307 HEM/BC Metamyelocytes/100 leukocytes in Blood by Manual count Metamyelocytes NFr Bld Manual 1 Observation 23,8122 907 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 B-Müelotsüüdid % 17420 JAH EI EI B-Müelotsüüdid % Müelotsüüdid % Müelotsüütide suhtarv QN % % CellaVision DM 96 88 JAH/Võrreld 57 26498-6 Myelocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 0,04% HEM/BC Myelocytes/100 leukocytes in Blood Myelocytes NFr Bld 1 Observation 911 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 B-Promüelotsüüdid % 17445 JAH EI EI B-Promüelotsüüdid % Promüelotsüüdid % Promüelotsüütide suhtarv QN % % CellaVision DM 96 90 JAH/Võrreld 58 26524-9 Promyelocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 0,01% HEM/BC Promyelocytes/100 leukocytes in Blood Promyelocytes NFr Bld 1 Observation 877 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 B-Blastid (spetsifitseerimata) % 17415 JAH EI EI B-Blastid (spetsifitseerimata) % Blastid (spetsifitseerimata) % Blastide (spetsifitseerimata) suhtarv QN % % CellaVision DM 96 93 JAH/Võrreld 51 709-6 Blasts/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % 791 HEM/BC Blasts/100 leukocytes in Blood by Manual count Blasts NFr Bld Manual 1 Observation 18,0359 960 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 B-Normoblastid % 17460 JAH EI EI B-Normoblastid % Normoblastid % Normoblastide suhtarv QN /100WBC CellaVision DM 96 97 JAH/Võrreld 67 33990-3 Normoblasts/100 leukocytes Ratio Pt Bld Qn /100{WBCs} /100 leukocytes HEM/BC Normoblasts/100 leukocytes [Ratio] in Blood Normoblasts Bld-Rto 1 Observation 971 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 B-Toksogeenne granulatsioon 17455 JAH EI EI B-Toksogeenne granulatsioon Toksogeenne granulatsioon Toksogeenne granulatsioon Tekst 100 JAH 69 803-7 Toxic granules ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,0071% HEM/BC Toxic granules [Presence] in Blood by Light microscopy Toxic Granules Bld Ql Smear 1 Observation 983 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 B-Hüpersegmentatsioon 17456 JAH EI EI B-Hüpersegmentatsioon Hüpersegmentatsioon Hüpersegmentatsioon Tekst 102 JAH 71 765-8 Neutrophils.hypersegmented ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Neutrophils.hypersegmented [Presence] in Blood by Light microscopy Neuts Hyperseg Bld Ql Smear 1 Observation 1207 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 Neutrofiilide vakuolisatsioon 17608 JAH EI EI B-Neutrofiilide vakuolisatsioon Neutrofiilide vakuolisatsioon Neutrofiilide vakuolisatsioon Tekst 103 JAH 1669 18319-4 Neutrophils.vacuolated ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,0010% HEM/BC Neutrophils.vacuolated [Presence] in Blood by Light microscopy Neuts Vac Bld Ql Smear 1 Observation 992 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 B-Gumprechti varjud 17459 JAH EI EI B-Gumprechti varjud Gumprechti varjud Gumprechti varjud QN % 107 JAH/Võrreld 73 14912-0 Smudge cells/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count "#/100 WBC; %" 0,0056% HEM/BC Smudge cells/100 leukocytes in Blood by Manual count Smudge Cells NFr Bld Manual 1 Observation 996 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 B-Aglomeratsioon 20979 JAH EI EI B-Aglomeratsioon Aglomeratsioon Aglomeratsioon Tekst korda CellaVision DM 96 108 JAH 74 7797-4 Rouleaux ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Rouleaux [Presence] in Blood by Light microscopy Rouleaux Bld Ql Smear 1 Observation 163 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 B-Aglutinatsioon 20980 JAH EI EI B-Aglutinatsioon Aglutinatsioon Aglutinatsioon Tekst korda CellaVision DM 96 109 JAH 1671 50670-9 Erythrocyte agglutination ACnc Pt Bld Ord HEM/BC Erythrocyte agglutination [Presence] in Blood RBC agglut Bld Ql 1 Observation 1001 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 B-Hüpokromaasia 17431 JAH EI EI B-Hüpokromaasia Hüpokromaasia Hüpokromaasia Tekst korda CellaVision DM 96 110 JAH 75 728-6 Hypochromia ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,03% HEM/BC Hypochromia [Presence] in Blood by Light microscopy Hypochromia Bld Ql Smear 1 Observation 1006 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 B-Polükromaasia 17432 JAH EI EI B-Polükromaasia Polükromaasia Polükromaasia Tekst korda CellaVision DM 96 111 JAH 76 10378-8 Polychromasia ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,09% HEM/BC Polychromasia [Presence] in Blood by Light microscopy Polychromasia Bld Ql Smear 1 Observation 1014 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 B-Erütrotsüütide anisotsütoos 17434 JAH EI EI B-Erütrotsüütide anisotsütoos Erütrotsüütide anisotsütoos Erütrotsüütide anisotsütoos Tekst korda CellaVision DM 96 113 JAH 78 702-1 Anisocytosis ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,04% HEM/BC Anisocytosis [Presence] in Blood by Light microscopy Anisocytosis Bld Ql Smear 1 Observation 1022 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 B-Erütrotsüütide makrotsütoos 17435 JAH EI EI B-Erütrotsüütide makrotsütoos Erütrotsüütide makrotsütoos Erütrotsüütide makrotsütoos Tekst korda CellaVision DM 96 114 JAH 79 738-5 Macrocytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,11% HEM/BC Macrocytes [Presence] in Blood by Light microscopy Macrocytes Bld Ql Smear 1 Observation 562 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 B-Erütrotsüütide megalotsütoos 17436 JAH EI EI B-Erütrotsüütide megalotsütoos Erütrotsüütide megalotsütoos Erütrotsüütide megalotsütoos Tekst korda CellaVision DM 96 115 JAH 2736 A-2736 1045 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 Er.mikrotsütoos 17437 JAH EI EI B-Erütrotsüütide mikrotsütoos Erütrotsüütide mikrotsütoos Erütrotsüütide mikrotsütoos Tekst korda CellaVision DM 96 116 JAH 81 741-9 Microcytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,10% HEM/BC Microcytes [Presence] in Blood by Light microscopy Microcytes Bld Ql Smear 1 Observation 1063 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 B-Poikilotsütoos 17446 JAH EI EI B-Poikilotsütoos Poikilotsütoos Poikilotsütoos Tekst korda CellaVision DM 96 117 JAH 84 779-9 Poikilocytosis ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,03% HEM/BC Poikilocytosis [Presence] in Blood by Light microscopy Poikilocytosis Bld Ql Smear 1 Observation 1053 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 B-Mikrosferotsütoos 20978 JAH EI EI B-Mikrosferotsütoos Mikrosferotsütoos Mikrosferotsütoos Tekst korda CellaVision DM 96 118 JAH 82 48069-9 Spherocytes.micro ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Spherocytes.micro [Presence] in Blood by Light microscopy Spherocytes.micro Bld Ql Smear 1 Both 1062 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 B-Ovalotsütoos 17439 JAH EI EI B-Ovalotsütoos Ovalotsütoos Ovalotsütoos Tekst korda CellaVision DM 96 119 JAH 83 774-0 Ovalocytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,06% HEM/BC Ovalocytes [Presence] in Blood by Light microscopy Ovalocytes Bld Ql Smear 1 Observation 1064 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 B-Akantotsütoos 17447 JAH EI EI B-Akantotsütoos Akantotsütoos Akantotsütoos Tekst korda CellaVision DM 96 120 JAH 85 7789-1 Acanthocytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,00% HEM/BC Acanthocytes [Presence] in Blood by Light microscopy Acanthocytes Bld Ql Smear 1 Observation 1071 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 B-Fragmentatsioon 17448 JAH EI EI B-Fragmentatsioon Fragmentatsioon Fragmentatsioon Tekst korda CellaVision DM 96 121 JAH 86 10373-9 Fragments ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Fragments [Presence] in Blood by Light microscopy Fragments Bld Ql Smear 1 Observation 1075 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 B-Stomatotsütoos 17449 JAH EI EI B-Stomatotsütoos Stomatotsütoos Stomatotsütoos Tekst korda CellaVision DM 96 122 JAH 87 10380-4 Stomatocytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Stomatocytes [Presence] in Blood by Light microscopy Stomatocytes Bld Ql Smear 1 Observation 1076 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 B-Kodotsütoos 17450 JAH EI EI B-Kodotsütoos Märklaudrakud Kodotsütoos ehk märklaudrakkude olemasolu Tekst korda CellaVision DM 96 123 JAH 88 10381-2 Target cells ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,03% HEM/BC Target cells [Presence] in Blood by Light microscopy Targets Bld Ql Smear 1 Observation 1084 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 B-Dakrüotsütoos 17452 JAH EI EI B-Dakrotsütoos Pisarrakud Dakrüotsütoos ehk pisarrakkude olemasolu Tekst korda CellaVision DM 96 124 JAH 94 7791-7 Dacryocytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,03% HEM/BC Dacrocytes [Presence] in Blood by Light microscopy Dacryocytes Bld Ql Smear 1 Observation 1077 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 B-Ehhinotsütoos 17451 JAH EI EI B-Ehhinotsütoos Ehhinotsütoos Ehhinotsütoos Tekst korda CellaVision DM 96 125 JAH 89 7790-9 Burr cells ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,01% HEM/BC Burr cells [Presence] in Blood by Light microscopy Burr Cells Bld Ql Smear 1 Observation 1211 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 Keratotsütoos 20977 JAH EI EI B-Keratotsütoos Keratotsütoos Keratotsütoos Tekst 126 JAH 1672 10374-7 Helmet cells ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Helmet cells [Presence] in Blood by Light microscopy Helmet Cells Bld Ql Smear 1 Observation 164 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 B-Drepanotsütoos 20976 JAH EI EI B-Drepanotsütoos Sirprakud Drepanotsütoos ehk sirprakkude olemasolu Tekst korda CellaVision DM 96 127 JAH 1673 801-1 Sickle cells ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,0047% HEM/BC Sickle cells [Presence] in Blood by Light microscopy Sickle Cells Bld Ql Smear 1 Observation 1080 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 B-Basofiilne sõmerus 17453 JAH EI EI B-Basofiilne sõmerus Basofiilne sõmerus Basofiilne sõmerus Tekst korda CellaVision DM 96 128 JAH 90 703-9 Basophilic stippling ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,00% HEM/BC Basophilic stippling [Presence] in Blood by Light microscopy Baso Stipl Bld Ql Smear 1 Observation 1081 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 B-Howelli-Jolly kehakesed 17454 JAH EI EI B-Howelli-Jolly kehakesed Howelli-Jolly kehakesed Howelli-Jolly kehakesed Tekst korda CellaVision DM 96 129 JAH 91 7793-3 Howell-Jolly bodies ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,00% HEM/BC Howell-Jolly bodies [Presence] in Blood by Light microscopy Howell-Jolly Bod Bld Ql Smear 1 Observation 1082 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 B-Caboti ringid 20985 JAH EI EI B-Caboti ringid Caboti ringid Caboti ringid Tekst korda CellaVision DM 96 130 JAH 92 11280-5 Cabot rings ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Cabot rings [Presence] in Blood by Light microscopy Cabot rings Bld Ql Smear 1 Observation 1083 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 B-Pappenheimeri kehakesed 20981 JAH EI EI B-Pappenheimeri kehakesed Pappenheimeri kehakesed Pappenheimeri kehakesed Tekst korda CellaVision DM 96 131 JAH 93 7795-8 Pappenheimer bodies ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Pappenheimer bodies [Presence] in Blood by Light microscopy Pappenheimer Bod Bld Ql Smear 1 Observation 165 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 B-Hiidtrombotsüüdid 20969 JAH EI EI B-Hiidtrombotsüüdid Hiidtrombotsüüdid Hiidtrombotsüüdid Tekst % CellaVision DM 96 136 JAH 1678 5908-9 Platelets.giant ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,0017% HEM/BC Platelets Giant [Presence] in Blood by Light microscopy Giant Platelets Bld Ql Smear 1 Observation 1208 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 Trombotsüütide agregaadid 17616 JAH EI EI B-Trombotsüütide agregaadid Trombotsüütide agregaadid Trombotsüütide agregaadid Tekst 137 JAH 1679 7796-6 Platelet clump ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Platelet clump [Presence] in Blood by Light microscopy Platelet Clump Bld Ql Smear 1 Observation 166 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 B-Mikromegakarüotsüüdid 20968 JAH EI EI B-Mikromegakarüotsüüdid % Mikromegakarüotsüüdid % Mikromegakarüotsüütide suhtarv QN % korda CellaVision DM 96 138 JAH/Võrreld 1680 62858-6 Micromegakaryocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % HEM/BC Micromegakaryocytes/100 leukocytes in Blood by Manual count Micromegakaryocytes NFr Bld Manual 1 Observation 18,6198 33 HE 1 B-ESR 17590 JAH JAH EI B-ESR Settekiirus Erütrotsüütide settekiirus QN mm/h mm/h 145 JAH/Võrreld 106 4537-7 Erythrocyte sedimentation rate Vel Pt Bld Qn Westergren mm/h mm/hr 0,03% HEM/BC Erythrocyte sedimentation rate by Westergren method ESR Bld Qn Westrgrn 1 Both 1212 HE 1 Parasiidid veres 20982 JAH EI EI B-Parasites Parasiidid Parasiidid Tekst JAH 5840 91900-1 Parasite PrThr Pt Bld Ord Microscopy.light MICRO Parasite [Presence] in Blood by Light microscopy Parasite Bld Ql Smear 1 Both 61 HAT 2 Happe-aluse tasakaal 20861 JAH JAH EI aB-ABB panel Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres Happe-aluse tasakaalu uuring arteriaalses veres Paneel 1 JAH 1248 24336-0 Gas panel - Pt BldA Qn 0,01% PANEL.CHEM Gas panel in Arterial blood Gas Pnl BldA 1 Order 62 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres 20861 aB-pH 20862 JAH JAH EI aB-pH pH pH arteriaalses veres QN Radiomeeter ABL 7xx 5 JAH 1251 2744-1 pH LsCnc Pt BldA Qn [pH] 0,08% CHEM pH of Arterial blood pH BldA 1 Both 63 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres 20861 aB-pCO2 20864 JAH EI EI aB-pCO2 pCO2 Süsinikdioksiidi osarõhk arteriaalses veres QN mmHg mm Hg Radiomeeter ABL 7xx 6 JAH 1252 2019-8 Carbon dioxide PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg 0,05% CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] in Arterial blood pCO2 BldA 1 Both 64 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres 20861 aB-pO2 20863 JAH EI EI aB-pO2 pO2 Hapniku osarõhk arteriaalses veres QN mmHg mm Hg Radiomeeter ABL 7xx 8 JAH 1253 2703-7 Oxygen PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg 0,07% CHEM Oxygen [Partial pressure] in Arterial blood pO2 BldA 1 Both 65 HAT 2 Hemoglobiini fraktsioonide paneel 20865 aB-sO2 20867 JAH EI EI aB-sO2 sO2 Hapnikuga küllastatus arteriaalses veres QN % % Radiomeeter ABL 7xx 9 JAH 1254 2708-6 Oxygen saturation MFr Pt BldA Qn % % 0,02% CHEM Oxygen saturation in Arterial blood SaO2% BldA 1 Observation 66 HAT 2 Hemoglobiini fraktsioonide paneel 20865 aB-O2Hb 20869 JAH EI EI aB-O2Hb Oksühemoglobiin Oksühemoglobiin arteriaalses veres QN % % Radiomeeter ABL 7xx 11 JAH 1255 2714-4 Oxyhemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldA Qn % % CHEM Fractional oxyhemoglobin in Arterial blood OxyHgb MFr BldA 1 Observation 67 HAT 2 Hemoglobiini fraktsioonide paneel 20865 aB-RHb 20871 JAH EI EI aB-RHb Redutseeritud hemoglobiin Redutseeritud hemoglobiin arteriaalses veres QN % % Radiomeeter ABL 7xx 12 JAH 1256 19225-2 Deoxyhemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldA Qn % % HEM/BC Deoxyhemoglobin/Hemoglobin.total in Arterial blood DO-Hgb MFr BldA 1 Observation 68 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres 20861 aB-pHt 20882 JAH EI EI aB-pHt pH (t) pH (kehatemperatuuri järgi kohandatud) arteriaalses veres QN Radiomeeter ABL 7xx 13 JAH 1257 33254-4 pH^^adjusted to patients actual temperature LsCnc Pt BldA Qn [pH] 0,01% CHEM pH of Arterial blood adjusted to patients actual temperature pH temp adj BldA 1 Observation 69 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres 20861 aB-pCO2t 20884 JAH EI EI aB-pCO2t pCO2 (t) Süsinikdioksiidi osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) arteriaalses veres QN mmHg mm Hg Radiomeeter ABL 7xx 14 JAH 1258 32771-8 Carbon dioxide^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Arterial blood pCO2 temp adj BldA 1 Observation 70 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres 20861 aB-pO2t 20883 JAH EI EI aB-pO2t pO2 (t) Hapniku osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) arteriaalses veres QN mmHg mmHg Radiomeeter ABL 7xx 15 JAH 1259 19255-9 Oxygen^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Oxygen [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Arterial blood pO2 temp adj BldA 1 Observation 71 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres 20861 aB-pO2t 20886 JAH EI EI aB-pO2t pO2 (t) Hapniku osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) arteriaalses veres QN mmHg Vol% Radiomeeter ABL 7xx 15 JAH 1259 19255-9 Oxygen^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Oxygen [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Arterial blood pO2 temp adj BldA 1 Observation 72 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres 20861 aB-p50 20887 JAH EI EI aB-p50 pO2 (sO2 50%) Hapniku osarõhk (küllastatus hapnikuga 50%) arteriaalses veres QN mmHg mm Hg Radiomeeter ABL 7xx 17 JAH 1261 19214-6 Oxygen^^saturation adjusted to 0.5 PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Oxygen [Partial pressure] saturation adjusted to 0.5 in Arterial blood pO2 satn adj to 0.5 BldA 1 Observation 73 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres 20861 aB-Shunt 20888 JAH EI EI aB-Shunt Shunt Füsioloogiline shunt arteriaalses veres QN % % Radiomeeter ABL 7xx 18 JAH 1262 72326-2 Functional shunt volume VFr Pt BldA Qn % % HEMODYN.MOLEC Arterial blood Functional shunt volume BldA Fshunt vol VFr 2 Observation 22,0427 74 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres 20861 aB-AaDpO2 20937 JAH EI EI aB-AaDpO2 AaDpO2 Alveolaarse õhu ja arteriaalse vere hapniku osarõhkude vahe QN mmHg mm Hg Radiomeeter ABL 7xx 20 JAH 1264 19991-9 Oxygen.alveolar - arterial PPresDiff Pt Respiratory system Qn mm[Hg] mm Hg PULM Oxygen.alveolar - arterial [Partial pressure difference] Respiratory system O2 alv-art PPresDiff Respiratory 2 75 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres 20861 aB-pO2/FiO2 24833 JAH EI EI aB-pO2/FiO2 pO2/FiO2 Arteriaalse vere ja sissehingatava õhu hapniku osarõhkude suhe QN mmHg Radiomeeter ABL 7xx 22 JAH 1266 50984-4 Horowitz index Ratio Pt BldA+Inhl gas Qn mm[Hg] mmHg CHEM Horowitz index in Arterial blood Horowitz index BldA+IhG-Rto 1 Both 1200 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres 20861 aB-pO2(a/A) 20938 JAH EI EI aB-pO2(a/A) aB-pO2(a/A) Arteriaalse vere ja alveolaarse õhu hapniku osarõhkude suhe QN 25 JAH 4814 78354-8 Oxygen.arterial/Oxygen.alveolar PPresRto Pt BldA+Resp.alv Qn Calculated {ratio} ratio PULM Arterial-alveolar oxygen Partial pressure ratio a/A PO2 Rto 2 Both 16,4492 76 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres 20861 aB-BE 20891 JAH EI EI aB-BE BE Aluste liig arteriaalses veres QN mmol/L mmol/l Radiomeeter ABL 7xx 26 JAH 1268 1925-7 Base excess SCnc Pt BldA Qn mmol/L mmol/L 0,04% CHEM Base excess in Arterial blood Base excess BldA-sCnc 1 Observation 1197 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres 20861 BE (st) 20892 JAH EI EI aB-BEst BE (st) Aluste liig (standardiseeritud) arteriaalses veres QN mmol/L mmol/L 27 JAH 1269 19235-1 Base excess^^standard SCnc Pt BldA Qn mmol/L mmol/L CHEM Base excess standard in Arterial blood Base excess std BldA-sCnc 1 Observation 1199 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres; Happe-aluse tasakaal venoosses veres 20861; 24201 Anioonide vahe 25874 JAH EI EI AnionGap (K+) Anioonide vahe Anioonide vahe QN mmol/L mmol/L 29 JAH 1271 1863-0 Anion gap 4 SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 0,03% CHEM Anion gap 4 in Serum or Plasma Anion Gap4 SerPl-sCnc 1 Observation 78 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres 20861 HCO3-c 20893 JAH EI EI aP-HCO3 Vesinikkarbonaat Vesinikkarbonaat arteriaalses plasmas QN mmol/L mmol/l Radiomeeter ABL 7xx 30 JAH 1273 1960-4 Bicarbonate SCnc Pt BldA Qn mmol/L mmol/L 0,05% CHEM Bicarbonate [Moles/volume] in Arterial blood HCO3 BldA-sCnc 1 Both 1198 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres 20861 Vesinikkarbonaat (st) 20894 JAH EI EI aP-HCO3st Vesinikkarbonaat (st) Vesinikkarbonaat (standardiseeritud) arteriaalses plasmas QN mmol/L mmol/L 31 JAH 3154 19230-2 Bicarbonate^^standard SCnc Pt BldA Qn mmol/L mmol/L CHEM Bicarbonate [Moles/volume] standard in Arterial blood HCO3 std BldA-sCnc 1 Observation 8,0775 96 HAT 2 Hemoglobiini fraktsioonide paneel 20865 aB-COHb 20870 JAH EI EI aB-COHb COHb Karboksühemoglobiin arteriaalses veres QN % % Radiomeeter ABL 7xx 32 JAH 1343 2030-5 Carboxyhemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldA Qn % % CHEM Carboxyhemoglobin/Hemoglobin.total in Arterial blood COHgb MFr BldA 1 Observation 98 HAT 2 Hemoglobiini fraktsioonide paneel 20865 aB-MetHb 20872 JAH EI EI aB-MetHb MetHb Methemoglobiin arteriaalses veres QN % % Radiomeeter ABL 7xx 33 JAH 1346 2615-3 Methemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldA Qn % % CHEM Methemoglobin/Hemoglobin.total in Arterial blood MetHgb MFr BldA 1 Observation 81 HAT 2 aP-Lac 20880 JAH JAH EI aP-Lac Laktaat Laktaat arteriaalses plasmas QN mmol/L mmol/l Radiomeeter ABL 7xx 34 JAH 1279 2518-9 Lactate SCnc Pt BldA Qn mmol/L mmol/L 0,00% CHEM Lactate [Moles/volume] in Arterial blood Lactate BldA-sCnc 1 Both 82 HAT 2 Happe-aluse tasakaal 24201 JAH JAH EI vB-ABB panel Happe-aluse tasakaal venoosses veres Happe-aluse tasakaalu uuring venoosses veres Paneel 35 JAH 1280 24339-4 Gas panel - Pt BldV Qn PANEL.CHEM Gas panel in Venous blood Gas Pnl BldV 1 Order 83 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres 24201 vB-pH 24213 JAH EI EI vB-pH pH pH venoosses veres QN Radiomeeter ABL 7xx 37 JAH 1281 2746-6 pH LsCnc Pt BldV Qn [pH] 0,01% CHEM pH of Venous blood pH BldV 1 Both 84 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres 24201 vB-pO2 24216 JAH EI EI vB-pO2 pO2 Hapniku osarõhk venoosses veres QN mmHg mm Hg Radiomeeter ABL 7xx 39 JAH 1283 2705-2 Oxygen PPres Pt BldV Qn mm[Hg] mm Hg 0,00% CHEM Oxygen [Partial pressure] in Venous blood pO2 BldV 1 Both 85 HAT 2 vB-pO2 24225 JAH EI EI vB-pO2 pO2 Hapniku osarõhk venoosses veres QN mmHg % Radiomeeter ABL 7xx 39 JAH 1283 2705-2 Oxygen PPres Pt BldV Qn mm[Hg] mm Hg 0,00% CHEM Oxygen [Partial pressure] in Venous blood pO2 BldV 1 Both 1206 HAT 2 Hemoglobiini fraktsioonide paneel 24220 vB-sO2 26061 JAH EI EI vB-sO2 sO2 Hapnikuga küllastatus venoosses veres QN % % 40 JAH 1284 2711-0 Oxygen saturation MFr Pt BldV Qn % %; Meas% HEMODYN.MOLEC Oxygen saturation in Venous blood SaO2% BldV 2 86 HAT 2 Hemoglobiini fraktsioonide paneel 24220 vB-O2Hb 24223 JAH EI EI vB-O2Hb Oksühemoglobiin Oksühemoglobiin venoosses veres QN % % Radiomeeter ABL 7xx 41 JAH 1285 2716-9 Oxyhemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldV Qn % % CHEM Fractional oxyhemoglobin in Venous blood OxyHgb MFr BldV 1 Observation 87 HAT 2 Hemoglobiini fraktsioonide paneel 24220 vB-RHb 24224 JAH EI EI vB-RHb Redutseeritud hemoglobiin Redutseeritud hemoglobiin venoosses veres QN % % Radiomeeter ABL 7xx 42 JAH 1286 19227-8 Deoxyhemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldV Qn % % HEM/BC Deoxyhemoglobin/Hemoglobin.total in Venous blood DO-Hgb MFr BldV 1 Observation 88 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres 24201 vB-pHt 24214 JAH EI EI vB-pHt pH (t) pH (kehatemperatuuri järgi kohandatud) venoosses veres QN Radiomeeter ABL 7xx 43 JAH 1287 39486-6 pH^^adjusted to patients actual temperature LsCnc Pt BldV Qn [pH] CHEM pH of Venous blood adjusted to patients actual temperature pH temp adj BldV 1 Observation 89 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres 24201 vB-pCO2 24211 JAH EI EI vB-pCO2t pCO2 (t) Süsinikdioksiidi osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) venoosses veres QN mmHg mm Hg Radiomeeter ABL 7xx 44 JAH 1288 40619-9 Carbon dioxide^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldV Qn mm[Hg] CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Venous blood pCO2 temp adj BldV 1 Observation 90 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres 24201 vB-pCO2t 24212 JAH EI EI vB-pCO2t pCO2 (t) Süsinikdioksiidi osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) venoosses veres QN mmHg mm Hg Radiomeeter ABL 7xx 44 JAH 1288 40619-9 Carbon dioxide^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldV Qn mm[Hg] CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Venous blood pCO2 temp adj BldV 1 Observation 91 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres 24201 vB-pO2t 24217 JAH EI EI vB-pO2t pO2 (t) Hapniku osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) venoosses veres QN mmHg mm Hg Radiomeeter ABL 7xx 45 JAH 1289 19258-3 Oxygen^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldV Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Oxygen [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Venous blood pO2 temp adj BldV 1 Observation 92 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres 24201 vB-pO2t 24219 JAH EI EI vB-pO2t pO2 (t) Hapniku osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) venoosses veres QN mmHg Vol% Radiomeeter ABL 7xx 45 JAH 1289 19258-3 Oxygen^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldV Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Oxygen [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Venous blood pO2 temp adj BldV 1 Observation 93 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres 24201 p50(act)e 24210 JAH EI EI vB-p50 pO2 (sO2 50%) Hapniku osarõhk (küllastatus hapnikuga 50%) venoosses veres QN mmHg mm Hg Radiomeeter ABL 7xx 47 JAH 1291 19216-1 Oxygen^^saturation adjusted to 0.5 PPres Pt BldV Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Oxygen [Partial pressure] saturation adjusted to 0.5 in Venous blood pO2 satn adj to 0.5 BldV 1 Observation 94 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres 24201 vB-BE 24202 JAH EI EI vB-BE BE Aluste liig venoosses veres QN mmol/L mmol/l Radiomeeter ABL 7xx 48 JAH 1292 1927-3 Base excess SCnc Pt BldV Qn mmol/L mmol/L 0,01% CHEM Base excess in Venous blood Base excess BldV-sCnc 1 Observation 1201 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres 24201 BE (st) 24207 JAH EI EI vB-BEst BE (st) Aluste liig (standardiseeritud) venoosses veres QN mmol/L mmol/L 49 JAH 1293 19237-7 Base excess^^standard SCnc Pt BldV Qn mmol/L mmol/L CHEM Base excess standard in Venous blood Base excess std BldV-sCnc 1 Observation 1202 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres 24201 Vesinikkarbonaat 24204 JAH EI EI vP-HCO3 Vesinikkarbonaat Vesinikkarbonaat plasmas QN mmol/L mmol/L 51 JAH 1272 1963-8 Bicarbonate SCnc Pt Ser Qn mmol/L mmol/L CHEM Bicarbonate [Moles/volume] in Serum HCO3 Ser-sCnc 1 Both 1203 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres 24201 Vesinikkarbonaat (st) 24206 JAH EI EI vP-HCO3st Vesinikkarbonaat (st) Vesinikkarbonaat (standardiseeritud) plasmas QN mmol/L mmol/L 52 JAH 2155 69964-5 Bicarbonate^^standard SCnc Pt Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Bicarbonate [Moles/volume] standard in Plasma HCO3 std Plas-sCnc 1 Both 11,4729 97 HAT 2 Hemoglobiini fraktsioonide paneel 24220 vB-COHb 24221 JAH EI EI vB-COHb COHb Karboksühemoglobiin venoosses veres QN % % Radiomeeter ABL 7xx 53 JAH 1344 2032-1 Carboxyhemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldV Qn % % CHEM Carboxyhemoglobin/Hemoglobin.total in Venous blood COHgb MFr BldV 1 Observation 99 HAT 2 Hemoglobiini fraktsioonide paneel 24220 vB-MetHb 24222 JAH EI EI vB-MetHb MetHb Methemoglobiin venoosses veres QN % % Radiomeeter ABL 7xx 54 JAH 1347 2617-9 Methemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldV Qn % % CHEM Methemoglobin/Hemoglobin.total in Venous blood MetHgb MFr BldV 1 Observation 95 HAT 2 vP-Lac 24198 JAH JAH EI vP-Lac Laktaat Laktaat venoosses plasmas QN mmol/L mmol/l Radiomeeter ABL 7xx 55 JAH 1297 2519-7 Lactate SCnc Pt BldV Qn mmol/L mmol/L CHEM Lactate [Moles/volume] in Venous blood Lactate BldV-sCnc 1 Both 79 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres 20861 B-Hct calc 20873 JAH EI EI B-Hct calc Hct (arvutuslik) Hematokrit veres (arvutuslik) QN % % Radiomeeter ABL 7xx 111 JAH 1278 48703-3 Hematocrit VFr Pt Bld Qn Estimated HEM/BC Hematocrit [Volume Fraction] of Blood by Estimated Hct VFr Bld Est 1 Observation 80 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres 24201 B-Hct calc 24205 JAH EI EI B-Hct calc Hct (arvutuslik) Hematokrit veres (arvutuslik) QN % % Radiomeeter ABL 7xx 111 JAH 1278 48703-3 Hematocrit VFr Pt Bld Qn Estimated HEM/BC Hematocrit [Volume Fraction] of Blood by Estimated Hct VFr Bld Est 1 Observation 298 EL 3 S,P-K 17093 JAH JAH EI S,P-K Kaalium Kaalium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l 3 JAH/Võrreld 211 2823-3 Potassium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,2673% CHEM Potassium [Moles/volume] in Serum or Plasma Potassium SerPl-sCnc 1 Both 295 EL 3 S,P-Na 1003 JAH JAH EI S,P-Na Naatrium Naatrium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l 5 JAH/Võrreld 210 2951-2 Sodium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1705% CHEM Sodium [Moles/volume] in Serum or Plasma Sodium SerPl-sCnc 1 Both 308 EL 3 S,P-iCa 2009 JAH JAH EI S,P-iCa Kaltsium (ioniseeritud) Kaltsium (ioniseeritud) seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l Radiomeeter ABL 7xx 7 JAH 213 12180-6 Calcium.ionized SCnc Pt Ser/Plas Qn ISE mg/dL mmol/L CHEM Calcium.ionized [Moles/volume] in Serum or Plasma by Ion-selective membrane electrode (ISE) Ca-I SerPl ISE-sCnc 1 Both 307 EL 3 S,P-Ca 2010 JAH JAH EI S,P-Ca Kaltsium Kaltsium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l 11 JAH/Võrreld 212 2000-8 Calcium SCnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Calcium [Moles/volume] in Serum or Plasma Calcium SerPl-sCnc 1 Both 313 EL 3 S,P-Cl 1008 JAH JAH EI S,P-Cl Kloriid Kloriid seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l 14 JAH/Võrreld 216 2075-0 Chloride SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1479% CHEM Chloride [Moles/volume] in Serum or Plasma Chloride SerPl-sCnc 1 Both 452 EL 3 S,P-P 2015 JAH JAH EI S,P-P Fosfaat Fosfaat seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l 15 JAH/Võrreld 234 14879-1 Phosphate SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Phosphate [Moles/volume] in Serum or Plasma Phosphate SerPl-sCnc 1 Both 315 EL 3 S,P-Mg 2016 JAH JAH EI S,P-Mg Magneesium Magneesium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l 17 JAH/Võrreld 218 2601-3 Magnesium SCnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Magnesium [Moles/volume] in Serum or Plasma Magnesium SerPl-sCnc 1 Both 372 EL 3 P-NH4 1005 JAH JAH EI P-NH4 Ammoonium Ammoonium plasmas QN umol/L µmol/l 20 JAH/Võrreld 224 1845-7 Ammonium ion SCnc Pt Plas Qn umol/L umol/L CHEM Ammonium ion [Moles/volume] in Plasma Ammonium Ion Plas-sCnc 1 Both 583 KAR 4 S,P-cTnT-hs 22703 JAH JAH EI S,P-cTnT-hs Troponiin T (kõrgtundlik) Troponiin T (kõrgtundlik) seerumis/plasmas QN ng/L ng/L Cobas E-411 1 JAH/Võrreld 2888 67151-1 Troponin T.cardiac MCnc Pt Ser/Plas Qn Detection limit <= 5 ng/L ng/L ng/L CHEM Troponin T.cardiac [Mass/volume] in Serum or Plasma by Detection limit <= 5 ng/L Troponin T SerPl DL <= 5 ng/L-mCnc 1 11,4393 646 KAR 4 S,P-CK-MBm 17634 JAH JAH EI S,P-CK-MBm CK-MBm Kreatiini kinaasi MB isoensüümi mass seerumis/plasmas QN ug/L ng/ml 6 JAH/Võrreld 315 13969-1 Creatine kinase.MB MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,3363% CHEM Creatine kinase.MB [Mass/volume] in Serum or Plasma CK MB SerPl-mCnc 1 Both 647 KAR 4 S,P-Myogl 17635 JAH JAH EI S,P-Myogl Müoglobiin Müoglobiin seerumis/plasmas QN ug/L ng/ml 8 JAH/Võrreld 316 2639-3 Myoglobin MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0217% CHEM Myoglobin [Mass/volume] in Serum or Plasma Myoglobin SerPl-mCnc 1 Both 1160 KAR 4 NT-proBNP 26270 JAH JAH EI S,P-NT-proBNP NT-proBNP B-tüüpi natriureetilise propeptiidi N-fragment seerumis/plasmas QN ng/L ng/L 9 JAH/Võrreld 317 33762-6 Natriuretic peptide.B prohormone MCnc Pt Ser/Plas Qn pg/mL pg/mL CHEM Natriuretic peptide.B prohormone [Mass/volume] in Serum or Plasma proBNP SerPl-mCnc 1 Both 620 KAR 4 P-BNP 19120 JAH JAH EI S,P-BNP BNP B-tüüpi natriureetiline peptiid seerumis/plasmas QN ng/L pg/ml 11 JAH/Võrreld 3051 30934-4 Natriuretic peptide.B MCnc Pt Ser/Plas Qn pg/mL ng/L;pg/mL 204 CHEM Natriuretic peptide B [Mass/volume] in Serum or Plasma BNP SerPl-mCnc 1 Both 41,4428 425 KE 5 S,P-CRP 17086 JAH JAH EI S,P-CRP CRP C-reaktiivne valk seerumis/plasmas QN mg/L mg/L 1 JAH/Võrreld 232 1988-5 C reactive protein MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0344% CHEM C reactive protein [Mass/volume] in Serum or Plasma CRP SerPl-mCnc 1 Both 440 KE 5 S,P-CRP-hs 21399 EI 2020-05-07 EI EI S,P-CRP-hs CRP (kõrgtundlik) C-reaktiivne valk seerumis/plasmas (kõrgtundlik) QN mg/L mg/L 3 JAH/Võrreld 233 30522-7 C reactive protein MCnc Pt Ser/Plas Qn High sensitivity 0,0083% CHEM C reactive protein [Mass/volume] in Serum or Plasma by High sensitivity method CRP SerPl HS-mCnc 1 Both 613 KE 5 S,P-PCT 20934 JAH JAH EI S,P-PCT Prokaltsitoniin Prokaltsitoniin seerumis/plasmas QN ug/L ng/ml Cobas E-411 5 JAH/Võrreld 302 33959-8 Procalcitonin MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL CHEM Procalcitonin [Mass/volume] in Serum or Plasma Procalcitonin SerPl-mCnc 1 Both 783 KE 5 S,P-IL-6 17629 JAH JAH EI S,P-IL-6 IL-6 Interleukiin 6 seerumis/plasmas QN ng/L pg/ml Immulite2000XPi 7 JAH/Võrreld 381 26881-3 Interleukin 6 MCnc Pt Ser/Plas Qn pg/mL pg/mL CHEM Interleukin 6 [Mass/volume] in Serum or Plasma Il6 SerPl-mCnc 1 Both 478 KE 5 fS,fP-Gluc 17089 JAH JAH EI fS,fP-Gluc Glükoos paastuseerumis/-plasmas Glükoos paastuseerumis/paastuplasmas QN mmol/L mmol/l 8 JAH/Võrreld 237 14771-0 Glucose^post CFst SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Fasting glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma Glucose p fast SerPl-sCnc 1 Both 485 KE 5 S,P-Gluc 20879 JAH JAH EI S,P-Gluc Glükoos Glükoos seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l Radiomeeter ABL 7xx 10 JAH/Võrreld 239 14749-6 Glucose SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma Glucose SerPl-sCnc 1 Both 486 KE 5 S,P-Gluc 24196 JAH JAH EI S,P-Gluc Glükoos Glükoos seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l Radiomeeter ABL 7xx 10 JAH/Võrreld 239 14749-6 Glucose SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma Glucose SerPl-sCnc 1 Both 1130 KE 5 aB-Gluc 20879 JAH JAH EI S,P-Gluc Glükoos Glükoos seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L Amperomeetria 10 JAH/Võrreld 239 14749-6 Glucose SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma Glucose SerPl-sCnc 1 Both 1134 KE 5 vB-Gluc 24196 JAH JAH EI S,P-Gluc Glükoos Glükoos seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L Amperomeetria 10 JAH/Võrreld 239 14749-6 Glucose SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma Glucose SerPl-sCnc 1 Both 759 KE 5 B-HbA1c panel 18758 JAH JAH EI B-HbA1c panel HbA1c paneel Glükohemoglobiin veres (paneel) Paneel % 14 JAH 3757 L-3757 565 KE 5 HbA1c paneel 18758 B-HbA1c (IFCC) 22382 JAH EI EI B-HbA1c (IFCC) HbA1c (IFCC) Glükohemoglobiin veres (IFCC) QN mmol/mol mmol/mol 15 JAH/Võrreld 2741 59261-8 Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total SFr Pt Bld Qn IFCC mmol/mol mmol/mol HEM/BC Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total in Blood by IFCC protocol Hgb A1c SFr Bld IFCC 1 Both 18,6192 471 KE 5 HbA1c paneel 18758 B-HbA1C 17613 JAH EI EI B-HbA1c HbA1c Glükohemoglobiin veres QN % % 16 JAH/Võrreld 236 4548-4 Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total MFr Pt Bld Qn % %; % Hgb 0,0883% HEM/BC Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total in Blood Hgb A1c MFr Bld 1 Both 690 KE 5 HbA1c paneel 18758 eAG 22383 JAH EI EI B-eAG eAG Hinnanguline keskmine glükoos veres QN mmol/L mmol/l 20 JAH/Võrreld 3416 53553-4 Estimated average glucose SCnc Pt Bld Qn Estimated from glycated hemoglobin mmol/L mmol/L CHEM Glucose mean value [Moles/volume] in Blood Estimated from glycated hemoglobin Est. average glucose Bld gHb Est-sCnc 1 Both 15,6611 491 KE 5 GTT, 0 min 25200 JAH JAH EI fS,P-Gluc 0 min (pre 75 g Gluc PO) Glükoos 0 min (75 g) Glükoos paastuseerumis/paastuplasmas enne glükoosi manustamist QN mmol/L mmol/l 24 JAH/Võrreld 241 14996-3 Glucose^pre 75 g glucose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --pre 75 g glucose PO Glucose pre 75 g Glc PO SerPl-sCnc 1 Observation 500 KE 5 GTT, 60 min 25188 JAH JAH EI S,P-Gluc 60 min (post 75 g Gluc PO) Glükoos 60 min (75 g) Glükoos seerumis/plasmas 60 minutit pärast glükoosi manustamist QN mmol/L mmol/l 25 JAH/Võrreld 248 51597-3 Glucose^1H post 75 g glucose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --1 hour post 75 g glucose PO Glucose 1H p 75 g Glc PO SerPl-sCnc 1 Observation 494 KE 5 GTT, 120 min 25195 JAH JAH EI S,P-Gluc 120 min (post 75g Gluc PO) Glükoos 120 min (75 g) Glükoos seerumis/plasmas 120 minutit pärast glükoosi manustamist QN mmol/L mmol/l 26 JAH/Võrreld 242 14995-5 Glucose^2H post 75 g glucose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --2 hours post 75 g glucose PO Glucose 2H p 75 g Glc PO SerPl-sCnc 1 Both 1153 KE 5 Laktaat 17525 JAH JAH EI P-Lac Laktaat Laktaat plasmas QN mmol/L mmol/L 36 JAH/Võrreld 286 2524-7 Lactate SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 0,0138% CHEM Lactate [Moles/volume] in Serum or Plasma Lactate SerPl-sCnc 1 Both 322 KE 5 S,P-ALAT 2021 JAH JAH EI S,P-ALAT ALAT Alaniini aminotransferaas seerumis/plasmas QN U/L U/l 38 JAH/Võrreld 222 1744-2 Alanine aminotransferase CCnc Pt Ser/Plas Qn Without P-5'-P U/L U/L CHEM Alanine aminotransferase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma by Without P-5'-P ALT SerPl w/o P-5'-P-cCnc 1 Both 405 KE 5 S,P-ASAT 2022 JAH JAH EI S,P-ASAT ASAT Aspartaadi aminotransferaas seerumis/plasmas QN U/L U/l 39 JAH/Võrreld 228 1920-8 Aspartate aminotransferase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,8705% CHEM Aspartate aminotransferase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma AST SerPl-cCnc 1 Both 324 KE 5 S,P-ALP 1004 JAH JAH EI S,P-ALP ALP Aluseline fosfataas seerumis/plasmas QN U/L U/l 42 JAH 223 6768-6 Alkaline phosphatase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,8002% CHEM Alkaline phosphatase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma ALP SerPl-cCnc 1 Both 105 KE 5 S-ALP-isoE 20826 JAH JAH JAH S-ALP-isoE ALP isoensüümid Aluselise fosfataasi isoensüümid seerumis Tekst 43 JAH 147 14588-8 Alkaline phosphatase isoenzymes Imp Pt Ser/Plas Nom CHEM Alkaline phosphatase isoenzymes [interpretation] in Serum or Plasma ALP Isos SerPl-Imp 1 Observation 106 KE 5 ALP isoensüümid 20826 S-maks-isoen 24227 JAH EI EI S-l1ALP Maksa 1 isoensüüm Aluselise fosfataasi maksa isoensüüm 1 seerumis QN U/L U/l 44 JAH/Võrreld 148 13874-3 Alkaline phosphatase.liver 1 CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L U/L CHEM Alkaline phosphatase.liver 1 [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma ALP Liver 1 SerPl-cCnc 1 Observation 110 KE 5 ALP isoensüümid 20826 S-luu-isoen 24226 JAH EI EI S-bALP Luu isoensüüm Aluselise fosfataasi luu isoensüüm seerumis QN U/L U/l 46 JAH/Võrreld 150 1777-2 Alkaline phosphatase.bone CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L CHEM Alkaline phosphatase.bone [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma ALP Bone SerPl-cCnc 1 Both 114 KE 5 ALP isoensüümid 20826 S-makrohepaatiline isoensüüm 24228 JAH EI EI S-l2ALP Maksa 2 isoensüüm Aluselise fosfataasi maksa isoensüüm 2 seerumis QN U/L U/l 48 JAH/Võrreld 152 13875-0 Alkaline phosphatase.liver 2 CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L U/L CHEM Alkaline phosphatase.liver 2 [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma ALP Liver 2 SerPl-cCnc 1 Observation 751 KE 5 ALP isoensüümid 20826 S-soole-isoen 24229 JAH EI EI S-iALP Soole isoensüümid Aluselise fosfataasi soole isoensüümid seerumis QN U/L U/l 52 JAH/Võrreld 3709 1778-0 Alkaline phosphatase.intestinal CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L U/L 6 CHEM Alkaline phosphatase.intestinal [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma Estrone SerPl-sCnc 1 Observation 463 KE 5 S,P-GGT 2020 JAH JAH EI S,P-GGT GGT Gammaglutamüüli transferaas seerumis/plasmas QN U/L U/l 63 JAH/Võrreld 235 2324-2 Gamma glutamyl transferase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,0564% CHEM Gamma glutamyl transferase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma GGT SerPl-cCnc 1 Both 406 KE 5 S,P-Bil 1002 JAH JAH EI S,P-Bil Bilirubiin Bilirubiin seerumis/plasmas QN umol/L µmol/l 64 JAH/Võrreld 229 14631-6 Bilirubin SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Bilirubin [Moles/volume] in Serum or Plasma Bilirub SerPl-sCnc 1 Both 409 KE 5 S,P-Bil-conj 17587 JAH JAH EI S,P-Bil-conj Bilirubiin (konjugeeritud) Bilirubiin (konjugeeritud) seerumis/plasmas QN umol/L µmol/l 67 JAH/Võrreld 230 14629-0 Bilirubin.glucuronidated+Bilirubin.albumin bound SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Bilirubin.direct [Moles/volume] in Serum or Plasma Bilirub Direct SerPl-sCnc 1 Both 395 KE 5 S,P-Amyl 1006 JAH JAH EI S,P-Amyl Amülaas Amülaas seerumis/plasmas QN U/L U/l 69 JAH 225 1798-8 Amylase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,0927% CHEM Amylase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma Amylase SerPl-cCnc 1 Both 187 KE 5 S-pAmyl 17694 JAH JAH EI S,P-pAmyl Amülaas (pankreasespetsiifiline) Amülaas (pankreasespetsiifiline) seerumis/plasmas QN U/L U/l 70 JAH/Võrreld 1753 1805-1 Amylase.pancreatic CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L U/L;units/L CHEM Amylase.pancreatic [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma Amylase P SerPl-cCnc 1 Observation 603 KE 5 S,P-Lip 18946 JAH JAH EI S,P-Lip Lipaas Lipaas seerumis/plasmas QN U/L U/l 72 JAH 299 3040-3 Triacylglycerol lipase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,1557% CHEM Lipase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma Lipase SerPl-cCnc 1 Both 619 KE 5 S-CDT% 21000 JAH JAH JAH S,P-CDT% CDT% Süsivesikdefitsiitne transferriin seerumis/plasmas QN % % 74 JAH/Võrreld 305 48495-6 Transferrin.carbohydrate deficient/Transferrin.total MFr Pt Ser/Plas Qn % % CHEM Transferrin.carbohydrate deficient/Transferrin.total in Serum or Plasma CDT MFr SerPl 1 Both 635 KE 5 S-TBA 22467 JAH JAH JAH S,P-TBA Sapphapped Sapphapped seerumis/plasmas QN umol/L µmol/l 75 JAH/Võrreld 3071 14628-2 Bile acid SCnc Pt Ser Qn umol/L umol/L CHEM Bile acid [Moles/volume] in Serum Bile Ac Ser-sCnc 1 Both 32,6581 570 KE 5 S,P-Crea 25844 JAH JAH EI S,P-Crea Kreatiniin Kreatiniin seerumis/plasmas QN umol/L µmol/l 77 JAH/Võrreld 279 14682-9 Creatinine SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Creatinine [Moles/volume] in Serum or Plasma Creat SerPl-sCnc 1 Both 1151 KE 5 eGFR (Crea, CKD-EPI) 21378 JAH EI EI eGFR (Crea, CKD-EPI) eGFR (Crea, CKD-EPI) Hinnanguline glomerulaarfiltratsiooni kiirus (kreatiniin, CKD-EPI) QN mL/min/1.73m2 "mL/min/1.73m2 " 80 JAH/Võrreld 3485 62238-1 Glomerular filtration rate/1.73 sq M.predicted ArVRat Pt Ser/Plas Qn Creatinine-based formula (CKD-EPI) mL/min/{1.73_m2} mL/min/1.73 sq M 2 CHEM Glomerular filtration rate/1.73 sq M.predicted by Creatinine-based formula (CKD-EPI) GFR/BSA.pred SerPl CKD-EPI-ArVRat 1 Both 8,2638 641 KE 5 S,P-Urea 2012 JAH JAH EI S,P-Urea Uurea Uurea seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l 85 JAH/Võrreld 310 22664-7 Urea SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Urea [Moles/volume] in Serum or Plasma Urea SerPl-sCnc 1 Both 611 KE 5 S-Osmol 19090 JAH JAH JAH S,P-Osmol Osmolaalsus Seerumi/plasma osmolaalsus QN mosm/kgH2O 88 JAH/Võrreld 300 2692-2 Osmolality Osmol Pt Ser/Plas Qn 0,0164% CHEM Osmolality of Serum or Plasma Osmolality SerPl 1 Both 252 KE 5 S-Osmol calc 20877 JAH JAH EI S,P-Osmol calc Osmolaalsus (arvutuslik) Seerumi/plasma osmolaalsus (arvutuslik) QN mosm/kgH2O mmol/kg Radiomeeter ABL 7xx 89 JAH/Võrreld 1957 18182-6 Osmolality Osmol Pt Ser/Plas Qn Calculated mosm/kg mosm/kg CHEM Osmolality of Serum or Plasma by calculation Osmolality SerPl Calc 1 Observation 317 KE 5 S,P-Alb 1001 JAH JAH EI S,P-Alb Albumiin Albumiin seerumis/plasmas QN g/L g/L 90 JAH/Võrreld 219 61151-7 Albumin MCnc Pt Ser/Plas Qn BCG g/dL g/dl CHEM Albumin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Bromcresol green (BCG) dye binding method Albumin SerPl BCG-mCnc 1 Both 320 KE 5 S,P-Alb-hs 25202 JAH EI EI S,P-Alb-hs Albumiin (kõrgtundlik) Albumiin seerumis/plasmas (kõrgtundlik) QN g/L g/L 91 JAH/Võrreld 220 1751-7 Albumin MCnc Pt Ser/Plas Qn g/dL 0,8632% CHEM Albumin [Mass/volume] in Serum or Plasma Albumin SerPl-mCnc 1 Both 643 KE 5 S,P-Prot 2013 JAH JAH EI S,P-Prot Valk Valk seerumis/plasmas QN g/L g/L 92 JAH/Võrreld 311 2885-2 Protein MCnc Pt Ser/Plas Qn g/dL 0,82% CHEM Protein [Mass/volume] in Serum or Plasma Prot SerPl-mCnc 1 Both 612 KE 5 S-PreAlb 21228 JAH JAH EI S,P-PreAlb Prealbumiin Prealbumiin seerumis/plasmas QN g/L g/L 93 JAH/Võrreld 301 14338-8 Prealbumin MCnc Pt Ser/Plas Qn g/dL 0,0508% CHEM Prealbumin [Mass/volume] in Serum or Plasma Prealb SerPl-mCnc 1 Both 577 KE 5 S,P-LDH 17103 JAH JAH EI S,P-LDH LDH Laktaadi dehüdrogenaas seerumis/plasmas QN U/L U/l 94 JAH 285 14805-6 Lactate dehydrogenase CCnc Pt Ser/Plas Qn Reaction: pyruvate to lactate CHEM Lactate dehydrogenase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma by Pyruvate to lactate reaction LDH SerPl P to L-cCnc 1 Observation 519 KE 5 S,P-Hapto 19067 JAH JAH JAH S,P-Hapto Haptoglobiin Haptoglobiin seerumis/plasmas QN g/L 95 JAH/Võrreld 254 4542-7 Haptoglobin MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/dL 0,0047% HEM/BC Haptoglobin [Mass/volume] in Serum or Plasma Haptoglob SerPl-mCnc 1 Both 576 KE 5 S,P-UA 2011 JAH JAH EI S,P-UA Kusihape Kusihape seerumis/plasmas QN umol/L µmol/l 100 JAH/Võrreld 284 14933-6 Urate SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Urate [Moles/volume] in Serum or Plasma Urate SerPl-sCnc 1 Both 569 KE 5 S,P-CK 1013 JAH JAH EI S,P-CK CK Kreatiini kinaas seerumis/plasmas QN U/L U/l 101 JAH/Võrreld 278 2157-6 Creatine kinase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,3104% CHEM Creatine kinase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma CK SerPl-cCnc 1 Both 557 KE 5 S,P-Chol 1009 JAH JAH EI S,P-Chol Kolesterool Kolesterool seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l 104 JAH/Võrreld 271 14647-2 Cholesterol SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Cholesterol [Moles/volume] in Serum or Plasma Cholest SerPl-sCnc 1 Both 558 KE 5 S,P-HDL-Chol 1011 JAH JAH EI S,P-HDL-Chol HDL HDL-kolesterool seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l 106 JAH/Võrreld 272 14646-4 Cholesterol.in HDL SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Cholesterol in HDL [Moles/volume] in Serum or Plasma HDLc SerPl-sCnc 1 Both 560 KE 5 S,P-LDL-Chol 1010 JAH JAH EI S,P-LDL-Chol LDL LDL-kolesterool seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l 107 JAH/Võrreld 273 22748-8 Cholesterol.in LDL SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Cholesterol in LDL [Moles/volume] in Serum or Plasma LDLc SerPl-sCnc 1 Both 564 KE 5 fS,fP-Trigl 17586 JAH JAH EI S,P-Trigl Triglütseriidid Triglütseriidid seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l 109 JAH/Võrreld 274 14927-8 Triglyceride SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Triglyceride [Moles/volume] in Serum or Plasma Trigl SerPl-sCnc 1 Both 666 KE 5 S,P-Hcy 17681 JAH JAH JAH S,P-Hcy Homotsüsteiin Homotsüsteiin seerumis/plasmas QN umol/L µmol/l 114 JAH 325 13965-9 Homocysteine SCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0084% CHEM Homocysteine [Moles/volume] in Serum or Plasma Homocysteine SerPl-sCnc 1 Both 404 KE 5 S,P-ASO 17693 JAH JAH EI S,P-ASO ASO Antistreptolüsiin O seerumis/plasmas QN kU/L U/ml 115 JAH 227 5370-2 Streptolysin O Ab ACnc Pt Ser Qn 0,0021% MICRO Streptolysin O Ab [Units/volume] in Serum ASO Ab Ser-aCnc 1 Both 614 KE 5 S,P-RF 17527 JAH JAH EI S,P-RF Reumatoidfaktor Reumatoidfaktor seerumis/plasmas QN kU/L IU/ml 116 JAH 303 11572-5 Rheumatoid factor ACnc Pt Ser Qn 0,0132% SERO Rheumatoid factor [Units/volume] in Serum Rheumatoid fact Ser-aCnc 1 Both 44 KE 5 S-Prot-Fr 17542 JAH JAH JAH S-Prot-Fr panel Valkude fraktsioonid Valkude fraktsioonid seerumis Paneel 119 JAH 109 24351-9 Protein fractions panel - Pt Ser/Plas Qn PANEL.CHEM Protein electrophoresis panel in Serum or Plasma Prot Elph Pnl SerPl 1 Order 23,1239 47 KE 5 Valkude fraktsioonid 17542 S-Alb-Fr 17578 JAH EI EI S-Alb-Fr% Albumiin % Albumiini fraktsiooni osakaal seerumis QN % % 121 JAH/Võrreld 111 13980-8 Albumin/Protein.total MFr Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis % CHEM Albumin/Protein.total in Serum or Plasma by Electrophoresis Albumin MFr SerPl Elph 1 Observation 48 KE 5 Valkude fraktsioonid 17542 S-a1-glob-Fr 17580 JAH EI EI S-a1-glob-Fr% Alfa-1-globuliinid % Alfa-1-globuliinide fraktsiooni osakaal seerumis QN % % 123 JAH/Võrreld 113 13978-2 Alpha 1 globulin/Protein.total MFr Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis % CHEM Alpha 1 globulin/Protein.total in Serum or Plasma by Electrophoresis Alpha1 Glob MFr SerPl Elph 1 Observation 51 KE 5 Valkude fraktsioonid 17542 S-a2-glob-Fr 17581 JAH EI EI S-a2-glob-Fr% Alfa-2-globuliinid % Alfa-2-globuliinide fraktsiooni osakaal seerumis QN % % 125 JAH/Võrreld 115 13981-6 Alpha 2 globulin/Protein.total MFr Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis % CHEM Alpha 2 globulin/Protein.total in Serum or Plasma by Electrophoresis Alpha2 Glob MFr SerPl Elph 1 Observation 54 KE 5 Valkude fraktsioonid 17542 S-b1-glob-Fr 17582 JAH EI EI S-b1-glob-Fr% Beeta-1-globuliinid % Beeta-1-globuliinide fraktsiooni osakaal seerumis QN % % 127 JAH/Võrreld 117 32732-0 Beta 1 globulin/Protein.total MFr Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis % % CHEM Beta 1 globulin/Protein.total in Serum or Plasma by Electrophoresis Beta1 Glob MFr SerPl Elph 1 Observation 56 KE 5 Valkude fraktsioonid 17542 S-b2-glob-Fr 19071 JAH EI EI S-b2-glob-Fr% Beeta-2-globuliinid % Beeta-2-globuliinide fraktsiooni osakaal seerumis QN % % 129 JAH/Võrreld 119 32733-8 Beta 2 globulin/Protein.total MFr Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis % % CHEM Beta 2 globulin/Protein.total in Serum or Plasma by Electrophoresis Beta2 Glob MFr SerPl Elph 1 Observation 59 KE 5 Valkude fraktsioonid 17542 S-g-glob-Fr 17583 JAH EI EI S-g-glob-Fr% Gammaglobuliinid % Gammaglobuliinide fraktsiooni osakaal seerumis QN % % 131 JAH/Võrreld 121 13983-2 Gamma globulin/Protein.total MFr Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis % CHEM Gamma globulin/Protein.total in Serum or Plasma by Electrophoresis Gamma glob MFr SerPl Elph 1 Observation 321 KE 5 S,P-AAT 19089 JAH JAH JAH S,P-AAT Alfa-1-antitrüpsiin Alfa-1-antitrüpsiin seerumis/plasmas QN g/L g/L 141 JAH/Võrreld 221 1825-9 Alpha 1 antitrypsin MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/dL mg/dL 0,0036% CHEM Alpha 1 antitrypsin [Mass/volume] in Serum or Plasma A1AT SerPl-mCnc 1 Both 399 KE 5 S,P-ACE 20779 JAH JAH JAH S,P-ACE ACE Angiotensiini muundav ensüüm seerumis/plasmas QN U/L U/l 142 JAH/Võrreld 226 2742-5 Angiotensin converting enzyme CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,0051% CHEM Angiotensin converting enzyme [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma ACE SerPl-cCnc 1 Both 590 KE 5 LTT, 0 min 25196 JAH JAH EI fS,fP-Gluc 0 min (pre Lactose PO) Glükoos 0 min Glükoos paastuseerumis/paastuplasmas enne laktoosi manustamist QN mmol/L mmol/l 149 JAH/Võrreld 295 59157-8 Glucose^pre dose lactose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --pre dose lactose PO Glucose pre Lac PO SerPl-sCnc 1 Observation 595 KE 5 LTT, 20 min 25197 JAH JAH EI S,P-Gluc 20 min (post 50g Lactose PO) Glükoos 20 min (50 g) Glükoos seerumis/plasmas 20 minutit pärast laktoosi manustamist QN mmol/L mmol/l 150 JAH/Võrreld 296 69943-9 Glucose^20M post 50 g lactose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --20 minutes post 50 g lactose PO Glucose 20M p 50 g lac PO SerPl-sCnc 1 Both 11,4729 599 KE 5 LTT, 40 min 25198 JAH JAH EI S,P-Gluc 40 min (post 50g Lactose PO) Glükoos 40 min (50 g) Glükoos seerumis/plasmas 40 minutit pärast laktoosi manustamist QN mmol/L mmol/l 152 JAH/Võrreld 297 69944-7 Glucose^40M post 50 g lactose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --40 minutes post 50 g lactose PO Glucose 40M p 50 g lac PO SerPl-sCnc 1 Both 11,4729 602 KE 5 LTT, 60 min 25199 JAH JAH EI S,P-Gluc 60 min (post 50g Lactose PO) Glükoos 60 min (50 g) Glükoos seerumis/plasmas 60 minutit pärast laktoosi manustamist QN mmol/L mmol/l 153 JAH/Võrreld 298 14755-3 Glucose^1H post 50 g lactose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --1 hour post 50 g lactose PO Glucose 1H p 50 g Lac PO SerPl-sCnc 1 Both 566 KE 5 S,P-ChE 21375 JAH JAH JAH S,P-ChE Koliini esteraas Koliini esteraas seerumis/plasmas QN U/L U/l 155 JAH/Võrreld 275 2098-2 Cholinesterase CCnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Cholinesterase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma Cholinesterase SerPl-cCnc 1 Both 638 KE 5 S,P-Cer 19093 JAH JAH EI S,P-Cer Tseruloplasmiin Tseruloplasmiin seerumis/plasmas QN g/L g/L 162 JAH/Võrreld 308 2064-4 Ceruloplasmin MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,00% CHEM Ceruloplasmin [Mass/volume] in Serum or Plasma Ceruloplasmin SerPl-mCnc 1 Both 191 HÜ 6 P-PT-INR 5080 JAH JAH EI P-PT-INR PT-INR Protrombiini aeg plasmas Paneel suhtarv 1 JAH 178 L-178 197 HÜ 6 P-APTT 17627 JAH JAH EI P-APTT APTT Aktiveeritud osalise tromboplastiini aeg plasmas QN s s 9 JAH/Võrreld 181 14979-9 Coagulation surface induced Time Pt PPP Qn Coag s sec 0,25% COAG Activated partial thrombplastin time (aPTT) in Platelet poor plasma by Coagulation assay aPTT Time PPP 1 Both 253 HÜ 6 P-LMWH 22055 JAH JAH JAH P-LMWH Madalmolekulaarne hepariin Madalmolekulaarne hepariin plasmas QN kU/L IU/ml 12 JAH/Võrreld 196 3271-4 Heparin.low molecular weight ACnc Pt PPP Qn Chromo U/mL U/mL COAG LMWH PPP Chro-aCnc LMW Heparin [Units/volume] in Platelet poor plasma by Chromogenic method 1 Both 201 HÜ 6 P-D-Di 17643 JAH JAH EI P-D-Di D-dimeerid D-dimeerid plasmas QN mg/L µg/ml 16 JAH 184 48065-7 Fibrin D-dimer FEU MCnc Pt PPP Qn ug/L FEU 0,02% COAG Fibrin D-dimer FEU [Mass/volume] in Platelet poor plasma D dimer FEU PPP-mCnc 1 Both 202 HÜ 6 P-AT III 17521 JAH JAH EI P-AT III Antitrombiin III Antitrombiin III plasmas QN % % 23 JAH 185 27811-9 Antithrombin actual/Normal RelCCnc Pt PPP Qn Chromo % % 0,00% COAG AT III Act/Nor PPP Chro Antithrombin actual/normal in Platelet poor plasma by Chromogenic method 1 Observation 203 HÜ 6 P-PC 22755 JAH JAH EI P-PC Proteiin C Proteiin C plasmas QN % % 24 JAH 186 27818-4 Protein C actual/Normal RelCCnc Pt PPP Qn Chromo % % 0,00% COAG Protein C actual/normal in Platelet poor plasma by Chromogenic method Prot C Act/Nor PPP Chro 1 Observation 212 HÜ 6 P-fPS 22754 JAH JAH EI P-fPS Vaba proteiin S Vaba proteiin S plasmas QN % % 27 JAH 187 27821-8 Protein S.free Ag actual/Normal RelMCnc Pt PPP Qn Imm % % COAG Protein S Free Ag actual/normal in Platelet poor plasma by Immunologic method Prot S Free Ag Act/Nor PPP Imm 1 Observation 220 HÜ 6 P-APC-R 23631 JAH JAH EI P-APC-R APC-R Aktiveeritud proteiini C resistentsus plasmas QN s 28 JAH 188 48590-4 Coagulation surface induced^after addition of APC Time Pt PPP Qn Coag s s COAG aPTT in Platelet poor plasma by Coagulation assay --after addition of APC aPTT after addition of APC PPP 1 Observation 8,5074 249 HÜ 6 Luupusantikoagulandid (kinnitav uuring) 22710 P-LA normratio 22711 JAH EI EI P-LA normratio Luupusantikoagulandid (normitud suhe) Luupusantikoagulandid plasmas (normitud suhe) Tekst 36 JAH/Võrreld 195 50410-0 Coagulation dilute Russell viper venom induced/Coagulation dilute Russell viper venom induced.excess phospholipid Ratio Pt PPP Qn Coag COAG dRVV Tme/dRVVT cfm PPP-Rto Dilute Russell viper venom time (dRVVT)/Coagulation dilute Russell viper venom induced.excess phospholipid [Ratio] in Platelet poor plasma by Coagulation assay 1 Both 181 HÜ 6 Luupusantikoagulandid (kinnitav uuring) 22710 P-LA screen 21678 JAH EI EI P-LA screen Luupusantikoagulandid (sõeluuring) Luupusantikoagulandid plasmas (sõeluuring) QN s 37 JAH 1723 6303-2 Coagulation dilute Russell viper venom induced Time Pt PPP Qn Coag s seconds;sec 0,0038% COAG Dilute Russell viper venom time (dRVVT) in Platelet poor plasma by Coagulation assay dRVV Tme Time PPP 1 Both 183 HÜ 6 P-LA conf 22710 JAH JAH JAH P-LA conf Luupusantikoagulandid (kinnitav uuring) Luupusantikoagulandid plasmas (kinnitav uuring) QN s 40 JAH 1724 57838-5 Coagulation dilute Russell viper venom induced.excess phospholipid Time Pt PPP Qn s s COAG Dilute Russell viper venom time (dRVVT) excess phospholipid in Platelet poor plasma dRVVT confirm Time PPP 1 Both 179 HÜ 6 P-FV 21183 JAH JAH JAH P-FV V faktor V faktor plasmas QN % % 44 JAH/Võrreld 1717 3193-0 Coagulation factor V activity actual/Normal RelTime Pt PPP Qn Coag % % COAG Coagulation factor V activity actual/normal in Platelet poor plasma by Coagulation assay Fact V Act/Nor PPP 1 Both 245 HÜ 6 P-FVIII:C 21154 JAH JAH JAH P-FVIII:C VIII faktor VIII faktor plasmas QN % % 46 JAH/Võrreld 193 3209-4 Coagulation factor VIII activity actual/Normal RelTime Pt PPP Qn Coag % % 0,00% COAG Coagulation factor VIII activity actual/normal in Platelet poor plasma by Coagulation assay Fact VIII Act/Nor PPP 1 Observation 243 HÜ 6 P-vWF 21155 JAH JAH JAH P-vWF von Willebrandi faktor von Willebrandi faktor plasmas QN % % 52 JAH/Võrreld 192 27816-8 von Willebrand factor Ag actual/Normal RelMCnc Pt PPP Qn Imm % % 0,00% COAG von Willebrand factor (vWf) Ag actual/normal in Platelet poor plasma by Immunologic method vWF Ag Act/Nor PPP Imm 1 Observation 240 HÜ 6 Pt-Ivy 19047 JAH EI EI cB-Ivy Veritsusaeg Veritsusaeg QN min min 74 JAH/Võrreld 191 3179-9 Bleeding time Time Pt ^Patient Qn Ivy min COAG Bleeding Tme Time Patient Ivy Bleeding time by Ivy method 1 Both 1213 HÜ 6 Trombotsüütide funktsiooni uuring 24272 JAH JAH EI B-PFA-Col/Epi, PFA-Col/ADP panel PFA-Col/Epi, PFA-Col/ADP paneel Trombotsüütide funktsiooni uuring kollageeni ja epinefriiniga, kollageeni ja adenosiindifosfaadiga (paneel) Paneel " " 75 JAH 5524 72257-9 Platelet function.collagen+Adenosine diphosphate induced & Epinephrine induced panel - Pt Bld - PANEL.COAG Platelet function.collagen + Adenosine diphosphate induced and Epinephrine induced panel - Blood Close Tme Coll+ADP + Epinep pnl Bld 1 Order 229 HÜ 6 PFA-Col/Epi, PFA-Col/ADP paneel 24272 B-PFA-Col/EPI 24273 JAH EI EI B-PFA-Col/Epi PFA-Col/Epi Trombotsüütide funktsiooni uuring kollageeni ja epinefriiniga QN s s 76 JAH/Võrreld 189 24471-5 Platelet function.collagen+Epinephrine induced Time Pt Bld Qn s 0,00% COAG Platelet function (closure time) collagen+Epinephrine induced [Time] in Blood Closure Tme Coll+Epinep Time Bld 1 Observation 237 HÜ 6 PFA-Col/Epi, PFA-Col/ADP paneel 24272 B-PFA-Col/ADP 24274 JAH EI EI B-PFA-Col/ADP PFA-Col/ADP Trombotsüütide funktsiooni uuring kollageeni ja adenosiindifosfaadiga QN s s 77 JAH/Võrreld 190 24472-3 Platelet function.collagen+Adenosine diphosphate induced Time Pt Bld Qn s COAG Platelet function (closure time) collagen+ADP induced [Time] in Blood Closure Tme Coll+ADP Time Bld 1 Observation 256 HÜ 6 B-PFA-P2Y12 25000 JAH JAH EI B-PFA-P2Y12 PFA-P2Y12 Trombotsüütide funktsiooni uuring P2Y12-retseptorite blokaadi hindamiseks QN s s 78 JAH/Võrreld 197 53813-2 Platelet aggregation.adenosine diphosphate induced ACnc Pt Bld Qn COAG Platelet aggregation ADP induced [Units/volume] in Blood PA ADP Bld-aCnc 1 Observation 25,1389 543 IHE 7 B-AB0-RhD ctrl 20464 JAH JAH EI B-ABO-RhD ctrl panel ABO ja RhD (kontrolluuring) ABO-veregrupp ja RhD antigeen (kontrolluuring) Paneel 1 JAH 2623 L-2623 161 IHE 7 B-AB0-RhD conf 20463 JAH JAH EI B-ABO-RhD conf panel ABO ja RhD (kinnitav uuring) ABO-veregrupp ja RhD antigeen (kinnitav uuring) Paneel 2 JAH 166 34530-6 ABO & Rh group panel Pt Bld - 173 IHE 7 B-AB0-RhD-DAT-n 18770 JAH JAH EI B-ABO-RhD-DAT-n panel ABO, RhD ja DAT paneel vastsündinul ABO-veregrupp, RhD antigeen ja otsene antiglobuliintest vastsündinul (paneel) Paneel 5 JAH 170 L-170 172 IHE 7 ABO ja RhD (kontrolluuring) 20464 ABO (kontrolluuring) 20465 JAH EI EI B-ABO ctrl ABO (kontrolluuring) ABO-veregrupp (kontrolluuring) ABO 8 JAH 169 883-9 ABO group Type Pt Bld Nom 219 BLDBK ABO group [Type] in Blood ABO Group Bld 1 Both 21,7859 1214 IHE 7 ABO ja RhD (kinnitav uuring) 20463 ABO (kinnitav uuring) 22757 JAH EI EI B-ABO conf ABO (kinnitav uuring) ABO-veregrupp (kinnitav uuring) ABO " " 9 JAH 171 57743-7 ABO group Type Pt Bld Nom Confirm BLDBK ABO group [Type] in Blood by Confirmatory method ABO Group Bld Cfm 1 Both 21,7859 544 IHE 7 ABO, RhD ja DAT paneel vastsündinul 18770 B-AB0-n 18879 JAH EI EI B-ABO-n ABO vastsündinul ABO-veregrupp vastsündinul ABO 10 JAH 2624 14580-5 ABO group Type Pt Bld^newborn Nom BLDBK ABO group [Type] in Blood from newborn ABO Group Bld NB 1 Both 11,3891 180 IHE 7 ABO ja RhD (kinnitav uuring); ABO ja RhD (kontrolluuring); ABO, RhD ja DAT paneel vastsündinul 20463; 20464; 18770 RhD kuuluvus 18880 JAH EI EI B-RhD RhD RhD antigeen RhD 15 JAH 172 978-7 D Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK D Ag [Presence] on Red Blood Cells D Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 184 IHE 7 ABO, RhD ja DAT paneel vastsündinul 18770 B-DAT 20466 JAH JAH EI B-DAT DAT Otsene antiglobuliintest Tekst 22 JAH 173 1007-4 Direct antiglobulin test.poly specific reagent Type Pt RBC Ord BLDBK Direct antiglobulin test.poly specific reagent [Presence] on Red Blood Cells DAT Poly-Sp Reag RBC Ql 1 Both 178 IHE 7 B-DAT typ 21409 JAH EI EI B-DAT typ DAT tüpiseerimine Otsene antiglobuliintest (tüpiseerimine) Tekst 24 JAH 1716 51006-5 Direct antiglobulin test.XXX reagent ACnc Pt RBC Ord BLDBK Direct antiglobulin test.unspecified reagent [Presence] on Red Blood Cells DAT RBC Ql 1 Both 12,8138 190 IHE 7 B-RBC Ab screen I, II 18768 JAH EI EI B-RBC Ab screen I, II Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kahe erütrotsüüdiga Erütrotsütaarsed antikehad (sõeluuring kahe erütrotsüüdiga) Tekst 33 JAH 177 1008-2 Indirect antiglobulin test.poly specific reagent Pt Ser/Plas Ord BLDBK Indirect antiglobulin test.poly specific reagent [Presence] in Serum or Plasma IAT Poly-Sp Reag SerPl Ql 1 Observation 189 IHE 7 B-RBC Ab screen III 21387 JAH JAH EI B-RBC Ab screen I, II. III Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kolme erütrotsüüdiga Erütrotsütaarsed antikehad (sõeluuring kolme erütrotsüüdiga) Tekst 34 JAH 176 895-3 Blood group antibody screen.cells I+II+III Pt Ser/Plas Ord BLDBK Blood group antibody screen.cells I+II+III [Presence] in Serum or Plasma Bld gp Ab Scn Cells x3 SerPl Ql 1 Observation 174 IHE 7 B-RBC Ab typ 21383 JAH EI EI B-RBC Ab typ Erütrotsütaarsete antikehade tüpiseerimine Erütrotsütaarsed antikehad (tüpiseerimine) Tekst 35 JAH 1713 888-8 Blood group antibodies identified Prid Pt Ser/Plas Nom 1716 BLDBK Blood group antibodies identified in Serum or Plasma Blood group antibodies SerPl 1 Both 11,3891 546 IHE 7 B-RBC Ab titr 21384 JAH EI EI B-RBC Ab titr Erütrotsütaarsete antikehade tiiter Erütrotsütaarsete antikehade tiiter Tekst 74 JAH 2633 15343-7 Blood group antibody screen Titr Pt Ser/Plas Qn {titer} titer BLDBK Blood group antibody screen [Titer] in Serum or Plasma Bld gp Ab Scn Titr SerPl 1 Both 11,3891 177 IHE 7 B-RBC Ag 21385 JAH EI EI B-RBC Ag Erütrotsütaarsed antigeenid Erütrotsütaarsed antigeenid Tekst 103 JAH 1715 906-8 Blood group antigens present Prid Pt Bld Nom BLDBK Blood group antigens present [Identifier] in Blood Antigens Present Bld 1 Observation 11,3891 175 IHE 7 B-XmB 18769 JAH JAH EI B-XmB Doonorivere sobivusproov Doonorivere sobivusproov Tekst 148 JAH 1714 1250-0 Major crossmatch Imp Pt Ser/Plas Nom 248 BLDBK Major crossmatch [interpretation] Maj XM SerPl-Imp 1 Observation 11,3891 1017 U 8 U-Strip 17137 JAH JAH EI U-Strip Uriini ribaanalüüs Uriini ribaanalüüs Paneel 4 JAH 785 50556-0 Urinalysis dipstick panel - Pt Urine - Test strip.automated PANEL.UA Urinalysis dipstick panel in Urine by Automated test strip UA dipstick Pnl Ur Strip.auto 1 Order 1018 U 8 Uriini ribaanalüüs 17137 U-SG strip 5059 JAH EI EI U-SG strip Erikaal Erikaal QN g/cm³ 5 JAH/Võrreld 786 53326-5 Specific gravity Rden Pt Urine Qn Test strip.automated UA Specific gravity of Urine by Automated test strip Sp Gr Ur Strip.auto 1 Observation 1019 U 8 Uriini ribaanalüüs 17137 U-pH strip 17138 JAH EI EI U-pH strip pH pH QN pH 6 JAH/Võrreld 787 50560-2 pH LsCnc Pt Urine Qn Test strip.automated [pH] pH UA pH of Urine by Automated test strip pH Ur Strip.auto 1 Observation 1021 U 8 Uriini ribaanalüüs 17137 U-WBC strip 5060 JAH EI EI U-WBC strip Leukotsüüdid Leukotsüüdid QN E6/L µl 7 JAH/Võrreld 789 58805-3 Leukocytes NCnc Pt Urine Qn Test strip.automated /uL /uL UA Leukocytes [#/volume] in Urine by Automated test strip WBC # Ur Strip.auto 1 Both 17,589 1020 U 8 Uriini ribaanalüüs 17137 U-Nit strip 17139 JAH EI EI U-Nit strip Nitrit Nitrit Tekst 9 JAH/Võrreld 788 50558-6 Nitrite ACnc Pt Urine Ord Test strip.automated UA Nitrite [Presence] in Urine by Automated test strip Nitrite Ur Ql Strip.auto 1 Observation 1023 U 8 Uriini ribaanalüüs 17137 U-Prot strip 5056 JAH EI EI U-Prot strip Valk Valk QN g/L g/L 10 JAH/Võrreld 790 50561-0 Protein MCnc Pt Urine Qn Test strip.automated mg/dL mg/dL UA Protein [Mass/volume] in Urine by Automated test strip Prot Ur Strip.auto-mCnc 1 Observation 17,589 1024 U 8 U-Gluc 17699 JAH JAH EI U-Gluc strip Glükoos Glükoos QN mmol/L mmol/l 12 JAH/Võrreld 791 59156-0 Glucose SCnc Pt Urine Qn Test strip.automated mmol/L mmol/L UA Glucose [Moles/volume] in Urine by Automated test strip Glucose Ur Strip.auto-sCnc 1 Observation 17,589 1025 U 8 Uriini ribaanalüüs 17137 U-Gluc strip 5055 JAH EI EI U-Gluc strip Glükoos Glükoos QN mmol/L mmol/l 12 JAH/Võrreld 791 59156-0 Glucose SCnc Pt Urine Qn Test strip.automated mmol/L mmol/L UA Glucose [Moles/volume] in Urine by Automated test strip Glucose Ur Strip.auto-sCnc 1 Observation 17,589 1026 U 8 Uriini ribaanalüüs 17137 U-Ket strip 5057 JAH EI EI U-Ket strip Ketokehad Ketokehad QN mmol/L mmol/l 14 JAH/Võrreld 792 59158-6 Ketones SCnc Pt Urine Qn Test strip.automated mmol/L mmol/L UA Ketones [Moles/volume] in Urine by Automated test strip Ketones Ur Strip.auto-sCnc 1 Observation 17,589 1027 U 8 Uriini ribaanalüüs 17137 U-Ubg strip 5061 JAH EI EI U-Ubg strip Urobilinogeen Urobilinogeen QN umol/L µmol/l 16 JAH/Võrreld 793 60025-4 Urobilinogen SCnc Pt Urine Qn Test strip.automated umol/L umol/L UA Urobilinogen [Moles/volume] in Urine by Automated test strip Urobilinogen Ur Strip.auto-sCnc 1 Both 1028 U 8 Uriini ribaanalüüs 17137 U-Bil strip 5062 JAH EI EI U-Bil strip Bilirubiin Bilirubiin QN umol/L µmol/l 18 JAH/Võrreld 794 41016-7 Bilirubin SCnc Pt Urine Qn Test strip umol/L umol/L UA Bilirubin.total [Moles/volume] in Urine by Test strip Bilirub Ur Strip-sCnc 1 Both 17,589 1029 U 8 Uriini ribaanalüüs 17137 U-RBC strip 5063 JAH EI EI U-RBC strip Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid QN E6/L µl 20 JAH/Võrreld 795 57747-8 Erythrocytes NCnc Pt Urine Qn Test strip.automated /uL /uL UA Erythrocytes [#/volume] in Urine by Automated test strip RBC # Ur Strip.auto 1 Observation 17,589 725 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 17440 U-Mucus 25178 JAH EI EI U-Mucus Fc Lima Lima QN E6/L 24 JAH/Võrreld 3567 51478-6 Mucus NCnc Pt Urine Qn Automated count /uL /uL UA Mucus [#/volume] in Urine by Automated count Mucous Threads # Ur Auto 1 Observation 8,3091 1030 U 8 U-Sed-m 17440 JAH JAH EI U-Sed-m panel Uriini sademe mikroskoopia Uriini sademe mikroskoopia Paneel 35 JAH 797 24356-8 Urinalysis complete panel - Pt Urine - PANEL.UA Urinalysis complete panel in Urine Urinalysis complete pnl Ur 1 Order 15,9935 1031 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 17440 U-Erütrotsüüdid 17487 JAH EI EI U-Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid QN /hpf rakku / vaateväli 36 JAH/Võrreld 798 13945-1 Erythrocytes Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,31% UA Erythrocytes [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field RBC #/area UrnS HPF 1 Observation 1055 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 17440 U-Düsmorfsed erütrotsüüdid 17505 JAH EI EI U-Düsmorfsed erütrotsüüdid Düsmorfsed erütrotsüüdid Düsmorfsed erütrotsüüdid QN % rakku / vaateväli 37 JAH/Võrreld 821 53967-6 Erythrocytes.dysmorphic/100 erythrocytes NFr Pt Urine sed Qn Microscopy.light UA Erythrocytes.dysmorphic/100 erythrocytes in Urine sediment by Light microscopy Dysmorphic RBC/100 RBC NFr UrnS Micro 1 Observation 1032 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 17440 U-Leukotsüüdid 17488 JAH EI EI U-Leukotsüüdid Leukotsüüdid Leukotsüüdid QN /hpf rakku / vaateväli 39 JAH/Võrreld 799 5821-4 Leukocytes Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,33% UA Leukocytes [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field WBC #/area UrnS HPF 1 Observation 170 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 17440 U-Lümfotsüüdid 18777 JAH EI EI U-Lümfotsüüdid Lümfotsüüdid Lümfotsüüdid QN /hpf rakku / vaateväli 40 JAH/Võrreld 1688 72219-9 Lymphocytes Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF HEM/BC Lymphocytes [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Lymphocytes #/area UrnS HPF 1 Observation 11,4838 171 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 17440 U-Neutrofiilid 18759 JAH EI EI U-Neutrofiilid Neutrofiilid Neutrofiilid QN /hpf rakku / vaateväli 41 JAH/Võrreld 1689 38996-5 Neutrophils ACnc Pt Urine Ord Microscopy.light 1522 UA Neutrophils [Presence] in Urine by Light microscopy Neutrophils Ur Ql Micro 1 Observation 10,694 1035 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 17440 U-Lameepiteeli rakud 17489 JAH EI EI U-Lameepiteeli rakud Lameepiteeli rakud Lameepiteeli rakud QN /hpf rakku / vaateväli 42 JAH/Võrreld 800 11277-1 Epithelial cells.squamous Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,04% UA Epithelial cells.squamous [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Squamous #/area UrnS HPF 1 Observation 1036 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 17440 U-Transitoorse epiteeli rakud 17490 JAH EI EI U-Transitoorse epiteeli rakud Transitoorse epiteeli rakud Transitoorse epiteeli rakud QN /hpf rakku / vaateväli 43 JAH/Võrreld 801 30089-7 Transitional cells Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,01% UA Transitional cells [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Trans Cells #/area UrnS HPF 1 Observation 1037 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 17440 U-Tubulaarepiteeli rakud 17491 JAH EI EI U-Tubulaarepiteeli rakud Tubulaarepiteeli rakud Tubulaarepiteeli rakud QN /hpf rakku / vaateväli 44 JAH/Võrreld 802 26052-1 Epithelial cells.renal Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,01% UA Epithelial cells.renal [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Renal Epi Cells #/area UrnS HPF 1 Observation 167 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 17440 U-Atüüpilised epiteelirakud 18760 JAH EI EI U-Atüüpilised epiteelirakud Atüüpilised epiteelirakud Atüüpilised epiteelirakud QN /hpf rakku / vaateväli 45 JAH/Võrreld 1682 41284-1 Epithelial cells.non-squamous Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Epithelial cells.non-squamous [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Non-sq Epi Cells #/area UrnS HPF 1 Observation 19,2431 1039 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 17440 U-Hüaliinsilindrid 17497 JAH EI EI U-Hüaliinsilindrid Hüaliinsilindrid Hüaliinsilindrid QN /hpf rakku / vaateväli 47 JAH 805 46135-0 Hyaline casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Hyaline casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Hyaline Casts #/area UrnS HPF 1 Both 25,8802 1040 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 17440 U-Granulaarsilindrid 17496 JAH EI EI U-Granulaarsilindrid Granulaarsilindrid Granulaarsilindrid QN /hpf rakku / vaateväli 48 JAH 806 46134-3 Granular casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Granular casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Gran Casts #/area UrnS HPF 1 Both 25,6387 1041 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 17440 U-Leukotsütaarsilindrid 18779 JAH EI EI U-Leukotsütaarsilindrid Leukotsütaarsilindrid Leukotsütaarsilindrid QN /hpf rakku / vaateväli 49 JAH 807 49103-5 Leukocyte casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA WBC casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field WBC Casts #/area UrnS HPF 1 Observation 17,4622 1042 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 17440 U-Erütrotsütaarsilindrid 17495 JAH EI EI U-Erütrotsütaarsilindrid Erütrotsütaarsilindrid Erütrotsütaarsilindrid QN /hpf rakku / vaateväli 50 JAH 808 51790-4 Erythrocyte casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA RBC casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field RBC Casts #/area UrnS HPF 1 Both 19,4395 1043 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 17440 U-Tubulaarepiteelsilindrid 17498 JAH EI EI U-Tubulaarepiteelsilindrid Tubulaarepiteelsilindrid Tubulaarepiteelsilindrid QN /hpf rakku / vaateväli 51 JAH 809 45386-0 Epithelial casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Epithelial casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Epith Casts #/area UrnS HPF 1 Observation 23,1596 1044 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 17440 U-Tubulaarepiteelsilindrid 18778 JAH EI EI U-Tubulaarepiteelsilindrid Tubulaarepiteelsilindrid Tubulaarepiteelsilindrid QN /hpf rakku / vaateväli 51 JAH 809 45386-0 Epithelial casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Epithelial casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Epith Casts #/area UrnS HPF 1 Observation 23,1596 1046 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 17440 U-Vahajad silindrid 17499 JAH EI EI U-Vahajad silindrid Vahajad silindrid Vahajad silindrid QN /hpf rakku / vaateväli 52 JAH 810 41223-9 Waxy casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Waxy casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Waxy Casts #/area UrnS HPF 1 Observation 25,6891 168 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 17440 U-Bakteriaalsilindrid 17494 JAH EI EI U-Bakteriaalsilindrid Bakteriaalsilindrid Bakteriaalsilindrid QN /hpf rakku / vaateväli 53 JAH 1683 A-1683 169 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 17440 U-Rasvsilindrid 18762 JAH EI EI U-Rasvsilindrid Rasvsilindrid Rasvsilindrid QN /hpf rakku / vaateväli 54 JAH 1684 67813-6 Fatty casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Fatty casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Fatty Casts #/area UrnS HPF 1 Observation 20,7621 1048 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 17440 U-Makrofaagid 18761 JAH EI EI U-Makrofaagid Makrofaagid Makrofaagid QN /hpf rakku / vaateväli 55 JAH/Võrreld 812 72220-7 Macrophages Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF HEM/BC Macrophages [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Macrophages #/area UrnS HPF 1 Observation 11,4838 1038 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 17440 U-Bakterid 17492 JAH EI EI U-Bakterid Bakterid Bakterid Tekst 56 JAH 803 25145-4 Bacteria ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Bacteria [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Bacteria UrnS Ql Micro 1 Observation 1047 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 17440 Trichomonas vaginalis 18781 JAH EI EI U-T vaginalis T vaginalis Trichomonas vaginalis Tekst 57 JAH 811 5813-1 Trichomonas vaginalis ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,00% UA Trichomonas vaginalis [Presence] in Urine sediment by Light microscopy T vaginalis UrnS Ql Micro 1 Observation 112 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 17440 U-Pärmseened 18806 JAH EI EI U-Pärmseened Pärmseened Pärmseened Tekst 58 JAH 1509 5822-2 Yeast Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" UA Yeast [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Yeast #/area UrnS HPF 1 Observation 1049 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 17440 U-Kusihappe kristallid 17501 JAH EI EI U-Kusihappe kristallid Kusihappe kristallid Kusihappe kristallid Tekst 60 JAH 813 5817-2 Urate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,00% UA Urate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Urate Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 1050 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 17440 U-Kaltsiumoksalaadi kristallid 17502 JAH EI EI U-Kaltsiumoksalaadi kristallid Kaltsiumoksalaadi kristallid Kaltsiumoksalaadi kristallid Tekst 63 JAH 816 5774-5 Calcium oxalate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,01% UA Calcium oxalate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy CaOx Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 1051 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 17440 U-Amorfse uraadi kristallid 17500 JAH EI EI U-Amorfse uraadi kristallid Amorfse uraadi kristallid Amorfse uraadi kristallid Tekst 65 JAH 818 12454-5 Urate crystals.amorphous ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,09% UA Urate crystals amorphous [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Amorph Urate Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 1052 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 17440 U-Amorfse fosfaadi kristallid 17503 JAH EI EI U-Amorfse fosfaadi kristallid Amorfse fosfaadi kristallid Amorfse fosfaadi kristallid Tekst 66 JAH 819 12453-7 Phosphate crystals.amorphous ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Phosphate crystals amorphous [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Amorph Phos Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 1054 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 17440 U-Trifosfaadi kristallid 17506 JAH EI EI U-Trifosfaadi kristallid Trifosfaadi kristallid Trifosfaadi kristallid Tekst 67 JAH 820 5814-9 Triple phosphate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,00% UA Triple phosphate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Tri-Phos Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 1090 U 8 Albumiin/kreatiniin uriinis 18782 U-Alb 18786 JAH JAH EI U-Alb Albumiin uriinis Albumiin uriinis QN mg/L 71 JAH/Võrreld 997 14957-5 Albumin MCnc Pt Urine Qn Detection limit <= 20 mg/L mg/dL 0,01% CHEM Microalbumin [Mass/volume] in Urine Microalbumin Ur-mCnc 1 Both 1091 U 8 Albumiin/kreatiniin uriinis 18782 U-Alb 18786 JAH EI EI U-Alb Albumiin uriinis Albumiin uriinis QN mg/L 71 JAH/Võrreld 997 14957-5 Albumin MCnc Pt Urine Qn Detection limit <= 20 mg/L mg/dL 0,01% CHEM Microalbumin [Mass/volume] in Urine Microalbumin Ur-mCnc 1 Both 1092 U 8 Albumiin/kreatiniin uriinis 18782 U-Alb 18786 JAH EI EI U-Alb Albumiin uriinis Albumiin uriinis QN mg/L 71 JAH/Võrreld 997 14957-5 Albumin MCnc Pt Urine Qn Detection limit <= 20 mg/L mg/dL 0,01% CHEM Microalbumin [Mass/volume] in Urine Microalbumin Ur-mCnc 1 Both 1093 U 8 dU-Alb 18788 JAH EI EI dU-Alb Albumiin ööpäevases uriinis Albumiin ööpäevases uriinis QN mg/d mg/24h 72 JAH/Võrreld 998 14956-7 Albumin MRat 24H Urine Qn Detection limit <= 20 mg/L mg/(24.h) CHEM Microalbumin [Mass/time] in 24 hour Urine Microalbumin 24H Ur-mRate 1 Both 4 U 8 U-Alb/U-Crea 18782 JAH JAH EI U-Alb/U-Crea Albumiin/kreatiniin uriinis Albumiini ja kreatiniini suhe uriinis QN g/mol mg/mmol 74 JAH/Võrreld 1000 30000-4 Albumin/Creatinine Ratio Pt Urine Qn Detection limit <= 20 mg/L mg/mmol milligrams/mmol CHEM Microalbumin/Creatinine [Ratio] in Urine Microalbumin/Creat Ur-Rto 1 Both 5 U 8 Albumiin/kreatiniin uriinis 18782 U-Alb/U-Crea 18771 JAH EI EI U-Alb/U-Crea Albumiin/kreatiniin uriinis Albumiini ja kreatiniini suhe uriinis QN g/mol mg/mmol 74 JAH/Võrreld 1000 30000-4 Albumin/Creatinine Ratio Pt Urine Qn Detection limit <= 20 mg/L mg/mmol milligrams/mmol CHEM Microalbumin/Creatinine [Ratio] in Urine Microalbumin/Creat Ur-Rto 1 Both 26 U 8 Valk ööpäevases uriinis; Valkude fraktsioonid uriinis 5058; 18799 U-Prot 17483 JAH JAH EI U-Prot Valk uriinis Valk uriinis QN g/L g/L 76 JAH/Võrreld 1040 2888-6 Protein MCnc Pt Urine Qn g/dL 0,0284% UA Protein [Mass/volume] in Urine Prot Ur-mCnc 1 Both 27 U 8 Valk ööpäevases uriinis; Valkude fraktsioonid uriinis 5058; 18799 U-Prot 17483 JAH EI EI U-Prot Valk uriinis Valk uriinis QN g/L g/L 76 JAH/Võrreld 1040 2888-6 Protein MCnc Pt Urine Qn g/dL 0,0284% UA Protein [Mass/volume] in Urine Prot Ur-mCnc 1 Both 28 U 8 Valk ööpäevases uriinis; Valkude fraktsioonid uriinis 5058; 18799 U-Prot 17483 JAH EI EI U-Prot Valk uriinis Valk uriinis QN g/L g/L 76 JAH/Võrreld 1040 2888-6 Protein MCnc Pt Urine Qn g/dL 0,0284% UA Protein [Mass/volume] in Urine Prot Ur-mCnc 1 Both 29 U 8 Valk ööpäevases uriinis; Valkude fraktsioonid uriinis 5058; 18799 U-Prot 17483 JAH EI EI U-Prot Valk uriinis Valk uriinis QN g/L g/L 76 JAH/Võrreld 1040 2888-6 Protein MCnc Pt Urine Qn g/dL 0,0284% UA Protein [Mass/volume] in Urine Prot Ur-mCnc 1 Both 30 U 8 dU-Prot 5058 JAH JAH EI dU-Prot Valk ööpäevases uriinis Valk ööpäevases uriinis QN g/d g/24h 77 JAH/Võrreld 1041 2889-4 Protein MRat 24H Urine Qn g/(24.h) g/24hr 0,0104% CHEM Protein [Mass/time] in 24 hour Urine Prot 24H Ur-mRate 1 Both 31 U 8 Valk ööpäevases uriinis 5058 dU-Prot 18791 JAH EI EI dU-Prot Valk ööpäevases uriinis Valk ööpäevases uriinis QN g/d g/24h 77 JAH/Võrreld 1041 2889-4 Protein MRat 24H Urine Qn g/(24.h) g/24hr 0,0104% CHEM Protein [Mass/time] in 24 hour Urine Prot 24H Ur-mRate 1 Both 60 U 8 U-Prot-Fr 18799 JAH JAH EI U-Prot-Fr panel Valkude fraktsioonid uriinis Valkude fraktsioonid uriinis Paneel 80 JAH 124 34539-7 Protein electrophoresis panel - Pt Urine Qn PANEL.CHEM Protein electrophoresis panel in Urine Prot Elph Pnl Ur 1 Order 77 U 8 Valkude fraktsioonid uriinis 18799 U-Alb-Fr 18800 JAH EI EI U-Alb-Fr Albumiin Albumiini fraktsioon uriinis QN g/L % 81 JAH/Võrreld 127 6942-7 Albumin MCnc Pt Urine Qn Electrophoresis g/dL 0,0029% CHEM Albumin [Mass/volume] in Urine by Electrophoresis Albumin Ur Elph-mCnc 1 Both 100 U 8 Valkude fraktsioonid uriinis 18799 U-g-glob-Fr 23307 JAH EI EI U-g-glob-Fr% Gammaglobuliinid % Gammaglobuliinide fraktsiooni osakaal uriinis QN % % 93 JAH/Võrreld 138 13995-6 Gamma globulin/Protein.total MFr Pt Urine Qn Electrophoresis % % 0,0018% CHEM Gamma globulin/Protein.total in Urine by Electrophoresis Gamma glob MFr Ur Elph 1 Observation 101 U 8 Valkude fraktsioonid uriinis 18799 U-M-spike-Fr 23308 JAH EI EI U-M-spike-Fr% M-komponent % Monoklonaalse komponendi osakaal uriinis QN % % 95 JAH/Võrreld 140 42483-8 Protein.monoclonal/Protein.total MFr Pt Urine Qn Electrophoresis % % CHEM Protein.monoclonal/Protein.total in Urine by Electrophoresis M Protein MFr Ur Elph 1 Both 12 U 8 Albumiin/kreatiniin uriinis 18782 U-Crea 18784 JAH JAH EI U-Crea Kreatiniin uriinis Kreatiniin uriinis QN mmol/L mmol/l 107 JAH 1020 14683-7 Creatinine SCnc Pt Urine Qn mmol/L mmol/L CHEM Creatinine [Moles/volume] in Urine Creat Ur-sCnc 1 Both 13 U 8 Albumiin/kreatiniin uriinis 18782 U-Crea 18784 JAH EI EI U-Crea Kreatiniin uriinis Kreatiniin uriinis QN mmol/L mmol/l 107 JAH 1020 14683-7 Creatinine SCnc Pt Urine Qn mmol/L mmol/L CHEM Creatinine [Moles/volume] in Urine Creat Ur-sCnc 1 Both 14 U 8 Albumiin/kreatiniin uriinis 18782 U-Crea 18784 JAH EI EI U-Crea Kreatiniin uriinis Kreatiniin uriinis QN mmol/L mmol/l 107 JAH 1020 14683-7 Creatinine SCnc Pt Urine Qn mmol/L mmol/L CHEM Creatinine [Moles/volume] in Urine Creat Ur-sCnc 1 Both 15 U 8 U-Crea 17477 JAH EI EI U-Crea Kreatiniin uriinis Kreatiniin uriinis QN mmol/L mmol/l 107 JAH 1020 14683-7 Creatinine SCnc Pt Urine Qn mmol/L mmol/L CHEM Creatinine [Moles/volume] in Urine Creat Ur-sCnc 1 Both 16 U 8 U-Creat 17477 JAH EI EI U-Crea Kreatiniin uriinis Kreatiniin uriinis QN mmol/L mmol/l 107 JAH 1020 14683-7 Creatinine SCnc Pt Urine Qn mmol/L mmol/L CHEM Creatinine [Moles/volume] in Urine Creat Ur-sCnc 1 Both 17 U 8 dU-Crea 17101 JAH JAH EI dU-Crea Kreatiniin ööpäevases uriinis Kreatiniin ööpäevases uriinis QN mmol/d mmol/24 h 108 JAH 1021 14684-5 Creatinine SRat 24H Urine Qn mmol/(24.h) mmolL/24hr CHEM Creatinine [Moles/time] in 24 hour Urine Creat 24H Ur-sRate 1 Both 25 U 8 U-Urea 20916 JAH JAH EI U-Urea Uurea uriinis Uurea uriinis QN mmol/L mmol/l 109 JAH/Võrreld 1038 22700-9 Urea SCnc Pt Urine Qn mmol/L mmol/L CHEM Urea [Moles/volume] in Urine Urea Ur-sCnc 1 Both 8 U 8 dU-P 17473 JAH JAH EI dU-P Fosfaat ööpäevases uriinis Fosfaat ööpäevases uriinis QN mmol/d mmol/24 h 115 JAH/Võrreld 1010 14881-7 Phosphate SRat 24H Urine Qn mmol/(24.h) mmolL/24hr CHEM Phosphate [Moles/time] in 24 hour Urine Phosphate 24H Ur-sRate 1 Both 9 U 8 U-K 17475 JAH JAH EI U-K Kaalium uriinis Kaalium uriinis QN mmol/L mmol/l 117 JAH/Võrreld 1013 2828-2 Potassium SCnc Pt Urine Qn mmol/L mmol/L 0,0111% CHEM Potassium [Moles/volume] in Urine Potassium Ur-sCnc 1 Both 10 U 8 U-Ca 17614 JAH JAH EI U-Ca Kaltsium uriinis Kaltsium uriinis QN mmol/L mmol/l 119 JAH/Võrreld 1015 2004-0 Calcium SCnc Pt Urine Qn mmol/L mmol/L CHEM Calcium [Moles/volume] in Urine Calcium Ur-sCnc 1 Both 11 U 8 dU-Ca 17095 JAH JAH EI dU-Ca Kaltsium ööpäevases uriinis Kaltsium ööpäevases uriinis QN mmol/d mmol/24 h 120 JAH/Võrreld 1016 14637-3 Calcium SRat 24H Urine Qn mmol/(24.h) mmolL/24hr CHEM Calcium [Moles/time] in 24 hour Urine Calcium 24H Ur-sRate 1 Both 22 U 8 dU-Na 17106 JAH JAH EI dU-Na Naatrium ööpäevases uriinis Naatrium ööpäevases uriinis QN mmol/d mmol/24 h 130 JAH/Võrreld 1032 2956-1 Sodium SRat 24H Urine Qn mmol/(24.h) mmolL/24hr CHEM Sodium [Moles/time] in 24 hour Urine Sodium 24H Ur-sRate 1 Both 23 U 8 U-Osmol 21029 JAH JAH JAH U-Osmol Uriini osmolaalsus Uriini osmolaalsus QN mosm/kgH2O mosm/kg H2O 132 JAH/Võrreld 1034 2695-5 Osmolality Osmol Pt Urine Qn 0,0081% CHEM Osmolality of Urine Osmolality Ur 1 Both 1220 CSF 9 CSF-Cells 20450 JAH JAH EI CSF-Diff a Liikvori tsütogramm analüsaatoril Liikvori tsütogramm analüsaatoril Paneel 5 JAH 2734 34563-7 Cell count panel - Pt CSF Qn PANEL.HEM/BC Cell count panel in Cerebral spinal fluid Cell Cnt Pnl CSF 1 Order 16,5708 1057 CSF 9 Liikvori tsütogramm analüsaatoril 20450 CSF-RBC 25190 JAH EI EI CSF-RBC Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid liikvoris QN E6/L µg/d 6 JAH/Võrreld 824 792-2 Erythrocytes NCnc Pt CSF Qn Manual count HEM/BC Erythrocytes [#/volume] in Cerebral spinal fluid by Manual count RBC # CSF Manual 1 Observation 1056 CSF 9 Liikvori tsütogramm analüsaatoril 20450 CSF-WBC 20456 JAH EI EI CSF-WBC Leukotsüüdid Leukotsüüdid liikvoris QN E6/L 10Ž6/L 7 JAH/Võrreld 823 806-0 Leukocytes NCnc Pt CSF Qn Manual count 0,01% HEM/BC Leukocytes [#/volume] in Cerebral spinal fluid by Manual count WBC # CSF Manual 1 Observation 1058 CSF 9 Liikvori tsütogramm analüsaatoril 20450 CSF-PMN% 25193 JAH EI EI CSF-PMN% PMN% Polümorfonukleaarsete leukotsüütide suhtarv liikvoris QN % % 8 JAH/Võrreld 825 33963-0 Granulocytes/100 leukocytes NFr Pt CSF Qn % % (granulos per total leukos) HEM/BC Granulocytes/100 leukocytes in Cerebral spinal fluid Granulocytes Fr CSF 1 Observation 1059 CSF 9 Liikvori tsütogramm analüsaatoril 20450 CSF-PMN# 25192 JAH EI EI CSF-PMN# PMN Polümorfonukleaarsete leukotsüütide arv liikvoris QN E6/L 10Ž6/L 9 JAH/Võrreld 826 35059-5 Granulocytes NCnc Pt CSF Qn HEM/BC Granulocytes [#/volume] in Cerebral spinal fluid Granulocytes # CSF 1 Observation 1060 CSF 9 Liikvori tsütogramm analüsaatoril 20450 CSF-MN% 25191 JAH EI EI CSF-MN% MN% Mononukleaarsete leukotsüütide suhtarv liikvoris QN % % 10 JAH/Võrreld 827 26492-9 Mononuclear cells/100 leukocytes NFr Pt CSF Qn % % HEM/BC Mononuclear cells/100 leukocytes in Cerebral spinal fluid Mononuc Cells Fr CSF 1 Observation 1061 CSF 9 Liikvori tsütogramm analüsaatoril 20450 CSF-MN# 20452 JAH EI EI CSF-MN# MN Mononukleaarsete leukotsüütide arv liikvoris QN E6/L 10Ž6/L 11 JAH/Võrreld 828 26489-5 Mononuclear cells NCnc Pt CSF Qn HEM/BC Mononuclear cells [#/volume] in Cerebral spinal fluid Mononuc Cells # CSF 1 Observation 35 CSF 9 CSF-Alb 20840 EI 2020-05-14 EI EI CSF-Alb Albumiin liikvoris Albumiin liikvoris QN mg/L mg/L 34 JAH/Võrreld 1069 1746-7 Albumin MCnc Pt CSF Qn mg/dL 0,0010% CHEM Albumin [Mass/volume] in Cerebral spinal fluid Albumin CSF-mCnc 1 Both 36 CSF 9 CSF-Alb/S-Alb 20841 EI 2020-05-14 EI EI CSF-Alb/S-Alb Liikvori- ja seerumialbumiini suhe Liikvori- ja seerumialbumiini suhe QN 35 JAH/Võrreld 1070 1756-6 Albumin CSF/Albumin plasma RelMCnc Pt Plas+CSF Qn CHEM Albumin CSF/Albumin plasma in Plasma & CSF Albumin CSF/SerPl 1 Both 39 CSF 9 CSF-Gluc 17090 JAH JAH EI CSF-Gluc Glükoos liikvoris Glükoos liikvoris QN mmol/L mmol/l Radiomeeter ABL 7xx 36 JAH/Võrreld 1072 14744-7 Glucose SCnc Pt CSF Qn mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Cerebral spinal fluid Glucose CSF-sCnc 1 Both 40 CSF 9 CSF-Lac 20475 JAH JAH EI CSF-Lac Laktaat liikvoris Laktaat liikvoris QN mmol/L Radiomeeter ABL 7xx 39 JAH/Võrreld 1074 2520-5 Lactate SCnc Pt CSF Qn mmol/L mmol/L CHEM Lactate [Moles/volume] in Cerebral spinal fluid Lactate CSF-sCnc 1 Both 37 CSF 9 CSF-Prot 19203 JAH JAH EI CSF-Prot Valk liikvoris Valk liikvoris QN g/L g/L 40 JAH/Võrreld 1071 2880-3 Protein MCnc Pt CSF Qn mg/dL 0,0119% CHEM Protein [Mass/volume] in Cerebral spinal fluid Prot CSF-mCnc 1 Both 41 CSF 9 CSF-IgG 20838 JAH EI EI CSF-IgG IgG liikvoris Immuunglobuliin G liikvoris QN mg/L mg/L 41 JAH/Võrreld 1075 2464-6 IgG MCnc Pt CSF Qn mg/dL 0,0011% CHEM IgG [Mass/volume] in Cerebral spinal fluid IgG CSF-mCnc 1 Both 42 CSF 9 CSF-S-IgG-ind 20842 JAH EI EI CSF-S-IgG-ind IgG indeks Immuunglobuliin G indeks QN 42 JAH/Võrreld 1076 14117-6 IgG index RelRto Pt Ser+CSF Qn 0,0009% CHEM IgG index in Serum & CSF IgG index Ser+CSF 1 Observation 511 CSF 9 CSF-Ig-oligo 20843 JAH EI EI CSF-IgG-oligo panel Oligoklonaalne IgG liikvoris Oligoklonaalne immuunglobuliin G liikvoris (paneel) Paneel 43 JAH 2505 L-2505 1219 CSF 9 CSF-Beta amyloid 42 25878 JAH JAH EI CSF-Beta amyloid 42 Beetaamüloid 42 liikvoris Beetaamüloid 42 liikvoris QN ng/L ng/L 51 JAH 4294 33203-1 Amyloid beta 42 peptide MCnc Pt CSF Qn pg/mL pg/mL CHEM Amyloid beta 42 peptide [Mass/volume] in Cerebral spinal fluid AL beta42 CSF-mCnc 1 Both 23,2212 1215 CSF 9 CSF-Tau, pTau panel 25879 JAH JAH EI CSF-Tau, pTau panel Tau ja pTau paneel liikvoris Tau- ja fosforüleeritud tau valk liikvoris (paneel) Paneel 53 JAH 4364 L-4364 1216 CSF 9 Tau ja pTau paneel liikvoris 25879 CSF-Tau 25881 JAH EI EI CSF-Tau Tau liikvoris Tau valk liikvoris QN ng/L ng/L 54 JAH 4291 30160-6 Tau protein MCnc Pt CSF Qn pg/mL pg/mL CHEM Tau protein [Mass/volume] in Cerebral spinal fluid Tau Prot CSF-mCnc 1 Both 13,0133 1217 CSF 9 Tau ja pTau paneel liikvoris 25879 CSF-pTau 25880 JAH EI EI CSF-pTau pTau liikvoris Fosforüleeritud tau valk liikvoris QN ng/L "ng/L " 55 JAH 4295 72260-3 Tau protein.phosphorylated 181 MCnc Pt CSF Qn EIA pg/mL pg/mL CHEM Phosphorylated tau 181 [Mass/volume] in Cerebral spinal fluid by Immunoassay p-tau181 CSF EIA-mCnc 1 Both 15,2744 1218 CSF 9 Tau ja pTau paneel liikvoris 25879 CSF-pTau/CSF-Tau 25882 JAH EI EI CSF-pTau/CSF-Tau pTau/Tau liikvoris Fosforüleeritud tau ja tau valgu suhe liikvoris QN 56 JAH 4363 A-4363 824 TDM 10 S,P-Bzd 20812 JAH JAH EI S,P-Bzd Bensodiasepiinid Bensodiasepiinid seerumis/plasmas QN ug/L ng/ml 3 JAH/Võrreld 414 11024-7 Benzodiazepines MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL DRUG/TOX Benzodiazepines [Mass/volume] in Serum or Plasma Benzodiaz SerPl-mCnc 1 Both 825 TDM 10 S,P-Digox 19053 JAH JAH EI S,P-Digox Digoksiin Digoksiin seerumis/plasmas QN ug/L ng/ml Immulite2000XPi 6 JAH/Võrreld 415 10535-3 Digoxin MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL 0,0164% DRUG/TOX Digoxin [Mass/volume] in Serum or Plasma Digoxin SerPl-mCnc 1 Both 830 TDM 10 S,P-Genta (trough) 21376 JAH JAH EI S,P-Genta (trough) Gentamütsiini baaskontsentratsioon Gentamütsiini baaskontsentratsioon seerumis/plasmas QN mg/L µg/ml 10 JAH/Võrreld 421 3665-7 Gentamicin^trough MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0051% DRUG/TOX Gentamicin [Mass/volume] in Serum or Plasma --trough Gentamicin Trough SerPl-mCnc 1 Both 831 TDM 10 S,P-Carba 20458 JAH JAH EI S,P-Carba Karbamasepiin Karbamasepiin seerumis/plasmas QN mg/L mg/L 13 JAH/Võrreld 423 3432-2 Carbamazepine MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL mcg/mL 0,0055% DRUG/TOX Carbamazepine [Mass/volume] in Serum or Plasma Carbamazepine SerPl-mCnc 1 Both 314 TDM 10 S,P-Li 19066 JAH JAH EI S,P-Li Liitium Liitium seerumis/plasmas QN mmol/L 23 JAH/Võrreld 217 14334-7 Lithium SCnc Pt Ser/Plas Qn mol/L mmol/L; mEq/L 46 DRUG/TOX Lithium [Moles/volume] in Serum or Plasma Lithium SerPl-sCnc 1 Both 833 TDM 10 S,P-Paracet 21374 JAH JAH EI S,P-Paracet Paratsetamool Paratsetamool seerumis/plasmas QN mg/L µg/ml 33 JAH/Võrreld 428 3298-7 Acetaminophen MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL mcg/mL 0,0163% DRUG/TOX Acetaminophen [Mass/volume] in Serum or Plasma Acetamin SerPl-mCnc 1 Both 835 TDM 10 B-Tacrolimus 23489 JAH JAH JAH B-Tacrolimus Takroliimus Takroliimus veres QN ug/L ng/ml 40 JAH/Võrreld 431 11253-2 Tacrolimus MCnc Pt Bld Qn 0,0685% DRUG/TOX Tacrolimus [Mass/volume] in Blood Tacrolimus Bld-mCnc 1 Both 836 TDM 10 S,P-Theoph 21390 JAH JAH EI S,P-Theoph Teofülliin Teofülliin seerumis/plasmas QN mg/L µg/ml 41 JAH/Võrreld 432 4049-3 Theophylline MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL 0,0032% DRUG/TOX Theophylline [Mass/volume] in Serum or Plasma Theophylline SerPl-mCnc 1 Both 837 TDM 10 B-CyA 17684 JAH JAH EI B-CyA Tsüklosporiin A Tsüklosporiin A veres QN ug/L ng/ml 44 JAH/Võrreld 433 3520-4 Cyclosporine MCnc Pt Bld Qn 0,0153% DRUG/TOX Cyclosporine [Mass/volume] in Blood Cyclosporin Bld-mCnc 1 Both 838 TDM 10 S,P-Valpr 18958 JAH JAH EI S,P-Valpr Valproaat Valproaat seerumis/plasmas QN mg/L mg/L 45 JAH/Võrreld 434 4086-5 Valproate MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL mcg/mL 0,0155% DRUG/TOX Valproate [Mass/volume] in Serum or Plasma Valproate SerPl-mCnc 1 Both 1095 TDM 10 S,P-Vanco (trough) 21169 JAH JAH EI S,P-Vanco Vankomütsiin Vankomütsiin seerumis/plasmas QN mg/L mg/L CLIA 46 JAH/Võrreld 435 20578-1 Vancomycin MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL ug/mL 34 DRUG/TOX Vancomycin [Mass/volume] in Serum or Plasma Vancomycin SerPl-mCnc 1 Both 12,8946 636 TDM 10 S,P-Voricon 25074 JAH JAH EI S,P-Voricon Vorikonasool Vorikonasool seerumis/plasmas QN mg/L µg/ml 48 JAH/Võrreld 3075 38370-3 Voriconazole MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL ug/mL DRUG/TOX Voriconazole [Mass/volume] in Serum or Plasma Voriconazole SerPl-mCnc 1 Both 24,7338 826 TOX 11 S,P-EtOH 25108 JAH JAH EI S,P-EtOH Etanool Etanool seerumis/plasmas QN g/L g/L 1 JAH/Võrreld 416 5643-2 Ethanol MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/dL mg/dL 0,0234% DRUG/TOX Ethanol [Mass/volume] in Serum or Plasma Ethanol SerPl-mCnc 1 Both 827 TOX 11 U-EtOH 20470 JAH JAH EI S,P-EtOH Etanool Etanool seerumis/plasmas QN g/L g/L 1 JAH/Võrreld 416 5643-2 Ethanol MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/dL mg/dL 0,0234% DRUG/TOX Ethanol [Mass/volume] in Serum or Plasma Ethanol SerPl-mCnc 1 Both 828 TOX 11 Alkoholi surrogaadid plasmas 25215 S,P-EtOH 25216 JAH EI EI S,P-EtOH Etanool Etanool seerumis/plasmas QN g/L 1 JAH/Võrreld 416 5643-2 Ethanol MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/dL mg/dL 0,0234% DRUG/TOX Ethanol [Mass/volume] in Serum or Plasma Ethanol SerPl-mCnc 1 Both 579 TOX 11 B-Alcohol surrogates 25215 JAH JAH EI S,P-Alcohol surrogates Alkoholi surrogaadid plasmas Alkoholi surrogaadid seerumis/plasmas Paneel 3 JAH 3681 L-3681 581 TOX 11 Alkoholi surrogaadid plasmas 25215 B-Acetone 25218 JAH EI EI B-Acetone Atsetoon veres Atsetoon veres QN g/L 8 JAH/Võrreld 2869 9425-0 Acetone MCnc Pt Bld Qn mg/dL mg/dL 8 DRUG/TOX Acetone [Mass/volume] in Blood Acetone Bld-mCnc 1 Both 10,8775 580 TOX 11 Alkoholi surrogaadid plasmas 25215 B-Isopropanol 25220 JAH EI EI B-Isopropanol Isopropanool veres Isopropanool veres QN g/L 11 JAH/Võrreld 2868 5667-1 Isopropanol MCnc Pt Bld Qn mg/dL mg/dL 6 DRUG/TOX Isopropanol [Mass/volume] in Blood Isopropanol Bld-mCnc 1 Both 14,3834 745 TOX 11 Alkoholi surrogaadid plasmas 25215 S,P-Propanol 25219 JAH EI EI S,P-Propanol Propanool Propanool seerumis/plasmas QN g/L 15 JAH/Võrreld 3683 17379-9 Propanol MCnc Pt Bld Qn mg/dL mg/dL 2 DRUG/TOX Propanol [Mass/volume] in Blood Propanol Bld-mCnc 1 Both 18,1054 832 TOX 11 Alkoholi surrogaadid plasmas 25215 B-MeOH 25217 JAH EI EI B-MeOH Metanool veres Metanool veres QN g/L 16 JAH/Võrreld 425 9334-4 Methanol MCnc Pt Bld Qn DRUG/TOX Methanol [Mass/volume] in Blood Methanol Bld-mCnc 1 Both 193 TOX 11 S,P-MeOH 20471 JAH JAH EI S,P-MeOH Metanool Metanool seerumis/plasmas QN g/L g/L 17 JAH/Võrreld 1785 5693-7 Methanol MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/dL mg/dL 0,0019% DRUG/TOX Methanol [Mass/volume] in Serum or Plasma Methanol SerPl-mCnc 1 Both 199 TOX 11 U-MeOH 25205 JAH JAH EI U-MeOH Metanool uriinis Metanool uriinis QN g/L g/L 18 JAH/Võrreld 1828 5695-2 Methanol MCnc Pt Urine Qn mg/dL mg/dL DRUG/TOX Methanol [Mass/volume] in Urine Methanol Ur-mCnc 1 Both 188 TOX 11 Alkoholi surrogaadid plasmas 25215 S,P-EG 20473 JAH EI EI S,P-EG Etüleenglükool Etüleenglükool seerumis/plasmas QN g/L 20 JAH/Võrreld 1758 5646-5 Ethylene glycol MCnc Pt Ser/Plas Qn mcg/mL; mg/dL 0,0015% DRUG/TOX Ethylene glycol [Mass/volume] in Serum or Plasma Ethylene Glycol SerPl-mCnc 1 Both 194 TOX 11 Alkoholi surrogaadid plasmas 25215 S,P-PG 25222 JAH EI EI S,P-PG Propüleenglükool Propüleenglükool seerumis/plasmas QN g/L 22 JAH/Võrreld 1788 12552-6 Propylene glycol MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/dL mg/dL DRUG/TOX Propylene glycol [Mass/volume] in Serum or Plasma Prop glycol SerPl-mCnc 1 Both 840 TOX 11 U-Amp 5098 JAH JAH EI U-Amp Amfetamiin uriinis Amfetamiin uriinis Tekst ng/ml 30 JAH 437 19261-7 Amphetamines ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Amphetamines [Presence] in Urine by Screen method Amphetamines Ur Ql Scn 1 Both 841 TOX 11 U-Bar 5102 JAH JAH EI U-Bar Barbituraadid uriinis Barbituraadid uriinis Tekst ng/ml 31 JAH 438 19270-8 Barbiturates ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Barbiturates [Presence] in Urine by Screen method Barbiturates Ur Ql Scn 1 Both 842 TOX 11 U-Bzd 5103 JAH JAH EI U-Bzd Bensodiasepiinid uriinis Bensodiasepiinid uriinis Tekst ng/ml 32 JAH 439 14316-4 Benzodiazepines ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Benzodiazepines [Presence] in Urine by Screen method Benzodiaz Ur Ql Scn 1 Both 196 TOX 11 U-Fent 19118 JAH JAH EI U-Fent Fentanüül uriinis Fentanüül uriinis Tekst 35 JAH 1803 11235-9 Fentanyl ACnc Pt Urine Ord 1516 DRUG/TOX Fentanyl [Presence] in Urine Fentanyl Ur Ql 1 Both 21,4079 844 TOX 11 U-THC 5100 JAH JAH EI U-THC Kannabinoidid uriinis Kannabinoidid uriinis Tekst ng/ml 39 JAH 440 18282-4 Cannabinoids ACnc Pt Urine Ord Screen 0,0964% DRUG/TOX Cannabinoids [Presence] in Urine by Screen method Cannabinoids Ur Ql Scn 1 Both 845 TOX 11 U-Coc 20460 JAH JAH EI U-Coc Kokaiin uriinis Kokaiin uriinis Tekst ng/ml 40 JAH 441 19359-9 Cocaine ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Cocaine [Presence] in Urine by Screen method Cocaine Ur Ql Scn 1 Both 846 TOX 11 U-Mtd 25134 JAH JAH EI U-Mtd Metadoon uriinis Metadoon uriinis Tekst 42 JAH 442 19550-3 Methadone ACnc Pt Urine Ord Screen 0,0057% DRUG/TOX Methadone [Presence] in Urine by Screen method Methadone Ur Ql Scn 1 Both 847 TOX 11 U-Met 5099 JAH JAH EI U-Met Metamfetamiin uriinis Metamfetamiin uriinis Tekst ng/ml 43 JAH 443 19554-5 Methamphetamine ACnc Pt Urine Ord Screen 0,0138% DRUG/TOX Methamphetamine [Presence] in Urine by Screen method Methamphet Ur Ql Scn 1 Both 848 TOX 11 U-Mop 5101 JAH JAH EI U-Mop Opiaadid uriinis Opiaadid uriinis Tekst ng/ml 45 JAH 445 19295-5 Opiates ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Opiates [Presence] in Urine by Screen method Opiates Ur Ql Scn 1 Both 192 TOX 11 B-Mn 21037 JAH JAH EI B-Mn Mangaan Mangaan veres QN ug/L mg/L 74 JAH/Võrreld 1784 5681-2 Manganese MCnc Pt Bld Qn ng/mL ng/mL DRUG/TOX Manganese [Mass/volume] in Blood Manganese Bld-mCnc 1 Both 198 TOX 11 U-Mn 21038 JAH JAH EI U-Mn Mangaan uriinis Mangaan uriinis QN mg/L mg/L 75 JAH/Võrreld 1827 5684-6 Manganese MCnc Pt Urine Qn DRUG/TOX Manganese [Mass/volume] in Urine Manganese Ur-mCnc 1 Both 195 TOX 11 S,P-Zn 19133 JAH JAH EI S,P-Zn (mg/L) Tsink (mg/L) Tsink seerumis/plasmas (mg/L) QN mg/L mg/L 90 JAH/Võrreld 1789 5763-8 Zinc MCnc Pt Ser/Plas Qn mcg/dL; mg/dL; ng/mL 0,0056% DRUG/TOX Zinc [Mass/volume] in Serum or Plasma Zinc SerPl-mCnc 1 Both 200 TOX 11 U-Zn 25210 JAH JAH EI U-Zn (mg/L) Tsink uriinis (mg/L) Tsink uriinis (mg/L) QN mg/L mg/L 93 JAH/Võrreld 1837 5764-6 Zinc MCnc Pt Urine Qn ug/dL mcg/dL DRUG/TOX Zinc [Mass/volume] in Urine Zinc Ur-mCnc 1 Both 714 TOX 11 P-Cu 1012 JAH JAH EI B-Cu (mg/L) Vask veres (mg/L) Vask veres (mg/L) QN mg/L mg/L 99 JAH/Võrreld 3519 12556-7 Copper MCnc Pt Bld Qn ug/dL ug/dL 1 DRUG/TOX Copper [Mass/volume] in Blood Copper Bld-mCnc 1 Both 14,6352 34 TOX 11 U-Cu 20778 JAH JAH EI U-Cu Vask uriinis Vask uriinis QN umol/L 100 JAH/Võrreld 1067 34273-3 Copper SCnc Pt Urine Qn umol/L umol/L DRUG/TOX Copper [Moles/volume] in Urine Copper Ur-sCnc 1 Both 668 IM 12 S,P-TSH 5136 JAH JAH EI S,P-TSH TSH Kilpnääret stimuleeriv hormoon seerumis/plasmas QN mU/L µU/ml 1 JAH/Võrreld 327 3016-3 Thyrotropin ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0600% CHEM Thyrotropin [Units/volume] in Serum or Plasma TSH SerPl-aCnc 1 Both 677 IM 12 S,P-fT3 17621 JAH JAH EI S,P-fT3 fT3 Vaba trijoodtüroniin seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/l 5 JAH 330 14928-6 Triiodothyronine.free SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Triiodothyronine Free [Moles/volume] in Serum or Plasma T3Free SerPl-sCnc 1 Both 670 IM 12 S,P-fT4 5138 JAH JAH EI S,P-fT4 fT4 Vaba türoksiin seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/l 8 JAH 328 14920-3 Thyroxine.free SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Thyroxine free [Moles/volume] in Serum or Plasma T4 Free SerPl-sCnc 1 Both 683 IM 12 S,P-PTH 18934 JAH JAH EI S,P-PTH PTH Parathormoon seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/l Immulite2000XPi 10 JAH 337 14866-8 Parathyrin.intact SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Parathyrin.intact [Moles/volume] in Serum or Plasma PTH-Intact SerPl-sCnc 1 Both 1154 IM 12 ACTH 25949 JAH JAH EI P-ACTH ACTH Adrenokortikotroopne hormoon plasmas QN pmol/L pmol/L 11 JAH 342 14674-6 Corticotropin SCnc Pt Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Corticotropin [Moles/volume] in Plasma ACTH Plas-sCnc 1 Both 1102 IM 12 S,P-Cort AM (peak) 22462 JAH JAH EI S,P-Cort morning Kortisool hommikul Kortisool seerumis/plasmas (hommikul) QN nmol/L nmol/L CLIA 32 JAH 4625 14679-5 Cortisol^AM peak specimen SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L 2 CHEM Cortisol [Moles/volume] in Serum or Plasma --AM peak specimen Cortis AM peak SerPl-sCnc 1 Both 9,3304 1103 IM 12 S,P-Cort PM (trough) 22461 JAH JAH EI S,P-Cort night Kortisool õhtul Kortisool seerumis/plasmas (õhtul) QN nmol/L nmol/L CLIA 33 JAH 4630 14678-7 Cortisol^PM trough specimen SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L 2 CHEM Cortisol [Moles/volume] in Serum or Plasma --PM trough specimen Cortis PM SerPl-sCnc 1 Both 8,7142 710 IM 12 dU-Cort 22463 EI 2020-05-07 EI EI dU-Cort Kortisool ööpäevases uriinis Kortisool ööpäevases uriinis QN nmol/d nmol/24h 35 JAH 347 25884-8 Cortisol.free SRat 24H Urine Qn RIA CHEM Cortisol Free [Moles/time] in 24 hour Urine by Radioimmunoassay (RIA) Cortis F 24H Ur RIA-sRate 1 Both 744 IM 12 S,P-17-OHP 19116 JAH JAH EI S,P-17-OHP 17-OHP 17-alfahüdroksüprogesteroon seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/l 41 JAH 368 14569-8 17-Hydroxyprogesterone SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM 17-Hydroxyprogesterone [Moles/volume] in Serum or Plasma 17OHP SerPl-sCnc 1 Both 717 IM 12 P-Aldo 18963 JAH JAH JAH S,P-Aldo Aldosteroon Aldosteroon seerumis/plasmas QN ng/dL ug/dl 43 JAH 353 1763-2 Aldosterone MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/dL ng/dL 0,0034% CHEM Aldosterone [Mass/volume] in Serum or Plasma Aldost SerPl-mCnc 1 Both 724 IM 12 P-Renin 19065 JAH JAH JAH P-Renin Reniin Reniin plasmas QN mU/L mIU/l 47 JAH 355 2915-7 Renin CCnc Pt Plas Qn 0,0029% CHEM Renin [Enzymatic activity/volume] in Plasma Renin Plas-cCnc 1 Both 733 IM 12 P-Aldo/P-Renin 24492 JAH JAH JAH P-Aldo/P-Renin Aldosteroon/reniin Aldosterooni ja reniini suhe plasmas QN 50 JAH 359 30894-0 Aldosterone/Renin Ratio Pt Ser/Plas Qn CHEM Aldosterone/Renin [Ratio] in Serum or Plasma Aldost/Renin SerPl-Rto 1 Both 785 IM 12 S,P-C-pept 18949 JAH JAH EI S,P-C-pept C-peptiid C-peptiid seerumis/plasmas QN nmol/L pmol/l Immulite2000XPi 53 JAH 384 14633-2 C peptide SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM C peptide [Moles/volume] in Serum or Plasma C peptide SerPl-sCnc 1 Both 787 IM 12 S,P-Ins 23594 JAH JAH EI S,P-Ins Insuliin Insuliin seerumis/plasmas QN mU/L mIU/l Immulite2000XPi 55 JAH 386 20448-7 Insulin ACnc Pt Ser/Plas Qn uU/mL mcU/mL 0,01% CHEM Insulin [Units/volume] in Serum or Plasma Insulin SerPl-aCnc 1 Both 763 IM 12 Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang II trimestril 19036 S-hCG 5131 JAH EI JAH S,P-hCG (intact + fb) hCG (intaktne + fb) Koorioni gonadotropiin (intaktne + vaba beetaalaühik) seerumis/plasmas QN U/L U/l Immulite2000XPi 62 JAH 377 45194-8 Choriogonadotropin.intact+Beta subunit ACnc Pt Ser/Plas Qn m[IU]/mL mIU/mL CHEM Choriogonadotropin.intact+Beta subunit [Units/volume] in Serum or Plasma HGC Intact+B SerPl-aCnc 1 Both 1136 IM 12 S-b-hCG 19160 JAH JAH EI S,P-hCG (intact + fb) hCG (intaktne + fb) Koorioni gonadotropiin (intaktne + vaba beetaalaühik) seerumis/plasmas QN U/L U/L Chemiluminescent micropartile immunoassay (CMIA) 62 JAH 377 45194-8 Choriogonadotropin.intact+Beta subunit ACnc Pt Ser/Plas Qn m[IU]/mL mIU/mL CHEM Choriogonadotropin.intact+Beta subunit [Units/volume] in Serum or Plasma HGC Intact+B SerPl-aCnc 1 Both 760 IM 12 S-Androst 24784 JAH JAH JAH S-Androst Androsteendioon Androsteendioon seerumis QN nmol/L nmol/l 64 JAH 376 14603-5 Androstenedione SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Androstenedione [Moles/volume] in Serum or Plasma Androst SerPl-sCnc 1 Both 757 IM 12 S,P-DHEAS 5127 JAH JAH EI S,P-DHEAS DHEAS Dehüdroepiandrosteroonsulfaat seerumis/plasmas QN umol/L µmol/l Immulite2000XPi 65 JAH 375 14688-6 Dehydroepiandrosterone sulfate SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Dehydroepiandrosterone sulfate [Moles/volume] in Serum or Plasma DHEA-S SerPl-sCnc 1 Both 737 IM 12 S,P-FSH 22340 JAH JAH EI S,P-FSH FSH Folliikuleid stimuleeriv hormoon seerumis/plasmas QN U/L U/l 67 JAH 361 15067-2 Follitropin ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0020% CHEM Follitropin [Units/volume] in Serum or Plasma FSH SerPl-aCnc 1 Both 738 IM 12 S,P-LH 22341 JAH JAH EI S,P-LH LH Luteiniseeriv hormoon seerumis/plasmas QN U/L U/l 72 JAH 363 10501-5 Lutropin ACnc Pt Ser/Plas Qn mU/mL mU/mL 0,0060% CHEM Lutropin [Units/volume] in Serum or Plasma LH SerPl-aCnc 1 Both 739 IM 12 S,P-Prol 22342 JAH JAH EI S,P-Prol Prolaktiin Prolaktiin seerumis/plasmas QN mU/L mU/l 77 JAH 365 15081-3 Prolactin ACnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Prolactin [Units/volume] in Serum or Plasma Prolactin SerPl-aCnc 1 Both 236 IM 12 S-Prol makro 21659 JAH JAH JAH S,P-Prol macro Makroprolaktiin Makroprolaktiin seerumis/plasmas QN % 81 JAH 1899 48389-1 Macroprolactin/Prolactin SFr Pt Ser/Plas Qn % % 2 CHEM Macroprolactin/Prolactin [Moles] in Serum or Plasma Macroprolactin/Prolactin SFr SerPl 1 Both 743 IM 12 S,P-Prog 5134 JAH JAH EI S,P-Prog Progesteroon Progesteroon seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/l 82 JAH 367 14890-8 Progesterone SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Progesterone [Moles/volume] in Serum or Plasma Progest SerPl-sCnc 1 Both 753 IM 12 S,P-Testo 22338 JAH JAH EI S,P-Testo Testosteroon Testosteroon seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/l 84 JAH 372 14913-8 Testosterone SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Testosterone [Moles/volume] in Serum or Plasma Testost SerPl-sCnc 1 Both 755 IM 12 S,P-SHBG 22337 JAH JAH EI S,P-SHBG Suguhormoone siduv globuliin Suguhormoone siduv globuliin seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/l 89 JAH 374 13967-5 Sex hormone binding globulin SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L 0,0033% CHEM Sex hormone binding globulin [Moles/volume] in Serum or Plasma SHBG SerPl-sCnc 1 Both 279 IM 12 S,P-FAI 21676 JAH JAH EI S,P-FAI Vaba androgeeni indeks Vaba androgeeni indeks seerumis/plasmas QN % % 90 JAH 2053 24125-7 Androgen.free index SCrto Pt Ser/Plas Qn % 1573 CHEM Andorgen free Index in Serum or Plasma Androgen FAI SerPl-sRto 1 Observation 33,1704 750 IM 12 S,P-E2 22339 JAH JAH EI S,P-E2 Östradiool Östradiool seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/l 92 JAH 370 14715-7 Estradiol SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Estradiol [Moles/volume] in Serum or Plasma Estradiol SerPl-sCnc 1 Both 1155 IM 12 Anti-Mülleri hormoon 21657 JAH JAH EI S,P-AMH Anti-Mülleri hormoon Anti-Mülleri hormoon seerumis/plasmas QN ug/L ug/L 94 JAH 1968 38476-8 Mullerian inhibiting substance MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL 1606 CHEM Mullerian inhibiting substance [Mass/volume] in Serum or Plasma MIS SerPl-mCnc 1 Both 21,9674 621 IM 12 S,P-Inhibin B 25151 JAH JAH EI S,P-Inhibin B Inhibiin B Inhibiin B seerumis/plasmas QN ng/L pg/ml 96 JAH 3054 56940-0 Inhibin B MCnc Pt Ser/Plas Qn EIA pg/mL pg/mL CHEM Inhibin B [Mass/volume] in Serum or Plasma by Immunoassay Inhibin B SerPl EIA-mCnc 1 Both 22,615 782 IM 12 S,P-GH 20806 JAH JAH JAH S,P-GH Kasvuhormoon Kasvuhormoon seerumis/plasmas QN mU/L mIU/l 99 JAH 379 33858-2 Somatotropin ACnc Pt Ser/Plas Qn m[IU]/L mIU/L CHEM Somatotropin [Units/volume] in Serum or Plasma GH SerPl-aCnc 1 Both 784 IM 12 S,P-IGF-1 19155 JAH JAH EI S,P-IGF-1 IGF-1 Insuliinisarnane kasvufaktor 1 seerumis/plasmas QN ug/L 113 JAH 382 2484-4 Insulin-like growth factor-I MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0025% CHEM Insulin-like growth factor-I [Mass/volume] in Serum or Plasma IGF-I SerPl-mCnc 1 Both 688 IM 12 S,P-CTx 20825 JAH JAH JAH S,P-CTx CTx I tüüpi kollageeni C-telopeptiidi beetaisomeer seerumis/plasmas QN ug/L ng/ml 118 JAH 340 41171-0 Collagen crosslinked C-telopeptide MCnc Pt Ser/Plas Qn pg/mL pg/mL CHEM Collagen crosslinked C-telopeptide [Mass/volume] in Serum or Plasma Collagen CTx SerPl-mCnc 1 Both 689 IM 12 S,P-P1NP 21661 JAH JAH JAH S,P-P1NP P1NP I tüüpi prokollageeni N-fragment seerumis/plasmas QN ug/L ng/ml 119 JAH 341 47255-5 Procollagen peptide.type 1 N-Terminal MCnc Pt Ser Qn ug/L ug/L CHEM Procollagen peptide.type 1 N-Terminal [Mass/volume] in Serum Procollagen Peptide.1 N-term Ser-mCnc 1 Both 685 IM 12 S,P-Osteoca 20824 JAH JAH JAH S,P-Osteoca Osteokaltsiin Osteokaltsiin seerumis/plasmas QN ug/L ng/ml 121 JAH 339 2697-1 Osteocalcin MCnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Osteocalcin [Mass/volume] in Serum or Plasma Osteocalcin SerPl-mCnc 1 Both 756 IM 12 S-Vit B6 25240 JAH JAH JAH S,P-Vit B6 Vitamiin B6 Vitamiin B6 seerumis/plasmas QN nmol/L ng/ml 131 JAH 3749 62236-5 Pyridoxal phosphate SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L 3 CHEM Pyridoxal phosphate [Moles/volume] in Serum or Plasma Pyridoxal Phos SerPl-sCnc 1 Both 713 IM 12 S,P-Vit C 25237 JAH JAH JAH S,P-Vit C Vitamiin C Vitamiin C seerumis/plasmas QN mg/L µmol/l 132 JAH 3514 1903-4 Ascorbate MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/dL mg/dL 11 CHEM Ascorbate [Mass/volume] in Serum or Plasma Vit C SerPl-mCnc 1 Both 9,5966 684 IM 12 S,P-Vit D (25-OH) 22404 JAH JAH EI S,P-Vit D (25-OH) Vitamiin D (25-OH) Vitamiin D (25-OH) seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/l Cobas E-411 134 JAH 338 60493-4 Calcidiol+Calciferol SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Calcidiol+Calciferol [Moles/volume] in Serum or Plasma Calcidiol+Calciferol SerPl-sCnc 1 Both 11,4838 817 TU 13 Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang II trimestril 19036 S,P-AFP 17638 JAH EI JAH S,P-AFP AFP Alfafetoproteiin seerumis/plasmas QN kU/L U/ml Immulite2000XPi 1 JAH 409 53961-9 Alpha-1-Fetoprotein.tumor marker ACnc Pt Ser/Plas Qn [IU]/mL U/mL CHEM Alpha-1-fetoprotein.tumor marker [Units/volume] in Serum or Plasma AFP-TM SerPl-aCnc 1 Both 9,8509 1158 TU 13 AFP 17638-2 JAH JAH EI S,P-AFP AFP Alfafetoproteiin seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 1 JAH 409 53961-9 Alpha-1-Fetoprotein.tumor marker ACnc Pt Ser/Plas Qn [IU]/mL U/mL CHEM Alpha-1-fetoprotein.tumor marker [Units/volume] in Serum or Plasma AFP-TM SerPl-aCnc 1 Both 9,8509 807 TU 13 S,P-CEA 17126 JAH JAH EI S,P-CEA CEA Kartsinoembrüonaalne antigeen seerumis/plasmas QN ug/L µg/L 2 JAH 404 2039-6 Carcinoembryonic Ag MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0118% CHEM Carcinoembryonic Ag [Mass/volume] in Serum or Plasma CEA SerPl-mCnc 1 Both 802 TU 13 S,P-PSA 17133 JAH JAH EI S,P-PSA PSA Prostataspetsiifiline antigeen seerumis/plasmas QN ug/L µg/L 3 JAH 401 2857-1 Prostate specific Ag MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0598% CHEM Prostate specific Ag [Mass/volume] in Serum or Plasma PSA SerPl-mCnc 1 Both 804 TU 13 S,P-fPSA 17134 JAH JAH EI S,P-fPSA fPSA Vaba prostataspetsiifiline antigeen seerumis/plasmas QN ug/L µg/L 4 JAH 402 10886-0 Prostate specific Ag.free MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0025% CHEM Prostate Specific Ag Free [Mass/volume] in Serum or Plasma PSA Free SerPl-mCnc 1 Both 806 TU 13 fPSA/PSA suhe 17680 JAH JAH EI S,P-fPSA% fPSA% Vaba prostataspetsiifilise antigeeni % seerumis/plasmas QN % 5 JAH 403 12841-3 Prostate specific Ag.free/Prostate specific Ag.total MFr Pt Ser/Plas Qn % % 0,0035% CHEM Prostate Specific Ag Free/Prostate specific Ag.total in Serum or Plasma PSA Free MFr SerPl 1 Observation 812 TU 13 S,P-HE4 21638 JAH JAH EI S,P-HE4 HE4 Kasvajaantigeen HE4 seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/l 7 JAH 406 55180-4 Human epididymis protein 4 SCnc Pt Ser Qn pM CHEM Human epididymis protein 4 [Moles/volume] in Serum HE4 Ser-sCnc 1 Both 809 TU 13 S,P-CA 125 17129 JAH JAH EI S,P-CA 125 CA 125 Kasvajaantigeen CA 125 seerumis/plasmas QN kU/L U/ml 8 JAH 405 10334-1 Cancer Ag 125 ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0073% CHEM Cancer Ag 125 [Units/volume] in Serum or Plasma Cancer Ag125 SerPl-aCnc 1 Both 663 TU 13 S,P-ROMA (premenopaus) 24181 JAH JAH EI S,P-ROMA premenopausal ROMA indeks (premenopaus) ROMA indeks seerumis/plasmas (premenopaus) QN % % 10 JAH 4395 69569-2 Risk of ovarian malignancy algorithm score^premenopausal Score Pt Ser/Plas Qn {score} score 1 CHEM Risk of ovarian malignancy algorithm score in Serum or Plasma --premenopausal ROMA score premen SerPl 1 Both 19,5632 662 TU 13 S,P-ROMA (postmenopaus) 24184 JAH JAH EI S,P-ROMA postmenopausal ROMA indeks (postmenopaus) ROMA indeks seerumis/plasmas (postmenopaus) QN % % 11 JAH 4396 69570-0 Risk of ovarian malignancy algorithm score^postmenopausal Score Pt Ser/Plas Qn {score} score 1 CHEM Risk of ovarian malignancy algorithm score in Serum or Plasma --postmenopausal ROMA score postmen SerPl 1 Both 19,5632 815 TU 13 S,P-CA 15-3 17127 JAH JAH EI S,P-CA 15-3 CA 15-3 Kasvajaantigeen CA 15-3 seerumis/plasmas QN kU/L U/ml Immulite2000XPi 12 JAH 407 6875-9 Cancer Ag 15-3 ACnc Pt Ser/Plas Qn U/mL CHEM Cancer Ag 15-3 [Units/volume] in Serum or Plasma Cancer Ag15-3 SerPl-aCnc 1 Both 816 TU 13 S,P-CA 19-9 17128 JAH JAH EI S,P-CA 19-9 CA 19-9 Kasvajaantigeen CA 19-9 seerumis/plasmas QN kU/L U/ml Cobas E-411 13 JAH 408 24108-3 Cancer Ag 19-9 ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0052% CHEM Cancer Ag 19-9 [Units/volume] in Serum or Plasma Cancer Ag19-9 SerPl-aCnc 1 Both 278 TU 13 S,P-CA 72-4 19115 JAH JAH EI S,P-CA 72-4 CA 72-4 Kasvajaantigeen CA 72-4 seerumis/plasmas QN kU/L U/ml 14 JAH 2041 2015-6 Cancer Ag 72-4 ACnc Pt Ser/Plas Ord CHEM Cancer Ag 72-4 [Presence] in Serum or Plasma Cancer Ag72-4 SerPl Ql 1 Both 791 TU 13 S-Gastr 23630 JAH JAH EI S,P-Gastr Gastriin Gastriin seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/l Immulite2000XPi 16 JAH 392 15072-2 Gastrin SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L CHEM Gastrin [Moles/volume] in Serum or Plasma Gastrin SerPl-sCnc 1 Both 682 TU 13 S,P-CT 18954 JAH JAH EI S,P-CT Kaltsitoniin Kaltsitoniin seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/l Immulite2000XPi 17 JAH 336 15035-9 Calcitonin SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Calcitonin [Moles/volume] in Serum or Plasma Calcit SerPl-sCnc 1 Both 680 TU 13 S,P-TG 19092 JAH JAH EI S,P-TG Türeoglobuliin Türeoglobuliin seerumis/plasmas QN ug/L ng/ml Immulite2000XPi 21 JAH 334 3013-0 Thyroglobulin MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0020% CHEM Thyroglobulin [Mass/volume] in Serum or Plasma Thyroglob SerPl-mCnc 1 Both 239 TU 13 P-CgA 25201 JAH JAH EI S,P-CgA Kromograniin A Kromograniin A seerumis/plasmas QN ug/L µg/L 22 JAH 1901 25587-7 Chromogranin A SCnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Chromogranin A [Moles/volume] in Serum or Plasma CgA SerPl-sCnc 1 Both 23,6988 238 TU 13 S-NSE 21658 JAH JAH EI S,P-NSE NSE Neuronispetsiifiline enolaas seerumis/plasmas QN ug/L ng/ml 23 JAH 1900 57371-7 Enolase.neuron specific MCnc Pt Ser/Plas Qn EIA ng/mL ng/mL CHEM Enolase.neuron specific [Mass/volume] in Serum or Plasma by Immunoassay NSE SerPl EIA-mCnc 1 Both 823 TU 13 S-S-100 20917 JAH JAH EI S,P-S-100 S-100 Kasvajaantigeen S-100 seerumis/plasmas QN ug/L g/L 24 JAH 411 47275-3 S100 calcium binding protein B MCnc Pt Ser Qn ug/L ug/L CHEM S100 calcium binding protein B [Mass/volume] in Serum S100 calcium binding protein B Ser-mCnc 1 Both 1161 TU 13 SCC Ag 25232 JAH JAH JAH S,P-SCC Ag SCC Ag Lamerakkvähi antigeen seerumis/plasmas QN ug/L ug/L 25 JAH 3995 9679-2 Squamous cell carcinoma Ag MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL 3 CHEM Squamous cell carcinoma Ag [Mass/volume] in Serum or Plasma SCC Ag SerPl-mCnc 1 Both 13,4649 255 TU 13 dU-Catechol 25211 JAH JAH EI dU-Catechol panel Katehhoolamiinide metaboliitide paneel ööpäevases uriinis Katehhoolamiinide metaboliidid ööpäevases uriinis (panel) Paneel 30 JAH 1969 L-1969 18 TU 13 Katehhoolamiinide metaboliitide paneel ööpäevases uriinis 25211 U-Meta 25214 JAH EI EI U-Meta Metanefriin uriinis Metanefriin uriinis QN ug/L ug/L 32 JAH 1027 11139-3 Metanephrine MCnc Pt Urine Qn CHEM Metanephrine [Mass/volume] in Urine Metaneph Ur-mCnc 1 Both 19 TU 13 Katehhoolamiinide metaboliitide paneel ööpäevases uriinis 25211 dU-Meta 20827 JAH EI EI dU-Meta Metanefriin ööpäevases uriinis Metanefriin ööpäevases uriinis QN ug/d µg/d 33 JAH 1028 19049-6 Metanephrine MRat 24H Urine Qn CHEM Metanephrine [Mass/time] in 24 hour Urine Metaneph 24H Ur-mRate 1 Both 20 TU 13 Katehhoolamiinide metaboliitide paneel ööpäevases uriinis 25211 U-Normeta 25213 JAH EI EI U-Normeta Normetanefriin uriinis Normetanefriin uriinis QN ug/L ug/L 37 JAH 1029 2670-8 Normetanephrine MCnc Pt Urine Qn CHEM Normetanephrine [Mass/volume] in Urine Normetanephrine Ur-mCnc 1 Both 21 TU 13 Katehhoolamiinide metaboliitide paneel ööpäevases uriinis 25211 dU-Normeta 20828 JAH EI EI dU-Normeta Normetanefriin ööpäevases uriinis Normetanefriin ööpäevases uriinis QN ug/d µg/d 38 JAH 1030 2671-6 Normetanephrine MRat 24H Urine Qn ug/(24.H) 0,00% CHEM Normetanephrine [Mass/time] in 24 hour Urine Normetanephrine 24H Ur-mRate 1 Both 653 ANE 14 S,P-Fer 17622 JAH JAH EI S,P-Fer Ferritiin Ferritiin seerumis/plasmas QN ug/L µg/L 1 JAH/Võrreld 318 2276-4 Ferritin MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0589% CHEM Ferritin [Mass/volume] in Serum or Plasma Ferritin SerPl-mCnc 1 Both 654 ANE 14 S,P-Fe 2019 JAH JAH EI S,P-Fe Raud Raud seerumis/plasmas QN umol/L µmol/l 2 JAH/Võrreld 319 14798-3 Iron SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Iron [Moles/volume] in Serum or Plasma Iron SerPl-sCnc 1 Both 658 ANE 14 S,P-Transf 17640 JAH JAH EI S,P-Transf Transferriin Transferriin seerumis/plasmas QN g/L g/L 4 JAH 320 3034-6 Transferrin MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0037% CHEM Transferrin [Mass/volume] in Serum or Plasma Transferrin SerPl-mCnc 1 Both 660 ANE 14 S,P-sTransf 17639 JAH JAH EI S,P-sTransf Transferriini küllastatus Transferriini küllastatus seerumis/plasmas QN % % 5 JAH 321 13452-8 Iron/Transferrin MCrto Pt Ser/Plas Qn CHEM Iron/Transferrin [Mass ratio] in Serum or Plasma Iron/Transferrin SerPl-mRto 1 Observation 661 ANE 14 S,P-Transf-sR 17534 JAH JAH JAH S,P-Transf-sR Transferriini lahustuvad retseptorid Transferriini lahustuvad retseptorid seerumis/plasmas QN mg/L mg/L 6 JAH 322 30248-9 Transferrin receptor.soluble MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/L mg/L CHEM Transferrin receptor.soluble [Mass/volume] in Serum or Plasma sTfR SerPl-mCnc 1 Both 664 ANE 14 S,P-Fol 17624 JAH JAH EI S,P-Fol Folaat Folaat seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/l Immulite2000XPi 8 JAH 323 14732-2 Folate SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Folate [Moles/volume] in Serum or Plasma Folate SerPl-sCnc 1 Both 665 ANE 14 S,P-Vit B12 17623 JAH JAH EI S,P-Vit B12 Vitamiin B12 Vitamiin B12 seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/l 11 JAH/Võrreld 324 14685-2 Cobalamins SCnc Pt Ser Qn CHEM Cobalamin (Vitamin B12) [Moles/volume] in Serum Vit B12 Ser-sCnc 1 Both 754 ANE 14 S-HoloTC 25235 JAH JAH EI S,P-HoloTC Holotranskobalamiin Holotranskobalamiin seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/l 13 JAH/Võrreld 3725 72160-5 Holo-transcobalamin II SCnc Pt Ser Qn pmol/L pmol/L CHEM Holo-transcobalamin II [Moles/volume] in Serum Holo-TC-II Ser-sCnc 1 Both 8,6864 667 ANE 14 S-EPO 5128 JAH JAH EI S,P-EPO EPO Erütropoetiin seerumis/plasmas QN U/L U/l 15 JAH/Võrreld 326 15061-5 Erythropoietin ACnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,0032% CHEM Erythropoietin [Units/volume] in Serum or Plasma EPO SerPl-aCnc 1 Both 1204 ANE 14 Hemoglobiini fraktsioonid (aB) 20865 JAH JAH EI B-Hb-Fr panel Hemoglobiini fraktsioonide paneel Hemoglobiini fraktsioonid veres (paneel) Paneel 16 JAH 1759 43113-0 Hemoglobin panel - Pt Bld Qn Electrophoresis PANEL.HEM/BC Hemoglobin electrophoresis panel in Blood Hgb Pnl Bld Elph 1 Order 1205 ANE 14 Hemoglobiini fraktsioonid (vB) 24220 JAH JAH EI B-Hb-Fr panel Hemoglobiini fraktsioonide paneel Hemoglobiini fraktsioonid veres (paneel) Paneel 16 JAH 1759 43113-0 Hemoglobin panel - Pt Bld Qn Electrophoresis PANEL.HEM/BC Hemoglobin electrophoresis panel in Blood Hgb Pnl Bld Elph 1 Order 55 BM 15 Bm-Cytology 20848 JAH JAH EI Bm-Cytology Luuüdi aspiraadi tsütoloogiline uuring Luuüdi aspiraadi tsütoloogiline uuring Tekst 1 JAH 1169 57764-3 Microscopic exam Imp Pt Bone mar Nom Cytology CYTO Microscopic exam [interpretation] of Bone marrow by Cytology Microscopic Mar-Imp 1 Both 822 LEU 16 S,P-b2-M 22051 JAH JAH EI S,P-b2-M Beeta-2-mikroglobuliin Beeta-2-mikroglobuliin seerumis/plasmas QN ug/L µg/L 1 JAH 410 1952-1 Beta-2-Microglobulin MCnc Pt Ser Qn 0,0012% CHEM Beta-2-Microglobulin [Mass/volume] in Serum B2 Microglob Ser-mCnc 1 Both 548 LEU 16 S-Ig fKappa 21677 JAH JAH EI S-Ig fKappa Ig fKappa Immuunglobuliini vabad kapaahelad seerumis QN mg/L mg/L 2 JAH 265 36916-5 Immunoglobulin light chains.kappa.free MCnc Pt Ser Qn mg/L mg/L 0,0016% CHEM Immunoglobulin light chains.kappa.free [Mass/volume] in Serum Kappa LC Free Ser-mCnc 1 Both 549 LEU 16 S-Ig fLambda 17523 JAH JAH EI S-Ig fLambda Ig fLambda Immuunglobuliini vabad lambdaahelad seerumis QN mg/L mg/L 3 JAH 266 33944-0 Immunoglobulin light chains.lambda.free MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/L mg/L 0,0016% CHEM Immunoglobulin light chains.lambda.free [Mass/volume] in Serum or Plasma Lambda LC Free SerPl-mCnc 1 Both 521 IMS 17 S,P-IgA 5105 JAH JAH EI S,P-IgA IgA Immuunglobuliin A seerumis/plasmas QN g/L g/L 2 JAH 257 2458-8 IgA MCnc Pt Ser Qn mg/dL 0,0206% CHEM IgA [Mass/volume] in Serum IgA Ser-mCnc 1 Both 530 IMS 17 S,P-IgM 5107 JAH JAH EI S,P-IgM IgM Immuunglobuliin M seerumis/plasmas QN g/L g/L 3 JAH 259 2472-9 IgM MCnc Pt Ser Qn mg/dL 0,0150% CHEM IgM [Mass/volume] in Serum IgM Ser-mCnc 1 Both 522 IMS 17 S,P-IgG 5106 JAH JAH EI S,P-IgG IgG Immuunglobuliin G seerumis/plasmas QN g/L g/L 4 JAH 258 2465-3 IgG MCnc Pt Ser Qn mg/dL 0,0192% CHEM IgG [Mass/volume] in Serum IgG Ser-mCnc 1 Both 523 IMS 17 S,P-IgG 20837 JAH EI EI S,P-IgG IgG Immuunglobuliin G seerumis/plasmas QN g/L g/L 4 JAH 258 2465-3 IgG MCnc Pt Ser Qn mg/dL 0,0192% CHEM IgG [Mass/volume] in Serum IgG Ser-mCnc 1 Both 539 IMS 17 IgG2 20905 S-IgG1 20904 JAH JAH EI S,P-IgG1 IgG1 Immuunglobuliin G alaklass 1 seerumis/plasmas QN g/L g/L 7 JAH 261 2466-1 IgG subclass 1 MCnc Pt Ser Qn mg/dL 0,0011% CHEM IgG subclass 1 [Mass/volume] in Serum IgG1 Ser-mCnc 1 Both 542 IMS 17 S-IgG2 20905 JAH JAH EI S,P-IgG2 IgG2 Immuunglobuliin G alaklass 2 seerumis/plasmas QN g/L g/L 8 JAH 262 2467-9 IgG subclass 2 MCnc Pt Ser Qn mg/dL 0,0010% CHEM IgG subclass 2 [Mass/volume] in Serum IgG2 Ser-mCnc 1 Both 545 IMS 17 S-IgG3 20906 JAH JAH EI S,P-IgG3 IgG3 Immuunglobuliin G alaklass 3 seerumis/plasmas QN g/L g/L 9 JAH 263 2468-7 IgG subclass 3 MCnc Pt Ser Qn mg/dL 0,0010% CHEM IgG subclass 3 [Mass/volume] in Serum IgG3 Ser-mCnc 1 Both 547 IMS 17 S-IgG4 20907 JAH JAH EI S,P-IgG4 IgG4 Immuunglobuliin G alaklass 4 seerumis/plasmas QN g/L g/L 10 JAH 264 2469-5 IgG subclass 4 MCnc Pt Ser Qn mg/dL 0,0011% CHEM IgG subclass 4 [Mass/volume] in Serum IgG4 Ser-mCnc 1 Both 567 IMS 17 S,P-C3 17584 JAH JAH EI S,P-C3 C3 Komplemendi komponent C3 seerumis/plasmas QN g/L g/L 16 JAH 276 4485-9 Complement C3 MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0094% HEM/BC Complement C3 [Mass/volume] in Serum or Plasma C3 SerPl-mCnc 1 Both 568 IMS 17 S,P-C4 17585 JAH JAH EI S,P-C4 C4 Komplemendi komponent C4 seerumis/plasmas QN g/L g/L 18 JAH 277 4498-2 Complement C4 MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0091% HEM/BC Complement C4 [Mass/volume] in Serum or Plasma C4 SerPl-mCnc 1 Both 589 IMS 17 B-CD4/CD8 panel 20990 JAH JAH EI B-CD4/CD8 panel CD4/CD8 T-rakkude arv ja suhe (paneel) T-helperrakkude (CD4) ja T-supressorrakkude (CD8) suhe veres (paneel) Paneel 37 JAH 2945 L-2945 52 IMS 17 CD4/CD8 T-rakkude arv ja suhe (paneel) 20990 XXX-CD4#/CD8# 20989 JAH JAH EI XXX-CD4#/CD8# CD4/CD8 T-helperrakkude (CD4) ja T-supressorrakkude (CD8) suhe QN Suhe(Ratio) 47 JAH/Võrreld 1152 20607-8 Cells.CD4/Cells.CD8 NRto Pt XXX Qn CELLMARK CD4 cells/CD8 Cells [# Ratio] in Unspecified specimen CD4 Cells/CD8 cells XXX 1 Observation 53 IMS 17 CD4/CD8 T-rakkude arv ja suhe (paneel) 20990 XXX-CD4#/CD8# 20989 JAH JAH EI XXX-CD4#/CD8# CD4/CD8 T-helperrakkude (CD4) ja T-supressorrakkude (CD8) suhe QN Suhe(Ratio) Flomax 47 JAH/Võrreld 1152 20607-8 Cells.CD4/Cells.CD8 NRto Pt XXX Qn CELLMARK CD4 cells/CD8 Cells [# Ratio] in Unspecified specimen CD4 Cells/CD8 cells XXX 1 Observation 678 AU 18 S,P-TPO IgG 19153 JAH JAH EI S,P-TPO IgG TPO IgG Türeoidperoksüdaasi vastane IgG seerumis/plasmas QN kU/L U/ml 1 JAH 332 8099-4 Thyroperoxidase Ab ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0049% SERO Thyroperoxidase Ab [Units/volume] in Serum or Plasma Thyroperoxidase Ab SerPl-aCnc 1 Both 679 AU 18 S-TR IgG 24158 JAH JAH EI S,P-TR IgG Türeotropiini retseptori IgG Türeotropiini retseptori vastane IgG seerumis/plasmas QN U/L U/l 2 JAH 333 57416-0 Thyrotropin receptor Ab ACnc Pt Ser Qn EIA m[IU]/mL mUI/mL SERO Thyrotropin receptor Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay TSH Recep Ab Ser EIA-aCnc 1 Both 681 AU 18 S-TG IgG 24157 JAH JAH EI S,P-TG IgG Türeoglobuliini IgG Türeoglobuliinivastane IgG seerumis/plasmas QN kU/L IU/ml Cobas E-411 5 JAH 335 8098-6 Thyroglobulin Ab ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0027% SERO Thyroglobulin Ab [Units/volume] in Serum or Plasma Thyroglob Ab SerPl-aCnc 1 Both 773 AU 18 S-Thymus IgG titr 24772 JAH JAH JAH S,P-Thymus IgG titr Tüümuse IgG tiiter Tüümusevastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst 6 JAH 3778 86950-3 Thymus Ab.IgG Titr Pt Ser/Plas Qn IF {titer} titer SERO Thymus IgG Ab [Titer] in Serum or Plasma by Immunofluorescence Thymus IgG Titr SerPl IF 1 Both 17,9269 1179 AU 18 ANA IgG paneel (IIF) 24972 JAH JAH EI S,P-ANA IgG panel IIF ANA IgG paneel (IIF) Tuumavastane IgG seerumis/plasmas (paneel, kaudne immunofluorestsents) Paneel 8 JAH 4493 L-4493 1180 AU 18 ANA IgG paneel (IIF); Maksahaiguste IgG paneel (IIF) 24972; 24265 ANA IgG muster 25916 JAH JAH EI S,P-ANA IgG pattern ANA IgG muster Tuumavastaste IgG antikehade muster seerumis/plasmas Tekst 10 JAH 4494 13068-2 Nuclear Ab pattern Imp Pt Ser Nom IF 65 SERO Nuclear Ab pattern [Interpretation] in Serum by Immunofluorescence ANA Pat Ser IF-Imp 1 Observation 8,7182 856 AU 18 ANA IgG paneel (IIF); Maksahaiguste IgG paneel (IIF) 24972; 24265 ANA IgG tiiter 21276 JAH JAH EI S,P-ANA IgG titr ANA IgG tiiter Tuumavastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst 11 JAH 448 56634-9 Nuclear Ab.IgG Titr Pt Ser Qn IF titer SERO Nuclear IgG Ab [Titer] in Serum by Immunofluorescence Nuclear IgG Titr Ser IF lab Both 857 AU 18 ANA IgG tiiter 24270 EI 2020-05-08 EI EI S,P-ANA IgG titr ANA IgG tiiter Tuumavastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst Triturus 11 JAH 448 56634-9 Nuclear Ab.IgG Titr Pt Ser Qn IF titer SERO Nuclear IgG Ab [Titer] in Serum by Immunofluorescence Nuclear IgG Titr Ser IF lab Both 788 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) 21283 JAH JAH EI S,P-CTD IgG panel IB Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) Süsteemsete sidekoehaigustega seotud IgG seerumis/plasmas (paneel, immunoblot) Paneel 15 JAH 483 43119-7 Extractable nuclear Ab panel - Pt Ser - PANEL.SERO Extractable nuclear Ab panel in Serum ENA Ab Pnl Ser 1 Order 318 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) 21283 S-Jo1 IgG 21290 JAH EI EI S,P-Jo1 IgG Jo1 IgG Jo1 (histidüül-tRNA süntetaas) vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 18 JAH 2191 44332-5 Jo-1 extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord SERO Jo-1 extractable nuclear IgG Ab [Presence] in Serum ENA Jo1 IgG Ser Ql lab both 1196 AU 18 Müosiitide IgG paneel (immunoblot) 25153 Jo1 IgG 25275 JAH EI EI S,P-Jo1 IgG Jo1 IgG Jo1 (histidüül-tRNA süntetaas) vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 18 JAH 2191 44332-5 Jo-1 extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord SERO Jo-1 extractable nuclear IgG Ab [Presence] in Serum ENA Jo1 IgG Ser Ql lab both 862 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) 21283 S-Sm IgG 21285 JAH EI EI S,P-Sm IgG Sm IgG Sm-vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 20 JAH 487 21523-6 Smith extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord SERO Smith extractable nuclear IgG Ab [Presence] in Serum ENA SM IgG Ser Ql 1 Both 22,3727 319 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) 21283 S-RNP,Sm IgG 21284 JAH EI EI S,P-RNP, Sm IgG RNP, Sm IgG RNP (ribonukleoproteiin) ja Sm-vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 22 JAH 2192 31628-1 Smith extractable nuclear Ab+Ribonucleoprotein extractable nuclear Ab ACnc Pt ser Ord SERO Smith extractable nuclear Ab+Ribonucleoprotein extractable nuclear Ab [Presence] in Serum ENA SM+RNP Ab Ser Ql lab both 1182 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) 21283 Scl70 IgG 21289 JAH EI EI S,P-Scl70 IgG Scl70 IgG Scl70-vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 26 JAH 486 21518-6 SCL-70 extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord 3 SERO SCL-70 extractable nuclear IgG Ab [Presence] in Serum ENA Scl70 IgG Ser Ql 1 Both 10,5324 1193 AU 18 Süsteemse skleroosi IgG paneel (immunoblot) 24932 Scl70 IgG 25164 JAH EI EI S,P-Scl70 IgG Scl70 IgG Scl70-vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 26 JAH 486 21518-6 SCL-70 extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord 3 SERO SCL-70 extractable nuclear IgG Ab [Presence] in Serum ENA Scl70 IgG Ser Ql 1 Both 10,5324 1183 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) 21283 SSA IgG 21286 JAH EI EI S,P-SSA IgG SSA IgG SSA-vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 28 JAH 3048 31625-7 Sjogrens syndrome-A extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord 5 SERO Sjogrens syndrome-A extractable nuclear IgG Ab [Presence] in Serum ENA SS-A IgG Ser Ql 1 Both 21,0293 217 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) 21283 S-Ro52 IgG 21287 JAH EI EI S,P-Ro52 IgG Ro52 IgG Ro52-vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 30 JAH 1874 53016-2 Sjogrens syndrome-A extractable nuclear 52kD Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Sjogrens syndrome-A extractable nuclear 52kD Ab [Presence] in Serum ENA SS-A 52kD Ab Ser Ql 1 Both 11,4729 218 AU 18 Maksahaiguste IgG paneel (immunoblot) 24108 S-Ro52 IgG 24117 JAH EI EI S,P-Ro52 IgG Ro52 IgG Ro52-vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 30 JAH 1874 53016-2 Sjogrens syndrome-A extractable nuclear 52kD Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Sjogrens syndrome-A extractable nuclear 52kD Ab [Presence] in Serum ENA SS-A 52kD Ab Ser Ql 1 Both 11,4729 219 AU 18 Süsteemse skleroosi IgG paneel (immunoblot) 24932 S-Ro52 IgG 25174 JAH EI EI S,P-Ro52 IgG Ro52 IgG Ro52-vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 30 JAH 1874 53016-2 Sjogrens syndrome-A extractable nuclear 52kD Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Sjogrens syndrome-A extractable nuclear 52kD Ab [Presence] in Serum ENA SS-A 52kD Ab Ser Ql 1 Both 11,4729 1195 AU 18 Müosiitide IgG paneel (immunoblot) 25153 Ro52 IgG 25274 JAH EI EI S,P-Ro52 IgG Ro52 IgG Ro52-vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 30 JAH 1874 53016-2 Sjogrens syndrome-A extractable nuclear 52kD Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Sjogrens syndrome-A extractable nuclear 52kD Ab [Presence] in Serum ENA SS-A 52kD Ab Ser Ql 1 Both 11,4729 1184 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) 21283 SSB IgG 21288 JAH EI EI S,P-SSB IgG SSB IgG SSB-vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 32 JAH 489 31626-5 Sjogrens syndrome-B extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord 3 SERO Sjogrens syndrome-B extractable nuclear IgG Ab [Presence] in Serum ENA SS-B IgG Ser Ql 1 Both 19,7511 206 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) 21283 S-pCNA IgG 25208 JAH EI EI S,P-PCNA IgG PCNA IgG PCNA (paljuneva raku tuuma antigeen) vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 34 JAH 1864 56733-9 PCNA extractable nuclear Ab ACnc Pt Ser Ord IB SERO PCNA extractable nuclear Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) ENA PCNA Ab Ser Ql IB 1 Both 207 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) 21283 S-Nucleos IgG 21293 JAH EI EI S,P-Nucleos IgG Nukleosoomi IgG Nukleosoomivastane IgG seerumis/plasmas Tekst 36 JAH 1865 53015-4 Nucleosome Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Nucleosome Ab [Presence] in Serum Nucleosome Ab Ser Ql 1 Both 208 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) 21283 S-Histone IgG 21294 JAH EI EI S,P-Histone IgG Histoonide IgG Histoonidevastane IgG seerumis/plasmas Tekst 37 JAH 1866 35284-9 Histone Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord SERO Histone IgG Ab [Presence] in Serum Histone IgG Ser Ql 1 Both 209 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) 21283 S-Rib P Prot IgG 21295 JAH EI EI S,P-Rib P Prot IgG Rib P Prot IgG Ribosomaalse P-proteiini vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 39 JAH 1867 45226-8 Ribosomal P Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord SERO Ribosomal P IgG Ab [Presence] in Serum Ribosomal P IgG Ser Ql 1 Both 789 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) 21283 S-DFS70 IgG 25207 JAH EI EI S,P-DFS70 IgG DFS70 IgG DFS70-vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 41 JAH 3861 82998-6 Dense fine speckled 70 protein Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IA SERO Dense fine speckled 70 protein IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay DFS70 IgG SerPl Ql IA 1 Both 8,7142 293 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) 21283 S-dsDNA IgG 21292 JAH EI EI S,P-dsDNA IgG dsDNA IgG DNA kaksikahela vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 42 JAH 2095 63379-2 DNA double strand Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord 2 SERO DNA double strand IgG Ab [Presence] in Serum dsDNA IgG Ser Ql 1 Both 21,9719 849 AU 18 S,P-CCP IgG QN 18815 JAH JAH EI S,P-CCP IgG QN CCP IgG QN Tsüklilise tsitrulleeritud peptiidi vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L U/ml 46 JAH 447 33935-8 Cyclic citrullinated peptide Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn U units 0,0067% SERO Cyclic citrullinated peptide IgG Ab [Units/volume] in Serum cCP IgG Ser-aCnc 1 Both 282 AU 18 S-S sclerosis IgG panel 24932 JAH JAH EI S,P-S sclerosis IgG panel IB Süsteemse skleroosi IgG paneel (immunoblot) Süsteemse skleroosiga seotud IgG seerumis/plasmas (paneel, immunoblot) Paneel 47 JAH 2078 L-2078 283 AU 18 Süsteemse skleroosi IgG paneel (immunoblot) 24932 S-CentrA IgG 25165 JAH EI EI S,P-CENP-A IgG Tsentromeer A IgG Tsentromeer A vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 49 JAH 2079 72318-9 Centromere protein A Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA SERO Centromere protein A IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay CENP A IgG SerPl Ql EIA 1 Both 11,4838 284 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) 21283 S-CentrB IgG 21291 JAH EI EI S,P-CENP-B IgG Tsentromeer B IgG Tsentromeer B vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 50 JAH 2080 53981-7 Centromere protein B Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Centromere protein B Ab [Presence] in Serum Centromere B Ab Ser Ql 1 Both 285 AU 18 Süsteemse skleroosi IgG paneel (immunoblot) 24932 S-CentrB IgG 25166 JAH EI EI S,P-CENP-B IgG Tsentromeer B IgG Tsentromeer B vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 50 JAH 2080 53981-7 Centromere protein B Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Centromere protein B Ab [Presence] in Serum Centromere B Ab Ser Ql 1 Both 286 AU 18 Süsteemse skleroosi IgG paneel (immunoblot) 24932 S-RP11 IgG 25167 JAH EI EI S,P-RP11 IgG RP11 IgG RP11-vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 53 JAH 2081 72317-1 RNA polymerase III RP11 Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA SERO RNA polymerase III RP11 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay RNAp III RP11 IgG SerPl Ql EIA 1 Both 11,4838 287 AU 18 Süsteemse skleroosi IgG paneel (immunoblot) 24932 S-RP155 IgG 25169 JAH EI EI S,P-RP155 IgG RP155 IgG RP155-vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 54 JAH 2082 72316-3 RNA polymerase III RP155 Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA SERO RNA polymerase III RP155 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay RNAp III RP155 IgG SerPl Ql EIA 1 Both 11,4838 288 AU 18 Süsteemse skleroosi IgG paneel (immunoblot) 24932 S-Fibrillarin IgG 25170 JAH EI EI S,P-Fibrillarin IgG Fibrillariini IgG Fibrillariinivastane IgG seerumis/plasmas Tekst 55 JAH 2083 82915-0 Fibrillarin Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord IA SERO Fibrillarin IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay Fibrillarin IgG Ser Ql IA 1 Both 20,0633 289 AU 18 Süsteemse skleroosi IgG paneel (immunoblot) 24932 S-NOR90 IgG 25171 JAH EI EI S,P-NOR90 IgG NOR90 IgG NOR90-vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 57 JAH 2084 69956-1 Human upstream binding factor Ab.IgG Threshold Pt Ser Ord EIA SERO Human upstream binding factor IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay hUBF IgG Ser Ql EIA 1 Both 11,4729 290 AU 18 Süsteemse skleroosi IgG paneel (immunoblot) 24932 S-Th/To IgG 25172 JAH EI EI S,P-Th/To IgG Th/To IgG Th/To-vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 58 JAH 2085 72314-8 Th-To Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA SERO Th-To IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay Th-To IgG SerPl Ql EIA 1 Both 11,4838 291 AU 18 Süsteemse skleroosi IgG paneel (immunoblot) 24932 S-PDGFR IgG 25163 JAH EI EI S,P-PDGFR IgG PDGFR IgG PDGFR-vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 59 JAH 2087 72315-5 Platelet-derived growth factor receptor Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA SERO Platelet-derived growth factor receptor IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay PDGFR IgG SerPl Ql EIA 1 Both 11,4838 586 AU 18 S-Myositis IgG panel 25153 JAH JAH EI S,P-Myositis IgG panel IB Müosiitide IgG paneel (immunoblot) Autoimmuunsete müosiitidega seotud IgG seerumis/plasmas (paneel, immunoblot) Paneel 60 JAH 3968 L-3968 1194 AU 18 Müosiitide IgG paneel (immunoblot) 25153 Mi2 IgG 25173 JAH EI EI S,P-Mi2 IgG Mi2 IgG Mi2-vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 61 JAH 1870 56743-8 Mi-2 Ab ACnc Pt Ser Ord IB SERO Mi-2 Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) MI2 Ab Ser Ql IB 1 Both 213 AU 18 Müosiitide IgG paneel (immunoblot) 25153 S-Ku IgG 25154 JAH EI EI S,P-Ku IgG Ku IgG Ku-vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 65 JAH 1871 18484-6 Ku Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Ku Ab [Presence] in Serum Ku Ab Ser Ql 1 Both 214 AU 18 Süsteemse skleroosi IgG paneel (immunoblot) 24932 S-Ku IgG 25175 JAH EI EI S,P-Ku IgG Ku IgG Ku-vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 65 JAH 1871 18484-6 Ku Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Ku Ab [Presence] in Serum Ku Ab Ser Ql 1 Both 215 AU 18 Müosiitide IgG paneel (immunoblot) 25153 S-PL7 IgG 25155 JAH EI EI S,P-PL7 IgG PL7 IgG PL7 ( treonüül-tRNA süntetaas) vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 70 JAH 1872 33772-5 Pl-7 Ab ACnc Pt Ser Ord SERO PL-7 Ab [Presence] in Serum PL7 Ab Ser Ql 1 Both 216 AU 18 Müosiitide IgG paneel (immunoblot) 25153 S-PL12 IgG 25156 JAH EI EI S,P-PL12 IgG PL12 IgG PL12 (alanüül-tRNA süntetaas) vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 71 JAH 1873 56745-3 Pl-12 Ab ACnc Pt Ser Ord IB SERO PL-12 Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) PL12 Ab Ser Ql IB 1 Both 264 AU 18 Müosiitide IgG paneel (immunoblot) 25153 S-PM/Scl75 IgG 25157 JAH EI EI S,P-PM/Scl75 IgG PM/Scl75 IgG PM/Scl75-vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 75 JAH 1999 72724-8 PM-SCL-75 Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA SERO PM-SCL-75 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay PM-SCL75 IgG SerPl Ql EIA 1 Both 25,6658 265 AU 18 Süsteemse skleroosi IgG paneel (immunoblot) 24932 S-PM/Scl75 IgG 25176 JAH EI EI S,P-PM/Scl75 IgG PM/Scl75 IgG PM/Scl75-vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 75 JAH 1999 72724-8 PM-SCL-75 Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA SERO PM-SCL-75 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay PM-SCL75 IgG SerPl Ql EIA 1 Both 25,6658 204 AU 18 Müosiitide IgG paneel (immunoblot) 25153 S-PM/Scl100 IgG 25158 JAH EI EI S,P-PM/Scl100 IgG PM/Scl100 IgG PM/Scl100-vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 76 JAH 1863 31563-0 PM-SCL extractable nuclear Ab ACnc Pt Ser Ord SERO PM-SCL extractable nuclear Ab [Presence] in Serum ENA PM/SCL Ab Ser Ql 1 Both 205 AU 18 Süsteemse skleroosi IgG paneel (immunoblot) 24932 S-PM/Scl100 IgG 25177 JAH EI EI S,P-PM/Scl100 IgG PM/Scl100 IgG PM/Scl100-vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 76 JAH 1863 31563-0 PM-SCL extractable nuclear Ab ACnc Pt Ser Ord SERO PM-SCL extractable nuclear Ab [Presence] in Serum ENA PM/SCL Ab Ser Ql 1 Both 1185 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) 21283 PM/Scl100 IgG 25209 JAH EI EI S,P-PM/Scl100 IgG PM/Scl100 IgG PM/Scl100-vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 76 JAH 1863 31563-0 PM-SCL extractable nuclear Ab ACnc Pt Ser Ord SERO PM-SCL extractable nuclear Ab [Presence] in Serum ENA PM/SCL Ab Ser Ql 1 Both 269 AU 18 Müosiitide IgG paneel (immunoblot) 25153 S-EJ IgG 25159 JAH EI EI S,P-EJ IgG EJ IgG EJ (glütsüül-tRNA-süntetaas) vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 77 JAH 2000 45149-2 Ej Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Ej Ab [Presence] in Serum Ej Ab Ser Ql 1 Both 270 AU 18 Müosiitide IgG paneel (immunoblot) 25153 S-OJ IgG 25160 JAH EI EI S,P-OJ IgG OJ IgG OJ (isoleutsüül-tRNA-süntetaas) vastane IgG serumis/plasmas Tekst 78 JAH 2001 45152-6 OJ Ab ACnc Pt Ser Ord SERO OJ Ab [Presence] in Serum OJ Ab Ser Ql 1 Both 587 AU 18 Müosiitide IgG paneel (immunoblot) 25153 S-SRP IgG 25162 JAH EI EI S,P-SRP IgG SRP IgG SRP-vastane IgG seerumis/plasmas Tekst Triturus 79 JAH 2940 33921-8 Signal recognition particle Ab ACnc Pt Ser/Plas Ord SERO Signal Recognition Particle (SRP) Ab [Presence] in Serum or Plasma SRP Ab SerPl Ql 1 Both 25,3293 770 AU 18 S-MOG IgG 25063 JAH JAH JAH S,P-MOG IgG titr MOG IgG tiiter MOG (müeliini oligodendrotsüüdi glükoproteiin) vastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst 80 JAH 3775 84873-9 Myelin oligodendrocyte glycoprotein Ab.IgG Titr Pt Ser/Plas Qn IF {titer} titer SERO Myelin oligodendrocyte glycoprotein IgG Ab [Titer] in Serum or Plasma by Immunofluorescence MOG IgG Titr SerPl IF 1 Both 8,7142 772 AU 18 S-VGCC IgAGM 24770 JAH JAH JAH S,P-VGCC Ab QN VGCC Ab QN VGCC (kaltsiumikanalid) vastaste antikehade hulk seerumis/plasmas QN pmol/L 81 JAH 3777 31024-3 Voltage-gated calcium channel Ab SCnc Pt Ser Qn fmol/L fmol/L 8 SERO Voltage-gated calcium channel Ab [Moles/volume] in Serum VGCC Ab Ser-sCnc 1 Both 1094 AU 18 S-VGCC P/Q IgG QN* 24769 JAH JAH JAH S,P-VGCC P/Q IgG QN VGCC P/Q IgG QN VGCC (kaltsiumkanalite) P/Q tüübi vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/L 82 JAH 4626 33980-4 Voltage-gated calcium channel PQ type binding Ab SCnc Pt Ser Qn pmol/L pmol/L 2 SERO Voltage-gated calcium channel P/Q type binding Ab [Moles/volume] in Serum VGCC-P/Q Bind Ab Ser-sCnc 1 Both 22,3971 859 AU 18 S-ACLA Ab QN 18937 JAH JAH EI S,P-ACLA Ab QN ACLA Ab QN Kardiolipiini vastaste antikehade hulk seerumis/plasmas QN kU/L RU/mL 84 JAH 474 3180-7 Cardiolipin Ab ACnc Pt Ser Qn EIA U/mL U/mL COAG Cardiolipin Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay Cardiolipin Ab Ser EIA-aCnc 1 Both 561 AU 18 S-b2-GP1 IgG 20994 JAH JAH JAH S,P-b2-GP1 IgG QN Beeta-2-GP1 IgG QN Beeta-2-glükoproteiin 1 vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L U/ml 91 JAH 478 44448-9 Beta 2 glycoprotein 1 Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA SERO Beta 2 glycoprotein 1 IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay B2 Glycoprot1 IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 228 AU 18 S-PT IgG 20995 JAH JAH JAH S,P-PT IgG QN PT IgG QN Protrombiinivastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L G 92 JAH 1888 40595-1 Prothrombin Ab.IgG ACnc Pt Ser/Plas Qn G units COAG Prothrombin IgG Ab [Units/volume] in Serum or Plasma Prothrom IgG SerPl-aCnc 1 Both 227 AU 18 S-CIC(C1q) 19128 JAH JAH JAH S,P-CIC(C1q) CIC(C1q) Tsirkuleerivad immuunkompleksid (C1q) seerumis/plasmas QN kU/L RU/mL 93 JAH 1887 6297-6 Complement C1q Ag ACnc Pt Ser Qn U units HEM/BC Complement C1q Ag [Units/volume] in Serum C1q Ag Ser-aCnc 1 Both 32,1716 649 AU 18 Maksahaiguste IgG paneel (IIF) 24265 JAH JAH EI S,P-Liver IgG panel IIF Maksahaiguste IgG paneel (IIF) Maksa autoimmuunhaigustega seotud IgG seerumis/plasmas (paneel, kaudne immunofluorestsents) Paneel 95 JAH 3170 L-3170 650 AU 18 Maksahaiguste IgG paneel (IB) 24108 JAH JAH EI S,P-Liver IgG panel IB Maksahaiguste IgG paneel (immunoblot) Maksa autoimmuunhaigustega seotud IgG seerumis/plasmas (paneel, immunoblot) Paneel 96 JAH 3171 L-3171 850 AU 18 Maksahaiguste IgG paneel (IIF) 24265 S-AMA IgG titr 24266 JAH EI EI S,P-AMA IgG titr AMA IgG tiiter Mitokondrivastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst 99 JAH 449 56632-3 Mitochondria M2 Ab.IgG Titr Pt Ser Qn IF {titer} titer SERO Mitochondria M2 IgG Ab [Titer] in Serum by Immunofluorescence Mitochondria M2 IgG Titr Ser IF 1 Both 210 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) 21283 S-AMA M2 IgG 25206 JAH EI EI S,P-AMA M2 IgG AMA M2 IgG M2 tüüpi mitokondrivastane IgG seerumis/plasmas Tekst 100 JAH 1868 56735-4 Mitochondria M2 Ab ACnc Pt Ser Ord IB SERO Mitochondria M2 Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) Mitochondria M2 Ab Ser Ql IB 1 Both 211 AU 18 Maksahaiguste IgG paneel (immunoblot) 24108 S-AMA M2 IgG 24109 JAH EI EI S,P-AMA M2 IgG AMA M2 IgG M2 tüüpi mitokondrivastane IgG seerumis/plasmas Tekst 100 JAH 1868 56735-4 Mitochondria M2 Ab ACnc Pt Ser Ord IB SERO Mitochondria M2 Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) Mitochondria M2 Ab Ser Ql IB 1 Both 221 AU 18 Maksahaiguste IgG paneel (immunoblot) 24108 S-M2-3E IgG 24110 JAH EI EI S,P-AMA M2-3E IgG AMA M2-3E IgG M2-3E tüüpi mitokondrivastane IgG seerumis/plasmas Tekst 102 JAH 1880 72320-5 Mitochondria M2-3E Ab.IgG Threshold Pt Ser Ord EIA SERO Mitochondria M2-3E IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay M2-3E IgG Ser Ql EIA 1 Both 11,4838 852 AU 18 Maksahaiguste IgG paneel (IIF) 24265 S-SMA IgG titr 24268 JAH EI EI S,P-SMA IgG titr SMA IgG tiiter Silelihaskoevastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst 106 JAH 450 47977-4 Smooth muscle Ab.IgG Titr Pt Ser Qn {titer} titer SERO Smooth muscle IgG Ab [Titer] in Serum Smooth muscle IgG Titr Ser 1 Both 652 AU 18 Maksahaiguste IgG paneel (IIF) 24265 S-LKMA Ab 24267 JAH EI EI S,P-LKMA IgG LKMA IgG Maksa-neeru mikrosoomide vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 107 JAH 3178 14272-9 Liver kidney microsomal Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Liver kidney microsomal Ab [Presence] in Serum LKM Ab Ser Ql 1 Both 17,0614 1181 AU 18 Maksahaiguste IgG paneel (immunoblot) 24108 LKMA1 IgG 24114 JAH EI EI S,P-LKMA1 IgG LKMA1 IgG Maksa-neeru mikrosoomide 1. tüübi vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 108 JAH 1884 43234-4 Liver kidney microsomal 1 Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord SERO Liver kidney microsomal 1 IgG Ab [Presence] in Serum LKM-1 IgG Ser Ql 1 Both 10,2828 222 AU 18 Maksahaiguste IgG paneel (immunoblot) 24108 S-Sp100 IgG 24111 JAH EI EI S,P-Sp100 IgG Sp100 IgG Sp100-vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 110 JAH 1881 56754-5 sp100 Ab ACnc Pt Ser Ord IB SERO sp100 Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) sp100 Ab Ser Ql IB 1 Both 223 AU 18 Maksahaiguste IgG paneel (immunoblot) 24108 S-PML IgG 24112 JAH EI EI S,P-PML IgG PML IgG PML-vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 111 JAH 1882 56753-7 PML Ab ACnc Pt Ser Ord IB SERO PML Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) PML Ab Ser Ql IB 1 Both 224 AU 18 Maksahaiguste IgG paneel (immunoblot) 24108 S-gp210 IgG 24113 JAH EI EI S,P-gp210 IgG gp210 IgG gp210-vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 112 JAH 1883 56716-4 Nuclear pore protein gp210 Ab ACnc Pt Ser Ord IB SERO Nuclear pore protein gp210 Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) Nuclear pore protein gp210 Ab Ser Ql IB 1 Both 225 AU 18 Maksahaiguste IgG paneel (immunoblot) 24108 S-LC1 IgG 24115 JAH EI EI S,P-LC1 IgG LC1 IgG LC1 (maksa tsütosoolne antigeen 1) vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 113 JAH 1885 56719-8 Liver cytosol Ab ACnc Pt Ser Ord IB SERO Liver cytosol Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) Liver Cytosol Ab Ser Ql IB 1 Both 226 AU 18 Maksahaiguste IgG paneel (immunoblot) 24108 S-SLA/LP IgG 24116 JAH EI EI S,P-SLA/LP IgG SLA/LP IgG SLA/LP (maksa lahustuv antigeen) vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 114 JAH 1886 56722-2 Soluble liver Ab ACnc Pt Ser Ord IB SERO Soluble liver Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) Soluble liver Ab Ser Ql IB 1 Both 294 AU 18 S-PCA IgG 20782 JAH JAH JAH S,P-PCA IgG PCA IgG Parietaalrakkudevastane IgG seerumis/plasmas Tekst 116 JAH 2096 31556-4 Parietal cell Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord SERO Parietal cell IgG Ab [Presence] in Serum PCA IgG Ser Ql 1 Both 861 AU 18 S-tTG IgA QN 21339 JAH JAH EI S,P-tTG IgA QN tTG IgA QN Koe transglutaminaasi vastase IgA hulk seerumis/plasmas QN kU/L RU/mL Triturus 122 JAH 481 46128-5 Tissue transglutaminase Ab.IgA ACnc Pt Ser Qn EIA SERO Tissue transglutaminase IgA Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay tTG IgA Ser EIA-aCnc 1 Both 858 AU 18 S-AGA IgG QN 21340 JAH JAH EI S,P-AGA IgG QN AGA IgG QN Gliadiinivastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L RU/mL Triturus 132 JAH 473 58710-5 Gliadin peptide Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn U Units SERO Gliadin peptide IgG Ab [Units/volume] in Serum Gliadin peptide IgG Ser-aCnc 1 Both 559 AU 18 ANCA IgG paneel (IIF) 26344 JAH JAH EI S,P-ANCA IgG panel IIF ANCA IgG paneel (IIF) Neutrofiilide tsütoplasma vastane IgG seerumis/plasmas (paneel, kaudne immunofluorestsents) Paneel 137 JAH 3174 L-3174 1187 AU 18 ANCA IgG paneel (IIF) 26344 pANCA IgG 26345 JAH EI EI S,P-pANCA IgG pANCA IgG Perinukleaarse neutrofiilide tsütoplasma vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 139 JAH 1875 17357-5 Neutrophil cytoplasmic Ab.perinuclear ACnc Pt Ser Ord IF SERO Neutrophil cytoplasmic Ab.perinuclear [Presence] in Serum by Immunofluorescence p-ANCA Ser Ql IF 1 Both 1186 AU 18 ANCA IgG paneel (IIF) 26344 cANCA IgG 26347 JAH EI EI S,P-cANCA IgG cANCA IgG Tsütoplasmaatilise neutrofiilide tsütoplasma vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 140 JAH 1876 17353-4 Neutrophil cytoplasmic Ab.classic ACnc Pt Ser Ord IF SERO Neutrophil cytoplasmic Ab.classic [Presence] in Serum by Immunofluorescence c-ANCA Ser Ql IF 1 Both 1188 AU 18 ANCA IgG paneel (IIF) 26344 pANCA fs IgG 26346 JAH EI EI S,P-pANCA fs IgG pANCA fs IgG Perinukleaarse neutrofiilide tsütoplasma vastane IgG seerumis/plasmas (formaliintundlik) Tekst 141 JAH 2071 72521-8 p-ANCA formalin sensitive Ab.IgG Pr Pt Ser/Plas Ord IF SERO p-ANCA formalin sensitive IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma Qualitative by Immunofluorescence p-ANCA frmln sens IgG SerPl Ql IF 1 Both 13,8297 853 AU 18 S-PR3 IgG QN 21297 JAH EI EI S,P-PR3 IgG QN PR3 IgG QN Proteinaas 3 vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L S/CO 144 JAH 457 48408-9 Proteinase 3 Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn U/mL U/mL; units/mL SERO Proteinase 3 IgG Ab [Units/volume] in Serum Proteinase3 IgG Ser-aCnc 1 Both 316 AU 18 MPO IgG QN 26348 JAH JAH EI S,P-MPO IgG QN MPO IgG QN Müeloperoksüdaasivastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L 146 JAH 459 48404-8 Myeloperoxidase Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn U/mL U/mL; units/mL SERO Myeloperoxidase IgG Ab [Units/volume] in Serum Myeloperoxidase IgG Ser-aCnc 1 Both 854 AU 18 S-MPO IgG QN 21299 JAH EI EI S,P-MPO IgG QN MPO IgG QN Müeloperoksüdaasivastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L S/CO 146 JAH 459 48404-8 Myeloperoxidase Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn U/mL U/mL; units/mL SERO Myeloperoxidase IgG Ab [Units/volume] in Serum Myeloperoxidase IgG Ser-aCnc 1 Both 866 AU 18 S-GBMA IgG QN 21373 JAH JAH JAH S,P-GBMA IgG QN GBMA IgG QN Glomeeruli basaalmembraani vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L U/ml 152 JAH 495 30343-8 Glomerular basement membrane Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA EU/mL SERO Glomerular basement membrane IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay GBM IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 556 AU 18 S-ICA IgG 20911 JAH JAH JAH S,P-ICA IgG ICA IgG Pankrease saarekeste vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 170 JAH 2709 31547-3 Pancreatic islet cell Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Pancreatic islet cell Ab [Presence] in Serum Panc Islet Cell Ab Ser Ql 1 Both 11,3891 790 AU 18 S-IAA IgG QN 20998 JAH JAH JAH S,P-IAA IgG QN Insuliini IgG QN Insuliinivastaste IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 172 JAH 388 8072-1 Insulin Ab ACnc Pt Ser Qn 0,0010% SERO Insulin Ab [Units/volume] in Serum Insulin Ab Ser-aCnc 1 Both 864 AU 18 S-GAD65 IgG QN 20909 JAH JAH JAH S,P-GAD65 Ab QN GAD65 Ab QN GAD65 (glutamaadi dekarboksülaas 65) vastaste antikehade hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 173 JAH 490 56540-8 Glutamate decarboxylase 65 Ab ACnc Pt Ser Qn EIA SERO Glutamate decarboxylase 65 Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay GAD65 Ab Ser EIA-aCnc 1 Both 865 AU 18 S-IA2 IgG 20910 JAH JAH JAH S,P-IA2 IgG IA2 IgG IA2 (türosiini fosfataasi sarnane valk) vastane IgG seerumis/plasmas Tekst kU/l 174 JAH 491 70252-2 Islet cell 512 Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA SERO Islet cell 512 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay Islet Cell512 IgG SerPl Ql EIA 1 Both 11,4729 736 AU 18 S-21OH IgG QN 25143 JAH JAH JAH S,P-21OH IgG QN 21-hüdroksülaasi IgG QN 21-hüdroksülaasi vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L 180 JAH 360 17781-6 21-Hydroxylase Ab ACnc Pt Ser Qn U/mL units/mL SERO 21-Hydroxylase Ab [Units/volume] in Serum 21Hydroxylase Ab Ser-aCnc 1 Both 651 AU 18 S-Neuron Ab panel 23352 JAH JAH EI S,P-Neuron Ab panel IIF Neuronaalsete antigeenide Ab paneel (IIF) Neuronaalsete antigeenide vastased antikehad seerumis/plasmas (paneel, kaudne immunofluorestsents) Paneel 188 JAH 3177 L-3177 1190 AU 18 Neuronaalsete antigeenide Ab paneel (IIF) 23352 Ri Ab 23366 JAH EI EI S,P-Ri Ab Ri Ab Ri-vastased antikehad seerumis/plasmas Tekst 189 JAH 2064 43187-4 Neuronal nuclear type 2 Ab ACnc Pt Ser Ord IF 1 SERO Neuronal nuclear type 2 Ab [Presence] in Serum by Immunofluorescence Hu2 Ab Ser Ql IF 1 Both 8,0763 1192 AU 18 Neuronaalsete antigeenide Ab paneel (IIF) 23352 Yo Ab 23363 JAH EI EI S,P-Yo Ab Yo Ab Yo-vastased antikehad seerumis/plasmas Tekst 190 JAH 2065 14249-7 Purkinje cells Ab ACnc Pt Ser Ord IF 5 SERO Purkinje cells Ab [Presence] in Serum by Immunofluorescence Purkinje Cells Ab Ser Ql IF 1 Both 15,565 1191 AU 18 Neuronaalsete antigeenide Ab paneel (IIF) 23352 Hu Ab 23364 JAH EI EI S,P-Hu Ab Hu Ab Hu-vastased antikehad seerumis/plasmas Tekst 191 JAH 2066 49738-8 Neuronal nuclear Ab ACnc Pt Ser Ord IF 4 SERO Neuronal nuclear Ab [Presence] in Serum by Immunofluorescence Hu Ab Ser Ql IF 1 Both 8,9396 280 AU 18 Neuronaalsete antigeenide Ab paneel (IIF) 23352 S-Myelin Ab 23367 JAH EI EI S,P-Myelin Ab Müeliini Ab Müeliinivastased antikehad seerumis/plasmas Tekst 192 JAH 2067 72524-2 Myelin Ab Threshold Pt Ser/Plas Ord IF SERO Myelin Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunofluorescence Myelin Ab SerPl Ql IF 1 Both 20,5668 1189 AU 18 Neuronaalsete antigeenide Ab paneel (IIF) 23352 MAG Ab 23353 JAH EI EI S,P-MAG Ab MAG Ab MAG (müeliiniga seotud glükoproteiin) vastased antikehad seerumis/plasmas Tekst 193 JAH 2068 17310-4 Myelin associated glycoprotein Ab ACnc Pt Ser Ord IF 1 SERO Myelin associated glycoprotein Ab [Presence] in Serum by Immunofluorescence MAG Ab Ser Ql IF 1 Both 10,0446 281 AU 18 Neuronaalsete antigeenide Ab paneel (IIF) 23352 S-GAD Ab 23354 JAH EI EI S,P-GAD Ab GAD Ab GAD (glutamaadi dekarboksülaas) vastased antikehad seerumis/plasmas Tekst 196 JAH 2069 82660-2 Glutamate decarboxylase Ab PrThr Pt Ser/Plas Ord IF CHEM Glutamate decarboxylase Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunofluorescence GAD Ab SerPl Ql IF 1 Both 8,7142 726 AU 18 CSF-Neuron Ab panel 24956 JAH JAH EI CSF-Neuron Ab panel IIF Neuronaalsete antigeenide Ab paneel liikvoris (IIF) Neuronaalsete antigeenide vastased antikehad liikvoris (paneel, kaudne immunofluorestents) Paneel 197 JAH 3574 L-3574 727 AU 18 Neuronaalsete antigeenide Ab paneel liikvoris (IIF) 24956 CSF-Ri Ab 24963 JAH EI EI CSF-Ri Ab Ri Ab liikvoris Ri-vastased antikehad liikvoris Tekst 198 JAH 3575 17343-5 Neuronal nuclear type 2 Ab ACnc Pt CSF Ord SERO Neuronal nuclear type 2 Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid Hu2 Ab CSF Ql 1 Both 7,0374 728 AU 18 Neuronaalsete antigeenide Ab paneel liikvoris (IIF) 24956 CSF-Yo Ab 24964 JAH EI EI CSF-Yo Ab Yo Ab liikvoris Yo-vastased antikehad liikvoris Tekst 199 JAH 3576 63312-3 Purkinje cells Ab ACnc Pt CSF Ord EIA SERO Purkinje cells Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Immunoassay Purkinje Cells Ab CSF Ql EIA 1 Both 9,4253 729 AU 18 Neuronaalsete antigeenide Ab paneel liikvoris (IIF) 24956 CSF-Hu Ab 24959 JAH EI EI CSF-Hu Ab Hu Ab liikvoris Hu-vastased antikehad liikvoris Tekst 200 JAH 3577 11089-0 Neuronal nuclear Ab ACnc Pt CSF Ord SERO Neuronal nuclear Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid Hu Ab CSF Ql 1 Both 7,9861 730 AU 18 Neuronaalsete antigeenide Ab paneel liikvoris (IIF) 24956 CSF-Müeliini Ab 24961 JAH EI EI CSF-Müeliini Ab Müeliini Ab liikvoris Müeliinivastased antikehad liikvoris Tekst 201 JAH 3578 63287-7 Myelin Ab ACnc Pt CSF Ord IF SERO Myelin Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Immunofluorescence Myelin Ab CSF Ql IF 1 Both 12,3275 731 AU 18 Neuronaalsete antigeenide Ab paneel liikvoris (IIF) 24956 CSF-MAG Ab 24960 JAH EI EI CSF-MAG Ab MAG Ab liikvoris MAG (müeliiniga seotud glükoproteiin) vastased antikehad liikvoris Tekst 202 JAH 3579 31519-2 Myelin associated glycoprotein Ab ACnc Pt CSF Ord SERO Myelin associated glycoprotein Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid MAG Ab CSF Ql 1 Both 12,3275 732 AU 18 Neuronaalsete antigeenide Ab paneel liikvoris (IIF) 24956 CSF-GAD Ab 24958 JAH EI EI CSF-GAD Ab GAD Ab liikvoris GAD (glutamaadi dekarboksülaas) vastased antikehad liikvoris Tekst 203 JAH 3580 82658-6 Glutamate decarboxylase Ab PrThr Pt CSF Ord IF CHEM Glutamate decarboxylase Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Immunofluorescence GAD Ab CSF Ql IF 1 Both 8,7142 779 AU 18 S,P-Neuron IgG panel IB 23355 JAH JAH EI S,P-Neuron IgG panel IB Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (immunoblot) Neuronaalsete antigeenide vastane IgG seerumis/plasmas (paneel, immunoblot) Paneel 204 JAH 2975 L-2975 235 AU 18 Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (immunoblot) 23355 XXX-Amph IgG 23361 JAH EI EI S,P-Amph IgG Amfifüsiini IgG Amfifüsiinivastane IgG seerumis/plasmas Tekst 205 JAH 1897 33422-7 Amphiphysin Ab ACnc Pt Ser Ord 2 SERO Amphiphysin Ab [Presence] in Serum Amphiphysin Ab Ser Ql 1 Both 8,476 230 AU 18 Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (immunoblot) 23355 XXX-CV2.1 IgG 23359 JAH EI EI S,P-CV2.1 IgG CV2.1 IgG CV2.1-vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 206 JAH 1892 47401-5 CV2 Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord IB 1 SERO CV2 IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) CV2 IgG Ser Ql IB 1 Both 17,8147 761 AU 18 Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (immunoblot) 23355 XXX-GAD65 IgG 24982 JAH EI EI S,P-GAD65 IgG GAD65 IgG GAD65 (glutamaadi dekarboksülaas 65) vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 207 JAH 3768 83004-2 Glutamate decarboxylase 65 Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IA SERO Glutamate decarboxylase 65 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay GAD65 IgG SerPl Ql IA 1 Both 8,7142 231 AU 18 Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (immunoblot) 23355 XXX-Hu IgG 23357 JAH EI EI S,P-Hu IgG Hu IgG Hu-vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 208 JAH 1893 48405-5 Neuronal nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord IB 1 SERO Neuronal nuclear IgG Ab [Presence] in Serum by Immunofluorescence Hu IgG Ser Ql IF 1 Both 9,7129 232 AU 18 Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (immunoblot) 23355 XXX-Yo IgG 23356 JAH EI EI S,P-Yo IgG Yo IgG Yo-vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 209 JAH 1894 27214-6 Purkinje cells Ab ACnc Pt Ser Ord 2 SERO Purkinje cells Ab [Presence] in Serum Purkinje Cells Ab Ser Ql 1 Both 8,476 233 AU 18 Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (immunoblot) 23355 XXX-Ri IgG 23358 JAH EI EI S,P-Ri IgG Ri IgG Ri-vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 210 JAH 1895 31539-0 Neuronal nuclear type 2 Ab ACnc Pt Ser Ord 2 SERO Neuronal nuclear type 2 Ab [Presence] in Serum Hu2 Ab Ser Ql 1 Both 8,476 234 AU 18 Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (immunoblot) 23355 XXX-PNMA2 IgG 23360 JAH EI EI S,P-PNMA2 IgG PNMA2 IgG PNMA2 (paraneoplastiline antigeen MA2) vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 214 JAH 1896 82983-8 Ma+Ta Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IF SERO Ma+Ta IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunofluorescence Ma+Ta IgG SerPl Ql IF 1 Both 11,6749 762 AU 18 Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (immunoblot) 23355 XXX-Recoverin IgG 24978 JAH EI EI S,P-Recoverin IgG Rekoveriini IgG Rekoveriinivastane IgG seerumis/plasmas Tekst 215 JAH 3769 83003-4 Recoverin Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IA SERO Recoverin IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay Recoverin IgG SerPl Ql IA 1 Both 8,7142 764 AU 18 Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (immunoblot) 23355 XXX-Zic4 IgG 24981 JAH EI EI S,P-Zic4 IgG Zic4 IgG Zic4-vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 216 JAH 3770 83002-6 Zinc finger protein of the cerebellum 4 Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IA SERO Zinc finger protein of the cerebellum 4 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay Zic4 IgG SerPl Ql IA 1 Both 8,7142 765 AU 18 Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (immunoblot) 23355 XXX-Sox1 IgG 24979 JAH EI EI S,P-Sox1 IgG Sox1 IgG Sox1-vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 218 JAH 3771 83001-8 Glial nuclear type 1 Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IA SERO Glial nuclear type 1 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay Glial nuclear type 1 IgG SerPl Ql IA 1 Both 14,9874 766 AU 18 XXX-Titin IgG 24773 JAH JAH JAH S,P-Titin IgG Titiini IgG Titiinivastane IgG seerumis/plasmas Tekst Triturus 219 JAH 3772 83000-0 Titin Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IA SERO Titin IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay Titin IgG SerPl Ql IA 1 Both 8,7142 767 AU 18 Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (immunoblot) 23355 XXX-Titin IgG 24980 JAH EI EI S,P-Titin IgG Titiini IgG Titiinivastane IgG seerumis/plasmas Tekst 219 JAH 3772 83000-0 Titin Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IA SERO Titin IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay Titin IgG SerPl Ql IA 1 Both 8,7142 768 AU 18 Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (immunoblot) 23355 XXX-Tr(DNER) IgG 24983 JAH EI EI S,P-Tr(DNER) IgG Tr(DNER) IgG Tr(DNER)-vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 220 JAH 3773 82999-4 Purkinje cell cytoplasmic type Tr Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IA SERO PCA-Tr IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay PCA-Tr IgG SerPl Ql IA 1 Both 8,7142 622 AU 18 S-Autoimmune encephalitis IgG panel 23345 JAH JAH EI S,P-Autoimmune encephalitis IgG panel IIF Autoimmuunsete entsefaliitide IgG paneel (IIF) Autoimmuunsete entsefaliitidega seotud IgG seerumis/plasmas (paneel, kaudne immunofluorestsents) Paneel 222 JAH 3060 L-3060 623 AU 18 CSF-Autoimmune encephalitis IgG panel 24949 JAH JAH EI CSF-Autoimmune encephalitis IgG panel IIF Autoimmuunsete entsefaliitide IgG paneel liikvoris (IIF) Autoimmuunsete entsefaliitidega seotud IgG liikvoris (paneel, kaudne immunofluorestsetns) Paneel 223 JAH 3061 L-3061 769 AU 18 S-VGKC IgG panel 23339 EI 2020-05-07 EI EI S,P-VGKC IgG panel VGKC IgG paneel VGKC (kaaliumkanalid) seonduvate valkude (LGl1, Caspr2) vastane IgG seerumis/plasmas (paneel) Paneel 224 JAH 3774 L-3774 624 AU 18 XXX-NMDA IgG 23343 EI 2020-05-08 JAH EI S,P-NMDA IgG NMDA IgG NMDA tüüpi glutamaadi retseptorite vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 225 JAH 3062 82981-2 N-methyl-D-aspartate receptor Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IF SERO NMDAR IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunofluorescence NMDAR IgG SerPl Ql IF 1 Both 8,7142 626 AU 18 Autoimmuunsete entsefaliitide IgG paneel (IIF) 23345 S,P-NMDA IgG 23346 JAH EI EI S,P-NMDA IgG NMDA IgG NMDA tüüpi glutamaadi retseptorite vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 225 JAH 3062 82981-2 N-methyl-D-aspartate receptor Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IF SERO NMDAR IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunofluorescence NMDAR IgG SerPl Ql IF 1 Both 8,7142 625 AU 18 Autoimmuunsete entsefaliitide IgG paneel liikvoris (IIF) 24949 CSF-NMDA IgG 24955 JAH EI EI CSF-NMDA IgG NMDA IgG liikvoris NMDA tüüpi glutamaadi retseptorite vastane IgG liikvoris Tekst 226 JAH 4601 82988-7 N-methyl-D-aspartate receptor Ab.IgG PrThr Pt CSF Ord IF SERO NMDAR IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Immunofluorescence NMDAR IgG CSF Ql IF 1 Both 8,7142 781 AU 18 Autoimmuunsete entsefaliitide IgG paneel (IIF) 23345 S,P-AMPA1,AMPA2 IgG 23347 JAH EI EI S,P-AMPA1, AMPA2 IgG AMPA1, AMPA2 IgG AMPA1- ja AMPA2-vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 227 JAH 3786 82733-7 Alpha-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionate receptor 1+2 Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IF SERO AMPAR1+AMPAR2 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunofluorescence AMPAR 1+2 IgG SerPl Ql IF 1 Both 8,7142 780 AU 18 Autoimmuunsete entsefaliitide IgG paneel liikvoris (IIF) 24949 CSF-AMPA1,AMPA2 IgG 24950 JAH EI EI CSF-AMPA1, AMPA2 IgG AMPA1, AMPA2 IgG liikvoris AMPA1- ja AMPA2-vastane IgG liikvoris Tekst 228 JAH 4605 82732-9 Alpha-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionate receptor 1+2 Ab.IgG PrThr Pt CSF Ord IF SERO AMPAR1+AMPAR2 IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Immunofluorescence AMPAR 1+2 IgG CSF Ql IF 1 Both 8,7142 628 AU 18 Autoimmuunsete entsefaliitide IgG paneel (IIF) 23345 S,P-Caspr2 IgG 23349 JAH EI EI S,P-Caspr2 IgG Caspr2 IgG Caspr2-vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 234 JAH 3065 82979-6 Contactin-associated protein 2 Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IF SERO Contactin-associated protein 2 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunofluorescence CASPR2 IgG SerPl Ql IF 1 Both 8,7142 629 AU 18 S,P-Caspr2 IgG 23341 EI 2020-05-07 EI EI S,P-Caspr2 IgG Caspr2 IgG Caspr2-vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 234 JAH 3065 82979-6 Contactin-associated protein 2 Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IF SERO Contactin-associated protein 2 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunofluorescence CASPR2 IgG SerPl Ql IF 1 Both 8,7142 627 AU 18 Autoimmuunsete entsefaliitide IgG paneel liikvoris (IIF) 24949 CSF-Caspr2 IgG 24952 JAH EI EI CSF-Caspr2 IgG Caspr2 IgG liikvoris Caspr2-vastane IgG liikvoris Tekst 235 JAH 4604 82986-1 Contactin-associated protein 2 Ab.IgG PrThr Pt CSF Ord IF SERO Contactin-associated protein 2 IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Immunofluorescence CASPR2 IgG CSF Ql IF 1 Both 8,7142 631 AU 18 Autoimmuunsete entsefaliitide IgG paneel (IIF) 23345 S,P-Lg1 IgG 23350 JAH EI EI S,P-LGI1 IgG LGI1 IgG LGI1-vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 236 JAH 3066 82978-8 Leucine-rich glioma-inactivated protein 1 Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IF SERO Leucine-rich glioma-inactivated protein 1 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunofluorescence LGI1 IgG SerPl Ql IF 1 Both 8,7142 632 AU 18 XXX-Lg1 IgG 23340 EI 2020-05-07 EI EI S,P-LGI1 IgG LGI1 IgG LGI1-vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 236 JAH 3066 82978-8 Leucine-rich glioma-inactivated protein 1 Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IF SERO Leucine-rich glioma-inactivated protein 1 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunofluorescence LGI1 IgG SerPl Ql IF 1 Both 8,7142 630 AU 18 Autoimmuunsete entsefaliitide IgG paneel liikvoris (IIF) 24949 CSF-Lg1 IgG 24954 JAH EI EI CSF-LGI1 IgG LGI1 IgG liikvoris LGI1-vastane IgG liikvoris Tekst 237 JAH 4606 82985-3 Leucine-rich glioma-inactivated protein 1 Ab.IgG PrThr Pt CSF Ord IF SERO Leucine-rich glioma-inactivated protein 1 IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Immunofluorescence LGI1 IgG CSF Ql IF 1 Both 8,7142 634 AU 18 Autoimmuunsete entsefaliitide IgG paneel (IIF) 23345 S,P-GABAR B1 IgG 23351 JAH EI EI S,P-GABAR B1,B2 IgG GABAR B1,B2 IgG Gammaaminobutüraadi retseptor B1 ja B2 vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 238 JAH 3067 82977-0 Gamma aminobutyrate B receptor Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IF SERO GABBR IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunofluorescence GABBR IgG SerPl Ql IF 1 Both 8,7142 633 AU 18 Autoimmuunsete entsefaliitide IgG paneel liikvoris (IIF) 24949 CSF-GABAR B1 IgG 24953 JAH EI EI CSF-GABAR B1,B2 IgG GABAR B1,B2 IgG liikvoris Gammaaminobutüraadi retseptor B1 ja B2 vastane IgG liikvoris Tekst 239 JAH 4607 82984-6 Gamma aminobutyrate B receptor Ab.IgG PrThr Pt CSF Ord IF SERO GABBR IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Immunofluorescence GABBR IgG CSF Ql IF 1 Both 19,2843 747 AU 18 Autoimmuunsete entsefaliitide IgG paneel (IIF) 23345 S,P-DPPX IgG 25023 JAH EI EI S,P-DPPX IgG DPPX IgG DPPX (dipeptidüülpeptidaasi sarnane proteiin 6) vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 240 JAH 3694 82976-2 Dipeptidyl aminopeptidase-like protein 6 Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IF SERO Dipeptidyl aminopeptidase-like protein 6 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunofluorescence DPPX IgG SerPl Ql IF 1 Both 8,7142 746 AU 18 Autoimmuunsete entsefaliitide IgG paneel liikvoris (IIF) 24949 CSF-DPPX IgG 24977 JAH EI EI CSF-DPPX IgG DPPX IgG liikvoris DPPX (dipeptidüülpeptidaasi sarnane proteiin 6) vastane IgG liikvoris Tekst 241 JAH 4608 82989-5 Dipeptidyl aminopeptidase-like protein 6 Ab.IgG PrThr Pt CSF Ord IF SERO Dipeptidyl aminopeptidase-like protein 6 IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Immunofluorescence DPPX IgG CSF Ql IF 1 Both 8,7142 292 AU 18 S-AQP4 IgG 23344 JAH JAH EI S,P-AQP4 IgG Akvaporiin 4 IgG Akvaporiin 4 vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 242 JAH 2088 43638-6 Aquaporin 4 receptor Ab.IgG ACnc Pt Ser/Plas Ord SERO Aquaporin 4 receptor IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma Aquaporin 4 receptor IgG SerPl Ql 1 Both 582 AU 18 S-AChR Ab QN 24767 JAH JAH JAH S,P-AChR Ab QN AChR Ab QN Atsetüülkoliini retseptori vastaste antikehade hulk seerumis/plasmas QN nmol/L 243 JAH 2876 68937-2 Acetylcholine receptor Ab SCnc Pt Ser Qn EIA nmol/L nmol/L SERO Acetylcholine receptor Ab [Moles/volume] in Serum by Immunoassay AChR Ab Ser EIA-sCnc 1 Both 22,3802 771 AU 18 S-MuSK IgG QN 19052 JAH JAH JAH S,P-MuSK IgG QN MuSK IgG QN MuSK (lihasespetsiifiline retseptor-türosiinkinaas) vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN nmol/L 246 JAH 3776 63537-5 Muscle specific receptor tyrosine kinase Ab.IgG MCnc Pt Ser Qn EIA g/L g/L SERO Muscle specific receptor tyrosine kinase IgG Ab [Mass/volume] in Serum by Immunoassay 1 Both 715 AU 18 S-Gangliosides IgM panel 24984 JAH JAH EI S,P-Gangliosides IgM panel Gangliosiidide IgM paneel Gangliosiidide vastane IgM seerumis/plasmas (paneel) Paneel 253 JAH 3528 L-3528 716 AU 18 Gangliosiidide IgM paneel 24984 S-GM1 IgM 24995 JAH EI EI S,P-GM1 IgM GM1 IgM GM1 (gangliosiid M1) vastane IgM seerumis/plasmas Tekst 254 JAH 3529 44750-8 Ganglioside GM1 Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord 2 SERO Ganglioside GM1 IgM Ab [Presence] in Serum GM1 Gangl IgM Ser Ql 1 Both 11,9002 718 AU 18 Gangliosiidide IgM paneel 24984 S-GM2 IgM 24996 JAH EI EI S,P-GM2 IgM GM2 IgM GM2 (gangliosiid M2) vastane IgM seerumis/plasmas Tekst 255 JAH 3530 56738-8 Ganglioside GM2 Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord IB SERO Ganglioside GM2 IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) GM2 Gangl IgM Ser Ql IB 1 Both 15,7988 719 AU 18 Gangliosiidide IgM paneel 24984 S-GM3 IgM 24997 JAH EI EI S,P-GM3 IgM GM3 IgM GM3 (gangliosiid M3) vastane IgM seerumis/plasmas Tekst 256 JAH 3531 63253-9 Ganglioside GM3 Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA SERO Ganglioside GM3 IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay GM3 IgM Ser Ql EIA 1 Both 17,5103 720 AU 18 Gangliosiidide IgM paneel 24984 S-GD1a IgM 24994 JAH EI EI S,P-GD1a IgM GD1a IgM GD1a (gangliosiid D1a) vastane IgM seerumis/plasmas Tekst 257 JAH 3532 57969-8 Ganglioside GD1a Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord SERO Ganglioside GD1a IgM Ab [Presence] in Serum GD1a Gangl IgM Ser Ql 1 Both 22,2724 721 AU 18 Gangliosiidide IgM paneel 24984 S-GD1b IgM 24993 JAH EI EI S,P-GD1b IgM GD1b IgM GD1b (gangliosiid D1b) vastane IgM seerumis/plasmas Tekst 258 JAH 3533 56740-4 Ganglioside GD1b Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord IB SERO Ganglioside GD1b IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) GD1b Gangl IgM Ser Ql IB 1 Both 20,2894 722 AU 18 Gangliosiidide IgM paneel 24984 S-GT1b IgM 24999 JAH EI EI S,P-GT1b IgM GT1b IgM GT1b (gangliosiid T1b) vastane IgM seerumis/plasmas Tekst 259 JAH 3534 63259-6 Ganglioside GT1b Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA SERO Ganglioside GT1b IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay GT1b Ganlg IgM Ser Ql EIA 1 Both 20,759 723 AU 18 Gangliosiidide IgM paneel 24984 S-GQ1b IgM 24998 JAH EI EI S,P-GQ1b IgM GQ1b IgM GQ1b (gangliosiid Q1b) vastane IgM seerumis/plasmas Tekst 260 JAH 3535 56742-0 Ganglioside GQ1b Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord IB SERO Ganglioside GQ1b IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) GQ1b Gangl IgM Ser Ql IB 1 Both 20,894 702 AU 18 S-Gangliosides IgG panel 24985 JAH JAH EI S,P-Gangliosides IgG panel Gangliosiidide IgG paneel Gangliosiidide vastane IgG seerumis/plasmas (paneel) Paneel 261 JAH 3452 L-3452 703 AU 18 Gangliosiidide IgG paneel 24985 S-GM1 IgG 24986 JAH EI EI S,P-GM1 IgG GM1 IgG GM1 (gangliosiid M1) vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 262 JAH 3455 63461-8 Ganglioside GM1 Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord IB SERO Ganglioside GM1 IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) GM1 Gangl IgG Ser Ql IB 1 Observation 15,3309 704 AU 18 Gangliosiidide IgG paneel 24985 S-GM2 IgG 24987 JAH EI EI S,P-GM2 IgG GM2 IgG GM2 (gangliosiid M2) vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 263 JAH 3456 56737-0 Ganglioside GM2 Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord IB SERO Ganglioside GM2 IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) GM2 Gangl IgG Ser Ql IB 1 Both 15,7655 705 AU 18 Gangliosiidide IgG paneel 24985 S-GM3 IgG 24988 JAH EI EI S,P-GM3 IgG GM3 IgG GM3 (gangliosiid M3) vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 264 JAH 3457 60586-5 Ganglioside GM3 Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord IB SERO Ganglioside GM3 IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) GM3 IgG Ser Ql IB 1 Observation 17,4748 706 AU 18 Gangliosiidide IgG paneel 24985 S-GD1a IgG 24989 JAH EI EI S,P-GD1a IgG GD1a IgG GD1a (gangliosiid D1a) vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 265 JAH 3458 57968-0 Ganglioside GD1a Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord SERO Ganglioside GD1a IgG Ab [Presence] in Serum GD1a Gangl IgG Ser Ql 1 Both 20,5201 707 AU 18 Gangliosiidide IgG paneel 24985 S-GD1b IgG 24992 JAH EI EI S,P-GD1b IgG GD1b IgG GD1b (gangliosiid D1b) vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 266 JAH 3459 56739-6 Ganglioside GD1b Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord IB SERO Ganglioside GD1b IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) GD1b Gangl IgG Ser Ql IB 1 Both 18,7146 708 AU 18 Gangliosiidide IgG paneel 24985 S-GT1b IgG 24991 JAH EI EI S,P-GT1b IgG GT1b IgG GT1b (gangliosiid T1b) vastane IgG seerumis/plasma Tekst 267 JAH 3460 60585-7 Ganglioside GT1b Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord IB SERO Ganglioside GT1b IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) GT1b Ganlg IgG Ser Ql IB 1 Observation 20,7222 709 AU 18 Gangliosiidide IgG paneel 24985 S-GQ1b IgG 24990 JAH EI EI S,P-GQ1b IgG GQ1b IgG GQ1b (gangliosiid Q1b) vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 268 JAH 3461 56741-2 Ganglioside GQ1b Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord IB SERO Ganglioside GQ1b IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) GQ1b Gangl IgG Ser Ql IB 1 Both 19,265 982 AL 19 S,P-IgE 17632 JAH JAH EI S,P-IgE IgE Immuunglobuliin E seerumis/plasmas QN kU/L kU/l Immulite2000XPi 1 JAH 707 19113-0 IgE ACnc Pt Ser Qn 0,00% CHEM IgE [Units/volume] in Serum IgE Ser-aCnc 1 Both 1016 AL 19 S,P-Tryptase 21389 JAH JAH JAH S,P-Tryptase Trüptaas Trüptaas seerumis/plasmas QN ug/L µg/L 2 JAH 784 21582-2 Tryptase MCnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Tryptase [Mass/volume] in Serum or Plasma Tryptase SerPl-mCnc 1 Both 984 AL 19 S-d1 IgE, Dermatophagoides pteronyss 21130 JAH JAH EI S,P-d1 IgE Dermatophagoides pteronyssinus IgE Dermatophagoides pteronyssinus vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l Immulite2000XPi 27 JAH 711 6096-2 Dermatophagoides pteronyssinus Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY European house dust mite IgE Ab [Units/volume] in Serum D pteronyss IgE Qn 1 Both 985 AL 19 S-d2 IgE, Dermatophagoides farinae 21129 JAH JAH EI S,P-d2 IgE Dermatophagoides farinae IgE Dermatophagoides farinae vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l Immulite2000XPi 31 JAH 712 6095-4 Dermatophagoides farinae Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY American house dust mite IgE Ab [Units/volume] in Serum D farinae IgE Qn 1 Both 986 AL 19 S-e1 IgE, kassiepiteel 21149 JAH JAH EI S,P-e1 IgE Kassi epiteeli, kõõma IgE Kassi epiteeli ja kõõma vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l Immulite2000XPi 59 JAH 715 6833-8 Cat dander Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kU/L kU/L ALLERGY Cat dander IgE Ab [Units/volume] in Serum Cat Dander IgE Qn 1 Both 113 AL 19 S-e2 IgE, koeraepiteel 21150 EI 2020-05-07 EI EI S,P-e2 IgE Koera epiteeli IgE Koera epiteeli vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l Immulite2000XPi 62 JAH 1517 6099-6 Dog epithelium Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Dog epithelium IgE Ab [Units/volume] in Serum Dog Epith IgE Qn 1 Both 1162 AL 19 Hobuse kõõma IgE 25654 JAH JAH EI S,P-e3 IgE Hobuse kõõma IgE Hobuse kõõma vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 63 JAH 716 6143-2 Horse dander Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Horse dander IgE Ab [Units/volume] in Serum Horse Dander IgE Qn 1 Both 987 AL 19 S-e5 IgE, koerakõõm 21151 JAH JAH EI S,P-e5 IgE Koera kõõma IgE Koera kõõma vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l Immulite2000XPi 68 JAH 717 6098-8 Dog dander Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Dog dander IgE Ab [Units/volume] in Serum Dog Dander IgE Qn 1 Both 988 AL 19 S-e6 IgE, merisea epiteel 21152 JAH JAH EI S,P-e6 IgE Merisea epiteeli IgE Merisea epiteeli vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l Immulite2000XPi 71 JAH 718 6134-1 Guinea pig epithelium Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Guinea pig epithelium IgE Ab [Units/volume] in Serum Guinea Pig Epith IgE Qn 1 Both 1163 AL 19 Küüliku epiteeli IgE 25868 JAH JAH EI S,P-e82 IgE Küüliku epiteeli IgE Küüliku epiteeli vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 80 JAH 720 6223-2 Rabbit epithelium Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Rabbit epithelium IgE Ab [Units/volume] in Serum Rabbit Epith IgE Qn 1 Both 989 AL 19 S-e84 IgE, hamstri epiteel 21148 JAH JAH EI S,P-e84 IgE Hamstri epiteeli IgE Hamstri epiteeli vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l Immulite2000XPi 83 JAH 721 6135-8 Hamster epithelium Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Hamster epithelium IgE Ab [Units/volume] in Serum Hmtr Epith IgE Qn 1 Both 990 AL 19 S-fx1 IgE, pähklid 21123 JAH JAH EI S,P-fx1 IgE Segu fx1: maa-, sarapuu-, para-, kookospähkli, mandli IgE Toiduallergeenide (segu 1: maapähkel, sarapuupähkel, parapähkel, kookospähkel, mandel) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l Immulite2000XPi 109 JAH 727 46708-4 (Arachis hypogaea+Bertholletia excelsa+Cocos nucifera+Corylus avellana+Prunus dulcis) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk kU/L kU/L ALLERGY Food Allergen Mix 1 (Peanut+Brazil nut+Coconut+Hazelnut+Almond) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Food Allerg Mix1 IgE Qn 1 Both 991 AL 19 S-fx2 IgE, kalad 21124 JAH JAH EI S,P-fx2 IgE Segu fx2: tursa, kreveti, rannakarbi, tuunikala, lõhe IgE Toiduallergeenide (segu 2: tursk, krevett, rannakarp, tuunikala, lõhe) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l Immulite2000XPi 110 JAH 728 46712-6 (Gadus morhua+Mytilus edulis+Pandalus borealis+Salmo salar+Thunnus albacares) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk kU/L kU/L ALLERGY Food Allergen Mix 2 (Cod+Blue Mussel+Shrimp+Salmon+Tuna) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Food Allerg Mix2 IgE Qn 1 Both 993 AL 19 S-f1 IgE, munavalge 21139 JAH JAH EI S,P-f1 IgE Munavalge IgE Munavalgevastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l Immulite2000XPi 130 JAH 735 6106-9 Egg white Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Egg white IgE Ab [Units/volume] in Serum Egg White IgE Qn 1 Both 994 AL 19 S-f2 IgE, piim 21141 JAH JAH EI S,P-f2 IgE Lehmapiima IgE Lehmapiimavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l Immulite2000XPi 133 JAH 736 7258-7 Cow milk Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kU/L kU/L 0,00% ALLERGY Cow milk IgE Ab [Units/volume] in Serum Cow Milk IgE Qn 1 Both 995 AL 19 S-f4 IgE, nisu 21140 JAH JAH EI S,P-f4 IgE Nisu IgE Nisuvastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l Immulite2000XPi 139 JAH 738 6276-0 Triticum aestivum Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn 0,00% ALLERGY Wheat IgE Ab [Units/volume] in Serum Wheat IgE Qn 1 Both 1167 AL 19 Kaera IgE 26378 JAH JAH JAH S,P-f7 IgE Kaera IgE Kaeravastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 145 JAH 741 6190-3 Avena sativa Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Oat IgE Ab [Units/volume] in Serum Oat IgE Qn 1 Both 1174 AL 19 Riisi IgE 26379 JAH JAH JAH S,P-f9 IgE Riisi IgE Riisivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 147 JAH 742 6230-7 Oryza sativa Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Rice IgE Ab [Units/volume] in Serum Rice IgE Qn 1 Both 1176 AL 19 Seesamiseemne IgE 26381 JAH JAH JAH S,P-f10 IgE Seesamiseemne IgE Seesamiseemnevastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L "kU/L " 148 JAH 743 6242-2 Sesamum indicum Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Sesame Seed IgE Ab [Units/volume] in Serum Sesame Seed IgE Qn 1 Both 1178 AL 19 Tatra IgE 26380 JAH JAH JAH S,P-f11 IgE Tatra IgE Tatravastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 150 JAH 744 6054-1 Fagopyrum esculentum Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Buckwheat IgE Ab [Units/volume] in Serum Buckwheat IgE Qn 1 Both 1165 AL 19 Herne IgE 26155 JAH JAH JAH S,P-f12 IgE Herne IgE Hernevastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 151 JAH 1909 6204-2 Pisum sativum Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Pea IgE Ab [Units/volume] in Serum Pea IgE Qn 1 Both 997 AL 19 S-f14 IgE, soja 21144 JAH JAH EI S,P-f14 IgE Soja IgE Sojavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l Immulite2000XPi 153 JAH 746 6248-9 Glycine max Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn 0,00% ALLERGY Soybean IgE Ab [Units/volume] in Serum Soybean IgE Qn 1 Both 998 AL 19 S-f25 IgE, tomat 21145 JAH JAH EI S,P-f25 IgE Tomati IgE Tomativastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l Immulite2000XPi 164 JAH 747 6266-1 Lycopersicon lycopersicum Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Tomato IgE Ab [Units/volume] in Serum Tomato IgE Qn 1 Both 1175 AL 19 Sealiha IgE 25971 JAH JAH JAH S,P-f26 IgE Sealiha IgE Sealihavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 166 JAH 3092 6219-0 Pork Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L; kU/L 917 ALLERGY Pork IgE Ab [Units/volume] in Serum Pork IgE Qn 1 Both 13,4484 999 AL 19 S-f31 IgE, porgand 21142 JAH JAH EI S,P-f31 IgE Porgandi IgE Porgandivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l Immulite2000XPi 168 JAH 748 6061-6 Daucus carota Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Carrot IgE Ab [Units/volume] in Serum Carrot IgE Qn 1 Both 1000 AL 19 S-f35 IgE, kartul 21136 JAH JAH EI S,P-f35 IgE Kartuli IgE Kartulivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l Immulite2000XPi 172 JAH 749 6220-8 Solanum tuberosum Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Potato IgE Ab [Units/volume] in Serum Potato IgE Qn 1 Both 1002 AL 19 S-f49 IgE, õun 21146 JAH JAH EI S,P-f49 IgE Õuna IgE Õunavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l Immulite2000XPi 183 JAH 752 6021-0 Malus sylvestris Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Apple IgE Ab [Units/volume] in Serum Apple IgE Qn 1 Both 1166 AL 19 Hirsi IgE 26156 JAH JAH JAH S,P-f55 IgE Hirsi IgE Hirsijahuvastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 186 JAH 1915 6175-4 Panicum milliaceum Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Common Millet IgE Ab [Units/volume] in Serum Common Millet IgE Qn 1 Both 1003 AL 19 S-f75 IgE, õun 21138 JAH JAH EI S,P-f75 IgE Munakollase IgE Munakollasevastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l Immulite2000XPi 191 JAH 753 6107-7 Egg yolk Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Egg yolk IgE Ab [Units/volume] in Serum Egg Yolk IgE Qn 1 Both 241 AL 19 S-f78 IgE, kaseiin 21137 JAH JAH EI S,P-f78 IgE Lehmapiima Bos d 8 (kaseiin) IgE Lehmapiima komponendi Bos d 8 (kaseiin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l Immulite2000XPi 198 JAH 1916 6062-4 Casein Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Casein IgE Ab [Units/volume] in Serum Casein IgE Qn 1 Both 242 AL 19 S-f79 IgE 24107 JAH JAH JAH S,P-f79 IgE Gluteeni IgE Gluteenivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 200 JAH 1917 6125-9 Gluten Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Gluten IgE Ab [Units/volume] in Serum Gluten IgE Qn 1 Both 1004 AL 19 S-f85 IgE, seller 21143 JAH JAH EI S,P-f85 IgE Selleri IgE Sellerivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l Immulite2000XPi 205 JAH 754 6065-7 Apium graveolens Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Celery IgE Ab [Units/volume] in Serum Celery IgE Qn 1 Both 1177 AL 19 Shampinjoni IgE 25989 JAH JAH JAH S,P-f212 IgE Shampinjoni IgE Shampinjonivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 230 JAH 4131 6848-6 Agaricus hortensis Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 9 ALLERGY Mushroom IgE Ab [Units/volume] in Serum Mushroom IgE Qn 1 Both 13,4649 1170 AL 19 Paprika IgE 26382 JAH JAH JAH S,P-f218 IgE Paprika IgE Paprikavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 234 JAH 1923 7563-0 Capsicum annuum Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kU/L kU/L ALLERGY Paprika IgE Ab [Units/volume] in Serum Paprika IgE Qn 1 Both 1169 AL 19 Kurgi IgE 25988 JAH JAH JAH S,P-f244 IgE Kurgi IgE Kurgivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 247 JAH 4949 6724-9 Cucumis sativus Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Cucumber IgE Ab [Units/volume] in Serum Cucumber IgE Qn 1 Both 14,1298 244 AL 19 S-f245 IgE, muna 21229 JAH JAH EI S,P-f245 IgE Munavalge ja -kollase IgE Munavalge ja -kollase vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l Immulite2000XPi 248 JAH 1924 7291-8 Egg whole Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kU/L kU/L ALLERGY Whole Egg IgE Ab [Units/volume] in Serum Whole Egg IgE Qn 1 Both 1173 AL 19 Rapsiseemne IgE 26157 JAH JAH JAH S,P-f316 IgE Rapsiseemne IgE Rapsiseemnevastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L "kU/L " 285 JAH 4133 11195-5 Brassica rapa Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Rapeseed IgE Ab [Units/volume] in Serum Rapeseed IgE Qn 1 Both 15,9917 1005 AL 19 S-g6 IgE, põldtimut 21164 JAH JAH EI S,P-g6 IgE Timuti õietolmu IgE Timuti õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l Immulite2000XPi 345 JAH 759 6265-3 Phleum pratense Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Timothy IgE Ab [Units/volume] in Serum Timothy IgE Qn 1 Both 246 AL 19 S-g12 gE, rukis 21165 JAH JAH EI S,P-g12 IgE Rukki õietolmu IgE Rukki õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l Immulite2000XPi 363 JAH 1932 6236-4 Secale cereale pollen Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Cultivated Rye IgE Ab [Units/volume] in Serum Cultivated Rye IgE Qn 1 Both 1168 AL 19 Kodutolmu IgE 26374 JAH JAH JAH S,P-h2 IgE Kodutolmu IgE Kodutolmuvastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 370 JAH 4156 7425-2 House dust Hollister Stier Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 20 ALLERGY House dust Hollister Stier IgE Ab [Units/volume] in Serum House Dust HS IgE Qn 1 Both 10,7254 1171 AL 19 Prussaka IgE 26373 JAH JAH JAH S,P-i6 IgE Prussaka IgE Prussakavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 392 JAH 763 6078-0 Blatella germanica Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Cockroach IgE Ab [Units/volume] in Serum Roach IgE Qn 1 Both 1172 AL 19 Päevalilleseemne IgE 26158 JAH JAH JAH S,P-k84 IgE Päevalilleseemne IgE Päevalilleseemnete vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L "kU/L " 410 JAH 5457 6258-8 Helianthus annuus seed Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L; kU/L ALLERGY Sunflower Seed IgE Ab [Units/volume] in Serum Sunflower Seed IgE Qn 1 Both 604 AL 19 S-m1 IgE, Penicillium notatum 21128 JAH JAH EI S,P-m1 IgE Penicillium notatum IgE Penicillium notatum vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l Immulite2000XPi 429 JAH 2992 6212-5 Penicillium notatum Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L; kU/L 748 ALLERGY Penicillium notatum IgE Ab [Units/volume] in Serum P notatum IgE Qn 1 Both 11,4729 1007 AL 19 S-m2 IgE, Cladosporium herbarum 21127 JAH JAH EI S,P-m2 IgE Cladosporium herbarum IgE Cladosporium herbarum vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l Immulite2000XPi 432 JAH 767 6075-6 Cladosporium herbarum Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Cladosporium herbarum IgE Ab [Units/volume] in Serum C herbarum IgE Qn 1 Both 1008 AL 19 S-m3 IgE, Aspergillus fumigatus 21126 JAH JAH EI S,P-m3 IgE Aspergillus fumigatus IgE Aspergillus fumigatus vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l Immulite2000XPi 435 JAH 768 6025-1 Aspergillus fumigatus Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Aspergillus fumigatus IgE Ab [Units/volume] in Serum A fumigatus IgE Qn 1 Both 248 AL 19 S-m6 IgE, Alternaria tenuis 21125 JAH JAH EI S,P-m6 IgE Alternaria alternata IgE Alternaria alternata vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l Immulite2000XPi 441 JAH 1946 6020-2 Alternaria alternata Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Alternaria alternata IgE Ab [Units/volume] in Serum A alternata IgE Qn 1 Both 1164 AL 19 Galaktoos-alfa-1,3-galaktoosi IgE 25954 JAH JAH JAH S,P-o215 IgE Galaktoos-alfa-1,3-galaktoosi IgE Galaktoos-alfa-1,3-galaktoosi vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 477 JAH 4591 73837-7 Galactose-alpha-1,3-galactose Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 1 ALLERGY Galactose-alpha-1,3-galactose (Alpha-Gal) IgE Ab [Units/volume] in Serum Alpha-Gal IgE Qn 1 Both 16,4052 1009 AL 19 S-p1 IgE, Ascaris 24752 JAH JAH EI S,P-p1 IgE Ascaris IgE Ascaris-vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 478 JAH 770 6022-8 Ascaris sp Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Ascaris sp IgE Ab [Units/volume] in Serum Ascaris IgE Qn 1 Both 1010 AL 19 S-t2 IgE, lepp 21162 JAH JAH EI S,P-t2 IgE Lepa õietolmu IgE Sanglepa õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l Immulite2000XPi 488 JAH 774 15284-3 Alnus incana Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Grey Alder IgE Ab [Units/volume] in Serum Grey Alder IgE Qn 1 Both 1011 AL 19 S-t3 IgE, kask 21160 JAH JAH EI S,P-t3 IgE Kase õietolmu IgE Arukase õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l Immulite2000XPi 492 JAH 775 15283-5 Betula verrucosa Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kU/L kU/L ALLERGY Silver Birch IgE Ab [Units/volume] in Serum Silver Birch IgE Qn 1 Both 1012 AL 19 S-t4 IgE, sarapuu 21166 JAH JAH EI S,P-t4 IgE Sarapuu õietolmu IgE Sarapuu õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l Immulite2000XPi 502 JAH 776 6137-4 Corylus avellana pollen Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Hazelnut Pollen IgE Ab [Units/volume] in Serum Hazelnut Poln IgE Qn 1 Both 1013 AL 19 S-t7 IgE, tamm 21167 JAH JAH EI S,P-t7 IgE Tamme õietolmu IgE Tamme õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l Immulite2000XPi 507 JAH 777 6189-5 Quercus alba Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY White Oak IgE Ab [Units/volume] in Serum White Oak IgE Qn 1 Both 645 AL 19 S-w5 IgE, koirohi 21161 JAH JAH EI S,P-w5 IgE Koirohu õietolmu IgE Koirohu õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l Immulite2000XPi 520 JAH 3145 6286-9 Artemisia absinthium Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 1879 ALLERGY Wormwood IgE Ab [Units/volume] in Serum Wormwood IgE Qn 1 Both 14,0555 1015 AL 19 S-w6 IgE, puju 21163 JAH JAH EI S,P-w6 IgE Puju õietolmu IgE Puju õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l Immulite2000XPi 521 JAH 780 6183-8 Artemisia vulgaris Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Mugwort IgE Ab [Units/volume] in Serum Mugwort IgE Qn 1 Both 247 AL 19 S-w7 IgE, karikakar 21159 JAH JAH EI S,P-w7 IgE Härjasilma õietolmu IgE Härjesilma õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l Immulite2000XPi 523 JAH 1940 6196-0 Chrysanthemum leucanthemum Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Ox-eye daisy IgE Ab [Units/volume] in Serum Ox-eye daisy IgE Qn 1 Both 942 VIR 20 XXX-S pneumoniae DNA 24231 JAH EI EI XXX-S pneumoniae DNA Streptococcus pneumoniae DNA Streptococcus pneumoniae DNA N/P 5 JAH 634 49672-9 Streptococcus pneumoniae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Streptococcus pneumoniae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method S pneum DNA XXX Ql PCR 1 Both 943 VIR 20 XXX-S pneumoniae DNA 25126 JAH EI EI XXX-S pneumoniae DNA Streptococcus pneumoniae DNA Streptococcus pneumoniae DNA N/P 5 JAH 634 49672-9 Streptococcus pneumoniae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Streptococcus pneumoniae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method S pneum DNA XXX Ql PCR 1 Both 944 VIR 20 Grampositiivsete bakterite DNA paneel 24375 XXX-S pneumoniae DNA 24378 JAH EI EI XXX-S pneumoniae DNA Streptococcus pneumoniae DNA Streptococcus pneumoniae DNA N/P 5 JAH 634 49672-9 Streptococcus pneumoniae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Streptococcus pneumoniae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method S pneum DNA XXX Ql PCR 1 Both 955 VIR 20 XXX-H influenzae DNA 25127 JAH EI EI XXX-H influenzae DNA Haemophilus influenzae DNA Haemophilus influenzae DNA N/P 7 JAH 662 61366-1 Haemophilus influenzae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Haemophilus influenzae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method Haem influ DNA XXX Ql PCR 1 Both 945 VIR 20 XXX-H influenzae B DNA 24233 JAH EI EI XXX-H influenzae B DNA Haemophilus influenzae B DNA Haemophilus influenzae B DNA N/P 8 JAH 635 29907-3 Haemophilus influenzae B DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Haemophilus influenzae B DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method Haem influ B DNA XXX Ql PCR 1 Both 946 VIR 20 XXX-N meningitidis DNA 24232 JAH EI EI XXX-N meningitidis DNA Neisseria meningitidis DNA Neisseria meningitidis DNA N/P 11 JAH 636 49671-1 Neisseria meningitidis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Neisseria meningitidis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N men DNA XXX Ql PCR 1 Both 948 VIR 20 XXX-L monocytogenes DNA 24234 JAH EI EI XXX-L monocytogenes DNA Listeria monocytogenes DNA Listeria monocytogenes DNA N/P 17 JAH 638 61369-5 Listeria monocytogenes DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Listeria monocytogenes DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method L monocytog DNA XXX Ql PCR 1 Both 947 VIR 20 XXX-S agalactiae DNA 24235 JAH EI EI XXX-S agalactiae DNA Streptococcus agalactiae DNA Streptococcus agalactiae DNA N/P 20 JAH 637 48683-7 Streptococcus agalactiae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Streptococcus agalactiae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method Gp B Strep DNA XXX Ql PCR 1 Both 695 VIR 20 XXX-Gneg DNA panel 24382 JAH JAH EI XXX-Gneg DNA panel Gramnegatiivste bakterite DNA paneel Gramnegatiivste bakterite DNA (paneel) Paneel 27 JAH 3441 L-3441 696 VIR 20 XXX-Gpos DNA panel 24375 JAH JAH EI XXX-Gpos DNA panel Grampositiivsete bakterite DNA paneel Grampositiivsete bakterite DNA (paneel) Paneel 28 JAH 3442 L-3442 130 VIR 20 Gramnegatiivste bakterite DNA paneel 24382 XXX-A baumannii DNA 24389 JAH EI EI XXX-A baumannii DNA Acinetobacter baumannii DNA Acinetobacter baumannii DNA N/P 29 JAH 1562 61360-4 Acinetobacter baumannii DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Acinetobacter baumannii DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method A baumannii DNA XXX Ql PCR 1 Both 125 VIR 20 Grampositiivsete bakterite DNA paneel 24375 XXX-E faecalis DNA 24381 JAH EI EI XXX-E faecalis DNA Enterococcus faecalis DNA Enterococcus faecalis DNA N/P 35 JAH 1547 61362-0 Enterococcus faecalis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Enterococcus faecalis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method E faecalis DNA XXX Ql PCR 1 Both 124 VIR 20 Grampositiivsete bakterite DNA paneel 24375 XXX-E faecium DNA 24380 JAH EI EI XXX-E faecium DNA Enterococcus faecium DNA Enterococcus faecium DNA N/P 36 JAH 1546 61397-6 Enterococcus faecium DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Enterococcus faecium DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method E faecium DNA XXX Ql PCR 1 Both 126 VIR 20 Gramnegatiivste bakterite DNA paneel 24382 XXX-E coli DNA 24383 JAH EI EI XXX-E coli DNA Escherichia coli DNA Escherichia coli DNA N/P 39 JAH 1554 61398-4 Escherichia coli DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Escherichia coli DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method E coli DNA XXX Ql PCR 1 Both 122 VIR 20 Grampositiivsete bakterite DNA paneel 24375 XXX-CoNS DNA 24377 JAH EI EI XXX-CoNS DNA CoNS DNA Koagulaasnegatiivsete stafülokokkide DNA N/P 44 JAH 1543 70016-1 Staphylococcus sp.coagulase negative DNA Threshold Pt Bld Ord Probe.amp.tar MICRO Staphylococcus sp.coagulase negative DNA [Presence] in Blood by Probe and target amplification method Coag neg Staph DNA Bld Ql PCR 1 Both 11,4729 128 VIR 20 Gramnegatiivste bakterite DNA paneel 24382 XXX-P mirabilis DNA 24387 JAH EI EI XXX-P mirabilis DNA Proteus mirabilis DNA Proteus mirabilis DNA N/P 45 JAH 1560 61400-8 Proteus mirabilis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Proteus mirabilis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method P mirabilis DNA XXX Ql PCR 1 Both 129 VIR 20 Gramnegatiivste bakterite DNA paneel 24382 XXX-P aeruginosa DNA 24388 JAH EI EI XXX-P aeruginosa DNA Pseudomonas aeruginosa DNA Pseudomonas aeruginosa DNA N/P 46 JAH 1561 61401-6 Pseudomonas aeruginosa DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Pseudomonas aeruginosa DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method P aeruginosa DNA XXX Ql PCR 1 Both 127 VIR 20 Gramnegatiivste bakterite DNA paneel 24382 XXX-S marcescens DNA 24385 JAH EI EI XXX-S marcescens DNA Serratia marcescens DNA Serratia marcescens DNA N/P 49 JAH 1557 61402-4 Serratia marcescens DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Serratia marcescens DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method S marcescens DNA XXX Ql PCR 1 Both 121 VIR 20 Grampositiivsete bakterite DNA paneel 24375 XXX-S aureus DNA 24376 JAH EI EI XXX-S aureus DNA Staphylococcus aureus DNA Staphylococcus aureus DNA N/P 51 JAH 1542 61404-0 Staphylococcus aureus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Staphylococcus aureus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method S aureus DNA XXX Ql PCR 1 Both 131 VIR 20 Gramnegatiivste bakterite DNA paneel 24382 XXX-S maltophilia DNA 24390 JAH EI EI XXX-S maltophilia DNA Stenotrophomonas maltophilia DNA Stenotrophomonas maltophilia DNA N/P 55 JAH 1563 61403-2 Stenotrophomonas maltophilia DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Stenotrophomonas maltophilia DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method S maltophilia DNA XXX Ql PCR 1 Both 123 VIR 20 Grampositiivsete bakterite DNA paneel 24375 XXX-Streptococcus spp DNA 24379 JAH EI EI XXX-Streptococcus DNA Streptococcus DNA Streptococcus DNA N/P 57 JAH 1545 70015-3 Streptococcus sp DNA Threshold Pt Bld Ord Probe.amp.tar MICRO Streptococcus sp DNA [Presence] in Blood by Probe and target amplification method Streptococcus DNA Bld Ql PCR 1 Both 11,4729 144 VIR 20 XXX-HSV1,2 DNA 24168 JAH EI EI XXX-HSV1,2 DNA HSV1,2 DNA Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi DNA N/P 63 JAH 1604 20444-6 Herpes simplex virus 1+2 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0024% MICRO Herpes simplex virus 1+2 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV1+2 DNA XXX Ql PCR 1 Both 1113 VIR 20 HSV1,2 IgM (immunoblot); HSV1,2 IgM paneel (immunoblot) 19195; 19195 S-HSV1,2 IgM conf 19195 JAH JAH EI S,P-HSV1,2 IgM panel IB HSV1,2 IgM paneel (immunoblot) Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi vastane IgM seerumis/plasmas (paneel, immunoblot) Paneel Lineblot, Euroimmun 65 JAH 4635 L-4635 1107 VIR 20 HSV1,2 IgM liikvoris (immunoblot); HSV1,2 IgM paneel liikvoris (immunoblot) 24946; 24946 CSF-HSV1,2 IgM conf 24946 JAH JAH EI CSF-HSV1,2 IgM panel IB HSV1,2 IgM paneel liikvoris (immunoblot) Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi vastane IgM liikvoris (paneel, immunoblot) Paneel Lineblot, Euroimmun 66 JAH 4633 L-4633 1110 VIR 20 HSV1,2 IgG paneel (immunoblot) 19198 S-HSV1,2 IgG conf 19198 JAH JAH EI S,P-HSV1,2 IgG panel IB HSV1,2 IgG paneel (immunoblot) Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi vastane IgG seerumis/plasmas (paneel, immunoblot) Paneel Lineblot, Euroimmun 67 JAH 4634 L-4634 1104 VIR 20 HSV1,2 IgG paneel liikvoris (immunoblot) 14947 CSF-HSV1,2 IgG conf 14947 JAH JAH EI CSF-HSV1,2 IgG panel IB HSV1,2 IgG paneel liikvoris (immunoblot) Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi vastane IgG liikvoris (paneel, immunoblot) Paneel Lineblot, Euroimmun 68 JAH 4631 L-4631 775 VIR 20 HSV1,2 IgM (immunoblot); HSV1,2 IgM paneel (immunoblot) 19195; 19195 S-HSV1, 2 IgM conf 19195 JAH JAH EI S,P-HSV1,2 IgM IB HSV1,2 IgM (immunoblot) Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi vastane IgM seerumis/plasmas (immunoblot) N/Pp/P 71 JAH 3781 A-3781 776 VIR 20 HSV1,2 IgM liikvoris (immunoblot); HSV1,2 IgM paneel liikvoris (immunoblot) 24946; 24946 CFS-HSV1, 2 IgM conf 24946 JAH JAH EI CFS-HSV1,2 IgM IB HSV1,2 IgM liikvoris (immunoblot) Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi vastane IgM liikvoris (immunoblot) N/Pp/P 72 JAH 3782 A-3782 931 VIR 20 S-HSV1 IgM 19072 JAH JAH EI S,P-HSV1 IgM HSV1 IgM Lihtherpeseviiruse 1. tüübi vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P S/CO Triturus; Ascent 78 JAH 605 32687-6 Herpes simplex virus 1 Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord MICRO Herpes simplex virus 1 IgM Ab [Presence] in Serum HSV1 IgM Ser Ql 1 Both 1114 VIR 20 HSV1,2 IgM (immunoblot); HSV1,2 IgM liikvoris (immunoblot); HSV1,2 IgM paneel (immunoblot); HSV1,2 IgM paneel liikvoris (immunoblot) 19195; 24946; 19195; 24946 S-HSV1 IgM conf 18999 JAH EI EI S,P-HSV1 IgM IB HSV1 IgM (immunoblot) Lihtherpeseviiruse 1. tüübi vastane IgM seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst Lineblot, Euroimmun 80 JAH 4646 A-4646 932 VIR 20 CSF-HSV1 IgM 24940 JAH JAH EI CSF-HSV1 IgM HSV1 IgM liikvoris Lihtherpeseviiruse 1. tüübi vastane IgM liikvoris N/Pp/P S/CO Triturus; Ascent 81 JAH 606 69921-5 Herpes simplex virus 1 Ab.IgM Threshold Pt CSF Ord EIA MICRO Herpes simplex virus 1 IgM Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Immunoassay HSV1 IgM CSF Ql EIA 1 Both 11,4729 1108 VIR 20 HSV1,2 IgM (immunoblot); HSV1,2 IgM liikvoris (immunoblot); HSV1,2 IgM paneel (immunoblot); HSV1,2 IgM paneel liikvoris (immunoblot) 19195; 24946; 19195; 24946 CSF-HSV1 IgM conf 18999 JAH EI EI CSF-HSV1 IgM IB HSV1 IgM liikvoris (immunoblot) Lihtherpeseviiruse 1. tüübi vastane IgM liikvoris (immunoblot) Tekst Lineblot, Euroimmun 82 JAH 4642 A-4642 933 VIR 20 S-HSV1 IgG 19073 JAH JAH EI S,P-HSV1 IgG HSV1 IgG Lihtherpeseviiruse 1. tüübi vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P S/CO Triturus; Ascent 83 JAH 607 51916-5 Herpes simplex virus 1 Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Herpes simplex virus 1 IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HSV1 IgG Ser Ql EIA 1 Both 1111 VIR 20 HSV1,2 IgG paneel (immunoblot); HSV1,2 IgG paneel liikvoris (immunoblot) 19198; 14947 S-HSV1 IgG conf 19001 JAH EI EI S,P-HSV1 IgG IB HSV1 IgG (immunoblot) Lihtherpeseviiruse 1. tüübi vastane IgG seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst Lineblot, Euroimmun 85 JAH 4644 33291-6 Herpes simplex virus 1 Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord IB 3 MICRO Herpes simplex virus 1 IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoblot HSV1 IgG Ser Ql IB 1 Both 9,4213 934 VIR 20 CSF-HSV1 IgG 24941 JAH JAH EI CSF-HSV1 IgG HSV1 IgG liikvoris Lihtherpeseviiruse 1. tüübi vastane IgG liikvoris N/Pp/P S/CO Triturus; Ascent 86 JAH 608 42507-4 Herpes simplex virus 1 Ab.IgG ACnc Pt CSF Ord MICRO Herpes simplex virus 1 IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid HSV1 IgG CSF Ql 1 Both 1105 VIR 20 HSV1,2 IgG paneel (immunoblot); HSV1,2 IgG paneel liikvoris (immunoblot) 19198; 14947 CSF-HSV1 IgG conf 19001 JAH EI EI CSF-HSV1 IgG IB HSV1 IgG liikvoris (immunoblot) Lihtherpeseviiruse 1. tüübi vastane IgG liikvoris (immunoblot) Tekst Lineblot, Euroimmun 87 JAH 4632 28001-6 Herpes simplex virus 1 Ab.IgG PrThr Pt CSF Ord IB MICRO Herpes simplex virus 1 IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Immunoblot HSV1 IgG CSF Ql IB 1 Both 8,7142 935 VIR 20 S-HSV2 IgM 19074 JAH JAH EI S,P-HSV2 IgM HSV2 IgM Lihtherpeseviiruse 2. tüübi vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P S/CO Triturus; Ascent 90 JAH 610 44494-3 Herpes simplex virus 2 Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Herpes simplex virus 2 IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HSV2 IgM Ser Ql EIA 1 Both 1115 VIR 20 HSV1,2 IgM (immunoblot); HSV1,2 IgM liikvoris (immunoblot); HSV1,2 IgM paneel (immunoblot); HSV1,2 IgM paneel liikvoris (immunoblot) 19195; 24946; 19195; 24946 S-HSV2 IgM conf 19003 JAH EI EI S,P-HSV2 IgM IB HSV2 IgM (immunoblot) Lihtherpeseviiruse 2. tüübi vastane IgM seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst Lineblot, Euroimmun 92 JAH 4647 A-4647 936 VIR 20 CSF-HSV2 IgM 24942 JAH JAH EI CSF-HSV2 IgM HSV2 IgM liikvoris Lihtherpeseviiruse 2. tüübi vastane IgM liikvoris N/Pp/P S/CO Triturus; Ascent 93 JAH 611 43026-4 Herpes simplex virus 2 Ab.IgM ACnc Pt CSF Ord MICRO Herpes simplex virus 2 IgM Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid HSV2 IgM CSF Ql 1 Both 1109 VIR 20 HSV1,2 IgM (immunoblot); HSV1,2 IgM liikvoris (immunoblot); HSV1,2 IgM paneel (immunoblot); HSV1,2 IgM paneel liikvoris (immunoblot) 19195; 24946; 19195; 24946 CSF-HSV2 IgM conf 19003 JAH EI EI CSF-HSV2 IgM IB HSV2 IgM liikvoris (immunoblot) Lihtherpeseviiruse 2. tüübi vastane IgM liikvoris (immunoblot) Tekst Lineblot, Euroimmun 94 JAH 4643 A-4643 937 VIR 20 S-HSV2 IgG 19075 JAH JAH EI S,P-HSV2 IgG HSV2 IgG Lihtherpeseviiruse 2. tüübi vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P S/CO Triturus; Ascent 95 JAH 612 43180-9 Herpes simplex virus 2 Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Herpes simplex virus 2 IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HSV2 IgG Ser Ql EIA 1 Both 1112 VIR 20 HSV1,2 IgG paneel (immunoblot); HSV1,2 IgG paneel liikvoris (immunoblot) 19198; 14947 S-HSV2 IgG conf 19005 JAH EI EI S,P-HSV2 IgG IB HSV2 IgG (immunoblot) Lihtherpeseviiruse 2. tüübi vastane IgG seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst Lineblot, Euroimmun 97 JAH 4645 16955-7 Herpes simplex virus 2 Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord IB 4 MICRO Herpes simplex virus 2 IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoblot HSV2 IgG Ser Ql IB 1 Both 10,0387 938 VIR 20 CSF-HSV2 IgG 24943 JAH JAH EI CSF-HSV2 IgG HSV2 IgG liikvoris Lihtherpeseviiruse 2. tüübi vastane IgG liikvoris N/Pp/P S/CO Triturus; Ascent 98 JAH 613 27315-1 Herpes simplex virus 2 Ab.IgG ACnc Pt CSF Ord MICRO Herpes simplex virus 2 IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid HSV2 IgG CSF Ql 1 Both 1106 VIR 20 HSV1,2 IgG paneel (immunoblot); HSV1,2 IgG paneel liikvoris (immunoblot) 19198; 14947 CSF-HSV2 IgG conf 19005 JAH EI EI CSF-HSV2 IgG IB HSV2 IgG liikvoris (immunoblot) Lihtherpeseviiruse 2. tüübi vastane IgG liikvoris (immunoblot) Tekst Lineblot, Euroimmun 99 JAH 4641 A-4641 514 VIR 20 XXX-VZV DNA 21178 JAH JAH EI XXX-VZV DNA VZV DNA Tuulerõugeviiruse DNA N/P 101 JAH 2511 11483-5 Varicella zoster virus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Varicella zoster virus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method VZV DNA XXX Ql PCR 1 Both 23,2617 515 VIR 20 XXX-VZV DNA 24169 JAH EI EI XXX-VZV DNA VZV DNA Tuulerõugeviiruse DNA N/P 101 JAH 2511 11483-5 Varicella zoster virus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Varicella zoster virus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method VZV DNA XXX Ql PCR 1 Both 23,2617 979 VIR 20 S-VZV IgM 18962 JAH JAH EI S,P-VZV IgM VZV IgM Tuulerõugeviiruse vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 104 JAH 700 29662-4 Varicella zoster virus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Varicella zoster virus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay VZV IgM Ser Ql EIA 1 Both 980 VIR 20 S-VZV IgG 25150 JAH JAH EI S,P-VZV IgG VZV IgG Tuulerõugeviiruse vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 107 JAH 702 15410-4 Varicella zoster virus Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA 0,00% MICRO Varicella zoster virus IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay VZV IgG Ser Ql EIA 1 Both 981 VIR 20 CSF-VZV IgG 18961 JAH JAH EI CSF-VZV IgG VZV IgG liikvoris Tuulerõugeviiruse vastane IgG liikvoris N/Pp/P 109 JAH 703 42537-1 Varicella zoster virus Ab.IgG ACnc Pt CSF Ord MICRO Varicella zoster virus IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid VZV IgG CSF Ql 1 Both 899 VIR 20 XXX-EBV DNA 24171 JAH EI EI XXX-EBV DNA EBV DNA Epstein-Barr viiruse DNA N/P 113 JAH 544 5005-4 Epstein Barr virus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Epstein Barr virus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method EBV DNA XXX Ql PCR 1 Both 901 VIR 20 S-EBV VCA IgM 19006 JAH JAH EI S,P-EBV VCA IgM EBV VCA IgM Epstein-Barr viiruse kapsiidi antigeeni vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P S/CO Ascent 118 JAH 546 24115-8 Epstein Barr virus capsid Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Epstein Barr virus capsid IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay EBV VCA IgM Ser Ql EIA 1 Both 902 VIR 20 S-EBV VCA IgG 19007 JAH JAH EI S,P-EBV VCA IgG EBV VCA IgG Epstein-Barr viiruse kapsiidi antigeeni vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P S/CO Ascent 120 JAH 547 24114-1 Epstein Barr virus capsid Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Epstein Barr virus capsid IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay EBV VCA IgG Ser Ql EIA 1 Both 671 VIR 20 S-EBV NA IgG 19009 JAH JAH EI S,P-EBV NA IgG EBV NA IgG Epstein-Barr viiruse tuumaantigeeni vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P S/CO Ascent 124 JAH 3281 5156-5 Epstein Barr virus nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Epstein Barr virus nuclear IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay EBV NA IgG Ser Ql EIA 1 Both 8,0811 778 VIR 20 S-EBV EA IgM 19008 JAH JAH EI S,P-EBV EA IgM EBV EA IgM Epstein-Barri viiruse varase antigeeni vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P S/CO Ascent 128 JAH 3784 A-3784 306 VIR 20 S-EBV EA IgG 19010 JAH JAH EI S,P-EBV EA IgG EBV EA IgG Epstein-Barr viiruse varase antigeeni vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P S/CO Ascent 129 JAH 2117 40752-8 Epstein Barr virus early Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA 4 MICRO Epstein Barr virus early IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay EBV EA IgG Ser Ql EIA 1 Both 17,6518 900 VIR 20 S-Inf mononucl Ab 19063 JAH JAH EI S,P-Inf mononucl Ab Infektsioosse mononukleoosi mittespetsiifilised antikehad Infektsioosse mononukleoosi puhused mittespetsiifilised antikehad seerumis/plasmas N/P 132 JAH 545 5213-4 Heterophile Ab ACnc Pt Ser Ord LA MICRO Heterophile Ab [Presence] in Serum by Latex agglutination Heteroph Ab Ser Ql LA 1 Both 12,5301 895 VIR 20 XXX-CMV DNA 24170 JAH EI EI XXX-CMV DNA CMV DNA Tsütomegaloviiruse DNA N/P 133 JAH 535 5000-5 Cytomegalovirus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,00% MICRO Cytomegalovirus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method CMV DNA XXX Ql PCR 1 Both 894 VIR 20 XXX-CMV DNA QN 19016 JAH JAH EI XXX-CMV DNA QN CMV DNA QN Tsütomegaloviiruse DNA hulk QN copies/mL koopiat/ml 134 JAH 531 34720-3 Cytomegalovirus DNA ACnc Pt XXX Qn Probe.amp.tar MICRO Cytomegalovirus DNA [Units/volume] (viral load) in Unspecified specimen by Probe and target amplification method CMV DNA XXX PCR-aCnc 1 Both 19,8536 896 VIR 20 CMV IgM 21563 JAH JAH EI S,P-CMV IgM CMV IgM Tsütomegaloviiruse vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P COI Cobas E-411 (HIV) 135 JAH 536 24119-0 Cytomegalovirus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Cytomegalovirus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay CMV IgM Ser Ql EIA 1 Both 897 VIR 20 S-CMV IgG 21564 JAH JAH EI S,P-CMV IgG QN CMV IgG QN Tsütomegaloviiruse vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L U/ml Cobas E-411 (HIV) 138 JAH 537 5124-3 Cytomegalovirus Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA 0,01% MICRO Cytomegalovirus IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay CMV IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 648 VIR 20 S-CMV IgG avd 20833 JAH JAH EI S,P-CMV IgG avd CMV IgG aviidsus Tsütomegaloviiruse vastase IgG aviidsus seerumis/plasmas QN % % 140 JAH 3166 52984-2 Cytomegalovirus Ab.IgG avidity Ratio Pt Ser Qn EIA % % MICRO Cytomegalovirus IgG Ab avidity [Ratio] in Serum by Immunoassay CMV IgG Avidity Ser EIA-Rto 1 Both 19,5248 512 VIR 20 XXX-HHV6 DNA 21250 JAH JAH EI XXX-HHV6 DNA HHV6 DNA Inimese herpeseviiruse 6 DNA N/P 143 JAH 2508 29495-9 Herpes virus 6 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Herpes virus 6 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HHV6 DNA XXX Ql PCR 1 Both 24,4635 513 VIR 20 XXX-HHV6 DNA 24172 JAH EI EI XXX-HHV6 DNA HHV6 DNA Inimese herpeseviiruse 6 DNA N/P 143 JAH 2508 29495-9 Herpes virus 6 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Herpes virus 6 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HHV6 DNA XXX Ql PCR 1 Both 24,4635 578 VIR 20 S,P-HHV8 DNA 21251 JAH JAH EI XXX-HHV8 DNA HHV8 DNA Inimese herpeseviiruse 8 DNA N/P 151 JAH 2850 49403-9 Herpes virus 8 DNA NCnc Pt XXX Qn Probe.amp.tar {copies}/mL copies/mL 2 MICRO Herpes virus 8 DNA [#/volume] (viral load) in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HHV8 DNA # XXX PCR 1 Both 11,7566 1096 VIR 20 S-HAV Ab 24238 JAH JAH EI S,P-HAV Ab QN HAV Ab QN A-hepatiidi viiruse vastaste antikehade hulk seerumis QN kU/L IU/mL ECLIA 158 JAH 4627 22312-3 Hepatitis A virus Ab ACnc Pt Ser Qn 1 MICRO Hepatitis A virus Ab [Units/volume] in Serum HAV Ab Ser-aCnc 1 Both 11,8535 908 VIR 20 S-HAV IgM 21553 JAH JAH EI S,P-HAV IgM HAV IgM A-hepatiidi viiruse vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P COI Cobas E-411 (HIV) 159 JAH 573 13950-1 Hepatitis A virus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA 0,01% MICRO Hepatitis A virus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HAV IgM Ser Ql EIA 1 Both 909 VIR 20 P-HBV DNA QN 19015 JAH JAH EI S,P-HBV DNA QN HBV DNA QN B-hepatiidi viiruse DNA hulk seerumis/plasmas QN kU/L lU/ml Cobas TaqMan 163 JAH/Võrreld 578 42595-9 Hepatitis B virus DNA ACnc Pt Ser/Plas Qn Probe.amp.tar [IU]/mL IU/mL MICRO Hepatitis B virus DNA [Units/volume] (viral load) in Serum or Plasma by Probe and target amplification method HBV DNA SerPl PCR-aCnc 1 Both 19,7237 910 VIR 20 S-HBs Ag 21555 JAH JAH EI S,P-HBsAg HBsAg B-hepatiidi viiruse pinnaantigeen seerumis/plasmas N/Pp/P COI Cobas E-411 (HIV) 165 JAH 579 5196-1 Hepatitis B virus surface Ag ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Hepatitis B virus surface Ag [Presence] in Serum by Immunoassay HBV surface Ag Ser Ql EIA 1 Both 912 VIR 20 S-HBsAg conf 21556 JAH JAH EI S,P-HBsAg conf HBsAg (kinnitav) B-hepatiidi viiruse pinnaantigeen seerumis/plasmas (kinnitav uuring) N/Pp/P %NEUTR 166 JAH 580 7905-3 Hepatitis B virus surface Ag ACnc Pt Ser Ord Neut MICRO Hepatitis B virus surface Ag [Presence] in Serum by Neutralization test HBV surface Ag Ser Ql Nt 1 Both 913 VIR 20 Lõppvastus 21556 JAH EI EI S,P-HBsAg conf HBsAg (kinnitav) B-hepatiidi viiruse pinnaantigeen seerumis/plasmas (kinnitav uuring) N/Pp/P %NEUTR 166 JAH 580 7905-3 Hepatitis B virus surface Ag ACnc Pt Ser Ord Neut MICRO Hepatitis B virus surface Ag [Presence] in Serum by Neutralization test HBV surface Ag Ser Ql Nt 1 Both 914 VIR 20 S-HBs Ab QN 21561 JAH JAH EI S,P-HBs Ab QN HBs Ab QN B-hepatiidi viiruse pinnaantigeeni vastaste antikehade hulk seerumis/plasmas QN U/L IU/l Cobas E-411 (HIV) 169 JAH 581 5193-8 Hepatitis B virus surface Ab ACnc Pt Ser Qn EIA m[IU]/mL mIU/mL MICRO Hepatitis B virus surface Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay HBV surface Ab Ser EIA-aCnc 1 Both 915 VIR 20 S-HBc IgM 21559 JAH JAH EI S,P-HBc IgM HBc IgM B-hepatiidi viiruse tuuma antigeeni vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P COI Cobas E-411 (HIV) 170 JAH 582 24113-3 Hepatitis B virus core Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Hepatitis B virus core IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HBV core IgM Ser Ql EIA 1 Both 916 VIR 20 S-HBc Ab 21560 JAH JAH EI S,P-HBc Ab HBc Ab B-hepatiidi viiruse tuuma antigeeni vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P COI Cobas E-411 (HIV) 171 JAH 583 13952-7 Hepatitis B virus core Ab ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Hepatitis B virus core Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HBV core Ab Ser Ql EIA 1 Both 917 VIR 20 S-HBe Ag 21557 JAH JAH EI S,P-HBe Ag HBe Ag B-hepatiidi viiruse ümbrise antigeen seerumis/plasmas N/Pp/P COI Cobas E-411 (HIV) 172 JAH 584 13954-3 Hepatitis B virus little e Ag ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Hepatitis B virus e Ag [Presence] in Serum by Immunoassay HBV e Ag Ser Ql EIA 1 Both 918 VIR 20 S-HBe Ab 21558 JAH JAH EI S,P-HBe Ab HBe Ab B-hepatiidi viiruse ümbrise antigeeni vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P COI Cobas E-411 (HIV) 173 JAH 585 13953-5 Hepatitis B virus little e Ab ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Hepatitis B virus e Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HBV e Ab Ser Ql EIA 1 Both 920 VIR 20 P-HCV RNA QN 19013 JAH JAH EI P-HCV RNA QN HCV RNA QN C-hepatiidi viiruse RNA hulk plasmas QN kU/L IU/ml Cobas TaqMan 175 JAH/Võrreld 591 11011-4 Hepatitis C virus RNA ACnc Pt Ser/Plas Qn Probe.amp.tar k[IU]/mL Thous IU/mL; units/mL 531 MICRO Hepatitis C virus RNA [Units/volume] (viral load) in Serum or Plasma by Probe and target amplification method HCV RNA SerPl PCR-aCnc 1 Both 16,5563 520 VIR 20 S,P-HCV genot 19014 JAH JAH EI S,P-HCV genot HCV genotüüp C-hepatiidi viiruse genotüüp seerumis/plasmas Tekst 176 JAH 2550 32286-7 Hepatitis C virus genotype Prid Pt Ser/Plas Nom Probe.amp.tar 842 MICRO Hepatitis C virus genotype [Identifier] in Serum or Plasma by Probe and target amplification method HCV Gentyp SerPl PCR 1 Both 16,5563 774 VIR 20 HCV NS3 resistentsusmutatsioonid; HCV NS3 resistentsusmutatsioonide paneel 25064; 25064 P-HCV NS3 mut 25064 JAH JAH EI P-HCV NS3 mut HCV NS3 resistentsusmutatsioonid C-hepatiidi viiruse ravimresistentsusmutatsioonid NS3 piirkonnas Tekst 177 JAH 3780 73654-6 Hepatitis C virus NS3 gene mutations detected Prid Pt Isolate Nom Genotyping ABXBACT Hepatitis C virus NS3 gene mutations detected [Identifier] by Genotype method HCV NS3 Mut Det Islt Genotyp 1 Both 1117 VIR 20 HCV NS3 resistentsusmutatsioonid; HCV NS3 resistentsusmutatsioonide paneel 25064; 25064 P-HCV NS3 mut 25064 JAH JAH JAH P-HCV NS3 mut panel HCV NS3 resistentsusmutatsioonide paneel C-hepatiidi viiruse resistentsusmutatsioonid NS3 piirkonnas (paneel) Paneel Sekveneerimine 178 JAH 4636 L-4636 1118 VIR 20 HCV NS3 resistentsusmutatsioonid; HCV NS3 resistentsusmutatsioonide paneel 25064; 25064 P-BOC (gen) 25065 JAH EI JAH P-Boceprevir (gen) HCV Boceprevir (gen) C-hepatiidi viiruse botsepreviir-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel T/M/R Sekveneerimine 179 JAH 4648 72859-2 Boceprevir Susc Pt Isolate OrdQn Genotyping ABXBACT Boceprevir [Susceptibility] by Genotype method Boceprevir Islt Genotyp 1 Both 21,2012 1119 VIR 20 HCV NS3 resistentsusmutatsioonid; HCV NS3 resistentsusmutatsioonide paneel 25064; 25064 P-PAR (gen) 25066 JAH EI JAH P-Paritaprevir (gen) HCV Paritaprevir (gen) C-hepatiidi viiruse paritapreviir-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel T/M/R Sekveneerimine 180 JAH 4649 82521-6 Paritaprevir Susc Pt Isolate Ord Genotyping ABXBACT Paritaprevir [Susceptibility] Qualitative by Genotype method Paritaprevir Islt Ql Genotyp 1 Both 21,2012 1120 VIR 20 HCV NS3 resistentsusmutatsioonid; HCV NS3 resistentsusmutatsioonide paneel 25064; 25064 P-SIM (gen) 25067 JAH EI JAH P-Simepravir (gen) HCV Simepravir (gen) C-hepatiidi viiruse simepraviir-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel T/M/R Sekveneerimine 181 JAH 4650 A-4650 1121 VIR 20 HCV NS3 resistentsusmutatsioonid; HCV NS3 resistentsusmutatsioonide paneel 25064; 25064 P-TEL (gen) 25068 JAH EI JAH P-Telaprevir (gen) HCV Telaprevir (gen) C-hepatiidi viiruse telapreviir-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel T/M/R Sekveneerimine 182 JAH 4651 72860-0 Telaprevir Susc Pt Isolate OrdQn Genotyping ABXBACT Telaprevir [Susceptibility] by Genotype method Telaprevir Islt Genotyp 1 Both 21,2012 1149 VIR 20 P-HCV NS5A mut A-25481 JAH EI EI P-HCV NS5 mut HCV NS5 resistentsusmutatsioonid C-hepatiidi viiruse ravimresistentsusmutatsioonid NS5 piirkonnas Tekst 185 JAH 5799 73655-3 Hepatitis C virus NS5 gene mutations detected Prid Pt Isolate Nom Genotyping ABXBACT Hepatitis C virus NS5 gene mutations detected [Identifier] by Genotype method HCV NS5 Mut Det Islt Genotyp 1 Both 921 VIR 20 S-HCV Ab 21562 JAH JAH EI S,P-HCV Ab HCV Ab C-hepatiidi viiruse vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P COI Cobas E-411 (HIV) 192 JAH 592 13955-0 Hepatitis C virus Ab ACnc Pt Ser Ord EIA 0,03% MICRO Hepatitis C virus Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HCV Ab Ser Ql EIA 1 Both 922 VIR 20 S-HCV Ab conf 23295 JAH JAH EI S,P-HCV Ab conf HCV Ab (kinnitav) C-hepatiidi viiruse vastased antikehad seerumis/plasmas (kinnitav uuring) N/Pp/P valku 193 JAH 593 5199-5 Hepatitis C virus Ab ACnc Pt Ser Ord IB MICRO Hepatitis C virus Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) HCV Ab Ser Ql IB 1 Both 923 VIR 20 Lõppvastus 23295 JAH EI EI S,P-HCV Ab conf HCV Ab (kinnitav) C-hepatiidi viiruse vastased antikehad seerumis/plasmas (kinnitav uuring) N/Pp/P valku 193 JAH 593 5199-5 Hepatitis C virus Ab ACnc Pt Ser Ord IB MICRO Hepatitis C virus Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) HCV Ab Ser Ql IB 1 Both 600 VIR 20 S-HEV IgM 24131 JAH JAH EI S,P-HEV IgM HEV IgM E-hepatiidi viiruse vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 199 JAH 2970 14212-5 Hepatitis E virus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord MICRO Hepatitis E virus IgM Ab [Presence] in Serum HEV IgM Ser Ql 1 Both 11,4729 601 VIR 20 S-HEV IgG 24130 JAH JAH EI S,P-HEV IgG HEV IgG E-hepatiidi viiruse vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 201 JAH 2971 49693-5 Hepatitis E virus Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA 3 MICRO Hepatitis E virus IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HEV IgG Ser Ql EIA 1 Both 14,0614 926 VIR 20 P-HIV1 RNA QN 19011 JAH JAH EI P-HIV1 RNA QN HIV1 RNA QN Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi RNA hulk plasmas QN copies/mL koopiat/ml Cobas TaqMan; Cobas TaqMan 205 JAH/Võrreld 602 20447-9 HIV 1 RNA NCnc Pt Ser/Plas Qn Probe.amp.tar {copies}/mL copies/mL; X100 copies/ml 626 MICRO HIV 1 RNA [#/volume] (viral load) in Serum or Plasma by Probe and target amplification method HIV1 RNA # SerPl PCR 1 Both 27,1284 1100 VIR 20 CSF-HIV1 RNA QN - JAH JAH EI XXX-HIV1 RNA QN HIV1 RNA QN Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi RNA hulk QN copies/mL cp/mL """Reaalaja RT-PCR; Cobas Ampliprep/ Cobas Taqman""" 206 JAH 4629 25836-8 HIV 1 RNA NCnc Pt XXX Qn Probe.amp.tar {copies}/mL copies/mL 4 MICRO HIV 1 RNA [#/volume] (viral load) in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HIV1 RNA # XXX PCR 1 Both 12,8209 1101 VIR 20 XXX-HIV1 RNA QN - JAH JAH EI XXX-HIV1 RNA QN HIV1 RNA QN Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi RNA hulk QN copies/mL cp/mL """Reaalaja RT-PCR; Cobas Ampliprep/ Cobas Taqman""" 206 JAH 4629 25836-8 HIV 1 RNA NCnc Pt XXX Qn Probe.amp.tar {copies}/mL copies/mL 4 MICRO HIV 1 RNA [#/volume] (viral load) in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HIV1 RNA # XXX PCR 1 Both 12,8209 303 VIR 20 S-HIV1 Ag QN 18988 JAH JAH EI S,P-HIV1 Ag QN HIV1 Ag QN Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi antigeeni hulk seerumis/plasmas QN ng/L S/CO 209 JAH 2115 16976-3 HIV 1 Ag ACnc Pt Ser Qn MICRO HIV 1 Ag [Units/volume] in Serum HIV1 Ag Ser-aCnc 1 Both 304 VIR 20 S-HIV1 Ag QN 18988 JAH JAH EI S,P-HIV1 Ag QN HIV1 Ag QN Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi antigeeni hulk seerumis/plasmas QN ng/L S/CO Ascent 209 JAH 2115 16976-3 HIV 1 Ag ACnc Pt Ser Qn MICRO HIV 1 Ag [Units/volume] in Serum HIV1 Ag Ser-aCnc 1 Both 1123 VIR 20 S-HIV1 p24 Ag 21590 JAH EI EI S,P-HIV1 p24 Ag HIV1 p24 Ag Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi p24 antigeen seerumis/plasmas N/Pp/P COI ECLIA 210 JAH 4637 18396-2 HIV 1 p24 Ag PrThr Pt Ser/Plas Ord IA 4 MICRO HIV 1 p24 Ag [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay HIV1 p24 Ag SerPl Ql IA 1 Observation 23,2091 1124 VIR 20 S-HIV1 p24 Ag neutr 22602 JAH EI EI S,P-HIV1 p24 Ag IB HIV1 p24 Ag (immunoblot) Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi p24 antigeen seerumis/plasmas (immunoblot) QN % % ECLIA 211 JAH 4638 33660-2 HIV 1 p24 Ag PrThr Pt Ser/Plas Ord Neut MICRO HIV 1 p24 Ag [Presence] in Serum or Plasma by Neutralization test HIV1 p24 Ag SerPl Ql Nt 1 Observation 15,4259 927 VIR 20 EMO tellitud HIV 21570 JAH JAH EI S,P-HIV1,2 Ag+Ab HIV1,2 Ag+Ab Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. ja 2. tüübi vastased antikehad, p24 antigeen seerumis/plasmas N/Pp/P COI 212 JAH 603 56888-1 HIV 1+2 Ab+HIV1 p24 Ag ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO HIV 1+2 Ab+HIV1 p24 Ag [Presence] in Serum by Immunoassay HIV 1+2 Ab+HIV1 p24 Ag Ser Ql EIA 1 Both 928 VIR 20 EMO tellitud HIV 21570 JAH JAH EI S,P-HIV1,2 Ag+Ab HIV1,2 Ag+Ab Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. ja 2. tüübi vastased antikehad, p24 antigeen seerumis/plasmas N/Pp/P COI Cobas E-411 (HIV) 212 JAH 603 56888-1 HIV 1+2 Ab+HIV1 p24 Ag ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO HIV 1+2 Ab+HIV1 p24 Ag [Presence] in Serum by Immunoassay HIV 1+2 Ab+HIV1 p24 Ag Ser Ql EIA 1 Both 929 VIR 20 S-HIV1,2 Ag+Ab 21570 JAH JAH EI S,P-HIV1,2 Ag+Ab HIV1,2 Ag+Ab Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. ja 2. tüübi vastased antikehad, p24 antigeen seerumis/plasmas N/Pp/P COI 212 JAH 603 56888-1 HIV 1+2 Ab+HIV1 p24 Ag ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO HIV 1+2 Ab+HIV1 p24 Ag [Presence] in Serum by Immunoassay HIV 1+2 Ab+HIV1 p24 Ag Ser Ql EIA 1 Both 930 VIR 20 S-HIV1,2 Ag+Ab 21570 JAH JAH EI S,P-HIV1,2 Ag+Ab HIV1,2 Ag+Ab Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. ja 2. tüübi vastased antikehad, p24 antigeen seerumis/plasmas N/Pp/P COI Cobas E-411 212 JAH 603 56888-1 HIV 1+2 Ab+HIV1 p24 Ag ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO HIV 1+2 Ab+HIV1 p24 Ag [Presence] in Serum by Immunoassay HIV 1+2 Ab+HIV1 p24 Ag Ser Ql EIA 1 Both 1122 VIR 20 S-HIV1,2 Ab conf 21062 JAH EI EI S,P-HIV1,2 Ag+Ab conf HIV1,2 Ag+Ab (kinnitav) Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. ja 2. tüübi vastased antikehad, p24 antigeen seerumis/plasmas (kinnitav uuring) N/Pp/P Lineblot 213 JAH 3195 L-3195 1125 VIR 20 S-HIV1 Ab conf 21060 JAH EI EI S,P-HIV1 Ab IB HIV1 Ab (immunoblot) Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi vastased antikehad seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst Lineblot 215 JAH 4639 5221-7 HIV 1 Ab PrThr Pt Ser Ord IB 7 MICRO HIV 1 Ab [Presence] in Serum by Immunoblot HIV1 Ab Ser Ql IB 1 Both 9,1488 1126 VIR 20 S-HIV2 Ab conf 21061 JAH EI EI S,P-HIV2 Ab IB HIV2 Ab (immunoblot) Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 2. tüübi vastased antikehad seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst Lineblot 216 JAH 4640 A-4640 740 VIR 20 P-HIV1 tropism 22567 JAH JAH EI P-HIV1 tropism HIV1 tropism Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi tropism plasmas Tekst 248 JAH 3658 57182-8 HIV 1 RNA tropism Prid Pt Plas Nar ABXBACT HIV 1 RNA tropism [Identifier] in Plasma Narrative HIV1 RNA tropism Plas 1 Both 21,9399 1116 VIR 20 P-HIV1 tropsim 22567 JAH JAH JAH P-HIV1 tropism HIV1 tropism Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi tropism plasmas Tekst Sekveneerimine 248 JAH 3658 57182-8 HIV 1 RNA tropism Prid Pt Plas Nar ABXBACT HIV 1 RNA tropism [Identifier] in Plasma Narrative HIV1 RNA tropism Plas 1 Both 21,9399 1138 VIR 20 P-CCR5 troopsus 22560 JAH EI JAH P-CCR5 tropism HIV1 CCR5 tropism Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi tropism CCR5 retseptori suhtes QN % % Sekveneerimine 249 JAH 4826 A-4826 1139 VIR 20 P-CXCR4 troopsus 22564 JAH EI JAH P-CXCR4 tropism HIV1 CXCR4 tropism Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi tropism CXCR4 retseptori suhtes QN % % Sekveneerimine 250 JAH 4827 A-4827 1140 VIR 20 P-MVC 22565 JAH EI JAH P-MVC (gen) HIV1 Maraviroc (gen) Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi maravirok-tundlikkus CCR5 tropismi alusel Tekst Sekveneerimine 251 JAH 4828 A-4828 1141 VIR 20 P-VCV 22566 JAH EI JAH P-VCV (gen) HIV1 Vicriviroc (gen) Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi vikrivirok-tundlikkus CCR5 tropismi alusel Tekst Sekveneerimine 252 JAH 4829 A-4829 588 VIR 20 XXX-RespVir RNA/DNA panel 24757 JAH JAH EI XXX-RespVir RNA/DNA panel Hingamisteede viiruste RNA/DNA paneel Hingamisteede viiruste RNA/DNA täpsustamata materjalis (paneel) Paneel 254 JAH 2942 L-2942 153 VIR 20 XXX-Adenovirus DNA 25116 JAH EI EI XXX-Adenovirus DNA Adenoviiruse DNA Inimese adenoviiruse DNA N/P 263 JAH 1646 39528-5 Adenovirus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Adenovirus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HAdV DNA XXX Ql PCR 1 Both 154 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA paneel 24757 XXX-Adenovirus DNA 24761 JAH EI EI XXX-Adenovirus DNA Adenoviiruse DNA Inimese adenoviiruse DNA N/P 263 JAH 1646 39528-5 Adenovirus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Adenovirus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HAdV DNA XXX Ql PCR 1 Both 146 VIR 20 XXX-Influenza A virus RNA 23877 JAH JAH EI XXX-Influenza A virus RNA A-gripi viiruse RNA A-gripi viiruse RNA N/P 271 JAH 1643 34487-9 Influenza virus A RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Influenza virus A RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method FLUAV RNA XXX Ql PCR 1 Both 147 VIR 20 XXX-Influenza A virus RNA 25110 JAH EI EI XXX-Influenza A virus RNA A-gripi viiruse RNA A-gripi viiruse RNA N/P 271 JAH 1643 34487-9 Influenza virus A RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Influenza virus A RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method FLUAV RNA XXX Ql PCR 1 Both 148 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA paneel 24757 XXX-Influenza A virus RNA 24758 JAH EI EI XXX-Influenza A virus RNA A-gripi viiruse RNA A-gripi viiruse RNA N/P 271 JAH 1643 34487-9 Influenza virus A RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Influenza virus A RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method FLUAV RNA XXX Ql PCR 1 Both 149 VIR 20 XXX-Influenza B virus RNA 23878 JAH JAH EI XXX-Influenza B virus RNA B-gripi viiruse RNA B-gripi viiruse RNA N/P 280 JAH 1644 40982-1 Influenza virus B RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Influenza virus B RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method FLUBV RNA XXX Ql PCR 1 Both 150 VIR 20 XXX-Influenza B virus RNA 25111 JAH EI EI XXX-Influenza B virus RNA B-gripi viiruse RNA B-gripi viiruse RNA N/P 280 JAH 1644 40982-1 Influenza virus B RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Influenza virus B RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method FLUBV RNA XXX Ql PCR 1 Both 151 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA paneel 24757 XXX-Influenza B virus RNA 24759 JAH EI EI XXX-Influenza B virus RNA B-gripi viiruse RNA B-gripi viiruse RNA N/P 280 JAH 1644 40982-1 Influenza virus B RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Influenza virus B RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method FLUBV RNA XXX Ql PCR 1 Both 155 VIR 20 XXX-Metapneumovirus RNA 25119 JAH EI EI XXX-Metapneumovirus RNA Metapneumoviiruse RNA Metapneumoviiruse RNA N/P 287 JAH 1647 38917-1 Human metapneumovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human metapneumovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method hMPV RNA XXX Ql PCR 1 Both 24,5193 156 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA paneel 24757 XXX-Metapneumovirus RNA 24762 JAH EI EI XXX-Metapneumovirus RNA Metapneumoviiruse RNA Metapneumoviiruse RNA N/P 287 JAH 1647 38917-1 Human metapneumovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human metapneumovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method hMPV RNA XXX Ql PCR 1 Both 24,5193 152 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA paneel 24757 XXX-RSV RNA 24760 JAH EI EI XXX-RSV RNA RSV RNA RS-viiruse RNA N/P 299 JAH 1645 40988-8 Respiratory syncytial virus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Respiratory syncytial virus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method RSV RNA XXX Ql PCR 1 Both 964 VIR 20 S-RSV IgM 20935 JAH JAH EI S,P-RSV IgM RSV IgM RS-viiruse vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 306 JAH 678 69962-9 Respiratory syncytial virus Ab.IgM Threshold Pt Ser Ord EIA MICRO Respiratory syncytial virus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay RSV IgM Ser Ql EIA 1 Both 11,4729 786 VIR 20 S-RSV IgG 20936 JAH JAH EI S,P-RSV IgG RSV IgG RS-viiruse vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 307 JAH 3850 40989-6 Respiratory syncytial virus Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Respiratory syncytial virus IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay RSV IgG Ser Ql EIA 1 Both 1150 VIR 20 SARS koroonaviirus 2 RNA A-26383 JAH JAH EI XXX-SARS-CoV-2 RNA SARS koroonaviirus 2 RNA SARS koroonaviirus 2 RNA N/P " " 308 JAH 5806 94309-2 SARS coronavirus 2 RNA PrThr Pt XXX Ord Probe.amp.tar 159 VIR 20 XXX-Bocavirus DNA 25123 JAH EI EI XXX-Bocavirus DNA Bokaviiruse DNA Bokaviiruse DNA N/P 311 JAH 1652 62424-7 Human bocavirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human bocavirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HBoV RNA XXX Ql PCR 1 Both 26,1703 160 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA paneel 24757 XXX-Bocavirus DNA 24763 JAH EI EI XXX-Bocavirus DNA Bokaviiruse DNA Bokaviiruse DNA N/P 311 JAH 1652 62424-7 Human bocavirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human bocavirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HBoV RNA XXX Ql PCR 1 Both 26,1703 956 VIR 20 XXX-L pneumophila DNA 25130 JAH EI EI XXX-L pneumophila DNA Legionella pneumophila DNA Legionella pneumophila DNA N/P 315 JAH 663 21363-7 Legionella pneumophila DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Legionella pneumophila DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method L pneumo DNA XXX Ql PCR 1 Both 939 VIR 20 U-Lepn-Ag 19486 JAH JAH EI U-L pneumophila Ag Legionella pneumophila Ag uriinis Legionella pneumophila antigeen uriinis N/P 316 JAH 616 31868-3 Legionella pneumophila 1 Ag ACnc Pt Urine Ord MICRO Legionella pneumophila 1 Ag [Presence] in Urine L pneumo1 Ag Ur Ql 1 Both 957 VIR 20 XXX-M pneumoniae DNA 25128 JAH EI EI XXX-M pneumoniae DNA Mycoplasma pneumoniae DNA Mycoplasma pneumoniae DNA N/P 320 JAH 664 29257-3 Mycoplasma pneumoniae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma pneumoniae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method M pneumo DNA XXX Ql PCR 1 Both 115 VIR 20 S-M pneumoniae IgA 24007 JAH JAH EI S,P-M pneumoniae IgA QN Mycoplasma pneumoniae IgA QN Mycoplasma pneumoniae vastase IgA hulk seerumis/plasmas QN kU/L EIU Triturus; Ascent 322 JAH 2042 13270-4 Mycoplasma pneumoniae Ab.IgA ACnc Pt Ser Qn MICRO Mycoplasma pneumoniae IgA Ab [Units/volume] in Serum M pneumo IgA Ser-aCnc 1 Both 116 VIR 20 S-M pneumoniae IgM 24009 JAH JAH EI S,P-M pneumoniae IgM Mycoplasma pneumoniae IgM Mycoplasma pneumoniae vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P S/CO Triturus; Ascent 323 JAH 1534 5257-1 Mycoplasma pneumoniae Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Mycoplasma pneumoniae IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay M pneumo IgM Ser Ql EIA 1 Both 277 VIR 20 S-M pneumoniae IgG 24008 JAH JAH EI S,P-M pneumoniae IgG QN Mycoplasma pneumoniae IgG QN Mycoplasma pneumoniae vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L EIU Triturus; Ascent 326 JAH 1533 5255-5 Mycoplasma pneumoniae Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO Mycoplasma pneumoniae IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay M pneumo IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 954 VIR 20 XXX-C pneumoniae DNA 25129 JAH EI EI XXX-C pneumoniae DNA Chlamydophila pneumoniae DNA Chlamydophila pneumoniae DNA N/P 329 JAH 661 34645-2 Chlamydophila pneumoniae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Chlamydophila pneumoniae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C pneum DNA XXX Ql PCR 1 Both 886 VIR 20 S-C pneumoniae IgA 18812 JAH JAH EI S,P-C pneumoniae IgA QN Chlamydophila pneumoniae IgA QN Chlamydophila pneumoniae vastase IgA hulk seerumis/plasmas QN kU/L EIU Triturus; Ascent 331 JAH 1953 31300-7 Chlamydophila pneumoniae Ab.IgA ACnc Pt Ser Qn MICRO Chlamydophila pneumoniae IgA Ab [Units/volume] in Serum C pneum IgA Ser-aCnc 1 Both 887 VIR 20 S-C pneumoniae IgM 18813 JAH JAH EI S,P-C pneumoniae IgM Chlamydophila pneumoniae IgM Chlamydophila pneumoniae vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P S/CO Triturus; Ascent 332 JAH 517 24004-4 Chlamydophila pneumoniae Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord MICRO Chlamydophila pneumoniae IgM Ab [Presence] in Serum C pneum IgM Ser Ql 1 Both 119 VIR 20 U-Spn-Ag 19659 JAH JAH EI U-S pneumoniae Ag Streptococcus pneumoniae Ag uriinis Streptococcus penumoniae antigeen uriinis N/P 336 JAH 1538 24027-5 Streptococcus pneumoniae Ag ACnc Pt Urine Ord MICRO Streptococcus pneumoniae Ag [Presence] in Urine S pneum Ag Ur Ql 1 Both 953 VIR 20 XXX-B pertussis DNA 25131 JAH EI EI XXX-B pertussis DNA Bordetella pertussis DNA Bordetella pertussis DNA N/P 338 JAH 660 23826-1 Bordetella pertussis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Bordetella pertussis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method B pert DNA XXX Ql PCR 1 Both 873 VIR 20 Bordetella pertussis IgA 19308 JAH JAH EI S,P-B pertussis IgA Bordetella pertussis IgA Bordetella pertussis vastane IgA seerumis/plasmas N/Pp/P Ascent 340 JAH 502 29657-4 Bordetella pertussis Ab.IgA ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Bordetella pertussis IgA Ab [Presence] in Serum by Immunoassay B pert IgA Ser Ql EIA 1 Both 874 VIR 20 Bordetella pertussis IgM 19310 JAH JAH EI S,P-B pertussis IgM Bordetella pertussis IgM Bordetella pertussis vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P Ascent 342 JAH 503 29658-2 Bordetella pertussis Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Bordetella pertussis IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay B pert IgM Ser Ql EIA 1 Both 875 VIR 20 Bordetella pertussis IgG 19309 JAH JAH EI S,P-B pertussis IgG Bordetella pertussis IgG Bordetella pertussis vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P Ascent 343 JAH 504 29659-0 Bordetella pertussis Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Bordetella pertussis IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay B pert IgG Ser Ql EIA 1 Both 305 VIR 20 S-B parapertussis IgG 18953 JAH JAH EI S,P-B parapertussis IgG Bordetella parapertussis IgG Bordetella parapertussis vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 347 JAH 2116 69948-8 Bordetella parapertussis Ab.IgG Threshold Pt Ser Ord EIA MICRO Bordetella parapertussis IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay B parapert IgG Ser Ql EIA 1 Both 11,4729 637 VIR 20 XXX-P jirovecii DNA 19026 JAH JAH EI XXX-P jirovecii DNA Pneumocystis jirovecii DNA Pneumocystis jirovecii DNA N/P 349 JAH 3076 6521-9 Pneumocystis jiroveci DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Pneumocystis jiroveci DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method P jiroveci DNA XXX Ql PCR 1 Both 27,2639 958 VIR 20 S-TBEV IgM 21170 JAH JAH EI S,P-TBEV IgM TBEV IgM Puukentsefaliidi viiruse vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P S/CO Triturus; Ascent 352 JAH 666 69923-1 European tick borne encephalitis virus Ab.IgM Threshold Pt Ser Ord EIA MICRO European tick borne encephalitis virus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay TBEV IgM Ser Ql EIA 1 Both 11,4729 959 VIR 20 CSF-TBEV IgM 21173 JAH JAH EI CSF-TBEV IgM TBEV IgM liikvoris Puukentsefaliidi viiruse vastane IgM liikvoris N/Pp/P S/CO Triturus; Ascent 354 JAH 668 69924-9 European tick borne encephalitis virus Ab.IgM Threshold Pt CSF Ord EIA MICRO European tick borne encephalitis virus IgM Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Immunoassay TBEV IgM CSF Ql EIA 1 Both 11,4729 961 VIR 20 S-TBEV IgG 21171 JAH JAH EI S,P-TBEV IgG TBEV IgG Puukentsefaliidi viiruse vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P S/CO Triturus; Ascent 355 JAH 670 69926-4 European tick borne encephalitis virus Ab.IgG Threshold Pt Ser Ord EIA MICRO European tick borne encephalitis virus IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay TBEV IgG Ser Ql EIA 1 Both 11,4729 962 VIR 20 CSF-TBEV IgG 21172 JAH JAH EI CSF-TBEV IgG TBEV IgG liikvoris Puukentsefaliidi viiruse vastane IgG liikvoris N/Pp/P S/CO Triturus; Ascent 357 JAH 672 69927-2 European tick borne encephalitis virus Ab.IgG Threshold Pt CSF Ord EIA MICRO European tick borne encephalitis virus IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Immunoassay TBEV IgG CSF Ql EIA 1 Both 11,4729 876 VIR 20 S-B burgdorferi IgM 21174 JAH JAH EI S,P-B burgdorferi IgM Borrelia burgdorferi IgM Borrelia burgdorferi vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P S/CO Triturus; Ascent 362 JAH 509 40612-4 Borrelia burgdorferi Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Borrelia burgdorferi IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay B burgdor IgM Ser Ql EIA 1 Both 878 VIR 20 Borrelia burgdorferi IgM (kinnitav); Borrelia burgdorferi IgM (kinnitav) 18820; 18820 S-B burgdorferi IgM conf 18820 JAH JAH EI S,P-B burgdorferi IgM conf Borrelia burgdorferi IgM (kinnitav) Borrelia burgdorferi vastane IgM seerumis/plasmas (kinnitav uuring) N/Pp/P 364 JAH 510 6321-4 Borrelia burgdorferi Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord IB MICRO Borrelia burgdorferi IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) B burgdor IgM Ser Ql IB 1 Both 879 VIR 20 Borrelia burgdorferi IgM (kinnitav); Borrelia burgdorferi IgM (kinnitav) 18820; 18820 S-B burgdorferi IgM conf (tõlgendus) 18820 JAH EI EI S,P-B burgdorferi IgM conf Borrelia burgdorferi IgM (kinnitav) Borrelia burgdorferi vastane IgM seerumis/plasmas (kinnitav uuring) N/Pp/P 364 JAH 510 6321-4 Borrelia burgdorferi Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord IB MICRO Borrelia burgdorferi IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) B burgdor IgM Ser Ql IB 1 Both 880 VIR 20 CSF-B burgdorferi IgM 21176 JAH JAH EI CSF-B burgdorferi IgM Borrelia burgdorferi IgM liikvoris Borrelia burgdorferi vastane IgM liikvoris N/Pp/P S/CO Triturus; Ascent 365 JAH 511 22132-5 Borrelia burgdorferi Ab.IgM ACnc Pt CSF Ord MICRO Borrelia burgdorferi IgM Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid B burgdor IgM CSF Ql 1 Both 257 VIR 20 Borrelia burgdorferi IgM liikvoris (kinnitav); Borrelia burgdorferi IgM liikvoris (kinnitav) 21179; 21179 CSF-B burgdorferi IgM conf 21179 JAH JAH EI CSF-B burgdorferi IgM conf Borrelia burgdorferi IgM liikvoris (kinnitav) Borrelia burgdorferi vastane IgM liikvoris (kinnitav uuring) N/Pp/P 367 JAH 1977 13203-5 Borrelia burgdorferi Ab.IgM ACnc Pt CSF Ord IB MICRO Borrelia burgdorferi IgM Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Immunoblot (IB) B burgdor IgM CSF Ql IB 1 Both 258 VIR 20 Borrelia burgdorferi IgM liikvoris (kinnitav); Borrelia burgdorferi IgM liikvoris (kinnitav) 21179; 21179 CSF-B burgdorferi IgM conf (tõlgendus) 21179 JAH EI EI CSF-B burgdorferi IgM conf Borrelia burgdorferi IgM liikvoris (kinnitav) Borrelia burgdorferi vastane IgM liikvoris (kinnitav uuring) N/Pp/P 367 JAH 1977 13203-5 Borrelia burgdorferi Ab.IgM ACnc Pt CSF Ord IB MICRO Borrelia burgdorferi IgM Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Immunoblot (IB) B burgdor IgM CSF Ql IB 1 Both 881 VIR 20 S-B burgdorferi IgG 21175 JAH JAH EI S,P-B burgdorferi IgG Borrelia burgdorferi IgG Borrelia burgdorferi vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P S/CO Triturus; Ascent 369 JAH 512 16480-6 Borrelia burgdorferi Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Borrelia burgdorferi IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay B burgdor IgG Ser Ql EIA 1 Both 882 VIR 20 Borrelia burgdorferi IgG (kinnitav); Borrelia burgdorferi IgG (kinnitav) 18821; 18821 S-B burgdorferi IgG conf 18821 JAH JAH EI S,P-B burgdorferi IgG conf Borrelia burgdorferi IgG (kinnitav) Borrelia burgdorferi vastane IgG seerumis/plasmas (kinnitav uuring) N/Pp/P 371 JAH 513 6320-6 Borrelia burgdorferi Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord IB MICRO Borrelia burgdorferi IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) B burgdor IgG Ser Ql IB 1 Both 883 VIR 20 Borrelia burgdorferi IgG (kinnitav); Borrelia burgdorferi IgG (kinnitav) 18821; 18821 S-B burgdorferi IgG conf (tõlgendus) 18821 JAH EI EI S,P-B burgdorferi IgG conf Borrelia burgdorferi IgG (kinnitav) Borrelia burgdorferi vastane IgG seerumis/plasmas (kinnitav uuring) N/Pp/P 371 JAH 513 6320-6 Borrelia burgdorferi Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord IB MICRO Borrelia burgdorferi IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) B burgdor IgG Ser Ql IB 1 Both 884 VIR 20 CSF-B burgdorferi IgG 21177 JAH JAH EI CSF-B burgdorferi IgG Borrelia burgdorferi IgG liikvoris Borrelia burgdorferi vastane IgG liikvoris N/Pp/P Triturus; Ascent 372 JAH 514 22125-9 Borrelia burgdorferi Ab.IgG ACnc Pt CSF Ord MICRO Borrelia burgdorferi IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid B burgdor IgG CSF Ql 1 Both 259 VIR 20 Borrelia burgdorferi IgG liikvoris (kinnitav); Borrelia burgdorferi IgG liikvoris (kinnitav) 21180; 21180 CSF-B burgdorferi IgG conf 21180 JAH JAH EI CSF-B burgdorferi IgG conf Borrelia burgdorferi IgG liikvoris (kinnitav) Borrelia burgdorferi vastane IgG liikvoris (kinnitav uuring) N/Pp/P 374 JAH 1978 13202-7 Borrelia burgdorferi Ab.IgG ACnc Pt CSF Ord IB MICRO Borrelia burgdorferi IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Immunoblot (IB) B burgdor IgG CSF Ql IB 1 Both 260 VIR 20 Borrelia burgdorferi IgG liikvoris (kinnitav); Borrelia burgdorferi IgG liikvoris (kinnitav) 21180; 21180 CSF-B burgdorferi IgG conf (tõlgendus) 21180 JAH EI EI CSF-B burgdorferi IgG conf Borrelia burgdorferi IgG liikvoris (kinnitav) Borrelia burgdorferi vastane IgG liikvoris (kinnitav uuring) N/Pp/P 374 JAH 1978 13202-7 Borrelia burgdorferi Ab.IgG ACnc Pt CSF Ord IB MICRO Borrelia burgdorferi IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Immunoblot (IB) B burgdor IgG CSF Ql IB 1 Both 903 VIR 20 S-A phagocytophilum IgM 25145 JAH JAH EI S,P-A phagocytophilum IgM Anaplasma phagocytophilum IgM Anaplasma phagocytophilum vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P tiiter 378 JAH 548 29857-0 Anaplasma phagocytophilum Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord MICRO Anaplasma phagocytophilum IgM Ab [Presence] in Serum A phagocytoph IgM Ser Ql 1 Both 12,059 905 VIR 20 S-A phagocytophilum IgG 25146 JAH JAH EI S,P-A phagocytophilum IgG titr Anaplasma phagocytophilum IgG tiiter Anaplasma phagocytophilum vastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst tiiter 381 JAH 551 23877-4 Anaplasma phagocytophilum Ab.IgG Titr Pt Ser Qn IF {titer} titer 10 MICRO Anaplasma phagocytophilum IgG Ab [Titer] in Serum by Immunofluorescence A phagocytoph IgG Titr Ser IF 1 Both 12,059 157 VIR 20 XXX-Enterovirus RNA 19109 JAH JAH EI XXX-Enterovirus RNA Enteroviiruste RNA Enteroviiruste RNA N/P 383 JAH 1651 29591-5 Enterovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Enterovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method EV RNA XXX Ql PCR 1 Both 158 VIR 20 XXX-Enterovirus RNA 25124 JAH EI EI XXX-Enterovirus RNA Enteroviiruste RNA Enteroviiruste RNA N/P 383 JAH 1651 29591-5 Enterovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Enterovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method EV RNA XXX Ql PCR 1 Both 120 VIR 20 F-H.Pylori-Ag 24166 JAH JAH EI St-H pylori Ag Helicobacter pylori Ag roojas Helicobacter pylori antigeen roojas N/P 400 JAH 1539 31843-6 Helicobacter pylori Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Helicobacter pylori Ag [Presence] in Stool H pylori Ag Stl Ql 1 Both 1159 VIR 20 Helicobacter pylori IgG QN 17682 JAH JAH EI S,P-H pylori IgG QN Helicobacter pylori IgG QN Helicobacter pylori vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 404 JAH 569 7902-0 Helicobacter pylori Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn 8 MICRO Helicobacter pylori IgG Ab [Units/volume] in Serum H pylori IgG Ser-aCnc 1 Both 23,2445 963 VIR 20 F-Rota-Ag 19593 JAH JAH EI St-Rotavirus Ag Rotaviiruse Ag roojas Rotaviiruse antigeen roojas N/P 409 JAH 674 17547-1 Rotavirus Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Rotavirus Ag [Presence] in Stool RV Ag Stl Ql 1 Both 867 VIR 20 F-Aden-Ag 19210 JAH JAH EI St-Adenovirus 40,41 Ag Adenoviiruse 40,41 Ag roojas Inimese adenoviiruse alatüüpide 40 ja 41 antigeen roojas N/P 411 JAH 496 31709-9 Adenovirus 40+41 Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Adenovirus 40+41 Ag [Presence] in Stool HAdV40+41 Ag Stl Ql 1 Both 950 VIR 20 F-Noro-Ag 19576 JAH JAH EI St-Norovirus Ag Noroviiruse Ag roojas Noroviiruse antigeen roojas N/P 415 JAH 652 49117-5 Norovirus Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Norovirus Ag [Presence] in Stool Norovirus Ag Stl Ql 1 Both 872 VIR 20 F-Astro-Ag 20808 JAH JAH EI St-Astrovirus Ag Astroviiruse Ag roojas Astroviiruse antigeen roojas N/P 417 JAH 501 7810-5 Astrovirus Ag ACnc Pt Stool Ord EIA MICRO Astrovirus Ag [Presence] in Stool by Immunoassay HAstV Ag Stl Ql EIA 1 Both 967 VIR 20 Shigella flexneri 1-5 19199 JAH JAH EI S,P-S flexneri 1-5 Ab titr Shigella flexneri 1-5 Ab tiiter Shigella flexneri serotüüpide 1-5 vastaste antikehade tiiter seerumis/plasmas Tekst 441 JAH 682 22539-1 Shigella flexneri Ab Titr Pt Ser Qn {titer} titer MICRO Shigella flexneri Ab [Titer] in Serum S flexneri Ab Titr Ser 1 Both 21,4079 672 VIR 20 Shigella flexneri 6 19196 JAH JAH EI S,P-S flexneri 6 Ab titr Shigella flexneri 6 Ab tiiter Shigella flexneri serotüüp 6 vastaste antikehade tiiter seerumis/plasmas Tekst 442 JAH 3282 A-3282 968 VIR 20 Shigella sonnei 19197 JAH JAH EI S,P-S sonnei Ab titr Shigella sonnei Ab tiiter Shigella sonnei vastaste antikehade tiiter seerumis/plasmas Tekst 443 JAH 684 22540-9 Shigella sonnei Ab Titr Pt Ser Qn {titer} titer MICRO Shigella sonnei Ab [Titer] in Serum S sonnei Ab Titr Ser 1 Both 107 VIR 20 F-EHEC 20929 JAH JAH EI XXX-E coli tox Escherichia coli toksiin Escherichia coli toksiin N/P 444 JAH 1497 53946-0 Escherichia coli shiga toxin Ag Prid Pt XXX Nom MICRO Escherichia coli shiga toxin Ag [Identifier] in Unspecified specimen E coli SXT Ag XXX 1 Both 108 VIR 20 Ft-EHEC 20928 JAH JAH EI XXX-E coli tox Escherichia coli toksiin Escherichia coli toksiin N/P 444 JAH 1497 53946-0 Escherichia coli shiga toxin Ag Prid Pt XXX Nom MICRO Escherichia coli shiga toxin Ag [Identifier] in Unspecified specimen E coli SXT Ag XXX 1 Both 309 VIR 20 XXX-C trachomatis DNA 24147 JAH JAH EI XXX-C trachomatis DNA Chlamydia trachomatis DNA Chlamydia trachomatis DNA N/P 472 JAH 2143 21613-5 Chlamydia trachomatis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1312% MICRO Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C trach DNA XXX Ql PCR 1 Both 891 VIR 20 S-C trachomatis IgA 18959 JAH JAH EI S,P-C trachomatis IgA QN Chlamydia trachomatis IgA QN Chlamydia trachomatis vastase IgA hulk seerumis/plasmas QN kU/L RU/mL 476 JAH 1979 45006-4 Chlamydia trachomatis Ab.IgA ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO Chlamydia trachomatis IgA Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay C trach IgA Ser EIA-aCnc 1 Both 892 VIR 20 S-C pneumoniae IgG 18814 JAH JAH EI S,P-C trachomatis IgG QN Chlamydia trachomatis IgG QN Chlamydia trachomatis vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L EIU Triturus; Ascent 480 JAH 1980 26715-3 Chlamydia trachomatis Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO Chlamydia trachomatis IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay C trach IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 893 VIR 20 S-C trachomatis IgG 18960 JAH JAH EI S,P-C trachomatis IgG QN Chlamydia trachomatis IgG QN Chlamydia trachomatis vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L RU/mL 480 JAH 1980 26715-3 Chlamydia trachomatis Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO Chlamydia trachomatis IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay C trach IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 310 VIR 20 XXX-N gonorrhoeae DNA 24146 JAH JAH EI XXX-N gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA N/P 481 JAH 2144 24111-7 Neisseria gonorrhoeae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1483% MICRO Neisseria gonorrhoeae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea DNA XXX Ql PCR 1 Both 138 VIR 20 XXX-U parvum DNA 22036 JAH JAH EI XXX-U parvum DNA Ureaplasma parvum DNA Ureaplasma parvum DNA N/P 486 JAH 1577 69933-0 Ureaplasma parvum DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma parvum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method U parvum DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 139 VIR 20 XXX-U urealyticum DNA 22035 JAH JAH EI XXX-U urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA N/P 487 JAH 1580 51988-4 Ureaplasma urealyticum DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma urealyticum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method U urealyticum DNA XXX Ql PCR 1 Both 140 VIR 20 XXX-U urealyticum/U parvum DNA 24756 JAH JAH EI XXX-U urealyticum/U parvum DNA Ureaplasma urealyticum/Ureaplasma parvum DNA Ureaplasma urealyticum/Ureaplasma parvum DNA N/P 488 JAH 1586 69934-8 Ureaplasma urealyticum+Ureaplasma parvum DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma urealyticum+Ureaplasma parvum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method U urealyticum+U parvum DNA XXX Ql PCR 1 Both 36,8982 141 VIR 20 XXX-M genitalium DNA 24148 JAH JAH EI XXX-M genitalium DNA Mycoplasma genitalium DNA Mycoplasma genitalium DNA N/P 489 JAH 1590 69935-5 Mycoplasma genitalium DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma genitalium DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M genitalium DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 142 VIR 20 XXX-M hominis DNA 22039 JAH JAH EI XXX-M hominis DNA Mycoplasma hominis DNA Mycoplasma hominis DNA N/P 490 JAH 1594 68546-1 Mycoplasma hominis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma hominis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M hominis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 143 VIR 20 XXX-M hominis DNA 24755 JAH JAH EI XXX-M hominis DNA Mycoplasma hominis DNA Mycoplasma hominis DNA N/P 490 JAH 1594 68546-1 Mycoplasma hominis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma hominis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M hominis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 145 VIR 20 XXX-G vaginalis DNA 24155 JAH JAH EI XXX-G vaginalis DNA Gardnerella vaginalis DNA Gardnerella vaginalis DNA N/P 492 JAH 1616 69936-3 Gardnerella vaginalis DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Gardnerella vaginalis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method G vaginalis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 254 VIR 20 XXX-HPV high risk DNA 23193 JAH JAH EI XXX-HPV high risk DNA HPV kõrge riski (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) DNA Inimese papilloomiviiruse kõrge riskiga (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) genotüüpide DNA N/P 499 JAH 1965 49896-4 Human papilloma virus 16+18+31+33+35+39+45+51+52+56+58+59+68 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human papilloma virus 16+18+31+33+35+39+45+51+52+56+58+59+68 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HPV I/H Risk 1 DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 1147 VIR 20 HPV grupp A (tüübid 31,33,52,58) DNA A-26370 JAH EI EI XXX-HPV HR group A DNA HPV kõrge riski (31,33,52,58) DNA Inimese papilloomiviiruse kõrge riskiga (31,33,52,58) genotüüpide DNA N/P 502 JAH 5738 A-5417 1148 VIR 20 HPV grupp B (tüübid 35,39,51,56,59,66,68) DNA A-26371 JAH EI EI XXX-HPV HR group B DNA HPV kõrge riski (35,39,51,56,59,66,68) DNA Inimese papilloomiviiruse kõrge riskiga (35,39,51,56,59,66,68) genotüüpide DNA N/P 503 JAH 5739 A-5418 1146 VIR 20 HPV 45 DNA A-26369 JAH EI EI XXX-HPV 45 DNA HPV 45 DNA Inimese papilloomiviiruse 45. tüübi DNA N/P 504 JAH 5737 61380-2 Human papilloma virus 45 DNA PrThr Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human papilloma virus 45 DNA [Presence] in Unspecified specimen by NAA with probe detection HPV45 DNA XXX Ql NAA+probe 1 Both 605 VIR 20 XXX-T vaginalis DNA 24156 JAH JAH EI XXX-T pallidum DNA Treponema pallidum DNA Treponema pallidum DNA N/P 505 JAH 2995 41163-7 Treponema pallidum DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 1841 MICRO Treponema pallidum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method T pallidum DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 970 VIR 20 S-RPR 17687 JAH JAH EI S,P-RPR RPR Mittetreponemaalse reagiini vastased antikehad seerumis/plasmas N/P 506 JAH 688 20507-0 Reagin Ab ACnc Pt Ser Ord RPR 0,04% MICRO Reagin Ab [Presence] in Serum by RPR RPR Ser Ql 1 Both 972 VIR 20 CSF-TPHA 17688 JAH JAH EI S,P-TPHA TPHA Treponema pallidum vastased antikehad seerumis/plasmas (hemaglutinatsiooni test) N/P 508 JAH 690 8041-6 Treponema pallidum Ab ACnc Pt Ser Ord HA MICRO Treponema pallidum Ab [Presence] in Serum by Hemagglutination T pallidum Ab Ser Ql HA 1 Both 973 VIR 20 CSF-TPHA titer 19057 JAH JAH EI S,P-TPHA titr TPHA tiiter Treponema pallidum vastaste antikehade tiiter seerumis/plasmas (hemaglutinatsiooni test) Tekst 509 JAH 691 26009-1 Treponema pallidum Ab Titr Pt Ser Qn HA {titer} titer MICRO Treponema pallidum Ab [Titer] in Serum by Hemagglutination T pallidum Ab Titr Ser HA 1 Both 974 VIR 20 S-TPHA titer 19057 JAH JAH EI S,P-TPHA titr TPHA tiiter Treponema pallidum vastaste antikehade tiiter seerumis/plasmas (hemaglutinatsiooni test) Tekst 509 JAH 691 26009-1 Treponema pallidum Ab Titr Pt Ser Qn HA {titer} titer MICRO Treponema pallidum Ab [Titer] in Serum by Hemagglutination T pallidum Ab Titr Ser HA 1 Both 969 VIR 20 S-T pallidum Ab 21238 JAH JAH EI S,P-T pallidum Ab Treponema pallidum Ab Treponema pallidum vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P S/CO 514 JAH 687 47236-5 Treponema pallidum Ab.IgG+IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Treponema pallidum IgG+IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay T pallidum IgG+IgM Ser Ql EIA 1 Both 118 VIR 20 S-T pallidum IgM conf 20522 JAH JAH EI S,P-T pallidum IgM IB Treponema pallidum IgM (immunoblot) Treponema pallidum vastane IgM seerumis/plasmas (immunoblot) N/Pp/P valku 517 JAH 1537 40680-1 Treponema pallidum Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord IB MICRO Treponema pallidum IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) T pallidum IgM Ser Ql IB 1 Both 312 VIR 20 CSF-T pallidum IgM conf 24944 JAH JAH EI CSF-T pallidum IgM IB Treponema pallidum IgM liikvoris (immunoblot) Treponema pallidum vastane IgM liikvoris (immunoblot) N/Pp/P valku 519 JAH 2151 69946-2 Treponema pallidum Ab.IgM ACnc Pt CSF Ord IB MICRO Treponema pallidum IgM Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Immunoblot (IB) T pallidum IgM CSF Ql IB 1 Both 11,4729 117 VIR 20 S-T pallidum IgG conf 20521 JAH JAH EI S,P-T pallidum IgG IB Treponema pallidum IgG (immunoblot) Treponema pallidum vastane IgG seerumis/plasmas (immunoblot) N/Pp/P valku 521 JAH 1536 40679-3 Treponema pallidum Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord IB MICRO Treponema pallidum IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) T pallidum IgG Ser Ql IB 1 Both 777 VIR 20 CSF-T pallidum IgG conf 24945 JAH JAH EI CSF-T pallidum IgG IB Treponema pallidum IgG liikvoris (immunoblot) Treponema pallidum vastane IgG liikvoris (immunoblot) N/Pp/P valku 523 JAH 3783 A-3783 951 VIR 20 S-Parvovirus B19 IgM 19110 JAH JAH EI S,P-Parvovirus B19 IgM Parvoviirus B19 IgM Parvoviiruse B19 vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 526 JAH 656 40659-5 Parvovirus B19 Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord IF MICRO Parvovirus B19 IgM Ab [Presence] in Serum by Immunofluorescence B19V IgM Ser Ql IF 1 Both 952 VIR 20 S-Parvovirus B19 IgG 20813 JAH JAH EI S,P-Parvovirus B19 IgG Parvoviirus B19 IgG Parvoviiruse B19 vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 529 JAH 657 40657-9 Parvovirus B19 Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord IF MICRO Parvovirus B19 IgG Ab [Presence] in Serum by Immunofluorescence B19V IgG Ser Ql IF 1 Both 949 VIR 20 S-Mumps virus IgM 21156 JAH JAH EI S,P-Mumps virus IgM Mumpsiviiruse IgM Mumpsiviirusevastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 533 JAH 646 6478-2 Mumps virus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Mumps virus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay MuV IgM Ser Ql EIA 1 Both 965 VIR 20 S-Rubella virus IgM 21565 JAH JAH EI S,P-Rubella virus IgM Punetiseviiruse IgM Punetiseviirusevastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P COI Cobas E-411 (HIV) 535 JAH 679 24116-6 Rubella virus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Rubella virus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay RUBV IgM Ser Ql EIA 1 Both 966 VIR 20 S-Rubella virus IgG QN 21566 JAH JAH EI S,P-Rubella virus IgG QN Punetiseviiruse IgG QN Punetiseviirusevastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L IU/ml Cobas E-411 (HIV) 538 JAH 681 5334-8 Rubella virus Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA 0,01% MICRO Rubella virus IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay RUBV IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 1099 VIR 20 S-Rubella virus IgG avd 20844 JAH JAH EI S,P-Rubella virus IgG avd Punetiseviiruse IgG aviidsus Punetiseviirusevastase IgG aviidsus seerumis/plasmas QN % % ELISA, Euroimmun 539 JAH 4628 52986-7 Rubella virus Ab.IgG avidity Ratio Pt Ser Qn IA % % MICRO Rubella virus IgG Ab avidity [Ratio] in Serum by Immunoassay RUBV IgG Avidity Ser IA-Rto 1 Both 25,8889 516 VIR 20 S-Measles virus IgM 19157 JAH JAH EI S,P-Measles virus IgM Leetriviiruse IgM Leetriviirusevastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 542 JAH 2525 35276-5 Measles virus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Measles virus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay MeV IgM Ser Ql EIA 1 Both 11,4393 517 VIR 20 S-Measles virus IgG 19158 JAH JAH EI S,P-Measles virus IgG Leetriviiruse IgG Leetriviirusevastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 544 JAH 2526 35275-7 Measles virus Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA 1134 MICRO Measles virus IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay MeV IgG Ser Ql EIA 1 Both 11,4393 941 VIR 20 S-Rabies virus IgG QN 21110 JAH JAH EI S,P-Rabies virus IgG QN Marutõveviiruse IgG QN Marutõveviiruse vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L lU/ml 546 JAH 632 58023-3 Rabies virus Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EU/mL MICRO Rabies virus IgG Ab [Units/volume] in Serum RABV IgG Ser-aCnc 1 Both 555 VIR 20 S-Saaremaa virus IgM 21232 JAH EI EI S,P-Saaremaa virus IgM Saaremaa viiruse IgM Saaremaa viiruse vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 559 JAH 2706 70057-5 Hantavirus saaremaa Ab.IgM Threshold Pt Ser/Plas Ord IF MICRO Hantavirus saaremaa IgM Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunofluorescence H saaremaa IgM SerPl Ql IF 1 Both 11,4729 262 VIR 20 S-Saaremaa virus IgG 21233 JAH EI EI S,P-Saaremaa virus IgG Saaremaa viiruse IgG Saaremaa viiruse vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 560 JAH 1994 70056-7 Hantavirus saaremaa Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord IF MICRO Hantavirus saaremaa IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunofluorescence H saaremaa IgG SerPl Ql IF 1 Both 11,4729 554 VIR 20 S-Puumala virus IgM 21230 JAH EI EI S,P-Puumala virus IgM Puumala viiruse IgM Puumala viiruse vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 561 JAH 2705 70058-3 Hantavirus puumala Ab.IgM Threshold Pt Ser/Plas Ord IF MICRO Hantavirus puumala IgM Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunofluorescence PUUV IgM SerPl Ql IF 1 Both 11,4729 263 VIR 20 S-Puumala virus IgG 21231 JAH EI EI S,P-Puumala virus IgG Puumala viiruse IgG Puumala viiruse vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 562 JAH 1995 70059-1 Hantavirus puumala Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord IF MICRO Hantavirus puumala IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunofluorescence PUUV IgG SerPl Ql IF 1 Both 11,4729 752 VIR 20 S-Dengue virus Ag 24191 JAH JAH EI S,P-Dengue virus Ag Dengue viiruse Ag Dengue viiruse antigeen seerumis/plasmas N/Pp/P 567 JAH 3711 31798-2 Dengue virus Ag ACnc Pt Ser Ord 1 MICRO Dengue virus Ag [Presence] in Serum DENV Ag Ser Ql 1 Both 742 VIR 20 S-Dengue virus IgM 24189 JAH JAH EI S,P-Dengue virus IgM Dengue viiruse IgM Dengue viiruse vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 568 JAH 3666 29663-2 Dengue virus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA 2 MICRO Dengue virus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay DENV IgM Ser Ql EIA 1 Both 14,4322 741 VIR 20 S-Dengue virus IgG 24190 JAH JAH EI S,P-Dengue virus IgG Dengue viiruse IgG Dengue viiruse vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 569 JAH 3665 29661-6 Dengue virus Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA 1 MICRO Dengue virus IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay DENV IgG Ser Ql EIA 1 Both 13,826 885 VIR 20 S-Brucella Ab 20834 JAH JAH EI S,P-Brucella Ab Brucella Ab Brucella-vastased antikehad seerumis/plasmas N/P 612 JAH 515 30202-6 Brucella sp Ab ACnc Pt Ser Ord MICRO Brucella sp Ab [Presence] in Serum Brucella Ab Ser Ql 1 Both 888 VIR 20 S-C psittaci IgM 21111 JAH JAH EI S,P-C psittaci IgM titr Chlamydia psittaci IgM tiiter Chlamydia psittaci vastase IgM tiiter seerumis/plasmas Tekst 617 JAH 519 22181-2 Chlamydophila psittaci Ab.IgM Titr Pt Ser Qn {titer} titer 5 MICRO Chlamydophila psittaci IgM Ab [Titer] in Serum C psittaci IgM Titr Ser 1 Both 21,4685 890 VIR 20 S-C psittaci IgG 21112 JAH JAH EI S,P-C psittaci IgG titr Chlamydia psittaci IgG tiiter Chlamydia psittaci vastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst 618 JAH 520 22180-4 Chlamydophila psittaci Ab.IgG Titr Pt Ser Qn {titer} titer 5 MICRO Chlamydophila psittaci IgG Ab [Titer] in Serum C psittaci IgG Titr Ser 1 Both 20,9483 940 VIR 20 S-Leptospira Ab 19103 JAH JAH EI S,P-Leptospira Ab Leptospira Ab Leptospira-vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 623 JAH 619 23197-7 Leptospira sp Ab ACnc Pt Ser Ord Aggl MICRO Leptospira sp Ab [Presence] in Serum by Agglutination Leptospira Ab Ser Ql Aggl 1 Both 975 VIR 20 S-T gondii IgM 21567 JAH JAH EI S,P-T gondii IgM Toxoplasma gondii IgM Toxoplasma gondii vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P COI Cobas E-411 (HIV) 633 JAH 696 25542-2 Toxoplasma gondii Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord 32 MICRO Toxoplasma gondii IgM Ab [Presence] in Serum T gondii IgM Ser Ql 1 Both 16,1464 976 VIR 20 S-T gondii IgG 21568 JAH JAH EI S,P-T gondii IgG Toxoplasma gondii IgG Toxoplasma gondii vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P IU/ml Cobas E-411 (HIV) 635 JAH 697 22580-5 Toxoplasma gondii Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord 16 MICRO Toxoplasma gondii IgG Ab [Presence] in Serum T gondii IgG Ser Ql 1 Both 15,5478 261 VIR 20 S-T gondii IgG avd 18997 JAH JAH EI S,P-T gondii IgG avd Toxoplasma gondii IgG aviidsus Toxoplasma gondii vastase IgG aviidsus seerumis/plasmas Tekst % 637 JAH 1986 56991-3 Toxoplasma gondii Ab.IgG avidity ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Toxoplasma gondii IgG Ab avidity [Presence] in Serum by Immunoassay T gondii IgG Avidity Ser Ql EIA 1 Both 518 VIR 20 S-Francisella Ab 19102 JAH JAH EI S,P-Francisella Ab Francisella Ab Francisella-vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 643 JAH 2533 7888-1 Francisella tularensis Ab ACnc Pt Ser Ord MICRO Francisella tularensis Ab [Presence] in Serum F tular Ab Ser Ql 1 Both 25,9625 615 VIR 20 F-CdiA/B 23342 JAH JAH EI St-C difficile Ag, tox A,B panel Clostridium difficile Ag, toksiin A,B paneel roojast Clostridium difficile Ag, toksiin A,B roojast (paneel) Paneel 653 JAH 3037 L-3037 111 VIR 20 St-G lamblia Ag 17547 JAH JAH EI St-G lamblia Ag Giardia lamblia Ag roojas Giardia lamblia antigeen roojas N/P 664 JAH 1503 31830-3 Giardia lamblia Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Giardia lamblia Ag [Presence] in Stool G lamblia Ag Stl Ql 1 Both 694 VIR 20 B-Fungal DNA panel 24391 JAH JAH EI XXX-Fungal DNA panel Seente DNA paneel Seente DNA (paneel) Paneel 678 JAH 3440 L-3440 132 VIR 20 Seente DNA paneel 24391 XXX-C albicans DNA 24392 JAH EI EI XXX-C albicans DNA Candida albicans DNA Candida albicans DNA N/P 683 JAH 1567 A-1567 136 VIR 20 Seente DNA paneel 24391 XXX-C glabrata DNA 24396 JAH EI EI XXX-C glabrata DNA Candida glabrata DNA Candida glabrata DNA N/P 688 JAH 1571 70026-0 Candida glabrata DNA Threshold Pt Bld Ord Probe.amp.tar MICRO Candida glabrata DNA [Presence] in Blood by Probe and target amplification method C glabrata DNA Bld Ql PCR 1 Both 34,8955 135 VIR 20 Seente DNA paneel 24391 XXX-C krusei DNA 24395 JAH EI EI XXX-C krusei DNA Candida krusei DNA Candida krusei DNA N/P 689 JAH 1570 70025-2 Candida krusei DNA Threshold Pt Bld Ord Probe.amp.tar MICRO Candida krusei DNA [Presence] in Blood by Probe and target amplification method C krusei DNA Bld Ql PCR 1 Both 35,9275 134 VIR 20 Seente DNA paneel 24391 XXX-C parapsilosis DNA 24394 JAH EI EI XXX-C parapsilosis DNA Candida parapsilosis DNA Candida parapsilosis DNA N/P 690 JAH 1569 70024-5 Candida parapsilosis DNA Threshold Pt Bld Ord Probe.amp.tar MICRO Candida parapsilosis DNA [Presence] in Blood by Probe and target amplification method C parapsilosis DNA Bld Ql PCR 1 Both 32,4503 133 VIR 20 Seente DNA paneel 24391 XXX-C tropicalis DNA 24393 JAH EI EI XXX-C tropicalis DNA Candida tropicalis DNA Candida tropicalis DNA N/P 691 JAH 1568 70023-7 Candida tropicalis DNA Threshold Pt Bld Ord Probe.amp.tar MICRO Candida tropicalis DNA [Presence] in Blood by Probe and target amplification method C tropicalis DNA Bld Ql PCR 1 Both 30,3026 137 VIR 20 Seente DNA paneel 24391 XXX-A fumigatus DNA 24397 JAH EI EI XXX-A fumigatus DNA Aspergillus fumigatus DNA Aspergillus fumigatus DNA N/P 692 JAH 1572 62478-3 Aspergillus fumigatus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Aspergillus fumigatus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method A fumigatus DNA XXX Ql PCR 1 Both 21,9016 109 VIR 20 S-Aspergillus Ag 24180 JAH JAH EI S,P-Aspergillus Ag Aspergillus Ag Aspergillus angtigeen (galaktomannaan) seerumis/plasmas N/P 694 JAH 1499 44099-0 Galactomannan Ag ACnc Pt Ser/Plas Ord EIA MICRO Galactomannan Ag [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay Galactomannan Ag SerPl Ql EIA 1 Both 550 VIR 20 XXX-Dermatophytes DNA 24486 JAH JAH EI XXX-Dermatophytes DNA Nahaseente DNA Nahaseente DNA N/P 702 JAH 2699 A-2699 698 VIR 20 Nahaseente DNA 24486 XXX-T rubrum complex DNA 24491 JAH EI EI XXX-T rubrum complex DNA Trichophyton rubrum kompleksi DNA Trichophyton rubrum kompleksi DNA N/P 704 JAH 3448 A-3448 699 VIR 20 Nahaseente DNA 24486 XXX-T tonsurans/T equinum DNA 24489 JAH EI EI XXX-T tonsurans/T equinum DNA Trichophyton tonsurans/Trichophyton equinum DNA Trichophyton tonsurans/Tichophyton equinum DNA N/P 707 JAH 3449 A-3449 697 VIR 20 Nahaseente DNA 24486 XXX-T mentagrophytes complex DNA 24487 JAH EI EI XXX-T mentagrophytes complex DNA Trichophyton mentagrophytes kompleksi DNA Trichophyton mentagrophytes kompleksi DNA N/P 709 JAH 3447 A-3447 700 VIR 20 Nahaseente DNA 24486 XXX-T violaceum DNA 24488 JAH EI EI XXX-T violaceum DNA Trichophyton violaceum DNA Trichophyton violaceum DNA N/P 711 JAH 3450 A-3450 701 VIR 20 Nahaseente DNA 24486 XXX-Microsporum complex DNA 24490 JAH EI EI XXX-Microsporum complex DNA Microsporum kompleksi DNA Microsporum kompleksi DNA N/P 714 JAH 3451 A-3451 1097 VIR 20 B-Plasmodium thick smear 20516 JAH JAH EI B-Plasmodium-m Malaariaplasmoodiumi mikroskoopia Malaariaplasmoodiumi mikroskoopia verest N/P Valgusmikroskoopia, paksu tilga meetod 718 JAH 97 32700-7 Microscopic observation Prid Pt Bld Nom Malaria smear MICRO Microscopic observation [Identifier] in Blood by Malaria smear Malaria Smear Bld 1 Both 1098 VIR 20 B-Plasmodium LDH strip 20457 JAH JAH EI B-Plasmodium strip Malaariaplasmoodium (ribaanalüüs) Malaariaplasmoodium veres (ribaanalüüs) Tekst Ribaanalüüs 720 JAH 3660 50687-3 Plasmodium sp Ag ACnc Pt Bld Ord 2 MICRO Plasmodium sp Ag [Presence] in Blood Plasmodium Ag Bld Ql 1 Both 12,4032 616 MB 21 B-Aer 19263 JAH JAH EI XXX-Automated aerobic culture Automatiseeritud aeroobne külv Automatiseeritud aeroobne külv KYLV 1 JAH 3038 6463-4 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Culture 39 MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Culture Bacteria XXX Cult 1 Both 9,3141 617 MB 21 B-Anaer 19289 JAH JAH EI XXX-Automated anaerobic culture Automatiseeritud anaeroobne külv Automatiseeritud anaeroobne külv KYLV 3 JAH 3039 23667-9 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen Bacteria XXX 1 Both 9,3141 618 MB 21 B-Myc 19649 JAH JAH EI XXX-Automated fungal culture Automatiseeritud seente külv Automatiseeritud seente külv KYLV 7 JAH 3040 42805-2 Fungus identified Prid Pt XXX Nom MICRO Fungus identified in Unspecified specimen Fungus XXX 1 Both 9,3141 325 MB 21 Abt-Aer 19239 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 326 MB 21 Am-Aer 19217 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 327 MB 21 As-Aer 19218 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 328 MB 21 Bf-Aer 19221 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 329 MB 21 Bi-Aer 19254 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 330 MB 21 Br-Aer 19220 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 331 MB 21 Bx-Aer 19219 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 332 MB 21 Ca-Aer 19230 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 333 MB 21 Cc-Aer 19260 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 334 MB 21 Cf-Aer 19224 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 335 MB 21 Cm Aer 22454 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 336 MB 21 Co-Aer 19237 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 337 MB 21 CSF-Aer 19242 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 338 MB 21 Di-Aer 19222 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 339 MB 21 Dr-Aer 19223 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 340 MB 21 Eam-Aer 19233 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 341 MB 21 Eo-Aer 19264 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 342 MB 21 Ey-Aer 19256 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 343 MB 21 Fi- Aer 19226 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 344 MB 21 Fl-Aer 19235 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 345 MB 21 Me-Aer 19225 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 346 MB 21 Mi-Aer 19252 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 347 MB 21 Mo-Aer 19258 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 348 MB 21 Nl-Aer 21673 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 349 MB 21 Ns-Aer 19247 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 350 MB 21 Pc-Aer 19248 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 351 MB 21 Pf-Aer 19250 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 352 MB 21 Pl-Aer 19249 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 353 MB 21 Pss-Aer 19244 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 354 MB 21 Pst-Aer 19245 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 355 MB 21 Si-Aer 19255 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 356 MB 21 Sm-Aer 19257 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 357 MB 21 Sp-Aer 19253 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 358 MB 21 Sy-Aer 19241 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 359 MB 21 Tf-Aer 19259 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 360 MB 21 Th-Aer 19238 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 361 MB 21 Ti-Aer 19234 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 362 MB 21 U-Aer 19231 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 363 MB 21 UB-Aer 20849 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 364 MB 21 Uc-Aer 19229 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 365 MB 21 Uf-Aer 19262 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 366 MB 21 Um-Aer 22458 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 367 MB 21 Up-Aer 19251 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 368 MB 21 Va-Aer 19261 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 369 MB 21 V-Aer 20850 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 370 MB 21 Wds-Aer 19227 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 371 MB 21 Wdt-Aer 19228 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 373 MB 21 Abt-Anaer 19278 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 374 MB 21 Am-Anaer 19265 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 375 MB 21 As-Anaer 19266 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 376 MB 21 Bi-Anaer 19286 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 377 MB 21 Bx-Anaer 19267 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 378 MB 21 Di-Anaer 19269 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 379 MB 21 Dr-Anaer 19270 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 380 MB 21 Fi-Anaer 19272 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 381 MB 21 Fl-Anaer 19276 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 382 MB 21 Me-Anaer 19271 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 383 MB 21 Pf-Anaer 19284 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 384 MB 21 Pl-Anaer 19283 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 385 MB 21 Pss-Anaer 19281 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 386 MB 21 Pst-Anaer 19282 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 387 MB 21 Si-Anaer 19287 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 388 MB 21 Ti-Anaer 19275 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 389 MB 21 Up-Anaer 19285 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 390 MB 21 Wds-Anaer 19273 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 391 MB 21 Wdt-Anaer 19274 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 396 MB 21 Nm-MRSA 19505 JAH JAH EI XXX-MRSA culture MRSA külv Metitsilliiniresistentse Staphylococcus aureus külv KYLV 15 JAH 2257 13317-3 Staphylococcus aureus.methicillin resistant isolate ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 0,31% MICRO Methicillin resistant Staphylococcus aureus [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture MRSA XXX Ql Cult 1 Both 397 MB 21 Ft-VRE 19707 JAH JAH EI XXX-VRE culture VRE külv Vankomütsiiniresistentse Enterococcus sp. külv KYLV 17 JAH 2258 13316-5 Enterococcus species.vancomycin resistant ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 0,00% MICRO Vancomycin resistant enterococcus [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture VRE XXX Ql Cult 1 Both 398 MB 21 F-VRE 19706 JAH JAH EI XXX-VRE culture VRE külv Vankomütsiiniresistentse Enterococcus sp. külv KYLV 17 JAH 2258 13316-5 Enterococcus species.vancomycin resistant ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 0,00% MICRO Vancomycin resistant enterococcus [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture VRE XXX Ql Cult 1 Both 502 MB 21 F-Sau 19656 JAH JAH EI XXX-S aureus culture Staphylococcus aureus külv Staphylococcus aureus külv KYLV 20 JAH 2485 20966-8 Staphylococcus sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture MICRO Staphylococcus sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Staphylococcus XXX Cult 1 Both 24,697 403 MB 21 XXX-C diphteriae culture 21182 JAH JAH EI XXX-C diphtheriae culture Corynebacterium diphtheriae külv Corynebacterium diphtheriae külv KYLV 23 JAH 2269 16676-9 Corynebacterium diphtheriae ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture MICRO Corynebacterium diphtheriae [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture C diphtheriae XXX Ql Cult 1 Both 392 MB 21 F-Klebisiella 20775 JAH JAH EI St-Enteropathogens culture panel Enteropatogeenide külvi paneel roojast Enteropatogeenide külv roojast (paneel) Paneel 36 JAH 2245 L-2245 508 MB 21 F-Salm 19603 JAH JAH EI St-Salmonella sp. culture Salmonella sp. külv roojast Salmonella sp. külv roojast KYLV 42 JAH 2492 20955-1 Salmonella sp identified Prid Pt Stool Nom Organism specific culture MICRO Salmonella sp identified in Stool by Organism specific culture Salmonella Stl Cult 1 Both 22,4659 504 MB 21 Ft-Salm 19604 JAH JAH EI XXX-Salmonella sp. culture Salmonella sp. külv Salmonella sp. külv KYLV 43 JAH 2489 17563-8 Salmonella sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture MICRO Salmonella sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Salmonella XXX Cult 1 Both 22,4659 505 MB 21 F-Shig 19652 JAH JAH EI XXX-Shigella sp. culture Shigella sp. külv Shigella sp. külv KYLV 44 JAH 2490 17576-0 Shigella sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture MICRO Shigella sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Shigella XXX Cult 1 Both 25,3786 506 MB 21 Ft-Shig 19653 JAH JAH EI XXX-Shigella sp. culture Shigella sp. külv Shigella sp. külv KYLV 44 JAH 2490 17576-0 Shigella sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture MICRO Shigella sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Shigella XXX Cult 1 Both 25,3786 393 MB 21 F-Camp 19329 JAH JAH EI St-Campylobacter sp. culture Campylobacter sp. külv roojast Campylobacter sp. külv roojast KYLV 45 JAH 2247 6331-3 Campylobacter sp identified Prid Pt Stool Nom Organism specific culture MICRO Campylobacter sp identified in Stool by Organism specific culture Campylobacter Stl Cult 1 Both 503 MB 21 Ft-Camp 19330 JAH JAH EI XXX-Campylobacter sp. culture Campylobacter sp. külv Campylobacter sp. külv KYLV 46 JAH 2486 6332-1 Campylobacter sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture MICRO Campylobacter sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Campylobacter XXX Cult 1 Both 23,2981 394 MB 21 F-Yers 19711 JAH JAH EI St-Yersinia sp. culture Yersinia sp. külv roojast Yersinia sp. külv roojast KYLV 47 JAH 2248 28549-4 Yersinia sp identified Prid Pt Stool Nom Organism specific culture MICRO Yersinia sp identified in Stool by Organism specific culture Yersinia Stl Cult 1 Both 507 MB 21 Ft-Yers 19712 JAH JAH EI XXX-Yersinia sp. culture Yersinia sp. külv Yersinia sp. külv KYLV 48 JAH 2491 701-3 Yersinia sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture MICRO Yersinia sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Yersinia XXX Cult 1 Both 23,0814 524 MB 21 Nimetus 23601 JAH EI EI Is-Identification Mikroobide samastamine Mikroobide samastamine MIKR 63 JAH 2589 45335-7 Bacteria identification test ACnc Pt Isolate Ord Culture MICRO Bacteria Identification [Presence] in Isolate by Culture Bacteria ID test Islt Ql Cult 1 Observation 11,433 525 MB 21 Nimetus 23607 JAH EI EI Is-Identification Mikroobide samastamine Mikroobide samastamine MIKR 63 JAH 2589 45335-7 Bacteria identification test ACnc Pt Isolate Ord Culture MICRO Bacteria Identification [Presence] in Isolate by Culture Bacteria ID test Islt Ql Cult 1 Observation 11,433 526 MB 21 Nimetus 23606 JAH EI EI Is-Identification Mikroobide samastamine Mikroobide samastamine MIKR 63 JAH 2589 45335-7 Bacteria identification test ACnc Pt Isolate Ord Culture MICRO Bacteria Identification [Presence] in Isolate by Culture Bacteria ID test Islt Ql Cult 1 Observation 11,433 527 MB 21 Nimetus 23602 JAH EI EI Is-Identification Mikroobide samastamine Mikroobide samastamine MIKR 63 JAH 2589 45335-7 Bacteria identification test ACnc Pt Isolate Ord Culture MICRO Bacteria Identification [Presence] in Isolate by Culture Bacteria ID test Islt Ql Cult 1 Observation 11,433 528 MB 21 Nimetus 23603 JAH EI EI Is-Identification Mikroobide samastamine Mikroobide samastamine MIKR 63 JAH 2589 45335-7 Bacteria identification test ACnc Pt Isolate Ord Culture MICRO Bacteria Identification [Presence] in Isolate by Culture Bacteria ID test Islt Ql Cult 1 Observation 11,433 529 MB 21 Nimetus 23604 JAH EI EI Is-Identification Mikroobide samastamine Mikroobide samastamine MIKR 63 JAH 2589 45335-7 Bacteria identification test ACnc Pt Isolate Ord Culture MICRO Bacteria Identification [Presence] in Isolate by Culture Bacteria ID test Islt Ql Cult 1 Observation 11,433 401 MB 21 Na-myc-mikroskoopia 21041 JAH JAH EI Nail-KOH-m Küünekaape mikroskoopia (KOH) Küünekaape mikroskoopia (kaaliumhüdroksiid) Tekst 85 JAH 2267 10689-8 Microscopic observation Prid Pt Nail Nom KOH preparation MICRO Microscopic observation [Identifier] in Nail by KOH preparation KOH Prep Nail 1 Both 402 MB 21 Sk-Myc-mikroskoopia 21410 JAH JAH EI Skin-KOH-m Nahakaape mikroskoopia (KOH) Nahakaape mikroskoopia (kaaliumhüdroksiid) Tekst 87 JAH 2268 644-5 Microscopic observation Prid Pt Skin Nom KOH preparation MICRO Microscopic observation [Identifier] in Skin by KOH preparation KOH Prep Skin 1 Both 400 MB 21 St-Parasites-m (formalin aether) 17544 JAH JAH EI St-Parasites-m (formalin-aether) Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) Tekst 160 JAH 2260 10701-1 Ova+Parasites identified Prid Pt Stool Nom Concentration MICRO Ova+Parasites identified in Stool by Concentration O+P Stl Conc 1 Both 541 MB 21 XXX- Parasites-m (wet mount) 19020 JAH JAH EI XXX-Parasites-m (wet mount) Parasiitide mikroskoopia (natiivpreparaat) Parasiitide mikroskoopia (natiivpreparaat) Tekst 161 JAH 2617 673-4 Ova & parasites identified Prid Pt XXX Nom Microscopy.light 527 MICRO Ova and parasites identified in Unspecified specimen by Light microscopy O+P XXX Micro 1 Both 15,7044 1065 ST 24 Peiteveri immunoloogilisel meetodil 17548 JAH JAH EI St-Hb Peitveri roojas (Hb) Peitveri roojas (hemoglobiin) Tekst 3 JAH 854 29771-3 Hemoglobin.gastrointestinal ACnc Pt Stool Ord Imm CHEM Hemoglobin.gastrointestinal [Presence] in Stool by Immunologic method Occult Bld Stl Ql Imm 1 Both 1066 ST 24 St-Hb IM 17548 JAH JAH EI St-Hb Peitveri roojas (Hb) Peitveri roojas (hemoglobiin) Tekst 3 JAH 854 29771-3 Hemoglobin.gastrointestinal ACnc Pt Stool Ord Imm CHEM Hemoglobin.gastrointestinal [Presence] in Stool by Immunologic method Occult Bld Stl Ql Imm 1 Both 1074 ST 24 St-Calpro 23387 JAH JAH EI St-Calpro Kalprotektiin roojas Kalprotektiin roojas QN ug/g 8 JAH 863 38445-3 Calprotectin MCnt Pt Stool Qn ug/g ug/g CHEM Calprotectin [Mass/mass] in Stool Calprotectin Stl-mCnt 1 Both 792 ST 24 St-pE1 19159 JAH JAH EI St-pE1 Elastaas 1 (pankreasespetsiifiline) roojas Elastaas 1 (pankreasespetsiifiline) roojas QN ug/g 9 JAH/Võrreld 393 25907-7 Elastase.pancreatic MCnt Pt Stool Qn CHEM Elastase.pancreatic [Mass/mass] in Stool Elastase Panc Stl-mCnt 1 Both 1067 ST 24 St-Microscopy 17545 JAH JAH EI St-Microscopy Koprogramm Koprogramm Tekst 14 JAH 855 6470-9 Microscopic observation Prid Pt Stool Nom Wet preparation MICRO Microscopic observation [Identifier] in Stool by Wet preparation Wet Prep Stl 1 Both 11,433 1072 ST 24 Koprogramm 17545 St-Color 17562 JAH EI EI St-Color Rooja värvus Rooja värvus Tekst 15 JAH 861 9397-1 Color Type Pt Stool Nom SPEC Color of Stool Color Stl 1 Observation 1073 ST 24 Koprogramm 17545 St-Consistency 17563 JAH EI EI St-Consistency Rooja konsistents Rooja konsistents Tekst 16 JAH 862 11029-6 Consistency Type Pt Stool Nom SPEC Consistency of Stool Consistency Stl 1 Observation 1068 ST 24 Koprogramm 17545 St-Leukotsüüdid 17551 JAH EI EI St-Leukotsüüdid Leukotsüüdid Leukotsüüdid roojas Tekst 17 JAH 857 13655-6 Leukocytes ACnc Pt Stool Ord Microscopy.light 0,01% HEM/BC Leukocytes [Presence] in Stool by Light microscopy WBC Stl Ql Micro 1 Observation 1069 ST 24 Koprogramm 17545 St-Erütrotsüüdid 17552 JAH EI EI St-Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid roojas Tekst 18 JAH 858 33668-5 Erythrocytes ACnc Pt Stool Ord HEM/BC Erythrocytes [Presence] in Stool RBC Stl Ql 1 Observation 758 ST 24 Koprogramm 17545 St-Epiteelirakud 17557 JAH EI EI St-Epiteelirakud Epiteelirakud Epiteelirakud roojas Tekst 19 JAH 3755 14103-6 Epithelial cells ACnc Pt Stool Ord Microscopy.light HEM/BC Epithelial cells [Presence] in Stool by Light microscopy Epi Cells Stl Ql Micro 1 Observation 271 ST 24 Koprogramm 17545 St-Mucus 17565 JAH EI EI St-Mucus Lima Lima roojas Tekst 20 JAH 2022 42524-9 Mucus ACnc Pt Stool Ord Microscopy.light CHEM Mucus [Presence] in Stool by Light microscopy Mucous Threads Stl Ql Micro 1 Both 20,5953 272 ST 24 Koprogramm 17545 St-Lihaskiud 19021 JAH EI EI St-Lihaskiud Lihaskiud Lihaskiud roojas Tekst 21 JAH 2023 2605-4 Meat fibers ACnc Pt Stool Ord Microscopy.light 1322 CHEM Meat fibers [Presence] in Stool by Light microscopy Meat Fibers Stl Ql Micro 1 Both 17,8598 273 ST 24 Koprogramm 17545 St-Taimsed rakud 17561 JAH EI EI St-Taimsed rakud Taimsed rakud Taimsed rakud roojas Tekst 22 JAH 2024 55835-3 Vegetable fibers ACnc Pt Stool Ord Microscopy.light CHEM Vegetable fibers [Presence] in Stool by Light microscopy Vegetable Fibers Stl Ql Micro 1 Observation 17,8598 276 ST 24 Koprogramm 17545 St-Tärklisegraanulid 17560 JAH EI EI St-Tärklisegraanulid Tärklisegraanulid Tärklisegraanulid roojas Tekst 23 JAH 2027 2967-8 Starch granules ACnc Pt Stool Ord Microscopy.light CHEM Starch granules [Presence] in Stool by Light microscopy Starch Granules Stl Ql Micro 1 Both 29,0407 1070 ST 24 Koprogramm 17545 St-Pärmseened 17553 JAH EI EI St-Pärmseened Pärmseened Pärmseened roojas Tekst 24 JAH 859 41186-8 Yeast ACnc Pt Stool Ord MICRO Yeast [Presence] in Stool Yeast Stl Ql 1 Observation 274 ST 24 Koprogramm 17545 St-Rasvatilgad 17556 JAH EI EI St-Rasvatilgad Rasvatilgad Rasvatilgad roojas Tekst 25 JAH 2025 10753-2 Fat.microscopic observation Prid Pt Stool Nom Sudan IV stain CHEM Fat.microscopic observation [Identifier] in Stool by Sudan IV stain Fat Stl Sudan IV Stn 1 Both 19,2676 275 ST 24 Koprogramm 17545 St-Rasvhappe kristallid 19022 JAH EI EI St-Rasvhappe kristallid Rasvhappe kristallid Rasvhappe kristallid roojas Tekst 26 JAH 2026 A-2026 1222 BoF 25 Gluc vedelikest 20915 JAH JAH EI PrtF-Gluc Glükoos kõhuõõnevedelikus Glükoos kõhuõõnevedelikus QN mmol/L mmol/L 41 JAH 1084 14748-8 Glucose SCnc Pt Periton fld Qn mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Peritoneal fluid Glucose Prt-sCnc unknown Both 1221 BoF 25 Valk kõhuõõnevedelikus 21005 JAH JAH EI PrtF-Prot Valk kõhuõõnevedelikus Valk kõhuõõnevedelikus QN g/L g/L 52 JAH 1093 2883-7 Protein MCnc Pt Periton fld Qn g/L CHEM Protein [Mass/volume] in Peritoneal fluid Prot Prt-mCnc unknown Both 43 BoF 25 DiaF-Crea 20914 JAH JAH EI pDiaF-Crea Kreatiniin peritoneaaldialüüsivedelikus Kreatiniin peritoneaaldialüüsivedelikus QN umol/L µmol/l 67 JAH 1081 14681-1 Creatinine SCnc Pt Dial fld prt Qn umol/L CHEM Creatinine [Moles/volume] in Peritoneal dialysis fluid Creat DiafP unknown Both 1223 BoF 25 Dr-pAmyl 25968 JAH JAH EI Dr-pAmyl Amülaas (pankreasespetsiifiline) dreenieritises Amülaas (pankreasespetsiifiline) dreenieritises QN U/L U/L 196 JAH 4119 L-4119 1226 BoF 25 Täpsustamata kehavedeliku tsütogramm 25932 XXX-RBC 25931 JAH EI EI XXX-RBC Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid täpsustamata kehavedelikus QN E6/L E6/L 207 JAH 971 6741-3 Erythrocytes NCnc Pt Body fld Qn Manual count 0,01% HEM/BC Erythrocytes [#/volume] in Body fluid by Manual count RBC # Fld Manual 1 Observation 1225 BoF 25 Täpsustamata kehavedeliku tsütogramm 25932 XXX-WBC 25930 JAH EI EI XXX-WBC Leukotsüüdid Leukotsüüdid täpsustamata kehavedelikus QN E6/L E6/L 208 JAH 976 6743-9 Leukocytes NCnc Pt Body fld Qn Manual count 10*6/L 10^6/L HEM/BC Leukocytes [#/volume] in Body fluid by Manual count WBC # Fld Manual 1 Observation 1224 BoF 25 XXX-Cells 25932 JAH JAH EI XXX-Diff Täpsustamata kehavedeliku tsütogramm Täpsustamata kehavedeliku tsütogramm Paneel 209 JAH 981 29580-8 Differential panel - Pt Body fld - PANEL.HEM/BC Differential panel in Body fluid Diff Pnl Fld 1 Order 1228 BoF 25 Täpsustamata kehavedeliku tsütogramm 25932 XXX-MN% 25934 JAH EI EI XXX-MN% MN% Mononukleaarsete leukotsüütide suhtarv täpsustamata kehavedelikus QN % % 210 JAH 4129 26493-7 Mononuclear cells/100 leukocytes NFr Pt Body fld Qn % % 5 HEM/BC Mononuclear cells/100 leukocytes in Body fluid Mononuc Cells/leuk NFr Fld 1 Observation 14,7945 1227 BoF 25 Täpsustamata kehavedeliku tsütogramm 25932 XXX-MN# 25933 JAH EI EI XXX-MN# MN Mononukleaarsete leukotsüütide arv täpsustamata kehavedelikus QN E6/L E6/L 211 JAH 4126 26490-3 Mononuclear cells NCnc Pt Body fld Qn 10*3/uL 10*3/uL HEM/BC Mononuclear cells [#/volume] in Body fluid Mononuc Cells # Fld 1 Observation 14,7945 1230 BoF 25 Täpsustamata kehavedeliku tsütogramm 25932 XXX-PMN% 25936 JAH EI EI XXX-PMN% PMN% Polümorfonukleaarsete leukotsüütide suhtarv täpsustamata kehavedelikus QN % % 212 JAH 4128 26518-1 Polymorphonuclear cells/100 leukocytes NFr Pt Body fld Qn % % 41 HEM/BC Polymorphonuclear cells/100 leukocytes in Body fluid Polys/leuk NFr Fld 1 Observation 14,3766 1229 BoF 25 Täpsustamata kehavedeliku tsütogramm 25932 XXX-PMN# 25935 JAH EI EI XXX-PMN# PMN Polümorfonukleaarsete leukotsüütide arv täpsustamata kehavedelikus QN E6/L E6/L 213 JAH 4125 35002-5 Polymorphonuclear cells NCnc Pt Body fld Qn 10*3/uL 10*3/uL 13 HEM/BC Polymorphonuclear cells [#/volume] in Body fluid Polys # Fld 1 Observation 14,3766 1137 AN 26 Sem-Oxidative stress (NBT) 25372 JAH JAH EI Sem-ROS Reaktiivsed hapnikuühendid (ROS) spermas Reaktiivsed hapnikuühendid (ROS) spermas Tekst nitrosinise tetrasooli test 44 JAH 4825 A-4825 1152 AN 26 IL-6 22330 JAH JAH EI XXX-IL-6 IL-6 Interleukiin 6 täpsustamata materjalis QN ng/L ng/L 61 JAH 2232 49732-1 Interleukin 6 MCnc Pt Body fld Qn pg/mL pg/mL CHEM Interleukin 6 [Mass/volume] in Body fluid Il6 Fld-mCnc 1 Both 25,2063 49 HLA 27 B-HLA-B*27 DNA 25189 JAH JAH EI B-HLA-B*27 DNA HLA-B*27 DNA HLA-B*27 alleel Tekst 1 JAH 1123 26043-0 HLA-B27 ACnc Pt Bld Ord Probe.amp.tar HLA HLA-B27 [Presence] by Probe & target amplification method HLA-B27 Ql PCR 1 Both 50 HLA 27 B-HLA-B*57:01 DNA 21263 JAH JAH EI B-HLA-B*57:01 DNA HLA-B*57:01 DNA HLA-B*57:01 alleel Tekst HLA-B*-tüübid 4 JAH 1127 50956-2 HLA-B*5701 ACnc Pt Bld Ord HLA HLA-B*5701 [Presence] HLA-B*5701 Ql 1 Both 6 POR 29 U-DALA 20439 JAH EI EI U-DALA DALA uriinis Deltaaminolevuliinhape uriinis QN umol/L µmol/l 3 JAH 1002 34284-0 Delta aminolevulinate SCnc Pt Urine Qn umol/L umol/L CHEM Delta aminolevulinate [Moles/volume] in Urine D-ALA Ur-sCnc 1 Both 24 POR 29 U-PBG 22327 JAH JAH EI U-PBG Porfobilinogeen uriinis Porfobilinogeen uriinis QN umol/L µmol/l 8 JAH 1035 2811-8 Porphobilinogen SCnc Pt Urine Qn umol/L CHEM Porphobilinogen [Moles/volume] in Urine PBG Ur-sCnc 1 Both 553 POR 29 U-Porph 21224 JAH EI EI U-Porph (nmol/L) Porfüriinid uriinis (nmol/L) Porfüriinid uriinis (nmol/L) QN nmol/L nmol/l 13 JAH 2702 39771-1 Porphyrins SCnc Pt Urine Qn nmol/L nmol/L;nmole/L CHEM Porphyrins [Moles/volume] in Urine Porphyrins Ur-sCnc 1 Both 19,6492 102 PH 31 B-HFE p.C282Y, p.H63D panel 25069 JAH JAH EI B-HFE p.C282Y, p.H63D panel Pärilik hemokromatoos - HFE geeni p.C282Y ja p.H63D mutatsioonide paneel Pärilik hemokromatoos - HFE geeni p.C282Y ja p.H63D mutatsioonid (paneel) Paneel 44 JAH 1403 L-1403 103 PH 31 Pärilik hemokromatoos - HFE geeni p.C282Y ja p.H63D mutatsioonide paneel 25069 B-HFE p.C282Y 25070 JAH EI EI B-HFE p.C282Y Pärilik hemokromatoos - HFE geeni p.C282Y mutatsioon Pärilik hemokromatoos - HFE geeni p.C282Y mutatsioon Tekst 45 JAH 1404 21695-2 HFE gene.p.C282Y Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.MUT HFE gene p.C282Y [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method HFE p.C282Y Bld/T Ql 1 Both 104 PH 31 Pärilik hemokromatoos - HFE geeni p.C282Y ja p.H63D mutatsioonide paneel 25069 B-HFE p.H63D 25071 JAH EI EI B-HFE p.H63D Pärilik hemokromatoos - HFE geeni p.H63D mutatsioon Pärilik hemokromatoos - HFE geeni p.H63D mutatsioon Tekst 46 JAH 1405 21696-0 HFE gene.p.H63D Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.MUT HFE gene p.H63D [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method HFE p.H63D Bld/T Ql 1 Both 591 SV 32 S-I trim screen 21280 JAH JAH JAH Pt-Grav I trim Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang I trimestril Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang I trimestril Paneel 1 JAH 2954 49086-2 First trimester maternal screen with nuchal translucency panel - Pt ^Patient - PANEL.CHEM First trimester maternal screen with nuchal translucency panel 1st trimester scn+NT Pnl Patient 1 Order 33,8721 793 SV 32 Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang I trimestril 21280 S-PAPP-A 21281 JAH EI JAH S,P-PAPP-A PAPP-A Rasedusega seotud plasma proteiin A seerumis/plasmas QN U/L mIU/ml Immulite2000XPi 3 JAH 395 32046-5 Pregnancy associated plasma protein A ACnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Pregnancy associated plasma protein A [Units/volume] in Serum or Plasma PAPP-A SerPl-aCnc 1 Both 593 SV 32 PAPP-A MoM 21662 JAH EI EI PAPP-A MoM PAPP-A MoM Rasedusega seotud plasma proteiin A MoM Tekst MoM 4 JAH 2956 45273-0 Pregnancy associated plasma protein A multiple of the median Prctl Pt Ser/Plas Qn CHEM Pregnancy associated plasma protein A multiple of the median [Percentile] PAPP-A Prctl SerPl 1 Observation 35,1548 1156 SV 32 Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang I trimestril 21280 fb-hCG 21282 JAH EI JAH S,P-fb-hCG fb-hCG Koorioni gonadotropiini vaba beetaalaühik seerumis/plasmas QN U/L U/L 5 JAH 396 19180-9 Choriogonadotropin.beta subunit.free ACnc Pt Ser/Plas Qn [IU]/L IU/L CHEM Choriogonadotropin.beta subunit free [Units/volume] in Serum or Plasma B-HCG Free SerPl-aCnc 1 Both 594 SV 32 fb-hCG MoM 21663 JAH EI EI fb-hCG MoM fb-hCG MoM Koorioni gonadotropiini vaba beetaalaühiku MoM Tekst MoM 6 JAH 2957 45293-8 Choriogonadotropin.beta subunit.free multiple of the median Prctl Pt Ser/Plas Qn CHEM Choriogonadotropin.beta subunit.free multiple of the median [Percentile] B-HCG Free Prctl SerPl 1 Observation 28,8806 1157 SV 32 Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang I trimestril 21280 Platsentaarne kasvufaktor 25869 JAH EI JAH S,P-PlGF Platsentaarne kasvufaktor Platsentaarne kasvufaktor seerumis/plasmas QN ng/L ng/L 7 JAH 3886 74755-0 Placental growth factor MCnc Pt Ser Qn pg/mL pg/mL CHEM Placental growth factor [Mass/volume] in Serum PIGF Ser-mCnc 1 Both 14,9128 592 SV 32 S-II trim screen 19036 JAH JAH EI Pt-Grav II trim Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang II trimestril Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang II trimestril Paneel 10 JAH 2955 49085-4 First & Second trimester integrated maternal screen panel - Pt ^Patient - PANEL.CHEM First and Second trimester integrated maternal screen panel Integrated scn Pnl Patient 1 Order 26,4078 800 SV 32 Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang II trimestril 19036 S-E3 unconj 17685 JAH EI JAH S-E3 unconj E3 mittekonjugeeritud Östriool (mittekonjugeeritud) seerumis QN ug/L ng/ml Immulite2000XPi 15 JAH 400 2250-9 Estriol.unconjugated MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL 0,01% CHEM Estriol.unconjugated [Mass/volume] in Serum or Plasma u Estriol SerPl-mCnc 1 Both 596 SV 32 NT MoM 24069 JAH EI EI NT MoM NT MoM Loote kuklavoldi paksuse MoM Tekst MoM 17 JAH 2961 49035-9 Thickness MoM Pt Nuchal fold^fetus Qn US.measured M.O.M. OB.US Fetal Nuchal fold [Multiple of the median] Thickness US Fet Nuchal fold MoM Thickness US.meas 2 Observation 23,6315 597 SV 32 Combined risk Tris21 22559 JAH EI EI Combined risk Tris21 Kombineeritud risk trisoomia 21. suhtes Kombineeritud risk trisoomia 21. suhtes Tekst normaalset 1 juhu kohta 20 JAH 2963 49030-0 Trisomy 21 risk based on maternal age + Pregnancy associated plasma protein A + Choriogonadotropin + Nuchal translucency Find Pt ^Fetus Qn CHEM Trisomy 21 risk based on maternal age+Pregnancy associated plasma protein A+Choriogonadotropin+Nuchal translucency in Fetus Ts 21 risk-age+PAPPA+HCG+NT Fetus 1 Observation 36,7225 598 SV 32 Risk Tris18 22557 JAH EI EI Risk Tris18 Risk trisoomia 18. suhtes Risk trisoomia 18. suhtes Tekst normaalset 1 juhu kohta 21 JAH 2964 47223-3 Trisomy 18 risk based on maternal age Find Pt ^Fetus Qn {risk} 700 CHEM Trisomy 18 risk based on maternal age in Fetus Ts 18 risk-Age Fetus 1 Observation 30,7617 1143 Vta 35 Rasedusega arvele (11.-12. rasedusnädal) A-26339 JAH EI EI S,P-Rasedusega arvele paneel Rasedusega arvele paneel Rasedusega arvele paneel Paneel 49 JAH 5639 L-5384 1144 Vta 35 III trimestri analüüsid (ras. näd. 28-34) 23996 JAH EI EI S,P-III trimestri analüüsid III trimestri paneel III trimestri paneel Paneel 50 JAH 5640 L-5385 1142 Vta 35 Geeniproov JAH JAH JAH B-Genome analysis Geeniproov Geeniproov geenidoonorile Tekst 51 EI 5223 L-5223