id labor Valdkond VK sort Paneel P kood Analüüsi nimetus A kood Kehtiv Kehtiv lõpp Tellitav Vahendatav T lühend Kasutatav nimetus T Nimetus Vastuskood T Ühik Labor ühik Seade Diagnostikumi_tootja Sort Risttabel id algandmed Loinc # Component Property Time Aspects System Scale Method Ex UCUM Units Ex Units %99+ Common Tests Class Long Common Name Short Name Type Order/Obs Doc/Section Ext 1277 HE 1 Hemogramm shk7927028 JAH EI EI B-CBC Hemogramm Hemogramm Paneel Nihon Kohden Celltac F 1 EI/Paneel 1 58410-2 Complete blood count (hemogram) panel - Pt Bld - Automated count PANEL.HEM/BC Complete blood count (hemogram) panel in Blood by Automated count CBC (hemogram) Bld Auto 1 Order 846 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga shk7928061 " Kolmeosaline leukogramm:" ams7930420 JAH EI EI B-CBC-3Diff Hemogramm 3-osalise leukogrammiga Hemogramm kolmeosalise leukogrammiga Paneel 3 EI/Paneel 2124 L-2124 847 HE 1 Hemogramm kolmeosalise leukogrammiga shk7928061 JAH EI EI B-CBC-3Diff Hemogramm 3-osalise leukogrammiga Hemogramm kolmeosalise leukogrammiga Paneel 3 EI/Paneel 2124 L-2124 1 HE 1 Hemogramm viieosalise leukogrammiga shk7927974 JAH EI EI B-CBC-5Diff Hemogramm 5-osalise leukogrammiga Hemogramm viieosalise leukogrammiga Paneel 4 EI/Paneel 12 57021-8 CBC W Auto Differential panel - Pt Bld Qn PANEL.HEM/BC CBC W Auto Differential panel in Blood CBC W Auto Diff Bld 1 Order 1278 HE 1 Hemogramm shk7927028 Leukotsüüdid veres 10E9/l ams7928202 JAH EI EI B-WBC WBC Leukotsüüdid QN E9/L 10E9/l Nihon Kohden Celltac F 10 JAH/Võrreld 2 6690-2 Leukocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Leukocytes [#/volume] in Blood by Automated count WBC # Bld Auto 1 Observation 1279 HE 1 Hemogramm shk7927028 Erütrotsüüdid veres 10E12/l ams7928203 JAH EI EI B-RBC RBC Erütrotsüüdid QN E12/L 10E12/l Nihon Kohden Celltac F 11 JAH/Võrreld 3 789-8 Erythrocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*6/uL 10^12/L;million/mm3 2,22% HEM/BC Erythrocytes [#/volume] in Blood by Automated count RBC # Bld Auto 1 Observation 1280 HE 1 Hemogramm shk7927028 Hemoglobiin veres g/l ams7928204 JAH EI EI B-Hb Hb Hemoglobiin QN g/L g/l Nihon Kohden Celltac F 12 JAH/Võrreld 4 718-7 Hemoglobin MCnc Pt Bld Qn g/dL 2,32% HEM/BC Hemoglobin [Mass/volume] in Blood Hgb Bld-mCnc 1 Both 1281 HE 1 Hemogramm shk7927028 Hematokrit % ams7928205 JAH EI EI B-Hct Hct Hematokrit QN % % Nihon Kohden Celltac F 13 JAH/Võrreld 5 4544-3 Hematocrit VFr Pt Bld Qn Automated count % HEM/BC Hematocrit [Volume Fraction] of Blood by Automated count Hct VFr Bld Auto 1 Both 1282 HE 1 Hemogramm shk7927028 MCV fl ams7928206 JAH EI EI B-MCV MCV Erütrotsüütide keskmine maht QN fL fl Nihon Kohden Celltac F 14 JAH/Võrreld 6 787-2 Erythrocyte mean corpuscular volume EntVol Pt RBC Qn Automated count fL fL HEM/BC Erythrocyte mean corpuscular volume [Entitic volume] by Automated count MCV RBC Auto 1 Observation 1283 HE 1 Hemogramm shk7927028 MCH pg ams7928207 JAH EI EI B-MCH MCH Keskmine hemoglobiin erütrotsüüdis QN pg pg Nihon Kohden Celltac F 15 JAH/Võrreld 7 785-6 Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin EntMass Pt RBC Qn Automated count pg pg 2,22% HEM/BC Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin [Entitic mass] by Automated count MCH RBC Qn Auto 1 Observation 1284 HE 1 Hemogramm shk7927028 MCHC g/l ams7928208 JAH EI EI B-MCHC MCHC Keskmine hemoglobiini kontsentratsioon erütrotsüüdis QN g/L g/l Nihon Kohden Celltac F 16 JAH/Võrreld 8 786-4 Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin concentration MCnc Pt RBC Qn Automated count g/dL 2,22% HEM/BC Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin concentration [Mass/volume] by Automated count MCHC RBC Auto-mCnc 1 Observation 1285 HE 1 Hemogramm shk7927028 RDW % ams7928209 JAH EI EI B-RDW-CV RDW-CV Erütrotsüütide suurusjaotuvus QN % % Nihon Kohden Celltac F 17 JAH/Võrreld 9 788-0 Erythrocyte distribution width Ratio Pt RBC Qn Automated count % % HEM/BC Erythrocyte distribution width [Ratio] by Automated count RDW RBC Auto-Rto 1 Observation 1286 HE 1 Hemogramm shk7927028 Trombotsüüdid 10E9/l ams7928210 JAH EI EI B-Plt Plt Trombotsüüdid QN E9/L 10E9/l Nihon Kohden Celltac F 19 JAH/Võrreld 11 777-3 Platelets NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Platelets [#/volume] in Blood by Automated count Platelet # Bld Auto 1 Observation 3 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga shk7927974 Eosinofiilide suhtarv ams7930279 JAH EI EI B-Eo% Eo% Eosinofiilide suhtarv QN % % 20 JAH/Võrreld 23 713-8 Eosinophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Eosinophils/100 leukocytes in Blood by Automated count Eosinophil NFr Bld Auto 1 Observation 4 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga shk7927974 Basofiilide suhtarv ams7930281 JAH EI EI B-Baso% Baso% Basofiilide suhtarv QN % % 21 JAH/Võrreld 24 706-2 Basophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Basophils/100 leukocytes in Blood by Automated count Basophils NFr Bld Auto 1 Observation 5 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga shk7927974 Monotsüütide suhtarv ams7930277 JAH EI EI B-Mono% Mono% Monotsüütide suhtarv QN % % 22 JAH/Võrreld 25 5905-5 Monocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Monocytes/100 leukocytes in Blood by Automated count Monocytes NFr Bld Auto 1 Observation 6 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga shk7928061 Monotsüütide suhtarv ams7930424 JAH EI EI B-Mono% Mono% Monotsüütide suhtarv QN % % 22 JAH/Võrreld 25 5905-5 Monocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Monocytes/100 leukocytes in Blood by Automated count Monocytes NFr Bld Auto 1 Observation 7 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga shk7927974 Lümfotsüütide suhtarv ams7930275 JAH EI EI B-Lymph% Lymph% Lümfotsüütide suhtarv QN % % 23 JAH/Võrreld 26 736-9 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Blood by Automated count Lymphocytes NFr Bld Auto 1 Observation 8 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga shk7928061 Lümfotsüütide suhtarv ams7930422 JAH EI EI B-Lymph% Lymph% Lümfotsüütide suhtarv QN % % 23 JAH/Võrreld 26 736-9 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Blood by Automated count Lymphocytes NFr Bld Auto 1 Observation 9 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga shk7927974 Neutrofiilide suhtarv ams7930273 JAH EI EI B-Neut% Neut% Neutrofiilide suhtarv QN % % 26 JAH/Võrreld 27 770-8 Neutrophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % 1,03% HEM/BC Neutrophils/100 leukocytes in Blood by Automated count Neutrophils NFr Bld Auto 1 Observation 1193 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga shk7928061 Granulotsüütide suhtarv ams7930426 JAH EI EI B-Gran% Gran% Granulotsüütide suhtarv QN % % 27 JAH/Võrreld 3078 19023-1 Granulocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Granulocytes/100 leukocytes in Blood by Automated count Granulocytes NFr Bld Auto 1 Observation 21,6652 10 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga shk7927974 Eosinofiilide arv ams7930278 JAH EI EI B-Eo# Eo Eosinofiilide arv QN E9/L 10E9/l 29 JAH/Võrreld 28 711-2 Eosinophils NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 0,03% HEM/BC Eosinophils [#/volume] in Blood by Automated count Eosinophil # Bld Auto 1 Both 11 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga shk7927974 Basofiilide arv ams7930280 JAH EI EI B-Baso# Baso Basofiilide arv QN E9/L 10E9/l 30 JAH/Võrreld 29 704-7 Basophils NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 0,76% HEM/BC Basophils [#/volume] in Blood by Automated count Basophils # Bld Auto 1 Observation 12 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga shk7927974 Monotsüütide arv ams7930276 JAH EI EI B-Mono# Mono Monotsüütide arv QN E9/L 10E9/l 31 JAH/Võrreld 30 742-7 Monocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Monocytes [#/volume] in Blood by Automated count Monocytes # Bld Auto 1 Observation 13 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga shk7928061 Monotsüütide arv ams7930423 JAH EI EI B-Mono# Mono Monotsüütide arv QN E9/L 10E9/l 31 JAH/Võrreld 30 742-7 Monocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Monocytes [#/volume] in Blood by Automated count Monocytes # Bld Auto 1 Observation 14 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga shk7927974 Lümfotsüütide arv ams7930274 JAH EI EI B-Lymph# Lymph Lümfotsüütide arv QN E9/L 10E9/l 32 JAH/Võrreld 31 731-0 Lymphocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 0,28% HEM/BC Lymphocytes [#/volume] in Blood by Automated count Lymphocytes # Bld Auto 1 Observation 15 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga shk7928061 Lümfotsüütide arv ams7930421 JAH EI EI B-Lymph# Lymph Lümfotsüütide arv QN E9/L 10E9/l 32 JAH/Võrreld 31 731-0 Lymphocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 0,28% HEM/BC Lymphocytes [#/volume] in Blood by Automated count Lymphocytes # Bld Auto 1 Observation 16 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga shk7927974 Neutrofiilide arv ams7930272 JAH EI EI B-Neut# Neut Neutrofiilide arv QN E9/L 10E9/l 35 JAH/Võrreld 32 751-8 Neutrophils NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Neutrophils [#/volume] in Blood by Automated count Neutrophils # Bld Auto 1 Observation 1192 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga shk7928061 Granulotsüütide arv ams7930425 JAH EI EI B-Gran# Gran Granulotsüütide arv QN E9/L 10E9/l 36 JAH/Võrreld 3077 20482-6 Granulocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10*9/L HEM/BC Granulocytes [#/volume] in Blood by Automated count Granulocytes # Bld Auto 1 Observation 25,0168 1287 HE 1 Hemogramm shk7927028 PDW % ams7929628 JAH EI EI B-PDW-CV PDW-CV Trombotsüütide suurusjaotuvus (CV) QN % % Nihon Kohden Celltac F 39 JAH/Võrreld 3946 51631-0 Platelet distribution width Ratio Pt Bld Qn % % HEM/BC Platelet distribution width [Ratio] in Blood PDW Bld-Rto 1 Observation 15,4154 1288 HE 1 Hemogramm shk7927028 MPV fl ams7929627 JAH EI EI B-MPV MPV Trombotsüütide keskmine maht QN fL fl Nihon Kohden Celltac F 40 JAH/Võrreld 36 32623-1 Platelet mean volume EntVol Pt Bld Qn Automated count fL fL HEM/BC Platelet mean volume [Entitic volume] in Blood by Automated count PMV Bld Auto 1 Observation 1289 HE 1 Hemogramm shk7927028 Trombokrit % ams7929626 JAH EI EI B-Pct Pct Trombokrit QN % % Nihon Kohden Celltac F 42 JAH/Võrreld 2114 51637-7 Plateletocrit VFr Pt Bld Qn HEM/BC Plateletocrit [Volume Fraction] in Blood Plateletocrit VFr Bld 1 Observation 17 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7926321 JAH JAH EI B-Smear-m panel Vereäige mikroskoopia Vereäige mikroskoopia Paneel 56 JAH 42 L-42 18 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7926321 Eosinofiilid veres % ams7926584 JAH EI EI B-Eosinofiilid % Eosinofiilid % Eosinofiilide suhtarv QN % % 57 JAH/Võrreld 43 26450-7 Eosinophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 49 HEM/BC Eosinophils/100 leukocytes in Blood Eosinophil NFr Bld 1 Observation 11,433 28 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7926321 Eosinofiilsete granulotsüütide arv veres ams7929721 EI 2020-04-01 EI EI B-Eosinofiilid # Eosinofiilid Eosinofiilide arv QN E9/L x10 E9/l 58 JAH/Võrreld 60 26449-9 Eosinophils NCnc Pt Bld Qn 10*3/uL "#/mm3; k/cumm" 0,82% HEM/BC Eosinophils [#/volume] in Blood Eosinophil # Bld 1 Observation 19 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7926321 Basofiilid veres % ams7926585 JAH EI EI B-Basofiilid % Basofiilid % Basofiilide suhtarv QN % % 59 JAH/Võrreld 44 30180-4 Basophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 54 HEM/BC Basophils/100 leukocytes in Blood Basophils NFr Bld 1 Observation 11,433 29 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7926321 Basofiilsete granulotsüütide arv veres ams7929722 EI 2020-04-01 EI EI B-Basofiilid # Basofiilid Basofiilide arv QN E9/L x10 E9/l 60 JAH/Võrreld 61 26444-0 Basophils NCnc Pt Bld Qn 10*3/uL k/cumm HEM/BC Basophils [#/volume] in Blood Basophils # Bld 1 Observation 20 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7926321 Monotsüüdid veres % ams7926586 JAH EI EI B-Monotsüüdid % Monotsüüdid % Monotsüütide suhtarv QN % % 61 JAH/Võrreld 45 26485-3 Monocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 40 HEM/BC Monocytes/100 leukocytes in Blood Monocytes NFr Bld 1 Observation 11,433 30 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7926321 Monotsüütide arv veres ams7930176 EI 2020-04-01 EI EI B-Monotsüüdid # Monotsüüdid Monotsüütide arv QN E9/L x10 E9/l 62 JAH/Võrreld 62 26484-6 Monocytes NCnc Pt Bld Qn 10*3/uL k/cumm 0,92% HEM/BC Monocytes [#/volume] in Blood Monocytes # Bld 1 Observation 1135 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7926321 Lümfotsüüdid veres % ams7926587 JAH EI EI B-Lümfoidsed rakud % Lümfoidsed rakud % Lümfoidsete rakkude suhtarv QN % % 65 JAH/Võrreld 2710 737-7 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % 186 HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Blood by Manual count Lymphocytes NFr Bld Manual 1 Observation 22,7112 31 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7926321 Lümfotsüütide arv veres ams7929723 EI 2020-04-01 EI EI B-Lümfotsüüdid # Lümfotsüüdid Lümfotsüütide arv QN E9/L x10 E9/l 68 JAH/Võrreld 64 26474-7 Lymphocytes NCnc Pt Bld Qn 10*3/uL "#/mm3; k/cumm" 0,63% HEM/BC Lymphocytes [#/volume] in Blood Lymphocytes # Bld 1 Observation 21 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7926321 Reaktiivsed lümfotsüüdid veres % ams7926589 JAH EI EI B-Reaktiivsed lümfotsüüdid % Reaktiivsed lümfotsüüdid % Reaktiivsete lümfotsüütide suhtarv QN % 69 JAH/Võrreld 48 33835-0 Lymphocytes.plasmacytoid/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % HEM/BC Lymphocytes Plasmacytoid/100 leukocytes in Blood by Manual count Plasmacoid Lymphs NFr Bld Manual 1 Observation 27 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7926321 Plasmarakud veres % ams7926588 JAH EI EI B-Plasmarakud % Plasmarakud % Plasmarakkude suhtarv QN % % 79 JAH/Võrreld 59 13047-6 Plasma cells/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % HEM/BC Plasma cells/100 leukocytes in Blood Plasma Cells NFr Bld 1 Observation 32 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7926321 Neutrofiilsete granulotsüütide arv veres ams7929720 EI 2020-04-01 EI EI B-Neutrofiilid # Neutrofiilid Neutrofiilide arv QN E9/L x10 E9/l 82 JAH/Võrreld 65 26499-4 Neutrophils NCnc Pt Bld Qn 10*3/uL k/cumm 0,93% HEM/BC Neutrophils [#/volume] in Blood Neutrophils # Bld 1 Observation 23 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7926321 Segmenttuumsed neutrofiilid veres % ams7926583 JAH EI EI B-Segmenttuumsed neutrofiilid % Segmenttuumsed neutrofiilid % Segmenttuumsete neutrofiilide suhtarv QN % % 83 JAH/Võrreld 54 26505-8 Neutrophils.segmented/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % HEM/BC Neutrophils.segmented/100 leukocytes in Blood Neuts Seg NFr Bld 1 Observation 24 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7926321 Kepptuumsed neutrofiilid veres % ams7926582 JAH EI EI B-Kepptuumsed neutrofiilid % Kepptuumsed neutrofiilid % Kepptuumsete neutrofiilide suhtarv QN % % 84 JAH/Võrreld 55 26508-2 Neutrophils.band form/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 0,19% HEM/BC Neutrophils.band form/100 leukocytes in Blood Neuts Band NFr Bld 1 Observation 25 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7926321 Metamüelotsüüdid veres % ams7926581 JAH EI EI B-Metamüelotsüüdid % Metamüelotsüüdid % Metamüelotsüütide suhtarv QN % % 86 JAH/Võrreld 56 740-1 Metamyelocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % 307 HEM/BC Metamyelocytes/100 leukocytes in Blood by Manual count Metamyelocytes NFr Bld Manual 1 Observation 23,8122 26 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7926321 Müelotsüüdid veres % ams7926580 JAH EI EI B-Müelotsüüdid % Müelotsüüdid % Müelotsüütide suhtarv QN % % 88 JAH/Võrreld 57 26498-6 Myelocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 0,04% HEM/BC Myelocytes/100 leukocytes in Blood Myelocytes NFr Bld 1 Observation 22 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7926321 Blastsed rakud veres (spetsifitseerimata) % ams7926579 JAH EI EI B-Blastid (spetsifitseerimata) % Blastid (spetsifitseerimata) % Blastide (spetsifitseerimata) suhtarv QN % % 93 JAH/Võrreld 51 709-6 Blasts/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % 791 HEM/BC Blasts/100 leukocytes in Blood by Manual count Blasts NFr Bld Manual 1 Observation 18,0359 33 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7926321 Normoblastid ams7926597 JAH EI EI B-Normoblastid % Normoblastid % Normoblastide suhtarv QN /100WBC 96 JAH/Võrreld 67 33990-3 Normoblasts/100 leukocytes Ratio Pt Bld Qn /100{WBCs} /100 leukocytes HEM/BC Normoblasts/100 leukocytes [Ratio] in Blood Normoblasts Bld-Rto 1 Observation 34 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7926321 Toksogeenne granulatsioon ams7926592 JAH EI EI B-Toksogeenne granulatsioon Toksogeenne granulatsioon Toksogeenne granulatsioon Tekst 99 JAH 69 803-7 Toxic granules ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,0071% HEM/BC Toxic granules [Presence] in Blood by Light microscopy Toxic Granules Bld Ql Smear 1 Observation 35 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7926321 Hüpersegmentatsioon ams7926590 JAH EI EI B-Hüpersegmentatsioon Hüpersegmentatsioon Hüpersegmentatsioon Tekst 101 JAH 71 765-8 Neutrophils.hypersegmented ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Neutrophils.hypersegmented [Presence] in Blood by Light microscopy Neuts Hyperseg Bld Ql Smear 1 Observation 788 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7926321 Neutrofiilide vakuolisatsioon ams7930303 JAH EI EI B-Neutrofiilide vakuolisatsioon Neutrofiilide vakuolisatsioon Neutrofiilide vakuolisatsioon Tekst 102 JAH 1669 18319-4 Neutrophils.vacuolated ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,0010% HEM/BC Neutrophils.vacuolated [Presence] in Blood by Light microscopy Neuts Vac Bld Ql Smear 1 Observation 36 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7926321 Gumprechti varjud ams7926594 JAH EI EI B-Gumprechti varjud Gumprechti varjud Gumprechti varjud QN % 106 JAH/Võrreld 73 14912-0 Smudge cells/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count "#/100 WBC; %" 0,0056% HEM/BC Smudge cells/100 leukocytes in Blood by Manual count Smudge Cells NFr Bld Manual 1 Observation 789 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7926321 Erütrotsüütide aglutinatsioon ams7930304 JAH EI EI B-Aglutinatsioon Aglutinatsioon Aglutinatsioon Tekst 108 JAH 1671 50670-9 Erythrocyte agglutination ACnc Pt Bld Ord HEM/BC Erythrocyte agglutination [Presence] in Blood RBC agglut Bld Ql 1 Observation 37 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7926321 Erütrotsüütide hüpokromaasia ams7930323 JAH EI EI B-Hüpokromaasia Hüpokromaasia Hüpokromaasia Tekst 109 JAH 75 728-6 Hypochromia ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,03% HEM/BC Hypochromia [Presence] in Blood by Light microscopy Hypochromia Bld Ql Smear 1 Observation 38 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7926321 Erütrotsüütide polükromaasia ams7930324 JAH EI EI B-Polükromaasia Polükromaasia Polükromaasia Tekst 110 JAH 76 10378-8 Polychromasia ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,09% HEM/BC Polychromasia [Presence] in Blood by Light microscopy Polychromasia Bld Ql Smear 1 Observation 39 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7926321 Erütrotsüütide anisokromaasia ams7930322 JAH EI EI B-Anisokromaasia Anisokromaasia Anisokromaasia Tekst 111 JAH 77 51582-5 Anisochromasia ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Anisochromasia [Presence] in Blood by Light microscopy Anisochromasia Bld Ql Smear 1 Observation 40 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7926321 Erütrotsüütide anisotsütoos ams7926595 JAH EI EI B-Erütrotsüütide anisotsütoos Erütrotsüütide anisotsütoos Erütrotsüütide anisotsütoos Tekst 112 JAH 78 702-1 Anisocytosis ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,04% HEM/BC Anisocytosis [Presence] in Blood by Light microscopy Anisocytosis Bld Ql Smear 1 Observation 41 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7926321 Erütrotsüütide makrotsütoos ams7930320 JAH EI EI B-Erütrotsüütide makrotsütoos Erütrotsüütide makrotsütoos Erütrotsüütide makrotsütoos Tekst 113 JAH 79 738-5 Macrocytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,11% HEM/BC Macrocytes [Presence] in Blood by Light microscopy Macrocytes Bld Ql Smear 1 Observation 42 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7926321 Erütrotsüütide mikrotsütoos ams7930321 JAH EI EI B-Erütrotsüütide mikrotsütoos Erütrotsüütide mikrotsütoos Erütrotsüütide mikrotsütoos Tekst 115 JAH 81 741-9 Microcytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,10% HEM/BC Microcytes [Presence] in Blood by Light microscopy Microcytes Bld Ql Smear 1 Observation 45 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7926321 Erütrotsüütide poikilotsütoos ams7926596 JAH EI EI B-Poikilotsütoos Poikilotsütoos Poikilotsütoos Tekst 116 JAH 84 779-9 Poikilocytosis ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,03% HEM/BC Poikilocytosis [Presence] in Blood by Light microscopy Poikilocytosis Bld Ql Smear 1 Observation 43 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7926321 Erütrotsüütide sferotsütoos ams7930313 JAH EI EI B-Mikrosferotsütoos Mikrosferotsütoos Mikrosferotsütoos Tekst 117 JAH 82 48069-9 Spherocytes.micro ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Spherocytes.micro [Presence] in Blood by Light microscopy Spherocytes.micro Bld Ql Smear 1 Both 44 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7926321 Erütrotsüütide ovalotsütoos ams7930312 JAH EI EI B-Ovalotsütoos Ovalotsütoos Ovalotsütoos Tekst 118 JAH 83 774-0 Ovalocytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,06% HEM/BC Ovalocytes [Presence] in Blood by Light microscopy Ovalocytes Bld Ql Smear 1 Observation 46 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7926321 Erütrotsüütide akantotsütoos ams7930305 JAH EI EI B-Akantotsütoos Akantotsütoos Akantotsütoos Tekst 119 JAH 85 7789-1 Acanthocytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,00% HEM/BC Acanthocytes [Presence] in Blood by Light microscopy Acanthocytes Bld Ql Smear 1 Observation 47 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7926321 Erütrotsüütide fragmentatsioon ams7930309 JAH EI EI B-Fragmentatsioon Fragmentatsioon Fragmentatsioon Tekst 120 JAH 86 10373-9 Fragments ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Fragments [Presence] in Blood by Light microscopy Fragments Bld Ql Smear 1 Observation 48 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7926321 Erütrotsüütide stomatotsütoos ams7930314 JAH EI EI B-Stomatotsütoos Stomatotsütoos Stomatotsütoos Tekst 121 JAH 87 10380-4 Stomatocytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Stomatocytes [Presence] in Blood by Light microscopy Stomatocytes Bld Ql Smear 1 Observation 49 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7926321 Erütrotsüütide kodotsütoos ehk märklaudrakkude olemasolu ams7930311 JAH EI EI B-Kodotsütoos Märklaudrakud Kodotsütoos ehk märklaudrakkude olemasolu Tekst 122 JAH 88 10381-2 Target cells ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,03% HEM/BC Target cells [Presence] in Blood by Light microscopy Targets Bld Ql Smear 1 Observation 55 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7926321 Erütrotsüütide dakrüotsütoos ehk pisarrakkude olemasolu ams7930306 JAH EI EI B-Dakrotsütoos Pisarrakud Dakrüotsütoos ehk pisarrakkude olemasolu Tekst 123 JAH 94 7791-7 Dacryocytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,03% HEM/BC Dacrocytes [Presence] in Blood by Light microscopy Dacryocytes Bld Ql Smear 1 Observation 50 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7926321 Erütrotsüütide ehhinotsütoos ams7930308 JAH EI EI B-Ehhinotsütoos Ehhinotsütoos Ehhinotsütoos Tekst 124 JAH 89 7790-9 Burr cells ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,01% HEM/BC Burr cells [Presence] in Blood by Light microscopy Burr Cells Bld Ql Smear 1 Observation 790 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7926321 Erütrotsüütide keratotsütoos ams7930310 JAH EI EI B-Keratotsütoos Keratotsütoos Keratotsütoos Tekst 125 JAH 1672 10374-7 Helmet cells ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Helmet cells [Presence] in Blood by Light microscopy Helmet Cells Bld Ql Smear 1 Observation 791 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7926321 Erütrotsüütide drepanotsütoos ehk sirprakkude olemasolu ams7930307 JAH EI EI B-Drepanotsütoos Sirprakud Drepanotsütoos ehk sirprakkude olemasolu Tekst 126 JAH 1673 801-1 Sickle cells ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,0047% HEM/BC Sickle cells [Presence] in Blood by Light microscopy Sickle Cells Bld Ql Smear 1 Observation 51 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7926321 Basofiilne sõmerus ams7930315 JAH EI EI B-Basofiilne sõmerus Basofiilne sõmerus Basofiilne sõmerus Tekst 127 JAH 90 703-9 Basophilic stippling ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,00% HEM/BC Basophilic stippling [Presence] in Blood by Light microscopy Baso Stipl Bld Ql Smear 1 Observation 52 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7926321 Howelli-Jolly kehakesed ams7930318 JAH EI EI B-Howelli-Jolly kehakesed Howelli-Jolly kehakesed Howelli-Jolly kehakesed Tekst 128 JAH 91 7793-3 Howell-Jolly bodies ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,00% HEM/BC Howell-Jolly bodies [Presence] in Blood by Light microscopy Howell-Jolly Bod Bld Ql Smear 1 Observation 53 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7926321 Caboti ringid ams7930316 JAH EI EI B-Caboti ringid Caboti ringid Caboti ringid Tekst 129 JAH 92 11280-5 Cabot rings ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Cabot rings [Presence] in Blood by Light microscopy Cabot rings Bld Ql Smear 1 Observation 54 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7926321 Pappenheimeri kehakesed ams7930319 JAH EI EI B-Pappenheimeri kehakesed Pappenheimeri kehakesed Pappenheimeri kehakesed Tekst 130 JAH 93 7795-8 Pappenheimer bodies ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Pappenheimer bodies [Presence] in Blood by Light microscopy Pappenheimer Bod Bld Ql Smear 1 Observation 792 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7926321 Heinzi kehakesed ams7930317 JAH EI EI B-Heinzi kehakesed Heinzi kehakesed Heinzi kehakesed Tekst 131 JAH 1674 716-1 Heinz bodies ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Heinz bodies [Presence] in Blood by Light microscopy Heinz Bod Bld Ql Smear 1 Observation 793 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7926321 Trombotsüütide agregaadid ams7930325 JAH EI EI B-Trombotsüütide agregaadid Trombotsüütide agregaadid Trombotsüütide agregaadid Tekst 136 JAH 1679 7796-6 Platelet clump ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Platelet clump [Presence] in Blood by Light microscopy Platelet Clump Bld Ql Smear 1 Observation 843 HE 1 Retikulotsüütide mikroskoopia ams7926639 JAH JAH EI B-Ret-m Retikulotsüütide mikroskoopia Retikulotsüütide mikroskoopia QN % o/oo 143 JAH/Võrreld 2101 31112-6 Reticulocytes/100 erythrocytes NFr Pt Bld Qn Manual % % 9 HEM/BC Reticulocytes/100 erythrocytes in Blood by Manual Retics/100 RBC NFr Manual 1 Observation 16,4896 56 HE 1 Erütrotsüütide settekiirus Westergreni järgi mm/h ams7929510 JAH JAH EI B-ESR Settekiirus Erütrotsüütide settekiirus QN mm/h mm/h 146 JAH/Võrreld 106 4537-7 Erythrocyte sedimentation rate Vel Pt Bld Qn Westergren mm/h mm/hr 0,03% HEM/BC Erythrocyte sedimentation rate by Westergren method ESR Bld Qn Westrgrn 1 Both 1221 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres shk7928148 JAH JAH EI aB-ABB panel Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres Happe-aluse tasakaalu uuring arteriaalses veres Paneel Biolab 1 JAH 1248 24336-0 Gas panel - Pt BldA Qn 0,01% PANEL.CHEM Gas panel in Arterial blood Gas Pnl BldA 1 Order 625 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres shk7928155 Patsiendi temperatuur ams7930649 JAH EI EI Pt-t Kehatemperatuur Patsiendi kehatemperatuur QN C C 3 JAH 1249 8329-5 Body temperature Temp Pt Core Qn BDYTMP.MOLEC Body temperature - Core Bdy temp Core 2 626 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres shk7928156 Patsiendi temperatuur ams7930672 JAH EI EI Pt-t Kehatemperatuur Patsiendi kehatemperatuur QN C C 3 JAH 1249 8329-5 Body temperature Temp Pt Core Qn BDYTMP.MOLEC Body temperature - Core Bdy temp Core 2 1222 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres shk7928148 Patsiendi temperatuur ams7930630 JAH EI EI Pt-t Kehatemperatuur Patsiendi kehatemperatuur QN C C Biolab 3 JAH 1249 8329-5 Body temperature Temp Pt Core Qn BDYTMP.MOLEC Body temperature - Core Bdy temp Core 2 627 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres shk7928155 FIO2 ams7930651 JAH EI EI FiO2 FiO2 Hapniku osakaal sissehingatavas õhus QN % % 4 JAH 1250 19994-3 Oxygen/Inspired gas setting VFr Pt Ventilator Qn % % 0,01% PULM Oxygen/Inspired gas setting [Volume Fraction] Ventilator O2/Inspired gas setting VFr Vent 2 628 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres shk7928156 FIO2 ams7930674 JAH EI EI FiO2 FiO2 Hapniku osakaal sissehingatavas õhus QN % % 4 JAH 1250 19994-3 Oxygen/Inspired gas setting VFr Pt Ventilator Qn % % 0,01% PULM Oxygen/Inspired gas setting [Volume Fraction] Ventilator O2/Inspired gas setting VFr Vent 2 1223 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres shk7928148 FIO2 ams7930632 JAH EI EI FiO2 FiO2 Hapniku osakaal sissehingatavas õhus QN % % Biolab 4 JAH 1250 19994-3 Oxygen/Inspired gas setting VFr Pt Ventilator Qn % % 0,01% PULM Oxygen/Inspired gas setting [Volume Fraction] Ventilator O2/Inspired gas setting VFr Vent 2 1224 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres shk7928148 pH ams7930610 JAH EI EI aB-pH pH pH arteriaalses veres QN Biolab 5 JAH 1251 2744-1 pH LsCnc Pt BldA Qn [pH] 0,08% CHEM pH of Arterial blood pH BldA 1 Both 1225 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres shk7928148 PCO2 ams7930611 JAH EI EI aB-pCO2 pCO2 Süsinikdioksiidi osarõhk arteriaalses veres QN mmHg mmHg Biolab 6 JAH 1252 2019-8 Carbon dioxide PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg 0,05% CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] in Arterial blood pCO2 BldA 1 Both 1239 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres shk7928148 TCO2 ams7930620 JAH EI EI aB-CO2 CO2 Süsinikdioksiid arteriaalses veres QN mmol/L mmol/l Biolab 7 JAH 3151 41647-9 Carbon dioxide SCnc Pt BldA Qn Calculated mmol/L mmol/L CHEM Carbon dioxide, total [Moles/volume] in Arterial blood by calculation CO2 BldA Calc-sCnc 1 Both 8,0443 1226 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres shk7928148 PO2 ams7930612 JAH EI EI aB-pO2 pO2 Hapniku osarõhk arteriaalses veres QN mmHg mmHg Biolab 8 JAH 1253 2703-7 Oxygen PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg 0,07% CHEM Oxygen [Partial pressure] in Arterial blood pO2 BldA 1 Both 1238 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres shk7928148 %sO2 c ams7930625 JAH EI EI aB-sO2 calc sO2 (arvutuslik) Hapnikuga küllastatus arteriaalses veres (arvutuslik) QN % % Biolab 10 JAH 3148 51733-4 Oxygen saturation MFr Pt BldA Qn Calculated from oxygen partial pressure % % CHEM Oxygen saturation Calculated from oxygen partial pressure in Arterial blood SaO2 % BldA from pO2 1 Both 8,0443 1227 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres shk7928148 pH (T) ams7930617 JAH EI EI aB-pHt pH (t) pH (kehatemperatuuri järgi kohandatud) arteriaalses veres QN Biolab 13 JAH 1257 33254-4 pH^^adjusted to patients actual temperature LsCnc Pt BldA Qn [pH] 0,01% CHEM pH of Arterial blood adjusted to patients actual temperature pH temp adj BldA 1 Observation 1228 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres shk7928148 PCO2 (T) ams7930618 JAH EI EI aB-pCO2t pCO2 (t) Süsinikdioksiidi osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) arteriaalses veres QN mmHg mmHg Biolab 14 JAH 1258 32771-8 Carbon dioxide^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Arterial blood pCO2 temp adj BldA 1 Observation 1229 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres shk7928148 PO2 (T) ams7930619 JAH EI EI aB-pO2t pO2 (t) Hapniku osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) arteriaalses veres QN mmHg mmHg Biolab 15 JAH 1259 19255-9 Oxygen^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Oxygen [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Arterial blood pO2 temp adj BldA 1 Observation 1230 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres shk7928148 c tO2 ams7930626 JAH EI EI aB-O2 O2 Hapnik arteriaalses veres QN Vol% Biolab 16 JAH 1260 59274-1 Oxygen content VFr Pt BldA Qn Calculated mL/dL CHEM Oxygen content in Arterial blood by calculation O2 Ct VFr BldA Calc 1 Observation 1231 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres shk7928148 A-aDO2 ams7930627 JAH EI EI aB-AaDpO2t AaDpO2 (t) Alveolaarse õhu ja arteriaalse vere hapniku osarõhkude vahe (kehatemperatuuri järgi kohandatud) QN mmHg mmHg Biolab 21 JAH 1265 53809-0 Oxygen.alveolar - arterial^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt Respiratory system Qn mm[Hg] mm Hg PULM Oxygen.alveolar - arterial [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature Respiratory system O2 alv-art temp adj Respiratory 2 Both 1232 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres shk7928148 BEb ams7930622 JAH EI EI aB-BE BE Aluste liig arteriaalses veres QN mmol/L mmol/l Biolab 26 JAH 1268 1925-7 Base excess SCnc Pt BldA Qn mmol/L mmol/L 0,04% CHEM Base excess in Arterial blood Base excess BldA-sCnc 1 Observation 1233 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres shk7928148 BEecf ams7930623 JAH EI EI aB-BEst BE (st) Aluste liig (standardiseeritud) arteriaalses veres QN mmol/L mmol/l Biolab 27 JAH 1269 19235-1 Base excess^^standard SCnc Pt BldA Qn mmol/L mmol/L CHEM Base excess standard in Arterial blood Base excess std BldA-sCnc 1 Observation 1234 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres shk7928148 HCO3 ams7930621 JAH EI EI aP-HCO3 Vesinikkarbonaat Vesinikkarbonaat arteriaalses plasmas QN mmol/L mmol/l Biolab 30 JAH 1273 1960-4 Bicarbonate SCnc Pt BldA Qn mmol/L mmol/L 0,05% CHEM Bicarbonate [Moles/volume] in Arterial blood HCO3 BldA-sCnc 1 Both 1240 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres shk7928148 SBC ams7930624 JAH EI EI aP-HCO3st Vesinikkarbonaat (st) Vesinikkarbonaat (standardiseeritud) arteriaalses plasmas QN mmol/L mmol/l Biolab 31 JAH 3154 19230-2 Bicarbonate^^standard SCnc Pt BldA Qn mmol/L mmol/L CHEM Bicarbonate [Moles/volume] standard in Arterial blood HCO3 std BldA-sCnc 1 Observation 8,0775 629 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segavenoosses veres shk7928155 JAH JAH EI mvB-ABB panel Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres Happe-aluse tasakaalu uuring segunenud venoosses veres Paneel 56 JAH 1298 51973-6 Gas panel - Pt BldMV Qn PANEL.CHEM Gas panel in Mixed venous blood Gas Pnl BldMV 1 Order 630 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres shk7928155 pH ams7930652 JAH EI EI mvB-pH pH pH segunenud venoosses veres QN [pH] 57 JAH 1299 19213-8 pH LsCnc Pt BldMV Qn [pH] CHEM pH of Mixed venous blood pH BldMV 1 Both 631 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres shk7928155 pCO2 ams7930653 JAH EI EI mvB-pCO2 pCO2 Süsinikdioksiidi osarõhk segunenud venoosses veres QN mmHg mmHg 58 JAH 1300 19212-0 Carbon dioxide PPres Pt BldMV Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] in Mixed venous blood pCO2 BldMV 1 Both 1199 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres shk7928155 TCO2 ams7930662 JAH EI EI mvB-CO2 CO2 Süsinikdioksiid segunenud venoosses veres QN mmol/L mmol/l 59 JAH 3152 57920-1 Carbon dioxide SCnc Pt BldMV Qn Calculated mmol/L mmol/L CHEM Carbon dioxide, total [Moles/volume] in Mixed venous blood by calculation CO2 BldMV Calc-sCnc 1 Both 8,0443 632 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres shk7928155 PO2 ams7930654 JAH EI EI mvB-pO2 pO2 Hapniku osarõhk segunenud venoosses veres QN mmHg mmHg 60 JAH 1301 19211-2 Oxygen PPres Pt BldMV Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Oxygen [Partial pressure] in Mixed venous blood pO2 BldMV 1 Both 633 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres shk7928155 %sO2 c ams7930667 JAH EI EI mvB-sO2 sO2 Hapnikuga küllastatus segunenud venoosses veres QN % % 61 JAH 1302 19224-5 Oxygen saturation MFr Pt BldMV Qn % % HEMODYN.MOLEC Oxygen saturation in Mixed venous blood SaO2% BldMV 2 634 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres shk7928155 pH (T) ams7930659 JAH EI EI mvB-pHt pH (t) pH (kehatemperatuuri järgi kohandatud) segunenud venoosses veres QN [pH] 65 JAH 1304 50980-2 pH^^adjusted to patients actual temperature LsCnc Pt BldMV Qn [pH] CHEM pH of Mixed venous blood adjusted to patients actual temperature pH temp adj BldMV 1 Both 635 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres shk7928155 PCO2 (T) ams7930660 JAH EI EI mvB-pCO2t pCO2 (t) Süsinikdioksiidi osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) segunenud venoosses veres QN mmHg mmHg 66 JAH 1305 50981-0 Carbon dioxide^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldMV Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Mixed venous blood pCO2 temp adj BldMV 1 Both 636 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres shk7928155 PO2 (T) ams7930661 JAH EI EI mvB-pO2t pO2 (t) Hapniku osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) segunenud venoosses veres QN mmHg mmHg 67 JAH 1306 19257-5 Oxygen^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldMV Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Oxygen [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Mixed venous blood pO2 temp adj BldMV 1 Observation 11,3891 637 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres shk7928155 c tO2 ams7930668 JAH EI EI mvB-O2 O2 Hapnik segunenud venoosses veres QN Vol% 68 JAH 1307 64798-2 Oxygen content VFr Pt BldMV Qn Calculated mL/dL ml/dl CHEM Oxygen content in Mixed venous blood by calculation O2 Ct VFr BldMV Calc 1 Observation 11,3891 638 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres shk7928155 BEb ams7930664 JAH EI EI mvB-BE BE Aluste liig segunenud venoosses veres QN mmol/L mmol/l 72 JAH 1311 19234-4 Base excess SCnc Pt BldMV Qn mmol/L mmol/L CHEM Base excess in Mixed venous blood Base excess BldMV-sCnc 1 Observation 639 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres shk7928155 BEecf ams7930665 JAH EI EI mvB-BEst BE (st) Aluste liig (standardiseeritud) segunenud venoosses veres QN mmol/L mmol/l 73 JAH 1312 19238-5 Base excess^^standard SCnc Pt BldMV Qn mmol/L mmol/L CHEM Base excess standard in Mixed venous blood Base excess std BldMV-sCnc 1 Observation 1143 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres shk7928155 HCO3 ams7930663 JAH EI EI mvP-HCO3 Vesinikkarbonaat Vesinikkarbonaat segatud venosses plasmas QN mmol/L mmol/l 75 JAH 2717 19229-4 Bicarbonate SCnc Pt BldMV Qn mmol/L mmol/L CHEM Bicarbonate [Moles/volume] in Mixed venous blood HCO3 BldMV-sCnc 1 Both 11,3891 1202 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres shk7928155 SBC ams7930666 JAH EI EI mvP-HCO3st HCO3st Vesinikkarbonaat (standardiseeritud) segunenud venoosses plasmas QN mmol/L mmol/l 76 JAH 3155 19233-6 Bicarbonate^^standard SCnc Pt BldMV Qn mmol/L mmol/L CHEM Bicarbonate [Moles/volume] standard in Mixed venous blood HCO3 std BldMV-sCnc 1 Observation 8,0775 640 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarveres shk7928156 JAH JAH EI cB-ABB panel Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres Happe-aluse tasakaalu uuring kapillaarses veres Paneel 78 JAH 1318 24337-8 Gas panel - Pt BldC Qn PANEL.CHEM Gas panel in Capillary blood Gas Pnl BldC 1 Order 641 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres shk7928156 pH ams7930675 JAH EI EI cB-pH pH pH kapillaarses veres QN [pH] 79 JAH 1322 2745-8 pH LsCnc Pt BldC Qn [pH] 0,00% CHEM pH of Capillary blood pH BldC 1 Both 1200 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres shk7928156 PCO2 ams7930676 JAH EI EI cB-CO2 CO2 Süsinikdioksiid kapillaarses veres QN mmol/L mmHg 81 JAH 3153 51781-3 Carbon dioxide SCnc Pt BldC Qn Calculated mmol/L mmol/L CHEM Carbon dioxide, total [Moles/volume] in Capillary blood by calculation CO2 BldC Calc-sCnc 1 Both 8,0443 1201 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres shk7928156 TCO2 ams7930685 JAH EI EI cB-CO2 CO2 Süsinikdioksiid kapillaarses veres QN mmol/L mmol/l 81 JAH 3153 51781-3 Carbon dioxide SCnc Pt BldC Qn Calculated mmol/L mmol/L CHEM Carbon dioxide, total [Moles/volume] in Capillary blood by calculation CO2 BldC Calc-sCnc 1 Both 8,0443 642 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres shk7928156 PO2 ams7930677 JAH EI EI cB-pO2 pO2 Hapniku osarõhk kapillaarses veres QN mmHg mmHg 82 JAH 1324 2704-5 Oxygen PPres Pt BldC Qn mm[Hg] mm Hg 0,00% CHEM Oxygen [Partial pressure] in Capillary blood pO2 BldC 1 Both 1198 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres shk7928156 %sO2 c ams7930690 JAH EI EI cB-sO2 calc sO2 (arvutuslik) Hapnikuga küllastatus kapillaarses veres (arvutuslik) QN % % 84 JAH 3150 51732-6 Oxygen saturation MFr Pt BldC Qn Calculated from oxygen partial pressure % % CHEM Oxygen saturation Calculated from oxygen partial pressure in Capillary blood SaO2 % BldC from pO2 1 Both 8,0443 643 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres shk7928156 pH (T) ams7930682 JAH EI EI cB-pHt pH (t) pH (kehatemperatuuri järgi kohandatud) kapillaarses veres QN [pH] 87 JAH 1328 39485-8 pH^^adjusted to patients actual temperature LsCnc Pt BldC Qn [pH] CHEM pH of Capillary blood adjusted to patients actual temperature pH temp adj BldC 1 Observation 644 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres shk7928156 PCO2 (T) ams7930683 JAH EI EI cB-pCO2t pCO2 (t) Süsinikdioksiidi osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) kapillaarses veres QN mmHg mmHg 88 JAH 1329 40620-7 Carbon dioxide^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldC Qn mm[Hg] CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Capillary blood pCO2 temp adj BldC 1 Observation 645 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres shk7928156 PO2 (T) ams7930684 JAH EI EI cB-pO2t pO2 (t) Hapniku osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) kapillaarses veres QN mmHg mmHg 89 JAH 1330 19256-7 Oxygen^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldC Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Oxygen [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Capillary blood pO2 temp adj BldC 1 Observation 11,3891 646 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres shk7928156 c tO2 ams7930691 JAH EI EI cB-O2 O2 Hapnik kapillaarses veres QN Vol% 90 JAH 1331 64799-0 Oxygen content VFr Pt BldC Qn Calculated mL/dL ml/dl CHEM Oxygen content in Capillary blood by calculation O2 Ct VFr BldC Calc 1 11,3891 647 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres shk7928156 A-aDO2 ams7930692 JAH EI EI cB-AaDpO2t AaDpO2 (t) Alveolaarse õhu ja kapillaarse vere hapniku osarõhkude vahe (kehatemperatuuri järgi kohandatud) QN mmHg mmHg 95 JAH 1336 A-1336 648 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres shk7928156 BEb ams7930687 JAH EI EI cB-BE BE Aluste liig kapillaarses veres QN mmol/L mmol/l 96 JAH 1337 1926-5 Base excess SCnc Pt BldC Qn mmol/L mmol/L CHEM Base excess in Capillary blood Base excess BldC-sCnc 1 Observation 649 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres shk7928156 BEecf ams7930688 JAH EI EI cB-BEst BE (st) Aluste liig (standardiseeritud) kapillaarses veres QN mmol/L mmol/l 97 JAH 1338 19236-9 Base excess^^standard SCnc Pt BldC Qn mmol/L mmol/L CHEM Base excess standard in Capillary blood Base excess std BldC-sCnc 1 Observation 1144 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres shk7928156 HCO3 ams7930686 JAH EI EI cP-HCO3 Vesinikkarbonaat Vesinikkarbonaat kapillaarses plasmas QN mmol/L mmol/l 99 JAH 2720 1961-2 Bicarbonate SCnc Pt BldC Qn mmol/L mmol/L 1093 CHEM Bicarbonate [Moles/volume] in Capillary blood HCO3 BldC-sCnc 1 Both 11,3891 1203 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres shk7928156 SBC ams7930689 JAH EI EI cP-HCO3st Vesinikkarbonaat (st) Vesinikkarbonaat (standardiseeritud) kapillaarses plasmas QN mmol/L mmol/l 100 JAH 3156 19231-0 Bicarbonate^^standard SCnc Pt BldC Qn mmol/L mmol/L CHEM Bicarbonate [Moles/volume] standard in Capillary blood HCO3 std BldC-sCnc 1 Observation 8,0775 1194 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres shk7928155 Hemoglobiin ams7930650 JAH EI EI B-Hb calc Hb (arvutuslik) Hemoglobiin veres (arvutuslik) QN g/L g/l 110 JAH 3146 20509-6 Hemoglobin MCnc Pt Bld Qn Calculated g/dL g/dL HEM/BC Hemoglobin [Mass/volume] in Blood by calculation Hgb Bld Calc-mCnc 1 Observation 8,0775 1195 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres shk7928156 Hemoglobiin ams7930673 JAH EI EI B-Hb calc Hb (arvutuslik) Hemoglobiin veres (arvutuslik) QN g/L g/l 110 JAH 3146 20509-6 Hemoglobin MCnc Pt Bld Qn Calculated g/dL g/dL HEM/BC Hemoglobin [Mass/volume] in Blood by calculation Hgb Bld Calc-mCnc 1 Observation 8,0775 1236 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres shk7928148 Hemoglobiin ams7930631 JAH EI EI B-Hb calc Hb (arvutuslik) Hemoglobiin veres (arvutuslik) QN g/L g/l Biolab 110 JAH 3146 20509-6 Hemoglobin MCnc Pt Bld Qn Calculated g/dL g/dL HEM/BC Hemoglobin [Mass/volume] in Blood by calculation Hgb Bld Calc-mCnc 1 Observation 8,0775 1196 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres shk7928155 Hct ams7930655 JAH EI EI B-Hct cond Hct (erijuhtivus) Hematokrit veres (erijuhtivus) QN % % 112 JAH 3147 20570-8 Hematocrit VFr Pt Bld Qn % % 28 HEM/BC Hematocrit [Volume Fraction] of Blood Hct VFr Bld 1 Both 8,0443 1197 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres shk7928156 Hct ams7930678 JAH EI EI B-Hct cond Hct (erijuhtivus) Hematokrit veres (erijuhtivus) QN % % 112 JAH 3147 20570-8 Hematocrit VFr Pt Bld Qn % % 28 HEM/BC Hematocrit [Volume Fraction] of Blood Hct VFr Bld 1 Both 8,0443 1237 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres shk7928148 Hct ams7930613 JAH EI EI B-Hct cond Hct (erijuhtivus) Hematokrit veres (erijuhtivus) QN % % Biolab 112 JAH 3147 20570-8 Hematocrit VFr Pt Bld Qn % % 28 HEM/BC Hematocrit [Volume Fraction] of Blood Hct VFr Bld 1 Both 8,0443 1235 HAT 2 pH nabaväädi verest ams7928199 JAH JAH EI uB-pH pH nabaväädi veres pH nabaväädi veres QN Biolab 114 JAH 2159 14873-4 pH LsCnc Pt BldCo Qn [pH] CHEM pH of Cord blood pH BldCo 1 Both 27,7899 89 EL 3 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres shk7928155 K+ ams7930657 JAH EI EI S,P-K Kaalium Kaalium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l 2 JAH/Võrreld 211 2823-3 Potassium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,2673% CHEM Potassium [Moles/volume] in Serum or Plasma Potassium SerPl-sCnc 1 Both 90 EL 3 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres shk7928156 K+ ams7930680 JAH EI EI S,P-K Kaalium Kaalium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l 2 JAH/Võrreld 211 2823-3 Potassium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,2673% CHEM Potassium [Moles/volume] in Serum or Plasma Potassium SerPl-sCnc 1 Both 1218 EL 3 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres shk7928148 K+ ams7930615 JAH EI EI S,P-K Kaalium Kaalium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l Biolab 2 JAH/Võrreld 211 2823-3 Potassium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,2673% CHEM Potassium [Moles/volume] in Serum or Plasma Potassium SerPl-sCnc 1 Both 1242 EL 3 Kaalium seerumis ams7927215 JAH JAH EI S,P-K Kaalium Kaalium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l Konelab T60i 2 JAH/Võrreld 211 2823-3 Potassium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,2673% CHEM Potassium [Moles/volume] in Serum or Plasma Potassium SerPl-sCnc 1 Both 87 EL 3 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres shk7928155 Na+ ams7930656 JAH EI EI S,P-Na Naatrium Naatrium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l 4 JAH/Võrreld 210 2951-2 Sodium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1705% CHEM Sodium [Moles/volume] in Serum or Plasma Sodium SerPl-sCnc 1 Both 88 EL 3 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres shk7928156 Na+ ams7930679 JAH EI EI S,P-Na Naatrium Naatrium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l 4 JAH/Võrreld 210 2951-2 Sodium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1705% CHEM Sodium [Moles/volume] in Serum or Plasma Sodium SerPl-sCnc 1 Both 1217 EL 3 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres shk7928148 Na+ ams7930614 JAH EI EI S,P-Na Naatrium Naatrium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l Biolab 4 JAH/Võrreld 210 2951-2 Sodium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1705% CHEM Sodium [Moles/volume] in Serum or Plasma Sodium SerPl-sCnc 1 Both 1241 EL 3 Naatrium seerumis ams7927286 JAH JAH EI S,P-Na Naatrium Naatrium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l Konelab T60i 4 JAH/Võrreld 210 2951-2 Sodium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1705% CHEM Sodium [Moles/volume] in Serum or Plasma Sodium SerPl-sCnc 1 Both 91 EL 3 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres shk7928155 Ca++ ams7930658 JAH EI EI S,P-iCa Kaltsium (ioniseeritud) Kaltsium (ioniseeritud) seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l 6 JAH 213 12180-6 Calcium.ionized SCnc Pt Ser/Plas Qn ISE mg/dL mmol/L CHEM Calcium.ionized [Moles/volume] in Serum or Plasma by Ion-selective membrane electrode (ISE) Ca-I SerPl ISE-sCnc 1 Both 92 EL 3 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres shk7928156 Ca++ ams7930681 JAH EI EI S,P-iCa Kaltsium (ioniseeritud) Kaltsium (ioniseeritud) seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l 6 JAH 213 12180-6 Calcium.ionized SCnc Pt Ser/Plas Qn ISE mg/dL mmol/L CHEM Calcium.ionized [Moles/volume] in Serum or Plasma by Ion-selective membrane electrode (ISE) Ca-I SerPl ISE-sCnc 1 Both 93 EL 3 Kaltsium (ioniseeritud) seerumis ams7927222 JAH JAH EI S,P-iCa Kaltsium (ioniseeritud) Kaltsium (ioniseeritud) seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l 6 JAH 213 12180-6 Calcium.ionized SCnc Pt Ser/Plas Qn ISE mg/dL mmol/L CHEM Calcium.ionized [Moles/volume] in Serum or Plasma by Ion-selective membrane electrode (ISE) Ca-I SerPl ISE-sCnc 1 Both 1219 EL 3 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres shk7928148 Ca++ ams7930616 JAH EI EI S,P-iCa Kaltsium (ioniseeritud) Kaltsium (ioniseeritud) seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l Biolab 6 JAH 213 12180-6 Calcium.ionized SCnc Pt Ser/Plas Qn ISE mg/dL mmol/L CHEM Calcium.ionized [Moles/volume] in Serum or Plasma by Ion-selective membrane electrode (ISE) Ca-I SerPl ISE-sCnc 1 Both 94 EL 3 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres shk7928155 Ca++(7,4) ams7930671 JAH EI EI S,P-iCa (pH 7,4) Kaltsium (ioniseeritud, pH 7,4) Kaltsium (ioniseeritud, pH 7,4 korral) QN mmol/L mmol/l 7 JAH/Võrreld 214 19072-8 Calcium.ionized^^adjusted to pH 7.4 SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Calcium.ionized [Moles/volume] adjusted to pH 7.4 in Serum or Plasma Ca-I adj pH7.4 SerPl-sCnc 1 Observation 95 EL 3 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres shk7928156 Ca++(7,4) ams7930694 JAH EI EI S,P-iCa (pH 7,4) Kaltsium (ioniseeritud, pH 7,4) Kaltsium (ioniseeritud, pH 7,4 korral) QN mmol/L mmol/l 7 JAH/Võrreld 214 19072-8 Calcium.ionized^^adjusted to pH 7.4 SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Calcium.ionized [Moles/volume] adjusted to pH 7.4 in Serum or Plasma Ca-I adj pH7.4 SerPl-sCnc 1 Observation 1220 EL 3 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres shk7928148 Ca++(7,4) ams7930629 JAH EI EI S,P-iCa (pH 7,4) Kaltsium (ioniseeritud, pH 7,4) Kaltsium (ioniseeritud, pH 7,4 korral) QN mmol/L mmol/l Biolab 7 JAH/Võrreld 214 19072-8 Calcium.ionized^^adjusted to pH 7.4 SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Calcium.ionized [Moles/volume] adjusted to pH 7.4 in Serum or Plasma Ca-I adj pH7.4 SerPl-sCnc 1 Observation 1243 EL 3 Kaltsium paastuseerumis ams7927218 JAH JAH EI S,P-Ca Kaltsium Kaltsium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l Konelab T60i 10 JAH/Võrreld 212 2000-8 Calcium SCnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Calcium [Moles/volume] in Serum or Plasma Calcium SerPl-sCnc 1 Both 1458 EL 3 Kloriid ams7931470 JAH JAH EI S,P-Cl Kloriid Kloriid seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 13 JAH/Võrreld 216 2075-0 Chloride SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1479% CHEM Chloride [Moles/volume] in Serum or Plasma Chloride SerPl-sCnc 1 Both 1254 EL 3 Fosfaat seerumis ams7927152 JAH JAH EI S,P-P Fosfaat Fosfaat seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l Konelab T60i 14 JAH/Võrreld 234 14879-1 Phosphate SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Phosphate [Moles/volume] in Serum or Plasma Phosphate SerPl-sCnc 1 Both 1244 EL 3 Magneesium seerumis ams7927281 JAH JAH EI S,P-Mg Magneesium Magneesium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l Konelab T60i 16 JAH/Võrreld 218 2601-3 Magnesium SCnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Magnesium [Moles/volume] in Serum or Plasma Magnesium SerPl-sCnc 1 Both 161 KAR 4 Troponiin T (kardiaalne) veres ams7930106 EI 2020-04-01 JAH EI B-cTnT POCT Troponiin T (POCT) Troponiin T (kardiaalne) veres (POCT) QN ng/L ng/ml 2 JAH 314 48425-3 Troponin T.cardiac MCnc Pt Bld Qn ug/L ug/L CHEM Troponin T.cardiac [Mass/volume] in Blood Troponin T Bld-mCnc 1 Both 1454 KAR 4 Troponiin I (kõrgtundlik) ams7931337 JAH JAH EI S,P-cTnI-hs Troponiin I (kõrgtundlik) Troponiin I (kõrgtundlik) seerumis/plasmas QN ng/L ng/L 3 JAH 3428 49563-0 Troponin I.cardiac MCnc Pt Ser/Plas Qn Detection limit <= 0.01 ng/mL ng/mL ng/mL 3 CHEM Troponin I.cardiac [Mass/volume] in Serum or Plasma by Detection limit <= 0.01 ng/mL Troponin I SerPl DL<=0.01 ng/mL-mCnc 1 Both 8,2638 162 KAR 4 Kreatiini kinaasi MB isoensüümi mass seerumis ams7929724 JAH JAH EI S,P-CK-MBm CK-MBm Kreatiini kinaasi MB isoensüümi mass seerumis/plasmas QN ug/L ng/ml 6 JAH 315 13969-1 Creatine kinase.MB MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,3363% CHEM Creatine kinase.MB [Mass/volume] in Serum or Plasma CK MB SerPl-mCnc 1 Both 164 KAR 4 B-tüüpi natriureetiline N-terminaalne propeptiid ams7929369 JAH JAH EI S,P-NT-proBNP NT-proBNP B-tüüpi natriureetilise propeptiidi N-fragment seerumis/plasmas QN ng/L pg/ml 8 JAH 317 33762-6 Natriuretic peptide.B prohormone MCnc Pt Ser/Plas Qn pg/mL pg/mL CHEM Natriuretic peptide.B prohormone [Mass/volume] in Serum or Plasma proBNP SerPl-mCnc 1 Both 1253 KE 5 C-reaktiivne valk seerumis ams7927142 JAH JAH EI S,P-CRP CRP C-reaktiivne valk seerumis/plasmas QN mg/L mg/l Konelab T60i 1 JAH/Võrreld 232 1988-5 C reactive protein MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0344% CHEM C reactive protein [Mass/volume] in Serum or Plasma CRP SerPl-mCnc 1 Both 154 KE 5 Prokaltsitoniin seerumis ams7930647 JAH JAH EI S,P-PCT Prokaltsitoniin Prokaltsitoniin seerumis/plasmas QN ug/L ng/ml 5 JAH/Võrreld 302 33959-8 Procalcitonin MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL CHEM Procalcitonin [Mass/volume] in Serum or Plasma Procalcitonin SerPl-mCnc 1 Both 221 KE 5 Interleukiin-6 ams7930947 EI 2022-08-30 JAH JAH S,P-IL-6 IL-6 Interleukiin 6 seerumis/plasmas QN ng/L pg/mL 9 JAH 381 26881-3 Interleukin 6 MCnc Pt Ser/Plas Qn pg/mL pg/mL CHEM Interleukin 6 [Mass/volume] in Serum or Plasma Il6 SerPl-mCnc 1 Both 105 KE 5 Glükoos paastuplasmas ams7930119 JAH JAH EI fS,fP-Gluc Glükoos paastuseerumis/-plasmas Glükoos paastuseerumis/paastuplasmas QN mmol/L mmol/l 12 JAH/Võrreld 237 14771-0 Glucose^post CFst SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Fasting glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma Glucose p fast SerPl-sCnc 1 Both 106 KE 5 Glükoos täisveres (glükomeetriga) ams7929519 JAH JAH EI fcB-Gluc Glükoos kapillaarses paastuveres Glükoos kapillaarses paastuveres QN mmol/L mmol/l 13 JAH/Võrreld 238 14770-2 Glucose^post CFst SCnc Pt BldC Qn Glucometer mmol/L mmol/L CHAL Fasting glucose [Moles/volume] in Capillary blood by Glucometer Glucose p fast BldC Glucomtr-sCnc 1 Both 107 KE 5 00.00 Glükoos täisveres (glükomeetriga) ams7929520 JAH JAH EI fcB-Gluc Glükoos kapillaarses paastuveres Glükoos kapillaarses paastuveres QN mmol/L mmol/l 13 JAH/Võrreld 238 14770-2 Glucose^post CFst SCnc Pt BldC Qn Glucometer mmol/L mmol/L CHAL Fasting glucose [Moles/volume] in Capillary blood by Glucometer Glucose p fast BldC Glucomtr-sCnc 1 Both 108 KE 5 02.00 Glükoos täisveres (glükomeetriga) ams7929522 JAH JAH EI fcB-Gluc Glükoos kapillaarses paastuveres Glükoos kapillaarses paastuveres QN mmol/L mmol/l 13 JAH/Võrreld 238 14770-2 Glucose^post CFst SCnc Pt BldC Qn Glucometer mmol/L mmol/L CHAL Fasting glucose [Moles/volume] in Capillary blood by Glucometer Glucose p fast BldC Glucomtr-sCnc 1 Both 109 KE 5 03.00 Glükoos täisveres (glükomeetriga) ams7929523 JAH JAH EI fcB-Gluc Glükoos kapillaarses paastuveres Glükoos kapillaarses paastuveres QN mmol/L mmol/l 13 JAH/Võrreld 238 14770-2 Glucose^post CFst SCnc Pt BldC Qn Glucometer mmol/L mmol/L CHAL Fasting glucose [Moles/volume] in Capillary blood by Glucometer Glucose p fast BldC Glucomtr-sCnc 1 Both 110 KE 5 04.00 Glükoos täisveres (glükomeetriga) ams7929524 JAH JAH EI fcB-Gluc Glükoos kapillaarses paastuveres Glükoos kapillaarses paastuveres QN mmol/L mmol/l 13 JAH/Võrreld 238 14770-2 Glucose^post CFst SCnc Pt BldC Qn Glucometer mmol/L mmol/L CHAL Fasting glucose [Moles/volume] in Capillary blood by Glucometer Glucose p fast BldC Glucomtr-sCnc 1 Both 111 KE 5 05.00 Glükoos täisveres (glükomeetriga) ams7929525 JAH JAH EI fcB-Gluc Glükoos kapillaarses paastuveres Glükoos kapillaarses paastuveres QN mmol/L mmol/l 13 JAH/Võrreld 238 14770-2 Glucose^post CFst SCnc Pt BldC Qn Glucometer mmol/L mmol/L CHAL Fasting glucose [Moles/volume] in Capillary blood by Glucometer Glucose p fast BldC Glucomtr-sCnc 1 Both 112 KE 5 06.00 Glükoos täisveres (glükomeetriga) ams7929526 JAH JAH EI fcB-Gluc Glükoos kapillaarses paastuveres Glükoos kapillaarses paastuveres QN mmol/L mmol/l 13 JAH/Võrreld 238 14770-2 Glucose^post CFst SCnc Pt BldC Qn Glucometer mmol/L mmol/L CHAL Fasting glucose [Moles/volume] in Capillary blood by Glucometer Glucose p fast BldC Glucomtr-sCnc 1 Both 113 KE 5 07.00 Glükoos täisveres (glükomeetriga) ams7929527 JAH JAH EI fcB-Gluc Glükoos kapillaarses paastuveres Glükoos kapillaarses paastuveres QN mmol/L mmol/l 13 JAH/Võrreld 238 14770-2 Glucose^post CFst SCnc Pt BldC Qn Glucometer mmol/L mmol/L CHAL Fasting glucose [Moles/volume] in Capillary blood by Glucometer Glucose p fast BldC Glucomtr-sCnc 1 Both 114 KE 5 08.00 Glükoos täisveres (glükomeetriga) ams7929528 JAH JAH EI fcB-Gluc Glükoos kapillaarses paastuveres Glükoos kapillaarses paastuveres QN mmol/L mmol/l 13 JAH/Võrreld 238 14770-2 Glucose^post CFst SCnc Pt BldC Qn Glucometer mmol/L mmol/L CHAL Fasting glucose [Moles/volume] in Capillary blood by Glucometer Glucose p fast BldC Glucomtr-sCnc 1 Both 115 KE 5 09.00 Glükoos täisveres (glükomeetriga) ams7929529 JAH JAH EI fcB-Gluc Glükoos kapillaarses paastuveres Glükoos kapillaarses paastuveres QN mmol/L mmol/l 13 JAH/Võrreld 238 14770-2 Glucose^post CFst SCnc Pt BldC Qn Glucometer mmol/L mmol/L CHAL Fasting glucose [Moles/volume] in Capillary blood by Glucometer Glucose p fast BldC Glucomtr-sCnc 1 Both 116 KE 5 10.00 Glükoos täisveres (glükomeetriga) ams7929530 JAH JAH EI fcB-Gluc Glükoos kapillaarses paastuveres Glükoos kapillaarses paastuveres QN mmol/L mmol/l 13 JAH/Võrreld 238 14770-2 Glucose^post CFst SCnc Pt BldC Qn Glucometer mmol/L mmol/L CHAL Fasting glucose [Moles/volume] in Capillary blood by Glucometer Glucose p fast BldC Glucomtr-sCnc 1 Both 117 KE 5 11.00 Glükoos täisveres (glükomeetriga) ams7929531 JAH JAH EI fcB-Gluc Glükoos kapillaarses paastuveres Glükoos kapillaarses paastuveres QN mmol/L mmol/l 13 JAH/Võrreld 238 14770-2 Glucose^post CFst SCnc Pt BldC Qn Glucometer mmol/L mmol/L CHAL Fasting glucose [Moles/volume] in Capillary blood by Glucometer Glucose p fast BldC Glucomtr-sCnc 1 Both 118 KE 5 12.00 Glükoos täisveres (glükomeetriga) ams7929532 JAH JAH EI fcB-Gluc Glükoos kapillaarses paastuveres Glükoos kapillaarses paastuveres QN mmol/L mmol/l 13 JAH/Võrreld 238 14770-2 Glucose^post CFst SCnc Pt BldC Qn Glucometer mmol/L mmol/L CHAL Fasting glucose [Moles/volume] in Capillary blood by Glucometer Glucose p fast BldC Glucomtr-sCnc 1 Both 119 KE 5 13.00 Glükoos täisveres (glükomeetriga) ams7929533 JAH JAH EI fcB-Gluc Glükoos kapillaarses paastuveres Glükoos kapillaarses paastuveres QN mmol/L mmol/l 13 JAH/Võrreld 238 14770-2 Glucose^post CFst SCnc Pt BldC Qn Glucometer mmol/L mmol/L CHAL Fasting glucose [Moles/volume] in Capillary blood by Glucometer Glucose p fast BldC Glucomtr-sCnc 1 Both 120 KE 5 14.00 Glükoos täisveres (glükomeetriga) ams7929534 JAH JAH EI fcB-Gluc Glükoos kapillaarses paastuveres Glükoos kapillaarses paastuveres QN mmol/L mmol/l 13 JAH/Võrreld 238 14770-2 Glucose^post CFst SCnc Pt BldC Qn Glucometer mmol/L mmol/L CHAL Fasting glucose [Moles/volume] in Capillary blood by Glucometer Glucose p fast BldC Glucomtr-sCnc 1 Both 121 KE 5 15.00 Glükoos täisveres (glükomeetriga) ams7929535 JAH JAH EI fcB-Gluc Glükoos kapillaarses paastuveres Glükoos kapillaarses paastuveres QN mmol/L mmol/l 13 JAH/Võrreld 238 14770-2 Glucose^post CFst SCnc Pt BldC Qn Glucometer mmol/L mmol/L CHAL Fasting glucose [Moles/volume] in Capillary blood by Glucometer Glucose p fast BldC Glucomtr-sCnc 1 Both 122 KE 5 16.00 Glükoos täisveres (glükomeetriga) ams7929536 JAH JAH EI fcB-Gluc Glükoos kapillaarses paastuveres Glükoos kapillaarses paastuveres QN mmol/L mmol/l 13 JAH/Võrreld 238 14770-2 Glucose^post CFst SCnc Pt BldC Qn Glucometer mmol/L mmol/L CHAL Fasting glucose [Moles/volume] in Capillary blood by Glucometer Glucose p fast BldC Glucomtr-sCnc 1 Both 123 KE 5 17.00 Glükoos täisveres (glükomeetriga) ams7929537 JAH JAH EI fcB-Gluc Glükoos kapillaarses paastuveres Glükoos kapillaarses paastuveres QN mmol/L mmol/l 13 JAH/Võrreld 238 14770-2 Glucose^post CFst SCnc Pt BldC Qn Glucometer mmol/L mmol/L CHAL Fasting glucose [Moles/volume] in Capillary blood by Glucometer Glucose p fast BldC Glucomtr-sCnc 1 Both 124 KE 5 18.00 Glükoos täisveres (glükomeetriga) ams7929538 JAH JAH EI fcB-Gluc Glükoos kapillaarses paastuveres Glükoos kapillaarses paastuveres QN mmol/L mmol/l 13 JAH/Võrreld 238 14770-2 Glucose^post CFst SCnc Pt BldC Qn Glucometer mmol/L mmol/L CHAL Fasting glucose [Moles/volume] in Capillary blood by Glucometer Glucose p fast BldC Glucomtr-sCnc 1 Both 125 KE 5 19.00 Glükoos täisveres (glükomeetriga) ams7929539 JAH JAH EI fcB-Gluc Glükoos kapillaarses paastuveres Glükoos kapillaarses paastuveres QN mmol/L mmol/l 13 JAH/Võrreld 238 14770-2 Glucose^post CFst SCnc Pt BldC Qn Glucometer mmol/L mmol/L CHAL Fasting glucose [Moles/volume] in Capillary blood by Glucometer Glucose p fast BldC Glucomtr-sCnc 1 Both 126 KE 5 20.00 Glükoos täisveres (glükomeetriga) ams7929540 JAH JAH EI fcB-Gluc Glükoos kapillaarses paastuveres Glükoos kapillaarses paastuveres QN mmol/L mmol/l 13 JAH/Võrreld 238 14770-2 Glucose^post CFst SCnc Pt BldC Qn Glucometer mmol/L mmol/L CHAL Fasting glucose [Moles/volume] in Capillary blood by Glucometer Glucose p fast BldC Glucomtr-sCnc 1 Both 127 KE 5 21.00 Glükoos täisveres (glükomeetriga) ams7929541 JAH JAH EI fcB-Gluc Glükoos kapillaarses paastuveres Glükoos kapillaarses paastuveres QN mmol/L mmol/l 13 JAH/Võrreld 238 14770-2 Glucose^post CFst SCnc Pt BldC Qn Glucometer mmol/L mmol/L CHAL Fasting glucose [Moles/volume] in Capillary blood by Glucometer Glucose p fast BldC Glucomtr-sCnc 1 Both 128 KE 5 22.00 Glükoos täisveres (glükomeetriga) ams7929542 JAH JAH EI fcB-Gluc Glükoos kapillaarses paastuveres Glükoos kapillaarses paastuveres QN mmol/L mmol/l 13 JAH/Võrreld 238 14770-2 Glucose^post CFst SCnc Pt BldC Qn Glucometer mmol/L mmol/L CHAL Fasting glucose [Moles/volume] in Capillary blood by Glucometer Glucose p fast BldC Glucomtr-sCnc 1 Both 129 KE 5 23.00 Glükoos täisveres (glükomeetriga) ams7929543 JAH JAH EI fcB-Gluc Glükoos kapillaarses paastuveres Glükoos kapillaarses paastuveres QN mmol/L mmol/l 13 JAH/Võrreld 238 14770-2 Glucose^post CFst SCnc Pt BldC Qn Glucometer mmol/L mmol/L CHAL Fasting glucose [Moles/volume] in Capillary blood by Glucometer Glucose p fast BldC Glucomtr-sCnc 1 Both 130 KE 5 24.00 Glükoos täisveres (glükomeetriga) ams7929544 JAH JAH EI fcB-Gluc Glükoos kapillaarses paastuveres Glükoos kapillaarses paastuveres QN mmol/L mmol/l 13 JAH/Võrreld 238 14770-2 Glucose^post CFst SCnc Pt BldC Qn Glucometer mmol/L mmol/L CHAL Fasting glucose [Moles/volume] in Capillary blood by Glucometer Glucose p fast BldC Glucomtr-sCnc 1 Both 1258 KE 5 01.00 Glükoos täisveres (glükomeetriga) ams7929521 JAH JAH EI fcB-Gluc Glükoos kapillaarses paastuveres Glükoos kapillaarses paastuveres QN mmol/L mmol/l 13 JAH/Võrreld 238 14770-2 Glucose^post CFst SCnc Pt BldC Qn Glucometer mmol/L mmol/L CHAL Fasting glucose [Moles/volume] in Capillary blood by Glucometer Glucose p fast BldC Glucomtr-sCnc 1 Both 1259 KE 5 Glükoos seerumis ams7929489 JAH JAH EI S,P-Gluc Glükoos Glükoos seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l Konelab T60i 14 JAH/Võrreld 239 14749-6 Glucose SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma Glucose SerPl-sCnc 1 Both 837 KE 5 Glükoos täisveres (glükomeetriga) ams7930748 JAH JAH EI cB-Gluc POCT Glükoos kapillaarses veres (POCT) Glükoos kapillaarses veres (POCT) QN mmol/L mmol/l 16 JAH/Võrreld 2049 14743-9 Glucose SCnc Pt BldC Qn Glucometer mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Capillary blood by Glucometer Glucose BldC Glucomtr-sCnc 1 Both 28,6478 1146 KE 5 HbA1c shk7928186 Glükohemoglobiin veres (DCA) ams7930746 EI 2022-08-30 EI EI B-HbA1c (IFCC) HbA1c (IFCC) Glükohemoglobiin veres (IFCC) QN mmol/mol mmol/mol 19 JAH/Võrreld 2741 59261-8 Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total SFr Pt Bld Qn IFCC mmol/mol mmol/mol HEM/BC Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total in Blood by IFCC protocol Hgb A1c SFr Bld IFCC 1 Both 18,6192 1276 KE 5 HbA1c shk7928062 HbA1c % ams7930428 JAH EI EI B-HbA1c (IFCC) HbA1c (IFCC) Glükohemoglobiin veres (IFCC) QN mmol/mol % Konelab T60i 19 JAH/Võrreld 2741 59261-8 Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total SFr Pt Bld Qn IFCC mmol/mol mmol/mol HEM/BC Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total in Blood by IFCC protocol Hgb A1c SFr Bld IFCC 1 Both 18,6192 103 KE 5 Glükohemoglobiin veres (DCA) shk7928186 EI 2022-08-30 JAH EI B-HbA1c HbA1c Glükohemoglobiin veres QN % 20 JAH/Võrreld 236 4548-4 Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total MFr Pt Bld Qn % %; % Hgb 0,0883% HEM/BC Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total in Blood Hgb A1c MFr Bld 1 Both 104 KE 5 HbA1c shk7928186 HbA1c % ams7930773 JAH EI EI B-HbA1c HbA1c Glükohemoglobiin veres QN % % 20 JAH/Võrreld 236 4548-4 Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total MFr Pt Bld Qn % %; % Hgb 0,0883% HEM/BC Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total in Blood Hgb A1c MFr Bld 1 Both 1256 KE 5 Glükohemoglobiin veres (SI) shk7928062 JAH JAH EI B-HbA1c HbA1c Glükohemoglobiin veres QN % Konelab T60i 20 JAH/Võrreld 236 4548-4 Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total MFr Pt Bld Qn % %; % Hgb 0,0883% HEM/BC Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total in Blood Hgb A1c MFr Bld 1 Both 1257 KE 5 HbA1c shk7928062 Glükohemoglobiin veres (SI) ams7930427 JAH EI EI B-HbA1c HbA1c Glükohemoglobiin veres QN % mmol/mol Konelab T60i 20 JAH/Võrreld 236 4548-4 Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total MFr Pt Bld Qn % %; % Hgb 0,0883% HEM/BC Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total in Blood Hgb A1c MFr Bld 1 Both 131 KE 5 Glükoos paastuplasmas enne koormust ams7930283 JAH JAH EI fS,P-Gluc 0 min (pre 75 g Gluc PO) Glükoos 0 min (75 g) Glükoos paastuseerumis/paastuplasmas enne glükoosi manustamist QN mmol/L mmol/l 28 JAH/Võrreld 241 14996-3 Glucose^pre 75 g glucose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --pre 75 g glucose PO Glucose pre 75 g Glc PO SerPl-sCnc 1 Observation 133 KE 5 Glükoos plasmas 60 minutit pärast koormust ams7930284 JAH JAH EI S,P-Gluc 60 min (post 75 g Gluc PO) Glükoos 60 min (75 g) Glükoos seerumis/plasmas 60 minutit pärast glükoosi manustamist QN mmol/L mmol/l 29 JAH/Võrreld 248 51597-3 Glucose^1H post 75 g glucose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --1 hour post 75 g glucose PO Glucose 1H p 75 g Glc PO SerPl-sCnc 1 Observation 132 KE 5 Glükoos plasmas 120 minutit pärast koormust ams7930285 JAH JAH EI S,P-Gluc 120 min (post 75g Gluc PO) Glükoos 120 min (75 g) Glükoos seerumis/plasmas 120 minutit pärast glükoosi manustamist QN mmol/L mmol/l 30 JAH/Võrreld 242 14995-5 Glucose^2H post 75 g glucose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --2 hours post 75 g glucose PO Glucose 2H p 75 g Glc PO SerPl-sCnc 1 Both 1268 KE 5 Laktaat plasmas ams7927271 JAH JAH EI P-Lac Laktaat Laktaat plasmas QN mmol/L mmol/l Konelab T60i 40 JAH/Võrreld 286 2524-7 Lactate SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 0,0138% CHEM Lactate [Moles/volume] in Serum or Plasma Lactate SerPl-sCnc 1 Both 1246 KE 5 Alaniini aminotransferaas seerumis ams7927121 JAH JAH EI S,P-ALAT ALAT Alaniini aminotransferaas seerumis/plasmas QN U/L U/l Konelab T60i 42 JAH/Võrreld 222 1744-2 Alanine aminotransferase CCnc Pt Ser/Plas Qn Without P-5'-P U/L U/L CHEM Alanine aminotransferase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma by Without P-5'-P ALT SerPl w/o P-5'-P-cCnc 1 Both 1250 KE 5 Aspartaadi aminotransferaas seerumis ams7927136 JAH JAH EI S,P-ASAT ASAT Aspartaadi aminotransferaas seerumis/plasmas QN U/L U/l Konelab T60i 44 JAH/Võrreld 228 1920-8 Aspartate aminotransferase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,8705% CHEM Aspartate aminotransferase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma AST SerPl-cCnc 1 Both 1247 KE 5 Aluseline fosfataas seerumis ams7927125 JAH JAH EI S,P-ALP ALP Aluseline fosfataas seerumis/plasmas QN U/L U/l Konelab T60i 46 JAH/Võrreld 223 6768-6 Alkaline phosphatase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,8002% CHEM Alkaline phosphatase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma ALP SerPl-cCnc 1 Both 1255 KE 5 Gamma-glutamüüli transferaas seerumis ams7927154 JAH JAH EI S,P-GGT GGT Gammaglutamüüli transferaas seerumis/plasmas QN U/L U/l Konelab T60i 68 JAH/Võrreld 235 2324-2 Gamma glutamyl transferase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,0564% CHEM Gamma glutamyl transferase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma GGT SerPl-cCnc 1 Both 1251 KE 5 Bilirubiin seerumis ams7927140 JAH JAH EI S,P-Bil Bilirubiin Bilirubiin seerumis/plasmas QN umol/L µmol/l Konelab T60i 69 JAH/Võrreld 229 14631-6 Bilirubin SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Bilirubin [Moles/volume] in Serum or Plasma Bilirub SerPl-sCnc 1 Both 1252 KE 5 Bilirubiin (konjugeeritud) seerumis ams7930261 JAH JAH EI S,P-Bil-conj Bilirubiin (konjugeeritud) Bilirubiin (konjugeeritud) seerumis/plasmas QN umol/L µmol/l Konelab T60i 72 JAH/Võrreld 230 14629-0 Bilirubin.glucuronidated+Bilirubin.albumin bound SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Bilirubin.direct [Moles/volume] in Serum or Plasma Bilirub Direct SerPl-sCnc 1 Both 102 KE 5 Bilirubiin (mittekonjugeeritud) seerumis ams7930262 JAH JAH EI S,P-Bil-unconj Bilirubiin (mittekonjugeeritud) Bilirubiin (mittekonjugeeritud) seerumis/plasmas QN umol/L µmol/l 73 JAH/Võrreld 231 14630-8 Bilirubin.non-glucuronidated SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Bilirubin.indirect [Moles/volume] in Serum or Plasma Bilirub Indirect SerPl-sCnc 1 Both 1248 KE 5 Alfa-amülaas seerumis ams7927129 JAH JAH EI S,P-Amyl Amülaas Amülaas seerumis/plasmas QN U/L U/l Konelab T60i 74 JAH/Võrreld 225 1798-8 Amylase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,0927% CHEM Amylase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma Amylase SerPl-cCnc 1 Both 1269 KE 5 Lipaas seerumis ams7927277 JAH JAH EI S,P-Lip Lipaas Lipaas seerumis/plasmas QN U/L U/l Konelab T60i 76 JAH/Võrreld 299 3040-3 Triacylglycerol lipase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,1557% CHEM Lipase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma Lipase SerPl-cCnc 1 Both 156 KE 5 Süsivesinikdefitsiitne transferriin ams7930948 EI 2022-08-30 JAH JAH S,P-CDT% CDT% Süsivesikdefitsiitne transferriin seerumis/plasmas QN % % 78 JAH/Võrreld 305 48495-6 Transferrin.carbohydrate deficient/Transferrin.total MFr Pt Ser/Plas Qn % % CHEM Transferrin.carbohydrate deficient/Transferrin.total in Serum or Plasma CDT MFr SerPl 1 Both 1451 KE 5 Sapphapped ams7931107 EI 2022-08-30 JAH JAH S,P-TBA Sapphapped Sapphapped seerumis/plasmas QN umol/L umol/L 80 JAH/Võrreld 3071 14628-2 Bile acid SCnc Pt Ser Qn umol/L umol/L CHEM Bile acid [Moles/volume] in Serum Bile Ac Ser-sCnc 1 Both 32,6581 1265 KE 5 Kreatiniin seerumis ams7927252 JAH JAH EI S,P-Crea Kreatiniin Kreatiniin seerumis/plasmas QN umol/L µmol/l Konelab T60i 82 JAH/Võrreld 279 14682-9 Creatinine SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Creatinine [Moles/volume] in Serum or Plasma Creat SerPl-sCnc 1 Both 147 KE 5 Glomerulaarfiltratsioon MDRD valemiga ams7929690 JAH JAH EI eGFR (Crea, MDRD) eGFR (Crea, MDRD) Hinnanguline glomerulaarfiltratsiooni kiirus (kreatiniin, MDRD) QN mL/min/1.73m2 ml/min/1,73m2 84 JAH/Võrreld 280 33914-3 Glomerular filtration rate/1.73 sq M.predicted ArVRat Pt Ser/Plas Qn Creatinine-based formula (MDRD) mL/min/{1.73m2} 0,6625% CHEM Glomerular filtration rate/1.73 sq M.predicted by Creatinine-based formula (MDRD) GFR/BSA.pred SerPl MDRD-ArVRat 1 Both 1270 KE 5 Uurea seerumis ams7927318 JAH JAH EI S,P-Urea Uurea Uurea seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l Konelab T60i 90 JAH/Võrreld 310 22664-7 Urea SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Urea [Moles/volume] in Serum or Plasma Urea SerPl-sCnc 1 Both 153 KE 5 Osmolaalsus seerumis (arvutuslik) ams7930446 EI 2020-04-08 JAH EI S,P-Osmol Osmolaalsus Seerumi/plasma osmolaalsus QN mosm/kgH2O 94 JAH/Võrreld 300 2692-2 Osmolality Osmol Pt Ser/Plas Qn 0,0164% CHEM Osmolality of Serum or Plasma Osmolality SerPl 1 Both 1459 KE 5 Osmolaalsus ams7931777 EI 2022-08-30 JAH JAH S,P-Osmol Osmolaalsus Seerumi/plasma osmolaalsus QN mosm/kgH2O mosm/kgH2O 94 JAH/Võrreld 300 2692-2 Osmolality Osmol Pt Ser/Plas Qn 0,0164% CHEM Osmolality of Serum or Plasma Osmolality SerPl 1 Both 1460 KE 5 Osmolaalsus (arvutuslik) ams7931776 JAH JAH EI S,P-Osmol calc Osmolaalsus (arvutuslik) Seerumi/plasma osmolaalsus (arvutuslik) QN mosm/kgH2O mosm/kgH2O 95 JAH 1957 18182-6 Osmolality Osmol Pt Ser/Plas Qn Calculated mosm/kg mosm/kg CHEM Osmolality of Serum or Plasma by calculation Osmolality SerPl Calc 1 Observation 98 KE 5 Valkude fraktsioonid shk7926585 Albumiin ams7927331 EI 2022-08-30 EI JAH S,P-Alb Albumiin Albumiin seerumis/plasmas QN g/L g/l 96 JAH/Võrreld 219 61151-7 Albumin MCnc Pt Ser/Plas Qn BCG g/dL g/dl CHEM Albumin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Bromcresol green (BCG) dye binding method Albumin SerPl BCG-mCnc 1 Both 1245 KE 5 Albumiin seerumis ams7927122 JAH JAH EI S,P-Alb Albumiin Albumiin seerumis/plasmas QN g/L g/l Konelab T60i 96 JAH/Võrreld 219 61151-7 Albumin MCnc Pt Ser/Plas Qn BCG g/dL g/dl CHEM Albumin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Bromcresol green (BCG) dye binding method Albumin SerPl BCG-mCnc 1 Both 159 KE 5 Valkude fraktsioonid shk7926585 Üldvalk ams7928860 EI 2022-08-30 JAH JAH S,P-Prot Valk Valk seerumis/plasmas QN g/L g/l 98 JAH/Võrreld 311 2885-2 Protein MCnc Pt Ser/Plas Qn g/dL 0,82% CHEM Protein [Mass/volume] in Serum or Plasma Prot SerPl-mCnc 1 Both 1271 KE 5 Valk seerumis ams7927325 JAH JAH EI S,P-Prot Valk Valk seerumis/plasmas QN g/L g/l Konelab T60i 98 JAH/Võrreld 311 2885-2 Protein MCnc Pt Ser/Plas Qn g/dL 0,82% CHEM Protein [Mass/volume] in Serum or Plasma Prot SerPl-mCnc 1 Both 1267 KE 5 Laktaadi dehüdrogenaas seerumis ams7927260 JAH JAH EI S,P-LDH (non-IFCC) LDH (non-IFCC) Laktaadi dehüdrogenaas seerumis/plasmas (non-IFCC) QN U/L U/l Konelab T60i 100 JAH 285 14805-6 Lactate dehydrogenase CCnc Pt Ser/Plas Qn Reaction: pyruvate to lactate CHEM Lactate dehydrogenase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma by Pyruvate to lactate reaction LDH SerPl P to L-cCnc 1 Observation 134 KE 5 Haptoglobiin ams7927191 EI 2022-08-30 JAH JAH S,P-Hapto Haptoglobiin Haptoglobiin seerumis/plasmas QN g/L mg/dL 102 JAH/Võrreld 254 4542-7 Haptoglobin MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/dL 0,0047% HEM/BC Haptoglobin [Mass/volume] in Serum or Plasma Haptoglob SerPl-mCnc 1 Both 1266 KE 5 Kusihape seerumis ams7927257 JAH JAH EI S,P-UA Kusihape Kusihape seerumis/plasmas QN umol/L µmol/l Konelab T60i 107 JAH/Võrreld 284 14933-6 Urate SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Urate [Moles/volume] in Serum or Plasma Urate SerPl-sCnc 1 Both 1264 KE 5 Kreatiini kinaas seerumis ams7927248 JAH JAH EI S,P-CK CK Kreatiini kinaas seerumis/plasmas QN U/L U/l Konelab T60i 108 JAH/Võrreld 278 2157-6 Creatine kinase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,3104% CHEM Creatine kinase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma CK SerPl-cCnc 1 Both 163 KE 5 Müoglobiin ams7930329 JAH JAH EI S,P-Myogl Müoglobiin Müoglobiin seerumis/plasmas QN ug/L ng/ml 118 JAH/Võrreld 316 2639-3 Myoglobin MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0217% CHEM Myoglobin [Mass/volume] in Serum or Plasma Myoglobin SerPl-mCnc 1 Both 1414 KE 5 Müoglobiin S,P-Myog EI 2020-04-16 JAH EI S,P-Myogl Müoglobiin Müoglobiin seerumis/plasmas QN ug/L ug/ml Teeme POCT seadmega (Cobas h232) 118 JAH/Võrreld 316 2639-3 Myoglobin MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0217% CHEM Myoglobin [Mass/volume] in Serum or Plasma Myoglobin SerPl-mCnc 1 Both 1260 KE 5 Kolesterool seerumis ams7927230 JAH JAH EI S,P-Chol Kolesterool Kolesterool seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l Konelab T60i 121 JAH/Võrreld 271 14647-2 Cholesterol SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Cholesterol [Moles/volume] in Serum or Plasma Cholest SerPl-sCnc 1 Both 1261 KE 5 HDL- kolesterool seerumis ams7927247 JAH JAH EI S,P-HDL-Chol HDL HDL-kolesterool seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l Konelab T60i 123 JAH/Võrreld 272 14646-4 Cholesterol.in HDL SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Cholesterol in HDL [Moles/volume] in Serum or Plasma HDLc SerPl-sCnc 1 Both 1262 KE 5 LDL- kolesterool seerumis ams7927279 JAH JAH EI S,P-LDL-Chol LDL LDL-kolesterool seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l Konelab T60i 124 JAH/Võrreld 273 22748-8 Cholesterol.in LDL SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Cholesterol in LDL [Moles/volume] in Serum or Plasma LDLc SerPl-sCnc 1 Both 1263 KE 5 Triglütseriidid seerumis ams7927313 JAH JAH EI S,P-Trigl Triglütseriidid Triglütseriidid seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l Konelab T60i 127 JAH/Võrreld 274 14927-8 Triglyceride SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Triglyceride [Moles/volume] in Serum or Plasma Trigl SerPl-sCnc 1 Both 170 KE 5 Homotsüsteiin ams7930938 EI 2022-08-30 JAH JAH S,P-Hcy Homotsüsteiin Homotsüsteiin seerumis/plasmas QN umol/L 132 JAH 325 13965-9 Homocysteine SCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0084% CHEM Homocysteine [Moles/volume] in Serum or Plasma Homocysteine SerPl-sCnc 1 Both 1249 KE 5 Antistreptolüsiin O seerumis ams7927135 JAH JAH EI S,P-ASO ASO Antistreptolüsiin O seerumis/plasmas QN kU/L U/ml Konelab T60i 133 JAH 227 5370-2 Streptolysin O Ab ACnc Pt Ser Qn 0,0021% MICRO Streptolysin O Ab [Units/volume] in Serum ASO Ab Ser-aCnc 1 Both 155 KE 5 Reumatoidfaktor seerumis ams7927311 JAH JAH EI S,P-RF Reumatoidfaktor Reumatoidfaktor seerumis/plasmas QN kU/L U/ml 134 JAH 303 11572-5 Rheumatoid factor ACnc Pt Ser Qn 0,0132% SERO Rheumatoid factor [Units/volume] in Serum Rheumatoid fact Ser-aCnc 1 Both 100 KE 5 Angiotensiini konverteeriv ensüüm seerumis ams7928825 EI 2022-08-30 JAH JAH S,P-ACE ACE Angiotensiini muundav ensüüm seerumis/plasmas QN U/L U/l 139 JAH/Võrreld 226 2742-5 Angiotensin converting enzyme CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,0051% CHEM Angiotensin converting enzyme [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma ACE SerPl-cCnc 1 Both 148 KE 5 Laktoosi taluvuse proov shk7928340 JAH JAH EI LTT (2g Lactose/kg BW PO) Laktoosi taluvuse proov (2g/kg ) Laktoosi taluvuse proov (2g laktoosi 1 kg kohta) Paneel 141 JAH 288 L-288 149 KE 5 Laktoosi taluvuse proov (2g/kg ) shk7928340 Glükoos paastuplasmas enne koormust ams7931062 JAH EI EI fS,fP-Gluc 0 min (pre Lactose PO) Glükoos 0 min Glükoos paastuseerumis/paastuplasmas enne laktoosi manustamist QN mmol/L mmol/l 147 JAH/Võrreld 295 59157-8 Glucose^pre dose lactose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --pre dose lactose PO Glucose pre Lac PO SerPl-sCnc 1 Observation 150 KE 5 Laktoosi taluvuse proov (2g/kg ) shk7928340 Glükoos plasmas 20 minutit pärast koormust ams7931063 JAH EI EI S,P-Gluc 20 min (post 50g Lactose PO) Glükoos 20 min (50 g) Glükoos seerumis/plasmas 20 minutit pärast laktoosi manustamist QN mmol/L mmol/l 148 JAH/Võrreld 296 69943-9 Glucose^20M post 50 g lactose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --20 minutes post 50 g lactose PO Glucose 20M p 50 g lac PO SerPl-sCnc 1 Both 11,4729 151 KE 5 Laktoosi taluvuse proov (2g/kg ) shk7928340 Glükoos plasmas 40 minutit pärast koormust ams7931064 JAH EI EI S,P-Gluc 40 min (post 50g Lactose PO) Glükoos 40 min (50 g) Glükoos seerumis/plasmas 40 minutit pärast laktoosi manustamist QN mmol/L mmol/l 150 JAH/Võrreld 297 69944-7 Glucose^40M post 50 g lactose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --40 minutes post 50 g lactose PO Glucose 40M p 50 g lac PO SerPl-sCnc 1 Both 11,4729 152 KE 5 Laktoosi taluvuse proov (2g/kg ) shk7928340 Glükoos plasmas 60 minutit pärast koormust ams7931065 JAH EI EI S,P-Gluc 60 min (post 50g Lactose PO) Glükoos 60 min (50 g) Glükoos seerumis/plasmas 60 minutit pärast laktoosi manustamist QN mmol/L mmol/l 151 JAH/Võrreld 298 14755-3 Glucose^1H post 50 g lactose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --1 hour post 50 g lactose PO Glucose 1H p 50 g Lac PO SerPl-sCnc 1 Both 142 KE 5 Koliini esteraas ams7930933 EI 2022-08-30 JAH JAH S,P-ChE Koliini esteraas Koliini esteraas seerumis/plasmas QN U/L 152 JAH/Võrreld 275 2098-2 Cholinesterase CCnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Cholinesterase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma Cholinesterase SerPl-cCnc 1 Both 157 KE 5 Tseruloplasmiin seerumis ams7929083 EI 2022-08-30 JAH JAH S,P-Cer Tseruloplasmiin Tseruloplasmiin seerumis/plasmas QN g/L 159 JAH/Võrreld 308 2064-4 Ceruloplasmin MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,00% CHEM Ceruloplasmin [Mass/volume] in Serum or Plasma Ceruloplasmin SerPl-mCnc 1 Both 80 HÜ 6 Protrombiini aeg plasmas shk7927875 JAH JAH EI P-PT-INR PT-INR Protrombiini aeg plasmas Paneel 1 JAH 178 L-178 82 HÜ 6 PT-INR shk7927875 INR (Rahvusvaheline normitud suhe) ams7930109 JAH EI EI INR INR Rahvusvaheline normitud suhe QN 3 JAH/Võrreld 180 34714-6 Coagulation tissue factor induced.INR RelTime Pt Bld Qn Coag 0,02% COAG INR in Blood by Coagulation assay INR Bld 1 Observation 81 HÜ 6 PT-INR shk7927875 Protrombiini suhe (indeks) ams7930108 JAH EI EI P-PT% PT% Protrombiini suhe QN % % 4 JAH 179 3289-6 Prothrombin.activity actual/Normal RelTime Pt PPP Qn Coag % % COAG Prothrombin activity actual/normal in Platelet poor plasma by Coagulation assay Prothrom Act/Nor PPP 1 Observation 83 HÜ 6 Aktiveeritud osalise tromboplastiini aeg ams7926557 JAH JAH EI P-APTT APTT Aktiveeritud osalise tromboplastiini aeg plasmas QN s sek. 9 JAH 181 14979-9 Coagulation surface induced Time Pt PPP Qn Coag s sec 0,25% COAG Activated partial thrombplastin time (aPTT) in Platelet poor plasma by Coagulation assay aPTT Time PPP 1 Both 85 HÜ 6 D-dimeerid ams7926566 JAH JAH EI P-D-Di D-dimeerid D-dimeerid plasmas QN mg/L µg/ml 16 JAH 184 48065-7 Fibrin D-dimer FEU MCnc Pt PPP Qn ug/L FEU 0,02% COAG Fibrin D-dimer FEU [Mass/volume] in Platelet poor plasma D dimer FEU PPP-mCnc 1 Both 1413 HÜ 6 D-dimeerid P-D-Di EI 2020-04-16 JAH EI P-D-Di D-dimeerid D-dimeerid plasmas QN mg/L ng/ml Teeme POCT seadmega (Cardiac Reader) 16 JAH 184 48065-7 Fibrin D-dimer FEU MCnc Pt PPP Qn ug/L FEU 0,02% COAG Fibrin D-dimer FEU [Mass/volume] in Platelet poor plasma D dimer FEU PPP-mCnc 1 Both 84 HÜ 6 Fibrinogeen ams7926570 JAH JAH EI P-Fibr Fibrinogeen Fibrinogeen plasmas QN g/L g/l 18 JAH/Võrreld 182 48664-7 Fibrinogen MCnc Pt PPP Qn Coag.derived g/L g/L COAG Fibrinogen [Mass/volume] in Platelet poor plasma by Coagulation.derived Fibrinogen PPP Coag.derived-mCnc 1 BOTH 86 HÜ 6 Proteiin C ams7930946 EI 2022-08-30 JAH JAH P-PC Proteiin C Proteiin C plasmas QN % % 23 JAH 186 27818-4 Protein C actual/Normal RelCCnc Pt PPP Qn Chromo % % 0,00% COAG Protein C actual/normal in Platelet poor plasma by Chromogenic method Prot C Act/Nor PPP Chro 1 Observation 1130 IHE 7 AB0-veregrupp ja RhD antigeen (kontrolluuring) shk7928115 JAH JAH EI B-ABO-RhD ctrl panel ABO ja RhD (kontrolluuring) ABO-veregrupp ja RhD antigeen (kontrolluuring) Paneel 1 JAH 2623 L-2623 69 IHE 7 AB0-veregrupp ja RhD antigeen (kinnitav uuring) shk7928113 JAH JAH EI B-ABO-RhD conf panel ABO ja RhD (kinnitav uuring) ABO-veregrupp ja RhD antigeen (kinnitav uuring) Paneel 2 JAH 166 34530-6 ABO & Rh group panel Pt Bld - 72 IHE 7 AB0-veregrupp, RhD antigeen ja otsene antiglobuliintest vastsündinul shk7928116 JAH JAH EI B-ABO-RhD-DAT-n panel ABO, RhD ja DAT paneel vastsündinul ABO-veregrupp, RhD antigeen ja otsene antiglobuliintest vastsündinul (paneel) Paneel 6 JAH 170 L-170 70 IHE 7 AB0-veregrupp (kontrolluuring) ams7930511 JAH JAH EI B-ABO ctrl ABO (kontrolluuring) ABO-veregrupp (kontrolluuring) ABO 10 JAH 169 883-9 ABO group Type Pt Bld Nom 219 BLDBK ABO group [Type] in Blood ABO Group Bld 1 Both 21,7859 71 IHE 7 ABO ja RhD (kontrolluuring) shk7928115 AB0-veregrupp ams7930517 JAH EI EI B-ABO ctrl ABO (kontrolluuring) ABO-veregrupp (kontrolluuring) ABO 10 JAH 169 883-9 ABO group Type Pt Bld Nom 219 BLDBK ABO group [Type] in Blood ABO Group Bld 1 Both 21,7859 73 IHE 7 ABO ja RhD (kinnitav uuring) shk7928113 AB0-veregrupp ams7930513 JAH EI EI B-ABO conf ABO (kinnitav uuring) ABO-veregrupp (kinnitav uuring) ABO 11 JAH 171 57743-7 ABO group Type Pt Bld Nom Confirm BLDBK ABO group [Type] in Blood by Confirmatory method ABO Group Bld Cfm 1 Both 21,7859 1131 IHE 7 ABO, RhD ja DAT paneel vastsündinul shk7928116 AB0-veregrupp ams7930520 JAH EI EI B-ABO-n ABO vastsündinul ABO-veregrupp vastsündinul ABO 12 JAH 2624 14580-5 ABO group Type Pt Bld^newborn Nom BLDBK ABO group [Type] in Blood from newborn ABO Group Bld NB 1 Both 11,3891 74 IHE 7 ABO ja RhD (kinnitav uuring) shk7928113 RhD antigeen ams7930514 JAH EI EI B-RhD RhD RhD antigeen N/P 17 JAH 172 978-7 D Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK D Ag [Presence] on Red Blood Cells D Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 75 IHE 7 ABO ja RhD (kontrolluuring) shk7928115 RhD antigeen ams7930518 JAH EI EI B-RhD RhD RhD antigeen N/P 17 JAH 172 978-7 D Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK D Ag [Presence] on Red Blood Cells D Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 76 IHE 7 ABO, RhD ja DAT paneel vastsündinul shk7928116 RhD antigeen ams7930521 JAH EI EI B-RhD RhD RhD antigeen N/P 17 JAH 172 978-7 D Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK D Ag [Presence] on Red Blood Cells D Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 1453 IHE 7 Rh fenotüüp ams7931370 JAH JAH EI B-Rh fenotype Rh fenotüüp Rh fenotüüp Tekst 21 JAH 4090 10331-7 Rh Type Pt Bld Nom 33 BLDBK Rh [Type] in Blood Rh Bld 1 Both 11,6313 77 IHE 7 Otsene antiglobuliintest ams7930523 JAH JAH EI B-DAT DAT Otsene antiglobuliintest Tekst 24 JAH 173 1007-4 Direct antiglobulin test.poly specific reagent Type Pt RBC Ord BLDBK Direct antiglobulin test.poly specific reagent [Presence] on Red Blood Cells DAT Poly-Sp Reag RBC Ql 1 Both 78 IHE 7 ABO, RhD ja DAT paneel vastsündinul shk7928116 Otsene antiglobuliintest ams7930522 JAH EI EI B-DAT DAT Otsene antiglobuliintest Tekst 24 JAH 173 1007-4 Direct antiglobulin test.poly specific reagent Type Pt RBC Ord BLDBK Direct antiglobulin test.poly specific reagent [Presence] on Red Blood Cells DAT Poly-Sp Reag RBC Ql 1 Both 79 IHE 7 Erütrotsütaarsed antikehad (sõeluuring) ams7930515 JAH JAH EI B-RBC Ab screen I, II Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kahe erütrotsüüdiga Erütrotsütaarsed antikehad (sõeluuring kahe erütrotsüüdiga) N/P 34 JAH 177 1008-2 Indirect antiglobulin test.poly specific reagent Pt Ser/Plas Ord BLDBK Indirect antiglobulin test.poly specific reagent [Presence] in Serum or Plasma IAT Poly-Sp Reag SerPl Ql 1 Observation 798 IHE 7 Doonorivere sobivusproov shk7928118 1. sobivusproov ams7930528 JAH EI EI B-XmB Doonorivere sobivusproov Doonorivere sobivusproov Tekst 149 EI 1714 1250-0 Major crossmatch Imp Pt Ser/Plas Nom 248 BLDBK Major crossmatch [interpretation] Maj XM SerPl-Imp 1 Observation 11,3891 799 IHE 7 Doonorivere sobivusproov shk7928118 2. sobivusproov ams7930530 JAH EI EI B-XmB Doonorivere sobivusproov Doonorivere sobivusproov Tekst 149 EI 1714 1250-0 Major crossmatch Imp Pt Ser/Plas Nom 248 BLDBK Major crossmatch [interpretation] Maj XM SerPl-Imp 1 Observation 11,3891 800 IHE 7 Doonorivere sobivusproov shk7928118 3. sobivusproov ams7930532 JAH EI EI B-XmB Doonorivere sobivusproov Doonorivere sobivusproov Tekst 149 EI 1714 1250-0 Major crossmatch Imp Pt Ser/Plas Nom 248 BLDBK Major crossmatch [interpretation] Maj XM SerPl-Imp 1 Observation 11,3891 801 IHE 7 Doonorivere sobivusproov shk7928118 4. sobivusproov ams7930534 JAH EI EI B-XmB Doonorivere sobivusproov Doonorivere sobivusproov Tekst 149 EI 1714 1250-0 Major crossmatch Imp Pt Ser/Plas Nom 248 BLDBK Major crossmatch [interpretation] Maj XM SerPl-Imp 1 Observation 11,3891 802 IHE 7 Doonorivere sobivusproov shk7928118 5. sobivusproov ams7930536 JAH EI EI B-XmB Doonorivere sobivusproov Doonorivere sobivusproov Tekst 149 EI 1714 1250-0 Major crossmatch Imp Pt Ser/Plas Nom 248 BLDBK Major crossmatch [interpretation] Maj XM SerPl-Imp 1 Observation 11,3891 803 IHE 7 Doonorivere sobivusproov shk7928118 6. sobivusproov ams7930538 JAH EI EI B-XmB Doonorivere sobivusproov Doonorivere sobivusproov Tekst 149 EI 1714 1250-0 Major crossmatch Imp Pt Ser/Plas Nom 248 BLDBK Major crossmatch [interpretation] Maj XM SerPl-Imp 1 Observation 11,3891 804 IHE 7 Doonorivere sobivusproov shk7928118 7. sobivusproov ams7930540 JAH EI EI B-XmB Doonorivere sobivusproov Doonorivere sobivusproov Tekst 149 EI 1714 1250-0 Major crossmatch Imp Pt Ser/Plas Nom 248 BLDBK Major crossmatch [interpretation] Maj XM SerPl-Imp 1 Observation 11,3891 805 IHE 7 Doonorivere sobivusproov shk7928118 8. sobivusproov ams7930542 JAH EI EI B-XmB Doonorivere sobivusproov Doonorivere sobivusproov Tekst 149 EI 1714 1250-0 Major crossmatch Imp Pt Ser/Plas Nom 248 BLDBK Major crossmatch [interpretation] Maj XM SerPl-Imp 1 Observation 11,3891 806 IHE 7 Doonorivere sobivusproov shk7928118 JAH JAH EI B-XmB Doonorivere sobivusproov Doonorivere sobivusproov Tekst 149 EI 1714 1250-0 Major crossmatch Imp Pt Ser/Plas Nom 248 BLDBK Major crossmatch [interpretation] Maj XM SerPl-Imp 1 Observation 11,3891 521 U 8 Uriini ribaanalüüs shk7927944 JAH JAH EI U-Strip Uriini ribaanalüüs Uriini ribaanalüüs Paneel 4 JAH 785 50556-0 Urinalysis dipstick panel - Pt Urine - Test strip.automated PANEL.UA Urinalysis dipstick panel in Urine by Automated test strip UA dipstick Pnl Ur Strip.auto 1 Order 1290 U 8 Uriini ribaanalüüs shk7926337 JAH JAH EI U-Strip Uriini ribaanalüüs Uriini ribaanalüüs Paneel Urisys 1800-1 4 JAH 785 50556-0 Urinalysis dipstick panel - Pt Urine - Test strip.automated PANEL.UA Urinalysis dipstick panel in Urine by Automated test strip UA dipstick Pnl Ur Strip.auto 1 Order 1301 U 8 Uriini ribaanalüüs shk7927586 JAH JAH EI U-Strip Uriini ribaanalüüs Uriini ribaanalüüs Paneel Urisys 1800-2 4 JAH 785 50556-0 Urinalysis dipstick panel - Pt Urine - Test strip.automated PANEL.UA Urinalysis dipstick panel in Urine by Automated test strip UA dipstick Pnl Ur Strip.auto 1 Order 522 U 8 Uriini ribaanalüüs shk7927944 Erikaal (uriin) ams7930224 JAH EI EI U-SG strip Erikaal Erikaal QN 5 JAH/Võrreld 786 53326-5 Specific gravity Rden Pt Urine Qn Test strip.automated UA Specific gravity of Urine by Automated test strip Sp Gr Ur Strip.auto 1 Observation 1291 U 8 Uriini ribaanalüüs shk7926337 Erikaal (uriin) ams7928264 JAH EI EI U-SG strip Erikaal Erikaal QN Urisys 1800-1 5 JAH/Võrreld 786 53326-5 Specific gravity Rden Pt Urine Qn Test strip.automated UA Specific gravity of Urine by Automated test strip Sp Gr Ur Strip.auto 1 Observation 1302 U 8 Uriini ribaanalüüs shk7927586 Erikaal (uriin) ams7929737 JAH EI EI U-SG strip Erikaal Erikaal QN Urisys 1800-2 5 JAH/Võrreld 786 53326-5 Specific gravity Rden Pt Urine Qn Test strip.automated UA Specific gravity of Urine by Automated test strip Sp Gr Ur Strip.auto 1 Observation 523 U 8 Uriini ribaanalüüs shk7927944 pH uriinis ams7930225 JAH EI EI U-pH strip pH pH QN 6 JAH/Võrreld 787 50560-2 pH LsCnc Pt Urine Qn Test strip.automated [pH] pH UA pH of Urine by Automated test strip pH Ur Strip.auto 1 Observation 1292 U 8 Uriini ribaanalüüs shk7926337 Happe-aluse tasakaal (pH uriinis) ams7928266 JAH EI EI U-pH strip pH pH QN Urisys 1800-1 6 JAH/Võrreld 787 50560-2 pH LsCnc Pt Urine Qn Test strip.automated [pH] pH UA pH of Urine by Automated test strip pH Ur Strip.auto 1 Observation 1303 U 8 Uriini ribaanalüüs shk7927586 pH uriinis ams7929738 JAH EI EI U-pH strip pH pH QN Urisys 1800-2 6 JAH/Võrreld 787 50560-2 pH LsCnc Pt Urine Qn Test strip.automated [pH] pH UA pH of Urine by Automated test strip pH Ur Strip.auto 1 Observation 525 U 8 Uriini ribaanalüüs shk7927944 Leukotsüüdid uriinis ams7930226 JAH EI EI U-WBC strip Leukotsüüdid Leukotsüüdid QN E6/L rakku/µl 7 JAH/Võrreld 789 58805-3 Leukocytes NCnc Pt Urine Qn Test strip.automated /uL /uL UA Leukocytes [#/volume] in Urine by Automated test strip WBC # Ur Strip.auto 1 Both 17,589 1294 U 8 Uriini ribaanalüüs shk7926337 Leukotsüüdid uriinis ams7928270 JAH EI EI U-WBC strip Leukotsüüdid Leukotsüüdid QN E6/L rakku/µl Urisys 1800-1 7 JAH/Võrreld 789 58805-3 Leukocytes NCnc Pt Urine Qn Test strip.automated /uL /uL UA Leukocytes [#/volume] in Urine by Automated test strip WBC # Ur Strip.auto 1 Both 17,589 1305 U 8 Uriini ribaanalüüs shk7927586 Leukotsüüdid uriinis ams7929739 JAH EI EI U-WBC strip Leukotsüüdid Leukotsüüdid QN E6/L rakku/µl Urisys 1800-2 7 JAH/Võrreld 789 58805-3 Leukocytes NCnc Pt Urine Qn Test strip.automated /uL /uL UA Leukocytes [#/volume] in Urine by Automated test strip WBC # Ur Strip.auto 1 Both 17,589 524 U 8 Uriini ribaanalüüs shk7927944 Nitritid uriinis ams7930227 JAH EI EI U-Nit strip Nitrit Nitrit Tekst 9 JAH/Võrreld 788 50558-6 Nitrite ACnc Pt Urine Ord Test strip.automated UA Nitrite [Presence] in Urine by Automated test strip Nitrite Ur Ql Strip.auto 1 Observation 1293 U 8 Uriini ribaanalüüs shk7926337 Nitrit uriinis ams7928269 JAH EI EI U-Nit strip Nitrit Nitrit Tekst Urisys 1800-1 9 JAH/Võrreld 788 50558-6 Nitrite ACnc Pt Urine Ord Test strip.automated UA Nitrite [Presence] in Urine by Automated test strip Nitrite Ur Ql Strip.auto 1 Observation 1304 U 8 Uriini ribaanalüüs shk7927586 Nitritid uriinis ams7929740 JAH EI EI U-Nit strip Nitrit Nitrit Tekst Urisys 1800-2 9 JAH/Võrreld 788 50558-6 Nitrite ACnc Pt Urine Ord Test strip.automated UA Nitrite [Presence] in Urine by Automated test strip Nitrite Ur Ql Strip.auto 1 Observation 526 U 8 Uriini ribaanalüüs shk7927944 Valk uriinis ams7930228 JAH EI EI U-Prot strip Valk Valk QN g/L g/l 10 JAH/Võrreld 790 50561-0 Protein MCnc Pt Urine Qn Test strip.automated mg/dL mg/dL UA Protein [Mass/volume] in Urine by Automated test strip Prot Ur Strip.auto-mCnc 1 Observation 17,589 1295 U 8 Uriini ribaanalüüs shk7926337 Valk uriinis ams7928267 JAH EI EI U-Prot strip Valk Valk QN g/L g/l Urisys 1800-1 10 JAH/Võrreld 790 50561-0 Protein MCnc Pt Urine Qn Test strip.automated mg/dL mg/dL UA Protein [Mass/volume] in Urine by Automated test strip Prot Ur Strip.auto-mCnc 1 Observation 17,589 1306 U 8 Uriini ribaanalüüs shk7927586 Valk uriinis ams7929741 JAH EI EI U-Prot strip Valk Valk QN g/L g/l Urisys 1800-2 10 JAH/Võrreld 790 50561-0 Protein MCnc Pt Urine Qn Test strip.automated mg/dL mg/dL UA Protein [Mass/volume] in Urine by Automated test strip Prot Ur Strip.auto-mCnc 1 Observation 17,589 527 U 8 Uriini ribaanalüüs shk7927944 Glükoos uriinis ams7930229 JAH EI EI U-Gluc strip Glükoos Glükoos QN mmol/L mmol/l 12 JAH/Võrreld 791 59156-0 Glucose SCnc Pt Urine Qn Test strip.automated mmol/L mmol/L UA Glucose [Moles/volume] in Urine by Automated test strip Glucose Ur Strip.auto-sCnc 1 Observation 17,589 528 U 8 Glükoos uriinis shk7928258 EI 2022-08-30 JAH EI U-Gluc strip Glükoos Glükoos QN mmol/L 12 JAH/Võrreld 791 59156-0 Glucose SCnc Pt Urine Qn Test strip.automated mmol/L mmol/L UA Glucose [Moles/volume] in Urine by Automated test strip Glucose Ur Strip.auto-sCnc 1 Observation 17,589 529 U 8 Glükoos shk7928258 Glükoos uriinis % ams7930885 JAH EI EI U-Gluc strip Glükoos Glükoos QN mmol/L % 12 JAH/Võrreld 791 59156-0 Glucose SCnc Pt Urine Qn Test strip.automated mmol/L mmol/L UA Glucose [Moles/volume] in Urine by Automated test strip Glucose Ur Strip.auto-sCnc 1 Observation 17,589 1296 U 8 Uriini ribaanalüüs shk7926337 Glükoos uriinis ams7928261 JAH EI EI U-Gluc strip Glükoos Glükoos QN mmol/L mmol/l Urisys 1800-1 12 JAH/Võrreld 791 59156-0 Glucose SCnc Pt Urine Qn Test strip.automated mmol/L mmol/L UA Glucose [Moles/volume] in Urine by Automated test strip Glucose Ur Strip.auto-sCnc 1 Observation 17,589 1307 U 8 Uriini ribaanalüüs shk7927586 Glükoos uriinis ams7929742 JAH EI EI U-Gluc strip Glükoos Glükoos QN mmol/L mmol/l Urisys 1800-2 12 JAH/Võrreld 791 59156-0 Glucose SCnc Pt Urine Qn Test strip.automated mmol/L mmol/L UA Glucose [Moles/volume] in Urine by Automated test strip Glucose Ur Strip.auto-sCnc 1 Observation 17,589 530 U 8 Uriini ribaanalüüs shk7927944 Ketokehad uriinis ams7930230 JAH EI EI U-Ket strip Ketokehad Ketokehad QN mmol/L mmol/L 14 JAH/Võrreld 792 59158-6 Ketones SCnc Pt Urine Qn Test strip.automated mmol/L mmol/L UA Ketones [Moles/volume] in Urine by Automated test strip Ketones Ur Strip.auto-sCnc 1 Observation 17,589 531 U 8 Glükoos shk7928258 Ketokehad uriinis ams7930886 JAH EI EI U-Ket strip Ketokehad Ketokehad QN mmol/L 14 JAH/Võrreld 792 59158-6 Ketones SCnc Pt Urine Qn Test strip.automated mmol/L mmol/L UA Ketones [Moles/volume] in Urine by Automated test strip Ketones Ur Strip.auto-sCnc 1 Observation 17,589 1297 U 8 Uriini ribaanalüüs shk7926337 Ketokehad uriinis ams7928263 JAH EI EI U-Ket strip Ketokehad Ketokehad QN mmol/L mmol/L Urisys 1800-1 14 JAH/Võrreld 792 59158-6 Ketones SCnc Pt Urine Qn Test strip.automated mmol/L mmol/L UA Ketones [Moles/volume] in Urine by Automated test strip Ketones Ur Strip.auto-sCnc 1 Observation 17,589 1308 U 8 Uriini ribaanalüüs shk7927586 Ketokehad uriinis ams7929743 JAH EI EI U-Ket strip Ketokehad Ketokehad QN mmol/L mmol/L Urisys 1800-2 14 JAH/Võrreld 792 59158-6 Ketones SCnc Pt Urine Qn Test strip.automated mmol/L mmol/L UA Ketones [Moles/volume] in Urine by Automated test strip Ketones Ur Strip.auto-sCnc 1 Observation 17,589 532 U 8 Uriini ribaanalüüs shk7927944 Urobilinogeen uriinis ams7930231 JAH EI EI U-Ubg strip Urobilinogeen Urobilinogeen QN umol/L µmol/l 16 JAH/Võrreld 793 60025-4 Urobilinogen SCnc Pt Urine Qn Test strip.automated umol/L umol/L UA Urobilinogen [Moles/volume] in Urine by Automated test strip Urobilinogen Ur Strip.auto-sCnc 1 Both 1298 U 8 Uriini ribaanalüüs shk7926337 Urobilinogeen uriinis ams7928268 JAH EI EI U-Ubg strip Urobilinogeen Urobilinogeen QN umol/L µmol/l Urisys 1800-1 16 JAH/Võrreld 793 60025-4 Urobilinogen SCnc Pt Urine Qn Test strip.automated umol/L umol/L UA Urobilinogen [Moles/volume] in Urine by Automated test strip Urobilinogen Ur Strip.auto-sCnc 1 Both 1309 U 8 Uriini ribaanalüüs shk7927586 Urobilinogeen uriinis ams7929744 JAH EI EI U-Ubg strip Urobilinogeen Urobilinogeen QN umol/L µmol/l Urisys 1800-2 16 JAH/Võrreld 793 60025-4 Urobilinogen SCnc Pt Urine Qn Test strip.automated umol/L umol/L UA Urobilinogen [Moles/volume] in Urine by Automated test strip Urobilinogen Ur Strip.auto-sCnc 1 Both 533 U 8 Uriini ribaanalüüs shk7927944 Bilirubiin uriinis ams7930232 JAH EI EI U-Bil strip Bilirubiin Bilirubiin QN umol/L umol/L 18 JAH/Võrreld 794 41016-7 Bilirubin SCnc Pt Urine Qn Test strip umol/L umol/L UA Bilirubin.total [Moles/volume] in Urine by Test strip Bilirub Ur Strip-sCnc 1 Both 17,589 1299 U 8 Uriini ribaanalüüs shk7926337 Bilirubiin uriinis ams7928262 JAH EI EI U-Bil strip Bilirubiin Bilirubiin QN umol/L umol/L Urisys 1800-1 18 JAH/Võrreld 794 41016-7 Bilirubin SCnc Pt Urine Qn Test strip umol/L umol/L UA Bilirubin.total [Moles/volume] in Urine by Test strip Bilirub Ur Strip-sCnc 1 Both 17,589 1310 U 8 Uriini ribaanalüüs shk7927586 Bilirubiin uriinis ams7929745 JAH EI EI U-Bil strip Bilirubiin Bilirubiin QN umol/L umol/L Urisys 1800-2 18 JAH/Võrreld 794 41016-7 Bilirubin SCnc Pt Urine Qn Test strip umol/L umol/L UA Bilirubin.total [Moles/volume] in Urine by Test strip Bilirub Ur Strip-sCnc 1 Both 17,589 534 U 8 Uriini ribaanalüüs shk7927944 Erütrotsüüdid uriinis ams7930233 JAH EI EI U-RBC strip Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid QN E6/L rakku/µl 20 JAH/Võrreld 795 57747-8 Erythrocytes NCnc Pt Urine Qn Test strip.automated /uL /uL UA Erythrocytes [#/volume] in Urine by Automated test strip RBC # Ur Strip.auto 1 Observation 17,589 1300 U 8 Uriini ribaanalüüs shk7926337 Erütrotsüüdid uriinis ams7928265 JAH EI EI U-RBC strip Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid QN E6/L rakku/µl Urisys 1800-1 20 JAH/Võrreld 795 57747-8 Erythrocytes NCnc Pt Urine Qn Test strip.automated /uL /uL UA Erythrocytes [#/volume] in Urine by Automated test strip RBC # Ur Strip.auto 1 Observation 17,589 1311 U 8 Uriini ribaanalüüs shk7927586 Erütrotsüüdid uriinis ams7929746 JAH EI EI U-RBC strip Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid QN E6/L rakku/µl Urisys 1800-2 20 JAH/Võrreld 795 57747-8 Erythrocytes NCnc Pt Urine Qn Test strip.automated /uL /uL UA Erythrocytes [#/volume] in Urine by Automated test strip RBC # Ur Strip.auto 1 Observation 17,589 535 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk7926339 JAH JAH EI U-Sed-m panel Uriini sademe mikroskoopia Uriini sademe mikroskoopia Paneel 38 JAH 797 24356-8 Urinalysis complete panel - Pt Urine - PANEL.UA Urinalysis complete panel in Urine Urinalysis complete pnl Ur 1 Order 15,9935 536 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk7926339 Muutusteta erütrotsüüdid (ur. sademes) ams7928241 JAH EI EI U-Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid QN /hpf 41 JAH/Võrreld 798 13945-1 Erythrocytes Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,31% UA Erythrocytes [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field RBC #/area UrnS HPF 1 Observation 558 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk7926339 Düsmorfsed erütrotsüüdid (ur. sademes) ams7928242 JAH EI EI U-Düsmorfsed erütrotsüüdid Düsmorfsed erütrotsüüdid Düsmorfsed erütrotsüüdid QN % 42 JAH/Võrreld 821 53967-6 Erythrocytes.dysmorphic/100 erythrocytes NFr Pt Urine sed Qn Microscopy.light UA Erythrocytes.dysmorphic/100 erythrocytes in Urine sediment by Light microscopy Dysmorphic RBC/100 RBC NFr UrnS Micro 1 Observation 537 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk7926339 Granulotsütaarsed leukotsüüdid (ur. sademes) ams7928238 JAH EI EI U-Leukotsüüdid Leukotsüüdid Leukotsüüdid QN /hpf 44 JAH/Võrreld 799 5821-4 Leukocytes Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,33% UA Leukocytes [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field WBC #/area UrnS HPF 1 Observation 797 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk7926339 Lümfotsüüdid (ur. sademes) ams7928239 JAH EI EI U-Lümfotsüüdid Lümfotsüüdid Lümfotsüüdid QN /hpf /[HPF] 45 JAH/Võrreld 1688 72219-9 Lymphocytes Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF HEM/BC Lymphocytes [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Lymphocytes #/area UrnS HPF 1 Observation 11,4838 538 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk7926339 Lameepiteeli rakud (ur. sademes) ams7928234 JAH EI EI U-Lameepiteeli rakud Lameepiteeli rakud Lameepiteeli rakud QN /hpf 47 JAH/Võrreld 800 11277-1 Epithelial cells.squamous Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,04% UA Epithelial cells.squamous [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Squamous #/area UrnS HPF 1 Observation 539 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk7926339 Transitoorse epiteeli rakud (ur. sademes) ams7928235 JAH EI EI U-Transitoorse epiteeli rakud Transitoorse epiteeli rakud Transitoorse epiteeli rakud QN /hpf 50 JAH/Võrreld 801 30089-7 Transitional cells Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,01% UA Transitional cells [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Trans Cells #/area UrnS HPF 1 Observation 540 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk7926339 Tubulaarepiteeli rakud (ur. sademes) ams7928236 JAH EI EI U-Tubulaarepiteeli rakud Tubulaarepiteeli rakud Tubulaarepiteeli rakud QN /hpf 51 JAH/Võrreld 802 26052-1 Epithelial cells.renal Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,01% UA Epithelial cells.renal [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Renal Epi Cells #/area UrnS HPF 1 Observation 1216 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk7926339 Lima (ur. sademes) ams7928257 JAH EI EI U-Mucus Lima Lima Tekst /uL 53 JAH 4042 8247-9 Mucus ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 17 UA Mucus [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Mucous Threads UrnS Ql Micro 1 Observation 13,0492 543 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk7926339 Hüaliinsilindrid (ur. sademes) ams7928252 JAH EI EI U-Hüaliinsilindrid Hüaliinsilindrid Hüaliinsilindrid QN /hpf 55 JAH/Võrreld 805 46135-0 Hyaline casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Hyaline casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Hyaline Casts #/area UrnS HPF 1 Both 25,8802 544 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk7926339 Granulaarsilindrid (ur. sademes) ams7928253 JAH EI EI U-Granulaarsilindrid Granulaarsilindrid Granulaarsilindrid QN /hpf 58 JAH/Võrreld 806 46134-3 Granular casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Granular casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Gran Casts #/area UrnS HPF 1 Both 25,6387 545 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk7926339 Leukotsütaarsilindrid (ur. sademes) ams7928254 JAH EI EI U-Leukotsütaarsilindrid Leukotsütaarsilindrid Leukotsütaarsilindrid QN /hpf 60 JAH/Võrreld 807 49103-5 Leukocyte casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA WBC casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field WBC Casts #/area UrnS HPF 1 Observation 17,4622 546 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk7926339 Erütrotsütaarsilindrid (ur. sademes) ams7928255 JAH EI EI U-Erütrotsütaarsilindrid Erütrotsütaarsilindrid Erütrotsütaarsilindrid QN /hpf 62 JAH/Võrreld 808 51790-4 Erythrocyte casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA RBC casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field RBC Casts #/area UrnS HPF 1 Both 19,4395 547 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk7926339 Tubulaarepiteelsilindrid ams7930291 JAH EI EI U-Tubulaarepiteelsilindrid Tubulaarepiteelsilindrid Tubulaarepiteelsilindrid QN /hpf 64 JAH/Võrreld 809 45386-0 Epithelial casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Epithelial casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Epith Casts #/area UrnS HPF 1 Observation 23,1596 548 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk7926339 Vahajad silindrid ams7930292 JAH EI EI U-Vahajad silindrid Vahajad silindrid Vahajad silindrid QN /hpf 66 JAH/Võrreld 810 41223-9 Waxy casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Waxy casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Waxy Casts #/area UrnS HPF 1 Observation 25,6891 794 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk7926339 Bakteriaalsilindrid ams7930289 JAH EI EI U-Bakteriaalsilindrid Bakteriaalsilindrid Bakteriaalsilindrid QN /hpf 68 JAH/Võrreld 1683 A-1683 795 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk7926339 Rasvsilindrid ams7930290 JAH EI EI U-Rasvsilindrid Rasvsilindrid Rasvsilindrid QN /hpf 69 JAH/Võrreld 1684 67813-6 Fatty casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Fatty casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Fatty Casts #/area UrnS HPF 1 Observation 20,7621 549 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk7926339 Makrofaagid (ur. sademes) ams7928240 JAH EI EI U-Makrofaagid Makrofaagid Makrofaagid QN /hpf /[HPF] 70 JAH/Võrreld 812 72220-7 Macrophages Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF HEM/BC Macrophages [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Macrophages #/area UrnS HPF 1 Observation 11,4838 541 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk7926339 Bakterid (ur. sademes) ams7928259 JAH EI EI U-Bakterid Bakterid Bakterid Tekst 71 JAH 803 25145-4 Bacteria ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Bacteria [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Bacteria UrnS Ql Micro 1 Observation 666 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk7926339 Pärmseened (ur. sademes) ams7930288 JAH EI EI U-Pärmseened Pärmseened Pärmseened Tekst 73 JAH 1509 5822-2 Yeast Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" UA Yeast [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Yeast #/area UrnS HPF 1 Observation 542 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk7926339 Kristallid (ur. sademes) ams7928258 JAH EI EI U-Kristallid Kristallid Kristallid Tekst 74 JAH 804 49755-2 Crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Crystals UrnS Ql Micro 1 Observation 550 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk7926339 Kusihappe kristallid ams7930300 JAH EI EI U-Kusihappe kristallid Kusihappe kristallid Kusihappe kristallid Tekst 76 JAH 813 5817-2 Urate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,00% UA Urate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Urate Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 551 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk7926339 Ammooniumuraadi kristallid ams7930293 JAH EI EI U-Ammooniumuraadi kristallid Ammooniumuraadi kristallid Ammooniumuraadi kristallid Tekst 77 JAH 814 5766-1 Ammonium urate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Ammonium urate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Amm Urate Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 552 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk7926339 Kaltsiumkarbonaadi kristallid ams7930297 JAH EI EI U-Kaltsiumkarbonaadi kristallid Kaltsiumkarbonaadi kristallid Kaltsiumkarbonaadi kristallid Tekst 78 JAH 815 5773-7 Calcium carbonate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Calcium carbonate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Ca Carbonate Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 553 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk7926339 Kaltsiumoksalaadi kristallid ams7930298 JAH EI EI U-Kaltsiumoksalaadi kristallid Kaltsiumoksalaadi kristallid Kaltsiumoksalaadi kristallid Tekst 79 JAH 816 5774-5 Calcium oxalate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,01% UA Calcium oxalate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy CaOx Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 554 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk7926339 Kaltsiumfosfaadi kristallid ams7930299 JAH EI EI U-Kaltsiumfosfaadi kristallid Kaltsiumfosfaadi kristallid Kaltsiumfosfaadi kristallid Tekst 80 JAH 817 5775-2 Calcium phosphate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Calcium phosphate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Ca Phos Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 555 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk7926339 Amorfse uraadi kristallid ams7930295 JAH EI EI U-Amorfse uraadi kristallid Amorfse uraadi kristallid Amorfse uraadi kristallid Tekst 81 JAH 818 12454-5 Urate crystals.amorphous ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,09% UA Urate crystals amorphous [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Amorph Urate Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 556 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk7926339 Amorfse fosfaadi kristallid ams7930294 JAH EI EI U-Amorfse fosfaadi kristallid Amorfse fosfaadi kristallid Amorfse fosfaadi kristallid Tekst 82 JAH 819 12453-7 Phosphate crystals.amorphous ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Phosphate crystals amorphous [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Amorph Phos Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 557 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk7926339 Trifosfaadi kristallid ams7930301 JAH EI EI U-Trifosfaadi kristallid Trifosfaadi kristallid Trifosfaadi kristallid Tekst 83 JAH 820 5814-9 Triple phosphate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,00% UA Triple phosphate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Tri-Phos Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 796 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk7926339 Bilirubiini kristallid ams7930296 JAH EI EI U-Bilirubiini kristallid Bilirubiini kristallid Bilirubiini kristallid Tekst 84 JAH 1687 5771-1 Bilirubin crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Bilirubin crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Bilirub Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 838 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk7926339 Rasvatilgad ams7930302 JAH EI EI U-Rasvatilgad Rasvatilgad Rasvatilgad Tekst 85 JAH 2050 25158-7 Oval fat bodies (globules) ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Oval fat bodies (globules) [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Oval fat bodies UrnS Ql Micro 1 Observation 603 U 8 Albumiini ja kreatiniini suhe uriinis ams7930115 JAH JAH EI U-Alb/U-Crea Albumiin/kreatiniin uriinis Albumiini ja kreatiniini suhe uriinis QN g/mol mg/mmol 90 JAH/Võrreld 1000 30000-4 Albumin/Creatinine Ratio Pt Urine Qn Detection limit <= 20 mg/L mg/mmol milligrams/mmol CHEM Microalbumin/Creatinine [Ratio] in Urine Microalbumin/Creat Ur-Rto 1 Both 608 U 8 Valk uriinis ams7930116 JAH JAH EI U-Prot Valk uriinis Valk uriinis QN g/L g/l 91 JAH/Võrreld 1040 2888-6 Protein MCnc Pt Urine Qn g/dL 0,0284% UA Protein [Mass/volume] in Urine Prot Ur-mCnc 1 Both 609 U 8 Valk ööpäevases uriinis ams7930118 JAH JAH EI dU-Prot Valk ööpäevases uriinis Valk ööpäevases uriinis QN g/d g 92 JAH/Võrreld 1041 2889-4 Protein MRat 24H Urine Qn g/(24.h) g/24hr 0,0104% CHEM Protein [Mass/time] in 24 hour Urine Prot 24H Ur-mRate 1 Both 604 U 8 Alfa-amülaas uriinis ams7928730 JAH JAH EI U-Amyl Amülaas uriinis Amülaas uriinis QN U/L U/l 95 JAH 1001 1799-6 Amylase CCnc Pt Urine Qn U/L CHEM Amylase [Enzymatic activity/volume] in Urine Amylase Ur-cCnc 1 Both 606 U 8 Kreatiniin uriinis ams7930639 JAH JAH EI U-Crea Kreatiniin uriinis Kreatiniin uriinis QN mmol/L mmol/l 98 JAH/Võrreld 1020 14683-7 Creatinine SCnc Pt Urine Qn mmol/L mmol/L CHEM Creatinine [Moles/volume] in Urine Creat Ur-sCnc 1 Both 605 U 8 Kaalium uriinis ams7930713 JAH JAH EI U-K Kaalium uriinis Kaalium uriinis QN mmol/L mmol/l 108 JAH/Võrreld 1013 2828-2 Potassium SCnc Pt Urine Qn mmol/L mmol/L 0,0111% CHEM Potassium [Moles/volume] in Urine Potassium Ur-sCnc 1 Both 607 U 8 Naatrium uriinis ams7930488 JAH JAH EI U-Na Naatrium uriinis Naatrium uriinis QN mmol/L mmol/l 121 JAH/Võrreld 1031 2955-3 Sodium SCnc Pt Urine Qn mmol/L mmol/L 0,0197% CHEM Sodium [Moles/volume] in Urine Sodium Ur-sCnc 1 Both 560 CSF 9 Erütrotsüüdid liikvoris ams7930128 JAH JAH EI CSF-RBC Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid liikvoris QN E6/L x10E6/l 6 JAH/Võrreld 824 792-2 Erythrocytes NCnc Pt CSF Qn Manual count HEM/BC Erythrocytes [#/volume] in Cerebral spinal fluid by Manual count RBC # CSF Manual 1 Observation 559 CSF 9 Leukotsüüdid liikvoris ams7930127 JAH JAH EI CSF-WBC Leukotsüüdid Leukotsüüdid liikvoris QN E6/L x10E6/l 7 JAH/Võrreld 823 806-0 Leukocytes NCnc Pt CSF Qn Manual count 0,01% HEM/BC Leukocytes [#/volume] in Cerebral spinal fluid by Manual count WBC # CSF Manual 1 Observation 561 CSF 9 Liikvori tsütogramm shk7927890 JAH JAH EI CSF-Diff-m Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) Paneel 12 JAH 838 29584-0 Differential panel - Pt CSF - PANEL.HEM/BC Differential panel in Cerebral spinal fluid Diff Pnl CSF 1 Order 562 CSF 9 Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) shk7927890 Basofiilid liikvoris ams7930134 JAH EI EI CSF-Basofiilid % Basofiilid % Basofiilide suhtarv liikvoris QN % % 13 JAH/Võrreld 839 13519-4 Basophils/100 leukocytes NFr Pt CSF Qn Manual count % % HEM/BC Basophils/100 leukocytes in Cerebral spinal fluid by Manual count Basophils Fr CSF Manual 1 Observation 563 CSF 9 Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) shk7927890 Eosinofiilid liikvoris ams7930133 JAH EI EI CSF-Eosinofiilid % Eosinofiilid % Eosinofiilide suhtarv liikvoris QN % % 14 JAH/Võrreld 840 12208-5 Eosinophils/100 leukocytes NFr Pt CSF Qn Manual count % % HEM/BC Eosinophils/100 leukocytes in Cerebral spinal fluid by Manual count Eosinophil Fr CSF Manual 1 Observation 564 CSF 9 Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) shk7927890 Lümfotsüüdid liikvoris ams7930136 JAH EI EI CSF-Lümfotsüüdid % Lümfotsüüdid % Lümfotsüütide suhtarv liikvoris QN % % 15 JAH/Võrreld 841 10328-3 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt CSF Qn Manual count % % 0,01% HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Cerebral spinal fluid by Manual count Lymphocytes Fr CSF Manual 1 Observation 565 CSF 9 Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) shk7927890 Plasmarakud liikvoris ams7930137 JAH EI EI CSF-Plasmarakud % Plasmarakud % Plasmarakkude suhtarv liikvoris QN % % 18 JAH/Võrreld 843 40541-5 Plasma cells/100 leukocytes NFr Pt CSF Qn Microscopy % % HEM/BC Plasma cells/100 leukocytes in Cerebral spinal fluid by Microscopy Plasma Cells Fr CSF Micro 1 Observation 566 CSF 9 Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) shk7927890 Monotsüüdid liikvoris ams7930135 JAH EI EI CSF-Monotsüüdid % Monotsüüdid % Monotsüütide suhtarv liikvoris QN % % 19 JAH/Võrreld 844 10329-1 Monocytes/100 leukocytes NFr Pt CSF Qn Manual count % % HEM/BC Monocytes/100 leukocytes in Cerebral spinal fluid by Manual count Monocytes Fr CSF Manual 1 Observation 567 CSF 9 Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) shk7927890 Neutrofiilid liikvoris ams7930132 JAH EI EI CSF-Neutrofiilid % Neutrofiilid % Neutrofiilide suhtarv liikvoris QN % % 22 JAH/Võrreld 845 13516-0 Neutrophils/100 leukocytes NFr Pt CSF Qn Manual count % % HEM/BC Neutrophils/100 leukocytes in Cerebral spinal fluid by Manual count Neutrophils Fr CSF Manual 1 Observation 667 CSF 9 Liikvori ksantokroomia shk7927885 Liikvori ksantokroomia ams7930122 JAH EI EI CSF-Xan Liikvori ksantokroomia Liikvori ksantokroomia Tekst 31 JAH 1512 13532-7 Xanthochromia ACnc Pt CSF Ord 640 SPEC Xanthochromia [Presence] of Cerebral spinal fluid Xanthochromia CSF Ql 1 Observation 668 CSF 9 Liikvori ksantokroomia shk7927885 JAH JAH EI CSF-Xan Liikvori ksantokroomia Liikvori ksantokroomia Tekst 31 JAH 1512 13532-7 Xanthochromia ACnc Pt CSF Ord 640 SPEC Xanthochromia [Presence] of Cerebral spinal fluid Xanthochromia CSF Ql 1 Observation 611 CSF 9 Glükoos liikvoris ams7930130 JAH JAH EI CSF-Gluc Glükoos liikvoris Glükoos liikvoris QN mmol/L mmol/l 34 JAH/Võrreld 1072 14744-7 Glucose SCnc Pt CSF Qn mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Cerebral spinal fluid Glucose CSF-sCnc 1 Both 610 CSF 9 Valk liikvoris ams7930129 JAH JAH EI CSF-Prot Valk liikvoris Valk liikvoris QN g/L g/l 38 JAH/Võrreld 1071 2880-3 Protein MCnc Pt CSF Qn mg/dL 0,0119% CHEM Protein [Mass/volume] in Cerebral spinal fluid Prot CSF-mCnc 1 Both 238 TDM 10 Digoksiin seerumis ams7930547 JAH JAH EI S,P-Digox Digoksiin Digoksiin seerumis/plasmas QN ug/L ng/ml 23 JAH 415 10535-3 Digoxin MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL 0,0164% DRUG/TOX Digoxin [Mass/volume] in Serum or Plasma Digoxin SerPl-mCnc 1 Both 239 TDM 10 Digoksiini sisaldus seerumis ams7928921 JAH JAH JAH S,P-Digox Digoksiin Digoksiin seerumis/plasmas QN ug/L ng/ml 23 JAH 415 10535-3 Digoxin MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL 0,0164% DRUG/TOX Digoxin [Mass/volume] in Serum or Plasma Digoxin SerPl-mCnc 1 Both 242 TDM 10 Fenütoiin seerumis ams7927928 JAH JAH JAH S,P-Phenyt Fenütoiin Fenütoiin seerumis/plasmas QN mg/L ug/mL 31 JAH 420 3968-5 Phenytoin MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL mcg/mL 0,0219% DRUG/TOX Phenytoin [Mass/volume] in Serum or Plasma Phenytoin SerPl-mCnc 1 Both 244 TDM 10 Karbamasepiin seerumis ams7930259 JAH JAH JAH S,P-Carba Karbamasepiin Karbamasepiin seerumis/plasmas QN mg/L µg/ml 37 JAH 423 3432-2 Carbamazepine MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL mcg/mL 0,0055% DRUG/TOX Carbamazepine [Mass/volume] in Serum or Plasma Carbamazepine SerPl-mCnc 1 Both 245 TDM 10 Lamotrigiin ams7930943 JAH JAH JAH S,P-Lamotr Lamotrigiin Lamotrigiin seerumis/plasmas QN mg/L ug/mL 45 JAH 424 6948-4 Lamotrigine MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL mcg/mL 0,0018% DRUG/TOX Lamotrigine [Mass/volume] in Serum or Plasma Lamotrigine SerPl-mCnc 1 Both 96 TDM 10 Liitium seerumis ams7929146 JAH JAH JAH S,P-Li Liitium Liitium seerumis/plasmas QN mmol/L meq/L 50 JAH 217 14334-7 Lithium SCnc Pt Ser/Plas Qn mol/L mmol/L; mEq/L 46 DRUG/TOX Lithium [Moles/volume] in Serum or Plasma Lithium SerPl-sCnc 1 Both 1153 TDM 10 Okskarbasepiin ams7930944 JAH JAH JAH S,P-Oxcarb Okskarbasepiin Okskarbasepiin seerumis/plasmas QN mg/L ug/mL 60 JAH 2877 35331-8 Oxcarbazepine MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL mcg/mL 1659 DRUG/TOX Oxcarbazepine [Mass/volume] in Serum or Plasma Oxcarbazepine SerPl-mCnc 1 Both 11,4393 247 TDM 10 Teofülliin seerumis ams7927924 JAH JAH JAH S,P-Theoph Teofülliin Teofülliin seerumis/plasmas QN mg/L mikrog/ml 71 JAH 432 4049-3 Theophylline MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL 0,0032% DRUG/TOX Theophylline [Mass/volume] in Serum or Plasma Theophylline SerPl-mCnc 1 Both 249 TDM 10 Valproehape seerumis ams7927926 JAH JAH JAH S,P-Valpr Valproaat Valproaat seerumis/plasmas QN mg/L mikrog/ml 76 JAH 434 4086-5 Valproate MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL mcg/mL 0,0155% DRUG/TOX Valproate [Mass/volume] in Serum or Plasma Valproate SerPl-mCnc 1 Both 241 TOX 11 Etanool plasmas ams7930265 JAH JAH EI S,P-EtOH Etanool Etanool seerumis/plasmas QN g/L promill 1 JAH/Võrreld 416 5643-2 Ethanol MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/dL mg/dL 0,0234% DRUG/TOX Ethanol [Mass/volume] in Serum or Plasma Ethanol SerPl-mCnc 1 Both 246 TOX 11 Metanool veres shk7927238 EI 2022-08-30 JAH JAH B-MeOH Metanool veres Metanool veres QN g/L 14 JAH/Võrreld 425 9334-4 Methanol MCnc Pt Bld Qn DRUG/TOX Methanol [Mass/volume] in Blood Methanol Bld-mCnc 1 Both 1142 TOX 11 Narkootikumide kvalitatiivne uuring kassett-testiga shk7926566 JAH JAH EI U-Narco panel Sõltuvusainete paneel uriinis Sõltuvusained uriinis (paneel) Paneel 28 JAH 2716 L-2716 251 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis shk7926566 AMP-Amfetamiin uriinis ams7927301 JAH EI EI U-Amp Amfetamiin uriinis Amfetamiin uriinis Tekst 29 JAH 437 19261-7 Amphetamines ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Amphetamines [Presence] in Urine by Screen method Amphetamines Ur Ql Scn 1 Both 252 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis shk7926566 BAR-Barbituraadid uriinis ams7928385 JAH EI EI U-Bar Barbituraadid uriinis Barbituraadid uriinis Tekst 31 JAH 438 19270-8 Barbiturates ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Barbiturates [Presence] in Urine by Screen method Barbiturates Ur Ql Scn 1 Both 253 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis shk7926566 BZD-Bensodiasepiinid uriinis ams7928387 JAH EI EI U-Bzd Bensodiasepiinid uriinis Bensodiasepiinid uriinis Tekst 33 JAH 439 14316-4 Benzodiazepines ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Benzodiazepines [Presence] in Urine by Screen method Benzodiaz Ur Ql Scn 1 Both 258 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis shk7926566 MDMA-Ecstasy uriinis ams7928383 JAH EI EI U-Ecs Ecstasy uriinis Ecstasy uriinis Tekst 36 JAH 444 19568-5 Methylenedioxymethamphetamine ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Methylenedioxymethamphetamine [Presence] in Urine by Screen method MDMA Ur Ql Scn 1 Both 809 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis shk7926566 PCP-Fentsüklidiin uriinis ams7930238 JAH EI EI U-PCP Fentsüklidiin uriinis Fentsüklidiin uriinis Tekst 38 JAH 1802 3936-2 Phencyclidine ACnc Pt Urine Ord 321 DRUG/TOX Phencyclidine [Presence] in Urine PCP Ur Ql 1 Both 11,4393 254 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis shk7926566 THC-Kannabinoidid uriinis ams7928381 JAH EI EI U-THC Kannabinoidid uriinis Kannabinoidid uriinis Tekst 41 JAH 440 18282-4 Cannabinoids ACnc Pt Urine Ord Screen 0,0964% DRUG/TOX Cannabinoids [Presence] in Urine by Screen method Cannabinoids Ur Ql Scn 1 Both 255 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis shk7926566 COC-Kokaiin uriinis ams7927289 JAH EI EI U-Coc Kokaiin uriinis Kokaiin uriinis Tekst 43 JAH 441 19359-9 Cocaine ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Cocaine [Presence] in Urine by Screen method Cocaine Ur Ql Scn 1 Both 256 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis shk7926566 MTD-Metadoon uriinis ams7928382 JAH EI EI U-Mtd Metadoon uriinis Metadoon uriinis Tekst 46 JAH 442 19550-3 Methadone ACnc Pt Urine Ord Screen 0,0057% DRUG/TOX Methadone [Presence] in Urine by Screen method Methadone Ur Ql Scn 1 Both 257 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis shk7926566 MET-Metamfetamiin uriinis ams7928380 JAH EI EI U-Met Metamfetamiin uriinis Metamfetamiin uriinis Tekst 47 JAH 443 19554-5 Methamphetamine ACnc Pt Urine Ord Screen 0,0138% DRUG/TOX Methamphetamine [Presence] in Urine by Screen method Methamphet Ur Ql Scn 1 Both 259 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis shk7926566 MOP-Opiaadid uriinis ams7928384 JAH EI EI U-Mop Opiaadid uriinis Opiaadid uriinis Tekst 49 JAH 445 19295-5 Opiates ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Opiates [Presence] in Urine by Screen method Opiates Ur Ql Scn 1 Both 260 TOX 11 Opiaadid uriinis ams7930953 EI 2022-08-30 JAH JAH U-Mop Opiaadid uriinis Opiaadid uriinis Tekst 49 JAH 445 19295-5 Opiates ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Opiates [Presence] in Urine by Screen method Opiates Ur Ql Scn 1 Both 261 TOX 11 Opiaadid uriinis ams7930952 EI 2020-04-16 EI JAH U-Mop Opiaadid uriinis Opiaadid uriinis Tekst 49 JAH 445 19295-5 Opiates ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Opiates [Presence] in Urine by Screen method Opiates Ur Ql Scn 1 Both 262 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis shk7926566 TCA-Tritsüklilised antidep. uriinis ams7928388 JAH EI EI U-TCA Tritsüklilised antidepressandid uriinis Tritsüklilised antidepressandid uriinis Tekst 54 JAH 446 19312-8 Tricyclic antidepressants ACnc Pt Urine Ord Screen 0,0292% DRUG/TOX Tricyclic antidepressants [Presence] in Urine by Screen method Tricyclics Ur Ql Scn 1 Both 807 TOX 11 Kaadmium ams7930934 EI 2022-08-30 JAH JAH B-Cd Kaadmium Kaadmium veres QN ug/L ng/mL 73 JAH/Võrreld 1781 5609-3 Cadmium MCnc Pt Bld Qn ng/mL ng/mL DRUG/TOX Cadmium [Mass/volume] in Blood Cadmium Bld-mCnc 1 Both 808 TOX 11 Plii ams7930935 EI 2022-08-30 JAH JAH B-Pb Plii Plii veres QN mg/L ug/dL 92 JAH/Võrreld 1786 5671-3 Lead MCnc Pt Bld Qn ug/dL mcg/dL; mcg/mL 0,0113% DRUG/TOX Lead [Mass/volume] in Blood Lead Bld-mCnc 1 Both 172 IM 12 TSH Kilpnääret stimuleeriv hormoon seerumis ams7930556 JAH JAH EI S,P-TSH TSH Kilpnääret stimuleeriv hormoon seerumis/plasmas QN mU/L µIU/ml 1 JAH 327 3016-3 Thyrotropin ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0600% CHEM Thyrotropin [Units/volume] in Serum or Plasma TSH SerPl-aCnc 1 Both 174 IM 12 Vaba trijoodtüroniin seerumis ams7927051 JAH JAH EI S,P-fT3 fT3 Vaba trijoodtüroniin seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/l 5 JAH 330 14928-6 Triiodothyronine.free SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Triiodothyronine Free [Moles/volume] in Serum or Plasma T3Free SerPl-sCnc 1 Both 173 IM 12 FT4 Vaba türoksiin seerumis ams7930641 JAH JAH EI S,P-fT4 fT4 Vaba türoksiin seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/l 8 JAH 328 14920-3 Thyroxine.free SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Thyroxine free [Moles/volume] in Serum or Plasma T4 Free SerPl-sCnc 1 Both 191 IM 12 Paratüriin ehk parathormoon ams7930366 EI 2022-08-30 JAH JAH S,P-PTH PTH Parathormoon seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/l 10 JAH 337 14866-8 Parathyrin.intact SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Parathyrin.intact [Moles/volume] in Serum or Plasma PTH-Intact SerPl-sCnc 1 Both 196 IM 12 Kortikotropiin ehk adrenokortikotroopne hormoon ams7926921 EI 2022-08-30 JAH JAH P-ACTH ACTH Adrenokortikotroopne hormoon plasmas QN pmol/L pmol/l 12 JAH 342 14674-6 Corticotropin SCnc Pt Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Corticotropin [Moles/volume] in Plasma ACTH Plas-sCnc 1 Both 198 IM 12 Kortisool ams7926922 EI 2022-08-30 JAH JAH S,P-Cort Kortisool Kortisool seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/l 21 JAH 344 14675-3 Cortisol SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Cortisol [Moles/volume] in Serum or Plasma Cortis SerPl-sCnc 1 Both 200 IM 12 Kortisool 24-tunni uriinis ams7927907 EI 2022-08-30 JAH JAH dU-Cort Kortisool ööpäevases uriinis Kortisool ööpäevases uriinis QN nmol/d nmol/24h 36 JAH 347 25884-8 Cortisol.free SRat 24H Urine Qn RIA CHEM Cortisol Free [Moles/time] in 24 hour Urine by Radioimmunoassay (RIA) Cortis F 24H Ur RIA-sRate 1 Both 210 IM 12 17-OH progesteroon ams7930945 EI 2022-08-30 JAH JAH S,P-17-OHP 17-OHP 17-alfahüdroksüprogesteroon seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/L 45 JAH 368 14569-8 17-Hydroxyprogesterone SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM 17-Hydroxyprogesterone [Moles/volume] in Serum or Plasma 17OHP SerPl-sCnc 1 Both 202 IM 12 Aldosteroon (pmol/L) shk7926958 Aldosteroon (püsti) ams7927908 EI 2022-08-30 EI JAH S,P-Aldo (upright) Aldosteroon (püsti) Aldosteroon seerumis/plasmas (püsti) QN pmol/L pmol/l 49 JAH 351 15012-8 Aldosterone^upright SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Aldosterone [Moles/volume] in Serum or Plasma --upright Aldost upr SerPl-sCnc 1 Both Ext. ??½ 1213 IM 12 Reniin, aktiivsus plasmas ams7930740 EI 2022-08-30 JAH JAH P-Renin Reniin Reniin plasmas QN mU/L 50 JAH 355 2915-7 Renin CCnc Pt Plas Qn 0,0029% CHEM Renin [Enzymatic activity/volume] in Plasma Renin Plas-cCnc 1 Both 222 IM 12 C-peptiid paastuseerumis ams7930260 EI 2022-08-30 JAH JAH S,P-C-pept C-peptiid C-peptiid seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/l 56 JAH 384 14633-2 C peptide SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM C peptide [Moles/volume] in Serum or Plasma C peptide SerPl-sCnc 1 Both 224 IM 12 Insuliin ams7926894 EI 2022-08-30 JAH JAH S,P-Ins Insuliin Insuliin seerumis/plasmas QN mU/L mIU/l 57 JAH 386 20448-7 Insulin ACnc Pt Ser/Plas Qn uU/mL mcU/mL 0,01% CHEM Insulin [Units/volume] in Serum or Plasma Insulin SerPl-aCnc 1 Both 218 IM 12 Koorioni gonadotropiin seerumis ams7926908 JAH JAH EI S,P-hCG (intact + fb) hCG (intaktne + fb) Koorioni gonadotropiin (intaktne + vaba beetaalaühik) seerumis/plasmas QN U/L mIU/ml 64 JAH 377 45194-8 Choriogonadotropin.intact+Beta subunit ACnc Pt Ser/Plas Qn m[IU]/mL mIU/mL CHEM Choriogonadotropin.intact+Beta subunit [Units/volume] in Serum or Plasma HGC Intact+B SerPl-aCnc 1 Both 217 IM 12 Androsteendioon seerumis ams7930741 EI 2022-08-30 JAH JAH S-Androst Androsteendioon Androsteendioon seerumis QN nmol/L nmol/l 66 JAH 376 14603-5 Androstenedione SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Androstenedione [Moles/volume] in Serum or Plasma Androst SerPl-sCnc 1 Both 215 IM 12 Dehüdroepiandrosteroonsulfaat ams7930415 EI 2022-08-30 JAH JAH S,P-DHEAS DHEAS Dehüdroepiandrosteroonsulfaat seerumis/plasmas QN umol/L mikromol/l 67 JAH 375 14688-6 Dehydroepiandrosterone sulfate SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Dehydroepiandrosterone sulfate [Moles/volume] in Serum or Plasma DHEA-S SerPl-sCnc 1 Both 206 IM 12 Folliikuleid stimuleeriv hormoon seerumis ams7926883 JAH JAH EI S,P-FSH FSH Folliikuleid stimuleeriv hormoon seerumis/plasmas QN U/L mIU/ml 70 JAH 361 15067-2 Follitropin ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0020% CHEM Follitropin [Units/volume] in Serum or Plasma FSH SerPl-aCnc 1 Both 207 IM 12 Luteiniseeriv hormoon seerumis ams7926924 JAH JAH EI S,P-LH LH Luteiniseeriv hormoon seerumis/plasmas QN U/L mIU/ml 75 JAH 363 10501-5 Lutropin ACnc Pt Ser/Plas Qn mU/mL mU/mL 0,0060% CHEM Lutropin [Units/volume] in Serum or Plasma LH SerPl-aCnc 1 Both 208 IM 12 Prolaktiin seerumis ams7931054 JAH JAH EI S,P-Prol Prolaktiin Prolaktiin seerumis/plasmas QN mU/L ng/ml 80 JAH 365 15081-3 Prolactin ACnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Prolactin [Units/volume] in Serum or Plasma Prolactin SerPl-aCnc 1 Both 209 IM 12 Progesteroon seerumis ams7931053 JAH JAH EI S,P-Prog Progesteroon Progesteroon seerumis/plasmas QN nmol/L ng/ml 86 JAH 367 14890-8 Progesterone SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Progesterone [Moles/volume] in Serum or Plasma Progest SerPl-sCnc 1 Both 212 IM 12 Testosteroon seerumis ams7930857 JAH JAH EI S,P-Testo Testosteroon Testosteroon seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/l 88 JAH 372 14913-8 Testosterone SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Testosterone [Moles/volume] in Serum or Plasma Testost SerPl-sCnc 1 Both 213 IM 12 Suguhormoone siduv globuliin seerumis ams7930416 EI 2022-08-30 JAH JAH S,P-SHBG Suguhormoone siduv globuliin Suguhormoone siduv globuliin seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/l 92 JAH 374 13967-5 Sex hormone binding globulin SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L 0,0033% CHEM Sex hormone binding globulin [Moles/volume] in Serum or Plasma SHBG SerPl-sCnc 1 Both 211 IM 12 Östradiool seerumis ams7930772 JAH JAH EI S,P-E2 Östradiool Östradiool seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/l 95 JAH 370 14715-7 Estradiol SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Estradiol [Moles/volume] in Serum or Plasma Estradiol SerPl-sCnc 1 Both 219 IM 12 Kasvuhormoon ams7927915 EI 2022-08-30 JAH JAH S,P-GH Kasvuhormoon Kasvuhormoon seerumis/plasmas QN mU/L mlU/l 100 JAH 379 33858-2 Somatotropin ACnc Pt Ser/Plas Qn m[IU]/L mIU/L CHEM Somatotropin [Units/volume] in Serum or Plasma GH SerPl-aCnc 1 Both 193 IM 12 Vitamiin D (25-OH) ams7930731 EI 2022-08-30 JAH EI S,P-Vit D (25-OH) Vitamiin D (25-OH) Vitamiin D (25-OH) seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/l 138 JAH 338 60493-4 Calcidiol+Calciferol SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Calcidiol+Calciferol [Moles/volume] in Serum or Plasma Calcidiol+Calciferol SerPl-sCnc 1 Both 11,4838 194 IM 12 Vitamiin D (25-OH) seerumis ams7930177 JAH JAH EI S,P-Vit D (25-OH) Vitamiin D (25-OH) Vitamiin D (25-OH) seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/l 138 JAH 338 60493-4 Calcidiol+Calciferol SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Calcidiol+Calciferol [Moles/volume] in Serum or Plasma Calcidiol+Calciferol SerPl-sCnc 1 Both 11,4838 236 TU 13 Alfafetoproteiin seerumis ams7926846 EI 2022-08-30 JAH JAH S,P-AFP AFP Alfafetoproteiin seerumis/plasmas QN kU/L IU/ml 1 JAH 409 53961-9 Alpha-1-Fetoprotein.tumor marker ACnc Pt Ser/Plas Qn [IU]/mL U/mL CHEM Alpha-1-fetoprotein.tumor marker [Units/volume] in Serum or Plasma AFP-TM SerPl-aCnc 1 Both 9,8509 230 TU 13 Kartsinoembrüonaalne antigeen seerumis CEA ams7930418 JAH JAH EI S,P-CEA CEA Kartsinoembrüonaalne antigeen seerumis/plasmas QN ug/L ng/ml 2 JAH 404 2039-6 Carcinoembryonic Ag MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0118% CHEM Carcinoembryonic Ag [Mass/volume] in Serum or Plasma CEA SerPl-mCnc 1 Both 227 TU 13 PSA Prostataspetsiifiline antigeen seerumis ams7930788 JAH JAH EI S,P-PSA PSA Prostataspetsiifiline antigeen seerumis/plasmas QN ug/L ng/ml 3 JAH 401 2857-1 Prostate specific Ag MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0598% CHEM Prostate specific Ag [Mass/volume] in Serum or Plasma PSA SerPl-mCnc 1 Both 228 TU 13 Vaba prostataspetsiifiline antigeen seerumis ams7930257 JAH JAH EI S,P-fPSA fPSA Vaba prostataspetsiifiline antigeen seerumis/plasmas QN ug/L ng/ml 4 JAH 402 10886-0 Prostate specific Ag.free MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0025% CHEM Prostate Specific Ag Free [Mass/volume] in Serum or Plasma PSA Free SerPl-mCnc 1 Both 229 TU 13 Vaba prostataspetsiifilise antigeeni % seerumis ams7930282 JAH JAH EI S,P-fPSA% fPSA% Vaba prostataspetsiifilise antigeeni % seerumis/plasmas QN % % 5 JAH 403 12841-3 Prostate specific Ag.free/Prostate specific Ag.total MFr Pt Ser/Plas Qn % % 0,0035% CHEM Prostate Specific Ag Free/Prostate specific Ag.total in Serum or Plasma PSA Free MFr SerPl 1 Observation 232 TU 13 HE4 ams7930937 JAH JAH JAH S,P-HE4 HE4 Kasvajaantigeen HE4 seerumis/plasmas QN pmol/L 7 JAH 406 55180-4 Human epididymis protein 4 SCnc Pt Ser Qn pM CHEM Human epididymis protein 4 [Moles/volume] in Serum HE4 Ser-sCnc 1 Both 1439 TU 13 HE4 ams7930937 JAH JAH JAH S,P-HE4 HE4 Kasvajaantigeen HE4 seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/L 7 JAH 406 55180-4 Human epididymis protein 4 SCnc Pt Ser Qn pM CHEM Human epididymis protein 4 [Moles/volume] in Serum HE4 Ser-sCnc 1 Both 231 TU 13 Kasvajaantigeen CA 125 seerumis ams7926903 JAH JAH EI S,P-CA 125 CA 125 Kasvajaantigeen CA 125 seerumis/plasmas QN kU/L U/ml 8 JAH 405 10334-1 Cancer Ag 125 ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0073% CHEM Cancer Ag 125 [Units/volume] in Serum or Plasma Cancer Ag125 SerPl-aCnc 1 Both 1437 TU 13 Kasvajantigeen 125 ams7929705 EI 2022-08-30 JAH JAH S,P-CA 125 CA 125 Kasvajaantigeen CA 125 seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 8 JAH 405 10334-1 Cancer Ag 125 ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0073% CHEM Cancer Ag 125 [Units/volume] in Serum or Plasma Cancer Ag125 SerPl-aCnc 1 Both 1438 TU 13 ROMA indeks ams7931106 EI 2022-08-30 JAH JAH S,P-ROMA ROMA indeks ROMA indeks seerumis/plasmas QN % % 9 JAH 3227 A-3227 234 TU 13 Kasvajaantigeen CA 15-3 seerumis ams7926904 JAH JAH EI S,P-CA 15-3 CA 15-3 Kasvajaantigeen CA 15-3 seerumis/plasmas QN kU/L U/ml 12 JAH 407 6875-9 Cancer Ag 15-3 ACnc Pt Ser/Plas Qn U/mL CHEM Cancer Ag 15-3 [Units/volume] in Serum or Plasma Cancer Ag15-3 SerPl-aCnc 1 Both 235 TU 13 Kasvajaantigeen CA 19-9 seerumis ams7929680 JAH JAH EI S,P-CA 19-9 CA 19-9 Kasvajaantigeen CA 19-9 seerumis/plasmas QN kU/L U/ml 13 JAH 408 24108-3 Cancer Ag 19-9 ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0052% CHEM Cancer Ag 19-9 [Units/volume] in Serum or Plasma Cancer Ag19-9 SerPl-aCnc 1 Both 189 TU 13 Kaltsitoniin ams7930411 EI 2022-08-30 JAH JAH S,P-CT Kaltsitoniin Kaltsitoniin seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/L 17 JAH 336 15035-9 Calcitonin SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Calcitonin [Moles/volume] in Serum or Plasma Calcit SerPl-sCnc 1 Both 182 TU 13 Türeoglobuliin ams7927045 EI 2022-08-30 JAH JAH S,P-TG Türeoglobuliin Türeoglobuliin seerumis/plasmas QN ug/L 21 JAH 334 3013-0 Thyroglobulin MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0020% CHEM Thyroglobulin [Mass/volume] in Serum or Plasma Thyroglob SerPl-mCnc 1 Both 812 TU 13 Neuronispetsiifiline enolaas seerumis ams7930745 EI 2022-08-30 JAH JAH S,P-NSE NSE Neuronispetsiifiline enolaas seerumis/plasmas QN ug/L ng/mL 23 JAH 1900 57371-7 Enolase.neuron specific MCnc Pt Ser/Plas Qn EIA ng/mL ng/mL CHEM Enolase.neuron specific [Mass/volume] in Serum or Plasma by Immunoassay NSE SerPl EIA-mCnc 1 Both 824 TU 13 Katehoolamiinid ööpäevauriinis shk7927101 EI 2022-08-30 JAH JAH dU-Catechol panel Katehhoolamiinide metaboliitide paneel ööpäevases uriinis Katehhoolamiinide metaboliidid ööpäevases uriinis (panel) Paneel 30 JAH 1969 L-1969 825 TU 13 Katehhoolamiinid ööpäevauriinis shk7927237 EI 2022-08-30 JAH JAH dU-Catechol panel Katehhoolamiinide metaboliitide paneel ööpäevases uriinis Katehhoolamiinide metaboliidid ööpäevases uriinis (panel) Paneel 30 JAH 1969 L-1969 165 ANE 14 Ferritiin seerumis ams7926881 JAH JAH EI S,P-Fer Ferritiin Ferritiin seerumis/plasmas QN ug/L ng/ml 1 JAH/Võrreld 318 2276-4 Ferritin MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0589% CHEM Ferritin [Mass/volume] in Serum or Plasma Ferritin SerPl-mCnc 1 Both 1272 ANE 14 Raud seerumis ams7927310 JAH JAH EI S,P-Fe Raud Raud seerumis/plasmas QN umol/L µmol/l Konelab T60i 2 JAH/Võrreld 319 14798-3 Iron SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Iron [Moles/volume] in Serum or Plasma Iron SerPl-sCnc 1 Both 1273 ANE 14 Transferriin seerumis shk7928131 JAH JAH EI S,P-Transf Transferriin Transferriin seerumis/plasmas QN g/L Konelab T60i 4 JAH/Võrreld 320 3034-6 Transferrin MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0037% CHEM Transferrin [Mass/volume] in Serum or Plasma Transferrin SerPl-mCnc 1 Both 1274 ANE 14 Transferriin shk7928131 Transferriin seerumis ams7930577 JAH EI EI S,P-Transf Transferriin Transferriin seerumis/plasmas QN g/L g/l Konelab T60i 4 JAH/Võrreld 320 3034-6 Transferrin MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0037% CHEM Transferrin [Mass/volume] in Serum or Plasma Transferrin SerPl-mCnc 1 Both 1275 ANE 14 Transferriin shk7928131 Transferriini küllastatus ams7930578 JAH EI EI S,P-sTransf Transferriini küllastatus Transferriini küllastatus seerumis/plasmas QN % % Konelab T60i 5 JAH/Võrreld 321 13452-8 Iron/Transferrin MCrto Pt Ser/Plas Qn CHEM Iron/Transferrin [Mass ratio] in Serum or Plasma Iron/Transferrin SerPl-mRto 1 Observation 166 ANE 14 Transferriini lahustuvad retseptorid ams7930744 JAH JAH JAH S,P-Transf-sR Transferriini lahustuvad retseptorid Transferriini lahustuvad retseptorid seerumis/plasmas QN mg/L mg/L 6 JAH 322 30248-9 Transferrin receptor.soluble MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/L mg/L CHEM Transferrin receptor.soluble [Mass/volume] in Serum or Plasma sTfR SerPl-mCnc 1 Both 167 ANE 14 Transferriini lahustuvad retseptorid ams7930949 JAH JAH JAH S,P-Transf-sR Transferriini lahustuvad retseptorid Transferriini lahustuvad retseptorid seerumis/plasmas QN mg/L mg/L 6 JAH 322 30248-9 Transferrin receptor.soluble MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/L mg/L CHEM Transferrin receptor.soluble [Mass/volume] in Serum or Plasma sTfR SerPl-mCnc 1 Both 168 ANE 14 Folaat seerumis ams7930507 JAH JAH EI S,P-Fol Folaat Folaat seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/l 8 JAH 323 14732-2 Folate SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Folate [Moles/volume] in Serum or Plasma Folate SerPl-sCnc 1 Both 169 ANE 14 Vitamiin B12 seerumis ams7930508 JAH JAH EI S,P-Vit B12 Vitamiin B12 Vitamiin B12 seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/l 11 JAH 324 14685-2 Cobalamins SCnc Pt Ser Qn CHEM Cobalamin (Vitamin B12) [Moles/volume] in Serum Vit B12 Ser-sCnc 1 Both 171 ANE 14 Erütropoetiin ams7927912 JAH JAH JAH S,P-EPO EPO Erütropoetiin seerumis/plasmas QN U/L U/L 14 JAH 326 15061-5 Erythropoietin ACnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,0032% CHEM Erythropoietin [Units/volume] in Serum or Plasma EPO SerPl-aCnc 1 Both 1436 LEU 16 Beeta-2-mikroglobuliin ams7931066 JAH JAH JAH S,P-b2-M Beeta-2-mikroglobuliin Beeta-2-mikroglobuliin seerumis/plasmas QN ug/L ug/L 1 JAH/Võrreld 410 1952-1 Beta-2-Microglobulin MCnc Pt Ser Qn 0,0012% CHEM Beta-2-Microglobulin [Mass/volume] in Serum B2 Microglob Ser-mCnc 1 Both 57 LEU 16 Valkude fraktsioonid seerumis elektroforeetiliselt shk7926585 JAH JAH JAH S-Prot-Fr panel Valkude fraktsioonid Valkude fraktsioonid seerumis (paneel) Paneel 5 JAH 109 24351-9 Protein fractions panel - Pt Ser/Plas Qn PANEL.CHEM Protein electrophoresis panel in Serum or Plasma Prot Elph Pnl SerPl 1 Order 23,1239 59 LEU 16 Valkude fraktsioonid shk7926585 alfa-1- globuliinid ams7927332 JAH EI JAH S-a1-glob-Fr Alfa-1-globuliinid Alfa-1-globuliinide fraktsioon seerumis QN g/L g/l 8 JAH/Võrreld 112 2865-4 Alpha 1 globulin MCnc Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis g/dL 0,0193% CHEM Alpha 1 globulin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Electrophoresis Alpha1 Glob SerPl Elph-mCnc 1 Observation 61 LEU 16 Valkude fraktsioonid shk7926585 alfa-2- globuliinid ams7927333 JAH EI JAH S-a2-glob-Fr Alfa-2-globuliinid Alfa-2-globuliinide fraktsioon seerumis QN g/L g/l 10 JAH/Võrreld 114 2868-8 Alpha 2 globulin MCnc Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis g/dL 0,0193% CHEM Alpha 2 globulin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Electrophoresis Alpha2 Glob SerPl Elph-mCnc 1 Observation 63 LEU 16 Valkude fraktsioonid shk7926585 beeta-1 ams7928898 JAH EI JAH S-b1-glob-Fr Beeta-1-globuliinid Beeta-1-globuliinide fraktsioon seerumis QN g/L g/l 12 JAH/Võrreld 116 32730-4 Beta 1 globulin MCnc Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis g/dL g/dL CHEM Beta 1 globulin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Electrophoresis Beta1 Glob SerPl Elph-mCnc 1 Observation 65 LEU 16 Valkude fraktsioonid shk7926585 beeta-2 ams7928899 JAH EI JAH S-b2-glob-Fr Beeta-2-globuliinid Beeta-2-globuliinide fraktsioon seerumis QN g/L g/l 14 JAH/Võrreld 118 32731-2 Beta 2 globulin MCnc Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis g/dL g/dL CHEM Beta 2 globulin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Electrophoresis Beta2 Glob SerPl Elph-mCnc 1 Observation 67 LEU 16 Valkude fraktsioonid shk7926585 gammaglobuliinid ams7927336 JAH EI JAH S-g-glob-Fr Gammaglobuliinid Gammaglobuliinide fraktsioon seerumis QN g/L g/l 16 JAH/Võrreld 120 2874-6 Gamma globulin MCnc Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis g/dL 0,0194% CHEM Gamma globulin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Electrophoresis Gamma glob SerPl Elph-mCnc 1 Observation 135 IMS 17 Immuunglobuliin A seerumis ams7930867 JAH JAH EI S,P-IgA IgA Immuunglobuliin A seerumis/plasmas QN g/L g/l 2 JAH/Võrreld 257 2458-8 IgA MCnc Pt Ser Qn mg/dL 0,0206% CHEM IgA [Mass/volume] in Serum IgA Ser-mCnc 1 Both 137 IMS 17 Immuunglobuliin M seerumis ams7930869 JAH JAH EI S,P-IgM IgM Immuunglobuliin M seerumis/plasmas QN g/L g/l 3 JAH/Võrreld 259 2472-9 IgM MCnc Pt Ser Qn mg/dL 0,0150% CHEM IgM [Mass/volume] in Serum IgM Ser-mCnc 1 Both 136 IMS 17 Immuunglobuliin G seerumis ams7930868 JAH JAH EI S,P-IgG IgG Immuunglobuliin G seerumis/plasmas QN g/L g/l 4 JAH/Võrreld 258 2465-3 IgG MCnc Pt Ser Qn mg/dL 0,0192% CHEM IgG [Mass/volume] in Serum IgG Ser-mCnc 1 Both 138 IMS 17 IgG1 ams7930939 EI 2022-09-05 JAH JAH S,P-IgG1 IgG1 Immuunglobuliin G alaklass 1 seerumis/plasmas QN g/L mg/dL 7 JAH 261 2466-1 IgG subclass 1 MCnc Pt Ser Qn mg/dL 0,0011% CHEM IgG subclass 1 [Mass/volume] in Serum IgG1 Ser-mCnc 1 Both 139 IMS 17 IgG2 ams7930940 EI 2022-09-05 JAH JAH S,P-IgG2 IgG2 Immuunglobuliin G alaklass 2 seerumis/plasmas QN g/L mg/dL 8 JAH 262 2467-9 IgG subclass 2 MCnc Pt Ser Qn mg/dL 0,0010% CHEM IgG subclass 2 [Mass/volume] in Serum IgG2 Ser-mCnc 1 Both 140 IMS 17 IgG3 ams7930941 EI 2022-09-05 JAH JAH S,P-IgG3 IgG3 Immuunglobuliin G alaklass 3 seerumis/plasmas QN g/L mg/dL 9 JAH 263 2468-7 IgG subclass 3 MCnc Pt Ser Qn mg/dL 0,0010% CHEM IgG subclass 3 [Mass/volume] in Serum IgG3 Ser-mCnc 1 Both 141 IMS 17 IgG4 ams7930942 EI 2022-09-05 JAH JAH S,P-IgG4 IgG4 Immuunglobuliin G alaklass 4 seerumis/plasmas QN g/L mg/dL 10 JAH 264 2469-5 IgG subclass 4 MCnc Pt Ser Qn mg/dL 0,0011% CHEM IgG subclass 4 [Mass/volume] in Serum IgG4 Ser-mCnc 1 Both 143 IMS 17 Komplemendi komponent C3 ams7927233 EI 2022-09-05 JAH JAH S,P-C3 C3 Komplemendi komponent C3 seerumis/plasmas QN g/L 16 JAH/Võrreld 276 4485-9 Complement C3 MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0094% HEM/BC Complement C3 [Mass/volume] in Serum or Plasma C3 SerPl-mCnc 1 Both 145 IMS 17 Komplemendi komponent C4 ams7927234 EI 2022-09-05 JAH JAH S,P-C4 C4 Komplemendi komponent C4 seerumis/plasmas QN g/L 18 JAH/Võrreld 277 4498-2 Complement C4 MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0091% HEM/BC Complement C4 [Mass/volume] in Serum or Plasma C4 SerPl-mCnc 1 Both 175 AU 18 Türeoidperoksüdaasivastane IgG seerumis ams7930457 JAH JAH EI S,P-TPO IgG TPO IgG Türeoidperoksüdaasi vastane IgG seerumis/plasmas QN kU/L IU/ml 1 JAH 332 8099-4 Thyroperoxidase Ab ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0049% SERO Thyroperoxidase Ab [Units/volume] in Serum or Plasma Thyroperoxidase Ab SerPl-aCnc 1 Both 176 AU 18 Türeotropiini retseptorite vastased antikehad shk7926941 EI 2022-08-30 JAH JAH S,P-TR IgG Türeotropiini retseptori IgG Türeotropiini retseptori vastane IgG seerumis/plasmas QN U/L 2 JAH 333 57416-0 Thyrotropin receptor Ab ACnc Pt Ser Qn EIA m[IU]/mL mUI/mL SERO Thyrotropin receptor Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay TSH Recep Ab Ser EIA-aCnc 1 Both 177 AU 18 Türeotropiini retseptori IgG shk7926941 Türeotropiini rets. vastased ak. ams7930755 EI 2022-08-30 EI JAH S,P-TR IgG Türeotropiini retseptori IgG Türeotropiini retseptori vastane IgG seerumis/plasmas QN U/L U/l 2 JAH 333 57416-0 Thyrotropin receptor Ab ACnc Pt Ser Qn EIA m[IU]/mL mUI/mL SERO Thyrotropin receptor Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay TSH Recep Ab Ser EIA-aCnc 1 Both 185 AU 18 Türeoglobuliini vastased antikehad shk7926428 EI 2022-08-30 JAH JAH S,P-TG IgG Türeoglobuliini IgG Türeoglobuliinivastane IgG seerumis/plasmas QN kU/L 5 JAH 335 8098-6 Thyroglobulin Ab ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0027% SERO Thyroglobulin Ab [Units/volume] in Serum or Plasma Thyroglob Ab SerPl-aCnc 1 Both 186 AU 18 Türeoglobuliini IgG shk7926428 Türeoglobuliini vastane IgG seerumis (66707) ams7930738 EI 2022-08-30 EI JAH S,P-TG IgG Türeoglobuliini IgG Türeoglobuliinivastane IgG seerumis/plasmas QN kU/L IU/ml 5 JAH 335 8098-6 Thyroglobulin Ab ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0027% SERO Thyroglobulin Ab [Units/volume] in Serum or Plasma Thyroglob Ab SerPl-aCnc 1 Both 841 AU 18 Tuumavastased antikehad shk7926945 EI 2022-08-30 JAH JAH S,P-ANA IgG pattern ANA IgG muster Tuumavastaste IgG antikehade muster seerumis/plasmas Tekst 11 JAH 4494 13068-2 Nuclear Ab pattern Imp Pt Ser Nom IF 65 SERO Nuclear Ab pattern [Interpretation] in Serum by Immunofluorescence ANA Pat Ser IF-Imp 1 Observation 8,7182 275 AU 18 Tuumaantigeenide vastased antikehad shk7926951 EI 2022-08-30 JAH JAH S,P-CTD IgG panel IB Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) Süsteemsete sidekoehaigustega seotud IgG seerumis/plasmas (paneel, immunoblot) Paneel 16 JAH 483 43119-7 Extractable nuclear Ab panel - Pt Ser - PANEL.SERO Extractable nuclear Ab panel in Serum ENA Ab Pnl Ser 1 Order 880 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) shk7926951 S-aJo-1 ams7928118 EI 2022-08-30 EI JAH S,P-Jo1 IgG Jo1 IgG Jo1 (histidüül-tRNA süntetaas) vastane IgG seerumis/plasmas N/P U/ml 18 JAH 2191 44332-5 Jo-1 extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord SERO Jo-1 extractable nuclear IgG Ab [Presence] in Serum ENA Jo1 IgG Ser Ql lab both 1449 AU 18 Jo1 IgG QN ams7931102 EI 2022-08-30 JAH JAH S,P-Jo1 IgG QN Jo1 IgG QN Jo1 (histidüül-tRNA süntetaas) vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 19 JAH 484 35333-4 Jo-1 extractable nuclear Ab ACnc Pt Ser Qn EIA SERO Jo-1 extractable nuclear Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay ENA Jo1 Ab Ser EIA-aCnc 1 Both 1447 AU 18 Sm IgG ams7931100 EI 2022-08-30 JAH JAH S,P-Sm IgG Sm IgG Sm-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 20 JAH 487 21523-6 Smith extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord SERO Smith extractable nuclear IgG Ab [Presence] in Serum ENA SM IgG Ser Ql 1 Both 22,3727 279 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) shk7926951 S-aSm ams7928116 EI 2022-08-30 EI JAH S,P-Sm IgG QN Sm IgG QN Sm-vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L U/ml 21 JAH 2166 33564-6 Smith extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA SERO Smith extractable nuclear IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay ENA SM IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 22,3727 1169 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) shk7926951 S-aU1RNP ams7928117 EI 2022-08-30 EI JAH S,P-U1RNP IgG U1RNP IgG U1RNP (U1 ribonukleoproteiin) vastane IgG seerumis/plasmas N/P U/ml 23 JAH 2976 38369-5 U1 small nuclear ribonucleoprotein Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord SERO U1 small nuclear ribonucleoprotein IgG Ab [Presence] in Serum U1 snRNP IgG Ser Ql 1 Both 11,4729 1448 AU 18 U1 snRNP IgG QN ams7931101 EI 2022-08-30 JAH JAH S,P-U1RNP IgG QN U1RNP IgG QN U1RNP (U1 ribonukleoproteiin) vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 24 JAH 1860 56548-1 U1 small nuclear ribonucleoprotein Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA SERO U1 small nuclear ribonucleoprotein IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay U1 snRNP IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 277 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) shk7926951 S-aScl-70 ams7928119 EI 2022-08-30 EI JAH S,P-Scl70 IgG QN Scl70 IgG QN Scl70-vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L U/ml 26 JAH 2165 47322-3 SCL-70 extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn U/L SERO SCL-70 extractable nuclear IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay ENA Scl70 IgG Ser EIA-aCnc lab both 1191 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) shk7926951 S-aRo/SS-A ams7928114 EI 2022-08-30 EI JAH S,P-SSA IgG IB SSA IgG (immunoblot) SSA-vastane IgG seerumis/plasmas (immunoblot) N/P U/ml 28 JAH 3048 31625-7 Sjogrens syndrome-A extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord 5 SERO Sjogrens syndrome-A extractable nuclear IgG Ab [Presence] in Serum ENA SS-A IgG Ser Ql 1 Both 21,0293 1445 AU 18 SSA/Ro IgG ams7931098 EI 2022-08-30 JAH JAH S,P-SSA IgG IB SSA IgG (immunoblot) SSA-vastane IgG seerumis/plasmas (immunoblot) N/P 28 JAH 3048 31625-7 Sjogrens syndrome-A extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord 5 SERO Sjogrens syndrome-A extractable nuclear IgG Ab [Presence] in Serum ENA SS-A IgG Ser Ql 1 Both 21,0293 1446 AU 18 SSB/La IgG ams7931099 EI 2022-08-30 JAH JAH S,P-SSB IgG IB SSB IgG (immunoblot) SSB-vastane IgG seerumis/plasmas (immunoblot) N/P 34 JAH 489 31626-5 Sjogrens syndrome-B extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord 3 SERO Sjogrens syndrome-B extractable nuclear IgG Ab [Presence] in Serum ENA SS-B IgG Ser Ql 1 Both 19,7511 281 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) shk7926951 S-aLa/SS-B ams7928115 JAH EI JAH S,P-SSB IgG QN SSB IgG QN SSB-vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L U/ml 35 JAH 2168 29965-1 Sjogrens syndrome-B extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA [arb'U] U SERO Sjogrens syndrome-B extractable nuclear IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay ENA SS-B IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 30,7983 875 AU 18 dsDNA IgG QN ams7930956 JAH JAH JAH S,P-dsDNA IgG QN dsDNA IgG QN DNA kaksikahela vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L IU/mL 45 JAH 2152 33800-4 DNA double strand Ab.IgG ACnc Pt ser QN IU/mL SERO DNA double strand IgG Ab [Units/volume] in Serum dsDNA IgG Ser-aCnc lab both 263 AU 18 Tsüklilise tsitrulleeritud peptiidi vastased antikehad ams7930853 JAH JAH EI S,P-CCP IgG QN CCP IgG QN Tsüklilise tsitrulleeritud peptiidi vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L AU/ml 46 JAH 447 33935-8 Cyclic citrullinated peptide Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn U units 0,0067% SERO Cyclic citrullinated peptide IgG Ab [Units/volume] in Serum cCP IgG Ser-aCnc 1 Both 810 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) shk7926951 Tsentromeeri IgG ams7930843 JAH EI JAH S,P-CENP-B IgG QN Tsentromeer B IgG QN Tsentromeer B vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L 52 JAH 4730 53982-5 Centromere protein B Ab ACnc Pt Ser Qn [arb'U]/mL U/mL 985 SERO Centromere protein B Ab [Units/volume] in Serum Centromere B Ab Ser-aCnc 1 Both 19,433 1450 AU 18 Tsentromeeri IgG QN ams7931103 JAH JAH JAH S,P-CENP-B IgG QN Tsentromeer B IgG QN Tsentromeer B vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 52 JAH 4730 53982-5 Centromere protein B Ab ACnc Pt Ser Qn [arb'U]/mL U/mL 985 SERO Centromere protein B Ab [Units/volume] in Serum Centromere B Ab Ser-aCnc 1 Both 19,433 268 AU 18 Kardiolipiinivastased antikehad (IgG, IgM, IgA) shk7927130 JAH JAH JAH S,P-ACLA Ab QN ACLA Ab QN Kardiolipiini vastaste antikehade hulk seerumis/plasmas QN kU/L 90 JAH 474 3180-7 Cardiolipin Ab ACnc Pt Ser Qn EIA U/mL U/mL COAG Cardiolipin Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay Cardiolipin Ab Ser EIA-aCnc 1 Both 270 AU 18 ACLA Ab QN shk7927130 Kardiolipiini vastane IgG seerumis (S-ACLAIgG) ams7930079 JAH EI JAH S,P-ACLA IgG QN ACLA IgG QN Kardiolipiini vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L GPL-U/ml 92 JAH 475 3181-5 Cardiolipin Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA COAG Cardiolipin IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay Cardiolipin IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 811 AU 18 Tsirkuleerivad immuunkompleksid ams7927893 JAH JAH JAH S,P-CIC(C1q) CIC(C1q) Tsirkuleerivad immuunkompleksid (C1q) seerumis/plasmas QN kU/L RU/ml 102 JAH 1887 6297-6 Complement C1q Ag ACnc Pt Ser Qn U units HEM/BC Complement C1q Ag [Units/volume] in Serum C1q Ag Ser-aCnc 1 Both 32,1716 876 AU 18 Mitokondritevastased antikehad ams7927896 JAH JAH JAH S,P-AMA IgG AMA IgG Mitokondrivastane IgG seerumis/plasmas N/P 106 JAH 4866 82840-0 Mitochondria Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord IF SERO Mitochondria IgG Ab [Presence] in Serum by Immunofluorescence Mitochondria IgG Ser Ql IF 1 Both 10,402 877 AU 18 Silelihaskoevastased antikehad shk7926948 JAH JAH JAH S,P-SMA IgG SMA IgG Silelihaskoevastane IgG seerumis/plasmas N/P 112 JAH 4867 30557-3 Smooth muscle Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord SERO Smooth muscle IgG Ab [Presence] in Serum Smooth muscle IgG Ser Ql 1 Both 9,7306 878 AU 18 SMA IgG shk7926948 SMA ams7929469 JAH EI JAH S,P-SMA IgG SMA IgG Silelihaskoevastane IgG seerumis/plasmas N/P 112 JAH 4867 30557-3 Smooth muscle Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord SERO Smooth muscle IgG Ab [Presence] in Serum Smooth muscle IgG Ser Ql 1 Both 9,7306 1208 AU 18 Maksa-neeru mikrosoomide vastased antikehad ams7927899 JAH JAH JAH S,P-LKMA IgG LKMA IgG Maksa-neeru mikrosoomide vastane IgG seerumis/plasmas N/P 114 JAH 3178 14272-9 Liver kidney microsomal Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Liver kidney microsomal Ab [Presence] in Serum LKM Ab Ser Ql 1 Both 17,0614 840 AU 18 Parietaalrakkude IgG ams7930804 JAH JAH JAH S,P-PCA IgG PCA IgG Parietaalrakkudevastane IgG seerumis/plasmas N/P 123 JAH 2096 31556-4 Parietal cell Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord SERO Parietal cell IgG Ab [Presence] in Serum PCA IgG Ser Ql 1 Both 272 AU 18 Koe transglutaminaasi vastased IgA antikehad ams7930862 JAH JAH EI S,P-tTG IgA QN tTG IgA QN Koe transglutaminaasi vastase IgA hulk seerumis/plasmas QN kU/L AU/ml 128 JAH 481 46128-5 Tissue transglutaminase Ab.IgA ACnc Pt Ser Qn EIA SERO Tissue transglutaminase IgA Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay tTG IgA Ser EIA-aCnc 1 Both 273 AU 18 Koe transglutaminaasi vastased IgA antikehad shk7926406 JAH JAH JAH S,P-tTG IgA QN tTG IgA QN Koe transglutaminaasi vastase IgA hulk seerumis/plasmas QN kU/L 128 JAH 481 46128-5 Tissue transglutaminase Ab.IgA ACnc Pt Ser Qn EIA SERO Tissue transglutaminase IgA Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay tTG IgA Ser EIA-aCnc 1 Both 879 AU 18 Endomüüsiumivastased antikehad ams7928808 JAH JAH JAH S,P-EMA IgA EMA IgA Endomüüsiumivastane IgA seerumis/plasmas N/P 130 JAH 2190 10362-2 Endomysium Ab.IgA ACnc Pt Ser Ord SERO Endomysium IgA Ab [Presence] in Serum Endomysium IgA Ser Ql lab both 264 AU 18 Gliadiinivastased IgA antikehad ams7926849 JAH JAH JAH S,P-AGA IgA QN AGA IgA QN Gliadiinivastase IgA hulk seerumis/plasmas QN kU/L U/ml 135 JAH 472 58709-7 Gliadin peptide Ab.IgA ACnc Pt Ser Qn U Units SERO Gliadin peptide IgA Ab [Units/volume] in Serum Gliadin peptide IgA Ser-aCnc 1 Both 266 AU 18 Gliadiinivastased IgG antikehad ams7926847 JAH JAH JAH S,P-AGA IgG QN AGA IgG QN Gliadiinivastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L U/ml 137 JAH 473 58710-5 Gliadin peptide Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn U Units SERO Gliadin peptide IgG Ab [Units/volume] in Serum Gliadin peptide IgG Ser-aCnc 1 Both 842 AU 18 ANA IgG muster shk7926945 (66712) Tuumavastane IgG seerumis ams7930493 JAH EI JAH S,P-ANCA IgG ANCA IgG Neutrofiilide tsütoplasma vastane IgG seerumis/plasmas N/P 138 JAH 4868 17355-9 Neutrophil cytoplasmic Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord SERO Neutrophil cytoplasmic IgG Ab [Presence] in Serum ANCA IgG Ser Ql 1 Both 18,4942 1441 AU 18 Proteinaas 3 vastane IgG ams7931069 JAH JAH JAH S,P-PR3 IgG QN PR3 IgG QN Proteinaas 3 vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 148 JAH 457 48408-9 Proteinase 3 Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn U/mL U/mL; units/mL SERO Proteinase 3 IgG Ab [Units/volume] in Serum Proteinase3 IgG Ser-aCnc 1 Both 1440 AU 18 Müeloperoksüdaasi IgG ams7931068 JAH JAH JAH S,P-MPO IgG QN MPO IgG QN Müeloperoksüdaasivastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L " U/mL" 151 JAH 459 48404-8 Myeloperoxidase Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn U/mL U/mL; units/mL SERO Myeloperoxidase IgG Ab [Units/volume] in Serum Myeloperoxidase IgG Ser-aCnc 1 Both 1133 AU 18 Pankrease saarekeste vastane IgG seerumis ams7930743 JAH JAH JAH S,P-ICA IgG ICA IgG Pankrease saarekeste vastane IgG seerumis/plasmas N/P 173 JAH 2709 31547-3 Pancreatic islet cell Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Pancreatic islet cell Ab [Presence] in Serum Panc Islet Cell Ab Ser Ql 1 Both 11,3891 1134 AU 18 Pankrease saarekeste vastane IgG seerumis ams7930770 JAH JAH JAH S,P-ICA IgG ICA IgG Pankrease saarekeste vastane IgG seerumis/plasmas N/P 173 JAH 2709 31547-3 Pancreatic islet cell Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Pancreatic islet cell Ab [Presence] in Serum Panc Islet Cell Ab Ser Ql 1 Both 11,3891 283 AU 18 Glutamaadi dekarboksülaasi 65 vastane IgG seerumis ams7930742 JAH JAH JAH S,P-GAD65 Ab QN GAD65 Ab QN GAD65 (glutamaadi dekarboksülaas 65) vastaste antikehade hulk seerumis/plasmas QN kU/L 178 JAH 490 56540-8 Glutamate decarboxylase 65 Ab ACnc Pt Ser Qn EIA SERO Glutamate decarboxylase 65 Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay GAD65 Ab Ser EIA-aCnc 1 Both 284 AU 18 IA-2 (türosiini fosfataasi sarnase valgu) vastane IgG seerumis ams7930771 JAH JAH JAH S,P-IA2 IgG QN IA2 IgG QN IA2 (türosiini fosfataasi sarnane valk) vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 180 JAH 2194 70253-0 Islet cell 512 Ab.IgG ACnc Pt Ser/Plas Qn EIA [IU]/mL IU/mL SERO Islet cell 512 IgG Ab [Units/volume] in Serum or Plasma by Immunoassay Islet Cell512 IgG SerPl EIA-aCnc 1 Both 23,2259 491 AL 19 Immuunglobuliin E seerumis ams7927212 JAH JAH EI S,P-IgE IgE Immuunglobuliin E seerumis/plasmas QN kU/L IU/ml 1 JAH 707 19113-0 IgE ACnc Pt Ser Qn 0,00% CHEM IgE [Units/volume] in Serum IgE Ser-aCnc 1 Both 1489 AL 19 Sagedasemate allergeenide IgE paneel (immunoblot) shk7929680 JAH JAH EI S,P-Common IgE panel IB Sagedasemate allergeenide IgE paneel (immunoblot) Sagedasemate allergeenide (Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, lepp, sarapuu, tamm, heintaimede segu, rukis, puju, teeleht, kass, hobune, koer, Alternaria alternata, munavalge, piim, maapähkel, sarapuupähkel, porgand, nisujahu, sojauba) vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Paneel " " 18 JAH 5472 L-5346 1488 AL 19 Sagedasemate allergeenide paneel lastele (immunoblot) shk7929679 JAH JAH EI S,P-Pediatric IgE panel IB Sagedasemate allergeenide paneel lastele (immunoblot) Sagedasemad allergeenid laste seerumis/plasmas (paneel, immunoblot) Paneel 20 JAH 4976 L-4976 492 AL 19 Derm. pteronyssinus (D1) ams7929926 JAH EI EI S,P-d1 IgE IB Dermatophagoides pteronyssinus IgE (immunoblot) Dermatophagoides pteronyssinus vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 22 JAH 4760 15682-8 Dermatophagoides pteronyssinus Ab.IgE.RAST class PrThr Pt Ser Ord ALLERGY European house dust mite IgE Ab RAST class [Presence] in Serum D pteronyss IgE RAST Ql 1 Observation 13,6558 493 AL 19 Derm. pteronyssinus (D1) ams7929947 JAH EI EI S,P-d1 IgE IB Dermatophagoides pteronyssinus IgE (immunoblot) Dermatophagoides pteronyssinus vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 22 JAH 4760 15682-8 Dermatophagoides pteronyssinus Ab.IgE.RAST class PrThr Pt Ser Ord ALLERGY European house dust mite IgE Ab RAST class [Presence] in Serum D pteronyss IgE RAST Ql 1 Observation 13,6558 1462 AL 19 Sagedasemate allergeenide IgE paneel (immunoblot); Sagedasemate allergeenide paneel lastele (immunoblot) shk7929680; shk7929679 Dermatophagoides pteronyssinus IgE (immunoblot) ams7933158 JAH EI EI S,P-d1 IgE IB Dermatophagoides pteronyssinus IgE (immunoblot) Dermatophagoides pteronyssinus vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst kU/L 22 JAH 4760 15682-8 Dermatophagoides pteronyssinus Ab.IgE.RAST class PrThr Pt Ser Ord ALLERGY European house dust mite IgE Ab RAST class [Presence] in Serum D pteronyss IgE RAST Ql 1 Observation 13,6558 494 AL 19 Derm. farinae (D2) ams7929927 JAH EI EI S,P-d2 IgE IB Dermatophagoides farinae IgE (immunoblot) Dermatophagoides farinae vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 24 JAH 4761 15680-2 Dermatophagoides farinae Ab.IgE.RAST class PrThr Pt Ser Ord 3 ALLERGY American house dust mite IgE Ab RAST class [Presence] in Serum D farinae IgE RAST Ql 1 Observation 13,1366 495 AL 19 Derm. farinae (D2) ams7929948 JAH EI EI S,P-d2 IgE IB Dermatophagoides farinae IgE (immunoblot) Dermatophagoides farinae vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 24 JAH 4761 15680-2 Dermatophagoides farinae Ab.IgE.RAST class PrThr Pt Ser Ord 3 ALLERGY American house dust mite IgE Ab RAST class [Presence] in Serum D farinae IgE RAST Ql 1 Observation 13,1366 1463 AL 19 Sagedasemate allergeenide IgE paneel (immunoblot); Sagedasemate allergeenide paneel lastele (immunoblot) shk7929680; shk7929679 Dermatophagoides farinae IgE (immunoblot) ams7933159 JAH EI EI S,P-d2 IgE IB Dermatophagoides farinae IgE (immunoblot) Dermatophagoides farinae vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst kU/L 24 JAH 4761 15680-2 Dermatophagoides farinae Ab.IgE.RAST class PrThr Pt Ser Ord 3 ALLERGY American house dust mite IgE Ab RAST class [Presence] in Serum D farinae IgE RAST Ql 1 Observation 13,1366 496 AL 19 Kass (E1) ams7929936 JAH EI EI S,P-e1 IgE IB Kassi epiteeli, kõõma IgE (immunoblot) Kassi epiteeli ja kõõma vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 41 JAH 4773 15609-1 Cat dander Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Cat dander IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Cat Dander IgE RAST Ql 1 Observation 12,9663 497 AL 19 Kass (E1) ams7929951 JAH EI EI S,P-e1 IgE IB Kassi epiteeli, kõõma IgE (immunoblot) Kassi epiteeli ja kõõma vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 41 JAH 4773 15609-1 Cat dander Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Cat dander IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Cat Dander IgE RAST Ql 1 Observation 12,9663 1471 AL 19 Sagedasemate allergeenide IgE paneel (immunoblot); Sagedasemate allergeenide paneel lastele (immunoblot) shk7929680; shk7929679 Kassi epiteeli, kõõma IgE (immunoblot) ams7933167 JAH EI EI S,P-e1 IgE IB Kassi epiteeli, kõõma IgE (immunoblot) Kassi epiteeli ja kõõma vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst kU/L 41 JAH 4773 15609-1 Cat dander Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Cat dander IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Cat Dander IgE RAST Ql 1 Observation 12,9663 498 AL 19 Hobune (E3) ams7929937 JAH EI EI S,P-e3 IgE IB Hobuse kõõma IgE (immunoblot) Hobuse kõõma vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 44 JAH 4774 15784-2 Horse dander Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Horse dander IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Horse Dander IgE RAST Ql 1 Observation 13,1366 1472 AL 19 Sagedasemate allergeenide IgE paneel (immunoblot) shk7929680 Hobuse kõõma IgE (immunoblot) ams7933168 JAH EI EI S,P-e3 IgE IB Hobuse kõõma IgE (immunoblot) Hobuse kõõma vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst kU/L 44 JAH 4774 15784-2 Horse dander Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Horse dander IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Horse Dander IgE RAST Ql 1 Observation 13,1366 499 AL 19 Koer (E5) ams7929938 JAH EI EI S,P-e5 IgE IB Koera kõõma IgE (immunoblot) Koera kõõma vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 47 JAH 4775 15685-1 Dog dander Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Dog dander IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Dog Dander IgE RAST Ql 1 Observation 14,8935 500 AL 19 Koer (E5) ams7929952 JAH EI EI S,P-e5 IgE IB Koera kõõma IgE (immunoblot) Koera kõõma vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 47 JAH 4775 15685-1 Dog dander Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Dog dander IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Dog Dander IgE RAST Ql 1 Observation 14,8935 1473 AL 19 Sagedasemate allergeenide IgE paneel (immunoblot); Sagedasemate allergeenide paneel lastele (immunoblot) shk7929680; shk7929679 Koera kõõma IgE (immunoblot) ams7933169 JAH EI EI S,P-e5 IgE IB Koera kõõma IgE (immunoblot) Koera kõõma vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst kU/L 47 JAH 4775 15685-1 Dog dander Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Dog dander IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Dog Dander IgE RAST Ql 1 Observation 14,8935 851 AL 19 Veise seerumi albumiin (E204) ams7929960 JAH EI EI S,P-e204 IgE IB Veise Bos d 6 (seerumi albumiin) IgE (immunoblot) Veise komponendi Bos d 6 (seerumi albumiin) vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 71 JAH 4787 15590-3 Bovine serum albumin Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord ALLERGY Bovine serum albumin (BSA) IgE Ab RAST class [Presence] in Serum BSA IgE RAST Ql 1 Observation 17,8185 1486 AL 19 Sagedasemate allergeenide paneel lastele (immunoblot) shk7929679 Veise Bos d 6 (seerumi albumiin) IgE (immunoblot) ams7933191 JAH EI EI S,P-e204 IgE IB Veise Bos d 6 (seerumi albumiin) IgE (immunoblot) Veise komponendi Bos d 6 (seerumi albumiin) vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst kU/L 71 JAH 4787 15590-3 Bovine serum albumin Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord ALLERGY Bovine serum albumin (BSA) IgE Ab RAST class [Presence] in Serum BSA IgE RAST Ql 1 Observation 17,8185 501 AL 19 Munavalge (F1) ams7929940 JAH EI EI S,P-f1 IgE IB Munavalge IgE (immunoblot) Munavalgevastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 104 JAH 4777 15689-3 Egg white Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 4 ALLERGY Egg white IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Egg White IgE RAST Ql 1 Observation 14,2802 502 AL 19 Munavalge (F1) ams7929958 JAH EI EI S,P-f1 IgE IB Munavalge IgE (immunoblot) Munavalgevastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 104 JAH 4777 15689-3 Egg white Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 4 ALLERGY Egg white IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Egg White IgE RAST Ql 1 Observation 14,2802 1475 AL 19 Sagedasemate allergeenide IgE paneel (immunoblot); Sagedasemate allergeenide paneel lastele (immunoblot) shk7929680; shk7929679 Munavalge IgE (immunoblot) ams7933171 JAH EI EI S,P-f1 IgE IB Munavalge IgE (immunoblot) Munavalgevastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst kU/L 104 JAH 4777 15689-3 Egg white Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 4 ALLERGY Egg white IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Egg White IgE RAST Ql 1 Observation 14,2802 503 AL 19 Piim (F2) ams7929941 JAH EI EI S,P-f2 IgE IB Lehmapiima IgE (immunoblot) Lehmapiimavastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 106 JAH 4778 25383-1 Cow milk Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Cow milk IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Cow Milk IgE RAST Ql 1 Observation 14,1684 504 AL 19 Piim (F2) ams7929954 JAH EI EI S,P-f2 IgE IB Lehmapiima IgE (immunoblot) Lehmapiimavastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 106 JAH 4778 25383-1 Cow milk Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Cow milk IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Cow Milk IgE RAST Ql 1 Observation 14,1684 1476 AL 19 Sagedasemate allergeenide IgE paneel (immunoblot); Sagedasemate allergeenide paneel lastele (immunoblot) shk7929680; shk7929679 Lehmapiima IgE (immunoblot) ams7933172 JAH EI EI S,P-f2 IgE IB Lehmapiima IgE (immunoblot) Lehmapiimavastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst kU/L 106 JAH 4778 25383-1 Cow milk Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Cow milk IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Cow Milk IgE RAST Ql 1 Observation 14,1684 505 AL 19 Nisujahu (F4) ams7929945 JAH EI EI S,P-f4 IgE IB Nisu IgE (immunoblot) Nisuvastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 111 JAH 4789 16085-3 Triticum aestivum Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Wheat IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Wheat IgE RAST Ql 1 Observation 13,5014 506 AL 19 Nisujahu (F4) ams7929964 JAH EI EI S,P-f4 IgE IB Nisu IgE (immunoblot) Nisuvastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 111 JAH 4789 16085-3 Triticum aestivum Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Wheat IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Wheat IgE RAST Ql 1 Observation 13,5014 1480 AL 19 Sagedasemate allergeenide IgE paneel (immunoblot); Sagedasemate allergeenide paneel lastele (immunoblot) shk7929680; shk7929679 Nisu IgE (immunoblot) ams7933176 JAH EI EI S,P-f4 IgE IB Nisu IgE (immunoblot) Nisuvastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst kU/L 111 JAH 4789 16085-3 Triticum aestivum Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Wheat IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Wheat IgE RAST Ql 1 Observation 13,5014 509 AL 19 Sojauba (F14) ams7929946 JAH EI EI S,P-f14 IgE IB Soja IgE (immunoblot) Sojavastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 124 JAH 4782 15568-9 Glycine max Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Soybean IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Soybean IgE RAST Ql 1 Observation 14,1684 510 AL 19 Sojauba (F14) ams7929961 JAH EI EI S,P-f14 IgE IB Soja IgE (immunoblot) Sojavastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 124 JAH 4782 15568-9 Glycine max Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Soybean IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Soybean IgE RAST Ql 1 Observation 14,1684 1481 AL 19 Sagedasemate allergeenide IgE paneel (immunoblot); Sagedasemate allergeenide paneel lastele (immunoblot) shk7929680; shk7929679 Soja IgE (immunoblot) ams7933177 JAH EI EI S,P-f14 IgE IB Soja IgE (immunoblot) Sojavastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst kU/L 124 JAH 4782 15568-9 Glycine max Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Soybean IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Soybean IgE RAST Ql 1 Observation 14,1684 814 AL 19 Sarapuupähkel (F17) ams7929943 JAH EI EI S,P-f17 IgE IB Sarapuupähkli IgE (immunoblot) Sarapuupähklivastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 127 JAH 4780 15766-9 Corylus avellana Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Hazelnut IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Hazelnut IgE RAST Ql 1 Observation 13,2287 815 AL 19 Sarapuupähkel (F17) ams7929965 JAH EI EI S,P-f17 IgE IB Sarapuupähkli IgE (immunoblot) Sarapuupähklivastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 127 JAH 4780 15766-9 Corylus avellana Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Hazelnut IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Hazelnut IgE RAST Ql 1 Observation 13,2287 1478 AL 19 Sagedasemate allergeenide IgE paneel (immunoblot); Sagedasemate allergeenide paneel lastele (immunoblot) shk7929680; shk7929679 Sarapuupähkli IgE (immunoblot) ams7933174 JAH EI EI S,P-f17 IgE IB Sarapuupähkli IgE (immunoblot) Sarapuupähklivastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst kU/L 127 JAH 4780 15766-9 Corylus avellana Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Hazelnut IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Hazelnut IgE RAST Ql 1 Observation 13,2287 511 AL 19 Porgand (F31) ams7929944 JAH EI EI S,P-f31 IgE IB Porgandi IgE (immunoblot) Porgandivastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 139 JAH 4781 15605-9 Daucus carota Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Carrot IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Carrot IgE RAST Ql 1 Observation 15,0639 512 AL 19 Porgand (F31) ams7929962 JAH EI EI S,P-f31 IgE IB Porgandi IgE (immunoblot) Porgandivastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 139 JAH 4781 15605-9 Daucus carota Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Carrot IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Carrot IgE RAST Ql 1 Observation 15,0639 1479 AL 19 Sagedasemate allergeenide IgE paneel (immunoblot); Sagedasemate allergeenide paneel lastele (immunoblot) shk7929680; shk7929679 Porgandi IgE (immunoblot) ams7933175 JAH EI EI S,P-f31 IgE IB Porgandi IgE (immunoblot) Porgandivastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst kU/L 139 JAH 4781 15605-9 Daucus carota Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Carrot IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Carrot IgE RAST Ql 1 Observation 15,0639 513 AL 19 Kartul (F35) ams7929963 JAH EI EI S,P-f35 IgE IB Kartuli IgE (immunoblot) Kartulivastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 143 JAH 4788 15957-4 Solanum tuberosum Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Potato IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Potato IgE RAST Ql 1 Observation 15,0639 1487 AL 19 Sagedasemate allergeenide paneel lastele (immunoblot) shk7929679 Kartuli IgE (immunoblot) ams7933194 JAH EI EI S,P-f35 IgE IB Kartuli IgE (immunoblot) Kartulivastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst kU/L 143 JAH 4788 15957-4 Solanum tuberosum Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Potato IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Potato IgE RAST Ql 1 Observation 15,0639 514 AL 19 Munakollane (F75) ams7929959 JAH EI EI S,P-f75 IgE IB Munakollase IgE (immunoblot) Munakollasevastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 162 JAH 4786 15691-9 Egg yolk Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Egg yolk IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Egg Yolk IgE RAST Ql 1 Observation 15,9711 1485 AL 19 Sagedasemate allergeenide paneel lastele (immunoblot) shk7929679 Munakollase IgE (immunoblot) ams7933190 JAH EI EI S,P-f75 IgE IB Munakollase IgE (immunoblot) Munakollasevastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst kU/L 162 JAH 4786 15691-9 Egg yolk Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Egg yolk IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Egg Yolk IgE RAST Ql 1 Observation 15,9711 849 AL 19 Alpha-lactalbumin (F76), (piima albumiin) ams7929955 JAH EI EI S,P-f76 IgE IB Lehmapiima Bos d 4 (alfalaktalbumiin) IgE (immunoblot) Lehmapiima komponendi Bos d 4 (alfalaktalbumiin) vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 164 JAH 4783 15529-1 Lactalbumin alpha Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 1 ALLERGY Lactalbumin alpha IgE Ab RAST class [Presence] in Serum A-Lactalb IgE RAST Ql 1 Observation 15,6989 1482 AL 19 Sagedasemate allergeenide paneel lastele (immunoblot) shk7929679 Lehmapiima Bos d 4 (alfalaktalbumiin) IgE (immunoblot) ams7933186 JAH EI EI S,P-f76 IgE IB Lehmapiima Bos d 4 (alfalaktalbumiin) IgE (immunoblot) Lehmapiima komponendi Bos d 4 (alfalaktalbumiin) vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst kU/L 164 JAH 4783 15529-1 Lactalbumin alpha Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 1 ALLERGY Lactalbumin alpha IgE Ab RAST class [Presence] in Serum A-Lactalb IgE RAST Ql 1 Observation 15,6989 850 AL 19 Beta-lactoglobulin (F77), (vadaku valk) ams7929956 JAH EI EI S,P-f77 IgE IB Lehmapiima Bos d 5 (beetalaktoglobuliin) IgE (immunoblot) Lehmapiima komponendi Bos d 5 (beetalaktoglobuliin) vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 166 JAH 4784 15577-0 Beta lactoglobulin Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 1 ALLERGY Beta lactoglobulin IgE Ab RAST class [Presence] in Serum B-Lactoglob IgE RAST Ql 1 Observation 16,2905 1483 AL 19 Sagedasemate allergeenide paneel lastele (immunoblot) shk7929679 Lehmapiima Bos d 5 (beetalaktoglobuliin) IgE (immunoblot) ams7933187 JAH EI EI S,P-f77 IgE IB Lehmapiima Bos d 5 (beetalaktoglobuliin) IgE (immunoblot) Lehmapiima komponendi Bos d 5 (beetalaktoglobuliin) vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst kU/L 166 JAH 4784 15577-0 Beta lactoglobulin Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 1 ALLERGY Beta lactoglobulin IgE Ab RAST class [Presence] in Serum B-Lactoglob IgE RAST Ql 1 Observation 16,2905 816 AL 19 Kaseiin (F78) ams7929957 JAH EI EI S,P-f78 IgE IB Lehmapiima Bos d 8 (kaseiin) IgE (immunoblot) Lehmapiima komponendi Bos d 8 (kaseiin) vastane (immunoblot) Tekst 168 JAH 4785 15606-7 Casein Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Casein IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Casein IgE RAST Ql 1 Observation 15,6989 1484 AL 19 Sagedasemate allergeenide paneel lastele (immunoblot) shk7929679 Lehmapiima Bos d 8 (kaseiin) IgE (immunoblot) ams7933188 JAH EI EI S,P-f78 IgE IB Lehmapiima Bos d 8 (kaseiin) IgE (immunoblot) Lehmapiima komponendi Bos d 8 (kaseiin) vastane (immunoblot) Tekst kU/L 168 JAH 4785 15606-7 Casein Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Casein IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Casein IgE RAST Ql 1 Observation 15,6989 507 AL 19 Maapähkel (F13) ams7929942 JAH EI EI S,P-f13 IgE IB Maapähkli IgE (immunoblot) Maapähklivastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 281 JAH 4779 15917-8 Arachis hypogaea Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Peanut IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Peanut IgE RAST Ql 1 Observation 13,9643 508 AL 19 Maapähkel (F13) ams7929966 JAH EI EI S,P-f13 IgE IB Maapähkli IgE (immunoblot) Maapähklivastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 281 JAH 4779 15917-8 Arachis hypogaea Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Peanut IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Peanut IgE RAST Ql 1 Observation 13,9643 1477 AL 19 Sagedasemate allergeenide IgE paneel (immunoblot); Sagedasemate allergeenide paneel lastele (immunoblot) shk7929680; shk7929679 Maapähkli IgE (immunoblot) ams7933173 JAH EI EI S,P-f13 IgE IB Maapähkli IgE (immunoblot) Maapähklivastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst kU/L 281 JAH 4779 15917-8 Arachis hypogaea Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Peanut IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Peanut IgE RAST Ql 1 Observation 13,9643 1096 AL 19 Erinevad heintaimed (GX) ams7929931 JAH EI EI S,P-gx7 IgE IB Segu gx7: hariliku sõrmrohu, aruheina, rukki, raiheina, timuti IgE (immunoblot) Heintaimede õietolmu (segu: harilik sõrmrohi, aruhein, rukis, raihein, timut) vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 309 JAH 2483 82612-3 (Cynodon dactylon+Festuca elatior+Lolium perenne+Phleum pratense+Secale cereale pollen) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk [IU]/mL IU/mL ALLERGY Grass Allergen Mix 7 (Bermuda grass+Meadow fescue+Rye grass+Timothy grass+Cultivated rye) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Grass Allergen Mix 7 IgE Qn 1 Both 10,7694 1097 AL 19 Erinevad heintaimed (GX) ams7929950 JAH EI EI S,P-gx7 IgE IB Segu gx7: hariliku sõrmrohu, aruheina, rukki, raiheina, timuti IgE (immunoblot) Heintaimede õietolmu (segu: harilik sõrmrohi, aruhein, rukis, raihein, timut) vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 309 JAH 2483 82612-3 (Cynodon dactylon+Festuca elatior+Lolium perenne+Phleum pratense+Secale cereale pollen) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk [IU]/mL IU/mL ALLERGY Grass Allergen Mix 7 (Bermuda grass+Meadow fescue+Rye grass+Timothy grass+Cultivated rye) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Grass Allergen Mix 7 IgE Qn 1 Both 10,7694 1467 AL 19 Sagedasemate allergeenide IgE paneel (immunoblot); Sagedasemate allergeenide paneel lastele (immunoblot) shk7929680; shk7929679 Segu gx7: hariliku sõrmrohu, aruheina, rukki, raiheina, timuti IgE (immunoblot) ams7933163 JAH EI EI S,P-gx7 IgE IB Segu gx7: hariliku sõrmrohu, aruheina, rukki, raiheina, timuti IgE (immunoblot) Heintaimede õietolmu (segu: harilik sõrmrohi, aruhein, rukis, raihein, timut) vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst kU/L 309 JAH 2483 82612-3 (Cynodon dactylon+Festuca elatior+Lolium perenne+Phleum pratense+Secale cereale pollen) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk [IU]/mL IU/mL ALLERGY Grass Allergen Mix 7 (Bermuda grass+Meadow fescue+Rye grass+Timothy grass+Cultivated rye) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Grass Allergen Mix 7 IgE Qn 1 Both 10,7694 817 AL 19 Rukis (õietolm), (G12) ams7929933 JAH EI EI S,P-g12 IgE IB Rukki õietolmu IgE (immunoblot) Rukki õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 329 JAH 4766 15997-0 Secale cereale pollen Ab.IgE.RAST class PrThr Pt Ser Ord 2 ALLERGY Cultivated Rye IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Cultivated Rye IgE RAST Ql 1 Observation 16,4735 1468 AL 19 Sagedasemate allergeenide IgE paneel (immunoblot) shk7929680 Rukki õietolmu IgE (immunoblot) ams7933164 JAH EI EI S,P-g12 IgE IB Rukki õietolmu IgE (immunoblot) Rukki õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst kU/L 329 JAH 4766 15997-0 Secale cereale pollen Ab.IgE.RAST class PrThr Pt Ser Ord 2 ALLERGY Cultivated Rye IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Cultivated Rye IgE RAST Ql 1 Observation 16,4735 1444 AL 19 A fumigatus IgE ams7931073 JAH EI JAH S,P-m3 IgE Aspergillus fumigatus IgE Aspergillus fumigatus vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 392 JAH 768 6025-1 Aspergillus fumigatus Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Aspergillus fumigatus IgE Ab [Units/volume] in Serum A fumigatus IgE Qn 1 Both 818 AL 19 Alternaria alternata (M6) ams7929939 JAH EI EI S,P-m6 IgE IB Alternaria alternata IgE (immunoblot) Alternaria alternata vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 398 JAH 4776 15530-9 Alternaria alternata Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Alternaria alternata IgE Ab RAST class [Presence] in Serum A alternata IgE RAST Ql 1 Observation 13,7814 819 AL 19 Alternaria alternata (M6) ams7929953 JAH EI EI S,P-m6 IgE IB Alternaria alternata IgE (immunoblot) Alternaria alternata vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 398 JAH 4776 15530-9 Alternaria alternata Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Alternaria alternata IgE Ab RAST class [Presence] in Serum A alternata IgE RAST Ql 1 Observation 13,7814 1474 AL 19 Sagedasemate allergeenide IgE paneel (immunoblot); Sagedasemate allergeenide paneel lastele (immunoblot) shk7929680; shk7929679 Alternaria alternata IgE (immunoblot) ams7933170 JAH EI EI S,P-m6 IgE IB Alternaria alternata IgE (immunoblot) Alternaria alternata vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst kU/L 398 JAH 4776 15530-9 Alternaria alternata Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Alternaria alternata IgE Ab RAST class [Presence] in Serum A alternata IgE RAST Ql 1 Observation 13,7814 515 AL 19 Lepp (T2) ams7929928 JAH EI EI S,P-t2 IgE IB Lepa õietolmu IgE (immunoblot) Sanglepa õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 439 JAH 4762 21060-9 Alnus incana Ab.IgE.RAST class PrThr Pt Ser Ord 2 ALLERGY Grey Alder IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Grey Alder IgE RAST Ql 1 Observation 14,6649 1464 AL 19 Sagedasemate allergeenide IgE paneel (immunoblot) shk7929680 Lepa õietolmu IgE (immunoblot) ams7933160 JAH EI EI S,P-t2 IgE IB Lepa õietolmu IgE (immunoblot) Sanglepa õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst kU/L 439 JAH 4762 21060-9 Alnus incana Ab.IgE.RAST class PrThr Pt Ser Ord 2 ALLERGY Grey Alder IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Grey Alder IgE RAST Ql 1 Observation 14,6649 516 AL 19 Kask (T3) ams7929929 JAH EI EI S,P-t3 IgE IB Kase õietolmu IgE (immonoblot) Arukase õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas (immonoblot) Tekst 441 JAH 4742 15579-6 Betula verrucosa Ab.IgE.RAST class PrThr Pt Ser Ord ALLERGY Silver Birch IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Silver Birch IgE RAST Ql 1 Observation 7,0609 517 AL 19 Kask (T3) ams7929949 JAH EI EI S,P-t3 IgE IB Kase õietolmu IgE (immonoblot) Arukase õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas (immonoblot) Tekst 441 JAH 4742 15579-6 Betula verrucosa Ab.IgE.RAST class PrThr Pt Ser Ord ALLERGY Silver Birch IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Silver Birch IgE RAST Ql 1 Observation 7,0609 1465 AL 19 Sagedasemate allergeenide IgE paneel (immunoblot); Sagedasemate allergeenide paneel lastele (immunoblot) shk7929680; shk7929679 Kase õietolmu IgE (immonoblot) ams7933161 JAH EI EI S,P-t3 IgE IB Kase õietolmu IgE (immonoblot) Arukase õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas (immonoblot) Tekst kU/L 441 JAH 4742 15579-6 Betula verrucosa Ab.IgE.RAST class PrThr Pt Ser Ord ALLERGY Silver Birch IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Silver Birch IgE RAST Ql 1 Observation 7,0609 518 AL 19 Sarapuu (T4) ams7929930 JAH EI EI S,P-t4 IgE IB Sarapuu õietolmu IgE (immunoblot) Sarapuu õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 452 JAH 4765 15767-7 Corylus avellana pollen Ab.IgE.RAST class PrThr Pt Ser Ord 1 ALLERGY Hazelnut Pollen IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Hazelnut Poln IgE RAST Ql 1 Observation 11,0953 1466 AL 19 Sagedasemate allergeenide IgE paneel (immunoblot) shk7929680 Sarapuu õietolmu IgE (immunoblot) ams7933162 JAH EI EI S,P-t4 IgE IB Sarapuu õietolmu IgE (immunoblot) Sarapuu õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst kU/L 452 JAH 4765 15767-7 Corylus avellana pollen Ab.IgE.RAST class PrThr Pt Ser Ord 1 ALLERGY Hazelnut Pollen IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Hazelnut Poln IgE RAST Ql 1 Observation 11,0953 519 AL 19 Puju (W6) ams7929934 JAH EI EI S,P-w6 IgE IB Puju õietolmu IgE (immunoblot) Puju õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 469 JAH 4768 15863-4 Artemisia vulgaris Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Mugwort IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Mugwort IgE RAST Ql 1 Observation 13,5014 1469 AL 19 Sagedasemate allergeenide IgE paneel (immunoblot) shk7929680 Puju õietolmu IgE (immunoblot) ams7933165 JAH EI EI S,P-w6 IgE IB Puju õietolmu IgE (immunoblot) Puju õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst kU/L 469 JAH 4768 15863-4 Artemisia vulgaris Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Mugwort IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Mugwort IgE RAST Ql 1 Observation 13,5014 520 AL 19 Teeleht (W9) ams7929935 JAH EI EI S,P-w9 IgE IB Teelehe õietolmu IgE (immunoblot) Teelehe õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 473 JAH 4772 15952-5 Plantago lanceolata Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY English plantain IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Engl plantain IgE RAST Ql 1 Observation 13,9167 1470 AL 19 Sagedasemate allergeenide IgE paneel (immunoblot) shk7929680 Teelehe õietolmu IgE (immunoblot) ams7933166 JAH EI EI S,P-w9 IgE IB Teelehe õietolmu IgE (immunoblot) Teelehe õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst kU/L 473 JAH 4772 15952-5 Plantago lanceolata Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY English plantain IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Engl plantain IgE RAST Ql 1 Observation 13,9167 400 VIR 20 Streptococcus pneumoniae, PCR (rögast) ams7930756 JAH JAH EI XXX-S pneumoniae DNA Streptococcus pneumoniae DNA Streptococcus pneumoniae DNA N/P 6 JAH 634 49672-9 Streptococcus pneumoniae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Streptococcus pneumoniae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method S pneum DNA XXX Ql PCR 1 Both 401 VIR 20 S.pneumoniae, DNA (bronhoalveolaarloputusvedelikust) ams7930585 JAH JAH EI XXX-S pneumoniae DNA Streptococcus pneumoniae DNA Streptococcus pneumoniae DNA N/P 6 JAH 634 49672-9 Streptococcus pneumoniae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Streptococcus pneumoniae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method S pneum DNA XXX Ql PCR 1 Both 402 VIR 20 S. pneumoniae, DNA (bronhiaspiraadist) ams7930905 JAH JAH EI XXX-S pneumoniae DNA Streptococcus pneumoniae DNA Streptococcus pneumoniae DNA N/P 6 JAH 634 49672-9 Streptococcus pneumoniae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Streptococcus pneumoniae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method S pneum DNA XXX Ql PCR 1 Both 386 VIR 20 Streptococcus pneumoniae antigeen (latekstest, liikvorist) ams7929256 JAH JAH EI CSF-S pneumoniae Ag Streptococcus pneumoniae Ag liikvoris Streptococcus pneumoniae antigeen liikvoris N/P 7 JAH 626 14322-2 Streptococcus pneumoniae Ag ACnc Pt CSF Ord LA MICRO Streptococcus pneumoniae Ag [Presence] in Cerebral spinal fluid by Latex agglutination S pneum Ag CSF Ql LA 1 Both 387 VIR 20 S pneumoniae antigeen (latekstest, liikvorist) ams7930387 JAH JAH EI CSF-S pneumoniae Ag Streptococcus pneumoniae Ag liikvoris Streptococcus pneumoniae antigeen liikvoris N/P 7 JAH 626 14322-2 Streptococcus pneumoniae Ag ACnc Pt CSF Ord LA MICRO Streptococcus pneumoniae Ag [Presence] in Cerebral spinal fluid by Latex agglutination S pneum Ag CSF Ql LA 1 Both 428 VIR 20 H.influenzae, DNA (bronhoalveolaarloputusvedelikust) ams7930582 JAH JAH EI XXX-H influenzae DNA Haemophilus influenzae DNA Haemophilus influenzae DNA N/P 8 JAH 662 61366-1 Haemophilus influenzae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Haemophilus influenzae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method Haem influ DNA XXX Ql PCR 1 Both 429 VIR 20 Haemophilus influenzae, PCR (rögast) ams7930757 JAH JAH EI XXX-H influenzae DNA Haemophilus influenzae DNA Haemophilus influenzae DNA N/P 8 JAH 662 61366-1 Haemophilus influenzae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Haemophilus influenzae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method Haem influ DNA XXX Ql PCR 1 Both 430 VIR 20 H. influenzae, DNA (bronhiaspiraadist) ams7930906 JAH JAH EI XXX-H influenzae DNA Haemophilus influenzae DNA Haemophilus influenzae DNA N/P 8 JAH 662 61366-1 Haemophilus influenzae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Haemophilus influenzae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method Haem influ DNA XXX Ql PCR 1 Both 383 VIR 20 Haemophilus influenzae B antigeen (latekstest, liikvorist) ams7929250 JAH JAH EI CSF-H influenzae B Ag Haemophilus influenzae B Ag liikvoris Haemophilus influenzae B antigeen liikvoris N/P 10 JAH 625 14321-4 Haemophilus influenzae B Ag ACnc Pt CSF Ord LA MICRO Haemophilus influenzae B Ag [Presence] in Cerebral spinal fluid by Latex agglutination Haem influ B Ag CSF Ql LA 1 Both 384 VIR 20 H influenzae B antigeen (latekstest, liikvorist) ams7930386 JAH JAH EI CSF-H influenzae B Ag Haemophilus influenzae B Ag liikvoris Haemophilus influenzae B antigeen liikvoris N/P 10 JAH 625 14321-4 Haemophilus influenzae B Ag ACnc Pt CSF Ord LA MICRO Haemophilus influenzae B Ag [Presence] in Cerebral spinal fluid by Latex agglutination Haem influ B Ag CSF Ql LA 1 Both 380 VIR 20 Neisseria meningitidis B/E.coli K1 antigeen (latekstest, liikvorist) ams7929252 JAH JAH EI CSF-N meningitidis/E coli Ag Neisseria meningitidis/Escherichia coli Ag liikvoris Neisseria meningitidis/Escherichia coli K1 antigeen liikvoris N/P 13 JAH 624 19134-6 Neisseria meningitidis B+Escherichia coli K1 Ag ACnc Pt CSF Ord LA MICRO Neisseria meningitidis B+Escherichia coli K1 Ag [Presence] in Cerebral spinal fluid by Latex agglutination N men B+E coli K1 Ag CSF Ql LA 1 Both 381 VIR 20 N meningitidis/E coli antigeen (latekstest, liikvorist) ams7930385 JAH JAH EI CSF-N meningitidis/E coli Ag Neisseria meningitidis/Escherichia coli Ag liikvoris Neisseria meningitidis/Escherichia coli K1 antigeen liikvoris N/P 13 JAH 624 19134-6 Neisseria meningitidis B+Escherichia coli K1 Ag ACnc Pt CSF Ord LA MICRO Neisseria meningitidis B+Escherichia coli K1 Ag [Presence] in Cerebral spinal fluid by Latex agglutination N men B+E coli K1 Ag CSF Ql LA 1 Both 391 VIR 20 N meningitidis A antigeen (latekstest, liikvorist) ams7930389 JAH JAH EI CSF-N meningitidis A Ag Neisseria meningitidis A Ag liikvoris Neisseria meningitidis A antigeen liikvoris N/P 14 JAH 628 6494-9 Neisseria meningitidis A Ag ACnc Pt CSF Ord LA MICRO Neisseria meningitidis A Ag [Presence] in Cerebral spinal fluid by Latex agglutination N men A Ag CSF Ql LA 1 Both 393 VIR 20 Neisseria meningitidis C antigeen (latekstest, liikvorist) ams7929253 JAH JAH EI CSF-N meningitidis C Ag Neisseria meningitidis C Ag liikvoris Neisseria meningitidis C antigeen liikvoris N/P 15 JAH 629 6500-3 Neisseria meningitidis C Ag ACnc Pt CSF Ord LA MICRO Neisseria meningitidis C Ag [Presence] in Cerebral spinal fluid by Latex agglutination N men C Ag CSF Ql LA 1 Both 394 VIR 20 N meningitidis C antigeen (latekstest, liikvorist) ams7930390 JAH JAH EI CSF-N meningitidis C Ag Neisseria meningitidis C Ag liikvoris Neisseria meningitidis C antigeen liikvoris N/P 15 JAH 629 6500-3 Neisseria meningitidis C Ag ACnc Pt CSF Ord LA MICRO Neisseria meningitidis C Ag [Presence] in Cerebral spinal fluid by Latex agglutination N men C Ag CSF Ql LA 1 Both 396 VIR 20 N meningitidis Y/W135 antigeen (latekstest, liikvorist) ams7930391 JAH JAH EI CSF-N meningitidis Y/W135 Ag Neisseria meningitidis Y/W135 Ag liikvoris Neisseria meningitidis Y/W135 antigeen liikvoris N/P 16 JAH 630 17330-2 Neisseria meningitidis Y Ag ACnc Pt CSF Ord MICRO Neisseria meningitidis Y Ag [Presence] in Cerebral spinal fluid N men Y Ag CSF Ql 1 Both 48,0346 823 VIR 20 Neisseria meningitidis ACYW135 (latekstest, liikvorist) ams7929713 JAH JAH EI CSF-N meningitidis A,C,Y,W135 Ag Neisseria meningitidis A,C,Y,W135 Ag liikvoris Neisseria meningitidis A, C, Y, W135 antigeenid liikvoris N/P 17 JAH 1955 31909-5 Neisseria meningitidis A+C+w135+Y Ag ACnc Pt CSF Ord MICRO Neisseria meningitidis A+C+w135+Y Ag [Presence] in Cerebral spinal fluid N men A+C+W135+Y Ag CSF Ql 1 Both 39,9158 404 VIR 20 Streptococcus agalactiae antigeen (latekstest, liikvorist) ams7929255 JAH JAH EI XXX-S agalactiae DNA Streptococcus agalactiae DNA Streptococcus agalactiae DNA N/P 27 JAH 637 48683-7 Streptococcus agalactiae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Streptococcus agalactiae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method Gp B Strep DNA XXX Ql PCR 1 Both 389 VIR 20 Streptococcus B antigeen (latekstest, liikvorist) ams7930388 JAH JAH EI CSF-Streptococcus B Ag Streptococcus B Ag liikvoris Streptococcus B antigeen liikvoris N/P 28 JAH 627 14323-0 Streptococcus agalactiae Ag ACnc Pt CSF Ord LA MICRO Streptococcus agalactiae Ag [Presence] in Cerebral spinal fluid by Latex agglutination Gp B Strep Ag CSF Ql LA 1 Both 452 VIR 20 Kurgukaapelt beeta-hemolüütilise streptokoki külv ams7929244 JAH JAH EI Th-Streptococcus A Ag Streptococcus A Ag kurgukaapes Streptococcus A antigeen kurgukaapes N/P 30 JAH 686 18481-2 Streptococcus pyogenes Ag ACnc Pt Thrt Ord 0,05% MICRO Streptococcus pyogenes Ag [Presence] in Throat S pyog Ag Throat Ql 1 Both 1136 VIR 20 Herpes simplex 1. ja 2. tüübi viirused (kehavedelikust) ams7930010 JAH JAH EI XXX-HSV1,2 DNA panel HSV1,2 DNA paneel Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi DNA (paneel) Paneel 69 EI/Paneel 2711 L-2711 758 VIR 20 Herpes simplex 1. ja 2. tüübi viirused, PCR (konjunktiivikaapelt) ams7929985 JAH JAH EI XXX-HSV1,2 DNA HSV1,2 DNA Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi DNA N/P 72 JAH 1604 20444-6 Herpes simplex virus 1+2 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0024% MICRO Herpes simplex virus 1+2 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV1+2 DNA XXX Ql PCR 1 Both 759 VIR 20 Herpes simplex'i 1. ja 2. tüübi viirused, PCR (haavandikaapest) ams7929152 JAH JAH EI XXX-HSV1,2 DNA HSV1,2 DNA Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi DNA N/P 72 JAH 1604 20444-6 Herpes simplex virus 1+2 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0024% MICRO Herpes simplex virus 1+2 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV1+2 DNA XXX Ql PCR 1 Both 760 VIR 20 Herpes simplex'i 1. ja 2. tüübi viirused, PCR (ureetrast) ams7928102 JAH JAH EI XXX-HSV1,2 DNA HSV1,2 DNA Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi DNA N/P 72 JAH 1604 20444-6 Herpes simplex virus 1+2 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0024% MICRO Herpes simplex virus 1+2 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV1+2 DNA XXX Ql PCR 1 Both 372 VIR 20 Herpes simplex 1. ja 2. tüübi viirused, PCR (silmamaterjalist) ams7930002 JAH JAH EI XXX-HSV1,2 Ag HSV1,2 Ag Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi antigeen N/P 73 JAH 2527 5855-2 Herpes simplex virus Ag ACnc Pt XXX Ord IF MICRO Herpes simplex virus Ag [Presence] in Unspecified specimen by Immunofluorescence HSV Ag XXX Ql IF 1 Both 18,9272 1126 VIR 20 Herpes simplex 1. ja 2. tüübi viirused, IF (konjunktiivikaapelt) ams7929984 JAH JAH EI XXX-HSV1,2 Ag HSV1,2 Ag Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi antigeen N/P 73 JAH 2527 5855-2 Herpes simplex virus Ag ACnc Pt XXX Ord IF MICRO Herpes simplex virus Ag [Presence] in Unspecified specimen by Immunofluorescence HSV Ag XXX Ql IF 1 Both 18,9272 761 VIR 20 Herpes simplex 1.tüübi viirus, PCR (biopsiamaterjalist) ams7929497 JAH JAH EI XXX-HSV1 DNA HSV1 DNA Lihtherpeseviiruse 1. tüübi DNA N/P 85 JAH 1609 16130-7 Herpes simplex virus 1 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0022% MICRO Herpes simplex virus 1 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV1 DNA XXX Ql PCR 1 Both 762 VIR 20 Herpes simplex 1.tüübi viirus, PCR (emakakaelakanalikaapelt) ams7929971 JAH JAH EI XXX-HSV1 DNA HSV1 DNA Lihtherpeseviiruse 1. tüübi DNA N/P 85 JAH 1609 16130-7 Herpes simplex virus 1 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0022% MICRO Herpes simplex virus 1 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV1 DNA XXX Ql PCR 1 Both 763 VIR 20 Herpes simplex 1. tüübi viirus, PCR (liikvorist) ams7927782 JAH JAH EI XXX-HSV1 DNA HSV1 DNA Lihtherpeseviiruse 1. tüübi DNA N/P 85 JAH 1609 16130-7 Herpes simplex virus 1 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0022% MICRO Herpes simplex virus 1 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV1 DNA XXX Ql PCR 1 Both 764 VIR 20 Herpes simplex 1. tüübi viirus, PCR (kehavedelikust) ams7930011 JAH JAH EI XXX-HSV1 DNA HSV1 DNA Lihtherpeseviiruse 1. tüübi DNA N/P 85 JAH 1609 16130-7 Herpes simplex virus 1 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0022% MICRO Herpes simplex virus 1 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV1 DNA XXX Ql PCR 1 Both 765 VIR 20 Herpes simplex'i 1. tüübi viirus, PCR (ureetrakaapelt) ams7928147 JAH JAH EI XXX-HSV1 DNA HSV1 DNA Lihtherpeseviiruse 1. tüübi DNA N/P 85 JAH 1609 16130-7 Herpes simplex virus 1 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0022% MICRO Herpes simplex virus 1 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV1 DNA XXX Ql PCR 1 Both 766 VIR 20 Herpes simplex 1. tüübi viirus, PCR (haavandikaapelt) ams7930063 JAH JAH EI XXX-HSV1 DNA HSV1 DNA Lihtherpeseviiruse 1. tüübi DNA N/P 85 JAH 1609 16130-7 Herpes simplex virus 1 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0022% MICRO Herpes simplex virus 1 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV1 DNA XXX Ql PCR 1 Both 767 VIR 20 Herpes simplex 1.tüübi viirus, PCR (tupekaapelt) ams7930069 JAH JAH EI XXX-HSV1 DNA HSV1 DNA Lihtherpeseviiruse 1. tüübi DNA N/P 85 JAH 1609 16130-7 Herpes simplex virus 1 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0022% MICRO Herpes simplex virus 1 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV1 DNA XXX Ql PCR 1 Both 368 VIR 20 Herpes simplex 1.tüübi viiruste vastased IgM antikehad ams7929419 JAH JAH JAH S,P-HSV1 IgM HSV1 IgM Lihtherpeseviiruse 1. tüübi vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P RU/ml 86 JAH 605 32687-6 Herpes simplex virus 1 Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord MICRO Herpes simplex virus 1 IgM Ab [Presence] in Serum HSV1 IgM Ser Ql 1 Both 370 VIR 20 Herpes simplex 1. tüübi viiruse vastased IgG antikehad ams7926891 JAH JAH JAH S,P-HSV1 IgG HSV1 IgG Lihtherpeseviiruse 1. tüübi vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P RU/ml 91 JAH 607 51916-5 Herpes simplex virus 1 Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Herpes simplex virus 1 IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HSV1 IgG Ser Ql EIA 1 Both 768 VIR 20 Herpes simplex 2. tüübi viirus, PCR (biopsiamaterjalist) ams7929498 JAH JAH EI XXX-HSV2 DNA HSV2 DNA Lihtherpeseviiruse 2. tüübi DNA N/P 97 JAH 1610 16131-5 Herpes simplex virus 2 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0089% MICRO Herpes simplex virus 2 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV2 DNA XXX Ql PCR 1 Both 769 VIR 20 Herpes simplex 2. tüübi viirus, PCR (liikvorist) ams7929545 JAH JAH EI XXX-HSV2 DNA HSV2 DNA Lihtherpeseviiruse 2. tüübi DNA N/P 97 JAH 1610 16131-5 Herpes simplex virus 2 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0089% MICRO Herpes simplex virus 2 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV2 DNA XXX Ql PCR 1 Both 770 VIR 20 Herpes simplex 2.tüübi viirus, PCR (suulimaskestakaapelt) ams7929598 JAH JAH EI XXX-HSV2 DNA HSV2 DNA Lihtherpeseviiruse 2. tüübi DNA N/P 97 JAH 1610 16131-5 Herpes simplex virus 2 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0089% MICRO Herpes simplex virus 2 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV2 DNA XXX Ql PCR 1 Both 771 VIR 20 Herpes simplex 2. tüübi viirus, PCR (emakakaelakanalikaapelt) ams7929972 JAH JAH EI XXX-HSV2 DNA HSV2 DNA Lihtherpeseviiruse 2. tüübi DNA N/P 97 JAH 1610 16131-5 Herpes simplex virus 2 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0089% MICRO Herpes simplex virus 2 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV2 DNA XXX Ql PCR 1 Both 772 VIR 20 Herpes simplex 2. tüübi viirus, PCR (kehavedelikust) ams7930012 JAH JAH EI XXX-HSV2 DNA HSV2 DNA Lihtherpeseviiruse 2. tüübi DNA N/P 97 JAH 1610 16131-5 Herpes simplex virus 2 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0089% MICRO Herpes simplex virus 2 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV2 DNA XXX Ql PCR 1 Both 773 VIR 20 Herpes simplex'i 2. tüübi viirus, PCR (ureetrakaapelt) ams7928148 JAH JAH EI XXX-HSV2 DNA HSV2 DNA Lihtherpeseviiruse 2. tüübi DNA N/P 97 JAH 1610 16131-5 Herpes simplex virus 2 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0089% MICRO Herpes simplex virus 2 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV2 DNA XXX Ql PCR 1 Both 774 VIR 20 Herpes simplex 2. tüübi viirus, PCR (haavandikaapelt) ams7930064 JAH JAH EI XXX-HSV2 DNA HSV2 DNA Lihtherpeseviiruse 2. tüübi DNA N/P 97 JAH 1610 16131-5 Herpes simplex virus 2 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0089% MICRO Herpes simplex virus 2 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV2 DNA XXX Ql PCR 1 Both 775 VIR 20 Herpes simplex 2.tüübi viirus, PCR (tupekaapelt) ams7930070 JAH JAH EI XXX-HSV2 DNA HSV2 DNA Lihtherpeseviiruse 2. tüübi DNA N/P 97 JAH 1610 16131-5 Herpes simplex virus 2 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0089% MICRO Herpes simplex virus 2 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV2 DNA XXX Ql PCR 1 Both 374 VIR 20 Herpes simplex 2. tüübi viiruste vastased IgM antikehad ams7929420 JAH JAH JAH S,P-HSV2 IgM HSV2 IgM Lihtherpeseviiruse 2. tüübi vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 98 JAH 610 44494-3 Herpes simplex virus 2 Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Herpes simplex virus 2 IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HSV2 IgM Ser Ql EIA 1 Both 376 VIR 20 Herpes simplex 2. tüübi viiruse vastased IgG antikehad ams7926892 JAH JAH JAH S,P-HSV2 IgG HSV2 IgG Lihtherpeseviiruse 2. tüübi vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P RU/ml 103 JAH 612 43180-9 Herpes simplex virus 2 Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Herpes simplex virus 2 IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HSV2 IgG Ser Ql EIA 1 Both 1122 VIR 20 Varicella Zosteri viirus, PCR (silmamaterjalist) ams7930003 JAH JAH EI XXX-VZV DNA VZV DNA Tuulerõugeviiruse DNA N/P 109 JAH 2511 11483-5 Varicella zoster virus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Varicella zoster virus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method VZV DNA XXX Ql PCR 1 Both 23,2617 1123 VIR 20 Varicella Zosteri viirus, PCR (kehavedelikust) ams7930013 JAH JAH EI XXX-VZV DNA VZV DNA Tuulerõugeviiruse DNA N/P 109 JAH 2511 11483-5 Varicella zoster virus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Varicella zoster virus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method VZV DNA XXX Ql PCR 1 Both 23,2617 1124 VIR 20 Varicella Zoster'i viirus, PCR (liikvorist) ams7927818 JAH JAH EI XXX-VZV DNA VZV DNA Tuulerõugeviiruse DNA N/P 109 JAH 2511 11483-5 Varicella zoster virus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Varicella zoster virus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method VZV DNA XXX Ql PCR 1 Both 23,2617 1125 VIR 20 Varicella Zosteri viirus, PCR (haavandikaapelt) ams7930066 JAH JAH EI XXX-VZV DNA VZV DNA Tuulerõugeviiruse DNA N/P 109 JAH 2511 11483-5 Varicella zoster virus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Varicella zoster virus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method VZV DNA XXX Ql PCR 1 Both 23,2617 487 VIR 20 Varicella Zosteri vastased IgM-antikehad seerumis ams7927819 JAH JAH JAH S,P-VZV IgM VZV IgM Tuulerõugeviiruse vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 112 JAH 700 29662-4 Varicella zoster virus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Varicella zoster virus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay VZV IgM Ser Ql EIA 1 Both 1442 VIR 20 Varicella Zosteri vastased IgM-antikehad seerumis ams7927819 JAH JAH JAH S,P-VZV IgM VZV IgM Tuulerõugeviiruse vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 112 JAH 700 29662-4 Varicella zoster virus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Varicella zoster virus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay VZV IgM Ser Ql EIA 1 Both 489 VIR 20 Varicella Zosteri vastased IgG-antikehad seerumis ams7927820 JAH JAH JAH S,P-VZV IgG VZV IgG Tuulerõugeviiruse vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 115 JAH 702 15410-4 Varicella zoster virus Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA 0,00% MICRO Varicella zoster virus IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay VZV IgG Ser Ql EIA 1 Both 1443 VIR 20 Varicella Zosteri vastased IgG-antikehad seerumis ams7927820 JAH JAH JAH S,P-VZV IgG VZV IgG Tuulerõugeviiruse vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 115 JAH 702 15410-4 Varicella zoster virus Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA 0,00% MICRO Varicella zoster virus IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay VZV IgG Ser Ql EIA 1 Both 813 VIR 20 Epstein-Barr viiruse vastane IgM seerumis ams7930110 JAH JAH EI S,P-EBV IgM panel EBV IgM paneel Epstein-Barr viiruse vastane IgM seerumis/plasmas (paneel) Paneel 125 JAH 1902 L-1902 328 VIR 20 EBV VCA IgG shk7927877 Epstein-Barr viiruse kapsiidi antigeeni vastane IgG seerumis (VCA) ams7930112 JAH EI EI S,P-EBV VCA IgG EBV VCA IgG Epstein-Barr viiruse kapsiidi antigeeni vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 129 JAH 547 24114-1 Epstein Barr virus capsid Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Epstein Barr virus capsid IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay EBV VCA IgG Ser Ql EIA 1 Both 329 VIR 20 Epstein-Barr viiruse vastane IgG seerumis shk7927877 JAH JAH EI S,P-EBV VCA IgG EBV VCA IgG Epstein-Barr viiruse kapsiidi antigeeni vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 129 JAH 547 24114-1 Epstein Barr virus capsid Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Epstein Barr virus capsid IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay EBV VCA IgG Ser Ql EIA 1 Both 828 VIR 20 EBV VCA IgG shk7927877 Epstein-Barr viiruse tuuma antigeeni vastane IgG seerumis (EBNA) ams7930113 JAH EI EI S,P-EBV NA Ab EBV NA Ab Epstein-Barr viiruse tuuma antigeeni vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 136 JAH 1991 22296-8 Epstein Barr virus nuclear Ab ACnc Pt Ser Ord MICRO Epstein Barr virus nuclear Ab [Presence] in Serum EBV NA Ab Ser Ql 1 Both 315 VIR 20 Cytomegalovirus, PCR (emakakaelakanalikaapelt) ams7929968 JAH JAH JAH XXX-CMV DNA CMV DNA Tsütomegaloviiruse DNA N/P 143 JAH 535 5000-5 Cytomegalovirus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,00% MICRO Cytomegalovirus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method CMV DNA XXX Ql PCR 1 Both 316 VIR 20 Cytomegalovirus, PCR (konjunktiivikaapelt) ams7929983 JAH JAH JAH XXX-CMV DNA CMV DNA Tsütomegaloviiruse DNA N/P 143 JAH 535 5000-5 Cytomegalovirus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,00% MICRO Cytomegalovirus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method CMV DNA XXX Ql PCR 1 Both 317 VIR 20 Cytomegalovirus, PCR (silmamaterjalist) ams7929999 JAH JAH JAH XXX-CMV DNA CMV DNA Tsütomegaloviiruse DNA N/P 143 JAH 535 5000-5 Cytomegalovirus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,00% MICRO Cytomegalovirus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method CMV DNA XXX Ql PCR 1 Both 318 VIR 20 Cytomegalovirus, PCR (liikvorist) ams7927813 JAH JAH JAH XXX-CMV DNA CMV DNA Tsütomegaloviiruse DNA N/P 143 JAH 535 5000-5 Cytomegalovirus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,00% MICRO Cytomegalovirus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method CMV DNA XXX Ql PCR 1 Both 323 VIR 20 Tsütomegaloviiruse vastane IgM seerumis ams7929618 JAH JAH EI S,P-CMV IgM CMV IgM Tsütomegaloviiruse vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 146 JAH 536 24119-0 Cytomegalovirus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Cytomegalovirus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay CMV IgM Ser Ql EIA 1 Both 324 VIR 20 Tsütomegaloviirusevastased IgM-antikehad ams7928042 JAH JAH JAH S,P-CMV IgM CMV IgM Tsütomegaloviiruse vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P EIU 146 JAH 536 24119-0 Cytomegalovirus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Cytomegalovirus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay CMV IgM Ser Ql EIA 1 Both 326 VIR 20 Tsütomegaloviiruse vastased IgG antikehad ams7927041 JAH JAH JAH S,P-CMV IgG CMV IgG Tsütomegaloviiruse vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P EIU 147 JAH 538 13949-3 Cytomegalovirus Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Cytomegalovirus IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay CMV IgG Ser Ql EIA 1 Both 1455 VIR 20 CMV IgG ams7931336 JAH JAH EI S,P-CMV IgG CMV IgG Tsütomegaloviiruse vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 147 JAH 538 13949-3 Cytomegalovirus Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Cytomegalovirus IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay CMV IgG Ser Ql EIA 1 Both 1118 VIR 20 Human herpes virus 6, PCR (emakakaelakanalikaapelt) ams7929973 JAH JAH JAH XXX-HHV6 DNA HHV6 DNA Inimese herpeseviiruse 6 DNA N/P 154 JAH 2508 29495-9 Herpes virus 6 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Herpes virus 6 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HHV6 DNA XXX Ql PCR 1 Both 24,4635 1119 VIR 20 Human herpes virus 6, PCR (biopsiamaterjalist) ams7927787 JAH JAH JAH XXX-HHV6 DNA HHV6 DNA Inimese herpeseviiruse 6 DNA N/P 154 JAH 2508 29495-9 Herpes virus 6 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Herpes virus 6 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HHV6 DNA XXX Ql PCR 1 Both 24,4635 342 VIR 20 A-hepatiidi viiruse vastane IgM seerumis ams7930865 JAH JAH EI S,P-HAV IgM HAV IgM A-hepatiidi viiruse vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 172 JAH 573 13950-1 Hepatitis A virus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA 0,01% MICRO Hepatitis A virus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HAV IgM Ser Ql EIA 1 Both 343 VIR 20 A hepatiidi viiruse vastased IgM antikehad ams7926844 JAH JAH JAH S,P-HAV IgM HAV IgM A-hepatiidi viiruse vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P COI 172 JAH 573 13950-1 Hepatitis A virus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA 0,01% MICRO Hepatitis A virus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HAV IgM Ser Ql EIA 1 Both 345 VIR 20 A hepatiidi viiruse vastased IgG antikehad ams7929617 JAH JAH JAH S,P-HAV IgG HAV IgG A-hepatiidi viiruse vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P S/CO 173 JAH 574 40724-7 Hepatitis A virus Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Hepatitis A virus IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HAV IgG Ser Ql EIA 1 Both 347 VIR 20 Hepatiit B viirus, PCR (tuvastamine) seerumis shk7926826 JAH JAH JAH S,P-HBV DNA HBV DNA B-hepatiidi viiruse DNA seeumis/plasmas N/P 175 JAH 575 29610-3 Hepatitis B virus DNA ACnc Pt Ser/Plas Ord Probe.amp.tar MICRO Hepatitis B virus DNA [Presence] in Serum or Plasma by Probe and target amplification method HBV DNA SerPl Ql PCR 1 Both 19,7237 349 VIR 20 B-hepatiidi viiruse pinnaantigeen seerumis ams7930101 JAH JAH EI S,P-HBsAg HBsAg B-hepatiidi viiruse pinnaantigeen seerumis/plasmas N/Pp/P 179 JAH 579 5196-1 Hepatitis B virus surface Ag ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Hepatitis B virus surface Ag [Presence] in Serum by Immunoassay HBV surface Ag Ser Ql EIA 1 Both 350 VIR 20 B hepatiidi viiruse pinna antigeen ams7929412 JAH JAH JAH S,P-HBsAg HBsAg B-hepatiidi viiruse pinnaantigeen seerumis/plasmas N/Pp/P COl 179 JAH 579 5196-1 Hepatitis B virus surface Ag ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Hepatitis B virus surface Ag [Presence] in Serum by Immunoassay HBV surface Ag Ser Ql EIA 1 Both 351 VIR 20 B hepatiidi viiruse pinnaantigeeni vastased antikehad ams7926855 JAH JAH JAH S,P-HBs Ab QN HBs Ab QN B-hepatiidi viiruse pinnaantigeeni vastaste antikehade hulk seerumis/plasmas QN IU/L m[IU]/mL 183 JAH 581 5193-8 Hepatitis B virus surface Ab ACnc Pt Ser Qn EIA m[IU]/mL mIU/mL MICRO Hepatitis B virus surface Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay HBV surface Ab Ser EIA-aCnc 1 Both 353 VIR 20 HBc Ab shk7927214 Anti-HBc IgM ams7929478 JAH EI JAH S,P-HBc IgM HBc IgM B-hepatiidi viiruse tuuma antigeeni vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P COl 184 JAH 582 24113-3 Hepatitis B virus core Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Hepatitis B virus core IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HBV core IgM Ser Ql EIA 1 Both 355 VIR 20 B hepatiidi viiruse tuuma vastased antikehad shk7927214 JAH JAH JAH S,P-HBc Ab HBc Ab B-hepatiidi viiruse tuuma antigeeni vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 185 JAH 583 13952-7 Hepatitis B virus core Ab ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Hepatitis B virus core Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HBV core Ab Ser Ql EIA 1 Both 356 VIR 20 HBc Ab shk7927214 B hepatiidi viiruse tuuma vastased antikehad ams7928816 JAH EI JAH S,P-HBc Ab HBc Ab B-hepatiidi viiruse tuuma antigeeni vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 185 JAH 583 13952-7 Hepatitis B virus core Ab ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Hepatitis B virus core Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HBV core Ab Ser Ql EIA 1 Both 1128 VIR 20 Hepatiit C viirus, PCR (tuvastamine, tüpeerimine) seerumis shk7926828 JAH JAH JAH S,P-HCV genot HCV genotüüp C-hepatiidi viiruse genotüüp seerumis/plasmas Tekst 190 JAH 2550 32286-7 Hepatitis C virus genotype Prid Pt Ser/Plas Nom Probe.amp.tar 842 MICRO Hepatitis C virus genotype [Identifier] in Serum or Plasma by Probe and target amplification method HCV Gentyp SerPl PCR 1 Both 16,5563 359 VIR 20 C-hepatiidi viiruse vastane antikeha seerumis ams7930102 JAH JAH EI S,P-HCV Ab HCV Ab C-hepatiidi viiruse vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 209 JAH 592 13955-0 Hepatitis C virus Ab ACnc Pt Ser Ord EIA 0,03% MICRO Hepatitis C virus Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HCV Ab Ser Ql EIA 1 Both 360 VIR 20 C hepatiidi viiruse vastased antikehad shk7926384 JAH JAH JAH S,P-HCV Ab HCV Ab C-hepatiidi viiruse vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 209 JAH 592 13955-0 Hepatitis C virus Ab ACnc Pt Ser Ord EIA 0,03% MICRO Hepatitis C virus Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HCV Ab Ser Ql EIA 1 Both 361 VIR 20 HCV Ab shk7926384 C hepatiidi viiruse vastased antikehad ams7926870 JAH EI JAH S,P-HCV Ab HCV Ab C-hepatiidi viiruse vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P COl 209 JAH 592 13955-0 Hepatitis C virus Ab ACnc Pt Ser Ord EIA 0,03% MICRO Hepatitis C virus Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HCV Ab Ser Ql EIA 1 Both 1452 VIR 20 HIV1 RNA QN ams7931108 JAH JAH JAH S,P-HIV1 RNA QN HIV1 RNA QN Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi RNA hulk seerumis/plasmas QN copies/mL copies/mL 225 JAH/Võrreld 602 20447-9 HIV 1 RNA NCnc Pt Ser/Plas Qn Probe.amp.tar {copies}/mL copies/mL; X100 copies/ml 626 MICRO HIV 1 RNA [#/volume] (viral load) in Serum or Plasma by Probe and target amplification method HIV1 RNA # SerPl PCR 1 Both 27,1284 366 VIR 20 Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. ja 2. tüübi vastane antikeha, p24 antigeen seerumis ams7930436 JAH JAH EI S,P-HIV1,2 Ag+Ab HIV1,2 Ag+Ab Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. ja 2. tüübi vastased antikehad, p24 antigeen seerumis/plasmas N/Pp/P 235 JAH 603 56888-1 HIV 1+2 Ab+HIV1 p24 Ag ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO HIV 1+2 Ab+HIV1 p24 Ag [Presence] in Serum by Immunoassay HIV 1+2 Ab+HIV1 p24 Ag Ser Ql EIA 1 Both 367 VIR 20 Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. ja 2. tüübi vastased antikehad seerumis ams7930437 JAH JAH EI S,P-HIV1,2 Ab strip HIV1,2 Ab (ribaanalüüs) Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. ja 2. tüübi vastased antikehad seerumis/plasmas (ribaanalüüs) N/Pp/P 237 JAH 604 7918-6 HIV 1+2 Ab ACnc Pt Ser Ord MICRO HIV 1+2 Ab [Presence] in Serum HIV1+2 Ab Ser Ql 1 Both 1147 VIR 20 Gripiviirus (A,B), IF (ninakaapelt) ams7930028 JAH JAH EI XXX-Influenza A,B virus Ag strip panel A- ja B-gripi viiruse Ag paneel (ribaanalüüs) A- ja B-gripi viiruse antigeen täpsustamata materjalis (paneel; ribaanalüüs) Paneel 291 JAH 2769 L-2769 781 VIR 20 Adenovirus, PCR (liikvorist) ams7930505 JAH JAH EI XXX-Adenovirus DNA Adenoviiruse DNA Inimese adenoviiruse DNA N/P 292 JAH 1646 39528-5 Adenovirus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Adenovirus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HAdV DNA XXX Ql PCR 1 Both 782 VIR 20 Adenoviirus, DNA-PCR (ninakaapelt) ams7930453 JAH JAH EI XXX-Adenovirus DNA Adenoviiruse DNA Inimese adenoviiruse DNA N/P 292 JAH 1646 39528-5 Adenovirus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Adenovirus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HAdV DNA XXX Ql PCR 1 Both 286 VIR 20 Ninakaapest Adenoviirus Resp.,immuunmeetodil (CerTest) ams7930717 JAH JAH EI XXX-Adenovirus Ag Adenoviiruse Ag Inimese adenoviiruse antigeen täpsustamata materjalis N/P 296 JAH 497 5834-7 Adenovirus Ag ACnc Pt XXX Ord IF 0,00% MICRO Adenovirus Ag [Presence] in Unspecified specimen by Immunofluorescence HAdV Ag XXX Ql IF 1 Both 287 VIR 20 Adenovirus, IF (konjunktiivikaapelt) ams7929987 JAH JAH EI XXX-Adenovirus Ag Adenoviiruse Ag Inimese adenoviiruse antigeen täpsustamata materjalis N/P 296 JAH 497 5834-7 Adenovirus Ag ACnc Pt XXX Ord IF 0,00% MICRO Adenovirus Ag [Presence] in Unspecified specimen by Immunofluorescence HAdV Ag XXX Ql IF 1 Both 288 VIR 20 Adenovirus, IF (ninakaapelt) ams7930024 JAH JAH EI XXX-Adenovirus Ag Adenoviiruse Ag Inimese adenoviiruse antigeen täpsustamata materjalis N/P 296 JAH 497 5834-7 Adenovirus Ag ACnc Pt XXX Ord IF 0,00% MICRO Adenovirus Ag [Presence] in Unspecified specimen by Immunofluorescence HAdV Ag XXX Ql IF 1 Both 778 VIR 20 Gripiviirused A, RNA-PCR (ninakaapelt) ams7930450 JAH JAH EI XXX-Influenza A virus RNA A-gripi viiruse RNA A-gripi viiruse RNA N/P 299 JAH 1643 34487-9 Influenza virus A RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Influenza virus A RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method FLUAV RNA XXX Ql PCR 1 Both 1132 VIR 20 Gripiviirus A/H1N1, PCR (ninakaapelt) ams7930023 JAH JAH EI XXX-Influenza A H1N1 virus RNA A (H1N1)-gripi viiruse RNA A (H1N1)-gripi viiruse RNA N/P 301 JAH 2708 55465-9 Influenza virus A H1 2009 pandemic RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Influenza virus A H1 2009 pandemic RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method FLUAV H1 2009 pandemic RNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4393 336 VIR 20 Ninakaapest Gripiviirus A (sealhulgas A/H1N1), immuunmeetodil ams7930250 JAH JAH EI XXX-Influenza A virus Ag strip A-gripi viiruse Ag (ribaanalüüs) A-gripi viiruse antigeen täpsustamata materjalis (ribaanalüüs) N/P 305 JAH 560 31859-2 Influenza virus A Ag ACnc Pt XXX Ord 6 MICRO Influenza virus A Ag [Presence] in Unspecified specimen FLUAV Ag XXX Ql 1 Both 17,6895 337 VIR 20 Ninakaapest Gripiviirus A/H1N1 (seagripp), immuunmeetodil ams7929833 JAH JAH EI XXX-Influenza A virus Ag strip A-gripi viiruse Ag (ribaanalüüs) A-gripi viiruse antigeen täpsustamata materjalis (ribaanalüüs) N/P 305 JAH 560 31859-2 Influenza virus A Ag ACnc Pt XXX Ord 6 MICRO Influenza virus A Ag [Presence] in Unspecified specimen FLUAV Ag XXX Ql 1 Both 17,6895 338 VIR 20 Gripiviirus (A), antigeeni määramine (ninakaapelt) ams7930749 JAH JAH EI XXX-Influenza A virus Ag strip A-gripi viiruse Ag (ribaanalüüs) A-gripi viiruse antigeen täpsustamata materjalis (ribaanalüüs) N/P 305 JAH 560 31859-2 Influenza virus A Ag ACnc Pt XXX Ord 6 MICRO Influenza virus A Ag [Presence] in Unspecified specimen FLUAV Ag XXX Ql 1 Both 17,6895 330 VIR 20 Ninakaapest Gripiviirus A, immuunmeetodil (CerTest) ams7930715 JAH JAH EI Nose-Influenza A virus Ag A-gripi viiruse Ag ninakaapes A-gripi viiruse antigeen ninakaapes N/P 306 JAH 557 44560-1 Influenza virus A Ag ACnc Pt Nose Ord IF MICRO Influenza virus A Ag [Presence] in Nose by Immunofluorescence FLUAV Ag Nose Ql IF 1 Both 331 VIR 20 Gripiviirus (A), IF (ninakaapelt) ams7930026 JAH JAH EI Nose-Influenza A virus Ag A-gripi viiruse Ag ninakaapes A-gripi viiruse antigeen ninakaapes N/P 306 JAH 557 44560-1 Influenza virus A Ag ACnc Pt Nose Ord IF MICRO Influenza virus A Ag [Presence] in Nose by Immunofluorescence FLUAV Ag Nose Ql IF 1 Both 779 VIR 20 Gripiviirused B, RNA-PCR (ninakaapelt) ams7930451 JAH JAH EI XXX-Influenza B virus RNA B-gripi viiruse RNA B-gripi viiruse RNA N/P 309 JAH 1644 40982-1 Influenza virus B RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Influenza virus B RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method FLUBV RNA XXX Ql PCR 1 Both 339 VIR 20 Ninakaapest Gripiviirus B, immuunmeetodil (CerTest) ams7930716 JAH JAH EI XXX-Influenza B virus Ag strip B-gripi viiruse Ag (ribaanalüüs) B-gripi viiruse antigeen täpsustamata materjalis (ribaanalüüs) N/P 312 JAH 561 31864-2 Influenza virus B Ag ACnc Pt XXX Ord 5 MICRO Influenza virus B Ag [Presence] in Unspecified specimen FLUBV Ag XXX Ql 1 Both 16,259 333 VIR 20 Gripiviirus (B), antigeeni määramine (ninakaapelt) ams7930750 JAH JAH EI Nose-Influenza B virus Ag B-gripi viiruse Ag ninakaapes B-gripi viiruse antigeen ninakaapes N/P 313 JAH 558 44573-4 Influenza virus B Ag ACnc Pt Nose Ord IF MICRO Influenza virus B Ag [Presence] in Nose by Immunofluorescence FLUBV Ag Nose Ql IF 1 Both 334 VIR 20 Gripiviirus (B), IF (ninakaapelt) ams7930027 JAH JAH EI Nose-Influenza B virus Ag B-gripi viiruse Ag ninakaapes B-gripi viiruse antigeen ninakaapes N/P 313 JAH 558 44573-4 Influenza virus B Ag ACnc Pt Nose Ord IF MICRO Influenza virus B Ag [Presence] in Nose by Immunofluorescence FLUBV Ag Nose Ql IF 1 Both 783 VIR 20 Metapneumoviirus, RNA-PCR (ninakaapelt) ams7930455 JAH JAH EI XXX-Metapneumovirus RNA Metapneumoviiruse RNA Metapneumoviiruse RNA N/P 318 JAH 1647 38917-1 Human metapneumovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human metapneumovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method hMPV RNA XXX Ql PCR 1 Both 24,5193 784 VIR 20 Paragripiviirused RNA-PCR (ninakaapelt) ams7930452 JAH JAH EI XXX-Parainfluenza virus RNA Paragripiviiruse RNA Paragripiviiruse RNA N/P 319 JAH 1649 61365-3 Parainfluenza virus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Parainfluenza virus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HPIV RNA XXX Ql PCR 1 Both 411 VIR 20 Paragripiviirused, antigeeni määramine (ninakaapelt) ams7930752 JAH JAH EI Nose-Parainfluenza virus Ag Paragripiviiruse Ag ninakaapes Paragripiviiruse antigeen ninakaapes N/P 324 JAH 653 41505-9 Parainfluenza virus Ag panel ACnc Pt XXX Ord IF PANEL.MICRO Parainfluenza virus Ag panel [Presence] in Unspecified specimen by Immunofluorescence HPIV IgG + IgM Pnl XXX IF 1 Order 412 VIR 20 Paragripiviirus, IF (ninakaapelt) ams7930029 JAH JAH EI Nose-Parainfluenza virus Ag Paragripiviiruse Ag ninakaapes Paragripiviiruse antigeen ninakaapes N/P 324 JAH 653 41505-9 Parainfluenza virus Ag panel ACnc Pt XXX Ord IF PANEL.MICRO Parainfluenza virus Ag panel [Presence] in Unspecified specimen by Immunofluorescence HPIV IgG + IgM Pnl XXX IF 1 Order 785 VIR 20 Rhinoviirus A, PCR (ninakaapelt) ams7930456 JAH JAH EI XXX-Rhinovirus RNA Rinoviiruse RNA Rinoviiruse RNA N/P 326 JAH 1650 7993-9 Rhinovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Rhinovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method Rhinovirus RNA XXX Ql PCR 1 Both 780 VIR 20 RS-viirus, RNA-PCR (ninakaapelt) ams7930454 JAH JAH EI XXX-RSV RNA RSV RNA RS-viiruse RNA N/P 327 JAH 1645 40988-8 Respiratory syncytial virus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Respiratory syncytial virus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method RSV RNA XXX Ql PCR 1 Both 1177 VIR 20 Ninakaapest RSV, immuunmeetodil (CerTest) ams7930718 JAH JAH EI XXX-RSV Ag strip RSV Ag (ribaanalüüs) RS-viiruse antigeen täpsustamata materjalis (ribaanalüüs) N/P 331 JAH 3017 31950-9 Respiratory syncytial virus Ag ACnc Pt XXX Ord 40 MICRO Respiratory syncytial virus Ag [Presence] in Unspecified specimen RSV Ag XXX Ql 1 Both 9,7245 1178 VIR 20 RS-viiruse antigeen immuunmeetodil (bronhiaspiraadist) ams7929306 JAH JAH EI XXX-RSV Ag strip RSV Ag (ribaanalüüs) RS-viiruse antigeen täpsustamata materjalis (ribaanalüüs) N/P 331 JAH 3017 31950-9 Respiratory syncytial virus Ag ACnc Pt XXX Ord 40 MICRO Respiratory syncytial virus Ag [Presence] in Unspecified specimen RSV Ag XXX Ql 1 Both 9,7245 449 VIR 20 RS viirus, antigeeni määramine (ninakaapelt) ams7930751 JAH JAH EI Nose-RSV Ag RSV Ag ninakaapes RS-viiruse antigeen ninakaapes N/P 332 JAH 675 32040-8 Respiratory syncytial virus Ag ACnc Pt Nose Ord IF MICRO Respiratory syncytial virus Ag [Presence] in Nose by Immunofluorescence RSV Ag Nose Ql IF 1 Both 450 VIR 20 RS-viirus, IF (ninakaapelt) ams7930030 JAH JAH EI Nose-RSV Ag RSV Ag ninakaapes RS-viiruse antigeen ninakaapes N/P 332 JAH 675 32040-8 Respiratory syncytial virus Ag ACnc Pt Nose Ord IF MICRO Respiratory syncytial virus Ag [Presence] in Nose by Immunofluorescence RSV Ag Nose Ql IF 1 Both 432 VIR 20 L.pneumophila, DNA (bronhoalveolaarloputusvedelikust) ams7930583 JAH JAH EI XXX-L pneumophila DNA Legionella pneumophila DNA Legionella pneumophila DNA N/P 356 JAH 663 21363-7 Legionella pneumophila DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Legionella pneumophila DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method L pneumo DNA XXX Ql PCR 1 Both 433 VIR 20 Legionella pneumophila, PCR (rögast) ams7930760 JAH JAH EI XXX-L pneumophila DNA Legionella pneumophila DNA Legionella pneumophila DNA N/P 356 JAH 663 21363-7 Legionella pneumophila DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Legionella pneumophila DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method L pneumo DNA XXX Ql PCR 1 Both 434 VIR 20 L. pneumophila, DNA (bronhiaspiraadist) ams7930908 JAH JAH EI XXX-L pneumophila DNA Legionella pneumophila DNA Legionella pneumophila DNA N/P 356 JAH 663 21363-7 Legionella pneumophila DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Legionella pneumophila DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method L pneumo DNA XXX Ql PCR 1 Both 378 VIR 20 L. pneumophila IgM antikehad (seerumist) ams7930489 JAH JAH EI S,P-L pneumophila 1-7 IgM Legionella pneumophila 1-7 IgM Legionella pneumophila serotüüpide 1-7 vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 358 JAH 617 49914-5 Legionella pneumophila 1+2+3+4+5+6 Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord MICRO Legionella pneumophila 1+2+3+4+5+6 IgM Ab [Presence] in Serum L pneumo pool 1-6 IgM Ser Ql 1 Both 21,1139 379 VIR 20 L. pneumophila IgG antikehad (seerumist) ams7930490 JAH JAH EI S,P-L pneumophila 1-7 IgG Legionella pneumophila 1-7 IgG Legionella pneumophila serotüüpide 1-7 vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 360 JAH 618 49913-7 Legionella pneumophila Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord MICRO Legionella pneumophila IgG Ab [Presence] in Serum L pneumo IgG Ser Ql 1 Both 18,3552 436 VIR 20 Mycoplasma pneumoniae, PCR (rögast) ams7930758 JAH JAH EI XXX-M pneumoniae DNA Mycoplasma pneumoniae DNA Mycoplasma pneumoniae DNA N/P 363 JAH 664 29257-3 Mycoplasma pneumoniae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma pneumoniae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method M pneumo DNA XXX Ql PCR 1 Both 437 VIR 20 M.pneumoniae, DNA (bronhoalveolaarloputusvedelikust) ams7930584 JAH JAH EI XXX-M pneumoniae DNA Mycoplasma pneumoniae DNA Mycoplasma pneumoniae DNA N/P 363 JAH 664 29257-3 Mycoplasma pneumoniae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma pneumoniae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method M pneumo DNA XXX Ql PCR 1 Both 438 VIR 20 M. pneumoniae, DNA (bronhiaspiraadist) ams7930903 JAH JAH EI XXX-M pneumoniae DNA Mycoplasma pneumoniae DNA Mycoplasma pneumoniae DNA N/P 363 JAH 664 29257-3 Mycoplasma pneumoniae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma pneumoniae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method M pneumo DNA XXX Ql PCR 1 Both 669 VIR 20 Mycoplasma pneumoniae vastased IgA-antikehad ams7927739 JAH JAH JAH S,P-M pneumoniae IgA Mycoplasma pneumoniae IgA Mycoplasma pneumoniae vastane IgA seerumis/plasmas N/Pp/P 364 JAH 1532 26684-1 Mycoplasma pneumoniae Ab.IgA ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Mycoplasma pneumoniae IgA Ab [Presence] in Serum by Immunoassay M pneumo IgA Ser Ql EIA 1 Both 836 VIR 20 Mycoplasma pneumoniae vastane IgA seerumis ams7930866 JAH JAH EI S,P-M pneumoniae IgA QN Mycoplasma pneumoniae IgA QN Mycoplasma pneumoniae vastase IgA hulk seerumis/plasmas QN kU/L AU/ml 365 JAH 2042 13270-4 Mycoplasma pneumoniae Ab.IgA ACnc Pt Ser Qn MICRO Mycoplasma pneumoniae IgA Ab [Units/volume] in Serum M pneumo IgA Ser-aCnc 1 Both 827 VIR 20 Mycoplasma pneumoniae vastane IgM seerumis ams7930795 JAH JAH EI S,P-M pneumoniae IgM QN Mycoplasma pneumoniae IgM QN Mycoplasma pneumoniae vastase IgM hulk seerumis/plasmas QN kU/L AU/ml 367 JAH 1985 5256-3 Mycoplasma pneumoniae Ab.IgM ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO Mycoplasma pneumoniae IgM Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay M pneumo IgM Ser EIA-aCnc 1 Both 835 VIR 20 Mycoplasma pneumoniae vastased IgG-antikehad ams7927740 JAH JAH JAH S,P-M pneumoniae IgG Mycoplasma pneumoniae IgG Mycoplasma pneumoniae vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 368 JAH 2039 45224-3 Mycoplasma pneumoniae Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Mycoplasma pneumoniae IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay M pneumo IgG Ser Ql EIA 1 Both 19,4557 671 VIR 20 Mycoplasma pneumoniae vastane IgG seerumis ams7930796 JAH JAH EI S,P-M pneumoniae IgG QN Mycoplasma pneumoniae IgG QN Mycoplasma pneumoniae vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L AU/ml 369 JAH 1533 5255-5 Mycoplasma pneumoniae Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO Mycoplasma pneumoniae IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay M pneumo IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 398 VIR 20 Mycoplasma pneumoniae vastane antikeha seerumis ams7930202 JAH JAH EI S,P-M pneumoniae Ab titr Mycoplasma pneumoniae Ab tiiter Mycoplasma pneumoniae vastaste antikehade tiiter seerumis/plasmas Tekst 370 JAH 631 22425-3 Mycoplasma pneumoniae Ab Titr Pt Ser Qn {titer} titer MICRO Mycoplasma pneumoniae Ab [Titer] in Serum M pneumo Ab Titr Ser 1 Both 399 VIR 20 Mycoplasma pneumoniae vastased antikehad (tiiter) ams7927568 JAH JAH EI S,P-M pneumoniae Ab titr Mycoplasma pneumoniae Ab tiiter Mycoplasma pneumoniae vastaste antikehade tiiter seerumis/plasmas Tekst {titer} 370 JAH 631 22425-3 Mycoplasma pneumoniae Ab Titr Pt Ser Qn {titer} titer MICRO Mycoplasma pneumoniae Ab [Titer] in Serum M pneumo Ab Titr Ser 1 Both 420 VIR 20 C.pneumoniae, DNA (bronhoalveolaarloputusvedelikust) ams7930581 JAH JAH EI XXX-C pneumoniae DNA Chlamydophila pneumoniae DNA Chlamydophila pneumoniae DNA N/P 373 JAH 661 34645-2 Chlamydophila pneumoniae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Chlamydophila pneumoniae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C pneum DNA XXX Ql PCR 1 Both 421 VIR 20 Clamydophila pneumoniae, PCR (rögast) ams7930759 JAH JAH EI XXX-C pneumoniae DNA Chlamydophila pneumoniae DNA Chlamydophila pneumoniae DNA N/P 373 JAH 661 34645-2 Chlamydophila pneumoniae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Chlamydophila pneumoniae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C pneum DNA XXX Ql PCR 1 Both 422 VIR 20 C. pneumoniae, DNA (bronhiaspiraadist) ams7930904 JAH JAH EI XXX-C pneumoniae DNA Chlamydophila pneumoniae DNA Chlamydophila pneumoniae DNA N/P 373 JAH 661 34645-2 Chlamydophila pneumoniae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Chlamydophila pneumoniae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C pneum DNA XXX Ql PCR 1 Both 423 VIR 20 Chlamydophila pneumoniae, PCR (silmamaterjalist) ams7930000 JAH JAH EI XXX-C pneumoniae DNA Chlamydophila pneumoniae DNA Chlamydophila pneumoniae DNA N/P 373 JAH 661 34645-2 Chlamydophila pneumoniae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Chlamydophila pneumoniae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C pneum DNA XXX Ql PCR 1 Both 424 VIR 20 Chlamydophila pneumoniae, PCR (ninakaapelt) ams7930025 JAH JAH EI XXX-C pneumoniae DNA Chlamydophila pneumoniae DNA Chlamydophila pneumoniae DNA N/P 373 JAH 661 34645-2 Chlamydophila pneumoniae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Chlamydophila pneumoniae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C pneum DNA XXX Ql PCR 1 Both 821 VIR 20 Chlamydophila pneumoniae vastane IgA seerumis ams7930797 JAH JAH EI S,P-C pneumoniae IgA QN Chlamydophila pneumoniae IgA QN Chlamydophila pneumoniae vastase IgA hulk seerumis/plasmas QN kU/L AU/ml 375 JAH 1953 31300-7 Chlamydophila pneumoniae Ab.IgA ACnc Pt Ser Qn MICRO Chlamydophila pneumoniae IgA Ab [Units/volume] in Serum C pneum IgA Ser-aCnc 1 Both 820 VIR 20 Chlamydophila pneumoniae vastane IgM seerumis ams7930798 JAH JAH EI S,P-C pneumoniae IgM QN Chlamydophila pneumoniae IgM QN Chlamydophila pneumoniae vastase IgM hulk seerumis/plasmas QN kU/L AU/ml 377 JAH 1948 51807-6 Chlamydophila pneumoniae Ab.IgM ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO Chlamydophila pneumoniae IgM Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay C pneum IgM Ser EIA-aCnc 1 Both 822 VIR 20 Chlamydophila pneumoniae vastane IgG seerumis ams7930799 JAH JAH EI S,P-C pneumoniae IgG QN Chlamydophila pneumoniae IgG QN Chlamydophila pneumoniae vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L AU/ml 379 JAH 1954 51806-8 Chlamydophila pneumoniae Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO Chlamydophila pneumoniae IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay C pneum IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 677 VIR 20 Streptococcus pneumoniae antigeen immuunmeetodil (keskjoauriinist) ams7929994 JAH JAH EI U-S pneumoniae Ag Streptococcus pneumoniae Ag uriinis Streptococcus penumoniae antigeen uriinis N/P 381 JAH 1538 24027-5 Streptococcus pneumoniae Ag ACnc Pt Urine Ord MICRO Streptococcus pneumoniae Ag [Presence] in Urine S pneum Ag Ur Ql 1 Both 414 VIR 20 B.pertussis, DNA (bronhoalveolaarloputusvedelikust) ams7930580 JAH JAH EI XXX-B pertussis DNA Bordetella pertussis DNA Bordetella pertussis DNA N/P 383 JAH 660 23826-1 Bordetella pertussis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Bordetella pertussis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method B pert DNA XXX Ql PCR 1 Both 415 VIR 20 Bordetella pertussis, PCR (rögast) ams7930761 JAH JAH EI XXX-B pertussis DNA Bordetella pertussis DNA Bordetella pertussis DNA N/P 383 JAH 660 23826-1 Bordetella pertussis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Bordetella pertussis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method B pert DNA XXX Ql PCR 1 Both 416 VIR 20 B. pertussis, DNA (bronhiaspiraadist) ams7930907 JAH JAH EI XXX-B pertussis DNA Bordetella pertussis DNA Bordetella pertussis DNA N/P 383 JAH 660 23826-1 Bordetella pertussis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Bordetella pertussis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method B pert DNA XXX Ql PCR 1 Both 417 VIR 20 Bordetella pertussis, PCR ams7930368 JAH JAH EI XXX-B pertussis DNA Bordetella pertussis DNA Bordetella pertussis DNA N/P 383 JAH 660 23826-1 Bordetella pertussis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Bordetella pertussis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method B pert DNA XXX Ql PCR 1 Both 292 VIR 20 Bordetella pertussis vastane IgG seerumis shk7926748 JAH JAH JAH S,P-B pertussis IgG Bordetella pertussis IgG Bordetella pertussis vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 388 JAH 504 29659-0 Bordetella pertussis Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Bordetella pertussis IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay B pert IgG Ser Ql EIA 1 Both 844 VIR 20 Bordetella parapertussis vastane antikeha seerumis ams7928033 JAH JAH JAH S,P-B parapertussis Ab Bordetella parapertussis Ab Bordetella parapertussis vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 393 JAH 2109 10348-1 Bordetella parapertussis Ab ACnc Pt Ser Ord MICRO Bordetella parapertussis Ab [Presence] in Serum B parapert Ab Ser Ql 1 Both 34,3851 845 VIR 20 Pneumocystis jiroveci, IF (bronhiaspiraadist) ams7930554 JAH JAH EI Br-P jirovecii Ag Pneumocystis jirovecii Ag bronhiaspiraadis Pneumocystis jirovecii antigeen bronhiaspiraadis N/P 396 JAH 2121 31933-5 Pneumocystis jiroveci Ag ACnc Pt Bronchial Ord MICRO Pneumocystis jiroveci Ag [Presence] in Bronchial specimen P jiroveci Ag Bronch Ql 1 Both 663 VIR 20 Pneumocystis jiroveci, IF (rögast) ams7930555 JAH JAH EI XXX-P jirovecii Ag Pneumocystis jirovecii Ag Pneumocystis jirovecii antigeen N/P 397 JAH 1506 700-5 Pneumocystis jiroveci Ag ACnc Pt XXX Ord IF MICRO Pneumocystis jiroveci Ag [Presence] in Unspecified specimen by Immunofluorescence P jiroveci Ag XXX Ql IF 1 Both 11,433 664 VIR 20 Pneumocystis jiroveci (trahheaaspiraadist) ams7930060 JAH JAH EI XXX-P jirovecii Ag Pneumocystis jirovecii Ag Pneumocystis jirovecii antigeen N/P 397 JAH 1506 700-5 Pneumocystis jiroveci Ag ACnc Pt XXX Ord IF MICRO Pneumocystis jiroveci Ag [Presence] in Unspecified specimen by Immunofluorescence P jiroveci Ag XXX Ql IF 1 Both 11,433 440 VIR 20 Puukentsefaliidiviirusevastased IgM-antikehad seerumis ams7927804 JAH JAH JAH S,P-TBEV IgM TBEV IgM Puukentsefaliidi viiruse vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 399 JAH 666 69923-1 European tick borne encephalitis virus Ab.IgM Threshold Pt Ser Ord EIA MICRO European tick borne encephalitis virus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay TBEV IgM Ser Ql EIA 1 Both 11,4729 444 VIR 20 Puukentsefaliidiviirusevastased IgG-antikehad seerumis ams7927803 JAH JAH JAH S,P-TBEV IgG TBEV IgG Puukentsefaliidi viiruse vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 402 JAH 670 69926-4 European tick borne encephalitis virus Ab.IgG Threshold Pt Ser Ord EIA MICRO European tick borne encephalitis virus IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay TBEV IgG Ser Ql EIA 1 Both 11,4729 442 VIR 20 Puukentsefaliidi viiruse vastased IgM antikehad seljaajuvedelikus ams7927806 JAH JAH JAH CSF-TBEV IgG TBEV IgG liikvoris Puukentsefaliidi viiruse vastane IgG liikvoris N/Pp/P 404 JAH 672 69927-2 European tick borne encephalitis virus Ab.IgG Threshold Pt CSF Ord EIA MICRO European tick borne encephalitis virus IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Immunoassay TBEV IgG CSF Ql EIA 1 Both 11,4729 446 VIR 20 Puukentsefaliidi viiruse vastased IgG antikehad seljaajuvedelikus ams7927805 JAH JAH JAH CSF-TBEV IgG TBEV IgG liikvoris Puukentsefaliidi viiruse vastane IgG liikvoris N/Pp/P 404 JAH 672 69927-2 European tick borne encephalitis virus Ab.IgG Threshold Pt CSF Ord EIA MICRO European tick borne encephalitis virus IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Immunoassay TBEV IgG CSF Ql EIA 1 Both 11,4729 776 VIR 20 Borrelia burgdorferi, PCR (liikvorist) ams7927825 JAH JAH EI XXX-B burgdorferi DNA Borrelia burgdorferi DNA Borrelia burgdorferi DNA N/P 408 JAH 2847 4991-6 Borrelia burgdorferi DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 1884 MICRO Borrelia burgdorferi DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method B burgdor DNA XXX Ql PCR 1 Both 20,862 777 VIR 20 Borrelia burgdorferi, PCR (biopsiamaterjalist) ams7927824 JAH JAH EI XXX-B burgdorferi DNA Borrelia burgdorferi DNA Borrelia burgdorferi DNA N/P 408 JAH 2847 4991-6 Borrelia burgdorferi DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 1884 MICRO Borrelia burgdorferi DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method B burgdor DNA XXX Ql PCR 1 Both 20,862 1149 VIR 20 Borrelia burgdorferi, PCR(seerumist) ams7929499 JAH JAH EI XXX-B burgdorferi DNA Borrelia burgdorferi DNA Borrelia burgdorferi DNA N/P 408 JAH 2847 4991-6 Borrelia burgdorferi DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 1884 MICRO Borrelia burgdorferi DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method B burgdor DNA XXX Ql PCR 1 Both 20,862 1150 VIR 20 Borrelia burgdorferi, PCR(seerumist) ams7929500 JAH JAH EI XXX-B burgdorferi DNA Borrelia burgdorferi DNA Borrelia burgdorferi DNA N/P 408 JAH 2847 4991-6 Borrelia burgdorferi DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 1884 MICRO Borrelia burgdorferi DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method B burgdor DNA XXX Ql PCR 1 Both 20,862 1151 VIR 20 Borrelia burgdorferi, PCR (puugist) ams7927827 JAH JAH EI XXX-B burgdorferi DNA Borrelia burgdorferi DNA Borrelia burgdorferi DNA N/P 408 JAH 2847 4991-6 Borrelia burgdorferi DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 1884 MICRO Borrelia burgdorferi DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method B burgdor DNA XXX Ql PCR 1 Both 20,862 1152 VIR 20 Borrelia burgdorferi, PCR (liigesevedelikust) ams7930045 JAH JAH EI XXX-B burgdorferi DNA Borrelia burgdorferi DNA Borrelia burgdorferi DNA N/P 408 JAH 2847 4991-6 Borrelia burgdorferi DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 1884 MICRO Borrelia burgdorferi DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method B burgdor DNA XXX Ql PCR 1 Both 20,862 293 VIR 20 Borrelia burgdorferi vastane IgM seerumis ams7929733 JAH JAH EI S,P-B burgdorferi IgM Borrelia burgdorferi IgM Borrelia burgdorferi vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 410 JAH 509 40612-4 Borrelia burgdorferi Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Borrelia burgdorferi IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay B burgdor IgM Ser Ql EIA 1 Both 294 VIR 20 Borrelia burgdorferi vastased IgM antikehad ams7926868 JAH JAH JAH S,P-B burgdorferi IgM Borrelia burgdorferi IgM Borrelia burgdorferi vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 410 JAH 509 40612-4 Borrelia burgdorferi Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Borrelia burgdorferi IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay B burgdor IgM Ser Ql EIA 1 Both 296 VIR 20 Borrelia burgdorferii vastased IgM-antikehad seljaajuvedelikus ams7928085 JAH JAH JAH CSF-B burgdorferi IgM Borrelia burgdorferi IgM liikvoris Borrelia burgdorferi vastane IgM liikvoris N/Pp/P 413 JAH 511 22132-5 Borrelia burgdorferi Ab.IgM ACnc Pt CSF Ord MICRO Borrelia burgdorferi IgM Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid B burgdor IgM CSF Ql 1 Both 298 VIR 20 Borrelia burgdorferi vastane IgG seerumis ams7929734 JAH JAH EI S,P-B burgdorferi IgG Borrelia burgdorferi IgG Borrelia burgdorferi vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 417 JAH 512 16480-6 Borrelia burgdorferi Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Borrelia burgdorferi IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay B burgdor IgG Ser Ql EIA 1 Both 299 VIR 20 Borrelia burgdorferi vastased IgG antikehad ams7926866 JAH JAH JAH S,P-B burgdorferi IgG Borrelia burgdorferi IgG Borrelia burgdorferi vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 417 JAH 512 16480-6 Borrelia burgdorferi Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Borrelia burgdorferi IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay B burgdor IgG Ser Ql EIA 1 Both 301 VIR 20 Borrelia burgdorferi vastased IgG-antikehad seljaajuvedelikus ams7928086 JAH JAH JAH CSF-B burgdorferi IgG Borrelia burgdorferi IgG liikvoris Borrelia burgdorferi vastane IgG liikvoris N/Pp/P 420 JAH 514 22125-9 Borrelia burgdorferi Ab.IgG ACnc Pt CSF Ord MICRO Borrelia burgdorferi IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid B burgdor IgG CSF Ql 1 Both 786 VIR 20 Enteroviirused, PCR (liikvorist) ams7929117 JAH JAH EI XXX-Enterovirus RNA Enteroviiruste RNA Enteroviiruste RNA N/P 432 JAH 1651 29591-5 Enterovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Enterovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method EV RNA XXX Ql PCR 1 Both 787 VIR 20 Enteroviirused, PCR (kehavedelikust) ams7930008 JAH JAH EI XXX-Enterovirus RNA Enteroviiruste RNA Enteroviiruste RNA N/P 432 JAH 1651 29591-5 Enterovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Enterovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method EV RNA XXX Ql PCR 1 Both 679 VIR 20 Enteroviiruse antigeeni määramine immuunmeetodil (roojast) ams7930195 JAH JAH EI St-Enterovirus Ag Enteroviiruse Ag roojas Enteroviiruse antigeen roojas N/P 433 JAH 1540 70065-8 Enterovirus Ag Threshold Pt Stool Ord EIA MICRO Enterovirus Ag [Presence] in Stool by Immunoassay EV Ag Stl Ql EIA 1 Both 11,4729 1127 VIR 20 Enteroviirused, rakukultuur (liikvorist) ams7927758 JAH JAH EI XXX-Enterovirus culture Enteroviiruste külv Enteroviiruste külv KYLV 434 JAH 2531 5843-8 Enterovirus identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture MICRO Enterovirus identified in Unspecified specimen by Organism specific culture EV XXX Cult 1 Both 24,697 340 VIR 20 Helicobacter pylori vastane IgA seerumis ams7930845 JAH JAH EI S,P-H pylori IgA Helicobacter pylori IgA Helicobacter pylori vastane IgA seerumis/plasmas N/Pp/P U/ml 449 JAH 567 16125-7 Helicobacter pylori Ab.IgA ACnc Pt Ser Ord MICRO Helicobacter pylori IgA Ab [Presence] in Serum H pylori IgA Ser Ql 1 Both 341 VIR 20 Helicobacter pylori vastane IgG seerumis ams7930846 JAH JAH EI S,P-H pylori IgG QN Helicobacter pylori IgG QN Helicobacter pylori vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L U/ml 452 JAH 569 7902-0 Helicobacter pylori Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn 8 MICRO Helicobacter pylori IgG Ab [Units/volume] in Serum H pylori IgG Ser-aCnc 1 Both 23,2445 672 VIR 20 Helicobacter pylori vastane antikeha seerumis ams7927566 JAH JAH EI S,P-H pylori Ab Helicobacter pylori Ab Helicobacter pylori vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 453 JAH 1535 22310-7 Helicobacter pylori Ab ACnc Pt Ser Ord MICRO Helicobacter pylori Ab [Presence] in Serum H pylori Ab Ser Ql 1 Both 448 VIR 20 Roojast Rotavirus'e antigeen immuunmeetodil ams7930111 JAH JAH EI St-Rotavirus Ag Rotaviiruse Ag roojas Rotaviiruse antigeen roojas N/P 467 JAH 674 17547-1 Rotavirus Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Rotavirus Ag [Presence] in Stool RV Ag Stl Ql 1 Both 285 VIR 20 Roojast Adenovirus'e anigeen immuunmeetodil ams7929876 JAH JAH EI St-Adenovirus 40,41 Ag Adenoviiruse 40,41 Ag roojas Inimese adenoviiruse alatüüpide 40 ja 41 antigeen roojas N/P 469 JAH 496 31709-9 Adenovirus 40+41 Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Adenovirus 40+41 Ag [Presence] in Stool HAdV40+41 Ag Stl Ql 1 Both 410 VIR 20 Roojast Noroviiruse (Norwalk) antigeen immuunmeetodil ams7929883 JAH JAH EI St-Norovirus Ag Noroviiruse Ag roojas Noroviiruse antigeen roojas N/P 473 JAH 652 49117-5 Norovirus Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Norovirus Ag [Presence] in Stool Norovirus Ag Stl Ql 1 Both 291 VIR 20 Roojast Astrovirus'e antigeen immuunmeetodil ams7929877 JAH JAH EI St-Astrovirus Ag Astroviiruse Ag roojas Astroviiruse antigeen roojas N/P 475 JAH 501 7810-5 Astrovirus Ag ACnc Pt Stool Ord EIA MICRO Astrovirus Ag [Presence] in Stool by Immunoassay HAstV Ag Stl Ql EIA 1 Both 655 VIR 20 E.coli Shiga toksiinid ja EHEC PCR (roojast) ams7930461 JAH JAH EI XXX-E coli tox Escherichia coli toksiin Escherichia coli toksiin N/P 505 JAH 1497 53946-0 Escherichia coli shiga toxin Ag Prid Pt XXX Nom MICRO Escherichia coli shiga toxin Ag [Identifier] in Unspecified specimen E coli SXT Ag XXX 1 Both 1456 VIR 20 ams7930728 JAH JAH EI St-E coli O157:H7 Ag Escherichia coli O157:H7 Ag roojas Escherichia coli O157:H7 antigeen roojas N/P 507 JAH 5010 32777-5 Escherichia coli O157:H7 Ag PrThr Pt Stool Ord MICRO Escherichia coli O157:H7 Ag [Presence] in Stool E coli O157H7 Ag Stl Ql 1 Both 18,5634 303 VIR 20 Emakakaelakanalikaapelt PCR Chlamydia trachomatisele ams7930242 JAH JAH EI XXX-C trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA N/P 539 JAH 2143 21613-5 Chlamydia trachomatis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1312% MICRO Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C trach DNA XXX Ql PCR 1 Both 304 VIR 20 Chlamydia trachomatis, PCR (ureetrakaapelt) ams7928052 JAH JAH EI XXX-C trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA N/P 539 JAH 2143 21613-5 Chlamydia trachomatis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1312% MICRO Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C trach DNA XXX Ql PCR 1 Both 306 VIR 20 Konjuktiivikaapelt Chlamydia trachomatis, PCR ams7929785 JAH JAH EI XXX-C trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA N/P 539 JAH 2143 21613-5 Chlamydia trachomatis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1312% MICRO Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C trach DNA XXX Ql PCR 1 Both 307 VIR 20 Chlamydia trachomatis, PCR (konjunktiivikaapelt) ams7929982 JAH JAH EI XXX-C trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA N/P 539 JAH 2143 21613-5 Chlamydia trachomatis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1312% MICRO Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C trach DNA XXX Ql PCR 1 Both 684 VIR 20 Chlamydia trachomatis, PCR (tupekaapelt) ams7930067 JAH JAH EI XXX-C trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA N/P 539 JAH 2143 21613-5 Chlamydia trachomatis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1312% MICRO Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C trach DNA XXX Ql PCR 1 Both 848 VIR 20 Chlamydia trachomatis, PCR (silmamaterjalist) ams7930001 JAH JAH EI XXX-C trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA N/P 539 JAH 2143 21613-5 Chlamydia trachomatis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1312% MICRO Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C trach DNA XXX Ql PCR 1 Both 854 VIR 20 C.trachomatis, PCR (haavandikaapelt) ams7930469 JAH JAH EI XXX-C trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA N/P 539 JAH 2143 21613-5 Chlamydia trachomatis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1312% MICRO Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C trach DNA XXX Ql PCR 1 Both 855 VIR 20 C.trachomatis, PCR (emakaõõneeritisest) ams7930603 JAH JAH EI XXX-C trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA N/P 539 JAH 2143 21613-5 Chlamydia trachomatis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1312% MICRO Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C trach DNA XXX Ql PCR 1 Both 856 VIR 20 Chlamydia trachomatis, PCR (kõhuõõnevedelikust) ams7930827 JAH JAH EI XXX-C trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA N/P 539 JAH 2143 21613-5 Chlamydia trachomatis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1312% MICRO Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C trach DNA XXX Ql PCR 1 Both 857 VIR 20 Chlamydia trachomatis, PCR (biopsiamaterjalist) ams7930203 JAH JAH EI XXX-C trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA N/P 539 JAH 2143 21613-5 Chlamydia trachomatis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1312% MICRO Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C trach DNA XXX Ql PCR 1 Both 858 VIR 20 C trachomatis DNA ams7930955 JAH JAH EI XXX-C trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA N/P 539 JAH 2143 21613-5 Chlamydia trachomatis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1312% MICRO Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C trach DNA XXX Ql PCR 1 Both 859 VIR 20 Chlamydia trachomatis, PCR (emakakaelakanalikaapelt) ams7929969 JAH JAH EI XXX-C trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA N/P 539 JAH 2143 21613-5 Chlamydia trachomatis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1312% MICRO Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C trach DNA XXX Ql PCR 1 Both 860 VIR 20 Chlamydia trachomatis, PCR (biopsiamaterjalist) ams7929161 JAH JAH EI XXX-C trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA N/P 539 JAH 2143 21613-5 Chlamydia trachomatis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1312% MICRO Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C trach DNA XXX Ql PCR 1 Both 861 VIR 20 Chlamydia trachomatis , PCR (esmasjoauriinist) ams7930014 JAH JAH EI XXX-C trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA N/P 539 JAH 2143 21613-5 Chlamydia trachomatis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1312% MICRO Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C trach DNA XXX Ql PCR 1 Both 862 VIR 20 Chlamydia trachomatis, PCR (spermast) ams7930037 JAH JAH EI XXX-C trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA N/P 539 JAH 2143 21613-5 Chlamydia trachomatis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1312% MICRO Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C trach DNA XXX Ql PCR 1 Both 863 VIR 20 Chlamydia trachomatis, PCR (liigesevedelikust) ams7930046 JAH JAH EI XXX-C trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA N/P 539 JAH 2143 21613-5 Chlamydia trachomatis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1312% MICRO Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C trach DNA XXX Ql PCR 1 Both 1173 VIR 20 C.trachomatis LGV, PCR (emakakaelakanalikaapelt) ams7930900 JAH JAH EI XXX-C trachomatis LGV DNA Chlamydia trachomatis LGV DNA Chlamydia trachomatis LGV DNA N/P 541 JAH 2997 A-2997 1174 VIR 20 C.trachomatis LGV, PCR (haavandikaapelt) ams7930704 JAH JAH EI XXX-C trachomatis LGV DNA Chlamydia trachomatis LGV DNA Chlamydia trachomatis LGV DNA N/P 541 JAH 2997 A-2997 309 VIR 20 Chlamydia trachomatise vastased IgA antikehad ams7926872 JAH JAH JAH S,P-C trachomatis IgA Chlamydia trachomatis IgA Chlamydia trachomatis vastane IgA seerumis/plasmas N/Pp/P 542 JAH 526 45005-6 Chlamydia trachomatis Ab.IgA ACnc Pt Ser Ord MICRO Chlamydia trachomatis IgA Ab [Presence] in Serum C trach IgA Ser Ql 1 Both 311 VIR 20 Chlamydia trachomatise vastased IgM-antikehad ams7928054 JAH JAH JAH S,P-C trachomatis IgM Chlamydia trachomatis IgM Chlamydia trachomatis vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 544 JAH 527 40710-6 Chlamydia trachomatis Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Chlamydia trachomatis IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay C trach IgM Ser Ql EIA 1 Both 313 VIR 20 Chlamydia trachomatise vastased IgG antikehad ams7926873 JAH JAH JAH S,P-C trachomatis IgG Chlamydia trachomatis IgG Chlamydia trachomatis vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 546 JAH 528 45135-1 Chlamydia trachomatis Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Chlamydia trachomatis IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay C trach IgG Ser Ql EIA 1 Both 405 VIR 20 Emakakaelakanalikaapelt PCR Neisseria gonorrhoeaele ams7930246 JAH JAH EI XXX-N gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA N/P 550 JAH 2144 24111-7 Neisseria gonorrhoeae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1483% MICRO Neisseria gonorrhoeae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea DNA XXX Ql PCR 1 Both 406 VIR 20 Neisseria gonorrhoeae, PCR (emakakaelakanalikaapelt) ams7929977 JAH JAH EI XXX-N gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA N/P 550 JAH 2144 24111-7 Neisseria gonorrhoeae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1483% MICRO Neisseria gonorrhoeae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea DNA XXX Ql PCR 1 Both 408 VIR 20 Neisseria gonorrhoeae, PCR (konjunktiivikaapelt) ams7929986 JAH JAH EI XXX-N gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA N/P 550 JAH 2144 24111-7 Neisseria gonorrhoeae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1483% MICRO Neisseria gonorrhoeae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea DNA XXX Ql PCR 1 Both 682 VIR 20 Neisseria gonorrhoeae, PCR (tupekaapelt) ams7930073 JAH JAH EI XXX-N gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA N/P 550 JAH 2144 24111-7 Neisseria gonorrhoeae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1483% MICRO Neisseria gonorrhoeae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea DNA XXX Ql PCR 1 Both 864 VIR 20 Neisseria gonorrhoeae, PCR (kurgukaapelt) ams7930910 JAH JAH EI XXX-N gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA N/P 550 JAH 2144 24111-7 Neisseria gonorrhoeae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1483% MICRO Neisseria gonorrhoeae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea DNA XXX Ql PCR 1 Both 865 VIR 20 N.gonorrhoeae, PCR (haavandikaapelt) ams7930470 JAH JAH EI XXX-N gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA N/P 550 JAH 2144 24111-7 Neisseria gonorrhoeae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1483% MICRO Neisseria gonorrhoeae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea DNA XXX Ql PCR 1 Both 866 VIR 20 N.gonorrhoeae, PCR (emakaõõneeritisest) ams7930604 JAH JAH EI XXX-N gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA N/P 550 JAH 2144 24111-7 Neisseria gonorrhoeae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1483% MICRO Neisseria gonorrhoeae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea DNA XXX Ql PCR 1 Both 867 VIR 20 Neisseria gonorrhoeae, PCR (kõhuõõnevedelikust) ams7930828 JAH JAH EI XXX-N gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA N/P 550 JAH 2144 24111-7 Neisseria gonorrhoeae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1483% MICRO Neisseria gonorrhoeae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea DNA XXX Ql PCR 1 Both 868 VIR 20 Silmamaterjalist Chlamydia trachomatis, PCR ams7929808 JAH JAH EI XXX-N gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA N/P 550 JAH 2144 24111-7 Neisseria gonorrhoeae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1483% MICRO Neisseria gonorrhoeae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea DNA XXX Ql PCR 1 Both 869 VIR 20 Silmamaterjalist Neisseria gonorrhoeae, PCR ams7929812 JAH JAH EI XXX-N gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA N/P 550 JAH 2144 24111-7 Neisseria gonorrhoeae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1483% MICRO Neisseria gonorrhoeae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea DNA XXX Ql PCR 1 Both 870 VIR 20 Neisseria gonorrhoeae, PCR (biopsiamaterjalist) ams7929404 JAH JAH EI XXX-N gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA N/P 550 JAH 2144 24111-7 Neisseria gonorrhoeae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1483% MICRO Neisseria gonorrhoeae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea DNA XXX Ql PCR 1 Both 871 VIR 20 Neisseria gonorrhoeae, PCR (ureetrakaapelt) ams7928053 JAH JAH EI XXX-N gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA N/P 550 JAH 2144 24111-7 Neisseria gonorrhoeae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1483% MICRO Neisseria gonorrhoeae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea DNA XXX Ql PCR 1 Both 872 VIR 20 Neisseria gonorrhoeae, PCR (esmasjoauriinist) ams7930017 JAH JAH EI XXX-N gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA N/P 550 JAH 2144 24111-7 Neisseria gonorrhoeae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1483% MICRO Neisseria gonorrhoeae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea DNA XXX Ql PCR 1 Both 873 VIR 20 Neisseria gonorrhoeae, PCR (spermast) ams7930040 JAH JAH EI XXX-N gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA N/P 550 JAH 2144 24111-7 Neisseria gonorrhoeae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1483% MICRO Neisseria gonorrhoeae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea DNA XXX Ql PCR 1 Both 874 VIR 20 Neisseria gonorrhoeae, PCR (liigesevedelikust) ams7930051 JAH JAH EI XXX-N gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA N/P 550 JAH 2144 24111-7 Neisseria gonorrhoeae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1483% MICRO Neisseria gonorrhoeae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea DNA XXX Ql PCR 1 Both 465 VIR 20 T.vaginalis, PCR (emakaõõneeritisest) ams7930608 JAH JAH EI XXX-T vaginalis DNA/RNA Trichomonas vaginalis DNA/RNA Trichomonas vaginalis DNA/RNA N/P 553 JAH 699 69937-1 Trichomonas vaginalis DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Trichomonas vaginalis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method T vaginalis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 466 VIR 20 Trichomonas vaginalis'e külv (ureetrakaapelt) ams7929895 JAH JAH EI XXX-T vaginalis DNA/RNA Trichomonas vaginalis DNA/RNA Trichomonas vaginalis DNA/RNA N/P 553 JAH 699 69937-1 Trichomonas vaginalis DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Trichomonas vaginalis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method T vaginalis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 467 VIR 20 Trichomonas vaginalis'e külv (tupekaapelt) ams7929906 JAH JAH EI XXX-T vaginalis DNA/RNA Trichomonas vaginalis DNA/RNA Trichomonas vaginalis DNA/RNA N/P 553 JAH 699 69937-1 Trichomonas vaginalis DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Trichomonas vaginalis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method T vaginalis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 468 VIR 20 Trichomonas vaginalis, PCR (biopsiamaterjalist) ams7930208 JAH JAH EI XXX-T vaginalis DNA/RNA Trichomonas vaginalis DNA/RNA Trichomonas vaginalis DNA/RNA N/P 553 JAH 699 69937-1 Trichomonas vaginalis DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Trichomonas vaginalis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method T vaginalis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 469 VIR 20 Emakakaelakanalikaapelt PCR Trichomonas vaginalisele ams7930247 JAH JAH EI XXX-T vaginalis DNA/RNA Trichomonas vaginalis DNA/RNA Trichomonas vaginalis DNA/RNA N/P 553 JAH 699 69937-1 Trichomonas vaginalis DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Trichomonas vaginalis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method T vaginalis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 470 VIR 20 Spermast Trichomonas vaginalis, PCR ams7929871 JAH JAH EI XXX-T vaginalis DNA/RNA Trichomonas vaginalis DNA/RNA Trichomonas vaginalis DNA/RNA N/P 553 JAH 699 69937-1 Trichomonas vaginalis DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Trichomonas vaginalis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method T vaginalis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 471 VIR 20 Tupekaapelt Trichomonas vaginalis, PCR ams7929912 JAH JAH EI XXX-T vaginalis DNA/RNA Trichomonas vaginalis DNA/RNA Trichomonas vaginalis DNA/RNA N/P 553 JAH 699 69937-1 Trichomonas vaginalis DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Trichomonas vaginalis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method T vaginalis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 472 VIR 20 Ureetrakaapelt Trichomonas vaginalis, PCR ams7929648 JAH JAH EI XXX-T vaginalis DNA/RNA Trichomonas vaginalis DNA/RNA Trichomonas vaginalis DNA/RNA N/P 553 JAH 699 69937-1 Trichomonas vaginalis DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Trichomonas vaginalis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method T vaginalis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 473 VIR 20 Esmajoauriinist Trichomonas vaginalis, PCR ams7929818 JAH JAH EI XXX-T vaginalis DNA/RNA Trichomonas vaginalis DNA/RNA Trichomonas vaginalis DNA/RNA N/P 553 JAH 699 69937-1 Trichomonas vaginalis DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Trichomonas vaginalis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method T vaginalis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 474 VIR 20 T.vaginalis, PCR (haavandikaapelt) ams7930475 JAH JAH EI XXX-T vaginalis DNA/RNA Trichomonas vaginalis DNA/RNA Trichomonas vaginalis DNA/RNA N/P 553 JAH 699 69937-1 Trichomonas vaginalis DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Trichomonas vaginalis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method T vaginalis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 475 VIR 20 Trichomonas vaginalis, PCR (biopsiamaterjalist) ams7929468 JAH JAH EI XXX-T vaginalis DNA/RNA Trichomonas vaginalis DNA/RNA Trichomonas vaginalis DNA/RNA N/P 553 JAH 699 69937-1 Trichomonas vaginalis DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Trichomonas vaginalis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method T vaginalis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 476 VIR 20 Trichomonas vaginalis, PCR (emakakaelakanalikaapelt) ams7929978 JAH JAH EI XXX-T vaginalis DNA/RNA Trichomonas vaginalis DNA/RNA Trichomonas vaginalis DNA/RNA N/P 553 JAH 699 69937-1 Trichomonas vaginalis DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Trichomonas vaginalis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method T vaginalis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 477 VIR 20 Trichomonas vaginalis, PCR (esmasjoauriinist) ams7930018 JAH JAH EI XXX-T vaginalis DNA/RNA Trichomonas vaginalis DNA/RNA Trichomonas vaginalis DNA/RNA N/P 553 JAH 699 69937-1 Trichomonas vaginalis DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Trichomonas vaginalis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method T vaginalis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 478 VIR 20 Trichomonas vaginalis, PCR (spermast) ams7930041 JAH JAH EI XXX-T vaginalis DNA/RNA Trichomonas vaginalis DNA/RNA Trichomonas vaginalis DNA/RNA N/P 553 JAH 699 69937-1 Trichomonas vaginalis DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Trichomonas vaginalis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method T vaginalis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 479 VIR 20 Trichomonas vaginalis, PCR (ureetrakaapelt) ams7927843 JAH JAH EI XXX-T vaginalis DNA/RNA Trichomonas vaginalis DNA/RNA Trichomonas vaginalis DNA/RNA N/P 553 JAH 699 69937-1 Trichomonas vaginalis DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Trichomonas vaginalis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method T vaginalis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 480 VIR 20 Trichomonas vaginalis, PCR (tupekaapelt) ams7930074 JAH JAH EI XXX-T vaginalis DNA/RNA Trichomonas vaginalis DNA/RNA Trichomonas vaginalis DNA/RNA N/P 553 JAH 699 69937-1 Trichomonas vaginalis DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Trichomonas vaginalis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method T vaginalis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 1170 VIR 20 Ureaplasma urealyticum, PCR (spermast) ams7930042 JAH JAH EI XXX-Ureaplasma DNA panel Ureaplasma DNA paneel Ureaplasma DNA (paneel) Paneel 555 EI/Paneel 2982 L-2982 686 VIR 20 U.parvum, PCR (haavandikaapelt) ams7930473 JAH JAH EI XXX-U parvum DNA Ureaplasma parvum DNA Ureaplasma parvum DNA N/P 556 JAH 1577 69933-0 Ureaplasma parvum DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma parvum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method U parvum DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 687 VIR 20 Ureaplasma parvum, PCR (biopsiamaterjalist) ams7929407 JAH JAH EI XXX-U parvum DNA Ureaplasma parvum DNA Ureaplasma parvum DNA N/P 556 JAH 1577 69933-0 Ureaplasma parvum DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma parvum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method U parvum DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 688 VIR 20 Ureaplasma parvum, PCR (ureetrakaapelt) ams7928051 JAH JAH EI XXX-U parvum DNA Ureaplasma parvum DNA Ureaplasma parvum DNA N/P 556 JAH 1577 69933-0 Ureaplasma parvum DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma parvum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method U parvum DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 689 VIR 20 Ureaplasma parvum, PCR (emakakaelakanalikaapelt) ams7929980 JAH JAH EI XXX-U parvum DNA Ureaplasma parvum DNA Ureaplasma parvum DNA N/P 556 JAH 1577 69933-0 Ureaplasma parvum DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma parvum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method U parvum DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 690 VIR 20 Ureaplasma parvum, PCR (esmasjoauriinist) ams7930019 JAH JAH EI XXX-U parvum DNA Ureaplasma parvum DNA Ureaplasma parvum DNA N/P 556 JAH 1577 69933-0 Ureaplasma parvum DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma parvum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method U parvum DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 691 VIR 20 Ureaplasma parvum, PCR (tupekaapelt) ams7930075 JAH JAH EI XXX-U parvum DNA Ureaplasma parvum DNA Ureaplasma parvum DNA N/P 556 JAH 1577 69933-0 Ureaplasma parvum DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma parvum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method U parvum DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 697 VIR 20 Emakakaelakanalikaapelt PCR Ureaplasma urealyticumile (sh U parvum) ams7930248 JAH JAH EI XXX-U urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA N/P 557 JAH 1580 51988-4 Ureaplasma urealyticum DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma urealyticum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method U urealyticum DNA XXX Ql PCR 1 Both 698 VIR 20 Ureaplasma urealyticum, PCR (biopsiamaterjalist) ams7929406 JAH JAH EI XXX-U urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA N/P 557 JAH 1580 51988-4 Ureaplasma urealyticum DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma urealyticum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method U urealyticum DNA XXX Ql PCR 1 Both 699 VIR 20 U.urealyticum, PCR (haavandikaapelt) ams7930474 JAH JAH EI XXX-U urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA N/P 557 JAH 1580 51988-4 Ureaplasma urealyticum DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma urealyticum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method U urealyticum DNA XXX Ql PCR 1 Both 700 VIR 20 Ureaplasma urealyticum, PCR (ureetrakaapelt) ams7927745 JAH JAH EI XXX-U urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA N/P 557 JAH 1580 51988-4 Ureaplasma urealyticum DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma urealyticum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method U urealyticum DNA XXX Ql PCR 1 Both 701 VIR 20 Ureaplasma urealyticum, PCR (emakakaelakanalikaapelt) ams7929979 JAH JAH EI XXX-U urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA N/P 557 JAH 1580 51988-4 Ureaplasma urealyticum DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma urealyticum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method U urealyticum DNA XXX Ql PCR 1 Both 702 VIR 20 Ureaplasma urealyticum, PCR (esmasjoauriinist) ams7930020 JAH JAH EI XXX-U urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA N/P 557 JAH 1580 51988-4 Ureaplasma urealyticum DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma urealyticum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method U urealyticum DNA XXX Ql PCR 1 Both 703 VIR 20 Ureaplasma urealyticum, PCR (liigesevedelikust) ams7930053 JAH JAH EI XXX-U urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA N/P 557 JAH 1580 51988-4 Ureaplasma urealyticum DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma urealyticum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method U urealyticum DNA XXX Ql PCR 1 Both 704 VIR 20 Ureaplasma urealyticum, PCR (tupekaapelt) ams7930076 JAH JAH EI XXX-U urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA N/P 557 JAH 1580 51988-4 Ureaplasma urealyticum DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma urealyticum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method U urealyticum DNA XXX Ql PCR 1 Both 711 VIR 20 U.urealyticum (sh U.parvum), PCR (emakaõõneeritisest) ams7930607 JAH JAH EI XXX-U urealyticum/U parvum DNA Ureaplasma urealyticum/Ureaplasma parvum DNA Ureaplasma urealyticum/Ureaplasma parvum DNA N/P 558 JAH 1586 69934-8 Ureaplasma urealyticum+Ureaplasma parvum DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma urealyticum+Ureaplasma parvum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method U urealyticum+U parvum DNA XXX Ql PCR 1 Both 36,8982 712 VIR 20 Ureaplasma urealyticum (sh U. parvum), PCR (kõhuõõnevedelikust) ams7930831 JAH JAH EI XXX-U urealyticum/U parvum DNA Ureaplasma urealyticum/Ureaplasma parvum DNA Ureaplasma urealyticum/Ureaplasma parvum DNA N/P 558 JAH 1586 69934-8 Ureaplasma urealyticum+Ureaplasma parvum DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma urealyticum+Ureaplasma parvum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method U urealyticum+U parvum DNA XXX Ql PCR 1 Both 36,8982 713 VIR 20 Ureaplasma urealyticum (sh U.parvum), PCR (biopsiamaterjalist) ams7930207 JAH JAH EI XXX-U urealyticum/U parvum DNA Ureaplasma urealyticum/Ureaplasma parvum DNA Ureaplasma urealyticum/Ureaplasma parvum DNA N/P 558 JAH 1586 69934-8 Ureaplasma urealyticum+Ureaplasma parvum DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma urealyticum+Ureaplasma parvum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method U urealyticum+U parvum DNA XXX Ql PCR 1 Both 36,8982 714 VIR 20 Spermast Ureaplasma urelyticum (sh U.parvum), PCR ams7929872 JAH JAH EI XXX-U urealyticum/U parvum DNA Ureaplasma urealyticum/Ureaplasma parvum DNA Ureaplasma urealyticum/Ureaplasma parvum DNA N/P 558 JAH 1586 69934-8 Ureaplasma urealyticum+Ureaplasma parvum DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma urealyticum+Ureaplasma parvum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method U urealyticum+U parvum DNA XXX Ql PCR 1 Both 36,8982 715 VIR 20 Tupekaapelt U.urelyticum (sh U.parvum), PCR ams7929910 JAH JAH EI XXX-U urealyticum/U parvum DNA Ureaplasma urealyticum/Ureaplasma parvum DNA Ureaplasma urealyticum/Ureaplasma parvum DNA N/P 558 JAH 1586 69934-8 Ureaplasma urealyticum+Ureaplasma parvum DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma urealyticum+Ureaplasma parvum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method U urealyticum+U parvum DNA XXX Ql PCR 1 Both 36,8982 716 VIR 20 Ureetrakaapelt Ureaplasma urealyticum (sh U.parvum), PCR ams7929649 JAH JAH EI XXX-U urealyticum/U parvum DNA Ureaplasma urealyticum/Ureaplasma parvum DNA Ureaplasma urealyticum/Ureaplasma parvum DNA N/P 558 JAH 1586 69934-8 Ureaplasma urealyticum+Ureaplasma parvum DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma urealyticum+Ureaplasma parvum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method U urealyticum+U parvum DNA XXX Ql PCR 1 Both 36,8982 717 VIR 20 Esmajoauriinist Ureaplasma urealyticum (sh U.parvum), PCR ams7929821 JAH JAH EI XXX-U urealyticum/U parvum DNA Ureaplasma urealyticum/Ureaplasma parvum DNA Ureaplasma urealyticum/Ureaplasma parvum DNA N/P 558 JAH 1586 69934-8 Ureaplasma urealyticum+Ureaplasma parvum DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma urealyticum+Ureaplasma parvum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method U urealyticum+U parvum DNA XXX Ql PCR 1 Both 36,8982 718 VIR 20 M.genitalium, PCR (haavandikaapelt) ams7930472 JAH JAH EI XXX-M genitalium DNA/RNA Mycoplasma genitalium DNA/RNA Mycoplasma genitalium DNA/RNA N/P 561 JAH 1590 69935-5 Mycoplasma genitalium DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma genitalium DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M genitalium DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 719 VIR 20 M.genitalium, PCR (emakaõõneeritisest) ams7930606 JAH JAH EI XXX-M genitalium DNA/RNA Mycoplasma genitalium DNA/RNA Mycoplasma genitalium DNA/RNA N/P 561 JAH 1590 69935-5 Mycoplasma genitalium DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma genitalium DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M genitalium DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 720 VIR 20 Mycoplasma genitalium, PCR (kõhuõõnevedelikust) ams7930830 JAH JAH EI XXX-M genitalium DNA/RNA Mycoplasma genitalium DNA/RNA Mycoplasma genitalium DNA/RNA N/P 561 JAH 1590 69935-5 Mycoplasma genitalium DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma genitalium DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M genitalium DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 721 VIR 20 Mycoplasma genitalium, PCR (biopsiamaterjalist) ams7930206 JAH JAH EI XXX-M genitalium DNA/RNA Mycoplasma genitalium DNA/RNA Mycoplasma genitalium DNA/RNA N/P 561 JAH 1590 69935-5 Mycoplasma genitalium DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma genitalium DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M genitalium DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 722 VIR 20 Emakakaelakanalikaapelt PCR Mycoplasma genitaliumile ams7930243 JAH JAH EI XXX-M genitalium DNA/RNA Mycoplasma genitalium DNA/RNA Mycoplasma genitalium DNA/RNA N/P 561 JAH 1590 69935-5 Mycoplasma genitalium DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma genitalium DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M genitalium DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 723 VIR 20 Spermast Mycoplasma genitalium, PCR ams7929868 JAH JAH EI XXX-M genitalium DNA/RNA Mycoplasma genitalium DNA/RNA Mycoplasma genitalium DNA/RNA N/P 561 JAH 1590 69935-5 Mycoplasma genitalium DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma genitalium DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M genitalium DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 724 VIR 20 Tupekaapelt Mycoplasma genitalium, PCR ams7929911 JAH JAH EI XXX-M genitalium DNA/RNA Mycoplasma genitalium DNA/RNA Mycoplasma genitalium DNA/RNA N/P 561 JAH 1590 69935-5 Mycoplasma genitalium DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma genitalium DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M genitalium DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 725 VIR 20 Ureetrakaapelt Mycoplasma genitalium, PCR ams7929646 JAH JAH EI XXX-M genitalium DNA/RNA Mycoplasma genitalium DNA/RNA Mycoplasma genitalium DNA/RNA N/P 561 JAH 1590 69935-5 Mycoplasma genitalium DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma genitalium DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M genitalium DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 726 VIR 20 Esmajoauriinist Mycoplasma genitalium, PCR ams7929820 JAH JAH EI XXX-M genitalium DNA/RNA Mycoplasma genitalium DNA/RNA Mycoplasma genitalium DNA/RNA N/P 561 JAH 1590 69935-5 Mycoplasma genitalium DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma genitalium DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M genitalium DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 728 VIR 20 Mycoplasma genitalium, PCR (biopsiamaterjalist) ams7929408 JAH JAH EI XXX-M genitalium DNA/RNA Mycoplasma genitalium DNA/RNA Mycoplasma genitalium DNA/RNA N/P 561 JAH 1590 69935-5 Mycoplasma genitalium DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma genitalium DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M genitalium DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 729 VIR 20 Mycoplasma genitalium, PCR (ureetrast) ams7927730 JAH JAH EI XXX-M genitalium DNA/RNA Mycoplasma genitalium DNA/RNA Mycoplasma genitalium DNA/RNA N/P 561 JAH 1590 69935-5 Mycoplasma genitalium DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma genitalium DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M genitalium DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 730 VIR 20 Mycoplasma genitalium, PCR (emakakaelakanalikaapelt) ams7929975 JAH JAH EI XXX-M genitalium DNA/RNA Mycoplasma genitalium DNA/RNA Mycoplasma genitalium DNA/RNA N/P 561 JAH 1590 69935-5 Mycoplasma genitalium DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma genitalium DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M genitalium DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 731 VIR 20 Mycoplasma genitalium, PCR (esmasjoauriinist) ams7930015 JAH JAH EI XXX-M genitalium DNA/RNA Mycoplasma genitalium DNA/RNA Mycoplasma genitalium DNA/RNA N/P 561 JAH 1590 69935-5 Mycoplasma genitalium DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma genitalium DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M genitalium DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 732 VIR 20 Mycoplasma genitalium, PCR (spermast) ams7930038 JAH JAH EI XXX-M genitalium DNA/RNA Mycoplasma genitalium DNA/RNA Mycoplasma genitalium DNA/RNA N/P 561 JAH 1590 69935-5 Mycoplasma genitalium DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma genitalium DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M genitalium DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 733 VIR 20 Mycoplasma genitalium, PCR (liigesevedelikust) ams7930047 JAH JAH EI XXX-M genitalium DNA/RNA Mycoplasma genitalium DNA/RNA Mycoplasma genitalium DNA/RNA N/P 561 JAH 1590 69935-5 Mycoplasma genitalium DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma genitalium DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M genitalium DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 734 VIR 20 Mycoplasma genitalium, PCR (tupekaapelt) ams7930071 JAH JAH EI XXX-M genitalium DNA/RNA Mycoplasma genitalium DNA/RNA Mycoplasma genitalium DNA/RNA N/P 561 JAH 1590 69935-5 Mycoplasma genitalium DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma genitalium DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M genitalium DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 742 VIR 20 M.hominis, PCR (haavandikaapelt) ams7930471 JAH JAH EI XXX-M hominis DNA Mycoplasma hominis DNA Mycoplasma hominis DNA N/P 562 JAH 1594 68546-1 Mycoplasma hominis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma hominis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M hominis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 743 VIR 20 M.hominis, PCR (emakaõõneeritisest) ams7930605 JAH JAH EI XXX-M hominis DNA Mycoplasma hominis DNA Mycoplasma hominis DNA N/P 562 JAH 1594 68546-1 Mycoplasma hominis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma hominis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M hominis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 744 VIR 20 Mycoplasma hominis, PCR (kõhuõõnevedelikust) ams7930829 JAH JAH EI XXX-M hominis DNA Mycoplasma hominis DNA Mycoplasma hominis DNA N/P 562 JAH 1594 68546-1 Mycoplasma hominis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma hominis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M hominis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 745 VIR 20 Mycoplasma hominis, PCR (biopsiamaterjalist) ams7930205 JAH JAH EI XXX-M hominis DNA Mycoplasma hominis DNA Mycoplasma hominis DNA N/P 562 JAH 1594 68546-1 Mycoplasma hominis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma hominis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M hominis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 746 VIR 20 Emakakaelakanalikaapelt PCR Mycoplasma hominisele ams7930244 JAH JAH EI XXX-M hominis DNA Mycoplasma hominis DNA Mycoplasma hominis DNA N/P 562 JAH 1594 68546-1 Mycoplasma hominis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma hominis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M hominis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 747 VIR 20 Spermast Mycoplasma hominis, PCR ams7929869 JAH JAH EI XXX-M hominis DNA Mycoplasma hominis DNA Mycoplasma hominis DNA N/P 562 JAH 1594 68546-1 Mycoplasma hominis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma hominis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M hominis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 748 VIR 20 Tupekaapelt Mycoplasma hominis, PCR ams7929909 JAH JAH EI XXX-M hominis DNA Mycoplasma hominis DNA Mycoplasma hominis DNA N/P 562 JAH 1594 68546-1 Mycoplasma hominis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma hominis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M hominis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 749 VIR 20 Ureetrakaapelt Mycoplasma hominis, PCR ams7929647 JAH JAH EI XXX-M hominis DNA Mycoplasma hominis DNA Mycoplasma hominis DNA N/P 562 JAH 1594 68546-1 Mycoplasma hominis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma hominis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M hominis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 750 VIR 20 Esmajoauriinist Mycoplasma hominis, PCR ams7929819 JAH JAH EI XXX-M hominis DNA Mycoplasma hominis DNA Mycoplasma hominis DNA N/P 562 JAH 1594 68546-1 Mycoplasma hominis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma hominis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M hominis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 751 VIR 20 Mycoplasma hominis, PCR (biopsiamaterjalist) ams7929405 JAH JAH EI XXX-M hominis DNA Mycoplasma hominis DNA Mycoplasma hominis DNA N/P 562 JAH 1594 68546-1 Mycoplasma hominis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma hominis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M hominis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 752 VIR 20 Mycoplasma hominis, PCR (ureetrakaapelt) ams7927735 JAH JAH EI XXX-M hominis DNA Mycoplasma hominis DNA Mycoplasma hominis DNA N/P 562 JAH 1594 68546-1 Mycoplasma hominis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma hominis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M hominis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 753 VIR 20 Mycoplasma hominis, PCR (emakakaelakanalikaapelt) ams7929976 JAH JAH EI XXX-M hominis DNA Mycoplasma hominis DNA Mycoplasma hominis DNA N/P 562 JAH 1594 68546-1 Mycoplasma hominis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma hominis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M hominis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 754 VIR 20 Mycoplasma hominis, PCR (esmasjoauriinist) ams7930016 JAH JAH EI XXX-M hominis DNA Mycoplasma hominis DNA Mycoplasma hominis DNA N/P 562 JAH 1594 68546-1 Mycoplasma hominis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma hominis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M hominis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 755 VIR 20 Mycoplasma hominis, PCR (spermast) ams7930039 JAH JAH EI XXX-M hominis DNA Mycoplasma hominis DNA Mycoplasma hominis DNA N/P 562 JAH 1594 68546-1 Mycoplasma hominis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma hominis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M hominis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 756 VIR 20 Mycoplasma hominis, PCR (liigesevedelikust) ams7930048 JAH JAH EI XXX-M hominis DNA Mycoplasma hominis DNA Mycoplasma hominis DNA N/P 562 JAH 1594 68546-1 Mycoplasma hominis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma hominis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M hominis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 757 VIR 20 Mycoplasma hominis, PCR (tupekaapelt) ams7930072 JAH JAH EI XXX-M hominis DNA Mycoplasma hominis DNA Mycoplasma hominis DNA N/P 562 JAH 1594 68546-1 Mycoplasma hominis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma hominis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M hominis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 1172 VIR 20 H.ducreyi, PCR (haavandikaapelt) ams7930703 JAH JAH EI XXX-H ducreyi DNA Haemophilus ducreyi DNA Haemophilus ducreyi DNA N/P 565 JAH 2996 29559-2 Haemophilus ducreyi DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 1938 MICRO Haemophilus ducreyi DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method H ducreyi DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 1137 VIR 20 Human papillomavirus, PCR (biopsiamaterjalist) ams7927791 JAH JAH EI XXX-HPV NAT panel HPV NAT paneel Inimese papilloomiviiruse (HPV kõrge riski genotüüpide) NAT (paneel) Paneel 567 JAH 2712 L-2712 1138 VIR 20 Human papillomavirus, PCR (kehavedelikust) ams7930009 JAH JAH EI XXX-HPV NAT panel HPV NAT paneel Inimese papilloomiviiruse (HPV kõrge riski genotüüpide) NAT (paneel) Paneel 567 JAH 2712 L-2712 1139 VIR 20 Human papillomavirus (tuvastamine, genotüpeerimine), PCR (ureetrakaapelt) ams7928133 JAH JAH EI XXX-HPV NAT panel HPV NAT paneel Inimese papilloomiviiruse (HPV kõrge riski genotüüpide) NAT (paneel) Paneel 567 JAH 2712 L-2712 1140 VIR 20 Human papillomavirus, PCR (haavandikaapelt) ams7930061 JAH JAH EI XXX-HPV NAT panel HPV NAT paneel Inimese papilloomiviiruse (HPV kõrge riski genotüüpide) NAT (paneel) Paneel 567 JAH 2712 L-2712 1141 VIR 20 Human papillomavirus, PCR (tupekaapelt) ams7930068 JAH JAH EI XXX-HPV NAT panel HPV NAT paneel Inimese papilloomiviiruse (HPV kõrge riski genotüüpide) NAT (paneel) Paneel 567 JAH 2712 L-2712 1171 VIR 20 T.pallidum, PCR (haavandikaapelt) ams7930702 JAH JAH EI XXX-T pallidum DNA Treponema pallidum DNA Treponema pallidum DNA N/P 581 JAH 2995 41163-7 Treponema pallidum DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 1841 MICRO Treponema pallidum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method T pallidum DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 453 VIR 20 Treponema pallidum vastane antikeha seerumis ams7930098 JAH JAH EI S,P-T pallidum Ab Treponema pallidum Ab Treponema pallidum vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 582 JAH 687 47236-5 Treponema pallidum Ab.IgG+IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Treponema pallidum IgG+IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay T pallidum IgG+IgM Ser Ql EIA 1 Both 457 VIR 20 Treponema pallidum vastased IgM antikehad seerumis ams7930465 JAH JAH JAH S,P-T pallidum IgM Treponema pallidum IgM Treponema pallidum vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P RU/ml 583 JAH 692 47237-3 Treponema pallidum Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Treponema pallidum IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay T pallidum IgM Ser Ql EIA 1 Both 675 VIR 20 Treponema pallidumi vastaste IgM antikehade immuunoblot uuring seerumis ams7929548 JAH JAH JAH S,P-T pallidum IgM IB Treponema pallidum IgM (immunoblot) Treponema pallidum vastane IgM seerumis/plasmas (immunoblot) N/Pp/P 585 JAH 1537 40680-1 Treponema pallidum Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord IB MICRO Treponema pallidum IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) T pallidum IgM Ser Ql IB 1 Both 459 VIR 20 Treponema pallidum vastased IgG antikehad seerumis ams7930466 JAH JAH JAH S,P-T pallidum IgG Treponema pallidum IgG Treponema pallidum vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P RU/ml 588 JAH 693 47238-1 Treponema pallidum Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Treponema pallidum IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay T pallidum IgG Ser Ql EIA 1 Both 673 VIR 20 Treponema pallidumi vastaste IgG antikehade immuunoblot uuring seerumis ams7929549 JAH JAH JAH S,P-T pallidum IgG IB Treponema pallidum IgG (immunoblot) Treponema pallidum vastane IgG seerumis/plasmas (immunoblot) N/Pp/P 590 JAH 1536 40679-3 Treponema pallidum Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord IB MICRO Treponema pallidum IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) T pallidum IgG Ser Ql IB 1 Both 454 VIR 20 RPR shk7927868 Mittetreponemaalse reagiini vastane antikeha seerumis ams7930099 JAH EI EI S,P-RPR RPR Mittetreponemaalse reagiini vastased antikehad seerumis/plasmas N/P 599 JAH 688 20507-0 Reagin Ab ACnc Pt Ser Ord RPR 0,04% MICRO Reagin Ab [Presence] in Serum by RPR RPR Ser Ql 1 Both 455 VIR 20 Mittetreponemaalse reagiini vastane antikeha seerumis shk7927868 JAH JAH EI S,P-RPR RPR Mittetreponemaalse reagiini vastased antikehad seerumis/plasmas N/P 599 JAH 688 20507-0 Reagin Ab ACnc Pt Ser Ord RPR 0,04% MICRO Reagin Ab [Presence] in Serum by RPR RPR Ser Ql 1 Both 456 VIR 20 RPR shk7927868 RPR tiiter ams7930100 JAH EI EI S,P-RPR titr RPR tiiter Mittetreponemaalse reagiini vastaste antikehade tiiter seerumis/plasmas Tekst 600 JAH 689 31147-2 Reagin Ab Titr Pt Ser Qn RPR {titer} titer 0,05% MICRO Reagin Ab [Titer] in Serum by RPR RPR Ser-Titr 1 Both 1120 VIR 20 Toxoplasma gondii, PCR (biopsiamaterjalist) ams7929302 JAH JAH EI XXX-T gondii DNA Toxoplasma gondii DNA Toxoplasma gondii DNA N/P 719 JAH 2510 29904-0 Toxoplasma gondii DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Toxoplasma gondii DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method T gondii DNA XXX Ql PCR 1 Both 27,144 1121 VIR 20 Toxoplasma gondii, PCR (liikvorist) ams7929321 JAH JAH EI XXX-T gondii DNA Toxoplasma gondii DNA Toxoplasma gondii DNA N/P 719 JAH 2510 29904-0 Toxoplasma gondii DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Toxoplasma gondii DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method T gondii DNA XXX Ql PCR 1 Both 27,144 461 VIR 20 Toxoplasma gondii vastased IgM antikehad ams7927038 JAH JAH JAH S,P-T gondii IgM Toxoplasma gondii IgM Toxoplasma gondii vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P EIU 722 JAH 696 25542-2 Toxoplasma gondii Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord 32 MICRO Toxoplasma gondii IgM Ab [Presence] in Serum T gondii IgM Ser Ql 1 Both 16,1464 463 VIR 20 Toxoplasma gondii vastased IgG antikehad ams7927036 JAH JAH JAH S,P-T gondii IgG QN Toxoplasma gondii IgG QN Toxoplasma gondii vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L EIU 725 JAH 698 5388-4 Toxoplasma gondii Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA 0,00% MICRO Toxoplasma gondii IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay T gondii IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 1214 VIR 20 C. difficile toksiin B määramine roojast (GeneXpert) ams7930806 JAH JAH EI St-C difficile tox B DNA Clostridioides difficile toksiin B DNA roojas Clostridioides difficile toksiin B DNA roojas N/P 742 JAH 3465 74822-8 Clostridium difficile toxin B Pr Pt Stool Ord Probe.amp.tar MICRO Clostridium difficile toxin B [Presence] in Stool by Probe and target amplification method C dif Tox B Stl Ql PCR 1 Both 1179 VIR 20 Roojast Clostridium difficile toksiin A ja/või B ams7930405 JAH JAH EI St-C difficile Ag, tox A,B panel Clostridioides difficile Ag, toksiin A,B paneel roojast Clostridioides difficile Ag, toksiin A,B roojast (paneel) Paneel 745 JAH 3037 L-3037 1154 VIR 20 Clostridium difficile GDH antigeeni määramine (roojast) ams7930695 JAH JAH EI St-C difficile Ag strip Clostridioides difficile Ag roojas (ribaanalüüs) Clostridioides difficile antigeen roojas (ribaanalüüs) N/P 746 JAH 2878 57901-1 Clostridium difficile glutamate dehydrogenase ACnc Pt Stool Ord MICRO Clostridium difficile glutamate dehydrogenase [Presence] in Stool C diff GDH Stl Ql 1 Both 30,8391 1210 VIR 20 Clostridium difficile A toksiin immuunmeetodil (roojast) ams7930005 JAH JAH EI St-C difficile tox A strip Clostridioides difficile toksiin A roojas Clostridioides difficile toksiin A roojas (ribaanalüüs) N/P 748 JAH 3277 13957-6 Clostridium difficile toxin A ACnc Pt Stool Ord EIA 2 MICRO Clostridium difficile toxin A [Presence] in Stool by Immunoassay C dif Tox A Stl Ql EIA 1 Both 27,4991 1211 VIR 20 Clostridium difficile B toksiin immuunmeetodil (roojast) ams7930006 JAH JAH EI St-C difficile tox B strip Clostridioides difficile toksiin B roojas Clostridioides difficile toksiin B roojas (ribaanalüüs) N/P 749 JAH 3278 10895-1 Clostridium difficile toxin B ACnc Pt Stool Ord MICRO Clostridium difficile toxin B [Presence] in Stool C dif Tox B Stl Ql 1 Both 27,4991 662 VIR 20 Roojast C parvum'i antigeen immuunmeetodil ams7930380 JAH JAH EI St-C parvum Ag Cryptosporidium parvum Ag roojas Cryptosporidium parvum antigeen roojas N/P 753 JAH 1504 41487-0 Cryptosporidium parvum Ag ACnc Pt Stool Ord EIA 0,00% MICRO Cryptosporidium parvum Ag [Presence] in Stool by Immunoassay C parvum Ag Stl Ql EIA 1 Both 661 VIR 20 Giardia lamblia antigeen immuunmeetodil (roojast) ams7930209 JAH JAH EI St-G lamblia Ag Giardia lamblia Ag roojas Giardia lamblia antigeen roojas N/P 757 JAH 1503 31830-3 Giardia lamblia Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Giardia lamblia Ag [Presence] in Stool G lamblia Ag Stl Ql 1 Both 681 VIR 20 Candida albicans, PCR (emakakaelakanalikaapelt) ams7930781 JAH JAH EI XXX-C albicans DNA Candida albicans DNA Candida albicans DNA N/P 780 JAH 1567 76580-0 Candida albicans its gene PrThr Pt XXX.swab Ord Probe.amp.tar MICRO Candida albicans its gene [Presence] in Swab specimen by NAA with probe detection C albicans its Swab Ql NAA+probe 1 Observation 657 VIR 20 Aspergilluse antigeen galaktomannaan ams7930372 JAH JAH EI S,P-Aspergillus Ag Aspergillus Ag Aspergillus antigeen (galaktomannaan) seerumis/plasmas N/P 793 JAH 1499 44099-0 Galactomannan Ag ACnc Pt Ser/Plas Ord EIA MICRO Galactomannan Ag [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay Galactomannan Ag SerPl Ql EIA 1 Both 658 VIR 20 (66716) Aspergillus fumigatuse antigeeni määramine ams7928922 JAH JAH JAH S,P-Aspergillus Ag Aspergillus Ag Aspergillus antigeen (galaktomannaan) seerumis/plasmas N/P 793 JAH 1499 44099-0 Galactomannan Ag ACnc Pt Ser/Plas Ord EIA MICRO Galactomannan Ag [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay Galactomannan Ag SerPl Ql EIA 1 Both 1180 MB 21 Aeroobse mikrofloora külv BACTEC süsteemi (kõhuõõnevedelikust) ams7930810 JAH JAH EI XXX-Automated aerobic culture Automatiseeritud aeroobne külv Automatiseeritud aeroobne külv KYLV 1 JAH 3038 6463-4 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Culture 39 MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Culture Bacteria XXX Cult 1 Both 9,3141 1181 MB 21 Aeroobse mikrofloora külv BACTEC süsteemi (liigesevedelikust) ams7930444 JAH JAH EI XXX-Automated aerobic culture Automatiseeritud aeroobne külv Automatiseeritud aeroobne külv KYLV 1 JAH 3038 6463-4 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Culture 39 MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Culture Bacteria XXX Cult 1 Both 9,3141 1182 MB 21 Aeroobse mikrofloora külv BACTEC süsteemi (biopsiamaterjalist) ams7930929 JAH JAH EI XXX-Automated aerobic culture Automatiseeritud aeroobne külv Automatiseeritud aeroobne külv KYLV 1 JAH 3038 6463-4 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Culture 39 MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Culture Bacteria XXX Cult 1 Both 9,3141 1183 MB 21 Aeroobse mikrofloora külv BACTEC süsteemi (pleuravedelikust) ams7929841 JAH JAH EI XXX-Automated aerobic culture Automatiseeritud aeroobne külv Automatiseeritud aeroobne külv KYLV 1 JAH 3038 6463-4 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Culture 39 MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Culture Bacteria XXX Cult 1 Both 9,3141 1184 MB 21 Aeroobse mikrofloora külv (verest) ams7929378 JAH JAH EI XXX-Automated aerobic culture Automatiseeritud aeroobne külv Automatiseeritud aeroobne külv KYLV 1 JAH 3038 6463-4 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Culture 39 MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Culture Bacteria XXX Cult 1 Both 9,3141 1185 MB 21 Anaeroobse mikrofloora külv BACTEC süsteemi (kõhuõõnevedelikust) ams7930811 JAH JAH EI XXX-Automated anaerobic culture Automatiseeritud anaeroobne külv Automatiseeritud anaeroobne külv KYLV 3 JAH 3039 23667-9 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen Bacteria XXX 1 Both 9,3141 1186 MB 21 Anaeroobse mikrofloora külv BACTEC süsteemi (liigesevedelikust) ams7930445 JAH JAH EI XXX-Automated anaerobic culture Automatiseeritud anaeroobne külv Automatiseeritud anaeroobne külv KYLV 3 JAH 3039 23667-9 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen Bacteria XXX 1 Both 9,3141 1187 MB 21 Anaeroobse mikrofloora külv BACTEC süsteemi (biopsiamaterjalist) ams7930930 JAH JAH EI XXX-Automated anaerobic culture Automatiseeritud anaeroobne külv Automatiseeritud anaeroobne külv KYLV 3 JAH 3039 23667-9 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen Bacteria XXX 1 Both 9,3141 1188 MB 21 Anaeroobse mikrofloora külv (verest) ams7927434 JAH JAH EI XXX-Automated anaerobic culture Automatiseeritud anaeroobne külv Automatiseeritud anaeroobne külv KYLV 3 JAH 3039 23667-9 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen Bacteria XXX 1 Both 9,3141 1189 MB 21 Anaeroobse mikrofloora külv BACTEC süsteemi (pleuravedelikust) ams7929843 JAH JAH EI XXX-Automated anaerobic culture Automatiseeritud anaeroobne külv Automatiseeritud anaeroobne külv KYLV 3 JAH 3039 23667-9 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen Bacteria XXX 1 Both 9,3141 1190 MB 21 Seente külv BACTEC süsteemi (pleuravedelikust) ams7929845 JAH JAH EI XXX-Automated fungal culture Automatiseeritud seente külv Automatiseeritud seente külv KYLV 7 JAH 3040 42805-2 Fungus identified Prid Pt XXX Nom MICRO Fungus identified in Unspecified specimen Fungus XXX 1 Both 9,3141 887 MB 21 Aeroobne külv (eesnahakaapelt) ams7930928 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 888 MB 21 Aeroobse mikrofloora külv (eesnäärme sekreedist) ams7930429 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 889 MB 21 Aeroobse mikrofloora külv (amnionivedelikust) ams7929769 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 890 MB 21 Aeroobse mikrofloora külv uriinist (põiepunktsiooni) ams7929772 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 891 MB 21 Aeroobse mikrofloora külv (sapist) ams7929777 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 892 MB 21 Aeroobse mikrofloora külv (villisisust) ams7929779 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 893 MB 21 Aeroobse mikrofloora külv (kateeteruriinist) ams7929782 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 894 MB 21 Aeroobse mikrofloora külv (kehavedelikust) ams7929822 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 895 MB 21 Aeroobse mikrofloora külv (luukoest) ams7927352 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 896 MB 21 Aeroobse mikrofloora külv (pleuravedelikust) ams7929840 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 897 MB 21 Aeroobse mikrofloora külv (bronhiaspiraadist) ams7927354 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 898 MB 21 Aeroobse mikrofloora külv (kateetrilt) ams7927358 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 899 MB 21 Aeroobse mikrofloora külv (tsentraalkateetrilt) ams7927360 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 900 MB 21 Aeroobse mikrofloora külv (kõhuõõnevedelikust) ams7929846 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 901 MB 21 Aeroobse mikrofloora külv (liikvorist) ams7929198 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 902 MB 21 Aeroobse mikrofloora külv (proteesilt/inplantaadilt) ams7929849 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 903 MB 21 Aeroobse mikrofloora külv (siinusepunktaadist) ams7929204 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 904 MB 21 Aeroobse mikrofloora külv (dialüüsivedelikust) ams7929219 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 905 MB 21 Aeroobse mikrofloora külv (keskkonnast või materjalilt steriilsuse kontrolliks) ams7929885 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 906 MB 21 Aeroobse mikrofloora külv (liigesevedelikust) ams7929886 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 907 MB 21 Aeroobse mikrofloora külv (trahheaaspiraadist) ams7929889 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 908 MB 21 Aeroobse mikrofloora külv (emakaõõneeritisest) ams7929896 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 909 MB 21 Aeroobse mikrofloora külv (määratlemata materjalist) ams7929916 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 910 MB 21 Aeroobse mikrofloora külv (nefrostoomi uriinist) ams7930096 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 911 MB 21 Haavandi eritisest külv aeroobsele mikrofloorale ams7930407 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 912 MB 21 Biopsiamaterjalist külv aeroobsele mikrofloorale ams7929184 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 913 MB 21 " Bronhoalveolaarloputuse vedelikust külv aeroobsele mikrofloorale" ams7929775 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 914 MB 21 Dreenieritisest külv aeroobsele mikrofloorale ams7929220 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 915 MB 21 Emakakaelakanalikaapelt külv aeroobsele mikrofloorale ams7929793 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 916 MB 21 Fistlieritisest külv aeroobsele mikrofloorale ams7929186 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 917 MB 21 Haaveritisest külv aeroobsele mikrofloorale ams7929913 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 918 MB 21 Aeroobse mikrofloora külv (keskkõrvaeritisest) ams7929806 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 919 MB 21 Konjuktiivikaapelt külv aeroobsele mikrofloorale ams7929238 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 920 MB 21 Kurgukaapelt külv aeroobsele mikrofloorale ams7927407 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 921 MB 21 Kõrvaeritisest külv aeroobsele mikrofloorale ams7929804 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 922 MB 21 Mädast külv aeroobsele mikrofloorale ams7929853 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 923 MB 21 Nahakaapelt külv aeroobsele mikrofloorale ams7929873 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 924 MB 21 Ninakaapest külv aeroobsele mikrofloorale ams7929834 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 925 MB 21 Rinnapiimast külv aeroobsele mikrofloorale ams7927380 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 926 MB 21 Rögast külv aeroobsele mikrofloorale ams7927400 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 927 MB 21 Silmamaterjalist külv aeroobsele mikrofloorale ams7929809 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 928 MB 21 Spermast külv aeroobsele mikrofloorale ams7929864 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 929 MB 21 Suulimaskestakaapelt külv aeroobsele mikrofloorale ams7929264 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 930 MB 21 Troofilise haavandi eritisest külv aeroobsele mikrofloorale ams7929898 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 931 MB 21 Tupekaapelt külv aeroobsele mikrofloorale ams7929901 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 932 MB 21 Ureetrakaapelt külv aeroobsele mikrofloorale ams7929891 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 933 MB 21 Keskjoauriinist külv aeroobsele mikrofloorale ams7929788 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 934 MB 21 URICULT (labori tarvik) Uriinist (keskjoa) külv aeroobsele mikrofloorale ams7930419 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 935 MB 21 Keskjoauriinist (URICULT) külv aeroobsele mikrofloorale ams7929789 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 936 MB 21 Väliskõrvaeritisest külv aeroobsele mikrofloorale ams7929283 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 937 MB 21 Välisgenitaalidelt külv aeroobsele mikrofloorale ams7929825 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 938 MB 21 Aeroobse mikrofloora külv (bronhiaspiraadist) ams7929732 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 939 MB 21 Aeroobse mikrofloora külv (bronhoalveolaarloputuse vedelikust) ams7929919 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 940 MB 21 Anaeroobse mikrofloora külv (tsentraalkateetrilt) ams7930579 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 941 MB 21 Anaeroobse mikrofloora külv (eesnäärme sekreedist) ams7930430 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 942 MB 21 Anaeroobse mikrofloora külv (amnionivedelikust) ams7929770 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 943 MB 21 Anaeroobse mikrofloora külv (põiepunktsiooni) ams7929773 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 944 MB 21 Anaeroobse mikrofloora külv (villisisust) ams7929780 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 945 MB 21 Anaeroobse mikrofloora külv (kehavedelikust) ams7929823 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 946 MB 21 Anaeroobse mikrofloora külv (luukoest) ams7927438 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 947 MB 21 Anaeroobse mikrofloora külv (pleuravedelikust) ams7929842 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 948 MB 21 Anaeroobse mikrofloora külv (kõhuõõnevedelikust) ams7929847 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 949 MB 21 Anaeroobse mikrofloora külv (proteesilt/inplantaadilt) ams7929850 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 950 MB 21 Anaeroobse mikrofloora külv (siinusepunktaadist) ams7929205 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 951 MB 21 Anaeroobse mikrofloora külv (liigesevedelikust) ams7929887 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 952 MB 21 Anaeroobse mikrofloora külv (emakaõõneeritisest) ams7929897 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 953 MB 21 Anaeroobse mikrofloora külv (dialüüsivedelikust) ams7929268 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 954 MB 21 Anaeroobse mikrofloora külv (määratlemata materjalist) ams7929917 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 955 MB 21 Anaeroobse mikrofloora külv (bronhiaspiraadist) ams7929307 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 956 MB 21 Haavandi eritisest külv anaeroobsele mikrofloorale ams7930408 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 957 MB 21 Biopsiamaterjalist külv anaeroobsele mikrofloorale ams7927440 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 958 MB 21 Dreenieritisest külv anaeroobsele mikrofloorale ams7929221 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 959 MB 21 Fistlieritisest külv anaeroobsele mikrofloorale ams7927444 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 960 MB 21 Haavaeritisest külv anaeroobsele mikrofloorale ams7929914 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 961 MB 21 Keskkõrvaeritisest külv anaeroobsele mikrofloorale ams7930089 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 962 MB 21 Kõrvaeritisest külv anaeroobsele mikrofloorale ams7930374 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 963 MB 21 Mädast külv anaeroobsele mikrofloorale ams7929854 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 964 MB 21 Silmamaterjalist külv anaeroobsele mikrofloorale ams7929810 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 965 MB 21 Troofilise haavandi eritisest külv anaeroobsele mikrofloorale ams7929899 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 979 MB 21 Spermast külv seentele ams7930476 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 980 MB 21 Külv seentele (emakaõõnereritisest) ams7930602 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 981 MB 21 Külv seentele (eesnahakaapelt) ams7930931 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 982 MB 21 Seente külv (eesnäärme sekreedist) ams7930431 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 983 MB 21 Seente külv (amnionivedelikust) ams7929771 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 984 MB 21 Seente külv (põiepunktsiooni) ams7929774 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 985 MB 21 Seente külv (kateeteruriinist) ams7929783 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 986 MB 21 Seente külv (kehavedelikust) ams7929824 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 987 MB 21 Seente külv (verest) ams7927516 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 988 MB 21 Seente külv (pleuravedelikust) ams7929844 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 989 MB 21 Seente külv (tsentraalkateetrilt) ams7927520 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 990 MB 21 Seente külv (kõhuõõnevedelikust) ams7929848 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 991 MB 21 Seente külv (proteesilt/inplantaadilt) ams7929851 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 992 MB 21 Seente külv (siinusepunktaadist) ams7929207 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 993 MB 21 Seente külv (liigesevedelikust) ams7929888 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 994 MB 21 Seente külv (trahheaaspiraadist) ams7929890 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 995 MB 21 Seente külv (liikvorist) ams7929254 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 996 MB 21 Seente külv (dialüüsivedelikust) ams7929269 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 997 MB 21 Seente külv (määratlemata materjalist) ams7929918 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 998 MB 21 Seente külv (bronhiaspiraadist) ams7929308 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 999 MB 21 Seente külv (villisisust) ams7930394 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1000 MB 21 Haavandi eritisest külv seentele ams7930409 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1001 MB 21 Biopsiamaterjalist uuring seentele ams7930371 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1002 MB 21 Bronhoalveolaarloputuse vedelikust külv seentele ams7929776 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1003 MB 21 Dreenieritisest külv seentele ams7929222 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1004 MB 21 Emakakaelakanalikaapelt külv seentele ams7930239 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1005 MB 21 Haavaeritisest külv seentele ams7929915 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1006 MB 21 Keskkõrvaeritisest külv seentele ams7929807 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1007 MB 21 Konjuktiivikaapelt külv seentele ams7929240 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1008 MB 21 Kurgukaapelt külv seentele ams7927554 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1009 MB 21 Kõrvaeritisest külv seentele ams7929805 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1010 MB 21 Mädast külv seentele ams7929855 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1011 MB 21 Nahakaapelt külv seentele ams7929875 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1012 MB 21 Ninakaapest külv seentele ams7929837 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1013 MB 21 Rektaalkaapest külv seentele ams7930199 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1014 MB 21 Roojast külv seentele ams7930201 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1015 MB 21 Rögast külv seentele ams7929203 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1016 MB 21 Silmamaterjalist külv seentele ams7929813 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1017 MB 21 Suulimaskestakaapelt külv seentele ams7927536 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1018 MB 21 Troofilise haavandi eritisest külv seentele ams7929900 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1019 MB 21 Tupekaapelt külv seentele ams7929905 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1020 MB 21 Ureetrakaapelt külv seentele ams7929894 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1021 MB 21 Keskjoauriinist külv seentele ams7929791 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1022 MB 21 Väliskõrvaeritisest külv seentele ams7929284 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1023 MB 21 Välisgenitaalidelt külv seentele ams7929826 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1024 MB 21 Seenet külv (bronhoalveolaarloputuse vedelikust) ams7929967 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1025 MB 21 Seente külv (väliskõrvaeritisest) ams7930193 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1026 MB 21 Seente külv (rögast) ams7930194 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1027 MB 21 Seente külv (kõrvaeritisest). ams7930236 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1028 MB 21 Külv seentele (kõrvaeritisest) ams7930237 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1029 MB 21 Seente külv (bronhiaspiraadist) ams7930406 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1033 MB 21 Mädast MRSA külv ams7930762 JAH JAH EI XXX-MRSA culture MRSA külv Metitsilliiniresistentse Staphylococcus aureus külv KYLV 15 JAH 2257 13317-3 Staphylococcus aureus.methicillin resistant isolate ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 0,31% MICRO Methicillin resistant Staphylococcus aureus [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture MRSA XXX Ql Cult 1 Both 1034 MB 21 Nahakaapelt MRSA külv ams7930818 JAH JAH EI XXX-MRSA culture MRSA külv Metitsilliiniresistentse Staphylococcus aureus külv KYLV 15 JAH 2257 13317-3 Staphylococcus aureus.methicillin resistant isolate ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 0,31% MICRO Methicillin resistant Staphylococcus aureus [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture MRSA XXX Ql Cult 1 Both 1035 MB 21 Kurgukaapelt MRSA külv ams7929396 JAH JAH EI XXX-MRSA culture MRSA külv Metitsilliiniresistentse Staphylococcus aureus külv KYLV 15 JAH 2257 13317-3 Staphylococcus aureus.methicillin resistant isolate ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 0,31% MICRO Methicillin resistant Staphylococcus aureus [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture MRSA XXX Ql Cult 1 Both 1036 MB 21 Ninakaapest MRSA külv ams7929836 JAH JAH EI XXX-MRSA culture MRSA külv Metitsilliiniresistentse Staphylococcus aureus külv KYLV 15 JAH 2257 13317-3 Staphylococcus aureus.methicillin resistant isolate ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 0,31% MICRO Methicillin resistant Staphylococcus aureus [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture MRSA XXX Ql Cult 1 Both 1037 MB 21 Rektaalkaapest VRE külv ams7930403 JAH JAH EI XXX-VRE culture VRE külv Vankomütsiiniresistentse Enterococcus sp. külv KYLV 17 JAH 2258 13316-5 Enterococcus species.vancomycin resistant ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 0,00% MICRO Vancomycin resistant enterococcus [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture VRE XXX Ql Cult 1 Both 1038 MB 21 Roojast VRE külv ams7930404 JAH JAH EI XXX-VRE culture VRE külv Vankomütsiiniresistentse Enterococcus sp. külv KYLV 17 JAH 2258 13316-5 Enterococcus species.vancomycin resistant ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 0,00% MICRO Vancomycin resistant enterococcus [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture VRE XXX Ql Cult 1 Both 1100 MB 21 Ninakaapest Staphylococcus aureus'e külv ams7929838 JAH JAH EI XXX-S aureus culture Staphylococcus aureus külv Staphylococcus aureus külv KYLV 25 JAH 2485 20966-8 Staphylococcus sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture MICRO Staphylococcus sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Staphylococcus XXX Cult 1 Both 24,697 1101 MB 21 Rektaalkaapest Staphylococcus aureus'e külv ams7930198 JAH JAH EI XXX-S aureus culture Staphylococcus aureus külv Staphylococcus aureus külv KYLV 25 JAH 2485 20966-8 Staphylococcus sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture MICRO Staphylococcus sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Staphylococcus XXX Cult 1 Both 24,697 1102 MB 21 Roojast Staphylococcus aureus'e külv ams7930200 JAH JAH EI XXX-S aureus culture Staphylococcus aureus külv Staphylococcus aureus külv KYLV 25 JAH 2485 20966-8 Staphylococcus sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture MICRO Staphylococcus sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Staphylococcus XXX Cult 1 Both 24,697 973 MB 21 Legionella sp külv (pleuravedelikust) ams7929327 JAH JAH EI XXX-Legionella sp. culture Legionella sp. külv Legionella sp. külv KYLV 27 JAH 2244 593-4 Legionella sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 0,00% MICRO Legionella sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Legionella XXX Cult 1 Both 974 MB 21 Legionella sp külv (bronhoalveolaarloputuse vedelikust) ams7929920 JAH JAH EI XXX-Legionella sp. culture Legionella sp. külv Legionella sp. külv KYLV 27 JAH 2244 593-4 Legionella sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 0,00% MICRO Legionella sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Legionella XXX Cult 1 Both 975 MB 21 Legionella sp külv (rögast) ams7929329 JAH JAH EI XXX-Legionella sp. culture Legionella sp. külv Legionella sp. külv KYLV 27 JAH 2244 593-4 Legionella sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 0,00% MICRO Legionella sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Legionella XXX Cult 1 Both 976 MB 21 Legionella sp külv (trahheaaspiraadist) ams7930055 JAH JAH EI XXX-Legionella sp. culture Legionella sp. külv Legionella sp. külv KYLV 27 JAH 2244 593-4 Legionella sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 0,00% MICRO Legionella sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Legionella XXX Cult 1 Both 1059 MB 21 C. diphtheriae külv (kõrvaeritisest ams7930558 JAH JAH EI XXX-C diphtheriae culture Corynebacterium diphtheriae külv Corynebacterium diphtheriae külv KYLV 28 JAH 2269 16676-9 Corynebacterium diphtheriae ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture MICRO Corynebacterium diphtheriae [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture C diphtheriae XXX Ql Cult 1 Both 1060 MB 21 C. diphtheriae külv (keskkõrvaeritisest) ams7930560 JAH JAH EI XXX-C diphtheriae culture Corynebacterium diphtheriae külv Corynebacterium diphtheriae külv KYLV 28 JAH 2269 16676-9 Corynebacterium diphtheriae ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture MICRO Corynebacterium diphtheriae [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture C diphtheriae XXX Ql Cult 1 Both 1061 MB 21 C. diphtheriae külv (väliskõrvaeritisest) ams7930559 JAH JAH EI XXX-C diphtheriae culture Corynebacterium diphtheriae külv Corynebacterium diphtheriae külv KYLV 28 JAH 2269 16676-9 Corynebacterium diphtheriae ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture MICRO Corynebacterium diphtheriae [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture C diphtheriae XXX Ql Cult 1 Both 1062 MB 21 Kurgukaapelt Corynebacterium diphtheriae külv ams7927476 JAH JAH EI XXX-C diphtheriae culture Corynebacterium diphtheriae külv Corynebacterium diphtheriae külv KYLV 28 JAH 2269 16676-9 Corynebacterium diphtheriae ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture MICRO Corynebacterium diphtheriae [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture C diphtheriae XXX Ql Cult 1 Both 1063 MB 21 Ninakaapest Corynebacterium diphtheriae külv ams7929835 JAH JAH EI XXX-C diphtheriae culture Corynebacterium diphtheriae külv Corynebacterium diphtheriae külv KYLV 28 JAH 2269 16676-9 Corynebacterium diphtheriae ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture MICRO Corynebacterium diphtheriae [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture C diphtheriae XXX Ql Cult 1 Both 1155 MB 21 Bordetella pertussis külv (ninakaapelt) ams7930031 JAH JAH EI XXX-B pertussis culture Bordetella pertussis külv Bordetella pertussis külv KYLV 29 JAH 2887 6317-2 Bordetella sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture MICRO Bordetella sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Bordetella XXX Cult 1 Both 22,9422 1457 MB 21 H. influenzae külv kurgukaapelt ams7931383 JAH JAH EI XXX-H influenzae culture Haemophilus influenzae külv Haemophilus influenzae külv KYLV 30 JAH 5033 69410-9 Haemophilus influenzae Prid Pt XXX Nom Organism specific culture MICRO Haemophilus influenzae [Identifier] in Unspecified specimen by Organism specific culture Haem influ XXX Cult 1 Observation 18,3665 966 MB 21 Emakakaelakanalikaapelt külv Neisseria gonorrhoeaele ams7930245 JAH JAH EI XXX-N gonorrhoeae culture Neisseria gonorrhoeae külv Neisseria gonorrhoeae külv KYLV 33 JAH 2241 698-1 Neisseria gonorrhoeae ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 0,00% MICRO Neisseria gonorrhoeae [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture N gonorrhoea XXX Ql Cult 1 Both 967 MB 21 Konjuktiivikaapelt Neisseria gonorrhoeae külv ams7929239 JAH JAH EI XXX-N gonorrhoeae culture Neisseria gonorrhoeae külv Neisseria gonorrhoeae külv KYLV 33 JAH 2241 698-1 Neisseria gonorrhoeae ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 0,00% MICRO Neisseria gonorrhoeae [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture N gonorrhoea XXX Ql Cult 1 Both 968 MB 21 Neisseria gonorrheae külv (kurgukaapelt) ams7929547 JAH JAH EI XXX-N gonorrhoeae culture Neisseria gonorrhoeae külv Neisseria gonorrhoeae külv KYLV 33 JAH 2241 698-1 Neisseria gonorrhoeae ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 0,00% MICRO Neisseria gonorrhoeae [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture N gonorrhoea XXX Ql Cult 1 Both 969 MB 21 Silmamaterjalist Neisseria gonorrhoeae külv ams7929811 JAH JAH EI XXX-N gonorrhoeae culture Neisseria gonorrhoeae külv Neisseria gonorrhoeae külv KYLV 33 JAH 2241 698-1 Neisseria gonorrhoeae ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 0,00% MICRO Neisseria gonorrhoeae [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture N gonorrhoea XXX Ql Cult 1 Both 970 MB 21 Spermast Neisseria gonorrhoeae külv ams7929867 JAH JAH EI XXX-N gonorrhoeae culture Neisseria gonorrhoeae külv Neisseria gonorrhoeae külv KYLV 33 JAH 2241 698-1 Neisseria gonorrhoeae ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 0,00% MICRO Neisseria gonorrhoeae [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture N gonorrhoea XXX Ql Cult 1 Both 971 MB 21 Tupekaapelt Neisseria gonorrhoeae külv ams7929904 JAH JAH EI XXX-N gonorrhoeae culture Neisseria gonorrhoeae külv Neisseria gonorrhoeae külv KYLV 33 JAH 2241 698-1 Neisseria gonorrhoeae ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 0,00% MICRO Neisseria gonorrhoeae [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture N gonorrhoea XXX Ql Cult 1 Both 972 MB 21 Ureetrakaapelt Neisseria gonorrhoeae külv ams7929893 JAH JAH EI XXX-N gonorrhoeae culture Neisseria gonorrhoeae külv Neisseria gonorrhoeae külv KYLV 33 JAH 2241 698-1 Neisseria gonorrhoeae ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 0,00% MICRO Neisseria gonorrhoeae [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture N gonorrhoea XXX Ql Cult 1 Both 1204 MB 21 Kurgukaapelt Neisseria meningitidis'e külv ams7929245 JAH JAH EI XXX-N meningitidis culture Neisseria meningitidis külv Neisseria meningitidis külv KYLV 34 JAH 3158 16134-9 Neisseria meningitidis ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture MICRO Neisseria meningitidis [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture N men XXX Ql Cult 1 Both 8,0443 1205 MB 21 Ninakaapest Neisseria meningitidis'e külv ams7929839 JAH JAH EI XXX-N meningitidis culture Neisseria meningitidis külv Neisseria meningitidis külv KYLV 34 JAH 3158 16134-9 Neisseria meningitidis ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture MICRO Neisseria meningitidis [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture N men XXX Ql Cult 1 Both 8,0443 1098 MB 21 Emakakaelakanalikaapeslt külv beeta-hemolüütilisele B grupi sreptokokile ams7930240 JAH JAH EI XXX-B-Hem Streptococcus culture Beetahemolüütilise streptokoki külv Beetahemolüütilise streptokoki külv KYLV 35 JAH 2484 547-0 Streptococcus.beta-hemolytic ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 335 MICRO Streptococcus.beta-hemolytic [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture B-Hem Strep XXX Ql Cult 1 Both 16,8104 1099 MB 21 Tupekaapelt B grupi streptokoki külv ams7929902 JAH JAH EI XXX-B-Hem Streptococcus culture Beetahemolüütilise streptokoki külv Beetahemolüütilise streptokoki külv KYLV 35 JAH 2484 547-0 Streptococcus.beta-hemolytic ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 335 MICRO Streptococcus.beta-hemolytic [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture B-Hem Strep XXX Ql Cult 1 Both 16,8104 1206 MB 21 Chlamydia trachomatis, rakukultuur (emakakaelakanalikaapelt) ams7929970 JAH JAH EI XXX-C trachomatis culture Chlamydia trachomatis külv Chlamydia trachomatis külv KYLV 40 JAH 3160 6349-5 Chlamydia trachomatis ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 1946 MICRO Chlamydia trachomatis [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture C trach XXX Ql Cult 1 Both 8,0443 1207 MB 21 Chlamydia trachomatis, rakukultuur (ureetrakaapelt) ams7929342 JAH JAH EI XXX-C trachomatis culture Chlamydia trachomatis külv Chlamydia trachomatis külv KYLV 40 JAH 3160 6349-5 Chlamydia trachomatis ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 1946 MICRO Chlamydia trachomatis [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture C trach XXX Ql Cult 1 Both 8,0443 1117 MB 21 Roojast Salmonella sp. külv ams7930091 JAH JAH EI St-Salmonella sp. culture Salmonella sp. külv roojast Salmonella sp. külv roojast KYLV 47 JAH 2492 20955-1 Salmonella sp identified Prid Pt Stool Nom Organism specific culture MICRO Salmonella sp identified in Stool by Organism specific culture Salmonella Stl Cult 1 Both 22,4659 1110 MB 21 Kõhuõõnevedelikust Salmonella sp. külv ams7930812 JAH JAH EI XXX-Salmonella sp. culture Salmonella sp. külv Salmonella sp. külv KYLV 48 JAH 2489 17563-8 Salmonella sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture MICRO Salmonella sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Salmonella XXX Cult 1 Both 22,4659 1111 MB 21 Rektaalkaapest Salmonella sp. külv ams7929861 JAH JAH EI XXX-Salmonella sp. culture Salmonella sp. külv Salmonella sp. külv KYLV 48 JAH 2489 17563-8 Salmonella sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture MICRO Salmonella sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Salmonella XXX Cult 1 Both 22,4659 1112 MB 21 Kõhuõõnevedelikust Shigella sp. külv ams7930813 JAH JAH EI XXX-Shigella sp. culture Shigella sp. külv Shigella sp. külv KYLV 49 JAH 2490 17576-0 Shigella sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture MICRO Shigella sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Shigella XXX Cult 1 Both 25,3786 1113 MB 21 Rektaalkaapest Shigella sp. külv ams7929862 JAH JAH EI XXX-Shigella sp. culture Shigella sp. külv Shigella sp. külv KYLV 49 JAH 2490 17576-0 Shigella sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture MICRO Shigella sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Shigella XXX Cult 1 Both 25,3786 1114 MB 21 Roojast Shigella sp. külv ams7930092 JAH JAH EI XXX-Shigella sp. culture Shigella sp. külv Shigella sp. külv KYLV 49 JAH 2490 17576-0 Shigella sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture MICRO Shigella sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Shigella XXX Cult 1 Both 25,3786 977 MB 21 Roojast Campylobacter sp. külv ams7929878 JAH JAH EI St-Campylobacter sp. culture Campylobacter sp. külv roojast Campylobacter sp. külv roojast KYLV 50 JAH 2247 6331-3 Campylobacter sp identified Prid Pt Stool Nom Organism specific culture MICRO Campylobacter sp identified in Stool by Organism specific culture Campylobacter Stl Cult 1 Both 1103 MB 21 Kõhuõõnevedelikust Campylobacter sp. külv ams7930814 JAH JAH EI XXX-Campylobacter sp. culture Campylobacter sp. külv Campylobacter sp. külv KYLV 51 JAH 2486 6332-1 Campylobacter sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture MICRO Campylobacter sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Campylobacter XXX Cult 1 Both 23,2981 1104 MB 21 Rektaalkaapest Campylobacter sp. külv ams7929858 JAH JAH EI XXX-Campylobacter sp. culture Campylobacter sp. külv Campylobacter sp. külv KYLV 51 JAH 2486 6332-1 Campylobacter sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture MICRO Campylobacter sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Campylobacter XXX Cult 1 Both 23,2981 978 MB 21 Roojast Yersinia sp. külv ams7930093 JAH JAH EI St-Yersinia sp. culture Yersinia sp. külv roojast Yersinia sp. külv roojast KYLV 52 JAH 2248 28549-4 Yersinia sp identified Prid Pt Stool Nom Organism specific culture MICRO Yersinia sp identified in Stool by Organism specific culture Yersinia Stl Cult 1 Both 1115 MB 21 Kõhuõõnevedelikust Yersinia sp. külv ams7930815 JAH JAH EI XXX-Yersinia sp. culture Yersinia sp. külv Yersinia sp. külv KYLV 53 JAH 2491 701-3 Yersinia sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture MICRO Yersinia sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Yersinia XXX Cult 1 Both 23,0814 1116 MB 21 Rektaalkaapest Yersinia sp. külv ams7929863 JAH JAH EI XXX-Yersinia sp. culture Yersinia sp. külv Yersinia sp. külv KYLV 53 JAH 2491 701-3 Yersinia sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture MICRO Yersinia sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Yersinia XXX Cult 1 Both 23,0814 653 MB 21 Clostridium difficile külv (roojast) ams7930004 JAH JAH EI St-C difficile culture Clostridioides difficile külv roojast Clostridioides difficile külv roojast KYLV 54 JAH 1494 562-9 Clostridium difficile ACnc Pt Stool Ord Organism specific culture MICRO Clostridium difficile [Presence] in Stool by Organism specific culture C dif Stl Ql Cult 1 Both 1105 MB 21 Rektaalkaapest E.coli O157 külv ams7929859 JAH JAH EI XXX-E coli O157 culture Escherichia coli O157 külv Escherichia coli O157 külv KYLV 56 JAH 2487 44089-1 Escherichia coli O157:H7 Prid Pt XXX Nom Organism specific culture MICRO Escherichia coli O157:H7 [Identifier] in Unspecified specimen by Organism specific culture E coli O157H7 XXX Cult 1 Both 25,3177 1106 MB 21 Roojast E.coli O157 külv ams7929881 JAH JAH EI XXX-E coli O157 culture Escherichia coli O157 külv Escherichia coli O157 külv KYLV 56 JAH 2487 44089-1 Escherichia coli O157:H7 Prid Pt XXX Nom Organism specific culture MICRO Escherichia coli O157:H7 [Identifier] in Unspecified specimen by Organism specific culture E coli O157H7 XXX Cult 1 Both 25,3177 1107 MB 21 Kõhuõõnevedelikust patogeense E coli külv ams7930816 JAH JAH EI XXX-EPEC culture EPEC külv Enteropategeense Escherichia coli külv täpsustamata materjalist KYLV 57 JAH 2488 20811-6 Escherichia coli ACnc Pt XXX Ord Culture.FDA method MICRO Escherichia coli [Presence] in Unspecified specimen by Culture FDA method E coli XXX Ql Cult FDA 1 Both 25,8756 1108 MB 21 Rektaalkaapest patogeense E.coli külv ams7929860 JAH JAH EI XXX-EPEC culture EPEC külv Enteropategeense Escherichia coli külv täpsustamata materjalist KYLV 57 JAH 2488 20811-6 Escherichia coli ACnc Pt XXX Ord Culture.FDA method MICRO Escherichia coli [Presence] in Unspecified specimen by Culture FDA method E coli XXX Ql Cult FDA 1 Both 25,8756 1109 MB 21 Roojast patogeense E.coli külv ams7930094 JAH JAH EI XXX-EPEC culture EPEC külv Enteropategeense Escherichia coli külv täpsustamata materjalist KYLV 57 JAH 2488 20811-6 Escherichia coli ACnc Pt XXX Ord Culture.FDA method MICRO Escherichia coli [Presence] in Unspecified specimen by Culture FDA method E coli XXX Ql Cult FDA 1 Both 25,8756 1030 MB 21 Küünekaapelt külv dermatofüütidele ams7929829 JAH JAH EI XXX-Dermatophyte culture Nahaseente külv Nahaseente külv KYLV 65 JAH 2250 18482-0 Yeast ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 1862 MICRO Yeast [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture Yeast XXX Ql Cult 1 Both 11,3891 1031 MB 21 Nahakaapelt külv dermatofüütidele ams7930377 JAH JAH EI XXX-Dermatophyte culture Nahaseente külv Nahaseente külv KYLV 65 JAH 2250 18482-0 Yeast ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 1862 MICRO Yeast [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture Yeast XXX Ql Cult 1 Both 11,3891 1040 MB 21 Biopsiamaterjalist Helicobacter pylori bakterioskoopia ams7929185 JAH JAH EI XXX-Acridine orange-m Mikroskoopia (akridiinoranz) Täpsustamata materjali mikroskoopia (akridiinoranz) Tekst 76 JAH 2261 657-7 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Acridine orange stain MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Acridine orange stain AO Stn XXX 1 Both 1041 MB 21 Gram'i järgi värvitud preparaat (kateeteruriinist) ams7929781 JAH JAH EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 79 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 1042 MB 21 Biopsiamaterjalist mikroskoopia ams7930800 JAH JAH EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 79 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 1043 MB 21 Bronhoalveolaarloputuse vedelikust mikroskoopia ams7930384 JAH JAH EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 79 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 1044 MB 21 Dreenieritisest miroskoopia ams7930373 JAH JAH EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 79 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 1045 MB 21 Fistlieritisest mikroskoopia ams7930375 JAH JAH EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 79 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 1046 MB 21 Haavaeritisest mikroskoopia ams7930383 JAH JAH EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 79 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 1047 MB 21 Mädast bakterioskoopia ams7930376 JAH JAH EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 79 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 1048 MB 21 Röga mikroskoopia ams7930379 JAH JAH EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 79 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 1049 MB 21 Troofilise haavandi eritisest mikroskoopia ams7930381 JAH JAH EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 79 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 1050 MB 21 Keskjoauriinist Gram'i järgi värvitud preparaat ams7929787 JAH JAH EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 79 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 1051 MB 21 Natiivmaterjali mikroskoopia (bronhiaspiraadist) ams7930820 JAH JAH EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 79 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 1052 MB 21 Bronhoalveolaarloputuse vedelikust mikroskoopia ams7930734 JAH JAH EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 79 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 1053 MB 21 Juustelt dermatofüütide mikroskoopia ams7929828 JAH JAH EI XXX-KOH-m Mikroskoopia (KOH) Täpsustamata materjali mikroskoopia (kaaliumhüdroksiid) Tekst 85 JAH 2265 667-6 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom KOH preparation 0,00% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by KOH preparation KOH Prep XXX 1 Both 1054 MB 21 Küünekaapelt seente mikroskoopia ams7929830 JAH JAH EI Nail-KOH-m Küünekaape mikroskoopia (KOH) Küünekaape mikroskoopia (kaaliumhüdroksiid) Tekst 87 JAH 2267 10689-8 Microscopic observation Prid Pt Nail Nom KOH preparation MICRO Microscopic observation [Identifier] in Nail by KOH preparation KOH Prep Nail 1 Both 1055 MB 21 Bakterioskoopia dermatofüütidele (küünekaapelt) ams7930732 JAH JAH EI Nail-KOH-m Küünekaape mikroskoopia (KOH) Küünekaape mikroskoopia (kaaliumhüdroksiid) Tekst 87 JAH 2267 10689-8 Microscopic observation Prid Pt Nail Nom KOH preparation MICRO Microscopic observation [Identifier] in Nail by KOH preparation KOH Prep Nail 1 Both 1056 MB 21 Nahakaapelt seente mikroskoopia ams7929874 JAH JAH EI Skin-KOH-m Nahakaape mikroskoopia (KOH) Nahakaape mikroskoopia (kaaliumhüdroksiid) Tekst 89 JAH 2268 644-5 Microscopic observation Prid Pt Skin Nom KOH preparation MICRO Microscopic observation [Identifier] in Skin by KOH preparation KOH Prep Skin 1 Both 1057 MB 21 Nahakaapelt dermatofüütide mikroskoopia ams7930378 JAH JAH EI Skin-KOH-m Nahakaape mikroskoopia (KOH) Nahakaape mikroskoopia (kaaliumhüdroksiid) Tekst 89 JAH 2268 644-5 Microscopic observation Prid Pt Skin Nom KOH preparation MICRO Microscopic observation [Identifier] in Skin by KOH preparation KOH Prep Skin 1 Both 1058 MB 21 Seente bakterioskoopia (nahakaapelt) ams7930043 JAH JAH EI Skin-KOH-m Nahakaape mikroskoopia (KOH) Nahakaape mikroskoopia (kaaliumhüdroksiid) Tekst 89 JAH 2268 644-5 Microscopic observation Prid Pt Skin Nom KOH preparation MICRO Microscopic observation [Identifier] in Skin by KOH preparation KOH Prep Skin 1 Both 1415 MB 21 Veneroloogiline uuring (mikroskoopia) shk7927154 JAH JAH EI XXX-Methylen blue-m Mikroskoopia (metüleensinine) Täpsustamata materjali mikroskoopia (metüleensinine) Tekst Veneroloogiline uuring (mikroskoopia, värvitud metüleensisnisega), kas sobib LOINC A-3253, meie praegune lühend on GO, tuleb muuta 90 JAH 4084 671-8 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Methylene blue stain.Loeffler MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Methylene blue stain.Loeffler Loeffler MB Stn XXX 1 Both 15,1283 1156 MB 21 Spermatosoidid shk7927147 Epiteel spermas ams7928710 JAH EI EI XXX-Lameepiteeli rakud Lameepiteeli rakud Lameepiteeli rakud Tekst 94 JAH 2905 72161-3 Epithelial cells PrThr Pt XXX Ord Gram stain HEM/BC Epithelial cells [Presence] in Unspecified specimen by Gram stain Epi Cells XXX Ql Gram Stn 1 Observation 14,227 1157 MB 21 Mikroskoopia (metüleensinine) shk7927154 Epiteelrakud vener. prep-s ams7928373 JAH EI EI XXX-Lameepiteeli rakud Lameepiteeli rakud Lameepiteeli rakud Tekst 94 JAH 2905 72161-3 Epithelial cells PrThr Pt XXX Ord Gram stain HEM/BC Epithelial cells [Presence] in Unspecified specimen by Gram stain Epi Cells XXX Ql Gram Stn 1 Observation 14,227 1158 MB 21 Koprogramm shk7928257 Epiteel faeceses ams7930878 JAH EI EI XXX-Lameepiteeli rakud Lameepiteeli rakud Lameepiteeli rakud Tekst 94 JAH 2905 72161-3 Epithelial cells PrThr Pt XXX Ord Gram stain HEM/BC Epithelial cells [Presence] in Unspecified specimen by Gram stain Epi Cells XXX Ql Gram Stn 1 Observation 14,227 1417 MB 21 Epiteelrakud vener. prep-s JAH EI EI XXX-Lameepiteeli rakud Lameepiteeli rakud Lameepiteeli rakud Tekst 94 JAH 2905 72161-3 Epithelial cells PrThr Pt XXX Ord Gram stain HEM/BC Epithelial cells [Presence] in Unspecified specimen by Gram stain Epi Cells XXX Ql Gram Stn 1 Observation 14,227 1416 MB 21 Leukotsüüdid vener. prep-s JAH EI EI XXX-Polümorfonukleaarid Polümorfonukleaarid Polümorfonukleaarid Tekst 99 JAH 2909 20473-5 Polymorphonuclear cells PrThr Pt XXX Ord Wright stain 1506 HEM/BC Polymorphonuclear cells [Presence] in Unspecified specimen by Wright stain Polys XXX Ql Wright Stn 1 Observation 13,2954 1419 MB 21 Segafloora vener. prep-s JAH EI EI XXX-Mikroobid Mikroobid Mikroobid Tekst 102 JAH 2911 A-2911 1420 MB 21 Trihhomoonas vener. prep-s JAH EI EI XXX-Trihhomonaadid Trihhomonaadid Trihhomonaadid Tekst 104 JAH 2915 76705-3 Trichomonas vaginalis Pr Pt XXX Ord Gram stain MICRO Trichomonas vaginalis [Presence] in Unspecified specimen by Gram stain T vaginalis XXX Ql Gram Stn 1 Both 14,8247 1159 MB 21 Gardnerella vaginalis, PCR (emakakaelakanalikaapelt) ams7930506 JAH JAH EI XXX-Gardnerella-laadsed mikroobid Gardnerella-laadsed mikroobid Gardnerella-laadsed mikroobid Tekst 107 JAH 2918 43398-7 Gardnerella vaginalis+Prevotella sp morphotypes ACnc Pt Vag Ord Microscopy.light MICRO Gardnerella vaginalis+Prevotella sp morphotypes [Presence] in Vaginal fluid by Light microscopy G vaginalis+Prev sp mtyp Vag Ql Micro 1 Observation 1160 MB 21 Mikroskoopia (metüleensinine) shk7927154 Gardnerella vener. prep-s ams7928378 JAH EI EI XXX-Gardnerella-laadsed mikroobid Gardnerella-laadsed mikroobid Gardnerella-laadsed mikroobid Tekst 107 JAH 2918 43398-7 Gardnerella vaginalis+Prevotella sp morphotypes ACnc Pt Vag Ord Microscopy.light MICRO Gardnerella vaginalis+Prevotella sp morphotypes [Presence] in Vaginal fluid by Light microscopy G vaginalis+Prev sp mtyp Vag Ql Micro 1 Observation 1422 MB 21 Gardnerella vener. prep-s JAH EI EI XXX-Gardnerella-laadsed mikroobid Gardnerella-laadsed mikroobid Gardnerella-laadsed mikroobid Tekst 107 JAH 2918 43398-7 Gardnerella vaginalis+Prevotella sp morphotypes ACnc Pt Vag Ord Microscopy.light MICRO Gardnerella vaginalis+Prevotella sp morphotypes [Presence] in Vaginal fluid by Light microscopy G vaginalis+Prev sp mtyp Vag Ql Micro 1 Observation 1423 MB 21 Gram-negatiivsed diplokokid vener. prep-s JAH EI EI XXX-Gramnegatiivsed kokid Gramnegatiivsed kokid Gramnegatiivsed kokid Tekst 109 JAH 2919 A-2919 1161 MB 21 Biopsiamaterjalist happekindlate bakterite bakterioskoopia ams7929392 JAH JAH EI XXX-Happekindlalt värvuvad bakterid Happekindlalt värvuvad bakterid Happekindlalt värvuvad bakterid Tekst 131 JAH 2928 A-2928 1421 MB 21 Kandida vener. prep-s JAH EI EI XXX-Pärmirakud Pärmirakud Pärmirakud Tekst 140 JAH 2929 74759-2 Yeast PrThr Pt XXX Ord Gram stain MICRO Yeast [Presence] in Unspecified specimen by Gram stain Yeast XXX Ql Gram Stn 1 Both 13,2114 1162 MB 21 Juustelt külv dermatofüütidele ams7929827 JAH JAH EI XXX-Dermatofüütide hüüfid Dermatofüütide hüüfid Dermatofüütide hüüfid Tekst 148 JAH 2932 A-2932 1163 MB 21 PCR uuring dermatofüütidele (küünekaapelt) ams7930733 JAH JAH EI XXX-Dermatofüütide hüüfid Dermatofüütide hüüfid Dermatofüütide hüüfid Tekst 148 JAH 2932 A-2932 1418 MB 21 Lima vener. prep-s JAH EI EI XXX-Lima Lima Lima Tekst 151 JAH 4086 A-4086 1032 MB 21 Acantamoeba (silmamaterjalist) ams7929998 JAH JAH EI Eye-Acanthamoeba-m Acanthamoeba mikroskoopia silmamaterjalist Acanthamoeba mikroskoopia silmamaterjalist Tekst 158 JAH 2254 10636-9 Acanthamoeba sp identified Prid Pt Eye Nom Wet preparation MICRO Acanthamoeba sp identified in Eye by Wet preparation Acanthamoeba Eye Wet Prep 1 Both 1039 MB 21 Roojast mikroskoopia parasiitidele ams7930914 JAH JAH EI St-Parasites-m (formalin-aether) Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) Tekst 161 JAH 2260 10701-1 Ova+Parasites identified Prid Pt Stool Nom Concentration MICRO Ova+Parasites identified in Stool by Concentration O+P Stl Conc 1 Both 1129 MB 21 Uuring parasiitidele (biopsiamaterjalist) ams7930721 JAH JAH EI XXX-Parasites-m (wet mount) Parasiitide mikroskoopia (natiivpreparaat) Parasiitide mikroskoopia (natiivpreparaat) Tekst 162 JAH 2617 673-4 Ova & parasites identified Prid Pt XXX Nom Microscopy.light 527 MICRO Ova and parasites identified in Unspecified specimen by Light microscopy O+P XXX Micro 1 Both 15,7044 1164 MB 21 Parasiitide mikroskoopia (roojast) ams7929884 JAH JAH EI St-Ussnugiliste munad-m Ussnugiliste munad roojas Ussnugiliste munade mikroskoopia roojas Tekst 164 JAH 2936 10704-5 Ova & parasites identified Prid Pt Stool Nom Microscopy.light 659 MICRO Ova and parasites identified in Stool by Light microscopy O+P Stl Micro 1 Both 17,9876 1165 MB 21 Parasiitide uuring roojas ams7930104 JAH JAH EI St-Ussnugiliste munad-m Ussnugiliste munad roojas Ussnugiliste munade mikroskoopia roojas Tekst 164 JAH 2936 10704-5 Ova & parasites identified Prid Pt Stool Nom Microscopy.light 659 MICRO Ova and parasites identified in Stool by Light microscopy O+P Stl Micro 1 Both 17,9876 656 MB 21 E. vermicularis uuring anaalkaapelt ams7930103 JAH JAH EI XXX-E vermicularis-m Enterobius vermicularis munade mikroskoopia Enterobius vermicularis munade mikroskoopia täpsustamata materjalis Tekst 167 JAH 1498 675-9 Enterobius vermicularis Prid Pt XXX Nom Pinworm examination MICRO Enterobius vermicularis [Identifier] in Unspecified specimen by Pinworm exam E vermicularis XXX Pinworm Exam 1 Both 1315 AB 22 Amikacin abc1-153 JAH EI EI Is-Amikacin Disc Amikatsiin Disk Amikatsiin Disk T/M/R 24 JAH 2318 13-3 Amikacin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Amikacin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Amikacin Islt KB 1 Observation 1386 AB 22 Amikacin abc2-153 JAH EI EI Is-Amikacin Grad Amikatsiin Grad Amikatsiin Grad QN mg/L 25 JAH 2374 6975-7 Amikacin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Amikacin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Amikacin Islt E-test 1 Observation 1339 AB 22 Amoxicillin/Clavulanic acid abc1-152 JAH EI EI Is-Amoxicillin + Clavulanate Disc Amoksitsilliin + klavulaanhape Disk Amoksitsilliin + klavulaanhape Disk T/M/R 33 JAH 2305 21-6 Amoxicillin+Clavulanate Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Amoxicillin+Clavulanate [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Amoxicillin+Clav Islt KB 1 Observation 1387 AB 22 Amoxicillin/Clavulanic acid abc2-152 JAH EI EI Is-Amoxicillin + Clavulanate Grad Amoksitsilliin + klavulaanhape Grad Amoksitsilliin + klavulaanhape Grad QN mg/L 34 JAH 2354 6977-3 Amoxicillin+Clavulanate Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Amoxicillin+Clavulanate [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Amoxicillin+Clav Islt E-test 1 Observation 1322 AB 22 Amoxicillin/Clavulanic acid abc4-152 JAH EI EI Is-Amoxicillin + Clavulanate Amoksitsilliin + klavulaanhape Amoksitsilliin + klavulaanhape T/M/R 36 JAH 3239 18862-3 Amoxicillin+Clavulanate Susc Pt Isolate OrdQn ABXBACT Amoxicillin+Clavulanate [Susceptibility] Amoxicillin+Clav Susc Islt 1 Observation 8,1144 1347 AB 22 Ampicillin abc1-154 JAH EI EI Is-Ampicillin Disc Ampitsilliin Disk Ampitsilliin Disk T/M/R 45 JAH 2302 29-9 Ampicillin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Ampicillin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Ampicillin Islt KB 1 Observation 1388 AB 22 Ampicillin abc2-154 JAH EI EI Is-Ampicillin Grad Ampitsilliin Grad Ampitsilliin Grad QN mg/L 46 JAH 2351 6979-9 Ampicillin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Ampicillin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Ampicillin Islt E-test 1 Observation 1323 AB 22 Ampicillin abc4-154 JAH EI EI Is-Ampicillin Ampitsilliin Ampitsilliin T/M/R 48 JAH 3245 18864-9 Ampicillin Susc Pt Isolate OrdQn ABXBACT Ampicillin [Susceptibility] Ampicillin Susc Islt 1 Observation 8,1144 1350 AB 22 Ampicillin/Sulbactam abc1-96 JAH EI EI Is-Ampicillin + Sulbactam Disc Ampitsilliin + sulbaktaam Disk Ampitsilliin + sulbaktaam Disk T/M/R 49 JAH 2590 33-1 Ampicillin+Sulbactam Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Ampicillin+Sulbactam [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Ampicillin+Sulbac Islt KB 1 Observation 1389 AB 22 Ampicillin/Sulbactam abc2-96 JAH EI EI Is-Ampicillin + Sulbactam Grad Ampitsilliin + sulbaktaam Grad Ampitsilliin + sulbaktaam Grad QN mg/L 50 JAH 2355 6980-7 Ampicillin+Sulbactam Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Ampicillin+Sulbactam [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Ampicillin+Sulbac Islt E-test 1 Observation 1374 AB 22 Aztreonam abc1-165 JAH EI EI Is-Aztreonam Disc Astreonaam Disk Astreonaam Disk T/M/R 59 JAH 2338 45-5 Aztreonam Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Aztreonam [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Aztreonam Islt KB 1 Observation 1370 AB 22 Daptomycin abc2-25 JAH EI EI Is-Daptomycin Grad Daptomütsiin Grad Daptomütsiin Grad QN mg/L 63 JAH 2601 41691-7 Daptomycin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Daptomycin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Daptomycin Islt E-test 1 Observation 1383 AB 22 Doripenem abc1-294 JAH EI EI Is-Doripenem Disc Doripeneem Disk Doripeneem Disk T/M/R 69 JAH 2603 72893-1 Doripenem Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Doripenem [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Doripenem Islt KB 1 Both 8,476 1382 AB 22 Doripenem abc2-294 JAH EI EI Is-Doripenem Grad Doripeneem Grad Doripeneem Grad QN mg/L 70 JAH 2369 58711-3 Doripenem Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Doripenem [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Doripenem Islt E-test 1 Observation 1357 AB 22 Ertapenem abc1-43 JAH EI EI Is-Ertapenem Disc Ertapeneem Disk Ertapeneem Disk T/M/R 75 JAH 2334 35799-6 Ertapenem Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Ertapenem [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Ertapenem Islt KB 1 Observation 1358 AB 22 Ertapenem abc2-43 JAH EI EI Is-Ertapenem Grad Ertapeneem Grad Ertapeneem Grad QN mg/L 76 JAH 2390 35800-2 Ertapenem Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Ertapenem [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Ertapenem Islt E-test 1 Observation 1359 AB 22 Ertapenem abc4-43 JAH EI EI Is-Ertapenem Ertapeneem Ertapeneem T/M/R 78 JAH 3237 35802-8 Ertapenem Susc Pt Isolate OrdQn ABXBACT Ertapenem [Susceptibility] Ertapenem Susc Islt 1 Observation 17,3504 1341 AB 22 Erythromycin abc1-39 JAH EI EI Is-Erythromycin Disc Erütromütsiin Disk Erütromütsiin Disk T/M/R 79 JAH 2320 234-5 Erythromycin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Erythromycin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Erythromycin Islt KB 1 Observation 1397 AB 22 Erythromycin abc2-39 JAH EI EI Is-Erythromycin Grad Erütromütsiin Grad Erütromütsiin Grad QN mg/L 80 JAH 2393 7009-4 Erythromycin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Erythromycin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Erythromycin Islt E-test 1 Observation 1360 AB 22 Fosfomycin abc2-55 JAH EI EI Is-Fosfomycin Grad Fosfomütsiin Grad Fosfomütsiin Grad QN mg/L 88 JAH 2391 35809-3 Fosfomycin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Fosfomycin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Fosfomycin Islt E-test 1 Observation 1343 AB 22 Fosfomycin abc4-55 JAH EI EI Is-Fosfomycin Fosfomütsiin Fosfomütsiin T/M/R 90 JAH 3246 25596-8 Fosfomycin Susc Pt Isolate OrdQn ABXBACT Fosfomycin [Susceptibility] Fosfomycin Susc Islt 1 Observation 8,1144 1344 AB 22 Fusidic acid abc1-59 JAH EI EI Is-Fusidate Disc Fusidiin Disk Fusidiin Disk T/M/R 97 JAH 2333 263-4 Fusidate Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Fusidate [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Fusidate Islt KB 1 Observation 1345 AB 22 Gentamicin abc1-63 JAH EI EI Is-Gentamicin Disc Gentamütsiin Disk Gentamütsiin Disk T/M/R 101 JAH 2316 268-3 Gentamicin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion mm mm ABXBACT Gentamicin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Gentamicin Islt KB 1 Observation 1398 AB 22 Gentamicin abc2-63 JAH EI EI Is-Gentamicin Grad Gentamütsiin Grad Gentamütsiin Grad QN mg/L 102 JAH 2373 7016-9 Gentamicin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Gentamicin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Gentamicin Islt E-test 1 Observation 1361 AB 22 Gentamicin-High abc2-61 JAH EI EI Is-Gentamicin HL Grad Gentamütsiini kõrges kontsentratsioonis Grad Gentamütsiini kõrges kontsentratsioonis Grad QN mg/L 105 JAH 2372 35817-6 Gentamicin.high potency Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Gentamicin.high potency [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Gentamicin Synergy Islt E-test 1 Observation 1331 AB 22 Gentamicin abc4-63 JAH EI EI Is-Gentamicin Gentamütsiin Gentamütsiin T/M/R 107 JAH 3232 18928-2 Gentamicin Susc Pt Isolate OrdQn ABXBACT Gentamicin [Susceptibility] Gentamicin Susc Islt 1 Observation 12,7047 1346 AB 22 Imipenem abc1-221 JAH EI EI Is-Imipenem Disc Imipeneem Disk Imipeneem Disk T/M/R 110 JAH 2605 280-8 Imipenem Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Imipenem [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Imipenem Islt KB 1 Observation 1399 AB 22 Imipenem abc2-221 JAH EI EI Is-Imipenem Grad Imipeneem Grad Imipeneem Grad QN mg/L 111 JAH 2367 7019-3 Imipenem Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Imipenem [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Imipenem Islt E-test 1 Observation 1363 AB 22 Quinupristin/Dalfopristin abc1-87 JAH EI EI Is-Quinupristin + Dalfopristin Disc Kinupristiin + dalfopristiin Disk Kinupristiin + dalfopristiin Disk T/M/R 129 JAH 2331 35835-8 Quinupristin+Dalfopristin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Quinupristin+Dalfopristin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Quinupristin+Dalfoprist Islt KB 1 Observation 1353 AB 22 Quinupristin/Dalfopristin abc2-87 JAH EI EI Is-Quinupristin + Dalfopristin Grad Kinupristiin + dalfopristiin Grad Kinupristiin + dalfopristiin Grad QN mg/L 130 JAH 2398 33334-4 Quinupristin+Dalfopristin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Quinupristin+Dalfopristin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Quinupristin+Dalfoprist Islt E-test 1 Observation 1329 AB 22 Clarithromycin abc4-205 JAH EI EI Is-Clarithromycin Klaritromütsiin Klaritromütsiin T/M/R 135 JAH 3235 18907-6 Clarithromycin Susc Pt Isolate OrdQn ABXBACT Clarithromycin [Susceptibility] Clarithro Susc Islt 1 Observation 13,6778 1337 AB 22 Clindamycin abc1-203 JAH EI EI Is-Clindamycin Disc Klindamütsiin Disk Klindamütsiin Disk T/M/R 136 JAH 2328 194-1 Clindamycin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Clindamycin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Clindamycin Islt KB 1 Observation 1396 AB 22 Clindamycin abc2-203 JAH EI EI Is-Clindamycin Grad Klindamütsiin Grad Klindamütsiin Grad QN mg/L 137 JAH 2377 7005-2 Clindamycin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Clindamycin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Clindamycin Islt E-test 1 Observation 1330 AB 22 Clindamycin abc4-203 JAH EI EI Is-Clindamycin Klindamütsiin Klindamütsiin T/M/R 139 JAH 3229 18908-4 Clindamycin Susc Pt Isolate OrdQn ABXBACT Clindamycin [Susceptibility] Clindamycin Susc Islt 1 Observation 13,4676 1320 AB 22 Chloramphenicol abc1-197 JAH EI EI Is-Chloramphenicol Disc Klooramfenikool Disk Klooramfenikool Disk T/M/R 140 JAH 2330 174-3 Chloramphenicol Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Chloramphenicol [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Chloramphen Islt KB 1 Observation 1394 AB 22 Chloramphenicol abc2-197 JAH EI EI Is-Chloramphenicol Grad Klooramfenikool Grad Klooramfenikool Grad QN mg/L 141 JAH 2394 7001-1 Chloramphenicol Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Chloramphenicol [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Chloramphen Islt E-test 1 Observation 1352 AB 22 Colistin abc2-211 JAH EI EI Is-Colistin Grad Kolistiin Grad Kolistiin Grad QN mg/L 144 JAH 2370 33333-6 Colistin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip 0,00% ABXBACT Colistin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Colistin Islt E-test 1 Observation 1340 AB 22 Levofloxacin abc1-237 JAH EI EI Is-Levofloxacin Disc Levofloksatsiin Disk Levofloksatsiin Disk T/M/R 147 JAH 2324 21367-8 Levofloxacin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Levofloxacin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Levofloxacin Islt KB 1 Observation 1400 AB 22 Levofloxacin abc2-237 JAH EI EI Is-Levofloxacin Grad Levofloksatsiin Grad Levofloksatsiin Grad QN mg/L 148 JAH 2376 7026-8 Levofloxacin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Levofloxacin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Levofloxacin Islt E-test 1 Observation 1338 AB 22 Levofloxacin abc4-237 JAH EI EI Is-Levofloxacin Levofloksatsiin Levofloksatsiin T/M/R 150 JAH 3233 20629-2 Levofloxacin Susc Pt Isolate OrdQn ABXBACT Levofloxacin [Susceptibility] Levofloxacin Susc Islt 1 Observation 14,7804 1348 AB 22 Linezolid abc1-233 JAH EI EI Is-Linezolid Disc Linesoliid Disk Linesoliid Disk T/M/R 151 JAH 2332 29255-7 Linezolid Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Linezolid [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Linezolid Islt KB 1 Observation 1351 AB 22 Linezolid abc2-233 JAH EI EI Is-Linezolid Grad Linesoliid Grad Linesoliid Grad QN mg/L 152 JAH 2395 33332-8 Linezolid Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Linezolid [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Linezolid Islt E-test 1 Observation 1385 AB 22 Meropenem abc1-243 JAH EI EI Is-Meropenem Disc Meropeneem Disk Meropeneem Disk T/M/R 157 JAH 2314 6653-0 Meropenem Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Meropenem [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Meropenem Islt KB 1 Observation 1401 AB 22 Meropenem abc2-243 JAH EI EI Is-Meropenem Grad Meropeneem Grad Meropeneem Grad QN mg/L 158 JAH 2368 7029-2 Meropenem Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Meropenem [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Meropenem Islt E-test 1 Observation 1402 AB 22 Metronidazole abc2-255 JAH EI EI Is-Metronidazole Grad Metronidasool Grad Metronidasool Grad QN mg/L 163 JAH 2385 7031-8 Metronidazole Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Metronidazole [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Metronidazole Islt E-test 1 Observation 1354 AB 22 Minocycline abc1-250 JAH EI EI Is-Minocycline Disc Minotsükliin Disk Minotsükliin Disk T/M/R 175 JAH 2335 336-8 Minocycline Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Minocycline [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Minocycline Islt KB 1 Observation 1349 AB 22 Moxifloxacin abc1-247 JAH EI EI Is-Moxifloxacin Disc Moksifloksatsiin Disk Moksifloksatsiin Disk T/M/R 181 JAH 3289 31041-7 Moxifloxacin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Moxifloxacin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Moxifloxacin Islt KB 1 Observation 8,1144 1362 AB 22 Mupirocin abc1-256 JAH EI EI Is-Mupirocin Disc Mupirotsiin Disk Mupirotsiin Disk T/M/R 185 JAH 2610 35822-6 Mupirocin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Mupirocin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Mupirocin Islt KB 1 Observation 1403 AB 22 Mupirocin abc2-256 JAH EI EI Is-Mupirocin Grad Mupirotsiin Grad Mupirotsiin Grad QN mg/L 186 JAH 2386 7033-4 Mupirocin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Mupirocin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Mupirocin Islt E-test 1 Observation 1355 AB 22 Nalidixic acid abc1-259 JAH EI EI Is-Nalidixate Disc Nalidikshape Disk Nalidikshape Disk T/M/R 190 JAH 2326 352-5 Nalidixate Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Nalidixate [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Nalidixate Islt KB 1 Observation 1364 AB 22 Nitrofurantoin abc1-266 JAH EI EI Is-Nitrofurantoin Disc Nitrofurantoiin Disk Nitrofurantoiin Disk T/M/R 195 JAH 2327 364-0 Nitrofurantoin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Nitrofurantoin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Nitrofurantoin Islt KB 1 Observation 1365 AB 22 Norfloxacin abc1-267 JAH EI EI Is-Norfloxacin Disc Norfloksatsiin Disk Norfloksatsiin Disk T/M/R 199 JAH 2325 368-1 Norfloxacin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Norfloxacin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Norfloxacin Islt KB 1 Observation 1366 AB 22 Ofloxacin abc1-272 JAH EI EI Is-Ofloxacin Disc Ofloksatsiin Disk Ofloksatsiin Disk T/M/R 203 JAH 2343 376-4 Ofloxacin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Ofloxacin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Ofloxacin Islt KB 1 Observation 1367 AB 22 Oxacillin abc1-277 JAH EI EI Is-Oxacillin Disc Oksatsilliin Disk Oksatsilliin Disk T/M/R 206 JAH 2304 384-8 Oxacillin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Oxacillin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Oxacillin Islt KB 1 Observation 1404 AB 22 Oxacillin abc2-277 JAH EI EI Is-Oxacillin Grad Oksatsilliin Grad Oksatsilliin Grad QN mg/L 207 JAH 2353 7039-1 Oxacillin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Oxacillin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Oxacillin Islt E-test 1 Observation 1332 AB 22 Oxacillin abc4-277 JAH EI EI Is-Oxacillin Oksatsilliin Oksatsilliin T/M/R 209 JAH 3238 18961-3 Oxacillin Susc Pt Isolate OrdQn ABXBACT Oxacillin [Susceptibility] Oxacillin Susc Islt 1 Observation 14,9628 1317 AB 22 Penicillin G abc1-68 JAH EI EI Is-Penicillin Disc Penitsilliin Disk Penitsilliin Disk T/M/R 213 JAH 2303 13968-3 Penicillin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Penicillin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Penicillin Islt KB 1 Observation 1333 AB 22 Penicillin G abc4-68 JAH EI EI Is-Penicillin Penitsilliin Penitsilliin T/M/R 215 JAH 3247 18964-7 Penicillin Susc Pt Isolate OrdQn ABXBACT Penicillin [Susceptibility] Penicillin Susc Islt 1 Observation 11,7724 1342 AB 22 Penicillin G abc2-68 JAH EI EI Is-Penicillin LL Grad Penitsilliin madalas kontsentratsioonis Grad Penitsilliin madalas kontsentratsioonis Grad QN mg/L 223 JAH 2352 23925-1 Penicillin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip 0,00% ABXBACT Penicillin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Penicillin Islt E-test 1 Observation 1368 AB 22 Piperacillin abc1-70 JAH EI EI Is-Piperacillin Disc Piperatsilliin Disk Piperatsilliin Disk T/M/R 224 JAH 2344 409-3 Piperacillin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Piperacillin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Piperacillin Islt KB 1 Observation 1369 AB 22 Piperacillin/Tazobactam abc1-145 JAH EI EI Is-Piperacillin + Tazobactam Disc Piperatsilliin + tasobaktaam Disk Piperatsilliin + tasobaktaam Disk T/M/R 227 JAH 2306 413-5 Piperacillin+Tazobactam Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Piperacillin+Tazobactam [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Piperacillin+Tazobac Islt KB 1 Observation 1405 AB 22 Piperacillin/Tazobactam abc2-145 JAH EI EI Is-Piperacillin + Tazobactam Grad Piperatsilliin + tasobaktaam Grad Piperatsilliin + tasobaktaam Grad QN mg/L 228 JAH 2356 7044-1 Piperacillin+Tazobactam Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Piperacillin+Tazobactam [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Piperacillin+Tazobac Islt E-test 1 Observation 1334 AB 22 Piperacillin/Tazobactam abc4-145 JAH EI EI Is-Piperacillin + Tazobactam Piperatsilliin + tasobaktaam Piperatsilliin + tasobaktaam T/M/R 230 JAH 3244 18970-4 Piperacillin+Tazobactam Susc Pt Isolate OrdQn ABXBACT Piperacillin+Tazobactam [Susceptibility] Pip+Tazo Susc Islt 1 Observation 8,1144 1373 AB 22 Rifampin abc1-91 JAH EI EI Is-Rifampin Disc Rifampitsiin Disk Rifampitsiin Disk T/M/R 238 JAH 2345 429-1 Rifampin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Rifampin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Rifampin Islt KB 1 Observation 1406 AB 22 Rifampin abc2-91 JAH EI EI Is-Rifampin Grad Rifampitsiin Grad Rifampitsiin Grad QN mg/L 239 JAH 2379 7045-8 Rifampin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Rifampin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Rifampin Islt E-test 1 Observation 1407 AB 22 Teicoplanin abc2-127 JAH EI EI Is-Teicoplanin Grad Teikoplaniin Grad Teikoplaniin Grad QN mg/L 251 JAH 2611 7051-6 Teicoplanin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Teicoplanin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Teicoplanin Islt E-test 1 Observation 1375 AB 22 Tetracycline abc1-125 JAH EI EI Is-Tetracycline Disc Tetratsükliin Disk Tetratsükliin Disk T/M/R 256 JAH 2321 497-8 Tetracycline Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Tetracycline [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Tetracycline Islt KB 1 Observation 1408 AB 22 Tetracycline abc2-125 JAH EI EI Is-Tetracycline Grad Tetratsükliin Grad Tetratsükliin Grad QN mg/L 257 JAH 2396 7052-4 Tetracycline Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Tetracycline [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Tetracycline Islt E-test 1 Observation 1372 AB 22 Tigecycline abc1-315 JAH EI EI Is-Tigecycline Disc Tigetsükliin Disk Tigetsükliin Disk T/M/R 260 JAH 2612 42356-6 Tigecycline Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Tigecycline [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Tigecycline Islt KB 1 Observation 1371 AB 22 Tigecycline abc2-315 JAH EI EI Is-Tigecycline Grad Tigetsükliin Grad Tigetsükliin Grad QN mg/L 261 JAH 2387 42354-1 Tigecycline Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Tigecycline [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Tigecycline Islt E-test 1 Observation 1377 AB 22 Tobramycin abc1-142 JAH EI EI Is-Tobramycin Disc Tobramütsiin Disk Tobramütsiin Disk T/M/R 268 JAH 2317 509-0 Tobramycin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Tobramycin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Tobramycin Islt KB 1 Observation 1376 AB 22 Tobramycin abc2-142 JAH EI EI Is-Tobramycin Grad Tobramütsiin Grad Tobramütsiin Grad QN mg/L 269 JAH 2397 7055-7 Tobramycin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Tobramycin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Tobramycin Islt E-test 1 Observation 1378 AB 22 Trimethoprim abc1-140 JAH EI EI Is-Trimethoprim Disc Trimetoprim Disk Trimetoprim Disk T/M/R 272 JAH 2350 513-2 Trimethoprim Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Trimethoprim [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Trimethoprim Islt KB 1 Observation 1379 AB 22 Trimethoprim/Sulfamethoxazole abc1-119 JAH EI EI Is-Trimethoprim + sulfamethoxazole Disc Trimetoprim + sulfametoksasool Disk Trimetoprim + sulfametoksasool Disk T/M/R 276 JAH 2329 517-3 Trimethoprim+Sulfamethoxazole Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Trimethoprim+Sulfamethoxazole [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) TMP SMX Islt KB 1 Observation 1409 AB 22 Trimethoprim/Sulfamethoxazole abc2-119 JAH EI EI Is-Trimethoprim + sulfamethoxazole Grad Trimetoprim + sulfametoksasool Grad Trimetoprim + sulfametoksasool Grad QN mg/L 277 JAH 2378 7057-3 Trimethoprim+Sulfamethoxazole Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Trimethoprim+Sulfamethoxazole [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) TMP SMX Islt E-test 1 Observation 1335 AB 22 Trimethoprim/Sulfamethoxazole abc4-119 JAH EI EI Is-Trimethoprim + sulfamethoxazole Trimetoprim + sulfametoksasool Trimetoprim + sulfametoksasool T/M/R 279 JAH 3240 18998-5 Trimethoprim+Sulfamethoxazole Susc Pt Isolate OrdQn ABXBACT Trimethoprim+Sulfamethoxazole [Susceptibility] TMP SMX Susc Islt 1 Observation 8,1144 1384 AB 22 Cefadroxil abc1-193 JAH EI EI Is-Cefadroxil Disc Tsefadroksiil Disk Tsefadroksiil Disk T/M/R 280 JAH 2592 65-3 Cefadroxil Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Cefadroxil [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Cefadroxil Islt KB 1 Observation 1411 AB 22 Cefepime abc1-46 JAH EI EI Is-Cefepime Disc Tsefepiim Disk Tsefepiim Disk T/M/R 295 JAH 2307 8272-7 Cefepime Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Cefepime [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Cefepime Islt KB 1 Observation 1390 AB 22 Cefepime abc2-46 JAH EI EI Is-Cefepime Grad Tsefepiim Grad Tsefepiim Grad QN mg/L 296 JAH 2357 6987-2 Cefepime Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Cefepime [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Cefepime Islt E-test 1 Observation 1324 AB 22 Cefepime abc4-46 JAH EI EI Is-Cefepime Tsefepiim Tsefepiim T/M/R 298 JAH 3242 18879-7 Cefepime Susc Pt Isolate OrdQn ABXBACT Cefepime [Susceptibility] Cefepime Susc Islt 1 Observation 8,1144 1313 AB 22 Cefoxitin abc1-56 JAH EI EI Is-Cefoxitin Disc Tsefoksitiin Disk Tsefoksitiin Disk T/M/R 307 JAH 2309 117-2 Cefoxitin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Cefoxitin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Cefoxitin Islt KB 1 Observation 1326 AB 22 Cefoxitin abc4-56 JAH EI EI Is-Cefoxitin Tsefoksitiin Tsefoksitiin T/M/R 310 JAH 3230 18888-8 Cefoxitin Susc Pt Isolate OrdQn ABXBACT Cefoxitin [Susceptibility] Cefoxitin Susc Islt 1 Observation 14,3046 1312 AB 22 Cefotaxime abc1-21 JAH EI EI Is-Cefotaxime Disc Tsefotaksiim Disk Tsefotaksiim Disk T/M/R 311 JAH 2308 109-9 Cefotaxime Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Cefotaxime [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Cefotaxime Islt KB 1 Observation 1391 AB 22 Cefotaxime abc2-21 JAH EI EI Is-Cefotaxime LL Grad Tsefotaksiim madalas kontsentratsioonis Grad Tsefotaksiim madalas kontsentratsioonis Grad QN mg/L 314 JAH 2358 6989-8 Cefotaxime Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Cefotaxime [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Cefotaxime Islt E-test 1 Observation 1325 AB 22 Cefotaxime abc4-21 JAH EI EI Is-Cefotaxime Tsefotaksiim Tsefotaksiim T/M/R 315 JAH 3236 18886-2 Cefotaxime Susc Pt Isolate OrdQn ABXBACT Cefotaxime [Susceptibility] Cefotaxime Susc Islt 1 Observation 13,5703 1314 AB 22 Cefpodoxime abc1-213 JAH EI EI Is-Cefpodoxime Disc Tsefpodoksiim Disk Tsefpodoksiim Disk T/M/R 317 JAH 2312 121-4 Cefpodoxime Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Cefpodoxime [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Cefpodoxime Islt KB 1 Observation 1316 AB 22 Ceftazidime abc1-178 JAH EI EI Is-Ceftazidime Disc Tseftasidiim Disk Tseftasidiim Disk T/M/R 322 JAH 2597 134-7 Ceftazidime Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Ceftazidime [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Ceftazidime Islt KB 1 Observation 1392 AB 22 Ceftazidime abc2-178 JAH EI EI Is-Ceftazidime Grad Tseftasidiim Grad Tseftasidiim Grad QN mg/L 324 JAH 2360 6995-5 Ceftazidime Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Ceftazidime [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Ceftazidime Islt E-test 1 Observation 1318 AB 22 Ceftriaxone abc1-5 JAH EI EI Is-Ceftriaxone Disc Tseftriaksoon Disk Tseftriaksoon Disk T/M/R 332 JAH 2313 142-0 Ceftriaxone Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Ceftriaxone [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Ceftriaxone Islt KB 1 Observation 1393 AB 22 Ceftriaxone abc2-5 JAH EI EI Is-Ceftriaxone Grad Tseftriaksoon Grad Tseftriaksoon Grad QN mg/L 333 JAH 2361 6998-9 Ceftriaxone Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip 0,00% ABXBACT Ceftriaxone [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Ceftriaxone Islt E-test 1 Observation 1327 AB 22 Ceftriaxone abc4-5 JAH EI EI Is-Ceftriaxone Tseftriaksoon Tseftriaksoon T/M/R 335 JAH 3241 18895-3 Ceftriaxone Susc Pt Isolate OrdQn ABXBACT Ceftriaxone [Susceptibility] Ceftriaxone Susc Islt 1 Observation 8,1144 1356 AB 22 Cefuroxime axetil abc1-22 JAH EI EI Is-Cefuroxime po Disc Tsefuroksiim (suukaudne) Disk Tsefuroksiim (suukaudne) Disk T/M/R 337 JAH 2310 35782-2 Cefuroxime.oral Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Cefuroxime Oral [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Cefuroxime Oral Islt KB 1 Observation 1319 AB 22 Cefuroxime sodium abc1-23 JAH EI EI Is-Cefuroxime par Disc Tsefuroksiim (parenteraalne) Disk Tsefuroksiim (parenteraalne) Disk T/M/R 341 JAH 2311 146-1 Cefuroxime.parenteral Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Cefuroxime Parenteral [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Cefuroxime Parenter Islt KB 1 Observation 1321 AB 22 Ciprofloxacin abc1-201 JAH EI EI Is-Ciprofloxacin Disc Tsiprofloksatsiin Disk Tsiprofloksatsiin Disk T/M/R 347 JAH 2323 186-7 Ciprofloxacin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Ciprofloxacin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Ciprofloxacin Islt KB 1 Observation 1395 AB 22 Ciprofloxacin abc2-201 JAH EI EI Is-Ciprofloxacin Grad Tsiprofloksatsiin Grad Tsiprofloksatsiin Grad QN mg/L 348 JAH 2375 7002-9 Ciprofloxacin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Ciprofloxacin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Ciprofloxacin Islt E-test 1 Observation 1328 AB 22 Ciprofloxacin abc4-201 JAH EI EI Is-Ciprofloxacin Tsiprofloksatsiin Tsiprofloksatsiin T/M/R 350 JAH 3231 18906-8 Ciprofloxacin Susc Pt Isolate OrdQn ABXBACT Ciprofloxacin [Susceptibility] Ciprofloxacin Susc Islt 1 Observation 13,013 1380 AB 22 Vancomycin abc1-149 JAH EI EI Is-Vancomycin Disc Vankomütsiin Disk Vankomütsiin Disk T/M/R 351 JAH 2315 525-6 Vancomycin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Vancomycin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Vancomycin Islt KB 1 Observation 1410 AB 22 Vancomycin abc2-149 JAH EI EI Is-Vancomycin Grad Vankomütsiin Grad Vankomütsiin Grad QN mg/L 352 JAH 2371 7059-9 Vancomycin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip 0,00% ABXBACT Vancomycin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Vancomycin Islt E-test 1 Observation 1336 AB 22 Vancomycin abc4-149 JAH EI EI Is-Vancomycin Vankomütsiin Vankomütsiin T/M/R 354 JAH 3234 19000-9 Vancomycin Susc Pt Isolate OrdQn ABXBACT Vancomycin [Susceptibility] Vancomycin Susc Islt 1 Observation 12,37 1078 MÜ 23 Happekindlate bakterite bakterioskoopia (liikvorist) ams7929358 JAH JAH EI XXX-Ziehl-Neelsen-m Mükobakterite mikroskoopia (Ziehl-Neelsen) Mükobakterite mikroskoopia (Ziehl-Neelsen) Tekst 3 JAH 2273 656-9 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Acid fast stain.Ziehl-Neelsen MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Acid fast stain.Ziehl-Neelsen ZN Stn XXX 1 Both 16,4987 1079 MÜ 23 Rögast Happekindlate bakterite bakterioskoopia ams7929361 JAH JAH EI XXX-Ziehl-Neelsen-m Mükobakterite mikroskoopia (Ziehl-Neelsen) Mükobakterite mikroskoopia (Ziehl-Neelsen) Tekst 3 JAH 2273 656-9 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Acid fast stain.Ziehl-Neelsen MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Acid fast stain.Ziehl-Neelsen ZN Stn XXX 1 Both 16,4987 1080 MÜ 23 Happekindlate bakterite bakterioskoopia (rögast) ams7927708 JAH JAH EI XXX-Ziehl-Neelsen-m Mükobakterite mikroskoopia (Ziehl-Neelsen) Mükobakterite mikroskoopia (Ziehl-Neelsen) Tekst 3 JAH 2273 656-9 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Acid fast stain.Ziehl-Neelsen MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Acid fast stain.Ziehl-Neelsen ZN Stn XXX 1 Both 16,4987 1081 MÜ 23 Happekindlate bakterite bakterioskoopia (liikvorist) ams7927709 JAH JAH EI XXX-Ziehl-Neelsen-m Mükobakterite mikroskoopia (Ziehl-Neelsen) Mükobakterite mikroskoopia (Ziehl-Neelsen) Tekst 3 JAH 2273 656-9 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Acid fast stain.Ziehl-Neelsen MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Acid fast stain.Ziehl-Neelsen ZN Stn XXX 1 Both 16,4987 1082 MÜ 23 Happekindlate bakterite bakterioskoopia (bronhoalveolaarloputuse vedelikust) ams7929932 JAH JAH EI XXX-Ziehl-Neelsen-m Mükobakterite mikroskoopia (Ziehl-Neelsen) Mükobakterite mikroskoopia (Ziehl-Neelsen) Tekst 3 JAH 2273 656-9 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Acid fast stain.Ziehl-Neelsen MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Acid fast stain.Ziehl-Neelsen ZN Stn XXX 1 Both 16,4987 1083 MÜ 23 Happekindlate bakterite bakterioskoopia (keskjoauriinist) ams7929990 JAH JAH EI XXX-Ziehl-Neelsen-m Mükobakterite mikroskoopia (Ziehl-Neelsen) Mükobakterite mikroskoopia (Ziehl-Neelsen) Tekst 3 JAH 2273 656-9 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Acid fast stain.Ziehl-Neelsen MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Acid fast stain.Ziehl-Neelsen ZN Stn XXX 1 Both 16,4987 1084 MÜ 23 Happekindlate bakterite bakterioskoopia (kõrvaeritisest) ams7929997 JAH JAH EI XXX-Ziehl-Neelsen-m Mükobakterite mikroskoopia (Ziehl-Neelsen) Mükobakterite mikroskoopia (Ziehl-Neelsen) Tekst 3 JAH 2273 656-9 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Acid fast stain.Ziehl-Neelsen MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Acid fast stain.Ziehl-Neelsen ZN Stn XXX 1 Both 16,4987 1085 MÜ 23 Mükobakterite külv (maomahlast) ams7930021 JAH JAH EI XXX-Ziehl-Neelsen-m Mükobakterite mikroskoopia (Ziehl-Neelsen) Mükobakterite mikroskoopia (Ziehl-Neelsen) Tekst 3 JAH 2273 656-9 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Acid fast stain.Ziehl-Neelsen MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Acid fast stain.Ziehl-Neelsen ZN Stn XXX 1 Both 16,4987 1086 MÜ 23 Happekindlate bakterite bakterioskoopia (bronhiaspiraadist) ams7929303 JAH JAH EI XXX-Ziehl-Neelsen-m Mükobakterite mikroskoopia (Ziehl-Neelsen) Mükobakterite mikroskoopia (Ziehl-Neelsen) Tekst 3 JAH 2273 656-9 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Acid fast stain.Ziehl-Neelsen MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Acid fast stain.Ziehl-Neelsen ZN Stn XXX 1 Both 16,4987 1087 MÜ 23 Happekindlate bakterite bakterioskoopia (pleuravedelikust) ams7930034 JAH JAH EI XXX-Ziehl-Neelsen-m Mükobakterite mikroskoopia (Ziehl-Neelsen) Mükobakterite mikroskoopia (Ziehl-Neelsen) Tekst 3 JAH 2273 656-9 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Acid fast stain.Ziehl-Neelsen MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Acid fast stain.Ziehl-Neelsen ZN Stn XXX 1 Both 16,4987 1088 MÜ 23 Happekindlate bakterite bakterioskoopia (nahakaapelt) ams7930044 JAH JAH EI XXX-Ziehl-Neelsen-m Mükobakterite mikroskoopia (Ziehl-Neelsen) Mükobakterite mikroskoopia (Ziehl-Neelsen) Tekst 3 JAH 2273 656-9 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Acid fast stain.Ziehl-Neelsen MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Acid fast stain.Ziehl-Neelsen ZN Stn XXX 1 Both 16,4987 1089 MÜ 23 Happekindlate bakterite bakterioskoopia (liigesevedelikust) ams7930050 JAH JAH EI XXX-Ziehl-Neelsen-m Mükobakterite mikroskoopia (Ziehl-Neelsen) Mükobakterite mikroskoopia (Ziehl-Neelsen) Tekst 3 JAH 2273 656-9 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Acid fast stain.Ziehl-Neelsen MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Acid fast stain.Ziehl-Neelsen ZN Stn XXX 1 Both 16,4987 1090 MÜ 23 Happekindlate bakterite bakterioskoopia (trahheaaspiraadist) ams7930057 JAH JAH EI XXX-Ziehl-Neelsen-m Mükobakterite mikroskoopia (Ziehl-Neelsen) Mükobakterite mikroskoopia (Ziehl-Neelsen) Tekst 3 JAH 2273 656-9 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Acid fast stain.Ziehl-Neelsen MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Acid fast stain.Ziehl-Neelsen ZN Stn XXX 1 Both 16,4987 1091 MÜ 23 Happekindlate bakterite bakterioskoopia (haavaeritisest) ams7930077 JAH JAH EI XXX-Ziehl-Neelsen-m Mükobakterite mikroskoopia (Ziehl-Neelsen) Mükobakterite mikroskoopia (Ziehl-Neelsen) Tekst 3 JAH 2273 656-9 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Acid fast stain.Ziehl-Neelsen MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Acid fast stain.Ziehl-Neelsen ZN Stn XXX 1 Both 16,4987 1092 MÜ 23 Happekindlate bakterite bakterioskoopia (fistulieritisest) ams7930078 JAH JAH EI XXX-Ziehl-Neelsen-m Mükobakterite mikroskoopia (Ziehl-Neelsen) Mükobakterite mikroskoopia (Ziehl-Neelsen) Tekst 3 JAH 2273 656-9 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Acid fast stain.Ziehl-Neelsen MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Acid fast stain.Ziehl-Neelsen ZN Stn XXX 1 Both 16,4987 1093 MÜ 23 Happekindlate bakterite bakterioskoopia (roojast) ams7930218 JAH JAH EI XXX-Ziehl-Neelsen-m Mükobakterite mikroskoopia (Ziehl-Neelsen) Mükobakterite mikroskoopia (Ziehl-Neelsen) Tekst 3 JAH 2273 656-9 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Acid fast stain.Ziehl-Neelsen MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Acid fast stain.Ziehl-Neelsen ZN Stn XXX 1 Both 16,4987 1094 MÜ 23 Happekindlate bakterite bakterioskoopia (biopsiamaterjalist) ams7929357 JAH JAH EI XXX-Ziehl-Neelsen-m Mükobakterite mikroskoopia (Ziehl-Neelsen) Mükobakterite mikroskoopia (Ziehl-Neelsen) Tekst 3 JAH 2273 656-9 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Acid fast stain.Ziehl-Neelsen MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Acid fast stain.Ziehl-Neelsen ZN Stn XXX 1 Both 16,4987 1064 MÜ 23 Mükobakterite külv (rögast) ams7927713 JAH JAH EI XXX-Mycobacterium culture Mükobakterite külv Mükobakterite külv KYLV 8 JAH 2272 543-9 Mycobacterium sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 0,03% MICRO Mycobacterium sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Mycobacterium XXX Cult 1 Both 1065 MÜ 23 Mükobakterite külv (liikvorist) ams7927714 JAH JAH EI XXX-Mycobacterium culture Mükobakterite külv Mükobakterite külv KYLV 8 JAH 2272 543-9 Mycobacterium sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 0,03% MICRO Mycobacterium sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Mycobacterium XXX Cult 1 Both 1066 MÜ 23 Mükobakterite külv (bronhoalveolaarloputuse vedelikust) ams7929922 JAH JAH EI XXX-Mycobacterium culture Mükobakterite külv Mükobakterite külv KYLV 8 JAH 2272 543-9 Mycobacterium sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 0,03% MICRO Mycobacterium sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Mycobacterium XXX Cult 1 Both 1067 MÜ 23 Mükobakterite külv (keskjoauriinist) ams7929988 JAH JAH EI XXX-Mycobacterium culture Mükobakterite külv Mükobakterite külv KYLV 8 JAH 2272 543-9 Mycobacterium sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 0,03% MICRO Mycobacterium sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Mycobacterium XXX Cult 1 Both 1068 MÜ 23 Mükobakterite külv (kõrvaeritisest) ams7929995 JAH JAH EI XXX-Mycobacterium culture Mükobakterite külv Mükobakterite külv KYLV 8 JAH 2272 543-9 Mycobacterium sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 0,03% MICRO Mycobacterium sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Mycobacterium XXX Cult 1 Both 1069 MÜ 23 Mükobakterite külv (maomahlast) ams7930022 JAH JAH EI XXX-Mycobacterium culture Mükobakterite külv Mükobakterite külv KYLV 8 JAH 2272 543-9 Mycobacterium sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 0,03% MICRO Mycobacterium sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Mycobacterium XXX Cult 1 Both 1070 MÜ 23 Mükobakterite külv (bronhiaspiraadist) ams7929304 JAH JAH EI XXX-Mycobacterium culture Mükobakterite külv Mükobakterite külv KYLV 8 JAH 2272 543-9 Mycobacterium sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 0,03% MICRO Mycobacterium sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Mycobacterium XXX Cult 1 Both 1071 MÜ 23 Mükobakterite külv (fistlist) ams7929310 JAH JAH EI XXX-Mycobacterium culture Mükobakterite külv Mükobakterite külv KYLV 8 JAH 2272 543-9 Mycobacterium sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 0,03% MICRO Mycobacterium sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Mycobacterium XXX Cult 1 Both 1072 MÜ 23 Mükobakterite külv (pleuravedelikust) ams7930032 JAH JAH EI XXX-Mycobacterium culture Mükobakterite külv Mükobakterite külv KYLV 8 JAH 2272 543-9 Mycobacterium sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 0,03% MICRO Mycobacterium sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Mycobacterium XXX Cult 1 Both 1073 MÜ 23 Mükobakterite külv (liigesevedelikust) ams7930054 JAH JAH EI XXX-Mycobacterium culture Mükobakterite külv Mükobakterite külv KYLV 8 JAH 2272 543-9 Mycobacterium sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 0,03% MICRO Mycobacterium sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Mycobacterium XXX Cult 1 Both 1074 MÜ 23 Mükobakterite külv (trahheaaspiraadist) ams7930058 JAH JAH EI XXX-Mycobacterium culture Mükobakterite külv Mükobakterite külv KYLV 8 JAH 2272 543-9 Mycobacterium sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 0,03% MICRO Mycobacterium sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Mycobacterium XXX Cult 1 Both 1075 MÜ 23 Mükobakterite külv (haavaeritisest) ams7930186 JAH JAH EI XXX-Mycobacterium culture Mükobakterite külv Mükobakterite külv KYLV 8 JAH 2272 543-9 Mycobacterium sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 0,03% MICRO Mycobacterium sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Mycobacterium XXX Cult 1 Both 1076 MÜ 23 Mükobakterite külv (roojast) ams7930219 JAH JAH EI XXX-Mycobacterium culture Mükobakterite külv Mükobakterite külv KYLV 8 JAH 2272 543-9 Mycobacterium sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 0,03% MICRO Mycobacterium sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Mycobacterium XXX Cult 1 Both 1077 MÜ 23 Mükobakterite külv (biopsiamaterjalist) ams7928851 JAH JAH EI XXX-Mycobacterium culture Mükobakterite külv Mükobakterite külv KYLV 8 JAH 2272 543-9 Mycobacterium sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 0,03% MICRO Mycobacterium sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Mycobacterium XXX Cult 1 Both 1095 MÜ 23 Mükobakterite külv BACTEC-süsteemi (verest) ams7929343 JAH JAH EI B-Mycobacterium culture Mükobakterite külv verest Mükobakterite külv verest KYLV 9 JAH 2300 533-0 Mycobacterium sp identified Prid Pt Bld Nom Organism specific culture 1877 MICRO Mycobacterium sp identified in Blood by Organism specific culture Mycobacterium Bld Cult 1 Both 25,0919 1148 MÜ 23 Mycobacterium tuberculosis complex, GeneXpert MTB/RIF (rögast) ams7930901 JAH JAH EI XXX-MTBC DNA-Rif panel MTBC DNA ja Rif-tundlikkuse paneel Mycobacterium tuberculosis kompleksi DNA ja rifampitsiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel (paneel) Paneel 11 JAH 2780 L-2780 1215 MÜ 23 Mycobacterium tuberculosis, PCR (bronhoalveolaarloputusvedelikust) ams7930753 JAH JAH EI XXX-M tuberculosis complex DNA Mycobacterium tuberculosis kompleksi DNA Mycobacterium tuberculosis kompleksi DNA N/P 15 JAH 3536 38379-4 Mycobacterium tuberculosis complex DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 36 MICRO Mycobacterium tuberculosis complex DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M TB Cmplx DNA XXX Ql PCR 1 Both 22,5643 826 MÜ 23 Gammainterferoon test M tubergulosis'ele (verest) ams7930468 JAH JAH EI P-IGRA IGRA (tuberkuloosi sõeluuring) Gammainterferoon-test plasmas (tuberkuloosi sõeluuring) Tekst 52 JAH 1984 45323-3 Mycobacterium tuberculosis tuberculin stimulated gamma interferon ACnc Pt Bld Ord MICRO Mycobacterium tuberculosis tuberculin stimulated gamma interferon [Presence] in Blood M TB tuberc IGNF Bld Ql 1 Both 568 ST 24 Peitveri roojas (hemoglobiin) ams7930635 JAH JAH EI St-Hb Peitveri roojas (Hb) Peitveri roojas (hemoglobiin) Tekst 4 JAH 854 29771-3 Hemoglobin.gastrointestinal ACnc Pt Stool Ord Imm CHEM Hemoglobin.gastrointestinal [Presence] in Stool by Immunologic method Occult Bld Stl Ql Imm 1 Both 576 ST 24 Kalprotektiin roojas ams7930601 JAH JAH EI St-Calpro QL Kalprotektiin roojas QL Kalprotektiin roojas (kvalitatiivne) Tekst 8 JAH 3863 A-3863 575 ST 24 Kalprotektiin roojas ams7930950 JAH JAH JAH St-Calpro Kalprotektiin roojas Kalprotektiin roojas QN ug/g ug/g 9 JAH 863 38445-3 Calprotectin MCnt Pt Stool Qn ug/g ug/g CHEM Calprotectin [Mass/mass] in Stool Calprotectin Stl-mCnt 1 Both 226 ST 24 Pankrease elastaas-1 väljaheites ams7929699 JAH JAH JAH St-pE1 Elastaas 1 (pankreasespetsiifiline) roojas Elastaas 1 (pankreasespetsiifiline) roojas QN ug/g ug E 1/g faecec 10 JAH/Võrreld 393 25907-7 Elastase.pancreatic MCnt Pt Stool Qn CHEM Elastase.pancreatic [Mass/mass] in Stool Elastase Panc Stl-mCnt 1 Both 569 ST 24 Koprogramm shk7928257 JAH JAH EI St-Microscopy Koprogramm Koprogramm Tekst 15 JAH 855 6470-9 Microscopic observation Prid Pt Stool Nom Wet preparation MICRO Microscopic observation [Identifier] in Stool by Wet preparation Wet Prep Stl 1 Both 11,433 573 ST 24 Koprogramm shk7928257 Värvus (faeces) ams7930872 JAH EI EI St-Color Rooja värvus Rooja värvus Tekst 16 JAH 861 9397-1 Color Type Pt Stool Nom SPEC Color of Stool Color Stl 1 Observation 574 ST 24 Koprogramm shk7928257 Konsistents (faeces) ams7930873 JAH EI EI St-Consistency Rooja konsistents Rooja konsistents Tekst 17 JAH 862 11029-6 Consistency Type Pt Stool Nom SPEC Consistency of Stool Consistency Stl 1 Observation 570 ST 24 Koprogramm shk7928257 Leukotsüüdid faeceses ams7930880 JAH EI EI St-Leukotsüüdid Leukotsüüdid Leukotsüüdid roojas Tekst 18 JAH 857 13655-6 Leukocytes ACnc Pt Stool Ord Microscopy.light 0,01% HEM/BC Leukocytes [Presence] in Stool by Light microscopy WBC Stl Ql Micro 1 Observation 571 ST 24 Koprogramm shk7928257 Erütrotsüüdid faeceses ams7930881 JAH EI EI St-Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid roojas Tekst 19 JAH 858 33668-5 Erythrocytes ACnc Pt Stool Ord HEM/BC Erythrocytes [Presence] in Stool RBC Stl Ql 1 Observation 831 ST 24 Koprogramm shk7928257 Lima faeceses ams7930874 JAH EI EI St-Mucus Lima Lima roojas Tekst 21 JAH 2022 42524-9 Mucus ACnc Pt Stool Ord Microscopy.light CHEM Mucus [Presence] in Stool by Light microscopy Mucous Threads Stl Ql Micro 1 Both 20,5953 832 ST 24 Koprogramm shk7928257 Lihaskiud faeceses ams7930875 JAH EI EI St-Lihaskiud Lihaskiud Lihaskiud roojas Tekst 22 JAH 2023 2605-4 Meat fibers ACnc Pt Stool Ord Microscopy.light 1322 CHEM Meat fibers [Presence] in Stool by Light microscopy Meat Fibers Stl Ql Micro 1 Both 17,8598 833 ST 24 Koprogramm shk7928257 Taimsed rakud faeceses ams7930876 JAH EI EI St-Taimsed rakud Taimsed rakud Taimsed rakud roojas Tekst 23 JAH 2024 55835-3 Vegetable fibers ACnc Pt Stool Ord Microscopy.light CHEM Vegetable fibers [Presence] in Stool by Light microscopy Vegetable Fibers Stl Ql Micro 1 Observation 17,8598 572 ST 24 Koprogramm shk7928257 Spoorid faeceses ams7930883 JAH EI EI St-Pärmseened Pärmseened Pärmseened roojas Tekst 25 JAH 859 41186-8 Yeast ACnc Pt Stool Ord MICRO Yeast [Presence] in Stool Yeast Stl Ql 1 Observation 834 ST 24 Koprogramm shk7928257 Neutraalrasv faeceses ams7930877 JAH EI EI St-Rasvatilgad Rasvatilgad Rasvatilgad roojas Tekst 26 JAH 2025 10753-2 Fat.microscopic observation Prid Pt Stool Nom Sudan IV stain CHEM Fat.microscopic observation [Identifier] in Stool by Sudan IV stain Fat Stl Sudan IV Stn 1 Both 19,2676 578 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku läbipaistvus shk7927899 Kõhuõõnevedeliku värvus ams7930149 JAH EI EI PrtF-Color Kõhuõõnevedeliku värvus Kõhuõõnevedeliku värvus Tekst 8 JAH 868 14660-5 Color Type Pt Periton fld Nom SPEC Color of Peritoneal fluid Color Prt 1 Observation 579 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku makroskoopiline uuring shk7927899 JAH JAH EI PrtF-Appearance Kõhuõõnevedeliku läbipaistvus Kõhuõõnevedeliku läbipaistvus Tekst 9 JAH 869 14621-7 Appearance Aper Pt Periton fld Nom SPEC Appearance of Peritoneal fluid Appearance Prt 1 Observation 580 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku läbipaistvus shk7927899 Kõhuõõnevedeliku läbipaistvus ams7930148 JAH EI EI PrtF-Appearance Kõhuõõnevedeliku läbipaistvus Kõhuõõnevedeliku läbipaistvus Tekst 9 JAH 869 14621-7 Appearance Aper Pt Periton fld Nom SPEC Appearance of Peritoneal fluid Appearance Prt 1 Observation 577 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku läbipaistvus shk7927899 Kõhuõõnevedeliku erikaal ams7930150 JAH EI EI PrtF-SG Kõhuõõnevedeliku erikaal Kõhuõõnevedeliku erikaal Tekst 12 JAH 864 14348-7 Specific gravity Rden Pt Periton fld Qn Refractometry CHEM Specific gravity of Peritoneal fluid by Refractometry Sp Gr Prt Refractometry 1 Both 616 BoF 25 pH kõhuõõnevedelikus ams7930151 JAH JAH EI PrtF-pH pH kõhuõõnevedelikust pH kõhuõõnevedelikust QN 13 JAH 1091 2751-6 pH LsCnc Pt Periton fld Qn [pH] CHEM pH of Peritoneal fluid pH Prt unknown Both 581 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütogramm shk7927907 JAH JAH EI PrtF-Diff-m Kõhuõõnevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) Kõhuõõnevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) Paneel 20 JAH 875 29581-6 Differential panel - Pt Periton fld - PANEL.HEM/BC Differential panel in Peritoneal fluid Diff Pnl Prt 1 Order 582 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) shk7927907 Lümfotsüüdid kõhuõõnevedelikus ams7930174 JAH EI EI PrtF-Lümfotsüüdid % Lümfotsüüdid % Lümfotsüütide suhtarv kõhuõõnevedelikus QN % % 23 JAH 878 14821-3 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Periton fld Qn Manual count % % HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Peritoneal fluid by Manual count Lymphocytes Fr Prt Manual 1 Observation 583 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) shk7927907 Monotsüüdid kõhuõõnevedelikus ams7930173 JAH EI EI PrtF-Monotsüüdid/makrofaagid % Monotsüüdid/makrofaagid % Monotsüütide/makrofaagide suhtarv kõhuõõnevedelikus QN % % 26 JAH 881 32029-1 Monocytes+Macrophages/100 leukocytes NFr Pt Periton fld Qn Manual count % % HEM/BC Monocytes+Macrophages/100 leukocytes in Peritoneal fluid by Manual count Monos+Macros Fr Prt Manual 1 Observation 584 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) shk7927907 Neutrofiilid kõhuõõnevedelikus ams7930172 JAH EI EI PrtF-Neutrofiilid % Neutrofiilid % Neutrofiilide suhtarv kõhuõõnevedelikus QN % % 27 JAH 882 13836-2 Neutrophils/100 leukocytes NFr Pt Periton fld Qn Manual count % % HEM/BC Neutrophils/100 leukocytes in Peritoneal fluid by Manual count Neutrophils Fr Prt Manual 1 Observation 852 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) shk7927907 Atüpismiga rakud kõhuõõnevedelikus ams7930175 JAH EI EI PrtF-Maliigsed rakud % Maliigsed rakud % Maliigsete rakkude suhtarv kõhuõõnevedelikus QN % % 30 JAH 2137 44898-5 Malignant cells/100 cells NFr Pt Periton fld Qn Manual count % % HEM/BC Malignant cells/100 cells in Peritoneal fluid by Manual count Malignant cells NFr Prt Manual 1 Both 612 BoF 25 Alfa-amülaas kõhuõõnevedelikus ams7930155 JAH JAH EI PrtF-Amyl Amülaas kõhuõõnevedelikus Amülaas kõhuõõnevedelikus QN U/L U/l 37 JAH 1083 1797-0 Amylase CCnc Pt Periton fld Qn U/L CHEM Amylase [Enzymatic activity/volume] in Peritoneal fluid Amylase Prt- unknown Both 613 BoF 25 Glükoos kõhuõõnevedelikus ams7930154 JAH JAH EI PrtF-Gluc Glükoos kõhuõõnevedelikus Glükoos kõhuõõnevedelikus QN mmol/L mmol/l 41 JAH 1084 14748-8 Glucose SCnc Pt Periton fld Qn mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Peritoneal fluid Glucose Prt-sCnc unknown Both 615 BoF 25 Laktaadi dehüdrogenaas kõhuõõnevedelikus ams7930153 JAH JAH EI PrtF-LDH (non-IFCC) LDH kõhuõõnevedelikus (non-IFCC) Laktaadi dehüdrogenaas kõhuõõnevedelikus (non-IFCC) QN U/L U/l 47 JAH 1089 60020-5 Lactate dehydrogenase CCnc Pt Periton fld Qn Reaction: Pyruvate to Lactate U/L CHEM Lactate dehydrogenase [Enzymatic activity/volume] in Peritoneal fluid by Pyruvate LDH Prt P to L-cCnc unknown Both 614 BoF 25 Laktaadi dehürogenaasi suhe kõhuõõnevedelikus ja seerumis ams7930157 JAH JAH EI PrtF-LDH/S,P-LDH Kõhuõõnevedeliku ja seerumi/plasma LDH suhe Kõhuõõnevedeliku ja seerumi/plasma laktaadi dehüdrogenaasi suhe QN 49 JAH 1088 53934-6 Lactate dehydrogenase.periton fld/Lactate dehydrogenase.serum RelCCnc Pt Periton fld+Ser/Plas Qn CHEM Lactate dehydrogenase.periton fld/Lactate dehydrogenase.serum in Periton fld+Ser/Plas LDH Prt/S unknown Observation 617 BoF 25 Valk kõhuõõnevedelikus ams7930152 JAH JAH EI PrtF-Prot Valk kõhuõõnevedelikus Valk kõhuõõnevedelikus QN g/L g/l 53 JAH 1093 2883-7 Protein MCnc Pt Periton fld Qn g/L CHEM Protein [Mass/volume] in Peritoneal fluid Prot Prt-mCnc unknown Both 618 BoF 25 Valgu suhe kõhuõõnevedelikus ja seerumis ams7930156 JAH JAH EI PrtF-Prot/S,P-Prot Kõhuõõnevedeliku ja seerumi/plasma valgu suhe Kõhuõõnevedeliku ja seerumi/plasma valgu suhe QN 54 JAH 1094 70267-0 Protein.periton fld/Protein.serum RelMCnc Pt Periton fld+Ser/Plas Qn CHEM Protein in peritoneal fld/Protein.serum Protein.prt fld/SerPl 1 Both 11,4729 586 BoF 25 Pleuravedeliku läbipaistvus shk7927891 Pleuravedeliku värvus ams7930139 JAH EI EI PlrF-Color Pleuravedeliku värvus Pleuravedeliku värvus Tekst 75 JAH 893 14662-1 Color Type Pt Plr fld Nom SPEC Color of Pleural fluid Color Plr 1 Observation 587 BoF 25 Pleuravedeliku makroskoopiline uuring shk7927891 JAH JAH EI PlrF-Appearance Pleuravedeliku läbipaistvus Pleuravedeliku läbipaistvus Tekst 76 JAH 894 14620-9 Appearance Aper Pt Plr fld Nom SPEC Appearance of Pleural fluid Appearance Plr 1 Observation 588 BoF 25 Pleuravedeliku läbipaistvus shk7927891 Pleuravedeliku läbipaistvus ams7930138 JAH EI EI PlrF-Appearance Pleuravedeliku läbipaistvus Pleuravedeliku läbipaistvus Tekst 76 JAH 894 14620-9 Appearance Aper Pt Plr fld Nom SPEC Appearance of Pleural fluid Appearance Plr 1 Observation 585 BoF 25 Pleuravedeliku läbipaistvus shk7927891 Pleuravedeliku erikaal ams7930140 JAH EI EI PlrF-SG Pleuravedeliku erikaal Pleuravedeliku erikaal Tekst 79 JAH 889 14349-5 Specific gravity Rden Pt Plr fld Qn Refractometry CHEM Specific gravity of Pleural fluid by Refractometry Sp Gr Plr Refractometry 1 Both 622 BoF 25 pH pleuravedelikus ams7930141 JAH JAH EI PlrF-pH pH pleuravedelikust pH pleuravedelikust QN 80 JAH 1104 2750-8 pH LsCnc Pt Plr fld Qn [pH] CHEM pH of Pleural fluid pH Plr unknown Both 589 BoF 25 Pleuravedeliku tsütogramm shk7927898 JAH JAH EI PlrF-Diff-m Pleuravedeliku tsütogramm (mikroskoopia) Pleuravedeliku tsütogramm (mikroskoopia) Paneel 87 JAH 900 29583-2 Differential panel - Pt Plr fld - PANEL.HEM/BC Differential panel in Pleural fluid Diff Pnl Plr 1 Order 590 BoF 25 Pleuravedeliku tsütogramm (mikroskoopia) shk7927898 Basofiilid pleuravedelikus ams7930168 JAH EI EI PlrF-Basofiilid % Basofiilid % Basofiilide suhtarv pleuravedelikus QN % % 88 JAH 901 31995-4 Basophils/100 leukocytes NFr Pt Plr fld Qn Manual count % % HEM/BC Basophils/100 leukocytes in Pleural fluid by Manual count Basophils Fr Plr Manual 1 Observation 591 BoF 25 Pleuravedeliku tsütogramm (mikroskoopia) shk7927898 Eosinofiilid pleuravedelikus ams7930167 JAH EI EI PlrF-Eosinofiilid % Eosinofiilid % Eosinofiilide suhtarv pleuravedelikus QN % % 89 JAH 902 14344-6 Eosinophils/100 leukocytes NFr Pt Plr fld Qn Manual count % % HEM/BC Eosinophils/100 leukocytes in Pleural fluid by Manual count Eosinophil Fr Plr Manual 1 Observation 592 BoF 25 Pleuravedeliku tsütogramm (mikroskoopia) shk7927898 Lümfotsüüdid pleuravedelikus ams7930170 JAH EI EI PlrF-Lümfotsüüdid % Lümfotsüüdid % Lümfotsüütide suhtarv pleuravedelikus QN % % 90 JAH 903 14820-5 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Plr fld Qn Manual count % % HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Pleural fluid by Manual count Lymphocytes Fr Plr Manual 1 Observation 593 BoF 25 Pleuravedeliku tsütogramm (mikroskoopia) shk7927898 Monotsüüdid pleuravedelikus ams7930169 JAH EI EI PlrF-Monotsüüdid/makrofaagid % Monotsüüdid/makrofaagid % Monotsüütide/makrofaagide suhtarv pleuravedelikus QN % % 93 JAH 906 32028-3 Monocytes+Macrophages/100 leukocytes NFr Pt Plr fld Qn Manual count % % HEM/BC Monocytes+Macrophages/100 leukocytes in Pleural fluid by Manual count Monos+Macros Fr Plr Manual 1 Observation 594 BoF 25 Pleuravedeliku tsütogramm (mikroskoopia) shk7927898 Neutrofiilid pleuravedelikus ams7930166 JAH EI EI PlrF-Neutrofiilid % Neutrofiilid % Neutrofiilide suhtarv pleuravedelikus QN % % 94 JAH 907 14848-6 Neutrophils/100 leukocytes NFr Pt Plr fld Qn Manual count % % HEM/BC Neutrophils/100 leukocytes in Pleural fluid by Manual count Neutrophils Fr Plr Manual 1 Observation 853 BoF 25 Pleuravedeliku tsütogramm (mikroskoopia) shk7927898 Atüpismiga rakud pleuravedelikus ams7930171 JAH EI EI PlrF-Maliigsed rakud % Maliigsed rakud % Maliigsete rakkude suhtarv pleuravedelikus QN % 97 JAH 2138 44895-1 Malignant cells/100 cells NFr Pt Plr fld Qn Manual count % % HEM/BC Malignant cells/100 cells in Pleural fluid by Manual count Malignant cells NFr Plr Manual 1 Both 619 BoF 25 Glükoos pleuravedelikus ams7930146 JAH JAH EI PlrF-Gluc Glükoos pleuravedelikus Glükoos pleuravedelikus QN mmol/L mmol/l 107 JAH 1097 14747-0 Glucose SCnc Pt Plr fld Qn mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Pleural fluid Glucose Plr-sCnc unknown Both 621 BoF 25 Laktaadi dehüdrogenaas pleuravedelikus ams7930144 JAH JAH EI PlrF-LDH (non-IFCC) LDH pleuravedelikus (non-IFCC) Laktaadi dehüdrogenaas pleuravedelikus (non-IFCC) QN U/L U/l 113 JAH 1102 60021-3 Lactate dehydrogenase CCnc Pt Plr fld Qn Reaction: Pyruvate to Lactate U/L CHEM Lactate dehydrogenase [Enzymatic activity/volume] in Pleural fluid by Pyruvate to lactate reaction LDH Plr P to unknown Both 620 BoF 25 Laktaadi dehüdrogenaasi suhe pleuravedelikus ja seerumis ams7930145 JAH JAH EI PlrF-LDH/S,P-LDH Pleuravedeliku ja seerumi/plasma LDH suhe Pleuravedeliku ja seerumi/plasma laktaadi dehüdrogenaasi suhe QN 115 JAH 1101 49930-1 Lactate dehydrogenase.plr/Lactate dehydrogenase.serum RelCCnc Pt Ser/Plas+Plr fld Qn CHEM Lactate dehydrogenase.pleural fluid/Lactate dehydrogenase.serum LDH Plr/SerPl unknown Observation 623 BoF 25 Valk pleuravedelikus ams7930142 JAH JAH EI PlrF-Prot Valk pleuravedelikus Valk pleuravedelikus QN g/L g/l 119 JAH 1106 2882-9 Protein MCnc Pt Plr fld Qn g/L CHEM Protein [Mass/volume] in Pleural fluid Prot Plr-mC unknown Both 624 BoF 25 Valgu suhe pleuravedelikus ja seerumis ams7930143 JAH JAH EI PrcF-Prot/S,P-Prot Perikardivedeliku ja seerumi/plasma valgu suhe Perikardivedeliku ja seerumi/plasma valgu suhe QN 163 JAH 1119 70265-4 Protein.pericard fld/Protein.serum RelMCnc Pt Pericard fld+Ser/Plas Qn CHEM Protein in pericardial fld/Protein.serum Protein.pcar fld/SerPl 1 Both 11,4729 595 BoF 25 Erütrotsüüdid liigesevedelikus ams7930211 JAH JAH EI SynF-RBC Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid liigesevedelikus QN E6/L 168 JAH 940 797-1 Erythrocytes NCnc Pt Synv fld Qn Manual count 10*6/L 10^6/L HEM/BC Erythrocytes [#/volume] in Synovial fluid by Manual count RBC # Snv Manual 1 Observation 596 BoF 25 Leukotsüüdid liigesevedelikus ams7930210 JAH JAH EI SynF-WBC Leukotsüüdid Leukotsüüdid liigesevedelikus QN E6/L 169 JAH 949 814-4 Leukocytes NCnc Pt Synv fld Qn Manual count 10*6/L 10^6/L HEM/BC Leukocytes [#/volume] in Synovial fluid by Manual count WBC # Snv Manual 1 Observation 597 BoF 25 Liigesevedeliku tsütogramm shk7927939 JAH JAH EI SynF-Diff-m Liigesevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) Liigesevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) Paneel 175 JAH 957 29582-4 Differential panel - Pt Synv fld - PANEL.HEM/BC Differential panel in Synovial fluid Diff Pnl Snv 1 Order 598 BoF 25 Liigesevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) shk7927939 Eosinofiilid liigesevedelikus ams7930215 JAH EI EI SynF-Eosinofiilid % Eosinofiilid % Eosinofiilide suhtarv liigesevedelikus QN % % 177 JAH 959 57391-5 Eosinophils/100 leukocytes NFr Pt Synv fld Qn Manual count % % HEM/BC Eosinophils/100 leukocytes in Synovial fluid by Manual count Eosinophil Fr Snv Manual 1 Both 599 BoF 25 Liigesevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) shk7927939 Lümfotsüüdid liigesevedelikus ams7930217 JAH EI EI SynF-Lümfotsüüdid % Lümfotsüüdid % Lümfotsüütide suhtarv liigesevedelikus QN % % 178 JAH 960 14822-1 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Synv fld Qn Manual count % % HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Synovial fluid by Manual count Lymphocytes Fr Snv Manual 1 Observation 600 BoF 25 Liigesevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) shk7927939 Monotsüüdid liigesevedelikus ams7930216 JAH EI EI SynF-Monotsüüdid/makrofaagid % Monotsüüdid/makrofaagid % Monotsüütide/makrofaagide suhtarv liigesevedelikus QN % % 181 JAH 963 21395-9 Monocytes+Macrophages/100 leukocytes NFr Pt Synv fld Qn Manual count % % HEM/BC Monocytes+Macrophages/100 leukocytes in Synovial fluid by Manual count Monos+Macros Fr Snv Manual 1 Observation 601 BoF 25 Liigesevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) shk7927939 Neutrofiilid liigesevedelikus ams7930214 JAH EI EI SynF-Neutrofiilid % Neutrofiilid % Neutrofiilide suhtarv liigesevedelikus QN % % 182 JAH 964 40491-3 Neutrophils/100 leukocytes NFr Pt Synv fld Qn Manual count % % HEM/BC Neutrophils/100 leukocytes in Synovial fluid by Manual count Neutrophils Fr Snv Manual 1 Observation 602 BoF 25 Mikroskoopia (metüleensinine) shk7927154 Leukotsüüdid vener. prep-s ams7928372 JAH JAH EI XXX-WBC Leukotsüüdid Leukotsüüdid täpsustamata kehavedelikus QN E6/L 10*6/L 212 JAH 976 6743-9 Leukocytes NCnc Pt Body fld Qn Manual count 10*6/L 10^6/L HEM/BC Leukocytes [#/volume] in Body fluid by Manual count WBC # Fld Manual 1 Observation 1424 AN 26 Sperma uuring JAH JAH EI Sem-Test panel Sperma analüüside paneel Sperma analüüside paneel Paneel 2 JAH 3494 L-3494 829 AN 26 Spermatosoidid shk7927147 Ejakulaadi hulk ams7928701 JAH EI EI Sem-Volume Sperma kogus Sperma kogus QN mL ml 3 JAH 2010 3160-9 Specimen volume Vol Pt Semen Qn mL cc; mL FERT Volume of Semen Specimen vol Smn 1 Observation 1425 AN 26 Ejakulaadi hulk JAH EI EI Sem-Volume Sperma kogus Sperma kogus QN mL ml 3 JAH 2010 3160-9 Specimen volume Vol Pt Semen Qn mL cc; mL FERT Volume of Semen Specimen vol Smn 1 Observation 830 AN 26 Spermatosoidid shk7927147 Värvus (sperma) ams7928703 JAH EI EI Sem-Color Sperma värvus Sperma värvus Tekst 7 JAH 2012 10569-2 Color Type Pt Semen Nom SPEC Color of Semen Color Smn 1 Observation 1426 AN 26 Värvus (sperma) JAH EI EI Sem-Color Sperma värvus Sperma värvus Tekst 7 JAH 2012 10569-2 Color Type Pt Semen Nom SPEC Color of Semen Color Smn 1 Observation 881 AN 26 Spermatosoidid shk7927147 Mikrofloora spermas ams7928711 JAH EI EI Sem-Bacteria Bakterid Bakterid spermas Tekst 13 JAH 2197 14124-2 Bacteria ACnc Pt Semen Ord Microscopy.light FERT Bacteria [Presence] in Semen by Light microscopy Bacteria Smn Ql Micro 1 Observation 1434 AN 26 Mikrofloora spermas JAH EI EI Sem-Bacteria Bakterid Bakterid spermas Tekst 13 JAH 2197 14124-2 Bacteria ACnc Pt Semen Ord Microscopy.light FERT Bacteria [Presence] in Semen by Light microscopy Bacteria Smn Ql Micro 1 Observation 1432 AN 26 Leukotsüüte spermas JAH EI EI Sem-Ümarrakud Ümarrakud Ümarrakud spermas QN E9/L 14 JAH 2219 10585-8 Round cells NCnc Pt Semen Qn 10*9/L 10^9/L FERT Round cells [#/volume] in Semen Round Cells # Smn 1 Observation 1433 AN 26 Epiteel spermas JAH EI EI Sem-Lameepiteeli rakud Lameepiteeli rakud Lameepiteeli rakud Tekst 15 JAH 4074 12452-9 Epithelial cells ACnc Pt Semen Ord Microscopy.light 1 FERT Epithelial cells [Presence] in Semen by Light microscopy Epi Cells Smn Ql Micro 1 Observation 17,6037 882 AN 26 Sperma uuring shk7927147 JAH JAH EI Sem-Spermatosoidid Spermatosoidid Spermatosoidid spermas QN E9/L 16 JAH 2198 38544-3 Spermatozoa^pre washing NCnc Pt Semen Qn mill/mL FERT Spermatozoa [#/volume] in Semen --pre washing Sperm Pre Wash # Smn 1 Observation 1427 AN 26 Spermatosoidide hulk JAH EI EI Sem-Spermatosoidid Spermatosoidid Spermatosoidid spermas QN E9/L milj/ml 16 JAH 2198 38544-3 Spermatozoa^pre washing NCnc Pt Semen Qn mill/mL FERT Spermatozoa [#/volume] in Semen --pre washing Sperm Pre Wash # Smn 1 Observation 1145 AN 26 Spermatosoidid shk7927147 Spermatosoidide hulk ams7928704 JAH EI EI Sem-Spermatosoidid # Spermatosoidide koguarv ejakulaadis Spermatosoidide koguarv ejakulaadis QN E6 milj/ml 17 JAH 2726 72517-6 Spermatozoa^ejaculate Num Pt Semen Qn 10*6 10*6 FERT Spermatozoa [#] in Semen --ejaculate Sperm ejac Smn 1 Observation 23,4097 1428 AN 26 Progresseeruvalt liikuvaid spermatosoide % JAH EI EI Sem-Progresseeruvalt liikuvad spermatosoidid % Progresseeruvalt liikuvad spermatosoidid % Progresseeruvalt liikuvate spermatosoidide suhtarv QN % % 19 JAH 4073 14194-5 Spermatozoa.progressive/100 spermatozoa NFr Pt Semen Qn % % 3 FERT Spermatozoa Progressive/100 spermatozoa in Semen Sperm Prog NFr Smn 1 Observation 12,1598 883 AN 26 Spermatosoidid shk7927147 Progresseeruvalt liikuvaid spermatosoide % ams7928705 JAH EI EI Sem-Edasi liikuvad spermataosoidid % Edasi liikuvad spermatosoidid % Edasi liikuvate spermatosoidide suhtarv QN % % 20 JAH 2200 6800-7 Spermatozoa.motile/100 spermatozoa NFr Pt Semen Qn % % 1083 FERT Spermatozoa Motile/100 spermatozoa in Semen Sperm Motile NFr Smn 1 Observation 11,4393 884 AN 26 Spermatosoidid shk7927147 Mõõdukalt liikuvaid spermatosoide % ams7928706 JAH EI EI Sem-Edasi liikuvad spermataosoidid % Edasi liikuvad spermatosoidid % Edasi liikuvate spermatosoidide suhtarv QN % % 20 JAH 2200 6800-7 Spermatozoa.motile/100 spermatozoa NFr Pt Semen Qn % % 1083 FERT Spermatozoa Motile/100 spermatozoa in Semen Sperm Motile NFr Smn 1 Observation 11,4393 1429 AN 26 Mõõdukalt liikuvaid spermatosoide % JAH EI EI Sem-Edasi liikuvad spermataosoidid % Edasi liikuvad spermatosoidid % Edasi liikuvate spermatosoidide suhtarv QN % % 20 JAH 2200 6800-7 Spermatozoa.motile/100 spermatozoa NFr Pt Semen Qn % % 1083 FERT Spermatozoa Motile/100 spermatozoa in Semen Sperm Motile NFr Smn 1 Observation 11,4393 885 AN 26 Spermatosoidid shk7927147 Kohapeal liikuvaid spermatosoide % ams7928707 JAH EI EI Sem-Kohapeal liikuvad spermatosoidid % Kohapeal liikuvad spermatosoidid % Kohapeal liikuvate spermatosoidide suhtarv QN % % 21 JAH 2201 10620-3 Spermatozoa.nonprogressive/100 spermatozoa NFr Pt Semen Qn % % FERT Spermatozoa Nonprogressive/100 spermatozoa in Semen Sperm Nonprog NFr Smn 1 Observation 11,4393 1430 AN 26 Kohapeal liikuvaid spermatosoide % JAH EI EI Sem-Kohapeal liikuvad spermatosoidid % Kohapeal liikuvad spermatosoidid % Kohapeal liikuvate spermatosoidide suhtarv QN % % 21 JAH 2201 10620-3 Spermatozoa.nonprogressive/100 spermatozoa NFr Pt Semen Qn % % FERT Spermatozoa Nonprogressive/100 spermatozoa in Semen Sperm Nonprog NFr Smn 1 Observation 11,4393 886 AN 26 Spermatosoidid shk7927147 Liikumatuid spermatosoide % ams7928708 JAH EI EI Sem-Liikumatud spermatosoidid % Liikumatud spermatosoidid % Liikumatute spermatosoidide suhtarv QN % % 22 JAH 2202 57446-7 Spermatozoa.immotile/100 spermatozoa^post concentration NFr Pt Semen Qn % % FERT Spermatozoa Immotile/100 spermatozoa in Semen --post concentration Sperm Immotile p conc NFr Smn 1 Observation 1431 AN 26 Liikumatuid spermatosoide % JAH EI EI Sem-Liikumatud spermatosoidid % Liikumatud spermatosoidid % Liikumatute spermatosoidide suhtarv QN % % 22 JAH 2202 57446-7 Spermatozoa.immotile/100 spermatozoa^post concentration NFr Pt Semen Qn % % FERT Spermatozoa Immotile/100 spermatozoa in Semen --post concentration Sperm Immotile p conc NFr Smn 1 Observation 1167 SV 33 Sünnieelne kromosoomhaiguste riskihinnang I trimestril shk7928106 JAH JAH JAH Pt-Grav I trim Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang I trimestril Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang I trimestril Paneel 1 JAH 2954 49086-2 First trimester maternal screen with nuchal translucency panel - Pt ^Patient - PANEL.CHEM First trimester maternal screen with nuchal translucency panel 1st trimester scn+NT Pnl Patient 1 Order 33,8721 1168 SV 33 Sünnieelne kromosoomhaiguste ja kaasasündinud arenguhäire riskihinnang shk7928179 JAH JAH JAH Pt-Grav II trim Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang II trimestril Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang II trimestril Paneel 10 JAH 2955 49085-4 First & Second trimester integrated maternal screen panel - Pt ^Patient - PANEL.CHEM First and Second trimester integrated maternal screen panel Integrated scn Pnl Patient 1 Order 26,4078 1212 SV 33 Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang II trimestril shk7928179 AFP ams7930735 JAH EI JAH S,P-AFP grav AFP grav Alfafetoproteiin rasedatel seerumis/plasmas QN kU/L [IU]/mL 11 JAH 3291 19176-7 Alpha-1-Fetoprotein ACnc Pt Ser/Plas Qn [IU]/mL U/mL CHEM Alpha-1-Fetoprotein [Units/volume] in Serum or Plasma AFP SerPl-aCnc 1 Both 9,8509 1166 SV 33 Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang II trimestril shk7928179 HCG ams7930736 JAH EI JAH S,P-hCG grav hCG grav Koorioni gonadotropiin rasedatel seerumis/plasmas QN U/L m[IU]/mL 13 JAH 2952 30243-0 Choriogonadotropin.intact ACnc Pt Ser/Plas Qn m[IU]/mL mU/mL; units/mL CHEM Choriogonadotropin.intact [Units/volume] in Serum or Plasma HGC Intact SerPl-aCnc 1 Both 6,7231 650 SV 33 Vastsündinute sõeluuring shk7928216 JAH JAH JAH BS-Phe (mg/dL) Fenüülalaniin vereplekist Fenüülalaniin vereplekist QN mg/dL 41 JAH/Võrreld 1351 29572-5 Phenylalanine MCnc Pt Bld.dot Qn mg/dL mg/dL CHEM Phenylalanine [Mass/volume] in Dried blood spot Phe DBS-mCnc 1 Both 651 SV 33 Fenüülalaniin vereplekist shk7928216 BS-Phe Fenüülalaniin vereplekist ams7930801 JAH EI JAH BS-Phe (mg/dL) Fenüülalaniin vereplekist Fenüülalaniin vereplekist QN mg/dL mg/dL 41 JAH/Võrreld 1351 29572-5 Phenylalanine MCnc Pt Bld.dot Qn mg/dL mg/dL CHEM Phenylalanine [Mass/volume] in Dried blood spot Phe DBS-mCnc 1 Both 652 SV 33 Fenüülalaniin vereplekist shk7928216 BS-TSH Kilpnääret stimuleeriv hormoon vereplekist ams7930802 JAH EI JAH BS-TSH TSH vereplekist Kilpnääret stimuleeriv hormoon vereplekist QN mU/L mU/L 42 JAH/Võrreld 1352 29575-8 Thyrotropin ACnc Pt Bld.dot Qn m[IU]/L mIU/L CHEM Thyrotropin [Units/volume] in Dried blood spot TSH DBS-aCnc 1 Both