id labor Valdkond VK sort Paneel P kood Analüüsi nimetus A kood Kehtiv Kehtiv lõpp Tellitav Vahendatav T lühend Kasutatav nimetus T Nimetus Vastuskood T Ühik Labor ühik Seade Diagnostikumi_tootja Sort Risttabel id algandmed Loinc # Component Property Time Aspects System Scale Method Ex UCUM Units Ex Units %99+ Common Tests Class Long Common Name Short Name Type Order/Obs Doc/Section Ext 1277 HE 1 Hemogramm shk7927028 JAH JAH EI B-CBC Hemogramm Hemogramm Paneel Nihon Kohden Celltac F 1 EI/Paneel 1 58410-2 Complete blood count (hemogram) panel - Pt Bld - Automated count PANEL.HEM/BC Complete blood count (hemogram) panel in Blood by Automated count CBC (hemogram) Bld Auto 1 Order 846 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga shk7928061 " Kolmeosaline leukogramm:" ams7930420 JAH EI EI B-CBC-3Diff Hemogramm 3-osalise leukogrammiga Hemogramm kolmeosalise leukogrammiga Paneel 3 EI/Paneel 2124 L-2124 847 HE 1 Hemogramm kolmeosalise leukogrammiga shk7928061 JAH JAH EI B-CBC-3Diff Hemogramm 3-osalise leukogrammiga Hemogramm kolmeosalise leukogrammiga Paneel 3 EI/Paneel 2124 L-2124 1 HE 1 Hemogramm viieosalise leukogrammiga shk7927974 JAH JAH EI B-CBC-5Diff Hemogramm 5-osalise leukogrammiga Hemogramm viieosalise leukogrammiga Paneel 4 EI/Paneel 12 57021-8 CBC W Auto Differential panel - Pt Bld Qn PANEL.HEM/BC CBC W Auto Differential panel in Blood CBC W Auto Diff Bld 1 Order 1278 HE 1 Hemogramm shk7927028 Leukotsüüdid veres 10E9/l ams7928202 JAH EI EI B-WBC WBC Leukotsüüdid QN E9/L 10E9/l Nihon Kohden Celltac F 10 JAH/Võrreld 2 6690-2 Leukocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Leukocytes [#/volume] in Blood by Automated count WBC # Bld Auto 1 Observation 1279 HE 1 Hemogramm shk7927028 Erütrotsüüdid veres 10E12/l ams7928203 JAH EI EI B-RBC RBC Erütrotsüüdid QN E12/L 10E12/l Nihon Kohden Celltac F 11 JAH/Võrreld 3 789-8 Erythrocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*6/uL 10^12/L;million/mm3 2,22% HEM/BC Erythrocytes [#/volume] in Blood by Automated count RBC # Bld Auto 1 Observation 1280 HE 1 Hemogramm shk7927028 Hemoglobiin veres g/l ams7928204 JAH EI EI B-Hb Hb Hemoglobiin QN g/L g/l Nihon Kohden Celltac F 12 JAH/Võrreld 4 718-7 Hemoglobin MCnc Pt Bld Qn g/dL 2,32% HEM/BC Hemoglobin [Mass/volume] in Blood Hgb Bld-mCnc 1 Both 1281 HE 1 Hemogramm shk7927028 Hematokrit % ams7928205 JAH EI EI B-Hct Hct Hematokrit QN % % Nihon Kohden Celltac F 13 JAH/Võrreld 5 4544-3 Hematocrit VFr Pt Bld Qn Automated count % HEM/BC Hematocrit [Volume Fraction] of Blood by Automated count Hct VFr Bld Auto 1 Both 1282 HE 1 Hemogramm shk7927028 MCV fl ams7928206 JAH EI EI B-MCV MCV Erütrotsüütide keskmine maht QN fL fl Nihon Kohden Celltac F 14 JAH/Võrreld 6 787-2 Erythrocyte mean corpuscular volume EntVol Pt RBC Qn Automated count fL fL HEM/BC Erythrocyte mean corpuscular volume [Entitic volume] by Automated count MCV RBC Auto 1 Observation 1283 HE 1 Hemogramm shk7927028 MCH pg ams7928207 JAH EI EI B-MCH MCH Keskmine hemoglobiin erütrotsüüdis QN pg pg Nihon Kohden Celltac F 15 JAH/Võrreld 7 785-6 Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin EntMass Pt RBC Qn Automated count pg pg 2,22% HEM/BC Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin [Entitic mass] by Automated count MCH RBC Qn Auto 1 Observation 1284 HE 1 Hemogramm shk7927028 MCHC g/l ams7928208 JAH EI EI B-MCHC MCHC Keskmine hemoglobiini kontsentratsioon erütrotsüüdis QN g/L g/l Nihon Kohden Celltac F 16 JAH/Võrreld 8 786-4 Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin concentration MCnc Pt RBC Qn Automated count g/dL 2,22% HEM/BC Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin concentration [Mass/volume] by Automated count MCHC RBC Auto-mCnc 1 Observation 1285 HE 1 Hemogramm shk7927028 RDW % ams7928209 JAH EI EI B-RDW-CV RDW-CV Erütrotsüütide suurusjaotuvus QN % % Nihon Kohden Celltac F 17 JAH/Võrreld 9 788-0 Erythrocyte distribution width Ratio Pt RBC Qn Automated count % % HEM/BC Erythrocyte distribution width [Ratio] by Automated count RDW RBC Auto-Rto 1 Observation 1286 HE 1 Hemogramm shk7927028 Trombotsüüdid 10E9/l ams7928210 JAH EI EI B-Plt Plt Trombotsüüdid QN E9/L 10E9/l Nihon Kohden Celltac F 19 JAH/Võrreld 11 777-3 Platelets NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Platelets [#/volume] in Blood by Automated count Platelet # Bld Auto 1 Observation 3 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga shk7927974 Eosinofiilide suhtarv ams7930279 JAH EI EI B-Eo% Eo% Eosinofiilide suhtarv QN % % 20 JAH/Võrreld 23 713-8 Eosinophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Eosinophils/100 leukocytes in Blood by Automated count Eosinophil NFr Bld Auto 1 Observation 4 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga shk7927974 Basofiilide suhtarv ams7930281 JAH EI EI B-Baso% Baso% Basofiilide suhtarv QN % % 21 JAH/Võrreld 24 706-2 Basophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Basophils/100 leukocytes in Blood by Automated count Basophils NFr Bld Auto 1 Observation 5 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga shk7927974 Monotsüütide suhtarv ams7930277 JAH EI EI B-Mono% Mono% Monotsüütide suhtarv QN % % 22 JAH/Võrreld 25 5905-5 Monocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Monocytes/100 leukocytes in Blood by Automated count Monocytes NFr Bld Auto 1 Observation 6 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga shk7928061 Monotsüütide suhtarv ams7930424 JAH EI EI B-Mono% Mono% Monotsüütide suhtarv QN % % 22 JAH/Võrreld 25 5905-5 Monocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Monocytes/100 leukocytes in Blood by Automated count Monocytes NFr Bld Auto 1 Observation 7 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga shk7927974 Lümfotsüütide suhtarv ams7930275 JAH EI EI B-Lymph% Lymph% Lümfotsüütide suhtarv QN % % 23 JAH/Võrreld 26 736-9 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Blood by Automated count Lymphocytes NFr Bld Auto 1 Observation 8 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga shk7928061 Lümfotsüütide suhtarv ams7930422 JAH EI EI B-Lymph% Lymph% Lümfotsüütide suhtarv QN % % 23 JAH/Võrreld 26 736-9 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Blood by Automated count Lymphocytes NFr Bld Auto 1 Observation 9 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga shk7927974 Neutrofiilide suhtarv ams7930273 JAH EI EI B-Neut% Neut% Neutrofiilide suhtarv QN % % 26 JAH/Võrreld 27 770-8 Neutrophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % 1,03% HEM/BC Neutrophils/100 leukocytes in Blood by Automated count Neutrophils NFr Bld Auto 1 Observation 1193 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga shk7928061 Granulotsüütide suhtarv ams7930426 JAH EI EI B-Gran% Gran% Granulotsüütide suhtarv QN % % 27 JAH/Võrreld 3078 19023-1 Granulocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Granulocytes/100 leukocytes in Blood by Automated count Granulocytes NFr Bld Auto 1 Observation 21,6652 10 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga shk7927974 Eosinofiilide arv ams7930278 JAH EI EI B-Eo# Eo Eosinofiilide arv QN E9/L 10E9/l 29 JAH/Võrreld 28 711-2 Eosinophils NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 0,03% HEM/BC Eosinophils [#/volume] in Blood by Automated count Eosinophil # Bld Auto 1 Both 11 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga shk7927974 Basofiilide arv ams7930280 JAH EI EI B-Baso# Baso Basofiilide arv QN E9/L 10E9/l 30 JAH/Võrreld 29 704-7 Basophils NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 0,76% HEM/BC Basophils [#/volume] in Blood by Automated count Basophils # Bld Auto 1 Observation 12 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga shk7927974 Monotsüütide arv ams7930276 JAH EI EI B-Mono# Mono Monotsüütide arv QN E9/L 10E9/l 31 JAH/Võrreld 30 742-7 Monocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Monocytes [#/volume] in Blood by Automated count Monocytes # Bld Auto 1 Observation 13 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga shk7928061 Monotsüütide arv ams7930423 JAH EI EI B-Mono# Mono Monotsüütide arv QN E9/L 10E9/l 31 JAH/Võrreld 30 742-7 Monocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Monocytes [#/volume] in Blood by Automated count Monocytes # Bld Auto 1 Observation 14 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga shk7927974 Lümfotsüütide arv ams7930274 JAH EI EI B-Lymph# Lymph Lümfotsüütide arv QN E9/L 10E9/l 32 JAH/Võrreld 31 731-0 Lymphocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 0,28% HEM/BC Lymphocytes [#/volume] in Blood by Automated count Lymphocytes # Bld Auto 1 Observation 15 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga shk7928061 Lümfotsüütide arv ams7930421 JAH EI EI B-Lymph# Lymph Lümfotsüütide arv QN E9/L 10E9/l 32 JAH/Võrreld 31 731-0 Lymphocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 0,28% HEM/BC Lymphocytes [#/volume] in Blood by Automated count Lymphocytes # Bld Auto 1 Observation 16 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga shk7927974 Neutrofiilide arv ams7930272 JAH EI EI B-Neut# Neut Neutrofiilide arv QN E9/L 10E9/l 35 JAH/Võrreld 32 751-8 Neutrophils NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Neutrophils [#/volume] in Blood by Automated count Neutrophils # Bld Auto 1 Observation 1192 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga shk7928061 Granulotsüütide arv ams7930425 JAH EI EI B-Gran# Gran Granulotsüütide arv QN E9/L 10E9/l 36 JAH/Võrreld 3077 20482-6 Granulocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10*9/L HEM/BC Granulocytes [#/volume] in Blood by Automated count Granulocytes # Bld Auto 1 Observation 25,0168 1287 HE 1 Hemogramm shk7927028 PDW % ams7929628 JAH EI EI B-PDW-CV PDW-CV Trombotsüütide suurusjaotuvus (CV) QN % % Nihon Kohden Celltac F 39 JAH/Võrreld 3946 51631-0 Platelet distribution width Ratio Pt Bld Qn % % HEM/BC Platelet distribution width [Ratio] in Blood PDW Bld-Rto 1 Observation 15,4154 1288 HE 1 Hemogramm shk7927028 MPV fl ams7929627 JAH EI EI B-MPV MPV Trombotsüütide keskmine maht QN fL fl Nihon Kohden Celltac F 40 JAH/Võrreld 36 32623-1 Platelet mean volume EntVol Pt Bld Qn Automated count fL fL HEM/BC Platelet mean volume [Entitic volume] in Blood by Automated count PMV Bld Auto 1 Observation 1289 HE 1 Hemogramm shk7927028 Trombokrit % ams7929626 JAH EI EI B-Pct Pct Trombokrit QN % % Nihon Kohden Celltac F 42 JAH/Võrreld 2114 51637-7 Plateletocrit VFr Pt Bld Qn HEM/BC Plateletocrit [Volume Fraction] in Blood Plateletocrit VFr Bld 1 Observation 17 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7926321 JAH JAH EI B-Smear-m panel Vereäige mikroskoopia Vereäige mikroskoopia Paneel 56 JAH 42 L-42 18 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7926321 Eosinofiilid veres % ams7926584 JAH EI EI B-Eosinofiilid % Eosinofiilid % Eosinofiilide suhtarv QN % % 57 JAH/Võrreld 43 26450-7 Eosinophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 49 HEM/BC Eosinophils/100 leukocytes in Blood Eosinophil NFr Bld 1 Observation 11,433 28 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7926321 Eosinofiilsete granulotsüütide arv veres ams7929721 EI 2020-04-01 EI EI B-Eosinofiilid # Eosinofiilid Eosinofiilide arv QN E9/L x10 E9/l 58 JAH/Võrreld 60 26449-9 Eosinophils NCnc Pt Bld Qn 10*3/uL "#/mm3; k/cumm" 0,82% HEM/BC Eosinophils [#/volume] in Blood Eosinophil # Bld 1 Observation 19 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7926321 Basofiilid veres % ams7926585 JAH EI EI B-Basofiilid % Basofiilid % Basofiilide suhtarv QN % % 59 JAH/Võrreld 44 30180-4 Basophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 54 HEM/BC Basophils/100 leukocytes in Blood Basophils NFr Bld 1 Observation 11,433 29 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7926321 Basofiilsete granulotsüütide arv veres ams7929722 EI 2020-04-01 EI EI B-Basofiilid # Basofiilid Basofiilide arv QN E9/L x10 E9/l 60 JAH/Võrreld 61 26444-0 Basophils NCnc Pt Bld Qn 10*3/uL k/cumm HEM/BC Basophils [#/volume] in Blood Basophils # Bld 1 Observation 20 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7926321 Monotsüüdid veres % ams7926586 JAH EI EI B-Monotsüüdid % Monotsüüdid % Monotsüütide suhtarv QN % % 61 JAH/Võrreld 45 26485-3 Monocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 40 HEM/BC Monocytes/100 leukocytes in Blood Monocytes NFr Bld 1 Observation 11,433 30 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7926321 Monotsüütide arv veres ams7930176 EI 2020-04-01 EI EI B-Monotsüüdid # Monotsüüdid Monotsüütide arv QN E9/L x10 E9/l 62 JAH/Võrreld 62 26484-6 Monocytes NCnc Pt Bld Qn 10*3/uL k/cumm 0,92% HEM/BC Monocytes [#/volume] in Blood Monocytes # Bld 1 Observation 1135 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7926321 Lümfotsüüdid veres % ams7926587 JAH EI EI B-Lümfoidsed rakud % Lümfoidsed rakud % Lümfoidsete rakkude suhtarv QN % % 65 JAH/Võrreld 2710 737-7 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % 186 HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Blood by Manual count Lymphocytes NFr Bld Manual 1 Observation 22,7112 31 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7926321 Lümfotsüütide arv veres ams7929723 EI 2020-04-01 EI EI B-Lümfotsüüdid # Lümfotsüüdid Lümfotsüütide arv QN E9/L x10 E9/l 68 JAH/Võrreld 64 26474-7 Lymphocytes NCnc Pt Bld Qn 10*3/uL "#/mm3; k/cumm" 0,63% HEM/BC Lymphocytes [#/volume] in Blood Lymphocytes # Bld 1 Observation 21 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7926321 Reaktiivsed lümfotsüüdid veres % ams7926589 JAH EI EI B-Reaktiivsed lümfotsüüdid % Reaktiivsed lümfotsüüdid % Reaktiivsete lümfotsüütide suhtarv QN % 69 JAH/Võrreld 48 33835-0 Lymphocytes.plasmacytoid/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % HEM/BC Lymphocytes Plasmacytoid/100 leukocytes in Blood by Manual count Plasmacoid Lymphs NFr Bld Manual 1 Observation 27 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7926321 Plasmarakud veres % ams7926588 JAH EI EI B-Plasmarakud % Plasmarakud % Plasmarakkude suhtarv QN % % 79 JAH/Võrreld 59 13047-6 Plasma cells/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % HEM/BC Plasma cells/100 leukocytes in Blood Plasma Cells NFr Bld 1 Observation 32 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7926321 Neutrofiilsete granulotsüütide arv veres ams7929720 EI 2020-04-01 EI EI B-Neutrofiilid # Neutrofiilid Neutrofiilide arv QN E9/L x10 E9/l 82 JAH/Võrreld 65 26499-4 Neutrophils NCnc Pt Bld Qn 10*3/uL k/cumm 0,93% HEM/BC Neutrophils [#/volume] in Blood Neutrophils # Bld 1 Observation 23 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7926321 Segmenttuumsed neutrofiilid veres % ams7926583 JAH EI EI B-Segmenttuumsed neutrofiilid % Segmenttuumsed neutrofiilid % Segmenttuumsete neutrofiilide suhtarv QN % % 83 JAH/Võrreld 54 26505-8 Neutrophils.segmented/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % HEM/BC Neutrophils.segmented/100 leukocytes in Blood Neuts Seg NFr Bld 1 Observation 24 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7926321 Kepptuumsed neutrofiilid veres % ams7926582 JAH EI EI B-Kepptuumsed neutrofiilid % Kepptuumsed neutrofiilid % Kepptuumsete neutrofiilide suhtarv QN % % 84 JAH/Võrreld 55 26508-2 Neutrophils.band form/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 0,19% HEM/BC Neutrophils.band form/100 leukocytes in Blood Neuts Band NFr Bld 1 Observation 25 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7926321 Metamüelotsüüdid veres % ams7926581 JAH EI EI B-Metamüelotsüüdid % Metamüelotsüüdid % Metamüelotsüütide suhtarv QN % % 86 JAH/Võrreld 56 740-1 Metamyelocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % 307 HEM/BC Metamyelocytes/100 leukocytes in Blood by Manual count Metamyelocytes NFr Bld Manual 1 Observation 23,8122 26 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7926321 Müelotsüüdid veres % ams7926580 JAH EI EI B-Müelotsüüdid % Müelotsüüdid % Müelotsüütide suhtarv QN % % 88 JAH/Võrreld 57 26498-6 Myelocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 0,04% HEM/BC Myelocytes/100 leukocytes in Blood Myelocytes NFr Bld 1 Observation 22 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7926321 Blastsed rakud veres (spetsifitseerimata) % ams7926579 JAH EI EI B-Blastid (spetsifitseerimata) % Blastid (spetsifitseerimata) % Blastide (spetsifitseerimata) suhtarv QN % % 93 JAH/Võrreld 51 709-6 Blasts/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % 791 HEM/BC Blasts/100 leukocytes in Blood by Manual count Blasts NFr Bld Manual 1 Observation 18,0359 33 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7926321 Normoblastid ams7926597 JAH EI EI B-Normoblastid % Normoblastid % Normoblastide suhtarv QN /100WBC 96 JAH/Võrreld 67 33990-3 Normoblasts/100 leukocytes Ratio Pt Bld Qn /100{WBCs} /100 leukocytes HEM/BC Normoblasts/100 leukocytes [Ratio] in Blood Normoblasts Bld-Rto 1 Observation 34 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7926321 Toksogeenne granulatsioon ams7926592 JAH EI EI B-Toksogeenne granulatsioon Toksogeenne granulatsioon Toksogeenne granulatsioon Tekst 99 JAH 69 803-7 Toxic granules ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,0071% HEM/BC Toxic granules [Presence] in Blood by Light microscopy Toxic Granules Bld Ql Smear 1 Observation 35 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7926321 Hüpersegmentatsioon ams7926590 JAH EI EI B-Hüpersegmentatsioon Hüpersegmentatsioon Hüpersegmentatsioon Tekst 101 JAH 71 765-8 Neutrophils.hypersegmented ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Neutrophils.hypersegmented [Presence] in Blood by Light microscopy Neuts Hyperseg Bld Ql Smear 1 Observation 788 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7926321 Neutrofiilide vakuolisatsioon ams7930303 JAH EI EI B-Neutrofiilide vakuolisatsioon Neutrofiilide vakuolisatsioon Neutrofiilide vakuolisatsioon Tekst 102 JAH 1669 18319-4 Neutrophils.vacuolated ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,0010% HEM/BC Neutrophils.vacuolated [Presence] in Blood by Light microscopy Neuts Vac Bld Ql Smear 1 Observation 36 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7926321 Gumprechti varjud ams7926594 JAH EI EI B-Gumprechti varjud Gumprechti varjud Gumprechti varjud QN % 106 JAH/Võrreld 73 14912-0 Smudge cells/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count "#/100 WBC; %" 0,0056% HEM/BC Smudge cells/100 leukocytes in Blood by Manual count Smudge Cells NFr Bld Manual 1 Observation 789 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7926321 Erütrotsüütide aglutinatsioon ams7930304 JAH EI EI B-Aglutinatsioon Aglutinatsioon Aglutinatsioon Tekst 108 JAH 1671 50670-9 Erythrocyte agglutination ACnc Pt Bld Ord HEM/BC Erythrocyte agglutination [Presence] in Blood RBC agglut Bld Ql 1 Observation 37 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7926321 Erütrotsüütide hüpokromaasia ams7930323 JAH EI EI B-Hüpokromaasia Hüpokromaasia Hüpokromaasia Tekst 109 JAH 75 728-6 Hypochromia ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,03% HEM/BC Hypochromia [Presence] in Blood by Light microscopy Hypochromia Bld Ql Smear 1 Observation 38 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7926321 Erütrotsüütide polükromaasia ams7930324 JAH EI EI B-Polükromaasia Polükromaasia Polükromaasia Tekst 110 JAH 76 10378-8 Polychromasia ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,09% HEM/BC Polychromasia [Presence] in Blood by Light microscopy Polychromasia Bld Ql Smear 1 Observation 39 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7926321 Erütrotsüütide anisokromaasia ams7930322 JAH EI EI B-Anisokromaasia Anisokromaasia Anisokromaasia Tekst 111 JAH 77 51582-5 Anisochromasia ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Anisochromasia [Presence] in Blood by Light microscopy Anisochromasia Bld Ql Smear 1 Observation 40 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7926321 Erütrotsüütide anisotsütoos ams7926595 JAH EI EI B-Erütrotsüütide anisotsütoos Erütrotsüütide anisotsütoos Erütrotsüütide anisotsütoos Tekst 112 JAH 78 702-1 Anisocytosis ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,04% HEM/BC Anisocytosis [Presence] in Blood by Light microscopy Anisocytosis Bld Ql Smear 1 Observation 41 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7926321 Erütrotsüütide makrotsütoos ams7930320 JAH EI EI B-Erütrotsüütide makrotsütoos Erütrotsüütide makrotsütoos Erütrotsüütide makrotsütoos Tekst 113 JAH 79 738-5 Macrocytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,11% HEM/BC Macrocytes [Presence] in Blood by Light microscopy Macrocytes Bld Ql Smear 1 Observation 42 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7926321 Erütrotsüütide mikrotsütoos ams7930321 JAH EI EI B-Erütrotsüütide mikrotsütoos Erütrotsüütide mikrotsütoos Erütrotsüütide mikrotsütoos Tekst 115 JAH 81 741-9 Microcytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,10% HEM/BC Microcytes [Presence] in Blood by Light microscopy Microcytes Bld Ql Smear 1 Observation 45 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7926321 Erütrotsüütide poikilotsütoos ams7926596 JAH EI EI B-Poikilotsütoos Poikilotsütoos Poikilotsütoos Tekst 116 JAH 84 779-9 Poikilocytosis ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,03% HEM/BC Poikilocytosis [Presence] in Blood by Light microscopy Poikilocytosis Bld Ql Smear 1 Observation 43 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7926321 Erütrotsüütide sferotsütoos ams7930313 JAH EI EI B-Mikrosferotsütoos Mikrosferotsütoos Mikrosferotsütoos Tekst 117 JAH 82 48069-9 Spherocytes.micro ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Spherocytes.micro [Presence] in Blood by Light microscopy Spherocytes.micro Bld Ql Smear 1 Both 44 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7926321 Erütrotsüütide ovalotsütoos ams7930312 JAH EI EI B-Ovalotsütoos Ovalotsütoos Ovalotsütoos Tekst 118 JAH 83 774-0 Ovalocytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,06% HEM/BC Ovalocytes [Presence] in Blood by Light microscopy Ovalocytes Bld Ql Smear 1 Observation 46 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7926321 Erütrotsüütide akantotsütoos ams7930305 JAH EI EI B-Akantotsütoos Akantotsütoos Akantotsütoos Tekst 119 JAH 85 7789-1 Acanthocytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,00% HEM/BC Acanthocytes [Presence] in Blood by Light microscopy Acanthocytes Bld Ql Smear 1 Observation 47 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7926321 Erütrotsüütide fragmentatsioon ams7930309 JAH EI EI B-Fragmentatsioon Fragmentatsioon Fragmentatsioon Tekst 120 JAH 86 10373-9 Fragments ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Fragments [Presence] in Blood by Light microscopy Fragments Bld Ql Smear 1 Observation 48 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7926321 Erütrotsüütide stomatotsütoos ams7930314 JAH EI EI B-Stomatotsütoos Stomatotsütoos Stomatotsütoos Tekst 121 JAH 87 10380-4 Stomatocytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Stomatocytes [Presence] in Blood by Light microscopy Stomatocytes Bld Ql Smear 1 Observation 49 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7926321 Erütrotsüütide kodotsütoos ehk märklaudrakkude olemasolu ams7930311 JAH EI EI B-Kodotsütoos Märklaudrakud Kodotsütoos ehk märklaudrakkude olemasolu Tekst 122 JAH 88 10381-2 Target cells ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,03% HEM/BC Target cells [Presence] in Blood by Light microscopy Targets Bld Ql Smear 1 Observation 55 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7926321 Erütrotsüütide dakrüotsütoos ehk pisarrakkude olemasolu ams7930306 JAH EI EI B-Dakrotsütoos Pisarrakud Dakrüotsütoos ehk pisarrakkude olemasolu Tekst 123 JAH 94 7791-7 Dacryocytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,03% HEM/BC Dacrocytes [Presence] in Blood by Light microscopy Dacryocytes Bld Ql Smear 1 Observation 50 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7926321 Erütrotsüütide ehhinotsütoos ams7930308 JAH EI EI B-Ehhinotsütoos Ehhinotsütoos Ehhinotsütoos Tekst 124 JAH 89 7790-9 Burr cells ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,01% HEM/BC Burr cells [Presence] in Blood by Light microscopy Burr Cells Bld Ql Smear 1 Observation 790 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7926321 Erütrotsüütide keratotsütoos ams7930310 JAH EI EI B-Keratotsütoos Keratotsütoos Keratotsütoos Tekst 125 JAH 1672 10374-7 Helmet cells ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Helmet cells [Presence] in Blood by Light microscopy Helmet Cells Bld Ql Smear 1 Observation 791 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7926321 Erütrotsüütide drepanotsütoos ehk sirprakkude olemasolu ams7930307 JAH EI EI B-Drepanotsütoos Sirprakud Drepanotsütoos ehk sirprakkude olemasolu Tekst 126 JAH 1673 801-1 Sickle cells ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,0047% HEM/BC Sickle cells [Presence] in Blood by Light microscopy Sickle Cells Bld Ql Smear 1 Observation 51 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7926321 Basofiilne sõmerus ams7930315 JAH EI EI B-Basofiilne sõmerus Basofiilne sõmerus Basofiilne sõmerus Tekst 127 JAH 90 703-9 Basophilic stippling ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,00% HEM/BC Basophilic stippling [Presence] in Blood by Light microscopy Baso Stipl Bld Ql Smear 1 Observation 52 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7926321 Howelli-Jolly kehakesed ams7930318 JAH EI EI B-Howelli-Jolly kehakesed Howelli-Jolly kehakesed Howelli-Jolly kehakesed Tekst 128 JAH 91 7793-3 Howell-Jolly bodies ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,00% HEM/BC Howell-Jolly bodies [Presence] in Blood by Light microscopy Howell-Jolly Bod Bld Ql Smear 1 Observation 53 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7926321 Caboti ringid ams7930316 JAH EI EI B-Caboti ringid Caboti ringid Caboti ringid Tekst 129 JAH 92 11280-5 Cabot rings ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Cabot rings [Presence] in Blood by Light microscopy Cabot rings Bld Ql Smear 1 Observation 54 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7926321 Pappenheimeri kehakesed ams7930319 JAH EI EI B-Pappenheimeri kehakesed Pappenheimeri kehakesed Pappenheimeri kehakesed Tekst 130 JAH 93 7795-8 Pappenheimer bodies ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Pappenheimer bodies [Presence] in Blood by Light microscopy Pappenheimer Bod Bld Ql Smear 1 Observation 792 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7926321 Heinzi kehakesed ams7930317 JAH EI EI B-Heinzi kehakesed Heinzi kehakesed Heinzi kehakesed Tekst 131 JAH 1674 716-1 Heinz bodies ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Heinz bodies [Presence] in Blood by Light microscopy Heinz Bod Bld Ql Smear 1 Observation 793 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7926321 Trombotsüütide agregaadid ams7930325 JAH EI EI B-Trombotsüütide agregaadid Trombotsüütide agregaadid Trombotsüütide agregaadid Tekst 136 JAH 1679 7796-6 Platelet clump ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Platelet clump [Presence] in Blood by Light microscopy Platelet Clump Bld Ql Smear 1 Observation 843 HE 1 Retikulotsüütide mikroskoopia ams7926639 JAH JAH EI B-Ret-m Retikulotsüütide mikroskoopia Retikulotsüütide mikroskoopia QN % o/oo 143 JAH/Võrreld 2101 31112-6 Reticulocytes/100 erythrocytes NFr Pt Bld Qn Manual % % 9 HEM/BC Reticulocytes/100 erythrocytes in Blood by Manual Retics/100 RBC NFr Manual 1 Observation 16,4896 56 HE 1 Erütrotsüütide settekiirus Westergreni järgi mm/h ams7929510 JAH JAH EI B-ESR Settekiirus Erütrotsüütide settekiirus QN mm/h mm/h 146 JAH/Võrreld 106 4537-7 Erythrocyte sedimentation rate Vel Pt Bld Qn Westergren mm/h mm/hr 0,03% HEM/BC Erythrocyte sedimentation rate by Westergren method ESR Bld Qn Westrgrn 1 Both 1221 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres shk7928148 JAH JAH EI aB-ABB panel Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres Happe-aluse tasakaalu uuring arteriaalses veres Paneel Biolab 1 JAH 1248 24336-0 Gas panel - Pt BldA Qn 0,01% PANEL.CHEM Gas panel in Arterial blood Gas Pnl BldA 1 Order 625 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres shk7928155 Patsiendi temperatuur ams7930649 JAH EI EI Pt-t Kehatemperatuur Patsiendi kehatemperatuur QN C C 3 JAH 1249 8329-5 Body temperature Temp Pt Core Qn BDYTMP.MOLEC Body temperature - Core Bdy temp Core 2 626 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres shk7928156 Patsiendi temperatuur ams7930672 JAH EI EI Pt-t Kehatemperatuur Patsiendi kehatemperatuur QN C C 3 JAH 1249 8329-5 Body temperature Temp Pt Core Qn BDYTMP.MOLEC Body temperature - Core Bdy temp Core 2 1222 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres shk7928148 Patsiendi temperatuur ams7930630 JAH EI EI Pt-t Kehatemperatuur Patsiendi kehatemperatuur QN C C Biolab 3 JAH 1249 8329-5 Body temperature Temp Pt Core Qn BDYTMP.MOLEC Body temperature - Core Bdy temp Core 2 627 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres shk7928155 FIO2 ams7930651 JAH EI EI FiO2 FiO2 Hapniku osakaal sissehingatavas õhus QN % % 4 JAH 1250 19994-3 Oxygen/Inspired gas setting VFr Pt Ventilator Qn % % 0,01% PULM Oxygen/Inspired gas setting [Volume Fraction] Ventilator O2/Inspired gas setting VFr Vent 2 628 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres shk7928156 FIO2 ams7930674 JAH EI EI FiO2 FiO2 Hapniku osakaal sissehingatavas õhus QN % % 4 JAH 1250 19994-3 Oxygen/Inspired gas setting VFr Pt Ventilator Qn % % 0,01% PULM Oxygen/Inspired gas setting [Volume Fraction] Ventilator O2/Inspired gas setting VFr Vent 2 1223 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres shk7928148 FIO2 ams7930632 JAH EI EI FiO2 FiO2 Hapniku osakaal sissehingatavas õhus QN % % Biolab 4 JAH 1250 19994-3 Oxygen/Inspired gas setting VFr Pt Ventilator Qn % % 0,01% PULM Oxygen/Inspired gas setting [Volume Fraction] Ventilator O2/Inspired gas setting VFr Vent 2 1224 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres shk7928148 pH ams7930610 JAH EI EI aB-pH pH pH arteriaalses veres QN Biolab 5 JAH 1251 2744-1 pH LsCnc Pt BldA Qn [pH] 0,08% CHEM pH of Arterial blood pH BldA 1 Both 1225 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres shk7928148 PCO2 ams7930611 JAH EI EI aB-pCO2 pCO2 Süsinikdioksiidi osarõhk arteriaalses veres QN mmHg mmHg Biolab 6 JAH 1252 2019-8 Carbon dioxide PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg 0,05% CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] in Arterial blood pCO2 BldA 1 Both 1239 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres shk7928148 TCO2 ams7930620 JAH EI EI aB-CO2 CO2 Süsinikdioksiid arteriaalses veres QN mmol/L mmol/l Biolab 7 JAH 3151 41647-9 Carbon dioxide SCnc Pt BldA Qn Calculated mmol/L mmol/L CHEM Carbon dioxide, total [Moles/volume] in Arterial blood by calculation CO2 BldA Calc-sCnc 1 Both 8,0443 1226 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres shk7928148 PO2 ams7930612 JAH EI EI aB-pO2 pO2 Hapniku osarõhk arteriaalses veres QN mmHg mmHg Biolab 8 JAH 1253 2703-7 Oxygen PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg 0,07% CHEM Oxygen [Partial pressure] in Arterial blood pO2 BldA 1 Both 1238 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres shk7928148 %sO2 c ams7930625 JAH EI EI aB-sO2 calc sO2 (arvutuslik) Hapnikuga küllastatus arteriaalses veres (arvutuslik) QN % % Biolab 10 JAH 3148 51733-4 Oxygen saturation MFr Pt BldA Qn Calculated from oxygen partial pressure % % CHEM Oxygen saturation Calculated from oxygen partial pressure in Arterial blood SaO2 % BldA from pO2 1 Both 8,0443 1227 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres shk7928148 pH (T) ams7930617 JAH EI EI aB-pHt pH (t) pH (kehatemperatuuri järgi kohandatud) arteriaalses veres QN Biolab 13 JAH 1257 33254-4 pH^^adjusted to patients actual temperature LsCnc Pt BldA Qn [pH] 0,01% CHEM pH of Arterial blood adjusted to patients actual temperature pH temp adj BldA 1 Observation 1228 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres shk7928148 PCO2 (T) ams7930618 JAH EI EI aB-pCO2t pCO2 (t) Süsinikdioksiidi osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) arteriaalses veres QN mmHg mmHg Biolab 14 JAH 1258 32771-8 Carbon dioxide^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Arterial blood pCO2 temp adj BldA 1 Observation 1229 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres shk7928148 PO2 (T) ams7930619 JAH EI EI aB-pO2t pO2 (t) Hapniku osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) arteriaalses veres QN mmHg mmHg Biolab 15 JAH 1259 19255-9 Oxygen^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Oxygen [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Arterial blood pO2 temp adj BldA 1 Observation 1230 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres shk7928148 c tO2 ams7930626 JAH EI EI aB-O2 O2 Hapnik arteriaalses veres QN Vol% Biolab 16 JAH 1260 59274-1 Oxygen content VFr Pt BldA Qn Calculated mL/dL CHEM Oxygen content in Arterial blood by calculation O2 Ct VFr BldA Calc 1 Observation 1231 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres shk7928148 A-aDO2 ams7930627 JAH EI EI aB-AaDpO2t AaDpO2 (t) Alveolaarse õhu ja arteriaalse vere hapniku osarõhkude vahe (kehatemperatuuri järgi kohandatud) QN mmHg mmHg Biolab 21 JAH 1265 53809-0 Oxygen.alveolar - arterial^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt Respiratory system Qn mm[Hg] mm Hg PULM Oxygen.alveolar - arterial [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature Respiratory system O2 alv-art temp adj Respiratory 2 Both 1232 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres shk7928148 BEb ams7930622 JAH EI EI aB-BE BE Aluste liig arteriaalses veres QN mmol/L mmol/l Biolab 26 JAH 1268 1925-7 Base excess SCnc Pt BldA Qn mmol/L mmol/L 0,04% CHEM Base excess in Arterial blood Base excess BldA-sCnc 1 Observation 1233 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres shk7928148 BEecf ams7930623 JAH EI EI aB-BEst BE (st) Aluste liig (standardiseeritud) arteriaalses veres QN mmol/L mmol/l Biolab 27 JAH 1269 19235-1 Base excess^^standard SCnc Pt BldA Qn mmol/L mmol/L CHEM Base excess standard in Arterial blood Base excess std BldA-sCnc 1 Observation 1234 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres shk7928148 HCO3 ams7930621 JAH EI EI aP-HCO3 Vesinikkarbonaat Vesinikkarbonaat arteriaalses plasmas QN mmol/L mmol/l Biolab 30 JAH 1273 1960-4 Bicarbonate SCnc Pt BldA Qn mmol/L mmol/L 0,05% CHEM Bicarbonate [Moles/volume] in Arterial blood HCO3 BldA-sCnc 1 Both 1240 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres shk7928148 SBC ams7930624 JAH EI EI aP-HCO3st Vesinikkarbonaat (st) Vesinikkarbonaat (standardiseeritud) arteriaalses plasmas QN mmol/L mmol/l Biolab 31 JAH 3154 19230-2 Bicarbonate^^standard SCnc Pt BldA Qn mmol/L mmol/L CHEM Bicarbonate [Moles/volume] standard in Arterial blood HCO3 std BldA-sCnc 1 Observation 8,0775 629 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segavenoosses veres shk7928155 JAH JAH EI mvB-ABB panel Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres Happe-aluse tasakaalu uuring segunenud venoosses veres Paneel 56 JAH 1298 51973-6 Gas panel - Pt BldMV Qn PANEL.CHEM Gas panel in Mixed venous blood Gas Pnl BldMV 1 Order 630 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres shk7928155 pH ams7930652 JAH EI EI mvB-pH pH pH segunenud venoosses veres QN [pH] 57 JAH 1299 19213-8 pH LsCnc Pt BldMV Qn [pH] CHEM pH of Mixed venous blood pH BldMV 1 Both 631 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres shk7928155 pCO2 ams7930653 JAH EI EI mvB-pCO2 pCO2 Süsinikdioksiidi osarõhk segunenud venoosses veres QN mmHg mmHg 58 JAH 1300 19212-0 Carbon dioxide PPres Pt BldMV Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] in Mixed venous blood pCO2 BldMV 1 Both 1199 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres shk7928155 TCO2 ams7930662 JAH EI EI mvB-CO2 CO2 Süsinikdioksiid segunenud venoosses veres QN mmol/L mmol/l 59 JAH 3152 57920-1 Carbon dioxide SCnc Pt BldMV Qn Calculated mmol/L mmol/L CHEM Carbon dioxide, total [Moles/volume] in Mixed venous blood by calculation CO2 BldMV Calc-sCnc 1 Both 8,0443 632 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres shk7928155 PO2 ams7930654 JAH EI EI mvB-pO2 pO2 Hapniku osarõhk segunenud venoosses veres QN mmHg mmHg 60 JAH 1301 19211-2 Oxygen PPres Pt BldMV Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Oxygen [Partial pressure] in Mixed venous blood pO2 BldMV 1 Both 633 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres shk7928155 %sO2 c ams7930667 JAH EI EI mvB-sO2 sO2 Hapnikuga küllastatus segunenud venoosses veres QN % % 61 JAH 1302 19224-5 Oxygen saturation MFr Pt BldMV Qn % % HEMODYN.MOLEC Oxygen saturation in Mixed venous blood SaO2% BldMV 2 634 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres shk7928155 pH (T) ams7930659 JAH EI EI mvB-pHt pH (t) pH (kehatemperatuuri järgi kohandatud) segunenud venoosses veres QN [pH] 65 JAH 1304 50980-2 pH^^adjusted to patients actual temperature LsCnc Pt BldMV Qn [pH] CHEM pH of Mixed venous blood adjusted to patients actual temperature pH temp adj BldMV 1 Both 635 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres shk7928155 PCO2 (T) ams7930660 JAH EI EI mvB-pCO2t pCO2 (t) Süsinikdioksiidi osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) segunenud venoosses veres QN mmHg mmHg 66 JAH 1305 50981-0 Carbon dioxide^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldMV Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Mixed venous blood pCO2 temp adj BldMV 1 Both 636 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres shk7928155 PO2 (T) ams7930661 JAH EI EI mvB-pO2t pO2 (t) Hapniku osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) segunenud venoosses veres QN mmHg mmHg 67 JAH 1306 19257-5 Oxygen^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldMV Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Oxygen [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Mixed venous blood pO2 temp adj BldMV 1 Observation 11,3891 637 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres shk7928155 c tO2 ams7930668 JAH EI EI mvB-O2 O2 Hapnik segunenud venoosses veres QN Vol% 68 JAH 1307 64798-2 Oxygen content VFr Pt BldMV Qn Calculated mL/dL ml/dl CHEM Oxygen content in Mixed venous blood by calculation O2 Ct VFr BldMV Calc 1 Observation 11,3891 638 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres shk7928155 BEb ams7930664 JAH EI EI mvB-BE BE Aluste liig segunenud venoosses veres QN mmol/L mmol/l 72 JAH 1311 19234-4 Base excess SCnc Pt BldMV Qn mmol/L mmol/L CHEM Base excess in Mixed venous blood Base excess BldMV-sCnc 1 Observation 639 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres shk7928155 BEecf ams7930665 JAH EI EI mvB-BEst BE (st) Aluste liig (standardiseeritud) segunenud venoosses veres QN mmol/L mmol/l 73 JAH 1312 19238-5 Base excess^^standard SCnc Pt BldMV Qn mmol/L mmol/L CHEM Base excess standard in Mixed venous blood Base excess std BldMV-sCnc 1 Observation 1143 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres shk7928155 HCO3 ams7930663 JAH EI EI mvP-HCO3 Vesinikkarbonaat Vesinikkarbonaat segatud venosses plasmas QN mmol/L mmol/l 75 JAH 2717 19229-4 Bicarbonate SCnc Pt BldMV Qn mmol/L mmol/L CHEM Bicarbonate [Moles/volume] in Mixed venous blood HCO3 BldMV-sCnc 1 Both 11,3891 1202 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres shk7928155 SBC ams7930666 JAH EI EI mvP-HCO3st HCO3st Vesinikkarbonaat (standardiseeritud) segunenud venoosses plasmas QN mmol/L mmol/l 76 JAH 3155 19233-6 Bicarbonate^^standard SCnc Pt BldMV Qn mmol/L mmol/L CHEM Bicarbonate [Moles/volume] standard in Mixed venous blood HCO3 std BldMV-sCnc 1 Observation 8,0775 640 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarveres shk7928156 JAH JAH EI cB-ABB panel Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres Happe-aluse tasakaalu uuring kapillaarses veres Paneel 78 JAH 1318 24337-8 Gas panel - Pt BldC Qn PANEL.CHEM Gas panel in Capillary blood Gas Pnl BldC 1 Order 641 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres shk7928156 pH ams7930675 JAH EI EI cB-pH pH pH kapillaarses veres QN [pH] 79 JAH 1322 2745-8 pH LsCnc Pt BldC Qn [pH] 0,00% CHEM pH of Capillary blood pH BldC 1 Both 1200 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres shk7928156 PCO2 ams7930676 JAH EI EI cB-CO2 CO2 Süsinikdioksiid kapillaarses veres QN mmol/L mmHg 81 JAH 3153 51781-3 Carbon dioxide SCnc Pt BldC Qn Calculated mmol/L mmol/L CHEM Carbon dioxide, total [Moles/volume] in Capillary blood by calculation CO2 BldC Calc-sCnc 1 Both 8,0443 1201 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres shk7928156 TCO2 ams7930685 JAH EI EI cB-CO2 CO2 Süsinikdioksiid kapillaarses veres QN mmol/L mmol/l 81 JAH 3153 51781-3 Carbon dioxide SCnc Pt BldC Qn Calculated mmol/L mmol/L CHEM Carbon dioxide, total [Moles/volume] in Capillary blood by calculation CO2 BldC Calc-sCnc 1 Both 8,0443 642 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres shk7928156 PO2 ams7930677 JAH EI EI cB-pO2 pO2 Hapniku osarõhk kapillaarses veres QN mmHg mmHg 82 JAH 1324 2704-5 Oxygen PPres Pt BldC Qn mm[Hg] mm Hg 0,00% CHEM Oxygen [Partial pressure] in Capillary blood pO2 BldC 1 Both 1198 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres shk7928156 %sO2 c ams7930690 JAH EI EI cB-sO2 calc sO2 (arvutuslik) Hapnikuga küllastatus kapillaarses veres (arvutuslik) QN % % 84 JAH 3150 51732-6 Oxygen saturation MFr Pt BldC Qn Calculated from oxygen partial pressure % % CHEM Oxygen saturation Calculated from oxygen partial pressure in Capillary blood SaO2 % BldC from pO2 1 Both 8,0443 643 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres shk7928156 pH (T) ams7930682 JAH EI EI cB-pHt pH (t) pH (kehatemperatuuri järgi kohandatud) kapillaarses veres QN [pH] 87 JAH 1328 39485-8 pH^^adjusted to patients actual temperature LsCnc Pt BldC Qn [pH] CHEM pH of Capillary blood adjusted to patients actual temperature pH temp adj BldC 1 Observation 644 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres shk7928156 PCO2 (T) ams7930683 JAH EI EI cB-pCO2t pCO2 (t) Süsinikdioksiidi osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) kapillaarses veres QN mmHg mmHg 88 JAH 1329 40620-7 Carbon dioxide^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldC Qn mm[Hg] CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Capillary blood pCO2 temp adj BldC 1 Observation 645 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres shk7928156 PO2 (T) ams7930684 JAH EI EI cB-pO2t pO2 (t) Hapniku osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) kapillaarses veres QN mmHg mmHg 89 JAH 1330 19256-7 Oxygen^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldC Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Oxygen [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Capillary blood pO2 temp adj BldC 1 Observation 11,3891 646 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres shk7928156 c tO2 ams7930691 JAH EI EI cB-O2 O2 Hapnik kapillaarses veres QN Vol% 90 JAH 1331 64799-0 Oxygen content VFr Pt BldC Qn Calculated mL/dL ml/dl CHEM Oxygen content in Capillary blood by calculation O2 Ct VFr BldC Calc 1 11,3891 647 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres shk7928156 A-aDO2 ams7930692 JAH EI EI cB-AaDpO2t AaDpO2 (t) Alveolaarse õhu ja kapillaarse vere hapniku osarõhkude vahe (kehatemperatuuri järgi kohandatud) QN mmHg mmHg 95 JAH 1336 A-1336 648 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres shk7928156 BEb ams7930687 JAH EI EI cB-BE BE Aluste liig kapillaarses veres QN mmol/L mmol/l 96 JAH 1337 1926-5 Base excess SCnc Pt BldC Qn mmol/L mmol/L CHEM Base excess in Capillary blood Base excess BldC-sCnc 1 Observation 649 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres shk7928156 BEecf ams7930688 JAH EI EI cB-BEst BE (st) Aluste liig (standardiseeritud) kapillaarses veres QN mmol/L mmol/l 97 JAH 1338 19236-9 Base excess^^standard SCnc Pt BldC Qn mmol/L mmol/L CHEM Base excess standard in Capillary blood Base excess std BldC-sCnc 1 Observation 1144 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres shk7928156 HCO3 ams7930686 JAH EI EI cP-HCO3 Vesinikkarbonaat Vesinikkarbonaat kapillaarses plasmas QN mmol/L mmol/l 99 JAH 2720 1961-2 Bicarbonate SCnc Pt BldC Qn mmol/L mmol/L 1093 CHEM Bicarbonate [Moles/volume] in Capillary blood HCO3 BldC-sCnc 1 Both 11,3891 1203 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres shk7928156 SBC ams7930689 JAH EI EI cP-HCO3st Vesinikkarbonaat (st) Vesinikkarbonaat (standardiseeritud) kapillaarses plasmas QN mmol/L mmol/l 100 JAH 3156 19231-0 Bicarbonate^^standard SCnc Pt BldC Qn mmol/L mmol/L CHEM Bicarbonate [Moles/volume] standard in Capillary blood HCO3 std BldC-sCnc 1 Observation 8,0775 1194 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres shk7928155 Hemoglobiin ams7930650 JAH EI EI B-Hb calc Hb (arvutuslik) Hemoglobiin veres (arvutuslik) QN g/L g/l 110 JAH 3146 20509-6 Hemoglobin MCnc Pt Bld Qn Calculated g/dL g/dL HEM/BC Hemoglobin [Mass/volume] in Blood by calculation Hgb Bld Calc-mCnc 1 Observation 8,0775 1195 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres shk7928156 Hemoglobiin ams7930673 JAH EI EI B-Hb calc Hb (arvutuslik) Hemoglobiin veres (arvutuslik) QN g/L g/l 110 JAH 3146 20509-6 Hemoglobin MCnc Pt Bld Qn Calculated g/dL g/dL HEM/BC Hemoglobin [Mass/volume] in Blood by calculation Hgb Bld Calc-mCnc 1 Observation 8,0775 1236 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres shk7928148 Hemoglobiin ams7930631 JAH EI EI B-Hb calc Hb (arvutuslik) Hemoglobiin veres (arvutuslik) QN g/L g/l Biolab 110 JAH 3146 20509-6 Hemoglobin MCnc Pt Bld Qn Calculated g/dL g/dL HEM/BC Hemoglobin [Mass/volume] in Blood by calculation Hgb Bld Calc-mCnc 1 Observation 8,0775 1196 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres shk7928155 Hct ams7930655 JAH EI EI B-Hct cond Hct (erijuhtivus) Hematokrit veres (erijuhtivus) QN % % 112 JAH 3147 20570-8 Hematocrit VFr Pt Bld Qn % % 28 HEM/BC Hematocrit [Volume Fraction] of Blood Hct VFr Bld 1 Both 8,0443 1197 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres shk7928156 Hct ams7930678 JAH EI EI B-Hct cond Hct (erijuhtivus) Hematokrit veres (erijuhtivus) QN % % 112 JAH 3147 20570-8 Hematocrit VFr Pt Bld Qn % % 28 HEM/BC Hematocrit [Volume Fraction] of Blood Hct VFr Bld 1 Both 8,0443 1237 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres shk7928148 Hct ams7930613 JAH EI EI B-Hct cond Hct (erijuhtivus) Hematokrit veres (erijuhtivus) QN % % Biolab 112 JAH 3147 20570-8 Hematocrit VFr Pt Bld Qn % % 28 HEM/BC Hematocrit [Volume Fraction] of Blood Hct VFr Bld 1 Both 8,0443 1235 HAT 2 pH nabaväädi verest ams7928199 JAH JAH EI uB-pH pH nabaväädi veres pH nabaväädi veres QN Biolab 114 JAH 2159 14873-4 pH LsCnc Pt BldCo Qn [pH] CHEM pH of Cord blood pH BldCo 1 Both 27,7899 89 EL 3 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres shk7928155 K+ ams7930657 JAH EI EI S,P-K Kaalium Kaalium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l 2 JAH/Võrreld 211 2823-3 Potassium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,2673% CHEM Potassium [Moles/volume] in Serum or Plasma Potassium SerPl-sCnc 1 Both 90 EL 3 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres shk7928156 K+ ams7930680 JAH EI EI S,P-K Kaalium Kaalium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l 2 JAH/Võrreld 211 2823-3 Potassium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,2673% CHEM Potassium [Moles/volume] in Serum or Plasma Potassium SerPl-sCnc 1 Both 1218 EL 3 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres shk7928148 K+ ams7930615 JAH EI EI S,P-K Kaalium Kaalium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l Biolab 2 JAH/Võrreld 211 2823-3 Potassium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,2673% CHEM Potassium [Moles/volume] in Serum or Plasma Potassium SerPl-sCnc 1 Both 1242 EL 3 Kaalium seerumis ams7927215 JAH JAH EI S,P-K Kaalium Kaalium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l Konelab T60i 2 JAH/Võrreld 211 2823-3 Potassium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,2673% CHEM Potassium [Moles/volume] in Serum or Plasma Potassium SerPl-sCnc 1 Both 87 EL 3 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres shk7928155 Na+ ams7930656 JAH EI EI S,P-Na Naatrium Naatrium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l 4 JAH/Võrreld 210 2951-2 Sodium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1705% CHEM Sodium [Moles/volume] in Serum or Plasma Sodium SerPl-sCnc 1 Both 88 EL 3 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres shk7928156 Na+ ams7930679 JAH EI EI S,P-Na Naatrium Naatrium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l 4 JAH/Võrreld 210 2951-2 Sodium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1705% CHEM Sodium [Moles/volume] in Serum or Plasma Sodium SerPl-sCnc 1 Both 1217 EL 3 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres shk7928148 Na+ ams7930614 JAH EI EI S,P-Na Naatrium Naatrium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l Biolab 4 JAH/Võrreld 210 2951-2 Sodium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1705% CHEM Sodium [Moles/volume] in Serum or Plasma Sodium SerPl-sCnc 1 Both 1241 EL 3 Naatrium seerumis ams7927286 JAH JAH EI S,P-Na Naatrium Naatrium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l Konelab T60i 4 JAH/Võrreld 210 2951-2 Sodium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1705% CHEM Sodium [Moles/volume] in Serum or Plasma Sodium SerPl-sCnc 1 Both 91 EL 3 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres shk7928155 Ca++ ams7930658 JAH EI EI S,P-iCa Kaltsium (ioniseeritud) Kaltsium (ioniseeritud) seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l 6 JAH 213 12180-6 Calcium.ionized SCnc Pt Ser/Plas Qn ISE mg/dL mmol/L CHEM Calcium.ionized [Moles/volume] in Serum or Plasma by Ion-selective membrane electrode (ISE) Ca-I SerPl ISE-sCnc 1 Both 92 EL 3 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres shk7928156 Ca++ ams7930681 JAH EI EI S,P-iCa Kaltsium (ioniseeritud) Kaltsium (ioniseeritud) seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l 6 JAH 213 12180-6 Calcium.ionized SCnc Pt Ser/Plas Qn ISE mg/dL mmol/L CHEM Calcium.ionized [Moles/volume] in Serum or Plasma by Ion-selective membrane electrode (ISE) Ca-I SerPl ISE-sCnc 1 Both 93 EL 3 Kaltsium (ioniseeritud) seerumis ams7927222 JAH JAH EI S,P-iCa Kaltsium (ioniseeritud) Kaltsium (ioniseeritud) seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l 6 JAH 213 12180-6 Calcium.ionized SCnc Pt Ser/Plas Qn ISE mg/dL mmol/L CHEM Calcium.ionized [Moles/volume] in Serum or Plasma by Ion-selective membrane electrode (ISE) Ca-I SerPl ISE-sCnc 1 Both 1219 EL 3 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres shk7928148 Ca++ ams7930616 JAH EI EI S,P-iCa Kaltsium (ioniseeritud) Kaltsium (ioniseeritud) seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l Biolab 6 JAH 213 12180-6 Calcium.ionized SCnc Pt Ser/Plas Qn ISE mg/dL mmol/L CHEM Calcium.ionized [Moles/volume] in Serum or Plasma by Ion-selective membrane electrode (ISE) Ca-I SerPl ISE-sCnc 1 Both 94 EL 3 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres shk7928155 Ca++(7,4) ams7930671 JAH EI EI S,P-iCa (pH 7,4) Kaltsium (ioniseeritud, pH 7,4) Kaltsium (ioniseeritud, pH 7,4 korral) QN mmol/L mmol/l 7 JAH/Võrreld 214 19072-8 Calcium.ionized^^adjusted to pH 7.4 SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Calcium.ionized [Moles/volume] adjusted to pH 7.4 in Serum or Plasma Ca-I adj pH7.4 SerPl-sCnc 1 Observation 95 EL 3 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres shk7928156 Ca++(7,4) ams7930694 JAH EI EI S,P-iCa (pH 7,4) Kaltsium (ioniseeritud, pH 7,4) Kaltsium (ioniseeritud, pH 7,4 korral) QN mmol/L mmol/l 7 JAH/Võrreld 214 19072-8 Calcium.ionized^^adjusted to pH 7.4 SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Calcium.ionized [Moles/volume] adjusted to pH 7.4 in Serum or Plasma Ca-I adj pH7.4 SerPl-sCnc 1 Observation 1220 EL 3 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres shk7928148 Ca++(7,4) ams7930629 JAH EI EI S,P-iCa (pH 7,4) Kaltsium (ioniseeritud, pH 7,4) Kaltsium (ioniseeritud, pH 7,4 korral) QN mmol/L mmol/l Biolab 7 JAH/Võrreld 214 19072-8 Calcium.ionized^^adjusted to pH 7.4 SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Calcium.ionized [Moles/volume] adjusted to pH 7.4 in Serum or Plasma Ca-I adj pH7.4 SerPl-sCnc 1 Observation 1243 EL 3 Kaltsium paastuseerumis ams7927218 JAH JAH EI S,P-Ca Kaltsium Kaltsium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l Konelab T60i 10 JAH/Võrreld 212 2000-8 Calcium SCnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Calcium [Moles/volume] in Serum or Plasma Calcium SerPl-sCnc 1 Both 1458 EL 3 Kloriid ams7931470 JAH JAH EI S,P-Cl Kloriid Kloriid seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 13 JAH/Võrreld 216 2075-0 Chloride SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1479% CHEM Chloride [Moles/volume] in Serum or Plasma Chloride SerPl-sCnc 1 Both 1254 EL 3 Fosfaat seerumis ams7927152 JAH JAH EI S,P-P Fosfaat Fosfaat seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l Konelab T60i 14 JAH/Võrreld 234 14879-1 Phosphate SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Phosphate [Moles/volume] in Serum or Plasma Phosphate SerPl-sCnc 1 Both 1244 EL 3 Magneesium seerumis ams7927281 JAH JAH EI S,P-Mg Magneesium Magneesium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l Konelab T60i 16 JAH/Võrreld 218 2601-3 Magnesium SCnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Magnesium [Moles/volume] in Serum or Plasma Magnesium SerPl-sCnc 1 Both 161 KAR 4 Troponiin T (kardiaalne) veres ams7930106 EI 2020-04-01 JAH EI B-cTnT POCT Troponiin T (POCT) Troponiin T (kardiaalne) veres (POCT) QN ng/L ng/ml 2 JAH 314 48425-3 Troponin T.cardiac MCnc Pt Bld Qn ug/L ug/L CHEM Troponin T.cardiac [Mass/volume] in Blood Troponin T Bld-mCnc 1 Both 1454 KAR 4 Troponiin I (kõrgtundlik) ams7931337 JAH JAH EI S,P-cTnI-hs Troponiin I (kõrgtundlik) Troponiin I (kõrgtundlik) seerumis/plasmas QN ng/L ng/L 3 JAH 3428 49563-0 Troponin I.cardiac MCnc Pt Ser/Plas Qn Detection limit <= 0.01 ng/mL ng/mL ng/mL 3 CHEM Troponin I.cardiac [Mass/volume] in Serum or Plasma by Detection limit <= 0.01 ng/mL Troponin I SerPl DL<=0.01 ng/mL-mCnc 1 Both 8,2638 839 KAR 4 Troponiin I ams7930724 JAH JAH EI B-cTnI POCT Troponiin I (POCT) Troponiin I (kardiaalne) veres (POCT) QN ug/L ng/ml 5 JAH 2052 42757-5 Troponin I.cardiac MCnc Pt Bld Qn ng/mL ng/mL CHEM Troponin I.cardiac [Mass/volume] in Blood Troponin I Bld-mCnc 1 Both 20,9458 162 KAR 4 Kreatiini kinaasi MB isoensüümi mass seerumis ams7929724 JAH JAH EI S,P-CK-MBm CK-MBm Kreatiini kinaasi MB isoensüümi mass seerumis/plasmas QN ug/L ng/ml 6 JAH 315 13969-1 Creatine kinase.MB MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,3363% CHEM Creatine kinase.MB [Mass/volume] in Serum or Plasma CK MB SerPl-mCnc 1 Both 164 KAR 4 B-tüüpi natriureetiline N-terminaalne propeptiid ams7929369 JAH JAH EI S,P-NT-proBNP NT-proBNP B-tüüpi natriureetilise propeptiidi N-fragment seerumis/plasmas QN ng/L pg/ml 8 JAH 317 33762-6 Natriuretic peptide.B prohormone MCnc Pt Ser/Plas Qn pg/mL pg/mL CHEM Natriuretic peptide.B prohormone [Mass/volume] in Serum or Plasma proBNP SerPl-mCnc 1 Both 1253 KE 5 C-reaktiivne valk seerumis ams7927142 JAH JAH EI S,P-CRP CRP C-reaktiivne valk seerumis/plasmas QN mg/L mg/l Konelab T60i 1 JAH/Võrreld 232 1988-5 C reactive protein MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0344% CHEM C reactive protein [Mass/volume] in Serum or Plasma CRP SerPl-mCnc 1 Both 154 KE 5 Prokaltsitoniin seerumis ams7930647 JAH JAH EI S,P-PCT Prokaltsitoniin Prokaltsitoniin seerumis/plasmas QN ug/L ng/ml 5 JAH/Võrreld 302 33959-8 Procalcitonin MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL CHEM Procalcitonin [Mass/volume] in Serum or Plasma Procalcitonin SerPl-mCnc 1 Both 221 KE 5 Interleukiin-6 ams7930947 JAH JAH JAH S,P-IL-6 IL-6 Interleukiin 6 seerumis/plasmas QN ng/L pg/mL 7 JAH 381 26881-3 Interleukin 6 MCnc Pt Ser/Plas Qn pg/mL pg/mL CHEM Interleukin 6 [Mass/volume] in Serum or Plasma Il6 SerPl-mCnc 1 Both 105 KE 5 Glükoos paastuplasmas ams7930119 JAH JAH EI fS,fP-Gluc Glükoos paastuseerumis/-plasmas Glükoos paastuseerumis/paastuplasmas QN mmol/L mmol/l 8 JAH/Võrreld 237 14771-0 Glucose^post CFst SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Fasting glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma Glucose p fast SerPl-sCnc 1 Both 106 KE 5 Glükoos täisveres (glükomeetriga) ams7929519 JAH JAH EI fcB-Gluc Glükoos kapillaarses paastuveres Glükoos kapillaarses paastuveres QN mmol/L mmol/l 9 JAH/Võrreld 238 14770-2 Glucose^post CFst SCnc Pt BldC Qn Glucometer mmol/L mmol/L CHAL Fasting glucose [Moles/volume] in Capillary blood by Glucometer Glucose p fast BldC Glucomtr-sCnc 1 Both 107 KE 5 00.00 Glükoos täisveres (glükomeetriga) ams7929520 JAH JAH EI fcB-Gluc Glükoos kapillaarses paastuveres Glükoos kapillaarses paastuveres QN mmol/L mmol/l 9 JAH/Võrreld 238 14770-2 Glucose^post CFst SCnc Pt BldC Qn Glucometer mmol/L mmol/L CHAL Fasting glucose [Moles/volume] in Capillary blood by Glucometer Glucose p fast BldC Glucomtr-sCnc 1 Both 108 KE 5 02.00 Glükoos täisveres (glükomeetriga) ams7929522 JAH JAH EI fcB-Gluc Glükoos kapillaarses paastuveres Glükoos kapillaarses paastuveres QN mmol/L mmol/l 9 JAH/Võrreld 238 14770-2 Glucose^post CFst SCnc Pt BldC Qn Glucometer mmol/L mmol/L CHAL Fasting glucose [Moles/volume] in Capillary blood by Glucometer Glucose p fast BldC Glucomtr-sCnc 1 Both 109 KE 5 03.00 Glükoos täisveres (glükomeetriga) ams7929523 JAH JAH EI fcB-Gluc Glükoos kapillaarses paastuveres Glükoos kapillaarses paastuveres QN mmol/L mmol/l 9 JAH/Võrreld 238 14770-2 Glucose^post CFst SCnc Pt BldC Qn Glucometer mmol/L mmol/L CHAL Fasting glucose [Moles/volume] in Capillary blood by Glucometer Glucose p fast BldC Glucomtr-sCnc 1 Both 110 KE 5 04.00 Glükoos täisveres (glükomeetriga) ams7929524 JAH JAH EI fcB-Gluc Glükoos kapillaarses paastuveres Glükoos kapillaarses paastuveres QN mmol/L mmol/l 9 JAH/Võrreld 238 14770-2 Glucose^post CFst SCnc Pt BldC Qn Glucometer mmol/L mmol/L CHAL Fasting glucose [Moles/volume] in Capillary blood by Glucometer Glucose p fast BldC Glucomtr-sCnc 1 Both 111 KE 5 05.00 Glükoos täisveres (glükomeetriga) ams7929525 JAH JAH EI fcB-Gluc Glükoos kapillaarses paastuveres Glükoos kapillaarses paastuveres QN mmol/L mmol/l 9 JAH/Võrreld 238 14770-2 Glucose^post CFst SCnc Pt BldC Qn Glucometer mmol/L mmol/L CHAL Fasting glucose [Moles/volume] in Capillary blood by Glucometer Glucose p fast BldC Glucomtr-sCnc 1 Both 112 KE 5 06.00 Glükoos täisveres (glükomeetriga) ams7929526 JAH JAH EI fcB-Gluc Glükoos kapillaarses paastuveres Glükoos kapillaarses paastuveres QN mmol/L mmol/l 9 JAH/Võrreld 238 14770-2 Glucose^post CFst SCnc Pt BldC Qn Glucometer mmol/L mmol/L CHAL Fasting glucose [Moles/volume] in Capillary blood by Glucometer Glucose p fast BldC Glucomtr-sCnc 1 Both 113 KE 5 07.00 Glükoos täisveres (glükomeetriga) ams7929527 JAH JAH EI fcB-Gluc Glükoos kapillaarses paastuveres Glükoos kapillaarses paastuveres QN mmol/L mmol/l 9 JAH/Võrreld 238 14770-2 Glucose^post CFst SCnc Pt BldC Qn Glucometer mmol/L mmol/L CHAL Fasting glucose [Moles/volume] in Capillary blood by Glucometer Glucose p fast BldC Glucomtr-sCnc 1 Both 114 KE 5 08.00 Glükoos täisveres (glükomeetriga) ams7929528 JAH JAH EI fcB-Gluc Glükoos kapillaarses paastuveres Glükoos kapillaarses paastuveres QN mmol/L mmol/l 9 JAH/Võrreld 238 14770-2 Glucose^post CFst SCnc Pt BldC Qn Glucometer mmol/L mmol/L CHAL Fasting glucose [Moles/volume] in Capillary blood by Glucometer Glucose p fast BldC Glucomtr-sCnc 1 Both 115 KE 5 09.00 Glükoos täisveres (glükomeetriga) ams7929529 JAH JAH EI fcB-Gluc Glükoos kapillaarses paastuveres Glükoos kapillaarses paastuveres QN mmol/L mmol/l 9 JAH/Võrreld 238 14770-2 Glucose^post CFst SCnc Pt BldC Qn Glucometer mmol/L mmol/L CHAL Fasting glucose [Moles/volume] in Capillary blood by Glucometer Glucose p fast BldC Glucomtr-sCnc 1 Both 116 KE 5 10.00 Glükoos täisveres (glükomeetriga) ams7929530 JAH JAH EI fcB-Gluc Glükoos kapillaarses paastuveres Glükoos kapillaarses paastuveres QN mmol/L mmol/l 9 JAH/Võrreld 238 14770-2 Glucose^post CFst SCnc Pt BldC Qn Glucometer mmol/L mmol/L CHAL Fasting glucose [Moles/volume] in Capillary blood by Glucometer Glucose p fast BldC Glucomtr-sCnc 1 Both 117 KE 5 11.00 Glükoos täisveres (glükomeetriga) ams7929531 JAH JAH EI fcB-Gluc Glükoos kapillaarses paastuveres Glükoos kapillaarses paastuveres QN mmol/L mmol/l 9 JAH/Võrreld 238 14770-2 Glucose^post CFst SCnc Pt BldC Qn Glucometer mmol/L mmol/L CHAL Fasting glucose [Moles/volume] in Capillary blood by Glucometer Glucose p fast BldC Glucomtr-sCnc 1 Both 118 KE 5 12.00 Glükoos täisveres (glükomeetriga) ams7929532 JAH JAH EI fcB-Gluc Glükoos kapillaarses paastuveres Glükoos kapillaarses paastuveres QN mmol/L mmol/l 9 JAH/Võrreld 238 14770-2 Glucose^post CFst SCnc Pt BldC Qn Glucometer mmol/L mmol/L CHAL Fasting glucose [Moles/volume] in Capillary blood by Glucometer Glucose p fast BldC Glucomtr-sCnc 1 Both 119 KE 5 13.00 Glükoos täisveres (glükomeetriga) ams7929533 JAH JAH EI fcB-Gluc Glükoos kapillaarses paastuveres Glükoos kapillaarses paastuveres QN mmol/L mmol/l 9 JAH/Võrreld 238 14770-2 Glucose^post CFst SCnc Pt BldC Qn Glucometer mmol/L mmol/L CHAL Fasting glucose [Moles/volume] in Capillary blood by Glucometer Glucose p fast BldC Glucomtr-sCnc 1 Both 120 KE 5 14.00 Glükoos täisveres (glükomeetriga) ams7929534 JAH JAH EI fcB-Gluc Glükoos kapillaarses paastuveres Glükoos kapillaarses paastuveres QN mmol/L mmol/l 9 JAH/Võrreld 238 14770-2 Glucose^post CFst SCnc Pt BldC Qn Glucometer mmol/L mmol/L CHAL Fasting glucose [Moles/volume] in Capillary blood by Glucometer Glucose p fast BldC Glucomtr-sCnc 1 Both 121 KE 5 15.00 Glükoos täisveres (glükomeetriga) ams7929535 JAH JAH EI fcB-Gluc Glükoos kapillaarses paastuveres Glükoos kapillaarses paastuveres QN mmol/L mmol/l 9 JAH/Võrreld 238 14770-2 Glucose^post CFst SCnc Pt BldC Qn Glucometer mmol/L mmol/L CHAL Fasting glucose [Moles/volume] in Capillary blood by Glucometer Glucose p fast BldC Glucomtr-sCnc 1 Both 122 KE 5 16.00 Glükoos täisveres (glükomeetriga) ams7929536 JAH JAH EI fcB-Gluc Glükoos kapillaarses paastuveres Glükoos kapillaarses paastuveres QN mmol/L mmol/l 9 JAH/Võrreld 238 14770-2 Glucose^post CFst SCnc Pt BldC Qn Glucometer mmol/L mmol/L CHAL Fasting glucose [Moles/volume] in Capillary blood by Glucometer Glucose p fast BldC Glucomtr-sCnc 1 Both 123 KE 5 17.00 Glükoos täisveres (glükomeetriga) ams7929537 JAH JAH EI fcB-Gluc Glükoos kapillaarses paastuveres Glükoos kapillaarses paastuveres QN mmol/L mmol/l 9 JAH/Võrreld 238 14770-2 Glucose^post CFst SCnc Pt BldC Qn Glucometer mmol/L mmol/L CHAL Fasting glucose [Moles/volume] in Capillary blood by Glucometer Glucose p fast BldC Glucomtr-sCnc 1 Both 124 KE 5 18.00 Glükoos täisveres (glükomeetriga) ams7929538 JAH JAH EI fcB-Gluc Glükoos kapillaarses paastuveres Glükoos kapillaarses paastuveres QN mmol/L mmol/l 9 JAH/Võrreld 238 14770-2 Glucose^post CFst SCnc Pt BldC Qn Glucometer mmol/L mmol/L CHAL Fasting glucose [Moles/volume] in Capillary blood by Glucometer Glucose p fast BldC Glucomtr-sCnc 1 Both 125 KE 5 19.00 Glükoos täisveres (glükomeetriga) ams7929539 JAH JAH EI fcB-Gluc Glükoos kapillaarses paastuveres Glükoos kapillaarses paastuveres QN mmol/L mmol/l 9 JAH/Võrreld 238 14770-2 Glucose^post CFst SCnc Pt BldC Qn Glucometer mmol/L mmol/L CHAL Fasting glucose [Moles/volume] in Capillary blood by Glucometer Glucose p fast BldC Glucomtr-sCnc 1 Both 126 KE 5 20.00 Glükoos täisveres (glükomeetriga) ams7929540 JAH JAH EI fcB-Gluc Glükoos kapillaarses paastuveres Glükoos kapillaarses paastuveres QN mmol/L mmol/l 9 JAH/Võrreld 238 14770-2 Glucose^post CFst SCnc Pt BldC Qn Glucometer mmol/L mmol/L CHAL Fasting glucose [Moles/volume] in Capillary blood by Glucometer Glucose p fast BldC Glucomtr-sCnc 1 Both 127 KE 5 21.00 Glükoos täisveres (glükomeetriga) ams7929541 JAH JAH EI fcB-Gluc Glükoos kapillaarses paastuveres Glükoos kapillaarses paastuveres QN mmol/L mmol/l 9 JAH/Võrreld 238 14770-2 Glucose^post CFst SCnc Pt BldC Qn Glucometer mmol/L mmol/L CHAL Fasting glucose [Moles/volume] in Capillary blood by Glucometer Glucose p fast BldC Glucomtr-sCnc 1 Both 128 KE 5 22.00 Glükoos täisveres (glükomeetriga) ams7929542 JAH JAH EI fcB-Gluc Glükoos kapillaarses paastuveres Glükoos kapillaarses paastuveres QN mmol/L mmol/l 9 JAH/Võrreld 238 14770-2 Glucose^post CFst SCnc Pt BldC Qn Glucometer mmol/L mmol/L CHAL Fasting glucose [Moles/volume] in Capillary blood by Glucometer Glucose p fast BldC Glucomtr-sCnc 1 Both 129 KE 5 23.00 Glükoos täisveres (glükomeetriga) ams7929543 JAH JAH EI fcB-Gluc Glükoos kapillaarses paastuveres Glükoos kapillaarses paastuveres QN mmol/L mmol/l 9 JAH/Võrreld 238 14770-2 Glucose^post CFst SCnc Pt BldC Qn Glucometer mmol/L mmol/L CHAL Fasting glucose [Moles/volume] in Capillary blood by Glucometer Glucose p fast BldC Glucomtr-sCnc 1 Both 130 KE 5 24.00 Glükoos täisveres (glükomeetriga) ams7929544 JAH JAH EI fcB-Gluc Glükoos kapillaarses paastuveres Glükoos kapillaarses paastuveres QN mmol/L mmol/l 9 JAH/Võrreld 238 14770-2 Glucose^post CFst SCnc Pt BldC Qn Glucometer mmol/L mmol/L CHAL Fasting glucose [Moles/volume] in Capillary blood by Glucometer Glucose p fast BldC Glucomtr-sCnc 1 Both 1258 KE 5 01.00 Glükoos täisveres (glükomeetriga) ams7929521 JAH JAH EI fcB-Gluc Glükoos kapillaarses paastuveres Glükoos kapillaarses paastuveres QN mmol/L mmol/l 9 JAH/Võrreld 238 14770-2 Glucose^post CFst SCnc Pt BldC Qn Glucometer mmol/L mmol/L CHAL Fasting glucose [Moles/volume] in Capillary blood by Glucometer Glucose p fast BldC Glucomtr-sCnc 1 Both 1259 KE 5 Glükoos seerumis ams7929489 JAH JAH EI S,P-Gluc Glükoos Glükoos seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l Konelab T60i 10 JAH/Võrreld 239 14749-6 Glucose SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma Glucose SerPl-sCnc 1 Both 837 KE 5 Glükoos täisveres (glükomeetriga) ams7930748 JAH JAH EI cB-Gluc POCT Glükoos kapillaarses veres (POCT) Glükoos kapillaarses veres (POCT) QN mmol/L mmol/l 12 JAH/Võrreld 2049 14743-9 Glucose SCnc Pt BldC Qn Glucometer mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Capillary blood by Glucometer Glucose BldC Glucomtr-sCnc 1 Both 28,6478 1146 KE 5 HbA1c shk7928186 Glükohemoglobiin veres (DCA) ams7930746 JAH EI EI B-HbA1c (IFCC) HbA1c (IFCC) Glükohemoglobiin veres (IFCC) QN mmol/mol mmol/mol 15 JAH/Võrreld 2741 59261-8 Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total SFr Pt Bld Qn IFCC mmol/mol mmol/mol HEM/BC Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total in Blood by IFCC protocol Hgb A1c SFr Bld IFCC 1 Both 18,6192 1276 KE 5 HbA1c shk7928062 HbA1c % ams7930428 JAH EI EI B-HbA1c (IFCC) HbA1c (IFCC) Glükohemoglobiin veres (IFCC) QN mmol/mol % Konelab T60i 15 JAH/Võrreld 2741 59261-8 Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total SFr Pt Bld Qn IFCC mmol/mol mmol/mol HEM/BC Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total in Blood by IFCC protocol Hgb A1c SFr Bld IFCC 1 Both 18,6192 103 KE 5 Glükohemoglobiin veres (DCA) shk7928186 JAH JAH EI B-HbA1c HbA1c Glükohemoglobiin veres QN % 16 JAH/Võrreld 236 4548-4 Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total MFr Pt Bld Qn % %; % Hgb 0,0883% HEM/BC Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total in Blood Hgb A1c MFr Bld 1 Both 104 KE 5 HbA1c shk7928186 HbA1c % ams7930773 JAH EI EI B-HbA1c HbA1c Glükohemoglobiin veres QN % % 16 JAH/Võrreld 236 4548-4 Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total MFr Pt Bld Qn % %; % Hgb 0,0883% HEM/BC Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total in Blood Hgb A1c MFr Bld 1 Both 1256 KE 5 Glükohemoglobiin veres (SI) shk7928062 JAH JAH EI B-HbA1c HbA1c Glükohemoglobiin veres QN % Konelab T60i 16 JAH/Võrreld 236 4548-4 Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total MFr Pt Bld Qn % %; % Hgb 0,0883% HEM/BC Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total in Blood Hgb A1c MFr Bld 1 Both 1257 KE 5 HbA1c shk7928062 Glükohemoglobiin veres (SI) ams7930427 JAH EI EI B-HbA1c HbA1c Glükohemoglobiin veres QN % mmol/mol Konelab T60i 16 JAH/Võrreld 236 4548-4 Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total MFr Pt Bld Qn % %; % Hgb 0,0883% HEM/BC Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total in Blood Hgb A1c MFr Bld 1 Both 131 KE 5 Glükoos paastuplasmas enne koormust ams7930283 JAH JAH EI fS,P-Gluc 0 min (pre 75 g Gluc PO) Glükoos 0 min (75 g) Glükoos paastuseerumis/paastuplasmas enne glükoosi manustamist QN mmol/L mmol/l 24 JAH/Võrreld 241 14996-3 Glucose^pre 75 g glucose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --pre 75 g glucose PO Glucose pre 75 g Glc PO SerPl-sCnc 1 Observation 133 KE 5 Glükoos plasmas 60 minutit pärast koormust ams7930284 JAH JAH EI S,P-Gluc 60 min (post 75 g Gluc PO) Glükoos 60 min (75 g) Glükoos seerumis/plasmas 60 minutit pärast glükoosi manustamist QN mmol/L mmol/l 25 JAH/Võrreld 248 51597-3 Glucose^1H post 75 g glucose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --1 hour post 75 g glucose PO Glucose 1H p 75 g Glc PO SerPl-sCnc 1 Observation 132 KE 5 Glükoos plasmas 120 minutit pärast koormust ams7930285 JAH JAH EI S,P-Gluc 120 min (post 75g Gluc PO) Glükoos 120 min (75 g) Glükoos seerumis/plasmas 120 minutit pärast glükoosi manustamist QN mmol/L mmol/l 26 JAH/Võrreld 242 14995-5 Glucose^2H post 75 g glucose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --2 hours post 75 g glucose PO Glucose 2H p 75 g Glc PO SerPl-sCnc 1 Both 1268 KE 5 Laktaat plasmas ams7927271 JAH JAH EI P-Lac Laktaat Laktaat plasmas QN mmol/L mmol/l Konelab T60i 36 JAH/Võrreld 286 2524-7 Lactate SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 0,0138% CHEM Lactate [Moles/volume] in Serum or Plasma Lactate SerPl-sCnc 1 Both 1246 KE 5 Alaniini aminotransferaas seerumis ams7927121 JAH JAH EI S,P-ALAT ALAT Alaniini aminotransferaas seerumis/plasmas QN U/L U/l Konelab T60i 38 JAH/Võrreld 222 1744-2 Alanine aminotransferase CCnc Pt Ser/Plas Qn Without P-5'-P U/L U/L CHEM Alanine aminotransferase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma by Without P-5'-P ALT SerPl w/o P-5'-P-cCnc 1 Both 1250 KE 5 Aspartaadi aminotransferaas seerumis ams7927136 JAH JAH EI S,P-ASAT ASAT Aspartaadi aminotransferaas seerumis/plasmas QN U/L U/l Konelab T60i 39 JAH/Võrreld 228 1920-8 Aspartate aminotransferase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,8705% CHEM Aspartate aminotransferase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma AST SerPl-cCnc 1 Both 1247 KE 5 Aluseline fosfataas seerumis ams7927125 JAH JAH EI S,P-ALP ALP Aluseline fosfataas seerumis/plasmas QN U/L U/l Konelab T60i 42 JAH/Võrreld 223 6768-6 Alkaline phosphatase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,8002% CHEM Alkaline phosphatase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma ALP SerPl-cCnc 1 Both 1255 KE 5 Gamma-glutamüüli transferaas seerumis ams7927154 JAH JAH EI S,P-GGT GGT Gammaglutamüüli transferaas seerumis/plasmas QN U/L U/l Konelab T60i 64 JAH/Võrreld 235 2324-2 Gamma glutamyl transferase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,0564% CHEM Gamma glutamyl transferase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma GGT SerPl-cCnc 1 Both 1251 KE 5 Bilirubiin seerumis ams7927140 JAH JAH EI S,P-Bil Bilirubiin Bilirubiin seerumis/plasmas QN umol/L µmol/l Konelab T60i 65 JAH/Võrreld 229 14631-6 Bilirubin SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Bilirubin [Moles/volume] in Serum or Plasma Bilirub SerPl-sCnc 1 Both 1252 KE 5 Bilirubiin (konjugeeritud) seerumis ams7930261 JAH JAH EI S,P-Bil-conj Bilirubiin (konjugeeritud) Bilirubiin (konjugeeritud) seerumis/plasmas QN umol/L µmol/l Konelab T60i 68 JAH/Võrreld 230 14629-0 Bilirubin.glucuronidated+Bilirubin.albumin bound SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Bilirubin.direct [Moles/volume] in Serum or Plasma Bilirub Direct SerPl-sCnc 1 Both 102 KE 5 Bilirubiin (mittekonjugeeritud) seerumis ams7930262 JAH JAH EI S,P-Bil-unconj Bilirubiin (mittekonjugeeritud) Bilirubiin (mittekonjugeeritud) seerumis/plasmas QN umol/L µmol/l 69 JAH/Võrreld 231 14630-8 Bilirubin.non-glucuronidated SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Bilirubin.indirect [Moles/volume] in Serum or Plasma Bilirub Indirect SerPl-sCnc 1 Both 1248 KE 5 Alfa-amülaas seerumis ams7927129 JAH JAH EI S,P-Amyl Amülaas Amülaas seerumis/plasmas QN U/L U/l Konelab T60i 70 JAH/Võrreld 225 1798-8 Amylase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,0927% CHEM Amylase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma Amylase SerPl-cCnc 1 Both 1269 KE 5 Lipaas seerumis ams7927277 JAH JAH EI S,P-Lip Lipaas Lipaas seerumis/plasmas QN U/L U/l Konelab T60i 72 JAH/Võrreld 299 3040-3 Triacylglycerol lipase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,1557% CHEM Lipase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma Lipase SerPl-cCnc 1 Both 156 KE 5 Süsivesinikdefitsiitne transferriin ams7930948 JAH JAH JAH S,P-CDT% CDT% Süsivesikdefitsiitne transferriin seerumis/plasmas QN % % 74 JAH/Võrreld 305 48495-6 Transferrin.carbohydrate deficient/Transferrin.total MFr Pt Ser/Plas Qn % % CHEM Transferrin.carbohydrate deficient/Transferrin.total in Serum or Plasma CDT MFr SerPl 1 Both 1451 KE 5 Sapphapped ams7931107 JAH JAH JAH S,P-TBA Sapphapped Sapphapped seerumis/plasmas QN umol/L umol/L 76 JAH/Võrreld 3071 14628-2 Bile acid SCnc Pt Ser Qn umol/L umol/L CHEM Bile acid [Moles/volume] in Serum Bile Ac Ser-sCnc 1 Both 32,6581 1265 KE 5 Kreatiniin seerumis ams7927252 JAH JAH EI S,P-Crea Kreatiniin Kreatiniin seerumis/plasmas QN umol/L µmol/l Konelab T60i 78 JAH/Võrreld 279 14682-9 Creatinine SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Creatinine [Moles/volume] in Serum or Plasma Creat SerPl-sCnc 1 Both 147 KE 5 Glomerulaarfiltratsioon MDRD valemiga ams7929690 JAH JAH EI eGFR (Crea, MDRD) eGFR (Crea, MDRD) Hinnanguline glomerulaarfiltratsiooni kiirus (kreatiniin, MDRD) QN mL/min/1.73m2 ml/min/1,73m2 80 JAH/Võrreld 280 33914-3 Glomerular filtration rate/1.73 sq M.predicted ArVRat Pt Ser/Plas Qn Creatinine-based formula (MDRD) mL/min/{1.73m2} 0,6625% CHEM Glomerular filtration rate/1.73 sq M.predicted by Creatinine-based formula (MDRD) GFR/BSA.pred SerPl MDRD-ArVRat 1 Both 1270 KE 5 Uurea seerumis ams7927318 JAH JAH EI S,P-Urea Uurea Uurea seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l Konelab T60i 86 JAH/Võrreld 310 22664-7 Urea SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Urea [Moles/volume] in Serum or Plasma Urea SerPl-sCnc 1 Both 153 KE 5 Osmolaalsus seerumis (arvutuslik) ams7930446 EI 2020-04-08 JAH EI S,P-Osmol Osmolaalsus Seerumi/plasma osmolaalsus QN mosm/kgH2O 89 JAH/Võrreld 300 2692-2 Osmolality Osmol Pt Ser/Plas Qn 0,0164% CHEM Osmolality of Serum or Plasma Osmolality SerPl 1 Both 1459 KE 5 Osmolaalsus ams7931777 JAH JAH JAH S,P-Osmol Osmolaalsus Seerumi/plasma osmolaalsus QN mosm/kgH2O mosm/kgH2O 89 JAH/Võrreld 300 2692-2 Osmolality Osmol Pt Ser/Plas Qn 0,0164% CHEM Osmolality of Serum or Plasma Osmolality SerPl 1 Both 1460 KE 5 Osmolaalsus (arvutuslik) ams7931776 JAH JAH EI S,P-Osmol calc Osmolaalsus (arvutuslik) Seerumi/plasma osmolaalsus (arvutuslik) QN mosm/kgH2O mosm/kgH2O 90 JAH 1957 18182-6 Osmolality Osmol Pt Ser/Plas Qn Calculated mosm/kg mosm/kg CHEM Osmolality of Serum or Plasma by calculation Osmolality SerPl Calc 1 Observation 98 KE 5 Valkude fraktsioonid shk7926585 Albumiin ams7927331 JAH EI JAH S,P-Alb Albumiin Albumiin seerumis/plasmas QN g/L g/l 91 JAH/Võrreld 219 61151-7 Albumin MCnc Pt Ser/Plas Qn BCG g/dL g/dl CHEM Albumin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Bromcresol green (BCG) dye binding method Albumin SerPl BCG-mCnc 1 Both 1245 KE 5 Albumiin seerumis ams7927122 JAH JAH EI S,P-Alb Albumiin Albumiin seerumis/plasmas QN g/L g/l Konelab T60i 91 JAH/Võrreld 219 61151-7 Albumin MCnc Pt Ser/Plas Qn BCG g/dL g/dl CHEM Albumin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Bromcresol green (BCG) dye binding method Albumin SerPl BCG-mCnc 1 Both 159 KE 5 Valkude fraktsioonid shk7926585 Üldvalk ams7928860 JAH JAH JAH S,P-Prot Valk Valk seerumis/plasmas QN g/L g/l 93 JAH/Võrreld 311 2885-2 Protein MCnc Pt Ser/Plas Qn g/dL 0,82% CHEM Protein [Mass/volume] in Serum or Plasma Prot SerPl-mCnc 1 Both 1271 KE 5 Valk seerumis ams7927325 JAH JAH EI S,P-Prot Valk Valk seerumis/plasmas QN g/L g/l Konelab T60i 93 JAH/Võrreld 311 2885-2 Protein MCnc Pt Ser/Plas Qn g/dL 0,82% CHEM Protein [Mass/volume] in Serum or Plasma Prot SerPl-mCnc 1 Both 1267 KE 5 Laktaadi dehüdrogenaas seerumis ams7927260 JAH JAH EI S,P-LDH (non-IFCC) LDH (non-IFCC) Laktaadi dehüdrogenaas seerumis/plasmas (non-IFCC) QN U/L U/l Konelab T60i 95 JAH 285 14805-6 Lactate dehydrogenase CCnc Pt Ser/Plas Qn Reaction: pyruvate to lactate CHEM Lactate dehydrogenase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma by Pyruvate to lactate reaction LDH SerPl P to L-cCnc 1 Observation 134 KE 5 Haptoglobiin ams7927191 JAH JAH JAH S,P-Hapto Haptoglobiin Haptoglobiin seerumis/plasmas QN g/L mg/dL 97 JAH/Võrreld 254 4542-7 Haptoglobin MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/dL 0,0047% HEM/BC Haptoglobin [Mass/volume] in Serum or Plasma Haptoglob SerPl-mCnc 1 Both 1266 KE 5 Kusihape seerumis ams7927257 JAH JAH EI S,P-UA Kusihape Kusihape seerumis/plasmas QN umol/L µmol/l Konelab T60i 102 JAH/Võrreld 284 14933-6 Urate SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Urate [Moles/volume] in Serum or Plasma Urate SerPl-sCnc 1 Both 1264 KE 5 Kreatiini kinaas seerumis ams7927248 JAH JAH EI S,P-CK CK Kreatiini kinaas seerumis/plasmas QN U/L U/l Konelab T60i 103 JAH/Võrreld 278 2157-6 Creatine kinase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,3104% CHEM Creatine kinase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma CK SerPl-cCnc 1 Both 163 KE 5 Müoglobiin ams7930329 JAH JAH EI S,P-Myogl Müoglobiin Müoglobiin seerumis/plasmas QN ug/L ng/ml 105 JAH/Võrreld 316 2639-3 Myoglobin MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0217% CHEM Myoglobin [Mass/volume] in Serum or Plasma Myoglobin SerPl-mCnc 1 Both 1414 KE 5 Müoglobiin S,P-Myog EI 2020-04-16 JAH EI S,P-Myogl Müoglobiin Müoglobiin seerumis/plasmas QN ug/L ug/ml Teeme POCT seadmega (Cobas h232) 105 JAH/Võrreld 316 2639-3 Myoglobin MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0217% CHEM Myoglobin [Mass/volume] in Serum or Plasma Myoglobin SerPl-mCnc 1 Both 1260 KE 5 Kolesterool seerumis ams7927230 JAH JAH EI S,P-Chol Kolesterool Kolesterool seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l Konelab T60i 108 JAH/Võrreld 271 14647-2 Cholesterol SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Cholesterol [Moles/volume] in Serum or Plasma Cholest SerPl-sCnc 1 Both 1261 KE 5 HDL- kolesterool seerumis ams7927247 JAH JAH EI S,P-HDL-Chol HDL HDL-kolesterool seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l Konelab T60i 110 JAH/Võrreld 272 14646-4 Cholesterol.in HDL SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Cholesterol in HDL [Moles/volume] in Serum or Plasma HDLc SerPl-sCnc 1 Both 1262 KE 5 LDL- kolesterool seerumis ams7927279 JAH JAH EI S,P-LDL-Chol LDL LDL-kolesterool seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l Konelab T60i 111 JAH/Võrreld 273 22748-8 Cholesterol.in LDL SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Cholesterol in LDL [Moles/volume] in Serum or Plasma LDLc SerPl-sCnc 1 Both 1263 KE 5 Triglütseriidid seerumis ams7927313 JAH JAH EI S,P-Trigl Triglütseriidid Triglütseriidid seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l Konelab T60i 113 JAH/Võrreld 274 14927-8 Triglyceride SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Triglyceride [Moles/volume] in Serum or Plasma Trigl SerPl-sCnc 1 Both 170 KE 5 Homotsüsteiin ams7930938 JAH JAH JAH S,P-Hcy Homotsüsteiin Homotsüsteiin seerumis/plasmas QN umol/L 118 JAH 325 13965-9 Homocysteine SCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0084% CHEM Homocysteine [Moles/volume] in Serum or Plasma Homocysteine SerPl-sCnc 1 Both 1249 KE 5 Antistreptolüsiin O seerumis ams7927135 JAH JAH EI S,P-ASO ASO Antistreptolüsiin O seerumis/plasmas QN kU/L U/ml Konelab T60i 119 JAH 227 5370-2 Streptolysin O Ab ACnc Pt Ser Qn 0,0021% MICRO Streptolysin O Ab [Units/volume] in Serum ASO Ab Ser-aCnc 1 Both 155 KE 5 Reumatoidfaktor seerumis ams7927311 JAH JAH EI S,P-RF Reumatoidfaktor Reumatoidfaktor seerumis/plasmas QN kU/L U/ml 120 JAH 303 11572-5 Rheumatoid factor ACnc Pt Ser Qn 0,0132% SERO Rheumatoid factor [Units/volume] in Serum Rheumatoid fact Ser-aCnc 1 Both 100 KE 5 Angiotensiini konverteeriv ensüüm seerumis ams7928825 JAH JAH JAH S,P-ACE ACE Angiotensiini muundav ensüüm seerumis/plasmas QN U/L U/l 124 JAH/Võrreld 226 2742-5 Angiotensin converting enzyme CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,0051% CHEM Angiotensin converting enzyme [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma ACE SerPl-cCnc 1 Both 148 KE 5 Laktoosi taluvuse proov shk7928340 JAH JAH EI LTT (2g Lactose/kg BW PO) Laktoosi taluvuse proov (2g/kg ) Laktoosi taluvuse proov (2g laktoosi 1 kg kohta) Paneel 126 JAH 288 L-288 149 KE 5 Laktoosi taluvuse proov (2g/kg ) shk7928340 Glükoos paastuplasmas enne koormust ams7931062 JAH EI EI fS,fP-Gluc 0 min (pre Lactose PO) Glükoos 0 min Glükoos paastuseerumis/paastuplasmas enne laktoosi manustamist QN mmol/L mmol/l 132 JAH/Võrreld 295 59157-8 Glucose^pre dose lactose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --pre dose lactose PO Glucose pre Lac PO SerPl-sCnc 1 Observation 150 KE 5 Laktoosi taluvuse proov (2g/kg ) shk7928340 Glükoos plasmas 20 minutit pärast koormust ams7931063 JAH EI EI S,P-Gluc 20 min (post 50g Lactose PO) Glükoos 20 min (50 g) Glükoos seerumis/plasmas 20 minutit pärast laktoosi manustamist QN mmol/L mmol/l 133 JAH/Võrreld 296 69943-9 Glucose^20M post 50 g lactose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --20 minutes post 50 g lactose PO Glucose 20M p 50 g lac PO SerPl-sCnc 1 Both 11,4729 151 KE 5 Laktoosi taluvuse proov (2g/kg ) shk7928340 Glükoos plasmas 40 minutit pärast koormust ams7931064 JAH EI EI S,P-Gluc 40 min (post 50g Lactose PO) Glükoos 40 min (50 g) Glükoos seerumis/plasmas 40 minutit pärast laktoosi manustamist QN mmol/L mmol/l 135 JAH/Võrreld 297 69944-7 Glucose^40M post 50 g lactose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --40 minutes post 50 g lactose PO Glucose 40M p 50 g lac PO SerPl-sCnc 1 Both 11,4729 152 KE 5 Laktoosi taluvuse proov (2g/kg ) shk7928340 Glükoos plasmas 60 minutit pärast koormust ams7931065 JAH EI EI S,P-Gluc 60 min (post 50g Lactose PO) Glükoos 60 min (50 g) Glükoos seerumis/plasmas 60 minutit pärast laktoosi manustamist QN mmol/L mmol/l 136 JAH/Võrreld 298 14755-3 Glucose^1H post 50 g lactose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --1 hour post 50 g lactose PO Glucose 1H p 50 g Lac PO SerPl-sCnc 1 Both 142 KE 5 Koliini esteraas ams7930933 JAH JAH JAH S,P-ChE Koliini esteraas Koliini esteraas seerumis/plasmas QN U/L 138 JAH/Võrreld 275 2098-2 Cholinesterase CCnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Cholinesterase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma Cholinesterase SerPl-cCnc 1 Both 157 KE 5 Tseruloplasmiin seerumis ams7929083 JAH JAH JAH S,P-Cer Tseruloplasmiin Tseruloplasmiin seerumis/plasmas QN g/L 143 JAH/Võrreld 308 2064-4 Ceruloplasmin MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,00% CHEM Ceruloplasmin [Mass/volume] in Serum or Plasma Ceruloplasmin SerPl-mCnc 1 Both 80 HÜ 6 Protrombiini aeg plasmas shk7927875 JAH JAH EI P-PT-INR PT-INR Protrombiini aeg plasmas Paneel 1 JAH 178 L-178 82 HÜ 6 PT-INR shk7927875 INR (Rahvusvaheline normitud suhe) ams7930109 JAH EI EI INR INR Rahvusvaheline normitud suhe QN 3 JAH/Võrreld 180 34714-6 Coagulation tissue factor induced.INR RelTime Pt Bld Qn Coag 0,02% COAG INR in Blood by Coagulation assay INR Bld 1 Observation 81 HÜ 6 PT-INR shk7927875 Protrombiini suhe (indeks) ams7930108 JAH EI EI P-PT% PT% Protrombiini suhe QN % % 4 JAH 179 3289-6 Prothrombin.activity actual/Normal RelTime Pt PPP Qn Coag % % COAG Prothrombin activity actual/normal in Platelet poor plasma by Coagulation assay Prothrom Act/Nor PPP 1 Observation 83 HÜ 6 Aktiveeritud osalise tromboplastiini aeg ams7926557 JAH JAH EI P-APTT APTT Aktiveeritud osalise tromboplastiini aeg plasmas QN s sek. 9 JAH 181 14979-9 Coagulation surface induced Time Pt PPP Qn Coag s sec 0,25% COAG Activated partial thrombplastin time (aPTT) in Platelet poor plasma by Coagulation assay aPTT Time PPP 1 Both 85 HÜ 6 D-dimeerid ams7926566 JAH JAH EI P-D-Di D-dimeerid D-dimeerid plasmas QN mg/L µg/ml 16 JAH 184 48065-7 Fibrin D-dimer FEU MCnc Pt PPP Qn ug/L FEU 0,02% COAG Fibrin D-dimer FEU [Mass/volume] in Platelet poor plasma D dimer FEU PPP-mCnc 1 Both 1413 HÜ 6 D-dimeerid P-D-Di EI 2020-04-16 JAH EI P-D-Di D-dimeerid D-dimeerid plasmas QN mg/L ng/ml Teeme POCT seadmega (Cardiac Reader) 16 JAH 184 48065-7 Fibrin D-dimer FEU MCnc Pt PPP Qn ug/L FEU 0,02% COAG Fibrin D-dimer FEU [Mass/volume] in Platelet poor plasma D dimer FEU PPP-mCnc 1 Both 84 HÜ 6 Fibrinogeen ams7926570 JAH JAH EI P-Fibr Fibrinogeen Fibrinogeen plasmas QN g/L g/l 18 JAH/Võrreld 182 48664-7 Fibrinogen MCnc Pt PPP Qn Coag.derived g/L g/L COAG Fibrinogen [Mass/volume] in Platelet poor plasma by Coagulation.derived Fibrinogen PPP Coag.derived-mCnc 1 BOTH 86 HÜ 6 Proteiin C ams7930946 JAH JAH JAH P-PC Proteiin C Proteiin C plasmas QN % % 24 JAH 186 27818-4 Protein C actual/Normal RelCCnc Pt PPP Qn Chromo % % 0,00% COAG Protein C actual/normal in Platelet poor plasma by Chromogenic method Prot C Act/Nor PPP Chro 1 Observation 1130 IHE 7 AB0-veregrupp ja RhD antigeen (kontrolluuring) shk7928115 JAH JAH EI B-ABO-RhD ctrl panel ABO ja RhD (kontrolluuring) ABO-veregrupp ja RhD antigeen (kontrolluuring) Paneel 1 JAH 2623 L-2623 69 IHE 7 AB0-veregrupp ja RhD antigeen (kinnitav uuring) shk7928113 JAH JAH EI B-ABO-RhD conf panel ABO ja RhD (kinnitav uuring) ABO-veregrupp ja RhD antigeen (kinnitav uuring) Paneel 2 JAH 166 34530-6 ABO & Rh group panel Pt Bld - 72 IHE 7 AB0-veregrupp, RhD antigeen ja otsene antiglobuliintest vastsündinul shk7928116 JAH JAH EI B-ABO-RhD-DAT-n panel ABO, RhD ja DAT paneel vastsündinul ABO-veregrupp, RhD antigeen ja otsene antiglobuliintest vastsündinul (paneel) Paneel 6 JAH 170 L-170 70 IHE 7 AB0-veregrupp (kontrolluuring) ams7930511 JAH JAH EI B-ABO ctrl ABO (kontrolluuring) ABO-veregrupp (kontrolluuring) ABO 9 JAH 169 883-9 ABO group Type Pt Bld Nom 219 BLDBK ABO group [Type] in Blood ABO Group Bld 1 Both 21,7859 71 IHE 7 ABO ja RhD (kontrolluuring) shk7928115 AB0-veregrupp ams7930517 JAH EI EI B-ABO ctrl ABO (kontrolluuring) ABO-veregrupp (kontrolluuring) ABO 9 JAH 169 883-9 ABO group Type Pt Bld Nom 219 BLDBK ABO group [Type] in Blood ABO Group Bld 1 Both 21,7859 73 IHE 7 ABO ja RhD (kinnitav uuring) shk7928113 AB0-veregrupp ams7930513 JAH EI EI B-ABO conf ABO (kinnitav uuring) ABO-veregrupp (kinnitav uuring) ABO 10 JAH 171 57743-7 ABO group Type Pt Bld Nom Confirm BLDBK ABO group [Type] in Blood by Confirmatory method ABO Group Bld Cfm 1 Both 21,7859 1131 IHE 7 ABO, RhD ja DAT paneel vastsündinul shk7928116 AB0-veregrupp ams7930520 JAH EI EI B-ABO-n ABO vastsündinul ABO-veregrupp vastsündinul ABO 11 JAH 2624 14580-5 ABO group Type Pt Bld^newborn Nom BLDBK ABO group [Type] in Blood from newborn ABO Group Bld NB 1 Both 11,3891 74 IHE 7 ABO ja RhD (kinnitav uuring) shk7928113 RhD antigeen ams7930514 JAH EI EI B-RhD RhD RhD antigeen RhD 16 JAH 172 978-7 D Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK D Ag [Presence] on Red Blood Cells D Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 75 IHE 7 ABO ja RhD (kontrolluuring) shk7928115 RhD antigeen ams7930518 JAH EI EI B-RhD RhD RhD antigeen RhD 16 JAH 172 978-7 D Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK D Ag [Presence] on Red Blood Cells D Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 76 IHE 7 ABO, RhD ja DAT paneel vastsündinul shk7928116 RhD antigeen ams7930521 JAH EI EI B-RhD RhD RhD antigeen RhD 16 JAH 172 978-7 D Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK D Ag [Presence] on Red Blood Cells D Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 1453 IHE 7 Rh fenotüüp ams7931370 JAH JAH EI B-Rh fenotype Rh fenotüüp Rh fenotüüp Tekst 20 JAH 4090 10331-7 Rh Type Pt Bld Nom 33 BLDBK Rh [Type] in Blood Rh Bld 1 Both 11,6313 77 IHE 7 Otsene antiglobuliintest ams7930523 JAH JAH EI B-DAT DAT Otsene antiglobuliintest Tekst 23 JAH 173 1007-4 Direct antiglobulin test.poly specific reagent Type Pt RBC Ord BLDBK Direct antiglobulin test.poly specific reagent [Presence] on Red Blood Cells DAT Poly-Sp Reag RBC Ql 1 Both 78 IHE 7 ABO, RhD ja DAT paneel vastsündinul shk7928116 Otsene antiglobuliintest ams7930522 JAH EI EI B-DAT DAT Otsene antiglobuliintest Tekst 23 JAH 173 1007-4 Direct antiglobulin test.poly specific reagent Type Pt RBC Ord BLDBK Direct antiglobulin test.poly specific reagent [Presence] on Red Blood Cells DAT Poly-Sp Reag RBC Ql 1 Both 79 IHE 7 Erütrotsütaarsed antikehad (sõeluuring) ams7930515 JAH JAH EI B-RBC Ab screen I, II Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kahe erütrotsüüdiga Erütrotsütaarsed antikehad (sõeluuring kahe erütrotsüüdiga) N/P 34 JAH 177 1008-2 Indirect antiglobulin test.poly specific reagent Pt Ser/Plas Ord BLDBK Indirect antiglobulin test.poly specific reagent [Presence] in Serum or Plasma IAT Poly-Sp Reag SerPl Ql 1 Observation 798 IHE 7 Doonorivere sobivusproov shk7928118 1. sobivusproov ams7930528 JAH EI EI B-XmB Doonorivere sobivusproov Doonorivere sobivusproov Tekst 149 EI 1714 1250-0 Major crossmatch Imp Pt Ser/Plas Nom 248 BLDBK Major crossmatch [interpretation] Maj XM SerPl-Imp 1 Observation 11,3891 799 IHE 7 Doonorivere sobivusproov shk7928118 2. sobivusproov ams7930530 JAH EI EI B-XmB Doonorivere sobivusproov Doonorivere sobivusproov Tekst 149 EI 1714 1250-0 Major crossmatch Imp Pt Ser/Plas Nom 248 BLDBK Major crossmatch [interpretation] Maj XM SerPl-Imp 1 Observation 11,3891 800 IHE 7 Doonorivere sobivusproov shk7928118 3. sobivusproov ams7930532 JAH EI EI B-XmB Doonorivere sobivusproov Doonorivere sobivusproov Tekst 149 EI 1714 1250-0 Major crossmatch Imp Pt Ser/Plas Nom 248 BLDBK Major crossmatch [interpretation] Maj XM SerPl-Imp 1 Observation 11,3891 801 IHE 7 Doonorivere sobivusproov shk7928118 4. sobivusproov ams7930534 JAH EI EI B-XmB Doonorivere sobivusproov Doonorivere sobivusproov Tekst 149 EI 1714 1250-0 Major crossmatch Imp Pt Ser/Plas Nom 248 BLDBK Major crossmatch [interpretation] Maj XM SerPl-Imp 1 Observation 11,3891 802 IHE 7 Doonorivere sobivusproov shk7928118 5. sobivusproov ams7930536 JAH EI EI B-XmB Doonorivere sobivusproov Doonorivere sobivusproov Tekst 149 EI 1714 1250-0 Major crossmatch Imp Pt Ser/Plas Nom 248 BLDBK Major crossmatch [interpretation] Maj XM SerPl-Imp 1 Observation 11,3891 803 IHE 7 Doonorivere sobivusproov shk7928118 6. sobivusproov ams7930538 JAH EI EI B-XmB Doonorivere sobivusproov Doonorivere sobivusproov Tekst 149 EI 1714 1250-0 Major crossmatch Imp Pt Ser/Plas Nom 248 BLDBK Major crossmatch [interpretation] Maj XM SerPl-Imp 1 Observation 11,3891 804 IHE 7 Doonorivere sobivusproov shk7928118 7. sobivusproov ams7930540 JAH EI EI B-XmB Doonorivere sobivusproov Doonorivere sobivusproov Tekst 149 EI 1714 1250-0 Major crossmatch Imp Pt Ser/Plas Nom 248 BLDBK Major crossmatch [interpretation] Maj XM SerPl-Imp 1 Observation 11,3891 805 IHE 7 Doonorivere sobivusproov shk7928118 8. sobivusproov ams7930542 JAH EI EI B-XmB Doonorivere sobivusproov Doonorivere sobivusproov Tekst 149 EI 1714 1250-0 Major crossmatch Imp Pt Ser/Plas Nom 248 BLDBK Major crossmatch [interpretation] Maj XM SerPl-Imp 1 Observation 11,3891 806 IHE 7 Doonorivere sobivusproov shk7928118 JAH JAH EI B-XmB Doonorivere sobivusproov Doonorivere sobivusproov Tekst 149 EI 1714 1250-0 Major crossmatch Imp Pt Ser/Plas Nom 248 BLDBK Major crossmatch [interpretation] Maj XM SerPl-Imp 1 Observation 11,3891 521 U 8 Uriini ribaanalüüs shk7927944 JAH JAH EI U-Strip Uriini ribaanalüüs Uriini ribaanalüüs Paneel 4 JAH 785 50556-0 Urinalysis dipstick panel - Pt Urine - Test strip.automated PANEL.UA Urinalysis dipstick panel in Urine by Automated test strip UA dipstick Pnl Ur Strip.auto 1 Order 1290 U 8 Uriini ribaanalüüs shk7926337 JAH JAH EI U-Strip Uriini ribaanalüüs Uriini ribaanalüüs Paneel Urisys 1800-1 4 JAH 785 50556-0 Urinalysis dipstick panel - Pt Urine - Test strip.automated PANEL.UA Urinalysis dipstick panel in Urine by Automated test strip UA dipstick Pnl Ur Strip.auto 1 Order 1301 U 8 Uriini ribaanalüüs shk7927586 JAH JAH EI U-Strip Uriini ribaanalüüs Uriini ribaanalüüs Paneel Urisys 1800-2 4 JAH 785 50556-0 Urinalysis dipstick panel - Pt Urine - Test strip.automated PANEL.UA Urinalysis dipstick panel in Urine by Automated test strip UA dipstick Pnl Ur Strip.auto 1 Order 522 U 8 Uriini ribaanalüüs shk7927944 Erikaal (uriin) ams7930224 JAH EI EI U-SG strip Erikaal Erikaal QN 5 JAH/Võrreld 786 53326-5 Specific gravity Rden Pt Urine Qn Test strip.automated UA Specific gravity of Urine by Automated test strip Sp Gr Ur Strip.auto 1 Observation 1291 U 8 Uriini ribaanalüüs shk7926337 Erikaal (uriin) ams7928264 JAH EI EI U-SG strip Erikaal Erikaal QN Urisys 1800-1 5 JAH/Võrreld 786 53326-5 Specific gravity Rden Pt Urine Qn Test strip.automated UA Specific gravity of Urine by Automated test strip Sp Gr Ur Strip.auto 1 Observation 1302 U 8 Uriini ribaanalüüs shk7927586 Erikaal (uriin) ams7929737 JAH EI EI U-SG strip Erikaal Erikaal QN Urisys 1800-2 5 JAH/Võrreld 786 53326-5 Specific gravity Rden Pt Urine Qn Test strip.automated UA Specific gravity of Urine by Automated test strip Sp Gr Ur Strip.auto 1 Observation 523 U 8 Uriini ribaanalüüs shk7927944 pH uriinis ams7930225 JAH EI EI U-pH strip pH pH QN 6 JAH/Võrreld 787 50560-2 pH LsCnc Pt Urine Qn Test strip.automated [pH] pH UA pH of Urine by Automated test strip pH Ur Strip.auto 1 Observation 1292 U 8 Uriini ribaanalüüs shk7926337 Happe-aluse tasakaal (pH uriinis) ams7928266 JAH EI EI U-pH strip pH pH QN Urisys 1800-1 6 JAH/Võrreld 787 50560-2 pH LsCnc Pt Urine Qn Test strip.automated [pH] pH UA pH of Urine by Automated test strip pH Ur Strip.auto 1 Observation 1303 U 8 Uriini ribaanalüüs shk7927586 pH uriinis ams7929738 JAH EI EI U-pH strip pH pH QN Urisys 1800-2 6 JAH/Võrreld 787 50560-2 pH LsCnc Pt Urine Qn Test strip.automated [pH] pH UA pH of Urine by Automated test strip pH Ur Strip.auto 1 Observation 525 U 8 Uriini ribaanalüüs shk7927944 Leukotsüüdid uriinis ams7930226 JAH EI EI U-WBC strip Leukotsüüdid Leukotsüüdid QN E6/L rakku/µl 7 JAH/Võrreld 789 58805-3 Leukocytes NCnc Pt Urine Qn Test strip.automated /uL /uL UA Leukocytes [#/volume] in Urine by Automated test strip WBC # Ur Strip.auto 1 Both 17,589 1294 U 8 Uriini ribaanalüüs shk7926337 Leukotsüüdid uriinis ams7928270 JAH EI EI U-WBC strip Leukotsüüdid Leukotsüüdid QN E6/L rakku/µl Urisys 1800-1 7 JAH/Võrreld 789 58805-3 Leukocytes NCnc Pt Urine Qn Test strip.automated /uL /uL UA Leukocytes [#/volume] in Urine by Automated test strip WBC # Ur Strip.auto 1 Both 17,589 1305 U 8 Uriini ribaanalüüs shk7927586 Leukotsüüdid uriinis ams7929739 JAH EI EI U-WBC strip Leukotsüüdid Leukotsüüdid QN E6/L rakku/µl Urisys 1800-2 7 JAH/Võrreld 789 58805-3 Leukocytes NCnc Pt Urine Qn Test strip.automated /uL /uL UA Leukocytes [#/volume] in Urine by Automated test strip WBC # Ur Strip.auto 1 Both 17,589 524 U 8 Uriini ribaanalüüs shk7927944 Nitritid uriinis ams7930227 JAH EI EI U-Nit strip Nitrit Nitrit Tekst 9 JAH/Võrreld 788 50558-6 Nitrite ACnc Pt Urine Ord Test strip.automated UA Nitrite [Presence] in Urine by Automated test strip Nitrite Ur Ql Strip.auto 1 Observation 1293 U 8 Uriini ribaanalüüs shk7926337 Nitrit uriinis ams7928269 JAH EI EI U-Nit strip Nitrit Nitrit Tekst Urisys 1800-1 9 JAH/Võrreld 788 50558-6 Nitrite ACnc Pt Urine Ord Test strip.automated UA Nitrite [Presence] in Urine by Automated test strip Nitrite Ur Ql Strip.auto 1 Observation 1304 U 8 Uriini ribaanalüüs shk7927586 Nitritid uriinis ams7929740 JAH EI EI U-Nit strip Nitrit Nitrit Tekst Urisys 1800-2 9 JAH/Võrreld 788 50558-6 Nitrite ACnc Pt Urine Ord Test strip.automated UA Nitrite [Presence] in Urine by Automated test strip Nitrite Ur Ql Strip.auto 1 Observation 526 U 8 Uriini ribaanalüüs shk7927944 Valk uriinis ams7930228 JAH EI EI U-Prot strip Valk Valk QN g/L g/l 10 JAH/Võrreld 790 50561-0 Protein MCnc Pt Urine Qn Test strip.automated mg/dL mg/dL UA Protein [Mass/volume] in Urine by Automated test strip Prot Ur Strip.auto-mCnc 1 Observation 17,589 1295 U 8 Uriini ribaanalüüs shk7926337 Valk uriinis ams7928267 JAH EI EI U-Prot strip Valk Valk QN g/L g/l Urisys 1800-1 10 JAH/Võrreld 790 50561-0 Protein MCnc Pt Urine Qn Test strip.automated mg/dL mg/dL UA Protein [Mass/volume] in Urine by Automated test strip Prot Ur Strip.auto-mCnc 1 Observation 17,589 1306 U 8 Uriini ribaanalüüs shk7927586 Valk uriinis ams7929741 JAH EI EI U-Prot strip Valk Valk QN g/L g/l Urisys 1800-2 10 JAH/Võrreld 790 50561-0 Protein MCnc Pt Urine Qn Test strip.automated mg/dL mg/dL UA Protein [Mass/volume] in Urine by Automated test strip Prot Ur Strip.auto-mCnc 1 Observation 17,589 527 U 8 Uriini ribaanalüüs shk7927944 Glükoos uriinis ams7930229 JAH EI EI U-Gluc strip Glükoos Glükoos QN mmol/L mmol/l 12 JAH/Võrreld 791 59156-0 Glucose SCnc Pt Urine Qn Test strip.automated mmol/L mmol/L UA Glucose [Moles/volume] in Urine by Automated test strip Glucose Ur Strip.auto-sCnc 1 Observation 17,589 528 U 8 Glükoos uriinis shk7928258 JAH JAH EI U-Gluc strip Glükoos Glükoos QN mmol/L 12 JAH/Võrreld 791 59156-0 Glucose SCnc Pt Urine Qn Test strip.automated mmol/L mmol/L UA Glucose [Moles/volume] in Urine by Automated test strip Glucose Ur Strip.auto-sCnc 1 Observation 17,589 529 U 8 Glükoos shk7928258 Glükoos uriinis % ams7930885 JAH EI EI U-Gluc strip Glükoos Glükoos QN mmol/L % 12 JAH/Võrreld 791 59156-0 Glucose SCnc Pt Urine Qn Test strip.automated mmol/L mmol/L UA Glucose [Moles/volume] in Urine by Automated test strip Glucose Ur Strip.auto-sCnc 1 Observation 17,589 1296 U 8 Uriini ribaanalüüs shk7926337 Glükoos uriinis ams7928261 JAH EI EI U-Gluc strip Glükoos Glükoos QN mmol/L mmol/l Urisys 1800-1 12 JAH/Võrreld 791 59156-0 Glucose SCnc Pt Urine Qn Test strip.automated mmol/L mmol/L UA Glucose [Moles/volume] in Urine by Automated test strip Glucose Ur Strip.auto-sCnc 1 Observation 17,589 1307 U 8 Uriini ribaanalüüs shk7927586 Glükoos uriinis ams7929742 JAH EI EI U-Gluc strip Glükoos Glükoos QN mmol/L mmol/l Urisys 1800-2 12 JAH/Võrreld 791 59156-0 Glucose SCnc Pt Urine Qn Test strip.automated mmol/L mmol/L UA Glucose [Moles/volume] in Urine by Automated test strip Glucose Ur Strip.auto-sCnc 1 Observation 17,589 530 U 8 Uriini ribaanalüüs shk7927944 Ketokehad uriinis ams7930230 JAH EI EI U-Ket strip Ketokehad Ketokehad QN mmol/L mmol/L 14 JAH/Võrreld 792 59158-6 Ketones SCnc Pt Urine Qn Test strip.automated mmol/L mmol/L UA Ketones [Moles/volume] in Urine by Automated test strip Ketones Ur Strip.auto-sCnc 1 Observation 17,589 531 U 8 Glükoos shk7928258 Ketokehad uriinis ams7930886 JAH EI EI U-Ket strip Ketokehad Ketokehad QN mmol/L 14 JAH/Võrreld 792 59158-6 Ketones SCnc Pt Urine Qn Test strip.automated mmol/L mmol/L UA Ketones [Moles/volume] in Urine by Automated test strip Ketones Ur Strip.auto-sCnc 1 Observation 17,589 1297 U 8 Uriini ribaanalüüs shk7926337 Ketokehad uriinis ams7928263 JAH EI EI U-Ket strip Ketokehad Ketokehad QN mmol/L mmol/L Urisys 1800-1 14 JAH/Võrreld 792 59158-6 Ketones SCnc Pt Urine Qn Test strip.automated mmol/L mmol/L UA Ketones [Moles/volume] in Urine by Automated test strip Ketones Ur Strip.auto-sCnc 1 Observation 17,589 1308 U 8 Uriini ribaanalüüs shk7927586 Ketokehad uriinis ams7929743 JAH EI EI U-Ket strip Ketokehad Ketokehad QN mmol/L mmol/L Urisys 1800-2 14 JAH/Võrreld 792 59158-6 Ketones SCnc Pt Urine Qn Test strip.automated mmol/L mmol/L UA Ketones [Moles/volume] in Urine by Automated test strip Ketones Ur Strip.auto-sCnc 1 Observation 17,589 532 U 8 Uriini ribaanalüüs shk7927944 Urobilinogeen uriinis ams7930231 JAH EI EI U-Ubg strip Urobilinogeen Urobilinogeen QN umol/L µmol/l 16 JAH/Võrreld 793 60025-4 Urobilinogen SCnc Pt Urine Qn Test strip.automated umol/L umol/L UA Urobilinogen [Moles/volume] in Urine by Automated test strip Urobilinogen Ur Strip.auto-sCnc 1 Both 1298 U 8 Uriini ribaanalüüs shk7926337 Urobilinogeen uriinis ams7928268 JAH EI EI U-Ubg strip Urobilinogeen Urobilinogeen QN umol/L µmol/l Urisys 1800-1 16 JAH/Võrreld 793 60025-4 Urobilinogen SCnc Pt Urine Qn Test strip.automated umol/L umol/L UA Urobilinogen [Moles/volume] in Urine by Automated test strip Urobilinogen Ur Strip.auto-sCnc 1 Both 1309 U 8 Uriini ribaanalüüs shk7927586 Urobilinogeen uriinis ams7929744 JAH EI EI U-Ubg strip Urobilinogeen Urobilinogeen QN umol/L µmol/l Urisys 1800-2 16 JAH/Võrreld 793 60025-4 Urobilinogen SCnc Pt Urine Qn Test strip.automated umol/L umol/L UA Urobilinogen [Moles/volume] in Urine by Automated test strip Urobilinogen Ur Strip.auto-sCnc 1 Both 533 U 8 Uriini ribaanalüüs shk7927944 Bilirubiin uriinis ams7930232 JAH EI EI U-Bil strip Bilirubiin Bilirubiin QN umol/L umol/L 18 JAH/Võrreld 794 41016-7 Bilirubin SCnc Pt Urine Qn Test strip umol/L umol/L UA Bilirubin.total [Moles/volume] in Urine by Test strip Bilirub Ur Strip-sCnc 1 Both 17,589 1299 U 8 Uriini ribaanalüüs shk7926337 Bilirubiin uriinis ams7928262 JAH EI EI U-Bil strip Bilirubiin Bilirubiin QN umol/L umol/L Urisys 1800-1 18 JAH/Võrreld 794 41016-7 Bilirubin SCnc Pt Urine Qn Test strip umol/L umol/L UA Bilirubin.total [Moles/volume] in Urine by Test strip Bilirub Ur Strip-sCnc 1 Both 17,589 1310 U 8 Uriini ribaanalüüs shk7927586 Bilirubiin uriinis ams7929745 JAH EI EI U-Bil strip Bilirubiin Bilirubiin QN umol/L umol/L Urisys 1800-2 18 JAH/Võrreld 794 41016-7 Bilirubin SCnc Pt Urine Qn Test strip umol/L umol/L UA Bilirubin.total [Moles/volume] in Urine by Test strip Bilirub Ur Strip-sCnc 1 Both 17,589 534 U 8 Uriini ribaanalüüs shk7927944 Erütrotsüüdid uriinis ams7930233 JAH EI EI U-RBC strip Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid QN E6/L rakku/µl 20 JAH/Võrreld 795 57747-8 Erythrocytes NCnc Pt Urine Qn Test strip.automated /uL /uL UA Erythrocytes [#/volume] in Urine by Automated test strip RBC # Ur Strip.auto 1 Observation 17,589 1300 U 8 Uriini ribaanalüüs shk7926337 Erütrotsüüdid uriinis ams7928265 JAH EI EI U-RBC strip Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid QN E6/L rakku/µl Urisys 1800-1 20 JAH/Võrreld 795 57747-8 Erythrocytes NCnc Pt Urine Qn Test strip.automated /uL /uL UA Erythrocytes [#/volume] in Urine by Automated test strip RBC # Ur Strip.auto 1 Observation 17,589 1311 U 8 Uriini ribaanalüüs shk7927586 Erütrotsüüdid uriinis ams7929746 JAH EI EI U-RBC strip Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid QN E6/L rakku/µl Urisys 1800-2 20 JAH/Võrreld 795 57747-8 Erythrocytes NCnc Pt Urine Qn Test strip.automated /uL /uL UA Erythrocytes [#/volume] in Urine by Automated test strip RBC # Ur Strip.auto 1 Observation 17,589 535 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk7926339 JAH JAH EI U-Sed-m panel Uriini sademe mikroskoopia Uriini sademe mikroskoopia Paneel 38 JAH 797 24356-8 Urinalysis complete panel - Pt Urine - PANEL.UA Urinalysis complete panel in Urine Urinalysis complete pnl Ur 1 Order 15,9935 536 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk7926339 Muutusteta erütrotsüüdid (ur. sademes) ams7928241 JAH EI EI U-Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid QN /hpf 41 JAH/Võrreld 798 13945-1 Erythrocytes Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,31% UA Erythrocytes [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field RBC #/area UrnS HPF 1 Observation 558 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk7926339 Düsmorfsed erütrotsüüdid (ur. sademes) ams7928242 JAH EI EI U-Düsmorfsed erütrotsüüdid Düsmorfsed erütrotsüüdid Düsmorfsed erütrotsüüdid QN % 42 JAH/Võrreld 821 53967-6 Erythrocytes.dysmorphic/100 erythrocytes NFr Pt Urine sed Qn Microscopy.light UA Erythrocytes.dysmorphic/100 erythrocytes in Urine sediment by Light microscopy Dysmorphic RBC/100 RBC NFr UrnS Micro 1 Observation 537 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk7926339 Granulotsütaarsed leukotsüüdid (ur. sademes) ams7928238 JAH EI EI U-Leukotsüüdid Leukotsüüdid Leukotsüüdid QN /hpf 44 JAH/Võrreld 799 5821-4 Leukocytes Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,33% UA Leukocytes [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field WBC #/area UrnS HPF 1 Observation 797 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk7926339 Lümfotsüüdid (ur. sademes) ams7928239 JAH EI EI U-Lümfotsüüdid Lümfotsüüdid Lümfotsüüdid QN /hpf /[HPF] 45 JAH/Võrreld 1688 72219-9 Lymphocytes Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF HEM/BC Lymphocytes [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Lymphocytes #/area UrnS HPF 1 Observation 11,4838 538 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk7926339 Lameepiteeli rakud (ur. sademes) ams7928234 JAH EI EI U-Lameepiteeli rakud Lameepiteeli rakud Lameepiteeli rakud QN /hpf 47 JAH/Võrreld 800 11277-1 Epithelial cells.squamous Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,04% UA Epithelial cells.squamous [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Squamous #/area UrnS HPF 1 Observation 539 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk7926339 Transitoorse epiteeli rakud (ur. sademes) ams7928235 JAH EI EI U-Transitoorse epiteeli rakud Transitoorse epiteeli rakud Transitoorse epiteeli rakud QN /hpf 50 JAH/Võrreld 801 30089-7 Transitional cells Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,01% UA Transitional cells [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Trans Cells #/area UrnS HPF 1 Observation 540 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk7926339 Tubulaarepiteeli rakud (ur. sademes) ams7928236 JAH EI EI U-Tubulaarepiteeli rakud Tubulaarepiteeli rakud Tubulaarepiteeli rakud QN /hpf 51 JAH/Võrreld 802 26052-1 Epithelial cells.renal Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,01% UA Epithelial cells.renal [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Renal Epi Cells #/area UrnS HPF 1 Observation 1216 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk7926339 Lima (ur. sademes) ams7928257 JAH EI EI U-Mucus Lima Lima Tekst /uL 53 JAH 4042 8247-9 Mucus ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 17 UA Mucus [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Mucous Threads UrnS Ql Micro 1 Observation 13,0492 543 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk7926339 Hüaliinsilindrid (ur. sademes) ams7928252 JAH EI EI U-Hüaliinsilindrid Hüaliinsilindrid Hüaliinsilindrid QN /hpf 55 JAH/Võrreld 805 46135-0 Hyaline casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Hyaline casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Hyaline Casts #/area UrnS HPF 1 Both 25,8802 544 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk7926339 Granulaarsilindrid (ur. sademes) ams7928253 JAH EI EI U-Granulaarsilindrid Granulaarsilindrid Granulaarsilindrid QN /hpf 58 JAH/Võrreld 806 46134-3 Granular casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Granular casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Gran Casts #/area UrnS HPF 1 Both 25,6387 545 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk7926339 Leukotsütaarsilindrid (ur. sademes) ams7928254 JAH EI EI U-Leukotsütaarsilindrid Leukotsütaarsilindrid Leukotsütaarsilindrid QN /hpf 60 JAH/Võrreld 807 49103-5 Leukocyte casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA WBC casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field WBC Casts #/area UrnS HPF 1 Observation 17,4622 546 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk7926339 Erütrotsütaarsilindrid (ur. sademes) ams7928255 JAH EI EI U-Erütrotsütaarsilindrid Erütrotsütaarsilindrid Erütrotsütaarsilindrid QN /hpf 62 JAH/Võrreld 808 51790-4 Erythrocyte casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA RBC casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field RBC Casts #/area UrnS HPF 1 Both 19,4395 547 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk7926339 Tubulaarepiteelsilindrid ams7930291 JAH EI EI U-Tubulaarepiteelsilindrid Tubulaarepiteelsilindrid Tubulaarepiteelsilindrid QN /hpf 64 JAH/Võrreld 809 45386-0 Epithelial casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Epithelial casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Epith Casts #/area UrnS HPF 1 Observation 23,1596 548 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk7926339 Vahajad silindrid ams7930292 JAH EI EI U-Vahajad silindrid Vahajad silindrid Vahajad silindrid QN /hpf 66 JAH/Võrreld 810 41223-9 Waxy casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Waxy casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Waxy Casts #/area UrnS HPF 1 Observation 25,6891 794 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk7926339 Bakteriaalsilindrid ams7930289 JAH EI EI U-Bakteriaalsilindrid Bakteriaalsilindrid Bakteriaalsilindrid QN /hpf 68 JAH/Võrreld 1683 A-1683 795 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk7926339 Rasvsilindrid ams7930290 JAH EI EI U-Rasvsilindrid Rasvsilindrid Rasvsilindrid QN /hpf 69 JAH/Võrreld 1684 67813-6 Fatty casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Fatty casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Fatty Casts #/area UrnS HPF 1 Observation 20,7621 549 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk7926339 Makrofaagid (ur. sademes) ams7928240 JAH EI EI U-Makrofaagid Makrofaagid Makrofaagid QN /hpf /[HPF] 70 JAH/Võrreld 812 72220-7 Macrophages Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF HEM/BC Macrophages [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Macrophages #/area UrnS HPF 1 Observation 11,4838 541 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk7926339 Bakterid (ur. sademes) ams7928259 JAH EI EI U-Bakterid Bakterid Bakterid Tekst 71 JAH 803 25145-4 Bacteria ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Bacteria [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Bacteria UrnS Ql Micro 1 Observation 666 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk7926339 Pärmseened (ur. sademes) ams7930288 JAH EI EI U-Pärmseened Pärmseened Pärmseened Tekst 73 JAH 1509 5822-2 Yeast Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" UA Yeast [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Yeast #/area UrnS HPF 1 Observation 542 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk7926339 Kristallid (ur. sademes) ams7928258 JAH EI EI U-Kristallid Kristallid Kristallid Tekst 74 JAH 804 49755-2 Crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Crystals UrnS Ql Micro 1 Observation 550 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk7926339 Kusihappe kristallid ams7930300 JAH EI EI U-Kusihappe kristallid Kusihappe kristallid Kusihappe kristallid Tekst 76 JAH 813 5817-2 Urate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,00% UA Urate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Urate Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 551 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk7926339 Ammooniumuraadi kristallid ams7930293 JAH EI EI U-Ammooniumuraadi kristallid Ammooniumuraadi kristallid Ammooniumuraadi kristallid Tekst 77 JAH 814 5766-1 Ammonium urate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Ammonium urate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Amm Urate Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 552 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk7926339 Kaltsiumkarbonaadi kristallid ams7930297 JAH EI EI U-Kaltsiumkarbonaadi kristallid Kaltsiumkarbonaadi kristallid Kaltsiumkarbonaadi kristallid Tekst 78 JAH 815 5773-7 Calcium carbonate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Calcium carbonate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Ca Carbonate Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 553 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk7926339 Kaltsiumoksalaadi kristallid ams7930298 JAH EI EI U-Kaltsiumoksalaadi kristallid Kaltsiumoksalaadi kristallid Kaltsiumoksalaadi kristallid Tekst 79 JAH 816 5774-5 Calcium oxalate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,01% UA Calcium oxalate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy CaOx Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 554 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk7926339 Kaltsiumfosfaadi kristallid ams7930299 JAH EI EI U-Kaltsiumfosfaadi kristallid Kaltsiumfosfaadi kristallid Kaltsiumfosfaadi kristallid Tekst 80 JAH 817 5775-2 Calcium phosphate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Calcium phosphate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Ca Phos Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 555 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk7926339 Amorfse uraadi kristallid ams7930295 JAH EI EI U-Amorfse uraadi kristallid Amorfse uraadi kristallid Amorfse uraadi kristallid Tekst 81 JAH 818 12454-5 Urate crystals.amorphous ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,09% UA Urate crystals amorphous [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Amorph Urate Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 556 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk7926339 Amorfse fosfaadi kristallid ams7930294 JAH EI EI U-Amorfse fosfaadi kristallid Amorfse fosfaadi kristallid Amorfse fosfaadi kristallid Tekst 82 JAH 819 12453-7 Phosphate crystals.amorphous ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Phosphate crystals amorphous [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Amorph Phos Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 557 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk7926339 Trifosfaadi kristallid ams7930301 JAH EI EI U-Trifosfaadi kristallid Trifosfaadi kristallid Trifosfaadi kristallid Tekst 83 JAH 820 5814-9 Triple phosphate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,00% UA Triple phosphate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Tri-Phos Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 796 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk7926339 Bilirubiini kristallid ams7930296 JAH EI EI U-Bilirubiini kristallid Bilirubiini kristallid Bilirubiini kristallid Tekst 84 JAH 1687 5771-1 Bilirubin crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Bilirubin crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Bilirub Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 838 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk7926339 Rasvatilgad ams7930302 JAH EI EI U-Rasvatilgad Rasvatilgad Rasvatilgad Tekst 85 JAH 2050 25158-7 Oval fat bodies (globules) ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Oval fat bodies (globules) [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Oval fat bodies UrnS Ql Micro 1 Observation 603 U 8 Albumiini ja kreatiniini suhe uriinis ams7930115 JAH JAH EI U-Alb/U-Crea Albumiin/kreatiniin uriinis Albumiini ja kreatiniini suhe uriinis QN g/mol mg/mmol 90 JAH/Võrreld 1000 30000-4 Albumin/Creatinine Ratio Pt Urine Qn Detection limit <= 20 mg/L mg/mmol milligrams/mmol CHEM Microalbumin/Creatinine [Ratio] in Urine Microalbumin/Creat Ur-Rto 1 Both 608 U 8 Valk uriinis ams7930116 JAH JAH EI U-Prot Valk uriinis Valk uriinis QN g/L g/l 92 JAH/Võrreld 1040 2888-6 Protein MCnc Pt Urine Qn g/dL 0,0284% UA Protein [Mass/volume] in Urine Prot Ur-mCnc 1 Both 609 U 8 Valk ööpäevases uriinis ams7930118 JAH JAH EI dU-Prot Valk ööpäevases uriinis Valk ööpäevases uriinis QN g/d g 93 JAH/Võrreld 1041 2889-4 Protein MRat 24H Urine Qn g/(24.h) g/24hr 0,0104% CHEM Protein [Mass/time] in 24 hour Urine Prot 24H Ur-mRate 1 Both 604 U 8 Alfa-amülaas uriinis ams7928730 JAH JAH EI U-Amyl Amülaas uriinis Amülaas uriinis QN U/L U/l 119 JAH 1001 1799-6 Amylase CCnc Pt Urine Qn U/L CHEM Amylase [Enzymatic activity/volume] in Urine Amylase Ur-cCnc 1 Both 606 U 8 Kreatiniin uriinis ams7930639 JAH JAH EI U-Crea Kreatiniin uriinis Kreatiniin uriinis QN mmol/L mmol/l 123 JAH/Võrreld 1020 14683-7 Creatinine SCnc Pt Urine Qn mmol/L mmol/L CHEM Creatinine [Moles/volume] in Urine Creat Ur-sCnc 1 Both 605 U 8 Kaalium uriinis ams7930713 JAH JAH EI U-K Kaalium uriinis Kaalium uriinis QN mmol/L mmol/l 133 JAH/Võrreld 1013 2828-2 Potassium SCnc Pt Urine Qn mmol/L mmol/L 0,0111% CHEM Potassium [Moles/volume] in Urine Potassium Ur-sCnc 1 Both 607 U 8 Naatrium uriinis ams7930488 JAH JAH EI U-Na Naatrium uriinis Naatrium uriinis QN mmol/L mmol/l 145 JAH/Võrreld 1031 2955-3 Sodium SCnc Pt Urine Qn mmol/L mmol/L 0,0197% CHEM Sodium [Moles/volume] in Urine Sodium Ur-sCnc 1 Both 560 CSF 9 Erütrotsüüdid liikvoris ams7930128 JAH JAH EI CSF-RBC Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid liikvoris QN E6/L x10E6/l 6 JAH/Võrreld 824 792-2 Erythrocytes NCnc Pt CSF Qn Manual count HEM/BC Erythrocytes [#/volume] in Cerebral spinal fluid by Manual count RBC # CSF Manual 1 Observation 559 CSF 9 Leukotsüüdid liikvoris ams7930127 JAH JAH EI CSF-WBC Leukotsüüdid Leukotsüüdid liikvoris QN E6/L x10E6/l 7 JAH/Võrreld 823 806-0 Leukocytes NCnc Pt CSF Qn Manual count 0,01% HEM/BC Leukocytes [#/volume] in Cerebral spinal fluid by Manual count WBC # CSF Manual 1 Observation 561 CSF 9 Liikvori tsütogramm shk7927890 JAH JAH EI CSF-Diff-m Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) Paneel 12 JAH 838 29584-0 Differential panel - Pt CSF - PANEL.HEM/BC Differential panel in Cerebral spinal fluid Diff Pnl CSF 1 Order 562 CSF 9 Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) shk7927890 Basofiilid liikvoris ams7930134 JAH EI EI CSF-Basofiilid % Basofiilid % Basofiilide suhtarv liikvoris QN % % 13 JAH/Võrreld 839 13519-4 Basophils/100 leukocytes NFr Pt CSF Qn Manual count % % HEM/BC Basophils/100 leukocytes in Cerebral spinal fluid by Manual count Basophils Fr CSF Manual 1 Observation 563 CSF 9 Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) shk7927890 Eosinofiilid liikvoris ams7930133 JAH EI EI CSF-Eosinofiilid % Eosinofiilid % Eosinofiilide suhtarv liikvoris QN % % 14 JAH/Võrreld 840 12208-5 Eosinophils/100 leukocytes NFr Pt CSF Qn Manual count % % HEM/BC Eosinophils/100 leukocytes in Cerebral spinal fluid by Manual count Eosinophil Fr CSF Manual 1 Observation 564 CSF 9 Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) shk7927890 Lümfotsüüdid liikvoris ams7930136 JAH EI EI CSF-Lümfotsüüdid % Lümfotsüüdid % Lümfotsüütide suhtarv liikvoris QN % % 15 JAH/Võrreld 841 10328-3 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt CSF Qn Manual count % % 0,01% HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Cerebral spinal fluid by Manual count Lymphocytes Fr CSF Manual 1 Observation 565 CSF 9 Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) shk7927890 Plasmarakud liikvoris ams7930137 JAH EI EI CSF-Plasmarakud % Plasmarakud % Plasmarakkude suhtarv liikvoris QN % % 18 JAH/Võrreld 843 40541-5 Plasma cells/100 leukocytes NFr Pt CSF Qn Microscopy % % HEM/BC Plasma cells/100 leukocytes in Cerebral spinal fluid by Microscopy Plasma Cells Fr CSF Micro 1 Observation 566 CSF 9 Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) shk7927890 Monotsüüdid liikvoris ams7930135 JAH EI EI CSF-Monotsüüdid % Monotsüüdid % Monotsüütide suhtarv liikvoris QN % % 19 JAH/Võrreld 844 10329-1 Monocytes/100 leukocytes NFr Pt CSF Qn Manual count % % HEM/BC Monocytes/100 leukocytes in Cerebral spinal fluid by Manual count Monocytes Fr CSF Manual 1 Observation 567 CSF 9 Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) shk7927890 Neutrofiilid liikvoris ams7930132 JAH EI EI CSF-Neutrofiilid % Neutrofiilid % Neutrofiilide suhtarv liikvoris QN % % 22 JAH/Võrreld 845 13516-0 Neutrophils/100 leukocytes NFr Pt CSF Qn Manual count % % HEM/BC Neutrophils/100 leukocytes in Cerebral spinal fluid by Manual count Neutrophils Fr CSF Manual 1 Observation 667 CSF 9 Liikvori ksantokroomia shk7927885 Liikvori ksantokroomia ams7930122 JAH EI EI CSF-Xan Liikvori ksantokroomia Liikvori ksantokroomia Tekst 31 JAH 1512 13532-7 Xanthochromia ACnc Pt CSF Ord 640 SPEC Xanthochromia [Presence] of Cerebral spinal fluid Xanthochromia CSF Ql 1 Observation 668 CSF 9 Liikvori ksantokroomia shk7927885 JAH JAH EI CSF-Xan Liikvori ksantokroomia Liikvori ksantokroomia Tekst 31 JAH 1512 13532-7 Xanthochromia ACnc Pt CSF Ord 640 SPEC Xanthochromia [Presence] of Cerebral spinal fluid Xanthochromia CSF Ql 1 Observation 611 CSF 9 Glükoos liikvoris ams7930130 JAH JAH EI CSF-Gluc Glükoos liikvoris Glükoos liikvoris QN mmol/L mmol/l 34 JAH/Võrreld 1072 14744-7 Glucose SCnc Pt CSF Qn mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Cerebral spinal fluid Glucose CSF-sCnc 1 Both 610 CSF 9 Valk liikvoris ams7930129 JAH JAH EI CSF-Prot Valk liikvoris Valk liikvoris QN g/L g/l 38 JAH/Võrreld 1071 2880-3 Protein MCnc Pt CSF Qn mg/dL 0,0119% CHEM Protein [Mass/volume] in Cerebral spinal fluid Prot CSF-mCnc 1 Both 238 TDM 10 Digoksiin seerumis ams7930547 JAH JAH EI S,P-Digox Digoksiin Digoksiin seerumis/plasmas QN ug/L ng/ml 9 JAH 415 10535-3 Digoxin MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL 0,0164% DRUG/TOX Digoxin [Mass/volume] in Serum or Plasma Digoxin SerPl-mCnc 1 Both 239 TDM 10 Digoksiini sisaldus seerumis ams7928921 JAH JAH JAH S,P-Digox Digoksiin Digoksiin seerumis/plasmas QN ug/L ng/ml 9 JAH 415 10535-3 Digoxin MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL 0,0164% DRUG/TOX Digoxin [Mass/volume] in Serum or Plasma Digoxin SerPl-mCnc 1 Both 242 TDM 10 Fenütoiin seerumis ams7927928 JAH JAH JAH S,P-Phenyt Fenütoiin Fenütoiin seerumis/plasmas QN mg/L ug/mL 13 JAH 420 3968-5 Phenytoin MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL mcg/mL 0,0219% DRUG/TOX Phenytoin [Mass/volume] in Serum or Plasma Phenytoin SerPl-mCnc 1 Both 244 TDM 10 Karbamasepiin seerumis ams7930259 JAH JAH JAH S,P-Carba Karbamasepiin Karbamasepiin seerumis/plasmas QN mg/L µg/ml 18 JAH 423 3432-2 Carbamazepine MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL mcg/mL 0,0055% DRUG/TOX Carbamazepine [Mass/volume] in Serum or Plasma Carbamazepine SerPl-mCnc 1 Both 245 TDM 10 Lamotrigiin ams7930943 JAH JAH JAH S,P-Lamotr Lamotrigiin Lamotrigiin seerumis/plasmas QN mg/L ug/mL 24 JAH 424 6948-4 Lamotrigine MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL mcg/mL 0,0018% DRUG/TOX Lamotrigine [Mass/volume] in Serum or Plasma Lamotrigine SerPl-mCnc 1 Both 96 TDM 10 Liitium seerumis ams7929146 JAH JAH JAH S,P-Li Liitium Liitium seerumis/plasmas QN mmol/L meq/L 28 JAH 217 14334-7 Lithium SCnc Pt Ser/Plas Qn mol/L mmol/L; mEq/L 46 DRUG/TOX Lithium [Moles/volume] in Serum or Plasma Lithium SerPl-sCnc 1 Both 1153 TDM 10 Okskarbasepiin ams7930944 JAH JAH JAH S,P-Oxcarb Okskarbasepiin Okskarbasepiin seerumis/plasmas QN mg/L ug/mL 36 JAH 2877 35331-8 Oxcarbazepine MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL mcg/mL 1659 DRUG/TOX Oxcarbazepine [Mass/volume] in Serum or Plasma Oxcarbazepine SerPl-mCnc 1 Both 11,4393 247 TDM 10 Teofülliin seerumis ams7927924 JAH JAH JAH S,P-Theoph Teofülliin Teofülliin seerumis/plasmas QN mg/L mikrog/ml 46 JAH 432 4049-3 Theophylline MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL 0,0032% DRUG/TOX Theophylline [Mass/volume] in Serum or Plasma Theophylline SerPl-mCnc 1 Both 249 TDM 10 Valproehape seerumis ams7927926 JAH JAH JAH S,P-Valpr Valproaat Valproaat seerumis/plasmas QN mg/L mikrog/ml 50 JAH 434 4086-5 Valproate MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL mcg/mL 0,0155% DRUG/TOX Valproate [Mass/volume] in Serum or Plasma Valproate SerPl-mCnc 1 Both 241 TOX 11 Etanool plasmas ams7930265 JAH JAH EI S,P-EtOH Etanool Etanool seerumis/plasmas QN g/L promill 1 JAH/Võrreld 416 5643-2 Ethanol MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/dL mg/dL 0,0234% DRUG/TOX Ethanol [Mass/volume] in Serum or Plasma Ethanol SerPl-mCnc 1 Both 246 TOX 11 Metanool veres shk7927238 JAH JAH JAH B-MeOH Metanool veres Metanool veres QN g/L 16 JAH/Võrreld 425 9334-4 Methanol MCnc Pt Bld Qn DRUG/TOX Methanol [Mass/volume] in Blood Methanol Bld-mCnc 1 Both 1142 TOX 11 Narkootikumide kvalitatiivne uuring kassett-testiga shk7926566 JAH JAH EI U-Narco panel Sõltuvusainete paneel uriinis Sõltuvusained uriinis (paneel) Paneel 30 JAH 2716 L-2716 251 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis shk7926566 AMP-Amfetamiin uriinis ams7927301 JAH EI EI U-Amp Amfetamiin uriinis Amfetamiin uriinis Tekst 31 JAH 437 19261-7 Amphetamines ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Amphetamines [Presence] in Urine by Screen method Amphetamines Ur Ql Scn 1 Both 252 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis shk7926566 BAR-Barbituraadid uriinis ams7928385 JAH EI EI U-Bar Barbituraadid uriinis Barbituraadid uriinis Tekst 32 JAH 438 19270-8 Barbiturates ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Barbiturates [Presence] in Urine by Screen method Barbiturates Ur Ql Scn 1 Both 253 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis shk7926566 BZD-Bensodiasepiinid uriinis ams7928387 JAH EI EI U-Bzd Bensodiasepiinid uriinis Bensodiasepiinid uriinis Tekst 33 JAH 439 14316-4 Benzodiazepines ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Benzodiazepines [Presence] in Urine by Screen method Benzodiaz Ur Ql Scn 1 Both 258 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis shk7926566 MDMA-Ecstasy uriinis ams7928383 JAH EI EI U-Ecs Ecstasy uriinis Ecstasy uriinis Tekst 35 JAH 444 19568-5 Methylenedioxymethamphetamine ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Methylenedioxymethamphetamine [Presence] in Urine by Screen method MDMA Ur Ql Scn 1 Both 809 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis shk7926566 PCP-Fentsüklidiin uriinis ams7930238 JAH EI EI U-PCP Fentsüklidiin uriinis Fentsüklidiin uriinis Tekst 37 JAH 1802 3936-2 Phencyclidine ACnc Pt Urine Ord 321 DRUG/TOX Phencyclidine [Presence] in Urine PCP Ur Ql 1 Both 11,4393 254 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis shk7926566 THC-Kannabinoidid uriinis ams7928381 JAH EI EI U-THC Kannabinoidid uriinis Kannabinoidid uriinis Tekst 41 JAH 440 18282-4 Cannabinoids ACnc Pt Urine Ord Screen 0,0964% DRUG/TOX Cannabinoids [Presence] in Urine by Screen method Cannabinoids Ur Ql Scn 1 Both 255 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis shk7926566 COC-Kokaiin uriinis ams7927289 JAH EI EI U-Coc Kokaiin uriinis Kokaiin uriinis Tekst 42 JAH 441 19359-9 Cocaine ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Cocaine [Presence] in Urine by Screen method Cocaine Ur Ql Scn 1 Both 256 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis shk7926566 MTD-Metadoon uriinis ams7928382 JAH EI EI U-Mtd Metadoon uriinis Metadoon uriinis Tekst 44 JAH 442 19550-3 Methadone ACnc Pt Urine Ord Screen 0,0057% DRUG/TOX Methadone [Presence] in Urine by Screen method Methadone Ur Ql Scn 1 Both 257 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis shk7926566 MET-Metamfetamiin uriinis ams7928380 JAH EI EI U-Met Metamfetamiin uriinis Metamfetamiin uriinis Tekst 45 JAH 443 19554-5 Methamphetamine ACnc Pt Urine Ord Screen 0,0138% DRUG/TOX Methamphetamine [Presence] in Urine by Screen method Methamphet Ur Ql Scn 1 Both 259 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis shk7926566 MOP-Opiaadid uriinis ams7928384 JAH EI EI U-Mop Opiaadid uriinis Opiaadid uriinis Tekst 47 JAH 445 19295-5 Opiates ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Opiates [Presence] in Urine by Screen method Opiates Ur Ql Scn 1 Both 260 TOX 11 Opiaadid uriinis ams7930953 JAH JAH JAH U-Mop Opiaadid uriinis Opiaadid uriinis Tekst 47 JAH 445 19295-5 Opiates ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Opiates [Presence] in Urine by Screen method Opiates Ur Ql Scn 1 Both 261 TOX 11 Opiaadid uriinis ams7930952 EI 2020-04-16 EI JAH U-Mop Opiaadid uriinis Opiaadid uriinis Tekst 47 JAH 445 19295-5 Opiates ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Opiates [Presence] in Urine by Screen method Opiates Ur Ql Scn 1 Both 262 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis shk7926566 TCA-Tritsüklilised antidep. uriinis ams7928388 JAH EI EI U-TCA Tritsüklilised antidepressandid uriinis Tritsüklilised antidepressandid uriinis Tekst 51 JAH 446 19312-8 Tricyclic antidepressants ACnc Pt Urine Ord Screen 0,0292% DRUG/TOX Tricyclic antidepressants [Presence] in Urine by Screen method Tricyclics Ur Ql Scn 1 Both 807 TOX 11 Kaadmium ams7930934 JAH JAH JAH B-Cd Kaadmium Kaadmium veres QN ug/L ng/mL 64 JAH/Võrreld 1781 5609-3 Cadmium MCnc Pt Bld Qn ng/mL ng/mL DRUG/TOX Cadmium [Mass/volume] in Blood Cadmium Bld-mCnc 1 Both 808 TOX 11 Plii ams7930935 JAH JAH JAH B-Pb Plii Plii veres QN mg/L ug/dL 83 JAH/Võrreld 1786 5671-3 Lead MCnc Pt Bld Qn ug/dL mcg/dL; mcg/mL 0,0113% DRUG/TOX Lead [Mass/volume] in Blood Lead Bld-mCnc 1 Both 172 IM 12 TSH Kilpnääret stimuleeriv hormoon seerumis ams7930556 JAH JAH EI S,P-TSH TSH Kilpnääret stimuleeriv hormoon seerumis/plasmas QN mU/L µIU/ml 1 JAH 327 3016-3 Thyrotropin ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0600% CHEM Thyrotropin [Units/volume] in Serum or Plasma TSH SerPl-aCnc 1 Both 174 IM 12 Vaba trijoodtüroniin seerumis ams7927051 JAH JAH EI S,P-fT3 fT3 Vaba trijoodtüroniin seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/l 5 JAH 330 14928-6 Triiodothyronine.free SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Triiodothyronine Free [Moles/volume] in Serum or Plasma T3Free SerPl-sCnc 1 Both 173 IM 12 FT4 Vaba türoksiin seerumis ams7930641 JAH JAH EI S,P-fT4 fT4 Vaba türoksiin seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/l 8 JAH 328 14920-3 Thyroxine.free SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Thyroxine free [Moles/volume] in Serum or Plasma T4 Free SerPl-sCnc 1 Both 191 IM 12 Paratüriin ehk parathormoon ams7930366 JAH JAH JAH S,P-PTH PTH Parathormoon seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/l 10 JAH 337 14866-8 Parathyrin.intact SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Parathyrin.intact [Moles/volume] in Serum or Plasma PTH-Intact SerPl-sCnc 1 Both 196 IM 12 Kortikotropiin ehk adrenokortikotroopne hormoon ams7926921 JAH JAH JAH P-ACTH ACTH Adrenokortikotroopne hormoon plasmas QN pmol/L pmol/l 11 JAH 342 14674-6 Corticotropin SCnc Pt Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Corticotropin [Moles/volume] in Plasma ACTH Plas-sCnc 1 Both 198 IM 12 Kortisool ams7926922 JAH JAH JAH S,P-Cort Kortisool Kortisool seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/l 20 JAH 344 14675-3 Cortisol SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Cortisol [Moles/volume] in Serum or Plasma Cortis SerPl-sCnc 1 Both 200 IM 12 Kortisool 24-tunni uriinis ams7927907 JAH JAH JAH dU-Cort Kortisool ööpäevases uriinis Kortisool ööpäevases uriinis QN nmol/d nmol/24h 35 JAH 347 25884-8 Cortisol.free SRat 24H Urine Qn RIA CHEM Cortisol Free [Moles/time] in 24 hour Urine by Radioimmunoassay (RIA) Cortis F 24H Ur RIA-sRate 1 Both 210 IM 12 17-OH progesteroon ams7930945 JAH JAH JAH S,P-17-OHP 17-OHP 17-alfahüdroksüprogesteroon seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/L 41 JAH 368 14569-8 17-Hydroxyprogesterone SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM 17-Hydroxyprogesterone [Moles/volume] in Serum or Plasma 17OHP SerPl-sCnc 1 Both 1175 IM 12 Aldosteroon shk7926958 JAH JAH JAH S,P-Aldo (pmol/L) Aldosteroon (pmol/L) Aldosteroon seerumis/plasmas QN pmol/L 44 JAH 3009 14586-2 Aldosterone SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Aldosterone [Moles/volume] in Serum or Plasma Aldost SerPl-sCnc 1 Both 11,4729 1176 IM 12 Aldosteroon (pmol/L) shk7926958 Aldosteroon ams7930637 JAH EI JAH S,P-Aldo (pmol/L) Aldosteroon (pmol/L) Aldosteroon seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/l 44 JAH 3009 14586-2 Aldosterone SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Aldosterone [Moles/volume] in Serum or Plasma Aldost SerPl-sCnc 1 Both 11,4729 202 IM 12 Aldosteroon (pmol/L) shk7926958 Aldosteroon (püsti) ams7927908 JAH EI JAH S,P-Aldo (upright) Aldosteroon (püsti) Aldosteroon seerumis/plasmas (püsti) QN pmol/L pmol/l 45 JAH 351 15012-8 Aldosterone^upright SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Aldosterone [Moles/volume] in Serum or Plasma --upright Aldost upr SerPl-sCnc 1 Both Ext. ??½ 204 IM 12 Aldosteroon (pmol/L) shk7926958 Aldosteroon (pikali) ams7930852 JAH EI JAH S,P-Aldo (supine) Aldosteroon (pikali) Aldosteroon seerumis/plasmas (pikali) QN pmol/L pmol/L 46 JAH 352 15011-0 Aldosterone^supine SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Aldosterone [Moles/volume] in Serum or Plasma --supine Aldost sup SerPl-sCnc 1 Both 1213 IM 12 Reniin, aktiivsus plasmas ams7930740 JAH JAH JAH P-Renin Reniin Reniin plasmas QN mU/L 47 JAH 355 2915-7 Renin CCnc Pt Plas Qn 0,0029% CHEM Renin [Enzymatic activity/volume] in Plasma Renin Plas-cCnc 1 Both 222 IM 12 C-peptiid paastuseerumis ams7930260 JAH JAH JAH S,P-C-pept C-peptiid C-peptiid seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/l 53 JAH 384 14633-2 C peptide SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM C peptide [Moles/volume] in Serum or Plasma C peptide SerPl-sCnc 1 Both 224 IM 12 Insuliin ams7926894 JAH JAH JAH S,P-Ins Insuliin Insuliin seerumis/plasmas QN mU/L mIU/l 55 JAH 386 20448-7 Insulin ACnc Pt Ser/Plas Qn uU/mL mcU/mL 0,01% CHEM Insulin [Units/volume] in Serum or Plasma Insulin SerPl-aCnc 1 Both 218 IM 12 Koorioni gonadotropiin seerumis ams7926908 JAH JAH EI S,P-hCG (intact + fb) hCG (intaktne + fb) Koorioni gonadotropiin (intaktne + vaba beetaalaühik) seerumis/plasmas QN U/L mIU/ml 62 JAH 377 45194-8 Choriogonadotropin.intact+Beta subunit ACnc Pt Ser/Plas Qn m[IU]/mL mIU/mL CHEM Choriogonadotropin.intact+Beta subunit [Units/volume] in Serum or Plasma HGC Intact+B SerPl-aCnc 1 Both 217 IM 12 Androsteendioon seerumis ams7930741 JAH JAH JAH S-Androst Androsteendioon Androsteendioon seerumis QN nmol/L nmol/l 64 JAH 376 14603-5 Androstenedione SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Androstenedione [Moles/volume] in Serum or Plasma Androst SerPl-sCnc 1 Both 215 IM 12 Dehüdroepiandrosteroonsulfaat ams7930415 JAH JAH JAH S,P-DHEAS DHEAS Dehüdroepiandrosteroonsulfaat seerumis/plasmas QN umol/L mikromol/l 65 JAH 375 14688-6 Dehydroepiandrosterone sulfate SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Dehydroepiandrosterone sulfate [Moles/volume] in Serum or Plasma DHEA-S SerPl-sCnc 1 Both 206 IM 12 Folliikuleid stimuleeriv hormoon seerumis ams7926883 JAH JAH EI S,P-FSH FSH Folliikuleid stimuleeriv hormoon seerumis/plasmas QN U/L mIU/ml 67 JAH 361 15067-2 Follitropin ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0020% CHEM Follitropin [Units/volume] in Serum or Plasma FSH SerPl-aCnc 1 Both 207 IM 12 Luteiniseeriv hormoon seerumis ams7926924 JAH JAH EI S,P-LH LH Luteiniseeriv hormoon seerumis/plasmas QN U/L mIU/ml 72 JAH 363 10501-5 Lutropin ACnc Pt Ser/Plas Qn mU/mL mU/mL 0,0060% CHEM Lutropin [Units/volume] in Serum or Plasma LH SerPl-aCnc 1 Both 208 IM 12 Prolaktiin seerumis ams7931054 JAH JAH EI S,P-Prol Prolaktiin Prolaktiin seerumis/plasmas QN mU/L ng/ml 77 JAH 365 15081-3 Prolactin ACnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Prolactin [Units/volume] in Serum or Plasma Prolactin SerPl-aCnc 1 Both 209 IM 12 Progesteroon seerumis ams7931053 JAH JAH EI S,P-Prog Progesteroon Progesteroon seerumis/plasmas QN nmol/L ng/ml 83 JAH 367 14890-8 Progesterone SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Progesterone [Moles/volume] in Serum or Plasma Progest SerPl-sCnc 1 Both 212 IM 12 Testosteroon seerumis ams7930857 JAH JAH EI S,P-Testo Testosteroon Testosteroon seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/l 85 JAH 372 14913-8 Testosterone SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Testosterone [Moles/volume] in Serum or Plasma Testost SerPl-sCnc 1 Both 213 IM 12 Suguhormoone siduv globuliin seerumis ams7930416 JAH JAH JAH S,P-SHBG Suguhormoone siduv globuliin Suguhormoone siduv globuliin seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/l 90 JAH 374 13967-5 Sex hormone binding globulin SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L 0,0033% CHEM Sex hormone binding globulin [Moles/volume] in Serum or Plasma SHBG SerPl-sCnc 1 Both 211 IM 12 Östradiool seerumis ams7930772 JAH JAH EI S,P-E2 Östradiool Östradiool seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/l 93 JAH 370 14715-7 Estradiol SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Estradiol [Moles/volume] in Serum or Plasma Estradiol SerPl-sCnc 1 Both 219 IM 12 Kasvuhormoon ams7927915 JAH JAH JAH S,P-GH Kasvuhormoon Kasvuhormoon seerumis/plasmas QN mU/L mlU/l 100 JAH 379 33858-2 Somatotropin ACnc Pt Ser/Plas Qn m[IU]/L mIU/L CHEM Somatotropin [Units/volume] in Serum or Plasma GH SerPl-aCnc 1 Both 193 IM 12 Vitamiin D (25-OH) ams7930731 JAH JAH EI S,P-Vit D (25-OH) Vitamiin D (25-OH) Vitamiin D (25-OH) seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/l 135 JAH 338 60493-4 Calcidiol+Calciferol SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Calcidiol+Calciferol [Moles/volume] in Serum or Plasma Calcidiol+Calciferol SerPl-sCnc 1 Both 11,4838 194 IM 12 Vitamiin D (25-OH) seerumis ams7930177 JAH JAH JAH S,P-Vit D (25-OH) Vitamiin D (25-OH) Vitamiin D (25-OH) seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/l 135 JAH 338 60493-4 Calcidiol+Calciferol SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Calcidiol+Calciferol [Moles/volume] in Serum or Plasma Calcidiol+Calciferol SerPl-sCnc 1 Both 11,4838 236 TU 13 Alfafetoproteiin seerumis ams7926846 JAH JAH JAH S,P-AFP AFP Alfafetoproteiin seerumis/plasmas QN kU/L IU/ml 1 JAH 409 53961-9 Alpha-1-Fetoprotein.tumor marker ACnc Pt Ser/Plas Qn [IU]/mL U/mL CHEM Alpha-1-fetoprotein.tumor marker [Units/volume] in Serum or Plasma AFP-TM SerPl-aCnc 1 Both 9,8509 230 TU 13 Kartsinoembrüonaalne antigeen seerumis CEA ams7930418 JAH JAH EI S,P-CEA CEA Kartsinoembrüonaalne antigeen seerumis/plasmas QN ug/L ng/ml 2 JAH 404 2039-6 Carcinoembryonic Ag MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0118% CHEM Carcinoembryonic Ag [Mass/volume] in Serum or Plasma CEA SerPl-mCnc 1 Both 227 TU 13 PSA Prostataspetsiifiline antigeen seerumis ams7930788 JAH JAH EI S,P-PSA PSA Prostataspetsiifiline antigeen seerumis/plasmas QN ug/L ng/ml 3 JAH 401 2857-1 Prostate specific Ag MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0598% CHEM Prostate specific Ag [Mass/volume] in Serum or Plasma PSA SerPl-mCnc 1 Both 228 TU 13 Vaba prostataspetsiifiline antigeen seerumis ams7930257 JAH JAH EI S,P-fPSA fPSA Vaba prostataspetsiifiline antigeen seerumis/plasmas QN ug/L ng/ml 4 JAH 402 10886-0 Prostate specific Ag.free MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0025% CHEM Prostate Specific Ag Free [Mass/volume] in Serum or Plasma PSA Free SerPl-mCnc 1 Both 229 TU 13 Vaba prostataspetsiifilise antigeeni % seerumis ams7930282 JAH JAH EI S,P-fPSA% fPSA% Vaba prostataspetsiifilise antigeeni % seerumis/plasmas QN % % 5 JAH 403 12841-3 Prostate specific Ag.free/Prostate specific Ag.total MFr Pt Ser/Plas Qn % % 0,0035% CHEM Prostate Specific Ag Free/Prostate specific Ag.total in Serum or Plasma PSA Free MFr SerPl 1 Observation 232 TU 13 HE4 ams7930937 JAH JAH JAH S,P-HE4 HE4 Kasvajaantigeen HE4 seerumis/plasmas QN pmol/L 7 JAH 406 55180-4 Human epididymis protein 4 SCnc Pt Ser Qn pM CHEM Human epididymis protein 4 [Moles/volume] in Serum HE4 Ser-sCnc 1 Both 1439 TU 13 HE4 ams7930937 JAH JAH JAH S,P-HE4 HE4 Kasvajaantigeen HE4 seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/L 7 JAH 406 55180-4 Human epididymis protein 4 SCnc Pt Ser Qn pM CHEM Human epididymis protein 4 [Moles/volume] in Serum HE4 Ser-sCnc 1 Both 231 TU 13 Kasvajaantigeen CA 125 seerumis ams7926903 JAH JAH EI S,P-CA 125 CA 125 Kasvajaantigeen CA 125 seerumis/plasmas QN kU/L U/ml 8 JAH 405 10334-1 Cancer Ag 125 ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0073% CHEM Cancer Ag 125 [Units/volume] in Serum or Plasma Cancer Ag125 SerPl-aCnc 1 Both 1437 TU 13 Kasvajantigeen 125 ams7929705 JAH JAH JAH S,P-CA 125 CA 125 Kasvajaantigeen CA 125 seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 8 JAH 405 10334-1 Cancer Ag 125 ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0073% CHEM Cancer Ag 125 [Units/volume] in Serum or Plasma Cancer Ag125 SerPl-aCnc 1 Both 1438 TU 13 ROMA indeks ams7931106 JAH JAH JAH S,P-ROMA ROMA indeks ROMA indeks seerumis/plasmas QN % % 9 JAH 3227 A-3227 234 TU 13 Kasvajaantigeen CA 15-3 seerumis ams7926904 JAH JAH EI S,P-CA 15-3 CA 15-3 Kasvajaantigeen CA 15-3 seerumis/plasmas QN kU/L U/ml 12 JAH 407 6875-9 Cancer Ag 15-3 ACnc Pt Ser/Plas Qn U/mL CHEM Cancer Ag 15-3 [Units/volume] in Serum or Plasma Cancer Ag15-3 SerPl-aCnc 1 Both 235 TU 13 Kasvajaantigeen CA 19-9 seerumis ams7929680 JAH JAH EI S,P-CA 19-9 CA 19-9 Kasvajaantigeen CA 19-9 seerumis/plasmas QN kU/L U/ml 13 JAH 408 24108-3 Cancer Ag 19-9 ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0052% CHEM Cancer Ag 19-9 [Units/volume] in Serum or Plasma Cancer Ag19-9 SerPl-aCnc 1 Both 189 TU 13 Kaltsitoniin ams7930411 JAH JAH JAH S,P-CT Kaltsitoniin Kaltsitoniin seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/L 17 JAH 336 15035-9 Calcitonin SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Calcitonin [Moles/volume] in Serum or Plasma Calcit SerPl-sCnc 1 Both 182 TU 13 Türeoglobuliin ams7927045 JAH JAH JAH S,P-TG Türeoglobuliin Türeoglobuliin seerumis/plasmas QN ug/L 21 JAH 334 3013-0 Thyroglobulin MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0020% CHEM Thyroglobulin [Mass/volume] in Serum or Plasma Thyroglob SerPl-mCnc 1 Both 812 TU 13 Neuronispetsiifiline enolaas seerumis ams7930745 JAH JAH JAH S,P-NSE NSE Neuronispetsiifiline enolaas seerumis/plasmas QN ug/L ng/mL 23 JAH 1900 57371-7 Enolase.neuron specific MCnc Pt Ser/Plas Qn EIA ng/mL ng/mL CHEM Enolase.neuron specific [Mass/volume] in Serum or Plasma by Immunoassay NSE SerPl EIA-mCnc 1 Both 824 TU 13 Katehoolamiinid ööpäevauriinis shk7927101 JAH JAH JAH dU-Catechol panel Katehhoolamiinide metaboliitide paneel ööpäevases uriinis Katehhoolamiinide metaboliidid ööpäevases uriinis (panel) Paneel 30 JAH 1969 L-1969 825 TU 13 Katehhoolamiinid ööpäevauriinis shk7927237 JAH JAH JAH dU-Catechol panel Katehhoolamiinide metaboliitide paneel ööpäevases uriinis Katehhoolamiinide metaboliidid ööpäevases uriinis (panel) Paneel 30 JAH 1969 L-1969 165 ANE 14 Ferritiin seerumis ams7926881 JAH JAH EI S,P-Fer Ferritiin Ferritiin seerumis/plasmas QN ug/L ng/ml 1 JAH/Võrreld 318 2276-4 Ferritin MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0589% CHEM Ferritin [Mass/volume] in Serum or Plasma Ferritin SerPl-mCnc 1 Both 1272 ANE 14 Raud seerumis ams7927310 JAH JAH EI S,P-Fe Raud Raud seerumis/plasmas QN umol/L µmol/l Konelab T60i 2 JAH/Võrreld 319 14798-3 Iron SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Iron [Moles/volume] in Serum or Plasma Iron SerPl-sCnc 1 Both 1273 ANE 14 Transferriin seerumis shk7928131 JAH JAH EI S,P-Transf Transferriin Transferriin seerumis/plasmas QN g/L Konelab T60i 4 JAH/Võrreld 320 3034-6 Transferrin MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0037% CHEM Transferrin [Mass/volume] in Serum or Plasma Transferrin SerPl-mCnc 1 Both 1274 ANE 14 Transferriin shk7928131 Transferriin seerumis ams7930577 JAH EI EI S,P-Transf Transferriin Transferriin seerumis/plasmas QN g/L g/l Konelab T60i 4 JAH/Võrreld 320 3034-6 Transferrin MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0037% CHEM Transferrin [Mass/volume] in Serum or Plasma Transferrin SerPl-mCnc 1 Both 1275 ANE 14 Transferriin shk7928131 Transferriini küllastatus ams7930578 JAH EI EI S,P-sTransf Transferriini küllastatus Transferriini küllastatus seerumis/plasmas QN % % Konelab T60i 5 JAH/Võrreld 321 13452-8 Iron/Transferrin MCrto Pt Ser/Plas Qn CHEM Iron/Transferrin [Mass ratio] in Serum or Plasma Iron/Transferrin SerPl-mRto 1 Observation 166 ANE 14 Transferriini lahustuvad retseptorid ams7930744 JAH JAH JAH S,P-Transf-sR Transferriini lahustuvad retseptorid Transferriini lahustuvad retseptorid seerumis/plasmas QN mg/L mg/L 6 JAH 322 30248-9 Transferrin receptor.soluble MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/L mg/L CHEM Transferrin receptor.soluble [Mass/volume] in Serum or Plasma sTfR SerPl-mCnc 1 Both 167 ANE 14 Transferriini lahustuvad retseptorid ams7930949 JAH JAH JAH S,P-Transf-sR Transferriini lahustuvad retseptorid Transferriini lahustuvad retseptorid seerumis/plasmas QN mg/L mg/L 6 JAH 322 30248-9 Transferrin receptor.soluble MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/L mg/L CHEM Transferrin receptor.soluble [Mass/volume] in Serum or Plasma sTfR SerPl-mCnc 1 Both 168 ANE 14 Folaat seerumis ams7930507 JAH JAH EI S,P-Fol Folaat Folaat seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/l 8 JAH 323 14732-2 Folate SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Folate [Moles/volume] in Serum or Plasma Folate SerPl-sCnc 1 Both 169 ANE 14 Vitamiin B12 seerumis ams7930508 JAH JAH EI S,P-Vit B12 Vitamiin B12 Vitamiin B12 seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/l 11 JAH 324 14685-2 Cobalamins SCnc Pt Ser Qn CHEM Cobalamin (Vitamin B12) [Moles/volume] in Serum Vit B12 Ser-sCnc 1 Both 171 ANE 14 Erütropoetiin ams7927912 JAH JAH JAH S,P-EPO EPO Erütropoetiin seerumis/plasmas QN U/L U/L 15 JAH 326 15061-5 Erythropoietin ACnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,0032% CHEM Erythropoietin [Units/volume] in Serum or Plasma EPO SerPl-aCnc 1 Both 1436 LEU 16 Beeta-2-mikroglobuliin ams7931066 JAH JAH JAH S,P-b2-M Beeta-2-mikroglobuliin Beeta-2-mikroglobuliin seerumis/plasmas QN ug/L ug/L 1 JAH/Võrreld 410 1952-1 Beta-2-Microglobulin MCnc Pt Ser Qn 0,0012% CHEM Beta-2-Microglobulin [Mass/volume] in Serum B2 Microglob Ser-mCnc 1 Both 57 LEU 16 Valkude fraktsioonid seerumis elektroforeetiliselt shk7926585 JAH JAH JAH S-Prot-Fr panel Valkude fraktsioonid Valkude fraktsioonid seerumis Paneel 5 JAH 109 24351-9 Protein fractions panel - Pt Ser/Plas Qn PANEL.CHEM Protein electrophoresis panel in Serum or Plasma Prot Elph Pnl SerPl 1 Order 23,1239 59 LEU 16 Valkude fraktsioonid shk7926585 alfa-1- globuliinid ams7927332 JAH EI JAH S-a1-glob-Fr Alfa-1-globuliinid Alfa-1-globuliinide fraktsioon seerumis QN g/L g/l 8 JAH/Võrreld 112 2865-4 Alpha 1 globulin MCnc Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis g/dL 0,0193% CHEM Alpha 1 globulin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Electrophoresis Alpha1 Glob SerPl Elph-mCnc 1 Observation 61 LEU 16 Valkude fraktsioonid shk7926585 alfa-2- globuliinid ams7927333 JAH EI JAH S-a2-glob-Fr Alfa-2-globuliinid Alfa-2-globuliinide fraktsioon seerumis QN g/L g/l 10 JAH/Võrreld 114 2868-8 Alpha 2 globulin MCnc Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis g/dL 0,0193% CHEM Alpha 2 globulin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Electrophoresis Alpha2 Glob SerPl Elph-mCnc 1 Observation 63 LEU 16 Valkude fraktsioonid shk7926585 beeta-1 ams7928898 JAH EI JAH S-b1-glob-Fr Beeta-1-globuliinid Beeta-1-globuliinide fraktsioon seerumis QN g/L g/l 12 JAH/Võrreld 116 32730-4 Beta 1 globulin MCnc Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis g/dL g/dL CHEM Beta 1 globulin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Electrophoresis Beta1 Glob SerPl Elph-mCnc 1 Observation 65 LEU 16 Valkude fraktsioonid shk7926585 beeta-2 ams7928899 JAH EI JAH S-b2-glob-Fr Beeta-2-globuliinid Beeta-2-globuliinide fraktsioon seerumis QN g/L g/l 14 JAH/Võrreld 118 32731-2 Beta 2 globulin MCnc Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis g/dL g/dL CHEM Beta 2 globulin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Electrophoresis Beta2 Glob SerPl Elph-mCnc 1 Observation 67 LEU 16 Valkude fraktsioonid shk7926585 gammaglobuliinid ams7927336 JAH EI JAH S-g-glob-Fr Gammaglobuliinid Gammaglobuliinide fraktsioon seerumis QN g/L g/l 16 JAH/Võrreld 120 2874-6 Gamma globulin MCnc Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis g/dL 0,0194% CHEM Gamma globulin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Electrophoresis Gamma glob SerPl Elph-mCnc 1 Observation 135 IMS 17 Immuunglobuliin A seerumis ams7930867 JAH JAH EI S,P-IgA IgA Immuunglobuliin A seerumis/plasmas QN g/L g/l 2 JAH/Võrreld 257 2458-8 IgA MCnc Pt Ser Qn mg/dL 0,0206% CHEM IgA [Mass/volume] in Serum IgA Ser-mCnc 1 Both 137 IMS 17 Immuunglobuliin M seerumis ams7930869 JAH JAH EI S,P-IgM IgM Immuunglobuliin M seerumis/plasmas QN g/L g/l 3 JAH/Võrreld 259 2472-9 IgM MCnc Pt Ser Qn mg/dL 0,0150% CHEM IgM [Mass/volume] in Serum IgM Ser-mCnc 1 Both 136 IMS 17 Immuunglobuliin G seerumis ams7930868 JAH JAH EI S,P-IgG IgG Immuunglobuliin G seerumis/plasmas QN g/L g/l 4 JAH/Võrreld 258 2465-3 IgG MCnc Pt Ser Qn mg/dL 0,0192% CHEM IgG [Mass/volume] in Serum IgG Ser-mCnc 1 Both 138 IMS 17 IgG1 ams7930939 JAH JAH JAH S,P-IgG1 IgG1 Immuunglobuliin G alaklass 1 seerumis/plasmas QN g/L mg/dL 7 JAH 261 2466-1 IgG subclass 1 MCnc Pt Ser Qn mg/dL 0,0011% CHEM IgG subclass 1 [Mass/volume] in Serum IgG1 Ser-mCnc 1 Both 139 IMS 17 IgG2 ams7930940 JAH JAH JAH S,P-IgG2 IgG2 Immuunglobuliin G alaklass 2 seerumis/plasmas QN g/L mg/dL 8 JAH 262 2467-9 IgG subclass 2 MCnc Pt Ser Qn mg/dL 0,0010% CHEM IgG subclass 2 [Mass/volume] in Serum IgG2 Ser-mCnc 1 Both 140 IMS 17 IgG3 ams7930941 JAH JAH JAH S,P-IgG3 IgG3 Immuunglobuliin G alaklass 3 seerumis/plasmas QN g/L mg/dL 9 JAH 263 2468-7 IgG subclass 3 MCnc Pt Ser Qn mg/dL 0,0010% CHEM IgG subclass 3 [Mass/volume] in Serum IgG3 Ser-mCnc 1 Both 141 IMS 17 IgG4 ams7930942 JAH JAH JAH S,P-IgG4 IgG4 Immuunglobuliin G alaklass 4 seerumis/plasmas QN g/L mg/dL 10 JAH 264 2469-5 IgG subclass 4 MCnc Pt Ser Qn mg/dL 0,0011% CHEM IgG subclass 4 [Mass/volume] in Serum IgG4 Ser-mCnc 1 Both 143 IMS 17 Komplemendi komponent C3 ams7927233 JAH JAH JAH S,P-C3 C3 Komplemendi komponent C3 seerumis/plasmas QN g/L 16 JAH/Võrreld 276 4485-9 Complement C3 MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0094% HEM/BC Complement C3 [Mass/volume] in Serum or Plasma C3 SerPl-mCnc 1 Both 145 IMS 17 Komplemendi komponent C4 ams7927234 JAH JAH JAH S,P-C4 C4 Komplemendi komponent C4 seerumis/plasmas QN g/L 18 JAH/Võrreld 277 4498-2 Complement C4 MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0091% HEM/BC Complement C4 [Mass/volume] in Serum or Plasma C4 SerPl-mCnc 1 Both 175 AU 18 Türeoidperoksüdaasivastane IgG seerumis ams7930457 JAH JAH EI S,P-TPO IgG TPO IgG Türeoidperoksüdaasi vastane IgG seerumis/plasmas QN kU/L IU/ml 1 JAH 332 8099-4 Thyroperoxidase Ab ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0049% SERO Thyroperoxidase Ab [Units/volume] in Serum or Plasma Thyroperoxidase Ab SerPl-aCnc 1 Both 176 AU 18 Türeotropiini retseptorite vastased antikehad shk7926941 JAH JAH JAH S,P-TR IgG Türeotropiini retseptori IgG Türeotropiini retseptori vastane IgG seerumis/plasmas QN U/L 2 JAH 333 57416-0 Thyrotropin receptor Ab ACnc Pt Ser Qn EIA m[IU]/mL mUI/mL SERO Thyrotropin receptor Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay TSH Recep Ab Ser EIA-aCnc 1 Both 177 AU 18 Türeotropiini retseptori IgG shk7926941 Türeotropiini rets. vastased ak. ams7930755 JAH EI JAH S,P-TR IgG Türeotropiini retseptori IgG Türeotropiini retseptori vastane IgG seerumis/plasmas QN U/L U/l 2 JAH 333 57416-0 Thyrotropin receptor Ab ACnc Pt Ser Qn EIA m[IU]/mL mUI/mL SERO Thyrotropin receptor Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay TSH Recep Ab Ser EIA-aCnc 1 Both 185 AU 18 Türeoglobuliini vastased antikehad shk7926428 JAH JAH JAH S,P-TG IgG Türeoglobuliini IgG Türeoglobuliinivastane IgG seerumis/plasmas QN kU/L 5 JAH 335 8098-6 Thyroglobulin Ab ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0027% SERO Thyroglobulin Ab [Units/volume] in Serum or Plasma Thyroglob Ab SerPl-aCnc 1 Both 186 AU 18 Türeoglobuliini IgG shk7926428 Türeoglobuliini vastane IgG seerumis (66707) ams7930738 JAH EI JAH S,P-TG IgG Türeoglobuliini IgG Türeoglobuliinivastane IgG seerumis/plasmas QN kU/L IU/ml 5 JAH 335 8098-6 Thyroglobulin Ab ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0027% SERO Thyroglobulin Ab [Units/volume] in Serum or Plasma Thyroglob Ab SerPl-aCnc 1 Both 841 AU 18 Tuumavastased antikehad shk7926945 JAH JAH JAH S,P-ANA IgG pattern ANA IgG muster Tuumavastaste IgG antikehade muster seerumis/plasmas Tekst 10 JAH 4494 13068-2 Nuclear Ab pattern Imp Pt Ser Nom IF 65 SERO Nuclear Ab pattern [Interpretation] in Serum by Immunofluorescence ANA Pat Ser IF-Imp 1 Observation 8,7182 275 AU 18 Tuumaantigeenide vastased antikehad shk7926951 JAH JAH JAH S,P-CTD IgG panel IB Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) Süsteemsete sidekoehaigustega seotud IgG seerumis/plasmas (paneel, immunoblot) Paneel 15 JAH 483 43119-7 Extractable nuclear Ab panel - Pt Ser - PANEL.SERO Extractable nuclear Ab panel in Serum ENA Ab Pnl Ser 1 Order 880 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) shk7926951 S-aJo-1 ams7928118 JAH EI JAH S,P-Jo1 IgG Jo1 IgG Jo1 (histidüül-tRNA süntetaas) vastane IgG seerumis/plasmas N/P U/ml 17 JAH 2191 44332-5 Jo-1 extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord SERO Jo-1 extractable nuclear IgG Ab [Presence] in Serum ENA Jo1 IgG Ser Ql lab both 1449 AU 18 Jo1 IgG QN ams7931102 JAH JAH JAH S,P-Jo1 IgG QN Jo1 IgG QN Jo1 (histidüül-tRNA süntetaas) vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 18 JAH 484 35333-4 Jo-1 extractable nuclear Ab ACnc Pt Ser Qn EIA SERO Jo-1 extractable nuclear Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay ENA Jo1 Ab Ser EIA-aCnc 1 Both 1447 AU 18 Sm IgG ams7931100 JAH JAH JAH S,P-Sm IgG Sm IgG Sm-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 19 JAH 487 21523-6 Smith extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord SERO Smith extractable nuclear IgG Ab [Presence] in Serum ENA SM IgG Ser Ql 1 Both 22,3727 279 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) shk7926951 S-aSm ams7928116 JAH EI JAH S,P-Sm IgG QN Sm IgG QN Sm-vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L U/ml 20 JAH 2166 33564-6 Smith extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA SERO Smith extractable nuclear IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay ENA SM IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 22,3727 1169 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) shk7926951 S-aU1RNP ams7928117 JAH EI JAH S,P-U1RNP IgG U1RNP IgG U1RNP (U1 ribonukleoproteiin) vastane IgG seerumis/plasmas N/P U/ml 23 JAH 2976 38369-5 U1 small nuclear ribonucleoprotein Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord SERO U1 small nuclear ribonucleoprotein IgG Ab [Presence] in Serum U1 snRNP IgG Ser Ql 1 Both 11,4729 1448 AU 18 U1 snRNP IgG QN ams7931101 JAH JAH JAH S,P-U1RNP IgG QN U1RNP IgG QN U1RNP (U1 ribonukleoproteiin) vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 24 JAH 1860 56548-1 U1 small nuclear ribonucleoprotein Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA SERO U1 small nuclear ribonucleoprotein IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay U1 snRNP IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 277 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) shk7926951 S-aScl-70 ams7928119 JAH EI JAH S,P-Scl70 IgG QN Scl70 IgG QN Scl70-vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L U/ml 26 JAH 2165 47322-3 SCL-70 extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn U/L SERO SCL-70 extractable nuclear IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay ENA Scl70 IgG Ser EIA-aCnc lab both 1191 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) shk7926951 S-aRo/SS-A ams7928114 JAH EI JAH S,P-SSA IgG SSA IgG SSA-vastane IgG seerumis/plasmas N/P U/ml 27 JAH 3048 31625-7 Sjogrens syndrome-A extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord 5 SERO Sjogrens syndrome-A extractable nuclear IgG Ab [Presence] in Serum ENA SS-A IgG Ser Ql 1 Both 21,0293 1445 AU 18 SSA/Ro IgG ams7931098 JAH JAH JAH S,P-SSA IgG SSA IgG SSA-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 27 JAH 3048 31625-7 Sjogrens syndrome-A extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord 5 SERO Sjogrens syndrome-A extractable nuclear IgG Ab [Presence] in Serum ENA SS-A IgG Ser Ql 1 Both 21,0293 1446 AU 18 SSB/La IgG ams7931099 JAH JAH JAH S,P-SSB IgG SSB IgG SSB-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 30 JAH 489 31626-5 Sjogrens syndrome-B extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord 3 SERO Sjogrens syndrome-B extractable nuclear IgG Ab [Presence] in Serum ENA SS-B IgG Ser Ql 1 Both 19,7511 281 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) shk7926951 S-aLa/SS-B ams7928115 JAH EI JAH S,P-SSB IgG QN SSB IgG QN SSB-vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L U/ml 31 JAH 2168 29965-1 Sjogrens syndrome-B extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA [arb'U] U SERO Sjogrens syndrome-B extractable nuclear IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay ENA SS-B IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 30,7983 875 AU 18 dsDNA IgG QN ams7930956 JAH JAH JAH S,P-dsDNA IgG QN dsDNA IgG QN DNA kaksikahela vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L IU/mL 42 JAH 2152 33800-4 DNA double strand Ab.IgG ACnc Pt ser QN IU/mL SERO DNA double strand IgG Ab [Units/volume] in Serum dsDNA IgG Ser-aCnc lab both 263 AU 18 Tsüklilise tsitrulleeritud peptiidi vastased antikehad ams7930853 JAH JAH EI S,P-CCP IgG QN CCP IgG QN Tsüklilise tsitrulleeritud peptiidi vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L AU/ml 44 JAH 447 33935-8 Cyclic citrullinated peptide Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn U units 0,0067% SERO Cyclic citrullinated peptide IgG Ab [Units/volume] in Serum cCP IgG Ser-aCnc 1 Both 810 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) shk7926951 Tsentromeeri IgG ams7930843 JAH EI JAH S,P-CENP-B IgG QN Tsentromeer B IgG QN Tsentromeer B vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L 49 JAH 4730 53982-5 Centromere protein B Ab ACnc Pt Ser Qn [arb'U]/mL U/mL 985 SERO Centromere protein B Ab [Units/volume] in Serum Centromere B Ab Ser-aCnc 1 Both 19,433 1450 AU 18 Tsentromeeri IgG QN ams7931103 JAH JAH JAH S,P-CENP-B IgG QN Tsentromeer B IgG QN Tsentromeer B vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 49 JAH 4730 53982-5 Centromere protein B Ab ACnc Pt Ser Qn [arb'U]/mL U/mL 985 SERO Centromere protein B Ab [Units/volume] in Serum Centromere B Ab Ser-aCnc 1 Both 19,433 268 AU 18 Kardiolipiinivastased antikehad (IgG, IgM, IgA) shk7927130 JAH JAH JAH S,P-ACLA Ab QN ACLA Ab QN Kardiolipiini vastaste antikehade hulk seerumis/plasmas QN kU/L 84 JAH 474 3180-7 Cardiolipin Ab ACnc Pt Ser Qn EIA U/mL U/mL COAG Cardiolipin Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay Cardiolipin Ab Ser EIA-aCnc 1 Both 270 AU 18 ACLA Ab QN shk7927130 Kardiolipiini vastane IgG seerumis (S-ACLAIgG) ams7930079 JAH EI JAH S,P-ACLA IgG QN ACLA IgG QN Kardiolipiini vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L GPL-U/ml 86 JAH 475 3181-5 Cardiolipin Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA COAG Cardiolipin IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay Cardiolipin IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 811 AU 18 Tsirkuleerivad immuunkompleksid ams7927893 JAH JAH JAH S,P-CIC(C1q) CIC(C1q) Tsirkuleerivad immuunkompleksid (C1q) seerumis/plasmas QN kU/L RU/ml 96 JAH 1887 6297-6 Complement C1q Ag ACnc Pt Ser Qn U units HEM/BC Complement C1q Ag [Units/volume] in Serum C1q Ag Ser-aCnc 1 Both 32,1716 876 AU 18 Mitokondritevastased antikehad ams7927896 JAH JAH JAH S,P-AMA IgG AMA IgG Mitokondrivastane IgG seerumis/plasmas N/P 101 JAH 4866 82840-0 Mitochondria Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord IF SERO Mitochondria IgG Ab [Presence] in Serum by Immunofluorescence Mitochondria IgG Ser Ql IF 1 Both 10,402 877 AU 18 Silelihaskoevastased antikehad shk7926948 JAH JAH JAH S,P-SMA IgG SMA IgG Silelihaskoevastane IgG seerumis/plasmas N/P 108 JAH 4867 30557-3 Smooth muscle Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord SERO Smooth muscle IgG Ab [Presence] in Serum Smooth muscle IgG Ser Ql 1 Both 9,7306 878 AU 18 SMA IgG shk7926948 SMA ams7929469 JAH EI JAH S,P-SMA IgG SMA IgG Silelihaskoevastane IgG seerumis/plasmas N/P 108 JAH 4867 30557-3 Smooth muscle Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord SERO Smooth muscle IgG Ab [Presence] in Serum Smooth muscle IgG Ser Ql 1 Both 9,7306 1208 AU 18 Maksa-neeru mikrosoomide vastased antikehad ams7927899 JAH JAH JAH S,P-LKMA IgG LKMA IgG Maksa-neeru mikrosoomide vastane IgG seerumis/plasmas N/P 110 JAH 3178 14272-9 Liver kidney microsomal Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Liver kidney microsomal Ab [Presence] in Serum LKM Ab Ser Ql 1 Both 17,0614 840 AU 18 Parietaalrakkude IgG ams7930804 JAH JAH JAH S,P-PCA IgG PCA IgG Parietaalrakkudevastane IgG seerumis/plasmas N/P 119 JAH 2096 31556-4 Parietal cell Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord SERO Parietal cell IgG Ab [Presence] in Serum PCA IgG Ser Ql 1 Both 272 AU 18 Koe transglutaminaasi vastased IgA antikehad ams7930862 JAH JAH EI S,P-tTG IgA QN tTG IgA QN Koe transglutaminaasi vastase IgA hulk seerumis/plasmas QN kU/L AU/ml 125 JAH 481 46128-5 Tissue transglutaminase Ab.IgA ACnc Pt Ser Qn EIA SERO Tissue transglutaminase IgA Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay tTG IgA Ser EIA-aCnc 1 Both 273 AU 18 Koe transglutaminaasi vastased IgA antikehad shk7926406 JAH JAH JAH S,P-tTG IgA QN tTG IgA QN Koe transglutaminaasi vastase IgA hulk seerumis/plasmas QN kU/L 125 JAH 481 46128-5 Tissue transglutaminase Ab.IgA ACnc Pt Ser Qn EIA SERO Tissue transglutaminase IgA Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay tTG IgA Ser EIA-aCnc 1 Both 879 AU 18 Endomüüsiumivastased antikehad ams7928808 JAH JAH JAH S,P-EMA IgA EMA IgA Endomüüsiumivastane IgA seerumis/plasmas N/P 127 JAH 2190 10362-2 Endomysium Ab.IgA ACnc Pt Ser Ord SERO Endomysium IgA Ab [Presence] in Serum Endomysium IgA Ser Ql lab both 264 AU 18 Gliadiinivastased IgA antikehad ams7926849 JAH JAH JAH S,P-AGA IgA QN AGA IgA QN Gliadiinivastase IgA hulk seerumis/plasmas QN kU/L U/ml 132 JAH 472 58709-7 Gliadin peptide Ab.IgA ACnc Pt Ser Qn U Units SERO Gliadin peptide IgA Ab [Units/volume] in Serum Gliadin peptide IgA Ser-aCnc 1 Both 266 AU 18 Gliadiinivastased IgG antikehad ams7926847 JAH JAH JAH S,P-AGA IgG QN AGA IgG QN Gliadiinivastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L U/ml 134 JAH 473 58710-5 Gliadin peptide Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn U Units SERO Gliadin peptide IgG Ab [Units/volume] in Serum Gliadin peptide IgG Ser-aCnc 1 Both 842 AU 18 ANA IgG muster shk7926945 (66712) Tuumavastane IgG seerumis ams7930493 JAH EI JAH S,P-ANCA IgG ANCA IgG Neutrofiilide tsütoplasma vastane IgG seerumis/plasmas N/P 135 JAH 4868 17355-9 Neutrophil cytoplasmic Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord SERO Neutrophil cytoplasmic IgG Ab [Presence] in Serum ANCA IgG Ser Ql 1 Both 18,4942 1441 AU 18 Proteinaas 3 vastane IgG ams7931069 JAH JAH JAH S,P-PR3 IgG QN PR3 IgG QN Proteinaas 3 vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 146 JAH 457 48408-9 Proteinase 3 Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn U/mL U/mL; units/mL SERO Proteinase 3 IgG Ab [Units/volume] in Serum Proteinase3 IgG Ser-aCnc 1 Both 1440 AU 18 Müeloperoksüdaasi IgG ams7931068 JAH JAH JAH S,P-MPO IgG QN MPO IgG QN Müeloperoksüdaasivastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L " U/mL" 148 JAH 459 48404-8 Myeloperoxidase Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn U/mL U/mL; units/mL SERO Myeloperoxidase IgG Ab [Units/volume] in Serum Myeloperoxidase IgG Ser-aCnc 1 Both 1133 AU 18 Pankrease saarekeste vastane IgG seerumis ams7930743 JAH JAH JAH S,P-ICA IgG ICA IgG Pankrease saarekeste vastane IgG seerumis/plasmas N/P 171 JAH 2709 31547-3 Pancreatic islet cell Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Pancreatic islet cell Ab [Presence] in Serum Panc Islet Cell Ab Ser Ql 1 Both 11,3891 1134 AU 18 Pankrease saarekeste vastane IgG seerumis ams7930770 JAH JAH JAH S,P-ICA IgG ICA IgG Pankrease saarekeste vastane IgG seerumis/plasmas N/P 171 JAH 2709 31547-3 Pancreatic islet cell Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Pancreatic islet cell Ab [Presence] in Serum Panc Islet Cell Ab Ser Ql 1 Both 11,3891 283 AU 18 Glutamaadi dekarboksülaasi 65 vastane IgG seerumis ams7930742 JAH JAH JAH S,P-GAD65 Ab QN GAD65 Ab QN GAD65 (glutamaadi dekarboksülaas 65) vastaste antikehade hulk seerumis/plasmas QN kU/L 175 JAH 490 56540-8 Glutamate decarboxylase 65 Ab ACnc Pt Ser Qn EIA SERO Glutamate decarboxylase 65 Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay GAD65 Ab Ser EIA-aCnc 1 Both 284 AU 18 IA-2 (türosiini fosfataasi sarnase valgu) vastane IgG seerumis ams7930771 JAH JAH JAH S,P-IA2 IgG QN IA2 IgG QN IA2 (türosiini fosfataasi sarnane valk) vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 177 JAH 2194 70253-0 Islet cell 512 Ab.IgG ACnc Pt Ser/Plas Qn EIA [IU]/mL IU/mL SERO Islet cell 512 IgG Ab [Units/volume] in Serum or Plasma by Immunoassay Islet Cell512 IgG SerPl EIA-aCnc 1 Both 23,2259 491 AL 19 Immuunglobuliin E seerumis ams7927212 JAH JAH EI S,P-IgE IgE Immuunglobuliin E seerumis/plasmas QN kU/L IU/ml 1 JAH 707 19113-0 IgE ACnc Pt Ser Qn 0,00% CHEM IgE [Units/volume] in Serum IgE Ser-aCnc 1 Both 492 AL 19 Derm. pteronyssinus (D1) ams7929926 JAH EI EI S,P-d1 IgE IB Dermatophagoides pteronyssinus IgE (immunoblot) Dermatophagoides pteronyssinus vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 28 JAH 4760 15682-8 Dermatophagoides pteronyssinus Ab.IgE.RAST class PrThr Pt Ser Ord ALLERGY European house dust mite IgE Ab RAST class [Presence] in Serum D pteronyss IgE RAST Ql 1 Observation 13,6558 493 AL 19 Derm. pteronyssinus (D1) ams7929947 JAH EI EI S,P-d1 IgE IB Dermatophagoides pteronyssinus IgE (immunoblot) Dermatophagoides pteronyssinus vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 28 JAH 4760 15682-8 Dermatophagoides pteronyssinus Ab.IgE.RAST class PrThr Pt Ser Ord ALLERGY European house dust mite IgE Ab RAST class [Presence] in Serum D pteronyss IgE RAST Ql 1 Observation 13,6558 494 AL 19 Derm. farinae (D2) ams7929927 JAH EI EI S,P-d2 IgE IB Dermatophagoides farinae IgE (immunoblot) Dermatophagoides farinae vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 32 JAH 4761 15680-2 Dermatophagoides farinae Ab.IgE.RAST class PrThr Pt Ser Ord 3 ALLERGY American house dust mite IgE Ab RAST class [Presence] in Serum D farinae IgE RAST Ql 1 Observation 13,1366 495 AL 19 Derm. farinae (D2) ams7929948 JAH EI EI S,P-d2 IgE IB Dermatophagoides farinae IgE (immunoblot) Dermatophagoides farinae vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 32 JAH 4761 15680-2 Dermatophagoides farinae Ab.IgE.RAST class PrThr Pt Ser Ord 3 ALLERGY American house dust mite IgE Ab RAST class [Presence] in Serum D farinae IgE RAST Ql 1 Observation 13,1366 496 AL 19 Kass (E1) ams7929936 JAH EI EI S,P-e1 IgE IB Kassi epiteeli, kõõma IgE (immunoblot) Kassi epiteeli ja kõõma vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 60 JAH 4773 15609-1 Cat dander Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Cat dander IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Cat Dander IgE RAST Ql 1 Observation 12,9663 497 AL 19 Kass (E1) ams7929951 JAH EI EI S,P-e1 IgE IB Kassi epiteeli, kõõma IgE (immunoblot) Kassi epiteeli ja kõõma vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 60 JAH 4773 15609-1 Cat dander Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Cat dander IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Cat Dander IgE RAST Ql 1 Observation 12,9663 498 AL 19 Hobune (E3) ams7929937 JAH EI EI S,P-e3 IgE IB Hobuse kõõma IgE (immunoblot) Hobuse kõõma vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 64 JAH 4774 15784-2 Horse dander Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Horse dander IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Horse Dander IgE RAST Ql 1 Observation 13,1366 499 AL 19 Koer (E5) ams7929938 JAH EI EI S,P-e5 IgE IB Koera kõõma IgE (immunoblot) Koera kõõma vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 69 JAH 4775 15685-1 Dog dander Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Dog dander IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Dog Dander IgE RAST Ql 1 Observation 14,8935 500 AL 19 Koer (E5) ams7929952 JAH EI EI S,P-e5 IgE IB Koera kõõma IgE (immunoblot) Koera kõõma vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 69 JAH 4775 15685-1 Dog dander Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Dog dander IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Dog Dander IgE RAST Ql 1 Observation 14,8935 851 AL 19 Veise seerumi albumiin (E204) ams7929960 JAH EI EI S,P-e204 IgE IB Veise Bos d 6 (seerumi albumiin) IgE (immunoblot) Veise komponendi Bos d 6 (seerumi albumiin) vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 100 JAH 4787 15590-3 Bovine serum albumin Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord ALLERGY Bovine serum albumin (BSA) IgE Ab RAST class [Presence] in Serum BSA IgE RAST Ql 1 Observation 17,8185 501 AL 19 Munavalge (F1) ams7929940 JAH EI EI S,P-f1 IgE IB Munavalge IgE (immunoblot) Munavalgevastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 132 JAH 4777 15689-3 Egg white Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 4 ALLERGY Egg white IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Egg White IgE RAST Ql 1 Observation 14,2802 502 AL 19 Munavalge (F1) ams7929958 JAH EI EI S,P-f1 IgE IB Munavalge IgE (immunoblot) Munavalgevastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 132 JAH 4777 15689-3 Egg white Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 4 ALLERGY Egg white IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Egg White IgE RAST Ql 1 Observation 14,2802 503 AL 19 Piim (F2) ams7929941 JAH EI EI S,P-f2 IgE IB Lehmapiima IgE (immunoblot) Lehmapiimavastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 135 JAH 4778 25383-1 Cow milk Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Cow milk IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Cow Milk IgE RAST Ql 1 Observation 14,1684 504 AL 19 Piim (F2) ams7929954 JAH EI EI S,P-f2 IgE IB Lehmapiima IgE (immunoblot) Lehmapiimavastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 135 JAH 4778 25383-1 Cow milk Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Cow milk IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Cow Milk IgE RAST Ql 1 Observation 14,1684 505 AL 19 Nisujahu (F4) ams7929945 JAH EI EI S,P-f4 IgE IB Nisu IgE (immunoblot) Nisuvastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 141 JAH 4789 16085-3 Triticum aestivum Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Wheat IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Wheat IgE RAST Ql 1 Observation 13,5014 506 AL 19 Nisujahu (F4) ams7929964 JAH EI EI S,P-f4 IgE IB Nisu IgE (immunoblot) Nisuvastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 141 JAH 4789 16085-3 Triticum aestivum Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Wheat IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Wheat IgE RAST Ql 1 Observation 13,5014 509 AL 19 Sojauba (F14) ams7929946 JAH EI EI S,P-f14 IgE IB Soja IgE (immunoblot) Sojavastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 155 JAH 4782 15568-9 Glycine max Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Soybean IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Soybean IgE RAST Ql 1 Observation 14,1684 510 AL 19 Sojauba (F14) ams7929961 JAH EI EI S,P-f14 IgE IB Soja IgE (immunoblot) Sojavastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 155 JAH 4782 15568-9 Glycine max Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Soybean IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Soybean IgE RAST Ql 1 Observation 14,1684 814 AL 19 Sarapuupähkel (F17) ams7929943 JAH EI EI S,P-f17 IgE IB Sarapuupähkli IgE (immunoblot) Sarapuupähklivastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 158 JAH 4780 15766-9 Corylus avellana Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Hazelnut IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Hazelnut IgE RAST Ql 1 Observation 13,2287 815 AL 19 Sarapuupähkel (F17) ams7929965 JAH EI EI S,P-f17 IgE IB Sarapuupähkli IgE (immunoblot) Sarapuupähklivastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 158 JAH 4780 15766-9 Corylus avellana Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Hazelnut IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Hazelnut IgE RAST Ql 1 Observation 13,2287 511 AL 19 Porgand (F31) ams7929944 JAH EI EI S,P-f31 IgE IB Porgandi IgE (immunoblot) Porgandivastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 170 JAH 4781 15605-9 Daucus carota Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Carrot IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Carrot IgE RAST Ql 1 Observation 15,0639 512 AL 19 Porgand (F31) ams7929962 JAH EI EI S,P-f31 IgE IB Porgandi IgE (immunoblot) Porgandivastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 170 JAH 4781 15605-9 Daucus carota Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Carrot IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Carrot IgE RAST Ql 1 Observation 15,0639 513 AL 19 Kartul (F35) ams7929963 JAH EI EI S,P-f35 IgE IB Kartuli IgE (immunoblot) Kartulivastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 174 JAH 4788 15957-4 Solanum tuberosum Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Potato IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Potato IgE RAST Ql 1 Observation 15,0639 514 AL 19 Munakollane (F75) ams7929959 JAH EI EI S,P-f75 IgE IB Munakollase IgE (immunoblot) Munakollasevastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 194 JAH 4786 15691-9 Egg yolk Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Egg yolk IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Egg Yolk IgE RAST Ql 1 Observation 15,9711 849 AL 19 Alpha-lactalbumin (F76), (piima albumiin) ams7929955 JAH EI EI S,P-f76 IgE IB Lehmapiima Bos d 4 (alfalaktalbumiin) IgE (immunoblot) Lehmapiima komponendi Bos d 4 (alfalaktalbumiin) vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 196 JAH 4783 15529-1 Lactalbumin alpha Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 1 ALLERGY Lactalbumin alpha IgE Ab RAST class [Presence] in Serum A-Lactalb IgE RAST Ql 1 Observation 15,6989 850 AL 19 Beta-lactoglobulin (F77), (vadaku valk) ams7929956 JAH EI EI S,P-f77 IgE IB Lehmapiima Bos d 5 (beetalaktoglobuliin) IgE (immunoblot) Lehmapiima komponendi Bos d 5 (beetalaktoglobuliin) vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 198 JAH 4784 15577-0 Beta lactoglobulin Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 1 ALLERGY Beta lactoglobulin IgE Ab RAST class [Presence] in Serum B-Lactoglob IgE RAST Ql 1 Observation 16,2905 816 AL 19 Kaseiin (F78) ams7929957 JAH EI EI S,P-f78 IgE IB Lehmapiima Bos d 8 (kaseiin) IgE (immunoblot) Lehmapiima komponendi Bos d 8 (kaseiin) vastane (immunoblot) Tekst 200 JAH 4785 15606-7 Casein Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Casein IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Casein IgE RAST Ql 1 Observation 15,6989 507 AL 19 Maapähkel (F13) ams7929942 JAH EI EI S,P-f13 IgE IB Maapähkli IgE (immunoblot) Maapähklivastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 309 JAH 4779 15917-8 Arachis hypogaea Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Peanut IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Peanut IgE RAST Ql 1 Observation 13,9643 508 AL 19 Maapähkel (F13) ams7929966 JAH EI EI S,P-f13 IgE IB Maapähkli IgE (immunoblot) Maapähklivastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 309 JAH 4779 15917-8 Arachis hypogaea Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Peanut IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Peanut IgE RAST Ql 1 Observation 13,9643 1096 AL 19 Erinevad heintaimed (GX) ams7929931 JAH EI EI S,P-gx7 IgE IB Segu gx7: hariliku sõrmrohu, aruheina, rukki, raiheina, timuti IgE (immunoblot) Heintaimede õietolmu (segu: harilik sõrmrohi, aruhein, rukis, raihein, timut) vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 336 JAH 2483 82612-3 (Cynodon dactylon+Festuca elatior+Lolium perenne+Phleum pratense+Secale cereale pollen) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk [IU]/mL IU/mL ALLERGY Grass Allergen Mix 7 (Bermuda grass+Meadow fescue+Rye grass+Timothy grass+Cultivated rye) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Grass Allergen Mix 7 IgE Qn 1 Both 10,7694 1097 AL 19 Erinevad heintaimed (GX) ams7929950 JAH EI EI S,P-gx7 IgE IB Segu gx7: hariliku sõrmrohu, aruheina, rukki, raiheina, timuti IgE (immunoblot) Heintaimede õietolmu (segu: harilik sõrmrohi, aruhein, rukis, raihein, timut) vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 336 JAH 2483 82612-3 (Cynodon dactylon+Festuca elatior+Lolium perenne+Phleum pratense+Secale cereale pollen) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk [IU]/mL IU/mL ALLERGY Grass Allergen Mix 7 (Bermuda grass+Meadow fescue+Rye grass+Timothy grass+Cultivated rye) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Grass Allergen Mix 7 IgE Qn 1 Both 10,7694 817 AL 19 Rukis (õietolm), (G12) ams7929933 JAH EI EI S,P-g12 IgE IB Rukki õietolmu IgE (immunoblot) Rukki õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 366 JAH 4766 15997-0 Secale cereale pollen Ab.IgE.RAST class PrThr Pt Ser Ord 2 ALLERGY Cultivated Rye IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Cultivated Rye IgE RAST Ql 1 Observation 16,4735 1444 AL 19 A fumigatus IgE ams7931073 JAH JAH JAH S,P-m3 IgE Aspergillus fumigatus IgE Aspergillus fumigatus vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 440 JAH 768 6025-1 Aspergillus fumigatus Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Aspergillus fumigatus IgE Ab [Units/volume] in Serum A fumigatus IgE Qn 1 Both 818 AL 19 Alternaria alternata (M6) ams7929939 JAH EI EI S,P-m6 IgE IB Alternaria alternata IgE (immunoblot) Alternaria alternata vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 447 JAH 4776 15530-9 Alternaria alternata Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Alternaria alternata IgE Ab RAST class [Presence] in Serum A alternata IgE RAST Ql 1 Observation 13,7814 819 AL 19 Alternaria alternata (M6) ams7929953 JAH EI EI S,P-m6 IgE IB Alternaria alternata IgE (immunoblot) Alternaria alternata vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 447 JAH 4776 15530-9 Alternaria alternata Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Alternaria alternata IgE Ab RAST class [Presence] in Serum A alternata IgE RAST Ql 1 Observation 13,7814 515 AL 19 Lepp (T2) ams7929928 JAH EI EI S,P-t2 IgE IB Lepa õietolmu IgE (immunoblot) Sanglepa õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 494 JAH 4762 21060-9 Alnus incana Ab.IgE.RAST class PrThr Pt Ser Ord 2 ALLERGY Grey Alder IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Grey Alder IgE RAST Ql 1 Observation 14,6649 516 AL 19 Kask (T3) ams7929929 JAH EI EI S,P-t3 IgE IB Kase õietolmu IgE (immonoblot) Arukase õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas (immonoblot) Tekst 498 JAH 4742 15579-6 Betula verrucosa Ab.IgE.RAST class PrThr Pt Ser Ord ALLERGY Silver Birch IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Silver Birch IgE RAST Ql 1 Observation 7,0609 517 AL 19 Kask (T3) ams7929949 JAH EI EI S,P-t3 IgE IB Kase õietolmu IgE (immonoblot) Arukase õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas (immonoblot) Tekst 498 JAH 4742 15579-6 Betula verrucosa Ab.IgE.RAST class PrThr Pt Ser Ord ALLERGY Silver Birch IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Silver Birch IgE RAST Ql 1 Observation 7,0609 518 AL 19 Sarapuu (T4) ams7929930 JAH EI EI S,P-t4 IgE IB Sarapuu õietolmu IgE (immunoblot) Sarapuu õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 508 JAH 4765 15767-7 Corylus avellana pollen Ab.IgE.RAST class PrThr Pt Ser Ord 1 ALLERGY Hazelnut Pollen IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Hazelnut Poln IgE RAST Ql 1 Observation 11,0953 519 AL 19 Puju (W6) ams7929934 JAH EI EI S,P-w6 IgE IB Puju õietolmu IgE (immunoblot) Puju õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 527 JAH 4768 15863-4 Artemisia vulgaris Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Mugwort IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Mugwort IgE RAST Ql 1 Observation 13,5014 520 AL 19 Teeleht (W9) ams7929935 JAH EI EI S,P-w9 IgE IB Teelehe õietolmu IgE (immunoblot) Teelehe õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 531 JAH 4772 15952-5 Plantago lanceolata Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY English plantain IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Engl plantain IgE RAST Ql 1 Observation 13,9167 400 VIR 20 Streptococcus pneumoniae, PCR (rögast) ams7930756 JAH JAH EI XXX-S pneumoniae DNA Streptococcus pneumoniae DNA Streptococcus pneumoniae DNA N/P 5 JAH 634 49672-9 Streptococcus pneumoniae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Streptococcus pneumoniae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method S pneum DNA XXX Ql PCR 1 Both 401 VIR 20 S.pneumoniae, DNA (bronhoalveolaarloputusvedelikust) ams7930585 JAH JAH EI XXX-S pneumoniae DNA Streptococcus pneumoniae DNA Streptococcus pneumoniae DNA N/P 5 JAH 634 49672-9 Streptococcus pneumoniae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Streptococcus pneumoniae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method S pneum DNA XXX Ql PCR 1 Both 402 VIR 20 S. pneumoniae, DNA (bronhiaspiraadist) ams7930905 JAH JAH EI XXX-S pneumoniae DNA Streptococcus pneumoniae DNA Streptococcus pneumoniae DNA N/P 5 JAH 634 49672-9 Streptococcus pneumoniae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Streptococcus pneumoniae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method S pneum DNA XXX Ql PCR 1 Both 386 VIR 20 Streptococcus pneumoniae antigeen (latekstest, liikvorist) ams7929256 JAH JAH EI CSF-S pneumoniae Ag Streptococcus pneumoniae Ag liikvoris Streptococcus pneumoniae antigeen liikvoris N/P 6 JAH 626 14322-2 Streptococcus pneumoniae Ag ACnc Pt CSF Ord LA MICRO Streptococcus pneumoniae Ag [Presence] in Cerebral spinal fluid by Latex agglutination S pneum Ag CSF Ql LA 1 Both 387 VIR 20 S pneumoniae antigeen (latekstest, liikvorist) ams7930387 JAH JAH EI CSF-S pneumoniae Ag Streptococcus pneumoniae Ag liikvoris Streptococcus pneumoniae antigeen liikvoris N/P 6 JAH 626 14322-2 Streptococcus pneumoniae Ag ACnc Pt CSF Ord LA MICRO Streptococcus pneumoniae Ag [Presence] in Cerebral spinal fluid by Latex agglutination S pneum Ag CSF Ql LA 1 Both 428 VIR 20 H.influenzae, DNA (bronhoalveolaarloputusvedelikust) ams7930582 JAH JAH EI XXX-H influenzae DNA Haemophilus influenzae DNA Haemophilus influenzae DNA N/P 7 JAH 662 61366-1 Haemophilus influenzae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Haemophilus influenzae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method Haem influ DNA XXX Ql PCR 1 Both 429 VIR 20 Haemophilus influenzae, PCR (rögast) ams7930757 JAH JAH EI XXX-H influenzae DNA Haemophilus influenzae DNA Haemophilus influenzae DNA N/P 7 JAH 662 61366-1 Haemophilus influenzae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Haemophilus influenzae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method Haem influ DNA XXX Ql PCR 1 Both 430 VIR 20 H. influenzae, DNA (bronhiaspiraadist) ams7930906 JAH JAH EI XXX-H influenzae DNA Haemophilus influenzae DNA Haemophilus influenzae DNA N/P 7 JAH 662 61366-1 Haemophilus influenzae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Haemophilus influenzae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method Haem influ DNA XXX Ql PCR 1 Both 383 VIR 20 Haemophilus influenzae B antigeen (latekstest, liikvorist) ams7929250 JAH JAH EI CSF-H influenzae B Ag Haemophilus influenzae B Ag liikvoris Haemophilus influenzae B antigeen liikvoris N/P 9 JAH 625 14321-4 Haemophilus influenzae B Ag ACnc Pt CSF Ord LA MICRO Haemophilus influenzae B Ag [Presence] in Cerebral spinal fluid by Latex agglutination Haem influ B Ag CSF Ql LA 1 Both 384 VIR 20 H influenzae B antigeen (latekstest, liikvorist) ams7930386 JAH JAH EI CSF-H influenzae B Ag Haemophilus influenzae B Ag liikvoris Haemophilus influenzae B antigeen liikvoris N/P 9 JAH 625 14321-4 Haemophilus influenzae B Ag ACnc Pt CSF Ord LA MICRO Haemophilus influenzae B Ag [Presence] in Cerebral spinal fluid by Latex agglutination Haem influ B Ag CSF Ql LA 1 Both 380 VIR 20 Neisseria meningitidis B/E.coli K1 antigeen (latekstest, liikvorist) ams7929252 JAH JAH EI CSF-N meningitidis/E coli Ag Neisseria meningitidis/Escherichia coli Ag liikvoris Neisseria meningitidis/Escherichia coli K1 antigeen liikvoris N/P 12 JAH 624 19134-6 Neisseria meningitidis B+Escherichia coli K1 Ag ACnc Pt CSF Ord LA MICRO Neisseria meningitidis B+Escherichia coli K1 Ag [Presence] in Cerebral spinal fluid by Latex agglutination N men B+E coli K1 Ag CSF Ql LA 1 Both 381 VIR 20 N meningitidis/E coli antigeen (latekstest, liikvorist) ams7930385 JAH JAH EI CSF-N meningitidis/E coli Ag Neisseria meningitidis/Escherichia coli Ag liikvoris Neisseria meningitidis/Escherichia coli K1 antigeen liikvoris N/P 12 JAH 624 19134-6 Neisseria meningitidis B+Escherichia coli K1 Ag ACnc Pt CSF Ord LA MICRO Neisseria meningitidis B+Escherichia coli K1 Ag [Presence] in Cerebral spinal fluid by Latex agglutination N men B+E coli K1 Ag CSF Ql LA 1 Both 391 VIR 20 N meningitidis A antigeen (latekstest, liikvorist) ams7930389 JAH JAH EI CSF-N meningitidis A Ag Neisseria meningitidis A Ag liikvoris Neisseria meningitidis A antigeen liikvoris N/P 13 JAH 628 6494-9 Neisseria meningitidis A Ag ACnc Pt CSF Ord LA MICRO Neisseria meningitidis A Ag [Presence] in Cerebral spinal fluid by Latex agglutination N men A Ag CSF Ql LA 1 Both 393 VIR 20 Neisseria meningitidis C antigeen (latekstest, liikvorist) ams7929253 JAH JAH EI CSF-N meningitidis C Ag Neisseria meningitidis C Ag liikvoris Neisseria meningitidis C antigeen liikvoris N/P 14 JAH 629 6500-3 Neisseria meningitidis C Ag ACnc Pt CSF Ord LA MICRO Neisseria meningitidis C Ag [Presence] in Cerebral spinal fluid by Latex agglutination N men C Ag CSF Ql LA 1 Both 394 VIR 20 N meningitidis C antigeen (latekstest, liikvorist) ams7930390 JAH JAH EI CSF-N meningitidis C Ag Neisseria meningitidis C Ag liikvoris Neisseria meningitidis C antigeen liikvoris N/P 14 JAH 629 6500-3 Neisseria meningitidis C Ag ACnc Pt CSF Ord LA MICRO Neisseria meningitidis C Ag [Presence] in Cerebral spinal fluid by Latex agglutination N men C Ag CSF Ql LA 1 Both 396 VIR 20 N meningitidis Y/W135 antigeen (latekstest, liikvorist) ams7930391 JAH JAH EI CSF-N meningitidis Y/W135 Ag Neisseria meningitidis Y/W135 Ag liikvoris Neisseria meningitidis Y/W135 antigeen liikvoris N/P 15 JAH 630 17330-2 Neisseria meningitidis Y Ag ACnc Pt CSF Ord MICRO Neisseria meningitidis Y Ag [Presence] in Cerebral spinal fluid N men Y Ag CSF Ql 1 Both 48,0346 823 VIR 20 Neisseria meningitidis ACYW135 (latekstest, liikvorist) ams7929713 JAH JAH EI CSF-N meningitidis A,C,Y,W135 Ag Neisseria meningitidis A,C,Y,W135 Ag liikvoris Neisseria meningitidis A, C, Y, W135 antigeenid liikvoris N/P 16 JAH 1955 31909-5 Neisseria meningitidis A+C+w135+Y Ag ACnc Pt CSF Ord MICRO Neisseria meningitidis A+C+w135+Y Ag [Presence] in Cerebral spinal fluid N men A+C+W135+Y Ag CSF Ql 1 Both 39,9158 404 VIR 20 Streptococcus agalactiae antigeen (latekstest, liikvorist) ams7929255 JAH JAH EI XXX-S agalactiae DNA Streptococcus agalactiae DNA Streptococcus agalactiae DNA N/P 20 JAH 637 48683-7 Streptococcus agalactiae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Streptococcus agalactiae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method Gp B Strep DNA XXX Ql PCR 1 Both 389 VIR 20 Streptococcus B antigeen (latekstest, liikvorist) ams7930388 JAH JAH EI CSF-Streptococcus B Ag Streptococcus B Ag liikvoris Streptococcus B antigeen liikvoris N/P 21 JAH 627 14323-0 Streptococcus agalactiae Ag ACnc Pt CSF Ord LA MICRO Streptococcus agalactiae Ag [Presence] in Cerebral spinal fluid by Latex agglutination Gp B Strep Ag CSF Ql LA 1 Both 452 VIR 20 Kurgukaapelt beeta-hemolüütilise streptokoki külv ams7929244 JAH JAH EI Th-Streptococcus A Ag Streptococcus A Ag kurgukaapes Streptococcus A antigeen kurgukaapes N/P 22 JAH 686 18481-2 Streptococcus pyogenes Ag ACnc Pt Thrt Ord 0,05% MICRO Streptococcus pyogenes Ag [Presence] in Throat S pyog Ag Throat Ql 1 Both 1136 VIR 20 Herpes simplex 1. ja 2. tüübi viirused (kehavedelikust) ams7930010 JAH JAH EI XXX-HSV1,2 DNA panel HSV1,2 DNA paneel Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi DNA (paneel) Paneel 58 EI/Paneel 2711 L-2711 758 VIR 20 Herpes simplex 1. ja 2. tüübi viirused, PCR (konjunktiivikaapelt) ams7929985 JAH JAH EI XXX-HSV1,2 DNA HSV1,2 DNA Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi DNA N/P 61 JAH 1604 20444-6 Herpes simplex virus 1+2 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0024% MICRO Herpes simplex virus 1+2 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV1+2 DNA XXX Ql PCR 1 Both 759 VIR 20 Herpes simplex'i 1. ja 2. tüübi viirused, PCR (haavandikaapest) ams7929152 JAH JAH EI XXX-HSV1,2 DNA HSV1,2 DNA Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi DNA N/P 61 JAH 1604 20444-6 Herpes simplex virus 1+2 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0024% MICRO Herpes simplex virus 1+2 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV1+2 DNA XXX Ql PCR 1 Both 760 VIR 20 Herpes simplex'i 1. ja 2. tüübi viirused, PCR (ureetrast) ams7928102 JAH JAH EI XXX-HSV1,2 DNA HSV1,2 DNA Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi DNA N/P 61 JAH 1604 20444-6 Herpes simplex virus 1+2 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0024% MICRO Herpes simplex virus 1+2 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV1+2 DNA XXX Ql PCR 1 Both 372 VIR 20 Herpes simplex 1. ja 2. tüübi viirused, PCR (silmamaterjalist) ams7930002 JAH JAH EI XXX-HSV1,2 Ag HSV1,2 Ag Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi antigeen N/P 62 JAH 2527 5855-2 Herpes simplex virus Ag ACnc Pt XXX Ord IF MICRO Herpes simplex virus Ag [Presence] in Unspecified specimen by Immunofluorescence HSV Ag XXX Ql IF 1 Both 18,9272 1126 VIR 20 Herpes simplex 1. ja 2. tüübi viirused, IF (konjunktiivikaapelt) ams7929984 JAH JAH EI XXX-HSV1,2 Ag HSV1,2 Ag Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi antigeen N/P 62 JAH 2527 5855-2 Herpes simplex virus Ag ACnc Pt XXX Ord IF MICRO Herpes simplex virus Ag [Presence] in Unspecified specimen by Immunofluorescence HSV Ag XXX Ql IF 1 Both 18,9272 761 VIR 20 Herpes simplex 1.tüübi viirus, PCR (biopsiamaterjalist) ams7929497 JAH JAH EI XXX-HSV1 DNA HSV1 DNA Lihtherpeseviiruse 1. tüübi DNA N/P 76 JAH 1609 16130-7 Herpes simplex virus 1 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0022% MICRO Herpes simplex virus 1 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV1 DNA XXX Ql PCR 1 Both 762 VIR 20 Herpes simplex 1.tüübi viirus, PCR (emakakaelakanalikaapelt) ams7929971 JAH JAH EI XXX-HSV1 DNA HSV1 DNA Lihtherpeseviiruse 1. tüübi DNA N/P 76 JAH 1609 16130-7 Herpes simplex virus 1 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0022% MICRO Herpes simplex virus 1 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV1 DNA XXX Ql PCR 1 Both 763 VIR 20 Herpes simplex 1. tüübi viirus, PCR (liikvorist) ams7927782 JAH JAH EI XXX-HSV1 DNA HSV1 DNA Lihtherpeseviiruse 1. tüübi DNA N/P 76 JAH 1609 16130-7 Herpes simplex virus 1 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0022% MICRO Herpes simplex virus 1 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV1 DNA XXX Ql PCR 1 Both 764 VIR 20 Herpes simplex 1. tüübi viirus, PCR (kehavedelikust) ams7930011 JAH JAH EI XXX-HSV1 DNA HSV1 DNA Lihtherpeseviiruse 1. tüübi DNA N/P 76 JAH 1609 16130-7 Herpes simplex virus 1 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0022% MICRO Herpes simplex virus 1 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV1 DNA XXX Ql PCR 1 Both 765 VIR 20 Herpes simplex'i 1. tüübi viirus, PCR (ureetrakaapelt) ams7928147 JAH JAH EI XXX-HSV1 DNA HSV1 DNA Lihtherpeseviiruse 1. tüübi DNA N/P 76 JAH 1609 16130-7 Herpes simplex virus 1 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0022% MICRO Herpes simplex virus 1 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV1 DNA XXX Ql PCR 1 Both 766 VIR 20 Herpes simplex 1. tüübi viirus, PCR (haavandikaapelt) ams7930063 JAH JAH EI XXX-HSV1 DNA HSV1 DNA Lihtherpeseviiruse 1. tüübi DNA N/P 76 JAH 1609 16130-7 Herpes simplex virus 1 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0022% MICRO Herpes simplex virus 1 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV1 DNA XXX Ql PCR 1 Both 767 VIR 20 Herpes simplex 1.tüübi viirus, PCR (tupekaapelt) ams7930069 JAH JAH EI XXX-HSV1 DNA HSV1 DNA Lihtherpeseviiruse 1. tüübi DNA N/P 76 JAH 1609 16130-7 Herpes simplex virus 1 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0022% MICRO Herpes simplex virus 1 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV1 DNA XXX Ql PCR 1 Both 368 VIR 20 Herpes simplex 1.tüübi viiruste vastased IgM antikehad ams7929419 JAH JAH JAH S,P-HSV1 IgM HSV1 IgM Lihtherpeseviiruse 1. tüübi vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P RU/ml 77 JAH 605 32687-6 Herpes simplex virus 1 Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord MICRO Herpes simplex virus 1 IgM Ab [Presence] in Serum HSV1 IgM Ser Ql 1 Both 370 VIR 20 Herpes simplex 1. tüübi viiruse vastased IgG antikehad ams7926891 JAH JAH JAH S,P-HSV1 IgG HSV1 IgG Lihtherpeseviiruse 1. tüübi vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P RU/ml 82 JAH 607 51916-5 Herpes simplex virus 1 Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Herpes simplex virus 1 IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HSV1 IgG Ser Ql EIA 1 Both 768 VIR 20 Herpes simplex 2. tüübi viirus, PCR (biopsiamaterjalist) ams7929498 JAH JAH EI XXX-HSV2 DNA HSV2 DNA Lihtherpeseviiruse 2. tüübi DNA N/P 88 JAH 1610 16131-5 Herpes simplex virus 2 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0089% MICRO Herpes simplex virus 2 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV2 DNA XXX Ql PCR 1 Both 769 VIR 20 Herpes simplex 2. tüübi viirus, PCR (liikvorist) ams7929545 JAH JAH EI XXX-HSV2 DNA HSV2 DNA Lihtherpeseviiruse 2. tüübi DNA N/P 88 JAH 1610 16131-5 Herpes simplex virus 2 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0089% MICRO Herpes simplex virus 2 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV2 DNA XXX Ql PCR 1 Both 770 VIR 20 Herpes simplex 2.tüübi viirus, PCR (suulimaskestakaapelt) ams7929598 JAH JAH EI XXX-HSV2 DNA HSV2 DNA Lihtherpeseviiruse 2. tüübi DNA N/P 88 JAH 1610 16131-5 Herpes simplex virus 2 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0089% MICRO Herpes simplex virus 2 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV2 DNA XXX Ql PCR 1 Both 771 VIR 20 Herpes simplex 2. tüübi viirus, PCR (emakakaelakanalikaapelt) ams7929972 JAH JAH EI XXX-HSV2 DNA HSV2 DNA Lihtherpeseviiruse 2. tüübi DNA N/P 88 JAH 1610 16131-5 Herpes simplex virus 2 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0089% MICRO Herpes simplex virus 2 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV2 DNA XXX Ql PCR 1 Both 772 VIR 20 Herpes simplex 2. tüübi viirus, PCR (kehavedelikust) ams7930012 JAH JAH EI XXX-HSV2 DNA HSV2 DNA Lihtherpeseviiruse 2. tüübi DNA N/P 88 JAH 1610 16131-5 Herpes simplex virus 2 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0089% MICRO Herpes simplex virus 2 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV2 DNA XXX Ql PCR 1 Both 773 VIR 20 Herpes simplex'i 2. tüübi viirus, PCR (ureetrakaapelt) ams7928148 JAH JAH EI XXX-HSV2 DNA HSV2 DNA Lihtherpeseviiruse 2. tüübi DNA N/P 88 JAH 1610 16131-5 Herpes simplex virus 2 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0089% MICRO Herpes simplex virus 2 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV2 DNA XXX Ql PCR 1 Both 774 VIR 20 Herpes simplex 2. tüübi viirus, PCR (haavandikaapelt) ams7930064 JAH JAH EI XXX-HSV2 DNA HSV2 DNA Lihtherpeseviiruse 2. tüübi DNA N/P 88 JAH 1610 16131-5 Herpes simplex virus 2 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0089% MICRO Herpes simplex virus 2 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV2 DNA XXX Ql PCR 1 Both 775 VIR 20 Herpes simplex 2.tüübi viirus, PCR (tupekaapelt) ams7930070 JAH JAH EI XXX-HSV2 DNA HSV2 DNA Lihtherpeseviiruse 2. tüübi DNA N/P 88 JAH 1610 16131-5 Herpes simplex virus 2 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0089% MICRO Herpes simplex virus 2 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV2 DNA XXX Ql PCR 1 Both 374 VIR 20 Herpes simplex 2. tüübi viiruste vastased IgM antikehad ams7929420 JAH JAH JAH S,P-HSV2 IgM HSV2 IgM Lihtherpeseviiruse 2. tüübi vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 89 JAH 610 44494-3 Herpes simplex virus 2 Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Herpes simplex virus 2 IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HSV2 IgM Ser Ql EIA 1 Both 376 VIR 20 Herpes simplex 2. tüübi viiruse vastased IgG antikehad ams7926892 JAH JAH JAH S,P-HSV2 IgG HSV2 IgG Lihtherpeseviiruse 2. tüübi vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P RU/ml 94 JAH 612 43180-9 Herpes simplex virus 2 Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Herpes simplex virus 2 IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HSV2 IgG Ser Ql EIA 1 Both 1122 VIR 20 Varicella Zosteri viirus, PCR (silmamaterjalist) ams7930003 JAH JAH EI XXX-VZV DNA VZV DNA Tuulerõugeviiruse DNA N/P 100 JAH 2511 11483-5 Varicella zoster virus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Varicella zoster virus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method VZV DNA XXX Ql PCR 1 Both 23,2617 1123 VIR 20 Varicella Zosteri viirus, PCR (kehavedelikust) ams7930013 JAH JAH EI XXX-VZV DNA VZV DNA Tuulerõugeviiruse DNA N/P 100 JAH 2511 11483-5 Varicella zoster virus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Varicella zoster virus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method VZV DNA XXX Ql PCR 1 Both 23,2617 1124 VIR 20 Varicella Zoster'i viirus, PCR (liikvorist) ams7927818 JAH JAH EI XXX-VZV DNA VZV DNA Tuulerõugeviiruse DNA N/P 100 JAH 2511 11483-5 Varicella zoster virus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Varicella zoster virus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method VZV DNA XXX Ql PCR 1 Both 23,2617 1125 VIR 20 Varicella Zosteri viirus, PCR (haavandikaapelt) ams7930066 JAH JAH EI XXX-VZV DNA VZV DNA Tuulerõugeviiruse DNA N/P 100 JAH 2511 11483-5 Varicella zoster virus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Varicella zoster virus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method VZV DNA XXX Ql PCR 1 Both 23,2617 487 VIR 20 Varicella Zosteri vastased IgM-antikehad seerumis ams7927819 JAH JAH JAH S,P-VZV IgM VZV IgM Tuulerõugeviiruse vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 103 JAH 700 29662-4 Varicella zoster virus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Varicella zoster virus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay VZV IgM Ser Ql EIA 1 Both 1442 VIR 20 Varicella Zosteri vastased IgM-antikehad seerumis ams7927819 JAH JAH JAH S,P-VZV IgM VZV IgM Tuulerõugeviiruse vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 103 JAH 700 29662-4 Varicella zoster virus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Varicella zoster virus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay VZV IgM Ser Ql EIA 1 Both 489 VIR 20 Varicella Zosteri vastased IgG-antikehad seerumis ams7927820 JAH JAH JAH S,P-VZV IgG VZV IgG Tuulerõugeviiruse vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 106 JAH 702 15410-4 Varicella zoster virus Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA 0,00% MICRO Varicella zoster virus IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay VZV IgG Ser Ql EIA 1 Both 1443 VIR 20 Varicella Zosteri vastased IgG-antikehad seerumis ams7927820 JAH JAH JAH S,P-VZV IgG VZV IgG Tuulerõugeviiruse vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 106 JAH 702 15410-4 Varicella zoster virus Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA 0,00% MICRO Varicella zoster virus IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay VZV IgG Ser Ql EIA 1 Both 813 VIR 20 Epstein-Barr viiruse vastane IgM seerumis ams7930110 JAH JAH EI S,P-EBV IgM panel EBV IgM paneel Epstein-Barr viiruse vastane IgM seerumis/plasmas (paneel) Paneel 116 JAH 1902 L-1902 328 VIR 20 EBV VCA IgG shk7927877 Epstein-Barr viiruse kapsiidi antigeeni vastane IgG seerumis (VCA) ams7930112 JAH EI EI S,P-EBV VCA IgG EBV VCA IgG Epstein-Barr viiruse kapsiidi antigeeni vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 120 JAH 547 24114-1 Epstein Barr virus capsid Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Epstein Barr virus capsid IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay EBV VCA IgG Ser Ql EIA 1 Both 329 VIR 20 Epstein-Barr viiruse vastane IgG seerumis shk7927877 JAH JAH EI S,P-EBV VCA IgG EBV VCA IgG Epstein-Barr viiruse kapsiidi antigeeni vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 120 JAH 547 24114-1 Epstein Barr virus capsid Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Epstein Barr virus capsid IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay EBV VCA IgG Ser Ql EIA 1 Both 828 VIR 20 EBV VCA IgG shk7927877 Epstein-Barr viiruse tuuma antigeeni vastane IgG seerumis (EBNA) ams7930113 JAH EI EI S,P-EBV NA Ab EBV NA Ab Epstein-Barr viiruse tuuma antigeeni vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 127 JAH 1991 22296-8 Epstein Barr virus nuclear Ab ACnc Pt Ser Ord MICRO Epstein Barr virus nuclear Ab [Presence] in Serum EBV NA Ab Ser Ql 1 Both 315 VIR 20 Cytomegalovirus, PCR (emakakaelakanalikaapelt) ams7929968 JAH JAH JAH XXX-CMV DNA CMV DNA Tsütomegaloviiruse DNA N/P 133 JAH 535 5000-5 Cytomegalovirus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,00% MICRO Cytomegalovirus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method CMV DNA XXX Ql PCR 1 Both 316 VIR 20 Cytomegalovirus, PCR (konjunktiivikaapelt) ams7929983 JAH JAH JAH XXX-CMV DNA CMV DNA Tsütomegaloviiruse DNA N/P 133 JAH 535 5000-5 Cytomegalovirus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,00% MICRO Cytomegalovirus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method CMV DNA XXX Ql PCR 1 Both 317 VIR 20 Cytomegalovirus, PCR (silmamaterjalist) ams7929999 JAH JAH JAH XXX-CMV DNA CMV DNA Tsütomegaloviiruse DNA N/P 133 JAH 535 5000-5 Cytomegalovirus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,00% MICRO Cytomegalovirus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method CMV DNA XXX Ql PCR 1 Both 318 VIR 20 Cytomegalovirus, PCR (liikvorist) ams7927813 JAH JAH JAH XXX-CMV DNA CMV DNA Tsütomegaloviiruse DNA N/P 133 JAH 535 5000-5 Cytomegalovirus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,00% MICRO Cytomegalovirus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method CMV DNA XXX Ql PCR 1 Both 323 VIR 20 Tsütomegaloviiruse vastane IgM seerumis ams7929618 JAH JAH EI S,P-CMV IgM CMV IgM Tsütomegaloviiruse vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 136 JAH 536 24119-0 Cytomegalovirus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Cytomegalovirus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay CMV IgM Ser Ql EIA 1 Both 324 VIR 20 Tsütomegaloviirusevastased IgM-antikehad ams7928042 JAH JAH JAH S,P-CMV IgM CMV IgM Tsütomegaloviiruse vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P EIU 136 JAH 536 24119-0 Cytomegalovirus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Cytomegalovirus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay CMV IgM Ser Ql EIA 1 Both 326 VIR 20 Tsütomegaloviiruse vastased IgG antikehad ams7927041 JAH JAH JAH S,P-CMV IgG CMV IgG Tsütomegaloviiruse vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P EIU 137 JAH 538 13949-3 Cytomegalovirus Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Cytomegalovirus IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay CMV IgG Ser Ql EIA 1 Both 1455 VIR 20 CMV IgG ams7931336 JAH JAH EI S,P-CMV IgG CMV IgG Tsütomegaloviiruse vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 137 JAH 538 13949-3 Cytomegalovirus Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Cytomegalovirus IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay CMV IgG Ser Ql EIA 1 Both 1118 VIR 20 Human herpes virus 6, PCR (emakakaelakanalikaapelt) ams7929973 JAH JAH JAH XXX-HHV6 DNA HHV6 DNA Inimese herpeseviiruse 6 DNA N/P 143 JAH 2508 29495-9 Herpes virus 6 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Herpes virus 6 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HHV6 DNA XXX Ql PCR 1 Both 24,4635 1119 VIR 20 Human herpes virus 6, PCR (biopsiamaterjalist) ams7927787 JAH JAH JAH XXX-HHV6 DNA HHV6 DNA Inimese herpeseviiruse 6 DNA N/P 143 JAH 2508 29495-9 Herpes virus 6 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Herpes virus 6 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HHV6 DNA XXX Ql PCR 1 Both 24,4635 342 VIR 20 A-hepatiidi viiruse vastane IgM seerumis ams7930865 JAH JAH EI S,P-HAV IgM HAV IgM A-hepatiidi viiruse vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 159 JAH 573 13950-1 Hepatitis A virus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA 0,01% MICRO Hepatitis A virus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HAV IgM Ser Ql EIA 1 Both 343 VIR 20 A hepatiidi viiruse vastased IgM antikehad ams7926844 JAH JAH JAH S,P-HAV IgM HAV IgM A-hepatiidi viiruse vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P COI 159 JAH 573 13950-1 Hepatitis A virus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA 0,01% MICRO Hepatitis A virus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HAV IgM Ser Ql EIA 1 Both 345 VIR 20 A hepatiidi viiruse vastased IgG antikehad ams7929617 JAH JAH JAH S,P-HAV IgG HAV IgG A-hepatiidi viiruse vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P S/CO 160 JAH 574 40724-7 Hepatitis A virus Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Hepatitis A virus IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HAV IgG Ser Ql EIA 1 Both 347 VIR 20 Hepatiit B viirus, PCR (tuvastamine) seerumis shk7926826 JAH JAH JAH S,P-HBV DNA HBV DNA B-hepatiidi viiruse DNA seeumis/plasmas N/P 162 JAH 575 29610-3 Hepatitis B virus DNA ACnc Pt Ser/Plas Ord Probe.amp.tar MICRO Hepatitis B virus DNA [Presence] in Serum or Plasma by Probe and target amplification method HBV DNA SerPl Ql PCR 1 Both 19,7237 349 VIR 20 B-hepatiidi viiruse pinnaantigeen seerumis ams7930101 JAH JAH EI S,P-HBsAg HBsAg B-hepatiidi viiruse pinnaantigeen seerumis/plasmas N/Pp/P 165 JAH 579 5196-1 Hepatitis B virus surface Ag ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Hepatitis B virus surface Ag [Presence] in Serum by Immunoassay HBV surface Ag Ser Ql EIA 1 Both 350 VIR 20 B hepatiidi viiruse pinna antigeen ams7929412 JAH JAH JAH S,P-HBsAg HBsAg B-hepatiidi viiruse pinnaantigeen seerumis/plasmas N/Pp/P COl 165 JAH 579 5196-1 Hepatitis B virus surface Ag ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Hepatitis B virus surface Ag [Presence] in Serum by Immunoassay HBV surface Ag Ser Ql EIA 1 Both 351 VIR 20 B hepatiidi viiruse pinnaantigeeni vastased antikehad ams7926855 JAH JAH JAH S,P-HBs Ab QN HBs Ab QN B-hepatiidi viiruse pinnaantigeeni vastaste antikehade hulk seerumis/plasmas QN U/L m[IU]/mL 169 JAH 581 5193-8 Hepatitis B virus surface Ab ACnc Pt Ser Qn EIA m[IU]/mL mIU/mL MICRO Hepatitis B virus surface Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay HBV surface Ab Ser EIA-aCnc 1 Both 353 VIR 20 HBc Ab shk7927214 Anti-HBc IgM ams7929478 JAH EI JAH S,P-HBc IgM HBc IgM B-hepatiidi viiruse tuuma antigeeni vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P COl 170 JAH 582 24113-3 Hepatitis B virus core Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Hepatitis B virus core IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HBV core IgM Ser Ql EIA 1 Both 355 VIR 20 B hepatiidi viiruse tuuma vastased antikehad shk7927214 JAH JAH JAH S,P-HBc Ab HBc Ab B-hepatiidi viiruse tuuma antigeeni vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 171 JAH 583 13952-7 Hepatitis B virus core Ab ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Hepatitis B virus core Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HBV core Ab Ser Ql EIA 1 Both 356 VIR 20 HBc Ab shk7927214 B hepatiidi viiruse tuuma vastased antikehad ams7928816 JAH EI JAH S,P-HBc Ab HBc Ab B-hepatiidi viiruse tuuma antigeeni vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 171 JAH 583 13952-7 Hepatitis B virus core Ab ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Hepatitis B virus core Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HBV core Ab Ser Ql EIA 1 Both 1128 VIR 20 Hepatiit C viirus, PCR (tuvastamine, tüpeerimine) seerumis shk7926828 JAH JAH JAH S,P-HCV genot HCV genotüüp C-hepatiidi viiruse genotüüp seerumis/plasmas Tekst 176 JAH 2550 32286-7 Hepatitis C virus genotype Prid Pt Ser/Plas Nom Probe.amp.tar 842 MICRO Hepatitis C virus genotype [Identifier] in Serum or Plasma by Probe and target amplification method HCV Gentyp SerPl PCR 1 Both 16,5563 359 VIR 20 C-hepatiidi viiruse vastane antikeha seerumis ams7930102 JAH JAH EI S,P-HCV Ab HCV Ab C-hepatiidi viiruse vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 195 JAH 592 13955-0 Hepatitis C virus Ab ACnc Pt Ser Ord EIA 0,03% MICRO Hepatitis C virus Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HCV Ab Ser Ql EIA 1 Both 360 VIR 20 C hepatiidi viiruse vastased antikehad shk7926384 JAH JAH JAH S,P-HCV Ab HCV Ab C-hepatiidi viiruse vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 195 JAH 592 13955-0 Hepatitis C virus Ab ACnc Pt Ser Ord EIA 0,03% MICRO Hepatitis C virus Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HCV Ab Ser Ql EIA 1 Both 361 VIR 20 HCV Ab shk7926384 C hepatiidi viiruse vastased antikehad ams7926870 JAH EI JAH S,P-HCV Ab HCV Ab C-hepatiidi viiruse vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P COl 195 JAH 592 13955-0 Hepatitis C virus Ab ACnc Pt Ser Ord EIA 0,03% MICRO Hepatitis C virus Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HCV Ab Ser Ql EIA 1 Both 1452 VIR 20 HIV1 RNA QN ams7931108 JAH JAH JAH S,P-HIV1 RNA QN HIV1 RNA QN Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi RNA hulk seerumis/plasmas QN copies/mL copies/mL 210 JAH/Võrreld 602 20447-9 HIV 1 RNA NCnc Pt Ser/Plas Qn Probe.amp.tar {copies}/mL copies/mL; X100 copies/ml 626 MICRO HIV 1 RNA [#/volume] (viral load) in Serum or Plasma by Probe and target amplification method HIV1 RNA # SerPl PCR 1 Both 27,1284 366 VIR 20 Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. ja 2. tüübi vastane antikeha, p24 antigeen seerumis ams7930436 JAH JAH EI S,P-HIV1,2 Ag+Ab HIV1,2 Ag+Ab Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. ja 2. tüübi vastased antikehad, p24 antigeen seerumis/plasmas N/Pp/P 220 JAH 603 56888-1 HIV 1+2 Ab+HIV1 p24 Ag ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO HIV 1+2 Ab+HIV1 p24 Ag [Presence] in Serum by Immunoassay HIV 1+2 Ab+HIV1 p24 Ag Ser Ql EIA 1 Both 367 VIR 20 Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. ja 2. tüübi vastased antikehad seerumis ams7930437 JAH JAH EI S,P-HIV1,2 Ab strip HIV1,2 Ab (ribaanalüüs) Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. ja 2. tüübi vastased antikehad seerumis/plasmas (ribaanalüüs) N/Pp/P 222 JAH 604 7918-6 HIV 1+2 Ab ACnc Pt Ser Ord MICRO HIV 1+2 Ab [Presence] in Serum HIV1+2 Ab Ser Ql 1 Both 1147 VIR 20 Gripiviirus (A,B), IF (ninakaapelt) ams7930028 JAH JAH EI XXX-Influenza A,B virus Ag strip panel A- ja B-gripi viiruse Ag paneel (ribaanalüüs) A- ja B-gripi viiruse antigeen täpsustamata materjalis (paneel; ribaanalüüs) Paneel 275 JAH 2769 L-2769 781 VIR 20 Adenovirus, PCR (liikvorist) ams7930505 JAH JAH EI XXX-Adenovirus DNA Adenoviiruse DNA Inimese adenoviiruse DNA N/P 276 JAH 1646 39528-5 Adenovirus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Adenovirus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HAdV DNA XXX Ql PCR 1 Both 782 VIR 20 Adenoviirus, DNA-PCR (ninakaapelt) ams7930453 JAH JAH EI XXX-Adenovirus DNA Adenoviiruse DNA Inimese adenoviiruse DNA N/P 276 JAH 1646 39528-5 Adenovirus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Adenovirus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HAdV DNA XXX Ql PCR 1 Both 286 VIR 20 Ninakaapest Adenoviirus Resp.,immuunmeetodil (CerTest) ams7930717 JAH JAH EI XXX-Adenovirus Ag Adenoviiruse Ag Inimese adenoviiruse antigeen täpsustamata materjalis N/P 280 JAH 497 5834-7 Adenovirus Ag ACnc Pt XXX Ord IF 0,00% MICRO Adenovirus Ag [Presence] in Unspecified specimen by Immunofluorescence HAdV Ag XXX Ql IF 1 Both 287 VIR 20 Adenovirus, IF (konjunktiivikaapelt) ams7929987 JAH JAH EI XXX-Adenovirus Ag Adenoviiruse Ag Inimese adenoviiruse antigeen täpsustamata materjalis N/P 280 JAH 497 5834-7 Adenovirus Ag ACnc Pt XXX Ord IF 0,00% MICRO Adenovirus Ag [Presence] in Unspecified specimen by Immunofluorescence HAdV Ag XXX Ql IF 1 Both 288 VIR 20 Adenovirus, IF (ninakaapelt) ams7930024 JAH JAH EI XXX-Adenovirus Ag Adenoviiruse Ag Inimese adenoviiruse antigeen täpsustamata materjalis N/P 280 JAH 497 5834-7 Adenovirus Ag ACnc Pt XXX Ord IF 0,00% MICRO Adenovirus Ag [Presence] in Unspecified specimen by Immunofluorescence HAdV Ag XXX Ql IF 1 Both 778 VIR 20 Gripiviirused A, RNA-PCR (ninakaapelt) ams7930450 JAH JAH EI XXX-Influenza A virus RNA A-gripi viiruse RNA A-gripi viiruse RNA N/P 286 JAH 1643 34487-9 Influenza virus A RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Influenza virus A RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method FLUAV RNA XXX Ql PCR 1 Both 336 VIR 20 Ninakaapest Gripiviirus A (sealhulgas A/H1N1), immuunmeetodil ams7930250 JAH JAH EI XXX-Influenza A virus Ag strip A-gripi viiruse Ag (ribaanalüüs) A-gripi viiruse antigeen täpsustamata materjalis (ribaanalüüs) N/P 288 JAH 560 31859-2 Influenza virus A Ag ACnc Pt XXX Ord 6 MICRO Influenza virus A Ag [Presence] in Unspecified specimen FLUAV Ag XXX Ql 1 Both 17,6895 337 VIR 20 Ninakaapest Gripiviirus A/H1N1 (seagripp), immuunmeetodil ams7929833 JAH JAH EI XXX-Influenza A virus Ag strip A-gripi viiruse Ag (ribaanalüüs) A-gripi viiruse antigeen täpsustamata materjalis (ribaanalüüs) N/P 288 JAH 560 31859-2 Influenza virus A Ag ACnc Pt XXX Ord 6 MICRO Influenza virus A Ag [Presence] in Unspecified specimen FLUAV Ag XXX Ql 1 Both 17,6895 338 VIR 20 Gripiviirus (A), antigeeni määramine (ninakaapelt) ams7930749 JAH JAH EI XXX-Influenza A virus Ag strip A-gripi viiruse Ag (ribaanalüüs) A-gripi viiruse antigeen täpsustamata materjalis (ribaanalüüs) N/P 288 JAH 560 31859-2 Influenza virus A Ag ACnc Pt XXX Ord 6 MICRO Influenza virus A Ag [Presence] in Unspecified specimen FLUAV Ag XXX Ql 1 Both 17,6895 330 VIR 20 Ninakaapest Gripiviirus A, immuunmeetodil (CerTest) ams7930715 JAH JAH EI Nose-Influenza A virus Ag A-gripi viiruse Ag ninakaapes A-gripi viiruse antigeen ninakaapes N/P 289 JAH 557 44560-1 Influenza virus A Ag ACnc Pt Nose Ord IF MICRO Influenza virus A Ag [Presence] in Nose by Immunofluorescence FLUAV Ag Nose Ql IF 1 Both 331 VIR 20 Gripiviirus (A), IF (ninakaapelt) ams7930026 JAH JAH EI Nose-Influenza A virus Ag A-gripi viiruse Ag ninakaapes A-gripi viiruse antigeen ninakaapes N/P 289 JAH 557 44560-1 Influenza virus A Ag ACnc Pt Nose Ord IF MICRO Influenza virus A Ag [Presence] in Nose by Immunofluorescence FLUAV Ag Nose Ql IF 1 Both 1132 VIR 20 Gripiviirus A/H1N1, PCR (ninakaapelt) ams7930023 JAH JAH EI XXX-Influenza A H1N1 virus RNA A (H1N1)-gripi viiruse RNA A (H1N1)-gripi viiruse RNA N/P 295 JAH 2708 55465-9 Influenza virus A H1 2009 pandemic RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Influenza virus A H1 2009 pandemic RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method FLUAV H1 2009 pandemic RNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4393 779 VIR 20 Gripiviirused B, RNA-PCR (ninakaapelt) ams7930451 JAH JAH EI XXX-Influenza B virus RNA B-gripi viiruse RNA B-gripi viiruse RNA N/P 296 JAH 1644 40982-1 Influenza virus B RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Influenza virus B RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method FLUBV RNA XXX Ql PCR 1 Both 339 VIR 20 Ninakaapest Gripiviirus B, immuunmeetodil (CerTest) ams7930716 JAH JAH EI XXX-Influenza B virus Ag strip B-gripi viiruse Ag (ribaanalüüs) B-gripi viiruse antigeen täpsustamata materjalis (ribaanalüüs) N/P 297 JAH 561 31864-2 Influenza virus B Ag ACnc Pt XXX Ord 5 MICRO Influenza virus B Ag [Presence] in Unspecified specimen FLUBV Ag XXX Ql 1 Both 16,259 333 VIR 20 Gripiviirus (B), antigeeni määramine (ninakaapelt) ams7930750 JAH JAH EI Nose-Influenza B virus Ag B-gripi viiruse Ag ninakaapes B-gripi viiruse antigeen ninakaapes N/P 298 JAH 558 44573-4 Influenza virus B Ag ACnc Pt Nose Ord IF MICRO Influenza virus B Ag [Presence] in Nose by Immunofluorescence FLUBV Ag Nose Ql IF 1 Both 334 VIR 20 Gripiviirus (B), IF (ninakaapelt) ams7930027 JAH JAH EI Nose-Influenza B virus Ag B-gripi viiruse Ag ninakaapes B-gripi viiruse antigeen ninakaapes N/P 298 JAH 558 44573-4 Influenza virus B Ag ACnc Pt Nose Ord IF MICRO Influenza virus B Ag [Presence] in Nose by Immunofluorescence FLUBV Ag Nose Ql IF 1 Both 783 VIR 20 Metapneumoviirus, RNA-PCR (ninakaapelt) ams7930455 JAH JAH EI XXX-Metapneumovirus RNA Metapneumoviiruse RNA Metapneumoviiruse RNA N/P 306 JAH 1647 38917-1 Human metapneumovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human metapneumovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method hMPV RNA XXX Ql PCR 1 Both 24,5193 784 VIR 20 Paragripiviirused RNA-PCR (ninakaapelt) ams7930452 JAH JAH EI XXX-Parainfluenza virus RNA Paragripiviiruse RNA Paragripiviiruse RNA N/P 307 JAH 1649 61365-3 Parainfluenza virus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Parainfluenza virus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HPIV RNA XXX Ql PCR 1 Both 411 VIR 20 Paragripiviirused, antigeeni määramine (ninakaapelt) ams7930752 JAH JAH EI Nose-Parainfluenza virus Ag Paragripiviiruse Ag ninakaapes Paragripiviiruse antigeen ninakaapes N/P 312 JAH 653 41505-9 Parainfluenza virus Ag panel ACnc Pt XXX Ord IF PANEL.MICRO Parainfluenza virus Ag panel [Presence] in Unspecified specimen by Immunofluorescence HPIV IgG + IgM Pnl XXX IF 1 Order 412 VIR 20 Paragripiviirus, IF (ninakaapelt) ams7930029 JAH JAH EI Nose-Parainfluenza virus Ag Paragripiviiruse Ag ninakaapes Paragripiviiruse antigeen ninakaapes N/P 312 JAH 653 41505-9 Parainfluenza virus Ag panel ACnc Pt XXX Ord IF PANEL.MICRO Parainfluenza virus Ag panel [Presence] in Unspecified specimen by Immunofluorescence HPIV IgG + IgM Pnl XXX IF 1 Order 785 VIR 20 Rhinoviirus A, PCR (ninakaapelt) ams7930456 JAH JAH EI XXX-Rhinovirus RNA Rinoviiruse RNA Rinoviiruse RNA N/P 316 JAH 1650 7993-9 Rhinovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Rhinovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method Rhinovirus RNA XXX Ql PCR 1 Both 780 VIR 20 RS-viirus, RNA-PCR (ninakaapelt) ams7930454 JAH JAH EI XXX-RSV RNA RSV RNA RS-viiruse RNA N/P 317 JAH 1645 40988-8 Respiratory syncytial virus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Respiratory syncytial virus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method RSV RNA XXX Ql PCR 1 Both 1177 VIR 20 Ninakaapest RSV, immuunmeetodil (CerTest) ams7930718 JAH JAH EI XXX-RSV Ag strip RSV Ag (ribaanalüüs) RS-viiruse antigeen täpsustamata materjalis (ribaanalüüs) N/P 321 JAH 3017 31950-9 Respiratory syncytial virus Ag ACnc Pt XXX Ord 40 MICRO Respiratory syncytial virus Ag [Presence] in Unspecified specimen RSV Ag XXX Ql 1 Both 9,7245 1178 VIR 20 RS-viiruse antigeen immuunmeetodil (bronhiaspiraadist) ams7929306 JAH JAH EI XXX-RSV Ag strip RSV Ag (ribaanalüüs) RS-viiruse antigeen täpsustamata materjalis (ribaanalüüs) N/P 321 JAH 3017 31950-9 Respiratory syncytial virus Ag ACnc Pt XXX Ord 40 MICRO Respiratory syncytial virus Ag [Presence] in Unspecified specimen RSV Ag XXX Ql 1 Both 9,7245 449 VIR 20 RS viirus, antigeeni määramine (ninakaapelt) ams7930751 JAH JAH EI Nose-RSV Ag RSV Ag ninakaapes RS-viiruse antigeen ninakaapes N/P 322 JAH 675 32040-8 Respiratory syncytial virus Ag ACnc Pt Nose Ord IF MICRO Respiratory syncytial virus Ag [Presence] in Nose by Immunofluorescence RSV Ag Nose Ql IF 1 Both 450 VIR 20 RS-viirus, IF (ninakaapelt) ams7930030 JAH JAH EI Nose-RSV Ag RSV Ag ninakaapes RS-viiruse antigeen ninakaapes N/P 322 JAH 675 32040-8 Respiratory syncytial virus Ag ACnc Pt Nose Ord IF MICRO Respiratory syncytial virus Ag [Presence] in Nose by Immunofluorescence RSV Ag Nose Ql IF 1 Both 432 VIR 20 L.pneumophila, DNA (bronhoalveolaarloputusvedelikust) ams7930583 JAH JAH EI XXX-L pneumophila DNA Legionella pneumophila DNA Legionella pneumophila DNA N/P 350 JAH 663 21363-7 Legionella pneumophila DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Legionella pneumophila DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method L pneumo DNA XXX Ql PCR 1 Both 433 VIR 20 Legionella pneumophila, PCR (rögast) ams7930760 JAH JAH EI XXX-L pneumophila DNA Legionella pneumophila DNA Legionella pneumophila DNA N/P 350 JAH 663 21363-7 Legionella pneumophila DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Legionella pneumophila DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method L pneumo DNA XXX Ql PCR 1 Both 434 VIR 20 L. pneumophila, DNA (bronhiaspiraadist) ams7930908 JAH JAH EI XXX-L pneumophila DNA Legionella pneumophila DNA Legionella pneumophila DNA N/P 350 JAH 663 21363-7 Legionella pneumophila DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Legionella pneumophila DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method L pneumo DNA XXX Ql PCR 1 Both 378 VIR 20 L. pneumophila IgM antikehad (seerumist) ams7930489 JAH JAH EI S,P-L pneumophila 1-7 IgM Legionella pneumophila 1-7 IgM Legionella pneumophila serotüüpide 1-7 vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 352 JAH 617 49914-5 Legionella pneumophila 1+2+3+4+5+6 Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord MICRO Legionella pneumophila 1+2+3+4+5+6 IgM Ab [Presence] in Serum L pneumo pool 1-6 IgM Ser Ql 1 Both 21,1139 379 VIR 20 L. pneumophila IgG antikehad (seerumist) ams7930490 JAH JAH EI S,P-L pneumophila 1-7 IgG Legionella pneumophila 1-7 IgG Legionella pneumophila serotüüpide 1-7 vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 354 JAH 618 49913-7 Legionella pneumophila Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord MICRO Legionella pneumophila IgG Ab [Presence] in Serum L pneumo IgG Ser Ql 1 Both 18,3552 436 VIR 20 Mycoplasma pneumoniae, PCR (rögast) ams7930758 JAH JAH EI XXX-M pneumoniae DNA Mycoplasma pneumoniae DNA Mycoplasma pneumoniae DNA N/P 357 JAH 664 29257-3 Mycoplasma pneumoniae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma pneumoniae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method M pneumo DNA XXX Ql PCR 1 Both 437 VIR 20 M.pneumoniae, DNA (bronhoalveolaarloputusvedelikust) ams7930584 JAH JAH EI XXX-M pneumoniae DNA Mycoplasma pneumoniae DNA Mycoplasma pneumoniae DNA N/P 357 JAH 664 29257-3 Mycoplasma pneumoniae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma pneumoniae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method M pneumo DNA XXX Ql PCR 1 Both 438 VIR 20 M. pneumoniae, DNA (bronhiaspiraadist) ams7930903 JAH JAH EI XXX-M pneumoniae DNA Mycoplasma pneumoniae DNA Mycoplasma pneumoniae DNA N/P 357 JAH 664 29257-3 Mycoplasma pneumoniae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma pneumoniae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method M pneumo DNA XXX Ql PCR 1 Both 669 VIR 20 Mycoplasma pneumoniae vastased IgA-antikehad ams7927739 JAH JAH JAH S,P-M pneumoniae IgA Mycoplasma pneumoniae IgA Mycoplasma pneumoniae vastane IgA seerumis/plasmas N/Pp/P 358 JAH 1532 26684-1 Mycoplasma pneumoniae Ab.IgA ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Mycoplasma pneumoniae IgA Ab [Presence] in Serum by Immunoassay M pneumo IgA Ser Ql EIA 1 Both 836 VIR 20 Mycoplasma pneumoniae vastane IgA seerumis ams7930866 JAH JAH EI S,P-M pneumoniae IgA QN Mycoplasma pneumoniae IgA QN Mycoplasma pneumoniae vastase IgA hulk seerumis/plasmas QN kU/L AU/ml 359 JAH 2042 13270-4 Mycoplasma pneumoniae Ab.IgA ACnc Pt Ser Qn MICRO Mycoplasma pneumoniae IgA Ab [Units/volume] in Serum M pneumo IgA Ser-aCnc 1 Both 827 VIR 20 Mycoplasma pneumoniae vastane IgM seerumis ams7930795 JAH JAH EI S,P-M pneumoniae IgM QN Mycoplasma pneumoniae IgM QN Mycoplasma pneumoniae vastase IgM hulk seerumis/plasmas QN kU/L AU/ml 361 JAH 1985 5256-3 Mycoplasma pneumoniae Ab.IgM ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO Mycoplasma pneumoniae IgM Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay M pneumo IgM Ser EIA-aCnc 1 Both 835 VIR 20 Mycoplasma pneumoniae vastased IgG-antikehad ams7927740 JAH JAH JAH S,P-M pneumoniae IgG Mycoplasma pneumoniae IgG Mycoplasma pneumoniae vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 362 JAH 2039 45224-3 Mycoplasma pneumoniae Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Mycoplasma pneumoniae IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay M pneumo IgG Ser Ql EIA 1 Both 19,4557 671 VIR 20 Mycoplasma pneumoniae vastane IgG seerumis ams7930796 JAH JAH EI S,P-M pneumoniae IgG QN Mycoplasma pneumoniae IgG QN Mycoplasma pneumoniae vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L AU/ml 363 JAH 1533 5255-5 Mycoplasma pneumoniae Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO Mycoplasma pneumoniae IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay M pneumo IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 398 VIR 20 Mycoplasma pneumoniae vastane antikeha seerumis ams7930202 JAH JAH EI S,P-M pneumoniae Ab titr Mycoplasma pneumoniae Ab tiiter Mycoplasma pneumoniae vastaste antikehade tiiter seerumis/plasmas Tekst 364 JAH 631 22425-3 Mycoplasma pneumoniae Ab Titr Pt Ser Qn {titer} titer MICRO Mycoplasma pneumoniae Ab [Titer] in Serum M pneumo Ab Titr Ser 1 Both 399 VIR 20 Mycoplasma pneumoniae vastased antikehad (tiiter) ams7927568 JAH JAH EI S,P-M pneumoniae Ab titr Mycoplasma pneumoniae Ab tiiter Mycoplasma pneumoniae vastaste antikehade tiiter seerumis/plasmas Tekst {titer} 364 JAH 631 22425-3 Mycoplasma pneumoniae Ab Titr Pt Ser Qn {titer} titer MICRO Mycoplasma pneumoniae Ab [Titer] in Serum M pneumo Ab Titr Ser 1 Both 420 VIR 20 C.pneumoniae, DNA (bronhoalveolaarloputusvedelikust) ams7930581 JAH JAH EI XXX-C pneumoniae DNA Chlamydophila pneumoniae DNA Chlamydophila pneumoniae DNA N/P 366 JAH 661 34645-2 Chlamydophila pneumoniae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Chlamydophila pneumoniae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C pneum DNA XXX Ql PCR 1 Both 421 VIR 20 Clamydophila pneumoniae, PCR (rögast) ams7930759 JAH JAH EI XXX-C pneumoniae DNA Chlamydophila pneumoniae DNA Chlamydophila pneumoniae DNA N/P 366 JAH 661 34645-2 Chlamydophila pneumoniae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Chlamydophila pneumoniae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C pneum DNA XXX Ql PCR 1 Both 422 VIR 20 C. pneumoniae, DNA (bronhiaspiraadist) ams7930904 JAH JAH EI XXX-C pneumoniae DNA Chlamydophila pneumoniae DNA Chlamydophila pneumoniae DNA N/P 366 JAH 661 34645-2 Chlamydophila pneumoniae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Chlamydophila pneumoniae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C pneum DNA XXX Ql PCR 1 Both 423 VIR 20 Chlamydophila pneumoniae, PCR (silmamaterjalist) ams7930000 JAH JAH EI XXX-C pneumoniae DNA Chlamydophila pneumoniae DNA Chlamydophila pneumoniae DNA N/P 366 JAH 661 34645-2 Chlamydophila pneumoniae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Chlamydophila pneumoniae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C pneum DNA XXX Ql PCR 1 Both 424 VIR 20 Chlamydophila pneumoniae, PCR (ninakaapelt) ams7930025 JAH JAH EI XXX-C pneumoniae DNA Chlamydophila pneumoniae DNA Chlamydophila pneumoniae DNA N/P 366 JAH 661 34645-2 Chlamydophila pneumoniae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Chlamydophila pneumoniae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C pneum DNA XXX Ql PCR 1 Both 821 VIR 20 Chlamydophila pneumoniae vastane IgA seerumis ams7930797 JAH JAH EI S,P-C pneumoniae IgA QN Chlamydophila pneumoniae IgA QN Chlamydophila pneumoniae vastase IgA hulk seerumis/plasmas QN kU/L AU/ml 368 JAH 1953 31300-7 Chlamydophila pneumoniae Ab.IgA ACnc Pt Ser Qn MICRO Chlamydophila pneumoniae IgA Ab [Units/volume] in Serum C pneum IgA Ser-aCnc 1 Both 820 VIR 20 Chlamydophila pneumoniae vastane IgM seerumis ams7930798 JAH JAH EI S,P-C pneumoniae IgM QN Chlamydophila pneumoniae IgM QN Chlamydophila pneumoniae vastase IgM hulk seerumis/plasmas QN kU/L AU/ml 370 JAH 1948 51807-6 Chlamydophila pneumoniae Ab.IgM ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO Chlamydophila pneumoniae IgM Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay C pneum IgM Ser EIA-aCnc 1 Both 822 VIR 20 Chlamydophila pneumoniae vastane IgG seerumis ams7930799 JAH JAH EI S,P-C pneumoniae IgG QN Chlamydophila pneumoniae IgG QN Chlamydophila pneumoniae vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L AU/ml 372 JAH 1954 51806-8 Chlamydophila pneumoniae Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO Chlamydophila pneumoniae IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay C pneum IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 677 VIR 20 Streptococcus pneumoniae antigeen immuunmeetodil (keskjoauriinist) ams7929994 JAH JAH EI U-S pneumoniae Ag Streptococcus pneumoniae Ag uriinis Streptococcus penumoniae antigeen uriinis N/P 373 JAH 1538 24027-5 Streptococcus pneumoniae Ag ACnc Pt Urine Ord MICRO Streptococcus pneumoniae Ag [Presence] in Urine S pneum Ag Ur Ql 1 Both 414 VIR 20 B.pertussis, DNA (bronhoalveolaarloputusvedelikust) ams7930580 JAH JAH EI XXX-B pertussis DNA Bordetella pertussis DNA Bordetella pertussis DNA N/P 375 JAH 660 23826-1 Bordetella pertussis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Bordetella pertussis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method B pert DNA XXX Ql PCR 1 Both 415 VIR 20 Bordetella pertussis, PCR (rögast) ams7930761 JAH JAH EI XXX-B pertussis DNA Bordetella pertussis DNA Bordetella pertussis DNA N/P 375 JAH 660 23826-1 Bordetella pertussis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Bordetella pertussis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method B pert DNA XXX Ql PCR 1 Both 416 VIR 20 B. pertussis, DNA (bronhiaspiraadist) ams7930907 JAH JAH EI XXX-B pertussis DNA Bordetella pertussis DNA Bordetella pertussis DNA N/P 375 JAH 660 23826-1 Bordetella pertussis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Bordetella pertussis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method B pert DNA XXX Ql PCR 1 Both 417 VIR 20 Bordetella pertussis, PCR ams7930368 JAH JAH EI XXX-B pertussis DNA Bordetella pertussis DNA Bordetella pertussis DNA N/P 375 JAH 660 23826-1 Bordetella pertussis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Bordetella pertussis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method B pert DNA XXX Ql PCR 1 Both 292 VIR 20 Bordetella pertussis vastane IgG seerumis shk7926748 JAH JAH JAH S,P-B pertussis IgG Bordetella pertussis IgG Bordetella pertussis vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 380 JAH 504 29659-0 Bordetella pertussis Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Bordetella pertussis IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay B pert IgG Ser Ql EIA 1 Both 844 VIR 20 Bordetella parapertussis vastane antikeha seerumis ams7928033 JAH JAH JAH S,P-B parapertussis Ab Bordetella parapertussis Ab Bordetella parapertussis vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 385 JAH 2109 10348-1 Bordetella parapertussis Ab ACnc Pt Ser Ord MICRO Bordetella parapertussis Ab [Presence] in Serum B parapert Ab Ser Ql 1 Both 34,3851 845 VIR 20 Pneumocystis jiroveci, IF (bronhiaspiraadist) ams7930554 JAH JAH EI Br-P jirovecii Ag Pneumocystis jirovecii Ag bronhiaspiraadis Pneumocystis jirovecii antigeen bronhiaspiraadis N/P 388 JAH 2121 31933-5 Pneumocystis jiroveci Ag ACnc Pt Bronchial Ord MICRO Pneumocystis jiroveci Ag [Presence] in Bronchial specimen P jiroveci Ag Bronch Ql 1 Both 663 VIR 20 Pneumocystis jiroveci, IF (rögast) ams7930555 JAH JAH EI XXX-P jirovecii Ag Pneumocystis jirovecii Ag Pneumocystis jirovecii antigeen N/P 389 JAH 1506 700-5 Pneumocystis jiroveci Ag ACnc Pt XXX Ord IF MICRO Pneumocystis jiroveci Ag [Presence] in Unspecified specimen by Immunofluorescence P jiroveci Ag XXX Ql IF 1 Both 11,433 664 VIR 20 Pneumocystis jiroveci (trahheaaspiraadist) ams7930060 JAH JAH EI XXX-P jirovecii Ag Pneumocystis jirovecii Ag Pneumocystis jirovecii antigeen N/P 389 JAH 1506 700-5 Pneumocystis jiroveci Ag ACnc Pt XXX Ord IF MICRO Pneumocystis jiroveci Ag [Presence] in Unspecified specimen by Immunofluorescence P jiroveci Ag XXX Ql IF 1 Both 11,433 440 VIR 20 Puukentsefaliidiviirusevastased IgM-antikehad seerumis ams7927804 JAH JAH JAH S,P-TBEV IgM TBEV IgM Puukentsefaliidi viiruse vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 390 JAH 666 69923-1 European tick borne encephalitis virus Ab.IgM Threshold Pt Ser Ord EIA MICRO European tick borne encephalitis virus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay TBEV IgM Ser Ql EIA 1 Both 11,4729 444 VIR 20 Puukentsefaliidiviirusevastased IgG-antikehad seerumis ams7927803 JAH JAH JAH S,P-TBEV IgG TBEV IgG Puukentsefaliidi viiruse vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 393 JAH 670 69926-4 European tick borne encephalitis virus Ab.IgG Threshold Pt Ser Ord EIA MICRO European tick borne encephalitis virus IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay TBEV IgG Ser Ql EIA 1 Both 11,4729 442 VIR 20 Puukentsefaliidi viiruse vastased IgM antikehad seljaajuvedelikus ams7927806 JAH JAH JAH CSF-TBEV IgG TBEV IgG liikvoris Puukentsefaliidi viiruse vastane IgG liikvoris N/Pp/P 395 JAH 672 69927-2 European tick borne encephalitis virus Ab.IgG Threshold Pt CSF Ord EIA MICRO European tick borne encephalitis virus IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Immunoassay TBEV IgG CSF Ql EIA 1 Both 11,4729 446 VIR 20 Puukentsefaliidi viiruse vastased IgG antikehad seljaajuvedelikus ams7927805 JAH JAH JAH CSF-TBEV IgG TBEV IgG liikvoris Puukentsefaliidi viiruse vastane IgG liikvoris N/Pp/P 395 JAH 672 69927-2 European tick borne encephalitis virus Ab.IgG Threshold Pt CSF Ord EIA MICRO European tick borne encephalitis virus IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Immunoassay TBEV IgG CSF Ql EIA 1 Both 11,4729 776 VIR 20 Borrelia burgdorferi, PCR (liikvorist) ams7927825 JAH JAH EI XXX-B burgdorferi DNA Borrelia burgdorferi DNA Borrelia burgdorferi DNA N/P 399 JAH 2847 4991-6 Borrelia burgdorferi DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 1884 MICRO Borrelia burgdorferi DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method B burgdor DNA XXX Ql PCR 1 Both 20,862 777 VIR 20 Borrelia burgdorferi, PCR (biopsiamaterjalist) ams7927824 JAH JAH EI XXX-B burgdorferi DNA Borrelia burgdorferi DNA Borrelia burgdorferi DNA N/P 399 JAH 2847 4991-6 Borrelia burgdorferi DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 1884 MICRO Borrelia burgdorferi DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method B burgdor DNA XXX Ql PCR 1 Both 20,862 1149 VIR 20 Borrelia burgdorferi, PCR(seerumist) ams7929499 JAH JAH EI XXX-B burgdorferi DNA Borrelia burgdorferi DNA Borrelia burgdorferi DNA N/P 399 JAH 2847 4991-6 Borrelia burgdorferi DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 1884 MICRO Borrelia burgdorferi DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method B burgdor DNA XXX Ql PCR 1 Both 20,862 1150 VIR 20 Borrelia burgdorferi, PCR(seerumist) ams7929500 JAH JAH EI XXX-B burgdorferi DNA Borrelia burgdorferi DNA Borrelia burgdorferi DNA N/P 399 JAH 2847 4991-6 Borrelia burgdorferi DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 1884 MICRO Borrelia burgdorferi DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method B burgdor DNA XXX Ql PCR 1 Both 20,862 1151 VIR 20 Borrelia burgdorferi, PCR (puugist) ams7927827 JAH JAH EI XXX-B burgdorferi DNA Borrelia burgdorferi DNA Borrelia burgdorferi DNA N/P 399 JAH 2847 4991-6 Borrelia burgdorferi DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 1884 MICRO Borrelia burgdorferi DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method B burgdor DNA XXX Ql PCR 1 Both 20,862 1152 VIR 20 Borrelia burgdorferi, PCR (liigesevedelikust) ams7930045 JAH JAH EI XXX-B burgdorferi DNA Borrelia burgdorferi DNA Borrelia burgdorferi DNA N/P 399 JAH 2847 4991-6 Borrelia burgdorferi DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 1884 MICRO Borrelia burgdorferi DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method B burgdor DNA XXX Ql PCR 1 Both 20,862 293 VIR 20 Borrelia burgdorferi vastane IgM seerumis ams7929733 JAH JAH EI S,P-B burgdorferi IgM Borrelia burgdorferi IgM Borrelia burgdorferi vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 401 JAH 509 40612-4 Borrelia burgdorferi Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Borrelia burgdorferi IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay B burgdor IgM Ser Ql EIA 1 Both 294 VIR 20 Borrelia burgdorferi vastased IgM antikehad ams7926868 JAH JAH JAH S,P-B burgdorferi IgM Borrelia burgdorferi IgM Borrelia burgdorferi vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 401 JAH 509 40612-4 Borrelia burgdorferi Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Borrelia burgdorferi IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay B burgdor IgM Ser Ql EIA 1 Both 296 VIR 20 Borrelia burgdorferii vastased IgM-antikehad seljaajuvedelikus ams7928085 JAH JAH JAH CSF-B burgdorferi IgM Borrelia burgdorferi IgM liikvoris Borrelia burgdorferi vastane IgM liikvoris N/Pp/P 404 JAH 511 22132-5 Borrelia burgdorferi Ab.IgM ACnc Pt CSF Ord MICRO Borrelia burgdorferi IgM Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid B burgdor IgM CSF Ql 1 Both 298 VIR 20 Borrelia burgdorferi vastane IgG seerumis ams7929734 JAH JAH EI S,P-B burgdorferi IgG Borrelia burgdorferi IgG Borrelia burgdorferi vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 408 JAH 512 16480-6 Borrelia burgdorferi Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Borrelia burgdorferi IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay B burgdor IgG Ser Ql EIA 1 Both 299 VIR 20 Borrelia burgdorferi vastased IgG antikehad ams7926866 JAH JAH JAH S,P-B burgdorferi IgG Borrelia burgdorferi IgG Borrelia burgdorferi vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 408 JAH 512 16480-6 Borrelia burgdorferi Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Borrelia burgdorferi IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay B burgdor IgG Ser Ql EIA 1 Both 301 VIR 20 Borrelia burgdorferi vastased IgG-antikehad seljaajuvedelikus ams7928086 JAH JAH JAH CSF-B burgdorferi IgG Borrelia burgdorferi IgG liikvoris Borrelia burgdorferi vastane IgG liikvoris N/Pp/P 411 JAH 514 22125-9 Borrelia burgdorferi Ab.IgG ACnc Pt CSF Ord MICRO Borrelia burgdorferi IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid B burgdor IgG CSF Ql 1 Both 786 VIR 20 Enteroviirused, PCR (liikvorist) ams7929117 JAH JAH EI XXX-Enterovirus RNA Enteroviiruste RNA Enteroviiruste RNA N/P 422 JAH 1651 29591-5 Enterovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Enterovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method EV RNA XXX Ql PCR 1 Both 787 VIR 20 Enteroviirused, PCR (kehavedelikust) ams7930008 JAH JAH EI XXX-Enterovirus RNA Enteroviiruste RNA Enteroviiruste RNA N/P 422 JAH 1651 29591-5 Enterovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Enterovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method EV RNA XXX Ql PCR 1 Both 679 VIR 20 Enteroviiruse antigeeni määramine immuunmeetodil (roojast) ams7930195 JAH JAH EI St-Enterovirus Ag Enteroviiruse Ag roojas Enteroviiruse antigeen roojas N/P 423 JAH 1540 70065-8 Enterovirus Ag Threshold Pt Stool Ord EIA MICRO Enterovirus Ag [Presence] in Stool by Immunoassay EV Ag Stl Ql EIA 1 Both 11,4729 1127 VIR 20 Enteroviirused, rakukultuur (liikvorist) ams7927758 JAH JAH EI XXX-Enterovirus culture Enteroviiruste külv Enteroviiruste külv KYLV 424 JAH 2531 5843-8 Enterovirus identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture MICRO Enterovirus identified in Unspecified specimen by Organism specific culture EV XXX Cult 1 Both 24,697 340 VIR 20 Helicobacter pylori vastane IgA seerumis ams7930845 JAH JAH EI S,P-H pylori IgA Helicobacter pylori IgA Helicobacter pylori vastane IgA seerumis/plasmas N/Pp/P U/ml 439 JAH 567 16125-7 Helicobacter pylori Ab.IgA ACnc Pt Ser Ord MICRO Helicobacter pylori IgA Ab [Presence] in Serum H pylori IgA Ser Ql 1 Both 341 VIR 20 Helicobacter pylori vastane IgG seerumis ams7930846 JAH JAH EI S,P-H pylori IgG QN Helicobacter pylori IgG QN Helicobacter pylori vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L U/ml 442 JAH 569 7902-0 Helicobacter pylori Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn 8 MICRO Helicobacter pylori IgG Ab [Units/volume] in Serum H pylori IgG Ser-aCnc 1 Both 23,2445 672 VIR 20 Helicobacter pylori vastane antikeha seerumis ams7927566 JAH JAH EI S,P-H pylori Ab Helicobacter pylori Ab Helicobacter pylori vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 443 JAH 1535 22310-7 Helicobacter pylori Ab ACnc Pt Ser Ord MICRO Helicobacter pylori Ab [Presence] in Serum H pylori Ab Ser Ql 1 Both 448 VIR 20 Roojast Rotavirus'e antigeen immuunmeetodil ams7930111 JAH JAH EI St-Rotavirus Ag Rotaviiruse Ag roojas Rotaviiruse antigeen roojas N/P 447 JAH 674 17547-1 Rotavirus Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Rotavirus Ag [Presence] in Stool RV Ag Stl Ql 1 Both 285 VIR 20 Roojast Adenovirus'e anigeen immuunmeetodil ams7929876 JAH JAH EI St-Adenovirus 40,41 Ag Adenoviiruse 40,41 Ag roojas Inimese adenoviiruse alatüüpide 40 ja 41 antigeen roojas N/P 449 JAH 496 31709-9 Adenovirus 40+41 Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Adenovirus 40+41 Ag [Presence] in Stool HAdV40+41 Ag Stl Ql 1 Both 410 VIR 20 Roojast Noroviiruse (Norwalk) antigeen immuunmeetodil ams7929883 JAH JAH EI St-Norovirus Ag Noroviiruse Ag roojas Noroviiruse antigeen roojas N/P 453 JAH 652 49117-5 Norovirus Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Norovirus Ag [Presence] in Stool Norovirus Ag Stl Ql 1 Both 291 VIR 20 Roojast Astrovirus'e antigeen immuunmeetodil ams7929877 JAH JAH EI St-Astrovirus Ag Astroviiruse Ag roojas Astroviiruse antigeen roojas N/P 455 JAH 501 7810-5 Astrovirus Ag ACnc Pt Stool Ord EIA MICRO Astrovirus Ag [Presence] in Stool by Immunoassay HAstV Ag Stl Ql EIA 1 Both 655 VIR 20 E.coli Shiga toksiinid ja EHEC PCR (roojast) ams7930461 JAH JAH EI XXX-E coli tox Escherichia coli toksiin Escherichia coli toksiin N/P 482 JAH 1497 53946-0 Escherichia coli shiga toxin Ag Prid Pt XXX Nom MICRO Escherichia coli shiga toxin Ag [Identifier] in Unspecified specimen E coli SXT Ag XXX 1 Both 1456 VIR 20 ams7930728 JAH JAH EI St-E coli O157:H7 Ag Escherichia coli O157:H7 Ag roojas Escherichia coli O157:H7 antigeen roojas N/P 484 JAH 5010 32777-5 Escherichia coli O157:H7 Ag PrThr Pt Stool Ord MICRO Escherichia coli O157:H7 Ag [Presence] in Stool E coli O157H7 Ag Stl Ql 1 Both 18,5634 303 VIR 20 Emakakaelakanalikaapelt PCR Chlamydia trachomatisele ams7930242 JAH JAH EI XXX-C trachomatis DNA Chlamydia trachomatis DNA Chlamydia trachomatis DNA N/P 514 JAH 2143 21613-5 Chlamydia trachomatis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1312% MICRO Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C trach DNA XXX Ql PCR 1 Both 304 VIR 20 Chlamydia trachomatis, PCR (ureetrakaapelt) ams7928052 JAH JAH EI XXX-C trachomatis DNA Chlamydia trachomatis DNA Chlamydia trachomatis DNA N/P 514 JAH 2143 21613-5 Chlamydia trachomatis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1312% MICRO Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C trach DNA XXX Ql PCR 1 Both 306 VIR 20 Konjuktiivikaapelt Chlamydia trachomatis, PCR ams7929785 JAH JAH EI XXX-C trachomatis DNA Chlamydia trachomatis DNA Chlamydia trachomatis DNA N/P 514 JAH 2143 21613-5 Chlamydia trachomatis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1312% MICRO Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C trach DNA XXX Ql PCR 1 Both 307 VIR 20 Chlamydia trachomatis, PCR (konjunktiivikaapelt) ams7929982 JAH JAH EI XXX-C trachomatis DNA Chlamydia trachomatis DNA Chlamydia trachomatis DNA N/P 514 JAH 2143 21613-5 Chlamydia trachomatis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1312% MICRO Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C trach DNA XXX Ql PCR 1 Both 684 VIR 20 Chlamydia trachomatis, PCR (tupekaapelt) ams7930067 JAH JAH EI XXX-C trachomatis DNA Chlamydia trachomatis DNA Chlamydia trachomatis DNA N/P 514 JAH 2143 21613-5 Chlamydia trachomatis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1312% MICRO Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C trach DNA XXX Ql PCR 1 Both 848 VIR 20 Chlamydia trachomatis, PCR (silmamaterjalist) ams7930001 JAH JAH EI XXX-C trachomatis DNA Chlamydia trachomatis DNA Chlamydia trachomatis DNA N/P 514 JAH 2143 21613-5 Chlamydia trachomatis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1312% MICRO Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C trach DNA XXX Ql PCR 1 Both 854 VIR 20 C.trachomatis, PCR (haavandikaapelt) ams7930469 JAH JAH EI XXX-C trachomatis DNA Chlamydia trachomatis DNA Chlamydia trachomatis DNA N/P 514 JAH 2143 21613-5 Chlamydia trachomatis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1312% MICRO Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C trach DNA XXX Ql PCR 1 Both 855 VIR 20 C.trachomatis, PCR (emakaõõneeritisest) ams7930603 JAH JAH EI XXX-C trachomatis DNA Chlamydia trachomatis DNA Chlamydia trachomatis DNA N/P 514 JAH 2143 21613-5 Chlamydia trachomatis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1312% MICRO Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C trach DNA XXX Ql PCR 1 Both 856 VIR 20 Chlamydia trachomatis, PCR (kõhuõõnevedelikust) ams7930827 JAH JAH EI XXX-C trachomatis DNA Chlamydia trachomatis DNA Chlamydia trachomatis DNA N/P 514 JAH 2143 21613-5 Chlamydia trachomatis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1312% MICRO Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C trach DNA XXX Ql PCR 1 Both 857 VIR 20 Chlamydia trachomatis, PCR (biopsiamaterjalist) ams7930203 JAH JAH EI XXX-C trachomatis DNA Chlamydia trachomatis DNA Chlamydia trachomatis DNA N/P 514 JAH 2143 21613-5 Chlamydia trachomatis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1312% MICRO Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C trach DNA XXX Ql PCR 1 Both 858 VIR 20 C trachomatis DNA ams7930955 JAH JAH EI XXX-C trachomatis DNA Chlamydia trachomatis DNA Chlamydia trachomatis DNA N/P 514 JAH 2143 21613-5 Chlamydia trachomatis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1312% MICRO Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C trach DNA XXX Ql PCR 1 Both 859 VIR 20 Chlamydia trachomatis, PCR (emakakaelakanalikaapelt) ams7929969 JAH JAH EI XXX-C trachomatis DNA Chlamydia trachomatis DNA Chlamydia trachomatis DNA N/P 514 JAH 2143 21613-5 Chlamydia trachomatis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1312% MICRO Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C trach DNA XXX Ql PCR 1 Both 860 VIR 20 Chlamydia trachomatis, PCR (biopsiamaterjalist) ams7929161 JAH JAH EI XXX-C trachomatis DNA Chlamydia trachomatis DNA Chlamydia trachomatis DNA N/P 514 JAH 2143 21613-5 Chlamydia trachomatis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1312% MICRO Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C trach DNA XXX Ql PCR 1 Both 861 VIR 20 Chlamydia trachomatis , PCR (esmasjoauriinist) ams7930014 JAH JAH EI XXX-C trachomatis DNA Chlamydia trachomatis DNA Chlamydia trachomatis DNA N/P 514 JAH 2143 21613-5 Chlamydia trachomatis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1312% MICRO Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C trach DNA XXX Ql PCR 1 Both 862 VIR 20 Chlamydia trachomatis, PCR (spermast) ams7930037 JAH JAH EI XXX-C trachomatis DNA Chlamydia trachomatis DNA Chlamydia trachomatis DNA N/P 514 JAH 2143 21613-5 Chlamydia trachomatis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1312% MICRO Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C trach DNA XXX Ql PCR 1 Both 863 VIR 20 Chlamydia trachomatis, PCR (liigesevedelikust) ams7930046 JAH JAH EI XXX-C trachomatis DNA Chlamydia trachomatis DNA Chlamydia trachomatis DNA N/P 514 JAH 2143 21613-5 Chlamydia trachomatis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1312% MICRO Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C trach DNA XXX Ql PCR 1 Both 1173 VIR 20 C.trachomatis LGV, PCR (emakakaelakanalikaapelt) ams7930900 JAH JAH EI XXX-C trachomatis LGV DNA Chlamydia trachomatis LGV DNA Chlamydia trachomatis LGV DNA N/P 516 JAH 2997 A-2997 1174 VIR 20 C.trachomatis LGV, PCR (haavandikaapelt) ams7930704 JAH JAH EI XXX-C trachomatis LGV DNA Chlamydia trachomatis LGV DNA Chlamydia trachomatis LGV DNA N/P 516 JAH 2997 A-2997 309 VIR 20 Chlamydia trachomatise vastased IgA antikehad ams7926872 JAH JAH JAH S,P-C trachomatis IgA Chlamydia trachomatis IgA Chlamydia trachomatis vastane IgA seerumis/plasmas N/Pp/P 517 JAH 526 45005-6 Chlamydia trachomatis Ab.IgA ACnc Pt Ser Ord MICRO Chlamydia trachomatis IgA Ab [Presence] in Serum C trach IgA Ser Ql 1 Both 311 VIR 20 Chlamydia trachomatise vastased IgM-antikehad ams7928054 JAH JAH JAH S,P-C trachomatis IgM Chlamydia trachomatis IgM Chlamydia trachomatis vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 519 JAH 527 40710-6 Chlamydia trachomatis Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Chlamydia trachomatis IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay C trach IgM Ser Ql EIA 1 Both 313 VIR 20 Chlamydia trachomatise vastased IgG antikehad ams7926873 JAH JAH JAH S,P-C trachomatis IgG Chlamydia trachomatis IgG Chlamydia trachomatis vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 521 JAH 528 45135-1 Chlamydia trachomatis Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Chlamydia trachomatis IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay C trach IgG Ser Ql EIA 1 Both 405 VIR 20 Emakakaelakanalikaapelt PCR Neisseria gonorrhoeaele ams7930246 JAH JAH EI XXX-N gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA N/P 523 JAH 2144 24111-7 Neisseria gonorrhoeae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1483% MICRO Neisseria gonorrhoeae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea DNA XXX Ql PCR 1 Both 406 VIR 20 Neisseria gonorrhoeae, PCR (emakakaelakanalikaapelt) ams7929977 JAH JAH EI XXX-N gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA N/P 523 JAH 2144 24111-7 Neisseria gonorrhoeae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1483% MICRO Neisseria gonorrhoeae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea DNA XXX Ql PCR 1 Both 408 VIR 20 Neisseria gonorrhoeae, PCR (konjunktiivikaapelt) ams7929986 JAH JAH EI XXX-N gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA N/P 523 JAH 2144 24111-7 Neisseria gonorrhoeae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1483% MICRO Neisseria gonorrhoeae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea DNA XXX Ql PCR 1 Both 682 VIR 20 Neisseria gonorrhoeae, PCR (tupekaapelt) ams7930073 JAH JAH EI XXX-N gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA N/P 523 JAH 2144 24111-7 Neisseria gonorrhoeae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1483% MICRO Neisseria gonorrhoeae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea DNA XXX Ql PCR 1 Both 864 VIR 20 Neisseria gonorrhoeae, PCR (kurgukaapelt) ams7930910 JAH JAH EI XXX-N gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA N/P 523 JAH 2144 24111-7 Neisseria gonorrhoeae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1483% MICRO Neisseria gonorrhoeae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea DNA XXX Ql PCR 1 Both 865 VIR 20 N.gonorrhoeae, PCR (haavandikaapelt) ams7930470 JAH JAH EI XXX-N gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA N/P 523 JAH 2144 24111-7 Neisseria gonorrhoeae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1483% MICRO Neisseria gonorrhoeae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea DNA XXX Ql PCR 1 Both 866 VIR 20 N.gonorrhoeae, PCR (emakaõõneeritisest) ams7930604 JAH JAH EI XXX-N gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA N/P 523 JAH 2144 24111-7 Neisseria gonorrhoeae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1483% MICRO Neisseria gonorrhoeae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea DNA XXX Ql PCR 1 Both 867 VIR 20 Neisseria gonorrhoeae, PCR (kõhuõõnevedelikust) ams7930828 JAH JAH EI XXX-N gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA N/P 523 JAH 2144 24111-7 Neisseria gonorrhoeae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1483% MICRO Neisseria gonorrhoeae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea DNA XXX Ql PCR 1 Both 868 VIR 20 Silmamaterjalist Chlamydia trachomatis, PCR ams7929808 JAH JAH EI XXX-N gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA N/P 523 JAH 2144 24111-7 Neisseria gonorrhoeae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1483% MICRO Neisseria gonorrhoeae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea DNA XXX Ql PCR 1 Both 869 VIR 20 Silmamaterjalist Neisseria gonorrhoeae, PCR ams7929812 JAH JAH EI XXX-N gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA N/P 523 JAH 2144 24111-7 Neisseria gonorrhoeae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1483% MICRO Neisseria gonorrhoeae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea DNA XXX Ql PCR 1 Both 870 VIR 20 Neisseria gonorrhoeae, PCR (biopsiamaterjalist) ams7929404 JAH JAH EI XXX-N gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA N/P 523 JAH 2144 24111-7 Neisseria gonorrhoeae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1483% MICRO Neisseria gonorrhoeae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea DNA XXX Ql PCR 1 Both 871 VIR 20 Neisseria gonorrhoeae, PCR (ureetrakaapelt) ams7928053 JAH JAH EI XXX-N gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA N/P 523 JAH 2144 24111-7 Neisseria gonorrhoeae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1483% MICRO Neisseria gonorrhoeae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea DNA XXX Ql PCR 1 Both 872 VIR 20 Neisseria gonorrhoeae, PCR (esmasjoauriinist) ams7930017 JAH JAH EI XXX-N gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA N/P 523 JAH 2144 24111-7 Neisseria gonorrhoeae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1483% MICRO Neisseria gonorrhoeae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea DNA XXX Ql PCR 1 Both 873 VIR 20 Neisseria gonorrhoeae, PCR (spermast) ams7930040 JAH JAH EI XXX-N gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA N/P 523 JAH 2144 24111-7 Neisseria gonorrhoeae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1483% MICRO Neisseria gonorrhoeae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea DNA XXX Ql PCR 1 Both 874 VIR 20 Neisseria gonorrhoeae, PCR (liigesevedelikust) ams7930051 JAH JAH EI XXX-N gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA N/P 523 JAH 2144 24111-7 Neisseria gonorrhoeae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1483% MICRO Neisseria gonorrhoeae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea DNA XXX Ql PCR 1 Both 465 VIR 20 T.vaginalis, PCR (emakaõõneeritisest) ams7930608 JAH JAH EI XXX-T vaginalis DNA Trichomonas vaginalis DNA Trichomonas vaginalis DNA N/P 526 JAH 699 69937-1 Trichomonas vaginalis DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Trichomonas vaginalis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method T vaginalis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 466 VIR 20 Trichomonas vaginalis'e külv (ureetrakaapelt) ams7929895 JAH JAH EI XXX-T vaginalis DNA Trichomonas vaginalis DNA Trichomonas vaginalis DNA N/P 526 JAH 699 69937-1 Trichomonas vaginalis DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Trichomonas vaginalis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method T vaginalis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 467 VIR 20 Trichomonas vaginalis'e külv (tupekaapelt) ams7929906 JAH JAH EI XXX-T vaginalis DNA Trichomonas vaginalis DNA Trichomonas vaginalis DNA N/P 526 JAH 699 69937-1 Trichomonas vaginalis DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Trichomonas vaginalis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method T vaginalis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 468 VIR 20 Trichomonas vaginalis, PCR (biopsiamaterjalist) ams7930208 JAH JAH EI XXX-T vaginalis DNA Trichomonas vaginalis DNA Trichomonas vaginalis DNA N/P 526 JAH 699 69937-1 Trichomonas vaginalis DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Trichomonas vaginalis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method T vaginalis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 469 VIR 20 Emakakaelakanalikaapelt PCR Trichomonas vaginalisele ams7930247 JAH JAH EI XXX-T vaginalis DNA Trichomonas vaginalis DNA Trichomonas vaginalis DNA N/P 526 JAH 699 69937-1 Trichomonas vaginalis DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Trichomonas vaginalis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method T vaginalis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 470 VIR 20 Spermast Trichomonas vaginalis, PCR ams7929871 JAH JAH EI XXX-T vaginalis DNA Trichomonas vaginalis DNA Trichomonas vaginalis DNA N/P 526 JAH 699 69937-1 Trichomonas vaginalis DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Trichomonas vaginalis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method T vaginalis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 471 VIR 20 Tupekaapelt Trichomonas vaginalis, PCR ams7929912 JAH JAH EI XXX-T vaginalis DNA Trichomonas vaginalis DNA Trichomonas vaginalis DNA N/P 526 JAH 699 69937-1 Trichomonas vaginalis DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Trichomonas vaginalis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method T vaginalis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 472 VIR 20 Ureetrakaapelt Trichomonas vaginalis, PCR ams7929648 JAH JAH EI XXX-T vaginalis DNA Trichomonas vaginalis DNA Trichomonas vaginalis DNA N/P 526 JAH 699 69937-1 Trichomonas vaginalis DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Trichomonas vaginalis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method T vaginalis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 473 VIR 20 Esmajoauriinist Trichomonas vaginalis, PCR ams7929818 JAH JAH EI XXX-T vaginalis DNA Trichomonas vaginalis DNA Trichomonas vaginalis DNA N/P 526 JAH 699 69937-1 Trichomonas vaginalis DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Trichomonas vaginalis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method T vaginalis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 474 VIR 20 T.vaginalis, PCR (haavandikaapelt) ams7930475 JAH JAH EI XXX-T vaginalis DNA Trichomonas vaginalis DNA Trichomonas vaginalis DNA N/P 526 JAH 699 69937-1 Trichomonas vaginalis DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Trichomonas vaginalis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method T vaginalis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 475 VIR 20 Trichomonas vaginalis, PCR (biopsiamaterjalist) ams7929468 JAH JAH EI XXX-T vaginalis DNA Trichomonas vaginalis DNA Trichomonas vaginalis DNA N/P 526 JAH 699 69937-1 Trichomonas vaginalis DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Trichomonas vaginalis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method T vaginalis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 476 VIR 20 Trichomonas vaginalis, PCR (emakakaelakanalikaapelt) ams7929978 JAH JAH EI XXX-T vaginalis DNA Trichomonas vaginalis DNA Trichomonas vaginalis DNA N/P 526 JAH 699 69937-1 Trichomonas vaginalis DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Trichomonas vaginalis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method T vaginalis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 477 VIR 20 Trichomonas vaginalis, PCR (esmasjoauriinist) ams7930018 JAH JAH EI XXX-T vaginalis DNA Trichomonas vaginalis DNA Trichomonas vaginalis DNA N/P 526 JAH 699 69937-1 Trichomonas vaginalis DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Trichomonas vaginalis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method T vaginalis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 478 VIR 20 Trichomonas vaginalis, PCR (spermast) ams7930041 JAH JAH EI XXX-T vaginalis DNA Trichomonas vaginalis DNA Trichomonas vaginalis DNA N/P 526 JAH 699 69937-1 Trichomonas vaginalis DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Trichomonas vaginalis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method T vaginalis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 479 VIR 20 Trichomonas vaginalis, PCR (ureetrakaapelt) ams7927843 JAH JAH EI XXX-T vaginalis DNA Trichomonas vaginalis DNA Trichomonas vaginalis DNA N/P 526 JAH 699 69937-1 Trichomonas vaginalis DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Trichomonas vaginalis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method T vaginalis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 480 VIR 20 Trichomonas vaginalis, PCR (tupekaapelt) ams7930074 JAH JAH EI XXX-T vaginalis DNA Trichomonas vaginalis DNA Trichomonas vaginalis DNA N/P 526 JAH 699 69937-1 Trichomonas vaginalis DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Trichomonas vaginalis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method T vaginalis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 1170 VIR 20 Ureaplasma urealyticum, PCR (spermast) ams7930042 JAH JAH EI XXX-Ureaplasma DNA panel Ureaplasma DNA paneel Ureaplasma DNA (paneel) Paneel 528 EI/Paneel 2982 L-2982 686 VIR 20 U.parvum, PCR (haavandikaapelt) ams7930473 JAH JAH EI XXX-U parvum DNA Ureaplasma parvum DNA Ureaplasma parvum DNA N/P 529 JAH 1577 69933-0 Ureaplasma parvum DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma parvum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method U parvum DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 687 VIR 20 Ureaplasma parvum, PCR (biopsiamaterjalist) ams7929407 JAH JAH EI XXX-U parvum DNA Ureaplasma parvum DNA Ureaplasma parvum DNA N/P 529 JAH 1577 69933-0 Ureaplasma parvum DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma parvum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method U parvum DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 688 VIR 20 Ureaplasma parvum, PCR (ureetrakaapelt) ams7928051 JAH JAH EI XXX-U parvum DNA Ureaplasma parvum DNA Ureaplasma parvum DNA N/P 529 JAH 1577 69933-0 Ureaplasma parvum DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma parvum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method U parvum DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 689 VIR 20 Ureaplasma parvum, PCR (emakakaelakanalikaapelt) ams7929980 JAH JAH EI XXX-U parvum DNA Ureaplasma parvum DNA Ureaplasma parvum DNA N/P 529 JAH 1577 69933-0 Ureaplasma parvum DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma parvum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method U parvum DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 690 VIR 20 Ureaplasma parvum, PCR (esmasjoauriinist) ams7930019 JAH JAH EI XXX-U parvum DNA Ureaplasma parvum DNA Ureaplasma parvum DNA N/P 529 JAH 1577 69933-0 Ureaplasma parvum DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma parvum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method U parvum DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 691 VIR 20 Ureaplasma parvum, PCR (tupekaapelt) ams7930075 JAH JAH EI XXX-U parvum DNA Ureaplasma parvum DNA Ureaplasma parvum DNA N/P 529 JAH 1577 69933-0 Ureaplasma parvum DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma parvum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method U parvum DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 697 VIR 20 Emakakaelakanalikaapelt PCR Ureaplasma urealyticumile (sh U parvum) ams7930248 JAH JAH EI XXX-U urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA N/P 530 JAH 1580 51988-4 Ureaplasma urealyticum DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma urealyticum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method U urealyticum DNA XXX Ql PCR 1 Both 698 VIR 20 Ureaplasma urealyticum, PCR (biopsiamaterjalist) ams7929406 JAH JAH EI XXX-U urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA N/P 530 JAH 1580 51988-4 Ureaplasma urealyticum DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma urealyticum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method U urealyticum DNA XXX Ql PCR 1 Both 699 VIR 20 U.urealyticum, PCR (haavandikaapelt) ams7930474 JAH JAH EI XXX-U urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA N/P 530 JAH 1580 51988-4 Ureaplasma urealyticum DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma urealyticum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method U urealyticum DNA XXX Ql PCR 1 Both 700 VIR 20 Ureaplasma urealyticum, PCR (ureetrakaapelt) ams7927745 JAH JAH EI XXX-U urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA N/P 530 JAH 1580 51988-4 Ureaplasma urealyticum DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma urealyticum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method U urealyticum DNA XXX Ql PCR 1 Both 701 VIR 20 Ureaplasma urealyticum, PCR (emakakaelakanalikaapelt) ams7929979 JAH JAH EI XXX-U urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA N/P 530 JAH 1580 51988-4 Ureaplasma urealyticum DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma urealyticum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method U urealyticum DNA XXX Ql PCR 1 Both 702 VIR 20 Ureaplasma urealyticum, PCR (esmasjoauriinist) ams7930020 JAH JAH EI XXX-U urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA N/P 530 JAH 1580 51988-4 Ureaplasma urealyticum DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma urealyticum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method U urealyticum DNA XXX Ql PCR 1 Both 703 VIR 20 Ureaplasma urealyticum, PCR (liigesevedelikust) ams7930053 JAH JAH EI XXX-U urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA N/P 530 JAH 1580 51988-4 Ureaplasma urealyticum DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma urealyticum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method U urealyticum DNA XXX Ql PCR 1 Both 704 VIR 20 Ureaplasma urealyticum, PCR (tupekaapelt) ams7930076 JAH JAH EI XXX-U urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA N/P 530 JAH 1580 51988-4 Ureaplasma urealyticum DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma urealyticum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method U urealyticum DNA XXX Ql PCR 1 Both 711 VIR 20 U.urealyticum (sh U.parvum), PCR (emakaõõneeritisest) ams7930607 JAH JAH EI XXX-U urealyticum/U parvum DNA Ureaplasma urealyticum/Ureaplasma parvum DNA Ureaplasma urealyticum/Ureaplasma parvum DNA N/P 531 JAH 1586 69934-8 Ureaplasma urealyticum+Ureaplasma parvum DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma urealyticum+Ureaplasma parvum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method U urealyticum+U parvum DNA XXX Ql PCR 1 Both 36,8982 712 VIR 20 Ureaplasma urealyticum (sh U. parvum), PCR (kõhuõõnevedelikust) ams7930831 JAH JAH EI XXX-U urealyticum/U parvum DNA Ureaplasma urealyticum/Ureaplasma parvum DNA Ureaplasma urealyticum/Ureaplasma parvum DNA N/P 531 JAH 1586 69934-8 Ureaplasma urealyticum+Ureaplasma parvum DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma urealyticum+Ureaplasma parvum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method U urealyticum+U parvum DNA XXX Ql PCR 1 Both 36,8982 713 VIR 20 Ureaplasma urealyticum (sh U.parvum), PCR (biopsiamaterjalist) ams7930207 JAH JAH EI XXX-U urealyticum/U parvum DNA Ureaplasma urealyticum/Ureaplasma parvum DNA Ureaplasma urealyticum/Ureaplasma parvum DNA N/P 531 JAH 1586 69934-8 Ureaplasma urealyticum+Ureaplasma parvum DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma urealyticum+Ureaplasma parvum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method U urealyticum+U parvum DNA XXX Ql PCR 1 Both 36,8982 714 VIR 20 Spermast Ureaplasma urelyticum (sh U.parvum), PCR ams7929872 JAH JAH EI XXX-U urealyticum/U parvum DNA Ureaplasma urealyticum/Ureaplasma parvum DNA Ureaplasma urealyticum/Ureaplasma parvum DNA N/P 531 JAH 1586 69934-8 Ureaplasma urealyticum+Ureaplasma parvum DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma urealyticum+Ureaplasma parvum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method U urealyticum+U parvum DNA XXX Ql PCR 1 Both 36,8982 715 VIR 20 Tupekaapelt U.urelyticum (sh U.parvum), PCR ams7929910 JAH JAH EI XXX-U urealyticum/U parvum DNA Ureaplasma urealyticum/Ureaplasma parvum DNA Ureaplasma urealyticum/Ureaplasma parvum DNA N/P 531 JAH 1586 69934-8 Ureaplasma urealyticum+Ureaplasma parvum DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma urealyticum+Ureaplasma parvum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method U urealyticum+U parvum DNA XXX Ql PCR 1 Both 36,8982 716 VIR 20 Ureetrakaapelt Ureaplasma urealyticum (sh U.parvum), PCR ams7929649 JAH JAH EI XXX-U urealyticum/U parvum DNA Ureaplasma urealyticum/Ureaplasma parvum DNA Ureaplasma urealyticum/Ureaplasma parvum DNA N/P 531 JAH 1586 69934-8 Ureaplasma urealyticum+Ureaplasma parvum DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma urealyticum+Ureaplasma parvum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method U urealyticum+U parvum DNA XXX Ql PCR 1 Both 36,8982 717 VIR 20 Esmajoauriinist Ureaplasma urealyticum (sh U.parvum), PCR ams7929821 JAH JAH EI XXX-U urealyticum/U parvum DNA Ureaplasma urealyticum/Ureaplasma parvum DNA Ureaplasma urealyticum/Ureaplasma parvum DNA N/P 531 JAH 1586 69934-8 Ureaplasma urealyticum+Ureaplasma parvum DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma urealyticum+Ureaplasma parvum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method U urealyticum+U parvum DNA XXX Ql PCR 1 Both 36,8982 718 VIR 20 M.genitalium, PCR (haavandikaapelt) ams7930472 JAH JAH EI XXX-M genitalium DNA Mycoplasma genitalium DNA Mycoplasma genitalium DNA N/P 532 JAH 1590 69935-5 Mycoplasma genitalium DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma genitalium DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M genitalium DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 719 VIR 20 M.genitalium, PCR (emakaõõneeritisest) ams7930606 JAH JAH EI XXX-M genitalium DNA Mycoplasma genitalium DNA Mycoplasma genitalium DNA N/P 532 JAH 1590 69935-5 Mycoplasma genitalium DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma genitalium DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M genitalium DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 720 VIR 20 Mycoplasma genitalium, PCR (kõhuõõnevedelikust) ams7930830 JAH JAH EI XXX-M genitalium DNA Mycoplasma genitalium DNA Mycoplasma genitalium DNA N/P 532 JAH 1590 69935-5 Mycoplasma genitalium DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma genitalium DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M genitalium DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 721 VIR 20 Mycoplasma genitalium, PCR (biopsiamaterjalist) ams7930206 JAH JAH EI XXX-M genitalium DNA Mycoplasma genitalium DNA Mycoplasma genitalium DNA N/P 532 JAH 1590 69935-5 Mycoplasma genitalium DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma genitalium DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M genitalium DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 722 VIR 20 Emakakaelakanalikaapelt PCR Mycoplasma genitaliumile ams7930243 JAH JAH EI XXX-M genitalium DNA Mycoplasma genitalium DNA Mycoplasma genitalium DNA N/P 532 JAH 1590 69935-5 Mycoplasma genitalium DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma genitalium DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M genitalium DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 723 VIR 20 Spermast Mycoplasma genitalium, PCR ams7929868 JAH JAH EI XXX-M genitalium DNA Mycoplasma genitalium DNA Mycoplasma genitalium DNA N/P 532 JAH 1590 69935-5 Mycoplasma genitalium DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma genitalium DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M genitalium DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 724 VIR 20 Tupekaapelt Mycoplasma genitalium, PCR ams7929911 JAH JAH EI XXX-M genitalium DNA Mycoplasma genitalium DNA Mycoplasma genitalium DNA N/P 532 JAH 1590 69935-5 Mycoplasma genitalium DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma genitalium DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M genitalium DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 725 VIR 20 Ureetrakaapelt Mycoplasma genitalium, PCR ams7929646 JAH JAH EI XXX-M genitalium DNA Mycoplasma genitalium DNA Mycoplasma genitalium DNA N/P 532 JAH 1590 69935-5 Mycoplasma genitalium DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma genitalium DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M genitalium DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 726 VIR 20 Esmajoauriinist Mycoplasma genitalium, PCR ams7929820 JAH JAH EI XXX-M genitalium DNA Mycoplasma genitalium DNA Mycoplasma genitalium DNA N/P 532 JAH 1590 69935-5 Mycoplasma genitalium DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma genitalium DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M genitalium DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 728 VIR 20 Mycoplasma genitalium, PCR (biopsiamaterjalist) ams7929408 JAH JAH EI XXX-M genitalium DNA Mycoplasma genitalium DNA Mycoplasma genitalium DNA N/P 532 JAH 1590 69935-5 Mycoplasma genitalium DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma genitalium DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M genitalium DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 729 VIR 20 Mycoplasma genitalium, PCR (ureetrast) ams7927730 JAH JAH EI XXX-M genitalium DNA Mycoplasma genitalium DNA Mycoplasma genitalium DNA N/P 532 JAH 1590 69935-5 Mycoplasma genitalium DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma genitalium DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M genitalium DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 730 VIR 20 Mycoplasma genitalium, PCR (emakakaelakanalikaapelt) ams7929975 JAH JAH EI XXX-M genitalium DNA Mycoplasma genitalium DNA Mycoplasma genitalium DNA N/P 532 JAH 1590 69935-5 Mycoplasma genitalium DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma genitalium DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M genitalium DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 731 VIR 20 Mycoplasma genitalium, PCR (esmasjoauriinist) ams7930015 JAH JAH EI XXX-M genitalium DNA Mycoplasma genitalium DNA Mycoplasma genitalium DNA N/P 532 JAH 1590 69935-5 Mycoplasma genitalium DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma genitalium DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M genitalium DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 732 VIR 20 Mycoplasma genitalium, PCR (spermast) ams7930038 JAH JAH EI XXX-M genitalium DNA Mycoplasma genitalium DNA Mycoplasma genitalium DNA N/P 532 JAH 1590 69935-5 Mycoplasma genitalium DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma genitalium DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M genitalium DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 733 VIR 20 Mycoplasma genitalium, PCR (liigesevedelikust) ams7930047 JAH JAH EI XXX-M genitalium DNA Mycoplasma genitalium DNA Mycoplasma genitalium DNA N/P 532 JAH 1590 69935-5 Mycoplasma genitalium DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma genitalium DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M genitalium DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 734 VIR 20 Mycoplasma genitalium, PCR (tupekaapelt) ams7930071 JAH JAH EI XXX-M genitalium DNA Mycoplasma genitalium DNA Mycoplasma genitalium DNA N/P 532 JAH 1590 69935-5 Mycoplasma genitalium DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma genitalium DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M genitalium DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 742 VIR 20 M.hominis, PCR (haavandikaapelt) ams7930471 JAH JAH EI XXX-M hominis DNA Mycoplasma hominis DNA Mycoplasma hominis DNA N/P 534 JAH 1594 68546-1 Mycoplasma hominis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma hominis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M hominis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 743 VIR 20 M.hominis, PCR (emakaõõneeritisest) ams7930605 JAH JAH EI XXX-M hominis DNA Mycoplasma hominis DNA Mycoplasma hominis DNA N/P 534 JAH 1594 68546-1 Mycoplasma hominis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma hominis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M hominis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 744 VIR 20 Mycoplasma hominis, PCR (kõhuõõnevedelikust) ams7930829 JAH JAH EI XXX-M hominis DNA Mycoplasma hominis DNA Mycoplasma hominis DNA N/P 534 JAH 1594 68546-1 Mycoplasma hominis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma hominis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M hominis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 745 VIR 20 Mycoplasma hominis, PCR (biopsiamaterjalist) ams7930205 JAH JAH EI XXX-M hominis DNA Mycoplasma hominis DNA Mycoplasma hominis DNA N/P 534 JAH 1594 68546-1 Mycoplasma hominis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma hominis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M hominis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 746 VIR 20 Emakakaelakanalikaapelt PCR Mycoplasma hominisele ams7930244 JAH JAH EI XXX-M hominis DNA Mycoplasma hominis DNA Mycoplasma hominis DNA N/P 534 JAH 1594 68546-1 Mycoplasma hominis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma hominis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M hominis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 747 VIR 20 Spermast Mycoplasma hominis, PCR ams7929869 JAH JAH EI XXX-M hominis DNA Mycoplasma hominis DNA Mycoplasma hominis DNA N/P 534 JAH 1594 68546-1 Mycoplasma hominis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma hominis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M hominis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 748 VIR 20 Tupekaapelt Mycoplasma hominis, PCR ams7929909 JAH JAH EI XXX-M hominis DNA Mycoplasma hominis DNA Mycoplasma hominis DNA N/P 534 JAH 1594 68546-1 Mycoplasma hominis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma hominis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M hominis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 749 VIR 20 Ureetrakaapelt Mycoplasma hominis, PCR ams7929647 JAH JAH EI XXX-M hominis DNA Mycoplasma hominis DNA Mycoplasma hominis DNA N/P 534 JAH 1594 68546-1 Mycoplasma hominis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma hominis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M hominis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 750 VIR 20 Esmajoauriinist Mycoplasma hominis, PCR ams7929819 JAH JAH EI XXX-M hominis DNA Mycoplasma hominis DNA Mycoplasma hominis DNA N/P 534 JAH 1594 68546-1 Mycoplasma hominis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma hominis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M hominis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 751 VIR 20 Mycoplasma hominis, PCR (biopsiamaterjalist) ams7929405 JAH JAH EI XXX-M hominis DNA Mycoplasma hominis DNA Mycoplasma hominis DNA N/P 534 JAH 1594 68546-1 Mycoplasma hominis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma hominis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M hominis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 752 VIR 20 Mycoplasma hominis, PCR (ureetrakaapelt) ams7927735 JAH JAH EI XXX-M hominis DNA Mycoplasma hominis DNA Mycoplasma hominis DNA N/P 534 JAH 1594 68546-1 Mycoplasma hominis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma hominis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M hominis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 753 VIR 20 Mycoplasma hominis, PCR (emakakaelakanalikaapelt) ams7929976 JAH JAH EI XXX-M hominis DNA Mycoplasma hominis DNA Mycoplasma hominis DNA N/P 534 JAH 1594 68546-1 Mycoplasma hominis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma hominis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M hominis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 754 VIR 20 Mycoplasma hominis, PCR (esmasjoauriinist) ams7930016 JAH JAH EI XXX-M hominis DNA Mycoplasma hominis DNA Mycoplasma hominis DNA N/P 534 JAH 1594 68546-1 Mycoplasma hominis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma hominis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M hominis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 755 VIR 20 Mycoplasma hominis, PCR (spermast) ams7930039 JAH JAH EI XXX-M hominis DNA Mycoplasma hominis DNA Mycoplasma hominis DNA N/P 534 JAH 1594 68546-1 Mycoplasma hominis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma hominis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M hominis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 756 VIR 20 Mycoplasma hominis, PCR (liigesevedelikust) ams7930048 JAH JAH EI XXX-M hominis DNA Mycoplasma hominis DNA Mycoplasma hominis DNA N/P 534 JAH 1594 68546-1 Mycoplasma hominis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma hominis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M hominis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 757 VIR 20 Mycoplasma hominis, PCR (tupekaapelt) ams7930072 JAH JAH EI XXX-M hominis DNA Mycoplasma hominis DNA Mycoplasma hominis DNA N/P 534 JAH 1594 68546-1 Mycoplasma hominis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma hominis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M hominis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 1172 VIR 20 H.ducreyi, PCR (haavandikaapelt) ams7930703 JAH JAH EI XXX-H ducreyi DNA Haemophilus ducreyi DNA Haemophilus ducreyi DNA N/P 537 JAH 2996 29559-2 Haemophilus ducreyi DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 1938 MICRO Haemophilus ducreyi DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method H ducreyi DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 1137 VIR 20 Human papillomavirus, PCR (biopsiamaterjalist) ams7927791 JAH JAH EI XXX-HPV NAT panel HPV NAT paneel Inimese papilloomiviiruse (HPV kõrge riski genotüüpide) NAT (paneel) Paneel 539 JAH 2712 L-2712 1138 VIR 20 Human papillomavirus, PCR (kehavedelikust) ams7930009 JAH JAH EI XXX-HPV NAT panel HPV NAT paneel Inimese papilloomiviiruse (HPV kõrge riski genotüüpide) NAT (paneel) Paneel 539 JAH 2712 L-2712 1139 VIR 20 Human papillomavirus (tuvastamine, genotüpeerimine), PCR (ureetrakaapelt) ams7928133 JAH JAH EI XXX-HPV NAT panel HPV NAT paneel Inimese papilloomiviiruse (HPV kõrge riski genotüüpide) NAT (paneel) Paneel 539 JAH 2712 L-2712 1140 VIR 20 Human papillomavirus, PCR (haavandikaapelt) ams7930061 JAH JAH EI XXX-HPV NAT panel HPV NAT paneel Inimese papilloomiviiruse (HPV kõrge riski genotüüpide) NAT (paneel) Paneel 539 JAH 2712 L-2712 1141 VIR 20 Human papillomavirus, PCR (tupekaapelt) ams7930068 JAH JAH EI XXX-HPV NAT panel HPV NAT paneel Inimese papilloomiviiruse (HPV kõrge riski genotüüpide) NAT (paneel) Paneel 539 JAH 2712 L-2712 1171 VIR 20 T.pallidum, PCR (haavandikaapelt) ams7930702 JAH JAH EI XXX-T pallidum DNA Treponema pallidum DNA Treponema pallidum DNA N/P 553 JAH 2995 41163-7 Treponema pallidum DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 1841 MICRO Treponema pallidum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method T pallidum DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 453 VIR 20 Treponema pallidum vastane antikeha seerumis ams7930098 JAH JAH EI S,P-T pallidum Ab Treponema pallidum Ab Treponema pallidum vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 554 JAH 687 47236-5 Treponema pallidum Ab.IgG+IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Treponema pallidum IgG+IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay T pallidum IgG+IgM Ser Ql EIA 1 Both 457 VIR 20 Treponema pallidum vastased IgM antikehad seerumis ams7930465 JAH JAH JAH S,P-T pallidum IgM Treponema pallidum IgM Treponema pallidum vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P RU/ml 555 JAH 692 47237-3 Treponema pallidum Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Treponema pallidum IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay T pallidum IgM Ser Ql EIA 1 Both 675 VIR 20 Treponema pallidumi vastaste IgM antikehade immuunoblot uuring seerumis ams7929548 JAH JAH JAH S,P-T pallidum IgM IB Treponema pallidum IgM (immunoblot) Treponema pallidum vastane IgM seerumis/plasmas (immunoblot) N/Pp/P 557 JAH 1537 40680-1 Treponema pallidum Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord IB MICRO Treponema pallidum IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) T pallidum IgM Ser Ql IB 1 Both 459 VIR 20 Treponema pallidum vastased IgG antikehad seerumis ams7930466 JAH JAH JAH S,P-T pallidum IgG Treponema pallidum IgG Treponema pallidum vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P RU/ml 560 JAH 693 47238-1 Treponema pallidum Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Treponema pallidum IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay T pallidum IgG Ser Ql EIA 1 Both 673 VIR 20 Treponema pallidumi vastaste IgG antikehade immuunoblot uuring seerumis ams7929549 JAH JAH JAH S,P-T pallidum IgG IB Treponema pallidum IgG (immunoblot) Treponema pallidum vastane IgG seerumis/plasmas (immunoblot) N/Pp/P 562 JAH 1536 40679-3 Treponema pallidum Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord IB MICRO Treponema pallidum IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) T pallidum IgG Ser Ql IB 1 Both 454 VIR 20 RPR shk7927868 Mittetreponemaalse reagiini vastane antikeha seerumis ams7930099 JAH EI EI S,P-RPR RPR Mittetreponemaalse reagiini vastased antikehad seerumis/plasmas N/P 571 JAH 688 20507-0 Reagin Ab ACnc Pt Ser Ord RPR 0,04% MICRO Reagin Ab [Presence] in Serum by RPR RPR Ser Ql 1 Both 455 VIR 20 Mittetreponemaalse reagiini vastane antikeha seerumis shk7927868 JAH JAH EI S,P-RPR RPR Mittetreponemaalse reagiini vastased antikehad seerumis/plasmas N/P 571 JAH 688 20507-0 Reagin Ab ACnc Pt Ser Ord RPR 0,04% MICRO Reagin Ab [Presence] in Serum by RPR RPR Ser Ql 1 Both 456 VIR 20 RPR shk7927868 RPR tiiter ams7930100 JAH EI EI S,P-RPR titr RPR tiiter Mittetreponemaalse reagiini vastaste antikehade tiiter seerumis/plasmas Tekst 572 JAH 689 31147-2 Reagin Ab Titr Pt Ser Qn RPR {titer} titer 0,05% MICRO Reagin Ab [Titer] in Serum by RPR RPR Ser-Titr 1 Both 1120 VIR 20 Toxoplasma gondii, PCR (biopsiamaterjalist) ams7929302 JAH JAH EI XXX-T gondii DNA Toxoplasma gondii DNA Toxoplasma gondii DNA N/P 684 JAH 2510 29904-0 Toxoplasma gondii DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Toxoplasma gondii DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method T gondii DNA XXX Ql PCR 1 Both 27,144 1121 VIR 20 Toxoplasma gondii, PCR (liikvorist) ams7929321 JAH JAH EI XXX-T gondii DNA Toxoplasma gondii DNA Toxoplasma gondii DNA N/P 684 JAH 2510 29904-0 Toxoplasma gondii DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Toxoplasma gondii DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method T gondii DNA XXX Ql PCR 1 Both 27,144 461 VIR 20 Toxoplasma gondii vastased IgM antikehad ams7927038 JAH JAH JAH S,P-T gondii IgM Toxoplasma gondii IgM Toxoplasma gondii vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P EIU 687 JAH 696 25542-2 Toxoplasma gondii Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord 32 MICRO Toxoplasma gondii IgM Ab [Presence] in Serum T gondii IgM Ser Ql 1 Both 16,1464 463 VIR 20 Toxoplasma gondii vastased IgG antikehad ams7927036 JAH JAH JAH S,P-T gondii IgG QN Toxoplasma gondii IgG QN Toxoplasma gondii vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L EIU 690 JAH 698 5388-4 Toxoplasma gondii Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA 0,00% MICRO Toxoplasma gondii IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay T gondii IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 1214 VIR 20 C. difficile toksiin B määramine roojast (GeneXpert) ams7930806 JAH JAH EI St-C difficile tox B DNA Clostridioides difficile toksiin B DNA roojas Clostridioides difficile toksiin B DNA roojas N/P 705 JAH 3465 74822-8 Clostridium difficile toxin B Pr Pt Stool Ord Probe.amp.tar MICRO Clostridium difficile toxin B [Presence] in Stool by Probe and target amplification method C dif Tox B Stl Ql PCR 1 Both 1179 VIR 20 Roojast Clostridium difficile toksiin A ja/või B ams7930405 JAH JAH EI St-C difficile Ag, tox A,B panel Clostridioides difficile Ag, toksiin A,B paneel roojast Clostridioides difficile Ag, toksiin A,B roojast (paneel) Paneel 708 JAH 3037 L-3037 1154 VIR 20 Clostridium difficile GDH antigeeni määramine (roojast) ams7930695 JAH JAH EI St-C difficile Ag strip Clostridioides difficile Ag roojas (ribaanalüüs) Clostridioides difficile antigeen roojas (ribaanalüüs) N/P 709 JAH 2878 57901-1 Clostridium difficile glutamate dehydrogenase ACnc Pt Stool Ord MICRO Clostridium difficile glutamate dehydrogenase [Presence] in Stool C diff GDH Stl Ql 1 Both 30,8391 1210 VIR 20 Clostridium difficile A toksiin immuunmeetodil (roojast) ams7930005 JAH JAH EI St-C difficile tox A strip Clostridioides difficile toksiin A roojas Clostridioides difficile toksiin A roojas (ribaanalüüs) N/P 711 JAH 3277 13957-6 Clostridium difficile toxin A ACnc Pt Stool Ord EIA 2 MICRO Clostridium difficile toxin A [Presence] in Stool by Immunoassay C dif Tox A Stl Ql EIA 1 Both 27,4991 1211 VIR 20 Clostridium difficile B toksiin immuunmeetodil (roojast) ams7930006 JAH JAH EI St-C difficile tox B strip Clostridioides difficile toksiin B roojas Clostridioides difficile toksiin B roojas (ribaanalüüs) N/P 712 JAH 3278 10895-1 Clostridium difficile toxin B ACnc Pt Stool Ord MICRO Clostridium difficile toxin B [Presence] in Stool C dif Tox B Stl Ql 1 Both 27,4991 662 VIR 20 Roojast C parvum'i antigeen immuunmeetodil ams7930380 JAH JAH EI St-C parvum Ag Cryptosporidium parvum Ag roojas Cryptosporidium parvum antigeen roojas N/P 716 JAH 1504 41487-0 Cryptosporidium parvum Ag ACnc Pt Stool Ord EIA 0,00% MICRO Cryptosporidium parvum Ag [Presence] in Stool by Immunoassay C parvum Ag Stl Ql EIA 1 Both 661 VIR 20 Giardia lamblia antigeen immuunmeetodil (roojast) ams7930209 JAH JAH EI St-G lamblia Ag Giardia lamblia Ag roojas Giardia lamblia antigeen roojas N/P 720 JAH 1503 31830-3 Giardia lamblia Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Giardia lamblia Ag [Presence] in Stool G lamblia Ag Stl Ql 1 Both 681 VIR 20 Candida albicans, PCR (emakakaelakanalikaapelt) ams7930781 JAH JAH EI XXX-C albicans DNA Candida albicans DNA Candida albicans DNA N/P 740 JAH 1567 A-1567 657 VIR 20 Aspergilluse antigeen galaktomannaan ams7930372 JAH JAH EI S,P-Aspergillus Ag Aspergillus Ag Aspergillus antigeen (galaktomannaan) seerumis/plasmas N/P 752 JAH 1499 44099-0 Galactomannan Ag ACnc Pt Ser/Plas Ord EIA MICRO Galactomannan Ag [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay Galactomannan Ag SerPl Ql EIA 1 Both 658 VIR 20 (66716) Aspergillus fumigatuse antigeeni määramine ams7928922 JAH JAH JAH S,P-Aspergillus Ag Aspergillus Ag Aspergillus antigeen (galaktomannaan) seerumis/plasmas N/P 752 JAH 1499 44099-0 Galactomannan Ag ACnc Pt Ser/Plas Ord EIA MICRO Galactomannan Ag [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay Galactomannan Ag SerPl Ql EIA 1 Both 1180 MB 21 Aeroobse mikrofloora külv BACTEC süsteemi (kõhuõõnevedelikust) ams7930810 JAH JAH EI XXX-Automated aerobic culture Automatiseeritud aeroobne külv Automatiseeritud aeroobne külv KYLV 1 JAH 3038 6463-4 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Culture 39 MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Culture Bacteria XXX Cult 1 Both 9,3141 1181 MB 21 Aeroobse mikrofloora külv BACTEC süsteemi (liigesevedelikust) ams7930444 JAH JAH EI XXX-Automated aerobic culture Automatiseeritud aeroobne külv Automatiseeritud aeroobne külv KYLV 1 JAH 3038 6463-4 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Culture 39 MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Culture Bacteria XXX Cult 1 Both 9,3141 1182 MB 21 Aeroobse mikrofloora külv BACTEC süsteemi (biopsiamaterjalist) ams7930929 JAH JAH EI XXX-Automated aerobic culture Automatiseeritud aeroobne külv Automatiseeritud aeroobne külv KYLV 1 JAH 3038 6463-4 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Culture 39 MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Culture Bacteria XXX Cult 1 Both 9,3141 1183 MB 21 Aeroobse mikrofloora külv BACTEC süsteemi (pleuravedelikust) ams7929841 JAH JAH EI XXX-Automated aerobic culture Automatiseeritud aeroobne külv Automatiseeritud aeroobne külv KYLV 1 JAH 3038 6463-4 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Culture 39 MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Culture Bacteria XXX Cult 1 Both 9,3141 1184 MB 21 Aeroobse mikrofloora külv (verest) ams7929378 JAH JAH EI XXX-Automated aerobic culture Automatiseeritud aeroobne külv Automatiseeritud aeroobne külv KYLV 1 JAH 3038 6463-4 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Culture 39 MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Culture Bacteria XXX Cult 1 Both 9,3141 1185 MB 21 Anaeroobse mikrofloora külv BACTEC süsteemi (kõhuõõnevedelikust) ams7930811 JAH JAH EI XXX-Automated anaerobic culture Automatiseeritud anaeroobne külv Automatiseeritud anaeroobne külv KYLV 3 JAH 3039 23667-9 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen Bacteria XXX 1 Both 9,3141 1186 MB 21 Anaeroobse mikrofloora külv BACTEC süsteemi (liigesevedelikust) ams7930445 JAH JAH EI XXX-Automated anaerobic culture Automatiseeritud anaeroobne külv Automatiseeritud anaeroobne külv KYLV 3 JAH 3039 23667-9 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen Bacteria XXX 1 Both 9,3141 1187 MB 21 Anaeroobse mikrofloora külv BACTEC süsteemi (biopsiamaterjalist) ams7930930 JAH JAH EI XXX-Automated anaerobic culture Automatiseeritud anaeroobne külv Automatiseeritud anaeroobne külv KYLV 3 JAH 3039 23667-9 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen Bacteria XXX 1 Both 9,3141 1188 MB 21 Anaeroobse mikrofloora külv (verest) ams7927434 JAH JAH EI XXX-Automated anaerobic culture Automatiseeritud anaeroobne külv Automatiseeritud anaeroobne külv KYLV 3 JAH 3039 23667-9 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen Bacteria XXX 1 Both 9,3141 1189 MB 21 Anaeroobse mikrofloora külv BACTEC süsteemi (pleuravedelikust) ams7929843 JAH JAH EI XXX-Automated anaerobic culture Automatiseeritud anaeroobne külv Automatiseeritud anaeroobne külv KYLV 3 JAH 3039 23667-9 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen Bacteria XXX 1 Both 9,3141 1190 MB 21 Seente külv BACTEC süsteemi (pleuravedelikust) ams7929845 JAH JAH EI XXX-Automated fungal culture Automatiseeritud seente külv Automatiseeritud seente külv KYLV 7 JAH 3040 42805-2 Fungus identified Prid Pt XXX Nom MICRO Fungus identified in Unspecified specimen Fungus XXX 1 Both 9,3141 887 MB 21 Aeroobne külv (eesnahakaapelt) ams7930928 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 888 MB 21 Aeroobse mikrofloora külv (eesnäärme sekreedist) ams7930429 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 889 MB 21 Aeroobse mikrofloora külv (amnionivedelikust) ams7929769 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 890 MB 21 Aeroobse mikrofloora külv uriinist (põiepunktsiooni) ams7929772 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 891 MB 21 Aeroobse mikrofloora külv (sapist) ams7929777 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 892 MB 21 Aeroobse mikrofloora külv (villisisust) ams7929779 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 893 MB 21 Aeroobse mikrofloora külv (kateeteruriinist) ams7929782 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 894 MB 21 Aeroobse mikrofloora külv (kehavedelikust) ams7929822 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 895 MB 21 Aeroobse mikrofloora külv (luukoest) ams7927352 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 896 MB 21 Aeroobse mikrofloora külv (pleuravedelikust) ams7929840 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 897 MB 21 Aeroobse mikrofloora külv (bronhiaspiraadist) ams7927354 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 898 MB 21 Aeroobse mikrofloora külv (kateetrilt) ams7927358 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 899 MB 21 Aeroobse mikrofloora külv (tsentraalkateetrilt) ams7927360 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 900 MB 21 Aeroobse mikrofloora külv (kõhuõõnevedelikust) ams7929846 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 901 MB 21 Aeroobse mikrofloora külv (liikvorist) ams7929198 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 902 MB 21 Aeroobse mikrofloora külv (proteesilt/inplantaadilt) ams7929849 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 903 MB 21 Aeroobse mikrofloora külv (siinusepunktaadist) ams7929204 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 904 MB 21 Aeroobse mikrofloora külv (dialüüsivedelikust) ams7929219 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 905 MB 21 Aeroobse mikrofloora külv (keskkonnast või materjalilt steriilsuse kontrolliks) ams7929885 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 906 MB 21 Aeroobse mikrofloora külv (liigesevedelikust) ams7929886 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 907 MB 21 Aeroobse mikrofloora külv (trahheaaspiraadist) ams7929889 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 908 MB 21 Aeroobse mikrofloora külv (emakaõõneeritisest) ams7929896 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 909 MB 21 Aeroobse mikrofloora külv (määratlemata materjalist) ams7929916 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 910 MB 21 Aeroobse mikrofloora külv (nefrostoomi uriinist) ams7930096 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 911 MB 21 Haavandi eritisest külv aeroobsele mikrofloorale ams7930407 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 912 MB 21 Biopsiamaterjalist külv aeroobsele mikrofloorale ams7929184 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 913 MB 21 " Bronhoalveolaarloputuse vedelikust külv aeroobsele mikrofloorale" ams7929775 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 914 MB 21 Dreenieritisest külv aeroobsele mikrofloorale ams7929220 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 915 MB 21 Emakakaelakanalikaapelt külv aeroobsele mikrofloorale ams7929793 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 916 MB 21 Fistlieritisest külv aeroobsele mikrofloorale ams7929186 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 917 MB 21 Haaveritisest külv aeroobsele mikrofloorale ams7929913 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 918 MB 21 Aeroobse mikrofloora külv (keskkõrvaeritisest) ams7929806 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 919 MB 21 Konjuktiivikaapelt külv aeroobsele mikrofloorale ams7929238 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 920 MB 21 Kurgukaapelt külv aeroobsele mikrofloorale ams7927407 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 921 MB 21 Kõrvaeritisest külv aeroobsele mikrofloorale ams7929804 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 922 MB 21 Mädast külv aeroobsele mikrofloorale ams7929853 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 923 MB 21 Nahakaapelt külv aeroobsele mikrofloorale ams7929873 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 924 MB 21 Ninakaapest külv aeroobsele mikrofloorale ams7929834 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 925 MB 21 Rinnapiimast külv aeroobsele mikrofloorale ams7927380 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 926 MB 21 Rögast külv aeroobsele mikrofloorale ams7927400 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 927 MB 21 Silmamaterjalist külv aeroobsele mikrofloorale ams7929809 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 928 MB 21 Spermast külv aeroobsele mikrofloorale ams7929864 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 929 MB 21 Suulimaskestakaapelt külv aeroobsele mikrofloorale ams7929264 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 930 MB 21 Troofilise haavandi eritisest külv aeroobsele mikrofloorale ams7929898 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 931 MB 21 Tupekaapelt külv aeroobsele mikrofloorale ams7929901 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 932 MB 21 Ureetrakaapelt külv aeroobsele mikrofloorale ams7929891 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 933 MB 21 Keskjoauriinist külv aeroobsele mikrofloorale ams7929788 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 934 MB 21 URICULT (labori tarvik) Uriinist (keskjoa) külv aeroobsele mikrofloorale ams7930419 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 935 MB 21 Keskjoauriinist (URICULT) külv aeroobsele mikrofloorale ams7929789 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 936 MB 21 Väliskõrvaeritisest külv aeroobsele mikrofloorale ams7929283 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 937 MB 21 Välisgenitaalidelt külv aeroobsele mikrofloorale ams7929825 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 938 MB 21 Aeroobse mikrofloora külv (bronhiaspiraadist) ams7929732 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 939 MB 21 Aeroobse mikrofloora külv (bronhoalveolaarloputuse vedelikust) ams7929919 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 940 MB 21 Anaeroobse mikrofloora külv (tsentraalkateetrilt) ams7930579 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 941 MB 21 Anaeroobse mikrofloora külv (eesnäärme sekreedist) ams7930430 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 942 MB 21 Anaeroobse mikrofloora külv (amnionivedelikust) ams7929770 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 943 MB 21 Anaeroobse mikrofloora külv (põiepunktsiooni) ams7929773 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 944 MB 21 Anaeroobse mikrofloora külv (villisisust) ams7929780 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 945 MB 21 Anaeroobse mikrofloora külv (kehavedelikust) ams7929823 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 946 MB 21 Anaeroobse mikrofloora külv (luukoest) ams7927438 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 947 MB 21 Anaeroobse mikrofloora külv (pleuravedelikust) ams7929842 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 948 MB 21 Anaeroobse mikrofloora külv (kõhuõõnevedelikust) ams7929847 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 949 MB 21 Anaeroobse mikrofloora külv (proteesilt/inplantaadilt) ams7929850 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 950 MB 21 Anaeroobse mikrofloora külv (siinusepunktaadist) ams7929205 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 951 MB 21 Anaeroobse mikrofloora külv (liigesevedelikust) ams7929887 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 952 MB 21 Anaeroobse mikrofloora külv (emakaõõneeritisest) ams7929897 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 953 MB 21 Anaeroobse mikrofloora külv (dialüüsivedelikust) ams7929268 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 954 MB 21 Anaeroobse mikrofloora külv (määratlemata materjalist) ams7929917 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 955 MB 21 Anaeroobse mikrofloora külv (bronhiaspiraadist) ams7929307 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 956 MB 21 Haavandi eritisest külv anaeroobsele mikrofloorale ams7930408 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 957 MB 21 Biopsiamaterjalist külv anaeroobsele mikrofloorale ams7927440 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 958 MB 21 Dreenieritisest külv anaeroobsele mikrofloorale ams7929221 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 959 MB 21 Fistlieritisest külv anaeroobsele mikrofloorale ams7927444 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 960 MB 21 Haavaeritisest külv anaeroobsele mikrofloorale ams7929914 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 961 MB 21 Keskkõrvaeritisest külv anaeroobsele mikrofloorale ams7930089 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 962 MB 21 Kõrvaeritisest külv anaeroobsele mikrofloorale ams7930374 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 963 MB 21 Mädast külv anaeroobsele mikrofloorale ams7929854 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 964 MB 21 Silmamaterjalist külv anaeroobsele mikrofloorale ams7929810 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 965 MB 21 Troofilise haavandi eritisest külv anaeroobsele mikrofloorale ams7929899 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 979 MB 21 Spermast külv seentele ams7930476 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 980 MB 21 Külv seentele (emakaõõnereritisest) ams7930602 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 981 MB 21 Külv seentele (eesnahakaapelt) ams7930931 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 982 MB 21 Seente külv (eesnäärme sekreedist) ams7930431 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 983 MB 21 Seente külv (amnionivedelikust) ams7929771 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 984 MB 21 Seente külv (põiepunktsiooni) ams7929774 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 985 MB 21 Seente külv (kateeteruriinist) ams7929783 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 986 MB 21 Seente külv (kehavedelikust) ams7929824 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 987 MB 21 Seente külv (verest) ams7927516 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 988 MB 21 Seente külv (pleuravedelikust) ams7929844 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 989 MB 21 Seente külv (tsentraalkateetrilt) ams7927520 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 990 MB 21 Seente külv (kõhuõõnevedelikust) ams7929848 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 991 MB 21 Seente külv (proteesilt/inplantaadilt) ams7929851 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 992 MB 21 Seente külv (siinusepunktaadist) ams7929207 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 993 MB 21 Seente külv (liigesevedelikust) ams7929888 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 994 MB 21 Seente külv (trahheaaspiraadist) ams7929890 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 995 MB 21 Seente külv (liikvorist) ams7929254 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 996 MB 21 Seente külv (dialüüsivedelikust) ams7929269 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 997 MB 21 Seente külv (määratlemata materjalist) ams7929918 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 998 MB 21 Seente külv (bronhiaspiraadist) ams7929308 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 999 MB 21 Seente külv (villisisust) ams7930394 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1000 MB 21 Haavandi eritisest külv seentele ams7930409 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1001 MB 21 Biopsiamaterjalist uuring seentele ams7930371 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1002 MB 21 Bronhoalveolaarloputuse vedelikust külv seentele ams7929776 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1003 MB 21 Dreenieritisest külv seentele ams7929222 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1004 MB 21 Emakakaelakanalikaapelt külv seentele ams7930239 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1005 MB 21 Haavaeritisest külv seentele ams7929915 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1006 MB 21 Keskkõrvaeritisest külv seentele ams7929807 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1007 MB 21 Konjuktiivikaapelt külv seentele ams7929240 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1008 MB 21 Kurgukaapelt külv seentele ams7927554 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1009 MB 21 Kõrvaeritisest külv seentele ams7929805 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1010 MB 21 Mädast külv seentele ams7929855 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1011 MB 21 Nahakaapelt külv seentele ams7929875 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1012 MB 21 Ninakaapest külv seentele ams7929837 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1013 MB 21 Rektaalkaapest külv seentele ams7930199 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1014 MB 21 Roojast külv seentele ams7930201 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1015 MB 21 Rögast külv seentele ams7929203 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1016 MB 21 Silmamaterjalist külv seentele ams7929813 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1017 MB 21 Suulimaskestakaapelt külv seentele ams7927536 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1018 MB 21 Troofilise haavandi eritisest külv seentele ams7929900 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1019 MB 21 Tupekaapelt külv seentele ams7929905 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1020 MB 21 Ureetrakaapelt külv seentele ams7929894 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1021 MB 21 Keskjoauriinist külv seentele ams7929791 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1022 MB 21 Väliskõrvaeritisest külv seentele ams7929284 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1023 MB 21 Välisgenitaalidelt külv seentele ams7929826 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1024 MB 21 Seenet külv (bronhoalveolaarloputuse vedelikust) ams7929967 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1025 MB 21 Seente külv (väliskõrvaeritisest) ams7930193 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1026 MB 21 Seente külv (rögast) ams7930194 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1027 MB 21 Seente külv (kõrvaeritisest). ams7930236 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1028 MB 21 Külv seentele (kõrvaeritisest) ams7930237 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1029 MB 21 Seente külv (bronhiaspiraadist) ams7930406 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1033 MB 21 Mädast MRSA külv ams7930762 JAH JAH EI XXX-MRSA culture MRSA külv Metitsilliiniresistentse Staphylococcus aureus külv KYLV 15 JAH 2257 13317-3 Staphylococcus aureus.methicillin resistant isolate ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 0,31% MICRO Methicillin resistant Staphylococcus aureus [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture MRSA XXX Ql Cult 1 Both 1034 MB 21 Nahakaapelt MRSA külv ams7930818 JAH JAH EI XXX-MRSA culture MRSA külv Metitsilliiniresistentse Staphylococcus aureus külv KYLV 15 JAH 2257 13317-3 Staphylococcus aureus.methicillin resistant isolate ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 0,31% MICRO Methicillin resistant Staphylococcus aureus [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture MRSA XXX Ql Cult 1 Both 1035 MB 21 Kurgukaapelt MRSA külv ams7929396 JAH JAH EI XXX-MRSA culture MRSA külv Metitsilliiniresistentse Staphylococcus aureus külv KYLV 15 JAH 2257 13317-3 Staphylococcus aureus.methicillin resistant isolate ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 0,31% MICRO Methicillin resistant Staphylococcus aureus [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture MRSA XXX Ql Cult 1 Both 1036 MB 21 Ninakaapest MRSA külv ams7929836 JAH JAH EI XXX-MRSA culture MRSA külv Metitsilliiniresistentse Staphylococcus aureus külv KYLV 15 JAH 2257 13317-3 Staphylococcus aureus.methicillin resistant isolate ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 0,31% MICRO Methicillin resistant Staphylococcus aureus [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture MRSA XXX Ql Cult 1 Both 1037 MB 21 Rektaalkaapest VRE külv ams7930403 JAH JAH EI XXX-VRE culture VRE külv Vankomütsiiniresistentse Enterococcus sp. külv KYLV 17 JAH 2258 13316-5 Enterococcus species.vancomycin resistant ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 0,00% MICRO Vancomycin resistant enterococcus [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture VRE XXX Ql Cult 1 Both 1038 MB 21 Roojast VRE külv ams7930404 JAH JAH EI XXX-VRE culture VRE külv Vankomütsiiniresistentse Enterococcus sp. külv KYLV 17 JAH 2258 13316-5 Enterococcus species.vancomycin resistant ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 0,00% MICRO Vancomycin resistant enterococcus [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture VRE XXX Ql Cult 1 Both 1100 MB 21 Ninakaapest Staphylococcus aureus'e külv ams7929838 JAH JAH EI XXX-S aureus culture Staphylococcus aureus külv Staphylococcus aureus külv KYLV 24 JAH 2485 20966-8 Staphylococcus sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture MICRO Staphylococcus sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Staphylococcus XXX Cult 1 Both 24,697 1101 MB 21 Rektaalkaapest Staphylococcus aureus'e külv ams7930198 JAH JAH EI XXX-S aureus culture Staphylococcus aureus külv Staphylococcus aureus külv KYLV 24 JAH 2485 20966-8 Staphylococcus sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture MICRO Staphylococcus sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Staphylococcus XXX Cult 1 Both 24,697 1102 MB 21 Roojast Staphylococcus aureus'e külv ams7930200 JAH JAH EI XXX-S aureus culture Staphylococcus aureus külv Staphylococcus aureus külv KYLV 24 JAH 2485 20966-8 Staphylococcus sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture MICRO Staphylococcus sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Staphylococcus XXX Cult 1 Both 24,697 973 MB 21 Legionella sp külv (pleuravedelikust) ams7929327 JAH JAH EI XXX-Legionella sp. culture Legionella sp. külv Legionella sp. külv KYLV 26 JAH 2244 593-4 Legionella sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 0,00% MICRO Legionella sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Legionella XXX Cult 1 Both 974 MB 21 Legionella sp külv (bronhoalveolaarloputuse vedelikust) ams7929920 JAH JAH EI XXX-Legionella sp. culture Legionella sp. külv Legionella sp. külv KYLV 26 JAH 2244 593-4 Legionella sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 0,00% MICRO Legionella sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Legionella XXX Cult 1 Both 975 MB 21 Legionella sp külv (rögast) ams7929329 JAH JAH EI XXX-Legionella sp. culture Legionella sp. külv Legionella sp. külv KYLV 26 JAH 2244 593-4 Legionella sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 0,00% MICRO Legionella sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Legionella XXX Cult 1 Both 976 MB 21 Legionella sp külv (trahheaaspiraadist) ams7930055 JAH JAH EI XXX-Legionella sp. culture Legionella sp. külv Legionella sp. külv KYLV 26 JAH 2244 593-4 Legionella sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 0,00% MICRO Legionella sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Legionella XXX Cult 1 Both 1059 MB 21 C. diphtheriae külv (kõrvaeritisest ams7930558 JAH JAH EI XXX-C diphtheriae culture Corynebacterium diphtheriae külv Corynebacterium diphtheriae külv KYLV 27 JAH 2269 16676-9 Corynebacterium diphtheriae ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture MICRO Corynebacterium diphtheriae [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture C diphtheriae XXX Ql Cult 1 Both 1060 MB 21 C. diphtheriae külv (keskkõrvaeritisest) ams7930560 JAH JAH EI XXX-C diphtheriae culture Corynebacterium diphtheriae külv Corynebacterium diphtheriae külv KYLV 27 JAH 2269 16676-9 Corynebacterium diphtheriae ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture MICRO Corynebacterium diphtheriae [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture C diphtheriae XXX Ql Cult 1 Both 1061 MB 21 C. diphtheriae külv (väliskõrvaeritisest) ams7930559 JAH JAH EI XXX-C diphtheriae culture Corynebacterium diphtheriae külv Corynebacterium diphtheriae külv KYLV 27 JAH 2269 16676-9 Corynebacterium diphtheriae ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture MICRO Corynebacterium diphtheriae [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture C diphtheriae XXX Ql Cult 1 Both 1062 MB 21 Kurgukaapelt Corynebacterium diphtheriae külv ams7927476 JAH JAH EI XXX-C diphtheriae culture Corynebacterium diphtheriae külv Corynebacterium diphtheriae külv KYLV 27 JAH 2269 16676-9 Corynebacterium diphtheriae ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture MICRO Corynebacterium diphtheriae [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture C diphtheriae XXX Ql Cult 1 Both 1063 MB 21 Ninakaapest Corynebacterium diphtheriae külv ams7929835 JAH JAH EI XXX-C diphtheriae culture Corynebacterium diphtheriae külv Corynebacterium diphtheriae külv KYLV 27 JAH 2269 16676-9 Corynebacterium diphtheriae ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture MICRO Corynebacterium diphtheriae [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture C diphtheriae XXX Ql Cult 1 Both 1155 MB 21 Bordetella pertussis külv (ninakaapelt) ams7930031 JAH JAH EI XXX-B pertussis culture Bordetella pertussis külv Bordetella pertussis külv KYLV 28 JAH 2887 6317-2 Bordetella sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture MICRO Bordetella sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Bordetella XXX Cult 1 Both 22,9422 1457 MB 21 H. influenzae külv kurgukaapelt ams7931383 JAH JAH EI XXX-H influenzae culture Haemophilus influenzae külv Haemophilus influenzae külv KYLV 29 JAH 5033 69410-9 Haemophilus influenzae Prid Pt XXX Nom Organism specific culture MICRO Haemophilus influenzae [Identifier] in Unspecified specimen by Organism specific culture Haem influ XXX Cult 1 Observation 18,3665 966 MB 21 Emakakaelakanalikaapelt külv Neisseria gonorrhoeaele ams7930245 JAH JAH EI XXX-N gonorrhoeae culture Neisseria gonorrhoeae külv Neisseria gonorrhoeae külv KYLV 32 JAH 2241 698-1 Neisseria gonorrhoeae ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 0,00% MICRO Neisseria gonorrhoeae [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture N gonorrhoea XXX Ql Cult 1 Both 967 MB 21 Konjuktiivikaapelt Neisseria gonorrhoeae külv ams7929239 JAH JAH EI XXX-N gonorrhoeae culture Neisseria gonorrhoeae külv Neisseria gonorrhoeae külv KYLV 32 JAH 2241 698-1 Neisseria gonorrhoeae ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 0,00% MICRO Neisseria gonorrhoeae [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture N gonorrhoea XXX Ql Cult 1 Both 968 MB 21 Neisseria gonorrheae külv (kurgukaapelt) ams7929547 JAH JAH EI XXX-N gonorrhoeae culture Neisseria gonorrhoeae külv Neisseria gonorrhoeae külv KYLV 32 JAH 2241 698-1 Neisseria gonorrhoeae ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 0,00% MICRO Neisseria gonorrhoeae [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture N gonorrhoea XXX Ql Cult 1 Both 969 MB 21 Silmamaterjalist Neisseria gonorrhoeae külv ams7929811 JAH JAH EI XXX-N gonorrhoeae culture Neisseria gonorrhoeae külv Neisseria gonorrhoeae külv KYLV 32 JAH 2241 698-1 Neisseria gonorrhoeae ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 0,00% MICRO Neisseria gonorrhoeae [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture N gonorrhoea XXX Ql Cult 1 Both 970 MB 21 Spermast Neisseria gonorrhoeae külv ams7929867 JAH JAH EI XXX-N gonorrhoeae culture Neisseria gonorrhoeae külv Neisseria gonorrhoeae külv KYLV 32 JAH 2241 698-1 Neisseria gonorrhoeae ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 0,00% MICRO Neisseria gonorrhoeae [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture N gonorrhoea XXX Ql Cult 1 Both 971 MB 21 Tupekaapelt Neisseria gonorrhoeae külv ams7929904 JAH JAH EI XXX-N gonorrhoeae culture Neisseria gonorrhoeae külv Neisseria gonorrhoeae külv KYLV 32 JAH 2241 698-1 Neisseria gonorrhoeae ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 0,00% MICRO Neisseria gonorrhoeae [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture N gonorrhoea XXX Ql Cult 1 Both 972 MB 21 Ureetrakaapelt Neisseria gonorrhoeae külv ams7929893 JAH JAH EI XXX-N gonorrhoeae culture Neisseria gonorrhoeae külv Neisseria gonorrhoeae külv KYLV 32 JAH 2241 698-1 Neisseria gonorrhoeae ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 0,00% MICRO Neisseria gonorrhoeae [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture N gonorrhoea XXX Ql Cult 1 Both 1204 MB 21 Kurgukaapelt Neisseria meningitidis'e külv ams7929245 JAH JAH EI XXX-N meningitidis culture Neisseria meningitidis külv Neisseria meningitidis külv KYLV 33 JAH 3158 16134-9 Neisseria meningitidis ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture MICRO Neisseria meningitidis [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture N men XXX Ql Cult 1 Both 8,0443 1205 MB 21 Ninakaapest Neisseria meningitidis'e külv ams7929839 JAH JAH EI XXX-N meningitidis culture Neisseria meningitidis külv Neisseria meningitidis külv KYLV 33 JAH 3158 16134-9 Neisseria meningitidis ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture MICRO Neisseria meningitidis [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture N men XXX Ql Cult 1 Both 8,0443 1098 MB 21 Emakakaelakanalikaapeslt külv beeta-hemolüütilisele B grupi sreptokokile ams7930240 JAH JAH EI XXX-B-Hem Streptococcus culture Beetahemolüütilise streptokoki külv Beetahemolüütilise streptokoki külv KYLV 34 JAH 2484 547-0 Streptococcus.beta-hemolytic ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 335 MICRO Streptococcus.beta-hemolytic [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture B-Hem Strep XXX Ql Cult 1 Both 16,8104 1099 MB 21 Tupekaapelt B grupi streptokoki külv ams7929902 JAH JAH EI XXX-B-Hem Streptococcus culture Beetahemolüütilise streptokoki külv Beetahemolüütilise streptokoki külv KYLV 34 JAH 2484 547-0 Streptococcus.beta-hemolytic ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 335 MICRO Streptococcus.beta-hemolytic [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture B-Hem Strep XXX Ql Cult 1 Both 16,8104 1206 MB 21 Chlamydia trachomatis, rakukultuur (emakakaelakanalikaapelt) ams7929970 JAH JAH EI XXX-C trachomatis culture Chlamydia trachomatis külv Chlamydia trachomatis külv KYLV 39 JAH 3160 6349-5 Chlamydia trachomatis ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 1946 MICRO Chlamydia trachomatis [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture C trach XXX Ql Cult 1 Both 8,0443 1207 MB 21 Chlamydia trachomatis, rakukultuur (ureetrakaapelt) ams7929342 JAH JAH EI XXX-C trachomatis culture Chlamydia trachomatis külv Chlamydia trachomatis külv KYLV 39 JAH 3160 6349-5 Chlamydia trachomatis ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 1946 MICRO Chlamydia trachomatis [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture C trach XXX Ql Cult 1 Both 8,0443 1117 MB 21 Roojast Salmonella sp. külv ams7930091 JAH JAH EI St-Salmonella sp. culture Salmonella sp. külv roojast Salmonella sp. külv roojast KYLV 46 JAH 2492 20955-1 Salmonella sp identified Prid Pt Stool Nom Organism specific culture MICRO Salmonella sp identified in Stool by Organism specific culture Salmonella Stl Cult 1 Both 22,4659 1110 MB 21 Kõhuõõnevedelikust Salmonella sp. külv ams7930812 JAH JAH EI XXX-Salmonella sp. culture Salmonella sp. külv Salmonella sp. külv KYLV 47 JAH 2489 17563-8 Salmonella sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture MICRO Salmonella sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Salmonella XXX Cult 1 Both 22,4659 1111 MB 21 Rektaalkaapest Salmonella sp. külv ams7929861 JAH JAH EI XXX-Salmonella sp. culture Salmonella sp. külv Salmonella sp. külv KYLV 47 JAH 2489 17563-8 Salmonella sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture MICRO Salmonella sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Salmonella XXX Cult 1 Both 22,4659 1112 MB 21 Kõhuõõnevedelikust Shigella sp. külv ams7930813 JAH JAH EI XXX-Shigella sp. culture Shigella sp. külv Shigella sp. külv KYLV 48 JAH 2490 17576-0 Shigella sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture MICRO Shigella sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Shigella XXX Cult 1 Both 25,3786 1113 MB 21 Rektaalkaapest Shigella sp. külv ams7929862 JAH JAH EI XXX-Shigella sp. culture Shigella sp. külv Shigella sp. külv KYLV 48 JAH 2490 17576-0 Shigella sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture MICRO Shigella sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Shigella XXX Cult 1 Both 25,3786 1114 MB 21 Roojast Shigella sp. külv ams7930092 JAH JAH EI XXX-Shigella sp. culture Shigella sp. külv Shigella sp. külv KYLV 48 JAH 2490 17576-0 Shigella sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture MICRO Shigella sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Shigella XXX Cult 1 Both 25,3786 977 MB 21 Roojast Campylobacter sp. külv ams7929878 JAH JAH EI St-Campylobacter sp. culture Campylobacter sp. külv roojast Campylobacter sp. külv roojast KYLV 49 JAH 2247 6331-3 Campylobacter sp identified Prid Pt Stool Nom Organism specific culture MICRO Campylobacter sp identified in Stool by Organism specific culture Campylobacter Stl Cult 1 Both 1103 MB 21 Kõhuõõnevedelikust Campylobacter sp. külv ams7930814 JAH JAH EI XXX-Campylobacter sp. culture Campylobacter sp. külv Campylobacter sp. külv KYLV 50 JAH 2486 6332-1 Campylobacter sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture MICRO Campylobacter sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Campylobacter XXX Cult 1 Both 23,2981 1104 MB 21 Rektaalkaapest Campylobacter sp. külv ams7929858 JAH JAH EI XXX-Campylobacter sp. culture Campylobacter sp. külv Campylobacter sp. külv KYLV 50 JAH 2486 6332-1 Campylobacter sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture MICRO Campylobacter sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Campylobacter XXX Cult 1 Both 23,2981 978 MB 21 Roojast Yersinia sp. külv ams7930093 JAH JAH EI St-Yersinia sp. culture Yersinia sp. külv roojast Yersinia sp. külv roojast KYLV 51 JAH 2248 28549-4 Yersinia sp identified Prid Pt Stool Nom Organism specific culture MICRO Yersinia sp identified in Stool by Organism specific culture Yersinia Stl Cult 1 Both 1115 MB 21 Kõhuõõnevedelikust Yersinia sp. külv ams7930815 JAH JAH EI XXX-Yersinia sp. culture Yersinia sp. külv Yersinia sp. külv KYLV 52 JAH 2491 701-3 Yersinia sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture MICRO Yersinia sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Yersinia XXX Cult 1 Both 23,0814 1116 MB 21 Rektaalkaapest Yersinia sp. külv ams7929863 JAH JAH EI XXX-Yersinia sp. culture Yersinia sp. külv Yersinia sp. külv KYLV 52 JAH 2491 701-3 Yersinia sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture MICRO Yersinia sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Yersinia XXX Cult 1 Both 23,0814 653 MB 21 Clostridium difficile külv (roojast) ams7930004 JAH JAH EI St-C difficile culture Clostridioides difficile külv roojast Clostridioides difficile külv roojast KYLV 53 JAH 1494 562-9 Clostridium difficile ACnc Pt Stool Ord Organism specific culture MICRO Clostridium difficile [Presence] in Stool by Organism specific culture C dif Stl Ql Cult 1 Both 1105 MB 21 Rektaalkaapest E.coli O157 külv ams7929859 JAH JAH EI XXX-E coli O157 culture Escherichia coli O157 külv Escherichia coli O157 külv KYLV 55 JAH 2487 44089-1 Escherichia coli O157:H7 Prid Pt XXX Nom Organism specific culture MICRO Escherichia coli O157:H7 [Identifier] in Unspecified specimen by Organism specific culture E coli O157H7 XXX Cult 1 Both 25,3177 1106 MB 21 Roojast E.coli O157 külv ams7929881 JAH JAH EI XXX-E coli O157 culture Escherichia coli O157 külv Escherichia coli O157 külv KYLV 55 JAH 2487 44089-1 Escherichia coli O157:H7 Prid Pt XXX Nom Organism specific culture MICRO Escherichia coli O157:H7 [Identifier] in Unspecified specimen by Organism specific culture E coli O157H7 XXX Cult 1 Both 25,3177 1107 MB 21 Kõhuõõnevedelikust patogeense E coli külv ams7930816 JAH JAH EI XXX-EPEC culture EPEC külv Enteropategeense Escherichia coli külv täpsustamata materjalist KYLV 56 JAH 2488 20811-6 Escherichia coli ACnc Pt XXX Ord Culture.FDA method MICRO Escherichia coli [Presence] in Unspecified specimen by Culture FDA method E coli XXX Ql Cult FDA 1 Both 25,8756 1108 MB 21 Rektaalkaapest patogeense E.coli külv ams7929860 JAH JAH EI XXX-EPEC culture EPEC külv Enteropategeense Escherichia coli külv täpsustamata materjalist KYLV 56 JAH 2488 20811-6 Escherichia coli ACnc Pt XXX Ord Culture.FDA method MICRO Escherichia coli [Presence] in Unspecified specimen by Culture FDA method E coli XXX Ql Cult FDA 1 Both 25,8756 1109 MB 21 Roojast patogeense E.coli külv ams7930094 JAH JAH EI XXX-EPEC culture EPEC külv Enteropategeense Escherichia coli külv täpsustamata materjalist KYLV 56 JAH 2488 20811-6 Escherichia coli ACnc Pt XXX Ord Culture.FDA method MICRO Escherichia coli [Presence] in Unspecified specimen by Culture FDA method E coli XXX Ql Cult FDA 1 Both 25,8756 1030 MB 21 Küünekaapelt külv dermatofüütidele ams7929829 JAH JAH EI XXX-Dermatophyte culture Nahaseente külv Nahaseente külv KYLV 64 JAH 2250 18482-0 Yeast ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 1862 MICRO Yeast [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture Yeast XXX Ql Cult 1 Both 11,3891 1031 MB 21 Nahakaapelt külv dermatofüütidele ams7930377 JAH JAH EI XXX-Dermatophyte culture Nahaseente külv Nahaseente külv KYLV 64 JAH 2250 18482-0 Yeast ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 1862 MICRO Yeast [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture Yeast XXX Ql Cult 1 Both 11,3891 1040 MB 21 Biopsiamaterjalist Helicobacter pylori bakterioskoopia ams7929185 JAH JAH EI XXX-Acridine orange-m Mikroskoopia (akridiinoranz) Täpsustamata materjali mikroskoopia (akridiinoranz) Tekst 76 JAH 2261 657-7 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Acridine orange stain MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Acridine orange stain AO Stn XXX 1 Both 1041 MB 21 Gram'i järgi värvitud preparaat (kateeteruriinist) ams7929781 JAH JAH EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 79 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 1042 MB 21 Biopsiamaterjalist mikroskoopia ams7930800 JAH JAH EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 79 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 1043 MB 21 Bronhoalveolaarloputuse vedelikust mikroskoopia ams7930384 JAH JAH EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 79 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 1044 MB 21 Dreenieritisest miroskoopia ams7930373 JAH JAH EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 79 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 1045 MB 21 Fistlieritisest mikroskoopia ams7930375 JAH JAH EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 79 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 1046 MB 21 Haavaeritisest mikroskoopia ams7930383 JAH JAH EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 79 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 1047 MB 21 Mädast bakterioskoopia ams7930376 JAH JAH EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 79 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 1048 MB 21 Röga mikroskoopia ams7930379 JAH JAH EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 79 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 1049 MB 21 Troofilise haavandi eritisest mikroskoopia ams7930381 JAH JAH EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 79 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 1050 MB 21 Keskjoauriinist Gram'i järgi värvitud preparaat ams7929787 JAH JAH EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 79 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 1051 MB 21 Natiivmaterjali mikroskoopia (bronhiaspiraadist) ams7930820 JAH JAH EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 79 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 1052 MB 21 Bronhoalveolaarloputuse vedelikust mikroskoopia ams7930734 JAH JAH EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 79 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 1053 MB 21 Juustelt dermatofüütide mikroskoopia ams7929828 JAH JAH EI XXX-KOH-m Mikroskoopia (KOH) Täpsustamata materjali mikroskoopia (kaaliumhüdroksiid) Tekst 85 JAH 2265 667-6 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom KOH preparation 0,00% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by KOH preparation KOH Prep XXX 1 Both 1054 MB 21 Küünekaapelt seente mikroskoopia ams7929830 JAH JAH EI Nail-KOH-m Küünekaape mikroskoopia (KOH) Küünekaape mikroskoopia (kaaliumhüdroksiid) Tekst 87 JAH 2267 10689-8 Microscopic observation Prid Pt Nail Nom KOH preparation MICRO Microscopic observation [Identifier] in Nail by KOH preparation KOH Prep Nail 1 Both 1055 MB 21 Bakterioskoopia dermatofüütidele (küünekaapelt) ams7930732 JAH JAH EI Nail-KOH-m Küünekaape mikroskoopia (KOH) Küünekaape mikroskoopia (kaaliumhüdroksiid) Tekst 87 JAH 2267 10689-8 Microscopic observation Prid Pt Nail Nom KOH preparation MICRO Microscopic observation [Identifier] in Nail by KOH preparation KOH Prep Nail 1 Both 1056 MB 21 Nahakaapelt seente mikroskoopia ams7929874 JAH JAH EI Skin-KOH-m Nahakaape mikroskoopia (KOH) Nahakaape mikroskoopia (kaaliumhüdroksiid) Tekst 89 JAH 2268 644-5 Microscopic observation Prid Pt Skin Nom KOH preparation MICRO Microscopic observation [Identifier] in Skin by KOH preparation KOH Prep Skin 1 Both 1057 MB 21 Nahakaapelt dermatofüütide mikroskoopia ams7930378 JAH JAH EI Skin-KOH-m Nahakaape mikroskoopia (KOH) Nahakaape mikroskoopia (kaaliumhüdroksiid) Tekst 89 JAH 2268 644-5 Microscopic observation Prid Pt Skin Nom KOH preparation MICRO Microscopic observation [Identifier] in Skin by KOH preparation KOH Prep Skin 1 Both 1058 MB 21 Seente bakterioskoopia (nahakaapelt) ams7930043 JAH JAH EI Skin-KOH-m Nahakaape mikroskoopia (KOH) Nahakaape mikroskoopia (kaaliumhüdroksiid) Tekst 89 JAH 2268 644-5 Microscopic observation Prid Pt Skin Nom KOH preparation MICRO Microscopic observation [Identifier] in Skin by KOH preparation KOH Prep Skin 1 Both 1415 MB 21 Veneroloogiline uuring (mikroskoopia) shk7927154 JAH JAH EI XXX-Methylen blue-m Mikroskoopia (metüleensinine) Täpsustamata materjali mikroskoopia (metüleensinine) Tekst Veneroloogiline uuring (mikroskoopia, värvitud metüleensisnisega), kas sobib LOINC A-3253, meie praegune lühend on GO, tuleb muuta 90 JAH 4084 671-8 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Methylene blue stain.Loeffler MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Methylene blue stain.Loeffler Loeffler MB Stn XXX 1 Both 15,1283 1156 MB 21 Spermatosoidid shk7927147 Epiteel spermas ams7928710 JAH EI EI XXX-Lameepiteeli rakud Lameepiteeli rakud Lameepiteeli rakud Tekst 94 JAH 2905 72161-3 Epithelial cells PrThr Pt XXX Ord Gram stain HEM/BC Epithelial cells [Presence] in Unspecified specimen by Gram stain Epi Cells XXX Ql Gram Stn 1 Observation 14,227 1157 MB 21 Mikroskoopia (metüleensinine) shk7927154 Epiteelrakud vener. prep-s ams7928373 JAH EI EI XXX-Lameepiteeli rakud Lameepiteeli rakud Lameepiteeli rakud Tekst 94 JAH 2905 72161-3 Epithelial cells PrThr Pt XXX Ord Gram stain HEM/BC Epithelial cells [Presence] in Unspecified specimen by Gram stain Epi Cells XXX Ql Gram Stn 1 Observation 14,227 1158 MB 21 Koprogramm shk7928257 Epiteel faeceses ams7930878 JAH EI EI XXX-Lameepiteeli rakud Lameepiteeli rakud Lameepiteeli rakud Tekst 94 JAH 2905 72161-3 Epithelial cells PrThr Pt XXX Ord Gram stain HEM/BC Epithelial cells [Presence] in Unspecified specimen by Gram stain Epi Cells XXX Ql Gram Stn 1 Observation 14,227 1417 MB 21 Epiteelrakud vener. prep-s JAH EI EI XXX-Lameepiteeli rakud Lameepiteeli rakud Lameepiteeli rakud Tekst 94 JAH 2905 72161-3 Epithelial cells PrThr Pt XXX Ord Gram stain HEM/BC Epithelial cells [Presence] in Unspecified specimen by Gram stain Epi Cells XXX Ql Gram Stn 1 Observation 14,227 1416 MB 21 Leukotsüüdid vener. prep-s JAH EI EI XXX-Polümorfonukleaarid Polümorfonukleaarid Polümorfonukleaarid Tekst 99 JAH 2909 20473-5 Polymorphonuclear cells PrThr Pt XXX Ord Wright stain 1506 HEM/BC Polymorphonuclear cells [Presence] in Unspecified specimen by Wright stain Polys XXX Ql Wright Stn 1 Observation 13,2954 1419 MB 21 Segafloora vener. prep-s JAH EI EI XXX-Mikroobid Mikroobid Mikroobid Tekst 102 JAH 2911 A-2911 1420 MB 21 Trihhomoonas vener. prep-s JAH EI EI XXX-Trihhomonaadid Trihhomonaadid Trihhomonaadid Tekst 104 JAH 2915 76705-3 Trichomonas vaginalis Pr Pt XXX Ord Gram stain MICRO Trichomonas vaginalis [Presence] in Unspecified specimen by Gram stain T vaginalis XXX Ql Gram Stn 1 Both 14,8247 1159 MB 21 Gardnerella vaginalis, PCR (emakakaelakanalikaapelt) ams7930506 JAH JAH EI XXX-Gardnerella-laadsed mikroobid Gardnerella-laadsed mikroobid Gardnerella-laadsed mikroobid Tekst 107 JAH 2918 43398-7 Gardnerella vaginalis+Prevotella sp morphotypes ACnc Pt Vag Ord Microscopy.light MICRO Gardnerella vaginalis+Prevotella sp morphotypes [Presence] in Vaginal fluid by Light microscopy G vaginalis+Prev sp mtyp Vag Ql Micro 1 Observation 1160 MB 21 Mikroskoopia (metüleensinine) shk7927154 Gardnerella vener. prep-s ams7928378 JAH EI EI XXX-Gardnerella-laadsed mikroobid Gardnerella-laadsed mikroobid Gardnerella-laadsed mikroobid Tekst 107 JAH 2918 43398-7 Gardnerella vaginalis+Prevotella sp morphotypes ACnc Pt Vag Ord Microscopy.light MICRO Gardnerella vaginalis+Prevotella sp morphotypes [Presence] in Vaginal fluid by Light microscopy G vaginalis+Prev sp mtyp Vag Ql Micro 1 Observation 1422 MB 21 Gardnerella vener. prep-s JAH EI EI XXX-Gardnerella-laadsed mikroobid Gardnerella-laadsed mikroobid Gardnerella-laadsed mikroobid Tekst 107 JAH 2918 43398-7 Gardnerella vaginalis+Prevotella sp morphotypes ACnc Pt Vag Ord Microscopy.light MICRO Gardnerella vaginalis+Prevotella sp morphotypes [Presence] in Vaginal fluid by Light microscopy G vaginalis+Prev sp mtyp Vag Ql Micro 1 Observation 1423 MB 21 Gram-negatiivsed diplokokid vener. prep-s JAH EI EI XXX-Gramnegatiivsed kokid Gramnegatiivsed kokid Gramnegatiivsed kokid Tekst 109 JAH 2919 A-2919 1161 MB 21 Biopsiamaterjalist happekindlate bakterite bakterioskoopia ams7929392 JAH JAH EI XXX-Happekindlalt värvuvad bakterid Happekindlalt värvuvad bakterid Happekindlalt värvuvad bakterid Tekst 131 JAH 2928 A-2928 1421 MB 21 Kandida vener. prep-s JAH EI EI XXX-Pärmirakud Pärmirakud Pärmirakud Tekst 140 JAH 2929 74759-2 Yeast PrThr Pt XXX Ord Gram stain MICRO Yeast [Presence] in Unspecified specimen by Gram stain Yeast XXX Ql Gram Stn 1 Both 13,2114 1162 MB 21 Juustelt külv dermatofüütidele ams7929827 JAH JAH EI XXX-Dermatofüütide hüüfid Dermatofüütide hüüfid Dermatofüütide hüüfid Tekst 148 JAH 2932 A-2932 1163 MB 21 PCR uuring dermatofüütidele (küünekaapelt) ams7930733 JAH JAH EI XXX-Dermatofüütide hüüfid Dermatofüütide hüüfid Dermatofüütide hüüfid Tekst 148 JAH 2932 A-2932 1418 MB 21 Lima vener. prep-s JAH EI EI XXX-Lima Lima Lima Tekst 151 JAH 4086 A-4086 1032 MB 21 Acantamoeba (silmamaterjalist) ams7929998 JAH JAH EI Eye-Acanthamoeba-m Acanthamoeba mikroskoopia silmamaterjalist Acanthamoeba mikroskoopia silmamaterjalist Tekst 158 JAH 2254 10636-9 Acanthamoeba sp identified Prid Pt Eye Nom Wet preparation MICRO Acanthamoeba sp identified in Eye by Wet preparation Acanthamoeba Eye Wet Prep 1 Both 1039 MB 21 Roojast mikroskoopia parasiitidele ams7930914 JAH JAH EI St-Parasites-m (formalin-aether) Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) Tekst 161 JAH 2260 10701-1 Ova+Parasites identified Prid Pt Stool Nom Concentration MICRO Ova+Parasites identified in Stool by Concentration O+P Stl Conc 1 Both 1129 MB 21 Uuring parasiitidele (biopsiamaterjalist) ams7930721 JAH JAH EI XXX-Parasites-m (wet mount) Parasiitide mikroskoopia (natiivpreparaat) Parasiitide mikroskoopia (natiivpreparaat) Tekst 162 JAH 2617 673-4 Ova & parasites identified Prid Pt XXX Nom Microscopy.light 527 MICRO Ova and parasites identified in Unspecified specimen by Light microscopy O+P XXX Micro 1 Both 15,7044 1164 MB 21 Parasiitide mikroskoopia (roojast) ams7929884 JAH JAH EI St-Ussnugiliste munad-m Ussnugiliste munad roojas Ussnugiliste munade mikroskoopia roojas Tekst 164 JAH 2936 10704-5 Ova & parasites identified Prid Pt Stool Nom Microscopy.light 659 MICRO Ova and parasites identified in Stool by Light microscopy O+P Stl Micro 1 Both 17,9876 1165 MB 21 Parasiitide uuring roojas ams7930104 JAH JAH EI St-Ussnugiliste munad-m Ussnugiliste munad roojas Ussnugiliste munade mikroskoopia roojas Tekst 164 JAH 2936 10704-5 Ova & parasites identified Prid Pt Stool Nom Microscopy.light 659 MICRO Ova and parasites identified in Stool by Light microscopy O+P Stl Micro 1 Both 17,9876 656 MB 21 E. vermicularis uuring anaalkaapelt ams7930103 JAH JAH EI XXX-E vermicularis-m Enterobius vermicularis munade mikroskoopia Enterobius vermicularis munade mikroskoopia täpsustamata materjalis Tekst 167 JAH 1498 675-9 Enterobius vermicularis Prid Pt XXX Nom Pinworm examination MICRO Enterobius vermicularis [Identifier] in Unspecified specimen by Pinworm exam E vermicularis XXX Pinworm Exam 1 Both 1315 AB 22 Amikacin abc1-153 JAH EI EI Is-Amikacin Disc Amikatsiin Disk Amikatsiin Disk T/M/R 29 JAH 2318 13-3 Amikacin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Amikacin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Amikacin Islt KB 1 Observation 1386 AB 22 Amikacin abc2-153 JAH EI EI Is-Amikacin Grad Amikatsiin Grad Amikatsiin Grad QN mg/L 30 JAH 2374 6975-7 Amikacin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Amikacin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Amikacin Islt E-test 1 Observation 1339 AB 22 Amoxicillin/Clavulanic acid abc1-152 JAH EI EI Is-Amoxicillin + Clavulanate Disc Amoksitsilliin + klavulaanhape Disk Amoksitsilliin + klavulaanhape Disk T/M/R 38 JAH 2305 21-6 Amoxicillin+Clavulanate Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Amoxicillin+Clavulanate [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Amoxicillin+Clav Islt KB 1 Observation 1387 AB 22 Amoxicillin/Clavulanic acid abc2-152 JAH EI EI Is-Amoxicillin + Clavulanate Grad Amoksitsilliin + klavulaanhape Grad Amoksitsilliin + klavulaanhape Grad QN mg/L 39 JAH 2354 6977-3 Amoxicillin+Clavulanate Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Amoxicillin+Clavulanate [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Amoxicillin+Clav Islt E-test 1 Observation 1322 AB 22 Amoxicillin/Clavulanic acid abc4-152 JAH EI EI Is-Amoxicillin + Clavulanate Amoksitsilliin + klavulaanhape Amoksitsilliin + klavulaanhape T/M/R 44 JAH 3239 18862-3 Amoxicillin+Clavulanate Susc Pt Isolate OrdQn ABXBACT Amoxicillin+Clavulanate [Susceptibility] Amoxicillin+Clav Susc Islt 1 Observation 8,1144 1347 AB 22 Ampicillin abc1-154 JAH EI EI Is-Ampicillin Disc Ampitsilliin Disk Ampitsilliin Disk T/M/R 48 JAH 2302 29-9 Ampicillin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Ampicillin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Ampicillin Islt KB 1 Observation 1388 AB 22 Ampicillin abc2-154 JAH EI EI Is-Ampicillin Grad Ampitsilliin Grad Ampitsilliin Grad QN mg/L 49 JAH 2351 6979-9 Ampicillin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Ampicillin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Ampicillin Islt E-test 1 Observation 1323 AB 22 Ampicillin abc4-154 JAH EI EI Is-Ampicillin Ampitsilliin Ampitsilliin T/M/R 51 JAH 3245 18864-9 Ampicillin Susc Pt Isolate OrdQn ABXBACT Ampicillin [Susceptibility] Ampicillin Susc Islt 1 Observation 8,1144 1350 AB 22 Ampicillin/Sulbactam abc1-96 JAH EI EI Is-Ampicillin + Sulbactam Disc Ampitsilliin + sulbaktaam Disk Ampitsilliin + sulbaktaam Disk T/M/R 52 JAH 2590 33-1 Ampicillin+Sulbactam Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Ampicillin+Sulbactam [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Ampicillin+Sulbac Islt KB 1 Observation 1389 AB 22 Ampicillin/Sulbactam abc2-96 JAH EI EI Is-Ampicillin + Sulbactam Grad Ampitsilliin + sulbaktaam Grad Ampitsilliin + sulbaktaam Grad QN mg/L 53 JAH 2355 6980-7 Ampicillin+Sulbactam Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Ampicillin+Sulbactam [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Ampicillin+Sulbac Islt E-test 1 Observation 1374 AB 22 Aztreonam abc1-165 JAH EI EI Is-Aztreonam Disc Astreonaam Disk Astreonaam Disk T/M/R 61 JAH 2338 45-5 Aztreonam Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Aztreonam [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Aztreonam Islt KB 1 Observation 1370 AB 22 Daptomycin abc2-25 JAH EI EI Is-Daptomycin Grad Daptomütsiin Grad Daptomütsiin Grad QN mg/L 66 JAH 2601 41691-7 Daptomycin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Daptomycin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Daptomycin Islt E-test 1 Observation 1383 AB 22 Doripenem abc1-294 JAH EI EI Is-Doripenem Disc Doripeneem Disk Doripeneem Disk T/M/R 72 JAH 2603 72893-1 Doripenem Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Doripenem [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Doripenem Islt KB 1 Both 8,476 1382 AB 22 Doripenem abc2-294 JAH EI EI Is-Doripenem Grad Doripeneem Grad Doripeneem Grad QN mg/L 73 JAH 2369 58711-3 Doripenem Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Doripenem [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Doripenem Islt E-test 1 Observation 1357 AB 22 Ertapenem abc1-43 JAH EI EI Is-Ertapenem Disc Ertapeneem Disk Ertapeneem Disk T/M/R 76 JAH 2334 35799-6 Ertapenem Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Ertapenem [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Ertapenem Islt KB 1 Observation 1358 AB 22 Ertapenem abc2-43 JAH EI EI Is-Ertapenem Grad Ertapeneem Grad Ertapeneem Grad QN mg/L 77 JAH 2390 35800-2 Ertapenem Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Ertapenem [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Ertapenem Islt E-test 1 Observation 1359 AB 22 Ertapenem abc4-43 JAH EI EI Is-Ertapenem Ertapeneem Ertapeneem T/M/R 79 JAH 3237 35802-8 Ertapenem Susc Pt Isolate OrdQn ABXBACT Ertapenem [Susceptibility] Ertapenem Susc Islt 1 Observation 17,3504 1341 AB 22 Erythromycin abc1-39 JAH EI EI Is-Erythromycin Disc Erütromütsiin Disk Erütromütsiin Disk T/M/R 80 JAH 2320 234-5 Erythromycin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Erythromycin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Erythromycin Islt KB 1 Observation 1397 AB 22 Erythromycin abc2-39 JAH EI EI Is-Erythromycin Grad Erütromütsiin Grad Erütromütsiin Grad QN mg/L 81 JAH 2393 7009-4 Erythromycin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Erythromycin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Erythromycin Islt E-test 1 Observation 1360 AB 22 Fosfomycin abc2-55 JAH EI EI Is-Fosfomycin Grad Fosfomütsiin Grad Fosfomütsiin Grad QN mg/L 89 JAH 2391 35809-3 Fosfomycin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Fosfomycin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Fosfomycin Islt E-test 1 Observation 1343 AB 22 Fosfomycin abc4-55 JAH EI EI Is-Fosfomycin Fosfomütsiin Fosfomütsiin T/M/R 91 JAH 3246 25596-8 Fosfomycin Susc Pt Isolate OrdQn ABXBACT Fosfomycin [Susceptibility] Fosfomycin Susc Islt 1 Observation 8,1144 1344 AB 22 Fusidic acid abc1-59 JAH EI EI Is-Fusidate Disc Fusidiin Disk Fusidiin Disk T/M/R 98 JAH 2333 263-4 Fusidate Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Fusidate [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Fusidate Islt KB 1 Observation 1345 AB 22 Gentamicin abc1-63 JAH EI EI Is-Gentamicin Disc Gentamütsiin Disk Gentamütsiin Disk T/M/R 102 JAH 2316 268-3 Gentamicin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion mm mm ABXBACT Gentamicin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Gentamicin Islt KB 1 Observation 1398 AB 22 Gentamicin abc2-63 JAH EI EI Is-Gentamicin Grad Gentamütsiin Grad Gentamütsiin Grad QN mg/L 103 JAH 2373 7016-9 Gentamicin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Gentamicin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Gentamicin Islt E-test 1 Observation 1361 AB 22 Gentamicin-High abc2-61 JAH EI EI Is-Gentamicin HL Grad Gentamütsiini kõrges kontsentratsioonis Grad Gentamütsiini kõrges kontsentratsioonis Grad QN mg/L 106 JAH 2372 35817-6 Gentamicin.high potency Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Gentamicin.high potency [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Gentamicin Synergy Islt E-test 1 Observation 1331 AB 22 Gentamicin abc4-63 JAH EI EI Is-Gentamicin Gentamütsiin Gentamütsiin T/M/R 108 JAH 3232 18928-2 Gentamicin Susc Pt Isolate OrdQn ABXBACT Gentamicin [Susceptibility] Gentamicin Susc Islt 1 Observation 12,7047 1346 AB 22 Imipenem abc1-221 JAH EI EI Is-Imipenem Disc Imipeneem Disk Imipeneem Disk T/M/R 111 JAH 2605 280-8 Imipenem Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Imipenem [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Imipenem Islt KB 1 Observation 1399 AB 22 Imipenem abc2-221 JAH EI EI Is-Imipenem Grad Imipeneem Grad Imipeneem Grad QN mg/L 112 JAH 2367 7019-3 Imipenem Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Imipenem [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Imipenem Islt E-test 1 Observation 1363 AB 22 Quinupristin/Dalfopristin abc1-87 JAH EI EI Is-Quinupristin + Dalfopristin Disc Kinupristiin + dalfopristiin Disk Kinupristiin + dalfopristiin Disk T/M/R 134 JAH 2331 35835-8 Quinupristin+Dalfopristin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Quinupristin+Dalfopristin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Quinupristin+Dalfoprist Islt KB 1 Observation 1353 AB 22 Quinupristin/Dalfopristin abc2-87 JAH EI EI Is-Quinupristin + Dalfopristin Grad Kinupristiin + dalfopristiin Grad Kinupristiin + dalfopristiin Grad QN mg/L 135 JAH 2398 33334-4 Quinupristin+Dalfopristin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Quinupristin+Dalfopristin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Quinupristin+Dalfoprist Islt E-test 1 Observation 1329 AB 22 Clarithromycin abc4-205 JAH EI EI Is-Clarithromycin Klaritromütsiin Klaritromütsiin T/M/R 140 JAH 3235 18907-6 Clarithromycin Susc Pt Isolate OrdQn ABXBACT Clarithromycin [Susceptibility] Clarithro Susc Islt 1 Observation 13,6778 1337 AB 22 Clindamycin abc1-203 JAH EI EI Is-Clindamycin Disc Klindamütsiin Disk Klindamütsiin Disk T/M/R 141 JAH 2328 194-1 Clindamycin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Clindamycin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Clindamycin Islt KB 1 Observation 1396 AB 22 Clindamycin abc2-203 JAH EI EI Is-Clindamycin Grad Klindamütsiin Grad Klindamütsiin Grad QN mg/L 142 JAH 2377 7005-2 Clindamycin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Clindamycin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Clindamycin Islt E-test 1 Observation 1330 AB 22 Clindamycin abc4-203 JAH EI EI Is-Clindamycin Klindamütsiin Klindamütsiin T/M/R 144 JAH 3229 18908-4 Clindamycin Susc Pt Isolate OrdQn ABXBACT Clindamycin [Susceptibility] Clindamycin Susc Islt 1 Observation 13,4676 1320 AB 22 Chloramphenicol abc1-197 JAH EI EI Is-Chloramphenicol Disc Klooramfenikool Disk Klooramfenikool Disk T/M/R 145 JAH 2330 174-3 Chloramphenicol Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Chloramphenicol [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Chloramphen Islt KB 1 Observation 1394 AB 22 Chloramphenicol abc2-197 JAH EI EI Is-Chloramphenicol Grad Klooramfenikool Grad Klooramfenikool Grad QN mg/L 146 JAH 2394 7001-1 Chloramphenicol Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Chloramphenicol [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Chloramphen Islt E-test 1 Observation 1352 AB 22 Colistin abc2-211 JAH EI EI Is-Colistin Grad Kolistiin Grad Kolistiin Grad QN mg/L 149 JAH 2370 33333-6 Colistin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip 0,00% ABXBACT Colistin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Colistin Islt E-test 1 Observation 1340 AB 22 Levofloxacin abc1-237 JAH EI EI Is-Levofloxacin Disc Levofloksatsiin Disk Levofloksatsiin Disk T/M/R 152 JAH 2324 21367-8 Levofloxacin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Levofloxacin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Levofloxacin Islt KB 1 Observation 1400 AB 22 Levofloxacin abc2-237 JAH EI EI Is-Levofloxacin Grad Levofloksatsiin Grad Levofloksatsiin Grad QN mg/L 153 JAH 2376 7026-8 Levofloxacin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Levofloxacin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Levofloxacin Islt E-test 1 Observation 1338 AB 22 Levofloxacin abc4-237 JAH EI EI Is-Levofloxacin Levofloksatsiin Levofloksatsiin T/M/R 155 JAH 3233 20629-2 Levofloxacin Susc Pt Isolate OrdQn ABXBACT Levofloxacin [Susceptibility] Levofloxacin Susc Islt 1 Observation 14,7804 1348 AB 22 Linezolid abc1-233 JAH EI EI Is-Linezolid Disc Linesoliid Disk Linesoliid Disk T/M/R 156 JAH 2332 29255-7 Linezolid Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Linezolid [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Linezolid Islt KB 1 Observation 1351 AB 22 Linezolid abc2-233 JAH EI EI Is-Linezolid Grad Linesoliid Grad Linesoliid Grad QN mg/L 157 JAH 2395 33332-8 Linezolid Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Linezolid [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Linezolid Islt E-test 1 Observation 1385 AB 22 Meropenem abc1-243 JAH EI EI Is-Meropenem Disc Meropeneem Disk Meropeneem Disk T/M/R 163 JAH 2314 6653-0 Meropenem Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Meropenem [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Meropenem Islt KB 1 Observation 1401 AB 22 Meropenem abc2-243 JAH EI EI Is-Meropenem Grad Meropeneem Grad Meropeneem Grad QN mg/L 164 JAH 2368 7029-2 Meropenem Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Meropenem [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Meropenem Islt E-test 1 Observation 1402 AB 22 Metronidazole abc2-255 JAH EI EI Is-Metronidazole Grad Metronidasool Grad Metronidasool Grad QN mg/L 169 JAH 2385 7031-8 Metronidazole Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Metronidazole [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Metronidazole Islt E-test 1 Observation 1354 AB 22 Minocycline abc1-250 JAH EI EI Is-Minocycline Disc Minotsükliin Disk Minotsükliin Disk T/M/R 181 JAH 2335 336-8 Minocycline Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Minocycline [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Minocycline Islt KB 1 Observation 1349 AB 22 Moxifloxacin abc1-247 JAH EI EI Is-Moxifloxacin Disc Moksifloksatsiin Disk Moksifloksatsiin Disk T/M/R 186 JAH 3289 31041-7 Moxifloxacin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Moxifloxacin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Moxifloxacin Islt KB 1 Observation 8,1144 1362 AB 22 Mupirocin abc1-256 JAH EI EI Is-Mupirocin Disc Mupirotsiin Disk Mupirotsiin Disk T/M/R 190 JAH 2610 35822-6 Mupirocin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Mupirocin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Mupirocin Islt KB 1 Observation 1403 AB 22 Mupirocin abc2-256 JAH EI EI Is-Mupirocin Grad Mupirotsiin Grad Mupirotsiin Grad QN mg/L 191 JAH 2386 7033-4 Mupirocin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Mupirocin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Mupirocin Islt E-test 1 Observation 1355 AB 22 Nalidixic acid abc1-259 JAH EI EI Is-Nalidixate Disc Nalidikshape Disk Nalidikshape Disk T/M/R 195 JAH 2326 352-5 Nalidixate Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Nalidixate [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Nalidixate Islt KB 1 Observation 1364 AB 22 Nitrofurantoin abc1-266 JAH EI EI Is-Nitrofurantoin Disc Nitrofurantoiin Disk Nitrofurantoiin Disk T/M/R 200 JAH 2327 364-0 Nitrofurantoin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Nitrofurantoin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Nitrofurantoin Islt KB 1 Observation 1365 AB 22 Norfloxacin abc1-267 JAH EI EI Is-Norfloxacin Disc Norfloksatsiin Disk Norfloksatsiin Disk T/M/R 204 JAH 2325 368-1 Norfloxacin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Norfloxacin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Norfloxacin Islt KB 1 Observation 1366 AB 22 Ofloxacin abc1-272 JAH EI EI Is-Ofloxacin Disc Ofloksatsiin Disk Ofloksatsiin Disk T/M/R 208 JAH 2343 376-4 Ofloxacin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Ofloxacin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Ofloxacin Islt KB 1 Observation 1367 AB 22 Oxacillin abc1-277 JAH EI EI Is-Oxacillin Disc Oksatsilliin Disk Oksatsilliin Disk T/M/R 211 JAH 2304 384-8 Oxacillin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Oxacillin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Oxacillin Islt KB 1 Observation 1404 AB 22 Oxacillin abc2-277 JAH EI EI Is-Oxacillin Grad Oksatsilliin Grad Oksatsilliin Grad QN mg/L 212 JAH 2353 7039-1 Oxacillin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Oxacillin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Oxacillin Islt E-test 1 Observation 1332 AB 22 Oxacillin abc4-277 JAH EI EI Is-Oxacillin Oksatsilliin Oksatsilliin T/M/R 214 JAH 3238 18961-3 Oxacillin Susc Pt Isolate OrdQn ABXBACT Oxacillin [Susceptibility] Oxacillin Susc Islt 1 Observation 14,9628 1317 AB 22 Penicillin G abc1-68 JAH EI EI Is-Penicillin Disc Penitsilliin Disk Penitsilliin Disk T/M/R 218 JAH 2303 13968-3 Penicillin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Penicillin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Penicillin Islt KB 1 Observation 1333 AB 22 Penicillin G abc4-68 JAH EI EI Is-Penicillin Penitsilliin Penitsilliin T/M/R 220 JAH 3247 18964-7 Penicillin Susc Pt Isolate OrdQn ABXBACT Penicillin [Susceptibility] Penicillin Susc Islt 1 Observation 11,7724 1342 AB 22 Penicillin G abc2-68 JAH EI EI Is-Penicillin LL Grad Penitsilliin madalas kontsentratsioonis Grad Penitsilliin madalas kontsentratsioonis Grad QN mg/L 227 JAH 2352 23925-1 Penicillin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip 0,00% ABXBACT Penicillin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Penicillin Islt E-test 1 Observation 1368 AB 22 Piperacillin abc1-70 JAH EI EI Is-Piperacillin Disc Piperatsilliin Disk Piperatsilliin Disk T/M/R 228 JAH 2344 409-3 Piperacillin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Piperacillin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Piperacillin Islt KB 1 Observation 1334 AB 22 Piperacillin/Tazobactam abc4-145 JAH EI EI Is-Piperacillin + Tazobactam Piperatsilliin + tasobaktaam Piperatsilliin + tasobaktaam T/M/R 231 JAH 3244 18970-4 Piperacillin+Tazobactam Susc Pt Isolate OrdQn ABXBACT Piperacillin+Tazobactam [Susceptibility] Pip+Tazo Susc Islt 1 Observation 8,1144 1369 AB 22 Piperacillin/Tazobactam abc1-145 JAH EI EI Is-Piperacillin + Tazobactam Disc Piperatsilliin + tasobaktaam Disk Piperatsilliin + tasobaktaam Disk T/M/R 232 JAH 2306 413-5 Piperacillin+Tazobactam Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Piperacillin+Tazobactam [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Piperacillin+Tazobac Islt KB 1 Observation 1405 AB 22 Piperacillin/Tazobactam abc2-145 JAH EI EI Is-Piperacillin + Tazobactam Grad Piperatsilliin + tasobaktaam Grad Piperatsilliin + tasobaktaam Grad QN mg/L 233 JAH 2356 7044-1 Piperacillin+Tazobactam Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Piperacillin+Tazobactam [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Piperacillin+Tazobac Islt E-test 1 Observation 1373 AB 22 Rifampin abc1-91 JAH EI EI Is-Rifampin Disc Rifampitsiin Disk Rifampitsiin Disk T/M/R 242 JAH 2345 429-1 Rifampin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Rifampin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Rifampin Islt KB 1 Observation 1406 AB 22 Rifampin abc2-91 JAH EI EI Is-Rifampin Grad Rifampitsiin Grad Rifampitsiin Grad QN mg/L 243 JAH 2379 7045-8 Rifampin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Rifampin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Rifampin Islt E-test 1 Observation 1407 AB 22 Teicoplanin abc2-127 JAH EI EI Is-Teicoplanin Grad Teikoplaniin Grad Teikoplaniin Grad QN mg/L 255 JAH 2611 7051-6 Teicoplanin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Teicoplanin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Teicoplanin Islt E-test 1 Observation 1375 AB 22 Tetracycline abc1-125 JAH EI EI Is-Tetracycline Disc Tetratsükliin Disk Tetratsükliin Disk T/M/R 260 JAH 2321 497-8 Tetracycline Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Tetracycline [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Tetracycline Islt KB 1 Observation 1408 AB 22 Tetracycline abc2-125 JAH EI EI Is-Tetracycline Grad Tetratsükliin Grad Tetratsükliin Grad QN mg/L 261 JAH 2396 7052-4 Tetracycline Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Tetracycline [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Tetracycline Islt E-test 1 Observation 1372 AB 22 Tigecycline abc1-315 JAH EI EI Is-Tigecycline Disc Tigetsükliin Disk Tigetsükliin Disk T/M/R 264 JAH 2612 42356-6 Tigecycline Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Tigecycline [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Tigecycline Islt KB 1 Observation 1371 AB 22 Tigecycline abc2-315 JAH EI EI Is-Tigecycline Grad Tigetsükliin Grad Tigetsükliin Grad QN mg/L 265 JAH 2387 42354-1 Tigecycline Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Tigecycline [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Tigecycline Islt E-test 1 Observation 1377 AB 22 Tobramycin abc1-142 JAH EI EI Is-Tobramycin Disc Tobramütsiin Disk Tobramütsiin Disk T/M/R 274 JAH 2317 509-0 Tobramycin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Tobramycin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Tobramycin Islt KB 1 Observation 1376 AB 22 Tobramycin abc2-142 JAH EI EI Is-Tobramycin Grad Tobramütsiin Grad Tobramütsiin Grad QN mg/L 275 JAH 2397 7055-7 Tobramycin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Tobramycin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Tobramycin Islt E-test 1 Observation 1378 AB 22 Trimethoprim abc1-140 JAH EI EI Is-Trimethoprim Disc Trimetoprim Disk Trimetoprim Disk T/M/R 278 JAH 2350 513-2 Trimethoprim Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Trimethoprim [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Trimethoprim Islt KB 1 Observation 1379 AB 22 Trimethoprim/Sulfamethoxazole abc1-119 JAH EI EI Is-Trimethoprim + sulfamethoxazole Disc Trimetoprim + sulfametoksasool Disk Trimetoprim + sulfametoksasool Disk T/M/R 282 JAH 2329 517-3 Trimethoprim+Sulfamethoxazole Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Trimethoprim+Sulfamethoxazole [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) TMP SMX Islt KB 1 Observation 1409 AB 22 Trimethoprim/Sulfamethoxazole abc2-119 JAH EI EI Is-Trimethoprim + sulfamethoxazole Grad Trimetoprim + sulfametoksasool Grad Trimetoprim + sulfametoksasool Grad QN mg/L 283 JAH 2378 7057-3 Trimethoprim+Sulfamethoxazole Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Trimethoprim+Sulfamethoxazole [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) TMP SMX Islt E-test 1 Observation 1335 AB 22 Trimethoprim/Sulfamethoxazole abc4-119 JAH EI EI Is-Trimethoprim + sulfamethoxazole Trimetoprim + sulfametoksasool Trimetoprim + sulfametoksasool T/M/R 285 JAH 3240 18998-5 Trimethoprim+Sulfamethoxazole Susc Pt Isolate OrdQn ABXBACT Trimethoprim+Sulfamethoxazole [Susceptibility] TMP SMX Susc Islt 1 Observation 8,1144 1384 AB 22 Cefadroxil abc1-193 JAH EI EI Is-Cefadroxil Disc Tsefadroksiil Disk Tsefadroksiil Disk T/M/R 286 JAH 2592 65-3 Cefadroxil Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Cefadroxil [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Cefadroxil Islt KB 1 Observation 1411 AB 22 Cefepime abc1-46 JAH EI EI Is-Cefepime Disc Tsefepiim Disk Tsefepiim Disk T/M/R 305 JAH 2307 8272-7 Cefepime Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Cefepime [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Cefepime Islt KB 1 Observation 1390 AB 22 Cefepime abc2-46 JAH EI EI Is-Cefepime Grad Tsefepiim Grad Tsefepiim Grad QN mg/L 306 JAH 2357 6987-2 Cefepime Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Cefepime [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Cefepime Islt E-test 1 Observation 1324 AB 22 Cefepime abc4-46 JAH EI EI Is-Cefepime Tsefepiim Tsefepiim T/M/R 308 JAH 3242 18879-7 Cefepime Susc Pt Isolate OrdQn ABXBACT Cefepime [Susceptibility] Cefepime Susc Islt 1 Observation 8,1144 1313 AB 22 Cefoxitin abc1-56 JAH EI EI Is-Cefoxitin Disc Tsefoksitiin Disk Tsefoksitiin Disk T/M/R 311 JAH 2309 117-2 Cefoxitin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Cefoxitin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Cefoxitin Islt KB 1 Observation 1326 AB 22 Cefoxitin abc4-56 JAH EI EI Is-Cefoxitin Tsefoksitiin Tsefoksitiin T/M/R 314 JAH 3230 18888-8 Cefoxitin Susc Pt Isolate OrdQn ABXBACT Cefoxitin [Susceptibility] Cefoxitin Susc Islt 1 Observation 14,3046 1312 AB 22 Cefotaxime abc1-21 JAH EI EI Is-Cefotaxime Disc Tsefotaksiim Disk Tsefotaksiim Disk T/M/R 316 JAH 2308 109-9 Cefotaxime Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Cefotaxime [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Cefotaxime Islt KB 1 Observation 1391 AB 22 Cefotaxime abc2-21 JAH EI EI Is-Cefotaxime LL Grad Tsefotaksiim madalas kontsentratsioonis Grad Tsefotaksiim madalas kontsentratsioonis Grad QN mg/L 319 JAH 2358 6989-8 Cefotaxime Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Cefotaxime [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Cefotaxime Islt E-test 1 Observation 1325 AB 22 Cefotaxime abc4-21 JAH EI EI Is-Cefotaxime Tsefotaksiim Tsefotaksiim T/M/R 320 JAH 3236 18886-2 Cefotaxime Susc Pt Isolate OrdQn ABXBACT Cefotaxime [Susceptibility] Cefotaxime Susc Islt 1 Observation 13,5703 1314 AB 22 Cefpodoxime abc1-213 JAH EI EI Is-Cefpodoxime Disc Tsefpodoksiim Disk Tsefpodoksiim Disk T/M/R 326 JAH 2312 121-4 Cefpodoxime Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Cefpodoxime [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Cefpodoxime Islt KB 1 Observation 1316 AB 22 Ceftazidime abc1-178 JAH EI EI Is-Ceftazidime Disc Tseftasidiim Disk Tseftasidiim Disk T/M/R 333 JAH 2597 134-7 Ceftazidime Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Ceftazidime [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Ceftazidime Islt KB 1 Observation 1392 AB 22 Ceftazidime abc2-178 JAH EI EI Is-Ceftazidime Grad Tseftasidiim Grad Tseftasidiim Grad QN mg/L 340 JAH 2360 6995-5 Ceftazidime Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Ceftazidime [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Ceftazidime Islt E-test 1 Observation 1318 AB 22 Ceftriaxone abc1-5 JAH EI EI Is-Ceftriaxone Disc Tseftriaksoon Disk Tseftriaksoon Disk T/M/R 346 JAH 2313 142-0 Ceftriaxone Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Ceftriaxone [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Ceftriaxone Islt KB 1 Observation 1393 AB 22 Ceftriaxone abc2-5 JAH EI EI Is-Ceftriaxone Grad Tseftriaksoon Grad Tseftriaksoon Grad QN mg/L 347 JAH 2361 6998-9 Ceftriaxone Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip 0,00% ABXBACT Ceftriaxone [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Ceftriaxone Islt E-test 1 Observation 1327 AB 22 Ceftriaxone abc4-5 JAH EI EI Is-Ceftriaxone Tseftriaksoon Tseftriaksoon T/M/R 348 JAH 3241 18895-3 Ceftriaxone Susc Pt Isolate OrdQn ABXBACT Ceftriaxone [Susceptibility] Ceftriaxone Susc Islt 1 Observation 8,1144 1356 AB 22 Cefuroxime axetil abc1-22 JAH EI EI Is-Cefuroxime po Disc Tsefuroksiim (suukaudne) Disk Tsefuroksiim (suukaudne) Disk T/M/R 350 JAH 2310 35782-2 Cefuroxime.oral Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Cefuroxime Oral [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Cefuroxime Oral Islt KB 1 Observation 1319 AB 22 Cefuroxime sodium abc1-23 JAH EI EI Is-Cefuroxime par Disc Tsefuroksiim (parenteraalne) Disk Tsefuroksiim (parenteraalne) Disk T/M/R 354 JAH 2311 146-1 Cefuroxime.parenteral Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Cefuroxime Parenteral [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Cefuroxime Parenter Islt KB 1 Observation 1321 AB 22 Ciprofloxacin abc1-201 JAH EI EI Is-Ciprofloxacin Disc Tsiprofloksatsiin Disk Tsiprofloksatsiin Disk T/M/R 360 JAH 2323 186-7 Ciprofloxacin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Ciprofloxacin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Ciprofloxacin Islt KB 1 Observation 1395 AB 22 Ciprofloxacin abc2-201 JAH EI EI Is-Ciprofloxacin Grad Tsiprofloksatsiin Grad Tsiprofloksatsiin Grad QN mg/L 361 JAH 2375 7002-9 Ciprofloxacin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Ciprofloxacin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Ciprofloxacin Islt E-test 1 Observation 1328 AB 22 Ciprofloxacin abc4-201 JAH EI EI Is-Ciprofloxacin Tsiprofloksatsiin Tsiprofloksatsiin T/M/R 363 JAH 3231 18906-8 Ciprofloxacin Susc Pt Isolate OrdQn ABXBACT Ciprofloxacin [Susceptibility] Ciprofloxacin Susc Islt 1 Observation 13,013 1380 AB 22 Vancomycin abc1-149 JAH EI EI Is-Vancomycin Disc Vankomütsiin Disk Vankomütsiin Disk T/M/R 364 JAH 2315 525-6 Vancomycin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Vancomycin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Vancomycin Islt KB 1 Observation 1410 AB 22 Vancomycin abc2-149 JAH EI EI Is-Vancomycin Grad Vankomütsiin Grad Vankomütsiin Grad QN mg/L 365 JAH 2371 7059-9 Vancomycin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip 0,00% ABXBACT Vancomycin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Vancomycin Islt E-test 1 Observation 1336 AB 22 Vancomycin abc4-149 JAH EI EI Is-Vancomycin Vankomütsiin Vankomütsiin T/M/R 367 JAH 3234 19000-9 Vancomycin Susc Pt Isolate OrdQn ABXBACT Vancomycin [Susceptibility] Vancomycin Susc Islt 1 Observation 12,37 1078 MÜ 23 Happekindlate bakterite bakterioskoopia (liikvorist) ams7929358 JAH JAH EI XXX-Ziehl-Neelsen-m Mükobakterite mikroskoopia (Ziehl-Neelsen) Mükobakterite mikroskoopia (Ziehl-Neelsen) Tekst 3 JAH 2273 656-9 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Acid fast stain.Ziehl-Neelsen MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Acid fast stain.Ziehl-Neelsen ZN Stn XXX 1 Both 16,4987 1079 MÜ 23 Rögast Happekindlate bakterite bakterioskoopia ams7929361 JAH JAH EI XXX-Ziehl-Neelsen-m Mükobakterite mikroskoopia (Ziehl-Neelsen) Mükobakterite mikroskoopia (Ziehl-Neelsen) Tekst 3 JAH 2273 656-9 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Acid fast stain.Ziehl-Neelsen MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Acid fast stain.Ziehl-Neelsen ZN Stn XXX 1 Both 16,4987 1080 MÜ 23 Happekindlate bakterite bakterioskoopia (rögast) ams7927708 JAH JAH EI XXX-Ziehl-Neelsen-m Mükobakterite mikroskoopia (Ziehl-Neelsen) Mükobakterite mikroskoopia (Ziehl-Neelsen) Tekst 3 JAH 2273 656-9 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Acid fast stain.Ziehl-Neelsen MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Acid fast stain.Ziehl-Neelsen ZN Stn XXX 1 Both 16,4987 1081 MÜ 23 Happekindlate bakterite bakterioskoopia (liikvorist) ams7927709 JAH JAH EI XXX-Ziehl-Neelsen-m Mükobakterite mikroskoopia (Ziehl-Neelsen) Mükobakterite mikroskoopia (Ziehl-Neelsen) Tekst 3 JAH 2273 656-9 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Acid fast stain.Ziehl-Neelsen MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Acid fast stain.Ziehl-Neelsen ZN Stn XXX 1 Both 16,4987 1082 MÜ 23 Happekindlate bakterite bakterioskoopia (bronhoalveolaarloputuse vedelikust) ams7929932 JAH JAH EI XXX-Ziehl-Neelsen-m Mükobakterite mikroskoopia (Ziehl-Neelsen) Mükobakterite mikroskoopia (Ziehl-Neelsen) Tekst 3 JAH 2273 656-9 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Acid fast stain.Ziehl-Neelsen MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Acid fast stain.Ziehl-Neelsen ZN Stn XXX 1 Both 16,4987 1083 MÜ 23 Happekindlate bakterite bakterioskoopia (keskjoauriinist) ams7929990 JAH JAH EI XXX-Ziehl-Neelsen-m Mükobakterite mikroskoopia (Ziehl-Neelsen) Mükobakterite mikroskoopia (Ziehl-Neelsen) Tekst 3 JAH 2273 656-9 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Acid fast stain.Ziehl-Neelsen MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Acid fast stain.Ziehl-Neelsen ZN Stn XXX 1 Both 16,4987 1084 MÜ 23 Happekindlate bakterite bakterioskoopia (kõrvaeritisest) ams7929997 JAH JAH EI XXX-Ziehl-Neelsen-m Mükobakterite mikroskoopia (Ziehl-Neelsen) Mükobakterite mikroskoopia (Ziehl-Neelsen) Tekst 3 JAH 2273 656-9 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Acid fast stain.Ziehl-Neelsen MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Acid fast stain.Ziehl-Neelsen ZN Stn XXX 1 Both 16,4987 1085 MÜ 23 Mükobakterite külv (maomahlast) ams7930021 JAH JAH EI XXX-Ziehl-Neelsen-m Mükobakterite mikroskoopia (Ziehl-Neelsen) Mükobakterite mikroskoopia (Ziehl-Neelsen) Tekst 3 JAH 2273 656-9 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Acid fast stain.Ziehl-Neelsen MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Acid fast stain.Ziehl-Neelsen ZN Stn XXX 1 Both 16,4987 1086 MÜ 23 Happekindlate bakterite bakterioskoopia (bronhiaspiraadist) ams7929303 JAH JAH EI XXX-Ziehl-Neelsen-m Mükobakterite mikroskoopia (Ziehl-Neelsen) Mükobakterite mikroskoopia (Ziehl-Neelsen) Tekst 3 JAH 2273 656-9 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Acid fast stain.Ziehl-Neelsen MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Acid fast stain.Ziehl-Neelsen ZN Stn XXX 1 Both 16,4987 1087 MÜ 23 Happekindlate bakterite bakterioskoopia (pleuravedelikust) ams7930034 JAH JAH EI XXX-Ziehl-Neelsen-m Mükobakterite mikroskoopia (Ziehl-Neelsen) Mükobakterite mikroskoopia (Ziehl-Neelsen) Tekst 3 JAH 2273 656-9 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Acid fast stain.Ziehl-Neelsen MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Acid fast stain.Ziehl-Neelsen ZN Stn XXX 1 Both 16,4987 1088 MÜ 23 Happekindlate bakterite bakterioskoopia (nahakaapelt) ams7930044 JAH JAH EI XXX-Ziehl-Neelsen-m Mükobakterite mikroskoopia (Ziehl-Neelsen) Mükobakterite mikroskoopia (Ziehl-Neelsen) Tekst 3 JAH 2273 656-9 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Acid fast stain.Ziehl-Neelsen MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Acid fast stain.Ziehl-Neelsen ZN Stn XXX 1 Both 16,4987 1089 MÜ 23 Happekindlate bakterite bakterioskoopia (liigesevedelikust) ams7930050 JAH JAH EI XXX-Ziehl-Neelsen-m Mükobakterite mikroskoopia (Ziehl-Neelsen) Mükobakterite mikroskoopia (Ziehl-Neelsen) Tekst 3 JAH 2273 656-9 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Acid fast stain.Ziehl-Neelsen MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Acid fast stain.Ziehl-Neelsen ZN Stn XXX 1 Both 16,4987 1090 MÜ 23 Happekindlate bakterite bakterioskoopia (trahheaaspiraadist) ams7930057 JAH JAH EI XXX-Ziehl-Neelsen-m Mükobakterite mikroskoopia (Ziehl-Neelsen) Mükobakterite mikroskoopia (Ziehl-Neelsen) Tekst 3 JAH 2273 656-9 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Acid fast stain.Ziehl-Neelsen MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Acid fast stain.Ziehl-Neelsen ZN Stn XXX 1 Both 16,4987 1091 MÜ 23 Happekindlate bakterite bakterioskoopia (haavaeritisest) ams7930077 JAH JAH EI XXX-Ziehl-Neelsen-m Mükobakterite mikroskoopia (Ziehl-Neelsen) Mükobakterite mikroskoopia (Ziehl-Neelsen) Tekst 3 JAH 2273 656-9 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Acid fast stain.Ziehl-Neelsen MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Acid fast stain.Ziehl-Neelsen ZN Stn XXX 1 Both 16,4987 1092 MÜ 23 Happekindlate bakterite bakterioskoopia (fistulieritisest) ams7930078 JAH JAH EI XXX-Ziehl-Neelsen-m Mükobakterite mikroskoopia (Ziehl-Neelsen) Mükobakterite mikroskoopia (Ziehl-Neelsen) Tekst 3 JAH 2273 656-9 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Acid fast stain.Ziehl-Neelsen MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Acid fast stain.Ziehl-Neelsen ZN Stn XXX 1 Both 16,4987 1093 MÜ 23 Happekindlate bakterite bakterioskoopia (roojast) ams7930218 JAH JAH EI XXX-Ziehl-Neelsen-m Mükobakterite mikroskoopia (Ziehl-Neelsen) Mükobakterite mikroskoopia (Ziehl-Neelsen) Tekst 3 JAH 2273 656-9 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Acid fast stain.Ziehl-Neelsen MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Acid fast stain.Ziehl-Neelsen ZN Stn XXX 1 Both 16,4987 1094 MÜ 23 Happekindlate bakterite bakterioskoopia (biopsiamaterjalist) ams7929357 JAH JAH EI XXX-Ziehl-Neelsen-m Mükobakterite mikroskoopia (Ziehl-Neelsen) Mükobakterite mikroskoopia (Ziehl-Neelsen) Tekst 3 JAH 2273 656-9 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Acid fast stain.Ziehl-Neelsen MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Acid fast stain.Ziehl-Neelsen ZN Stn XXX 1 Both 16,4987 1064 MÜ 23 Mükobakterite külv (rögast) ams7927713 JAH JAH EI XXX-Mycobacterium culture Mükobakterite külv Mükobakterite külv KYLV 8 JAH 2272 543-9 Mycobacterium sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 0,03% MICRO Mycobacterium sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Mycobacterium XXX Cult 1 Both 1065 MÜ 23 Mükobakterite külv (liikvorist) ams7927714 JAH JAH EI XXX-Mycobacterium culture Mükobakterite külv Mükobakterite külv KYLV 8 JAH 2272 543-9 Mycobacterium sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 0,03% MICRO Mycobacterium sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Mycobacterium XXX Cult 1 Both 1066 MÜ 23 Mükobakterite külv (bronhoalveolaarloputuse vedelikust) ams7929922 JAH JAH EI XXX-Mycobacterium culture Mükobakterite külv Mükobakterite külv KYLV 8 JAH 2272 543-9 Mycobacterium sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 0,03% MICRO Mycobacterium sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Mycobacterium XXX Cult 1 Both 1067 MÜ 23 Mükobakterite külv (keskjoauriinist) ams7929988 JAH JAH EI XXX-Mycobacterium culture Mükobakterite külv Mükobakterite külv KYLV 8 JAH 2272 543-9 Mycobacterium sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 0,03% MICRO Mycobacterium sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Mycobacterium XXX Cult 1 Both 1068 MÜ 23 Mükobakterite külv (kõrvaeritisest) ams7929995 JAH JAH EI XXX-Mycobacterium culture Mükobakterite külv Mükobakterite külv KYLV 8 JAH 2272 543-9 Mycobacterium sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 0,03% MICRO Mycobacterium sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Mycobacterium XXX Cult 1 Both 1069 MÜ 23 Mükobakterite külv (maomahlast) ams7930022 JAH JAH EI XXX-Mycobacterium culture Mükobakterite külv Mükobakterite külv KYLV 8 JAH 2272 543-9 Mycobacterium sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 0,03% MICRO Mycobacterium sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Mycobacterium XXX Cult 1 Both 1070 MÜ 23 Mükobakterite külv (bronhiaspiraadist) ams7929304 JAH JAH EI XXX-Mycobacterium culture Mükobakterite külv Mükobakterite külv KYLV 8 JAH 2272 543-9 Mycobacterium sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 0,03% MICRO Mycobacterium sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Mycobacterium XXX Cult 1 Both 1071 MÜ 23 Mükobakterite külv (fistlist) ams7929310 JAH JAH EI XXX-Mycobacterium culture Mükobakterite külv Mükobakterite külv KYLV 8 JAH 2272 543-9 Mycobacterium sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 0,03% MICRO Mycobacterium sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Mycobacterium XXX Cult 1 Both 1072 MÜ 23 Mükobakterite külv (pleuravedelikust) ams7930032 JAH JAH EI XXX-Mycobacterium culture Mükobakterite külv Mükobakterite külv KYLV 8 JAH 2272 543-9 Mycobacterium sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 0,03% MICRO Mycobacterium sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Mycobacterium XXX Cult 1 Both 1073 MÜ 23 Mükobakterite külv (liigesevedelikust) ams7930054 JAH JAH EI XXX-Mycobacterium culture Mükobakterite külv Mükobakterite külv KYLV 8 JAH 2272 543-9 Mycobacterium sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 0,03% MICRO Mycobacterium sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Mycobacterium XXX Cult 1 Both 1074 MÜ 23 Mükobakterite külv (trahheaaspiraadist) ams7930058 JAH JAH EI XXX-Mycobacterium culture Mükobakterite külv Mükobakterite külv KYLV 8 JAH 2272 543-9 Mycobacterium sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 0,03% MICRO Mycobacterium sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Mycobacterium XXX Cult 1 Both 1075 MÜ 23 Mükobakterite külv (haavaeritisest) ams7930186 JAH JAH EI XXX-Mycobacterium culture Mükobakterite külv Mükobakterite külv KYLV 8 JAH 2272 543-9 Mycobacterium sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 0,03% MICRO Mycobacterium sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Mycobacterium XXX Cult 1 Both 1076 MÜ 23 Mükobakterite külv (roojast) ams7930219 JAH JAH EI XXX-Mycobacterium culture Mükobakterite külv Mükobakterite külv KYLV 8 JAH 2272 543-9 Mycobacterium sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 0,03% MICRO Mycobacterium sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Mycobacterium XXX Cult 1 Both 1077 MÜ 23 Mükobakterite külv (biopsiamaterjalist) ams7928851 JAH JAH EI XXX-Mycobacterium culture Mükobakterite külv Mükobakterite külv KYLV 8 JAH 2272 543-9 Mycobacterium sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 0,03% MICRO Mycobacterium sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Mycobacterium XXX Cult 1 Both 1095 MÜ 23 Mükobakterite külv BACTEC-süsteemi (verest) ams7929343 JAH JAH EI B-Mycobacterium culture Mükobakterite külv verest Mükobakterite külv verest KYLV 9 JAH 2300 533-0 Mycobacterium sp identified Prid Pt Bld Nom Organism specific culture 1877 MICRO Mycobacterium sp identified in Blood by Organism specific culture Mycobacterium Bld Cult 1 Both 25,0919 1148 MÜ 23 Mycobacterium tuberculosis complex, GeneXpert MTB/RIF (rögast) ams7930901 JAH JAH EI XXX-MTBC DNA-Rif panel MTBC DNA ja Rif-tundlikkuse paneel Mycobacterium tuberculosis kompleksi DNA ja rifampitsiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel (paneel) Paneel 11 JAH 2780 L-2780 1215 MÜ 23 Mycobacterium tuberculosis, PCR (bronhoalveolaarloputusvedelikust) ams7930753 JAH JAH EI XXX-M tuberculosis complex DNA Mycobacterium tuberculosis kompleksi DNA Mycobacterium tuberculosis kompleksi DNA N/P 15 JAH 3536 38379-4 Mycobacterium tuberculosis complex DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 36 MICRO Mycobacterium tuberculosis complex DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M TB Cmplx DNA XXX Ql PCR 1 Both 22,5643 826 MÜ 23 Gammainterferoon test M tubergulosis'ele (verest) ams7930468 JAH JAH EI P-IGRA IGRA (tuberkuloosi sõeluuring) Gammainterferoon-test plasmas (tuberkuloosi sõeluuring) Tekst 50 JAH 1984 45323-3 Mycobacterium tuberculosis tuberculin stimulated gamma interferon ACnc Pt Bld Ord MICRO Mycobacterium tuberculosis tuberculin stimulated gamma interferon [Presence] in Blood M TB tuberc IGNF Bld Ql 1 Both 568 ST 24 Peitveri roojas (hemoglobiin) ams7930635 JAH JAH EI St-Hb Peitveri roojas (Hb) Peitveri roojas (hemoglobiin) Tekst 3 JAH 854 29771-3 Hemoglobin.gastrointestinal ACnc Pt Stool Ord Imm CHEM Hemoglobin.gastrointestinal [Presence] in Stool by Immunologic method Occult Bld Stl Ql Imm 1 Both 576 ST 24 Kalprotektiin roojas ams7930601 JAH JAH EI St-Calpro QL Kalprotektiin roojas QL Kalprotektiin roojas (kvalitatiivne) Tekst 7 JAH 3863 A-3863 575 ST 24 Kalprotektiin roojas ams7930950 JAH JAH JAH St-Calpro Kalprotektiin roojas Kalprotektiin roojas QN ug/g ug/g 8 JAH 863 38445-3 Calprotectin MCnt Pt Stool Qn ug/g ug/g CHEM Calprotectin [Mass/mass] in Stool Calprotectin Stl-mCnt 1 Both 226 ST 24 Pankrease elastaas-1 väljaheites ams7929699 JAH JAH JAH St-pE1 Elastaas 1 (pankreasespetsiifiline) roojas Elastaas 1 (pankreasespetsiifiline) roojas QN ug/g ug E 1/g faecec 9 JAH/Võrreld 393 25907-7 Elastase.pancreatic MCnt Pt Stool Qn CHEM Elastase.pancreatic [Mass/mass] in Stool Elastase Panc Stl-mCnt 1 Both 569 ST 24 Koprogramm shk7928257 JAH JAH EI St-Microscopy Koprogramm Koprogramm Tekst 14 JAH 855 6470-9 Microscopic observation Prid Pt Stool Nom Wet preparation MICRO Microscopic observation [Identifier] in Stool by Wet preparation Wet Prep Stl 1 Both 11,433 573 ST 24 Koprogramm shk7928257 Värvus (faeces) ams7930872 JAH EI EI St-Color Rooja värvus Rooja värvus Tekst 15 JAH 861 9397-1 Color Type Pt Stool Nom SPEC Color of Stool Color Stl 1 Observation 574 ST 24 Koprogramm shk7928257 Konsistents (faeces) ams7930873 JAH EI EI St-Consistency Rooja konsistents Rooja konsistents Tekst 16 JAH 862 11029-6 Consistency Type Pt Stool Nom SPEC Consistency of Stool Consistency Stl 1 Observation 570 ST 24 Koprogramm shk7928257 Leukotsüüdid faeceses ams7930880 JAH EI EI St-Leukotsüüdid Leukotsüüdid Leukotsüüdid roojas Tekst 17 JAH 857 13655-6 Leukocytes ACnc Pt Stool Ord Microscopy.light 0,01% HEM/BC Leukocytes [Presence] in Stool by Light microscopy WBC Stl Ql Micro 1 Observation 571 ST 24 Koprogramm shk7928257 Erütrotsüüdid faeceses ams7930881 JAH EI EI St-Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid roojas Tekst 18 JAH 858 33668-5 Erythrocytes ACnc Pt Stool Ord HEM/BC Erythrocytes [Presence] in Stool RBC Stl Ql 1 Observation 831 ST 24 Koprogramm shk7928257 Lima faeceses ams7930874 JAH EI EI St-Mucus Lima Lima roojas Tekst 20 JAH 2022 42524-9 Mucus ACnc Pt Stool Ord Microscopy.light CHEM Mucus [Presence] in Stool by Light microscopy Mucous Threads Stl Ql Micro 1 Both 20,5953 832 ST 24 Koprogramm shk7928257 Lihaskiud faeceses ams7930875 JAH EI EI St-Lihaskiud Lihaskiud Lihaskiud roojas Tekst 21 JAH 2023 2605-4 Meat fibers ACnc Pt Stool Ord Microscopy.light 1322 CHEM Meat fibers [Presence] in Stool by Light microscopy Meat Fibers Stl Ql Micro 1 Both 17,8598 833 ST 24 Koprogramm shk7928257 Taimsed rakud faeceses ams7930876 JAH EI EI St-Taimsed rakud Taimsed rakud Taimsed rakud roojas Tekst 22 JAH 2024 55835-3 Vegetable fibers ACnc Pt Stool Ord Microscopy.light CHEM Vegetable fibers [Presence] in Stool by Light microscopy Vegetable Fibers Stl Ql Micro 1 Observation 17,8598 572 ST 24 Koprogramm shk7928257 Spoorid faeceses ams7930883 JAH EI EI St-Pärmseened Pärmseened Pärmseened roojas Tekst 24 JAH 859 41186-8 Yeast ACnc Pt Stool Ord MICRO Yeast [Presence] in Stool Yeast Stl Ql 1 Observation 834 ST 24 Koprogramm shk7928257 Neutraalrasv faeceses ams7930877 JAH EI EI St-Rasvatilgad Rasvatilgad Rasvatilgad roojas Tekst 25 JAH 2025 10753-2 Fat.microscopic observation Prid Pt Stool Nom Sudan IV stain CHEM Fat.microscopic observation [Identifier] in Stool by Sudan IV stain Fat Stl Sudan IV Stn 1 Both 19,2676 578 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku läbipaistvus shk7927899 Kõhuõõnevedeliku värvus ams7930149 JAH EI EI PrtF-Color Kõhuõõnevedeliku värvus Kõhuõõnevedeliku värvus Tekst 8 JAH 868 14660-5 Color Type Pt Periton fld Nom SPEC Color of Peritoneal fluid Color Prt 1 Observation 579 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku makroskoopiline uuring shk7927899 JAH JAH EI PrtF-Appearance Kõhuõõnevedeliku läbipaistvus Kõhuõõnevedeliku läbipaistvus Tekst 9 JAH 869 14621-7 Appearance Aper Pt Periton fld Nom SPEC Appearance of Peritoneal fluid Appearance Prt 1 Observation 580 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku läbipaistvus shk7927899 Kõhuõõnevedeliku läbipaistvus ams7930148 JAH EI EI PrtF-Appearance Kõhuõõnevedeliku läbipaistvus Kõhuõõnevedeliku läbipaistvus Tekst 9 JAH 869 14621-7 Appearance Aper Pt Periton fld Nom SPEC Appearance of Peritoneal fluid Appearance Prt 1 Observation 577 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku läbipaistvus shk7927899 Kõhuõõnevedeliku erikaal ams7930150 JAH EI EI PrtF-SG Kõhuõõnevedeliku erikaal Kõhuõõnevedeliku erikaal Tekst 12 JAH 864 14348-7 Specific gravity Rden Pt Periton fld Qn Refractometry CHEM Specific gravity of Peritoneal fluid by Refractometry Sp Gr Prt Refractometry 1 Both 616 BoF 25 pH kõhuõõnevedelikus ams7930151 JAH JAH EI PrtF-pH pH kõhuõõnevedelikust pH kõhuõõnevedelikust QN 13 JAH 1091 2751-6 pH LsCnc Pt Periton fld Qn [pH] CHEM pH of Peritoneal fluid pH Prt unknown Both 581 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütogramm shk7927907 JAH JAH EI PrtF-Diff-m Kõhuõõnevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) Kõhuõõnevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) Paneel 20 JAH 875 29581-6 Differential panel - Pt Periton fld - PANEL.HEM/BC Differential panel in Peritoneal fluid Diff Pnl Prt 1 Order 582 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) shk7927907 Lümfotsüüdid kõhuõõnevedelikus ams7930174 JAH EI EI PrtF-Lümfotsüüdid % Lümfotsüüdid % Lümfotsüütide suhtarv kõhuõõnevedelikus QN % % 23 JAH 878 14821-3 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Periton fld Qn Manual count % % HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Peritoneal fluid by Manual count Lymphocytes Fr Prt Manual 1 Observation 583 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) shk7927907 Monotsüüdid kõhuõõnevedelikus ams7930173 JAH EI EI PrtF-Monotsüüdid/makrofaagid % Monotsüüdid/makrofaagid % Monotsüütide/makrofaagide suhtarv kõhuõõnevedelikus QN % % 26 JAH 881 32029-1 Monocytes+Macrophages/100 leukocytes NFr Pt Periton fld Qn Manual count % % HEM/BC Monocytes+Macrophages/100 leukocytes in Peritoneal fluid by Manual count Monos+Macros Fr Prt Manual 1 Observation 584 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) shk7927907 Neutrofiilid kõhuõõnevedelikus ams7930172 JAH EI EI PrtF-Neutrofiilid % Neutrofiilid % Neutrofiilide suhtarv kõhuõõnevedelikus QN % % 27 JAH 882 13836-2 Neutrophils/100 leukocytes NFr Pt Periton fld Qn Manual count % % HEM/BC Neutrophils/100 leukocytes in Peritoneal fluid by Manual count Neutrophils Fr Prt Manual 1 Observation 852 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) shk7927907 Atüpismiga rakud kõhuõõnevedelikus ams7930175 JAH EI EI PrtF-Maliigsed rakud % Maliigsed rakud % Maliigsete rakkude suhtarv kõhuõõnevedelikus QN % % 30 JAH 2137 44898-5 Malignant cells/100 cells NFr Pt Periton fld Qn Manual count % % HEM/BC Malignant cells/100 cells in Peritoneal fluid by Manual count Malignant cells NFr Prt Manual 1 Both 612 BoF 25 Alfa-amülaas kõhuõõnevedelikus ams7930155 JAH JAH EI PrtF-Amyl Amülaas kõhuõõnevedelikus Amülaas kõhuõõnevedelikus QN U/L U/l 37 JAH 1083 1797-0 Amylase CCnc Pt Periton fld Qn U/L CHEM Amylase [Enzymatic activity/volume] in Peritoneal fluid Amylase Prt- unknown Both 613 BoF 25 Glükoos kõhuõõnevedelikus ams7930154 JAH JAH EI PrtF-Gluc Glükoos kõhuõõnevedelikus Glükoos kõhuõõnevedelikus QN mmol/L mmol/l 41 JAH 1084 14748-8 Glucose SCnc Pt Periton fld Qn mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Peritoneal fluid Glucose Prt-sCnc unknown Both 615 BoF 25 Laktaadi dehüdrogenaas kõhuõõnevedelikus ams7930153 JAH JAH EI PrtF-LDH (non-IFCC) LDH kõhuõõnevedelikus (non-IFCC) Laktaadi dehüdrogenaas kõhuõõnevedelikus (non-IFCC) QN U/L U/l 47 JAH 1089 60020-5 Lactate dehydrogenase CCnc Pt Periton fld Qn Reaction: Pyruvate to Lactate U/L CHEM Lactate dehydrogenase [Enzymatic activity/volume] in Peritoneal fluid by Pyruvate LDH Prt P to L-cCnc unknown Both 614 BoF 25 Laktaadi dehürogenaasi suhe kõhuõõnevedelikus ja seerumis ams7930157 JAH JAH EI PrtF-LDH/S,P-LDH Kõhuõõnevedeliku ja seerumi/plasma LDH suhe Kõhuõõnevedeliku ja seerumi/plasma laktaadi dehüdrogenaasi suhe QN 49 JAH 1088 53934-6 Lactate dehydrogenase.periton fld/Lactate dehydrogenase.serum RelCCnc Pt Periton fld+Ser/Plas Qn CHEM Lactate dehydrogenase.periton fld/Lactate dehydrogenase.serum in Periton fld+Ser/Plas LDH Prt/S unknown Observation 617 BoF 25 Valk kõhuõõnevedelikus ams7930152 JAH JAH EI PrtF-Prot Valk kõhuõõnevedelikus Valk kõhuõõnevedelikus QN g/L g/l 53 JAH 1093 2883-7 Protein MCnc Pt Periton fld Qn g/L CHEM Protein [Mass/volume] in Peritoneal fluid Prot Prt-mCnc unknown Both 618 BoF 25 Valgu suhe kõhuõõnevedelikus ja seerumis ams7930156 JAH JAH EI PrtF-Prot/S,P-Prot Kõhuõõnevedeliku ja seerumi/plasma valgu suhe Kõhuõõnevedeliku ja seerumi/plasma valgu suhe QN 54 JAH 1094 70267-0 Protein.periton fld/Protein.serum RelMCnc Pt Periton fld+Ser/Plas Qn CHEM Protein in peritoneal fld/Protein.serum Protein.prt fld/SerPl 1 Both 11,4729 586 BoF 25 Pleuravedeliku läbipaistvus shk7927891 Pleuravedeliku värvus ams7930139 JAH EI EI PlrF-Color Pleuravedeliku värvus Pleuravedeliku värvus Tekst 75 JAH 893 14662-1 Color Type Pt Plr fld Nom SPEC Color of Pleural fluid Color Plr 1 Observation 587 BoF 25 Pleuravedeliku makroskoopiline uuring shk7927891 JAH JAH EI PlrF-Appearance Pleuravedeliku läbipaistvus Pleuravedeliku läbipaistvus Tekst 76 JAH 894 14620-9 Appearance Aper Pt Plr fld Nom SPEC Appearance of Pleural fluid Appearance Plr 1 Observation 588 BoF 25 Pleuravedeliku läbipaistvus shk7927891 Pleuravedeliku läbipaistvus ams7930138 JAH EI EI PlrF-Appearance Pleuravedeliku läbipaistvus Pleuravedeliku läbipaistvus Tekst 76 JAH 894 14620-9 Appearance Aper Pt Plr fld Nom SPEC Appearance of Pleural fluid Appearance Plr 1 Observation 585 BoF 25 Pleuravedeliku läbipaistvus shk7927891 Pleuravedeliku erikaal ams7930140 JAH EI EI PlrF-SG Pleuravedeliku erikaal Pleuravedeliku erikaal Tekst 79 JAH 889 14349-5 Specific gravity Rden Pt Plr fld Qn Refractometry CHEM Specific gravity of Pleural fluid by Refractometry Sp Gr Plr Refractometry 1 Both 622 BoF 25 pH pleuravedelikus ams7930141 JAH JAH EI PlrF-pH pH pleuravedelikust pH pleuravedelikust QN 80 JAH 1104 2750-8 pH LsCnc Pt Plr fld Qn [pH] CHEM pH of Pleural fluid pH Plr unknown Both 589 BoF 25 Pleuravedeliku tsütogramm shk7927898 JAH JAH EI PlrF-Diff-m Pleuravedeliku tsütogramm (mikroskoopia) Pleuravedeliku tsütogramm (mikroskoopia) Paneel 87 JAH 900 29583-2 Differential panel - Pt Plr fld - PANEL.HEM/BC Differential panel in Pleural fluid Diff Pnl Plr 1 Order 590 BoF 25 Pleuravedeliku tsütogramm (mikroskoopia) shk7927898 Basofiilid pleuravedelikus ams7930168 JAH EI EI PlrF-Basofiilid % Basofiilid % Basofiilide suhtarv pleuravedelikus QN % % 88 JAH 901 31995-4 Basophils/100 leukocytes NFr Pt Plr fld Qn Manual count % % HEM/BC Basophils/100 leukocytes in Pleural fluid by Manual count Basophils Fr Plr Manual 1 Observation 591 BoF 25 Pleuravedeliku tsütogramm (mikroskoopia) shk7927898 Eosinofiilid pleuravedelikus ams7930167 JAH EI EI PlrF-Eosinofiilid % Eosinofiilid % Eosinofiilide suhtarv pleuravedelikus QN % % 89 JAH 902 14344-6 Eosinophils/100 leukocytes NFr Pt Plr fld Qn Manual count % % HEM/BC Eosinophils/100 leukocytes in Pleural fluid by Manual count Eosinophil Fr Plr Manual 1 Observation 592 BoF 25 Pleuravedeliku tsütogramm (mikroskoopia) shk7927898 Lümfotsüüdid pleuravedelikus ams7930170 JAH EI EI PlrF-Lümfotsüüdid % Lümfotsüüdid % Lümfotsüütide suhtarv pleuravedelikus QN % % 90 JAH 903 14820-5 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Plr fld Qn Manual count % % HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Pleural fluid by Manual count Lymphocytes Fr Plr Manual 1 Observation 593 BoF 25 Pleuravedeliku tsütogramm (mikroskoopia) shk7927898 Monotsüüdid pleuravedelikus ams7930169 JAH EI EI PlrF-Monotsüüdid/makrofaagid % Monotsüüdid/makrofaagid % Monotsüütide/makrofaagide suhtarv pleuravedelikus QN % % 93 JAH 906 32028-3 Monocytes+Macrophages/100 leukocytes NFr Pt Plr fld Qn Manual count % % HEM/BC Monocytes+Macrophages/100 leukocytes in Pleural fluid by Manual count Monos+Macros Fr Plr Manual 1 Observation 594 BoF 25 Pleuravedeliku tsütogramm (mikroskoopia) shk7927898 Neutrofiilid pleuravedelikus ams7930166 JAH EI EI PlrF-Neutrofiilid % Neutrofiilid % Neutrofiilide suhtarv pleuravedelikus QN % % 94 JAH 907 14848-6 Neutrophils/100 leukocytes NFr Pt Plr fld Qn Manual count % % HEM/BC Neutrophils/100 leukocytes in Pleural fluid by Manual count Neutrophils Fr Plr Manual 1 Observation 853 BoF 25 Pleuravedeliku tsütogramm (mikroskoopia) shk7927898 Atüpismiga rakud pleuravedelikus ams7930171 JAH EI EI PlrF-Maliigsed rakud % Maliigsed rakud % Maliigsete rakkude suhtarv pleuravedelikus QN % 97 JAH 2138 44895-1 Malignant cells/100 cells NFr Pt Plr fld Qn Manual count % % HEM/BC Malignant cells/100 cells in Pleural fluid by Manual count Malignant cells NFr Plr Manual 1 Both 619 BoF 25 Glükoos pleuravedelikus ams7930146 JAH JAH EI PlrF-Gluc Glükoos pleuravedelikus Glükoos pleuravedelikus QN mmol/L mmol/l 107 JAH 1097 14747-0 Glucose SCnc Pt Plr fld Qn mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Pleural fluid Glucose Plr-sCnc unknown Both 621 BoF 25 Laktaadi dehüdrogenaas pleuravedelikus ams7930144 JAH JAH EI PlrF-LDH (non-IFCC) LDH pleuravedelikus (non-IFCC) Laktaadi dehüdrogenaas pleuravedelikus (non-IFCC) QN U/L U/l 113 JAH 1102 60021-3 Lactate dehydrogenase CCnc Pt Plr fld Qn Reaction: Pyruvate to Lactate U/L CHEM Lactate dehydrogenase [Enzymatic activity/volume] in Pleural fluid by Pyruvate to lactate reaction LDH Plr P to unknown Both 620 BoF 25 Laktaadi dehüdrogenaasi suhe pleuravedelikus ja seerumis ams7930145 JAH JAH EI PlrF-LDH/S,P-LDH Pleuravedeliku ja seerumi/plasma LDH suhe Pleuravedeliku ja seerumi/plasma laktaadi dehüdrogenaasi suhe QN 115 JAH 1101 49930-1 Lactate dehydrogenase.plr/Lactate dehydrogenase.serum RelCCnc Pt Ser/Plas+Plr fld Qn CHEM Lactate dehydrogenase.pleural fluid/Lactate dehydrogenase.serum LDH Plr/SerPl unknown Observation 623 BoF 25 Valk pleuravedelikus ams7930142 JAH JAH EI PlrF-Prot Valk pleuravedelikus Valk pleuravedelikus QN g/L g/l 119 JAH 1106 2882-9 Protein MCnc Pt Plr fld Qn g/L CHEM Protein [Mass/volume] in Pleural fluid Prot Plr-mC unknown Both 624 BoF 25 Valgu suhe pleuravedelikus ja seerumis ams7930143 JAH JAH EI PrcF-Prot/S,P-Prot Perikardivedeliku ja seerumi/plasma valgu suhe Perikardivedeliku ja seerumi/plasma valgu suhe QN 163 JAH 1119 70265-4 Protein.pericard fld/Protein.serum RelMCnc Pt Pericard fld+Ser/Plas Qn CHEM Protein in pericardial fld/Protein.serum Protein.pcar fld/SerPl 1 Both 11,4729 595 BoF 25 Erütrotsüüdid liigesevedelikus ams7930211 JAH JAH EI SynF-RBC Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid liigesevedelikus QN E6/L 168 JAH 940 797-1 Erythrocytes NCnc Pt Synv fld Qn Manual count 10*6/L 10^6/L HEM/BC Erythrocytes [#/volume] in Synovial fluid by Manual count RBC # Snv Manual 1 Observation 596 BoF 25 Leukotsüüdid liigesevedelikus ams7930210 JAH JAH EI SynF-WBC Leukotsüüdid Leukotsüüdid liigesevedelikus QN E6/L 169 JAH 949 814-4 Leukocytes NCnc Pt Synv fld Qn Manual count 10*6/L 10^6/L HEM/BC Leukocytes [#/volume] in Synovial fluid by Manual count WBC # Snv Manual 1 Observation 597 BoF 25 Liigesevedeliku tsütogramm shk7927939 JAH JAH EI SynF-Diff-m Liigesevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) Liigesevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) Paneel 175 JAH 957 29582-4 Differential panel - Pt Synv fld - PANEL.HEM/BC Differential panel in Synovial fluid Diff Pnl Snv 1 Order 598 BoF 25 Liigesevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) shk7927939 Eosinofiilid liigesevedelikus ams7930215 JAH EI EI SynF-Eosinofiilid % Eosinofiilid % Eosinofiilide suhtarv liigesevedelikus QN % % 177 JAH 959 57391-5 Eosinophils/100 leukocytes NFr Pt Synv fld Qn Manual count % % HEM/BC Eosinophils/100 leukocytes in Synovial fluid by Manual count Eosinophil Fr Snv Manual 1 Both 599 BoF 25 Liigesevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) shk7927939 Lümfotsüüdid liigesevedelikus ams7930217 JAH EI EI SynF-Lümfotsüüdid % Lümfotsüüdid % Lümfotsüütide suhtarv liigesevedelikus QN % % 178 JAH 960 14822-1 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Synv fld Qn Manual count % % HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Synovial fluid by Manual count Lymphocytes Fr Snv Manual 1 Observation 600 BoF 25 Liigesevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) shk7927939 Monotsüüdid liigesevedelikus ams7930216 JAH EI EI SynF-Monotsüüdid/makrofaagid % Monotsüüdid/makrofaagid % Monotsüütide/makrofaagide suhtarv liigesevedelikus QN % % 181 JAH 963 21395-9 Monocytes+Macrophages/100 leukocytes NFr Pt Synv fld Qn Manual count % % HEM/BC Monocytes+Macrophages/100 leukocytes in Synovial fluid by Manual count Monos+Macros Fr Snv Manual 1 Observation 601 BoF 25 Liigesevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) shk7927939 Neutrofiilid liigesevedelikus ams7930214 JAH EI EI SynF-Neutrofiilid % Neutrofiilid % Neutrofiilide suhtarv liigesevedelikus QN % % 182 JAH 964 40491-3 Neutrophils/100 leukocytes NFr Pt Synv fld Qn Manual count % % HEM/BC Neutrophils/100 leukocytes in Synovial fluid by Manual count Neutrophils Fr Snv Manual 1 Observation 602 BoF 25 Mikroskoopia (metüleensinine) shk7927154 Leukotsüüdid vener. prep-s ams7928372 JAH JAH EI XXX-WBC Leukotsüüdid Leukotsüüdid täpsustamata kehavedelikus QN E6/L 10*6/L 212 JAH 976 6743-9 Leukocytes NCnc Pt Body fld Qn Manual count 10*6/L 10^6/L HEM/BC Leukocytes [#/volume] in Body fluid by Manual count WBC # Fld Manual 1 Observation 1424 AN 26 Sperma uuring JAH JAH EI Sem-Test panel Sperma analüüside paneel Sperma analüüside paneel Paneel 2 JAH 3494 L-3494 829 AN 26 Spermatosoidid shk7927147 Ejakulaadi hulk ams7928701 JAH EI EI Sem-Volume Sperma kogus Sperma kogus QN mL ml 3 JAH 2010 3160-9 Specimen volume Vol Pt Semen Qn mL cc; mL FERT Volume of Semen Specimen vol Smn 1 Observation 1425 AN 26 Ejakulaadi hulk JAH EI EI Sem-Volume Sperma kogus Sperma kogus QN mL ml 3 JAH 2010 3160-9 Specimen volume Vol Pt Semen Qn mL cc; mL FERT Volume of Semen Specimen vol Smn 1 Observation 830 AN 26 Spermatosoidid shk7927147 Värvus (sperma) ams7928703 JAH EI EI Sem-Color Sperma värvus Sperma värvus Tekst 7 JAH 2012 10569-2 Color Type Pt Semen Nom SPEC Color of Semen Color Smn 1 Observation 1426 AN 26 Värvus (sperma) JAH EI EI Sem-Color Sperma värvus Sperma värvus Tekst 7 JAH 2012 10569-2 Color Type Pt Semen Nom SPEC Color of Semen Color Smn 1 Observation 881 AN 26 Spermatosoidid shk7927147 Mikrofloora spermas ams7928711 JAH EI EI Sem-Bacteria Bakterid Bakterid spermas Tekst 13 JAH 2197 14124-2 Bacteria ACnc Pt Semen Ord Microscopy.light FERT Bacteria [Presence] in Semen by Light microscopy Bacteria Smn Ql Micro 1 Observation 1434 AN 26 Mikrofloora spermas JAH EI EI Sem-Bacteria Bakterid Bakterid spermas Tekst 13 JAH 2197 14124-2 Bacteria ACnc Pt Semen Ord Microscopy.light FERT Bacteria [Presence] in Semen by Light microscopy Bacteria Smn Ql Micro 1 Observation 1432 AN 26 Leukotsüüte spermas JAH EI EI Sem-Ümarrakud Ümarrakud Ümarrakud spermas QN E9/L 14 JAH 2219 10585-8 Round cells NCnc Pt Semen Qn 10*9/L 10^9/L FERT Round cells [#/volume] in Semen Round Cells # Smn 1 Observation 1433 AN 26 Epiteel spermas JAH EI EI Sem-Lameepiteeli rakud Lameepiteeli rakud Lameepiteeli rakud Tekst 15 JAH 4074 12452-9 Epithelial cells ACnc Pt Semen Ord Microscopy.light 1 FERT Epithelial cells [Presence] in Semen by Light microscopy Epi Cells Smn Ql Micro 1 Observation 17,6037 882 AN 26 Sperma uuring shk7927147 JAH JAH EI Sem-Spermatosoidid Spermatosoidid Spermatosoidid spermas QN E9/L 16 JAH 2198 38544-3 Spermatozoa^pre washing NCnc Pt Semen Qn mill/mL FERT Spermatozoa [#/volume] in Semen --pre washing Sperm Pre Wash # Smn 1 Observation 1427 AN 26 Spermatosoidide hulk JAH EI EI Sem-Spermatosoidid Spermatosoidid Spermatosoidid spermas QN E9/L milj/ml 16 JAH 2198 38544-3 Spermatozoa^pre washing NCnc Pt Semen Qn mill/mL FERT Spermatozoa [#/volume] in Semen --pre washing Sperm Pre Wash # Smn 1 Observation 1145 AN 26 Spermatosoidid shk7927147 Spermatosoidide hulk ams7928704 JAH EI EI Sem-Spermatosoidid # Spermatosoidide koguarv ejakulaadis Spermatosoidide koguarv ejakulaadis QN E6 milj/ml 17 JAH 2726 72517-6 Spermatozoa^ejaculate Num Pt Semen Qn 10*6 10*6 FERT Spermatozoa [#] in Semen --ejaculate Sperm ejac Smn 1 Observation 23,4097 1428 AN 26 Progresseeruvalt liikuvaid spermatosoide % JAH EI EI Sem-Progresseeruvalt liikuvad spermatosoidid % Progresseeruvalt liikuvad spermatosoidid % Progresseeruvalt liikuvate spermatosoidide suhtarv QN % % 19 JAH 4073 14194-5 Spermatozoa.progressive/100 spermatozoa NFr Pt Semen Qn % % 3 FERT Spermatozoa Progressive/100 spermatozoa in Semen Sperm Prog NFr Smn 1 Observation 12,1598 883 AN 26 Spermatosoidid shk7927147 Progresseeruvalt liikuvaid spermatosoide % ams7928705 JAH EI EI Sem-Edasi liikuvad spermataosoidid % Edasi liikuvad spermatosoidid % Edasi liikuvate spermatosoidide suhtarv QN % % 20 JAH 2200 6800-7 Spermatozoa.motile/100 spermatozoa NFr Pt Semen Qn % % 1083 FERT Spermatozoa Motile/100 spermatozoa in Semen Sperm Motile NFr Smn 1 Observation 11,4393 884 AN 26 Spermatosoidid shk7927147 Mõõdukalt liikuvaid spermatosoide % ams7928706 JAH EI EI Sem-Edasi liikuvad spermataosoidid % Edasi liikuvad spermatosoidid % Edasi liikuvate spermatosoidide suhtarv QN % % 20 JAH 2200 6800-7 Spermatozoa.motile/100 spermatozoa NFr Pt Semen Qn % % 1083 FERT Spermatozoa Motile/100 spermatozoa in Semen Sperm Motile NFr Smn 1 Observation 11,4393 1429 AN 26 Mõõdukalt liikuvaid spermatosoide % JAH EI EI Sem-Edasi liikuvad spermataosoidid % Edasi liikuvad spermatosoidid % Edasi liikuvate spermatosoidide suhtarv QN % % 20 JAH 2200 6800-7 Spermatozoa.motile/100 spermatozoa NFr Pt Semen Qn % % 1083 FERT Spermatozoa Motile/100 spermatozoa in Semen Sperm Motile NFr Smn 1 Observation 11,4393 885 AN 26 Spermatosoidid shk7927147 Kohapeal liikuvaid spermatosoide % ams7928707 JAH EI EI Sem-Kohapeal liikuvad spermatosoidid % Kohapeal liikuvad spermatosoidid % Kohapeal liikuvate spermatosoidide suhtarv QN % % 21 JAH 2201 10620-3 Spermatozoa.nonprogressive/100 spermatozoa NFr Pt Semen Qn % % FERT Spermatozoa Nonprogressive/100 spermatozoa in Semen Sperm Nonprog NFr Smn 1 Observation 11,4393 1430 AN 26 Kohapeal liikuvaid spermatosoide % JAH EI EI Sem-Kohapeal liikuvad spermatosoidid % Kohapeal liikuvad spermatosoidid % Kohapeal liikuvate spermatosoidide suhtarv QN % % 21 JAH 2201 10620-3 Spermatozoa.nonprogressive/100 spermatozoa NFr Pt Semen Qn % % FERT Spermatozoa Nonprogressive/100 spermatozoa in Semen Sperm Nonprog NFr Smn 1 Observation 11,4393 886 AN 26 Spermatosoidid shk7927147 Liikumatuid spermatosoide % ams7928708 JAH EI EI Sem-Liikumatud spermatosoidid % Liikumatud spermatosoidid % Liikumatute spermatosoidide suhtarv QN % % 22 JAH 2202 57446-7 Spermatozoa.immotile/100 spermatozoa^post concentration NFr Pt Semen Qn % % FERT Spermatozoa Immotile/100 spermatozoa in Semen --post concentration Sperm Immotile p conc NFr Smn 1 Observation 1431 AN 26 Liikumatuid spermatosoide % JAH EI EI Sem-Liikumatud spermatosoidid % Liikumatud spermatosoidid % Liikumatute spermatosoidide suhtarv QN % % 22 JAH 2202 57446-7 Spermatozoa.immotile/100 spermatozoa^post concentration NFr Pt Semen Qn % % FERT Spermatozoa Immotile/100 spermatozoa in Semen --post concentration Sperm Immotile p conc NFr Smn 1 Observation 1167 SV 33 Sünnieelne kromosoomhaiguste riskihinnang I trimestril shk7928106 JAH JAH JAH Pt-Grav I trim Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang I trimestril Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang I trimestril Paneel 1 JAH 2954 49086-2 First trimester maternal screen with nuchal translucency panel - Pt ^Patient - PANEL.CHEM First trimester maternal screen with nuchal translucency panel 1st trimester scn+NT Pnl Patient 1 Order 33,8721 1168 SV 33 Sünnieelne kromosoomhaiguste ja kaasasündinud arenguhäire riskihinnang shk7928179 JAH JAH JAH Pt-Grav II trim Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang II trimestril Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang II trimestril Paneel 10 JAH 2955 49085-4 First & Second trimester integrated maternal screen panel - Pt ^Patient - PANEL.CHEM First and Second trimester integrated maternal screen panel Integrated scn Pnl Patient 1 Order 26,4078 1212 SV 33 Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang II trimestril shk7928179 AFP ams7930735 JAH EI JAH S,P-AFP grav AFP grav Alfafetoproteiin rasedatel seerumis/plasmas QN kU/L [IU]/mL 11 JAH 3291 19176-7 Alpha-1-Fetoprotein ACnc Pt Ser/Plas Qn [IU]/mL U/mL CHEM Alpha-1-Fetoprotein [Units/volume] in Serum or Plasma AFP SerPl-aCnc 1 Both 9,8509 1166 SV 33 Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang II trimestril shk7928179 HCG ams7930736 JAH EI JAH S,P-hCG grav hCG grav Koorioni gonadotropiin rasedatel seerumis/plasmas QN U/L m[IU]/mL 13 JAH 2952 30243-0 Choriogonadotropin.intact ACnc Pt Ser/Plas Qn m[IU]/mL mU/mL; units/mL CHEM Choriogonadotropin.intact [Units/volume] in Serum or Plasma HGC Intact SerPl-aCnc 1 Both 6,7231 650 SV 33 Vastsündinute sõeluuring shk7928216 JAH JAH JAH BS-Phe (mg/dL) Fenüülalaniin vereplekist Fenüülalaniin vereplekist QN mg/dL 41 JAH/Võrreld 1351 29572-5 Phenylalanine MCnc Pt Bld.dot Qn mg/dL mg/dL CHEM Phenylalanine [Mass/volume] in Dried blood spot Phe DBS-mCnc 1 Both 651 SV 33 Fenüülalaniin vereplekist shk7928216 BS-Phe Fenüülalaniin vereplekist ams7930801 JAH EI JAH BS-Phe (mg/dL) Fenüülalaniin vereplekist Fenüülalaniin vereplekist QN mg/dL mg/dL 41 JAH/Võrreld 1351 29572-5 Phenylalanine MCnc Pt Bld.dot Qn mg/dL mg/dL CHEM Phenylalanine [Mass/volume] in Dried blood spot Phe DBS-mCnc 1 Both 652 SV 33 Fenüülalaniin vereplekist shk7928216 BS-TSH Kilpnääret stimuleeriv hormoon vereplekist ams7930802 JAH EI JAH BS-TSH TSH vereplekist Kilpnääret stimuleeriv hormoon vereplekist QN mU/L mU/L 42 JAH/Võrreld 1352 29575-8 Thyrotropin ACnc Pt Bld.dot Qn m[IU]/L mIU/L CHEM Thyrotropin [Units/volume] in Dried blood spot TSH DBS-aCnc 1 Both