id labor Valdkond VK sort Paneel P kood Analüüsi nimetus A kood Kehtiv Kehtiv lõpp Tellitav Vahendatav T lühend Kasutatav nimetus T Nimetus Vastuskood T Ühik Labor ühik Seade Diagnostikumi_tootja Sort Risttabel id algandmed Loinc # Component Property Time Aspects System Scale Method Ex UCUM Units Ex Units %99+ Common Tests Class Long Common Name Short Name Type Order/Obs Doc/Section Ext 234 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga a1218 JAH JAH EI B-CBC-3Diff Hemogramm 3-osalise leukogrammiga Hemogramm kolmeosalise leukogrammiga Paneel Sysmex XP-300 3 EI/Paneel 2124 L-2124 452 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga a1178 JAH JAH EI B-CBC-5Diff Hemogramm 5-osalise leukogrammiga Hemogramm viieosalise leukogrammiga Paneel " " 4 EI/Paneel 12 57021-8 CBC W Auto Differential panel - Pt Bld Qn PANEL.HEM/BC CBC W Auto Differential panel in Blood CBC W Auto Diff Bld 1 Order 117 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga; Hemogramm 5-osalise leukogrammiga a1218; a1178 WBC a2034 JAH EI EI B-WBC WBC Leukotsüüdid QN E9/L Sysmex XP-300 10 JAH/Võrreld 2 6690-2 Leukocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Leukocytes [#/volume] in Blood by Automated count WBC # Bld Auto 1 Observation 118 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga; Hemogramm 5-osalise leukogrammiga a1218; a1178 RBC a2035 JAH EI EI B-RBC RBC Erütrotsüüdid QN E12/L Sysmex XP-300 11 JAH/Võrreld 3 789-8 Erythrocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*6/uL 10^12/L;million/mm3 2,22% HEM/BC Erythrocytes [#/volume] in Blood by Automated count RBC # Bld Auto 1 Observation 119 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga; Hemogramm 5-osalise leukogrammiga a1218; a1178 Hb a2041 JAH EI EI B-Hb Hb Hemoglobiin QN g/L Sysmex XP-300 12 JAH/Võrreld 4 718-7 Hemoglobin MCnc Pt Bld Qn g/dL 2,32% HEM/BC Hemoglobin [Mass/volume] in Blood Hgb Bld-mCnc 1 Both 120 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga; Hemogramm 5-osalise leukogrammiga a1218; a1178 Hct a2042 JAH EI EI B-Hct Hct Hematokrit QN % Sysmex XP-300 13 JAH/Võrreld 5 4544-3 Hematocrit VFr Pt Bld Qn Automated count % HEM/BC Hematocrit [Volume Fraction] of Blood by Automated count Hct VFr Bld Auto 1 Both 121 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga; Hemogramm 5-osalise leukogrammiga a1218; a1178 MCV a2036 JAH EI EI B-MCV MCV Erütrotsüütide keskmine maht QN fL Sysmex XP-300 14 JAH/Võrreld 6 787-2 Erythrocyte mean corpuscular volume EntVol Pt RBC Qn Automated count fL fL HEM/BC Erythrocyte mean corpuscular volume [Entitic volume] by Automated count MCV RBC Auto 1 Observation 122 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga; Hemogramm 5-osalise leukogrammiga a1218; a1178 MCH a2037 JAH EI EI B-MCH MCH Keskmine hemoglobiin erütrotsüüdis QN pg Sysmex XP-300 15 JAH/Võrreld 7 785-6 Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin EntMass Pt RBC Qn Automated count pg pg 2,22% HEM/BC Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin [Entitic mass] by Automated count MCH RBC Qn Auto 1 Observation 123 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga; Hemogramm 5-osalise leukogrammiga a1218; a1178 MCHC a2038 JAH EI EI B-MCHC MCHC Keskmine hemoglobiini kontsentratsioon erütrotsüüdis QN g/L Sysmex XP-300 16 JAH/Võrreld 8 786-4 Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin concentration MCnc Pt RBC Qn Automated count g/dL 2,22% HEM/BC Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin concentration [Mass/volume] by Automated count MCHC RBC Auto-mCnc 1 Observation 235 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga; Hemogramm 5-osalise leukogrammiga a1218; a1178 RDW-CV a2039 JAH EI EI B-RDW-CV RDW-CV Erütrotsüütide suurusjaotuvus QN % Sysmex XP-300 17 JAH/Võrreld 9 788-0 Erythrocyte distribution width Ratio Pt RBC Qn Automated count % % HEM/BC Erythrocyte distribution width [Ratio] by Automated count RDW RBC Auto-Rto 1 Observation 236 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga; Hemogramm 5-osalise leukogrammiga a1218; a1178 RDW-SD a2040 JAH EI EI B-RDW-SD RDW-SD Erütrotsüütide suurusjaotuvus QN fL Sysmex XP-300 18 JAH/Võrreld 10 21000-5 Erythrocyte distribution width EntVol Pt RBC Qn Automated count fL fL HEM/BC Erythrocyte distribution width [Entitic volume] by Automated count RDW RBC Auto 1 Observation 124 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga; Hemogramm 5-osalise leukogrammiga a1218; a1178 PLT a2043 JAH EI EI B-Plt Plt Trombotsüüdid QN E9/L Sysmex XP-300 19 JAH/Võrreld 11 777-3 Platelets NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Platelets [#/volume] in Blood by Automated count Platelet # Bld Auto 1 Observation 455 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga a1178 Eo% a2052 JAH EI EI B-Eo% Eo% Eosinofiilide suhtarv QN % % 20 JAH/Võrreld 23 713-8 Eosinophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Eosinophils/100 leukocytes in Blood by Automated count Eosinophil NFr Bld Auto 1 Observation 457 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga a1178 Baso% a2053 JAH EI EI B-Baso% Baso% Basofiilide suhtarv QN % % 21 JAH/Võrreld 24 706-2 Basophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Basophils/100 leukocytes in Blood by Automated count Basophils NFr Bld Auto 1 Observation 453 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga a1178 Mono% a2051 JAH EI EI B-Mono% Mono% Monotsüütide suhtarv QN % % 22 JAH/Võrreld 25 5905-5 Monocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Monocytes/100 leukocytes in Blood by Automated count Monocytes NFr Bld Auto 1 Observation 125 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga; Hemogramm 5-osalise leukogrammiga a1218; a1178 Lymph% a2050 JAH EI EI B-Lymph% Lymph% Lümfotsüütide suhtarv QN % Sysmex XP-300 23 JAH/Võrreld 26 736-9 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Blood by Automated count Lymphocytes NFr Bld Auto 1 Observation 126 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga a1218 MXD% a1197 JAH EI EI B-Mxd% Mxd% Keskmise suurusega leukotsüütide suhtarv QN % % Sysmex XP-300 25 JAH/Võrreld 2111 32155-4 Basophils+Eosinophils+Monocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Basophils+Eosinophils+Monocytes/100 leukocytes in Blood by Automated count Baso+Eos+Monos NFr Bld Auto 1 Observation 11,4729 127 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga; Hemogramm 5-osalise leukogrammiga a1218; a1178 Neut% a2049 JAH EI EI B-Neut% Neut% Neutrofiilide suhtarv QN % Sysmex XP-300 26 JAH/Võrreld 27 770-8 Neutrophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % 1,03% HEM/BC Neutrophils/100 leukocytes in Blood by Automated count Neutrophils NFr Bld Auto 1 Observation 459 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga a1178 IG% a2059 JAH EI EI B-IG% IG% Ebaküpsete granulotsüütide suhtarv QN % % 28 JAH/Võrreld 33 38518-7 Granulocytes.immature/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % HEM/BC Granulocytes Immature/100 leukocytes in Blood Imm Granulocytes NFr Bld 1 Observation 456 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga a1178 Eo a2057 JAH EI EI B-Eo# Eo Eosinofiilide arv QN E9/L E9/L 29 JAH/Võrreld 28 711-2 Eosinophils NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 0,03% HEM/BC Eosinophils [#/volume] in Blood by Automated count Eosinophil # Bld Auto 1 Both 458 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga a1178 Baso a2058 JAH EI EI B-Baso# Baso Basofiilide arv QN E9/L E9/L 30 JAH/Võrreld 29 704-7 Basophils NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 0,76% HEM/BC Basophils [#/volume] in Blood by Automated count Basophils # Bld Auto 1 Observation 454 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga a1178 Mono a2056 JAH EI EI B-Mono# Mono Monotsüütide arv QN E9/L E9/L 31 JAH/Võrreld 30 742-7 Monocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Monocytes [#/volume] in Blood by Automated count Monocytes # Bld Auto 1 Observation 239 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga; Hemogramm 5-osalise leukogrammiga a1218; a1178 Lymph a2055 JAH EI EI B-Lymph# Lymph Lümfotsüütide arv QN E9/L Sysmex XP-300 32 JAH/Võrreld 31 731-0 Lymphocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 0,28% HEM/BC Lymphocytes [#/volume] in Blood by Automated count Lymphocytes # Bld Auto 1 Observation 237 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga a1218 MXD# a1217 JAH EI EI B-Mxd# Mxd Keskmise suurusega leukotsüütide arv QN E9/L Sysmex XP-300 34 JAH/Võrreld 2110 32154-7 Basophils+Eosinophils+Monocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10*9/L HEM/BC Basophils+Eosinophils+Monocytes [#/volume] in Blood by Automated count Baso+Eos+Monos # Bld Auto 1 Observation 11,4729 238 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga; Hemogramm 5-osalise leukogrammiga a1218; a1178 Neut a2054 JAH EI EI B-Neut# Neut Neutrofiilide arv QN E9/L Sysmex XP-300 35 JAH/Võrreld 32 751-8 Neutrophils NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Neutrophils [#/volume] in Blood by Automated count Neutrophils # Bld Auto 1 Observation 460 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga a1178 IG a2060 JAH EI EI B-IG# IG Ebaküpsete granulotsüütide arv QN E9/L E9/L 37 JAH/Võrreld 34 51584-1 Granulocytes.immature NCnc Pt Bld Qn 10*3/uL Giga cells /l HEM/BC Granulocytes Immature [#/volume] in Blood Imm Granulocytes # Bld 1 Both 240 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 JAH EI EI B-Smear-m panel Vereäige mikroskoopia Vereäige mikroskoopia Paneel 56 JAH 42 L-42 268 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Eosinofiilid % a2147 JAH EI EI B-Eosinofiilid % Eosinofiilid % Eosinofiilide suhtarv QN % 57 JAH/Võrreld 43 26450-7 Eosinophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 49 HEM/BC Eosinophils/100 leukocytes in Blood Eosinophil NFr Bld 1 Observation 11,433 285 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Eosinofiilid a2167 JAH EI EI B-Eosinofiilid # Eosinofiilid Eosinofiilide arv QN E9/L 58 JAH/Võrreld 60 26449-9 Eosinophils NCnc Pt Bld Qn 10*3/uL "#/mm3; k/cumm" 0,82% HEM/BC Eosinophils [#/volume] in Blood Eosinophil # Bld 1 Observation 269 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Basofiilid % a2148 JAH EI EI B-Basofiilid % Basofiilid % Basofiilide suhtarv QN % 59 JAH/Võrreld 44 30180-4 Basophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 54 HEM/BC Basophils/100 leukocytes in Blood Basophils NFr Bld 1 Observation 11,433 286 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Basofiilid a2168 JAH EI EI B-Basofiilid # Basofiilid Basofiilide arv QN E9/L 60 JAH/Võrreld 61 26444-0 Basophils NCnc Pt Bld Qn 10*3/uL k/cumm HEM/BC Basophils [#/volume] in Blood Basophils # Bld 1 Observation 270 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Monotsüüdid % a2149 JAH EI EI B-Monotsüüdid % Monotsüüdid % Monotsüütide suhtarv QN % 61 JAH/Võrreld 45 26485-3 Monocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 40 HEM/BC Monocytes/100 leukocytes in Blood Monocytes NFr Bld 1 Observation 11,433 287 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Monotsüüdid a2169 JAH EI EI B-Monotsüüdid # Monotsüüdid Monotsüütide arv QN E9/L 62 JAH/Võrreld 62 26484-6 Monocytes NCnc Pt Bld Qn 10*3/uL k/cumm 0,92% HEM/BC Monocytes [#/volume] in Blood Monocytes # Bld 1 Observation 290 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Promonotsüüdid % a2353 JAH EI EI B-Promonotsüüdid % Promonotsüüdid % Promonotsüütide suhtarv QN % 63 JAH/Võrreld 52 30466-7 Promonocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % HEM/BC Promonocytes/100 leukocytes in Blood Promonycytes NFr Bld 1 Observation 291 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Lümfoidsed rakud % a2354 JAH EI EI B-Lümfoidsed rakud % Lümfoidsed rakud % Lümfoidsete rakkude suhtarv QN % 65 JAH/Võrreld 2710 737-7 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % 186 HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Blood by Manual count Lymphocytes NFr Bld Manual 1 Observation 22,7112 292 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Lümfoidsed rakud a2368 JAH EI EI B-Lümfoidsed rakud # Lümfoidsed rakud Lümfoidsete rakkude arv QN E9/L 66 JAH/Võrreld 63 732-8 Lymphocytes NCnc Pt Bld Qn Manual count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Lymphocytes [#/volume] in Blood by Manual count Lymphocytes # Bld Manual 1 Observation 17,7932 271 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Lümfotsüüdid % a2150 JAH EI EI B-Lümfotsüüdid % Lümfotsüüdid % Lümfotsüütide suhtarv QN % 67 JAH/Võrreld 47 26478-8 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 45 HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Blood Lymphocytes NFr Bld 1 Observation 11,433 288 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Lümfotsüüdid a2170 JAH EI EI B-Lümfotsüüdid # Lümfotsüüdid Lümfotsüütide arv QN E9/L 68 JAH/Võrreld 64 26474-7 Lymphocytes NCnc Pt Bld Qn 10*3/uL "#/mm3; k/cumm" 0,63% HEM/BC Lymphocytes [#/volume] in Blood Lymphocytes # Bld 1 Observation 279 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Reaktiivsed lümfotsüüdid % a2160 JAH EI EI B-Reaktiivsed lümfotsüüdid % Reaktiivsed lümfotsüüdid % Reaktiivsete lümfotsüütide suhtarv QN % 69 JAH/Võrreld 48 33835-0 Lymphocytes.plasmacytoid/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % HEM/BC Lymphocytes Plasmacytoid/100 leukocytes in Blood by Manual count Plasmacoid Lymphs NFr Bld Manual 1 Observation 278 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Prolümfotsüüdid % a2158 JAH EI EI B-Prolümfotsüüdid % Prolümfotsüüdid % Prolümfotsüütide suhtarv QN % 71 JAH/Võrreld 49 6746-2 Prolymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % HEM/BC Prolymphocytes/100 leukocytes in Blood by Manual count Prolymphocytes NFr Bld Manual 1 Observation 21 283 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Atüüpilised lümfotsüüdid % a2165 JAH EI EI B-Atüüpilised lümfotsüüdid % Atüüpilised lümfotsüüdid % Atüüpiliste lümfotsüütide suhtarv QN % 75 JAH/Võrreld 50 29261-5 Lymphocytes.abnormal/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % HEM/BC Lymphocytes Abnormal/100 leukocytes in Blood by Manual count Abnormal Lymphs NFr Bld Manual 1 Observation 18,6198 280 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Plasmarakud % a2161 JAH EI EI B-Plasmarakud % Plasmarakud % Plasmarakkude suhtarv QN % 79 JAH/Võrreld 59 13047-6 Plasma cells/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % HEM/BC Plasma cells/100 leukocytes in Blood Plasma Cells NFr Bld 1 Observation 272 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Neutrofiilid % a2151 JAH EI EI B-Neutrofiilid % Neutrofiilid % Neutrofiilide suhtarv QN % 81 JAH/Võrreld 53 26511-6 Neutrophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 37 HEM/BC Neutrophils/100 leukocytes in Blood Neutrophils/leuk NFr Bld 1 Observation 8,5074 294 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Neutrofiilid a2171 JAH EI EI B-Neutrofiilid # Neutrofiilid Neutrofiilide arv QN E9/L 82 JAH/Võrreld 65 26499-4 Neutrophils NCnc Pt Bld Qn 10*3/uL k/cumm 0,93% HEM/BC Neutrophils [#/volume] in Blood Neutrophils # Bld 1 Observation 273 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Segmenttuumsed neutrofiilid % a2152 JAH EI EI B-Segmenttuumsed neutrofiilid % Segmenttuumsed neutrofiilid % Segmenttuumsete neutrofiilide suhtarv QN % 83 JAH/Võrreld 54 26505-8 Neutrophils.segmented/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % HEM/BC Neutrophils.segmented/100 leukocytes in Blood Neuts Seg NFr Bld 1 Observation 274 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Kepptuumsed neutrofiilid % a2153 JAH EI EI B-Kepptuumsed neutrofiilid % Kepptuumsed neutrofiilid % Kepptuumsete neutrofiilide suhtarv QN % 84 JAH/Võrreld 55 26508-2 Neutrophils.band form/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 0,19% HEM/BC Neutrophils.band form/100 leukocytes in Blood Neuts Band NFr Bld 1 Observation 275 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Metamüelotsüüdid % a2154 JAH EI EI B-Metamüelotsüüdid % Metamüelotsüüdid % Metamüelotsüütide suhtarv QN % 86 JAH/Võrreld 56 740-1 Metamyelocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % 307 HEM/BC Metamyelocytes/100 leukocytes in Blood by Manual count Metamyelocytes NFr Bld Manual 1 Observation 23,8122 276 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Müelotsüüdid % a2155 JAH EI EI B-Müelotsüüdid % Müelotsüüdid % Müelotsüütide suhtarv QN % 88 JAH/Võrreld 57 26498-6 Myelocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 0,04% HEM/BC Myelocytes/100 leukocytes in Blood Myelocytes NFr Bld 1 Observation 277 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Promüelotsüüdid % a2156 JAH EI EI B-Promüelotsüüdid % Promüelotsüüdid % Promüelotsüütide suhtarv QN % 90 JAH/Võrreld 58 26524-9 Promyelocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 0,01% HEM/BC Promyelocytes/100 leukocytes in Blood Promyelocytes NFr Bld 1 Observation 282 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Blastid (spetsifitseerimata) % a2163 JAH EI EI B-Blastid (spetsifitseerimata) % Blastid (spetsifitseerimata) % Blastide (spetsifitseerimata) suhtarv QN % 93 JAH/Võrreld 51 709-6 Blasts/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % 791 HEM/BC Blasts/100 leukocytes in Blood by Manual count Blasts NFr Bld Manual 1 Observation 18,0359 284 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Normoblastid % a2166 JAH EI EI B-Normoblastid % Normoblastid % Normoblastide suhtarv QN /100WBC 96 JAH/Võrreld 67 33990-3 Normoblasts/100 leukocytes Ratio Pt Bld Qn /100{WBCs} /100 leukocytes HEM/BC Normoblasts/100 leukocytes [Ratio] in Blood Normoblasts Bld-Rto 1 Observation 262 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Neutrofiilide düsplaasia a2141 JAH EI EI B-Neutrofiilide düsplaasia Neutrofiilide düsplaasia Neutrofiilide düsplaasia Tekst 98 JAH 68 71369-3 Neutrophils.dysplastic ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Neutrophils.dysplastic [Presence] in Blood by Light microscopy Neutrophils.dysplastic Bld Ql Smear 1 Observation 22,0963 263 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Toksogeenne granulatsioon a2142 JAH EI EI B-Toksogeenne granulatsioon Toksogeenne granulatsioon Toksogeenne granulatsioon Tekst 99 JAH 69 803-7 Toxic granules ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,0071% HEM/BC Toxic granules [Presence] in Blood by Light microscopy Toxic Granules Bld Ql Smear 1 Observation 264 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Döhle kehakesed a2143 JAH EI EI B-Döhle kehakesed Döhle kehakesed Döhle kehakesed Tekst 100 JAH 70 7792-5 Dohle body ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,0030% HEM/BC Dohle body [Presence] in Blood by Light microscopy Dohle Bod Bld Ql Smear 1 Observation 265 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Hüpersegmentatsioon a2144 JAH EI EI B-Hüpersegmentatsioon Hüpersegmentatsioon Hüpersegmentatsioon Tekst 101 JAH 71 765-8 Neutrophils.hypersegmented ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Neutrophils.hypersegmented [Presence] in Blood by Light microscopy Neuts Hyperseg Bld Ql Smear 1 Observation 266 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Lümfotsüütide atüpism a2145 JAH EI EI B-Lümfotsüütide atüpism Lümfotsüütide atüpism Lümfotsüütide atüpism Tekst 105 JAH 72 733-6 Lymphocytes.variant ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Lymphocytes Variant [Presence] in Blood by Light microscopy Variant Lymphs Bld Ql Smear 1 Observation 11,4393 267 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Gumprechti varjud a2146 JAH EI EI B-Gumprechti varjud Gumprechti varjud Gumprechti varjud QN % 106 JAH/Võrreld 73 14912-0 Smudge cells/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count "#/100 WBC; %" 0,0056% HEM/BC Smudge cells/100 leukocytes in Blood by Manual count Smudge Cells NFr Bld Manual 1 Observation 241 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Aglomeratsioon a2120 JAH EI EI B-Aglomeratsioon Aglomeratsioon Aglomeratsioon Tekst 107 JAH 74 7797-4 Rouleaux ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Rouleaux [Presence] in Blood by Light microscopy Rouleaux Bld Ql Smear 1 Observation 242 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Hüpokromaasia a2121 JAH EI EI B-Hüpokromaasia Hüpokromaasia Hüpokromaasia Tekst 109 JAH 75 728-6 Hypochromia ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,03% HEM/BC Hypochromia [Presence] in Blood by Light microscopy Hypochromia Bld Ql Smear 1 Observation 243 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Polükromaasia a2122 JAH EI EI B-Polükromaasia Polükromaasia Polükromaasia Tekst 110 JAH 76 10378-8 Polychromasia ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,09% HEM/BC Polychromasia [Presence] in Blood by Light microscopy Polychromasia Bld Ql Smear 1 Observation 244 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Anisokromaasia a2123 JAH EI EI B-Anisokromaasia Anisokromaasia Anisokromaasia Tekst 111 JAH 77 51582-5 Anisochromasia ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Anisochromasia [Presence] in Blood by Light microscopy Anisochromasia Bld Ql Smear 1 Observation 245 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Erütrotsüütide anisotsütoos a2124 JAH EI EI B-Erütrotsüütide anisotsütoos Erütrotsüütide anisotsütoos Erütrotsüütide anisotsütoos Tekst 112 JAH 78 702-1 Anisocytosis ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,04% HEM/BC Anisocytosis [Presence] in Blood by Light microscopy Anisocytosis Bld Ql Smear 1 Observation 246 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Erütrotsüütide makrotsütoos a2125 JAH EI EI B-Erütrotsüütide makrotsütoos Erütrotsüütide makrotsütoos Erütrotsüütide makrotsütoos Tekst 113 JAH 79 738-5 Macrocytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,11% HEM/BC Macrocytes [Presence] in Blood by Light microscopy Macrocytes Bld Ql Smear 1 Observation 247 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Erütrotsüütide megalotsütoos a2126 JAH EI EI B-Erütrotsüütide megalotsütoos Erütrotsüütide megalotsütoos Erütrotsüütide megalotsütoos Tekst 114 JAH 2736 A-2736 248 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Erütrotsüütide mikrotsütoos a2127 JAH EI EI B-Erütrotsüütide mikrotsütoos Erütrotsüütide mikrotsütoos Erütrotsüütide mikrotsütoos Tekst 115 JAH 81 741-9 Microcytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,10% HEM/BC Microcytes [Presence] in Blood by Light microscopy Microcytes Bld Ql Smear 1 Observation 251 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Poikilotsütoos a2130 JAH EI EI B-Poikilotsütoos Poikilotsütoos Poikilotsütoos Tekst 116 JAH 84 779-9 Poikilocytosis ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,03% HEM/BC Poikilocytosis [Presence] in Blood by Light microscopy Poikilocytosis Bld Ql Smear 1 Observation 249 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Mikrosferotsütoos a2128 JAH EI EI B-Mikrosferotsütoos Mikrosferotsütoos Mikrosferotsütoos Tekst 117 JAH 82 48069-9 Spherocytes.micro ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Spherocytes.micro [Presence] in Blood by Light microscopy Spherocytes.micro Bld Ql Smear 1 Both 250 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Ovalotsütoos a2129 JAH EI EI B-Ovalotsütoos Ovalotsütoos Ovalotsütoos Tekst 118 JAH 83 774-0 Ovalocytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,06% HEM/BC Ovalocytes [Presence] in Blood by Light microscopy Ovalocytes Bld Ql Smear 1 Observation 252 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Akantotsütoos a2131 JAH EI EI B-Akantotsütoos Akantotsütoos Akantotsütoos Tekst 119 JAH 85 7789-1 Acanthocytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,00% HEM/BC Acanthocytes [Presence] in Blood by Light microscopy Acanthocytes Bld Ql Smear 1 Observation 253 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Fragmentatsioon a2132 JAH EI EI B-Fragmentatsioon Fragmentatsioon Fragmentatsioon Tekst 120 JAH 86 10373-9 Fragments ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Fragments [Presence] in Blood by Light microscopy Fragments Bld Ql Smear 1 Observation 254 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Stomatotsütoos a2133 JAH EI EI B-Stomatotsütoos Stomatotsütoos Stomatotsütoos Tekst 121 JAH 87 10380-4 Stomatocytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Stomatocytes [Presence] in Blood by Light microscopy Stomatocytes Bld Ql Smear 1 Observation 255 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Märklaudrakud a2134 JAH EI EI B-Kodotsütoos Märklaudrakud Kodotsütoos ehk märklaudrakkude olemasolu Tekst 122 JAH 88 10381-2 Target cells ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,03% HEM/BC Target cells [Presence] in Blood by Light microscopy Targets Bld Ql Smear 1 Observation 261 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Pisarrakud a2140 JAH EI EI B-Dakrotsütoos Pisarrakud Dakrüotsütoos ehk pisarrakkude olemasolu Tekst 123 JAH 94 7791-7 Dacryocytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,03% HEM/BC Dacrocytes [Presence] in Blood by Light microscopy Dacryocytes Bld Ql Smear 1 Observation 256 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Ehhinotsütoos a2135 JAH EI EI B-Ehhinotsütoos Ehhinotsütoos Ehhinotsütoos Tekst 124 JAH 89 7790-9 Burr cells ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,01% HEM/BC Burr cells [Presence] in Blood by Light microscopy Burr Cells Bld Ql Smear 1 Observation 257 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Basofiilne sõmerus a2136 JAH EI EI B-Basofiilne sõmerus Basofiilne sõmerus Basofiilne sõmerus Tekst 127 JAH 90 703-9 Basophilic stippling ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,00% HEM/BC Basophilic stippling [Presence] in Blood by Light microscopy Baso Stipl Bld Ql Smear 1 Observation 258 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Howelli-Jolly kehakesed a2137 JAH EI EI B-Howelli-Jolly kehakesed Howelli-Jolly kehakesed Howelli-Jolly kehakesed Tekst 128 JAH 91 7793-3 Howell-Jolly bodies ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,00% HEM/BC Howell-Jolly bodies [Presence] in Blood by Light microscopy Howell-Jolly Bod Bld Ql Smear 1 Observation 259 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Caboti ringid a2138 JAH EI EI B-Caboti ringid Caboti ringid Caboti ringid Tekst 129 JAH 92 11280-5 Cabot rings ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Cabot rings [Presence] in Blood by Light microscopy Cabot rings Bld Ql Smear 1 Observation 260 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Pappenheimeri kehakesed a2139 JAH EI EI B-Pappenheimeri kehakesed Pappenheimeri kehakesed Pappenheimeri kehakesed Tekst 130 JAH 93 7795-8 Pappenheimer bodies ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Pappenheimer bodies [Presence] in Blood by Light microscopy Pappenheimer Bod Bld Ql Smear 1 Observation 281 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Megakarüotsüütide tuumad a2162 JAH EI EI B-Megakarüotsüütide tuumad Megakarüotsüütide tuumad Megakarüotsüütide tuumad QN % 139 JAH/Võrreld 66 70028-6 Megakaryocytic nuclei/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % HEM/BC Megakaryocytic nuclei/100 leukocytes in Blood by Manual count Megakaryocytic nuclei NFr Bld Manual 1 Observation 11,4729 293 HE 1 Liikvori tsütogramm (mikroskoopia); Vereäige mikroskoopia a2103; a2073 Mikroskoopia ülevaade a1129 JAH EI EI XXX-m review Mikroskoopia ülevaade Mikroskoopia ülevaade Tekst 141 JAH 5273 59466-3 Hematologist review Imp Pt XXX Nar HEM/BC Hematologist review of results Hematologist review 1 Both 9,3141 115 HE 1 Trombotsüüdid naatriumtsitraatverest a385 JAH JAH EI B-Plt (9NC) Trombotsüüdid naatriumtsitraatverest Trombotsüüdid naatriumtsitraatverest QN E9/L Sysmex XP-300 144 JAH/Võrreld 3527 L-3527 114 HE 1 Settekiirus a2031 JAH JAH EI B-ESR Settekiirus Erütrotsüütide settekiirus QN mm/h 146 JAH/Võrreld 106 4537-7 Erythrocyte sedimentation rate Vel Pt Bld Qn Westergren mm/h mm/hr 0,03% HEM/BC Erythrocyte sedimentation rate by Westergren method ESR Bld Qn Westrgrn 1 Both 295 HE 1 Kapillaarvere settekiirus a1757 JAH JAH EI cB-ESR Kapillaarvere settekiirus Kapillaarvere erütrotsüütide settekiirus QN mm/h 147 JAH/Võrreld 108 30341-2 Erythrocyte sedimentation rate Vel Pt Bld Qn mm/h 0,07% HEM/BC Erythrocyte sedimentation rate ESR Bld Qn 1 Both 64 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a5243 JAH JAH EI aB-ABB panel Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres Happe-aluse tasakaalu uuring arteriaalses veres Paneel RapidPoint 500 1 JAH 1248 24336-0 Gas panel - Pt BldA Qn 0,01% PANEL.CHEM Gas panel in Arterial blood Gas Pnl BldA 1 Order 367 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres; Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres; Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres; Happe-aluse tasakaal venoosses veres a5243; a5245; a5246; a5244 Kehatemperatuur a5018 JAH EI EI Pt-t Kehatemperatuur Patsiendi kehatemperatuur QN C RapidPoint 500 3 JAH 1249 8329-5 Body temperature Temp Pt Core Qn BDYTMP.MOLEC Body temperature - Core Bdy temp Core 2 351 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres; Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres; Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres; Happe-aluse tasakaal venoosses veres a5243; a5245; a5246; a5244 FiO2 a5019 JAH EI EI FiO2 FiO2 Hapniku osakaal sissehingatavas õhus QN % RapidPoint 500 4 JAH 1250 19994-3 Oxygen/Inspired gas setting VFr Pt Ventilator Qn % % 0,01% PULM Oxygen/Inspired gas setting [Volume Fraction] Ventilator O2/Inspired gas setting VFr Vent 2 65 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a5243 pH a47 JAH EI EI aB-pH pH pH arteriaalses veres QN RapidPoint 500 5 JAH 1251 2744-1 pH LsCnc Pt BldA Qn [pH] 0,08% CHEM pH of Arterial blood pH BldA 1 Both 66 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a5243 pCO2 a48 JAH EI EI aB-pCO2 pCO2 Süsinikdioksiidi osarõhk arteriaalses veres QN mmHg RapidPoint 500 6 JAH 1252 2019-8 Carbon dioxide PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg 0,05% CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] in Arterial blood pCO2 BldA 1 Both 321 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a5243 pO2 a51 JAH EI EI aB-pO2 pO2 Hapniku osarõhk arteriaalses veres QN mmHg RapidPoint 500 8 JAH 1253 2703-7 Oxygen PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg 0,07% CHEM Oxygen [Partial pressure] in Arterial blood pO2 BldA 1 Both 327 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a5243 sO2 a5055 JAH EI EI aB-sO2 sO2 Hapnikuga küllastatus arteriaalses veres QN % RapidPoint 500 9 JAH 1254 2708-6 Oxygen saturation MFr Pt BldA Qn % % 0,02% CHEM Oxygen saturation in Arterial blood SaO2% BldA 1 Observation 316 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a5243 Oksühemoglobiin a5056 JAH EI EI aB-O2Hb Oksühemoglobiin Oksühemoglobiin arteriaalses veres QN % RapidPoint 500 11 JAH 1255 2714-4 Oxyhemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldA Qn % % CHEM Fractional oxyhemoglobin in Arterial blood OxyHgb MFr BldA 1 Observation 324 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a5243 Redutseeritud hemoglobiin a5034 JAH EI EI aB-RHb Redutseeritud hemoglobiin Redutseeritud hemoglobiin arteriaalses veres QN % RapidPoint 500 12 JAH 1256 19225-2 Deoxyhemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldA Qn % % HEM/BC Deoxyhemoglobin/Hemoglobin.total in Arterial blood DO-Hgb MFr BldA 1 Observation 320 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a5243 pH (t) a5064 JAH EI EI aB-pHt pH (t) pH (kehatemperatuuri järgi kohandatud) arteriaalses veres QN RapidPoint 500 13 JAH 1257 33254-4 pH^^adjusted to patients actual temperature LsCnc Pt BldA Qn [pH] 0,01% CHEM pH of Arterial blood adjusted to patients actual temperature pH temp adj BldA 1 Observation 318 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a5243 pCO2 (t) a5063 JAH EI EI aB-pCO2t pCO2 (t) Süsinikdioksiidi osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) arteriaalses veres QN mmHg RapidPoint 500 14 JAH 1258 32771-8 Carbon dioxide^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Arterial blood pCO2 temp adj BldA 1 Observation 323 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a5243 pO2 (t) a5039 JAH EI EI aB-pO2t pO2 (t) Hapniku osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) arteriaalses veres QN mmHg RapidPoint 500 15 JAH 1259 19255-9 Oxygen^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Oxygen [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Arterial blood pO2 temp adj BldA 1 Observation 315 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a5243 O2 a5031 JAH EI EI aB-O2 O2 Hapnik arteriaalses veres QN Vol% RapidPoint 500 16 JAH 1260 59274-1 Oxygen content VFr Pt BldA Qn Calculated mL/dL CHEM Oxygen content in Arterial blood by calculation O2 Ct VFr BldA Calc 1 Observation 317 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a5243 pO2 (sO2 50%) a5028 JAH EI EI aB-p50 pO2 (sO2 50%) Hapniku osarõhk (küllastatus hapnikuga 50%) arteriaalses veres QN mmHg Rapidpoint 500 17 JAH 1261 19214-6 Oxygen^^saturation adjusted to 0.5 PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Oxygen [Partial pressure] saturation adjusted to 0.5 in Arterial blood pO2 satn adj to 0.5 BldA 1 Observation 425 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a5243 Shunt a5071 JAH EI EI aB-Shunt Shunt Füsioloogiline shunt arteriaalses veres QN % Rapidpoint 500 18 JAH 1262 72326-2 Functional shunt volume VFr Pt BldA Qn % % HEMODYN.MOLEC Arterial blood Functional shunt volume BldA Fshunt vol VFr 2 Observation 22,0427 325 HAT 2 Shunt (t) a475 JAH EI EI aB-Shuntt Shunt (t) Füsioloogiline shunt (kehatemperatuuri järgi kohandatud) arteriaalses veres QN % RapidPoint 500 19 JAH 1263 72325-4 Functional shunt volume^^adjusted to patients actual temperature VFr Pt BldA Qn % % HEMODYN.MOLEC Arterial blood Functional shunt volume adjusted to patients actual temperature BldA Fshunt vol temp adj VFr 2 Observation 22,0427 326 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a5243 Shunt (t) a5075 JAH EI EI aB-Shuntt Shunt (t) Füsioloogiline shunt (kehatemperatuuri järgi kohandatud) arteriaalses veres QN % RapidPoint 500 19 JAH 1263 72325-4 Functional shunt volume^^adjusted to patients actual temperature VFr Pt BldA Qn % % HEMODYN.MOLEC Arterial blood Functional shunt volume adjusted to patients actual temperature BldA Fshunt vol temp adj VFr 2 Observation 22,0427 426 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a5243 AaDpO2 a5045 JAH EI EI aB-AaDpO2 AaDpO2 Alveolaarse õhu ja arteriaalse vere hapniku osarõhkude vahe QN mmHg Rapidpoint 500 20 JAH 1264 19991-9 Oxygen.alveolar - arterial PPresDiff Pt Respiratory system Qn mm[Hg] mm Hg PULM Oxygen.alveolar - arterial [Partial pressure difference] Respiratory system O2 alv-art PPresDiff Respiratory 2 319 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a5243 AaDpO2 (t) a5072 JAH EI EI aB-AaDpO2t AaDpO2 (t) Alveolaarse õhu ja arteriaalse vere hapniku osarõhkude vahe (kehatemperatuuri järgi kohandatud) QN mmHg RapidPoint 500 21 JAH 1265 53809-0 Oxygen.alveolar - arterial^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt Respiratory system Qn mm[Hg] mm Hg PULM Oxygen.alveolar - arterial [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature Respiratory system O2 alv-art temp adj Respiratory 2 Both 427 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a5243 pO2/FiO2 a5074 JAH EI EI aB-pO2/FiO2 pO2/FiO2 Arteriaalse vere ja sissehingatava õhu hapniku osarõhkude suhe QN mmHg Rapidpoint 500 22 JAH 1266 50984-4 Horowitz index Ratio Pt BldA+Inhl gas Qn mm[Hg] mmHg CHEM Horowitz index in Arterial blood Horowitz index BldA+IhG-Rto 1 Both 322 HAT 2 pO2/FiO2% a476 JAH EI EI aB-pO2/FiO2% pO2/FiO2% Arteriaalse vere ja sissehingatava õhu hapniku osarõhkude suhe QN mmHg/% RapidPoint 500 23 JAH 4568 A-4568 428 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a5243 pO2 (t)/FiO2 a5073 JAH EI EI aB-pO2t/FiO2 pO2 (t)/FiO2 Arteriaalse vere ja sissehingatavaõhu hapniku osarõhkude suhe (kehatemperatuuri järgi kohandatud) QN mmHg Rapidpoint 500 24 JAH 1267 50989-3 Horowitz index^^adjusted to patients actual temperature Ratio Pt BldA+Inhl gas Qn mm[Hg] mmHg CHEM Horowitz index adjusted to patients actual temperature in Arterial blood Horowitz index temp adj BldA+IhG-Rto 1 Both 314 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a5243 BE a50 JAH EI EI aB-BE BE Aluste liig arteriaalses veres QN mmol/L RapidPoint 500 26 JAH 1268 1925-7 Base excess SCnc Pt BldA Qn mmol/L mmol/L 0,04% CHEM Base excess in Arterial blood Base excess BldA-sCnc 1 Observation 328 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres; Happe-aluse tasakaal venoosses veres a5243; a5244 Anioonide vahe a5027 JAH EI EI AnionGap (K+) Anioonide vahe Anioonide vahe QN mmol/L RapidPoint 500 29 JAH 1271 1863-0 Anion gap 4 SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 0,03% CHEM Anion gap 4 in Serum or Plasma Anion Gap4 SerPl-sCnc 1 Observation 329 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a5243 Vesinikkarbonaat a5208 JAH EI EI aP-HCO3 Vesinikkarbonaat Vesinikkarbonaat arteriaalses plasmas QN mmol/L RapidPoint 500 30 JAH 1273 1960-4 Bicarbonate SCnc Pt BldA Qn mmol/L mmol/L 0,05% CHEM Bicarbonate [Moles/volume] in Arterial blood HCO3 BldA-sCnc 1 Both 330 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a5243 Laktaat a1797 JAH EI EI aP-Lac Laktaat Laktaat arteriaalses plasmas QN mmol/L RapidPoint 500 34 JAH 1279 2518-9 Lactate SCnc Pt BldA Qn mmol/L mmol/L 0,00% CHEM Lactate [Moles/volume] in Arterial blood Lactate BldA-sCnc 1 Both 80 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres a5244 JAH JAH EI vB-ABB panel Happe-aluse tasakaal venoosses veres Happe-aluse tasakaalu uuring venoosses veres Paneel RapidPoint 500 35 JAH 1280 24339-4 Gas panel - Pt BldV Qn PANEL.CHEM Gas panel in Venous blood Gas Pnl BldV 1 Order 81 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres a5244 pH a5061 JAH EI EI vB-pH pH pH venoosses veres QN RapidPoint 500 37 JAH 1281 2746-6 pH LsCnc Pt BldV Qn [pH] 0,01% CHEM pH of Venous blood pH BldV 1 Both 373 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres a5244 pCO2 a5047 JAH EI EI vB-pCO2 pCO2 Süsinikdioksiidi osarõhk venoosses veres QN mmHg RapidPoint 500 38 JAH 1282 2021-4 Carbon dioxide PPres Pt BldV Qn mm[Hg] mm Hg 0,01% CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] in Venous blood pCO2 BldV 1 Both 376 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres a5244 pO2 a5054 JAH EI EI vB-pO2 pO2 Hapniku osarõhk venoosses veres QN mmHg RapidPoint 500 39 JAH 1283 2705-2 Oxygen PPres Pt BldV Qn mm[Hg] mm Hg 0,00% CHEM Oxygen [Partial pressure] in Venous blood pO2 BldV 1 Both 379 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres a5244 sO2 a5255 JAH EI EI vB-sO2 sO2 Hapnikuga küllastatus venoosses veres QN % RapidPoint 500 40 JAH 1284 2711-0 Oxygen saturation MFr Pt BldV Qn % %; Meas% HEMODYN.MOLEC Oxygen saturation in Venous blood SaO2% BldV 2 371 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres a5244 Oksühemoglobiin a5059 JAH EI EI vB-O2Hb Oksühemoglobiin Oksühemoglobiin venoosses veres QN % RapidPoint 500 41 JAH 1285 2716-9 Oxyhemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldV Qn % % CHEM Fractional oxyhemoglobin in Venous blood OxyHgb MFr BldV 1 Observation 378 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres a5244 Redutseeritud hemoglobiin a5058 JAH EI EI vB-RHb Redutseeritud hemoglobiin Redutseeritud hemoglobiin venoosses veres QN % RapidPoint 500 42 JAH 1286 19227-8 Deoxyhemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldV Qn % % HEM/BC Deoxyhemoglobin/Hemoglobin.total in Venous blood DO-Hgb MFr BldV 1 Observation 375 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres a5244 pH (t) a5068 JAH EI EI vB-pHt pH (t) pH (kehatemperatuuri järgi kohandatud) venoosses veres QN RapidPoint 500 43 JAH 1287 39486-6 pH^^adjusted to patients actual temperature LsCnc Pt BldV Qn [pH] CHEM pH of Venous blood adjusted to patients actual temperature pH temp adj BldV 1 Observation 374 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres a5244 pCO2 (t) a5042 JAH EI EI vB-pCO2t pCO2 (t) Süsinikdioksiidi osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) venoosses veres QN mmHg RapidPoint 500 44 JAH 1288 40619-9 Carbon dioxide^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldV Qn mm[Hg] CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Venous blood pCO2 temp adj BldV 1 Observation 377 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres a5244 pO2 (t) a5041 JAH EI EI vB-pO2t pO2 (t) Hapniku osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) venoosses veres QN mmHg RapidPoint 500 45 JAH 1289 19258-3 Oxygen^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldV Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Oxygen [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Venous blood pO2 temp adj BldV 1 Observation 370 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres a5244 O2 a5033 JAH EI EI vB-O2 O2 Hapnik venoosses veres QN Vol% RapidPoint 500 46 JAH 1290 60841-4 Oxygen content VFr Pt BldV Qn Calculated mL/dL ml/dl CHEM Oxygen content in Venous blood by calculation O2 Ct VFr BldV Calc 1 11,3891 372 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres a5244 pO2 (sO2 50%) a5030 JAH EI EI vB-p50 pO2 (sO2 50%) Hapniku osarõhk (küllastatus hapnikuga 50%) venoosses veres QN mmHg RapidPoint 500 47 JAH 1291 19216-1 Oxygen^^saturation adjusted to 0.5 PPres Pt BldV Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Oxygen [Partial pressure] saturation adjusted to 0.5 in Venous blood pO2 satn adj to 0.5 BldV 1 Observation 369 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres a5244 BE a5044 JAH EI EI vB-BE BE Aluste liig venoosses veres QN mmol/L RapidPoint 500 48 JAH 1292 1927-3 Base excess SCnc Pt BldV Qn mmol/L mmol/L 0,01% CHEM Base excess in Venous blood Base excess BldV-sCnc 1 Observation 380 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres a5244 Vesinikkarbonaat a5209 JAH EI EI vP-HCO3 Vesinikkarbonaat Vesinikkarbonaat plasmas QN mmol/L RapidPoint 500 51 JAH 1272 1963-8 Bicarbonate SCnc Pt Ser Qn mmol/L mmol/L CHEM Bicarbonate [Moles/volume] in Serum HCO3 Ser-sCnc 1 Both 381 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres a5244 Laktaat a1777 JAH EI EI vP-Lac Laktaat Laktaat venoosses plasmas QN mmol/L RapidPoint 500 55 JAH 1297 2519-7 Lactate SCnc Pt BldV Qn mmol/L mmol/L CHEM Lactate [Moles/volume] in Venous blood Lactate BldV-sCnc 1 Both 352 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres a5246 JAH JAH EI mvB-ABB panel Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres Happe-aluse tasakaalu uuring segunenud venoosses veres Paneel Rapidpoint 500 56 JAH 1298 51973-6 Gas panel - Pt BldMV Qn PANEL.CHEM Gas panel in Mixed venous blood Gas Pnl BldMV 1 Order 359 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres a5246 pH a2178 JAH EI EI mvB-pH pH pH segunenud venoosses veres QN RapidPoint 500 57 JAH 1299 19213-8 pH LsCnc Pt BldMV Qn [pH] CHEM pH of Mixed venous blood pH BldMV 1 Both 357 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres a5246 pCO2 a2102 JAH EI EI mvB-pCO2 pCO2 Süsinikdioksiidi osarõhk segunenud venoosses veres QN mmHg RapidPoint 500 58 JAH 1300 19212-0 Carbon dioxide PPres Pt BldMV Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] in Mixed venous blood pCO2 BldMV 1 Both 361 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres a5246 pO2 a5153 JAH EI EI mvB-pO2 pO2 Hapniku osarõhk segunenud venoosses veres QN mmHg RapidPoint 500 60 JAH 1301 19211-2 Oxygen PPres Pt BldMV Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Oxygen [Partial pressure] in Mixed venous blood pO2 BldMV 1 Both 364 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres a5246 sO2 a5155 JAH EI EI mvB-sO2 sO2 Hapnikuga küllastatus segunenud venoosses veres QN % RapidPoint 500 61 JAH 1302 19224-5 Oxygen saturation MFr Pt BldMV Qn % % HEMODYN.MOLEC Oxygen saturation in Mixed venous blood SaO2% BldMV 2 355 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres a5246 Oksühemoglobiin a5156 JAH EI EI mvB-O2Hb Oksühemoglobiin Oksühemoglobiin segunenud venoosses veres QN % RapidPoint 500 63 JAH 1303 34969-6 Oxyhemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldMV Qn % % of tot CHEM Fractional oxyhemoglobin in Mixed venous blood OxyHgb MFr BldMV 1 Observation 363 HAT 2 Redutseeritud hemoglobiin a368 JAH EI EI mvB-RHb Redutseeritud hemoglobiin Redutseeritud hemoglobiin segavenoossest verest QN % RapidPoint 500 64 JAH 3500 19228-6 Deoxyhemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldMV Qn % % HEM/BC Deoxyhemoglobin/Hemoglobin.total in Mixed venous blood DO-Hgb MFr BldMV 1 Observation 16,582 360 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres a5246 pH (t) a2104 JAH EI EI mvB-pHt pH (t) pH (kehatemperatuuri järgi kohandatud) segunenud venoosses veres QN RapidPoint 500 65 JAH 1304 50980-2 pH^^adjusted to patients actual temperature LsCnc Pt BldMV Qn [pH] CHEM pH of Mixed venous blood adjusted to patients actual temperature pH temp adj BldMV 1 Both 358 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres a5246 pCO2 (t) a2177 JAH EI EI mvB-pCO2t pCO2 (t) Süsinikdioksiidi osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) segunenud venoosses veres QN mmHg RapidPoint 500 66 JAH 1305 50981-0 Carbon dioxide^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldMV Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Mixed venous blood pCO2 temp adj BldMV 1 Both 362 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres a5246 pO2 (t) a5162 JAH EI EI mvB-pO2t pO2 (t) Hapniku osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) segunenud venoosses veres QN mmHg RapidPoint 500 67 JAH 1306 19257-5 Oxygen^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldMV Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Oxygen [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Mixed venous blood pO2 temp adj BldMV 1 Observation 11,3891 354 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres a5246 O2 a2173 JAH EI EI mvB-O2 O2 Hapnik segunenud venoosses veres QN Vol% RapidPoint 500 68 JAH 1307 64798-2 Oxygen content VFr Pt BldMV Qn Calculated mL/dL ml/dl CHEM Oxygen content in Mixed venous blood by calculation O2 Ct VFr BldMV Calc 1 Observation 11,3891 356 HAT 2 pO2 (sO2 50%) a5164 JAH EI EI mvB-p50 pO2 (sO2 50%) Hapniku osarõhk (küllastatus hapnikuga 50%) segunenud venoosses veres QN mmHg RapidPoint 500 69 JAH 1308 19217-9 Oxygen^^saturation adjusted to 0.5 PPres Pt BldMV Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Oxygen [Partial pressure] saturation adjusted to 0.5 in Mixed venous blood pO2 satn adj to 0.5 BldMV 1 Observation 353 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres a5246 BE a2174 JAH EI EI mvB-BE BE Aluste liig segunenud venoosses veres QN mmol/L RapidPoint 500 72 JAH 1311 19234-4 Base excess SCnc Pt BldMV Qn mmol/L mmol/L CHEM Base excess in Mixed venous blood Base excess BldMV-sCnc 1 Observation 365 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres a5246 Vesinikkarbonaat a2199 JAH EI EI mvP-HCO3 Vesinikkarbonaat Vesinikkarbonaat segatud venosses plasmas QN mmol/L RapidPoint 500 75 JAH 2717 19229-4 Bicarbonate SCnc Pt BldMV Qn mmol/L mmol/L CHEM Bicarbonate [Moles/volume] in Mixed venous blood HCO3 BldMV-sCnc 1 Both 11,3891 366 HAT 2 Laktaat a1837 JAH EI EI mvP-Lac Laktaat Laktaat segunenud venoosses plasmas QN mmol/L RapidPoint 500 77 JAH 1317 19240-1 Lactate SCnc Pt BldMV Qn CHEM Lactate [Moles/volume] in Mixed venous blood Lactate BldMV-sCnc 1 Both 382 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres a5245 JAH JAH EI cB-ABB panel Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres Happe-aluse tasakaalu uuring kapillaarses veres Paneel RapidPoint 500 78 JAH 1318 24337-8 Gas panel - Pt BldC Qn PANEL.CHEM Gas panel in Capillary blood Gas Pnl BldC 1 Order 342 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres a5245 pH a5060 JAH EI EI cB-pH pH pH kapillaarses veres QN RapidPoint 500 79 JAH 1322 2745-8 pH LsCnc Pt BldC Qn [pH] 0,00% CHEM pH of Capillary blood pH BldC 1 Both 340 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres a5245 pCO2 a5046 JAH EI EI cB-pCO2 pCO2 Süsinikdioksiidi osarõhk kapillaarses veres QN mmHg RapidPoint 500 80 JAH 1323 2020-6 Carbon dioxide PPres Pt BldC Qn mm[Hg] mm Hg 0,00% CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] in Capillary blood pCO2 BldC 1 Both 344 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres a5245 pO2 a5053 JAH EI EI cB-pO2 pO2 Hapniku osarõhk kapillaarses veres QN mmHg RapidPoint 500 82 JAH 1324 2704-5 Oxygen PPres Pt BldC Qn mm[Hg] mm Hg 0,00% CHEM Oxygen [Partial pressure] in Capillary blood pO2 BldC 1 Both 348 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres a5245 sO2 a916 JAH EI EI cB-sO2 sO2 Hapnikuga küllastatus kapillaarses veres QN % RapidPoint 500 83 JAH 1325 2709-4 Oxygen saturation MFr Pt BldC Qn % %; Calc% 0,00% HEMODYN.MOLEC Oxygen saturation in Capillary blood SaO2% BldC 2 338 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres a5245 Oksühemoglobiin a5057 JAH EI EI cB-O2Hb Oksühemoglobiin Oksühemoglobiin kapillaarses veres QN % RapidPoint 500 85 JAH 1326 2715-1 Oxyhemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldC Qn % % CHEM Fractional oxyhemoglobin in Capillary blood OxyHgb MFr BldC 1 Observation 346 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres a5245 Redutseeritud hemoglobiin a5035 JAH EI EI cB-RHb Redutseeritud hemoglobiin Redutseeritud hemoglobiin kapillaarses veres QN % RapidPoint 500 86 JAH 1327 19226-0 Deoxyhemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldC Qn % % HEM/BC Deoxyhemoglobin/Hemoglobin.total in Capillary blood DO-Hgb MFr BldC 1 Observation 11,3891 343 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres a5245 pH (t) a5067 JAH EI EI cB-pHt pH (t) pH (kehatemperatuuri järgi kohandatud) kapillaarses veres QN RapidPoint 500 87 JAH 1328 39485-8 pH^^adjusted to patients actual temperature LsCnc Pt BldC Qn [pH] CHEM pH of Capillary blood adjusted to patients actual temperature pH temp adj BldC 1 Observation 341 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres a5245 pCO2 (t) a5069 JAH EI EI cB-pCO2t pCO2 (t) Süsinikdioksiidi osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) kapillaarses veres QN mmHg RapidPoint 500 88 JAH 1329 40620-7 Carbon dioxide^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldC Qn mm[Hg] CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Capillary blood pCO2 temp adj BldC 1 Observation 345 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres a5245 pO2 (t) a5040 JAH EI EI cB-pO2t pO2 (t) Hapniku osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) kapillaarses veres QN mmHg RapidPoint 500 89 JAH 1330 19256-7 Oxygen^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldC Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Oxygen [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Capillary blood pO2 temp adj BldC 1 Observation 11,3891 337 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres a5245 O2 a5032 JAH EI EI cB-O2 O2 Hapnik kapillaarses veres QN Vol% RapidPoint 500 90 JAH 1331 64799-0 Oxygen content VFr Pt BldC Qn Calculated mL/dL ml/dl CHEM Oxygen content in Capillary blood by calculation O2 Ct VFr BldC Calc 1 11,3891 339 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres a5245 pO2 (sO2 50%) a5029 JAH EI EI cB-p50 pO2 (sO2 50%) Hapniku osarõhk (küllastatus hapnikuga 50%) kapillaarses veres QN mmHg RapidPoint 500 91 JAH 1332 19215-3 Oxygen^^saturation adjusted to 0.5 PPres Pt BldC Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Oxygen [Partial pressure] saturation adjusted to 0.5 in Capillary blood pO2 satn adj to 0.5 BldC 1 Observation 423 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres a5245 Shunt a912 JAH EI EI cB-Shunt Shunt Füsioloogiline shunt kapillaarses veres QN % Rapidpoint 500 92 JAH 1333 A-1333 347 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres a5245 Shunt (t) a913 JAH EI EI cB-Shuntt Shunt (t) Füsioloogiline shunt (kehatemperatuuri järgi kohandatud) kapillaarses veres QN % RapidPoint 500 93 JAH 1334 A-1334 424 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres a5245 AaDpO2 a914 JAH EI EI cB-AaDpO2 AaDpO2 Alveolaarse õhu ja kapillaarse vere hapniku osarõhkude vahe QN mmHg Rapidpoint 500 94 JAH 1335 A-1335 335 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres a5245 AaDpO2 (t) a915 JAH EI EI cB-AaDpO2t AaDpO2 (t) Alveolaarse õhu ja kapillaarse vere hapniku osarõhkude vahe (kehatemperatuuri järgi kohandatud) QN mmHg RapidPoint 500 95 JAH 1336 A-1336 336 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres a5245 BE a5043 JAH EI EI cB-BE BE Aluste liig kapillaarses veres QN mmol/L RapidPoint 500 96 JAH 1337 1926-5 Base excess SCnc Pt BldC Qn mmol/L mmol/L CHEM Base excess in Capillary blood Base excess BldC-sCnc 1 Observation 349 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres a5245 Vesinikkarbonaat a5210 JAH EI EI cP-HCO3 Vesinikkarbonaat Vesinikkarbonaat kapillaarses plasmas QN mmol/L RapidPoint 500 99 JAH 2720 1961-2 Bicarbonate SCnc Pt BldC Qn mmol/L mmol/L 1093 CHEM Bicarbonate [Moles/volume] in Capillary blood HCO3 BldC-sCnc 1 Both 11,3891 350 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres a5245 Laktaat a1817 JAH EI EI cP-Lac Laktaat Laktaat kapillaarses plasmas QN mmol/L RapidPoint 500 103 JAH 1342 19239-3 Lactate SCnc Pt BldC Qn CHEM Lactate [Moles/volume] in Capillary blood Lactate BldC-sCnc 1 Both 331 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres; Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres; Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres; Happe-aluse tasakaal venoosses veres a5243; a5245; a5246; a5244 COHb a5242 JAH EI EI B-COHb COHb Karboksühemoglobiin veres QN % RapidPoint 500 105 JAH 3429 20563-3 Carboxyhemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt Bld Qn % % 54 CHEM Carboxyhemoglobin/Hemoglobin.total in Blood COHgb MFr Bld 1 Both 11,8725 334 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres; Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres; Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres; Happe-aluse tasakaal venoosses veres a5243; a5245; a5246; a5244 MetHb a5241 JAH EI EI B-MetHb MetHb Methemoglobiin veres QN % RapidPoint 500 106 JAH 3430 2614-6 Methemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt Bld Qn % % 67 CHEM Methemoglobin/Hemoglobin.total in Blood MetHgb MFr Bld 1 Both 11,2949 332 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres; Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres; Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres; Happe-aluse tasakaal venoosses veres a5243; a5245; a5246; a5244 Hb a54 JAH EI EI B-Hb oxym Hb Hemoglobiin veres (oksümeetria) QN g/L RapidPoint 500 108 JAH 1276 55782-7 Hemoglobin MCnc Pt Bld Qn Oximetry g/dL g/dL HEM/BC Hemoglobin [Mass/volume] in Blood by Oximetry Hgb Bld Oximetry-mCnc 1 Both 333 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres; Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres; Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres; Happe-aluse tasakaal venoosses veres a5243; a5245; a5246; a5244 Hct (arvutuslik) a53 JAH EI EI B-Hct calc Hct (arvutuslik) Hematokrit veres (arvutuslik) QN % RapidPoint 500 111 JAH 1278 48703-3 Hematocrit VFr Pt Bld Qn Estimated HEM/BC Hematocrit [Volume Fraction] of Blood by Estimated Hct VFr Bld Est 1 Observation 50 EL 3 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres; Happe-aluse tasakaal venoosses veres a5243; a5244 Kaalium a65 JAH JAH EI S,P-K Kaalium Kaalium seerumis/plasmas QN mmol/L Cobas Integra 400plus, RapidPoint 500 2 JAH/Võrreld 211 2823-3 Potassium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,2673% CHEM Potassium [Moles/volume] in Serum or Plasma Potassium SerPl-sCnc 1 Both 51 EL 3 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres; Happe-aluse tasakaal venoosses veres a5243; a5244 Naatrium a109 JAH JAH EI S,P-Na Naatrium Naatrium seerumis/plasmas QN mmol/L Cobas Integra 400plus, RapidPoint 500 4 JAH/Võrreld 210 2951-2 Sodium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1705% CHEM Sodium [Moles/volume] in Serum or Plasma Sodium SerPl-sCnc 1 Both 47 EL 3 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres; Happe-aluse tasakaal venoosses veres a5243; a5244 Kaltsium (ioniseeritud) a69 JAH JAH EI S,P-iCa Kaltsium (ioniseeritud) Kaltsium (ioniseeritud) seerumis/plasmas QN mmol/L RapidPoint 500 6 JAH 213 12180-6 Calcium.ionized SCnc Pt Ser/Plas Qn ISE mg/dL mmol/L CHEM Calcium.ionized [Moles/volume] in Serum or Plasma by Ion-selective membrane electrode (ISE) Ca-I SerPl ISE-sCnc 1 Both 313 EL 3 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres; Happe-aluse tasakaal venoosses veres a5243; a5244 Kaltsium (ioniseeritud, pH 7,4) a5089 JAH EI EI S,P-iCa (pH 7,4) Kaltsium (ioniseeritud, pH 7,4) Kaltsium (ioniseeritud, pH 7,4 korral) QN mmol/L RapidPoint 500 7 JAH/Võrreld 214 19072-8 Calcium.ionized^^adjusted to pH 7.4 SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Calcium.ionized [Moles/volume] adjusted to pH 7.4 in Serum or Plasma Ca-I adj pH7.4 SerPl-sCnc 1 Observation 52 EL 3 Kaltsium a67 JAH JAH EI S,P-Ca Kaltsium Kaltsium seerumis/plasmas QN mmol/L Cobas Integra 400plus 10 JAH/Võrreld 212 2000-8 Calcium SCnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Calcium [Moles/volume] in Serum or Plasma Calcium SerPl-sCnc 1 Both 58 EL 3 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres; Happe-aluse tasakaal venoosses veres a5243; a5244 Kloriid a73 JAH JAH EI S,P-Cl Kloriid Kloriid seerumis/plasmas QN mmol/L RapidPoint 500 13 JAH/Võrreld 216 2075-0 Chloride SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1479% CHEM Chloride [Moles/volume] in Serum or Plasma Chloride SerPl-sCnc 1 Both 229 KAR 4 Troponiin T (kõrgtundlik) a10257 JAH JAH EI S,P-cTnT-hs Troponiin T (kõrgtundlik) Troponiin T (kõrgtundlik) seerumis/plasmas QN ng/L Cobas e411 1 JAH/Võrreld 2888 67151-1 Troponin T.cardiac MCnc Pt Ser/Plas Qn Detection limit <= 5 ng/L ng/L ng/L CHEM Troponin T.cardiac [Mass/volume] in Serum or Plasma by Detection limit <= 5 ng/L Troponin T SerPl DL <= 5 ng/L-mCnc 1 11,4393 448 KAR 4 CK-MBm a84 JAH JAH EI S,P-CK-MBm CK-MBm Kreatiini kinaasi MB isoensüümi mass seerumis/plasmas QN ug/L "ug/L " 6 JAH 315 13969-1 Creatine kinase.MB MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,3363% CHEM Creatine kinase.MB [Mass/volume] in Serum or Plasma CK MB SerPl-mCnc 1 Both 232 KAR 4 NT-proBNP a26 JAH JAH EI S,P-NT-proBNP NT-proBNP B-tüüpi natriureetilise propeptiidi N-fragment seerumis/plasmas QN ng/L Cobas e411 8 JAH 317 33762-6 Natriuretic peptide.B prohormone MCnc Pt Ser/Plas Qn pg/mL pg/mL CHEM Natriuretic peptide.B prohormone [Mass/volume] in Serum or Plasma proBNP SerPl-mCnc 1 Both 63 KE 5 CRP a27 JAH JAH EI S,P-CRP CRP C-reaktiivne valk seerumis/plasmas QN mg/L Cobas Integra 400plus 1 JAH/Võrreld 232 1988-5 C reactive protein MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0344% CHEM C reactive protein [Mass/volume] in Serum or Plasma CRP SerPl-mCnc 1 Both 444 KE 5 Prokaltsitoniin a1517 JAH JAH EI S,P-PCT Prokaltsitoniin Prokaltsitoniin seerumis/plasmas QN ug/L ug/L 5 JAH/Võrreld 302 33959-8 Procalcitonin MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL CHEM Procalcitonin [Mass/volume] in Serum or Plasma Procalcitonin SerPl-mCnc 1 Both 24 KE 5 Glükoosi taluvuse proov (0, 120 min); Glükoosi taluvuse proov (0, 60, 120 min); Glükoosi taluvuse proov rasedal; Laktoosi taluvuse proov (50 g) a11-1; a11-24; a11-2; a11-5 Glükoos a5184 JAH JAH EI S,P-Gluc Glükoos Glükoos seerumis/plasmas QN mmol/L Cobas Integra 400plus 14 JAH/Võrreld 239 14749-6 Glucose SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma Glucose SerPl-sCnc 1 Both 368 KE 5 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres; Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres; Happe-aluse tasakaal venoosses veres a5243; a5245; a5244 Glükoos (HAT) a5240 JAH EI EI S,P-Gluc Glükoos Glükoos seerumis/plasmas QN mmol/L RapidPoint 500 14 JAH/Võrreld 239 14749-6 Glucose SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma Glucose SerPl-sCnc 1 Both 391 KE 5 Glükoos veres (POCT) a38 JAH JAH EI cB-Gluc POCT Glükoos kapillaarses veres (POCT) Glükoos kapillaarses veres (POCT) QN mmol/L 16 JAH/Võrreld 2049 14743-9 Glucose SCnc Pt BldC Qn Glucometer mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Capillary blood by Glucometer Glucose BldC Glucomtr-sCnc 1 Both 28,6478 392 KE 5 HbA1c (IFCC) a555 JAH JAH EI B-HbA1c (IFCC) HbA1c (IFCC) Glükohemoglobiin veres (IFCC) QN mmol/mol Cobas Integra 400 plus 19 JAH/Võrreld 2741 59261-8 Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total SFr Pt Bld Qn IFCC mmol/mol mmol/mol HEM/BC Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total in Blood by IFCC protocol Hgb A1c SFr Bld IFCC 1 Both 18,6192 100 KE 5 HbA1c a591 JAH EI EI B-HbA1c HbA1c Glükohemoglobiin veres QN % 20 JAH/Võrreld 236 4548-4 Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total MFr Pt Bld Qn % %; % Hgb 0,0883% HEM/BC Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total in Blood Hgb A1c MFr Bld 1 Both 389 KE 5 Glükoosi taluvuse proov (0, 120 min) a11-1 JAH JAH EI GTT (0, 120 min) Glükoosi taluvuse proov (0, 120 min) Glükoosi taluvuse proov (0, 120 min) Paneel 25 JAH 240 L-240 9 KE 5 Glükoosi taluvuse proov (0, 60, 120 min) a11-24 JAH JAH EI GTT (0, 60, 120 min) Glükoosi taluvuse proov (0, 60, 120 min) Glükoosi taluvuse proov (0, 60, 120 min) Paneel 26 JAH 3006 L-3006 411 KE 5 Glükoosi taluvuse proov rasedal a11-2 JAH JAH EI GTT (pregnancy) Glükoosi taluvuse proov rasedal Glükoosi taluvuse proov rasedal Paneel 27 JAH 3469 L-3469 41 KE 5 ALAT a1 JAH JAH EI S,P-ALAT ALAT Alaniini aminotransferaas seerumis/plasmas QN U/L Cobas Integra 400plus 42 JAH/Võrreld 222 1744-2 Alanine aminotransferase CCnc Pt Ser/Plas Qn Without P-5'-P U/L U/L CHEM Alanine aminotransferase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma by Without P-5'-P ALT SerPl w/o P-5'-P-cCnc 1 Both 43 KE 5 ASAT a20 JAH JAH EI S,P-ASAT ASAT Aspartaadi aminotransferaas seerumis/plasmas QN U/L Cobas Integra 400plus 44 JAH/Võrreld 228 1920-8 Aspartate aminotransferase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,8705% CHEM Aspartate aminotransferase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma AST SerPl-cCnc 1 Both 40 KE 5 ALP a7 JAH JAH EI S,P-ALP ALP Aluseline fosfataas seerumis/plasmas QN U/L Cobas Integra 400plus 46 JAH/Võrreld 223 6768-6 Alkaline phosphatase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,8002% CHEM Alkaline phosphatase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma ALP SerPl-cCnc 1 Both 442 KE 5 GGT a36 JAH JAH EI S,P-GGT GGT Gammaglutamüüli transferaas seerumis/plasmas QN U/L U/L 68 JAH/Võrreld 235 2324-2 Gamma glutamyl transferase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,0564% CHEM Gamma glutamyl transferase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma GGT SerPl-cCnc 1 Both 35 KE 5 Bilirubiin a24 JAH JAH EI S,P-Bil Bilirubiin Bilirubiin seerumis/plasmas QN umol/L Cobas Integra 400plus 69 JAH/Võrreld 229 14631-6 Bilirubin SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Bilirubin [Moles/volume] in Serum or Plasma Bilirub SerPl-sCnc 1 Both 34 KE 5 Bilirubiin (konjugeeritud) a25 JAH JAH EI S,P-Bil-conj Bilirubiin (konjugeeritud) Bilirubiin (konjugeeritud) seerumis/plasmas QN umol/L Cobas Integra 400plus 72 JAH/Võrreld 230 14629-0 Bilirubin.glucuronidated+Bilirubin.albumin bound SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Bilirubin.direct [Moles/volume] in Serum or Plasma Bilirub Direct SerPl-sCnc 1 Both 42 KE 5 Amülaas a16 JAH JAH EI S,P-Amyl Amülaas Amülaas seerumis/plasmas QN U/L Cobas Integra 400plus 74 JAH/Võrreld 225 1798-8 Amylase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,0927% CHEM Amylase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma Amylase SerPl-cCnc 1 Both 441 KE 5 Lipaas a919 JAH JAH EI S,P-Lip Lipaas Lipaas seerumis/plasmas QN U/L "U/L " 76 JAH/Võrreld 299 3040-3 Triacylglycerol lipase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,1557% CHEM Lipase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma Lipase SerPl-cCnc 1 Both 27 KE 5 Kreatiniin a85 JAH JAH EI S,P-Crea Kreatiniin Kreatiniin seerumis/plasmas QN umol/L Cobas Integra 400plus 82 JAH/Võrreld 279 14682-9 Creatinine SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Creatinine [Moles/volume] in Serum or Plasma Creat SerPl-sCnc 1 Both 390 KE 5 eGFR (CKD-EPI) a366 JAH EI EI eGFR (Crea, CKD-EPI) eGFR (Crea, CKD-EPI) Hinnanguline glomerulaarfiltratsiooni kiirus (kreatiniin, CKD-EPI) QN mL/min/1.73m2 85 JAH/Võrreld 3485 62238-1 Glomerular filtration rate/1.73 sq M.predicted ArVRat Pt Ser/Plas Qn Creatinine-based formula (CKD-EPI) mL/min/{1.73_m2} mL/min/1.73 sq M 2 CHEM Glomerular filtration rate/1.73 sq M.predicted by Creatinine-based formula (CKD-EPI) GFR/BSA.pred SerPl CKD-EPI-ArVRat 1 Both 8,2638 29 KE 5 Uurea a134 JAH JAH EI S,P-Urea Uurea Uurea seerumis/plasmas QN mmol/L Cobas Integra 400plus 90 JAH/Võrreld 310 22664-7 Urea SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Urea [Moles/volume] in Serum or Plasma Urea SerPl-sCnc 1 Both 5 KE 5 Albumiin a2 JAH JAH EI S,P-Alb Albumiin Albumiin seerumis/plasmas QN g/L Cobas Integra 400plus 95 JAH/Võrreld 219 61151-7 Albumin MCnc Pt Ser/Plas Qn BCG g/dL g/dl CHEM Albumin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Bromcresol green (BCG) dye binding method Albumin SerPl BCG-mCnc 1 Both 6 KE 5 Valk a139 JAH JAH EI S,P-Prot Valk Valk seerumis/plasmas QN g/L Cobas Integra 400plus 97 JAH/Võrreld 311 2885-2 Protein MCnc Pt Ser/Plas Qn g/dL 0,82% CHEM Protein [Mass/volume] in Serum or Plasma Prot SerPl-mCnc 1 Both 45 KE 5 LDH a92 EI 2021-02-08 EI EI S,P-LDH (non-IFCC) LDH (non-IFCC) Laktaadi dehüdrogenaas seerumis/plasmas (non-IFCC) QN U/L Cobas Integra 400plus 99 JAH 285 14805-6 Lactate dehydrogenase CCnc Pt Ser/Plas Qn Reaction: pyruvate to lactate CHEM Lactate dehydrogenase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma by Pyruvate to lactate reaction LDH SerPl P to L-cCnc 1 Observation 430 KE 5 LDH a1787 JAH JAH EI S,P-LDH LDH Laktaadi dehüdrogenaas seerumis/plasmas QN U/L U/L 100 JAH/Võrreld 6069 14804-9 Lactate dehydrogenase CCnc Pt Ser/Plas Qn Reaction: lactate to pyruvate U/L arb U/L CHEM Lactate dehydrogenase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma by Lactate to pyruvate reaction LDH SerPl L to P-cCnc 1 Both 28 KE 5 Kusihape a90 JAH JAH EI S,P-UA Kusihape Kusihape seerumis/plasmas QN umol/L Cobas Integra 400plus 106 JAH/Võrreld 284 14933-6 Urate SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Urate [Moles/volume] in Serum or Plasma Urate SerPl-sCnc 1 Both 44 KE 5 CK a83 JAH JAH EI S,P-CK CK Kreatiini kinaas seerumis/plasmas QN U/L Cobas Integra 400plus 107 JAH/Võrreld 278 2157-6 Creatine kinase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,3104% CHEM Creatine kinase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma CK SerPl-cCnc 1 Both 36 KE 5 Kolesterool a76 JAH JAH EI S,P-Chol Kolesterool Kolesterool seerumis/plasmas QN mmol/L Cobas Integra 400plus 120 JAH/Võrreld 271 14647-2 Cholesterol SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Cholesterol [Moles/volume] in Serum or Plasma Cholest SerPl-sCnc 1 Both 38 KE 5 HDL a77 JAH JAH EI S,P-HDL-Chol HDL HDL-kolesterool seerumis/plasmas QN mmol/L Cobas Integra 400plus 122 JAH/Võrreld 272 14646-4 Cholesterol.in HDL SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Cholesterol in HDL [Moles/volume] in Serum or Plasma HDLc SerPl-sCnc 1 Both 39 KE 5 LDL a78 JAH JAH EI S,P-LDL-Chol LDL LDL-kolesterool seerumis/plasmas QN mmol/L Cobas Integra 400plus 123 JAH/Võrreld 273 22748-8 Cholesterol.in LDL SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Cholesterol in LDL [Moles/volume] in Serum or Plasma LDLc SerPl-sCnc 1 Both 37 KE 5 Triglütseriidid a127 JAH JAH EI S,P-Trigl Triglütseriidid Triglütseriidid seerumis/plasmas QN mmol/L Cobas Integra 400plus 126 JAH/Võrreld 274 14927-8 Triglyceride SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Triglyceride [Moles/volume] in Serum or Plasma Trigl SerPl-sCnc 1 Both 61 KE 5 ASO a19 JAH JAH EI S,P-ASO ASO Antistreptolüsiin O seerumis/plasmas QN kU/L Cobas Integra 400plus 132 JAH 227 5370-2 Streptolysin O Ab ACnc Pt Ser Qn 0,0021% MICRO Streptolysin O Ab [Units/volume] in Serum ASO Ab Ser-aCnc 1 Both 62 KE 5 Reumatoidfaktor a120 JAH JAH EI S,P-RF Reumatoidfaktor Reumatoidfaktor seerumis/plasmas QN kU/L Cobas Integra 400plus 133 JAH 303 11572-5 Rheumatoid factor ACnc Pt Ser Qn 0,0132% SERO Rheumatoid factor [Units/volume] in Serum Rheumatoid fact Ser-aCnc 1 Both 19 KE 5 Laktoosi taluvuse proov (50 g) a11-5 JAH JAH EI LTT (50 g Lactose PO) Laktoosi taluvuse proov (50 g) Laktoosi taluvuse proov (50 g laktoosi) Paneel 145 JAH 3007 L-3007 383 HÜ 6 PT-INR a4779 JAH JAH EI P-PT-INR PT-INR Protrombiini aeg plasmas Paneel Sysmex CA-500 1 JAH 178 L-178 384 HÜ 6 PT-INR a4779 INR a4777 JAH EI EI INR INR Rahvusvaheline normitud suhe QN Sysmex CA-500 3 JAH/Võrreld 180 34714-6 Coagulation tissue factor induced.INR RelTime Pt Bld Qn Coag 0,02% COAG INR in Blood by Coagulation assay INR Bld 1 Observation 191 HÜ 6 PT-INR a4779 PT% a4778 JAH EI EI P-PT% PT% Protrombiini suhe QN % Sysmex CA-500 4 JAH 179 3289-6 Prothrombin.activity actual/Normal RelTime Pt PPP Qn Coag % % COAG Prothrombin activity actual/normal in Platelet poor plasma by Coagulation assay Prothrom Act/Nor PPP 1 Observation 449 HÜ 6 APTT a2001 JAH JAH EI P-APTT APTT Aktiveeritud osalise tromboplastiini aeg plasmas QN s "s " 9 JAH 181 14979-9 Coagulation surface induced Time Pt PPP Qn Coag s sec 0,25% COAG Activated partial thrombplastin time (aPTT) in Platelet poor plasma by Coagulation assay aPTT Time PPP 1 Both 194 HÜ 6 D-dimeerid a2004 JAH JAH EI P-D-Di D-dimeerid D-dimeerid plasmas QN mg/L Sysmex CA-500 16 JAH 184 48065-7 Fibrin D-dimer FEU MCnc Pt PPP Qn ug/L FEU 0,02% COAG Fibrin D-dimer FEU [Mass/volume] in Platelet poor plasma D dimer FEU PPP-mCnc 1 Both 189 HÜ 6 Veritsusaeg a2021 JAH JAH EI cB-Ivy Veritsusaeg Veritsusaeg QN min 82 JAH/Võrreld 191 3179-9 Bleeding time Time Pt ^Patient Qn Ivy min COAG Bleeding Tme Time Patient Ivy Bleeding time by Ivy method 1 Both 196 IHE 7 ABO ja RhD (patsiendi identifitseerimine) a1029 JAH EI EI B-ABO-RhD ctrl panel ABO ja RhD (kontrolluuring) ABO-veregrupp ja RhD antigeen (kontrolluuring) Paneel 1 JAH 2623 L-2623 195 IHE 7 ABO ja RhD (kinnitav uuring) a1219 JAH EI EI B-ABO-RhD conf panel ABO ja RhD (kinnitav uuring) ABO-veregrupp ja RhD antigeen (kinnitav uuring) Paneel 2 JAH 166 34530-6 ABO & Rh group panel Pt Bld - 388 IHE 7 ABO, RhD, erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kolme erütrotsüüdiga (paneel) a384 JAH JAH EI B-ABO-RhD, RBC Ab screen I, II, III panel ABO, RhD, erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kolme erütrotsüüdiga (paneel) ABO-veregrupp, RhD antigeen ja erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kolme erütrotsüüdiga (paneel) Paneel 4 JAH 3548 L-3548 197 IHE 7 ABO ja RhD (kontrolluuring) a1029 ABO (kontrolluuring) a2109 JAH EI EI B-ABO ctrl ABO (kontrolluuring) ABO-veregrupp (kontrolluuring) ABO 10 JAH 169 883-9 ABO group Type Pt Bld Nom 219 BLDBK ABO group [Type] in Blood ABO Group Bld 1 Both 21,7859 385 IHE 7 ABO ja RhD (kinnitav uuring); ABO, RhD, erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kolme erütrotsüüdiga (paneel) a1219; a384 ABO (kinnitav uuring) a415 JAH EI EI B-ABO conf ABO (kinnitav uuring) ABO-veregrupp (kinnitav uuring) ABO 11 JAH 171 57743-7 ABO group Type Pt Bld Nom Confirm BLDBK ABO group [Type] in Blood by Confirmatory method ABO Group Bld Cfm 1 Both 21,7859 386 IHE 7 ABO ja RhD (kinnitav uuring); ABO, RhD, erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kolme erütrotsüüdiga (paneel) a1219; a384 RhD a416 JAH EI EI B-RhD RhD RhD antigeen RhD 17 JAH 172 978-7 D Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK D Ag [Presence] on Red Blood Cells D Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 387 IHE 7 ABO ja RhD (kontrolluuring) a1029 RhD (kontrolluuring) a1033 JAH EI EI B-RhD RhD RhD antigeen RhD 17 JAH 172 978-7 D Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK D Ag [Presence] on Red Blood Cells D Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 204 IHE 7 Direktne antiglobuliintest (otsene Coombsi test) a7957 JAH JAH EI B-DAT DAT Otsene antiglobuliintest Tekst 24 JAH 173 1007-4 Direct antiglobulin test.poly specific reagent Type Pt RBC Ord BLDBK Direct antiglobulin test.poly specific reagent [Presence] on Red Blood Cells DAT Poly-Sp Reag RBC Ql 1 Both 198 IHE 7 ABO, RhD, erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kolme erütrotsüüdiga (paneel) a384 Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kolme erütrotsüüdiga a417 JAH EI EI B-RBC Ab screen I, II. III Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kolme erütrotsüüdiga Erütrotsütaarsed antikehad (sõeluuring kolme erütrotsüüdiga) N/P 35 JAH 176 895-3 Blood group antibody screen.cells I+II+III Pt Ser/Plas Ord BLDBK Blood group antibody screen.cells I+II+III [Presence] in Serum or Plasma Bld gp Ab Scn Cells x3 SerPl Ql 1 Observation 199 IHE 7 Doonorivere sobivusproov a1220 JAH JAH EI B-XmB Doonorivere sobivusproov Doonorivere sobivusproov Tekst 149 EI 1714 1250-0 Major crossmatch Imp Pt Ser/Plas Nom 248 BLDBK Major crossmatch [interpretation] Maj XM SerPl-Imp 1 Observation 11,3891 146 U 8 Uriini ribaanalüüs a2075 JAH JAH EI U-Strip Uriini ribaanalüüs Uriini ribaanalüüs Paneel Cobas u 411 4 JAH 785 50556-0 Urinalysis dipstick panel - Pt Urine - Test strip.automated PANEL.UA Urinalysis dipstick panel in Urine by Automated test strip UA dipstick Pnl Ur Strip.auto 1 Order 147 U 8 Uriini ribaanalüüs a2075 Erikaal a2083 JAH EI EI U-SG strip Erikaal Erikaal QN Cobas u 411 5 JAH/Võrreld 786 53326-5 Specific gravity Rden Pt Urine Qn Test strip.automated UA Specific gravity of Urine by Automated test strip Sp Gr Ur Strip.auto 1 Observation 148 U 8 Uriini ribaanalüüs a2075 pH a2076 JAH EI EI U-pH strip pH pH QN Cobas u 411 6 JAH/Võrreld 787 50560-2 pH LsCnc Pt Urine Qn Test strip.automated [pH] pH UA pH of Urine by Automated test strip pH Ur Strip.auto 1 Observation 149 U 8 Uriini ribaanalüüs a2075 Leukotsüüdid a2078 JAH EI EI U-WBC strip Leukotsüüdid Leukotsüüdid QN E6/L Cobas u 411 7 JAH/Võrreld 789 58805-3 Leukocytes NCnc Pt Urine Qn Test strip.automated /uL /uL UA Leukocytes [#/volume] in Urine by Automated test strip WBC # Ur Strip.auto 1 Both 17,589 150 U 8 Uriini ribaanalüüs a2075 Nitrit a2080 JAH EI EI U-Nit strip Nitrit Nitrit Tekst Cobas u 411 9 JAH/Võrreld 788 50558-6 Nitrite ACnc Pt Urine Ord Test strip.automated UA Nitrite [Presence] in Urine by Automated test strip Nitrite Ur Ql Strip.auto 1 Observation 151 U 8 Uriini ribaanalüüs a2075 Valk a2085 JAH EI EI U-Prot strip Valk Valk QN g/L Cobas u411 10 JAH/Võrreld 790 50561-0 Protein MCnc Pt Urine Qn Test strip.automated mg/dL mg/dL UA Protein [Mass/volume] in Urine by Automated test strip Prot Ur Strip.auto-mCnc 1 Observation 17,589 152 U 8 Uriini ribaanalüüs a2075 Glükoos a2084 JAH EI EI U-Gluc strip Glükoos Glükoos QN mmol/L Cobas u 411 12 JAH/Võrreld 791 59156-0 Glucose SCnc Pt Urine Qn Test strip.automated mmol/L mmol/L UA Glucose [Moles/volume] in Urine by Automated test strip Glucose Ur Strip.auto-sCnc 1 Observation 17,589 153 U 8 Uriini ribaanalüüs a2075 Ketokehad a2079 JAH EI EI U-Ket strip Ketokehad Ketokehad QN mmol/L Cobas u 411 14 JAH/Võrreld 792 59158-6 Ketones SCnc Pt Urine Qn Test strip.automated mmol/L mmol/L UA Ketones [Moles/volume] in Urine by Automated test strip Ketones Ur Strip.auto-sCnc 1 Observation 17,589 154 U 8 Uriini ribaanalüüs a2075 Urobilinogeen a2082 JAH EI EI U-Ubg strip Urobilinogeen Urobilinogeen QN umol/L Cobas u 411 16 JAH/Võrreld 793 60025-4 Urobilinogen SCnc Pt Urine Qn Test strip.automated umol/L umol/L UA Urobilinogen [Moles/volume] in Urine by Automated test strip Urobilinogen Ur Strip.auto-sCnc 1 Both 155 U 8 Uriini ribaanalüüs a2075 Bilirubiin a2081 JAH EI EI U-Bil strip Bilirubiin Bilirubiin QN umol/L Cobas u 411 18 JAH/Võrreld 794 41016-7 Bilirubin SCnc Pt Urine Qn Test strip umol/L umol/L UA Bilirubin.total [Moles/volume] in Urine by Test strip Bilirub Ur Strip-sCnc 1 Both 17,589 156 U 8 Uriini ribaanalüüs a2075 Erütrotsüüdid a2077 JAH EI EI U-RBC strip Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid QN E6/L Cobas u 411 20 JAH/Võrreld 795 57747-8 Erythrocytes NCnc Pt Urine Qn Test strip.automated /uL /uL UA Erythrocytes [#/volume] in Urine by Automated test strip RBC # Ur Strip.auto 1 Observation 17,589 157 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 JAH JAH EI U-Sed-m panel Uriini sademe mikroskoopia Uriini sademe mikroskoopia Paneel 38 JAH 797 24356-8 Urinalysis complete panel - Pt Urine - PANEL.UA Urinalysis complete panel in Urine Urinalysis complete pnl Ur 1 Order 15,9935 159 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Erütrotsüüdid a2087 JAH EI EI U-Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid QN /hpf 41 JAH/Võrreld 798 13945-1 Erythrocytes Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,31% UA Erythrocytes [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field RBC #/area UrnS HPF 1 Observation 421 U 8 Düsmorfsed erütrotsüüdid a2402 JAH JAH EI U-Düsmorfsed erütrotsüüdid Düsmorfsed erütrotsüüdid Düsmorfsed erütrotsüüdid QN % 42 JAH/Võrreld 821 53967-6 Erythrocytes.dysmorphic/100 erythrocytes NFr Pt Urine sed Qn Microscopy.light UA Erythrocytes.dysmorphic/100 erythrocytes in Urine sediment by Light microscopy Dysmorphic RBC/100 RBC NFr UrnS Micro 1 Observation 158 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Leukotsüüdid a2088 JAH EI EI U-Leukotsüüdid Leukotsüüdid Leukotsüüdid QN /hpf 44 JAH/Võrreld 799 5821-4 Leukocytes Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,33% UA Leukocytes [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field WBC #/area UrnS HPF 1 Observation 160 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Lameepiteeli rakud a2089 JAH EI EI U-Lameepiteeli rakud Lameepiteeli rakud Lameepiteeli rakud QN /hpf 47 JAH/Võrreld 800 11277-1 Epithelial cells.squamous Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,04% UA Epithelial cells.squamous [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Squamous #/area UrnS HPF 1 Observation 161 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Transitoorse epiteeli rakud a2090 JAH EI EI U-Transitoorse epiteeli rakud Transitoorse epiteeli rakud Transitoorse epiteeli rakud QN /hpf 50 JAH/Võrreld 801 30089-7 Transitional cells Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,01% UA Transitional cells [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Trans Cells #/area UrnS HPF 1 Observation 162 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Tubulaarepiteeli rakud a2091 JAH EI EI U-Tubulaarepiteeli rakud Tubulaarepiteeli rakud Tubulaarepiteeli rakud QN /hpf 51 JAH/Võrreld 802 26052-1 Epithelial cells.renal Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,01% UA Epithelial cells.renal [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Renal Epi Cells #/area UrnS HPF 1 Observation 165 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Hüaliinsilindrid a2094 JAH EI EI U-Hüaliinsilindrid Hüaliinsilindrid Hüaliinsilindrid QN /hpf 55 JAH/Võrreld 805 46135-0 Hyaline casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Hyaline casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Hyaline Casts #/area UrnS HPF 1 Both 25,8802 166 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Granulaarsilindrid a2095 JAH EI EI U-Granulaarsilindrid Granulaarsilindrid Granulaarsilindrid QN /hpf 58 JAH/Võrreld 806 46134-3 Granular casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Granular casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Gran Casts #/area UrnS HPF 1 Both 25,6387 171 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Leukotsütaarsilindrid a2096 JAH EI EI U-Leukotsütaarsilindrid Leukotsütaarsilindrid Leukotsütaarsilindrid QN /hpf 60 JAH/Võrreld 807 49103-5 Leukocyte casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA WBC casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field WBC Casts #/area UrnS HPF 1 Observation 17,4622 172 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Erütrotsütaarsilindrid a2097 JAH EI EI U-Erütrotsütaarsilindrid Erütrotsütaarsilindrid Erütrotsütaarsilindrid QN /hpf 62 JAH/Võrreld 808 51790-4 Erythrocyte casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA RBC casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field RBC Casts #/area UrnS HPF 1 Both 19,4395 168 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Tubulaarepiteelsilindrid a2098 JAH EI EI U-Tubulaarepiteelsilindrid Tubulaarepiteelsilindrid Tubulaarepiteelsilindrid QN /hpf 64 JAH/Võrreld 809 45386-0 Epithelial casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Epithelial casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Epith Casts #/area UrnS HPF 1 Observation 23,1596 167 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Vahajad silindrid a2099 JAH EI EI U-Vahajad silindrid Vahajad silindrid Vahajad silindrid QN /hpf 66 JAH/Võrreld 810 41223-9 Waxy casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Waxy casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Waxy Casts #/area UrnS HPF 1 Observation 25,6891 164 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Makrofaagid a2112 JAH EI EI U-Makrofaagid Makrofaagid Makrofaagid QN /hpf 70 JAH/Võrreld 812 72220-7 Macrophages Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF HEM/BC Macrophages [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Macrophages #/area UrnS HPF 1 Observation 11,4838 178 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Bakterid a2092 JAH EI EI U-Bakterid Bakterid Bakterid Tekst 71 JAH 803 25145-4 Bacteria ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Bacteria [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Bacteria UrnS Ql Micro 1 Observation 417 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 T vaginalis a2111 JAH EI EI U-T vaginalis T vaginalis Trichomonas vaginalis Tekst 72 JAH 811 5813-1 Trichomonas vaginalis ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,00% UA Trichomonas vaginalis [Presence] in Urine sediment by Light microscopy T vaginalis UrnS Ql Micro 1 Observation 418 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Kristallid a2093 JAH EI EI U-Kristallid Kristallid Kristallid Tekst 74 JAH 804 49755-2 Crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Crystals UrnS Ql Micro 1 Observation 416 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Kusihappe kristallid a2369 JAH EI EI U-Kusihappe kristallid Kusihappe kristallid Kusihappe kristallid Tekst 76 JAH 813 5817-2 Urate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,00% UA Urate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Urate Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 413 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Ammooniumuraadi kristallid a2113 JAH EI EI U-Ammooniumuraadi kristallid Ammooniumuraadi kristallid Ammooniumuraadi kristallid Tekst 77 JAH 814 5766-1 Ammonium urate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Ammonium urate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Amm Urate Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 415 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Kaltsiumkarbonaadi kristallid a2114 JAH EI EI U-Kaltsiumkarbonaadi kristallid Kaltsiumkarbonaadi kristallid Kaltsiumkarbonaadi kristallid Tekst 78 JAH 815 5773-7 Calcium carbonate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Calcium carbonate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Ca Carbonate Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 173 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Kaltsiumoksalaadi kristallid a2115 JAH EI EI U-Kaltsiumoksalaadi kristallid Kaltsiumoksalaadi kristallid Kaltsiumoksalaadi kristallid Tekst 79 JAH 816 5774-5 Calcium oxalate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,01% UA Calcium oxalate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy CaOx Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 414 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Kaltsiumfosfaadi kristallid a2116 JAH EI EI U-Kaltsiumfosfaadi kristallid Kaltsiumfosfaadi kristallid Kaltsiumfosfaadi kristallid Tekst 80 JAH 817 5775-2 Calcium phosphate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Calcium phosphate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Ca Phos Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 177 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Amorfse uraadi kristallid a2117 JAH EI EI U-Amorfse uraadi kristallid Amorfse uraadi kristallid Amorfse uraadi kristallid Tekst 81 JAH 818 12454-5 Urate crystals.amorphous ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,09% UA Urate crystals amorphous [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Amorph Urate Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 175 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Amorfse fosfaadi kristallid a2118 JAH EI EI U-Amorfse fosfaadi kristallid Amorfse fosfaadi kristallid Amorfse fosfaadi kristallid Tekst 82 JAH 819 12453-7 Phosphate crystals.amorphous ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Phosphate crystals amorphous [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Amorph Phos Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 174 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Trifosfaadi kristallid a2119 JAH EI EI U-Trifosfaadi kristallid Trifosfaadi kristallid Trifosfaadi kristallid Tekst 83 JAH 820 5814-9 Triple phosphate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,00% UA Triple phosphate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Tri-Phos Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 99 U 8 Albumiin uriinis a5106 JAH JAH EI U-Alb Albumiin uriinis Albumiin uriinis QN mg/L Cobas Integra 400plus 87 JAH/Võrreld 997 14957-5 Albumin MCnc Pt Urine Qn Detection limit <= 20 mg/L mg/dL 0,01% CHEM Microalbumin [Mass/volume] in Urine Microalbumin Ur-mCnc 1 Both 26 U 8 Albumiin ööpäevases uriinis a4 JAH JAH EI dU-Alb Albumiin ööpäevases uriinis Albumiin ööpäevases uriinis QN mg/d Cobas Integra 400plus 88 JAH/Võrreld 998 14956-7 Albumin MRat 24H Urine Qn Detection limit <= 20 mg/L mg/(24.h) CHEM Microalbumin [Mass/time] in 24 hour Urine Microalbumin 24H Ur-mRate 1 Both 33 U 8 Albumiin/kreatiniin uriinis a5225 JAH JAH EI U-Alb/U-Crea Albumiin/kreatiniin uriinis Albumiini ja kreatiniini suhe uriinis QN g/mol Cobas Integra 400plus 90 JAH/Võrreld 1000 30000-4 Albumin/Creatinine Ratio Pt Urine Qn Detection limit <= 20 mg/L mg/mmol milligrams/mmol CHEM Microalbumin/Creatinine [Ratio] in Urine Microalbumin/Creat Ur-Rto 1 Both 7 U 8 Valk uriinis a5101 JAH JAH EI U-Prot Valk uriinis Valk uriinis QN g/L Cobas Integra 400plus 91 JAH/Võrreld 1040 2888-6 Protein MCnc Pt Urine Qn g/dL 0,0284% UA Protein [Mass/volume] in Urine Prot Ur-mCnc 1 Both 31 U 8 Kreatiniin uriinis a1234 JAH JAH EI U-Crea Kreatiniin uriinis Kreatiniin uriinis QN mmol/L Cobas Integra 400plus 98 JAH/Võrreld 1020 14683-7 Creatinine SCnc Pt Urine Qn mmol/L mmol/L CHEM Creatinine [Moles/volume] in Urine Creat Ur-sCnc 1 Both 30 U 8 Kreatiniin ööpäevases uriinis a86 JAH JAH EI dU-Crea Kreatiniin ööpäevases uriinis Kreatiniin ööpäevases uriinis QN mmol/d Cobas Integra 400plus 99 JAH/Võrreld 1021 14684-5 Creatinine SRat 24H Urine Qn mmol/(24.h) mmolL/24hr CHEM Creatinine [Moles/time] in 24 hour Urine Creat 24H Ur-sRate 1 Both 297 CSF 9 Liikvori tsütoos a241 JAH JAH EI CSF-Cells Liikvori tsütoos Liikvori tsütoos Tekst 2 JAH 2148 L-2148 184 CSF 9 Liikvori tsütoos a241 Liikvori värvus a2181 JAH EI EI CSF-Color Liikvori värvus Liikvori värvus Tekst 3 JAH 835 10335-8 Color Type Pt CSF Nom 0,01% SPEC Color of Cerebral spinal fluid Color CSF 1 Observation 311 CSF 9 Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) a2103 Liikvori värvus a2384 JAH EI EI CSF-Color Liikvori värvus Liikvori värvus Tekst 3 JAH 835 10335-8 Color Type Pt CSF Nom 0,01% SPEC Color of Cerebral spinal fluid Color CSF 1 Observation 183 CSF 9 Liikvori tsütoos a241 Liikvori läbipaistvus a2182 JAH EI EI CSF-Appearance Liikvori läbipaistvus Liikvori läbipaistvus Tekst 4 JAH 836 10333-3 Appearance Aper Pt CSF Nom 0,01% SPEC Appearance of Cerebral spinal fluid Appearance CSF 1 Observation 312 CSF 9 Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) a2103 Liikvori läbipaistvus a2183 JAH EI EI CSF-Appearance Liikvori läbipaistvus Liikvori läbipaistvus Tekst 4 JAH 836 10333-3 Appearance Aper Pt CSF Nom 0,01% SPEC Appearance of Cerebral spinal fluid Appearance CSF 1 Observation 298 CSF 9 Liikvori tsütoos a241 Erütrotsüüdid a2184 JAH EI EI CSF-RBC Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid liikvoris QN E6/L 6 JAH/Võrreld 824 792-2 Erythrocytes NCnc Pt CSF Qn Manual count HEM/BC Erythrocytes [#/volume] in Cerebral spinal fluid by Manual count RBC # CSF Manual 1 Observation 299 CSF 9 Liikvori tsütoos a241 Leukotsüüdid a2186 JAH EI EI CSF-WBC Leukotsüüdid Leukotsüüdid liikvoris QN E6/L 7 JAH/Võrreld 823 806-0 Leukocytes NCnc Pt CSF Qn Manual count 0,01% HEM/BC Leukocytes [#/volume] in Cerebral spinal fluid by Manual count WBC # CSF Manual 1 Observation 296 CSF 9 Liikvori tsütogramm a2103 JAH JAH EI CSF-Diff-m Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) Paneel 12 JAH 838 29584-0 Differential panel - Pt CSF - PANEL.HEM/BC Differential panel in Cerebral spinal fluid Diff Pnl CSF 1 Order 300 CSF 9 Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) a2103 Basofiilid % a2189 JAH EI EI CSF-Basofiilid % Basofiilid % Basofiilide suhtarv liikvoris QN % 13 JAH/Võrreld 839 13519-4 Basophils/100 leukocytes NFr Pt CSF Qn Manual count % % HEM/BC Basophils/100 leukocytes in Cerebral spinal fluid by Manual count Basophils Fr CSF Manual 1 Observation 301 CSF 9 Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) a2103 Eosinofiilid % a2190 JAH EI EI CSF-Eosinofiilid % Eosinofiilid % Eosinofiilide suhtarv liikvoris QN % 14 JAH/Võrreld 840 12208-5 Eosinophils/100 leukocytes NFr Pt CSF Qn Manual count % % HEM/BC Eosinophils/100 leukocytes in Cerebral spinal fluid by Manual count Eosinophil Fr CSF Manual 1 Observation 302 CSF 9 Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) a2103 Lümfotsüüdid % a2191 JAH EI EI CSF-Lümfotsüüdid % Lümfotsüüdid % Lümfotsüütide suhtarv liikvoris QN % 15 JAH/Võrreld 841 10328-3 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt CSF Qn Manual count % % 0,01% HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Cerebral spinal fluid by Manual count Lymphocytes Fr CSF Manual 1 Observation 310 CSF 9 Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) a2103 Reaktiivsed lümfotsüüdid % a2401 JAH EI EI CSF-Reaktiivsed lümfotsüüdid % Reaktiivsed lümfotsüüdid % Reaktiivsete lümfotsüütide suhtarv liikvoris QN % 16 JAH/Võrreld 2724 13517-8 Lymphocytes.variant/100 leukocytes NFr Pt CSF Qn Manual count % % 906 HEM/BC Lymphocytes Variant/100 leukocytes in Cerebral spinal fluid by Manual count Variant Lymphs NFr CSF Manual 1 Observation 11,4729 303 CSF 9 Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) a2103 Atüüpilised lümfotsüüdid % a2192 JAH EI EI CSF-Atüüpilised lümfotsüüdid % Atüüpilised lümfotsüüdid % Atüüpiliste lümfotsüütide suhtarv liikvoris QN % 17 JAH/Võrreld 842 21372-8 Lymphocytes.abnormal/100 leukocytes NFr Pt CSF Qn Manual count % % HEM/BC Lymphocytes Abnormal/100 leukocytes in Cerebral spinal fluid by Manual count Abnormal Lymphs NFr CSF Manual 1 Observation 11,4729 304 CSF 9 Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) a2103 Plasmarakud % a2193 JAH EI EI CSF-Plasmarakud % Plasmarakud % Plasmarakkude suhtarv liikvoris QN % 18 JAH/Võrreld 843 40541-5 Plasma cells/100 leukocytes NFr Pt CSF Qn Microscopy % % HEM/BC Plasma cells/100 leukocytes in Cerebral spinal fluid by Microscopy Plasma Cells Fr CSF Micro 1 Observation 305 CSF 9 Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) a2103 Monotsüüdid % a2194 JAH EI EI CSF-Monotsüüdid % Monotsüüdid % Monotsüütide suhtarv liikvoris QN % 19 JAH/Võrreld 844 10329-1 Monocytes/100 leukocytes NFr Pt CSF Qn Manual count % % HEM/BC Monocytes/100 leukocytes in Cerebral spinal fluid by Manual count Monocytes Fr CSF Manual 1 Observation 309 CSF 9 Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) a2103 Makrofaagid % a2400 JAH EI EI CSF-Makrofaagid % Makrofaagid % Makrofaagide suhtarv liikvoris QN % 20 JAH/Võrreld 849 12229-1 Macrophages/100 leukocytes NFr Pt CSF Qn Manual count % % HEM/BC Macrophages/100 leukocytes in Cerebral spinal fluid by Manual count Macrophages Fr CSF Manual 1 Observation 306 CSF 9 Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) a2103 Neutrofiilid % a2195 JAH EI EI CSF-Neutrofiilid % Neutrofiilid % Neutrofiilide suhtarv liikvoris QN % 22 JAH/Võrreld 845 13516-0 Neutrophils/100 leukocytes NFr Pt CSF Qn Manual count % % HEM/BC Neutrophils/100 leukocytes in Cerebral spinal fluid by Manual count Neutrophils Fr CSF Manual 1 Observation 307 CSF 9 Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) a2103 Identifitseerimata rakud % a2197 JAH EI EI CSF-Identifitseerimata rakud % Identifitseerimata rakud % Identifitseerimata rakkude suhtarv liikvoris QN % 24 JAH/Võrreld 847 13527-7 Unidentified cells/100 leukocytes NFr Pt CSF Qn Manual count % % HEM/BC Unidentified cells/100 leukocytes in Cerebral spinal fluid by Manual count Unident Cells Fr CSF Manual 1 Observation 308 CSF 9 Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) a2103 Blastid % a2198 JAH EI EI CSF-Blastid % Blastid % Blastide suhtarv liikvoris QN % 25 JAH/Võrreld 848 13521-0 Blasts/100 leukocytes NFr Pt CSF Qn Manual count % % HEM/BC Blasts/100 leukocytes in Cerebral spinal fluid by Manual count Blasts Fr CSF Manual 1 Observation 98 CSF 9 Valk liikvoris a136 JAH JAH EI CSF-Prot Valk liikvoris Valk liikvoris QN g/L Cobas Integra 400 plus 38 JAH/Võrreld 1071 2880-3 Protein MCnc Pt CSF Qn mg/dL 0,0119% CHEM Protein [Mass/volume] in Cerebral spinal fluid Prot CSF-mCnc 1 Both 113 TOX 11 Etanool a31 JAH JAH EI S,P-EtOH Etanool Etanool seerumis/plasmas QN g/L Cobas Integra 400plus 1 JAH/Võrreld 416 5643-2 Ethanol MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/dL mg/dL 0,0234% DRUG/TOX Ethanol [Mass/volume] in Serum or Plasma Ethanol SerPl-mCnc 1 Both 110 TOX 11 Amfetamiin uriinis a13 JAH JAH EI U-Amp Amfetamiin uriinis Amfetamiin uriinis Tekst 29 JAH 437 19261-7 Amphetamines ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Amphetamines [Presence] in Urine by Screen method Amphetamines Ur Ql Scn 1 Both 105 TOX 11 Barbituraadid uriinis a21 JAH JAH EI U-Bar Barbituraadid uriinis Barbituraadid uriinis Tekst 31 JAH 438 19270-8 Barbiturates ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Barbiturates [Presence] in Urine by Screen method Barbiturates Ur Ql Scn 1 Both 112 TOX 11 Bensodiasepiinid uriinis a23 JAH JAH EI U-Bzd Bensodiasepiinid uriinis Bensodiasepiinid uriinis Tekst 33 JAH 439 14316-4 Benzodiazepines ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Benzodiazepines [Presence] in Urine by Screen method Benzodiaz Ur Ql Scn 1 Both 103 TOX 11 Ecstasy uriinis a5221 JAH JAH EI U-Ecs Ecstasy uriinis Ecstasy uriinis Tekst 36 JAH 444 19568-5 Methylenedioxymethamphetamine ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Methylenedioxymethamphetamine [Presence] in Urine by Screen method MDMA Ur Ql Scn 1 Both 111 TOX 11 Kannabinoidid uriinis a70 JAH JAH EI U-THC Kannabinoidid uriinis Kannabinoidid uriinis Tekst 41 JAH 440 18282-4 Cannabinoids ACnc Pt Urine Ord Screen 0,0964% DRUG/TOX Cannabinoids [Presence] in Urine by Screen method Cannabinoids Ur Ql Scn 1 Both 104 TOX 11 Kokaiin uriinis a75 JAH JAH EI U-Coc Kokaiin uriinis Kokaiin uriinis Tekst 43 JAH 441 19359-9 Cocaine ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Cocaine [Presence] in Urine by Screen method Cocaine Ur Ql Scn 1 Both 102 TOX 11 Metadoon uriinis a104 JAH JAH EI U-Mtd Metadoon uriinis Metadoon uriinis Tekst 46 JAH 442 19550-3 Methadone ACnc Pt Urine Ord Screen 0,0057% DRUG/TOX Methadone [Presence] in Urine by Screen method Methadone Ur Ql Scn 1 Both 107 TOX 11 Metamfetamiin uriinis a105 JAH JAH EI U-Met Metamfetamiin uriinis Metamfetamiin uriinis Tekst 47 JAH 443 19554-5 Methamphetamine ACnc Pt Urine Ord Screen 0,0138% DRUG/TOX Methamphetamine [Presence] in Urine by Screen method Methamphet Ur Ql Scn 1 Both 109 TOX 11 Opiaadid uriinis a111 JAH JAH EI U-Mop Opiaadid uriinis Opiaadid uriinis Tekst 49 JAH 445 19295-5 Opiates ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Opiates [Presence] in Urine by Screen method Opiates Ur Ql Scn 1 Both 108 TOX 11 Tritsüklilised antidepressandid uriinis a128 JAH JAH EI U-TCA Tritsüklilised antidepressandid uriinis Tritsüklilised antidepressandid uriinis Tekst 54 JAH 446 19312-8 Tricyclic antidepressants ACnc Pt Urine Ord Screen 0,0292% DRUG/TOX Tricyclic antidepressants [Presence] in Urine by Screen method Tricyclics Ur Ql Scn 1 Both 412 TOX 11 LSD uriinis a1236 JAH JAH EI U-LSD LSD uriinis LSD uriinis Tekst 55 JAH 5427 19528-9 Lysergate diethylamide PrThr Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Lysergate diethylamide [Presence] in Urine by Screen method LSD Ur Ql Scn 1 Both 226 IM 12 TSH a6001 JAH JAH EI S,P-TSH TSH Kilpnääret stimuleeriv hormoon seerumis/plasmas QN mU/L Cobas e411 1 JAH 327 3016-3 Thyrotropin ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0600% CHEM Thyrotropin [Units/volume] in Serum or Plasma TSH SerPl-aCnc 1 Both 227 IM 12 fT4 a6003 JAH JAH EI S,P-fT4 fT4 Vaba türoksiin seerumis/plasmas QN pmol/L Cobas e411 8 JAH 328 14920-3 Thyroxine.free SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Thyroxine free [Moles/volume] in Serum or Plasma T4 Free SerPl-sCnc 1 Both 422 IM 12 hCG (intaktne + fb) a82 JAH JAH EI S,P-hCG (intact + fb) hCG (intaktne + fb) Koorioni gonadotropiin (intaktne + vaba beetaalaühik) seerumis/plasmas QN U/L Cobas e411 64 JAH 377 45194-8 Choriogonadotropin.intact+Beta subunit ACnc Pt Ser/Plas Qn m[IU]/mL mIU/mL CHEM Choriogonadotropin.intact+Beta subunit [Units/volume] in Serum or Plasma HGC Intact+B SerPl-aCnc 1 Both 225 IM 12 hCG a4517 EI 2019-01-04 JAH EI S,P-hCG hCG Koorioni gonadotropiin seerumis/plasmas QN U/L Cobas e411 65 JAH 378 19080-1 Choriogonadotropin ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0211% CHEM Choriogonadotropin [Units/volume] in Serum or Plasma HCG SerPl-aCnc 1 Both 445 IM 12 Vitamiin D (25-OH) a8617 JAH JAH EI S,P-Vit D (25-OH) Vitamiin D (25-OH) Vitamiin D (25-OH) seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/L 138 JAH 338 60493-4 Calcidiol+Calciferol SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Calcidiol+Calciferol [Moles/volume] in Serum or Plasma Calcidiol+Calciferol SerPl-sCnc 1 Both 11,4838 230 TU 13 PSA a4622 JAH JAH EI S,P-PSA PSA Prostataspetsiifiline antigeen seerumis/plasmas QN ug/L Cobas e411 3 JAH 401 2857-1 Prostate specific Ag MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0598% CHEM Prostate specific Ag [Mass/volume] in Serum or Plasma PSA SerPl-mCnc 1 Both 228 ANE 14 Ferritiin a4797 JAH JAH EI S,P-Fer Ferritiin Ferritiin seerumis/plasmas QN ug/L Cobas Integra 400plus 1 JAH/Võrreld 318 2276-4 Ferritin MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0589% CHEM Ferritin [Mass/volume] in Serum or Plasma Ferritin SerPl-mCnc 1 Both 60 ANE 14 Raud a118 JAH JAH EI S,P-Fe Raud Raud seerumis/plasmas QN umol/L Cobas Integra 400plus 2 JAH/Võrreld 319 14798-3 Iron SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Iron [Moles/volume] in Serum or Plasma Iron SerPl-sCnc 1 Both 443 ANE 14 Transferriin a124 JAH JAH EI S,P-Transf Transferriin Transferriin seerumis/plasmas QN g/L "g/L " 4 JAH/Võrreld 320 3034-6 Transferrin MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0037% CHEM Transferrin [Mass/volume] in Serum or Plasma Transferrin SerPl-mCnc 1 Both 446 ANE 14 Folaat a4798 JAH JAH EI S,P-Fol Folaat Folaat seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/L 8 JAH 323 14732-2 Folate SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Folate [Moles/volume] in Serum or Plasma Folate SerPl-sCnc 1 Both 447 ANE 14 Vitamiin B12 a4799 JAH JAH EI S,P-Vit B12 Vitamiin B12 Vitamiin B12 seerumis/plasmas QN pmol/L "pmol/L " 11 JAH 324 14685-2 Cobalamins SCnc Pt Ser Qn CHEM Cobalamin (Vitamin B12) [Moles/volume] in Serum Vit B12 Ser-sCnc 1 Both 437 VIR 20 MRSA DNA paneel a1662 Staphylococcus aureus DNA a10-160 JAH EI EI XXX-S aureus DNA Staphylococcus aureus DNA Staphylococcus aureus DNA N/P 59 JAH 1542 61404-0 Staphylococcus aureus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Staphylococcus aureus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method S aureus DNA XXX Ql PCR 1 Both 224 VIR 20 HbsAg a3074 JAH JAH EI S,P-HBsAg HBsAg B-hepatiidi viiruse pinnaantigeen seerumis/plasmas N/Pp/P Cobas e411 179 JAH 579 5196-1 Hepatitis B virus surface Ag ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Hepatitis B virus surface Ag [Presence] in Serum by Immunoassay HBV surface Ag Ser Ql EIA 1 Both 233 VIR 20 HIV1,2 Ag+Ab a3071 JAH JAH EI S,P-HIV1,2 Ag+Ab HIV1,2 Ag+Ab Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. ja 2. tüübi vastased antikehad, p24 antigeen seerumis/plasmas N/Pp/P Cobas e411 235 JAH 603 56888-1 HIV 1+2 Ab+HIV1 p24 Ag ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO HIV 1+2 Ab+HIV1 p24 Ag [Presence] in Serum by Immunoassay HIV 1+2 Ab+HIV1 p24 Ag Ser Ql EIA 1 Both 432 VIR 20 A-, B-gripi viiruse, RSV, SARS-CoV-2 RNA paneel a1772 JAH JAH EI XXX-Influenza A, B, RSV, SARS-CoV-2 RNA panel A-, B-gripi viiruse, RSV, SARS-CoV-2 RNA paneel A-, B-gripi viiruse, RS-viiruse, SARS koroonaviirus 2 RNA täpsustamata materjalis (paneel) Paneel " " 285 EI/Paneel 5967 L-5424 420 VIR 20 A ja B-gripi viiruse Ag paneel (ribaanalüüs) a724 JAH JAH EI XXX-Influenza A,B virus Ag strip panel A- ja B-gripi viiruse Ag paneel (ribaanalüüs) A- ja B-gripi viiruse antigeen täpsustamata materjalis (paneel; ribaanalüüs) Paneel 291 JAH 2769 L-2769 434 VIR 20 A-, B-gripi viiruse, RSV, SARS-CoV-2 RNA paneel a1772 A-gripi viiruse RNA a145 JAH EI EI XXX-Influenza A virus RNA A-gripi viiruse RNA A-gripi viiruse RNA N/P 299 JAH 1643 34487-9 Influenza virus A RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Influenza virus A RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method FLUAV RNA XXX Ql PCR 1 Both 450 VIR 20 A- ja B-gripi viiruse Ag paneel (ribaanalüüs) a724 A-gripi viiruse Ag (ribaanalüüs) a722 JAH EI EI XXX-Influenza A virus Ag strip A-gripi viiruse Ag (ribaanalüüs) A-gripi viiruse antigeen täpsustamata materjalis (ribaanalüüs) N/P 305 JAH 560 31859-2 Influenza virus A Ag ACnc Pt XXX Ord 6 MICRO Influenza virus A Ag [Presence] in Unspecified specimen FLUAV Ag XXX Ql 1 Both 17,6895 217 VIR 20 A-gripi viiruse Ag ninakaapes (IF) a3244 EI 2023-01-16 EI EI Nose-Influenza A virus Ag A-gripi viiruse Ag ninakaapes A-gripi viiruse antigeen ninakaapes N/P 306 JAH 557 44560-1 Influenza virus A Ag ACnc Pt Nose Ord IF MICRO Influenza virus A Ag [Presence] in Nose by Immunofluorescence FLUAV Ag Nose Ql IF 1 Both 435 VIR 20 A-, B-gripi viiruse, RSV, SARS-CoV-2 RNA paneel a1772 B-gripi viiruse RNA a146 JAH EI EI XXX-Influenza B virus RNA B-gripi viiruse RNA B-gripi viiruse RNA N/P 309 JAH 1644 40982-1 Influenza virus B RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Influenza virus B RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method FLUBV RNA XXX Ql PCR 1 Both 451 VIR 20 A- ja B-gripi viiruse Ag paneel (ribaanalüüs) a724 B-gripi viiruse Ag (ribaanalüüs) a723 JAH EI EI XXX-Influenza B virus Ag strip B-gripi viiruse Ag (ribaanalüüs) B-gripi viiruse antigeen täpsustamata materjalis (ribaanalüüs) N/P 312 JAH 561 31864-2 Influenza virus B Ag ACnc Pt XXX Ord 5 MICRO Influenza virus B Ag [Presence] in Unspecified specimen FLUBV Ag XXX Ql 1 Both 16,259 219 VIR 20 B-gripi viiruse Ag ninakaapes (IF) a3247 EI 2023-01-16 EI EI Nose-Influenza B virus Ag B-gripi viiruse Ag ninakaapes B-gripi viiruse antigeen ninakaapes N/P 313 JAH 558 44573-4 Influenza virus B Ag ACnc Pt Nose Ord IF MICRO Influenza virus B Ag [Presence] in Nose by Immunofluorescence FLUBV Ag Nose Ql IF 1 Both 433 VIR 20 A-, B-gripi viiruse, RSV, SARS-CoV-2 RNA paneel a1772 RSV RNA a586 JAH EI EI XXX-RSV RNA RSV RNA RS-viiruse RNA N/P 327 JAH 1645 40988-8 Respiratory syncytial virus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Respiratory syncytial virus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method RSV RNA XXX Ql PCR 1 Both 431 VIR 20 A-, B-gripi viiruse, RSV, SARS-CoV-2 RNA paneel a1772 SARS koroonaviirus 2 RNA a1561 JAH JAH EI XXX-SARS-CoV-2 RNA SARS koroonaviirus 2 RNA SARS koroonaviirus 2 RNA N/P " " 333 JAH 5806 94309-2 SARS coronavirus 2 RNA PrThr Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO SARS-CoV-2 (COVID-19) RNA [Presence] in Unspecified specimen by NAA with probe detection SARS-CoV-2 RNA XXX Ql NAA+probe 1 Both 440 VIR 20 SARS koroonaviirus 2 Ag a1783 JAH JAH EI XXX-SARS-CoV-2 Ag SARS koroonaviirus 2 Ag SARS koroonaviirus 2 Ag täpsustamata materjalis N/P " " 338 JAH/Võrreld 5966 96119-3 SARS coronavirus 2 Ag PrThr Pt Respiratory.upper Ord IA MICRO SARS-CoV-2 (COVID-19) Ag [Presence] in Upper respiratory specimen by Immunoassay SARS-CoV-2 Ag Upper resp Ql IA 1 Both 429 VIR 20 SARS koroonaviirus 2 Ag (ribaanalüüs) a1753 EI 2021-04-12 EI EI XXX-SARS-CoV-2 Ag strip SARS koroonaviirus 2 Ag (ribaanalüüs) SARS koroonaviirus 2 antigeen täpsustamata materjalis (ribaanalüüs) N/P " " 339 JAH 5945 94558-4 SARS coronavirus 2 Ag PrThr Pt Respiratory Ord IA.rapid MICRO SARS-CoV-2 (COVID-19) Ag [Presence] in Respiratory specimen by Rapid immunoassay SARS-CoV-2 Ag Resp Ql IA.rapid 1 Both 439 VIR 20 SARS koroonaviirus 2 Ab QN a1600 JAH EI EI S,P-SARS-CoV-2 Ab QN SARS koroonaviirus 2 Ab QN SARS koroonaviirus 2 vastaste antikehade hulk seerumis/plasmas QN kU/L "kU/L " 342 JAH 5979 94769-7 SARS coronavirus 2 Ab ACnc Pt Ser/Plas Qn IA [IU]/mL IU/mL MICRO SARS-CoV-2 (COVID-19) Ab [Units/volume] in Serum or Plasma by Immunoassay SARS-CoV-2 Ab SerPl IA-aCnc 1 Both 220 VIR 20 Helicobacter pylori Ag roojas a10-21 JAH JAH EI St-H pylori Ag Helicobacter pylori Ag roojas Helicobacter pylori antigeen roojas N/P 448 JAH 1539 31843-6 Helicobacter pylori Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Helicobacter pylori Ag [Presence] in Stool H pylori Ag Stl Ql 1 Both 222 VIR 20 Adenoviiruse 40,41 ja rotaviiruse Ag paneel roojas (ribaanalüüs) a537 Rotaviiruse Ag roojas a1092 JAH JAH EI St-Rotavirus Ag Rotaviiruse Ag roojas Rotaviiruse antigeen roojas N/P 467 JAH 674 17547-1 Rotavirus Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Rotavirus Ag [Presence] in Stool RV Ag Stl Ql 1 Both 419 VIR 20 Adenoviiruse 40,41 ja rotaviiruse Ag paneel roojas (ribaanalüüs) a537 JAH JAH EI St-Adenovirus 40,41, rotavirus Ag panel strip Adenoviiruse 40,41 ja rotaviiruse Ag paneel roojas (ribaanalüüs) Adenoviiruse 40,41 ja rotaviiruse Ag roojas (paneel, ribaanalüüs) Paneel 468 JAH 4071 L-4071 218 VIR 20 Adenoviiruse 40,41 ja rotaviiruse Ag paneel roojas (ribaanalüüs) a537 Adenoviiruse 40,41 Ag roojas a1091 JAH JAH EI St-Adenovirus 40,41 Ag Adenoviiruse 40,41 Ag roojas Inimese adenoviiruse alatüüpide 40 ja 41 antigeen roojas N/P 469 JAH 496 31709-9 Adenovirus 40+41 Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Adenovirus 40+41 Ag [Presence] in Stool HAdV40+41 Ag Stl Ql 1 Both 221 VIR 20 Noroviiruse Ag roojas a536 JAH JAH EI St-Norovirus Ag Noroviiruse Ag roojas Noroviiruse antigeen roojas N/P 473 JAH 652 49117-5 Norovirus Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Norovirus Ag [Presence] in Stool Norovirus Ag Stl Ql 1 Both 231 VIR 20 Treponema pallidum Ab a3077 JAH JAH EI S,P-T pallidum Ab Treponema pallidum Ab Treponema pallidum vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 582 JAH 687 47236-5 Treponema pallidum Ab.IgG+IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Treponema pallidum IgG+IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay T pallidum IgG+IgM Ser Ql EIA 1 Both 223 VIR 20 Giardia lamblia Ag roojas a10-20 JAH JAH EI St-G lamblia Ag Giardia lamblia Ag roojas Giardia lamblia antigeen roojas N/P 757 JAH 1503 31830-3 Giardia lamblia Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Giardia lamblia Ag [Presence] in Stool G lamblia Ag Stl Ql 1 Both 215 MB 21 Uriini külv-Uricult a1090-0 JAH EI EI U-Culture Uriini külv Uriini külv KYLV 12 JAH 2242 630-4 Bacteria identified Prid Pt Urine Nom Culture 0,37% MICRO Bacteria identified in Urine by Culture Bacteria Ur Cult 1 Both 393 MB 21 Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) a10-26 JAH JAH EI St-Parasites-m panel (formalin-aether) Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter, paneel) Paneel 160 JAH 4548 L-4548 406 MB 21 Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) a10-26 Ussnugiliste munad roojas a10-60 JAH EI EI St-Ussnugiliste munad-m Ussnugiliste munad roojas Ussnugiliste munade mikroskoopia roojas Tekst 164 JAH 2936 10704-5 Ova & parasites identified Prid Pt Stool Nom Microscopy.light 659 MICRO Ova and parasites identified in Stool by Light microscopy O+P Stl Micro 1 Both 17,9876 407 MB 21 Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) a10-26 Algloomade tsüstid roojas a10-61 JAH EI EI St-Algloomade tsüstid-m Algloomade tsüstid roojas Algloomade tsüstide mikroskoopia roojas (formaliineeter) Tekst 165 JAH 2937 38401-6 Protozoa identified Prid Pt XXX Nom MICRO Protozoa identified in Unspecified specimen Protozoa XXX 1 Both 21,9845 395 MB 21 Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) a10-26 Enterobius vermicularis a10-62 JAH EI EI St-E vermicularis-m Enterobius vermicularis Enterobius vermicularis mikroskoopia roojas (formaliineeter) Tekst 166 JAH 3248 6676-1 Enterobius vermicularis PrThr Pt Anal Ord Pinworm examination MICRO Enterobius vermicularis [Presence] in Anal by Pinworm exam E vermicularis Anal Ql Pinworm Exam 1 Both 25,2303 205 MB 21 Enterobius vermicularis munade mikroskoopia a10-18 JAH JAH EI XXX-E vermicularis-m Enterobius vermicularis munade mikroskoopia Enterobius vermicularis munade mikroskoopia täpsustamata materjalis Tekst 167 JAH 1498 675-9 Enterobius vermicularis Prid Pt XXX Nom Pinworm examination MICRO Enterobius vermicularis [Identifier] in Unspecified specimen by Pinworm exam E vermicularis XXX Pinworm Exam 1 Both 403 MB 21 Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) a10-26 Ancylostoma duodenale/Necator americanus a10-71 JAH EI EI St-A duodenale/N americanus-m Ancylostoma duodenale/Necator americanus Ancylostoma duodenale/Necator americanus mikroskoopia roojast (formaliineeter) Tekst 171 JAH 3261 A-3261 398 MB 21 Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) a10-26 Ascaris lumbricoides a10-65 JAH EI EI St-A lumbricoides-m Ascaris lumbricoides Ascaris lumbricoides mikroskoopia roojast (formaliineeter) Tekst 172 JAH 3251 A-3251 396 MB 21 Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) a10-26 Blastocystis hominis a10-63 JAH EI EI St-B hominis-m Blastocystis hominis Blastocystis hominis mikroskoopia roojast (formaliineeter) Tekst 173 JAH 3264 A-3264 410 MB 21 Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) a10-26 Schistosoma sp. a10-74 JAH EI EI St-Schistosoma sp.-m Schistosoma sp. Schistosoma sp. mikroskoopia roojas (formaliineeter) Tekst 175 JAH 3260 10715-1 Schistosoma sp identified Prid Pt Urine sed Nom Microscopy.light MICRO Schistosoma sp identified in Urine sediment by Light microscopy Schistosoma UrnS Micro 1 Both 12,8164 402 MB 21 Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) a10-26 Taenia solium a10-70 JAH EI EI St-T solium-m Taenia solium Taenia solium mikroskoopia roojast (formaliineeter) Tekst 180 JAH 3262 A-3262 401 MB 21 Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) a10-26 Taenia saginata a10-69 JAH EI EI St-T saginata-m Taenia saginata Taenia saginata mikroskoopia roojas (formaliineeter) Tekst 181 JAH 3263 A-3263 404 MB 21 Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) a10-26 Trichuris trichiura a10-72 JAH EI EI St-T trichiura-m Trichuris trichiura Trichuris trichiura mikroskoopia roojas (formaliineeter) Tekst 182 JAH 3259 A-3259 397 MB 21 Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) a10-26 Diphyllobothrium latum a10-64 JAH EI EI St-D latum-m Diphyllobothrium latum Diphyllobothrium latum mikroskoopia roojast (formaliineeter) Tekst 183 JAH 3265 A-3265 400 MB 21 Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) a10-26 Entamoeba histolytica a10-67 JAH EI EI St-E histolytica-m Entamoeba histolytica Entamoeba histolytica mikroskoopia roojast (formaliineeter) Tekst 184 JAH 3249 14125-9 Entamoeba histolytica PrThr Pt Stool Ord Trichrome stain MICRO Entamoeba histolytica [Presence] in Stool by Trichrome stain E histolyt Stl Ql Tri Stn 1 Both 18,5411 409 MB 21 Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) a10-26 Entamoeba sp. a10-68 JAH EI EI St-Entamoeba sp.-m Entamoeba sp. Entamoeba sp. mikroskoopia roojast (formaliineeter) Tekst 185 JAH 3250 A-3250 399 MB 21 Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) a10-26 Giardia lamblia a10-66 JAH EI EI St-G lamblia-m Giardia lamblia Giardia lamblia mikroskoopia roojast (formaliineeter) Tekst 191 JAH 3252 A-3252 405 MB 21 Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) a10-26 Strongyloides stercoralis a10-73 JAH EI EI St-S stercoralis-m Strongyloides stercoralis Strongyloides stercoralis mikroskoopia roojas (formaliineeter) Tekst 195 JAH 3258 A-3258 408 MB 21 Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) a10-26 Muu leiu sisu a10-52 JAH EI EI XXX-Mikroobide leid Mikroobide leid Mikroobide leid Tekst 198 JAH 2935 A-2935 394 MB 21 Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) a10-26 Mikroskoopia leid a10-55 JAH EI EI XXX-Mikroskoopia leid Mikroskoopia leid Mikroskoopia leid Tekst 199 JAH 3253 A-3253 436 AB 22 MRSA DNA paneel a1662 JAH JAH EI XXX-MRSA DNA panel MRSA DNA paneel MRSA DNA täpsustamata materjalis (paneel) Paneel " " 3 JAH 5638 L-5382 438 AB 22 MRSA DNA paneel a1662 Metitsilliin-resistentsus (mecA) a10-161 JAH EI EI XXX-Meticillin (mecA) Metitsilliin-resistentsus (mecA) Metitsilliin-resistentsus mecA geeni alusel N/P " " 4 JAH 5636 48813-0 Bacterial methicillin resistance mecA gene PrThr Pt Isolate/Specimen Ord Molgen ABXBACT Methicillin resistance mecA gene [Presence] by Molecular method mecA Islt/Spm Ql 1 Both 181 ST 24 Peitveri roojas (Hb) a2101 JAH JAH EI St-Hb Peitveri roojas (Hb) Peitveri roojas (hemoglobiin) Tekst 4 JAH 854 29771-3 Hemoglobin.gastrointestinal ACnc Pt Stool Ord Imm CHEM Hemoglobin.gastrointestinal [Presence] in Stool by Immunologic method Occult Bld Stl Ql Imm 1 Both