id labor Valdkond VK sort Paneel P kood Analüüsi nimetus A kood Kehtiv Kehtiv lõpp Tellitav Vahendatav T lühend Kasutatav nimetus T Nimetus Vastuskood T Ühik Labor ühik Seade Diagnostikumi_tootja Sort Risttabel id algandmed Loinc # Component Property Time Aspects System Scale Method Ex UCUM Units Ex Units %99+ Common Tests Class Long Common Name Short Name Type Order/Obs Doc/Section Ext 328 HE 1 Hemogramm shk7224231 JAH JAH EI B-CBC Hemogramm Hemogramm Paneel Sysmex XN-1000 1 EI/Paneel 1 58410-2 Complete blood count (hemogram) panel - Pt Bld - Automated count PANEL.HEM/BC Complete blood count (hemogram) panel in Blood by Automated count CBC (hemogram) Bld Auto 1 Order 304 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga shk7224208 JAH JAH EI B-CBC-5Diff Hemogramm 5-osalise leukogrammiga Hemogramm viieosalise leukogrammiga Paneel LabServ 4 EI/Paneel 12 57021-8 CBC W Auto Differential panel - Pt Bld Qn PANEL.HEM/BC CBC W Auto Differential panel in Blood CBC W Auto Diff Bld 1 Order 315 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga shk7224208 WBC Leukotsüüdid ams8173685 JAH EI EI B-WBC WBC Leukotsüüdid QN E9/L 10*9/L LabServ 10 JAH/Võrreld 2 6690-2 Leukocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Leukocytes [#/volume] in Blood by Automated count WBC # Bld Auto 1 Observation 339 HE 1 Hemogramm shk7224231 WBC Leukotsüüdid ams8173739 JAH EI EI B-WBC WBC Leukotsüüdid QN E9/L 10*9/L LabServ 10 JAH/Võrreld 2 6690-2 Leukocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Leukocytes [#/volume] in Blood by Automated count WBC # Bld Auto 1 Observation 305 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga shk7224208 RBC Erütrotsüüdid ams8173676 JAH EI EI B-RBC RBC Erütrotsüüdid QN E12/L 10*12/L LabServ 11 JAH/Võrreld 3 789-8 Erythrocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*6/uL 10^12/L;million/mm3 2,22% HEM/BC Erythrocytes [#/volume] in Blood by Automated count RBC # Bld Auto 1 Observation 329 HE 1 Hemogramm shk7224231 RBC Erütrotsüüdid ams8173730 JAH EI EI B-RBC RBC Erütrotsüüdid QN E12/L 10*12/L LabServ 11 JAH/Võrreld 3 789-8 Erythrocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*6/uL 10^12/L;million/mm3 2,22% HEM/BC Erythrocytes [#/volume] in Blood by Automated count RBC # Bld Auto 1 Observation 309 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga shk7224208 Hb Hemoglobiin ams8173679 JAH EI EI B-Hb Hb Hemoglobiin QN g/L g/L LabServ 12 JAH/Võrreld 4 718-7 Hemoglobin MCnc Pt Bld Qn g/dL 2,32% HEM/BC Hemoglobin [Mass/volume] in Blood Hgb Bld-mCnc 1 Both 333 HE 1 Hemogramm shk7224231 HGB Hemoglobiin ams8173733 JAH EI EI B-Hb Hb Hemoglobiin QN g/L g/L LabServ 12 JAH/Võrreld 4 718-7 Hemoglobin MCnc Pt Bld Qn g/dL 2,32% HEM/BC Hemoglobin [Mass/volume] in Blood Hgb Bld-mCnc 1 Both 1733 HE 1 Happe-aluse tasakaal venoosses veres shk7226761 Hb ams8179686 JAH JAH EI B-Hb Hb Hemoglobiin QN g/L g/L RAPIDPoint 500 12 JAH/Võrreld 4 718-7 Hemoglobin MCnc Pt Bld Qn g/dL 2,32% HEM/BC Hemoglobin [Mass/volume] in Blood Hgb Bld-mCnc 1 Both 306 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga shk7224208 HCT Hematokritt ams8173677 JAH EI EI B-Hct Hct Hematokrit QN % % LabServ 13 JAH/Võrreld 5 4544-3 Hematocrit VFr Pt Bld Qn Automated count % HEM/BC Hematocrit [Volume Fraction] of Blood by Automated count Hct VFr Bld Auto 1 Both 330 HE 1 Hemogramm shk7224231 HCT Hematokritt ams8173731 JAH EI EI B-Hct Hct Hematokrit QN % % LabServ 13 JAH/Võrreld 5 4544-3 Hematocrit VFr Pt Bld Qn Automated count % HEM/BC Hematocrit [Volume Fraction] of Blood by Automated count Hct VFr Bld Auto 1 Both 1732 HE 1 Happe-aluse tasakaal venoosses veres shk7226761 Hct ams8179685 JAH JAH EI B-Hct Hct Hematokrit QN % % RAPIDPoint 500 13 JAH/Võrreld 5 4544-3 Hematocrit VFr Pt Bld Qn Automated count % HEM/BC Hematocrit [Volume Fraction] of Blood by Automated count Hct VFr Bld Auto 1 Both 307 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga shk7224208 MCV Erütrotsüütide keskmine ruumala ams8173678 JAH EI EI B-MCV MCV Erütrotsüütide keskmine maht QN fL fL LabServ 14 JAH/Võrreld 6 787-2 Erythrocyte mean corpuscular volume EntVol Pt RBC Qn Automated count fL fL HEM/BC Erythrocyte mean corpuscular volume [Entitic volume] by Automated count MCV RBC Auto 1 Observation 331 HE 1 Hemogramm shk7224231 MCV Erütrotsüütide keskmine ruumala ams8173732 JAH EI EI B-MCV MCV Erütrotsüütide keskmine maht QN fL fL LabServ 14 JAH/Võrreld 6 787-2 Erythrocyte mean corpuscular volume EntVol Pt RBC Qn Automated count fL fL HEM/BC Erythrocyte mean corpuscular volume [Entitic volume] by Automated count MCV RBC Auto 1 Observation 310 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga shk7224208 MCH Keskmine hemoglobiin erütrotsüüdis ams8173680 JAH EI EI B-MCH MCH Keskmine hemoglobiin erütrotsüüdis QN pg pg LabServ 15 JAH/Võrreld 7 785-6 Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin EntMass Pt RBC Qn Automated count pg pg 2,22% HEM/BC Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin [Entitic mass] by Automated count MCH RBC Qn Auto 1 Observation 334 HE 1 Hemogramm shk7224231 MCH Keskmine hemoglobiin erütrotsüüdis ams8173734 JAH EI EI B-MCH MCH Keskmine hemoglobiin erütrotsüüdis QN pg pg LabServ 15 JAH/Võrreld 7 785-6 Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin EntMass Pt RBC Qn Automated count pg pg 2,22% HEM/BC Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin [Entitic mass] by Automated count MCH RBC Qn Auto 1 Observation 311 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga shk7224208 MCHC Keskmine hemoglobiini kontsentratsioon erütrotsüüdis ams8173681 JAH EI EI B-MCHC MCHC Keskmine hemoglobiini kontsentratsioon erütrotsüüdis QN g/L g/L LabServ 16 JAH/Võrreld 8 786-4 Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin concentration MCnc Pt RBC Qn Automated count g/dL 2,22% HEM/BC Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin concentration [Mass/volume] by Automated count MCHC RBC Auto-mCnc 1 Observation 335 HE 1 Hemogramm shk7224231 MCHC Keskmine hemoglobiini kontsentratsioon erütrotsüüdis ams8173735 JAH EI EI B-MCHC MCHC Keskmine hemoglobiini kontsentratsioon erütrotsüüdis QN g/L g/L LabServ 16 JAH/Võrreld 8 786-4 Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin concentration MCnc Pt RBC Qn Automated count g/dL 2,22% HEM/BC Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin concentration [Mass/volume] by Automated count MCHC RBC Auto-mCnc 1 Observation 308 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga shk7224208 RDW-CV Erütrotsüütide suurusjaotuvus ams8173832 JAH EI EI B-RDW-CV RDW-CV Erütrotsüütide suurusjaotuvus QN % % LabServ 17 JAH/Võrreld 9 788-0 Erythrocyte distribution width Ratio Pt RBC Qn Automated count % % HEM/BC Erythrocyte distribution width [Ratio] by Automated count RDW RBC Auto-Rto 1 Observation 332 HE 1 Hemogramm shk7224231 RDW-CV Erütrotsüütide suurusjaotuvus ams8173833 JAH EI EI B-RDW-CV RDW-CV Erütrotsüütide suurusjaotuvus QN % % LabServ 17 JAH/Võrreld 9 788-0 Erythrocyte distribution width Ratio Pt RBC Qn Automated count % % HEM/BC Erythrocyte distribution width [Ratio] by Automated count RDW RBC Auto-Rto 1 Observation 312 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga shk7224208 PLT Trombotsüüdid ams8173682 JAH EI EI B-Plt Plt Trombotsüüdid QN E9/L 10*9/L LabServ 19 JAH/Võrreld 11 777-3 Platelets NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Platelets [#/volume] in Blood by Automated count Platelet # Bld Auto 1 Observation 336 HE 1 Hemogramm shk7224231 PLT Trombotsüüdid ams8173736 JAH EI EI B-Plt Plt Trombotsüüdid QN E9/L 10*9/L LabServ 19 JAH/Võrreld 11 777-3 Platelets NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Platelets [#/volume] in Blood by Automated count Platelet # Bld Auto 1 Observation 325 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga shk7224208 EO% Eosinofiilide suhtarv ams8173703 JAH EI EI B-Eo% Eo% Eosinofiilide suhtarv QN % % LabServ 20 JAH/Võrreld 23 713-8 Eosinophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Eosinophils/100 leukocytes in Blood by Automated count Eosinophil NFr Bld Auto 1 Observation 326 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga shk7224208 BASO% Basofiilide suhtarv ams8173704 JAH EI EI B-Baso% Baso% Basofiilide suhtarv QN % % LabServ 21 JAH/Võrreld 24 706-2 Basophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Basophils/100 leukocytes in Blood by Automated count Basophils NFr Bld Auto 1 Observation 324 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga shk7224208 MONO% Monotsüütide suhtarv ams8173702 JAH EI EI B-Mono% Mono% Monotsüütide suhtarv QN % % LabServ 22 JAH/Võrreld 25 5905-5 Monocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Monocytes/100 leukocytes in Blood by Automated count Monocytes NFr Bld Auto 1 Observation 323 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga shk7224208 LYMPH% Lümfotsüütide suhtarv ams8173701 JAH EI EI B-Lymph% Lymph% Lümfotsüütide suhtarv QN % % LabServ 23 JAH/Võrreld 26 736-9 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Blood by Automated count Lymphocytes NFr Bld Auto 1 Observation 322 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga shk7224208 NEUT% Neutrofiilide suhtarv ams8173700 JAH EI EI B-Neut% Neut% Neutrofiilide suhtarv QN % % LabServ 26 JAH/Võrreld 27 770-8 Neutrophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % 1,03% HEM/BC Neutrophils/100 leukocytes in Blood by Automated count Neutrophils NFr Bld Auto 1 Observation 327 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga shk7224208 IG% Ebaküpsete granulotsüüdide suhtarv ams8173726 JAH EI EI B-IG% IG% Ebaküpsete granulotsüütide suhtarv QN % % LabServ 28 JAH/Võrreld 33 38518-7 Granulocytes.immature/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % HEM/BC Granulocytes Immature/100 leukocytes in Blood Imm Granulocytes NFr Bld 1 Observation 319 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga shk7224208 EO Eosinofiilide arv ams8173694 JAH EI EI B-Eo# Eo Eosinofiilide arv QN E9/L 10*9/L LabServ 29 JAH/Võrreld 28 711-2 Eosinophils NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 0,03% HEM/BC Eosinophils [#/volume] in Blood by Automated count Eosinophil # Bld Auto 1 Both 320 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga shk7224208 BASO Basofiilide arv ams8173695 JAH EI EI B-Baso# Baso Basofiilide arv QN E9/L 10*9/L LabServ 30 JAH/Võrreld 29 704-7 Basophils NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 0,76% HEM/BC Basophils [#/volume] in Blood by Automated count Basophils # Bld Auto 1 Observation 318 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga shk7224208 MONO Monotsüütide arv ams8173693 JAH EI EI B-Mono# Mono Monotsüütide arv QN E9/L 10*9/L LabServ 31 JAH/Võrreld 30 742-7 Monocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Monocytes [#/volume] in Blood by Automated count Monocytes # Bld Auto 1 Observation 317 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga shk7224208 LYMPH Lümfotsüütide arv ams8173692 JAH EI EI B-Lymph# Lymph Lümfotsüütide arv QN E9/L 10*9/L LabServ 32 JAH/Võrreld 31 731-0 Lymphocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 0,28% HEM/BC Lymphocytes [#/volume] in Blood by Automated count Lymphocytes # Bld Auto 1 Observation 316 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga shk7224208 NEUT Neutrofiilide arv ams8173691 JAH EI EI B-Neut# Neut Neutrofiilide arv QN E9/L 10*9/L LabServ 35 JAH/Võrreld 32 751-8 Neutrophils NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Neutrophils [#/volume] in Blood by Automated count Neutrophils # Bld Auto 1 Observation 321 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga shk7224208 IG Ebaküpsete granulotsüüdide arv ams8173725 JAH EI EI B-IG# IG Ebaküpsete granulotsüütide arv QN E9/L 10*9 g/L LabServ 37 JAH/Võrreld 34 51584-1 Granulocytes.immature NCnc Pt Bld Qn 10*3/uL Giga cells /l HEM/BC Granulocytes Immature [#/volume] in Blood Imm Granulocytes # Bld 1 Both 314 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga shk7224208 PDW Trombotsüütide suurusjaotuvus ams8173684 JAH EI EI B-PDW PDW Trombotsüütide suurusjaotuvus QN fL fL LabServ 38 JAH/Võrreld 35 32207-3 Platelet distribution width EntVol Pt Bld Qn Automated count fL femtoliters HEM/BC Platelet distribution width [Entitic volume] in Blood by Automated count PDW Bld Auto 1 Observation 338 HE 1 Hemogramm shk7224231 PDW Trombotsüütide suurusjaotuvus ams8173738 JAH EI EI B-PDW PDW Trombotsüütide suurusjaotuvus QN fL fL LabServ 38 JAH/Võrreld 35 32207-3 Platelet distribution width EntVol Pt Bld Qn Automated count fL femtoliters HEM/BC Platelet distribution width [Entitic volume] in Blood by Automated count PDW Bld Auto 1 Observation 313 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga shk7224208 MPV Trombotsüütide keskmine maht ams8173683 JAH EI EI B-MPV MPV Trombotsüütide keskmine maht QN fL fL LabServ 40 JAH/Võrreld 36 32623-1 Platelet mean volume EntVol Pt Bld Qn Automated count fL fL HEM/BC Platelet mean volume [Entitic volume] in Blood by Automated count PMV Bld Auto 1 Observation 337 HE 1 Hemogramm shk7224231 MPV Trombotsüütide keskmine maht ams8173737 JAH EI EI B-MPV MPV Trombotsüütide keskmine maht QN fL fL LabServ 40 JAH/Võrreld 36 32623-1 Platelet mean volume EntVol Pt Bld Qn Automated count fL fL HEM/BC Platelet mean volume [Entitic volume] in Blood by Automated count PMV Bld Auto 1 Observation 1646 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga shk7224208 NRBC ams8177178 JAH EI EI B-NRBC# NRBC Normoblastide arv QN E9/L E9/L LabServ 46 JAH/Võrreld 40 771-6 Erythrocytes.nucleated NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Nucleated erythrocytes [#/volume] in Blood by Automated count nRBC # Bld Auto 1 Observation 1645 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga shk7224208 NRBC ams8177179 JAH EI EI B-NRBC% NRBC% Normoblastide suhtarv QN /100WBC E9/L LabServ 47 JAH/Võrreld 41 58413-6 Erythrocytes.nucleated/100 leukocytes Ratio Pt Bld Qn Automated count HEM/BC Nucleated erythrocytes/100 leukocytes [Ratio] in Blood by Automated count nRBC/100 WBC Bld Auto-Rto 1 Observation 340 HE 1 JAH JAH EI B-Smear-m panel Vereäige mikroskoopia Vereäige mikroskoopia Paneel 56 JAH 42 L-42 1372 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7225279 JAH JAH EI B-Smear-m panel Vereäige mikroskoopia Vereäige mikroskoopia Paneel 56 JAH 42 L-42 342 HE 1 Eosinofiilid ams8173907 JAH EI EI B-Eosinofiilid % Eosinofiilid % Eosinofiilide suhtarv QN % % 57 JAH/Võrreld 43 26450-7 Eosinophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 49 HEM/BC Eosinophils/100 leukocytes in Blood Eosinophil NFr Bld 1 Observation 11,433 1374 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7225279 Eosinofiilid ams8176569 JAH EI EI B-Eosinofiilid % Eosinofiilid % Eosinofiilide suhtarv QN % % 57 JAH/Võrreld 43 26450-7 Eosinophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 49 HEM/BC Eosinophils/100 leukocytes in Blood Eosinophil NFr Bld 1 Observation 11,433 341 HE 1 Basofiilid ams8173906 JAH EI EI B-Basofiilid % Basofiilid % Basofiilide suhtarv QN % % 59 JAH/Võrreld 44 30180-4 Basophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 54 HEM/BC Basophils/100 leukocytes in Blood Basophils NFr Bld 1 Observation 11,433 1373 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7225279 Basofiilid ams8176568 JAH EI EI B-Basofiilid % Basofiilid % Basofiilide suhtarv QN % % 59 JAH/Võrreld 44 30180-4 Basophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 54 HEM/BC Basophils/100 leukocytes in Blood Basophils NFr Bld 1 Observation 11,433 351 HE 1 Monotsüüdid ams8173915 JAH EI EI B-Monotsüüdid % Monotsüüdid % Monotsüütide suhtarv QN % % 61 JAH/Võrreld 45 26485-3 Monocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 40 HEM/BC Monocytes/100 leukocytes in Blood Monocytes NFr Bld 1 Observation 11,433 1383 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7225279 Monotsüüdid ams8176578 JAH EI EI B-Monotsüüdid % Monotsüüdid % Monotsüütide suhtarv QN % % 61 JAH/Võrreld 45 26485-3 Monocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 40 HEM/BC Monocytes/100 leukocytes in Blood Monocytes NFr Bld 1 Observation 11,433 350 HE 1 Lümfotsüüdid ams8173914 JAH EI EI B-Lümfotsüüdid % Lümfotsüüdid % Lümfotsüütide suhtarv QN % % 67 JAH/Võrreld 47 26478-8 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 45 HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Blood Lymphocytes NFr Bld 1 Observation 11,433 1382 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7225279 Lümfotsüüdid ams8176577 JAH EI EI B-Lümfotsüüdid % Lümfotsüüdid % Lümfotsüütide suhtarv QN % % 67 JAH/Võrreld 47 26478-8 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 45 HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Blood Lymphocytes NFr Bld 1 Observation 11,433 354 HE 1 Reaktiivsed lümfotsüüdid ams8173918 JAH EI EI B-Reaktiivsed lümfotsüüdid % Reaktiivsed lümfotsüüdid % Reaktiivsete lümfotsüütide suhtarv QN % % 69 JAH/Võrreld 48 33835-0 Lymphocytes.plasmacytoid/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % HEM/BC Lymphocytes Plasmacytoid/100 leukocytes in Blood by Manual count Plasmacoid Lymphs NFr Bld Manual 1 Observation 1386 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7225279 Reaktiivsed lümfotsüüdid ams8176581 JAH EI EI B-Reaktiivsed lümfotsüüdid % Reaktiivsed lümfotsüüdid % Reaktiivsete lümfotsüütide suhtarv QN % % 69 JAH/Võrreld 48 33835-0 Lymphocytes.plasmacytoid/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % HEM/BC Lymphocytes Plasmacytoid/100 leukocytes in Blood by Manual count Plasmacoid Lymphs NFr Bld Manual 1 Observation 393 HE 1 Karvrakkude suhtarv ams8175841 EI EI EI B-Karvrakud % Karvrakud % Karvrakkude suhtarv QN % % 74 JAH/Võrreld 1666 40716-3 Hairy cells ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Hairy cells [Presence] in Blood by Light microscopy Hairy Cells Bld Ql Smear 1 Observation 353 HE 1 Atüüpilised lümfotsüüdid ams8173917 JAH EI EI B-Atüüpilised lümfotsüüdid % Atüüpilised lümfotsüüdid % Atüüpiliste lümfotsüütide suhtarv QN % % 75 JAH/Võrreld 50 29261-5 Lymphocytes.abnormal/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % HEM/BC Lymphocytes Abnormal/100 leukocytes in Blood by Manual count Abnormal Lymphs NFr Bld Manual 1 Observation 18,6198 1385 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7225279 Atüüpilised lümfotsüüdid ams8176580 JAH EI EI B-Atüüpilised lümfotsüüdid % Atüüpilised lümfotsüüdid % Atüüpiliste lümfotsüütide suhtarv QN % % 75 JAH/Võrreld 50 29261-5 Lymphocytes.abnormal/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % HEM/BC Lymphocytes Abnormal/100 leukocytes in Blood by Manual count Abnormal Lymphs NFr Bld Manual 1 Observation 18,6198 352 HE 1 Plasmarakud ams8173916 JAH EI EI B-Plasmarakud % Plasmarakud % Plasmarakkude suhtarv QN % % 79 JAH/Võrreld 59 13047-6 Plasma cells/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % HEM/BC Plasma cells/100 leukocytes in Blood Plasma Cells NFr Bld 1 Observation 1384 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7225279 Plasmarakud ams8176579 JAH EI EI B-Plasmarakud % Plasmarakud % Plasmarakkude suhtarv QN % % 79 JAH/Võrreld 59 13047-6 Plasma cells/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % HEM/BC Plasma cells/100 leukocytes in Blood Plasma Cells NFr Bld 1 Observation 349 HE 1 Segmenttuumsed neutrofiilid ams8173913 JAH EI EI B-Segmenttuumsed neutrofiilid % Segmenttuumsed neutrofiilid % Segmenttuumsete neutrofiilide suhtarv QN % % 83 JAH/Võrreld 54 26505-8 Neutrophils.segmented/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % HEM/BC Neutrophils.segmented/100 leukocytes in Blood Neuts Seg NFr Bld 1 Observation 1381 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7225279 Segmenttuumsed neutrofiilid ams8176576 JAH EI EI B-Segmenttuumsed neutrofiilid % Segmenttuumsed neutrofiilid % Segmenttuumsete neutrofiilide suhtarv QN % % 83 JAH/Võrreld 54 26505-8 Neutrophils.segmented/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % HEM/BC Neutrophils.segmented/100 leukocytes in Blood Neuts Seg NFr Bld 1 Observation 348 HE 1 Kepptuumsed neutrofiilid ams8173912 JAH EI EI B-Kepptuumsed neutrofiilid % Kepptuumsed neutrofiilid % Kepptuumsete neutrofiilide suhtarv QN % % 84 JAH/Võrreld 55 26508-2 Neutrophils.band form/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 0,19% HEM/BC Neutrophils.band form/100 leukocytes in Blood Neuts Band NFr Bld 1 Observation 1380 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7225279 Kepptuumsed neutrofiilid ams8176575 JAH EI EI B-Kepptuumsed neutrofiilid % Kepptuumsed neutrofiilid % Kepptuumsete neutrofiilide suhtarv QN % % 84 JAH/Võrreld 55 26508-2 Neutrophils.band form/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 0,19% HEM/BC Neutrophils.band form/100 leukocytes in Blood Neuts Band NFr Bld 1 Observation 347 HE 1 Metamüelotsüüdid ams8173911 JAH EI EI B-Metamüelotsüüdid % Metamüelotsüüdid % Metamüelotsüütide suhtarv QN % % 86 JAH/Võrreld 56 740-1 Metamyelocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % 307 HEM/BC Metamyelocytes/100 leukocytes in Blood by Manual count Metamyelocytes NFr Bld Manual 1 Observation 23,8122 1379 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7225279 Metamüelotsüüdid ams8176574 JAH EI EI B-Metamüelotsüüdid % Metamüelotsüüdid % Metamüelotsüütide suhtarv QN % % 86 JAH/Võrreld 56 740-1 Metamyelocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % 307 HEM/BC Metamyelocytes/100 leukocytes in Blood by Manual count Metamyelocytes NFr Bld Manual 1 Observation 23,8122 346 HE 1 Müelotsüüdid ams8173910 JAH EI EI B-Müelotsüüdid % Müelotsüüdid % Müelotsüütide suhtarv QN % % 88 JAH/Võrreld 57 26498-6 Myelocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 0,04% HEM/BC Myelocytes/100 leukocytes in Blood Myelocytes NFr Bld 1 Observation 1378 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7225279 Müelotsüüdid ams8176573 JAH EI EI B-Müelotsüüdid % Müelotsüüdid % Müelotsüütide suhtarv QN % % 88 JAH/Võrreld 57 26498-6 Myelocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 0,04% HEM/BC Myelocytes/100 leukocytes in Blood Myelocytes NFr Bld 1 Observation 345 HE 1 Promüelotsüüdid ams8173909 JAH EI EI B-Promüelotsüüdid % Promüelotsüüdid % Promüelotsüütide suhtarv QN % % 90 JAH/Võrreld 58 26524-9 Promyelocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 0,01% HEM/BC Promyelocytes/100 leukocytes in Blood Promyelocytes NFr Bld 1 Observation 1377 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7225279 Promüelotsüüdid ams8176572 JAH EI EI B-Promüelotsüüdid % Promüelotsüüdid % Promüelotsüütide suhtarv QN % % 90 JAH/Võrreld 58 26524-9 Promyelocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 0,01% HEM/BC Promyelocytes/100 leukocytes in Blood Promyelocytes NFr Bld 1 Observation 344 HE 1 Müeloblastid ams8175817 JAH EI EI B-Müeloblastid % Müeloblastid % Müeloblastide suhtarv QN % % 92 JAH/Võrreld 1668 747-6 Myeloblasts/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % HEM/BC Myeloblasts/100 leukocytes in Blood by Manual count Myeloblasts NFr Bld Manual 1 Observation 1376 HE 1 Müeloblastid ams8176571 EI 2021-09-08 EI EI B-Müeloblastid % Müeloblastid % Müeloblastide suhtarv QN % % 92 JAH/Võrreld 1668 747-6 Myeloblasts/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % HEM/BC Myeloblasts/100 leukocytes in Blood by Manual count Myeloblasts NFr Bld Manual 1 Observation 343 HE 1 Blastid (spetsifitseerimata) ams8173908 JAH EI EI B-Blastid (spetsifitseerimata) % Blastid (spetsifitseerimata) % Blastide (spetsifitseerimata) suhtarv QN % % 93 JAH/Võrreld 51 709-6 Blasts/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % 791 HEM/BC Blasts/100 leukocytes in Blood by Manual count Blasts NFr Bld Manual 1 Observation 18,0359 1375 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7225279 Blastid (spetsifitseerimata) ams8176570 JAH EI EI B-Blastid (spetsifitseerimata) % Blastid (spetsifitseerimata) % Blastide (spetsifitseerimata) suhtarv QN % % 93 JAH/Võrreld 51 709-6 Blasts/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % 791 HEM/BC Blasts/100 leukocytes in Blood by Manual count Blasts NFr Bld Manual 1 Observation 18,0359 355 HE 1 Normoblastid ams8173919 JAH EI EI B-Normoblastid % Normoblastid % Normoblastide suhtarv QN /100WBC /100 WBC 96 JAH/Võrreld 67 33990-3 Normoblasts/100 leukocytes Ratio Pt Bld Qn /100{WBCs} /100 leukocytes HEM/BC Normoblasts/100 leukocytes [Ratio] in Blood Normoblasts Bld-Rto 1 Observation 1387 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7225279 Normoblastid ams8176582 JAH EI EI B-Normoblastid % Normoblastid % Normoblastide suhtarv QN /100WBC /100WBC 96 JAH/Võrreld 67 33990-3 Normoblasts/100 leukocytes Ratio Pt Bld Qn /100{WBCs} /100 leukocytes HEM/BC Normoblasts/100 leukocytes [Ratio] in Blood Normoblasts Bld-Rto 1 Observation 357 HE 1 Toksogeenne granulatsioon ams8173921 JAH EI EI B-Toksogeenne granulatsioon Toksogeenne granulatsioon Toksogeenne granulatsioon Tekst 99 JAH 69 803-7 Toxic granules ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,0071% HEM/BC Toxic granules [Presence] in Blood by Light microscopy Toxic Granules Bld Ql Smear 1 Observation 1389 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7225279 Toksogeenne granulatsioon ams8176584 JAH EI EI B-Toksogeenne granulatsioon Toksogeenne granulatsioon Toksogeenne granulatsioon Tekst 99 JAH 69 803-7 Toxic granules ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,0071% HEM/BC Toxic granules [Presence] in Blood by Light microscopy Toxic Granules Bld Ql Smear 1 Observation 371 HE 1 Döhle kehakesed ams8175819 JAH EI EI B-Döhle kehakesed Döhle kehakesed Döhle kehakesed Tekst 100 JAH 70 7792-5 Dohle body ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,0030% HEM/BC Dohle body [Presence] in Blood by Light microscopy Dohle Bod Bld Ql Smear 1 Observation 1403 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7225279 Döhle kehakesed ams8176598 JAH EI EI B-Döhle kehakesed Döhle kehakesed Döhle kehakesed Tekst 100 JAH 70 7792-5 Dohle body ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,0030% HEM/BC Dohle body [Presence] in Blood by Light microscopy Dohle Bod Bld Ql Smear 1 Observation 358 HE 1 Neutrofiilide hüpersegmentatsioon ams8173922 JAH EI EI B-Hüpersegmentatsioon Hüpersegmentatsioon Hüpersegmentatsioon Tekst 101 JAH 71 765-8 Neutrophils.hypersegmented ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Neutrophils.hypersegmented [Presence] in Blood by Light microscopy Neuts Hyperseg Bld Ql Smear 1 Observation 1390 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7225279 Neutrofiilide hüpersegmentatsioon ams8176585 JAH EI EI B-Hüpersegmentatsioon Hüpersegmentatsioon Hüpersegmentatsioon Tekst 101 JAH 71 765-8 Neutrophils.hypersegmented ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Neutrophils.hypersegmented [Presence] in Blood by Light microscopy Neuts Hyperseg Bld Ql Smear 1 Observation 370 HE 1 Neutrofiilide vakuolisatsioon ams8175818 JAH EI EI B-Neutrofiilide vakuolisatsioon Neutrofiilide vakuolisatsioon Neutrofiilide vakuolisatsioon Tekst 102 JAH 1669 18319-4 Neutrophils.vacuolated ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,0010% HEM/BC Neutrophils.vacuolated [Presence] in Blood by Light microscopy Neuts Vac Bld Ql Smear 1 Observation 1402 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7225279 Neutrofiilide vakuolisatsioon ams8176597 JAH EI EI B-Neutrofiilide vakuolisatsioon Neutrofiilide vakuolisatsioon Neutrofiilide vakuolisatsioon Tekst 102 JAH 1669 18319-4 Neutrophils.vacuolated ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,0010% HEM/BC Neutrophils.vacuolated [Presence] in Blood by Light microscopy Neuts Vac Bld Ql Smear 1 Observation 372 HE 1 Aueri kepikesed ams8175820 JAH EI EI B-Aueri kepikesed Aueri kepikesed Aueri kepikesed Tekst 104 JAH 1670 11281-3 Auer rods ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Auer rods [Presence] in Blood by Light microscopy Auer Bodies Bld Ql Smear 1 Observation 1404 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7225279 Aueri kepikesed ams8176599 JAH EI EI B-Aueri kepikesed Aueri kepikesed Aueri kepikesed Tekst 104 JAH 1670 11281-3 Auer rods ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Auer rods [Presence] in Blood by Light microscopy Auer Bodies Bld Ql Smear 1 Observation 356 HE 1 Gumprechti varjud ams8173920 JAH EI EI B-Gumprechti varjud Gumprechti varjud Gumprechti varjud QN % /100 WBC 106 JAH/Võrreld 73 14912-0 Smudge cells/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count "#/100 WBC; %" 0,0056% HEM/BC Smudge cells/100 leukocytes in Blood by Manual count Smudge Cells NFr Bld Manual 1 Observation 1388 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7225279 Gumprechti varjud ams8176583 JAH EI EI B-Gumprechti varjud Gumprechti varjud Gumprechti varjud QN % % 106 JAH/Võrreld 73 14912-0 Smudge cells/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count "#/100 WBC; %" 0,0056% HEM/BC Smudge cells/100 leukocytes in Blood by Manual count Smudge Cells NFr Bld Manual 1 Observation 369 HE 1 Erüttrotsüütide aglomeratsioon ams8174562 JAH EI EI B-Aglomeratsioon Aglomeratsioon Aglomeratsioon Tekst 107 JAH 74 7797-4 Rouleaux ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Rouleaux [Presence] in Blood by Light microscopy Rouleaux Bld Ql Smear 1 Observation 1401 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7225279 Erüttrotsüütide aglomeratsioon ams8176596 JAH EI EI B-Aglomeratsioon Aglomeratsioon Aglomeratsioon Tekst 107 JAH 74 7797-4 Rouleaux ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Rouleaux [Presence] in Blood by Light microscopy Rouleaux Bld Ql Smear 1 Observation 368 HE 1 Erütrotsüütide aglutinatsioon ams8174561 JAH EI EI B-Aglutinatsioon Aglutinatsioon Aglutinatsioon Tekst 108 JAH 1671 50670-9 Erythrocyte agglutination ACnc Pt Bld Ord HEM/BC Erythrocyte agglutination [Presence] in Blood RBC agglut Bld Ql 1 Observation 1400 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7225279 Erütrotsüütide aglutinatsioon ams8176595 JAH EI EI B-Aglutinatsioon Aglutinatsioon Aglutinatsioon Tekst 108 JAH 1671 50670-9 Erythrocyte agglutination ACnc Pt Bld Ord HEM/BC Erythrocyte agglutination [Presence] in Blood RBC agglut Bld Ql 1 Observation 365 HE 1 Erütrotsüütide hüpokromaasia ams8173929 JAH EI EI B-Hüpokromaasia Hüpokromaasia Hüpokromaasia Tekst 109 JAH 75 728-6 Hypochromia ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,03% HEM/BC Hypochromia [Presence] in Blood by Light microscopy Hypochromia Bld Ql Smear 1 Observation 1397 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7225279 Erütrotsüütide hüpokromaasia ams8176592 JAH EI EI B-Hüpokromaasia Hüpokromaasia Hüpokromaasia Tekst 109 JAH 75 728-6 Hypochromia ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,03% HEM/BC Hypochromia [Presence] in Blood by Light microscopy Hypochromia Bld Ql Smear 1 Observation 366 HE 1 Erütrotsüütide polükromaasia ams8173930 JAH EI EI B-Polükromaasia Polükromaasia Polükromaasia Tekst 110 JAH 76 10378-8 Polychromasia ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,09% HEM/BC Polychromasia [Presence] in Blood by Light microscopy Polychromasia Bld Ql Smear 1 Observation 1398 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7225279 Erütrotsüütide polükromaasia ams8176593 JAH EI EI B-Polükromaasia Polükromaasia Polükromaasia Tekst 110 JAH 76 10378-8 Polychromasia ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,09% HEM/BC Polychromasia [Presence] in Blood by Light microscopy Polychromasia Bld Ql Smear 1 Observation 373 HE 1 Erütrotsüütide anisokromaasia ams8175821 JAH EI EI B-Anisokromaasia Anisokromaasia Anisokromaasia Tekst 111 JAH 77 51582-5 Anisochromasia ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Anisochromasia [Presence] in Blood by Light microscopy Anisochromasia Bld Ql Smear 1 Observation 1405 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7225279 Erütrotsüütide anisokromaasia ams8176600 JAH EI EI B-Anisokromaasia Anisokromaasia Anisokromaasia Tekst 111 JAH 77 51582-5 Anisochromasia ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Anisochromasia [Presence] in Blood by Light microscopy Anisochromasia Bld Ql Smear 1 Observation 363 HE 1 Erütrotsüütide anisotsütoos ams8173927 JAH EI EI B-Erütrotsüütide anisotsütoos Erütrotsüütide anisotsütoos Erütrotsüütide anisotsütoos Tekst 112 JAH 78 702-1 Anisocytosis ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,04% HEM/BC Anisocytosis [Presence] in Blood by Light microscopy Anisocytosis Bld Ql Smear 1 Observation 1395 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7225279 Erütrotsüütide anisotsütoos ams8176590 JAH EI EI B-Erütrotsüütide anisotsütoos Erütrotsüütide anisotsütoos Erütrotsüütide anisotsütoos Tekst 112 JAH 78 702-1 Anisocytosis ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,04% HEM/BC Anisocytosis [Presence] in Blood by Light microscopy Anisocytosis Bld Ql Smear 1 Observation 360 HE 1 Erütrotsüütide makrotsütoos ams8173924 JAH EI EI B-Erütrotsüütide makrotsütoos Erütrotsüütide makrotsütoos Erütrotsüütide makrotsütoos Tekst 113 JAH 79 738-5 Macrocytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,11% HEM/BC Macrocytes [Presence] in Blood by Light microscopy Macrocytes Bld Ql Smear 1 Observation 1392 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7225279 Erütrotsüütide makrotsütoos ams8176587 JAH EI EI B-Erütrotsüütide makrotsütoos Erütrotsüütide makrotsütoos Erütrotsüütide makrotsütoos Tekst 113 JAH 79 738-5 Macrocytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,11% HEM/BC Macrocytes [Presence] in Blood by Light microscopy Macrocytes Bld Ql Smear 1 Observation 359 HE 1 Erütrotsootide mikrotsütoos ams8173923 JAH EI EI B-Erütrotsüütide mikrotsütoos Erütrotsüütide mikrotsütoos Erütrotsüütide mikrotsütoos Tekst 115 JAH 81 741-9 Microcytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,10% HEM/BC Microcytes [Presence] in Blood by Light microscopy Microcytes Bld Ql Smear 1 Observation 1391 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7225279 Erütrotsootide mikrotsütoos ams8176586 JAH EI EI B-Erütrotsüütide mikrotsütoos Erütrotsüütide mikrotsütoos Erütrotsüütide mikrotsütoos Tekst 115 JAH 81 741-9 Microcytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,10% HEM/BC Microcytes [Presence] in Blood by Light microscopy Microcytes Bld Ql Smear 1 Observation 364 HE 1 Erütrotsüütide poikilotsütoos ams8173928 JAH EI EI B-Poikilotsütoos Poikilotsütoos Poikilotsütoos Tekst 116 JAH 84 779-9 Poikilocytosis ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,03% HEM/BC Poikilocytosis [Presence] in Blood by Light microscopy Poikilocytosis Bld Ql Smear 1 Observation 1396 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7225279 Erütrotsüütide poikilotsütoos ams8176591 JAH EI EI B-Poikilotsütoos Poikilotsütoos Poikilotsütoos Tekst 116 JAH 84 779-9 Poikilocytosis ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,03% HEM/BC Poikilocytosis [Presence] in Blood by Light microscopy Poikilocytosis Bld Ql Smear 1 Observation 362 HE 1 Erütrotsüütide mikrosferotsütoos ams8173926 JAH EI EI B-Mikrosferotsütoos Mikrosferotsütoos Mikrosferotsütoos Tekst 117 JAH 82 48069-9 Spherocytes.micro ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Spherocytes.micro [Presence] in Blood by Light microscopy Spherocytes.micro Bld Ql Smear 1 Both 1394 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7225279 Erütrotsüütide mikrosferotsütoos ams8176589 JAH EI EI B-Mikrosferotsütoos Mikrosferotsütoos Mikrosferotsütoos Tekst 117 JAH 82 48069-9 Spherocytes.micro ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Spherocytes.micro [Presence] in Blood by Light microscopy Spherocytes.micro Bld Ql Smear 1 Both 361 HE 1 Erütrotsüütide ovalotsütoos ams8173925 JAH EI EI B-Ovalotsütoos Ovalotsütoos Ovalotsütoos Tekst 118 JAH 83 774-0 Ovalocytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,06% HEM/BC Ovalocytes [Presence] in Blood by Light microscopy Ovalocytes Bld Ql Smear 1 Observation 1393 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7225279 Erütrotsüütide ovalotsütoos ams8176588 JAH EI EI B-Ovalotsütoos Ovalotsütoos Ovalotsütoos Tekst 118 JAH 83 774-0 Ovalocytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,06% HEM/BC Ovalocytes [Presence] in Blood by Light microscopy Ovalocytes Bld Ql Smear 1 Observation 374 HE 1 Erütrotsüütide akantotsütoos ams8175822 EI EI EI B-Akantotsütoos Akantotsütoos Akantotsütoos Tekst 119 JAH 85 7789-1 Acanthocytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,00% HEM/BC Acanthocytes [Presence] in Blood by Light microscopy Acanthocytes Bld Ql Smear 1 Observation 1657 HE 1 Akantotsütoos ams8177954 JAH EI EI B-Akantotsütoos Akantotsütoos Akantotsütoos Tekst 119 JAH 85 7789-1 Acanthocytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,00% HEM/BC Acanthocytes [Presence] in Blood by Light microscopy Acanthocytes Bld Ql Smear 1 Observation 375 HE 1 Erütrotsüütide fragmentatsioon ams8175823 EI EI EI B-Fragmentatsioon Fragmentatsioon Fragmentatsioon Tekst 120 JAH 86 10373-9 Fragments ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Fragments [Presence] in Blood by Light microscopy Fragments Bld Ql Smear 1 Observation 376 HE 1 Erütrotsüütide stomatotsütoos ams8175824 JAH EI EI B-Stomatotsütoos Stomatotsütoos Stomatotsütoos Tekst 121 JAH 87 10380-4 Stomatocytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Stomatocytes [Presence] in Blood by Light microscopy Stomatocytes Bld Ql Smear 1 Observation 1406 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7225279 Erütrotsüütide stomatotsütoos ams8176603 JAH EI EI B-Stomatotsütoos Stomatotsütoos Stomatotsütoos Tekst 121 JAH 87 10380-4 Stomatocytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Stomatocytes [Presence] in Blood by Light microscopy Stomatocytes Bld Ql Smear 1 Observation 377 HE 1 Erütrotsüütide kodotsütoos e. märklaudrakud ams8175825 EI EI EI B-Kodotsütoos Märklaudrakud Kodotsütoos ehk märklaudrakkude olemasolu Tekst 122 JAH 88 10381-2 Target cells ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,03% HEM/BC Target cells [Presence] in Blood by Light microscopy Targets Bld Ql Smear 1 Observation 1656 HE 1 Märklaudrakud ams8177944 JAH EI EI B-Kodotsütoos Märklaudrakud Kodotsütoos ehk märklaudrakkude olemasolu Tekst 122 JAH 88 10381-2 Target cells ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,03% HEM/BC Target cells [Presence] in Blood by Light microscopy Targets Bld Ql Smear 1 Observation 378 HE 1 Erütrotsüütide dakrüotsütoos e. pisarrakud ams8175826 JAH EI EI B-Dakrotsütoos Pisarrakud Dakrüotsütoos ehk pisarrakkude olemasolu Tekst 123 JAH 94 7791-7 Dacryocytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,03% HEM/BC Dacrocytes [Presence] in Blood by Light microscopy Dacryocytes Bld Ql Smear 1 Observation 1407 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7225279 Erütrotsüütide dakrüotsütoos e. pisarrakud ams8176605 JAH EI EI B-Dakrotsütoos Pisarrakud Dakrüotsütoos ehk pisarrakkude olemasolu Tekst 123 JAH 94 7791-7 Dacryocytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,03% HEM/BC Dacrocytes [Presence] in Blood by Light microscopy Dacryocytes Bld Ql Smear 1 Observation 379 HE 1 Erütrotsüütide ehhinotsütoos ams8175827 JAH EI EI B-Ehhinotsütoos Ehhinotsütoos Ehhinotsütoos Tekst 124 JAH 89 7790-9 Burr cells ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,01% HEM/BC Burr cells [Presence] in Blood by Light microscopy Burr Cells Bld Ql Smear 1 Observation 1408 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7225279 Erütrotsüütide ehhinotsütoos ams8176606 JAH EI EI B-Ehhinotsütoos Ehhinotsütoos Ehhinotsütoos Tekst 124 JAH 89 7790-9 Burr cells ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,01% HEM/BC Burr cells [Presence] in Blood by Light microscopy Burr Cells Bld Ql Smear 1 Observation 380 HE 1 Erütrotsüütide keratotsütoos ams8175828 EI EI EI B-Keratotsütoos Keratotsütoos Keratotsütoos Tekst 125 JAH 1672 10374-7 Helmet cells ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Helmet cells [Presence] in Blood by Light microscopy Helmet Cells Bld Ql Smear 1 Observation 381 HE 1 Erütrotsüütide drepanotsütoos e. sirprakud ams8175829 JAH EI EI B-Drepanotsütoos Sirprakud Drepanotsütoos ehk sirprakkude olemasolu Tekst 126 JAH 1673 801-1 Sickle cells ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,0047% HEM/BC Sickle cells [Presence] in Blood by Light microscopy Sickle Cells Bld Ql Smear 1 Observation 1409 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7225279 Erütrotsüütide drepanotsütoos e. sirprakud ams8176608 JAH EI EI B-Drepanotsütoos Sirprakud Drepanotsütoos ehk sirprakkude olemasolu Tekst 126 JAH 1673 801-1 Sickle cells ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,0047% HEM/BC Sickle cells [Presence] in Blood by Light microscopy Sickle Cells Bld Ql Smear 1 Observation 367 HE 1 Erütrotsüütide basofiilne sõmerus ams8173932 JAH EI EI B-Basofiilne sõmerus Basofiilne sõmerus Basofiilne sõmerus Tekst 127 JAH 90 703-9 Basophilic stippling ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,00% HEM/BC Basophilic stippling [Presence] in Blood by Light microscopy Baso Stipl Bld Ql Smear 1 Observation 1399 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7225279 Erütrotsüütide basofiilne sõmerus ams8176594 JAH EI EI B-Basofiilne sõmerus Basofiilne sõmerus Basofiilne sõmerus Tekst 127 JAH 90 703-9 Basophilic stippling ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,00% HEM/BC Basophilic stippling [Presence] in Blood by Light microscopy Baso Stipl Bld Ql Smear 1 Observation 382 HE 1 Howell-Jolly kehakesed ams8175830 JAH EI EI B-Howelli-Jolly kehakesed Howelli-Jolly kehakesed Howelli-Jolly kehakesed Tekst 128 JAH 91 7793-3 Howell-Jolly bodies ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,00% HEM/BC Howell-Jolly bodies [Presence] in Blood by Light microscopy Howell-Jolly Bod Bld Ql Smear 1 Observation 1411 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7225279 Howelli-Jolly kehakesed ams8176932 JAH EI EI B-Howelli-Jolly kehakesed Howelli-Jolly kehakesed Howelli-Jolly kehakesed Tekst 128 JAH 91 7793-3 Howell-Jolly bodies ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,00% HEM/BC Howell-Jolly bodies [Presence] in Blood by Light microscopy Howell-Jolly Bod Bld Ql Smear 1 Observation 383 HE 1 Caboti ringid ams8175831 EI EI EI B-Caboti ringid Caboti ringid Caboti ringid Tekst 129 JAH 92 11280-5 Cabot rings ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Cabot rings [Presence] in Blood by Light microscopy Cabot rings Bld Ql Smear 1 Observation 384 HE 1 Pappenheimeri kehakesed ams8175832 EI EI EI B-Pappenheimeri kehakesed Pappenheimeri kehakesed Pappenheimeri kehakesed Tekst 130 JAH 93 7795-8 Pappenheimer bodies ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Pappenheimer bodies [Presence] in Blood by Light microscopy Pappenheimer Bod Bld Ql Smear 1 Observation 385 HE 1 Heinzi kehakesed ams8175833 JAH EI EI B-Heinzi kehakesed Heinzi kehakesed Heinzi kehakesed Tekst 131 JAH 1674 716-1 Heinz bodies ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Heinz bodies [Presence] in Blood by Light microscopy Heinz Bod Bld Ql Smear 1 Observation 1410 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7225279 Heinzi kehakesed ams8176612 JAH EI EI B-Heinzi kehakesed Heinzi kehakesed Heinzi kehakesed Tekst 131 JAH 1674 716-1 Heinz bodies ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Heinz bodies [Presence] in Blood by Light microscopy Heinz Bod Bld Ql Smear 1 Observation 386 HE 1 Trombotsüütide anisotsütoos ams8175834 JAH EI EI B-Trombotsüütide anisotsütoos Trombotsüütide anisotsütoos Trombotsüütide anisotsütoos Tekst 132 JAH 1675 51640-1 Platelet anisocytosis ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Platelet anisocytosis [Presence] in Blood by Light microscopy Platelet anisocytosis Bld Ql Smear 1 Observation 1412 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7225279 Trombotsüütide anisotsütoos ams8176613 JAH EI EI B-Trombotsüütide anisotsütoos Trombotsüütide anisotsütoos Trombotsüütide anisotsütoos Tekst 132 JAH 1675 51640-1 Platelet anisocytosis ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Platelet anisocytosis [Presence] in Blood by Light microscopy Platelet anisocytosis Bld Ql Smear 1 Observation 387 HE 1 Trombotsüütide makrotsütoos ams8175835 JAH EI EI B-Trombotsüütide makrotsütoos Trombotsüütide makrotsütoos Trombotsüütide makrotsütoos Tekst 133 JAH 1676 32146-3 Platelets.large ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Platelets Large [Presence] in Blood by Light microscopy Lg Platelets Bld Ql Smear 1 Observation 1413 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7225279 Trombotsüütide makrotsütoos ams8176614 JAH EI EI B-Trombotsüütide makrotsütoos Trombotsüütide makrotsütoos Trombotsüütide makrotsütoos Tekst 133 JAH 1676 32146-3 Platelets.large ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Platelets Large [Presence] in Blood by Light microscopy Lg Platelets Bld Ql Smear 1 Observation 388 HE 1 Trombotsüütide hüpogranulatsioon ams8175836 JAH EI EI B-Trombotsüütide hüpogranulatsioon Trombotsüütide hüpogranulatsioon Trombotsüütide hüpogranulatsioon Tekst 134 JAH 1677 33216-3 Platelets.agranular ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Platelets agranular [Presence] in Blood by Light microscopy Agran Platelets Bld Ql Smear 1 Observation 1414 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7225279 Trombotsüütide hüpogranulatsioon ams8176615 JAH EI EI B-Trombotsüütide hüpogranulatsioon Trombotsüütide hüpogranulatsioon Trombotsüütide hüpogranulatsioon Tekst 134 JAH 1677 33216-3 Platelets.agranular ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Platelets agranular [Presence] in Blood by Light microscopy Agran Platelets Bld Ql Smear 1 Observation 389 HE 1 Hiidtrombotsüüdid ams8175837 JAH EI EI B-Hiidtrombotsüüdid Hiidtrombotsüüdid Hiidtrombotsüüdid Tekst 135 JAH 1678 5908-9 Platelets.giant ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,0017% HEM/BC Platelets Giant [Presence] in Blood by Light microscopy Giant Platelets Bld Ql Smear 1 Observation 1415 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7225279 Hiidtrombotsüüdid ams8176616 JAH EI EI B-Hiidtrombotsüüdid Hiidtrombotsüüdid Hiidtrombotsüüdid Tekst 135 JAH 1678 5908-9 Platelets.giant ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,0017% HEM/BC Platelets Giant [Presence] in Blood by Light microscopy Giant Platelets Bld Ql Smear 1 Observation 390 HE 1 Trombotsüütide agregaadid ams8175838 JAH EI EI B-Trombotsüütide agregaadid Trombotsüütide agregaadid Trombotsüütide agregaadid Tekst 136 JAH 1679 7796-6 Platelet clump ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Platelet clump [Presence] in Blood by Light microscopy Platelet Clump Bld Ql Smear 1 Observation 1416 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7225279 Trombotsüütide agregaadid ams8176617 JAH EI EI B-Trombotsüütide agregaadid Trombotsüütide agregaadid Trombotsüütide agregaadid Tekst 136 JAH 1679 7796-6 Platelet clump ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Platelet clump [Presence] in Blood by Light microscopy Platelet Clump Bld Ql Smear 1 Observation 391 HE 1 Trombotsüütide satellism ams8175839 JAH EI EI B-Trombotsüütide satellism Trombotsüütide satellism Trombotsüütide satellism Tekst 138 JAH 1681 18312-9 Platelet satellitism ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Platelet satellitism [Presence] in Blood by Light microscopy Platelet Satel Bld Ql Smear 1 Observation 1417 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk7225279 Trombotsüütide satellism ams8176618 JAH EI EI B-Trombotsüütide satellism Trombotsüütide satellism Trombotsüütide satellism Tekst 138 JAH 1681 18312-9 Platelet satellitism ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Platelet satellitism [Presence] in Blood by Light microscopy Platelet Satel Bld Ql Smear 1 Observation 392 HE 1 Megakarüotsüütide tuumad ams8175840 EI EI EI B-Megakarüotsüütide tuumad Megakarüotsüütide tuumad Megakarüotsüütide tuumad QN % % 139 JAH/Võrreld 66 70028-6 Megakaryocytic nuclei/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % HEM/BC Megakaryocytic nuclei/100 leukocytes in Blood by Manual count Megakaryocytic nuclei NFr Bld Manual 1 Observation 11,4729 40 HE 1 Retikulotsüüdid ams8171653 JAH JAH EI B-Ret-m Retikulotsüütide mikroskoopia Retikulotsüütide mikroskoopia QN % % 143 JAH/Võrreld 2101 31112-6 Reticulocytes/100 erythrocytes NFr Pt Bld Qn Manual % % 9 HEM/BC Reticulocytes/100 erythrocytes in Blood by Manual Retics/100 RBC NFr Manual 1 Observation 16,4896 38 HE 1 Erütrotsüütide settekiirus SR ams8171626 JAH JAH EI B-ESR Settekiirus Erütrotsüütide settekiirus QN mm/h mm/h 146 JAH/Võrreld 106 4537-7 Erythrocyte sedimentation rate Vel Pt Bld Qn Westergren mm/h mm/hr 0,03% HEM/BC Erythrocyte sedimentation rate by Westergren method ESR Bld Qn Westrgrn 1 Both 41 HE 1 Erütrotsüütide settekiirus kapillaarveres ams8171720 JAH JAH EI cB-ESR Kapillaarvere settekiirus Kapillaarvere erütrotsüütide settekiirus QN mm/h mm/h 147 JAH/Võrreld 108 30341-2 Erythrocyte sedimentation rate Vel Pt Bld Qn mm/h 0,07% HEM/BC Erythrocyte sedimentation rate ESR Bld Qn 1 Both 262 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres shk7226757 JAH JAH EI aB-ABB panel Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres Happe-aluse tasakaalu uuring arteriaalses veres Paneel RAPIDPoint 500 1 JAH 1248 24336-0 Gas panel - Pt BldA Qn 0,01% PANEL.CHEM Gas panel in Arterial blood Gas Pnl BldA 1 Order 1748 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses nabaväädi veres shk7226800 JAH JAH EI auB-ABB panel Happe-aluse tasakaal arteriaalses nabaväädi veres Happe-aluse tasakaalu uuring arteriaalses nabaväädi veres Paneel RAPIDPoint 500 2 EI 4899 51974-4 Gas panel - Pt BldCoA Qn PANEL.CHEM Gas panel - Arterial cord blood Gas Pnl BldCoA 1 Order 16,2945 287 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres shk7226757 Pt-t Patsiendi kehatemperatuur ams8179565 JAH EI EI Pt-t Kehatemperatuur Patsiendi kehatemperatuur QN C °C 3 JAH 1249 8329-5 Body temperature Temp Pt Core Qn BDYTMP.MOLEC Body temperature - Core Bdy temp Core 2 438 HAT 2 Patsiendi kehatemperatuur ams8175867 JAH EI EI Pt-t Kehatemperatuur Patsiendi kehatemperatuur QN C °C LabServ 3 JAH 1249 8329-5 Body temperature Temp Pt Core Qn BDYTMP.MOLEC Body temperature - Core Bdy temp Core 2 1721 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres shk7226759 Kehatemperatuur ams8179648 JAH JAH EI Pt-t Kehatemperatuur Patsiendi kehatemperatuur QN C C RAPIDPoint 500 3 JAH 1249 8329-5 Body temperature Temp Pt Core Qn BDYTMP.MOLEC Body temperature - Core Bdy temp Core 2 1746 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres shk7226761 Kehatemperatuur ams8179700 JAH JAH EI Pt-t Kehatemperatuur Patsiendi kehatemperatuur QN C C RAPIDPoint 500 3 JAH 1249 8329-5 Body temperature Temp Pt Core Qn BDYTMP.MOLEC Body temperature - Core Bdy temp Core 2 288 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres shk7226757 FiO2 Hapniku osakaal sissehingatavas õhus ams8179566 JAH EI EI FiO2 FiO2 Hapniku osakaal sissehingatavas õhus QN % % 4 JAH 1250 19994-3 Oxygen/Inspired gas setting VFr Pt Ventilator Qn % % 0,01% PULM Oxygen/Inspired gas setting [Volume Fraction] Ventilator O2/Inspired gas setting VFr Vent 2 439 HAT 2 Hapniku osakaal sissehingatavas õhus ams8175868 JAH EI EI FiO2 FiO2 Hapniku osakaal sissehingatavas õhus QN % % LabServ 4 JAH 1250 19994-3 Oxygen/Inspired gas setting VFr Pt Ventilator Qn % % 0,01% PULM Oxygen/Inspired gas setting [Volume Fraction] Ventilator O2/Inspired gas setting VFr Vent 2 1722 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres shk7226759 FiO2 ams8179649 JAH JAH EI FiO2 FiO2 Hapniku osakaal sissehingatavas õhus QN % % RAPIDPoint 500 4 JAH 1250 19994-3 Oxygen/Inspired gas setting VFr Pt Ventilator Qn % % 0,01% PULM Oxygen/Inspired gas setting [Volume Fraction] Ventilator O2/Inspired gas setting VFr Vent 2 1747 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres shk7226761 FiO2 ams8179701 JAH JAH EI FiO2 FiO2 Hapniku osakaal sissehingatavas õhus QN % % RAPIDPoint 500 4 JAH 1250 19994-3 Oxygen/Inspired gas setting VFr Pt Ventilator Qn % % 0,01% PULM Oxygen/Inspired gas setting [Volume Fraction] Ventilator O2/Inspired gas setting VFr Vent 2 263 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres shk7226757 pH arteriaalses veres ams8179541 JAH JAH EI aB-pH pH pH arteriaalses veres QN RAPIDPoint 500 5 JAH 1251 2744-1 pH LsCnc Pt BldA Qn [pH] 0,08% CHEM pH of Arterial blood pH BldA 1 Both 264 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres shk7226757 pCO2 osarõhk arteriaalses veres ams8179542 JAH EI EI aB-pCO2 pCO2 Süsinikdioksiidi osarõhk arteriaalses veres QN mmHg mmHg RAPIDPoint 500 6 JAH 1252 2019-8 Carbon dioxide PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg 0,05% CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] in Arterial blood pCO2 BldA 1 Both 265 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres shk7226757 pO2 osarõhk arteriaalses veres ams8179543 JAH EI EI aB-pO2 pO2 Hapniku osarõhk arteriaalses veres QN mmHg mmHg RAPIDPoint 500 8 JAH 1253 2703-7 Oxygen PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg 0,07% CHEM Oxygen [Partial pressure] in Arterial blood pO2 BldA 1 Both 274 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres shk7226757 sO2 hapnikuga küllastatus arter. veres ams8179552 JAH EI EI aB-sO2 sO2 Hapnikuga küllastatus arteriaalses veres QN % % RAPIDPoint 500 9 JAH 1254 2708-6 Oxygen saturation MFr Pt BldA Qn % % 0,02% CHEM Oxygen saturation in Arterial blood SaO2% BldA 1 Observation 275 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres shk7226757 O2Hb oksühemoglobiini ams8179553 JAH EI EI aB-O2Hb Oksühemoglobiin Oksühemoglobiin arteriaalses veres QN % % RAPIDPoint 500 11 JAH 1255 2714-4 Oxyhemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldA Qn % % CHEM Fractional oxyhemoglobin in Arterial blood OxyHgb MFr BldA 1 Observation 278 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres shk7226757 HHb redutseeritud hemoglobiin ams8179556 JAH EI EI aB-RHb Redutseeritud hemoglobiin Redutseeritud hemoglobiin arteriaalses veres QN % % RAPIDPoint 500 12 JAH 1256 19225-2 Deoxyhemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldA Qn % % HEM/BC Deoxyhemoglobin/Hemoglobin.total in Arterial blood DO-Hgb MFr BldA 1 Observation 266 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres shk7226757 pH(t) ams8179544 JAH EI EI aB-pHt pH (t) pH (kehatemperatuuri järgi kohandatud) arteriaalses veres QN RAPIDPoint 500 13 JAH 1257 33254-4 pH^^adjusted to patients actual temperature LsCnc Pt BldA Qn [pH] 0,01% CHEM pH of Arterial blood adjusted to patients actual temperature pH temp adj BldA 1 Observation 267 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres shk7226757 pCO2 osarõhk arteriaalses verest(t) ams8179545 JAH EI EI aB-pCO2t pCO2 (t) Süsinikdioksiidi osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) arteriaalses veres QN mmHg mmHg RAPIDPoint 500 14 JAH 1258 32771-8 Carbon dioxide^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Arterial blood pCO2 temp adj BldA 1 Observation 268 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres shk7226757 pO2 osarõhk arteriaalses veres(t) ams8179546 JAH EI EI aB-pO2t pO2 (t) Hapniku osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) arteriaalses veres QN mmHg mmHg RAPIDPoint 500 15 JAH 1259 19255-9 Oxygen^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Oxygen [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Arterial blood pO2 temp adj BldA 1 Observation 271 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres shk7226757 BE aluste liig arter. veres ams8179549 JAH EI EI aB-BE BE Aluste liig arteriaalses veres QN mmol/L mmol/L LabServ 26 JAH 1268 1925-7 Base excess SCnc Pt BldA Qn mmol/L mmol/L 0,04% CHEM Base excess in Arterial blood Base excess BldA-sCnc 1 Observation 1752 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses nabaväädi veres shk7226800 BE ams8179791 JAH JAH EI aB-BE BE Aluste liig arteriaalses veres QN mmol/L mmol/L 26 JAH 1268 1925-7 Base excess SCnc Pt BldA Qn mmol/L mmol/L 0,04% CHEM Base excess in Arterial blood Base excess BldA-sCnc 1 Observation 269 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres shk7226757 HCO3 kontsentratsioon ams8179547 JAH EI EI aP-HCO3 Vesinikkarbonaat Vesinikkarbonaat arteriaalses plasmas QN mmol/L mmol/L RAPIDPoint 500 30 JAH 1273 1960-4 Bicarbonate SCnc Pt BldA Qn mmol/L mmol/L 0,05% CHEM Bicarbonate [Moles/volume] in Arterial blood HCO3 BldA-sCnc 1 Both 270 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres shk7226757 HCO3 kontsentratsioon(st) ams8179548 JAH EI EI aP-HCO3st Vesinikkarbonaat (st) Vesinikkarbonaat (standardiseeritud) arteriaalses plasmas QN mmol/L mmol/L RAPIDPoint 500 31 JAH 3154 19230-2 Bicarbonate^^standard SCnc Pt BldA Qn mmol/L mmol/L CHEM Bicarbonate [Moles/volume] standard in Arterial blood HCO3 std BldA-sCnc 1 Observation 8,0775 276 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres shk7226757 COHb karboksühemoglobin ams8179554 JAH EI EI aB-COHb COHb Karboksühemoglobiin arteriaalses veres QN % % RAPIDPoint 500 32 JAH 1343 2030-5 Carboxyhemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldA Qn % % CHEM Carboxyhemoglobin/Hemoglobin.total in Arterial blood COHgb MFr BldA 1 Observation 277 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres shk7226757 MetHb methemoglobiin ams8179555 JAH EI EI aB-MetHb MetHb Methemoglobiin arteriaalses veres QN % % RAPIDPoint 500 33 JAH 1346 2615-3 Methemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldA Qn % % CHEM Methemoglobin/Hemoglobin.total in Arterial blood MetHgb MFr BldA 1 Observation 285 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres shk7226757 Lac laktaat ams8179563 JAH EI EI aP-Lac Laktaat Laktaat arteriaalses plasmas QN mmol/L mmol/L 34 JAH 1279 2518-9 Lactate SCnc Pt BldA Qn mmol/L mmol/L 0,00% CHEM Lactate [Moles/volume] in Arterial blood Lactate BldA-sCnc 1 Both 411 HAT 2 Lac laktaat ams8175599 JAH EI EI aP-Lac Laktaat Laktaat arteriaalses plasmas QN mmol/L mmol/L LabServ 34 JAH 1279 2518-9 Lactate SCnc Pt BldA Qn mmol/L mmol/L 0,00% CHEM Lactate [Moles/volume] in Arterial blood Lactate BldA-sCnc 1 Both 1682 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres shk7226761 JAH JAH EI vB-ABB panel Happe-aluse tasakaal venoosses veres Happe-aluse tasakaalu uuring venoosses veres Paneel 35 JAH 1280 24339-4 Gas panel - Pt BldV Qn PANEL.CHEM Gas panel in Venous blood Gas Pnl BldV 1 Order 1723 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres shk7226761 pH ams8179676 JAH JAH EI vB-pH pH pH venoosses veres QN RAPIDPoint 500 37 JAH 1281 2746-6 pH LsCnc Pt BldV Qn [pH] 0,01% CHEM pH of Venous blood pH BldV 1 Both 1724 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres shk7226761 pCO2 ams8179677 JAH JAH EI vB-pCO2 pCO2 Süsinikdioksiidi osarõhk venoosses veres QN mmHg mmHg RAPIDPoint 500 38 JAH 1282 2021-4 Carbon dioxide PPres Pt BldV Qn mm[Hg] mm Hg 0,01% CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] in Venous blood pCO2 BldV 1 Both 1725 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres shk7226761 pO2 ams8179678 JAH JAH EI vB-pO2 pO2 Hapniku osarõhk venoosses veres QN mmHg mmHg RAPIDPoint 500 39 JAH 1283 2705-2 Oxygen PPres Pt BldV Qn mm[Hg] mm Hg 0,00% CHEM Oxygen [Partial pressure] in Venous blood pO2 BldV 1 Both 1734 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres shk7226761 sO2 ams8179687 JAH JAH EI vB-sO2 sO2 Hapnikuga küllastatus venoosses veres QN % % RAPIDPoint 500 40 JAH 1284 2711-0 Oxygen saturation MFr Pt BldV Qn % %; Meas% HEMODYN.MOLEC Oxygen saturation in Venous blood SaO2% BldV 2 1735 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres shk7226761 Oksühemoglobiin ams8179688 JAH JAH EI vB-O2Hb Oksühemoglobiin Oksühemoglobiin venoosses veres QN % % RAPIDPoint 500 41 JAH 1285 2716-9 Oxyhemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldV Qn % % CHEM Fractional oxyhemoglobin in Venous blood OxyHgb MFr BldV 1 Observation 1738 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres shk7226761 Redutseeritud hemoglobiin ams8179691 JAH JAH EI vB-RHb Redutseeritud hemoglobiin Redutseeritud hemoglobiin venoosses veres QN % % RAPIDPoint 500 42 JAH 1286 19227-8 Deoxyhemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldV Qn % % HEM/BC Deoxyhemoglobin/Hemoglobin.total in Venous blood DO-Hgb MFr BldV 1 Observation 1726 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres shk7226761 pH (t) ams8179679 JAH JAH EI vB-pHt pH (t) pH (kehatemperatuuri järgi kohandatud) venoosses veres QN RAPIDPoint 500 43 JAH 1287 39486-6 pH^^adjusted to patients actual temperature LsCnc Pt BldV Qn [pH] CHEM pH of Venous blood adjusted to patients actual temperature pH temp adj BldV 1 Observation 1727 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres shk7226761 pCO2 (t) ams8179680 JAH JAH EI vB-pCO2t pCO2 (t) Süsinikdioksiidi osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) venoosses veres QN mmHg mmHg RAPIDPoint 500 44 JAH 1288 40619-9 Carbon dioxide^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldV Qn mm[Hg] CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Venous blood pCO2 temp adj BldV 1 Observation 1728 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres shk7226761 pO2 (t) ams8179681 JAH JAH EI vB-pO2t pO2 (t) Hapniku osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) venoosses veres QN mmHg mmHg RAPIDPoint 500 45 JAH 1289 19258-3 Oxygen^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldV Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Oxygen [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Venous blood pO2 temp adj BldV 1 Observation 1731 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres shk7226761 BE ams8179684 JAH JAH EI vB-BE BE Aluste liig venoosses veres QN mmol/L mmol/L RAPIDPoint 500 48 JAH 1292 1927-3 Base excess SCnc Pt BldV Qn mmol/L mmol/L 0,01% CHEM Base excess in Venous blood Base excess BldV-sCnc 1 Observation 1729 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres shk7226761 Vesinikkarbonaat ams8179682 JAH JAH EI vP-HCO3 Vesinikkarbonaat Vesinikkarbonaat plasmas QN mmol/L mmol/L RAPIDPoint 500 51 JAH 1272 1963-8 Bicarbonate SCnc Pt Ser Qn mmol/L mmol/L CHEM Bicarbonate [Moles/volume] in Serum HCO3 Ser-sCnc 1 Both 1730 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres shk7226761 Vesinikkarbonaat (st) ams8179683 JAH JAH EI vP-HCO3st Vesinikkarbonaat (st) Vesinikkarbonaat (standardiseeritud) plasmas QN mmol/L mmol/L RAPIDPoint 500 52 JAH 2155 69964-5 Bicarbonate^^standard SCnc Pt Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Bicarbonate [Moles/volume] standard in Plasma HCO3 std Plas-sCnc 1 Both 11,4729 1736 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres shk7226761 COHb ams8179689 JAH JAH EI vB-COHb COHb Karboksühemoglobiin venoosses veres QN % % RAPIDPoint 500 53 JAH 1344 2032-1 Carboxyhemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldV Qn % % CHEM Carboxyhemoglobin/Hemoglobin.total in Venous blood COHgb MFr BldV 1 Observation 1737 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres shk7226761 MetHb ams8179690 JAH JAH EI vB-MetHb MetHb Methemoglobiin venoosses veres QN % % RAPIDPoint 500 54 JAH 1347 2617-9 Methemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldV Qn % % CHEM Methemoglobin/Hemoglobin.total in Venous blood MetHgb MFr BldV 1 Observation 1745 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres shk7226761 Laktaat ams8179698 JAH JAH EI vP-Lac Laktaat Laktaat venoosses plasmas QN mmol/L mmol/L RAPIDPoint 500 55 JAH 1297 2519-7 Lactate SCnc Pt BldV Qn mmol/L mmol/L CHEM Lactate [Moles/volume] in Venous blood Lactate BldV-sCnc 1 Both 413 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres shk7226759 JAH JAH EI cB-ABB panel Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres Happe-aluse tasakaalu uuring kapillaarses veres Paneel RAPIDPoint 500 78 JAH 1318 24337-8 Gas panel - Pt BldC Qn PANEL.CHEM Gas panel in Capillary blood Gas Pnl BldC 1 Order 414 HAT 2 pH ams8174013 JAH EI EI cB-pH pH pH kapillaarses veres QN LabServ 79 JAH 1322 2745-8 pH LsCnc Pt BldC Qn [pH] 0,00% CHEM pH of Capillary blood pH BldC 1 Both 1698 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres shk7226759 pH ams8179624 JAH JAH EI cB-pH pH pH kapillaarses veres QN RAPIDPoint 500 79 JAH 1322 2745-8 pH LsCnc Pt BldC Qn [pH] 0,00% CHEM pH of Capillary blood pH BldC 1 Both 415 HAT 2 pCO2 osarõhk ams8174014 JAH EI EI cB-pCO2 pCO2 Süsinikdioksiidi osarõhk kapillaarses veres QN mmHg mmHg LabServ 80 JAH 1323 2020-6 Carbon dioxide PPres Pt BldC Qn mm[Hg] mm Hg 0,00% CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] in Capillary blood pCO2 BldC 1 Both 1699 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres shk7226759 pCO2 ams8179625 JAH JAH EI cB-pCO2 pCO2 Süsinikdioksiidi osarõhk kapillaarses veres QN mmHg mmHg RAPIDPoint 500 80 JAH 1323 2020-6 Carbon dioxide PPres Pt BldC Qn mm[Hg] mm Hg 0,00% CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] in Capillary blood pCO2 BldC 1 Both 416 HAT 2 pO2 osarõhk ams8174015 JAH EI EI cB-pO2 pO2 Hapniku osarõhk kapillaarses veres QN mmHg mmHg LabServ 82 JAH 1324 2704-5 Oxygen PPres Pt BldC Qn mm[Hg] mm Hg 0,00% CHEM Oxygen [Partial pressure] in Capillary blood pO2 BldC 1 Both 1700 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres shk7226759 pO2 ams8179626 JAH JAH EI cB-pO2 pO2 Hapniku osarõhk kapillaarses veres QN mmHg mmHg RAPIDPoint 500 82 JAH 1324 2704-5 Oxygen PPres Pt BldC Qn mm[Hg] mm Hg 0,00% CHEM Oxygen [Partial pressure] in Capillary blood pO2 BldC 1 Both 425 HAT 2 sO2 hanikuga küllastatus ams8175606 JAH EI EI cB-sO2 sO2 Hapnikuga küllastatus kapillaarses veres QN % % LabServ 83 JAH 1325 2709-4 Oxygen saturation MFr Pt BldC Qn % %; Calc% 0,00% HEMODYN.MOLEC Oxygen saturation in Capillary blood SaO2% BldC 2 1709 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres shk7226759 sO2 ams8179635 JAH JAH EI cB-sO2 sO2 Hapnikuga küllastatus kapillaarses veres QN % % RAPIDPoint 500 83 JAH 1325 2709-4 Oxygen saturation MFr Pt BldC Qn % %; Calc% 0,00% HEMODYN.MOLEC Oxygen saturation in Capillary blood SaO2% BldC 2 426 HAT 2 O2Hb oksühemoglobiin ams8175641 JAH EI EI cB-O2Hb Oksühemoglobiin Oksühemoglobiin kapillaarses veres QN % % LabServ 85 JAH 1326 2715-1 Oxyhemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldC Qn % % CHEM Fractional oxyhemoglobin in Capillary blood OxyHgb MFr BldC 1 Observation 1710 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres shk7226759 Oksühemoglobiin ams8179636 JAH JAH EI cB-O2Hb Oksühemoglobiin Oksühemoglobiin kapillaarses veres QN % % RAPIDPoint 500 85 JAH 1326 2715-1 Oxyhemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldC Qn % % CHEM Fractional oxyhemoglobin in Capillary blood OxyHgb MFr BldC 1 Observation 429 HAT 2 HHb redutseeritud hemoglobiin ams8175654 JAH EI EI cB-RHb Redutseeritud hemoglobiin Redutseeritud hemoglobiin kapillaarses veres QN % % LabServ 86 JAH 1327 19226-0 Deoxyhemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldC Qn % % HEM/BC Deoxyhemoglobin/Hemoglobin.total in Capillary blood DO-Hgb MFr BldC 1 Observation 11,3891 1713 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres shk7226759 Redutseeritud hemoglobiin ams8179639 JAH JAH EI cB-RHb Redutseeritud hemoglobiin Redutseeritud hemoglobiin kapillaarses veres QN % % RAPIDPoint 500 86 JAH 1327 19226-0 Deoxyhemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldC Qn % % HEM/BC Deoxyhemoglobin/Hemoglobin.total in Capillary blood DO-Hgb MFr BldC 1 Observation 11,3891 417 HAT 2 pH(t) ams8175635 JAH EI EI cB-pHt pH (t) pH (kehatemperatuuri järgi kohandatud) kapillaarses veres QN LabServ 87 JAH 1328 39485-8 pH^^adjusted to patients actual temperature LsCnc Pt BldC Qn [pH] CHEM pH of Capillary blood adjusted to patients actual temperature pH temp adj BldC 1 Observation 1701 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres shk7226759 pH (t) ams8179627 JAH JAH EI cB-pHt pH (t) pH (kehatemperatuuri järgi kohandatud) kapillaarses veres QN RAPIDPoint 500 87 JAH 1328 39485-8 pH^^adjusted to patients actual temperature LsCnc Pt BldC Qn [pH] CHEM pH of Capillary blood adjusted to patients actual temperature pH temp adj BldC 1 Observation 418 HAT 2 pCO2(t) osarõhk ams8175636 JAH EI EI cB-pCO2t pCO2 (t) Süsinikdioksiidi osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) kapillaarses veres QN mmHg mmHg LabServ 88 JAH 1329 40620-7 Carbon dioxide^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldC Qn mm[Hg] CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Capillary blood pCO2 temp adj BldC 1 Observation 1702 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres shk7226759 pCO2 (t) ams8179628 JAH JAH EI cB-pCO2t pCO2 (t) Süsinikdioksiidi osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) kapillaarses veres QN mmHg mmHg RAPIDPoint 500 88 JAH 1329 40620-7 Carbon dioxide^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldC Qn mm[Hg] CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Capillary blood pCO2 temp adj BldC 1 Observation 419 HAT 2 pO2(t) osarõhk ams8175637 JAH EI EI cB-pO2t pO2 (t) Hapniku osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) kapillaarses veres QN mmHg mmHg LabServ 89 JAH 1330 19256-7 Oxygen^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldC Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Oxygen [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Capillary blood pO2 temp adj BldC 1 Observation 11,3891 1703 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres shk7226759 pO2 (t) ams8179629 JAH JAH EI cB-pO2t pO2 (t) Hapniku osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) kapillaarses veres QN mmHg mmHg RAPIDPoint 500 89 JAH 1330 19256-7 Oxygen^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldC Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Oxygen [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Capillary blood pO2 temp adj BldC 1 Observation 11,3891 422 HAT 2 BE aluste liig ams8174017 JAH EI EI cB-BE BE Aluste liig kapillaarses veres QN mmol/L mmol/L LabServ 96 JAH 1337 1926-5 Base excess SCnc Pt BldC Qn mmol/L mmol/L CHEM Base excess in Capillary blood Base excess BldC-sCnc 1 Observation 1706 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres shk7226759 BE ams8179632 JAH JAH EI cB-BE BE Aluste liig kapillaarses veres QN mmol/L mmol/L RAPIDPoint 500 96 JAH 1337 1926-5 Base excess SCnc Pt BldC Qn mmol/L mmol/L CHEM Base excess in Capillary blood Base excess BldC-sCnc 1 Observation 420 HAT 2 HCO3- bikabonaadi kontseratsioon ams8174016 JAH EI EI cP-HCO3 Vesinikkarbonaat Vesinikkarbonaat kapillaarses plasmas QN mmol/L mmol/L LabServ 99 JAH 2720 1961-2 Bicarbonate SCnc Pt BldC Qn mmol/L mmol/L 1093 CHEM Bicarbonate [Moles/volume] in Capillary blood HCO3 BldC-sCnc 1 Both 11,3891 1704 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres shk7226759 Vesinikkarbonaat ams8179630 JAH JAH EI cP-HCO3 Vesinikkarbonaat Vesinikkarbonaat kapillaarses plasmas QN mmol/L mmol/L RAPIDPoint 500 99 JAH 2720 1961-2 Bicarbonate SCnc Pt BldC Qn mmol/L mmol/L 1093 CHEM Bicarbonate [Moles/volume] in Capillary blood HCO3 BldC-sCnc 1 Both 11,3891 421 HAT 2 HCO3(st) bikarbonaadi konts. (st) ams8175640 JAH EI EI cP-HCO3st Vesinikkarbonaat (st) Vesinikkarbonaat (standardiseeritud) kapillaarses plasmas QN mmol/L mmol/L LabServ 100 JAH 3156 19231-0 Bicarbonate^^standard SCnc Pt BldC Qn mmol/L mmol/L CHEM Bicarbonate [Moles/volume] standard in Capillary blood HCO3 std BldC-sCnc 1 Observation 8,0775 1705 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres shk7226759 Vesinikkarbonaat (st) ams8179631 JAH JAH EI cP-HCO3st Vesinikkarbonaat (st) Vesinikkarbonaat (standardiseeritud) kapillaarses plasmas QN mmol/L mmol/L RAPIDPoint 500 100 JAH 3156 19231-0 Bicarbonate^^standard SCnc Pt BldC Qn mmol/L mmol/L CHEM Bicarbonate [Moles/volume] standard in Capillary blood HCO3 std BldC-sCnc 1 Observation 8,0775 427 HAT 2 COHb karboksühemoglobiin ams8175642 JAH EI EI cB-COHb COHb Karboksühemoglobiin kapillaarses veres QN % % LabServ 101 JAH 1345 2031-3 Carboxyhemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldC Qn % % CHEM Carboxyhemoglobin/Hemoglobin.total in Capillary blood COHgb MFr BldC 1 Observation 1711 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres shk7226759 COHb ams8179637 JAH JAH EI cB-COHb COHb Karboksühemoglobiin kapillaarses veres QN % % RAPIDPoint 500 101 JAH 1345 2031-3 Carboxyhemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldC Qn % % CHEM Carboxyhemoglobin/Hemoglobin.total in Capillary blood COHgb MFr BldC 1 Observation 428 HAT 2 MetHb methemoglobiin ams8175643 JAH EI EI cB-MetHb MetHb Methemoglobiin kapillaarses veres QN % % LabServ 102 JAH 1348 2616-1 Methemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldC Qn % % CHEM Methemoglobin/Hemoglobin.total in Capillary blood MetHgb MFr BldC 1 Observation 1712 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres shk7226759 MetHb ams8179638 JAH JAH EI cB-MetHb MetHb Methemoglobiin kapillaarses veres QN % % RAPIDPoint 500 102 JAH 1348 2616-1 Methemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldC Qn % % CHEM Methemoglobin/Hemoglobin.total in Capillary blood MetHgb MFr BldC 1 Observation 436 HAT 2 Lac laktaat ams8175598 JAH EI EI cP-Lac Laktaat Laktaat kapillaarses plasmas QN mmol/L mmol/L LabServ 103 JAH 1342 19239-3 Lactate SCnc Pt BldC Qn CHEM Lactate [Moles/volume] in Capillary blood Lactate BldC-sCnc 1 Both 1720 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres shk7226759 Laktaat ams8179646 JAH JAH EI cP-Lac Laktaat Laktaat kapillaarses plasmas QN mmol/L mmol/L RAPIDPoint 500 103 JAH 1342 19239-3 Lactate SCnc Pt BldC Qn CHEM Lactate [Moles/volume] in Capillary blood Lactate BldC-sCnc 1 Both 273 HAT 2 Hb hemoglobiin ams8175576 JAH EI EI B-Hb oxym Hb Hemoglobiin veres (oksümeetria) QN g/L g/L LabServ 108 JAH 1276 55782-7 Hemoglobin MCnc Pt Bld Qn Oximetry g/dL g/dL HEM/BC Hemoglobin [Mass/volume] in Blood by Oximetry Hgb Bld Oximetry-mCnc 1 Both 424 HAT 2 Hb hemoglobiin ams8175608 JAH EI EI B-Hb oxym Hb Hemoglobiin veres (oksümeetria) QN g/L g/L LabServ 108 JAH 1276 55782-7 Hemoglobin MCnc Pt Bld Qn Oximetry g/dL g/dL HEM/BC Hemoglobin [Mass/volume] in Blood by Oximetry Hgb Bld Oximetry-mCnc 1 Both 1671 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres shk7226757 Hb ams8179551 JAH JAH EI B-Hb oxym Hb Hemoglobiin veres (oksümeetria) QN g/L g/L RAPIDPoint 500 108 JAH 1276 55782-7 Hemoglobin MCnc Pt Bld Qn Oximetry g/dL g/dL HEM/BC Hemoglobin [Mass/volume] in Blood by Oximetry Hgb Bld Oximetry-mCnc 1 Both 1689 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses nabaväädi veres shk7226800 Hb ams8179793 JAH JAH EI B-Hb oxym Hb Hemoglobiin veres (oksümeetria) QN g/L g/L RAPIDPoint 500 108 JAH 1276 55782-7 Hemoglobin MCnc Pt Bld Qn Oximetry g/dL g/dL HEM/BC Hemoglobin [Mass/volume] in Blood by Oximetry Hgb Bld Oximetry-mCnc 1 Both 1708 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres shk7226759 Hb ams8179634 JAH JAH EI B-Hb oxym Hb Hemoglobiin veres (oksümeetria) QN g/L g/L RAPIDPoint 500 108 JAH 1276 55782-7 Hemoglobin MCnc Pt Bld Qn Oximetry g/dL g/dL HEM/BC Hemoglobin [Mass/volume] in Blood by Oximetry Hgb Bld Oximetry-mCnc 1 Both 404 HAT 2 HbF fetaalne hemoglobiin ams8175634 JAH EI EI B-HbF neonat HbF Fetaalne hemoglobiin veres (vastsündinutel) QN % % LabServ 109 JAH 1349 18291-5 Hemoglobin F/Hemoglobin.total MFr Pt Bld^newborn Qn % % HEM/BC Hemoglobin F/Hemoglobin.total in Blood from newborn Hgb F MFr Bld NB 1 Observation 1673 HAT 2 HbF ams8179813 JAH JAH EI B-HbF neonat HbF Fetaalne hemoglobiin veres (vastsündinutel) QN % % 109 JAH 1349 18291-5 Hemoglobin F/Hemoglobin.total MFr Pt Bld^newborn Qn % % HEM/BC Hemoglobin F/Hemoglobin.total in Blood from newborn Hgb F MFr Bld NB 1 Observation 272 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres shk7226757 Htc hematokrit ams8179550 JAH EI EI B-Hct calc Hct (arvutuslik) Hematokrit veres (arvutuslik) QN % % RAPIDPoint 500 111 JAH 1278 48703-3 Hematocrit VFr Pt Bld Qn Estimated HEM/BC Hematocrit [Volume Fraction] of Blood by Estimated Hct VFr Bld Est 1 Observation 423 HAT 2 Hct hematokrit ams8175607 JAH EI EI B-Hct calc Hct (arvutuslik) Hematokrit veres (arvutuslik) QN % % LabServ 111 JAH 1278 48703-3 Hematocrit VFr Pt Bld Qn Estimated HEM/BC Hematocrit [Volume Fraction] of Blood by Estimated Hct VFr Bld Est 1 Observation 1670 HAT 2 Hct (arvutuslik) ams8179902 JAH JAH EI B-Hct calc Hct (arvutuslik) Hematokrit veres (arvutuslik) QN % % 111 JAH 1278 48703-3 Hematocrit VFr Pt Bld Qn Estimated HEM/BC Hematocrit [Volume Fraction] of Blood by Estimated Hct VFr Bld Est 1 Observation 1688 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses nabaväädi veres shk7226800 Hct (arvutuslik) ams8179792 JAH JAH EI B-Hct calc Hct (arvutuslik) Hematokrit veres (arvutuslik) QN % % RAPIDPoint 500 111 JAH 1278 48703-3 Hematocrit VFr Pt Bld Qn Estimated HEM/BC Hematocrit [Volume Fraction] of Blood by Estimated Hct VFr Bld Est 1 Observation 1707 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres shk7226759 Hct (arvutuslik) ams8179633 JAH JAH EI B-Hct calc Hct (arvutuslik) Hematokrit veres (arvutuslik) QN % % RAPIDPoint 500 111 JAH 1278 48703-3 Hematocrit VFr Pt Bld Qn Estimated HEM/BC Hematocrit [Volume Fraction] of Blood by Estimated Hct VFr Bld Est 1 Observation 403 HAT 2 pH ams8174006 JAH JAH EI uB-pH pH nabaväädi veres pH nabaväädi veres QN LabServ 114 JAH 2159 14873-4 pH LsCnc Pt BldCo Qn [pH] CHEM pH of Cord blood pH BldCo 1 Both 27,7899 1749 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses nabaväädi veres shk7226800 pH ams8179788 JAH JAH EI auB-pH pH pH arteriaalses nabaväädi veres QN " " 115 JAH 5669 28646-8 pH LsCnc Pt BldCoA Qn [pH] pH CHEM pH of Arterial cord blood pH BldCoA 1 Both 1750 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses nabaväädi veres shk7226800 pCO2 ams8179789 JAH JAH EI auB-pCO2 pCO2 Süsinikdioksiidi osarõhk arteriaalses nabaväädi veres QN mmHg "mmHg " 116 JAH 5670 28644-3 Carbon dioxide PPres Pt BldCoA Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] in Arterial cord blood pCO2 BldCoA 1 Both 1751 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses nabaväädi veres shk7226800 pO2 ams8179790 JAH JAH EI auB-pO2 pO2 Hapniku osarõhk arteriaalses nabaväärdi veres QN mmHg "mmHg " 117 JAH 5671 28648-4 Oxygen PPres Pt BldCoA Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Oxygen [Partial pressure] in Arterial cord blood pO2 BldCoA 1 Both 1672 HAT 2 sO2 ams8179904 JAH JAH EI auB-sO2 sO2 Hapnikuga küllastatus arteriaalses nabaväädi veres QN % "% " 118 JAH 5673 28642-7 Oxygen saturation MFr Pt BldCoA Qn % % CHEM Oxygen saturation in Arterial cord blood SaO2 % BldCoA 1 Observation 1753 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses nabaväädi veres shk7226800 sO2 ams8179794 JAH JAH EI auB-sO2 sO2 Hapnikuga küllastatus arteriaalses nabaväädi veres QN % "% " 118 JAH 5673 28642-7 Oxygen saturation MFr Pt BldCoA Qn % % CHEM Oxygen saturation in Arterial cord blood SaO2 % BldCoA 1 Observation 1668 HAT 2 BE ams8179901 JAH JAH EI auB-BE BE Aluste liig arteriaalses nabaväädi veres QN mmHg "mmHg " 119 JAH 5672 28638-5 Base excess SCnc Pt BldCoA Qn Calculated mmol/L mmol/L CHEM Base excess in Arterial cord blood by calculation Base excess BldCoA Calc-sCnc 1 Observation 1669 HAT 2 Laktaat ams8179911 JAH JAH EI auP-Lac Laktaat Laktaat arteriaalses nabaväädi plasmas QN mmol/L "mmol/L " 120 JAH 5683 A-5411 1754 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses nabaväädi veres shk7226800 Laktaat ams8179802 JAH JAH EI auP-Lac Laktaat Laktaat arteriaalses nabaväädi plasmas QN mmol/L "mmol/L " 120 JAH 5683 A-5411 74 EL 3 Kaalium kapillaarseerumis ams8173721 JAH JAH EI S,P-K Kaalium Kaalium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L LabServ 2 JAH/Võrreld 211 2823-3 Potassium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,2673% CHEM Potassium [Moles/volume] in Serum or Plasma Potassium SerPl-sCnc 1 Both 82 EL 3 Kaalium seerumis ams8171675 JAH JAH EI S,P-K Kaalium Kaalium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L LabServ 2 JAH/Võrreld 211 2823-3 Potassium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,2673% CHEM Potassium [Moles/volume] in Serum or Plasma Potassium SerPl-sCnc 1 Both 280 EL 3 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres shk7226757 K+ kaalium ams8179558 JAH EI EI S,P-K Kaalium Kaalium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 2 JAH/Võrreld 211 2823-3 Potassium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,2673% CHEM Potassium [Moles/volume] in Serum or Plasma Potassium SerPl-sCnc 1 Both 406 EL 3 K+ kaalium ams8174010 JAH EI EI S,P-K Kaalium Kaalium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L LabServ 2 JAH/Võrreld 211 2823-3 Potassium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,2673% CHEM Potassium [Moles/volume] in Serum or Plasma Potassium SerPl-sCnc 1 Both 431 EL 3 K+ kaalium ams8174018 JAH EI EI S,P-K Kaalium Kaalium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L LabServ 2 JAH/Võrreld 211 2823-3 Potassium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,2673% CHEM Potassium [Moles/volume] in Serum or Plasma Potassium SerPl-sCnc 1 Both 1675 EL 3 Kaalium ams8179906 JAH JAH EI S,P-K Kaalium Kaalium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 2 JAH/Võrreld 211 2823-3 Potassium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,2673% CHEM Potassium [Moles/volume] in Serum or Plasma Potassium SerPl-sCnc 1 Both 1692 EL 3 Happe-aluse tasakaal arteriaalses nabaväädi veres shk7226800 Kaalium ams8179797 JAH JAH EI S,P-K Kaalium Kaalium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L RAPIDPoint 500 2 JAH/Võrreld 211 2823-3 Potassium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,2673% CHEM Potassium [Moles/volume] in Serum or Plasma Potassium SerPl-sCnc 1 Both 1715 EL 3 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres shk7226759 Kaalium ams8179641 JAH JAH EI S,P-K Kaalium Kaalium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L RAPIDPoint 500 2 JAH/Võrreld 211 2823-3 Potassium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,2673% CHEM Potassium [Moles/volume] in Serum or Plasma Potassium SerPl-sCnc 1 Both 1740 EL 3 Happe-aluse tasakaal venoosses veres shk7226761 Kaalium ams8179693 JAH JAH EI S,P-K Kaalium Kaalium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 2 JAH/Võrreld 211 2823-3 Potassium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,2673% CHEM Potassium [Moles/volume] in Serum or Plasma Potassium SerPl-sCnc 1 Both 75 EL 3 Naatrium kapillaarseerumis ams8173722 JAH JAH EI S,P-Na Naatrium Naatrium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L LabServ 4 JAH/Võrreld 210 2951-2 Sodium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1705% CHEM Sodium [Moles/volume] in Serum or Plasma Sodium SerPl-sCnc 1 Both 83 EL 3 Naatrium seerumis ams8171679 JAH JAH EI S,P-Na Naatrium Naatrium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L LabServ 4 JAH/Võrreld 210 2951-2 Sodium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1705% CHEM Sodium [Moles/volume] in Serum or Plasma Sodium SerPl-sCnc 1 Both 279 EL 3 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres shk7226757 Na+ naatrium ams8179557 JAH EI EI S,P-Na Naatrium Naatrium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 4 JAH/Võrreld 210 2951-2 Sodium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1705% CHEM Sodium [Moles/volume] in Serum or Plasma Sodium SerPl-sCnc 1 Both 405 EL 3 Na+ naatrium ams8174011 JAH EI EI S,P-Na Naatrium Naatrium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L LabServ 4 JAH/Võrreld 210 2951-2 Sodium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1705% CHEM Sodium [Moles/volume] in Serum or Plasma Sodium SerPl-sCnc 1 Both 430 EL 3 Na+ naatrium ams8174019 JAH EI EI S,P-Na Naatrium Naatrium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L LabServ 4 JAH/Võrreld 210 2951-2 Sodium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1705% CHEM Sodium [Moles/volume] in Serum or Plasma Sodium SerPl-sCnc 1 Both 1674 EL 3 Naatrium ams8179905 JAH JAH EI S,P-Na Naatrium Naatrium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 4 JAH/Võrreld 210 2951-2 Sodium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1705% CHEM Sodium [Moles/volume] in Serum or Plasma Sodium SerPl-sCnc 1 Both 1691 EL 3 Happe-aluse tasakaal arteriaalses nabaväädi veres shk7226800 Naatrium ams8179796 JAH JAH EI S,P-Na Naatrium Naatrium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L RAPIDPoint 500 4 JAH/Võrreld 210 2951-2 Sodium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1705% CHEM Sodium [Moles/volume] in Serum or Plasma Sodium SerPl-sCnc 1 Both 1714 EL 3 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres shk7226759 Naatrium ams8179640 JAH JAH EI S,P-Na Naatrium Naatrium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L RAPIDPoint 500 4 JAH/Võrreld 210 2951-2 Sodium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1705% CHEM Sodium [Moles/volume] in Serum or Plasma Sodium SerPl-sCnc 1 Both 1739 EL 3 Happe-aluse tasakaal venoosses veres shk7226761 Naatrium ams8179692 JAH JAH EI S,P-Na Naatrium Naatrium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 4 JAH/Võrreld 210 2951-2 Sodium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1705% CHEM Sodium [Moles/volume] in Serum or Plasma Sodium SerPl-sCnc 1 Both 46 EL 3 Kaltsium, ioniseeritud,kapillaarseerumis ams8173724 JAH JAH EI S,P-iCa Kaltsium (ioniseeritud) Kaltsium (ioniseeritud) seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 6 JAH 213 12180-6 Calcium.ionized SCnc Pt Ser/Plas Qn ISE mg/dL mmol/L CHEM Calcium.ionized [Moles/volume] in Serum or Plasma by Ion-selective membrane electrode (ISE) Ca-I SerPl ISE-sCnc 1 Both 55 EL 3 Kaltsium, ioniseeritud, seerumis ams8171665 JAH JAH EI S,P-iCa Kaltsium (ioniseeritud) Kaltsium (ioniseeritud) seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 6 JAH 213 12180-6 Calcium.ionized SCnc Pt Ser/Plas Qn ISE mg/dL mmol/L CHEM Calcium.ionized [Moles/volume] in Serum or Plasma by Ion-selective membrane electrode (ISE) Ca-I SerPl ISE-sCnc 1 Both 281 EL 3 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres shk7226757 iCa++ ioniseeritud kaltsium ams8179559 JAH EI EI S,P-iCa Kaltsium (ioniseeritud) Kaltsium (ioniseeritud) seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L RAPIDPoint 500 6 JAH 213 12180-6 Calcium.ionized SCnc Pt Ser/Plas Qn ISE mg/dL mmol/L CHEM Calcium.ionized [Moles/volume] in Serum or Plasma by Ion-selective membrane electrode (ISE) Ca-I SerPl ISE-sCnc 1 Both 407 EL 3 iCa++ ioniseeritud kaltsium ams8174012 JAH EI EI S,P-iCa Kaltsium (ioniseeritud) Kaltsium (ioniseeritud) seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L LabServ 6 JAH 213 12180-6 Calcium.ionized SCnc Pt Ser/Plas Qn ISE mg/dL mmol/L CHEM Calcium.ionized [Moles/volume] in Serum or Plasma by Ion-selective membrane electrode (ISE) Ca-I SerPl ISE-sCnc 1 Both 432 EL 3 iCa++ ioniseeritud kaltsium ams8174020 JAH EI EI S,P-iCa Kaltsium (ioniseeritud) Kaltsium (ioniseeritud) seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L LabServ 6 JAH 213 12180-6 Calcium.ionized SCnc Pt Ser/Plas Qn ISE mg/dL mmol/L CHEM Calcium.ionized [Moles/volume] in Serum or Plasma by Ion-selective membrane electrode (ISE) Ca-I SerPl ISE-sCnc 1 Both 1676 EL 3 Kaltsium (ioniseeritud) ams8179907 JAH JAH EI S,P-iCa Kaltsium (ioniseeritud) Kaltsium (ioniseeritud) seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 6 JAH 213 12180-6 Calcium.ionized SCnc Pt Ser/Plas Qn ISE mg/dL mmol/L CHEM Calcium.ionized [Moles/volume] in Serum or Plasma by Ion-selective membrane electrode (ISE) Ca-I SerPl ISE-sCnc 1 Both 1693 EL 3 Happe-aluse tasakaal arteriaalses nabaväädi veres shk7226800 Kaltsium (ioniseeritud) ams8179798 JAH JAH EI S,P-iCa Kaltsium (ioniseeritud) Kaltsium (ioniseeritud) seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 6 JAH 213 12180-6 Calcium.ionized SCnc Pt Ser/Plas Qn ISE mg/dL mmol/L CHEM Calcium.ionized [Moles/volume] in Serum or Plasma by Ion-selective membrane electrode (ISE) Ca-I SerPl ISE-sCnc 1 Both 1716 EL 3 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres shk7226759 Kaltsium (ioniseeritud) ams8179642 JAH JAH EI S,P-iCa Kaltsium (ioniseeritud) Kaltsium (ioniseeritud) seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L RAPIDPoint 500 6 JAH 213 12180-6 Calcium.ionized SCnc Pt Ser/Plas Qn ISE mg/dL mmol/L CHEM Calcium.ionized [Moles/volume] in Serum or Plasma by Ion-selective membrane electrode (ISE) Ca-I SerPl ISE-sCnc 1 Both 1741 EL 3 Happe-aluse tasakaal venoosses veres shk7226761 Kaltsium (ioniseeritud) ams8179694 JAH JAH EI S,P-iCa Kaltsium (ioniseeritud) Kaltsium (ioniseeritud) seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 6 JAH 213 12180-6 Calcium.ionized SCnc Pt Ser/Plas Qn ISE mg/dL mmol/L CHEM Calcium.ionized [Moles/volume] in Serum or Plasma by Ion-selective membrane electrode (ISE) Ca-I SerPl ISE-sCnc 1 Both 282 EL 3 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres shk7226757 iCa++(7,4) ion. kaltsium (pH 7,4) ams8179560 JAH EI EI S,P-iCa (pH 7,4) Kaltsium (ioniseeritud, pH 7,4) Kaltsium (ioniseeritud, pH 7,4 korral) QN mmol/L mmol/L RAPIDPoint 500 7 JAH/Võrreld 214 19072-8 Calcium.ionized^^adjusted to pH 7.4 SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Calcium.ionized [Moles/volume] adjusted to pH 7.4 in Serum or Plasma Ca-I adj pH7.4 SerPl-sCnc 1 Observation 408 EL 3 iCa++(7,4) ion. kaltsium(pH7,4) ams8175644 JAH EI EI S,P-iCa (pH 7,4) Kaltsium (ioniseeritud, pH 7,4) Kaltsium (ioniseeritud, pH 7,4 korral) QN mmol/L mmol/L LabServ 7 JAH/Võrreld 214 19072-8 Calcium.ionized^^adjusted to pH 7.4 SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Calcium.ionized [Moles/volume] adjusted to pH 7.4 in Serum or Plasma Ca-I adj pH7.4 SerPl-sCnc 1 Observation 433 EL 3 iCa(++(7,4) ion. kaltsium(pH7,4) ams8175638 JAH EI EI S,P-iCa (pH 7,4) Kaltsium (ioniseeritud, pH 7,4) Kaltsium (ioniseeritud, pH 7,4 korral) QN mmol/L mmol/L LabServ 7 JAH/Võrreld 214 19072-8 Calcium.ionized^^adjusted to pH 7.4 SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Calcium.ionized [Moles/volume] adjusted to pH 7.4 in Serum or Plasma Ca-I adj pH7.4 SerPl-sCnc 1 Observation 1677 EL 3 Kaltsium (ioniseeritud, pH 7,4) ams8179908 JAH JAH EI S,P-iCa (pH 7,4) Kaltsium (ioniseeritud, pH 7,4) Kaltsium (ioniseeritud, pH 7,4 korral) QN mmol/L mmol/L 7 JAH/Võrreld 214 19072-8 Calcium.ionized^^adjusted to pH 7.4 SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Calcium.ionized [Moles/volume] adjusted to pH 7.4 in Serum or Plasma Ca-I adj pH7.4 SerPl-sCnc 1 Observation 1694 EL 3 Happe-aluse tasakaal arteriaalses nabaväädi veres shk7226800 Kaltsium (ioniseeritud, pH 7,4) ams8179799 JAH JAH EI S,P-iCa (pH 7,4) Kaltsium (ioniseeritud, pH 7,4) Kaltsium (ioniseeritud, pH 7,4 korral) QN mmol/L mmol/L RAPIDPoint 500 7 JAH/Võrreld 214 19072-8 Calcium.ionized^^adjusted to pH 7.4 SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Calcium.ionized [Moles/volume] adjusted to pH 7.4 in Serum or Plasma Ca-I adj pH7.4 SerPl-sCnc 1 Observation 1717 EL 3 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres shk7226759 Kaltsium (ioniseeritud, pH 7,4) ams8179643 JAH JAH EI S,P-iCa (pH 7,4) Kaltsium (ioniseeritud, pH 7,4) Kaltsium (ioniseeritud, pH 7,4 korral) QN mmol/L mmol/L RAPIDPoint 500 7 JAH/Võrreld 214 19072-8 Calcium.ionized^^adjusted to pH 7.4 SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Calcium.ionized [Moles/volume] adjusted to pH 7.4 in Serum or Plasma Ca-I adj pH7.4 SerPl-sCnc 1 Observation 1742 EL 3 Happe-aluse tasakaal venoosses veres shk7226761 Kaltsium (ioniseeritud, pH 7,4) ams8179695 JAH JAH EI S,P-iCa (pH 7,4) Kaltsium (ioniseeritud, pH 7,4) Kaltsium (ioniseeritud, pH 7,4 korral) QN mmol/L mmol/L 7 JAH/Võrreld 214 19072-8 Calcium.ionized^^adjusted to pH 7.4 SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Calcium.ionized [Moles/volume] adjusted to pH 7.4 in Serum or Plasma Ca-I adj pH7.4 SerPl-sCnc 1 Observation 84 EL 3 Kaltsium üldine seerumis ams8175573 JAH JAH EI S,P-Ca Kaltsium Kaltsium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L LabServ 10 JAH/Võrreld 212 2000-8 Calcium SCnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Calcium [Moles/volume] in Serum or Plasma Calcium SerPl-sCnc 1 Both 77 EL 3 Kloriid kapillaarseerumis ams8173863 JAH JAH EI S,P-Cl Kloriid Kloriid seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L LabServ 13 JAH/Võrreld 216 2075-0 Chloride SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1479% CHEM Chloride [Moles/volume] in Serum or Plasma Chloride SerPl-sCnc 1 Both 87 EL 3 Kloriid seerumis ams8171668 JAH JAH EI S,P-Cl Kloriid Kloriid seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L LabServ 13 JAH/Võrreld 216 2075-0 Chloride SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1479% CHEM Chloride [Moles/volume] in Serum or Plasma Chloride SerPl-sCnc 1 Both 283 EL 3 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres shk7226757 Cl- kloriid ams8179561 JAH EI EI S,P-Cl Kloriid Kloriid seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 13 JAH/Võrreld 216 2075-0 Chloride SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1479% CHEM Chloride [Moles/volume] in Serum or Plasma Chloride SerPl-sCnc 1 Both 409 EL 3 Cl- kloriid ams8175604 JAH EI EI S,P-Cl Kloriid Kloriid seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L LabServ 13 JAH/Võrreld 216 2075-0 Chloride SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1479% CHEM Chloride [Moles/volume] in Serum or Plasma Chloride SerPl-sCnc 1 Both 434 EL 3 Cl- kloriid ams8175600 JAH EI EI S,P-Cl Kloriid Kloriid seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L LabServ 13 JAH/Võrreld 216 2075-0 Chloride SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1479% CHEM Chloride [Moles/volume] in Serum or Plasma Chloride SerPl-sCnc 1 Both 1679 EL 3 Kloriid ams8179909 JAH JAH EI S,P-Cl Kloriid Kloriid seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 13 JAH/Võrreld 216 2075-0 Chloride SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1479% CHEM Chloride [Moles/volume] in Serum or Plasma Chloride SerPl-sCnc 1 Both 1695 EL 3 Happe-aluse tasakaal arteriaalses nabaväädi veres shk7226800 Kloriid ams8179800 JAH JAH EI S,P-Cl Kloriid Kloriid seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L RAPIDPoint 500 13 JAH/Võrreld 216 2075-0 Chloride SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1479% CHEM Chloride [Moles/volume] in Serum or Plasma Chloride SerPl-sCnc 1 Both 1718 EL 3 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres shk7226759 Kloriid ams8179644 JAH JAH EI S,P-Cl Kloriid Kloriid seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L RAPIDPoint 500 13 JAH/Võrreld 216 2075-0 Chloride SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1479% CHEM Chloride [Moles/volume] in Serum or Plasma Chloride SerPl-sCnc 1 Both 1743 EL 3 Happe-aluse tasakaal venoosses veres shk7226761 Kloriid ams8179696 JAH JAH EI S,P-Cl Kloriid Kloriid seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 13 JAH/Võrreld 216 2075-0 Chloride SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1479% CHEM Chloride [Moles/volume] in Serum or Plasma Chloride SerPl-sCnc 1 Both 76 EL 3 Fosfaat kapillaarseermist ams8173723 JAH JAH EI S,P-P Fosfaat Fosfaat seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L LabServ 14 JAH/Võrreld 234 14879-1 Phosphate SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Phosphate [Moles/volume] in Serum or Plasma Phosphate SerPl-sCnc 1 Both 86 EL 3 Fosfaat seerumis ams8171680 JAH JAH EI S,P-P Fosfaat Fosfaat seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L LabServ 14 JAH/Võrreld 234 14879-1 Phosphate SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Phosphate [Moles/volume] in Serum or Plasma Phosphate SerPl-sCnc 1 Both 88 EL 3 Magneesium seerumis ams8171678 JAH JAH EI S,P-Mg Magneesium Magneesium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L LabServ 16 JAH/Võrreld 218 2601-3 Magnesium SCnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Magnesium [Moles/volume] in Serum or Plasma Magnesium SerPl-sCnc 1 Both 63 KAR 4 Troponiin T (kõrgtundlik) ams8174323 JAH JAH EI S,P-cTnT-hs Troponiin T (kõrgtundlik) Troponiin T (kõrgtundlik) seerumis/plasmas QN ng/L ng/L Cobas 411 Roche 1 JAH/Võrreld 2888 67151-1 Troponin T.cardiac MCnc Pt Ser/Plas Qn Detection limit <= 5 ng/L ng/L ng/L CHEM Troponin T.cardiac [Mass/volume] in Serum or Plasma by Detection limit <= 5 ng/L Troponin T SerPl DL <= 5 ng/L-mCnc 1 11,4393 57 KAR 4 Kreatiinkinaasi MB isoensüüm ams8174066 JAH JAH EI S,P-CK-MBm CK-MBm Kreatiini kinaasi MB isoensüümi mass seerumis/plasmas QN ug/L ng/mL Cobas 411 Roche 6 JAH 315 13969-1 Creatine kinase.MB MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,3363% CHEM Creatine kinase.MB [Mass/volume] in Serum or Plasma CK MB SerPl-mCnc 1 Both 64 KAR 4 NT-proBNP ams8173875 JAH JAH EI S,P-NT-proBNP NT-proBNP B-tüüpi natriureetilise propeptiidi N-fragment seerumis/plasmas QN ng/L pg/mL Cobas 411 Roche 8 JAH 317 33762-6 Natriuretic peptide.B prohormone MCnc Pt Ser/Plas Qn pg/mL pg/mL CHEM Natriuretic peptide.B prohormone [Mass/volume] in Serum or Plasma proBNP SerPl-mCnc 1 Both 72 KE 5 C-reaktiivne valk kapillaarseerumis ams8173708 JAH JAH EI S,P-CRP CRP C-reaktiivne valk seerumis/plasmas QN mg/L mg/L LabServ 1 JAH/Võrreld 232 1988-5 C reactive protein MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0344% CHEM C reactive protein [Mass/volume] in Serum or Plasma CRP SerPl-mCnc 1 Both 109 KE 5 C-reaktiivne valk ams8171670 JAH JAH EI S,P-CRP CRP C-reaktiivne valk seerumis/plasmas QN mg/L mg/L LabServ 1 JAH/Võrreld 232 1988-5 C reactive protein MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0344% CHEM C reactive protein [Mass/volume] in Serum or Plasma CRP SerPl-mCnc 1 Both 690 KE 5 Ultrasensitiivne C-reaktiivne valk ams8172982 JAH JAH JAH S,P-CRP-hs CRP (kõrgtundlik) C-reaktiivne valk seerumis/plasmas (kõrgtundlik) QN mg/L 3 JAH/Võrreld 233 30522-7 C reactive protein MCnc Pt Ser/Plas Qn High sensitivity 0,0083% CHEM C reactive protein [Mass/volume] in Serum or Plasma by High sensitivity method CRP SerPl HS-mCnc 1 Both 65 KE 5 Prokaltsitoniin ams8174484 JAH JAH EI S,P-PCT Prokaltsitoniin Prokaltsitoniin seerumis/plasmas QN ug/L ng/mL Cobas 411 Roche 5 JAH/Võrreld 302 33959-8 Procalcitonin MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL CHEM Procalcitonin [Mass/volume] in Serum or Plasma Procalcitonin SerPl-mCnc 1 Both 809 KE 5 Interleukiin 6 seerumis ams8174482 JAH JAH JAH S,P-IL-6 IL-6 Interleukiin 6 seerumis/plasmas QN ng/L ng/L 7 JAH 381 26881-3 Interleukin 6 MCnc Pt Ser/Plas Qn pg/mL pg/mL CHEM Interleukin 6 [Mass/volume] in Serum or Plasma Il6 SerPl-mCnc 1 Both 98 KE 5 Glükoos paastuseerumis ams8171673 JAH JAH EI fS,fP-Gluc Glükoos paastuseerumis/-plasmas Glükoos paastuseerumis/paastuplasmas QN mmol/L mmol/L LabServ 8 JAH/Võrreld 237 14771-0 Glucose^post CFst SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Fasting glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma Glucose p fast SerPl-sCnc 1 Both 117 KE 5 Glükoos paastuplasmas ams8173862 JAH JAH EI fS,fP-Gluc Glükoos paastuseerumis/-plasmas Glükoos paastuseerumis/paastuplasmas QN mmol/L mmol/L LabServ 8 JAH/Võrreld 237 14771-0 Glucose^post CFst SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Fasting glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma Glucose p fast SerPl-sCnc 1 Both 118 KE 5 Glükoos paastuplasmas enne glükoosi manustamist ams8173623 JAH JAH EI fS,fP-Gluc Glükoos paastuseerumis/-plasmas Glükoos paastuseerumis/paastuplasmas QN mmol/L mmol/L LabServ 8 JAH/Võrreld 237 14771-0 Glucose^post CFst SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Fasting glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma Glucose p fast SerPl-sCnc 1 Both 67 KE 5 Glükoos kapillaarseerumis ams8171700 JAH JAH EI fcB-Gluc Glükoos kapillaarses paastuveres Glükoos kapillaarses paastuveres QN mmol/L mmol/L LabServ 9 JAH/Võrreld 238 14770-2 Glucose^post CFst SCnc Pt BldC Qn Glucometer mmol/L mmol/L CHAL Fasting glucose [Moles/volume] in Capillary blood by Glucometer Glucose p fast BldC Glucomtr-sCnc 1 Both 284 KE 5 Glu glükoos ams8175513 JAH EI EI S,P-Gluc Glükoos Glükoos seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L LabServ 10 JAH/Võrreld 239 14749-6 Glucose SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma Glucose SerPl-sCnc 1 Both 410 KE 5 Glu glükoos ams8175565 JAH EI EI S,P-Gluc Glükoos Glükoos seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L LabServ 10 JAH/Võrreld 239 14749-6 Glucose SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma Glucose SerPl-sCnc 1 Both 435 KE 5 Gluc glükoos ams8175597 JAH EI EI S,P-Gluc Glükoos Glükoos seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L LabServ 10 JAH/Võrreld 239 14749-6 Glucose SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma Glucose SerPl-sCnc 1 Both 1652 KE 5 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres shk7226757 Glükoos ams8179562 JAH EI EI S,P-Gluc Glükoos Glükoos seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L Siemens 10 JAH/Võrreld 239 14749-6 Glucose SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma Glucose SerPl-sCnc 1 Both 1678 KE 5 Glükoos ams8179910 JAH JAH EI S,P-Gluc Glükoos Glükoos seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 10 JAH/Võrreld 239 14749-6 Glucose SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma Glucose SerPl-sCnc 1 Both 1683 KE 5 Glükoos ams8177843 JAH JAH EI S,P-Gluc Glükoos Glükoos seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L Advia 10 JAH/Võrreld 239 14749-6 Glucose SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma Glucose SerPl-sCnc 1 Both 1696 KE 5 Happe-aluse tasakaal arteriaalses nabaväädi veres shk7226800 Glükoos ams8179801 JAH JAH EI S,P-Gluc Glükoos Glükoos seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L RAPIDPoint 500 10 JAH/Võrreld 239 14749-6 Glucose SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma Glucose SerPl-sCnc 1 Both 1719 KE 5 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres shk7226759 Glükoos ams8179645 JAH JAH EI S,P-Gluc Glükoos Glükoos seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L RAPIDPoint 500 10 JAH/Võrreld 239 14749-6 Glucose SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma Glucose SerPl-sCnc 1 Both 1744 KE 5 Happe-aluse tasakaal venoosses veres shk7226761 Glükoos ams8179697 JAH JAH EI S,P-Gluc Glükoos Glükoos seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 10 JAH/Võrreld 239 14749-6 Glucose SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma Glucose SerPl-sCnc 1 Both 54 KE 5 Glükoos kapillaarveres ams8173492 JAH JAH EI cB-Gluc POCT Glükoos kapillaarses veres (POCT) Glükoos kapillaarses veres (POCT) QN mmol/L mmol/L 12 JAH/Võrreld 2049 14743-9 Glucose SCnc Pt BldC Qn Glucometer mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Capillary blood by Glucometer Glucose BldC Glucomtr-sCnc 1 Both 28,6478 254 KE 5 Glükoos ams8173645 JAH EI EI cB-Gluc POCT Glükoos kapillaarses veres (POCT) Glükoos kapillaarses veres (POCT) QN mmol/L mmol/L 12 JAH/Võrreld 2049 14743-9 Glucose SCnc Pt BldC Qn Glucometer mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Capillary blood by Glucometer Glucose BldC Glucomtr-sCnc 1 Both 28,6478 255 KE 5 Glükoos ams8173646 JAH EI EI cB-Gluc POCT Glükoos kapillaarses veres (POCT) Glükoos kapillaarses veres (POCT) QN mmol/L mmol/L 12 JAH/Võrreld 2049 14743-9 Glucose SCnc Pt BldC Qn Glucometer mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Capillary blood by Glucometer Glucose BldC Glucomtr-sCnc 1 Both 28,6478 256 KE 5 Glükoos 7.00 ams8173494 JAH EI EI cB-Gluc POCT Glükoos kapillaarses veres (POCT) Glükoos kapillaarses veres (POCT) QN mmol/L mmol/l 12 JAH/Võrreld 2049 14743-9 Glucose SCnc Pt BldC Qn Glucometer mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Capillary blood by Glucometer Glucose BldC Glucomtr-sCnc 1 Both 28,6478 257 KE 5 Glükoos 12.00 ams8173495 JAH EI EI cB-Gluc POCT Glükoos kapillaarses veres (POCT) Glükoos kapillaarses veres (POCT) QN mmol/L mmol/l 12 JAH/Võrreld 2049 14743-9 Glucose SCnc Pt BldC Qn Glucometer mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Capillary blood by Glucometer Glucose BldC Glucomtr-sCnc 1 Both 28,6478 258 KE 5 Glükoos 16.00 ams8173496 JAH EI EI cB-Gluc POCT Glükoos kapillaarses veres (POCT) Glükoos kapillaarses veres (POCT) QN mmol/L mmol/l 12 JAH/Võrreld 2049 14743-9 Glucose SCnc Pt BldC Qn Glucometer mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Capillary blood by Glucometer Glucose BldC Glucomtr-sCnc 1 Both 28,6478 259 KE 5 Glükoos 21.00 ams8173497 JAH EI EI cB-Gluc POCT Glükoos kapillaarses veres (POCT) Glükoos kapillaarses veres (POCT) QN mmol/L mmol/l 12 JAH/Võrreld 2049 14743-9 Glucose SCnc Pt BldC Qn Glucometer mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Capillary blood by Glucometer Glucose BldC Glucomtr-sCnc 1 Both 28,6478 400 KE 5 JAH JAH EI B-HbA1c panel HbA1c paneel Glükohemoglobiin veres (paneel) Paneel LabServ 14 EI/Paneel 3757 L-3757 401 KE 5 Glükohemoglobiin veres (IFCC ) ams8174108 JAH EI EI B-HbA1c (IFCC) HbA1c (IFCC) Glükohemoglobiin veres (IFCC) QN mmol/mol mmol/mol LabServ 15 JAH/Võrreld 2741 59261-8 Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total SFr Pt Bld Qn IFCC mmol/mol mmol/mol HEM/BC Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total in Blood by IFCC protocol Hgb A1c SFr Bld IFCC 1 Both 18,6192 402 KE 5 Glükohemoglobiin veres ams8174000 JAH EI EI B-HbA1c HbA1c Glükohemoglobiin veres QN % % LabServ 16 JAH/Võrreld 236 4548-4 Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total MFr Pt Bld Qn % %; % Hgb 0,0883% HEM/BC Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total in Blood Hgb A1c MFr Bld 1 Both 1653 KE 5 Glükoos 0 min (75 g) ams8177845 JAH JAH EI fS,P-Gluc 0 min (pre 75 g Gluc PO) Glükoos 0 min (75 g) Glükoos paastuseerumis/paastuplasmas enne glükoosi manustamist QN mmol/L mmol/L ADVIA 1800 Siemens 24 JAH/Võrreld 241 14996-3 Glucose^pre 75 g glucose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --pre 75 g glucose PO Glucose pre 75 g Glc PO SerPl-sCnc 1 Observation 119 KE 5 Glükoos plasmas 60 minutit pärast glükoosi manustamist ams8173624 JAH JAH EI S,P-Gluc 60 min (post 75 g Gluc PO) Glükoos 60 min (75 g) Glükoos seerumis/plasmas 60 minutit pärast glükoosi manustamist QN mmol/L mmol/L LabServ 25 JAH/Võrreld 248 51597-3 Glucose^1H post 75 g glucose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --1 hour post 75 g glucose PO Glucose 1H p 75 g Glc PO SerPl-sCnc 1 Observation 120 KE 5 Glükoos plasmas 120 minutit pärast glükoosi manustamist ams8173625 JAH JAH EI S,P-Gluc 120 min (post 75g Gluc PO) Glükoos 120 min (75 g) Glükoos seerumis/plasmas 120 minutit pärast glükoosi manustamist QN mmol/L mmol/L LabServ 26 JAH/Võrreld 242 14995-5 Glucose^2H post 75 g glucose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --2 hours post 75 g glucose PO Glucose 2H p 75 g Glc PO SerPl-sCnc 1 Both 99 KE 5 Laktaat plasmas ams8177696 JAH JAH EI P-Lac Laktaat Laktaat plasmas QN mmol/L mmol/L ABL90 36 JAH/Võrreld 286 2524-7 Lactate SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 0,0138% CHEM Lactate [Moles/volume] in Serum or Plasma Lactate SerPl-sCnc 1 Both 94 KE 5 Alaniini aminotransferaas (ALAT) ams8171659 JAH JAH EI S,P-ALAT ALAT Alaniini aminotransferaas seerumis/plasmas QN U/L U/L LabServ 38 JAH/Võrreld 222 1744-2 Alanine aminotransferase CCnc Pt Ser/Plas Qn Without P-5'-P U/L U/L CHEM Alanine aminotransferase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma by Without P-5'-P ALT SerPl w/o P-5'-P-cCnc 1 Both 93 KE 5 Aspartaadi aminotransferaas (ASAT) ams8171661 JAH JAH EI S,P-ASAT ASAT Aspartaadi aminotransferaas seerumis/plasmas QN U/L U/L LabServ 39 JAH/Võrreld 228 1920-8 Aspartate aminotransferase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,8705% CHEM Aspartate aminotransferase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma AST SerPl-cCnc 1 Both 89 KE 5 Leelisfosfataas ams8171658 JAH JAH EI S,P-ALP ALP Aluseline fosfataas seerumis/plasmas QN U/L U/L LabServ 42 JAH/Võrreld 223 6768-6 Alkaline phosphatase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,8002% CHEM Alkaline phosphatase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma ALP SerPl-cCnc 1 Both 1101 KE 5 JAH JAH JAH S-ALP-isoE ALP isoensüümid Aluselise fosfataasi isoensüümid seerumis Tekst 7224285 43 JAH 147 14588-8 Alkaline phosphatase isoenzymes Imp Pt Ser/Plas Nom CHEM Alkaline phosphatase isoenzymes [interpretation] in Serum or Plasma ALP Isos SerPl-Imp 1 Observation 1102 KE 5 Maksa 1 fraktsioon ams8173944 JAH EI JAH S-l1ALP Maksa 1 isoensüüm Aluselise fosfataasi maksa isoensüüm 1 seerumis QN U/L u/L 7224285 44 JAH/Võrreld 148 13874-3 Alkaline phosphatase.liver 1 CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L U/L CHEM Alkaline phosphatase.liver 1 [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma ALP Liver 1 SerPl-cCnc 1 Observation 1103 KE 5 Luufraktsioon ams8173945 JAH EI JAH S-bALP Luu isoensüüm Aluselise fosfataasi luu isoensüüm seerumis QN U/L u/l 7224285 46 JAH/Võrreld 150 1777-2 Alkaline phosphatase.bone CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L CHEM Alkaline phosphatase.bone [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma ALP Bone SerPl-cCnc 1 Both 1104 KE 5 Maksa 2 fraktsioon ams8173946 JAH EI JAH S-l2ALP Maksa 2 isoensüüm Aluselise fosfataasi maksa isoensüüm 2 seerumis QN U/L u/L 7224285 48 JAH/Võrreld 152 13875-0 Alkaline phosphatase.liver 2 CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L U/L CHEM Alkaline phosphatase.liver 2 [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma ALP Liver 2 SerPl-cCnc 1 Observation 1105 KE 5 Soolefraktsioon ams8173947 JAH EI JAH S-iALP Soole isoensüümid Aluselise fosfataasi soole isoensüümid seerumis QN U/L u/L 7224285 52 JAH/Võrreld 3709 1778-0 Alkaline phosphatase.intestinal CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L U/L 6 CHEM Alkaline phosphatase.intestinal [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma Estrone SerPl-sCnc 1 Observation 96 KE 5 Gammaglutamüüli transferaas ams8171672 JAH JAH EI S,P-GGT GGT Gammaglutamüüli transferaas seerumis/plasmas QN U/L U/L LabServ 64 JAH/Võrreld 235 2324-2 Gamma glutamyl transferase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,0564% CHEM Gamma glutamyl transferase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma GGT SerPl-cCnc 1 Both 69 KE 5 Bilirubiin üldine nabaväädiveres ams8173491 JAH JAH EI S,P-Bil Bilirubiin Bilirubiin seerumis/plasmas QN umol/L µmol/L LabServ 65 JAH/Võrreld 229 14631-6 Bilirubin SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Bilirubin [Moles/volume] in Serum or Plasma Bilirub SerPl-sCnc 1 Both 70 KE 5 Mikrobilirubiin kapillaarseerumis vastsündinul ams8173523 JAH JAH EI S,P-Bil Bilirubiin Bilirubiin seerumis/plasmas QN umol/L µmol/L LabServ 65 JAH/Võrreld 229 14631-6 Bilirubin SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Bilirubin [Moles/volume] in Serum or Plasma Bilirub SerPl-sCnc 1 Both 97 KE 5 Bilirubiin, üldine ams8171662 JAH JAH EI S,P-Bil Bilirubiin Bilirubiin seerumis/plasmas QN umol/L µmol/L LabServ 65 JAH/Võrreld 229 14631-6 Bilirubin SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Bilirubin [Moles/volume] in Serum or Plasma Bilirub SerPl-sCnc 1 Both 286 KE 5 Bil bilirubiin ams8175632 JAH EI EI S,P-Bil Bilirubiin Bilirubiin seerumis/plasmas QN umol/L µmol/L LabServ 65 JAH/Võrreld 229 14631-6 Bilirubin SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Bilirubin [Moles/volume] in Serum or Plasma Bilirub SerPl-sCnc 1 Both 297 KE 5 Bilirubiin ams8173612 JAH EI EI S,P-Bil Bilirubiin Bilirubiin seerumis/plasmas QN umol/L µmol/L LabServ 65 JAH/Võrreld 229 14631-6 Bilirubin SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Bilirubin [Moles/volume] in Serum or Plasma Bilirub SerPl-sCnc 1 Both 412 KE 5 nBili vastsündinu bilirubiin ams8175587 JAH EI EI S,P-Bil Bilirubiin Bilirubiin seerumis/plasmas QN umol/L µmol/L LabServ 65 JAH/Võrreld 229 14631-6 Bilirubin SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Bilirubin [Moles/volume] in Serum or Plasma Bilirub SerPl-sCnc 1 Both 437 KE 5 Bili bilirubiin ams8175588 JAH EI EI S,P-Bil Bilirubiin Bilirubiin seerumis/plasmas QN umol/L µmol/L LabServ 65 JAH/Võrreld 229 14631-6 Bilirubin SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Bilirubin [Moles/volume] in Serum or Plasma Bilirub SerPl-sCnc 1 Both 1791 KE 5 Bilirubiin (konjugeeritud) shk7226883 Bilirubiin ams8180101 JAH JAH EI S,P-Bil Bilirubiin Bilirubiin seerumis/plasmas QN umol/L umol/L 65 JAH/Võrreld 229 14631-6 Bilirubin SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Bilirubin [Moles/volume] in Serum or Plasma Bilirub SerPl-sCnc 1 Both 298 KE 5 Bilirubiin (konjugeeritud) ams8173668 JAH EI EI S,P-Bil-conj Bilirubiin (konjugeeritud) Bilirubiin (konjugeeritud) seerumis/plasmas QN umol/L µmol/l LabServ 68 JAH/Võrreld 230 14629-0 Bilirubin.glucuronidated+Bilirubin.albumin bound SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Bilirubin.direct [Moles/volume] in Serum or Plasma Bilirub Direct SerPl-sCnc 1 Both 1790 KE 5 Bilirubiin (konjugeeritud) shk7226883 Bilirubiin (konjugeeritud) ams8180102 JAH JAH EI S,P-Bil-conj Bilirubiin (konjugeeritud) Bilirubiin (konjugeeritud) seerumis/plasmas QN umol/L umol/L 68 JAH/Võrreld 230 14629-0 Bilirubin.glucuronidated+Bilirubin.albumin bound SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Bilirubin.direct [Moles/volume] in Serum or Plasma Bilirub Direct SerPl-sCnc 1 Both 1793 KE 5 Bilirubiin (konjugeeritud) shk7226883 JAH JAH EI S,P-Bil-conj Bilirubiin (konjugeeritud) Bilirubiin (konjugeeritud) seerumis/plasmas QN umol/L umol/L 68 JAH/Võrreld 230 14629-0 Bilirubin.glucuronidated+Bilirubin.albumin bound SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Bilirubin.direct [Moles/volume] in Serum or Plasma Bilirub Direct SerPl-sCnc 1 Both 299 KE 5 Bilirubiin (mittekonjugeeritud) ams8173669 JAH EI EI S,P-Bil-unconj Bilirubiin (mittekonjugeeritud) Bilirubiin (mittekonjugeeritud) seerumis/plasmas QN umol/L µmol/L LabServ 69 JAH/Võrreld 231 14630-8 Bilirubin.non-glucuronidated SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Bilirubin.indirect [Moles/volume] in Serum or Plasma Bilirub Indirect SerPl-sCnc 1 Both 1792 KE 5 Bilirubiin (konjugeeritud) shk7226883 Bilirubiin (mittekonjugeeritud) ams8180103 JAH JAH EI S,P-Bil-unconj Bilirubiin (mittekonjugeeritud) Bilirubiin (mittekonjugeeritud) seerumis/plasmas QN umol/L umol/L 69 JAH/Võrreld 231 14630-8 Bilirubin.non-glucuronidated SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Bilirubin.indirect [Moles/volume] in Serum or Plasma Bilirub Indirect SerPl-sCnc 1 Both 90 KE 5 Amülaas seerumis ams8171660 JAH JAH EI S,P-Amyl Amülaas Amülaas seerumis/plasmas QN U/L U/L LabServ 70 JAH/Võrreld 225 1798-8 Amylase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,0927% CHEM Amylase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma Amylase SerPl-cCnc 1 Both 91 KE 5 Lipaas seerumis ams8174054 JAH JAH EI S,P-Lip Lipaas Lipaas seerumis/plasmas QN U/L U/L LabServ 72 JAH/Võrreld 299 3040-3 Triacylglycerol lipase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,1557% CHEM Lipase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma Lipase SerPl-cCnc 1 Both 860 KE 5 Sapphapped seerumist ams8175725 JAH JAH JAH S,P-TBA Sapphapped Sapphapped seerumis/plasmas QN umol/L µmol/L 76 JAH/Võrreld 3071 14628-2 Bile acid SCnc Pt Ser Qn umol/L umol/L CHEM Bile acid [Moles/volume] in Serum Bile Ac Ser-sCnc 1 Both 32,6581 532 KE 5 Kreatiniin ams8175710 JAH EI EI S,P-Crea Kreatiniin Kreatiniin seerumis/plasmas QN umol/L µmol/L LabServ 78 JAH/Võrreld 279 14682-9 Creatinine SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Creatinine [Moles/volume] in Serum or Plasma Creat SerPl-sCnc 1 Both 533 KE 5 Hinnanguline glomerulaafiltratsiooni kiirus (eGFR) ams8175711 JAH EI EI eGFR (Crea, CKD-EPI) eGFR (Crea, CKD-EPI) Hinnanguline glomerulaarfiltratsiooni kiirus (kreatiniin, CKD-EPI) QN mL/min/1.73m2 mL/min1,73m³ LabServ 81 JAH/Võrreld 3485 62238-1 Glomerular filtration rate/1.73 sq M.predicted ArVRat Pt Ser/Plas Qn Creatinine-based formula (CKD-EPI) mL/min/{1.73_m2} mL/min/1.73 sq M 2 CHEM Glomerular filtration rate/1.73 sq M.predicted by Creatinine-based formula (CKD-EPI) GFR/BSA.pred SerPl CKD-EPI-ArVRat 1 Both 8,2638 112 KE 5 Uurea seerumis ams8171688 JAH JAH EI S,P-Urea Uurea Uurea seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L LabServ 86 JAH/Võrreld 310 22664-7 Urea SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Urea [Moles/volume] in Serum or Plasma Urea SerPl-sCnc 1 Both 810 KE 5 Tsüstatiin ams8174490 JAH JAH JAH S,P-CysC Tsüstatiin C Tsüstatiin C seerumis/plasmas QN mg/L mg/L 87 JAH/Võrreld 309 33863-2 Cystatin C MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/L mg/L CHEM Cystatin C [Mass/volume] in Serum or Plasma Cystatin C SerPl-mCnc 1 Both 1419 KE 5 Tsüstatiin C kapillaarverest ams8175661 JAH EI EI S,P-CysC Tsüstatiin C Tsüstatiin C seerumis/plasmas QN mg/L mg/L 87 JAH/Võrreld 309 33863-2 Cystatin C MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/L mg/L CHEM Cystatin C [Mass/volume] in Serum or Plasma Cystatin C SerPl-mCnc 1 Both 105 KE 5 Albumiin seerumis ams8171657 JAH JAH EI S,P-Alb Albumiin Albumiin seerumis/plasmas QN g/L g/L LabServ 91 JAH/Võrreld 219 61151-7 Albumin MCnc Pt Ser/Plas Qn BCG g/dL g/dl CHEM Albumin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Bromcresol green (BCG) dye binding method Albumin SerPl BCG-mCnc 1 Both 1084 KE 5 Albumiin ams8176027 JAH EI JAH S,P-Alb Albumiin Albumiin seerumis/plasmas QN g/L g/L 7224177 91 JAH/Võrreld 219 61151-7 Albumin MCnc Pt Ser/Plas Qn BCG g/dL g/dl CHEM Albumin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Bromcresol green (BCG) dye binding method Albumin SerPl BCG-mCnc 1 Both 104 KE 5 Valk seerumis ams8171681 JAH JAH EI S,P-Prot Valk Valk seerumis/plasmas QN g/L g/L LabServ 93 JAH/Võrreld 311 2885-2 Protein MCnc Pt Ser/Plas Qn g/dL 0,82% CHEM Protein [Mass/volume] in Serum or Plasma Prot SerPl-mCnc 1 Both 92 KE 5 Laktaadi dehüdrogenaas seerumis ams8171676 EI 2021-07-08 JAH EI S,P-LDH (non-IFCC) LDH (non-IFCC) Laktaadi dehüdrogenaas seerumis/plasmas (non-IFCC) QN U/L U/L LabServ 95 JAH 285 14805-6 Lactate dehydrogenase CCnc Pt Ser/Plas Qn Reaction: pyruvate to lactate CHEM Lactate dehydrogenase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma by Pyruvate to lactate reaction LDH SerPl P to L-cCnc 1 Observation 1845 KE 5 LDH (non-IFCC) ams8180440 JAH JAH EI S,P-LDH (non-IFCC) LDH (non-IFCC) Laktaadi dehüdrogenaas seerumis/plasmas (non-IFCC) QN U/L U/L Advia 1800 Siemens 95 JAH 285 14805-6 Lactate dehydrogenase CCnc Pt Ser/Plas Qn Reaction: pyruvate to lactate CHEM Lactate dehydrogenase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma by Pyruvate to lactate reaction LDH SerPl P to L-cCnc 1 Observation 986 KE 5 Haptoglobiin ams8173567 JAH JAH JAH S,P-Hapto Haptoglobiin Haptoglobiin seerumis/plasmas QN g/L g/L 97 JAH/Võrreld 254 4542-7 Haptoglobin MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/dL 0,0047% HEM/BC Haptoglobin [Mass/volume] in Serum or Plasma Haptoglob SerPl-mCnc 1 Both 850 KE 5 Hemoglobiin plasmas ams8173934 JAH JAH JAH P-Hb Hemoglobiin plasmas Hemoglobiin plasmas QN mg/L mg/L 99 JAH/Võrreld 255 721-1 Hemoglobin.free MCnc Pt Plas Qn mg/L mg/L HEM/BC Free Hemoglobin [Mass/volume] in Plasma Hgb Free Plas-mCnc 1 Both 113 KE 5 Kusihape seerumis ams8171689 JAH JAH EI S,P-UA Kusihape Kusihape seerumis/plasmas QN umol/L µmol/L LabServ 102 JAH/Võrreld 284 14933-6 Urate SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Urate [Moles/volume] in Serum or Plasma Urate SerPl-sCnc 1 Both 95 KE 5 Kreatiini kinaas ams8171667 JAH JAH EI S,P-CK CK Kreatiini kinaas seerumis/plasmas QN U/L U/L LabServ 103 JAH/Võrreld 278 2157-6 Creatine kinase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,3104% CHEM Creatine kinase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma CK SerPl-cCnc 1 Both 60 KE 5 Müoglobiin ams8174067 JAH JAH EI S,P-Myogl Müoglobiin Müoglobiin seerumis/plasmas QN ug/L µg/L Cobas 411 Roche 105 JAH/Võrreld 316 2639-3 Myoglobin MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0217% CHEM Myoglobin [Mass/volume] in Serum or Plasma Myoglobin SerPl-mCnc 1 Both 100 KE 5 Kolesterool seerumis ams8171666 JAH JAH EI S,P-Chol Kolesterool Kolesterool seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L LabServ 108 JAH/Võrreld 271 14647-2 Cholesterol SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Cholesterol [Moles/volume] in Serum or Plasma Cholest SerPl-sCnc 1 Both 101 KE 5 HDL-kolesterool seerumis ams8171674 JAH JAH EI S,P-HDL-Chol HDL HDL-kolesterool seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L LabServ 110 JAH/Võrreld 272 14646-4 Cholesterol.in HDL SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Cholesterol in HDL [Moles/volume] in Serum or Plasma HDLc SerPl-sCnc 1 Both 102 KE 5 LDL- kolesterool seerumis ams8171677 JAH JAH EI S,P-LDL-Chol LDL LDL-kolesterool seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L LabServ 111 JAH/Võrreld 273 22748-8 Cholesterol.in LDL SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Cholesterol in LDL [Moles/volume] in Serum or Plasma LDLc SerPl-sCnc 1 Both 103 KE 5 Triglütseriidid seerumis ams8171687 JAH JAH EI S,P-Trigl Triglütseriidid Triglütseriidid seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L LabServ 113 JAH/Võrreld 274 14927-8 Triglyceride SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Triglyceride [Moles/volume] in Serum or Plasma Trigl SerPl-sCnc 1 Both 864 KE 5 Lipoproteiin a ams8175885 JAH JAH JAH S,P-Lp(a) Lipoproteiin a Lipoproteiin a seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/L 117 JAH/Võrreld 3853 43583-4 Lipoprotein (little a) SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L 11 CHEM Lipoprotein a [Moles/volume] in Serum or Plasma LPa SerPl-sCnc 1 Both 849 KE 5 Homotsüsteiin ams8173041 JAH JAH JAH S,P-Hcy Homotsüsteiin Homotsüsteiin seerumis/plasmas QN umol/L µmol/L 118 JAH 325 13965-9 Homocysteine SCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0084% CHEM Homocysteine [Moles/volume] in Serum or Plasma Homocysteine SerPl-sCnc 1 Both 110 KE 5 Antistreptolüsiin O ams8173158 JAH JAH EI S,P-ASO ASO Antistreptolüsiin O seerumis/plasmas QN kU/L IU/mL LabServ 119 JAH 227 5370-2 Streptolysin O Ab ACnc Pt Ser Qn 0,0021% MICRO Streptolysin O Ab [Units/volume] in Serum ASO Ab Ser-aCnc 1 Both 111 KE 5 Reumatoidfaktor ams8173159 JAH JAH EI S,P-RF Reumatoidfaktor Reumatoidfaktor seerumis/plasmas QN kU/L U/mL LabServ 120 JAH 303 11572-5 Rheumatoid factor ACnc Pt Ser Qn 0,0132% SERO Rheumatoid factor [Units/volume] in Serum Rheumatoid fact Ser-aCnc 1 Both 789 KE 5 Alfa-1-antitrüpsiin ams8173630 JAH JAH JAH S,P-AAT Alfa-1-antitrüpsiin Alfa-1-antitrüpsiin seerumis/plasmas QN g/L g/L 123 JAH/Võrreld 221 1825-9 Alpha 1 antitrypsin MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/dL mg/dL 0,0036% CHEM Alpha 1 antitrypsin [Mass/volume] in Serum or Plasma A1AT SerPl-mCnc 1 Both 803 KE 5 Angitensiini konverteeriv ensüüm ams8172960 JAH JAH JAH S,P-ACE ACE Angiotensiini muundav ensüüm seerumis/plasmas QN U/L U/L 124 JAH/Võrreld 226 2742-5 Angiotensin converting enzyme CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,0051% CHEM Angiotensin converting enzyme [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma ACE SerPl-cCnc 1 Both 56 KE 5 " Glükoos paastuplasmas enne laktoosi manustamist" ams8174086 JAH JAH EI fS,fP-Gluc 0 min (pre Lactose PO) Glükoos 0 min Glükoos paastuseerumis/paastuplasmas enne laktoosi manustamist QN mmol/L mmol/L LabServ 132 JAH/Võrreld 295 59157-8 Glucose^pre dose lactose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --pre dose lactose PO Glucose pre Lac PO SerPl-sCnc 1 Observation 59 KE 5 Glükoos plasmas 20 minutit pärast laktoosi manustamist ams8174087 JAH JAH EI S,P-Gluc 20 min (post 50g Lactose PO) Glükoos 20 min (50 g) Glükoos seerumis/plasmas 20 minutit pärast laktoosi manustamist QN mmol/L mmol/L LabServ 133 JAH/Võrreld 296 69943-9 Glucose^20M post 50 g lactose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --20 minutes post 50 g lactose PO Glucose 20M p 50 g lac PO SerPl-sCnc 1 Both 11,4729 62 KE 5 .Glükoos plasmas 40 minutit pärast laktoosi manustamist ams8174096 JAH JAH EI S,P-Gluc 40 min (post 50g Lactose PO) Glükoos 40 min (50 g) Glükoos seerumis/plasmas 40 minutit pärast laktoosi manustamist QN mmol/L mmol/L LabServ 135 JAH/Võrreld 297 69944-7 Glucose^40M post 50 g lactose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --40 minutes post 50 g lactose PO Glucose 40M p 50 g lac PO SerPl-sCnc 1 Both 11,4729 61 KE 5 Glükoos plasmas 40 minutit pärast laktoosi manustamist ams8174095 EI 2019-11-18 JAH EI S,P-Gluc 60 min (post 50g Lactose PO) Glükoos 60 min (50 g) Glükoos seerumis/plasmas 60 minutit pärast laktoosi manustamist QN mmol/L mmol/L LabServ 136 JAH/Võrreld 298 14755-3 Glucose^1H post 50 g lactose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --1 hour post 50 g lactose PO Glucose 1H p 50 g Lac PO SerPl-sCnc 1 Both 1584 KE 5 Glükoos 60 min (50 g) ams8177671 JAH JAH EI S,P-Gluc 60 min (post 50g Lactose PO) Glükoos 60 min (50 g) Glükoos seerumis/plasmas 60 minutit pärast laktoosi manustamist QN mmol/L mmol/L ADVIA 1800 Siemens 136 JAH/Võrreld 298 14755-3 Glucose^1H post 50 g lactose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --1 hour post 50 g lactose PO Glucose 1H p 50 g Lac PO SerPl-sCnc 1 Both 858 KE 5 Koliini esteraasi üldaktiivsus ams8175651 JAH JAH JAH S,P-ChE Koliini esteraas Koliini esteraas seerumis/plasmas QN U/L U/L 138 JAH/Võrreld 275 2098-2 Cholinesterase CCnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Cholinesterase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma Cholinesterase SerPl-cCnc 1 Both 966 KE 5 Tseruloplasmiin ams8173439 JAH JAH JAH S,P-Cer Tseruloplasmiin Tseruloplasmiin seerumis/plasmas QN g/L g/L 143 JAH/Võrreld 308 2064-4 Ceruloplasmin MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,00% CHEM Ceruloplasmin [Mass/volume] in Serum or Plasma Ceruloplasmin SerPl-mCnc 1 Both 143 HÜ 6 JAH JAH EI P-PT-INR PT-INR Protrombiini aeg plasmas Paneel LabServ 1 JAH 178 L-178 145 HÜ 6 INR Rahvusvaheline normitud suhe ams8172877 JAH EI EI INR INR Rahvusvaheline normitud suhe QN LabServ 3 JAH/Võrreld 180 34714-6 Coagulation tissue factor induced.INR RelTime Pt Bld Qn Coag 0,02% COAG INR in Blood by Coagulation assay INR Bld 1 Observation 144 HÜ 6 Protrombiini suhe ams8171697 JAH EI EI P-PT% PT% Protrombiini suhe QN % % LabServ 4 JAH 179 3289-6 Prothrombin.activity actual/Normal RelTime Pt PPP Qn Coag % % COAG Prothrombin activity actual/normal in Platelet poor plasma by Coagulation assay Prothrom Act/Nor PPP 1 Observation 115 HÜ 6 Aktiveeritud osalise tromboplastiini aeg ams8171695 JAH JAH EI P-APTT APTT Aktiveeritud osalise tromboplastiini aeg plasmas QN s sek LabServ 9 JAH 181 14979-9 Coagulation surface induced Time Pt PPP Qn Coag s sec 0,25% COAG Activated partial thrombplastin time (aPTT) in Platelet poor plasma by Coagulation assay aPTT Time PPP 1 Both 680 HÜ 6 Madalamolekulaarne hepariin ams8173626 JAH JAH JAH P-LMWH Madalmolekulaarne hepariin Madalmolekulaarne hepariin plasmas QN kU/L 12 JAH/Võrreld 196 3271-4 Heparin.low molecular weight ACnc Pt PPP Qn Chromo U/mL U/mL COAG LMWH PPP Chro-aCnc LMW Heparin [Units/volume] in Platelet poor plasma by Chromogenic method 1 Both 1770 HÜ 6 Hep/PF4 Ab ams8180031 JAH JAH JAH S-Hep/PF4 Ab Hep/PF4 Ab Hepariini/PF4 kompleksi vastased antikehad seerumis Tekst 14 JAH/Võrreld 204 34701-3 Platelet Ab.heparin induced ACnc Pt Ser Ord 0,01% SERO Platelet Ab.heparin induced [Presence] in Serum Heparin Ind Platelet Ab Ser Ql 1 Both 770 HÜ 6 Trombiini aeg ams8174479 JAH JAH JAH P-TT Trombiini aeg Trombiini aeg plasmas QN s sek 15 JAH/Võrreld 183 3243-3 Coagulation thrombin induced Time Pt PPP Qn Coag s 0,01% COAG Thrombin time in Platelet poor plasma by Coagulation assay TT Time PPP 1 Both 116 HÜ 6 D-dimeerid plasmas ams8174074 JAH JAH EI P-D-Di D-dimeerid D-dimeerid plasmas QN mg/L µg/mL LabServ 16 JAH 184 48065-7 Fibrin D-dimer FEU MCnc Pt PPP Qn ug/L FEU 0,02% COAG Fibrin D-dimer FEU [Mass/volume] in Platelet poor plasma D dimer FEU PPP-mCnc 1 Both 114 HÜ 6 Fibrinogeen ams8171696 JAH JAH EI P-Fibr Fibrinogeen Fibrinogeen plasmas QN g/L g/L LabServ 18 JAH/Võrreld 182 48664-7 Fibrinogen MCnc Pt PPP Qn Coag.derived g/L g/L COAG Fibrinogen [Mass/volume] in Platelet poor plasma by Coagulation.derived Fibrinogen PPP Coag.derived-mCnc 1 BOTH 816 HÜ 6 Antitrombiin III ams8173000 JAH JAH JAH P-AT III Antitrombiin III Antitrombiin III plasmas QN % % 23 JAH 185 27811-9 Antithrombin actual/Normal RelCCnc Pt PPP Qn Chromo % % 0,00% COAG AT III Act/Nor PPP Chro Antithrombin actual/normal in Platelet poor plasma by Chromogenic method 1 Observation 812 HÜ 6 Proteiin C ams8172998 JAH JAH JAH P-PC Proteiin C Proteiin C plasmas QN % % 24 JAH 186 27818-4 Protein C actual/Normal RelCCnc Pt PPP Qn Chromo % % 0,00% COAG Protein C actual/normal in Platelet poor plasma by Chromogenic method Prot C Act/Nor PPP Chro 1 Observation 934 HÜ 6 Vaba proteiin S ams8172751 JAH JAH JAH P-fPS Vaba proteiin S Vaba proteiin S plasmas QN % % 27 JAH 187 27821-8 Protein S.free Ag actual/Normal RelMCnc Pt PPP Qn Imm % % COAG Protein S Free Ag actual/normal in Platelet poor plasma by Immunologic method Prot S Free Ag Act/Nor PPP Imm 1 Observation 820 HÜ 6 Aktiveeritud proteiin C resistentsus ams8173003 JAH JAH JAH P-APC-R APC-R Aktiveeritud proteiini C resistentsus plasmas QN s sek 28 JAH 188 48590-4 Coagulation surface induced^after addition of APC Time Pt PPP Qn Coag s s COAG aPTT in Platelet poor plasma by Coagulation assay --after addition of APC aPTT after addition of APC PPP 1 Observation 8,5074 1785 HÜ 6 Luupusantikoagulantide paneel shk7226874 JAH EI JAH P-LA panel Luupusantikoagulantide paneel Luupusantikoagulantide paneel Paneel " " 31 JAH 5803 L-5401 1786 HÜ 6 Luupusantikoagulantide paneel shk7226874 Luupusantikoagulandid (tõlgendus) ams8180078 JAH EI JAH P-LA interpret Luupusantikoagulandid (tõlgendus) Luupusantikoagulandid (tõlgendus) Tekst " " 32 JAH 5804 L-5402 756 HÜ 6 Luupustundlik APTT ams8174470 JAH JAH JAH P-PTT-LA Luupustundlik APTT Luupustundliku aktiveeritud osalise tromboplastiini aeg plasmas QN s sek. 33 JAH 194 34571-0 Coagulation surface induced.lupus sensitive Time Pt PPP Qn Coag s s COAG aPTT-LA Time PPP Activated partial thrombplastin time (aPTT).lupus sensitive in Platelet poor plasma by Coagulation assay 1 Both 1788 HÜ 6 Luupusantikoagulantide paneel shk7226874 Luupustundlik APTT ams8180081 JAH EI JAH P-PTT-LA Luupustundlik APTT Luupustundliku aktiveeritud osalise tromboplastiini aeg plasmas QN s s 33 JAH 194 34571-0 Coagulation surface induced.lupus sensitive Time Pt PPP Qn Coag s s COAG aPTT-LA Time PPP Activated partial thrombplastin time (aPTT).lupus sensitive in Platelet poor plasma by Coagulation assay 1 Both 688 HÜ 6 Luupusantikoagulandid ams8173654 JAH JAH JAH P-LA screen Luupusantikoagulandid (sõeluuring) Luupusantikoagulandid plasmas (sõeluuring) QN s 37 JAH 1723 6303-2 Coagulation dilute Russell viper venom induced Time Pt PPP Qn Coag s seconds;sec 0,0038% COAG Dilute Russell viper venom time (dRVVT) in Platelet poor plasma by Coagulation assay dRVV Tme Time PPP 1 Both 1787 HÜ 6 Luupusantikoagulantide paneel shk7226874 Luupusantikoagulandid (sõeluuring, normitud suhe) ams8180080 JAH EI JAH P-LA screen normratio Luupusantikoagulandid (sõeluuring, normitud suhe) Luupusantikoagulandid plasmas (sõeluuring, normitud suhe) QN 38 JAH 4504 15359-3 Coagulation dilute Russell viper venom induced actual/Normal RelTime Pt PPP Qn Coag % % 13 COAG dRVVT actual/normal (normalized LA screen) Screen dRVVT/normal 1 Observation 8,7182 732 HÜ 6 VII hüübimisfaktori määramine ams8174324 JAH JAH JAH P-FVII VII faktor VII faktor plasmas QN % % 45 JAH/Võrreld 200 3198-9 Coagulation factor VII activity actual/Normal RelTime Pt PPP Qn Coag % % COAG Fact VII Act/Nor PPP Coagulation factor VII activity actual/normal in Platelet poor plasma by Coagulation assay 1 Observation 818 HÜ 6 Faktor VIII ams8173714 JAH JAH JAH P-FVIII:C VIII faktor VIII faktor plasmas QN % % 46 JAH/Võrreld 193 3209-4 Coagulation factor VIII activity actual/Normal RelTime Pt PPP Qn Coag % % 0,00% COAG Coagulation factor VIII activity actual/normal in Platelet poor plasma by Coagulation assay Fact VIII Act/Nor PPP 1 Observation 731 HÜ 6 Hüübimisfaktor IX ams8174325 JAH JAH JAH P-FIX IX faktor IX faktor plasmas QN % % 48 JAH/Võrreld 199 3187-2 Coagulation factor IX activity actual/Normal RelTime Pt PPP Qn Coag % % COAG Fact IX Act/Nor PPP Coagulation factor IX activity actual/normal in Platelet poor plasma by Coagulation assay 1 Observation 743 HÜ 6 Hüübimisfaktor XI määramine ams8174326 JAH JAH JAH P-FXI XI faktor XI faktor plasmas QN % % 50 JAH/Võrreld 1719 3226-8 Coagulation factor XI activity actual/Normal RelTime Pt PPP Qn Coag % % COAG Coagulation factor XI activity actual/normal in Platelet poor plasma by Coagulation assay Fact XI Act/Nor PPP 1 Both 817 HÜ 6 Von Willebrandi faktor ams8173713 JAH JAH JAH P-vWF von Willebrandi faktor von Willebrandi faktor plasmas QN % % 52 JAH/Võrreld 192 27816-8 von Willebrand factor Ag actual/Normal RelMCnc Pt PPP Qn Imm % % 0,00% COAG von Willebrand factor (vWf) Ag actual/normal in Platelet poor plasma by Immunologic method vWF Ag Act/Nor PPP Imm 1 Observation 819 HÜ 6 Ristotsetiin kofaktori aktiivsus ams8173715 JAH JAH JAH P-vWF:RCo Ristotsetiini kofaktor Ristotsetiini kofaktori aktiivsus plasmas QN % % 59 JAH/Võrreld 198 6014-5 von Willebrand factor.ristocetin cofactor activity actual/Normal RelTime Pt PPP Qn Aggr % % 0,00% COAG vWf:RCo Act/Nor PPP Aggr von Willebrand factor (vWf) ristocetin cofactor actual/normal in Platelet poor plasma by Aggregation 1 Observation 675 HÜ 6 VIII faktori inhibiitorid ams8174473 JAH JAH JAH P-FVIII inh VIII faktori inhibiitorid VIII faktori inhibiitorid plasmas QN BU 72 JAH/Võrreld 1729 3204-5 Coagulation factor VIII inhibitor ACnc Pt PPP Qn Coag [Beth'U] Bethesda Units COAG Coagulation factor VIII inhibitor [Units/volume] in Platelet poor plasma by Coagulation assay Fact VIII Inhib PPP-aCnc 1 Both 676 HÜ 6 Faktot IX inhibiitorid ams8174476 JAH JAH JAH P-FIX inh IX faktori inhibiitorid IX faktori inhibiitorid plasmas QN BU 74 JAH 1730 3185-6 Coagulation factor IX inhibitor ACnc Pt PPP Qn Coag [Beth'U] Bethesda U COAG Coagulation factor IX inhibitor [Units/volume] in Platelet poor plasma by Coagulation assay Fact IX Inhib PPP-aCnc 1 Both 47 HÜ 6 Veritsusaeg ams8172554 JAH JAH EI cB-Ivy Veritsusaeg Veritsusaeg QN min min 79 JAH/Võrreld 191 3179-9 Bleeding time Time Pt ^Patient Qn Ivy min COAG Bleeding Tme Time Patient Ivy Bleeding time by Ivy method 1 Both 1058 IHE 7 B-ABO-RhD ctrl panel shk7225439 JAH JAH JAH B-ABO-RhD ctrl panel ABO ja RhD (kontrolluuring) ABO-veregrupp ja RhD antigeen (kontrolluuring) Paneel SAXO 1 JAH 2623 L-2623 217 IHE 7 ABO ja RhD (kinnitav uuring) shk7225533 JAH JAH EI B-ABO-RhD conf panel ABO ja RhD (kinnitav uuring) ABO-veregrupp ja RhD antigeen (kinnitav uuring) Paneel SAXO 2 JAH 166 34530-6 ABO & Rh group panel Pt Bld - 1580 IHE 7 ABO, RhD ja DAT paneel vastsündinul shk7225440 JAH JAH EI B-ABO-RhD-DAT-n panel ABO, RhD ja DAT paneel vastsündinul ABO-veregrupp, RhD antigeen ja otsene antiglobuliintest vastsündinul (paneel) Paneel SAXO 6 JAH 170 L-170 215 IHE 7 ABO grupp ams8173198 JAH EI EI B-ABO ctrl ABO (kontrolluuring) ABO-veregrupp (kontrolluuring) ABO 9 JAH 169 883-9 ABO group Type Pt Bld Nom 219 BLDBK ABO group [Type] in Blood ABO Group Bld 1 Both 21,7859 218 IHE 7 ABO veregrupp (otsene) ams8177073 JAH EI EI B-ABO ctrl ABO (kontrolluuring) ABO-veregrupp (kontrolluuring) ABO SAXO 9 JAH 169 883-9 ABO group Type Pt Bld Nom 219 BLDBK ABO group [Type] in Blood ABO Group Bld 1 Both 21,7859 951 IHE 7 AB0-veregrupi määramine, erütrokomponentide kontroll ams8177066 JAH JAH JAH B-ABO ctrl ABO (kontrolluuring) ABO-veregrupp (kontrolluuring) ABO SAXO 9 JAH 169 883-9 ABO group Type Pt Bld Nom 219 BLDBK ABO group [Type] in Blood ABO Group Bld 1 Both 21,7859 1059 IHE 7 AB0 (kontrolluuring) ams8173364 JAH EI JAH B-ABO ctrl ABO (kontrolluuring) ABO-veregrupp (kontrolluuring) ABO 7224010 9 JAH 169 883-9 ABO group Type Pt Bld Nom 219 BLDBK ABO group [Type] in Blood ABO Group Bld 1 Both 21,7859 197 IHE 7 ABO veregrupp ams8177611 JAH EI EI B-ABO conf ABO (kinnitav uuring) ABO-veregrupp (kinnitav uuring) ABO SAXO 10 JAH 171 57743-7 ABO group Type Pt Bld Nom Confirm BLDBK ABO group [Type] in Blood by Confirmatory method ABO Group Bld Cfm 1 Both 21,7859 219 IHE 7 ABO veregrupp ams8177075 JAH EI EI B-ABO conf ABO (kinnitav uuring) ABO-veregrupp (kinnitav uuring) ABO SAXO 10 JAH 171 57743-7 ABO group Type Pt Bld Nom Confirm BLDBK ABO group [Type] in Blood by Confirmatory method ABO Group Bld Cfm 1 Both 21,7859 198 IHE 7 RhD antigeen ams8177612 JAH EI EI B-RhD RhD RhD antigeen RhD SAXO 16 JAH 172 978-7 D Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK D Ag [Presence] on Red Blood Cells D Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 216 IHE 7 RhD antigeen ams8177076 JAH EI EI B-RhD RhD RhD antigeen RhD SAXO 16 JAH 172 978-7 D Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK D Ag [Presence] on Red Blood Cells D Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 220 IHE 7 RhD ams8177074 JAH EI EI B-RhD RhD RhD antigeen RhD SAXO 16 JAH 172 978-7 D Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK D Ag [Presence] on Red Blood Cells D Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 1658 IHE 7 Rh fenotüübi, K antigeeni paneel shk7226798 JAH JAH JAH B-Rh phenotype, K Ag panel Rh fenotüübi, K antigeeni paneel Rh fenotüüp, K antigeen (paneel) Paneel 19 JAH 5217 L-5217 42 IHE 7 Otsene antiglobuliintest ams8177078 JAH JAH EI B-DAT DAT Otsene antiglobuliintest Tekst SAXO 23 JAH 173 1007-4 Direct antiglobulin test.poly specific reagent Type Pt RBC Ord BLDBK Direct antiglobulin test.poly specific reagent [Presence] on Red Blood Cells DAT Poly-Sp Reag RBC Ql 1 Both 199 IHE 7 Otsene antiglobuliintest ams8177077 JAH EI EI B-DAT DAT Otsene antiglobuliintest Tekst SAXO 23 JAH 173 1007-4 Direct antiglobulin test.poly specific reagent Type Pt RBC Ord BLDBK Direct antiglobulin test.poly specific reagent [Presence] on Red Blood Cells DAT Poly-Sp Reag RBC Ql 1 Both 832 IHE 7 Otsene antiglobuliintest ams8172667 JAH JAH JAH B-DAT DAT Otsene antiglobuliintest Tekst 23 JAH 173 1007-4 Direct antiglobulin test.poly specific reagent Type Pt RBC Ord BLDBK Direct antiglobulin test.poly specific reagent [Presence] on Red Blood Cells DAT Poly-Sp Reag RBC Ql 1 Both 868 IHE 7 Otsese Coombsi testi diferentseerimine ja kinnitamine ams8174028 JAH JAH JAH B-DAT typ DAT tüpiseerimine Otsene antiglobuliintest (tüpiseerimine) Tekst 25 JAH 1716 51006-5 Direct antiglobulin test.XXX reagent ACnc Pt RBC Ord BLDBK Direct antiglobulin test.unspecified reagent [Presence] on Red Blood Cells DAT RBC Ql 1 Both 12,8138 194 IHE 7 JAH JAH EI B-RBC Ab screen I, II Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kahe erütrotsüüdiga Erütrotsütaarsed antikehad (sõeluuring kahe erütrotsüüdiga) N/P 34 JAH 177 1008-2 Indirect antiglobulin test.poly specific reagent Pt Ser/Plas Ord BLDBK Indirect antiglobulin test.poly specific reagent [Presence] in Serum or Plasma IAT Poly-Sp Reag SerPl Ql 1 Observation 195 IHE 7 Erütrotsüüt 1 ams8171998 EI 2019-10-07 EI EI B-RBC Ab screen I, II Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kahe erütrotsüüdiga Erütrotsütaarsed antikehad (sõeluuring kahe erütrotsüüdiga) N/P 34 JAH 177 1008-2 Indirect antiglobulin test.poly specific reagent Pt Ser/Plas Ord BLDBK Indirect antiglobulin test.poly specific reagent [Presence] in Serum or Plasma IAT Poly-Sp Reag SerPl Ql 1 Observation 196 IHE 7 Erütrotsüüt 2 ams8173205 EI 2019-10-07 EI EI B-RBC Ab screen I, II Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kahe erütrotsüüdiga Erütrotsütaarsed antikehad (sõeluuring kahe erütrotsüüdiga) N/P 34 JAH 177 1008-2 Indirect antiglobulin test.poly specific reagent Pt Ser/Plas Ord BLDBK Indirect antiglobulin test.poly specific reagent [Presence] in Serum or Plasma IAT Poly-Sp Reag SerPl Ql 1 Observation 1579 IHE 7 Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kahe erütrotsüüdiga ams8177614 JAH JAH EI B-RBC Ab screen I, II Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kahe erütrotsüüdiga Erütrotsütaarsed antikehad (sõeluuring kahe erütrotsüüdiga) N/P SAXO 34 JAH 177 1008-2 Indirect antiglobulin test.poly specific reagent Pt Ser/Plas Ord BLDBK Indirect antiglobulin test.poly specific reagent [Presence] in Serum or Plasma IAT Poly-Sp Reag SerPl Ql 1 Observation 1060 IHE 7 Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kolme erütrotsüüdiga ams8180239 JAH EI JAH B-RBC Ab screen I, II. III Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kolme erütrotsüüdiga Erütrotsütaarsed antikehad (sõeluuring kolme erütrotsüüdiga) N/P 7224013 35 JAH 176 895-3 Blood group antibody screen.cells I+II+III Pt Ser/Plas Ord BLDBK Blood group antibody screen.cells I+II+III [Presence] in Serum or Plasma Bld gp Ab Scn Cells x3 SerPl Ql 1 Observation 1061 IHE 7 Erütrotsüüt 1 ams8173368 EI 2019-10-07 EI JAH B-RBC Ab screen I, II. III Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kolme erütrotsüüdiga Erütrotsütaarsed antikehad (sõeluuring kolme erütrotsüüdiga) N/P 7224013 35 JAH 176 895-3 Blood group antibody screen.cells I+II+III Pt Ser/Plas Ord BLDBK Blood group antibody screen.cells I+II+III [Presence] in Serum or Plasma Bld gp Ab Scn Cells x3 SerPl Ql 1 Observation 1062 IHE 7 Erütrotsüüt 2 ams8175964 EI 2019-10-07 EI JAH B-RBC Ab screen I, II. III Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kolme erütrotsüüdiga Erütrotsütaarsed antikehad (sõeluuring kolme erütrotsüüdiga) N/P 7224013 35 JAH 176 895-3 Blood group antibody screen.cells I+II+III Pt Ser/Plas Ord BLDBK Blood group antibody screen.cells I+II+III [Presence] in Serum or Plasma Bld gp Ab Scn Cells x3 SerPl Ql 1 Observation 1063 IHE 7 Erütrotsüüt 3 ams8175965 EI 2019-10-07 EI JAH B-RBC Ab screen I, II. III Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kolme erütrotsüüdiga Erütrotsütaarsed antikehad (sõeluuring kolme erütrotsüüdiga) N/P 7224013 35 JAH 176 895-3 Blood group antibody screen.cells I+II+III Pt Ser/Plas Ord BLDBK Blood group antibody screen.cells I+II+III [Presence] in Serum or Plasma Bld gp Ab Scn Cells x3 SerPl Ql 1 Observation 791 IHE 7 Erütrotsütaarsete antikehade tüpiseerimine ensüümmeetodil ams8172939 JAH JAH JAH B-RBC Ab typ panel Erütrotsütaarsete antikehade tüpiseerimise paneel Erütrotsütaarsed antikehad (tüpiseerimine, paneel) Paneel 36 JAH 1713 888-8 Blood group antibodies identified Prid Pt Ser/Plas Nom 1716 BLDBK Blood group antibodies identified in Serum or Plasma Blood group antibodies SerPl 1 Both 11,3891 1029 IHE 7 C antikehad ams8176110 JAH EI JAH B-RBC C Ab C antikehad C antikehad N/P 7223809 37 JAH 2809 945-6 C Ab ACnc Pt Ser/Plas Ord BLDBK C Ab [Presence] in Serum or Plasma C Ab SerPl Ql 1 Observation 11,3891 1031 IHE 7 Ce antikehad ams8176112 JAH EI JAH B-RBC C little e Ab Ce antikehad Ce antikehad N/P 7223809 38 JAH 2810 951-4 C little e Ab ACnc Pt Ser/Plas Ord BLDBK Ce Ab [Presence] in Serum or Plasma Ce Ab SerPl Ql 1 Observation 11,3891 1030 IHE 7 D antikehad ams8176111 JAH EI JAH B-RBC D Ab D antikehad D antikehad N/P 7223809 40 JAH 2812 975-3 D Ab ACnc Pt Ser/Plas Ord BLDBK D Ab [Presence] in Serum or Plasma D Ab SerPl Ql 1 Observation 11,3891 1032 IHE 7 E antikehad ams8176113 JAH EI JAH B-RBC E Ab E antikehad E antikehad N/P 7223809 41 JAH 2813 1018-1 E Ab ACnc Pt Ser/Plas Ord BLDBK E Ab [Presence] in Serum or Plasma E Ab SerPl Ql 1 Observation 11,3891 1034 IHE 7 G antikehad ams8176116 JAH EI JAH B-RBC G Ab G antikehad G antikehad N/P 7223809 44 JAH 2816 1038-9 G Ab ACnc Pt Ser/Plas Ord BLDBK G Ab [Presence] in Serum or Plasma G Ab SerPl Ql 1 Observation 11,3891 1035 IHE 7 H antikehad ams8176117 JAH EI JAH B-RBC H Ab H antikehad H antikehad N/P 7223809 45 JAH 2817 1044-7 H Ab ACnc Pt Ser Ord BLDBK H Ab [Presence] in Serum H Ab Ser Ql 1 Observation 11,3891 1037 IHE 7 HTLA antikehad ams8176119 JAH EI JAH B-RBC HTLA Ab HTLA antikehad HTLA antikehad N/P 7223809 46 JAH 2818 18298-0 High titer low avidity Ab ACnc Pt Ser/Plas Ord BLDBK High titer low avidity Ab [Presence] in Serum or Plasma HTLA Ab SerPl Ql 1 Observation 11,3891 1036 IHE 7 I antikehad ams8176118 JAH EI JAH B-RBC I Ab I antikehad I antikehad N/P 7223809 47 JAH 2819 1060-3 I Ab ACnc Pt Ser/Plas Ord BLDBK I Ab [Presence] in Serum or Plasma I Ab SerPl Ql 1 Observation 11,3891 1038 IHE 7 Jka antikehad ams8176120 JAH EI JAH B-RBC J little k little a Ab Jka antikehad Jka antikehad N/P 7223809 48 JAH 2820 1069-4 J little k super little a Ab ACnc Pt Ser/Plas Ord BLDBK Jk^a Ab [Presence] in Serum or Plasma Jk sup(a) Ab SerPl Ql 1 Observation 11,3891 1039 IHE 7 Jkb antikehad ams8176121 JAH EI JAH B-RBC J little k little b Ab Jkb antikehad Jkb antikehad N/P 7223809 49 JAH 2821 1075-1 J little k super little b Ab ACnc Pt Ser/Plas Ord BLDBK Jk^b Ab [Presence] in Serum or Plasma Jk sup(b) Ab SerPl Ql 1 Observation 11,3891 1040 IHE 7 Jsa antikehad ams8176122 JAH EI JAH B-RBC J little s little a Ab Jsa antikehad Jsa antikehad N/P 7223809 50 JAH 2822 1081-9 J little s super little a Ab ACnc Pt Ser/Plas Ord BLDBK Js^a Ab [Presence] in Serum or Plasma Js sup(a) Ab SerPl Ql 1 Observation 11,3891 1041 IHE 7 Jsb antikehad ams8176123 JAH EI JAH B-RBC J little s little b Ab Jsb antikehad Jsb antikehad N/P 7223809 51 JAH 2823 1087-6 J little s super little b Ab ACnc Pt Ser/Plas Ord BLDBK Js^b Ab [Presence] in Serum or Plasma Js sup(b) Ab SerPl Ql 1 Observation 11,3891 1033 IHE 7 e antikehad ams8176114 JAH EI JAH B-RBC little e Ab e antikehad e antikehad N/P 7223809 68 JAH 2840 1162-7 little e Ab ACnc Pt Ser/Plas Ord BLDBK little e Ab [Presence] in Serum or Plasma little e Ab SerPl Ql 1 Observation 11,3891 828 IHE 7 Erütrotsütaarsete antikehade tiitrite määramine IAT geeltehnikaga ams8172665 JAH JAH JAH B-RBC Ab titr Erütrotsütaarsete antikehade tiiter Erütrotsütaarsete antikehade tiiter Tekst 75 JAH 2633 15343-7 Blood group antibody screen Titr Pt Ser/Plas Qn {titer} titer BLDBK Blood group antibody screen [Titer] in Serum or Plasma Bld gp Ab Scn Titr SerPl 1 Both 11,3891 992 IHE 7 Teiste veregruppide süsteemide ühe antigeeni määramine ams8172908 JAH JAH JAH B-RBC Ag Erütrotsütaarsed antigeenid Erütrotsütaarsed antigeenid Tekst 104 JAH 1715 906-8 Blood group antigens present Prid Pt Bld Nom BLDBK Blood group antigens present [Identifier] in Blood Antigens Present Bld 1 Observation 11,3891 1027 IHE 7 JAH JAH JAH B-RBC Ag Erütrotsütaarsed antigeenid Erütrotsütaarsed antigeenid Tekst 7223809 104 JAH 1715 906-8 Blood group antigens present Prid Pt Bld Nom BLDBK Blood group antigens present [Identifier] in Blood Antigens Present Bld 1 Observation 11,3891 1028 IHE 7 Rh fenotüübi, K antigeeni paneel shk7226798 Rh-fenotüübi määramine geeltehnikal ams8176044 JAH JAH JAH B-RBC Ag Erütrotsütaarsed antigeenid Erütrotsütaarsed antigeenid Tekst 7223809 104 JAH 1715 906-8 Blood group antigens present Prid Pt Bld Nom BLDBK Blood group antigens present [Identifier] in Blood Antigens Present Bld 1 Observation 11,3891 1771 IHE 7 Veregrupisüsteemide fenotüüpide paneel shk7226859 JAH EI JAH B-Blood group system fenotypes panel Veregrupisüsteemide fenotüüpide paneel Veregrupisüsteemide fenotüüpide paneel Paneel " " 105 JAH 5704 L-5394 1773 IHE 7 Veregrupisüsteemide fenotüüpide paneel shk7226859 Do antigeenid ams8180041 JAH EI JAH B-RBC D little o Ag Do antigeenid Do antigeenid Tekst 110 JAH 5287 L-5287 1774 IHE 7 Veregrupisüsteemide fenotüüpide paneel shk7226859 Fy antigeenid ams8180042 JAH EI JAH B-RBC F little y Ag Fy antigeenid Fy antigeenid Tekst 113 JAH 5210 L-5210 1775 IHE 7 Veregrupisüsteemide fenotüüpide paneel shk7226859 Jk antigeenid ams8180043 JAH EI JAH B-RBC J little k Ag Jk antigeenid Jk antigeenid Tekst 118 JAH 5211 L-5211 1660 IHE 7 Rh fenotüübi, K antigeeni paneel shk7226798 K antigeen ams8179785 JAH EI EI B-RBC K Ag K antigeen K antigeen N/P 123 JAH 2674 1096-7 K Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK K Ag [Presence] on Red Blood Cells K Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 1772 IHE 7 Veregrupisüsteemide fenotüüpide paneel shk7226859 K antigeen ams8180040 JAH EI JAH B-RBC K Ag K antigeen K antigeen N/P 123 JAH 2674 1096-7 K Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK K Ag [Presence] on Red Blood Cells K Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 1776 IHE 7 Veregrupisüsteemide fenotüüpide paneel shk7226859 Kp antigeenid ams8180044 JAH EI JAH B-RBC K little p Ag Kp antigeenid Kp antigeenid Tekst 124 JAH 5286 L-5286 1777 IHE 7 Veregrupisüsteemide fenotüüpide paneel shk7226859 Lu antigeenid ams8180045 JAH EI JAH B-RBC L little u Ag Lu antigeenid Lu antigeenid Tekst 130 JAH 5214 L-5214 1778 IHE 7 Veregrupisüsteemide fenotüüpide paneel shk7226859 MN antigeenid ams8180046 JAH EI JAH B-RBC MN Ag MN antigeenid MN antigeenid Tekst 133 JAH 5215 L-5215 1779 IHE 7 Veregrupisüsteemide fenotüüpide paneel shk7226859 Ss antigeenid ams8180047 JAH EI JAH B-RBC S little s Ag Ss antigeenid Ss antigeenid Tekst 145 JAH 5216 L-5216 43 IHE 7 Doonorivere sobivusproov ams8172001 JAH JAH EI B-XmB Doonorivere sobivusproov Doonorivere sobivusproov Tekst 149 EI 1714 1250-0 Major crossmatch Imp Pt Ser/Plas Nom 248 BLDBK Major crossmatch [interpretation] Maj XM SerPl-Imp 1 Observation 11,3891 834 IHE 7 Doonorvere sobivusproov geeltehnikaga ams8177079 JAH JAH JAH B-XmB Doonorivere sobivusproov Doonorivere sobivusproov Tekst SAXO 149 EI 1714 1250-0 Major crossmatch Imp Pt Ser/Plas Nom 248 BLDBK Major crossmatch [interpretation] Maj XM SerPl-Imp 1 Observation 11,3891 146 U 8 JAH JAH EI U-Strip Uriini ribaanalüüs Uriini ribaanalüüs Paneel LabServ 4 JAH 785 50556-0 Urinalysis dipstick panel - Pt Urine - Test strip.automated PANEL.UA Urinalysis dipstick panel in Urine by Automated test strip UA dipstick Pnl Ur Strip.auto 1 Order 147 U 8 Erikaal SG ams8171740 JAH EI EI U-SG strip Erikaal Erikaal QN kg/L LabServ 5 JAH/Võrreld 786 53326-5 Specific gravity Rden Pt Urine Qn Test strip.automated UA Specific gravity of Urine by Automated test strip Sp Gr Ur Strip.auto 1 Observation 148 U 8 " pH" ams8171741 JAH EI EI U-pH strip pH pH QN LabServ 6 JAH/Võrreld 787 50560-2 pH LsCnc Pt Urine Qn Test strip.automated [pH] pH UA pH of Urine by Automated test strip pH Ur Strip.auto 1 Observation 149 U 8 Leukotsüüdid LEU ams8171742 JAH EI EI U-WBC strip Leukotsüüdid Leukotsüüdid QN E6/L E6/L LabServ 7 JAH/Võrreld 789 58805-3 Leukocytes NCnc Pt Urine Qn Test strip.automated /uL /uL UA Leukocytes [#/volume] in Urine by Automated test strip WBC # Ur Strip.auto 1 Both 17,589 150 U 8 Nitrit NIT ams8171743 JAH EI EI U-Nit strip Nitrit Nitrit Tekst LabServ 9 JAH/Võrreld 788 50558-6 Nitrite ACnc Pt Urine Ord Test strip.automated UA Nitrite [Presence] in Urine by Automated test strip Nitrite Ur Ql Strip.auto 1 Observation 151 U 8 Valk PRO ams8171744 JAH EI EI U-Prot strip Valk Valk QN g/L g/L LabServ 10 JAH/Võrreld 790 50561-0 Protein MCnc Pt Urine Qn Test strip.automated mg/dL mg/dL UA Protein [Mass/volume] in Urine by Automated test strip Prot Ur Strip.auto-mCnc 1 Observation 17,589 152 U 8 Glükoos GLU ams8171745 JAH EI EI U-Gluc strip Glükoos Glükoos QN mmol/L mmol/L LabServ 12 JAH/Võrreld 791 59156-0 Glucose SCnc Pt Urine Qn Test strip.automated mmol/L mmol/L UA Glucose [Moles/volume] in Urine by Automated test strip Glucose Ur Strip.auto-sCnc 1 Observation 17,589 153 U 8 Ketokehad KET ams8171746 JAH EI EI U-Ket strip Ketokehad Ketokehad QN mmol/L mmol/L LabServ 14 JAH/Võrreld 792 59158-6 Ketones SCnc Pt Urine Qn Test strip.automated mmol/L mmol/L UA Ketones [Moles/volume] in Urine by Automated test strip Ketones Ur Strip.auto-sCnc 1 Observation 17,589 154 U 8 Urobilinogeen UBG ams8171747 JAH EI EI U-Ubg strip Urobilinogeen Urobilinogeen QN umol/L mmol/L LabServ 16 JAH/Võrreld 793 60025-4 Urobilinogen SCnc Pt Urine Qn Test strip.automated umol/L umol/L UA Urobilinogen [Moles/volume] in Urine by Automated test strip Urobilinogen Ur Strip.auto-sCnc 1 Both 155 U 8 Bilirubiin BIL ams8171748 JAH EI EI U-Bil strip Bilirubiin Bilirubiin QN umol/L mmol/L LabServ 18 JAH/Võrreld 794 41016-7 Bilirubin SCnc Pt Urine Qn Test strip umol/L umol/L UA Bilirubin.total [Moles/volume] in Urine by Test strip Bilirub Ur Strip-sCnc 1 Both 17,589 156 U 8 Erütrotsüüdid ERY ams8171749 JAH EI EI U-RBC strip Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid QN E6/L E6/L LabServ 20 JAH/Võrreld 795 57747-8 Erythrocytes NCnc Pt Urine Qn Test strip.automated /uL /uL UA Erythrocytes [#/volume] in Urine by Automated test strip RBC # Ur Strip.auto 1 Observation 17,589 1453 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk7225278 Spermatosoidid ams8176567 JAH EI EI U-Sperm Fc Spermatosoidid Spermatosoidid QN E6/L E6/L 25 JAH/Võrreld 3568 51479-4 Spermatozoa NCnc Pt Urine Qn Automated count /uL /uL UA Spermatozoa [#/volume] in Urine by Automated count Sperm # Ur Auto 1 Observation 8,3091 157 U 8 JAH JAH EI U-Sed-m panel Uriini sademe mikroskoopia Uriini sademe mikroskoopia Paneel 38 JAH 797 24356-8 Urinalysis complete panel - Pt Urine - PANEL.UA Urinalysis complete panel in Urine Urinalysis complete pnl Ur 1 Order 15,9935 1445 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk7225278 JAH JAH EI U-Sed-m panel Uriini sademe mikroskoopia Uriini sademe mikroskoopia Paneel 38 JAH 797 24356-8 Urinalysis complete panel - Pt Urine - PANEL.UA Urinalysis complete panel in Urine Urinalysis complete pnl Ur 1 Order 15,9935 166 U 8 Erütrotsüüdid ams8171750 JAH EI EI U-Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid QN /hpf /hpf 41 JAH/Võrreld 798 13945-1 Erythrocytes Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,31% UA Erythrocytes [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field RBC #/area UrnS HPF 1 Observation 1454 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk7225278 Erütrotsüüdid ams8176543 JAH EI EI U-Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid QN /hpf /hpf 41 JAH/Võrreld 798 13945-1 Erythrocytes Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,31% UA Erythrocytes [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field RBC #/area UrnS HPF 1 Observation 167 U 8 Düsmorfsed erütrotsüüdid ams8171751 JAH EI EI U-Düsmorfsed erütrotsüüdid Düsmorfsed erütrotsüüdid Düsmorfsed erütrotsüüdid QN % % 42 JAH/Võrreld 821 53967-6 Erythrocytes.dysmorphic/100 erythrocytes NFr Pt Urine sed Qn Microscopy.light UA Erythrocytes.dysmorphic/100 erythrocytes in Urine sediment by Light microscopy Dysmorphic RBC/100 RBC NFr UrnS Micro 1 Observation 1455 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk7225278 Düsmorfsed erütrotsüüdid ams8176544 JAH EI EI U-Düsmorfsed erütrotsüüdid Düsmorfsed erütrotsüüdid Düsmorfsed erütrotsüüdid QN % % 42 JAH/Võrreld 821 53967-6 Erythrocytes.dysmorphic/100 erythrocytes NFr Pt Urine sed Qn Microscopy.light UA Erythrocytes.dysmorphic/100 erythrocytes in Urine sediment by Light microscopy Dysmorphic RBC/100 RBC NFr UrnS Micro 1 Observation 158 U 8 G1 rakud ams8175889 EI EI EI U-G1 rakud G1 rakud G1 rakud Tekst 43 JAH 2102 53966-8 Erythrocytes.dysmorphic G1/100 erythrocytes NFr Pt Urine sed Qn Microscopy.light UA Erythrocytes.dysmorphic G1/100 erythrocytes in Urine sediment by Light microscopy G1 RBC/100 RBC NFr UrnS Micro 1 Observation 24,7117 169 U 8 Lümfotsüüdid ams8171753 JAH EI EI U-Lümfotsüüdid Lümfotsüüdid Lümfotsüüdid QN /hpf /hpf 45 JAH/Võrreld 1688 72219-9 Lymphocytes Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF HEM/BC Lymphocytes [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Lymphocytes #/area UrnS HPF 1 Observation 11,4838 1457 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk7225278 Lümfotsüüdid ams8176546 JAH EI EI U-Lümfotsüüdid Lümfotsüüdid Lümfotsüüdid QN /hpf /hpf 45 JAH/Võrreld 1688 72219-9 Lymphocytes Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF HEM/BC Lymphocytes [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Lymphocytes #/area UrnS HPF 1 Observation 11,4838 168 U 8 Neutrofiilid ams8171752 JAH EI EI U-Neutrofiilid Neutrofiilid Neutrofiilid QN /hpf /hpf 46 JAH/Võrreld 1689 38996-5 Neutrophils ACnc Pt Urine Ord Microscopy.light 1522 UA Neutrophils [Presence] in Urine by Light microscopy Neutrophils Ur Ql Micro 1 Observation 10,694 1456 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk7225278 Neutrofiilid ams8176545 JAH EI EI U-Neutrofiilid Neutrofiilid Neutrofiilid QN /hpf /hpf 46 JAH/Võrreld 1689 38996-5 Neutrophils ACnc Pt Urine Ord Microscopy.light 1522 UA Neutrophils [Presence] in Urine by Light microscopy Neutrophils Ur Ql Micro 1 Observation 10,694 171 U 8 Lameepiteeli rakud ams8171755 JAH EI EI U-Lameepiteeli rakud Lameepiteeli rakud Lameepiteeli rakud QN /hpf /hpf 47 JAH/Võrreld 800 11277-1 Epithelial cells.squamous Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,04% UA Epithelial cells.squamous [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Squamous #/area UrnS HPF 1 Observation 1459 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk7225278 Lameepiteeli rakud ams8176548 JAH EI EI U-Lameepiteeli rakud Lameepiteeli rakud Lameepiteeli rakud QN /hpf /hpf 47 JAH/Võrreld 800 11277-1 Epithelial cells.squamous Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,04% UA Epithelial cells.squamous [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Squamous #/area UrnS HPF 1 Observation 172 U 8 Transitoorse epiteeli rakud ams8171756 JAH EI EI U-Transitoorse epiteeli rakud Transitoorse epiteeli rakud Transitoorse epiteeli rakud QN /hpf /hpf 50 JAH/Võrreld 801 30089-7 Transitional cells Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,01% UA Transitional cells [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Trans Cells #/area UrnS HPF 1 Observation 1460 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk7225278 Transitoorse epiteeli rakud ams8176549 JAH EI EI U-Transitoorse epiteeli rakud Transitoorse epiteeli rakud Transitoorse epiteeli rakud QN /hpf /hpf 50 JAH/Võrreld 801 30089-7 Transitional cells Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,01% UA Transitional cells [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Trans Cells #/area UrnS HPF 1 Observation 173 U 8 Tubulaarepiteeli rakud ams8171757 JAH EI EI U-Tubulaarepiteeli rakud Tubulaarepiteeli rakud Tubulaarepiteeli rakud QN /hpf /hpf 51 JAH/Võrreld 802 26052-1 Epithelial cells.renal Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,01% UA Epithelial cells.renal [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Renal Epi Cells #/area UrnS HPF 1 Observation 1461 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk7225278 Tubulaarepiteeli rakud ams8176550 JAH EI EI U-Tubulaarepiteeli rakud Tubulaarepiteeli rakud Tubulaarepiteeli rakud QN /hpf /hpf 51 JAH/Võrreld 802 26052-1 Epithelial cells.renal Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,01% UA Epithelial cells.renal [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Renal Epi Cells #/area UrnS HPF 1 Observation 174 U 8 Hüaliinsilindrid ams8171760 JAH EI EI U-Hüaliinsilindrid Hüaliinsilindrid Hüaliinsilindrid QN /hpf /hpf 55 JAH/Võrreld 805 46135-0 Hyaline casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Hyaline casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Hyaline Casts #/area UrnS HPF 1 Both 25,8802 1462 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk7225278 Hüaliinsilindrid ams8176551 JAH EI EI U-Hüaliinsilindrid Hüaliinsilindrid Hüaliinsilindrid QN /hpf /hpf 55 JAH/Võrreld 805 46135-0 Hyaline casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Hyaline casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Hyaline Casts #/area UrnS HPF 1 Both 25,8802 179 U 8 Granulaarsilindrid ams8171765 JAH EI EI U-Granulaarsilindrid Granulaarsilindrid Granulaarsilindrid QN /hpf /hpf 58 JAH/Võrreld 806 46134-3 Granular casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Granular casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Gran Casts #/area UrnS HPF 1 Both 25,6387 1467 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk7225278 Granulaarsilindrid ams8176556 JAH EI EI U-Granulaarsilindrid Granulaarsilindrid Granulaarsilindrid QN /hpf /hpf 58 JAH/Võrreld 806 46134-3 Granular casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Granular casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Gran Casts #/area UrnS HPF 1 Both 25,6387 175 U 8 Leukotsütaarsilindrid ams8171761 JAH EI EI U-Leukotsütaarsilindrid Leukotsütaarsilindrid Leukotsütaarsilindrid QN /hpf /hpf 60 JAH/Võrreld 807 49103-5 Leukocyte casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA WBC casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field WBC Casts #/area UrnS HPF 1 Observation 17,4622 1463 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk7225278 Leukotsütaarsilindrid ams8176552 JAH EI EI U-Leukotsütaarsilindrid Leukotsütaarsilindrid Leukotsütaarsilindrid QN /hpf /hpf 60 JAH/Võrreld 807 49103-5 Leukocyte casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA WBC casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field WBC Casts #/area UrnS HPF 1 Observation 17,4622 176 U 8 Erütrotsütaarsilindrid ams8171762 JAH EI EI U-Erütrotsütaarsilindrid Erütrotsütaarsilindrid Erütrotsütaarsilindrid QN /hpf /hpf 62 JAH/Võrreld 808 51790-4 Erythrocyte casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA RBC casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field RBC Casts #/area UrnS HPF 1 Both 19,4395 1464 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk7225278 Erütrotsütaarsilindrid ams8176553 JAH EI EI U-Erütrotsütaarsilindrid Erütrotsütaarsilindrid Erütrotsütaarsilindrid QN /hpf /hpf 62 JAH/Võrreld 808 51790-4 Erythrocyte casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA RBC casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field RBC Casts #/area UrnS HPF 1 Both 19,4395 178 U 8 Tubulaarepiteelsilindrid ams8171764 JAH EI EI U-Tubulaarepiteelsilindrid Tubulaarepiteelsilindrid Tubulaarepiteelsilindrid QN /hpf /hpf 64 JAH/Võrreld 809 45386-0 Epithelial casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Epithelial casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Epith Casts #/area UrnS HPF 1 Observation 23,1596 1466 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk7225278 Tubulaarepiteelsilindrid ams8176555 JAH EI EI U-Tubulaarepiteelsilindrid Tubulaarepiteelsilindrid Tubulaarepiteelsilindrid QN /hpf /hpf 64 JAH/Võrreld 809 45386-0 Epithelial casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Epithelial casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Epith Casts #/area UrnS HPF 1 Observation 23,1596 177 U 8 Vahajad silindrid ams8171763 JAH EI EI U-Vahajad silindrid Vahajad silindrid Vahajad silindrid QN /hpf /hpf 66 JAH/Võrreld 810 41223-9 Waxy casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Waxy casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Waxy Casts #/area UrnS HPF 1 Observation 25,6891 1465 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk7225278 Vahajad silindrid ams8176554 JAH EI EI U-Vahajad silindrid Vahajad silindrid Vahajad silindrid QN /hpf /hpf 66 JAH/Võrreld 810 41223-9 Waxy casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Waxy casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Waxy Casts #/area UrnS HPF 1 Observation 25,6891 170 U 8 Makrofaagid ams8171754 JAH EI EI U-Makrofaagid Makrofaagid Makrofaagid QN /hpf /hpf 70 JAH/Võrreld 812 72220-7 Macrophages Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF HEM/BC Macrophages [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Macrophages #/area UrnS HPF 1 Observation 11,4838 1458 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk7225278 Makrofaagid ams8176547 JAH EI EI U-Makrofaagid Makrofaagid Makrofaagid QN /hpf /hpf 70 JAH/Võrreld 812 72220-7 Macrophages Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF HEM/BC Macrophages [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Macrophages #/area UrnS HPF 1 Observation 11,4838 163 U 8 Bakterid ams8171953 JAH EI EI U-Bakterid Bakterid Bakterid Tekst 71 JAH 803 25145-4 Bacteria ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Bacteria [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Bacteria UrnS Ql Micro 1 Observation 1450 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk7225278 Bakterid ams8176563 JAH EI EI U-Bakterid Bakterid Bakterid Tekst 71 JAH 803 25145-4 Bacteria ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Bacteria [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Bacteria UrnS Ql Micro 1 Observation 165 U 8 T vaginalis ams8171957 JAH EI EI U-T vaginalis T vaginalis Trichomonas vaginalis Tekst 72 JAH 811 5813-1 Trichomonas vaginalis ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,00% UA Trichomonas vaginalis [Presence] in Urine sediment by Light microscopy T vaginalis UrnS Ql Micro 1 Observation 1452 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk7225278 T vaginalis ams8176565 JAH EI EI U-T vaginalis T vaginalis Trichomonas vaginalis Tekst 72 JAH 811 5813-1 Trichomonas vaginalis ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,00% UA Trichomonas vaginalis [Presence] in Urine sediment by Light microscopy T vaginalis UrnS Ql Micro 1 Observation 164 U 8 Pärmseened ams8171954 JAH EI EI U-Pärmseened Pärmseened Pärmseened Tekst 73 JAH 1509 5822-2 Yeast Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" UA Yeast [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Yeast #/area UrnS HPF 1 Observation 1451 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk7225278 Pärmseened ams8176564 JAH EI EI U-Pärmseened Pärmseened Pärmseened Tekst 73 JAH 1509 5822-2 Yeast Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" UA Yeast [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Yeast #/area UrnS HPF 1 Observation 161 U 8 Kusihappe kristallid ams8171949 JAH EI EI U-Kusihappe kristallid Kusihappe kristallid Kusihappe kristallid Tekst 76 JAH 813 5817-2 Urate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,00% UA Urate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Urate Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 1448 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk7225278 Kusihappe kristallid ams8176561 JAH EI EI U-Kusihappe kristallid Kusihappe kristallid Kusihappe kristallid Tekst 76 JAH 813 5817-2 Urate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,00% UA Urate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Urate Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 162 U 8 Ammooniumuraadi kristallid ams8171950 JAH EI EI U-Ammooniumuraadi kristallid Ammooniumuraadi kristallid Ammooniumuraadi kristallid Tekst 77 JAH 814 5766-1 Ammonium urate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Ammonium urate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Amm Urate Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 1449 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk7225278 Ammooniumuraadi kristallid ams8176562 JAH EI EI U-Ammooniumuraadi kristallid Ammooniumuraadi kristallid Ammooniumuraadi kristallid Tekst 77 JAH 814 5766-1 Ammonium urate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Ammonium urate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Amm Urate Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 180 U 8 Kaltsiumoksalaadi kristallid ams8171767 JAH EI EI U-Kaltsiumoksalaadi kristallid Kaltsiumoksalaadi kristallid Kaltsiumoksalaadi kristallid Tekst 79 JAH 816 5774-5 Calcium oxalate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,01% UA Calcium oxalate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy CaOx Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 1468 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk7225278 Kaltsiumoksalaadi kristallid ams8176557 JAH EI EI U-Kaltsiumoksalaadi kristallid Kaltsiumoksalaadi kristallid Kaltsiumoksalaadi kristallid Tekst 79 JAH 816 5774-5 Calcium oxalate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,01% UA Calcium oxalate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy CaOx Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 159 U 8 Amorfse uraadi kristallid ams8171951 JAH EI EI U-Amorfse uraadi kristallid Amorfse uraadi kristallid Amorfse uraadi kristallid Tekst 81 JAH 818 12454-5 Urate crystals.amorphous ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,09% UA Urate crystals amorphous [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Amorph Urate Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 1446 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk7225278 Amorfse uraadi kristallid ams8176559 JAH EI EI U-Amorfse uraadi kristallid Amorfse uraadi kristallid Amorfse uraadi kristallid Tekst 81 JAH 818 12454-5 Urate crystals.amorphous ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,09% UA Urate crystals amorphous [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Amorph Urate Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 160 U 8 Amorfse fosfaadi kristallid ams8171948 JAH EI EI U-Amorfse fosfaadi kristallid Amorfse fosfaadi kristallid Amorfse fosfaadi kristallid Tekst 82 JAH 819 12453-7 Phosphate crystals.amorphous ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Phosphate crystals amorphous [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Amorph Phos Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 1447 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk7225278 Amorfse fosfaadi kristallid ams8176560 JAH EI EI U-Amorfse fosfaadi kristallid Amorfse fosfaadi kristallid Amorfse fosfaadi kristallid Tekst 82 JAH 819 12453-7 Phosphate crystals.amorphous ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Phosphate crystals amorphous [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Amorph Phos Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 181 U 8 Trifosfaadi kristallid ams8171768 JAH EI EI U-Trifosfaadi kristallid Trifosfaadi kristallid Trifosfaadi kristallid Tekst 83 JAH 820 5814-9 Triple phosphate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,00% UA Triple phosphate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Tri-Phos Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 1469 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk7225278 Trifosfaadi kristallid ams8176558 JAH EI EI U-Trifosfaadi kristallid Trifosfaadi kristallid Trifosfaadi kristallid Tekst 83 JAH 820 5814-9 Triple phosphate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,00% UA Triple phosphate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Tri-Phos Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 121 U 8 Albumiin uriinis ams8173613 JAH JAH EI U-Alb Albumiin uriinis Albumiin uriinis QN mg/L mg/L LabServ 87 JAH/Võrreld 997 14957-5 Albumin MCnc Pt Urine Qn Detection limit <= 20 mg/L mg/dL 0,01% CHEM Microalbumin [Mass/volume] in Urine Microalbumin Ur-mCnc 1 Both 302 U 8 Alb ams8173696 JAH EI EI U-Alb Albumiin uriinis Albumiin uriinis QN mg/L mg/L LabServ 87 JAH/Võrreld 997 14957-5 Albumin MCnc Pt Urine Qn Detection limit <= 20 mg/L mg/dL 0,01% CHEM Microalbumin [Mass/volume] in Urine Microalbumin Ur-mCnc 1 Both 300 U 8 JAH JAH EI U-Alb/U-Crea Albumiin/kreatiniin uriinis Albumiini ja kreatiniini suhe uriinis QN g/mol LabServ 90 JAH/Võrreld 1000 30000-4 Albumin/Creatinine Ratio Pt Urine Qn Detection limit <= 20 mg/L mg/mmol milligrams/mmol CHEM Microalbumin/Creatinine [Ratio] in Urine Microalbumin/Creat Ur-Rto 1 Both 301 U 8 Alb/Crea ams8173615 JAH EI EI U-Alb/U-Crea Albumiin/kreatiniin uriinis Albumiini ja kreatiniini suhe uriinis QN g/mol mg Alb/mmol Cre LabServ 90 JAH/Võrreld 1000 30000-4 Albumin/Creatinine Ratio Pt Urine Qn Detection limit <= 20 mg/L mg/mmol milligrams/mmol CHEM Microalbumin/Creatinine [Ratio] in Urine Microalbumin/Creat Ur-Rto 1 Both 123 U 8 Valk uriinis ams8173210 JAH JAH EI U-Prot Valk uriinis Valk uriinis QN g/L g/L LabServ 92 JAH/Võrreld 1040 2888-6 Protein MCnc Pt Urine Qn g/dL 0,0284% UA Protein [Mass/volume] in Urine Prot Ur-mCnc 1 Both 737 U 8 Valk uriinis ams8174056 JAH JAH JAH U-Prot Valk uriinis Valk uriinis QN g/L g/L 92 JAH/Võrreld 1040 2888-6 Protein MCnc Pt Urine Qn g/dL 0,0284% UA Protein [Mass/volume] in Urine Prot Ur-mCnc 1 Both 1849 U 8 Valk ööpäevases uriinis ams8180449 JAH JAH EI dU-Prot Valk ööpäevases uriinis Valk ööpäevases uriinis QN g/d g/d Advia 1800 93 JAH/Võrreld 1041 2889-4 Protein MRat 24H Urine Qn g/(24.h) g/24hr 0,0104% CHEM Protein [Mass/time] in 24 hour Urine Prot 24H Ur-mRate 1 Both 124 U 8 Amülaas uriinis ams8173209 JAH JAH EI U-Amyl Amülaas uriinis Amülaas uriinis QN U/L U/L LabServ 119 JAH 1001 1799-6 Amylase CCnc Pt Urine Qn U/L CHEM Amylase [Enzymatic activity/volume] in Urine Amylase Ur-cCnc 1 Both 122 U 8 Kreatiniin uriinis ams8173614 JAH JAH EI U-Crea Kreatiniin uriinis Kreatiniin uriinis QN mmol/L µmol/L LabServ 123 JAH/Võrreld 1020 14683-7 Creatinine SCnc Pt Urine Qn mmol/L mmol/L CHEM Creatinine [Moles/volume] in Urine Creat Ur-sCnc 1 Both 303 U 8 Crea ams8173697 JAH EI EI U-Crea Kreatiniin uriinis Kreatiniin uriinis QN mmol/L µmol/L LabServ 123 JAH/Võrreld 1020 14683-7 Creatinine SCnc Pt Urine Qn mmol/L mmol/L CHEM Creatinine [Moles/volume] in Urine Creat Ur-sCnc 1 Both 531 U 8 Crea ams8175591 JAH EI EI U-Crea Kreatiniin uriinis Kreatiniin uriinis QN mmol/L µmol/L 123 JAH/Võrreld 1020 14683-7 Creatinine SCnc Pt Urine Qn mmol/L mmol/L CHEM Creatinine [Moles/volume] in Urine Creat Ur-sCnc 1 Both 1756 U 8 Naatrium/kreatiniin uriinis shk7226817 Kreatiniin uriinis ams8179930 JAH JAH EI U-Crea Kreatiniin uriinis Kreatiniin uriinis QN mmol/L mmol/L 123 JAH/Võrreld 1020 14683-7 Creatinine SCnc Pt Urine Qn mmol/L mmol/L CHEM Creatinine [Moles/volume] in Urine Creat Ur-sCnc 1 Both 1438 U 8 Kaalium uriinis ams8176798 JAH JAH EI U-K Kaalium uriinis Kaalium uriinis QN mmol/L mmol/L 133 JAH/Võrreld 1013 2828-2 Potassium SCnc Pt Urine Qn mmol/L mmol/L 0,0111% CHEM Potassium [Moles/volume] in Urine Potassium Ur-sCnc 1 Both 1443 U 8 Kaalium ööpäevases uriinis ams8176801 JAH JAH EI dU-K Kaalium ööpäevases uriinis Kaalium ööpäevases uriinis QN mmol/d mmol/d 134 JAH/Võrreld 1014 2829-0 Potassium SRat 24H Urine Qn CHEM Potassium [Moles/time] in 24 hour Urine Potassium 24H Ur-sRate 1 Both 525 U 8 JAH JAH EI U-Ca Kaltsium uriinis Kaltsium uriinis QN mmol/L 135 JAH/Võrreld 1015 2004-0 Calcium SCnc Pt Urine Qn mmol/L mmol/L CHEM Calcium [Moles/volume] in Urine Calcium Ur-sCnc 1 Both 526 U 8 Kaltsium uriinis,üldine ams8175568 JAH EI EI U-Ca Kaltsium uriinis Kaltsium uriinis QN mmol/L mmol/L 135 JAH/Võrreld 1015 2004-0 Calcium SCnc Pt Urine Qn mmol/L mmol/L CHEM Calcium [Moles/volume] in Urine Calcium Ur-sCnc 1 Both 530 U 8 Ca ams8175590 JAH EI EI U-Ca Kaltsium uriinis Kaltsium uriinis QN mmol/L mmol/L 135 JAH/Võrreld 1015 2004-0 Calcium SCnc Pt Urine Qn mmol/L mmol/L CHEM Calcium [Moles/volume] in Urine Calcium Ur-sCnc 1 Both 1442 U 8 Kaltsium uriinis ams8176819 JAH JAH EI U-Ca Kaltsium uriinis Kaltsium uriinis QN mmol/L mmol/L 135 JAH/Võrreld 1015 2004-0 Calcium SCnc Pt Urine Qn mmol/L mmol/L CHEM Calcium [Moles/volume] in Urine Calcium Ur-sCnc 1 Both 527 U 8 Kaltsium ööpäevases uriinis ams8175569 JAH EI EI dU-Ca Kaltsium ööpäevases uriinis Kaltsium ööpäevases uriinis QN mmol/d mmol/d 136 JAH/Võrreld 1016 14637-3 Calcium SRat 24H Urine Qn mmol/(24.h) mmolL/24hr CHEM Calcium [Moles/time] in 24 hour Urine Calcium 24H Ur-sRate 1 Both 528 U 8 JAH JAH EI U-Ca/U-Crea Kaltsium/kreatiniin uriinis Kaltsiumi ja kreatiniini suhe uriinis QN mol/mol 137 JAH/Võrreld 1017 24518-3 Calcium/Creatinine SCrto Pt Urine Qn mol/mol{creat} mol/mol creatinine CHEM Calcium/Creatinine [Molar ratio] in Urine Calcium/Creat Ur-sRto 1 Both 529 U 8 Kaltsiumi ja kreatiniini suhe uriinis ams8175589 JAH EI EI U-Ca/U-Crea Kaltsium/kreatiniin uriinis Kaltsiumi ja kreatiniini suhe uriinis QN mol/mol molCa/molCrea 137 JAH/Võrreld 1017 24518-3 Calcium/Creatinine SCrto Pt Urine Qn mol/mol{creat} mol/mol creatinine CHEM Calcium/Creatinine [Molar ratio] in Urine Calcium/Creat Ur-sRto 1 Both 1441 U 8 Kusihape uriinis ams8176818 JAH JAH EI U-UA Kusihape uriinis Kusihape uriinis QN mmol/L mmol/L 140 JAH/Võrreld 1022 14934-4 Urate SCnc Pt Urine Qn umol/L umol/L CHEM Urate [Moles/volume] in Urine Urate Ur-sCnc 1 Both 1440 U 8 Magneesium uriinis ams8176817 JAH JAH EI U-Mg Magneesium uriinis Magneesium uriinis QN mmol/L mmol/L 142 JAH/Võrreld 1024 2598-1 Magnesium SCnc Pt Urine Qn mmol/L mmol/L CHEM Magnesium [Moles/volume] in Urine Magnesium Ur-sCnc 1 Both 1439 U 8 Naatrium uriinis ams8176797 JAH JAH EI U-Na Naatrium uriinis Naatrium uriinis QN mmol/L mmol/L 145 JAH/Võrreld 1031 2955-3 Sodium SCnc Pt Urine Qn mmol/L mmol/L 0,0197% CHEM Sodium [Moles/volume] in Urine Sodium Ur-sCnc 1 Both 1757 U 8 Naatrium/kreatiniin uriinis shk7226817 Naatrium uriinis ams8179931 JAH EI JAH U-Na Naatrium uriinis Naatrium uriinis QN mmol/L mmol/L 145 JAH/Võrreld 1031 2955-3 Sodium SCnc Pt Urine Qn mmol/L mmol/L 0,0197% CHEM Sodium [Moles/volume] in Urine Sodium Ur-sCnc 1 Both 1444 U 8 Naatrium ööpäevases uriinis ams8176800 JAH JAH EI dU-Na Naatrium ööpäevases uriinis Naatrium ööpäevases uriinis QN mmol/d mmol/d 146 JAH/Võrreld 1032 2956-1 Sodium SRat 24H Urine Qn mmol/(24.h) mmolL/24hr CHEM Sodium [Moles/time] in 24 hour Urine Sodium 24H Ur-sRate 1 Both 1755 U 8 Naatrium/kreatiniin uriinis shk7226817 JAH EI JAH U-Na/U-Crea Naatrium/kreatiniin uriinis Naatriumi ja kreatiniini suhe uriinis QN mol/mol mol/mol 147 JAH/Võrreld 1033 33951-5 Sodium/Creatinine SCrto Pt Urine Qn mol/mol{creat} mol/mol creatinine CHEM Sodium/Creatinine [Molar ratio] in Urine Sodium/Creat Ur-sRto 1 Both 784 U 8 Osmolaalsus uriini ams8175625 JAH JAH JAH U-Osmol Uriini osmolaalsus Uriini osmolaalsus QN mosm/kgH2O mosm/kgH2O 149 JAH/Võrreld 1034 2695-5 Osmolality Osmol Pt Urine Qn 0,0081% CHEM Osmolality of Urine Osmolality Ur 1 Both 202 CSF 9 JAH JAH EI CSF-Cells Liikvori tsütoos Liikvori tsütoos Tekst 2 JAH 2148 L-2148 203 CSF 9 Värvus ams8172253 JAH EI EI CSF-Color Liikvori värvus Liikvori värvus Tekst 3 JAH 835 10335-8 Color Type Pt CSF Nom 0,01% SPEC Color of Cerebral spinal fluid Color CSF 1 Observation 204 CSF 9 Läbipaistvus ams8172254 JAH EI EI CSF-Appearance Liikvori läbipaistvus Liikvori läbipaistvus Tekst 4 JAH 836 10333-3 Appearance Aper Pt CSF Nom 0,01% SPEC Appearance of Cerebral spinal fluid Appearance CSF 1 Observation 205 CSF 9 Erütrotsüüdid liikvoris ams8172255 JAH EI EI CSF-RBC Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid liikvoris QN E6/L 10*6/L 6 JAH/Võrreld 824 792-2 Erythrocytes NCnc Pt CSF Qn Manual count HEM/BC Erythrocytes [#/volume] in Cerebral spinal fluid by Manual count RBC # CSF Manual 1 Observation 206 CSF 9 Leukotsüüdid liikvoris ams8173478 JAH EI EI CSF-WBC Leukotsüüdid Leukotsüüdid liikvoris QN E6/L 10*6/L 7 JAH/Võrreld 823 806-0 Leukocytes NCnc Pt CSF Qn Manual count 0,01% HEM/BC Leukocytes [#/volume] in Cerebral spinal fluid by Manual count WBC # CSF Manual 1 Observation 208 CSF 9 Polümorfonukleaarsete leukotsüütide arv liikvoris ams8173480 JAH EI EI CSF-PMN# PMN Polümorfonukleaarsete leukotsüütide arv liikvoris QN E6/L 10*6/L 9 JAH/Võrreld 826 35059-5 Granulocytes NCnc Pt CSF Qn HEM/BC Granulocytes [#/volume] in Cerebral spinal fluid Granulocytes # CSF 1 Observation 207 CSF 9 Mononukleaarsete leukotsüütide arv liikvoris ams8173479 JAH EI EI CSF-MN# MN Mononukleaarsete leukotsüütide arv liikvoris QN E6/L 10*6/L 11 JAH/Võrreld 828 26489-5 Mononuclear cells NCnc Pt CSF Qn HEM/BC Mononuclear cells [#/volume] in Cerebral spinal fluid Mononuc Cells # CSF 1 Observation 1085 CSF 9 Albumiin liikvoris ams8173633 JAH EI JAH CSF-Alb Albumiin liikvoris Albumiin liikvoris QN mg/L mg/L 7224177 32 JAH/Võrreld 1069 1746-7 Albumin MCnc Pt CSF Qn mg/dL 0,0010% CHEM Albumin [Mass/volume] in Cerebral spinal fluid Albumin CSF-mCnc 1 Both 1082 CSF 9 Liikvori- ja seerumialbumiini suhe ams8175559 JAH EI JAH CSF-Alb/S-Alb Liikvori- ja seerumialbumiini suhe Liikvori- ja seerumialbumiini suhe QN 7224177 33 JAH/Võrreld 1070 1756-6 Albumin CSF/Albumin plasma RelMCnc Pt Plas+CSF Qn CHEM Albumin CSF/Albumin plasma in Plasma & CSF Albumin CSF/SerPl 1 Both 1083 CSF 9 JAH JAH JAH CSF-Alb/S-Alb Liikvori- ja seerumialbumiini suhe Liikvori- ja seerumialbumiini suhe QN 7224177 33 JAH/Võrreld 1070 1756-6 Albumin CSF/Albumin plasma RelMCnc Pt Plas+CSF Qn CHEM Albumin CSF/Albumin plasma in Plasma & CSF Albumin CSF/SerPl 1 Both 71 CSF 9 Glükoos liikvoris ams8173707 JAH JAH EI CSF-Gluc Glükoos liikvoris Glükoos liikvoris QN mmol/L mmol/L LabServ 34 JAH/Võrreld 1072 14744-7 Glucose SCnc Pt CSF Qn mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Cerebral spinal fluid Glucose CSF-sCnc 1 Both 1371 CSF 9 Liikvori- ja seerumi/plasma glükoosi suhe ams8176521 JAH EI EI CSF-Gluc/S,P-Gluc Liikvori- ja seerumi/plasma glükoosi suhe Liikvori- ja seerumi/plasma glükoosi suhe QN LabServ 35 JAH/Võrreld 1073 2352-3 Glucose CSF/Glucose plas RelMCnc Pt Plas+CSF Qn CHEM Glucose CSF/Glucose plas Glucose CSF/SerPl 1 Observation 10 CSF 9 Laktaat sljaajuvedelikus ams8175802 JAH JAH EI CSF-Lac Laktaat liikvoris Laktaat liikvoris QN mmol/L mmmol/L 37 JAH/Võrreld 1074 2520-5 Lactate SCnc Pt CSF Qn mmol/L mmol/L CHEM Lactate [Moles/volume] in Cerebral spinal fluid Lactate CSF-sCnc 1 Both 68 CSF 9 Valk seljaajuvedelikus ams8173278 JAH JAH EI CSF-Prot Valk liikvoris Valk liikvoris QN g/L g/L LabServ 38 JAH/Võrreld 1071 2880-3 Protein MCnc Pt CSF Qn mg/dL 0,0119% CHEM Protein [Mass/volume] in Cerebral spinal fluid Prot CSF-mCnc 1 Both 874 CSF 9 Valk liikvorist ams8174030 JAH JAH JAH CSF-Prot Valk liikvoris Valk liikvoris QN g/L g/L 38 JAH/Võrreld 1071 2880-3 Protein MCnc Pt CSF Qn mg/dL 0,0119% CHEM Protein [Mass/volume] in Cerebral spinal fluid Prot CSF-mCnc 1 Both 1081 CSF 9 IgG liikvoris ams8173632 JAH EI JAH CSF-IgG IgG liikvoris Immuunglobuliin G liikvoris QN mg/L mg/L 7224176 39 JAH/Võrreld 1075 2464-6 IgG MCnc Pt CSF Qn mg/dL 0,0011% CHEM IgG [Mass/volume] in Cerebral spinal fluid IgG CSF-mCnc 1 Both 1782 CSF 9 IgG liikvoris ams8180055 JAH EI JAH CSF-IgG IgG liikvoris Immuunglobuliin G liikvoris QN mg/L mg/L 39 JAH/Võrreld 1075 2464-6 IgG MCnc Pt CSF Qn mg/dL 0,0011% CHEM IgG [Mass/volume] in Cerebral spinal fluid IgG CSF-mCnc 1 Both 1078 CSF 9 IgG indeks ams8175583 JAH EI JAH CSF-S-IgG-ind IgG indeks Immuunglobuliin G indeks QN 7224176 40 JAH/Võrreld 1076 14117-6 IgG index RelRto Pt Ser+CSF Qn 0,0009% CHEM IgG index in Serum & CSF IgG index Ser+CSF 1 Observation 1079 CSF 9 JAH JAH JAH CSF-S-IgG-ind IgG indeks Immuunglobuliin G indeks QN 7224176 40 JAH/Võrreld 1076 14117-6 IgG index RelRto Pt Ser+CSF Qn 0,0009% CHEM IgG index in Serum & CSF IgG index Ser+CSF 1 Observation 683 CSF 9 Oligoklonaalsed immunoglobuliinid ams8173634 JAH JAH JAH CSF-IgG-oligo panel Oligoklonaalne IgG liikvoris Oligoklonaalne immuunglobuliin G liikvoris (paneel) Paneel 41 JAH 2505 L-2505 841 TDM 10 Bensodiasepiinid, seerumist ams8173892 JAH JAH JAH S,P-Bzd Bensodiasepiinid Bensodiasepiinid seerumis/plasmas QN ug/L ng/mL 6 JAH 414 11024-7 Benzodiazepines MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL DRUG/TOX Benzodiazepines [Mass/volume] in Serum or Plasma Benzodiaz SerPl-mCnc 1 Both 914 TDM 10 Digoksiin ams8173134 JAH JAH JAH S,P-Digox Digoksiin Digoksiin seerumis/plasmas QN ug/L ng/mL 9 JAH 415 10535-3 Digoxin MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL 0,0164% DRUG/TOX Digoxin [Mass/volume] in Serum or Plasma Digoxin SerPl-mCnc 1 Both 839 TDM 10 Fenütoiin seerumis ams8173026 JAH JAH JAH S,P-Phenyt Fenütoiin Fenütoiin seerumis/plasmas QN mg/L µg/mL 13 JAH 420 3968-5 Phenytoin MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL mcg/mL 0,0219% DRUG/TOX Phenytoin [Mass/volume] in Serum or Plasma Phenytoin SerPl-mCnc 1 Both 718 TDM 10 Karbamasepiin plasmas ams8172754 JAH JAH JAH S,P-Carba Karbamasepiin Karbamasepiin seerumis/plasmas QN mg/L 18 JAH 423 3432-2 Carbamazepine MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL mcg/mL 0,0055% DRUG/TOX Carbamazepine [Mass/volume] in Serum or Plasma Carbamazepine SerPl-mCnc 1 Both 975 TDM 10 Karbamasepiin seerumis ams8172821 JAH JAH JAH S,P-Carba Karbamasepiin Karbamasepiin seerumis/plasmas QN mg/L µg/mL 18 JAH 423 3432-2 Carbamazepine MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL mcg/mL 0,0055% DRUG/TOX Carbamazepine [Mass/volume] in Serum or Plasma Carbamazepine SerPl-mCnc 1 Both 876 TDM 10 Klosapiin ams8174032 JAH JAH JAH S,P-Clozap Klosapiin Klosapiin seerumis/plasmas QN ug/L ng/mL 20 JAH 1493 6896-5 Clozapine MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/L;ng/mL DRUG/TOX Clozapine [Mass/volume] in Serum or Plasma Clozapine SerPl-mCnc 1 Both 1816 TDM 10 Kvetiapiin ams8180222 JAH EI JAH S,P-Quetiapine Kvetiapiin Kvetiapiin seerumis/plasmas QN ug/L ug/L 23 JAH 4666 26776-5 Quetiapine MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL DRUG/TOX Quetiapine [Mass/volume] in Serum or Plasma Quetiapine SerPl-mCnc 1 Both 16,0918 894 TDM 10 Lamotrigiin seerumis ams8174051 JAH JAH JAH S,P-Lamotr Lamotrigiin Lamotrigiin seerumis/plasmas QN mg/L µg/mL 24 JAH 424 6948-4 Lamotrigine MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL mcg/mL 0,0018% DRUG/TOX Lamotrigine [Mass/volume] in Serum or Plasma Lamotrigine SerPl-mCnc 1 Both 1764 TDM 10 Levetiratsetaam ams8179987 JAH EI JAH S,P-Levetiracetam Levetiratsetaam Levetiratsetaam seerumis/plasmas QN mg/L "mg/L " 26 JAH 3728 30471-7 Levetiracetam MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL ug/mL DRUG/TOX Levetiracetam [Mass/volume] in Serum or Plasma Levetiracetam SerPl-mCnc 1 Both 970 TDM 10 Liitiumi sisaldus vereseerumis ams8173471 JAH JAH JAH S,P-Li Liitium Liitium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 28 JAH 217 14334-7 Lithium SCnc Pt Ser/Plas Qn mol/L mmol/L; mEq/L 46 DRUG/TOX Lithium [Moles/volume] in Serum or Plasma Lithium SerPl-sCnc 1 Both 691 TDM 10 Okskarbasepiin ams8174492 JAH JAH JAH S,P-Oxcarb Okskarbasepiin Okskarbasepiin seerumis/plasmas QN mg/L 36 JAH 2877 35331-8 Oxcarbazepine MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL mcg/mL 1659 DRUG/TOX Oxcarbazepine [Mass/volume] in Serum or Plasma Oxcarbazepine SerPl-mCnc 1 Both 11,4393 807 TDM 10 Paratsetamool ams8174467 JAH JAH JAH S,P-Paracet Paratsetamool Paratsetamool seerumis/plasmas QN mg/L µg/mL 37 JAH 428 3298-7 Acetaminophen MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL mcg/mL 0,0163% DRUG/TOX Acetaminophen [Mass/volume] in Serum or Plasma Acetamin SerPl-mCnc 1 Both 1840 TDM 10 Paratsetamool ams8180347 JAH EI JAH S,P-Paracet Paratsetamool Paratsetamool seerumis/plasmas QN mg/L mg/L 37 JAH 428 3298-7 Acetaminophen MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL mcg/mL 0,0163% DRUG/TOX Acetaminophen [Mass/volume] in Serum or Plasma Acetamin SerPl-mCnc 1 Both 692 TDM 10 Salitsülaadid seerumis ams8174499 JAH JAH JAH S,P-Salic Salitsülaadid Salitsülaadid seerumis/plasmas QN mg/L 42 JAH 429 4024-6 Salicylates MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/dL mg/dL 0,0150% DRUG/TOX Salicylates [Mass/volume] in Serum or Plasma Salicylates SerPl-mCnc 1 Both 682 TDM 10 Takroliimus verest ams8175517 JAH JAH JAH B-Tacrolimus Takroliimus Takroliimus veres QN ug/L 45 JAH 431 11253-2 Tacrolimus MCnc Pt Bld Qn 0,0685% DRUG/TOX Tacrolimus [Mass/volume] in Blood Tacrolimus Bld-mCnc 1 Both 719 TDM 10 Teofülliin plasmas ams8172755 JAH JAH JAH S,P-Theoph Teofülliin Teofülliin seerumis/plasmas QN mg/L 46 JAH 432 4049-3 Theophylline MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL 0,0032% DRUG/TOX Theophylline [Mass/volume] in Serum or Plasma Theophylline SerPl-mCnc 1 Both 950 TDM 10 Teofülliini määramine seerumist ams8172771 JAH JAH JAH S,P-Theoph Teofülliin Teofülliin seerumis/plasmas QN mg/L mg/L 46 JAH 432 4049-3 Theophylline MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL 0,0032% DRUG/TOX Theophylline [Mass/volume] in Serum or Plasma Theophylline SerPl-mCnc 1 Both 755 TDM 10 Tsüklosporiin A ams8174513 JAH JAH JAH B-CyA Tsüklosporiin A Tsüklosporiin A veres QN ug/L ng/mL 49 JAH 433 3520-4 Cyclosporine MCnc Pt Bld Qn 0,0153% DRUG/TOX Cyclosporine [Mass/volume] in Blood Cyclosporin Bld-mCnc 1 Both 79 TDM 10 Valproaat seerumis ams8173901 JAH JAH EI S,P-Valpr Valproaat Valproaat seerumis/plasmas QN mg/L µg/mL ADVIA 1800 Siemens 50 JAH 434 4086-5 Valproate MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL mcg/mL 0,0155% DRUG/TOX Valproate [Mass/volume] in Serum or Plasma Valproate SerPl-mCnc 1 Both 1528 TDM 10 Vankomütsiin ams8177101 JAH JAH EI S,P-Vanco Vankomütsiin Vankomütsiin seerumis/plasmas QN mg/L mg/L ADVIA 1800 Siemens 52 JAH 435 20578-1 Vancomycin MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL ug/mL 34 DRUG/TOX Vancomycin [Mass/volume] in Serum or Plasma Vancomycin SerPl-mCnc 1 Both 12,8946 704 TDM 10 Vorikonasooli sisaldus veeniveres ams8175708 JAH JAH JAH S,P-Voricon Vorikonasool Vorikonasool seerumis/plasmas QN mg/L 54 JAH 3075 38370-3 Voriconazole MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL ug/mL DRUG/TOX Voriconazole [Mass/volume] in Serum or Plasma Voriconazole SerPl-mCnc 1 Both 24,7338 66 TOX 11 Etanool seerumis ams8171699 JAH JAH EI S,P-EtOH Etanool Etanool seerumis/plasmas QN g/L o/oo LabServ 1 JAH/Võrreld 416 5643-2 Ethanol MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/dL mg/dL 0,0234% DRUG/TOX Ethanol [Mass/volume] in Serum or Plasma Ethanol SerPl-mCnc 1 Both 1207 TOX 11 JAH JAH JAH S,P-Alcohol surrogates Alkoholi surrogaadid plasmas Alkoholi surrogaadid seerumis/plasmas Paneel 7224454 3 JAH 3681 L-3681 1205 TOX 11 Atsetoon ams8174363 JAH EI JAH B-Acetone Atsetoon veres Atsetoon veres QN g/L 7224454 8 JAH/Võrreld 2869 9425-0 Acetone MCnc Pt Bld Qn mg/dL mg/dL 8 DRUG/TOX Acetone [Mass/volume] in Blood Acetone Bld-mCnc 1 Both 10,8775 1204 TOX 11 Isopropanool ams8174362 JAH EI JAH B-Isopropanol Isopropanool veres Isopropanool veres QN g/L 7224454 11 JAH/Võrreld 2868 5667-1 Isopropanol MCnc Pt Bld Qn mg/dL mg/dL 6 DRUG/TOX Isopropanol [Mass/volume] in Blood Isopropanol Bld-mCnc 1 Both 14,3834 1203 TOX 11 Metanool ams8174361 JAH EI JAH B-MeOH Metanool veres Metanool veres QN g/L 7224454 16 JAH/Võrreld 425 9334-4 Methanol MCnc Pt Bld Qn DRUG/TOX Methanol [Mass/volume] in Blood Methanol Bld-mCnc 1 Both 1206 TOX 11 Etüleenglükool ams8174364 JAH EI JAH S,P-EG Etüleenglükool Etüleenglükool seerumis/plasmas QN g/L 7224454 20 JAH/Võrreld 1758 5646-5 Ethylene glycol MCnc Pt Ser/Plas Qn mcg/mL; mg/dL 0,0015% DRUG/TOX Ethylene glycol [Mass/volume] in Serum or Plasma Ethylene Glycol SerPl-mCnc 1 Both 182 TOX 11 JAH JAH EI U-Narco panel Sõltuvusainete paneel uriinis Sõltuvusained uriinis (paneel) Paneel 30 JAH 2716 L-2716 1423 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis shk7223402 JAH JAH EI U-Narco panel Sõltuvusainete paneel uriinis Sõltuvusained uriinis (paneel) Paneel 30 JAH 2716 L-2716 185 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis shk7223402 AMP amfetamiinid ams8171975 JAH EI EI U-Amp Amfetamiin uriinis Amfetamiin uriinis Tekst 31 JAH 437 19261-7 Amphetamines ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Amphetamines [Presence] in Urine by Screen method Amphetamines Ur Ql Scn 1 Both 1429 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis shk7223402 AMP amfetamiinid ams8171975 JAH EI EI U-Amp Amfetamiin uriinis Amfetamiin uriinis Tekst 31 JAH 437 19261-7 Amphetamines ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Amphetamines [Presence] in Urine by Screen method Amphetamines Ur Ql Scn 1 Both 191 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis shk7223402 BAR barbituraadid ams8171981 JAH EI EI U-Bar Barbituraadid uriinis Barbituraadid uriinis Tekst 32 JAH 438 19270-8 Barbiturates ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Barbiturates [Presence] in Urine by Screen method Barbiturates Ur Ql Scn 1 Both 1435 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis shk7223402 BAR barbituraadid ams8171981 JAH EI EI U-Bar Barbituraadid uriinis Barbituraadid uriinis Tekst 32 JAH 438 19270-8 Barbiturates ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Barbiturates [Presence] in Urine by Screen method Barbiturates Ur Ql Scn 1 Both 192 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis shk7223402 BZO bensodiasepan ams8171982 JAH EI EI U-Bzd Bensodiasepiinid uriinis Bensodiasepiinid uriinis Tekst 33 JAH 439 14316-4 Benzodiazepines ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Benzodiazepines [Presence] in Urine by Screen method Benzodiaz Ur Ql Scn 1 Both 1436 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis shk7223402 BZO bensodiasepan ams8171982 JAH EI EI U-Bzd Bensodiasepiinid uriinis Bensodiasepiinid uriinis Tekst 33 JAH 439 14316-4 Benzodiazepines ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Benzodiazepines [Presence] in Urine by Screen method Benzodiaz Ur Ql Scn 1 Both 1425 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis shk7223402 BUP buprenorfiin uriinis ams8176941 JAH EI EI U-Bupr Buprenorfiin uriinis Buprenorfiin uriinis Tekst 34 JAH 2128 3414-0 Buprenorphine ACnc Pt Urine Ord DRUG/TOX Buprenorphine [Presence] in Urine Buprenorphine Ur Ql unknown Both 189 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis shk7223402 MDMA ecstasy ams8171979 JAH EI EI U-Ecs Ecstasy uriinis Ecstasy uriinis Tekst 35 JAH 444 19568-5 Methylenedioxymethamphetamine ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Methylenedioxymethamphetamine [Presence] in Urine by Screen method MDMA Ur Ql Scn 1 Both 1433 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis shk7223402 MDMA ecstasy ams8171979 JAH EI EI U-Ecs Ecstasy uriinis Ecstasy uriinis Tekst 35 JAH 444 19568-5 Methylenedioxymethamphetamine ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Methylenedioxymethamphetamine [Presence] in Urine by Screen method MDMA Ur Ql Scn 1 Both 193 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis shk7223402 PCP fentsüklidiin ams8171983 JAH EI EI U-PCP Fentsüklidiin uriinis Fentsüklidiin uriinis Tekst 37 JAH 1802 3936-2 Phencyclidine ACnc Pt Urine Ord 321 DRUG/TOX Phencyclidine [Presence] in Urine PCP Ur Ql 1 Both 11,4393 1437 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis shk7223402 PCP fentsüklidiin ams8171983 JAH EI EI U-PCP Fentsüklidiin uriinis Fentsüklidiin uriinis Tekst 37 JAH 1802 3936-2 Phencyclidine ACnc Pt Urine Ord 321 DRUG/TOX Phencyclidine [Presence] in Urine PCP Ur Ql 1 Both 11,4393 1427 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis shk7223402 GHB uriinis (ribaanalüüs) ams8176979 JAH EI EI U-GHB strip GHB uriinis (ribaanalüüs) Gammahüdroksübutüraat uriinis (ribaanalüüs) Tekst 39 JAH 3855 43197-3 Gamma hydroxybutyrate Threshold Pt Urine Ord Screen 1 CHEM Gamma hydroxybutyrate [Presence] in Urine by Screen method G-OH-Butyr Ur Ql Scn 1 Both 187 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis shk7223402 THC kannabinoidid ams8171977 JAH EI EI U-THC Kannabinoidid uriinis Kannabinoidid uriinis Tekst 41 JAH 440 18282-4 Cannabinoids ACnc Pt Urine Ord Screen 0,0964% DRUG/TOX Cannabinoids [Presence] in Urine by Screen method Cannabinoids Ur Ql Scn 1 Both 1431 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis shk7223402 THC kannabinoidid ams8171977 JAH EI EI U-THC Kannabinoidid uriinis Kannabinoidid uriinis Tekst 41 JAH 440 18282-4 Cannabinoids ACnc Pt Urine Ord Screen 0,0964% DRUG/TOX Cannabinoids [Presence] in Urine by Screen method Cannabinoids Ur Ql Scn 1 Both 184 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis shk7223402 COC kokaiin ams8171974 JAH EI EI U-Coc Kokaiin uriinis Kokaiin uriinis Tekst 42 JAH 441 19359-9 Cocaine ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Cocaine [Presence] in Urine by Screen method Cocaine Ur Ql Scn 1 Both 1428 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis shk7223402 COC kokaiin ams8171974 JAH EI EI U-Coc Kokaiin uriinis Kokaiin uriinis Tekst 42 JAH 441 19359-9 Cocaine ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Cocaine [Presence] in Urine by Screen method Cocaine Ur Ql Scn 1 Both 188 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis shk7223402 MTD metadoon ams8171978 JAH EI EI U-Mtd Metadoon uriinis Metadoon uriinis Tekst 44 JAH 442 19550-3 Methadone ACnc Pt Urine Ord Screen 0,0057% DRUG/TOX Methadone [Presence] in Urine by Screen method Methadone Ur Ql Scn 1 Both 1432 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis shk7223402 MTD metadoon ams8171978 JAH EI EI U-Mtd Metadoon uriinis Metadoon uriinis Tekst 44 JAH 442 19550-3 Methadone ACnc Pt Urine Ord Screen 0,0057% DRUG/TOX Methadone [Presence] in Urine by Screen method Methadone Ur Ql Scn 1 Both 186 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis shk7223402 MET metamfetamiin ams8171976 JAH EI EI U-Met Metamfetamiin uriinis Metamfetamiin uriinis Tekst 45 JAH 443 19554-5 Methamphetamine ACnc Pt Urine Ord Screen 0,0138% DRUG/TOX Methamphetamine [Presence] in Urine by Screen method Methamphet Ur Ql Scn 1 Both 1430 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis shk7223402 MET metamfetamiin ams8171976 JAH EI EI U-Met Metamfetamiin uriinis Metamfetamiin uriinis Tekst 45 JAH 443 19554-5 Methamphetamine ACnc Pt Urine Ord Screen 0,0138% DRUG/TOX Methamphetamine [Presence] in Urine by Screen method Methamphet Ur Ql Scn 1 Both 190 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis shk7223402 MOP opiaadid ams8171980 JAH EI EI U-Mop Opiaadid uriinis Opiaadid uriinis Tekst 47 JAH 445 19295-5 Opiates ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Opiates [Presence] in Urine by Screen method Opiates Ur Ql Scn 1 Both 1434 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis shk7223402 MOP opiaadid ams8171980 JAH EI EI U-Mop Opiaadid uriinis Opiaadid uriinis Tekst 47 JAH 445 19295-5 Opiates ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Opiates [Presence] in Urine by Screen method Opiates Ur Ql Scn 1 Both 1426 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis shk7223402 TML tramadool uriinis ams8176943 JAH EI EI U-TML Tramadool uriinis Tramadool uriinis Tekst 48 JAH 4512 19710-3 Tramadol PrThr Pt Urine Ord Screen 10 DRUG/TOX Tramadol [Presence] in Urine by Screen method Tramadol Ur Ql Scn 1 Both 8,6864 183 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis shk7223402 TCA tritsüklilised antidepressandid ams8173890 JAH EI EI U-TCA Tritsüklilised antidepressandid uriinis Tritsüklilised antidepressandid uriinis Tekst 51 JAH 446 19312-8 Tricyclic antidepressants ACnc Pt Urine Ord Screen 0,0292% DRUG/TOX Tricyclic antidepressants [Presence] in Urine by Screen method Tricyclics Ur Ql Scn 1 Both 1424 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis shk7223402 TCA tritsüklilised antidepressandid ams8173890 JAH EI EI U-TCA Tritsüklilised antidepressandid uriinis Tritsüklilised antidepressandid uriinis Tekst 51 JAH 446 19312-8 Tricyclic antidepressants ACnc Pt Urine Ord Screen 0,0292% DRUG/TOX Tricyclic antidepressants [Presence] in Urine by Screen method Tricyclics Ur Ql Scn 1 Both 806 TOX 11 Vask seerumis ams8173657 JAH JAH JAH S,P-Cu Vask Vask seerumis/plasmas QN umol/L µmol/L 98 JAH/Võrreld 312 14665-4 Copper SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L DRUG/TOX Copper [Moles/volume] in Serum or Plasma Copper SerPl-sCnc 1 Both 125 IM 12 Kilpnääret stimuleeriv hormoon seerumis ams8173868 JAH JAH EI S,P-TSH TSH Kilpnääret stimuleeriv hormoon seerumis/plasmas QN mU/L mU/L Cobas 601 Roche 1 JAH 327 3016-3 Thyrotropin ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0600% CHEM Thyrotropin [Units/volume] in Serum or Plasma TSH SerPl-aCnc 1 Both 811 IM 12 Trijoodtrüroniin ams8172642 JAH JAH JAH S,P-T3 T3 Trijoodtüroniin seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/L 4 JAH 331 14930-2 Triiodothyronine SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Triiodothyronine [Moles/volume] in Serum or Plasma T3 SerPl-sCnc 1 Both 127 IM 12 Vaba trijoodtüroniin seerumis ams8173869 JAH JAH EI S,P-fT3 fT3 Vaba trijoodtüroniin seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/L Cobas 601 Roche 5 JAH 330 14928-6 Triiodothyronine.free SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Triiodothyronine Free [Moles/volume] in Serum or Plasma T3Free SerPl-sCnc 1 Both 814 IM 12 Türoksiin ams8172643 JAH JAH JAH S,P-T4 T4 Türoksiin seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/L 7 JAH 329 14921-1 Thyroxine SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Thyroxine [Moles/volume] in Serum or Plasma T4 SerPl-sCnc 1 Both 126 IM 12 Vaba türoksiin seerumis ams8173867 JAH JAH EI S,P-fT4 fT4 Vaba türoksiin seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/L Cobas 601 Roche 8 JAH 328 14920-3 Thyroxine.free SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Thyroxine free [Moles/volume] in Serum or Plasma T4 Free SerPl-sCnc 1 Both 1418 IM 12 Paratüriin e. parathormoon ams8172640 JAH JAH EI S,P-PTH PTH Parathormoon seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/L Cobas 601 Roche 10 JAH 337 14866-8 Parathyrin.intact SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Parathyrin.intact [Moles/volume] in Serum or Plasma PTH-Intact SerPl-sCnc 1 Both 935 IM 12 Kortikotropiin e. adrenokortikotroopne hormoon ams8172753 JAH JAH JAH P-ACTH ACTH Adrenokortikotroopne hormoon plasmas QN pmol/L pmol/L 11 JAH 342 14674-6 Corticotropin SCnc Pt Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Corticotropin [Moles/volume] in Plasma ACTH Plas-sCnc 1 Both 799 IM 12 Kortisool ams8172628 JAH JAH JAH S,P-Cort Kortisool Kortisool seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/L 20 JAH 344 14675-3 Cortisol SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Cortisol [Moles/volume] in Serum or Plasma Cortis SerPl-sCnc 1 Both 782 IM 12 Kortisool 24h uriinis ams8173616 JAH JAH JAH dU-Cort Kortisool ööpäevases uriinis Kortisool ööpäevases uriinis QN nmol/d nmol/24H 35 JAH 347 25884-8 Cortisol.free SRat 24H Urine Qn RIA CHEM Cortisol Free [Moles/time] in 24 hour Urine by Radioimmunoassay (RIA) Cortis F 24H Ur RIA-sRate 1 Both 863 IM 12 17-OH alfahüdroksüprogesteroon ams8173069 JAH JAH JAH S,P-17-OHP 17-OHP 17-alfahüdroksüprogesteroon seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/L 41 JAH 368 14569-8 17-Hydroxyprogesterone SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM 17-Hydroxyprogesterone [Moles/volume] in Serum or Plasma 17OHP SerPl-sCnc 1 Both 1048 IM 12 Aldosteroon ams8175489 JAH EI JAH S,P-Aldo (pmol/L) Aldosteroon (pmol/L) Aldosteroon seerumis/plasmas QN pmol/L ng/dl 7223901 44 JAH 3009 14586-2 Aldosterone SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Aldosterone [Moles/volume] in Serum or Plasma Aldost SerPl-sCnc 1 Both 11,4729 1049 IM 12 Aldosteroon (püsti) ams8173135 JAH EI JAH S,P-Aldo (upright) Aldosteroon (püsti) Aldosteroon seerumis/plasmas (püsti) QN pmol/L pmol/L 7223901 45 JAH 351 15012-8 Aldosterone^upright SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Aldosterone [Moles/volume] in Serum or Plasma --upright Aldost upr SerPl-sCnc 1 Both Ext. ??½ 1050 IM 12 Aldosteroon (pikali) ams8173137 JAH EI JAH S,P-Aldo (supine) Aldosteroon (pikali) Aldosteroon seerumis/plasmas (pikali) QN pmol/L pmol/L 7223901 46 JAH 352 15011-0 Aldosterone^supine SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Aldosterone [Moles/volume] in Serum or Plasma --supine Aldost sup SerPl-sCnc 1 Both 1043 IM 12 JAH JAH JAH P-Renin Reniin Reniin plasmas QN mU/L 7223860 47 JAH 355 2915-7 Renin CCnc Pt Plas Qn 0,0029% CHEM Renin [Enzymatic activity/volume] in Plasma Renin Plas-cCnc 1 Both 1044 IM 12 Reniin ams8173063 JAH EI JAH P-Renin Reniin Reniin plasmas QN mU/L µIU/mL 7223860 47 JAH 355 2915-7 Renin CCnc Pt Plas Qn 0,0029% CHEM Renin [Enzymatic activity/volume] in Plasma Renin Plas-cCnc 1 Both 1042 IM 12 Aldosteroon/reniin ams8175669 JAH EI JAH P-Aldo/P-Renin Aldosteroon/reniin Aldosterooni ja reniini suhe plasmas QN 7223860 50 JAH 359 30894-0 Aldosterone/Renin Ratio Pt Ser/Plas Qn CHEM Aldosterone/Renin [Ratio] in Serum or Plasma Aldost/Renin SerPl-Rto 1 Both 794 IM 12 C peptiid ams8172623 JAH JAH JAH S,P-C-pept C-peptiid C-peptiid seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/L 53 JAH 384 14633-2 C peptide SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM C peptide [Moles/volume] in Serum or Plasma C peptide SerPl-sCnc 1 Both 996 IM 12 JAH JAH JAH S,P-Ins Insuliin Insuliin seerumis/plasmas QN mU/L 7223582 55 JAH 386 20448-7 Insulin ACnc Pt Ser/Plas Qn uU/mL mcU/mL 0,01% CHEM Insulin [Units/volume] in Serum or Plasma Insulin SerPl-aCnc 1 Both 997 IM 12 Insuliin ams8172636 JAH EI JAH S,P-Ins Insuliin Insuliin seerumis/plasmas QN mU/L µU/ml 7223582 55 JAH 386 20448-7 Insulin ACnc Pt Ser/Plas Qn uU/mL mcU/mL 0,01% CHEM Insulin [Units/volume] in Serum or Plasma Insulin SerPl-aCnc 1 Both 1583 IM 12 Insuliin 60 min (pärast mõjutust) ams8177663 JAH EI JAH S,P-Ins 60 min (post xxx challenge) Insuliin 60 min (pärast mõjutust) insuliin seerumis/plasmas 60 minutit (pärast mõjutust) QN mU/L mU/L 57 JAH 3930 27379-7 Insulin^1H post XXX challenge ACnc Pt Ser/Plas Qn u[IU]/mL mU/mL;mcU/mL 21 CHAL Insulin [Units/volume] in Serum or Plasma --1 hour post XXX challenge Insulin 1h p chal SerPl-aCnc 1 Observation 12,8021 1582 IM 12 Insuliin 120 min (pärast mõjutust) ams8177664 JAH EI JAH S,P-Ins 120 min (post xxx challenge) Insuliin 120 min (pärast mõjutust) Insuliin seerumis/plasmas 120 minutit (pärast mõjutust) QN mU/L mU/L 58 JAH 3929 27826-7 Insulin^2H post XXX challenge ACnc Pt Ser/Plas Qn u[IU]/mL mU/mL;mcU/mL 19 CHAL Insulin [Units/volume] in Serum or Plasma --2 hours post XXX challenge Insulin 2h p chal SerPl-aCnc 1 Observation 12,8021 136 IM 12 Koorioni gonadotropiin seerumis ams8173866 JAH JAH EI S,P-hCG hCG Koorioni gonadotropiin seerumis/plasmas QN U/L IU/L Cobas 411 Roche 63 JAH 378 19080-1 Choriogonadotropin ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0211% CHEM Choriogonadotropin [Units/volume] in Serum or Plasma HCG SerPl-aCnc 1 Both 723 IM 12 Koorioni gonadotropiin ams8172825 JAH JAH JAH S,P-hCG hCG Koorioni gonadotropiin seerumis/plasmas QN U/L 63 JAH 378 19080-1 Choriogonadotropin ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0211% CHEM Choriogonadotropin [Units/volume] in Serum or Plasma HCG SerPl-aCnc 1 Both 1329 IM 12 hCG ams8176072 JAH EI JAH S,P-hCG hCG Koorioni gonadotropiin seerumis/plasmas QN U/L U/L 7225148 63 JAH 378 19080-1 Choriogonadotropin ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0211% CHEM Choriogonadotropin [Units/volume] in Serum or Plasma HCG SerPl-aCnc 1 Both 967 IM 12 Androsteendioon ams8173446 JAH JAH JAH S-Androst Androsteendioon Androsteendioon seerumis QN nmol/L nmol/L 64 JAH 376 14603-5 Androstenedione SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Androstenedione [Moles/volume] in Serum or Plasma Androst SerPl-sCnc 1 Both 825 IM 12 Dehüdroksüepiandrosteroon sulfaat ams8172651 JAH JAH JAH S,P-DHEAS DHEAS Dehüdroepiandrosteroonsulfaat seerumis/plasmas QN umol/L µmol/L 65 JAH 375 14688-6 Dehydroepiandrosterone sulfate SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Dehydroepiandrosterone sulfate [Moles/volume] in Serum or Plasma DHEA-S SerPl-sCnc 1 Both 128 IM 12 Folliikuleid stimuleeriv hormoon seerumis ams8173873 JAH JAH EI S,P-FSH FSH Folliikuleid stimuleeriv hormoon seerumis/plasmas QN U/L IU/L Cobas 601 Roche 67 JAH 361 15067-2 Follitropin ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0020% CHEM Follitropin [Units/volume] in Serum or Plasma FSH SerPl-aCnc 1 Both 129 IM 12 Luteiniseeriv hormoon seerumis ams8173874 JAH JAH JAH S,P-LH LH Luteiniseeriv hormoon seerumis/plasmas QN U/L IU/L 72 JAH 363 10501-5 Lutropin ACnc Pt Ser/Plas Qn mU/mL mU/mL 0,0060% CHEM Lutropin [Units/volume] in Serum or Plasma LH SerPl-aCnc 1 Both 808 IM 12 Prolaktiin ams8172638 JAH JAH JAH S,P-Prol Prolaktiin Prolaktiin seerumis/plasmas QN mU/L mU/L 77 JAH 365 15081-3 Prolactin ACnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Prolactin [Units/volume] in Serum or Plasma Prolactin SerPl-aCnc 1 Both 1333 IM 12 Prolaktiin ams8176125 JAH EI JAH S,P-Prol Prolaktiin Prolaktiin seerumis/plasmas QN mU/L mU/L 7225161 77 JAH 365 15081-3 Prolactin ACnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Prolactin [Units/volume] in Serum or Plasma Prolactin SerPl-aCnc 1 Both 1331 IM 12 JAH JAH JAH S,P-Prol (PEG) Prolaktiin (PEG) Prolaktiin seerumis/plasmas (pärast sadestamist polüetüleenglükooliga) QN mU/L 7225161 80 JAH 2944 A-2944 1332 IM 12 Prolaktiin (PEG) ams8176124 JAH EI JAH S,P-Prol (PEG) Prolaktiin (PEG) Prolaktiin seerumis/plasmas (pärast sadestamist polüetüleenglükooliga) QN mU/L mU/L 7225161 80 JAH 2944 A-2944 1334 IM 12 Makroprolaktiin ams8176126 JAH EI JAH S,P-Prol macro Makroprolaktiin Makroprolaktiin seerumis/plasmas QN % % 7225161 81 JAH 1899 48389-1 Macroprolactin/Prolactin SFr Pt Ser/Plas Qn % % 2 CHEM Macroprolactin/Prolactin [Moles] in Serum or Plasma Macroprolactin/Prolactin SFr SerPl 1 Both 130 IM 12 Progesteroon seerumis ams8173903 JAH JAH EI S,P-Prog Progesteroon Progesteroon seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/L Cobas 601 Roche 83 JAH 367 14890-8 Progesterone SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Progesterone [Moles/volume] in Serum or Plasma Progest SerPl-sCnc 1 Both 815 IM 12 Testosteroon ams8172644 JAH JAH JAH S,P-Testo Testosteroon Testosteroon seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/L 85 JAH 372 14913-8 Testosterone SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Testosterone [Moles/volume] in Serum or Plasma Testost SerPl-sCnc 1 Both 1011 IM 12 JAH JAH JAH S,P-SHBG Suguhormoone siduv globuliin Suguhormoone siduv globuliin seerumis/plasmas QN nmol/L 7223669 90 JAH 374 13967-5 Sex hormone binding globulin SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L 0,0033% CHEM Sex hormone binding globulin [Moles/volume] in Serum or Plasma SHBG SerPl-sCnc 1 Both 1013 IM 12 Suguhormoone siduv globuliin ams8172728 JAH EI JAH S,P-SHBG Suguhormoone siduv globuliin Suguhormoone siduv globuliin seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/L 7223669 90 JAH 374 13967-5 Sex hormone binding globulin SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L 0,0033% CHEM Sex hormone binding globulin [Moles/volume] in Serum or Plasma SHBG SerPl-sCnc 1 Both 1012 IM 12 Vaba androgeeni indeks (FAI) ams8175713 JAH EI JAH S,P-FAI Vaba androgeeni indeks Vaba androgeeni indeks seerumis/plasmas QN % % 7223669 91 JAH 2053 24125-7 Androgen.free index SCrto Pt Ser/Plas Qn % 1573 CHEM Andorgen free Index in Serum or Plasma Androgen FAI SerPl-sRto 1 Observation 33,1704 686 IM 12 Östradiool ams8172629 JAH JAH JAH S,P-E2 Östradiool Östradiool seerumis/plasmas QN pmol/L 93 JAH 370 14715-7 Estradiol SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Estradiol [Moles/volume] in Serum or Plasma Estradiol SerPl-sCnc 1 Both 936 IM 12 Anti-Mülleri hormoon ams8176132 JAH JAH JAH S,P-AMH Anti-Mülleri hormoon Anti-Mülleri hormoon seerumis/plasmas QN ug/L ug/L 95 JAH 1968 38476-8 Mullerian inhibiting substance MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL 1606 CHEM Mullerian inhibiting substance [Mass/volume] in Serum or Plasma MIS SerPl-mCnc 1 Both 21,9674 977 IM 12 Insuliinisarnane kasvufaktor ams8173507 JAH JAH JAH S,P-IGF-1 IGF-1 Insuliinisarnane kasvufaktor 1 seerumis/plasmas QN ug/L µg/L 114 JAH 382 2484-4 Insulin-like growth factor-I MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0025% CHEM Insulin-like growth factor-I [Mass/volume] in Serum or Plasma IGF-I SerPl-mCnc 1 Both 1783 IM 12 CTx ams8180066 JAH EI JAH S,P-CTx CTx I tüüpi kollageeni C-telopeptiidi beetaisomeer seerumis/plasmas QN ug/L ug/L 119 JAH 340 41171-0 Collagen crosslinked C-telopeptide MCnc Pt Ser/Plas Qn pg/mL pg/mL CHEM Collagen crosslinked C-telopeptide [Mass/volume] in Serum or Plasma Collagen CTx SerPl-mCnc 1 Both 1836 IM 12 P1NP ams8180307 JAH EI JAH S,P-P1NP P1NP I tüüpi prokollageeni N-fragment seerumis/plasmas QN ug/L ug/L 120 JAH 341 47255-5 Procollagen peptide.type 1 N-Terminal MCnc Pt Ser Qn ug/L ug/L CHEM Procollagen peptide.type 1 N-Terminal [Mass/volume] in Serum Procollagen Peptide.1 N-term Ser-mCnc 1 Both 141 IM 12 Vitamiin D (25-OH) seerumis ams8172921 JAH JAH EI S,P-Vit D (25-OH) Vitamiin D (25-OH) Vitamiin D (25-OH) seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/L Cobas 601 Roche 135 JAH 338 60493-4 Calcidiol+Calciferol SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Calcidiol+Calciferol [Moles/volume] in Serum or Plasma Calcidiol+Calciferol SerPl-sCnc 1 Both 11,4838 804 TU 13 Alfafetoproteiin seerumis ams8172963 JAH JAH JAH S,P-AFP AFP Alfafetoproteiin seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 1 JAH 409 53961-9 Alpha-1-Fetoprotein.tumor marker ACnc Pt Ser/Plas Qn [IU]/mL U/mL CHEM Alpha-1-fetoprotein.tumor marker [Units/volume] in Serum or Plasma AFP-TM SerPl-aCnc 1 Both 9,8509 140 TU 13 Kartsinoembrüonaalne antigeen seerumis ams8174023 JAH JAH EI S,P-CEA CEA Kartsinoembrüonaalne antigeen seerumis/plasmas QN ug/L ng/mL Cobas 601 Roche 2 JAH 404 2039-6 Carcinoembryonic Ag MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0118% CHEM Carcinoembryonic Ag [Mass/volume] in Serum or Plasma CEA SerPl-mCnc 1 Both 131 TU 13 Prostataspetsiifiline antigeen ams8173870 JAH JAH EI S,P-PSA PSA Prostataspetsiifiline antigeen seerumis/plasmas QN ug/L ng/mL Cobas 601 Roche 3 JAH 401 2857-1 Prostate specific Ag MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0598% CHEM Prostate specific Ag [Mass/volume] in Serum or Plasma PSA SerPl-mCnc 1 Both 993 TU 13 JAH JAH JAH S,P-fPSA fPSA Vaba prostataspetsiifiline antigeen seerumis/plasmas QN ug/L 7223578 4 JAH 402 10886-0 Prostate specific Ag.free MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0025% CHEM Prostate Specific Ag Free [Mass/volume] in Serum or Plasma PSA Free SerPl-mCnc 1 Both 995 TU 13 Vaba prostataspetsiifiline antigeen ams8175479 JAH EI JAH S,P-fPSA fPSA Vaba prostataspetsiifiline antigeen seerumis/plasmas QN ug/L µg/L 7223578 4 JAH 402 10886-0 Prostate specific Ag.free MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0025% CHEM Prostate Specific Ag Free [Mass/volume] in Serum or Plasma PSA Free SerPl-mCnc 1 Both 994 TU 13 Vaba prostataspetsiifiline antigeen ams8172632 JAH EI JAH S,P-fPSA% fPSA% Vaba prostataspetsiifilise antigeeni % seerumis/plasmas QN % % 7223578 5 JAH 403 12841-3 Prostate specific Ag.free/Prostate specific Ag.total MFr Pt Ser/Plas Qn % % 0,0035% CHEM Prostate Specific Ag Free/Prostate specific Ag.total in Serum or Plasma PSA Free MFr SerPl 1 Observation 896 TU 13 HE-4 ams8174052 JAH JAH JAH S,P-HE4 HE4 Kasvajaantigeen HE4 seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/L 7 JAH 406 55180-4 Human epididymis protein 4 SCnc Pt Ser Qn pM CHEM Human epididymis protein 4 [Moles/volume] in Serum HE4 Ser-sCnc 1 Both 135 TU 13 Kasvajaantigeen CA 125 ams8173871 JAH JAH EI S,P-CA 125 CA 125 Kasvajaantigeen CA 125 seerumis/plasmas QN kU/L U/ml Cobas 601 Roche 8 JAH 405 10334-1 Cancer Ag 125 ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0073% CHEM Cancer Ag 125 [Units/volume] in Serum or Plasma Cancer Ag125 SerPl-aCnc 1 Both 795 TU 13 Kasvaja antigeen Ca 15-3 ams8172625 JAH JAH JAH S,P-CA 15-3 CA 15-3 Kasvajaantigeen CA 15-3 seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 12 JAH 407 6875-9 Cancer Ag 15-3 ACnc Pt Ser/Plas Qn U/mL CHEM Cancer Ag 15-3 [Units/volume] in Serum or Plasma Cancer Ag15-3 SerPl-aCnc 1 Both 139 TU 13 Kasvajaantigeen CA 19-9 ams8174022 JAH JAH EI S,P-CA 19-9 CA 19-9 Kasvajaantigeen CA 19-9 seerumis/plasmas QN kU/L U/mL Cobas 601 Roche 13 JAH 408 24108-3 Cancer Ag 19-9 ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0052% CHEM Cancer Ag 19-9 [Units/volume] in Serum or Plasma Cancer Ag19-9 SerPl-aCnc 1 Both 976 TU 13 Kaltsitoniin ams8172826 JAH JAH JAH S,P-CT Kaltsitoniin Kaltsitoniin seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/L 17 JAH 336 15035-9 Calcitonin SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Calcitonin [Moles/volume] in Serum or Plasma Calcit SerPl-sCnc 1 Both 912 TU 13 Türeoglobuliin ams8172729 JAH JAH JAH S,P-TG Türeoglobuliin Türeoglobuliin seerumis/plasmas QN ug/L µg/L 21 JAH 334 3013-0 Thyroglobulin MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0020% CHEM Thyroglobulin [Mass/volume] in Serum or Plasma Thyroglob SerPl-mCnc 1 Both 749 TU 13 Kromograniin A plasmas ams8175769 JAH JAH JAH S,P-CgA Kromograniin A Kromograniin A seerumis/plasmas QN ug/L µg/L 22 JAH 1901 25587-7 Chromogranin A SCnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Chromogranin A [Moles/volume] in Serum or Plasma CgA SerPl-sCnc 1 Both 23,6988 833 TU 13 Kasvajaantigeen S-100 ams8175506 JAH JAH JAH S,P-S-100 S-100 Kasvajaantigeen S-100 seerumis/plasmas QN ug/L µg/L 24 JAH 411 47275-3 S100 calcium binding protein B MCnc Pt Ser Qn ug/L ug/L CHEM S100 calcium binding protein B [Mass/volume] in Serum S100 calcium binding protein B Ser-mCnc 1 Both 726 TU 13 Metanefriin ööpäevases uriinis ams8174124 JAH JAH JAH dU-Meta Metanefriin ööpäevases uriinis Metanefriin ööpäevases uriinis QN ug/d µg/24h 33 JAH 1028 19049-6 Metanephrine MRat 24H Urine Qn CHEM Metanephrine [Mass/time] in 24 hour Urine Metaneph 24H Ur-mRate 1 Both 736 TU 13 Normetanefriin ööpäevases uriinis ams8174125 JAH JAH JAH dU-Normeta Normetanefriin ööpäevases uriinis Normetanefriin ööpäevases uriinis QN ug/d µg/24h 38 JAH 1030 2671-6 Normetanephrine MRat 24H Urine Qn ug/(24.H) 0,00% CHEM Normetanephrine [Mass/time] in 24 hour Urine Normetanephrine 24H Ur-mRate 1 Both 668 TU 13 MEN2 sündroom ams8175647 JAH JAH JAH B-RET ex10,11,13,14,15,16 seq MEN2 sündroom ja pärilik medullaarne kilpnäärmevähk - RET geeni mutatsioonid 10., 11., 13., 14., 15. ja 16. eksonis (sekveneerimine) MEN2 sündroom ja pärilik medullaarne kilpnäärmevähk - RET geeni mutatsioonid 10., 11., 13., 14., 15. ja 16. eksonis (sekveneerimine) Tekst 69 JAH 1416 40693-4 RET gene mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nar Molgen MOLPATH.MUT RET gene mutations found [Identifier] in Blood or Tissue by Molecular genetics method Narrative RET gene Mut Anal Bld/T 1 Both 667 TU 13 EGFR geeni mutatsioonid 19.,20. ja 21 eksonis ams8174466 JAH JAH JAH Tis-EGFR ex19,20,21 EGFR geeni mutatsioonid 19., 20., 21. eksonis Epidermaalse kasvufaktori retseptori (EGFR) geeni mutatsioonid 19., 20., 21. eksonis Tekst 90 JAH 1411 21665-5 EGFR gene mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nom Molgen MOLPATH.MUT EGFR gene mutations found [Identifier] in Blood or Tissue by Molecular genetics method Nominal EGFR gene Mut Anal Bld/T 1 Both 132 ANE 14 Ferritiin ams8173872 JAH JAH EI S,P-Fer Ferritiin Ferritiin seerumis/plasmas QN ug/L µg/L Cobas 601 Roche 1 JAH/Võrreld 318 2276-4 Ferritin MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0589% CHEM Ferritin [Mass/volume] in Serum or Plasma Ferritin SerPl-mCnc 1 Both 78 ANE 14 Raud kapillaarseerumis ams8173864 JAH JAH EI S,P-Fe Raud Raud seerumis/plasmas QN umol/L µmol/L LabServ 2 JAH/Võrreld 319 14798-3 Iron SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Iron [Moles/volume] in Serum or Plasma Iron SerPl-sCnc 1 Both 85 ANE 14 Raud seerumis ams8171671 JAH JAH EI S,P-Fe Raud Raud seerumis/plasmas QN umol/L µmol/L LabServ 2 JAH/Võrreld 319 14798-3 Iron SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Iron [Moles/volume] in Serum or Plasma Iron SerPl-sCnc 1 Both 1650 ANE 14 Transferriin shk7225585 JAH JAH EI S,P-Transf Transferriin Transferriin seerumis/plasmas QN g/L g/L ADVIA 1800 Siemens 4 JAH/Võrreld 320 3034-6 Transferrin MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0037% CHEM Transferrin [Mass/volume] in Serum or Plasma Transferrin SerPl-mCnc 1 Both 1000 ANE 14 Transferriini küllastatus ams817778 JAH EI EI S,P-sTransf Transferriini küllastatus Transferriini küllastatus seerumis/plasmas QN % % 5 JAH/Võrreld 321 13452-8 Iron/Transferrin MCrto Pt Ser/Plas Qn CHEM Iron/Transferrin [Mass ratio] in Serum or Plasma Iron/Transferrin SerPl-mRto 1 Observation 953 ANE 14 Transferriini lahustuvad retseptorid ams8172784 JAH JAH JAH S,P-Transf-sR Transferriini lahustuvad retseptorid Transferriini lahustuvad retseptorid seerumis/plasmas QN mg/L mg/L 6 JAH 322 30248-9 Transferrin receptor.soluble MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/L mg/L CHEM Transferrin receptor.soluble [Mass/volume] in Serum or Plasma sTfR SerPl-mCnc 1 Both 138 ANE 14 Folaat seerumis ams8173877 JAH JAH EI S,P-Fol Folaat Folaat seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/L Cobas 601 Roche 8 JAH 323 14732-2 Folate SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Folate [Moles/volume] in Serum or Plasma Folate SerPl-sCnc 1 Both 855 ANE 14 Foolhape erütrotsüütides ams8173054 JAH JAH JAH B-Fol Folaat veres Folaat veres QN nmol/L nmol/L 9 JAH 3701 25415-1 Folate SCnc Pt Bld Qn nmol/L nmol/L 4 CHEM Folate [Moles/volume] in Blood Folate Bld-sCnc 1 Both 137 ANE 14 Vitamiin B12 ams8173876 JAH JAH EI S,P-Vit B12 Vitamiin B12 Vitamiin B12 seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/L Cobas 601 Roche 11 JAH 324 14685-2 Cobalamins SCnc Pt Ser Qn CHEM Cobalamin (Vitamin B12) [Moles/volume] in Serum Vit B12 Ser-sCnc 1 Both 830 ANE 14 Erütropoetiin ams8173019 JAH JAH JAH S,P-EPO EPO Erütropoetiin seerumis/plasmas QN U/L U/L 15 JAH 326 15061-5 Erythropoietin ACnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,0032% CHEM Erythropoietin [Units/volume] in Serum or Plasma EPO SerPl-aCnc 1 Both 917 LEU 16 Beeta-2-mikroglobuliin ams8173138 JAH JAH JAH S,P-b2-M Beeta-2-mikroglobuliin Beeta-2-mikroglobuliin seerumis/plasmas QN ug/L µg/L 1 JAH/Võrreld 410 1952-1 Beta-2-Microglobulin MCnc Pt Ser Qn 0,0012% CHEM Beta-2-Microglobulin [Mass/volume] in Serum B2 Microglob Ser-mCnc 1 Both 1077 LEU 16 S2-Ig fkapa ams8173586 JAH EI JAH S-Ig fKappa Ig fKappa Immuunglobuliini vabad kapaahelad seerumis QN mg/L mg/L 7224135 2 JAH 265 36916-5 Immunoglobulin light chains.kappa.free MCnc Pt Ser Qn mg/L mg/L 0,0016% CHEM Immunoglobulin light chains.kappa.free [Mass/volume] in Serum Kappa LC Free Ser-mCnc 1 Both 1268 LEU 16 kapa t6 ams8174535 JAH EI JAH S-Ig fKappa Ig fKappa Immuunglobuliini vabad kapaahelad seerumis QN mg/L mg/L 7224512 2 JAH 265 36916-5 Immunoglobulin light chains.kappa.free MCnc Pt Ser Qn mg/L mg/L 0,0016% CHEM Immunoglobulin light chains.kappa.free [Mass/volume] in Serum Kappa LC Free Ser-mCnc 1 Both 1075 LEU 16 S2-Ig flambda ams8173587 JAH EI JAH S-Ig fLambda Ig fLambda Immuunglobuliini vabad lambdaahelad seerumis QN mg/L mg/L 7224135 3 JAH 266 33944-0 Immunoglobulin light chains.lambda.free MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/L mg/L 0,0016% CHEM Immunoglobulin light chains.lambda.free [Mass/volume] in Serum or Plasma Lambda LC Free SerPl-mCnc 1 Both 1269 LEU 16 lamda t6 ams8174536 JAH EI JAH S-Ig fLambda Ig fLambda Immuunglobuliini vabad lambdaahelad seerumis QN mg/L mg/L 7224512 3 JAH 266 33944-0 Immunoglobulin light chains.lambda.free MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/L mg/L 0,0016% CHEM Immunoglobulin light chains.lambda.free [Mass/volume] in Serum or Plasma Lambda LC Free SerPl-mCnc 1 Both 1074 LEU 16 JAH JAH JAH S-Ig fKappa/S-Ig fLambda Ig fKappa/Ig fLambda Immuunglobuliini vabade kapa- ja lambdaahelate suhe seerumis QN 7224135 4 JAH 267 48378-4 Immunoglobulin light chains.kappa.free/Immunoglobulin light chains.lambda.free MCrto Pt Ser Qn CHEM Immunoglobulin light chains.kappa.free/Immunoglobulin light chains.lambda.free [Mass ratio] in Serum Kappa LC Free/Lambda Free Ser-mRto 1 Both 1076 LEU 16 S2-Ig fkapa/Ig flambda ams8173585 JAH EI JAH S-Ig fKappa/S-Ig fLambda Ig fKappa/Ig fLambda Immuunglobuliini vabade kapa- ja lambdaahelate suhe seerumis QN mg/mg 7224135 4 JAH 267 48378-4 Immunoglobulin light chains.kappa.free/Immunoglobulin light chains.lambda.free MCrto Pt Ser Qn CHEM Immunoglobulin light chains.kappa.free/Immunoglobulin light chains.lambda.free [Mass ratio] in Serum Kappa LC Free/Lambda Free Ser-mRto 1 Both 1266 LEU 16 JAH JAH JAH S-Ig fKappa/S-Ig fLambda Ig fKappa/Ig fLambda Immuunglobuliini vabade kapa- ja lambdaahelate suhe seerumis QN 7224512 4 JAH 267 48378-4 Immunoglobulin light chains.kappa.free/Immunoglobulin light chains.lambda.free MCrto Pt Ser Qn CHEM Immunoglobulin light chains.kappa.free/Immunoglobulin light chains.lambda.free [Mass ratio] in Serum Kappa LC Free/Lambda Free Ser-mRto 1 Both 1267 LEU 16 Ig fKappa/Ig fLambda ams8174534 JAH EI JAH S-Ig fKappa/S-Ig fLambda Ig fKappa/Ig fLambda Immuunglobuliini vabade kapa- ja lambdaahelate suhe seerumis QN 7224512 4 JAH 267 48378-4 Immunoglobulin light chains.kappa.free/Immunoglobulin light chains.lambda.free MCrto Pt Ser Qn CHEM Immunoglobulin light chains.kappa.free/Immunoglobulin light chains.lambda.free [Mass ratio] in Serum Kappa LC Free/Lambda Free Ser-mRto 1 Both 1051 LEU 16 JAH JAH JAH S-Prot-Fr panel Valkude fraktsioonid Valkude fraktsioonid seerumis Paneel 7223963 5 JAH 109 24351-9 Protein fractions panel - Pt Ser/Plas Qn PANEL.CHEM Protein electrophoresis panel in Serum or Plasma Prot Elph Pnl SerPl 1 Order 23,1239 1052 LEU 16 Albumiin ams8173283 JAH EI JAH S-Alb-Fr Albumiin Albumiini fraktsioon seerumis QN g/L g/L 7223963 6 JAH/Võrreld 110 2862-1 Albumin MCnc Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis g/dL 0,0194% CHEM Albumin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Electrophoresis Albumin SerPl Elph-mCnc 1 Observation 1053 LEU 16 alfa-1globuliin ams8173284 JAH EI JAH S-a1-glob-Fr Alfa-1-globuliinid Alfa-1-globuliinide fraktsioon seerumis QN g/L g/L 7223963 8 JAH/Võrreld 112 2865-4 Alpha 1 globulin MCnc Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis g/dL 0,0193% CHEM Alpha 1 globulin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Electrophoresis Alpha1 Glob SerPl Elph-mCnc 1 Observation 1054 LEU 16 alfa-2 globuliin ams8173285 JAH EI JAH S-a2-glob-Fr Alfa-2-globuliinid Alfa-2-globuliinide fraktsioon seerumis QN g/L g/L 7223963 10 JAH/Võrreld 114 2868-8 Alpha 2 globulin MCnc Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis g/dL 0,0193% CHEM Alpha 2 globulin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Electrophoresis Alpha2 Glob SerPl Elph-mCnc 1 Observation 1055 LEU 16 beeta-1 globuliin ams8173286 JAH EI JAH S-b1-glob-Fr Beeta-1-globuliinid Beeta-1-globuliinide fraktsioon seerumis QN g/L g/L 7223963 12 JAH/Võrreld 116 32730-4 Beta 1 globulin MCnc Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis g/dL g/dL CHEM Beta 1 globulin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Electrophoresis Beta1 Glob SerPl Elph-mCnc 1 Observation 1056 LEU 16 beeta-2 globuliin ams8173287 JAH EI JAH S-b2-glob-Fr Beeta-2-globuliinid Beeta-2-globuliinide fraktsioon seerumis QN g/L g/L 7223963 14 JAH/Võrreld 118 32731-2 Beta 2 globulin MCnc Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis g/dL g/dL CHEM Beta 2 globulin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Electrophoresis Beta2 Glob SerPl Elph-mCnc 1 Observation 1057 LEU 16 gamma globuliin ams8173288 JAH EI JAH S-g-glob-Fr Gammaglobuliinid Gammaglobuliinide fraktsioon seerumis QN g/L g/L 7223963 16 JAH/Võrreld 120 2874-6 Gamma globulin MCnc Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis g/dL 0,0194% CHEM Gamma globulin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Electrophoresis Gamma glob SerPl Elph-mCnc 1 Observation 821 LEU 16 Monoklonaalsed immunoglobuliinid seerumis ams8174512 JAH JAH JAH S-Monoclon-Ig panel Monoklonaalsed immuunglobuliinid seerumis Monoklonaalsed immuunglobuliinid seerumis (paneel) Paneel kU/L 25 JAH 141 29586-5 Immunoelectrophoresis panel - Pt Ser - PANEL.CHEM Immunoelectrophoresis panel in Serum IEP Pnl Ser 1 Order 11,3891 1240 LEU 16 JAH JAH JAH U-Prot-Fr panel Valkude fraktsioonid uriinis Valkude fraktsioonid uriinis Paneel 7224498 33 JAH 124 34539-7 Protein electrophoresis panel - Pt Urine Qn PANEL.CHEM Protein electrophoresis panel in Urine Prot Elph Pnl Ur 1 Order 1241 LEU 16 Valkude fraktsioonid uriinis ams8174498 JAH EI JAH U-Prot-Fr panel Valkude fraktsioonid uriinis Valkude fraktsioonid uriinis Paneel 7224498 33 JAH 124 34539-7 Protein electrophoresis panel - Pt Urine Qn PANEL.CHEM Protein electrophoresis panel in Urine Prot Elph Pnl Ur 1 Order 1243 LEU 16 Albumiin ams8175949 JAH EI JAH U-Alb-Fr Albumiin Albumiini fraktsioon uriinis QN g/L g/L 7224498 34 JAH/Võrreld 127 6942-7 Albumin MCnc Pt Urine Qn Electrophoresis g/dL 0,0029% CHEM Albumin [Mass/volume] in Urine by Electrophoresis Albumin Ur Elph-mCnc 1 Both 1242 LEU 16 Albumiin % ams8175948 JAH EI JAH U-Alb-Fr% Albumiin % Albumiini fraktsiooni osakaal uriinis QN % % 7224498 36 JAH/Võrreld 128 13992-3 Albumin/Protein.total MFr Pt Urine Qn Electrophoresis % 0,0019% CHEM Albumin/Protein.total in Urine by Electrophoresis Albumin MFr Ur Elph 1 Observation 1245 LEU 16 Alfa-1-globuliinid ams8175951 JAH EI JAH U-a1-glob-Fr Alfa-1-globuliinid Alfa-1-globuliinide fraktsioon uriinis QN g/L g/L 7224498 38 JAH/Võrreld 129 9734-5 Alpha 1 globulin MCnc Pt Urine Qn Electrophoresis g/dL CHEM Alpha 1 globulin [Mass/volume] in Urine by Electrophoresis Alpha1 Glob Ur Elph-mCnc 1 Observation 1244 LEU 16 Alfa-1-globuliinid % ams8175950 JAH EI JAH U-a1-glob-Fr% Alfa-1-globuliinid % Alfa-1-globuliinide fraktsiooni osakaal uriinis QN % % 7224498 39 JAH/Võrreld 130 13990-7 Alpha 1 globulin/Protein.total MFr Pt Urine Qn Electrophoresis % 0,0018% CHEM Alpha 1 globulin/Protein.total in Urine by Electrophoresis Alpha1 Glob MFr Ur Elph 1 Observation 1246 LEU 16 Alfa-2-globuliinid ams8175953 JAH EI JAH U-a2-glob-Fr Alfa-2-globuliinid Alfa-2-globuliinide fraktsioon uriinis QN g/L g/L 7224498 40 JAH/Võrreld 131 38190-5 Alpha 2 globulin MCnc Pt Urine Qn Electrophoresis mg/dL mg/dL CHEM Alpha 2 globulin [Mass/volume] in Urine by Electrophoresis Alpha2 Glob Ur Elph-mCnc 1 Observation 1248 LEU 16 Beeta-1-globuliinid ams8175955 JAH EI JAH U-b1-glob-Fr Beeta-1-globuliinid Beeta-1-globuliinide fraktsioon uriinis QN g/L g/L 7224498 42 JAH/Võrreld 133 54353-8 Beta 1 globulin MCnc Pt Urine Qn Electrophoresis g/L g/L CHEM Beta 1 globulin [Mass/volume] in Urine by Electrophoresis Beta1 Glob Ur Elph-mCnc 1 Both 1247 LEU 16 Beeta-1-globuliinid % ams8175954 JAH EI JAH U-b1-glob-Fr% Beeta-1-globuliinid % Beeta-1-globuliinide fraktsiooni osakaal uriinis QN % % 7224498 43 JAH/Võrreld 134 32736-1 Beta 1 globulin/Protein.total MFr Pt Urine Qn Electrophoresis % % CHEM Beta 1 globulin/Protein.total in Urine by Electrophoresis Beta1 Glob MFr Ur Elph 1 Observation 1250 LEU 16 Beeta-2-globuliinid ams8175959 JAH EI JAH U-b2-glob-Fr Beeta-2-globuliinid Beeta-2-globuliinide fraktsioon uriinis QN g/L g/L 7224498 44 JAH/Võrreld 135 54354-6 Beta 2 globulin MCnc Pt Urine Qn Electrophoresis g/L g/L CHEM Beta 2 globulin [Mass/volume] in Urine by Electrophoresis Beta2 Glob Ur Elph-mCnc 1 Both 1249 LEU 16 Beeta-2-globuliinid % ams8175956 JAH EI JAH U-b2-glob-Fr% Beeta-2-globuliinid % Beeta-2-globuliinide fraktsiooni osakaal uriinis QN % % 7224498 45 JAH/Võrreld 136 32737-9 Beta 2 globulin/Protein.total MFr Pt Urine Qn Electrophoresis % % CHEM Beta 2 globulin/Protein.total in Urine by Electrophoresis Beta2 Glob MFr Ur Elph 1 Observation 1252 LEU 16 Gammaglobuliinid ams8175958 JAH EI JAH U-g-glob-Fr Gammaglobuliinid Gammaglobuliinide fraktsioon uriinis QN g/L g/L 7224498 46 JAH/Võrreld 137 9745-1 Gamma globulin MCnc Pt Urine Qn Electrophoresis g/dL CHEM Gamma globulin [Mass/volume] in Urine by Electrophoresis Gamma glob Ur Elph-mCnc 1 Observation 1251 LEU 16 Gammaglobuliinid % ams8175957 JAH EI JAH U-g-glob-Fr% Gammaglobuliinid % Gammaglobuliinide fraktsiooni osakaal uriinis QN % % 7224498 48 JAH/Võrreld 138 13995-6 Gamma globulin/Protein.total MFr Pt Urine Qn Electrophoresis % % 0,0018% CHEM Gamma globulin/Protein.total in Urine by Electrophoresis Gamma glob MFr Ur Elph 1 Observation 776 LEU 16 Monoklonaalsed immuunoglobuliinid uriinis ams8174511 JAH JAH JAH U-Monoclon-Ig panel Monoklonaalsed immuunglobuliinid uriinis Monoklonaalsed immuunglobuliinid uriinis (paneel) Paneel 58 JAH 144 29585-7 Immunoelectrophoresis panel - Pt Urine - PANEL.CHEM Immunoelectrophoresis panel in Urine IEP Pnl Ur 1 Order 11,3891 1843 LEU 16 t(9;22) BCR/ABL (p210 CML) mRNA % ams8180390 JAH EI JAH B-t(9;22) BCR/ABL (p210 CML) mRNA % t(9;22) BCR/ABL (p210 CML) mRNA % t(9;22) BCR/ABL (p210 CML) translokatsiooni mRNA suhtarv QN %(IS) %(IS) 140 JAH 1175 69380-4 BCR-ABL1 b2a2+b3a2 fusion transcript/ABL1 transcript (International Scale) RelRto Pt Bld/Tiss Qn Molgen % % MOLPATH.TRNLOC BCR-ABL1 b2a2+b3a2 fusion transcript/ABL1 transcript (International Scale) in Blood or Tissue by Molecular genetics method b2a2+b3a2/ABL1 transcript (IS) Bld/T 1 Both 11,4393 1844 LEU 16 t(9;22) BCR/ABL (p190 ALL) mRNA % ams8180393 JAH EI JAH B-t(9;22) BCR/ABL (p190 ALL) mRNA % t(9;22) BCR/ABL (p190 ALL) mRNA % t(9;22) BCR/ABL (p190 ALL) translokatsiooni mRNA suhtarv veres QN % % 142 JAH 1177 52132-8 BCR-ABL1 e1a2 fusion transcript/ABL1 transcript NRto Pt Bld/Tiss Qn Molgen % % MOLPATH BCR-ABL1 e1a2 fusion transcript/ABL1 transcript [# Ratio] in Blood or Tissue by Molecular genetics method e1a2/ABL1 Bld/T 1 Observation 11,4393 106 IMS 17 Immuunglobuliin A ams8173487 JAH JAH EI S,P-IgA IgA Immuunglobuliin A seerumis/plasmas QN g/L g/L LabServ 2 JAH/Võrreld 257 2458-8 IgA MCnc Pt Ser Qn mg/dL 0,0206% CHEM IgA [Mass/volume] in Serum IgA Ser-mCnc 1 Both 108 IMS 17 Immuunglobuliin M ams8173489 JAH JAH EI S,P-IgM IgM Immuunglobuliin M seerumis/plasmas QN g/L g/L LabServ 3 JAH/Võrreld 259 2472-9 IgM MCnc Pt Ser Qn mg/dL 0,0150% CHEM IgM [Mass/volume] in Serum IgM Ser-mCnc 1 Both 107 IMS 17 Immuunglobuliin G ams8173488 JAH JAH EI S,P-IgG IgG Immuunglobuliin G seerumis/plasmas QN g/L g/L LabServ 4 JAH/Võrreld 258 2465-3 IgG MCnc Pt Ser Qn mg/dL 0,0192% CHEM IgG [Mass/volume] in Serum IgG Ser-mCnc 1 Both 1080 IMS 17 IgG seerumis ams8175584 JAH EI JAH S,P-IgG IgG Immuunglobuliin G seerumis/plasmas QN g/L g/L 7224176 4 JAH/Võrreld 258 2465-3 IgG MCnc Pt Ser Qn mg/dL 0,0192% CHEM IgG [Mass/volume] in Serum IgG Ser-mCnc 1 Both 721 IMS 17 Komplement C3 ams8173450 JAH JAH JAH S,P-C3 C3 Komplemendi komponent C3 seerumis/plasmas QN g/L 16 JAH/Võrreld 276 4485-9 Complement C3 MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0094% HEM/BC Complement C3 [Mass/volume] in Serum or Plasma C3 SerPl-mCnc 1 Both 689 IMS 17 Komplement C4 seerumis ams8173658 JAH JAH JAH S,P-C4 C4 Komplemendi komponent C4 seerumis/plasmas QN g/L 18 JAH/Võrreld 277 4498-2 Complement C4 MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0091% HEM/BC Complement C4 [Mass/volume] in Serum or Plasma C4 SerPl-mCnc 1 Both 857 IMS 17 Krüoglobuliinid ams8173949 JAH JAH JAH S-Cryo Krüoglobuliinid Krüoglobuliinid seerumis QN mg/L mg/L 34 JAH 283 78989-1 Cryoglobulin MCnc Pt Ser Qn g/L g/L SERO Cryoglobulin [Mass/volume] in Serum Cryoglob Ser-mCnc 1 Both 8,476 1065 IMS 17 JAH JAH JAH B-CD4/CD8 panel CD4/CD8 T-rakkude arv ja suhe (paneel) T-helperrakkude (CD4) ja T-supressorrakkude (CD8) suhe veres (paneel) Paneel 7224069 37 JAH 2945 L-2945 1253 IMS 17 JAH JAH JAH XXX-Lymph subclasses panel Fc Lümfotsüütide alaklassid (voolutsütomeetria) Lümfotsüütide alaklassid täpsustamata materjalis (voolutsütomeetria) Paneel 7224511 39 JAH 2735 L-2735 1254 IMS 17 CD3 ams8174520 JAH EI JAH XXX-CD3# CD3 T-lümfotsüütide (CD3) arv QN E6/L rakku/µL 7224511 41 JAH/Võrreld 1154 20598-9 Cells.CD3 NCnc Pt XXX Qn /uL /uL CELLMARK CD3 cells [#/volume] in Unspecified specimen CD3 Cells # XXX 1 Both 1255 IMS 17 CD3% ams8174521 JAH EI JAH XXX-CD3% CD3% T-lümfotsüütide (CD3) suhtarv QN % % 7224511 42 JAH/Võrreld 1155 20599-7 Cells.CD3/100 cells NFr Pt XXX Qn % % CELLMARK CD3 cells/100 cells in Unspecified specimen CD3 Cells Fr XXX 1 Observation 1066 IMS 17 CD4 ams8173484 JAH EI JAH XXX-CD4# CD4 T-helperrakkude (CD4) arv QN E6/L E6/L 7224069 43 JAH/Võrreld 1150 32515-9 Cells.CD3+CD4+ NCnc Pt XXX Qn /uL cells/uL 2 CELLMARK CD3+CD4+ (T4 helper) cells [#/volume] in Unspecified specimen CD3+CD4+ Cells # XXX 1 Observation 8,5074 1258 IMS 17 CD4 ams8174524 JAH EI JAH XXX-CD4# CD4 T-helperrakkude (CD4) arv QN E6/L rakku/µL 7224511 43 JAH/Võrreld 1150 32515-9 Cells.CD3+CD4+ NCnc Pt XXX Qn /uL cells/uL 2 CELLMARK CD3+CD4+ (T4 helper) cells [#/volume] in Unspecified specimen CD3+CD4+ Cells # XXX 1 Observation 8,5074 1259 IMS 17 CD4% ams8174525 JAH EI JAH XXX-CD4% CD4% T-helperrakkude (CD4) suhtarv QN % % 7224511 44 JAH/Võrreld 1159 32516-7 Cells.CD3+CD4+/100 cells NFr Pt XXX Qn % % 8 CELLMARK CD3+CD4+ (T4 helper) cells/100 cells in Unspecified specimen CD3+CD4+ Cells NFr XXX 1 Observation 8,5074 1067 IMS 17 CD8 ams8173485 JAH EI JAH XXX-CD8# CD8 T-supressorrakkude (CD8) arv QN E6/L E6/L 7224069 45 JAH/Võrreld 1151 32517-5 Cells.CD3+CD8+ NCnc Pt XXX Qn /uL cells/uL 4 CELLMARK CD3+CD8+ (T8 suppressor cells) cells [#/volume] in Unspecified specimen CD3+CD8+ Cells # XXX 1 Observation 8,5074 1260 IMS 17 CD8 ams8174526 JAH EI JAH XXX-CD8# CD8 T-supressorrakkude (CD8) arv QN E6/L rakku/µL 7224511 45 JAH/Võrreld 1151 32517-5 Cells.CD3+CD8+ NCnc Pt XXX Qn /uL cells/uL 4 CELLMARK CD3+CD8+ (T8 suppressor cells) cells [#/volume] in Unspecified specimen CD3+CD8+ Cells # XXX 1 Observation 8,5074 1261 IMS 17 CD8% ams8174527 JAH EI JAH XXX-CD8% CD8% T-supressorrakkude (CD8) suhtarv QN % % 7224511 46 JAH/Võrreld 1161 32518-3 Cells.CD3+CD8+/100 cells NFr Pt XXX Qn % % 2 CELLMARK CD3+CD8+ (T8 suppressor cells) cells/100 cells in Unspecified specimen CD3+CD8+ Cells NFr XXX 1 Observation 8,5074 1064 IMS 17 suhe CD4/CD8 ams8173486 JAH EI JAH XXX-CD4#/CD8# CD4/CD8 T-helperrakkude (CD4) ja T-supressorrakkude (CD8) suhe QN 7224069 47 JAH/Võrreld 1152 20607-8 Cells.CD4/Cells.CD8 NRto Pt XXX Qn CELLMARK CD4 cells/CD8 Cells [# Ratio] in Unspecified specimen CD4 Cells/CD8 cells XXX 1 Observation 1262 IMS 17 CD4/CD8 ams8174528 JAH EI JAH XXX-CD4#/CD8# CD4/CD8 T-helperrakkude (CD4) ja T-supressorrakkude (CD8) suhe QN 7224511 47 JAH/Võrreld 1152 20607-8 Cells.CD4/Cells.CD8 NRto Pt XXX Qn CELLMARK CD4 cells/CD8 Cells [# Ratio] in Unspecified specimen CD4 Cells/CD8 cells XXX 1 Observation 1256 IMS 17 CD16,CD56 ams8174522 JAH EI JAH XXX-CD16,CD56# CD16,CD56 NK-rakkude (CD16, CD56) arv QN E6/L rakku/µL 7224511 49 JAH/Võrreld 1156 26561-1 Cells.CD16+CD56+ NCnc Pt XXX Qn /uL per cmm CELLMARK CD16+CD56+ cells [#/volume] in Unspecified specimen CD16+CD56+ Cells # XXX 1 Both 1257 IMS 17 CD16,CD56% ams8174523 JAH EI JAH XXX-CD16,CD56% CD16, CD56% NK rakkude (CD16, CD56) suhtarv QN % % 7224511 50 JAH/Võrreld 1157 20620-1 Cells.CD16+CD56+/100 cells NFr Pt XXX Qn % % CELLMARK CD16+CD56+ cells/100 cells in Unspecified specimen CD16+CD56+ Cells Fr XXX 1 Both 1263 IMS 17 CD19 ams8174529 JAH EI JAH XXX-CD19# CD19 B-lümfotsüütide (CD19) arv QN E6/L rakku/µL 7224511 52 JAH/Võrreld 1163 20592-2 Cells.CD19 NCnc Pt XXX Qn /uL /uL CELLMARK CD19 cells [#/volume] in Unspecified specimen CD19 Cells # XXX 1 Both 1264 IMS 17 CD19% ams8174530 JAH EI JAH XXX-CD19% CD19% B-lümfotsüütide (CD19) suhtarv QN % % 7224511 53 JAH/Võrreld 1164 20593-0 Cells.CD19/100 cells NFr Pt XXX Qn % % 0,00% CELLMARK CD19 cells/100 cells in Unspecified specimen CD19 Cells Fr XXX 1 Both 1265 IMS 17 CD45 ams8174531 JAH EI JAH XXX-CD45# CD45 Lümfotsüütide (CD45) arv QN E6/L rakku/µL 7224511 63 JAH/Võrreld 1165 27071-0 Cells.CD45 NCnc Pt Bld Qn /uL "#/mm3" CELLMARK CD45 cells [#/volume] in Blood CD45 Cells # Bld 1 Observation 133 AU 18 Türeoidperoksüdaasi vastane IgG seerumis ams8173879 JAH JAH EI S,P-TPO IgG TPO IgG Türeoidperoksüdaasi vastane IgG seerumis/plasmas QN kU/L IU/mL Cobas 601 Roche 1 JAH 332 8099-4 Thyroperoxidase Ab ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0049% SERO Thyroperoxidase Ab [Units/volume] in Serum or Plasma Thyroperoxidase Ab SerPl-aCnc 1 Both 134 AU 18 Türeotropiini retseptori vastane IgG seerumis ams8173878 JAH JAH EI S,P-TR IgG Türeotropiini retseptori IgG Türeotropiini retseptori vastane IgG seerumis/plasmas QN U/L U/L Cobas 601 Roche 2 JAH 333 57416-0 Thyrotropin receptor Ab ACnc Pt Ser Qn EIA m[IU]/mL mUI/mL SERO Thyrotropin receptor Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay TSH Recep Ab Ser EIA-aCnc 1 Both 793 AU 18 Türeoglobuliini vastased antikehad ams8172619 JAH JAH JAH S,P-TG IgG Türeoglobuliini IgG Türeoglobuliinivastane IgG seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 5 JAH 335 8098-6 Thyroglobulin Ab ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0027% SERO Thyroglobulin Ab [Units/volume] in Serum or Plasma Thyroglob Ab SerPl-aCnc 1 Both 1010 AU 18 ANA IgG ams8175488 JAH EI JAH S,P-ANA IgG pattern ANA IgG muster Tuumavastaste IgG antikehade muster seerumis/plasmas Tekst 7223650 10 JAH 4494 13068-2 Nuclear Ab pattern Imp Pt Ser Nom IF 65 SERO Nuclear Ab pattern [Interpretation] in Serum by Immunofluorescence ANA Pat Ser IF-Imp 1 Observation 8,7182 1810 AU 18 ANA IgG muster ams8178195 JAH JAH JAH S,P-ANA IgG pattern ANA IgG muster Tuumavastaste IgG antikehade muster seerumis/plasmas Tekst 10 JAH 4494 13068-2 Nuclear Ab pattern Imp Pt Ser Nom IF 65 SERO Nuclear Ab pattern [Interpretation] in Serum by Immunofluorescence ANA Pat Ser IF-Imp 1 Observation 8,7182 678 AU 18 Tuumaantikehade tüpiseerimine (HEp-2) ams8174115 JAH JAH JAH S,P-ANA IgG titr ANA IgG tiiter Tuumavastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst 11 JAH 448 56634-9 Nuclear Ab.IgG Titr Pt Ser Qn IF titer SERO Nuclear IgG Ab [Titer] in Serum by Immunofluorescence Nuclear IgG Titr Ser IF lab Both 1008 AU 18 ANA IgG tiiter ams8172709 JAH EI JAH S,P-ANA IgG titr ANA IgG tiiter Tuumavastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst 7223650 11 JAH 448 56634-9 Nuclear Ab.IgG Titr Pt Ser Qn IF titer SERO Nuclear IgG Ab [Titer] in Serum by Immunofluorescence Nuclear IgG Titr Ser IF lab Both 1009 AU 18 JAH JAH JAH S,P-ANA IgG titr ANA IgG tiiter Tuumavastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst 7223650 11 JAH 448 56634-9 Nuclear Ab.IgG Titr Pt Ser Qn IF titer SERO Nuclear IgG Ab [Titer] in Serum by Immunofluorescence Nuclear IgG Titr Ser IF lab Both 1811 AU 18 ANA IgG tiiter ams8180142 JAH JAH JAH S,P-ANA IgG titr ANA IgG tiiter Tuumavastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst 11 JAH 448 56634-9 Nuclear Ab.IgG Titr Pt Ser Qn IF titer SERO Nuclear IgG Ab [Titer] in Serum by Immunofluorescence Nuclear IgG Titr Ser IF lab Both 1017 AU 18 JAH JAH JAH S,P-CTD IgG panel IB Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) Süsteemsete sidekoehaigustega seotud IgG seerumis/plasmas (paneel, immunoblot) Paneel 7223725 15 JAH 483 43119-7 Extractable nuclear Ab panel - Pt Ser - PANEL.SERO Extractable nuclear Ab panel in Serum ENA Ab Pnl Ser 1 Order 1644 AU 18 Müosiitide IgG paneel (immunoblot) shk7225351 Jo1 IgG ams8176841 JAH EI EI S,P-Jo1 IgG Jo1 IgG Jo1 (histidüül-tRNA süntetaas) vastane IgG seerumis/plasmas N/P 17 JAH 2191 44332-5 Jo-1 extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord SERO Jo-1 extractable nuclear IgG Ab [Presence] in Serum ENA Jo1 IgG Ser Ql lab both 1019 AU 18 Jo-1 IgG ams8172790 JAH EI JAH S,P-Jo1 IgG QN Jo1 IgG QN Jo1 (histidüül-tRNA süntetaas) vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L ENA ühik 7223725 18 JAH 484 35333-4 Jo-1 extractable nuclear Ab ACnc Pt Ser Qn EIA SERO Jo-1 extractable nuclear Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay ENA Jo1 Ab Ser EIA-aCnc 1 Both 1018 AU 18 Sm IgG ams8172789 JAH EI JAH S,P-Sm IgG QN Sm IgG QN Sm-vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L ENA ühik 7223725 20 JAH 2166 33564-6 Smith extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA SERO Smith extractable nuclear IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay ENA SM IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 22,3727 1020 AU 18 RNP,Sm IgG ams8172791 JAH EI JAH S,P-RNP, Sm IgG RNP, Sm IgG RNP (ribonukleoproteiin) ja Sm-vastane IgG seerumis/plasmas N/P ENA ühik 7223725 21 JAH 2192 31628-1 Smith extractable nuclear Ab+Ribonucleoprotein extractable nuclear Ab ACnc Pt ser Ord SERO Smith extractable nuclear Ab+Ribonucleoprotein extractable nuclear Ab [Presence] in Serum ENA SM+RNP Ab Ser Ql lab both 1021 AU 18 Scl-70 (anti-topo I) IgG ams8172792 JAH EI JAH S,P-Scl70 IgG QN Scl70 IgG QN Scl70-vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L ENA ühik 7223725 26 JAH 2165 47322-3 SCL-70 extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn U/L SERO SCL-70 extractable nuclear IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay ENA Scl70 IgG Ser EIA-aCnc lab both 1023 AU 18 SSA/Ro IgG ams8172794 JAH EI JAH S,P-SSA IgG QN SSA IgG QN SSA-vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L ENA ühik 7223725 28 JAH 488 29964-4 Sjogrens syndrome-A extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA U U SERO Sjogrens syndrome-A extractable nuclear IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay ENA SS-A IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 1022 AU 18 SSB/La IgG ams8172793 JAH EI JAH S,P-SSB IgG QN SSB IgG QN SSB-vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L ENA ühik 7223725 31 JAH 2168 29965-1 Sjogrens syndrome-B extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA [arb'U] U SERO Sjogrens syndrome-B extractable nuclear IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay ENA SS-B IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 30,7983 981 AU 18 ds-DNA vastased IgG antikehad ams8172884 JAH JAH JAH S,P-dsDNA IgG dsDNA IgG DNA kaksikahela vastane IgG seerumis/plasmas N/P 40 JAH 2095 63379-2 DNA double strand Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord 2 SERO DNA double strand IgG Ab [Presence] in Serum dsDNA IgG Ser Ql 1 Both 21,9719 824 AU 18 Anti-CCP (tsitrullini antikehad) ams8173012 JAH JAH JAH S,P-CCP IgG QN CCP IgG QN Tsüklilise tsitrulleeritud peptiidi vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 44 JAH 447 33935-8 Cyclic citrullinated peptide Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn U units 0,0067% SERO Cyclic citrullinated peptide IgG Ab [Units/volume] in Serum cCP IgG Ser-aCnc 1 Both 1519 AU 18 CCP IgG QN ams8176360 JAH JAH EI S,P-CCP IgG QN CCP IgG QN Tsüklilise tsitrulleeritud peptiidi vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Alegria 44 JAH 447 33935-8 Cyclic citrullinated peptide Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn U units 0,0067% SERO Cyclic citrullinated peptide IgG Ab [Units/volume] in Serum cCP IgG Ser-aCnc 1 Both 1643 AU 18 Müosiitide IgG paneel (immunoblot) shk7225351 JAH EI EI S,P-Myositis IgG panel IB Müosiitide IgG paneel (immunoblot) Autoimmuunsete müosiitidega seotud IgG seerumis/plasmas (paneel, immunoblot) Paneel " " 58 JAH 3968 L-3968 973 AU 18 Kardiolipiini vastased antikehad seerumis, skriining ams8172819 JAH JAH JAH S,P-ACLA Ab QN ACLA Ab QN Kardiolipiini vastaste antikehade hulk seerumis/plasmas QN kU/L RU/mL 84 JAH 474 3180-7 Cardiolipin Ab ACnc Pt Ser Qn EIA U/mL U/mL COAG Cardiolipin Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay Cardiolipin Ab Ser EIA-aCnc 1 Both 797 AU 18 Kardiolipiini IgG tüüpi antikehad ams8173644 JAH JAH JAH S,P-ACLA IgG QN ACLA IgG QN Kardiolipiini vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L U/mL 86 JAH 475 3181-5 Cardiolipin Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA COAG Cardiolipin IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay Cardiolipin IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 826 AU 18 Beeta-2-glükoproteen 1 vastased ak ams8174518 JAH JAH JAH S,P-b2-GP1 Ab Beeta-2-GP1 Ab Beeta-2-glükoproteiin 1 vastased antikehad N/P kU/L 88 JAH 2729 31256-1 Beta 2 glycoprotein 1 Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Beta 2 glycoprotein 1 Ab [Presence] in Serum B2 Glycoprot1 Ab Ser Ql 1 Both 26,1952 888 AU 18 b2-GP1 IgG QN ams8176029 JAH JAH JAH S,P-b2-GP1 IgG QN Beeta-2-GP1 IgG QN Beeta-2-glükoproteiin 1 vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 94 JAH 478 44448-9 Beta 2 glycoprotein 1 Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA SERO Beta 2 glycoprotein 1 IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay B2 Glycoprot1 IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 715 AU 18 AMA IgG tiiter ams8172708 JAH JAH JAH S,P-AMA IgG titr AMA IgG tiiter Mitokondrivastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst 102 JAH 449 56632-3 Mitochondria M2 Ab.IgG Titr Pt Ser Qn IF {titer} titer SERO Mitochondria M2 IgG Ab [Titer] in Serum by Immunofluorescence Mitochondria M2 IgG Titr Ser IF 1 Both 717 AU 18 Silelihaskoe vastased IgG antikehadetiiter ams8172711 JAH JAH JAH S,P-SMA IgG titr SMA IgG tiiter Silelihaskoevastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst 109 JAH 450 47977-4 Smooth muscle Ab.IgG Titr Pt Ser Qn {titer} titer SERO Smooth muscle IgG Ab [Titer] in Serum Smooth muscle IgG Titr Ser 1 Both 722 AU 18 Maksa-neeru mikrosoomidevastased IgG antikehade tiiter ams8173474 JAH JAH JAH S,P-LKMA IgG titr LKMA IgG tiiter Maksa-neeru mikrosoomide vastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst 112 JAH 454 46982-5 Liver kidney microsomal Ab.IgG Titr Pt Ser Qn IF {titer} titer SERO Liver kidney microsomal IgG Ab [Titer] in Serum by Immunofluorescence LK Microsom IgG Titr Ser IF 1 Both 700 AU 18 Parietaalrakkude vatased IgG antikehade tiiter ams8172682 JAH JAH JAH S,P-PCA IgG titr PCA IgG tiiter Parietaalrakkudevastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst 121 JAH 452 48406-3 Parietal cell Ab.IgG Titr Pt Ser Qn {titer} titer SERO Parietal cell IgG Ab [Titer] in Serum PCA IgG Titr Ser 1 Both 961 AU 18 Koe transglutaminaasi IgA tüüpi antikehad ams8173405 JAH JAH JAH S,P-tTG IgA QN tTG IgA QN Koe transglutaminaasi vastase IgA hulk seerumis/plasmas QN kU/L RU/mL 125 JAH 481 46128-5 Tissue transglutaminase Ab.IgA ACnc Pt Ser Qn EIA SERO Tissue transglutaminase IgA Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay tTG IgA Ser EIA-aCnc 1 Both 1520 AU 18 tTG IgA QN ams8176361 JAH JAH EI S,P-tTG IgA QN tTG IgA QN Koe transglutaminaasi vastase IgA hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Alegria 125 JAH 481 46128-5 Tissue transglutaminase Ab.IgA ACnc Pt Ser Qn EIA SERO Tissue transglutaminase IgA Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay tTG IgA Ser EIA-aCnc 1 Both 774 AU 18 Koe transglutaminaasi IgG tüüpi antikehad ams8173604 JAH JAH JAH S,P-tTG IgG QN tTG IgG QN Koe transglutaminaasi vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L RU 126 JAH 482 56537-4 Tissue transglutaminase Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA SERO Tissue transglutaminase IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay tTG IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 1521 AU 18 tTG IgG QN ams8176363 JAH JAH EI S,P-tTG IgG QN tTG IgG QN Koe transglutaminaasi vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 126 JAH 482 56537-4 Tissue transglutaminase Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA SERO Tissue transglutaminase IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay tTG IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 701 AU 18 Endomüüsiumi vastased IgA antikehad ams8172683 JAH JAH JAH S,P-EMA IgA EMA IgA Endomüüsiumivastane IgA seerumis/plasmas N/P 127 JAH 2190 10362-2 Endomysium Ab.IgA ACnc Pt Ser Ord SERO Endomysium IgA Ab [Presence] in Serum Endomysium IgA Ser Ql lab both 713 AU 18 Gliadiini vastased IgA antikehad ams8172706 JAH JAH JAH S,P-AGA IgA QN AGA IgA QN Gliadiinivastase IgA hulk seerumis/plasmas QN kU/L 132 JAH 472 58709-7 Gliadin peptide Ab.IgA ACnc Pt Ser Qn U Units SERO Gliadin peptide IgA Ab [Units/volume] in Serum Gliadin peptide IgA Ser-aCnc 1 Both 1517 AU 18 Gliadiini deamideeritud IgA QN ams8176917 JAH JAH EI S,P-AGA IgA QN AGA IgA QN Gliadiinivastase IgA hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 132 JAH 472 58709-7 Gliadin peptide Ab.IgA ACnc Pt Ser Qn U Units SERO Gliadin peptide IgA Ab [Units/volume] in Serum Gliadin peptide IgA Ser-aCnc 1 Both 878 AU 18 Gliadiini vastased IgG antikehad ams8172707 JAH JAH JAH S,P-AGA IgG QN AGA IgG QN Gliadiinivastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L RU/mL 134 JAH 473 58710-5 Gliadin peptide Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn U Units SERO Gliadin peptide IgG Ab [Units/volume] in Serum Gliadin peptide IgG Ser-aCnc 1 Both 1518 AU 18 Gliadiini deamideeritud IgG QN ams8176922 JAH JAH EI S,P-AGA IgG QN AGA IgG QN Gliadiinivastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 134 JAH 473 58710-5 Gliadin peptide Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn U Units SERO Gliadin peptide IgG Ab [Units/volume] in Serum Gliadin peptide IgG Ser-aCnc 1 Both 716 AU 18 Neutrofiilide tsütoplasma vastased antikehad ams8172710 JAH JAH JAH S,P-ANCA IgG titr ANCA IgG tiiter Neutrofiilide tsütoplasma vastase IgG tiiter seerumis/plasmas N/P 136 JAH 455 29967-7 Neutrophil cytoplasmic Ab.IgG Titr Pt Ser Qn IF {titer} titer 0,0096% SERO Neutrophil cytoplasmic IgG Ab [Titer] in Serum by Immunofluorescence ANCA IgG Titr Ser IF 1 Both 1125 AU 18 JAH JAH JAH S,P-ANCA IgG panel ELISA ANCA IgG paneel (ELISA) Neutrofiilide tsütoplasma vastane IgG seerumis/plasmas (paneel, ELISA) Paneel 7224388 138 JAH 2727 L-2727 1126 AU 18 PR3 IgG ams8174157 JAH EI JAH S,P-PR3 IgG PR3 IgG Proteinaas 3 vastane IgG seerumis/plasmas N/P 7224388 145 JAH 2091 63311-5 Proteinase 3 Ab ACnc Pt Ser Ord IF SERO Proteinase 3 Ab [Presence] in Serum by Immunofluorescence Proteinase3 Ab Ser Ql IF 1 Both 17,4958 1124 AU 18 MPO IgG ams8174159 JAH EI JAH S,P-MPO IgG MPO IgG Müeloperoksüdaasivastane IgG seerumis/plasmas N/P 7224388 147 JAH 2187 72515-0 Myeloperoxidase Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord IF SERO Myeloperoxidase IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunofluorescence Myeloperoxidase IgG SerPl Ql IF 1 Both 22,3698 1127 AU 18 Laktoferriini IgG ams8174158 JAH EI JAH S,P-Lactofer IgG Laktoferriini IgG Laktoferriinivastane IgG seerumis/plasmas N/P 7224388 149 JAH 458 54018-7 Lactoferrin Ab ACnc Pt Ser Ord 2 SERO Lactoferrin Ab [Presence] in Serum Lactoferrin Ab Ser Ql 1 Both 16,2255 1128 AU 18 Neutrofiilide elastaasi IgG ams8174160 JAH EI JAH S,P-Neutr elastase IgG Neutrofiilide elastaasi IgG Neutrofiilide elastaasi vastane IgG seerumis/plasmas N/P 7224388 150 JAH 460 54017-9 Elastase Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Elastase Ab [Presence] in Serum Elastase Ab Ser Ql 1 Both 14,85 1129 AU 18 Katepsiin G IgG ams8174161 JAH EI JAH S,P-Cathepsin G IgG Katepsiin G IgG Katepsiin G vastane IgG seerumis/plasmas N/P 7224388 151 JAH 461 54016-1 Cathepsin G Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Cathepsin G Ab [Presence] in Serum Cathepsin G Ab Ser Ql 1 Both 16,4673 1130 AU 18 BPI IgG ams8174162 JAH EI JAH S,P-BPI IgG BPI IgG BPI-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 7224388 152 JAH 462 53013-9 Bactericidal permeability increasing protein Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Bactericidal permeability increasing protein Ab [Presence] in Serum BPI Ab Ser Ql 1 Both 12,4961 852 AU 18 Glomeerulite basaalmembraani vastsed antikehad, IgG ams8173942 JAH JAH JAH S,P-GBMA IgG QN GBMA IgG QN Glomeeruli basaalmembraani vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L RU/mL 154 JAH 495 30343-8 Glomerular basement membrane Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA EU/mL SERO Glomerular basement membrane IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay GBM IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 684 AU 18 Desmosoomi vastased antikehad ams8173648 JAH JAH JAH S,P-DSA IgG Desmosoomide IgG Desmosoomidevastane IgG seerumis/plasmas N/P 157 JAH 3175 82975-4 Desmosome Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IF SERO Desmosome IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunofluorescence Desmosome IgG SerPl Ql IF 1 Both 8,7142 1271 AU 18 Desmosoomide IgG tiiter ams8174553 JAH EI JAH S,P-DSA IgG titr Desmosoomide IgG tiiter Desmosoomidevastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst 7224520 158 JAH 464 71368-5 Desmosome Ab.IgG Titr Pt Ser Qn IF {titer} Titer SERO Desmosome IgG Ab [Titer] in Serum by Immunofluorescence Desmosome IgG Titr Ser IF 1 Both 32,4503 685 AU 18 Nahakoe basaalmembr.antikehad ams8173649 JAH JAH JAH S,P-SBMA IgG Naha basaalmembraani IgG Nahakoe basaalmembraani vastane IgG seerumis/plasmas N/P 159 JAH 3176 45382-9 Epidermis Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Epidermis Ab [Presence] in Serum Epidis Ab Ser Ql 1 Both 10,5284 1272 AU 18 JAH JAH JAH S,P-SBMA IgG Naha basaalmembraani IgG Nahakoe basaalmembraani vastane IgG seerumis/plasmas N/P 7224520 159 JAH 3176 45382-9 Epidermis Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Epidermis Ab [Presence] in Serum Epidis Ab Ser Ql 1 Both 10,5284 1270 AU 18 Nahakoe basaalmembraani vastane IgG tiiter ams8174552 JAH EI JAH S,P-SBMA IgG titr Naha basaalmembraani IgG tiiter Nahakoe basaalmembraani vastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst 7224520 160 JAH 465 5152-4 Epidermis Ab Titr Pt Ser Qn IF {titer} titer SERO Epidermis Ab [Titer] in Serum by Immunofluorescence Epidis Ab Titr Ser IF 1 Both 699 AU 18 Pankrease saarekeste vastased IgG antikehad ams8172681 JAH JAH JAH S,P-ICA IgG ICA IgG Pankrease saarekeste vastane IgG seerumis/plasmas N/P 171 JAH 2709 31547-3 Pancreatic islet cell Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Pancreatic islet cell Ab [Presence] in Serum Panc Islet Cell Ab Ser Ql 1 Both 11,3891 859 AU 18 Insuliini vastased antikehad ams8173062 JAH JAH JAH S,P-IAA IgG QN Insuliini IgG QN Insuliinivastaste IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 173 JAH 388 8072-1 Insulin Ab ACnc Pt Ser Qn 0,0010% SERO Insulin Ab [Units/volume] in Serum Insulin Ab Ser-aCnc 1 Both 998 AU 18 Insuliini IgG ams8174554 JAH EI JAH S,P-IAA IgG QN Insuliini IgG QN Insuliinivastaste IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 7223582 173 JAH 388 8072-1 Insulin Ab ACnc Pt Ser Qn 0,0010% SERO Insulin Ab [Units/volume] in Serum Insulin Ab Ser-aCnc 1 Both 823 AU 18 Glutamaadi dekarboksülaasi 65 vastane IgG ams8173718 JAH JAH JAH S,P-GAD65 Ab QN GAD65 Ab QN GAD65 (glutamaadi dekarboksülaas 65) vastaste antikehade hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 175 JAH 490 56540-8 Glutamate decarboxylase 65 Ab ACnc Pt Ser Qn EIA SERO Glutamate decarboxylase 65 Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay GAD65 Ab Ser EIA-aCnc 1 Both 822 AU 18 IA2 vastased IgG antikehad ams8173717 JAH JAH JAH S,P-IA2 IgG QN IA2 IgG QN IA2 (türosiini fosfataasi sarnane valk) vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 177 JAH 2194 70253-0 Islet cell 512 Ab.IgG ACnc Pt Ser/Plas Qn EIA [IU]/mL IU/mL SERO Islet cell 512 IgG Ab [Units/volume] in Serum or Plasma by Immunoassay Islet Cell512 IgG SerPl EIA-aCnc 1 Both 23,2259 693 AU 18 Neerupealise koore antikehad ams8173716 JAH JAH JAH S,P-AAA IgG Neerupealise koore IgG Neerupealise koore vastane IgG seerumis/plasmas N/P 180 JAH 467 74967-1 Adrenal cortex Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord IF SERO Adrenal cortex IgG Ab [Presence] in Serum by Immunofluorescence Adrenal cortex IgG Ser Ql IF 1 Both 22,4654 696 AU 18 Akvaporiin 4 IgG ams8175564 JAH JAH JAH S,P-AQP4 IgG Akvaporiin 4 IgG Akvaporiin 4 vastane IgG seerumis/plasmas N/P 241 JAH 2088 43638-6 Aquaporin 4 receptor Ab.IgG ACnc Pt Ser/Plas Ord SERO Aquaporin 4 receptor IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma Aquaporin 4 receptor IgG SerPl Ql 1 Both 142 AL 19 Immuunoglobuliin IgE seerumis ams8174739 JAH JAH EI S,P-IgE IgE Immuunglobuliin E seerumis/plasmas QN kU/L kU/L LabServ 1 JAH 707 19113-0 IgE ACnc Pt Ser Qn 0,00% CHEM IgE [Units/volume] in Serum IgE Ser-aCnc 1 Both 965 AL 19 Trüptaas ams8173438 JAH JAH JAH S,P-Tryptase Trüptaas Trüptaas seerumis/plasmas QN ug/L µg/L 2 JAH 784 21582-2 Tryptase MCnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Tryptase [Mass/volume] in Serum or Plasma Tryptase SerPl-mCnc 1 Both 779 AL 19 Eosinofiilsete granulotsüütide katioonne proteiin ams8174334 JAH JAH JAH S-ECP ECP Eosinofiilsete granulotsüütide katioonne proteiin seerumis QN ug/L µg/L 3 JAH 783 25638-8 Eosinophil cationic protein MCnc Pt Ser Qn ALLERGY Eosinophil cationic protein (ECP) [Mass/volume] in Serum ECP-mCnc 1 Both 1343 AL 19 JAH JAH EI S,P-Pediatric IgE panel IB Sagedasemate allergeenide paneel lastele (immunoblot) Sagedasemad allergeenid laste seerumis/plasmas (paneel, immunoblot) Paneel 26 JAH 4976 L-4976 1471 AL 19 Laste IgE paneel (immunoblot) shk7224236 JAH JAH EI S,P-Pediatric IgE panel IB Sagedasemate allergeenide paneel lastele (immunoblot) Sagedasemad allergeenid laste seerumis/plasmas (paneel, immunoblot) Paneel 26 JAH 4976 L-4976 1344 AL 19 JAH EI EI S,P-d1 IgE IB Dermatophagoides pteronyssinus IgE (immunoblot) Dermatophagoides pteronyssinus vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 28 JAH 4760 15682-8 Dermatophagoides pteronyssinus Ab.IgE.RAST class PrThr Pt Ser Ord ALLERGY European house dust mite IgE Ab RAST class [Presence] in Serum D pteronyss IgE RAST Ql 1 Observation 13,6558 1472 AL 19 Sagedasemate allergeenide paneel lastele (immunoblot) shk7224236 D pteronyssinus IgE (D1) ams8173803 JAH EI EI S,P-d1 IgE IB Dermatophagoides pteronyssinus IgE (immunoblot) Dermatophagoides pteronyssinus vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 28 JAH 4760 15682-8 Dermatophagoides pteronyssinus Ab.IgE.RAST class PrThr Pt Ser Ord ALLERGY European house dust mite IgE Ab RAST class [Presence] in Serum D pteronyss IgE RAST Ql 1 Observation 13,6558 1623 AL 19 Inhaleeritavate allergeenide IgE paneel (immunoblot) shk7224335 Dermatophagoides pteronyssinus IgE (immunoblot) asm8173782 JAH EI EI S,P-d1 IgE IB Dermatophagoides pteronyssinus IgE (immunoblot) Dermatophagoides pteronyssinus vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 28 JAH 4760 15682-8 Dermatophagoides pteronyssinus Ab.IgE.RAST class PrThr Pt Ser Ord ALLERGY European house dust mite IgE Ab RAST class [Presence] in Serum D pteronyss IgE RAST Ql 1 Observation 13,6558 1345 AL 19 JAH EI EI S,P-d2 IgE IB Dermatophagoides farinae IgE (immunoblot) Dermatophagoides farinae vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 32 JAH 4761 15680-2 Dermatophagoides farinae Ab.IgE.RAST class PrThr Pt Ser Ord 3 ALLERGY American house dust mite IgE Ab RAST class [Presence] in Serum D farinae IgE RAST Ql 1 Observation 13,1366 1473 AL 19 Sagedasemate allergeenide paneel lastele (immunoblot) shk7224236 D farinae IgE (immunoblot) ams8173804 JAH EI EI S,P-d2 IgE IB Dermatophagoides farinae IgE (immunoblot) Dermatophagoides farinae vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 32 JAH 4761 15680-2 Dermatophagoides farinae Ab.IgE.RAST class PrThr Pt Ser Ord 3 ALLERGY American house dust mite IgE Ab RAST class [Presence] in Serum D farinae IgE RAST Ql 1 Observation 13,1366 1624 AL 19 Inhaleeritavate allergeenide IgE paneel (immunoblot) shk7224335 Dermatophagoides farinae IgE (immunoblot) asm8173783 JAH EI EI S,P-d2 IgE IB Dermatophagoides farinae IgE (immunoblot) Dermatophagoides farinae vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 32 JAH 4761 15680-2 Dermatophagoides farinae Ab.IgE.RAST class PrThr Pt Ser Ord 3 ALLERGY American house dust mite IgE Ab RAST class [Presence] in Serum D farinae IgE RAST Ql 1 Observation 13,1366 1758 AL 19 Acarus siro IgE ams8179954 JAH EI JAH S,P-d70 IgE Acarus siro IgE Acarus siro vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L "kU/L " 37 JAH 713 6254-7 Acarus siro Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Acarus siro IgE Ab [Units/volume] in Serum A siro IgE Qn 1 Both 1759 AL 19 Lepidoglyphus destructor IgE ams8179955 JAH EI JAH S,P-d71 IgE Lepidoglyphus destructor IgE Lepidoglyphus destructor vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L "kU/L " 39 JAH 714 6160-6 Lepidoglyphus destructor Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Lepidoglyphus destructor IgE Ab [Units/volume] in Serum L destructor IgE Qn 1 Both 1335 AL 19 JAH JAH JAH S,P-ex1 IgE Segu ex1: kassi epiteeli,kassi, koera, hobuse, lehma kõõma IgE Epidermaalsete allergeenide (segu 1: kassi epiteel ja kõõm, koera kõõm, hobuse kõõm, lehma kõõm) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 7225162 54 JAH 725 30185-3 (Cat dander+Cow dander+Dog dander+Horse dander) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk ALLERGY Epidermal Allergen Mix 1 (Cat dander+Cow dander+Dog dander+Horse dander) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Epid Allerg Mix1 IgE Qn 1 Both 1336 AL 19 Segu ex1: kassi epiteeli,kassi, koera, hobuse, lehma kõõma IgE ams8176128 JAH EI JAH S,P-ex1 IgE Segu ex1: kassi epiteeli,kassi, koera, hobuse, lehma kõõma IgE Epidermaalsete allergeenide (segu 1: kassi epiteel ja kõõm, koera kõõm, hobuse kõõm, lehma kõõm) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 7225162 54 JAH 725 30185-3 (Cat dander+Cow dander+Dog dander+Horse dander) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk ALLERGY Epidermal Allergen Mix 1 (Cat dander+Cow dander+Dog dander+Horse dander) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Epid Allerg Mix1 IgE Qn 1 Both 1337 AL 19 Kassi epiteeli, kõõma IgE ams8176129 JAH EI JAH S,P-e1 IgE Kassi epiteeli, kõõma IgE Kassi epiteeli ja kõõma vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 7225162 59 JAH 715 6833-8 Cat dander Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kU/L kU/L ALLERGY Cat dander IgE Ab [Units/volume] in Serum Cat Dander IgE Qn 1 Both 1348 AL 19 JAH EI EI S,P-e1 IgE IB Kassi epiteeli, kõõma IgE (immunoblot) Kassi epiteeli ja kõõma vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 60 JAH 4773 15609-1 Cat dander Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Cat dander IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Cat Dander IgE RAST Ql 1 Observation 12,9663 1476 AL 19 Sagedasemate allergeenide paneel lastele (immunoblot) shk7224236 Kassi epiteeli, kõõma IgE (immunoblot) ams8173807 JAH EI EI S,P-e1 IgE IB Kassi epiteeli, kõõma IgE (immunoblot) Kassi epiteeli ja kõõma vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 60 JAH 4773 15609-1 Cat dander Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Cat dander IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Cat Dander IgE RAST Ql 1 Observation 12,9663 1632 AL 19 Inhaleeritavate allergeenide IgE paneel (immunoblot) shk7224335 Kassi epiteeli, kõõma IgE (immunoblot) asm8173792 JAH EI EI S,P-e1 IgE IB Kassi epiteeli, kõõma IgE (immunoblot) Kassi epiteeli ja kõõma vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 60 JAH 4773 15609-1 Cat dander Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Cat dander IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Cat Dander IgE RAST Ql 1 Observation 12,9663 1338 AL 19 Hobuse kõõma IgE ams8176130 JAH EI JAH S,P-e3 IgE Hobuse kõõma IgE Hobuse kõõma vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 7225162 63 JAH 716 6143-2 Horse dander Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Horse dander IgE Ab [Units/volume] in Serum Horse Dander IgE Qn 1 Both 1633 AL 19 Inhaleeritavate allergeenide IgE paneel (immunoblot) shk7224335 Hobuse kõõma IgE (immunoblot) asm8173793 JAH EI EI S,P-e3 IgE IB Hobuse kõõma IgE (immunoblot) Hobuse kõõma vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 64 JAH 4774 15784-2 Horse dander Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Horse dander IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Horse Dander IgE RAST Ql 1 Observation 13,1366 1339 AL 19 Koera kõõma IgE ams8176131 JAH EI JAH S,P-e5 IgE Koera kõõma IgE Koera kõõma vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 7225162 68 JAH 717 6098-8 Dog dander Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Dog dander IgE Ab [Units/volume] in Serum Dog Dander IgE Qn 1 Both 1349 AL 19 JAH EI EI S,P-e5 IgE IB Koera kõõma IgE (immunoblot) Koera kõõma vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 69 JAH 4775 15685-1 Dog dander Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Dog dander IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Dog Dander IgE RAST Ql 1 Observation 14,8935 1477 AL 19 Sagedasemate allergeenide paneel lastele (immunoblot) shk7224236 Koera kõõma IgE (immunoblot) ams8173808 JAH EI EI S,P-e5 IgE IB Koera kõõma IgE (immunoblot) Koera kõõma vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 69 JAH 4775 15685-1 Dog dander Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Dog dander IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Dog Dander IgE RAST Ql 1 Observation 14,8935 1634 AL 19 Inhaleeritavate allergeenide IgE paneel (immunoblot) shk7224335 Koera kõõma IgE (immunoblot) asm8173794 JAH EI EI S,P-e5 IgE IB Koera kõõma IgE (immunoblot) Koera kõõma vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 69 JAH 4775 15685-1 Dog dander Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Dog dander IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Dog Dander IgE RAST Ql 1 Observation 14,8935 1635 AL 19 Inhaleeritavate allergeenide IgE paneel (immunoblot) shk7224335 Merisea epiteeli IgE (immunoblot) ams8173795 JAH EI EI S,P-e6 IgE IB Merisea epiteeli IgE (immunoblot) Merisea epiteeli vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 72 JAH 4792 15759-4 Guinea pig epithelium Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Guinea pig epithelium IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Guinea Pig Epith IgE RAST Ql 1 Observation 15,0639 1637 AL 19 Inhaleeritavate allergeenide IgE paneel (immunoblot) shk7224335 Küüliku epiteeli IgE (immunoblot) asm8173797 JAH EI EI S,P-e82 IgE IB Küüliku epiteeli IgE (immunoblot) Küüliku epiteeli vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 81 JAH 4793 15971-5 Rabbit epithelium Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Rabbit epithelium IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Rabbit Epith IgE RAST Ql 1 Observation 16,2905 1636 AL 19 Inhaleeritavate allergeenide IgE paneel (immunoblot) shk7224335 Hamstri epiteeli IgE (immunoblot) ams8173796 JAH EI EI S,P-e84 IgE IB Hamstri epiteeli IgE (immunoblot) Hamstri epiteeli vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 84 JAH 4794 15765-1 Hamster epithelium Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 1 ALLERGY Hamster epithelium IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Hmtr Epith IgE RAST Ql 1 Observation 16,9038 1357 AL 19 JAH EI EI S,P-e204 IgE IB Veise Bos d 6 (seerumi albumiin) IgE (immunoblot) Veise komponendi Bos d 6 (seerumi albumiin) vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 100 JAH 4787 15590-3 Bovine serum albumin Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord ALLERGY Bovine serum albumin (BSA) IgE Ab RAST class [Presence] in Serum BSA IgE RAST Ql 1 Observation 17,8185 1485 AL 19 Sagedasemate allergeenide paneel lastele (immunoblot) shk7224236 Veise seerumi albumiini Bos d6 IgE (immunoblot) ams8173816 JAH EI EI S,P-e204 IgE IB Veise Bos d 6 (seerumi albumiin) IgE (immunoblot) Veise komponendi Bos d 6 (seerumi albumiin) vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 100 JAH 4787 15590-3 Bovine serum albumin Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord ALLERGY Bovine serum albumin (BSA) IgE Ab RAST class [Presence] in Serum BSA IgE RAST Ql 1 Observation 17,8185 1601 AL 19 Toiduallergeenide IgE paneel (immunoblot) shk7224234 EI 2021-12-06 JAH EI S,P-Food IgE panel IB Toiduallergeenide IgE paneel (immunoblot) Toiduallergeenide (sarapuupähkli, maapähkli, kreeka pähkli, mandli, lehmapiima, munavalge, munakollase, kaseiini, kartuli, selleri, pergandi,tomati, tursa, krabi, apelsini, õuna, nisu, rukki, seesamiseemne, soja) vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Paneel " " 109 JAH 4063 L-4063 1355 AL 19 JAH EI EI S,P-f1 IgE IB Munavalge IgE (immunoblot) Munavalgevastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 132 JAH 4777 15689-3 Egg white Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 4 ALLERGY Egg white IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Egg White IgE RAST Ql 1 Observation 14,2802 1483 AL 19 Sagedasemate allergeenide paneel lastele (immunoblot) shk7224236 Munavalge IgE (immunoblot) ams8173814 JAH EI EI S,P-f1 IgE IB Munavalge IgE (immunoblot) Munavalgevastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 132 JAH 4777 15689-3 Egg white Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 4 ALLERGY Egg white IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Egg White IgE RAST Ql 1 Observation 14,2802 1607 AL 19 Toiduallergeenide IgE paneel (immunoblot) shk7224234 Munavalge IgE (immunoblot) asm8173767 JAH EI EI S,P-f1 IgE IB Munavalge IgE (immunoblot) Munavalgevastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 132 JAH 4777 15689-3 Egg white Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 4 ALLERGY Egg white IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Egg White IgE RAST Ql 1 Observation 14,2802 1351 AL 19 JAH EI EI S,P-f2 IgE IB Lehmapiima IgE (immunoblot) Lehmapiimavastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 135 JAH 4778 25383-1 Cow milk Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Cow milk IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Cow Milk IgE RAST Ql 1 Observation 14,1684 1479 AL 19 Sagedasemate allergeenide paneel lastele (immunoblot) shk7224236 Lehmapiima IgE (immunoblot) ams8173810 JAH EI EI S,P-f2 IgE IB Lehmapiima IgE (immunoblot) Lehmapiimavastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 135 JAH 4778 25383-1 Cow milk Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Cow milk IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Cow Milk IgE RAST Ql 1 Observation 14,1684 1606 AL 19 Toiduallergeenide IgE paneel (immunoblot) shk7224234 Lehmapiima IgE (immunoblot) asm8173766 JAH EI EI S,P-f2 IgE IB Lehmapiima IgE (immunoblot) Lehmapiimavastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 135 JAH 4778 25383-1 Cow milk Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Cow milk IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Cow Milk IgE RAST Ql 1 Observation 14,1684 1614 AL 19 Toiduallergeenide IgE paneel (immunoblot) shk7224234 Tursa IgE (immunoblot) asm8173824 JAH EI EI S,P-f3 IgE IB Tursa IgE (immunoblot) Tursavastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 138 JAH 4803 15650-5 Gadus morhua Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Codfish IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Codfish IgE RAST Ql 1 Observation 14,4621 1361 AL 19 JAH EI EI S,P-f4 IgE IB Nisu IgE (immunoblot) Nisuvastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 141 JAH 4789 16085-3 Triticum aestivum Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Wheat IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Wheat IgE RAST Ql 1 Observation 13,5014 1489 AL 19 Sagedasemate allergeenide paneel lastele (immunoblot) shk7224236 Nisu IgE (immunoblot) ams8173820 JAH EI EI S,P-f4 IgE IB Nisu IgE (immunoblot) Nisuvastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 141 JAH 4789 16085-3 Triticum aestivum Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Wheat IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Wheat IgE RAST Ql 1 Observation 13,5014 1618 AL 19 Toiduallergeenide IgE paneel (immunoblot) shk7224234 Nisu IgE (immunoblot) asm8173828 JAH EI EI S,P-f4 IgE IB Nisu IgE (immunoblot) Nisuvastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 141 JAH 4789 16085-3 Triticum aestivum Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Wheat IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Wheat IgE RAST Ql 1 Observation 13,5014 1619 AL 19 Toiduallergeenide IgE paneel (immunoblot) shk7224234 Rukki IgE (immunoblot) asm8173829 JAH EI EI S,P-f5 IgE IB Rukki IgE (immunoblot) Rukkivastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 144 JAH 4791 15998-8 Secale cereale Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Rye IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Rye IgE RAST Ql 1 Observation 13,7814 1629 AL 19 Rukki IgE (immunoblot) asm8173789 EI 2021-10-14 EI EI S,P-f5 IgE IB Rukki IgE (immunoblot) Rukkivastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 144 JAH 4791 15998-8 Secale cereale Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Rye IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Rye IgE RAST Ql 1 Observation 13,7814 1620 AL 19 Toiduallergeenide IgE paneel (immunoblot) shk7224234 Seesamiseemne IgE (immunoblot) asm8173830 JAH EI EI S,P-f10 IgE IB Seesamiseemne IgE (immunoblot) Seesamiseemne vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst " " 150 JAH 4805 16014-3 Sesamum indicum Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Sesame Seed IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Sesame Seed IgE RAST Ql 1 Observation 14,2802 1358 AL 19 JAH EI EI S,P-f14 IgE IB Soja IgE (immunoblot) Sojavastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 155 JAH 4782 15568-9 Glycine max Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Soybean IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Soybean IgE RAST Ql 1 Observation 14,1684 1486 AL 19 Sagedasemate allergeenide paneel lastele (immunoblot) shk7224236 Soja IgE (immunoblot) ams8173817 JAH EI EI S,P-f14 IgE IB Soja IgE (immunoblot) Sojavastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 155 JAH 4782 15568-9 Glycine max Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Soybean IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Soybean IgE RAST Ql 1 Observation 14,1684 1621 AL 19 Toiduallergeenide IgE paneel (immunoblot) shk7224234 Soja IgE (immunoblot) asm8173831 JAH EI EI S,P-f14 IgE IB Soja IgE (immunoblot) Sojavastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 155 JAH 4782 15568-9 Glycine max Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Soybean IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Soybean IgE RAST Ql 1 Observation 14,1684 1362 AL 19 JAH EI EI S,P-f17 IgE IB Sarapuupähkli IgE (immunoblot) Sarapuupähklivastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 158 JAH 4780 15766-9 Corylus avellana Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Hazelnut IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Hazelnut IgE RAST Ql 1 Observation 13,2287 1490 AL 19 Sagedasemate allergeenide paneel lastele (immunoblot) shk7224236 Sarapuupähkli IgE (immunoblot) ams8173821 JAH EI EI S,P-f17 IgE IB Sarapuupähkli IgE (immunoblot) Sarapuupähklivastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 158 JAH 4780 15766-9 Corylus avellana Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Hazelnut IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Hazelnut IgE RAST Ql 1 Observation 13,2287 1602 AL 19 Toiduallergeenide IgE paneel (immunoblot) shk7224234 Sarapuupähkli IgE (immunoblot) ams8173762 JAH EI EI S,P-f17 IgE IB Sarapuupähkli IgE (immunoblot) Sarapuupähklivastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 158 JAH 4780 15766-9 Corylus avellana Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Hazelnut IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Hazelnut IgE RAST Ql 1 Observation 13,2287 1605 AL 19 Toiduallergeenide IgE paneel (immunoblot) shk7224234 Mandli IgE (immunoblot) asm8173765 JAH EI EI S,P-f20 IgE IB Mandli IgE (immunoblot) Mandlivastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 161 JAH 4799 15527-5 Prunus dulcis Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Almond IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Almond IgE RAST Ql 1 Observation 15,1555 1615 AL 19 Toiduallergeenide IgE paneel (immunoblot) shk7224234 Krabi IgE (immunoblot) asm8173825 JAH EI EI S,P-f23 IgE IB Krabi IgE (immunoblot) Krabivastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 163 JAH 3765 15663-8 Cancer pagurus Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Crab IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Crab IgE RAST Ql 1 Observation 16,124 1613 AL 19 Toiduallergeenide IgE paneel (immunoblot) shk7224234 Tomati IgE (immunoblot) asm8173773 JAH EI EI S,P-f25 IgE IB Tomati IgE (immunoblot) Tomativastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 166 JAH 4801 16057-2 Lycopersicon lycopersicum Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Tomato IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Tomato IgE RAST Ql 1 Observation 15,1555 1359 AL 19 JAH EI EI S,P-f31 IgE IB Porgandi IgE (immunoblot) Porgandivastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 170 JAH 4781 15605-9 Daucus carota Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Carrot IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Carrot IgE RAST Ql 1 Observation 15,0639 1487 AL 19 Sagedasemate allergeenide paneel lastele (immunoblot) shk7224236 Porgandi IgE (immunoblot) ams8173818 JAH EI EI S,P-f31 IgE IB Porgandi IgE (immunoblot) Porgandivastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 170 JAH 4781 15605-9 Daucus carota Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Carrot IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Carrot IgE RAST Ql 1 Observation 15,0639 1612 AL 19 Toiduallergeenide IgE paneel (immunoblot) shk7224234 Porgandi IgE (immunoblot) ams8173772 JAH EI EI S,P-f31 IgE IB Porgandi IgE (immunoblot) Porgandivastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 170 JAH 4781 15605-9 Daucus carota Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Carrot IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Carrot IgE RAST Ql 1 Observation 15,0639 1616 AL 19 Toiduallergeenide IgE paneel (immunoblot) shk7224234 Apelsini IgE (immunoblot) asm8173826 JAH EI EI S,P-f33 IgE IB Apelsini IgE (immunoblot) Apelsinivastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 172 JAH 4802 15894-9 Citrus sinensis Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Orange IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Orange IgE RAST Ql 1 Observation 15,0639 1360 AL 19 JAH EI EI S,P-f35 IgE IB Kartuli IgE (immunoblot) Kartulivastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 174 JAH 4788 15957-4 Solanum tuberosum Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Potato IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Potato IgE RAST Ql 1 Observation 15,0639 1488 AL 19 Sagedasemate allergeenide paneel lastele (immunoblot) shk7224236 Kartuli IgE (immunoblot) ams8173819 JAH EI EI S,P-f35 IgE IB Kartuli IgE (immunoblot) Kartulivastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 174 JAH 4788 15957-4 Solanum tuberosum Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Potato IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Potato IgE RAST Ql 1 Observation 15,0639 1610 AL 19 Toiduallergeenide IgE paneel (immunoblot) shk7224234 Kartuli IgE (immunoblot) asm8173770 JAH EI EI S,P-f35 IgE IB Kartuli IgE (immunoblot) Kartulivastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 174 JAH 4788 15957-4 Solanum tuberosum Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Potato IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Potato IgE RAST Ql 1 Observation 15,0639 1833 AL 19 Kookospähkli IgE ams8180304 JAH EI JAH S,P-f36 IgE Kookospähkli IgE Kookospähklivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 175 JAH 750 6081-4 Cocos nucifera Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Coconut IgE Ab [Units/volume] in Serum Coconut IgE Qn 1 Both 1617 AL 19 Toiduallergeenide IgE paneel (immunoblot) shk7224234 Õuna IgE (immunoblot) asm8173827 JAH EI EI S,P-f49 IgE IB Õuna IgE (immunoblot) Õunavastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 185 JAH 4804 15539-0 Malus sylvestris Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Apple IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Apple IgE RAST Ql 1 Observation 15,1555 1356 AL 19 JAH EI EI S,P-f75 IgE IB Munakollase IgE (immunoblot) Munakollasevastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 194 JAH 4786 15691-9 Egg yolk Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Egg yolk IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Egg Yolk IgE RAST Ql 1 Observation 15,9711 1484 AL 19 Sagedasemate allergeenide paneel lastele (immunoblot) shk7224236 Munakollase IgE (immunoblot) ams8173815 JAH EI EI S,P-f75 IgE IB Munakollase IgE (immunoblot) Munakollasevastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 194 JAH 4786 15691-9 Egg yolk Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Egg yolk IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Egg Yolk IgE RAST Ql 1 Observation 15,9711 1608 AL 19 Toiduallergeenide IgE paneel (immunoblot) shk7224234 Munakollase IgE (immunoblot) asm8173768 JAH EI EI S,P-f75 IgE IB Munakollase IgE (immunoblot) Munakollasevastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 194 JAH 4786 15691-9 Egg yolk Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Egg yolk IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Egg Yolk IgE RAST Ql 1 Observation 15,9711 1352 AL 19 JAH EI EI S,P-f76 IgE IB Lehmapiima Bos d 4 (alfalaktalbumiin) IgE (immunoblot) Lehmapiima komponendi Bos d 4 (alfalaktalbumiin) vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 196 JAH 4783 15529-1 Lactalbumin alpha Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 1 ALLERGY Lactalbumin alpha IgE Ab RAST class [Presence] in Serum A-Lactalb IgE RAST Ql 1 Observation 15,6989 1480 AL 19 Sagedasemate allergeenide paneel lastele (immunoblot) shk7224236 Alfalaktalbumiini Bos d4 IgE (immunoblot) ams8173811 JAH EI EI S,P-f76 IgE IB Lehmapiima Bos d 4 (alfalaktalbumiin) IgE (immunoblot) Lehmapiima komponendi Bos d 4 (alfalaktalbumiin) vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 196 JAH 4783 15529-1 Lactalbumin alpha Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 1 ALLERGY Lactalbumin alpha IgE Ab RAST class [Presence] in Serum A-Lactalb IgE RAST Ql 1 Observation 15,6989 1353 AL 19 JAH EI EI S,P-f77 IgE IB Lehmapiima Bos d 5 (beetalaktoglobuliin) IgE (immunoblot) Lehmapiima komponendi Bos d 5 (beetalaktoglobuliin) vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 198 JAH 4784 15577-0 Beta lactoglobulin Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 1 ALLERGY Beta lactoglobulin IgE Ab RAST class [Presence] in Serum B-Lactoglob IgE RAST Ql 1 Observation 16,2905 1481 AL 19 Sagedasemate allergeenide paneel lastele (immunoblot) shk7224236 Beetalaktoglobuliini Bos d5 IgE (immunoblot) ams8173812 JAH EI EI S,P-f77 IgE IB Lehmapiima Bos d 5 (beetalaktoglobuliin) IgE (immunoblot) Lehmapiima komponendi Bos d 5 (beetalaktoglobuliin) vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 198 JAH 4784 15577-0 Beta lactoglobulin Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 1 ALLERGY Beta lactoglobulin IgE Ab RAST class [Presence] in Serum B-Lactoglob IgE RAST Ql 1 Observation 16,2905 1354 AL 19 JAH EI EI S,P-f78 IgE IB Lehmapiima Bos d 8 (kaseiin) IgE (immunoblot) Lehmapiima komponendi Bos d 8 (kaseiin) vastane (immunoblot) Tekst 200 JAH 4785 15606-7 Casein Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Casein IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Casein IgE RAST Ql 1 Observation 15,6989 1482 AL 19 Sagedasemate allergeenide paneel lastele (immunoblot) shk7224236 Kaseiini Bos d8 IgE (immunoblot) ams8173813 JAH EI EI S,P-f78 IgE IB Lehmapiima Bos d 8 (kaseiin) IgE (immunoblot) Lehmapiima komponendi Bos d 8 (kaseiin) vastane (immunoblot) Tekst 200 JAH 4785 15606-7 Casein Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Casein IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Casein IgE RAST Ql 1 Observation 15,6989 1609 AL 19 Toiduallergeenide IgE paneel (immunoblot) shk7224234 Lehmapiima Bos d 8 (kaseiin) IgE (immunoblot) asm8173769 JAH EI EI S,P-f78 IgE IB Lehmapiima Bos d 8 (kaseiin) IgE (immunoblot) Lehmapiima komponendi Bos d 8 (kaseiin) vastane (immunoblot) Tekst " " 200 JAH 4785 15606-7 Casein Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Casein IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Casein IgE RAST Ql 1 Observation 15,6989 1611 AL 19 Toiduallergeenide IgE paneel (immunoblot) shk7224234 Selleri IgE (immunoblot) asm8173771 JAH EI EI S,P-f85 IgE IB Selleri IgE (immunoblot) Sellerivastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 207 JAH 4800 15618-2 Apium graveolens Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Celery IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Celery IgE RAST Ql 1 Observation 15,4618 1834 AL 19 Banaani IgE ams8180305 JAH EI JAH S,P-f92 IgE Banaani IgE Banaanivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 214 JAH 755 6035-0 Musa spp Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Banana IgE Ab [Units/volume] in Serum Banana IgE Qn 1 Both 1604 AL 19 Toiduallergeenide IgE paneel (immunoblot) shk7224234 Kreeka pähkli IgE (immunoblot) asm8173764 JAH EI EI S,P-f256 IgE IB Kreeka pähkli IgE (immunoblot) Kreeka pähkli vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 256 JAH 4798 16074-7 Juglans spp Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Walnut IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Walnut IgE RAST Ql 1 Observation 15,83 1603 AL 19 Maapähkli IgE paneel (immunoblot) asm8173763 JAH EI EI S,P-Ara IgE panel IB Maapähkli IgE paneel (immunoblot) Maapähklivastane IgE seerumis/plasmas (paneel, immunoblot) Paneel 308 JAH 4652 L-4652 1363 AL 19 JAH EI EI S,P-f13 IgE IB Maapähkli IgE (immunoblot) Maapähklivastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 309 JAH 4779 15917-8 Arachis hypogaea Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Peanut IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Peanut IgE RAST Ql 1 Observation 13,9643 1491 AL 19 Sagedasemate allergeenide paneel lastele (immunoblot); Toiduallergeenide IgE paneel (immunoblot) shk7224236; shk7224234 Maapähkli IgE (immunoblot) ams8173822 JAH EI EI S,P-f13 IgE IB Maapähkli IgE (immunoblot) Maapähklivastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 309 JAH 4779 15917-8 Arachis hypogaea Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Peanut IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Peanut IgE RAST Ql 1 Observation 13,9643 1347 AL 19 JAH EI EI S,P-gx7 IgE IB Segu gx7: hariliku sõrmrohu, aruheina, rukki, raiheina, timuti IgE (immunoblot) Heintaimede õietolmu (segu: harilik sõrmrohi, aruhein, rukis, raihein, timut) vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 336 JAH 2483 82612-3 (Cynodon dactylon+Festuca elatior+Lolium perenne+Phleum pratense+Secale cereale pollen) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk [IU]/mL IU/mL ALLERGY Grass Allergen Mix 7 (Bermuda grass+Meadow fescue+Rye grass+Timothy grass+Cultivated rye) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Grass Allergen Mix 7 IgE Qn 1 Both 10,7694 1475 AL 19 Sagedasemate allergeenide paneel lastele (immunoblot) shk7224236 Erinevad heintaimed (GX) ams8173806 JAH EI EI S,P-gx7 IgE IB Segu gx7: hariliku sõrmrohu, aruheina, rukki, raiheina, timuti IgE (immunoblot) Heintaimede õietolmu (segu: harilik sõrmrohi, aruhein, rukis, raihein, timut) vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 336 JAH 2483 82612-3 (Cynodon dactylon+Festuca elatior+Lolium perenne+Phleum pratense+Secale cereale pollen) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk [IU]/mL IU/mL ALLERGY Grass Allergen Mix 7 (Bermuda grass+Meadow fescue+Rye grass+Timothy grass+Cultivated rye) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Grass Allergen Mix 7 IgE Qn 1 Both 10,7694 1642 AL 19 Segu gx7: hariliku sõrmrohu, aruheina, rukki, raiheina, timuti IgE (immunoblot) ams8173788 JAH EI EI S,P-gx7 IgE IB Segu gx7: hariliku sõrmrohu, aruheina, rukki, raiheina, timuti IgE (immunoblot) Heintaimede õietolmu (segu: harilik sõrmrohi, aruhein, rukis, raihein, timut) vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 336 JAH 2483 82612-3 (Cynodon dactylon+Festuca elatior+Lolium perenne+Phleum pratense+Secale cereale pollen) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk [IU]/mL IU/mL ALLERGY Grass Allergen Mix 7 (Bermuda grass+Meadow fescue+Rye grass+Timothy grass+Cultivated rye) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Grass Allergen Mix 7 IgE Qn 1 Both 10,7694 1855 AL 19 Inhaleeritavate allergeenide IgE paneel (immunoblot) shk7224335 Rukki õietolmu IgE (immunoblot) ams8173789 JAH EI EI S,P-g12 IgE IB Rukki õietolmu IgE (immunoblot) Rukki õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst U/mL 366 JAH 4766 15997-0 Secale cereale pollen Ab.IgE.RAST class PrThr Pt Ser Ord 2 ALLERGY Cultivated Rye IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Cultivated Rye IgE RAST Ql 1 Observation 16,4735 1622 AL 19 Inhaleeritavate allergenide IgE paneel (immunoblot) shk7224335 JAH EI EI S,P-Inh IgE panel IB Inhaleeritavate allergeenide IgE paneel (immunoblot) Inhaleeritavate allergeenide (Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, lepp, arukask, sarapuu, tamm, heintaimede segu, rukis, puju, teeleht, kass, hobune, koer, merisiga, hamster, jänes, Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata) vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Paneel 375 JAH 4064 L-4064 1638 AL 19 Inhaleeritavate allergeenide IgE paneel (immunoblot) shk7224335 Penicillium notatum IgE (immunoblot) ams8173798 JAH EI EI S,P-m1 IgE IB Penicillium notatum IgE (immunoblot) Penicillium notatum vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst " " 435 JAH 4795 15924-4 Penicillium notatum Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Penicillium notatum IgE Ab RAST class [Presence] in Serum P notatum IgE RAST Ql 1 Observation 13,5014 1760 AL 19 Cladosporium herbarum IgE ams8179956 JAH EI JAH S,P-m2 IgE Cladosporium herbarum IgE Cladosporium herbarum vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L "kU/L " 437 JAH 767 6075-6 Cladosporium herbarum Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Cladosporium herbarum IgE Ab [Units/volume] in Serum C herbarum IgE Qn 1 Both 1639 AL 19 Inhaleeritavate allergeenide IgE paneel (immunoblot) shk7224335 Cladosporium herbarum IgE (immunoblot) asm8173799 JAH EI EI S,P-m2 IgE IB Cladosporium herbarum IgE (immunoblot) Cladosporium herbarum vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 438 JAH 4796 15642-2 Cladosporium herbarum Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Cladosporium herbarum IgE Ab RAST class [Presence] in Serum C herbarum IgE RAST Ql 1 Observation 13,1974 831 AL 19 Aspergillus, spetsiifiline IgE ams8175505 JAH JAH JAH S,P-m3 IgE Aspergillus fumigatus IgE Aspergillus fumigatus vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 440 JAH 768 6025-1 Aspergillus fumigatus Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Aspergillus fumigatus IgE Ab [Units/volume] in Serum A fumigatus IgE Qn 1 Both 1761 AL 19 Aspergillus fumigatus IgE ams8179957 JAH EI JAH S,P-m3 IgE Aspergillus fumigatus IgE Aspergillus fumigatus vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L "kU/L " 440 JAH 768 6025-1 Aspergillus fumigatus Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Aspergillus fumigatus IgE Ab [Units/volume] in Serum A fumigatus IgE Qn 1 Both 1640 AL 19 Inhaleeritavate allergeenide IgE paneel (immunoblot) shk7224335 Aspergillus fumigatus IgE (immunoblot) ams8173800 JAH EI EI S,P-m3 IgE IB Aspergillus fumigatus IgE (immunoblot) Aspergillus fumigatus vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 441 JAH 4797 15549-9 Aspergillus fumigatus Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Aspergillus fumigatus IgE Ab RAST class [Presence] in Serum A fumigatus IgE RAST Ql 1 Observation 11,47 1762 AL 19 Aspergillus fumigatus IgG ams8179958 JAH EI JAH S,P-m3 IgG Aspergillus fumigatus IgG Aspergillus fumigatus vastane IgG seerumis/plasmas QN mg/L "mg/L " 442 JAH 769 7103-5 Aspergillus fumigatus Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Aspergillus fumigatus IgG Ab [Units/volume] in Serum A fumigatus IgG Qn 1 Both 1763 AL 19 Candida albicans IgE ams8179959 JAH EI JAH S,P-m5 IgE Candida albicans IgE Candida albicans vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L "kU/L " 444 JAH 1945 6059-0 Candida albicans Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Candida albicans IgE Ab [Units/volume] in Serum C albicans IgE Qn 1 Both 1350 AL 19 JAH EI EI S,P-m6 IgE IB Alternaria alternata IgE (immunoblot) Alternaria alternata vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 447 JAH 4776 15530-9 Alternaria alternata Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Alternaria alternata IgE Ab RAST class [Presence] in Serum A alternata IgE RAST Ql 1 Observation 13,7814 1478 AL 19 Sagedasemate allergeenide paneel lastele (immunoblot) shk7224236 A alternata IgE (immunoblot) ams8173809 JAH EI EI S,P-m6 IgE IB Alternaria alternata IgE (immunoblot) Alternaria alternata vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 447 JAH 4776 15530-9 Alternaria alternata Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Alternaria alternata IgE Ab RAST class [Presence] in Serum A alternata IgE RAST Ql 1 Observation 13,7814 1641 AL 19 Inhaleeritavate allergeenide IgE paneel (immunoblot) shk7224335 Alternaria alternata IgE (immunoblot) ams8173801 JAH EI EI S,P-m6 IgE IB Alternaria alternata IgE (immunoblot) Alternaria alternata vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 447 JAH 4776 15530-9 Alternaria alternata Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Alternaria alternata IgE Ab RAST class [Presence] in Serum A alternata IgE RAST Ql 1 Observation 13,7814 813 AL 19 Echinococcus IgE seerumis ams8174497 JAH JAH JAH S,P-p2 IgE Echinococcus IgE Echinococcus-vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 484 JAH 771 6103-6 Echinococcus sp Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Echinococcus sp IgE Ab [Units/volume] in Serum Echinococcus IgE Qn 1 Both 1625 AL 19 Inhaleeritavate allergeenide IgE paneel (immunoblot) shk7224335 Lepa õietolmu IgE (immunoblot) asm8173784 JAH EI EI S,P-t2 IgE IB Lepa õietolmu IgE (immunoblot) Sanglepa õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 494 JAH 4762 21060-9 Alnus incana Ab.IgE.RAST class PrThr Pt Ser Ord 2 ALLERGY Grey Alder IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Grey Alder IgE RAST Ql 1 Observation 14,6649 1346 AL 19 JAH EI EI S,P-t3 IgE IB Kase õietolmu IgE (immonoblot) Arukase õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas (immonoblot) Tekst 498 JAH 4742 15579-6 Betula verrucosa Ab.IgE.RAST class PrThr Pt Ser Ord ALLERGY Silver Birch IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Silver Birch IgE RAST Ql 1 Observation 7,0609 1474 AL 19 Sagedasemate allergeenide paneel lastele (immunoblot) shk7224236 Kase õietolmu IgE (immonoblot) ams8173805 JAH EI EI S,P-t3 IgE IB Kase õietolmu IgE (immonoblot) Arukase õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas (immonoblot) Tekst 498 JAH 4742 15579-6 Betula verrucosa Ab.IgE.RAST class PrThr Pt Ser Ord ALLERGY Silver Birch IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Silver Birch IgE RAST Ql 1 Observation 7,0609 1626 AL 19 Inhaleeritavate allergeenide IgE paneel (immunoblot) shk7224335 Kase õietolmu IgE (immonoblot) asm8173785 JAH EI EI S,P-t3 IgE IB Kase õietolmu IgE (immonoblot) Arukase õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas (immonoblot) Tekst 498 JAH 4742 15579-6 Betula verrucosa Ab.IgE.RAST class PrThr Pt Ser Ord ALLERGY Silver Birch IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Silver Birch IgE RAST Ql 1 Observation 7,0609 1627 AL 19 Inhaleeritavate allergeenide IgE paneel (immunoblot) shk7224335 Sarapuu õietolmu IgE (immunoblot) asm8173786 JAH EI EI S,P-t4 IgE IB Sarapuu õietolmu IgE (immunoblot) Sarapuu õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 508 JAH 4765 15767-7 Corylus avellana pollen Ab.IgE.RAST class PrThr Pt Ser Ord 1 ALLERGY Hazelnut Pollen IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Hazelnut Poln IgE RAST Ql 1 Observation 11,0953 1628 AL 19 Inhaleeritavate allergeenide IgE paneel (immunoblot) shk7224335 Tamme õietolmu IgE (immunoblot) asm8173787 JAH EI EI S,P-t7 IgE IB Tamme õietolmu IgE (immunoblot) Tamme õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 513 JAH 4790 15875-8 Quercus alba Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY White Oak IgE Ab RAST class [Presence] in Serum White Oak IgE RAST Ql 1 Observation 13,9643 1630 AL 19 Inhaleeritavate allergeenide IgE paneel (immunoblot) shk7224335 Puju õietolmu IgE (immunoblot) ams8173790 JAH EI EI S,P-w6 IgE IB Puju õietolmu IgE (immunoblot) Puju õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 527 JAH 4768 15863-4 Artemisia vulgaris Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Mugwort IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Mugwort IgE RAST Ql 1 Observation 13,5014 1631 AL 19 Inhaleeritavate allergeenide IgE paneel (immunoblot) shk7224335 Teelehe õietolmu IgE (immunoblot) asm8173791 JAH EI EI S,P-w9 IgE IB Teelehe õietolmu IgE (immunoblot) Teelehe õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 531 JAH 4772 15952-5 Plantago lanceolata Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY English plantain IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Engl plantain IgE RAST Ql 1 Observation 13,9167 1230 VIR 20 JAH JAH JAH CSF-MeningitisBac DNA panel Meningiiditekitajate bakterite DNA paneel liikvoris Meningiiditekitajate bakterite DNA liikvoris (paneel) Paneel 7224478 1 EI/Paneel 2750 L-2750 245 VIR 20 Meningiiditekitajate bakterite antigeenide paneel liikvoris (ribaanalüüs) shk7224030 JAH JAH EI CSF-MeningitisBac Ag panel strip Meningiiditekitajate bakterite antigeenide paneel liikvoris (ribaanalüüs) Meningiiditekitajate bakterite antigeenid liikvoris (paneel, ribaanalüüs) Paneel 2 JAH 623 L-623 1552 VIR 20 Hingamisteede bakterite DNA paneel shk7225506 JAH JAH EI XXX-RespBac DNA panel Hingamisteede bakterite DNA paneel Hingamisteede bakterite DNA täpsustamata materjalis (paneel) Paneel QuantStudio 5 fast-track diagnostics 4 EI/Paneel 2752 L-2752 479 VIR 20 S pneumoniae DNA ams8174373 JAH EI EI XXX-S pneumoniae DNA Streptococcus pneumoniae DNA Streptococcus pneumoniae DNA N/P 5 JAH 634 49672-9 Streptococcus pneumoniae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Streptococcus pneumoniae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method S pneum DNA XXX Ql PCR 1 Both 485 VIR 20 S pneumoniae DNA ams8174380 JAH EI EI XXX-S pneumoniae DNA Streptococcus pneumoniae DNA Streptococcus pneumoniae DNA N/P 5 JAH 634 49672-9 Streptococcus pneumoniae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Streptococcus pneumoniae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method S pneum DNA XXX Ql PCR 1 Both 491 VIR 20 S pneumoniae DNA ams8174387 JAH EI EI XXX-S pneumoniae DNA Streptococcus pneumoniae DNA Streptococcus pneumoniae DNA N/P 5 JAH 634 49672-9 Streptococcus pneumoniae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Streptococcus pneumoniae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method S pneum DNA XXX Ql PCR 1 Both 1556 VIR 20 Streptococcus pneumoniae DNA ams8177322 JAH EI EI XXX-S pneumoniae DNA Streptococcus pneumoniae DNA Streptococcus pneumoniae DNA N/P QuantStudio 5 "fast-track diagnostics " 5 JAH 634 49672-9 Streptococcus pneumoniae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Streptococcus pneumoniae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method S pneum DNA XXX Ql PCR 1 Both 247 VIR 20 Meningiiditekitajate bakterite antigeenide paneel liikvoris (ribaanalüüs) shk7224030 Streptococcus pneumoniae ams8173418 JAH EI EI CSF-S pneumoniae Ag Streptococcus pneumoniae Ag liikvoris Streptococcus pneumoniae antigeen liikvoris N/P 6 JAH 626 14322-2 Streptococcus pneumoniae Ag ACnc Pt CSF Ord LA MICRO Streptococcus pneumoniae Ag [Presence] in Cerebral spinal fluid by Latex agglutination S pneum Ag CSF Ql LA 1 Both 483 VIR 20 H influenzae DNA ams8174377 JAH EI EI XXX-H influenzae DNA Haemophilus influenzae DNA Haemophilus influenzae DNA N/P 7 JAH 662 61366-1 Haemophilus influenzae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Haemophilus influenzae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method Haem influ DNA XXX Ql PCR 1 Both 495 VIR 20 H influenzae DNA ams8174391 JAH EI EI XXX-H influenzae DNA Haemophilus influenzae DNA Haemophilus influenzae DNA N/P 7 JAH 662 61366-1 Haemophilus influenzae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Haemophilus influenzae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method Haem influ DNA XXX Ql PCR 1 Both 1554 VIR 20 Haemophilus influenzae DNA ams8177326 JAH EI EI XXX-H influenzae DNA Haemophilus influenzae DNA Haemophilus influenzae DNA N/P QuantStudio 5 fast-track diagnostics 7 JAH 662 61366-1 Haemophilus influenzae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Haemophilus influenzae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method Haem influ DNA XXX Ql PCR 1 Both 489 VIR 20 H influenzae DNA ams8174384 JAH EI EI XXX-H influenzae B DNA Haemophilus influenzae B DNA Haemophilus influenzae B DNA N/P 8 JAH 635 29907-3 Haemophilus influenzae B DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Haemophilus influenzae B DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method Haem influ B DNA XXX Ql PCR 1 Both 246 VIR 20 Meningiiditekitajate bakterite antigeenide paneel liikvoris (ribaanalüüs) shk7224030 Haemophilus influenzae type b ams8173417 JAH EI EI CSF-H influenzae B Ag Haemophilus influenzae B Ag liikvoris Haemophilus influenzae B antigeen liikvoris N/P 9 JAH 625 14321-4 Haemophilus influenzae B Ag ACnc Pt CSF Ord LA MICRO Haemophilus influenzae B Ag [Presence] in Cerebral spinal fluid by Latex agglutination Haem influ B Ag CSF Ql LA 1 Both 1555 VIR 20 Moraxella catarrhalis DNA ams8177329 JAH EI EI XXX-M catarrhalis DNA Moraxella catarrhalis DNA Moraxella catarrhalis DNA N/P QuantStudio 5 fast-track diagnostics 10 JAH 3547 A-5524 248 VIR 20 Meningiiditekitajate bakterite antigeenide paneel liikvoris (ribaanalüüs) shk7224030 Neisseria meningitidis/E.coli K1 ams8173419 JAH EI EI CSF-N meningitidis/E coli Ag Neisseria meningitidis/Escherichia coli Ag liikvoris Neisseria meningitidis/Escherichia coli K1 antigeen liikvoris N/P 12 JAH 624 19134-6 Neisseria meningitidis B+Escherichia coli K1 Ag ACnc Pt CSF Ord LA MICRO Neisseria meningitidis B+Escherichia coli K1 Ag [Presence] in Cerebral spinal fluid by Latex agglutination N men B+E coli K1 Ag CSF Ql LA 1 Both 250 VIR 20 Meningiiditekitajate bakterite antigeenide paneel liikvoris (ribaanalüüs) shk7224030 Neisseria meningitidis, grupp A ams8173421 JAH EI EI CSF-N meningitidis A Ag Neisseria meningitidis A Ag liikvoris Neisseria meningitidis A antigeen liikvoris N/P 13 JAH 628 6494-9 Neisseria meningitidis A Ag ACnc Pt CSF Ord LA MICRO Neisseria meningitidis A Ag [Presence] in Cerebral spinal fluid by Latex agglutination N men A Ag CSF Ql LA 1 Both 251 VIR 20 Meningiiditekitajate bakterite antigeenide paneel liikvoris (ribaanalüüs) shk7224030 Neisseria meningitidis, grupp Y/W135 ams8174505 JAH EI EI CSF-N meningitidis Y/W135 Ag Neisseria meningitidis Y/W135 Ag liikvoris Neisseria meningitidis Y/W135 antigeen liikvoris N/P 15 JAH 630 17330-2 Neisseria meningitidis Y Ag ACnc Pt CSF Ord MICRO Neisseria meningitidis Y Ag [Presence] in Cerebral spinal fluid N men Y Ag CSF Ql 1 Both 48,0346 249 VIR 20 Meningiiditekitajate bakterite antigeenide paneel liikvoris (ribaanalüüs) shk7224030 Streptococcus sp. grupp B ams8173420 JAH EI EI CSF-Streptococcus B Ag Streptococcus B Ag liikvoris Streptococcus B antigeen liikvoris N/P 21 JAH 627 14323-0 Streptococcus agalactiae Ag ACnc Pt CSF Ord LA MICRO Streptococcus agalactiae Ag [Presence] in Cerebral spinal fluid by Latex agglutination Gp B Strep Ag CSF Ql LA 1 Both 642 VIR 20 Streptococcus A ag kurgukaapes ams8175649 JAH JAH EI Th-Streptococcus A Ag Streptococcus A Ag kurgukaapes Streptococcus A antigeen kurgukaapes N/P 22 JAH 686 18481-2 Streptococcus pyogenes Ag ACnc Pt Thrt Ord 0,05% MICRO Streptococcus pyogenes Ag [Presence] in Throat S pyog Ag Throat Ql 1 Both 1516 VIR 20 Streptococcus A ag kurgukaapes ams8175649 JAH EI EI Th-Streptococcus A Ag Streptococcus A Ag kurgukaapes Streptococcus A antigeen kurgukaapes N/P 22 JAH 686 18481-2 Streptococcus pyogenes Ag ACnc Pt Thrt Ord 0,05% MICRO Streptococcus pyogenes Ag [Presence] in Throat S pyog Ag Throat Ql 1 Both 1553 VIR 20 Staphylococcus aureus DNA ams8177328 JAH EI EI XXX-S aureus DNA Staphylococcus aureus DNA Staphylococcus aureus DNA N/P QuantStudio 5 fast-track diagnostics 48 JAH 1542 61404-0 Staphylococcus aureus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Staphylococcus aureus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method S aureus DNA XXX Ql PCR 1 Both 1100 VIR 20 JAH JAH JAH XXX-HSV1,2 DNA panel HSV1,2 DNA paneel Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi DNA (paneel) Paneel 7224263 58 EI/Paneel 2711 L-2711 1325 VIR 20 JAH JAH JAH XXX-HSV1,2 DNA panel HSV1,2 DNA paneel Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi DNA (paneel) Paneel 7225145 58 EI/Paneel 2711 L-2711 1581 VIR 20 HSV1, HSV2, VZV DNA paneel shk7225377 JAH JAH EI XXX-HSV1, HSV2, VZV DNA panel HSV1, HSV2, VZV DNA paneel Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi ja tuulerõugeviiruse DNA (paneel) Paneel QantStudio 5 FastTrack diagnostics 59 EI/Paneel 4821 L-4821 538 VIR 20 HSV1 DNA ams8176928 JAH EI EI XXX-HSV1 DNA HSV1 DNA Lihtherpeseviiruse 1. tüübi DNA N/P QantStudio 5 FastTrack diagnostics 76 JAH 1609 16130-7 Herpes simplex virus 1 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0022% MICRO Herpes simplex virus 1 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV1 DNA XXX Ql PCR 1 Both 1098 VIR 20 Herpes simplex 1 DNA liikvoris ams8173884 JAH EI JAH XXX-HSV1 DNA HSV1 DNA Lihtherpeseviiruse 1. tüübi DNA N/P 7224263 76 JAH 1609 16130-7 Herpes simplex virus 1 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0022% MICRO Herpes simplex virus 1 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV1 DNA XXX Ql PCR 1 Both 1276 VIR 20 Herpes simplex viirus 1 ams8174558 JAH EI JAH XXX-HSV1 DNA HSV1 DNA Lihtherpeseviiruse 1. tüübi DNA N/P 7224521 76 JAH 1609 16130-7 Herpes simplex virus 1 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0022% MICRO Herpes simplex virus 1 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV1 DNA XXX Ql PCR 1 Both 1326 VIR 20 HSV1 DNA ams8176067 JAH EI JAH XXX-HSV1 DNA HSV1 DNA Lihtherpeseviiruse 1. tüübi DNA N/P 7225145 76 JAH 1609 16130-7 Herpes simplex virus 1 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0022% MICRO Herpes simplex virus 1 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV1 DNA XXX Ql PCR 1 Both 909 VIR 20 HSV1 IgM ams8176056 JAH JAH JAH S,P-HSV1 IgM HSV1 IgM Lihtherpeseviiruse 1. tüübi vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 77 JAH 605 32687-6 Herpes simplex virus 1 Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord MICRO Herpes simplex virus 1 IgM Ab [Presence] in Serum HSV1 IgM Ser Ql 1 Both 796 VIR 20 HSV1 IgM liikvoris ams8176069 JAH JAH JAH CSF-HSV1 IgM HSV1 IgM liikvoris Lihtherpeseviiruse 1. tüübi vastane IgM liikvoris N/Pp/P 80 JAH 606 69921-5 Herpes simplex virus 1 Ab.IgM Threshold Pt CSF Ord EIA MICRO Herpes simplex virus 1 IgM Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Immunoassay HSV1 IgM CSF Ql EIA 1 Both 11,4729 942 VIR 20 HSV1 IgG ams8173327 JAH JAH JAH S,P-HSV1 IgG HSV1 IgG Lihtherpeseviiruse 1. tüübi vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 82 JAH 607 51916-5 Herpes simplex virus 1 Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Herpes simplex virus 1 IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HSV1 IgG Ser Ql EIA 1 Both 1089 VIR 20 JAH JAH JAH CSF-HSV1 IgG HSV1 IgG liikvoris Lihtherpeseviiruse 1. tüübi vastane IgG liikvoris N/Pp/P 7224182 85 JAH 608 42507-4 Herpes simplex virus 1 Ab.IgG ACnc Pt CSF Ord MICRO Herpes simplex virus 1 IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid HSV1 IgG CSF Ql 1 Both 1090 VIR 20 HSV1- IgG ams8173640 JAH EI JAH CSF-HSV1 IgG HSV1 IgG liikvoris Lihtherpeseviiruse 1. tüübi vastane IgG liikvoris N/Pp/P 7224182 85 JAH 608 42507-4 Herpes simplex virus 1 Ab.IgG ACnc Pt CSF Ord MICRO Herpes simplex virus 1 IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid HSV1 IgG CSF Ql 1 Both 1091 VIR 20 HSV1 IgG indeks ams8176063 JAH EI JAH CSF-S-HSV1 IgG-ind HSV1 IgG indeks Lihtherpeseviiruse 1. tüübi vastase IgG indeks QN 7224182 87 JAH 3012 A-3012 539 VIR 20 HSV2 DNA ams8176931 JAH EI EI XXX-HSV2 DNA HSV2 DNA Lihtherpeseviiruse 2. tüübi DNA N/P QantStudio 5 FastTrack diagnostics 88 JAH 1610 16131-5 Herpes simplex virus 2 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0089% MICRO Herpes simplex virus 2 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV2 DNA XXX Ql PCR 1 Both 1099 VIR 20 Herpes simplex 2 DNA liikvoris ams8173885 JAH EI JAH XXX-HSV2 DNA HSV2 DNA Lihtherpeseviiruse 2. tüübi DNA N/P 7224263 88 JAH 1610 16131-5 Herpes simplex virus 2 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0089% MICRO Herpes simplex virus 2 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV2 DNA XXX Ql PCR 1 Both 1277 VIR 20 Herpes simplex viirus 2 ams8174559 JAH EI JAH XXX-HSV2 DNA HSV2 DNA Lihtherpeseviiruse 2. tüübi DNA N/P 7224521 88 JAH 1610 16131-5 Herpes simplex virus 2 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0089% MICRO Herpes simplex virus 2 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV2 DNA XXX Ql PCR 1 Both 1327 VIR 20 HSV2 DNA ams8176068 JAH EI JAH XXX-HSV2 DNA HSV2 DNA Lihtherpeseviiruse 2. tüübi DNA N/P 7225145 88 JAH 1610 16131-5 Herpes simplex virus 2 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0089% MICRO Herpes simplex virus 2 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV2 DNA XXX Ql PCR 1 Both 911 VIR 20 HSV2 IgM ams8176059 JAH JAH JAH S,P-HSV2 IgM HSV2 IgM Lihtherpeseviiruse 2. tüübi vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 89 JAH 610 44494-3 Herpes simplex virus 2 Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Herpes simplex virus 2 IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HSV2 IgM Ser Ql EIA 1 Both 798 VIR 20 HSV2 IgM liikvoris ams8176070 JAH JAH JAH CSF-HSV2 IgM HSV2 IgM liikvoris Lihtherpeseviiruse 2. tüübi vastane IgM liikvoris N/Pp/P 92 JAH 611 43026-4 Herpes simplex virus 2 Ab.IgM ACnc Pt CSF Ord MICRO Herpes simplex virus 2 IgM Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid HSV2 IgM CSF Ql 1 Both 944 VIR 20 HSV2 IgG ams8173330 JAH JAH JAH S,P-HSV2 IgG HSV2 IgG Lihtherpeseviiruse 2. tüübi vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 94 JAH 612 43180-9 Herpes simplex virus 2 Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Herpes simplex virus 2 IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HSV2 IgG Ser Ql EIA 1 Both 1092 VIR 20 JAH JAH JAH CSF-HSV2 IgG HSV2 IgG liikvoris Lihtherpeseviiruse 2. tüübi vastane IgG liikvoris N/Pp/P 7224183 97 JAH 613 27315-1 Herpes simplex virus 2 Ab.IgG ACnc Pt CSF Ord MICRO Herpes simplex virus 2 IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid HSV2 IgG CSF Ql 1 Both 1093 VIR 20 HSV2- IgG ams8173642 JAH EI JAH CSF-HSV2 IgG HSV2 IgG liikvoris Lihtherpeseviiruse 2. tüübi vastane IgG liikvoris N/Pp/P 7224183 97 JAH 613 27315-1 Herpes simplex virus 2 Ab.IgG ACnc Pt CSF Ord MICRO Herpes simplex virus 2 IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid HSV2 IgG CSF Ql 1 Both 1094 VIR 20 HSV2 IgG Indeks ams8176064 JAH EI JAH CSF-S-HSV2 IgG-ind HSV2 IgG Indeks Lihtherpeseviiruse 2. tüübi vastase IgG indeks QN 7224183 99 JAH 3013 A-3013 695 VIR 20 Varicella zoster DNA ams8176930 JAH EI EI XXX-VZV DNA VZV DNA Tuulerõugeviiruse DNA N/P QantStudio 5 FastTrack diagnostics 100 JAH 2511 11483-5 Varicella zoster virus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Varicella zoster virus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method VZV DNA XXX Ql PCR 1 Both 23,2617 763 VIR 20 Varicella Zoster viirus, villisisus ams8172915 JAH JAH JAH XXX-VZV DNA VZV DNA Tuulerõugeviiruse DNA N/P 100 JAH 2511 11483-5 Varicella zoster virus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Varicella zoster virus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method VZV DNA XXX Ql PCR 1 Both 23,2617 788 VIR 20 Varizella zoster`i uuring silmaeritisest,PCR ams8172935 JAH JAH JAH XXX-VZV DNA VZV DNA Tuulerõugeviiruse DNA N/P 100 JAH 2511 11483-5 Varicella zoster virus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Varicella zoster virus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method VZV DNA XXX Ql PCR 1 Both 23,2617 910 VIR 20 VZV IgM ams8176057 JAH JAH JAH S,P-VZV IgM VZV IgM Tuulerõugeviiruse vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 103 JAH 700 29662-4 Varicella zoster virus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Varicella zoster virus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay VZV IgM Ser Ql EIA 1 Both 827 VIR 20 VZV IgM liikvoris ams8173880 JAH JAH JAH CSF-VZV IgM VZV IgM liikvoris Tuulerõugeviiruse vastane IgM liikvoris N/Pp/P 105 JAH 701 69930-6 Varicella zoster virus Ab.IgM Threshold Pt CSF Ord EIA MICRO Varicella zoster virus IgM Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Immunoassay VZV IgM CSF Ql EIA 1 Both 11,4729 925 VIR 20 VZV IgG ams8173211 JAH JAH JAH S,P-VZV IgG VZV IgG Tuulerõugeviiruse vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 106 JAH 702 15410-4 Varicella zoster virus Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA 0,00% MICRO Varicella zoster virus IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay VZV IgG Ser Ql EIA 1 Both 1096 VIR 20 Varicella zoster liikvoris IgG ams8173881 JAH EI JAH CSF-VZV IgG VZV IgG liikvoris Tuulerõugeviiruse vastane IgG liikvoris N/Pp/P 7224261 108 JAH 703 42537-1 Varicella zoster virus Ab.IgG ACnc Pt CSF Ord MICRO Varicella zoster virus IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid VZV IgG CSF Ql 1 Both 1095 VIR 20 JAH JAH JAH CSF-S-VZV IgG-ind VZV IgG indeks Tuulerõugeviiruse vastase IgG indeks QN 7224261 110 JAH 3015 A-3015 1097 VIR 20 Varicella zoster indeks ams8175558 JAH EI JAH CSF-S-VZV IgG-ind VZV IgG indeks Tuulerõugeviiruse vastase IgG indeks QN 7224261 110 JAH 3015 A-3015 1285 VIR 20 JAH JAH JAH XXX-CMV, EBV, HHV6 DNA panel CMV, EBV, HHV6 DNA paneel Tsütomegaloviiruse, Epstein-Barri viiruse, inimese herpeseviiruse 6 DNA (paneel) Paneel 7225033 111 EI/Paneel 2866 L-2866 1288 VIR 20 EBV DNA ams8175580 JAH EI JAH XXX-EBV DNA EBV DNA Epstein-Barr viiruse DNA N/P 7225033 112 JAH 544 5005-4 Epstein Barr virus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Epstein Barr virus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method EBV DNA XXX Ql PCR 1 Both 727 VIR 20 EVB DNA liikvoris ams8174339 JAH JAH JAH XXX-EBV DNA QN (c/mL) EBV DNA QN (c/mL) Epstein-Barr viiruse DNA hulk (copies/mL) QN copies/mL copies/mL 114 JAH 541 32585-2 Epstein Barr virus DNA NCnc Pt XXX Qn Probe.amp.tar {copies}/mL copies; copies/mL 1467 MICRO Epstein Barr virus DNA [#/volume] (viral load) in Unspecified specimen by Probe and target amplification method EBV DNA # XXX PCR 1 Both 19,755 33 VIR 20 EBV ZEBRA +VCAp18 IgM ams8174450 EI EI EI S,P-EBV IgM panel EBV IgM paneel Epstein-Barr viiruse vastane IgM seerumis/plasmas (paneel) Paneel 116 JAH 1902 L-1902 512 VIR 20 EI EI EI S,P-EBV IgG panel EBV IgG paneel Epstein-Barr viiruse vastane IgG seerumis/plasmas (paneel) Paneel 117 JAH 1903 L-1903 1525 VIR 20 EBV VCA IgM QN ams8176654 JAH JAH EI S,P-EBV VCA IgM QN EBV VCA IgM QN Epstein-Barr viiruse kapsiidi antigeeni vastase IgM hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Alegria Orgentec 119 JAH 3869 7886-5 Epstein Barr virus capsid Ab.IgM ACnc Pt Ser Qn [arb'U]/mL arb U/mL 13 MICRO Epstein Barr virus capsid IgM Ab [Units/volume] in Serum EBV VCA IgM Ser-aCnc 1 Both 18,2071 513 VIR 20 EBV VCA IgG (EB kapsiidivastane antigeen) ams8174451 EI EI EI S,P-EBV VCA IgG EBV VCA IgG Epstein-Barr viiruse kapsiidi antigeeni vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 120 JAH 547 24114-1 Epstein Barr virus capsid Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Epstein Barr virus capsid IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay EBV VCA IgG Ser Ql EIA 1 Both 1522 VIR 20 EBV VCA IgG QN ams8176652 JAH JAH EI S,P-EBV VCA IgG QN EBV VCA IgG QN Epstein-Barr viiruse kapsiidi antigeeni vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Alegria Orgentec 121 JAH 3868 5157-3 Epstein Barr virus capsid Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA 13 MICRO Epstein Barr virus capsid IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay EBV VCA IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 18,2071 1523 VIR 20 EBV NA1 IgG ams8176651 JAH JAH EI S,P-EBV NA1 IgG EBV NA1 IgG Epstein-Barr viiruse tuuma antigeen 1 vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 126 JAH 3273 84872-1 Epstein Barr virus nuclear 1 Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord IA.rapid SERO Epstein Barr virus nuclear 1 IgG Ab [Presence] in Serum by Rapid immunoassay EBV NA 1 IgG Ser Ql IA.rapid 1 Both 14,6555 514 VIR 20 EBNA-1 IgG (tuumavastane 1 antigeen) ams8174452 EI EI EI S,P-EBV NA Ab EBV NA Ab Epstein-Barr viiruse tuuma antigeeni vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 127 JAH 1991 22296-8 Epstein Barr virus nuclear Ab ACnc Pt Ser Ord MICRO Epstein Barr virus nuclear Ab [Presence] in Serum EBV NA Ab Ser Ql 1 Both 954 VIR 20 CMV-DNA ams8173370 JAH JAH JAH XXX-CMV DNA CMV DNA Tsütomegaloviiruse DNA N/P 133 JAH 535 5000-5 Cytomegalovirus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,00% MICRO Cytomegalovirus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method CMV DNA XXX Ql PCR 1 Both 1287 VIR 20 CMV DNA ams8175579 JAH EI JAH XXX-CMV DNA CMV DNA Tsütomegaloviiruse DNA N/P 7225033 133 JAH 535 5000-5 Cytomegalovirus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,00% MICRO Cytomegalovirus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method CMV DNA XXX Ql PCR 1 Both 792 VIR 20 Tsütomegaloviirus, IgM, liikvoris ams8173636 JAH JAH JAH S,P-CMV IgM CMV IgM Tsütomegaloviiruse vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 136 JAH 536 24119-0 Cytomegalovirus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Cytomegalovirus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay CMV IgM Ser Ql EIA 1 Both 891 VIR 20 Tsütomegaloviiruse vastased IgM antikehad ams8172715 JAH JAH JAH S,P-CMV IgM CMV IgM Tsütomegaloviiruse vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 136 JAH 536 24119-0 Cytomegalovirus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Cytomegalovirus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay CMV IgM Ser Ql EIA 1 Both 1086 VIR 20 JAH JAH JAH S,P-CMV IgG CMV IgG Tsütomegaloviiruse vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 7224181 137 JAH 538 13949-3 Cytomegalovirus Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Cytomegalovirus IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay CMV IgG Ser Ql EIA 1 Both 1087 VIR 20 Tsütomegaloviirus, IgG, liikvorist ams8173637 JAH EI JAH S,P-CMV IgG CMV IgG Tsütomegaloviiruse vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 7224181 137 JAH 538 13949-3 Cytomegalovirus Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Cytomegalovirus IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay CMV IgG Ser Ql EIA 1 Both 887 VIR 20 Tsütomegaloviiruse vastased IgG antikehad ams8172714 JAH JAH JAH S,P-CMV IgG QN CMV IgG QN Tsütomegaloviiruse vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 139 JAH 537 5124-3 Cytomegalovirus Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA 0,01% MICRO Cytomegalovirus IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay CMV IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 1088 VIR 20 CMV IgG kvant ams8173638 JAH EI JAH S,P-CMV IgG QN CMV IgG QN Tsütomegaloviiruse vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L AU/ml 7224181 139 JAH 537 5124-3 Cytomegalovirus Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA 0,01% MICRO Cytomegalovirus IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay CMV IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 1286 VIR 20 HHV6 ams8175581 JAH EI JAH XXX-HHV6 DNA HHV6 DNA Inimese herpeseviiruse 6 DNA N/P 7225033 143 JAH 2508 29495-9 Herpes virus 6 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Herpes virus 6 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HHV6 DNA XXX Ql PCR 1 Both 24,4635 908 VIR 20 HHV6 IgM ams8176054 JAH JAH JAH S,P-HHV6 IgM HHV6 IgM Inimese herpeseviiruse 6 vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 144 JAH 595 41147-0 Herpes virus 6 Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord MICRO Herpes virus 6 IgM Ab [Presence] in Serum HHV6 IgM Ser Ql 1 Both 906 VIR 20 HHV6 IgG ams8176053 JAH JAH JAH S,P-HHV6 IgG HHV6 IgG Inimese herpeseviiruse 6 vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 146 JAH 596 41148-8 Herpes virus 6 Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord MICRO Herpes virus 6 IgG Ab [Presence] in Serum HHV6 IgG Ser Ql 1 Both 706 VIR 20 A hepatiidi viiruse vastased IgM antikehad ams8172695 JAH JAH JAH S,P-HAV IgM HAV IgM A-hepatiidi viiruse vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 159 JAH 573 13950-1 Hepatitis A virus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA 0,01% MICRO Hepatitis A virus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HAV IgM Ser Ql EIA 1 Both 720 VIR 20 A hepatiidi (HAV) vastased antikehad,IgG ams8172783 JAH JAH JAH S,P-HAV IgG HAV IgG A-hepatiidi viiruse vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 160 JAH 574 40724-7 Hepatitis A virus Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Hepatitis A virus IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HAV IgG Ser Ql EIA 1 Both 738 VIR 20 B hepatiit DNA ams8175901 JAH JAH JAH S,P-HBV DNA HBV DNA B-hepatiidi viiruse DNA seeumis/plasmas N/P 162 JAH 575 29610-3 Hepatitis B virus DNA ACnc Pt Ser/Plas Ord Probe.amp.tar MICRO Hepatitis B virus DNA [Presence] in Serum or Plasma by Probe and target amplification method HBV DNA SerPl Ql PCR 1 Both 19,7237 80 VIR 20 B-hepatiidi viiruse pinnaantigeen seerumis ams8173150 JAH JAH EI S,P-HBsAg HBsAg B-hepatiidi viiruse pinnaantigeen seerumis/plasmas N/Pp/P Cobas 411 165 JAH 579 5196-1 Hepatitis B virus surface Ag ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Hepatitis B virus surface Ag [Presence] in Serum by Immunoassay HBV surface Ag Ser Ql EIA 1 Both 708 VIR 20 B hepatiidi viiruse pinnaantigeen ams8172696 JAH JAH JAH S,P-HBsAg HBsAg B-hepatiidi viiruse pinnaantigeen seerumis/plasmas N/Pp/P 165 JAH 579 5196-1 Hepatitis B virus surface Ag ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Hepatitis B virus surface Ag [Presence] in Serum by Immunoassay HBV surface Ag Ser Ql EIA 1 Both 932 VIR 20 HBs antikehad kvant. ams8176796 JAH JAH EI S,P-HBs Ab QN HBs Ab QN B-hepatiidi viiruse pinnaantigeeni vastaste antikehade hulk seerumis/plasmas QN U/L U/L Cobas 411 169 JAH 581 5193-8 Hepatitis B virus surface Ab ACnc Pt Ser Qn EIA m[IU]/mL mIU/mL MICRO Hepatitis B virus surface Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay HBV surface Ab Ser EIA-aCnc 1 Both 709 VIR 20 B hepatiidi viiruse tuuma vastased IgM antikehad ams8172698 JAH JAH JAH S,P-HBc IgM HBc IgM B-hepatiidi viiruse tuuma antigeeni vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 170 JAH 582 24113-3 Hepatitis B virus core Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Hepatitis B virus core IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HBV core IgM Ser Ql EIA 1 Both 681 VIR 20 HBc Ab ams8174407 JAH JAH JAH S,P-HBc Ab HBc Ab B-hepatiidi viiruse tuuma antigeeni vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 171 JAH 583 13952-7 Hepatitis B virus core Ab ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Hepatitis B virus core Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HBV core Ab Ser Ql EIA 1 Both 1769 VIR 20 HBc Ab ams8179997 JAH JAH EI S,P-HBc Ab HBc Ab B-hepatiidi viiruse tuuma antigeeni vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 171 JAH 583 13952-7 Hepatitis B virus core Ab ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Hepatitis B virus core Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HBV core Ab Ser Ql EIA 1 Both 872 VIR 20 HBeAg ams8172701 JAH JAH JAH S,P-HBe Ag HBe Ag B-hepatiidi viiruse ümbrise antigeen seerumis/plasmas N/Pp/P 172 JAH 584 13954-3 Hepatitis B virus little e Ag ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Hepatitis B virus e Ag [Presence] in Serum by Immunoassay HBV e Ag Ser Ql EIA 1 Both 869 VIR 20 HBe Ab ams8172700 JAH JAH JAH S,P-HBe Ab HBe Ab B-hepatiidi viiruse ümbrise antigeeni vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 173 JAH 585 13953-5 Hepatitis B virus little e Ab ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Hepatitis B virus e Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HBV e Ab Ser Ql EIA 1 Both 672 VIR 20 HCV RNA ams8175902 JAH JAH JAH S,P-HCV RNA HCV RNA C-hepatiidi viiruse RNA seerumis/plasmas N/P 174 JAH 586 11259-9 Hepatitis C virus RNA ACnc Pt Ser/Plas Ord Probe.amp.tar 740 MICRO Hepatitis C virus RNA [Presence] in Serum or Plasma by Probe and target amplification method HCV RNA SerPl Ql PCR 1 Both 16,5563 754 VIR 20 HCV RNA QN ams8175966 JAH JAH JAH S,P-HCV RNA QN HCV RNA QN C-hepatiidi viiruse RNA hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 175 JAH/Võrreld 591 11011-4 Hepatitis C virus RNA ACnc Pt Ser/Plas Qn Probe.amp.tar k[IU]/mL Thous IU/mL; units/mL 531 MICRO Hepatitis C virus RNA [Units/volume] (viral load) in Serum or Plasma by Probe and target amplification method HCV RNA SerPl PCR-aCnc 1 Both 16,5563 724 VIR 20 Hepatiit C genotüüp ams8173526 JAH JAH JAH S,P-HCV genot HCV genotüüp C-hepatiidi viiruse genotüüp seerumis/plasmas Tekst 176 JAH 2550 32286-7 Hepatitis C virus genotype Prid Pt Ser/Plas Nom Probe.amp.tar 842 MICRO Hepatitis C virus genotype [Identifier] in Serum or Plasma by Probe and target amplification method HCV Gentyp SerPl PCR 1 Both 16,5563 670 VIR 20 HCV vastased antikehad ams8177755 JAH JAH EI S,P-HCV Ab HCV Ab C-hepatiidi viiruse vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P Cobas 411 195 JAH 592 13955-0 Hepatitis C virus Ab ACnc Pt Ser Ord EIA 0,03% MICRO Hepatitis C virus Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HCV Ab Ser Ql EIA 1 Both 1789 VIR 20 HCV Ab ams8180085 JAH JAH EI S,P-HCV Ab HCV Ab C-hepatiidi viiruse vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 195 JAH 592 13955-0 Hepatitis C virus Ab ACnc Pt Ser Ord EIA 0,03% MICRO Hepatitis C virus Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HCV Ab Ser Ql EIA 1 Both 748 VIR 20 HDV RNA ams8174154 JAH JAH JAH S,P-HDV RNA HDV RNA D-hepatiidi viiruse RNA seerumis/plasmas N/P 197 JAH 594 7906-1 Hepatitis D virus RNA ACnc Pt Ser Ord Probe.amp.tar MICRO Hepatitis D virus RNA [Presence] in Serum by Probe & target amplification method HDV RNA Ser Ql PCR 1 Both 766 VIR 20 HIV1 RNA (kvalitatiivne) määramine ams8174335 JAH JAH JAH S,P-HIV1 RNA HIV1 RNA Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi RNA seerumis/plasmas N/P 209 JAH 601 25835-0 HIV 1 RNA ACnc Pt Ser/Plas Ord Probe.amp.tar 1661 MICRO HIV 1 RNA [Presence] in Serum or Plasma by Probe and target amplification method HIV1 RNA SerPl Ql PCR 1 Both 27,1284 974 VIR 20 HIV hulk ams8173483 JAH JAH JAH S,P-HIV1 RNA QN HIV1 RNA QN Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi RNA hulk seerumis/plasmas QN copies/mL copies/mL 210 JAH/Võrreld 602 20447-9 HIV 1 RNA NCnc Pt Ser/Plas Qn Probe.amp.tar {copies}/mL copies/mL; X100 copies/ml 626 MICRO HIV 1 RNA [#/volume] (viral load) in Serum or Plasma by Probe and target amplification method HIV1 RNA # SerPl PCR 1 Both 27,1284 58 VIR 20 HIV1,2 Ag+Ab ams8177338 JAH JAH EI S,P-HIV1,2 Ag+Ab HIV1,2 Ag+Ab Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. ja 2. tüübi vastased antikehad, p24 antigeen seerumis/plasmas N/Pp/P Cobas 411 220 JAH 603 56888-1 HIV 1+2 Ab+HIV1 p24 Ag ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO HIV 1+2 Ab+HIV1 p24 Ag [Presence] in Serum by Immunoassay HIV 1+2 Ab+HIV1 p24 Ag Ser Ql EIA 1 Both 1647 VIR 20 HIV1,2 Ag+Ab ams8176418 JAH JAH EI S,P-HIV1,2 Ag+Ab HIV1,2 Ag+Ab Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. ja 2. tüübi vastased antikehad, p24 antigeen seerumis/plasmas N/Pp/P Cobas 411 220 JAH 603 56888-1 HIV 1+2 Ab+HIV1 p24 Ag ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO HIV 1+2 Ab+HIV1 p24 Ag [Presence] in Serum by Immunoassay HIV 1+2 Ab+HIV1 p24 Ag Ser Ql EIA 1 Both 1114 VIR 20 JAH JAH JAH S,P-HIV1,2 Ag+Ab conf HIV1,2 Ag+Ab (kinnitav) Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. ja 2. tüübi vastased antikehad, p24 antigeen seerumis/plasmas (kinnitav uuring) N/Pp/P 7224368 221 JAH 3195 L-3195 1534 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA paneel shk7225523 JAH JAH EI XXX-RespVir RNA/DNA panel Hingamisteede viiruste RNA/DNA paneel Hingamisteede viiruste RNA/DNA täpsustamata materjalis (paneel) Paneel QuantStudio 5 Dx Thermo Fisher Scientific 265 EI/Paneel 2942 L-2942 1648 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA paneel shk7225371 EI 2022-01-14 EI EI XXX-RespVir RNA panel Hingamisteede viiruste RNA paneel Hingamisteede viiruste (A-, B-gripi, RSV) RNA (paneel) Paneel Solana 267 EI/Paneel 4339 L-4339 1649 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA paneel shk7225375 EI 2022-01-14 EI EI XXX-RespVir RNA panel Hingamisteede viiruste RNA paneel Hingamisteede viiruste (A-, B-gripi, RSV) RNA (paneel) Paneel Solana 267 EI/Paneel 4339 L-4339 1765 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA paneel shk7226846 JAH JAH EI XXX-RespVir RNA panel Hingamisteede viiruste RNA paneel Hingamisteede viiruste (A-, B-gripi, RSV) RNA (paneel) Paneel Gene Xpert 267 EI/Paneel 4339 L-4339 1856 VIR 20 A- ja B-gripi viiruse RNA paneel a2396 JAH JAH EI XXX-Influenza A, B RNA panel A- ja B-gripi viiruse RNA paneel A- ja B-gripi viiruse RNA täpsustamata materjalis (paneel) Paneel " " Solana 269 EI/Paneel 5599 L-5365 1828 VIR 20 A-, B-gripi viiruse, RSV, SARS-CoV-2 RNA paneel shk7226997 JAH JAH EI XXX-Influenza A, B, RSV, SARS-CoV-2 RNA panel A-, B-gripi viiruse, RSV, SARS-CoV-2 RNA paneel A-, B-gripi viiruse, RS-viiruse, SARS koroonaviirus 2 RNA täpsustamata materjalis (paneel) Paneel " " 271 EI/Paneel 5967 L-5424 1804 VIR 20 Adeno-, entero-, metapneumo-, paragripiviiruse RNA/DNA paneel shk7226901 JAH EI JAH XXX-Adeno-, entero-, metapneumo-, parainfluenza virus RNA/DNA panel Adeno-, entero-, metapneumo-, paragripiviiruse RNA/DNA paneel Adeno-, entero-, metapneumo-, paragripiviiruse RNA/DNA (paneel) Paneel " " 272 EI/Paneel 4564 L-4564 501 VIR 20 Adenoviiruse DNA ams8174439 JAH EI EI XXX-Adenovirus DNA Adenoviiruse DNA Inimese adenoviiruse DNA N/P 276 JAH 1646 39528-5 Adenovirus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Adenovirus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HAdV DNA XXX Ql PCR 1 Both 1545 VIR 20 Adenoviiruse DNA ams8177425 JAH EI EI XXX-Adenovirus DNA Adenoviiruse DNA Inimese adenoviiruse DNA N/P QuantStudio 5 fast-track diagnostics 276 JAH 1646 39528-5 Adenovirus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Adenovirus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HAdV DNA XXX Ql PCR 1 Both 1574 VIR 20 Adenoviiruse DNA ams8177642 JAH EI EI XXX-Adenovirus DNA Adenoviiruse DNA Inimese adenoviiruse DNA N/P QuantStudio 5 fast-track diagnostics 276 JAH 1646 39528-5 Adenovirus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Adenovirus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HAdV DNA XXX Ql PCR 1 Both 1805 VIR 20 Adeno-, entero-, metapneumo-, paragripiviiruse RNA/DNA paneel shk7226901 Adenoviiruse DNA ams8180128 JAH EI JAH XXX-Adenovirus DNA Adenoviiruse DNA Inimese adenoviiruse DNA N/P 276 JAH 1646 39528-5 Adenovirus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Adenovirus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HAdV DNA XXX Ql PCR 1 Both 971 VIR 20 Adenoviiruse vastased IgA antikehad seerumis ams8172816 JAH JAH JAH S,P-Adenovirus IgA Adenoviiruse IgA Inimese adenoviiruse vastane IgA seerumis/plasmas N/Pp/P 281 JAH 499 69920-7 Adenovirus Ab.IgA Threshold Pt Ser Ord EIA MICRO Adenovirus IgA Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HAdV IgA Ser Ql EIA 1 Both 11,4729 972 VIR 20 Adenoviiruse vastased IgM antikehad seerumis ams8172817 JAH JAH JAH S,P-Adenovirus IgM Adenoviiruse IgM Inimese adenoviiruse vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 282 JAH 500 21054-2 Adenovirus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord MICRO Adenovirus IgM Ab [Presence] in Serum HAdV IgM Ser Ql 1 Both 497 VIR 20 A gripiviiruse RNA ams8176908 EI 2022-01-14 EI EI XXX-Influenza A virus RNA A-gripi viiruse RNA A-gripi viiruse RNA N/P Solana 286 JAH 1643 34487-9 Influenza virus A RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Influenza virus A RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method FLUAV RNA XXX Ql PCR 1 Both 1535 VIR 20 A-gripi viiruse RNA ams8177421 EI 2022-01-14 EI EI XXX-Influenza A virus RNA A-gripi viiruse RNA A-gripi viiruse RNA N/P QuantStudio 5 Thermo Fisher Scientific 286 JAH 1643 34487-9 Influenza virus A RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Influenza virus A RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method FLUAV RNA XXX Ql PCR 1 Both 1766 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA paneel shk7226846 A-gripi viiruse RNA ams8179992 JAH JAH EI XXX-Influenza A virus RNA A-gripi viiruse RNA A-gripi viiruse RNA N/P Gene Xpert 286 JAH 1643 34487-9 Influenza virus A RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Influenza virus A RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method FLUAV RNA XXX Ql PCR 1 Both 1832 VIR 20 A-, B-gripi viiruse, RSV, SARS-CoV-2 RNA paneel shk7226997 A-gripi viiruse RNA ams8180290 JAH JAH EI XXX-Influenza A virus RNA A-gripi viiruse RNA A-gripi viiruse RNA N/P 286 JAH 1643 34487-9 Influenza virus A RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Influenza virus A RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method FLUAV RNA XXX Ql PCR 1 Both 1857 VIR 20 A- ja B-gripi viiruse RNA paneel a2396 A-gripi viiruse RNA a10177 JAH JAH EI XXX-Influenza A virus RNA A-gripi viiruse RNA A-gripi viiruse RNA N/P Solana 286 JAH 1643 34487-9 Influenza virus A RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Influenza virus A RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method FLUAV RNA XXX Ql PCR 1 Both 775 VIR 20 Gripp A, IgM antikehad ams8173605 EI 2022-01-14 EI EI S,P-Influenza A virus IgM A-gripi viiruse IgM A-gripi viiruse vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 292 JAH 564 43838-2 Influenza virus A Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord MICRO Influenza virus A IgM Ab [Presence] in Serum FLUAV IgM Ser Ql 1 Both 801 VIR 20 Gripp A(H1N1)v ehk uus gripp ams8173650 EI 2022-01-14 EI EI XXX-Influenza A H1N1 virus RNA A (H1N1)-gripi viiruse RNA A (H1N1)-gripi viiruse RNA N/P 295 JAH 2708 55465-9 Influenza virus A H1 2009 pandemic RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Influenza virus A H1 2009 pandemic RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method FLUAV H1 2009 pandemic RNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4393 1546 VIR 20 A (H1N1)-gripi viiruse RNA ams8177615 EI 2022-01-14 EI EI XXX-Influenza A H1N1 virus RNA A (H1N1)-gripi viiruse RNA A (H1N1)-gripi viiruse RNA N/P QuantStudio 5 fast-track diagnostics 295 JAH 2708 55465-9 Influenza virus A H1 2009 pandemic RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Influenza virus A H1 2009 pandemic RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method FLUAV H1 2009 pandemic RNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4393 498 VIR 20 B gripiviiruse RNA ams8176909 EI 2022-01-14 EI EI XXX-Influenza B virus RNA B-gripi viiruse RNA B-gripi viiruse RNA N/P Solana 296 JAH 1644 40982-1 Influenza virus B RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Influenza virus B RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method FLUBV RNA XXX Ql PCR 1 Both 1537 VIR 20 B-gripi viiruse RNA ams8177422 EI 2022-01-14 EI EI XXX-Influenza B virus RNA B-gripi viiruse RNA B-gripi viiruse RNA N/P QuantStudio 5 Thermo Fisher Scientific 296 JAH 1644 40982-1 Influenza virus B RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Influenza virus B RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method FLUBV RNA XXX Ql PCR 1 Both 1767 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA paneel shk7226846 B-gripi viiruse RNA ams8179993 JAH JAH EI XXX-Influenza B virus RNA B-gripi viiruse RNA B-gripi viiruse RNA N/P Gene Xpert 296 JAH 1644 40982-1 Influenza virus B RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Influenza virus B RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method FLUBV RNA XXX Ql PCR 1 Both 1831 VIR 20 A-, B-gripi viiruse, RSV, SARS-CoV-2 RNA paneel shk7226997 B-gripi viiruse RNA ams8180291 JAH JAH EI XXX-Influenza B virus RNA B-gripi viiruse RNA B-gripi viiruse RNA N/P 296 JAH 1644 40982-1 Influenza virus B RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Influenza virus B RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method FLUBV RNA XXX Ql PCR 1 Both 1858 VIR 20 A- ja B-gripi viiruse RNA paneel a2396 B-gripi viiruse RNA a10178 JAH JAH EI XXX-Influenza B virus RNA B-gripi viiruse RNA B-gripi viiruse RNA N/P Solana 296 JAH 1644 40982-1 Influenza virus B RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Influenza virus B RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method FLUBV RNA XXX Ql PCR 1 Both 923 VIR 20 B-gripi viiruse IgA ams8176092 EI 2022-01-14 EI EI S,P-Influenza B virus IgA B-gripi viiruse IgA B-gripi viiruse vastane IgA seerumis/plasmas N/Pp/P 299 JAH 565 43852-3 Influenza virus B Ab.IgA ACnc Pt Ser Ord MICRO Influenza virus B IgA Ab [Presence] in Serum FLUBV IgA Ser Ql 1 Both 777 VIR 20 Gripiviirus B, IgM antikehad ams8173607 EI 2022-01-14 EI EI S,P-Influenza B virus IgM B-gripi viiruse IgM B-gripi viiruse vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 301 JAH 566 43840-8 Influenza virus B Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord MICRO Influenza virus B IgM Ab [Presence] in Serum FLUBV IgM Ser Ql 1 Both 926 VIR 20 B-gripi viiruse IgM ams8176093 EI 2022-01-14 EI EI S,P-Influenza B virus IgM B-gripi viiruse IgM B-gripi viiruse vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 301 JAH 566 43840-8 Influenza virus B Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord MICRO Influenza virus B IgM Ab [Presence] in Serum FLUBV IgM Ser Ql 1 Both 502 VIR 20 Metapneumoviiruse RNA ams8176925 JAH EI EI XXX-Metapneumovirus RNA Metapneumoviiruse RNA Metapneumoviiruse RNA N/P Solana 306 JAH 1647 38917-1 Human metapneumovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human metapneumovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method hMPV RNA XXX Ql PCR 1 Both 24,5193 1543 VIR 20 Metapneumoviiruse RNA ams8177426 JAH EI EI XXX-Metapneumovirus RNA Metapneumoviiruse RNA Metapneumoviiruse RNA N/P QuantStudio 5 fast-track diagnostics 306 JAH 1647 38917-1 Human metapneumovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human metapneumovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method hMPV RNA XXX Ql PCR 1 Both 24,5193 1806 VIR 20 Adeno-, entero-, metapneumo-, paragripiviiruse RNA/DNA paneel shk7226901 Metapneumoviiruse RNA ams8180129 JAH EI JAH XXX-Metapneumovirus RNA Metapneumoviiruse RNA Metapneumoviiruse RNA N/P 306 JAH 1647 38917-1 Human metapneumovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human metapneumovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method hMPV RNA XXX Ql PCR 1 Both 24,5193 505 VIR 20 Paragripiviirus 1 RNA ams8174443 JAH EI EI XXX-Parainfluenza virus RNA Paragripiviiruse RNA Paragripiviiruse RNA N/P 307 JAH 1649 61365-3 Parainfluenza virus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Parainfluenza virus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HPIV RNA XXX Ql PCR 1 Both 506 VIR 20 Paragripiviirus 2 RNA ams8174444 JAH EI EI XXX-Parainfluenza virus RNA Paragripiviiruse RNA Paragripiviiruse RNA N/P 307 JAH 1649 61365-3 Parainfluenza virus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Parainfluenza virus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HPIV RNA XXX Ql PCR 1 Both 507 VIR 20 Paragripiviirus 3 RNA ams8174445 JAH EI EI XXX-Parainfluenza virus RNA Paragripiviiruse RNA Paragripiviiruse RNA N/P 307 JAH 1649 61365-3 Parainfluenza virus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Parainfluenza virus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HPIV RNA XXX Ql PCR 1 Both 508 VIR 20 Paragripiviirus 4 RNA ams8174446 JAH EI EI XXX-Parainfluenza virus RNA Paragripiviiruse RNA Paragripiviiruse RNA N/P 307 JAH 1649 61365-3 Parainfluenza virus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Parainfluenza virus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HPIV RNA XXX Ql PCR 1 Both 1807 VIR 20 Adeno-, entero-, metapneumo-, paragripiviiruse RNA/DNA paneel shk7226901 Paragripiviiruse RNA ams8180130 JAH EI JAH XXX-Parainfluenza virus RNA Paragripiviiruse RNA Paragripiviiruse RNA N/P 307 JAH 1649 61365-3 Parainfluenza virus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Parainfluenza virus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HPIV RNA XXX Ql PCR 1 Both 1540 VIR 20 Paragripiviiruse 1 RNA ams8177429 JAH EI EI XXX-Parainfluenza virus 1 RNA Paragripiviiruse 1 RNA Paragripiviiruse 1 RNA N/P QuantStudio 5 Thermo Fisher Scientific 308 JAH 4034 29908-1 Parainfluenza virus 1 RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 10 MICRO Parainfluenza virus 1 RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HPIV1 RNA XXX Ql PCR 1 Both 19,8821 1539 VIR 20 Paragripiviiruse 2 RNA ams8177430 JAH EI EI XXX-Parainfluenza virus 2 RNA Paragripiviiruse 2 RNA Paragripiviiruse 2 RNA N/P QuantStudio 5 Thermo Fisher Scientific 309 JAH 4035 29909-9 Parainfluenza virus 2 RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 8 MICRO Parainfluenza virus 2 RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HPIV2 RNA XXX Ql PCR 1 Both 19,8821 1538 VIR 20 Paragripiviiruse 3 RNA ams8177431 JAH EI EI XXX-Parainfluenza virus 3 RNA Paragripiviiruse 3 RNA Paragripiviiruse 3 RNA N/P QuantStudio 5 Thermo Fisher Scientific 310 JAH 4036 29910-7 Parainfluenza virus 3 RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 9 MICRO Parainfluenza virus 3 RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HPIV3 RNA XXX Ql PCR 1 Both 19,8821 1541 VIR 20 Paragripiviiruse 4 RNA ams8177432 JAH EI EI XXX-Parainfluenza virus 4 RNA Paragripiviiruse 4 RNA Paragripiviiruse 4 RNA N/P QuantStudio 5 Thermo Fisher Scientific 311 JAH 4037 41010-0 Parainfluenza virus 4 RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 4 MICRO Parainfluenza virus 4 RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HPIV4 RNA XXX Ql PCR 1 Both 14,9475 780 VIR 20 Paragripiviiruse 1-4 IgA ams8173610 JAH JAH JAH S,P-Parainfluenza 1-4 virus IgA Paragripiviiruse 1-4 IgA Paragripiviiruse serotüüpide 1-4 vastane IgA seerumis/plasmas N/Pp/P 313 JAH 654 70014-6 Parainfluenza virus 1+2+3+4 Ab.IgA Threshold Pt Ser Ord EIA MICRO Parainfluenza virus 1+2+3+4 IgA Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HPIV 1+2+3+4 IgA Ser Ql EIA 1 Both 11,4729 778 VIR 20 Paragripp 1-4 IgM antikehad ams8173609 JAH JAH JAH S,P-Parainfluenza 1-4 virus IgM Paragripiviiruse 1-4 IgM Paragripiviiruse serotüüpide 1-4 vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 314 JAH 655 70017-9 Parainfluenza virus 1+2+3+4 Ab.IgM Threshold Pt Ser Ord EIA MICRO Parainfluenza virus 1+2+3+4 IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HPIV 1+2+3+4 IgM Ser Ql EIA 1 Both 11,4729 509 VIR 20 Rinoviiruste A/B/C RNA ams8174447 JAH EI EI XXX-Rhinovirus RNA Rinoviiruse RNA Rinoviiruse RNA N/P 316 JAH 1650 7993-9 Rhinovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Rhinovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method Rhinovirus RNA XXX Ql PCR 1 Both 1542 VIR 20 Rinoviiruse RNA ams8177433 JAH EI EI XXX-Rhinovirus RNA Rinoviiruse RNA Rinoviiruse RNA N/P QuantStudio 5 fast-track diagnostics 316 JAH 1650 7993-9 Rhinovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Rhinovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method Rhinovirus RNA XXX Ql PCR 1 Both 499 VIR 20 RSV RNA ams8176924 JAH EI EI XXX-RSV RNA RSV RNA RS-viiruse RNA N/P Solana 317 JAH 1645 40988-8 Respiratory syncytial virus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Respiratory syncytial virus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method RSV RNA XXX Ql PCR 1 Both 500 VIR 20 RSV B RNA ams8174438 JAH EI EI XXX-RSV RNA RSV RNA RS-viiruse RNA N/P 317 JAH 1645 40988-8 Respiratory syncytial virus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Respiratory syncytial virus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method RSV RNA XXX Ql PCR 1 Both 1536 VIR 20 RSV RNA ams8177436 JAH EI EI XXX-RSV RNA RSV RNA RS-viiruse RNA N/P QuantStudio 5 Thermo Fisher Scientific 317 JAH 1645 40988-8 Respiratory syncytial virus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Respiratory syncytial virus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method RSV RNA XXX Ql PCR 1 Both 1768 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA paneel shk7226846 RSV RNA ams8179994 JAH JAH EI XXX-RSV RNA RSV RNA RS-viiruse RNA N/P Gene Xpert 317 JAH 1645 40988-8 Respiratory syncytial virus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Respiratory syncytial virus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method RSV RNA XXX Ql PCR 1 Both 1830 VIR 20 A-, B-gripi viiruse, RSV, SARS-CoV-2 RNA paneel shk7226997 RSV RNA ams8180292 JAH JAH EI XXX-RSV RNA RSV RNA RS-viiruse RNA N/P 317 JAH 1645 40988-8 Respiratory syncytial virus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Respiratory syncytial virus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method RSV RNA XXX Ql PCR 1 Both 22 VIR 20 RS viirus, kiirtest ninakaapest ams8175761 JAH JAH EI Nose-RSV Ag RSV Ag ninakaapes RS-viiruse antigeen ninakaapes N/P 322 JAH 675 32040-8 Respiratory syncytial virus Ag ACnc Pt Nose Ord IF MICRO Respiratory syncytial virus Ag [Presence] in Nose by Immunofluorescence RSV Ag Nose Ql IF 1 Both 28 VIR 20 RSV ams8175650 JAH JAH EI Nose-RSV Ag RSV Ag ninakaapes RS-viiruse antigeen ninakaapes N/P 322 JAH 675 32040-8 Respiratory syncytial virus Ag ACnc Pt Nose Ord IF MICRO Respiratory syncytial virus Ag [Presence] in Nose by Immunofluorescence RSV Ag Nose Ql IF 1 Both 978 VIR 20 RSV IgA ams8176034 JAH JAH JAH S,P-RSV IgA RSV IgA RS-viiruse vastane IgA seerumis/plasmas N/Pp/P 324 JAH 677 69929-8 Respiratory syncytial virus Ab.IgA Threshold Pt Ser Ord EIA MICRO Respiratory syncytial virus IgA Ab [Presence] in Serum by Immunoassay RSV IgA Ser Ql EIA 1 Both 11,4729 899 VIR 20 RSV IgM ams8176038 JAH JAH JAH S,P-RSV IgM RSV IgM RS-viiruse vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 325 JAH 678 69962-9 Respiratory syncytial virus Ab.IgM Threshold Pt Ser Ord EIA MICRO Respiratory syncytial virus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay RSV IgM Ser Ql EIA 1 Both 11,4729 897 VIR 20 RSV IgG ams8176037 JAH JAH JAH S,P-RSV IgG RSV IgG RS-viiruse vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 326 JAH 3850 40989-6 Respiratory syncytial virus Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Respiratory syncytial virus IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay RSV IgG Ser Ql EIA 1 Both 1651 VIR 20 SARS koroonaviirus 2 RNA ams8177827 JAH JAH JAH XXX-SARS-CoV-2 RNA SARS koroonaviirus 2 RNA SARS koroonaviirus 2 RNA N/P " " 327 JAH 5806 94309-2 SARS coronavirus 2 RNA PrThr Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO SARS-CoV-2 (COVID-19) RNA [Presence] in Unspecified specimen by NAA with probe detection SARS-CoV-2 RNA XXX Ql NAA+probe 1 Both 1654 VIR 20 SARS koroonaviirus 2 RNA ams8177850 JAH JAH EI XXX-SARS-CoV-2 RNA SARS koroonaviirus 2 RNA SARS koroonaviirus 2 RNA N/P " " Quantstudio5 327 JAH 5806 94309-2 SARS coronavirus 2 RNA PrThr Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO SARS-CoV-2 (COVID-19) RNA [Presence] in Unspecified specimen by NAA with probe detection SARS-CoV-2 RNA XXX Ql NAA+probe 1 Both 1781 VIR 20 SARS koroonaviirus 2 RNA ams8180052 JAH JAH EI XXX-SARS-CoV-2 RNA SARS koroonaviirus 2 RNA SARS koroonaviirus 2 RNA N/P " " 327 JAH 5806 94309-2 SARS coronavirus 2 RNA PrThr Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO SARS-CoV-2 (COVID-19) RNA [Presence] in Unspecified specimen by NAA with probe detection SARS-CoV-2 RNA XXX Ql NAA+probe 1 Both 1817 VIR 20 SARS koroonaviirus 2 RNA ams8180223 JAH JAH EI XXX-SARS-CoV-2 RNA SARS koroonaviirus 2 RNA SARS koroonaviirus 2 RNA N/P " " GeneXpert 327 JAH 5806 94309-2 SARS coronavirus 2 RNA PrThr Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO SARS-CoV-2 (COVID-19) RNA [Presence] in Unspecified specimen by NAA with probe detection SARS-CoV-2 RNA XXX Ql NAA+probe 1 Both 1829 VIR 20 A-, B-gripi viiruse, RSV, SARS-CoV-2 RNA paneel shk7226997 SARS koroonaviirus 2 RNA ams8180293 JAH JAH EI XXX-SARS-CoV-2 RNA SARS koroonaviirus 2 RNA SARS koroonaviirus 2 RNA N/P " " 327 JAH 5806 94309-2 SARS coronavirus 2 RNA PrThr Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO SARS-CoV-2 (COVID-19) RNA [Presence] in Unspecified specimen by NAA with probe detection SARS-CoV-2 RNA XXX Ql NAA+probe 1 Both 1794 VIR 20 SARS koroonaviirus 2 Ag (ribaanalüüs) ams8180116 JAH JAH EI XXX-SARS-CoV-2 Ag strip SARS koroonaviirus 2 Ag (ribaanalüüs) SARS koroonaviirus 2 antigeen täpsustamata materjalis (ribaanalüüs) N/P " " 332 JAH 5945 94558-4 SARS coronavirus 2 Ag PrThr Pt Respiratory Ord IA.rapid MICRO SARS-CoV-2 (COVID-19) Ag [Presence] in Respiratory specimen by Rapid immunoassay SARS-CoV-2 Ag Resp Ql IA.rapid 1 Both 1818 VIR 20 SARS koroonaviirus 2 Ag (ribaanalüüs) ams8180225 JAH JAH EI XXX-SARS-CoV-2 Ag strip SARS koroonaviirus 2 Ag (ribaanalüüs) SARS koroonaviirus 2 antigeen täpsustamata materjalis (ribaanalüüs) N/P " " 332 JAH 5945 94558-4 SARS coronavirus 2 Ag PrThr Pt Respiratory Ord IA.rapid MICRO SARS-CoV-2 (COVID-19) Ag [Presence] in Respiratory specimen by Rapid immunoassay SARS-CoV-2 Ag Resp Ql IA.rapid 1 Both 1853 VIR 20 SARS koroonaviirus 2 Ag (ribaanalüüs) ams8180772 JAH JAH EI XXX-SARS-CoV-2 Ag strip SARS koroonaviirus 2 Ag (ribaanalüüs) SARS koroonaviirus 2 antigeen täpsustamata materjalis (ribaanalüüs) N/P " " 332 JAH 5945 94558-4 SARS coronavirus 2 Ag PrThr Pt Respiratory Ord IA.rapid MICRO SARS-CoV-2 (COVID-19) Ag [Presence] in Respiratory specimen by Rapid immunoassay SARS-CoV-2 Ag Resp Ql IA.rapid 1 Both 1841 VIR 20 SARS koroonaviirus 2 Ab QN ams8180355 JAH JAH EI S,P-SARS-CoV-2 Ab QN SARS koroonaviirus 2 Ab QN SARS koroonaviirus 2 vastaste antikehade hulk seerumis/plasmas QN kU/L "kU/L " 335 JAH 5979 94769-7 SARS coronavirus 2 Ab ACnc Pt Ser/Plas Qn IA [IU]/mL IU/mL MICRO SARS-CoV-2 (COVID-19) Ab [Units/volume] in Serum or Plasma by Immunoassay SARS-CoV-2 Ab SerPl IA-aCnc 1 Both 1842 VIR 20 SARS koroonaviirus 2 Ab QN ams8180362 JAH JAH EI S,P-SARS-CoV-2 Ab QN SARS koroonaviirus 2 Ab QN SARS koroonaviirus 2 vastaste antikehade hulk seerumis/plasmas QN kU/L "kU/L " 335 JAH 5979 94769-7 SARS coronavirus 2 Ab ACnc Pt Ser/Plas Qn IA [IU]/mL IU/mL MICRO SARS-CoV-2 (COVID-19) Ab [Units/volume] in Serum or Plasma by Immunoassay SARS-CoV-2 Ab SerPl IA-aCnc 1 Both 1838 VIR 20 SARS koroonaviirus 2 IgG QN shk7227015 JAH EI JAH S,P-SARS-CoV-2 IgG QN SARS koroonaviirus 2 IgG QN SARS koroonaviirus 2 vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L "kU/L " 340 JAH 5963 94505-5 SARS coronavirus 2 Ab.IgG ACnc Pt Ser/Plas Qn IA [arb'U]/mL arb U/mL MICRO SARS-CoV-2 (COVID-19) IgG Ab [Units/volume] in Serum or Plasma by Immunoassay SARS-CoV-2 IgG SerPl IA-aCnc 1 Both 511 VIR 20 Bokaviiruste 1/2/3/4 DNA ams8174449 JAH EI EI XXX-Bocavirus DNA Bokaviiruse DNA Bokaviiruse DNA N/P 342 JAH 1652 62424-7 Human bocavirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human bocavirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HBoV RNA XXX Ql PCR 1 Both 26,1703 1548 VIR 20 Bokaviiruse DNA ams8177617 JAH EI EI XXX-Bocavirus DNA Bokaviiruse DNA Bokaviiruse DNA N/P QuantStudio 5 fast-track diagnostics 342 JAH 1652 62424-7 Human bocavirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human bocavirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HBoV RNA XXX Ql PCR 1 Both 26,1703 503 VIR 20 Koronaviiruste 229E/NL63 RNA ams8174441 JAH EI EI XXX-Coronavirus RNA Koroonaviiruse RNA Koroonaviiruse RNA N/P 343 JAH 1648 41001-9 Human coronavirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human coronavirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HCoV RNA XXX Ql PCR 1 Both 504 VIR 20 Koronaviirus OC43 RNA ams8174442 JAH EI EI XXX-Coronavirus RNA Koroonaviiruse RNA Koroonaviiruse RNA N/P 343 JAH 1648 41001-9 Human coronavirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human coronavirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HCoV RNA XXX Ql PCR 1 Both 1547 VIR 20 Koroonaviiruse 229E/NL63 RNA ams8177616 JAH EI EI XXX-Coronavirus 229E/NL63 RNA Koroonaviiruse 229E/NL63 RNA Koroonaviiruse 229E/NL63 RNA N/P QuantStudio 5 fast-track diagnostic 344 JAH 4032 92146-0 Human coronavirus 229E+NL63 RNA PrThr Pt Respiratory Ord Probe.amp.tar MICRO Human coronavirus 229E+NL63 RNA [Presence] in Respiratory specimen by NAA with probe detection HCoV 229E+NL63 RNA Resp Ql NAA+probe 1 Both 1544 VIR 20 Koroonaviiruse OC43 RNA ams8177438 JAH EI EI XXX-Coronavirus OC43 RNA Koroonaviiruse OC43 RNA Koroonaviiruse OC43 RNA N/P QuantStudio 5 fast-track diagnostics 347 JAH 4033 41009-2 Human coronavirus OC43 RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human coronavirus OC43 RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HCoV OC43 RNA XXX Ql PCR 1 Both 15,7885 482 VIR 20 L pneumophila DNA ams8174376 JAH EI EI XXX-L pneumophila DNA Legionella pneumophila DNA Legionella pneumophila DNA N/P 350 JAH 663 21363-7 Legionella pneumophila DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Legionella pneumophila DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method L pneumo DNA XXX Ql PCR 1 Both 488 VIR 20 L pneumophila DNA ams8174383 JAH EI EI XXX-L pneumophila DNA Legionella pneumophila DNA Legionella pneumophila DNA N/P 350 JAH 663 21363-7 Legionella pneumophila DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Legionella pneumophila DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method L pneumo DNA XXX Ql PCR 1 Both 494 VIR 20 L pneumophila DNA ams8174390 JAH EI EI XXX-L pneumophila DNA Legionella pneumophila DNA Legionella pneumophila DNA N/P 350 JAH 663 21363-7 Legionella pneumophila DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Legionella pneumophila DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method L pneumo DNA XXX Ql PCR 1 Both 1557 VIR 20 Legionella pneumophila DNA ams8177325 JAH EI EI XXX-L pneumophila DNA Legionella pneumophila DNA Legionella pneumophila DNA N/P QuantStudio 5 fast-track diagnostics 350 JAH 663 21363-7 Legionella pneumophila DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Legionella pneumophila DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method L pneumo DNA XXX Ql PCR 1 Both 983 VIR 20 Legionella ag uriinist ams8173551 JAH JAH JAH U-L pneumophila Ag Legionella pneumophila Ag uriinis Legionella pneumophila antigeen uriinis N/P 351 JAH 616 31868-3 Legionella pneumophila 1 Ag ACnc Pt Urine Ord MICRO Legionella pneumophila 1 Ag [Presence] in Urine L pneumo1 Ag Ur Ql 1 Both 1529 VIR 20 Legionella pneumophila Ag uriinis ams8177149 JAH JAH EI U-L pneumophila Ag Legionella pneumophila Ag uriinis Legionella pneumophila antigeen uriinis N/P 351 JAH 616 31868-3 Legionella pneumophila 1 Ag ACnc Pt Urine Ord MICRO Legionella pneumophila 1 Ag [Presence] in Urine L pneumo1 Ag Ur Ql 1 Both 730 VIR 20 Legionella pneumophila 1-7 IgM seerumis ams8174106 JAH JAH JAH S,P-L pneumophila 1-7 IgM Legionella pneumophila 1-7 IgM Legionella pneumophila serotüüpide 1-7 vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 352 JAH 617 49914-5 Legionella pneumophila 1+2+3+4+5+6 Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord MICRO Legionella pneumophila 1+2+3+4+5+6 IgM Ab [Presence] in Serum L pneumo pool 1-6 IgM Ser Ql 1 Both 21,1139 741 VIR 20 Legionella pneumophila 1-7 IgG seerumis ams8174107 JAH JAH JAH S,P-L pneumophila 1-7 IgG Legionella pneumophila 1-7 IgG Legionella pneumophila serotüüpide 1-7 vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 354 JAH 618 49913-7 Legionella pneumophila Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord MICRO Legionella pneumophila IgG Ab [Presence] in Serum L pneumo IgG Ser Ql 1 Both 18,3552 480 VIR 20 M pneumoniae DNA ams8174374 JAH EI EI XXX-M pneumoniae DNA Mycoplasma pneumoniae DNA Mycoplasma pneumoniae DNA N/P 357 JAH 664 29257-3 Mycoplasma pneumoniae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma pneumoniae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method M pneumo DNA XXX Ql PCR 1 Both 486 VIR 20 M pneumoniae DNA ams8174381 JAH EI EI XXX-M pneumoniae DNA Mycoplasma pneumoniae DNA Mycoplasma pneumoniae DNA N/P 357 JAH 664 29257-3 Mycoplasma pneumoniae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma pneumoniae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method M pneumo DNA XXX Ql PCR 1 Both 492 VIR 20 M pneumoniae DNA ams8174388 JAH EI EI XXX-M pneumoniae DNA Mycoplasma pneumoniae DNA Mycoplasma pneumoniae DNA N/P 357 JAH 664 29257-3 Mycoplasma pneumoniae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma pneumoniae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method M pneumo DNA XXX Ql PCR 1 Both 1549 VIR 20 Mycoplasma pneumoniae DNA ams8177618 JAH EI EI XXX-M pneumoniae DNA Mycoplasma pneumoniae DNA Mycoplasma pneumoniae DNA N/P QuantStudio 5 fast-track diagnostics 357 JAH 664 29257-3 Mycoplasma pneumoniae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma pneumoniae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method M pneumo DNA XXX Ql PCR 1 Both 1559 VIR 20 Mycoplasma pneumoniae DNA ams8177323 JAH EI EI XXX-M pneumoniae DNA Mycoplasma pneumoniae DNA Mycoplasma pneumoniae DNA N/P QuantStudio 5 fast-track diagnostics 357 JAH 664 29257-3 Mycoplasma pneumoniae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma pneumoniae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method M pneumo DNA XXX Ql PCR 1 Both 36 VIR 20 M. pneumoniae, IgA ams8175614 JAH JAH EI S,P-M pneumoniae IgA Mycoplasma pneumoniae IgA Mycoplasma pneumoniae vastane IgA seerumis/plasmas N/Pp/P 358 JAH 1532 26684-1 Mycoplasma pneumoniae Ab.IgA ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Mycoplasma pneumoniae IgA Ab [Presence] in Serum by Immunoassay M pneumo IgA Ser Ql EIA 1 Both 37 VIR 20 M. pneumoniae, IgM ams8175615 JAH JAH EI S,P-M pneumoniae IgM Mycoplasma pneumoniae IgM Mycoplasma pneumoniae vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 360 JAH 1534 5257-1 Mycoplasma pneumoniae Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Mycoplasma pneumoniae IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay M pneumo IgM Ser Ql EIA 1 Both 35 VIR 20 M. pneumoniae, IgG QN ams8175613 JAH JAH EI S,P-M pneumoniae IgG QN Mycoplasma pneumoniae IgG QN Mycoplasma pneumoniae vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L RU/ml Alegria Orgentec 363 JAH 1533 5255-5 Mycoplasma pneumoniae Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO Mycoplasma pneumoniae IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay M pneumo IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 481 VIR 20 C pneumoniae DNA ams8174375 JAH EI EI XXX-C pneumoniae DNA Chlamydophila pneumoniae DNA Chlamydophila pneumoniae DNA N/P 366 JAH 661 34645-2 Chlamydophila pneumoniae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Chlamydophila pneumoniae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C pneum DNA XXX Ql PCR 1 Both 487 VIR 20 C pneumoniae DNA ams8174382 JAH EI EI XXX-C pneumoniae DNA Chlamydophila pneumoniae DNA Chlamydophila pneumoniae DNA N/P 366 JAH 661 34645-2 Chlamydophila pneumoniae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Chlamydophila pneumoniae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C pneum DNA XXX Ql PCR 1 Both 493 VIR 20 C pneumoniae DNA ams8174389 JAH EI EI XXX-C pneumoniae DNA Chlamydophila pneumoniae DNA Chlamydophila pneumoniae DNA N/P 366 JAH 661 34645-2 Chlamydophila pneumoniae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Chlamydophila pneumoniae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C pneum DNA XXX Ql PCR 1 Both 907 VIR 20 Chlamydia pneumoniae kurgukaapest, PCR ams8173106 JAH JAH JAH XXX-C pneumoniae DNA Chlamydophila pneumoniae DNA Chlamydophila pneumoniae DNA N/P 366 JAH 661 34645-2 Chlamydophila pneumoniae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Chlamydophila pneumoniae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C pneum DNA XXX Ql PCR 1 Both 1558 VIR 20 Chlamydophila pneumoniae DNA ams8177324 JAH EI EI XXX-C pneumoniae DNA Chlamydophila pneumoniae DNA Chlamydophila pneumoniae DNA N/P QuantStudio 5 fast-track diagnostics 366 JAH 661 34645-2 Chlamydophila pneumoniae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Chlamydophila pneumoniae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C pneum DNA XXX Ql PCR 1 Both 5 VIR 20 C. pneumoniae, IgA antikehad ams8174118 JAH JAH EI S,P-C pneumoniae IgA Chlamydophila pneumoniae IgA Chlamydophila pneumoniae vastane IgA seerumis/plasmas N/Pp/P 367 JAH 516 44982-7 Chlamydophila pneumoniae Ab.IgA ACnc Pt Ser Ord MICRO Chlamydophila pneumoniae IgA Ab [Presence] in Serum C pneum IgA Ser Ql 1 Both 8 VIR 20 C. pneumoniae, IgM antikehad ams8174120 JAH JAH EI S,P-C pneumoniae IgM Chlamydophila pneumoniae IgM Chlamydophila pneumoniae vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P S/CO 369 JAH 517 24004-4 Chlamydophila pneumoniae Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord MICRO Chlamydophila pneumoniae IgM Ab [Presence] in Serum C pneum IgM Ser Ql 1 Both 11 VIR 20 C. pneumoniae, IgG antikehad ams8174121 JAH JAH EI S,P-C pneumoniae IgG QN Chlamydophila pneumoniae IgG QN Chlamydophila pneumoniae vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L RU/mL 372 JAH 1954 51806-8 Chlamydophila pneumoniae Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO Chlamydophila pneumoniae IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay C pneum IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 1530 VIR 20 Streptococcus pneumoniae Ag uriinis ams8177180 JAH JAH EI U-S pneumoniae Ag Streptococcus pneumoniae Ag uriinis Streptococcus penumoniae antigeen uriinis N/P 373 JAH 1538 24027-5 Streptococcus pneumoniae Ag ACnc Pt Urine Ord MICRO Streptococcus pneumoniae Ag [Presence] in Urine S pneum Ag Ur Ql 1 Both 484 VIR 20 B pertussis DNA ams8174378 JAH EI EI XXX-B pertussis DNA Bordetella pertussis DNA Bordetella pertussis DNA N/P 375 JAH 660 23826-1 Bordetella pertussis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Bordetella pertussis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method B pert DNA XXX Ql PCR 1 Both 490 VIR 20 B pertussis DNA ams8174385 JAH EI EI XXX-B pertussis DNA Bordetella pertussis DNA Bordetella pertussis DNA N/P 375 JAH 660 23826-1 Bordetella pertussis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Bordetella pertussis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method B pert DNA XXX Ql PCR 1 Both 496 VIR 20 B pertussis DNA ams8174392 JAH EI EI XXX-B pertussis DNA Bordetella pertussis DNA Bordetella pertussis DNA N/P 375 JAH 660 23826-1 Bordetella pertussis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Bordetella pertussis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method B pert DNA XXX Ql PCR 1 Both 922 VIR 20 Bordetella pertussis vastased IgA antikehad ams8172740 JAH JAH JAH S,P-B pertussis IgA Bordetella pertussis IgA Bordetella pertussis vastane IgA seerumis/plasmas N/Pp/P IU/L 377 JAH 502 29657-4 Bordetella pertussis Ab.IgA ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Bordetella pertussis IgA Ab [Presence] in Serum by Immunoassay B pert IgA Ser Ql EIA 1 Both 1524 VIR 20 Bordetella pertussis IgA QN ams8176649 JAH EI EI S,P-B pertussis IgA QN Bordetella pertussis IgA QN Bordetella pertussis vastase IgA hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 378 JAH 2874 24128-1 Bordetella pertussis.toxin Ab.IgA ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO Bordetella pertussis toxin IgA Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay B pert PT IgA Ser EIA-aCnc 1 Both 22,7958 924 VIR 20 B pertussis IgG QN ams8172741 JAH JAH JAH S,P-B pertussis IgG QN Bordetella pertussis IgG QN Bordetella pertussis vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L IU/L 381 JAH 2875 24127-3 Bordetella pertussis.toxin Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO Bordetella pertussis toxin IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay B pert PT IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 20,8934 790 VIR 20 Pneumocystis jirovecii, DNA ams8175487 JAH JAH JAH XXX-P jirovecii DNA Pneumocystis jirovecii DNA Pneumocystis jirovecii DNA N/P 386 JAH 3076 6521-9 Pneumocystis jiroveci DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Pneumocystis jiroveci DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method P jiroveci DNA XXX Ql PCR 1 Both 27,2639 843 VIR 20 Puukentsefaliidi viiruse vastased IgM antikehad, seljaajuvedelikust ams8172676 JAH JAH JAH CSF-TBEV IgM TBEV IgM liikvoris Puukentsefaliidi viiruse vastane IgM liikvoris N/Pp/P 392 JAH 668 69924-9 European tick borne encephalitis virus Ab.IgM Threshold Pt CSF Ord EIA MICRO European tick borne encephalitis virus IgM Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Immunoassay TBEV IgM CSF Ql EIA 1 Both 11,4729 870 VIR 20 TBEV IgG ams8175916 JAH JAH JAH S,P-TBEV IgG TBEV IgG Puukentsefaliidi viiruse vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 393 JAH 670 69926-4 European tick borne encephalitis virus Ab.IgG Threshold Pt Ser Ord EIA MICRO European tick borne encephalitis virus IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay TBEV IgG Ser Ql EIA 1 Both 11,4729 873 VIR 20 TBEV IgG QN ams8175917 JAH JAH JAH S,P-TBEV IgG QN TBEV IgG QN Puukentsefaliidi viiruse vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 394 JAH 671 26059-6 European tick borne encephalitis virus Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO European tick borne encephalitis virus IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay TBEV IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 1003 VIR 20 Puukentsefaliidi viiruse vastased IgG antikehad, seljaajuvedelikust ams8172675 JAH EI JAH CSF-TBEV IgG TBEV IgG liikvoris Puukentsefaliidi viiruse vastane IgG liikvoris N/Pp/P 7223617 395 JAH 672 69927-2 European tick borne encephalitis virus Ab.IgG Threshold Pt CSF Ord EIA MICRO European tick borne encephalitis virus IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Immunoassay TBEV IgG CSF Ql EIA 1 Both 11,4729 1002 VIR 20 JAH JAH JAH CSF-S-TBEV IgG-ind TBEV IgG indeks Puukentsefaliidi viiruse vastase IgG indeks QN 7223617 397 JAH 3014 69928-0 European tick borne encephalitis virus Ab.IgG index ACnc Pt Ser+CSF Qn EIA MICRO European tick borne encephalitis virus IgG Ab index [Units/volume] in Serum and CSF by Immunoassay TBEV IgG Index Ser+CSF EIA-aCnc Both 1 1004 VIR 20 TBEV IgG indeks ams8175491 JAH EI JAH CSF-S-TBEV IgG-ind TBEV IgG indeks Puukentsefaliidi viiruse vastase IgG indeks QN 7223617 397 JAH 3014 69928-0 European tick borne encephalitis virus Ab.IgG index ACnc Pt Ser+CSF Qn EIA MICRO European tick borne encephalitis virus IgG Ab index [Units/volume] in Serum and CSF by Immunoassay TBEV IgG Index Ser+CSF EIA-aCnc Both 1 842 VIR 20 Borrelia burgdorferi liikvoris ams8173893 JAH JAH JAH XXX-B burgdorferi DNA Borrelia burgdorferi DNA Borrelia burgdorferi DNA N/P 399 JAH 2847 4991-6 Borrelia burgdorferi DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 1884 MICRO Borrelia burgdorferi DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method B burgdor DNA XXX Ql PCR 1 Both 20,862 848 VIR 20 Borrelia burgdorferi, PCR ams8173040 JAH JAH JAH XXX-B burgdorferi DNA Borrelia burgdorferi DNA Borrelia burgdorferi DNA N/P 399 JAH 2847 4991-6 Borrelia burgdorferi DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 1884 MICRO Borrelia burgdorferi DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method B burgdor DNA XXX Ql PCR 1 Both 20,862 49 VIR 20 Borrelia, IgM antikehad ams8174025 JAH JAH EI S,P-B burgdorferi IgM Borrelia burgdorferi IgM Borrelia burgdorferi vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P IU/mL 401 JAH 509 40612-4 Borrelia burgdorferi Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Borrelia burgdorferi IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay B burgdor IgM Ser Ql EIA 1 Both 948 VIR 20 Borrelia burgdorferi vastsed IgM antikehad ams8173333 JAH JAH JAH S,P-B burgdorferi IgM Borrelia burgdorferi IgM Borrelia burgdorferi vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 401 JAH 509 40612-4 Borrelia burgdorferi Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Borrelia burgdorferi IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay B burgdor IgM Ser Ql EIA 1 Both 51 VIR 20 Borrelia burgdorferi IgM antikehade kinnitav test ams8174027 JAH JAH EI S,P-B burgdorferi IgM conf Borrelia burgdorferi IgM (kinnitav) Borrelia burgdorferi vastane IgM seerumis/plasmas (kinnitav uuring) N/Pp/P 403 JAH 510 6321-4 Borrelia burgdorferi Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord IB MICRO Borrelia burgdorferi IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) B burgdor IgM Ser Ql IB 1 Both 920 VIR 20 B burgdorferi IgM kinnitav ams8176090 JAH JAH JAH S,P-B burgdorferi IgM conf Borrelia burgdorferi IgM (kinnitav) Borrelia burgdorferi vastane IgM seerumis/plasmas (kinnitav uuring) N/Pp/P 403 JAH 510 6321-4 Borrelia burgdorferi Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord IB MICRO Borrelia burgdorferi IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) B burgdor IgM Ser Ql IB 1 Both 847 VIR 20 Borrelia burgdorfevii vastased IgM antikehad, seljaajuvedelikust ams8172678 JAH JAH JAH CSF-B burgdorferi IgM Borrelia burgdorferi IgM liikvoris Borrelia burgdorferi vastane IgM liikvoris N/Pp/P 404 JAH 511 22132-5 Borrelia burgdorferi Ab.IgM ACnc Pt CSF Ord MICRO Borrelia burgdorferi IgM Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid B burgdor IgM CSF Ql 1 Both 48 VIR 20 Borrelia ,IgG antikehad ams8174024 JAH JAH EI S,P-B burgdorferi IgG Borrelia burgdorferi IgG Borrelia burgdorferi vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P IU/mL 408 JAH 512 16480-6 Borrelia burgdorferi Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Borrelia burgdorferi IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay B burgdor IgG Ser Ql EIA 1 Both 861 VIR 20 Borrelia burgdorferi vastased IgG antikehad ams8175795 JAH JAH JAH S,P-B burgdorferi IgG Borrelia burgdorferi IgG Borrelia burgdorferi vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 408 JAH 512 16480-6 Borrelia burgdorferi Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Borrelia burgdorferi IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay B burgdor IgG Ser Ql EIA 1 Both 50 VIR 20 Borrelia burgdorferi IgG antikehade kinnitav test ams8174026 JAH JAH EI S,P-B burgdorferi IgG conf Borrelia burgdorferi IgG (kinnitav) Borrelia burgdorferi vastane IgG seerumis/plasmas (kinnitav uuring) N/Pp/P 410 JAH 513 6320-6 Borrelia burgdorferi Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord IB MICRO Borrelia burgdorferi IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) B burgdor IgG Ser Ql IB 1 Both 921 VIR 20 B burgdorferi IgG kinnitav ams8176091 JAH JAH JAH S,P-B burgdorferi IgG conf Borrelia burgdorferi IgG (kinnitav) Borrelia burgdorferi vastane IgG seerumis/plasmas (kinnitav uuring) N/Pp/P 410 JAH 513 6320-6 Borrelia burgdorferi Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord IB MICRO Borrelia burgdorferi IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) B burgdor IgG Ser Ql IB 1 Both 1005 VIR 20 JAH JAH JAH CSF-B burgdorferi IgG Borrelia burgdorferi IgG liikvoris Borrelia burgdorferi vastane IgG liikvoris N/Pp/P 7223619 411 JAH 514 22125-9 Borrelia burgdorferi Ab.IgG ACnc Pt CSF Ord MICRO Borrelia burgdorferi IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid B burgdor IgG CSF Ql 1 Both 1006 VIR 20 Borrelia burgdorferi IgG antikehad, seljaajuvedelikust ams8172677 JAH EI JAH CSF-B burgdorferi IgG Borrelia burgdorferi IgG liikvoris Borrelia burgdorferi vastane IgG liikvoris N/Pp/P RU/mL 7223619 411 JAH 514 22125-9 Borrelia burgdorferi Ab.IgG ACnc Pt CSF Ord MICRO Borrelia burgdorferi IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid B burgdor IgG CSF Ql 1 Both 1007 VIR 20 B.burgdorferi IgG indeks ams8175490 JAH EI JAH CSF-S-B burgdorferi IgG-ind Borrelia burgdorferi IgG indeks Borrelia burgdorferi vastase IgG indeks QN 7223619 414 JAH 1976 47304-1 Borrelia burgdorferi Ab.IgG index ACnc Pt Ser+CSF Qn MICRO Borrelia burgdorferi IgG Ab index [Units/volume] in Serum & CSF B burgdor IgG Index Ser+CSF-aCnc 1 Both 1550 VIR 20 Parehoviiruse RNA ams8177619 JAH EI EI XXX-Parechovirus RNA Parehoviiruse RNA Parehoviiruse RNA N/P QuantStudio 5 fast-track diagnostics 421 JAH 4164 51669-0 Human parechovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human parechovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HPeV RNA XXX Ql PCR 1 Both 18,8174 510 VIR 20 Enteroviiruste RNA ams8174448 JAH EI EI XXX-Enterovirus RNA Enteroviiruste RNA Enteroviiruste RNA N/P 422 JAH 1651 29591-5 Enterovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Enterovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method EV RNA XXX Ql PCR 1 Both 835 VIR 20 Enteroviiruse RNA liikvoris PCR meetodil ams8173887 JAH JAH JAH XXX-Enterovirus RNA Enteroviiruste RNA Enteroviiruste RNA N/P 422 JAH 1651 29591-5 Enterovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Enterovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method EV RNA XXX Ql PCR 1 Both 836 VIR 20 Enteroviirused, rektaalkaapest ams8173888 JAH JAH JAH XXX-Enterovirus RNA Enteroviiruste RNA Enteroviiruste RNA N/P 422 JAH 1651 29591-5 Enterovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Enterovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method EV RNA XXX Ql PCR 1 Both 838 VIR 20 Enteroviirused, väljaheitest, PCR ams8173889 JAH JAH JAH XXX-Enterovirus RNA Enteroviiruste RNA Enteroviiruste RNA N/P 422 JAH 1651 29591-5 Enterovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Enterovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method EV RNA XXX Ql PCR 1 Both 845 VIR 20 Enteroviiruse RNA seerumis PCR meetodil ams8173894 JAH JAH JAH XXX-Enterovirus RNA Enteroviiruste RNA Enteroviiruste RNA N/P 422 JAH 1651 29591-5 Enterovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Enterovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method EV RNA XXX Ql PCR 1 Both 980 VIR 20 Enteroviirused (kompleks), RNA ams8173535 JAH JAH JAH XXX-Enterovirus RNA Enteroviiruste RNA Enteroviiruste RNA N/P 422 JAH 1651 29591-5 Enterovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Enterovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method EV RNA XXX Ql PCR 1 Both 1551 VIR 20 Enteroviiruste RNA ams8177620 JAH EI EI XXX-Enterovirus RNA Enteroviiruste RNA Enteroviiruste RNA N/P QuantStudio 5 fast-track diagnostics 422 JAH 1651 29591-5 Enterovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Enterovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method EV RNA XXX Ql PCR 1 Both 1808 VIR 20 Adeno-, entero-, metapneumo-, paragripiviiruse RNA/DNA paneel shk7226901 Enteroviiruste RNA ams8180131 JAH EI JAH XXX-Enterovirus RNA Enteroviiruste RNA Enteroviiruste RNA N/P 422 JAH 1651 29591-5 Enterovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Enterovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method EV RNA XXX Ql PCR 1 Both 623 VIR 20 Enteroviiruse Ag roojast ams8173941 JAH JAH EI St-Enterovirus Ag Enteroviiruse Ag roojas Enteroviiruse antigeen roojas N/P 423 JAH 1540 70065-8 Enterovirus Ag Threshold Pt Stool Ord EIA MICRO Enterovirus Ag [Presence] in Stool by Immunoassay EV Ag Stl Ql EIA 1 Both 11,4729 875 VIR 20 Enteroviirused IgM ams8173080 JAH JAH JAH S,P-Enterovirus IgM Enteroviiruste IgM Enteroviirustevastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 425 JAH 553 70009-6 Enterovirus Ab.IgM Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA MICRO Enterovirus IgM Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay EV IgM SerPl Ql EIA 1 Both 11,4729 877 VIR 20 Enteroviirused IgG ams8173081 JAH JAH JAH S,P-Enterovirus IgG Enteroviiruste IgG Enteroviirustevastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 428 JAH 555 70011-2 Enterovirus Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA MICRO Enterovirus IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay EV IgG SerPl Ql EIA 1 Both 11,4729 928 VIR 20 Coxsackie viiruse IgM ams8176109 JAH JAH JAH S,P-Coxsackie virus IgM Coxsackie viiruse IgM Coxsackie viiruse vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 431 JAH 539 70012-0 Coxsackievirus Ab.IgM Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA MICRO Coxsackievirus IgM Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay CV IgM SerPl Ql EIA 1 Both 16,3154 927 VIR 20 Coxsackie viiruse IgG ams8176108 JAH JAH JAH S,P-Coxsackie virus IgG Coxsackie viiruse IgG Coxsackie viiruse vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 432 JAH 540 70013-8 Coxsackievirus Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA MICRO Coxsackievirus IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay CV IgG SerPl Ql EIA 1 Both 16,3154 616 VIR 20 Helicobacter pylori antigeen, roojast ams8173524 JAH JAH EI St-H pylori Ag Helicobacter pylori Ag roojas Helicobacter pylori antigeen roojas N/P 438 JAH 1539 31843-6 Helicobacter pylori Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Helicobacter pylori Ag [Presence] in Stool H pylori Ag Stl Ql 1 Both 937 VIR 20 H pylori IgA ams8176133 JAH JAH JAH S,P-H pylori IgA Helicobacter pylori IgA Helicobacter pylori vastane IgA seerumis/plasmas N/Pp/P 439 JAH 567 16125-7 Helicobacter pylori Ab.IgA ACnc Pt Ser Ord MICRO Helicobacter pylori IgA Ab [Presence] in Serum H pylori IgA Ser Ql 1 Both 1814 VIR 20 Helicobacter pylori IgA QN ams8180207 JAH JAH EI S,P-H pylori IgA QN Helicobacter pylori IgA QN Helicobacter pylori vastase IgA hulk seerumis/plasmas QN kU/L U/mL Alegria Orgentec 440 JAH 3943 7901-2 Helicobacter pylori Ab.IgA ACnc Pt Ser Qn 3 MICRO Helicobacter pylori IgA Ab [Units/volume] in Serum H pylori IgA Ser-aCnc 1 Both 9,2179 938 VIR 20 H pylori IgG ams8176134 JAH JAH JAH S,P-H pylori IgG Helicobacter pylori IgG Helicobacter pylori vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 441 JAH 568 17859-0 Helicobacter pylori Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA 0,01% MICRO Helicobacter pylori IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay H pylori IgG Ser Ql EIA 1 Both 1815 VIR 20 Helicobacter pylori IgG QN ams81802206 JAH JAH EI S,P-H pylori IgG QN Helicobacter pylori IgG QN Helicobacter pylori vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L U/mL Alegria Orgentec 442 JAH 569 7902-0 Helicobacter pylori Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn 8 MICRO Helicobacter pylori IgG Ab [Units/volume] in Serum H pylori IgG Ser-aCnc 1 Both 23,2445 1570 VIR 20 Sooleviiruste RNA/DNA paneel shk7225544 JAH JAH EI XXX-EntericVir RNA/DNA panel Sooleviiruste RNA/DNA paneel Sooleviiruste RNA/DNA täpsustamata materjalis (paneel) Paneel QuantStudio 5 fast-track diagnostics 445 EI/Paneel 3866 L-3866 633 VIR 20 Rotaviiruse Ag roojas ams8173144 JAH JAH EI St-Rotavirus Ag Rotaviiruse Ag roojas Rotaviiruse antigeen roojas N/P 447 JAH 674 17547-1 Rotavirus Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Rotavirus Ag [Presence] in Stool RV Ag Stl Ql 1 Both 1 VIR 20 Adenoviiruse antigeen (sg 40,41) ams8173143 JAH JAH EI St-Adenovirus 40,41 Ag Adenoviiruse 40,41 Ag roojas Inimese adenoviiruse alatüüpide 40 ja 41 antigeen roojas N/P 449 JAH 496 31709-9 Adenovirus 40+41 Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Adenovirus 40+41 Ag [Presence] in Stool HAdV40+41 Ag Stl Ql 1 Both 632 VIR 20 Adenoviiruse antigeen (sg 40,41) ams8173143 JAH JAH EI St-Adenovirus 40,41 Ag Adenoviiruse 40,41 Ag roojas Inimese adenoviiruse alatüüpide 40 ja 41 antigeen roojas N/P 449 JAH 496 31709-9 Adenovirus 40+41 Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Adenovirus 40+41 Ag [Presence] in Stool HAdV40+41 Ag Stl Ql 1 Both 1850 VIR 20 Noroviiruse RNA shk7227288 JAH JAH EI XXX-Norovirus RNA Noroviiruse RNA Noroviiruse RNA N/P 450 JAH 2520 56748-7 Norovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Norovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method Norovirus RNA XXX Ql PCR 1 Both 29,0293 1571 VIR 20 Noroviiruse GI RNA ams8177638 JAH EI EI XXX-Norovirus GI RNA Noroviiruse GI RNA Noroviiruse GI RNA N/P QuantStudio 5 fast-track diagnostics 451 JAH 4030 54905-5 Norovirus Genogroup I RNA PrThr Pt Stool Ord Probe.amp.tar MICRO Norovirus Genogroup I RNA [Presence] in Stool by Probe and target amplification method Norovirus GI RNA Stl Ql PCR 1 Both 26,9294 1851 VIR 20 Noroviiruse RNA shk7227288 Noroviiruse GI RNA ams8180770 JAH JAH EI XXX-Norovirus GI RNA Noroviiruse GI RNA Noroviiruse GI RNA N/P 451 JAH 4030 54905-5 Norovirus Genogroup I RNA PrThr Pt Stool Ord Probe.amp.tar MICRO Norovirus Genogroup I RNA [Presence] in Stool by Probe and target amplification method Norovirus GI RNA Stl Ql PCR 1 Both 26,9294 1572 VIR 20 Noroviiruse GII RNA ams8177639 JAH EI EI XXX-Norovirus GII RNA Noroviiruse GII RNA Noroviiruse GII RNA N/P QuantStudio 5 fast-track diagnostics 452 JAH 4031 54906-3 Norovirus Genogroup II RNA PrThr Pt Stool Ord Probe.amp.tar MICRO Norovirus Genogroup II RNA [Presence] in Stool by Probe and target amplification method Norovirus GII RNA Stl Ql PCR 1 Both 26,9294 1852 VIR 20 Noroviiruse RNA shk7227288 Noroviiruse GII RNA ams8180771 JAH JAH EI XXX-Norovirus GII RNA Noroviiruse GII RNA Noroviiruse GII RNA N/P 452 JAH 4031 54906-3 Norovirus Genogroup II RNA PrThr Pt Stool Ord Probe.amp.tar MICRO Norovirus Genogroup II RNA [Presence] in Stool by Probe and target amplification method Norovirus GII RNA Stl Ql PCR 1 Both 26,9294 621 VIR 20 Noroviiruse Ag roojas ams8173656 JAH JAH EI St-Norovirus Ag Noroviiruse Ag roojas Noroviiruse antigeen roojas N/P 453 JAH 652 49117-5 Norovirus Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Norovirus Ag [Presence] in Stool Norovirus Ag Stl Ql 1 Both 1573 VIR 20 Astroviiruse RNA ams8177640 JAH EI EI XXX-Astrovirus RNA Astroviiruse RNA Astroviiruse RNA N/P QuantStudio 5 fast-track diagnostics 454 JAH 2518 69938-9 Astrovirus RNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Astrovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HAstV RNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 962 VIR 20 Astroviiruse antigeen ams8173424 JAH JAH JAH St-Astrovirus Ag Astroviiruse Ag roojas Astroviiruse antigeen roojas N/P 455 JAH 501 7810-5 Astrovirus Ag ACnc Pt Stool Ord EIA MICRO Astrovirus Ag [Presence] in Stool by Immunoassay HAstV Ag Stl Ql EIA 1 Both 1575 VIR 20 Sapoviiruse RNA ams8177643 JAH EI EI XXX-Sapovirus RNA Sapoviiruse RNA Sapoviiruse RNA N/P QuantStudio 5 fast-track diagnostics 456 JAH 5437 72111-8 Sapovirus RNA PrThr Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Sapovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by NAA with probe detection Sapovirus RNA XXX Ql NAA+probe 1 Both 1560 VIR 20 Soolebakterite DNA laiendatud paneel roojas shk7225545 JAH JAH EI St-EntericBac DNA panel broad Soolebakterite DNA laiendatud paneel roojas Soolebakterite DNA roojas (laiendatud paneel) Paneel QuantStudio 5 fast-track diagnostics 458 EI/Paneel 4994 L-4994 1562 VIR 20 Campylobacter DNA ams8177646 JAH EI EI XXX-Campylobacter DNA Campylobacter DNA Campylobacter DNA N/P QuantStudio 5 fast-track diagnostics 459 JAH 2513 49614-1 Campylobacter sp DNA Prid Pt XXX Nom Probe.amp.tar MICRO Campylobacter sp DNA [Identifier] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method Campylobacter DNA XXX PCR 1 Both 23,3607 638 VIR 20 Campylobacter sp. (antigeen) ams8174517 JAH JAH EI St-Campylobacter Ag Campylobacter Ag roojas Campylobacter spp. antigeen roojas N/P 461 JAH 2938 57768-4 Campylobacter jejuni+Campylobacter coli Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Campylobacter jejuni+Campylobacter coli Ag [Presence] in Stool C jejuni+C coli Ag Stl Ql 1 Both 11,4393 765 VIR 20 Campylobacter sp. IgM seerumist ams8174142 JAH EI EI S,P-Campylobacter IgM Campylobacter IgM Campylobacter-vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 463 JAH 529 46987-4 Helicobacter pylori Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Helicobacter pylori IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay H pylori IgM Ser Ql EIA 1 Both 18,2525 949 VIR 20 Campylobacter sp. IgG antikehad ams8173355 JAH EI EI S,P-Campylobacter IgG Campylobacter IgG Campylobacter-vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 464 JAH 530 40617-3 Campylobacter sp Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Campylobacter sp IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay Campylobacter IgG Ser Ql EIA 1 Both 1566 VIR 20 Yersinia enterocolitica DNA roojas ams8177650 JAH EI EI St-Y enterocolitica DNA Yersinia enterocolitica DNA roojas Yersinia enterocolitica DNA roojas N/P QuantStudio 5 fast-track diagnostics 468 JAH 3468 82202-3 Yersinia enterocolitica DNA PrThr Pt Stool Ord Non-probe.amp.tar MICRO Yersinia enterocolitica DNA [Presence] in Stool by NAA with non-probe detection Y enterocol DNA Stl Ql NAA+non-probe 1 Both 17,056 880 VIR 20 Y enterocolitica 03 Ab tiiter ams8175967 JAH JAH JAH S,P-Y enterocolitica 03 Ab titr Yersinia enterocolitica 03 Ab tiiter Yersinia enerocolitica 03 vastaste antikehade tiiter seerumis/plasmas Tekst 470 JAH 704 6959-1 Yersinia enterocolitica O3 Ab Titr Pt Ser Qn {titer} titer MICRO Yersinia enterocolitica O3 Ab [Titer] in Serum Y enteroO3 Ab Titr Ser 1 Both 862 VIR 20 Yersinia pseudotuberculosise vastased antikehad ams8175796 JAH JAH JAH S,P-Y pseudotuberculosis Ab titr Yersinia pseudotuberculosis Ab tiiter Yersinia pseudotuberculosis vastaste antikehade tiiter seerumis/plasmas Tekst 472 JAH 706 6967-4 Yersinia pseudotuberculosis Ab Titr Pt Ser Qn {titer} titer MICRO Yersinia pseudotuberculosis Ab [Titer] in Serum Y pseudoTB Ab Titr Ser 1 Both 1565 VIR 20 Shigella DNA ams8177649 JAH EI EI XXX-Shigella DNA Shigella DNA Shigella DNA N/P QuantStudio 5 fast-track diagnostics 475 JAH 2515 46455-2 Shigella sp DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Shigella sp DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method Shigella DNA XXX Ql PCR 1 Both 25,4339 987 VIR 20 Shigella flexneri 1-5 vastased antikehad vereseerumist ams8172899 JAH JAH JAH S,P-S flexneri 1-5 Ab titr Shigella flexneri 1-5 Ab tiiter Shigella flexneri serotüüpide 1-5 vastaste antikehade tiiter seerumis/plasmas Tekst 479 JAH 682 22539-1 Shigella flexneri Ab Titr Pt Ser Qn {titer} titer MICRO Shigella flexneri Ab [Titer] in Serum S flexneri Ab Titr Ser 1 Both 21,4079 988 VIR 20 Shigella flexneri 6 vastased antikehad ams8172900 JAH JAH JAH S,P-S flexneri 6 Ab titr Shigella flexneri 6 Ab tiiter Shigella flexneri serotüüp 6 vastaste antikehade tiiter seerumis/plasmas Tekst 480 JAH 3282 A-3282 989 VIR 20 Shigella sonnei vastased antikehad ams8172901 JAH JAH JAH S,P-S sonnei Ab titr Shigella sonnei Ab tiiter Shigella sonnei vastaste antikehade tiiter seerumis/plasmas Tekst 481 JAH 684 22540-9 Shigella sonnei Ab Titr Pt Ser Qn {titer} titer MICRO Shigella sonnei Ab [Titer] in Serum S sonnei Ab Titr Ser 1 Both 1561 VIR 20 STEC DNA roojas ams8177645 JAH EI EI St-STEC DNA STEC DNA roojas Shigatoksiini tootva Escherichia coli (STEC) DNA roojas N/P QuantStudio 5 fast-track diagnostics 488 JAH 4057 33764-2 Shiga toxin stx gene Prid Pt XXX Nom Probe.amp.tar MICRO Shiga toxin stx gene [Identifier] in Unspecified specimen by NAA with probe detection Shiga toxin stx gene XXX NAA+probe 1 Both 1564 VIR 20 Salmonella DNA ams8177648 JAH EI EI XXX-Salmonella DNA Salmonella DNA Salmonella DNA N/P QuanntStudio 5 fast-track diagnostics 494 JAH 2514 49612-5 Salmonella sp DNA Prid Pt XXX Nom Probe.amp.tar MICRO Salmonella sp DNA [Identifier] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method Salmonella DNA XXX PCR 1 Both 22,5319 990 VIR 20 Salmonella sp. vastased antikehad vereseerumist ams8172902 JAH JAH JAH S,P-Salmonella Ab titr Salmonella Ab tiiter Salmonella-vastaste antikehade tiiter seerumis/plasmas Tekst 497 JAH 685 22527-6 Salmonella sp Ab Titr Pt Ser Qn {titer} titer MICRO Salmonella sp Ab [Titer] in Serum Salmonella Ab Titr Ser 1 Both 447 VIR 20 Paneel 2 DNA tupekaapest ams8174278 EI EI EI XXX-STDI DNA panel STLI DNA paneel Sugulisel teel levivate infektsioonitekitajate DNA (paneel) Paneel 506 EI/Paneel 2999 L-2999 459 VIR 20 Paneel 2 DNA emakakaelakanalikaapest ams8174292 EI EI EI XXX-STDI DNA panel STLI DNA paneel Sugulisel teel levivate infektsioonitekitajate DNA (paneel) Paneel 506 EI/Paneel 2999 L-2999 471 VIR 20 Paneel 2 DNA ureetrast ams8174308 EI EI EI XXX-STDI DNA panel STLI DNA paneel Sugulisel teel levivate infektsioonitekitajate DNA (paneel) Paneel 506 EI/Paneel 2999 L-2999 440 VIR 20 Paneel 1 DNA tupekaapest ams8174269 EI EI EI XXX-STDI DNA panel broad STLI DNA laiendatud paneel Sugulisel teel levivate infektsioonitekitajate DNA täpsustamata materjalis (laiendatud paneel) Paneel 507 EI/Paneel 3000 L-3000 452 VIR 20 Paneel 1 DNA emakakaelakanalikaapest ams8174283 EI EI EI XXX-STDI DNA panel broad STLI DNA laiendatud paneel Sugulisel teel levivate infektsioonitekitajate DNA täpsustamata materjalis (laiendatud paneel) Paneel 507 EI/Paneel 3000 L-3000 464 VIR 20 Paneel 1 DNA ureetrast ams8174301 EI EI EI XXX-STDI DNA panel broad STLI DNA laiendatud paneel Sugulisel teel levivate infektsioonitekitajate DNA täpsustamata materjalis (laiendatud paneel) Paneel 507 EI/Paneel 3000 L-3000 1273 VIR 20 JAH JAH JAH XXX-STDI DNA ulcer panel STLI DNA haavandi paneel Sugulisel teel levivate infektsioonitekitajate DNA (haavandi paneel) Paneel 7224521 508 EI/Paneel 3001 L-3001 15 VIR 20 C trachomatis DNA emakakaelakanalikaapest ams8172596 JAH JAH EI XXX-C trachomatis DNA Chlamydia trachomatis DNA Chlamydia trachomatis DNA N/P QantStudio 5 FastTrack diagnostics 514 JAH 2143 21613-5 Chlamydia trachomatis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1312% MICRO Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C trach DNA XXX Ql PCR 1 Both 209 VIR 20 C trachomatis DNA ureetrast ams8177661 JAH JAH EI XXX-C trachomatis DNA Chlamydia trachomatis DNA Chlamydia trachomatis DNA N/P QantStudio 5 FastTrack diagnostics 514 JAH 2143 21613-5 Chlamydia trachomatis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1312% MICRO Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C trach DNA XXX Ql PCR 1 Both 445 VIR 20 C trachomatis ams8174274 EI EI EI XXX-C trachomatis DNA Chlamydia trachomatis DNA Chlamydia trachomatis DNA N/P 514 JAH 2143 21613-5 Chlamydia trachomatis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1312% MICRO Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C trach DNA XXX Ql PCR 1 Both 457 VIR 20 C trachomatis ams8174288 EI EI EI XXX-C trachomatis DNA Chlamydia trachomatis DNA Chlamydia trachomatis DNA N/P 514 JAH 2143 21613-5 Chlamydia trachomatis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1312% MICRO Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C trach DNA XXX Ql PCR 1 Both 469 VIR 20 C trachomatis ams8174306 EI EI EI XXX-C trachomatis DNA Chlamydia trachomatis DNA Chlamydia trachomatis DNA N/P 514 JAH 2143 21613-5 Chlamydia trachomatis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1312% MICRO Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C trach DNA XXX Ql PCR 1 Both 740 VIR 20 C trachomatis DNA tupekaapest ams8172577 JAH JAH EI XXX-C trachomatis DNA Chlamydia trachomatis DNA Chlamydia trachomatis DNA N/P QantStudio 5 FastTrack diagnostics 514 JAH 2143 21613-5 Chlamydia trachomatis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1312% MICRO Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C trach DNA XXX Ql PCR 1 Both 851 VIR 20 Chlamydia trachomatis ams8173042 JAH JAH JAH XXX-C trachomatis DNA Chlamydia trachomatis DNA Chlamydia trachomatis DNA N/P 514 JAH 2143 21613-5 Chlamydia trachomatis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1312% MICRO Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C trach DNA XXX Ql PCR 1 Both 884 VIR 20 Chlamydia trachomatis liigesevedelikus ams8176442 JAH JAH EI XXX-C trachomatis DNA Chlamydia trachomatis DNA Chlamydia trachomatis DNA N/P QantStudio 5 FastTrack diagnostics 514 JAH 2143 21613-5 Chlamydia trachomatis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1312% MICRO Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C trach DNA XXX Ql PCR 1 Both 895 VIR 20 Chlamydia pneumoniae ams8173101 JAH JAH JAH XXX-C trachomatis DNA Chlamydia trachomatis DNA Chlamydia trachomatis DNA N/P 514 JAH 2143 21613-5 Chlamydia trachomatis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1312% MICRO Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C trach DNA XXX Ql PCR 1 Both 905 VIR 20 Chlamydia trachomatis kurgukaapest, PCR ams8173105 JAH JAH JAH XXX-C trachomatis DNA Chlamydia trachomatis DNA Chlamydia trachomatis DNA N/P 514 JAH 2143 21613-5 Chlamydia trachomatis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1312% MICRO Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C trach DNA XXX Ql PCR 1 Both 1274 VIR 20 Chlamydia trachomatis ams8174556 JAH EI JAH XXX-C trachomatis DNA Chlamydia trachomatis DNA Chlamydia trachomatis DNA N/P 7224521 514 JAH 2143 21613-5 Chlamydia trachomatis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1312% MICRO Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C trach DNA XXX Ql PCR 1 Both 1796 VIR 20 Chlamydia trachomatis DNA ams8180119 JAH JAH EI XXX-C trachomatis DNA Chlamydia trachomatis DNA Chlamydia trachomatis DNA N/P 514 JAH 2143 21613-5 Chlamydia trachomatis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1312% MICRO Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C trach DNA XXX Ql PCR 1 Both 1854 VIR 20 Chlamydia trachomatis DNA ams8180853 JAH JAH EI XXX-C trachomatis DNA Chlamydia trachomatis DNA Chlamydia trachomatis DNA N/P 514 JAH 2143 21613-5 Chlamydia trachomatis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1312% MICRO Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C trach DNA XXX Ql PCR 1 Both 898 VIR 20 Chlamydia trachomatise vastased IgA antikehad ams8172719 JAH JAH JAH S,P-C trachomatis IgA Chlamydia trachomatis IgA Chlamydia trachomatis vastane IgA seerumis/plasmas N/Pp/P 517 JAH 526 45005-6 Chlamydia trachomatis Ab.IgA ACnc Pt Ser Ord MICRO Chlamydia trachomatis IgA Ab [Presence] in Serum C trach IgA Ser Ql 1 Both 904 VIR 20 Chlamydia trachomatise vastased IgM antikehad ams8172721 JAH JAH JAH S,P-C trachomatis IgM Chlamydia trachomatis IgM Chlamydia trachomatis vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 519 JAH 527 40710-6 Chlamydia trachomatis Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Chlamydia trachomatis IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay C trach IgM Ser Ql EIA 1 Both 901 VIR 20 Chlamydia trachomatise vastased IgG antikehad ams8172720 JAH JAH JAH S,P-C trachomatis IgG Chlamydia trachomatis IgG Chlamydia trachomatis vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 521 JAH 528 45135-1 Chlamydia trachomatis Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Chlamydia trachomatis IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay C trach IgG Ser Ql EIA 1 Both 13 VIR 20 N gonorrhoeae DNA tupekaapest ams8172595 JAH JAH EI XXX-N gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA N/P QantStudio 5 FastTrack diagnostics 523 JAH 2144 24111-7 Neisseria gonorrhoeae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1483% MICRO Neisseria gonorrhoeae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea DNA XXX Ql PCR 1 Both 21 VIR 20 N gonorrhoeae DNA emakakaelakanalikaapest ams8172602 JAH JAH EI XXX-N gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA N/P QantStudio 5 FastTrack diagnostics 523 JAH 2144 24111-7 Neisseria gonorrhoeae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1483% MICRO Neisseria gonorrhoeae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea DNA XXX Ql PCR 1 Both 32 VIR 20 N gonorrhoeae DNA ureetrast ams8172616 JAH JAH EI XXX-N gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA N/P QantStudio 5 FastTrack diagnostics 523 JAH 2144 24111-7 Neisseria gonorrhoeae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1483% MICRO Neisseria gonorrhoeae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea DNA XXX Ql PCR 1 Both 446 VIR 20 N gonorrhoeae ams8174275 EI EI EI XXX-N gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA N/P 523 JAH 2144 24111-7 Neisseria gonorrhoeae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1483% MICRO Neisseria gonorrhoeae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea DNA XXX Ql PCR 1 Both 458 VIR 20 N gonorrhoeae ams8174289 EI EI EI XXX-N gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA N/P 523 JAH 2144 24111-7 Neisseria gonorrhoeae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1483% MICRO Neisseria gonorrhoeae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea DNA XXX Ql PCR 1 Both 470 VIR 20 N gonorrhoeae ams8174307 EI EI EI XXX-N gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA N/P 523 JAH 2144 24111-7 Neisseria gonorrhoeae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1483% MICRO Neisseria gonorrhoeae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea DNA XXX Ql PCR 1 Both 885 VIR 20 Neisseria gonorrhoeae liigesevedelikus ams8176440 JAH JAH EI XXX-N gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA N/P QantStudio 5 FastTrack diagnostics 523 JAH 2144 24111-7 Neisseria gonorrhoeae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1483% MICRO Neisseria gonorrhoeae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea DNA XXX Ql PCR 1 Both 886 VIR 20 Neisseria gonorrhoeae ams8173097 JAH JAH JAH XXX-N gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA N/P 523 JAH 2144 24111-7 Neisseria gonorrhoeae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1483% MICRO Neisseria gonorrhoeae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea DNA XXX Ql PCR 1 Both 1797 VIR 20 Neisseria gonorrhoeae DNA ams8180120 JAH JAH EI XXX-N gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA N/P 523 JAH 2144 24111-7 Neisseria gonorrhoeae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1483% MICRO Neisseria gonorrhoeae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea DNA XXX Ql PCR 1 Both 12 VIR 20 T vaginalis DNA tupekaapest ams8172593 JAH JAH EI XXX-T vaginalis DNA Trichomonas vaginalis DNA Trichomonas vaginalis DNA N/P QantStudio 5 FastTrack diagnostics 526 JAH 699 69937-1 Trichomonas vaginalis DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Trichomonas vaginalis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method T vaginalis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 18 VIR 20 T vaginalis DNA emakakaelakanalikaapest ams8172599 JAH JAH EI XXX-T vaginalis DNA Trichomonas vaginalis DNA Trichomonas vaginalis DNA N/P QantStudio 5 FastTrack diagnostics 526 JAH 699 69937-1 Trichomonas vaginalis DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Trichomonas vaginalis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method T vaginalis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 31 VIR 20 T vaginalis DNA ureetrast ams8172614 JAH JAH EI XXX-T vaginalis DNA Trichomonas vaginalis DNA Trichomonas vaginalis DNA N/P QantStudio 5 FastTrack diagnostics 526 JAH 699 69937-1 Trichomonas vaginalis DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Trichomonas vaginalis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method T vaginalis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 441 VIR 20 T vaginalis ams8174270 EI EI EI XXX-T vaginalis DNA Trichomonas vaginalis DNA Trichomonas vaginalis DNA N/P 526 JAH 699 69937-1 Trichomonas vaginalis DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Trichomonas vaginalis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method T vaginalis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 453 VIR 20 T vaginalis ams8174284 EI EI EI XXX-T vaginalis DNA Trichomonas vaginalis DNA Trichomonas vaginalis DNA N/P 526 JAH 699 69937-1 Trichomonas vaginalis DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Trichomonas vaginalis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method T vaginalis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 465 VIR 20 T vaginalis ams8174302 EI EI EI XXX-T vaginalis DNA Trichomonas vaginalis DNA Trichomonas vaginalis DNA N/P 526 JAH 699 69937-1 Trichomonas vaginalis DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Trichomonas vaginalis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method T vaginalis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 893 VIR 20 Trichomonas vaginalis ams8173100 JAH JAH JAH XXX-T vaginalis DNA Trichomonas vaginalis DNA Trichomonas vaginalis DNA N/P 526 JAH 699 69937-1 Trichomonas vaginalis DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Trichomonas vaginalis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method T vaginalis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 1798 VIR 20 Trichomonas vaginalis DNA ams8180121 JAH JAH EI XXX-T vaginalis DNA Trichomonas vaginalis DNA Trichomonas vaginalis DNA N/P 526 JAH 699 69937-1 Trichomonas vaginalis DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Trichomonas vaginalis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method T vaginalis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 1801 VIR 20 Ureaplasma DNA paneel shk7226898 JAH JAH EI XXX-Ureaplasma DNA panel Ureaplasma DNA paneel Ureaplasma DNA (paneel) Paneel 528 EI/Paneel 2982 L-2982 19 VIR 20 U parvum DNA tupekaapest ams8174319 JAH JAH EI XXX-U parvum DNA Ureaplasma parvum DNA Ureaplasma parvum DNA N/P QantStudio 5 FastTrack diagnostics 529 JAH 1577 69933-0 Ureaplasma parvum DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma parvum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method U parvum DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 23 VIR 20 U parvum DNA ureetrast ams8174321 JAH JAH EI XXX-U parvum DNA Ureaplasma parvum DNA Ureaplasma parvum DNA N/P QantStudio 5 FastTrack diagnostics 529 JAH 1577 69933-0 Ureaplasma parvum DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma parvum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method U parvum DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 27 VIR 20 U parvum DNA emakakaelakanalikaapest ams8174316 JAH JAH EI XXX-U parvum DNA Ureaplasma parvum DNA Ureaplasma parvum DNA N/P QantStudio 5 FastTrack diagnostics 529 JAH 1577 69933-0 Ureaplasma parvum DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma parvum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method U parvum DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 451 VIR 20 U parvum ams8174282 EI EI EI XXX-U parvum DNA Ureaplasma parvum DNA Ureaplasma parvum DNA N/P 529 JAH 1577 69933-0 Ureaplasma parvum DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma parvum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method U parvum DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 463 VIR 20 U parvum ams8174296 EI EI EI XXX-U parvum DNA Ureaplasma parvum DNA Ureaplasma parvum DNA N/P 529 JAH 1577 69933-0 Ureaplasma parvum DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma parvum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method U parvum DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 475 VIR 20 U parvum ams8174312 EI EI EI XXX-U parvum DNA Ureaplasma parvum DNA Ureaplasma parvum DNA N/P 529 JAH 1577 69933-0 Ureaplasma parvum DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma parvum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method U parvum DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 1799 VIR 20 Ureaplasma DNA paneel shk7226898 Ureaplasma parvum DNA ams8180127 JAH JAH EI XXX-U parvum DNA Ureaplasma parvum DNA Ureaplasma parvum DNA N/P 529 JAH 1577 69933-0 Ureaplasma parvum DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma parvum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method U parvum DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 20 VIR 20 U urealyticum DNA ureetrast ams8174320 JAH JAH EI XXX-U urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA N/P QantStudio 5 FastTrack diagnostics 530 JAH 1580 51988-4 Ureaplasma urealyticum DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma urealyticum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method U urealyticum DNA XXX Ql PCR 1 Both 24 VIR 20 U urealyticum DNA tupekaapest ams8174322 JAH JAH EI XXX-U urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA N/P QantStudio 5 FastTrack diagnostics 530 JAH 1580 51988-4 Ureaplasma urealyticum DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma urealyticum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method U urealyticum DNA XXX Ql PCR 1 Both 25 VIR 20 U urealyticum DNA emakakaelakanalikaapest ams8174313 JAH JAH EI XXX-U urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA N/P QantStudio 5 FastTrack diagnostics 530 JAH 1580 51988-4 Ureaplasma urealyticum DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma urealyticum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method U urealyticum DNA XXX Ql PCR 1 Both 450 VIR 20 U urealyticum ams8174281 EI EI EI XXX-U urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA N/P 530 JAH 1580 51988-4 Ureaplasma urealyticum DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma urealyticum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method U urealyticum DNA XXX Ql PCR 1 Both 462 VIR 20 U urealyticum ams8174295 EI EI EI XXX-U urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA N/P 530 JAH 1580 51988-4 Ureaplasma urealyticum DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma urealyticum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method U urealyticum DNA XXX Ql PCR 1 Both 474 VIR 20 U urealyticum ams8174311 EI EI EI XXX-U urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA N/P 530 JAH 1580 51988-4 Ureaplasma urealyticum DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma urealyticum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method U urealyticum DNA XXX Ql PCR 1 Both 1800 VIR 20 Ureaplasma DNA paneel shk7226898 Ureaplasma urealyticum DNA ams8180124 JAH JAH EI XXX-U urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA N/P 530 JAH 1580 51988-4 Ureaplasma urealyticum DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma urealyticum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method U urealyticum DNA XXX Ql PCR 1 Both 2 VIR 20 U urealyticum/parvum DNA ureetrast ams8174266 JAH JAH EI XXX-U urealyticum/U parvum DNA Ureaplasma urealyticum/Ureaplasma parvum DNA Ureaplasma urealyticum/Ureaplasma parvum DNA N/P 531 JAH 1586 69934-8 Ureaplasma urealyticum+Ureaplasma parvum DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma urealyticum+Ureaplasma parvum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method U urealyticum+U parvum DNA XXX Ql PCR 1 Both 36,8982 3 VIR 20 U urealyticum/ parvum DNA tupekaapest ams8174264 JAH JAH EI XXX-U urealyticum/U parvum DNA Ureaplasma urealyticum/Ureaplasma parvum DNA Ureaplasma urealyticum/Ureaplasma parvum DNA N/P 531 JAH 1586 69934-8 Ureaplasma urealyticum+Ureaplasma parvum DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma urealyticum+Ureaplasma parvum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method U urealyticum+U parvum DNA XXX Ql PCR 1 Both 36,8982 4 VIR 20 U urealyticum/parvum DNA emakakaelakanalikaapest ams8174265 JAH JAH EI XXX-U urealyticum/U parvum DNA Ureaplasma urealyticum/Ureaplasma parvum DNA Ureaplasma urealyticum/Ureaplasma parvum DNA N/P 531 JAH 1586 69934-8 Ureaplasma urealyticum+Ureaplasma parvum DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma urealyticum+Ureaplasma parvum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method U urealyticum+U parvum DNA XXX Ql PCR 1 Both 36,8982 444 VIR 20 U urelyticum/U. parvum ams8174273 EI EI EI XXX-U urealyticum/U parvum DNA Ureaplasma urealyticum/Ureaplasma parvum DNA Ureaplasma urealyticum/Ureaplasma parvum DNA N/P 531 JAH 1586 69934-8 Ureaplasma urealyticum+Ureaplasma parvum DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma urealyticum+Ureaplasma parvum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method U urealyticum+U parvum DNA XXX Ql PCR 1 Both 36,8982 456 VIR 20 U urealyticum/parvum ams8174287 EI EI EI XXX-U urealyticum/U parvum DNA Ureaplasma urealyticum/Ureaplasma parvum DNA Ureaplasma urealyticum/Ureaplasma parvum DNA N/P 531 JAH 1586 69934-8 Ureaplasma urealyticum+Ureaplasma parvum DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma urealyticum+Ureaplasma parvum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method U urealyticum+U parvum DNA XXX Ql PCR 1 Both 36,8982 468 VIR 20 U urealyticum/parvum ams8174305 EI EI EI XXX-U urealyticum/U parvum DNA Ureaplasma urealyticum/Ureaplasma parvum DNA Ureaplasma urealyticum/Ureaplasma parvum DNA N/P 531 JAH 1586 69934-8 Ureaplasma urealyticum+Ureaplasma parvum DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma urealyticum+Ureaplasma parvum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method U urealyticum+U parvum DNA XXX Ql PCR 1 Both 36,8982 7 VIR 20 M genitalium DNA tupekaapest ams8172589 JAH JAH EI XXX-M genitalium DNA Mycoplasma genitalium DNA Mycoplasma genitalium DNA N/P QantStudio 5 FastTrack diagnostics 532 JAH 1590 69935-5 Mycoplasma genitalium DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma genitalium DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M genitalium DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 16 VIR 20 M genitalium DNA emakakaelakanalikaapest ams8172597 JAH JAH EI XXX-M genitalium DNA Mycoplasma genitalium DNA Mycoplasma genitalium DNA N/P QantStudio 5 FastTrack diagnostics 532 JAH 1590 69935-5 Mycoplasma genitalium DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma genitalium DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M genitalium DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 29 VIR 20 M genitalium DNA ureetrast ams8172612 JAH JAH EI XXX-M genitalium DNA Mycoplasma genitalium DNA Mycoplasma genitalium DNA N/P QantStudio 5 FastTrack diagnostics 532 JAH 1590 69935-5 Mycoplasma genitalium DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma genitalium DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M genitalium DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 443 VIR 20 M genitalium ams8174272 EI EI EI XXX-M genitalium DNA Mycoplasma genitalium DNA Mycoplasma genitalium DNA N/P 532 JAH 1590 69935-5 Mycoplasma genitalium DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma genitalium DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M genitalium DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 449 VIR 20 M genitalium ams8174280 EI EI EI XXX-M genitalium DNA Mycoplasma genitalium DNA Mycoplasma genitalium DNA N/P 532 JAH 1590 69935-5 Mycoplasma genitalium DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma genitalium DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M genitalium DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 455 VIR 20 M genitalium ams8174286 EI EI EI XXX-M genitalium DNA Mycoplasma genitalium DNA Mycoplasma genitalium DNA N/P 532 JAH 1590 69935-5 Mycoplasma genitalium DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma genitalium DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M genitalium DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 461 VIR 20 M genitalium ams8174294 EI EI EI XXX-M genitalium DNA Mycoplasma genitalium DNA Mycoplasma genitalium DNA N/P 532 JAH 1590 69935-5 Mycoplasma genitalium DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma genitalium DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M genitalium DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 467 VIR 20 M genitalium ams8174304 EI EI EI XXX-M genitalium DNA Mycoplasma genitalium DNA Mycoplasma genitalium DNA N/P 532 JAH 1590 69935-5 Mycoplasma genitalium DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma genitalium DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M genitalium DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 473 VIR 20 M genitalium ams8174310 EI EI EI XXX-M genitalium DNA Mycoplasma genitalium DNA Mycoplasma genitalium DNA N/P 532 JAH 1590 69935-5 Mycoplasma genitalium DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma genitalium DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M genitalium DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 883 VIR 20 Mycoplasma genitalium liigesevedelikust ams8176441 JAH JAH EI XXX-M genitalium DNA Mycoplasma genitalium DNA Mycoplasma genitalium DNA N/P QantStudio 5 FastTrack diagnostics 532 JAH 1590 69935-5 Mycoplasma genitalium DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma genitalium DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M genitalium DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 1802 VIR 20 Mycoplasma genitalium DNA ams8180125 JAH JAH EI XXX-M genitalium DNA Mycoplasma genitalium DNA Mycoplasma genitalium DNA N/P 532 JAH 1590 69935-5 Mycoplasma genitalium DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma genitalium DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M genitalium DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 9 VIR 20 M hominis DNA tupekaapest ams8172592 JAH JAH EI XXX-M hominis DNA Mycoplasma hominis DNA Mycoplasma hominis DNA N/P QantStudio 5 FastTrack diagnostics 534 JAH 1594 68546-1 Mycoplasma hominis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma hominis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M hominis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 17 VIR 20 M hominis DNA emakakaelakanalikaapest ams8172598 JAH JAH EI XXX-M hominis DNA Mycoplasma hominis DNA Mycoplasma hominis DNA N/P QantStudio 5 FastTrack diagnostics 534 JAH 1594 68546-1 Mycoplasma hominis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma hominis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M hominis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 30 VIR 20 M hominis DNA ureetrast ams8172613 JAH JAH EI XXX-M hominis DNA Mycoplasma hominis DNA Mycoplasma hominis DNA N/P QantStudio 5 FastTrack diagnostics 534 JAH 1594 68546-1 Mycoplasma hominis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma hominis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M hominis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 442 VIR 20 M hominis ams8174271 EI EI EI XXX-M hominis DNA Mycoplasma hominis DNA Mycoplasma hominis DNA N/P 534 JAH 1594 68546-1 Mycoplasma hominis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma hominis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M hominis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 448 VIR 20 M hominis ams8174279 EI EI EI XXX-M hominis DNA Mycoplasma hominis DNA Mycoplasma hominis DNA N/P 534 JAH 1594 68546-1 Mycoplasma hominis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma hominis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M hominis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 454 VIR 20 M hominis ams8174285 EI EI EI XXX-M hominis DNA Mycoplasma hominis DNA Mycoplasma hominis DNA N/P 534 JAH 1594 68546-1 Mycoplasma hominis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma hominis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M hominis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 460 VIR 20 M hominis ams8174293 EI EI EI XXX-M hominis DNA Mycoplasma hominis DNA Mycoplasma hominis DNA N/P 534 JAH 1594 68546-1 Mycoplasma hominis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma hominis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M hominis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 466 VIR 20 M hominis ams8174303 EI EI EI XXX-M hominis DNA Mycoplasma hominis DNA Mycoplasma hominis DNA N/P 534 JAH 1594 68546-1 Mycoplasma hominis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma hominis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M hominis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 472 VIR 20 M hominis ams8174309 EI EI EI XXX-M hominis DNA Mycoplasma hominis DNA Mycoplasma hominis DNA N/P 534 JAH 1594 68546-1 Mycoplasma hominis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma hominis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M hominis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 889 VIR 20 Mycoplasma hominis ams8173098 JAH JAH JAH XXX-M hominis DNA Mycoplasma hominis DNA Mycoplasma hominis DNA N/P 534 JAH 1594 68546-1 Mycoplasma hominis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma hominis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M hominis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 902 VIR 20 Mycoplasma hominis kurgukaapest,PCR ams8173104 JAH JAH JAH XXX-M hominis DNA Mycoplasma hominis DNA Mycoplasma hominis DNA N/P 534 JAH 1594 68546-1 Mycoplasma hominis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma hominis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M hominis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 1803 VIR 20 Mycoplasma hominis DNA ams8180126 JAH JAH EI XXX-M hominis DNA Mycoplasma hominis DNA Mycoplasma hominis DNA N/P 534 JAH 1594 68546-1 Mycoplasma hominis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma hominis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M hominis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 1278 VIR 20 Haemophilus ducreyi ams8174560 JAH EI JAH XXX-H ducreyi DNA Haemophilus ducreyi DNA Haemophilus ducreyi DNA N/P 7224521 537 JAH 2996 29559-2 Haemophilus ducreyi DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 1938 MICRO Haemophilus ducreyi DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method H ducreyi DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 919 VIR 20 HPV genotüüp ams8173141 EI 2019-10-07 EI EI XXX-HPV NAT panel HPV NAT paneel Inimese papilloomiviiruse (HPV kõrge riski genotüüpide) NAT (paneel) Paneel 539 JAH 2712 L-2712 1578 VIR 20 HPV DNA paneel shk7225255 JAH JAH EI XXX-HPV NAT panel HPV NAT paneel Inimese papilloomiviiruse (HPV kõrge riski genotüüpide) NAT (paneel) Paneel QantStudio 5 Interlab 539 JAH 2712 L-2712 1819 VIR 20 HPV NAT paneel (EKV sõeluuring) shk7226996 JAH EI JAH XXX-HPV NAT panel screen HPV NAT paneel (EKV sõeluuring) Inimese papilloomiviiruse (HPV kõrge riski genotüüpide) NAT (paneel) (emakakaelavähi sõeluuring) Paneel " " 540 JAH 5923 L-5470 1533 VIR 20 HPV 16 DNA ams8176444 JAH EI EI XXX-HPV 16 DNA HPV 16 DNA Inimese papilloomiviiruse 16. tüübi DNA N/P QantStudio 5 Interlab 542 JAH 2713 61372-9 Human papilloma virus 16 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human papilloma virus 16 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HPV16 DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,3891 1820 VIR 20 HPV NAT paneel (EKV sõeluuring) shk7226996 HPV 16 DNA ams8180281 JAH EI JAH XXX-HPV 16 DNA HPV 16 DNA Inimese papilloomiviiruse 16. tüübi DNA N/P 542 JAH 2713 61372-9 Human papilloma virus 16 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human papilloma virus 16 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HPV16 DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,3891 1531 VIR 20 HPV 18 DNA ams8176445 JAH EI EI XXX-HPV 18 DNA HPV 18 DNA Inimese papilloomiviiruse 18. tüübi DNA N/P QantStudio 5 Interlab 544 JAH 2714 61373-7 Human papilloma virus 18 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human papilloma virus 18 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HPV18 DNA XXX Ql PCR 1 Both 32,0373 1821 VIR 20 HPV NAT paneel (EKV sõeluuring) shk7226996 HPV 18 DNA ams8180282 JAH EI JAH XXX-HPV 18 DNA HPV 18 DNA Inimese papilloomiviiruse 18. tüübi DNA N/P " " 544 JAH 2714 61373-7 Human papilloma virus 18 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human papilloma virus 18 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HPV18 DNA XXX Ql PCR 1 Both 32,0373 1822 VIR 20 HPV NAT paneel (EKV sõeluuring) shk7226996 HPV 45 DNA ams8180283 JAH EI JAH XXX-HPV 45 DNA HPV 45 DNA Inimese papilloomiviiruse 45. tüübi DNA N/P " " 545 JAH 5737 61380-2 Human papilloma virus 45 DNA PrThr Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human papilloma virus 45 DNA [Presence] in Unspecified specimen by NAA with probe detection HPV45 DNA XXX Ql NAA+probe 1 Both 1532 VIR 20 HPV kõrge riski (31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) DNA ams8176446 JAH EI EI XXX-HPV high risk DNA excl 16,18 HPV kõrge riski (31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) DNA Inimese papilloomiviiruse kõrge riskiga (31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) genotüüpide DNA N/P QantStudio 5 Interlab 550 JAH 2725 71431-1 Human papilloma virus 31+33+35+39+45+51+52+56+58+59+66+68 DNA Threshold Pt Cvx Ord Probe.amp.tar MICRO Human papilloma virus 31+33+35+39+45+51+52+56+58+59+66+68 DNA [Presence] in Cervix by Probe and target amplification method HPV H Risk 12 DNA Cervix Ql PCR 1 Both 17,3204 1823 VIR 20 HPV NAT paneel (EKV sõeluuring) shk7226996 HPV kõrge riski (31,33,52,58) DNA ams8180284 JAH EI JAH XXX-HPV HR group A DNA HPV kõrge riski (31,33,52,58) DNA Inimese papilloomiviiruse kõrge riskiga (31,33,52,58) genotüüpide DNA N/P " " 551 JAH 5738 A-5417 1824 VIR 20 HPV NAT paneel (EKV sõeluuring) shk7226996 HPV kõrge riski (35,39,51,56,59,66,68) DNA ams8180285 JAH EI JAH XXX-HPV HR group B DNA HPV kõrge riski (35,39,51,56,59,66,68) DNA Inimese papilloomiviiruse kõrge riskiga (35,39,51,56,59,66,68) genotüüpide DNA N/P " " 552 JAH 5739 A-5418 750 VIR 20 Treponema pallidum, haavaeritisest ams8174537 JAH JAH JAH XXX-T pallidum DNA Treponema pallidum DNA Treponema pallidum DNA N/P 553 JAH 2995 41163-7 Treponema pallidum DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 1841 MICRO Treponema pallidum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method T pallidum DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 1275 VIR 20 Treponema pallidum ams8174557 JAH EI JAH XXX-T pallidum DNA Treponema pallidum DNA Treponema pallidum DNA N/P 7224521 553 JAH 2995 41163-7 Treponema pallidum DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 1841 MICRO Treponema pallidum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method T pallidum DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 81 VIR 20 Treponema pallidum IgM+IgG antikehad ams8173152 JAH JAH EI S,P-T pallidum Ab Treponema pallidum Ab Treponema pallidum vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P Cobas 411 554 JAH 687 47236-5 Treponema pallidum Ab.IgG+IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Treponema pallidum IgG+IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay T pallidum IgG+IgM Ser Ql EIA 1 Both 687 VIR 20 T. pallidumi vastased ak ams8174430 JAH JAH JAH S,P-T pallidum Ab Treponema pallidum Ab Treponema pallidum vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 554 JAH 687 47236-5 Treponema pallidum Ab.IgG+IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Treponema pallidum IgG+IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay T pallidum IgG+IgM Ser Ql EIA 1 Both 900 VIR 20 T pallidum IgM kinnitav ams8176041 JAH JAH JAH S,P-T pallidum IgM IB Treponema pallidum IgM (immunoblot) Treponema pallidum vastane IgM seerumis/plasmas (immunoblot) N/Pp/P 557 JAH 1537 40680-1 Treponema pallidum Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord IB MICRO Treponema pallidum IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) T pallidum IgM Ser Ql IB 1 Both 903 VIR 20 T pallidum IgG kinnitav ams8176042 JAH JAH JAH S,P-T pallidum IgG IB Treponema pallidum IgG (immunoblot) Treponema pallidum vastane IgG seerumis/plasmas (immunoblot) N/Pp/P 562 JAH 1536 40679-3 Treponema pallidum Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord IB MICRO Treponema pallidum IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) T pallidum IgG Ser Ql IB 1 Both 1069 VIR 20 TPHA ams8173539 JAH EI JAH S,P-TPHA TPHA Treponema pallidum vastased antikehad seerumis/plasmas (hemaglutinatsiooni test) N/P 7224103 566 JAH 690 8041-6 Treponema pallidum Ab ACnc Pt Ser Ord HA MICRO Treponema pallidum Ab [Presence] in Serum by Hemagglutination T pallidum Ab Ser Ql HA 1 Both 1070 VIR 20 JAH JAH JAH S,P-TPHA TPHA Treponema pallidum vastased antikehad seerumis/plasmas (hemaglutinatsiooni test) N/P 7224103 566 JAH 690 8041-6 Treponema pallidum Ab ACnc Pt Ser Ord HA MICRO Treponema pallidum Ab [Presence] in Serum by Hemagglutination T pallidum Ab Ser Ql HA 1 Both 1068 VIR 20 TPHA tiiter ams8173895 JAH EI JAH S,P-TPHA titr TPHA tiiter Treponema pallidum vastaste antikehade tiiter seerumis/plasmas (hemaglutinatsiooni test) Tekst 7224103 567 JAH 691 26009-1 Treponema pallidum Ab Titr Pt Ser Qn HA {titer} titer MICRO Treponema pallidum Ab [Titer] in Serum by Hemagglutination T pallidum Ab Titr Ser HA 1 Both 1280 VIR 20 TPHA indeks liikvoris ams8175494 JAH EI JAH CSF-TPHA TPHA liikvoris Treponema pallidum vastased antikehad liikvoris (hemaglutinatsiooni test) N/Pp/P 7225016 568 JAH 1987 50689-9 Treponema pallidum Ab ACnc Pt CSF Ord HA MICRO Treponema pallidum Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Hemagglutination T pallidum Ab CSF Ql HA 1 Both 1281 VIR 20 TPHA indeks liikvoris 1 ams8175495 JAH EI JAH CSF-TPHA titr TPHA tiiter liikvoris Treponema pallidumi vastaste antikehade tiiter liikvoris (hemaglutinatsiooni test) Tekst 7225016 569 JAH 1988 50695-6 Treponema pallidum Ab Titr Pt CSF Qn HA {titer} Titer MICRO Treponema pallidum Ab [Titer] in Cerebral spinal fluid by Hemagglutination T pallidum Ab Titr CSF HA 1 Both 1279 VIR 20 JAH JAH JAH CSF-S-TPHA ind TPHA indeks Treponema pallidum vastaste antikehade indeks (hemaglutinatsiooni test) QN 7225016 570 JAH 3274 A-3274 800 VIR 20 Trepüonema pallidumi vastaste antikehade tiitrite määramine ams8172952 JAH JAH JAH S,P-RPR titr RPR tiiter Mittetreponemaalse reagiini vastaste antikehade tiiter seerumis/plasmas Tekst 572 JAH 689 31147-2 Reagin Ab Titr Pt Ser Qn RPR {titer} titer 0,05% MICRO Reagin Ab [Titer] in Serum by RPR RPR Ser-Titr 1 Both 964 VIR 20 Parvoviirus B19 IgM ams8175940 JAH JAH JAH S,P-Parvovirus B19 IgM Parvoviirus B19 IgM Parvoviiruse B19 vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 574 JAH 656 40659-5 Parvovirus B19 Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord IF MICRO Parvovirus B19 IgM Ab [Presence] in Serum by Immunofluorescence B19V IgM Ser Ql IF 1 Both 759 VIR 20 Mumpsiviiruse IgM ams8172914 JAH JAH JAH S,P-Mumps virus IgM Mumpsiviiruse IgM Mumpsiviirusevastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 581 JAH 646 6478-2 Mumps virus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Mumps virus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay MuV IgM Ser Ql EIA 1 Both 854 VIR 20 Mumpsiviiruse IgG ams8172684 JAH JAH JAH S,P-Mumps virus IgG Mumpsiviiruse IgG Mumpsiviirusevastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 582 JAH 647 6476-6 Mumps virus Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Mumps virus IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay MuV IgG Ser Ql EIA 1 Both 710 VIR 20 Punetised, IgM seerumis ams8175905 JAH JAH JAH S,P-Rubella virus IgM Punetiseviiruse IgM Punetiseviirusevastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 584 JAH 679 24116-6 Rubella virus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Rubella virus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay RUBV IgM Ser Ql EIA 1 Both 712 VIR 20 Punetised, IgG seerumis ams8175908 JAH JAH JAH S,P-Rubella virus IgG Punetiseviiruse IgG Punetiseviirusevastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 586 JAH 680 40667-8 Rubella virus Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Rubella virus IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay RUBV IgG Ser Ql EIA 1 Both 915 VIR 20 Leetriviiruse IgM ams8176078 JAH JAH JAH S,P-Measles virus IgM Leetriviiruse IgM Leetriviirusevastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 591 JAH 2525 35276-5 Measles virus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Measles virus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay MeV IgM Ser Ql EIA 1 Both 11,4393 1809 VIR 20 Leetriviiruse IgM QN a3253 JAH EI EI S,P-Measles virus IgM QN Leetriviiruse IgM QN Leetriviiruse vastase IgM hulk seerumis/plasmas QN kU/L "kU/L " Alegria Orgentec 592 JAH 5483 25421-9 Measles virus Ab.IgM ACnc Pt Ser Qn IA MICRO Measles virus IgM Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay MeV IgM Ser IA-aCnc 1 Both 916 VIR 20 Leetriviiruse IgG ams8176079 JAH EI EI S,P-Measles virus IgG Leetriviiruse IgG Leetriviirusevastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 593 JAH 2526 35275-7 Measles virus Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA 1134 MICRO Measles virus IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay MeV IgG Ser Ql EIA 1 Both 11,4393 918 VIR 20 Leetriviiruse IgG QN ams8176080 JAH JAH JAH S,P-Measles virus IgG QN Leetriviiruse IgG QN Leetriviirusevastase IgG hulk seerumis/plasmas QN U/L kU/L 594 JAH 3856 7962-4 Measles virus Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn 2 MICRO Measles virus IgG Ab [Units/volume] in Serum MeV IgG Ser-aCnc 1 Both 11,5349 1576 VIR 20 Leetriviiruse IgG QN ams8177143 JAH JAH EI S,P-Measles virus IgG QN Leetriviiruse IgG QN Leetriviirusevastase IgG hulk seerumis/plasmas QN U/L Alegria Orgentec 594 JAH 3856 7962-4 Measles virus Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn 2 MICRO Measles virus IgG Ab [Units/volume] in Serum MeV IgG Ser-aCnc 1 Both 11,5349 707 VIR 20 Hantaviiruste vastane IgM ams8175903 JAH JAH JAH S,P-Hantavirus IgM Hantaviiruste IgM Hantaviirustevastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 598 JAH 571 32131-5 Hantavirus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord MICRO Hantavirus IgM Ab [Presence] in Serum Hantavirus IgM Ser Ql 1 Both 865 VIR 20 Hantaviiruste IgG ams8175904 JAH JAH JAH S,P-Hantavirus IgG Hantaviiruste IgG Hantaviirustevastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 600 JAH 572 26620-5 Hantavirus Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord MICRO Hantavirus IgG Ab [Presence] in Serum Hantavirus IgG Ser Ql 1 Both 1664 VIR 20 Bartonella IgM ams8179823 JAH EI JAH S,P-Bartonella IgM Bartonella IgM Bartonella-vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 658 JAH 505 43921-6 Bartonella sp Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord MICRO Bartonella sp IgM Ab [Presence] in Serum Bartonella IgM Ser Ql 1 Both 1663 VIR 20 Bartonella IgG ams8179821 JAH EI JAH S,P-Bartonella IgG Bartonella IgG Bartonella-vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 659 JAH 506 43920-8 Bartonella sp Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord MICRO Bartonella sp IgG Ab [Presence] in Serum Bartonella IgG Ser Ql 1 Both 881 VIR 20 Brucella sp., antikehad ams8173092 JAH JAH JAH S,P-Brucella Ab Brucella Ab Brucella-vastased antikehad seerumis/plasmas N/P 667 JAH 515 30202-6 Brucella sp Ab ACnc Pt Ser Ord MICRO Brucella sp Ab [Presence] in Serum Brucella Ab Ser Ql 1 Both 1072 VIR 20 Leptospira IgG ams8174337 JAH EI JAH S,P-Leptospira IgM Leptospira IgM Leptospira-vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 7224126 675 JAH 621 23201-7 Leptospira sp Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Leptospira sp IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay Leptospira IgM Ser Ql EIA 1 Both 1073 VIR 20 Leptospira IgM ams8173571 JAH EI JAH S,P-Leptospira IgG Leptospira IgG Leptospira-vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 7224126 676 JAH 622 23199-3 Leptospira sp Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Leptospira sp IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay Leptospira IgG Ser Ql EIA 1 Both 1071 VIR 20 JAH JAH JAH S,P-Leptospira spp. serotype Leptospira spp. serotüüp Leptospira spp. serotüüp seerumis/plasmas MIKR 7224126 678 JAH 3020 23207-4 Leptospira sp subtype Prid Pt XXX Nom MICRO Leptospira subtype [Identifier] in Unspecified specimen Leptospira Subtyp XXX 1 Both 20,1404 725 VIR 20 " Toxocara canis, IgG" ams8173572 JAH JAH JAH S,P-T canis IgG Toxocara canis IgG Toxocara canis vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 681 JAH 694 40674-4 Toxocara canis Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Toxocara canis IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay T canis IgG Ser Ql EIA 1 Both 702 VIR 20 Toxoplasma gondii vastased IgA antikehad ams8172686 JAH JAH JAH S,P-T gondii IgA Toxoplasma gondii IgA Toxoplasma gondii vastane IgA seerumis/plasmas N/Pp/P 685 JAH 695 33459-9 Toxoplasma gondii Ab.IgA ACnc Pt Ser Ord MICRO Toxoplasma gondii IgA Ab [Presence] in Serum T gondii IgA Ser Ql 1 Both 703 VIR 20 Toxoplasma gondii vastased IgM antikehad ams8172687 JAH JAH JAH S,P-T gondii IgM Toxoplasma gondii IgM Toxoplasma gondii vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 687 JAH 696 25542-2 Toxoplasma gondii Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord 32 MICRO Toxoplasma gondii IgM Ab [Presence] in Serum T gondii IgM Ser Ql 1 Both 16,1464 856 VIR 20 Toxoplasma gondii vastased IgG antikehad ams8172685 JAH JAH JAH S,P-T gondii IgG Toxoplasma gondii IgG Toxoplasma gondii vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P kIU/L 689 JAH 697 22580-5 Toxoplasma gondii Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord 16 MICRO Toxoplasma gondii IgG Ab [Presence] in Serum T gondii IgG Ser Ql 1 Both 15,5478 785 VIR 20 Trichinella spiralis,IgG antikehad ams8174401 JAH JAH JAH S,P-T spiralis IgG Trichinella spiralis IgG Trichinella spiralis vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 693 JAH 2854 6563-1 Trichinella spiralis Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Trichinella spiralis IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay T spiralis IgG Ser Ql EIA 1 Both 22,8142 1563 VIR 20 Clostridium difficile DNA roojas ams8177647 JAH EI EI St-C difficile DNA Clostridioides difficile DNA roojas Clostridioides difficile DNA roojas N/P QuantStudio 5 fast-track diagnostics 702 JAH 2524 A-2524 1661 VIR 20 Clostridium difficile toksiin B DNA ams8179787 JAH JAH EI St-C difficile tox B DNA Clostridioides difficile toksiin B DNA roojas Clostridioides difficile toksiin B DNA roojas N/P GeneXpert 705 JAH 3465 74822-8 Clostridium difficile toxin B Pr Pt Stool Ord Probe.amp.tar MICRO Clostridium difficile toxin B [Presence] in Stool by Probe and target amplification method C dif Tox B Stl Ql PCR 1 Both 543 VIR 20 C difficile Ag roojas (ribaanalüüs) ams8175601 EI EI EI St-C difficile Ag strip Clostridioides difficile Ag roojas (ribaanalüüs) Clostridioides difficile antigeen roojas (ribaanalüüs) N/P 709 JAH 2878 57901-1 Clostridium difficile glutamate dehydrogenase ACnc Pt Stool Ord MICRO Clostridium difficile glutamate dehydrogenase [Presence] in Stool C diff GDH Stl Ql 1 Both 30,8391 587 VIR 20 Clostridium difficile, toksiinid A ja B ams8173344 JAH JAH EI St-C difficile tox A, B strip Clostridioides difficile toksiinid A, B roojas (ribaanalüüs) Clostridioides difficile toksiinid A ja B roojas (ribaanalüüs) N/P 710 JAH 1495 34713-8 Clostridium difficile toxin A+B ACnc Pt Stool Ord 0,03% MICRO Clostridium difficile toxin A+B [Presence] in Stool C dif Tox A+B Stl Ql 1 Both 1577 VIR 20 Sooleparasiitide DNA paneel roojas shk7225543 JAH JAH EI St-EntericParasite DNA panel Sooleparasiitide DNA paneel roojas Sooleparasiitide DNA roojas (paneel) Paneel QuantStudio 5 fast-track diagnostics 714 EI/Paneel 5000 L-5000 1569 VIR 20 Giardia lamblia DNA roojas ams8177659 JAH EI EI St-G lamblia DNA Giardia lamblia DNA roojas Giardia lamblia DNA roojas N/P QuantStudio 5 fast-track diagnostics 719 JAH 5001 80683-6 Giardia lamblia 18S rRNA PrThr Pt Stool Ord Probe.amp.tar MICRO Giardia lamblia 18S rRNA [Presence] in Stool by Probe and target amplification method G lamblia 18S rRNA Stl Ql PCR 1 Both 21,0628 1568 VIR 20 Entamoeba histolytica DNA ams8177658 JAH EI EI XXX-E histolytica DNA Entamoeba histolytica DNA Entamoeba histolytica DNA N/P QuantStudio 5 fast-track diagnostics 731 JAH 4319 6396-6 Entamoeba histolytica DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Entamoeba histolytica DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method E histolyt DNA XXX Ql PCR 1 Both 17,2087 734 VIR 20 Candida albicans,PCR, haavandikaapest ams8174116 JAH JAH JAH XXX-Candida DNA Candida DNA Candida DNA N/P 736 JAH 3807 91081-0 Candida sp DNA PrThr Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Candida sp DNA [Presence] in Specimen by NAA with probe detection Candida DNA Spec Ql NAA+probe 1 Both 744 VIR 20 Candida albicans, silmaeritisest, PCR ams8175712 JAH JAH JAH XXX-Candida DNA Candida DNA Candida DNA N/P 736 JAH 3807 91081-0 Candida sp DNA PrThr Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Candida sp DNA [Presence] in Specimen by NAA with probe detection Candida DNA Spec Ql NAA+probe 1 Both 773 VIR 20 Candida albicans-PCR uriinist ams8174371 JAH JAH JAH XXX-Candida DNA Candida DNA Candida DNA N/P 736 JAH 3807 91081-0 Candida sp DNA PrThr Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Candida sp DNA [Presence] in Specimen by NAA with probe detection Candida DNA Spec Ql NAA+probe 1 Both 805 VIR 20 Candida albicans ams8173653 JAH JAH JAH XXX-Candida DNA Candida DNA Candida DNA N/P 736 JAH 3807 91081-0 Candida sp DNA PrThr Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Candida sp DNA [Presence] in Specimen by NAA with probe detection Candida DNA Spec Ql NAA+probe 1 Both 840 VIR 20 Tupekaabe PCR meetodil ams8173891 JAH JAH JAH XXX-Candida DNA Candida DNA Candida DNA N/P 736 JAH 3807 91081-0 Candida sp DNA PrThr Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Candida sp DNA [Presence] in Specimen by NAA with probe detection Candida DNA Spec Ql NAA+probe 1 Both 747 VIR 20 Aspergillus, ag seerumis ams8173590 JAH JAH JAH S,P-Aspergillus Ag Aspergillus Ag Aspergillus antigeen (galaktomannaan) seerumis/plasmas N/P 752 JAH 1499 44099-0 Galactomannan Ag ACnc Pt Ser/Plas Ord EIA MICRO Galactomannan Ag [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay Galactomannan Ag SerPl Ql EIA 1 Both 767 VIR 20 Aspergilluse antigeen (indeks) ams8174551 JAH JAH JAH XXX-Aspergillus Ag ratio Aspergillus Ag (suhe) Aspergillus antigeeni (galaktomannaan) suhe täpsustamata materjalis QN s/co 754 JAH 3197 62467-6 Galactomannan Ag ACnc Pt XXX Qn EIA {Index_val} numerical index MICRO Galactomannan Ag [Units/volume] in Unspecified specimen by Immunoassay Galactomannan Ag XXX EIA-aCnc 1 Both 10,3582 1112 VIR 20 Dermatofüütide DNA ams8174063 JAH EI JAH XXX-Dermatophytes DNA Nahaseente DNA Nahaseente DNA N/P 7224337 760 JAH 2699 A-2699 1237 VIR 20 JAH JAH JAH XXX-Dermatophytes DNA Nahaseente DNA Nahaseente DNA N/P 7224496 760 JAH 2699 A-2699 1238 VIR 20 Dermatofüüdid ams8174495 JAH EI JAH XXX-Dermatophytes DNA Nahaseente DNA Nahaseente DNA N/P 7224496 760 JAH 2699 A-2699 1113 VIR 20 Trichophyton rubrum(DNA) ams8174064 JAH EI JAH XXX-T rubrum DNA Trichophyton rubrum DNA Trichophyton rubrum DNA N/P 7224337 761 JAH 2700 A-2700 1239 VIR 20 Trichophyton rubrum ams8174496 JAH EI JAH XXX-T rubrum DNA Trichophyton rubrum DNA Trichophyton rubrum DNA N/P 7224496 761 JAH 2700 A-2700 52 VIR 20 Malaariaplasmoodium kapillaarveres ams8172996 JAH JAH EI B-Plasmodium-m Malaariaplasmoodiumi mikroskoopia Malaariaplasmoodiumi mikroskoopia verest N/P 776 JAH 97 32700-7 Microscopic observation Prid Pt Bld Nom Malaria smear MICRO Microscopic observation [Identifier] in Blood by Malaria smear Malaria Smear Bld 1 Both 705 VIR 20 Malaaria plasmoodium, äigepreparaadis ams8174001 JAH JAH JAH B-Plasmodium-m Malaariaplasmoodiumi mikroskoopia Malaariaplasmoodiumi mikroskoopia verest N/P 776 JAH 97 32700-7 Microscopic observation Prid Pt Bld Nom Malaria smear MICRO Microscopic observation [Identifier] in Blood by Malaria smear Malaria Smear Bld 1 Both 1859 VIR 20 RSV ja metapneumoviiruse RNA paneel a2404 JAH JAH EI XXX-RSV, Metapneumovirus RNA panel RSV ja metapneumoviiruse RNA paneel RS-viiruse ja metapneumoviiruse RNA (paneel) N/P JAH 6417 L-5459 597 MB 21 Verekülv ams8173385 JAH JAH EI XXX-Automated microbial culture (aer+an) Automatiseeritud külv (aer + anaer) Automatiseeritud külvi (aeroobne ja anaeroobne) paneel KYLV 4 JAH 3042 L-3042 643 MB 21 Autom.külv liigesevedelikust BACTEC külvisüsteemi ams8176060 JAH JAH EI XXX-Automated microbial culture (aer+an) Automatiseeritud külv (aer + anaer) Automatiseeritud külvi (aeroobne ja anaeroobne) paneel KYLV 4 JAH 3042 L-3042 541 MB 21 Mäda autom. külv (süstlaga, BACTEC süsteemi) ams8174393 JAH JAH EI XXX-Automated microbial culture (aer+an+fungal) Automatiseeritud külv (aer + anaer + seened) Automatiseeritud külvi (aeroobne, anaeroobne ja seente) paneel KYLV 6 JAH 3044 L-3044 585 MB 21 Liikvori autom. külv BACTEC pudelisse ams8172237 JAH JAH EI XXX-Automated microbial culture (aer+an+fungal) Automatiseeritud külv (aer + anaer + seened) Automatiseeritud külvi (aeroobne, anaeroobne ja seente) paneel KYLV 6 JAH 3044 L-3044 599 MB 21 Autom. külv kehavedelikust BACTEC külvisüsteemi ams8170808 JAH JAH EI XXX-Automated microbial culture (aer+an+fungal) Automatiseeritud külv (aer + anaer + seened) Automatiseeritud külvi (aeroobne, anaeroobne ja seente) paneel KYLV 6 JAH 3044 L-3044 600 MB 21 Kõhuõõne vedeliku autom. külv BACTEC külvisüsteemi ams8173422 JAH JAH EI XXX-Automated microbial culture (aer+an+fungal) Automatiseeritud külv (aer + anaer + seened) Automatiseeritud külvi (aeroobne, anaeroobne ja seente) paneel KYLV 6 JAH 3044 L-3044 611 MB 21 Pleuravedeliku autom.külv BACTEC külvisüsteemi ams8170816 JAH JAH EI XXX-Automated microbial culture (aer+an+fungal) Automatiseeritud külv (aer + anaer + seened) Automatiseeritud külvi (aeroobne, anaeroobne ja seente) paneel KYLV 6 JAH 3044 L-3044 655 MB 21 Autom. külv BACTEC külvisüsteemi (siinusepunktaadist ams8170824 JAH JAH EI XXX-Automated microbial culture (aer+an+fungal) Automatiseeritud külv (aer + anaer + seened) Automatiseeritud külvi (aeroobne, anaeroobne ja seente) paneel KYLV 6 JAH 3044 L-3044 540 MB 21 Seente autom. külv kehavedelikust BACTEC ams8175648 JAH JAH EI XXX-Automated fungal culture Automatiseeritud seente külv Automatiseeritud seente külv KYLV 7 JAH 3040 42805-2 Fungus identified Prid Pt XXX Nom MICRO Fungus identified in Unspecified specimen Fungus XXX 1 Both 9,3141 622 MB 21 Verekülv seentele ams8173664 JAH JAH EI XXX-Automated fungal culture Automatiseeritud seente külv Automatiseeritud seente külv KYLV 7 JAH 3040 42805-2 Fungus identified Prid Pt XXX Nom MICRO Fungus identified in Unspecified specimen Fungus XXX 1 Both 9,3141 637 MB 21 Verekülv seentele ams8174483 JAH JAH JAH XXX-Automated fungal culture Automatiseeritud seente külv Automatiseeritud seente külv KYLV 7 JAH 3040 42805-2 Fungus identified Prid Pt XXX Nom MICRO Fungus identified in Unspecified specimen Fungus XXX 1 Both 9,3141 548 MB 21 Aeroobne külv liigesevedelikust ams8171495 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 551 MB 21 Aeroobne külv emakakaela eritisest ams8171872 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 553 MB 21 Aeroobne külv (haavaeritisest) ams8173249 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 556 MB 21 Aeroobne külv (ninaneelulimast) ams8173261 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 557 MB 21 Aeroobne külv (konjunktiivieritisest) ams8173262 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 558 MB 21 Aeroobne külv (rögast) ams8173264 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 559 MB 21 Aeroobne külv ams8173272 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 562 MB 21 Aeroobne külv (kõrvaeritisest) ams8173289 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 563 MB 21 Aeroobne külv (ureetraeritisest) ams8173294 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 564 MB 21 Aeroobne külv (nahalt) ams8173296 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 565 MB 21 Aeroobne külv (luukoest) ams8173297 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 566 MB 21 Aeroobne külv (mädast, tampooniga) ams8173300 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 568 MB 21 Aeroobne külv tupeeritisest ams8172203 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 570 MB 21 Aeroobide külv bronhiaspiraadist ams8170784 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 571 MB 21 Aeroobne külv tsüstivedelikust (süstlaga) ams8172211 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 572 MB 21 Aeroobne külv (fistuli eritisest) ams8173318 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 577 MB 21 Aeroobne külv (kehavedelikust) ams8173322 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 578 MB 21 Aeroobne külv pleuravedelikust ams8173325 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 579 MB 21 Aeroobne külv (sapist) ams8173336 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 580 MB 21 Aeroobne külv (bioptaadilt) ams8173337 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 582 MB 21 Aeroobne külv kateetritükilt ams8173338 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 583 MB 21 Aeroobne külv (seljaajuvedelikust) ams8173341 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 584 MB 21 Aeroobne külv (tsüstivedelikust) ams8173342 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 586 MB 21 Aeroobne külv dreeni eritisest ams8173343 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 591 MB 21 Aeroobne külv (rinnapiimast) ams8173348 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 592 MB 21 Aeroobne külv (suu limaskestalt) ams8173349 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 593 MB 21 Aeroobne külv (platsentast) ams8173352 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 595 MB 21 Aeroobne külv (koetükkidelt) ams8173357 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 596 MB 21 Aeroobne külv (siinusepunktaadist) ams8173359 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 607 MB 21 Aeroobne külv tsüstivedelikust ams8173454 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 617 MB 21 Aeroobne külv mädanikust (süstlaga) ams8170820 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 620 MB 21 Aeroobne külv, eritisest ams8173627 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 628 MB 21 Aeroobide uuring kurgulimast ams8170837 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 639 MB 21 aeroobne külv bronhiaspiraadist ams8174144 JAH JAH JAH XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 645 MB 21 Aeroobne külv (silmaeritisest) ams8173298 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 646 MB 21 Aeroobide külv (kõhuõõne vedelikust) ams8170774 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 649 MB 21 Aeroobne külv (spermast) ams8173360 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 661 MB 21 Aeroobne külv bronhoalveolaar-loputusvedelikust ams8172887 JAH JAH JAH XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 663 MB 21 Kõrvamäda aeroobne külv ams8173565 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 982 MB 21 Aeroobne külv bronhoalveolaar-loputusvedelikust ams8172887 JAH JAH JAH XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 985 MB 21 Kõrvamäda aeroobne külv ams8173565 JAH JAH JAH XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 546 MB 21 Anaeroobne külv kehavedelikust (tampooniga) ams8171492 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 549 MB 21 Anaeroobne külv liigesevedelikust ams8171496 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 554 MB 21 Anaeroobne külv (haavaeritisest ams8173250 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 569 MB 21 Anaeroobide külv sapist ams8170866 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 573 MB 21 Anaeroobne külv tsüstist (tampooniga) ams8172213 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 574 MB 21 Anaeroobne külv tsüstivedelikust (süstlaga) ams8172214 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 588 MB 21 Anaeroobne külv dreeni eritisest ams8170872 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 608 MB 21 Anaeroobne külv kõrvaeritisest ams8173482 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 612 MB 21 Anaeroobne külv pleuravedelikust ams8170880 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 614 MB 21 Anaeroobne külv mädast ams8170886 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 625 MB 21 Anaeroobide külv siinusepunktaadist ams8170890 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 629 MB 21 Anaeroobne külv koetükkidelt ams8170894 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 647 MB 21 Anaeroobide külv kõhuõõne vedelikust ams8170862 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 654 MB 21 Anaeroobide uuring mädanikust (süstlaga kinnisest koldest) ams8170884 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 45 MB 21 Aeroobide uuring uriinist (kateeter) ams8170843 JAH JAH EI U-Culture Uriini külv Uriini külv KYLV 12 JAH 2242 630-4 Bacteria identified Prid Pt Urine Nom Culture 0,37% MICRO Bacteria identified in Urine by Culture Bacteria Ur Cult 1 Both 658 MB 21 Uriini külv (keskjoa) ams8170841 JAH JAH EI U-Culture Uriini külv Uriini külv KYLV PMÜ/ml 12 JAH 2242 630-4 Bacteria identified Prid Pt Urine Nom Culture 0,37% MICRO Bacteria identified in Urine by Culture Bacteria Ur Cult 1 Both 660 MB 21 Kateeter-uriini külv ams8170843 JAH JAH EI U-Culture Uriini külv Uriini külv KYLV 12 JAH 2242 630-4 Bacteria identified Prid Pt Urine Nom Culture 0,37% MICRO Bacteria identified in Urine by Culture Bacteria Ur Cult 1 Both 545 MB 21 Seente külv sünoviaalvedelikust ams8175782 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 547 MB 21 Seente külv siinusepunktaadist ams8171494 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 550 MB 21 Seente külv ureetraeritisest ams8171513 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 552 MB 21 Seente külv emakakaelakanalikaapest ams8171873 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 555 MB 21 Seente külv (haavaeritisest) ams8173251 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 567 MB 21 Seente külv kõhuõõnevedelikust ams8170944 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 575 MB 21 Seente külv kateetrilt ams8170948 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 589 MB 21 Seente külv kõrvaeritisest ams8170958 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 594 MB 21 Seente külv silmaeritisest ams8170962 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 601 MB 21 Seente külv kehavedelikust ams8170964 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 602 MB 21 Seente külv (rögast) ams8172828 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 603 MB 21 Seente külv roojast (poolkvantitatiivne) ams8172829 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 604 MB 21 Seente külv spermast ams8173451 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 605 MB 21 Seente külv suulimaskesta kaapest ams8170966 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 606 MB 21 Seente külv uriinist ams8173453 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 609 MB 21 Seente külv ninaneelulimast ams8170968 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 610 MB 21 Seente külv, küünekaapelt ams8173500 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 613 MB 21 Seente külv pleuravedelikust ams8170970 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 615 MB 21 Seente külv mädast ams8170974 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 624 MB 21 Seente külv eritisest ams8170976 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 626 MB 21 Seente külv bronhiaspiraadist ams8172893 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 627 MB 21 Seente uuring trahheaaspiraadist ams8170982 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 631 MB 21 Seente külv konjunktiivieritisest ams8173075 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 634 MB 21 Külv seentele, bronhoalveolaar-loputusvedelikust ams8174252 JAH JAH JAH XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 641 MB 21 Seente külv, bronhiaspiraadist ams8174254 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 656 MB 21 Seente külv nahalt ams8170978 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 657 MB 21 Seente külv kurgulimast ams8170984 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 659 MB 21 Seente külv (silmaeritisest) ams8173428 JAH JAH JAH XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 769 MB 21 Seente külv, bronhiaspiraadist ams8174254 JAH JAH JAH XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 963 MB 21 Seente külv, silmaeritisest ams8173428 JAH JAH JAH XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 542 MB 21 MRSA külv nahalt ams8175660 JAH JAH EI XXX-MRSA culture MRSA külv Metitsilliiniresistentse Staphylococcus aureus külv KYLV 15 JAH 2257 13317-3 Staphylococcus aureus.methicillin resistant isolate ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 0,31% MICRO Methicillin resistant Staphylococcus aureus [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture MRSA XXX Ql Cult 1 Both 544 MB 21 MRSA skriining-külv kurgulimast ams8175566 JAH JAH EI XXX-MRSA culture MRSA külv Metitsilliiniresistentse Staphylococcus aureus külv KYLV 15 JAH 2257 13317-3 Staphylococcus aureus.methicillin resistant isolate ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 0,31% MICRO Methicillin resistant Staphylococcus aureus [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture MRSA XXX Ql Cult 1 Both 618 MB 21 MRSA (methicillin resistant Staphylococcus aureus) kasvu skriining ninaneelulimast ams8173570 JAH JAH EI XXX-MRSA culture MRSA külv Metitsilliiniresistentse Staphylococcus aureus külv KYLV 15 JAH 2257 13317-3 Staphylococcus aureus.methicillin resistant isolate ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 0,31% MICRO Methicillin resistant Staphylococcus aureus [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture MRSA XXX Ql Cult 1 Both 640 MB 21 Legionella sp. külv rögast ams8174243 EI EI EI XXX-Legionella sp. culture Legionella sp. külv Legionella sp. külv KYLV 26 JAH 2244 593-4 Legionella sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 0,00% MICRO Legionella sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Legionella XXX Cult 1 Both 662 MB 21 Külv Legionella `le ams8173552 JAH JAH JAH XXX-Legionella sp. culture Legionella sp. külv Legionella sp. külv KYLV 26 JAH 2244 593-4 Legionella sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 0,00% MICRO Legionella sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Legionella XXX Cult 1 Both 768 MB 21 Legionella sp. külv rögast ams8174243 JAH JAH JAH XXX-Legionella sp. culture Legionella sp. külv Legionella sp. külv KYLV 26 JAH 2244 593-4 Legionella sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 0,00% MICRO Legionella sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Legionella XXX Cult 1 Both 984 MB 21 Külv Legionella `le ams8173552 JAH JAH JAH XXX-Legionella sp. culture Legionella sp. külv Legionella sp. külv KYLV 26 JAH 2244 593-4 Legionella sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 0,00% MICRO Legionella sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Legionella XXX Cult 1 Both 581 MB 21 Streptococcus agalactiae külv emakakaelakanalikaapest ams8170990 JAH JAH EI XXX-B-Hem Streptococcus culture Beetahemolüütilise streptokoki külv Beetahemolüütilise streptokoki külv KYLV 34 JAH 2484 547-0 Streptococcus.beta-hemolytic ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 335 MICRO Streptococcus.beta-hemolytic [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture B-Hem Strep XXX Ql Cult 1 Both 16,8104 630 MB 21 Streptococcus agalactiae (b-hemolüütilise B grupi streptokoki) külv tupeeritisest ams8170988 JAH JAH EI XXX-B-Hem Streptococcus culture Beetahemolüütilise streptokoki külv Beetahemolüütilise streptokoki külv KYLV 34 JAH 2484 547-0 Streptococcus.beta-hemolytic ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 335 MICRO Streptococcus.beta-hemolytic [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture B-Hem Strep XXX Ql Cult 1 Both 16,8104 1784 MB 21 Beetahemolüütilise streptokoki külv ams8176645 JAH JAH EI XXX-B-Hem Streptococcus culture Beetahemolüütilise streptokoki külv Beetahemolüütilise streptokoki külv KYLV 34 JAH 2484 547-0 Streptococcus.beta-hemolytic ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 335 MICRO Streptococcus.beta-hemolytic [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture B-Hem Strep XXX Ql Cult 1 Both 16,8104 598 MB 21 Salmonella ja Shigella kandlus ams8173386 JAH JAH EI St-Salmonella sp., Shigella sp. culture Salmonella sp., Shigella sp. külv roojast Salmonella sp., Shigella sp. külv roojast KYLV 44 JAH 2246 43371-4 Salmonella sp &or Shigella sp identified Prid Pt Stool Nom Organism specific culture MICRO Salmonella sp/Shigella sp identified in Stool by Organism specific culture Salm/Shig Stl Cult 1 Both 39 MB 21 Salmonella külv väljaheitest ams8170932 JAH JAH EI St-Salmonella sp. culture Salmonella sp. külv roojast Salmonella sp. külv roojast KYLV 46 JAH 2492 20955-1 Salmonella sp identified Prid Pt Stool Nom Organism specific culture MICRO Salmonella sp identified in Stool by Organism specific culture Salmonella Stl Cult 1 Both 22,4659 648 MB 21 Salmonella külv väljaheitest ams8170932 JAH JAH EI St-Salmonella sp. culture Salmonella sp. külv roojast Salmonella sp. külv roojast KYLV 46 JAH 2492 20955-1 Salmonella sp identified Prid Pt Stool Nom Organism specific culture MICRO Salmonella sp identified in Stool by Organism specific culture Salmonella Stl Cult 1 Both 22,4659 561 MB 21 Shigella sp. külv roojast ams8173274 JAH JAH EI XXX-Shigella sp. culture Shigella sp. külv Shigella sp. külv KYLV 48 JAH 2490 17576-0 Shigella sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture MICRO Shigella sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Shigella XXX Cult 1 Both 25,3786 560 MB 21 Campylobacter sp. külv roojast ams8173273 JAH JAH EI St-Campylobacter sp. culture Campylobacter sp. külv roojast Campylobacter sp. külv roojast KYLV 49 JAH 2247 6331-3 Campylobacter sp identified Prid Pt Stool Nom Organism specific culture MICRO Campylobacter sp identified in Stool by Organism specific culture Campylobacter Stl Cult 1 Both 590 MB 21 Yersinia sp. külv roojast ams8173347 JAH JAH EI St-Yersinia sp. culture Yersinia sp. külv roojast Yersinia sp. külv roojast KYLV 51 JAH 2248 28549-4 Yersinia sp identified Prid Pt Stool Nom Organism specific culture MICRO Yersinia sp identified in Stool by Organism specific culture Yersinia Stl Cult 1 Both 764 MB 21 Clostridium difficile ams8173598 JAH JAH JAH St-C difficile culture Clostridioides difficile külv roojast Clostridioides difficile külv roojast KYLV 53 JAH 1494 562-9 Clostridium difficile ACnc Pt Stool Ord Organism specific culture MICRO Clostridium difficile [Presence] in Stool by Organism specific culture C dif Stl Ql Cult 1 Both 1526 MB 21 Streptococcus agalactiae külv, tupekaapest ams8170988 JAH JAH EI XXX-S agalactiae culture Streptococcus agalactiae külv Streptococcus agalactiae külv KYLV 60 JAH 4403 586-8 Streptococcus agalactiae ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 37 MICRO Streptococcus agalactiae [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture Gp B Strep XXX Ql Cult 1 Both 17,6769 1527 MB 21 Streptococcus agalactiae külv, emakakaelakanalikaapest ams8170990 JAH JAH EI XXX-S agalactiae culture Streptococcus agalactiae külv Streptococcus agalactiae külv KYLV 60 JAH 4403 586-8 Streptococcus agalactiae ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 37 MICRO Streptococcus agalactiae [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture Gp B Strep XXX Ql Cult 1 Both 17,6769 576 MB 21 Seente külv tuperitisest ams8172215 JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 62 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 635 MB 21 Nahaseente külv, küünekaapelt ams8172748 JAH JAH JAH XXX-Dermatophyte culture Nahaseente külv Nahaseente külv KYLV 64 JAH 2250 18482-0 Yeast ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 1862 MICRO Yeast [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture Yeast XXX Ql Cult 1 Both 11,3891 650 MB 21 Nahaseente külv, nahakaapelt ams8172745 JAH JAH JAH XXX-Dermatophyte culture Nahaseente külv Nahaseente külv KYLV 64 JAH 2250 18482-0 Yeast ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 1862 MICRO Yeast [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture Yeast XXX Ql Cult 1 Both 11,3891 652 MB 21 Nahaseente külv, juustelt ams8172747 JAH JAH JAH XXX-Dermatophyte culture Nahaseente külv Nahaseente külv KYLV 64 JAH 2250 18482-0 Yeast ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 1862 MICRO Yeast [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture Yeast XXX Ql Cult 1 Both 11,3891 733 MB 21 Nahaseente külv, küünekaapelt ams8172748 JAH JAH JAH XXX-Dermatophyte culture Nahaseente külv Nahaseente külv KYLV 64 JAH 2250 18482-0 Yeast ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 1862 MICRO Yeast [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture Yeast XXX Ql Cult 1 Both 11,3891 929 MB 21 Nahaseente külv, nahakaapelt ams8172745 JAH JAH JAH XXX-Dermatophyte culture Nahaseente külv Nahaseente külv KYLV 64 JAH 2250 18482-0 Yeast ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 1862 MICRO Yeast [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture Yeast XXX Ql Cult 1 Both 11,3891 931 MB 21 Nahaseente külv, juustelt ams8172747 JAH JAH JAH XXX-Dermatophyte culture Nahaseente külv Nahaseente külv KYLV 64 JAH 2250 18482-0 Yeast ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 1862 MICRO Yeast [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture Yeast XXX Ql Cult 1 Both 11,3891 751 MB 21 Bakterioskoopia tulemus ams8175755 JAH JAH JAH XXX-Acridine orange-m Mikroskoopia (akridiinoranz) Täpsustamata materjali mikroskoopia (akridiinoranz) Tekst 76 JAH 2261 657-7 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Acridine orange stain MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Acridine orange stain AO Stn XXX 1 Both 231 MB 21 JAH JAH EI XXX-Leishman-Giemsa-m, Gram-m panel Mikroskoopia Leishman-Giemsa ja Gram paneel Täpsustamata materjali mikroskoopia (Leishman-Giemsa ja Gram paneel) Paneel 77 JAH 3055 L-3055 523 MB 21 JAH JAH EI XXX-Leishman-Giemsa-m, Gram-m panel Mikroskoopia Leishman-Giemsa ja Gram paneel Täpsustamata materjali mikroskoopia (Leishman-Giemsa ja Gram paneel) Paneel 77 JAH 3055 L-3055 1506 MB 21 Emakakaela- ja tupekaape (või ureetrakaape) bakterioskoopia shk7225025 JAH JAH EI XXX-Leishman-Giemsa-m, Gram-m panel Mikroskoopia Leishman-Giemsa ja Gram paneel Täpsustamata materjali mikroskoopia (Leishman-Giemsa ja Gram paneel) Paneel 77 JAH 3055 L-3055 619 MB 21 Liikvori bakterioskoopiline uuring ams8173574 JAH JAH EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 79 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 644 MB 21 Natiivmaterjali mikroskoopia, bronhiaspiraadist ams8175585 JAH JAH JAH XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 79 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 664 MB 21 JAH JAH JAH XXX-Calcofluor-m panel Mikroskoopia (calcofluor) Täpsustamata materjali mikroskoopia paneel (calcofluor) Paneel 7224315 82 JAH 4545 L-4545 665 MB 21 Seenelemendid rögast ams8174034 JAH EI JAH XXX-Calcofluor-m Mikroskoopia (calcofluor) Täpsustamata materjali mikroskoopia (calcofluor) Tekst 7224315 83 JAH 2263 658-5 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Calcofluor White preparation MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Calcofluor white Calcofluor white XXX 1 Both 1106 MB 21 JAH JAH JAH XXX-Calcofluor-m Mikroskoopia (calcofluor) Täpsustamata materjali mikroskoopia (calcofluor) Tekst 7224315 83 JAH 2263 658-5 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Calcofluor White preparation MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Calcofluor white Calcofluor white XXX 1 Both 1107 MB 21 Seenelemendid rögast ams8174034 JAH EI JAH XXX-Calcofluor-m Mikroskoopia (calcofluor) Täpsustamata materjali mikroskoopia (calcofluor) Tekst 7224315 83 JAH 2263 658-5 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Calcofluor White preparation MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Calcofluor white Calcofluor white XXX 1 Both 636 MB 21 Juuste mikroskoopia (KOH) ams8174453 JAH JAH JAH Hair-KOH-m Juuste mikroskoopia (KOH) Juuste mikroskoopia (kaaliumhüdroksiid) Tekst 86 JAH 2266 10688-0 Microscopic observation Prid Pt Hair Nom KOH preparation MICRO Microscopic observation [Identifier] in Hair by KOH preparation KOH Prep Hair 1 Both 653 MB 21 Küünekaape mikroskoopia (KOH) ams8172749 JAH JAH JAH Nail-KOH-m Küünekaape mikroskoopia (KOH) Küünekaape mikroskoopia (kaaliumhüdroksiid) Tekst 87 JAH 2267 10689-8 Microscopic observation Prid Pt Nail Nom KOH preparation MICRO Microscopic observation [Identifier] in Nail by KOH preparation KOH Prep Nail 1 Both 933 MB 21 Küünekaape mikroskoopia (KOH) ams8172749 JAH JAH JAH Nail-KOH-m Küünekaape mikroskoopia (KOH) Küünekaape mikroskoopia (kaaliumhüdroksiid) Tekst 87 JAH 2267 10689-8 Microscopic observation Prid Pt Nail Nom KOH preparation MICRO Microscopic observation [Identifier] in Nail by KOH preparation KOH Prep Nail 1 Both 651 MB 21 Nahakaape mikroskoopia (KOH) ams8172746 JAH JAH JAH Skin-KOH-m Nahakaape mikroskoopia (KOH) Nahakaape mikroskoopia (kaaliumhüdroksiid) Tekst 89 JAH 2268 644-5 Microscopic observation Prid Pt Skin Nom KOH preparation MICRO Microscopic observation [Identifier] in Skin by KOH preparation KOH Prep Skin 1 Both 930 MB 21 Nahakaape mikroskoopia (KOH) ams8172746 JAH JAH JAH Skin-KOH-m Nahakaape mikroskoopia (KOH) Nahakaape mikroskoopia (kaaliumhüdroksiid) Tekst 89 JAH 2268 644-5 Microscopic observation Prid Pt Skin Nom KOH preparation MICRO Microscopic observation [Identifier] in Skin by KOH preparation KOH Prep Skin 1 Both 233 MB 21 Tsütolüüs ams8175910 JAH EI EI XXX-Tsütolüüs Tsütolüüs Tsütolüüs Tekst 93 JAH 2908 A-2908 1495 MB 21 Mikroskoopia Leishman-Giemsa ja Gram paneel shk7225025 Tsütolüüs ams8175541 JAH EI EI XXX-Tsütolüüs Tsütolüüs Tsütolüüs Tekst 93 JAH 2908 A-2908 238 MB 21 Lameepiteelirakud ams8173407 JAH EI EI XXX-Lameepiteeli rakud Lameepiteeli rakud Lameepiteeli rakud Tekst 94 JAH 2905 72161-3 Epithelial cells PrThr Pt XXX Ord Gram stain HEM/BC Epithelial cells [Presence] in Unspecified specimen by Gram stain Epi Cells XXX Ql Gram Stn 1 Observation 14,227 1494 MB 21 Mikroskoopia Leishman-Giemsa ja Gram paneel shk7225025 Parabasaalsed epiteelirakud ams8175539 JAH EI EI XXX-Parabasaalsed epiteelirakud Parabasaalsed epiteelirakud Parabasaalsed epiteelirakud Tekst 95 JAH 3268 A-3268 244 MB 21 Võtmerakud ams8173447 JAH EI EI XXX-Võtmerakud Võtmerakud Võtmerakud Tekst 96 JAH 2906 A-2906 515 MB 21 Mikroskoopia Leishman-Giemsa ja Gram paneel shk7225025 Võtmerakud ams8175542 JAH EI EI XXX-Võtmerakud Võtmerakud Võtmerakud Tekst 96 JAH 2906 A-2906 1496 MB 21 Mikroskoopia Leishman-Giemsa ja Gram paneel shk7225025 Võtmerakud ams8175542 JAH EI EI XXX-Võtmerakud Võtmerakud Võtmerakud Tekst 96 JAH 2906 A-2906 524 MB 21 Mikroskoopia Leishman-Giemsa ja Gram paneel shk7225025 Erütrotsüüdid ams8175543 JAH EI EI XXX-Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid Tekst 97 JAH 2907 72162-1 Erythrocytes ACnc Pt XXX Ord Gram stain HEM/BC Erythrocytes [Presence] in Unspecified specimen by Gram stain RBC XXX Ql Gram Stn 1 Observation 7,9405 1509 MB 21 Mikroskoopia Leishman-Giemsa ja Gram paneel shk7225025 Erütrotsüüdid ams8175543 JAH EI EI XXX-Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid Tekst 97 JAH 2907 72162-1 Erythrocytes ACnc Pt XXX Ord Gram stain HEM/BC Erythrocytes [Presence] in Unspecified specimen by Gram stain RBC XXX Ql Gram Stn 1 Observation 7,9405 237 MB 21 Polümorfonukleaarsed leukotsüüdid ams8173406 JAH EI EI XXX-Polümorfonukleaarid Polümorfonukleaarid Polümorfonukleaarid Tekst 99 JAH 2909 20473-5 Polymorphonuclear cells PrThr Pt XXX Ord Wright stain 1506 HEM/BC Polymorphonuclear cells [Presence] in Unspecified specimen by Wright stain Polys XXX Ql Wright Stn 1 Observation 13,2954 1492 MB 21 Mikroskoopia Leishman-Giemsa ja Gram paneel shk7225025 PMN tupekaapes ams8175537 JAH EI EI XXX-Polümorfonukleaarid Polümorfonukleaarid Polümorfonukleaarid Tekst 99 JAH 2909 20473-5 Polymorphonuclear cells PrThr Pt XXX Ord Wright stain 1506 HEM/BC Polymorphonuclear cells [Presence] in Unspecified specimen by Wright stain Polys XXX Ql Wright Stn 1 Observation 13,2954 1493 MB 21 Mikroskoopia Leishman-Giemsa ja Gram paneel shk7225025 PMN ureetrakaapes ams8175538 JAH EI EI XXX-Polümorfonukleaarid Polümorfonukleaarid Polümorfonukleaarid Tekst 99 JAH 2909 20473-5 Polymorphonuclear cells PrThr Pt XXX Ord Wright stain 1506 HEM/BC Polymorphonuclear cells [Presence] in Unspecified specimen by Wright stain Polys XXX Ql Wright Stn 1 Observation 13,2954 1507 MB 21 Mikroskoopia Leishman-Giemsa ja Gram paneel shk7225025 PMN emakakaelakaapes ams8175536 JAH EI EI XXX-Polümorfonukleaarid Polümorfonukleaarid Polümorfonukleaarid Tekst 99 JAH 2909 20473-5 Polymorphonuclear cells PrThr Pt XXX Ord Wright stain 1506 HEM/BC Polymorphonuclear cells [Presence] in Unspecified specimen by Wright stain Polys XXX Ql Wright Stn 1 Observation 13,2954 1508 MB 21 Mikroskoopia Leishman-Giemsa ja Gram paneel shk7225025 PMN/epiteeli suhe tupes ams8175540 JAH EI EI XXX-Polümorfonukleaarid Polümorfonukleaarid Polümorfonukleaarid Tekst 99 JAH 2909 20473-5 Polymorphonuclear cells PrThr Pt XXX Ord Wright stain 1506 HEM/BC Polymorphonuclear cells [Presence] in Unspecified specimen by Wright stain Polys XXX Ql Wright Stn 1 Observation 13,2954 241 MB 21 Domineeriv mikrofloora ams8173412 JAH EI EI XXX-Mikroobid Mikroobid Mikroobid Tekst 102 JAH 2911 A-2911 1510 MB 21 Mikroskoopia Leishman-Giemsa ja Gram paneel shk7225025 Domineeriv mikrofloora ams8175544 JAH EI EI XXX-Mikroobid Mikroobid Mikroobid Tekst 102 JAH 2911 A-2911 239 MB 21 Trichomonas vaginalis ams8173409 JAH EI EI XXX-Trihhomonaadid Trihhomonaadid Trihhomonaadid Tekst 104 JAH 2915 76705-3 Trichomonas vaginalis Pr Pt XXX Ord Gram stain MICRO Trichomonas vaginalis [Presence] in Unspecified specimen by Gram stain T vaginalis XXX Ql Gram Stn 1 Both 14,8247 519 MB 21 Mikroskoopia Leishman-Giemsa ja Gram paneel shk7225025 Mobiluncus laadsed mikroobid ams8175553 JAH EI EI XXX-Mobiluncus-laadsed mikroobid Mobiluncus-laadsed mikroobid Mobiluncus-laadsed mikroobid Tekst 106 JAH 2917 A-2917 1504 MB 21 Mikroskoopia Leishman-Giemsa ja Gram paneel shk7225025 Mobiluncus laadsed mikroobid ams8175553 JAH EI EI XXX-Mobiluncus-laadsed mikroobid Mobiluncus-laadsed mikroobid Mobiluncus-laadsed mikroobid Tekst 106 JAH 2917 A-2917 1503 MB 21 Mikroskoopia Leishman-Giemsa ja Gram paneel shk7225025 Gardnerella laadsed mikroobid ams8175552 JAH EI EI XXX-Gardnerella-laadsed mikroobid Gardnerella-laadsed mikroobid Gardnerella-laadsed mikroobid Tekst 107 JAH 2918 43398-7 Gardnerella vaginalis+Prevotella sp morphotypes ACnc Pt Vag Ord Microscopy.light MICRO Gardnerella vaginalis+Prevotella sp morphotypes [Presence] in Vaginal fluid by Light microscopy G vaginalis+Prev sp mtyp Vag Ql Micro 1 Observation 520 MB 21 Mikroskoopia Leishman-Giemsa ja Gram paneel shk7225025 Laktobatsillide laadsed pulkbakterid ams8175554 JAH EI EI XXX-Laktobatsillide laadsed pulkbakterid Laktobatsillide laadsed pulkbakterid Laktobatsillide laadsed pulkbakterid Tekst 108 JAH 3269 43400-1 Lactobacillus sp morphotypes PrThr Pt Vag Ord Microscopy.light MICRO Lactobacillus sp morphotypes [Presence] in Vaginal fluid by Light microscopy Lactobacillus morphotyp Vag Ql Micro 1 Observation 22,0596 1512 MB 21 Mikroskoopia Leishman-Giemsa ja Gram paneel shk7225025 Laktobatsillide laadsed pulkbakterid ams8175554 JAH EI EI XXX-Laktobatsillide laadsed pulkbakterid Laktobatsillide laadsed pulkbakterid Laktobatsillide laadsed pulkbakterid Tekst 108 JAH 3269 43400-1 Lactobacillus sp morphotypes PrThr Pt Vag Ord Microscopy.light MICRO Lactobacillus sp morphotypes [Presence] in Vaginal fluid by Light microscopy Lactobacillus morphotyp Vag Ql Micro 1 Observation 22,0596 242 MB 21 Gramnegatiivsed diplokokid ams8173413 JAH EI EI XXX-Gramnegatiivsed kokid Gramnegatiivsed kokid Gramnegatiivsed kokid Tekst 109 JAH 2919 A-2919 1500 MB 21 Mikroskoopia Leishman-Giemsa ja Gram paneel shk7225025 Gram-negatiivsed diplokokid ams8175548 JAH EI EI XXX-Gramnegatiivsed kokid Gramnegatiivsed kokid Gramnegatiivsed kokid Tekst 109 JAH 2919 A-2919 243 MB 21 Grampositiivsed kokid ams8173414 JAH EI EI XXX-Grampositiivsed kokid Grampositiivsed kokid Grampositiivsed kokid Tekst 111 JAH 2920 A-2920 516 MB 21 Mikroskoopia Leishman-Giemsa ja Gram paneel shk7225025 Gram-positiivsed kokid ams8175545 JAH EI EI XXX-Grampositiivsed kokid Grampositiivsed kokid Grampositiivsed kokid Tekst 111 JAH 2920 A-2920 1497 MB 21 Mikroskoopia Leishman-Giemsa ja Gram paneel shk7225025 Gram-positiivsed kokid ams8175545 JAH EI EI XXX-Grampositiivsed kokid Grampositiivsed kokid Grampositiivsed kokid Tekst 111 JAH 2920 A-2920 517 MB 21 Mikroskoopia Leishman-Giemsa ja Gram paneel shk7225025 Gram-positiivsed pulkbakterid ams8175546 JAH EI EI XXX-Grampositiivsed pulkbakterid Grampositiivsed pulkbakterid Grampositiivsed pulkbakterid Tekst 115 JAH 2921 A-2921 1498 MB 21 Mikroskoopia Leishman-Giemsa ja Gram paneel shk7225025 Gram-positiivsed pulkbakterid ams8175546 JAH EI EI XXX-Grampositiivsed pulkbakterid Grampositiivsed pulkbakterid Grampositiivsed pulkbakterid Tekst 115 JAH 2921 A-2921 234 MB 21 Gramnegatiivsed pulkbakterid ams8175911 JAH EI EI XXX-Gramnegatiivsed pulkbakterid Gramnegatiivsed pulkbakterid Gramnegatiivsed pulkbakterid Tekst 116 JAH 2922 A-2922 518 MB 21 Mikroskoopia Leishman-Giemsa ja Gram paneel shk7225025 Gram- negatiivsed pulkbakterid ams8175547 JAH EI EI XXX-Gramnegatiivsed pulkbakterid Gramnegatiivsed pulkbakterid Gramnegatiivsed pulkbakterid Tekst 116 JAH 2922 A-2922 1499 MB 21 Mikroskoopia Leishman-Giemsa ja Gram paneel shk7225025 Gram- negatiivsed pulkbakterid ams8175547 JAH EI EI XXX-Gramnegatiivsed pulkbakterid Gramnegatiivsed pulkbakterid Gramnegatiivsed pulkbakterid Tekst 116 JAH 2922 A-2922 235 MB 21 Gramvariaabelsed kokobatsillid ams8175912 JAH EI EI XXX-Gramvariaabelsed kokobatsillid Gramvariaabelsed kokobatsillid Gramvariaabelsed kokobatsillid Tekst 125 JAH 2927 A-2927 232 MB 21 Pärmirakud ams8175909 JAH EI EI XXX-Pärmirakud Pärmirakud Pärmirakud Tekst 140 JAH 2929 74759-2 Yeast PrThr Pt XXX Ord Gram stain MICRO Yeast [Presence] in Unspecified specimen by Gram stain Yeast XXX Ql Gram Stn 1 Both 13,2114 1501 MB 21 Mikroskoopia Leishman-Giemsa ja Gram paneel shk7225025 Pärmirakud ams8175549 JAH EI EI XXX-Pärmirakud Pärmirakud Pärmirakud Tekst 140 JAH 2929 74759-2 Yeast PrThr Pt XXX Ord Gram stain MICRO Yeast [Presence] in Unspecified specimen by Gram stain Yeast XXX Ql Gram Stn 1 Both 13,2114 240 MB 21 Seeneniidid ams8173410 JAH EI EI XXX-Seeneniidid Seeneniidid Seeneniidid Tekst 143 JAH 2930 A-2930 1511 MB 21 Mikroskoopia Leishman-Giemsa ja Gram paneel shk7225025 Seeneniidid ams8175550 JAH EI EI XXX-Seeneniidid Seeneniidid Seeneniidid Tekst 143 JAH 2930 A-2930 521 MB 21 Mikroskoopia Leishman-Giemsa ja Gram paneel shk7225025 Nugenti kriteerium ams8175555 JAH EI EI XXX-Nugent criteria Nugenti kriteerium Nugenti kriteerium Tekst 152 JAH 3266 A-3266 1513 MB 21 Mikroskoopia Leishman-Giemsa ja Gram paneel shk7225025 Nugenti kriteerium ams8175555 JAH EI EI XXX-Nugent criteria Nugenti kriteerium Nugenti kriteerium Tekst 152 JAH 3266 A-3266 1502 MB 21 Mikroskoopia Leishman-Giemsa ja Gram paneel shk7225025 Trichomonas vaginalis ams8175551 JAH EI EI XXX-T vaginalis-m Trichomonas vaginalis mikroskoopia Trichomonas vaginalis mikroskoopia Tekst 153 JAH 2271 32766-8 Trichomonas vaginalis ACnc Pt XXX Ord Wet preparation MICRO Trichomonas vaginalis [Presence] in Unspecified specimen by Wet preparation T vaginalis XXX Ql Wet Prep 1 Both 1594 MB 21 Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) ams8172089 JAH JAH EI St-Parasites-m (formalin-aether) Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) Tekst 161 JAH 2260 10701-1 Ova+Parasites identified Prid Pt Stool Nom Concentration MICRO Ova+Parasites identified in Stool by Concentration O+P Stl Conc 1 Both 44 MB 21 Anaalkaape uuring parasiitidele ams8172091 JAH JAH EI XXX-E vermicularis-m Enterobius vermicularis munade mikroskoopia Enterobius vermicularis munade mikroskoopia täpsustamata materjalis Tekst 167 JAH 1498 675-9 Enterobius vermicularis Prid Pt XXX Nom Pinworm examination MICRO Enterobius vermicularis [Identifier] in Unspecified specimen by Pinworm exam E vermicularis XXX Pinworm Exam 1 Both 236 MB 21 Mikroskoopia leid viitab ams8175914 JAH EI EI XXX-Mikroskoopia leid Mikroskoopia leid Mikroskoopia leid Tekst 199 JAH 3253 A-3253 522 MB 21 Mikroskoopia Leishman-Giemsa ja Gram paneel shk7225025 Mikroskoopiline leid viitab ams8175556 JAH EI EI XXX-Mikroskoopia leid Mikroskoopia leid Mikroskoopia leid Tekst 199 JAH 3253 A-3253 666 MB 21 Parasiidid rögast ams8174035 JAH EI JAH XXX-Mikroskoopia leid Mikroskoopia leid Mikroskoopia leid Tekst 7224315 199 JAH 3253 A-3253 1108 MB 21 Parasiidid rögast ams8174035 JAH EI JAH XXX-Mikroskoopia leid Mikroskoopia leid Mikroskoopia leid Tekst 7224315 199 JAH 3253 A-3253 1505 MB 21 Mikroskoopia Leishman-Giemsa ja Gram paneel shk7225025 Mikroskoopiline leid viitab ams8175556 JAH EI EI XXX-Mikroskoopia leid Mikroskoopia leid Mikroskoopia leid Tekst 199 JAH 3253 A-3253 1514 MB 21 Mikroskoopia Leishman-Giemsa ja Gram paneel shk7225025 Märkused ams8175557 JAH EI EI XXX-Mikroskoopia leid Mikroskoopia leid Mikroskoopia leid Tekst 199 JAH 3253 A-3253 1515 MB 21 Mikroskoopia Leishman-Giemsa ja Gram paneel shk7225025 Bakteriaalne vaginoos ams8175560 JAH EI EI XXX-Mikroskoopia leid Mikroskoopia leid Mikroskoopia leid Tekst 199 JAH 3253 A-3253 1795 MB 21 Vereäige mikroskoopia shk7225279 Mikroskoopia leid ams8180118 JAH EI EI XXX-Mikroskoopia leid Mikroskoopia leid Mikroskoopia leid Tekst 199 JAH 3253 A-3253 714 AB 22 Vankomütsiin ams8174036 JAH JAH JAH Is-Vancomycin Vankomütsiin Vankomütsiin T/M/R 367 JAH 3234 19000-9 Vancomycin Susc Pt Isolate OrdQn ABXBACT Vancomycin [Susceptibility] Vancomycin Susc Islt 1 Observation 12,37 742 MÜ 23 Bakterioskoopia liigesevedelikust ams8175670 JAH EI JAH XXX-Acridine orange-m (mycobact) Mükobakterite mikroskoopia (akridiinoranz) Mükobakterite mikroskoopia täpsustamata materjalis (akridiinoranz) Tekst 1 JAH 3226 A-3226 760 MÜ 23 Mükobakterite mikroskoopia (akridiinoranz) ams8176135 JAH JAH JAH XXX-Acridine orange-m (mycobact) Mükobakterite mikroskoopia (akridiinoranz) Mükobakterite mikroskoopia täpsustamata materjalis (akridiinoranz) Tekst 1 JAH 3226 A-3226 786 MÜ 23 Happekindlad bakterid, bakterioskoopia algmaterjalist (rögast) ams8176074 JAH JAH JAH XXX-Acridine orange-m (mycobact) Mükobakterite mikroskoopia (akridiinoranz) Mükobakterite mikroskoopia täpsustamata materjalis (akridiinoranz) Tekst 1 JAH 3226 A-3226 939 MÜ 23 Happekindlad bakterid, mikroskoopia, pleuravedelikust ams8172757 JAH JAH JAH XXX-Acridine orange-m (mycobact) Mükobakterite mikroskoopia (akridiinoranz) Mükobakterite mikroskoopia täpsustamata materjalis (akridiinoranz) Tekst 1 JAH 3226 A-3226 968 MÜ 23 Happekindlad bakterid, mikroskoopia bronhoalveolaar-loputusvedelikus ams8172812 JAH JAH JAH XXX-Acridine orange-m (mycobact) Mükobakterite mikroskoopia (akridiinoranz) Mükobakterite mikroskoopia täpsustamata materjalis (akridiinoranz) Tekst 1 JAH 3226 A-3226 1597 MÜ 23 Mükobakterite mikroskoopia (akridiinoranz) ams8176416 JAH EI JAH XXX-Acridine orange-m (mycobact) Mükobakterite mikroskoopia (akridiinoranz) Mükobakterite mikroskoopia täpsustamata materjalis (akridiinoranz) Tekst 1 JAH 3226 A-3226 1599 MÜ 23 Mükobakterite mikroskoopia (akridiinoranz) asm8176403 JAH EI JAH XXX-Acridine orange-m (mycobact) Mükobakterite mikroskoopia (akridiinoranz) Mükobakterite mikroskoopia täpsustamata materjalis (akridiinoranz) Tekst 1 JAH 3226 A-3226 34 MÜ 23 happekindlad bakterid(sh. Mycobacterium sp.) ams8173573 JAH EI EI XXX-Ziehl-Neelsen-m Mükobakterite mikroskoopia (Ziehl-Neelsen) Mükobakterite mikroskoopia (Ziehl-Neelsen) Tekst 3 JAH 2273 656-9 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Acid fast stain.Ziehl-Neelsen MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Acid fast stain.Ziehl-Neelsen ZN Stn XXX 1 Both 16,4987 837 MÜ 23 happekindlad bakterid(sh. Mycobacterium sp.) ams8173573 JAH JAH JAH XXX-Ziehl-Neelsen-m Mükobakterite mikroskoopia (Ziehl-Neelsen) Mükobakterite mikroskoopia (Ziehl-Neelsen) Tekst 3 JAH 2273 656-9 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Acid fast stain.Ziehl-Neelsen MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Acid fast stain.Ziehl-Neelsen ZN Stn XXX 1 Both 16,4987 867 MÜ 23 Happekindlad bakterid ams8173074 JAH JAH JAH XXX-Ziehl-Neelsen-m Mükobakterite mikroskoopia (Ziehl-Neelsen) Mükobakterite mikroskoopia (Ziehl-Neelsen) Tekst 3 JAH 2273 656-9 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Acid fast stain.Ziehl-Neelsen MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Acid fast stain.Ziehl-Neelsen ZN Stn XXX 1 Both 16,4987 945 MÜ 23 Happekindlad bakterid, mikroskoopia, uriinist ams8172763 JAH JAH JAH XXX-Ziehl-Neelsen-m Mükobakterite mikroskoopia (Ziehl-Neelsen) Mükobakterite mikroskoopia (Ziehl-Neelsen) Tekst 3 JAH 2273 656-9 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Acid fast stain.Ziehl-Neelsen MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Acid fast stain.Ziehl-Neelsen ZN Stn XXX 1 Both 16,4987 1016 MÜ 23 Mükobakterite külvi (LJg/MGIT) ja mikroskoopia paneel, rögast shk7225242 JAH JAH JAH XXX-Mycobacterium culture panel (m/LJg/MGIT) Mükobakterite külvi (LJg/MGIT) ja mikroskoopia paneel Mükobakterite külv (Löwenstein-Jensen glütserooliga/MGIT) ja mikroskoopia (paneel) Paneel 7223702 4 EI/Paneel 3194 L-3194 1024 MÜ 23 JAH JAH JAH XXX-Mycobacterium culture panel (m/LJg/MGIT) Mükobakterite külvi (LJg/MGIT) ja mikroskoopia paneel Mükobakterite külv (Löwenstein-Jensen glütserooliga/MGIT) ja mikroskoopia (paneel) Paneel 7223734 4 EI/Paneel 3194 L-3194 1596 MÜ 23 Mükobakterite külvi (MGIT) ja mikroskoopia paneel shk7225245 JAH JAH JAH XXX-Mycobacterium culture (MGIT), microscopy panel Mükobakterite külvi (MGIT) ja mikroskoopia paneel Mükobakterite külv (MGIT) ja mikroskoopia (paneel) Paneel 6 EI/Paneel 4411 L-4411 673 MÜ 23 Bactec MGIT, külv mükobakteritele liigesevedelikust ams8175671 JAH JAH JAH XXX-Mycobacterium culture MGIT Mükobakterite külv (MGIT) Mükobakterite külv (MGIT) KYLV 7 JAH 3163 50941-4 Mycobacterium sp PrThr Pt XXX Ord Organism specific culture MICRO Mycobacterium sp [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture Mycobacterium XXX Ql Cult 1 Both 16,4708 698 MÜ 23 Mükobakterite külv (MGIT), liikvorist ams8172674 JAH JAH JAH XXX-Mycobacterium culture MGIT Mükobakterite külv (MGIT) Mükobakterite külv (MGIT) KYLV 7 JAH 3163 50941-4 Mycobacterium sp PrThr Pt XXX Ord Organism specific culture MICRO Mycobacterium sp [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture Mycobacterium XXX Ql Cult 1 Both 16,4708 728 MÜ 23 Mükobakterite külv ams8174097 JAH JAH JAH XXX-Mycobacterium culture MGIT Mükobakterite külv (MGIT) Mükobakterite külv (MGIT) KYLV 7 JAH 3163 50941-4 Mycobacterium sp PrThr Pt XXX Ord Organism specific culture MICRO Mycobacterium sp [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture Mycobacterium XXX Ql Cult 1 Both 16,4708 729 MÜ 23 Bactec MGIT, külv mükobakteritele ams8175747 JAH JAH JAH XXX-Mycobacterium culture MGIT Mükobakterite külv (MGIT) Mükobakterite külv (MGIT) KYLV 7 JAH 3163 50941-4 Mycobacterium sp PrThr Pt XXX Ord Organism specific culture MICRO Mycobacterium sp [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture Mycobacterium XXX Ql Cult 1 Both 16,4708 846 MÜ 23 Mükobacterite külv (MGIT), nahast ams8173030 JAH EI EI XXX-Mycobacterium culture MGIT Mükobakterite külv (MGIT) Mükobakterite külv (MGIT) KYLV 7 JAH 3163 50941-4 Mycobacterium sp PrThr Pt XXX Ord Organism specific culture MICRO Mycobacterium sp [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture Mycobacterium XXX Ql Cult 1 Both 16,4708 866 MÜ 23 Mükobakterite külv ams8173072 JAH JAH JAH XXX-Mycobacterium culture MGIT Mükobakterite külv (MGIT) Mükobakterite külv (MGIT) KYLV 7 JAH 3163 50941-4 Mycobacterium sp PrThr Pt XXX Ord Organism specific culture MICRO Mycobacterium sp [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture Mycobacterium XXX Ql Cult 1 Both 16,4708 941 MÜ 23 M.tuberculosis, külv, BACTEC süst., pleuravedelikust ams8172759 JAH JAH JAH XXX-Mycobacterium culture MGIT Mükobakterite külv (MGIT) Mükobakterite külv (MGIT) KYLV 7 JAH 3163 50941-4 Mycobacterium sp PrThr Pt XXX Ord Organism specific culture MICRO Mycobacterium sp [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture Mycobacterium XXX Ql Cult 1 Both 16,4708 943 MÜ 23 Mükobakterite külv Bactec MGITi, rögast ams8172762 JAH JAH JAH XXX-Mycobacterium culture MGIT Mükobakterite külv (MGIT) Mükobakterite külv (MGIT) KYLV 7 JAH 3163 50941-4 Mycobacterium sp PrThr Pt XXX Ord Organism specific culture MICRO Mycobacterium sp [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture Mycobacterium XXX Ql Cult 1 Both 16,4708 947 MÜ 23 M.tuberculosis, külv, BACTEC süst., uriinist ams8172765 JAH JAH JAH XXX-Mycobacterium culture MGIT Mükobakterite külv (MGIT) Mükobakterite külv (MGIT) KYLV 7 JAH 3163 50941-4 Mycobacterium sp PrThr Pt XXX Ord Organism specific culture MICRO Mycobacterium sp [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture Mycobacterium XXX Ql Cult 1 Both 16,4708 969 MÜ 23 M. tuberculosis, külv BACTEC- süsteemiga bronhoalveolaar-loputusvedelikust ams8172814 JAH JAH JAH XXX-Mycobacterium culture MGIT Mükobakterite külv (MGIT) Mükobakterite külv (MGIT) KYLV 7 JAH 3163 50941-4 Mycobacterium sp PrThr Pt XXX Ord Organism specific culture MICRO Mycobacterium sp [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture Mycobacterium XXX Ql Cult 1 Both 16,4708 1598 MÜ 23 Mükobakterite külv (MGIT) ams8176417 JAH EI EI XXX-Mycobacterium culture MGIT Mükobakterite külv (MGIT) Mükobakterite külv (MGIT) KYLV " " 7 JAH 3163 50941-4 Mycobacterium sp PrThr Pt XXX Ord Organism specific culture MICRO Mycobacterium sp [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture Mycobacterium XXX Ql Cult 1 Both 16,4708 677 MÜ 23 Külv mükobakteritele (LJg) ams8175678 JAH JAH JAH XXX-Mycobacterium culture Mükobakterite külv Mükobakterite külv KYLV 8 JAH 2272 543-9 Mycobacterium sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 0,03% MICRO Mycobacterium sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Mycobacterium XXX Cult 1 Both 697 MÜ 23 Mükobakterite külv, liikvorist ams8172673 JAH JAH JAH XXX-Mycobacterium culture Mükobakterite külv Mükobakterite külv KYLV 8 JAH 2272 543-9 Mycobacterium sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 0,03% MICRO Mycobacterium sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Mycobacterium XXX Cult 1 Both 757 MÜ 23 M.tuberculosis, külv ams8175760 JAH EI EI XXX-Mycobacterium culture Mükobakterite külv Mükobakterite külv KYLV 8 JAH 2272 543-9 Mycobacterium sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 0,03% MICRO Mycobacterium sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Mycobacterium XXX Cult 1 Both 844 MÜ 23 M.tuberculosis, külv nahamaterjalist ams8173029 JAH JAH JAH XXX-Mycobacterium culture Mükobakterite külv Mükobakterite külv KYLV 8 JAH 2272 543-9 Mycobacterium sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 0,03% MICRO Mycobacterium sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Mycobacterium XXX Cult 1 Both 940 MÜ 23 M.tuberculosis, külv, pleuravedelikust ams8172758 JAH JAH JAH XXX-Mycobacterium culture Mükobakterite külv Mükobakterite külv KYLV 8 JAH 2272 543-9 Mycobacterium sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 0,03% MICRO Mycobacterium sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Mycobacterium XXX Cult 1 Both 946 MÜ 23 M.tuberculosis, külv, uriinist ams8172764 JAH JAH JAH XXX-Mycobacterium culture Mükobakterite külv Mükobakterite külv KYLV 8 JAH 2272 543-9 Mycobacterium sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 0,03% MICRO Mycobacterium sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Mycobacterium XXX Cult 1 Both 1014 MÜ 23 Külv LJ püruvaadiga (lisasööde) ams8175803 JAH EI JAH XXX-Mycobacterium culture Mükobakterite külv Mükobakterite külv KYLV 7223702 8 JAH 2272 543-9 Mycobacterium sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 0,03% MICRO Mycobacterium sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Mycobacterium XXX Cult 1 Both 1015 MÜ 23 Külv LJ glütserooliga ams8172761 JAH EI JAH XXX-Mycobacterium culture Mükobakterite külv Mükobakterite külv KYLV 7223702 8 JAH 2272 543-9 Mycobacterium sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 0,03% MICRO Mycobacterium sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Mycobacterium XXX Cult 1 Both 1025 MÜ 23 Külv LJ püruvaadiga ams8176097 JAH EI JAH XXX-Mycobacterium culture Mükobakterite külv Mükobakterite külv KYLV 7223734 8 JAH 2272 543-9 Mycobacterium sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 0,03% MICRO Mycobacterium sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Mycobacterium XXX Cult 1 Both 1026 MÜ 23 Külv LJ glütserooliga söötmele, bronhoalveolaar-loputusvedelikust ams8172813 JAH EI JAH XXX-Mycobacterium culture Mükobakterite külv Mükobakterite külv KYLV 7223734 8 JAH 2272 543-9 Mycobacterium sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 0,03% MICRO Mycobacterium sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Mycobacterium XXX Cult 1 Both 711 MÜ 23 Külv mükobakteritele,verest ams8173073 JAH JAH JAH B-Mycobacterium culture Mükobakterite külv verest Mükobakterite külv verest KYLV 9 JAH 2300 533-0 Mycobacterium sp identified Prid Pt Bld Nom Organism specific culture 1877 MICRO Mycobacterium sp identified in Blood by Organism specific culture Mycobacterium Bld Cult 1 Both 25,0919 735 MÜ 23 Mükobakterite samastamine ams8174262 JAH JAH JAH XXX-Mycobacterium identified (chromat) Mükobakterite samastamine (kromatograafia) Mükobakterite samastamine (kromatograafia) MIKR 10 JAH 2277 40699-1 Mycobacterium sp identified Prid Pt XXX Nom MICRO Mycobacterium sp identified in Unspecified specimen Mycobacterium XXX 1 Both 752 MÜ 23 Mükobakterite samastamine ams8174261 JAH JAH JAH XXX-Mycobacterium identified (chromat) Mükobakterite samastamine (kromatograafia) Mükobakterite samastamine (kromatograafia) MIKR 10 JAH 2277 40699-1 Mycobacterium sp identified Prid Pt XXX Nom MICRO Mycobacterium sp identified in Unspecified specimen Mycobacterium XXX 1 Both 771 MÜ 23 Mükobakterite samastamine (kood 66709) ams8174259 JAH JAH JAH XXX-Mycobacterium identified (chromat) Mükobakterite samastamine (kromatograafia) Mükobakterite samastamine (kromatograafia) MIKR 10 JAH 2277 40699-1 Mycobacterium sp identified Prid Pt XXX Nom MICRO Mycobacterium sp identified in Unspecified specimen Mycobacterium XXX 1 Both 892 MÜ 23 Mycobakterite samastamine BD2 ams8174049 JAH JAH JAH XXX-Mycobacterium identified (chromat) Mükobakterite samastamine (kromatograafia) Mükobakterite samastamine (kromatograafia) MIKR 10 JAH 2277 40699-1 Mycobacterium sp identified Prid Pt XXX Nom MICRO Mycobacterium sp identified in Unspecified specimen Mycobacterium XXX 1 Both 1231 MÜ 23 JAH JAH JAH XXX-MTBC DNA-Rif panel MTBC DNA ja Rif-tundlikkuse paneel Mycobacterium tuberculosis kompleksi DNA ja rifampitsiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel (paneel) Paneel 7224490 11 JAH 2780 L-2780 1289 MÜ 23 JAH JAH JAH XXX-MTBC DNA-Rif panel MTBC DNA ja Rif-tundlikkuse paneel Mycobacterium tuberculosis kompleksi DNA ja rifampitsiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel (paneel) Paneel 7225047 11 JAH 2780 L-2780 1298 MÜ 23 JAH JAH JAH XXX-MTBC DNA-Rif panel MTBC DNA ja Rif-tundlikkuse paneel Mycobacterium tuberculosis kompleksi DNA ja rifampitsiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel (paneel) Paneel 7225062 11 JAH 2780 L-2780 1115 MÜ 23 JAH JAH JAH XXX-MTBC DNA-Rif, Inh panel MTBC DNA ja Rif-, Inh-tundlikkuse paneel Mycobacterium tuberculosis kompleksi DNA ja rifampitsiin- ja isoniasiid-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel (paneel) Paneel 7224378 12 JAH 2778 L-2778 1600 MÜ 23 MTBC DNA ja Rif-, Inh-tundlikkuse paneel shk7224378 JAH JAH JAH XXX-MTBC DNA-Rif, Inh panel MTBC DNA ja Rif-, Inh-tundlikkuse paneel Mycobacterium tuberculosis kompleksi DNA ja rifampitsiin- ja isoniasiid-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel (paneel) Paneel " " 12 JAH 2778 L-2778 1122 MÜ 23 JAH JAH JAH XXX-MTBC DNA-DR panel MTBC DNA ja reservrea ravimtundlikkuse paneel Mycobacterium tuberculosis kompleksi DNA ja reservrea ravimtundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel (paneel) Paneel 7224380 13 JAH 2779 L-2779 1315 MÜ 23 JAH JAH JAH XXX-NTM DNA-DR panel Mittetuberkuloossete mükobakterite DNA ja ravimtundlikkuse paneel Mittetuberkuloossete mükobakterite DNA ja ravimtundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel (paneel) Paneel 7225094 14 JAH 3817 L-3817 694 MÜ 23 Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis DNA ams8173861 JAH JAH JAH XXX-M tuberculosis, M bovis DNA Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis DNA Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis DNA N/P 16 JAH 2851 13956-8 Mycobacterium tuberculosis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycobacterium tuberculosis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method M tb DNA XXX Ql PCR 1 Both 27,2548 745 MÜ 23 Mükobakterite samastamine ams8174260 JAH JAH JAH Is-Mycobacterium identified gen Mükobakterite samastamine (gen) Mükobakterite geneetiline samastamine MIKR 18 JAH 2281 614-8 Mycobacterium sp identified Prid Pt Isolate Nom Mycobacterial subtyping MICRO Mycobacterium sp identified in Isolate by Mycobacterial subtyping Mycobacterium Islt Mycob Subtyping 2 Both 746 MÜ 23 Mükobakterite samastamine ams8174263 JAH JAH JAH Is-Mycobacterium identified gen Mükobakterite samastamine (gen) Mükobakterite geneetiline samastamine MIKR 18 JAH 2281 614-8 Mycobacterium sp identified Prid Pt Isolate Nom Mycobacterial subtyping MICRO Mycobacterium sp identified in Isolate by Mycobacterial subtyping Mycobacterium Islt Mycob Subtyping 2 Both 890 MÜ 23 Mükobakterite samastamine CM2 ams8174047 JAH JAH JAH Is-Mycobacterium identified gen Mükobakterite samastamine (gen) Mükobakterite geneetiline samastamine MIKR 18 JAH 2281 614-8 Mycobacterium sp identified Prid Pt Isolate Nom Mycobacterial subtyping MICRO Mycobacterium sp identified in Isolate by Mycobacterial subtyping Mycobacterium Islt Mycob Subtyping 2 Both 952 MÜ 23 Mükobakterite samastamine ams8172782 JAH JAH JAH Is-Mycobacterium identified gen Mükobakterite samastamine (gen) Mükobakterite geneetiline samastamine MIKR 18 JAH 2281 614-8 Mycobacterium sp identified Prid Pt Isolate Nom Mycobacterial subtyping MICRO Mycobacterium sp identified in Isolate by Mycobacterial subtyping Mycobacterium Islt Mycob Subtyping 2 Both 1118 MÜ 23 Mükobakterite samastamine ams8176094 JAH EI JAH Is-Mycobacterium identified gen Mükobakterite samastamine (gen) Mükobakterite geneetiline samastamine MIKR 7224378 18 JAH 2281 614-8 Mycobacterium sp identified Prid Pt Isolate Nom Mycobacterial subtyping MICRO Mycobacterium sp identified in Isolate by Mycobacterial subtyping Mycobacterium Islt Mycob Subtyping 2 Both 1123 MÜ 23 Mükobakterite samastamine ams8176095 JAH EI JAH Is-Mycobacterium identified gen Mükobakterite samastamine (gen) Mükobakterite geneetiline samastamine MIKR 7224380 18 JAH 2281 614-8 Mycobacterium sp identified Prid Pt Isolate Nom Mycobacterial subtyping MICRO Mycobacterium sp identified in Isolate by Mycobacterial subtyping Mycobacterium Islt Mycob Subtyping 2 Both 1233 MÜ 23 Mükobakterite samastamine ams8176096 JAH EI JAH Is-Mycobacterium identified gen Mükobakterite samastamine (gen) Mükobakterite geneetiline samastamine MIKR 7224490 18 JAH 2281 614-8 Mycobacterium sp identified Prid Pt Isolate Nom Mycobacterial subtyping MICRO Mycobacterium sp identified in Isolate by Mycobacterial subtyping Mycobacterium Islt Mycob Subtyping 2 Both 1291 MÜ 23 Mükobakterite samastamine ams8176099 JAH EI JAH Is-Mycobacterium identified gen Mükobakterite samastamine (gen) Mükobakterite geneetiline samastamine MIKR 7225047 18 JAH 2281 614-8 Mycobacterium sp identified Prid Pt Isolate Nom Mycobacterial subtyping MICRO Mycobacterium sp identified in Isolate by Mycobacterial subtyping Mycobacterium Islt Mycob Subtyping 2 Both 1299 MÜ 23 Mükobakterite samastamine ams8175676 JAH EI JAH Is-Mycobacterium identified gen Mükobakterite samastamine (gen) Mükobakterite geneetiline samastamine MIKR 7225062 18 JAH 2281 614-8 Mycobacterium sp identified Prid Pt Isolate Nom Mycobacterial subtyping MICRO Mycobacterium sp identified in Isolate by Mycobacterial subtyping Mycobacterium Islt Mycob Subtyping 2 Both 1321 MÜ 23 Samastamine (mittetub.) ams8175781 JAH EI JAH Is-Mycobacterium identified gen Mükobakterite samastamine (gen) Mükobakterite geneetiline samastamine MIKR 7225094 18 JAH 2281 614-8 Mycobacterium sp identified Prid Pt Isolate Nom Mycobacterial subtyping MICRO Mycobacterium sp identified in Isolate by Mycobacterial subtyping Mycobacterium Islt Mycob Subtyping 2 Both 1116 MÜ 23 Isoniasiid (gen.mut.) ams8174130 JAH EI JAH XXX-Isoniazid (gen) MTBC Isoniasiid (gen) Mycobacterium tuberculosis kompleksi isoniasiid-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel T/M/R 7224378 19 JAH 2282 89488-1 Isoniazid Susc Pt Isolate/Specimen Ord Genotyping ABXBACT Isoniazid [Susceptibility] Qualitative by Genotype method Isoniazid Islt/Spm Ql Genotyp 1 Both 15,7469 679 MÜ 23 Rifampitsiin (gen) ams8175895 JAH EI JAH XXX-Rifampin (gen) MTBC Rifampitsiin (gen) Mycobacterium tuberculosis kompleksi rifampitsiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel T/M/R 20 JAH 2283 89489-9 Rifampin Susc Pt Isolate/Specimen Ord Genotyping ABXBACT Rifampin [Susceptibility] Qualitative by Genotype method Rifampin Islt/Spm Ql Genotyp 1 Both 12,8799 1117 MÜ 23 MTBC DNA ja reservrea ravimtundlikkuse paneel Rifampitsiin (gen.mut.) ams8174131 JAH EI JAH XXX-Rifampin (gen) MTBC Rifampitsiin (gen) Mycobacterium tuberculosis kompleksi rifampitsiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel T/M/R 7224378 20 JAH 2283 89489-9 Rifampin Susc Pt Isolate/Specimen Ord Genotyping ABXBACT Rifampin [Susceptibility] Qualitative by Genotype method Rifampin Islt/Spm Ql Genotyp 1 Both 12,8799 1232 MÜ 23 Rifampitsiin (gen) ams8174488 JAH EI JAH XXX-Rifampin (gen) MTBC Rifampitsiin (gen) Mycobacterium tuberculosis kompleksi rifampitsiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel T/M/R 7224490 20 JAH 2283 89489-9 Rifampin Susc Pt Isolate/Specimen Ord Genotyping ABXBACT Rifampin [Susceptibility] Qualitative by Genotype method Rifampin Islt/Spm Ql Genotyp 1 Both 12,8799 1290 MÜ 23 M.tuberculosis kompleks ams8175626 JAH EI JAH XXX-Rifampin (gen) MTBC Rifampitsiin (gen) Mycobacterium tuberculosis kompleksi rifampitsiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel T/M/R 7225047 20 JAH 2283 89489-9 Rifampin Susc Pt Isolate/Specimen Ord Genotyping ABXBACT Rifampin [Susceptibility] Qualitative by Genotype method Rifampin Islt/Spm Ql Genotyp 1 Both 12,8799 1300 MÜ 23 Rifampitsiin (gen) ams8175677 JAH EI JAH XXX-Rifampin (gen) MTBC Rifampitsiin (gen) Mycobacterium tuberculosis kompleksi rifampitsiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel T/M/R 7225062 20 JAH 2283 89489-9 Rifampin Susc Pt Isolate/Specimen Ord Genotyping ABXBACT Rifampin [Susceptibility] Qualitative by Genotype method Rifampin Islt/Spm Ql Genotyp 1 Both 12,8799 1119 MÜ 23 Fluorokinoloonid (gen.mut.) ams8174137 JAH EI JAH XXX-Fluoroquinolones (gen) MTBC Fluorokinoloonid (gen) Mycobacterium tuberculosis kompleksi fluorokinoloonide-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel T/M/R 7224380 21 JAH 2284 89487-3 Fluoroquinolone Susc Pt Isolate/Specimen Ord Genotyping ABXBACT Fluoroquinolone [Susceptibility] Qualitative by Genotype method FLQ Islt/Spm Ql Genotyp 1 Both 19,2096 1316 MÜ 23 Amnikatsiin (gen) ams8175776 JAH EI JAH XXX-Amikacin (gen) Mycobacteria Amikatsiin (gen) Mükobakterite amikatsiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel T/M/R 7225094 22 JAH 3738 89484-0 Amikacin Susc Pt Isolate/Specimen Ord Genotyping ABXBACT Amikacin [Susceptibility] Qualitative by Genotype method Amikacin Islt/Spm Ql Genotyp 1 Both 15,2747 1319 MÜ 23 Kanamütsiin (gen) ams8175779 JAH EI JAH XXX-Kanamycin (gen) Mycobacteria Kanamütsiin (gen) Mükobakterite kanamütsiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel T/M/R 7225094 24 JAH 3737 89482-4 Kanamycin Susc Pt Isolate/Specimen Ord Genotyping ABXBACT Kanamycin [Susceptibility] Qualitative by Genotype method Kanamycin Islt/Spm Ql Genotyp 1 Both 16,2208 1120 MÜ 23 Aminoglükosiidid/tsüklilised peptiidid (gen.mut.) ams8174138 JAH EI JAH XXX-Aminoglycosides (gen) MTBC Aminoglükosiidid (gen) Mycobacterium tuberculosis kompleksi aminoglükosiidide-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel T/M/R 7224380 25 JAH 2285 89490-7 Aminoglycoside Susc Pt Isolate/Specimen Ord Genotyping ABXBACT Aminoglycoside [Susceptibility] Qualitative by Genotype method Aminoglycoside Islt/Spm Ql Genotyp 1 Both 16,1078 1121 MÜ 23 Etambutool (gen.mut.) ams8174139 JAH EI JAH XXX-Ethambutol (gen) MTBC Etambutool (gen) Mycobacterium tuberculosis kompleksi etambutool-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel T/M/R 7224380 26 JAH 2286 89491-5 Ethambutol Susc Pt Isolate/Specimen Ord Genotyping ABXBACT Ethambutol [Susceptibility] Qualitative by Genotype method Ethambutol Islt/Spm Ql Genotyp 1 Both 21,1856 1317 MÜ 23 Asitromütsiin (gen) ams8175777 JAH EI JAH XXX-Azithromycin (gen) Mycobacteria Asitromütsiin (gen) Mükobakterite asitromütsiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel T/M/R 7225094 27 JAH 3819 89480-8 Azithromycin Susc Pt Isolate/Specimen Ord Genotyping ABXBACT Azithromycin [Susceptibility] Qualitative by Genotype method Azithromycin Islt/Spm Ql Genotyp 1 Both 22,3917 1318 MÜ 23 Gentamütsiin (gen) ams8175778 JAH EI JAH XXX-Gentamicin (gen) Mycobacteria Gentamütsiin (gen) Mükobakterite gentamütsiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel T/M/R 7225094 28 JAH 3820 89481-6 Gentamicin Susc Pt Isolate/Specimen Ord Genotyping ABXBACT Gentamicin [Susceptibility] Qualitative by Genotype method Gentamicin Islt/Spm Ql Genotyp 1 Both 16,1078 1320 MÜ 23 Klaritromütsiin (gen) ams8175780 JAH EI JAH XXX-Clarithromycin (gen) Mycobacteria Klaritromütsiin (gen) Mükobakterite klaritromütsiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel T/M/R 7225094 29 JAH 3818 89485-7 Clarithromycin Susc Pt Isolate/Specimen Ord Genotyping ABXBACT Clarithromycin [Susceptibility] Qualitative by Genotype method Clarithro Islt/Spm Ql Genotyp 1 Both 20,9692 1131 MÜ 23 JAH JAH JAH Is-DR SIRE panel Ravimtundlikkuse SIRE paneel Tuberkuloositekitajate ravimtundlikkuse SIRE paneel Paneel 7224393 30 JAH 2774 L-2774 1143 MÜ 23 JAH JAH JAH Is-DR SIRE panel Ravimtundlikkuse SIRE paneel Tuberkuloositekitajate ravimtundlikkuse SIRE paneel Paneel 7224395 30 JAH 2774 L-2774 1152 MÜ 23 JAH JAH JAH Is-DR SIRE panel Ravimtundlikkuse SIRE paneel Tuberkuloositekitajate ravimtundlikkuse SIRE paneel Paneel 7224397 30 JAH 2774 L-2774 1153 MÜ 23 JAH JAH JAH Is-DR SIRE panel Ravimtundlikkuse SIRE paneel Tuberkuloositekitajate ravimtundlikkuse SIRE paneel Paneel 7224398 30 JAH 2774 L-2774 1158 MÜ 23 JAH JAH JAH Is-DR SIRE panel Ravimtundlikkuse SIRE paneel Tuberkuloositekitajate ravimtundlikkuse SIRE paneel Paneel 7224399 30 JAH 2774 L-2774 1198 MÜ 23 JAH JAH JAH Is-DR SIRE panel Ravimtundlikkuse SIRE paneel Tuberkuloositekitajate ravimtundlikkuse SIRE paneel Paneel 7224411 30 JAH 2774 L-2774 1301 MÜ 23 JAH JAH JAH Is-DR SIRE panel Ravimtundlikkuse SIRE paneel Tuberkuloositekitajate ravimtundlikkuse SIRE paneel Paneel 7225064 30 JAH 2774 L-2774 1132 MÜ 23 Streptomycin 1.0 ug/ml ams8174169 JAH EI JAH Is-Streptomycin 1 ug/mL Streptomütsiin 1,0 ug/mL Streptomütsiin 1,0 ug/mL T/M/R 7224393 31 JAH 2288 48177-0 Streptomycin 1.0 ug/mL Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Streptomycin 1 ug/mL [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria Streptomycin 1 ug/mL Islt SlowMyco 1 Both 1144 MÜ 23 Streptomütsiin 1,0 ug/ml ams8174179 JAH EI JAH Is-Streptomycin 1 ug/mL Streptomütsiin 1,0 ug/mL Streptomütsiin 1,0 ug/mL T/M/R ug/ml 7224395 31 JAH 2288 48177-0 Streptomycin 1.0 ug/mL Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Streptomycin 1 ug/mL [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria Streptomycin 1 ug/mL Islt SlowMyco 1 Both 1148 MÜ 23 Streptomycin ams8174187 JAH EI JAH Is-Streptomycin 1 ug/mL Streptomütsiin 1,0 ug/mL Streptomütsiin 1,0 ug/mL T/M/R 7224397 31 JAH 2288 48177-0 Streptomycin 1.0 ug/mL Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Streptomycin 1 ug/mL [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria Streptomycin 1 ug/mL Islt SlowMyco 1 Both 1154 MÜ 23 Streptomycin ams8174191 JAH EI JAH Is-Streptomycin 1 ug/mL Streptomütsiin 1,0 ug/mL Streptomütsiin 1,0 ug/mL T/M/R 7224398 31 JAH 2288 48177-0 Streptomycin 1.0 ug/mL Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Streptomycin 1 ug/mL [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria Streptomycin 1 ug/mL Islt SlowMyco 1 Both 1159 MÜ 23 Streptomycin ams8174195 JAH EI JAH Is-Streptomycin 1 ug/mL Streptomütsiin 1,0 ug/mL Streptomütsiin 1,0 ug/mL T/M/R 7224399 31 JAH 2288 48177-0 Streptomycin 1.0 ug/mL Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Streptomycin 1 ug/mL [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria Streptomycin 1 ug/mL Islt SlowMyco 1 Both 1199 MÜ 23 Streptomütsiin 1,0 ug/ml ams8174235 JAH EI JAH Is-Streptomycin 1 ug/mL Streptomütsiin 1,0 ug/mL Streptomütsiin 1,0 ug/mL T/M/R 7224411 31 JAH 2288 48177-0 Streptomycin 1.0 ug/mL Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Streptomycin 1 ug/mL [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria Streptomycin 1 ug/mL Islt SlowMyco 1 Both 1303 MÜ 23 Streptomycin ams8175680 JAH EI JAH Is-Streptomycin 1 ug/mL Streptomütsiin 1,0 ug/mL Streptomütsiin 1,0 ug/mL T/M/R 7225064 31 JAH 2288 48177-0 Streptomycin 1.0 ug/mL Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Streptomycin 1 ug/mL [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria Streptomycin 1 ug/mL Islt SlowMyco 1 Both 1133 MÜ 23 Isoniazid ams8174170 JAH EI JAH Is-Isoniazid 0,1 ug/mL Isoniasiid 0,1 ug/mL Isoniasiid 0,1 ug/mL T/M/R 7224393 32 JAH 2289 25217-1 Isoniazid 0.1 ug/mL Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Isoniazid 0.1 ug/mL [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria Isoniazid 0.1 ug/mL Islt SlowMyco 1 Observation 1145 MÜ 23 Isoniasiid 0,1 ug/ml ams8174180 JAH EI JAH Is-Isoniazid 0,1 ug/mL Isoniasiid 0,1 ug/mL Isoniasiid 0,1 ug/mL T/M/R ug/ml 7224395 32 JAH 2289 25217-1 Isoniazid 0.1 ug/mL Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Isoniazid 0.1 ug/mL [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria Isoniazid 0.1 ug/mL Islt SlowMyco 1 Observation 1149 MÜ 23 Isoniazid ams8174188 JAH EI JAH Is-Isoniazid 0,1 ug/mL Isoniasiid 0,1 ug/mL Isoniasiid 0,1 ug/mL T/M/R 7224397 32 JAH 2289 25217-1 Isoniazid 0.1 ug/mL Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Isoniazid 0.1 ug/mL [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria Isoniazid 0.1 ug/mL Islt SlowMyco 1 Observation 1155 MÜ 23 Isoniazid ams8174192 JAH EI JAH Is-Isoniazid 0,1 ug/mL Isoniasiid 0,1 ug/mL Isoniasiid 0,1 ug/mL T/M/R 7224398 32 JAH 2289 25217-1 Isoniazid 0.1 ug/mL Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Isoniazid 0.1 ug/mL [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria Isoniazid 0.1 ug/mL Islt SlowMyco 1 Observation 1160 MÜ 23 Isoniazid ams8174196 JAH EI JAH Is-Isoniazid 0,1 ug/mL Isoniasiid 0,1 ug/mL Isoniasiid 0,1 ug/mL T/M/R 7224399 32 JAH 2289 25217-1 Isoniazid 0.1 ug/mL Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Isoniazid 0.1 ug/mL [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria Isoniazid 0.1 ug/mL Islt SlowMyco 1 Observation 1200 MÜ 23 Isoniasiid 0,1 ug/ml ams8174236 JAH EI JAH Is-Isoniazid 0,1 ug/mL Isoniasiid 0,1 ug/mL Isoniasiid 0,1 ug/mL T/M/R 7224411 32 JAH 2289 25217-1 Isoniazid 0.1 ug/mL Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Isoniazid 0.1 ug/mL [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria Isoniazid 0.1 ug/mL Islt SlowMyco 1 Observation 1304 MÜ 23 Isoniazid ams8175681 JAH EI JAH Is-Isoniazid 0,1 ug/mL Isoniasiid 0,1 ug/mL Isoniasiid 0,1 ug/mL T/M/R 7225064 32 JAH 2289 25217-1 Isoniazid 0.1 ug/mL Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Isoniazid 0.1 ug/mL [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria Isoniazid 0.1 ug/mL Islt SlowMyco 1 Observation 1134 MÜ 23 Rifampicin ams8174171 JAH EI JAH Is-Rifampin 1 ug/mL Rifampitsiin 1,0 ug/mL Rifampitsiin 1,0 ug/mL T/M/R 7224393 33 JAH 2290 25202-3 Rifampin 1.0 ug/mL Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Rifampin 1 ug/mL [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria Rifampin 1 ug/mL Islt SlowMyco 1 Observation 1146 MÜ 23 Rifampitsiin 1,0 ug/ml ams8174181 JAH EI JAH Is-Rifampin 1 ug/mL Rifampitsiin 1,0 ug/mL Rifampitsiin 1,0 ug/mL T/M/R ug/ml 7224395 33 JAH 2290 25202-3 Rifampin 1.0 ug/mL Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Rifampin 1 ug/mL [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria Rifampin 1 ug/mL Islt SlowMyco 1 Observation 1150 MÜ 23 Rifampicin ams8174189 JAH EI JAH Is-Rifampin 1 ug/mL Rifampitsiin 1,0 ug/mL Rifampitsiin 1,0 ug/mL T/M/R 7224397 33 JAH 2290 25202-3 Rifampin 1.0 ug/mL Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Rifampin 1 ug/mL [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria Rifampin 1 ug/mL Islt SlowMyco 1 Observation 1156 MÜ 23 Rifampicin ams8174193 JAH EI JAH Is-Rifampin 1 ug/mL Rifampitsiin 1,0 ug/mL Rifampitsiin 1,0 ug/mL T/M/R 7224398 33 JAH 2290 25202-3 Rifampin 1.0 ug/mL Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Rifampin 1 ug/mL [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria Rifampin 1 ug/mL Islt SlowMyco 1 Observation 1161 MÜ 23 Rifampicin ams8174197 JAH EI JAH Is-Rifampin 1 ug/mL Rifampitsiin 1,0 ug/mL Rifampitsiin 1,0 ug/mL T/M/R 7224399 33 JAH 2290 25202-3 Rifampin 1.0 ug/mL Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Rifampin 1 ug/mL [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria Rifampin 1 ug/mL Islt SlowMyco 1 Observation 1201 MÜ 23 Rifampitsiin 1,0 ug/ml ams8174237 JAH EI JAH Is-Rifampin 1 ug/mL Rifampitsiin 1,0 ug/mL Rifampitsiin 1,0 ug/mL T/M/R 7224411 33 JAH 2290 25202-3 Rifampin 1.0 ug/mL Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Rifampin 1 ug/mL [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria Rifampin 1 ug/mL Islt SlowMyco 1 Observation 1302 MÜ 23 Rifampicin ams8175679 JAH EI JAH Is-Rifampin 1 ug/mL Rifampitsiin 1,0 ug/mL Rifampitsiin 1,0 ug/mL T/M/R 7225064 33 JAH 2290 25202-3 Rifampin 1.0 ug/mL Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Rifampin 1 ug/mL [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria Rifampin 1 ug/mL Islt SlowMyco 1 Observation 1135 MÜ 23 Ethambutol ams8174172 JAH EI JAH Is-Ethambutol 5 ug/mL Etambutool 5,0 ug/mL Etambutool 5,0 ug/mL T/M/R 7224393 35 JAH 2291 25194-2 Ethambutol 5.0 ug/mL Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Ethambutol 5 ug/mL [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria Ethambutol 5 ug/mL Islt SlowMyco 1 Observation 1147 MÜ 23 Etambutool 5,0 ug/ml ams8174182 JAH EI JAH Is-Ethambutol 5 ug/mL Etambutool 5,0 ug/mL Etambutool 5,0 ug/mL T/M/R ug/ml 7224395 35 JAH 2291 25194-2 Ethambutol 5.0 ug/mL Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Ethambutol 5 ug/mL [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria Ethambutol 5 ug/mL Islt SlowMyco 1 Observation 1151 MÜ 23 Ethambutol ams8174190 JAH EI JAH Is-Ethambutol 5 ug/mL Etambutool 5,0 ug/mL Etambutool 5,0 ug/mL T/M/R 7224397 35 JAH 2291 25194-2 Ethambutol 5.0 ug/mL Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Ethambutol 5 ug/mL [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria Ethambutol 5 ug/mL Islt SlowMyco 1 Observation 1157 MÜ 23 Ethambutol ams8174194 JAH EI JAH Is-Ethambutol 5 ug/mL Etambutool 5,0 ug/mL Etambutool 5,0 ug/mL T/M/R 7224398 35 JAH 2291 25194-2 Ethambutol 5.0 ug/mL Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Ethambutol 5 ug/mL [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria Ethambutol 5 ug/mL Islt SlowMyco 1 Observation 1162 MÜ 23 Ethambutol ams8174198 JAH EI JAH Is-Ethambutol 5 ug/mL Etambutool 5,0 ug/mL Etambutool 5,0 ug/mL T/M/R 7224399 35 JAH 2291 25194-2 Ethambutol 5.0 ug/mL Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Ethambutol 5 ug/mL [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria Ethambutol 5 ug/mL Islt SlowMyco 1 Observation 1202 MÜ 23 Etambutool 5,0 ug/ml ams8174238 JAH EI JAH Is-Ethambutol 5 ug/mL Etambutool 5,0 ug/mL Etambutool 5,0 ug/mL T/M/R 7224411 35 JAH 2291 25194-2 Ethambutol 5.0 ug/mL Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Ethambutol 5 ug/mL [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria Ethambutol 5 ug/mL Islt SlowMyco 1 Observation 955 MÜ 23 Pyrasinamide ams8174230 JAH JAH JAH Is-Pyrazinamide 100 ug/mL Pürasiinamiid 100 ug/mL Pürasiinamiid 100 ug/mL T/M/R 36 JAH 2292 25229-6 Pyrazinamide 100.0 ug/mL Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Pyrazinamide 100 ug/mL [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria PZA 100 ug/mL Islt SlowMyco 1 Observation 956 MÜ 23 Pyrasinamide ams8174234 JAH JAH JAH Is-Pyrazinamide 100 ug/mL Pürasiinamiid 100 ug/mL Pürasiinamiid 100 ug/mL T/M/R 36 JAH 2292 25229-6 Pyrazinamide 100.0 ug/mL Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Pyrazinamide 100 ug/mL [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria PZA 100 ug/mL Islt SlowMyco 1 Observation 957 MÜ 23 Pürasiinamiid 100 ug/ml ams8174229 JAH JAH JAH Is-Pyrazinamide 100 ug/mL Pürasiinamiid 100 ug/mL Pürasiinamiid 100 ug/mL T/M/R ug/ml 36 JAH 2292 25229-6 Pyrazinamide 100.0 ug/mL Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Pyrazinamide 100 ug/mL [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria PZA 100 ug/mL Islt SlowMyco 1 Observation 958 MÜ 23 Ravimtundlikkuse paneel PZA ams8174232 JAH JAH JAH Is-Pyrazinamide 100 ug/mL Pürasiinamiid 100 ug/mL Pürasiinamiid 100 ug/mL T/M/R 36 JAH 2292 25229-6 Pyrazinamide 100.0 ug/mL Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Pyrazinamide 100 ug/mL [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria PZA 100 ug/mL Islt SlowMyco 1 Observation 959 MÜ 23 Tuberkuloositekitaja tundlikkus pürasinamiidile ams8174231 JAH JAH JAH Is-Pyrazinamide 100 ug/mL Pürasiinamiid 100 ug/mL Pürasiinamiid 100 ug/mL T/M/R 36 JAH 2292 25229-6 Pyrazinamide 100.0 ug/mL Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Pyrazinamide 100 ug/mL [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria PZA 100 ug/mL Islt SlowMyco 1 Observation 960 MÜ 23 Tuberkuloositekitaja tundlikkus pürasinamiidile ams8174233 JAH JAH JAH Is-Pyrazinamide 100 ug/mL Pürasiinamiid 100 ug/mL Pürasiinamiid 100 ug/mL T/M/R 36 JAH 2292 25229-6 Pyrazinamide 100.0 ug/mL Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Pyrazinamide 100 ug/mL [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria PZA 100 ug/mL Islt SlowMyco 1 Observation 1136 MÜ 23 JAH JAH JAH Is-DR reserve panel Ravimtundlikkuse reservrea paneel Tuberkuloositekitajate ravimtundlikkuse reservrea paneel Paneel 7224394 37 JAH 2776 L-2776 1163 MÜ 23 JAH JAH JAH Is-DR reserve panel Ravimtundlikkuse reservrea paneel Tuberkuloositekitajate ravimtundlikkuse reservrea paneel Paneel 7224400 37 JAH 2776 L-2776 1169 MÜ 23 JAH JAH JAH Is-DR reserve panel Ravimtundlikkuse reservrea paneel Tuberkuloositekitajate ravimtundlikkuse reservrea paneel Paneel 7224401 37 JAH 2776 L-2776 1176 MÜ 23 JAH JAH JAH Is-DR reserve panel Ravimtundlikkuse reservrea paneel Tuberkuloositekitajate ravimtundlikkuse reservrea paneel Paneel 7224402 37 JAH 2776 L-2776 1184 MÜ 23 JAH JAH JAH Is-DR reserve panel Ravimtundlikkuse reservrea paneel Tuberkuloositekitajate ravimtundlikkuse reservrea paneel Paneel 7224403 37 JAH 2776 L-2776 1191 MÜ 23 JAH JAH JAH Is-DR reserve panel Ravimtundlikkuse reservrea paneel Tuberkuloositekitajate ravimtundlikkuse reservrea paneel Paneel 7224404 37 JAH 2776 L-2776 1138 MÜ 23 Kapreomütsiin 2,5 ug/ml ams8174173 JAH EI JAH Is-Capreomycin 2,5 ug/mL Kapreomütsiin 2,5 ug/mL Kapreomütsiin 2,5 ug/mL T/M/R ug/ml 7224394 38 JAH 2294 23607-5 Capreomycin Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Capreomycin [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria Capreomycin Islt SlowMyco 1 Observation 1164 MÜ 23 Capreomycin ams8174199 JAH EI JAH Is-Capreomycin 2,5 ug/mL Kapreomütsiin 2,5 ug/mL Kapreomütsiin 2,5 ug/mL T/M/R 7224400 38 JAH 2294 23607-5 Capreomycin Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Capreomycin [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria Capreomycin Islt SlowMyco 1 Observation 1171 MÜ 23 Capreomycin ams8174205 JAH EI JAH Is-Capreomycin 2,5 ug/mL Kapreomütsiin 2,5 ug/mL Kapreomütsiin 2,5 ug/mL T/M/R 7224401 38 JAH 2294 23607-5 Capreomycin Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Capreomycin [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria Capreomycin Islt SlowMyco 1 Observation 1179 MÜ 23 Capreomycin ams8174211 JAH EI JAH Is-Capreomycin 2,5 ug/mL Kapreomütsiin 2,5 ug/mL Kapreomütsiin 2,5 ug/mL T/M/R 7224402 38 JAH 2294 23607-5 Capreomycin Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Capreomycin [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria Capreomycin Islt SlowMyco 1 Observation 1186 MÜ 23 Capreomycin ams8174217 JAH EI JAH Is-Capreomycin 2,5 ug/mL Kapreomütsiin 2,5 ug/mL Kapreomütsiin 2,5 ug/mL T/M/R 7224403 38 JAH 2294 23607-5 Capreomycin Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Capreomycin [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria Capreomycin Islt SlowMyco 1 Observation 1193 MÜ 23 Capreomycin ams8174223 JAH EI JAH Is-Capreomycin 2,5 ug/mL Kapreomütsiin 2,5 ug/mL Kapreomütsiin 2,5 ug/mL T/M/R 7224404 38 JAH 2294 23607-5 Capreomycin Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Capreomycin [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria Capreomycin Islt SlowMyco 1 Observation 1140 MÜ 23 Amikatsiin 1,0 ug/ml ams8174175 JAH EI JAH Is-Amikacin 1 ug/mL Amikatsiin 1,0 ug/mL Amikatsiin 1,0 ug/mL T/M/R ug/ml 7224394 39 JAH 2295 60564-2 Amikacin 1.0 ug/mL Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Amikacin 1 ug/mL [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria Amikacin 1 ug/mL Islt SlowMyco 1 1166 MÜ 23 Amikacin ams8174201 JAH EI JAH Is-Amikacin 1 ug/mL Amikatsiin 1,0 ug/mL Amikatsiin 1,0 ug/mL T/M/R 7224400 39 JAH 2295 60564-2 Amikacin 1.0 ug/mL Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Amikacin 1 ug/mL [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria Amikacin 1 ug/mL Islt SlowMyco 1 1173 MÜ 23 Amikacin ams8174207 JAH EI JAH Is-Amikacin 1 ug/mL Amikatsiin 1,0 ug/mL Amikatsiin 1,0 ug/mL T/M/R 7224401 39 JAH 2295 60564-2 Amikacin 1.0 ug/mL Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Amikacin 1 ug/mL [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria Amikacin 1 ug/mL Islt SlowMyco 1 1181 MÜ 23 Amikacin ams8174213 JAH EI JAH Is-Amikacin 1 ug/mL Amikatsiin 1,0 ug/mL Amikatsiin 1,0 ug/mL T/M/R 7224402 39 JAH 2295 60564-2 Amikacin 1.0 ug/mL Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Amikacin 1 ug/mL [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria Amikacin 1 ug/mL Islt SlowMyco 1 1188 MÜ 23 Amikacin ams8174219 JAH EI JAH Is-Amikacin 1 ug/mL Amikatsiin 1,0 ug/mL Amikatsiin 1,0 ug/mL T/M/R 7224403 39 JAH 2295 60564-2 Amikacin 1.0 ug/mL Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Amikacin 1 ug/mL [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria Amikacin 1 ug/mL Islt SlowMyco 1 1195 MÜ 23 Amikacin ams8174225 JAH EI JAH Is-Amikacin 1 ug/mL Amikatsiin 1,0 ug/mL Amikatsiin 1,0 ug/mL T/M/R 7224404 39 JAH 2295 60564-2 Amikacin 1.0 ug/mL Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Amikacin 1 ug/mL [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria Amikacin 1 ug/mL Islt SlowMyco 1 1139 MÜ 23 Kanamycin ams8174174 JAH EI JAH Is-Kanamycin 2,5 ug/mL Kanamütsiin 2,5 ug/mL Kanamütsiin 2,5 ug/mL T/M/R ug/ml 7224394 40 JAH 3695 88002-1 Kanamycin 2.5 ug/mL Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Kanamycin 2.5 ug/mL [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria Kanamycin 2.5 ug/mL Islt SlowMyco 1 Observation 16,2663 1165 MÜ 23 Kanamycin ams8174200 JAH EI JAH Is-Kanamycin 2,5 ug/mL Kanamütsiin 2,5 ug/mL Kanamütsiin 2,5 ug/mL T/M/R 7224400 40 JAH 3695 88002-1 Kanamycin 2.5 ug/mL Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Kanamycin 2.5 ug/mL [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria Kanamycin 2.5 ug/mL Islt SlowMyco 1 Observation 16,2663 1172 MÜ 23 Kanamycin ams8174206 JAH EI JAH Is-Kanamycin 2,5 ug/mL Kanamütsiin 2,5 ug/mL Kanamütsiin 2,5 ug/mL T/M/R 7224401 40 JAH 3695 88002-1 Kanamycin 2.5 ug/mL Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Kanamycin 2.5 ug/mL [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria Kanamycin 2.5 ug/mL Islt SlowMyco 1 Observation 16,2663 1180 MÜ 23 Kanamycin ams8174212 JAH EI JAH Is-Kanamycin 2,5 ug/mL Kanamütsiin 2,5 ug/mL Kanamütsiin 2,5 ug/mL T/M/R 7224402 40 JAH 3695 88002-1 Kanamycin 2.5 ug/mL Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Kanamycin 2.5 ug/mL [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria Kanamycin 2.5 ug/mL Islt SlowMyco 1 Observation 16,2663 1187 MÜ 23 Kanamycin ams8174218 JAH EI JAH Is-Kanamycin 2,5 ug/mL Kanamütsiin 2,5 ug/mL Kanamütsiin 2,5 ug/mL T/M/R 7224403 40 JAH 3695 88002-1 Kanamycin 2.5 ug/mL Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Kanamycin 2.5 ug/mL [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria Kanamycin 2.5 ug/mL Islt SlowMyco 1 Observation 16,2663 1194 MÜ 23 Kanamycin ams8174224 JAH EI JAH Is-Kanamycin 2,5 ug/mL Kanamütsiin 2,5 ug/mL Kanamütsiin 2,5 ug/mL T/M/R 7224404 40 JAH 3695 88002-1 Kanamycin 2.5 ug/mL Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Kanamycin 2.5 ug/mL [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria Kanamycin 2.5 ug/mL Islt SlowMyco 1 Observation 16,2663 1142 MÜ 23 Prothionamide ams8174178 JAH EI JAH Is-Prothionamide 2,5 ug/mL Protioonamiid 2,5 ug/mL Protioonamiid 2,5 ug/mL T/M/R ug/ml 7224394 42 JAH 2297 63565-6 Prothionamide Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Prothionamide [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria Prothionamide Islt SlowMyco 1 Observation 27,8779 1168 MÜ 23 Prothionamide ams8174204 JAH EI JAH Is-Prothionamide 2,5 ug/mL Protioonamiid 2,5 ug/mL Protioonamiid 2,5 ug/mL T/M/R 7224400 42 JAH 2297 63565-6 Prothionamide Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Prothionamide [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria Prothionamide Islt SlowMyco 1 Observation 27,8779 1175 MÜ 23 Prothionamide ams8174210 JAH EI JAH Is-Prothionamide 2,5 ug/mL Protioonamiid 2,5 ug/mL Protioonamiid 2,5 ug/mL T/M/R 7224401 42 JAH 2297 63565-6 Prothionamide Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Prothionamide [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria Prothionamide Islt SlowMyco 1 Observation 27,8779 1183 MÜ 23 Prothionamide ams8174216 JAH EI JAH Is-Prothionamide 2,5 ug/mL Protioonamiid 2,5 ug/mL Protioonamiid 2,5 ug/mL T/M/R 7224402 42 JAH 2297 63565-6 Prothionamide Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Prothionamide [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria Prothionamide Islt SlowMyco 1 Observation 27,8779 1190 MÜ 23 Prothionamide ams8174222 JAH EI JAH Is-Prothionamide 2,5 ug/mL Protioonamiid 2,5 ug/mL Protioonamiid 2,5 ug/mL T/M/R 7224403 42 JAH 2297 63565-6 Prothionamide Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Prothionamide [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria Prothionamide Islt SlowMyco 1 Observation 27,8779 1197 MÜ 23 Prothionamide ams8174228 JAH EI JAH Is-Prothionamide 2,5 ug/mL Protioonamiid 2,5 ug/mL Protioonamiid 2,5 ug/mL T/M/R 7224404 42 JAH 2297 63565-6 Prothionamide Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Prothionamide [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria Prothionamide Islt SlowMyco 1 Observation 27,8779 1305 MÜ 23 Protioonamiid 2,5 ug/ml ams8176033 JAH EI JAH Is-Prothionamide 2,5 ug/mL Protioonamiid 2,5 ug/mL Protioonamiid 2,5 ug/mL T/M/R 7225064 42 JAH 2297 63565-6 Prothionamide Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Prothionamide [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria Prothionamide Islt SlowMyco 1 Observation 27,8779 1141 MÜ 23 Ofloxacin ams8174177 JAH EI JAH Is-Ofloxacin 2 ug/mL Ofloksatsiin 2,0 ug/mL Ofloksatsiin 2,0 ug/mL T/M/R ug/ml 7224394 43 JAH 2298 41409-4 Ofloxacin 2.0 ug/mL Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Ofloxacin 2 ug/mL [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria Ofloxacin 2 ug/mL Islt SlowMyco 1 Observation 1167 MÜ 23 Ofloxacin ams8174203 JAH EI JAH Is-Ofloxacin 2 ug/mL Ofloksatsiin 2,0 ug/mL Ofloksatsiin 2,0 ug/mL T/M/R 7224400 43 JAH 2298 41409-4 Ofloxacin 2.0 ug/mL Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Ofloxacin 2 ug/mL [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria Ofloxacin 2 ug/mL Islt SlowMyco 1 Observation 1174 MÜ 23 Ofloxacin ams8174209 JAH EI JAH Is-Ofloxacin 2 ug/mL Ofloksatsiin 2,0 ug/mL Ofloksatsiin 2,0 ug/mL T/M/R 7224401 43 JAH 2298 41409-4 Ofloxacin 2.0 ug/mL Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Ofloxacin 2 ug/mL [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria Ofloxacin 2 ug/mL Islt SlowMyco 1 Observation 1182 MÜ 23 Ofloxacin ams8174215 JAH EI JAH Is-Ofloxacin 2 ug/mL Ofloksatsiin 2,0 ug/mL Ofloksatsiin 2,0 ug/mL T/M/R 7224402 43 JAH 2298 41409-4 Ofloxacin 2.0 ug/mL Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Ofloxacin 2 ug/mL [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria Ofloxacin 2 ug/mL Islt SlowMyco 1 Observation 1189 MÜ 23 Ofloxacin ams8174221 JAH EI JAH Is-Ofloxacin 2 ug/mL Ofloksatsiin 2,0 ug/mL Ofloksatsiin 2,0 ug/mL T/M/R 7224403 43 JAH 2298 41409-4 Ofloxacin 2.0 ug/mL Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Ofloxacin 2 ug/mL [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria Ofloxacin 2 ug/mL Islt SlowMyco 1 Observation 1196 MÜ 23 Ofloxacin ams8174227 JAH EI JAH Is-Ofloxacin 2 ug/mL Ofloksatsiin 2,0 ug/mL Ofloksatsiin 2,0 ug/mL T/M/R 7224404 43 JAH 2298 41409-4 Ofloxacin 2.0 ug/mL Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Ofloxacin 2 ug/mL [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria Ofloxacin 2 ug/mL Islt SlowMyco 1 Observation 772 MÜ 23 Moksifloksatsiin o.25 ug/mL ams8174357 JAH JAH JAH Is-Moxifloxacin 0,25 ug/mL Moksifloksatsiin 0,25 ug/mL Moksifloksatsiin 0,25 ug/mL T/M/R ug/ml 44 JAH 3004 88707-5 Moxifloxacin 0.25 ug/mL Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Moxifloxacin 0.25 ug/mL [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria Moxifloxacin 0.25 ug/mL Islt SlowMyco 1 Observation 11,4729 1137 MÜ 23 Moxifloxacin ams8174540 JAH EI JAH Is-Moxifloxacin 0,25 ug/mL Moksifloksatsiin 0,25 ug/mL Moksifloksatsiin 0,25 ug/mL T/M/R ug/ml 7224394 44 JAH 3004 88707-5 Moxifloxacin 0.25 ug/mL Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Moxifloxacin 0.25 ug/mL [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria Moxifloxacin 0.25 ug/mL Islt SlowMyco 1 Observation 11,4729 1170 MÜ 23 Moxifloxacin ams8174545 JAH EI JAH Is-Moxifloxacin 0,25 ug/mL Moksifloksatsiin 0,25 ug/mL Moksifloksatsiin 0,25 ug/mL T/M/R 7224401 44 JAH 3004 88707-5 Moxifloxacin 0.25 ug/mL Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Moxifloxacin 0.25 ug/mL [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria Moxifloxacin 0.25 ug/mL Islt SlowMyco 1 Observation 11,4729 1177 MÜ 23 Moxifloxacin ams8174549 JAH EI JAH Is-Moxifloxacin 0,25 ug/mL Moksifloksatsiin 0,25 ug/mL Moksifloksatsiin 0,25 ug/mL T/M/R 7224402 44 JAH 3004 88707-5 Moxifloxacin 0.25 ug/mL Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Moxifloxacin 0.25 ug/mL [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria Moxifloxacin 0.25 ug/mL Islt SlowMyco 1 Observation 11,4729 1185 MÜ 23 Moxifloxacin ams8174546 JAH EI JAH Is-Moxifloxacin 0,25 ug/mL Moksifloksatsiin 0,25 ug/mL Moksifloksatsiin 0,25 ug/mL T/M/R 7224403 44 JAH 3004 88707-5 Moxifloxacin 0.25 ug/mL Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Moxifloxacin 0.25 ug/mL [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria Moxifloxacin 0.25 ug/mL Islt SlowMyco 1 Observation 11,4729 1192 MÜ 23 Moxifloxacin ams8174550 JAH EI JAH Is-Moxifloxacin 0,25 ug/mL Moksifloksatsiin 0,25 ug/mL Moksifloksatsiin 0,25 ug/mL T/M/R 7224404 44 JAH 3004 88707-5 Moxifloxacin 0.25 ug/mL Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Moxifloxacin 0.25 ug/mL [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria Moxifloxacin 0.25 ug/mL Islt SlowMyco 1 Observation 11,4729 762 MÜ 23 Linezolid ams8174544 JAH JAH JAH Is-Linezolid 1 ug/ml Linesoliid 1,0 ug/ml Linesoliid 1,0 ug/ml T/M/R 49 JAH 2299 41500-0 Linezolid Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Linezolid [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria Linezolid Islt SlowMyco 1 Observation 781 MÜ 23 Linesoliid 1,0 ug/ml ams8174539 JAH JAH JAH Is-Linezolid 1 ug/ml Linesoliid 1,0 ug/ml Linesoliid 1,0 ug/ml T/M/R ug/mL 49 JAH 2299 41500-0 Linezolid Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Linezolid [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria Linezolid Islt SlowMyco 1 Observation 1178 MÜ 23 Linezolid ams8175787 JAH EI JAH Is-Linezolid 1 ug/ml Linesoliid 1,0 ug/ml Linesoliid 1,0 ug/ml T/M/R 7224402 49 JAH 2299 41500-0 Linezolid Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Linezolid [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria Linezolid Islt SlowMyco 1 Observation 853 MÜ 23 Quantiferon-gamma plasmas (tuberkuloosi skriiningtest), plasmast ams8173943 JAH JAH JAH P-IGRA IGRA (tuberkuloosi sõeluuring) Gammainterferoon-test plasmas (tuberkuloosi sõeluuring) Tekst 50 JAH 1984 45323-3 Mycobacterium tuberculosis tuberculin stimulated gamma interferon ACnc Pt Bld Ord MICRO Mycobacterium tuberculosis tuberculin stimulated gamma interferon [Presence] in Blood M TB tuberc IGNF Bld Ql 1 Both 53 ST 24 Peitveri roojas (Hb) ams8173082 JAH JAH EI St-Hb Peitveri roojas (Hb) Peitveri roojas (hemoglobiin) Tekst 3 JAH 854 29771-3 Hemoglobin.gastrointestinal ACnc Pt Stool Ord Imm CHEM Hemoglobin.gastrointestinal [Presence] in Stool by Immunologic method Occult Bld Stl Ql Imm 1 Both 1420 ST 24 Kalprotektiin, poolkvantit. kiirtest roojast shk7225023 EI 2021-10-01 EI EI St-Calpro Kalprotektiin roojas Kalprotektiin roojas QN ug/g 8 JAH 863 38445-3 Calprotectin MCnt Pt Stool Qn ug/g ug/g CHEM Calprotectin [Mass/mass] in Stool Calprotectin Stl-mCnt 1 Both 1421 ST 24 Kalprotektiin roojas shk7225023 Kalprotektiin 50 mikrog/g (võimalik GI põletik) ams8175519 JAH EI EI St-Calpro Kalprotektiin roojas Kalprotektiin roojas QN ug/g ug/g 8 JAH 863 38445-3 Calprotectin MCnt Pt Stool Qn ug/g ug/g CHEM Calprotectin [Mass/mass] in Stool Calprotectin Stl-mCnt 1 Both 1422 ST 24 Kalprotektiin roojas shk7225023 Kalprotektiin 200 mikrog/g (äge GI põletik) ams8175520 JAH EI EI St-Calpro Kalprotektiin roojas Kalprotektiin roojas QN ug/g ug/g 8 JAH 863 38445-3 Calprotectin MCnt Pt Stool Qn ug/g ug/g CHEM Calprotectin [Mass/mass] in Stool Calprotectin Stl-mCnt 1 Both 1655 ST 24 Kalprotektiin roojas ams8177851 JAH JAH EI St-Calpro Kalprotektiin roojas Kalprotektiin roojas QN ug/g ug/g Alegria 8 JAH 863 38445-3 Calprotectin MCnt Pt Stool Qn ug/g ug/g CHEM Calprotectin [Mass/mass] in Stool Calprotectin Stl-mCnt 1 Both 210 BoF 25 JAH JAH EI PrtF-Cells Kõhuõõnevedeliku tsütoos Kõhuõõnevedeliku tsütoos Paneel 7 JAH 2149 L-2149 211 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku värvus ams8172879 JAH EI EI PrtF-Color Kõhuõõnevedeliku värvus Kõhuõõnevedeliku värvus Tekst 8 JAH 868 14660-5 Color Type Pt Periton fld Nom SPEC Color of Peritoneal fluid Color Prt 1 Observation 212 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku läbipaistvus ams8172880 JAH EI EI PrtF-Appearance Kõhuõõnevedeliku läbipaistvus Kõhuõõnevedeliku läbipaistvus Tekst 9 JAH 869 14621-7 Appearance Aper Pt Periton fld Nom SPEC Appearance of Peritoneal fluid Appearance Prt 1 Observation 214 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku erütrotsüüdid ams8172882 JAH EI EI PrtF-RBC Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid kõhuõõnevedelikus QN E6/L 10*12/L 10 JAH 867 795-5 Erythrocytes NCnc Pt Periton fld Qn Manual count 10*12/L 10^12/L HEM/BC Erythrocytes [#/volume] in Peritoneal fluid by Manual count RBC # Prt Manual 1 Observation 213 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku leukotsüüdid ams8172881 JAH EI EI PrtF-WBC Leukotsüüdid Leukotsüüdid kõhuõõnevedelikus QN E6/L 10*9/L 11 JAH 871 810-2 Leukocytes NCnc Pt Periton fld Qn Manual count 10*6/L 10^6/L HEM/BC Leukocytes [#/volume] in Peritoneal fluid by Manual count WBC # Prt Manual 1 Observation 290 BoF 25 Albumiin kõhuõõnevedelikus ams8173591 JAH EI EI PrtF-Alb Albumiin kõhuõõnevedelikus Albumiin kõhuõõnevedelikus QN g/L g/L LabServ 35 JAH 1848 1749-1 Albumin MCnc Pt Periton fld Qn g/L g/L CHEM Albumin [Mass/volume] in Peritoneal fluid Albumin Prt-mCnc 1 Both 260 BoF 25 Seerumi/plasma ja kõhuõõnevedeliku albumiini gradient ams8175886 JAH EI EI PrtF-SAAG Seerumi/plasma ja kõhuõõnevedeliku albumiini gradient Seerumi/plasma ja kõhuõõnevedeliku albumiini gradient QN g/L g/L LabServ 36 JAH 1847 63549-0 Albumin.periton fld-Albumin.serum MCncDiff Pt Periton fld+Ser/Plas Qn g/dL g/dL CHEM Albumin.periton fld-Albumin.serum [Mass concentration difference] in Periton fld+Ser/Plas Albumin.periton fld-Albumin.serum-MDiff 1 Both 11,4393 289 BoF 25 Seerumi/plasma ja kõhuõõnevedeliku albumiini gradient ams8175878 JAH EI EI PrtF-SAAG Seerumi/plasma ja kõhuõõnevedeliku albumiini gradient Seerumi/plasma ja kõhuõõnevedeliku albumiini gradient QN g/L g/L LabServ 36 JAH 1847 63549-0 Albumin.periton fld-Albumin.serum MCncDiff Pt Periton fld+Ser/Plas Qn g/dL g/dL CHEM Albumin.periton fld-Albumin.serum [Mass concentration difference] in Periton fld+Ser/Plas Albumin.periton fld-Albumin.serum-MDiff 1 Both 11,4393 221 BoF 25 JAH JAH EI PrtF-Amyl Amülaas kõhuõõnevedelikus Amülaas kõhuõõnevedelikus QN U/L LabServ 37 JAH 1083 1797-0 Amylase CCnc Pt Periton fld Qn U/L CHEM Amylase [Enzymatic activity/volume] in Peritoneal fluid Amylase Prt- unknown Both 223 BoF 25 Amülaas kõhuõõnevedelikus ams8173276 JAH EI EI PrtF-Amyl Amülaas kõhuõõnevedelikus Amülaas kõhuõõnevedelikus QN U/L U/L LabServ 37 JAH 1083 1797-0 Amylase CCnc Pt Periton fld Qn U/L CHEM Amylase [Enzymatic activity/volume] in Peritoneal fluid Amylase Prt- unknown Both 222 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku ja seerumi/plasma amülaasi suhe ams8175879 JAH EI EI PrtF-Amyl/S,P-Amyl Kõhuõõnevedeliku ja seerumi/plasma amülaasi suhe Kõhuõõnevedeliku ja seerumi/plasma amülaasi suhe QN LabServ 38 JAH 1844 70262-1 Amylase.periton fld/Amylase.serum RelCCnc Pt Periton fld+Ser/Plas Qn CHEM Amylase.peritoneal fld/Amylase.serum Amylase.prt fld/SerPl 1 Both 11,4729 252 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku ja seerumi/plasma amülaasi suhe ams8175887 JAH EI EI PrtF-Amyl/S,P-Amyl Kõhuõõnevedeliku ja seerumi/plasma amülaasi suhe Kõhuõõnevedeliku ja seerumi/plasma amülaasi suhe QN LabServ 38 JAH 1844 70262-1 Amylase.periton fld/Amylase.serum RelCCnc Pt Periton fld+Ser/Plas Qn CHEM Amylase.peritoneal fld/Amylase.serum Amylase.prt fld/SerPl 1 Both 11,4729 294 BoF 25 JAH JAH EI PrtF-Gluc Glükoos kõhuõõnevedelikus Glükoos kõhuõõnevedelikus QN mmol/L LabServ 41 JAH 1084 14748-8 Glucose SCnc Pt Periton fld Qn mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Peritoneal fluid Glucose Prt-sCnc unknown Both 296 BoF 25 Glükoos kõhuõõnevedelikus ams8173593 JAH EI EI PrtF-Gluc Glükoos kõhuõõnevedelikus Glükoos kõhuõõnevedelikus QN mmol/L mmol/L LabServ 41 JAH 1084 14748-8 Glucose SCnc Pt Periton fld Qn mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Peritoneal fluid Glucose Prt-sCnc unknown Both 295 BoF 25 Seerumi/plasma ja kõhuõõnevedeliku glükoosi gradient ams8175881 JAH EI EI PrtF-SAGG Seerumi/plasma ja kõhuõõnevedeliku glükoosi gradient Seerumi/plasma ja kõhuõõnevedeliku glükoosi gradient QN mmol/L mmol/L LabServ 42 JAH 1846 72649-7 Glucose.serum-glucose.perition fld SCncDiff Pt Periton fld+Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Glucose in serum - glucose in peritoneal fluid [Molar concentration difference] Glucose ser - prt fld-Sdiff 1 Both 20,7074 476 BoF 25 JAH JAH EI PrtF-Crea Kreatiniin kõhuõõnevedelikus Kreatiniin kõhuõõnevedelikus QN umol/L LabServ 45 JAH 1086 39474-2 Creatinine SCnc Pt Periton fld Qn umol/L CHEM Creatinine [Moles/volume] in Peritoneal fluid Creat Prt-sCnc unknown Both 477 BoF 25 Kreatiniin kõhuõõnevedelikus ams8174356 JAH EI EI PrtF-Crea Kreatiniin kõhuõõnevedelikus Kreatiniin kõhuõõnevedelikus QN umol/L µmol/L LabServ 45 JAH 1086 39474-2 Creatinine SCnc Pt Periton fld Qn umol/L CHEM Creatinine [Moles/volume] in Peritoneal fluid Creat Prt-sCnc unknown Both 478 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku- ja seerumi/plasma kreatiniini suhe ams8175880 JAH EI EI PrtF-Crea/S,P-Crea Kõhuõõnevedeliku- ja seerumi/plasma kreatiniini suhe Kõhuõõnevedeliku- ja seerumi/plasma kreatiniini suhe QN LabServ 46 JAH 1087 70266-2 Creatinine.periton fld/Creatinine.serum RelSCnc Pt Periton fld+Ser/Plas Qn CHEM Creatinine in peritoneal fld/Creatinine.serum Creatinine.prt fld/ser 1 Both 11,4729 293 BoF 25 LDH kõhuõõnevedelikus ams8173592 EI EI EI PrtF-LDH (non-IFCC) LDH kõhuõõnevedelikus (non-IFCC) Laktaadi dehüdrogenaas kõhuõõnevedelikus (non-IFCC) QN U/L U/L LabServ 47 JAH 1089 60020-5 Lactate dehydrogenase CCnc Pt Periton fld Qn Reaction: Pyruvate to Lactate U/L CHEM Lactate dehydrogenase [Enzymatic activity/volume] in Peritoneal fluid by Pyruvate LDH Prt P to L-cCnc unknown Both 292 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku ja seerumi/plasma laktaadi dehüdrogenaasi suhe ams8175882 EI EI EI PrtF-LDH/S,P-LDH Kõhuõõnevedeliku ja seerumi/plasma LDH suhe Kõhuõõnevedeliku ja seerumi/plasma laktaadi dehüdrogenaasi suhe QN LabServ 49 JAH 1088 53934-6 Lactate dehydrogenase.periton fld/Lactate dehydrogenase.serum RelCCnc Pt Periton fld+Ser/Plas Qn CHEM Lactate dehydrogenase.periton fld/Lactate dehydrogenase.serum in Periton fld+Ser/Plas LDH Prt/S unknown Observation 14 BoF 25 Laktaat kõhuõõnevedelikus ams8175884 EI EI EI PrtF-Lac Laktaat kõhuõõnevedelikus Laktaat kõhuõõnevedelikus QN mmol/L mmol/L 50 JAH 1090 2523-9 Lactate SCnc Pt Periton fld Qn CHEM Lactate [Moles/volume] in Peritoneal fluid Lactate Prt unknown Both 224 BoF 25 JAH JAH EI PrtF-Prot Valk kõhuõõnevedelikus Valk kõhuõõnevedelikus QN g/L LabServ 53 JAH 1093 2883-7 Protein MCnc Pt Periton fld Qn g/L CHEM Protein [Mass/volume] in Peritoneal fluid Prot Prt-mCnc unknown Both 226 BoF 25 Valk kõhuõõnevedelikus ams8173277 JAH EI EI PrtF-Prot Valk kõhuõõnevedelikus Valk kõhuõõnevedelikus QN g/L g/L LabServ 53 JAH 1093 2883-7 Protein MCnc Pt Periton fld Qn g/L CHEM Protein [Mass/volume] in Peritoneal fluid Prot Prt-mCnc unknown Both 225 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku ja seerumi/plasma valgu suhe ams8175883 JAH EI EI PrtF-Prot/S,P-Prot Kõhuõõnevedeliku ja seerumi/plasma valgu suhe Kõhuõõnevedeliku ja seerumi/plasma valgu suhe QN LabServ 54 JAH 1094 70267-0 Protein.periton fld/Protein.serum RelMCnc Pt Periton fld+Ser/Plas Qn CHEM Protein in peritoneal fld/Protein.serum Protein.prt fld/SerPl 1 Both 11,4729 1680 BoF 25 Leukotsüüdid ams8179922 JAH JAH EI pDiaF-WBC Leukotsüüdid Leukotsüüdid peritoneaaldialüüsivedelikus QN E6/L E6/L Sysmex 61 JAH 3655 40533-2 Leukocytes NCnc Pt Dial fld prt Qn Manual count /uL 10*6/L 1 HEM/BC Leukocytes [#/volume] in Peritoneal dialysis fluid by Manual count WBC # DiafP Manual 1 Observation 13,1028 1369 BoF 25 Pleuravedeliku tsütoos shk7224294 JAH JAH EI PlrF-Cells Pleuravedeliku tsütoos Pleuravedeliku tsütoos Paneel 74 JAH 2150 L-2150 398 BoF 25 Värvus ams8173998 JAH EI EI PlrF-Color Pleuravedeliku värvus Pleuravedeliku värvus Tekst 75 JAH 893 14662-1 Color Type Pt Plr fld Nom SPEC Color of Pleural fluid Color Plr 1 Observation 399 BoF 25 Läbipaistvus ams8173999 JAH EI EI PlrF-Appearance Pleuravedeliku läbipaistvus Pleuravedeliku läbipaistvus Tekst 76 JAH 894 14620-9 Appearance Aper Pt Plr fld Nom SPEC Appearance of Pleural fluid Appearance Plr 1 Observation 394 BoF 25 Pleuravedeliku tsütoos shk7224294 Erütrotsüüdid ams8173993 JAH EI EI PlrF-RBC Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid pleuravedelikus QN E6/L 10*12/L 77 JAH 892 793-0 Erythrocytes NCnc Pt Plr fld Qn Manual count 10*12/L 10^12/L HEM/BC Erythrocytes [#/volume] in Pleural fluid by Manual count RBC # Plr Manual 1 Observation 395 BoF 25 Pleuravedeliku tsütoos shk7224294 Leukotsüüdid ams8173994 JAH EI EI PlrF-WBC Leukotsüüdid Leukotsüüdid pleuravedelikus QN E6/L 10*9/L 78 JAH 896 808-6 Leukocytes NCnc Pt Plr fld Qn Manual count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Leukocytes [#/volume] in Pleural fluid by Manual count WBC # Plr Manual 1 Observation 397 BoF 25 Pleuravedeliku erikaal SG ams8173997 EI EI EI PlrF-SG Pleuravedeliku erikaal Pleuravedeliku erikaal Tekst kg/L 79 JAH 889 14349-5 Specific gravity Rden Pt Plr fld Qn Refractometry CHEM Specific gravity of Pleural fluid by Refractometry Sp Gr Plr Refractometry 1 Both 396 BoF 25 Pleuravedeliku pH ams8173996 JAH EI EI PlrF-pH pH pleuravedelikust pH pleuravedelikust QN 80 JAH 1104 2750-8 pH LsCnc Pt Plr fld Qn [pH] CHEM pH of Pleural fluid pH Plr unknown Both 261 BoF 25 Albumiin ams8173502 JAH EI EI PlrF-Alb Albumiin pleuravedelikus Albumiin pleuravedelikus QN g/L g/L LabServ 100 JAH 1858 1748-3 Albumin MCnc Pt Plr fld Qn g/L g/L CHEM Albumin [Mass/volume] in Pleural fluid Albumin Plr-mCnc 1 Both 1370 BoF 25 Seerumi/plasma ja pleuravedeliku albumiini gradient ams8176946 JAH EI EI PlrF-SEAG Seerumi/plasma ja pleuravedeliku albumiini gradient Seerumi/plasma ja pleuravedeliku albumiini gradient QN g/L g/L LabServ 101 JAH 1857 72647-1 Albumin.serum-albumin.plr fld MCncDiff Pt Ser/Plas+Plr fld Qn g/L g/L CHEM Albumin in serum - albumin in pleural fluid [Mass concentration difference] Albumin ser-plr fld-MDiff 1 Both 35,7075 253 BoF 25 Amülaas pleuravedelikust ams8173441 JAH EI EI PlrF-Amyl Amülaas pleuravedelikus Amülaas pleuravedelikus QN U/L U/L LabServ 102 JAH 1096 1796-2 Amylase CCnc Pt Plr fld Qn U/L CHEM Amylase [Enzymatic activity/volume] in Pleural fluid Amylase Plr- unknown Both 1368 BoF 25 Amülaas pleuravedelikust ams8173441 JAH JAH EI PlrF-Amyl Amülaas pleuravedelikus Amülaas pleuravedelikus QN U/L U/L LabServ 102 JAH 1096 1796-2 Amylase CCnc Pt Plr fld Qn U/L CHEM Amylase [Enzymatic activity/volume] in Pleural fluid Amylase Plr- unknown Both 991 BoF 25 Angiotensiini konverteeriv ensüüm pleuravedelikus ams8173581 JAH JAH JAH PlrF-ACE ACE pleuravedelikus Angiotensiini muundav ensüüm pleuravedelikus QN U/L U/L 105 JAH 1095 51835-7 Angiotensin converting enzyme CCnc Pt Plr fld Qn CHEM Angiotensin converting enzyme [Enzymatic activity/volume] in Pleural fluid ACE Plr-cCnc unknown Both 230 BoF 25 Glükoos pleuravedelikus ams8173280 JAH EI EI PlrF-Gluc Glükoos pleuravedelikus Glükoos pleuravedelikus QN mmol/L mmol/L LabServ 107 JAH 1097 14747-0 Glucose SCnc Pt Plr fld Qn mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Pleural fluid Glucose Plr-sCnc unknown Both 229 BoF 25 Seerumi/plasma ja pleuravedeliku glükoosi gradient ams8175873 JAH EI EI PlrF-SEGG Seerumi/plasma ja pleuravedeliku glükoosi gradient Seerumi/plasma ja pleuravedeliku glükoosi gradient QN mmol/L mmol/L LabServ 108 JAH 1856 72651-3 Glucose.serum-glucose.plr fld SCncDiff Pt Ser/Plas+Plr fld Qn mmol/L mmol/L CHEM Glucose in serum - glucose in pleural fluid [Molar concentration difference] Glucose ser - plr fld-Sdiff 1 Both 11,4838 534 BoF 25 Kolesterool pleuravedelikus ams8175745 JAH EI EI PlrF-Chol Kolesterool pleuravedelikus Kolesterool pleuravedelikus QN mmol/L mmol/L LabServ 109 JAH 1098 39468-4 Cholesterol SCnc Pt Plr fld Qn mmol/L CHEM Cholesterol [Moles/volume] in Pleural fluid Cholest Plr-sCnc unknown Both 535 BoF 25 Pleuravedeliku ja seerumi/plasma kolesterooli suhe ams8175876 JAH EI EI PlrF-Chol/S,P-Chol Pleuravedeliku ja seerumi/plasma kolesterooli suhe Pleuravedeliku ja seerumi/plasma kolesterooli suhe QN LabServ 110 JAH 1855 70268-8 Cholesterol.plr fld/Cholesterol.serum RelSCnc Pt Ser/Plas+Plr fld Qn CHEM Cholesterol.plr fld/Cholesterol.serum Chol.plr fld/ser 1 Both 11,4729 1367 BoF 25 Kreatiniin pleuravedelikus ams8176169 JAH JAH EI PlrF-Crea Kreatiniin pleuravedelikus Kreatiniin pleuravedelikus QN umol/L umol/L LabServ 111 JAH 1099 54375-1 Creatinine SCnc Pt Plr fld Qn umol/L CHEM Creatinine [Moles/volume] in Pleural fluid Creat Plr-sCnc unknown Both 201 BoF 25 Laktaadi dehüdrogenaas pleuravedelikus ams8172242 EI 2021-07-08 EI EI PlrF-LDH (non-IFCC) LDH pleuravedelikus (non-IFCC) Laktaadi dehüdrogenaas pleuravedelikus (non-IFCC) QN U/L U/L LabServ 113 JAH 1102 60021-3 Lactate dehydrogenase CCnc Pt Plr fld Qn Reaction: Pyruvate to Lactate U/L CHEM Lactate dehydrogenase [Enzymatic activity/volume] in Pleural fluid by Pyruvate to lactate reaction LDH Plr P to unknown Both 1846 BoF 25 LDH pleuravedelikus (non-IFCC) shk7227046 JAH JAH EI PlrF-LDH (non-IFCC) LDH pleuravedelikus (non-IFCC) Laktaadi dehüdrogenaas pleuravedelikus (non-IFCC) QN U/L "U/L " LabServ Siemens 113 JAH 1102 60021-3 Lactate dehydrogenase CCnc Pt Plr fld Qn Reaction: Pyruvate to Lactate U/L CHEM Lactate dehydrogenase [Enzymatic activity/volume] in Pleural fluid by Pyruvate to lactate reaction LDH Plr P to unknown Both 1848 BoF 25 LDH pleuravedelikus (non-IFCC) shk7227046 LDH pleuravedelikus (non-IFCC) ams8180445 JAH EI EI PlrF-LDH (non-IFCC) LDH pleuravedelikus (non-IFCC) Laktaadi dehüdrogenaas pleuravedelikus (non-IFCC) QN U/L U/L LabServ Siemens 113 JAH 1102 60021-3 Lactate dehydrogenase CCnc Pt Plr fld Qn Reaction: Pyruvate to Lactate U/L CHEM Lactate dehydrogenase [Enzymatic activity/volume] in Pleural fluid by Pyruvate to lactate reaction LDH Plr P to unknown Both 200 BoF 25 Pleuravedeliku ja seerumi/plasma laktaadi dehüdrogenaasi suhe ams8175874 EI 2021-07-08 EI EI PlrF-LDH/S,P-LDH Pleuravedeliku ja seerumi/plasma LDH suhe Pleuravedeliku ja seerumi/plasma laktaadi dehüdrogenaasi suhe QN LabServ 115 JAH 1101 49930-1 Lactate dehydrogenase.plr/Lactate dehydrogenase.serum RelCCnc Pt Ser/Plas+Plr fld Qn CHEM Lactate dehydrogenase.pleural fluid/Lactate dehydrogenase.serum LDH Plr/SerPl unknown Observation 1847 BoF 25 LDH pleuravedelikus (non-IFCC) shk7227046 Pleuravedeliku ja seerumi/plasma LDH suhe ams8180444 JAH EI EI PlrF-LDH/S,P-LDH Pleuravedeliku ja seerumi/plasma LDH suhe Pleuravedeliku ja seerumi/plasma laktaadi dehüdrogenaasi suhe QN LabServ Siemens 115 JAH 1101 49930-1 Lactate dehydrogenase.plr/Lactate dehydrogenase.serum RelCCnc Pt Ser/Plas+Plr fld Qn CHEM Lactate dehydrogenase.pleural fluid/Lactate dehydrogenase.serum LDH Plr/SerPl unknown Observation 73 BoF 25 Laktaat pleuravedelikus ams8173720 JAH JAH EI PlrF-Lac Laktaat pleuravedelikus Laktaat pleuravedelikus QN mmol/L mmol/L LabServ 116 JAH 1103 2522-1 Lactate SCnc Pt Plr fld Qn CHEM Lactate [Moles/volume] in Pleural fluid Lactate Plr-sCnc unknown Both 536 BoF 25 Triglütseriidid pleuravedelikus ams8175746 JAH EI EI PlrF-Trigl Triglütseriidid pleuravedelikus Triglütseriidid pleuravedelikus QN mmol/L mmol/L LabServ 117 JAH 1105 39801-6 Triglyceride SCnc Pt Plr fld Qn mmol/L CHEM Triglyceride [Moles/volume] in Pleural fluid Trigl Plr-sCnc unknown Both 537 BoF 25 Pleuravedeliku ja seerumi/plasma triglütseriidide suhe ams8175877 JAH EI EI PlrF-Trig/S,P-Trig Pleuravedeliku ja seerumi/plasma triglütseriidide suhe Pleuravedeliku ja seerumi/plasma triglütseriidide suhe QN LabServ 118 JAH 1859 70269-6 Triglyceride.plr fld/Triglyceride.serum RelSCnc Pt Ser/Plas+Plr fld Qn CHEM Triglyceride in pleural fld/Triglyceride.serum Trigl.plr fld/ser 1 Both 11,4729 228 BoF 25 Valk pleuravedelikus ams8173279 JAH EI EI PlrF-Prot Valk pleuravedelikus Valk pleuravedelikus QN g/L g/L LabServ 119 JAH 1106 2882-9 Protein MCnc Pt Plr fld Qn g/L CHEM Protein [Mass/volume] in Pleural fluid Prot Plr-mC unknown Both 227 BoF 25 Pleuravedeliku ja seerumi/plasma valgu suhe ams8175875 JAH EI EI PlrF-Prot/S,P-Prot Pleuravedeliku ja seerumi/plasma valgu suhe Pleuravedeliku ja seerumi/plasma valgu suhe QN LabServ 120 JAH 1107 49929-3 Protein.plr/Protein.serum RelMCnc Pt Ser/Plas+Plr fld Qn CHEM Protein.pleural fluid/Protein.serum Protein Plr/SerPl unknown Observation 26 BoF 25 C-reaktiivne valk pleuravedelikus ams8175888 EI EI EI PlrF-CRP C-reaktiivne valk pleuravedelikus C-reaktiivne valk pleuravedelikus QN mg/L mg/L 121 JAH 2129 16503-5 C reactive protein MCnc Pt Body fld Qn CHEM C reactive protein [Mass/volume] in Body fluid CRP Fld-mCnc unknown both 1585 BoF 25 Liigesevedeliku tsütoos shk7225556 JAH JAH EI SynF-Cells Liigesevedeliku tsütoos Liigesevedeliku tsütoos Paneel Sysmex XN-1000 164 JAH 2176 L-2176 1592 BoF 25 Liigesevedeliku värvus ams8177685 JAH EI EI SynF-Color Liigesevedeliku värvus Liigesevedeliku värvus Tekst 165 JAH 941 14664-7 Color Type Pt Synv fld Nom 0,00% SPEC Color of Synovial fluid Color Snv 1 Observation 1593 BoF 25 Liigesevedeliku läbipaistvus ams8177686 JAH EI EI SynF-Appearance Liigesevedeliku läbipaistvus Liigesevedeliku läbipaistvus Tekst 166 JAH 943 29605-3 Appearance Aper Pt Synv fld Nom SPEC Appearance of Synovial fluid Appearance Snv 1 Observation 1586 BoF 25 Erütrotsüüdid ams8177679 JAH EI EI SynF-RBC Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid liigesevedelikus QN E6/L E6/L Sysmex XN-1000 168 JAH 940 797-1 Erythrocytes NCnc Pt Synv fld Qn Manual count 10*6/L 10^6/L HEM/BC Erythrocytes [#/volume] in Synovial fluid by Manual count RBC # Snv Manual 1 Observation 1587 BoF 25 Leukotsüüdid ams8177680 JAH EI EI SynF-WBC Leukotsüüdid Leukotsüüdid liigesevedelikus QN E6/L E6/L Sysmex XN-1000 169 JAH 949 814-4 Leukocytes NCnc Pt Synv fld Qn Manual count 10*6/L 10^6/L HEM/BC Leukocytes [#/volume] in Synovial fluid by Manual count WBC # Snv Manual 1 Observation 1588 BoF 25 MN% ams8177683 JAH EI EI SynF-MN% MN% Mononukleaarsete leukotsüütide suhtarv liigesevedelikus QN % % Sysmex XN-1000 171 JAH 1701 70042-7 Mononuclear cells/100 leukocytes NFr Pt Synv fld Qn Automated count % % HEM/BC Mononuclear cells/100 leukocytes in Synovial fluid by Automated count Mononuc Cells NFr Snv Auto 1 Observation 11,4729 1589 BoF 25 MN ams8177684 JAH EI EI SynF-MN# MN Mononukleaarsete leukotsüütide arv liigesevedelikus QN E6/L E6/L Sysmex XN-1000 172 JAH 1703 70050-0 Mononuclear cells NCnc Pt Synv fld Qn Automated count 10*3/uL 10*6/L HEM/BC Mononuclear cells [#/volume] in Synovial fluid by Automated count Mononuc Cells # Snv Auto 1 Observation 11,4729 1590 BoF 25 PMN% ams817777684 JAH EI EI SynF-PMN% PMN% Polümorfonukleaarsete leukotsüütide suhtarv liigesevedelikus QN % E6/L Sysmex XN-1000 173 JAH 1702 70040-1 Polymorphonuclear cells/100 leukocytes NFr Pt Synv fld Qn Automated count % % HEM/BC Polymorphonuclear cells/100 leukocytes in Synovial fluid by Automated count Polys NFr Snv Auto 1 Observation 11,4729 1591 BoF 25 PMN ams8177682 JAH EI EI SynF-PMN# PMN Polümorfonukleaarsete leukotsüütide arv liigesevedelikus QN E6/L E6/L Sysmex XN-1000 174 JAH 1704 70049-2 Polymorphonuclear cells NCnc Pt Synv fld Qn Automated count 10*3/uL 10*6/L HEM/BC Polymorphonuclear cells [#/volume] in Synovial fluid by Automated count Polys # Snv Auto 1 Observation 11,4729 669 BoF 25 Kristallid liigesevedelikus ams8174493 JAH JAH JAH SynF-Cryst Kristallid Kristallid liigesevedelikus Tekst 190 JAH 944 5781-0 Crystals Prid Pt Synv fld Nom Microscopy.light 0,00% HEM/BC Crystals [type] in Synovial fluid by Light microscopy Crystals Snv Micro 1 Both 1364 AN 26 Sperma mikroskoopia shk7225304 JAH JAH EI Sem-Microscopy panel Sperma mikroskoopia Sperma mikroskoopia (paneel) Paneel 9 JAH 2694 L-2694 1365 AN 26 Sperma mikroskoopia shk7225304 Sperma mikroskoopia ams8176684 JAH EI EI Sem-Microscopy panel Sperma mikroskoopia Sperma mikroskoopia (paneel) Paneel 9 JAH 2694 L-2694 1366 AN 26 Sperma mikroskoopia shk7225304 Spermatosoidid ams8176685 JAH EI EI Sem-Spermatosoidid Spermatosoidid Spermatosoidid spermas QN E9/L E9/L 16 JAH 2198 38544-3 Spermatozoa^pre washing NCnc Pt Semen Qn mill/mL FERT Spermatozoa [#/volume] in Semen --pre washing Sperm Pre Wash # Smn 1 Observation 783 HLA 27 HLA- B27 alleel ams8173617 JAH JAH JAH B-HLA-B27 Ag Fc HLA-B27 Ag (voolutsütomeetria) HLA-B27 antigeen (voolutsütomeetria) Tekst 2 JAH 1124 26028-1 HLA-B27 ACnc Pt Bld Ord Flow cytometry HLA HLA-B27 [Presence] by Flow cytometry (FC) HLA-B27 Ql FC 1 Both 829 HLA 27 HLA B27 ams8173018 JAH JAH JAH B-HLA-B27 Ag Fc HLA-B27 Ag (voolutsütomeetria) HLA-B27 antigeen (voolutsütomeetria) Tekst 2 JAH 1124 26028-1 HLA-B27 ACnc Pt Bld Ord Flow cytometry HLA HLA-B27 [Presence] by Flow cytometry (FC) HLA-B27 Ql FC 1 Both 802 HLA 27 B-HLA B17 FC ams8173651 JAH JAH JAH B-HLA-B17 Ag Fc HLA-B17 Ag (voolutsütomeetria) HLA-B17 antigeen (voolutsütomeetria) Tekst 3 JAH 1168 4815-7 HLA-B17 ACnc Pt Bld Ord HLA HLA-B17 [Presence] HLA-B17 Ql 1 Observation 882 HLA 27 HLA DR4 DNA ams8174038 JAH JAH JAH B-HLA-DRB1*04 DNA HLA-DRB1*04 DNA HLA-DRB1*04 alleel Tekst 9 JAH 1126 4983-3 HLA-DR4 ACnc Pt Bld Ord HLA HLA-DR4 [Presence] HLA-DR4 Ql 1 Observation 879 HLA 27 HLA DR1 DNA ams8174037 JAH JAH JAH B-HLA-DRB1 DNA HLA-DRB1 DNA HLA-DRB1 alleelid (madallahutusega; 2 kohta) Tekst 24 JAH 1134 57298-2 HLA-DRB1 Type Pt Bld Nom HLA HLA-DRB1 [Type] HLA-DRB1 1 Both 1306 AV 28 Ainevahetuse sõeluuringud uriinist ams8175726 JAH EI JAH U-Metobolic disorders screen panel Ainevahetushäirete sõeluuring uriinis Ainevahetushäirete sõeluuring uriinis Paneel 7225082 1 JAH 3198 L-3198 1312 AV 28 JAH JAH JAH U-Metobolic disorders screen panel Ainevahetushäirete sõeluuring uriinis Ainevahetushäirete sõeluuring uriinis Paneel 7225082 1 JAH 3198 L-3198 1313 AV 28 Aromaatsed ained (FeCl³ test, Föllingi reaktsioon) ams8175727 JAH EI JAH U-Aromatic substances FeCl3 Aromaatsed ained (FeCl3 test, Föllingi reaktsioon) Aromaatseid rühmi sisaldavad ained uriinis(FeCl3 test, Föllingi reaktsioon) Tekst 7225082 2 JAH 3199 74643-8 Aromatic solvents Threshold Pt Urine Ord 1 DRUG/TOX Aromatic solvents [Presence] in Urine Arom Solvents Ur Ql 1 Both 17,377 1307 AV 28 2,4-dinitrofenüülhüdrasiini test ams8175728 JAH EI JAH U-DNPH 2,4-dinitrofenüülhüdrasiini test 2,4-dinitrofenüülhüdrasiiniga reageerivad ained uriinis Tekst 7225082 3 JAH 3200 9308-8 2,4-Dinitrophenylhydrazine reacting substances ACnc Pt Urine Ord CHEM 2,4-Dinitrophenylhydrazine reacting substances [Presence] in Urine DNPH Ur Ql 1 Both 8,0443 1308 AV 28 Redutseerivad ained (Benedicti reaktsioon) ams8175729 JAH EI JAH U-Reducing substances Benedict Redutseerivad ained (Benedicti reaktsioon) Redutseerivad ained uriinis (Bendicti reaktsioon) Tekst 7225082 4 JAH 3201 5809-9 Reducing substances ACnc Pt Urine Ord 1206 UA Reducing substances [Presence] in Urine Reducing Subs Ur Ql 1 Both 8,0443 1309 AV 28 Sulfitid ams8175730 JAH EI JAH U-Sulfites Sulfitid Sulfitid uriinis Tekst 7225082 5 JAH 3202 58457-3 Sulfites ACnc Pt Urine Ord Test strip CHEM Sulfites [Presence] in Urine by Test strip Sulfites Ur Ql Strip 1 Both 8,0443 1310 AV 28 2-oksü,3-metüülvaleriaanhape ams8175731 JAH EI JAH U-2-Oxo-3-Methylvalerate DNPH 2-oksü-3-metüülvaleriaanhape (ketohapete test DNPH-ga) 2-oksü-3-metüülvaleriaanhape uriinis (ketohapete test 2,4-dinitrofenüülhüdrasiiniga) Tekst 7225082 6 JAH 3203 29864-6 2-Oxo,3-Methylvalerate ACnc Pt Urine Ord CHEM 2-Oxo,3-Methylvalerate [Presence] in Urine 2Oxo3Me-valerate Ur Ql 1 Both 8,0443 1314 AV 28 Mukopolüsahariidid ams8175732 JAH EI JAH U-Mucopolysaccharides Mukopolüsahhariidid uriinis Mukopolüsahhariidid uriinis (sõeluuring) Tekst 7225082 7 JAH 3205 2398-6 Glycosaminoglycans ACnc Pt Urine Ord CHEM Glycosaminoglycans [Presence] in Urine GAG Ur Ql 1 Both 8,0443 1311 AV 28 Ksantiini derivaadid (ksantenuuria test) ams8175733 JAH EI JAH U-Xanthine derivatives Ksantiini derivaadid (ksantenuuria test) Ksantiini derivaadid uriinis (ksantenuuria test) Tekst 7225082 8 JAH 3204 43250-0 Xanthine derivatives ACnc Pt Urine Ord CHEM Xanthine derivatives [Presence] in Urine Xanthine Deriv Ur Ql 1 Both 8,0443 913 AV 28 Transferriin ams8172730 JAH JAH JAH S-Transferrin IEF Kaasasündinud glükosüülimishaigused – transferriin (IEF) Kaasasündinud glükosüülimishaigused – transferriin seerumis (IEF) Tekst g/L 107 JAH 3193 A-3193 999 AV 28 JAH JAH JAH S-Transferrin IEF Kaasasündinud glükosüülimishaigused – transferriin (IEF) Kaasasündinud glükosüülimishaigused – transferriin seerumis (IEF) Tekst 7223592 107 JAH 3193 A-3193 1001 AV 28 Transferriin ams8172646 JAH EI JAH S-Transferrin IEF Kaasasündinud glükosüülimishaigused – transferriin (IEF) Kaasasündinud glükosüülimishaigused – transferriin seerumis (IEF) Tekst g/L 7223592 107 JAH 3193 A-3193 1045 POR 29 JAH JAH JAH U-DALA DALA uriinis Deltaaminolevuliinhape uriinis QN umol/L 7223894 3 JAH 1002 34284-0 Delta aminolevulinate SCnc Pt Urine Qn umol/L umol/L CHEM Delta aminolevulinate [Moles/volume] in Urine D-ALA Ur-sCnc 1 Both 1047 POR 29 Deltaaminolevoliinhape, uriinist ams8173108 JAH EI JAH U-DALA DALA uriinis Deltaaminolevuliinhape uriinis QN umol/L µmol/L 7223894 3 JAH 1002 34284-0 Delta aminolevulinate SCnc Pt Urine Qn umol/L umol/L CHEM Delta aminolevulinate [Moles/volume] in Urine D-ALA Ur-sCnc 1 Both 1046 POR 29 DALA/kreatiniin uriinis ams8175666 JAH EI JAH U-DALA/U-Crea DALA/kreatiniin uriinis Deltaaminolevuliinhappe ja kreatiniini suhe uriinis QN mmol/mol µmol/mmol Crea 7223894 5 JAH 1003 39782-8 Delta aminolevulinate/Creatinine SCrto Pt Urine Qn mmol/mol{creat} mmol/mol_cre CHEM Delta aminolevulinate/Creatinine [Molar ratio] in Urine D-ALA/Creat Ur-sRto 1 Both 26,1601 1340 POR 29 JAH JAH JAH U-PBG Porfobilinogeen uriinis Porfobilinogeen uriinis QN umol/L 7225166 8 JAH 1035 2811-8 Porphobilinogen SCnc Pt Urine Qn umol/L CHEM Porphobilinogen [Moles/volume] in Urine PBG Ur-sCnc 1 Both 1341 POR 29 Porfobilinogeen uriinis ams8176136 JAH EI JAH U-PBG Porfobilinogeen uriinis Porfobilinogeen uriinis QN umol/L umol/L 7225166 8 JAH 1035 2811-8 Porphobilinogen SCnc Pt Urine Qn umol/L CHEM Porphobilinogen [Moles/volume] in Urine PBG Ur-sCnc 1 Both 1342 POR 29 Porfobilinogeen/kreatiniin uriinis ams8176137 JAH EI JAH U-PBG/U-Crea Porfobilinogeen/kreatiniin uriinis Porfobilinogeeni ja kreatiniini suhe uriinis QN mmol/mol mmol/molCrea 7225166 11 JAH 2697 34357-4 Porphobilinogen/Creatinine SCrto Pt Urine Qn mmol/mol mmol/mol CHEM Porphobilinogen/Creatinine [Molar ratio] in Urine PBG/Creat Ur-sRto 1 Both 18,1729 1295 POR 29 JAH JAH JAH U-Porph (nmol/L) Porfüriinid uriinis (nmol/L) Porfüriinid uriinis (nmol/L) QN nmol/L 7225059 13 JAH 2702 39771-1 Porphyrins SCnc Pt Urine Qn nmol/L nmol/L;nmole/L CHEM Porphyrins [Moles/volume] in Urine Porphyrins Ur-sCnc 1 Both 19,6492 1296 POR 29 Porfüriinid uriinis ams8175667 JAH EI JAH U-Porph (nmol/L) Porfüriinid uriinis (nmol/L) Porfüriinid uriinis (nmol/L) QN nmol/L nmol/L 7225059 13 JAH 2702 39771-1 Porphyrins SCnc Pt Urine Qn nmol/L nmol/L;nmole/L CHEM Porphyrins [Moles/volume] in Urine Porphyrins Ur-sCnc 1 Both 19,6492 1297 POR 29 Porfüriinid/kreatiniin uriinis ams8175668 JAH EI JAH U-Porph/U-Crea Porfüriinid/kreatiniin uriinis Porfüriinide ja kreatiniini suhe uriinis QN umol/mol nmpl/mmolCrea 7225059 16 JAH 2703 57378-2 Porphyrins/Creatinine SCrto Pt Urine Qn nmol/mmol{creat} nmol/mmol creat CHEM Porphyrins/Creatinine [Molar ratio] in Urine Porphyrins/Creat Ur-sRto 1 Both 19,6492 1229 KR 30 Skriiningu tulemus ams8174425 JAH EI JAH Clinical cytogeneticist review Tsütogeneetiliste analüüside koondvastus Tsütogeneetiliste analüüside koondvastus Tekst 7224469 1 JAH 3049 69965-2 Clinical cytogeneticist review Imp Pt XXX Nar MOLPATH Clinical cytogeneticist review of results Clinical cytogeneticist review 1 Observation 11,4729 1294 KR 30 Tsütogeneetiku kokkuvõte ams8175665 JAH EI JAH Clinical cytogeneticist review Tsütogeneetiliste analüüside koondvastus Tsütogeneetiliste analüüside koondvastus Tekst 7225058 1 JAH 3049 69965-2 Clinical cytogeneticist review Imp Pt XXX Nar MOLPATH Clinical cytogeneticist review of results Clinical cytogeneticist review 1 Observation 11,4729 1292 KR 30 JAH JAH JAH XXX-Chromosome metaphase microdel FISH Mikrodeletsioonid metafaasi kromosoomidel (FISH) Mikrodeletsioonid metafaasi kromosoomidel (FISH) Tekst 7225058 4 JAH 1444 49063-1 Microdeletion syndromes Arb Pt XXX Nom FISH MOLPATH.DEL Microdeletion syndromes in Unspecified specimen by Fluorescent in situ hybridization (FISH) Nominal Microdeletion synd XXX FISH 1 Both 29,0659 1293 KR 30 FISH analüüs metafaasi kromosoomidel verest ams8175664 JAH EI JAH XXX-Chromosome metaphase microdel FISH Mikrodeletsioonid metafaasi kromosoomidel (FISH) Mikrodeletsioonid metafaasi kromosoomidel (FISH) Tekst 7225058 4 JAH 1444 49063-1 Microdeletion syndromes Arb Pt XXX Nom FISH MOLPATH.DEL Microdeletion syndromes in Unspecified specimen by Fluorescent in situ hybridization (FISH) Nominal Microdeletion synd XXX FISH 1 Both 29,0659 674 KR 30 Karüotüüp verest ams8174510 JAH JAH JAH B-Karyotype Karüotüüp verest Karüotüüp verest Tekst 7 JAH 1448 29770-5 Karyotype Prid Pt Bld/Tiss Nom 0,01% MOLPATH Karyotype [Identifier] in Blood or Tissue Nominal Karyotyp Bld/T 1 Both 1235 PH 31 PT geeni c.*20210G>A mutatsioon ams8175764 JAH EI JAH B-FVL, PT c.*20210G>A panel Trombofiilia - V faktori geeni Leideni ja protrombiini geeni c.*20210G>A mutatsioonide paneel Trombofiilia - V faktori geeni Leideni ja protrombiini geeni c.*20210G>A mutatsioonid (paneel) Paneel 7224493 1 JAH 2745 L-2745 1234 PH 31 Trombofiilia- V faktori geeni Leideni mutatsioon ams8174491 JAH EI JAH B-FVL Trombofiilia - V faktori geeni Leideni mutatsioon Trombofiilia - V faktori geeni Leideni mutatsioon Tekst 7224493 2 JAH 1355 21668-9 F5 gene.p.R506Q Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.MUT F5 gene p.R506Q [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method F5 p.R506Q Bld/T Ql 1 Both 1236 PH 31 JAH JAH JAH B-FVL Trombofiilia - V faktori geeni Leideni mutatsioon Trombofiilia - V faktori geeni Leideni mutatsioon Tekst 7224493 2 JAH 1355 21668-9 F5 gene.p.R506Q Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.MUT F5 gene p.R506Q [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method F5 p.R506Q Bld/T Ql 1 Both 671 PH 31 LCT geeni c.–13910C>T variant ams8174117 JAH JAH JAH XXX-LCT c.-13910C>T Hüpolaktaasia täiskasvanutel - LCT geeni c.-13910C>T variant Hüpolaktaasia täiskasvanutel - LCT geeni c.-13910C>T variant Tekst 10 JAH 1376 58924-2 LCT gene mutations tested for Prid Pt Bld/Tiss Nom Molgen MOLPATH.MUT LCT gene mutations tested for in Blood or Tissue by Molecular genetics method Nominal LCT gene Mut Tested Bld/T 1 Both 1111 PH 31 JAH JAH JAH B-HFE p.C282Y, p.H63D panel Pärilik hemokromatoos - HFE geeni p.C282Y ja p.H63D mutatsioonide paneel Pärilik hemokromatoos - HFE geeni p.C282Y ja p.H63D mutatsioonid (paneel) Paneel 7224325 43 JAH 1403 L-1403 1109 PH 31 HFE geeni p.C282Y mutatsioon ams8174046 JAH EI JAH B-HFE p.C282Y Pärilik hemokromatoos - HFE geeni p.C282Y mutatsioon Pärilik hemokromatoos - HFE geeni p.C282Y mutatsioon Tekst 7224325 44 JAH 1404 21695-2 HFE gene.p.C282Y Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.MUT HFE gene p.C282Y [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method HFE p.C282Y Bld/T Ql 1 Both 1110 PH 31 HFE geeni p.H63D mutatsioon ams8175894 JAH EI JAH B-HFE p.H63D Pärilik hemokromatoos - HFE geeni p.H63D mutatsioon Pärilik hemokromatoos - HFE geeni p.H63D mutatsioon Tekst 7224325 45 JAH 1405 21696-0 HFE gene.p.H63D Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.MUT HFE gene p.H63D [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method HFE p.H63D Bld/T Ql 1 Both 1284 PH 31 JAH JAH JAH B-SERPINA1 p.E342K, p.E264V panel Alfa-1-antitrüpsiini puudulikkus (AAT) - SERPINA1 geeni p.E342K ja p.E264V mutatsioonide (Z ja S alleelide) paneel Alfa-1-antitrüpsiini puudulikkus (AAT) - SERPINA1 geeni p.E342K ja p.E264V mutatsioonid (Z ja S alleelid, paneel) Paneel 7225027 46 JAH 1422 L-1422 1282 PH 31 SERPINA-1 geeni Z alleel ams8175562 JAH EI JAH B-SERPINA1 p.E342K Alfa-1-antitrüpsiini puudulikkus (AAT) - SERPINA1 geeni p.E342K mutatsioon (Z alleel) Alfa-1-antitrüpsiini puudulikkus (AAT) - SERPINA1 geeni p.E342K mutatsioon (Z alleel) Tekst 7225027 47 JAH 1423 21725-7 SERPINA1 gene.p.E342V Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.MUT SERPINA1 gene p.E342V [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method SERPINA1 p.E342V Bld/T Ql 1 Both 1283 PH 31 SERPINA-1 geeni S alleel ams8175563 JAH EI JAH B-SERPINA1 p.E264V Alfa-1-antitrüpsiini puudulikkus (AAT) - SERPINA1 geeni p.E264V mutatsioon (S alleel) Alfa-1-antitrüpsiini puudulikkus (AAT) - SERPINA1 geeni p.E264V mutatsioon (S alleel) Tekst 7225027 48 JAH 1424 21724-0 SERPINA1 gene.p.E264V Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.MUT SERPINA1 gene p.E264V [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method SERPINA1 p.E264V Bld/T Ql 1 Both 1837 PH 31 Frontotemporaalne dementsus (FTD) - C9orf72 geeni heksanukleotiidsed kordused ams8180309 JAH EI JAH B-C9orf72 repeats Frontotemporaalne dementsus (FTD) - C9orf72 geeni heksanukleotiidsed kordused Frontotemporaalne dementsus (FTD) - C9orf72 geeni heksanukleotiidsed kordused Tekst 122 JAH 3462 81846-8 C9orf72 gene GGGGCC repeat analysis Find Pt Bld/Tiss Doc Molgen MOLPATH.NUCREPEAT C9orf72 gene GGGGCC repeat analysis in Blood or Tissue by Molecular genetics method C9orf72 GGGGCC repeat analysis Bld/T 1 Both 23,2559 979 PH 31 Pärilik motosensoorne neuropaatia (CMT1A) ja kompressioonipareeside eelsoodumusega pärilik neuropaatia (HNPP) - 17p11.2-17p12 piirkonna duplikatsioon ja 17p11.2 piirkonna deletsioon (MLPA) ams8176043 JAH JAH JAH B-17p11.2-17p12 rearrangements MLPA Pärilik motosensoorne neuropaatia (CMT1A) ja kompressioonipareeside eelsoodumusega pärilik neuropaatia (HNPP) - 17p11.2-17p12 piirkonna duplikatsioon ja 17p11.2 piirkonna deletsioon (MLPA) Pärilik motosensoorne neuropaatia (CMT1A) ja kompressioonipareeside eelsoodumusega pärilik neuropaatia (HNPP) - 7p11.2-17p12 piirkonna duplikatsioon ja 17p11.2 piirkonna deletsioon (MLPA) Tekst 143 JAH 1381 21727-3 PMP22 gene mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nom Molgen MOLPATH.MUT PMP22 gene mutations found [Identifier] in Blood or Tissue by Molecular genetics method Nominal PMP22 gene Mut Anal Bld/T 1 Both 11,3891 1835 PH 31 Geenipaneeli sekveneerimine (6700 geeni, NGS) ams8180306 JAH EI JAH B-Genes seq (6700) NGS Geenipaneeli sekveneerimine (6700 geeni, NGS) Geenipaneeli sekveneerimine (6700 geeni, NGS) Tekst 251 JAH 5034 A-5034 787 FG 32 HLA-B*57:01 DNA määramine ams8174538 JAH JAH JAH B-HLA-B*57:01 DNA HLA-B*57:01 DNA HLA-B*57:01 alleel N/P 27 JAH 1127 50956-2 HLA-B*5701 ACnc Pt Bld Ord HLA HLA-B*5701 [Presence] HLA-B*5701 Ql 1 Both 1220 SV 33 JAH JAH JAH Pt-Grav I trim Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang I trimestril Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang I trimestril Paneel 7224469 1 JAH 2954 49086-2 First trimester maternal screen with nuchal translucency panel - Pt ^Patient - PANEL.CHEM First trimester maternal screen with nuchal translucency panel 1st trimester scn+NT Pnl Patient 1 Order 33,8721 1322 SV 33 JAH JAH JAH Pt-Grav I trim Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang I trimestril Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang I trimestril Paneel 7225133 1 JAH 2954 49086-2 First trimester maternal screen with nuchal translucency panel - Pt ^Patient - PANEL.CHEM First trimester maternal screen with nuchal translucency panel 1st trimester scn+NT Pnl Patient 1 Order 33,8721 1323 SV 33 PAPP-A ams8176031 JAH EI JAH S,P-PAPP-A PAPP-A Rasedusega seotud plasma proteiin A seerumis/plasmas QN U/L U/L 7225133 3 JAH 395 32046-5 Pregnancy associated plasma protein A ACnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Pregnancy associated plasma protein A [Units/volume] in Serum or Plasma PAPP-A SerPl-aCnc 1 Both 1221 SV 33 PAPP-A MoM ams8174408 JAH EI JAH PAPP-A MoM PAPP-A MoM Rasedusega seotud plasma proteiin A MoM Tekst 7224469 4 JAH 2956 45273-0 Pregnancy associated plasma protein A multiple of the median Prctl Pt Ser/Plas Qn CHEM Pregnancy associated plasma protein A multiple of the median [Percentile] PAPP-A Prctl SerPl 1 Observation 35,1548 1324 SV 33 fb-hCG ams8176032 JAH EI JAH S,P-fb-hCG fb-hCG Koorioni gonadotropiini vaba beetaalaühik seerumis/plasmas QN U/L U/L 7225133 5 JAH 396 19180-9 Choriogonadotropin.beta subunit.free ACnc Pt Ser/Plas Qn [IU]/L IU/L CHEM Choriogonadotropin.beta subunit free [Units/volume] in Serum or Plasma B-HCG Free SerPl-aCnc 1 Both 1208 SV 33 JAH JAH JAH Pt-Grav II trim Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang II trimestril Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang II trimestril Paneel 7224466 10 JAH 2955 49085-4 First & Second trimester integrated maternal screen panel - Pt ^Patient - PANEL.CHEM First and Second trimester integrated maternal screen panel Integrated scn Pnl Patient 1 Order 26,4078 1328 SV 33 JAH JAH JAH Pt-Grav II trim Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang II trimestril Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang II trimestril Paneel 7225148 10 JAH 2955 49085-4 First & Second trimester integrated maternal screen panel - Pt ^Patient - PANEL.CHEM First and Second trimester integrated maternal screen panel Integrated scn Pnl Patient 1 Order 26,4078 1209 SV 33 AFP MoM ams8174402 JAH EI JAH AFP MoM AFP MoM Alfafetoproteiini MoM Tekst 7224466 12 JAH 2958 20450-3 Alpha-1-Fetoprotein MoM Pt Ser/Plas Qn {MoM} M.O.M. 1109 CHEM Alpha-1-Fetoprotein [Multiple of the median] in Serum or Plasma AFP MoM SerPl 1 Observation 25,509 1219 SV 33 hCG ams8174506 JAH EI JAH S,P-hCG grav hCG grav Koorioni gonadotropiin rasedatel seerumis/plasmas QN U/L U/L 7224466 13 JAH 2952 30243-0 Choriogonadotropin.intact ACnc Pt Ser/Plas Qn m[IU]/mL mU/mL; units/mL CHEM Choriogonadotropin.intact [Units/volume] in Serum or Plasma HGC Intact SerPl-aCnc 1 Both 6,7231 1210 SV 33 hCG Mom ams8174416 JAH EI JAH hCG MoM hCG MoM Koorioni gonadotropiini MoM Tekst 7224466 14 JAH 2959 20465-1 Choriogonadotropin MoM Pt Ser/Plas Qn {MoM} M.O.M. 1178 CHEM Choriogonadotropin [Multiple of the median] in Serum or Plasma HCG MoM SerPl 1 Observation 24,6762 1222 SV 33 fb-hCG MoM ams8174409 JAH EI JAH hCG MoM hCG MoM Koorioni gonadotropiini MoM Tekst 7224469 14 JAH 2959 20465-1 Choriogonadotropin MoM Pt Ser/Plas Qn {MoM} M.O.M. 1178 CHEM Choriogonadotropin [Multiple of the median] in Serum or Plasma HCG MoM SerPl 1 Observation 24,6762 1330 SV 33 E3 mittekonjugeeritud ams8176073 JAH EI JAH S-E3 unconj E3 mittekonjugeeritud Östriool (mittekonjugeeritud) seerumis QN ug/L ug/L 7225148 15 JAH 400 2250-9 Estriol.unconjugated MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL 0,01% CHEM Estriol.unconjugated [Mass/volume] in Serum or Plasma u Estriol SerPl-mCnc 1 Both 1211 SV 33 E3 unconj Mom ams8174417 JAH EI JAH E3 unconj MoM E3 unconj MoM Östriooli (mittekonjugeeritud) MoM Tekst 7224466 16 JAH 2960 20466-9 Estriol.unconjugated MoM Pt Ser/Plas Qn {MoM} M.O.M. 1179 CHEM Estriol (E3).unconjugated [Multiple of the median] in Serum or Plasma u Estriol MoM SerPl 1 Observation 25,5709 1212 SV 33 NT MoM ams8174418 JAH EI JAH NT MoM NT MoM Loote kuklavoldi paksuse MoM Tekst 7224466 17 JAH 2961 49035-9 Thickness MoM Pt Nuchal fold^fetus Qn US.measured M.O.M. OB.US Fetal Nuchal fold [Multiple of the median] Thickness US Fet Nuchal fold MoM Thickness US.meas 2 Observation 23,6315 1223 SV 33 NT MoM ams8174410 JAH EI JAH NT MoM NT MoM Loote kuklavoldi paksuse MoM Tekst 7224469 17 JAH 2961 49035-9 Thickness MoM Pt Nuchal fold^fetus Qn US.measured M.O.M. OB.US Fetal Nuchal fold [Multiple of the median] Thickness US Fet Nuchal fold MoM Thickness US.meas 2 Observation 23,6315 1213 SV 33 Risk trisoomia 21. suhtes (NT-ta) ams8174419 JAH EI JAH Risk Tris21 Risk trisoomia 21. suhtes Risk trisoomia 21. suhtes Tekst 7224466 18 JAH 2962 49090-4 Trisomy 21 risk based on maternal age Find Pt ^Fetus Qn {risk} 630 CHEM Trisomy 21 risk based on maternal age in Fetus Ts 21risk-age Fetus 1 Observation 29,2778 1224 SV 33 Risk trisoomia 21. suhtes (NT-ta) ams8174411 JAH EI JAH Risk Tris21 Risk trisoomia 21. suhtes Risk trisoomia 21. suhtes Tekst 7224469 18 JAH 2962 49090-4 Trisomy 21 risk based on maternal age Find Pt ^Fetus Qn {risk} 630 CHEM Trisomy 21 risk based on maternal age in Fetus Ts 21risk-age Fetus 1 Observation 29,2778 1218 SV 33 Va nuse risk trisoomia 21. suhtes ams8174424 JAH EI JAH Age risk Tris21 Vanuse risk trisoomia 21. suhtes Vanuse risk trisoomia 21. suhtes Tekst 7224466 19 JAH 2967 47222-5 Trisomy 21 risk based on maternal age + Alpha-1-Fetoprotein + Choriogonadotropin + Estriol.unconjugated Find Pt ^Fetus Qn CHEM Trisomy 21 risk based on maternal age+Alpha-1-Fetoprotein+Choriogonadotropin+Estriol.unconjugated in Fetus Ts 21risk-age+AFP+HCG+uE3 Fetus 1 Observation 36,7225 1228 SV 33 Vanuse risk trisoomia 21. suhtes ams8174415 JAH EI JAH Age risk Tris21 Vanuse risk trisoomia 21. suhtes Vanuse risk trisoomia 21. suhtes Tekst 7224469 19 JAH 2967 47222-5 Trisomy 21 risk based on maternal age + Alpha-1-Fetoprotein + Choriogonadotropin + Estriol.unconjugated Find Pt ^Fetus Qn CHEM Trisomy 21 risk based on maternal age+Alpha-1-Fetoprotein+Choriogonadotropin+Estriol.unconjugated in Fetus Ts 21risk-age+AFP+HCG+uE3 Fetus 1 Observation 36,7225 1214 SV 33 Kombineeritud risk trisoomia 21. suhtes ams8174420 JAH EI JAH Combined risk Tris21 Kombineeritud risk trisoomia 21. suhtes Kombineeritud risk trisoomia 21. suhtes Tekst 7224466 20 JAH 2963 49030-0 Trisomy 21 risk based on maternal age + Pregnancy associated plasma protein A + Choriogonadotropin + Nuchal translucency Find Pt ^Fetus Qn CHEM Trisomy 21 risk based on maternal age+Pregnancy associated plasma protein A+Choriogonadotropin+Nuchal translucency in Fetus Ts 21 risk-age+PAPPA+HCG+NT Fetus 1 Observation 36,7225 1225 SV 33 Kombineertud risk trisoomia 21. suhtes ams8174412 JAH EI JAH Combined risk Tris21 Kombineeritud risk trisoomia 21. suhtes Kombineeritud risk trisoomia 21. suhtes Tekst 7224469 20 JAH 2963 49030-0 Trisomy 21 risk based on maternal age + Pregnancy associated plasma protein A + Choriogonadotropin + Nuchal translucency Find Pt ^Fetus Qn CHEM Trisomy 21 risk based on maternal age+Pregnancy associated plasma protein A+Choriogonadotropin+Nuchal translucency in Fetus Ts 21 risk-age+PAPPA+HCG+NT Fetus 1 Observation 36,7225 1215 SV 33 Risk trisoomia 18. suhtes ams8174421 JAH EI JAH Risk Tris18 Risk trisoomia 18. suhtes Risk trisoomia 18. suhtes Tekst 7224466 21 JAH 2964 47223-3 Trisomy 18 risk based on maternal age Find Pt ^Fetus Qn {risk} 700 CHEM Trisomy 18 risk based on maternal age in Fetus Ts 18 risk-Age Fetus 1 Observation 30,7617 1226 SV 33 Risk trisoomia 18. suhtes ams8174413 JAH EI JAH Risk Tris18 Risk trisoomia 18. suhtes Risk trisoomia 18. suhtes Tekst 7224469 21 JAH 2964 47223-3 Trisomy 18 risk based on maternal age Find Pt ^Fetus Qn {risk} 700 CHEM Trisomy 18 risk based on maternal age in Fetus Ts 18 risk-Age Fetus 1 Observation 30,7617 1216 SV 33 Kombineeritud risk trisoomia 18. suhtes ams8174422 JAH EI JAH Combined risk Tris18 Kombineeritud risk trisoomia 18. suhtes Kombineeritud risk trisoomia 18. suhtes Tekst 7224466 22 JAH 2965 88004-7 Trisomy 18 risk based on maternal age + Pregnancy associated plasma protein A + Choriogonadotropin + Nuchal translucency Likelihood Pt ^Fetus Qn {risk} risk CHEM Trisomy 18 risk based on maternal age + Pregnancy associated plasma protein A + Choriogonadotropin + Nuchal translucency [Likelihood] in Fetus Ts 18 risk-age+PAPPA+HCG+NT Fetus 1 Both 9,3141 1227 SV 33 Kombineertud risk trisoomia 18. suhtes ams8174414 JAH EI JAH Combined risk Tris18 Kombineeritud risk trisoomia 18. suhtes Kombineeritud risk trisoomia 18. suhtes Tekst 7224469 22 JAH 2965 88004-7 Trisomy 18 risk based on maternal age + Pregnancy associated plasma protein A + Choriogonadotropin + Nuchal translucency Likelihood Pt ^Fetus Qn {risk} risk CHEM Trisomy 18 risk based on maternal age + Pregnancy associated plasma protein A + Choriogonadotropin + Nuchal translucency [Likelihood] in Fetus Ts 18 risk-age+PAPPA+HCG+NT Fetus 1 Both 9,3141 1217 SV 33 Risk neuraaltoru defektide suhtes ams8174423 JAH EI JAH Risk NTD Risk neuraaltoru defektide suhtes Risk neuraaltoru defektide suhtes Tekst 7224466 23 JAH 2966 49091-2 Neural tube defect risk based on maternal age Find Pt ^Fetus Qn CHEM Neural tube defect risk based on maternal age in Fetus Neural tube defect risk-age Fetus 1 Observation 33,3923 739 SV 33 Kilpnääret stimuleeriv hormoon vereplekist ams8174406 JAH JAH JAH BS-TSH TSH vereplekist Kilpnääret stimuleeriv hormoon vereplekist QN mU/L mU/L 42 JAH/Võrreld 1352 29575-8 Thyrotropin ACnc Pt Bld.dot Qn m[IU]/L mIU/L CHEM Thyrotropin [Units/volume] in Dried blood spot TSH DBS-aCnc 1 Both 758 SV 33 Aminohapped,karnitiinid vastsündinu vereplekist ams8175561 JAH JAH JAH BS-Amino acids, Carnitines screen panel MS/MS Aminohapped ja karnitiinid vastündinu vereplekist (sõeluuring, MS/MS) Aminohapped ja karnitiinid vastündinu vereplekist (sõeluuring, MS/MS) Paneel 43 JAH 3301 L-3301 1826 SP 34 HPV NAT paneel (EKV sõeluuring) shk7226996 Viimase menstruatsiooni aeg ams8180287 JAH EI JAH Pt-Last menstr Viimase menstruatsiooni aeg Viimase menstruatsiooni aeg Tekst 10 EI 5029 L-5029 1827 SP 34 HPV NAT paneel (EKV sõeluuring) shk7226996 ESV tüüp ams8180288 JAH EI JAH Pt-Type of IUD ESV tüüp Emakasisese vahendi tüüp Tekst " " 12 EI 5953 L-5419 1825 SP 34 HPV NAT paneel (EKV sõeluuring) shk7226996 Eelmine tsütoloogiline uuring ams8180286 JAH EI JAH Pt-Previous cytology Eelmine tsütoloogiline uuring Eelmine tsütoloogiline uuring Tekst 69 EI 5028 L-5028 1839 SP 34 SARS koroonaviirus 2 IgG QN shk7227015 Näidustus SARS CoV-2 antikehade uuringuks ams8180345 JAH EI JAH Pt-Indication for SARS CoV-2 Ab Näidustus SARS CoV-2 antikehade uuringuks Näidustus SARS CoV-2 antikehade uuringuks COV2 " " 103 EI 5841 L-5410 1780 Vta 35 DNA eraldamine ams8180048 JAH EI JAH XXX-DNA extraction DNA eraldamine DNA eraldamine täpsustamata materjalist QN ng/uL ng/uL 1 JAH 3279 L-3279 871 Vta 35 Borrelia burgdorferi, koetükist (bioptaadist), PCR ams8174029 JAH JAH JAH S,P-Borrelioosipakett Borrelioosipakett Borrelioosipakett Paneel 21 EI/Paneel 3824 L-3824 1812 PAT 36 Günekotsütoloogiline uuring ams EI 2020-12-02 EI EI Cx,Vag-Pap Günekotsütoloogiline uuring Günekotsütoloogiline uuring emakakaelakanali-/tupekaapes Tekst 1 JAH 3424 19765-7 Microscopic observation Prid Pt Cvx/Vag Nom Cyto stain CYTO Microscopic observation [Identifier] in Cervical or vaginal smear or scraping by Cyto stain Cyto Cvx/Vag 1 Both 8,2638 1813 PAT 36 Tsütoloogiline uuring amsjklöä EI 2020-12-02 EI EI XXX-Cyto Tsütoloogiline uuring Tsütoloogiline uuring täpsustamata materjalis Tekst 4 JAH 3425 47526-9 Cytology report Find Pt XXX Doc Cyto stain 1 CYTO Cytology report of Unspecified specimen Cyto stain Cytology XXX Doc Cyto 1 Both 8,2638