id labor Valdkond VK sort Paneel P kood Analüüsi nimetus A kood Kehtiv Kehtiv lõpp Tellitav Vahendatav T lühend Kasutatav nimetus T Nimetus Vastuskood T Ühik Labor ühik Seade Diagnostikumi_tootja Sort Risttabel id algandmed Loinc # Component Property Time Aspects System Scale Method Ex UCUM Units Ex Units %99+ Common Tests Class Long Common Name Short Name Type Order/Obs Doc/Section Ext 1997 HE 1 Hemogramm a2033 JAH JAH EI B-CBC Hemogramm Hemogramm Paneel " " 1 EI/Paneel 1 58410-2 Complete blood count (hemogram) panel - Pt Bld - Automated count PANEL.HEM/BC Complete blood count (hemogram) panel in Blood by Automated count CBC (hemogram) Bld Auto 1 Order 1994 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga a1178 JAH JAH EI B-CBC-5Diff Hemogramm 5-osalise leukogrammiga Hemogramm viieosalise leukogrammiga Paneel " " 4 EI/Paneel 12 57021-8 CBC W Auto Differential panel - Pt Bld Qn PANEL.HEM/BC CBC W Auto Differential panel in Blood CBC W Auto Diff Bld 1 Order 1998 HE 1 Hemogramm; Hemogramm 5-osalise leukogrammiga a2033; a1178 WBC a2034 JAH EI EI B-WBC WBC Leukotsüüdid QN E9/L E9/L 10 JAH/Võrreld 2 6690-2 Leukocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Leukocytes [#/volume] in Blood by Automated count WBC # Bld Auto 1 Observation 1999 HE 1 Hemogramm; Hemogramm 5-osalise leukogrammiga a2033; a1178 RBC a2035 JAH EI EI B-RBC RBC Erütrotsüüdid QN E12/L E12/L 11 JAH/Võrreld 3 789-8 Erythrocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*6/uL 10^12/L;million/mm3 2,22% HEM/BC Erythrocytes [#/volume] in Blood by Automated count RBC # Bld Auto 1 Observation 2005 HE 1 Hemogramm; Hemogramm 5-osalise leukogrammiga a2033; a1178 Hb a2041 JAH EI EI B-Hb Hb Hemoglobiin QN g/L g/L 12 JAH/Võrreld 4 718-7 Hemoglobin MCnc Pt Bld Qn g/dL 2,32% HEM/BC Hemoglobin [Mass/volume] in Blood Hgb Bld-mCnc 1 Both 2006 HE 1 Hemogramm; Hemogramm 5-osalise leukogrammiga a2033; a1178 Hct a2042 JAH EI EI B-Hct Hct Hematokrit QN % % 13 JAH/Võrreld 5 4544-3 Hematocrit VFr Pt Bld Qn Automated count % HEM/BC Hematocrit [Volume Fraction] of Blood by Automated count Hct VFr Bld Auto 1 Both 2000 HE 1 Hemogramm; Hemogramm 5-osalise leukogrammiga a2033; a1178 MCV a2036 JAH EI EI B-MCV MCV Erütrotsüütide keskmine maht QN fL fL 14 JAH/Võrreld 6 787-2 Erythrocyte mean corpuscular volume EntVol Pt RBC Qn Automated count fL fL HEM/BC Erythrocyte mean corpuscular volume [Entitic volume] by Automated count MCV RBC Auto 1 Observation 2001 HE 1 Hemogramm; Hemogramm 5-osalise leukogrammiga a2033; a1178 MCH a2037 JAH EI EI B-MCH MCH Keskmine hemoglobiin erütrotsüüdis QN pg pg 15 JAH/Võrreld 7 785-6 Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin EntMass Pt RBC Qn Automated count pg pg 2,22% HEM/BC Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin [Entitic mass] by Automated count MCH RBC Qn Auto 1 Observation 2002 HE 1 Hemogramm; Hemogramm 5-osalise leukogrammiga a2033; a1178 MCHC a2038 JAH EI EI B-MCHC MCHC Keskmine hemoglobiini kontsentratsioon erütrotsüüdis QN g/L g/L 16 JAH/Võrreld 8 786-4 Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin concentration MCnc Pt RBC Qn Automated count g/dL 2,22% HEM/BC Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin concentration [Mass/volume] by Automated count MCHC RBC Auto-mCnc 1 Observation 2003 HE 1 Hemogramm; Hemogramm 5-osalise leukogrammiga a2033; a1178 RDW-CV a2039 JAH EI EI B-RDW-CV RDW-CV Erütrotsüütide suurusjaotuvus QN % % 17 JAH/Võrreld 9 788-0 Erythrocyte distribution width Ratio Pt RBC Qn Automated count % % HEM/BC Erythrocyte distribution width [Ratio] by Automated count RDW RBC Auto-Rto 1 Observation 2004 HE 1 Hemogramm; Hemogramm 5-osalise leukogrammiga a2033; a1178 RDW-SD a2040 JAH EI EI B-RDW-SD RDW-SD Erütrotsüütide suurusjaotuvus QN fL fL 18 JAH/Võrreld 10 21000-5 Erythrocyte distribution width EntVol Pt RBC Qn Automated count fL fL HEM/BC Erythrocyte distribution width [Entitic volume] by Automated count RDW RBC Auto 1 Observation 2007 HE 1 Hemogramm; Hemogramm 5-osalise leukogrammiga a2033; a1178 Plt a2043 JAH EI EI B-Plt Plt Trombotsüüdid QN E9/L E9/L 19 JAH/Võrreld 11 777-3 Platelets NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Platelets [#/volume] in Blood by Automated count Platelet # Bld Auto 1 Observation 2015 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga a1178 Eo% a2052 JAH EI EI B-Eo% Eo% Eosinofiilide suhtarv QN % % 20 JAH/Võrreld 23 713-8 Eosinophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Eosinophils/100 leukocytes in Blood by Automated count Eosinophil NFr Bld Auto 1 Observation 2016 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga a1178 Baso% a2053 JAH EI EI B-Baso% Baso% Basofiilide suhtarv QN % % 21 JAH/Võrreld 24 706-2 Basophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Basophils/100 leukocytes in Blood by Automated count Basophils NFr Bld Auto 1 Observation 2014 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga a1178 Mono% a2051 JAH EI EI B-Mono% Mono% Monotsüütide suhtarv QN % % 22 JAH/Võrreld 25 5905-5 Monocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Monocytes/100 leukocytes in Blood by Automated count Monocytes NFr Bld Auto 1 Observation 2013 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga a1178 Lymph% a2050 JAH EI EI B-Lymph% Lymph% Lümfotsüütide suhtarv QN % % 23 JAH/Võrreld 26 736-9 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Blood by Automated count Lymphocytes NFr Bld Auto 1 Observation 2012 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga a1178 Neut% a2049 JAH EI EI B-Neut% Neut% Neutrofiilide suhtarv QN % % 26 JAH/Võrreld 27 770-8 Neutrophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % 1,03% HEM/BC Neutrophils/100 leukocytes in Blood by Automated count Neutrophils NFr Bld Auto 1 Observation 2022 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga a1178 IG% a2059 JAH EI EI B-IG% IG% Ebaküpsete granulotsüütide suhtarv QN % % 28 JAH/Võrreld 33 38518-7 Granulocytes.immature/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % HEM/BC Granulocytes Immature/100 leukocytes in Blood Imm Granulocytes NFr Bld 1 Observation 2020 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga a1178 Eo a2057 JAH EI EI B-Eo# Eo Eosinofiilide arv QN E9/L E9/L 29 JAH/Võrreld 28 711-2 Eosinophils NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 0,03% HEM/BC Eosinophils [#/volume] in Blood by Automated count Eosinophil # Bld Auto 1 Both 2021 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga a1178 Baso a2058 JAH EI EI B-Baso# Baso Basofiilide arv QN E9/L E9/L 30 JAH/Võrreld 29 704-7 Basophils NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 0,76% HEM/BC Basophils [#/volume] in Blood by Automated count Basophils # Bld Auto 1 Observation 2019 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga a1178 Mono a2056 JAH EI EI B-Mono# Mono Monotsüütide arv QN E9/L E9/L 31 JAH/Võrreld 30 742-7 Monocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Monocytes [#/volume] in Blood by Automated count Monocytes # Bld Auto 1 Observation 2018 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga a1178 Lymph a2055 JAH EI EI B-Lymph# Lymph Lümfotsüütide arv QN E9/L E9/L 32 JAH/Võrreld 31 731-0 Lymphocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 0,28% HEM/BC Lymphocytes [#/volume] in Blood by Automated count Lymphocytes # Bld Auto 1 Observation 2017 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga a1178 Neut a2054 JAH EI EI B-Neut# Neut Neutrofiilide arv QN E9/L E9/L 35 JAH/Võrreld 32 751-8 Neutrophils NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Neutrophils [#/volume] in Blood by Automated count Neutrophils # Bld Auto 1 Observation 2023 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga a1178 IG a2060 JAH EI EI B-IG# IG Ebaküpsete granulotsüütide arv QN E9/L E9/L 37 JAH/Võrreld 34 51584-1 Granulocytes.immature NCnc Pt Bld Qn 10*3/uL Giga cells /l HEM/BC Granulocytes Immature [#/volume] in Blood Imm Granulocytes # Bld 1 Both 2008 HE 1 Hemogramm; Hemogramm 5-osalise leukogrammiga a2033; a1178 PDW a2044 JAH EI EI B-PDW PDW Trombotsüütide suurusjaotuvus QN fL fL 38 JAH/Võrreld 35 32207-3 Platelet distribution width EntVol Pt Bld Qn Automated count fL femtoliters HEM/BC Platelet distribution width [Entitic volume] in Blood by Automated count PDW Bld Auto 1 Observation 2009 HE 1 Hemogramm; Hemogramm 5-osalise leukogrammiga a2033; a1178 MPV a2045 JAH EI EI B-MPV MPV Trombotsüütide keskmine maht QN fL fL 40 JAH/Võrreld 36 32623-1 Platelet mean volume EntVol Pt Bld Qn Automated count fL fL HEM/BC Platelet mean volume [Entitic volume] in Blood by Automated count PMV Bld Auto 1 Observation 2010 HE 1 Hemogramm; Hemogramm 5-osalise leukogrammiga a2033; a1178 LCR a2046 JAH EI EI B-LCR LCR Trombotsüütide suurte vormide suhtarv QN % % 41 JAH/Võrreld 37 48386-7 Platelets.large/Platelets NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Platelets Large/Platelets in Blood by Automated count Lg Platelets/Platelet NFr Bld Auto 1 Observation 2011 HE 1 Hemogramm; Hemogramm 5-osalise leukogrammiga a2033; a1178 Pct a2047 JAH EI EI B-Pct Pct Trombokrit QN % % 42 JAH/Võrreld 2114 51637-7 Plateletocrit VFr Pt Bld Qn HEM/BC Plateletocrit [Volume Fraction] in Blood Plateletocrit VFr Bld 1 Observation 2080 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga a1178 IPF a328 JAH EI EI B-IPF IPF Ebaküpsete trombotsüütide suhtarv QN % % 43 JAH/Võrreld 1665 71693-6 Platelets.reticulated/100 platelets NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Platelets reticulated/100 platelets in Blood by Automated count Platelets.reticulated NFr Bld Auto 1 Observation 11,4729 2024 HE 1 Hemogramm; Hemogramm 5-osalise leukogrammiga a2033; a1178 NRBC a2061 JAH EI EI B-NRBC# NRBC Normoblastide arv QN E9/L E9/L 46 JAH/Võrreld 40 771-6 Erythrocytes.nucleated NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Nucleated erythrocytes [#/volume] in Blood by Automated count nRBC # Bld Auto 1 Observation 2025 HE 1 Hemogramm; Hemogramm 5-osalise leukogrammiga a2033; a1178 NRBC% a2062 JAH EI EI B-NRBC% NRBC% Normoblastide suhtarv QN /100WBC /100WBC 47 JAH/Võrreld 41 58413-6 Erythrocytes.nucleated/100 leukocytes Ratio Pt Bld Qn Automated count HEM/BC Nucleated erythrocytes/100 leukocytes [Ratio] in Blood by Automated count nRBC/100 WBC Bld Auto-Rto 1 Observation 2026 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 JAH JAH EI B-Smear-m panel Vereäige mikroskoopia Vereäige mikroskoopia Paneel 56 JAH 42 L-42 2054 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Eosinofiilid % a2147 JAH EI EI B-Eosinofiilid % Eosinofiilid % Eosinofiilide suhtarv QN % % 57 JAH/Võrreld 43 26450-7 Eosinophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 49 HEM/BC Eosinophils/100 leukocytes in Blood Eosinophil NFr Bld 1 Observation 11,433 2071 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Eosinofiilid a2167 JAH EI EI B-Eosinofiilid # Eosinofiilid Eosinofiilide arv QN E9/L E9/L 58 JAH/Võrreld 60 26449-9 Eosinophils NCnc Pt Bld Qn 10*3/uL "#/mm3; k/cumm" 0,82% HEM/BC Eosinophils [#/volume] in Blood Eosinophil # Bld 1 Observation 2055 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Basofiilid % a2148 JAH EI EI B-Basofiilid % Basofiilid % Basofiilide suhtarv QN % % 59 JAH/Võrreld 44 30180-4 Basophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 54 HEM/BC Basophils/100 leukocytes in Blood Basophils NFr Bld 1 Observation 11,433 2072 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Basofiilid a2168 JAH EI EI B-Basofiilid # Basofiilid Basofiilide arv QN E9/L E9/L 60 JAH/Võrreld 61 26444-0 Basophils NCnc Pt Bld Qn 10*3/uL k/cumm HEM/BC Basophils [#/volume] in Blood Basophils # Bld 1 Observation 2056 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Monotsüüdid % a2149 JAH EI EI B-Monotsüüdid % Monotsüüdid % Monotsüütide suhtarv QN % % 61 JAH/Võrreld 45 26485-3 Monocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 40 HEM/BC Monocytes/100 leukocytes in Blood Monocytes NFr Bld 1 Observation 11,433 2073 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Monotsüüdid a2169 JAH EI EI B-Monotsüüdid # Monotsüüdid Monotsüütide arv QN E9/L E9/L 62 JAH/Võrreld 62 26484-6 Monocytes NCnc Pt Bld Qn 10*3/uL k/cumm 0,92% HEM/BC Monocytes [#/volume] in Blood Monocytes # Bld 1 Observation 2077 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Promonotsüüdid % a2353 JAH EI EI B-Promonotsüüdid % Promonotsüüdid % Promonotsüütide suhtarv QN % % 63 JAH/Võrreld 52 30466-7 Promonocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % HEM/BC Promonocytes/100 leukocytes in Blood Promonycytes NFr Bld 1 Observation 2078 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Lümfoidsed rakud % a2354 JAH EI EI B-Lümfoidsed rakud % Lümfoidsed rakud % Lümfoidsete rakkude suhtarv QN % % 65 JAH/Võrreld 2710 737-7 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % 186 HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Blood by Manual count Lymphocytes NFr Bld Manual 1 Observation 22,7112 2079 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Lümfoidsed rakud a2368 JAH EI EI B-Lümfoidsed rakud # Lümfoidsed rakud Lümfoidsete rakkude arv QN E9/L E9/L 66 JAH/Võrreld 63 732-8 Lymphocytes NCnc Pt Bld Qn Manual count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Lymphocytes [#/volume] in Blood by Manual count Lymphocytes # Bld Manual 1 Observation 17,7932 2057 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Lümfotsüüdid % a2150 JAH EI EI B-Lümfotsüüdid % Lümfotsüüdid % Lümfotsüütide suhtarv QN % % 67 JAH/Võrreld 47 26478-8 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 45 HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Blood Lymphocytes NFr Bld 1 Observation 11,433 2074 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Lümfotsüüdid a2170 JAH EI EI B-Lümfotsüüdid # Lümfotsüüdid Lümfotsüütide arv QN E9/L E9/L 68 JAH/Võrreld 64 26474-7 Lymphocytes NCnc Pt Bld Qn 10*3/uL "#/mm3; k/cumm" 0,63% HEM/BC Lymphocytes [#/volume] in Blood Lymphocytes # Bld 1 Observation 2065 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Reaktiivsed lümfotsüüdid % a2160 JAH EI EI B-Reaktiivsed lümfotsüüdid % Reaktiivsed lümfotsüüdid % Reaktiivsete lümfotsüütide suhtarv QN % % 69 JAH/Võrreld 48 33835-0 Lymphocytes.plasmacytoid/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % HEM/BC Lymphocytes Plasmacytoid/100 leukocytes in Blood by Manual count Plasmacoid Lymphs NFr Bld Manual 1 Observation 2064 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Prolümfotsüüdid % a2158 JAH EI EI B-Prolümfotsüüdid % Prolümfotsüüdid % Prolümfotsüütide suhtarv QN % % 71 JAH/Võrreld 49 6746-2 Prolymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % HEM/BC Prolymphocytes/100 leukocytes in Blood by Manual count Prolymphocytes NFr Bld Manual 1 Observation 21 2069 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Atüüpilised lümfotsüüdid % a2165 JAH EI EI B-Atüüpilised lümfotsüüdid % Atüüpilised lümfotsüüdid % Atüüpiliste lümfotsüütide suhtarv QN % % 75 JAH/Võrreld 50 29261-5 Lymphocytes.abnormal/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % HEM/BC Lymphocytes Abnormal/100 leukocytes in Blood by Manual count Abnormal Lymphs NFr Bld Manual 1 Observation 18,6198 2066 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Plasmarakud % a2161 JAH EI EI B-Plasmarakud % Plasmarakud % Plasmarakkude suhtarv QN % % 79 JAH/Võrreld 59 13047-6 Plasma cells/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % HEM/BC Plasma cells/100 leukocytes in Blood Plasma Cells NFr Bld 1 Observation 2058 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Neutrofiilid % a2151 JAH EI EI B-Neutrofiilid % Neutrofiilid % Neutrofiilide suhtarv QN % % 81 JAH/Võrreld 53 26511-6 Neutrophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 37 HEM/BC Neutrophils/100 leukocytes in Blood Neutrophils/leuk NFr Bld 1 Observation 8,5074 2075 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Neutrofiilid a2171 JAH EI EI B-Neutrofiilid # Neutrofiilid Neutrofiilide arv QN E9/L E9/L 82 JAH/Võrreld 65 26499-4 Neutrophils NCnc Pt Bld Qn 10*3/uL k/cumm 0,93% HEM/BC Neutrophils [#/volume] in Blood Neutrophils # Bld 1 Observation 2059 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Segmenttuumsed neutrofiilid % a2152 JAH EI EI B-Segmenttuumsed neutrofiilid % Segmenttuumsed neutrofiilid % Segmenttuumsete neutrofiilide suhtarv QN % % 83 JAH/Võrreld 54 26505-8 Neutrophils.segmented/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % HEM/BC Neutrophils.segmented/100 leukocytes in Blood Neuts Seg NFr Bld 1 Observation 2060 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Kepptuumsed neutrofiilid % a2153 JAH EI EI B-Kepptuumsed neutrofiilid % Kepptuumsed neutrofiilid % Kepptuumsete neutrofiilide suhtarv QN % % 84 JAH/Võrreld 55 26508-2 Neutrophils.band form/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 0,19% HEM/BC Neutrophils.band form/100 leukocytes in Blood Neuts Band NFr Bld 1 Observation 2061 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Metamüelotsüüdid % a2154 JAH EI EI B-Metamüelotsüüdid % Metamüelotsüüdid % Metamüelotsüütide suhtarv QN % % 86 JAH/Võrreld 56 740-1 Metamyelocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % 307 HEM/BC Metamyelocytes/100 leukocytes in Blood by Manual count Metamyelocytes NFr Bld Manual 1 Observation 23,8122 2062 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Müelotsüüdid % a2155 JAH EI EI B-Müelotsüüdid % Müelotsüüdid % Müelotsüütide suhtarv QN % % 88 JAH/Võrreld 57 26498-6 Myelocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 0,04% HEM/BC Myelocytes/100 leukocytes in Blood Myelocytes NFr Bld 1 Observation 2063 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Promüelotsüüdid % a2156 JAH EI EI B-Promüelotsüüdid % Promüelotsüüdid % Promüelotsüütide suhtarv QN % % 90 JAH/Võrreld 58 26524-9 Promyelocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 0,01% HEM/BC Promyelocytes/100 leukocytes in Blood Promyelocytes NFr Bld 1 Observation 2068 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Blastid (spetsifitseerimata) % a2163 JAH EI EI B-Blastid (spetsifitseerimata) % Blastid (spetsifitseerimata) % Blastide (spetsifitseerimata) suhtarv QN % % 93 JAH/Võrreld 51 709-6 Blasts/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % 791 HEM/BC Blasts/100 leukocytes in Blood by Manual count Blasts NFr Bld Manual 1 Observation 18,0359 2070 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Normoblastid % a2166 JAH EI EI B-Normoblastid % Normoblastid % Normoblastide suhtarv QN /100WBC /100WBC 96 JAH/Võrreld 67 33990-3 Normoblasts/100 leukocytes Ratio Pt Bld Qn /100{WBCs} /100 leukocytes HEM/BC Normoblasts/100 leukocytes [Ratio] in Blood Normoblasts Bld-Rto 1 Observation 2048 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Neutrofiilide düsplaasia a2141 JAH EI EI B-Neutrofiilide düsplaasia Neutrofiilide düsplaasia Neutrofiilide düsplaasia Tekst 98 JAH 68 71369-3 Neutrophils.dysplastic ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Neutrophils.dysplastic [Presence] in Blood by Light microscopy Neutrophils.dysplastic Bld Ql Smear 1 Observation 22,0963 2049 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Toksogeenne granulatsioon a2142 JAH EI EI B-Toksogeenne granulatsioon Toksogeenne granulatsioon Toksogeenne granulatsioon Tekst 99 JAH 69 803-7 Toxic granules ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,0071% HEM/BC Toxic granules [Presence] in Blood by Light microscopy Toxic Granules Bld Ql Smear 1 Observation 2050 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Döhle kehakesed a2143 JAH EI EI B-Döhle kehakesed Döhle kehakesed Döhle kehakesed Tekst 100 JAH 70 7792-5 Dohle body ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,0030% HEM/BC Dohle body [Presence] in Blood by Light microscopy Dohle Bod Bld Ql Smear 1 Observation 2051 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Hüpersegmentatsioon a2144 JAH EI EI B-Hüpersegmentatsioon Hüpersegmentatsioon Hüpersegmentatsioon Tekst 101 JAH 71 765-8 Neutrophils.hypersegmented ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Neutrophils.hypersegmented [Presence] in Blood by Light microscopy Neuts Hyperseg Bld Ql Smear 1 Observation 2052 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Lümfotsüütide atüpism a2145 JAH EI EI B-Lümfotsüütide atüpism Lümfotsüütide atüpism Lümfotsüütide atüpism Tekst 105 JAH 72 733-6 Lymphocytes.variant ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Lymphocytes Variant [Presence] in Blood by Light microscopy Variant Lymphs Bld Ql Smear 1 Observation 11,4393 2053 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Gumprechti varjud a2146 JAH EI EI B-Gumprechti varjud Gumprechti varjud Gumprechti varjud QN % % 106 JAH/Võrreld 73 14912-0 Smudge cells/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count "#/100 WBC; %" 0,0056% HEM/BC Smudge cells/100 leukocytes in Blood by Manual count Smudge Cells NFr Bld Manual 1 Observation 2027 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Aglomeratsioon a2120 JAH EI EI B-Aglomeratsioon Aglomeratsioon Aglomeratsioon Tekst 107 JAH 74 7797-4 Rouleaux ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Rouleaux [Presence] in Blood by Light microscopy Rouleaux Bld Ql Smear 1 Observation 2028 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Hüpokromaasia a2121 JAH EI EI B-Hüpokromaasia Hüpokromaasia Hüpokromaasia Tekst 109 JAH 75 728-6 Hypochromia ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,03% HEM/BC Hypochromia [Presence] in Blood by Light microscopy Hypochromia Bld Ql Smear 1 Observation 2029 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Polükromaasia a2122 JAH EI EI B-Polükromaasia Polükromaasia Polükromaasia Tekst 110 JAH 76 10378-8 Polychromasia ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,09% HEM/BC Polychromasia [Presence] in Blood by Light microscopy Polychromasia Bld Ql Smear 1 Observation 2030 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Anisokromaasia a2123 JAH EI EI B-Anisokromaasia Anisokromaasia Anisokromaasia Tekst 111 JAH 77 51582-5 Anisochromasia ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Anisochromasia [Presence] in Blood by Light microscopy Anisochromasia Bld Ql Smear 1 Observation 2031 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Erütrotsüütide anisotsütoos a2124 JAH EI EI B-Erütrotsüütide anisotsütoos Erütrotsüütide anisotsütoos Erütrotsüütide anisotsütoos Tekst 112 JAH 78 702-1 Anisocytosis ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,04% HEM/BC Anisocytosis [Presence] in Blood by Light microscopy Anisocytosis Bld Ql Smear 1 Observation 2032 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Erütrotsüütide makrotsütoos a2125 JAH EI EI B-Erütrotsüütide makrotsütoos Erütrotsüütide makrotsütoos Erütrotsüütide makrotsütoos Tekst 113 JAH 79 738-5 Macrocytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,11% HEM/BC Macrocytes [Presence] in Blood by Light microscopy Macrocytes Bld Ql Smear 1 Observation 2033 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Erütrotsüütide megalotsütoos a2126 JAH EI EI B-Erütrotsüütide megalotsütoos Erütrotsüütide megalotsütoos Erütrotsüütide megalotsütoos Tekst " " 114 JAH 2736 A-2736 2034 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Erütrotsüütide mikrotsütoos a2127 JAH EI EI B-Erütrotsüütide mikrotsütoos Erütrotsüütide mikrotsütoos Erütrotsüütide mikrotsütoos Tekst 115 JAH 81 741-9 Microcytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,10% HEM/BC Microcytes [Presence] in Blood by Light microscopy Microcytes Bld Ql Smear 1 Observation 2037 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Poikilotsütoos a2130 JAH EI EI B-Poikilotsütoos Poikilotsütoos Poikilotsütoos Tekst 116 JAH 84 779-9 Poikilocytosis ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,03% HEM/BC Poikilocytosis [Presence] in Blood by Light microscopy Poikilocytosis Bld Ql Smear 1 Observation 2035 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Mikrosferotsütoos a2128 JAH EI EI B-Mikrosferotsütoos Mikrosferotsütoos Mikrosferotsütoos Tekst 117 JAH 82 48069-9 Spherocytes.micro ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Spherocytes.micro [Presence] in Blood by Light microscopy Spherocytes.micro Bld Ql Smear 1 Both 2036 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Ovalotsütoos a2129 JAH EI EI B-Ovalotsütoos Ovalotsütoos Ovalotsütoos Tekst 118 JAH 83 774-0 Ovalocytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,06% HEM/BC Ovalocytes [Presence] in Blood by Light microscopy Ovalocytes Bld Ql Smear 1 Observation 2038 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Akantotsütoos a2131 JAH EI EI B-Akantotsütoos Akantotsütoos Akantotsütoos Tekst 119 JAH 85 7789-1 Acanthocytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,00% HEM/BC Acanthocytes [Presence] in Blood by Light microscopy Acanthocytes Bld Ql Smear 1 Observation 2039 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Fragmentatsioon a2132 JAH EI EI B-Fragmentatsioon Fragmentatsioon Fragmentatsioon Tekst 120 JAH 86 10373-9 Fragments ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Fragments [Presence] in Blood by Light microscopy Fragments Bld Ql Smear 1 Observation 2040 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Stomatotsütoos a2133 JAH EI EI B-Stomatotsütoos Stomatotsütoos Stomatotsütoos Tekst 121 JAH 87 10380-4 Stomatocytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Stomatocytes [Presence] in Blood by Light microscopy Stomatocytes Bld Ql Smear 1 Observation 2041 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Märklaudrakud a2134 JAH EI EI B-Kodotsütoos Märklaudrakud Kodotsütoos ehk märklaudrakkude olemasolu Tekst 122 JAH 88 10381-2 Target cells ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,03% HEM/BC Target cells [Presence] in Blood by Light microscopy Targets Bld Ql Smear 1 Observation 2047 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Pisarrakud a2140 JAH EI EI B-Dakrotsütoos Pisarrakud Dakrüotsütoos ehk pisarrakkude olemasolu Tekst 123 JAH 94 7791-7 Dacryocytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,03% HEM/BC Dacrocytes [Presence] in Blood by Light microscopy Dacryocytes Bld Ql Smear 1 Observation 2042 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Ehhinotsütoos a2135 JAH EI EI B-Ehhinotsütoos Ehhinotsütoos Ehhinotsütoos Tekst 124 JAH 89 7790-9 Burr cells ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,01% HEM/BC Burr cells [Presence] in Blood by Light microscopy Burr Cells Bld Ql Smear 1 Observation 2043 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Basofiilne sõmerus a2136 JAH EI EI B-Basofiilne sõmerus Basofiilne sõmerus Basofiilne sõmerus Tekst 127 JAH 90 703-9 Basophilic stippling ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,00% HEM/BC Basophilic stippling [Presence] in Blood by Light microscopy Baso Stipl Bld Ql Smear 1 Observation 2044 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Howelli-Jolly kehakesed a2137 JAH EI EI B-Howelli-Jolly kehakesed Howelli-Jolly kehakesed Howelli-Jolly kehakesed Tekst 128 JAH 91 7793-3 Howell-Jolly bodies ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,00% HEM/BC Howell-Jolly bodies [Presence] in Blood by Light microscopy Howell-Jolly Bod Bld Ql Smear 1 Observation 2045 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Caboti ringid a2138 JAH EI EI B-Caboti ringid Caboti ringid Caboti ringid Tekst 129 JAH 92 11280-5 Cabot rings ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Cabot rings [Presence] in Blood by Light microscopy Cabot rings Bld Ql Smear 1 Observation 2046 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Pappenheimeri kehakesed a2139 JAH EI EI B-Pappenheimeri kehakesed Pappenheimeri kehakesed Pappenheimeri kehakesed Tekst 130 JAH 93 7795-8 Pappenheimer bodies ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Pappenheimer bodies [Presence] in Blood by Light microscopy Pappenheimer Bod Bld Ql Smear 1 Observation 2067 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Megakarüotsüütide tuumad a2162 JAH EI EI B-Megakarüotsüütide tuumad Megakarüotsüütide tuumad Megakarüotsüütide tuumad QN % % 139 JAH/Võrreld 66 70028-6 Megakaryocytic nuclei/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % HEM/BC Megakaryocytic nuclei/100 leukocytes in Blood by Manual count Megakaryocytic nuclei NFr Bld Manual 1 Observation 11,4729 1993 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Mikroskoopia ülevaade a1129 JAH EI EI XXX-m review Mikroskoopia ülevaade Mikroskoopia ülevaade Tekst " " 141 JAH 5273 59466-3 Hematologist review Imp Pt XXX Nar HEM/BC Hematologist review of results Hematologist review 1 Both 9,3141 2076 HE 1 Retikulotsüütide mikroskoopia a2328 EI 2023-05-02 EI EI B-Ret-m Retikulotsüütide mikroskoopia Retikulotsüütide mikroskoopia QN % % 143 JAH/Võrreld 2101 31112-6 Reticulocytes/100 erythrocytes NFr Pt Bld Qn Manual % % 9 HEM/BC Reticulocytes/100 erythrocytes in Blood by Manual Retics/100 RBC NFr Manual 1 Observation 16,4896 2081 HE 1 Trombotsüüdid naatriumtsitraatverest a385 JAH JAH EI B-Plt (9NC) Trombotsüüdid naatriumtsitraatverest Trombotsüüdid naatriumtsitraatverest QN E9/L E9/L 144 JAH/Võrreld 3527 L-3527 1996 HE 1 Settekiirus a2031 JAH JAH EI B-ESR Settekiirus Erütrotsüütide settekiirus QN mm/h mm/h 146 JAH/Võrreld 106 4537-7 Erythrocyte sedimentation rate Vel Pt Bld Qn Westergren mm/h mm/hr 0,03% HEM/BC Erythrocyte sedimentation rate by Westergren method ESR Bld Qn Westrgrn 1 Both 1995 HE 1 Kapillaarvere settekiirus a1757 JAH JAH EI cB-ESR Kapillaarvere settekiirus Kapillaarvere erütrotsüütide settekiirus QN mm/h mm/h 147 JAH/Võrreld 108 30341-2 Erythrocyte sedimentation rate Vel Pt Bld Qn mm/h 0,07% HEM/BC Erythrocyte sedimentation rate ESR Bld Qn 1 Both 1981 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a5243 JAH JAH EI aB-ABB panel Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres Happe-aluse tasakaalu uuring arteriaalses veres Paneel 1 JAH 1248 24336-0 Gas panel - Pt BldA Qn 0,01% PANEL.CHEM Gas panel in Arterial blood Gas Pnl BldA 1 Order 1989 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses nabaväädi veres a775 JAH JAH EI auB-ABB panel Happe-aluse tasakaal arteriaalses nabaväädi veres Happe-aluse tasakaalu uuring arteriaalses nabaväädi veres Paneel 2 EI 4899 51974-4 Gas panel - Pt BldCoA Qn PANEL.CHEM Gas panel - Arterial cord blood Gas Pnl BldCoA 1 Order 16,2945 1937 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses nabaväädi veres; Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres; Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres; Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres; Happe-aluse tasakaal venoosses nabaväädi veres; Happe-aluse tasakaal venoosses veres a775; a5243; a5245; a5246; a774; a5244 Kehatemperatuur a5018 JAH EI EI Pt-t Kehatemperatuur Patsiendi kehatemperatuur QN C C 3 JAH 1249 8329-5 Body temperature Temp Pt Core Qn BDYTMP.MOLEC Body temperature - Core Bdy temp Core 2 1938 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses nabaväädi veres; Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres; Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres; Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres; Happe-aluse tasakaal venoosses nabaväädi veres; Happe-aluse tasakaal venoosses veres a775; a5243; a5245; a5246; a774; a5244 FiO2 a5019 JAH EI EI FiO2 FiO2 Hapniku osakaal sissehingatavas õhus QN % % 4 JAH 1250 19994-3 Oxygen/Inspired gas setting VFr Pt Ventilator Qn % % 0,01% PULM Oxygen/Inspired gas setting [Volume Fraction] Ventilator O2/Inspired gas setting VFr Vent 2 1934 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a5243 pH a47 JAH EI EI aB-pH pH pH arteriaalses veres QN 5 JAH 1251 2744-1 pH LsCnc Pt BldA Qn [pH] 0,08% CHEM pH of Arterial blood pH BldA 1 Both 1935 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a5243 pCO2 a48 JAH EI EI aB-pCO2 pCO2 Süsinikdioksiidi osarõhk arteriaalses veres QN mmHg mmHg 6 JAH 1252 2019-8 Carbon dioxide PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg 0,05% CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] in Arterial blood pCO2 BldA 1 Both 1972 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a5243 pO2 a51 JAH EI EI aB-pO2 pO2 Hapniku osarõhk arteriaalses veres QN mmHg mmHg 8 JAH 1253 2703-7 Oxygen PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg 0,07% CHEM Oxygen [Partial pressure] in Arterial blood pO2 BldA 1 Both 1958 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a5243 sO2 a5055 JAH EI EI aB-sO2 sO2 Hapnikuga küllastatus arteriaalses veres QN % % 9 JAH 1254 2708-6 Oxygen saturation MFr Pt BldA Qn % % 0,02% CHEM Oxygen saturation in Arterial blood SaO2% BldA 1 Observation 1959 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a5243 Oksühemoglobiin a5056 JAH EI EI aB-O2Hb Oksühemoglobiin Oksühemoglobiin arteriaalses veres QN % % 11 JAH 1255 2714-4 Oxyhemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldA Qn % % CHEM Fractional oxyhemoglobin in Arterial blood OxyHgb MFr BldA 1 Observation 1946 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a5243 Redutseeritud hemoglobiin a5034 JAH EI EI aB-RHb Redutseeritud hemoglobiin Redutseeritud hemoglobiin arteriaalses veres QN % % 12 JAH 1256 19225-2 Deoxyhemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldA Qn % % HEM/BC Deoxyhemoglobin/Hemoglobin.total in Arterial blood DO-Hgb MFr BldA 1 Observation 1966 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a5243 pH (t) a5064 JAH EI EI aB-pHt pH (t) pH (kehatemperatuuri järgi kohandatud) arteriaalses veres QN 13 JAH 1257 33254-4 pH^^adjusted to patients actual temperature LsCnc Pt BldA Qn [pH] 0,01% CHEM pH of Arterial blood adjusted to patients actual temperature pH temp adj BldA 1 Observation 1965 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a5243 pCO2 (t) a5063 JAH EI EI aB-pCO2t pCO2 (t) Süsinikdioksiidi osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) arteriaalses veres QN mmHg mmHg 14 JAH 1258 32771-8 Carbon dioxide^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Arterial blood pCO2 temp adj BldA 1 Observation 1948 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a5243 pO2 (t) a5039 JAH EI EI aB-pO2t pO2 (t) Hapniku osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) arteriaalses veres QN mmHg mmHg 15 JAH 1259 19255-9 Oxygen^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Oxygen [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Arterial blood pO2 temp adj BldA 1 Observation 1943 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a5243 O2 a5031 JAH EI EI aB-O2 O2 Hapnik arteriaalses veres QN Vol% Vol% 16 JAH 1260 59274-1 Oxygen content VFr Pt BldA Qn Calculated mL/dL CHEM Oxygen content in Arterial blood by calculation O2 Ct VFr BldA Calc 1 Observation 1940 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a5243 pO2 (sO2 50%) a5028 JAH EI EI aB-p50 pO2 (sO2 50%) Hapniku osarõhk (küllastatus hapnikuga 50%) arteriaalses veres QN mmHg mmHg 17 JAH 1261 19214-6 Oxygen^^saturation adjusted to 0.5 PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Oxygen [Partial pressure] saturation adjusted to 0.5 in Arterial blood pO2 satn adj to 0.5 BldA 1 Observation 1971 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a5243 Shunt (t) a5075 JAH EI EI aB-Shuntt Shunt (t) Füsioloogiline shunt (kehatemperatuuri järgi kohandatud) arteriaalses veres QN % % 19 JAH 1263 72325-4 Functional shunt volume^^adjusted to patients actual temperature VFr Pt BldA Qn % % HEMODYN.MOLEC Arterial blood Functional shunt volume adjusted to patients actual temperature BldA Fshunt vol temp adj VFr 2 Observation 22,0427 1970 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a5243 AaDpO2 (t) a5072 JAH EI EI aB-AaDpO2t AaDpO2 (t) Alveolaarse õhu ja arteriaalse vere hapniku osarõhkude vahe (kehatemperatuuri järgi kohandatud) QN mmHg mmHg 21 JAH 1265 53809-0 Oxygen.alveolar - arterial^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt Respiratory system Qn mm[Hg] mm Hg PULM Oxygen.alveolar - arterial [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature Respiratory system O2 alv-art temp adj Respiratory 2 Both 1936 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a5243 BE a50 JAH EI EI aB-BE BE Aluste liig arteriaalses veres QN mmol/L mmol/L 26 JAH 1268 1925-7 Base excess SCnc Pt BldA Qn mmol/L mmol/L 0,04% CHEM Base excess in Arterial blood Base excess BldA-sCnc 1 Observation 1939 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a5243 Anioonide vahe a5027 JAH EI EI AnionGap (K+) Anioonide vahe Anioonide vahe QN mmol/L mmol/L 29 JAH 1271 1863-0 Anion gap 4 SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 0,03% CHEM Anion gap 4 in Serum or Plasma Anion Gap4 SerPl-sCnc 1 Observation 1975 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a5243 Vesinikkarbonaat a5208 JAH EI EI aP-HCO3 Vesinikkarbonaat Vesinikkarbonaat arteriaalses plasmas QN mmol/L mmol/L 30 JAH 1273 1960-4 Bicarbonate SCnc Pt BldA Qn mmol/L mmol/L 0,05% CHEM Bicarbonate [Moles/volume] in Arterial blood HCO3 BldA-sCnc 1 Both 1930 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a5243 Laktaat a1797 JAH EI EI aP-Lac Laktaat Laktaat arteriaalses plasmas QN mmol/L mmol/L 34 JAH 1279 2518-9 Lactate SCnc Pt BldA Qn mmol/L mmol/L 0,00% CHEM Lactate [Moles/volume] in Arterial blood Lactate BldA-sCnc 1 Both 1982 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres a5244 JAH JAH EI vB-ABB panel Happe-aluse tasakaal venoosses veres Happe-aluse tasakaalu uuring venoosses veres Paneel 35 JAH 1280 24339-4 Gas panel - Pt BldV Qn PANEL.CHEM Gas panel in Venous blood Gas Pnl BldV 1 Order 1988 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses nabaväädi veres a774 JAH JAH EI vuB-ABB panel Happe-aluse tasakaal venoosses nabaväädi veres Happe-aluse tasakaalu uuring venoosses nabaväädi veres Paneel 36 EI 4898 51972-8 Gas panel - Pt BldCoV Qn PANEL.CHEM Gas panel - Venous cord blood Gas Pnl BldCoV 1 Order 16,2945 1964 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres a5244 pH a5061 JAH EI EI vB-pH pH pH venoosses veres QN 37 JAH 1281 2746-6 pH LsCnc Pt BldV Qn [pH] 0,01% CHEM pH of Venous blood pH BldV 1 Both 1955 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres a5244 pCO2 a5047 JAH EI EI vB-pCO2 pCO2 Süsinikdioksiidi osarõhk venoosses veres QN mmHg mmHg 38 JAH 1282 2021-4 Carbon dioxide PPres Pt BldV Qn mm[Hg] mm Hg 0,01% CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] in Venous blood pCO2 BldV 1 Both 1957 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres a5244 pO2 a5054 JAH EI EI vB-pO2 pO2 Hapniku osarõhk venoosses veres QN mmHg mmHg 39 JAH 1283 2705-2 Oxygen PPres Pt BldV Qn mm[Hg] mm Hg 0,00% CHEM Oxygen [Partial pressure] in Venous blood pO2 BldV 1 Both 1985 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres a5244 sO2 a5255 JAH EI EI vB-sO2 sO2 Hapnikuga küllastatus venoosses veres QN % % 40 JAH 1284 2711-0 Oxygen saturation MFr Pt BldV Qn % %; Meas% HEMODYN.MOLEC Oxygen saturation in Venous blood SaO2% BldV 2 1962 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres a5244 Oksühemoglobiin a5059 JAH EI EI vB-O2Hb Oksühemoglobiin Oksühemoglobiin venoosses veres QN % % 41 JAH 1285 2716-9 Oxyhemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldV Qn % % CHEM Fractional oxyhemoglobin in Venous blood OxyHgb MFr BldV 1 Observation 1961 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres a5244 Redutseeritud hemoglobiin a5058 JAH EI EI vB-RHb Redutseeritud hemoglobiin Redutseeritud hemoglobiin venoosses veres QN % % 42 JAH 1286 19227-8 Deoxyhemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldV Qn % % HEM/BC Deoxyhemoglobin/Hemoglobin.total in Venous blood DO-Hgb MFr BldV 1 Observation 1968 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres a5244 pH (t) a5068 JAH EI EI vB-pHt pH (t) pH (kehatemperatuuri järgi kohandatud) venoosses veres QN 43 JAH 1287 39486-6 pH^^adjusted to patients actual temperature LsCnc Pt BldV Qn [pH] CHEM pH of Venous blood adjusted to patients actual temperature pH temp adj BldV 1 Observation 1951 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres a5244 pCO2 (t) a5042 JAH EI EI vB-pCO2t pCO2 (t) Süsinikdioksiidi osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) venoosses veres QN mmHg mmHg 44 JAH 1288 40619-9 Carbon dioxide^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldV Qn mm[Hg] CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Venous blood pCO2 temp adj BldV 1 Observation 1950 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres a5244 pO2 (t) a5041 JAH EI EI vB-pO2t pO2 (t) Hapniku osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) venoosses veres QN mmHg mmHg 45 JAH 1289 19258-3 Oxygen^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldV Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Oxygen [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Venous blood pO2 temp adj BldV 1 Observation 1945 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres a5244 O2 a5033 JAH EI EI vB-O2 O2 Hapnik venoosses veres QN Vol% Vol% 46 JAH 1290 60841-4 Oxygen content VFr Pt BldV Qn Calculated mL/dL ml/dl CHEM Oxygen content in Venous blood by calculation O2 Ct VFr BldV Calc 1 11,3891 1942 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres a5244 pO2 (sO2 50%) a5030 JAH EI EI vB-p50 pO2 (sO2 50%) Hapniku osarõhk (küllastatus hapnikuga 50%) venoosses veres QN mmHg mmHg 47 JAH 1291 19216-1 Oxygen^^saturation adjusted to 0.5 PPres Pt BldV Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Oxygen [Partial pressure] saturation adjusted to 0.5 in Venous blood pO2 satn adj to 0.5 BldV 1 Observation 1953 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres a5244 BE a5044 JAH EI EI vB-BE BE Aluste liig venoosses veres QN mmol/L mmol/L 48 JAH 1292 1927-3 Base excess SCnc Pt BldV Qn mmol/L mmol/L 0,01% CHEM Base excess in Venous blood Base excess BldV-sCnc 1 Observation 1976 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres a5244 Vesinikkarbonaat a5209 JAH EI EI vP-HCO3 Vesinikkarbonaat Vesinikkarbonaat plasmas QN mmol/L mmol/L 51 JAH 1272 1963-8 Bicarbonate SCnc Pt Ser Qn mmol/L mmol/L CHEM Bicarbonate [Moles/volume] in Serum HCO3 Ser-sCnc 1 Both 1929 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres a5244 Laktaat a1777 JAH EI EI vP-Lac Laktaat Laktaat venoosses plasmas QN mmol/L mmol/L 55 JAH 1297 2519-7 Lactate SCnc Pt BldV Qn mmol/L mmol/L CHEM Lactate [Moles/volume] in Venous blood Lactate BldV-sCnc 1 Both 1984 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres a5246 JAH JAH EI mvB-ABB panel Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres Happe-aluse tasakaalu uuring segunenud venoosses veres Paneel 56 JAH 1298 51973-6 Gas panel - Pt BldMV Qn PANEL.CHEM Gas panel in Mixed venous blood Gas Pnl BldMV 1 Order 1933 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres a5246 Redutseeritud hemoglobiin a368 JAH EI EI mvB-RHb Redutseeritud hemoglobiin Redutseeritud hemoglobiin segavenoossest verest QN % % 64 JAH 3500 19228-6 Deoxyhemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldMV Qn % % HEM/BC Deoxyhemoglobin/Hemoglobin.total in Mixed venous blood DO-Hgb MFr BldMV 1 Observation 16,582 1973 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres a5246 pO2 (t) a5162 JAH EI EI mvB-pO2t pO2 (t) Hapniku osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) segunenud venoosses veres QN mmHg mmHg 67 JAH 1306 19257-5 Oxygen^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldMV Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Oxygen [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Mixed venous blood pO2 temp adj BldMV 1 Observation 11,3891 1974 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres a5246 pO2 (sO2 50%) a5164 JAH EI EI mvB-p50 pO2 (sO2 50%) Hapniku osarõhk (küllastatus hapnikuga 50%) segunenud venoosses veres QN mmHg mmHg 69 JAH 1308 19217-9 Oxygen^^saturation adjusted to 0.5 PPres Pt BldMV Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Oxygen [Partial pressure] saturation adjusted to 0.5 in Mixed venous blood pO2 satn adj to 0.5 BldMV 1 Observation 1932 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres a5246 Laktaat a1837 JAH EI EI mvP-Lac Laktaat Laktaat segunenud venoosses plasmas QN mmol/L mmol/L 77 JAH 1317 19240-1 Lactate SCnc Pt BldMV Qn CHEM Lactate [Moles/volume] in Mixed venous blood Lactate BldMV-sCnc 1 Both 1983 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres a5245 JAH JAH EI cB-ABB panel Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres Happe-aluse tasakaalu uuring kapillaarses veres Paneel 78 JAH 1318 24337-8 Gas panel - Pt BldC Qn PANEL.CHEM Gas panel in Capillary blood Gas Pnl BldC 1 Order 1963 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres a5245 pH a5060 JAH EI EI cB-pH pH pH kapillaarses veres QN 79 JAH 1322 2745-8 pH LsCnc Pt BldC Qn [pH] 0,00% CHEM pH of Capillary blood pH BldC 1 Both 1954 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres a5245 pCO2 a5046 JAH EI EI cB-pCO2 pCO2 Süsinikdioksiidi osarõhk kapillaarses veres QN mmHg mmHg 80 JAH 1323 2020-6 Carbon dioxide PPres Pt BldC Qn mm[Hg] mm Hg 0,00% CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] in Capillary blood pCO2 BldC 1 Both 1956 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres a5245 pO2 a5053 JAH EI EI cB-pO2 pO2 Hapniku osarõhk kapillaarses veres QN mmHg mmHg 82 JAH 1324 2704-5 Oxygen PPres Pt BldC Qn mm[Hg] mm Hg 0,00% CHEM Oxygen [Partial pressure] in Capillary blood pO2 BldC 1 Both 1992 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres a5245 sO2 a916 JAH EI EI cB-sO2 sO2 Hapnikuga küllastatus kapillaarses veres QN % % 83 JAH 1325 2709-4 Oxygen saturation MFr Pt BldC Qn % %; Calc% 0,00% HEMODYN.MOLEC Oxygen saturation in Capillary blood SaO2% BldC 2 1960 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres a5245 Oksühemoglobiin a5057 JAH EI EI cB-O2Hb Oksühemoglobiin Oksühemoglobiin kapillaarses veres QN % % 85 JAH 1326 2715-1 Oxyhemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldC Qn % % CHEM Fractional oxyhemoglobin in Capillary blood OxyHgb MFr BldC 1 Observation 1947 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres a5245 Redutseeritud hemoglobiin a5035 JAH EI EI cB-RHb Redutseeritud hemoglobiin Redutseeritud hemoglobiin kapillaarses veres QN % % 86 JAH 1327 19226-0 Deoxyhemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldC Qn % % HEM/BC Deoxyhemoglobin/Hemoglobin.total in Capillary blood DO-Hgb MFr BldC 1 Observation 11,3891 1967 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres a5245 pH (t) a5067 JAH EI EI cB-pHt pH (t) pH (kehatemperatuuri järgi kohandatud) kapillaarses veres QN 87 JAH 1328 39485-8 pH^^adjusted to patients actual temperature LsCnc Pt BldC Qn [pH] CHEM pH of Capillary blood adjusted to patients actual temperature pH temp adj BldC 1 Observation 1969 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres a5245 pCO2 (t) a5069 JAH EI EI cB-pCO2t pCO2 (t) Süsinikdioksiidi osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) kapillaarses veres QN mmHg mmHg 88 JAH 1329 40620-7 Carbon dioxide^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldC Qn mm[Hg] CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Capillary blood pCO2 temp adj BldC 1 Observation 1949 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres a5245 pO2 (t) a5040 JAH EI EI cB-pO2t pO2 (t) Hapniku osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) kapillaarses veres QN mmHg mmHg 89 JAH 1330 19256-7 Oxygen^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldC Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Oxygen [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Capillary blood pO2 temp adj BldC 1 Observation 11,3891 1944 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres a5245 O2 a5032 JAH EI EI cB-O2 O2 Hapnik kapillaarses veres QN Vol% Vol% 90 JAH 1331 64799-0 Oxygen content VFr Pt BldC Qn Calculated mL/dL ml/dl CHEM Oxygen content in Capillary blood by calculation O2 Ct VFr BldC Calc 1 11,3891 1941 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres a5245 pO2 (sO2 50%) a5029 JAH EI EI cB-p50 pO2 (sO2 50%) Hapniku osarõhk (küllastatus hapnikuga 50%) kapillaarses veres QN mmHg mmHg 91 JAH 1332 19215-3 Oxygen^^saturation adjusted to 0.5 PPres Pt BldC Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Oxygen [Partial pressure] saturation adjusted to 0.5 in Capillary blood pO2 satn adj to 0.5 BldC 1 Observation 1990 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres a5245 Shunt (t) a913 JAH EI EI cB-Shuntt Shunt (t) Füsioloogiline shunt (kehatemperatuuri järgi kohandatud) kapillaarses veres QN % "% " 93 JAH 1334 A-1334 1991 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres a5245 AaDpO2 (t) a915 JAH EI EI cB-AaDpO2t AaDpO2 (t) Alveolaarse õhu ja kapillaarse vere hapniku osarõhkude vahe (kehatemperatuuri järgi kohandatud) QN mmHg "mmHg " 95 JAH 1336 A-1336 1952 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres a5245 BE a5043 JAH EI EI cB-BE BE Aluste liig kapillaarses veres QN mmol/L mmol/L 96 JAH 1337 1926-5 Base excess SCnc Pt BldC Qn mmol/L mmol/L CHEM Base excess in Capillary blood Base excess BldC-sCnc 1 Observation 1977 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres a5245 Vesinikkarbonaat a5210 JAH EI EI cP-HCO3 Vesinikkarbonaat Vesinikkarbonaat kapillaarses plasmas QN mmol/L mmol/L 99 JAH 2720 1961-2 Bicarbonate SCnc Pt BldC Qn mmol/L mmol/L 1093 CHEM Bicarbonate [Moles/volume] in Capillary blood HCO3 BldC-sCnc 1 Both 11,3891 1931 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres a5245 Laktaat a1817 JAH EI EI cP-Lac Laktaat Laktaat kapillaarses plasmas QN mmol/L mmol/L 103 JAH 1342 19239-3 Lactate SCnc Pt BldC Qn CHEM Lactate [Moles/volume] in Capillary blood Lactate BldC-sCnc 1 Both 1980 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres a5245 COHb a5242 JAH EI EI B-COHb COHb Karboksühemoglobiin veres QN % % 105 JAH 3429 20563-3 Carboxyhemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt Bld Qn % % 54 CHEM Carboxyhemoglobin/Hemoglobin.total in Blood COHgb MFr Bld 1 Both 11,8725 1979 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres a5245 MetHb a5241 JAH EI EI B-MetHb MetHb Methemoglobiin veres QN % % 106 JAH 3430 2614-6 Methemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt Bld Qn % % 67 CHEM Methemoglobin/Hemoglobin.total in Blood MetHgb MFr Bld 1 Both 11,2949 1987 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres a5245 Hb a54 JAH EI EI B-Hb oxym Hb Hemoglobiin veres (oksümeetria) QN g/L g/L 108 JAH 1276 55782-7 Hemoglobin MCnc Pt Bld Qn Oximetry g/dL g/dL HEM/BC Hemoglobin [Mass/volume] in Blood by Oximetry Hgb Bld Oximetry-mCnc 1 Both 1986 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres a5245 Hct (arvutuslik) a53 JAH EI EI B-Hct calc Hct (arvutuslik) Hematokrit veres (arvutuslik) QN % % 111 JAH 1278 48703-3 Hematocrit VFr Pt Bld Qn Estimated HEM/BC Hematocrit [Volume Fraction] of Blood by Estimated Hct VFr Bld Est 1 Observation 1915 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses nabaväädi veres a775 pH 1296 JAH EI EI auB-pH pH pH arteriaalses nabaväädi veres QN " " 115 JAH 5669 28646-8 pH LsCnc Pt BldCoA Qn [pH] pH CHEM pH of Arterial cord blood pH BldCoA 1 Both 1916 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses nabaväädi veres a775 pCO2 a1300 JAH EI EI auB-pCO2 pCO2 Süsinikdioksiidi osarõhk arteriaalses nabaväädi veres QN mmHg "mmHg " 116 JAH 5670 28644-3 Carbon dioxide PPres Pt BldCoA Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] in Arterial cord blood pCO2 BldCoA 1 Both 1917 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses nabaväädi veres a775 pO2 a1301 JAH EI EI auB-pO2 pO2 Hapniku osarõhk arteriaalses nabaväädi veres QN mmHg "mmHg " 117 JAH 5671 28648-4 Oxygen PPres Pt BldCoA Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Oxygen [Partial pressure] in Arterial cord blood pO2 BldCoA 1 Both 1919 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses nabaväädi veres a775 sO2 a1303 JAH EI EI auB-sO2 sO2 Hapnikuga küllastatus arteriaalses nabaväädi veres QN % "% " 118 JAH 5673 28642-7 Oxygen saturation MFr Pt BldCoA Qn % % CHEM Oxygen saturation in Arterial cord blood SaO2 % BldCoA 1 Observation 1918 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses nabaväädi veres a775 BE a1302 JAH EI EI auB-BE BE Aluste liig arteriaalses nabaväädi veres QN mmol/L "mmHg " 119 JAH 5672 28638-5 Base excess SCnc Pt BldCoA Qn Calculated mmol/L mmol/L CHEM Base excess in Arterial cord blood by calculation Base excess BldCoA Calc-sCnc 1 Observation 1920 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses nabaväädi veres a775 Laktaat a1304 JAH EI EI auP-Lac Laktaat Laktaat arteriaalses nabaväädi plasmas QN mmol/L "mmol/L " 120 JAH 5683 A-5411 1922 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses nabaväädi veres a774 pH a1306 JAH EI EI vuB-pH pH pH venoosses nabaväädi veres QN " " 121 JAH 5684 28647-6 pH LsCnc Pt BldCoV Qn [pH] pH CHEM pH of Venous cord blood pH BldCoV 1 Both 1923 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses nabaväädi veres a774 pCO2 a1307 JAH EI EI vuB-pCO2 pCO2 Süsinikdioksiidi osarõhk venoosses nabaväädi veres QN mmHg "mmHg " 122 JAH 5685 28645-0 Carbon dioxide PPres Pt BldCoV Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] in Venous cord blood pCO2 BldCoV 1 Both 1924 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses nabaväädi veres a774 pO2 a1308 JAH EI EI vuB-pO2 pO2 Hapniku osarõhk venoosses nabaväädi veres QN mmHg "mmHg " 123 JAH 5686 28649-2 Oxygen PPres Pt BldCoV Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Oxygen [Partial pressure] in Venous cord blood pO2 BldCoV 1 Both 1925 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses nabaväädi veres a774 sO2 a1309 JAH EI EI vuB-sO2 sO2 Hapnikuga küllastatus venoosses nabaväädi veres QN % "% " 124 JAH 5687 28643-5 Oxygen saturation MFr Pt BldCoV Qn % % CHEM Oxygen saturation in Venous cord blood SaO2 % BldCoV 1 Observation 1926 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses nabaväädi veres a774 BE a1310 JAH EI EI vuB-BE BE Aluste liig venoosses nabaväädi veres QN mmol/L "mmol/L " 125 JAH 5688 28639-3 Base excess SCnc Pt BldCoV Qn Calculated mmol/L mmol/L CHEM Base excess in Venous cord blood by calculation Base excess BldCoV Calc-sCnc 1 Observation 1927 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses nabaväädi veres a774 Laktaat a1311 JAH EI EI vuP-Lac Laktaat Laktaat venoosses nabaväädi plasmas QN mmol/L "mmol/L " 126 JAH 5689 A-5412 1911 EL 3 Kaalium a65 JAH JAH EI S,P-K Kaalium Kaalium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 2 JAH/Võrreld 211 2823-3 Potassium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,2673% CHEM Potassium [Moles/volume] in Serum or Plasma Potassium SerPl-sCnc 1 Both 1907 EL 3 Naatrium a109 JAH JAH EI S,P-Na Naatrium Naatrium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 4 JAH/Võrreld 210 2951-2 Sodium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1705% CHEM Sodium [Moles/volume] in Serum or Plasma Sodium SerPl-sCnc 1 Both 1913 EL 3 Kaltsium (ioniseeritud) a69 JAH JAH EI S,P-iCa Kaltsium (ioniseeritud) Kaltsium (ioniseeritud) seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 6 JAH 213 12180-6 Calcium.ionized SCnc Pt Ser/Plas Qn ISE mg/dL mmol/L CHEM Calcium.ionized [Moles/volume] in Serum or Plasma by Ion-selective membrane electrode (ISE) Ca-I SerPl ISE-sCnc 1 Both 1910 EL 3 Kaltsium (ioniseeritud, pH 7,4) a5089 JAH EI EI S,P-iCa (pH 7,4) Kaltsium (ioniseeritud, pH 7,4) Kaltsium (ioniseeritud, pH 7,4 korral) QN mmol/L mmol/L 7 JAH/Võrreld 214 19072-8 Calcium.ionized^^adjusted to pH 7.4 SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Calcium.ionized [Moles/volume] adjusted to pH 7.4 in Serum or Plasma Ca-I adj pH7.4 SerPl-sCnc 1 Observation 1912 EL 3 Kaltsium a67 JAH JAH EI S,P-Ca Kaltsium Kaltsium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 10 JAH/Võrreld 212 2000-8 Calcium SCnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Calcium [Moles/volume] in Serum or Plasma Calcium SerPl-sCnc 1 Both 1914 EL 3 Kloriid a73 JAH JAH EI S,P-Cl Kloriid Kloriid seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 13 JAH/Võrreld 216 2075-0 Chloride SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1479% CHEM Chloride [Moles/volume] in Serum or Plasma Chloride SerPl-sCnc 1 Both 1909 EL 3 Fosfaat a34 JAH JAH EI S,P-P Fosfaat Fosfaat seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 14 JAH/Võrreld 234 14879-1 Phosphate SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Phosphate [Moles/volume] in Serum or Plasma Phosphate SerPl-sCnc 1 Both 1906 EL 3 Magneesium a102 JAH JAH EI S,P-Mg Magneesium Magneesium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 16 JAH/Võrreld 218 2601-3 Magnesium SCnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Magnesium [Moles/volume] in Serum or Plasma Magnesium SerPl-sCnc 1 Both 1908 EL 3 Ammoonium a15 JAH JAH EI P-NH4 Ammoonium Ammoonium plasmas QN umol/L umol/L 19 JAH/Võrreld 224 1845-7 Ammonium ion SCnc Pt Plas Qn umol/L umol/L CHEM Ammonium ion [Moles/volume] in Plasma Ammonium Ion Plas-sCnc 1 Both 2115 KAR 4 Troponiin T (kõrgtundlik) a10257 JAH JAH EI S,P-cTnT-hs Troponiin T (kõrgtundlik) Troponiin T (kõrgtundlik) seerumis/plasmas QN ng/L ng/L 1 JAH/Võrreld 2888 67151-1 Troponin T.cardiac MCnc Pt Ser/Plas Qn Detection limit <= 5 ng/L ng/L ng/L CHEM Troponin T.cardiac [Mass/volume] in Serum or Plasma by Detection limit <= 5 ng/L Troponin T SerPl DL <= 5 ng/L-mCnc 1 11,4393 2117 KAR 4 CK-MBm a84 JAH JAH EI S,P-CK-MBm CK-MBm Kreatiini kinaasi MB isoensüümi mass seerumis/plasmas QN ug/L "ug/L " 6 JAH 315 13969-1 Creatine kinase.MB MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,3363% CHEM Creatine kinase.MB [Mass/volume] in Serum or Plasma CK MB SerPl-mCnc 1 Both 2116 KAR 4 NT-proBNP a26 JAH JAH EI S,P-NT-proBNP NT-proBNP B-tüüpi natriureetilise propeptiidi N-fragment seerumis/plasmas QN ng/L "ng/L " 8 JAH 317 33762-6 Natriuretic peptide.B prohormone MCnc Pt Ser/Plas Qn pg/mL pg/mL CHEM Natriuretic peptide.B prohormone [Mass/volume] in Serum or Plasma proBNP SerPl-mCnc 1 Both 2132 KE 5 CRP a27 JAH JAH EI S,P-CRP CRP C-reaktiivne valk seerumis/plasmas QN mg/L mg/L 1 JAH/Võrreld 232 1988-5 C reactive protein MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0344% CHEM C reactive protein [Mass/volume] in Serum or Plasma CRP SerPl-mCnc 1 Both 2124 KE 5 Prokaltsitoniin a1517 JAH JAH EI S,P-PCT Prokaltsitoniin Prokaltsitoniin seerumis/plasmas QN ug/L ug/L 5 JAH/Võrreld 302 33959-8 Procalcitonin MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL CHEM Procalcitonin [Mass/volume] in Serum or Plasma Procalcitonin SerPl-mCnc 1 Both 1921 KE 5 Glükoos a1305 JAH EI EI S,P-Gluc Glükoos Glükoos seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 14 JAH/Võrreld 239 14749-6 Glucose SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma Glucose SerPl-sCnc 1 Both 1928 KE 5 Glükoos a1312 JAH EI EI S,P-Gluc Glükoos Glükoos seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 14 JAH/Võrreld 239 14749-6 Glucose SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma Glucose SerPl-sCnc 1 Both 1978 KE 5 Glükoos a5240 JAH EI EI S,P-Gluc Glükoos Glükoos seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 14 JAH/Võrreld 239 14749-6 Glucose SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma Glucose SerPl-sCnc 1 Both 2136 KE 5 Glükoos a5184 JAH JAH EI S,P-Gluc Glükoos Glükoos seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 14 JAH/Võrreld 239 14749-6 Glucose SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma Glucose SerPl-sCnc 1 Both 2135 KE 5 Glükoos kapillaarses veres (POCT) a38 JAH JAH EI cB-Gluc POCT Glükoos kapillaarses veres (POCT) Glükoos kapillaarses veres (POCT) QN mmol/L mmol/L 16 JAH/Võrreld 2049 14743-9 Glucose SCnc Pt BldC Qn Glucometer mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Capillary blood by Glucometer Glucose BldC Glucomtr-sCnc 1 Both 28,6478 2137 KE 5 HbA1c (IFCC) a555 JAH JAH EI B-HbA1c (IFCC) HbA1c (IFCC) Glükohemoglobiin veres (IFCC) QN mmol/mol mmol/mol 19 JAH/Võrreld 2741 59261-8 Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total SFr Pt Bld Qn IFCC mmol/mol mmol/mol HEM/BC Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total in Blood by IFCC protocol Hgb A1c SFr Bld IFCC 1 Both 18,6192 2141 KE 5 HBA1c kapillaarses veres (IFCC, POCT) a771 JAH JAH EI cB-HbA1c (IFCC) POCT HBA1c kapillaarses veres (IFCC, POCT) Glükohemoglobiin kapillaarses veres (IFCC, POCT) QN mmol/mol "mmol/mol " 22 JAH/Võrreld 3762 A-3762 2384 KE 5 Glükoosi taluvuse proov (0, 120 min) a43 JAH JAH EI GTT (0, 120 min) Glükoosi taluvuse proov (0, 120 min) Glükoosi taluvuse proov (0, 120 min) Paneel 25 JAH 240 L-240 2385 KE 5 Glükoosi taluvuse proov (0, 60, 120 min) a5181 JAH JAH EI GTT (0, 60, 120 min) Glükoosi taluvuse proov (0, 60, 120 min) Glükoosi taluvuse proov (0, 60, 120 min) Paneel 26 JAH 3006 L-3006 2147 KE 5 Laktaat a94 JAH JAH EI P-Lac Laktaat Laktaat plasmas QN mmol/L mmol/L 40 JAH/Võrreld 286 2524-7 Lactate SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 0,0138% CHEM Lactate [Moles/volume] in Serum or Plasma Lactate SerPl-sCnc 1 Both 2118 KE 5 ALAT a1 JAH JAH EI S,P-ALAT ALAT Alaniini aminotransferaas seerumis/plasmas QN U/L U/L 42 JAH/Võrreld 222 1744-2 Alanine aminotransferase CCnc Pt Ser/Plas Qn Without P-5'-P U/L U/L CHEM Alanine aminotransferase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma by Without P-5'-P ALT SerPl w/o P-5'-P-cCnc 1 Both 2129 KE 5 ASAT a20 JAH JAH EI S,P-ASAT ASAT Aspartaadi aminotransferaas seerumis/plasmas QN U/L U/L 44 JAH/Võrreld 228 1920-8 Aspartate aminotransferase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,8705% CHEM Aspartate aminotransferase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma AST SerPl-cCnc 1 Both 2138 KE 5 ALP a7 JAH JAH EI S,P-ALP ALP Aluseline fosfataas seerumis/plasmas QN U/L "U/L " 46 JAH/Võrreld 223 6768-6 Alkaline phosphatase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,8002% CHEM Alkaline phosphatase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma ALP SerPl-cCnc 1 Both 2133 KE 5 GGT a36 JAH JAH EI S,P-GGT GGT Gammaglutamüüli transferaas seerumis/plasmas QN U/L U/L 68 JAH/Võrreld 235 2324-2 Gamma glutamyl transferase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,0564% CHEM Gamma glutamyl transferase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma GGT SerPl-cCnc 1 Both 2130 KE 5 Bilirubiin a24 JAH JAH EI S,P-Bil Bilirubiin Bilirubiin seerumis/plasmas QN umol/L umol/L 69 JAH/Võrreld 229 14631-6 Bilirubin SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Bilirubin [Moles/volume] in Serum or Plasma Bilirub SerPl-sCnc 1 Both 2131 KE 5 Bilirubiin (konjugeeritud) a25 JAH JAH EI S,P-Bil-conj Bilirubiin (konjugeeritud) Bilirubiin (konjugeeritud) seerumis/plasmas QN umol/L umol/L 72 JAH/Võrreld 230 14629-0 Bilirubin.glucuronidated+Bilirubin.albumin bound SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Bilirubin.direct [Moles/volume] in Serum or Plasma Bilirub Direct SerPl-sCnc 1 Both 2125 KE 5 Amülaas a16 JAH JAH EI S,P-Amyl Amülaas Amülaas seerumis/plasmas QN U/L "U/L " 74 JAH/Võrreld 225 1798-8 Amylase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,0927% CHEM Amylase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma Amylase SerPl-cCnc 1 Both 2146 KE 5 Lipaas a919 JAH JAH EI S,P-Lip Lipaas Lipaas seerumis/plasmas QN U/L "U/L " 76 JAH/Võrreld 299 3040-3 Triacylglycerol lipase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,1557% CHEM Lipase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma Lipase SerPl-cCnc 1 Both 2144 KE 5 Kreatiniin a85 JAH JAH EI S,P-Crea Kreatiniin Kreatiniin seerumis/plasmas QN umol/L umol/L 82 JAH/Võrreld 279 14682-9 Creatinine SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Creatinine [Moles/volume] in Serum or Plasma Creat SerPl-sCnc 1 Both 2134 KE 5 eGFR (Crea, CKD-EPI) a366 JAH EI EI eGFR (Crea, CKD-EPI) eGFR (Crea, CKD-EPI) Hinnanguline glomerulaarfiltratsiooni kiirus (kreatiniin, CKD-EPI) QN mL/min/1.73m2 "mL/min/1.73m2 " 85 JAH/Võrreld 3485 62238-1 Glomerular filtration rate/1.73 sq M.predicted ArVRat Pt Ser/Plas Qn Creatinine-based formula (CKD-EPI) mL/min/{1.73_m2} mL/min/1.73 sq M 2 CHEM Glomerular filtration rate/1.73 sq M.predicted by Creatinine-based formula (CKD-EPI) GFR/BSA.pred SerPl CKD-EPI-ArVRat 1 Both 8,2638 2122 KE 5 Uurea a134 JAH JAH EI S,P-Urea Uurea Uurea seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 90 JAH/Võrreld 310 22664-7 Urea SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Urea [Moles/volume] in Serum or Plasma Urea SerPl-sCnc 1 Both 2128 KE 5 Albumiin a2 JAH JAH EI S,P-Alb Albumiin Albumiin seerumis/plasmas QN g/L g/L 97 JAH/Võrreld 219 61151-7 Albumin MCnc Pt Ser/Plas Qn BCG g/dL g/dl CHEM Albumin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Bromcresol green (BCG) dye binding method Albumin SerPl BCG-mCnc 1 Both 2123 KE 5 Valk a139 JAH JAH EI S,P-Prot Valk Valk seerumis/plasmas QN g/L g/L 99 JAH/Võrreld 311 2885-2 Protein MCnc Pt Ser/Plas Qn g/dL 0,82% CHEM Protein [Mass/volume] in Serum or Plasma Prot SerPl-mCnc 1 Both 2126 KE 5 LDH a1787 JAH JAH EI S,P-LDH LDH Laktaadi dehüdrogenaas seerumis/plasmas QN U/L "U/L " 102 JAH/Võrreld 6069 14804-9 Lactate dehydrogenase CCnc Pt Ser/Plas Qn Reaction: lactate to pyruvate U/L arb U/L CHEM Lactate dehydrogenase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma by Lactate to pyruvate reaction LDH SerPl L to P-cCnc 1 Both 2145 KE 5 Kusihape a90 JAH JAH EI S,P-UA Kusihape Kusihape seerumis/plasmas QN umol/L umol/L 108 JAH/Võrreld 284 14933-6 Urate SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Urate [Moles/volume] in Serum or Plasma Urate SerPl-sCnc 1 Both 2143 KE 5 CK a83 JAH JAH EI S,P-CK CK Kreatiini kinaas seerumis/plasmas QN U/L U/L 109 JAH/Võrreld 278 2157-6 Creatine kinase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,3104% CHEM Creatine kinase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma CK SerPl-cCnc 1 Both 2119 KE 5 Müoglobiin a108 JAH JAH EI S,P-Myogl Müoglobiin Müoglobiin seerumis/plasmas QN ug/L "ug/L " 119 JAH/Võrreld 316 2639-3 Myoglobin MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0217% CHEM Myoglobin [Mass/volume] in Serum or Plasma Myoglobin SerPl-mCnc 1 Both 2139 KE 5 Kolesterool a76 JAH JAH EI S,P-Chol Kolesterool Kolesterool seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 122 JAH/Võrreld 271 14647-2 Cholesterol SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Cholesterol [Moles/volume] in Serum or Plasma Cholest SerPl-sCnc 1 Both 2140 KE 5 HDL a77 JAH JAH EI S,P-HDL-Chol HDL HDL-kolesterool seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 124 JAH/Võrreld 272 14646-4 Cholesterol.in HDL SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Cholesterol in HDL [Moles/volume] in Serum or Plasma HDLc SerPl-sCnc 1 Both 2142 KE 5 LDL a78 JAH JAH EI S,P-LDL-Chol LDL LDL-kolesterool seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 125 JAH/Võrreld 273 22748-8 Cholesterol.in LDL SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Cholesterol in LDL [Moles/volume] in Serum or Plasma LDLc SerPl-sCnc 1 Both 2121 KE 5 Triglütseriidid a127 JAH JAH EI S,P-Trigl Triglütseriidid Triglütseriidid seerumis/plasmas QN mmol/L "mmol/L " 128 JAH/Võrreld 274 14927-8 Triglyceride SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Triglyceride [Moles/volume] in Serum or Plasma Trigl SerPl-sCnc 1 Both 2127 KE 5 ASO a19 JAH JAH EI S,P-ASO ASO Antistreptolüsiin O seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 134 JAH 227 5370-2 Streptolysin O Ab ACnc Pt Ser Qn 0,0021% MICRO Streptolysin O Ab [Units/volume] in Serum ASO Ab Ser-aCnc 1 Both 2120 KE 5 Reumatoidfaktor a120 JAH JAH EI S,P-RF Reumatoidfaktor Reumatoidfaktor seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 135 JAH 303 11572-5 Rheumatoid factor ACnc Pt Ser Qn 0,0132% SERO Rheumatoid factor [Units/volume] in Serum Rheumatoid fact Ser-aCnc 1 Both 2382 KE 5 Laktoosi taluvuse proov (2g/kg ) a5180 JAH JAH EI LTT (2g Lactose/kg BW PO) Laktoosi taluvuse proov (2g/kg ) Laktoosi taluvuse proov (2g laktoosi 1 kg kohta) Paneel 142 JAH 288 L-288 2383 KE 5 Laktoosi taluvuse proov (50 g) a97 JAH JAH EI LTT (50 g Lactose PO) Laktoosi taluvuse proov (50 g) Laktoosi taluvuse proov (50 g laktoosi) Paneel 147 JAH 3007 L-3007 2089 HÜ 6 PT-INR a4779 JAH JAH EI P-PT-INR PT-INR Protrombiini aeg plasmas Paneel 1 JAH 178 L-178 2087 HÜ 6 PT-INR a4779 INR a4777 JAH EI EI INR INR Rahvusvaheline normitud suhe QN 3 JAH/Võrreld 180 34714-6 Coagulation tissue factor induced.INR RelTime Pt Bld Qn Coag 0,02% COAG INR in Blood by Coagulation assay INR Bld 1 Observation 2088 HÜ 6 PT-INR a4779 PT% a4778 JAH EI EI P-PT% PT% Protrombiini suhe QN % % 4 JAH 179 3289-6 Prothrombin.activity actual/Normal RelTime Pt PPP Qn Coag % % COAG Prothrombin activity actual/normal in Platelet poor plasma by Coagulation assay Prothrom Act/Nor PPP 1 Observation 2082 HÜ 6 APTT a2001 JAH JAH EI P-APTT APTT Aktiveeritud osalise tromboplastiini aeg plasmas QN s "s " 9 JAH 181 14979-9 Coagulation surface induced Time Pt PPP Qn Coag s sec 0,25% COAG Activated partial thrombplastin time (aPTT) in Platelet poor plasma by Coagulation assay aPTT Time PPP 1 Both 2377 HÜ 6 Madalmolekulaarne hepariin a2014 JAH JAH EI P-LMWH Madalmolekulaarne hepariin Madalmolekulaarne hepariin plasmas QN kU/L kU/L 12 JAH/Võrreld 196 3271-4 Heparin.low molecular weight ACnc Pt PPP Qn Chromo U/mL U/mL COAG LMWH PPP Chro-aCnc LMW Heparin [Units/volume] in Platelet poor plasma by Chromogenic method 1 Both 2085 HÜ 6 Trombiini aeg a2019 JAH JAH EI P-TT Trombiini aeg Trombiini aeg plasmas QN s s 15 JAH/Võrreld 183 3243-3 Coagulation thrombin induced Time Pt PPP Qn Coag s 0,01% COAG Thrombin time in Platelet poor plasma by Coagulation assay TT Time PPP 1 Both 2083 HÜ 6 D-dimeerid a2004 JAH JAH EI P-D-Di D-dimeerid D-dimeerid plasmas QN mg/L mg/L 16 JAH 184 48065-7 Fibrin D-dimer FEU MCnc Pt PPP Qn ug/L FEU 0,02% COAG Fibrin D-dimer FEU [Mass/volume] in Platelet poor plasma D dimer FEU PPP-mCnc 1 Both 2084 HÜ 6 Fibrinogeen a2010 JAH JAH EI P-Fibr Fibrinogeen Fibrinogeen plasmas QN g/L g/L 18 JAH/Võrreld 182 48664-7 Fibrinogen MCnc Pt PPP Qn Coag.derived g/L g/L COAG Fibrinogen [Mass/volume] in Platelet poor plasma by Coagulation.derived Fibrinogen PPP Coag.derived-mCnc 1 BOTH 2086 HÜ 6 Veritsusaeg a2021 EI 2023-06-22 EI EI cB-Ivy Veritsusaeg Veritsusaeg QN min "min " 82 JAH/Võrreld 191 3179-9 Bleeding time Time Pt ^Patient Qn Ivy min COAG Bleeding Tme Time Patient Ivy Bleeding time by Ivy method 1 Both 2379 HÜ 6 PFA-Col/Epi a11137 JAH JAH EI B-PFA-Col/Epi PFA-Col/Epi Trombotsüütide funktsiooni uuring kollageeni ja epinefriiniga QN s s 84 JAH/Võrreld 189 24471-5 Platelet function.collagen+Epinephrine induced Time Pt Bld Qn s 0,00% COAG Platelet function (closure time) collagen+Epinephrine induced [Time] in Blood Closure Tme Coll+Epinep Time Bld 1 Observation 2380 HÜ 6 PFA-Col/ADP a11138 JAH JAH EI B-PFA-Col/ADP PFA-Col/ADP Trombotsüütide funktsiooni uuring kollageeni ja adenosiindifosfaadiga QN s s 85 JAH/Võrreld 190 24472-3 Platelet function.collagen+Adenosine diphosphate induced Time Pt Bld Qn s COAG Platelet function (closure time) collagen+ADP induced [Time] in Blood Closure Tme Coll+ADP Time Bld 1 Observation 2381 HÜ 6 PFA-P2Y12 a7357 JAH JAH EI B-PFA-P2Y12 PFA-P2Y12 Trombotsüütide funktsiooni uuring P2Y12-retseptorite blokaadi hindamiseks QN s s 86 JAH/Võrreld 197 53813-2 Platelet aggregation.adenosine diphosphate induced ACnc Pt Bld Qn COAG Platelet aggregation ADP induced [Units/volume] in Blood PA ADP Bld-aCnc 1 Observation 25,1389 2090 IHE 7 ABO ja RhD (kontrolluuring) a1029 JAH JAH EI B-ABO-RhD ctrl panel ABO ja RhD (kontrolluuring) ABO-veregrupp ja RhD antigeen (kontrolluuring) Paneel " " 1 JAH 2623 L-2623 2095 IHE 7 ABO, RhD, erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kolme erütrotsüüdiga (paneel) a384 ABO ja RhD (kinnitav uuring) a1219 JAH JAH EI B-ABO-RhD conf panel ABO ja RhD (kinnitav uuring) ABO-veregrupp ja RhD antigeen (kinnitav uuring) Paneel " " 2 JAH 166 34530-6 ABO & Rh group panel Pt Bld - 2096 IHE 7 ABO, RhD, erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kolme erütrotsüüdiga (paneel) a384 JAH JAH EI B-ABO-RhD, RBC Ab screen I, II, III panel ABO, RhD, erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kolme erütrotsüüdiga (paneel) ABO-veregrupp, RhD antigeen ja erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kolme erütrotsüüdiga (paneel) Paneel " " 4 JAH 3548 L-3548 2103 IHE 7 ABO, RhD ja DAT paneel vastsündinul a848 JAH JAH EI B-ABO-RhD-DAT-n panel ABO, RhD ja DAT paneel vastsündinul ABO-veregrupp, RhD antigeen ja otsene antiglobuliintest vastsündinul (paneel) Paneel " " 6 JAH 170 L-170 2375 IHE 7 ABO (kontrolluuring) a2109 JAH JAH EI B-ABO ctrl ABO (kontrolluuring) ABO-veregrupp (kontrolluuring) ABO " " 10 JAH 169 883-9 ABO group Type Pt Bld Nom 219 BLDBK ABO group [Type] in Blood ABO Group Bld 1 Both 21,7859 2097 IHE 7 ABO (kinnitav uuring) a415 JAH EI EI B-ABO conf ABO (kinnitav uuring) ABO-veregrupp (kinnitav uuring) ABO " " 11 JAH 171 57743-7 ABO group Type Pt Bld Nom Confirm BLDBK ABO group [Type] in Blood by Confirmatory method ABO Group Bld Cfm 1 Both 21,7859 2101 IHE 7 ABO, RhD ja DAT paneel vastsündinul a848 ABO vastsündinul a846 JAH EI EI B-ABO-n ABO vastsündinul ABO-veregrupp vastsündinul ABO " " 12 JAH 2624 14580-5 ABO group Type Pt Bld^newborn Nom BLDBK ABO group [Type] in Blood from newborn ABO Group Bld NB 1 Both 11,3891 2091 IHE 7 RhD a1033 JAH EI EI B-RhD RhD RhD antigeen N/P " " 17 JAH 172 978-7 D Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK D Ag [Presence] on Red Blood Cells D Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 2098 IHE 7 ABO, RhD, erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kolme erütrotsüüdiga (paneel) a384 RhD a416 JAH EI EI B-RhD RhD RhD antigeen N/P " " 17 JAH 172 978-7 D Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK D Ag [Presence] on Red Blood Cells D Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 2102 IHE 7 ABO, RhD ja DAT paneel vastsündinul a848 RhD vastsündinul a847 JAH EI EI B-RhD-n RhD vastsündinul RhD antigeen vastsündinul N/P " " 18 JAH 4978 14908-8 Rh Type Pt Bld^newborn Nom BLDBK Rh [Type] in Blood from newborn Rh Bld NB 1 Both 19,9661 2093 IHE 7 Rh fenotüübi, K antigeeni paneel a1047 JAH JAH EI B-Rh phenotype, K Ag panel Rh fenotüübi, K antigeeni paneel Rh fenotüüp, K antigeen (paneel) Paneel 20 JAH 5217 L-5217 2094 IHE 7 Rh fenotüübi, K antigeeni paneel a1047 Rh fenotüüp a1048 JAH JAH EI B-Rh fenotype Rh fenotüüp Rh fenotüüp Tekst 21 JAH 4090 10331-7 Rh Type Pt Bld Nom 33 BLDBK Rh [Type] in Blood Rh Bld 1 Both 11,6313 2100 IHE 7 ABO, RhD ja DAT paneel vastsündinul a848 DAT a7957 JAH JAH EI B-DAT DAT Otsene antiglobuliintest Tekst 24 JAH 173 1007-4 Direct antiglobulin test.poly specific reagent Type Pt RBC Ord BLDBK Direct antiglobulin test.poly specific reagent [Presence] on Red Blood Cells DAT Poly-Sp Reag RBC Ql 1 Both 2099 IHE 7 Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kolme erütrotsüüdiga a417 JAH JAH EI B-RBC Ab screen I, II. III Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kolme erütrotsüüdiga Erütrotsütaarsed antikehad (sõeluuring kolme erütrotsüüdiga) N/P " " 35 JAH 176 895-3 Blood group antibody screen.cells I+II+III Pt Ser/Plas Ord BLDBK Blood group antibody screen.cells I+II+III [Presence] in Serum or Plasma Bld gp Ab Scn Cells x3 SerPl Ql 1 Observation 2370 IHE 7 Rh fenotüübi, K antigeeni paneel a1047 C antigeen a1050 JAH EI EI B-RBC C Ag C antigeen C antigeen Tekst 106 JAH 2662 948-0 C Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK C Ag [Presence] on Red Blood Cells C Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 2372 IHE 7 Rh fenotüübi, K antigeeni paneel a1047 E antigeen a1052 JAH EI EI B-RBC E Ag E antigeen E antigeen Tekst 109 JAH 2665 1021-5 E Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK E Ag [Presence] on Red Blood Cells E Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 2092 IHE 7 Rh fenotüübi, K antigeeni paneel a1047 K antigeen a1036 JAH JAH EI B-RBC K Ag K antigeen K antigeen N/P " " 123 JAH 2674 1096-7 K Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK K Ag [Presence] on Red Blood Cells K Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 2371 IHE 7 Rh fenotüübi, K antigeeni paneel a1047 c antigeen a1051 JAH EI EI B-RBC little c Ag c antigeen c antigeen Tekst 138 JAH 2686 1159-3 little c Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK little c Ag [Presence] on Red Blood Cells little c Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 2373 IHE 7 Rh fenotüübi, K antigeeni paneel a1047 e antigeen a1053 JAH EI EI B-RBC little e Ag e antigeen e antigeen Tekst 139 JAH 2687 1165-0 little e Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK little e Ag [Presence] on Red Blood Cells little e Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 2374 IHE 7 Doonorivere sobivusproov a1220 JAH JAH EI B-XmB Doonorivere sobivusproov Doonorivere sobivusproov Tekst " " 149 EI 1714 1250-0 Major crossmatch Imp Pt Ser/Plas Nom 248 BLDBK Major crossmatch [interpretation] Maj XM SerPl-Imp 1 Observation 11,3891 2239 U 8 Uriini ribaanalüüs a2075 JAH JAH EI U-Strip Uriini ribaanalüüs Uriini ribaanalüüs Paneel 4 JAH 785 50556-0 Urinalysis dipstick panel - Pt Urine - Test strip.automated PANEL.UA Urinalysis dipstick panel in Urine by Automated test strip UA dipstick Pnl Ur Strip.auto 1 Order 2247 U 8 Uriini ribaanalüüs a2075 Erikaal a2083 JAH EI EI U-SG strip Erikaal Erikaal QN 5 JAH/Võrreld 786 53326-5 Specific gravity Rden Pt Urine Qn Test strip.automated UA Specific gravity of Urine by Automated test strip Sp Gr Ur Strip.auto 1 Observation 2240 U 8 Uriini ribaanalüüs a2075 pH a2076 JAH EI EI U-pH strip pH pH QN 6 JAH/Võrreld 787 50560-2 pH LsCnc Pt Urine Qn Test strip.automated [pH] pH UA pH of Urine by Automated test strip pH Ur Strip.auto 1 Observation 2242 U 8 Uriini ribaanalüüs a2075 Leukotsüüdid a2078 JAH EI EI U-WBC strip Leukotsüüdid Leukotsüüdid QN E6/L E6/L 7 JAH/Võrreld 789 58805-3 Leukocytes NCnc Pt Urine Qn Test strip.automated /uL /uL UA Leukocytes [#/volume] in Urine by Automated test strip WBC # Ur Strip.auto 1 Both 17,589 2244 U 8 Uriini ribaanalüüs a2075 Nitrit a2080 JAH EI EI U-Nit strip Nitrit Nitrit Tekst 9 JAH/Võrreld 788 50558-6 Nitrite ACnc Pt Urine Ord Test strip.automated UA Nitrite [Presence] in Urine by Automated test strip Nitrite Ur Ql Strip.auto 1 Observation 2249 U 8 Uriini ribaanalüüs a2075 Valk a2085 JAH EI EI U-Prot strip Valk Valk QN g/L g/L 10 JAH/Võrreld 790 50561-0 Protein MCnc Pt Urine Qn Test strip.automated mg/dL mg/dL UA Protein [Mass/volume] in Urine by Automated test strip Prot Ur Strip.auto-mCnc 1 Observation 17,589 2248 U 8 Uriini ribaanalüüs a2075 Glükoos a2084 JAH EI EI U-Gluc strip Glükoos Glükoos QN mmol/L mmol/L 12 JAH/Võrreld 791 59156-0 Glucose SCnc Pt Urine Qn Test strip.automated mmol/L mmol/L UA Glucose [Moles/volume] in Urine by Automated test strip Glucose Ur Strip.auto-sCnc 1 Observation 17,589 2243 U 8 Uriini ribaanalüüs a2075 Ketokehad a2079 JAH EI EI U-Ket strip Ketokehad Ketokehad QN mmol/L mmol/L 14 JAH/Võrreld 792 59158-6 Ketones SCnc Pt Urine Qn Test strip.automated mmol/L mmol/L UA Ketones [Moles/volume] in Urine by Automated test strip Ketones Ur Strip.auto-sCnc 1 Observation 17,589 2246 U 8 Uriini ribaanalüüs a2075 Urobilinogeen a2082 JAH EI EI U-Ubg strip Urobilinogeen Urobilinogeen QN umol/L umol/L 16 JAH/Võrreld 793 60025-4 Urobilinogen SCnc Pt Urine Qn Test strip.automated umol/L umol/L UA Urobilinogen [Moles/volume] in Urine by Automated test strip Urobilinogen Ur Strip.auto-sCnc 1 Both 2245 U 8 Uriini ribaanalüüs a2075 Bilirubiin a2081 JAH EI EI U-Bil strip Bilirubiin Bilirubiin QN umol/L umol/L 18 JAH/Võrreld 794 41016-7 Bilirubin SCnc Pt Urine Qn Test strip umol/L umol/L UA Bilirubin.total [Moles/volume] in Urine by Test strip Bilirub Ur Strip-sCnc 1 Both 17,589 2241 U 8 Erütrotsüüdid a2077 JAH EI EI U-RBC strip Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid QN E6/L E6/L 20 JAH/Võrreld 795 57747-8 Erythrocytes NCnc Pt Urine Qn Test strip.automated /uL /uL UA Erythrocytes [#/volume] in Urine by Automated test strip RBC # Ur Strip.auto 1 Observation 17,589 2250 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 JAH JAH EI U-Sed-m panel Uriini sademe mikroskoopia Uriini sademe mikroskoopia Paneel 38 JAH 797 24356-8 Urinalysis complete panel - Pt Urine - PANEL.UA Urinalysis complete panel in Urine Urinalysis complete pnl Ur 1 Order 15,9935 2251 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Erütrotsüüdid a2087 JAH EI EI U-Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid QN /hpf /hpf 41 JAH/Võrreld 798 13945-1 Erythrocytes Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,31% UA Erythrocytes [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field RBC #/area UrnS HPF 1 Observation 2274 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Düsmorfsed erütrotsüüdid a2402 JAH JAH EI U-Düsmorfsed erütrotsüüdid Düsmorfsed erütrotsüüdid Düsmorfsed erütrotsüüdid QN % % 42 JAH/Võrreld 821 53967-6 Erythrocytes.dysmorphic/100 erythrocytes NFr Pt Urine sed Qn Microscopy.light UA Erythrocytes.dysmorphic/100 erythrocytes in Urine sediment by Light microscopy Dysmorphic RBC/100 RBC NFr UrnS Micro 1 Observation 2252 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Leukotsüüdid a2088 JAH EI EI U-Leukotsüüdid Leukotsüüdid Leukotsüüdid QN /hpf /hpf 44 JAH/Võrreld 799 5821-4 Leukocytes Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,33% UA Leukocytes [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field WBC #/area UrnS HPF 1 Observation 2253 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Lameepiteeli rakud a2089 JAH EI EI U-Lameepiteeli rakud Lameepiteeli rakud Lameepiteeli rakud QN /hpf /hpf 47 JAH/Võrreld 800 11277-1 Epithelial cells.squamous Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,04% UA Epithelial cells.squamous [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Squamous #/area UrnS HPF 1 Observation 2254 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Transitoorse epiteeli rakud a2090 JAH EI EI U-Transitoorse epiteeli rakud Transitoorse epiteeli rakud Transitoorse epiteeli rakud QN /hpf /hpf 50 JAH/Võrreld 801 30089-7 Transitional cells Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,01% UA Transitional cells [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Trans Cells #/area UrnS HPF 1 Observation 2255 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Tubulaarepiteeli rakud a2091 JAH EI EI U-Tubulaarepiteeli rakud Tubulaarepiteeli rakud Tubulaarepiteeli rakud QN /hpf /hpf 51 JAH/Võrreld 802 26052-1 Epithelial cells.renal Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,01% UA Epithelial cells.renal [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Renal Epi Cells #/area UrnS HPF 1 Observation 2258 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Hüaliinsilindrid a2094 JAH EI EI U-Hüaliinsilindrid Hüaliinsilindrid Hüaliinsilindrid QN /hpf "/hpf " 55 JAH/Võrreld 805 46135-0 Hyaline casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Hyaline casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Hyaline Casts #/area UrnS HPF 1 Both 25,8802 2259 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Granulaarsilindrid a2095 JAH EI EI U-Granulaarsilindrid Granulaarsilindrid Granulaarsilindrid QN /hpf "/hpf " 58 JAH/Võrreld 806 46134-3 Granular casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Granular casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Gran Casts #/area UrnS HPF 1 Both 25,6387 2260 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Leukotsütaarsilindrid a2096 JAH EI EI U-Leukotsütaarsilindrid Leukotsütaarsilindrid Leukotsütaarsilindrid QN /hpf "/hpf " 60 JAH/Võrreld 807 49103-5 Leukocyte casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA WBC casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field WBC Casts #/area UrnS HPF 1 Observation 17,4622 2261 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Erütrotsütaarsilindrid a2097 JAH EI EI U-Erütrotsütaarsilindrid Erütrotsütaarsilindrid Erütrotsütaarsilindrid QN /hpf "/hpf " 62 JAH/Võrreld 808 51790-4 Erythrocyte casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA RBC casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field RBC Casts #/area UrnS HPF 1 Both 19,4395 2262 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Tubulaarepiteelsilindrid a2098 JAH EI EI U-Tubulaarepiteelsilindrid Tubulaarepiteelsilindrid Tubulaarepiteelsilindrid QN /hpf "/hpf " 64 JAH/Võrreld 809 45386-0 Epithelial casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Epithelial casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Epith Casts #/area UrnS HPF 1 Observation 23,1596 2263 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Vahajad silindrid a2099 JAH EI EI U-Vahajad silindrid Vahajad silindrid Vahajad silindrid QN /hpf "/hpf " 66 JAH/Võrreld 810 41223-9 Waxy casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Waxy casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Waxy Casts #/area UrnS HPF 1 Observation 25,6891 2265 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Makrofaagid a2112 JAH EI EI U-Makrofaagid Makrofaagid Makrofaagid QN /hpf /hpf 70 JAH/Võrreld 812 72220-7 Macrophages Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF HEM/BC Macrophages [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Macrophages #/area UrnS HPF 1 Observation 11,4838 2256 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Bakterid a2092 JAH EI EI U-Bakterid Bakterid Bakterid Tekst 71 JAH 803 25145-4 Bacteria ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Bacteria [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Bacteria UrnS Ql Micro 1 Observation 2264 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 T vaginalis a2111 JAH EI EI U-T vaginalis T vaginalis Trichomonas vaginalis Tekst 72 JAH 811 5813-1 Trichomonas vaginalis ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,00% UA Trichomonas vaginalis [Presence] in Urine sediment by Light microscopy T vaginalis UrnS Ql Micro 1 Observation 2257 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Kristallid a2093 JAH EI EI U-Kristallid Kristallid Kristallid Tekst 74 JAH 804 49755-2 Crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Crystals UrnS Ql Micro 1 Observation 2273 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Kusihappe kristallid a2369 JAH EI EI U-Kusihappe kristallid Kusihappe kristallid Kusihappe kristallid Tekst 76 JAH 813 5817-2 Urate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,00% UA Urate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Urate Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 2266 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Ammooniumuraadi kristallid a2113 JAH EI EI U-Ammooniumuraadi kristallid Ammooniumuraadi kristallid Ammooniumuraadi kristallid Tekst 77 JAH 814 5766-1 Ammonium urate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Ammonium urate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Amm Urate Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 2267 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Kaltsiumkarbonaadi kristallid a2114 JAH EI EI U-Kaltsiumkarbonaadi kristallid Kaltsiumkarbonaadi kristallid Kaltsiumkarbonaadi kristallid Tekst 78 JAH 815 5773-7 Calcium carbonate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Calcium carbonate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Ca Carbonate Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 2268 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Kaltsiumoksalaadi kristallid a2115 JAH EI EI U-Kaltsiumoksalaadi kristallid Kaltsiumoksalaadi kristallid Kaltsiumoksalaadi kristallid Tekst 79 JAH 816 5774-5 Calcium oxalate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,01% UA Calcium oxalate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy CaOx Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 2269 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Kaltsiumfosfaadi kristallid a2116 JAH EI EI U-Kaltsiumfosfaadi kristallid Kaltsiumfosfaadi kristallid Kaltsiumfosfaadi kristallid Tekst 80 JAH 817 5775-2 Calcium phosphate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Calcium phosphate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Ca Phos Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 2270 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Amorfse uraadi kristallid a2117 JAH EI EI U-Amorfse uraadi kristallid Amorfse uraadi kristallid Amorfse uraadi kristallid Tekst 81 JAH 818 12454-5 Urate crystals.amorphous ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,09% UA Urate crystals amorphous [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Amorph Urate Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 2271 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Amorfse fosfaadi kristallid a2118 JAH EI EI U-Amorfse fosfaadi kristallid Amorfse fosfaadi kristallid Amorfse fosfaadi kristallid Tekst 82 JAH 819 12453-7 Phosphate crystals.amorphous ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Phosphate crystals amorphous [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Amorph Phos Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 2272 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Trifosfaadi kristallid a2119 JAH EI EI U-Trifosfaadi kristallid Trifosfaadi kristallid Trifosfaadi kristallid Tekst 83 JAH 820 5814-9 Triple phosphate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,00% UA Triple phosphate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Tri-Phos Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 2280 U 8 Albumiin uriinis a5106 JAH JAH EI U-Alb Albumiin uriinis Albumiin uriinis QN mg/L mg/L 87 JAH/Võrreld 997 14957-5 Albumin MCnc Pt Urine Qn Detection limit <= 20 mg/L mg/dL 0,01% CHEM Microalbumin [Mass/volume] in Urine Microalbumin Ur-mCnc 1 Both 2282 U 8 Albumiin/kreatiniin uriinis a5225 JAH JAH EI U-Alb/U-Crea Albumiin/kreatiniin uriinis Albumiini ja kreatiniini suhe uriinis QN g/mol g/mol 90 JAH/Võrreld 1000 30000-4 Albumin/Creatinine Ratio Pt Urine Qn Detection limit <= 20 mg/L mg/mmol milligrams/mmol CHEM Microalbumin/Creatinine [Ratio] in Urine Microalbumin/Creat Ur-Rto 1 Both 2279 U 8 Valk uriinis a5101 JAH JAH EI U-Prot Valk uriinis Valk uriinis QN g/L g/L 91 JAH/Võrreld 1040 2888-6 Protein MCnc Pt Urine Qn g/dL 0,0284% UA Protein [Mass/volume] in Urine Prot Ur-mCnc 1 Both 2390 U 8 Valk ööpäevases uriinis a140 JAH JAH EI dU-Prot Valk ööpäevases uriinis Valk ööpäevases uriinis QN g/d g/d 92 JAH/Võrreld 1041 2889-4 Protein MRat 24H Urine Qn g/(24.h) g/24hr 0,0104% CHEM Protein [Mass/time] in 24 hour Urine Prot 24H Ur-mRate 1 Both 2238 U 8 Valk/kreatiniin uriinis a1916 JAH JAH EI U-Prot/U-Crea Valk/kreatiniin uriinis Valgu ja kreatiniini suhe uriinis QN g/mol g/mol 93 JAH/Võrreld 1042 34366-5 Protein/Creatinine Ratio Pt Urine Qn g/mmol{creat} g/mmol creatinine 16 CHEM Protein/Creatinine [Ratio] in Urine Prot/Creat Ur-Rto 1 Both 8,476 2237 U 8 Kreatiniin uriinis a1234 JAH JAH EI U-Crea Kreatiniin uriinis Kreatiniin uriinis QN mmol/L "mmol/L " 98 JAH/Võrreld 1020 14683-7 Creatinine SCnc Pt Urine Qn mmol/L mmol/L CHEM Creatinine [Moles/volume] in Urine Creat Ur-sCnc 1 Both 2275 U 8 Kaalium uriinis a5095 JAH JAH EI U-K Kaalium uriinis Kaalium uriinis QN mmol/L mmol/L 108 JAH/Võrreld 1013 2828-2 Potassium SCnc Pt Urine Qn mmol/L mmol/L 0,0111% CHEM Potassium [Moles/volume] in Urine Potassium Ur-sCnc 1 Both 2391 U 8 Kaalium ööpäevases uriinis a66 JAH JAH EI dU-K Kaalium ööpäevases uriinis Kaalium ööpäevases uriinis QN mmol/d mmol/d 109 JAH/Võrreld 1014 2829-0 Potassium SRat 24H Urine Qn CHEM Potassium [Moles/time] in 24 hour Urine Potassium 24H Ur-sRate 1 Both 2281 U 8 Kaltsium uriinis a5140 JAH JAH EI U-Ca Kaltsium uriinis Kaltsium uriinis QN mmol/L mmol/L 110 JAH/Võrreld 1015 2004-0 Calcium SCnc Pt Urine Qn mmol/L mmol/L CHEM Calcium [Moles/volume] in Urine Calcium Ur-sCnc 1 Both 2393 U 8 Kaltsium ööpäevases uriinis a68 JAH JAH EI dU-Ca Kaltsium ööpäevases uriinis Kaltsium ööpäevases uriinis QN mmol/d mmol/d 111 JAH/Võrreld 1016 14637-3 Calcium SRat 24H Urine Qn mmol/(24.h) mmolL/24hr CHEM Calcium [Moles/time] in 24 hour Urine Calcium 24H Ur-sRate 1 Both 2283 U 8 Kaltsium/kreatiniin uriinis a5228 JAH JAH EI U-Ca/U-Crea Kaltsium/kreatiniin uriinis Kaltsiumi ja kreatiniini suhe uriinis QN mol/mol mol/mol 112 JAH/Võrreld 1017 24518-3 Calcium/Creatinine SCrto Pt Urine Qn mol/mol{creat} mol/mol creatinine CHEM Calcium/Creatinine [Molar ratio] in Urine Calcium/Creat Ur-sRto 1 Both 2278 U 8 Kusihape uriinis a5100 JAH JAH EI U-UA Kusihape uriinis Kusihape uriinis QN mmol/L mmol/L 116 JAH/Võrreld 1022 14934-4 Urate SCnc Pt Urine Qn umol/L umol/L CHEM Urate [Moles/volume] in Urine Urate Ur-sCnc 1 Both 2277 U 8 Magneesium uriinis a5097 JAH JAH EI U-Mg Magneesium uriinis Magneesium uriinis QN mmol/L mmol/L 118 JAH/Võrreld 1024 2598-1 Magnesium SCnc Pt Urine Qn mmol/L mmol/L CHEM Magnesium [Moles/volume] in Urine Magnesium Ur-sCnc 1 Both 2276 U 8 Naatrium uriinis a5096 JAH JAH EI U-Na Naatrium uriinis Naatrium uriinis QN mmol/L mmol/L 121 JAH/Võrreld 1031 2955-3 Sodium SCnc Pt Urine Qn mmol/L mmol/L 0,0197% CHEM Sodium [Moles/volume] in Urine Sodium Ur-sCnc 1 Both 2392 U 8 Naatrium ööpäevases uriinis a110 JAH JAH EI dU-Na Naatrium ööpäevases uriinis Naatrium ööpäevases uriinis QN mmol/d mmol/d 122 JAH/Võrreld 1032 2956-1 Sodium SRat 24H Urine Qn mmol/(24.h) mmolL/24hr CHEM Sodium [Moles/time] in 24 hour Urine Sodium 24H Ur-sRate 1 Both 1904 CSF 9 Liikvori tsütogramm analüsaatoril a6284 JAH JAH EI CSF-Diff-a Liikvori tsütogramm analüsaatoril Liikvori tsütogramm analüsaatoril Paneel " " 5 JAH 2734 34563-7 Cell count panel - Pt CSF Qn PANEL.HEM/BC Cell count panel in Cerebral spinal fluid Cell Cnt Pnl CSF 1 Order 16,5708 1903 CSF 9 Glükoos liikvoris a5107 JAH JAH EI CSF-Gluc Glükoos liikvoris Glükoos liikvoris QN mmol/L mmol/L 34 JAH/Võrreld 1072 14744-7 Glucose SCnc Pt CSF Qn mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Cerebral spinal fluid Glucose CSF-sCnc 1 Both 1905 CSF 9 Laktaat liikvoris a96 JAH JAH EI CSF-Lac Laktaat liikvoris Laktaat liikvoris QN mmol/L mmol/L 37 JAH/Võrreld 1074 2520-5 Lactate SCnc Pt CSF Qn mmol/L mmol/L CHEM Lactate [Moles/volume] in Cerebral spinal fluid Lactate CSF-sCnc 1 Both 1902 CSF 9 Valk liikvoris a136 JAH JAH EI CSF-Prot Valk liikvoris Valk liikvoris QN g/L g/L 38 JAH/Võrreld 1071 2880-3 Protein MCnc Pt CSF Qn mg/dL 0,0119% CHEM Protein [Mass/volume] in Cerebral spinal fluid Prot CSF-mCnc 1 Both 2216 TDM 10 Liitium a100 JAH JAH EI S,P-Li Liitium Liitium seerumis/plasmas QN mmol/L "mmol/L " 53 JAH 217 14334-7 Lithium SCnc Pt Ser/Plas Qn mol/L mmol/L; mEq/L 46 DRUG/TOX Lithium [Moles/volume] in Serum or Plasma Lithium SerPl-sCnc 1 Both 2217 TDM 10 Valproaat a141 JAH JAH EI S,P-Valpr Valproaat Valproaat seerumis/plasmas QN mg/L "mg/L " 79 JAH 434 4086-5 Valproate MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL mcg/mL 0,0155% DRUG/TOX Valproate [Mass/volume] in Serum or Plasma Valproate SerPl-mCnc 1 Both 2228 TOX 11 Etanool a31 JAH JAH EI S,P-EtOH Etanool Etanool seerumis/plasmas QN g/L g/L 1 JAH/Võrreld 416 5643-2 Ethanol MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/dL mg/dL 0,0234% DRUG/TOX Ethanol [Mass/volume] in Serum or Plasma Ethanol SerPl-mCnc 1 Both 2224 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis a2229 JAH JAH EI U-Narco panel Sõltuvusainete paneel uriinis Sõltuvusained uriinis (paneel) Paneel 28 JAH 2716 L-2716 2222 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis a2229 Amfetamiin uriinis a13 JAH JAH EI U-Amp Amfetamiin uriinis Amfetamiin uriinis Tekst 29 JAH 437 19261-7 Amphetamines ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Amphetamines [Presence] in Urine by Screen method Amphetamines Ur Ql Scn 1 Both 2223 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis a2229 Barbituraadid uriinis a21 JAH JAH EI U-Bar Barbituraadid uriinis Barbituraadid uriinis Tekst 31 JAH 438 19270-8 Barbiturates ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Barbiturates [Presence] in Urine by Screen method Barbiturates Ur Ql Scn 1 Both 2227 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis a2229 Bensodiasepiinid uriinis a23 JAH JAH EI U-Bzd Bensodiasepiinid uriinis Bensodiasepiinid uriinis Tekst 33 JAH 439 14316-4 Benzodiazepines ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Benzodiazepines [Presence] in Urine by Screen method Benzodiaz Ur Ql Scn 1 Both 2229 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis a2229 Ecstasy uriinis a5221 JAH JAH EI U-Ecs Ecstasy uriinis Ecstasy uriinis Tekst 36 JAH 444 19568-5 Methylenedioxymethamphetamine ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Methylenedioxymethamphetamine [Presence] in Urine by Screen method MDMA Ur Ql Scn 1 Both 2226 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis a2229 Fentanüül uriinis a2247 JAH JAH EI U-Fent Fentanüül uriinis Fentanüül uriinis Tekst 37 JAH 1803 11235-9 Fentanyl ACnc Pt Urine Ord 1516 DRUG/TOX Fentanyl [Presence] in Urine Fentanyl Ur Ql 1 Both 21,4079 2225 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis a2229 Fentsüklidiin uriinis a2246 JAH JAH EI U-PCP Fentsüklidiin uriinis Fentsüklidiin uriinis Tekst 38 JAH 1802 3936-2 Phencyclidine ACnc Pt Urine Ord 321 DRUG/TOX Phencyclidine [Presence] in Urine PCP Ur Ql 1 Both 11,4393 2230 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis a2229 Kannabinoidid uriinis a70 JAH JAH EI U-THC Kannabinoidid uriinis Kannabinoidid uriinis Tekst 41 JAH 440 18282-4 Cannabinoids ACnc Pt Urine Ord Screen 0,0964% DRUG/TOX Cannabinoids [Presence] in Urine by Screen method Cannabinoids Ur Ql Scn 1 Both 2231 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis a2229 Kokaiin uriinis a75 JAH JAH EI U-Coc Kokaiin uriinis Kokaiin uriinis Tekst 43 JAH 441 19359-9 Cocaine ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Cocaine [Presence] in Urine by Screen method Cocaine Ur Ql Scn 1 Both 2218 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis a2229 Metadoon uriinis a104 JAH JAH EI U-Mtd Metadoon uriinis Metadoon uriinis Tekst 46 JAH 442 19550-3 Methadone ACnc Pt Urine Ord Screen 0,0057% DRUG/TOX Methadone [Presence] in Urine by Screen method Methadone Ur Ql Scn 1 Both 2219 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis a2229 Metamfetamiin uriinis a105 JAH JAH EI U-Met Metamfetamiin uriinis Metamfetamiin uriinis Tekst 47 JAH 443 19554-5 Methamphetamine ACnc Pt Urine Ord Screen 0,0138% DRUG/TOX Methamphetamine [Presence] in Urine by Screen method Methamphet Ur Ql Scn 1 Both 2220 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis a2229 Opiaadid uriinis a111 JAH JAH EI U-Mop Opiaadid uriinis Opiaadid uriinis Tekst 49 JAH 445 19295-5 Opiates ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Opiates [Presence] in Urine by Screen method Opiates Ur Ql Scn 1 Both 2221 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis a2229 Tritsüklilised antidepressandid uriinis a128 JAH JAH EI U-TCA Tritsüklilised antidepressandid uriinis Tritsüklilised antidepressandid uriinis Tekst 54 JAH 446 19312-8 Tricyclic antidepressants ACnc Pt Urine Ord Screen 0,0292% DRUG/TOX Tricyclic antidepressants [Presence] in Urine by Screen method Tricyclics Ur Ql Scn 1 Both 2105 IM 12 TSH a6001 JAH JAH EI S,P-TSH TSH Kilpnääret stimuleeriv hormoon seerumis/plasmas QN mU/L "mU/L " 1 JAH 327 3016-3 Thyrotropin ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0600% CHEM Thyrotropin [Units/volume] in Serum or Plasma TSH SerPl-aCnc 1 Both 2107 IM 12 fT3 a6005 JAH JAH EI S,P-fT3 fT3 Vaba trijoodtüroniin seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/L 5 JAH 330 14928-6 Triiodothyronine.free SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Triiodothyronine Free [Moles/volume] in Serum or Plasma T3Free SerPl-sCnc 1 Both 2106 IM 12 fT4 a6003 JAH JAH EI S,P-fT4 fT4 Vaba türoksiin seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/L 8 JAH 328 14920-3 Thyroxine.free SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Thyroxine free [Moles/volume] in Serum or Plasma T4 Free SerPl-sCnc 1 Both 2104 IM 12 PTH a6000 JAH JAH EI S,P-PTH PTH Parathormoon seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/L 10 JAH 337 14866-8 Parathyrin.intact SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Parathyrin.intact [Moles/volume] in Serum or Plasma PTH-Intact SerPl-sCnc 1 Both 2388 IM 12 ACTH a6018 JAH JAH EI P-ACTH ACTH Adrenokortikotroopne hormoon plasmas QN pmol/L pmol/L 12 JAH 342 14674-6 Corticotropin SCnc Pt Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Corticotropin [Moles/volume] in Plasma ACTH Plas-sCnc 1 Both 2386 IM 12 C-peptiid a6014 JAH JAH EI S,P-C-pept C-peptiid C-peptiid seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/L 56 JAH 384 14633-2 C peptide SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM C peptide [Moles/volume] in Serum or Plasma C peptide SerPl-sCnc 1 Both 2110 IM 12 hCG (intaktne + fb) a82 JAH JAH EI S,P-hCG (intact + fb) hCG (intaktne + fb) Koorioni gonadotropiin (intaktne + vaba beetaalaühik) seerumis/plasmas QN U/L U/L 64 JAH 377 45194-8 Choriogonadotropin.intact+Beta subunit ACnc Pt Ser/Plas Qn m[IU]/mL mIU/mL CHEM Choriogonadotropin.intact+Beta subunit [Units/volume] in Serum or Plasma HGC Intact+B SerPl-aCnc 1 Both 2108 IM 12 FSH a6026 JAH JAH EI S,P-FSH FSH Folliikuleid stimuleeriv hormoon seerumis/plasmas QN U/L U/L 70 JAH 361 15067-2 Follitropin ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0020% CHEM Follitropin [Units/volume] in Serum or Plasma FSH SerPl-aCnc 1 Both 2109 IM 12 Progesteroon a6032 JAH JAH EI S,P-Prog Progesteroon Progesteroon seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/L 86 JAH 367 14890-8 Progesterone SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Progesterone [Moles/volume] in Serum or Plasma Progest SerPl-sCnc 1 Both 2111 IM 12 Vitamiin D (25-OH) a8617 JAH JAH EI S,P-Vit D (25-OH) Vitamiin D (25-OH) Vitamiin D (25-OH) seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/L 138 JAH 338 60493-4 Calcidiol+Calciferol SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Calcidiol+Calciferol [Moles/volume] in Serum or Plasma Calcidiol+Calciferol SerPl-sCnc 1 Both 11,4838 2389 TU 13 AFP a186 JAH JAH EI S,P-AFP AFP Alfafetoproteiin seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 1 JAH 409 53961-9 Alpha-1-Fetoprotein.tumor marker ACnc Pt Ser/Plas Qn [IU]/mL U/mL CHEM Alpha-1-fetoprotein.tumor marker [Units/volume] in Serum or Plasma AFP-TM SerPl-aCnc 1 Both 9,8509 2234 TU 13 CEA a4621 JAH JAH EI S,P-CEA CEA Kartsinoembrüonaalne antigeen seerumis/plasmas QN ug/L ug/L 2 JAH 404 2039-6 Carcinoembryonic Ag MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0118% CHEM Carcinoembryonic Ag [Mass/volume] in Serum or Plasma CEA SerPl-mCnc 1 Both 2235 TU 13 PSA a4622 JAH JAH EI S,P-PSA PSA Prostataspetsiifiline antigeen seerumis/plasmas QN ug/L ug/L 3 JAH 401 2857-1 Prostate specific Ag MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0598% CHEM Prostate specific Ag [Mass/volume] in Serum or Plasma PSA SerPl-mCnc 1 Both 2236 TU 13 fPSA a4637 JAH JAH EI S,P-fPSA fPSA Vaba prostataspetsiifiline antigeen seerumis/plasmas QN ug/L ug/L 4 JAH 402 10886-0 Prostate specific Ag.free MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0025% CHEM Prostate Specific Ag Free [Mass/volume] in Serum or Plasma PSA Free SerPl-mCnc 1 Both 2232 TU 13 CA 125 a4617 JAH JAH EI S,P-CA 125 CA 125 Kasvajaantigeen CA 125 seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 8 JAH 405 10334-1 Cancer Ag 125 ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0073% CHEM Cancer Ag 125 [Units/volume] in Serum or Plasma Cancer Ag125 SerPl-aCnc 1 Both 2233 TU 13 CA 19-9 a4619 JAH JAH EI S,P-CA 19-9 CA 19-9 Kasvajaantigeen CA 19-9 seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 13 JAH 408 24108-3 Cancer Ag 19-9 ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0052% CHEM Cancer Ag 19-9 [Units/volume] in Serum or Plasma Cancer Ag19-9 SerPl-aCnc 1 Both 2387 TU 13 Kaltsitoniin a3027 JAH JAH EI S,P-CT Kaltsitoniin Kaltsitoniin seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/L 17 JAH 336 15035-9 Calcitonin SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Calcitonin [Moles/volume] in Serum or Plasma Calcit SerPl-sCnc 1 Both 1865 ANE 14 Ferritiin a4797 JAH JAH EI S,P-Fer Ferritiin Ferritiin seerumis/plasmas QN ug/L ug/L 1 JAH/Võrreld 318 2276-4 Ferritin MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0589% CHEM Ferritin [Mass/volume] in Serum or Plasma Ferritin SerPl-mCnc 1 Both 1862 ANE 14 Raud a118 JAH JAH EI S,P-Fe Raud Raud seerumis/plasmas QN umol/L umol/L 2 JAH/Võrreld 319 14798-3 Iron SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Iron [Moles/volume] in Serum or Plasma Iron SerPl-sCnc 1 Both 1863 ANE 14 Transferriin a124 JAH JAH EI S,P-Transf Transferriin Transferriin seerumis/plasmas QN g/L "g/L " 4 JAH/Võrreld 320 3034-6 Transferrin MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0037% CHEM Transferrin [Mass/volume] in Serum or Plasma Transferrin SerPl-mCnc 1 Both 1864 ANE 14 Transferriini küllastatus a125 JAH JAH EI S,P-sTransf Transferriini küllastatus Transferriini küllastatus seerumis/plasmas QN % "% " 5 JAH/Võrreld 321 13452-8 Iron/Transferrin MCrto Pt Ser/Plas Qn CHEM Iron/Transferrin [Mass ratio] in Serum or Plasma Iron/Transferrin SerPl-mRto 1 Observation 1866 ANE 14 Folaat a4798 JAH JAH EI S,P-Fol Folaat Folaat seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/L 8 JAH 323 14732-2 Folate SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Folate [Moles/volume] in Serum or Plasma Folate SerPl-sCnc 1 Both 1867 ANE 14 Vitamiin B12 a4799 JAH JAH EI S,P-Vit B12 Vitamiin B12 Vitamiin B12 seerumis/plasmas QN pmol/L "pmol/L " 11 JAH 324 14685-2 Cobalamins SCnc Pt Ser Qn CHEM Cobalamin (Vitamin B12) [Moles/volume] in Serum Vit B12 Ser-sCnc 1 Both 2112 IMS 17 IgA a59 JAH JAH EI S,P-IgA IgA Immuunglobuliin A seerumis/plasmas QN g/L "g/L " 2 JAH/Võrreld 257 2458-8 IgA MCnc Pt Ser Qn mg/dL 0,0206% CHEM IgA [Mass/volume] in Serum IgA Ser-mCnc 1 Both 2114 IMS 17 IgM a61 JAH JAH EI S,P-IgM IgM Immuunglobuliin M seerumis/plasmas QN g/L "g/L " 3 JAH/Võrreld 259 2472-9 IgM MCnc Pt Ser Qn mg/dL 0,0150% CHEM IgM [Mass/volume] in Serum IgM Ser-mCnc 1 Both 2113 IMS 17 IgG a60 JAH JAH EI S,P-IgG IgG Immuunglobuliin G seerumis/plasmas QN g/L "g/L " 4 JAH/Võrreld 258 2465-3 IgG MCnc Pt Ser Qn mg/dL 0,0192% CHEM IgG [Mass/volume] in Serum IgG Ser-mCnc 1 Both 1874 AU 18 TPO IgG a6006 JAH JAH EI S,P-TPO IgG TPO IgG Türeoidperoksüdaasi vastane IgG seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 1 JAH 332 8099-4 Thyroperoxidase Ab ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0049% SERO Thyroperoxidase Ab [Units/volume] in Serum or Plasma Thyroperoxidase Ab SerPl-aCnc 1 Both 1868 AU 18 Türeotropiini retseptori IgG a4620 EI 2023-06-19 EI EI S,P-TR IgG Türeotropiini retseptori IgG Türeotropiini retseptori vastane IgG seerumis/plasmas QN U/L U/L 2 JAH 333 57416-0 Thyrotropin receptor Ab ACnc Pt Ser Qn EIA m[IU]/mL mUI/mL SERO Thyrotropin receptor Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay TSH Recep Ab Ser EIA-aCnc 1 Both 1869 AU 18 tTG IgA QN a521 JAH JAH EI S,P-tTG IgA QN tTG IgA QN Koe transglutaminaasi vastase IgA hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 128 JAH 481 46128-5 Tissue transglutaminase Ab.IgA ACnc Pt Ser Qn EIA SERO Tissue transglutaminase IgA Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay tTG IgA Ser EIA-aCnc 1 Both 1870 AU 18 tTG IgG QN a522 JAH JAH EI S,P-tTG IgG QN tTG IgG QN Koe transglutaminaasi vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 129 JAH 482 56537-4 Tissue transglutaminase Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA SERO Tissue transglutaminase IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay tTG IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 1873 AU 18 AGA IgA, IgG paneel a525 JAH JAH EI S,P-AGA IgAG panel AGA IgA, IgG paneel Gliadiinivastased IgA ja IgG seerumis/plasmas (paneel) Paneel 133 JAH 471 57776-7 Gliadin peptide Ab.IgA & IgG panel - Pt Ser - PANEL.SERO Gliadin peptide Ab.IgA & IgG panel in Serum Gliadin peptide IgA & IgG panel Ser 1 Order 1871 AU 18 AGA IgA, IgG paneel a525 AGA IgA QN a523 JAH EI EI S,P-AGA IgA QN AGA IgA QN Gliadiinivastase IgA hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 135 JAH 472 58709-7 Gliadin peptide Ab.IgA ACnc Pt Ser Qn U Units SERO Gliadin peptide IgA Ab [Units/volume] in Serum Gliadin peptide IgA Ser-aCnc 1 Both 1872 AU 18 AGA IgA, IgG paneel a525 AGA IgG QN a524 JAH EI EI S,P-AGA IgG QN AGA IgG QN Gliadiinivastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 137 JAH 473 58710-5 Gliadin peptide Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn U Units SERO Gliadin peptide IgG Ab [Units/volume] in Serum Gliadin peptide IgG Ser-aCnc 1 Both 1860 AL 19 IgE a3024 JAH JAH EI S,P-IgE IgE Immuunglobuliin E seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 1 JAH 707 19113-0 IgE ACnc Pt Ser Qn 0,00% CHEM IgE [Units/volume] in Serum IgE Ser-aCnc 1 Both 2356 VIR 20 Hingamisteede bakterite DNA paneel a7003 JAH JAH EI XXX-RespBac DNA panel Hingamisteede bakterite DNA paneel Hingamisteede bakterite DNA täpsustamata materjalis (paneel) Paneel " " 5 EI/Paneel 2752 L-2752 2353 VIR 20 Hingamisteede bakterite DNA paneel a7003 Streptococcus pneumoniae DNA a6999 JAH EI EI XXX-S pneumoniae DNA Streptococcus pneumoniae DNA Streptococcus pneumoniae DNA N/P 6 JAH 634 49672-9 Streptococcus pneumoniae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Streptococcus pneumoniae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method S pneum DNA XXX Ql PCR 1 Both 2354 VIR 20 Hingamisteede bakterite DNA paneel a7003 Haemophilus influenzae DNA a7000 JAH EI EI XXX-H influenzae DNA Haemophilus influenzae DNA Haemophilus influenzae DNA N/P 8 JAH 662 61366-1 Haemophilus influenzae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Haemophilus influenzae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method Haem influ DNA XXX Ql PCR 1 Both 2321 VIR 20 Hingamisteede bakterite DNA paneel a7003 Moraxella catarrhalis DNA a2327 JAH EI EI XXX-M catarrhalis DNA Moraxella catarrhalis DNA Moraxella catarrhalis DNA N/P " " 11 JAH 3547 76573-5 Moraxella catarrhalis g1b gene PrThr Pt XXX.swab Ord Probe.amp.tar MICRO Moraxella catarrhalis g1b gene [Presence] in Swab specimen by NAA with probe detection M catarr g1b Swab Ql NAA+probe 1 Observation 2394 VIR 20 Streptococcus A Ag kurgukaapes a1058 JAH JAH EI Th-Streptococcus A Ag Streptococcus A Ag kurgukaapes Streptococcus A antigeen kurgukaapes N/P 30 JAH 686 18481-2 Streptococcus pyogenes Ag ACnc Pt Thrt Ord 0,05% MICRO Streptococcus pyogenes Ag [Presence] in Throat S pyog Ag Throat Ql 1 Both 2359 VIR 20 HSV1, HSV2, VZV DNA paneel a735 EI 2023-06-19 EI EI XXX-HSV1, HSV2, VZV DNA panel HSV1, HSV2, VZV DNA paneel Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi ja tuulerõugeviiruse DNA (paneel) Paneel " " 70 EI/Paneel 4821 L-4821 2364 VIR 20 HSV1 DNA a9477 EI 2023-06-19 EI EI XXX-HSV1 DNA HSV1 DNA Lihtherpeseviiruse 1. tüübi DNA N/P 85 JAH 1609 16130-7 Herpes simplex virus 1 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0022% MICRO Herpes simplex virus 1 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV1 DNA XXX Ql PCR 1 Both 2365 VIR 20 HSV2 DNA a9478 EI 2023-06-19 EI EI XXX-HSV2 DNA HSV2 DNA Lihtherpeseviiruse 2. tüübi DNA N/P 97 JAH 1610 16131-5 Herpes simplex virus 2 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0089% MICRO Herpes simplex virus 2 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV2 DNA XXX Ql PCR 1 Both 2369 VIR 20 VZV DNA a9757 EI 2023-06-19 EI EI XXX-VZV DNA VZV DNA Tuulerõugeviiruse DNA N/P 109 JAH 2511 11483-5 Varicella zoster virus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Varicella zoster virus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method VZV DNA XXX Ql PCR 1 Both 23,2617 2329 VIR 20 EBV Ab paneel a278 JAH JAH EI S,P-EBV Ab panel EBV Ab paneel Epstein-Barr viiruse vastased antikehad seerumis/plasmas (paneel) Paneel 124 JAH 3272 L-3272 2327 VIR 20 EBV Ab paneel a278 EBV VCA IgM a276 JAH EI EI S,P-EBV VCA IgM EBV VCA IgM Epstein-Barr viiruse kapsiidi antigeeni vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 127 JAH 546 24115-8 Epstein Barr virus capsid Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Epstein Barr virus capsid IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay EBV VCA IgM Ser Ql EIA 1 Both 2328 VIR 20 EBV Ab paneel a278 EBV VCA IgG a277 JAH EI EI S,P-EBV VCA IgG EBV VCA IgG Epstein-Barr viiruse kapsiidi antigeeni vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 129 JAH 547 24114-1 Epstein Barr virus capsid Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Epstein Barr virus capsid IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay EBV VCA IgG Ser Ql EIA 1 Both 2326 VIR 20 EBV Ab paneel a278 EBV NA1 IgG a275 JAH EI EI S,P-EBV NA1 IgG EBV NA1 IgG Epstein-Barr viiruse tuuma antigeen 1 vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 135 JAH 3273 84872-1 Epstein Barr virus nuclear 1 Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord IA.rapid SERO Epstein Barr virus nuclear 1 IgG Ab [Presence] in Serum by Rapid immunoassay EBV NA 1 IgG Ser Ql IA.rapid 1 Both 14,6555 2332 VIR 20 HBsAg a3074 JAH JAH EI S,P-HBsAg HBsAg B-hepatiidi viiruse pinnaantigeen seerumis/plasmas N/Pp/P 179 JAH 579 5196-1 Hepatitis B virus surface Ag ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Hepatitis B virus surface Ag [Presence] in Serum by Immunoassay HBV surface Ag Ser Ql EIA 1 Both 2378 VIR 20 HBs Ab QN a3092 JAH JAH EI S,P-HBs Ab QN HBs Ab QN B-hepatiidi viiruse pinnaantigeeni vastaste antikehade hulk seerumis/plasmas QN IU/L "IU/L " 183 JAH 581 5193-8 Hepatitis B virus surface Ab ACnc Pt Ser Qn EIA m[IU]/mL mIU/mL MICRO Hepatitis B virus surface Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay HBV surface Ab Ser EIA-aCnc 1 Both 2330 VIR 20 HBc Ab a3067 JAH JAH EI S,P-HBc Ab HBc Ab B-hepatiidi viiruse tuuma antigeeni vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 185 JAH 583 13952-7 Hepatitis B virus core Ab ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Hepatitis B virus core Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HBV core Ab Ser Ql EIA 1 Both 2334 VIR 20 HCV Ab a3081 JAH JAH EI S,P-HCV Ab HCV Ab C-hepatiidi viiruse vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 209 JAH 592 13955-0 Hepatitis C virus Ab ACnc Pt Ser Ord EIA 0,03% MICRO Hepatitis C virus Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HCV Ab Ser Ql EIA 1 Both 2331 VIR 20 HIV1,2 Ag+Ab a3071 JAH JAH EI S,P-HIV1,2 Ag+Ab HIV1,2 Ag+Ab Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. ja 2. tüübi vastased antikehad, p24 antigeen seerumis/plasmas N/Pp/P " " 236 JAH 603 56888-1 HIV 1+2 Ab+HIV1 p24 Ag ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO HIV 1+2 Ab+HIV1 p24 Ag [Presence] in Serum by Immunoassay HIV 1+2 Ab+HIV1 p24 Ag Ser Ql EIA 1 Both 2312 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA paneel a2293 JAH JAH EI XXX-RespVir RNA/DNA panel Hingamisteede viiruste RNA/DNA paneel Hingamisteede viiruste RNA/DNA täpsustamata materjalis (paneel) Paneel " " 284 EI/Paneel 2942 L-2942 2340 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA paneel a585 EI 2023-06-22 EI EI XXX-RespVir RNA panel Hingamisteede viiruste RNA paneel Hingamisteede viiruste (A-, B-gripi, RSV) RNA (paneel) Paneel " " 286 EI/Paneel 4339 L-4339 2323 VIR 20 A- ja B-gripi viiruse RNA paneel a2396 JAH JAH EI XXX-Influenza A, B RNA panel A- ja B-gripi viiruse RNA paneel A- ja B-gripi viiruse RNA täpsustamata materjalis (paneel) Paneel " " 289 EI/Paneel 5599 L-5365 2307 VIR 20 A-, B-gripi viiruse, RSV, SARS-CoV-2 RNA paneel a1772 JAH JAH EI XXX-Influenza A, B, RSV, SARS-CoV-2 RNA panel A-, B-gripi viiruse, RSV, SARS-CoV-2 RNA paneel A-, B-gripi viiruse, RS-viiruse, SARS koroonaviirus 2 RNA täpsustamata materjalis (paneel) Paneel " " 291 EI/Paneel 5967 L-5424 2324 VIR 20 RSV ja metapneumoviiruse RNA paneel a2404 JAH JAH EI XXX-RSV, Metapneumovirus RNA panel RSV ja metapneumoviiruse RNA paneel RS-viiruse ja metapneumoviiruse RNA (paneel) N/P " " 293 JAH 6417 L-5459 2395 VIR 20 A-, B-gripi viiruse, SARS-CoV-2 Ag paneel a2550 JAH JAH EI XXX-Influenza A, B, SARS-CoV-2 Ag panel A-, B-gripi viiruse, SARS-CoV-2 Ag paneel A-, B-gripi viiruse, SARS koroonaviirus 2 Ag (paneel) Paneel " " 295 JAH 7062 97099-6 Influenza virus A & Influenza virus B & SARS coronavirus 2 Ag panel - Pt Respiratory.upper - IA.rapid PANEL.MICRO Influenza virus A and B and SARS-CoV-2 (COVID-19) Ag panel - Upper respiratory specimen by Rapid immunoassay FLUABV+SARS-CoV2 Ag Pnl Up resp IA.rapid 1 Order 2290 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA paneel a2293 Adenoviiruse DNA a10180 JAH JAH EI XXX-Adenovirus DNA Adenoviiruse DNA Inimese adenoviiruse DNA N/P 298 JAH 1646 39528-5 Adenovirus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Adenovirus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HAdV DNA XXX Ql PCR 1 Both 2288 VIR 20 A- ja B-gripi viiruse RNA paneel a2396 A-gripi viiruse RNA a10177 JAH EI EI XXX-Influenza A virus RNA A-gripi viiruse RNA A-gripi viiruse RNA N/P 305 JAH 1643 34487-9 Influenza virus A RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Influenza virus A RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method FLUAV RNA XXX Ql PCR 1 Both 2296 VIR 20 A-, B-gripi viiruse, RSV, SARS-CoV-2 RNA paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA paneel a1772; a2293 A-gripi viiruse RNA a145 JAH EI EI XXX-Influenza A virus RNA A-gripi viiruse RNA A-gripi viiruse RNA N/P 305 JAH 1643 34487-9 Influenza virus A RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Influenza virus A RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method FLUAV RNA XXX Ql PCR 1 Both 2298 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA paneel a2293 A (H1N1)-gripi viiruse RNA a147 JAH EI EI XXX-Influenza A H1N1 virus RNA A (H1N1)-gripi viiruse RNA A (H1N1)-gripi viiruse RNA N/P 307 JAH 2708 55465-9 Influenza virus A H1 2009 pandemic RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Influenza virus A H1 2009 pandemic RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method FLUAV H1 2009 pandemic RNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4393 2289 VIR 20 A- ja B-gripi viiruse RNA paneel a2396 B-gripi viiruse RNA a10178 JAH EI EI XXX-Influenza B virus RNA B-gripi viiruse RNA B-gripi viiruse RNA N/P 315 JAH 1644 40982-1 Influenza virus B RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Influenza virus B RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method FLUBV RNA XXX Ql PCR 1 Both 2297 VIR 20 A-, B-gripi viiruse, RSV, SARS-CoV-2 RNA paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA paneel a1772; a2293 B-gripi viiruse RNA a146 JAH EI EI XXX-Influenza B virus RNA B-gripi viiruse RNA B-gripi viiruse RNA N/P 315 JAH 1644 40982-1 Influenza virus B RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Influenza virus B RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method FLUBV RNA XXX Ql PCR 1 Both 2292 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA paneel; RSV ja metapneumoviiruse RNA paneel a2293; a2404 Metapneumoviiruse RNA a10182 JAH EI EI XXX-Metapneumovirus RNA Metapneumoviiruse RNA Metapneumoviiruse RNA N/P 324 JAH 1647 38917-1 Human metapneumovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human metapneumovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method hMPV RNA XXX Ql PCR 1 Both 24,5193 2313 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA paneel a2293 Paragripiviiruse 1 RNA a2294 JAH EI EI XXX-Parainfluenza virus 1 RNA Paragripiviiruse 1 RNA Paragripiviiruse 1 RNA N/P 326 JAH 4034 29908-1 Parainfluenza virus 1 RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 10 MICRO Parainfluenza virus 1 RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HPIV1 RNA XXX Ql PCR 1 Both 19,8821 2314 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA paneel a2293 Paragripiviiruse 2 RNA a2295 JAH EI EI XXX-Parainfluenza virus 2 RNA Paragripiviiruse 2 RNA Paragripiviiruse 2 RNA N/P 327 JAH 4035 29909-9 Parainfluenza virus 2 RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 8 MICRO Parainfluenza virus 2 RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HPIV2 RNA XXX Ql PCR 1 Both 19,8821 2315 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA paneel a2293 Paragripiviiruse 3 RNA a2296 JAH EI EI XXX-Parainfluenza virus 3 RNA Paragripiviiruse 3 RNA Paragripiviiruse 3 RNA N/P 328 JAH 4036 29910-7 Parainfluenza virus 3 RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 9 MICRO Parainfluenza virus 3 RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HPIV3 RNA XXX Ql PCR 1 Both 19,8821 2316 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA paneel a2293 Paragripiviiruse 4 RNA a2302 JAH EI EI XXX-Parainfluenza virus 4 RNA Paragripiviiruse 4 RNA Paragripiviiruse 4 RNA N/P 329 JAH 4037 41010-0 Parainfluenza virus 4 RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 4 MICRO Parainfluenza virus 4 RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HPIV4 RNA XXX Ql PCR 1 Both 14,9475 2317 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA paneel a2293 Rinoviiruse RNA a2304 JAH EI EI XXX-Rhinovirus RNA Rinoviiruse RNA Rinoviiruse RNA N/P " " 332 JAH 1650 7993-9 Rhinovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Rhinovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method Rhinovirus RNA XXX Ql PCR 1 Both 2291 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA paneel; RSV ja metapneumoviiruse RNA paneel a2293; a2404 RSV RNA a10181 JAH EI EI XXX-RSV RNA RSV RNA RS-viiruse RNA N/P 333 JAH 1645 40988-8 Respiratory syncytial virus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Respiratory syncytial virus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method RSV RNA XXX Ql PCR 1 Both 2341 VIR 20 A-, B-gripi viiruse, RSV, SARS-CoV-2 RNA paneel a1772 RSV RNA a586 JAH EI EI XXX-RSV RNA RSV RNA RS-viiruse RNA N/P 333 JAH 1645 40988-8 Respiratory syncytial virus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Respiratory syncytial virus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method RSV RNA XXX Ql PCR 1 Both 2299 VIR 20 SARS koroonaviirus 2 RNA a1553 JAH JAH EI XXX-SARS-CoV-2 RNA SARS koroonaviirus 2 RNA SARS koroonaviirus 2 RNA N/P " " 339 JAH 5806 94309-2 SARS coronavirus 2 RNA PrThr Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO SARS-CoV-2 (COVID-19) RNA [Presence] in Unspecified specimen by NAA with probe detection SARS-CoV-2 RNA XXX Ql NAA+probe 1 Both 2300 VIR 20 A-, B-gripi viiruse, RSV, SARS-CoV-2 RNA paneel a1772 SARS koroonaviirus 2 RNA a1561 JAH JAH EI XXX-SARS-CoV-2 RNA SARS koroonaviirus 2 RNA SARS koroonaviirus 2 RNA N/P " " 339 JAH 5806 94309-2 SARS coronavirus 2 RNA PrThr Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO SARS-CoV-2 (COVID-19) RNA [Presence] in Unspecified specimen by NAA with probe detection SARS-CoV-2 RNA XXX Ql NAA+probe 1 Both 2305 VIR 20 SARS koroonaviirus 2 Ag (ribaanalüüs) a1753 JAH JAH EI XXX-SARS-CoV-2 Ag strip SARS koroonaviirus 2 Ag (ribaanalüüs) SARS koroonaviirus 2 antigeen täpsustamata materjalis (ribaanalüüs) N/P " " 345 JAH 5945 94558-4 SARS coronavirus 2 Ag PrThr Pt Respiratory Ord IA.rapid MICRO SARS-CoV-2 (COVID-19) Ag [Presence] in Respiratory specimen by Rapid immunoassay SARS-CoV-2 Ag Resp Ql IA.rapid 1 Both 2301 VIR 20 SARS koroonaviirus 2 Ab QN a1600 JAH JAH EI S,P-SARS-CoV-2 Ab QN SARS koroonaviirus 2 Ab QN SARS koroonaviirus 2 vastaste antikehade hulk seerumis/plasmas QN kU/L "kU/L " 348 JAH 5979 94769-7 SARS coronavirus 2 Ab ACnc Pt Ser/Plas Qn IA [IU]/mL IU/mL MICRO SARS-CoV-2 (COVID-19) Ab [Units/volume] in Serum or Plasma by Immunoassay SARS-CoV-2 Ab SerPl IA-aCnc 1 Both 2320 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA paneel a2293 Bokaviiruse DNA a2323 JAH EI EI XXX-Bocavirus DNA Bokaviiruse DNA Bokaviiruse DNA N/P 354 JAH 1652 62424-7 Human bocavirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human bocavirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HBoV RNA XXX Ql PCR 1 Both 26,1703 2319 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA paneel a2293 Koroonaviiruse 229E/NL63 RNA a2321 JAH EI EI XXX-Coronavirus 229E/NL63 RNA Koroonaviiruse 229E/NL63 RNA Koroonaviiruse 229E/NL63 RNA N/P " " 356 JAH 4032 92146-0 Human coronavirus 229E+NL63 RNA PrThr Pt Respiratory Ord Probe.amp.tar MICRO Human coronavirus 229E+NL63 RNA [Presence] in Respiratory specimen by NAA with probe detection HCoV 229E+NL63 RNA Resp Ql NAA+probe 1 Both 2318 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA paneel a2293 Koroonaviiruse OC43 RNA a2318 JAH EI EI XXX-Coronavirus OC43 RNA Koroonaviiruse OC43 RNA Koroonaviiruse OC43 RNA N/P 359 JAH 4033 41009-2 Human coronavirus OC43 RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human coronavirus OC43 RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HCoV OC43 RNA XXX Ql PCR 1 Both 15,7885 2352 VIR 20 Hingamisteede bakterite DNA paneel a7003 Legionella pneumophila DNA a6998 JAH EI EI XXX-L pneumophila DNA Legionella pneumophila DNA Legionella pneumophila DNA N/P 362 JAH 663 21363-7 Legionella pneumophila DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Legionella pneumophila DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method L pneumo DNA XXX Ql PCR 1 Both 2337 VIR 20 Legionella pneumophila Ag uriinis a3271 JAH JAH EI U-L pneumophila Ag Legionella pneumophila Ag uriinis Legionella pneumophila antigeen uriinis N/P 363 JAH 616 31868-3 Legionella pneumophila 1 Ag ACnc Pt Urine Ord MICRO Legionella pneumophila 1 Ag [Presence] in Urine L pneumo1 Ag Ur Ql 1 Both 2351 VIR 20 Hingamisteede bakterite DNA paneel a7003 Mycoplasma pneumoniae DNA a6997 JAH EI EI XXX-M pneumoniae DNA Mycoplasma pneumoniae DNA Mycoplasma pneumoniae DNA N/P 369 JAH 664 29257-3 Mycoplasma pneumoniae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma pneumoniae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method M pneumo DNA XXX Ql PCR 1 Both 2348 VIR 20 Mycoplasma pneumoniae IgA QN a653 JAH JAH EI S,P-M pneumoniae IgA QN Mycoplasma pneumoniae IgA QN Mycoplasma pneumoniae vastase IgA hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 371 JAH 2042 13270-4 Mycoplasma pneumoniae Ab.IgA ACnc Pt Ser Qn MICRO Mycoplasma pneumoniae IgA Ab [Units/volume] in Serum M pneumo IgA Ser-aCnc 1 Both 2344 VIR 20 Mycoplasma pneumoniae IgM QN a638 JAH JAH EI S,P-M pneumoniae IgM QN Mycoplasma pneumoniae IgM QN Mycoplasma pneumoniae vastase IgM hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 373 JAH 1985 5256-3 Mycoplasma pneumoniae Ab.IgM ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO Mycoplasma pneumoniae IgM Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay M pneumo IgM Ser EIA-aCnc 1 Both 2347 VIR 20 Mycoplasma pneumoniae IgG QN a652 JAH JAH EI S,P-M pneumoniae IgG QN Mycoplasma pneumoniae IgG QN Mycoplasma pneumoniae vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 375 JAH 1533 5255-5 Mycoplasma pneumoniae Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO Mycoplasma pneumoniae IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay M pneumo IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 2355 VIR 20 Hingamisteede bakterite DNA paneel a7003 Chlamydophila pneumoniae DNA a7002 JAH EI EI XXX-C pneumoniae DNA Chlamydophila pneumoniae DNA Chlamydophila pneumoniae DNA N/P 379 JAH 661 34645-2 Chlamydophila pneumoniae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Chlamydophila pneumoniae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C pneum DNA XXX Ql PCR 1 Both 2346 VIR 20 Chlamydophila pneumoniae IgA QN a651 JAH JAH EI S,P-C pneumoniae IgA QN Chlamydophila pneumoniae IgA QN Chlamydophila pneumoniae vastase IgA hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 381 JAH 1953 31300-7 Chlamydophila pneumoniae Ab.IgA ACnc Pt Ser Qn MICRO Chlamydophila pneumoniae IgA Ab [Units/volume] in Serum C pneum IgA Ser-aCnc 1 Both 2343 VIR 20 Chlamydophila pneumoniae IgM QN a637 JAH JAH EI S,P-C pneumoniae IgM QN Chlamydophila pneumoniae IgM QN Chlamydophila pneumoniae vastase IgM hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 383 JAH 1948 51807-6 Chlamydophila pneumoniae Ab.IgM ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO Chlamydophila pneumoniae IgM Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay C pneum IgM Ser EIA-aCnc 1 Both 2349 VIR 20 Chlamydophila pneumoniae IgG QN a654 JAH JAH EI S,P-C pneumoniae IgG QN Chlamydophila pneumoniae IgG QN Chlamydophila pneumoniae vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 385 JAH 1954 51806-8 Chlamydophila pneumoniae Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO Chlamydophila pneumoniae IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay C pneum IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 2322 VIR 20 Streptococcus pneumoniae Ag uriinis a2334 JAH JAH EI U-S pneumoniae Ag Streptococcus pneumoniae Ag uriinis Streptococcus penumoniae antigeen uriinis N/P 387 JAH 1538 24027-5 Streptococcus pneumoniae Ag ACnc Pt Urine Ord MICRO Streptococcus pneumoniae Ag [Presence] in Urine S pneum Ag Ur Ql 1 Both 2361 VIR 20 Borrelia burgdorferi IgM QN a741 JAH JAH EI S,P-B burgdorferi IgM QN Borrelia burgdorferi IgM QN Borrelia burgdorferi vastase IgM hulk seerumis QN kU/L kU/L 417 JAH 1952 5064-1 Borrelia burgdorferi Ab.IgM ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO Borrelia burgdorferi IgM Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay B burgdor IgM Ser EIA-aCnc 1 Both 2335 VIR 20 Borrelia burgdorferi IgM (kinnitav) a3216 JAH JAH EI S,P-B burgdorferi IgM conf Borrelia burgdorferi IgM (kinnitav) Borrelia burgdorferi vastane IgM seerumis/plasmas (kinnitav uuring) N/Pp/P 418 JAH 510 6321-4 Borrelia burgdorferi Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord IB MICRO Borrelia burgdorferi IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) B burgdor IgM Ser Ql IB 1 Both 2360 VIR 20 Borrelia burgdorferi IgG QN a740 JAH JAH EI S,P-B burgdorferi IgG QN Borrelia burgdorferi IgG QN Borrelia burgdorferi vastase IgG hulk seerumis QN kU/L kU/L 424 JAH 1664 5062-5 Borrelia burgdorferi Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO Borrelia burgdorferi IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay B burgdor IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 2336 VIR 20 Borrelia burgdorferi IgG (kinnitav) a3217 JAH JAH EI S,P-B burgdorferi IgG conf Borrelia burgdorferi IgG (kinnitav) Borrelia burgdorferi vastane IgG seerumis/plasmas (kinnitav uuring) N/Pp/P 425 JAH 513 6320-6 Borrelia burgdorferi Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord IB MICRO Borrelia burgdorferi IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) B burgdor IgG Ser Ql IB 1 Both 2358 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA paneel a2293 Enteroviiruste RNA a7277 JAH JAH EI XXX-Enterovirus RNA Enteroviiruste RNA Enteroviiruste RNA N/P 438 JAH 1651 29591-5 Enterovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Enterovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method EV RNA XXX Ql PCR 1 Both 2287 VIR 20 Helicobacter pylori Ag roojas a10-21 JAH JAH EI St-H pylori Ag Helicobacter pylori Ag roojas Helicobacter pylori antigeen roojas N/P 454 JAH 1539 31843-6 Helicobacter pylori Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Helicobacter pylori Ag [Presence] in Stool H pylori Ag Stl Ql 1 Both 2350 VIR 20 Helicobacter pylori IgA QN a673 JAH JAH EI S,P-H pylori IgA QN Helicobacter pylori IgA QN Helicobacter pylori vastase IgA hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 456 JAH 3943 7901-2 Helicobacter pylori Ab.IgA ACnc Pt Ser Qn 3 MICRO Helicobacter pylori IgA Ab [Units/volume] in Serum H pylori IgA Ser-aCnc 1 Both 9,2179 2345 VIR 20 Helicobacter pylori IgG QN a639 JAH JAH EI S,P-H pylori IgG QN Helicobacter pylori IgG QN Helicobacter pylori vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 458 JAH 569 7902-0 Helicobacter pylori Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn 8 MICRO Helicobacter pylori IgG Ab [Units/volume] in Serum H pylori IgG Ser-aCnc 1 Both 23,2445 2294 VIR 20 Adenoviiruse 40,41 ja rotaviiruse Ag paneel roojas (ribaanalüüs) a537 Rotaviiruse Ag roojas a1092 JAH JAH EI St-Rotavirus Ag Rotaviiruse Ag roojas Rotaviiruse antigeen roojas N/P 473 JAH 674 17547-1 Rotavirus Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Rotavirus Ag [Presence] in Stool RV Ag Stl Ql 1 Both 2339 VIR 20 Adenoviiruse 40,41 ja rotaviiruse Ag paneel roojas (ribaanalüüs) a537 JAH JAH EI St-Adenovirus 40,41, rotavirus Ag panel strip Adenoviiruse 40,41 ja rotaviiruse Ag paneel roojas (ribaanalüüs) Adenoviiruse 40,41 ja rotaviiruse Ag roojas (paneel, ribaanalüüs) Paneel 474 JAH 4071 L-4071 2293 VIR 20 Adenoviiruse 40,41 ja rotaviiruse Ag paneel roojas (ribaanalüüs) a537 Adenoviiruse 40,41 Ag roojas a1091 JAH JAH EI St-Adenovirus 40,41 Ag Adenoviiruse 40,41 Ag roojas Inimese adenoviiruse alatüüpide 40 ja 41 antigeen roojas N/P 475 JAH 496 31709-9 Adenovirus 40+41 Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Adenovirus 40+41 Ag [Presence] in Stool HAdV40+41 Ag Stl Ql 1 Both 2295 VIR 20 Noroviiruse RNA a1243 JAH JAH EI XXX-Norovirus RNA Noroviiruse RNA Noroviiruse RNA N/P 476 JAH 2520 56748-7 Norovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Norovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method Norovirus RNA XXX Ql PCR 1 Both 29,0293 2285 VIR 20 Campylobacter Ag roojas a10-16 JAH JAH EI St-Campylobacter Ag Campylobacter Ag roojas Campylobacter spp. antigeen roojas N/P 489 JAH 2938 57768-4 Campylobacter jejuni+Campylobacter coli Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Campylobacter jejuni+Campylobacter coli Ag [Presence] in Stool C jejuni+C coli Ag Stl Ql 1 Both 11,4393 2338 VIR 20 Chlamydia trachomatis DNA/RNA a4857 JAH JAH EI XXX-C trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA N/P " " 545 JAH 2143 21613-5 Chlamydia trachomatis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1312% MICRO Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C trach DNA XXX Ql PCR 1 Both 2357 VIR 20 Neisseria gonorrhoeae DNA a7037 JAH JAH EI XXX-N gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA N/P 556 JAH 2144 24111-7 Neisseria gonorrhoeae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1483% MICRO Neisseria gonorrhoeae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea DNA XXX Ql PCR 1 Both 2342 VIR 20 Trichomonas vaginalis DNA/RNA a6318 JAH JAH EI XXX-T vaginalis DNA/RNA Trichomonas vaginalis DNA/RNA Trichomonas vaginalis DNA/RNA N/P " " 559 JAH 699 69937-1 Trichomonas vaginalis DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Trichomonas vaginalis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method T vaginalis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 2309 VIR 20 Ureaplasma DNA paneel a179 JAH JAH EI XXX-Ureaplasma DNA panel Ureaplasma DNA paneel Ureaplasma DNA (paneel) Paneel " " 561 EI/Paneel 2982 L-2982 2308 VIR 20 Ureaplasma parvum DNA a178 JAH EI EI XXX-U parvum DNA Ureaplasma parvum DNA Ureaplasma parvum DNA N/P 562 JAH 1577 69933-0 Ureaplasma parvum DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma parvum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method U parvum DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 2306 VIR 20 Ureaplasma urealyticum DNA a177 JAH EI EI XXX-U urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA N/P 563 JAH 1580 51988-4 Ureaplasma urealyticum DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma urealyticum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method U urealyticum DNA XXX Ql PCR 1 Both 2310 VIR 20 Mycoplasma genitalium DNA/RNA a180 JAH JAH EI XXX-M genitalium DNA/RNA Mycoplasma genitalium DNA/RNA Mycoplasma genitalium DNA/RNA N/P " " 567 JAH 1590 69935-5 Mycoplasma genitalium DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma genitalium DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M genitalium DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 2325 VIR 20 Mycoplasma hominis DNA a264 JAH JAH EI XXX-M hominis DNA Mycoplasma hominis DNA Mycoplasma hominis DNA N/P 568 JAH 1594 68546-1 Mycoplasma hominis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma hominis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M hominis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 2304 VIR 20 HPV NAT paneel a1673 JAH JAH EI XXX-HPV NAT panel HPV NAT paneel Inimese papilloomiviiruse (HPV kõrge riski genotüüpide) NAT (paneel) Paneel " " 573 JAH 2712 L-2712 2366 VIR 20 HPV NAT paneel a1673 HPV 16 DNA a9537 JAH EI EI XXX-HPV 16 DNA HPV 16 DNA Inimese papilloomiviiruse 16. tüübi DNA N/P 576 JAH 2713 61372-9 Human papilloma virus 16 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human papilloma virus 16 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HPV16 DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,3891 2367 VIR 20 HPV NAT paneel a1673 HPV 18 DNA a9538 JAH EI EI XXX-HPV 18 DNA HPV 18 DNA Inimese papilloomiviiruse 18. tüübi DNA N/P " " 578 JAH 2714 61373-7 Human papilloma virus 18 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human papilloma virus 18 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HPV18 DNA XXX Ql PCR 1 Both 32,0373 2368 VIR 20 HPV NAT paneel a1673 HPV kõrge riski (31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) DNA a9539 JAH EI EI XXX-HPV high risk DNA excl 16,18 HPV kõrge riski (31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) DNA Inimese papilloomiviiruse kõrge riskiga (31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) genotüüpide DNA N/P " " 584 JAH 2725 71431-1 Human papilloma virus 31+33+35+39+45+51+52+56+58+59+66+68 DNA Threshold Pt Cvx Ord Probe.amp.tar MICRO Human papilloma virus 31+33+35+39+45+51+52+56+58+59+66+68 DNA [Presence] in Cervix by Probe and target amplification method HPV H Risk 12 DNA Cervix Ql PCR 1 Both 17,3204 2333 VIR 20 Treponema pallidum Ab a3077 JAH JAH EI S,P-T pallidum Ab Treponema pallidum Ab Treponema pallidum vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 588 JAH 687 47236-5 Treponema pallidum Ab.IgG+IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Treponema pallidum IgG+IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay T pallidum IgG+IgM Ser Ql EIA 1 Both 2302 VIR 20 Clostridioides difficile DNA paneel roojas a1670 JAH JAH EI St-C difficile DNA panel Clostridioides difficile DNA paneel roojas Clostridioides difficile DNA roojas (paneel) Paneel " " 745 JAH 4054 L-4054 2362 VIR 20 Clostridioides difficile DNA paneel roojas a1670 Clostridioides difficile toksiin B DNA roojas a753 JAH EI EI St-C difficile tox B DNA Clostridioides difficile toksiin B DNA roojas Clostridioides difficile toksiin B DNA roojas N/P " " 749 JAH 3465 74822-8 Clostridium difficile toxin B Pr Pt Stool Ord Probe.amp.tar MICRO Clostridium difficile toxin B [Presence] in Stool by Probe and target amplification method C dif Tox B Stl Ql PCR 1 Both 2363 VIR 20 Clostridioides difficile DNA paneel roojas a1670 Clostridioides difficile binaarse toksiini DNA roojas a755 JAH EI EI St-C difficile binary tox DNA Clostridioides difficile binaarse toksiini DNA roojas Clostridioides difficile binaarse toksiini DNA roojas N/P " " 750 JAH 4831 A-4831 2303 VIR 20 Clostridioides difficile DNA paneel roojas a1670 Clostridioides difficile ribotüüp 027 DNA roojas a1671 JAH EI EI St-C difficile ribotype 027 DNA Clostridioides difficile ribotüüp 027 DNA roojas Clostridioides difficile ribotüüp 027 DNA roojas N/P " " 751 JAH 4355 87755-5 Clostridium difficile BI-NAP1-027 strain DNA PrThr Pt Stool Ord Probe.amp.tar MICRO Clostridium difficile BI-NAP1-027 strain DNA [Presence] in Stool by NAA with probe detection C diff BI NAP1 027 DNA Stl Ql NAA+probe 1 Both 25,2447 2284 VIR 20 Clostridioides difficile toksiinid A, B roojas (ribaanalüüs) a10-14 JAH EI EI St-C difficile tox A, B strip Clostridioides difficile toksiinid A, B roojas (ribaanalüüs) Clostridioides difficile toksiinid A ja B roojas (ribaanalüüs) N/P " " 754 JAH 1495 34713-8 Clostridium difficile toxin A+B ACnc Pt Stool Ord 0,03% MICRO Clostridium difficile toxin A+B [Presence] in Stool C dif Tox A+B Stl Ql 1 Both 2311 VIR 20 Cryptosporidium parvum Ag roojas a2012-122 JAH JAH EI St-C parvum Ag Cryptosporidium parvum Ag roojas Cryptosporidium parvum antigeen roojas N/P 760 JAH 1504 41487-0 Cryptosporidium parvum Ag ACnc Pt Stool Ord EIA 0,00% MICRO Cryptosporidium parvum Ag [Presence] in Stool by Immunoassay C parvum Ag Stl Ql EIA 1 Both 2286 VIR 20 Giardia lamblia Ag roojas a10-20 JAH JAH EI St-G lamblia Ag Giardia lamblia Ag roojas Giardia lamblia antigeen roojas N/P 764 JAH 1503 31830-3 Giardia lamblia Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Giardia lamblia Ag [Presence] in Stool G lamblia Ag Stl Ql 1 Both 2150 MB 21 Automatiseeritud aeroobne külv a10-118 JAH JAH EI XXX-Automated aerobic culture Automatiseeritud aeroobne külv Automatiseeritud aeroobne külv KYLV 1 JAH 3038 6463-4 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Culture 39 MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Culture Bacteria XXX Cult 1 Both 9,3141 2151 MB 21 Automatiseeritud külv a10-12 JAH JAH EI XXX-Automated microbial culture Automatiseeritud külv Automatiseeritud külv KYLV 2 JAH 3041 21020-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic+Aerobic culture 1062 MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe+Aerobe culture Bacteria XXX Anaerobe+Aerobe Cult 1 Both 9,3141 2177 MB 21 Automatiseeritud anaeroobne külv a10-565 JAH JAH EI XXX-Automated anaerobic culture Automatiseeritud anaeroobne külv Automatiseeritud anaeroobne külv KYLV 3 JAH 3039 23667-9 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen Bacteria XXX 1 Both 9,3141 2169 MB 21 Automatiseeritud külv (aer + anaer) a10-511 JAH JAH EI XXX-Automated microbial culture (aer+an) Automatiseeritud külv (aer + anaer) Automatiseeritud külv (aeroobne ja anaeroobne) KYLV 4 JAH 3042 L-3042 2171 MB 21 Automatiseeritud külv (aer + seened) a10-513 JAH JAH EI XXX-Automated microbial culture (aer+fungal) Automatiseeritud külv (aer + seened) Automatiseeritud külv (aeroobne ja seente) KYLV 5 JAH 3043 L-3043 2170 MB 21 Automatiseeritud külv (aer + anaer + seened) a10-512 JAH JAH EI XXX-Automated microbial culture (aer+an+fungal) Automatiseeritud külv (aer + anaer + seened) Automatiseeritud külv (aeroobne, anaeroobne ja seened) KYLV 6 JAH 3044 L-3044 2178 MB 21 Automatiseeritud seente külv a10-566 JAH JAH EI XXX-Automated fungal culture Automatiseeritud seente külv Automatiseeritud seente külv KYLV 7 JAH 3040 42805-2 Fungus identified Prid Pt XXX Nom MICRO Fungus identified in Unspecified specimen Fungus XXX 1 Both 9,3141 2149 MB 21 Aeroobne külv a10-1 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 2153 MB 21 Anaeroobne külv a10-2 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 2163 MB 21 Uriini külv a10-35 JAH JAH EI U-Culture Uriini külv Uriini külv KYLV 12 JAH 2242 630-4 Bacteria identified Prid Pt Urine Nom Culture 0,37% MICRO Bacteria identified in Urine by Culture Bacteria Ur Cult 1 Both 2158 MB 21 Seente külv a10-3 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 2159 MB 21 MRSA külv a10-30 JAH JAH EI XXX-MRSA culture MRSA külv Metitsilliiniresistentse Staphylococcus aureus külv KYLV 15 JAH 2257 13317-3 Staphylococcus aureus.methicillin resistant isolate ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 0,31% MICRO Methicillin resistant Staphylococcus aureus [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture MRSA XXX Ql Cult 1 Both 2212 MB 21 Beetahemolüütilise streptokoki külv a2277 JAH JAH EI XXX-B-Hem Streptococcus culture Beetahemolüütilise streptokoki külv Beetahemolüütilise streptokoki külv KYLV 35 JAH 2484 547-0 Streptococcus.beta-hemolytic ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 335 MICRO Streptococcus.beta-hemolytic [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture B-Hem Strep XXX Ql Cult 1 Both 16,8104 2160 MB 21 Salmonella sp., Shigella sp. külv roojast a10-33 JAH JAH EI St-Salmonella sp., Shigella sp. culture Salmonella sp., Shigella sp. külv roojast Salmonella sp., Shigella sp. külv roojast KYLV 45 JAH 2246 43371-4 Salmonella sp &or Shigella sp identified Prid Pt Stool Nom Organism specific culture MICRO Salmonella sp/Shigella sp identified in Stool by Organism specific culture Salm/Shig Stl Cult 1 Both 2213 MB 21 Campylobacter sp. külv roojast a2279 JAH JAH EI St-Campylobacter sp. culture Campylobacter sp. külv roojast Campylobacter sp. külv roojast KYLV 50 JAH 2247 6331-3 Campylobacter sp identified Prid Pt Stool Nom Organism specific culture MICRO Campylobacter sp identified in Stool by Organism specific culture Campylobacter Stl Cult 1 Both 2148 MB 21 Mikroobide samastamine a10-0 JAH EI EI Is-Identification Mikroobide samastamine Mikroobide samastamine MIKR 68 JAH 2589 45335-7 Bacteria identification test ACnc Pt Isolate Ord Culture MICRO Bacteria Identification [Presence] in Isolate by Culture Bacteria ID test Islt Ql Cult 1 Observation 11,433 2154 MB 21 Mikroskoopia (akridiinoranz) a10-24 JAH JAH EI XXX-Acridine orange-m panel Mikroskoopia (akridiinoranz) Täpsustamata materjali mikroskoopia paneel (akridiinoranz) Paneel 75 JAH 4543 L-4543 2211 MB 21 Mikroskoopia Leishman-Giemsa ja Gram paneel a10-898 JAH JAH EI XXX-Leishman-Giemsa-m, Gram-m panel Mikroskoopia Leishman-Giemsa ja Gram paneel Täpsustamata materjali mikroskoopia (Leishman-Giemsa ja Gram paneel) Paneel 77 JAH 3055 L-3055 2156 MB 21 Mikroskoopia (Gram) a10-27 JAH JAH EI XXX-Gram-m panel Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia paneel (Gram) Paneel 78 JAH 4544 L-4544 2180 MB 21 Mikroskoopia Leishman-Giemsa ja Gram paneel a10-898 Mikroskoopia (Gram) a10-571 JAH JAH EI XXX-Gram-m panel Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia paneel (Gram) Paneel 78 JAH 4544 L-4544 2157 MB 21 Mikroskoopia (Leishman-Giemsa) a10-29 JAH JAH EI XXX-Leishman-Giemsa-m panel Mikroskoopia (Leishman-Giemsa) Täpsustamata materjali mikroskoopia panel (Leishman-Giemsa) Paneel 80 JAH 4546 L-4546 2209 MB 21 Mikroskoopia (Leishman-Giemsa); Mikroskoopia Leishman-Giemsa ja Gram paneel a10-29; a10-898 Tsütolüüs a10-86 JAH EI EI XXX-Tsütolüüs Tsütolüüs Tsütolüüs Tekst 93 JAH 2908 A-2908 2174 MB 21 Mikroskoopia (Gram) a10-27 Lameepiteeli rakud a10-54 JAH EI EI XXX-Lameepiteeli rakud Lameepiteeli rakud Lameepiteeli rakud Tekst 94 JAH 2905 72161-3 Epithelial cells PrThr Pt XXX Ord Gram stain HEM/BC Epithelial cells [Presence] in Unspecified specimen by Gram stain Epi Cells XXX Ql Gram Stn 1 Observation 14,227 2181 MB 21 Mikroskoopia (Leishman-Giemsa); Mikroskoopia Leishman-Giemsa ja Gram paneel a10-29; a10-898 Parabasaalsed epiteelirakud a10-572 JAH EI EI XXX-Parabasaalsed epiteelirakud Parabasaalsed epiteelirakud Parabasaalsed epiteelirakud Tekst 95 JAH 3268 A-3268 2188 MB 21 Mikroskoopia (Leishman-Giemsa); Mikroskoopia Leishman-Giemsa ja Gram paneel a10-29; a10-898 Võtmerakud a10-589 JAH EI EI XXX-Võtmerakud Võtmerakud Võtmerakud Tekst 96 JAH 2906 A-2906 2206 MB 21 Mikroskoopia (Leishman-Giemsa); Mikroskoopia Leishman-Giemsa ja Gram paneel a10-29; a10-898 Erütrotsüüdid a10-83 JAH EI EI XXX-Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid Tekst 97 JAH 2907 72162-1 Erythrocytes ACnc Pt XXX Ord Gram stain HEM/BC Erythrocytes [Presence] in Unspecified specimen by Gram stain RBC XXX Ql Gram Stn 1 Observation 7,9405 2173 MB 21 Mikroskoopia (akridiinoranz); Mikroskoopia (Gram) a10-24; a10-27 Polümorfonukleaarid a10-53 JAH EI EI XXX-Polümorfonukleaarid Polümorfonukleaarid Polümorfonukleaarid Tekst 99 JAH 2909 20473-5 Polymorphonuclear cells PrThr Pt XXX Ord Wright stain 1506 HEM/BC Polymorphonuclear cells [Presence] in Unspecified specimen by Wright stain Polys XXX Ql Wright Stn 1 Observation 13,2954 2183 MB 21 Mikroskoopia (Leishman-Giemsa); Mikroskoopia Leishman-Giemsa ja Gram paneel a10-29; a10-898 Polümorfonukleaarid a10-574 JAH EI EI XXX-Polümorfonukleaarid Polümorfonukleaarid Polümorfonukleaarid Tekst 99 JAH 2909 20473-5 Polymorphonuclear cells PrThr Pt XXX Ord Wright stain 1506 HEM/BC Polymorphonuclear cells [Presence] in Unspecified specimen by Wright stain Polys XXX Ql Wright Stn 1 Observation 13,2954 2184 MB 21 Mikroskoopia (Leishman-Giemsa); Mikroskoopia Leishman-Giemsa ja Gram paneel a10-29; a10-898 Polümorfonukleaarid a10-575 JAH EI EI XXX-Polümorfonukleaarid Polümorfonukleaarid Polümorfonukleaarid Tekst 99 JAH 2909 20473-5 Polymorphonuclear cells PrThr Pt XXX Ord Wright stain 1506 HEM/BC Polymorphonuclear cells [Presence] in Unspecified specimen by Wright stain Polys XXX Ql Wright Stn 1 Observation 13,2954 2185 MB 21 Mikroskoopia (Leishman-Giemsa); Mikroskoopia Leishman-Giemsa ja Gram paneel a10-29; a10-898 Polümorfonukleaarid a10-576 JAH EI EI XXX-Polümorfonukleaarid Polümorfonukleaarid Polümorfonukleaarid Tekst 99 JAH 2909 20473-5 Polymorphonuclear cells PrThr Pt XXX Ord Wright stain 1506 HEM/BC Polymorphonuclear cells [Presence] in Unspecified specimen by Wright stain Polys XXX Ql Wright Stn 1 Observation 13,2954 1861 MB 21 Spermatosoidid a10-372 JAH JAH EI XXX-Spermatosoidid Spermatosoidid Spermatosoidid täpsustamata materjalis Tekst " " 103 JAH 5474 A-5349 2210 MB 21 Mikroskoopia (Leishman-Giemsa); Mikroskoopia Leishman-Giemsa ja Gram paneel a10-29; a10-898 Trihhomonaadid a10-87 JAH EI EI XXX-Trihhomonaadid Trihhomonaadid Trihhomonaadid Tekst 104 JAH 2915 76705-3 Trichomonas vaginalis Pr Pt XXX Ord Gram stain MICRO Trichomonas vaginalis [Presence] in Unspecified specimen by Gram stain T vaginalis XXX Ql Gram Stn 1 Both 14,8247 2164 MB 21 Mikroskoopia (Leishman-Giemsa) a10-29 Acanthamoeba spp. a10-47 JAH EI EI XXX-Acanthamoeba spp. Acanthamoeba spp. Acanthamoeba spp. Tekst 105 JAH 2916 A-2916 2208 MB 21 Mikroskoopia (Leishman-Giemsa); Mikroskoopia Leishman-Giemsa ja Gram paneel a10-29; a10-898 Mobiluncus-laadsed mikroobid a10-85 JAH EI EI XXX-Mobiluncus-laadsed mikroobid Mobiluncus-laadsed mikroobid Mobiluncus-laadsed mikroobid Tekst 106 JAH 2917 A-2917 2207 MB 21 Mikroskoopia (Leishman-Giemsa); Mikroskoopia Leishman-Giemsa ja Gram paneel a10-29; a10-898 Gardnerella-laadsed mikroobid a10-84 JAH EI EI XXX-Gardnerella-laadsed mikroobid Gardnerella-laadsed mikroobid Gardnerella-laadsed mikroobid Tekst 107 JAH 2918 43398-7 Gardnerella vaginalis+Prevotella sp morphotypes ACnc Pt Vag Ord Microscopy.light MICRO Gardnerella vaginalis+Prevotella sp morphotypes [Presence] in Vaginal fluid by Light microscopy G vaginalis+Prev sp mtyp Vag Ql Micro 1 Observation 2182 MB 21 Mikroskoopia (Leishman-Giemsa); Mikroskoopia Leishman-Giemsa ja Gram paneel a10-29; a10-898 Laktobatsillide laadsed pulkbakterid a10-573 JAH EI EI XXX-Laktobatsillide laadsed pulkbakterid Laktobatsillide laadsed pulkbakterid Laktobatsillide laadsed pulkbakterid Tekst 108 JAH 3269 43400-1 Lactobacillus sp morphotypes PrThr Pt Vag Ord Microscopy.light MICRO Lactobacillus sp morphotypes [Presence] in Vaginal fluid by Light microscopy Lactobacillus morphotyp Vag Ql Micro 1 Observation 22,0596 2176 MB 21 Mikroskoopia (Gram); Mikroskoopia Leishman-Giemsa ja Gram paneel a10-27; a10-898 Gramnegatiivsed kokid a10-56 JAH EI EI XXX-Gramnegatiivsed kokid Gramnegatiivsed kokid Gramnegatiivsed kokid Tekst 109 JAH 2919 A-2919 2186 MB 21 Mikroskoopia (Gram); Mikroskoopia Leishman-Giemsa ja Gram paneel a10-27; a10-898 Grampositiivsed kokid a10-58 JAH EI EI XXX-Grampositiivsed kokid Grampositiivsed kokid Grampositiivsed kokid Tekst 111 JAH 2920 A-2920 2162 MB 21 Mikroskoopia (Gram); Mikroskoopia Leishman-Giemsa ja Gram paneel a10-27; a10-898 Grampositiivsed kokid ahelates a10-341 JAH EI EI XXX-Grampositiivsed kokid ahelates Grampositiivsed kokid ahelates Grampositiivsed kokid ahelates Tekst 113 JAH 4476 A-4476 2189 MB 21 Mikroskoopia (Gram); Mikroskoopia Leishman-Giemsa ja Gram paneel a10-27; a10-898 Grampositiivsed pulkbakterid a10-59 JAH EI EI XXX-Grampositiivsed pulkbakterid Grampositiivsed pulkbakterid Grampositiivsed pulkbakterid Tekst 115 JAH 2921 A-2921 2179 MB 21 Mikroskoopia (Gram); Mikroskoopia Leishman-Giemsa ja Gram paneel a10-27; a10-898 Gramnegatiivsed pulkbakterid a10-57 JAH EI EI XXX-Gramnegatiivsed pulkbakterid Gramnegatiivsed pulkbakterid Gramnegatiivsed pulkbakterid Tekst 116 JAH 2922 A-2922 2167 MB 21 Mikroskoopia (akridiinoranz); Mikroskoopia (Leishman-Giemsa) a10-24; a10-29 Pulkbakterid a10-50 JAH EI EI XXX-Pulkbakterid Pulkbakterid Pulkbakterid Tekst 117 JAH 2924 A-2924 2168 MB 21 Mikroskoopia (akridiinoranz); Mikroskoopia (Leishman-Giemsa) a10-24; a10-29 Kokid a10-51 JAH EI EI XXX-Kokid Kokid Kokid Tekst 118 JAH 2923 A-2923 2161 MB 21 Mikroskoopia (akridiinoranz) a10-24 Kokid ahelates a10-339 JAH EI EI XXX-Kokid ahelates Kokid ahelates Kokid ahelates Tekst 121 JAH 4465 A-4465 2165 MB 21 Mikroskoopia (akridiinoranz); Mikroskoopia (Gram); Mikroskoopia (Leishman-Giemsa); Mikroskoopia Leishman-Giemsa ja Gram paneel a10-24; a10-27; a10-29; a10-898 Pärmirakud a10-48 JAH EI EI XXX-Pärmirakud Pärmirakud Pärmirakud Tekst 140 JAH 2929 74759-2 Yeast PrThr Pt XXX Ord Gram stain MICRO Yeast [Presence] in Unspecified specimen by Gram stain Yeast XXX Ql Gram Stn 1 Both 13,2114 2166 MB 21 Mikroskoopia (akridiinoranz); Mikroskoopia (Gram); Mikroskoopia (Leishman-Giemsa); Mikroskoopia Leishman-Giemsa ja Gram paneel a10-24; a10-27; a10-29; a10-898 Seeneniidid a10-49 JAH EI EI XXX-Seeneniidid Seeneniidid Seeneniidid Tekst 143 JAH 2930 A-2930 2205 MB 21 Eosed a10-77 JAH EI EI XXX-Eosed Eosed Eosed Tekst 145 JAH 2931 A-2931 2187 MB 21 Mikroskoopia Leishman-Giemsa ja Gram paneel a10-898 Nugenti kriteerium a10-583 JAH EI EI XXX-Nugent criteria Nugenti kriteerium Nugenti kriteerium Tekst 152 JAH 3266 A-3266 2155 MB 21 Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) a10-26 JAH JAH EI St-Parasites-m panel (formalin-aether) Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter, paneel) Paneel 160 JAH 4548 L-4548 2190 MB 21 Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) a10-26 Ussnugiliste munad roojas a10-60 JAH EI EI St-Ussnugiliste munad-m Ussnugiliste munad roojas Ussnugiliste munade mikroskoopia roojas Tekst 164 JAH 2936 10704-5 Ova & parasites identified Prid Pt Stool Nom Microscopy.light 659 MICRO Ova and parasites identified in Stool by Light microscopy O+P Stl Micro 1 Both 17,9876 2191 MB 21 Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) a10-26 Algloomade tsüstid roojas a10-61 JAH EI EI St-Algloomade tsüstid-m Algloomade tsüstid roojas Algloomade tsüstide mikroskoopia roojas (formaliineeter) Tekst 165 JAH 2937 38401-6 Protozoa identified Prid Pt XXX Nom MICRO Protozoa identified in Unspecified specimen Protozoa XXX 1 Both 21,9845 2192 MB 21 Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) a10-26 Enterobius vermicularis a10-62 JAH EI EI St-E vermicularis-m Enterobius vermicularis Enterobius vermicularis mikroskoopia roojas (formaliineeter) Tekst 166 JAH 3248 6676-1 Enterobius vermicularis PrThr Pt Anal Ord Pinworm examination MICRO Enterobius vermicularis [Presence] in Anal by Pinworm exam E vermicularis Anal Ql Pinworm Exam 1 Both 25,2303 2152 MB 21 Enterobius vermicularis munade mikroskoopia a10-18 JAH JAH EI XXX-E vermicularis-m Enterobius vermicularis munade mikroskoopia Enterobius vermicularis munade mikroskoopia täpsustamata materjalis Tekst 167 JAH 1498 675-9 Enterobius vermicularis Prid Pt XXX Nom Pinworm examination MICRO Enterobius vermicularis [Identifier] in Unspecified specimen by Pinworm exam E vermicularis XXX Pinworm Exam 1 Both 2201 MB 21 Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) a10-26 Ancylostoma duodenale/Necator americanus a10-71 JAH EI EI St-A duodenale/N americanus-m Ancylostoma duodenale/Necator americanus Ancylostoma duodenale/Necator americanus mikroskoopia roojast (formaliineeter) Tekst 171 JAH 3261 A-3261 2195 MB 21 Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) a10-26 Ascaris lumbricoides a10-65 JAH EI EI St-A lumbricoides-m Ascaris lumbricoides Ascaris lumbricoides mikroskoopia roojast (formaliineeter) Tekst 172 JAH 3251 A-3251 2193 MB 21 Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) a10-26 Blastocystis hominis a10-63 JAH EI EI St-B hominis-m Blastocystis hominis Blastocystis hominis mikroskoopia roojast (formaliineeter) Tekst 173 JAH 3264 A-3264 2204 MB 21 Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) a10-26 Schistosoma sp. a10-74 JAH EI EI St-Schistosoma sp.-m Schistosoma sp. Schistosoma sp. mikroskoopia roojas (formaliineeter) Tekst 175 JAH 3260 10715-1 Schistosoma sp identified Prid Pt Urine sed Nom Microscopy.light MICRO Schistosoma sp identified in Urine sediment by Light microscopy Schistosoma UrnS Micro 1 Both 12,8164 2200 MB 21 Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) a10-26 Taenia solium a10-70 JAH EI EI St-T solium-m Taenia solium Taenia solium mikroskoopia roojast (formaliineeter) Tekst 180 JAH 3262 A-3262 2199 MB 21 Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) a10-26 Taenia saginata a10-69 JAH EI EI St-T saginata-m Taenia saginata Taenia saginata mikroskoopia roojas (formaliineeter) Tekst 181 JAH 3263 A-3263 2202 MB 21 Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) a10-26 Trichuris trichiura a10-72 JAH EI EI St-T trichiura-m Trichuris trichiura Trichuris trichiura mikroskoopia roojas (formaliineeter) Tekst 182 JAH 3259 A-3259 2194 MB 21 Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) a10-26 Diphyllobothrium latum a10-64 JAH EI EI St-D latum-m Diphyllobothrium latum Diphyllobothrium latum mikroskoopia roojast (formaliineeter) Tekst 183 JAH 3265 A-3265 2197 MB 21 Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) a10-26 Entamoeba histolytica a10-67 JAH EI EI St-E histolytica-m Entamoeba histolytica Entamoeba histolytica mikroskoopia roojast (formaliineeter) Tekst 184 JAH 3249 14125-9 Entamoeba histolytica PrThr Pt Stool Ord Trichrome stain MICRO Entamoeba histolytica [Presence] in Stool by Trichrome stain E histolyt Stl Ql Tri Stn 1 Both 18,5411 2198 MB 21 Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) a10-26 Entamoeba sp. a10-68 JAH EI EI St-Entamoeba sp.-m Entamoeba sp. Entamoeba sp. mikroskoopia roojast (formaliineeter) Tekst 185 JAH 3250 A-3250 2196 MB 21 Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) a10-26 Giardia lamblia a10-66 JAH EI EI St-G lamblia-m Giardia lamblia Giardia lamblia mikroskoopia roojast (formaliineeter) Tekst 191 JAH 3252 A-3252 2203 MB 21 Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) a10-26 Strongyloides stercoralis a10-73 JAH EI EI St-S stercoralis-m Strongyloides stercoralis Strongyloides stercoralis mikroskoopia roojas (formaliineeter) Tekst 195 JAH 3258 A-3258 2172 MB 21 Mikroskoopia (akridiinoranz); Mikroskoopia (Gram) a10-24; a10-27 Mikroobide leid a10-52 JAH EI EI XXX-Mikroobide leid Mikroobide leid Mikroobide leid Tekst 198 JAH 2935 A-2935 2175 MB 21 Mikroskoopia (akridiinoranz); Mikroskoopia (Gram); Mikroskoopia (Leishman-Giemsa); Mikroskoopia Leishman-Giemsa ja Gram paneel a10-24; a10-27; a10-29; a10-898 Mikroskoopia leid a10-55 JAH EI EI XXX-Mikroskoopia leid Mikroskoopia leid Mikroskoopia leid Tekst 199 JAH 3253 A-3253 2214 ST 24 Peitveri roojas (Hb) a2101 JAH JAH EI St-Hb Peitveri roojas (Hb) Peitveri roojas (hemoglobiin) Tekst 4 JAH 854 29771-3 Hemoglobin.gastrointestinal ACnc Pt Stool Ord Imm CHEM Hemoglobin.gastrointestinal [Presence] in Stool by Immunologic method Occult Bld Stl Ql Imm 1 Both 2215 ST 24 Kalprotektiin roojas a520 JAH JAH EI St-Calpro Kalprotektiin roojas Kalprotektiin roojas QN ug/g ug/g 9 JAH 863 38445-3 Calprotectin MCnt Pt Stool Qn ug/g ug/g CHEM Calprotectin [Mass/mass] in Stool Calprotectin Stl-mCnt 1 Both 2403 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku erikaal a4285 JAH EI EI PrtF-SG Kõhuõõnevedeliku erikaal Kõhuõõnevedeliku erikaal Tekst 12 JAH 864 14348-7 Specific gravity Rden Pt Periton fld Qn Refractometry CHEM Specific gravity of Peritoneal fluid by Refractometry Sp Gr Prt Refractometry 1 Both 1878 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütogramm analüsaatoril a1276 JAH JAH EI PrtF-Diff-a Kõhuõõnevedeliku tsütogramm analüsaatoril Kõhuõõnevedeliku tsütogramm analüsaatoril Paneel " " 15 JAH 874 34558-7 Cell count panel - Pt Periton fld Qn 2 PANEL.HEM/BC Cell count panel - Peritoneal fluid Cell Cnt Pnl Prt 1 Order 8,7811 1901 BoF 25 Albumiin kõhuõõnevedelikus a8263 JAH JAH EI PrtF-Alb Albumiin kõhuõõnevedelikus Albumiin kõhuõõnevedelikus QN g/L g/L 35 JAH 1848 1749-1 Albumin MCnc Pt Periton fld Qn g/L g/L CHEM Albumin [Mass/volume] in Peritoneal fluid Albumin Prt-mCnc 1 Both 2407 BoF 25 Seerumi/plasma ja kõhuõõnevedeliku albumiini gradient a10478 JAH JAH EI PrtF-SAAG Seerumi/plasma ja kõhuõõnevedeliku albumiini gradient Seerumi/plasma ja kõhuõõnevedeliku albumiini gradient QN g/L g/L 36 JAH 1847 63549-0 Albumin.periton fld-Albumin.serum MCncDiff Pt Periton fld+Ser/Plas Qn g/dL g/dL CHEM Albumin.periton fld-Albumin.serum [Mass concentration difference] in Periton fld+Ser/Plas Albumin.periton fld-Albumin.serum-MDiff 1 Both 11,4393 1891 BoF 25 Amülaas kõhuõõnevedelikus a4274 JAH JAH EI PrtF-Amyl Amülaas kõhuõõnevedelikus Amülaas kõhuõõnevedelikus QN U/L U/L 37 JAH 1083 1797-0 Amylase CCnc Pt Periton fld Qn U/L CHEM Amylase [Enzymatic activity/volume] in Peritoneal fluid Amylase Prt- unknown Both 1889 BoF 25 Glükoos kõhuõõnevedelikus a4260 JAH JAH EI PrtF-Gluc Glükoos kõhuõõnevedelikus Glükoos kõhuõõnevedelikus QN mmol/L "mmol/L " 41 JAH 1084 14748-8 Glucose SCnc Pt Periton fld Qn mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Peritoneal fluid Glucose Prt-sCnc unknown Both 2404 BoF 25 Kolesterool kõhuõõnevedelikus a4270 JAH JAH EI PrtF-Chol Kolesterool kõhuõõnevedelikus Kolesterool kõhuõõnevedelikus QN mmol/L mmol/L 43 JAH 1085 54371-0 Cholesterol SCnc Pt Periton fld Qn mmol/L CHEM Cholesterol [Moles/volume] in Peritoneal fluid Cholest Prt- unknown Both 1892 BoF 25 Kreatiniin kõhuõõnevedelikus a4276 JAH JAH EI PrtF-Crea Kreatiniin kõhuõõnevedelikus Kreatiniin kõhuõõnevedelikus QN umol/L umol/L 45 JAH 1086 39474-2 Creatinine SCnc Pt Periton fld Qn umol/L CHEM Creatinine [Moles/volume] in Peritoneal fluid Creat Prt-sCnc unknown Both 2408 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku- ja seerumi/plasma kreatiniini suhe a4280 JAH JAH EI PrtF-Crea/S,P-Crea Kõhuõõnevedeliku- ja seerumi/plasma kreatiniini suhe Kõhuõõnevedeliku- ja seerumi/plasma kreatiniini suhe QN 46 JAH 1087 70266-2 Creatinine.periton fld/Creatinine.serum RelSCnc Pt Periton fld+Ser/Plas Qn CHEM Creatinine in peritoneal fld/Creatinine.serum Creatinine.prt fld/ser 1 Both 11,4729 2405 BoF 25 LDH kõhuõõnevedelikus a1863 JAH JAH EI PrtF-LDH LDH kõhuõõnevedelikus Laktaadi dehüdrogenaas kõhuõõnevedelikus QN U/L "U/L " 48 JAH 6070 68387-0 Lactate dehydrogenase CCnc Pt Periton fld Qn Reaction: lactate to pyruvate U/L arb U/L CHEM Lactate dehydrogenase [Enzymatic activity/volume] in Peritoneal fluid by Lactate to pyruvate reaction LDH Prt L to P-cCnc 1 Both 2409 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku ja seerumi/plasma LDH suhe a4268 JAH JAH EI PrtF-LDH/S,P-LDH Kõhuõõnevedeliku ja seerumi/plasma LDH suhe Kõhuõõnevedeliku ja seerumi/plasma laktaadi dehüdrogenaasi suhe QN 49 JAH 1088 53934-6 Lactate dehydrogenase.periton fld/Lactate dehydrogenase.serum RelCCnc Pt Periton fld+Ser/Plas Qn CHEM Lactate dehydrogenase.periton fld/Lactate dehydrogenase.serum in Periton fld+Ser/Plas LDH Prt/S unknown Observation 2406 BoF 25 Triglütseriidid kõhuõõnevedelikus a4272 JAH JAH EI PrtF-Trigl Triglütseriidid kõhuõõnevedelikus Triglütseriidid kõhuõõnevedelikus QN mmol/L mmol/L 51 JAH 1092 66769-1 Triglyceride SCnc Pt Periton fld Qn mmol/L mmol/L CHEM Triglyceride [Moles/volume] in Peritoneal fluid Trigl Prt-sCnc 1 Both 11,4393 1890 BoF 25 Valk kõhuõõnevedelikus a4262 JAH JAH EI PrtF-Prot Valk kõhuõõnevedelikus Valk kõhuõõnevedelikus QN g/L g/L 53 JAH 1093 2883-7 Protein MCnc Pt Periton fld Qn g/L CHEM Protein [Mass/volume] in Peritoneal fluid Prot Prt-mCnc unknown Both 2410 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku ja seerumi/plasma valgu suhe a4264 JAH JAH EI PrtF-Prot/S,P-Prot Kõhuõõnevedeliku ja seerumi/plasma valgu suhe Kõhuõõnevedeliku ja seerumi/plasma valgu suhe QN 54 JAH 1094 70267-0 Protein.periton fld/Protein.serum RelMCnc Pt Periton fld+Ser/Plas Qn CHEM Protein in peritoneal fld/Protein.serum Protein.prt fld/SerPl 1 Both 11,4729 1882 BoF 25 Peritoneaaldialüüsivedeliku tsütogramm analüsaatoril a1525 JAH JAH EI pDiaF-Diff-a Peritoneaaldialüüsivedeliku tsütogramm analüsaatoril Peritoneaaldialüüsivedeliku tsütogramm analüsaatoril Paneel " " 62 JAH 3952 60587-3 Cell count & Differential panel - Pt Dial fld prt Qn 1 PANEL.HEM/BC Cell count and Differential panel - Peritoneal dialysis fluid Cell Cnt + Diff Pnl DiafP 1 Order 12,0441 2396 BoF 25 Pleuravedeliku erikaal a2381 JAH EI EI PlrF-SG Pleuravedeliku erikaal Pleuravedeliku erikaal Tekst 79 JAH 889 14349-5 Specific gravity Rden Pt Plr fld Qn Refractometry CHEM Specific gravity of Pleural fluid by Refractometry Sp Gr Plr Refractometry 1 Both 2397 BoF 25 pH pleuravedelikust a5146 JAH JAH EI PlrF-pH pH pleuravedelikust pH pleuravedelikust QN 80 JAH 1104 2750-8 pH LsCnc Pt Plr fld Qn [pH] CHEM pH of Pleural fluid pH Plr unknown Both 1880 BoF 25 Pleuravedeliku tsütogramm analüsaatoril a1279 JAH JAH EI PlrF-Diff-a Pleuravedeliku tsütogramm analüsaatoril Pleuravedeliku tsütogramm analüsaatoril Paneel " " 82 JAH 899 34561-1 Cell count panel - Pt Plr fld Qn 2 PANEL.HEM/BC Cell count panel - Pleural fluid Cell Cnt Pnl Plr 1 Order 8,7811 1900 BoF 25 Albumiin pleuravedelikus a8260 JAH JAH EI PlrF-Alb Albumiin pleuravedelikus Albumiin pleuravedelikus QN g/L g/L 100 JAH 1858 1748-3 Albumin MCnc Pt Plr fld Qn g/L g/L CHEM Albumin [Mass/volume] in Pleural fluid Albumin Plr-mCnc 1 Both 2398 BoF 25 Seerumi/plasma ja pleuravedeliku albumiini gradient a10480 JAH JAH EI PlrF-SEAG Seerumi/plasma ja pleuravedeliku albumiini gradient Seerumi/plasma ja pleuravedeliku albumiini gradient QN g/L g/L 101 JAH 1857 72647-1 Albumin.serum-albumin.plr fld MCncDiff Pt Ser/Plas+Plr fld Qn g/L g/L CHEM Albumin in serum - albumin in pleural fluid [Mass concentration difference] Albumin ser-plr fld-MDiff 1 Both 35,7075 1895 BoF 25 Amülaas pleuravedelikus a5149 JAH JAH EI PlrF-Amyl Amülaas pleuravedelikus Amülaas pleuravedelikus QN U/L U/L 102 JAH 1096 1796-2 Amylase CCnc Pt Plr fld Qn U/L CHEM Amylase [Enzymatic activity/volume] in Pleural fluid Amylase Plr- unknown Both 1893 BoF 25 Glükoos pleuravedelikus a5147 JAH JAH EI PlrF-Gluc Glükoos pleuravedelikus Glükoos pleuravedelikus QN mmol/L mmol/L 107 JAH 1097 14747-0 Glucose SCnc Pt Plr fld Qn mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Pleural fluid Glucose Plr-sCnc unknown Both 2399 BoF 25 Seerumi/plasma ja pleuravedeliku glükoosi gradient a10482 JAH JAH EI PlrF-SEGG Seerumi/plasma ja pleuravedeliku glükoosi gradient Seerumi/plasma ja pleuravedeliku glükoosi gradient QN mmol/L mmol/L 108 JAH 1856 72651-3 Glucose.serum-glucose.plr fld SCncDiff Pt Ser/Plas+Plr fld Qn mmol/L mmol/L CHEM Glucose in serum - glucose in pleural fluid [Molar concentration difference] Glucose ser - plr fld-Sdiff 1 Both 11,4838 1894 BoF 25 Kolesterool pleuravedelikus a5148 JAH JAH EI PlrF-Chol Kolesterool pleuravedelikus Kolesterool pleuravedelikus QN mmol/L mmol/L 109 JAH 1098 39468-4 Cholesterol SCnc Pt Plr fld Qn mmol/L CHEM Cholesterol [Moles/volume] in Pleural fluid Cholest Plr-sCnc unknown Both 1888 BoF 25 Kreatiniin pleuravedelikus a3356 JAH JAH EI PlrF-Crea Kreatiniin pleuravedelikus Kreatiniin pleuravedelikus QN umol/L umol/L 111 JAH 1099 54375-1 Creatinine SCnc Pt Plr fld Qn umol/L CHEM Creatinine [Moles/volume] in Pleural fluid Creat Plr-sCnc unknown Both 2400 BoF 25 Pleuravedeliku ja seerumi/plasma kreatiniini suhe a3359 JAH JAH EI PlrF-Crea/S,P-Crea Pleuravedeliku ja seerumi/plasma kreatiniini suhe Pleuravedeliku ja seerumi/plasma kreatiniini suhe QN 112 JAH 1100 70264-7 Creatinine.plr fld/Creatinine.serum RelSCnc Pt Ser/Plas+Plr fld Qn CHEM Creatinine in pleural fld/Creatinine.serum Creatinine.plr fld/ser 1 Both 11,4729 1883 BoF 25 LDH pleuravedelikus a1865 JAH JAH EI PlrF-LDH LDH pleuravedelikus Laktaadi dehüdrogenaas pleuravedelikus QN U/L "U/L " 114 JAH 6071 60022-1 Lactate dehydrogenase CCnc Pt Plr fld Qn Reaction: lactate to pyruvate U/L arb U/L CHEM Lactate dehydrogenase [Enzymatic activity/volume] in Pleural fluid by Lactate to pyruvate reaction LDH Plr L to P-cCnc 1 Both 2401 BoF 25 Pleuravedeliku ja seerumi/plasma LDH suhe a93 JAH JAH EI PlrF-LDH/S,P-LDH Pleuravedeliku ja seerumi/plasma LDH suhe Pleuravedeliku ja seerumi/plasma laktaadi dehüdrogenaasi suhe QN 115 JAH 1101 49930-1 Lactate dehydrogenase.plr/Lactate dehydrogenase.serum RelCCnc Pt Ser/Plas+Plr fld Qn CHEM Lactate dehydrogenase.pleural fluid/Lactate dehydrogenase.serum LDH Plr/SerPl unknown Observation 1875 BoF 25 Laktaat pleuravedelikus a1122 JAH JAH EI PlrF-Lac Laktaat pleuravedelikus Laktaat pleuravedelikus QN mmol/L mmol/L 116 JAH 1103 2522-1 Lactate SCnc Pt Plr fld Qn CHEM Lactate [Moles/volume] in Pleural fluid Lactate Plr-sCnc unknown Both 1876 BoF 25 Triglütseriidid pleuravedelikus a1123 JAH JAH EI PlrF-Trigl Triglütseriidid pleuravedelikus Triglütseriidid pleuravedelikus QN mmol/L mmol/L 117 JAH 1105 39801-6 Triglyceride SCnc Pt Plr fld Qn mmol/L CHEM Triglyceride [Moles/volume] in Pleural fluid Trigl Plr-sCnc unknown Both 1881 BoF 25 Valk pleuravedelikus a137 JAH JAH EI PlrF-Prot Valk pleuravedelikus Valk pleuravedelikus QN g/L g/L 119 JAH 1106 2882-9 Protein MCnc Pt Plr fld Qn g/L CHEM Protein [Mass/volume] in Pleural fluid Prot Plr-mC unknown Both 2402 BoF 25 Pleuravedeliku ja seerumi/plasma valgu suhe a138 JAH JAH EI PlrF-Prot/S,P-Prot Pleuravedeliku ja seerumi/plasma valgu suhe Pleuravedeliku ja seerumi/plasma valgu suhe QN 120 JAH 1107 49929-3 Protein.plr/Protein.serum RelMCnc Pt Ser/Plas+Plr fld Qn CHEM Protein.pleural fluid/Protein.serum Protein Plr/SerPl unknown Observation 1879 BoF 25 Liigesevedeliku tsütogramm analüsaatoril a1278 JAH JAH EI SynF-Diff-a Liigesevedeliku tsütogramm analüsaatoril Liigesevedeliku tsütogramm analüsaatoril Paneel " " 170 JAH 954 34559-5 Cell count panel - Pt Synv fld Qn 8 PANEL.HEM/BC Cell count panel - Synovial fluid Cell Cnt Pnl Snv 1 Order 8,7811 1884 BoF 25 Liikvori tsütogramm analüsaatoril a6284 Värvus a2329 JAH EI EI XXX-Color Värvus Täpsustamata kehavedeliku värvus Tekst " " 207 JAH 972 6824-7 Color Type Pt Body fld Nom 0,01% SPEC Color of Body fluid Color Fld 1 Observation 1885 BoF 25 Liikvori tsütogramm analüsaatoril a6284 Läbipaistvus a2330 JAH EI EI XXX-Appearance Läbipaistvus Täpsustamata kehavedeliku läbipaistvus Tekst " " 208 JAH 973 9335-1 Appearance Aper Pt Body fld Nom 0,01% SPEC Appearance of Body fluid Appearance Fld 1 Observation 1886 BoF 25 Liikvori tsütogramm analüsaatoril a6284 Erütrotsüüdid a2333 JAH JAH EI XXX-RBC Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid täpsustamata kehavedelikus QN E6/L E6/L 211 JAH 971 6741-3 Erythrocytes NCnc Pt Body fld Qn Manual count 0,01% HEM/BC Erythrocytes [#/volume] in Body fluid by Manual count RBC # Fld Manual 1 Observation 1887 BoF 25 Liikvori tsütogramm analüsaatoril a6284 Leukotsüüdid a2335 JAH JAH EI XXX-WBC Leukotsüüdid Leukotsüüdid täpsustamata kehavedelikus QN E6/L E6/L 212 JAH 976 6743-9 Leukocytes NCnc Pt Body fld Qn Manual count 10*6/L 10^6/L HEM/BC Leukocytes [#/volume] in Body fluid by Manual count WBC # Fld Manual 1 Observation 1898 BoF 25 Liikvori tsütogramm analüsaatoril a6284 MN% a6282 JAH EI EI XXX-MN% MN% Mononukleaarsete leukotsüütide suhtarv täpsustamata kehavedelikus QN % % 214 JAH 4129 26493-7 Mononuclear cells/100 leukocytes NFr Pt Body fld Qn % % 5 HEM/BC Mononuclear cells/100 leukocytes in Body fluid Mononuc Cells/leuk NFr Fld 1 Observation 14,7945 1899 BoF 25 Liikvori tsütogramm analüsaatoril a6284 MN a6283 JAH EI EI XXX-MN# MN Mononukleaarsete leukotsüütide arv täpsustamata kehavedelikus QN E6/L E6/L 215 JAH 4126 26490-3 Mononuclear cells NCnc Pt Body fld Qn 10*3/uL 10*3/uL HEM/BC Mononuclear cells [#/volume] in Body fluid Mononuc Cells # Fld 1 Observation 14,7945 1896 BoF 25 Liikvori tsütogramm analüsaatoril a6284 PMN% a6277 JAH EI EI XXX-PMN% PMN% Polümorfonukleaarsete leukotsüütide suhtarv täpsustamata kehavedelikus QN % % 216 JAH 4128 26518-1 Polymorphonuclear cells/100 leukocytes NFr Pt Body fld Qn % % 41 HEM/BC Polymorphonuclear cells/100 leukocytes in Body fluid Polys/leuk NFr Fld 1 Observation 14,3766 1897 BoF 25 Liikvori tsütogramm analüsaatoril a6284 PMN a6281 JAH EI EI XXX-PMN# PMN Polümorfonukleaarsete leukotsüütide arv täpsustamata kehavedelikus QN E6/L E6/L 217 JAH 4125 35002-5 Polymorphonuclear cells NCnc Pt Body fld Qn 10*3/uL 10*3/uL 13 HEM/BC Polymorphonuclear cells [#/volume] in Body fluid Polys # Fld 1 Observation 14,3766 1877 BoF 25 Liikvori tsütogramm analüsaatoril a6284 TC a1275 JAH EI EI XXX-TC# TC Rakkude koguarv täpsustamata materjalis QN E6/L "E6/L " 218 JAH 5502 38256-4 Cells counted.total Num Pt Body fld Qn {#} "#" HEM/BC Cells Counted Total [#] in Body fluid Total Cells Counted Fld 1 Observation