id labor Valdkond VK sort Paneel P kood Analüüsi nimetus A kood Kehtiv Kehtiv lõpp Tellitav Vahendatav T lühend Kasutatav nimetus T Nimetus Vastuskood T Ühik Labor ühik Seade Diagnostikumi_tootja Sort Risttabel id algandmed Loinc # Component Property Time Aspects System Scale Method Ex UCUM Units Ex Units %99+ Common Tests Class Long Common Name Short Name Type Order/Obs Doc/Section Ext 1 HE 1 Hemogramm kolmeosalise leukogrammiga JAH JAH EI B-CBC-3Diff Hemogramm 3-osalise leukogrammiga Hemogramm kolmeosalise leukogrammiga Paneel Sysmex 300XP 3 EI/Paneel 2124 L-2124 2 HE 1 Leukotsüüdid JAH JAH EI B-WBC WBC Leukotsüüdid QN E9/L 10*3/uL Sysmex XP300 10 JAH/Võrreld 2 6690-2 Leukocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Leukocytes [#/volume] in Blood by Automated count WBC # Bld Auto 1 Observation 3 HE 1 Erütrotsüüdid JAH JAH EI B-RBC RBC Erütrotsüüdid QN E12/L 10*6/uL Sysmex XP300 11 JAH/Võrreld 3 789-8 Erythrocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*6/uL 10^12/L;million/mm3 2,22% HEM/BC Erythrocytes [#/volume] in Blood by Automated count RBC # Bld Auto 1 Observation 4 HE 1 Hemoglobiin JAH JAH EI B-Hb Hb Hemoglobiin QN g/L g/dL Sysmex XP300 12 JAH/Võrreld 4 718-7 Hemoglobin MCnc Pt Bld Qn g/dL 2,32% HEM/BC Hemoglobin [Mass/volume] in Blood Hgb Bld-mCnc 1 Both 5 HE 1 Hematokrit JAH JAH EI B-Hct Hct Hematokrit QN % % Sysmex XP300 13 JAH/Võrreld 5 4544-3 Hematocrit VFr Pt Bld Qn Automated count % HEM/BC Hematocrit [Volume Fraction] of Blood by Automated count Hct VFr Bld Auto 1 Both 6 HE 1 Erütrotsüütide keskmine maht JAH JAH EI B-MCV MCV Erütrotsüütide keskmine maht QN fL fL Sysmex XP300 14 JAH/Võrreld 6 787-2 Erythrocyte mean corpuscular volume EntVol Pt RBC Qn Automated count fL fL HEM/BC Erythrocyte mean corpuscular volume [Entitic volume] by Automated count MCV RBC Auto 1 Observation 7 HE 1 Keskmine hemoglobiin erütrotsüüdis JAH JAH EI B-MCH MCH Keskmine hemoglobiin erütrotsüüdis QN pg pg Sysmex XP300 15 JAH/Võrreld 7 785-6 Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin EntMass Pt RBC Qn Automated count pg pg 2,22% HEM/BC Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin [Entitic mass] by Automated count MCH RBC Qn Auto 1 Observation 8 HE 1 Keskmine hemoglobiini kontsentratsioon erütrotsüüdis JAH JAH EI B-MCHC MCHC Keskmine hemoglobiini kontsentratsioon erütrotsüüdis QN g/L g/dL Sysmex XP300 16 JAH/Võrreld 8 786-4 Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin concentration MCnc Pt RBC Qn Automated count g/dL 2,22% HEM/BC Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin concentration [Mass/volume] by Automated count MCHC RBC Auto-mCnc 1 Observation 9 HE 1 Trombotsüüdid JAH JAH EI B-Plt Plt Trombotsüüdid QN E9/L 10*3/uL Sysmex XP300 19 JAH/Võrreld 11 777-3 Platelets NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Platelets [#/volume] in Blood by Automated count Platelet # Bld Auto 1 Observation 11 HE 1 Lümfotsüütide suhtarv JAH JAH EI B-Lymph% Lymph% Lümfotsüütide suhtarv QN % % Sysmex XP300 23 JAH/Võrreld 26 736-9 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Blood by Automated count Lymphocytes NFr Bld Auto 1 Observation 12 HE 1 Keskmise suurusega leukotsüütide suhtarv JAH JAH EI B-Mxd% Mxd% Keskmise suurusega leukotsüütide suhtarv QN % % Sysmex XP300 25 JAH/Võrreld 2111 32155-4 Basophils+Eosinophils+Monocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Basophils+Eosinophils+Monocytes/100 leukocytes in Blood by Automated count Baso+Eos+Monos NFr Bld Auto 1 Observation 11,4729 10 HE 1 Neutrofiilide suhtarv JAH JAH EI B-Neut% Neut% Neutrofiilide suhtarv QN % % Sysmex XP300 26 JAH/Võrreld 27 770-8 Neutrophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % 1,03% HEM/BC Neutrophils/100 leukocytes in Blood by Automated count Neutrophils NFr Bld Auto 1 Observation 14 HE 1 Lümfotsüütide arv JAH JAH EI B-Lymph# Lymph Lümfotsüütide arv QN E9/L 10*3/uL Sysmex XP300 32 JAH/Võrreld 31 731-0 Lymphocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 0,28% HEM/BC Lymphocytes [#/volume] in Blood by Automated count Lymphocytes # Bld Auto 1 Observation 15 HE 1 Keskmise suurusega leukotsüütide arv JAH JAH EI B-Mxd# Mxd Keskmise suurusega leukotsüütide arv QN E9/L 10*3/uL Sysmex XP300 34 JAH/Võrreld 2110 32154-7 Basophils+Eosinophils+Monocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10*9/L HEM/BC Basophils+Eosinophils+Monocytes [#/volume] in Blood by Automated count Baso+Eos+Monos # Bld Auto 1 Observation 11,4729 13 HE 1 Neutrofiilide arv JAH JAH EI B-Neut# Neut Neutrofiilide arv QN E9/L 10*3/uL Sysmex XP300 35 JAH/Võrreld 32 751-8 Neutrophils NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Neutrophils [#/volume] in Blood by Automated count Neutrophils # Bld Auto 1 Observation 16 HE 1 Erütrotsüütide settekiirus mm/h JAH JAH EI B-ESR Settekiirus Erütrotsüütide settekiirus QN mm/h mm/h 146 JAH/Võrreld 106 4537-7 Erythrocyte sedimentation rate Vel Pt Bld Qn Westergren mm/h mm/hr 0,03% HEM/BC Erythrocyte sedimentation rate by Westergren method ESR Bld Qn Westrgrn 1 Both 17 KE 5 C-reaktiivne valk seerumis/plasmas JAH JAH EI S,P-CRP CRP C-reaktiivne valk seerumis/plasmas QN mg/L mg/l 1 JAH/Võrreld 232 1988-5 C reactive protein MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0344% CHEM C reactive protein [Mass/volume] in Serum or Plasma CRP SerPl-mCnc 1 Both 18 KE 5 Glükoos veres (POCT) JAH JAH EI B-Gluc POCT Glükoos veres (POCT) Glükoos veres (POCT) QN mmol/L umol/L 17 JAH/Võrreld 3693 72516-8 Glucose SCnc Pt Bld Qn Test strip.automated umol/L umol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Blood by Automated test strip Glucose Bld Strip.auto-sCnc 1 Both 91 IHE 7 AB0-veregrupp (kontrolluuring) JAH JAH JAH B-ABO ctrl ABO (kontrolluuring) ABO-veregrupp (kontrolluuring) ABO 9 JAH 169 883-9 ABO group Type Pt Bld Nom 219 BLDBK ABO group [Type] in Blood ABO Group Bld 1 Both 21,7859 19 U 8 Uriini ribaanalüüs JAH JAH EI U-Strip Uriini ribaanalüüs Uriini ribaanalüüs Paneel Urisys1100Roche 4 JAH 785 50556-0 Urinalysis dipstick panel - Pt Urine - Test strip.automated PANEL.UA Urinalysis dipstick panel in Urine by Automated test strip UA dipstick Pnl Ur Strip.auto 1 Order 20 U 8 Erikaal JAH JAH EI U-SG strip Erikaal Erikaal QN Urisys1100Roche 5 JAH/Võrreld 786 53326-5 Specific gravity Rden Pt Urine Qn Test strip.automated UA Specific gravity of Urine by Automated test strip Sp Gr Ur Strip.auto 1 Observation 21 U 8 pH JAH JAH EI U-pH strip pH pH QN Urisys1100Roche 6 JAH/Võrreld 787 50560-2 pH LsCnc Pt Urine Qn Test strip.automated [pH] pH UA pH of Urine by Automated test strip pH Ur Strip.auto 1 Observation 23 U 8 Leukotsüüdid JAH JAH EI U-WBC strip Leukotsüüdid Leukotsüüdid QN E6/L Leu/µl Urisys1100Roche 7 JAH/Võrreld 789 58805-3 Leukocytes NCnc Pt Urine Qn Test strip.automated /uL /uL UA Leukocytes [#/volume] in Urine by Automated test strip WBC # Ur Strip.auto 1 Both 17,589 22 U 8 Nitrit JAH JAH EI U-Nit strip Nitrit Nitrit Tekst pos/neg Urisys1100Roche 9 JAH/Võrreld 788 50558-6 Nitrite ACnc Pt Urine Ord Test strip.automated UA Nitrite [Presence] in Urine by Automated test strip Nitrite Ur Ql Strip.auto 1 Observation 24 U 8 Valk JAH JAH EI U-Prot strip Valk Valk QN g/L g/L Urisys1100Roche 10 JAH/Võrreld 790 50561-0 Protein MCnc Pt Urine Qn Test strip.automated mg/dL mg/dL UA Protein [Mass/volume] in Urine by Automated test strip Prot Ur Strip.auto-mCnc 1 Observation 17,589 25 U 8 Glükoos JAH JAH EI U-Gluc strip Glükoos Glükoos QN mmol/L mmol/l Urisys1100Roche 12 JAH/Võrreld 791 59156-0 Glucose SCnc Pt Urine Qn Test strip.automated mmol/L mmol/L UA Glucose [Moles/volume] in Urine by Automated test strip Glucose Ur Strip.auto-sCnc 1 Observation 17,589 26 U 8 Ketokehad JAH JAH EI U-Ket strip Ketokehad Ketokehad QN mmol/L mmol/l Urisys1100Roche 14 JAH/Võrreld 792 59158-6 Ketones SCnc Pt Urine Qn Test strip.automated mmol/L mmol/L UA Ketones [Moles/volume] in Urine by Automated test strip Ketones Ur Strip.auto-sCnc 1 Observation 17,589 28 U 8 Urobilinogeen JAH JAH EI U-Ubg strip Urobilinogeen Urobilinogeen QN umol/L µmol/l Urisys1100Roche 16 JAH/Võrreld 793 60025-4 Urobilinogen SCnc Pt Urine Qn Test strip.automated umol/L umol/L UA Urobilinogen [Moles/volume] in Urine by Automated test strip Urobilinogen Ur Strip.auto-sCnc 1 Both 27 U 8 Bilirubiin JAH JAH EI U-Bil strip Bilirubiin Bilirubiin QN umol/L µmol/l Urisys1100Roche 18 JAH/Võrreld 794 41016-7 Bilirubin SCnc Pt Urine Qn Test strip umol/L umol/L UA Bilirubin.total [Moles/volume] in Urine by Test strip Bilirub Ur Strip-sCnc 1 Both 17,589 29 U 8 Erütrotsüüdid JAH JAH EI U-RBC strip Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid QN E6/L ERY/µl Urisys1100Roche 20 JAH/Võrreld 795 57747-8 Erythrocytes NCnc Pt Urine Qn Test strip.automated /uL /uL UA Erythrocytes [#/volume] in Urine by Automated test strip RBC # Ur Strip.auto 1 Observation 17,589 33 U 8 Lameepiteelirakud JAH JAH EI U-SquaEC Fc Lameepiteeli rakud Lameepiteeli rakud QN E6/L Valgus mikroskoop 30 JAH/Võrreld 3563 51486-9 Epithelial cells.squamous NCnc Pt Urine Qn Automated count /uL /uL UA Epithelial cells.squamous [#/volume] in Urine by Automated count Squamous # Ur Auto 1 Observation 8,3091 41 U 8 Hüaliinsilindrid JAH JAH EI U-HyCAST Fc Hüaliinsilindrid Hüaliinsilindrid QN E6/L Valgus mikroskoop 31 JAH/Võrreld 3565 51484-4 Hyaline casts NCnc Pt Urine Qn Automated count /uL /uL UA Hyaline casts [#/volume] in Urine by Automated count Hyaline Casts # Ur Auto 1 Observation 8,3091 34 U 8 Bakterid JAH JAH EI U-BACT Fc Bakterid Bakterid QN E6/L Valgus mikroskoop 33 JAH/Võrreld 3559 51480-2 Bacteria NCnc Pt Urine Qn Automated count /uL /uL 1 UA Bacteria [#/volume] in Urine by Automated count Bacteria # Ur Auto 1 Observation 8,3091 35 U 8 Kristallid JAH JAH EI U-XTAL Fc Kristallid Kristallid QN E6/L Valgus mikroskoop 34 JAH/Võrreld 3561 51482-8 Crystals NCnc Pt Urine Qn Automated count /uL /uL UA Crystals [#/volume] in Urine by Automated count Crystals # Ur Auto 1 Observation 36 U 8 Pärmseened JAH JAH EI U-YLC Fc Pärmseened Pärmseened QN E6/L Valgus mikroskoop 35 JAH/Võrreld 3569 51481-0 Yeast NCnc Pt Urine Qn Automated count /uL /uL UA Yeast [#/volume] in Urine by Automated count Yeast # Ur Auto 1 Observation 8,3091 30 U 8 Uriini sademe mikroskoopia JAH JAH EI U-Sed-m panel Uriini sademe mikroskoopia Uriini sademe mikroskoopia Paneel Valgus mikroskoop 38 JAH 797 24356-8 Urinalysis complete panel - Pt Urine - PANEL.UA Urinalysis complete panel in Urine Urinalysis complete pnl Ur 1 Order 15,9935 31 U 8 Erütrotsüüdid JAH JAH EI U-Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid QN /hpf Valgus mikroskoop 41 JAH/Võrreld 798 13945-1 Erythrocytes Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,31% UA Erythrocytes [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field RBC #/area UrnS HPF 1 Observation 32 U 8 Düsmorfsed erütrotsüüdid JAH JAH EI U-Düsmorfsed erütrotsüüdid Düsmorfsed erütrotsüüdid Düsmorfsed erütrotsüüdid QN % Valgus mikroskoop 42 JAH/Võrreld 821 53967-6 Erythrocytes.dysmorphic/100 erythrocytes NFr Pt Urine sed Qn Microscopy.light UA Erythrocytes.dysmorphic/100 erythrocytes in Urine sediment by Light microscopy Dysmorphic RBC/100 RBC NFr UrnS Micro 1 Observation 37 U 8 Lümfotsüüdid JAH JAH EI U-Lümfotsüüdid Lümfotsüüdid Lümfotsüüdid QN /hpf Valgus mikroskoop 45 JAH/Võrreld 1688 72219-9 Lymphocytes Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF HEM/BC Lymphocytes [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Lymphocytes #/area UrnS HPF 1 Observation 11,4838 38 U 8 Neutrofiilid JAH JAH EI U-Neutrofiilid Neutrofiilid Neutrofiilid QN /hpf Valgus mikroskoop 46 JAH/Võrreld 1689 38996-5 Neutrophils ACnc Pt Urine Ord Microscopy.light 1522 UA Neutrophils [Presence] in Urine by Light microscopy Neutrophils Ur Ql Micro 1 Observation 10,694 39 U 8 Transitoorse epiteeli rakud JAH JAH EI U-Transitoorse epiteeli rakud Transitoorse epiteeli rakud Transitoorse epiteeli rakud QN /hpf Valgus mikroskoop 50 JAH/Võrreld 801 30089-7 Transitional cells Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,01% UA Transitional cells [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Trans Cells #/area UrnS HPF 1 Observation 40 U 8 Tubulaarepiteeli rakud JAH JAH EI U-Tubulaarepiteeli rakud Tubulaarepiteeli rakud Tubulaarepiteeli rakud QN /hpf Valgus mikroskoop 51 JAH/Võrreld 802 26052-1 Epithelial cells.renal Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,01% UA Epithelial cells.renal [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Renal Epi Cells #/area UrnS HPF 1 Observation 42 U 8 Granulaarsilindrid JAH JAH EI U-Granulaarsilindrid Granulaarsilindrid Granulaarsilindrid QN /hpf Valgus mikroskoop 58 JAH/Võrreld 806 46134-3 Granular casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Granular casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Gran Casts #/area UrnS HPF 1 Both 25,6387 43 U 8 Leukotsütaarsilindrid JAH JAH EI U-Leukotsütaarsilindrid Leukotsütaarsilindrid Leukotsütaarsilindrid QN /hpf Valgus mikroskoop 60 JAH/Võrreld 807 49103-5 Leukocyte casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA WBC casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field WBC Casts #/area UrnS HPF 1 Observation 17,4622 44 U 8 Erütrotsütaarsilindrid JAH JAH EI U-Erütrotsütaarsilindrid Erütrotsütaarsilindrid Erütrotsütaarsilindrid QN /hpf Valgus mikroskoop 62 JAH/Võrreld 808 51790-4 Erythrocyte casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA RBC casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field RBC Casts #/area UrnS HPF 1 Both 19,4395 45 U 8 Vahajad silindrid JAH JAH EI U-Vahajad silindrid Vahajad silindrid Vahajad silindrid QN /hpf Valgus mikroskoop 66 JAH/Võrreld 810 41223-9 Waxy casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Waxy casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Waxy Casts #/area UrnS HPF 1 Observation 25,6891 46 U 8 Bakteriaalsilindrid JAH JAH EI U-Bakteriaalsilindrid Bakteriaalsilindrid Bakteriaalsilindrid QN /hpf Valgus mikroskoop 68 JAH/Võrreld 1683 A-1683 47 U 8 Rasvsilindrid JAH JAH EI U-Rasvsilindrid Rasvsilindrid Rasvsilindrid QN /hpf Valgus mikroskoop 69 JAH/Võrreld 1684 67813-6 Fatty casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Fatty casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Fatty Casts #/area UrnS HPF 1 Observation 20,7621 48 U 8 Makrofaagid JAH JAH EI U-Makrofaagid Makrofaagid Makrofaagid QN /hpf Valgus mikroskoop 70 JAH/Võrreld 812 72220-7 Macrophages Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF HEM/BC Macrophages [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Macrophages #/area UrnS HPF 1 Observation 11,4838 49 U 8 Bakterid JAH JAH EI U-Bakterid Bakterid Bakterid Tekst Valgus mikroskoop 71 JAH 803 25145-4 Bacteria ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Bacteria [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Bacteria UrnS Ql Micro 1 Observation 50 U 8 Trichomonas vaginalis JAH JAH EI U-T vaginalis T vaginalis Trichomonas vaginalis Tekst Valgus mikroskoop 72 JAH 811 5813-1 Trichomonas vaginalis ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,00% UA Trichomonas vaginalis [Presence] in Urine sediment by Light microscopy T vaginalis UrnS Ql Micro 1 Observation 51 U 8 Pärmseened JAH JAH EI U-Pärmseened Pärmseened Pärmseened Tekst Valgus mikroskoop 73 JAH 1509 5822-2 Yeast Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" UA Yeast [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Yeast #/area UrnS HPF 1 Observation 52 U 8 Kristallid JAH JAH EI U-Kristallid Kristallid Kristallid Tekst Valgus mikroskoop 74 JAH 804 49755-2 Crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Crystals UrnS Ql Micro 1 Observation 53 U 8 Kusihappe kristallid JAH JAH EI U-Kusihappe kristallid Kusihappe kristallid Kusihappe kristallid Tekst Valgus mikroskoop 76 JAH 813 5817-2 Urate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,00% UA Urate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Urate Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 54 U 8 Ammooniumuraadi kristallid JAH JAH EI U-Ammooniumuraadi kristallid Ammooniumuraadi kristallid Ammooniumuraadi kristallid Tekst Valgus mikroskoop 77 JAH 814 5766-1 Ammonium urate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Ammonium urate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Amm Urate Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 55 U 8 Kaltsiumkarbonaadi kristallid JAH JAH EI U-Kaltsiumkarbonaadi kristallid Kaltsiumkarbonaadi kristallid Kaltsiumkarbonaadi kristallid Tekst Valgus mikroskoop 78 JAH 815 5773-7 Calcium carbonate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Calcium carbonate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Ca Carbonate Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 56 U 8 Kaltsiumoksalaadi kristallid JAH JAH EI U-Kaltsiumoksalaadi kristallid Kaltsiumoksalaadi kristallid Kaltsiumoksalaadi kristallid Tekst Valgus mikroskoop 79 JAH 816 5774-5 Calcium oxalate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,01% UA Calcium oxalate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy CaOx Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 57 U 8 Kaltsiumfosfaadi kristallid JAH JAH EI U-Kaltsiumfosfaadi kristallid Kaltsiumfosfaadi kristallid Kaltsiumfosfaadi kristallid Tekst Valgus mikroskoop 80 JAH 817 5775-2 Calcium phosphate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Calcium phosphate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Ca Phos Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 58 U 8 Amorfse uraadi kristallid JAH JAH EI U-Amorfse uraadi kristallid Amorfse uraadi kristallid Amorfse uraadi kristallid Tekst Valgus mikroskoop 81 JAH 818 12454-5 Urate crystals.amorphous ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,09% UA Urate crystals amorphous [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Amorph Urate Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 59 U 8 Amorfse fosfaadi kristallid JAH JAH EI U-Amorfse fosfaadi kristallid Amorfse fosfaadi kristallid Amorfse fosfaadi kristallid Tekst Valgus mikroskoop 82 JAH 819 12453-7 Phosphate crystals.amorphous ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Phosphate crystals amorphous [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Amorph Phos Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 60 U 8 Trifosfaadi kristallid JAH JAH EI U-Trifosfaadi kristallid Trifosfaadi kristallid Trifosfaadi kristallid Tekst Valgus mikroskoop 83 JAH 820 5814-9 Triple phosphate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,00% UA Triple phosphate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Tri-Phos Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 61 U 8 Bilirubiini kristallid JAH JAH EI U-Bilirubiini kristallid Bilirubiini kristallid Bilirubiini kristallid Tekst Valgus mikroskoop 84 JAH 1687 5771-1 Bilirubin crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Bilirubin crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Bilirub Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 62 U 8 Rasvatilgad JAH JAH EI U-Rasvatilgad Rasvatilgad Rasvatilgad Tekst Valgus mikroskoop 85 JAH 2050 25158-7 Oval fat bodies (globules) ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Oval fat bodies (globules) [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Oval fat bodies UrnS Ql Micro 1 Observation 64 VIR 20 B-hepatiidi viiruse pinnaantigeen seerumis JAH JAH EI S,P-HBsAg HBsAg B-hepatiidi viiruse pinnaantigeen seerumis/plasmas N/Pp/P Rosys anthos 177 JAH 579 5196-1 Hepatitis B virus surface Ag ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Hepatitis B virus surface Ag [Presence] in Serum by Immunoassay HBV surface Ag Ser Ql EIA 1 Both 63 VIR 20 Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. ja 2. tüübi vastased antikehad, p24 antigeen seerumis JAH JAH EI S,P-HIV1,2 Ag+Ab HIV1,2 Ag+Ab Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. ja 2. tüübi vastased antikehad, p24 antigeen seerumis/plasmas N/Pp/P Rosys anthos 233 JAH 603 56888-1 HIV 1+2 Ab+HIV1 p24 Ag ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO HIV 1+2 Ab+HIV1 p24 Ag [Presence] in Serum by Immunoassay HIV 1+2 Ab+HIV1 p24 Ag Ser Ql EIA 1 Both 66 VIR 20 Treponema pallidum vastased antikehad seerumis (hemaglutinatsiooni test) JAH JAH EI S,P-TPHA TPHA Treponema pallidum vastased antikehad seerumis/plasmas (hemaglutinatsiooni test) N/P 587 JAH 690 8041-6 Treponema pallidum Ab ACnc Pt Ser Ord HA MICRO Treponema pallidum Ab [Presence] in Serum by Hemagglutination T pallidum Ab Ser Ql HA 1 Both 65 VIR 20 Mittetreponemaalse reagiini vastased antikehad seerumis JAH JAH EI S,P-RPR RPR Mittetreponemaalse reagiini vastased antikehad seerumis/plasmas N/P 592 JAH 688 20507-0 Reagin Ab ACnc Pt Ser Ord RPR 0,04% MICRO Reagin Ab [Presence] in Serum by RPR RPR Ser Ql 1 Both 68 MB 21 Aeroobne külv JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 69 MB 21 Uriini külv JAH JAH EI U-Culture Uriini külv Uriini külv KYLV 12 JAH 2242 630-4 Bacteria identified Prid Pt Urine Nom Culture 0,37% MICRO Bacteria identified in Urine by Culture Bacteria Ur Cult 1 Both 70 MB 21 Seente külv JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 67 MB 21 Chlamydia trachomatis külv JAH JAH EI XXX-C trachomatis culture Chlamydia trachomatis külv Chlamydia trachomatis külv KYLV 39 JAH 3160 6349-5 Chlamydia trachomatis ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 1946 MICRO Chlamydia trachomatis [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture C trach XXX Ql Cult 1 Both 8,0443 71 MB 21 Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) JAH JAH EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 79 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 72 MB 21 Trichomonas vaginalis mikroskoopia JAH JAH EI XXX-T vaginalis-m Trichomonas vaginalis mikroskoopia Trichomonas vaginalis mikroskoopia Tekst 153 JAH 2271 32766-8 Trichomonas vaginalis ACnc Pt XXX Ord Wet preparation MICRO Trichomonas vaginalis [Presence] in Unspecified specimen by Wet preparation T vaginalis XXX Ql Wet Prep 1 Both 73 AB 22 Ampitsilliin JAH JAH EI Is-Ampicillin Disc Ampitsilliin Disk Ampitsilliin Disk T/M/R 48 JAH 2302 29-9 Ampicillin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Ampicillin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Ampicillin Islt KB 1 Observation 74 AB 22 Asitromütsiin JAH JAH EI Is-Azithromycin Disc Asitromütsiin Disk Asitromütsiin Disk T/M/R 58 JAH 2337 37-2 Azithromycin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Azithromycin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Azithromycin Islt KB 1 Observation 75 AB 22 Doksütsükliin JAH JAH EI Is-Doxycycline Disc Doksütsükliin Disk Doksütsükliin Disk T/M/R 69 JAH 2322 226-1 Doxycycline Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Doxycycline [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Doxycycline Islt KB 1 Observation 76 AB 22 Erütromütsiin JAH JAH EI Is-Erythromycin Disc Erütromütsiin Disk Erütromütsiin Disk T/M/R 83 JAH 2320 234-5 Erythromycin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Erythromycin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Erythromycin Islt KB 1 Observation 77 AB 22 Karbenitsilliin JAH JAH EI Is-Carbenicillin Disc Karbenitsilliin Disk Karbenitsilliin Disk T/M/R 129 JAH 2339 61-2 Carbenicillin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Carbenicillin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Carbenicillin Islt KB 1 Observation 78 AB 22 Klaritromütsiin JAH JAH EI Is-Clarithromycin Disc Klaritromütsiin Disk Klaritromütsiin Disk T/M/R 139 JAH 2319 190-9 Clarithromycin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Clarithromycin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Clarithro Islt KB 1 Observation 79 AB 22 Klindamütsiin JAH JAH EI Is-Clindamycin Disc Klindamütsiin Disk Klindamütsiin Disk T/M/R 143 JAH 2328 194-1 Clindamycin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Clindamycin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Clindamycin Islt KB 1 Observation 80 AB 22 Nitrofurantoiin JAH JAH EI Is-Nitrofurantoin Disc Nitrofurantoiin Disk Nitrofurantoiin Disk T/M/R 203 JAH 2327 364-0 Nitrofurantoin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Nitrofurantoin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Nitrofurantoin Islt KB 1 Observation 81 AB 22 Norfloksatsiin JAH JAH EI Is-Norfloxacin Disc Norfloksatsiin Disk Norfloksatsiin Disk T/M/R 207 JAH 2325 368-1 Norfloxacin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Norfloxacin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Norfloxacin Islt KB 1 Observation 82 AB 22 Ofloksatsiin JAH JAH EI Is-Ofloxacin Disc Ofloksatsiin Disk Ofloksatsiin Disk T/M/R 211 JAH 2343 376-4 Ofloxacin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Ofloxacin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Ofloxacin Islt KB 1 Observation 83 AB 22 Oksatsilliin JAH JAH EI Is-Oxacillin Disc Oksatsilliin Disk Oksatsilliin Disk T/M/R 214 JAH 2304 384-8 Oxacillin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Oxacillin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Oxacillin Islt KB 1 Observation 84 AB 22 Penitsilliin JAH JAH EI Is-Penicillin Disc Penitsilliin Disk Penitsilliin Disk T/M/R 221 JAH 2303 13968-3 Penicillin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Penicillin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Penicillin Islt KB 1 Observation 85 AB 22 Tetratsükliin JAH JAH EI Is-Tetracycline Disc Tetratsükliin Disk Tetratsükliin Disk T/M/R 264 JAH 2321 497-8 Tetracycline Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Tetracycline [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Tetracycline Islt KB 1 Observation 86 AB 22 Trimetoprim+sulfametoksasool JAH JAH EI Is-Trimethoprim + sulfamethoxazole Disc Trimetoprim + sulfametoksasool Disk Trimetoprim + sulfametoksasool Disk T/M/R 286 JAH 2329 517-3 Trimethoprim+Sulfamethoxazole Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Trimethoprim+Sulfamethoxazole [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) TMP SMX Islt KB 1 Observation 87 AB 22 Tseftasidiim JAH JAH EI Is-Ceftazidime Disc Tseftasidiim Disk Tseftasidiim Disk T/M/R 339 JAH 2597 134-7 Ceftazidime Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Ceftazidime [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Ceftazidime Islt KB 1 Observation 88 AB 22 Tsefuroksiim (suukaudne) JAH JAH EI Is-Cefuroxime po Disc Tsefuroksiim (suukaudne) Disk Tsefuroksiim (suukaudne) Disk T/M/R 354 JAH 2310 35782-2 Cefuroxime.oral Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Cefuroxime Oral [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Cefuroxime Oral Islt KB 1 Observation 89 AB 22 Tsiprofloksatsiin JAH JAH EI Is-Ciprofloxacin Disc Tsiprofloksatsiin Disk Tsiprofloksatsiin Disk T/M/R 364 JAH 2323 186-7 Ciprofloxacin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Ciprofloxacin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Ciprofloxacin Islt KB 1 Observation 90 AB 22 Vankomütsiin JAH JAH EI Is-Vancomycin Disc Vankomütsiin Disk Vankomütsiin Disk T/M/R 368 JAH 2315 525-6 Vancomycin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Vancomycin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Vancomycin Islt KB 1 Observation 92 PAT 36 Günekotsütoloogiline uuring emakakaelakanali-/tupekaapes JAH JAH JAH Cx,Vag-Pap Günekotsütoloogiline uuring Günekotsütoloogiline uuring emakakaelakanali-/tupekaapes Tekst 1 JAH 3424 19765-7 Microscopic observation Prid Pt Cvx/Vag Nom Cyto stain CYTO Microscopic observation [Identifier] in Cervical or vaginal smear or scraping by Cyto stain Cyto Cvx/Vag 1 Both 8,2638