id labor Valdkond VK sort Paneel P kood Analüüsi nimetus A kood Kehtiv Kehtiv lõpp Tellitav Vahendatav T lühend Kasutatav nimetus T Nimetus Vastuskood T Ühik Labor ühik Seade Diagnostikumi_tootja Sort Risttabel id algandmed Loinc # Component Property Time Aspects System Scale Method Ex UCUM Units Ex Units %99+ Common Tests Class Long Common Name Short Name Type Order/Obs Doc/Section Ext 1 HE 1 Hemogramm (paneel) JAH EI EI B-CBC Hemogramm Hemogramm Paneel Hemogramm Celltac OX 1 EI/Paneel 1 58410-2 Complete blood count (hemogram) panel - Pt Bld - Automated count PANEL.HEM/BC Complete blood count (hemogram) panel in Blood by Automated count CBC (hemogram) Bld Auto 1 Order 15 HE 1 JAH EI EI B-CBC-3Diff Hemogramm 3-osalise leukogrammiga Hemogramm kolmeosalise leukogrammiga Paneel Hemogramm kolmeosalise leukogrammiga % Celltac OX 3 EI/Paneel 2124 L-2124 2 HE 1 WBC JAH EI EI B-WBC WBC Leukotsüüdid QN E9/L leukotsüüdid 10^9/L Celltac OX 10 JAH/Võrreld 2 6690-2 Leukocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Leukocytes [#/volume] in Blood by Automated count WBC # Bld Auto 1 Observation 3 HE 1 RBC JAH EI EI B-RBC RBC Erütrotsüüdid QN E12/L erütrotsüüdid """10^12/L;million/mm3""" Celltac OX 11 JAH/Võrreld 3 789-8 Erythrocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*6/uL 10^12/L;million/mm3 2,22% HEM/BC Erythrocytes [#/volume] in Blood by Automated count RBC # Bld Auto 1 Observation 4 HE 1 HGB JAH EI EI B-Hb Hb Hemoglobiin QN g/L hemoglobiin """g/dL; g/L""" Celltac OX 12 JAH/Võrreld 4 718-7 Hemoglobin MCnc Pt Bld Qn g/dL 2,32% HEM/BC Hemoglobin [Mass/volume] in Blood Hgb Bld-mCnc 1 Both 5 HE 1 HCT JAH EI EI B-Hct Hct Hematokrit QN % hematokrit """L/L;%""" Celltac OX 13 JAH/Võrreld 5 4544-3 Hematocrit VFr Pt Bld Qn Automated count % HEM/BC Hematocrit [Volume Fraction] of Blood by Automated count Hct VFr Bld Auto 1 Both 6 HE 1 MCV JAH EI EI B-MCV MCV Erütrotsüütide keskmine maht QN fL erütrotsüütide keskmine maht fL Celltac OX 14 JAH/Võrreld 6 787-2 Erythrocyte mean corpuscular volume EntVol Pt RBC Qn Automated count fL fL HEM/BC Erythrocyte mean corpuscular volume [Entitic volume] by Automated count MCV RBC Auto 1 Observation 7 HE 1 MCH JAH EI EI B-MCH MCH Keskmine hemoglobiin erütrotsüüdis QN pg keskmine hemoglobiin erütrotsüüdis pg Celltac OX 15 JAH/Võrreld 7 785-6 Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin EntMass Pt RBC Qn Automated count pg pg 2,22% HEM/BC Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin [Entitic mass] by Automated count MCH RBC Qn Auto 1 Observation 8 HE 1 MCHC JAH EI EI B-MCHC MCHC Keskmine hemoglobiini kontsentratsioon erütrotsüüdis QN g/L keskmine hemoglobiini kontsentratsioon erütrotsüüdis """g/L;g/dL""" Celltac OX 16 JAH/Võrreld 8 786-4 Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin concentration MCnc Pt RBC Qn Automated count g/dL 2,22% HEM/BC Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin concentration [Mass/volume] by Automated count MCHC RBC Auto-mCnc 1 Observation 10 HE 1 PLT JAH EI EI B-Plt Plt Trombotsüüdid QN E9/L trombotsüüdid 10^9/L Celltac OX 19 JAH/Võrreld 11 777-3 Platelets NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Platelets [#/volume] in Blood by Automated count Platelet # Bld Auto 1 Observation 17 HE 1 MO JAH EI EI B-Mono% Mono% Monotsüütide suhtarv QN % monotsüütide arv % Celltac OX 22 JAH/Võrreld 25 5905-5 Monocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Monocytes/100 leukocytes in Blood by Automated count Monocytes NFr Bld Auto 1 Observation 16 HE 1 LY JAH EI EI B-Lymph% Lymph% Lümfotsüütide suhtarv QN % lümfotsüütide arv % Celltac OX 23 JAH/Võrreld 26 736-9 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Blood by Automated count Lymphocytes NFr Bld Auto 1 Observation 18 HE 1 GR JAH EI EI B-Neut% Neut% Neutrofiilide suhtarv QN % % Celltac OX 26 JAH/Võrreld 27 770-8 Neutrophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % 1,03% HEM/BC Neutrophils/100 leukocytes in Blood by Automated count Neutrophils NFr Bld Auto 1 Observation 13 HE 1 PDW JAH EI EI B-PDW PDW Trombotsüütide suurusjaotuvus QN fL Trombotsüütide suurusjaotuvus % Celltac OX 38 JAH/Võrreld 35 32207-3 Platelet distribution width EntVol Pt Bld Qn Automated count fL femtoliters HEM/BC Platelet distribution width [Entitic volume] in Blood by Automated count PDW Bld Auto 1 Observation 12 HE 1 MPV JAH EI EI B-MPV MPV Trombotsüütide keskmine maht QN fL Trombotsüütide keskmine maht fl Celltac OX 40 JAH/Võrreld 36 32623-1 Platelet mean volume EntVol Pt Bld Qn Automated count fL fL HEM/BC Platelet mean volume [Entitic volume] in Blood by Automated count PMV Bld Auto 1 Observation 9 HE 1 RDW JAH EI EI B-LCR LCR Trombotsüütide suurte vormide suhtarv QN % Trombotsüütide suurte vormide suhtarv % Celltac OX 41 JAH/Võrreld 37 48386-7 Platelets.large/Platelets NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Platelets Large/Platelets in Blood by Automated count Lg Platelets/Platelet NFr Bld Auto 1 Observation 11 HE 1 PCT JAH EI EI B-Pct Pct Trombokrit QN % % Celltac OX 42 JAH/Võrreld 2114 51637-7 Plateletocrit VFr Pt Bld Qn HEM/BC Plateletocrit [Volume Fraction] in Blood Plateletocrit VFr Bld 1 Observation 20 HE 1 Vereäige mikroskoopia JAH EI EI B-Smear-m panel Vereäige mikroskoopia Vereäige mikroskoopia Paneel Vereäige mikroskoopia % mikroskoopia 56 JAH 42 L-42 23 HE 1 Eosinofiilid JAH EI EI B-Eosinofiilid % Eosinofiilid % Eosinofiilide suhtarv QN % Eosinofiilid % mikroskoopia 57 JAH/Võrreld 43 26450-7 Eosinophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 49 HEM/BC Eosinophils/100 leukocytes in Blood Eosinophil NFr Bld 1 Observation 11,433 21 HE 1 Basofiilid JAH EI EI B-Basofiilid % Basofiilid % Basofiilide suhtarv QN % Basofiilid % mikroskoopia 59 JAH/Võrreld 44 30180-4 Basophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 54 HEM/BC Basophils/100 leukocytes in Blood Basophils NFr Bld 1 Observation 11,433 28 HE 1 Monotsüüdid JAH EI EI B-Monotsüüdid % Monotsüüdid % Monotsüütide suhtarv QN % Monotsüüdid % mikroskoopia 61 JAH/Võrreld 45 26485-3 Monocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 40 HEM/BC Monocytes/100 leukocytes in Blood Monocytes NFr Bld 1 Observation 11,433 27 HE 1 Monoblastid JAH EI EI B-Monoblastid % Monoblastid % Monoblastide suhtarv QN % Monoblastid % mikroskoopia 64 JAH/Võrreld 1667 33840-0 Monoblasts/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % HEM/BC Monoblasts/100 leukocytes in Blood by Manual count Monoblasts NFr Bld Manual 1 Observation 26 HE 1 Lümfotsüüdid JAH EI EI B-Lümfotsüüdid % Lümfotsüüdid % Lümfotsüütide suhtarv QN % Lümfotsüüdid % mikroskoopia 67 JAH/Võrreld 47 26478-8 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 45 HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Blood Lymphocytes NFr Bld 1 Observation 11,433 25 HE 1 Lümfoblastid JAH EI EI B-Lümfoblastid % Lümfoblastid % Lümfoblastide suhtarv QN % Lümfoblastid % mikroskoopia 73 JAH/Võrreld 95 34922-5 Lymphoblasts/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % HEM/BC Lymphoblasts/100 leukocytes in Blood Lymphoblasts NFr Bld 1 Observation 31 HE 1 Plasmarakud JAH EI EI B-Plasmarakud % Plasmarakud % Plasmarakkude suhtarv QN % Plasmarakud % mikroskoopia 79 JAH/Võrreld 59 13047-6 Plasma cells/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % HEM/BC Plasma cells/100 leukocytes in Blood Plasma Cells NFr Bld 1 Observation 32 HE 1 Segmenttuumsed neutrofiilid JAH EI EI B-Segmenttuumsed neutrofiilid % Segmenttuumsed neutrofiilid % Segmenttuumsete neutrofiilide suhtarv QN % Segmenttuumsed neutrofiilid % mikroskoopia 83 JAH/Võrreld 54 26505-8 Neutrophils.segmented/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % HEM/BC Neutrophils.segmented/100 leukocytes in Blood Neuts Seg NFr Bld 1 Observation 24 HE 1 Kepptuumsed neutrofiilid JAH EI EI B-Kepptuumsed neutrofiilid % Kepptuumsed neutrofiilid % Kepptuumsete neutrofiilide suhtarv QN % Kepptuumsed neutrofiilid % mikroskoopia 84 JAH/Võrreld 55 26508-2 Neutrophils.band form/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 0,19% HEM/BC Neutrophils.band form/100 leukocytes in Blood Neuts Band NFr Bld 1 Observation 30 HE 1 Müelotsüüdid JAH EI EI B-Müelotsüüdid % Müelotsüüdid % Müelotsüütide suhtarv QN % Müelotsüüdid % mikroskoopia 88 JAH/Võrreld 57 26498-6 Myelocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 0,04% HEM/BC Myelocytes/100 leukocytes in Blood Myelocytes NFr Bld 1 Observation 29 HE 1 Müeloblastid JAH EI EI B-Müeloblastid % Müeloblastid % Müeloblastide suhtarv QN % Müeloblastid % mikroskoopia 92 JAH/Võrreld 1668 747-6 Myeloblasts/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % HEM/BC Myeloblasts/100 leukocytes in Blood by Manual count Myeloblasts NFr Bld Manual 1 Observation 22 HE 1 Blastid (spetsifitseerimata) JAH EI EI B-Blastid (spetsifitseerimata) % Blastid (spetsifitseerimata) % Blastide (spetsifitseerimata) suhtarv QN % Blastid (spetsifitseerimata) % mikroskoopia 93 JAH/Võrreld 51 709-6 Blasts/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % 791 HEM/BC Blasts/100 leukocytes in Blood by Manual count Blasts NFr Bld Manual 1 Observation 18,0359 33 HE 1 Normoblastid JAH EI EI B-Normoblastid % Normoblastid % Normoblastide suhtarv QN /100WBC Normoblastid n/100WBC mikroskoopia 96 JAH/Võrreld 67 33990-3 Normoblasts/100 leukocytes Ratio Pt Bld Qn /100{WBCs} /100 leukocytes HEM/BC Normoblasts/100 leukocytes [Ratio] in Blood Normoblasts Bld-Rto 1 Observation 39 HE 1 Hüpokromaasia JAH EI EI B-Hüpokromaasia Hüpokromaasia Hüpokromaasia Tekst Hüpokromaasia mikroskoopia 109 JAH 75 728-6 Hypochromia ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,03% HEM/BC Hypochromia [Presence] in Blood by Light microscopy Hypochromia Bld Ql Smear 1 Observation 40 HE 1 Polükromaasia JAH EI EI B-Polükromaasia Polükromaasia Polükromaasia Tekst Polükromaasia mikroskoopia 110 JAH 76 10378-8 Polychromasia ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,09% HEM/BC Polychromasia [Presence] in Blood by Light microscopy Polychromasia Bld Ql Smear 1 Observation 38 HE 1 Anisokromaasia JAH EI EI B-Anisokromaasia Anisokromaasia Anisokromaasia Tekst Anisokromaasia mikroskoopia 111 JAH 77 51582-5 Anisochromasia ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Anisochromasia [Presence] in Blood by Light microscopy Anisochromasia Bld Ql Smear 1 Observation 35 HE 1 Erütrotsüütide anisotsütoos JAH EI EI B-Erütrotsüütide anisotsütoos Erütrotsüütide anisotsütoos Erütrotsüütide anisotsütoos Tekst Erütrotsüütide anisotsütoos mikroskoopia 112 JAH 78 702-1 Anisocytosis ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,04% HEM/BC Anisocytosis [Presence] in Blood by Light microscopy Anisocytosis Bld Ql Smear 1 Observation 36 HE 1 Erütrotsüütide makrotsütoos JAH EI EI B-Erütrotsüütide makrotsütoos Erütrotsüütide makrotsütoos Erütrotsüütide makrotsütoos Tekst Erütrotsüütide makrotsütoos mikroskoopia 113 JAH 79 738-5 Macrocytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,11% HEM/BC Macrocytes [Presence] in Blood by Light microscopy Macrocytes Bld Ql Smear 1 Observation 37 HE 1 Erütrotsüütide mikrotsütoos JAH EI EI B-Erütrotsüütide mikrotsütoos Erütrotsüütide mikrotsütoos Erütrotsüütide mikrotsütoos Tekst Erütrotsüütide mikrotsütoos mikroskoopia 115 JAH 81 741-9 Microcytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,10% HEM/BC Microcytes [Presence] in Blood by Light microscopy Microcytes Bld Ql Smear 1 Observation 34 HE 1 Poikilotsütoos JAH EI EI B-Poikilotsütoos Poikilotsütoos Poikilotsütoos Tekst Poikilotsütoos mikroskoopia 116 JAH 84 779-9 Poikilocytosis ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,03% HEM/BC Poikilocytosis [Presence] in Blood by Light microscopy Poikilocytosis Bld Ql Smear 1 Observation 19 HE 1 Ret JAH EI EI B-Ret-m Retikulotsüütide mikroskoopia Retikulotsüütide mikroskoopia QN % Retikulotsüütide mikroskoopia % mikroskoopia 143 JAH/Võrreld 2101 31112-6 Reticulocytes/100 erythrocytes NFr Pt Bld Qn Manual % % 9 HEM/BC Reticulocytes/100 erythrocytes in Blood by Manual Retics/100 RBC NFr Manual 1 Observation 16,4896 14 HE 1 ESR JAH EI EI B-ESR Settekiirus Erütrotsüütide settekiirus QN mm/h Erütrotsüütide settekiirus mm/h MICROsed-system 146 JAH/Võrreld 106 4537-7 Erythrocyte sedimentation rate Vel Pt Bld Qn Westergren mm/h mm/hr 0,03% HEM/BC Erythrocyte sedimentation rate by Westergren method ESR Bld Qn Westrgrn 1 Both 57 KE 5 CRV JAH EI EI S,P-CRP CRP C-reaktiivne valk seerumis/plasmas QN mg/L C-reaktiivne valk seerumis mg/l " BTS-310" 1 JAH/Võrreld 232 1988-5 C reactive protein MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0344% CHEM C reactive protein [Mass/volume] in Serum or Plasma CRP SerPl-mCnc 1 Both 41 KE 5 Glükoos JAH EI EI fS,fP-Gluc Glükoos paastuseerumis/-plasmas Glükoos paastuseerumis/paastuplasmas QN mmol/L Glükoos paastuseerumis mmol/l " BTS-310" 12 JAH/Võrreld 237 14771-0 Glucose^post CFst SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Fasting glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma Glucose p fast SerPl-sCnc 1 Both 51 KE 5 ALT JAH EI EI S,P-ALAT ALAT Alaniini aminotransferaas seerumis/plasmas QN U/L Alaniini aminotransferaas seerumis U/L " BTS-310" 42 JAH/Võrreld 222 1744-2 Alanine aminotransferase CCnc Pt Ser/Plas Qn Without P-5'-P U/L U/L CHEM Alanine aminotransferase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma by Without P-5'-P ALT SerPl w/o P-5'-P-cCnc 1 Both 52 KE 5 AST JAH EI EI S,P-ASAT ASAT Aspartaadi aminotransferaas seerumis/plasmas QN U/L Aspartaadi aminotransferaas seerumis U/L " BTS-310" 44 JAH/Võrreld 228 1920-8 Aspartate aminotransferase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,8705% CHEM Aspartate aminotransferase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma AST SerPl-cCnc 1 Both 54 KE 5 Alkaalne fosfotaas JAH EI EI S,P-ALP ALP Aluseline fosfataas seerumis/plasmas QN U/L Aluseline fosfataas seerumis U/L " BTS-310" 46 JAH/Võrreld 223 6768-6 Alkaline phosphatase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,8002% CHEM Alkaline phosphatase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma ALP SerPl-cCnc 1 Both 45 KE 5 Bilirubiin üldine JAH EI EI S,P-Bil-conj Bilirubiin (konjugeeritud) Bilirubiin (konjugeeritud) seerumis/plasmas QN umol/L Bilirubiin (konjugeeritud) seerumis mkmol/l " BTS-310" 72 JAH/Võrreld 230 14629-0 Bilirubin.glucuronidated+Bilirubin.albumin bound SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Bilirubin.direct [Moles/volume] in Serum or Plasma Bilirub Direct SerPl-sCnc 1 Both 46 KE 5 Bilirubiin otsene JAH EI EI S,P-Bil-unconj Bilirubiin (mittekonjugeeritud) Bilirubiin (mittekonjugeeritud) seerumis/plasmas QN umol/L Bilirubiin (mittekonjugeeritud) seerumis mkmol/l " BTS-310" 73 JAH/Võrreld 231 14630-8 Bilirubin.non-glucuronidated SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Bilirubin.indirect [Moles/volume] in Serum or Plasma Bilirub Indirect SerPl-sCnc 1 Both 53 KE 5 a-amülaas JAH EI EI S,P-Amyl Amülaas Amülaas seerumis/plasmas QN U/L Alfa-amülaas seerumis U/L " BTS-310" 74 JAH/Võrreld 225 1798-8 Amylase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,0927% CHEM Amylase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma Amylase SerPl-cCnc 1 Both 43 KE 5 Kreatenin JAH EI EI S,P-Crea Kreatiniin Kreatiniin seerumis/plasmas QN umol/L Kreatiniin paastuseerumis mkmol/l " BTS-310" 82 JAH/Võrreld 279 14682-9 Creatinine SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Creatinine [Moles/volume] in Serum or Plasma Creat SerPl-sCnc 1 Both 42 KE 5 Urea JAH EI EI S,P-Urea Uurea Uurea seerumis/plasmas QN mmol/L Uurea paastuseerumis mmol/l " BTS-310" 90 JAH/Võrreld 310 22664-7 Urea SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Urea [Moles/volume] in Serum or Plasma Urea SerPl-sCnc 1 Both 44 KE 5 Kusihape JAH EI EI S,P-UA Kusihape Kusihape seerumis/plasmas QN umol/L Kusihape seerumis mkmol/l " BTS-310" 108 JAH/Võrreld 284 14933-6 Urate SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Urate [Moles/volume] in Serum or Plasma Urate SerPl-sCnc 1 Both 47 KE 5 Üldkolesterool JAH EI EI S,P-Chol Kolesterool Kolesterool seerumis/plasmas QN mmol/L Kolesterool seerumis mmol/l " BTS-310" 122 JAH/Võrreld 271 14647-2 Cholesterol SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Cholesterol [Moles/volume] in Serum or Plasma Cholest SerPl-sCnc 1 Both 49 KE 5 HDL-kolesterool JAH EI EI S,P-HDL-Chol HDL HDL-kolesterool seerumis/plasmas QN mmol/L HDL-kolesterool paastuseerumis mmol/l " BTS-310" 124 JAH/Võrreld 272 14646-4 Cholesterol.in HDL SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Cholesterol in HDL [Moles/volume] in Serum or Plasma HDLc SerPl-sCnc 1 Both 50 KE 5 LDL-kolesterool JAH EI EI S,P-LDL-Chol LDL LDL-kolesterool seerumis/plasmas QN mmol/L LDL-kolesterool paastuseerumis mmol/l " BTS-310" 125 JAH/Võrreld 273 22748-8 Cholesterol.in LDL SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Cholesterol in LDL [Moles/volume] in Serum or Plasma LDLc SerPl-sCnc 1 Both 48 KE 5 Trigkütseriidid JAH EI EI S,P-Trigl Triglütseriidid Triglütseriidid seerumis/plasmas QN mmol/L Triglütseriidid paastuseerumis mmol/l " BTS-310" 128 JAH/Võrreld 274 14927-8 Triglyceride SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Triglyceride [Moles/volume] in Serum or Plasma Trigl SerPl-sCnc 1 Both 56 KE 5 ASL-O JAH EI EI S,P-ASO ASO Antistreptolüsiin O seerumis/plasmas QN kU/L U/ml Agglutination Test 134 JAH 227 5370-2 Streptolysin O Ab ACnc Pt Ser Qn 0,0021% MICRO Streptolysin O Ab [Units/volume] in Serum ASO Ab Ser-aCnc 1 Both 55 KE 5 RF JAH EI EI S,P-RF Reumatoidfaktor Reumatoidfaktor seerumis/plasmas QN kU/L Reumatoidfaktor paastuseerumis IU/ml Agglutination Test 135 JAH 303 11572-5 Rheumatoid factor ACnc Pt Ser Qn 0,0132% SERO Rheumatoid factor [Units/volume] in Serum Rheumatoid fact Ser-aCnc 1 Both 94 HÜ 6 INR JAH EI EI P-PT-INR PT-INR Protrombiini aeg plasmas Paneel Protrombiini aeg plasmas BFTII 1 JAH 178 L-178 95 IHE 7 AB0-veregrupi määratud otsese reaktsiooniga JAH EI EI B-ABO conf ABO (kinnitav uuring) ABO-veregrupp (kinnitav uuring) ABO tube test 11 JAH 171 57743-7 ABO group Type Pt Bld Nom Confirm BLDBK ABO group [Type] in Blood by Confirmatory method ABO Group Bld Cfm 1 Both 21,7859 96 IHE 7 Rh(D) määramine JAH EI EI B-RhD RhD RhD antigeen N/P tube test 17 JAH 172 978-7 D Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK D Ag [Presence] on Red Blood Cells D Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 61 U 8 Uriini ribaanalüüs JAH EI EI U-Strip Uriini ribaanalüüs Uriini ribaanalüüs Paneel Miditron Junior II 4 JAH 785 50556-0 Urinalysis dipstick panel - Pt Urine - Test strip.automated PANEL.UA Urinalysis dipstick panel in Urine by Automated test strip UA dipstick Pnl Ur Strip.auto 1 Order 62 U 8 SG JAH EI EI U-SG strip Erikaal Erikaal QN Erikaal Miditron Junior II 5 JAH/Võrreld 786 53326-5 Specific gravity Rden Pt Urine Qn Test strip.automated UA Specific gravity of Urine by Automated test strip Sp Gr Ur Strip.auto 1 Observation 63 U 8 PH JAH EI EI U-pH strip pH pH QN Happe-aluse tasakaal Miditron Junior II 6 JAH/Võrreld 787 50560-2 pH LsCnc Pt Urine Qn Test strip.automated [pH] pH UA pH of Urine by Automated test strip pH Ur Strip.auto 1 Observation 64 U 8 LEU JAH EI EI U-WBC strip Leukotsüüdid Leukotsüüdid QN E6/L Leukotsüüdid n/mkl Miditron Junior II 7 JAH/Võrreld 789 58805-3 Leukocytes NCnc Pt Urine Qn Test strip.automated /uL /uL UA Leukocytes [#/volume] in Urine by Automated test strip WBC # Ur Strip.auto 1 Both 17,589 65 U 8 NIT JAH EI EI U-Nit strip Nitrit Nitrit Tekst Nitrit Miditron Junior II 9 JAH/Võrreld 788 50558-6 Nitrite ACnc Pt Urine Ord Test strip.automated UA Nitrite [Presence] in Urine by Automated test strip Nitrite Ur Ql Strip.auto 1 Observation 66 U 8 PRO JAH EI EI U-Prot strip Valk Valk QN g/L Valk g/l Miditron Junior II 10 JAH/Võrreld 790 50561-0 Protein MCnc Pt Urine Qn Test strip.automated mg/dL mg/dL UA Protein [Mass/volume] in Urine by Automated test strip Prot Ur Strip.auto-mCnc 1 Observation 17,589 67 U 8 GLU JAH EI EI U-Gluc strip Glükoos Glükoos QN mmol/L Glükoos mmol/l Miditron Junior II 12 JAH/Võrreld 791 59156-0 Glucose SCnc Pt Urine Qn Test strip.automated mmol/L mmol/L UA Glucose [Moles/volume] in Urine by Automated test strip Glucose Ur Strip.auto-sCnc 1 Observation 17,589 68 U 8 KET JAH EI EI U-Ket strip Ketokehad Ketokehad QN mmol/L Ketokehad mmol/l Miditron Junior II 14 JAH/Võrreld 792 59158-6 Ketones SCnc Pt Urine Qn Test strip.automated mmol/L mmol/L UA Ketones [Moles/volume] in Urine by Automated test strip Ketones Ur Strip.auto-sCnc 1 Observation 17,589 69 U 8 UBG JAH EI EI U-Ubg strip Urobilinogeen Urobilinogeen QN umol/L Urobilinogeen mkmol/l Miditron Junior II 16 JAH/Võrreld 793 60025-4 Urobilinogen SCnc Pt Urine Qn Test strip.automated umol/L umol/L UA Urobilinogen [Moles/volume] in Urine by Automated test strip Urobilinogen Ur Strip.auto-sCnc 1 Both 70 U 8 BIL JAH EI EI U-Bil strip Bilirubiin Bilirubiin QN umol/L Bilirubiin mkmol/l Miditron Junior II 18 JAH/Võrreld 794 41016-7 Bilirubin SCnc Pt Urine Qn Test strip umol/L umol/L UA Bilirubin.total [Moles/volume] in Urine by Test strip Bilirub Ur Strip-sCnc 1 Both 17,589 71 U 8 ERY JAH EI EI U-RBC strip Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid QN E6/L Erütrotsüüdid n/mkl Miditron Junior II 20 JAH/Võrreld 795 57747-8 Erythrocytes NCnc Pt Urine Qn Test strip.automated /uL /uL UA Erythrocytes [#/volume] in Urine by Automated test strip RBC # Ur Strip.auto 1 Observation 17,589 72 U 8 Uriini sademe mikroskoopia JAH EI EI U-Sed-m panel Uriini sademe mikroskoopia Uriini sademe mikroskoopia Paneel mikroskoopia 38 JAH 797 24356-8 Urinalysis complete panel - Pt Urine - PANEL.UA Urinalysis complete panel in Urine Urinalysis complete pnl Ur 1 Order 15,9935 76 U 8 Erütrotsüüdid JAH EI EI U-Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid QN /hpf Erütrotsüüdid mikroskoopia 41 JAH/Võrreld 798 13945-1 Erythrocytes Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,31% UA Erythrocytes [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field RBC #/area UrnS HPF 1 Observation 74 U 8 Düsmorfsed erütrotsüüdid JAH EI EI U-Düsmorfsed erütrotsüüdid Düsmorfsed erütrotsüüdid Düsmorfsed erütrotsüüdid QN % Düsmorfsed erütrotsüüdid mikroskoopia 42 JAH/Võrreld 821 53967-6 Erythrocytes.dysmorphic/100 erythrocytes NFr Pt Urine sed Qn Microscopy.light UA Erythrocytes.dysmorphic/100 erythrocytes in Urine sediment by Light microscopy Dysmorphic RBC/100 RBC NFr UrnS Micro 1 Observation 77 U 8 Leukotsüüdid JAH EI EI U-Leukotsüüdid Leukotsüüdid Leukotsüüdid QN /hpf Leukotsüüdid mikroskoopia 44 JAH/Võrreld 799 5821-4 Leukocytes Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,33% UA Leukocytes [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field WBC #/area UrnS HPF 1 Observation 75 U 8 Lameepiteeli rakud JAH EI EI U-Lameepiteeli rakud Lameepiteeli rakud Lameepiteeli rakud QN /hpf Lameepiteeli rakud mikroskoopia 47 JAH/Võrreld 800 11277-1 Epithelial cells.squamous Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,04% UA Epithelial cells.squamous [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Squamous #/area UrnS HPF 1 Observation 73 U 8 Atüüpilised epiteelirakud JAH EI EI U-Atüüpilised epiteelirakud Atüüpilised epiteelirakud Atüüpilised epiteelirakud QN /hpf Atüüpilised epiteelirakud mikroskoopia 52 JAH/Võrreld 1682 41284-1 Epithelial cells.non-squamous Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Epithelial cells.non-squamous [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Non-sq Epi Cells #/area UrnS HPF 1 Observation 19,2431 79 U 8 Leukotsütaarsilindrid JAH EI EI U-Leukotsütaarsilindrid Leukotsütaarsilindrid Leukotsütaarsilindrid QN /hpf Leukotsütaarsilindrid mikroskoopia 60 JAH/Võrreld 807 49103-5 Leukocyte casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA WBC casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field WBC Casts #/area UrnS HPF 1 Observation 17,4622 78 U 8 Erütrotsütaarsilindrid JAH EI EI U-Erütrotsütaarsilindrid Erütrotsütaarsilindrid Erütrotsütaarsilindrid QN /hpf Erütrotsütaarsilindrid mikroskoopia 62 JAH/Võrreld 808 51790-4 Erythrocyte casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA RBC casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field RBC Casts #/area UrnS HPF 1 Both 19,4395 81 U 8 Vahajad silindrid JAH EI EI U-Vahajad silindrid Vahajad silindrid Vahajad silindrid QN /hpf Vahajad silindrid mikroskoopia 66 JAH/Võrreld 810 41223-9 Waxy casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Waxy casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Waxy Casts #/area UrnS HPF 1 Observation 25,6891 80 U 8 Rasvsilindrid JAH EI EI U-Rasvsilindrid Rasvsilindrid Rasvsilindrid QN /hpf Rasvsilindrid mikroskoopia 69 JAH/Võrreld 1684 67813-6 Fatty casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Fatty casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Fatty Casts #/area UrnS HPF 1 Observation 20,7621 89 U 8 Bakterid JAH EI EI U-Bakterid Bakterid Bakterid Tekst Bakterid mikroskoopia 71 JAH 803 25145-4 Bacteria ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Bacteria [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Bacteria UrnS Ql Micro 1 Observation 90 U 8 Pärmseened JAH EI EI U-Pärmseened Pärmseened Pärmseened Tekst Pärmseened mikroskoopia 73 JAH 1509 5822-2 Yeast Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" UA Yeast [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Yeast #/area UrnS HPF 1 Observation 87 U 8 Kusihappe kristallid JAH EI EI U-Kusihappe kristallid Kusihappe kristallid Kusihappe kristallid Tekst Kusihappe kristallid mikroskoopia 76 JAH 813 5817-2 Urate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,00% UA Urate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Urate Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 84 U 8 Kaltsiumkarbonaadi kristallid JAH EI EI U-Kaltsiumkarbonaadi kristallid Kaltsiumkarbonaadi kristallid Kaltsiumkarbonaadi kristallid Tekst Kaltsiumkarbonaadi kristallid mikroskoopia 78 JAH 815 5773-7 Calcium carbonate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Calcium carbonate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Ca Carbonate Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 85 U 8 Kaltsiumoksalaadi kristallid JAH EI EI U-Kaltsiumoksalaadi kristallid Kaltsiumoksalaadi kristallid Kaltsiumoksalaadi kristallid Tekst Kaltsiumoksalaadi kristallid mikroskoopia 79 JAH 816 5774-5 Calcium oxalate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,01% UA Calcium oxalate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy CaOx Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 86 U 8 Katsiumfosfaadi kristallid JAH EI EI U-Kaltsiumfosfaadi kristallid Kaltsiumfosfaadi kristallid Kaltsiumfosfaadi kristallid Tekst Katsiumfosfaadi kristallid mikroskoopia 80 JAH 817 5775-2 Calcium phosphate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Calcium phosphate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Ca Phos Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 83 U 8 Amorfse uraadi kristallid JAH EI EI U-Amorfse uraadi kristallid Amorfse uraadi kristallid Amorfse uraadi kristallid Tekst Amorfse uraadi kristallid mikroskoopia 81 JAH 818 12454-5 Urate crystals.amorphous ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,09% UA Urate crystals amorphous [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Amorph Urate Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 82 U 8 Amorfse fosfaadi kristallid JAH EI EI U-Amorfse fosfaadi kristallid Amorfse fosfaadi kristallid Amorfse fosfaadi kristallid Tekst Amorfse fosfaadi kristallid mikroskoopia 82 JAH 819 12453-7 Phosphate crystals.amorphous ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Phosphate crystals amorphous [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Amorph Phos Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 88 U 8 Trifosfaadi kristallid JAH EI EI U-Trifosfaadi kristallid Trifosfaadi kristallid Trifosfaadi kristallid Tekst Trifosfaadi kristallid mikroskoopia 83 JAH 820 5814-9 Triple phosphate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,00% UA Triple phosphate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Tri-Phos Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 91 U 8 Ovaalsed rasvkehakesed JAH EI EI U-Rasvatilgad Rasvatilgad Rasvatilgad Tekst Ovaalsed rasvkehakesed mikroskoopia 85 JAH 2050 25158-7 Oval fat bodies (globules) ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Oval fat bodies (globules) [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Oval fat bodies UrnS Ql Micro 1 Observation 92 U 8 Rasvatilgad JAH EI EI U-Rasvatilgad Rasvatilgad Rasvatilgad Tekst Rasvatilgad mikroskoopia 85 JAH 2050 25158-7 Oval fat bodies (globules) ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Oval fat bodies (globules) [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Oval fat bodies UrnS Ql Micro 1 Observation 58 IM 12 TSH JAH EI EI S,P-TSH TSH Kilpnääret stimuleeriv hormoon seerumis/plasmas QN mU/L Kilpnääret stimuleeriv hormoon seerumis uUI/ml mini-VIDAS 1 JAH 327 3016-3 Thyrotropin ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0600% CHEM Thyrotropin [Units/volume] in Serum or Plasma TSH SerPl-aCnc 1 Both 59 IM 12 fT3 JAH EI EI S,P-fT3 fT3 Vaba trijoodtüroniin seerumis/plasmas QN pmol/L Vaba trijoodtüroniin seerumis uUI/ml mini-VIDAS 5 JAH 330 14928-6 Triiodothyronine.free SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Triiodothyronine Free [Moles/volume] in Serum or Plasma T3Free SerPl-sCnc 1 Both 60 IM 12 fT4 JAH EI EI S,P-fT4 fT4 Vaba türoksiin seerumis/plasmas QN pmol/L Vaba türoksiin seerumis uUI/ml mini-VIDAS 8 JAH 328 14920-3 Thyroxine.free SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Thyroxine free [Moles/volume] in Serum or Plasma T4 Free SerPl-sCnc 1 Both 98 VIR 20 Ureoplasma urealyticum JAH EI EI XXX-U urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA N/P n?10^4 557 JAH 1580 51988-4 Ureaplasma urealyticum DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma urealyticum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method U urealyticum DNA XXX Ql PCR 1 Both 99 VIR 20 Ureoplasma urealyticum JAH EI EI XXX-U urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA N/P n?10^4 557 JAH 1580 51988-4 Ureaplasma urealyticum DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma urealyticum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method U urealyticum DNA XXX Ql PCR 1 Both 100 VIR 20 Mycoplasma hominis JAH EI EI XXX-M hominis DNA Mycoplasma hominis DNA Mycoplasma hominis DNA N/P n?10^4 562 JAH 1594 68546-1 Mycoplasma hominis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma hominis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M hominis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 101 VIR 20 Mycoplasma hominis JAH EI EI XXX-M hominis DNA Mycoplasma hominis DNA Mycoplasma hominis DNA N/P n?10^4 562 JAH 1594 68546-1 Mycoplasma hominis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma hominis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M hominis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 97 VIR 20 RW JAH EI EI S,P-TPHA TPHA Treponema pallidum vastased antikehad seerumis/plasmas (hemaglutinatsiooni test) N/P Treponema pallidum vastased antikehad seerumis hemaglutinatsiooni test 594 JAH 690 8041-6 Treponema pallidum Ab ACnc Pt Ser Ord HA MICRO Treponema pallidum Ab [Presence] in Serum by Hemagglutination T pallidum Ab Ser Ql HA 1 Both 93 ST 24 Peitveri roojas JAH EI EI St-Hb POX Peitveri roojas (pseudoperoksüdaas) Peitveri roojas (pseudoperoksüdaas) Tekst Peitveri roojas immunochromatographic rapid test 2 JAH 853 2335-8 Hemoglobin.gastrointestinal ACnc Pt Stool Ord 0,04% CHEM Hemoglobin.gastrointestinal [Presence] in Stool Hemocult Stl Ql 1 Both