id labor Valdkond VK sort Paneel P kood Analüüsi nimetus A kood Kehtiv Kehtiv lõpp Tellitav Vahendatav T lühend Kasutatav nimetus T Nimetus Vastuskood T Ühik Labor ühik Seade Diagnostikumi_tootja Sort Risttabel id algandmed Loinc # Component Property Time Aspects System Scale Method Ex UCUM Units Ex Units %99+ Common Tests Class Long Common Name Short Name Type Order/Obs Doc/Section Ext 21 HE 1 hemogramm 18 JAH JAH EI B-CBC-3Diff Hemogramm 3-osalise leukogrammiga Hemogramm kolmeosalise leukogrammiga Paneel Medonic M 3 JAH 2124 L-2124 686 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 2618 JAH JAH EI B-CBC-5Diff Hemogramm 5-osalise leukogrammiga Hemogramm viieosalise leukogrammiga Paneel Sysmex XN-L550 4 JAH 12 57021-8 CBC W Auto Differential panel - Pt Bld Qn PANEL.HEM/BC CBC W Auto Differential panel in Blood CBC W Auto Diff Bld 1 Order 23 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga 18 B-WBC 9645 JAH EI EI B-WBC WBC Leukotsüüdid QN E9/L E9/L Medonic M 10 JAH/Võrreld 2 6690-2 Leukocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Leukocytes [#/volume] in Blood by Automated count WBC # Bld Auto 1 Observation 688 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 2618 WBC 13100 JAH EI EI B-WBC WBC Leukotsüüdid QN E9/L E9/L Sysmex XN-L550 10 JAH/Võrreld 2 6690-2 Leukocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Leukocytes [#/volume] in Blood by Automated count WBC # Bld Auto 1 Observation 22 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga 18 B-RBC 9644 JAH EI EI B-RBC RBC Erütrotsüüdid QN E12/L E12/L Medonic M 11 JAH/Võrreld 3 789-8 Erythrocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*6/uL 10^12/L;million/mm3 2,22% HEM/BC Erythrocytes [#/volume] in Blood by Automated count RBC # Bld Auto 1 Observation 687 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 2618 RBC 13099 JAH EI EI B-RBC RBC Erütrotsüüdid QN E12/L E12/L Sysmex XN-L550 11 JAH/Võrreld 3 789-8 Erythrocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*6/uL 10^12/L;million/mm3 2,22% HEM/BC Erythrocytes [#/volume] in Blood by Automated count RBC # Bld Auto 1 Observation 25 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga 18 B-HGB 9647 JAH EI EI B-Hb Hb Hemoglobiin QN g/L g/L Medonic M 12 JAH/Võrreld 4 718-7 Hemoglobin MCnc Pt Bld Qn g/dL 2,32% HEM/BC Hemoglobin [Mass/volume] in Blood Hgb Bld-mCnc 1 Both 689 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 2618 Hb 13101 JAH EI EI B-Hb Hb Hemoglobiin QN g/L g/L Sysmex XN-L550 12 JAH/Võrreld 4 718-7 Hemoglobin MCnc Pt Bld Qn g/dL 2,32% HEM/BC Hemoglobin [Mass/volume] in Blood Hgb Bld-mCnc 1 Both 24 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga 18 B-HCT 9646 JAH EI EI B-Hct Hct Hematokrit QN % % Medonic M 13 JAH/Võrreld 5 4544-3 Hematocrit VFr Pt Bld Qn Automated count % HEM/BC Hematocrit [Volume Fraction] of Blood by Automated count Hct VFr Bld Auto 1 Both 690 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 2618 Hct 13102 JAH EI EI B-Hct Hct Hematokrit QN % % Sysmex XN-L550 13 JAH/Võrreld 5 4544-3 Hematocrit VFr Pt Bld Qn Automated count % HEM/BC Hematocrit [Volume Fraction] of Blood by Automated count Hct VFr Bld Auto 1 Both 26 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga 18 B-MCV 9648 JAH EI EI B-MCV MCV Erütrotsüütide keskmine maht QN fL fL Medonic M 14 JAH/Võrreld 6 787-2 Erythrocyte mean corpuscular volume EntVol Pt RBC Qn Automated count fL fL HEM/BC Erythrocyte mean corpuscular volume [Entitic volume] by Automated count MCV RBC Auto 1 Observation 691 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 2618 MCV 13103 JAH EI EI B-MCV MCV Erütrotsüütide keskmine maht QN fL fL Sysmex XN-L550 14 JAH/Võrreld 6 787-2 Erythrocyte mean corpuscular volume EntVol Pt RBC Qn Automated count fL fL HEM/BC Erythrocyte mean corpuscular volume [Entitic volume] by Automated count MCV RBC Auto 1 Observation 27 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga 18 B-MCH 9649 JAH EI EI B-MCH MCH Keskmine hemoglobiin erütrotsüüdis QN pg pg Medonic M 15 JAH/Võrreld 7 785-6 Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin EntMass Pt RBC Qn Automated count pg pg 2,22% HEM/BC Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin [Entitic mass] by Automated count MCH RBC Qn Auto 1 Observation 692 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 2618 MCH 13104 JAH EI EI B-MCH MCH Keskmine hemoglobiin erütrotsüüdis QN pg pg Sysmex XN-L550 15 JAH/Võrreld 7 785-6 Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin EntMass Pt RBC Qn Automated count pg pg 2,22% HEM/BC Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin [Entitic mass] by Automated count MCH RBC Qn Auto 1 Observation 28 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga 18 B-MCHC 9650 JAH EI EI B-MCHC MCHC Keskmine hemoglobiini kontsentratsioon erütrotsüüdis QN g/L g/L Medonic M 16 JAH/Võrreld 8 786-4 Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin concentration MCnc Pt RBC Qn Automated count g/dL 2,22% HEM/BC Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin concentration [Mass/volume] by Automated count MCHC RBC Auto-mCnc 1 Observation 693 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 2618 MCHC 13105 JAH EI EI B-MCHC MCHC Keskmine hemoglobiini kontsentratsioon erütrotsüüdis QN g/L g/L Sysmex XN-L550 16 JAH/Võrreld 8 786-4 Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin concentration MCnc Pt RBC Qn Automated count g/dL 2,22% HEM/BC Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin concentration [Mass/volume] by Automated count MCHC RBC Auto-mCnc 1 Observation 694 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 2618 RDW-CV 13106 JAH EI EI B-RDW-CV RDW-CV Erütrotsüütide suurusjaotuvus QN % % Sysmex XN-L550 17 JAH/Võrreld 9 788-0 Erythrocyte distribution width Ratio Pt RBC Qn Automated count % % HEM/BC Erythrocyte distribution width [Ratio] by Automated count RDW RBC Auto-Rto 1 Observation 29 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga 18 B-PLT 9651 JAH EI EI B-Plt Plt Trombotsüüdid QN E9/L E9/L Medonic M 19 JAH/Võrreld 11 777-3 Platelets NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Platelets [#/volume] in Blood by Automated count Platelet # Bld Auto 1 Observation 695 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 2618 Plt 13107 JAH EI EI B-Plt Plt Trombotsüüdid QN E9/L E9/L Sysmex XN-L550 19 JAH/Võrreld 11 777-3 Platelets NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Platelets [#/volume] in Blood by Automated count Platelet # Bld Auto 1 Observation 705 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 2618 Eo% 13117 JAH EI EI B-Eo% Eo% Eosinofiilide suhtarv QN % % Sysmex XN-L550 20 JAH/Võrreld 23 713-8 Eosinophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Eosinophils/100 leukocytes in Blood by Automated count Eosinophil NFr Bld Auto 1 Observation 706 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 2618 Baso% 13118 JAH EI EI B-Baso% Baso% Basofiilide suhtarv QN % % Sysmex XN-L550 21 JAH/Võrreld 24 706-2 Basophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Basophils/100 leukocytes in Blood by Automated count Basophils NFr Bld Auto 1 Observation 704 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 2618 Mono% 13116 JAH EI EI B-Mono% Mono% Monotsüütide suhtarv QN % % Sysmex XN-L550 22 JAH/Võrreld 25 5905-5 Monocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Monocytes/100 leukocytes in Blood by Automated count Monocytes NFr Bld Auto 1 Observation 703 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 2618 Lymph% 13115 JAH EI EI B-Lymph% Lymph% Lümfotsüütide suhtarv QN % % Sysmex XN-L550 23 JAH/Võrreld 26 736-9 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Blood by Automated count Lymphocytes NFr Bld Auto 1 Observation 34 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga 18 B-LPR 10410 JAH EI EI B-Lymph% + Mono% Lymph% ja Mono% Lümfotsüütide ja monotsüütide suhtarv QN % % Medonic M 24 JAH/Võrreld 2126 4662-3 Lymphocytes+Monocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % HEM/BC Lymphocytes+Monocytes/100 leukocytes in Blood Lymphs+Monos NFr Bld unknown Observation 36 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga 18 B-MPR 10412 JAH EI EI B-Mxd% Mxd% Keskmise suurusega leukotsüütide suhtarv QN % % Medonic M 25 JAH/Võrreld 2111 32155-4 Basophils+Eosinophils+Monocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Basophils+Eosinophils+Monocytes/100 leukocytes in Blood by Automated count Baso+Eos+Monos NFr Bld Auto 1 Observation 11,4729 35 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga 18 B-GPR 10411 JAH EI EI B-Neut% Neut% Neutrofiilide suhtarv QN % % Medonic M 26 JAH/Võrreld 27 770-8 Neutrophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % 1,03% HEM/BC Neutrophils/100 leukocytes in Blood by Automated count Neutrophils NFr Bld Auto 1 Observation 702 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 2618 Neut% 13114 JAH EI EI B-Neut% Neut% Neutrofiilide suhtarv QN % % Sysmex XN-L550 26 JAH/Võrreld 27 770-8 Neutrophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % 1,03% HEM/BC Neutrophils/100 leukocytes in Blood by Automated count Neutrophils NFr Bld Auto 1 Observation 707 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 2618 IG% 13119 JAH EI EI B-IG% IG% Ebaküpsete granulotsüütide suhtarv QN % % Sysmex XN-L550 28 JAH/Võrreld 33 38518-7 Granulocytes.immature/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % HEM/BC Granulocytes Immature/100 leukocytes in Blood Imm Granulocytes NFr Bld 1 Observation 699 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 2618 Eo 13111 JAH EI EI B-Eo# Eo Eosinofiilide arv QN E9/L E9/L Sysmex XN-L550 29 JAH/Võrreld 28 711-2 Eosinophils NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 0,03% HEM/BC Eosinophils [#/volume] in Blood by Automated count Eosinophil # Bld Auto 1 Both 700 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 2618 Baso 13112 JAH EI EI B-Baso# Baso Basofiilide arv QN E9/L E9/L Sysmex XN-L550 30 JAH/Võrreld 29 704-7 Basophils NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 0,76% HEM/BC Basophils [#/volume] in Blood by Automated count Basophils # Bld Auto 1 Observation 698 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 2618 Mono 13110 JAH EI EI B-Mono# Mono Monotsüütide arv QN E9/L E9/L Sysmex XN-L550 31 JAH/Võrreld 30 742-7 Monocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Monocytes [#/volume] in Blood by Automated count Monocytes # Bld Auto 1 Observation 697 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 2618 Lymph 13109 JAH EI EI B-Lymph# Lymph Lümfotsüütide arv QN E9/L E9/L Sysmex XN-L550 32 JAH/Võrreld 31 731-0 Lymphocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 0,28% HEM/BC Lymphocytes [#/volume] in Blood by Automated count Lymphocytes # Bld Auto 1 Observation 31 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga 18 B-LYMPH 9653 JAH EI EI B-Lymph# + Mono# Lymph ja Mono Lümfotsüütide ja monotsüütide arv QN E9/L 10E 9/L Medonic M 33 JAH/Võrreld 2125 35081-9 Lymphocytes+Monocytes NCnc Pt Bld Qn 10*3/uL HEM/BC Lymphocytes+Monocytes [#/volume] in Blood Lymphs+Monos # Bld unknown Observation 33 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga 18 B-MID 9655 JAH EI EI B-Mxd# Mxd Keskmise suurusega leukotsüütide arv QN E9/L 10E 9/L Medonic M 34 JAH/Võrreld 2110 32154-7 Basophils+Eosinophils+Monocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10*9/L HEM/BC Basophils+Eosinophils+Monocytes [#/volume] in Blood by Automated count Baso+Eos+Monos # Bld Auto 1 Observation 11,4729 32 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga 18 B-GRAN 9654 JAH EI EI B-Neut# Neut Neutrofiilide arv QN E9/L 10E 9/L Medonic M 35 JAH/Võrreld 32 751-8 Neutrophils NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Neutrophils [#/volume] in Blood by Automated count Neutrophils # Bld Auto 1 Observation 696 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 2618 Neut 13108 JAH EI EI B-Neut# Neut Neutrofiilide arv QN E9/L E9/L Sysmex XN-L550 35 JAH/Võrreld 32 751-8 Neutrophils NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Neutrophils [#/volume] in Blood by Automated count Neutrophils # Bld Auto 1 Observation 701 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 2618 IG 13113 JAH EI EI B-IG# IG Ebaküpsete granulotsüütide arv QN E9/L E9/L Sysmex XN-L550 37 JAH/Võrreld 34 51584-1 Granulocytes.immature NCnc Pt Bld Qn 10*3/uL Giga cells /l HEM/BC Granulocytes Immature [#/volume] in Blood Imm Granulocytes # Bld 1 Both 30 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga 18 B-MPV 9652 JAH EI EI B-MPV MPV Trombotsüütide keskmine maht QN fL fL Medonic M 40 JAH/Võrreld 36 32623-1 Platelet mean volume EntVol Pt Bld Qn Automated count fL fL HEM/BC Platelet mean volume [Entitic volume] in Blood by Automated count PMV Bld Auto 1 Observation 708 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 2618 MPV 13120 JAH EI EI B-MPV MPV Trombotsüütide keskmine maht QN fL fL Sysmex XN-L550 40 JAH/Võrreld 36 32623-1 Platelet mean volume EntVol Pt Bld Qn Automated count fL fL HEM/BC Platelet mean volume [Entitic volume] in Blood by Automated count PMV Bld Auto 1 Observation 37 HE 1 vereäige mikroskoopia 2448 JAH JAH EI B-Smear-m panel Vereäige mikroskoopia Vereäige mikroskoopia Paneel mikroskoop 56 JAH 42 L-42 42 HE 1 Vereäige mikroskoopia 2448 eos. 12771 JAH EI EI B-Eosinofiilid % Eosinofiilid % Eosinofiilide suhtarv QN % % mikroskoop 57 JAH/Võrreld 43 26450-7 Eosinophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 49 HEM/BC Eosinophils/100 leukocytes in Blood Eosinophil NFr Bld 1 Observation 11,433 43 HE 1 Vereäige mikroskoopia 2448 basof. 12772 JAH EI EI B-Basofiilid % Basofiilid % Basofiilide suhtarv QN % % mikroskoop 59 JAH/Võrreld 44 30180-4 Basophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 54 HEM/BC Basophils/100 leukocytes in Blood Basophils NFr Bld 1 Observation 11,433 41 HE 1 Vereäige mikroskoopia 2448 monots. 12770 JAH EI EI B-Monotsüüdid % Monotsüüdid % Monotsüütide suhtarv QN % % mikroskoop 61 JAH/Võrreld 45 26485-3 Monocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 40 HEM/BC Monocytes/100 leukocytes in Blood Monocytes NFr Bld 1 Observation 11,433 40 HE 1 Vereäige mikroskoopia 2448 lümfots. 12769 JAH EI EI B-Lümfotsüüdid % Lümfotsüüdid % Lümfotsüütide suhtarv QN % % mikroskoop 67 JAH/Võrreld 47 26478-8 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 45 HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Blood Lymphocytes NFr Bld 1 Observation 11,433 47 HE 1 Vereäige mikroskoopia 2448 reaktiivsed lümfotsüüdid 12780 JAH EI EI B-Reaktiivsed lümfotsüüdid % Reaktiivsed lümfotsüüdid % Reaktiivsete lümfotsüütide suhtarv QN % % mikroskoop 69 JAH/Võrreld 48 33835-0 Lymphocytes.plasmacytoid/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % HEM/BC Lymphocytes Plasmacytoid/100 leukocytes in Blood by Manual count Plasmacoid Lymphs NFr Bld Manual 1 Observation 44 HE 1 Vereäige mikroskoopia 2448 plasmar. 12773 JAH EI EI B-Plasmarakud % Plasmarakud % Plasmarakkude suhtarv QN % % mikroskoop 79 JAH/Võrreld 59 13047-6 Plasma cells/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % HEM/BC Plasma cells/100 leukocytes in Blood Plasma Cells NFr Bld 1 Observation 39 HE 1 Vereäige mikroskoopia 2448 segm. 12768 JAH EI EI B-Segmenttuumsed neutrofiilid % Segmenttuumsed neutrofiilid % Segmenttuumsete neutrofiilide suhtarv QN % % mikroskoop 83 JAH/Võrreld 54 26505-8 Neutrophils.segmented/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % HEM/BC Neutrophils.segmented/100 leukocytes in Blood Neuts Seg NFr Bld 1 Observation 38 HE 1 Vereäige mikroskoopia 2448 Keppt. 12767 JAH EI EI B-Kepptuumsed neutrofiilid % Kepptuumsed neutrofiilid % Kepptuumsete neutrofiilide suhtarv QN % % mikroskoop 84 JAH/Võrreld 55 26508-2 Neutrophils.band form/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 0,19% HEM/BC Neutrophils.band form/100 leukocytes in Blood Neuts Band NFr Bld 1 Observation 45 HE 1 Vereäige mikroskoopia 2448 metamüelotsüüdid 12774 JAH EI EI B-Metamüelotsüüdid % Metamüelotsüüdid % Metamüelotsüütide suhtarv QN % % mikroskoop 86 JAH/Võrreld 56 740-1 Metamyelocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % 307 HEM/BC Metamyelocytes/100 leukocytes in Blood by Manual count Metamyelocytes NFr Bld Manual 1 Observation 23,8122 709 HE 1 Vereäige mikroskoopia 2448 Müelotsüüdid % 13121 JAH JAH EI B-Müelotsüüdid % Müelotsüüdid % Müelotsüütide suhtarv QN % % 88 JAH/Võrreld 57 26498-6 Myelocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 0,04% HEM/BC Myelocytes/100 leukocytes in Blood Myelocytes NFr Bld 1 Observation 710 HE 1 Vereäige mikroskoopia 2448 Promüelotsüüdid % 13122 JAH JAH EI B-Promüelotsüüdid % Promüelotsüüdid % Promüelotsüütide suhtarv QN % % 90 JAH/Võrreld 58 26524-9 Promyelocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 0,01% HEM/BC Promyelocytes/100 leukocytes in Blood Promyelocytes NFr Bld 1 Observation 46 HE 1 Vereäige mikroskoopia 2448 ebaküpsed leukotsüüdid 12779 JAH EI EI B-Ebaküpsed leukotsüüdid % Ebaküpsed leukotsüüdid % Ebaküpsete leukotsüütide suhtarv QN % % mikroskoop 95 JAH 4065 55377-6 Mononuclear cells.immature/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % 1 HEM/BC Mononuclear cells immature/100 leukocytes in Blood by Manual count Immature mononuc/leuk NFr Bld Manual 1 Observation 12,558 553 HE 1 Vereäige mikroskoopia 2448 Normoblastid % 12925 JAH EI EI B-Normoblastid % Normoblastid % Normoblastide suhtarv QN /100WBC /100WBC 97 JAH/Võrreld 67 33990-3 Normoblasts/100 leukocytes Ratio Pt Bld Qn /100{WBCs} /100 leukocytes HEM/BC Normoblasts/100 leukocytes [Ratio] in Blood Normoblasts Bld-Rto 1 Observation 49 HE 1 Vereäige mikroskoopia 2448 toksiline gran. 12783 JAH EI EI B-Toksogeenne granulatsioon Toksogeenne granulatsioon Toksogeenne granulatsioon Tekst mikroskoop 100 JAH 69 803-7 Toxic granules ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,0071% HEM/BC Toxic granules [Presence] in Blood by Light microscopy Toxic Granules Bld Ql Smear 1 Observation 48 HE 1 Vereäige mikroskoopia 2448 Gumprechti varjud 12781 JAH EI EI B-Gumprechti varjud Gumprechti varjud Gumprechti varjud QN % % mikroskoop 107 JAH/Võrreld 73 14912-0 Smudge cells/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count "#/100 WBC; %" 0,0056% HEM/BC Smudge cells/100 leukocytes in Blood by Manual count Smudge Cells NFr Bld Manual 1 Observation 50 HE 1 Vereäige mikroskoopia 2448 Aglomeratsioon 12782 JAH EI EI B-Aglomeratsioon Aglomeratsioon Aglomeratsioon Tekst mikroskoop 108 JAH 74 7797-4 Rouleaux ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Rouleaux [Presence] in Blood by Light microscopy Rouleaux Bld Ql Smear 1 Observation 54 HE 1 Vereäige mikroskoopia 2448 Hüpokromaasia 12787 JAH EI EI B-Hüpokromaasia Hüpokromaasia Hüpokromaasia Tekst mikroskoop 110 JAH 75 728-6 Hypochromia ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,03% HEM/BC Hypochromia [Presence] in Blood by Light microscopy Hypochromia Bld Ql Smear 1 Observation 55 HE 1 Vereäige mikroskoopia 2448 Polükromaasia 12788 JAH EI EI B-Polükromaasia Polükromaasia Polükromaasia Tekst mikroskoop 111 JAH 76 10378-8 Polychromasia ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,09% HEM/BC Polychromasia [Presence] in Blood by Light microscopy Polychromasia Bld Ql Smear 1 Observation 56 HE 1 Vereäige mikroskoopia 2448 Anisokromaasia 12789 JAH EI EI B-Anisokromaasia Anisokromaasia Anisokromaasia Tekst mikroskoop 112 JAH 77 51582-5 Anisochromasia ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Anisochromasia [Presence] in Blood by Light microscopy Anisochromasia Bld Ql Smear 1 Observation 53 HE 1 Vereäige mikroskoopia 2448 Erütrotsüütide anisotsütoos 12786 JAH EI EI B-Erütrotsüütide anisotsütoos Erütrotsüütide anisotsütoos Erütrotsüütide anisotsütoos Tekst mikroskoop 113 JAH 78 702-1 Anisocytosis ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,04% HEM/BC Anisocytosis [Presence] in Blood by Light microscopy Anisocytosis Bld Ql Smear 1 Observation 52 HE 1 Vereäige mikroskoopia 2448 Erütrotsüütide makrotsütoos 12785 JAH EI EI B-Erütrotsüütide makrotsütoos Erütrotsüütide makrotsütoos Erütrotsüütide makrotsütoos Tekst mikroskoop 114 JAH 79 738-5 Macrocytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,11% HEM/BC Macrocytes [Presence] in Blood by Light microscopy Macrocytes Bld Ql Smear 1 Observation 51 HE 1 Vereäige mikroskoopia 2448 Erütrotsüütide mikrotsütoos 12784 JAH EI EI B-Erütrotsüütide mikrotsütoos Erütrotsüütide mikrotsütoos Erütrotsüütide mikrotsütoos Tekst mikroskoop 116 JAH 81 741-9 Microcytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,10% HEM/BC Microcytes [Presence] in Blood by Light microscopy Microcytes Bld Ql Smear 1 Observation 57 HE 1 Vereäige mikroskoopia 2448 Poikilotsütoos 12790 JAH EI EI B-Poikilotsütoos Poikilotsütoos Poikilotsütoos Tekst mikroskoop 117 JAH 84 779-9 Poikilocytosis ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,03% HEM/BC Poikilocytosis [Presence] in Blood by Light microscopy Poikilocytosis Bld Ql Smear 1 Observation 58 HE 1 Retikulots.% 12842 JAH JAH EI B-Ret-m Retikulotsüütide mikroskoopia Retikulotsüütide mikroskoopia QN % % mikroskoop 144 JAH/Võrreld 2101 31112-6 Reticulocytes/100 erythrocytes NFr Pt Bld Qn Manual % % 9 HEM/BC Reticulocytes/100 erythrocytes in Blood by Manual Retics/100 RBC NFr Manual 1 Observation 16,4896 19 HE 1 Erütrotsüütide settekiirus 11766 JAH JAH EI B-ESR Settekiirus Erütrotsüütide settekiirus QN mm/h mm/h Microsed System (Vital Diagnostics) 147 JAH/Võrreld 106 4537-7 Erythrocyte sedimentation rate Vel Pt Bld Qn Westergren mm/h mm/hr 0,03% HEM/BC Erythrocyte sedimentation rate by Westergren method ESR Bld Qn Westrgrn 1 Both 20 HE 1 Kapillaarvere settekiirus 12766 JAH JAH EI cB-ESR Kapillaarvere settekiirus Kapillaarvere erütrotsüütide settekiirus QN mm/h mm/h 148 JAH/Võrreld 108 30341-2 Erythrocyte sedimentation rate Vel Pt Bld Qn mm/h 0,07% HEM/BC Erythrocyte sedimentation rate ESR Bld Qn 1 Both 185 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres 541 JAH JAH EI aB-ABB panel Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres Happe-aluse tasakaalu uuring arteriaalses veres Paneel 1 JAH 1248 24336-0 Gas panel - Pt BldA Qn 0,01% PANEL.CHEM Gas panel in Arterial blood Gas Pnl BldA 1 Order 186 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres 541 Patsiendi temperatuur 11771 JAH EI EI Pt-t Kehatemperatuur Patsiendi kehatemperatuur QN C C ABL 80 Flex 3 JAH 1249 8329-5 Body temperature Temp Pt Core Qn BDYTMP.MOLEC Body temperature - Core Bdy temp Core 2 203 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres 541 FIO2 11773 JAH EI EI FiO2 FiO2 Hapniku osakaal sissehingatavas õhus QN % % ABL 80 Flex 4 JAH 1250 19994-3 Oxygen/Inspired gas setting VFr Pt Ventilator Qn % % 0,01% PULM Oxygen/Inspired gas setting [Volume Fraction] Ventilator O2/Inspired gas setting VFr Vent 2 187 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres 541 pH 11774 JAH EI EI aB-pH pH pH arteriaalses veres QN ABL 80 Flex 5 JAH 1251 2744-1 pH LsCnc Pt BldA Qn [pH] 0,08% CHEM pH of Arterial blood pH BldA 1 Both 188 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres 541 pCO2 11775 JAH EI EI aB-pCO2 pCO2 Süsinikdioksiidi osarõhk arteriaalses veres QN mmHg mmHg ABL 80 Flex 6 JAH 1252 2019-8 Carbon dioxide PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg 0,05% CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] in Arterial blood pCO2 BldA 1 Both 200 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres 541 tCO2 (B) 11778 JAH EI EI aB-CO2 CO2 Süsinikdioksiid arteriaalses veres QN mmol/L mmol/L ABL 80 Flex 7 JAH 3151 41647-9 Carbon dioxide SCnc Pt BldA Qn Calculated mmol/L mmol/L CHEM Carbon dioxide, total [Moles/volume] in Arterial blood by calculation CO2 BldA Calc-sCnc 1 Both 8,0443 189 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres 541 pO2 11776 JAH EI EI aB-pO2 pO2 Hapniku osarõhk arteriaalses veres QN mmHg mmHg ABL 80 Flex 8 JAH 1253 2703-7 Oxygen PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg 0,07% CHEM Oxygen [Partial pressure] in Arterial blood pO2 BldA 1 Both 199 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres 541 sO2 11780 JAH EI EI aB-sO2 sO2 Hapnikuga küllastatus arteriaalses veres QN % % ABL 80 Flex 9 JAH 1254 2708-6 Oxygen saturation MFr Pt BldA Qn % % 0,02% CHEM Oxygen saturation in Arterial blood SaO2% BldA 1 Observation 202 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres 541 O2 (A-a) 12693 JAH EI EI aB-AaDpO2t AaDpO2 (t) Alveolaarse õhu ja arteriaalse vere hapniku osarõhkude vahe (kehatemperatuuri järgi kohandatud) QN mmHg mmHg ABL 80 Flex 21 JAH 1265 53809-0 Oxygen.alveolar - arterial^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt Respiratory system Qn mm[Hg] mm Hg PULM Oxygen.alveolar - arterial [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature Respiratory system O2 alv-art temp adj Respiratory 2 Both 198 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres 541 ABE 11779 JAH EI EI aB-BE BE Aluste liig arteriaalses veres QN mmol/L mmol/L ABL 80 Flex 26 JAH 1268 1925-7 Base excess SCnc Pt BldA Qn mmol/L mmol/L 0,04% CHEM Base excess in Arterial blood Base excess BldA-sCnc 1 Observation 201 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres 541 Gap (K) 12691 JAH EI EI AnionGap (K+) Anioonide vahe Anioonide vahe QN mmol/L mmol/L ABL 80 Flex 29 JAH 1271 1863-0 Anion gap 4 SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 0,03% CHEM Anion gap 4 in Serum or Plasma Anion Gap4 SerPl-sCnc 1 Observation 196 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres 541 HCO3 11777 JAH EI EI aP-HCO3 Vesinikkarbonaat Vesinikkarbonaat arteriaalses plasmas QN mmol/L mmol/L ABL 80 Flex 30 JAH 1273 1960-4 Bicarbonate SCnc Pt BldA Qn mmol/L mmol/L 0,05% CHEM Bicarbonate [Moles/volume] in Arterial blood HCO3 BldA-sCnc 1 Both 197 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres 541 SBC 12695 JAH EI EI aP-HCO3st Vesinikkarbonaat (st) Vesinikkarbonaat (standardiseeritud) arteriaalses plasmas QN mmol/L mmol/L ABL 80 Flex 31 JAH 3154 19230-2 Bicarbonate^^standard SCnc Pt BldA Qn mmol/L mmol/L CHEM Bicarbonate [Moles/volume] standard in Arterial blood HCO3 std BldA-sCnc 1 Observation 8,0775 194 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres 541 Lac 12686 JAH EI EI aP-Lac Laktaat Laktaat arteriaalses plasmas QN mmol/L mmol/L ABL 80 Flex 34 JAH 1279 2518-9 Lactate SCnc Pt BldA Qn mmol/L mmol/L 0,00% CHEM Lactate [Moles/volume] in Arterial blood Lactate BldA-sCnc 1 Both 195 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres 541 tHb 11772 JAH EI EI B-Hb oxym Hb Hemoglobiin veres (oksümeetria) QN g/L g/L ABL 80 Flex 108 JAH 1276 55782-7 Hemoglobin MCnc Pt Bld Qn Oximetry g/dL g/dL HEM/BC Hemoglobin [Mass/volume] in Blood by Oximetry Hgb Bld Oximetry-mCnc 1 Both 12 EL 3 Kaalium 10621 JAH JAH EI S,P-K Kaalium Kaalium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L Konelab 30i 3 JAH/Võrreld 211 2823-3 Potassium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,2673% CHEM Potassium [Moles/volume] in Serum or Plasma Potassium SerPl-sCnc 1 Both 191 EL 3 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres 541 K 12688 JAH EI EI S,P-K Kaalium Kaalium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L ABL 80 Flex 3 JAH/Võrreld 211 2823-3 Potassium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,2673% CHEM Potassium [Moles/volume] in Serum or Plasma Potassium SerPl-sCnc 1 Both 13 EL 3 Naatrium 10622 JAH JAH EI S,P-Na Naatrium Naatrium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L Konelab 30i 5 JAH/Võrreld 210 2951-2 Sodium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1705% CHEM Sodium [Moles/volume] in Serum or Plasma Sodium SerPl-sCnc 1 Both 190 EL 3 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres 541 Na 12687 JAH EI EI S,P-Na Naatrium Naatrium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L ABL 80 Flex 5 JAH/Võrreld 210 2951-2 Sodium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1705% CHEM Sodium [Moles/volume] in Serum or Plasma Sodium SerPl-sCnc 1 Both 15 EL 3 ioniseeritud kaltsium 11166 EI 2019-10-03 EI EI S,P-iCa Kaltsium (ioniseeritud) Kaltsium (ioniseeritud) seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L Konelab 30i 7 JAH 213 12180-6 Calcium.ionized SCnc Pt Ser/Plas Qn ISE mg/dL mmol/L CHEM Calcium.ionized [Moles/volume] in Serum or Plasma by Ion-selective membrane electrode (ISE) Ca-I SerPl ISE-sCnc 1 Both 192 EL 3 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres 541 iCa 12689 JAH EI EI S,P-iCa Kaltsium (ioniseeritud) Kaltsium (ioniseeritud) seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L ABL 80 Flex 7 JAH 213 12180-6 Calcium.ionized SCnc Pt Ser/Plas Qn ISE mg/dL mmol/L CHEM Calcium.ionized [Moles/volume] in Serum or Plasma by Ion-selective membrane electrode (ISE) Ca-I SerPl ISE-sCnc 1 Both 14 EL 3 Kaltsium 10623 JAH JAH EI S,P-Ca Kaltsium Kaltsium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L Konelab 30i 11 JAH/Võrreld 212 2000-8 Calcium SCnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Calcium [Moles/volume] in Serum or Plasma Calcium SerPl-sCnc 1 Both 193 EL 3 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres 541 Cl 12690 JAH EI EI S,P-Cl Kloriid Kloriid seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L ABL 80 Flex 14 JAH/Võrreld 216 2075-0 Chloride SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1479% CHEM Chloride [Moles/volume] in Serum or Plasma Chloride SerPl-sCnc 1 Both 16 EL 3 fosfaat 10624 JAH JAH EI S,P-P Fosfaat Fosfaat seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L Konelab 30i 15 JAH/Võrreld 234 14879-1 Phosphate SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Phosphate [Moles/volume] in Serum or Plasma Phosphate SerPl-sCnc 1 Both 17 EL 3 magneesium 11152 JAH JAH EI S,P-Mg Magneesium Magneesium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L Konelab 30i 17 JAH/Võrreld 218 2601-3 Magnesium SCnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Magnesium [Moles/volume] in Serum or Plasma Magnesium SerPl-sCnc 1 Both 78 KAR 4 Troponiin T ( kõrgtundlik ) 11765 JAH JAH EI S,P-cTnT-hs Troponiin T (kõrgtundlik) Troponiin T (kõrgtundlik) seerumis/plasmas QN ng/L ng/L Cobas e411 1 JAH/Võrreld 2888 67151-1 Troponin T.cardiac MCnc Pt Ser/Plas Qn Detection limit <= 5 ng/L ng/L ng/L CHEM Troponin T.cardiac [Mass/volume] in Serum or Plasma by Detection limit <= 5 ng/L Troponin T SerPl DL <= 5 ng/L-mCnc 1 11,4393 77 KAR 4 CK-MBm 11545 JAH JAH EI S,P-CK-MBm CK-MBm Kreatiini kinaasi MB isoensüümi mass seerumis/plasmas QN ug/L ug/L Cobas e411 6 JAH/Võrreld 315 13969-1 Creatine kinase.MB MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,3363% CHEM Creatine kinase.MB [Mass/volume] in Serum or Plasma CK MB SerPl-mCnc 1 Both 76 KAR 4 NT-proBNP 11164 JAH JAH EI S,P-NT-proBNP NT-proBNP B-tüüpi natriureetilise propeptiidi N-fragment seerumis/plasmas QN ng/L ng/L Cobas e411 10 JAH/Võrreld 317 33762-6 Natriuretic peptide.B prohormone MCnc Pt Ser/Plas Qn pg/mL pg/mL CHEM Natriuretic peptide.B prohormone [Mass/volume] in Serum or Plasma proBNP SerPl-mCnc 1 Both 110 KE 5 CRP 10631 JAH JAH EI S,P-CRP CRP C-reaktiivne valk seerumis/plasmas QN mg/L mg/L Konelab 30i 1 JAH/Võrreld 232 1988-5 C reactive protein MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0344% CHEM C reactive protein [Mass/volume] in Serum or Plasma CRP SerPl-mCnc 1 Both 378 KE 5 Prokaltsitoniin 11786 JAH JAH JAH S,P-PCT Prokaltsitoniin Prokaltsitoniin seerumis/plasmas QN ug/L 5 JAH/Võrreld 302 33959-8 Procalcitonin MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL CHEM Procalcitonin [Mass/volume] in Serum or Plasma Procalcitonin SerPl-mCnc 1 Both 711 KE 5 Prokaltsitoniin 13097 JAH JAH EI S,P-PCT Prokaltsitoniin Prokaltsitoniin seerumis/plasmas QN ug/L ug/L cobas 6000 5 JAH/Võrreld 302 33959-8 Procalcitonin MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL CHEM Procalcitonin [Mass/volume] in Serum or Plasma Procalcitonin SerPl-mCnc 1 Both 396 KE 5 Interleukiin 6 12900 JAH JAH JAH S,P-IL-6 IL-6 Interleukiin 6 seerumis/plasmas QN ng/L 7 JAH/Võrreld 381 26881-3 Interleukin 6 MCnc Pt Ser/Plas Qn pg/mL pg/mL CHEM Interleukin 6 [Mass/volume] in Serum or Plasma Il6 SerPl-mCnc 1 Both 80 KE 5 glükoos seerumis/plasmas 10591 JAH JAH EI fS,fP-Gluc Glükoos paastuseerumis/-plasmas Glükoos paastuseerumis/paastuplasmas QN mmol/L mmol/L Konelab 30i 8 JAH/Võrreld 237 14771-0 Glucose^post CFst SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Fasting glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma Glucose p fast SerPl-sCnc 1 Both 675 KE 5 Glükoos 13086 JAH JAH EI S,P-Gluc Glükoos Glükoos seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L cobas 6000 10 JAH/Võrreld 239 14749-6 Glucose SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma Glucose SerPl-sCnc 1 Both 81 KE 5 Glükoos paastuveres 10443 JAH JAH EI cB-Gluc POCT Glükoos kapillaarses veres (POCT) Glükoos kapillaarses veres (POCT) QN mmol/L mmol/L Glycocard X-meter 12 JAH/Võrreld 2049 14743-9 Glucose SCnc Pt BldC Qn Glucometer mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Capillary blood by Glucometer Glucose BldC Glucomtr-sCnc 1 Both 28,6478 713 KE 5 HbA1c paneel 2620 JAH JAH EI B-HbA1c panel HbA1c paneel Glükohemoglobiin veres (paneel) Paneel 14 JAH 3757 L-3757 84 KE 5 HbA1c POCT paneel 9 Glükohemoglobiin 11552 EI 2019-12-13 EI EI B-HbA1c (IFCC) HbA1c (IFCC) Glükohemoglobiin veres (IFCC) QN mmol/mol mmol/mol DCA 2000+ 15 JAH/Võrreld 2741 59261-8 Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total SFr Pt Bld Qn IFCC mmol/mol mmol/mol HEM/BC Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total in Blood by IFCC protocol Hgb A1c SFr Bld IFCC 1 Both 18,6192 714 KE 5 HbA1c paneel 2620 HbA1c (IFCC) 13126 JAH JAH EI B-HbA1c (IFCC) HbA1c (IFCC) Glükohemoglobiin veres (IFCC) QN mmol/mol mmol/mol 15 JAH/Võrreld 2741 59261-8 Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total SFr Pt Bld Qn IFCC mmol/mol mmol/mol HEM/BC Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total in Blood by IFCC protocol Hgb A1c SFr Bld IFCC 1 Both 18,6192 83 KE 5 HbA1c POCT paneel 9 Glükohemoglobiin 10592 EI 2019-12-13 EI EI B-HbA1c HbA1c Glükohemoglobiin veres QN % " %" DCA 2000+ 16 JAH/Võrreld 236 4548-4 Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total MFr Pt Bld Qn % %; % Hgb 0,0883% HEM/BC Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total in Blood Hgb A1c MFr Bld 1 Both 715 KE 5 HbA1c paneel 2620 HbA1c 13125 JAH JAH EI B-HbA1c HbA1c Glükohemoglobiin veres QN % % cobas 6000 16 JAH/Võrreld 236 4548-4 Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total MFr Pt Bld Qn % %; % Hgb 0,0883% HEM/BC Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total in Blood Hgb A1c MFr Bld 1 Both 82 KE 5 B-Glük.HgB 9 EI 2019-12-13 EI EI B-HbA1c POCT panel HbA1c POCT paneel Glükohemoglobiin veres POCT (paneel) Paneel DCA Vantage 2000 17 JAH 3760 L-3760 85 KE 5 GTT 39 JAH JAH EI GTT (0, 120 min) Glükoosi taluvuse proov (0, 120 min) Glükoosi taluvuse proov (0, 120 min) Paneel 21 JAH 240 L-240 86 KE 5 Glükoosi taluvuse proov (0, 120 min) 39 Glükoos paastuseerumis/paastuplasmas enne koormust 10494 JAH EI EI fS,P-Gluc 0 min (pre 75 g Gluc PO) Glükoos 0 min (75 g) Glükoos paastuseerumis/paastuplasmas enne glükoosi manustamist QN mmol/L mmol/L Konelab 30i 24 JAH/Võrreld 241 14996-3 Glucose^pre 75 g glucose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --pre 75 g glucose PO Glucose pre 75 g Glc PO SerPl-sCnc 1 Observation 87 KE 5 Glükoosi taluvuse proov (0, 120 min) 39 Glükoos seerumis/plasmas 60 minutit pärast koormust 10495 JAH EI EI S,P-Gluc 60 min (post 75 g Gluc PO) Glükoos 60 min (75 g) Glükoos seerumis/plasmas 60 minutit pärast glükoosi manustamist QN mmol/L mmol/L Konelab 30i 25 JAH/Võrreld 248 51597-3 Glucose^1H post 75 g glucose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --1 hour post 75 g glucose PO Glucose 1H p 75 g Glc PO SerPl-sCnc 1 Observation 88 KE 5 Glükoosi taluvuse proov (0, 120 min) 39 Glükoos seerumis/plasmas 120 minutit pärast koormust 10496 JAH EI EI S,P-Gluc 120 min (post 75g Gluc PO) Glükoos 120 min (75 g) Glükoos seerumis/plasmas 120 minutit pärast glükoosi manustamist QN mmol/L mmol/L Konelab 30i 26 JAH/Võrreld 242 14995-5 Glucose^2H post 75 g glucose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --2 hours post 75 g glucose PO Glucose 2H p 75 g Glc PO SerPl-sCnc 1 Both 376 KE 5 Laktaat 11729 JAH JAH JAH P-Lac Laktaat Laktaat plasmas QN mmol/L 36 JAH/Võrreld 286 2524-7 Lactate SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 0,0138% CHEM Lactate [Moles/volume] in Serum or Plasma Lactate SerPl-sCnc 1 Both 94 KE 5 ALAT 10602 JAH JAH EI S,P-ALAT ALAT Alaniini aminotransferaas seerumis/plasmas QN U/L U/L Konelab 30i 38 JAH/Võrreld 222 1744-2 Alanine aminotransferase CCnc Pt Ser/Plas Qn Without P-5'-P U/L U/L CHEM Alanine aminotransferase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma by Without P-5'-P ALT SerPl w/o P-5'-P-cCnc 1 Both 95 KE 5 ASAT 10600 JAH JAH EI S,P-ASAT ASAT Aspartaadi aminotransferaas seerumis/plasmas QN U/L U/L Konelab 30i 39 JAH/Võrreld 228 1920-8 Aspartate aminotransferase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,8705% CHEM Aspartate aminotransferase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma AST SerPl-cCnc 1 Both 96 KE 5 ALP 10603 JAH JAH EI S,P-ALP ALP Aluseline fosfataas seerumis/plasmas QN U/L U/L Konelab 30i 42 JAH 223 6768-6 Alkaline phosphatase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,8002% CHEM Alkaline phosphatase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma ALP SerPl-cCnc 1 Both 90 KE 5 GGT 10070 JAH JAH EI S,P-GGT GGT Gammaglutamüüli transferaas seerumis/plasmas QN U/L U/L Konelab 30i 64 JAH/Võrreld 235 2324-2 Gamma glutamyl transferase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,0564% CHEM Gamma glutamyl transferase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma GGT SerPl-cCnc 1 Both 91 KE 5 Üldine bilirubiin 10595 JAH JAH EI S,P-Bil Bilirubiin Bilirubiin seerumis/plasmas QN umol/L µmol/L Konelab 30i 65 JAH/Võrreld 229 14631-6 Bilirubin SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Bilirubin [Moles/volume] in Serum or Plasma Bilirub SerPl-sCnc 1 Both 89 KE 5 otsene bilirubiin 10006 JAH JAH EI S,P-Bil-conj Bilirubiin (konjugeeritud) Bilirubiin (konjugeeritud) seerumis/plasmas QN umol/L µmol/L Konelab 30i 68 JAH/Võrreld 230 14629-0 Bilirubin.glucuronidated+Bilirubin.albumin bound SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Bilirubin.direct [Moles/volume] in Serum or Plasma Bilirub Direct SerPl-sCnc 1 Both 97 KE 5 Amülaas 10605 JAH JAH EI S,P-Amyl Amülaas Amülaas seerumis/plasmas QN U/L U/L Konelab 30i 70 JAH 225 1798-8 Amylase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,0927% CHEM Amylase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma Amylase SerPl-cCnc 1 Both 109 KE 5 lipaas 11764 JAH JAH EI S,P-Lip Lipaas Lipaas seerumis/plasmas QN U/L U/L Konelab 30i 72 JAH 299 3040-3 Triacylglycerol lipase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,1557% CHEM Lipase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma Lipase SerPl-cCnc 1 Both 379 KE 5 Sapphapped 12598 JAH JAH JAH S,P-TBA Sapphapped Sapphapped seerumis/plasmas QN umol/L 76 JAH/Võrreld 3071 14628-2 Bile acid SCnc Pt Ser Qn umol/L umol/L CHEM Bile acid [Moles/volume] in Serum Bile Ac Ser-sCnc 1 Both 32,6581 105 KE 5 Kreatiniin 10617 JAH JAH EI S,P-Crea Kreatiniin Kreatiniin seerumis/plasmas QN umol/L µmol/L Konelab 30i 78 JAH/Võrreld 279 14682-9 Creatinine SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Creatinine [Moles/volume] in Serum or Plasma Creat SerPl-sCnc 1 Both 106 KE 5 eGFR 12850 EI 2019-05-22 EI EI eGFR (Crea, MDRD) eGFR (Crea, MDRD) Hinnanguline glomerulaarfiltratsiooni kiirus (kreatiniin, MDRD) QN mL/min/1.73m2 mL/min/1,73m2 arvutuslik 80 JAH/Võrreld 280 33914-3 Glomerular filtration rate/1.73 sq M.predicted ArVRat Pt Ser/Plas Qn Creatinine-based formula (MDRD) mL/min/{1.73m2} 0,6625% CHEM Glomerular filtration rate/1.73 sq M.predicted by Creatinine-based formula (MDRD) GFR/BSA.pred SerPl MDRD-ArVRat 1 Both 648 KE 5 eGFR (Crea, CKD-EPI) 13062 JAH JAH EI eGFR (Crea, CKD-EPI) eGFR (Crea, CKD-EPI) Hinnanguline glomerulaarfiltratsiooni kiirus (kreatiniin, CKD-EPI) QN mL/min/1.73m2 mL/min/1.73m2 arvutatav 81 JAH/Võrreld 3485 62238-1 Glomerular filtration rate/1.73 sq M.predicted ArVRat Pt Ser/Plas Qn Creatinine-based formula (CKD-EPI) mL/min/{1.73_m2} mL/min/1.73 sq M 2 CHEM Glomerular filtration rate/1.73 sq M.predicted by Creatinine-based formula (CKD-EPI) GFR/BSA.pred SerPl CKD-EPI-ArVRat 1 Both 8,2638 107 KE 5 Kreatiniinikliirens 12849 JAH JAH EI dU-S-Crea Kreatiniinikliirens Kreatiniinikliirens QN mL/min mL/min arvutuslik 84 JAH/Võrreld 281 2164-2 Creatinine renal clearance VRat 24H Urine+Ser/Plas Qn mL/min 0,0084% CHEM Creatinine renal clearance in 24 hour Creat Cl 24H Ur+SerPl-vRate 1 Both 104 KE 5 Uurea 10616 JAH JAH EI S,P-Urea Uurea Uurea seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L Konelab 30i 86 JAH/Võrreld 310 22664-7 Urea SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Urea [Moles/volume] in Serum or Plasma Urea SerPl-sCnc 1 Both 395 KE 5 Tsüstatiin C 12887 JAH JAH JAH S,P-CysC Tsüstatiin C Tsüstatiin C seerumis/plasmas QN mg/L 87 JAH/Võrreld 309 33863-2 Cystatin C MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/L mg/L CHEM Cystatin C [Mass/volume] in Serum or Plasma Cystatin C SerPl-mCnc 1 Both 398 KE 5 Osmolaalsus 12926 JAH JAH JAH S,P-Osmol Osmolaalsus Seerumi/plasma osmolaalsus QN mosm/kgH2O 89 JAH/Võrreld 300 2692-2 Osmolality Osmol Pt Ser/Plas Qn 0,0164% CHEM Osmolality of Serum or Plasma Osmolality SerPl 1 Both 92 KE 5 albumiin 10594 JAH JAH EI S,P-Alb Albumiin Albumiin seerumis/plasmas QN g/L g/L Konelab 30i 91 JAH/Võrreld 219 61151-7 Albumin MCnc Pt Ser/Plas Qn BCG g/dL g/dl CHEM Albumin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Bromcresol green (BCG) dye binding method Albumin SerPl BCG-mCnc 1 Both 93 KE 5 Üldvalk 10596 JAH JAH EI S,P-Prot Valk Valk seerumis/plasmas QN g/L g/L Konelab 30i 93 JAH/Võrreld 311 2885-2 Protein MCnc Pt Ser/Plas Qn g/dL 0,82% CHEM Protein [Mass/volume] in Serum or Plasma Prot SerPl-mCnc 1 Both 382 KE 5 Valkude fraktsioonid 2475 Valk 12874 JAH EI JAH S,P-Prot Valk Valk seerumis/plasmas QN g/L 93 JAH/Võrreld 311 2885-2 Protein MCnc Pt Ser/Plas Qn g/dL 0,82% CHEM Protein [Mass/volume] in Serum or Plasma Prot SerPl-mCnc 1 Both 98 KE 5 laktaadi dehüdrogenaas 10606 EI 2021-06-10 EI EI S,P-LDH (non-IFCC) LDH (non-IFCC) Laktaadi dehüdrogenaas seerumis/plasmas (non-IFCC) QN U/L U/L Konelab 30i 95 JAH 285 14805-6 Lactate dehydrogenase CCnc Pt Ser/Plas Qn Reaction: pyruvate to lactate CHEM Lactate dehydrogenase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma by Pyruvate to lactate reaction LDH SerPl P to L-cCnc 1 Observation 756 KE 5 LDH 13184 JAH JAH EI S,P-LDH LDH Laktaadi dehüdrogenaas seerumis/plasmas QN U/L U/L 96 JAH 6069 14804-9 Lactate dehydrogenase CCnc Pt Ser/Plas Qn Reaction: lactate to pyruvate U/L arb U/L CHEM Lactate dehydrogenase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma by Lactate to pyruvate reaction LDH SerPl L to P-cCnc 1 Both 108 KE 5 Kusihape 10620 JAH JAH EI S,P-UA Kusihape Kusihape seerumis/plasmas QN umol/L µmol/L Konelab 30i 102 JAH/Võrreld 284 14933-6 Urate SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Urate [Moles/volume] in Serum or Plasma Urate SerPl-sCnc 1 Both 99 KE 5 kreatiinkinaas 10608 JAH JAH EI S,P-CK CK Kreatiini kinaas seerumis/plasmas QN U/L U/L Konelab 30i 103 JAH/Võrreld 278 2157-6 Creatine kinase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,3104% CHEM Creatine kinase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma CK SerPl-cCnc 1 Both 375 KE 5 Müoglobiin 11728 JAH JAH JAH S,P-Myogl Müoglobiin Müoglobiin seerumis/plasmas QN ug/L 105 JAH/Võrreld 316 2639-3 Myoglobin MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0217% CHEM Myoglobin [Mass/volume] in Serum or Plasma Myoglobin SerPl-mCnc 1 Both 100 KE 5 Kolesterool 10612 JAH JAH EI S,P-Chol Kolesterool Kolesterool seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L Konelab 30i 108 JAH/Võrreld 271 14647-2 Cholesterol SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Cholesterol [Moles/volume] in Serum or Plasma Cholest SerPl-sCnc 1 Both 101 KE 5 HDL -kolesterool 10613 JAH JAH EI S,P-HDL-Chol HDL HDL-kolesterool seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L Konelab 30i 110 JAH/Võrreld 272 14646-4 Cholesterol.in HDL SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Cholesterol in HDL [Moles/volume] in Serum or Plasma HDLc SerPl-sCnc 1 Both 102 KE 5 LDL- Kolesterool 10614 JAH JAH EI S,P-LDL-Chol LDL LDL-kolesterool seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L Konelab 30i 111 JAH/Võrreld 273 22748-8 Cholesterol.in LDL SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Cholesterol in LDL [Moles/volume] in Serum or Plasma LDLc SerPl-sCnc 1 Both 103 KE 5 Triglütseriidid 10615 JAH JAH EI S,P-Trigl Triglütseriidid Triglütseriidid seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L Konelab 30i 113 JAH/Võrreld 274 14927-8 Triglyceride SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Triglyceride [Moles/volume] in Serum or Plasma Trigl SerPl-sCnc 1 Both 397 KE 5 Homotsüsteiin 12906 JAH JAH JAH S,P-Hcy Homotsüsteiin Homotsüsteiin seerumis/plasmas QN umol/L 118 JAH 325 13965-9 Homocysteine SCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0084% CHEM Homocysteine [Moles/volume] in Serum or Plasma Homocysteine SerPl-sCnc 1 Both 112 KE 5 antistreptolüsiin O 10636 JAH JAH EI S,P-ASO ASO Antistreptolüsiin O seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Konelab 30i 119 JAH 227 5370-2 Streptolysin O Ab ACnc Pt Ser Qn 0,0021% MICRO Streptolysin O Ab [Units/volume] in Serum ASO Ab Ser-aCnc 1 Both 111 KE 5 reumatoidfaktor 10635 JAH JAH EI S,P-RF Reumatoidfaktor Reumatoidfaktor seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Konelab 30i 120 JAH 303 11572-5 Rheumatoid factor ACnc Pt Ser Qn 0,0132% SERO Rheumatoid factor [Units/volume] in Serum Rheumatoid fact Ser-aCnc 1 Both 377 KE 5 Angiotensiini muundav ensüüm 11767 JAH JAH JAH S,P-ACE ACE Angiotensiini muundav ensüüm seerumis/plasmas QN U/L 124 JAH/Võrreld 226 2742-5 Angiotensin converting enzyme CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,0051% CHEM Angiotensin converting enzyme [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma ACE SerPl-cCnc 1 Both 380 KE 5 Tseruloplasmiin 12659 JAH JAH JAH S,P-Cer Tseruloplasmiin Tseruloplasmiin seerumis/plasmas QN g/L 143 JAH/Võrreld 308 2064-4 Ceruloplasmin MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,00% CHEM Ceruloplasmin [Mass/volume] in Serum or Plasma Ceruloplasmin SerPl-mCnc 1 Both 60 HÜ 6 PT-INR 331 JAH JAH EI P-PT-INR PT-INR Protrombiini aeg plasmas Paneel 1 JAH 178 L-178 62 HÜ 6 PT-INR 331 " INR" 11509 JAH EI EI INR INR Rahvusvaheline normitud suhe QN ST – ART 4 (STAGO) 3 JAH/Võrreld 180 34714-6 Coagulation tissue factor induced.INR RelTime Pt Bld Qn Coag 0,02% COAG INR in Blood by Coagulation assay INR Bld 1 Observation 61 HÜ 6 PT-INR 331 PT% 10639 JAH EI EI P-PT% PT% Protrombiini suhe QN % % ST – ART 4 (STAGO) 4 JAH 179 3289-6 Prothrombin.activity actual/Normal RelTime Pt PPP Qn Coag % % COAG Prothrombin activity actual/normal in Platelet poor plasma by Coagulation assay Prothrom Act/Nor PPP 1 Observation 63 HÜ 6 INR (POCT) 11179 JAH JAH EI cB-INR POCT INR kapillaarses veres (POCT) Rahvusvaheline normitud suhe kapillaarses veres (POCT) QN CoaguChek XS 7 JAH/Võrreld 3168 46418-0 Coagulation tissue factor induced.INR RelTime Pt BldC Qn Coag COAG INR in Capillary blood by Coagulation assay INR BldC 1 Observation 8,0775 64 HÜ 6 aktiveeritud partsiaalse tromboplastiini aeg 10640 JAH JAH EI P-APTT APTT Aktiveeritud osalise tromboplastiini aeg plasmas QN s s ST – ART 4 (STAGO) 9 JAH/Võrreld 181 14979-9 Coagulation surface induced Time Pt PPP Qn Coag s sec 0,25% COAG Activated partial thrombplastin time (aPTT) in Platelet poor plasma by Coagulation assay aPTT Time PPP 1 Both 65 HÜ 6 trombiini aeg 10641 JAH JAH EI P-TT Trombiini aeg Trombiini aeg plasmas QN s s ST – ART 4 (STAGO) 15 JAH/Võrreld 183 3243-3 Coagulation thrombin induced Time Pt PPP Qn Coag s 0,01% COAG Thrombin time in Platelet poor plasma by Coagulation assay TT Time PPP 1 Both 67 HÜ 6 D-Dimeerid 10643 JAH JAH EI P-D-Di D-dimeerid D-dimeerid plasmas QN mg/L mg/L Cobas c501 16 JAH 184 48065-7 Fibrin D-dimer FEU MCnc Pt PPP Qn ug/L FEU 0,02% COAG Fibrin D-dimer FEU [Mass/volume] in Platelet poor plasma D dimer FEU PPP-mCnc 1 Both 742 HÜ 6 D-dimeerid (POCT) 13155 JAH JAH EI B-D-Di POCT D-dimeerid (POCT) D-dimeerid veres (POCT) QN mg/L "mg/L " cobas h232 Roche 17 JAH 5468 71427-9 Fibrin D-dimer FEU MCnc Pt Bld Qn IA ug/mL ug/mL COAG Fibrin D-dimer FEU [Mass/volume] in Blood by Immunoassay D dimer FEU Bld IA-mCnc 1 Both 66 HÜ 6 fibrinogeen 10642 JAH JAH EI P-Fibr Fibrinogeen Fibrinogeen plasmas QN g/L g/L ST – ART 4 (STAGO) 18 JAH/Võrreld 182 48664-7 Fibrinogen MCnc Pt PPP Qn Coag.derived g/L g/L COAG Fibrinogen [Mass/volume] in Platelet poor plasma by Coagulation.derived Fibrinogen PPP Coag.derived-mCnc 1 BOTH 736 HÜ 6 Apiksabaan 13147 JAH JAH JAH P-APBN Apiksabaan Apiksabaan plasmas QN ug/L ug/L 58 JAH 4682 72608-3 Apixaban MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL DRUG/TOX Apixaban [Mass/volume] in Serum or Plasma Apixaban SerPl-mCnc 1 Both 19,3863 225 IHE 7 ABO-veregrupi ja Rh(D) määramine 360 JAH JAH EI B-ABO-RhD conf panel ABO ja RhD (kinnitav uuring) ABO-veregrupp ja RhD antigeen (kinnitav uuring) Paneel DiaMed 2 JAH 166 34530-6 ABO & Rh group panel Pt Bld - 221 IHE 7 Vastsündinud 42 JAH JAH EI B-ABO-RhD-DAT-n panel ABO, RhD ja DAT paneel vastsündinul ABO-veregrupp, RhD antigeen ja otsene antiglobuliintest vastsündinul (paneel) Paneel DiaMed 6 JAH 170 L-170 229 IHE 7 veregrupi kontroll patsiendil 11590 JAH JAH EI B-ABO ctrl ABO (kontrolluuring) ABO-veregrupp (kontrolluuring) ABO 9 JAH 169 883-9 ABO group Type Pt Bld Nom 219 BLDBK ABO group [Type] in Blood ABO Group Bld 1 Both 21,7859 222 IHE 7 ABO, RhD ja DAT paneel vastsündinul 42 Vastsündinu veregrupp 10226 JAH EI EI B-ABO conf ABO (kinnitav uuring) ABO-veregrupp (kinnitav uuring) ABO DiaMed 10 JAH 171 57743-7 ABO group Type Pt Bld Nom Confirm BLDBK ABO group [Type] in Blood by Confirmatory method ABO Group Bld Cfm 1 Both 21,7859 226 IHE 7 ABO ja RhD (kinnitav uuring) 360 Veregrupp 11252 JAH EI EI B-ABO conf ABO (kinnitav uuring) ABO-veregrupp (kinnitav uuring) ABO DiaMed 10 JAH 171 57743-7 ABO group Type Pt Bld Nom Confirm BLDBK ABO group [Type] in Blood by Confirmatory method ABO Group Bld Cfm 1 Both 21,7859 223 IHE 7 ABO, RhD ja DAT paneel vastsündinul 42 Rhesus 10501 JAH EI EI B-RhD RhD RhD antigeen RhD DiaMed 16 JAH 172 978-7 D Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK D Ag [Presence] on Red Blood Cells D Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 227 IHE 7 ABO ja RhD (kinnitav uuring) 360 Rh (D) 11253 JAH EI EI B-RhD RhD RhD antigeen RhD DiaMed 16 JAH 172 978-7 D Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK D Ag [Presence] on Red Blood Cells D Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 649 IHE 7 Rh fenotüübi, K antigeeni paneel 2587 JAH JAH EI B-Rh phenotype, K Ag panel Rh fenotüübi, K antigeeni paneel Rh fenotüüp, K antigeen (paneel) Paneel 19 JAH 5217 L-5217 650 IHE 7 Rh fenotüübi, K antigeeni paneel 2587 Rh fenotüüp 13060 JAH JAH EI B-Rh fenotype Rh fenotüüp Rh fenotüüp Tekst 20 JAH 4090 10331-7 Rh Type Pt Bld Nom 33 BLDBK Rh [Type] in Blood Rh Bld 1 Both 11,6313 224 IHE 7 ABO, RhD ja DAT paneel vastsündinul 42 Otsene Coombs 10502 JAH EI EI B-DAT DAT Otsene antiglobuliintest Tekst DiaMed 23 JAH 173 1007-4 Direct antiglobulin test.poly specific reagent Type Pt RBC Ord BLDBK Direct antiglobulin test.poly specific reagent [Presence] on Red Blood Cells DAT Poly-Sp Reag RBC Ql 1 Both 228 IHE 7 erütrotsütaarsete antikehade sõeltest 11251 EI 2020-08-18 EI EI B-RBC Ab screen I, II Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kahe erütrotsüüdiga Erütrotsütaarsed antikehad (sõeluuring kahe erütrotsüüdiga) N/P DiaMed 34 JAH 177 1008-2 Indirect antiglobulin test.poly specific reagent Pt Ser/Plas Ord BLDBK Indirect antiglobulin test.poly specific reagent [Presence] in Serum or Plasma IAT Poly-Sp Reag SerPl Ql 1 Observation 741 IHE 7 Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kolme erütrotsüüdiga 13152 JAH JAH EI B-RBC Ab screen I, II. III Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kolme erütrotsüüdiga Erütrotsütaarsed antikehad (sõeluuring kolme erütrotsüüdiga) N/P 35 JAH 176 895-3 Blood group antibody screen.cells I+II+III Pt Ser/Plas Ord BLDBK Blood group antibody screen.cells I+II+III [Presence] in Serum or Plasma Bld gp Ab Scn Cells x3 SerPl Ql 1 Observation 651 IHE 7 Rh fenotüübi, K antigeeni paneel 2587 K antigeen 13061 JAH JAH EI B-RBC K Ag K antigeen K antigeen N/P 123 JAH 2674 1096-7 K Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK K Ag [Presence] on Red Blood Cells K Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 217 IHE 7 Veresobitamine 10225 JAH JAH EI B-XmB Doonorivere sobivusproov Doonorivere sobivusproov Tekst DiaMed 149 EI 1714 1250-0 Major crossmatch Imp Pt Ser/Plas Nom 248 BLDBK Major crossmatch [interpretation] Maj XM SerPl-Imp 1 Observation 11,3891 218 IHE 7 Veresobitamine 10498 JAH JAH EI B-XmB Doonorivere sobivusproov Doonorivere sobivusproov Tekst DiaMed 149 EI 1714 1250-0 Major crossmatch Imp Pt Ser/Plas Nom 248 BLDBK Major crossmatch [interpretation] Maj XM SerPl-Imp 1 Observation 11,3891 219 IHE 7 Veresobitamine 10499 JAH JAH EI B-XmB Doonorivere sobivusproov Doonorivere sobivusproov Tekst DiaMed 149 EI 1714 1250-0 Major crossmatch Imp Pt Ser/Plas Nom 248 BLDBK Major crossmatch [interpretation] Maj XM SerPl-Imp 1 Observation 11,3891 220 IHE 7 Veresobitamine 10500 JAH JAH EI B-XmB Doonorivere sobivusproov Doonorivere sobivusproov Tekst DiaMed 149 EI 1714 1250-0 Major crossmatch Imp Pt Ser/Plas Nom 248 BLDBK Major crossmatch [interpretation] Maj XM SerPl-Imp 1 Observation 11,3891 118 U 8 uriini ribaanalüüs 2450 EI EI EI U-Strip Uriini ribaanalüüs Uriini ribaanalüüs Paneel Clinitek 50 4 JAH 785 50556-0 Urinalysis dipstick panel - Pt Urine - Test strip.automated PANEL.UA Urinalysis dipstick panel in Urine by Automated test strip UA dipstick Pnl Ur Strip.auto 1 Order 130 U 8 uriini ribaanalüüs 54 JAH JAH EI U-Strip Uriini ribaanalüüs Uriini ribaanalüüs Paneel Urisys 1100 4 JAH 785 50556-0 Urinalysis dipstick panel - Pt Urine - Test strip.automated PANEL.UA Urinalysis dipstick panel in Urine by Automated test strip UA dipstick Pnl Ur Strip.auto 1 Order 122 U 8 Uriini ribaanalüüs 2450 uriini erikaal 12820 EI EI EI U-SG strip Erikaal Erikaal QN Clinitek 50 5 JAH/Võrreld 786 53326-5 Specific gravity Rden Pt Urine Qn Test strip.automated UA Specific gravity of Urine by Automated test strip Sp Gr Ur Strip.auto 1 Observation 131 U 8 Uriini ribaanalüüs 54 uriini erikaal 10543 JAH EI EI U-SG strip Erikaal Erikaal QN Urisys 1100 5 JAH/Võrreld 786 53326-5 Specific gravity Rden Pt Urine Qn Test strip.automated UA Specific gravity of Urine by Automated test strip Sp Gr Ur Strip.auto 1 Observation 124 U 8 Uriini ribaanalüüs 2450 uriini pH 12822 EI EI EI U-pH strip pH pH QN Clinitek 50 6 JAH/Võrreld 787 50560-2 pH LsCnc Pt Urine Qn Test strip.automated [pH] pH UA pH of Urine by Automated test strip pH Ur Strip.auto 1 Observation 132 U 8 Uriini ribaanalüüs 54 uriini pH 10544 JAH EI EI U-pH strip pH pH QN Urisys 1100 6 JAH/Võrreld 787 50560-2 pH LsCnc Pt Urine Qn Test strip.automated [pH] pH UA pH of Urine by Automated test strip pH Ur Strip.auto 1 Observation 128 U 8 Uriini ribaanalüüs 2450 uriini leukotsüüdid 12826 EI EI EI U-WBC strip Leukotsüüdid Leukotsüüdid QN E6/L E6/L Clinitek 50 7 JAH/Võrreld 789 58805-3 Leukocytes NCnc Pt Urine Qn Test strip.automated /uL /uL UA Leukocytes [#/volume] in Urine by Automated test strip WBC # Ur Strip.auto 1 Both 17,589 133 U 8 Uriini ribaanalüüs 54 uriini leukotsüüdid 10545 JAH EI EI U-WBC strip Leukotsüüdid Leukotsüüdid QN E6/L E6/L Urisys 1100 7 JAH/Võrreld 789 58805-3 Leukocytes NCnc Pt Urine Qn Test strip.automated /uL /uL UA Leukocytes [#/volume] in Urine by Automated test strip WBC # Ur Strip.auto 1 Both 17,589 127 U 8 Uriini ribaanalüüs 2450 uriini nitritid 12825 EI EI EI U-Nit strip Nitrit Nitrit Tekst Clinitek 50 9 JAH/Võrreld 788 50558-6 Nitrite ACnc Pt Urine Ord Test strip.automated UA Nitrite [Presence] in Urine by Automated test strip Nitrite Ur Ql Strip.auto 1 Observation 134 U 8 Uriini ribaanalüüs 54 uriini nitritid 10546 JAH EI EI U-Nit strip Nitrit Nitrit Tekst Urisys 1100 9 JAH/Võrreld 788 50558-6 Nitrite ACnc Pt Urine Ord Test strip.automated UA Nitrite [Presence] in Urine by Automated test strip Nitrite Ur Ql Strip.auto 1 Observation 125 U 8 Uriini ribaanalüüs 2450 uriini valk 12823 EI EI EI U-Prot strip Valk Valk QN g/L g/L Clinitek 50 10 JAH/Võrreld 790 50561-0 Protein MCnc Pt Urine Qn Test strip.automated mg/dL mg/dL UA Protein [Mass/volume] in Urine by Automated test strip Prot Ur Strip.auto-mCnc 1 Observation 17,589 135 U 8 Uriini ribaanalüüs 54 uriini valk 10547 JAH EI EI U-Prot strip Valk Valk QN g/L g/L Urisys 1100 10 JAH/Võrreld 790 50561-0 Protein MCnc Pt Urine Qn Test strip.automated mg/dL mg/dL UA Protein [Mass/volume] in Urine by Automated test strip Prot Ur Strip.auto-mCnc 1 Observation 17,589 119 U 8 Uriini ribaanalüüs 2450 uriini glükoos 12817 EI EI EI U-Gluc strip Glükoos Glükoos QN mmol/L mmol/L Clinitek 50 12 JAH/Võrreld 791 59156-0 Glucose SCnc Pt Urine Qn Test strip.automated mmol/L mmol/L UA Glucose [Moles/volume] in Urine by Automated test strip Glucose Ur Strip.auto-sCnc 1 Observation 17,589 129 U 8 glükoos uriinis 10467 EI 2018-10-25 EI EI U-Gluc strip Glükoos Glükoos QN mmol/L mmol/L Ketodiabur riba 12 JAH/Võrreld 791 59156-0 Glucose SCnc Pt Urine Qn Test strip.automated mmol/L mmol/L UA Glucose [Moles/volume] in Urine by Automated test strip Glucose Ur Strip.auto-sCnc 1 Observation 17,589 136 U 8 Uriini ribaanalüüs 54 uriini glükoos 10548 JAH EI EI U-Gluc strip Glükoos Glükoos QN mmol/L mmol/L Urisys 1100 12 JAH/Võrreld 791 59156-0 Glucose SCnc Pt Urine Qn Test strip.automated mmol/L mmol/L UA Glucose [Moles/volume] in Urine by Automated test strip Glucose Ur Strip.auto-sCnc 1 Observation 17,589 121 U 8 Uriini ribaanalüüs 2450 uriini ketoonid 12819 EI EI EI U-Ket strip Ketokehad Ketokehad QN mmol/L mmol/L Clinitek 50 14 JAH/Võrreld 792 59158-6 Ketones SCnc Pt Urine Qn Test strip.automated mmol/L mmol/L UA Ketones [Moles/volume] in Urine by Automated test strip Ketones Ur Strip.auto-sCnc 1 Observation 17,589 137 U 8 Uriini ribaanalüüs 54 uriini ketoonid 10549 JAH EI EI U-Ket strip Ketokehad Ketokehad QN mmol/L mmol/L Urisys 1100 14 JAH/Võrreld 792 59158-6 Ketones SCnc Pt Urine Qn Test strip.automated mmol/L mmol/L UA Ketones [Moles/volume] in Urine by Automated test strip Ketones Ur Strip.auto-sCnc 1 Observation 17,589 126 U 8 Uriini ribaanalüüs 2450 uriini urobilinogeen 12824 EI EI EI U-Ubg strip Urobilinogeen Urobilinogeen QN umol/L µmol/L Clinitek 50 16 JAH/Võrreld 793 60025-4 Urobilinogen SCnc Pt Urine Qn Test strip.automated umol/L umol/L UA Urobilinogen [Moles/volume] in Urine by Automated test strip Urobilinogen Ur Strip.auto-sCnc 1 Both 138 U 8 Uriini ribaanalüüs 54 uriini urobilinogeen 10550 JAH EI EI U-Ubg strip Urobilinogeen Urobilinogeen QN umol/L µmol/L Urisys 1100 16 JAH/Võrreld 793 60025-4 Urobilinogen SCnc Pt Urine Qn Test strip.automated umol/L umol/L UA Urobilinogen [Moles/volume] in Urine by Automated test strip Urobilinogen Ur Strip.auto-sCnc 1 Both 120 U 8 Uriini ribaanalüüs 2450 uriini bilirubiin 12818 EI EI EI U-Bil strip Bilirubiin Bilirubiin QN umol/L µmol/L Clinitek 50 18 JAH/Võrreld 794 41016-7 Bilirubin SCnc Pt Urine Qn Test strip umol/L umol/L UA Bilirubin.total [Moles/volume] in Urine by Test strip Bilirub Ur Strip-sCnc 1 Both 17,589 139 U 8 Uriini ribaanalüüs 54 uriini bilirubiinid 10551 JAH EI EI U-Bil strip Bilirubiin Bilirubiin QN umol/L µmol/L Urisys 1100 18 JAH/Võrreld 794 41016-7 Bilirubin SCnc Pt Urine Qn Test strip umol/L umol/L UA Bilirubin.total [Moles/volume] in Urine by Test strip Bilirub Ur Strip-sCnc 1 Both 17,589 123 U 8 Uriini ribaanalüüs 2450 uriini erütrotsüüdid 12821 EI EI EI U-RBC strip Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid QN E6/L E6/L Clinitek 50 20 JAH/Võrreld 795 57747-8 Erythrocytes NCnc Pt Urine Qn Test strip.automated /uL /uL UA Erythrocytes [#/volume] in Urine by Automated test strip RBC # Ur Strip.auto 1 Observation 17,589 140 U 8 Uriini ribaanalüüs 54 uriini erütrotsüüdid 10552 JAH EI EI U-RBC strip Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid QN E6/L E6/L Urisys 1100 20 JAH/Võrreld 795 57747-8 Erythrocytes NCnc Pt Urine Qn Test strip.automated /uL /uL UA Erythrocytes [#/volume] in Urine by Automated test strip RBC # Ur Strip.auto 1 Observation 17,589 148 U 8 uriini sademe mikroskoopia 2449 JAH JAH EI U-Sed-m panel Uriini sademe mikroskoopia Uriini sademe mikroskoopia Paneel mikroskoop 38 JAH 797 24356-8 Urinalysis complete panel - Pt Urine - PANEL.UA Urinalysis complete panel in Urine Urinalysis complete pnl Ur 1 Order 15,9935 149 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 2449 erütr. 12791 JAH EI EI U-Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid QN /hpf /hpf mikroskoop 41 JAH/Võrreld 798 13945-1 Erythrocytes Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,31% UA Erythrocytes [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field RBC #/area UrnS HPF 1 Observation 150 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 2449 leuk. 12792 JAH EI EI U-Leukotsüüdid Leukotsüüdid Leukotsüüdid QN /hpf /hpf mikroskoop 44 JAH/Võrreld 799 5821-4 Leukocytes Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,33% UA Leukocytes [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field WBC #/area UrnS HPF 1 Observation 151 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 2449 lameepiteelid 12793 JAH EI EI U-Lameepiteeli rakud Lameepiteeli rakud Lameepiteeli rakud QN /hpf /hpf mikroskoop 47 JAH/Võrreld 800 11277-1 Epithelial cells.squamous Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,04% UA Epithelial cells.squamous [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Squamous #/area UrnS HPF 1 Observation 152 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 2449 transitoor.epit. 12794 JAH EI EI U-Transitoorse epiteeli rakud Transitoorse epiteeli rakud Transitoorse epiteeli rakud QN /hpf /hpf mikroskoop 50 JAH/Võrreld 801 30089-7 Transitional cells Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,01% UA Transitional cells [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Trans Cells #/area UrnS HPF 1 Observation 153 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 2449 neeru tubulaarepiteelid 12795 JAH EI EI U-Tubulaarepiteeli rakud Tubulaarepiteeli rakud Tubulaarepiteeli rakud QN /hpf /hpf mikroskoop 51 JAH/Võrreld 802 26052-1 Epithelial cells.renal Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,01% UA Epithelial cells.renal [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Renal Epi Cells #/area UrnS HPF 1 Observation 155 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 2449 hüaliinsilindrid 12797 JAH EI EI U-Hüaliinsilindrid Hüaliinsilindrid Hüaliinsilindrid QN /hpf /hpf mikroskoop 55 JAH 805 46135-0 Hyaline casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Hyaline casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Hyaline Casts #/area UrnS HPF 1 Both 25,8802 154 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 2449 sõmersilindrid 12796 JAH EI EI U-Granulaarsilindrid Granulaarsilindrid Granulaarsilindrid QN /hpf /hpf mikroskoop 58 JAH 806 46134-3 Granular casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Granular casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Gran Casts #/area UrnS HPF 1 Both 25,6387 156 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 2449 Leukotsütaarsilindrid 12803 JAH EI EI U-Leukotsütaarsilindrid Leukotsütaarsilindrid Leukotsütaarsilindrid QN /hpf /hpf mikroskoop 60 JAH 807 49103-5 Leukocyte casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA WBC casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field WBC Casts #/area UrnS HPF 1 Observation 17,4622 157 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 2449 Erütrotsütaarsilindrid 12804 JAH EI EI U-Erütrotsütaarsilindrid Erütrotsütaarsilindrid Erütrotsütaarsilindrid QN /hpf /hpf mikroskoop 62 JAH 808 51790-4 Erythrocyte casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA RBC casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field RBC Casts #/area UrnS HPF 1 Both 19,4395 158 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 2449 Tubulaarepiteelsilindrid 12805 JAH EI EI U-Tubulaarepiteelsilindrid Tubulaarepiteelsilindrid Tubulaarepiteelsilindrid QN /hpf /hpf mikroskoop 64 JAH 809 45386-0 Epithelial casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Epithelial casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Epith Casts #/area UrnS HPF 1 Observation 23,1596 159 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 2449 Vahajad silindrid 12806 JAH EI EI U-Vahajad silindrid Vahajad silindrid Vahajad silindrid QN /hpf /hpf mikroskoop 66 JAH 810 41223-9 Waxy casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Waxy casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Waxy Casts #/area UrnS HPF 1 Observation 25,6891 160 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 2449 Makrofaagid 12807 JAH EI EI U-Makrofaagid Makrofaagid Makrofaagid QN /hpf /hpf mikroskoop 70 JAH/Võrreld 812 72220-7 Macrophages Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF HEM/BC Macrophages [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Macrophages #/area UrnS HPF 1 Observation 11,4838 165 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 2449 bakterid 12814 JAH EI EI U-Bakterid Bakterid Bakterid Tekst mikroskoop 71 JAH 803 25145-4 Bacteria ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Bacteria [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Bacteria UrnS Ql Micro 1 Observation 161 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 2449 Pärmseened 12808 JAH EI EI U-Pärmseened Pärmseened Pärmseened Tekst mikroskoop 73 JAH 1509 5822-2 Yeast Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" UA Yeast [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Yeast #/area UrnS HPF 1 Observation 162 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 2449 Kusihappe kristallid 12809 JAH EI EI U-Kusihappe kristallid Kusihappe kristallid Kusihappe kristallid Tekst mikroskoop 76 JAH 813 5817-2 Urate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,00% UA Urate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Urate Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 163 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 2449 Ammooniumuraadi kristallid 12810 JAH EI EI U-Ammooniumuraadi kristallid Ammooniumuraadi kristallid Ammooniumuraadi kristallid Tekst mikroskoop 77 JAH 814 5766-1 Ammonium urate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Ammonium urate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Amm Urate Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 167 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 2449 Kaltsiumoksalaadi kristallid 12813 JAH EI EI U-Kaltsiumoksalaadi kristallid Kaltsiumoksalaadi kristallid Kaltsiumoksalaadi kristallid Tekst mikroskoop 79 JAH 816 5774-5 Calcium oxalate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,01% UA Calcium oxalate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy CaOx Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 164 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 2449 Amorfse uraadi kristallid 12811 JAH EI EI U-Amorfse uraadi kristallid Amorfse uraadi kristallid Amorfse uraadi kristallid Tekst mikroskoop 81 JAH 818 12454-5 Urate crystals.amorphous ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,09% UA Urate crystals amorphous [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Amorph Urate Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 166 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 2449 amorfsed fosfaadid 12812 JAH EI EI U-Amorfse fosfaadi kristallid Amorfse fosfaadi kristallid Amorfse fosfaadi kristallid Tekst mikroskoop 82 JAH 819 12453-7 Phosphate crystals.amorphous ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Phosphate crystals amorphous [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Amorph Phos Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 142 U 8 Albumiin uriinis 12845 EI 2018-10-25 EI EI U-Alb Albumiin uriinis Albumiin uriinis QN mg/L mg/L 87 JAH/Võrreld 997 14957-5 Albumin MCnc Pt Urine Qn Detection limit <= 20 mg/L mg/dL 0,01% CHEM Microalbumin [Mass/volume] in Urine Microalbumin Ur-mCnc 1 Both 564 U 8 Albumiin uriinis 12952 JAH JAH JAH U-Alb Albumiin uriinis Albumiin uriinis QN mg/L mg/L 87 JAH/Võrreld 997 14957-5 Albumin MCnc Pt Urine Qn Detection limit <= 20 mg/L mg/dL 0,01% CHEM Microalbumin [Mass/volume] in Urine Microalbumin Ur-mCnc 1 Both 671 U 8 Albumiin uriinis 13072 JAH JAH EI U-Alb Albumiin uriinis Albumiin uriinis QN mg/L mg/L cobas 6000 87 JAH/Võrreld 997 14957-5 Albumin MCnc Pt Urine Qn Detection limit <= 20 mg/L mg/dL 0,01% CHEM Microalbumin [Mass/volume] in Urine Microalbumin Ur-mCnc 1 Both 565 U 8 Albumiin ööpäevases uriinis 12953 JAH JAH JAH dU-Alb Albumiin ööpäevases uriinis Albumiin ööpäevases uriinis QN mg/d mg/d 88 JAH/Võrreld 998 14956-7 Albumin MRat 24H Urine Qn Detection limit <= 20 mg/L mg/(24.h) CHEM Microalbumin [Mass/time] in 24 hour Urine Microalbumin 24H Ur-mRate 1 Both 672 U 8 Albumiin ööpäevases uriinis 13075 JAH JAH EI dU-Alb Albumiin ööpäevases uriinis Albumiin ööpäevases uriinis QN mg/d mg/d 88 JAH/Võrreld 998 14956-7 Albumin MRat 24H Urine Qn Detection limit <= 20 mg/L mg/(24.h) CHEM Microalbumin [Mass/time] in 24 hour Urine Microalbumin 24H Ur-mRate 1 Both 144 U 8 Albumiini/kreatiniini suhe 12844 EI 2018-10-25 EI EI U-Alb/U-Crea Albumiin/kreatiniin uriinis Albumiini ja kreatiniini suhe uriinis QN g/mol g/mol 90 JAH/Võrreld 1000 30000-4 Albumin/Creatinine Ratio Pt Urine Qn Detection limit <= 20 mg/L mg/mmol milligrams/mmol CHEM Microalbumin/Creatinine [Ratio] in Urine Microalbumin/Creat Ur-Rto 1 Both 567 U 8 Albumiin/kreatiniin uriinis 12955 JAH JAH JAH U-Alb/U-Crea Albumiin/kreatiniin uriinis Albumiini ja kreatiniini suhe uriinis QN g/mol g/mol 90 JAH/Võrreld 1000 30000-4 Albumin/Creatinine Ratio Pt Urine Qn Detection limit <= 20 mg/L mg/mmol milligrams/mmol CHEM Microalbumin/Creatinine [Ratio] in Urine Microalbumin/Creat Ur-Rto 1 Both 673 U 8 Albumiin/kreatiniin uriinis 13071 JAH JAH EI U-Alb/U-Crea Albumiin/kreatiniin uriinis Albumiini ja kreatiniini suhe uriinis QN g/mol g/mol arvutatav 90 JAH/Võrreld 1000 30000-4 Albumin/Creatinine Ratio Pt Urine Qn Detection limit <= 20 mg/L mg/mmol milligrams/mmol CHEM Microalbumin/Creatinine [Ratio] in Urine Microalbumin/Creat Ur-Rto 1 Both 145 U 8 valk uriinis 11546 JAH JAH EI U-Prot Valk uriinis Valk uriinis QN g/L g/L Konelab 30i 92 JAH/Võrreld 1040 2888-6 Protein MCnc Pt Urine Qn g/dL 0,0284% UA Protein [Mass/volume] in Urine Prot Ur-mCnc 1 Both 569 U 8 Valk uriinis 12957 JAH JAH JAH U-Prot Valk uriinis Valk uriinis QN g/L g/L 92 JAH/Võrreld 1040 2888-6 Protein MCnc Pt Urine Qn g/dL 0,0284% UA Protein [Mass/volume] in Urine Prot Ur-mCnc 1 Both 146 U 8 Valk ööpäevases uriinis 12847 JAH JAH EI dU-Prot Valk ööpäevases uriinis Valk ööpäevases uriinis QN g/d g/d Konelab 30i 93 JAH/Võrreld 1041 2889-4 Protein MRat 24H Urine Qn g/(24.h) g/24hr 0,0104% CHEM Protein [Mass/time] in 24 hour Urine Prot 24H Ur-mRate 1 Both 571 U 8 Valk ööpäevases uriinis 12959 JAH JAH JAH dU-Prot Valk ööpäevases uriinis Valk ööpäevases uriinis QN g/d g/d 93 JAH/Võrreld 1041 2889-4 Protein MRat 24H Urine Qn g/(24.h) g/24hr 0,0104% CHEM Protein [Mass/time] in 24 hour Urine Prot 24H Ur-mRate 1 Both 570 U 8 Valk/kreatiniin uriinis 12958 JAH JAH JAH U-Prot/U-Crea Valk/kreatiniin uriinis Valgu ja kreatiniini suhe uriinis QN g/mol g/mol 94 JAH/Võrreld 1042 34366-5 Protein/Creatinine Ratio Pt Urine Qn g/mmol{creat} g/mmol creatinine 16 CHEM Protein/Creatinine [Ratio] in Urine Prot/Creat Ur-Rto 1 Both 8,476 585 U 8 Valgu ja kreatiniini suhe uriinis 12945 JAH JAH EI U-Prot/U-Crea Valk/kreatiniin uriinis Valgu ja kreatiniini suhe uriinis QN g/mol mg/mg Crea 94 JAH/Võrreld 1042 34366-5 Protein/Creatinine Ratio Pt Urine Qn g/mmol{creat} g/mmol creatinine 16 CHEM Protein/Creatinine [Ratio] in Urine Prot/Creat Ur-Rto 1 Both 8,476 141 U 8 amülaas uriinis 10013 JAH JAH EI U-Amyl Amülaas uriinis Amülaas uriinis QN U/L U/L 119 JAH 1001 1799-6 Amylase CCnc Pt Urine Qn U/L CHEM Amylase [Enzymatic activity/volume] in Urine Amylase Ur-cCnc 1 Both 143 U 8 Kreatiniin uriinis 12888 EI 2018-10-25 EI EI U-Crea Kreatiniin uriinis Kreatiniin uriinis QN mmol/L mmol/L Clinitek 50 123 JAH 1020 14683-7 Creatinine SCnc Pt Urine Qn mmol/L mmol/L CHEM Creatinine [Moles/volume] in Urine Creat Ur-sCnc 1 Both 566 U 8 Kreatiniin uriinis 12954 JAH JAH JAH U-Crea Kreatiniin uriinis Kreatiniin uriinis QN mmol/L mmol/L 123 JAH 1020 14683-7 Creatinine SCnc Pt Urine Qn mmol/L mmol/L CHEM Creatinine [Moles/volume] in Urine Creat Ur-sCnc 1 Both 674 U 8 Kreatiniin uriinis 13073 JAH JAH EI U-Crea Kreatiniin uriinis Kreatiniin uriinis QN mmol/L mmol/L cobas 6000 123 JAH 1020 14683-7 Creatinine SCnc Pt Urine Qn mmol/L mmol/L CHEM Creatinine [Moles/volume] in Urine Creat Ur-sCnc 1 Both 147 U 8 Kreatiniin ööpäevases uriinis 12848 JAH JAH EI dU-Crea Kreatiniin ööpäevases uriinis Kreatiniin ööpäevases uriinis QN mmol/d mmol/d Konelab 30i 124 JAH 1021 14684-5 Creatinine SRat 24H Urine Qn mmol/(24.h) mmolL/24hr CHEM Creatinine [Moles/time] in 24 hour Urine Creat 24H Ur-sRate 1 Both 568 U 8 Kreatiniin ööpäevases uriinis 12956 JAH JAH JAH dU-Crea Kreatiniin ööpäevases uriinis Kreatiniin ööpäevases uriinis QN mmol/d mmol/d 124 JAH 1021 14684-5 Creatinine SRat 24H Urine Qn mmol/(24.h) mmolL/24hr CHEM Creatinine [Moles/time] in 24 hour Urine Creat 24H Ur-sRate 1 Both 584 U 8 Kaltsium ööpäevases uriinis 12901 JAH JAH EI dU-Ca Kaltsium ööpäevases uriinis Kaltsium ööpäevases uriinis QN mmol/d mmol/d 136 JAH/Võrreld 1016 14637-3 Calcium SRat 24H Urine Qn mmol/(24.h) mmolL/24hr CHEM Calcium [Moles/time] in 24 hour Urine Calcium 24H Ur-sRate 1 Both 435 U 8 Uriini osmolaalsus 12927 JAH JAH JAH U-Osmol Uriini osmolaalsus Uriini osmolaalsus QN mosm/kgH2O 149 JAH/Võrreld 1034 2695-5 Osmolality Osmol Pt Urine Qn 0,0081% CHEM Osmolality of Urine Osmolality Ur 1 Both 169 CSF 9 Liikvori tsütoos 2451 JAH JAH EI CSF-Cells Liikvori tsütoos Liikvori tsütoos Tekst 2 JAH 2148 L-2148 170 CSF 9 Liikvori tsütoos 2451 Liikvori värvus 12827 JAH EI EI CSF-Color Liikvori värvus Liikvori värvus Tekst 3 JAH 835 10335-8 Color Type Pt CSF Nom 0,01% SPEC Color of Cerebral spinal fluid Color CSF 1 Observation 171 CSF 9 Liikvori tsütoos 2451 Liikvori läbipaistvus 12828 JAH EI EI CSF-Appearance Liikvori läbipaistvus Liikvori läbipaistvus Tekst 4 JAH 836 10333-3 Appearance Aper Pt CSF Nom 0,01% SPEC Appearance of Cerebral spinal fluid Appearance CSF 1 Observation 173 CSF 9 Liikvori tsütoos 2451 erütrotsüüdid liikvoris 12830 JAH EI EI CSF-RBC Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid liikvoris QN E6/L E6/L kamberloendus 6 JAH/Võrreld 824 792-2 Erythrocytes NCnc Pt CSF Qn Manual count HEM/BC Erythrocytes [#/volume] in Cerebral spinal fluid by Manual count RBC # CSF Manual 1 Observation 172 CSF 9 Liikvori tsütoos 2451 leukotsüüdid liikvoris 12829 JAH EI EI CSF-WBC Leukotsüüdid Leukotsüüdid liikvoris QN E6/L E6/L kamberloendus 7 JAH/Võrreld 823 806-0 Leukocytes NCnc Pt CSF Qn Manual count 0,01% HEM/BC Leukocytes [#/volume] in Cerebral spinal fluid by Manual count WBC # CSF Manual 1 Observation 175 CSF 9 Liikvori tsütogramm 2452 JAH JAH EI CSF-Diff-m Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) Paneel mikroskoop 12 JAH 838 29584-0 Differential panel - Pt CSF - PANEL.HEM/BC Differential panel in Cerebral spinal fluid Diff Pnl CSF 1 Order 177 CSF 9 Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) 2452 Lümfotsüüdid 12832 JAH EI EI CSF-Lümfotsüüdid % Lümfotsüüdid % Lümfotsüütide suhtarv liikvoris QN % % mikroskoop 15 JAH/Võrreld 841 10328-3 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt CSF Qn Manual count % % 0,01% HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Cerebral spinal fluid by Manual count Lymphocytes Fr CSF Manual 1 Observation 178 CSF 9 Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) 2452 Monotsüüdid 12833 JAH EI EI CSF-Monotsüüdid % Monotsüüdid % Monotsüütide suhtarv liikvoris QN % % mikroskoop 19 JAH/Võrreld 844 10329-1 Monocytes/100 leukocytes NFr Pt CSF Qn Manual count % % HEM/BC Monocytes/100 leukocytes in Cerebral spinal fluid by Manual count Monocytes Fr CSF Manual 1 Observation 176 CSF 9 Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) 2452 Neutrofiilid 12831 JAH EI EI CSF-Neutrofiilid % Neutrofiilid % Neutrofiilide suhtarv liikvoris QN % % mikroskoop 22 JAH/Võrreld 845 13516-0 Neutrophils/100 leukocytes NFr Pt CSF Qn Manual count % % HEM/BC Neutrophils/100 leukocytes in Cerebral spinal fluid by Manual count Neutrophils Fr CSF Manual 1 Observation 669 CSF 9 Glükoos liikvoris 13085 JAH JAH EI CSF-Gluc Glükoos liikvoris Glükoos liikvoris QN mmol/L mmol/L cobas 6000 36 JAH/Võrreld 1072 14744-7 Glucose SCnc Pt CSF Qn mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Cerebral spinal fluid Glucose CSF-sCnc 1 Both 670 CSF 9 Liikvori- ja seerumi/plasma glükoosi suhe 13087 JAH JAH EI CSF-Gluc/S,P-Gluc Liikvori- ja seerumi/plasma glükoosi suhe Liikvori- ja seerumi/plasma glükoosi suhe QN arvutatav 37 JAH/Võrreld 1073 2352-3 Glucose CSF/Glucose plas RelMCnc Pt Plas+CSF Qn CHEM Glucose CSF/Glucose plas Glucose CSF/SerPl 1 Observation 174 CSF 9 Valk liikvoris 12834 JAH JAH EI CSF-Prot Valk liikvoris Valk liikvoris QN g/L g/L Konelab 30i 40 JAH/Võrreld 1071 2880-3 Protein MCnc Pt CSF Qn mg/dL 0,0119% CHEM Protein [Mass/volume] in Cerebral spinal fluid Prot CSF-mCnc 1 Both 419 TDM 10 Digoksiin 11645 JAH JAH JAH S,P-Digox Digoksiin Digoksiin seerumis/plasmas QN ug/L 9 JAH/Võrreld 415 10535-3 Digoxin MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL 0,0164% DRUG/TOX Digoxin [Mass/volume] in Serum or Plasma Digoxin SerPl-mCnc 1 Both 639 TDM 10 Fenobarbitaal 13025 JAH JAH JAH S,P-Phenobarb Fenobarbitaal Fenobarbitaal seerumis/plasmas QN mg/L mg/L 12 JAH/Võrreld 419 3948-7 Phenobarbital MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL mcg/mL 0,0076% DRUG/TOX Phenobarbital [Mass/volume] in Serum or Plasma Phenobarb SerPl-mCnc 1 Both 424 TDM 10 Fenütoiin 12734 JAH JAH JAH S,P-Phenyt Fenütoiin Fenütoiin seerumis/plasmas QN mg/L 13 JAH/Võrreld 420 3968-5 Phenytoin MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL mcg/mL 0,0219% DRUG/TOX Phenytoin [Mass/volume] in Serum or Plasma Phenytoin SerPl-mCnc 1 Both 417 TDM 10 Karbamasepiin 11598 JAH JAH JAH S,P-Carba Karbamasepiin Karbamasepiin seerumis/plasmas QN mg/L 18 JAH/Võrreld 423 3432-2 Carbamazepine MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL mcg/mL 0,0055% DRUG/TOX Carbamazepine [Mass/volume] in Serum or Plasma Carbamazepine SerPl-mCnc 1 Both 422 TDM 10 Lamotrigiin 12661 JAH JAH JAH S,P-Lamotr Lamotrigiin Lamotrigiin seerumis/plasmas QN mg/L 25 JAH/Võrreld 424 6948-4 Lamotrigine MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL mcg/mL 0,0018% DRUG/TOX Lamotrigine [Mass/volume] in Serum or Plasma Lamotrigine SerPl-mCnc 1 Both 656 TDM 10 Liitium 13058 JAH JAH JAH S,P-Li Liitium Liitium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 29 JAH/Võrreld 217 14334-7 Lithium SCnc Pt Ser/Plas Qn mol/L mmol/L; mEq/L 46 DRUG/TOX Lithium [Moles/volume] in Serum or Plasma Lithium SerPl-sCnc 1 Both 423 TDM 10 Okskarbasepiin 12733 JAH JAH JAH S,P-Oxcarb Okskarbasepiin Okskarbasepiin seerumis/plasmas QN mg/L 38 JAH/Võrreld 2877 35331-8 Oxcarbazepine MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL mcg/mL 1659 DRUG/TOX Oxcarbazepine [Mass/volume] in Serum or Plasma Oxcarbazepine SerPl-mCnc 1 Both 11,4393 719 TDM 10 Paratsetamool 13130 JAH JAH JAH S,P-Paracet Paratsetamool Paratsetamool seerumis/plasmas QN mg/L mg/L 39 JAH/Võrreld 428 3298-7 Acetaminophen MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL mcg/mL 0,0163% DRUG/TOX Acetaminophen [Mass/volume] in Serum or Plasma Acetamin SerPl-mCnc 1 Both 421 TDM 10 Tsüklosporiin A 11669 JAH JAH JAH B-CyA Tsüklosporiin A Tsüklosporiin A veres QN ug/L 51 JAH/Võrreld 433 3520-4 Cyclosporine MCnc Pt Bld Qn 0,0153% DRUG/TOX Cyclosporine [Mass/volume] in Blood Cyclosporin Bld-mCnc 1 Both 418 TDM 10 Valproaat 11640 JAH JAH JAH S,P-Valpr Valproaat Valproaat seerumis/plasmas QN mg/L 52 JAH/Võrreld 434 4086-5 Valproate MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL mcg/mL 0,0155% DRUG/TOX Valproate [Mass/volume] in Serum or Plasma Valproate SerPl-mCnc 1 Both 420 TDM 10 Vankomütsiin 11668 JAH JAH JAH S,P-Vanco Vankomütsiin Vankomütsiin seerumis/plasmas QN mg/L 53 JAH/Võrreld 435 20578-1 Vancomycin MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL ug/mL 34 DRUG/TOX Vancomycin [Mass/volume] in Serum or Plasma Vancomycin SerPl-mCnc 1 Both 12,8946 558 TOX 11 Etanool 12949 JAH JAH EI S,P-EtOH Etanool Etanool seerumis/plasmas QN g/L g/L Konelab 30i 1 JAH/Võrreld 416 5643-2 Ethanol MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/dL mg/dL 0,0234% DRUG/TOX Ethanol [Mass/volume] in Serum or Plasma Ethanol SerPl-mCnc 1 Both 205 TOX 11 Narkootilised ained uriinis 2437 JAH JAH EI U-Narco panel Sõltuvusainete paneel uriinis Sõltuvusained uriinis (paneel) Paneel 30 JAH 2716 L-2716 212 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis 2437 Amfetamiin uriinis 12746 JAH EI EI U-Amp Amfetamiin uriinis Amfetamiin uriinis Tekst 31 JAH 437 19261-7 Amphetamines ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Amphetamines [Presence] in Urine by Screen method Amphetamines Ur Ql Scn 1 Both 211 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis 2437 Barbituraadid uriinis 12745 JAH EI EI U-Bar Barbituraadid uriinis Barbituraadid uriinis Tekst 32 JAH 438 19270-8 Barbiturates ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Barbiturates [Presence] in Urine by Screen method Barbiturates Ur Ql Scn 1 Both 207 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis 2437 Bensodiasepiinid uriinis 12741 JAH EI EI U-Bzd Bensodiasepiinid uriinis Bensodiasepiinid uriinis Tekst 33 JAH 439 14316-4 Benzodiazepines ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Benzodiazepines [Presence] in Urine by Screen method Benzodiaz Ur Ql Scn 1 Both 213 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis 2437 Ecstasy uriinis 12747 JAH EI EI U-Ecs Ecstasy uriinis Ecstasy uriinis Tekst 35 JAH 444 19568-5 Methylenedioxymethamphetamine ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Methylenedioxymethamphetamine [Presence] in Urine by Screen method MDMA Ur Ql Scn 1 Both 755 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis 2437 Fentsüklidiin uriinis 13183 JAH EI EI U-PCP Fentsüklidiin uriinis Fentsüklidiin uriinis Tekst 37 JAH 1802 3936-2 Phencyclidine ACnc Pt Urine Ord 321 DRUG/TOX Phencyclidine [Presence] in Urine PCP Ur Ql 1 Both 11,4393 215 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis 2437 Kannabinoidid uriinis 12749 JAH EI EI U-THC Kannabinoidid uriinis Kannabinoidid uriinis Tekst 41 JAH 440 18282-4 Cannabinoids ACnc Pt Urine Ord Screen 0,0964% DRUG/TOX Cannabinoids [Presence] in Urine by Screen method Cannabinoids Ur Ql Scn 1 Both 214 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis 2437 Kokaiin uriinis 12748 JAH EI EI U-Coc Kokaiin uriinis Kokaiin uriinis Tekst 42 JAH 441 19359-9 Cocaine ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Cocaine [Presence] in Urine by Screen method Cocaine Ur Ql Scn 1 Both 210 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis 2437 Metadoon uriinis 12744 JAH EI EI U-Mtd Metadoon uriinis Metadoon uriinis Tekst 44 JAH 442 19550-3 Methadone ACnc Pt Urine Ord Screen 0,0057% DRUG/TOX Methadone [Presence] in Urine by Screen method Methadone Ur Ql Scn 1 Both 206 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis 2437 Metamfetamiin uriinis 12740 JAH EI EI U-Met Metamfetamiin uriinis Metamfetamiin uriinis Tekst 45 JAH 443 19554-5 Methamphetamine ACnc Pt Urine Ord Screen 0,0138% DRUG/TOX Methamphetamine [Presence] in Urine by Screen method Methamphet Ur Ql Scn 1 Both 208 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis 2437 Opiaadid uriinis 12742 JAH EI EI U-Mop Opiaadid uriinis Opiaadid uriinis Tekst 47 JAH 445 19295-5 Opiates ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Opiates [Presence] in Urine by Screen method Opiates Ur Ql Scn 1 Both 209 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis 2437 Tritsüklilised antidepressandid uriinis 12743 JAH EI EI U-TCA Tritsüklilised antidepressandid uriinis Tritsüklilised antidepressandid uriinis Tekst 51 JAH 446 19312-8 Tricyclic antidepressants ACnc Pt Urine Ord Screen 0,0292% DRUG/TOX Tricyclic antidepressants [Presence] in Urine by Screen method Tricyclics Ur Ql Scn 1 Both 73 IM 12 TSH 11747 EI 2019-10-19 EI EI S,P-TSH TSH Kilpnääret stimuleeriv hormoon seerumis/plasmas QN mU/L mU/L Cobas e411 1 JAH/Võrreld 327 3016-3 Thyrotropin ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0600% CHEM Thyrotropin [Units/volume] in Serum or Plasma TSH SerPl-aCnc 1 Both 659 IM 12 TSH 13074 JAH JAH EI S,P-TSH TSH Kilpnääret stimuleeriv hormoon seerumis/plasmas QN mU/L mU/L cobas 6000 1 JAH/Võrreld 327 3016-3 Thyrotropin ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0600% CHEM Thyrotropin [Units/volume] in Serum or Plasma TSH SerPl-aCnc 1 Both 365 IM 12 Trijoodtüroniin seerumis/plasmas 12854 JAH JAH JAH S,P-T3 T3 Trijoodtüroniin seerumis/plasmas QN nmol/L 4 JAH 331 14930-2 Triiodothyronine SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Triiodothyronine [Moles/volume] in Serum or Plasma T3 SerPl-sCnc 1 Both 350 IM 12 Vaba trijoodtüroniin seerumis/plasmas 11570 JAH JAH JAH S,P-fT3 fT3 Vaba trijoodtüroniin seerumis/plasmas QN pmol/L 5 JAH 330 14928-6 Triiodothyronine.free SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Triiodothyronine Free [Moles/volume] in Serum or Plasma T3Free SerPl-sCnc 1 Both 74 IM 12 fT4 11128 EI 2019-10-19 EI EI S,P-fT4 fT4 Vaba türoksiin seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/L Cobas e411 8 JAH 328 14920-3 Thyroxine.free SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Thyroxine free [Moles/volume] in Serum or Plasma T4 Free SerPl-sCnc 1 Both 661 IM 12 fT4 13076 JAH JAH EI S,P-fT4 fT4 Vaba türoksiin seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/L cobas 6000 8 JAH 328 14920-3 Thyroxine.free SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Thyroxine free [Moles/volume] in Serum or Plasma T4 Free SerPl-sCnc 1 Both 349 IM 12 Parathormoon seerumis/plasmas 11569 JAH JAH JAH S,P-PTH PTH Parathormoon seerumis/plasmas QN pmol/L 10 JAH 337 14866-8 Parathyrin.intact SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Parathyrin.intact [Moles/volume] in Serum or Plasma PTH-Intact SerPl-sCnc 1 Both 347 IM 12 Adrenokortikotroopne hormoon plasmas 11566 EI 2021-02-09 EI JAH P-ACTH ACTH Adrenokortikotroopne hormoon plasmas QN pmol/L 11 JAH 342 14674-6 Corticotropin SCnc Pt Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Corticotropin [Moles/volume] in Plasma ACTH Plas-sCnc 1 Both 348 IM 12 Kortisool 11568 JAH JAH JAH S,P-Cort Kortisool Kortisool seerumis/plasmas QN nmol/L 20 JAH 344 14675-3 Cortisol SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Cortisol [Moles/volume] in Serum or Plasma Cortis SerPl-sCnc 1 Both 640 IM 12 17-OHP 13038 JAH JAH JAH S,P-17-OHP 17-OHP 17-alfahüdroksüprogesteroon seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/L 41 JAH 368 14569-8 17-Hydroxyprogesterone SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM 17-Hydroxyprogesterone [Moles/volume] in Serum or Plasma 17OHP SerPl-sCnc 1 Both 580 IM 12 Aldosteroon 12973 JAH JAH JAH S,P-Aldo Aldosteroon Aldosteroon seerumis/plasmas QN ng/dL ng/dL 43 JAH 353 1763-2 Aldosterone MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/dL ng/dL 0,0034% CHEM Aldosterone [Mass/volume] in Serum or Plasma Aldost SerPl-mCnc 1 Both 581 IM 12 Reniin 12974 JAH JAH JAH P-Renin Reniin Reniin plasmas QN mU/L mU/L 47 JAH 355 2915-7 Renin CCnc Pt Plas Qn 0,0029% CHEM Renin [Enzymatic activity/volume] in Plasma Renin Plas-cCnc 1 Both 579 IM 12 Aldosteroon/reniin 12972 JAH JAH JAH P-Aldo/P-Renin Aldosteroon/reniin Aldosterooni ja reniini suhe plasmas QN 50 JAH 359 30894-0 Aldosterone/Renin Ratio Pt Ser/Plas Qn CHEM Aldosterone/Renin [Ratio] in Serum or Plasma Aldost/Renin SerPl-Rto 1 Both 367 IM 12 C-peptiid 12928 JAH JAH JAH S,P-C-pept C-peptiid C-peptiid seerumis/plasmas QN nmol/L 53 JAH 384 14633-2 C peptide SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM C peptide [Moles/volume] in Serum or Plasma C peptide SerPl-sCnc 1 Both 352 IM 12 Insuliin 11588 JAH JAH JAH S,P-Ins Insuliin Insuliin seerumis/plasmas QN mU/L 55 JAH 386 20448-7 Insulin ACnc Pt Ser/Plas Qn uU/mL mcU/mL 0,01% CHEM Insulin [Units/volume] in Serum or Plasma Insulin SerPl-aCnc 1 Both 366 IM 12 Koorioni gonadotropiin (intaktne + vaba beetaalaühik) seerumis/plasmas 12921 JAH JAH JAH S,P-hCG (intact + fb) hCG (intaktne + fb) Koorioni gonadotropiin (intaktne + vaba beetaalaühik) seerumis/plasmas QN U/L 62 JAH 377 45194-8 Choriogonadotropin.intact+Beta subunit ACnc Pt Ser/Plas Qn m[IU]/mL mIU/mL CHEM Choriogonadotropin.intact+Beta subunit [Units/volume] in Serum or Plasma HGC Intact+B SerPl-aCnc 1 Both 712 IM 12 hCG (intaktne + fb) 13123 JAH JAH EI S,P-hCG (intact + fb) hCG (intaktne + fb) Koorioni gonadotropiin (intaktne + vaba beetaalaühik) seerumis/plasmas QN U/L U/L cobas 6000 62 JAH 377 45194-8 Choriogonadotropin.intact+Beta subunit ACnc Pt Ser/Plas Qn m[IU]/mL mIU/mL CHEM Choriogonadotropin.intact+Beta subunit [Units/volume] in Serum or Plasma HGC Intact+B SerPl-aCnc 1 Both 362 IM 12 Androsteendioon 12737 JAH JAH JAH S-Androst Androsteendioon Androsteendioon seerumis QN nmol/L 64 JAH 376 14603-5 Androstenedione SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Androstenedione [Moles/volume] in Serum or Plasma Androst SerPl-sCnc 1 Both 356 IM 12 Dehüdroepiandrosteroonsulfaat seerumis/plasmas 11620 JAH JAH JAH S,P-DHEAS DHEAS Dehüdroepiandrosteroonsulfaat seerumis/plasmas QN umol/L 65 JAH 375 14688-6 Dehydroepiandrosterone sulfate SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Dehydroepiandrosterone sulfate [Moles/volume] in Serum or Plasma DHEA-S SerPl-sCnc 1 Both 353 IM 12 Folliikuleid stimuleeriv hormoon seerumis/plasmas 11612 JAH JAH JAH S,P-FSH FSH Folliikuleid stimuleeriv hormoon seerumis/plasmas QN U/L 67 JAH 361 15067-2 Follitropin ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0020% CHEM Follitropin [Units/volume] in Serum or Plasma FSH SerPl-aCnc 1 Both 354 IM 12 Luteiniseeriv hormoon seerumis/plasmas 11613 JAH JAH JAH S,P-LH LH Luteiniseeriv hormoon seerumis/plasmas QN U/L 72 JAH 363 10501-5 Lutropin ACnc Pt Ser/Plas Qn mU/mL mU/mL 0,0060% CHEM Lutropin [Units/volume] in Serum or Plasma LH SerPl-aCnc 1 Both 351 IM 12 Prolaktiin 11587 JAH JAH JAH S,P-Prol Prolaktiin Prolaktiin seerumis/plasmas QN mU/L 77 JAH 365 15081-3 Prolactin ACnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Prolactin [Units/volume] in Serum or Plasma Prolactin SerPl-aCnc 1 Both 364 IM 12 Prolaktiin (PEG) 12758 JAH EI JAH S,P-Prol (PEG) Prolaktiin (PEG) Prolaktiin seerumis/plasmas (pärast sadestamist polüetüleenglükooliga) QN mU/L 80 JAH 2944 A-2944 363 IM 12 Makroprolaktiin 12757 JAH JAH JAH S,P-Prol macro Makroprolaktiin Makroprolaktiin seerumis/plasmas QN % 81 JAH 1899 48389-1 Macroprolactin/Prolactin SFr Pt Ser/Plas Qn % % 2 CHEM Macroprolactin/Prolactin [Moles] in Serum or Plasma Macroprolactin/Prolactin SFr SerPl 1 Both 357 IM 12 Progesteroon 11621 JAH JAH JAH S,P-Prog Progesteroon Progesteroon seerumis/plasmas QN nmol/L 83 JAH 367 14890-8 Progesterone SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Progesterone [Moles/volume] in Serum or Plasma Progest SerPl-sCnc 1 Both 359 IM 12 Testosteroon 11768 JAH JAH JAH S,P-Testo Testosteroon Testosteroon seerumis/plasmas QN nmol/L 85 JAH 372 14913-8 Testosterone SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Testosterone [Moles/volume] in Serum or Plasma Testost SerPl-sCnc 1 Both 358 IM 12 Suguhormoone siduv globuliin 11679 JAH JAH JAH S,P-SHBG Suguhormoone siduv globuliin Suguhormoone siduv globuliin seerumis/plasmas QN nmol/L 90 JAH 374 13967-5 Sex hormone binding globulin SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L 0,0033% CHEM Sex hormone binding globulin [Moles/volume] in Serum or Plasma SHBG SerPl-sCnc 1 Both 355 IM 12 Östradiool 11614 JAH JAH JAH S,P-E2 Östradiool Östradiool seerumis/plasmas QN pmol/L 93 JAH 370 14715-7 Estradiol SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Estradiol [Moles/volume] in Serum or Plasma Estradiol SerPl-sCnc 1 Both 361 IM 12 Kasvuhormoon 11954 JAH JAH JAH S,P-GH Kasvuhormoon Kasvuhormoon seerumis/plasmas QN mU/L 100 JAH 379 33858-2 Somatotropin ACnc Pt Ser/Plas Qn m[IU]/L mIU/L CHEM Somatotropin [Units/volume] in Serum or Plasma GH SerPl-aCnc 1 Both 360 IM 12 IGF-1 11950 JAH JAH JAH S,P-IGF-1 IGF-1 Insuliinisarnane kasvufaktor 1 seerumis/plasmas QN ug/L 114 JAH 382 2484-4 Insulin-like growth factor-I MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0025% CHEM Insulin-like growth factor-I [Mass/volume] in Serum or Plasma IGF-I SerPl-mCnc 1 Both 7 IM 12 vitamiin D(25-OH) 11580 EI 2019-10-19 EI EI S,P-Vit D (25-OH) Vitamiin D (25-OH) Vitamiin D (25-OH) seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/L Cobas e411 135 JAH 338 60493-4 Calcidiol+Calciferol SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Calcidiol+Calciferol [Moles/volume] in Serum or Plasma Calcidiol+Calciferol SerPl-sCnc 1 Both 11,4838 660 IM 12 Vitamiin D (25-OH) 13084 JAH JAH EI S,P-Vit D (25-OH) Vitamiin D (25-OH) Vitamiin D (25-OH) seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/L cobas 6000 135 JAH 338 60493-4 Calcidiol+Calciferol SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Calcidiol+Calciferol [Moles/volume] in Serum or Plasma Calcidiol+Calciferol SerPl-sCnc 1 Both 11,4838 429 TU 13 Alfafetoproteiin seerumis/plasmas 11736 JAH JAH JAH S,P-AFP AFP Alfafetoproteiin seerumis/plasmas QN kU/L 1 JAH 409 53961-9 Alpha-1-Fetoprotein.tumor marker ACnc Pt Ser/Plas Qn [IU]/mL U/mL CHEM Alpha-1-fetoprotein.tumor marker [Units/volume] in Serum or Plasma AFP-TM SerPl-aCnc 1 Both 9,8509 115 TU 13 CEA 11748 EI 2019-10-19 EI EI S,P-CEA CEA Kartsinoembrüonaalne antigeen seerumis/plasmas QN ug/L ug/L Cobase411 2 JAH 404 2039-6 Carcinoembryonic Ag MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0118% CHEM Carcinoembryonic Ag [Mass/volume] in Serum or Plasma CEA SerPl-mCnc 1 Both 664 TU 13 CEA 13081 JAH JAH EI S,P-CEA CEA Kartsinoembrüonaalne antigeen seerumis/plasmas QN ug/L ug/L cobas 6000 2 JAH 404 2039-6 Carcinoembryonic Ag MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0118% CHEM Carcinoembryonic Ag [Mass/volume] in Serum or Plasma CEA SerPl-mCnc 1 Both 116 TU 13 PSA 11133 EI 2019-10-19 EI EI S,P-PSA PSA Prostataspetsiifiline antigeen seerumis/plasmas QN ug/L ug/L Cobase411 3 JAH 401 2857-1 Prostate specific Ag MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0598% CHEM Prostate specific Ag [Mass/volume] in Serum or Plasma PSA SerPl-mCnc 1 Both 663 TU 13 PSA 13078 JAH JAH EI S,P-PSA PSA Prostataspetsiifiline antigeen seerumis/plasmas QN ug/L ug/L cobas 6000 3 JAH 401 2857-1 Prostate specific Ag MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0598% CHEM Prostate specific Ag [Mass/volume] in Serum or Plasma PSA SerPl-mCnc 1 Both 430 TU 13 Kasvajaantigeen HE4 seerumis 11738 JAH JAH JAH S,P-HE4 HE4 Kasvajaantigeen HE4 seerumis/plasmas QN pmol/L 7 JAH 406 55180-4 Human epididymis protein 4 SCnc Pt Ser Qn pM CHEM Human epididymis protein 4 [Moles/volume] in Serum HE4 Ser-sCnc 1 Both 114 TU 13 Kasvajaantigeen CA 125 seerumis 11740 EI EI EI S,P-CA 125 CA 125 Kasvajaantigeen CA 125 seerumis/plasmas QN kU/L U/mL Cobase411 8 JAH 405 10334-1 Cancer Ag 125 ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0073% CHEM Cancer Ag 125 [Units/volume] in Serum or Plasma Cancer Ag125 SerPl-aCnc 1 Both 433 TU 13 CA 125 11964 JAH JAH JAH S,P-CA 125 CA 125 Kasvajaantigeen CA 125 seerumis/plasmas QN kU/L 8 JAH 405 10334-1 Cancer Ag 125 ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0073% CHEM Cancer Ag 125 [Units/volume] in Serum or Plasma Cancer Ag125 SerPl-aCnc 1 Both 431 TU 13 ROMA indeks 11739 JAH JAH JAH S,P-ROMA ROMA indeks ROMA indeks seerumis/plasmas QN % 9 JAH 3227 A-3227 428 TU 13 Kasvajaantigeen CA 15-3 seerumis/plasmas 11657 JAH JAH JAH S,P-CA 15-3 CA 15-3 Kasvajaantigeen CA 15-3 seerumis/plasmas QN kU/L 12 JAH 407 6875-9 Cancer Ag 15-3 ACnc Pt Ser/Plas Qn U/mL CHEM Cancer Ag 15-3 [Units/volume] in Serum or Plasma Cancer Ag15-3 SerPl-aCnc 1 Both 427 TU 13 Kasvajaantigeen CA 19-9 seerumis/plasmas 11656 JAH JAH JAH S,P-CA 19-9 CA 19-9 Kasvajaantigeen CA 19-9 seerumis/plasmas QN kU/L 13 JAH 408 24108-3 Cancer Ag 19-9 ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0052% CHEM Cancer Ag 19-9 [Units/volume] in Serum or Plasma Cancer Ag19-9 SerPl-aCnc 1 Both 432 TU 13 Gastriin 11746 JAH JAH JAH S,P-Gastr Gastriin Gastriin seerumis/plasmas QN pmol/L 16 JAH 392 15072-2 Gastrin SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L CHEM Gastrin [Moles/volume] in Serum or Plasma Gastrin SerPl-sCnc 1 Both 425 TU 13 Kaltsitoniin 11571 JAH JAH JAH S,P-CT Kaltsitoniin Kaltsitoniin seerumis/plasmas QN pmol/L 17 JAH 336 15035-9 Calcitonin SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Calcitonin [Moles/volume] in Serum or Plasma Calcit SerPl-sCnc 1 Both 426 TU 13 Türeoglobuliin 11572 JAH JAH JAH S,P-TG Türeoglobuliin Türeoglobuliin seerumis/plasmas QN ug/L 21 JAH 334 3013-0 Thyroglobulin MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0020% CHEM Thyroglobulin [Mass/volume] in Serum or Plasma Thyroglob SerPl-mCnc 1 Both 434 TU 13 Kasvajaantigeen S-100 seerumis 12908 JAH JAH JAH S,P-S-100 S-100 Kasvajaantigeen S-100 seerumis/plasmas QN ug/L 24 JAH 411 47275-3 S100 calcium binding protein B MCnc Pt Ser Qn ug/L ug/L CHEM S100 calcium binding protein B [Mass/volume] in Serum S100 calcium binding protein B Ser-mCnc 1 Both 743 TU 13 Metanefriin 13153 JAH JAH JAH P-Meta Metanefriin Metanefriin plasmas QN ng/L ng/L 31 JAH 4088 29142-7 Metanephrines MCnc Pt Ser/Plas Qn pg/mL pg/mL 5 CHEM Metanephrines [Mass/volume] in Serum or Plasma MetanephS SerPl-mCnc 1 Both 10,6459 744 TU 13 Normetanefriin 13154 JAH JAH JAH P-Normeta Normetanefriin Normetanefriin plasmas QN ng/L ng/L 36 JAH 4087 2669-0 Normetanephrine MCnc Pt Ser/Plas Qn pg/mL pg/mL 9 CHEM Normetanephrine [Mass/volume] in Serum or Plasma Normetanephrine SerPl-mCnc 1 Both 13,0133 4 ANE 14 ferritiin 11140 EI 2019-10-19 EI EI S,P-Fer Ferritiin Ferritiin seerumis/plasmas QN ug/L µg/L Cobas e411 1 JAH/Võrreld 318 2276-4 Ferritin MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0589% CHEM Ferritin [Mass/volume] in Serum or Plasma Ferritin SerPl-mCnc 1 Both 666 ANE 14 Ferritiin 13080 JAH JAH EI S,P-Fer Ferritiin Ferritiin seerumis/plasmas QN ug/L ug/L cobas 6000 1 JAH/Võrreld 318 2276-4 Ferritin MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0589% CHEM Ferritin [Mass/volume] in Serum or Plasma Ferritin SerPl-mCnc 1 Both 1 ANE 14 Raud 10625 JAH JAH EI S,P-Fe Raud Raud seerumis/plasmas QN umol/L µmol/L Konelab 30i 2 JAH/Võrreld 319 14798-3 Iron SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Iron [Moles/volume] in Serum or Plasma Iron SerPl-sCnc 1 Both 2 ANE 14 transferriin 12851 JAH JAH EI S,P-Transf Transferriin Transferriin seerumis/plasmas QN g/L g/L Konelab 30i 4 JAH 320 3034-6 Transferrin MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0037% CHEM Transferrin [Mass/volume] in Serum or Plasma Transferrin SerPl-mCnc 1 Both 3 ANE 14 transf. saturatsioon 12853 JAH JAH EI S,P-sTransf Transferriini küllastatus Transferriini küllastatus seerumis/plasmas QN % % arvutuslik 5 JAH 321 13452-8 Iron/Transferrin MCrto Pt Ser/Plas Qn CHEM Iron/Transferrin [Mass ratio] in Serum or Plasma Iron/Transferrin SerPl-mRto 1 Observation 309 ANE 14 Transferriini lahustuvad retseptorid 12701 JAH JAH JAH S,P-Transf-sR Transferriini lahustuvad retseptorid Transferriini lahustuvad retseptorid seerumis/plasmas QN mg/L 6 JAH 322 30248-9 Transferrin receptor.soluble MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/L mg/L CHEM Transferrin receptor.soluble [Mass/volume] in Serum or Plasma sTfR SerPl-mCnc 1 Both 6 ANE 14 folaat 11578 EI 2019-10-19 EI EI S,P-Fol Folaat Folaat seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/L Cobas e411 8 JAH 323 14732-2 Folate SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Folate [Moles/volume] in Serum or Plasma Folate SerPl-sCnc 1 Both 667 ANE 14 Folaat 13082 JAH JAH EI S,P-Fol Folaat Folaat seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/L cobas 6000 8 JAH 323 14732-2 Folate SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Folate [Moles/volume] in Serum or Plasma Folate SerPl-sCnc 1 Both 5 ANE 14 vitamiin B12 11577 EI 2019-10-19 EI EI S,P-Vit B12 Vitamiin B12 Vitamiin B12 seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/L Cobas e411 11 JAH/Võrreld 324 14685-2 Cobalamins SCnc Pt Ser Qn CHEM Cobalamin (Vitamin B12) [Moles/volume] in Serum Vit B12 Ser-sCnc 1 Both 668 ANE 14 Vitamiin B12 13083 JAH JAH EI S,P-Vit B12 Vitamiin B12 Vitamiin B12 seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/L cobas 6000 11 JAH/Võrreld 324 14685-2 Cobalamins SCnc Pt Ser Qn CHEM Cobalamin (Vitamin B12) [Moles/volume] in Serum Vit B12 Ser-sCnc 1 Both 655 ANE 14 EPO 13056 JAH JAH JAH S,P-EPO EPO Erütropoetiin seerumis/plasmas QN U/L U/L 15 JAH/Võrreld 326 15061-5 Erythropoietin ACnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,0032% CHEM Erythropoietin [Units/volume] in Serum or Plasma EPO SerPl-aCnc 1 Both 399 LEU 16 Beeta-2-mikroglobuliin 11661 JAH JAH JAH S,P-b2-M Beeta-2-mikroglobuliin Beeta-2-mikroglobuliin seerumis/plasmas QN ug/L 1 JAH 410 1952-1 Beta-2-Microglobulin MCnc Pt Ser Qn 0,0012% CHEM Beta-2-Microglobulin [Mass/volume] in Serum B2 Microglob Ser-mCnc 1 Both 400 LEU 16 Immuunglobuliini vabad kappaahelad seerumis 12897 JAH JAH JAH S-Ig fKappa Ig fKappa Immuunglobuliini vabad kapaahelad seerumis QN mg/L 2 JAH 265 36916-5 Immunoglobulin light chains.kappa.free MCnc Pt Ser Qn mg/L mg/L 0,0016% CHEM Immunoglobulin light chains.kappa.free [Mass/volume] in Serum Kappa LC Free Ser-mCnc 1 Both 401 LEU 16 Immuunglobuliini vabad lambdaahelad seerumis 12898 JAH JAH JAH S-Ig fLambda Ig fLambda Immuunglobuliini vabad lambdaahelad seerumis QN mg/L 3 JAH 266 33944-0 Immunoglobulin light chains.lambda.free MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/L mg/L 0,0016% CHEM Immunoglobulin light chains.lambda.free [Mass/volume] in Serum or Plasma Lambda LC Free SerPl-mCnc 1 Both 402 LEU 16 Immuunglobuliini vabade kapa- ja lambdaahelate suhe seerumis 12899 JAH JAH JAH S-Ig fKappa/S-Ig fLambda Ig fKappa/Ig fLambda Immuunglobuliini vabade kapa- ja lambdaahelate suhe seerumis QN 4 JAH 267 48378-4 Immunoglobulin light chains.kappa.free/Immunoglobulin light chains.lambda.free MCrto Pt Ser Qn CHEM Immunoglobulin light chains.kappa.free/Immunoglobulin light chains.lambda.free [Mass ratio] in Serum Kappa LC Free/Lambda Free Ser-mRto 1 Both 740 LEU 16 Monoklonaalsed immuunglobuliinid seerumis 13151 JAH JAH JAH S-Monoclon-Ig Monoklonaalsed immuunglobuliinid seerumis Monoklonaalsed immuunglobuliinid seerumis Tekst " " 6 JAH 5404 14895-7 Protein pattern Imp Pt Ser/Plas Nom Immunofixation CHEM Protein Fractions [Interpretation] in Serum or Plasma by Immunofixation Prot Pattern SerPl IFE-Imp 1 Observation 381 LEU 16 Valkude fraktsioonid seerumis 2475 JAH JAH JAH S-Prot-Fr panel Valkude fraktsioonid Valkude fraktsioonid seerumis Paneel 196 JAH 109 24351-9 Protein fractions panel - Pt Ser/Plas Qn PANEL.CHEM Protein electrophoresis panel in Serum or Plasma Prot Elph Pnl SerPl 1 Order 23,1239 737 LEU 16 Valkude fraktsioonid 2475 Valkude fraktsioonid (tõlgendus) 13150 JAH EI JAH S-Prot-Fr-interpet Valkude fraktsioonid (tõlgendus) Valkude fraktsioonid seerumis (tõlgendus) Tekst 197 JAH 3005 49296-7 Protein pattern Imp Pt Ser/Plas Nar Electrophoresis CHEM Protein Fractions [interpretation] in Serum or Plasma by Electrophoresis Narrative Prot Pattern SerPl Elph-Imp 1 Observation 11,4729 383 LEU 16 Valkude fraktsioonid 2475 Albumiin Fr 12875 JAH EI JAH S-Alb-Fr Albumiin Fr Albumiini fraktsioon seerumis QN g/L 198 JAH/Võrreld 110 2862-1 Albumin MCnc Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis g/dL 0,0194% CHEM Albumin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Electrophoresis Albumin SerPl Elph-mCnc 1 Observation 389 LEU 16 Valkude fraktsioonid 2475 Albumiin % 12881 JAH EI JAH S-Alb-Fr% Albumiin % Albumiini fraktsiooni osakaal seerumis QN % 199 JAH/Võrreld 111 13980-8 Albumin/Protein.total MFr Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis % CHEM Albumin/Protein.total in Serum or Plasma by Electrophoresis Albumin MFr SerPl Elph 1 Observation 384 LEU 16 Valkude fraktsioonid 2475 Alfa-1-globuliinid 12876 JAH EI JAH S-a1-glob-Fr Alfa-1-globuliinid Alfa-1-globuliinide fraktsioon seerumis QN g/L 200 JAH/Võrreld 112 2865-4 Alpha 1 globulin MCnc Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis g/dL 0,0193% CHEM Alpha 1 globulin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Electrophoresis Alpha1 Glob SerPl Elph-mCnc 1 Observation 390 LEU 16 Valkude fraktsioonid 2475 Alfa-1-globuliinid % 12882 JAH EI JAH S-a1-glob-Fr% Alfa-1-globuliinid % Alfa-1-globuliinide fraktsiooni osakaal seerumis QN % 201 JAH/Võrreld 113 13978-2 Alpha 1 globulin/Protein.total MFr Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis % CHEM Alpha 1 globulin/Protein.total in Serum or Plasma by Electrophoresis Alpha1 Glob MFr SerPl Elph 1 Observation 385 LEU 16 Valkude fraktsioonid 2475 Alfa-2-globuliinid 12877 JAH EI JAH S-a2-glob-Fr Alfa-2-globuliinid Alfa-2-globuliinide fraktsioon seerumis QN g/L 202 JAH/Võrreld 114 2868-8 Alpha 2 globulin MCnc Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis g/dL 0,0193% CHEM Alpha 2 globulin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Electrophoresis Alpha2 Glob SerPl Elph-mCnc 1 Observation 391 LEU 16 Valkude fraktsioonid 2475 Alfa-2-globuliinid % 12883 JAH EI JAH S-a2-glob-Fr% Alfa-2-globuliinid % Alfa-2-globuliinide fraktsiooni osakaal seerumis QN % 203 JAH/Võrreld 115 13981-6 Alpha 2 globulin/Protein.total MFr Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis % CHEM Alpha 2 globulin/Protein.total in Serum or Plasma by Electrophoresis Alpha2 Glob MFr SerPl Elph 1 Observation 386 LEU 16 Valkude fraktsioonid 2475 Beeta-1-globuliinid 12878 JAH EI JAH S-b1-glob-Fr Beeta-1-globuliinid Beeta-1-globuliinide fraktsioon seerumis QN g/L 204 JAH/Võrreld 116 32730-4 Beta 1 globulin MCnc Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis g/dL g/dL CHEM Beta 1 globulin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Electrophoresis Beta1 Glob SerPl Elph-mCnc 1 Observation 392 LEU 16 Valkude fraktsioonid 2475 Beeta-1-globuliinid % 12884 JAH EI JAH S-b1-glob-Fr% Beeta-1-globuliinid % Beeta-1-globuliinide fraktsiooni osakaal seerumis QN % 205 JAH/Võrreld 117 32732-0 Beta 1 globulin/Protein.total MFr Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis % % CHEM Beta 1 globulin/Protein.total in Serum or Plasma by Electrophoresis Beta1 Glob MFr SerPl Elph 1 Observation 387 LEU 16 Valkude fraktsioonid 2475 Beeta-2-globuliinid 12879 JAH EI JAH S-b2-glob-Fr Beeta-2-globuliinid Beeta-2-globuliinide fraktsioon seerumis QN g/L 206 JAH/Võrreld 118 32731-2 Beta 2 globulin MCnc Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis g/dL g/dL CHEM Beta 2 globulin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Electrophoresis Beta2 Glob SerPl Elph-mCnc 1 Observation 393 LEU 16 Valkude fraktsioonid 2475 Beeta-2-globuliinid % 12885 JAH EI JAH S-b2-glob-Fr% Beeta-2-globuliinid % Beeta-2-globuliinide fraktsiooni osakaal seerumis QN % 207 JAH/Võrreld 119 32733-8 Beta 2 globulin/Protein.total MFr Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis % % CHEM Beta 2 globulin/Protein.total in Serum or Plasma by Electrophoresis Beta2 Glob MFr SerPl Elph 1 Observation 388 LEU 16 Valkude fraktsioonid 2475 Gammaglobuliinid 12880 JAH EI JAH S-g-glob-Fr Gammaglobuliinid Gammaglobuliinide fraktsioon seerumis QN g/L 208 JAH/Võrreld 120 2874-6 Gamma globulin MCnc Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis g/dL 0,0194% CHEM Gamma globulin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Electrophoresis Gamma glob SerPl Elph-mCnc 1 Observation 394 LEU 16 Valkude fraktsioonid 2475 Gammaglobuliinid % 12886 JAH EI JAH S-g-glob-Fr% Gammaglobuliinid % Gammaglobuliinide fraktsiooni osakaal seerumis QN % 209 JAH/Võrreld 121 13983-2 Gamma globulin/Protein.total MFr Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis % CHEM Gamma globulin/Protein.total in Serum or Plasma by Electrophoresis Gamma glob MFr SerPl Elph 1 Observation 739 LEU 16 Valkude fraktsioonid 2475 M-komponent 1 13148 JAH EI JAH S-M-spike1-Fr M-komponent 1 Monoklonaalne komponent 1 seerumis QN g/L g/L 210 JAH/Võrreld 1791 51435-6 Protein.monoclonal band 1 MCnc Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis g/L g/L CHEM Protein.monoclonal band 1 [Mass/volume] in Serum or Plasma by Electrophoresis M Protein 1 SerPl Elph-mCnc 1 Observation 738 LEU 16 Valkude fraktsioonid 2475 M-komponent 1 % 13149 JAH EI JAH S-M-spike1-Fr% M-komponent 1 % Monoklonaalse komponent 1 osakaal seerumis QN % % 211 JAH/Võrreld 3024 56766-9 Protein.monoclonal band 1/Protein.total MFr Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis % % CHEM Protein.monoclonal band 1/Protein.total in Serum or Plasma by Electrophoresis M Protein 1 MFr SerPl Elph 1 Observation 11,4729 70 IMS 17 immunoglobuliin A 10628 JAH JAH EI S,P-IgA IgA Immuunglobuliin A seerumis/plasmas QN g/L g/L Konelab 30i 2 JAH 257 2458-8 IgA MCnc Pt Ser Qn mg/dL 0,0206% CHEM IgA [Mass/volume] in Serum IgA Ser-mCnc 1 Both 71 IMS 17 immunoglobuliin M 10629 JAH JAH EI S,P-IgM IgM Immuunglobuliin M seerumis/plasmas QN g/L g/L Konelab 30i 3 JAH 259 2472-9 IgM MCnc Pt Ser Qn mg/dL 0,0150% CHEM IgM [Mass/volume] in Serum IgM Ser-mCnc 1 Both 72 IMS 17 immunoglobuliin G 10630 JAH JAH EI S,P-IgG IgG Immuunglobuliin G seerumis/plasmas QN g/L g/L Konelab 30i 4 JAH 258 2465-3 IgG MCnc Pt Ser Qn mg/dL 0,0192% CHEM IgG [Mass/volume] in Serum IgG Ser-mCnc 1 Both 370 IMS 17 IgG alaklassid 1-4 2439 JAH JAH JAH S,P-IgG 1-4 panel IgG alaklassid 1-4 Immuunglobuliin G alaklassid 1-4 seerumis/plasmas Paneel 6 JAH 260 47290-2 IgG subclass panel MCnc Pt Ser Qn PANEL.CHEM IgG subclass panel [Mass/volume] in Serum IgG subclass Pnl Ser-mCnc 1 Order 371 IMS 17 IgG alaklassid 1-4 2439 IgG1 12751 JAH EI JAH S,P-IgG1 IgG1 Immuunglobuliin G alaklass 1 seerumis/plasmas QN g/L 7 JAH 261 2466-1 IgG subclass 1 MCnc Pt Ser Qn mg/dL 0,0011% CHEM IgG subclass 1 [Mass/volume] in Serum IgG1 Ser-mCnc 1 Both 372 IMS 17 IgG alaklassid 1-4 2439 IgG2 12752 JAH EI JAH S,P-IgG2 IgG2 Immuunglobuliin G alaklass 2 seerumis/plasmas QN g/L 8 JAH 262 2467-9 IgG subclass 2 MCnc Pt Ser Qn mg/dL 0,0010% CHEM IgG subclass 2 [Mass/volume] in Serum IgG2 Ser-mCnc 1 Both 373 IMS 17 IgG alaklassid 1-4 2439 IgG3 12753 JAH EI JAH S,P-IgG3 IgG3 Immuunglobuliin G alaklass 3 seerumis/plasmas QN g/L 9 JAH 263 2468-7 IgG subclass 3 MCnc Pt Ser Qn mg/dL 0,0010% CHEM IgG subclass 3 [Mass/volume] in Serum IgG3 Ser-mCnc 1 Both 374 IMS 17 IgG alaklassid 1-4 2439 IgG4 12754 JAH EI JAH S,P-IgG4 IgG4 Immuunglobuliin G alaklass 4 seerumis/plasmas QN g/L 10 JAH 264 2469-5 IgG subclass 4 MCnc Pt Ser Qn mg/dL 0,0011% CHEM IgG subclass 4 [Mass/volume] in Serum IgG4 Ser-mCnc 1 Both 368 IMS 17 Komplemendi komponent C3 seerumis/plasmas 11666 JAH JAH JAH S,P-C3 C3 Komplemendi komponent C3 seerumis/plasmas QN g/L 16 JAH 276 4485-9 Complement C3 MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0094% HEM/BC Complement C3 [Mass/volume] in Serum or Plasma C3 SerPl-mCnc 1 Both 369 IMS 17 Komplemendi komponent C4 seerumis/plasmas 11667 JAH JAH JAH S,P-C4 C4 Komplemendi komponent C4 seerumis/plasmas QN g/L 18 JAH 277 4498-2 Complement C4 MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0091% HEM/BC Complement C4 [Mass/volume] in Serum or Plasma C4 SerPl-mCnc 1 Both 724 IMS 17 C1 inhibiitor 13135 JAH JAH JAH S,P-C1 inh C1 inhibiitor Komplemendi komponendi C1 inhibiitor seerumis/plasmas QN g/L g/L 24 JAH 1970 4477-6 Complement C1 esterase inhibitor MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/dL g/L;mg/dL 1769 HEM/BC Complement C1 esterase inhibitor [Mass/volume] in Serum or Plasma C1INH SerPl-mCnc 1 Both 32,7091 9 AU 18 TPO IgG 11129 EI 2019-10-19 EI EI S,P-TPO IgG TPO IgG Türeoidperoksüdaasi vastane IgG seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Cobas e411 1 JAH 332 8099-4 Thyroperoxidase Ab ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0049% SERO Thyroperoxidase Ab [Units/volume] in Serum or Plasma Thyroperoxidase Ab SerPl-aCnc 1 Both 662 AU 18 TPO IgG 13077 JAH JAH EI S,P-TPO IgG TPO IgG Türeoidperoksüdaasi vastane IgG seerumis/plasmas QN kU/L kU/L cobas 6000 1 JAH 332 8099-4 Thyroperoxidase Ab ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0049% SERO Thyroperoxidase Ab [Units/volume] in Serum or Plasma Thyroperoxidase Ab SerPl-aCnc 1 Both 311 AU 18 Türeotropiini retseptori vastane IgG seerumis 11646 JAH JAH JAH S,P-TR IgG Türeotropiini retseptori IgG Türeotropiini retseptori vastane IgG seerumis/plasmas QN U/L 2 JAH 333 57416-0 Thyrotropin receptor Ab ACnc Pt Ser Qn EIA m[IU]/mL mUI/mL SERO Thyrotropin receptor Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay TSH Recep Ab Ser EIA-aCnc 1 Both 551 AU 18 Kilpnääret stimuleerivad antikehad 12939 JAH JAH JAH S,P-TSI TSI Türeotropiini retseptorit stimuleerivad antikehad seerumis/plasmas QN U/L U/L 4 JAH 4621 30567-2 Thyroid stimulating immunoglobulins ACnc Pt Ser Qn {Index_val} Index CHEM Thyroid stimulating immunoglobulins [Units/volume] in Serum TSI Ser-aCnc 1 Both 310 AU 18 Türeoglobuliini vastane IgG seerumis 11575 JAH JAH JAH S,P-TG IgG Türeoglobuliini IgG Türeoglobuliinivastane IgG seerumis/plasmas QN kU/L 5 JAH 335 8098-6 Thyroglobulin Ab ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0027% SERO Thyroglobulin Ab [Units/volume] in Serum or Plasma Thyroglob Ab SerPl-aCnc 1 Both 578 AU 18 ANA IgG muster 12971 JAH JAH JAH S,P-ANA IgG pattern ANA IgG muster Tuumavastaste IgG antikehade muster seerumis/plasmas Tekst 10 JAH 4494 13068-2 Nuclear Ab pattern Imp Pt Ser Nom IF 65 SERO Nuclear Ab pattern [Interpretation] in Serum by Immunofluorescence ANA Pat Ser IF-Imp 1 Observation 8,7182 337 AU 18 Tuumavastase IgG tiiter seerumis 12895 JAH JAH JAH S,P-ANA IgG titr ANA IgG tiiter Tuumavastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst 11 JAH 448 56634-9 Nuclear Ab.IgG Titr Pt Ser Qn IF titer SERO Nuclear IgG Ab [Titer] in Serum by Immunofluorescence Nuclear IgG Titr Ser IF lab Both 314 AU 18 ENA IgG paneel 2423 EI EI EI S,P-CTD IgG panel IB Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) Süsteemsete sidekoehaigustega seotud IgG seerumis/plasmas (paneel, immunoblot) Paneel 15 JAH 483 43119-7 Extractable nuclear Ab panel - Pt Ser - PANEL.SERO Extractable nuclear Ab panel in Serum ENA Ab Pnl Ser 1 Order 607 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (IB) 2563 JAH JAH JAH S,P-CTD IgG panel IB Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) Süsteemsete sidekoehaigustega seotud IgG seerumis/plasmas (paneel, immunoblot) Paneel 15 JAH 483 43119-7 Extractable nuclear Ab panel - Pt Ser - PANEL.SERO Extractable nuclear Ab panel in Serum ENA Ab Pnl Ser 1 Order 608 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) 2563 Jo1 IgG 12995 JAH EI JAH S,P-Jo1 IgG Jo1 IgG Jo1 (histidüül-tRNA süntetaas) vastane IgG seerumis/plasmas N/P 17 JAH 2191 44332-5 Jo-1 extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord SERO Jo-1 extractable nuclear IgG Ab [Presence] in Serum ENA Jo1 IgG Ser Ql lab both 315 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) 2423 Jo1 IgG QN 12702 EI EI EI S,P-Jo1 IgG QN Jo1 IgG QN Jo1 (histidüül-tRNA süntetaas) vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L 18 JAH 484 35333-4 Jo-1 extractable nuclear Ab ACnc Pt Ser Qn EIA SERO Jo-1 extractable nuclear Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay ENA Jo1 Ab Ser EIA-aCnc 1 Both 572 AU 18 Jo1 IgG QN 12960 JAH JAH JAH S,P-Jo1 IgG QN Jo1 IgG QN Jo1 (histidüül-tRNA süntetaas) vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 18 JAH 484 35333-4 Jo-1 extractable nuclear Ab ACnc Pt Ser Qn EIA SERO Jo-1 extractable nuclear Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay ENA Jo1 Ab Ser EIA-aCnc 1 Both 609 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) 2563 Sm IgG 12996 JAH EI JAH S,P-Sm IgG Sm IgG Sm-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 19 JAH 487 21523-6 Smith extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord SERO Smith extractable nuclear IgG Ab [Presence] in Serum ENA SM IgG Ser Ql 1 Both 22,3727 316 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) 2423 Sm IgG QN 12703 EI EI EI S,P-Sm IgG QN Sm IgG QN Sm-vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L 20 JAH 2166 33564-6 Smith extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA SERO Smith extractable nuclear IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay ENA SM IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 22,3727 573 AU 18 Sm IgG QN 12961 JAH JAH JAH S,P-Sm IgG QN Sm IgG QN Sm-vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 20 JAH 2166 33564-6 Smith extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA SERO Smith extractable nuclear IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay ENA SM IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 22,3727 317 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) 2423 RNP,Sm IgG QN 12704 EI EI EI S,P-RNP, Sm IgG QN RNP, Sm IgG QN RNP (ribonukleoproteiin) ja Sm-vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L 22 JAH 485 33567-9 Smith extractable nuclear Ab+Ribonucleoprotein extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA SERO Smith extractable nuclear Ab+Ribonucleoprotein extractable nuclear IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay ENA SM+RNP IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 610 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) 2563 U1RNP IgG 12997 JAH EI JAH S,P-U1RNP IgG U1RNP IgG U1RNP (U1 ribonukleoproteiin) vastane IgG seerumis/plasmas N/P 23 JAH 2976 38369-5 U1 small nuclear ribonucleoprotein Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord SERO U1 small nuclear ribonucleoprotein IgG Ab [Presence] in Serum U1 snRNP IgG Ser Ql 1 Both 11,4729 574 AU 18 U1 snRNP IgG QN 12967 JAH JAH JAH S,P-U1RNP IgG QN U1RNP IgG QN U1RNP (U1 ribonukleoproteiin) vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 24 JAH 1860 56548-1 U1 small nuclear ribonucleoprotein Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA SERO U1 small nuclear ribonucleoprotein IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay U1 snRNP IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 594 AU 18 Süsteemse skleroosi IgG paneel (immunoblot) 2562 Scl70 IgG 12982 JAH EI JAH S,P-Scl70 IgG Scl70 IgG Scl70-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 25 JAH 486 21518-6 SCL-70 extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord 3 SERO SCL-70 extractable nuclear IgG Ab [Presence] in Serum ENA Scl70 IgG Ser Ql 1 Both 10,5324 611 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) 2563 Scl70 IgG 12998 JAH EI JAH S,P-Scl70 IgG Scl70 IgG Scl70-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 25 JAH 486 21518-6 SCL-70 extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord 3 SERO SCL-70 extractable nuclear IgG Ab [Presence] in Serum ENA Scl70 IgG Ser Ql 1 Both 10,5324 318 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) 2423 Scl70 IgG QN 12705 EI EI EI S,P-Scl70 IgG QN Scl70 IgG QN Scl70-vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L 26 JAH 2165 47322-3 SCL-70 extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn U/L SERO SCL-70 extractable nuclear IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay ENA Scl70 IgG Ser EIA-aCnc lab both 575 AU 18 Scl70 IgG QN 12968 JAH JAH JAH S,P-Scl70 IgG QN Scl70 IgG QN Scl70-vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 26 JAH 2165 47322-3 SCL-70 extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn U/L SERO SCL-70 extractable nuclear IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay ENA Scl70 IgG Ser EIA-aCnc lab both 612 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) 2563 SSA IgG 12999 JAH EI JAH S,P-SSA IgG SSA IgG SSA-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 27 JAH 3048 31625-7 Sjogrens syndrome-A extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord 5 SERO Sjogrens syndrome-A extractable nuclear IgG Ab [Presence] in Serum ENA SS-A IgG Ser Ql 1 Both 21,0293 319 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) 2423 SSA/Ro IgG QN 12706 EI EI EI S,P-SSA IgG QN SSA IgG QN SSA-vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L 28 JAH 488 29964-4 Sjogrens syndrome-A extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA U U SERO Sjogrens syndrome-A extractable nuclear IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay ENA SS-A IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 576 AU 18 SSA/Ro IgG QN 12969 JAH JAH JAH S,P-SSA IgG QN SSA IgG QN SSA-vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 28 JAH 488 29964-4 Sjogrens syndrome-A extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA U U SERO Sjogrens syndrome-A extractable nuclear IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay ENA SS-A IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 595 AU 18 Süsteemse skleroosi IgG paneel (immunoblot) 2562 Ro52 IgG 12983 JAH EI JAH S,P-Ro52 IgG Ro52 IgG Ro52-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 29 JAH 1874 53016-2 Sjogrens syndrome-A extractable nuclear 52kD Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Sjogrens syndrome-A extractable nuclear 52kD Ab [Presence] in Serum ENA SS-A 52kD Ab Ser Ql 1 Both 11,4729 613 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) 2563 Ro52 IgG 13000 JAH EI JAH S,P-Ro52 IgG Ro52 IgG Ro52-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 29 JAH 1874 53016-2 Sjogrens syndrome-A extractable nuclear 52kD Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Sjogrens syndrome-A extractable nuclear 52kD Ab [Presence] in Serum ENA SS-A 52kD Ab Ser Ql 1 Both 11,4729 614 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) 2563 SSB IgG 13001 JAH EI JAH S,P-SSB IgG SSB IgG SSB-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 31 JAH 489 31626-5 Sjogrens syndrome-B extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord 3 SERO Sjogrens syndrome-B extractable nuclear IgG Ab [Presence] in Serum ENA SS-B IgG Ser Ql 1 Both 19,7511 320 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) 2423 SSB/La IgG QN 12707 EI EI EI S,P-SSB IgG QN SSB IgG QN SSB-vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L 32 JAH 2168 29965-1 Sjogrens syndrome-B extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA [arb'U] U SERO Sjogrens syndrome-B extractable nuclear IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay ENA SS-B IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 30,7983 577 AU 18 SSB/La IgG QN 12970 JAH JAH JAH S,P-SSB IgG QN SSB IgG QN SSB-vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 32 JAH 2168 29965-1 Sjogrens syndrome-B extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA [arb'U] U SERO Sjogrens syndrome-B extractable nuclear IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay ENA SS-B IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 30,7983 615 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) 2563 PCNA IgG 13002 JAH EI JAH S,P-PCNA IgG PCNA IgG PCNA (paljuneva raku tuuma antigeen) vastane IgG seerumis/plasmas N/P 33 JAH 1864 56733-9 PCNA extractable nuclear Ab ACnc Pt Ser Ord IB SERO PCNA extractable nuclear Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) ENA PCNA Ab Ser Ql IB 1 Both 616 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) 2563 Nukleosoomi IgG 13003 JAH EI JAH S,P-Nucleos IgG Nukleosoomi IgG Nukleosoomivastane IgG seerumis/plasmas N/P 35 JAH 1865 53015-4 Nucleosome Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Nucleosome Ab [Presence] in Serum Nucleosome Ab Ser Ql 1 Both 617 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) 2563 Histoonide IgG 13004 JAH EI JAH S,P-Histone IgG Histoonide IgG Histoonidevastane IgG seerumis/plasmas N/P 36 JAH 1866 35284-9 Histone Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord SERO Histone IgG Ab [Presence] in Serum Histone IgG Ser Ql 1 Both 618 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) 2563 Rib P Prot IgG 13005 JAH EI JAH S,P-Rib P Prot IgG Rib P Prot IgG Ribosomaalse P-proteiini vastane IgG seerumis/plasmas N/P 38 JAH 1867 45226-8 Ribosomal P Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord SERO Ribosomal P IgG Ab [Presence] in Serum Ribosomal P IgG Ser Ql 1 Both 685 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) 2563 DFS70 IgG 13096 JAH JAH JAH S,P-DFS70 IgG DFS70 IgG DFS70-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 40 JAH 3861 82998-6 Dense fine speckled 70 protein Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IA SERO Dense fine speckled 70 protein IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay DFS70 IgG SerPl Ql IA 1 Both 8,7142 336 AU 18 DNA kaksikahela vastase IgG tiiter seerumis 12894 EI EI EI S,P-dsDNA IgG dsDNA IgG DNA kaksikahela vastane IgG seerumis/plasmas N/P 41 JAH 2095 63379-2 DNA double strand Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord 2 SERO DNA double strand IgG Ab [Presence] in Serum dsDNA IgG Ser Ql 1 Both 21,9719 619 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) 2563 dsDNA IgG 13006 JAH EI JAH S,P-dsDNA IgG dsDNA IgG DNA kaksikahela vastane IgG seerumis/plasmas N/P 41 JAH 2095 63379-2 DNA double strand Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord 2 SERO DNA double strand IgG Ab [Presence] in Serum dsDNA IgG Ser Ql 1 Both 21,9719 559 AU 18 DNA kaksikahela vastase IgG hulk 12946 JAH JAH JAH S,P-dsDNA IgG QN dsDNA IgG QN DNA kaksikahela vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 43 JAH 2152 33800-4 DNA double strand Ab.IgG ACnc Pt ser QN IU/mL SERO DNA double strand IgG Ab [Units/volume] in Serum dsDNA IgG Ser-aCnc lab both 340 AU 18 CCP IgG QN 12907 JAH JAH JAH S,P-CCP IgG QN CCP IgG QN Tsüklilise tsitrulleeritud peptiidi vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L 45 JAH 447 33935-8 Cyclic citrullinated peptide Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn U units 0,0067% SERO Cyclic citrullinated peptide IgG Ab [Units/volume] in Serum cCP IgG Ser-aCnc 1 Both 593 AU 18 Süsteemse skleroosi IgG paneel (IB) 2562 JAH JAH JAH S,P-S sclerosis IgG panel IB Süsteemse skleroosi IgG paneel (immunoblot) Süsteemse skleroosiga seotud IgG seerumis/plasmas (paneel, immunoblot) Paneel 46 JAH 2078 L-2078 596 AU 18 Süsteemse skleroosi IgG paneel (immunoblot) 2562 Tsentromeer A IgG 12984 JAH EI JAH S,P-CENP-A IgG Tsentromeer A IgG Tsentromeer A vastane IgG seerumis/plasmas N/P 48 JAH 2079 72318-9 Centromere protein A Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA SERO Centromere protein A IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay CENP A IgG SerPl Ql EIA 1 Both 11,4838 597 AU 18 Süsteemse skleroosi IgG paneel (immunoblot) 2562 Tsentromeer B IgG 12985 JAH EI JAH S,P-CENP-B IgG Tsentromeer B IgG Tsentromeer B vastane IgG seerumis/plasmas N/P 49 JAH 2080 53981-7 Centromere protein B Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Centromere protein B Ab [Presence] in Serum Centromere B Ab Ser Ql 1 Both 620 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) 2563 Tsentromeer B IgG 13007 JAH EI JAH S,P-CENP-B IgG Tsentromeer B IgG Tsentromeer B vastane IgG seerumis/plasmas N/P 49 JAH 2080 53981-7 Centromere protein B Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Centromere protein B Ab [Presence] in Serum Centromere B Ab Ser Ql 1 Both 626 AU 18 Tsentromeer B IgG QN 13021 JAH JAH JAH S,P-CENP-B IgG QN Tsentromeer B IgG QN Tsentromeer B vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 50 JAH 4730 53982-5 Centromere protein B Ab ACnc Pt Ser Qn [arb'U]/mL U/mL 985 SERO Centromere protein B Ab [Units/volume] in Serum Centromere B Ab Ser-aCnc 1 Both 19,433 598 AU 18 Süsteemse skleroosi IgG paneel (immunoblot) 2562 RP11 IgG 12986 JAH EI JAH S,P-RP11 IgG RP11 IgG RP11-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 52 JAH 2081 72317-1 RNA polymerase III RP11 Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA SERO RNA polymerase III RP11 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay RNAp III RP11 IgG SerPl Ql EIA 1 Both 11,4838 599 AU 18 Süsteemse skleroosi IgG paneel (immunoblot) 2562 RP155 IgG 12987 JAH EI JAH S,P-RP155 IgG RP155 IgG RP155-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 53 JAH 2082 72316-3 RNA polymerase III RP155 Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA SERO RNA polymerase III RP155 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay RNAp III RP155 IgG SerPl Ql EIA 1 Both 11,4838 600 AU 18 Süsteemse skleroosi IgG paneel (immunoblot) 2562 Fibrillariini IgG 12988 JAH EI JAH S,P-Fibrillarin IgG Fibrillariini IgG Fibrillariinivastane IgG seerumis/plasmas N/P 54 JAH 2083 82915-0 Fibrillarin Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord IA SERO Fibrillarin IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay Fibrillarin IgG Ser Ql IA 1 Both 20,0633 601 AU 18 Süsteemse skleroosi IgG paneel (immunoblot) 2562 NOR90 IgG 12989 JAH EI JAH S,P-NOR90 IgG NOR90 IgG NOR90-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 56 JAH 2084 69956-1 Human upstream binding factor Ab.IgG Threshold Pt Ser Ord EIA SERO Human upstream binding factor IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay hUBF IgG Ser Ql EIA 1 Both 11,4729 602 AU 18 Süsteemse skleroosi IgG paneel (immunoblot) 2562 Th/To IgG 12990 JAH EI JAH S,P-Th/To IgG Th/To IgG Th/To-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 57 JAH 2085 72314-8 Th-To Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA SERO Th-To IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay Th-To IgG SerPl Ql EIA 1 Both 11,4838 603 AU 18 Süsteemse skleroosi IgG paneel (immunoblot) 2562 PDGFR IgG 12991 JAH EI JAH S,P-PDGFR IgG PDGFR IgG PDGFR-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 58 JAH 2087 72315-5 Platelet-derived growth factor receptor Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA SERO Platelet-derived growth factor receptor IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay PDGFR IgG SerPl Ql EIA 1 Both 11,4838 604 AU 18 Süsteemse skleroosi IgG paneel (immunoblot) 2562 Ku IgG 12992 JAH EI JAH S,P-Ku IgG Ku IgG Ku-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 64 JAH 1871 18484-6 Ku Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Ku Ab [Presence] in Serum Ku Ab Ser Ql 1 Both 621 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) 2563 PM/Scl IgG 13008 JAH EI JAH S,P-PM/Scl IgG PM/Scl IgG PM/Scl-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 72 JAH 4595 56721-4 PM-SCL extractable nuclear Ab PrThr Pt Ser Ord IB 1 SERO PM-SCL extractable nuclear Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) ENA PM/SCL Ab Ser Ql IB 1 Both 39,4971 605 AU 18 Süsteemse skleroosi IgG paneel (immunoblot) 2562 PM/Scl75 IgG 12993 JAH EI JAH S,P-PM/Scl75 IgG PM/Scl75 IgG PM/Scl75-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 74 JAH 1999 72724-8 PM-SCL-75 Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA SERO PM-SCL-75 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay PM-SCL75 IgG SerPl Ql EIA 1 Both 25,6658 606 AU 18 Süsteemse skleroosi IgG paneel (immunoblot) 2562 PM/Scl100 IgG 12994 JAH EI JAH S,P-PM/Scl100 IgG PM/Scl100 IgG PM/Scl100-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 75 JAH 1863 31563-0 PM-SCL extractable nuclear Ab ACnc Pt Ser Ord SERO PM-SCL extractable nuclear Ab [Presence] in Serum ENA PM/SCL Ab Ser Ql 1 Both 333 AU 18 Kardiolipiinivastase IgG hulk seerumis 12891 JAH JAH JAH S,P-ACLA IgG QN ACLA IgG QN Kardiolipiini vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L 85 JAH 475 3181-5 Cardiolipin Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA COAG Cardiolipin IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay Cardiolipin IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 332 AU 18 Kardiolipiinivastase IgM hulk seerumis 12890 JAH JAH JAH S,P-ACLA IgM QN ACLA IgM QN Kardiolipiinivastase IgM hulk seerumis/plasmas QN kU/L 86 JAH 2099 3182-3 Cardiolipin Ab.IgM ACnc Pt Ser Qn EIA [MPL'U] MPL units 0,0032% COAG Cardiolipin IgM Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay Cardiolipin IgM Ser EIA-aCnc 1 Both 334 AU 18 beeta-2-glükoproteiin 1 vastase IgM hulk seerumis 12892 JAH JAH JAH S,P-b2-GP1 IgM QN Beeta-2-GP1 IgM QN Beeta-2-glükoproteiin 1 vastase IgM hulk seerumis/plasmas QN kU/L 91 JAH 2100 44449-7 Beta 2 glycoprotein 1 Ab.IgM ACnc Pt Ser Qn EIA SERO Beta 2 glycoprotein 1 IgM Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay B2 Glycoprot1 IgM Ser EIA-aCnc 1 Both 335 AU 18 beeta-2-glükoproteiin 1 vastase IgG hulk seerumis 12893 JAH JAH JAH S,P-b2-GP1 IgG QN Beeta-2-GP1 IgG QN Beeta-2-glükoproteiin 1 vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L 93 JAH 478 44448-9 Beta 2 glycoprotein 1 Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA SERO Beta 2 glycoprotein 1 IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay B2 Glycoprot1 IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 642 AU 18 Maksahaiguste IgG paneel (IIF) 2578 JAH JAH JAH S,P-Liver IgG panel IIF Maksahaiguste IgG paneel (IIF) Maksa autoimmuunhaigustega seotud IgG seerumis/plasmas (paneel, kaudne immunofluorestsents) Paneel 97 JAH 3170 L-3170 643 AU 18 Maksahaiguste IgG paneel (IIF) 2578 AMA IgG 13034 JAH EI JAH S,P-AMA IgG AMA IgG Mitokondrivastane IgG seerumis/plasmas N/P 100 JAH 4866 82840-0 Mitochondria Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord IF SERO Mitochondria IgG Ab [Presence] in Serum by Immunofluorescence Mitochondria IgG Ser Ql IF 1 Both 10,402 313 AU 18 Mitokondrivastane IgG seerumis 12700 JAH JAH JAH S,P-AMA IgG titr AMA IgG tiiter Mitokondrivastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst 101 JAH 449 56632-3 Mitochondria M2 Ab.IgG Titr Pt Ser Qn IF {titer} titer SERO Mitochondria M2 IgG Ab [Titer] in Serum by Immunofluorescence Mitochondria M2 IgG Titr Ser IF 1 Both 622 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) 2563 AMA M2 IgG 13009 JAH EI JAH S,P-AMA M2 IgG AMA M2 IgG M2 tüüpi mitokondrivastane IgG seerumis/plasmas N/P 102 JAH 1868 56735-4 Mitochondria M2 Ab ACnc Pt Ser Ord IB SERO Mitochondria M2 Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) Mitochondria M2 Ab Ser Ql IB 1 Both 732 AU 18 AMA M2 IgG QN 13136 JAH JAH JAH S,P-AMA M2 IgG QN AMA M2 IgG QN M2 tüüpi mitokondrivastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 103 JAH 4589 14251-3 Mitochondria M2 Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn [arb'U] EIA units 7 SERO Mitochondria M2 IgG Ab [Units/volume] in Serum Mitochondria M2 IgG Ser-aCnc 1 Both 5,9562 644 AU 18 Maksahaiguste IgG paneel (IIF) 2578 SMA IgG 13035 JAH EI JAH S,P-SMA IgG SMA IgG Silelihaskoevastane IgG seerumis/plasmas N/P 107 JAH 4867 30557-3 Smooth muscle Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord SERO Smooth muscle IgG Ab [Presence] in Serum Smooth muscle IgG Ser Ql 1 Both 9,7306 550 AU 18 Silelihaskoevastase IgG tiiter 12938 JAH JAH JAH S,P-SMA IgG titr SMA IgG tiiter Silelihaskoevastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst 108 JAH 450 47977-4 Smooth muscle Ab.IgG Titr Pt Ser Qn {titer} titer SERO Smooth muscle IgG Ab [Titer] in Serum Smooth muscle IgG Titr Ser 1 Both 645 AU 18 Maksahaiguste IgG paneel (IIF) 2578 LKMA IgG 13036 JAH EI JAH S,P-LKMA IgG LKMA IgG Maksa-neeru mikrosoomide vastane IgG seerumis/plasmas N/P 109 JAH 3178 14272-9 Liver kidney microsomal Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Liver kidney microsomal Ab [Presence] in Serum LKM Ab Ser Ql 1 Both 17,0614 628 AU 18 Maksa-neeru mikrosoomide vastase IgG tiiter 13013 JAH JAH JAH S,P-LKMA IgG titr LKMA IgG tiiter Maksa-neeru mikrosoomide vastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst 111 JAH 454 46982-5 Liver kidney microsomal Ab.IgG Titr Pt Ser Qn IF {titer} titer SERO Liver kidney microsomal IgG Ab [Titer] in Serum by Immunofluorescence LK Microsom IgG Titr Ser IF 1 Both 623 AU 18 PCA, sisemise faktori IgG paneel 2564 JAH JAH JAH S,P-PCA, IF IgG panel PCA, sisemise faktori IgG paneel Parietaalrakkude ja sisemise faktori vastane IgG seerumis/plasmas (paneel) Paneel 117 JAH 3172 L-3172 624 AU 18 PCA, sisemise faktori IgG paneel 2564 PCA H/K-ATPaasi IgG QN 13010 JAH EI JAH S,P-PCA H/K ATPase IgG QN PCA H/K-ATPaasi IgG QN Parietaalrakkude H/K-ATPaasi vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 119 JAH 4893 40960-7 Parietal cell Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn [arb'U]/L U/L SERO Parietal cell IgG Ab [Units/volume] in Serum PCA IgG Ser-aCnc 1 Both 10,1169 345 AU 18 Parietaalrakkude vastase IgG tiiter seerumis 12924 EI 2019-11-01 EI EI S,P-PCA IgG titr PCA IgG tiiter Parietaalrakkudevastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst 120 JAH 452 48406-3 Parietal cell Ab.IgG Titr Pt Ser Qn {titer} titer SERO Parietal cell IgG Ab [Titer] in Serum PCA IgG Titr Ser 1 Both 625 AU 18 PCA, sisemise faktori IgG paneel 2564 Sisemise faktori IgG QN 13011 JAH EI JAH S,P-IF IgG QN Sisemise faktori IgG QN Sisemise faktori vastase IgG hulk seerums/plasmas QN kU/L kU/L 122 JAH 4894 60221-9 Intrinsic factor Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn [arb'U]/mL U/mL SERO Intrinsic factor IgG Ab [Units/volume] in Serum IF IgG Ser-aCnc 1 Both 20,7172 341 AU 18 Koe transglutaminaasi vastase IgA hulk seerumis 12914 JAH JAH JAH S,P-tTG IgA QN tTG IgA QN Koe transglutaminaasi vastase IgA hulk seerumis/plasmas QN kU/L 124 JAH 481 46128-5 Tissue transglutaminase Ab.IgA ACnc Pt Ser Qn EIA SERO Tissue transglutaminase IgA Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay tTG IgA Ser EIA-aCnc 1 Both 312 AU 18 Koe transglutaminaasi vastase IgG hulk seerumis 12699 JAH JAH JAH S,P-tTG IgG QN tTG IgG QN Koe transglutaminaasi vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L 125 JAH 482 56537-4 Tissue transglutaminase Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA SERO Tissue transglutaminase IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay tTG IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 339 AU 18 EMA IgA tiiter 12902 EI EI EI S,P-EMA IgA titr EMA IgA tiiter Endomüüsiumivastase IgA tiiter seerumis/plasmas Tekst 127 JAH 466 27038-9 Endomysium Ab.IgA Titr Pt Ser Qn IF {titer} titer 0,00% SERO Endomysium IgA Ab [Titer] in Serum by Immunofluorescence Endomysium IgA Titr Ser IF 1 Both 342 AU 18 Gliadiinivastased IgA ja IgG seerumis (paneel) 2508 JAH JAH JAH S,P-AGA IgAG panel AGA IgA, IgG paneel Gliadiinivastased IgA ja IgG seerumis/plasmas (paneel) Paneel 129 JAH 471 57776-7 Gliadin peptide Ab.IgA & IgG panel - Pt Ser - PANEL.SERO Gliadin peptide Ab.IgA & IgG panel in Serum Gliadin peptide IgA & IgG panel Ser 1 Order 343 AU 18 AGA IgA, IgG paneel 2508 Gliadiinivastase IgA hulk seerumis 12919 JAH EI JAH S,P-AGA IgA QN AGA IgA QN Gliadiinivastase IgA hulk seerumis/plasmas QN kU/L 131 JAH 472 58709-7 Gliadin peptide Ab.IgA ACnc Pt Ser Qn U Units SERO Gliadin peptide IgA Ab [Units/volume] in Serum Gliadin peptide IgA Ser-aCnc 1 Both 344 AU 18 AGA IgA, IgG paneel 2508 Gliadiinivastase IgG hulk seerumis 12920 JAH EI JAH S,P-AGA IgG QN AGA IgG QN Gliadiinivastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L 133 JAH 473 58710-5 Gliadin peptide Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn U Units SERO Gliadin peptide IgG Ab [Units/volume] in Serum Gliadin peptide IgG Ser-aCnc 1 Both 716 AU 18 ANCA IgG 13127 JAH JAH JAH S,P-ANCA IgG ANCA IgG Neutrofiilide tsütoplasma vastane IgG seerumis/plasmas N/P 134 JAH 4868 17355-9 Neutrophil cytoplasmic Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord SERO Neutrophil cytoplasmic IgG Ab [Presence] in Serum ANCA IgG Ser Ql 1 Both 18,4942 338 AU 18 Neutrofiilide tsütoplasma vastase IgG tiiter seerumis 12896 EI 2020-01-09 EI JAH S,P-ANCA IgG titr ANCA IgG tiiter Neutrofiilide tsütoplasma vastase IgG tiiter seerumis/plasmas N/P 135 JAH 455 29967-7 Neutrophil cytoplasmic Ab.IgG Titr Pt Ser Qn IF {titer} titer 0,0096% SERO Neutrophil cytoplasmic IgG Ab [Titer] in Serum by Immunofluorescence ANCA IgG Titr Ser IF 1 Both 321 AU 18 ANCA IgG paneel I (PR3, Lactofer, MPO, Neutr elastase, Cathepsin G, BPI) 2424 EI 2020-01-09 EI JAH S,P-ANCA IgG panel ELISA ANCA IgG paneel (ELISA) Neutrofiilide tsütoplasma vastane IgG seerumis/plasmas (paneel, ELISA) Paneel 137 JAH 2727 L-2727 322 AU 18 PR3 IgG 12708 EI 2020-01-09 EI JAH S,P-PR3 IgG PR3 IgG Proteinaas 3 vastane IgG seerumis/plasmas N/P 144 JAH 2091 63311-5 Proteinase 3 Ab ACnc Pt Ser Ord IF SERO Proteinase 3 Ab [Presence] in Serum by Immunofluorescence Proteinase3 Ab Ser Ql IF 1 Both 17,4958 718 AU 18 PR3 IgG QN 13129 JAH JAH JAH S,P-PR3 IgG QN PR3 IgG QN Proteinaas 3 vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 145 JAH 457 48408-9 Proteinase 3 Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn U/mL U/mL; units/mL SERO Proteinase 3 IgG Ab [Units/volume] in Serum Proteinase3 IgG Ser-aCnc 1 Both 323 AU 18 MPO IgG 12709 EI 2020-01-09 EI JAH S,P-MPO IgG MPO IgG Müeloperoksüdaasivastane IgG seerumis/plasmas N/P 146 JAH 2187 72515-0 Myeloperoxidase Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord IF SERO Myeloperoxidase IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunofluorescence Myeloperoxidase IgG SerPl Ql IF 1 Both 22,3698 717 AU 18 MPO IgG QN 13128 JAH JAH JAH S,P-MPO IgG QN MPO IgG QN Müeloperoksüdaasivastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 147 JAH 459 48404-8 Myeloperoxidase Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn U/mL U/mL; units/mL SERO Myeloperoxidase IgG Ab [Units/volume] in Serum Myeloperoxidase IgG Ser-aCnc 1 Both 324 AU 18 Laktoferriini IgG 12710 EI 2020-01-09 EI JAH S,P-Lactofer IgG Laktoferriini IgG Laktoferriinivastane IgG seerumis/plasmas N/P 148 JAH 458 54018-7 Lactoferrin Ab ACnc Pt Ser Ord 2 SERO Lactoferrin Ab [Presence] in Serum Lactoferrin Ab Ser Ql 1 Both 16,2255 325 AU 18 Neutrofiilide elastaasi IgG 12711 EI 2020-01-09 EI JAH S,P-Neutr elastase IgG Neutrofiilide elastaasi IgG Neutrofiilide elastaasi vastane IgG seerumis/plasmas N/P 149 JAH 460 54017-9 Elastase Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Elastase Ab [Presence] in Serum Elastase Ab Ser Ql 1 Both 14,85 326 AU 18 Katepsiin G IgG 12712 EI 2020-01-09 EI JAH S,P-Cathepsin G IgG Katepsiin G IgG Katepsiin G vastane IgG seerumis/plasmas N/P 150 JAH 461 54016-1 Cathepsin G Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Cathepsin G Ab [Presence] in Serum Cathepsin G Ab Ser Ql 1 Both 16,4673 327 AU 18 BPI IgG 12713 EI 2020-01-09 EI JAH S,P-BPI IgG BPI IgG BPI-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 151 JAH 462 53013-9 Bactericidal permeability increasing protein Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Bactericidal permeability increasing protein Ab [Presence] in Serum BPI Ab Ser Ql 1 Both 12,4961 328 AU 18 2429 EI EI EI S,P-BP IgG panel IIF Bulloossete dermatooside IgG paneel (IIF) Bulloossete dermatoosidega seotud IgG seerumis/plasmas (paneel, kaudne immunofluorestsents) Paneel 154 JAH 2728 L-2728 586 AU 18 Bulloossete dermatooside IgG paneel (ELISA) 2575 JAH JAH JAH S,P-BP IgG panel ELISA Bulloossete dermatooside IgG paneel (ELISA) Bulloossete dermatoosidega seotud IgG seerumis/plasmas (paneel, ELISA) Paneel 155 JAH 5219 L-5219 329 AU 18 Bulloossete dermatooside IgG paneel (IIF) 2429 Desmosoomide IgG tiiter 12730 EI EI JAH S,P-DSA IgG Desmosoomide IgG Desmosoomidevastane IgG seerumis/plasmas N/P 156 JAH 3175 82975-4 Desmosome Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IF SERO Desmosome IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunofluorescence Desmosome IgG SerPl Ql IF 1 Both 8,7142 330 AU 18 Bulloossete dermatooside IgG paneel (IIF) 2429 Naha basaalmembraani IgG tiiter 12731 EI EI JAH S,P-SBMA IgG Naha basaalmembraani IgG Nahakoe basaalmembraani vastane IgG seerumis/plasmas N/P 158 JAH 3176 45382-9 Epidermis Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Epidermis Ab [Presence] in Serum Epidis Ab Ser Ql 1 Both 10,5284 587 AU 18 Bulloossete dermatooside IgG paneel (ELISA) 2575 Desmogleiin-1 IgG 13026 JAH EI JAH S,P-Dsg1 IgG Desmogleiin 1 IgG Desmogleiin 1 vastane IgG seerumis/plasmas N/P 160 JAH 4721 63218-2 Desmoglein 1 Ab PrThr Pt Ser Ord IA SERO Desmoglein 1 Ab [Presence] in Serum by Immunoassay Desmoglein 1 Ab Ser Ql IA 1 Both 18,3362 588 AU 18 Bulloossete dermatooside IgG paneel (ELISA) 2575 Desmogleiin-3 IgG 13027 JAH EI JAH S,P-Dsg3 IgG Desmogleiin 3 IgG Desmogleiin 3 vastane IgG seerumis/plasmas N/P 162 JAH 4723 63219-0 Desmoglein 3 Ab PrThr Pt Ser Ord IA SERO Desmoglein 3 Ab [Presence] in Serum by Immunoassay Desmoglein 3 Ab Ser Ql IA 1 Both 18,3362 589 AU 18 Bulloossete dermatooside IgG paneel (ELISA) 2575 BP180 IgG 13028 JAH EI JAH S,P-BP180 IgG BP180 IgG BP180-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 165 JAH 4725 A-4725 590 AU 18 Bulloossete dermatooside IgG paneel (ELISA) 2575 BP230 IgG 13029 JAH EI JAH S,P-BP230 IgG BP230 IgG BP230-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 167 JAH 4727 A-4727 591 AU 18 Bulloossete dermatooside IgG paneel (ELISA) 2575 Envoplakiin IgG 13030 JAH EI JAH S,P-Envoplakin IgG Envoplakiin IgG Envoplakiinivastane IgG seerumis/plasmas N/P 169 JAH 5220 A-5220 592 AU 18 Bulloossete dermatooside IgG paneel (ELISA) 2575 Kollageen VII IgG 13031 JAH EI JAH S,P-Col VII IgG Kollageen VII IgG Kollageen VII vastane IgG seerumis/plasmas N/P 170 JAH 5221 94096-5 Collagen type VII Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IA SERO Collagen type VII IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay CollagenVII IgG SerPl Ql IA 1 Observation 721 AU 18 ICA IgG 13132 JAH JAH JAH S,P-ICA IgG ICA IgG Pankrease saarekeste vastane IgG seerumis/plasmas N/P 171 JAH 2709 31547-3 Pancreatic islet cell Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Pancreatic islet cell Ab [Presence] in Serum Panc Islet Cell Ab Ser Ql 1 Both 11,3891 722 AU 18 GAD65 Ab QN 13133 JAH JAH JAH S,P-GAD65 Ab QN GAD65 Ab QN GAD65 (glutamaadi dekarboksülaas 65) vastaste antikehade hulk seerumis/plasmas QN kU/L "kU/L " 175 JAH 490 56540-8 Glutamate decarboxylase 65 Ab ACnc Pt Ser Qn EIA SERO Glutamate decarboxylase 65 Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay GAD65 Ab Ser EIA-aCnc 1 Both 252 AL 19 IgE 11138 EI 2019-10-19 EI EI S,P-IgE IgE Immuunglobuliin E seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Cobase411 1 JAH 707 19113-0 IgE ACnc Pt Ser Qn 0,00% CHEM IgE [Units/volume] in Serum IgE Ser-aCnc 1 Both 665 AL 19 IgE 13079 JAH JAH EI S,P-IgE IgE Immuunglobuliin E seerumis/plasmas QN kU/L kU/L cobas 6000 1 JAH 707 19113-0 IgE ACnc Pt Ser Qn 0,00% CHEM IgE [Units/volume] in Serum IgE Ser-aCnc 1 Both 723 AL 19 Trüptaas 13134 JAH JAH JAH S,P-Tryptase Trüptaas Trüptaas seerumis/plasmas QN ug/L ug/L 2 JAH 784 21582-2 Tryptase MCnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Tryptase [Mass/volume] in Serum or Plasma Tryptase SerPl-mCnc 1 Both 254 AL 19 Inhaleeritavate allergenide IgE paneel (immunoblot) 2417 Der.Pteronyssinus 12666 JAH EI EI S,P-d1 IgE IB Dermatophagoides pteronyssinus IgE (immunoblot) Dermatophagoides pteronyssinus vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst RIDA-Screen 28 JAH 4760 15682-8 Dermatophagoides pteronyssinus Ab.IgE.RAST class PrThr Pt Ser Ord ALLERGY European house dust mite IgE Ab RAST class [Presence] in Serum D pteronyss IgE RAST Ql 1 Observation 13,6558 255 AL 19 Inhaleeritavate allergenide IgE paneel (immunoblot) 2417 Derm.Farinae 12667 JAH EI EI S,P-d2 IgE IB Dermatophagoides farinae IgE (immunoblot) Dermatophagoides farinae vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/mL RIDA-Screen 32 JAH 4761 15680-2 Dermatophagoides farinae Ab.IgE.RAST class PrThr Pt Ser Ord 3 ALLERGY American house dust mite IgE Ab RAST class [Presence] in Serum D farinae IgE RAST Ql 1 Observation 13,1366 264 AL 19 Inhaleeritavate allergenide IgE paneel (immunoblot) 2417 kass 12676 JAH EI EI S,P-e1 IgE IB Kassi epiteeli, kõõma IgE (immunoblot) Kassi epiteeli ja kõõma vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/mL RIDA-Screen 60 JAH 4773 15609-1 Cat dander Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Cat dander IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Cat Dander IgE RAST Ql 1 Observation 12,9663 265 AL 19 Inhaleeritavate allergenide IgE paneel (immunoblot) 2417 hobune 12677 JAH EI EI S,P-e3 IgE IB Hobuse kõõma IgE (immunoblot) Hobuse kõõma vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/mL RIDA-Screen 64 JAH 4774 15784-2 Horse dander Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Horse dander IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Horse Dander IgE RAST Ql 1 Observation 13,1366 266 AL 19 Inhaleeritavate allergenide IgE paneel (immunoblot) 2417 koer 12678 JAH EI EI S,P-e5 IgE IB Koera kõõma IgE (immunoblot) Koera kõõma vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/mL RIDA-Screen 69 JAH 4775 15685-1 Dog dander Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Dog dander IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Dog Dander IgE RAST Ql 1 Observation 14,8935 267 AL 19 Inhaleeritavate allergenide IgE paneel (immunoblot) 2417 merisiga 12679 JAH EI EI S,P-e6 IgE IB Merisea epiteeli IgE (immunoblot) Merisea epiteeli vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/mL RIDA-Screen 72 JAH 4792 15759-4 Guinea pig epithelium Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Guinea pig epithelium IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Guinea Pig Epith IgE RAST Ql 1 Observation 15,0639 269 AL 19 Inhaleeritavate allergenide IgE paneel (immunoblot) 2417 Küülik 12681 JAH EI EI S,P-e82 IgE IB Küüliku epiteeli IgE (immunoblot) Küüliku epiteeli vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/mL RIDA-Screen 81 JAH 4793 15971-5 Rabbit epithelium Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Rabbit epithelium IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Rabbit Epith IgE RAST Ql 1 Observation 16,2905 268 AL 19 Inhaleeritavate allergenide IgE paneel (immunoblot) 2417 hamster 12680 JAH EI EI S,P-e84 IgE IB Hamstri epiteeli IgE (immunoblot) Hamstri epiteeli vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/mL RIDA-Screen 84 JAH 4794 15765-1 Hamster epithelium Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 1 ALLERGY Hamster epithelium IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Hmtr Epith IgE RAST Ql 1 Observation 16,9038 231 AL 19 20 toiduallergeeni 182 JAH JAH EI S,P-Food IgE panel IB Toiduallergeenide IgE paneel (immunoblot) Toiduallergeenide (sarapuupähkli, maapähkli, kreeka pähkli, mandli, lehmapiima, munavalge, munakollase, kaseiini, kartuli, selleri, pergandi,tomati, tursa, krabi, apelsini, õuna, nisu, rukki, seesamiseemne, soja) vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Paneel 109 JAH 4063 L-4063 237 AL 19 Toiduallergeenide IgE paneel (immunoblot) 182 munavalge 11203 JAH EI EI S,P-f1 IgE IB Munavalge IgE (immunoblot) Munavalgevastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/mL RIDA-Screen 132 JAH 4777 15689-3 Egg white Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 4 ALLERGY Egg white IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Egg White IgE RAST Ql 1 Observation 14,2802 236 AL 19 Toiduallergeenide IgE paneel (immunoblot) 182 piim 11202 JAH EI EI S,P-f2 IgE IB Lehmapiima IgE (immunoblot) Lehmapiimavastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/mL RIDA-Screen 135 JAH 4778 25383-1 Cow milk Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Cow milk IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Cow Milk IgE RAST Ql 1 Observation 14,1684 244 AL 19 Toiduallergeenide IgE paneel (immunoblot) 182 tursk 11210 JAH EI EI S,P-f3 IgE IB Tursa IgE (immunoblot) Tursavastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/mL RIDA-Screen 138 JAH 4803 15650-5 Gadus morhua Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Codfish IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Codfish IgE RAST Ql 1 Observation 14,4621 248 AL 19 Toiduallergeenide IgE paneel (immunoblot) 182 nisujahu 11214 JAH EI EI S,P-f4 IgE IB Nisu IgE (immunoblot) Nisuvastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/mL RIDA-Screen 141 JAH 4789 16085-3 Triticum aestivum Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Wheat IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Wheat IgE RAST Ql 1 Observation 13,5014 249 AL 19 Toiduallergeenide IgE paneel (immunoblot) 182 rukkijahu 11215 JAH EI EI S,P-f5 IgE IB Rukki IgE (immunoblot) Rukkivastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/mL RIDA-Screen 144 JAH 4791 15998-8 Secale cereale Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Rye IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Rye IgE RAST Ql 1 Observation 13,7814 250 AL 19 Toiduallergeenide IgE paneel (immunoblot) 182 seesamiseemned 11216 JAH EI EI S,P-f10 IgE IB Seesamiseemne IgE (immunoblot) Seesamiseemne vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/mL RIDA-Screen 150 JAH 4805 16014-3 Sesamum indicum Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Sesame Seed IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Sesame Seed IgE RAST Ql 1 Observation 14,2802 251 AL 19 Toiduallergeenide IgE paneel (immunoblot) 182 sojauba 11217 JAH EI EI S,P-f14 IgE IB Soja IgE (immunoblot) Sojavastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/mL RIDA-Screen 155 JAH 4782 15568-9 Glycine max Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Soybean IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Soybean IgE RAST Ql 1 Observation 14,1684 232 AL 19 Toiduallergeenide IgE paneel (immunoblot) 182 sarapuupähkel 10200 JAH EI EI S,P-f17 IgE IB Sarapuupähkli IgE (immunoblot) Sarapuupähklivastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/mL RIDA-Screen 158 JAH 4780 15766-9 Corylus avellana Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Hazelnut IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Hazelnut IgE RAST Ql 1 Observation 13,2287 235 AL 19 Toiduallergeenide IgE paneel (immunoblot) 182 mandlid 11201 JAH EI EI S,P-f20 IgE IB Mandli IgE (immunoblot) Mandlivastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/mL RIDA-Screen 161 JAH 4799 15527-5 Prunus dulcis Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Almond IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Almond IgE RAST Ql 1 Observation 15,1555 245 AL 19 Toiduallergeenide IgE paneel (immunoblot) 182 krabi 11211 JAH EI EI S,P-f23 IgE IB Krabi IgE (immunoblot) Krabivastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/mL RIDA-Screen 163 JAH 3765 15663-8 Cancer pagurus Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Crab IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Crab IgE RAST Ql 1 Observation 16,124 243 AL 19 Toiduallergeenide IgE paneel (immunoblot) 182 tomat 11209 JAH EI EI S,P-f25 IgE IB Tomati IgE (immunoblot) Tomativastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/mL RIDA-Screen 166 JAH 4801 16057-2 Lycopersicon lycopersicum Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Tomato IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Tomato IgE RAST Ql 1 Observation 15,1555 242 AL 19 Toiduallergeenide IgE paneel (immunoblot) 182 porgand 11208 JAH EI EI S,P-f31 IgE IB Porgandi IgE (immunoblot) Porgandivastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/mL RIDA-Screen 170 JAH 4781 15605-9 Daucus carota Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Carrot IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Carrot IgE RAST Ql 1 Observation 15,0639 246 AL 19 Toiduallergeenide IgE paneel (immunoblot) 182 apelsin 11212 JAH EI EI S,P-f33 IgE IB Apelsini IgE (immunoblot) Apelsinivastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/mL RIDA-Screen 172 JAH 4802 15894-9 Citrus sinensis Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Orange IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Orange IgE RAST Ql 1 Observation 15,0639 240 AL 19 Toiduallergeenide IgE paneel (immunoblot) 182 kartul 11206 JAH EI EI S,P-f35 IgE IB Kartuli IgE (immunoblot) Kartulivastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/mL RIDA-Screen 174 JAH 4788 15957-4 Solanum tuberosum Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Potato IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Potato IgE RAST Ql 1 Observation 15,0639 247 AL 19 Toiduallergeenide IgE paneel (immunoblot) 182 õun 11213 JAH EI EI S,P-f49 IgE IB Õuna IgE (immunoblot) Õunavastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/mL RIDA-Screen 185 JAH 4804 15539-0 Malus sylvestris Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Apple IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Apple IgE RAST Ql 1 Observation 15,1555 238 AL 19 Toiduallergeenide IgE paneel (immunoblot) 182 munakollane 11204 JAH EI EI S,P-f75 IgE IB Munakollase IgE (immunoblot) Munakollasevastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/mL RIDA-Screen 194 JAH 4786 15691-9 Egg yolk Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Egg yolk IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Egg Yolk IgE RAST Ql 1 Observation 15,9711 239 AL 19 Toiduallergeenide IgE paneel (immunoblot) 182 kaseiin 11205 JAH EI EI S,P-f78 IgE IB Lehmapiima Bos d 8 (kaseiin) IgE (immunoblot) Lehmapiima komponendi Bos d 8 (kaseiin) vastane (immunoblot) Tekst IU/mL RIDA-Screen 200 JAH 4785 15606-7 Casein Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Casein IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Casein IgE RAST Ql 1 Observation 15,6989 241 AL 19 Toiduallergeenide IgE paneel (immunoblot) 182 seller 11207 JAH EI EI S,P-f85 IgE IB Selleri IgE (immunoblot) Sellerivastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/mL RIDA-Screen 207 JAH 4800 15618-2 Apium graveolens Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Celery IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Celery IgE RAST Ql 1 Observation 15,4618 234 AL 19 Toiduallergeenide IgE paneel (immunoblot) 182 kreeka pähkel 11200 JAH EI EI S,P-f256 IgE IB Kreeka pähkli IgE (immunoblot) Kreeka pähkli vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/mL RIDA-Screen 256 JAH 4798 16074-7 Juglans spp Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Walnut IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Walnut IgE RAST Ql 1 Observation 15,83 233 AL 19 Toiduallergeenide IgE paneel (immunoblot) 182 maapähkel 11199 JAH EI EI S,P-f13 IgE IB Maapähkli IgE (immunoblot) Maapähklivastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/mL RIDA-Screen 309 JAH 4779 15917-8 Arachis hypogaea Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Peanut IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Peanut IgE RAST Ql 1 Observation 13,9643 260 AL 19 Inhaleeritavate allergenide IgE paneel (immunoblot) 2417 heintaimede segu 12672 JAH EI EI S,P-gx7 IgE IB Segu gx7: hariliku sõrmrohu, aruheina, rukki, raiheina, timuti IgE (immunoblot) Heintaimede õietolmu (segu: harilik sõrmrohi, aruhein, rukis, raihein, timut) vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/mL RIDA-Screen 336 JAH 2483 82612-3 (Cynodon dactylon+Festuca elatior+Lolium perenne+Phleum pratense+Secale cereale pollen) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk [IU]/mL IU/mL ALLERGY Grass Allergen Mix 7 (Bermuda grass+Meadow fescue+Rye grass+Timothy grass+Cultivated rye) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Grass Allergen Mix 7 IgE Qn 1 Both 10,7694 261 AL 19 Inhaleeritavate allergenide IgE paneel (immunoblot) 2417 rukis 12673 JAH EI EI S,P-g12 IgE IB Rukki õietolmu IgE (immunoblot) Rukki õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/mL RIDA-Screen 366 JAH 4766 15997-0 Secale cereale pollen Ab.IgE.RAST class PrThr Pt Ser Ord 2 ALLERGY Cultivated Rye IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Cultivated Rye IgE RAST Ql 1 Observation 16,4735 253 AL 19 inhal.20 paneel 2417 JAH JAH EI S,P-Inh IgE panel IB Inhaleeritavate allergenide IgE paneel (immunoblot) Inhaleeritavate allergeenide (Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, lepp, arukask, sarapuu, tamm, heintaimede segu, rukis, puju, teeleht, kass, hobune, koer, merisiga, hamster, jänes, Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata) vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Paneel 375 JAH 4064 L-4064 270 AL 19 Inhaleeritavate allergenide IgE paneel (immunoblot) 2417 Penicillium notatum 12682 JAH EI EI S,P-m1 IgE IB Penicillium notatum IgE (immunoblot) Penicillium notatum vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/mL RIDA-Screen 435 JAH 4795 15924-4 Penicillium notatum Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Penicillium notatum IgE Ab RAST class [Presence] in Serum P notatum IgE RAST Ql 1 Observation 13,5014 271 AL 19 Inhaleeritavate allergenide IgE paneel (immunoblot) 2417 Cladosp.herbatum 12683 JAH EI EI S,P-m2 IgE IB Cladosporium herbarum IgE (immunoblot) Cladosporium herbarum vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/mL RIDA-Screen 438 JAH 4796 15642-2 Cladosporium herbarum Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Cladosporium herbarum IgE Ab RAST class [Presence] in Serum C herbarum IgE RAST Ql 1 Observation 13,1974 272 AL 19 Inhaleeritavate allergenide IgE paneel (immunoblot) 2417 Aspergillus fumigatus 12684 JAH EI EI S,P-m3 IgE IB Aspergillus fumigatus IgE (immunoblot) Aspergillus fumigatus vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/mL RIDA-Screen 441 JAH 4797 15549-9 Aspergillus fumigatus Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Aspergillus fumigatus IgE Ab RAST class [Presence] in Serum A fumigatus IgE RAST Ql 1 Observation 11,47 273 AL 19 Inhaleeritavate allergenide IgE paneel (immunoblot) 2417 Alternaria alternata 12685 JAH EI EI S,P-m6 IgE IB Alternaria alternata IgE (immunoblot) Alternaria alternata vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/mL RIDA-Screen 447 JAH 4776 15530-9 Alternaria alternata Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Alternaria alternata IgE Ab RAST class [Presence] in Serum A alternata IgE RAST Ql 1 Observation 13,7814 308 AL 19 Ascarise vastane IgE seerumis 11599 JAH JAH JAH S,P-p1 IgE Ascaris IgE Ascaris-vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 483 JAH 770 6022-8 Ascaris sp Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Ascaris sp IgE Ab [Units/volume] in Serum Ascaris IgE Qn 1 Both 256 AL 19 Inhaleeritavate allergenide IgE paneel (immunoblot) 2417 lepp 12668 JAH EI EI S,P-t2 IgE IB Lepa õietolmu IgE (immunoblot) Sanglepa õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/mL RIDA-Screen 494 JAH 4762 21060-9 Alnus incana Ab.IgE.RAST class PrThr Pt Ser Ord 2 ALLERGY Grey Alder IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Grey Alder IgE RAST Ql 1 Observation 14,6649 257 AL 19 Inhaleeritavate allergenide IgE paneel (immunoblot) 2417 kask 12669 JAH EI EI S,P-t3 IgE IB Kase õietolmu IgE (immonoblot) Arukase õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas (immonoblot) Tekst IU/mL RIDA-Screen 498 JAH 4742 15579-6 Betula verrucosa Ab.IgE.RAST class PrThr Pt Ser Ord ALLERGY Silver Birch IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Silver Birch IgE RAST Ql 1 Observation 7,0609 258 AL 19 Inhaleeritavate allergenide IgE paneel (immunoblot) 2417 sarapuu 12670 JAH EI EI S,P-t4 IgE IB Sarapuu õietolmu IgE (immunoblot) Sarapuu õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/mL RIDA-Screen 508 JAH 4765 15767-7 Corylus avellana pollen Ab.IgE.RAST class PrThr Pt Ser Ord 1 ALLERGY Hazelnut Pollen IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Hazelnut Poln IgE RAST Ql 1 Observation 11,0953 259 AL 19 Inhaleeritavate allergenide IgE paneel (immunoblot) 2417 tamm 12671 JAH EI EI S,P-t7 IgE IB Tamme õietolmu IgE (immunoblot) Tamme õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/mL RIDA-Screen 513 JAH 4790 15875-8 Quercus alba Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY White Oak IgE Ab RAST class [Presence] in Serum White Oak IgE RAST Ql 1 Observation 13,9643 262 AL 19 Inhaleeritavate allergenide IgE paneel (immunoblot) 2417 puju 12674 JAH EI EI S,P-w6 IgE IB Puju õietolmu IgE (immunoblot) Puju õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/mL RIDA-Screen 527 JAH 4768 15863-4 Artemisia vulgaris Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Mugwort IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Mugwort IgE RAST Ql 1 Observation 13,5014 263 AL 19 Inhaleeritavate allergenide IgE paneel (immunoblot) 2417 teeleht 12675 JAH EI EI S,P-w9 IgE IB Teelehe õietolmu IgE (immunoblot) Teelehe õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/mL RIDA-Screen 531 JAH 4772 15952-5 Plantago lanceolata Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY English plantain IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Engl plantain IgE RAST Ql 1 Observation 13,9167 678 VIR 20 Meningiiditekitajete bakterite DNA paneel liikvoris 2616 JAH JAH JAH CSF-MeningitisBac DNA panel Meningiiditekitajate bakterite DNA paneel liikvoris Meningiiditekitajate bakterite DNA liikvoris (paneel) Paneel " " 1 JAH 2750 L-2750 679 VIR 20 Meningiiditekitajate bakterite DNA paneel liikvoris 2616 Streptococcus pneumoniae DNA 13090 JAH JAH JAH XXX-S pneumoniae DNA Streptococcus pneumoniae DNA Streptococcus pneumoniae DNA N/P 5 JAH 634 49672-9 Streptococcus pneumoniae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Streptococcus pneumoniae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method S pneum DNA XXX Ql PCR 1 Both 680 VIR 20 Meningiiditekitajate bakterite DNA paneel liikvoris 2616 Haemophilus influenzae B DNA 13091 JAH JAH JAH XXX-H influenzae B DNA Haemophilus influenzae B DNA Haemophilus influenzae B DNA N/P 8 JAH 635 29907-3 Haemophilus influenzae B DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Haemophilus influenzae B DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method Haem influ B DNA XXX Ql PCR 1 Both 681 VIR 20 Meningiiditekitajate bakterite DNA paneel liikvoris 2616 Neisseria meningitidis DNA 13092 JAH JAH JAH XXX-N meningitidis DNA Neisseria meningitidis DNA Neisseria meningitidis DNA N/P 11 JAH 636 49671-1 Neisseria meningitidis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Neisseria meningitidis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N men DNA XXX Ql PCR 1 Both 682 VIR 20 Meningiiditekitajate bakterite DNA paneel liikvoris 2616 Listeria monocytogenes DNA 13093 JAH JAH JAH XXX-L monocytogenes DNA Listeria monocytogenes DNA Listeria monocytogenes DNA N/P 17 JAH 638 61369-5 Listeria monocytogenes DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Listeria monocytogenes DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method L monocytog DNA XXX Ql PCR 1 Both 683 VIR 20 Meningiiditekitajate bakterite DNA paneel liikvoris 2616 Streptococcus agalactiae DNA 13094 JAH JAH JAH XXX-S agalactiae DNA Streptococcus agalactiae DNA Streptococcus agalactiae DNA N/P 20 JAH 637 48683-7 Streptococcus agalactiae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Streptococcus agalactiae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method Gp B Strep DNA XXX Ql PCR 1 Both 684 VIR 20 Meningiiditekitajate bakterite DNA paneel liikvoris 2616 Escherichia coli DNA 13095 JAH JAH JAH XXX-E coli DNA Escherichia coli DNA Escherichia coli DNA N/P 37 JAH 1554 61398-4 Escherichia coli DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Escherichia coli DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method E coli DNA XXX Ql PCR 1 Both 478 VIR 20 Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi DNA (paneel) 2472 JAH JAH JAH XXX-HSV1,2 DNA panel HSV1,2 DNA paneel Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi DNA (paneel) Paneel 59 JAH 2711 L-2711 512 VIR 20 Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi DNA 497 JAH JAH JAH XXX-HSV1,2 DNA panel HSV1,2 DNA paneel Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi DNA (paneel) Paneel 59 JAH 2711 L-2711 479 VIR 20 HSV1,2 DNA paneel 2472 HSV1 DNA 12868 JAH EI JAH XXX-HSV1 DNA HSV1 DNA Lihtherpeseviiruse 1. tüübi DNA N/P 77 JAH 1609 16130-7 Herpes simplex virus 1 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0022% MICRO Herpes simplex virus 1 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV1 DNA XXX Ql PCR 1 Both 513 VIR 20 HSV1,2 DNA paneel 497 Lihtherpeseviiruse 1. tüübi DNA 11693 JAH EI JAH XXX-HSV1 DNA HSV1 DNA Lihtherpeseviiruse 1. tüübi DNA N/P 77 JAH 1609 16130-7 Herpes simplex virus 1 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0022% MICRO Herpes simplex virus 1 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV1 DNA XXX Ql PCR 1 Both 535 VIR 20 STLI DNA haavandi paneel 516 HSV1 DNA 11730 JAH EI JAH XXX-HSV1 DNA HSV1 DNA Lihtherpeseviiruse 1. tüübi DNA N/P 77 JAH 1609 16130-7 Herpes simplex virus 1 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0022% MICRO Herpes simplex virus 1 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV1 DNA XXX Ql PCR 1 Both 560 VIR 20 Lihtherpeseviiruse 1. tüübi vastase IgM hulk 12947 JAH JAH JAH S,P-HSV1 IgM QN HSV1 IgM QN Lihtherpeseviiruse 1. tüübi vastase IgM hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 79 JAH 4623 7910-3 Herpes simplex virus 1 Ab.IgM ACnc Pt Ser Qn 2 MICRO Herpes simplex virus 1 IgM Ab [Units/volume] in Serum HSV1 IgM Ser-aCnc 1 Both 8,1605 554 VIR 20 Lihtherpeseviiruse 1. tüübi vastase IgG hulk 12940 JAH JAH JAH S,P-HSV1 IgG QN HSV1 IgG QN Lihtherpeseviiruse 1. tüübi vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 84 JAH 4162 7909-5 Herpes simplex virus 1 Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn 3 MICRO Herpes simplex virus 1 IgG Ab [Units/volume] in Serum HSV1 IgG Ser-aCnc 1 Both 10,4517 480 VIR 20 HSV1,2 DNA paneel 2472 HSV2 DNA 12869 JAH EI JAH XXX-HSV2 DNA HSV2 DNA Lihtherpeseviiruse 2. tüübi DNA N/P 89 JAH 1610 16131-5 Herpes simplex virus 2 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0089% MICRO Herpes simplex virus 2 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV2 DNA XXX Ql PCR 1 Both 514 VIR 20 HSV1,2 DNA paneel 497 Lihtherpeseviiruse 2. tüübi DNA 11699 JAH EI JAH XXX-HSV2 DNA HSV2 DNA Lihtherpeseviiruse 2. tüübi DNA N/P 89 JAH 1610 16131-5 Herpes simplex virus 2 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0089% MICRO Herpes simplex virus 2 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV2 DNA XXX Ql PCR 1 Both 536 VIR 20 STLI DNA haavandi paneel 516 HSV2 DNA 11731 JAH EI JAH XXX-HSV2 DNA HSV2 DNA Lihtherpeseviiruse 2. tüübi DNA N/P 89 JAH 1610 16131-5 Herpes simplex virus 2 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0089% MICRO Herpes simplex virus 2 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV2 DNA XXX Ql PCR 1 Both 561 VIR 20 Lihtherpeseviiruse 2. tüübi vastase IgM hulk 12948 JAH JAH JAH S,P-HSV2 IgM QN HSV2 IgM QN Lihtherpeseviiruse 2. tüübi vastase IgM hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 91 JAH 4624 13252-2 Herpes simplex virus 2 Ab.IgM ACnc Pt CSF Qn MICRO Herpes simplex virus 2 IgM Ab [Units/volume] in Cerebral spinal fluid HSV2 IgM CSF-aCnc 1 Both 8,1605 555 VIR 20 Lihtherpeseviiruse 2. tüübi vastase IgG hulk 12942 JAH JAH JAH S,P-HSV2 IgG QN HSV2 IgG QN Lihtherpeseviiruse 2. tüübi vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 96 JAH 4161 7912-9 Herpes simplex virus 2 Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn 3 MICRO Herpes simplex virus 2 IgG Ab [Units/volume] in Serum HSV2 IgG Ser-aCnc 1 Both 11,0177 481 VIR 20 Tuulerõugeviiruse DNA 12870 JAH JAH JAH XXX-VZV DNA VZV DNA Tuulerõugeviiruse DNA N/P 101 JAH 2511 11483-5 Varicella zoster virus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Varicella zoster virus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method VZV DNA XXX Ql PCR 1 Both 23,2617 556 VIR 20 Tuulerõugeviiruse vastase IgM hulk 12943 JAH JAH JAH S,P-VZV IgM QN VZV IgM QN Tuulerõugeviiruse vastase IgM hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 105 JAH 2045 5404-9 Varicella zoster virus Ab.IgM ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO Varicella zoster virus IgM Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay VZV IgM Ser EIA-aCnc 1 Both 557 VIR 20 Tuulerõugeviiruse vastase IgG hulk 12944 EI 2019-05-22 JAH JAH S,P-VZV IgG QN VZV IgG QN Tuulerõugeviiruse vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN U/L kU/L 108 JAH 2044 5403-1 Varicella zoster virus Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA ACU/mL; EIA Index 0,0023% MICRO Varicella zoster virus IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay VZV IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 654 VIR 20 VZV IgG QN 13065 JAH JAH JAH S,P-VZV IgG QN VZV IgG QN Tuulerõugeviiruse vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN U/L U/L 108 JAH 2044 5403-1 Varicella zoster virus Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA ACU/mL; EIA Index 0,0023% MICRO Varicella zoster virus IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay VZV IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 636 VIR 20 Tuulerõugeviiruse vastane IgG liikvoris 12977 EI 2019-11-08 EI EI CSF-VZV IgG VZV IgG liikvoris Tuulerõugeviiruse vastane IgG liikvoris N/Pp/P 109 JAH 703 42537-1 Varicella zoster virus Ab.IgG ACnc Pt CSF Ord MICRO Varicella zoster virus IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid VZV IgG CSF Ql 1 Both 676 VIR 20 VZV IgG QN liikvoris 13088 JAH JAH JAH CSF-VZV IgG QN VZV IgG QN liikvoris VZV vastase IgG hulk liikvoris QN kU/L "kU/L " 110 JAH 5477 17764-2 Varicella zoster virus Ab.IgG ACnc Pt CSF Qn MICRO Varicella zoster virus IgG Ab [Units/volume] in Cerebral spinal fluid VZV IgG CSF-aCnc 1 Both 482 VIR 20 CMV, EBV, HHV6 DNA paneel 2474 JAH JAH JAH XXX-CMV, EBV, HHV6 DNA panel CMV, EBV, HHV6 DNA paneel Tsütomegaloviiruse, Epstein-Barri viiruse, inimese herpeseviiruse 6 DNA (paneel) Paneel 112 JAH 2866 L-2866 483 VIR 20 CMV, EBV, HHV6 DNA paneel 2474 EBV DNA 12871 JAH EI JAH XXX-EBV DNA EBV DNA Epstein-Barr viiruse DNA N/P 113 JAH 544 5005-4 Epstein Barr virus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Epstein Barr virus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method EBV DNA XXX Ql PCR 1 Both 472 VIR 20 EBV Ab paneel 2444 JAH JAH JAH S,P-EBV Ab panel EBV Ab paneel Epstein-Barr viiruse vastased antikehad seerumis/plasmas (paneel) Paneel 116 JAH 3272 L-3272 473 VIR 20 EBV Ab paneel 2444 EBV VCA IgM 12761 JAH EI JAH S,P-EBV VCA IgM EBV VCA IgM Epstein-Barr viiruse kapsiidi antigeeni vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 119 JAH 546 24115-8 Epstein Barr virus capsid Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Epstein Barr virus capsid IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay EBV VCA IgM Ser Ql EIA 1 Both 474 VIR 20 EBV Ab paneel 2444 EBV VCA IgG 12762 JAH EI JAH S,P-EBV VCA IgG EBV VCA IgG Epstein-Barr viiruse kapsiidi antigeeni vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 121 JAH 547 24114-1 Epstein Barr virus capsid Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Epstein Barr virus capsid IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay EBV VCA IgG Ser Ql EIA 1 Both 475 VIR 20 EBV Ab paneel 2444 EBV NA1 IgG 12763 JAH EI JAH S,P-EBV NA1 IgG EBV NA1 IgG Epstein-Barr viiruse tuuma antigeen 1 vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 127 JAH 3273 84872-1 Epstein Barr virus nuclear 1 Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord IA.rapid SERO Epstein Barr virus nuclear 1 IgG Ab [Presence] in Serum by Rapid immunoassay EBV NA 1 IgG Ser Ql IA.rapid 1 Both 14,6555 295 VIR 20 infektsioosse mononukleoosi nittespetsiifilised antikehad 10633 JAH JAH EI S,P-Inf mononucl Ab Infektsioosse mononukleoosi mittespetsiifilised antikehad Infektsioosse mononukleoosi puhused mittespetsiifilised antikehad seerumis/plasmas N/P Clearview (Inverness) 133 JAH 545 5213-4 Heterophile Ab ACnc Pt Ser Ord LA MICRO Heterophile Ab [Presence] in Serum by Latex agglutination Heteroph Ab Ser Ql LA 1 Both 12,5301 484 VIR 20 CMV, EBV, HHV6 DNA paneel 2474 CMV DNA 12872 JAH EI JAH XXX-CMV DNA CMV DNA Tsütomegaloviiruse DNA N/P 134 JAH 535 5000-5 Cytomegalovirus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,00% MICRO Cytomegalovirus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method CMV DNA XXX Ql PCR 1 Both 449 VIR 20 Tsütomegaloviiruse vastane IgM seerumis 11606 JAH JAH JAH S,P-CMV IgM CMV IgM Tsütomegaloviiruse vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 137 JAH 536 24119-0 Cytomegalovirus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Cytomegalovirus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay CMV IgM Ser Ql EIA 1 Both 476 VIR 20 Tsütomegaloviiruse vastase IgG hulk seerumis 12764 JAH JAH JAH S,P-CMV IgG QN CMV IgG QN Tsütomegaloviiruse vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 140 JAH 537 5124-3 Cytomegalovirus Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA 0,01% MICRO Cytomegalovirus IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay CMV IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 485 VIR 20 CMV, EBV, HHV6 DNA paneel 2474 HHV6 DNA 12873 JAH EI JAH XXX-HHV6 DNA HHV6 DNA Inimese herpeseviiruse 6 DNA N/P 144 JAH 2508 29495-9 Herpes virus 6 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Herpes virus 6 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HHV6 DNA XXX Ql PCR 1 Both 24,4635 469 VIR 20 Inimese herpeseviiruse 6 vastane IgM seerumis 12750 JAH JAH JAH S,P-HHV6 IgM HHV6 IgM Inimese herpeseviiruse 6 vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 145 JAH 595 41147-0 Herpes virus 6 Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord MICRO Herpes virus 6 IgM Ab [Presence] in Serum HHV6 IgM Ser Ql 1 Both 438 VIR 20 A-hepatiidi viiruse vastane IgM seerumis 11576 JAH JAH JAH S,P-HAV IgM HAV IgM A-hepatiidi viiruse vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 160 JAH 573 13950-1 Hepatitis A virus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA 0,01% MICRO Hepatitis A virus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HAV IgM Ser Ql EIA 1 Both 448 VIR 20 A-hepatiidi viiruse vastane IgG seerumis 11605 JAH JAH JAH S,P-HAV IgG HAV IgG A-hepatiidi viiruse vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 161 JAH 574 40724-7 Hepatitis A virus Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Hepatitis A virus IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HAV IgG Ser Ql EIA 1 Both 733 VIR 20 HBV DNA 13143 JAH JAH JAH S,P-HBV DNA HBV DNA B-hepatiidi viiruse DNA seeumis/plasmas N/P " " 163 JAH 575 29610-3 Hepatitis B virus DNA ACnc Pt Ser/Plas Ord Probe.amp.tar MICRO Hepatitis B virus DNA [Presence] in Serum or Plasma by Probe and target amplification method HBV DNA SerPl Ql PCR 1 Both 19,7237 291 VIR 20 B-hepatiidi pinnaantigeen 11255 JAH JAH EI S,P-HBsAg HBsAg B-hepatiidi viiruse pinnaantigeen seerumis/plasmas N/Pp/P Cobas e411 166 JAH 579 5196-1 Hepatitis B virus surface Ag ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Hepatitis B virus surface Ag [Presence] in Serum by Immunoassay HBV surface Ag Ser Ql EIA 1 Both 445 VIR 20 B-hepatiidi viiruse pinnaantigeen seerumis 11600 JAH JAH JAH S,P-HBsAg HBsAg B-hepatiidi viiruse pinnaantigeen seerumis/plasmas N/Pp/P 166 JAH 579 5196-1 Hepatitis B virus surface Ag ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Hepatitis B virus surface Ag [Presence] in Serum by Immunoassay HBV surface Ag Ser Ql EIA 1 Both 641 VIR 20 HBsAg (kinnitav) 13037 JAH JAH JAH S,P-HBsAg conf HBsAg (kinnitav) B-hepatiidi viiruse pinnaantigeen seerumis/plasmas (kinnitav uuring) N/Pp/P 167 JAH 580 7905-3 Hepatitis B virus surface Ag ACnc Pt Ser Ord Neut MICRO Hepatitis B virus surface Ag [Presence] in Serum by Neutralization test HBV surface Ag Ser Ql Nt 1 Both 493 VIR 20 B-hepatiidi viiruse pinnaantigeeni vastaste antikehade hulk seerumis 12913 JAH JAH JAH S,P-HBs Ab QN HBs Ab QN B-hepatiidi viiruse pinnaantigeeni vastaste antikehade hulk seerumis/plasmas QN U/L 170 JAH 581 5193-8 Hepatitis B virus surface Ab ACnc Pt Ser Qn EIA m[IU]/mL mIU/mL MICRO Hepatitis B virus surface Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay HBV surface Ab Ser EIA-aCnc 1 Both 446 VIR 20 B-hepatiidi viiruse tuuma antigeeni vastane IgM seerumis 11602 JAH JAH JAH S,P-HBc IgM HBc IgM B-hepatiidi viiruse tuuma antigeeni vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 171 JAH 582 24113-3 Hepatitis B virus core Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Hepatitis B virus core IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HBV core IgM Ser Ql EIA 1 Both 447 VIR 20 B-hepatiidi viiruse tuuma antigeeni vastased antikehad seerumis 11603 JAH JAH JAH S,P-HBc Ab HBc Ab B-hepatiidi viiruse tuuma antigeeni vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 172 JAH 583 13952-7 Hepatitis B virus core Ab ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Hepatitis B virus core Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HBV core Ab Ser Ql EIA 1 Both 460 VIR 20 B-hepatiidi viiruse ümbrise antigeen seerumis 11751 JAH JAH JAH S,P-HBe Ag HBe Ag B-hepatiidi viiruse ümbrise antigeen seerumis/plasmas N/Pp/P 173 JAH 584 13954-3 Hepatitis B virus little e Ag ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Hepatitis B virus e Ag [Presence] in Serum by Immunoassay HBV e Ag Ser Ql EIA 1 Both 466 VIR 20 B-hepatiidi viiruse ümbrise antigeeni vastased antikehad seerumis 12729 JAH JAH JAH S,P-HBe Ab HBe Ab B-hepatiidi viiruse ümbrise antigeeni vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 174 JAH 585 13953-5 Hepatitis B virus little e Ab ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Hepatitis B virus e Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HBV e Ab Ser Ql EIA 1 Both 487 VIR 20 HCV RNA QN 12904 JAH JAH JAH S,P-HCV RNA QN HCV RNA QN C-hepatiidi viiruse RNA hulk seerumis/plasmas QN kU/L 176 JAH/Võrreld 591 11011-4 Hepatitis C virus RNA ACnc Pt Ser/Plas Qn Probe.amp.tar k[IU]/mL Thous IU/mL; units/mL 531 MICRO Hepatitis C virus RNA [Units/volume] (viral load) in Serum or Plasma by Probe and target amplification method HCV RNA SerPl PCR-aCnc 1 Both 16,5563 488 VIR 20 HCV genotüüp 12905 JAH JAH JAH S,P-HCV genot HCV genotüüp C-hepatiidi viiruse genotüüp seerumis/plasmas Tekst 177 JAH 2550 32286-7 Hepatitis C virus genotype Prid Pt Ser/Plas Nom Probe.amp.tar 842 MICRO Hepatitis C virus genotype [Identifier] in Serum or Plasma by Probe and target amplification method HCV Gentyp SerPl PCR 1 Both 16,5563 450 VIR 20 C-hepatiidi viiruse vastased antikehad seerumis 11619 JAH JAH JAH S,P-HCV Ab HCV Ab C-hepatiidi viiruse vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 196 JAH 592 13955-0 Hepatitis C virus Ab ACnc Pt Ser Ord EIA 0,03% MICRO Hepatitis C virus Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HCV Ab Ser Ql EIA 1 Both 470 VIR 20 Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi RNA plasmas 12755 JAH JAH JAH S,P-HIV1 RNA HIV1 RNA Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi RNA seerumis/plasmas N/P 208 JAH 601 25835-0 HIV 1 RNA ACnc Pt Ser/Plas Ord Probe.amp.tar 1661 MICRO HIV 1 RNA [Presence] in Serum or Plasma by Probe and target amplification method HIV1 RNA SerPl Ql PCR 1 Both 27,1284 471 VIR 20 Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi RNA hulk plasmas 12756 JAH JAH JAH S,P-HIV1 RNA QN HIV1 RNA QN Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi RNA hulk seerumis/plasmas QN copies/mL copies/mL 209 JAH/Võrreld 602 20447-9 HIV 1 RNA NCnc Pt Ser/Plas Qn Probe.amp.tar {copies}/mL copies/mL; X100 copies/ml 626 MICRO HIV 1 RNA [#/volume] (viral load) in Serum or Plasma by Probe and target amplification method HIV1 RNA # SerPl PCR 1 Both 27,1284 292 VIR 20 inimese immuunpuudulikkuse viiruse antigeen ja antikehad 11256 JAH JAH EI S,P-HIV1,2 Ag+Ab HIV1,2 Ag+Ab Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. ja 2. tüübi vastased antikehad, p24 antigeen seerumis/plasmas N/Pp/P Cobas e411 219 JAH 603 56888-1 HIV 1+2 Ab+HIV1 p24 Ag ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO HIV 1+2 Ab+HIV1 p24 Ag [Presence] in Serum by Immunoassay HIV 1+2 Ab+HIV1 p24 Ag Ser Ql EIA 1 Both 462 VIR 20 HIV1,2 Ag+Ab 12013 JAH JAH JAH S,P-HIV1,2 Ag+Ab HIV1,2 Ag+Ab Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. ja 2. tüübi vastased antikehad, p24 antigeen seerumis/plasmas N/Pp/P 219 JAH 603 56888-1 HIV 1+2 Ab+HIV1 p24 Ag ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO HIV 1+2 Ab+HIV1 p24 Ag [Presence] in Serum by Immunoassay HIV 1+2 Ab+HIV1 p24 Ag Ser Ql EIA 1 Both 293 VIR 20 HIV kiirtestiga 11257 EI EI EI S,P-HIV1,2 Ab strip HIV1,2 Ab (ribaanalüüs) Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. ja 2. tüübi vastased antikehad seerumis/plasmas (ribaanalüüs) N/Pp/P Determine TM HIV-1/2 (Alere) 221 JAH 604 7918-6 HIV 1+2 Ab ACnc Pt Ser Ord MICRO HIV 1+2 Ab [Presence] in Serum HIV1+2 Ab Ser Ql 1 Both 727 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA paneel 2633 JAH JAH EI XXX-RespVir RNA panel Hingamisteede viiruste RNA paneel Hingamisteede viiruste (A-, B-gripi, RSV) RNA (paneel) Paneel 266 JAH 4339 L-4339 761 VIR 20 A-, B-gripi viiruse, RSV, SARS-CoV-2 RNA paneel 2654 JAH JAH EI XXX-Influenza A, B, RSV, SARS-CoV-2 RNA panel A-, B-gripi viiruse, RSV, SARS-CoV-2 RNA paneel A-, B-gripi viiruse, RS-viiruse, SARS koroonaviirus 2 RNA täpsustamata materjalis (paneel) Paneel " " 270 JAH 5967 L-5424 302 VIR 20 A ja B gripi viiruse Ag paneel 2457 JAH JAH EI XXX-Influenza A,B virus Ag strip panel A- ja B-gripi viiruse Ag paneel (ribaanalüüs) A- ja B-gripi viiruse antigeen täpsustamata materjalis (paneel; ribaanalüüs) Paneel 274 JAH 2769 L-2769 306 VIR 20 Adenoviiruse Ag (ribaanalüüs) 12840 JAH EI EI XXX-Adenovirus Ag strip Adenoviiruse Ag (ribaanalüüs) Inimese adenoviiruse antigeen täpsustamata materjalis (ribaanalüüs) N/P Adeno Ag (Coris BioConcept) 278 JAH 3018 31714-9 Adenovirus Ag ACnc Pt XXX Ord 29 MICRO Adenovirus Ag [Presence] in Unspecified specimen HAdV Ag XXX Ql 1 Both 12,634 728 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA paneel 2633 A-gripi viiruse RNA 13139 JAH EI EI XXX-Influenza A virus RNA A-gripi viiruse RNA A-gripi viiruse RNA N/P GeneXpert 283 JAH 1643 34487-9 Influenza virus A RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Influenza virus A RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method FLUAV RNA XXX Ql PCR 1 Both 757 VIR 20 A-, B-gripi viiruse, RSV, SARS-CoV-2 RNA paneel 2654 A-gripi viiruse RNA 13187 JAH EI EI XXX-Influenza A virus RNA A-gripi viiruse RNA A-gripi viiruse RNA N/P 283 JAH 1643 34487-9 Influenza virus A RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Influenza virus A RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method FLUAV RNA XXX Ql PCR 1 Both 303 VIR 20 A- ja B-gripi viiruse Ag paneel (ribaanalüüs) 2457 A-gripi viiruse Ag (ribaanalüüs) 12838 JAH EI EI XXX-Influenza A virus Ag strip A-gripi viiruse Ag (ribaanalüüs) A-gripi viiruse antigeen täpsustamata materjalis (ribaanalüüs) N/P Quidel Sofia 285 JAH 560 31859-2 Influenza virus A Ag ACnc Pt XXX Ord 6 MICRO Influenza virus A Ag [Presence] in Unspecified specimen FLUAV Ag XXX Ql 1 Both 17,6895 729 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA paneel 2633 B-gripi viiruse RNA 13140 JAH EI EI XXX-Influenza B virus RNA B-gripi viiruse RNA B-gripi viiruse RNA N/P GeneXpert 291 JAH 1644 40982-1 Influenza virus B RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Influenza virus B RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method FLUBV RNA XXX Ql PCR 1 Both 758 VIR 20 A-, B-gripi viiruse, RSV, SARS-CoV-2 RNA paneel 2654 B-gripi viiruse RNA 13188 JAH EI EI XXX-Influenza B virus RNA B-gripi viiruse RNA B-gripi viiruse RNA N/P 291 JAH 1644 40982-1 Influenza virus B RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Influenza virus B RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method FLUBV RNA XXX Ql PCR 1 Both 304 VIR 20 A- ja B-gripi viiruse Ag paneel (ribaanalüüs) 2457 B-gripi viiruse Ag (ribaanalüüs) 12839 JAH EI EI XXX-Influenza B virus Ag strip B-gripi viiruse Ag (ribaanalüüs) B-gripi viiruse antigeen täpsustamata materjalis (ribaanalüüs) N/P Quidel Sofia 292 JAH 561 31864-2 Influenza virus B Ag ACnc Pt XXX Ord 5 MICRO Influenza virus B Ag [Presence] in Unspecified specimen FLUBV Ag XXX Ql 1 Both 16,259 730 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA paneel 2633 RSV RNA 13141 JAH EI EI XXX-RSV RNA RSV RNA RS-viiruse RNA N/P GeneXpert 308 JAH 1645 40988-8 Respiratory syncytial virus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Respiratory syncytial virus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method RSV RNA XXX Ql PCR 1 Both 759 VIR 20 A-, B-gripi viiruse, RSV, SARS-CoV-2 RNA paneel 2654 RSV RNA 13189 JAH EI EI XXX-RSV RNA RSV RNA RS-viiruse RNA N/P 308 JAH 1645 40988-8 Respiratory syncytial virus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Respiratory syncytial virus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method RSV RNA XXX Ql PCR 1 Both 305 VIR 20 RSV Ag (ribaanalüüs) 12841 JAH EI EI XXX-RSV Ag strip RSV Ag (ribaanalüüs) RS-viiruse antigeen täpsustamata materjalis (ribaanalüüs) N/P Quidel Sofia 311 JAH 3017 31950-9 Respiratory syncytial virus Ag ACnc Pt XXX Ord 40 MICRO Respiratory syncytial virus Ag [Presence] in Unspecified specimen RSV Ag XXX Ql 1 Both 9,7245 725 VIR 20 SARS koroonaviirus 2 RNA 13137 JAH JAH JAH XXX-SARS-CoV-2 RNA SARS koroonaviirus 2 RNA SARS koroonaviirus 2 RNA N/P " " 317 JAH 5806 94309-2 SARS coronavirus 2 RNA PrThr Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO SARS-CoV-2 (COVID-19) RNA [Presence] in Unspecified specimen by NAA with probe detection SARS-CoV-2 RNA XXX Ql NAA+probe 1 Both 726 VIR 20 SARS koroonaviirus 2 RNA 13138 JAH JAH EI XXX-SARS-CoV-2 RNA SARS koroonaviirus 2 RNA SARS koroonaviirus 2 RNA N/P " " GeneXpert 317 JAH 5806 94309-2 SARS coronavirus 2 RNA PrThr Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO SARS-CoV-2 (COVID-19) RNA [Presence] in Unspecified specimen by NAA with probe detection SARS-CoV-2 RNA XXX Ql NAA+probe 1 Both 760 VIR 20 A-, B-gripi viiruse, RSV, SARS-CoV-2 RNA paneel 2654 SARS koroonaviirus 2 RNA 13190 JAH EI EI XXX-SARS-CoV-2 RNA SARS koroonaviirus 2 RNA SARS koroonaviirus 2 RNA N/P " " 317 JAH 5806 94309-2 SARS coronavirus 2 RNA PrThr Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO SARS-CoV-2 (COVID-19) RNA [Presence] in Unspecified specimen by NAA with probe detection SARS-CoV-2 RNA XXX Ql NAA+probe 1 Both 745 VIR 20 SARS koroonaviirus 2 Ag (ribaanalüüs) 13160 JAH JAH EI XXX-SARS-CoV-2 Ag strip SARS koroonaviirus 2 Ag (ribaanalüüs) SARS koroonaviirus 2 antigeen täpsustamata materjalis (ribaanalüüs) N/P " " Roche 322 JAH 5945 94558-4 SARS coronavirus 2 Ag PrThr Pt Respiratory Ord IA.rapid MICRO SARS-CoV-2 (COVID-19) Ag [Presence] in Respiratory specimen by Rapid immunoassay SARS-CoV-2 Ag Resp Ql IA.rapid 1 Both 753 VIR 20 SARS koroonaviirus 2 Ab QN 13180 JAH JAH EI S,P-SARS-CoV-2 Ab QN SARS koroonaviirus 2 Ab QN SARS koroonaviirus 2 vastaste antikehade hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L cobas 6000 Roche 325 JAH 5979 94769-7 SARS coronavirus 2 Ab ACnc Pt Ser/Plas Qn IA [IU]/mL IU/mL MICRO SARS-CoV-2 (COVID-19) Ab [Units/volume] in Serum or Plasma by Immunoassay SARS-CoV-2 Ab SerPl IA-aCnc 1 Both 754 VIR 20 SARS koroonaviirus 2 Ab QN 13179 JAH JAH EI S,P-SARS-CoV-2 Ab QN SARS koroonaviirus 2 Ab QN SARS koroonaviirus 2 vastaste antikehade hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L cobas 6000 Roche 325 JAH 5979 94769-7 SARS coronavirus 2 Ab ACnc Pt Ser/Plas Qn IA [IU]/mL IU/mL MICRO SARS-CoV-2 (COVID-19) Ab [Units/volume] in Serum or Plasma by Immunoassay SARS-CoV-2 Ab SerPl IA-aCnc 1 Both 731 VIR 20 SARS koroonaviirus 2 IgG 13142 EI 2021-02-15 EI JAH S,P-SARS-CoV-2 IgG SARS koroonaviirus 2 IgG SARS koroonaviirus 2 vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P " " 329 JAH 5823 94563-4 SARS coronavirus 2 Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IA MICRO SARS-CoV-2 (COVID-19) IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay SARS-CoV-2 IgG SerPl Ql IA 1 Both 746 VIR 20 SARS koroonaviirus 2 IgG QN 13178 JAH JAH JAH S,P-SARS-CoV-2 IgG QN SARS koroonaviirus 2 IgG QN SARS koroonaviirus 2 vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 330 JAH 5963 94505-5 SARS coronavirus 2 Ab.IgG ACnc Pt Ser/Plas Qn IA [arb'U]/mL arb U/mL MICRO SARS-CoV-2 (COVID-19) IgG Ab [Units/volume] in Serum or Plasma by Immunoassay SARS-CoV-2 IgG SerPl IA-aCnc 1 Both 720 VIR 20 Legionella pneumophila Ag uriinis 13131 JAH JAH JAH U-L pneumophila Ag Legionella pneumophila Ag uriinis Legionella pneumophila antigeen uriinis N/P 337 JAH 616 31868-3 Legionella pneumophila 1 Ag ACnc Pt Urine Ord MICRO Legionella pneumophila 1 Ag [Presence] in Urine L pneumo1 Ag Ur Ql 1 Both 632 VIR 20 Legionella pneumophila serotüüpide 1-7 vastane IgM 13017 JAH JAH JAH S,P-L pneumophila 1-7 IgM Legionella pneumophila 1-7 IgM Legionella pneumophila serotüüpide 1-7 vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 338 JAH 617 49914-5 Legionella pneumophila 1+2+3+4+5+6 Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord MICRO Legionella pneumophila 1+2+3+4+5+6 IgM Ab [Presence] in Serum L pneumo pool 1-6 IgM Ser Ql 1 Both 21,1139 633 VIR 20 Legionella pneumophila serotüüpide 1-7 vastane IgG 13018 JAH JAH JAH S,P-L pneumophila 1-7 IgG Legionella pneumophila 1-7 IgG Legionella pneumophila serotüüpide 1-7 vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 339 JAH 618 49913-7 Legionella pneumophila Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord MICRO Legionella pneumophila IgG Ab [Presence] in Serum L pneumo IgG Ser Ql 1 Both 18,3552 548 VIR 20 Mycoplasma pneumoniae vastase IgA hulk seerumis 12931 JAH JAH JAH S,P-M pneumoniae IgA QN Mycoplasma pneumoniae IgA QN Mycoplasma pneumoniae vastase IgA hulk seerumis/plasmas QN kU/L 344 JAH 2042 13270-4 Mycoplasma pneumoniae Ab.IgA ACnc Pt Ser Qn MICRO Mycoplasma pneumoniae IgA Ab [Units/volume] in Serum M pneumo IgA Ser-aCnc 1 Both 549 VIR 20 Mycoplasma pneumoniae vastase IgM hulk seerumis 12932 JAH JAH JAH S,P-M pneumoniae IgM QN Mycoplasma pneumoniae IgM QN Mycoplasma pneumoniae vastase IgM hulk seerumis/plasmas QN kU/L 346 JAH 1985 5256-3 Mycoplasma pneumoniae Ab.IgM ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO Mycoplasma pneumoniae IgM Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay M pneumo IgM Ser EIA-aCnc 1 Both 464 VIR 20 Mycoplasma pneumoniae vastase IgG hulk seerumis 12698 JAH JAH JAH S,P-M pneumoniae IgG QN Mycoplasma pneumoniae IgG QN Mycoplasma pneumoniae vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L 348 JAH 1533 5255-5 Mycoplasma pneumoniae Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO Mycoplasma pneumoniae IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay M pneumo IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 546 VIR 20 Chlamydophila pneumoniae vastase IgA hulk seerumis 12929 JAH JAH JAH S,P-C pneumoniae IgA QN Chlamydophila pneumoniae IgA QN Chlamydophila pneumoniae vastase IgA hulk seerumis/plasmas QN kU/L 353 JAH 1953 31300-7 Chlamydophila pneumoniae Ab.IgA ACnc Pt Ser Qn MICRO Chlamydophila pneumoniae IgA Ab [Units/volume] in Serum C pneum IgA Ser-aCnc 1 Both 547 VIR 20 Chlamydophila pneumoniae vastase IgM hulk seerumis 12930 JAH JAH JAH S,P-C pneumoniae IgM QN Chlamydophila pneumoniae IgM QN Chlamydophila pneumoniae vastase IgM hulk seerumis/plasmas QN kU/L 355 JAH 1948 51807-6 Chlamydophila pneumoniae Ab.IgM ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO Chlamydophila pneumoniae IgM Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay C pneum IgM Ser EIA-aCnc 1 Both 451 VIR 20 Chlamydophila pneumoniae vastane IgG seerumis 11635 JAH JAH JAH S,P-C pneumoniae IgG QN Chlamydophila pneumoniae IgG QN Chlamydophila pneumoniae vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L 357 JAH 1954 51806-8 Chlamydophila pneumoniae Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO Chlamydophila pneumoniae IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay C pneum IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 515 VIR 20 500 EI EI EI XXX-B pertussis, B parapertussis DNA panel Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis DNA paneel Bordetella pertussis ja Bortetella parapertussis DNA (paneel) Paneel 359 JAH 2057 41875-6 Bordetella pertussis & Bordetella parapertussis DNA panel ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar PANEL.MICRO Bordetella pertussis & Bordetella parapertussis DNA panel [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method B pert+parapert DNA Pnl XXX PCR 1 Order 516 VIR 20 Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis DNA paneel 500 Bordetella pertussis DNA 11700 EI EI EI XXX-B pertussis DNA Bordetella pertussis DNA Bordetella pertussis DNA N/P 360 JAH 660 23826-1 Bordetella pertussis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Bordetella pertussis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method B pert DNA XXX Ql PCR 1 Both 494 VIR 20 Bordetella pertussis vastased antikehad (paneel) 2522 JAH JAH JAH S,P-B pertussis Ab panel Bordetella pertussis Ab paneel Bordetella pertussis vastased antikehad seerumis/plasmas (paneel) Paneel 361 JAH 2873 L-2873 495 VIR 20 Bordetella pertussis Ab paneel 2522 Bordetella pertussis vastase IgA hulk seerumis 12935 JAH EI JAH S,P-B pertussis IgA QN Bordetella pertussis IgA QN Bordetella pertussis vastase IgA hulk seerumis/plasmas QN kU/L 363 JAH 2874 24128-1 Bordetella pertussis.toxin Ab.IgA ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO Bordetella pertussis toxin IgA Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay B pert PT IgA Ser EIA-aCnc 1 Both 22,7958 496 VIR 20 Bordetella pertussis Ab paneel 2522 Bordetella pertussis vastase IgG hulk seerumis 12936 JAH EI JAH S,P-B pertussis IgG QN Bordetella pertussis IgG QN Bordetella pertussis vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L 366 JAH 2875 24127-3 Bordetella pertussis.toxin Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO Bordetella pertussis toxin IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay B pert PT IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 20,8934 517 VIR 20 Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis DNA paneel 500 Bordetella parapertussis DNA 11701 EI EI EI XXX-B parapertussis DNA Bordetella parapertussis DNA Bordetella parapertussis DNA N/P 368 JAH 2059 29723-4 Bordetella parapertussis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Bordetella parapertussis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method B parapert DNA XXX Ql PCR 1 Both 441 VIR 20 Puukentsefaliidi viiruse vastane IgM seerumis 11583 JAH JAH JAH S,P-TBEV IgM TBEV IgM Puukentsefaliidi viiruse vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 375 JAH 666 69923-1 European tick borne encephalitis virus Ab.IgM Threshold Pt Ser Ord EIA MICRO European tick borne encephalitis virus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay TBEV IgM Ser Ql EIA 1 Both 11,4729 637 VIR 20 Puukentsefaliidi viiruse vastane IgM liikvoris 12980 JAH JAH JAH CSF-TBEV IgM TBEV IgM liikvoris Puukentsefaliidi viiruse vastane IgM liikvoris N/Pp/P 377 JAH 668 69924-9 European tick borne encephalitis virus Ab.IgM Threshold Pt CSF Ord EIA MICRO European tick borne encephalitis virus IgM Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Immunoassay TBEV IgM CSF Ql EIA 1 Both 11,4729 492 VIR 20 Puukentsefaliidi viiruse vastase IgG hulk seerumis 12912 JAH JAH JAH S,P-TBEV IgG QN TBEV IgG QN Puukentsefaliidi viiruse vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L 379 JAH 671 26059-6 European tick borne encephalitis virus Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO European tick borne encephalitis virus IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay TBEV IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 638 VIR 20 Puukentsefaliidi viiruse vastane IgG liikvoris 12981 JAH JAH JAH CSF-TBEV IgG TBEV IgG liikvoris Puukentsefaliidi viiruse vastane IgG liikvoris N/Pp/P 380 JAH 672 69927-2 European tick borne encephalitis virus Ab.IgG Threshold Pt CSF Ord EIA MICRO European tick borne encephalitis virus IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Immunoassay TBEV IgG CSF Ql EIA 1 Both 11,4729 490 VIR 20 Borrelia burgdorferi vastase IgM hulk seerumis 12910 JAH JAH JAH S,P-B burgdorferi IgM QN Borrelia burgdorferi IgM QN Borrelia burgdorferi vastase IgM hulk seerumis QN kU/L 387 JAH 1952 5064-1 Borrelia burgdorferi Ab.IgM ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO Borrelia burgdorferi IgM Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay B burgdor IgM Ser EIA-aCnc 1 Both 436 VIR 20 Borrelia burgdorferi vastane IgM seerumis (kinnitav uuring) 11556 JAH JAH JAH S,P-B burgdorferi IgM conf Borrelia burgdorferi IgM (kinnitav) Borrelia burgdorferi vastane IgM seerumis/plasmas (kinnitav uuring) N/Pp/P 388 JAH 510 6321-4 Borrelia burgdorferi Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord IB MICRO Borrelia burgdorferi IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) B burgdor IgM Ser Ql IB 1 Both 455 VIR 20 Borrelia burgdorferi vastane IgM liikvoris 11724 JAH JAH JAH CSF-B burgdorferi IgM Borrelia burgdorferi IgM liikvoris Borrelia burgdorferi vastane IgM liikvoris N/Pp/P 389 JAH 511 22132-5 Borrelia burgdorferi Ab.IgM ACnc Pt CSF Ord MICRO Borrelia burgdorferi IgM Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid B burgdor IgM CSF Ql 1 Both 735 VIR 20 Borrelia burgdorferi IgM QN liikvoris 13145 JAH JAH JAH CSF-B burgdorferi IgM QN Borrelia burgdorferi IgM QN liikvoris Borrelia burgdorferi vastase IgM hulk liikvoris QN kU/L kU/L 390 JAH 4946 14078-0 Borrelia burgdorferi Ab.IgM ACnc Pt CSF Qn IA MICRO Borrelia burgdorferi IgM Ab [Units/volume] in Cerebral spinal fluid by Immunoassay B burgdor IgM CSF IA-aCnc 1 Both 14,7675 491 VIR 20 Borrelia burgdorferi vastase IgG hulk seerumis 12911 JAH JAH JAH S,P-B burgdorferi IgG QN Borrelia burgdorferi IgG QN Borrelia burgdorferi vastase IgG hulk seerumis QN kU/L 394 JAH 1664 5062-5 Borrelia burgdorferi Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO Borrelia burgdorferi IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay B burgdor IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 437 VIR 20 Borrelia burgdorferi vastane IgG seerumis (kinnitav uuring) 11559 JAH JAH JAH S,P-B burgdorferi IgG conf Borrelia burgdorferi IgG (kinnitav) Borrelia burgdorferi vastane IgG seerumis/plasmas (kinnitav uuring) N/Pp/P 395 JAH 513 6320-6 Borrelia burgdorferi Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord IB MICRO Borrelia burgdorferi IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) B burgdor IgG Ser Ql IB 1 Both 456 VIR 20 Borrelia burgdorferi vastane IgG liivoris 11725 EI 2019-11-08 EI EI CSF-B burgdorferi IgG Borrelia burgdorferi IgG liikvoris Borrelia burgdorferi vastane IgG liikvoris N/Pp/P 396 JAH 514 22125-9 Borrelia burgdorferi Ab.IgG ACnc Pt CSF Ord MICRO Borrelia burgdorferi IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid B burgdor IgG CSF Ql 1 Both 677 VIR 20 Borrelia burgdorferi IgG QN liikvoris 13089 JAH JAH JAH CSF-B burgdorferi IgG QN Borrelia burgdorferi IgG QN liikvoris Borrelia burgdorferi vastase IgG hulk liikvoris QN kU/L kU/L 397 JAH 3887 22126-7 Borrelia burgdorferi Ab.IgG ACnc Pt CSF Qn MICRO Borrelia burgdorferi IgG Ab [Units/volume] in Cerebral spinal fluid B burgdor IgG CSF-aCnc 1 Both 15,2926 634 VIR 20 Anaplasma phagocytophilum IgM 13032 JAH JAH JAH S,P-A phagocytophilum IgM Anaplasma phagocytophilum IgM Anaplasma phagocytophilum vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 402 JAH 548 29857-0 Anaplasma phagocytophilum Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord MICRO Anaplasma phagocytophilum IgM Ab [Presence] in Serum A phagocytoph IgM Ser Ql 1 Both 12,059 635 VIR 20 Anaplasma phagocytophilum IgG 13033 JAH JAH JAH S,P-A phagocytophilum IgG Anaplasma phagocytophilum IgG Anaplasma phagocytophilum vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 404 JAH 550 29856-2 Anaplasma phagocytophilum Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord MICRO Anaplasma phagocytophilum IgG Ab [Presence] in Serum A phagocytoph IgG Ser Ql 1 Both 12,059 461 VIR 20 Enteroviirustevastane IgM seerumis 11770 JAH JAH JAH S,P-Enterovirus IgM Enteroviiruste IgM Enteroviirustevastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 410 JAH 553 70009-6 Enterovirus Ab.IgM Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA MICRO Enterovirus IgM Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay EV IgM SerPl Ql EIA 1 Both 11,4729 627 VIR 20 Enteroviiruste IgG 13012 JAH JAH JAH S,P-Enterovirus IgG Enteroviiruste IgG Enteroviirustevastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 413 JAH 555 70011-2 Enterovirus Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA MICRO Enterovirus IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay EV IgG SerPl Ql EIA 1 Both 11,4729 465 VIR 20 Coxsackie viiruse IgM 12714 JAH JAH JAH S,P-Coxsackie virus IgM Coxsackie viiruse IgM Coxsackie viiruse vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 416 JAH 539 70012-0 Coxsackievirus Ab.IgM Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA MICRO Coxsackievirus IgM Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay CV IgM SerPl Ql EIA 1 Both 16,3154 477 VIR 20 Coxsackie viiruse IgG 12835 JAH JAH JAH S,P-Coxsackie virus IgG Coxsackie viiruse IgG Coxsackie viiruse vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 417 JAH 540 70013-8 Coxsackievirus Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA MICRO Coxsackievirus IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay CV IgG SerPl Ql EIA 1 Both 16,3154 297 VIR 20 Helicobacter pylori vastased antikehad 10638 JAH JAH EI S,P-H pylori Ab Helicobacter pylori Ab Helicobacter pylori vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P Inverness 428 JAH 1535 22310-7 Helicobacter pylori Ab ACnc Pt Ser Ord MICRO Helicobacter pylori Ab [Presence] in Serum H pylori Ab Ser Ql 1 Both 300 VIR 20 rotaviiruse antigeen väljaheites 11291 JAH JAH EI St-Rotavirus Ag Rotaviiruse Ag roojas Rotaviiruse antigeen roojas N/P CerTest 432 JAH 674 17547-1 Rotavirus Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Rotavirus Ag [Presence] in Stool RV Ag Stl Ql 1 Both 299 VIR 20 adenoviiruse antigeen väljaheites 11290 JAH JAH EI St-Adenovirus 40,41 Ag Adenoviiruse 40,41 Ag roojas Inimese adenoviiruse alatüüpide 40 ja 41 antigeen roojas N/P CerTest 434 JAH 496 31709-9 Adenovirus 40+41 Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Adenovirus 40+41 Ag [Presence] in Stool HAdV40+41 Ag Stl Ql 1 Both 298 VIR 20 noroviirus väljaheites 11227 JAH JAH EI St-Norovirus Ag Noroviiruse Ag roojas Noroviiruse antigeen roojas N/P RIDA QUICK (r-biopharm) 438 JAH 652 49117-5 Norovirus Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Norovirus Ag [Presence] in Stool Norovirus Ag Stl Ql 1 Both 552 VIR 20 Campylobacter Ag roojas 12937 JAH JAH EI St-Campylobacter Ag Campylobacter Ag roojas Campylobacter spp. antigeen roojas N/P "RIDA QUICK (r-biopharm) " 446 JAH 2938 57768-4 Campylobacter jejuni+Campylobacter coli Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Campylobacter jejuni+Campylobacter coli Ag [Presence] in Stool C jejuni+C coli Ag Stl Ql 1 Both 11,4393 486 VIR 20 Campylobacter IgM 12903 JAH JAH JAH S,P-Campylobacter IgM Campylobacter IgM Campylobacter-vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 448 JAH 529 46987-4 Helicobacter pylori Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Helicobacter pylori IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay H pylori IgM Ser Ql EIA 1 Both 18,2525 562 VIR 20 Yersinia IgA QN 12950 JAH JAH JAH S,P-Yersinia IgA QN Yersinia IgA QN Yersinia-vastase IgA hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 451 JAH 4836 17775-8 Yersinia sp Ab.IgA ACnc Pt Ser Qn MICRO Yersinia sp IgA Ab [Units/volume] in Serum Yersinia IgA Ser-aCnc 1 Both 15,7939 563 VIR 20 Yersinia IgG QN 12951 JAH JAH JAH S,P-Yersinia IgG QN Yersinia IgG QN Yersinia-vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 452 JAH 4837 17776-6 Yersinia sp Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn MICRO Yersinia sp IgG Ab [Units/volume] in Serum Yersinia IgG Ser-aCnc 1 Both 13,4163 442 VIR 20 Yersinia enterocolitica 03 vastaste antikehade tiiter seerumis 11595 JAH JAH JAH S,P-Y enterocolitica 03 Ab titr Yersinia enterocolitica 03 Ab tiiter Yersinia enerocolitica 03 vastaste antikehade tiiter seerumis/plasmas Tekst 455 JAH 704 6959-1 Yersinia enterocolitica O3 Ab Titr Pt Ser Qn {titer} titer MICRO Yersinia enterocolitica O3 Ab [Titer] in Serum Y enteroO3 Ab Titr Ser 1 Both 443 VIR 20 Yersinia enterocolitica 09 vastaste antikehade tiiter seerumis 11596 EI EI EI S,P-Y enterocolitica 09 Ab titr Yersinia enterocolitica 09 Ab tiiter Yersinia enerocolitica 09 vastaste antikehade tiiter seerumis/plasmas Tekst 456 JAH 705 6962-5 Yersinia enterocolitica O9 Ab Titr Pt Ser Qn {titer} titer MICRO Yersinia enterocolitica O9 Ab [Titer] in Serum Y enteroO9 Ab Titr Ser 1 Both 444 VIR 20 Yersinia pseudotuberculosis vastaste antikehade tiiter seerumis 11597 EI EI EI S,P-Y pseudotuberculosis Ab titr Yersinia pseudotuberculosis Ab tiiter Yersinia pseudotuberculosis vastaste antikehade tiiter seerumis/plasmas Tekst 457 JAH 706 6967-4 Yersinia pseudotuberculosis Ab Titr Pt Ser Qn {titer} titer MICRO Yersinia pseudotuberculosis Ab [Titer] in Serum Y pseudoTB Ab Titr Ser 1 Both 657 VIR 20 Salmonella Ab 13066 JAH JAH JAH S,P-Salmonella Ab Salmonella Ab Salmonella-vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 481 JAH 4560 17562-0 Salmonella sp Ab PrThr Pt Ser Ord MICRO Salmonella sp Ab [Presence] in Serum Salmonella Ab Ser Ql 1 Both 10,6758 489 VIR 20 Salmonella Ab tiiter 12909 EI 2019-06-11 JAH JAH S,P-Salmonella Ab titr Salmonella Ab tiiter Salmonella-vastaste antikehade tiiter seerumis/plasmas Tekst 482 JAH 685 22527-6 Salmonella sp Ab Titr Pt Ser Qn {titer} titer MICRO Salmonella sp Ab [Titer] in Serum Salmonella Ab Titr Ser 1 Both 518 VIR 20 Suguhaiguste paneel ( DNA ) 503 JAH JAH JAH XXX-STDI DNA panel STLI DNA paneel Sugulisel teel levivate infektsioonitekitajate DNA (paneel) Paneel 491 JAH 2999 L-2999 519 VIR 20 STLI DNA paneel 503 C trachomatis DNA 11705 JAH EI JAH XXX-STDI DNA panel STLI DNA paneel Sugulisel teel levivate infektsioonitekitajate DNA (paneel) Paneel 491 JAH 2999 L-2999 524 VIR 20 Suguhaiguste laiendatud paneel ( DNA ) 504 JAH JAH JAH XXX-STDI DNA panel broad STLI DNA laiendatud paneel Sugulisel teel levivate infektsioonitekitajate DNA täpsustamata materjalis (laiendatud paneel) Paneel 492 JAH 3000 L-3000 534 VIR 20 STLI DNA haavandi paneel 516 JAH JAH JAH XXX-STDI DNA ulcer panel STLI DNA haavandi paneel Sugulisel teel levivate infektsioonitekitajate DNA (haavandi paneel) Paneel 493 JAH 3001 L-3001 501 VIR 20 Chlamydia trachomatis DNA 11680 JAH JAH JAH XXX-C trachomatis DNA Chlamydia trachomatis DNA Chlamydia trachomatis DNA N/P 499 JAH 2143 21613-5 Chlamydia trachomatis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1312% MICRO Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C trach DNA XXX Ql PCR 1 Both 525 VIR 20 STLI DNA laiendatud paneel 504 C.trachomatis DNA 11710 JAH EI JAH XXX-C trachomatis DNA Chlamydia trachomatis DNA Chlamydia trachomatis DNA N/P 499 JAH 2143 21613-5 Chlamydia trachomatis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1312% MICRO Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C trach DNA XXX Ql PCR 1 Both 523 VIR 20 STLI DNA paneel 503 C trachomatis LGV DNA 11709 JAH EI JAH XXX-C trachomatis LGV DNA Chlamydia trachomatis LGV DNA Chlamydia trachomatis LGV DNA N/P 501 JAH 2997 A-2997 529 VIR 20 STLI DNA laiendatud paneel 504 C trachomatis LGV DNA 11714 JAH EI JAH XXX-C trachomatis LGV DNA Chlamydia trachomatis LGV DNA Chlamydia trachomatis LGV DNA N/P 501 JAH 2997 A-2997 533 VIR 20 Chlamydia trachomatis LGV DNA 11721 JAH JAH JAH XXX-C trachomatis LGV DNA Chlamydia trachomatis LGV DNA Chlamydia trachomatis LGV DNA N/P 501 JAH 2997 A-2997 539 VIR 20 STLI DNA haavandi paneel 516 C trachomatis LGV DNA 11734 JAH EI JAH XXX-C trachomatis LGV DNA Chlamydia trachomatis LGV DNA Chlamydia trachomatis LGV DNA N/P 501 JAH 2997 A-2997 504 VIR 20 Neisseria gonorrhoeae DNA 11683 JAH JAH JAH XXX-N gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA N/P 508 JAH 2144 24111-7 Neisseria gonorrhoeae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1483% MICRO Neisseria gonorrhoeae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea DNA XXX Ql PCR 1 Both 520 VIR 20 STLI DNA paneel 503 N gonorrhoeae DNA 11706 JAH EI JAH XXX-N gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA N/P 508 JAH 2144 24111-7 Neisseria gonorrhoeae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1483% MICRO Neisseria gonorrhoeae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea DNA XXX Ql PCR 1 Both 526 VIR 20 STLI DNA laiendatud paneel 504 N gonorrhoeae DNA 11711 JAH EI JAH XXX-N gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA N/P 508 JAH 2144 24111-7 Neisseria gonorrhoeae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1483% MICRO Neisseria gonorrhoeae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea DNA XXX Ql PCR 1 Both 503 VIR 20 Trichomonas vaginalis DNA 11682 JAH JAH JAH XXX-T vaginalis DNA Trichomonas vaginalis DNA Trichomonas vaginalis DNA N/P 511 JAH 699 69937-1 Trichomonas vaginalis DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Trichomonas vaginalis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method T vaginalis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 522 VIR 20 STLI DNA paneel 503 T vaginalis DNA 11708 JAH EI JAH XXX-T vaginalis DNA Trichomonas vaginalis DNA Trichomonas vaginalis DNA N/P 511 JAH 699 69937-1 Trichomonas vaginalis DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Trichomonas vaginalis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method T vaginalis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 528 VIR 20 STLI DNA laiendatud paneel 504 T vaginalis DNA 11713 JAH EI JAH XXX-T vaginalis DNA Trichomonas vaginalis DNA Trichomonas vaginalis DNA N/P 511 JAH 699 69937-1 Trichomonas vaginalis DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Trichomonas vaginalis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method T vaginalis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 506 VIR 20 Ureaplasma DNA paneel 492 JAH JAH JAH XXX-Ureaplasma DNA panel Ureaplasma DNA paneel Ureaplasma DNA (paneel) Paneel 513 JAH 2982 L-2982 508 VIR 20 Ureaplasma DNA paneel 492 Ureaplasma parvum DNA 11698 JAH EI JAH XXX-U parvum DNA Ureaplasma parvum DNA Ureaplasma parvum DNA N/P 514 JAH 1577 69933-0 Ureaplasma parvum DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma parvum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method U parvum DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 530 VIR 20 STLI DNA laiendatud paneel 504 U parvum DNA 11715 JAH EI JAH XXX-U parvum DNA Ureaplasma parvum DNA Ureaplasma parvum DNA N/P 514 JAH 1577 69933-0 Ureaplasma parvum DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma parvum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method U parvum DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 507 VIR 20 Ureaplasma DNA paneel 492 Ureaplasma urealyticum DNA 11688 JAH EI JAH XXX-U urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA N/P 515 JAH 1580 51988-4 Ureaplasma urealyticum DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma urealyticum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method U urealyticum DNA XXX Ql PCR 1 Both 531 VIR 20 STLI DNA laiendatud paneel 504 U urealyticum DNA 11716 JAH EI JAH XXX-U urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA N/P 515 JAH 1580 51988-4 Ureaplasma urealyticum DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma urealyticum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method U urealyticum DNA XXX Ql PCR 1 Both 505 VIR 20 Mycoplasma genitalum DNA 11684 JAH JAH JAH XXX-M genitalium DNA Mycoplasma genitalium DNA Mycoplasma genitalium DNA N/P 517 JAH 1590 69935-5 Mycoplasma genitalium DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma genitalium DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M genitalium DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 521 VIR 20 STLI DNA paneel 503 M genitalium DNA 11707 JAH EI JAH XXX-M genitalium DNA Mycoplasma genitalium DNA Mycoplasma genitalium DNA N/P 517 JAH 1590 69935-5 Mycoplasma genitalium DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma genitalium DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M genitalium DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 527 VIR 20 STLI DNA laiendatud paneel 504 M genitalium DNA 11712 JAH EI JAH XXX-M genitalium DNA Mycoplasma genitalium DNA Mycoplasma genitalium DNA N/P 517 JAH 1590 69935-5 Mycoplasma genitalium DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma genitalium DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M genitalium DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 502 VIR 20 Mycoplasma hominis DNA 11681 JAH JAH JAH XXX-M hominis DNA Mycoplasma hominis DNA Mycoplasma hominis DNA N/P 519 JAH 1594 68546-1 Mycoplasma hominis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma hominis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M hominis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 532 VIR 20 STLI DNA laiendatud paneel 504 M hominis DNA 11717 JAH EI JAH XXX-M hominis DNA Mycoplasma hominis DNA Mycoplasma hominis DNA N/P 519 JAH 1594 68546-1 Mycoplasma hominis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma hominis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M hominis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 510 VIR 20 Gardnerella vaginalis DNA 11690 JAH JAH JAH XXX-G vaginalis DNA Gardnerella vaginalis DNA Gardnerella vaginalis DNA N/P 521 JAH 1616 69936-3 Gardnerella vaginalis DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Gardnerella vaginalis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method G vaginalis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 538 VIR 20 STLI DNA haavandi paneel 516 H ducreyi DNA 11733 JAH EI JAH XXX-H ducreyi DNA Haemophilus ducreyi DNA Haemophilus ducreyi DNA N/P 522 JAH 2996 29559-2 Haemophilus ducreyi DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 1938 MICRO Haemophilus ducreyi DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method H ducreyi DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 540 VIR 20 Inimese papilloomiviiruse DNA paneel 2427 EI 2021-02-15 EI JAH XXX-HPV NAT panel HPV NAT paneel Inimese papilloomiviiruse (HPV kõrge riski genotüüpide) NAT (paneel) Paneel 524 JAH 2712 L-2712 752 VIR 20 HPV NAT paneel 2647 JAH JAH JAH XXX-HPV NAT panel HPV NAT paneel Inimese papilloomiviiruse (HPV kõrge riski genotüüpide) NAT (paneel) Paneel " " 524 JAH 2712 L-2712 541 VIR 20 HPV NAT paneel 2427 HPV 16 DNA 12726 EI 2021-02-15 EI JAH XXX-HPV 16 DNA HPV 16 DNA Inimese papilloomiviiruse 16. tüübi DNA N/P 527 JAH 2713 61372-9 Human papilloma virus 16 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human papilloma virus 16 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HPV16 DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,3891 747 VIR 20 HPV NAT paneel 2647 HPV 16 DNA 13172 JAH EI JAH XXX-HPV 16 DNA HPV 16 DNA Inimese papilloomiviiruse 16. tüübi DNA N/P 527 JAH 2713 61372-9 Human papilloma virus 16 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human papilloma virus 16 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HPV16 DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,3891 542 VIR 20 HPV NAT paneel 2427 HPV 18 DNA 12727 EI 2021-02-15 EI JAH XXX-HPV 18 DNA HPV 18 DNA Inimese papilloomiviiruse 18. tüübi DNA N/P 529 JAH 2714 61373-7 Human papilloma virus 18 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human papilloma virus 18 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HPV18 DNA XXX Ql PCR 1 Both 32,0373 748 VIR 20 HPV NAT paneel 2647 HPV 18 DNA 13173 JAH EI JAH XXX-HPV 18 DNA HPV 18 DNA Inimese papilloomiviiruse 18. tüübi DNA N/P " " 529 JAH 2714 61373-7 Human papilloma virus 18 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human papilloma virus 18 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HPV18 DNA XXX Ql PCR 1 Both 32,0373 749 VIR 20 HPV NAT paneel 2647 HPV 45 DNA 13175 JAH EI JAH XXX-HPV 45 DNA HPV 45 DNA Inimese papilloomiviiruse 45. tüübi DNA N/P " " 530 JAH 5737 61380-2 Human papilloma virus 45 DNA PrThr Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human papilloma virus 45 DNA [Presence] in Unspecified specimen by NAA with probe detection HPV45 DNA XXX Ql NAA+probe 1 Both 511 VIR 20 Inimese papilloomiviiruse genotüpiseerimine 11691 JAH JAH JAH XXX-HPV high risk DNA HPV kõrge riski (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) DNA Inimese papilloomiviiruse kõrge riskiga (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) genotüüpide DNA N/P 532 JAH 1965 49896-4 Human papilloma virus 16+18+31+33+35+39+45+51+52+56+58+59+68 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human papilloma virus 16+18+31+33+35+39+45+51+52+56+58+59+68 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HPV I/H Risk 1 DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 543 VIR 20 HPV NAT paneel 2427 HPV kõrge riski (31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) DNA 12728 EI 2021-02-15 EI JAH XXX-HPV high risk DNA excl 16,18 HPV kõrge riski (31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) DNA Inimese papilloomiviiruse kõrge riskiga (31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) genotüüpide DNA N/P 535 JAH 2725 71431-1 Human papilloma virus 31+33+35+39+45+51+52+56+58+59+66+68 DNA Threshold Pt Cvx Ord Probe.amp.tar MICRO Human papilloma virus 31+33+35+39+45+51+52+56+58+59+66+68 DNA [Presence] in Cervix by Probe and target amplification method HPV H Risk 12 DNA Cervix Ql PCR 1 Both 17,3204 750 VIR 20 HPV NAT paneel 2647 HPV kõrge riski (31,33,52,58) DNA 13176 JAH EI JAH XXX-HPV HR group A DNA HPV kõrge riski (31,33,52,58) DNA Inimese papilloomiviiruse kõrge riskiga (31,33,52,58) genotüüpide DNA N/P " " 536 JAH 5738 A-5417 751 VIR 20 HPV NAT paneel 2647 HPV kõrge riski (35,39,51,56,59,66,68) DNA 13177 JAH EI JAH XXX-HPV HR group B DNA HPV kõrge riski (35,39,51,56,59,66,68) DNA Inimese papilloomiviiruse kõrge riskiga (35,39,51,56,59,66,68) genotüüpide DNA N/P " " 537 JAH 5739 A-5418 537 VIR 20 STLI DNA haavandi paneel 516 T pallidum DNA 11732 JAH EI JAH XXX-T pallidum DNA Treponema pallidum DNA Treponema pallidum DNA N/P 538 JAH 2995 41163-7 Treponema pallidum DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 1841 MICRO Treponema pallidum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method T pallidum DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 467 VIR 20 Treponema pallidum vastased antikehad seerumis 12735 EI 2019-09-11 JAH JAH S,P-T pallidum Ab Treponema pallidum Ab Treponema pallidum vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 539 JAH 687 47236-5 Treponema pallidum Ab.IgG+IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Treponema pallidum IgG+IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay T pallidum IgG+IgM Ser Ql EIA 1 Both 658 VIR 20 Treponema pallidum Ab 13070 JAH JAH EI S,P-T pallidum Ab Treponema pallidum Ab Treponema pallidum vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 539 JAH 687 47236-5 Treponema pallidum Ab.IgG+IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Treponema pallidum IgG+IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay T pallidum IgG+IgM Ser Ql EIA 1 Both 734 VIR 20 Treponema pallidum Ab 13144 JAH JAH JAH S,P-T pallidum Ab Treponema pallidum Ab Treponema pallidum vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 539 JAH 687 47236-5 Treponema pallidum Ab.IgG+IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Treponema pallidum IgG+IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay T pallidum IgG+IgM Ser Ql EIA 1 Both 439 VIR 20 Treponema pallidum vastane IgM seerumis 11581 JAH JAH JAH S,P-T pallidum IgM Treponema pallidum IgM Treponema pallidum vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 540 JAH 692 47237-3 Treponema pallidum Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Treponema pallidum IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay T pallidum IgM Ser Ql EIA 1 Both 544 VIR 20 Treponema pallidum vastane IgM (kinnitav uuring) 12933 JAH JAH JAH S,P-T pallidum IgM IB Treponema pallidum IgM (immunoblot) Treponema pallidum vastane IgM seerumis/plasmas (immunoblot) N/Pp/P 542 JAH 1537 40680-1 Treponema pallidum Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord IB MICRO Treponema pallidum IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) T pallidum IgM Ser Ql IB 1 Both 440 VIR 20 Treponema pallidum vastane IgG seerumis 11582 JAH JAH JAH S,P-T pallidum IgG Treponema pallidum IgG Treponema pallidum vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 545 JAH 693 47238-1 Treponema pallidum Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Treponema pallidum IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay T pallidum IgG Ser Ql EIA 1 Both 545 VIR 20 Treponema pallidum vastane IgG (kinnitav uuring) 12934 JAH JAH JAH S,P-T pallidum IgG IB Treponema pallidum IgG (immunoblot) Treponema pallidum vastane IgG seerumis/plasmas (immunoblot) N/Pp/P 547 JAH 1536 40679-3 Treponema pallidum Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord IB MICRO Treponema pallidum IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) T pallidum IgG Ser Ql IB 1 Both 294 VIR 20 Treponema pallidumi vastased antikehad seerumis 11258 EI 2019-09-26 EI EI S,P-TPHA TPHA Treponema pallidum vastased antikehad seerumis/plasmas (hemaglutinatsiooni test) N/P Determine TM Syphilis TP (Alere) 551 JAH 690 8041-6 Treponema pallidum Ab ACnc Pt Ser Ord HA MICRO Treponema pallidum Ab [Presence] in Serum by Hemagglutination T pallidum Ab Ser Ql HA 1 Both 468 VIR 20 Mittetreponemaalse reagiini vastaste antikehade tiiter seerumis 12736 JAH JAH JAH S,P-RPR titr RPR tiiter Mittetreponemaalse reagiini vastaste antikehade tiiter seerumis/plasmas Tekst 557 JAH 689 31147-2 Reagin Ab Titr Pt Ser Qn RPR {titer} titer 0,05% MICRO Reagin Ab [Titer] in Serum by RPR RPR Ser-Titr 1 Both 582 VIR 20 Parvoviirus B19 IgM QN 12975 JAH JAH JAH S,P-Parvovirus B19 IgM QN Parvoviirus B19 IgM QN Parvoviiruse B19 vastase IgM hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 560 JAH 4598 7984-8 Parvovirus B19 Ab.IgM ACnc Pt Ser Qn {Index_val} 4 MICRO Parvovirus B19 IgM Ab [Units/volume] in Serum B19V IgM Ser-aCnc 1 Both 13,8407 583 VIR 20 Parvoviirus B19 IgG QN 12976 JAH JAH JAH S,P-Parvovirus B19 IgG QN Parvoviirus B19 IgG QN Parvoviiruse B19 vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 563 JAH 4599 7983-0 Parvovirus B19 Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn {Index_val} 4 MICRO Parvovirus B19 IgG Ab [Units/volume] in Serum B19V IgG Ser-aCnc 1 Both 13,1966 463 VIR 20 Mumpsiviiruse IgM 12049 JAH JAH JAH S,P-Mumps virus IgM Mumpsiviiruse IgM Mumpsiviirusevastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 566 JAH 646 6478-2 Mumps virus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Mumps virus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay MuV IgM Ser Ql EIA 1 Both 459 VIR 20 Punetiseviiruse vastane IgM seerumis 11745 JAH JAH JAH S,P-Rubella virus IgM Punetiseviiruse IgM Punetiseviirusevastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 569 JAH 679 24116-6 Rubella virus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Rubella virus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay RUBV IgM Ser Ql EIA 1 Both 498 VIR 20 Punetiseviiruse vastase IgG hulk seerumis 12918 JAH JAH JAH S,P-Rubella virus IgG QN Punetiseviiruse IgG QN Punetiseviirusevastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L 572 JAH 681 5334-8 Rubella virus Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA 0,01% MICRO Rubella virus IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay RUBV IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 452 VIR 20 Leetriviiruse IgM 11674 EI 2019-05-22 JAH JAH S,P-Measles virus IgM Leetriviiruse IgM Leetriviirusevastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 576 JAH 2525 35276-5 Measles virus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Measles virus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay MeV IgM Ser Ql EIA 1 Both 11,4393 652 VIR 20 Leetriviiruse IgM QN 13063 JAH JAH JAH S,P-Measles virus IgM QN Leetriviiruse IgM QN Leetriviiruse vastase IgM hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 577 JAH 5483 25421-9 Measles virus Ab.IgM ACnc Pt Ser Qn IA MICRO Measles virus IgM Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay MeV IgM Ser IA-aCnc 1 Both 653 VIR 20 Leetriviiruse IgG QN 13064 JAH JAH JAH S,P-Measles virus IgG QN Leetriviiruse IgG QN Leetriviirusevastase IgG hulk seerumis/plasmas QN U/L U/L 579 JAH 3856 7962-4 Measles virus Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn 2 MICRO Measles virus IgG Ab [Units/volume] in Serum MeV IgG Ser-aCnc 1 Both 11,5349 454 VIR 20 Hantaviirustevastane IgM seerumis 11703 JAH JAH JAH S,P-Hantavirus IgM Hantaviiruste IgM Hantaviirustevastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 583 JAH 571 32131-5 Hantavirus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord MICRO Hantavirus IgM Ab [Presence] in Serum Hantavirus IgM Ser Ql 1 Both 453 VIR 20 Hantaviirustevastane IgG seerumis 11702 JAH JAH JAH S,P-Hantavirus IgG Hantaviiruste IgG Hantaviirustevastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 585 JAH 572 26620-5 Hantavirus Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord MICRO Hantavirus IgG Ab [Presence] in Serum Hantavirus IgG Ser Ql 1 Both 629 VIR 20 Leptospira Ab paneel 2567 JAH JAH JAH S,P-Leptospira Ab panel Leptospira Ab paneel Leptospira-vastased IgM, IgG antikehad seerumis/plasmas (paneel) Paneel 660 JAH 2853 L-2853 630 VIR 20 Leptospira Ab paneel 2567 Leptospira IgM 13015 JAH EI JAH S,P-Leptospira IgM Leptospira IgM Leptospira-vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 661 JAH 621 23201-7 Leptospira sp Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Leptospira sp IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay Leptospira IgM Ser Ql EIA 1 Both 631 VIR 20 Leptospira Ab paneel 2567 Leptospira IgG 13016 JAH EI JAH S,P-Leptospira IgG Leptospira IgG Leptospira-vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 662 JAH 622 23199-3 Leptospira sp Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Leptospira sp IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay Leptospira IgG Ser Ql EIA 1 Both 458 VIR 20 Toxoplasma gondii vastane IgA seerumis 11743 JAH JAH JAH S,P-T gondii IgA Toxoplasma gondii IgA Toxoplasma gondii vastane IgA seerumis/plasmas N/Pp/P 671 JAH 695 33459-9 Toxoplasma gondii Ab.IgA ACnc Pt Ser Ord MICRO Toxoplasma gondii IgA Ab [Presence] in Serum T gondii IgA Ser Ql 1 Both 457 VIR 20 Toxoplasma gondii vastane IgM seerumis 11742 JAH JAH JAH S,P-T gondii IgM Toxoplasma gondii IgM Toxoplasma gondii vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 673 JAH 696 25542-2 Toxoplasma gondii Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord 32 MICRO Toxoplasma gondii IgM Ab [Presence] in Serum T gondii IgM Ser Ql 1 Both 16,1464 497 VIR 20 Toxoplasma gondii vastase IgG hulk seerumis 12917 JAH JAH JAH S,P-T gondii IgG QN Toxoplasma gondii IgG QN Toxoplasma gondii vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L 676 JAH 698 5388-4 Toxoplasma gondii Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA 0,00% MICRO Toxoplasma gondii IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay T gondii IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 646 VIR 20 Clostridium difficile Ag roojas (ribaanalüüs) 13059 JAH JAH EI St-C difficile Ag strip Clostridioides difficile Ag roojas (ribaanalüüs) Clostridioides difficile antigeen roojas (ribaanalüüs) N/P RidaQuick "R-Biopharm " 695 JAH 2878 57901-1 Clostridium difficile glutamate dehydrogenase ACnc Pt Stool Ord MICRO Clostridium difficile glutamate dehydrogenase [Presence] in Stool C diff GDH Stl Ql 1 Both 30,8391 647 VIR 20 Clostridium difficile toksiinid A, B roojas (ribaanalüüs) 13057 JAH JAH EI St-C difficile tox A, B strip Clostridioides difficile toksiinid A, B roojas (ribaanalüüs) Clostridioides difficile toksiinid A ja B roojas (ribaanalüüs) N/P RidaQuick "R-Biopharm " 696 JAH 1495 34713-8 Clostridium difficile toxin A+B ACnc Pt Stool Ord 0,03% MICRO Clostridium difficile toxin A+B [Presence] in Stool C dif Tox A+B Stl Ql 1 Both 301 VIR 20 lamblia tsüstid 11282 JAH JAH EI St-G lamblia Ag Giardia lamblia Ag roojas Giardia lamblia antigeen roojas N/P CerTest 706 JAH 1503 31830-3 Giardia lamblia Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Giardia lamblia Ag [Presence] in Stool G lamblia Ag Stl Ql 1 Both 509 VIR 20 Candida albicans DNA 11689 JAH JAH JAH XXX-C albicans DNA Candida albicans DNA Candida albicans DNA N/P 725 JAH 1567 A-1567 275 MB 21 Uriini külv 12837 JAH JAH EI U-Culture Uriini külv Uriini külv KYLV Uricult Trio (Orion) 12 JAH 2242 630-4 Bacteria identified Prid Pt Urine Nom Culture 0,37% MICRO Bacteria identified in Urine by Culture Bacteria Ur Cult 1 Both 278 MB 21 Günekotsütoloogiline uuring 2471 JAH JAH EI XXX-Leishman-Giemsa-m, Gram-m panel Mikroskoopia Leishman-Giemsa ja Gram paneel Täpsustamata materjali mikroskoopia (Leishman-Giemsa ja Gram paneel) Paneel mikroskoop 77 JAH 3055 L-3055 289 MB 21 Mikroskoopia Leishman-Giemsa ja Gram paneel 2471 tsütolüüs 12867 JAH EI EI XXX-Tsütolüüs Tsütolüüs Tsütolüüs Tekst mikroskoop 93 JAH 2908 A-2908 280 MB 21 Mikroskoopia Leishman-Giemsa ja Gram paneel 2471 epiteelrakud 12856 JAH EI EI XXX-Lameepiteeli rakud Lameepiteeli rakud Lameepiteeli rakud Tekst mikroskoop 94 JAH 2905 72161-3 Epithelial cells PrThr Pt XXX Ord Gram stain HEM/BC Epithelial cells [Presence] in Unspecified specimen by Gram stain Epi Cells XXX Ql Gram Stn 1 Observation 14,227 281 MB 21 Mikroskoopia Leishman-Giemsa ja Gram paneel 2471 parabasaalsed epiteelirakud 12864 JAH EI EI XXX-Parabasaalsed epiteelirakud Parabasaalsed epiteelirakud Parabasaalsed epiteelirakud Tekst mikroskoop 95 JAH 3268 A-3268 282 MB 21 Mikroskoopia Leishman-Giemsa ja Gram paneel 2471 Clue rakud 12857 JAH EI EI XXX-Võtmerakud Võtmerakud Võtmerakud Tekst mikroskoop 96 JAH 2906 A-2906 283 MB 21 Mikroskoopia Leishman-Giemsa ja Gram paneel 2471 erütrotsüüdid 12858 JAH EI EI XXX-Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid Tekst mikroskoop 97 JAH 2907 72162-1 Erythrocytes ACnc Pt XXX Ord Gram stain HEM/BC Erythrocytes [Presence] in Unspecified specimen by Gram stain RBC XXX Ql Gram Stn 1 Observation 7,9405 279 MB 21 Mikroskoopia Leishman-Giemsa ja Gram paneel 2471 leukotsüüdid 12855 JAH EI EI XXX-Polümorfonukleaarid Polümorfonukleaarid Polümorfonukleaarid Tekst mikroskoop 99 JAH 2909 20473-5 Polymorphonuclear cells PrThr Pt XXX Ord Wright stain 1506 HEM/BC Polymorphonuclear cells [Presence] in Unspecified specimen by Wright stain Polys XXX Ql Wright Stn 1 Observation 13,2954 288 MB 21 Mikroskoopia Leishman-Giemsa ja Gram paneel 2471 trihhomonaadid 12866 JAH EI EI XXX-Trihhomonaadid Trihhomonaadid Trihhomonaadid Tekst mikroskoop 104 JAH 2915 76705-3 Trichomonas vaginalis Pr Pt XXX Ord Gram stain MICRO Trichomonas vaginalis [Presence] in Unspecified specimen by Gram stain T vaginalis XXX Ql Gram Stn 1 Both 14,8247 287 MB 21 Mikroskoopia Leishman-Giemsa ja Gram paneel 2471 Gram neg mikrofloora 12862 JAH EI EI XXX-Gramnegatiivsed kokid Gramnegatiivsed kokid Gramnegatiivsed kokid Tekst mikroskoop 109 JAH 2919 A-2919 286 MB 21 Mikroskoopia Leishman-Giemsa ja Gram paneel 2471 Gram pos mikrofloora 12861 JAH EI EI XXX-Grampositiivsed kokid Grampositiivsed kokid Grampositiivsed kokid Tekst mikroskoop 111 JAH 2920 A-2920 285 MB 21 Mikroskoopia Leishman-Giemsa ja Gram paneel 2471 pärmirakud 12865 JAH EI EI XXX-Pärmirakud Pärmirakud Pärmirakud Tekst mikroskoop 140 JAH 2929 74759-2 Yeast PrThr Pt XXX Ord Gram stain MICRO Yeast [Presence] in Unspecified specimen by Gram stain Yeast XXX Ql Gram Stn 1 Both 13,2114 284 MB 21 Mikroskoopia Leishman-Giemsa ja Gram paneel 2471 seened 12860 JAH EI EI XXX-Seeneniidid Seeneniidid Seeneniidid Tekst mikroskoop 143 JAH 2930 A-2930 276 MB 21 helmintide munad 13024 JAH JAH EI XXX-Parasites-m (wet mount) Parasiitide mikroskoopia (natiivpreparaat) Parasiitide mikroskoopia (natiivpreparaat) Tekst mikroskoop 162 JAH 2617 673-4 Ova & parasites identified Prid Pt XXX Nom Microscopy.light 527 MICRO Ova and parasites identified in Unspecified specimen by Light microscopy O+P XXX Micro 1 Both 15,7044 277 MB 21 anaalkaabe 11283 JAH JAH EI XXX-E vermicularis-m Enterobius vermicularis munade mikroskoopia Enterobius vermicularis munade mikroskoopia täpsustamata materjalis Tekst mikroskoop 167 JAH 1498 675-9 Enterobius vermicularis Prid Pt XXX Nom Pinworm examination MICRO Enterobius vermicularis [Identifier] in Unspecified specimen by Pinworm exam E vermicularis XXX Pinworm Exam 1 Both 180 ST 24 Peitveri roojas (paneel) 2443 JAH JAH EI St-Hb panel Peitvere paneel roojas Peitveri roojas (paneel) Paneel 2 JAH 3758 L-3758 181 ST 24 Peitvere paneel roojas 2443 Peitveri roojas (hemoglobiin) 12759 JAH EI EI St-Hb Peitveri roojas (Hb) Peitveri roojas (hemoglobiin) Tekst CerTest FOB+Transferriin 3 JAH 854 29771-3 Hemoglobin.gastrointestinal ACnc Pt Stool Ord Imm CHEM Hemoglobin.gastrointestinal [Presence] in Stool by Immunologic method Occult Bld Stl Ql Imm 1 Both 182 ST 24 Peitvere paneel roojas 2443 Peitveri roojas (transferriin) 12760 JAH EI EI St-Transf Peitveri roojas (Transf) Peitveri roojas (transferriin) Tekst CerTest FOB+Transferriin 6 JAH 3759 A-3759 183 ST 24 Kalprotektiin roojas 11781 JAH JAH EI St-Calpro Kalprotektiin roojas Kalprotektiin roojas QN ug/g µg/g Calprotectin 50+200 (CerTest) 8 JAH 863 38445-3 Calprotectin MCnt Pt Stool Qn ug/g ug/g CHEM Calprotectin [Mass/mass] in Stool Calprotectin Stl-mCnt 1 Both 346 HLA 27 HLA B27 alleeli määramine 11589 JAH JAH JAH B-HLA-B*27 DNA HLA-B*27 DNA HLA-B*27 alleel Tekst 1 JAH 1123 26043-0 HLA-B27 ACnc Pt Bld Ord Probe.amp.tar HLA HLA-B27 [Presence] by Probe & target amplification method HLA-B27 Ql PCR 1 Both 405 SV 33 Rasedusega seotud plasma proteiin A seerumis/plasmas 12836 JAH JAH JAH S,P-PAPP-A PAPP-A Rasedusega seotud plasma proteiin A seerumis/plasmas QN U/L 3 JAH 395 32046-5 Pregnancy associated plasma protein A ACnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Pregnancy associated plasma protein A [Units/volume] in Serum or Plasma PAPP-A SerPl-aCnc 1 Both 406 SV 33 Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang II trimestril 2426 JAH JAH JAH Pt-Grav II trim Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang II trimestril Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang II trimestril Paneel 10 JAH 2955 49085-4 First & Second trimester integrated maternal screen panel - Pt ^Patient - PANEL.CHEM First and Second trimester integrated maternal screen panel Integrated scn Pnl Patient 1 Order 26,4078 407 SV 33 Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang II trimestril 2426 AFP MoM 12715 JAH EI JAH AFP MoM AFP MoM Alfafetoproteiini MoM Tekst 12 JAH 2958 20450-3 Alpha-1-Fetoprotein MoM Pt Ser/Plas Qn {MoM} M.O.M. 1109 CHEM Alpha-1-Fetoprotein [Multiple of the median] in Serum or Plasma AFP MoM SerPl 1 Observation 25,509 408 SV 33 Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang II trimestril 2426 hCG MoM 12716 JAH EI JAH hCG MoM hCG MoM Koorioni gonadotropiini MoM Tekst 14 JAH 2959 20465-1 Choriogonadotropin MoM Pt Ser/Plas Qn {MoM} M.O.M. 1178 CHEM Choriogonadotropin [Multiple of the median] in Serum or Plasma HCG MoM SerPl 1 Observation 24,6762 409 SV 33 Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang II trimestril 2426 E3 unconj MoM 12717 JAH EI JAH E3 unconj MoM E3 unconj MoM Östriooli (mittekonjugeeritud) MoM Tekst 16 JAH 2960 20466-9 Estriol.unconjugated MoM Pt Ser/Plas Qn {MoM} M.O.M. 1179 CHEM Estriol (E3).unconjugated [Multiple of the median] in Serum or Plasma u Estriol MoM SerPl 1 Observation 25,5709 410 SV 33 Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang II trimestril 2426 NT MoM 12718 JAH EI JAH NT MoM NT MoM Loote kuklavoldi paksuse MoM Tekst 17 JAH 2961 49035-9 Thickness MoM Pt Nuchal fold^fetus Qn US.measured M.O.M. OB.US Fetal Nuchal fold [Multiple of the median] Thickness US Fet Nuchal fold MoM Thickness US.meas 2 Observation 23,6315 411 SV 33 Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang II trimestril 2426 Risk trisoomia 21. suhtes (NT-ta) 12719 JAH EI JAH Risk Tris21 Risk trisoomia 21. suhtes Risk trisoomia 21. suhtes Tekst 18 JAH 2962 49090-4 Trisomy 21 risk based on maternal age Find Pt ^Fetus Qn {risk} 630 CHEM Trisomy 21 risk based on maternal age in Fetus Ts 21risk-age Fetus 1 Observation 29,2778 412 SV 33 Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang II trimestril 2426 Vanuse risk trisoomia 21. suhtes 12720 JAH EI JAH Age risk Tris21 Vanuse risk trisoomia 21. suhtes Vanuse risk trisoomia 21. suhtes Tekst 19 JAH 2967 47222-5 Trisomy 21 risk based on maternal age + Alpha-1-Fetoprotein + Choriogonadotropin + Estriol.unconjugated Find Pt ^Fetus Qn CHEM Trisomy 21 risk based on maternal age+Alpha-1-Fetoprotein+Choriogonadotropin+Estriol.unconjugated in Fetus Ts 21risk-age+AFP+HCG+uE3 Fetus 1 Observation 36,7225 413 SV 33 Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang II trimestril 2426 Kombineeritud risk trisoomia 21. suhtes 12721 JAH EI JAH Combined risk Tris21 Kombineeritud risk trisoomia 21. suhtes Kombineeritud risk trisoomia 21. suhtes Tekst 20 JAH 2963 49030-0 Trisomy 21 risk based on maternal age + Pregnancy associated plasma protein A + Choriogonadotropin + Nuchal translucency Find Pt ^Fetus Qn CHEM Trisomy 21 risk based on maternal age+Pregnancy associated plasma protein A+Choriogonadotropin+Nuchal translucency in Fetus Ts 21 risk-age+PAPPA+HCG+NT Fetus 1 Observation 36,7225 414 SV 33 Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang II trimestril 2426 Risk trisoomia 18. suhtes 12722 JAH EI JAH Risk Tris18 Risk trisoomia 18. suhtes Risk trisoomia 18. suhtes Tekst 21 JAH 2964 47223-3 Trisomy 18 risk based on maternal age Find Pt ^Fetus Qn {risk} 700 CHEM Trisomy 18 risk based on maternal age in Fetus Ts 18 risk-Age Fetus 1 Observation 30,7617 415 SV 33 Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang II trimestril 2426 Kombineeritud risk trisoomia 18. suhtes 12723 JAH EI JAH Combined risk Tris18 Kombineeritud risk trisoomia 18. suhtes Kombineeritud risk trisoomia 18. suhtes Tekst 22 JAH 2965 88004-7 Trisomy 18 risk based on maternal age + Pregnancy associated plasma protein A + Choriogonadotropin + Nuchal translucency Likelihood Pt ^Fetus Qn {risk} risk CHEM Trisomy 18 risk based on maternal age + Pregnancy associated plasma protein A + Choriogonadotropin + Nuchal translucency [Likelihood] in Fetus Ts 18 risk-age+PAPPA+HCG+NT Fetus 1 Both 9,3141 416 SV 33 Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang II trimestril 2426 Risk neuraaltoru defektide suhtes 12724 JAH EI JAH Risk NTD Risk neuraaltoru defektide suhtes Risk neuraaltoru defektide suhtes Tekst 23 JAH 2966 49091-2 Neural tube defect risk based on maternal age Find Pt ^Fetus Qn CHEM Neural tube defect risk based on maternal age in Fetus Neural tube defect risk-age Fetus 1 Observation 33,3923 403 SV 33 TSH vastsündinu vereplekist 13019 JAH JAH JAH BS-TSH TSH vereplekist Kilpnääret stimuleeriv hormoon vereplekist QN mU/L 42 JAH 1352 29575-8 Thyrotropin ACnc Pt Bld.dot Qn m[IU]/L mIU/L CHEM Thyrotropin [Units/volume] in Dried blood spot TSH DBS-aCnc 1 Both 404 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vastsündinu vereplekist 13020 JAH JAH JAH BS-Amino acids, Carnitines screen panel MS/MS Aminohapped ja karnitiinid vastündinu vereplekist (sõeluuring, MS/MS) Aminohapped ja karnitiinid vastündinu vereplekist (sõeluuring, MS/MS) Paneel 43 JAH 3301 L-3301