id labor Valdkond VK sort Paneel P kood Analüüsi nimetus A kood Kehtiv Kehtiv lõpp Tellitav Vahendatav T lühend Kasutatav nimetus T Nimetus Vastuskood T Ühik Labor ühik Seade Diagnostikumi_tootja Sort Risttabel id algandmed Loinc # Component Property Time Aspects System Scale Method Ex UCUM Units Ex Units %99+ Common Tests Class Long Common Name Short Name Type Order/Obs Doc/Section Ext 14 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga B-CBC-5Diff JAH JAH EI B-CBC-5Diff Hemogramm 5-osalise leukogrammiga Hemogramm viieosalise leukogrammiga Paneel Sysmex XS-1000i 4 EI/Paneel 12 57021-8 CBC W Auto Differential panel - Pt Bld Qn PANEL.HEM/BC CBC W Auto Differential panel in Blood CBC W Auto Diff Bld 1 Order 1 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga B-CBC-5Diff WBC WBC JAH EI EI B-WBC WBC Leukotsüüdid QN E9/L 10x9/l Sysmex XS-1000i 10 JAH/Võrreld 2 6690-2 Leukocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Leukocytes [#/volume] in Blood by Automated count WBC # Bld Auto 1 Observation 2 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga B-CBC-5Diff RBC RBC JAH EI EI B-RBC RBC Erütrotsüüdid QN E12/L 10x12/l Sysmex XS-1000i 11 JAH/Võrreld 3 789-8 Erythrocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*6/uL 10^12/L;million/mm3 2,22% HEM/BC Erythrocytes [#/volume] in Blood by Automated count RBC # Bld Auto 1 Observation 3 HE 1 Hemoglobiin kapillaarveres cB-Hb JAH JAH EI B-Hb Hb Hemoglobiin QN g/L g/l HemoCue 12 JAH/Võrreld 4 718-7 Hemoglobin MCnc Pt Bld Qn g/dL 2,32% HEM/BC Hemoglobin [Mass/volume] in Blood Hgb Bld-mCnc 1 Both 4 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga B-CBC-5Diff Hb HBG JAH EI EI B-Hb Hb Hemoglobiin QN g/L g/l Sysmex XS-1000i 12 JAH/Võrreld 4 718-7 Hemoglobin MCnc Pt Bld Qn g/dL 2,32% HEM/BC Hemoglobin [Mass/volume] in Blood Hgb Bld-mCnc 1 Both 5 HE 1 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres; Hemoglobiin pleuravedelikus; Hemogramm 5-osalise leukogrammiga aB-ABB panel; shk3815212; B-CBC-5Diff Hematokrit Hct JAH EI EI B-Hct Hct Hematokrit QN % % 13 JAH/Võrreld 5 4544-3 Hematocrit VFr Pt Bld Qn Automated count % HEM/BC Hematocrit [Volume Fraction] of Blood by Automated count Hct VFr Bld Auto 1 Both 6 HE 1 Hct ams3058852 EI 2023-06-05 EI EI B-Hct Hct Hematokrit QN % % Radiometer Copenhagen ABL80 FLEX 13 JAH/Võrreld 5 4544-3 Hematocrit VFr Pt Bld Qn Automated count % HEM/BC Hematocrit [Volume Fraction] of Blood by Automated count Hct VFr Bld Auto 1 Both 7 HE 1 Hct ams3063988 EI 2023-06-05 EI EI B-Hct Hct Hematokrit QN % % Sysmex XS-1000i 13 JAH/Võrreld 5 4544-3 Hematocrit VFr Pt Bld Qn Automated count % HEM/BC Hematocrit [Volume Fraction] of Blood by Automated count Hct VFr Bld Auto 1 Both 8 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga B-CBC-5Diff Erütrotsüütide keskmine maht MCV JAH EI EI B-MCV MCV Erütrotsüütide keskmine maht QN fL fl Sysmex XS-1000i 14 JAH/Võrreld 6 787-2 Erythrocyte mean corpuscular volume EntVol Pt RBC Qn Automated count fL fL HEM/BC Erythrocyte mean corpuscular volume [Entitic volume] by Automated count MCV RBC Auto 1 Observation 9 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga B-CBC-5Diff Keskmine hemoglobiini maht MCH JAH EI EI B-MCH MCH Keskmine hemoglobiin erütrotsüüdis QN pg pg Sysmex XS-1000i 15 JAH/Võrreld 7 785-6 Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin EntMass Pt RBC Qn Automated count pg pg 2,22% HEM/BC Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin [Entitic mass] by Automated count MCH RBC Qn Auto 1 Observation 10 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga B-CBC-5Diff Keskmine hemoglobiini kontsentratsioon MCHC JAH EI EI B-MCHC MCHC Keskmine hemoglobiini kontsentratsioon erütrotsüüdis QN g/L g/dl Sysmex XS-1000i 16 JAH/Võrreld 8 786-4 Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin concentration MCnc Pt RBC Qn Automated count g/dL 2,22% HEM/BC Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin concentration [Mass/volume] by Automated count MCHC RBC Auto-mCnc 1 Observation 11 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga B-CBC-5Diff Erütrotsüütide suurusjaotuvus RDW-CV JAH EI EI B-RDW-CV RDW-CV Erütrotsüütide suurusjaotuvus QN % % Sysmex XS-1000i 17 JAH/Võrreld 9 788-0 Erythrocyte distribution width Ratio Pt RBC Qn Automated count % % HEM/BC Erythrocyte distribution width [Ratio] by Automated count RDW RBC Auto-Rto 1 Observation 12 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga B-CBC-5Diff Erütrotsüütide suurusjaotuvus RDW-SD JAH EI EI B-RDW-SD RDW-SD Erütrotsüütide suurusjaotuvus QN fL fl Sysmex XS-1000i 18 JAH/Võrreld 10 21000-5 Erythrocyte distribution width EntVol Pt RBC Qn Automated count fL fL HEM/BC Erythrocyte distribution width [Entitic volume] by Automated count RDW RBC Auto 1 Observation 13 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga B-CBC-5Diff Trombotsüüdid PLT JAH EI EI B-Plt Plt Trombotsüüdid QN E9/L 10x9/l Sysmex XS-1000i 19 JAH/Võrreld 11 777-3 Platelets NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Platelets [#/volume] in Blood by Automated count Platelet # Bld Auto 1 Observation 434 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga B-CBC-5Diff Eosinofiilide suhtarv Eo% JAH EI EI B-Eo% Eo% Eosinofiilide suhtarv QN % % Sysmex XS-1000i 20 JAH/Võrreld 23 713-8 Eosinophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Eosinophils/100 leukocytes in Blood by Automated count Eosinophil NFr Bld Auto 1 Observation 15 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga B-CBC-5Diff Basofiilide suhtarv Baso% JAH EI EI B-Baso% Baso% Basofiilide suhtarv QN % % Sysmex XS-1000i 21 JAH/Võrreld 24 706-2 Basophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Basophils/100 leukocytes in Blood by Automated count Basophils NFr Bld Auto 1 Observation 16 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga B-CBC-5Diff Monotsüütide suhtarv Mono% JAH EI EI B-Mono% Mono% Monotsüütide suhtarv QN % % Sysmex XS-1000i 22 JAH/Võrreld 25 5905-5 Monocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Monocytes/100 leukocytes in Blood by Automated count Monocytes NFr Bld Auto 1 Observation 17 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga B-CBC-5Diff Lümfotsüütide suhtarv Lymph% JAH EI EI B-Lymph% Lymph% Lümfotsüütide suhtarv QN % % Sysmex XS-1000i 23 JAH/Võrreld 26 736-9 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Blood by Automated count Lymphocytes NFr Bld Auto 1 Observation 437 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga B-CBC-5Diff Neutrofiilide suhtarv Neut% JAH EI EI B-Neut% Neut% Neutrofiilide suhtarv QN % % Sysmex XS-1000i 26 JAH/Võrreld 27 770-8 Neutrophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % 1,03% HEM/BC Neutrophils/100 leukocytes in Blood by Automated count Neutrophils NFr Bld Auto 1 Observation 435 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga B-CBC-5Diff Eosinofiilide arv Eo JAH EI EI B-Eo# Eo Eosinofiilide arv QN E9/L E9/L Sysmex XS-1000i 29 JAH/Võrreld 28 711-2 Eosinophils NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 0,03% HEM/BC Eosinophils [#/volume] in Blood by Automated count Eosinophil # Bld Auto 1 Both 18 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga B-CBC-5Diff Basofiilide arv Baso JAH EI EI B-Baso# Baso Basofiilide arv QN E9/L 10x9/l Sysmex XS-1000i 30 JAH/Võrreld 29 704-7 Basophils NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 0,76% HEM/BC Basophils [#/volume] in Blood by Automated count Basophils # Bld Auto 1 Observation 19 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga B-CBC-5Diff Monotsüütide arv "Mono# " JAH EI EI B-Mono# Mono Monotsüütide arv QN E9/L 10x9/l Sysmex XS-1000i 31 JAH/Võrreld 30 742-7 Monocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Monocytes [#/volume] in Blood by Automated count Monocytes # Bld Auto 1 Observation 20 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga B-CBC-5Diff Lümfotsüütide arv Lymph# JAH EI EI B-Lymph# Lymph Lümfotsüütide arv QN E9/L 10x9/l Sysmex XS-1000i 32 JAH/Võrreld 31 731-0 Lymphocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 0,28% HEM/BC Lymphocytes [#/volume] in Blood by Automated count Lymphocytes # Bld Auto 1 Observation 436 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga B-CBC-5Diff Neutrofiilide arv Neut# JAH EI EI B-Neut# Neut Neutrofiilide arv QN E9/L E9/L Sysmex XS-1000i 35 JAH/Võrreld 32 751-8 Neutrophils NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Neutrophils [#/volume] in Blood by Automated count Neutrophils # Bld Auto 1 Observation 21 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga B-CBC-5Diff Trombotsüütide suurusjaotuvus PDW JAH EI EI B-PDW PDW Trombotsüütide suurusjaotuvus QN fL fl Sysmex XS-1000i 38 JAH/Võrreld 35 32207-3 Platelet distribution width EntVol Pt Bld Qn Automated count fL femtoliters HEM/BC Platelet distribution width [Entitic volume] in Blood by Automated count PDW Bld Auto 1 Observation 22 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga B-CBC-5Diff Trombotsüütide keskmine maht MPV JAH EI EI B-MPV MPV Trombotsüütide keskmine maht QN fL fl Sysmex XS-1000i 40 JAH/Võrreld 36 32623-1 Platelet mean volume EntVol Pt Bld Qn Automated count fL fL HEM/BC Platelet mean volume [Entitic volume] in Blood by Automated count PMV Bld Auto 1 Observation 23 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga B-CBC-5Diff Trombotsüütide suurte vormide suhtarv P-LCR JAH EI EI B-LCR LCR Trombotsüütide suurte vormide suhtarv QN % % Sysmex XS-1000i 41 JAH/Võrreld 37 48386-7 Platelets.large/Platelets NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Platelets Large/Platelets in Blood by Automated count Lg Platelets/Platelet NFr Bld Auto 1 Observation 386 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga B-CBC-5Diff Trombokritt PCT% JAH EI EI B-Pct Pct Trombokrit QN % % Sysmex XS-1000i 42 JAH/Võrreld 2114 51637-7 Plateletocrit VFr Pt Bld Qn HEM/BC Plateletocrit [Volume Fraction] in Blood Plateletocrit VFr Bld 1 Observation 24 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m JAH JAH EI B-Smear-m panel Vereäige mikroskoopia Vereäige mikroskoopia Paneel 56 JAH 42 L-42 25 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Eosinofiilid Eos. JAH EI EI B-Eosinofiilid % Eosinofiilid % Eosinofiilide suhtarv QN % % 57 JAH/Võrreld 43 26450-7 Eosinophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 49 HEM/BC Eosinophils/100 leukocytes in Blood Eosinophil NFr Bld 1 Observation 11,433 26 HE 1 Eosinofiilid % ams3064007 EI 2023-06-05 EI EI B-Eosinofiilid % Eosinofiilid % Eosinofiilide suhtarv QN % % Sysmex XS-1000i 57 JAH/Võrreld 43 26450-7 Eosinophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 49 HEM/BC Eosinophils/100 leukocytes in Blood Eosinophil NFr Bld 1 Observation 11,433 32 HE 1 Eosinofiilid ams3064002 EI 2023-06-05 EI EI B-Eosinofiilid # Eosinofiilid Eosinofiilide arv QN E9/L 10x9/l Sysmex XS-1000i 58 JAH/Võrreld 60 26449-9 Eosinophils NCnc Pt Bld Qn 10*3/uL "#/mm3; k/cumm" 0,82% HEM/BC Eosinophils [#/volume] in Blood Eosinophil # Bld 1 Observation 27 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Basofiilid Baso. JAH EI EI B-Basofiilid % Basofiilid % Basofiilide suhtarv QN % % 59 JAH/Võrreld 44 30180-4 Basophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 54 HEM/BC Basophils/100 leukocytes in Blood Basophils NFr Bld 1 Observation 11,433 28 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Monotsüüdid Mono. JAH EI EI B-Monotsüüdid % Monotsüüdid % Monotsüütide suhtarv QN % % 61 JAH/Võrreld 45 26485-3 Monocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 40 HEM/BC Monocytes/100 leukocytes in Blood Monocytes NFr Bld 1 Observation 11,433 29 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Lümfotsüüdid Lymf. JAH EI EI B-Lümfotsüüdid % Lümfotsüüdid % Lümfotsüütide suhtarv QN % % 67 JAH/Võrreld 47 26478-8 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 45 HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Blood Lymphocytes NFr Bld 1 Observation 11,433 30 HE 1 Neutrofiilid % ams3064004 EI 2023-06-05 EI EI B-Neutrofiilid % Neutrofiilid % Neutrofiilide suhtarv QN % % Sysmex XS-1000i 81 JAH/Võrreld 53 26511-6 Neutrophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 37 HEM/BC Neutrophils/100 leukocytes in Blood Neutrophils/leuk NFr Bld 1 Observation 8,5074 33 HE 1 Neutrofiilid ams3063999 EI 2023-06-05 EI EI B-Neutrofiilid # Neutrofiilid Neutrofiilide arv QN E9/L 10x9/l Sysmex XS-1000i 82 JAH/Võrreld 65 26499-4 Neutrophils NCnc Pt Bld Qn 10*3/uL k/cumm 0,93% HEM/BC Neutrophils [#/volume] in Blood Neutrophils # Bld 1 Observation 31 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Kepptuumsed neutrofiilid Keppt. JAH EI EI B-Kepptuumsed neutrofiilid % Kepptuumsed neutrofiilid % Kepptuumsete neutrofiilide suhtarv QN % % 84 JAH/Võrreld 55 26508-2 Neutrophils.band form/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 0,19% HEM/BC Neutrophils.band form/100 leukocytes in Blood Neuts Band NFr Bld 1 Observation 34 HE 1 Erütrotsüütide settekiirus B-ESR JAH JAH EI B-ESR Settekiirus Erütrotsüütide settekiirus QN mm/h mm/h Vaquette SRT10/11 146 JAH/Võrreld 106 4537-7 Erythrocyte sedimentation rate Vel Pt Bld Qn Westergren mm/h mm/hr 0,03% HEM/BC Erythrocyte sedimentation rate by Westergren method ESR Bld Qn Westrgrn 1 Both 468 HE 1 Erütrotsüütide settekiirus cB-ESR JAH JAH EI cB-ESR Kapillaarvere settekiirus Kapillaarvere erütrotsüütide settekiirus QN mm/h mm/h 147 JAH/Võrreld 108 30341-2 Erythrocyte sedimentation rate Vel Pt Bld Qn mm/h 0,07% HEM/BC Erythrocyte sedimentation rate ESR Bld Qn 1 Both 334 HAT 2 Veregaaside uuring arteriaalses veres aB-ABB panel JAH JAH EI aB-ABB panel Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres Happe-aluse tasakaalu uuring arteriaalses veres Paneel Radiometer Copenhagen ABL80 FLEX 1 JAH 1248 24336-0 Gas panel - Pt BldA Qn 0,01% PANEL.CHEM Gas panel in Arterial blood Gas Pnl BldA 1 Order 335 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres aB-ABB panel pH arteriaalses veres aB-pH JAH EI EI aB-pH pH pH arteriaalses veres QN [pH] Radiometer Copenhagen ABL80 FLEX 5 JAH 1251 2744-1 pH LsCnc Pt BldA Qn [pH] 0,08% CHEM pH of Arterial blood pH BldA 1 Both 336 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres aB-ABB panel Süsinikdioksiidi osarõhk arteriaalses veres aB-pCO2 JAH EI EI aB-pCO2 pCO2 Süsinikdioksiidi osarõhk arteriaalses veres QN mmHg mmHg Radiometer Copenhagen ABL80 FLEX 6 JAH 1252 2019-8 Carbon dioxide PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg 0,05% CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] in Arterial blood pCO2 BldA 1 Both 337 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres aB-ABB panel Hapniku osarõhk arteriaalses veres aB-pO2 JAH EI EI aB-pO2 pO2 Hapniku osarõhk arteriaalses veres QN mmHg mmHg Radiometer Copenhagen ABL80 FLEX 8 JAH 1253 2703-7 Oxygen PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg 0,07% CHEM Oxygen [Partial pressure] in Arterial blood pO2 BldA 1 Both 456 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres aB-ABB panel Hapnikuga küllastatus arteriaalses veres aB-sO2 JAH EI EI aB-sO2 sO2 Hapnikuga küllastatus arteriaalses veres QN % % 9 JAH 1254 2708-6 Oxygen saturation MFr Pt BldA Qn % % 0,02% CHEM Oxygen saturation in Arterial blood SaO2% BldA 1 Observation 457 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres aB-ABB panel Oksühemoglobiin arteriaalses veres aB-O2Hb JAH EI EI aB-O2Hb Oksühemoglobiin Oksühemoglobiin arteriaalses veres QN % % 11 JAH 1255 2714-4 Oxyhemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldA Qn % % CHEM Fractional oxyhemoglobin in Arterial blood OxyHgb MFr BldA 1 Observation 460 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres aB-ABB panel Desoksühemoglobiin arteriaalses veres aB-HHb JAH EI EI aB-RHb Redutseeritud hemoglobiin Redutseeritud hemoglobiin arteriaalses veres QN % % 12 JAH 1256 19225-2 Deoxyhemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldA Qn % % HEM/BC Deoxyhemoglobin/Hemoglobin.total in Arterial blood DO-Hgb MFr BldA 1 Observation 338 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres aB-ABB panel pH (kehatemperatuuri järgi kohandatud) arteriaalses veres aB-pH(T) JAH EI EI aB-pHt pH (t) pH (kehatemperatuuri järgi kohandatud) arteriaalses veres QN [pH] Radiometer Copenhagen ABL80 FLEX 13 JAH 1257 33254-4 pH^^adjusted to patients actual temperature LsCnc Pt BldA Qn [pH] 0,01% CHEM pH of Arterial blood adjusted to patients actual temperature pH temp adj BldA 1 Observation 339 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres aB-ABB panel Süsisnikdioksiidi osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) arteriaalses veres aB-pCO2(T) JAH EI EI aB-pCO2t pCO2 (t) Süsinikdioksiidi osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) arteriaalses veres QN mmHg mmHg Radiometer Copenhagen ABL80 FLEX 14 JAH 1258 32771-8 Carbon dioxide^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Arterial blood pCO2 temp adj BldA 1 Observation 340 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres aB-ABB panel Hapniku osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) arteriaalses veres aB-pO2(T) JAH EI EI aB-pO2t pO2 (t) Hapniku osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) arteriaalses veres QN mmHg mmHg Radiometer Copenhagen ABL80 FLEX 15 JAH 1259 19255-9 Oxygen^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Oxygen [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Arterial blood pO2 temp adj BldA 1 Observation 341 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres aB-ABB panel Hapnik arteriaalses veres aB-O2 JAH EI EI aB-O2 O2 Hapnik arteriaalses veres QN Vol% % Radiometer Copenhagen ABL80 FLEX 16 JAH 1260 59274-1 Oxygen content VFr Pt BldA Qn Calculated mL/dL CHEM Oxygen content in Arterial blood by calculation O2 Ct VFr BldA Calc 1 Observation 465 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres aB-ABB panel Hapniku osarõhk (küllastatus hapnikuga 50%) arteriaalses veres aB-p50 JAH EI EI aB-p50 pO2 (sO2 50%) Hapniku osarõhk (küllastatus hapnikuga 50%) arteriaalses veres QN mmHg mmHg 17 JAH 1261 19214-6 Oxygen^^saturation adjusted to 0.5 PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Oxygen [Partial pressure] saturation adjusted to 0.5 in Arterial blood pO2 satn adj to 0.5 BldA 1 Observation 463 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres aB-ABB panel Hinnanguline shunt (kehatemperatuuri järgi kohandatud) arteriaalses veres aB-qsp/qt(est)(T) JAH EI EI aB-Shuntt Shunt (t) Füsioloogiline shunt (kehatemperatuuri järgi kohandatud) arteriaalses veres QN % % 19 JAH 1263 72325-4 Functional shunt volume^^adjusted to patients actual temperature VFr Pt BldA Qn % % HEMODYN.MOLEC Arterial blood Functional shunt volume adjusted to patients actual temperature BldA Fshunt vol temp adj VFr 2 Observation 22,0427 464 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres aB-ABB panel Arteriaalse vere ja sissehingatava õhu hapniku osarõhkude suhe aB-pO2/FiO2 JAH EI EI aB-pO2/FiO2% pO2/FiO2% Arteriaalse vere ja sissehingatava õhu hapniku osarõhkude suhe QN mmHg/% "mmHg/% " 23 JAH 4568 A-4568 466 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres aB-ABB panel Arteriaalse vere ja alveolaarse õhu hapniku osarõhkude suhe aB-pO2(a/A)(T) JAH EI EI aB-pO2(a/A) aB-pO2(a/A) Arteriaalse vere ja alveolaarse õhu hapniku osarõhkude suhe QN 25 JAH 4814 78354-8 Oxygen.arterial/Oxygen.alveolar PPresRto Pt BldA+Resp.alv Qn Calculated {ratio} ratio PULM Arterial-alveolar oxygen Partial pressure ratio a/A PO2 Rto 2 Both 16,4492 453 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres aB-ABB panel Aluste liig arteriaalses veres aB-BE JAH EI EI aB-BE BE Aluste liig arteriaalses veres QN mmol/L mmol/L 26 JAH 1268 1925-7 Base excess SCnc Pt BldA Qn mmol/L mmol/L 0,04% CHEM Base excess in Arterial blood Base excess BldA-sCnc 1 Observation 342 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres aB-ABB panel Anioonide vahe arteriaalses veres aB-AnGap JAH EI EI AnionGap (K+) Anioonide vahe Anioonide vahe QN mmol/L mmol/l Radiometer Copenhagen ABL80 FLEX 29 JAH 1271 1863-0 Anion gap 4 SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 0,03% CHEM Anion gap 4 in Serum or Plasma Anion Gap4 SerPl-sCnc 1 Observation 343 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres aB-ABB panel Anion Gap(K) ams3058862 EI 2023-06-05 EI EI AnionGap (K+) Anioonide vahe Anioonide vahe QN mmol/L mmol/l Radiometer Copenhagen ABL80 FLEX 29 JAH 1271 1863-0 Anion gap 4 SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 0,03% CHEM Anion gap 4 in Serum or Plasma Anion Gap4 SerPl-sCnc 1 Observation 452 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres aB-ABB panel Vesinikkarbonaat arteriaalses veres aB-HCO3 JAH EI EI aP-HCO3 Vesinikkarbonaat Vesinikkarbonaat arteriaalses plasmas QN mmol/L mmol/L 30 JAH 1273 1960-4 Bicarbonate SCnc Pt BldA Qn mmol/L mmol/L 0,05% CHEM Bicarbonate [Moles/volume] in Arterial blood HCO3 BldA-sCnc 1 Both 458 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres aB-ABB panel Karboksühemoglobiin arteriaalses veres aB-COHb JAH EI EI aB-COHb COHb Karboksühemoglobiin arteriaalses veres QN % % 32 JAH 1343 2030-5 Carboxyhemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldA Qn % % CHEM Carboxyhemoglobin/Hemoglobin.total in Arterial blood COHgb MFr BldA 1 Observation 459 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres aB-ABB panel Methemoglobiin arteriaalses veres aB-MetHb JAH EI EI aB-MetHb MetHb Methemoglobiin arteriaalses veres QN % % 33 JAH 1346 2615-3 Methemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldA Qn % % CHEM Methemoglobin/Hemoglobin.total in Arterial blood MetHgb MFr BldA 1 Observation 462 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres aB-ABB panel Laktaat arteriaalses veres aB-Lac JAH EI EI aP-Lac Laktaat Laktaat arteriaalses plasmas QN mmol/L mmol/L 34 JAH 1279 2518-9 Lactate SCnc Pt BldA Qn mmol/L mmol/L 0,00% CHEM Lactate [Moles/volume] in Arterial blood Lactate BldA-sCnc 1 Both 344 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres aB-ABB panel cBase(B) ams3058859 JAH EI EI cB-BE BE Aluste liig kapillaarses veres QN mmol/L mmol/l Radiometer Copenhagen ABL80 FLEX 96 JAH 1337 1926-5 Base excess SCnc Pt BldC Qn mmol/L mmol/L CHEM Base excess in Capillary blood Base excess BldC-sCnc 1 Observation 411 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres aB-ABB panel cHCO3-(P) ams3058858 JAH EI EI cP-HCO3st Vesinikkarbonaat (st) Vesinikkarbonaat (standardiseeritud) kapillaarses plasmas QN mmol/L mmol/l Radiometer Copenhagen ABL80 FLEX 100 JAH 3156 19231-0 Bicarbonate^^standard SCnc Pt BldC Qn mmol/L mmol/L CHEM Bicarbonate [Moles/volume] standard in Capillary blood HCO3 std BldC-sCnc 1 Observation 8,0775 454 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres aB-ABB panel Hemoglobiin arteriaalses veres aB-Hb JAH EI EI B-Hb oxym Hb Hemoglobiin veres (oksümeetria) QN g/L g/L 108 JAH 1276 55782-7 Hemoglobin MCnc Pt Bld Qn Oximetry g/dL g/dL HEM/BC Hemoglobin [Mass/volume] in Blood by Oximetry Hgb Bld Oximetry-mCnc 1 Both 455 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres aB-ABB panel Hematokrit arteriaalses veres (arvutuslik) aB-Hct calc JAH EI EI B-Hct calc Hct (arvutuslik) Hematokrit veres (arvutuslik) QN % % 111 JAH 1278 48703-3 Hematocrit VFr Pt Bld Qn Estimated HEM/BC Hematocrit [Volume Fraction] of Blood by Estimated Hct VFr Bld Est 1 Observation 53 EL 3 Kaalium veres aB-K JAH JAH EI S,P-K Kaalium Kaalium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l Architect 2 JAH/Võrreld 211 2823-3 Potassium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,2673% CHEM Potassium [Moles/volume] in Serum or Plasma Potassium SerPl-sCnc 1 Both 444 EL 3 Kaalium plasmas P-K JAH JAH EI S,P-K Kaalium Kaalium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 2 JAH/Võrreld 211 2823-3 Potassium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,2673% CHEM Potassium [Moles/volume] in Serum or Plasma Potassium SerPl-sCnc 1 Both 52 EL 3 Naatrium veres aB-Na JAH JAH EI S,P-Na Naatrium Naatrium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l Architect 4 JAH/Võrreld 210 2951-2 Sodium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1705% CHEM Sodium [Moles/volume] in Serum or Plasma Sodium SerPl-sCnc 1 Both 445 EL 3 Naatrium plasmas P-Na JAH JAH EI S,P-Na Naatrium Naatrium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 4 JAH/Võrreld 210 2951-2 Sodium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1705% CHEM Sodium [Moles/volume] in Serum or Plasma Sodium SerPl-sCnc 1 Both 438 EL 3 Kaltsium(ioniseeritud) veres B-iCa JAH JAH EI S,P-iCa Kaltsium (ioniseeritud) Kaltsium (ioniseeritud) seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 6 JAH 213 12180-6 Calcium.ionized SCnc Pt Ser/Plas Qn ISE mg/dL mmol/L CHEM Calcium.ionized [Moles/volume] in Serum or Plasma by Ion-selective membrane electrode (ISE) Ca-I SerPl ISE-sCnc 1 Both 467 EL 3 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres aB-ABB panel Kaltsium (ioniseeritud) veres aB-Ca JAH EI EI S,P-iCa Kaltsium (ioniseeritud) Kaltsium (ioniseeritud) seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 6 JAH 213 12180-6 Calcium.ionized SCnc Pt Ser/Plas Qn ISE mg/dL mmol/L CHEM Calcium.ionized [Moles/volume] in Serum or Plasma by Ion-selective membrane electrode (ISE) Ca-I SerPl ISE-sCnc 1 Both 55 EL 3 Kaltsium (ioniseeritud, pH 7,4 korral) veres aB-Ca(pH 7.4) JAH JAH EI S,P-iCa (pH 7,4) Kaltsium (ioniseeritud, pH 7,4) Kaltsium (ioniseeritud, pH 7,4 korral) QN mmol/L mmol/l Konelab T30 7 JAH/Võrreld 214 19072-8 Calcium.ionized^^adjusted to pH 7.4 SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Calcium.ionized [Moles/volume] adjusted to pH 7.4 in Serum or Plasma Ca-I adj pH7.4 SerPl-sCnc 1 Observation 54 EL 3 Kaltsium plasmas P-Ca JAH JAH EI S,P-Ca Kaltsium Kaltsium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l Architect 10 JAH/Võrreld 212 2000-8 Calcium SCnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Calcium [Moles/volume] in Serum or Plasma Calcium SerPl-sCnc 1 Both 56 EL 3 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres aB-ABB panel Kloriid veres aB-Cl JAH JAH EI S,P-Cl Kloriid Kloriid seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l Architect 13 JAH/Võrreld 216 2075-0 Chloride SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1479% CHEM Chloride [Moles/volume] in Serum or Plasma Chloride SerPl-sCnc 1 Both 446 EL 3 Kloriid plasmas P-Cl JAH JAH EI S,P-Cl Kloriid Kloriid seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 13 JAH/Võrreld 216 2075-0 Chloride SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1479% CHEM Chloride [Moles/volume] in Serum or Plasma Chloride SerPl-sCnc 1 Both 426 EL 3 Fosfaat plasmas P-P JAH JAH EI S,P-P Fosfaat Fosfaat seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 14 JAH/Võrreld 234 14879-1 Phosphate SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Phosphate [Moles/volume] in Serum or Plasma Phosphate SerPl-sCnc 1 Both 58 EL 3 Magneesium plasmas P-Mg JAH JAH EI S,P-Mg Magneesium Magneesium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l Architect 16 JAH/Võrreld 218 2601-3 Magnesium SCnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Magnesium [Moles/volume] in Serum or Plasma Magnesium SerPl-sCnc 1 Both 62 EL 3 Ammoonium plasmas P-NH4 EI 2023-06-06 JAH JAH P-NH4 Ammoonium Ammoonium plasmas QN umol/L mikrmol/l 19 JAH/Võrreld 224 1845-7 Ammonium ion SCnc Pt Plas Qn umol/L umol/L CHEM Ammonium ion [Moles/volume] in Plasma Ammonium Ion Plas-sCnc 1 Both 401 KAR 4 Troponiin T hs (kõrgtundlik) plasmas P-cTnT-hs JAH JAH EI S,P-cTnT-hs Troponiin T (kõrgtundlik) Troponiin T (kõrgtundlik) seerumis/plasmas QN ng/L ng/ml CobasE411 1 JAH/Võrreld 2888 67151-1 Troponin T.cardiac MCnc Pt Ser/Plas Qn Detection limit <= 5 ng/L ng/L ng/L CHEM Troponin T.cardiac [Mass/volume] in Serum or Plasma by Detection limit <= 5 ng/L Troponin T SerPl DL <= 5 ng/L-mCnc 1 11,4393 416 KAR 4 Troponiin I vereplasmas ams3064043 JAH JAH EI S,P-cTnI-hs Troponiin I (kõrgtundlik) Troponiin I (kõrgtundlik) seerumis/plasmas QN ng/L ng/ml Architect 3 JAH 3428 49563-0 Troponin I.cardiac MCnc Pt Ser/Plas Qn Detection limit <= 0.01 ng/mL ng/mL ng/mL 3 CHEM Troponin I.cardiac [Mass/volume] in Serum or Plasma by Detection limit <= 0.01 ng/mL Troponin I SerPl DL<=0.01 ng/mL-mCnc 1 Both 8,2638 95 KAR 4 Kreatiniini kinaasi MB isoensüümi mass plasmas P-CK-MBm JAH JAH EI S,P-CK-MBm CK-MBm Kreatiini kinaasi MB isoensüümi mass seerumis/plasmas QN ug/L ng/mL Architect 6 JAH 315 13969-1 Creatine kinase.MB MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,3363% CHEM Creatine kinase.MB [Mass/volume] in Serum or Plasma CK MB SerPl-mCnc 1 Both 97 KAR 4 B-tüüpi natriureetilise propeptiidi N-fragment plasmas P-NT-proBNP JAH JAH EI S,P-NT-proBNP NT-proBNP B-tüüpi natriureetilise propeptiidi N-fragment seerumis/plasmas QN ng/L pg/ml Architect 8 JAH 317 33762-6 Natriuretic peptide.B prohormone MCnc Pt Ser/Plas Qn pg/mL pg/mL CHEM Natriuretic peptide.B prohormone [Mass/volume] in Serum or Plasma proBNP SerPl-mCnc 1 Both 68 KE 5 C-reaktiivne valk plasmas P-CRP JAH JAH EI S,P-CRP CRP C-reaktiivne valk seerumis/plasmas QN mg/L mg/l Architect 1 JAH/Võrreld 232 1988-5 C reactive protein MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0344% CHEM C reactive protein [Mass/volume] in Serum or Plasma CRP SerPl-mCnc 1 Both 380 KE 5 C-reaktiivne valk kapillaarses veres (POCT) cB-CRP POCT JAH JAH EI cB-CRP POCT CRP kapillaarses veres (POCT) C-reaktiivne valk kapillaarses veres (POCT) QN mg/L mg/l QuikRead GO 4 JAH/Võrreld 2048 48421-2 C reactive protein MCnc Pt BldC Qn mg/L mg/L CHEM C reactive protein [Mass/volume] in Capillary blood CRP BldC-mCnc 1 Both 19,5595 381 KE 5 C-reaktiivne valk kapillaarveres ams3058948 EI 2023-06-06 JAH EI cB-CRP POCT CRP kapillaarses veres (POCT) C-reaktiivne valk kapillaarses veres (POCT) QN mg/L mg/l QuikRead GO 4 JAH/Võrreld 2048 48421-2 C reactive protein MCnc Pt BldC Qn mg/L mg/L CHEM C reactive protein [Mass/volume] in Capillary blood CRP BldC-mCnc 1 Both 19,5595 382 KE 5 Glükoos kapillaarveres ams3058872 EI 2019-10-22 EI EI cB-CRP POCT CRP kapillaarses veres (POCT) C-reaktiivne valk kapillaarses veres (POCT) QN mg/L mmol/l KX-21; Kliinilise vere aparaat 4 JAH/Võrreld 2048 48421-2 C reactive protein MCnc Pt BldC Qn mg/L mg/L CHEM C reactive protein [Mass/volume] in Capillary blood CRP BldC-mCnc 1 Both 19,5595 385 KE 5 Prokaltsitoniin plasmas P-PCT JAH JAH EI S,P-PCT Prokaltsitoniin Prokaltsitoniin seerumis/plasmas QN ug/L ng/ml Architect 5 JAH/Võrreld 302 33959-8 Procalcitonin MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL CHEM Procalcitonin [Mass/volume] in Serum or Plasma Procalcitonin SerPl-mCnc 1 Both 427 KE 5 Glükoos paastuplasmas fP-Gluc JAH JAH EI fS,fP-Gluc Glükoos paastuseerumis/-plasmas Glükoos paastuseerumis/paastuplasmas QN mmol/L mmol/L 12 JAH/Võrreld 237 14771-0 Glucose^post CFst SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Fasting glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma Glucose p fast SerPl-sCnc 1 Both 71 KE 5 Glükoos seerumis ams3057406 EI 2023-06-06 JAH EI S,P-Gluc Glükoos Glükoos seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l Architect 14 JAH/Võrreld 239 14749-6 Glucose SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma Glucose SerPl-sCnc 1 Both 461 KE 5 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres aB-ABB panel Glükoos arteriaalses veres aB-Glu JAH EI EI S,P-Gluc Glükoos Glükoos seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 14 JAH/Võrreld 239 14749-6 Glucose SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma Glucose SerPl-sCnc 1 Both 428 KE 5 Glükoos kapillaarses veres (POCT) cB-Gluc POCT JAH JAH EI cB-Gluc POCT Glükoos kapillaarses veres (POCT) Glükoos kapillaarses veres (POCT) QN mmol/L mmol/L 16 JAH/Võrreld 2049 14743-9 Glucose SCnc Pt BldC Qn Glucometer mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Capillary blood by Glucometer Glucose BldC Glucomtr-sCnc 1 Both 28,6478 70 KE 5 Glükohemoglobiin veres B-HbA1c JAH JAH EI B-HbA1c HbA1c Glükohemoglobiin veres QN % % Architect 20 JAH/Võrreld 236 4548-4 Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total MFr Pt Bld Qn % %; % Hgb 0,0883% HEM/BC Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total in Blood Hgb A1c MFr Bld 1 Both 74 KE 5 Glükoos enne glükoosilahuse manustamist fP-Gluc 0 JAH JAH EI fS,P-Gluc 0 min (pre 75 g Gluc PO) Glükoos 0 min (75 g) Glükoos paastuseerumis/paastuplasmas enne glükoosi manustamist QN mmol/L mmol/l Architect 28 JAH/Võrreld 241 14996-3 Glucose^pre 75 g glucose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --pre 75 g glucose PO Glucose pre 75 g Glc PO SerPl-sCnc 1 Observation 403 KE 5 I vereproov (paast) ams3059220 JAH JAH EI fS,P-Gluc 0 min (pre 75 g Gluc PO) Glükoos 0 min (75 g) Glükoos paastuseerumis/paastuplasmas enne glükoosi manustamist QN mmol/L mmol/l 28 JAH/Võrreld 241 14996-3 Glucose^pre 75 g glucose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --pre 75 g glucose PO Glucose pre 75 g Glc PO SerPl-sCnc 1 Observation 72 KE 5 Glükoos 60 min pärast glükoosilahuse manustamist (rasedatel) P-Gluc60 JAH JAH EI S,P-Gluc 60 min (post 75 g Gluc PO) Glükoos 60 min (75 g) Glükoos seerumis/plasmas 60 minutit pärast glükoosi manustamist QN mmol/L mmol/l 29 JAH/Võrreld 248 51597-3 Glucose^1H post 75 g glucose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --1 hour post 75 g glucose PO Glucose 1H p 75 g Glc PO SerPl-sCnc 1 Observation 73 KE 5 II vereproov (2 h pärast) ams3059218 JAH JAH EI S,P-Gluc 120 min (post 75g Gluc PO) Glükoos 120 min (75 g) Glükoos seerumis/plasmas 120 minutit pärast glükoosi manustamist QN mmol/L mmol/l 30 JAH/Võrreld 242 14995-5 Glucose^2H post 75 g glucose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --2 hours post 75 g glucose PO Glucose 2H p 75 g Glc PO SerPl-sCnc 1 Both 75 KE 5 Peale glükoosi manustamist (2h) ams3064254 JAH JAH EI S,P-Gluc 120 min (post 75g Gluc PO) Glükoos 120 min (75 g) Glükoos seerumis/plasmas 120 minutit pärast glükoosi manustamist QN mmol/L mmol/l Architect 30 JAH/Võrreld 242 14995-5 Glucose^2H post 75 g glucose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --2 hours post 75 g glucose PO Glucose 2H p 75 g Glc PO SerPl-sCnc 1 Both 405 KE 5 III vereproov (2 pärast) ams3059224 JAH JAH EI S,P-Gluc 120 min (post 75g Gluc PO) Glükoos 120 min (75 g) Glükoos seerumis/plasmas 120 minutit pärast glükoosi manustamist QN mmol/L mmol/l 30 JAH/Võrreld 242 14995-5 Glucose^2H post 75 g glucose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --2 hours post 75 g glucose PO Glucose 2H p 75 g Glc PO SerPl-sCnc 1 Both 429 KE 5 Glükoos 120 min pärast glükoosilahuse manustamist P-Gluc120 JAH JAH EI S,P-Gluc 120 min (post 75g Gluc PO) Glükoos 120 min (75 g) Glükoos seerumis/plasmas 120 minutit pärast glükoosi manustamist QN mmol/L mmol/L 30 JAH/Võrreld 242 14995-5 Glucose^2H post 75 g glucose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --2 hours post 75 g glucose PO Glucose 2H p 75 g Glc PO SerPl-sCnc 1 Both 60 KE 5 Alaniini aminotransferaas plasmas P-ALAT JAH JAH EI S,P-ALAT ALAT Alaniini aminotransferaas seerumis/plasmas QN U/L U/l 42 JAH/Võrreld 222 1744-2 Alanine aminotransferase CCnc Pt Ser/Plas Qn Without P-5'-P U/L U/L CHEM Alanine aminotransferase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma by Without P-5'-P ALT SerPl w/o P-5'-P-cCnc 1 Both 65 KE 5 Aspartaadi aminotransferaas plasmas P-ASAT JAH JAH EI S,P-ASAT ASAT Aspartaadi aminotransferaas seerumis/plasmas QN U/L U/l Architect 44 JAH/Võrreld 228 1920-8 Aspartate aminotransferase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,8705% CHEM Aspartate aminotransferase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma AST SerPl-cCnc 1 Both 61 KE 5 Aluseline fosfataas plasmas P-ALP JAH JAH EI S,P-ALP ALP Aluseline fosfataas seerumis/plasmas QN U/L U/l Architect 46 JAH/Võrreld 223 6768-6 Alkaline phosphatase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,8002% CHEM Alkaline phosphatase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma ALP SerPl-cCnc 1 Both 69 KE 5 Gammaglutamüüli transferaas plasmas P-GGT JAH JAH EI S,P-GGT GGT Gammaglutamüüli transferaas seerumis/plasmas QN U/L U/l Architect 68 JAH/Võrreld 235 2324-2 Gamma glutamyl transferase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,0564% CHEM Gamma glutamyl transferase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma GGT SerPl-cCnc 1 Both 66 KE 5 Bilirubiin plasmas P-Bil JAH JAH EI S,P-Bil Bilirubiin Bilirubiin seerumis/plasmas QN umol/L umol/l Architect 69 JAH/Võrreld 229 14631-6 Bilirubin SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Bilirubin [Moles/volume] in Serum or Plasma Bilirub SerPl-sCnc 1 Both 67 KE 5 Konjugeeritud bilirubiin plasmas P-Bil-conj JAH JAH EI S,P-Bil-conj Bilirubiin (konjugeeritud) Bilirubiin (konjugeeritud) seerumis/plasmas QN umol/L umol/l Architect 72 JAH/Võrreld 230 14629-0 Bilirubin.glucuronidated+Bilirubin.albumin bound SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Bilirubin.direct [Moles/volume] in Serum or Plasma Bilirub Direct SerPl-sCnc 1 Both 63 KE 5 Amülaas seerumis ams3057374 JAH JAH EI S,P-Amyl Amülaas Amülaas seerumis/plasmas QN U/L U/l Architect 74 JAH/Võrreld 225 1798-8 Amylase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,0927% CHEM Amylase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma Amylase SerPl-cCnc 1 Both 91 KE 5 Lipaas plasmas P-Lip JAH JAH EI S,P-Lip Lipaas Lipaas seerumis/plasmas QN U/L U/L Architect 76 JAH/Võrreld 299 3040-3 Triacylglycerol lipase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,1557% CHEM Lipase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma Lipase SerPl-cCnc 1 Both 85 KE 5 Kreatiniinikliirens shk1907330 Kreatiniin seerumis ams3065277 JAH EI EI S,P-Crea Kreatiniin Kreatiniin seerumis/plasmas QN umol/L umol/l 82 JAH/Võrreld 279 14682-9 Creatinine SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Creatinine [Moles/volume] in Serum or Plasma Creat SerPl-sCnc 1 Both 86 KE 5 Kreatiniin plasmas "P-Crea " JAH JAH EI S,P-Crea Kreatiniin Kreatiniin seerumis/plasmas QN umol/L umol/l Architect 82 JAH/Võrreld 279 14682-9 Creatinine SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Creatinine [Moles/volume] in Serum or Plasma Creat SerPl-sCnc 1 Both 433 KE 5 Hinnanguline glomerulaarfiltratsiooni kiirus "P-eGFR " JAH JAH EI eGFR (Crea, CKD-EPI) eGFR (Crea, CKD-EPI) Hinnanguline glomerulaarfiltratsiooni kiirus (kreatiniin, CKD-EPI) QN mL/min/1.73m2 mL/min/1.73m2 85 JAH/Võrreld 3485 62238-1 Glomerular filtration rate/1.73 sq M.predicted ArVRat Pt Ser/Plas Qn Creatinine-based formula (CKD-EPI) mL/min/{1.73_m2} mL/min/1.73 sq M 2 CHEM Glomerular filtration rate/1.73 sq M.predicted by Creatinine-based formula (CKD-EPI) GFR/BSA.pred SerPl CKD-EPI-ArVRat 1 Both 8,2638 87 KE 5 Kreatiniinikliirens shk1907330 GFR (kreatiniini kliirens) ams3065278 JAH EI EI dU-S-Crea Kreatiniinikliirens Kreatiniinikliirens QN mL/min ml/min 88 JAH/Võrreld 281 2164-2 Creatinine renal clearance VRat 24H Urine+Ser/Plas Qn mL/min 0,0084% CHEM Creatinine renal clearance in 24 hour Creat Cl 24H Ur+SerPl-vRate 1 Both 88 KE 5 Kreatiniinikliirens shk1907330 JAH JAH EI dU-S-Crea Kreatiniinikliirens Kreatiniinikliirens QN mL/min 88 JAH/Võrreld 281 2164-2 Creatinine renal clearance VRat 24H Urine+Ser/Plas Qn mL/min 0,0084% CHEM Creatinine renal clearance in 24 hour Creat Cl 24H Ur+SerPl-vRate 1 Both 93 KE 5 Uurea plasmas P-Urea JAH JAH EI S,P-Urea Uurea Uurea seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l Architect 90 JAH/Võrreld 310 22664-7 Urea SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Urea [Moles/volume] in Serum or Plasma Urea SerPl-sCnc 1 Both 59 KE 5 Albumiin plasmas P-Alb JAH JAH EI S,P-Alb Albumiin Albumiin seerumis/plasmas QN g/L g/l Architect 95 JAH/Võrreld 219 61151-7 Albumin MCnc Pt Ser/Plas Qn BCG g/dL g/dl CHEM Albumin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Bromcresol green (BCG) dye binding method Albumin SerPl BCG-mCnc 1 Both 94 KE 5 Valk plasmas P-Prot JAH JAH EI S,P-Prot Valk Valk seerumis/plasmas QN g/L g/l Architect 97 JAH/Võrreld 311 2885-2 Protein MCnc Pt Ser/Plas Qn g/dL 0,82% CHEM Protein [Mass/volume] in Serum or Plasma Prot SerPl-mCnc 1 Both 90 KE 5 Laktaadi dehüdrogenaas plasmas P-LDH JAH JAH EI S,P-LDH (non-IFCC) LDH (non-IFCC) Laktaadi dehüdrogenaas seerumis/plasmas (non-IFCC) QN U/L U/l Architect 99 JAH 285 14805-6 Lactate dehydrogenase CCnc Pt Ser/Plas Qn Reaction: pyruvate to lactate CHEM Lactate dehydrogenase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma by Pyruvate to lactate reaction LDH SerPl P to L-cCnc 1 Observation 76 KE 5 Haptoglobiin ams3062754 JAH JAH JAH S,P-Hapto Haptoglobiin Haptoglobiin seerumis/plasmas QN g/L g/l 101 JAH/Võrreld 254 4542-7 Haptoglobin MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/dL 0,0047% HEM/BC Haptoglobin [Mass/volume] in Serum or Plasma Haptoglob SerPl-mCnc 1 Both 89 KE 5 Kusihape plasmas P-UA JAH JAH EI S,P-UA Kusihape Kusihape seerumis/plasmas QN umol/L umol/l Architect 106 JAH/Võrreld 284 14933-6 Urate SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Urate [Moles/volume] in Serum or Plasma Urate SerPl-sCnc 1 Both 84 KE 5 Kreatiini kinaas plasmas P-CK JAH JAH EI S,P-CK CK Kreatiini kinaas seerumis/plasmas QN U/L U/l Architect 107 JAH/Võrreld 278 2157-6 Creatine kinase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,3104% CHEM Creatine kinase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma CK SerPl-cCnc 1 Both 96 KE 5 Müoglobiin plasmas P-Myogl JAH JAH EI S,P-Myogl Müoglobiin Müoglobiin seerumis/plasmas QN ug/L ng/ml Architect 117 JAH/Võrreld 316 2639-3 Myoglobin MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0217% CHEM Myoglobin [Mass/volume] in Serum or Plasma Myoglobin SerPl-mCnc 1 Both 80 KE 5 Kolesterool plasmas P-Chol JAH JAH EI S,P-Chol Kolesterool Kolesterool seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l Architect 120 JAH/Võrreld 271 14647-2 Cholesterol SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Cholesterol [Moles/volume] in Serum or Plasma Cholest SerPl-sCnc 1 Both 81 KE 5 HDL-kolesterool plasmas P-HDL-Chol JAH JAH EI S,P-HDL-Chol HDL HDL-kolesterool seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l Architect 122 JAH/Võrreld 272 14646-4 Cholesterol.in HDL SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Cholesterol in HDL [Moles/volume] in Serum or Plasma HDLc SerPl-sCnc 1 Both 82 KE 5 LDL-kolesterool plasmas P-LDL-Chol JAH JAH EI S,P-LDL-Chol LDL LDL-kolesterool seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l Architect 123 JAH/Võrreld 273 22748-8 Cholesterol.in LDL SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Cholesterol in LDL [Moles/volume] in Serum or Plasma LDLc SerPl-sCnc 1 Both 447 KE 5 Mitte-HDL-kolestorool plasmas P-non-HDL-Chol JAH JAH EI S,P-non-HDL-Chol Mitte-HDL kolesterool Mitte-HDL kolesterool seerumis/plasmas QN mmol/L "mmol/L " 125 JAH/Võrreld 5805 70204-3 Cholesterol.non HDL SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Cholesterol non HDL [Moles/volume] in Serum or Plasma NonHDLc SerPl-sCnc 1 Observation 83 KE 5 Triglütseriidid plasmas P-Trigl JAH JAH EI S,P-Trigl Triglütseriidid Triglütseriidid seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l Architect 126 JAH/Võrreld 274 14927-8 Triglyceride SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Triglyceride [Moles/volume] in Serum or Plasma Trigl SerPl-sCnc 1 Both 64 KE 5 Antistreptolüsiin O ams3057380 JAH JAH EI S,P-ASO ASO Antistreptolüsiin O seerumis/plasmas QN kU/L U/l Architect 132 JAH 227 5370-2 Streptolysin O Ab ACnc Pt Ser Qn 0,0021% MICRO Streptolysin O Ab [Units/volume] in Serum ASO Ab Ser-aCnc 1 Both 92 KE 5 Reumatoidfaktor ams3057556 JAH JAH EI S,P-RF Reumatoidfaktor Reumatoidfaktor seerumis/plasmas QN kU/L U/l Architect 133 JAH 303 11572-5 Rheumatoid factor ACnc Pt Ser Qn 0,0132% SERO Rheumatoid factor [Units/volume] in Serum Rheumatoid fact Ser-aCnc 1 Both 432 KE 5 Glükoos plasmas 20 min pärast laktoosilahuse manustamist fP-Lac-Gluc20 JAH JAH EI S,P-Gluc 20 min (post 2g Lactose/1kg BW PO) Glükoos 20 min (2 g/1 kg) Glükoos seerumis/plasmas 20 minutit pärast laktoosi manustamist QN mmol/L mmol/L 141 JAH/Võrreld 290 69941-3 Glucose^20M post dose lactose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --20 minutes post dose lactose PO Glucose 20M p Lac PO SerPl-sCnc 1 Both 11,4729 430 KE 5 Glükoos plasmas 40 min pärast laktoosilahuse manustamist fP-Lac-Gluc40 JAH JAH EI S,P-Gluc 40 min (post 2g Lactose/1kg BW PO) Glükoos 40 min (2 g/1 kg) Glükoos seerumis/plasmas 40 minutit pärast laktoosi manustamist QN mmol/L mmol/L 142 JAH/Võrreld 291 69942-1 Glucose^40M post dose lactose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --40 minutes post dose lactose PO Glucose 40M p Lac PO SerPl-sCnc 1 Both 11,4729 431 KE 5 Glükoos plasmas 60 min pärast laktoosilahuse manustamist fP-Lac-Gluc60 JAH JAH EI S,P-Gluc 60 min (post 2g Lactose/1kg BW PO) Glükoos 60 min (2 g/1 kg) Glükoos seerumis/plasmas 60 minutit pärast laktoosi manustamist QN mmol/L mmol/L 143 JAH/Võrreld 292 40277-6 Glucose^1H post dose lactose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --1 hour post dose lactose PO Glucose 1H p Lac PO SerPl-sCnc 1 Observation 406 KE 5 Glükoos paastuplasmas enne laktoosilahuse manustamist fP-Lac-Gluc0 JAH JAH EI fS,fP-Gluc 0 min (pre Lactose PO) Glükoos 0 min Glükoos paastuseerumis/paastuplasmas enne laktoosi manustamist QN mmol/L mmol/l Architect 146 JAH/Võrreld 295 59157-8 Glucose^pre dose lactose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --pre dose lactose PO Glucose pre Lac PO SerPl-sCnc 1 Observation 407 KE 5 Glükoos 20 min (LTT) ams3066478 JAH JAH EI S,P-Gluc 20 min (post 50g Lactose PO) Glükoos 20 min (50 g) Glükoos seerumis/plasmas 20 minutit pärast laktoosi manustamist QN mmol/L mmol/l Architect 147 JAH/Võrreld 296 69943-9 Glucose^20M post 50 g lactose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --20 minutes post 50 g lactose PO Glucose 20M p 50 g lac PO SerPl-sCnc 1 Both 11,4729 408 KE 5 Glükoos 40 min (LTT) ams3066479 JAH JAH EI S,P-Gluc 40 min (post 50g Lactose PO) Glükoos 40 min (50 g) Glükoos seerumis/plasmas 40 minutit pärast laktoosi manustamist QN mmol/L mmol/l Architect 149 JAH/Võrreld 297 69944-7 Glucose^40M post 50 g lactose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --40 minutes post 50 g lactose PO Glucose 40M p 50 g lac PO SerPl-sCnc 1 Both 11,4729 44 HÜ 6 PT-INR shk1907120 JAH JAH EI P-PT-INR PT-INR Protrombiini aeg plasmas Paneel Sysmex CA-560 1 JAH 178 L-178 46 HÜ 6 PT-INR shk1907120 INR (teraap.piir 2-3) ams3058819 JAH EI EI INR INR Rahvusvaheline normitud suhe QN Sysmex CA-560 3 JAH/Võrreld 180 34714-6 Coagulation tissue factor induced.INR RelTime Pt Bld Qn Coag 0,02% COAG INR in Blood by Coagulation assay INR Bld 1 Observation 45 HÜ 6 PT-INR shk1907120 Protrom.aktiivsus (teraap.piir 15-25) ams3058820 JAH EI EI P-PT% PT% Protrombiini suhe QN % % Sysmex CA-560 4 JAH 179 3289-6 Prothrombin.activity actual/Normal RelTime Pt PPP Qn Coag % % COAG Prothrombin activity actual/normal in Platelet poor plasma by Coagulation assay Prothrom Act/Nor PPP 1 Observation 439 HÜ 6 Protrombiini aeg veres (POCT) B-INR POCT JAH JAH EI cB-PT-INR POCT PT-INR kapillaarses veres (POCT) Protrombiini aeg kapillaarses veres (POCT) Paneel " " 6 JAH 3167 L-3167 47 HÜ 6 Aktiveeritud osalise tromboplastiini aeg ams3065841 JAH JAH EI P-APTT APTT Aktiveeritud osalise tromboplastiini aeg plasmas QN s sek Sysmex CA-560 9 JAH 181 14979-9 Coagulation surface induced Time Pt PPP Qn Coag s sec 0,25% COAG Activated partial thrombplastin time (aPTT) in Platelet poor plasma by Coagulation assay aPTT Time PPP 1 Both 48 HÜ 6 "D-Dimeerid " P-D-Di JAH JAH EI P-D-Di D-dimeerid D-dimeerid plasmas QN mg/L mg/l FEU Architect 16 JAH 184 48065-7 Fibrin D-dimer FEU MCnc Pt PPP Qn ug/L FEU 0,02% COAG Fibrin D-dimer FEU [Mass/volume] in Platelet poor plasma D dimer FEU PPP-mCnc 1 Both 49 HÜ 6 Aktiveeritud proteiin C resistentsus ams3063866 JAH JAH JAH P-APC-R APC-R Aktiveeritud proteiini C resistentsus plasmas QN s 27 JAH 188 48590-4 Coagulation surface induced^after addition of APC Time Pt PPP Qn Coag s s COAG aPTT in Platelet poor plasma by Coagulation assay --after addition of APC aPTT after addition of APC PPP 1 Observation 8,5074 51 HÜ 6 Lupus antigoagulandid APTT reaktiiviga ams3066301 JAH JAH JAH P-PTT-LA Luupustundlik APTT Luupustundliku aktiveeritud osalise tromboplastiini aeg plasmas QN s s 32 JAH 194 34571-0 Coagulation surface induced.lupus sensitive Time Pt PPP Qn Coag s s COAG aPTT-LA Time PPP Activated partial thrombplastin time (aPTT).lupus sensitive in Platelet poor plasma by Coagulation assay 1 Both 50 HÜ 6 Veritsusaeg Ivy järgi ams3056938 EI 2019-10-20 EI EI cB-Ivy Veritsusaeg Veritsusaeg QN min min KX-21; Kliinilise vere aparaat 82 JAH/Võrreld 191 3179-9 Bleeding time Time Pt ^Patient Qn Ivy min COAG Bleeding Tme Time Patient Ivy Bleeding time by Ivy method 1 Both 474 IHE 7 "AB0-veregrupp ja RhD antigeen (kinnitav uuring) " B-AB0-RhD conf JAH JAH EI B-ABO-RhD conf panel ABO ja RhD (kinnitav uuring) ABO-veregrupp ja RhD antigeen (kinnitav uuring) Paneel " " 2 JAH 166 34530-6 ABO & Rh group panel Pt Bld - 421 IHE 7 AB0, RhD, erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kolme erütrotsüüdiga (paneel) shk1907130 JAH JAH EI B-ABO-RhD, RBC Ab screen I, II, III panel ABO, RhD, erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kolme erütrotsüüdiga (paneel) ABO-veregrupp, RhD antigeen ja erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kolme erütrotsüüdiga (paneel) Paneel 4 JAH 3548 L-3548 418 IHE 7 "AB0 (kontrolluuring) " B-AB0 ctrl JAH JAH EI B-ABO ctrl ABO (kontrolluuring) ABO-veregrupp (kontrolluuring) ABO 10 JAH 169 883-9 ABO group Type Pt Bld Nom 219 BLDBK ABO group [Type] in Blood ABO Group Bld 1 Both 21,7859 419 IHE 7 ABO, RhD, erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kolme erütrotsüüdiga (paneel) shk1907130 "AB0-veregrupp ja RhD antigeen (kontrolluuring) " "B-AB0-RhD ctrl " JAH JAH EI B-ABO ctrl ABO (kontrolluuring) ABO-veregrupp (kontrolluuring) ABO 10 JAH 169 883-9 ABO group Type Pt Bld Nom 219 BLDBK ABO group [Type] in Blood ABO Group Bld 1 Both 21,7859 420 IHE 7 ABO, RhD, erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kolme erütrotsüüdiga (paneel) shk1907130 Rh(D) ams3063897 JAH EI EI B-RhD RhD RhD antigeen RhD 17 JAH 172 978-7 D Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK D Ag [Presence] on Red Blood Cells D Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 476 IHE 7 Rh fenotüüp B-Rh fen + JAH EI EI B-Rh fenotype Rh fenotüüp Rh fenotüüp Tekst 21 JAH 4090 10331-7 Rh Type Pt Bld Nom 33 BLDBK Rh [Type] in Blood Rh Bld 1 Both 11,6313 475 IHE 7 Otsene antiglobuliintest (DAT) B-DAT JAH JAH EI B-DAT DAT Otsene antiglobuliintest Tekst 24 JAH 173 1007-4 Direct antiglobulin test.poly specific reagent Type Pt RBC Ord BLDBK Direct antiglobulin test.poly specific reagent [Presence] on Red Blood Cells DAT Poly-Sp Reag RBC Ql 1 Both 41 IHE 7 Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kolme erütrotsüüdiga B-RBC Ab screen I, II, III JAH JAH JAH B-RBC Ab screen I, II. III Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kolme erütrotsüüdiga Erütrotsütaarsed antikehad (sõeluuring kolme erütrotsüüdiga) N/P 35 JAH 176 895-3 Blood group antibody screen.cells I+II+III Pt Ser/Plas Ord BLDBK Blood group antibody screen.cells I+II+III [Presence] in Serum or Plasma Bld gp Ab Scn Cells x3 SerPl Ql 1 Observation 43 IHE 7 Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kolme erütrotsüüdiga shk7630526 EI 2023-06-12 JAH EI B-RBC Ab screen I, II. III Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kolme erütrotsüüdiga Erütrotsütaarsed antikehad (sõeluuring kolme erütrotsüüdiga) N/P 35 JAH 176 895-3 Blood group antibody screen.cells I+II+III Pt Ser/Plas Ord BLDBK Blood group antibody screen.cells I+II+III [Presence] in Serum or Plasma Bld gp Ab Scn Cells x3 SerPl Ql 1 Observation 36 IHE 7 Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kolme erütrotsüüdiga; Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kolme erütrotsüüdiga B-RBC Ab screen I, II, III; shk7630526 C I ams3063926 JAH EI JAH B-RBC Ab titr Erütrotsütaarsete antikehade tiiter Erütrotsütaarsete antikehade tiiter Tekst 75 JAH 2633 15343-7 Blood group antibody screen Titr Pt Ser/Plas Qn {titer} titer BLDBK Blood group antibody screen [Titer] in Serum or Plasma Bld gp Ab Scn Titr SerPl 1 Both 11,3891 37 IHE 7 Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kolme erütrotsüüdiga; Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kolme erütrotsüüdiga B-RBC Ab screen I, II, III; shk7630526 C II ams3063927 JAH EI JAH B-RBC Ab titr Erütrotsütaarsete antikehade tiiter Erütrotsütaarsete antikehade tiiter Tekst 75 JAH 2633 15343-7 Blood group antibody screen Titr Pt Ser/Plas Qn {titer} titer BLDBK Blood group antibody screen [Titer] in Serum or Plasma Bld gp Ab Scn Titr SerPl 1 Both 11,3891 38 IHE 7 Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kolme erütrotsüüdiga; Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kolme erütrotsüüdiga B-RBC Ab screen I, II, III; shk7630526 C III ams3063928 JAH EI EI B-RBC Ab titr Erütrotsütaarsete antikehade tiiter Erütrotsütaarsete antikehade tiiter Tekst 75 JAH 2633 15343-7 Blood group antibody screen Titr Pt Ser/Plas Qn {titer} titer BLDBK Blood group antibody screen [Titer] in Serum or Plasma Bld gp Ab Scn Titr SerPl 1 Both 11,3891 39 IHE 7 Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kolme erütrotsüüdiga; Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kolme erütrotsüüdiga B-RBC Ab screen I, II, III; shk7630526 C I ams3063926 JAH EI EI B-RBC Ab titr Erütrotsütaarsete antikehade tiiter Erütrotsütaarsete antikehade tiiter Tekst 75 JAH 2633 15343-7 Blood group antibody screen Titr Pt Ser/Plas Qn {titer} titer BLDBK Blood group antibody screen [Titer] in Serum or Plasma Bld gp Ab Scn Titr SerPl 1 Both 11,3891 40 IHE 7 Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kolme erütrotsüüdiga; Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kolme erütrotsüüdiga B-RBC Ab screen I, II, III; shk7630526 C II ams3063927 JAH EI EI B-RBC Ab titr Erütrotsütaarsete antikehade tiiter Erütrotsütaarsete antikehade tiiter Tekst 75 JAH 2633 15343-7 Blood group antibody screen Titr Pt Ser/Plas Qn {titer} titer BLDBK Blood group antibody screen [Titer] in Serum or Plasma Bld gp Ab Scn Titr SerPl 1 Both 11,3891 42 IHE 7 Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kolme erütrotsüüdiga; Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kolme erütrotsüüdiga B-RBC Ab screen I, II, III; shk7630526 C III ams3063928 JAH EI JAH B-RBC Ab titr Erütrotsütaarsete antikehade tiiter Erütrotsütaarsete antikehade tiiter Tekst 75 JAH 2633 15343-7 Blood group antibody screen Titr Pt Ser/Plas Qn {titer} titer BLDBK Blood group antibody screen [Titer] in Serum or Plasma Bld gp Ab Scn Titr SerPl 1 Both 11,3891 477 IHE 7 Erütrotsütaarsed antigeenid B-RBC Ag JAH JAH EI B-RBC Ag Erütrotsütaarsed antigeenid Erütrotsütaarsed antigeenid Tekst 104 JAH 1715 906-8 Blood group antigens present Prid Pt Bld Nom BLDBK Blood group antigens present [Identifier] in Blood Antigens Present Bld 1 Observation 11,3891 357 IHE 7 "Doonorivere sobivusproov " B-XmB JAH JAH EI B-XmB Doonorivere sobivusproov Doonorivere sobivusproov Tekst 149 EI 1714 1250-0 Major crossmatch Imp Pt Ser/Plas Nom 248 BLDBK Major crossmatch [interpretation] Maj XM SerPl-Imp 1 Observation 11,3891 260 U 8 Uriini ribaanalüüs U-Strip JAH JAH EI U-Strip Uriini ribaanalüüs Uriini ribaanalüüs Paneel CLINITEK Advantus 4 JAH 785 50556-0 Urinalysis dipstick panel - Pt Urine - Test strip.automated PANEL.UA Urinalysis dipstick panel in Urine by Automated test strip UA dipstick Pnl Ur Strip.auto 1 Order 261 U 8 Uriini ribaanalüüs U-Strip Erikaal U-SG JAH EI EI U-SG strip Erikaal Erikaal QN CLINITEK Advantus 5 JAH/Võrreld 786 53326-5 Specific gravity Rden Pt Urine Qn Test strip.automated UA Specific gravity of Urine by Automated test strip Sp Gr Ur Strip.auto 1 Observation 262 U 8 Uriini ribaanalüüs U-Strip Happe-aluse tasakaal U-pH JAH EI EI U-pH strip pH pH QN [pH] CLINITEK Advantus 6 JAH/Võrreld 787 50560-2 pH LsCnc Pt Urine Qn Test strip.automated [pH] pH UA pH of Urine by Automated test strip pH Ur Strip.auto 1 Observation 264 U 8 Uriini ribaanalüüs U-Strip Leukotsüüdid U-WBC JAH EI EI U-WBC strip Leukotsüüdid Leukotsüüdid QN E6/L Leu/uL CLINITEK Advantus 7 JAH/Võrreld 789 58805-3 Leukocytes NCnc Pt Urine Qn Test strip.automated /uL /uL UA Leukocytes [#/volume] in Urine by Automated test strip WBC # Ur Strip.auto 1 Both 17,589 263 U 8 Uriini ribaanalüüs U-Strip Nitritid U-Nit JAH EI EI U-Nit strip Nitrit Nitrit Tekst CLINITEK Advantus 9 JAH/Võrreld 788 50558-6 Nitrite ACnc Pt Urine Ord Test strip.automated UA Nitrite [Presence] in Urine by Automated test strip Nitrite Ur Ql Strip.auto 1 Observation 265 U 8 Uriini ribaanalüüs U-Strip Valk U-Prot JAH EI EI U-Prot strip Valk Valk QN g/L g/l CLINITEK Advantus 10 JAH/Võrreld 790 50561-0 Protein MCnc Pt Urine Qn Test strip.automated mg/dL mg/dL UA Protein [Mass/volume] in Urine by Automated test strip Prot Ur Strip.auto-mCnc 1 Observation 17,589 266 U 8 Uriini ribaanalüüs U-Strip Glükoos U-Glu JAH EI EI U-Gluc strip Glükoos Glükoos QN mmol/L mmol/l CLINITEK Advantus 12 JAH/Võrreld 791 59156-0 Glucose SCnc Pt Urine Qn Test strip.automated mmol/L mmol/L UA Glucose [Moles/volume] in Urine by Automated test strip Glucose Ur Strip.auto-sCnc 1 Observation 17,589 267 U 8 Uriini ribaanalüüs U-Strip Ketokehad U-Ket JAH EI EI U-Ket strip Ketokehad Ketokehad QN mmol/L mmol/l CLINITEK Advantus 14 JAH/Võrreld 792 59158-6 Ketones SCnc Pt Urine Qn Test strip.automated mmol/L mmol/L UA Ketones [Moles/volume] in Urine by Automated test strip Ketones Ur Strip.auto-sCnc 1 Observation 17,589 268 U 8 Uriini ribaanalüüs U-Strip Urobilinogeen U-Ubg JAH EI EI U-Ubg strip Urobilinogeen Urobilinogeen QN umol/L mkmol/l CLINITEK Advantus 16 JAH/Võrreld 793 60025-4 Urobilinogen SCnc Pt Urine Qn Test strip.automated umol/L umol/L UA Urobilinogen [Moles/volume] in Urine by Automated test strip Urobilinogen Ur Strip.auto-sCnc 1 Both 269 U 8 Uriini ribaanalüüs U-Strip Bilirubiin U-Bil JAH EI EI U-Bil strip Bilirubiin Bilirubiin QN umol/L mkmol/l CLINITEK Advantus 18 JAH/Võrreld 794 41016-7 Bilirubin SCnc Pt Urine Qn Test strip umol/L umol/L UA Bilirubin.total [Moles/volume] in Urine by Test strip Bilirub Ur Strip-sCnc 1 Both 17,589 270 U 8 Uriini ribaanalüüs U-Strip Erütrotsüüdid U-RBC JAH EI EI U-RBC strip Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid QN E6/L Er/uL CLINITEK Advantus 20 JAH/Võrreld 795 57747-8 Erythrocytes NCnc Pt Urine Qn Test strip.automated /uL /uL UA Erythrocytes [#/volume] in Urine by Automated test strip RBC # Ur Strip.auto 1 Observation 17,589 271 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk1907126 JAH JAH EI U-Sed-m panel Uriini sademe mikroskoopia Uriini sademe mikroskoopia Paneel 38 JAH 797 24356-8 Urinalysis complete panel - Pt Urine - PANEL.UA Urinalysis complete panel in Urine Urinalysis complete pnl Ur 1 Order 15,9935 272 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk1907126 Erütrotsüüdid U-ERY JAH EI EI U-Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid QN /hpf v/v 41 JAH/Võrreld 798 13945-1 Erythrocytes Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,31% UA Erythrocytes [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field RBC #/area UrnS HPF 1 Observation 273 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk1907126 Leukotsüüdid U-LEU JAH EI EI U-Leukotsüüdid Leukotsüüdid Leukotsüüdid QN /hpf v/v 44 JAH/Võrreld 799 5821-4 Leukocytes Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,33% UA Leukocytes [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field WBC #/area UrnS HPF 1 Observation 274 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk1907126 Lameepiteel ams3056899 JAH EI EI U-Lameepiteeli rakud Lameepiteeli rakud Lameepiteeli rakud QN /hpf /[HPF] 47 JAH/Võrreld 800 11277-1 Epithelial cells.squamous Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,04% UA Epithelial cells.squamous [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Squamous #/area UrnS HPF 1 Observation 275 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk1907126 Tubulaarepiteeli rakud ams3056901 JAH EI EI U-Tubulaarepiteeli rakud Tubulaarepiteeli rakud Tubulaarepiteeli rakud QN /hpf /[HPF] 51 JAH/Võrreld 802 26052-1 Epithelial cells.renal Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,01% UA Epithelial cells.renal [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Renal Epi Cells #/area UrnS HPF 1 Observation 422 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk1907126 Lima ams3056917 JAH EI EI U-Mucus Lima Lima Tekst /uL 53 JAH 4042 8247-9 Mucus ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 17 UA Mucus [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Mucous Threads UrnS Ql Micro 1 Observation 13,0492 277 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk1907126 Hüaliinsilindrid ams3056904 JAH EI EI U-Hüaliinsilindrid Hüaliinsilindrid Hüaliinsilindrid QN /hpf /[HPF] 55 JAH/Võrreld 805 46135-0 Hyaline casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Hyaline casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Hyaline Casts #/area UrnS HPF 1 Both 25,8802 278 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk1907126 Granulaarsed silindrid ams3056905 JAH EI EI U-Granulaarsilindrid Granulaarsilindrid Granulaarsilindrid QN /hpf /[HPF] 58 JAH/Võrreld 806 46134-3 Granular casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Granular casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Gran Casts #/area UrnS HPF 1 Both 25,6387 279 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk1907126 Tuubulussilindrid ams3056907 JAH EI EI U-Tubulaarepiteelsilindrid Tubulaarepiteelsilindrid Tubulaarepiteelsilindrid QN /hpf /[HPF] 64 JAH/Võrreld 809 45386-0 Epithelial casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Epithelial casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Epith Casts #/area UrnS HPF 1 Observation 23,1596 280 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk1907126 Vahajad silindrid ams3056906 JAH EI EI U-Vahajad silindrid Vahajad silindrid Vahajad silindrid QN /hpf /[HPF] 66 JAH/Võrreld 810 41223-9 Waxy casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Waxy casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Waxy Casts #/area UrnS HPF 1 Observation 25,6891 355 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk1907126 Bakteriaalsed silindrid ams3056908 JAH EI EI U-Bakteriaalsilindrid Bakteriaalsilindrid Bakteriaalsilindrid QN /hpf 68 JAH/Võrreld 1683 A-1683 356 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk1907126 Rasvsilindrid ams3056909 JAH EI EI U-Rasvsilindrid Rasvsilindrid Rasvsilindrid QN /hpf 69 JAH/Võrreld 1684 67813-6 Fatty casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Fatty casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Fatty Casts #/area UrnS HPF 1 Observation 20,7621 276 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk1907126 Bakterid ams3056915 JAH EI EI U-Bakterid Bakterid Bakterid Tekst 71 JAH 803 25145-4 Bacteria ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Bacteria [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Bacteria UrnS Ql Micro 1 Observation 350 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk1907126 Pärmseened ams3056916 JAH EI EI U-Pärmseened Pärmseened Pärmseened Tekst /[HPF] 73 JAH 1509 5822-2 Yeast Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" UA Yeast [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Yeast #/area UrnS HPF 1 Observation 281 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk1907126 Kusihappe kristallid ams3056913 JAH EI EI U-Kusihappe kristallid Kusihappe kristallid Kusihappe kristallid Tekst 76 JAH 813 5817-2 Urate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,00% UA Urate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Urate Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 282 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk1907126 Oksalaadid ams3056910 JAH EI EI U-Kaltsiumoksalaadi kristallid Kaltsiumoksalaadi kristallid Kaltsiumoksalaadi kristallid Tekst 79 JAH 816 5774-5 Calcium oxalate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,01% UA Calcium oxalate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy CaOx Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 283 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk1907126 Uraadid ams3056914 JAH EI EI U-Amorfse uraadi kristallid Amorfse uraadi kristallid Amorfse uraadi kristallid Tekst 81 JAH 818 12454-5 Urate crystals.amorphous ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,09% UA Urate crystals amorphous [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Amorph Urate Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 284 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk1907126 Amorfsed fosfaadid ams3056912 JAH EI EI U-Amorfse fosfaadi kristallid Amorfse fosfaadi kristallid Amorfse fosfaadi kristallid Tekst 82 JAH 819 12453-7 Phosphate crystals.amorphous ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Phosphate crystals amorphous [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Amorph Phos Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 312 U 8 Albumiin uriinis ams3058888 JAH JAH EI U-Alb Albumiin uriinis Albumiin uriinis QN mg/L mg/l Architect 87 JAH/Võrreld 997 14957-5 Albumin MCnc Pt Urine Qn Detection limit <= 20 mg/L mg/dL 0,01% CHEM Microalbumin [Mass/volume] in Urine Microalbumin Ur-mCnc 1 Both 313 U 8 Albumiin uriinis ams3057369 JAH JAH EI U-Alb Albumiin uriinis Albumiin uriinis QN mg/L mg/l Architect 87 JAH/Võrreld 997 14957-5 Albumin MCnc Pt Urine Qn Detection limit <= 20 mg/L mg/dL 0,01% CHEM Microalbumin [Mass/volume] in Urine Microalbumin Ur-mCnc 1 Both 314 U 8 Albumiin/kreatiniin uriinis shk7630508 U-Mikroalb ams3063892 EI 2019-10-22 EI EI dU-Alb Albumiin ööpäevases uriinis Albumiin ööpäevases uriinis QN mg/d mg/24 h Konelab T30 88 JAH/Võrreld 998 14956-7 Albumin MRat 24H Urine Qn Detection limit <= 20 mg/L mg/(24.h) CHEM Microalbumin [Mass/time] in 24 hour Urine Microalbumin 24H Ur-mRate 1 Both 315 U 8 Albumiin/kreatiniin uriinis shk7630508 U-Alb/Crea ams3063893 JAH JAH EI U-Alb/U-Crea Albumiin/kreatiniin uriinis Albumiini ja kreatiniini suhe uriinis QN g/mol mg Alb/mmol/Cre Architect 90 JAH/Võrreld 1000 30000-4 Albumin/Creatinine Ratio Pt Urine Qn Detection limit <= 20 mg/L mg/mmol milligrams/mmol CHEM Microalbumin/Creatinine [Ratio] in Urine Microalbumin/Creat Ur-Rto 1 Both 316 U 8 Albumiin/kreatiniin uriinis shk7630508 EI 2019-10-22 EI EI U-Alb/U-Crea Albumiin/kreatiniin uriinis Albumiini ja kreatiniini suhe uriinis QN g/mol Konelab T30 90 JAH/Võrreld 1000 30000-4 Albumin/Creatinine Ratio Pt Urine Qn Detection limit <= 20 mg/L mg/mmol milligrams/mmol CHEM Microalbumin/Creatinine [Ratio] in Urine Microalbumin/Creat Ur-Rto 1 Both 317 U 8 Amülaas, pankreasespetsiifiline uriinis ams3057378 JAH JAH EI U-Amyl Amülaas uriinis Amülaas uriinis QN U/L U/l Architect 95 JAH 1001 1799-6 Amylase CCnc Pt Urine Qn U/L CHEM Amylase [Enzymatic activity/volume] in Urine Amylase Ur-cCnc 1 Both 321 U 8 Albumiin/kreatiniin uriinis shk7630508 U-Crea ams3063891 JAH JAH EI dU-Crea Kreatiniin ööpäevases uriinis Kreatiniin ööpäevases uriinis QN mmol/d mmol/24 h Architect 99 JAH/Võrreld 1021 14684-5 Creatinine SRat 24H Urine Qn mmol/(24.h) mmolL/24hr CHEM Creatinine [Moles/time] in 24 hour Urine Creat 24H Ur-sRate 1 Both 318 U 8 Fosfaat 24-tunni uriinis ams3057398 JAH JAH EI dU-P Fosfaat ööpäevases uriinis Fosfaat ööpäevases uriinis QN mmol/d mmol/l/24 h Architect 106 JAH/Võrreld 1010 14881-7 Phosphate SRat 24H Urine Qn mmol/(24.h) mmolL/24hr CHEM Phosphate [Moles/time] in 24 hour Urine Phosphate 24H Ur-sRate 1 Both 319 U 8 Kaalium 24-tunni uriinis ams3057459 JAH JAH EI dU-K Kaalium ööpäevases uriinis Kaalium ööpäevases uriinis QN mmol/d mmol/l/24h Architect 109 JAH/Võrreld 1014 2829-0 Potassium SRat 24H Urine Qn CHEM Potassium [Moles/time] in 24 hour Urine Potassium 24H Ur-sRate 1 Both 320 U 8 Kaltsium 24-tunni uriinis ams3066653 JAH JAH EI dU-Ca Kaltsium ööpäevases uriinis Kaltsium ööpäevases uriinis QN mmol/d mmol/l/24 h Architect 111 JAH/Võrreld 1016 14637-3 Calcium SRat 24H Urine Qn mmol/(24.h) mmolL/24hr CHEM Calcium [Moles/time] in 24 hour Urine Calcium 24H Ur-sRate 1 Both 322 U 8 Naatrium 24-tunni uriinis ams3057530 JAH JAH EI dU-Na Naatrium ööpäevases uriinis Naatrium ööpäevases uriinis QN mmol/d mmol/l/24 h Architect 122 JAH/Võrreld 1032 2956-1 Sodium SRat 24H Urine Qn mmol/(24.h) mmolL/24hr CHEM Sodium [Moles/time] in 24 hour Urine Sodium 24H Ur-sRate 1 Both 469 U 8 Otsesed suukaudsed antikoagulandid U-DOAC strip JAH JAH EI U-DOAC strip Otsesed suukaudsed antikoagulandid uriinis (ribaanalüüs) Otsesed suukaudsed antikoagulandid uriinis (ribaanalüüs, paneel) Paneel " " 134 JAH 7068 L-5521 471 U 8 " Dabigatraan uriinis" U-DBTN JAH EI EI U-DBTN strip Dabigatraan uriinis (ribaanalüüs) Dabigatraan uriinis (ribaanalüüs) N/Pp/P " " 135 JAH 7072 A-5596 470 U 8 Rivaroksabaan, Apiksabaan, Edoksabaan uriinis U-RXN, APBN, EDBN JAH JAH EI U-RXN,APBN,EDBN strip Rivaroksabaan, apiksabaan, edoksabaan uriinis (ribaanalüüs) Rivaroksabaan, apiksabaan, edoksabaan uriinis (ribaanalüüs) N/Pp/P " " 136 JAH 7073 A-5597 286 CSF 9 Leukotsüüdid CSF-cells Värvus CSF-varvus JAH EI EI CSF-Color Liikvori värvus Liikvori värvus Tekst 3 JAH 835 10335-8 Color Type Pt CSF Nom 0,01% SPEC Color of Cerebral spinal fluid Color CSF 1 Observation 287 CSF 9 Leukotsüüdid CSF-cells Läbipaistvus CSF-lpaistvus JAH EI EI CSF-Appearance Liikvori läbipaistvus Liikvori läbipaistvus Tekst 4 JAH 836 10333-3 Appearance Aper Pt CSF Nom 0,01% SPEC Appearance of Cerebral spinal fluid Appearance CSF 1 Observation 472 CSF 9 Liikvori tsütoosi uuring CSF-Cells JAH JAH EI CSF-Diff-a Liikvori tsütogramm analüsaatoril Liikvori tsütogramm analüsaatoril Paneel " " 5 JAH 2734 34563-7 Cell count panel - Pt CSF Qn PANEL.HEM/BC Cell count panel in Cerebral spinal fluid Cell Cnt Pnl CSF 1 Order 16,5708 440 CSF 9 Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) CSF-Diff Erütrotsüüdid CSF-RBC JAH EI EI CSF-RBC Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid liikvoris QN E6/L E6/L 6 JAH/Võrreld 824 792-2 Erythrocytes NCnc Pt CSF Qn Manual count HEM/BC Erythrocytes [#/volume] in Cerebral spinal fluid by Manual count RBC # CSF Manual 1 Observation 285 CSF 9 Leukotsüüdid CSF-cells JAH JAH EI CSF-WBC Leukotsüüdid Leukotsüüdid liikvoris QN E6/L 7 JAH/Võrreld 823 806-0 Leukocytes NCnc Pt CSF Qn Manual count 0,01% HEM/BC Leukocytes [#/volume] in Cerebral spinal fluid by Manual count WBC # CSF Manual 1 Observation 391 CSF 9 Leukotsüüdid; Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) CSF-cells; CSF-Diff Leukotsüüdid CSF-WBC JAH JAH EI CSF-WBC Leukotsüüdid Leukotsüüdid liikvoris QN E6/L x 10x6 rakku/l 7 JAH/Võrreld 823 806-0 Leukocytes NCnc Pt CSF Qn Manual count 0,01% HEM/BC Leukocytes [#/volume] in Cerebral spinal fluid by Manual count WBC # CSF Manual 1 Observation 288 CSF 9 Liikvori tsütogramm CSF-Diff JAH JAH EI CSF-Diff-m Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) Paneel 12 JAH 838 29584-0 Differential panel - Pt CSF - PANEL.HEM/BC Differential panel in Cerebral spinal fluid Diff Pnl CSF 1 Order 289 CSF 9 Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) CSF-Diff Lümfotsüüdid CSF-lymf JAH EI EI CSF-Lümfotsüüdid % Lümfotsüüdid % Lümfotsüütide suhtarv liikvoris QN % % 15 JAH/Võrreld 841 10328-3 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt CSF Qn Manual count % % 0,01% HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Cerebral spinal fluid by Manual count Lymphocytes Fr CSF Manual 1 Observation 290 CSF 9 Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) CSF-Diff Monotsüüdid CSF-mono JAH EI EI CSF-Monotsüüdid % Monotsüüdid % Monotsüütide suhtarv liikvoris QN % % 19 JAH/Võrreld 844 10329-1 Monocytes/100 leukocytes NFr Pt CSF Qn Manual count % % HEM/BC Monocytes/100 leukocytes in Cerebral spinal fluid by Manual count Monocytes Fr CSF Manual 1 Observation 291 CSF 9 Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) CSF-Diff Neutrofiilid "CSF-neut " JAH EI EI CSF-Neutrofiilid % Neutrofiilid % Neutrofiilide suhtarv liikvoris QN % % 22 JAH/Võrreld 845 13516-0 Neutrophils/100 leukocytes NFr Pt CSF Qn Manual count % % HEM/BC Neutrophils/100 leukocytes in Cerebral spinal fluid by Manual count Neutrophils Fr CSF Manual 1 Observation 324 CSF 9 Glükoos liikvoris CSF-Gluc JAH JAH EI CSF-Gluc Glükoos liikvoris Glükoos liikvoris QN mmol/L mmol/L Architect 34 JAH/Võrreld 1072 14744-7 Glucose SCnc Pt CSF Qn mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Cerebral spinal fluid Glucose CSF-sCnc 1 Both 325 CSF 9 Glükoosi suhe liikvoris ja plasmas CSF-Gluc/P-Gluc JAH JAH EI CSF-Gluc/S,P-Gluc Liikvori- ja seerumi/plasma glükoosi suhe Liikvori- ja seerumi/plasma glükoosi suhe QN 35 JAH/Võrreld 1073 2352-3 Glucose CSF/Glucose plas RelMCnc Pt Plas+CSF Qn CHEM Glucose CSF/Glucose plas Glucose CSF/SerPl 1 Observation 323 CSF 9 Valk liikvoris CSF-Prot JAH JAH EI CSF-Prot Valk liikvoris Valk liikvoris QN g/L g/l Architect 38 JAH/Võrreld 1071 2880-3 Protein MCnc Pt CSF Qn mg/dL 0,0119% CHEM Protein [Mass/volume] in Cerebral spinal fluid Prot CSF-mCnc 1 Both 144 TDM 10 Digoksiin plasmas P-Digox JAH JAH EI S,P-Digox Digoksiin Digoksiin seerumis/plasmas QN ug/L ug/L Architect 23 JAH 415 10535-3 Digoxin MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL 0,0164% DRUG/TOX Digoxin [Mass/volume] in Serum or Plasma Digoxin SerPl-mCnc 1 Both 57 TDM 10 Liitium seerumis S-Li JAH JAH JAH S,P-Li Liitium Liitium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l 50 JAH 217 14334-7 Lithium SCnc Pt Ser/Plas Qn mol/L mmol/L; mEq/L 46 DRUG/TOX Lithium [Moles/volume] in Serum or Plasma Lithium SerPl-sCnc 1 Both 147 TDM 10 Tsüklosporiin A veres B-CyA JAH JAH JAH B-CyA Tsüklosporiin A Tsüklosporiin A veres QN ug/L ng/ml 75 JAH 433 3520-4 Cyclosporine MCnc Pt Bld Qn 0,0153% DRUG/TOX Cyclosporine [Mass/volume] in Blood Cyclosporin Bld-mCnc 1 Both 146 TOX 11 Etanool plasmas P-EtOH JAH JAH EI S,P-EtOH Etanool Etanool seerumis/plasmas QN g/L g/l Architect 1 JAH/Võrreld 416 5643-2 Ethanol MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/dL mg/dL 0,0234% DRUG/TOX Ethanol [Mass/volume] in Serum or Plasma Ethanol SerPl-mCnc 1 Both 397 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis U-Narco paneel JAH JAH EI U-Narco panel Sõltuvusainete paneel uriinis Sõltuvusained uriinis (paneel) Paneel 28 JAH 2716 L-2716 148 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis U-Narco paneel Amfetamiin uriinis, kvalitatiivne U-Amp JAH EI EI U-Amp Amfetamiin uriinis Amfetamiin uriinis Tekst 29 JAH 437 19261-7 Amphetamines ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Amphetamines [Presence] in Urine by Screen method Amphetamines Ur Ql Scn 1 Both 149 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis U-Narco paneel Barbituraadid uriinis, kvalitatiivne U-Bar JAH EI EI U-Bar Barbituraadid uriinis Barbituraadid uriinis Tekst 31 JAH 438 19270-8 Barbiturates ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Barbiturates [Presence] in Urine by Screen method Barbiturates Ur Ql Scn 1 Both 150 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis U-Narco paneel Bensodiasepiinid uriinis, kvalitatiivne U-Bzd JAH EI EI U-Bzd Bensodiasepiinid uriinis Bensodiasepiinid uriinis Tekst 33 JAH 439 14316-4 Benzodiazepines ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Benzodiazepines [Presence] in Urine by Screen method Benzodiaz Ur Ql Scn 1 Both 441 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis U-Narco paneel 3,4-metüleendioksümetamfetamiin (MDMA, Ecstasy uriinis) kvalitatiivne U-Ecs JAH EI EI U-Ecs Ecstasy uriinis Ecstasy uriinis Tekst 36 JAH 444 19568-5 Methylenedioxymethamphetamine ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Methylenedioxymethamphetamine [Presence] in Urine by Screen method MDMA Ur Ql Scn 1 Both 473 TOX 11 Fentanüül uriinis, kvalitatiivne U-FYL JAH JAH EI U-Fent Fentanüül uriinis Fentanüül uriinis Tekst 37 JAH 1803 11235-9 Fentanyl ACnc Pt Urine Ord 1516 DRUG/TOX Fentanyl [Presence] in Urine Fentanyl Ur Ql 1 Both 21,4079 358 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis U-Narco paneel Fentsüklidiin uriniis, kvalitatiivne U-PCP JAH EI EI U-PCP Fentsüklidiin uriinis Fentsüklidiin uriinis Tekst 38 JAH 1802 3936-2 Phencyclidine ACnc Pt Urine Ord 321 DRUG/TOX Phencyclidine [Presence] in Urine PCP Ur Ql 1 Both 11,4393 151 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis U-Narco paneel Kannabinoidid uriinis, kvalitatiivne U-THC JAH EI EI U-THC Kannabinoidid uriinis Kannabinoidid uriinis Tekst 41 JAH 440 18282-4 Cannabinoids ACnc Pt Urine Ord Screen 0,0964% DRUG/TOX Cannabinoids [Presence] in Urine by Screen method Cannabinoids Ur Ql Scn 1 Both 152 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis U-Narco paneel Kokaiin uriinis, kvalitatiivne U-Coc JAH EI EI U-Coc Kokaiin uriinis Kokaiin uriinis Tekst 43 JAH 441 19359-9 Cocaine ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Cocaine [Presence] in Urine by Screen method Cocaine Ur Ql Scn 1 Both 153 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis U-Narco paneel Metadoon uriinis, kvalitatiivne U-Mtd JAH EI EI U-Mtd Metadoon uriinis Metadoon uriinis Tekst 46 JAH 442 19550-3 Methadone ACnc Pt Urine Ord Screen 0,0057% DRUG/TOX Methadone [Presence] in Urine by Screen method Methadone Ur Ql Scn 1 Both 154 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis U-Narco paneel Metamfetamiin uriinis, kvalitatiivne U-Met JAH EI EI U-Met Metamfetamiin uriinis Metamfetamiin uriinis Tekst 47 JAH 443 19554-5 Methamphetamine ACnc Pt Urine Ord Screen 0,0138% DRUG/TOX Methamphetamine [Presence] in Urine by Screen method Methamphet Ur Ql Scn 1 Both 155 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis U-Narco paneel Opiaadid uriinis, kvalitatiivne U-Mop JAH EI EI U-Mop Opiaadid uriinis Opiaadid uriinis Tekst 49 JAH 445 19295-5 Opiates ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Opiates [Presence] in Urine by Screen method Opiates Ur Ql Scn 1 Both 156 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis U-Narco paneel Tritsüklilised antidepressandid uriinis, kvalitatiivne U-TCA JAH EI EI U-TCA Tritsüklilised antidepressandid uriinis Tritsüklilised antidepressandid uriinis Tekst 54 JAH 446 19312-8 Tricyclic antidepressants ACnc Pt Urine Ord Screen 0,0292% DRUG/TOX Tricyclic antidepressants [Presence] in Urine by Screen method Tricyclics Ur Ql Scn 1 Both 105 IM 12 Kilpnääret stimuleeriv hormoon plasmas P-TSH JAH JAH EI S,P-TSH TSH Kilpnääret stimuleeriv hormoon seerumis/plasmas QN mU/L mU/L Architect 1 JAH 327 3016-3 Thyrotropin ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0600% CHEM Thyrotropin [Units/volume] in Serum or Plasma TSH SerPl-aCnc 1 Both 109 IM 12 Trijoodtüroniin ams3058158 JAH JAH JAH S,P-T3 T3 Trijoodtüroniin seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/L 4 JAH 331 14930-2 Triiodothyronine SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Triiodothyronine [Moles/volume] in Serum or Plasma T3 SerPl-sCnc 1 Both 108 IM 12 Vaba trijoodtüroiin ams3065414 JAH JAH EI S,P-fT3 fT3 Vaba trijoodtüroniin seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/l Architect 5 JAH 330 14928-6 Triiodothyronine.free SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Triiodothyronine Free [Moles/volume] in Serum or Plasma T3Free SerPl-sCnc 1 Both 107 IM 12 Türoksiin seerumis ams3057294 JAH JAH EI S,P-T4 T4 Türoksiin seerumis/plasmas QN nmol/L mikrg/dl Architect 7 JAH 329 14921-1 Thyroxine SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Thyroxine [Moles/volume] in Serum or Plasma T4 SerPl-sCnc 1 Both 106 IM 12 Vaba türoksiin plasmas P-fT4 JAH JAH EI S,P-fT4 fT4 Vaba türoksiin seerumis/plasmas QN pmol/L ng/dl Architect 8 JAH 328 14920-3 Thyroxine.free SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Thyroxine free [Moles/volume] in Serum or Plasma T4 Free SerPl-sCnc 1 Both 113 IM 12 Parathormoon ams3065432 JAH JAH EI S,P-PTH PTH Parathormoon seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/l Architect 10 JAH 337 14866-8 Parathyrin.intact SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Parathyrin.intact [Moles/volume] in Serum or Plasma PTH-Intact SerPl-sCnc 1 Both 115 IM 12 AKTH ams3065433 JAH JAH EI P-ACTH ACTH Adrenokortikotroopne hormoon plasmas QN pmol/L pmol/L Cobas e411 12 JAH 342 14674-6 Corticotropin SCnc Pt Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Corticotropin [Moles/volume] in Plasma ACTH Plas-sCnc 1 Both 116 IM 12 Kortisool ams3057167 JAH JAH EI S,P-Cort Kortisool Kortisool seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/l Architect 21 JAH 344 14675-3 Cortisol SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Cortisol [Moles/volume] in Serum or Plasma Cortis SerPl-sCnc 1 Both 117 IM 12 Kortisool 24 tunni uriinis ams3063759 JAH JAH JAH dU-Cort Kortisool ööpäevases uriinis Kortisool ööpäevases uriinis QN nmol/d nmol/l/24h 36 JAH 347 25884-8 Cortisol.free SRat 24H Urine Qn RIA CHEM Cortisol Free [Moles/time] in 24 hour Urine by Radioimmunoassay (RIA) Cortis F 24H Ur RIA-sRate 1 Both 122 IM 12 17-hüdroksüprogesteroon seerumis ams3063944 JAH JAH JAH S,P-17-OHP 17-OHP 17-alfahüdroksüprogesteroon seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/l 45 JAH 368 14569-8 17-Hydroxyprogesterone SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM 17-Hydroxyprogesterone [Moles/volume] in Serum or Plasma 17OHP SerPl-sCnc 1 Both 129 IM 12 Insuliin ams3065438 JAH JAH EI S,P-Ins Insuliin Insuliin seerumis/plasmas QN mU/L mU/l Architect 57 JAH 386 20448-7 Insulin ACnc Pt Ser/Plas Qn uU/mL mcU/mL 0,01% CHEM Insulin [Units/volume] in Serum or Plasma Insulin SerPl-aCnc 1 Both 127 IM 12 Koorioni gonadotropiin seerumis ams3063697 JAH JAH JAH S,P-hCG (intact + fb) hCG (intaktne + fb) Koorioni gonadotropiin (intaktne + vaba beetaalaühik) seerumis/plasmas QN U/L mIU/ml 64 JAH 377 45194-8 Choriogonadotropin.intact+Beta subunit ACnc Pt Ser/Plas Qn m[IU]/mL mIU/mL CHEM Choriogonadotropin.intact+Beta subunit [Units/volume] in Serum or Plasma HGC Intact+B SerPl-aCnc 1 Both 128 IM 12 Koorioni gonadotropiin (intaknte + vaba beeta alaühik) plasmas P-hCG (intact+fb) JAH JAH EI S,P-hCG (intact + fb) hCG (intaktne + fb) Koorioni gonadotropiin (intaktne + vaba beetaalaühik) seerumis/plasmas QN U/L mlU/ml Architect 64 JAH 377 45194-8 Choriogonadotropin.intact+Beta subunit ACnc Pt Ser/Plas Qn m[IU]/mL mIU/mL CHEM Choriogonadotropin.intact+Beta subunit [Units/volume] in Serum or Plasma HGC Intact+B SerPl-aCnc 1 Both 126 IM 12 Androsteedioon seerumis ams3066499 JAH JAH JAH S-Androst Androsteendioon Androsteendioon seerumis QN nmol/L nmol/l 66 JAH 376 14603-5 Androstenedione SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Androstenedione [Moles/volume] in Serum or Plasma Androst SerPl-sCnc 1 Both 118 IM 12 Follitropiin ehk folliikuleid stimuleeriv hormoon ams3057128 JAH JAH EI S,P-FSH FSH Folliikuleid stimuleeriv hormoon seerumis/plasmas QN U/L mlU/ml Architect 70 JAH 361 15067-2 Follitropin ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0020% CHEM Follitropin [Units/volume] in Serum or Plasma FSH SerPl-aCnc 1 Both 119 IM 12 Lutropiin ehk luteiniseeriv hormoon ams3057169 JAH JAH EI S,P-LH LH Luteiniseeriv hormoon seerumis/plasmas QN U/L mlU/ml Architect 75 JAH 363 10501-5 Lutropin ACnc Pt Ser/Plas Qn mU/mL mU/mL 0,0060% CHEM Lutropin [Units/volume] in Serum or Plasma LH SerPl-aCnc 1 Both 120 IM 12 Prolaktiin seerumis ams3057188 JAH JAH EI S,P-Prol Prolaktiin Prolaktiin seerumis/plasmas QN mU/L ng/ml Architect 80 JAH 365 15081-3 Prolactin ACnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Prolactin [Units/volume] in Serum or Plasma Prolactin SerPl-aCnc 1 Both 121 IM 12 Progesteroon seerumis ams3057179 JAH JAH EI S,P-Prog Progesteroon Progesteroon seerumis/plasmas QN nmol/L ng/ml Architect 86 JAH 367 14890-8 Progesterone SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Progesterone [Moles/volume] in Serum or Plasma Progest SerPl-sCnc 1 Both 124 IM 12 Testosteroon ams3057277 JAH JAH EI S,P-Testo Testosteroon Testosteroon seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/l Architect 88 JAH 372 14913-8 Testosterone SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Testosterone [Moles/volume] in Serum or Plasma Testost SerPl-sCnc 1 Both 123 IM 12 Östradiool seerumis ams3057299 JAH JAH EI S,P-E2 Östradiool Östradiool seerumis/plasmas QN pmol/L pg/ml Architect 95 JAH 370 14715-7 Estradiol SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Estradiol [Moles/volume] in Serum or Plasma Estradiol SerPl-sCnc 1 Both 373 IM 12 anti Müller hormoon ams3066627 JAH JAH JAH S,P-AMH Anti-Mülleri hormoon Anti-Mülleri hormoon seerumis/plasmas QN ug/L mikg/l 96 JAH 1968 38476-8 Mullerian inhibiting substance MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL 1606 CHEM Mullerian inhibiting substance [Mass/volume] in Serum or Plasma MIS SerPl-mCnc 1 Both 21,9674 114 IM 12 Vitamiin D, 25-hüdroksü plasmas P-VitD(25-OH) JAH JAH EI S,P-Vit D (25-OH) Vitamiin D (25-OH) Vitamiin D (25-OH) seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/l Architect 138 JAH 338 60493-4 Calcidiol+Calciferol SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Calcidiol+Calciferol [Moles/volume] in Serum or Plasma Calcidiol+Calciferol SerPl-sCnc 1 Both 11,4838 142 TU 13 Alfa-fetoproteiin seerumis ams3063730 JAH JAH EI S,P-AFP AFP Alfafetoproteiin seerumis/plasmas QN kU/L IU/ml Architect 1 JAH 409 53961-9 Alpha-1-Fetoprotein.tumor marker ACnc Pt Ser/Plas Qn [IU]/mL U/mL CHEM Alpha-1-fetoprotein.tumor marker [Units/volume] in Serum or Plasma AFP-TM SerPl-aCnc 1 Both 9,8509 135 TU 13 Kartsinoembrüonaalne antigeen ams3057144 JAH JAH EI S,P-CEA CEA Kartsinoembrüonaalne antigeen seerumis/plasmas QN ug/L ug/l Architect 2 JAH 404 2039-6 Carcinoembryonic Ag MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0118% CHEM Carcinoembryonic Ag [Mass/volume] in Serum or Plasma CEA SerPl-mCnc 1 Both 131 TU 13 Prostataspetsiifiline antigeen ams3057190 JAH JAH EI S,P-PSA PSA Prostataspetsiifiline antigeen seerumis/plasmas QN ug/L ng/ml Architect 3 JAH 401 2857-1 Prostate specific Ag MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0598% CHEM Prostate specific Ag [Mass/volume] in Serum or Plasma PSA SerPl-mCnc 1 Both 133 TU 13 Vaba prostataspetsiifiline antigeen ams3059016 JAH JAH EI S,P-fPSA fPSA Vaba prostataspetsiifiline antigeen seerumis/plasmas QN ug/L ng/ml Architect 4 JAH 402 10886-0 Prostate specific Ag.free MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0025% CHEM Prostate Specific Ag Free [Mass/volume] in Serum or Plasma PSA Free SerPl-mCnc 1 Both 134 TU 13 Vaba PSA % üls PSA-st ams3066651 JAH JAH EI S,P-fPSA% fPSA% Vaba prostataspetsiifilise antigeeni % seerumis/plasmas QN % % 5 JAH 403 12841-3 Prostate specific Ag.free/Prostate specific Ag.total MFr Pt Ser/Plas Qn % % 0,0035% CHEM Prostate Specific Ag Free/Prostate specific Ag.total in Serum or Plasma PSA Free MFr SerPl 1 Observation 139 TU 13 HE4 ams3065453 JAH JAH EI S,P-HE4 HE4 Kasvajaantigeen HE4 seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/l Architect 7 JAH 406 55180-4 Human epididymis protein 4 SCnc Pt Ser Qn pM CHEM Human epididymis protein 4 [Moles/volume] in Serum HE4 Ser-sCnc 1 Both 136 TU 13 Kasvaja-antigeen CA-125 ams3057148 JAH JAH EI S,P-CA 125 CA 125 Kasvajaantigeen CA 125 seerumis/plasmas QN kU/L U/ml Architect 8 JAH 405 10334-1 Cancer Ag 125 ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0073% CHEM Cancer Ag 125 [Units/volume] in Serum or Plasma Cancer Ag125 SerPl-aCnc 1 Both 137 TU 13 Kasvaja-antigeen CA-125 astsiidivedelikus ams3066602 JAH JAH EI S,P-CA 125 CA 125 Kasvajaantigeen CA 125 seerumis/plasmas QN kU/L U/ml Architect 8 JAH 405 10334-1 Cancer Ag 125 ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0073% CHEM Cancer Ag 125 [Units/volume] in Serum or Plasma Cancer Ag125 SerPl-aCnc 1 Both 140 TU 13 Kasvaja-antigeen CA-15-3 ams3057149 JAH JAH EI S,P-CA 15-3 CA 15-3 Kasvajaantigeen CA 15-3 seerumis/plasmas QN kU/L U/ml Architect 12 JAH 407 6875-9 Cancer Ag 15-3 ACnc Pt Ser/Plas Qn U/mL CHEM Cancer Ag 15-3 [Units/volume] in Serum or Plasma Cancer Ag15-3 SerPl-aCnc 1 Both 141 TU 13 Kasvaja antigeen CA-19-9 ams3059186 JAH JAH EI S,P-CA 19-9 CA 19-9 Kasvajaantigeen CA 19-9 seerumis/plasmas QN kU/L U/ml Architect 13 JAH 408 24108-3 Cancer Ag 19-9 ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0052% CHEM Cancer Ag 19-9 [Units/volume] in Serum or Plasma Cancer Ag19-9 SerPl-aCnc 1 Both 112 TU 13 Kaltsitoniin ams3065434 JAH JAH EI S,P-CT Kaltsitoniin Kaltsitoniin seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/l CobasE411 17 JAH 336 15035-9 Calcitonin SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Calcitonin [Moles/volume] in Serum or Plasma Calcit SerPl-sCnc 1 Both 360 TU 13 Kromograniin A plasmas ams3064274 JAH JAH JAH S,P-CgA Kromograniin A Kromograniin A seerumis/plasmas QN ug/L U/l 22 JAH 1901 25587-7 Chromogranin A SCnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Chromogranin A [Moles/volume] in Serum or Plasma CgA SerPl-sCnc 1 Both 23,6988 361 TU 13 Kromograniin A plasmas ams3066587 JAH JAH JAH S,P-CgA Kromograniin A Kromograniin A seerumis/plasmas QN ug/L mikg/L 22 JAH 1901 25587-7 Chromogranin A SCnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Chromogranin A [Moles/volume] in Serum or Plasma CgA SerPl-sCnc 1 Both 23,6988 98 ANE 14 Ferritiin plasmas P-Fer JAH JAH EI S,P-Fer Ferritiin Ferritiin seerumis/plasmas QN ug/L ng/ml Architect 1 JAH/Võrreld 318 2276-4 Ferritin MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0589% CHEM Ferritin [Mass/volume] in Serum or Plasma Ferritin SerPl-mCnc 1 Both 99 ANE 14 Raud plasmas P-Fe JAH JAH EI S,P-Fe Raud Raud seerumis/plasmas QN umol/L umol/l Architect 2 JAH/Võrreld 319 14798-3 Iron SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Iron [Moles/volume] in Serum or Plasma Iron SerPl-sCnc 1 Both 100 ANE 14 Transferiin seerumis ams3064059 JAH JAH JAH S,P-Transf Transferriin Transferriin seerumis/plasmas QN g/L g/l 4 JAH/Võrreld 320 3034-6 Transferrin MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0037% CHEM Transferrin [Mass/volume] in Serum or Plasma Transferrin SerPl-mCnc 1 Both 101 ANE 14 Transferriini lahustuvad retseptrorid ams3066544 JAH JAH JAH S,P-Transf-sR Transferriini lahustuvad retseptorid Transferriini lahustuvad retseptorid seerumis/plasmas QN mg/L mg/l 6 JAH 322 30248-9 Transferrin receptor.soluble MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/L mg/L CHEM Transferrin receptor.soluble [Mass/volume] in Serum or Plasma sTfR SerPl-mCnc 1 Both 102 ANE 14 Foolhape seerumis ams3064266 JAH JAH EI S,P-Fol Folaat Folaat seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/l Architect 8 JAH 323 14732-2 Folate SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Folate [Moles/volume] in Serum or Plasma Folate SerPl-sCnc 1 Both 104 ANE 14 Fosfaat seerumis ams3057397 JAH JAH EI S,P-Fol Folaat Folaat seerumis/plasmas QN nmol/L mmol/l 8 JAH 323 14732-2 Folate SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Folate [Moles/volume] in Serum or Plasma Folate SerPl-sCnc 1 Both 442 ANE 14 Folaat paastuplasmas fP-Fol JAH JAH EI S,P-Fol Folaat Folaat seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/L 8 JAH 323 14732-2 Folate SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Folate [Moles/volume] in Serum or Plasma Folate SerPl-sCnc 1 Both 443 ANE 14 Vitamiin B12 plasmas P-Vit B12 JAH JAH EI S,P-Vit B12 Vitamiin B12 Vitamiin B12 seerumis/plasmas QN pmol/L "pmol/L " 11 JAH 324 14685-2 Cobalamins SCnc Pt Ser Qn CHEM Cobalamin (Vitamin B12) [Moles/volume] in Serum Vit B12 Ser-sCnc 1 Both 35 LEU 16 Valkude fraktsioonid seerumis shk7631167 JAH JAH JAH S-Prot-Fr panel Valkude fraktsioonid Valkude fraktsioonid seerumis (paneel) Paneel 5 JAH 109 24351-9 Protein fractions panel - Pt Ser/Plas Qn PANEL.CHEM Protein electrophoresis panel in Serum or Plasma Prot Elph Pnl SerPl 1 Order 23,1239 77 IMS 17 Üldine immuunoglobuliin A seerumis ams3057456 JAH JAH EI S,P-IgA IgA Immuunglobuliin A seerumis/plasmas QN g/L g/l Architect 2 JAH/Võrreld 257 2458-8 IgA MCnc Pt Ser Qn mg/dL 0,0206% CHEM IgA [Mass/volume] in Serum IgA Ser-mCnc 1 Both 79 IMS 17 Üldine immuunoglobuliin M seerumis ams3057458 JAH JAH EI S,P-IgM IgM Immuunglobuliin M seerumis/plasmas QN g/L g/l Architect 3 JAH/Võrreld 259 2472-9 IgM MCnc Pt Ser Qn mg/dL 0,0150% CHEM IgM [Mass/volume] in Serum IgM Ser-mCnc 1 Both 78 IMS 17 Üldine immuunoglobuliin G seerumis ams3057455 JAH JAH EI S,P-IgG IgG Immuunglobuliin G seerumis/plasmas QN g/L g/l Architect 4 JAH/Võrreld 258 2465-3 IgG MCnc Pt Ser Qn mg/dL 0,0192% CHEM IgG [Mass/volume] in Serum IgG Ser-mCnc 1 Both 110 AU 18 Türeoidperoksüdaasi vastased antikehad ams3063609 JAH JAH EI S,P-TPO IgG TPO IgG Türeoidperoksüdaasi vastane IgG seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Architect 1 JAH 332 8099-4 Thyroperoxidase Ab ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0049% SERO Thyroperoxidase Ab [Units/volume] in Serum or Plasma Thyroperoxidase Ab SerPl-aCnc 1 Both 111 AU 18 Türeotropiini retseptorite vastased antikehad ams3065479 JAH JAH EI S,P-TR IgG Türeotropiini retseptori IgG Türeotropiini retseptori vastane IgG seerumis/plasmas QN U/L U/l CobasE411 2 JAH 333 57416-0 Thyrotropin receptor Ab ACnc Pt Ser Qn EIA m[IU]/mL mUI/mL SERO Thyrotropin receptor Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay TSH Recep Ab Ser EIA-aCnc 1 Both 157 AU 18 Tsüklilise tsitrulliinitud peptiidi antikehad ams3065383 JAH JAH EI S,P-CCP IgG QN CCP IgG QN Tsüklilise tsitrulleeritud peptiidi vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L U/ml Cobas E411 47 JAH 447 33935-8 Cyclic citrullinated peptide Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn U units 0,0067% SERO Cyclic citrullinated peptide IgG Ab [Units/volume] in Serum cCP IgG Ser-aCnc 1 Both 398 AU 18 ANCA paneel (cANCA, pANCA) shk7631688 JAH JAH JAH S,P-ANCA IgG panel IIF ANCA IgG paneel (IIF) Neutrofiilide tsütoplasma vastane IgG seerumis/plasmas (paneel, kaudne immunofluorestsents) Paneel 142 JAH 3174 L-3174 198 AL 19 IgE- üld ams3058817 JAH JAH EI S,P-IgE IgE Immuunglobuliin E seerumis/plasmas QN kU/L kU/l Architect 1 JAH 707 19113-0 IgE ACnc Pt Ser Qn 0,00% CHEM IgE [Units/volume] in Serum IgE Ser-aCnc 1 Both 200 AL 19 D pteronyssinus IgE ams3064094 JAH EI EI S,P-d1 IgE IB Dermatophagoides pteronyssinus IgE (immunoblot) Dermatophagoides pteronyssinus vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/ml 22 JAH 4760 15682-8 Dermatophagoides pteronyssinus Ab.IgE.RAST class PrThr Pt Ser Ord ALLERGY European house dust mite IgE Ab RAST class [Presence] in Serum D pteronyss IgE RAST Ql 1 Observation 13,6558 201 AL 19 Inhaleeritavate allergeenide IgE paneel (immunoblot) shk7630577 D pteronyssinus IgE ams3064121 JAH EI EI S,P-d1 IgE IB Dermatophagoides pteronyssinus IgE (immunoblot) Dermatophagoides pteronyssinus vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/ml 22 JAH 4760 15682-8 Dermatophagoides pteronyssinus Ab.IgE.RAST class PrThr Pt Ser Ord ALLERGY European house dust mite IgE Ab RAST class [Presence] in Serum D pteronyss IgE RAST Ql 1 Observation 13,6558 202 AL 19 D pteronyssinus IgE ams3064169 JAH EI EI S,P-d1 IgE IB Dermatophagoides pteronyssinus IgE (immunoblot) Dermatophagoides pteronyssinus vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/ml 22 JAH 4760 15682-8 Dermatophagoides pteronyssinus Ab.IgE.RAST class PrThr Pt Ser Ord ALLERGY European house dust mite IgE Ab RAST class [Presence] in Serum D pteronyss IgE RAST Ql 1 Observation 13,6558 203 AL 19 D farinae IgE ams3064095 JAH EI EI S,P-d2 IgE IB Dermatophagoides farinae IgE (immunoblot) Dermatophagoides farinae vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/ml 24 JAH 4761 15680-2 Dermatophagoides farinae Ab.IgE.RAST class PrThr Pt Ser Ord 3 ALLERGY American house dust mite IgE Ab RAST class [Presence] in Serum D farinae IgE RAST Ql 1 Observation 13,1366 204 AL 19 Inhaleeritavate allergeenide IgE paneel (immunoblot) shk7630577 D farinae IgE ams3064122 JAH EI EI S,P-d2 IgE IB Dermatophagoides farinae IgE (immunoblot) Dermatophagoides farinae vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/ml 24 JAH 4761 15680-2 Dermatophagoides farinae Ab.IgE.RAST class PrThr Pt Ser Ord 3 ALLERGY American house dust mite IgE Ab RAST class [Presence] in Serum D farinae IgE RAST Ql 1 Observation 13,1366 205 AL 19 D farinae IgE ams3064170 JAH EI EI S,P-d2 IgE IB Dermatophagoides farinae IgE (immunoblot) Dermatophagoides farinae vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/ml 24 JAH 4761 15680-2 Dermatophagoides farinae Ab.IgE.RAST class PrThr Pt Ser Ord 3 ALLERGY American house dust mite IgE Ab RAST class [Presence] in Serum D farinae IgE RAST Ql 1 Observation 13,1366 206 AL 19 Kassi epiteeli, kõõma IgE ams3064103 JAH EI EI S,P-e1 IgE IB Kassi epiteeli, kõõma IgE (immunoblot) Kassi epiteeli ja kõõma vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/ml 41 JAH 4773 15609-1 Cat dander Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Cat dander IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Cat Dander IgE RAST Ql 1 Observation 12,9663 207 AL 19 Inhaleeritavate allergeenide IgE paneel (immunoblot) shk7630577 Kassi epiteeli, kõõma IgE ams3064131 JAH EI EI S,P-e1 IgE IB Kassi epiteeli, kõõma IgE (immunoblot) Kassi epiteeli ja kõõma vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/ml 41 JAH 4773 15609-1 Cat dander Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Cat dander IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Cat Dander IgE RAST Ql 1 Observation 12,9663 208 AL 19 Kassi epiteeli, kõõma IgE ams3064173 JAH EI EI S,P-e1 IgE IB Kassi epiteeli, kõõma IgE (immunoblot) Kassi epiteeli ja kõõma vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/ml 41 JAH 4773 15609-1 Cat dander Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Cat dander IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Cat Dander IgE RAST Ql 1 Observation 12,9663 209 AL 19 Hobuse kõõma IgE ams3064104 JAH EI EI S,P-e3 IgE IB Hobuse kõõma IgE (immunoblot) Hobuse kõõma vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/ml 44 JAH 4774 15784-2 Horse dander Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Horse dander IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Horse Dander IgE RAST Ql 1 Observation 13,1366 210 AL 19 Inhaleeritavate allergeenide IgE paneel (immunoblot) shk7630577 Hobuse kõõma IgE ams3064132 JAH EI EI S,P-e3 IgE IB Hobuse kõõma IgE (immunoblot) Hobuse kõõma vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/ml 44 JAH 4774 15784-2 Horse dander Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Horse dander IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Horse Dander IgE RAST Ql 1 Observation 13,1366 211 AL 19 Koera kõõma IgE ams3064105 JAH EI EI S,P-e5 IgE IB Koera kõõma IgE (immunoblot) Koera kõõma vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/ml 47 JAH 4775 15685-1 Dog dander Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Dog dander IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Dog Dander IgE RAST Ql 1 Observation 14,8935 212 AL 19 Inhaleeritavate allergeenide IgE paneel (immunoblot) shk7630577 Koera kõõma IgE ams3064133 JAH EI EI S,P-e5 IgE IB Koera kõõma IgE (immunoblot) Koera kõõma vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/ml 47 JAH 4775 15685-1 Dog dander Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Dog dander IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Dog Dander IgE RAST Ql 1 Observation 14,8935 213 AL 19 Koera kõõma IgE ams3064174 JAH EI EI S,P-e5 IgE IB Koera kõõma IgE (immunoblot) Koera kõõma vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/ml 47 JAH 4775 15685-1 Dog dander Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Dog dander IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Dog Dander IgE RAST Ql 1 Observation 14,8935 214 AL 19 Inhaleeritavate allergeenide IgE paneel (immunoblot) shk7630577 Merisea epiteeli IgE ams3064134 JAH EI EI S,P-e6 IgE IB Merisea epiteeli IgE (immunoblot) Merisea epiteeli vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/ml 49 JAH 4792 15759-4 Guinea pig epithelium Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Guinea pig epithelium IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Guinea Pig Epith IgE RAST Ql 1 Observation 15,0639 215 AL 19 Inhaleeritavate allergeenide IgE paneel (immunoblot) shk7630577 Jänese epiteeli IgE ams3064136 JAH EI EI S,P-e82 IgE IB Küüliku epiteeli IgE (immunoblot) Küüliku epiteeli vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/ml 55 JAH 4793 15971-5 Rabbit epithelium Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Rabbit epithelium IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Rabbit Epith IgE RAST Ql 1 Observation 16,2905 216 AL 19 Inhaleeritavate allergeenide IgE paneel (immunoblot) shk7630577 Hamstri epiteeli IgE ams3064135 JAH EI EI S,P-e84 IgE IB Hamstri epiteeli IgE (immunoblot) Hamstri epiteeli vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/ml 58 JAH 4794 15765-1 Hamster epithelium Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 1 ALLERGY Hamster epithelium IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Hmtr Epith IgE RAST Ql 1 Observation 16,9038 390 AL 19 Veise seerumi albumiini IgE ams3064182 JAH EI EI S,P-e204 IgE IB Veise Bos d 6 (seerumi albumiin) IgE (immunoblot) Veise komponendi Bos d 6 (seerumi albumiin) vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/ml 71 JAH 4787 15590-3 Bovine serum albumin Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord ALLERGY Bovine serum albumin (BSA) IgE Ab RAST class [Presence] in Serum BSA IgE RAST Ql 1 Observation 17,8185 217 AL 19 Munavalge IgE ams3064107 JAH EI EI S,P-f1 IgE IB Munavalge IgE (immunoblot) Munavalgevastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/ml 104 JAH 4777 15689-3 Egg white Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 4 ALLERGY Egg white IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Egg White IgE RAST Ql 1 Observation 14,2802 218 AL 19 Munavalge IgE ams3064147 JAH EI EI S,P-f1 IgE IB Munavalge IgE (immunoblot) Munavalgevastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/ml 104 JAH 4777 15689-3 Egg white Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 4 ALLERGY Egg white IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Egg White IgE RAST Ql 1 Observation 14,2802 219 AL 19 Munavalge IgE ams3064180 JAH EI EI S,P-f1 IgE IB Munavalge IgE (immunoblot) Munavalgevastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/ml 104 JAH 4777 15689-3 Egg white Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 4 ALLERGY Egg white IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Egg White IgE RAST Ql 1 Observation 14,2802 220 AL 19 Lehmapiima IgE ams3064108 JAH EI EI S,P-f2 IgE IB Lehmapiima IgE (immunoblot) Lehmapiimavastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/ml 106 JAH 4778 25383-1 Cow milk Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Cow milk IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Cow Milk IgE RAST Ql 1 Observation 14,1684 221 AL 19 Lehmapiima IgE ams3064146 JAH EI EI S,P-f2 IgE IB Lehmapiima IgE (immunoblot) Lehmapiimavastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/ml 106 JAH 4778 25383-1 Cow milk Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Cow milk IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Cow Milk IgE RAST Ql 1 Observation 14,1684 222 AL 19 Lehmapiima IgE ams3064176 JAH EI EI S,P-f2 IgE IB Lehmapiima IgE (immunoblot) Lehmapiimavastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/ml 106 JAH 4778 25383-1 Cow milk Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Cow milk IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Cow Milk IgE RAST Ql 1 Observation 14,1684 223 AL 19 Tursa IgE ams3064154 JAH EI EI S,P-f3 IgE IB Tursa IgE (immunoblot) Tursavastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/ml 108 JAH 4803 15650-5 Gadus morhua Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Codfish IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Codfish IgE RAST Ql 1 Observation 14,4621 224 AL 19 Nisu IgE ams3064112 JAH EI EI S,P-f4 IgE IB Nisu IgE (immunoblot) Nisuvastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/ml 111 JAH 4789 16085-3 Triticum aestivum Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Wheat IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Wheat IgE RAST Ql 1 Observation 13,5014 225 AL 19 Nisu IgE ams3064158 JAH EI EI S,P-f4 IgE IB Nisu IgE (immunoblot) Nisuvastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/ml 111 JAH 4789 16085-3 Triticum aestivum Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Wheat IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Wheat IgE RAST Ql 1 Observation 13,5014 226 AL 19 Nisu IgE ams3064186 JAH EI EI S,P-f4 IgE IB Nisu IgE (immunoblot) Nisuvastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/ml 111 JAH 4789 16085-3 Triticum aestivum Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Wheat IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Wheat IgE RAST Ql 1 Observation 13,5014 228 AL 19 Rukki IgE ams3064159 JAH EI EI S,P-f5 IgE IB Rukki IgE (immunoblot) Rukkivastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/ml 113 JAH 4791 15998-8 Secale cereale Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Rye IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Rye IgE RAST Ql 1 Observation 13,7814 229 AL 19 Seesamiseemnete IgE ams3064160 JAH EI EI S,P-f10 IgE IB Seesamiseemne IgE (immunoblot) Seesamiseemne vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/ml 119 JAH 4805 16014-3 Sesamum indicum Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Sesame Seed IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Sesame Seed IgE RAST Ql 1 Observation 14,2802 233 AL 19 Soja IgE ams3064113 JAH EI EI S,P-f14 IgE IB Soja IgE (immunoblot) Sojavastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/ml 124 JAH 4782 15568-9 Glycine max Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Soybean IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Soybean IgE RAST Ql 1 Observation 14,1684 234 AL 19 Soja IgE ams3064161 JAH EI EI S,P-f14 IgE IB Soja IgE (immunoblot) Sojavastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/ml 124 JAH 4782 15568-9 Glycine max Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Soybean IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Soybean IgE RAST Ql 1 Observation 14,1684 235 AL 19 Soja IgE ams3064183 JAH EI EI S,P-f14 IgE IB Soja IgE (immunoblot) Sojavastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/ml 124 JAH 4782 15568-9 Glycine max Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Soybean IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Soybean IgE RAST Ql 1 Observation 14,1684 362 AL 19 Sarapuupähkli IgE ams3064110 JAH EI EI S,P-f17 IgE IB Sarapuupähkli IgE (immunoblot) Sarapuupähklivastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/ml 127 JAH 4780 15766-9 Corylus avellana Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Hazelnut IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Hazelnut IgE RAST Ql 1 Observation 13,2287 363 AL 19 Sarapuupähkli IgE ams3064142 JAH EI EI S,P-f17 IgE IB Sarapuupähkli IgE (immunoblot) Sarapuupähklivastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/ml 127 JAH 4780 15766-9 Corylus avellana Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Hazelnut IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Hazelnut IgE RAST Ql 1 Observation 13,2287 364 AL 19 Sarapuupähkli IgE ams3064187 JAH EI EI S,P-f17 IgE IB Sarapuupähkli IgE (immunoblot) Sarapuupähklivastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/ml 127 JAH 4780 15766-9 Corylus avellana Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Hazelnut IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Hazelnut IgE RAST Ql 1 Observation 13,2287 365 AL 19 Mandli IgE ams3064145 JAH EI EI S,P-f20 IgE IB Mandli IgE (immunoblot) Mandlivastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/ml 130 JAH 4799 15527-5 Prunus dulcis Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Almond IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Almond IgE RAST Ql 1 Observation 15,1555 366 AL 19 Kreveti IgE ams3064155 JAH EI EI S,P-f24 IgE Kreveti IgE Krevetivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L IU/ml 133 JAH 1912 6246-3 Pandalus borealis Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Shrimp IgE Ab [Units/volume] in Serum Shrimp IgE Qn 1 Both 236 AL 19 Tomati IgE ams3064153 JAH EI EI S,P-f25 IgE IB Tomati IgE (immunoblot) Tomativastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/ml 135 JAH 4801 16057-2 Lycopersicon lycopersicum Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Tomato IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Tomato IgE RAST Ql 1 Observation 15,1555 237 AL 19 Porgandi IgE ams3064111 JAH EI EI S,P-f31 IgE IB Porgandi IgE (immunoblot) Porgandivastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/ml 139 JAH 4781 15605-9 Daucus carota Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Carrot IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Carrot IgE RAST Ql 1 Observation 15,0639 238 AL 19 Porgandi IgE ams3064152 JAH EI EI S,P-f31 IgE IB Porgandi IgE (immunoblot) Porgandivastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/ml 139 JAH 4781 15605-9 Daucus carota Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Carrot IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Carrot IgE RAST Ql 1 Observation 15,0639 239 AL 19 Porgandi IgE ams3064184 JAH EI EI S,P-f31 IgE IB Porgandi IgE (immunoblot) Porgandivastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/ml 139 JAH 4781 15605-9 Daucus carota Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Carrot IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Carrot IgE RAST Ql 1 Observation 15,0639 351 AL 19 Apelsini IgE ams3064156 JAH EI EI S,P-f33 IgE IB Apelsini IgE (immunoblot) Apelsinivastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/ml 141 JAH 4802 15894-9 Citrus sinensis Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Orange IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Orange IgE RAST Ql 1 Observation 15,0639 240 AL 19 Kartuli IgE ams3064150 JAH EI EI S,P-f35 IgE IB Kartuli IgE (immunoblot) Kartulivastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/ml 143 JAH 4788 15957-4 Solanum tuberosum Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Potato IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Potato IgE RAST Ql 1 Observation 15,0639 241 AL 19 Kartuli IgE ams3064185 JAH EI EI S,P-f35 IgE IB Kartuli IgE (immunoblot) Kartulivastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/ml 143 JAH 4788 15957-4 Solanum tuberosum Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Potato IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Potato IgE RAST Ql 1 Observation 15,0639 242 AL 19 Õuna IgE ams3064157 JAH EI EI S,P-f49 IgE IB Õuna IgE (immunoblot) Õunavastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/ml 154 JAH 4804 15539-0 Malus sylvestris Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Apple IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Apple IgE RAST Ql 1 Observation 15,1555 243 AL 19 Munakollase IgE ams3064148 JAH EI EI S,P-f75 IgE IB Munakollase IgE (immunoblot) Munakollasevastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/ml 162 JAH 4786 15691-9 Egg yolk Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Egg yolk IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Egg Yolk IgE RAST Ql 1 Observation 15,9711 244 AL 19 Munakollase IgE ams3064181 JAH EI EI S,P-f75 IgE IB Munakollase IgE (immunoblot) Munakollasevastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/ml 162 JAH 4786 15691-9 Egg yolk Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Egg yolk IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Egg Yolk IgE RAST Ql 1 Observation 15,9711 388 AL 19 Alfalaktalbumiini IgE ams3064177 JAH EI EI S,P-f76 IgE IB Lehmapiima Bos d 4 (alfalaktalbumiin) IgE (immunoblot) Lehmapiima komponendi Bos d 4 (alfalaktalbumiin) vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/ml 164 JAH 4783 15529-1 Lactalbumin alpha Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 1 ALLERGY Lactalbumin alpha IgE Ab RAST class [Presence] in Serum A-Lactalb IgE RAST Ql 1 Observation 15,6989 389 AL 19 Beetalaktoglobuliini IgE ams3064178 JAH EI EI S,P-f77 IgE IB Lehmapiima Bos d 5 (beetalaktoglobuliin) IgE (immunoblot) Lehmapiima komponendi Bos d 5 (beetalaktoglobuliin) vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/ml 166 JAH 4784 15577-0 Beta lactoglobulin Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 1 ALLERGY Beta lactoglobulin IgE Ab RAST class [Presence] in Serum B-Lactoglob IgE RAST Ql 1 Observation 16,2905 367 AL 19 Kaseiini IgE ams3064149 JAH EI EI S,P-f78 IgE IB Lehmapiima Bos d 8 (kaseiin) IgE (immunoblot) Lehmapiima komponendi Bos d 8 (kaseiin) vastane (immunoblot) Tekst IU/ml 168 JAH 4785 15606-7 Casein Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Casein IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Casein IgE RAST Ql 1 Observation 15,6989 368 AL 19 Kaseiini IgE ams3064179 JAH EI EI S,P-f78 IgE IB Lehmapiima Bos d 8 (kaseiin) IgE (immunoblot) Lehmapiima komponendi Bos d 8 (kaseiin) vastane (immunoblot) Tekst IU/ml 168 JAH 4785 15606-7 Casein Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Casein IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Casein IgE RAST Ql 1 Observation 15,6989 245 AL 19 Selleri IgE ams3064151 JAH EI EI S,P-f85 IgE IB Selleri IgE (immunoblot) Sellerivastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/ml 176 JAH 4800 15618-2 Apium graveolens Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Celery IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Celery IgE RAST Ql 1 Observation 15,4618 410 AL 19 Kreeka pähkli IgE ams3064144 JAH EI EI S,P-f256 IgE IB Kreeka pähkli IgE (immunoblot) Kreeka pähkli vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/ml 226 JAH 4798 16074-7 Juglans spp Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Walnut IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Walnut IgE RAST Ql 1 Observation 15,83 230 AL 19 Maapähkli IgE ams3064109 JAH EI EI S,P-f13 IgE IB Maapähkli IgE (immunoblot) Maapähklivastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/ml 281 JAH 4779 15917-8 Arachis hypogaea Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Peanut IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Peanut IgE RAST Ql 1 Observation 13,9643 231 AL 19 Maapähkli IgE ams3064143 JAH EI EI S,P-f13 IgE IB Maapähkli IgE (immunoblot) Maapähklivastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/ml 281 JAH 4779 15917-8 Arachis hypogaea Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Peanut IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Peanut IgE RAST Ql 1 Observation 13,9643 232 AL 19 Maapähkli IgE ams3064188 JAH EI EI S,P-f13 IgE IB Maapähkli IgE (immunoblot) Maapähklivastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/ml 281 JAH 4779 15917-8 Arachis hypogaea Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Peanut IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Peanut IgE RAST Ql 1 Observation 13,9643 393 AL 19 Segu heintaimedest: rukki, timuti, hariliku aruheina, raikaeriku, lõhnava maarjaheina, ohtetu luste, hariliku orasheina, hariliku keraheina, karjamaa raiheina, aas-rebasesaba, vill-mesiheina, hariliku sõrmrohu IgE ams3064099 JAH EI EI S,P-gx7 IgE IB Segu gx7: hariliku sõrmrohu, aruheina, rukki, raiheina, timuti IgE (immunoblot) Heintaimede õietolmu (segu: harilik sõrmrohi, aruhein, rukis, raihein, timut) vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/ml 309 JAH 2483 82612-3 (Cynodon dactylon+Festuca elatior+Lolium perenne+Phleum pratense+Secale cereale pollen) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk [IU]/mL IU/mL ALLERGY Grass Allergen Mix 7 (Bermuda grass+Meadow fescue+Rye grass+Timothy grass+Cultivated rye) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Grass Allergen Mix 7 IgE Qn 1 Both 10,7694 394 AL 19 Inhaleeritavate allergeenide IgE paneel (immunoblot) shk7630577 Segu heintaimedest: rukki, timuti, hariliku aruheina, raikaeriku, lõhnava maarjaheina, ohtetu luste, hariliku orasheina, hariliku keraheina, karjamaa raiheina, aas-rebasesaba, vill-mesiheina, hariliku sõrmrohu IgE ams3064127 JAH EI EI S,P-gx7 IgE IB Segu gx7: hariliku sõrmrohu, aruheina, rukki, raiheina, timuti IgE (immunoblot) Heintaimede õietolmu (segu: harilik sõrmrohi, aruhein, rukis, raihein, timut) vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/ml 309 JAH 2483 82612-3 (Cynodon dactylon+Festuca elatior+Lolium perenne+Phleum pratense+Secale cereale pollen) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk [IU]/mL IU/mL ALLERGY Grass Allergen Mix 7 (Bermuda grass+Meadow fescue+Rye grass+Timothy grass+Cultivated rye) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Grass Allergen Mix 7 IgE Qn 1 Both 10,7694 395 AL 19 Segu heintaimedest: rukki, timuti, hariliku aruheina, raikaeriku, lõhnava maarjaheina, ohtetu luste, hariliku orasheina, hariliku keraheina, karjamaa raiheina, aas-rebasesaba, vill-mesiheina, hariliku sõrmrohu IgE ams3064172 JAH EI EI S,P-gx7 IgE IB Segu gx7: hariliku sõrmrohu, aruheina, rukki, raiheina, timuti IgE (immunoblot) Heintaimede õietolmu (segu: harilik sõrmrohi, aruhein, rukis, raihein, timut) vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/ml 309 JAH 2483 82612-3 (Cynodon dactylon+Festuca elatior+Lolium perenne+Phleum pratense+Secale cereale pollen) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk [IU]/mL IU/mL ALLERGY Grass Allergen Mix 7 (Bermuda grass+Meadow fescue+Rye grass+Timothy grass+Cultivated rye) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Grass Allergen Mix 7 IgE Qn 1 Both 10,7694 227 AL 19 Inhaleeritavate allergeenide IgE paneel (immunoblot) shk7630577 Rukki IgE ams3064128 JAH EI EI S,P-g12 IgE IB Rukki õietolmu IgE (immunoblot) Rukki õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/ml 329 JAH 4766 15997-0 Secale cereale pollen Ab.IgE.RAST class PrThr Pt Ser Ord 2 ALLERGY Cultivated Rye IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Cultivated Rye IgE RAST Ql 1 Observation 16,4735 369 AL 19 Rukki õietolmu IgE ams3064100 JAH EI EI S,P-g12 IgE IB Rukki õietolmu IgE (immunoblot) Rukki õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/ml 329 JAH 4766 15997-0 Secale cereale pollen Ab.IgE.RAST class PrThr Pt Ser Ord 2 ALLERGY Cultivated Rye IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Cultivated Rye IgE RAST Ql 1 Observation 16,4735 199 AL 19 Inh IgE paneel: AlaTOP shk7630577 JAH JAH EI S,P-Inh IgE panel IB Inhaleeritavate allergeenide IgE paneel (immunoblot) Inhaleeritavate allergeenide (Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, lepp, arukask, sarapuu, tamm, heintaimede segu, rukis, puju, teeleht, kass, hobune, koer, merisiga, hamster, jänes, Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata) vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Paneel 336 JAH 4064 L-4064 402 AL 19 Inhaleeritavate allergeenide IgE paneel (immunoblot) shk7630577 P notatum IgE ams3064137 JAH EI EI S,P-m1 IgE IB Penicillium notatum IgE (immunoblot) Penicillium notatum vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/ml 389 JAH 4795 15924-4 Penicillium notatum Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Penicillium notatum IgE Ab RAST class [Presence] in Serum P notatum IgE RAST Ql 1 Observation 13,5014 246 AL 19 Inhaleeritavate allergeenide IgE paneel (immunoblot) shk7630577 C herbarum IgE ams3064139 JAH EI EI S,P-m2 IgE IB Cladosporium herbarum IgE (immunoblot) Cladosporium herbarum vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/ml 391 JAH 4796 15642-2 Cladosporium herbarum Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Cladosporium herbarum IgE Ab RAST class [Presence] in Serum C herbarum IgE RAST Ql 1 Observation 13,1974 247 AL 19 Inhaleeritavate allergeenide IgE paneel (immunoblot) shk7630577 A fumigatus IgE ams3064138 JAH EI EI S,P-m3 IgE IB Aspergillus fumigatus IgE (immunoblot) Aspergillus fumigatus vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/ml 393 JAH 4797 15549-9 Aspergillus fumigatus Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Aspergillus fumigatus IgE Ab RAST class [Presence] in Serum A fumigatus IgE RAST Ql 1 Observation 11,47 370 AL 19 A alternata IgE ams3064106 JAH EI EI S,P-m6 IgE IB Alternaria alternata IgE (immunoblot) Alternaria alternata vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/ml 398 JAH 4776 15530-9 Alternaria alternata Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Alternaria alternata IgE Ab RAST class [Presence] in Serum A alternata IgE RAST Ql 1 Observation 13,7814 371 AL 19 Inhaleeritavate allergeenide IgE paneel (immunoblot) shk7630577 A alternata IgE ams3064140 JAH EI EI S,P-m6 IgE IB Alternaria alternata IgE (immunoblot) Alternaria alternata vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/ml 398 JAH 4776 15530-9 Alternaria alternata Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Alternaria alternata IgE Ab RAST class [Presence] in Serum A alternata IgE RAST Ql 1 Observation 13,7814 372 AL 19 A alternata IgE ams3064175 JAH EI EI S,P-m6 IgE IB Alternaria alternata IgE (immunoblot) Alternaria alternata vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/ml 398 JAH 4776 15530-9 Alternaria alternata Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Alternaria alternata IgE Ab RAST class [Presence] in Serum A alternata IgE RAST Ql 1 Observation 13,7814 248 AL 19 Lepa õietolmu IgE ams3064096 JAH EI EI S,P-t2 IgE IB Lepa õietolmu IgE (immunoblot) Sanglepa õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/ml 439 JAH 4762 21060-9 Alnus incana Ab.IgE.RAST class PrThr Pt Ser Ord 2 ALLERGY Grey Alder IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Grey Alder IgE RAST Ql 1 Observation 14,6649 249 AL 19 Inhaleeritavate allergeenide IgE paneel (immunoblot) shk7630577 Lepa õietolmu IgE ams3064123 JAH EI EI S,P-t2 IgE IB Lepa õietolmu IgE (immunoblot) Sanglepa õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/ml 439 JAH 4762 21060-9 Alnus incana Ab.IgE.RAST class PrThr Pt Ser Ord 2 ALLERGY Grey Alder IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Grey Alder IgE RAST Ql 1 Observation 14,6649 250 AL 19 Kase õietolmu IgE ams3064097 JAH EI EI S,P-t3 IgE IB Kase õietolmu IgE (immonoblot) Arukase õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas (immonoblot) Tekst IU/ml 441 JAH 4742 15579-6 Betula verrucosa Ab.IgE.RAST class PrThr Pt Ser Ord ALLERGY Silver Birch IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Silver Birch IgE RAST Ql 1 Observation 7,0609 251 AL 19 Inhaleeritavate allergeenide IgE paneel (immunoblot) shk7630577 Kase õietolmu IgE ams3064124 JAH EI EI S,P-t3 IgE IB Kase õietolmu IgE (immonoblot) Arukase õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas (immonoblot) Tekst IU/ml 441 JAH 4742 15579-6 Betula verrucosa Ab.IgE.RAST class PrThr Pt Ser Ord ALLERGY Silver Birch IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Silver Birch IgE RAST Ql 1 Observation 7,0609 252 AL 19 Kase õietolmu IgE ams3064171 JAH EI EI S,P-t3 IgE IB Kase õietolmu IgE (immonoblot) Arukase õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas (immonoblot) Tekst IU/ml 441 JAH 4742 15579-6 Betula verrucosa Ab.IgE.RAST class PrThr Pt Ser Ord ALLERGY Silver Birch IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Silver Birch IgE RAST Ql 1 Observation 7,0609 253 AL 19 Sarapuu õietolmu IgE ams3064098 JAH EI EI S,P-t4 IgE IB Sarapuu õietolmu IgE (immunoblot) Sarapuu õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/ml 452 JAH 4765 15767-7 Corylus avellana pollen Ab.IgE.RAST class PrThr Pt Ser Ord 1 ALLERGY Hazelnut Pollen IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Hazelnut Poln IgE RAST Ql 1 Observation 11,0953 254 AL 19 Inhaleeritavate allergeenide IgE paneel (immunoblot) shk7630577 Sarapuu õietolmu IgE ams3064125 JAH EI EI S,P-t4 IgE IB Sarapuu õietolmu IgE (immunoblot) Sarapuu õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/ml 452 JAH 4765 15767-7 Corylus avellana pollen Ab.IgE.RAST class PrThr Pt Ser Ord 1 ALLERGY Hazelnut Pollen IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Hazelnut Poln IgE RAST Ql 1 Observation 11,0953 255 AL 19 Inhaleeritavate allergeenide IgE paneel (immunoblot) shk7630577 Tamme õietolmu IgE ams3064126 JAH EI EI S,P-t7 IgE IB Tamme õietolmu IgE (immunoblot) Tamme õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/ml 455 JAH 4790 15875-8 Quercus alba Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY White Oak IgE Ab RAST class [Presence] in Serum White Oak IgE RAST Ql 1 Observation 13,9643 256 AL 19 Puju õietolmu IgE ams3064101 JAH EI EI S,P-w6 IgE IB Puju õietolmu IgE (immunoblot) Puju õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/ml 469 JAH 4768 15863-4 Artemisia vulgaris Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Mugwort IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Mugwort IgE RAST Ql 1 Observation 13,5014 257 AL 19 Inhaleeritavate allergeenide IgE paneel (immunoblot) shk7630577 Puju õietolmu IgE ams3064129 JAH EI EI S,P-w6 IgE IB Puju õietolmu IgE (immunoblot) Puju õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/ml 469 JAH 4768 15863-4 Artemisia vulgaris Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Mugwort IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Mugwort IgE RAST Ql 1 Observation 13,5014 258 AL 19 Teelehe õietolmu IgE ams3064102 JAH EI EI S,P-w9 IgE IB Teelehe õietolmu IgE (immunoblot) Teelehe õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/ml 473 JAH 4772 15952-5 Plantago lanceolata Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY English plantain IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Engl plantain IgE RAST Ql 1 Observation 13,9167 259 AL 19 Inhaleeritavate allergeenide IgE paneel (immunoblot) shk7630577 Teelehe õietolmu IgE ams3064130 JAH EI EI S,P-w9 IgE IB Teelehe õietolmu IgE (immunoblot) Teelehe õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/ml 473 JAH 4772 15952-5 Plantago lanceolata Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY English plantain IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Engl plantain IgE RAST Ql 1 Observation 13,9167 164 VIR 20 VCA p18 ams3064239 JAH JAH EI S,P-EBV VCA IgM EBV VCA IgM Epstein-Barr viiruse kapsiidi antigeeni vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P S/CO Architect 127 JAH 546 24115-8 Epstein Barr virus capsid Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Epstein Barr virus capsid IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay EBV VCA IgM Ser Ql EIA 1 Both 166 VIR 20 EBV NA Ab shk5722830 VCA p18 (T1) ams3064268 JAH JAH EI S,P-EBV VCA IgG EBV VCA IgG Epstein-Barr viiruse kapsiidi antigeeni vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P S/CO Architect 129 JAH 547 24114-1 Epstein Barr virus capsid Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Epstein Barr virus capsid IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay EBV VCA IgG Ser Ql EIA 1 Both 412 VIR 20 EBV NA Ab shk5722830 EBNA-1 (T2) ams3065827 JAH JAH EI S,P-EBV NA1 IgG EBV NA1 IgG Epstein-Barr viiruse tuuma antigeen 1 vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P S/CO Architect 135 JAH 3273 84872-1 Epstein Barr virus nuclear 1 Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord IA.rapid SERO Epstein Barr virus nuclear 1 IgG Ab [Presence] in Serum by Rapid immunoassay EBV NA 1 IgG Ser Ql IA.rapid 1 Both 14,6555 374 VIR 20 EBV NA Ab shk5722830 EI 2019-10-22 EI EI S,P-EBV NA Ab EBV NA Ab Epstein-Barr viiruse tuuma antigeeni vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 136 JAH 1991 22296-8 Epstein Barr virus nuclear Ab ACnc Pt Ser Ord MICRO Epstein Barr virus nuclear Ab [Presence] in Serum EBV NA Ab Ser Ql 1 Both 451 VIR 20 Infektsioosse mononukleoosi puhused mittespetsiifilised antikehad seerumis/plasmas P, S-Inf mononucl Ab JAH JAH EI S,P-Inf mononucl Ab Infektsioosse mononukleoosi mittespetsiifilised antikehad Infektsioosse mononukleoosi puhused mittespetsiifilised antikehad seerumis/plasmas N/P 142 JAH 545 5213-4 Heterophile Ab ACnc Pt Ser Ord LA MICRO Heterophile Ab [Presence] in Serum by Latex agglutination Heteroph Ab Ser Ql LA 1 Both 12,5301 175 VIR 20 Hepatiit A viiruse IgM antikehad ams3063639 JAH JAH JAH S,P-HAV IgM HAV IgM A-hepatiidi viiruse vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 172 JAH 573 13950-1 Hepatitis A virus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA 0,01% MICRO Hepatitis A virus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HAV IgM Ser Ql EIA 1 Both 176 VIR 20 Hepatiit A viiruse IgG antikehad ams3063640 JAH JAH JAH S,P-HAV IgG HAV IgG A-hepatiidi viiruse vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 173 JAH 574 40724-7 Hepatitis A virus Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Hepatitis A virus IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HAV IgG Ser Ql EIA 1 Both 178 VIR 20 B hepatiidi viiruse pinnaantigeen ams3057098 JAH JAH EI S,P-HBsAg HBsAg B-hepatiidi viiruse pinnaantigeen seerumis/plasmas N/Pp/P Architect 179 JAH 579 5196-1 Hepatitis B virus surface Ag ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Hepatitis B virus surface Ag [Presence] in Serum by Immunoassay HBV surface Ag Ser Ql EIA 1 Both 177 VIR 20 Antikehad HBsAg vastu ams3063648 JAH JAH JAH S,P-HBs Ab QN HBs Ab QN B-hepatiidi viiruse pinnaantigeeni vastaste antikehade hulk seerumis/plasmas QN IU/L 183 JAH 581 5193-8 Hepatitis B virus surface Ab ACnc Pt Ser Qn EIA m[IU]/mL mIU/mL MICRO Hepatitis B virus surface Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay HBV surface Ab Ser EIA-aCnc 1 Both 179 VIR 20 Hepatiit B antikehad seerumis ams3063744 JAH JAH JAH S,P-HBs Ab QN HBs Ab QN B-hepatiidi viiruse pinnaantigeeni vastaste antikehade hulk seerumis/plasmas QN IU/L m[IU]/mL 183 JAH 581 5193-8 Hepatitis B virus surface Ab ACnc Pt Ser Qn EIA m[IU]/mL mIU/mL MICRO Hepatitis B virus surface Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay HBV surface Ab Ser EIA-aCnc 1 Both 180 VIR 20 Hepatiit B tuuma antigeeni IgM ams3063643 JAH JAH JAH S,P-HBc IgM HBc IgM B-hepatiidi viiruse tuuma antigeeni vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 184 JAH 582 24113-3 Hepatitis B virus core Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Hepatitis B virus core IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HBV core IgM Ser Ql EIA 1 Both 181 VIR 20 Hepatiit B tuuma antigeen ams3063642 JAH JAH JAH S,P-HBc Ab HBc Ab B-hepatiidi viiruse tuuma antigeeni vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 185 JAH 583 13952-7 Hepatitis B virus core Ab ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Hepatitis B virus core Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HBV core Ab Ser Ql EIA 1 Both 182 VIR 20 C hepatiidi vastased antikehad ams3063917 EI 2019-10-22 EI JAH S,P-HCV Ab HCV Ab C-hepatiidi viiruse vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 209 JAH 592 13955-0 Hepatitis C virus Ab ACnc Pt Ser Ord EIA 0,03% MICRO Hepatitis C virus Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HCV Ab Ser Ql EIA 1 Both 183 VIR 20 C hepatiidi viiruse vastased antikehad ams3057115 JAH JAH EI S,P-HCV Ab HCV Ab C-hepatiidi viiruse vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P Architect 209 JAH 592 13955-0 Hepatitis C virus Ab ACnc Pt Ser Ord EIA 0,03% MICRO Hepatitis C virus Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HCV Ab Ser Ql EIA 1 Both 184 VIR 20 Inimese immuunpuudulikkuse viirus, antigeen ja antikehad ams3063578 JAH JAH EI S,P-HIV1,2 Ag+Ab HIV1,2 Ag+Ab Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. ja 2. tüübi vastased antikehad, p24 antigeen seerumis/plasmas N/Pp/P Architect 235 JAH 603 56888-1 HIV 1+2 Ab+HIV1 p24 Ag ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO HIV 1+2 Ab+HIV1 p24 Ag [Presence] in Serum by Immunoassay HIV 1+2 Ab+HIV1 p24 Ag Ser Ql EIA 1 Both 423 VIR 20 A-, A(H1N1)-, B-gripi viiruse RNA paneel shk7631989 JAH EI EI XXX-Influenza A, B, A(H1N1) RNA panel A-, A(H1N1)-, B-gripi viiruse RNA paneel A-, A(H1N1)-, B-gripi viiruse RNA täpsustamata materjalis (paneel) Paneel " " Hibergene Swift Hibergene Diagnostics 282 EI/Paneel 3019 L-3019 449 VIR 20 SARS-CoV-2, A- ja B-gripi RNA kiir-PCR Nose-SARS-CoV-2 RNA, Nose-FLU-A RNA, Nose-FLU-B RNA JAH JAH EI XXX-Influenza A, B, SARS-CoV-2 RNA panel A-, B-gripi viiruse, SARS-CoV-2 RNA paneel A-, B-gripi viiruse, SARS koroonaviirus 2 RNA (paneel) Paneel " " 284 EI/Paneel 5947 L-5418 170 VIR 20 Gripiviiruse A/B kiirtest hingamisteede aspiraadist ams3066549 JAH JAH EI XXX-Influenza A virus Ag strip A-gripi viiruse Ag (ribaanalüüs) A-gripi viiruse antigeen täpsustamata materjalis (ribaanalüüs) N/P 305 JAH 560 31859-2 Influenza virus A Ag ACnc Pt XXX Ord 6 MICRO Influenza virus A Ag [Presence] in Unspecified specimen FLUAV Ag XXX Ql 1 Both 17,6895 167 VIR 20 A-gripi viiruse Ag ninakaapes shk7630633 A-gripp ams3064269 JAH JAH EI Nose-Influenza A virus Ag A-gripi viiruse Ag ninakaapes A-gripi viiruse antigeen ninakaapes N/P 306 JAH 557 44560-1 Influenza virus A Ag ACnc Pt Nose Ord IF MICRO Influenza virus A Ag [Presence] in Nose by Immunofluorescence FLUAV Ag Nose Ql IF 1 Both 168 VIR 20 A-gripi viiruse Ag ninakaapes shk7630633 JAH JAH EI Nose-Influenza A virus Ag A-gripi viiruse Ag ninakaapes A-gripi viiruse antigeen ninakaapes N/P 306 JAH 557 44560-1 Influenza virus A Ag ACnc Pt Nose Ord IF MICRO Influenza virus A Ag [Presence] in Nose by Immunofluorescence FLUAV Ag Nose Ql IF 1 Both 169 VIR 20 A-gripi viiruse Ag ninakaapes shk7630633 B-gripp ams3064270 JAH JAH EI Nose-Influenza B virus Ag B-gripi viiruse Ag ninakaapes B-gripi viiruse antigeen ninakaapes N/P 313 JAH 558 44573-4 Influenza virus B Ag ACnc Pt Nose Ord IF MICRO Influenza virus B Ag [Presence] in Nose by Immunofluorescence FLUBV Ag Nose Ql IF 1 Both 424 VIR 20 RSV RNA ams3067926 JAH EI EI XXX-RSV RNA RSV RNA RS-viiruse RNA N/P Hibergene Swift Hibergene Diagnostics 327 JAH 1645 40988-8 Respiratory syncytial virus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Respiratory syncytial virus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method RSV RNA XXX Ql PCR 1 Both 192 VIR 20 RSV Ag ninakaapes shk7630634 RSV Ag ninakaapes ams3064244 JAH EI EI Nose-RSV Ag RSV Ag ninakaapes RS-viiruse antigeen ninakaapes N/P 332 JAH 675 32040-8 Respiratory syncytial virus Ag ACnc Pt Nose Ord IF MICRO Respiratory syncytial virus Ag [Presence] in Nose by Immunofluorescence RSV Ag Nose Ql IF 1 Both 193 VIR 20 RSV Ag ninakaapes shk7630634 JAH JAH EI Nose-RSV Ag RSV Ag ninakaapes RS-viiruse antigeen ninakaapes N/P 332 JAH 675 32040-8 Respiratory syncytial virus Ag ACnc Pt Nose Ord IF MICRO Respiratory syncytial virus Ag [Presence] in Nose by Immunofluorescence RSV Ag Nose Ql IF 1 Both 448 VIR 20 "SARS-CoV-2 RNA kiir-PCR " Nose-COVID-19 RNA JAH JAH EI XXX-SARS-CoV-2 RNA SARS koroonaviirus 2 RNA SARS koroonaviirus 2 RNA N/P " " 333 JAH 5806 94309-2 SARS coronavirus 2 RNA PrThr Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO SARS-CoV-2 (COVID-19) RNA [Presence] in Unspecified specimen by NAA with probe detection SARS-CoV-2 RNA XXX Ql NAA+probe 1 Both 450 VIR 20 SARS koroonaviirus 2 antigeen täpsustamata materjalis (ribaanalüüs) XXX-SARS-CoV-2 Ag Strip JAH JAH EI XXX-SARS-CoV-2 Ag strip SARS koroonaviirus 2 Ag (ribaanalüüs) SARS koroonaviirus 2 antigeen täpsustamata materjalis (ribaanalüüs) N/P " " 339 JAH 5945 94558-4 SARS coronavirus 2 Ag PrThr Pt Respiratory Ord IA.rapid MICRO SARS-CoV-2 (COVID-19) Ag [Presence] in Respiratory specimen by Rapid immunoassay SARS-CoV-2 Ag Resp Ql IA.rapid 1 Both 186 VIR 20 Legionella pneumophila antigeeni määramine xx-L pneumophila Ag JAH JAH JAH U-L pneumophila Ag Legionella pneumophila Ag uriinis Legionella pneumophila antigeen uriinis N/P 357 JAH 616 31868-3 Legionella pneumophila 1 Ag ACnc Pt Urine Ord MICRO Legionella pneumophila 1 Ag [Presence] in Urine L pneumo1 Ag Ur Ql 1 Both 352 VIR 20 Streptococcus pneumoniae antigeeni määramine xx-S pneumoniae Ag JAH JAH EI U-S pneumoniae Ag Streptococcus pneumoniae Ag uriinis Streptococcus penumoniae antigeen uriinis N/P 381 JAH 1538 24027-5 Streptococcus pneumoniae Ag ACnc Pt Urine Ord MICRO Streptococcus pneumoniae Ag [Presence] in Urine S pneum Ag Ur Ql 1 Both 383 VIR 20 Bordetella parapertussisevastased antikehad ams3062837 JAH JAH JAH S,P-B parapertussis Ab Bordetella parapertussis Ab Bordetella parapertussis vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 393 JAH 2109 10348-1 Bordetella parapertussis Ab ACnc Pt Ser Ord MICRO Bordetella parapertussis Ab [Presence] in Serum B parapert Ab Ser Ql 1 Both 34,3851 188 VIR 20 Puukentsefaliidiviirusevastased IgM-antikehad liikvoris ams3063871 JAH JAH JAH CSF-TBEV IgM TBEV IgM liikvoris Puukentsefaliidi viiruse vastane IgM liikvoris N/Pp/P 401 JAH 668 69924-9 European tick borne encephalitis virus Ab.IgM Threshold Pt CSF Ord EIA MICRO European tick borne encephalitis virus IgM Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Immunoassay TBEV IgM CSF Ql EIA 1 Both 11,4729 189 VIR 20 Puukentsefaliidiviirusevastased IgG-antikehad liikvoris ams3063774 JAH JAH JAH CSF-TBEV IgG TBEV IgG liikvoris Puukentsefaliidi viiruse vastane IgG liikvoris N/Pp/P 404 JAH 672 69927-2 European tick borne encephalitis virus Ab.IgG Threshold Pt CSF Ord EIA MICRO European tick borne encephalitis virus IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Immunoassay TBEV IgG CSF Ql EIA 1 Both 11,4729 160 VIR 20 Borrelia IgM ams3065523 JAH JAH EI S,P-B burgdorferi IgM Borrelia burgdorferi IgM Borrelia burgdorferi vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P Mini Vidas 410 JAH 509 40612-4 Borrelia burgdorferi Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Borrelia burgdorferi IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay B burgdor IgM Ser Ql EIA 1 Both 161 VIR 20 Borrelia IgM liikvoris ams3066623 JAH JAH EI CSF-B burgdorferi IgM Borrelia burgdorferi IgM liikvoris Borrelia burgdorferi vastane IgM liikvoris N/Pp/P 413 JAH 511 22132-5 Borrelia burgdorferi Ab.IgM ACnc Pt CSF Ord MICRO Borrelia burgdorferi IgM Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid B burgdor IgM CSF Ql 1 Both 162 VIR 20 Borrelia IgG ams3065522 JAH JAH EI S,P-B burgdorferi IgG Borrelia burgdorferi IgG Borrelia burgdorferi vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P Mini Vidas 417 JAH 512 16480-6 Borrelia burgdorferi Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Borrelia burgdorferi IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay B burgdor IgG Ser Ql EIA 1 Both 163 VIR 20 Borrelia IgG liikvoris ams3066620 JAH JAH EI CSF-B burgdorferi IgG Borrelia burgdorferi IgG liikvoris Borrelia burgdorferi vastane IgG liikvoris N/Pp/P 420 JAH 514 22125-9 Borrelia burgdorferi Ab.IgG ACnc Pt CSF Ord MICRO Borrelia burgdorferi IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid B burgdor IgG CSF Ql 1 Both 354 VIR 20 Enteroviiruse antigeen roojas St-Enterovirus Ag JAH JAH EI St-Enterovirus Ag Enteroviiruse Ag roojas Enteroviiruse antigeen roojas N/P 433 JAH 1540 70065-8 Enterovirus Ag Threshold Pt Stool Ord EIA MICRO Enterovirus Ag [Presence] in Stool by Immunoassay EV Ag Stl Ql EIA 1 Both 11,4729 353 VIR 20 Helicobakter pylori antikehad väljaheites ams3058871 JAH JAH EI St-H pylori Ag Helicobacter pylori Ag roojas Helicobacter pylori antigeen roojas N/P 448 JAH 1539 31843-6 Helicobacter pylori Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Helicobacter pylori Ag [Presence] in Stool H pylori Ag Stl Ql 1 Both 171 VIR 20 Helicobacter pylori vastased IgG-antikehad seerumis ams3062878 JAH JAH EI S,P-H pylori IgG Helicobacter pylori IgG Helicobacter pylori vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 451 JAH 568 17859-0 Helicobacter pylori Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA 0,01% MICRO Helicobacter pylori IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay H pylori IgG Ser Ql EIA 1 Both 172 VIR 20 Helicobacter pylori vastased IgG-antikehad seerumis ams3062878 JAH JAH JAH S,P-H pylori IgG Helicobacter pylori IgG Helicobacter pylori vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 451 JAH 568 17859-0 Helicobacter pylori Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA 0,01% MICRO Helicobacter pylori IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay H pylori IgG Ser Ql EIA 1 Both 190 VIR 20 Rotaviiruse Ag roojas St-Rotavirus Ag Rotaviiruse Ag roojas ams3058824 JAH EI EI St-Rotavirus Ag Rotaviiruse Ag roojas Rotaviiruse antigeen roojas N/P 467 JAH 674 17547-1 Rotavirus Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Rotavirus Ag [Presence] in Stool RV Ag Stl Ql 1 Both 191 VIR 20 Rotaviiruse antigeen roojas St-Rotavirus Ag JAH JAH EI St-Rotavirus Ag Rotaviiruse Ag roojas Rotaviiruse antigeen roojas N/P 467 JAH 674 17547-1 Rotavirus Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Rotavirus Ag [Presence] in Stool RV Ag Stl Ql 1 Both 478 VIR 20 Adenoviiruse ja rotaviiruse antigeen roojas St-Adenovirus Ag St-Rotavirus Ag JAH JAH EI St-Adenovirus 40,41, rotavirus Ag panel strip Adenoviiruse 40,41 ja rotaviiruse Ag paneel roojas (ribaanalüüs) Adenoviiruse 40,41 ja rotaviiruse Ag roojas (paneel, ribaanalüüs) Paneel 468 JAH 4071 L-4071 158 VIR 20 Rotaviiruse Ag roojas St-Rotavirus Ag Adenoviiruse antigeen roojas St-Adenovirus Ag JAH EI EI St-Adenovirus 40,41 Ag Adenoviiruse 40,41 Ag roojas Inimese adenoviiruse alatüüpide 40 ja 41 antigeen roojas N/P 469 JAH 496 31709-9 Adenovirus 40+41 Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Adenovirus 40+41 Ag [Presence] in Stool HAdV40+41 Ag Stl Ql 1 Both 187 VIR 20 Noroviiruse antigeen roojas St-Norovirus Ag JAH JAH EI St-Norovirus Ag Noroviiruse Ag roojas Noroviiruse antigeen roojas N/P 473 JAH 652 49117-5 Norovirus Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Norovirus Ag [Presence] in Stool Norovirus Ag Stl Ql 1 Both 159 VIR 20 Rotaviiruse Ag roojas St-Rotavirus Ag Astroviiruse Ag roojas ams3066652 JAH EI EI St-Astrovirus Ag Astroviiruse Ag roojas Astroviiruse antigeen roojas N/P 475 JAH 501 7810-5 Astrovirus Ag ACnc Pt Stool Ord EIA MICRO Astrovirus Ag [Presence] in Stool by Immunoassay HAstV Ag Stl Ql EIA 1 Both 196 VIR 20 Y enterocolitica 03 Ab tiiter shk7630420 JAH JAH JAH S,P-Y enterocolitica 03 Ab titr Yersinia enterocolitica 03 Ab tiiter Yersinia enerocolitica 03 vastaste antikehade tiiter seerumis/plasmas Tekst 494 JAH 704 6959-1 Yersinia enterocolitica O3 Ab Titr Pt Ser Qn {titer} titer MICRO Yersinia enterocolitica O3 Ab [Titer] in Serum Y enteroO3 Ab Titr Ser 1 Both 197 VIR 20 Yersenia pseudotuberculosis antigeenid seerumis ams3063723 JAH JAH JAH S,P-Y pseudotuberculosis Ab titr Yersinia pseudotuberculosis Ab tiiter Yersinia pseudotuberculosis vastaste antikehade tiiter seerumis/plasmas Tekst {titer} 496 JAH 706 6967-4 Yersinia pseudotuberculosis Ab Titr Pt Ser Qn {titer} titer MICRO Yersinia pseudotuberculosis Ab [Titer] in Serum Y pseudoTB Ab Titr Ser 1 Both 392 VIR 20 Shigella antigeen faeceses ams3066606 JAH JAH EI St-Shigella Ag Shigella Ag roojas Shigella antigeen roojas N/P 501 JAH 4066 A-4066 194 VIR 20 Salmonella kiirtest väljaheitest ams3064075 JAH JAH EI S,P-Salmonella Ab titr Salmonella Ab tiiter Salmonella-vastaste antikehade tiiter seerumis/plasmas Tekst {titer} 521 JAH 685 22527-6 Salmonella sp Ab Titr Pt Ser Qn {titer} titer MICRO Salmonella sp Ab [Titer] in Serum Salmonella Ab Titr Ser 1 Both 195 VIR 20 Treponema pallidum antikehad seerumis ams3065497 JAH JAH EI S,P-T pallidum Ab Treponema pallidum Ab Treponema pallidum vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P COI Architect 582 JAH 687 47236-5 Treponema pallidum Ab.IgG+IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Treponema pallidum IgG+IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay T pallidum IgG+IgM Ser Ql EIA 1 Both 173 VIR 20 Hantaviiruse IgM antikehad ams3063786 JAH JAH JAH S,P-Hantavirus IgM Hantaviiruste IgM Hantaviirustevastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 633 JAH 571 32131-5 Hantavirus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord MICRO Hantavirus IgM Ab [Presence] in Serum Hantavirus IgM Ser Ql 1 Both 174 VIR 20 Hantaviiruse IgG antikehad ams3063788 JAH JAH JAH S,P-Hantavirus IgG Hantaviiruste IgG Hantaviirustevastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 635 JAH 572 26620-5 Hantavirus Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord MICRO Hantavirus IgG Ab [Presence] in Serum Hantavirus IgG Ser Ql 1 Both 399 VIR 20 Leptospira IgM, IgG paneel shk5722888 JAH JAH JAH S,P-Leptospira Ab panel Leptospira Ab paneel Leptospira-vastased IgM, IgG antikehad seerumis/plasmas (paneel) Paneel 705 EI/Paneel 2853 L-2853 425 VIR 20 Clostridium difficile toksiin A,B DNA roojas ams3066938 JAH EI EI St-C difficile tox A,B DNA Clostridioides difficile toksiin A,B DNA roojas Clostridioides difficile toksiin A ja B DNA roojas N/P Hibergene Swift Hibergene Diagnostics 740 JAH 4055 54067-4 Clostridium difficile toxin genes ACnc Pt Stool Ord Probe.amp.tar 25 MICRO Clostridium difficile toxin genes [Presence] in Stool by Probe and target amplification method C dif Tox gens Stl Ql PCR 1 Both 15,7278 409 VIR 20 C difficile Ag, toksiin A,B paneel roojast shk7631765 JAH JAH EI St-C difficile Ag, tox A,B panel Clostridioides difficile Ag, toksiin A,B paneel roojast Clostridioides difficile Ag, toksiin A,B roojast (paneel) Paneel Hibergene 745 JAH 3037 L-3037 400 VIR 20 Clostridioides difficile Ag, toksiin A,B paneel roojast shk7631765 Clostridium diffice antigeen ams3066626 JAH JAH EI St-C difficile Ag strip Clostridioides difficile Ag roojas (ribaanalüüs) Clostridioides difficile antigeen roojas (ribaanalüüs) N/P 746 JAH 2878 57901-1 Clostridium difficile glutamate dehydrogenase ACnc Pt Stool Ord MICRO Clostridium difficile glutamate dehydrogenase [Presence] in Stool C diff GDH Stl Ql 1 Both 30,8391 413 VIR 20 Clostridioides difficile Ag, toksiin A,B paneel roojast shk7631765 Clostridium difficile toksiin A ams3066595 JAH EI EI St-C difficile tox A strip Clostridioides difficile toksiin A roojas Clostridioides difficile toksiin A roojas (ribaanalüüs) N/P 748 JAH 3277 13957-6 Clostridium difficile toxin A ACnc Pt Stool Ord EIA 2 MICRO Clostridium difficile toxin A [Presence] in Stool by Immunoassay C dif Tox A Stl Ql EIA 1 Both 27,4991 414 VIR 20 Clostridioides difficile Ag, toksiin A,B paneel roojast shk7631765 Clostridium difficile toksiin B ams3066596 JAH EI EI St-C difficile tox B strip Clostridioides difficile toksiin B roojas Clostridioides difficile toksiin B roojas (ribaanalüüs) N/P 749 JAH 3278 10895-1 Clostridium difficile toxin B ACnc Pt Stool Ord MICRO Clostridium difficile toxin B [Presence] in Stool C dif Tox B Stl Ql 1 Both 27,4991 349 VIR 20 Giardia lamblia Ag roojas shk7631776 Cryptosporidium ams3066619 JAH EI EI St-C parvum Ag Cryptosporidium parvum Ag roojas Cryptosporidium parvum antigeen roojas N/P 753 JAH 1504 41487-0 Cryptosporidium parvum Ag ACnc Pt Stool Ord EIA 0,00% MICRO Cryptosporidium parvum Ag [Presence] in Stool by Immunoassay C parvum Ag Stl Ql EIA 1 Both 347 VIR 20 Giardia lamblia Ag roojas shk7631776 Lambliad ams3066618 JAH EI EI St-G lamblia Ag Giardia lamblia Ag roojas Giardia lamblia antigeen roojas N/P 757 JAH 1503 31830-3 Giardia lamblia Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Giardia lamblia Ag [Presence] in Stool G lamblia Ag Stl Ql 1 Both 348 VIR 20 G lamblia Ag roojas shk7631776 JAH JAH EI St-G lamblia Ag Giardia lamblia Ag roojas Giardia lamblia antigeen roojas N/P 757 JAH 1503 31830-3 Giardia lamblia Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Giardia lamblia Ag [Presence] in Stool G lamblia Ag Stl Ql 1 Both 346 VIR 20 Aspergilluse anitgeen seerumis ams3063848 JAH JAH JAH S,P-Aspergillus Ag Aspergillus Ag Aspergillus antigeen (galaktomannaan) seerumis/plasmas N/P 793 JAH 1499 44099-0 Galactomannan Ag ACnc Pt Ser/Plas Ord EIA MICRO Galactomannan Ag [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay Galactomannan Ag SerPl Ql EIA 1 Both 396 MB 21 Parasiitide uuring väljaheites ams3056880 JAH JAH EI XXX-Parasites-m (wet mount) Parasiitide mikroskoopia (natiivpreparaat) Parasiitide mikroskoopia (natiivpreparaat) Tekst 162 JAH 2617 673-4 Ova & parasites identified Prid Pt XXX Nom Microscopy.light 527 MICRO Ova and parasites identified in Unspecified specimen by Light microscopy O+P XXX Micro 1 Both 15,7044 345 MB 21 Anaalkaape ehk pärakukaape uuring ams3056803 JAH JAH EI XXX-E vermicularis-m Enterobius vermicularis munade mikroskoopia Enterobius vermicularis munade mikroskoopia täpsustamata materjalis Tekst 167 JAH 1498 675-9 Enterobius vermicularis Prid Pt XXX Nom Pinworm examination MICRO Enterobius vermicularis [Identifier] in Unspecified specimen by Pinworm exam E vermicularis XXX Pinworm Exam 1 Both 292 ST 24 Peitveri roojas (Hb) St-Hb Peitveri ams3065838 JAH EI EI St-Hb Peitveri roojas (Hb) Peitveri roojas (hemoglobiin) Tekst 4 JAH 854 29771-3 Hemoglobin.gastrointestinal ACnc Pt Stool Ord Imm CHEM Hemoglobin.gastrointestinal [Presence] in Stool by Immunologic method Occult Bld Stl Ql Imm 1 Both 293 ST 24 Peitveri roojas St-Hb JAH JAH EI St-Hb Peitveri roojas (Hb) Peitveri roojas (hemoglobiin) Tekst ug/g QuikRead Go 4 JAH 854 29771-3 Hemoglobin.gastrointestinal ACnc Pt Stool Ord Imm CHEM Hemoglobin.gastrointestinal [Presence] in Stool by Immunologic method Occult Bld Stl Ql Imm 1 Both 300 ST 24 Kalprotektiin väljaheites ams3065837 JAH JAH EI St-Calpro Kalprotektiin roojas Kalprotektiin roojas QN ug/g mikg/g 9 JAH 863 38445-3 Calprotectin MCnt Pt Stool Qn ug/g ug/g CHEM Calprotectin [Mass/mass] in Stool Calprotectin Stl-mCnt 1 Both 301 ST 24 Kalprotitektiin ams3066492 JAH EI EI St-Calpro Kalprotektiin roojas Kalprotektiin roojas QN ug/g ug/g 9 JAH 863 38445-3 Calprotectin MCnt Pt Stool Qn ug/g ug/g CHEM Calprotectin [Mass/mass] in Stool Calprotectin Stl-mCnt 1 Both 294 ST 24 Koprogramm shk1907109 JAH JAH EI St-Microscopy Koprogramm Koprogramm Tekst 15 JAH 855 6470-9 Microscopic observation Prid Pt Stool Nom Wet preparation MICRO Microscopic observation [Identifier] in Stool by Wet preparation Wet Prep Stl 1 Both 11,433 298 ST 24 Koprogramm shk1907109 Värvus ams3056845 JAH EI EI St-Color Rooja värvus Rooja värvus Tekst 16 JAH 861 9397-1 Color Type Pt Stool Nom SPEC Color of Stool Color Stl 1 Observation 299 ST 24 Koprogramm shk1907109 Konsistents ams3056846 JAH EI EI St-Consistency Rooja konsistents Rooja konsistents Tekst 17 JAH 862 11029-6 Consistency Type Pt Stool Nom SPEC Consistency of Stool Consistency Stl 1 Observation 295 ST 24 Koprogramm shk1907109 Leukotsüüdid ams3056853 JAH EI EI St-Leukotsüüdid Leukotsüüdid Leukotsüüdid roojas Tekst 18 JAH 857 13655-6 Leukocytes ACnc Pt Stool Ord Microscopy.light 0,01% HEM/BC Leukocytes [Presence] in Stool by Light microscopy WBC Stl Ql Micro 1 Observation 296 ST 24 Koprogramm shk1907109 Erütrotsüüdid ams3056854 JAH EI EI St-Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid roojas Tekst 19 JAH 858 33668-5 Erythrocytes ACnc Pt Stool Ord HEM/BC Erythrocytes [Presence] in Stool RBC Stl Ql 1 Observation 375 ST 24 Koprogramm shk1907109 Lima ams3056847 JAH EI EI St-Mucus Lima Lima roojas Tekst 21 JAH 2022 42524-9 Mucus ACnc Pt Stool Ord Microscopy.light CHEM Mucus [Presence] in Stool by Light microscopy Mucous Threads Stl Ql Micro 1 Both 20,5953 376 ST 24 Koprogramm shk1907109 Lihaskiud ams3056848 JAH EI EI St-Lihaskiud Lihaskiud Lihaskiud roojas Tekst 22 JAH 2023 2605-4 Meat fibers ACnc Pt Stool Ord Microscopy.light 1322 CHEM Meat fibers [Presence] in Stool by Light microscopy Meat Fibers Stl Ql Micro 1 Both 17,8598 377 ST 24 Koprogramm shk1907109 Taimsed rakud ams3056849 JAH EI EI St-Taimsed rakud Taimsed rakud Taimsed rakud roojas Tekst 23 JAH 2024 55835-3 Vegetable fibers ACnc Pt Stool Ord Microscopy.light CHEM Vegetable fibers [Presence] in Stool by Light microscopy Vegetable Fibers Stl Ql Micro 1 Observation 17,8598 379 ST 24 Koprogramm shk1907109 Tärklisegraanulid ams3056852 JAH EI EI St-Tärklisegraanulid Tärklisegraanulid Tärklisegraanulid roojas Tekst 24 JAH 2027 2967-8 Starch granules ACnc Pt Stool Ord Microscopy.light CHEM Starch granules [Presence] in Stool by Light microscopy Starch Granules Stl Ql Micro 1 Both 29,0407 297 ST 24 Koprogramm shk1907109 Pärmiseened ams3065829 JAH EI EI St-Pärmseened Pärmseened Pärmseened roojas Tekst 25 JAH 859 41186-8 Yeast ACnc Pt Stool Ord MICRO Yeast [Presence] in Stool Yeast Stl Ql 1 Observation 378 ST 24 Koprogramm shk1907109 Rasvhappe kristallid ams3056850 JAH EI EI St-Rasvhappe kristallid Rasvhappe kristallid Rasvhappe kristallid roojas Tekst 27 JAH 2026 96734-9 Fatty acid salts PrThr Pt Stool Ord Microscopy.light CHEM Fatty acid salts [Presence] in Stool by Light microscopy FA salts Stl Ql Micro 1 Both 359 BoF 25 Albumiini suhe seerumiga ams3056780 EI 2019-10-22 EI EI PrtF-SAAG Seerumi/plasma ja kõhuõõnevedeliku albumiini gradient Seerumi/plasma ja kõhuõõnevedeliku albumiini gradient QN g/L 36 JAH 1847 63549-0 Albumin.periton fld-Albumin.serum MCncDiff Pt Periton fld+Ser/Plas Qn g/dL g/dL CHEM Albumin.periton fld-Albumin.serum [Mass concentration difference] in Periton fld+Ser/Plas Albumin.periton fld-Albumin.serum-MDiff 1 Both 11,4393 326 BoF 25 Amülaas astsiidivedelikus ams3057376 JAH JAH EI PrtF-Amyl Amülaas kõhuõõnevedelikus Amülaas kõhuõõnevedelikus QN U/L U/l Architect 37 JAH 1083 1797-0 Amylase CCnc Pt Periton fld Qn U/L CHEM Amylase [Enzymatic activity/volume] in Peritoneal fluid Amylase Prt- unknown Both 327 BoF 25 Glükoos astsiidivedelikus ams3057401 JAH JAH EI PrtF-Gluc Glükoos kõhuõõnevedelikus Glükoos kõhuõõnevedelikus QN mmol/L mmol/l Architect 41 JAH 1084 14748-8 Glucose SCnc Pt Periton fld Qn mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Peritoneal fluid Glucose Prt-sCnc unknown Both 328 BoF 25 As-LDH ams3057506 JAH JAH EI PrtF-LDH (non-IFCC) LDH kõhuõõnevedelikus (non-IFCC) Laktaadi dehüdrogenaas kõhuõõnevedelikus (non-IFCC) QN U/L U/l Architect 47 JAH 1089 60020-5 Lactate dehydrogenase CCnc Pt Periton fld Qn Reaction: Pyruvate to Lactate U/L CHEM Lactate dehydrogenase [Enzymatic activity/volume] in Peritoneal fluid by Pyruvate LDH Prt P to L-cCnc unknown Both 329 BoF 25 As-Prot ams3057566 JAH JAH EI PrtF-Prot Valk kõhuõõnevedelikus Valk kõhuõõnevedelikus QN g/L g/l Architect 53 JAH 1093 2883-7 Protein MCnc Pt Periton fld Qn g/L CHEM Protein [Mass/volume] in Peritoneal fluid Prot Prt-mCnc unknown Both 304 BoF 25 Leukotsüütide arv pleuravedelikus ams3056879 JAH JAH EI PlrF-WBC Leukotsüüdid Leukotsüüdid pleuravedelikus QN E6/L 10x 9/l 78 JAH 896 808-6 Leukocytes NCnc Pt Plr fld Qn Manual count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Leukocytes [#/volume] in Pleural fluid by Manual count WBC # Plr Manual 1 Observation 332 BoF 25 pH pleuravedelikus ams3057553 JAH JAH EI PlrF-pH pH pleuravedelikust pH pleuravedelikust QN [pH] 80 JAH 1104 2750-8 pH LsCnc Pt Plr fld Qn [pH] CHEM pH of Pleural fluid pH Plr unknown Both 302 BoF 25 Hemoglobiin pleuravedelikus shk3815212 HGL ams3059209 JAH EI EI PlrF-Hb Hemoglobiin pleuravedelikus Hemoglobiin pleuravedelikus QN g/L g/l 81 JAH 890 722-9 Hemoglobin MCnc Pt Plr fld Qn g/dL g/dL HEM/BC Hemoglobin [Mass/volume] in Pleural fluid Hgb Plr-mCnc 1 Both 303 BoF 25 Hemoglobiin pleuravedelikus shk3815212 JAH JAH EI PlrF-Hb Hemoglobiin pleuravedelikus Hemoglobiin pleuravedelikus QN g/L 81 JAH 890 722-9 Hemoglobin MCnc Pt Plr fld Qn g/dL g/dL HEM/BC Hemoglobin [Mass/volume] in Pleural fluid Hgb Plr-mCnc 1 Both 305 BoF 25 Pleuravedeliku tsütogramm shk1907110 JAH JAH EI PlrF-Diff-m Pleuravedeliku tsütogramm (mikroskoopia) Pleuravedeliku tsütogramm (mikroskoopia) Paneel 87 JAH 900 29583-2 Differential panel - Pt Plr fld - PANEL.HEM/BC Differential panel in Pleural fluid Diff Pnl Plr 1 Order 306 BoF 25 Pleuravedeliku tsütogramm (mikroskoopia) shk1907110 Basofiilid ams3056859 JAH EI EI PlrF-Basofiilid % Basofiilid % Basofiilide suhtarv pleuravedelikus QN % % 88 JAH 901 31995-4 Basophils/100 leukocytes NFr Pt Plr fld Qn Manual count % % HEM/BC Basophils/100 leukocytes in Pleural fluid by Manual count Basophils Fr Plr Manual 1 Observation 307 BoF 25 Pleuravedeliku tsütogramm (mikroskoopia) shk1907110 Eosinofiilid ams3056858 JAH EI EI PlrF-Eosinofiilid % Eosinofiilid % Eosinofiilide suhtarv pleuravedelikus QN % % 89 JAH 902 14344-6 Eosinophils/100 leukocytes NFr Pt Plr fld Qn Manual count % % HEM/BC Eosinophils/100 leukocytes in Pleural fluid by Manual count Eosinophil Fr Plr Manual 1 Observation 308 BoF 25 Pleuravedeliku tsütogramm (mikroskoopia) shk1907110 Lümfotsüüdid ams3056860 JAH EI EI PlrF-Lümfotsüüdid % Lümfotsüüdid % Lümfotsüütide suhtarv pleuravedelikus QN % % 90 JAH 903 14820-5 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Plr fld Qn Manual count % % HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Pleural fluid by Manual count Lymphocytes Fr Plr Manual 1 Observation 309 BoF 25 Pleuravedeliku tsütogramm (mikroskoopia) shk1907110 Monotsüüdid ams3056861 JAH EI EI PlrF-Monotsüüdid/makrofaagid % Monotsüüdid/makrofaagid % Monotsüütide/makrofaagide suhtarv pleuravedelikus QN % % 93 JAH 906 32028-3 Monocytes+Macrophages/100 leukocytes NFr Pt Plr fld Qn Manual count % % HEM/BC Monocytes+Macrophages/100 leukocytes in Pleural fluid by Manual count Monos+Macros Fr Plr Manual 1 Observation 310 BoF 25 Pleuravedeliku tsütogramm (mikroskoopia) shk1907110 Neutrofiilid ams3056857 JAH EI EI PlrF-Neutrofiilid % Neutrofiilid % Neutrofiilide suhtarv pleuravedelikus QN % % 94 JAH 907 14848-6 Neutrophils/100 leukocytes NFr Pt Plr fld Qn Manual count % % HEM/BC Neutrophils/100 leukocytes in Pleural fluid by Manual count Neutrophils Fr Plr Manual 1 Observation 330 BoF 25 Glükoos pleuravedelikus ams3058840 JAH JAH EI PlrF-Gluc Glükoos pleuravedelikus Glükoos pleuravedelikus QN mmol/L mmol/l Architect 107 JAH 1097 14747-0 Glucose SCnc Pt Plr fld Qn mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Pleural fluid Glucose Plr-sCnc unknown Both 331 BoF 25 Laktaadi dehüdrogenaas pleuravedelikus ams3058837 JAH JAH EI PlrF-LDH (non-IFCC) LDH pleuravedelikus (non-IFCC) Laktaadi dehüdrogenaas pleuravedelikus (non-IFCC) QN U/L U/l Architect 113 JAH 1102 60021-3 Lactate dehydrogenase CCnc Pt Plr fld Qn Reaction: Pyruvate to Lactate U/L CHEM Lactate dehydrogenase [Enzymatic activity/volume] in Pleural fluid by Pyruvate to lactate reaction LDH Plr P to unknown Both 333 BoF 25 Üldvalk pleuravedellikus ams3058839 JAH JAH EI PlrF-Prot Valk pleuravedelikus Valk pleuravedelikus QN g/L g/l Architect 119 JAH 1106 2882-9 Protein MCnc Pt Plr fld Qn g/L CHEM Protein [Mass/volume] in Pleural fluid Prot Plr-mC unknown Both 387 BoF 25 C-reaktiivne valk ams3057390 JAH JAH EI PlrF-CRP C-reaktiivne valk pleuravedelikus C-reaktiivne valk pleuravedelikus QN mg/L mg/l Architect 121 JAH 2129 16503-5 C reactive protein MCnc Pt Body fld Qn CHEM C reactive protein [Mass/volume] in Body fluid CRP Fld-mCnc unknown both 311 BoF 25 Uriini ribaanalüüs U-Strip Värvus ams3058765 JAH EI EI XXX-Color Värvus Täpsustamata kehavedeliku värvus Tekst CLINITEK Advantus 207 JAH 972 6824-7 Color Type Pt Body fld Nom 0,01% SPEC Color of Body fluid Color Fld 1 Observation 130 SV 33 Vaba östradiool seerumis ams3063698 JAH JAH JAH S-E3 unconj E3 mittekonjugeeritud Östriool (mittekonjugeeritud) seerumis QN ug/L ng/ml 15 JAH 400 2250-9 Estriol.unconjugated MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL 0,01% CHEM Estriol.unconjugated [Mass/volume] in Serum or Plasma u Estriol SerPl-mCnc 1 Both 415 PAT 36 Günekotsütoloogiline uuring shk3815119 JAH JAH EI Cx,Vag-Pap Günekotsütoloogiline uuring Günekotsütoloogiline uuring emakakaelakanali-/tupekaapes Tekst 1 JAH 3424 19765-7 Microscopic observation Prid Pt Cvx/Vag Nom Cyto stain CYTO Microscopic observation [Identifier] in Cervical or vaginal smear or scraping by Cyto stain Cyto Cvx/Vag 1 Both 8,2638