id labor Valdkond VK sort Paneel P kood Analüüsi nimetus A kood Kehtiv Kehtiv lõpp Tellitav Vahendatav T lühend Kasutatav nimetus T Nimetus Vastuskood T Ühik Labor ühik Seade Diagnostikumi_tootja Sort Risttabel id algandmed Loinc # Component Property Time Aspects System Scale Method Ex UCUM Units Ex Units %99+ Common Tests Class Long Common Name Short Name Type Order/Obs Doc/Section Ext 2 HE 1 Hemogram JAH EI EI B-CBC Hemogramm Hemogramm Paneel 1 JAH 1 58410-2 Complete blood count (hemogram) panel - Pt Bld - Automated count PANEL.HEM/BC Complete blood count (hemogram) panel in Blood by Automated count CBC (hemogram) Bld Auto 1 Order 14 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga JAH EI EI B-CBC-3Diff Hemogramm 3-osalise leukogrammiga Hemogramm kolmeosalise leukogrammiga Paneel 3 JAH 2124 L-2124 62 HE 1 Kapillaarvere hemogramm kolmeosalise leukogrammiga JAH EI EI B-CBC-3Diff Hemogramm 3-osalise leukogrammiga Hemogramm kolmeosalise leukogrammiga Paneel 3 JAH 2124 L-2124 10 HE 1 Leukotsüüdid JAH EI EI B-WBC WBC Leukotsüüdid QN E9/L n x 109 / l 10 JAH/Võrreld 2 6690-2 Leukocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Leukocytes [#/volume] in Blood by Automated count WBC # Bld Auto 1 Observation 63 HE 1 WBC JAH EI EI B-WBC WBC Leukotsüüdid QN E9/L 10^9/L Nihon Konden Nihon Konden 10 JAH/Võrreld 2 6690-2 Leukocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Leukocytes [#/volume] in Blood by Automated count WBC # Bld Auto 1 Observation 3 HE 1 Erütrotsüüdid JAH EI EI B-RBC RBC Erütrotsüüdid QN E12/L n x 1012 / l 11 JAH/Võrreld 3 789-8 Erythrocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*6/uL 10^12/L;million/mm3 2,22% HEM/BC Erythrocytes [#/volume] in Blood by Automated count RBC # Bld Auto 1 Observation 64 HE 1 RBC ams1673 JAH EI EI B-RBC RBC Erütrotsüüdid QN E12/L """10^12/L;million/mm3""" Nihon Konden Nihon Konden 11 JAH/Võrreld 3 789-8 Erythrocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*6/uL 10^12/L;million/mm3 2,22% HEM/BC Erythrocytes [#/volume] in Blood by Automated count RBC # Bld Auto 1 Observation 7 HE 1 Hemoglobiin JAH EI EI B-Hb Hb Hemoglobiin QN g/L g/l 12 JAH/Võrreld 4 718-7 Hemoglobin MCnc Pt Bld Qn g/dL 2,32% HEM/BC Hemoglobin [Mass/volume] in Blood Hgb Bld-mCnc 1 Both 65 HE 1 HGB JAH EI EI B-Hb Hb Hemoglobiin QN g/L """g/dL; g/L""" Nihon Konden Nihon Konden 12 JAH/Võrreld 4 718-7 Hemoglobin MCnc Pt Bld Qn g/dL 2,32% HEM/BC Hemoglobin [Mass/volume] in Blood Hgb Bld-mCnc 1 Both 6 HE 1 Hematokrit JAH EI EI B-Hct Hct Hematokrit QN % % 13 JAH/Võrreld 5 4544-3 Hematocrit VFr Pt Bld Qn Automated count % HEM/BC Hematocrit [Volume Fraction] of Blood by Automated count Hct VFr Bld Auto 1 Both 66 HE 1 HCT JAH EI EI B-Hct Hct Hematokrit QN % """L/L;%""" Nihon Konden Nihon Konden 13 JAH/Võrreld 5 4544-3 Hematocrit VFr Pt Bld Qn Automated count % HEM/BC Hematocrit [Volume Fraction] of Blood by Automated count Hct VFr Bld Auto 1 Both 4 HE 1 Erütrotsüütide keskmine maht JAH EI EI B-MCV MCV Erütrotsüütide keskmine maht QN fL fl 14 JAH/Võrreld 6 787-2 Erythrocyte mean corpuscular volume EntVol Pt RBC Qn Automated count fL fL HEM/BC Erythrocyte mean corpuscular volume [Entitic volume] by Automated count MCV RBC Auto 1 Observation 67 HE 1 MCV JAH EI EI B-MCV MCV Erütrotsüütide keskmine maht QN fL fL Nihon Konden Nihon Konden 14 JAH/Võrreld 6 787-2 Erythrocyte mean corpuscular volume EntVol Pt RBC Qn Automated count fL fL HEM/BC Erythrocyte mean corpuscular volume [Entitic volume] by Automated count MCV RBC Auto 1 Observation 8 HE 1 Keskmine hemoglobiin erütrotsüüdis JAH EI EI B-MCH MCH Keskmine hemoglobiin erütrotsüüdis QN pg pg 15 JAH/Võrreld 7 785-6 Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin EntMass Pt RBC Qn Automated count pg pg 2,22% HEM/BC Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin [Entitic mass] by Automated count MCH RBC Qn Auto 1 Observation 68 HE 1 MCH JAH EI EI B-MCH MCH Keskmine hemoglobiin erütrotsüüdis QN pg pg Nihon Konden Nihon Konden 15 JAH/Võrreld 7 785-6 Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin EntMass Pt RBC Qn Automated count pg pg 2,22% HEM/BC Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin [Entitic mass] by Automated count MCH RBC Qn Auto 1 Observation 9 HE 1 Keskmine hemoglobiini kontsentratsioon erütrotsüüdis JAH EI EI B-MCHC MCHC Keskmine hemoglobiini kontsentratsioon erütrotsüüdis QN g/L g/l 16 JAH/Võrreld 8 786-4 Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin concentration MCnc Pt RBC Qn Automated count g/dL 2,22% HEM/BC Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin concentration [Mass/volume] by Automated count MCHC RBC Auto-mCnc 1 Observation 69 HE 1 MCHC JAH EI EI B-MCHC MCHC Keskmine hemoglobiini kontsentratsioon erütrotsüüdis QN g/L """g/L;g/dL""" Nihon Konden Nihon Konden 16 JAH/Võrreld 8 786-4 Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin concentration MCnc Pt RBC Qn Automated count g/dL 2,22% HEM/BC Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin concentration [Mass/volume] by Automated count MCHC RBC Auto-mCnc 1 Observation 5 HE 1 Erütrotsüütide suurusjaotuvus JAH EI EI B-RDW-CV RDW-CV Erütrotsüütide suurusjaotuvus QN % % või fl 17 JAH/Võrreld 9 788-0 Erythrocyte distribution width Ratio Pt RBC Qn Automated count % % HEM/BC Erythrocyte distribution width [Ratio] by Automated count RDW RBC Auto-Rto 1 Observation 70 HE 1 RDW-CV JAH EI EI B-RDW-CV RDW-CV Erütrotsüütide suurusjaotuvus QN % % Nihon Konden Nihon Konden 17 JAH/Võrreld 9 788-0 Erythrocyte distribution width Ratio Pt RBC Qn Automated count % % HEM/BC Erythrocyte distribution width [Ratio] by Automated count RDW RBC Auto-Rto 1 Observation 71 HE 1 RDW-SD JAH EI EI B-RDW-SD RDW-SD Erütrotsüütide suurusjaotuvus QN fL fL Nihon Konden Nihon Konden 18 JAH/Võrreld 10 21000-5 Erythrocyte distribution width EntVol Pt RBC Qn Automated count fL fL HEM/BC Erythrocyte distribution width [Entitic volume] by Automated count RDW RBC Auto 1 Observation 11 HE 1 Trombotsüüdid JAH EI EI B-Plt Plt Trombotsüüdid QN E9/L n x 109 / l 19 JAH/Võrreld 11 777-3 Platelets NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Platelets [#/volume] in Blood by Automated count Platelet # Bld Auto 1 Observation 72 HE 1 PLT JAH EI EI B-Plt Plt Trombotsüüdid QN E9/L 10^9/L Nihon Konden Nihon Konden 19 JAH/Võrreld 11 777-3 Platelets NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Platelets [#/volume] in Blood by Automated count Platelet # Bld Auto 1 Observation 16 HE 1 Lümfotsüütide või monotsüütide suhtarv JAH EI EI B-Lymph% + Mono% Lymph% ja Mono% Lümfotsüütide ja monotsüütide suhtarv QN % % 24 JAH/Võrreld 2126 4662-3 Lymphocytes+Monocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % HEM/BC Lymphocytes+Monocytes/100 leukocytes in Blood Lymphs+Monos NFr Bld unknown Observation 18 HE 1 Neutrofiilide suhtarv JAH EI EI B-Neut% Neut% Neutrofiilide suhtarv QN % % 26 JAH/Võrreld 27 770-8 Neutrophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % 1,03% HEM/BC Neutrophils/100 leukocytes in Blood by Automated count Neutrophils NFr Bld Auto 1 Observation 15 HE 1 Lümfotsüütide või monotsüütide arv JAH EI EI B-Lymph# + Mono# Lymph ja Mono Lümfotsüütide ja monotsüütide arv QN E9/L n x 109 / l 33 JAH/Võrreld 2125 35081-9 Lymphocytes+Monocytes NCnc Pt Bld Qn 10*3/uL HEM/BC Lymphocytes+Monocytes [#/volume] in Blood Lymphs+Monos # Bld unknown Observation 17 HE 1 Neutrofiilide arv JAH EI EI B-Neut# Neut Neutrofiilide arv QN E9/L n x 109 / l 35 JAH/Võrreld 32 751-8 Neutrophils NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Neutrophils [#/volume] in Blood by Automated count Neutrophils # Bld Auto 1 Observation 13 HE 1 Trombotsüütide suurusjaotuvus JAH EI EI B-PDW PDW Trombotsüütide suurusjaotuvus QN fL % 38 JAH/Võrreld 35 32207-3 Platelet distribution width EntVol Pt Bld Qn Automated count fL femtoliters HEM/BC Platelet distribution width [Entitic volume] in Blood by Automated count PDW Bld Auto 1 Observation 12 HE 1 Trombotsüütide keskmine maht JAH EI EI B-MPV MPV Trombotsüütide keskmine maht QN fL fl 40 JAH/Võrreld 36 32623-1 Platelet mean volume EntVol Pt Bld Qn Automated count fL fL HEM/BC Platelet mean volume [Entitic volume] in Blood by Automated count PMV Bld Auto 1 Observation 19 HE 1 Vereäige mikroskoopia JAH EI EI B-Smear-m panel Vereäige mikroskoopia Vereäige mikroskoopia Paneel 56 JAH 42 L-42 22 HE 1 Eosinofiilid JAH EI EI B-Eosinofiilid % Eosinofiilid % Eosinofiilide suhtarv QN % % 57 JAH/Võrreld 43 26450-7 Eosinophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 49 HEM/BC Eosinophils/100 leukocytes in Blood Eosinophil NFr Bld 1 Observation 11,433 20 HE 1 Basofiilid JAH EI EI B-Basofiilid % Basofiilid % Basofiilide suhtarv QN % % 59 JAH/Võrreld 44 30180-4 Basophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 54 HEM/BC Basophils/100 leukocytes in Blood Basophils NFr Bld 1 Observation 11,433 27 HE 1 Monotsüüdid JAH EI EI B-Monotsüüdid % Monotsüüdid % Monotsüütide suhtarv QN % % 61 JAH/Võrreld 45 26485-3 Monocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 40 HEM/BC Monocytes/100 leukocytes in Blood Monocytes NFr Bld 1 Observation 11,433 25 HE 1 Lümfotsüüdid JAH EI EI B-Lümfotsüüdid % Lümfotsüüdid % Lümfotsüütide suhtarv QN % % 67 JAH/Võrreld 47 26478-8 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 45 HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Blood Lymphocytes NFr Bld 1 Observation 11,433 32 HE 1 Reaktiivsed lümfotsüüdid JAH EI EI B-Reaktiivsed lümfotsüüdid % Reaktiivsed lümfotsüüdid % Reaktiivsete lümfotsüütide suhtarv QN % % 69 JAH/Võrreld 48 33835-0 Lymphocytes.plasmacytoid/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % HEM/BC Lymphocytes Plasmacytoid/100 leukocytes in Blood by Manual count Plasmacoid Lymphs NFr Bld Manual 1 Observation 30 HE 1 Prolümfotsüüdid JAH EI EI B-Prolümfotsüüdid % Prolümfotsüüdid % Prolümfotsüütide suhtarv QN % % 71 JAH/Võrreld 49 6746-2 Prolymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % HEM/BC Prolymphocytes/100 leukocytes in Blood by Manual count Prolymphocytes NFr Bld Manual 1 Observation 21 24 HE 1 Lümfoblastid JAH EI EI B-Lümfoblastid % Lümfoblastid % Lümfoblastide suhtarv QN % % 73 JAH/Võrreld 95 34922-5 Lymphoblasts/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % HEM/BC Lymphoblasts/100 leukocytes in Blood Lymphoblasts NFr Bld 1 Observation 29 HE 1 Plasmarakud JAH EI EI B-Plasmarakud % Plasmarakud % Plasmarakkude suhtarv QN % % 79 JAH/Võrreld 59 13047-6 Plasma cells/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % HEM/BC Plasma cells/100 leukocytes in Blood Plasma Cells NFr Bld 1 Observation 33 HE 1 Segmenttuumsed neutrofiilid JAH EI EI B-Segmenttuumsed neutrofiilid % Segmenttuumsed neutrofiilid % Segmenttuumsete neutrofiilide suhtarv QN % % 83 JAH/Võrreld 54 26505-8 Neutrophils.segmented/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % HEM/BC Neutrophils.segmented/100 leukocytes in Blood Neuts Seg NFr Bld 1 Observation 23 HE 1 Kepptuumsed neutrofiilid JAH EI EI B-Kepptuumsed neutrofiilid % Kepptuumsed neutrofiilid % Kepptuumsete neutrofiilide suhtarv QN % % 84 JAH/Võrreld 55 26508-2 Neutrophils.band form/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 0,19% HEM/BC Neutrophils.band form/100 leukocytes in Blood Neuts Band NFr Bld 1 Observation 26 HE 1 Metamüelotsüüdid JAH EI EI B-Metamüelotsüüdid % Metamüelotsüüdid % Metamüelotsüütide suhtarv QN % % 86 JAH/Võrreld 56 740-1 Metamyelocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % 307 HEM/BC Metamyelocytes/100 leukocytes in Blood by Manual count Metamyelocytes NFr Bld Manual 1 Observation 23,8122 28 HE 1 Müelotsüüdid JAH EI EI B-Müelotsüüdid % Müelotsüüdid % Müelotsüütide suhtarv QN % % 88 JAH/Võrreld 57 26498-6 Myelocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 0,04% HEM/BC Myelocytes/100 leukocytes in Blood Myelocytes NFr Bld 1 Observation 31 HE 1 Promüelotsüüdid JAH EI EI B-Promüelotsüüdid % Promüelotsüüdid % Promüelotsüütide suhtarv QN % % 90 JAH/Võrreld 58 26524-9 Promyelocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 0,01% HEM/BC Promyelocytes/100 leukocytes in Blood Promyelocytes NFr Bld 1 Observation 21 HE 1 Blastid (spetsifitseerimata) JAH EI EI B-Blastid (spetsifitseerimata) % Blastid (spetsifitseerimata) % Blastide (spetsifitseerimata) suhtarv QN % % 93 JAH/Võrreld 51 709-6 Blasts/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % 791 HEM/BC Blasts/100 leukocytes in Blood by Manual count Blasts NFr Bld Manual 1 Observation 18,0359 39 HE 1 Normoblastid JAH EI EI B-Normoblastid % Normoblastid % Normoblastide suhtarv QN /100WBC n / 100 WBC 97 JAH/Võrreld 67 33990-3 Normoblasts/100 leukocytes Ratio Pt Bld Qn /100{WBCs} /100 leukocytes HEM/BC Normoblasts/100 leukocytes [Ratio] in Blood Normoblasts Bld-Rto 1 Observation 36 HE 1 Neutrofiilide düsplaasia JAH EI EI B-Neutrofiilide düsplaasia Neutrofiilide düsplaasia Neutrofiilide düsplaasia Tekst 99 JAH 68 71369-3 Neutrophils.dysplastic ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Neutrophils.dysplastic [Presence] in Blood by Light microscopy Neutrophils.dysplastic Bld Ql Smear 1 Observation 22,0963 38 HE 1 Toksogeenne granulatsioon JAH EI EI B-Toksogeenne granulatsioon Toksogeenne granulatsioon Toksogeenne granulatsioon Tekst 100 JAH 69 803-7 Toxic granules ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,0071% HEM/BC Toxic granules [Presence] in Blood by Light microscopy Toxic Granules Bld Ql Smear 1 Observation 34 HE 1 Döhle kehakesed JAH EI EI B-Döhle kehakesed Döhle kehakesed Döhle kehakesed Tekst 101 JAH 70 7792-5 Dohle body ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,0030% HEM/BC Dohle body [Presence] in Blood by Light microscopy Dohle Bod Bld Ql Smear 1 Observation 35 HE 1 Hüpersegmentatsioon JAH EI EI B-Hüpersegmentatsioon Hüpersegmentatsioon Hüpersegmentatsioon Tekst 102 JAH 71 765-8 Neutrophils.hypersegmented ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Neutrophils.hypersegmented [Presence] in Blood by Light microscopy Neuts Hyperseg Bld Ql Smear 1 Observation 37 HE 1 Neutrofiilide vakuolisatsioon JAH EI EI B-Neutrofiilide vakuolisatsioon Neutrofiilide vakuolisatsioon Neutrofiilide vakuolisatsioon Tekst 103 JAH 1669 18319-4 Neutrophils.vacuolated ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,0010% HEM/BC Neutrophils.vacuolated [Presence] in Blood by Light microscopy Neuts Vac Bld Ql Smear 1 Observation 40 HE 1 Aglomeratsioon JAH EI EI B-Aglomeratsioon Aglomeratsioon Aglomeratsioon Tekst 108 JAH 74 7797-4 Rouleaux ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Rouleaux [Presence] in Blood by Light microscopy Rouleaux Bld Ql Smear 1 Observation 41 HE 1 Aglutinatsioon JAH EI EI B-Aglutinatsioon Aglutinatsioon Aglutinatsioon Tekst 109 JAH 1671 50670-9 Erythrocyte agglutination ACnc Pt Bld Ord HEM/BC Erythrocyte agglutination [Presence] in Blood RBC agglut Bld Ql 1 Observation 58 HE 1 Hüpokromaasia JAH EI EI B-Hüpokromaasia Hüpokromaasia Hüpokromaasia Tekst 110 JAH 75 728-6 Hypochromia ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,03% HEM/BC Hypochromia [Presence] in Blood by Light microscopy Hypochromia Bld Ql Smear 1 Observation 59 HE 1 Polükromaasia JAH EI EI B-Polükromaasia Polükromaasia Polükromaasia Tekst 111 JAH 76 10378-8 Polychromasia ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,09% HEM/BC Polychromasia [Presence] in Blood by Light microscopy Polychromasia Bld Ql Smear 1 Observation 57 HE 1 Anisokromaasia JAH EI EI B-Anisokromaasia Anisokromaasia Anisokromaasia Tekst 112 JAH 77 51582-5 Anisochromasia ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Anisochromasia [Presence] in Blood by Light microscopy Anisochromasia Bld Ql Smear 1 Observation 54 HE 1 Erütrotsüütide anisotsütoos JAH EI EI B-Erütrotsüütide anisotsütoos Erütrotsüütide anisotsütoos Erütrotsüütide anisotsütoos Tekst 113 JAH 78 702-1 Anisocytosis ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,04% HEM/BC Anisocytosis [Presence] in Blood by Light microscopy Anisocytosis Bld Ql Smear 1 Observation 55 HE 1 Erütrotsüütide makrotsütoos JAH EI EI B-Erütrotsüütide makrotsütoos Erütrotsüütide makrotsütoos Erütrotsüütide makrotsütoos Tekst 114 JAH 79 738-5 Macrocytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,11% HEM/BC Macrocytes [Presence] in Blood by Light microscopy Macrocytes Bld Ql Smear 1 Observation 56 HE 1 Erütrotsüütide mikrotsütoos JAH EI EI B-Erütrotsüütide mikrotsütoos Erütrotsüütide mikrotsütoos Erütrotsüütide mikrotsütoos Tekst 116 JAH 81 741-9 Microcytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,10% HEM/BC Microcytes [Presence] in Blood by Light microscopy Microcytes Bld Ql Smear 1 Observation 48 HE 1 Poikilotsütoos JAH EI EI B-Poikilotsütoos Poikilotsütoos Poikilotsütoos Tekst 117 JAH 84 779-9 Poikilocytosis ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,03% HEM/BC Poikilocytosis [Presence] in Blood by Light microscopy Poikilocytosis Bld Ql Smear 1 Observation 49 HE 1 Sferotsütoos JAH EI EI B-Mikrosferotsütoos Mikrosferotsütoos Mikrosferotsütoos Tekst 118 JAH 82 48069-9 Spherocytes.micro ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Spherocytes.micro [Presence] in Blood by Light microscopy Spherocytes.micro Bld Ql Smear 1 Both 47 HE 1 Ovalotsütoos JAH EI EI B-Ovalotsütoos Ovalotsütoos Ovalotsütoos Tekst 119 JAH 83 774-0 Ovalocytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,06% HEM/BC Ovalocytes [Presence] in Blood by Light microscopy Ovalocytes Bld Ql Smear 1 Observation 42 HE 1 Akantotsütoos JAH EI EI B-Akantotsütoos Akantotsütoos Akantotsütoos Tekst 120 JAH 85 7789-1 Acanthocytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,00% HEM/BC Acanthocytes [Presence] in Blood by Light microscopy Acanthocytes Bld Ql Smear 1 Observation 45 HE 1 Fragmentatsioon JAH EI EI B-Fragmentatsioon Fragmentatsioon Fragmentatsioon Tekst 121 JAH 86 10373-9 Fragments ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Fragments [Presence] in Blood by Light microscopy Fragments Bld Ql Smear 1 Observation 50 HE 1 Stomatotsütoos JAH EI EI B-Stomatotsütoos Stomatotsütoos Stomatotsütoos Tekst 122 JAH 87 10380-4 Stomatocytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Stomatocytes [Presence] in Blood by Light microscopy Stomatocytes Bld Ql Smear 1 Observation 46 HE 1 Kodotsütoos ehk märklaudrakkude olemasolu JAH EI EI B-Kodotsütoos Märklaudrakud Kodotsütoos ehk märklaudrakkude olemasolu Tekst 123 JAH 88 10381-2 Target cells ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,03% HEM/BC Target cells [Presence] in Blood by Light microscopy Targets Bld Ql Smear 1 Observation 43 HE 1 Dakrüotsütoos ehk pisarrakkude olemasolu JAH EI EI B-Dakrotsütoos Pisarrakud Dakrüotsütoos ehk pisarrakkude olemasolu Tekst 124 JAH 94 7791-7 Dacryocytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,03% HEM/BC Dacrocytes [Presence] in Blood by Light microscopy Dacryocytes Bld Ql Smear 1 Observation 44 HE 1 Ehhinotsütoos JAH EI EI B-Ehhinotsütoos Ehhinotsütoos Ehhinotsütoos Tekst 125 JAH 89 7790-9 Burr cells ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,01% HEM/BC Burr cells [Presence] in Blood by Light microscopy Burr Cells Bld Ql Smear 1 Observation 51 HE 1 Basofiilne sõmerus JAH EI EI B-Basofiilne sõmerus Basofiilne sõmerus Basofiilne sõmerus Tekst 128 JAH 90 703-9 Basophilic stippling ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,00% HEM/BC Basophilic stippling [Presence] in Blood by Light microscopy Baso Stipl Bld Ql Smear 1 Observation 53 HE 1 Howelli-Jolly kehakesed JAH EI EI B-Howelli-Jolly kehakesed Howelli-Jolly kehakesed Howelli-Jolly kehakesed Tekst 129 JAH 91 7793-3 Howell-Jolly bodies ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,00% HEM/BC Howell-Jolly bodies [Presence] in Blood by Light microscopy Howell-Jolly Bod Bld Ql Smear 1 Observation 52 HE 1 Caboti ringid JAH EI EI B-Caboti ringid Caboti ringid Caboti ringid Tekst 130 JAH 92 11280-5 Cabot rings ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Cabot rings [Presence] in Blood by Light microscopy Cabot rings Bld Ql Smear 1 Observation 60 HE 1 Hiidtrombotsüüdid JAH EI EI B-Hiidtrombotsüüdid Hiidtrombotsüüdid Hiidtrombotsüüdid Tekst 136 JAH 1678 5908-9 Platelets.giant ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,0017% HEM/BC Platelets Giant [Presence] in Blood by Light microscopy Giant Platelets Bld Ql Smear 1 Observation 1 HE 1 Erütrotsüütide settekiirus ams4 JAH EI EI B-ESR Settekiirus Erütrotsüütide settekiirus QN mm/h mm/h 145 JAH/Võrreld 106 4537-7 Erythrocyte sedimentation rate Vel Pt Bld Qn Westergren mm/h mm/hr 0,03% HEM/BC Erythrocyte sedimentation rate by Westergren method ESR Bld Qn Westrgrn 1 Both 61 HE 1 Kapillaarvere erütrotsüütide settekiirus JAH EI EI cB-ESR Kapillaarvere settekiirus Kapillaarvere erütrotsüütide settekiirus QN mm/h mm/h 146 JAH/Võrreld 108 30341-2 Erythrocyte sedimentation rate Vel Pt Bld Qn mm/h 0,07% HEM/BC Erythrocyte sedimentation rate ESR Bld Qn 1 Both 85 EL 3 Kaalium seerumis JAH EI EI S,P-K Kaalium Kaalium seerumis/plasmas QN mmol/L U/L Cobas 111 Roche 3 JAH/Võrreld 211 2823-3 Potassium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,2673% CHEM Potassium [Moles/volume] in Serum or Plasma Potassium SerPl-sCnc 1 Both 94 KAR 4 Troponiin T (kardiaalne) seerumis/plasmas JAH EI EI B-cTnT POCT Troponiin T (POCT) Troponiin T (kardiaalne) veres (POCT) QN ng/L ng/ml Cardiac Reader Roche 2 JAH/Võrreld 314 48425-3 Troponin T.cardiac MCnc Pt Bld Qn ug/L ug/L CHEM Troponin T.cardiac [Mass/volume] in Blood Troponin T Bld-mCnc 1 Both 93 KAR 4 Müoglobiin seerumis/plasmas JAH EI EI S,P-Myogl Müoglobiin Müoglobiin seerumis/plasmas QN ug/L IU/mL Cardiac Reader Roche 8 JAH/Võrreld 316 2639-3 Myoglobin MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0217% CHEM Myoglobin [Mass/volume] in Serum or Plasma Myoglobin SerPl-mCnc 1 Both 79 KE 5 C-reaktiivne valk seerumis/plasmas JAH EI EI S,P-CRP CRP C-reaktiivne valk seerumis/plasmas QN mg/L mmol/L Cobas 111 Roche 1 JAH/Võrreld 232 1988-5 C reactive protein MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0344% CHEM C reactive protein [Mass/volume] in Serum or Plasma CRP SerPl-mCnc 1 Both 81 KE 5 Glükoos paastuseerumis/paastuplasmas JAH EI EI fS,fP-Gluc Glükoos paastuseerumis/-plasmas Glükoos paastuseerumis/paastuplasmas QN mmol/L U/L Cobas 111 Roche 7 JAH/Võrreld 237 14771-0 Glucose^post CFst SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Fasting glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma Glucose p fast SerPl-sCnc 1 Both 80 KE 5 Glükohemoglobiin veres JAH EI EI B-HbA1c HbA1c Glükohemoglobiin veres QN % g/L Cobas 111 Roche 15 JAH/Võrreld 236 4548-4 Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total MFr Pt Bld Qn % %; % Hgb 0,0883% HEM/BC Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total in Blood Hgb A1c MFr Bld 1 Both 82 KE 5 Glükoosi taluvuse proov JAH EI EI GTT (0, 120 min) Glükoosi taluvuse proov (0, 120 min) Glükoosi taluvuse proov (0, 120 min) Paneel U/L Cobas 111 Roche 20 JAH 240 L-240 83 KE 5 Glükoos seerumis/plasmas 60 minutit pärast koormust JAH EI EI S,P-Gluc 60 min (post 75 g Gluc PO) Glükoos 60 min (75 g) Glükoos seerumis/plasmas 60 minutit pärast glükoosi manustamist QN mmol/L U/L Cobas 111 Roche 24 JAH/Võrreld 248 51597-3 Glucose^1H post 75 g glucose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --1 hour post 75 g glucose PO Glucose 1H p 75 g Glc PO SerPl-sCnc 1 Observation 84 KE 5 Glükoos seerumis/plasmas 120 minutit pärast koormust JAH EI EI S,P-Gluc 120 min (post 75g Gluc PO) Glükoos 120 min (75 g) Glükoos seerumis/plasmas 120 minutit pärast glükoosi manustamist QN mmol/L U/L Cobas 111 Roche 25 JAH/Võrreld 242 14995-5 Glucose^2H post 75 g glucose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --2 hours post 75 g glucose PO Glucose 2H p 75 g Glc PO SerPl-sCnc 1 Both 73 KE 5 Alaniini aminotransferaas seerumis/plasmas JAH EI EI S,P-ALAT ALAT Alaniini aminotransferaas seerumis/plasmas QN U/L mmol/L Cobas 111 Roche 36 JAH/Võrreld 222 1744-2 Alanine aminotransferase CCnc Pt Ser/Plas Qn Without P-5'-P U/L U/L CHEM Alanine aminotransferase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma by Without P-5'-P ALT SerPl w/o P-5'-P-cCnc 1 Both 76 KE 5 Aspartaadi aminotransferaas seerumis/plasmas JAH EI EI S,P-ASAT ASAT Aspartaadi aminotransferaas seerumis/plasmas QN U/L mmol/L Cobas 111 Roche 37 JAH/Võrreld 228 1920-8 Aspartate aminotransferase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,8705% CHEM Aspartate aminotransferase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma AST SerPl-cCnc 1 Both 75 KE 5 Aluseline fosfataas seerumis/plasmas JAH EI EI S,P-ALP ALP Aluseline fosfataas seerumis/plasmas QN U/L mmol/L Cobas 111 Roche 40 JAH 223 6768-6 Alkaline phosphatase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,8002% CHEM Alkaline phosphatase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma ALP SerPl-cCnc 1 Both 77 KE 5 Bilirubiin seerumis/plasmas JAH EI EI S,P-Bil Bilirubiin Bilirubiin seerumis/plasmas QN umol/L umol/L Cobas 111 Roche 62 JAH/Võrreld 229 14631-6 Bilirubin SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Bilirubin [Moles/volume] in Serum or Plasma Bilirub SerPl-sCnc 1 Both 78 KE 5 Bilirubiin (mittekonjugeeritud) seerumis/plasmas JAH EI EI S,P-Bil-unconj Bilirubiin (mittekonjugeeritud) Bilirubiin (mittekonjugeeritud) seerumis/plasmas QN umol/L mmol/L Cobas 111 Roche 65 JAH/Võrreld 231 14630-8 Bilirubin.non-glucuronidated SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Bilirubin.indirect [Moles/volume] in Serum or Plasma Bilirub Indirect SerPl-sCnc 1 Both 74 KE 5 Alfa-amülaas seerumis/plasmas JAH EI EI S,P-Amyl Amülaas Amülaas seerumis/plasmas QN U/L mmol/L Cobas 111 Roche 66 JAH 225 1798-8 Amylase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,0927% CHEM Amylase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma Amylase SerPl-cCnc 1 Both 95 KE 5 Uurea paastuseerumis/paastuplasmas JAH EI EI S,P-Urea Uurea Uurea seerumis/plasmas QN mmol/L ng/ml Cardiac Reader Roche 82 JAH/Võrreld 310 22664-7 Urea SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Urea [Moles/volume] in Serum or Plasma Urea SerPl-sCnc 1 Both 96 KE 5 Valk seerumis/plasmas JAH EI EI S,P-Prot Valk Valk seerumis/plasmas QN g/L pg/mL Cardiac Reader Roche 89 JAH/Võrreld 311 2885-2 Protein MCnc Pt Ser/Plas Qn g/dL 0,82% CHEM Protein [Mass/volume] in Serum or Plasma Prot SerPl-mCnc 1 Both 91 KE 5 Kusihape seerumis/plasmas JAH EI EI S,P-UA Kusihape Kusihape seerumis/plasmas QN umol/L mg/L Cobas 111 Roche 97 JAH/Võrreld 284 14933-6 Urate SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Urate [Moles/volume] in Serum or Plasma Urate SerPl-sCnc 1 Both 89 KE 5 Kreatiini kinaas seerumis/plasmas JAH EI EI S,P-CK CK Kreatiini kinaas seerumis/plasmas QN U/L mmol/L Cobas 111 Roche 98 JAH/Võrreld 278 2157-6 Creatine kinase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,3104% CHEM Creatine kinase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma CK SerPl-cCnc 1 Both 86 KE 5 Kolesterool seerumis/plasmas JAH EI EI S,P-Chol Kolesterool Kolesterool seerumis/plasmas QN mmol/L umol/L Cobas 111 Roche 101 JAH/Võrreld 271 14647-2 Cholesterol SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Cholesterol [Moles/volume] in Serum or Plasma Cholest SerPl-sCnc 1 Both 87 KE 5 HDL-kolesterool paastuseerumis/paastuplasmas JAH EI EI S,P-HDL-Chol HDL HDL-kolesterool seerumis/plasmas QN mmol/L U/L Cobas 111 Roche 103 JAH/Võrreld 272 14646-4 Cholesterol.in HDL SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Cholesterol in HDL [Moles/volume] in Serum or Plasma HDLc SerPl-sCnc 1 Both 88 KE 5 LDL-kolesterool paastuseerumis/paastuplasmas JAH EI EI S,P-LDL-Chol LDL LDL-kolesterool seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L Cobas 111 Roche 104 JAH/Võrreld 273 22748-8 Cholesterol.in LDL SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Cholesterol in LDL [Moles/volume] in Serum or Plasma LDLc SerPl-sCnc 1 Both 92 KE 5 Laktoosi taluvuse proov JAH EI EI LTT (2g Lactose/kg BW PO) Laktoosi taluvuse proov (2g/kg ) Laktoosi taluvuse proov (2g laktoosi 1 kg kohta) Paneel U/L Cobas 111 Roche 142 JAH 288 L-288 137 HÜ 6 Protrombiini aeg plasmas JAH EI EI P-PT-INR PT-INR Protrombiini aeg plasmas Paneel neg/pos DiaMed-ID Micro Typing System Card-ID 1 JAH 178 L-178 138 HÜ 6 D-dimeerid plasmas JAH EI EI P-D-Di D-dimeerid D-dimeerid plasmas QN mg/L 16 JAH 184 48065-7 Fibrin D-dimer FEU MCnc Pt PPP Qn ug/L FEU 0,02% COAG Fibrin D-dimer FEU [Mass/volume] in Platelet poor plasma D dimer FEU PPP-mCnc 1 Both 139 HÜ 6 Veritsusaeg JAH EI EI Pt-Ivy Veritsusaeg Veritsusaeg QN min 70 JAH/Võrreld 191 3179-9 Bleeding time Time Pt ^Patient Qn Ivy min COAG Bleeding Tme Time Patient Ivy Bleeding time by Ivy method 1 Both 140 IHE 7 ABO+RhD veregrupp JAH EI EI B-ABO-RhD conf panel ABO ja RhD (kinnitav uuring) ABO-veregrupp ja RhD antigeen (kinnitav uuring) Paneel sobib/ ei sobi ID-kaart: LISS/COOMbs Dia-Med AG 2 JAH 166 34530-6 ABO & Rh group panel Pt Bld - 141 IHE 7 Antikehade skriiningtest JAH EI EI B-ABO-RhD-DAT-n panel ABO, RhD ja DAT paneel vastsündinul ABO-veregrupp, RhD antigeen ja otsene antiglobuliintest vastsündinul (paneel) Paneel ID-kaart DiaClon AB0/Rh for Newborns Dia-Med AG 5 JAH 170 L-170 143 IHE 7 AB0/Rh+DAT vastsündinutele JAH EI EI B-ABO-RhD-DAT-n panel ABO, RhD ja DAT paneel vastsündinul ABO-veregrupp, RhD antigeen ja otsene antiglobuliintest vastsündinul (paneel) Paneel 5 JAH 170 L-170 142 IHE 7 sobivusproov JAH EI EI B-XmB Doonorivere sobivusproov Doonorivere sobivusproov Tekst 147 JAH 1714 1250-0 Major crossmatch Imp Pt Ser/Plas Nom 248 BLDBK Major crossmatch [interpretation] Maj XM SerPl-Imp 1 Observation 11,3891 101 U 8 Uriini ribaanalüüs JAH EI EI U-Strip Uriini ribaanalüüs Uriini ribaanalüüs Paneel 4 JAH 785 50556-0 Urinalysis dipstick panel - Pt Urine - Test strip.automated PANEL.UA Urinalysis dipstick panel in Urine by Automated test strip UA dipstick Pnl Ur Strip.auto 1 Order 103 U 8 Erikaal JAH EI EI U-SG strip Erikaal Erikaal QN 5 JAH/Võrreld 786 53326-5 Specific gravity Rden Pt Urine Qn Test strip.automated UA Specific gravity of Urine by Automated test strip Sp Gr Ur Strip.auto 1 Observation 106 U 8 Happe-aluse tasakaal JAH EI EI U-pH strip pH pH QN 6 JAH/Võrreld 787 50560-2 pH LsCnc Pt Urine Qn Test strip.automated [pH] pH UA pH of Urine by Automated test strip pH Ur Strip.auto 1 Observation 108 U 8 Leukotsüüdid JAH EI EI U-WBC strip Leukotsüüdid Leukotsüüdid QN E6/L 7 JAH/Võrreld 789 58805-3 Leukocytes NCnc Pt Urine Qn Test strip.automated /uL /uL UA Leukocytes [#/volume] in Urine by Automated test strip WBC # Ur Strip.auto 1 Both 17,589 109 U 8 Nitrit JAH EI EI U-Nit strip Nitrit Nitrit Tekst 9 JAH/Võrreld 788 50558-6 Nitrite ACnc Pt Urine Ord Test strip.automated UA Nitrite [Presence] in Urine by Automated test strip Nitrite Ur Ql Strip.auto 1 Observation 111 U 8 Valk JAH EI EI U-Prot strip Valk Valk QN g/L 10 JAH/Võrreld 790 50561-0 Protein MCnc Pt Urine Qn Test strip.automated mg/dL mg/dL UA Protein [Mass/volume] in Urine by Automated test strip Prot Ur Strip.auto-mCnc 1 Observation 17,589 105 U 8 Glükoos JAH EI EI U-Gluc strip Glükoos Glükoos QN mmol/L 12 JAH/Võrreld 791 59156-0 Glucose SCnc Pt Urine Qn Test strip.automated mmol/L mmol/L UA Glucose [Moles/volume] in Urine by Automated test strip Glucose Ur Strip.auto-sCnc 1 Observation 17,589 107 U 8 Ketokehad JAH EI EI U-Ket strip Ketokehad Ketokehad QN mmol/L 14 JAH/Võrreld 792 59158-6 Ketones SCnc Pt Urine Qn Test strip.automated mmol/L mmol/L UA Ketones [Moles/volume] in Urine by Automated test strip Ketones Ur Strip.auto-sCnc 1 Observation 17,589 110 U 8 Urobilinogeen JAH EI EI U-Ubg strip Urobilinogeen Urobilinogeen QN umol/L 16 JAH/Võrreld 793 60025-4 Urobilinogen SCnc Pt Urine Qn Test strip.automated umol/L umol/L UA Urobilinogen [Moles/volume] in Urine by Automated test strip Urobilinogen Ur Strip.auto-sCnc 1 Both 102 U 8 Bilirubiin JAH EI EI U-Bil strip Bilirubiin Bilirubiin QN umol/L Urisys 1100 Roche 18 JAH/Võrreld 794 41016-7 Bilirubin SCnc Pt Urine Qn Test strip umol/L umol/L UA Bilirubin.total [Moles/volume] in Urine by Test strip Bilirub Ur Strip-sCnc 1 Both 17,589 104 U 8 Erütrotsüüdid JAH EI EI U-RBC strip Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid QN E6/L 20 JAH/Võrreld 795 57747-8 Erythrocytes NCnc Pt Urine Qn Test strip.automated /uL /uL UA Erythrocytes [#/volume] in Urine by Automated test strip RBC # Ur Strip.auto 1 Observation 17,589 112 U 8 Uriini sademe mikroskoopia JAH EI EI U-Sed-m panel Uriini sademe mikroskoopia Uriini sademe mikroskoopia Paneel Mikrskoop CH20 Olympus Japan 35 JAH 797 24356-8 Urinalysis complete panel - Pt Urine - PANEL.UA Urinalysis complete panel in Urine Urinalysis complete pnl Ur 1 Order 15,9935 114 U 8 Erütrotsüüdid JAH EI EI U-Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid QN /hpf 36 JAH/Võrreld 798 13945-1 Erythrocytes Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,31% UA Erythrocytes [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field RBC #/area UrnS HPF 1 Observation 116 U 8 Leukotsüüdid JAH EI EI U-Leukotsüüdid Leukotsüüdid Leukotsüüdid QN /hpf 39 JAH/Võrreld 799 5821-4 Leukocytes Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,33% UA Leukocytes [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field WBC #/area UrnS HPF 1 Observation 117 U 8 Lümfotsüüdid JAH EI EI U-Lümfotsüüdid Lümfotsüüdid Lümfotsüüdid QN /hpf 40 JAH/Võrreld 1688 72219-9 Lymphocytes Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF HEM/BC Lymphocytes [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Lymphocytes #/area UrnS HPF 1 Observation 11,4838 119 U 8 Neutrofiilid JAH EI EI U-Neutrofiilid Neutrofiilid Neutrofiilid QN /hpf 41 JAH/Võrreld 1689 38996-5 Neutrophils ACnc Pt Urine Ord Microscopy.light 1522 UA Neutrophils [Presence] in Urine by Light microscopy Neutrophils Ur Ql Micro 1 Observation 10,694 115 U 8 Lameepiteeli rakud JAH EI EI U-Lameepiteeli rakud Lameepiteeli rakud Lameepiteeli rakud QN /hpf 42 JAH/Võrreld 800 11277-1 Epithelial cells.squamous Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,04% UA Epithelial cells.squamous [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Squamous #/area UrnS HPF 1 Observation 120 U 8 Transitoorse epiteeli rakud JAH EI EI U-Transitoorse epiteeli rakud Transitoorse epiteeli rakud Transitoorse epiteeli rakud QN /hpf 43 JAH/Võrreld 801 30089-7 Transitional cells Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,01% UA Transitional cells [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Trans Cells #/area UrnS HPF 1 Observation 121 U 8 Tubulaarepiteeli rakud JAH EI EI U-Tubulaarepiteeli rakud Tubulaarepiteeli rakud Tubulaarepiteeli rakud QN /hpf 44 JAH/Võrreld 802 26052-1 Epithelial cells.renal Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,01% UA Epithelial cells.renal [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Renal Epi Cells #/area UrnS HPF 1 Observation 113 U 8 Atüüpilised epiteelirakud JAH EI EI U-Atüüpilised epiteelirakud Atüüpilised epiteelirakud Atüüpilised epiteelirakud QN /hpf 45 JAH/Võrreld 1682 41284-1 Epithelial cells.non-squamous Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Epithelial cells.non-squamous [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Non-sq Epi Cells #/area UrnS HPF 1 Observation 19,2431 125 U 8 Hüaliinsilindrid JAH EI EI U-Hüaliinsilindrid Hüaliinsilindrid Hüaliinsilindrid QN /hpf 47 JAH 805 46135-0 Hyaline casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Hyaline casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Hyaline Casts #/area UrnS HPF 1 Both 25,8802 124 U 8 Granulaarsilindrid JAH EI EI U-Granulaarsilindrid Granulaarsilindrid Granulaarsilindrid QN /hpf 48 JAH 806 46134-3 Granular casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Granular casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Gran Casts #/area UrnS HPF 1 Both 25,6387 126 U 8 Leukotsütaarsilindrid JAH EI EI U-Leukotsütaarsilindrid Leukotsütaarsilindrid Leukotsütaarsilindrid QN /hpf 49 JAH 807 49103-5 Leukocyte casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA WBC casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field WBC Casts #/area UrnS HPF 1 Observation 17,4622 123 U 8 Erütrotsütaarsilindrid JAH EI EI U-Erütrotsütaarsilindrid Erütrotsütaarsilindrid Erütrotsütaarsilindrid QN /hpf 50 JAH 808 51790-4 Erythrocyte casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA RBC casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field RBC Casts #/area UrnS HPF 1 Both 19,4395 127 U 8 Tubulaarepiteelsilindrid JAH EI EI U-Tubulaarepiteelsilindrid Tubulaarepiteelsilindrid Tubulaarepiteelsilindrid QN /hpf 51 JAH 809 45386-0 Epithelial casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Epithelial casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Epith Casts #/area UrnS HPF 1 Observation 23,1596 122 U 8 Bakteriaalsilindrid JAH EI EI U-Bakteriaalsilindrid Bakteriaalsilindrid Bakteriaalsilindrid QN /hpf 53 JAH 1683 A-1683 118 U 8 Makrofaagid JAH EI EI U-Makrofaagid Makrofaagid Makrofaagid QN /hpf 55 JAH/Võrreld 812 72220-7 Macrophages Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF HEM/BC Macrophages [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Macrophages #/area UrnS HPF 1 Observation 11,4838 135 U 8 Bakterid JAH EI EI U-Bakterid Bakterid Bakterid Tekst 56 JAH 803 25145-4 Bacteria ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Bacteria [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Bacteria UrnS Ql Micro 1 Observation 136 U 8 Pärmseened JAH EI EI U-Pärmseened Pärmseened Pärmseened Tekst 58 JAH 1509 5822-2 Yeast Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" UA Yeast [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Yeast #/area UrnS HPF 1 Observation 133 U 8 Kusihappe kristallid JAH EI EI U-Kusihappe kristallid Kusihappe kristallid Kusihappe kristallid Tekst 60 JAH 813 5817-2 Urate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,00% UA Urate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Urate Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 128 U 8 Ammooniumuraadi kristallid JAH EI EI U-Ammooniumuraadi kristallid Ammooniumuraadi kristallid Ammooniumuraadi kristallid Tekst 61 JAH 814 5766-1 Ammonium urate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Ammonium urate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Amm Urate Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 131 U 8 Kaltsiumkarbonaadi kristallid JAH EI EI U-Kaltsiumkarbonaadi kristallid Kaltsiumkarbonaadi kristallid Kaltsiumkarbonaadi kristallid Tekst 62 JAH 815 5773-7 Calcium carbonate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Calcium carbonate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Ca Carbonate Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 132 U 8 Kaltsiumoksalaadi kristallid JAH EI EI U-Kaltsiumoksalaadi kristallid Kaltsiumoksalaadi kristallid Kaltsiumoksalaadi kristallid Tekst 63 JAH 816 5774-5 Calcium oxalate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,01% UA Calcium oxalate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy CaOx Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 130 U 8 Amorfse uraadi kristallid JAH EI EI U-Amorfse uraadi kristallid Amorfse uraadi kristallid Amorfse uraadi kristallid Tekst 65 JAH 818 12454-5 Urate crystals.amorphous ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,09% UA Urate crystals amorphous [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Amorph Urate Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 129 U 8 Amorfse fosfaadi kristallid JAH EI EI U-Amorfse fosfaadi kristallid Amorfse fosfaadi kristallid Amorfse fosfaadi kristallid Tekst 66 JAH 819 12453-7 Phosphate crystals.amorphous ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Phosphate crystals amorphous [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Amorph Phos Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 134 U 8 Trifosfaadi kristallid JAH EI EI U-Trifosfaadi kristallid Trifosfaadi kristallid Trifosfaadi kristallid Tekst 67 JAH 820 5814-9 Triple phosphate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,00% UA Triple phosphate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Tri-Phos Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 90 U 8 Kreatiniin ööpäevases uriinis JAH EI EI dU-Crea Kreatiniin ööpäevases uriinis Kreatiniin ööpäevases uriinis QN mmol/d U/L Cobas 111 Roche 108 JAH 1021 14684-5 Creatinine SRat 24H Urine Qn mmol/(24.h) mmolL/24hr CHEM Creatinine [Moles/time] in 24 hour Urine Creat 24H Ur-sRate 1 Both 99 VIR 20 B-hepatiidi viiruse pinnaantigeen seerumis JAH EI EI S,P-HBsAg HBsAg B-hepatiidi viiruse pinnaantigeen seerumis/plasmas N/Pp/P 163 JAH 579 5196-1 Hepatitis B virus surface Ag ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Hepatitis B virus surface Ag [Presence] in Serum by Immunoassay HBV surface Ag Ser Ql EIA 1 Both 97 VIR 20 Helicobacter pylori antigeen roojas JAH EI EI St-H pylori Ag Helicobacter pylori Ag roojas Helicobacter pylori antigeen roojas N/P 388 JAH 1539 31843-6 Helicobacter pylori Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Helicobacter pylori Ag [Presence] in Stool H pylori Ag Stl Ql 1 Both 98 VIR 20 Mittetreponemaalse reagiini vastased antikehad seerumis JAH EI EI S,P-RPR RPR Mittetreponemaalse reagiini vastased antikehad seerumis/plasmas N/P 489 JAH 688 20507-0 Reagin Ab ACnc Pt Ser Ord RPR 0,04% MICRO Reagin Ab [Presence] in Serum by RPR RPR Ser Ql 1 Both 100 ST 24 Peitveri roojas JAH EI EI St-Hb POX Peitveri roojas (pseudoperoksüdaas) Peitveri roojas (pseudoperoksüdaas) Tekst 1 JAH 853 2335-8 Hemoglobin.gastrointestinal ACnc Pt Stool Ord 0,04% CHEM Hemoglobin.gastrointestinal [Presence] in Stool Hemocult Stl Ql 1 Both