id labor Valdkond VK sort Paneel P kood Analüüsi nimetus A kood Kehtiv Kehtiv lõpp Tellitav Vahendatav T lühend Kasutatav nimetus T Nimetus Vastuskood T Ühik Labor ühik Seade Diagnostikumi_tootja Sort Risttabel id algandmed Loinc # Component Property Time Aspects System Scale Method Ex UCUM Units Ex Units %99+ Common Tests Class Long Common Name Short Name Type Order/Obs Doc/Section Ext 14 HE 1 Vere automaatuuring 3-osalise leukogrammiga shk429 JAH JAH EI B-CBC-3Diff Hemogramm 3-osalise leukogrammiga Hemogramm kolmeosalise leukogrammiga Paneel 3 JAH 2124 L-2124 63 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga shk429 WBC ams1672 JAH EI EI B-WBC WBC Leukotsüüdid QN E9/L 10^9/L Nihon Konden Nihon Konden 10 JAH/Võrreld 2 6690-2 Leukocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Leukocytes [#/volume] in Blood by Automated count WBC # Bld Auto 1 Observation 64 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga shk429 RBC ams1673 JAH EI EI B-RBC RBC Erütrotsüüdid QN E12/L """10^12/L;million/mm3""" Nihon Konden Nihon Konden 11 JAH/Võrreld 3 789-8 Erythrocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*6/uL 10^12/L;million/mm3 2,22% HEM/BC Erythrocytes [#/volume] in Blood by Automated count RBC # Bld Auto 1 Observation 65 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga shk429 HGB ams1675 JAH EI EI B-Hb Hb Hemoglobiin QN g/L """g/dL; g/L""" Nihon Konden Nihon Konden 12 JAH/Võrreld 4 718-7 Hemoglobin MCnc Pt Bld Qn g/dL 2,32% HEM/BC Hemoglobin [Mass/volume] in Blood Hgb Bld-mCnc 1 Both 66 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga shk429 HCT ams1676 JAH EI EI B-Hct Hct Hematokrit QN % """L/L;%""" Nihon Konden Nihon Konden 13 JAH/Võrreld 5 4544-3 Hematocrit VFr Pt Bld Qn Automated count % HEM/BC Hematocrit [Volume Fraction] of Blood by Automated count Hct VFr Bld Auto 1 Both 67 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga shk429 MCV ams1677 JAH EI EI B-MCV MCV Erütrotsüütide keskmine maht QN fL fL Nihon Konden Nihon Konden 14 JAH/Võrreld 6 787-2 Erythrocyte mean corpuscular volume EntVol Pt RBC Qn Automated count fL fL HEM/BC Erythrocyte mean corpuscular volume [Entitic volume] by Automated count MCV RBC Auto 1 Observation 68 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga shk429 MCH ams1678 JAH EI EI B-MCH MCH Keskmine hemoglobiin erütrotsüüdis QN pg pg Nihon Konden Nihon Konden 15 JAH/Võrreld 7 785-6 Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin EntMass Pt RBC Qn Automated count pg pg 2,22% HEM/BC Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin [Entitic mass] by Automated count MCH RBC Qn Auto 1 Observation 69 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga shk429 MCHC ams1679 JAH EI EI B-MCHC MCHC Keskmine hemoglobiini kontsentratsioon erütrotsüüdis QN g/L """g/L;g/dL""" Nihon Konden Nihon Konden 16 JAH/Võrreld 8 786-4 Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin concentration MCnc Pt RBC Qn Automated count g/dL 2,22% HEM/BC Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin concentration [Mass/volume] by Automated count MCHC RBC Auto-mCnc 1 Observation 70 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga shk429 RDW-CV ams1684 JAH EI EI B-RDW-CV RDW-CV Erütrotsüütide suurusjaotuvus QN % % Nihon Konden Nihon Konden 17 JAH/Võrreld 9 788-0 Erythrocyte distribution width Ratio Pt RBC Qn Automated count % % HEM/BC Erythrocyte distribution width [Ratio] by Automated count RDW RBC Auto-Rto 1 Observation 72 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga shk429 PLT ams1680 JAH EI EI B-Plt Plt Trombotsüüdid QN E9/L 10^9/L Nihon Konden Nihon Konden 19 JAH/Võrreld 11 777-3 Platelets NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Platelets [#/volume] in Blood by Automated count Platelet # Bld Auto 1 Observation 145 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga shk429 Mono% ams1682 JAH EI EI B-Mono% Mono% Monotsüütide suhtarv QN % % Nihon Konden 22 JAH/Võrreld 25 5905-5 Monocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Monocytes/100 leukocytes in Blood by Automated count Monocytes NFr Bld Auto 1 Observation 147 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga shk429 Lymph% ams1681 JAH EI EI B-Lymph% Lymph% Lümfotsüütide suhtarv QN % % 23 JAH/Võrreld 26 736-9 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Blood by Automated count Lymphocytes NFr Bld Auto 1 Observation 149 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga shk429 Gran% ams1683 JAH EI EI B-Gran% Gran% Granulotsüütide suhtarv QN % % 27 JAH/Võrreld 3078 19023-1 Granulocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Granulocytes/100 leukocytes in Blood by Automated count Granulocytes NFr Bld Auto 1 Observation 21,6652 199 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga shk429 PDW ams1687 JAH EI EI B-PDW-CV PDW-CV Trombotsüütide suurusjaotuvus (CV) QN % % 39 JAH 3946 51631-0 Platelet distribution width Ratio Pt Bld Qn % % HEM/BC Platelet distribution width [Ratio] in Blood PDW Bld-Rto 1 Observation 15,4154 12 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga shk429 B-MPV ams1686 JAH EI EI B-MPV MPV Trombotsüütide keskmine maht QN fL fl 40 JAH/Võrreld 36 32623-1 Platelet mean volume EntVol Pt Bld Qn Automated count fL fL HEM/BC Platelet mean volume [Entitic volume] in Blood by Automated count PMV Bld Auto 1 Observation 150 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga shk429 B-PCT% ams1685 JAH EI EI B-Pct Pct Trombokrit QN % % 42 JAH/Võrreld 2114 51637-7 Plateletocrit VFr Pt Bld Qn HEM/BC Plateletocrit [Volume Fraction] in Blood Plateletocrit VFr Bld 1 Observation 1 HE 1 Erütrotsüütide settekiirus ams4 JAH JAH EI B-ESR Settekiirus Erütrotsüütide settekiirus QN mm/h mm/h 147 JAH/Võrreld 106 4537-7 Erythrocyte sedimentation rate Vel Pt Bld Qn Westergren mm/h mm/hr 0,03% HEM/BC Erythrocyte sedimentation rate by Westergren method ESR Bld Qn Westrgrn 1 Both 157 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres shk194 JAH JAH EI aB-ABB panel Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres Happe-aluse tasakaalu uuring arteriaalses veres Paneel 1 JAH 1248 24336-0 Gas panel - Pt BldA Qn 0,01% PANEL.CHEM Gas panel in Arterial blood Gas Pnl BldA 1 Order 158 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres shk194 pH ams619 JAH EI EI aB-pH pH pH arteriaalses veres QN 5 JAH 1251 2744-1 pH LsCnc Pt BldA Qn [pH] 0,08% CHEM pH of Arterial blood pH BldA 1 Both 160 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres shk194 pCO2 (t) ams620 JAH EI EI aB-CO2 CO2 Süsinikdioksiid arteriaalses veres QN mmol/L mmHg 7 JAH 3151 41647-9 Carbon dioxide SCnc Pt BldA Qn Calculated mmol/L mmol/L CHEM Carbon dioxide, total [Moles/volume] in Arterial blood by calculation CO2 BldA Calc-sCnc 1 Both 8,0443 159 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres shk194 pO2 ams622 JAH EI EI aB-pO2 pO2 Hapniku osarõhk arteriaalses veres QN mmHg mmHg 8 JAH 1253 2703-7 Oxygen PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg 0,07% CHEM Oxygen [Partial pressure] in Arterial blood pO2 BldA 1 Both 161 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres shk194 Vesinikkarbonaat ams623 JAH EI EI mvP-HCO3st HCO3st Vesinikkarbonaat (standardiseeritud) segunenud venoosses plasmas QN mmol/L mmol/L 76 JAH 3155 19233-6 Bicarbonate^^standard SCnc Pt BldMV Qn mmol/L mmol/L CHEM Bicarbonate [Moles/volume] standard in Mixed venous blood HCO3 std BldMV-sCnc 1 Observation 8,0775 204 HAT 2 Laktaat arteriaalses veres (POCT) aB-Lac POCT JAH JAH EI aB-Lac (POCT) Laktaat (POCT) Laktaat arteriaalses veres (POCT) QN mmol/L mmol/L Accutrend®Plus Roche 127 JAH 5691 A-5415 85 EL 3 Kaalium seerumis ams659 JAH JAH EI S,P-K Kaalium Kaalium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L Cobas 111 Roche 3 JAH/Võrreld 211 2823-3 Potassium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,2673% CHEM Potassium [Moles/volume] in Serum or Plasma Potassium SerPl-sCnc 1 Both 162 EL 3 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres shk194 Kaalium ams1944 JAH EI EI B-K Kaalium veres Kaalium veres (mg/L) QN mg/L mg/L 4 JAH/Võrreld 3524 75940-7 Potassium MCnc Pt Bld Qn mg/dL mg/dL CHEM Potassium [Mass/volume] in Blood Potassium Bld-mCnc 1 Both 12,7432 155 EL 3 Naatrium ams730 JAH JAH EI S,P-Na Naatrium Naatrium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 5 JAH/Võrreld 210 2951-2 Sodium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1705% CHEM Sodium [Moles/volume] in Serum or Plasma Sodium SerPl-sCnc 1 Both 163 EL 3 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres shk194 Naatrium ams1943 JAH EI EI B-Na Naatrium veres Naatrium veres (mg/L) QN mg/L mg/L 6 JAH/Võrreld 3526 A-3526 154 EL 3 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres shk194 Kaltsium (ioniseeritud) ams1945 JAH JAH EI S,P-iCa Kaltsium (ioniseeritud) Kaltsium (ioniseeritud) seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 7 JAH 213 12180-6 Calcium.ionized SCnc Pt Ser/Plas Qn ISE mg/dL mmol/L CHEM Calcium.ionized [Moles/volume] in Serum or Plasma by Ion-selective membrane electrode (ISE) Ca-I SerPl ISE-sCnc 1 Both 165 EL 3 Kaltsium (ioniseeritud, pH 7,4) ams666 JAH EI EI S,P-iCa (pH 7,4) Kaltsium (ioniseeritud, pH 7,4) Kaltsium (ioniseeritud, pH 7,4 korral) QN mmol/L mmol/L 8 JAH/Võrreld 214 19072-8 Calcium.ionized^^adjusted to pH 7.4 SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Calcium.ionized [Moles/volume] adjusted to pH 7.4 in Serum or Plasma Ca-I adj pH7.4 SerPl-sCnc 1 Observation 153 EL 3 Kaltsium ams662 JAH JAH EI S,P-Ca Kaltsium Kaltsium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 11 JAH/Võrreld 212 2000-8 Calcium SCnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Calcium [Moles/volume] in Serum or Plasma Calcium SerPl-sCnc 1 Both 156 EL 3 Fosfaat ams596 JAH JAH EI S,P-P Fosfaat Fosfaat seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 15 JAH/Võrreld 234 14879-1 Phosphate SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Phosphate [Moles/volume] in Serum or Plasma Phosphate SerPl-sCnc 1 Both 177 KAR 4 Troponiin T (kõrgtundlik) ams1828 JAH JAH EI S,P-cTnT-hs Troponiin T (kõrgtundlik) Troponiin T (kõrgtundlik) seerumis/plasmas QN ng/L ng/L 1 JAH/Võrreld 2888 67151-1 Troponin T.cardiac MCnc Pt Ser/Plas Qn Detection limit <= 5 ng/L ng/L ng/L CHEM Troponin T.cardiac [Mass/volume] in Serum or Plasma by Detection limit <= 5 ng/L Troponin T SerPl DL <= 5 ng/L-mCnc 1 11,4393 205 KAR 4 CK-MBm (POCT) B-CK-Mbm JAH JAH EI B-CK-MBm POCT CK-MBm (POCT) Kreatiini kinaasi MB isoensüümi mass veres (POCT) QN ug/L ug/L 7 JAH 5467 49551-5 Creatine kinase.MB MCnc Pt Bld Qn ng/mL ng/mL CHEM Creatine kinase.MB [Mass/volume] in Blood CK MB Bld-mCnc 1 Both 178 KAR 4 Natriureetiline peptiid ams2128 JAH JAH EI B-NT-proBNP POCT NT-proBNP (POCT) B-tüüpi natriureetilise propeptiidi N-fragment veres (POCT) QN ng/L ng/L 11 JAH 5458 71425-3 Natriuretic peptide.B prohormone N-Terminal MCnc Pt Bld Qn IA pg/mL pg/mL CHEM Natriuretic peptide.B prohormone N-Terminal [Mass/volume] in Blood by Immunoassay NT-proBNP Bld IA-mCnc 1 Both 79 KE 5 C-reaktiivne valk seerumis/plasmas ams586 JAH JAH EI S,P-CRP CRP C-reaktiivne valk seerumis/plasmas QN mg/L mg/L Cobas 111 Roche 1 JAH/Võrreld 232 1988-5 C reactive protein MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0344% CHEM C reactive protein [Mass/volume] in Serum or Plasma CRP SerPl-mCnc 1 Both 179 KE 5 C-reaktiivne valk kapillaarverest ams2118 JAH JAH EI cB-CRP POCT CRP kapillaarses veres (POCT) C-reaktiivne valk kapillaarses veres (POCT) QN mg/L mg/L 4 JAH/Võrreld 2048 48421-2 C reactive protein MCnc Pt BldC Qn mg/L mg/L CHEM C reactive protein [Mass/volume] in Capillary blood CRP BldC-mCnc 1 Both 19,5595 81 KE 5 Glükoos paastuseerumis/paastuplasmas ams605 JAH JAH EI fS,fP-Gluc Glükoos paastuseerumis/-plasmas Glükoos paastuseerumis/paastuplasmas QN mmol/L U/L Cobas 111 Roche 8 JAH/Võrreld 237 14771-0 Glucose^post CFst SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Fasting glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma Glucose p fast SerPl-sCnc 1 Both 92 KE 5 Glükoos paastuseerumis/-plasmas ams2134 JAH EI EI fS,fP-Gluc Glükoos paastuseerumis/-plasmas Glükoos paastuseerumis/paastuplasmas QN mmol/L U/L Cobas 111 Roche 8 JAH/Võrreld 237 14771-0 Glucose^post CFst SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Fasting glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma Glucose p fast SerPl-sCnc 1 Both 190 KE 5 Glükoos kapillaarses shk844 JAH JAH EI fcB-Gluc Glükoos kapillaarses paastuveres Glükoos kapillaarses paastuveres QN mmol/L mmol/L 9 JAH/Võrreld 238 14770-2 Glucose^post CFst SCnc Pt BldC Qn Glucometer mmol/L mmol/L CHAL Fasting glucose [Moles/volume] in Capillary blood by Glucometer Glucose p fast BldC Glucomtr-sCnc 1 Both 203 KE 5 HbA1c (IFCC) ams4742 JAH EI EI B-HbA1c (IFCC) HbA1c (IFCC) Glükohemoglobiin veres (IFCC) QN mmol/mol " mmol/mol" 15 JAH/Võrreld 2741 59261-8 Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total SFr Pt Bld Qn IFCC mmol/mol mmol/mol HEM/BC Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total in Blood by IFCC protocol Hgb A1c SFr Bld IFCC 1 Both 18,6192 80 KE 5 Glükohemoglobiin veres ams4741 JAH JAH EI B-HbA1c HbA1c Glükohemoglobiin veres QN % g/L Cobas 111 Roche 16 JAH/Võrreld 236 4548-4 Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total MFr Pt Bld Qn % %; % Hgb 0,0883% HEM/BC Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total in Blood Hgb A1c MFr Bld 1 Both 181 KE 5 Glükoos paastuseerumis/-plasmas ams2140 JAH JAH EI fS,P-Gluc 0 min (pre 75 g Gluc PO) Glükoos 0 min (75 g) Glükoos paastuseerumis/paastuplasmas enne glükoosi manustamist QN mmol/L mmol/L 24 JAH/Võrreld 241 14996-3 Glucose^pre 75 g glucose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --pre 75 g glucose PO Glucose pre 75 g Glc PO SerPl-sCnc 1 Observation 83 KE 5 Glükoos seerumis/plasmas 60 minutit pärast koormust ams2141 JAH JAH EI S,P-Gluc 60 min (post 75 g Gluc PO) Glükoos 60 min (75 g) Glükoos seerumis/plasmas 60 minutit pärast glükoosi manustamist QN mmol/L mmol/L Cobas 111 Roche 25 JAH/Võrreld 248 51597-3 Glucose^1H post 75 g glucose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --1 hour post 75 g glucose PO Glucose 1H p 75 g Glc PO SerPl-sCnc 1 Observation 84 KE 5 Glükoos seerumis/plasmas 120 minutit pärast koormust ams2146 JAH JAH EI S,P-Gluc 120 min (post 75g Gluc PO) Glükoos 120 min (75 g) Glükoos seerumis/plasmas 120 minutit pärast glükoosi manustamist QN mmol/L U/L Cobas 111 Roche 26 JAH/Võrreld 242 14995-5 Glucose^2H post 75 g glucose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --2 hours post 75 g glucose PO Glucose 2H p 75 g Glc PO SerPl-sCnc 1 Both 73 KE 5 Alaniini aminotransferaas seerumis/plasmas ams565 JAH JAH EI S,P-ALAT ALAT Alaniini aminotransferaas seerumis/plasmas QN U/L mmol/L Cobas 111 Roche 38 JAH/Võrreld 222 1744-2 Alanine aminotransferase CCnc Pt Ser/Plas Qn Without P-5'-P U/L U/L CHEM Alanine aminotransferase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma by Without P-5'-P ALT SerPl w/o P-5'-P-cCnc 1 Both 76 KE 5 Aspartaadi aminotransferaas seerumis/plasmas ams580 JAH JAH EI S,P-ASAT ASAT Aspartaadi aminotransferaas seerumis/plasmas QN U/L mmol/L Cobas 111 Roche 39 JAH/Võrreld 228 1920-8 Aspartate aminotransferase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,8705% CHEM Aspartate aminotransferase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma AST SerPl-cCnc 1 Both 75 KE 5 Aluseline fosfataas seerumis/plasmas ams569 JAH JAH EI S,P-ALP ALP Aluseline fosfataas seerumis/plasmas QN U/L mmol/L Cobas 111 Roche 42 JAH 223 6768-6 Alkaline phosphatase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,8002% CHEM Alkaline phosphatase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma ALP SerPl-cCnc 1 Both 185 KE 5 Gammaglutamüüli transferaas ams598 JAH JAH EI S,P-GGT GGT Gammaglutamüüli transferaas seerumis/plasmas QN U/L U/L 63 JAH/Võrreld 235 2324-2 Gamma glutamyl transferase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,0564% CHEM Gamma glutamyl transferase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma GGT SerPl-cCnc 1 Both 77 KE 5 Bilirubiin seerumis/plasmas ams584 JAH JAH EI S,P-Bil Bilirubiin Bilirubiin seerumis/plasmas QN umol/L umol/L Cobas 111 Roche 64 JAH/Võrreld 229 14631-6 Bilirubin SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Bilirubin [Moles/volume] in Serum or Plasma Bilirub SerPl-sCnc 1 Both 187 KE 5 Lipaas ams721 JAH JAH EI S,P-Lip Lipaas Lipaas seerumis/plasmas QN U/L U/L 71 JAH 299 3040-3 Triacylglycerol lipase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,1557% CHEM Lipase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma Lipase SerPl-cCnc 1 Both 183 KE 5 Kreatiniin seerumis ams696 JAH JAH EI S,P-Crea Kreatiniin Kreatiniin seerumis/plasmas QN umol/L umol/L 77 JAH/Võrreld 279 14682-9 Creatinine SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Creatinine [Moles/volume] in Serum or Plasma Creat SerPl-sCnc 1 Both 180 KE 5 eGFR ams2008 JAH JAH EI eGFR (Crea, MDRD) eGFR (Crea, MDRD) Hinnanguline glomerulaarfiltratsiooni kiirus (kreatiniin, MDRD) QN mL/min/1.73m2 mL/min/1.73m2 79 JAH/Võrreld 280 33914-3 Glomerular filtration rate/1.73 sq M.predicted ArVRat Pt Ser/Plas Qn Creatinine-based formula (MDRD) mL/min/{1.73m2} 0,6625% CHEM Glomerular filtration rate/1.73 sq M.predicted by Creatinine-based formula (MDRD) GFR/BSA.pred SerPl MDRD-ArVRat 1 Both 95 KE 5 Uurea paastuseerumis/paastuplasmas ams762 JAH JAH EI S,P-Urea Uurea Uurea seerumis/plasmas QN mmol/L ng/ml Cardiac Reader Roche 85 JAH/Võrreld 310 22664-7 Urea SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Urea [Moles/volume] in Serum or Plasma Urea SerPl-sCnc 1 Both 182 KE 5 Albumiin seerumis ams566 JAH JAH EI S,P-Alb Albumiin Albumiin seerumis/plasmas QN g/L g/L 90 JAH/Võrreld 219 61151-7 Albumin MCnc Pt Ser/Plas Qn BCG g/dL g/dl CHEM Albumin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Bromcresol green (BCG) dye binding method Albumin SerPl BCG-mCnc 1 Both 96 KE 5 Valk seerumis/plasmas ams769 JAH JAH EI S,P-Prot Valk Valk seerumis/plasmas QN g/L pg/mL Cardiac Reader Roche 92 JAH/Võrreld 311 2885-2 Protein MCnc Pt Ser/Plas Qn g/dL 0,82% CHEM Protein [Mass/volume] in Serum or Plasma Prot SerPl-mCnc 1 Both 186 KE 5 Laktaadi dehüdrogenaas seerumis ams704 JAH JAH EI S,P-LDH (non-IFCC) LDH (non-IFCC) Laktaadi dehüdrogenaas seerumis/plasmas (non-IFCC) QN U/L U/L 94 JAH 285 14805-6 Lactate dehydrogenase CCnc Pt Ser/Plas Qn Reaction: pyruvate to lactate CHEM Lactate dehydrogenase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma by Pyruvate to lactate reaction LDH SerPl P to L-cCnc 1 Observation 91 KE 5 Kusihape seerumis/plasmas ams701 JAH JAH EI S,P-UA Kusihape Kusihape seerumis/plasmas QN umol/L mg/L Cobas 111 Roche 101 JAH/Võrreld 284 14933-6 Urate SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Urate [Moles/volume] in Serum or Plasma Urate SerPl-sCnc 1 Both 89 KE 5 Kreatiini kinaas seerumis/plasmas ams692 JAH JAH EI S,P-CK CK Kreatiini kinaas seerumis/plasmas QN U/L mmol/L Cobas 111 Roche 102 JAH/Võrreld 278 2157-6 Creatine kinase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,3104% CHEM Creatine kinase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma CK SerPl-cCnc 1 Both 86 KE 5 Kolesterool seerumis/plasmas ams674 JAH JAH EI S,P-Chol Kolesterool Kolesterool seerumis/plasmas QN mmol/L umol/L Cobas 111 Roche 105 JAH/Võrreld 271 14647-2 Cholesterol SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Cholesterol [Moles/volume] in Serum or Plasma Cholest SerPl-sCnc 1 Both 87 KE 5 HDL-kolesterool paastuseerumis/paastuplasmas ams691 JAH JAH EI S,P-HDL-Chol HDL HDL-kolesterool seerumis/plasmas QN mmol/L U/L Cobas 111 Roche 107 JAH/Võrreld 272 14646-4 Cholesterol.in HDL SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Cholesterol in HDL [Moles/volume] in Serum or Plasma HDLc SerPl-sCnc 1 Both 88 KE 5 LDL-kolesterool paastuseerumis/paastuplasmas ams723 JAH JAH EI S,P-LDL-Chol LDL LDL-kolesterool seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L Cobas 111 Roche 108 JAH/Võrreld 273 22748-8 Cholesterol.in LDL SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Cholesterol in LDL [Moles/volume] in Serum or Plasma LDLc SerPl-sCnc 1 Both 188 KE 5 Triglütseriidid ams757 JAH JAH EI S,P-Trigl Triglütseriidid Triglütseriidid seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 110 JAH/Võrreld 274 14927-8 Triglyceride SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Triglyceride [Moles/volume] in Serum or Plasma Trigl SerPl-sCnc 1 Both 200 KE 5 Glükoos 20 min (50 g) ams2138 JAH JAH EI S,P-Gluc 20 min (post 50g Lactose PO) Glükoos 20 min (50 g) Glükoos seerumis/plasmas 20 minutit pärast laktoosi manustamist QN mmol/L mmol/L 152 JAH/Võrreld 296 69943-9 Glucose^20M post 50 g lactose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --20 minutes post 50 g lactose PO Glucose 20M p 50 g lac PO SerPl-sCnc 1 Both 11,4729 201 KE 5 Glükoos 40 min (50 g) ams2139 JAH JAH EI S,P-Gluc 40 min (post 50g Lactose PO) Glükoos 40 min (50 g) Glükoos seerumis/plasmas 40 minutit pärast laktoosi manustamist QN mmol/L mmol/L 154 JAH/Võrreld 297 69944-7 Glucose^40M post 50 g lactose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --40 minutes post 50 g lactose PO Glucose 40M p 50 g lac PO SerPl-sCnc 1 Both 11,4729 206 KE 5 Müoglobiin (POCT) B-Myogl POCT JAH JAH EI B-Myogl POCT Müoglobiin (POCT) Müoglobiin veres (POCT) QN ug/L µg/L Cobas h232 Roche JAH 5950 53833-0 Myoglobin MCnc Pt Bld Qn ng/mL ng/mL CHEM Myoglobin [Mass/volume] in Blood Myoglobin Bld-mCnc 1 Both 137 HÜ 6 Protrombiini aeg plasmas ams4739 JAH JAH EI INR INR Rahvusvaheline normitud suhe QN neg/pos DiaMed-ID Micro Typing System Card-ID 3 JAH/Võrreld 180 34714-6 Coagulation tissue factor induced.INR RelTime Pt Bld Qn Coag 0,02% COAG INR in Blood by Coagulation assay INR Bld 1 Observation 166 HÜ 6 Fibriini d-dimeerid ams1670 JAH JAH EI P-D-Di D-dimeerid D-dimeerid plasmas QN mg/L mg/L 16 JAH 184 48065-7 Fibrin D-dimer FEU MCnc Pt PPP Qn ug/L FEU 0,02% COAG Fibrin D-dimer FEU [Mass/volume] in Platelet poor plasma D dimer FEU PPP-mCnc 1 Both 168 IHE 7 ABO ja RhD (kontrolluuring) B3-ABO-RhD-labor JAH JAH EI B-ABO-RhD ctrl panel ABO ja RhD (kontrolluuring) ABO-veregrupp ja RhD antigeen (kontrolluuring) Paneel 1 JAH 2623 L-2623 141 IHE 7 Vastsündinu veregrupianalüüs shk38 JAH JAH EI B-ABO-RhD-DAT-n panel ABO, RhD ja DAT paneel vastsündinul ABO-veregrupp, RhD antigeen ja otsene antiglobuliintest vastsündinul (paneel) Paneel ID-kaart DiaClon AB0/Rh for Newborns Dia-Med AG 6 JAH 170 L-170 167 IHE 7 ABO veregrupi määramine (esmane) ams142 JAH JAH EI B-ABO ctrl ABO (kontrolluuring) ABO-veregrupp (kontrolluuring) ABO 9 JAH 169 883-9 ABO group Type Pt Bld Nom 219 BLDBK ABO group [Type] in Blood ABO Group Bld 1 Both 21,7859 170 IHE 7 Direktne antiglobuliintest B3-DAT JAH JAH EI B-DAT DAT Otsene antiglobuliintest Tekst 23 JAH 173 1007-4 Direct antiglobulin test.poly specific reagent Type Pt RBC Ord BLDBK Direct antiglobulin test.poly specific reagent [Presence] on Red Blood Cells DAT Poly-Sp Reag RBC Ql 1 Both 169 IHE 7 Erütrotsütaarsete antikehade sõeltest geeltehnikaga ams150 JAH JAH EI B-RBC Ab screen I, II Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kahe erütrotsüüdiga Erütrotsütaarsed antikehad (sõeluuring kahe erütrotsüüdiga) N/P 34 JAH 177 1008-2 Indirect antiglobulin test.poly specific reagent Pt Ser/Plas Ord BLDBK Indirect antiglobulin test.poly specific reagent [Presence] in Serum or Plasma IAT Poly-Sp Reag SerPl Ql 1 Observation 171 IHE 7 Doonorivere sobivusproov shk34 JAH JAH EI B-XmB Doonorivere sobivusproov Doonorivere sobivusproov Tekst 149 EI 1714 1250-0 Major crossmatch Imp Pt Ser/Plas Nom 248 BLDBK Major crossmatch [interpretation] Maj XM SerPl-Imp 1 Observation 11,3891 101 U 8 Uriini analüüs 10-parameetrilise testribaga shk26 JAH JAH EI U-Strip Uriini ribaanalüüs Uriini ribaanalüüs Paneel 4 JAH 785 50556-0 Urinalysis dipstick panel - Pt Urine - Test strip.automated PANEL.UA Urinalysis dipstick panel in Urine by Automated test strip UA dipstick Pnl Ur Strip.auto 1 Order 103 U 8 Uriini ribaanalüüs shk26 Erikaal ams86 JAH EI EI U-SG strip Erikaal Erikaal QN 5 JAH/Võrreld 786 53326-5 Specific gravity Rden Pt Urine Qn Test strip.automated UA Specific gravity of Urine by Automated test strip Sp Gr Ur Strip.auto 1 Observation 106 U 8 Happe-aluse tasakaal ams87 JAH EI EI U-pH strip pH pH QN 6 JAH/Võrreld 787 50560-2 pH LsCnc Pt Urine Qn Test strip.automated [pH] pH UA pH of Urine by Automated test strip pH Ur Strip.auto 1 Observation 108 U 8 Uriini ribaanalüüs shk26 Leukotsüüdid ams88 JAH EI EI U-WBC strip ord Leukotsüüdid Leukotsüüdid Tekst 8 JAH 4609 33052-2 Leukocytes PrThr Pt Urine Ord UA Leukocytes [Presence] in Urine WBC Ur Ql 1 Observation 7,8059 109 U 8 Uriini ribaanalüüs shk26 Nitrit ams89 JAH EI EI U-Nit strip Nitrit Nitrit Tekst 9 JAH/Võrreld 788 50558-6 Nitrite ACnc Pt Urine Ord Test strip.automated UA Nitrite [Presence] in Urine by Automated test strip Nitrite Ur Ql Strip.auto 1 Observation 111 U 8 Uriini ribaanalüüs shk26 Valk ams90 JAH EI EI U-Prot strip ord Valk Valk Tekst 11 JAH 4611 57735-3 Protein PrThr Pt Urine Ord Test strip.automated 3 UA Protein [Presence] in Urine by Automated test strip Prot Ur Ql Strip.auto 1 Observation 12,4942 105 U 8 Uriini ribaanalüüs shk26 Glükoos ams91 JAH EI EI U-Gluc strip ord Glükoos Glükoos Tekst 13 JAH 4612 50555-2 Glucose PrThr Pt Urine Ord Test strip.automated 3 UA Glucose [Presence] in Urine by Automated test strip Glucose Ur Ql Strip.auto 1 Observation 13,4853 107 U 8 Uriini ribaanalüüs shk26 Ketokehad ams92 JAH EI EI U-Ket strip ord Ketokehad Ketokehad Tekst 15 JAH 4613 57734-6 Ketones PrThr Pt Urine Ord Test strip.automated 3 UA Ketones [Presence] in Urine by Automated test strip Ketones Ur Ql Strip.auto 1 Observation 19,0574 110 U 8 Uriini ribaanalüüs shk26 Urobilinogeen ams93 JAH EI EI U-Ubg strip ord Urobilinogeen Urobilinogeen Tekst 17 JAH 4614 62487-4 Urobilinogen PrThr Pt Urine Ord Test strip.automated 1 UA Urobilinogen [Presence] in Urine by Automated test strip Urobilinogen Ur Ql Strip.auto 1 Both 20,0626 102 U 8 Uriini ribaanalüüs shk26 Bilirubiin ams94 JAH EI EI U-Bil strip ord Bilirubiin Bilirubiin Tekst Urisys 1100 Roche 19 JAH 4615 50551-1 Bilirubin PrThr Pt Urine Ord Test strip.automated 4 UA Bilirubin.total [Presence] in Urine by Automated test strip Bilirub Ur Ql Strip.auto 1 Observation 16,6071 104 U 8 Uriini ribaanalüüs shk26 Erütrotsüüdid ams95 JAH EI EI U-RBC strip ord Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid Tekst 21 JAH 4616 53292-9 Erythrocytes PrThr Pt Urine Ord Automated UA Erythrocytes [Presence] in Urine by Automated RBC Ur Ql Auto 1 Observation 8,3262 194 U 8 Albumiin uriinis ams568 JAH JAH EI U-Alb Albumiin uriinis Albumiin uriinis QN mg/L mg/L 87 JAH/Võrreld 997 14957-5 Albumin MCnc Pt Urine Qn Detection limit <= 20 mg/L mg/dL 0,01% CHEM Microalbumin [Mass/volume] in Urine Microalbumin Ur-mCnc 1 Both 195 U 8 Albumiini ja kreatiniini suhe uriinis shk950 JAH JAH EI U-Alb/U-Crea Albumiin/kreatiniin uriinis Albumiini ja kreatiniini suhe uriinis QN g/mol g/mol 90 JAH/Võrreld 1000 30000-4 Albumin/Creatinine Ratio Pt Urine Qn Detection limit <= 20 mg/L mg/mmol milligrams/mmol CHEM Microalbumin/Creatinine [Ratio] in Urine Microalbumin/Creat Ur-Rto 1 Both 196 U 8 Kreatiniin uriinis ams1949 JAH JAH EI U-Crea Kreatiniin uriinis Kreatiniin uriinis QN mmol/L mmol/L 123 JAH 1020 14683-7 Creatinine SCnc Pt Urine Qn mmol/L mmol/L CHEM Creatinine [Moles/volume] in Urine Creat Ur-sCnc 1 Both 175 IM 12 Türeotropiin ehk kilpnääret stimuleeriv hormoon ams492 JAH JAH EI S,P-TSH TSH Kilpnääret stimuleeriv hormoon seerumis/plasmas QN mU/L mU/L 1 JAH/Võrreld 327 3016-3 Thyrotropin ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0600% CHEM Thyrotropin [Units/volume] in Serum or Plasma TSH SerPl-aCnc 1 Both 173 IM 12 Vaba türoksiin ams1358 JAH JAH EI S,P-fT4 fT4 Vaba türoksiin seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/L 8 JAH 328 14920-3 Thyroxine.free SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Thyroxine free [Moles/volume] in Serum or Plasma T4 Free SerPl-sCnc 1 Both 174 IM 12 Koorioni gonadotropiin ams352 JAH JAH EI S,P-hCG hCG Koorioni gonadotropiin seerumis/plasmas QN U/L U/L 63 JAH 378 19080-1 Choriogonadotropin ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0211% CHEM Choriogonadotropin [Units/volume] in Serum or Plasma HCG SerPl-aCnc 1 Both 191 TU 13 Kasvaja-antigeen CA 125 ams347 JAH JAH EI S,P-CA 125 CA 125 Kasvajaantigeen CA 125 seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 8 JAH 405 10334-1 Cancer Ag 125 ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0073% CHEM Cancer Ag 125 [Units/volume] in Serum or Plasma Cancer Ag125 SerPl-aCnc 1 Both 152 ANE 14 Ferritiin ams325 JAH JAH EI S,P-Fer Ferritiin Ferritiin seerumis/plasmas QN ug/L ug/L 1 JAH/Võrreld 318 2276-4 Ferritin MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0589% CHEM Ferritin [Mass/volume] in Serum or Plasma Ferritin SerPl-mCnc 1 Both 184 ANE 14 Raud ams754 JAH JAH EI S,P-Fe Raud Raud seerumis/plasmas QN umol/L umol/L 2 JAH/Võrreld 319 14798-3 Iron SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Iron [Moles/volume] in Serum or Plasma Iron SerPl-sCnc 1 Both 151 ANE 14 Vitamiin B12 (kobalamiin) ams1806 JAH JAH EI S,P-Vit B12 Vitamiin B12 Vitamiin B12 seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/L 11 JAH/Võrreld 324 14685-2 Cobalamins SCnc Pt Ser Qn CHEM Cobalamin (Vitamin B12) [Moles/volume] in Serum Vit B12 Ser-sCnc 1 Both 197 VIR 20 C hepatiidi viiruse vastased antikehad S2-aHCV Ab JAH JAH EI S,P-HCV Ab HCV Ab C-hepatiidi viiruse vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 196 JAH 592 13955-0 Hepatitis C virus Ab ACnc Pt Ser Ord EIA 0,03% MICRO Hepatitis C virus Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HCV Ab Ser Ql EIA 1 Both 207 VIR 20 SARS koroonaviirus 2 Ag (ribaanalüüs) XXX-SARS-CoV-2 Ag strip JAH JAH EI XXX-SARS-CoV-2 Ag strip SARS koroonaviirus 2 Ag (ribaanalüüs) SARS koroonaviirus 2 antigeen täpsustamata materjalis (ribaanalüüs) N/P " " 325 JAH 5945 94558-4 SARS coronavirus 2 Ag PrThr Pt Respiratory Ord IA.rapid MICRO SARS-CoV-2 (COVID-19) Ag [Presence] in Respiratory specimen by Rapid immunoassay SARS-CoV-2 Ag Resp Ql IA.rapid 1 Both 97 VIR 20 Helicobacter pylori antigeen roojas JAH EI EI St-H pylori Ag Helicobacter pylori Ag roojas Helicobacter pylori antigeen roojas N/P 426 JAH 1539 31843-6 Helicobacter pylori Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Helicobacter pylori Ag [Presence] in Stool H pylori Ag Stl Ql 1 Both 100 ST 24 Peitveri roojas F-Hb JAH JAH EI St-Hb Peitveri roojas (Hb) Peitveri roojas (hemoglobiin) Tekst ug/g 3 JAH 854 29771-3 Hemoglobin.gastrointestinal ACnc Pt Stool Ord Imm CHEM Hemoglobin.gastrointestinal [Presence] in Stool by Immunologic method Occult Bld Stl Ql Imm 1 Both