id labor Valdkond VK sort Paneel P kood Analüüsi nimetus A kood Kehtiv Kehtiv lõpp Tellitav Vahendatav T lühend Kasutatav nimetus T Nimetus Vastuskood T Ühik Labor ühik Seade Diagnostikumi_tootja Sort Risttabel id algandmed Loinc # Component Property Time Aspects System Scale Method Ex UCUM Units Ex Units %99+ Common Tests Class Long Common Name Short Name Type Order/Obs Doc/Section Ext 1 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga B-CBC-5Diff JAH JAH EI B-CBC-3Diff Hemogramm 3-osalise leukogrammiga Hemogramm kolmeosalise leukogrammiga Paneel 3 EI/Paneel 2124 L-2124 7 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga B-CBC-5Diff Leukotsüüdid WBC JAH EI EI B-WBC WBC Leukotsüüdid QN E9/L E9/L 10 JAH/Võrreld 2 6690-2 Leukocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Leukocytes [#/volume] in Blood by Automated count WBC # Bld Auto 1 Observation 2 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga B-CBC-5Diff Erütrotsüüdid RBC JAH EI EI B-RBC RBC Erütrotsüüdid QN E12/L E12/L 11 JAH/Võrreld 3 789-8 Erythrocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*6/uL 10^12/L;million/mm3 2,22% HEM/BC Erythrocytes [#/volume] in Blood by Automated count RBC # Bld Auto 1 Observation 3 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga B-CBC-5Diff Hemoglobiin HGB JAH EI EI B-Hb Hb Hemoglobiin QN g/L g/L 12 JAH/Võrreld 4 718-7 Hemoglobin MCnc Pt Bld Qn g/dL 2,32% HEM/BC Hemoglobin [Mass/volume] in Blood Hgb Bld-mCnc 1 Both 8 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga B-CBC-5Diff Hematokrit Hct JAH EI EI B-Hct Hct Hematokrit QN % % 13 JAH/Võrreld 5 4544-3 Hematocrit VFr Pt Bld Qn Automated count % HEM/BC Hematocrit [Volume Fraction] of Blood by Automated count Hct VFr Bld Auto 1 Both 4 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga B-CBC-5Diff Erütrotsüütide keskmine maht MCV JAH EI EI B-MCV MCV Erütrotsüütide keskmine maht QN fL fl 14 JAH/Võrreld 6 787-2 Erythrocyte mean corpuscular volume EntVol Pt RBC Qn Automated count fL fL HEM/BC Erythrocyte mean corpuscular volume [Entitic volume] by Automated count MCV RBC Auto 1 Observation 5 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga B-CBC-5Diff Keskmine hemoglobiin erütrotsüüdis MCH JAH EI EI B-MCH MCH Keskmine hemoglobiin erütrotsüüdis QN pg pg 15 JAH/Võrreld 7 785-6 Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin EntMass Pt RBC Qn Automated count pg pg 2,22% HEM/BC Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin [Entitic mass] by Automated count MCH RBC Qn Auto 1 Observation 6 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga B-CBC-5Diff Keskmine hemoglobiini kontsentratsioon erütrotsüüdis MCHC JAH EI EI B-MCHC MCHC Keskmine hemoglobiini kontsentratsioon erütrotsüüdis QN g/L g/L 16 JAH/Võrreld 8 786-4 Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin concentration MCnc Pt RBC Qn Automated count g/dL 2,22% HEM/BC Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin concentration [Mass/volume] by Automated count MCHC RBC Auto-mCnc 1 Observation 198 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga B-CBC-5Diff Erütrotsüütide suurusjaotuvus RDW-CV JAH EI EI B-RDW-CV RDW-CV Erütrotsüütide suurusjaotuvus QN % % 17 JAH/Võrreld 9 788-0 Erythrocyte distribution width Ratio Pt RBC Qn Automated count % % HEM/BC Erythrocyte distribution width [Ratio] by Automated count RDW RBC Auto-Rto 1 Observation 197 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga B-CBC-5Diff Erütrotsüütide suurusjaotuvus RDW-SD JAH EI EI B-RDW-SD RDW-SD Erütrotsüütide suurusjaotuvus QN fL fL 18 JAH/Võrreld 10 21000-5 Erythrocyte distribution width EntVol Pt RBC Qn Automated count fL fL HEM/BC Erythrocyte distribution width [Entitic volume] by Automated count RDW RBC Auto 1 Observation 9 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga B-CBC-5Diff Trombotsüüdid PLT JAH EI EI B-Plt Plt Trombotsüüdid QN E9/L E9/L 19 JAH/Võrreld 11 777-3 Platelets NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Platelets [#/volume] in Blood by Automated count Platelet # Bld Auto 1 Observation 204 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga B-CBC-5Diff Eosinofiilide suhtarv Eo% JAH EI EI B-Eo% Eo% Eosinofiilide suhtarv QN % % 20 JAH/Võrreld 23 713-8 Eosinophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Eosinophils/100 leukocytes in Blood by Automated count Eosinophil NFr Bld Auto 1 Observation 205 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga B-CBC-5Diff Basofiilide suhtarv Baso% JAH EI EI B-Baso% Baso% Basofiilide suhtarv QN % % 21 JAH/Võrreld 24 706-2 Basophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Basophils/100 leukocytes in Blood by Automated count Basophils NFr Bld Auto 1 Observation 203 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga B-CBC-5Diff Monotsüütide suhtarv Mono% JAH EI EI B-Mono% Mono% Monotsüütide suhtarv QN % % 22 JAH/Võrreld 25 5905-5 Monocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Monocytes/100 leukocytes in Blood by Automated count Monocytes NFr Bld Auto 1 Observation 12 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga B-CBC-5Diff Lümfotsüütide suhtarv Lymph% JAH EI EI B-Lymph% Lymph% Lümfotsüütide suhtarv QN % % 23 JAH/Võrreld 26 736-9 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Blood by Automated count Lymphocytes NFr Bld Auto 1 Observation 11 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga B-CBC-5Diff MXD ams3058701 EI 2021-07-04 EI EI B-Mxd% Mxd% Keskmise suurusega leukotsüütide suhtarv QN % % Medonic M16/M30 25 JAH/Võrreld 2111 32155-4 Basophils+Eosinophils+Monocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Basophils+Eosinophils+Monocytes/100 leukocytes in Blood by Automated count Baso+Eos+Monos NFr Bld Auto 1 Observation 11,4729 10 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga B-CBC-5Diff Neutrofiilide suhtarv Neut% JAH EI EI B-Neut% Neut% Neutrofiilide suhtarv QN % % 26 JAH/Võrreld 27 770-8 Neutrophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % 1,03% HEM/BC Neutrophils/100 leukocytes in Blood by Automated count Neutrophils NFr Bld Auto 1 Observation 206 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga B-CBC-5Diff Ebaküpsete granulotsüütide suhtarv IG% JAH EI EI B-IG% IG% Ebaküpsete granulotsüütide suhtarv QN % % 28 JAH/Võrreld 33 38518-7 Granulocytes.immature/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % HEM/BC Granulocytes Immature/100 leukocytes in Blood Imm Granulocytes NFr Bld 1 Observation 208 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga B-CBC-5Diff Eosinofiilide arv Eo JAH EI EI B-Eo# Eo Eosinofiilide arv QN E9/L E9/L 29 JAH/Võrreld 28 711-2 Eosinophils NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 0,03% HEM/BC Eosinophils [#/volume] in Blood by Automated count Eosinophil # Bld Auto 1 Both 209 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga B-CBC-5Diff Basofiilide arv Baso JAH EI EI B-Baso# Baso Basofiilide arv QN E9/L E9/L 30 JAH/Võrreld 29 704-7 Basophils NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 0,76% HEM/BC Basophils [#/volume] in Blood by Automated count Basophils # Bld Auto 1 Observation 207 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga B-CBC-5Diff Monotsüütide arv Mono JAH EI EI B-Mono# Mono Monotsüütide arv QN E9/L E9/L 31 JAH/Võrreld 30 742-7 Monocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Monocytes [#/volume] in Blood by Automated count Monocytes # Bld Auto 1 Observation 139 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga B-CBC-5Diff Lümfotsüütide arv Lymph JAH EI EI B-Lymph# Lymph Lümfotsüütide arv QN E9/L E9/L 32 JAH/Võrreld 31 731-0 Lymphocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 0,28% HEM/BC Lymphocytes [#/volume] in Blood by Automated count Lymphocytes # Bld Auto 1 Observation 141 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga B-CBC-5Diff Neutrofiilide arv Neut JAH EI EI B-Neut# Neut Neutrofiilide arv QN E9/L E9/L 35 JAH/Võrreld 32 751-8 Neutrophils NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Neutrophils [#/volume] in Blood by Automated count Neutrophils # Bld Auto 1 Observation 210 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga B-CBC-5Diff Ebaküpsete granulotsüütide arv IG JAH EI EI B-IG# IG Ebaküpsete granulotsüütide arv QN E9/L E9/L 37 JAH/Võrreld 34 51584-1 Granulocytes.immature NCnc Pt Bld Qn 10*3/uL Giga cells /l HEM/BC Granulocytes Immature [#/volume] in Blood Imm Granulocytes # Bld 1 Both 201 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga B-CBC-5Diff Trombotsüütide suurusjaotuvus PDW JAH EI EI B-PDW PDW Trombotsüütide suurusjaotuvus QN fL fL 38 JAH/Võrreld 35 32207-3 Platelet distribution width EntVol Pt Bld Qn Automated count fL femtoliters HEM/BC Platelet distribution width [Entitic volume] in Blood by Automated count PDW Bld Auto 1 Observation 200 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga B-CBC-5Diff Trombotsüütide keskmine maht MPV JAH EI EI B-MPV MPV Trombotsüütide keskmine maht QN fL fL 40 JAH/Võrreld 36 32623-1 Platelet mean volume EntVol Pt Bld Qn Automated count fL fL HEM/BC Platelet mean volume [Entitic volume] in Blood by Automated count PMV Bld Auto 1 Observation 202 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga B-CBC-5Diff Trombotsüütide suurte vormide suhtarv P-LCR JAH EI EI B-LCR LCR Trombotsüütide suurte vormide suhtarv QN % % 41 JAH/Võrreld 37 48386-7 Platelets.large/Platelets NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Platelets Large/Platelets in Blood by Automated count Lg Platelets/Platelet NFr Bld Auto 1 Observation 199 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga B-CBC-5Diff Trombokrit PCT JAH EI EI B-Pct Pct Trombokrit QN % % 42 JAH/Võrreld 2114 51637-7 Plateletocrit VFr Pt Bld Qn HEM/BC Plateletocrit [Volume Fraction] in Blood Plateletocrit VFr Bld 1 Observation 166 HE 1 Hb kapillaarses veres (POCT) cB-Hb POCT JAH JAH EI cB-Hb POCT Hb kapillaarses veres (POCT) Hemoglobiin kapillaarses veres (POCT) QN g/L g/L 44 JAH 4172 30352-9 Hemoglobin MCnc Pt BldC Qn g/dL g/dL 2 HEM/BC Hemoglobin [Mass/volume] in Capillary blood Hgb BldC-mCnc 1 Both 8,476 212 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga B-CBC-5Diff Normoblastide arv NRBC# JAH EI EI B-NRBC# NRBC Normoblastide arv QN E9/L E9/L 46 JAH/Võrreld 40 771-6 Erythrocytes.nucleated NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Nucleated erythrocytes [#/volume] in Blood by Automated count nRBC # Bld Auto 1 Observation 211 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga B-CBC-5Diff Normoblastide suhtarv NRBC% JAH EI EI B-NRBC% NRBC% Normoblastide suhtarv QN /100WBC /100WBC 47 JAH/Võrreld 41 58413-6 Erythrocytes.nucleated/100 leukocytes Ratio Pt Bld Qn Automated count HEM/BC Nucleated erythrocytes/100 leukocytes [Ratio] in Blood by Automated count nRBC/100 WBC Bld Auto-Rto 1 Observation 25 HE 1 Erütrotsüütide settekiirus B-ESR JAH JAH EI B-ESR Settekiirus Erütrotsüütide settekiirus QN mm/h mm/h 146 JAH/Võrreld 106 4537-7 Erythrocyte sedimentation rate Vel Pt Bld Qn Westergren mm/h mm/hr 0,03% HEM/BC Erythrocyte sedimentation rate by Westergren method ESR Bld Qn Westrgrn 1 Both 26 HE 1 Erütrotsüütide settekiirus kapillaarveres cB-ESR JAH JAH EI cB-ESR Kapillaarvere settekiirus Kapillaarvere erütrotsüütide settekiirus QN mm/h mm/h 147 JAH/Võrreld 108 30341-2 Erythrocyte sedimentation rate Vel Pt Bld Qn mm/h 0,07% HEM/BC Erythrocyte sedimentation rate ESR Bld Qn 1 Both 114 HAT 2 Veregaaside uuring arteriaalses veres aB-ABB panel JAH JAH EI aB-ABB panel Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres Happe-aluse tasakaalu uuring arteriaalses veres Paneel Irma TruPoint 1 JAH 1248 24336-0 Gas panel - Pt BldA Qn 0,01% PANEL.CHEM Gas panel in Arterial blood Gas Pnl BldA 1 Order 115 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres aB-ABB panel pH arteriaalses veres aB-pH JAH EI EI aB-pH pH pH arteriaalses veres QN Irma TruPoint 5 JAH 1251 2744-1 pH LsCnc Pt BldA Qn [pH] 0,08% CHEM pH of Arterial blood pH BldA 1 Both 116 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres aB-ABB panel Süsinikdioksiidi osarõhk arteriaalses veres aB-pCO2 JAH EI EI aB-pCO2 pCO2 Süsinikdioksiidi osarõhk arteriaalses veres QN mmHg mmHg 6 JAH 1252 2019-8 Carbon dioxide PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg 0,05% CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] in Arterial blood pCO2 BldA 1 Both 190 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres aB-ABB panel Süsinikdioksiidi osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) arteriaalses veres aB-pCO2(T) JAH EI EI aB-pCO2 pCO2 Süsinikdioksiidi osarõhk arteriaalses veres QN mmHg mmHg 6 JAH 1252 2019-8 Carbon dioxide PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg 0,05% CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] in Arterial blood pCO2 BldA 1 Both 117 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres aB-ABB panel Hapniku osarõhk arteriaalses veres aB-pO2 JAH EI EI aB-pO2 pO2 Hapniku osarõhk arteriaalses veres QN mmHg mmHg Irma TruPoint 8 JAH 1253 2703-7 Oxygen PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg 0,07% CHEM Oxygen [Partial pressure] in Arterial blood pO2 BldA 1 Both 126 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres aB-ABB panel Hapnikuga küllastatus arteriaalses veres aB-sO2 JAH EI EI aB-sO2 calc sO2 (arvutuslik) Hapnikuga küllastatus arteriaalses veres (arvutuslik) QN % % 10 JAH 3148 51733-4 Oxygen saturation MFr Pt BldA Qn Calculated from oxygen partial pressure % % CHEM Oxygen saturation Calculated from oxygen partial pressure in Arterial blood SaO2 % BldA from pO2 1 Both 8,0443 176 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres aB-ABB panel Oksühemoglobiin arteriaalses veres aB-O2Hb JAH EI EI aB-O2Hb Oksühemoglobiin Oksühemoglobiin arteriaalses veres QN % % 11 JAH 1255 2714-4 Oxyhemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldA Qn % % CHEM Fractional oxyhemoglobin in Arterial blood OxyHgb MFr BldA 1 Observation 179 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres aB-ABB panel Desoksühemoglobiin arteriaalses veres aB-HHb JAH EI EI aB-RHb Redutseeritud hemoglobiin Redutseeritud hemoglobiin arteriaalses veres QN % % 12 JAH 1256 19225-2 Deoxyhemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldA Qn % % HEM/BC Deoxyhemoglobin/Hemoglobin.total in Arterial blood DO-Hgb MFr BldA 1 Observation 189 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres aB-ABB panel pH (kehatemperatuuri järgi kohandatud) arteriaalses veres aB-pH(T) JAH EI EI aB-pHt pH (t) pH (kehatemperatuuri järgi kohandatud) arteriaalses veres QN 13 JAH 1257 33254-4 pH^^adjusted to patients actual temperature LsCnc Pt BldA Qn [pH] 0,01% CHEM pH of Arterial blood adjusted to patients actual temperature pH temp adj BldA 1 Observation 123 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres aB-ABB panel Süsinikdioksiidi osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) arteriaalses veres aB-TCO2 JAH EI EI aB-pCO2t pCO2 (t) Süsinikdioksiidi osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) arteriaalses veres QN mmHg mmHg Irma TruPoint 14 JAH 1258 32771-8 Carbon dioxide^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Arterial blood pCO2 temp adj BldA 1 Observation 191 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres aB-ABB panel Hapniku osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) arteriaalses veres aB-pO2(T) JAH EI EI aB-pO2t pO2 (t) Hapniku osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) arteriaalses veres QN mmHg mmHg 15 JAH 1259 19255-9 Oxygen^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Oxygen [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Arterial blood pO2 temp adj BldA 1 Observation 194 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres aB-ABB panel Hapniku osarõhk (küllastatus hapnikuga 50%) arteriaalses veres aB-p50 JAH EI EI aB-p50 pO2 (sO2 50%) Hapniku osarõhk (küllastatus hapnikuga 50%) arteriaalses veres QN mmHg mmHg 17 JAH 1261 19214-6 Oxygen^^saturation adjusted to 0.5 PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Oxygen [Partial pressure] saturation adjusted to 0.5 in Arterial blood pO2 satn adj to 0.5 BldA 1 Observation 192 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres aB-ABB panel Hinnanguline shunt (kehatemperatuuri järgi kohandatud) arteriaalses veres aB-qsp/qt(est)(T) JAH EI EI aB-Shuntt Shunt (t) Füsioloogiline shunt (kehatemperatuuri järgi kohandatud) arteriaalses veres QN % % 19 JAH 1263 72325-4 Functional shunt volume^^adjusted to patients actual temperature VFr Pt BldA Qn % % HEMODYN.MOLEC Arterial blood Functional shunt volume adjusted to patients actual temperature BldA Fshunt vol temp adj VFr 2 Observation 22,0427 196 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres aB-ABB panel Alveolaarse õhu ja arteriaalse vere hapniku osarõhkude vahe aB-pO2(A-a)(T) JAH EI EI aB-AaDpO2t AaDpO2 (t) Alveolaarse õhu ja arteriaalse vere hapniku osarõhkude vahe (kehatemperatuuri järgi kohandatud) QN mmHg mmHg 21 JAH 1265 53809-0 Oxygen.alveolar - arterial^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt Respiratory system Qn mm[Hg] mm Hg PULM Oxygen.alveolar - arterial [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature Respiratory system O2 alv-art temp adj Respiratory 2 Both 193 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres aB-ABB panel Arteriaalse vere ja sissehingatava õhu hapniku osarõhkude suhe aB-pO2/FiO2 JAH EI EI aB-pO2/FiO2 pO2/FiO2 Arteriaalse vere ja sissehingatava õhu hapniku osarõhkude suhe QN mmHg mmHg 22 JAH 1266 50984-4 Horowitz index Ratio Pt BldA+Inhl gas Qn mm[Hg] mmHg CHEM Horowitz index in Arterial blood Horowitz index BldA+IhG-Rto 1 Both 195 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres aB-ABB panel Arteriaalse vere ja alveolaarse õhu hapniku osarõhkude suhe aB-pO2(a/A)(T) JAH EI EI aB-pO2(a/A) aB-pO2(a/A) Arteriaalse vere ja alveolaarse õhu hapniku osarõhkude suhe QN 25 JAH 4814 78354-8 Oxygen.arterial/Oxygen.alveolar PPresRto Pt BldA+Resp.alv Qn Calculated {ratio} ratio PULM Arterial-alveolar oxygen Partial pressure ratio a/A PO2 Rto 2 Both 16,4492 124 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres aB-ABB panel Aluste liig arteriaalses veres aB-BE JAH EI EI aB-BE BE Aluste liig arteriaalses veres QN mmol/L mmol/L Irma TruPoint 26 JAH 1268 1925-7 Base excess SCnc Pt BldA Qn mmol/L mmol/L 0,04% CHEM Base excess in Arterial blood Base excess BldA-sCnc 1 Observation 182 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres aB-ABB panel Anioonide vahe aB-AnGap JAH EI EI AnionGap (K+) Anioonide vahe Anioonide vahe QN mmol/L mmol/L 29 JAH 1271 1863-0 Anion gap 4 SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 0,03% CHEM Anion gap 4 in Serum or Plasma Anion Gap4 SerPl-sCnc 1 Observation 122 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres aB-ABB panel Vesinikkarbonaat arteriaalses veres aB-HCO3- JAH EI EI aP-HCO3 Vesinikkarbonaat Vesinikkarbonaat arteriaalses plasmas QN mmol/L mmol/L Irma TruPoint 30 JAH 1273 1960-4 Bicarbonate SCnc Pt BldA Qn mmol/L mmol/L 0,05% CHEM Bicarbonate [Moles/volume] in Arterial blood HCO3 BldA-sCnc 1 Both 177 HAT 2 Karboksühemoglobiin arteriaalses veres aB-COHb JAH EI EI aB-COHb COHb Karboksühemoglobiin arteriaalses veres QN % % 32 JAH 1343 2030-5 Carboxyhemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldA Qn % % CHEM Carboxyhemoglobin/Hemoglobin.total in Arterial blood COHgb MFr BldA 1 Observation 178 HAT 2 Methemoglobiin arteriaalses veres aB-MetHb JAH EI EI aB-MetHb MetHb Methemoglobiin arteriaalses veres QN % % 33 JAH 1346 2615-3 Methemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldA Qn % % CHEM Methemoglobin/Hemoglobin.total in Arterial blood MetHgb MFr BldA 1 Observation 188 HAT 2 Laktaat arteriaalses veres aB-Lac JAH EI EI aP-Lac Laktaat Laktaat arteriaalses plasmas QN mmol/L mmol/L 34 JAH 1279 2518-9 Lactate SCnc Pt BldA Qn mmol/L mmol/L 0,00% CHEM Lactate [Moles/volume] in Arterial blood Lactate BldA-sCnc 1 Both 127 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres aB-ABB panel Hemoglobiin arteriaalses veres aB-Hb JAH EI EI B-Hb calc Hb (arvutuslik) Hemoglobiin veres (arvutuslik) QN g/L g/L Irma TruPoint 110 JAH 3146 20509-6 Hemoglobin MCnc Pt Bld Qn Calculated g/dL g/dL HEM/BC Hemoglobin [Mass/volume] in Blood by calculation Hgb Bld Calc-mCnc 1 Observation 8,0775 118 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres aB-ABB panel Hematokrit arteriaalses veres (arvutuslik) aB-Hct calc JAH EI EI B-Hct calc Hct (arvutuslik) Hematokrit veres (arvutuslik) QN % % Irma TruPoint 111 JAH 1278 48703-3 Hematocrit VFr Pt Bld Qn Estimated HEM/BC Hematocrit [Volume Fraction] of Blood by Estimated Hct VFr Bld Est 1 Observation 39 EL 3 Kaalium plasmas P-K JAH JAH EI S,P-K Kaalium Kaalium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L Roche Electrolyte Analyzer 2 JAH/Võrreld 211 2823-3 Potassium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,2673% CHEM Potassium [Moles/volume] in Serum or Plasma Potassium SerPl-sCnc 1 Both 120 EL 3 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres aB-ABB panel Kaalium veres aB-K JAH EI EI S,P-K Kaalium Kaalium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 2 JAH/Võrreld 211 2823-3 Potassium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,2673% CHEM Potassium [Moles/volume] in Serum or Plasma Potassium SerPl-sCnc 1 Both 38 EL 3 Naatrium plasmas P-Na JAH JAH EI S,P-Na Naatrium Naatrium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l Roche Electrolyte Analyzer 4 JAH/Võrreld 210 2951-2 Sodium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1705% CHEM Sodium [Moles/volume] in Serum or Plasma Sodium SerPl-sCnc 1 Both 119 EL 3 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres aB-ABB panel Naatrium veres aB-Na JAH EI EI S,P-Na Naatrium Naatrium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L Irma TruPoint 4 JAH/Võrreld 210 2951-2 Sodium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1705% CHEM Sodium [Moles/volume] in Serum or Plasma Sodium SerPl-sCnc 1 Both 41 EL 3 Kaltsium (ioniseeritud) plasmas P-iCa JAH JAH EI S,P-iCa Kaltsium (ioniseeritud) Kaltsium (ioniseeritud) seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l Roche Electrolyte Analyzer 6 JAH 213 12180-6 Calcium.ionized SCnc Pt Ser/Plas Qn ISE mg/dL mmol/L CHEM Calcium.ionized [Moles/volume] in Serum or Plasma by Ion-selective membrane electrode (ISE) Ca-I SerPl ISE-sCnc 1 Both 121 EL 3 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres aB-ABB panel Kaltsium (ioniseeritud) veres aB-Ca JAH EI EI S,P-iCa Kaltsium (ioniseeritud) Kaltsium (ioniseeritud) seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 6 JAH 213 12180-6 Calcium.ionized SCnc Pt Ser/Plas Qn ISE mg/dL mmol/L CHEM Calcium.ionized [Moles/volume] in Serum or Plasma by Ion-selective membrane electrode (ISE) Ca-I SerPl ISE-sCnc 1 Both 180 EL 3 Kaltsium (ioniseeritud, pH 7,4 korral) veres aB-Ca(pH7.4) JAH EI EI S,P-iCa (pH 7,4) Kaltsium (ioniseeritud, pH 7,4) Kaltsium (ioniseeritud, pH 7,4 korral) QN mmol/L mmol/L 7 JAH/Võrreld 214 19072-8 Calcium.ionized^^adjusted to pH 7.4 SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Calcium.ionized [Moles/volume] adjusted to pH 7.4 in Serum or Plasma Ca-I adj pH7.4 SerPl-sCnc 1 Observation 40 EL 3 Kaalium plasmas P-Ca JAH JAH EI S,P-Ca Kaltsium Kaltsium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L Mindray 10 JAH/Võrreld 212 2000-8 Calcium SCnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Calcium [Moles/volume] in Serum or Plasma Calcium SerPl-sCnc 1 Both 181 EL 3 Kloriid veres aB-Cl JAH EI EI S,P-Cl Kloriid Kloriid seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 13 JAH/Võrreld 216 2075-0 Chloride SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1479% CHEM Chloride [Moles/volume] in Serum or Plasma Chloride SerPl-sCnc 1 Both 50 EL 3 Fosfaat plasmas P-P JAH JAH EI S,P-P Fosfaat Fosfaat seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l Mindray 14 JAH/Võrreld 234 14879-1 Phosphate SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Phosphate [Moles/volume] in Serum or Plasma Phosphate SerPl-sCnc 1 Both 71 EL 3 Magneesium ams3060995 EI 2019-06-13 JAH EI S,P-Mg Magneesium Magneesium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l Mindray 16 JAH/Võrreld 218 2601-3 Magnesium SCnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Magnesium [Moles/volume] in Serum or Plasma Magnesium SerPl-sCnc 1 Both 77 KAR 4 Troponiin T plasmas (kõrgtundlik) P-cTnT-hs JAH JAH EI S,P-cTnT-hs Troponiin T (kõrgtundlik) Troponiin T (kõrgtundlik) seerumis/plasmas QN ng/L ng/L Cobas e411 1 JAH/Võrreld 2888 67151-1 Troponin T.cardiac MCnc Pt Ser/Plas Qn Detection limit <= 5 ng/L ng/L ng/L CHEM Troponin T.cardiac [Mass/volume] in Serum or Plasma by Detection limit <= 5 ng/L Troponin T SerPl DL <= 5 ng/L-mCnc 1 11,4393 174 KAR 4 Troponiin T (kardiaalne) veres (POCT) B-cTnT POCT JAH JAH EI B-cTnT POCT Troponiin T (POCT) Troponiin T (kardiaalne) veres (POCT) QN ng/L ng/L 2 JAH 314 48425-3 Troponin T.cardiac MCnc Pt Bld Qn ug/L ug/L CHEM Troponin T.cardiac [Mass/volume] in Blood Troponin T Bld-mCnc 1 Both 75 KAR 4 Kreatiniini kinaasi MB isoensüümi mass plasmas P-CK-MBm JAH JAH EI S,P-CK-MBm CK-MBm Kreatiini kinaasi MB isoensüümi mass seerumis/plasmas QN ug/L ug/L Cobas e411 6 JAH 315 13969-1 Creatine kinase.MB MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,3363% CHEM Creatine kinase.MB [Mass/volume] in Serum or Plasma CK MB SerPl-mCnc 1 Both 136 KAR 4 Kreatiniini kinaasi MB isoensüümi mass veres (POCT) B-CK-MBm POCT JAH JAH EI B-CK-MBm POCT CK-MBm (POCT) Kreatiini kinaasi MB isoensüümi mass veres (POCT) QN ug/L ug/L 7 JAH 5467 49551-5 Creatine kinase.MB MCnc Pt Bld Qn ng/mL ng/mL CHEM Creatine kinase.MB [Mass/volume] in Blood CK MB Bld-mCnc 1 Both 76 KAR 4 B-tüüpi natriureetilise propeptiidi N-fragment plasmas P-NT-proBNP JAH JAH EI S,P-NT-proBNP NT-proBNP B-tüüpi natriureetilise propeptiidi N-fragment seerumis/plasmas QN ng/L ng/L Cobas e411 8 JAH 317 33762-6 Natriuretic peptide.B prohormone MCnc Pt Ser/Plas Qn pg/mL pg/mL CHEM Natriuretic peptide.B prohormone [Mass/volume] in Serum or Plasma proBNP SerPl-mCnc 1 Both 138 KAR 4 B-tüüpi natriureetilise propeptiidi N-fragment veres (POCT) B-NT-proBNP POCT JAH JAH EI B-NT-proBNP POCT NT-proBNP (POCT) B-tüüpi natriureetilise propeptiidi N-fragment veres (POCT) QN ng/L ng/L 9 JAH 5458 71425-3 Natriuretic peptide.B prohormone N-Terminal MCnc Pt Bld Qn IA pg/mL pg/mL CHEM Natriuretic peptide.B prohormone N-Terminal [Mass/volume] in Blood by Immunoassay NT-proBNP Bld IA-mCnc 1 Both 49 KE 5 C-reaktiivne valk plasmas P-CRP JAH JAH EI S,P-CRP CRP C-reaktiivne valk seerumis/plasmas QN mg/L mg/l Mindray 1 JAH/Võrreld 232 1988-5 C reactive protein MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0344% CHEM C reactive protein [Mass/volume] in Serum or Plasma CRP SerPl-mCnc 1 Both 173 KE 5 C-reaktiivne valk kapilaarses veres (POCT) cB-CRP POCT JAH JAH EI cB-CRP POCT CRP kapillaarses veres (POCT) C-reaktiivne valk kapillaarses veres (POCT) QN mg/L mg/L 4 JAH/Võrreld 2048 48421-2 C reactive protein MCnc Pt BldC Qn mg/L mg/L CHEM C reactive protein [Mass/volume] in Capillary blood CRP BldC-mCnc 1 Both 19,5595 53 KE 5 Glükoos paastuplasmas fP-Gluc JAH JAH EI fS,fP-Gluc Glükoos paastuseerumis/-plasmas Glükoos paastuseerumis/paastuplasmas QN mmol/L mmol/l Mindray 12 JAH/Võrreld 237 14771-0 Glucose^post CFst SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Fasting glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma Glucose p fast SerPl-sCnc 1 Both 187 KE 5 Glükoos arteriaalses veres aB-Glu JAH EI EI S,P-Gluc Glükoos Glükoos seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 14 JAH/Võrreld 239 14749-6 Glucose SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma Glucose SerPl-sCnc 1 Both 74 KE 5 Glükoos kapillaarses veres (POCT) cB-Gluc POCT JAH JAH EI cB-Gluc POCT Glükoos kapillaarses veres (POCT) Glükoos kapillaarses veres (POCT) QN mmol/L mmol/l Reflotron Plus 16 JAH/Võrreld 2049 14743-9 Glucose SCnc Pt BldC Qn Glucometer mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Capillary blood by Glucometer Glucose BldC Glucomtr-sCnc 1 Both 28,6478 52 KE 5 Glükohemoglobiin veres B-HbA1c JAH JAH EI B-HbA1c HbA1c Glükohemoglobiin veres QN % mmol/mol(%) Mindray 20 JAH/Võrreld 236 4548-4 Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total MFr Pt Bld Qn % %; % Hgb 0,0883% HEM/BC Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total in Blood Hgb A1c MFr Bld 1 Both 55 KE 5 Glükoosi taluvuse test rasedatel plasmast shk1907504 EI 2021-01-01 JAH EI GTT (0, 60, 120 min) Glükoosi taluvuse proov (0, 60, 120 min) Glükoosi taluvuse proov (0, 60, 120 min) Paneel Mindray 26 JAH 3006 L-3006 169 KE 5 Glükoos enne glükoosilahuse manustamist fP-Gluc0 JAH JAH EI fS,P-Gluc 0 min (pre 75 g Gluc PO) Glükoos 0 min (75 g) Glükoos paastuseerumis/paastuplasmas enne glükoosi manustamist QN mmol/L mmol/L 28 JAH/Võrreld 241 14996-3 Glucose^pre 75 g glucose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --pre 75 g glucose PO Glucose pre 75 g Glc PO SerPl-sCnc 1 Observation 170 KE 5 Glükoos 60 min pärast glükoosilahuse manustamist (rasedatel) P-Gluc60 JAH JAH EI S,P-Gluc 60 min (post 75 g Gluc PO) Glükoos 60 min (75 g) Glükoos seerumis/plasmas 60 minutit pärast glükoosi manustamist QN mmol/L mmol/L 29 JAH/Võrreld 248 51597-3 Glucose^1H post 75 g glucose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --1 hour post 75 g glucose PO Glucose 1H p 75 g Glc PO SerPl-sCnc 1 Observation 171 KE 5 Glükoos 120 min pärast glükoosilahuse manustamist P-Gluc120 JAH JAH EI S,P-Gluc 120 min (post 75g Gluc PO) Glükoos 120 min (75 g) Glükoos seerumis/plasmas 120 minutit pärast glükoosi manustamist QN mmol/L mmol/L 30 JAH/Võrreld 242 14995-5 Glucose^2H post 75 g glucose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --2 hours post 75 g glucose PO Glucose 2H p 75 g Glc PO SerPl-sCnc 1 Both 70 KE 5 Alaniini aminotransferaas plasmas P-ALAT JAH JAH EI S,P-ALAT ALAT Alaniini aminotransferaas seerumis/plasmas QN U/L U/L Mindray 42 JAH/Võrreld 222 1744-2 Alanine aminotransferase CCnc Pt Ser/Plas Qn Without P-5'-P U/L U/L CHEM Alanine aminotransferase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma by Without P-5'-P ALT SerPl w/o P-5'-P-cCnc 1 Both 46 KE 5 Aspartaadi aminotransferaas plasmas P-ASAT JAH JAH EI S,P-ASAT ASAT Aspartaadi aminotransferaas seerumis/plasmas QN U/L U/l Mindray 44 JAH/Võrreld 228 1920-8 Aspartate aminotransferase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,8705% CHEM Aspartate aminotransferase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma AST SerPl-cCnc 1 Both 43 KE 5 Aluseline fosfataas plasmas P-ALP JAH JAH EI S,P-ALP ALP Aluseline fosfataas seerumis/plasmas QN U/L U/l Mindray 46 JAH/Võrreld 223 6768-6 Alkaline phosphatase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,8002% CHEM Alkaline phosphatase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma ALP SerPl-cCnc 1 Both 51 KE 5 Gammaglutamüüli transferaas seerumis S-GGT JAH JAH EI S,P-GGT GGT Gammaglutamüüli transferaas seerumis/plasmas QN U/L U/L Mindray 68 JAH/Võrreld 235 2324-2 Gamma glutamyl transferase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,0564% CHEM Gamma glutamyl transferase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma GGT SerPl-cCnc 1 Both 47 KE 5 Bilirubiin plasmas P-Bil JAH JAH EI S,P-Bil Bilirubiin Bilirubiin seerumis/plasmas QN umol/L µmol/l Mindray 69 JAH/Võrreld 229 14631-6 Bilirubin SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Bilirubin [Moles/volume] in Serum or Plasma Bilirub SerPl-sCnc 1 Both 135 KE 5 Kapilaarveres bilirubiin cB-Bil POCT EI 2019-06-17 JAH EI cB-Bil POCT Bilirubiin kapillaarses veres (POCT) Bilirubiin kapillaarses veres (POCT) QN umol/L Reflotron Plus 70 JAH/Võrreld 4246 54363-7 Bilirubin SCnc Pt Bld Qn umol/L umol/L 3 CHEM Bilirubin.total [Moles/volume] in Blood Bilirub Bld-sCnc 1 Both 11,9904 44 KE 5 Amülaas seerumis/plasmas ams3057648 JAH JAH EI S,P-Amyl Amülaas Amülaas seerumis/plasmas QN U/L U/l Mindray 74 JAH/Võrreld 225 1798-8 Amylase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,0927% CHEM Amylase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma Amylase SerPl-cCnc 1 Both 72 KE 5 Amülaas, pankreasespetsiifiline seerumis ams3057653 EI 2019-06-17 JAH EI S,P-pAmyl Amülaas (pankreasespetsiifiline) Amülaas (pankreasespetsiifiline) seerumis/plasmas QN U/L U/L Mindray 75 JAH/Võrreld 1753 1805-1 Amylase.pancreatic CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L U/L;units/L CHEM Amylase.pancreatic [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma Amylase P SerPl-cCnc 1 Observation 66 KE 5 Lipaas plasmas P-Lip JAH JAH EI S,P-Lip Lipaas Lipaas seerumis/plasmas QN U/L U/I Mindray 76 JAH/Võrreld 299 3040-3 Triacylglycerol lipase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,1557% CHEM Lipase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma Lipase SerPl-cCnc 1 Both 61 KE 5 Kreatiniin plasmas P-Crea JAH JAH EI S,P-Crea Kreatiniin Kreatiniin seerumis/plasmas QN umol/L µmol/l Mindray 82 JAH/Võrreld 279 14682-9 Creatinine SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Creatinine [Moles/volume] in Serum or Plasma Creat SerPl-sCnc 1 Both 62 KE 5 Hinnanguline glomerulaarfiltratsiooni kiirus S-eGFR JAH JAH EI eGFR (Crea, CKD-EPI) eGFR (Crea, CKD-EPI) Hinnanguline glomerulaarfiltratsiooni kiirus (kreatiniin, CKD-EPI) QN mL/min/1.73m2 ml/min/1,73 m2 85 JAH/Võrreld 3485 62238-1 Glomerular filtration rate/1.73 sq M.predicted ArVRat Pt Ser/Plas Qn Creatinine-based formula (CKD-EPI) mL/min/{1.73_m2} mL/min/1.73 sq M 2 CHEM Glomerular filtration rate/1.73 sq M.predicted by Creatinine-based formula (CKD-EPI) GFR/BSA.pred SerPl CKD-EPI-ArVRat 1 Both 8,2638 63 KE 5 Kreatiiniinikliirens ams3059840 EI 2019-06-13 JAH EI dU-S-Crea Kreatiniinikliirens Kreatiniinikliirens QN mL/min mL/min Mindray 88 JAH/Võrreld 281 2164-2 Creatinine renal clearance VRat 24H Urine+Ser/Plas Qn mL/min 0,0084% CHEM Creatinine renal clearance in 24 hour Creat Cl 24H Ur+SerPl-vRate 1 Both 68 KE 5 Uurea plasmas P-Urea JAH JAH EI S,P-Urea Uurea Uurea seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l Mindray 90 JAH/Võrreld 310 22664-7 Urea SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Urea [Moles/volume] in Serum or Plasma Urea SerPl-sCnc 1 Both 42 KE 5 Albumiin plasmas P-Alb JAH JAH EI S,P-Alb Albumiin Albumiin seerumis/plasmas QN g/L g/L Mindray 95 JAH/Võrreld 219 61151-7 Albumin MCnc Pt Ser/Plas Qn BCG g/dL g/dl CHEM Albumin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Bromcresol green (BCG) dye binding method Albumin SerPl BCG-mCnc 1 Both 69 KE 5 Valk plasmas P-Prot JAH JAH EI S,P-Prot Valk Valk seerumis/plasmas QN g/L g/L Mindray 97 JAH/Võrreld 311 2885-2 Protein MCnc Pt Ser/Plas Qn g/dL 0,82% CHEM Protein [Mass/volume] in Serum or Plasma Prot SerPl-mCnc 1 Both 65 KE 5 Laktaadi dehüdrogenaas plasmas P-LDH (IFCC) EI 2023-07-31 EI EI S,P-LDH (non-IFCC) LDH (non-IFCC) Laktaadi dehüdrogenaas seerumis/plasmas (non-IFCC) QN U/L U/L Mindray 99 JAH 285 14805-6 Lactate dehydrogenase CCnc Pt Ser/Plas Qn Reaction: pyruvate to lactate CHEM Lactate dehydrogenase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma by Pyruvate to lactate reaction LDH SerPl P to L-cCnc 1 Observation 217 KE 5 Laktaadi dehüdrogenaas plasmas P-LDH (IFCC) JAH JAH EI S,P-LDH LDH Laktaadi dehüdrogenaas seerumis/plasmas QN U/L "U/L " Cobas Integra 400 100 JAH/Võrreld 6069 14804-9 Lactate dehydrogenase CCnc Pt Ser/Plas Qn Reaction: lactate to pyruvate U/L arb U/L CHEM Lactate dehydrogenase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma by Lactate to pyruvate reaction LDH SerPl L to P-cCnc 1 Both 64 KE 5 Kusihape plasmas P-UA JAH JAH EI S,P-UA Kusihape Kusihape seerumis/plasmas QN umol/L umol/L Mindray 106 JAH/Võrreld 284 14933-6 Urate SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Urate [Moles/volume] in Serum or Plasma Urate SerPl-sCnc 1 Both 60 KE 5 Kreatiini kinaas plasmas P-CK JAH JAH EI S,P-CK CK Kreatiini kinaas seerumis/plasmas QN U/L U/L Mindray 107 JAH/Võrreld 278 2157-6 Creatine kinase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,3104% CHEM Creatine kinase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma CK SerPl-cCnc 1 Both 172 KE 5 Müoglobiin veres B-Myogl POCT JAH JAH EI B-Myogl POCT Müoglobiin (POCT) Müoglobiin veres (POCT) QN ug/L ug/L 118 JAH 5950 53833-0 Myoglobin MCnc Pt Bld Qn ng/mL ng/mL CHEM Myoglobin [Mass/volume] in Blood Myoglobin Bld-mCnc 1 Both 56 KE 5 Kolesterool plasmas P-Chol JAH JAH EI S,P-Chol Kolesterool Kolesterool seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l Mindray 120 JAH/Võrreld 271 14647-2 Cholesterol SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Cholesterol [Moles/volume] in Serum or Plasma Cholest SerPl-sCnc 1 Both 57 KE 5 HDL-kolesterool plasmas P-HDL-Chol JAH JAH EI S,P-HDL-Chol HDL HDL-kolesterool seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l Mindray 122 JAH/Võrreld 272 14646-4 Cholesterol.in HDL SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Cholesterol in HDL [Moles/volume] in Serum or Plasma HDLc SerPl-sCnc 1 Both 58 KE 5 LDL-kolesterool plasmas P-LDL-Chol JAH JAH EI S,P-LDL-Chol LDL LDL-kolesterool seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l Mindray 123 JAH/Võrreld 273 22748-8 Cholesterol.in LDL SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Cholesterol in LDL [Moles/volume] in Serum or Plasma LDLc SerPl-sCnc 1 Both 184 KE 5 Mitte-HDL-kolestorool plasmas P-non-HDL-Chol JAH EI EI S,P-non-HDL-Chol Mitte-HDL kolesterool Mitte-HDL kolesterool seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 125 JAH/Võrreld 5805 70204-3 Cholesterol.non HDL SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Cholesterol non HDL [Moles/volume] in Serum or Plasma NonHDLc SerPl-sCnc 1 Observation 59 KE 5 Triglütseriidid plasmas P-Trigl JAH JAH EI S,P-Trigl Triglütseriidid Triglütseriidid seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l Mindray 126 JAH/Võrreld 274 14927-8 Triglyceride SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Triglyceride [Moles/volume] in Serum or Plasma Trigl SerPl-sCnc 1 Both 45 KE 5 Antistreptolüsiin O plasmas P-ASO JAH JAH EI S,P-ASO ASO Antistreptolüsiin O seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Mindray 132 JAH 227 5370-2 Streptolysin O Ab ACnc Pt Ser Qn 0,0021% MICRO Streptolysin O Ab [Units/volume] in Serum ASO Ab Ser-aCnc 1 Both 67 KE 5 Reumatoidfaktor plasmas P-RF JAH JAH EI S,P-RF Reumatoidfaktor Reumatoidfaktor seerumis/plasmas QN kU/L IU/ml Mindray 133 JAH 303 11572-5 Rheumatoid factor ACnc Pt Ser Qn 0,0132% SERO Rheumatoid factor [Units/volume] in Serum Rheumatoid fact Ser-aCnc 1 Both 131 KE 5 Laktoosi taluvuse test seerumist/plasmast shk1907513 JAH JAH EI LTT (50 g Lactose PO) Laktoosi taluvuse proov (50 g) Laktoosi taluvuse proov (50 g laktoosi) Paneel Mindray 145 JAH 3007 L-3007 33 HÜ 6 Protrombiini aeg-rahvusvaheline normitud suhe P-INR JAH JAH EI INR INR Rahvusvaheline normitud suhe QN Sysmex CA-500 3 JAH/Võrreld 180 34714-6 Coagulation tissue factor induced.INR RelTime Pt Bld Qn Coag 0,02% COAG INR in Blood by Coagulation assay INR Bld 1 Observation 34 HÜ 6 Aktiveeritud osalise tromboplastiini aeg P-APTT JAH JAH EI P-APTT APTT Aktiveeritud osalise tromboplastiini aeg plasmas QN s s Sysmex CA-501 9 JAH 181 14979-9 Coagulation surface induced Time Pt PPP Qn Coag s sec 0,25% COAG Activated partial thrombplastin time (aPTT) in Platelet poor plasma by Coagulation assay aPTT Time PPP 1 Both 35 HÜ 6 D-dimeerid plasmas P-D-Di JAH JAH EI P-D-Di D-dimeerid D-dimeerid plasmas QN mg/L mg/L Sysmex CA-502 16 JAH 184 48065-7 Fibrin D-dimer FEU MCnc Pt PPP Qn ug/L FEU 0,02% COAG Fibrin D-dimer FEU [Mass/volume] in Platelet poor plasma D dimer FEU PPP-mCnc 1 Both 137 HÜ 6 D-dimeerid (POCT) B-D-Di POCT JAH JAH EI B-D-Di POCT D-dimeerid (POCT) D-dimeerid veres (POCT) QN mg/L mg/L 17 JAH 5468 71427-9 Fibrin D-dimer FEU MCnc Pt Bld Qn IA ug/mL ug/mL COAG Fibrin D-dimer FEU [Mass/volume] in Blood by Immunoassay D dimer FEU Bld IA-mCnc 1 Both 215 IHE 7 AB0-veregrupp ja RhD antigeen (kontrolluuring) B-AB0-RhD ctrl JAH JAH EI B-ABO-RhD ctrl panel ABO ja RhD (kontrolluuring) ABO-veregrupp ja RhD antigeen (kontrolluuring) Paneel " " 1 JAH 2623 L-2623 214 IHE 7 AB0-veregrupp ja RhD antigeen (kinnitav uuring) B-AB0-RhD conf JAH JAH EI B-ABO-RhD conf panel ABO ja RhD (kinnitav uuring) ABO-veregrupp ja RhD antigeen (kinnitav uuring) Paneel " " 2 JAH 166 34530-6 ABO & Rh group panel Pt Bld - 28 IHE 7 AB0 (kontrolluuring) B-AB0 ctrl JAH JAH EI B-ABO ctrl ABO (kontrolluuring) ABO-veregrupp (kontrolluuring) ABO 10 JAH 169 883-9 ABO group Type Pt Bld Nom 219 BLDBK ABO group [Type] in Blood ABO Group Bld 1 Both 21,7859 29 IHE 7 ABO veregrupi määramine tasapinnal ams3058390 JAH JAH EI B-ABO conf ABO (kinnitav uuring) ABO-veregrupp (kinnitav uuring) ABO 11 JAH 171 57743-7 ABO group Type Pt Bld Nom Confirm BLDBK ABO group [Type] in Blood by Confirmatory method ABO Group Bld Cfm 1 Both 21,7859 30 IHE 7 Otsene antiglobuliintest (DAT) B-DAT JAH JAH EI B-DAT DAT Otsene antiglobuliintest Tekst 24 JAH 173 1007-4 Direct antiglobulin test.poly specific reagent Type Pt RBC Ord BLDBK Direct antiglobulin test.poly specific reagent [Presence] on Red Blood Cells DAT Poly-Sp Reag RBC Ql 1 Both 216 IHE 7 Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kahe erütrotsüüdiga B-RBC Ab screen I, II JAH JAH EI B-RBC Ab screen I, II Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kahe erütrotsüüdiga Erütrotsütaarsed antikehad (sõeluuring kahe erütrotsüüdiga) N/P " " 34 JAH 177 1008-2 Indirect antiglobulin test.poly specific reagent Pt Ser/Plas Ord BLDBK Indirect antiglobulin test.poly specific reagent [Presence] in Serum or Plasma IAT Poly-Sp Reag SerPl Ql 1 Observation 31 IHE 7 Erütrotsütaarsete antikehade sõeltest geeltehnikaga ams3057225 JAH JAH EI B-RBC Ab screen I, II. III Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kolme erütrotsüüdiga Erütrotsütaarsed antikehad (sõeluuring kolme erütrotsüüdiga) N/P 35 JAH 176 895-3 Blood group antibody screen.cells I+II+III Pt Ser/Plas Ord BLDBK Blood group antibody screen.cells I+II+III [Presence] in Serum or Plasma Bld gp Ab Scn Cells x3 SerPl Ql 1 Observation 32 IHE 7 Doonorivere sobivusproov B-XmB JAH JAH EI B-XmB Doonorivere sobivusproov Doonorivere sobivusproov Tekst 149 EI 1714 1250-0 Major crossmatch Imp Pt Ser/Plas Nom 248 BLDBK Major crossmatch [interpretation] Maj XM SerPl-Imp 1 Observation 11,3891 99 U 8 Uriini ribaanalüüs U-Strip JAH JAH EI U-Strip Uriini ribaanalüüs Uriini ribaanalüüs Paneel Cobas u411 4 JAH 785 50556-0 Urinalysis dipstick panel - Pt Urine - Test strip.automated PANEL.UA Urinalysis dipstick panel in Urine by Automated test strip UA dipstick Pnl Ur Strip.auto 1 Order 100 U 8 Uriini ribaanalüüs U-Strip Uriini erikaal U-SG JAH EI EI U-SG strip Erikaal Erikaal QN Cobas u412 5 JAH/Võrreld 786 53326-5 Specific gravity Rden Pt Urine Qn Test strip.automated UA Specific gravity of Urine by Automated test strip Sp Gr Ur Strip.auto 1 Observation 101 U 8 Uriini ribaanalüüs U-Strip Uriini pH U-pH JAH EI EI U-pH strip pH pH QN Cobas u413 6 JAH/Võrreld 787 50560-2 pH LsCnc Pt Urine Qn Test strip.automated [pH] pH UA pH of Urine by Automated test strip pH Ur Strip.auto 1 Observation 103 U 8 Uriini ribaanalüüs U-Strip Leukotsüüdid uriinis U-WBC JAH EI EI U-WBC strip ord Leukotsüüdid Leukotsüüdid Tekst Cobas u415 8 JAH 4609 33052-2 Leukocytes PrThr Pt Urine Ord UA Leukocytes [Presence] in Urine WBC Ur Ql 1 Observation 7,8059 102 U 8 Uriini ribaanalüüs U-Strip Nitrit U-NIT JAH EI EI U-Nit strip Nitrit Nitrit Tekst Cobas u414 9 JAH/Võrreld 788 50558-6 Nitrite ACnc Pt Urine Ord Test strip.automated UA Nitrite [Presence] in Urine by Automated test strip Nitrite Ur Ql Strip.auto 1 Observation 104 U 8 Uriini ribaanalüüs U-Strip Valk uriinis U-PRO JAH EI EI U-Prot strip ord Valk Valk Tekst Cobas u416 11 JAH 4611 57735-3 Protein PrThr Pt Urine Ord Test strip.automated 3 UA Protein [Presence] in Urine by Automated test strip Prot Ur Ql Strip.auto 1 Observation 12,4942 105 U 8 Uriini ribaanalüüs U-Strip Glükoos U-Glu JAH EI EI U-Gluc strip ord Glükoos Glükoos Tekst Cobas u417 13 JAH 4612 50555-2 Glucose PrThr Pt Urine Ord Test strip.automated 3 UA Glucose [Presence] in Urine by Automated test strip Glucose Ur Ql Strip.auto 1 Observation 13,4853 106 U 8 Uriini ribaanalüüs U-Strip Ketokehad U-KET JAH EI EI U-Ket strip ord Ketokehad Ketokehad Tekst Cobas u418 15 JAH 4613 57734-6 Ketones PrThr Pt Urine Ord Test strip.automated 3 UA Ketones [Presence] in Urine by Automated test strip Ketones Ur Ql Strip.auto 1 Observation 19,0574 107 U 8 Uriini ribaanalüüs U-Strip Urobilinogeen U-UBG JAH EI EI U-Ubg strip ord Urobilinogeen Urobilinogeen Tekst Cobas u419 17 JAH 4614 62487-4 Urobilinogen PrThr Pt Urine Ord Test strip.automated 1 UA Urobilinogen [Presence] in Urine by Automated test strip Urobilinogen Ur Ql Strip.auto 1 Both 20,0626 108 U 8 Uriini ribaanalüüs U-Strip Bilirubiin uriinis U-BIL JAH EI EI U-Bil strip ord Bilirubiin Bilirubiin Tekst Cobas u420 19 JAH 4615 50551-1 Bilirubin PrThr Pt Urine Ord Test strip.automated 4 UA Bilirubin.total [Presence] in Urine by Automated test strip Bilirub Ur Ql Strip.auto 1 Observation 16,6071 109 U 8 Uriini ribaanalüüs U-Strip Erütrotsüüdid uriinis U-RBC JAH EI EI U-RBC strip ord Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid Tekst E6/L Cobas u421 21 JAH 4616 53292-9 Erythrocytes PrThr Pt Urine Ord Automated UA Erythrocytes [Presence] in Urine by Automated RBC Ur Ql Auto 1 Observation 8,3262 154 U 8 Uriini sademe mikroskoopia U-Sed-m panel* Granulaarsilindrid U-PAT JAH EI EI U-PathCAST Fc Patoloogilised silindrid Patoloogilised silindrid QN E6/L E6/L 32 JAH/Võrreld 5938 78741-6 Pathologic casts NCnc Pt Urine Qn Automated count /uL /uL UA Pathologic casts [#/volume] in Urine by Automated count Path casts # Ur Auto 1 Observation 110 U 8 Uriini sademe mikroskoopia U-Sed-m panel* JAH JAH EI U-Sed-m panel Uriini sademe mikroskoopia Uriini sademe mikroskoopia Paneel 38 JAH 797 24356-8 Urinalysis complete panel - Pt Urine - PANEL.UA Urinalysis complete panel in Urine Urinalysis complete pnl Ur 1 Order 15,9935 149 U 8 Uriini sademe mikroskoopia U-Sed-m panel* Erütrotsüütid uriinis U-ERY JAH EI EI U-Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid QN /hpf /hpf 41 JAH/Võrreld 798 13945-1 Erythrocytes Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,31% UA Erythrocytes [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field RBC #/area UrnS HPF 1 Observation 148 U 8 Uriini sademe mikroskoopia U-Sed-m panel* Leukotsüütid uriinis U-LEU JAH EI EI U-Leukotsüüdid Leukotsüüdid Leukotsüüdid QN /hpf /hpf 44 JAH/Võrreld 799 5821-4 Leukocytes Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,33% UA Leukocytes [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field WBC #/area UrnS HPF 1 Observation 150 U 8 Uriini sademe mikroskoopia U-Sed-m panel* Lameepiteeli rakud U-SEC JAH EI EI U-Lameepiteeli rakud Lameepiteeli rakud Lameepiteeli rakud QN /hpf /hpf 47 JAH/Võrreld 800 11277-1 Epithelial cells.squamous Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,04% UA Epithelial cells.squamous [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Squamous #/area UrnS HPF 1 Observation 151 U 8 Uriini sademe mikroskoopia U-Sed-m panel* Transitoorse epiteeli-, tubulaarepiteeli rakud U-NEC JAH EI EI U-Transitoorse epiteeli rakud Transitoorse epiteeli rakud Transitoorse epiteeli rakud QN /hpf /hpf 50 JAH/Võrreld 801 30089-7 Transitional cells Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,01% UA Transitional cells [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Trans Cells #/area UrnS HPF 1 Observation 153 U 8 Uriini sademe mikroskoopia U-Sed-m panel* Hüaliinsilindrid U-HYA JAH EI EI U-Hüaliinsilindrid Hüaliinsilindrid Hüaliinsilindrid QN /hpf /hpf 55 JAH/Võrreld 805 46135-0 Hyaline casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Hyaline casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Hyaline Casts #/area UrnS HPF 1 Both 25,8802 161 U 8 Uriini sademe mikroskoopia U-Sed-m panel* Bakterid U-BAC JAH EI EI U-Bakterid Bakterid Bakterid Tekst 71 JAH 803 25145-4 Bacteria ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Bacteria [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Bacteria UrnS Ql Micro 1 Observation 163 U 8 Uriini sademe mikroskoopia U-Sed-m panel* Seened U-YEA JAH EI EI U-Pärmseened Pärmseened Pärmseened Tekst 73 JAH 1509 5822-2 Yeast Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" UA Yeast [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Yeast #/area UrnS HPF 1 Observation 113 U 8 Amülaas uriinis ams3062170 EI 2019-06-13 JAH EI U-Amyl Amülaas uriinis Amülaas uriinis QN U/L U/l Mindray 95 JAH 1001 1799-6 Amylase CCnc Pt Urine Qn U/L CHEM Amylase [Enzymatic activity/volume] in Urine Amylase Ur-cCnc 1 Both 82 IM 12 Kilpnääret stimuleeriv hormoon plasmas P-TSH JAH JAH EI S,P-TSH TSH Kilpnääret stimuleeriv hormoon seerumis/plasmas QN mU/L mU/l Cobas e411 1 JAH 327 3016-3 Thyrotropin ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0600% CHEM Thyrotropin [Units/volume] in Serum or Plasma TSH SerPl-aCnc 1 Both 83 IM 12 Vaba türoksiin plasmas P-fT4 JAH JAH EI S,P-fT4 fT4 Vaba türoksiin seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/l Cobas e411 8 JAH 328 14920-3 Thyroxine.free SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Thyroxine free [Moles/volume] in Serum or Plasma T4 Free SerPl-sCnc 1 Both 85 IM 12 Koorioni gonadotropiin plasmas P-hCG JAH JAH EI S,P-hCG hCG Koorioni gonadotropiin seerumis/plasmas QN U/L U/L Cobas e411 65 JAH 378 19080-1 Choriogonadotropin ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0211% CHEM Choriogonadotropin [Units/volume] in Serum or Plasma HCG SerPl-aCnc 1 Both 86 TU 13 PSA ams3061067 EI 2019-06-13 JAH EI S,P-PSA PSA Prostataspetsiifiline antigeen seerumis/plasmas QN ug/L ug/L Cobas e411 3 JAH 401 2857-1 Prostate specific Ag MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0598% CHEM Prostate specific Ag [Mass/volume] in Serum or Plasma PSA SerPl-mCnc 1 Both 87 TU 13 Vaba PSA ams3058139 EI 2019-06-13 EI EI S,P-fPSA fPSA Vaba prostataspetsiifiline antigeen seerumis/plasmas QN ug/L ug/L Cobas e411 4 JAH 402 10886-0 Prostate specific Ag.free MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0025% CHEM Prostate Specific Ag Free [Mass/volume] in Serum or Plasma PSA Free SerPl-mCnc 1 Both 88 TU 13 fPSA/PSA ams3058158 EI 2019-06-13 EI EI S,P-fPSA% fPSA% Vaba prostataspetsiifilise antigeeni % seerumis/plasmas QN % % Cobas e411 5 JAH 403 12841-3 Prostate specific Ag.free/Prostate specific Ag.total MFr Pt Ser/Plas Qn % % 0,0035% CHEM Prostate Specific Ag Free/Prostate specific Ag.total in Serum or Plasma PSA Free MFr SerPl 1 Observation 89 TU 13 Kasvajaantigeen CA 125 seerumis/plasmas ams3057422 EI 2019-06-13 JAH EI S,P-CA 125 CA 125 Kasvajaantigeen CA 125 seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Cobas e411 8 JAH 405 10334-1 Cancer Ag 125 ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0073% CHEM Cancer Ag 125 [Units/volume] in Serum or Plasma Cancer Ag125 SerPl-aCnc 1 Both 90 TU 13 Kasvajaantigeen CA 19-9 seerumis/plasmas ams3057424 EI 2019-06-13 JAH EI S,P-CA 19-9 CA 19-9 Kasvajaantigeen CA 19-9 seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Cobas e411 13 JAH 408 24108-3 Cancer Ag 19-9 ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0052% CHEM Cancer Ag 19-9 [Units/volume] in Serum or Plasma Cancer Ag19-9 SerPl-aCnc 1 Both 78 ANE 14 Ferritiin plasmas P-Fer JAH JAH EI S,P-Fer Ferritiin Ferritiin seerumis/plasmas QN ug/L ug/L Cobas e411 1 JAH/Võrreld 318 2276-4 Ferritin MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0589% CHEM Ferritin [Mass/volume] in Serum or Plasma Ferritin SerPl-mCnc 1 Both 79 ANE 14 Raud plasmas P-Fe JAH JAH EI S,P-Fe Raud Raud seerumis/plasmas QN umol/L umol/L Mindray 2 JAH/Võrreld 319 14798-3 Iron SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Iron [Moles/volume] in Serum or Plasma Iron SerPl-sCnc 1 Both 80 ANE 14 Foolhape seerumis/plasmas ams3057408 EI 2019-06-17 JAH EI S,P-Fol Folaat Folaat seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/L Cobas e411 8 JAH 323 14732-2 Folate SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Folate [Moles/volume] in Serum or Plasma Folate SerPl-sCnc 1 Both 81 ANE 14 Vitamiin B12 paastuplasmas fP-Vit B12 JAH JAH EI S,P-Vit B12 Vitamiin B12 Vitamiin B12 seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/L Cobas e411 11 JAH 324 14685-2 Cobalamins SCnc Pt Ser Qn CHEM Cobalamin (Vitamin B12) [Moles/volume] in Serum Vit B12 Ser-sCnc 1 Both 84 AU 18 Türeoidperoksüdaasi vastased antikehad ams3057566 EI 2019-06-17 JAH EI S,P-TPO IgG TPO IgG Türeoidperoksüdaasi vastane IgG seerumis/plasmas QN kU/L IU/ml Cobas e411 1 JAH 332 8099-4 Thyroperoxidase Ab ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0049% SERO Thyroperoxidase Ab [Units/volume] in Serum or Plasma Thyroperoxidase Ab SerPl-aCnc 1 Both 91 AU 18 Tsüklilise tsitrulleeritud peptiidi vastane antikeha seerumis/plasmas ams3059311 EI 2019-06-17 JAH EI S,P-CCP IgG QN CCP IgG QN Tsüklilise tsitrulleeritud peptiidi vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Cobas e411 47 JAH 447 33935-8 Cyclic citrullinated peptide Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn U units 0,0067% SERO Cyclic citrullinated peptide IgG Ab [Units/volume] in Serum cCP IgG Ser-aCnc 1 Both 98 AL 19 Imuunglobuliin E seerumis/plasmas ams3059183 EI 2019-06-13 JAH EI S,P-IgE IgE Immuunglobuliin E seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Cobas e411 1 JAH 707 19113-0 IgE ACnc Pt Ser Qn 0,00% CHEM IgE [Units/volume] in Serum IgE Ser-aCnc 1 Both 92 VIR 20 HBs Ag ams3062234 EI 2019-06-17 JAH EI S,P-HBsAg HBsAg B-hepatiidi viiruse pinnaantigeen seerumis/plasmas N/Pp/P 179 JAH 579 5196-1 Hepatitis B virus surface Ag ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Hepatitis B virus surface Ag [Presence] in Serum by Immunoassay HBV surface Ag Ser Ql EIA 1 Both 93 VIR 20 C-hepatiidi viiruse vastased antikehad seerumis ams3058778 EI 2019-06-17 JAH EI S,P-HCV Ab HCV Ab C-hepatiidi viiruse vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 209 JAH 592 13955-0 Hepatitis C virus Ab ACnc Pt Ser Ord EIA 0,03% MICRO Hepatitis C virus Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HCV Ab Ser Ql EIA 1 Both 94 VIR 20 HIV 1,2 Ag + Ab ams3061197 EI 2019-06-17 JAH EI S,P-HIV1,2 Ag+Ab HIV1,2 Ag+Ab Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. ja 2. tüübi vastased antikehad, p24 antigeen seerumis/plasmas N/Pp/P 235 JAH 603 56888-1 HIV 1+2 Ab+HIV1 p24 Ag ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO HIV 1+2 Ab+HIV1 p24 Ag [Presence] in Serum by Immunoassay HIV 1+2 Ab+HIV1 p24 Ag Ser Ql EIA 1 Both 186 VIR 20 A-, B-gripi viiruse, SARS-CoV-2 RNA paneel Nose-kiir-PCR-SARS-2+Flu JAH JAH EI XXX-Influenza A, B, SARS-CoV-2 RNA panel A-, B-gripi viiruse, SARS-CoV-2 RNA paneel A-, B-gripi viiruse, SARS koroonaviirus 2 RNA (paneel) Paneel " " 284 EI/Paneel 5947 L-5418 185 VIR 20 Koroonaviiruse COVID-19 kiir-PCR Nose-COVID-19 RNA JAH JAH EI XXX-SARS-CoV-2 RNA SARS koroonaviirus 2 RNA SARS koroonaviirus 2 RNA N/P " " 333 JAH 5806 94309-2 SARS coronavirus 2 RNA PrThr Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO SARS-CoV-2 (COVID-19) RNA [Presence] in Unspecified specimen by NAA with probe detection SARS-CoV-2 RNA XXX Ql NAA+probe 1 Both 175 VIR 20 SARS koroonaviirus 2 antigeen täpsustamata materjalis (ribaanalüüs) XXX-SARS-Cov-2 Ag Strip JAH JAH EI XXX-SARS-CoV-2 Ag strip SARS koroonaviirus 2 Ag (ribaanalüüs) SARS koroonaviirus 2 antigeen täpsustamata materjalis (ribaanalüüs) N/P " " 339 JAH 5945 94558-4 SARS coronavirus 2 Ag PrThr Pt Respiratory Ord IA.rapid MICRO SARS-CoV-2 (COVID-19) Ag [Presence] in Respiratory specimen by Rapid immunoassay SARS-CoV-2 Ag Resp Ql IA.rapid 1 Both 167 VIR 20 Inimese adenoviiruse antigeen roojas St-Adenovirus Ag JAH JAH EI St-Adenovirus 40,41 Ag Adenoviiruse 40,41 Ag roojas Inimese adenoviiruse alatüüpide 40 ja 41 antigeen roojas N/P 469 JAH 496 31709-9 Adenovirus 40+41 Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Adenovirus 40+41 Ag [Presence] in Stool HAdV40+41 Ag Stl Ql 1 Both 95 VIR 20 Noroviiruse Ag roojas St-Norovirus Ag JAH JAH EI St-Norovirus Ag Noroviiruse Ag roojas Noroviiruse antigeen roojas N/P 473 JAH 652 49117-5 Norovirus Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Norovirus Ag [Presence] in Stool Norovirus Ag Stl Ql 1 Both 97 VIR 20 T. pallidum Ab ams3061198 EI 2019-06-17 JAH EI S,P-T pallidum Ab Treponema pallidum Ab Treponema pallidum vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 582 JAH 687 47236-5 Treponema pallidum Ab.IgG+IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Treponema pallidum IgG+IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay T pallidum IgG+IgM Ser Ql EIA 1 Both 130 MB 21 Parasiitide mikroskoopia (natiivpreparaat) ams3057154 EI 2019-06-13 JAH EI XXX-Parasites-m (wet mount) Parasiitide mikroskoopia (natiivpreparaat) Parasiitide mikroskoopia (natiivpreparaat) Tekst 162 JAH 2617 673-4 Ova & parasites identified Prid Pt XXX Nom Microscopy.light 527 MICRO Ova and parasites identified in Unspecified specimen by Light microscopy O+P XXX Micro 1 Both 15,7044 134 MÜ 23 Mükobakterite mikroskoopia (Ziehl-Neelson) shk1907931 EI 2019-06-13 JAH EI XXX-Ziehl-Neelsen-m Mükobakterite mikroskoopia (Ziehl-Neelsen) Mükobakterite mikroskoopia (Ziehl-Neelsen) Tekst 3 JAH 2273 656-9 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Acid fast stain.Ziehl-Neelsen MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Acid fast stain.Ziehl-Neelsen ZN Stn XXX 1 Both 16,4987 213 ST 24 Peitveri roojas (hemoglobiin, kvantitatiivne) St-Hb QN JAH JAH EI St-Hb QN Peitveri roojas (Hb, QN) Peitveri roojas (hemoglobiin, kvantitatiivne) QN ug/g ug/g 6 JAH 4359 A-4359