id labor Valdkond VK sort Paneel P kood Analüüsi nimetus A kood Kehtiv Kehtiv lõpp Tellitav Vahendatav T lühend Kasutatav nimetus T Nimetus Vastuskood T Ühik Labor ühik Seade Diagnostikumi_tootja Sort Risttabel id algandmed Loinc # Component Property Time Aspects System Scale Method Ex UCUM Units Ex Units %99+ Common Tests Class Long Common Name Short Name Type Order/Obs Doc/Section Ext 1 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga shk1907508 JAH JAH EI B-CBC-3Diff Hemogramm 3-osalise leukogrammiga Hemogramm kolmeosalise leukogrammiga Paneel Medonic M16/M20 3 JAH 2124 L-2124 7 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga shk1907508 WBC ams3058144 JAH EI EI B-WBC WBC Leukotsüüdid QN E9/L E9/L Medonic M16/M26 10 JAH/Võrreld 2 6690-2 Leukocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Leukocytes [#/volume] in Blood by Automated count WBC # Bld Auto 1 Observation 2 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga shk1907508 RBC ams3058685 JAH EI EI B-RBC RBC Erütrotsüüdid QN E12/L E12/L Medonic M16/M21 11 JAH/Võrreld 3 789-8 Erythrocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*6/uL 10^12/L;million/mm3 2,22% HEM/BC Erythrocytes [#/volume] in Blood by Automated count RBC # Bld Auto 1 Observation 3 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga shk1907508 Hb ams3058686 JAH EI EI B-Hb Hb Hemoglobiin QN g/L g/L Medonic M16/M22 12 JAH/Võrreld 4 718-7 Hemoglobin MCnc Pt Bld Qn g/dL 2,32% HEM/BC Hemoglobin [Mass/volume] in Blood Hgb Bld-mCnc 1 Both 4 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga shk1907508 MCV ams3058688 JAH EI EI B-MCV MCV Erütrotsüütide keskmine maht QN fL fl Medonic M16/M23 14 JAH/Võrreld 6 787-2 Erythrocyte mean corpuscular volume EntVol Pt RBC Qn Automated count fL fL HEM/BC Erythrocyte mean corpuscular volume [Entitic volume] by Automated count MCV RBC Auto 1 Observation 5 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga shk1907508 MCH ams3058689 JAH EI EI B-MCH MCH Keskmine hemoglobiin erütrotsüüdis QN pg pg Medonic M16/M24 15 JAH/Võrreld 7 785-6 Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin EntMass Pt RBC Qn Automated count pg pg 2,22% HEM/BC Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin [Entitic mass] by Automated count MCH RBC Qn Auto 1 Observation 6 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga shk1907508 MCHC ams3058690 JAH EI EI B-MCHC MCHC Keskmine hemoglobiini kontsentratsioon erütrotsüüdis QN g/L g/L Medonic M16/M25 16 JAH/Võrreld 8 786-4 Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin concentration MCnc Pt RBC Qn Automated count g/dL 2,22% HEM/BC Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin concentration [Mass/volume] by Automated count MCHC RBC Auto-mCnc 1 Observation 8 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga shk1907508 Hct ams3058687 JAH EI EI B-RDW-CV RDW-CV Erütrotsüütide suurusjaotuvus QN % % Medonic M16/M27 17 JAH/Võrreld 9 788-0 Erythrocyte distribution width Ratio Pt RBC Qn Automated count % % HEM/BC Erythrocyte distribution width [Ratio] by Automated count RDW RBC Auto-Rto 1 Observation 9 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga shk1907508 Plt ams3058691 JAH EI EI B-Plt Plt Trombotsüüdid QN E9/L E9/L Medonic M16/M28 19 JAH/Võrreld 11 777-3 Platelets NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Platelets [#/volume] in Blood by Automated count Platelet # Bld Auto 1 Observation 12 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga shk1907508 LYMPH ams3058700 JAH EI EI B-Lymph% + Mono% Lymph% ja Mono% Lümfotsüütide ja monotsüütide suhtarv QN % % Medonic M16/M31 24 JAH/Võrreld 2126 4662-3 Lymphocytes+Monocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % HEM/BC Lymphocytes+Monocytes/100 leukocytes in Blood Lymphs+Monos NFr Bld unknown Observation 11 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga shk1907508 MXD ams3058701 JAH EI EI B-Mxd% Mxd% Keskmise suurusega leukotsüütide suhtarv QN % % Medonic M16/M30 25 JAH/Võrreld 2111 32155-4 Basophils+Eosinophils+Monocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Basophils+Eosinophils+Monocytes/100 leukocytes in Blood by Automated count Baso+Eos+Monos NFr Bld Auto 1 Observation 11,4729 10 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga shk1907508 NEUT ams3058702 JAH EI EI B-Neut% Neut% Neutrofiilide suhtarv QN % % Medonic M16/M29 26 JAH/Võrreld 27 770-8 Neutrophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % 1,03% HEM/BC Neutrophils/100 leukocytes in Blood by Automated count Neutrophils NFr Bld Auto 1 Observation 139 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga shk1907508 Lymph ams3062519 JAH EI EI B-Lymph# Lymph Lümfotsüütide arv QN E9/L E9/L Medonic BM800 32 JAH/Võrreld 31 731-0 Lymphocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 0,28% HEM/BC Lymphocytes [#/volume] in Blood by Automated count Lymphocytes # Bld Auto 1 Observation 140 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga shk1907508 Mxd ams3062520 JAH EI EI B-Mxd# Mxd Keskmise suurusega leukotsüütide arv QN E9/L E9/L Medonic BM800 34 JAH/Võrreld 2110 32154-7 Basophils+Eosinophils+Monocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10*9/L HEM/BC Basophils+Eosinophils+Monocytes [#/volume] in Blood by Automated count Baso+Eos+Monos # Bld Auto 1 Observation 11,4729 141 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga shk1907508 Neut ams3062521 JAH EI EI B-Neut# Neut Neutrofiilide arv QN E9/L E9/L 35 JAH/Võrreld 32 751-8 Neutrophils NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Neutrophils [#/volume] in Blood by Automated count Neutrophils # Bld Auto 1 Observation 166 HE 1 Hb kapillaarses veres (POCT) ams3066103 JAH JAH EI cB-Hb POCT Hb kapillaarses veres (POCT) Hemoglobiin kapillaarses veres (POCT) QN g/L g/L 44 JAH 4172 30352-9 Hemoglobin MCnc Pt BldC Qn g/dL g/dL 2 HEM/BC Hemoglobin [Mass/volume] in Capillary blood Hgb BldC-mCnc 1 Both 8,476 13 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk1907088 JAH JAH EI B-Smear-m panel Vereäige mikroskoopia Vereäige mikroskoopia Paneel 56 JAH 42 L-42 143 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk1907088 Eosinofiilid % ams3057094 JAH EI EI B-Eosinofiilid % Eosinofiilid % Eosinofiilide suhtarv QN % % 57 JAH/Võrreld 43 26450-7 Eosinophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 49 HEM/BC Eosinophils/100 leukocytes in Blood Eosinophil NFr Bld 1 Observation 11,433 144 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk1907088 Basofiilid % ams3060929 JAH EI EI B-Basofiilid % Basofiilid % Basofiilide suhtarv QN % % 59 JAH/Võrreld 44 30180-4 Basophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 54 HEM/BC Basophils/100 leukocytes in Blood Basophils NFr Bld 1 Observation 11,433 142 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk1907088 Monotsüüdid % ams3060930 JAH EI EI B-Monotsüüdid % Monotsüüdid % Monotsüütide suhtarv QN % % 61 JAH/Võrreld 45 26485-3 Monocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 40 HEM/BC Monocytes/100 leukocytes in Blood Monocytes NFr Bld 1 Observation 11,433 24 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk1907088 Lümfotsüüdid ams3057092 JAH EI EI B-Lümfoidsed rakud % Lümfoidsed rakud % Lümfoidsete rakkude suhtarv QN % % 65 JAH/Võrreld 2710 737-7 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % 186 HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Blood by Manual count Lymphocytes NFr Bld Manual 1 Observation 22,7112 15 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk1907088 Segmenttuumsed neutrofiilid ams3057091 JAH EI EI B-Segmenttuumsed neutrofiilid % Segmenttuumsed neutrofiilid % Segmenttuumsete neutrofiilide suhtarv QN % % 83 JAH/Võrreld 54 26505-8 Neutrophils.segmented/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % HEM/BC Neutrophils.segmented/100 leukocytes in Blood Neuts Seg NFr Bld 1 Observation 16 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk1907088 Kepptuumsed neutrofiilid ams3057090 JAH EI EI B-Kepptuumsed neutrofiilid % Kepptuumsed neutrofiilid % Kepptuumsete neutrofiilide suhtarv QN % % 84 JAH/Võrreld 55 26508-2 Neutrophils.band form/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 0,19% HEM/BC Neutrophils.band form/100 leukocytes in Blood Neuts Band NFr Bld 1 Observation 147 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk1907088 Trombotsüütide agregaadid ams3062634 JAH EI EI B-Trombotsüütide agregaadid Trombotsüütide agregaadid Trombotsüütide agregaadid Tekst 137 JAH 1679 7796-6 Platelet clump ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Platelet clump [Presence] in Blood by Light microscopy Platelet Clump Bld Ql Smear 1 Observation 27 HE 1 Retikulotsüütide mikroskoopia ams3057158 JAH JAH EI B-Ret-m Retikulotsüütide mikroskoopia Retikulotsüütide mikroskoopia QN % ‰ 144 JAH/Võrreld 2101 31112-6 Reticulocytes/100 erythrocytes NFr Pt Bld Qn Manual % % 9 HEM/BC Reticulocytes/100 erythrocytes in Blood by Manual Retics/100 RBC NFr Manual 1 Observation 16,4896 25 HE 1 Erütrotsüütide settekiirus ams3057079 JAH JAH EI B-ESR Settekiirus Erütrotsüütide settekiirus QN mm/h mm/h 147 JAH/Võrreld 106 4537-7 Erythrocyte sedimentation rate Vel Pt Bld Qn Westergren mm/h mm/hr 0,03% HEM/BC Erythrocyte sedimentation rate by Westergren method ESR Bld Qn Westrgrn 1 Both 26 HE 1 Kapillaarvere erütrotsüütide settekiirus ams3059458 JAH JAH EI cB-ESR Kapillaarvere settekiirus Kapillaarvere erütrotsüütide settekiirus QN mm/h mm/h 148 JAH/Võrreld 108 30341-2 Erythrocyte sedimentation rate Vel Pt Bld Qn mm/h 0,07% HEM/BC Erythrocyte sedimentation rate ESR Bld Qn 1 Both 114 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres shk1908237 JAH JAH EI aB-ABB panel Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres Happe-aluse tasakaalu uuring arteriaalses veres Paneel Irma TruPoint 1 JAH 1248 24336-0 Gas panel - Pt BldA Qn 0,01% PANEL.CHEM Gas panel in Arterial blood Gas Pnl BldA 1 Order 115 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres shk1908237 pH ams3059784 JAH EI EI aB-pH pH pH arteriaalses veres QN Irma TruPoint 5 JAH 1251 2744-1 pH LsCnc Pt BldA Qn [pH] 0,08% CHEM pH of Arterial blood pH BldA 1 Both 116 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres shk1908237 pCO2 ams3059785 JAH EI EI aB-pCO2 pCO2 Süsinikdioksiidi osarõhk arteriaalses veres QN mmHg mmHg Irma TruPoint 6 JAH 1252 2019-8 Carbon dioxide PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg 0,05% CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] in Arterial blood pCO2 BldA 1 Both 117 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres shk1908237 pO2 ams3059786 JAH EI EI aB-pO2 pO2 Hapniku osarõhk arteriaalses veres QN mmHg mmHg Irma TruPoint 8 JAH 1253 2703-7 Oxygen PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg 0,07% CHEM Oxygen [Partial pressure] in Arterial blood pO2 BldA 1 Both 126 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres shk1908237 O2Sat ams3059795 JAH EI EI aB-sO2 calc sO2 (arvutuslik) Hapnikuga küllastatus arteriaalses veres (arvutuslik) QN % % Irma TruPoint 10 JAH 3148 51733-4 Oxygen saturation MFr Pt BldA Qn Calculated from oxygen partial pressure % % CHEM Oxygen saturation Calculated from oxygen partial pressure in Arterial blood SaO2 % BldA from pO2 1 Both 8,0443 123 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres shk1908237 TCO2 ams3059792 JAH EI EI aB-pCO2t pCO2 (t) Süsinikdioksiidi osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) arteriaalses veres QN mmHg mmHg Irma TruPoint 14 JAH 1258 32771-8 Carbon dioxide^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Arterial blood pCO2 temp adj BldA 1 Observation 124 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres shk1908237 *Beb ams3059793 JAH EI EI aB-BE BE Aluste liig arteriaalses veres QN mmol/L mmol/L Irma TruPoint 26 JAH 1268 1925-7 Base excess SCnc Pt BldA Qn mmol/L mmol/L 0,04% CHEM Base excess in Arterial blood Base excess BldA-sCnc 1 Observation 125 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres shk1908237 BEecf ams3059794 JAH EI EI aB-BEst BE (st) Aluste liig (standardiseeritud) arteriaalses veres QN mmol/L mmol/L Irma TruPoint 27 JAH 1269 19235-1 Base excess^^standard SCnc Pt BldA Qn mmol/L mmol/L CHEM Base excess standard in Arterial blood Base excess std BldA-sCnc 1 Observation 165 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres shk1908237 BE (st, sO2 100%) ams3059797 JAH EI EI aB-BEst,ox BE (st, sO2 100%) Aluste liig (standardiseeritud, küllastatus hapnikuga 100%) arteriaalses veres QN mmol/L mmol/L mmol/L 28 JAH 1270 72721-4 Base excess.100% oxygenated^^standard SCnc Pt BldA Qn Calculated mmol/L mmol/L CHEM Base excess.100% oxygenated [Moles/volume] standard in Arterial blood by calculation Base ex.oxy std BldA Calc-sCnc 1 Observation 11,4838 122 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres shk1908237 HCO3- ams3059791 JAH EI EI aP-HCO3 Vesinikkarbonaat Vesinikkarbonaat arteriaalses plasmas QN mmol/L mmol/L Irma TruPoint 30 JAH 1273 1960-4 Bicarbonate SCnc Pt BldA Qn mmol/L mmol/L 0,05% CHEM Bicarbonate [Moles/volume] in Arterial blood HCO3 BldA-sCnc 1 Both 127 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres shk1908237 tHb ams3059796 JAH EI EI B-Hb calc Hb (arvutuslik) Hemoglobiin veres (arvutuslik) QN g/L g/L Irma TruPoint 110 JAH 3146 20509-6 Hemoglobin MCnc Pt Bld Qn Calculated g/dL g/dL HEM/BC Hemoglobin [Mass/volume] in Blood by calculation Hgb Bld Calc-mCnc 1 Observation 8,0775 118 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres shk1908237 Hct ams3059787 JAH EI EI B-Hct calc Hct (arvutuslik) Hematokrit veres (arvutuslik) QN % % Irma TruPoint 111 JAH 1278 48703-3 Hematocrit VFr Pt Bld Qn Estimated HEM/BC Hematocrit [Volume Fraction] of Blood by Estimated Hct VFr Bld Est 1 Observation 39 EL 3 Kaalium ams3060990 JAH JAH EI S,P-K Kaalium Kaalium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L Roche Electrolyte Analyzer 3 JAH/Võrreld 211 2823-3 Potassium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,2673% CHEM Potassium [Moles/volume] in Serum or Plasma Potassium SerPl-sCnc 1 Both 120 EL 3 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres shk1908237 K+ ams3059789 JAH EI EI S,P-K Kaalium Kaalium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L Irma TruPoint 3 JAH/Võrreld 211 2823-3 Potassium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,2673% CHEM Potassium [Moles/volume] in Serum or Plasma Potassium SerPl-sCnc 1 Both 38 EL 3 Naatrium ams3060989 JAH JAH EI S,P-Na Naatrium Naatrium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l Roche Electrolyte Analyzer 5 JAH/Võrreld 210 2951-2 Sodium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1705% CHEM Sodium [Moles/volume] in Serum or Plasma Sodium SerPl-sCnc 1 Both 119 EL 3 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres shk1908237 Na+ ams3059788 JAH EI EI S,P-Na Naatrium Naatrium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L Irma TruPoint 5 JAH/Võrreld 210 2951-2 Sodium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1705% CHEM Sodium [Moles/volume] in Serum or Plasma Sodium SerPl-sCnc 1 Both 41 EL 3 Kaltsium (ioniseeritud),seerumis/plasmas ams3057741 JAH JAH EI S,P-iCa Kaltsium (ioniseeritud) Kaltsium (ioniseeritud) seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l Roche Electrolyte Analyzer 7 JAH 213 12180-6 Calcium.ionized SCnc Pt Ser/Plas Qn ISE mg/dL mmol/L CHEM Calcium.ionized [Moles/volume] in Serum or Plasma by Ion-selective membrane electrode (ISE) Ca-I SerPl ISE-sCnc 1 Both 121 EL 3 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres shk1908237 iCa ams3059790 JAH EI EI S,P-iCa Kaltsium (ioniseeritud) Kaltsium (ioniseeritud) seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L Irma TruPoint 7 JAH 213 12180-6 Calcium.ionized SCnc Pt Ser/Plas Qn ISE mg/dL mmol/L CHEM Calcium.ionized [Moles/volume] in Serum or Plasma by Ion-selective membrane electrode (ISE) Ca-I SerPl ISE-sCnc 1 Both 40 EL 3 Kaltsium ams3059473 JAH JAH EI S,P-Ca Kaltsium Kaltsium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L Mindray 11 JAH/Võrreld 212 2000-8 Calcium SCnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Calcium [Moles/volume] in Serum or Plasma Calcium SerPl-sCnc 1 Both 50 EL 3 Fosfaat seerumis/plasmas ams3057671 JAH JAH EI S,P-P Fosfaat Fosfaat seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l Mindray 15 JAH/Võrreld 234 14879-1 Phosphate SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Phosphate [Moles/volume] in Serum or Plasma Phosphate SerPl-sCnc 1 Both 71 EL 3 Magneesium ams3060995 EI 2019-06-13 JAH EI S,P-Mg Magneesium Magneesium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l Mindray 17 JAH/Võrreld 218 2601-3 Magnesium SCnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Magnesium [Moles/volume] in Serum or Plasma Magnesium SerPl-sCnc 1 Both 77 KAR 4 Kõrge tundlikkusega Troponiin T seerumis/plasmas ams3059675 JAH JAH EI S,P-cTnT-hs Troponiin T (kõrgtundlik) Troponiin T (kõrgtundlik) seerumis/plasmas QN ng/L ng/L Cobas e411 1 JAH/Võrreld 2888 67151-1 Troponin T.cardiac MCnc Pt Ser/Plas Qn Detection limit <= 5 ng/L ng/L ng/L CHEM Troponin T.cardiac [Mass/volume] in Serum or Plasma by Detection limit <= 5 ng/L Troponin T SerPl DL <= 5 ng/L-mCnc 1 11,4393 75 KAR 4 Kreatiini kinaasi MB isoensüümi mass seerumis/plasmas ams3059182 JAH JAH EI S,P-CK-MBm CK-MBm Kreatiini kinaasi MB isoensüümi mass seerumis/plasmas QN ug/L ug/L Cobas e411 6 JAH/Võrreld 315 13969-1 Creatine kinase.MB MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,3363% CHEM Creatine kinase.MB [Mass/volume] in Serum or Plasma CK MB SerPl-mCnc 1 Both 136 KAR 4 CK-MBm (POCT) ams3066282 JAH JAH EI B-CK-MBm POCT CK-MBm (POCT) Kreatiini kinaasi MB isoensüümi mass veres (POCT) QN ug/L ng/ml 7 JAH 5467 49551-5 Creatine kinase.MB MCnc Pt Bld Qn ng/mL ng/mL CHEM Creatine kinase.MB [Mass/volume] in Blood CK MB Bld-mCnc 1 Both 76 KAR 4 B tüüpi natriureetilise propeptiidi N-terminaalne fragment seerumis ams3059441 JAH JAH EI S,P-NT-proBNP NT-proBNP B-tüüpi natriureetilise propeptiidi N-fragment seerumis/plasmas QN ng/L ng/L Cobas e411 10 JAH/Võrreld 317 33762-6 Natriuretic peptide.B prohormone MCnc Pt Ser/Plas Qn pg/mL pg/mL CHEM Natriuretic peptide.B prohormone [Mass/volume] in Serum or Plasma proBNP SerPl-mCnc 1 Both 138 KAR 4 B-tüüpi natriureetilise propeptiidi N-fragment veres (POCT) ams3066281 JAH JAH EI B-NT-proBNP POCT NT-proBNP (POCT) B-tüüpi natriureetilise propeptiidi N-fragment veres (POCT) QN ng/L ng/L 11 JAH 5458 71425-3 Natriuretic peptide.B prohormone N-Terminal MCnc Pt Bld Qn IA pg/mL pg/mL CHEM Natriuretic peptide.B prohormone N-Terminal [Mass/volume] in Blood by Immunoassay NT-proBNP Bld IA-mCnc 1 Both 49 KE 5 C-reaktiivne valk seerumis/plasmas ams3057661 JAH JAH EI S,P-CRP CRP C-reaktiivne valk seerumis/plasmas QN mg/L mg/l Mindray 1 JAH/Võrreld 232 1988-5 C reactive protein MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0344% CHEM C reactive protein [Mass/volume] in Serum or Plasma CRP SerPl-mCnc 1 Both 73 KE 5 CRP kapillaarses veres ams3062207 JAH JAH EI cB-CRP POCT CRP kapillaarses veres (POCT) C-reaktiivne valk kapillaarses veres (POCT) QN mg/L mg/L Eurolyser Smart 700 400 4 JAH/Võrreld 2048 48421-2 C reactive protein MCnc Pt BldC Qn mg/L mg/L CHEM C reactive protein [Mass/volume] in Capillary blood CRP BldC-mCnc 1 Both 19,5595 53 KE 5 Glükoos paastuseerumis/paastuplasmas ams3057680 JAH JAH EI fS,fP-Gluc Glükoos paastuseerumis/-plasmas Glükoos paastuseerumis/paastuplasmas QN mmol/L mmol/l Mindray 8 JAH/Võrreld 237 14771-0 Glucose^post CFst SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Fasting glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma Glucose p fast SerPl-sCnc 1 Both 74 KE 5 Glükoos kapillaarveres ams3058163 JAH JAH EI cB-Gluc POCT Glükoos kapillaarses veres (POCT) Glükoos kapillaarses veres (POCT) QN mmol/L mmol/l Reflotron Plus 12 JAH/Võrreld 2049 14743-9 Glucose SCnc Pt BldC Qn Glucometer mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Capillary blood by Glucometer Glucose BldC Glucomtr-sCnc 1 Both 28,6478 52 KE 5 Glükohemoglobiin veres ams3057711 JAH JAH EI B-HbA1c HbA1c Glükohemoglobiin veres QN % mmol/mol(%) Mindray 16 JAH/Võrreld 236 4548-4 Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total MFr Pt Bld Qn % %; % Hgb 0,0883% HEM/BC Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total in Blood Hgb A1c MFr Bld 1 Both 54 KE 5 Glükoosi taluvuse test (suukaudne) plasmast shk1907269 JAH JAH EI GTT (0, 120 min) Glükoosi taluvuse proov (0, 120 min) Glükoosi taluvuse proov (0, 120 min) Paneel Mindray 21 JAH 240 L-240 55 KE 5 Glükoosi taluvuse test rasedatel plasmast shk1907504 JAH JAH EI GTT (0, 60, 120 min) Glükoosi taluvuse proov (0, 60, 120 min) Glükoosi taluvuse proov (0, 60, 120 min) Paneel Mindray 22 JAH 3006 L-3006 70 KE 5 ALAT ams3060978 JAH JAH EI S,P-ALAT ALAT Alaniini aminotransferaas seerumis/plasmas QN U/L U/L Mindray 38 JAH/Võrreld 222 1744-2 Alanine aminotransferase CCnc Pt Ser/Plas Qn Without P-5'-P U/L U/L CHEM Alanine aminotransferase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma by Without P-5'-P ALT SerPl w/o P-5'-P-cCnc 1 Both 46 KE 5 Aspartaadi aminotransferaas seerumis/plasmas ams3057655 JAH JAH EI S,P-ASAT ASAT Aspartaadi aminotransferaas seerumis/plasmas QN U/L U/l Mindray 39 JAH/Võrreld 228 1920-8 Aspartate aminotransferase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,8705% CHEM Aspartate aminotransferase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma AST SerPl-cCnc 1 Both 43 KE 5 Aluseline fosfataas seerumis/plasmas ams3057644 JAH JAH EI S,P-ALP ALP Aluseline fosfataas seerumis/plasmas QN U/L U/l Mindray 42 JAH 223 6768-6 Alkaline phosphatase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,8002% CHEM Alkaline phosphatase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma ALP SerPl-cCnc 1 Both 51 KE 5 Gammaglutamüüli transferaas seerumis/plasmas ams3057673 JAH JAH EI S,P-GGT GGT Gammaglutamüüli transferaas seerumis/plasmas QN U/L U/L Mindray 63 JAH/Võrreld 235 2324-2 Gamma glutamyl transferase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,0564% CHEM Gamma glutamyl transferase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma GGT SerPl-cCnc 1 Both 47 KE 5 Bilirubiin seerumis/plasmas ams3057659 JAH JAH EI S,P-Bil Bilirubiin Bilirubiin seerumis/plasmas QN umol/L µmol/l Mindray 64 JAH/Võrreld 229 14631-6 Bilirubin SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Bilirubin [Moles/volume] in Serum or Plasma Bilirub SerPl-sCnc 1 Both 135 KE 5 Kapilaarveres bilirubiin cB-Bil POCT EI 2019-06-17 JAH EI cB-Bil POCT Bilirubiin kapillaarses veres (POCT) Bilirubiin kapillaarses veres (POCT) QN umol/L Reflotron Plus 65 JAH 4246 54363-7 Bilirubin SCnc Pt Bld Qn umol/L umol/L 3 CHEM Bilirubin.total [Moles/volume] in Blood Bilirub Bld-sCnc 1 Both 11,9904 48 KE 5 Bilirubiin (konjugeeritud)seerumis/plasmas ams3057656 JAH JAH EI S,P-Bil-conj Bilirubiin (konjugeeritud) Bilirubiin (konjugeeritud) seerumis/plasmas QN umol/L µmol/l Mindray 67 JAH/Võrreld 230 14629-0 Bilirubin.glucuronidated+Bilirubin.albumin bound SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Bilirubin.direct [Moles/volume] in Serum or Plasma Bilirub Direct SerPl-sCnc 1 Both 44 KE 5 Amülaas seerumis/plasmas ams3057648 JAH JAH EI S,P-Amyl Amülaas Amülaas seerumis/plasmas QN U/L U/l Mindray 69 JAH 225 1798-8 Amylase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,0927% CHEM Amylase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma Amylase SerPl-cCnc 1 Both 72 KE 5 Amülaas, pankreasespetsiifiline seerumis ams3057653 EI 2019-06-17 JAH EI S,P-pAmyl Amülaas (pankreasespetsiifiline) Amülaas (pankreasespetsiifiline) seerumis/plasmas QN U/L U/L Mindray 70 JAH/Võrreld 1753 1805-1 Amylase.pancreatic CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L U/L;units/L CHEM Amylase.pancreatic [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma Amylase P SerPl-cCnc 1 Observation 66 KE 5 Lipaas ams3057796 JAH JAH EI S,P-Lip Lipaas Lipaas seerumis/plasmas QN U/L U/I Mindray 71 JAH 299 3040-3 Triacylglycerol lipase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,1557% CHEM Lipase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma Lipase SerPl-cCnc 1 Both 61 KE 5 Kreatiniin seerumis/plasmas ams3057771 JAH JAH EI S,P-Crea Kreatiniin Kreatiniin seerumis/plasmas QN umol/L µmol/l Mindray 77 JAH/Võrreld 279 14682-9 Creatinine SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Creatinine [Moles/volume] in Serum or Plasma Creat SerPl-sCnc 1 Both 62 KE 5 eGFR (MDRD) ams3060985 JAH JAH EI eGFR (Crea, CKD-EPI) eGFR (Crea, CKD-EPI) Hinnanguline glomerulaarfiltratsiooni kiirus (kreatiniin, CKD-EPI) QN mL/min/1.73m2 ml/min/1,73 m2 80 JAH/Võrreld 3485 62238-1 Glomerular filtration rate/1.73 sq M.predicted ArVRat Pt Ser/Plas Qn Creatinine-based formula (CKD-EPI) mL/min/{1.73_m2} mL/min/1.73 sq M 2 CHEM Glomerular filtration rate/1.73 sq M.predicted by Creatinine-based formula (CKD-EPI) GFR/BSA.pred SerPl CKD-EPI-ArVRat 1 Both 8,2638 63 KE 5 Kreatiiniinikliirens ams3059840 EI 2019-06-13 JAH EI dU-S-Crea Kreatiniinikliirens Kreatiniinikliirens QN mL/min mL/min Mindray 83 JAH/Võrreld 281 2164-2 Creatinine renal clearance VRat 24H Urine+Ser/Plas Qn mL/min 0,0084% CHEM Creatinine renal clearance in 24 hour Creat Cl 24H Ur+SerPl-vRate 1 Both 68 KE 5 Uurea ams3060987 JAH JAH EI S,P-Urea Uurea Uurea seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l Mindray 85 JAH/Võrreld 310 22664-7 Urea SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Urea [Moles/volume] in Serum or Plasma Urea SerPl-sCnc 1 Both 42 KE 5 Albumiin seerumis/plasmas ams3057641 JAH JAH EI S,P-Alb Albumiin Albumiin seerumis/plasmas QN g/L g/L Mindray 90 JAH/Võrreld 219 61151-7 Albumin MCnc Pt Ser/Plas Qn BCG g/dL g/dl CHEM Albumin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Bromcresol green (BCG) dye binding method Albumin SerPl BCG-mCnc 1 Both 69 KE 5 Valk ams3060999 JAH JAH EI S,P-Prot Valk Valk seerumis/plasmas QN g/L g/L Mindray 92 JAH/Võrreld 311 2885-2 Protein MCnc Pt Ser/Plas Qn g/dL 0,82% CHEM Protein [Mass/volume] in Serum or Plasma Prot SerPl-mCnc 1 Both 65 KE 5 Laktaadi dehüdrogenaas seerumis/plasmas ams3057779 JAH JAH EI S,P-LDH (non-IFCC) LDH (non-IFCC) Laktaadi dehüdrogenaas seerumis/plasmas (non-IFCC) QN U/L U/L Mindray 94 JAH 285 14805-6 Lactate dehydrogenase CCnc Pt Ser/Plas Qn Reaction: pyruvate to lactate CHEM Lactate dehydrogenase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma by Pyruvate to lactate reaction LDH SerPl P to L-cCnc 1 Observation 64 KE 5 Kusihape seerumis/plasmas ams3057776 JAH JAH EI S,P-UA Kusihape Kusihape seerumis/plasmas QN umol/L umol/L Mindray 101 JAH/Võrreld 284 14933-6 Urate SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Urate [Moles/volume] in Serum or Plasma Urate SerPl-sCnc 1 Both 60 KE 5 Kreatiini kinaas seerumis/plasmas ams3057767 JAH JAH EI S,P-CK CK Kreatiini kinaas seerumis/plasmas QN U/L U/L Mindray 102 JAH/Võrreld 278 2157-6 Creatine kinase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,3104% CHEM Creatine kinase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma CK SerPl-cCnc 1 Both 56 KE 5 Kolesterool seerumis/plasmas ams3057749 JAH JAH EI S,P-Chol Kolesterool Kolesterool seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l Mindray 105 JAH/Võrreld 271 14647-2 Cholesterol SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Cholesterol [Moles/volume] in Serum or Plasma Cholest SerPl-sCnc 1 Both 57 KE 5 HDL-kolesterool seerumis/plasmas ams3057766 JAH JAH EI S,P-HDL-Chol HDL HDL-kolesterool seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l Mindray 107 JAH/Võrreld 272 14646-4 Cholesterol.in HDL SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Cholesterol in HDL [Moles/volume] in Serum or Plasma HDLc SerPl-sCnc 1 Both 58 KE 5 LDL kolesterool ams3060972 JAH JAH EI S,P-LDL-Chol LDL LDL-kolesterool seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l Mindray 108 JAH/Võrreld 273 22748-8 Cholesterol.in LDL SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Cholesterol in LDL [Moles/volume] in Serum or Plasma LDLc SerPl-sCnc 1 Both 59 KE 5 Triglütseriidid paastuseerumis/paastuplasmas ams3057832 JAH JAH EI S,P-Trigl Triglütseriidid Triglütseriidid seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l Mindray 110 JAH/Võrreld 274 14927-8 Triglyceride SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Triglyceride [Moles/volume] in Serum or Plasma Trigl SerPl-sCnc 1 Both 45 KE 5 Antistreptolüsiin O seerumis/plasmas ams3058727 JAH JAH EI S,P-ASO ASO Antistreptolüsiin O seerumis/plasmas QN kU/L IU/ml Mindray 116 JAH 227 5370-2 Streptolysin O Ab ACnc Pt Ser Qn 0,0021% MICRO Streptolysin O Ab [Units/volume] in Serum ASO Ab Ser-aCnc 1 Both 67 KE 5 Reumatoidfaktor seerumis/plasmas ams3057830 JAH JAH EI S,P-RF Reumatoidfaktor Reumatoidfaktor seerumis/plasmas QN kU/L IU/ml Mindray 117 JAH 303 11572-5 Rheumatoid factor ACnc Pt Ser Qn 0,0132% SERO Rheumatoid factor [Units/volume] in Serum Rheumatoid fact Ser-aCnc 1 Both 131 KE 5 Laktoosi taluvuse test seerumist/plasmast shk1907513 JAH JAH EI LTT (50 g Lactose PO) Laktoosi taluvuse proov (50 g) Laktoosi taluvuse proov (50 g laktoosi) Paneel Mindray 150 JAH 3007 L-3007 33 HÜ 6 INR shk1908846 JAH JAH EI INR INR Rahvusvaheline normitud suhe QN Sysmex CA-500 3 JAH/Võrreld 180 34714-6 Coagulation tissue factor induced.INR RelTime Pt Bld Qn Coag 0,02% COAG INR in Blood by Coagulation assay INR Bld 1 Observation 37 HÜ 6 Kapilaarverest protrombiini aeg ams3061898 JAH JAH EI cB-PT-INR POCT PT-INR kapillaarses veres (POCT) Protrombiini aeg kapillaarses veres (POCT) Paneel 6 JAH 3167 L-3167 34 HÜ 6 P-APTT ams3059023 JAH JAH EI P-APTT APTT Aktiveeritud osalise tromboplastiini aeg plasmas QN s s Sysmex CA-501 9 JAH/Võrreld 181 14979-9 Coagulation surface induced Time Pt PPP Qn Coag s sec 0,25% COAG Activated partial thrombplastin time (aPTT) in Platelet poor plasma by Coagulation assay aPTT Time PPP 1 Both 35 HÜ 6 D-dimeerid plasmas ams3057085 JAH JAH EI P-D-Di D-dimeerid D-dimeerid plasmas QN mg/L Sysmex CA-502 16 JAH 184 48065-7 Fibrin D-dimer FEU MCnc Pt PPP Qn ug/L FEU 0,02% COAG Fibrin D-dimer FEU [Mass/volume] in Platelet poor plasma D dimer FEU PPP-mCnc 1 Both 137 HÜ 6 D-dimeerid (POCT) ams3066283 JAH JAH EI B-D-Di POCT D-dimeerid (POCT) D-dimeerid veres (POCT) QN mg/L µg/ml 17 JAH 5468 71427-9 Fibrin D-dimer FEU MCnc Pt Bld Qn IA ug/mL ug/mL COAG Fibrin D-dimer FEU [Mass/volume] in Blood by Immunoassay D dimer FEU Bld IA-mCnc 1 Both 36 HÜ 6 Veritsusaeg ams3057212 JAH JAH EI cB-Ivy Veritsusaeg Veritsusaeg QN min 76 JAH/Võrreld 191 3179-9 Bleeding time Time Pt ^Patient Qn Ivy min COAG Bleeding Tme Time Patient Ivy Bleeding time by Ivy method 1 Both 28 IHE 7 Veregrupi määramine ams3059162 JAH JAH EI B-ABO ctrl ABO (kontrolluuring) ABO-veregrupp (kontrolluuring) ABO 9 JAH 169 883-9 ABO group Type Pt Bld Nom 219 BLDBK ABO group [Type] in Blood ABO Group Bld 1 Both 21,7859 29 IHE 7 ABO veregrupi määramine tasapinnal ams3058390 JAH JAH EI B-ABO conf ABO (kinnitav uuring) ABO-veregrupp (kinnitav uuring) ABO 10 JAH 171 57743-7 ABO group Type Pt Bld Nom Confirm BLDBK ABO group [Type] in Blood by Confirmatory method ABO Group Bld Cfm 1 Both 21,7859 30 IHE 7 Otsene antiglobuliintest veres ams3061977 JAH JAH EI B-DAT DAT Otsene antiglobuliintest Tekst 23 JAH 173 1007-4 Direct antiglobulin test.poly specific reagent Type Pt RBC Ord BLDBK Direct antiglobulin test.poly specific reagent [Presence] on Red Blood Cells DAT Poly-Sp Reag RBC Ql 1 Both 31 IHE 7 Erütrotsütaarsete antikehade sõeltest geeltehnikaga ams3057225 JAH JAH EI B-RBC Ab screen I, II. III Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kolme erütrotsüüdiga Erütrotsütaarsed antikehad (sõeluuring kolme erütrotsüüdiga) N/P 35 JAH 176 895-3 Blood group antibody screen.cells I+II+III Pt Ser/Plas Ord BLDBK Blood group antibody screen.cells I+II+III [Presence] in Serum or Plasma Bld gp Ab Scn Cells x3 SerPl Ql 1 Observation 32 IHE 7 Doonorivere sobivusproov shk1907113 JAH EI EI B-XmB Doonorivere sobivusproov Doonorivere sobivusproov Tekst 149 EI 1714 1250-0 Major crossmatch Imp Pt Ser/Plas Nom 248 BLDBK Major crossmatch [interpretation] Maj XM SerPl-Imp 1 Observation 11,3891 99 U 8 Uriini ribaanalüüs shk1907105 JAH JAH EI U-Strip Uriini ribaanalüüs Uriini ribaanalüüs Paneel Cobas u411 4 JAH 785 50556-0 Urinalysis dipstick panel - Pt Urine - Test strip.automated PANEL.UA Urinalysis dipstick panel in Urine by Automated test strip UA dipstick Pnl Ur Strip.auto 1 Order 100 U 8 Uriini ribaanalüüs shk1907105 Erikaal ams3061252 JAH EI EI U-SG strip Erikaal Erikaal QN Cobas u412 5 JAH/Võrreld 786 53326-5 Specific gravity Rden Pt Urine Qn Test strip.automated UA Specific gravity of Urine by Automated test strip Sp Gr Ur Strip.auto 1 Observation 101 U 8 Uriini ribaanalüüs shk1907105 pH ams3061254 JAH EI EI U-pH strip pH pH QN Cobas u413 6 JAH/Võrreld 787 50560-2 pH LsCnc Pt Urine Qn Test strip.automated [pH] pH UA pH of Urine by Automated test strip pH Ur Strip.auto 1 Observation 103 U 8 Uriini ribaanalüüs shk1907105 Leukotsüüdid ams3061257 JAH EI EI U-WBC strip Leukotsüüdid Leukotsüüdid QN E6/L E6/L Cobas u415 7 JAH/Võrreld 789 58805-3 Leukocytes NCnc Pt Urine Qn Test strip.automated /uL /uL UA Leukocytes [#/volume] in Urine by Automated test strip WBC # Ur Strip.auto 1 Both 17,589 102 U 8 Uriini ribaanalüüs shk1907105 Nitritid ams3061256 JAH EI EI U-Nit strip Nitrit Nitrit Tekst Cobas u414 9 JAH/Võrreld 788 50558-6 Nitrite ACnc Pt Urine Ord Test strip.automated UA Nitrite [Presence] in Urine by Automated test strip Nitrite Ur Ql Strip.auto 1 Observation 104 U 8 Uriini ribaanalüüs shk1907105 Valk ams3061255 JAH EI EI U-Prot strip Valk Valk QN g/L g/L Cobas u416 10 JAH/Võrreld 790 50561-0 Protein MCnc Pt Urine Qn Test strip.automated mg/dL mg/dL UA Protein [Mass/volume] in Urine by Automated test strip Prot Ur Strip.auto-mCnc 1 Observation 17,589 105 U 8 Uriini ribaanalüüs shk1907105 Glükoos ams3061250 JAH EI EI U-Gluc strip Glükoos Glükoos QN mmol/L mmol/L Cobas u417 12 JAH/Võrreld 791 59156-0 Glucose SCnc Pt Urine Qn Test strip.automated mmol/L mmol/L UA Glucose [Moles/volume] in Urine by Automated test strip Glucose Ur Strip.auto-sCnc 1 Observation 17,589 106 U 8 Uriini ribaanalüüs shk1907105 Ketokehad ams3061251 JAH EI EI U-Ket strip Ketokehad Ketokehad QN mmol/L mmol/L Cobas u418 14 JAH/Võrreld 792 59158-6 Ketones SCnc Pt Urine Qn Test strip.automated mmol/L mmol/L UA Ketones [Moles/volume] in Urine by Automated test strip Ketones Ur Strip.auto-sCnc 1 Observation 17,589 107 U 8 Uriini ribaanalüüs shk1907105 Urobilinogeen ams3061259 JAH EI EI U-Ubg strip Urobilinogeen Urobilinogeen QN umol/L mmol/L Cobas u419 16 JAH/Võrreld 793 60025-4 Urobilinogen SCnc Pt Urine Qn Test strip.automated umol/L umol/L UA Urobilinogen [Moles/volume] in Urine by Automated test strip Urobilinogen Ur Strip.auto-sCnc 1 Both 108 U 8 Uriini ribaanalüüs shk1907105 Bilirubiin ams3061258 JAH EI EI U-Bil strip Bilirubiin Bilirubiin QN umol/L mmol/L Cobas u420 18 JAH/Võrreld 794 41016-7 Bilirubin SCnc Pt Urine Qn Test strip umol/L umol/L UA Bilirubin.total [Moles/volume] in Urine by Test strip Bilirub Ur Strip-sCnc 1 Both 17,589 109 U 8 Uriini ribaanalüüs shk1907105 Erütrotsüüdid ams3061253 JAH EI EI U-RBC strip Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid QN E6/L E6/L Cobas u421 20 JAH/Võrreld 795 57747-8 Erythrocytes NCnc Pt Urine Qn Test strip.automated /uL /uL UA Erythrocytes [#/volume] in Urine by Automated test strip RBC # Ur Strip.auto 1 Observation 17,589 110 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk1909122 JAH JAH EI U-Sed-m panel Uriini sademe mikroskoopia Uriini sademe mikroskoopia Paneel 38 JAH 797 24356-8 Urinalysis complete panel - Pt Urine - PANEL.UA Urinalysis complete panel in Urine Urinalysis complete pnl Ur 1 Order 15,9935 149 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk1909122 Erütrotsüüdid ams3062588 JAH EI EI U-Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid QN /hpf /hpf 41 JAH/Võrreld 798 13945-1 Erythrocytes Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,31% UA Erythrocytes [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field RBC #/area UrnS HPF 1 Observation 148 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk1909122 Leukotsüüdid ams3062587 JAH EI EI U-Leukotsüüdid Leukotsüüdid Leukotsüüdid QN /hpf /hpf 44 JAH/Võrreld 799 5821-4 Leukocytes Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,33% UA Leukocytes [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field WBC #/area UrnS HPF 1 Observation 150 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk1909122 Lameepiteeli rakud ams3062589 JAH EI EI U-Lameepiteeli rakud Lameepiteeli rakud Lameepiteeli rakud QN /hpf /hpf 47 JAH/Võrreld 800 11277-1 Epithelial cells.squamous Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,04% UA Epithelial cells.squamous [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Squamous #/area UrnS HPF 1 Observation 151 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk1909122 Transitoorse epiteeli rakud ams3062590 JAH EI EI U-Transitoorse epiteeli rakud Transitoorse epiteeli rakud Transitoorse epiteeli rakud QN /hpf /hpf 50 JAH/Võrreld 801 30089-7 Transitional cells Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,01% UA Transitional cells [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Trans Cells #/area UrnS HPF 1 Observation 152 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk1909122 Tubulaarepiteeli rakud ams3062591 JAH EI EI U-Tubulaarepiteeli rakud Tubulaarepiteeli rakud Tubulaarepiteeli rakud QN /hpf /hpf 51 JAH/Võrreld 802 26052-1 Epithelial cells.renal Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,01% UA Epithelial cells.renal [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Renal Epi Cells #/area UrnS HPF 1 Observation 164 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk1909122 Lima ams3062630 JAH EI EI U-Mucus Lima Lima Tekst 53 JAH 4042 8247-9 Mucus ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 17 UA Mucus [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Mucous Threads UrnS Ql Micro 1 Observation 13,0492 153 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk1909122 Hüaliinsilindrid ams3062592 JAH EI EI U-Hüaliinsilindrid Hüaliinsilindrid Hüaliinsilindrid QN /hpf /hpf 55 JAH 805 46135-0 Hyaline casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Hyaline casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Hyaline Casts #/area UrnS HPF 1 Both 25,8802 154 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk1909122 Granulaarsilindrid ams3062593 JAH EI EI U-Granulaarsilindrid Granulaarsilindrid Granulaarsilindrid QN /hpf /hpf 58 JAH 806 46134-3 Granular casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Granular casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Gran Casts #/area UrnS HPF 1 Both 25,6387 155 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk1909122 Vahajad silindrid ams3062594 JAH EI EI U-Vahajad silindrid Vahajad silindrid Vahajad silindrid QN /hpf /hpf 66 JAH 810 41223-9 Waxy casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Waxy casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Waxy Casts #/area UrnS HPF 1 Observation 25,6891 161 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk1909122 Bakterid ams3062601 JAH EI EI U-Bakterid Bakterid Bakterid Tekst 71 JAH 803 25145-4 Bacteria ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Bacteria [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Bacteria UrnS Ql Micro 1 Observation 163 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk1909122 Pärmseened ams3062603 JAH EI EI U-Pärmseened Pärmseened Pärmseened Tekst 73 JAH 1509 5822-2 Yeast Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" UA Yeast [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Yeast #/area UrnS HPF 1 Observation 159 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk1909122 Kusihappe kristallid ams3062598 JAH EI EI U-Kusihappe kristallid Kusihappe kristallid Kusihappe kristallid Tekst 76 JAH 813 5817-2 Urate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,00% UA Urate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Urate Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 156 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk1909122 Kaltsiumoksalaadi kristallid ams3062595 JAH EI EI U-Kaltsiumoksalaadi kristallid Kaltsiumoksalaadi kristallid Kaltsiumoksalaadi kristallid Tekst 79 JAH 816 5774-5 Calcium oxalate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,01% UA Calcium oxalate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy CaOx Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 160 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk1909122 Amorfse uraadi kristallid ams3062600 JAH EI EI U-Amorfse uraadi kristallid Amorfse uraadi kristallid Amorfse uraadi kristallid Tekst 81 JAH 818 12454-5 Urate crystals.amorphous ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,09% UA Urate crystals amorphous [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Amorph Urate Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 158 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk1909122 Amorfse fosfaadi kristallid ams3062597 JAH EI EI U-Amorfse fosfaadi kristallid Amorfse fosfaadi kristallid Amorfse fosfaadi kristallid Tekst 82 JAH 819 12453-7 Phosphate crystals.amorphous ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Phosphate crystals amorphous [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Amorph Phos Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 157 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk1909122 Trifosfaadi kristallid ams3062596 JAH EI EI U-Trifosfaadi kristallid Trifosfaadi kristallid Trifosfaadi kristallid Tekst 83 JAH 820 5814-9 Triple phosphate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,00% UA Triple phosphate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Tri-Phos Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 111 U 8 Mikroalbumiin nefelomeetriliselt ams3058736 JAH JAH EI dU-Alb Albumiin ööpäevases uriinis Albumiin ööpäevases uriinis QN mg/d mg/l Mindray 88 JAH/Võrreld 998 14956-7 Albumin MRat 24H Urine Qn Detection limit <= 20 mg/L mg/(24.h) CHEM Microalbumin [Mass/time] in 24 hour Urine Microalbumin 24H Ur-mRate 1 Both 112 U 8 Albumiin/kreatiniin uriinis shk1909123 JAH JAH EI U-Alb/U-Crea Albumiin/kreatiniin uriinis Albumiini ja kreatiniini suhe uriinis QN g/mol g/mol 90 JAH/Võrreld 1000 30000-4 Albumin/Creatinine Ratio Pt Urine Qn Detection limit <= 20 mg/L mg/mmol milligrams/mmol CHEM Microalbumin/Creatinine [Ratio] in Urine Microalbumin/Creat Ur-Rto 1 Both 162 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk1909122 Valk uriinis ams3062602 JAH EI EI U-Prot Valk uriinis Valk uriinis QN g/L g/L 92 JAH/Võrreld 1040 2888-6 Protein MCnc Pt Urine Qn g/dL 0,0284% UA Protein [Mass/volume] in Urine Prot Ur-mCnc 1 Both 113 U 8 Amülaas uriinis ams3062170 EI 2019-06-13 JAH EI U-Amyl Amülaas uriinis Amülaas uriinis QN U/L U/l Mindray 119 JAH 1001 1799-6 Amylase CCnc Pt Urine Qn U/L CHEM Amylase [Enzymatic activity/volume] in Urine Amylase Ur-cCnc 1 Both 82 IM 12 TSH ams3061035 JAH JAH EI S,P-TSH TSH Kilpnääret stimuleeriv hormoon seerumis/plasmas QN mU/L mU/l Cobas e411 1 JAH/Võrreld 327 3016-3 Thyrotropin ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0600% CHEM Thyrotropin [Units/volume] in Serum or Plasma TSH SerPl-aCnc 1 Both 83 IM 12 Vaba türoksiin seerumis/plasmas ams3057571 JAH JAH EI S,P-fT4 fT4 Vaba türoksiin seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/l Cobas e411 8 JAH 328 14920-3 Thyroxine.free SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Thyroxine free [Moles/volume] in Serum or Plasma T4 Free SerPl-sCnc 1 Both 85 IM 12 Koorioni gonadotropiin seerumis/plasmas ams3059364 JAH JAH EI S,P-hCG hCG Koorioni gonadotropiin seerumis/plasmas QN U/L U/L Cobas e411 63 JAH 378 19080-1 Choriogonadotropin ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0211% CHEM Choriogonadotropin [Units/volume] in Serum or Plasma HCG SerPl-aCnc 1 Both 86 TU 13 PSA ams3061067 EI 2019-06-13 JAH EI S,P-PSA PSA Prostataspetsiifiline antigeen seerumis/plasmas QN ug/L ug/L Cobas e411 3 JAH 401 2857-1 Prostate specific Ag MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0598% CHEM Prostate specific Ag [Mass/volume] in Serum or Plasma PSA SerPl-mCnc 1 Both 87 TU 13 Vaba PSA ams3058139 EI 2019-06-13 EI EI S,P-fPSA fPSA Vaba prostataspetsiifiline antigeen seerumis/plasmas QN ug/L ug/L Cobas e411 4 JAH 402 10886-0 Prostate specific Ag.free MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0025% CHEM Prostate Specific Ag Free [Mass/volume] in Serum or Plasma PSA Free SerPl-mCnc 1 Both 88 TU 13 fPSA/PSA ams3058158 EI 2019-06-13 EI EI S,P-fPSA% fPSA% Vaba prostataspetsiifilise antigeeni % seerumis/plasmas QN % % Cobas e411 5 JAH 403 12841-3 Prostate specific Ag.free/Prostate specific Ag.total MFr Pt Ser/Plas Qn % % 0,0035% CHEM Prostate Specific Ag Free/Prostate specific Ag.total in Serum or Plasma PSA Free MFr SerPl 1 Observation 89 TU 13 Kasvajaantigeen CA 125 seerumis/plasmas ams3057422 EI 2019-06-13 JAH EI S,P-CA 125 CA 125 Kasvajaantigeen CA 125 seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Cobas e411 8 JAH 405 10334-1 Cancer Ag 125 ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0073% CHEM Cancer Ag 125 [Units/volume] in Serum or Plasma Cancer Ag125 SerPl-aCnc 1 Both 90 TU 13 Kasvajaantigeen CA 19-9 seerumis/plasmas ams3057424 EI 2019-06-13 JAH EI S,P-CA 19-9 CA 19-9 Kasvajaantigeen CA 19-9 seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Cobas e411 13 JAH 408 24108-3 Cancer Ag 19-9 ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0052% CHEM Cancer Ag 19-9 [Units/volume] in Serum or Plasma Cancer Ag19-9 SerPl-aCnc 1 Both 78 ANE 14 Ferritiin ams3061041 JAH JAH EI S,P-Fer Ferritiin Ferritiin seerumis/plasmas QN ug/L ug/L Cobas e411 1 JAH/Võrreld 318 2276-4 Ferritin MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0589% CHEM Ferritin [Mass/volume] in Serum or Plasma Ferritin SerPl-mCnc 1 Both 79 ANE 14 Raud seerumis/plasmas ams3057829 JAH JAH EI S,P-Fe Raud Raud seerumis/plasmas QN umol/L µmol/l Mindray 2 JAH/Võrreld 319 14798-3 Iron SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Iron [Moles/volume] in Serum or Plasma Iron SerPl-sCnc 1 Both 80 ANE 14 Foolhape seerumis/plasmas ams3057408 EI 2019-06-17 JAH EI S,P-Fol Folaat Folaat seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/L Cobas e411 8 JAH 323 14732-2 Folate SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Folate [Moles/volume] in Serum or Plasma Folate SerPl-sCnc 1 Both 81 ANE 14 Vitamiin B12 seerumis/plasmas ams3057572 JAH JAH EI S,P-Vit B12 Vitamiin B12 Vitamiin B12 seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/L Cobas e411 11 JAH/Võrreld 324 14685-2 Cobalamins SCnc Pt Ser Qn CHEM Cobalamin (Vitamin B12) [Moles/volume] in Serum Vit B12 Ser-sCnc 1 Both 84 AU 18 Türeoidperoksüdaasi vastased antikehad ams3057566 EI 2019-06-17 JAH EI S,P-TPO IgG TPO IgG Türeoidperoksüdaasi vastane IgG seerumis/plasmas QN kU/L IU/ml Cobas e411 1 JAH 332 8099-4 Thyroperoxidase Ab ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0049% SERO Thyroperoxidase Ab [Units/volume] in Serum or Plasma Thyroperoxidase Ab SerPl-aCnc 1 Both 91 AU 18 Tsüklilise tsitrulleeritud peptiidi vastane antikeha seerumis/plasmas ams3059311 EI 2019-06-17 JAH EI S,P-CCP IgG QN CCP IgG QN Tsüklilise tsitrulleeritud peptiidi vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Cobas e411 46 JAH 447 33935-8 Cyclic citrullinated peptide Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn U units 0,0067% SERO Cyclic citrullinated peptide IgG Ab [Units/volume] in Serum cCP IgG Ser-aCnc 1 Both 98 AL 19 Imuunglobuliin E seerumis/plasmas ams3059183 EI 2019-06-13 JAH EI S,P-IgE IgE Immuunglobuliin E seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Cobas e411 1 JAH 707 19113-0 IgE ACnc Pt Ser Qn 0,00% CHEM IgE [Units/volume] in Serum IgE Ser-aCnc 1 Both 92 VIR 20 HBs Ag ams3062234 EI 2019-06-17 JAH EI S,P-HBsAg HBsAg B-hepatiidi viiruse pinnaantigeen seerumis/plasmas N/Pp/P 166 JAH 579 5196-1 Hepatitis B virus surface Ag ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Hepatitis B virus surface Ag [Presence] in Serum by Immunoassay HBV surface Ag Ser Ql EIA 1 Both 93 VIR 20 C-hepatiidi viiruse vastased antikehad seerumis ams3058778 EI 2019-06-17 JAH EI S,P-HCV Ab HCV Ab C-hepatiidi viiruse vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 196 JAH 592 13955-0 Hepatitis C virus Ab ACnc Pt Ser Ord EIA 0,03% MICRO Hepatitis C virus Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HCV Ab Ser Ql EIA 1 Both 94 VIR 20 HIV 1,2 Ag + Ab ams3061197 EI 2019-06-17 JAH EI S,P-HIV1,2 Ag+Ab HIV1,2 Ag+Ab Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. ja 2. tüübi vastased antikehad, p24 antigeen seerumis/plasmas N/Pp/P 220 JAH 603 56888-1 HIV 1+2 Ab+HIV1 p24 Ag ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO HIV 1+2 Ab+HIV1 p24 Ag [Presence] in Serum by Immunoassay HIV 1+2 Ab+HIV1 p24 Ag Ser Ql EIA 1 Both 167 VIR 20 Adenoviiruse Ag (ribaanalüüs) ams3059371 JAH JAH EI XXX-Adenovirus Ag strip Adenoviiruse Ag (ribaanalüüs) Inimese adenoviiruse antigeen täpsustamata materjalis (ribaanalüüs) N/P 278 JAH 3018 31714-9 Adenovirus Ag ACnc Pt XXX Ord 29 MICRO Adenovirus Ag [Presence] in Unspecified specimen HAdV Ag XXX Ql 1 Both 12,634 96 VIR 20 Rotaviirus väljaheites ams3058326 JAH JAH EI St-Rotavirus Ag Rotaviiruse Ag roojas Rotaviiruse antigeen roojas N/P 435 JAH 674 17547-1 Rotavirus Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Rotavirus Ag [Presence] in Stool RV Ag Stl Ql 1 Both 95 VIR 20 Noroviiruse Ag roojas ams3061306 JAH JAH EI St-Norovirus Ag Noroviiruse Ag roojas Noroviiruse antigeen roojas N/P 441 JAH 652 49117-5 Norovirus Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Norovirus Ag [Presence] in Stool Norovirus Ag Stl Ql 1 Both 97 VIR 20 T. pallidum Ab ams3061198 EI 2019-06-17 JAH EI S,P-T pallidum Ab Treponema pallidum Ab Treponema pallidum vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 542 JAH 687 47236-5 Treponema pallidum Ab.IgG+IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Treponema pallidum IgG+IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay T pallidum IgG+IgM Ser Ql EIA 1 Both 128 VIR 20 Giardia lamblia Ag roojas ams3061307 JAH JAH EI St-G lamblia Ag Giardia lamblia Ag roojas Giardia lamblia antigeen roojas N/P 706 JAH 1503 31830-3 Giardia lamblia Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Giardia lamblia Ag [Presence] in Stool G lamblia Ag Stl Ql 1 Both 129 MB 21 Aeroobide uuring uriinist (URICULT) ams3058801 JAH JAH EI U-Culture Uriini külv Uriini külv KYLV 12 JAH 2242 630-4 Bacteria identified Prid Pt Urine Nom Culture 0,37% MICRO Bacteria identified in Urine by Culture Bacteria Ur Cult 1 Both 130 MB 21 Parasiitide mikroskoopia (natiivpreparaat) ams3057154 EI 2019-06-13 JAH EI XXX-Parasites-m (wet mount) Parasiitide mikroskoopia (natiivpreparaat) Parasiitide mikroskoopia (natiivpreparaat) Tekst 161 JAH 2617 673-4 Ova & parasites identified Prid Pt XXX Nom Microscopy.light 527 MICRO Ova and parasites identified in Unspecified specimen by Light microscopy O+P XXX Micro 1 Both 15,7044 132 MB 21 Anaalkaape ehk pärakukaape uuring ams3057077 JAH JAH EI XXX-E vermicularis-m Enterobius vermicularis munade mikroskoopia Enterobius vermicularis munade mikroskoopia täpsustamata materjalis Tekst 166 JAH 1498 675-9 Enterobius vermicularis Prid Pt XXX Nom Pinworm examination MICRO Enterobius vermicularis [Identifier] in Unspecified specimen by Pinworm exam E vermicularis XXX Pinworm Exam 1 Both 134 MÜ 23 Mükobakterite mikroskoopia (Ziehl-Neelson) shk1907931 EI 2019-06-13 JAH EI XXX-Ziehl-Neelsen-m Mükobakterite mikroskoopia (Ziehl-Neelsen) Mükobakterite mikroskoopia (Ziehl-Neelsen) Tekst 2 JAH 2273 656-9 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Acid fast stain.Ziehl-Neelsen MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Acid fast stain.Ziehl-Neelsen ZN Stn XXX 1 Both 16,4987 168 ST 24 Peitvere paneel roojas ams3062609 JAH JAH EI St-Hb Peitveri roojas (Hb) Peitveri roojas (hemoglobiin) Tekst 3 JAH 854 29771-3 Hemoglobin.gastrointestinal ACnc Pt Stool Ord Imm CHEM Hemoglobin.gastrointestinal [Presence] in Stool by Immunologic method Occult Bld Stl Ql Imm 1 Both