id labor Valdkond VK sort Paneel P kood Analüüsi nimetus A kood Kehtiv Kehtiv lõpp Tellitav Vahendatav T lühend Kasutatav nimetus T Nimetus Vastuskood T Ühik Labor ühik Seade Diagnostikumi_tootja Sort Risttabel id algandmed Loinc # Component Property Time Aspects System Scale Method Ex UCUM Units Ex Units %99+ Common Tests Class Long Common Name Short Name Type Order/Obs Doc/Section Ext 420 HE 1 Vere automaatuuring (5- difiga) 19214 JAH JAH EI B-CBC-5Diff Hemogramm 5-osalise leukogrammiga Hemogramm viieosalise leukogrammiga Paneel 4 EI/Paneel 12 57021-8 CBC W Auto Differential panel - Pt Bld Qn PANEL.HEM/BC CBC W Auto Differential panel in Blood CBC W Auto Diff Bld 1 Order 375 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 19214 B-WBC 5067 JAH EI EI B-WBC WBC Leukotsüüdid QN E9/L l 10 JAH/Võrreld 2 6690-2 Leukocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Leukocytes [#/volume] in Blood by Automated count WBC # Bld Auto 1 Observation 376 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 19214 B-RBC 5068 JAH EI EI B-RBC RBC Erütrotsüüdid QN E12/L l 11 JAH/Võrreld 3 789-8 Erythrocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*6/uL 10^12/L;million/mm3 2,22% HEM/BC Erythrocytes [#/volume] in Blood by Automated count RBC # Bld Auto 1 Observation 377 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 19214 B-Hb 5069 JAH EI EI B-Hb Hb Hemoglobiin QN g/L g/l 12 JAH/Võrreld 4 718-7 Hemoglobin MCnc Pt Bld Qn g/dL 2,32% HEM/BC Hemoglobin [Mass/volume] in Blood Hgb Bld-mCnc 1 Both 337 HE 1 B-Hct 5070 JAH EI EI B-Hct Hct Hematokrit QN % % 13 JAH/Võrreld 5 4544-3 Hematocrit VFr Pt Bld Qn Automated count % HEM/BC Hematocrit [Volume Fraction] of Blood by Automated count Hct VFr Bld Auto 1 Both 379 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 19214 B-MCV 5071 JAH EI EI B-MCV MCV Erütrotsüütide keskmine maht QN fL fL 14 JAH/Võrreld 6 787-2 Erythrocyte mean corpuscular volume EntVol Pt RBC Qn Automated count fL fL HEM/BC Erythrocyte mean corpuscular volume [Entitic volume] by Automated count MCV RBC Auto 1 Observation 380 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 19214 B-MCH 5072 JAH EI EI B-MCH MCH Keskmine hemoglobiin erütrotsüüdis QN pg pg 15 JAH/Võrreld 7 785-6 Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin EntMass Pt RBC Qn Automated count pg pg 2,22% HEM/BC Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin [Entitic mass] by Automated count MCH RBC Qn Auto 1 Observation 381 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 19214 B-MCHC 5073 JAH EI EI B-MCHC MCHC Keskmine hemoglobiini kontsentratsioon erütrotsüüdis QN g/L g/l 16 JAH/Võrreld 8 786-4 Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin concentration MCnc Pt RBC Qn Automated count g/dL 2,22% HEM/BC Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin concentration [Mass/volume] by Automated count MCHC RBC Auto-mCnc 1 Observation 382 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 19214 B-RDW-CV 17116 JAH EI EI B-RDW-CV RDW-CV Erütrotsüütide suurusjaotuvus QN % % 17 JAH/Võrreld 9 788-0 Erythrocyte distribution width Ratio Pt RBC Qn Automated count % % HEM/BC Erythrocyte distribution width [Ratio] by Automated count RDW RBC Auto-Rto 1 Observation 383 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 19214 RDW-SD 19222 JAH JAH EI B-RDW-SD RDW-SD Erütrotsüütide suurusjaotuvus QN fL fL 18 JAH/Võrreld 10 21000-5 Erythrocyte distribution width EntVol Pt RBC Qn Automated count fL fL HEM/BC Erythrocyte distribution width [Entitic volume] by Automated count RDW RBC Auto 1 Observation 384 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 19214 B-PLT 5074 JAH EI EI B-Plt Plt Trombotsüüdid QN E9/L l 19 JAH/Võrreld 11 777-3 Platelets NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Platelets [#/volume] in Blood by Automated count Platelet # Bld Auto 1 Observation 1922 HE 1 Plt 17812 JAH EI EI B-Plt Plt Trombotsüüdid QN E9/L E9/L 19 JAH/Võrreld 11 777-3 Platelets NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Platelets [#/volume] in Blood by Automated count Platelet # Bld Auto 1 Observation 338 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 Eosinofiilid 17417 JAH EI EI B-Eo% Eo% Eosinofiilide suhtarv QN % % 20 JAH/Võrreld 23 713-8 Eosinophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Eosinophils/100 leukocytes in Blood by Automated count Eosinophil NFr Bld Auto 1 Observation 385 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 19214 B-Diff-Eo-% 19220 JAH EI EI B-Eo% Eo% Eosinofiilide suhtarv QN % % 20 JAH/Võrreld 23 713-8 Eosinophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Eosinophils/100 leukocytes in Blood by Automated count Eosinophil NFr Bld Auto 1 Observation 339 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 Basofiilid 17416 JAH EI EI B-Baso% Baso% Basofiilide suhtarv QN % % 21 JAH/Võrreld 24 706-2 Basophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Basophils/100 leukocytes in Blood by Automated count Basophils NFr Bld Auto 1 Observation 386 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 19214 B-Diff-Baso-% 19221 JAH EI EI B-Baso% Baso% Basofiilide suhtarv QN % % 21 JAH/Võrreld 24 706-2 Basophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Basophils/100 leukocytes in Blood by Automated count Basophils NFr Bld Auto 1 Observation 340 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 Monotsüüdid 17424 JAH EI EI B-Mono% Mono% Monotsüütide suhtarv QN % % 22 JAH/Võrreld 25 5905-5 Monocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Monocytes/100 leukocytes in Blood by Automated count Monocytes NFr Bld Auto 1 Observation 387 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 19214 B-Diff-Mono-% 19219 JAH EI EI B-Mono% Mono% Monotsüütide suhtarv QN % % 22 JAH/Võrreld 25 5905-5 Monocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Monocytes/100 leukocytes in Blood by Automated count Monocytes NFr Bld Auto 1 Observation 341 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 Lümfotsüüdid 17427 JAH EI EI B-Lymph% Lymph% Lümfotsüütide suhtarv QN % % 23 JAH/Võrreld 26 736-9 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Blood by Automated count Lymphocytes NFr Bld Auto 1 Observation 388 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 19214 B-Diff-LYMPH-% 17403 JAH EI EI B-Lymph% Lymph% Lümfotsüütide suhtarv QN % % 23 JAH/Võrreld 26 736-9 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Blood by Automated count Lymphocytes NFr Bld Auto 1 Observation 419 HE 1 B-MXD-% 17411 JAH EI EI B-Mxd% Mxd% Keskmise suurusega leukotsüütide suhtarv QN % % 25 JAH/Võrreld 2111 32155-4 Basophils+Eosinophils+Monocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Basophils+Eosinophils+Monocytes/100 leukocytes in Blood by Automated count Baso+Eos+Monos NFr Bld Auto 1 Observation 11,4729 389 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 19214 B-Diff-NEUT-% 17406 JAH EI EI B-Neut% Neut% Neutrofiilide suhtarv QN % % 26 JAH/Võrreld 27 770-8 Neutrophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % 1,03% HEM/BC Neutrophils/100 leukocytes in Blood by Automated count Neutrophils NFr Bld Auto 1 Observation 395 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 19214 IG% 22930 JAH EI EI B-IG% IG% Ebaküpsete granulotsüütide suhtarv QN % % 28 JAH/Võrreld 33 38518-7 Granulocytes.immature/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % HEM/BC Granulocytes Immature/100 leukocytes in Blood Imm Granulocytes NFr Bld 1 Observation 390 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 19214 B-Diff-Eo-arv 19217 JAH EI EI B-Eo# Eo Eosinofiilide arv QN E9/L l 29 JAH/Võrreld 28 711-2 Eosinophils NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 0,03% HEM/BC Eosinophils [#/volume] in Blood by Automated count Eosinophil # Bld Auto 1 Both 391 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 19214 B-Diff-Baso-arv 19218 JAH EI EI B-Baso# Baso Basofiilide arv QN E9/L l 30 JAH/Võrreld 29 704-7 Basophils NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 0,76% HEM/BC Basophils [#/volume] in Blood by Automated count Basophils # Bld Auto 1 Observation 392 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 19214 B-Diff-Mono-arv 19216 JAH EI EI B-Mono# Mono Monotsüütide arv QN E9/L l 31 JAH/Võrreld 30 742-7 Monocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Monocytes [#/volume] in Blood by Automated count Monocytes # Bld Auto 1 Observation 393 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 19214 B-Diff-LYMPH-arv 17119 JAH EI EI B-Lymph# Lymph Lümfotsüütide arv QN E9/L l 32 JAH/Võrreld 31 731-0 Lymphocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 0,28% HEM/BC Lymphocytes [#/volume] in Blood by Automated count Lymphocytes # Bld Auto 1 Observation 418 HE 1 B-MXD-arv 17404 JAH EI EI B-Mxd# Mxd Keskmise suurusega leukotsüütide arv QN E9/L l 34 JAH/Võrreld 2110 32154-7 Basophils+Eosinophils+Monocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10*9/L HEM/BC Basophils+Eosinophils+Monocytes [#/volume] in Blood by Automated count Baso+Eos+Monos # Bld Auto 1 Observation 11,4729 394 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 19214 B-Diff-NEUT-arv 17118 JAH EI EI B-Neut# Neut Neutrofiilide arv QN E9/L l 35 JAH/Võrreld 32 751-8 Neutrophils NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Neutrophils [#/volume] in Blood by Automated count Neutrophils # Bld Auto 1 Observation 414 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 19214 B-Diff-NEUT-arv 17118 JAH EI EI B-Neut# Neut Neutrofiilide arv QN E9/L l 35 JAH/Võrreld 32 751-8 Neutrophils NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Neutrophils [#/volume] in Blood by Automated count Neutrophils # Bld Auto 1 Observation 396 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 19214 IG# 22931 JAH EI EI B-IG# IG Ebaküpsete granulotsüütide arv QN E9/L l 37 JAH/Võrreld 34 51584-1 Granulocytes.immature NCnc Pt Bld Qn 10*3/uL Giga cells /l HEM/BC Granulocytes Immature [#/volume] in Blood Imm Granulocytes # Bld 1 Both 397 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 19214 B-PDW 17407 JAH EI EI B-PDW PDW Trombotsüütide suurusjaotuvus QN fL fL 38 JAH/Võrreld 35 32207-3 Platelet distribution width EntVol Pt Bld Qn Automated count fL femtoliters HEM/BC Platelet distribution width [Entitic volume] in Blood by Automated count PDW Bld Auto 1 Observation 398 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 19214 B-MPV 17408 JAH EI EI B-MPV MPV Trombotsüütide keskmine maht QN fL fL 40 JAH/Võrreld 36 32623-1 Platelet mean volume EntVol Pt Bld Qn Automated count fL fL HEM/BC Platelet mean volume [Entitic volume] in Blood by Automated count PMV Bld Auto 1 Observation 399 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 19214 P-LCR 17409 JAH EI EI B-LCR LCR Trombotsüütide suurte vormide suhtarv QN % suhtarv 41 JAH/Võrreld 37 48386-7 Platelets.large/Platelets NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Platelets Large/Platelets in Blood by Automated count Lg Platelets/Platelet NFr Bld Auto 1 Observation 401 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 19214 PCT 19223 JAH EI EI B-Pct Pct Trombokrit QN % % 42 JAH/Võrreld 2114 51637-7 Plateletocrit VFr Pt Bld Qn HEM/BC Plateletocrit [Volume Fraction] in Blood Plateletocrit VFr Bld 1 Observation 1765 HE 1 IPF 30062 JAH EI EI B-IPF IPF Ebaküpsete trombotsüütide suhtarv QN % % 43 JAH/Võrreld 1665 71693-6 Platelets.reticulated/100 platelets NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Platelets reticulated/100 platelets in Blood by Automated count Platelets.reticulated NFr Bld Auto 1 Observation 11,4729 422 HE 1 Retikulotsüüdid (sysmex xt-4000) 22026 JAH JAH EI B-Ret panel Retikulotsüütide paneel Retikulotsüüdid (paneel) Paneel 48 JAH 98 L-98 368 HE 1 Retikulotsüütide paneel 22026 B-Ret% 22031 JAH EI EI B-Ret% Ret% Retikulotsüütide suhtarv QN % % 49 JAH/Võrreld 99 17849-1 Reticulocytes/100 erythrocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Reticulocytes/100 erythrocytes in Blood by Automated count Retics/100 RBC NFr Auto 1 Observation 369 HE 1 Retikulotsüütide paneel 22026 B-Ret# 22028 JAH EI EI B-Ret# Ret Retikulotsüütide arv QN E9/L l 50 JAH/Võrreld 100 60474-4 Reticulocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL m/UL HEM/BC Reticulocytes [#/volume] in Blood by Automated count Retics # Auto 1 Observation 370 HE 1 Retikulotsüütide paneel 22026 B-IRF 22030 JAH EI EI B-IRF IRF Ebaküpsete retikulotsüütide fraktsioon QN % % 51 JAH/Võrreld 101 33516-6 Reticulocytes.immature/Reticulocytes.total NFr Pt Bld Qn % % HEM/BC Reticulocytes.immature/Reticulocytes.total in Blood Imm Retics NFr 1 Observation 11,3891 371 HE 1 Retikulotsüütide paneel 22026 B-LFR 22029 JAH EI EI B-LFR LFR Suurema küpsusastmega retikulotsüüdid QN % % 52 JAH/Võrreld 102 34419-2 Reticulocytes.mature/Reticulocytes.total NFr Pt Bld Qn % % HEM/BC Reticulocytes.mature/Reticulocytes.total in Blood Mat Retics NFr 1 Observation 372 HE 1 Retikulotsüütide paneel 22026 B-MFR 22027 JAH EI EI B-MFR MFR Keskmise küpsusastmega retikulotsüüdid QN % % 53 JAH/Võrreld 103 34420-0 Reticulocytes.mid/Reticulocytes.total NFr Pt Bld Qn % % HEM/BC Reticulocytes.mid/Reticulocytes.total in Blood Mid Retics NFr 1 Observation 373 HE 1 Retikulotsüütide paneel 22026 B-HFR 22032 JAH EI EI B-HFR HFR Väiksema küpsusastmega retikulotsüüdid QN % % 54 JAH/Võrreld 104 51642-7 Reticulocytes.high light scatter/Reticulocytes.total NFr Pt Bld Qn % % HEM/BC Reticulocytes.high light scatter/Reticulocytes.total in Blood HL Retics NFr 1 Observation 11,4838 374 HE 1 Retikulotsüütide paneel 22026 RET-hE 22945 JAH EI EI B-RetHb RetHb Retikulotsüütide hemoglobiin QN pg 55 JAH/Võrreld 105 42810-2 Hemoglobin EntMass Pt Retic Qn pg pg 1420 HEM/BC Hemoglobin [Entitic mass] in Reticulocytes Hgb Retic Qn 1 Observation 11,3891 421 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 JAH JAH EI B-Smear-m panel Vereäige mikroskoopia Vereäige mikroskoopia Paneel 56 JAH 42 L-42 342 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 Laia plasmaga lümfotsüüdid 17925 JAH EI EI B-Reaktiivsed lümfotsüüdid % Reaktiivsed lümfotsüüdid % Reaktiivsete lümfotsüütide suhtarv QN % 69 JAH/Võrreld 48 33835-0 Lymphocytes.plasmacytoid/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % HEM/BC Lymphocytes Plasmacytoid/100 leukocytes in Blood by Manual count Plasmacoid Lymphs NFr Bld Manual 1 Observation 343 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 Reaktiivsed lümfotsüüdid 17428 JAH EI EI B-Reaktiivsed lümfotsüüdid % Reaktiivsed lümfotsüüdid % Reaktiivsete lümfotsüütide suhtarv QN % % 69 JAH/Võrreld 48 33835-0 Lymphocytes.plasmacytoid/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % HEM/BC Lymphocytes Plasmacytoid/100 leukocytes in Blood by Manual count Plasmacoid Lymphs NFr Bld Manual 1 Observation 344 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 Atüüpilised mononukleaarid 17922 JAH EI EI B-Atüüpilised lümfotsüüdid % Atüüpilised lümfotsüüdid % Atüüpiliste lümfotsüütide suhtarv QN % 75 JAH/Võrreld 50 29261-5 Lymphocytes.abnormal/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % HEM/BC Lymphocytes Abnormal/100 leukocytes in Blood by Manual count Abnormal Lymphs NFr Bld Manual 1 Observation 18,6198 351 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 Plasmarakud 17429 JAH EI EI B-Plasmarakud % Plasmarakud % Plasmarakkude suhtarv QN % % 79 JAH/Võrreld 59 13047-6 Plasma cells/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % HEM/BC Plasma cells/100 leukocytes in Blood Plasma Cells NFr Bld 1 Observation 346 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 Segmenttuumsed neutrofiilid 17423 JAH EI EI B-Segmenttuumsed neutrofiilid % Segmenttuumsed neutrofiilid % Segmenttuumsete neutrofiilide suhtarv QN % % 83 JAH/Võrreld 54 26505-8 Neutrophils.segmented/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % HEM/BC Neutrophils.segmented/100 leukocytes in Blood Neuts Seg NFr Bld 1 Observation 347 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 Kepptuumsed neutrofiilid 17422 JAH EI EI B-Kepptuumsed neutrofiilid % Kepptuumsed neutrofiilid % Kepptuumsete neutrofiilide suhtarv QN % % 84 JAH/Võrreld 55 26508-2 Neutrophils.band form/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 0,19% HEM/BC Neutrophils.band form/100 leukocytes in Blood Neuts Band NFr Bld 1 Observation 348 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 Metamüelotsüüdid 17421 JAH EI EI B-Metamüelotsüüdid % Metamüelotsüüdid % Metamüelotsüütide suhtarv QN % % 86 JAH/Võrreld 56 740-1 Metamyelocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % 307 HEM/BC Metamyelocytes/100 leukocytes in Blood by Manual count Metamyelocytes NFr Bld Manual 1 Observation 23,8122 349 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 Müelotsüüdid 17420 JAH EI EI B-Müelotsüüdid % Müelotsüüdid % Müelotsüütide suhtarv QN % % 88 JAH/Võrreld 57 26498-6 Myelocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 0,04% HEM/BC Myelocytes/100 leukocytes in Blood Myelocytes NFr Bld 1 Observation 350 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 Promüolotsüüdid 17426 JAH EI EI B-Promüelotsüüdid % Promüelotsüüdid % Promüelotsüütide suhtarv QN % % 90 JAH/Võrreld 58 26524-9 Promyelocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 0,01% HEM/BC Promyelocytes/100 leukocytes in Blood Promyelocytes NFr Bld 1 Observation 345 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 Blastid 17415 JAH EI EI B-Blastid (spetsifitseerimata) % Blastid (spetsifitseerimata) % Blastide (spetsifitseerimata) suhtarv QN % % 93 JAH/Võrreld 51 709-6 Blasts/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % 791 HEM/BC Blasts/100 leukocytes in Blood by Manual count Blasts NFr Bld Manual 1 Observation 18,0359 352 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 Normoblast 17546 JAH EI EI B-Normoblastid % Normoblastid % Normoblastide suhtarv QN /100WBC 96 JAH/Võrreld 67 33990-3 Normoblasts/100 leukocytes Ratio Pt Bld Qn /100{WBCs} /100 leukocytes HEM/BC Normoblasts/100 leukocytes [Ratio] in Blood Normoblasts Bld-Rto 1 Observation 353 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 Neutrofiilide toksogeenne sõmerus 17547 JAH EI EI B-Toksogeenne granulatsioon Toksogeenne granulatsioon Toksogeenne granulatsioon Tekst 99 JAH 69 803-7 Toxic granules ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,0071% HEM/BC Toxic granules [Presence] in Blood by Light microscopy Toxic Granules Bld Ql Smear 1 Observation 354 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 Toksiline teralisus 17920 JAH EI EI B-Toksogeenne granulatsioon Toksogeenne granulatsioon Toksogeenne granulatsioon Tekst 99 JAH 69 803-7 Toxic granules ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,0071% HEM/BC Toxic granules [Presence] in Blood by Light microscopy Toxic Granules Bld Ql Smear 1 Observation 355 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 Neutrofiilide hüpersegmentatsioon 17548 JAH EI EI B-Hüpersegmentatsioon Hüpersegmentatsioon Hüpersegmentatsioon Tekst 101 JAH 71 765-8 Neutrophils.hypersegmented ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Neutrophils.hypersegmented [Presence] in Blood by Light microscopy Neuts Hyperseg Bld Ql Smear 1 Observation 356 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 Aglomeratsioon 17534 JAH EI EI B-Aglomeratsioon Aglomeratsioon Aglomeratsioon Tekst 107 JAH 74 7797-4 Rouleaux ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Rouleaux [Presence] in Blood by Light microscopy Rouleaux Bld Ql Smear 1 Observation 357 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 Hüpokromaasia 17535 JAH EI EI B-Hüpokromaasia Hüpokromaasia Hüpokromaasia Tekst 109 JAH 75 728-6 Hypochromia ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,03% HEM/BC Hypochromia [Presence] in Blood by Light microscopy Hypochromia Bld Ql Smear 1 Observation 358 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 Polükromaasia 17536 JAH EI EI B-Polükromaasia Polükromaasia Polükromaasia Tekst 110 JAH 76 10378-8 Polychromasia ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,09% HEM/BC Polychromasia [Presence] in Blood by Light microscopy Polychromasia Bld Ql Smear 1 Observation 359 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 Anisotsütoos 17537 JAH EI EI B-Erütrotsüütide anisotsütoos Erütrotsüütide anisotsütoos Erütrotsüütide anisotsütoos Tekst 112 JAH 78 702-1 Anisocytosis ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,04% HEM/BC Anisocytosis [Presence] in Blood by Light microscopy Anisocytosis Bld Ql Smear 1 Observation 400 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 19214 Anisocytosis 22051 JAH EI EI B-Erütrotsüütide anisotsütoos Erütrotsüütide anisotsütoos Erütrotsüütide anisotsütoos Tekst 112 JAH 78 702-1 Anisocytosis ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,04% HEM/BC Anisocytosis [Presence] in Blood by Light microscopy Anisocytosis Bld Ql Smear 1 Observation 360 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 Makrotsütoos 17538 JAH EI EI B-Erütrotsüütide makrotsütoos Erütrotsüütide makrotsütoos Erütrotsüütide makrotsütoos Tekst 113 JAH 79 738-5 Macrocytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,11% HEM/BC Macrocytes [Presence] in Blood by Light microscopy Macrocytes Bld Ql Smear 1 Observation 361 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 Mikrotsütoos 17539 JAH EI EI B-Erütrotsüütide mikrotsütoos Erütrotsüütide mikrotsütoos Erütrotsüütide mikrotsütoos Tekst 115 JAH 81 741-9 Microcytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,10% HEM/BC Microcytes [Presence] in Blood by Light microscopy Microcytes Bld Ql Smear 1 Observation 364 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 Poikilotsütoos 17542 JAH EI EI B-Poikilotsütoos Poikilotsütoos Poikilotsütoos Tekst 116 JAH 84 779-9 Poikilocytosis ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,03% HEM/BC Poikilocytosis [Presence] in Blood by Light microscopy Poikilocytosis Bld Ql Smear 1 Observation 362 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 Mikrosferotsütoos 17540 JAH EI EI B-Mikrosferotsütoos Mikrosferotsütoos Mikrosferotsütoos Tekst 117 JAH 82 48069-9 Spherocytes.micro ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Spherocytes.micro [Presence] in Blood by Light microscopy Spherocytes.micro Bld Ql Smear 1 Both 363 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 Ovalotsütoos 17541 JAH EI EI B-Ovalotsütoos Ovalotsütoos Ovalotsütoos Tekst 118 JAH 83 774-0 Ovalocytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,06% HEM/BC Ovalocytes [Presence] in Blood by Light microscopy Ovalocytes Bld Ql Smear 1 Observation 365 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 Fragmendid 17543 JAH EI EI B-Fragmentatsioon Fragmentatsioon Fragmentatsioon Tekst 120 JAH 86 10373-9 Fragments ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Fragments [Presence] in Blood by Light microscopy Fragments Bld Ql Smear 1 Observation 366 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 Basof. sõmerus 17544 JAH EI EI B-Basofiilne sõmerus Basofiilne sõmerus Basofiilne sõmerus Tekst 127 JAH 90 703-9 Basophilic stippling ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,00% HEM/BC Basophilic stippling [Presence] in Blood by Light microscopy Baso Stipl Bld Ql Smear 1 Observation 367 HE 1 Vereäige mikroskoopia 17413 Jolly kehakesed 17545 JAH EI EI B-Howelli-Jolly kehakesed Howelli-Jolly kehakesed Howelli-Jolly kehakesed Tekst 128 JAH 91 7793-3 Howell-Jolly bodies ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,00% HEM/BC Howell-Jolly bodies [Presence] in Blood by Light microscopy Howell-Jolly Bod Bld Ql Smear 1 Observation 423 HE 1 B-ESR 5066 JAH JAH EI B-ESR Settekiirus Erütrotsüütide settekiirus QN mm/h mm/h 146 JAH/Võrreld 106 4537-7 Erythrocyte sedimentation rate Vel Pt Bld Qn Westergren mm/h mm/hr 0,03% HEM/BC Erythrocyte sedimentation rate by Westergren method ESR Bld Qn Westrgrn 1 Both 1769 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres 29512 JAH EI EI aB-ABB panel Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres Happe-aluse tasakaalu uuring arteriaalses veres Paneel 1 JAH 1248 24336-0 Gas panel - Pt BldA Qn 0,01% PANEL.CHEM Gas panel in Arterial blood Gas Pnl BldA 1 Order 272 HAT 2 Keha temperatuur 18014 JAH EI EI Pt-t Kehatemperatuur Patsiendi kehatemperatuur QN C deg 3 JAH 1249 8329-5 Body temperature Temp Pt Core Qn BDYTMP.MOLEC Body temperature - Core Bdy temp Core 2 277 HAT 2 Pt-t (a) 26133 JAH EI EI Pt-t Kehatemperatuur Patsiendi kehatemperatuur QN C deg 3 JAH 1249 8329-5 Body temperature Temp Pt Core Qn BDYTMP.MOLEC Body temperature - Core Bdy temp Core 2 278 HAT 2 Pt-t (c) 26134 JAH EI EI Pt-t Kehatemperatuur Patsiendi kehatemperatuur QN C deg 3 JAH 1249 8329-5 Body temperature Temp Pt Core Qn BDYTMP.MOLEC Body temperature - Core Bdy temp Core 2 280 HAT 2 Pt-t (v) 26135 JAH EI EI Pt-t Kehatemperatuur Patsiendi kehatemperatuur QN C deg 3 JAH 1249 8329-5 Body temperature Temp Pt Core Qn BDYTMP.MOLEC Body temperature - Core Bdy temp Core 2 267 HAT 2 pH 17797 JAH EI EI aB-pH pH pH arteriaalses veres QN 5 JAH 1251 2744-1 pH LsCnc Pt BldA Qn [pH] 0,08% CHEM pH of Arterial blood pH BldA 1 Both 282 HAT 2 aB-pH 26071 JAH EI EI aB-pH pH pH arteriaalses veres QN 5 JAH 1251 2744-1 pH LsCnc Pt BldA Qn [pH] 0,08% CHEM pH of Arterial blood pH BldA 1 Both 1788 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres 29512 pH 29720 JAH EI EI aB-pH pH pH arteriaalses veres QN 5 JAH 1251 2744-1 pH LsCnc Pt BldA Qn [pH] 0,08% CHEM pH of Arterial blood pH BldA 1 Both 268 HAT 2 pCO2 17798 JAH EI EI aB-pCO2 pCO2 Süsinikdioksiidi osarõhk arteriaalses veres QN mmHg mmHg 6 JAH 1252 2019-8 Carbon dioxide PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg 0,05% CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] in Arterial blood pCO2 BldA 1 Both 283 HAT 2 aB-pCO2 26065 JAH EI EI aB-pCO2 pCO2 Süsinikdioksiidi osarõhk arteriaalses veres QN mmHg mmHg 6 JAH 1252 2019-8 Carbon dioxide PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg 0,05% CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] in Arterial blood pCO2 BldA 1 Both 1786 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres 29512 pCO2 29695 JAH EI EI aB-pCO2 pCO2 Süsinikdioksiidi osarõhk arteriaalses veres QN mmHg mmHg 6 JAH 1252 2019-8 Carbon dioxide PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg 0,05% CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] in Arterial blood pCO2 BldA 1 Both 273 HAT 2 pO2(A) 23633 JAH EI EI aB-pO2 pO2 Hapniku osarõhk arteriaalses veres QN mmHg mmHg 8 JAH 1253 2703-7 Oxygen PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg 0,07% CHEM Oxygen [Partial pressure] in Arterial blood pO2 BldA 1 Both 284 HAT 2 aB-pO2 26074 JAH EI EI aB-pO2 pO2 Hapniku osarõhk arteriaalses veres QN mmHg mmHg 8 JAH 1253 2703-7 Oxygen PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg 0,07% CHEM Oxygen [Partial pressure] in Arterial blood pO2 BldA 1 Both 1790 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres 29512 pO2 29711 JAH EI EI aB-pO2 pO2 Hapniku osarõhk arteriaalses veres QN mmHg mmHg 8 JAH 1253 2703-7 Oxygen PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg 0,07% CHEM Oxygen [Partial pressure] in Arterial blood pO2 BldA 1 Both 285 HAT 2 aB-sO2 26083 JAH EI EI aB-sO2 sO2 Hapnikuga küllastatus arteriaalses veres QN % % 9 JAH 1254 2708-6 Oxygen saturation MFr Pt BldA Qn % % 0,02% CHEM Oxygen saturation in Arterial blood SaO2% BldA 1 Observation 1795 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres 29512 sO2 29714 JAH EI EI aB-sO2 sO2 Hapnikuga küllastatus arteriaalses veres QN % % 9 JAH 1254 2708-6 Oxygen saturation MFr Pt BldA Qn % % 0,02% CHEM Oxygen saturation in Arterial blood SaO2% BldA 1 Observation 1842 HAT 2 Hemoglobiini derivaatide paneel 29515 Oksühemoglobiin 29717 JAH EI EI aB-O2Hb Oksühemoglobiin Oksühemoglobiin arteriaalses veres QN % % 11 JAH 1255 2714-4 Oxyhemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldA Qn % % CHEM Fractional oxyhemoglobin in Arterial blood OxyHgb MFr BldA 1 Observation 263 HAT 2 aB-RHb 26060 JAH JAH EI aB-RHb Redutseeritud hemoglobiin Redutseeritud hemoglobiin arteriaalses veres QN % % 12 JAH 1256 19225-2 Deoxyhemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldA Qn % % HEM/BC Deoxyhemoglobin/Hemoglobin.total in Arterial blood DO-Hgb MFr BldA 1 Observation 332 HAT 2 RHb 17790 JAH JAH EI aB-RHb Redutseeritud hemoglobiin Redutseeritud hemoglobiin arteriaalses veres QN % % 12 JAH 1256 19225-2 Deoxyhemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldA Qn % % HEM/BC Deoxyhemoglobin/Hemoglobin.total in Arterial blood DO-Hgb MFr BldA 1 Observation 1843 HAT 2 Hemoglobiini derivaatide paneel 29515 Redutseeritud hemoglobiin 29677 JAH EI EI aB-RHb Redutseeritud hemoglobiin Redutseeritud hemoglobiin arteriaalses veres QN % % 12 JAH 1256 19225-2 Deoxyhemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldA Qn % % HEM/BC Deoxyhemoglobin/Hemoglobin.total in Arterial blood DO-Hgb MFr BldA 1 Observation 274 HAT 2 pH(T) 23626 JAH EI EI aB-pHt pH (t) pH (kehatemperatuuri järgi kohandatud) arteriaalses veres QN 13 JAH 1257 33254-4 pH^^adjusted to patients actual temperature LsCnc Pt BldA Qn [pH] 0,01% CHEM pH of Arterial blood adjusted to patients actual temperature pH temp adj BldA 1 Observation 1789 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres 29512 pH (t) 29730 JAH EI EI aB-pHt pH (t) pH (kehatemperatuuri järgi kohandatud) arteriaalses veres QN 13 JAH 1257 33254-4 pH^^adjusted to patients actual temperature LsCnc Pt BldA Qn [pH] 0,01% CHEM pH of Arterial blood adjusted to patients actual temperature pH temp adj BldA 1 Observation 275 HAT 2 pCO2(T) 23627 JAH EI EI aB-pCO2t pCO2 (t) Süsinikdioksiidi osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) arteriaalses veres QN mmHg mmHg 14 JAH 1258 32771-8 Carbon dioxide^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Arterial blood pCO2 temp adj BldA 1 Observation 286 HAT 2 aB-pCO2t 26086 JAH EI EI aB-pCO2t pCO2 (t) Süsinikdioksiidi osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) arteriaalses veres QN mmHg mmHg 14 JAH 1258 32771-8 Carbon dioxide^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Arterial blood pCO2 temp adj BldA 1 Observation 1787 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres 29512 pCO2 (t) 29729 JAH EI EI aB-pCO2t pCO2 (t) Süsinikdioksiidi osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) arteriaalses veres QN mmHg mmHg 14 JAH 1258 32771-8 Carbon dioxide^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Arterial blood pCO2 temp adj BldA 1 Observation 276 HAT 2 pO2(T) 23628 JAH EI EI aB-pO2t pO2 (t) Hapniku osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) arteriaalses veres QN mmHg mmHg 15 JAH 1259 19255-9 Oxygen^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Oxygen [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Arterial blood pO2 temp adj BldA 1 Observation 1792 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres 29512 pO2 (t) 29686 JAH EI EI aB-pO2t pO2 (t) Hapniku osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) arteriaalses veres QN mmHg mmHg 15 JAH 1259 19255-9 Oxygen^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Oxygen [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Arterial blood pO2 temp adj BldA 1 Observation 316 HAT 2 aB-O2 26058 JAH EI EI aB-O2 O2 Hapnik arteriaalses veres QN Vol% Vol% 16 JAH 1260 59274-1 Oxygen content VFr Pt BldA Qn Calculated mL/dL CHEM Oxygen content in Arterial blood by calculation O2 Ct VFr BldA Calc 1 Observation 1784 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres 29512 O2 29742 JAH EI EI aB-O2 O2 Hapnik arteriaalses veres QN Vol% % 16 JAH 1260 59274-1 Oxygen content VFr Pt BldA Qn Calculated mL/dL CHEM Oxygen content in Arterial blood by calculation O2 Ct VFr BldA Calc 1 Observation 317 HAT 2 aB-p50 26059 JAH EI EI aB-p50 pO2 (sO2 50%) Hapniku osarõhk (küllastatus hapnikuga 50%) arteriaalses veres QN mmHg mmHg 17 JAH 1261 19214-6 Oxygen^^saturation adjusted to 0.5 PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Oxygen [Partial pressure] saturation adjusted to 0.5 in Arterial blood pO2 satn adj to 0.5 BldA 1 Observation 1791 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres 29512 pO2 (sO2 50%) 29676 JAH EI EI aB-p50 pO2 (sO2 50%) Hapniku osarõhk (küllastatus hapnikuga 50%) arteriaalses veres QN mmHg mmHg 17 JAH 1261 19214-6 Oxygen^^saturation adjusted to 0.5 PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Oxygen [Partial pressure] saturation adjusted to 0.5 in Arterial blood pO2 satn adj to 0.5 BldA 1 Observation 313 HAT 2 MetHb 17928 Shunt e 17803 JAH EI EI aB-Shunt Shunt Füsioloogiline shunt arteriaalses veres QN % % 18 JAH 1262 72326-2 Functional shunt volume VFr Pt BldA Qn % % HEMODYN.MOLEC Arterial blood Functional shunt volume BldA Fshunt vol VFr 2 Observation 22,0427 318 HAT 2 aB-Shuntt 26056 JAH EI EI aB-Shuntt Shunt (t) Füsioloogiline shunt (kehatemperatuuri järgi kohandatud) arteriaalses veres QN % % 19 JAH 1263 72325-4 Functional shunt volume^^adjusted to patients actual temperature VFr Pt BldA Qn % % HEMODYN.MOLEC Arterial blood Functional shunt volume adjusted to patients actual temperature BldA Fshunt vol temp adj VFr 2 Observation 22,0427 1794 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres 29512 Shunt (t) 29746 JAH EI EI aB-Shuntt Shunt (t) Füsioloogiline shunt (kehatemperatuuri järgi kohandatud) arteriaalses veres QN % % 19 JAH 1263 72325-4 Functional shunt volume^^adjusted to patients actual temperature VFr Pt BldA Qn % % HEMODYN.MOLEC Arterial blood Functional shunt volume adjusted to patients actual temperature BldA Fshunt vol temp adj VFr 2 Observation 22,0427 1770 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres 29512 AaDpO2 (t) 29738 JAH EI EI aB-AaDpO2t AaDpO2 (t) Alveolaarse õhu ja arteriaalse vere hapniku osarõhkude vahe (kehatemperatuuri järgi kohandatud) QN mmHg mmHg 21 JAH 1265 53809-0 Oxygen.alveolar - arterial^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt Respiratory system Qn mm[Hg] mm Hg PULM Oxygen.alveolar - arterial [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature Respiratory system O2 alv-art temp adj Respiratory 2 Both 1793 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres 29512 pO2/FiO2% 29748 JAH EI EI aB-pO2/FiO2% pO2/FiO2% Arteriaalse vere ja sissehingatava õhu hapniku osarõhkude suhe QN mmHg/% mmHg% 23 JAH 4568 A-4568 1771 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres 29512 aB-pO2(a/A) 29747 JAH EI EI aB-pO2(a/A) aB-pO2(a/A) Arteriaalse vere ja alveolaarse õhu hapniku osarõhkude suhe QN 25 JAH 4814 78354-8 Oxygen.arterial/Oxygen.alveolar PPresRto Pt BldA+Resp.alv Qn Calculated {ratio} ratio PULM Arterial-alveolar oxygen Partial pressure ratio a/A PO2 Rto 2 Both 16,4492 269 HAT 2 ABE 18041 JAH EI EI aB-BE BE Aluste liig arteriaalses veres QN mmol/L mmol/l 26 JAH 1268 1925-7 Base excess SCnc Pt BldA Qn mmol/L mmol/L 0,04% CHEM Base excess in Arterial blood Base excess BldA-sCnc 1 Observation 287 HAT 2 aB-BE 26068 JAH EI EI aB-BE BE Aluste liig arteriaalses veres QN mmol/L mmol/l 26 JAH 1268 1925-7 Base excess SCnc Pt BldA Qn mmol/L mmol/L 0,04% CHEM Base excess in Arterial blood Base excess BldA-sCnc 1 Observation 1773 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres 29512 BE 29688 JAH EI EI aB-BE BE Aluste liig arteriaalses veres QN mmol/L mmol/l 26 JAH 1268 1925-7 Base excess SCnc Pt BldA Qn mmol/L mmol/L 0,04% CHEM Base excess in Arterial blood Base excess BldA-sCnc 1 Observation 270 HAT 2 SBEc 17929 JAH EI EI aB-BEst BE (st) Aluste liig (standardiseeritud) arteriaalses veres QN mmol/L mmol/l 27 JAH 1269 19235-1 Base excess^^standard SCnc Pt BldA Qn mmol/L mmol/L CHEM Base excess standard in Arterial blood Base excess std BldA-sCnc 1 Observation 288 HAT 2 aB-BEst 26080 JAH EI EI aB-BEst BE (st) Aluste liig (standardiseeritud) arteriaalses veres QN mmol/L mmol/l 27 JAH 1269 19235-1 Base excess^^standard SCnc Pt BldA Qn mmol/L mmol/L CHEM Base excess standard in Arterial blood Base excess std BldA-sCnc 1 Observation 1774 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres 29512 BE (st) 29682 JAH EI EI aB-BEst BE (st) Aluste liig (standardiseeritud) arteriaalses veres QN mmol/L mmol/l 27 JAH 1269 19235-1 Base excess^^standard SCnc Pt BldA Qn mmol/L mmol/L CHEM Base excess standard in Arterial blood Base excess std BldA-sCnc 1 Observation 264 HAT 2 AnionGap (K+) 5090 JAH EI EI AnionGap (K+) Anioonide vahe Anioonide vahe QN mmol/L mmol/l 29 JAH 1271 1863-0 Anion gap 4 SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 0,03% CHEM Anion gap 4 in Serum or Plasma Anion Gap4 SerPl-sCnc 1 Observation 333 HAT 2 Anioonide vahe 5090 JAH JAH EI AnionGap (K+) Anioonide vahe Anioonide vahe QN mmol/L mmol/l 29 JAH 1271 1863-0 Anion gap 4 SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 0,03% CHEM Anion gap 4 in Serum or Plasma Anion Gap4 SerPl-sCnc 1 Observation 1772 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres 29512 Anioonide vahe 29671 JAH EI EI AnionGap (K+) Anioonide vahe Anioonide vahe QN mmol/L mmol/l 29 JAH 1271 1863-0 Anion gap 4 SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 0,03% CHEM Anion gap 4 in Serum or Plasma Anion Gap4 SerPl-sCnc 1 Observation 1816 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres 29514 Anioonide vahe 29672 JAH EI EI AnionGap (K+) Anioonide vahe Anioonide vahe QN mmol/L mmol/l 29 JAH 1271 1863-0 Anion gap 4 SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 0,03% CHEM Anion gap 4 in Serum or Plasma Anion Gap4 SerPl-sCnc 1 Observation 289 HAT 2 aP-HCO3 26069 JAH EI EI aP-HCO3 Vesinikkarbonaat Vesinikkarbonaat arteriaalses plasmas QN mmol/L mmol/l 30 JAH 1273 1960-4 Bicarbonate SCnc Pt BldA Qn mmol/L mmol/L 0,05% CHEM Bicarbonate [Moles/volume] in Arterial blood HCO3 BldA-sCnc 1 Both 1796 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres 29512 Vesinikkarbonaat 29692 JAH EI EI aP-HCO3 Vesinikkarbonaat Vesinikkarbonaat arteriaalses plasmas QN mmol/L mmol/l 30 JAH 1273 1960-4 Bicarbonate SCnc Pt BldA Qn mmol/L mmol/L 0,05% CHEM Bicarbonate [Moles/volume] in Arterial blood HCO3 BldA-sCnc 1 Both 1797 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres 29512 Vesinikkarbonaat (st) 29680 JAH EI EI aP-HCO3st Vesinikkarbonaat (st) Vesinikkarbonaat (standardiseeritud) arteriaalses plasmas QN mmol/L mmol/l 31 JAH 3154 19230-2 Bicarbonate^^standard SCnc Pt BldA Qn mmol/L mmol/L CHEM Bicarbonate [Moles/volume] standard in Arterial blood HCO3 std BldA-sCnc 1 Observation 8,0775 265 HAT 2 aB-COHb 26097 JAH JAH EI aB-COHb COHb Karboksühemoglobiin arteriaalses veres QN % % 32 JAH 1343 2030-5 Carboxyhemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldA Qn % % CHEM Carboxyhemoglobin/Hemoglobin.total in Arterial blood COHgb MFr BldA 1 Observation 334 HAT 2 B-COHb 17787 JAH JAH EI aB-COHb COHb Karboksühemoglobiin arteriaalses veres QN % % 32 JAH 1343 2030-5 Carboxyhemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldA Qn % % CHEM Carboxyhemoglobin/Hemoglobin.total in Arterial blood COHgb MFr BldA 1 Observation 1840 HAT 2 Hemoglobiini derivaatide paneel 29515 COHb 29698 JAH EI EI aB-COHb COHb Karboksühemoglobiin arteriaalses veres QN % % 32 JAH 1343 2030-5 Carboxyhemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldA Qn % % CHEM Carboxyhemoglobin/Hemoglobin.total in Arterial blood COHgb MFr BldA 1 Observation 315 HAT 2 MetHb 17928 MetHb 17788 JAH EI EI aB-MetHb MetHb Methemoglobiin arteriaalses veres QN % % 33 JAH 1346 2615-3 Methemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldA Qn % % CHEM Methemoglobin/Hemoglobin.total in Arterial blood MetHgb MFr BldA 1 Observation 319 HAT 2 aB-MetHb 26057 JAH EI EI aB-MetHb MetHb Methemoglobiin arteriaalses veres QN % % 33 JAH 1346 2615-3 Methemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldA Qn % % CHEM Methemoglobin/Hemoglobin.total in Arterial blood MetHgb MFr BldA 1 Observation 1841 HAT 2 Hemoglobiini derivaatide paneel 29515 MetHb 29707 JAH EI EI aB-MetHb MetHb Methemoglobiin arteriaalses veres QN % % 33 JAH 1346 2615-3 Methemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldA Qn % % CHEM Methemoglobin/Hemoglobin.total in Arterial blood MetHgb MFr BldA 1 Observation 1782 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres 29512 Laktaat 29704 JAH EI EI aP-Lac Laktaat Laktaat arteriaalses plasmas QN mmol/L mmol/l 34 JAH 1279 2518-9 Lactate SCnc Pt BldA Qn mmol/L mmol/L 0,00% CHEM Lactate [Moles/volume] in Arterial blood Lactate BldA-sCnc 1 Both 1815 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres 29514 JAH EI EI vB-ABB panel Happe-aluse tasakaal venoosses veres Happe-aluse tasakaalu uuring venoosses veres Paneel 35 JAH 1280 24339-4 Gas panel - Pt BldV Qn PANEL.CHEM Gas panel in Venous blood Gas Pnl BldV 1 Order 301 HAT 2 vB-pH 26073 JAH EI EI vB-pH pH pH venoosses veres QN 37 JAH 1281 2746-6 pH LsCnc Pt BldV Qn [pH] 0,01% CHEM pH of Venous blood pH BldV 1 Both 1832 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres 29514 pH 29722 JAH EI EI vB-pH pH pH venoosses veres QN 37 JAH 1281 2746-6 pH LsCnc Pt BldV Qn [pH] 0,01% CHEM pH of Venous blood pH BldV 1 Both 302 HAT 2 vB-pCO2 26064 JAH EI EI vB-pCO2 pCO2 Süsinikdioksiidi osarõhk venoosses veres QN mmHg mmHg 38 JAH 1282 2021-4 Carbon dioxide PPres Pt BldV Qn mm[Hg] mm Hg 0,01% CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] in Venous blood pCO2 BldV 1 Both 1830 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres 29514 pCO2 29697 JAH EI EI vB-pCO2 pCO2 Süsinikdioksiidi osarõhk venoosses veres QN mmHg mmHg 38 JAH 1282 2021-4 Carbon dioxide PPres Pt BldV Qn mm[Hg] mm Hg 0,01% CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] in Venous blood pCO2 BldV 1 Both 303 HAT 2 vB-pO2 26079 JAH EI EI vB-pO2 pO2 Hapniku osarõhk venoosses veres QN mmHg mmHg 39 JAH 1283 2705-2 Oxygen PPres Pt BldV Qn mm[Hg] mm Hg 0,00% CHEM Oxygen [Partial pressure] in Venous blood pO2 BldV 1 Both 1834 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres 29514 pO2 29713 JAH EI EI vB-pO2 pO2 Hapniku osarõhk venoosses veres QN mmHg mmHg 39 JAH 1283 2705-2 Oxygen PPres Pt BldV Qn mm[Hg] mm Hg 0,00% CHEM Oxygen [Partial pressure] in Venous blood pO2 BldV 1 Both 304 HAT 2 vB-sO2 26085 JAH EI EI vB-sO2 sO2 Hapnikuga küllastatus venoosses veres QN % % 40 JAH 1284 2711-0 Oxygen saturation MFr Pt BldV Qn % %; Meas% HEMODYN.MOLEC Oxygen saturation in Venous blood SaO2% BldV 2 1836 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres 29514 sO2 29716 JAH EI EI vB-sO2 sO2 Hapnikuga küllastatus venoosses veres QN % % 40 JAH 1284 2711-0 Oxygen saturation MFr Pt BldV Qn % %; Meas% HEMODYN.MOLEC Oxygen saturation in Venous blood SaO2% BldV 2 1850 HAT 2 Hemoglobiini derivaatide paneel 29517 Oksühemoglobiin 29719 JAH EI EI vB-O2Hb Oksühemoglobiin Oksühemoglobiin venoosses veres QN % % 41 JAH 1285 2716-9 Oxyhemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldV Qn % % CHEM Fractional oxyhemoglobin in Venous blood OxyHgb MFr BldV 1 Observation 329 HAT 2 vB-RHb 26053 JAH JAH EI vB-RHb Redutseeritud hemoglobiin Redutseeritud hemoglobiin venoosses veres QN % % 42 JAH 1286 19227-8 Deoxyhemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldV Qn % % HEM/BC Deoxyhemoglobin/Hemoglobin.total in Venous blood DO-Hgb MFr BldV 1 Observation 1851 HAT 2 Hemoglobiini derivaatide paneel 29517 Redutseeritud hemoglobiin 29679 JAH EI EI vB-RHb Redutseeritud hemoglobiin Redutseeritud hemoglobiin venoosses veres QN % % 42 JAH 1286 19227-8 Deoxyhemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldV Qn % % HEM/BC Deoxyhemoglobin/Hemoglobin.total in Venous blood DO-Hgb MFr BldV 1 Observation 1833 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres 29514 pH (t) 29732 JAH EI EI vB-pHt pH (t) pH (kehatemperatuuri järgi kohandatud) venoosses veres QN 43 JAH 1287 39486-6 pH^^adjusted to patients actual temperature LsCnc Pt BldV Qn [pH] CHEM pH of Venous blood adjusted to patients actual temperature pH temp adj BldV 1 Observation 305 HAT 2 vB-pCO2t 26088 JAH EI EI vB-pCO2t pCO2 (t) Süsinikdioksiidi osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) venoosses veres QN mmHg mmHg 44 JAH 1288 40619-9 Carbon dioxide^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldV Qn mm[Hg] CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Venous blood pCO2 temp adj BldV 1 Observation 1831 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres 29514 pCO2 (t) 29733 JAH EI EI vB-pCO2t pCO2 (t) Süsinikdioksiidi osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) venoosses veres QN mmHg mmHg 44 JAH 1288 40619-9 Carbon dioxide^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldV Qn mm[Hg] CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Venous blood pCO2 temp adj BldV 1 Observation 1835 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres 29514 pO2 (t) 29689 JAH EI EI vB-pO2t pO2 (t) Hapniku osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) venoosses veres QN mmHg mmHg 45 JAH 1289 19258-3 Oxygen^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldV Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Oxygen [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Venous blood pO2 temp adj BldV 1 Observation 324 HAT 2 vB-O2 26054 JAH EI EI vB-O2 O2 Hapnik venoosses veres QN Vol% Vol% 46 JAH 1290 60841-4 Oxygen content VFr Pt BldV Qn Calculated mL/dL ml/dl CHEM Oxygen content in Venous blood by calculation O2 Ct VFr BldV Calc 1 11,3891 1828 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres 29514 O2 29743 JAH EI EI vB-O2 O2 Hapnik venoosses veres QN Vol% % 46 JAH 1290 60841-4 Oxygen content VFr Pt BldV Qn Calculated mL/dL ml/dl CHEM Oxygen content in Venous blood by calculation O2 Ct VFr BldV Calc 1 11,3891 325 HAT 2 vB-p50 26052 JAH EI EI vB-p50 pO2 (sO2 50%) Hapniku osarõhk (küllastatus hapnikuga 50%) venoosses veres QN mmHg mmHg 47 JAH 1291 19216-1 Oxygen^^saturation adjusted to 0.5 PPres Pt BldV Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Oxygen [Partial pressure] saturation adjusted to 0.5 in Venous blood pO2 satn adj to 0.5 BldV 1 Observation 281 HAT 2 vB-BE 26156 JAH EI EI vB-BE BE Aluste liig venoosses veres QN mmol/L mmHg 48 JAH 1292 1927-3 Base excess SCnc Pt BldV Qn mmol/L mmol/L 0,01% CHEM Base excess in Venous blood Base excess BldV-sCnc 1 Observation 306 HAT 2 vB-BE 26070 JAH EI EI vB-BE BE Aluste liig venoosses veres QN mmol/L mmol/l 48 JAH 1292 1927-3 Base excess SCnc Pt BldV Qn mmol/L mmol/L 0,01% CHEM Base excess in Venous blood Base excess BldV-sCnc 1 Observation 1817 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres 29514 BE 29691 JAH EI EI vB-BE BE Aluste liig venoosses veres QN mmol/L mmol/l 48 JAH 1292 1927-3 Base excess SCnc Pt BldV Qn mmol/L mmol/L 0,01% CHEM Base excess in Venous blood Base excess BldV-sCnc 1 Observation 307 HAT 2 vB-BEst 26082 JAH EI EI vB-BEst BE (st) Aluste liig (standardiseeritud) venoosses veres QN mmol/L mmol/l 49 JAH 1293 19237-7 Base excess^^standard SCnc Pt BldV Qn mmol/L mmol/L CHEM Base excess standard in Venous blood Base excess std BldV-sCnc 1 Observation 1818 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres 29514 BE (st) 29684 JAH EI EI vB-BEst BE (st) Aluste liig (standardiseeritud) venoosses veres QN mmol/L mmol/l 49 JAH 1293 19237-7 Base excess^^standard SCnc Pt BldV Qn mmol/L mmol/L CHEM Base excess standard in Venous blood Base excess std BldV-sCnc 1 Observation 299 HAT 2 vP-HCO3 26062 JAH EI EI vP-HCO3 Vesinikkarbonaat Vesinikkarbonaat plasmas QN mmol/L mmol/l 51 JAH 1272 1963-8 Bicarbonate SCnc Pt Ser Qn mmol/L mmol/L CHEM Bicarbonate [Moles/volume] in Serum HCO3 Ser-sCnc 1 Both 1837 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres 29514 Vesinikkarbonaat 29694 JAH EI EI vP-HCO3 Vesinikkarbonaat Vesinikkarbonaat plasmas QN mmol/L mmol/l 51 JAH 1272 1963-8 Bicarbonate SCnc Pt Ser Qn mmol/L mmol/L CHEM Bicarbonate [Moles/volume] in Serum HCO3 Ser-sCnc 1 Both 1838 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres 29514 Vesinikkarbonaat (st) 29745 JAH EI EI vP-HCO3st Vesinikkarbonaat (st) Vesinikkarbonaat (standardiseeritud) plasmas QN mmol/L mmol/l 52 JAH 2155 69964-5 Bicarbonate^^standard SCnc Pt Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Bicarbonate [Moles/volume] standard in Plasma HCO3 std Plas-sCnc 1 Both 11,4729 330 HAT 2 Hemoglobiini derivaatide paneel 29517 vB-COHb 26099 JAH JAH EI vB-COHb COHb Karboksühemoglobiin venoosses veres QN % % 53 JAH 1344 2032-1 Carboxyhemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldV Qn % % CHEM Carboxyhemoglobin/Hemoglobin.total in Venous blood COHgb MFr BldV 1 Observation 327 HAT 2 Hemoglobiini derivaatide paneel 29517 vB-MetHb 26050 JAH EI EI vB-MetHb MetHb Methemoglobiin venoosses veres QN % % 54 JAH 1347 2617-9 Methemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldV Qn % % CHEM Methemoglobin/Hemoglobin.total in Venous blood MetHgb MFr BldV 1 Observation 335 HAT 2 Methemoglobiin 17928 JAH JAH EI vB-MetHb MetHb Methemoglobiin venoosses veres QN % 54 JAH 1347 2617-9 Methemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldV Qn % % CHEM Methemoglobin/Hemoglobin.total in Venous blood MetHgb MFr BldV 1 Observation 1826 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres 29514 Laktaat 29705 JAH EI EI vP-Lac Laktaat Laktaat venoosses plasmas QN mmol/L mmol/l 55 JAH 1297 2519-7 Lactate SCnc Pt BldV Qn mmol/L mmol/L CHEM Lactate [Moles/volume] in Venous blood Lactate BldV-sCnc 1 Both 326 HAT 2 mvB-Shunt 26051 JAH EI EI mvB-Shunt Shunt Füsioloogiline shunt segunenud venoosses veres QN % % 70 JAH 1309 50211-2 Functional shunt volume VFr Pt BldA+BldMV Qn % % HEMODYN.MOLEC Functional shunt volume Fshunt vol 2 Observation 27,6834 1798 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres 29513 JAH EI EI cB-ABB panel Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres Happe-aluse tasakaalu uuring kapillaarses veres Paneel 78 JAH 1318 24337-8 Gas panel - Pt BldC Qn PANEL.CHEM Gas panel in Capillary blood Gas Pnl BldC 1 Order 291 HAT 2 cB-pH 26072 JAH EI EI cB-pH pH pH kapillaarses veres QN 79 JAH 1322 2745-8 pH LsCnc Pt BldC Qn [pH] 0,00% CHEM pH of Capillary blood pH BldC 1 Both 1808 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres 29513 pH 29721 JAH EI EI cB-pH pH pH kapillaarses veres QN 79 JAH 1322 2745-8 pH LsCnc Pt BldC Qn [pH] 0,00% CHEM pH of Capillary blood pH BldC 1 Both 292 HAT 2 cB-pCO2 26066 JAH EI EI cB-pCO2 pCO2 Süsinikdioksiidi osarõhk kapillaarses veres QN mmHg mmHg 80 JAH 1323 2020-6 Carbon dioxide PPres Pt BldC Qn mm[Hg] mm Hg 0,00% CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] in Capillary blood pCO2 BldC 1 Both 1806 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres 29513 pCO2 29696 JAH EI EI cB-pCO2 pCO2 Süsinikdioksiidi osarõhk kapillaarses veres QN mmHg mmHg 80 JAH 1323 2020-6 Carbon dioxide PPres Pt BldC Qn mm[Hg] mm Hg 0,00% CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] in Capillary blood pCO2 BldC 1 Both 293 HAT 2 cB-pO2 26078 JAH EI EI cB-pO2 pO2 Hapniku osarõhk kapillaarses veres QN mmHg mmHg 82 JAH 1324 2704-5 Oxygen PPres Pt BldC Qn mm[Hg] mm Hg 0,00% CHEM Oxygen [Partial pressure] in Capillary blood pO2 BldC 1 Both 1810 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres 29513 pO2 29712 JAH EI EI cB-pO2 pO2 Hapniku osarõhk kapillaarses veres QN mmHg mmHg 82 JAH 1324 2704-5 Oxygen PPres Pt BldC Qn mm[Hg] mm Hg 0,00% CHEM Oxygen [Partial pressure] in Capillary blood pO2 BldC 1 Both 294 HAT 2 cB-sO2 26084 JAH EI EI cB-sO2 sO2 Hapnikuga küllastatus kapillaarses veres QN % % 83 JAH 1325 2709-4 Oxygen saturation MFr Pt BldC Qn % %; Calc% 0,00% HEMODYN.MOLEC Oxygen saturation in Capillary blood SaO2% BldC 2 1812 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres 29513 sO2 29715 JAH EI EI cB-sO2 sO2 Hapnikuga küllastatus kapillaarses veres QN % % 83 JAH 1325 2709-4 Oxygen saturation MFr Pt BldC Qn % %; Calc% 0,00% HEMODYN.MOLEC Oxygen saturation in Capillary blood SaO2% BldC 2 1847 HAT 2 Hemoglobiini derivaatide paneel 29516 Oksühemoglobiin 29718 JAH EI EI cB-O2Hb Oksühemoglobiin Oksühemoglobiin kapillaarses veres QN % % 85 JAH 1326 2715-1 Oxyhemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldC Qn % % CHEM Fractional oxyhemoglobin in Capillary blood OxyHgb MFr BldC 1 Observation 309 HAT 2 cB-RHb 26095 JAH JAH EI cB-RHb Redutseeritud hemoglobiin Redutseeritud hemoglobiin kapillaarses veres QN % % 86 JAH 1327 19226-0 Deoxyhemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldC Qn % % HEM/BC Deoxyhemoglobin/Hemoglobin.total in Capillary blood DO-Hgb MFr BldC 1 Observation 11,3891 1848 HAT 2 Hemoglobiini derivaatide paneel 29516 Redutseeritud hemoglobiin 29678 JAH EI EI cB-RHb Redutseeritud hemoglobiin Redutseeritud hemoglobiin kapillaarses veres QN % % 86 JAH 1327 19226-0 Deoxyhemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldC Qn % % HEM/BC Deoxyhemoglobin/Hemoglobin.total in Capillary blood DO-Hgb MFr BldC 1 Observation 11,3891 1809 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres 29513 pH (t) 29731 JAH EI EI cB-pHt pH (t) pH (kehatemperatuuri järgi kohandatud) kapillaarses veres QN 87 JAH 1328 39485-8 pH^^adjusted to patients actual temperature LsCnc Pt BldC Qn [pH] CHEM pH of Capillary blood adjusted to patients actual temperature pH temp adj BldC 1 Observation 295 HAT 2 cB-pCO2t 26087 JAH EI EI cB-pCO2t pCO2 (t) Süsinikdioksiidi osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) kapillaarses veres QN mmHg mmHg 88 JAH 1329 40620-7 Carbon dioxide^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldC Qn mm[Hg] CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Capillary blood pCO2 temp adj BldC 1 Observation 1807 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres 29513 pCO2 (t) 29734 JAH EI EI cB-pCO2t pCO2 (t) Süsinikdioksiidi osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) kapillaarses veres QN mmHg mmHg 88 JAH 1329 40620-7 Carbon dioxide^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldC Qn mm[Hg] CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Capillary blood pCO2 temp adj BldC 1 Observation 1811 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres 29513 pO2 (t) 29687 JAH EI EI cB-pO2t pO2 (t) Hapniku osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) kapillaarses veres QN mmHg mmHg 89 JAH 1330 19256-7 Oxygen^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldC Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Oxygen [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Capillary blood pO2 temp adj BldC 1 Observation 11,3891 320 HAT 2 cB-O2 26107 JAH EI EI cB-O2 O2 Hapnik kapillaarses veres QN Vol% Vol% 90 JAH 1331 64799-0 Oxygen content VFr Pt BldC Qn Calculated mL/dL ml/dl CHEM Oxygen content in Capillary blood by calculation O2 Ct VFr BldC Calc 1 11,3891 1805 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres 29513 O2 29744 JAH EI EI cB-O2 O2 Hapnik kapillaarses veres QN Vol% % 90 JAH 1331 64799-0 Oxygen content VFr Pt BldC Qn Calculated mL/dL ml/dl CHEM Oxygen content in Capillary blood by calculation O2 Ct VFr BldC Calc 1 11,3891 314 HAT 2 MetHb 17928 p50(act)c 17801 JAH EI EI cB-p50 pO2 (sO2 50%) Hapniku osarõhk (küllastatus hapnikuga 50%) kapillaarses veres QN mmHg mmHg 91 JAH 1332 19215-3 Oxygen^^saturation adjusted to 0.5 PPres Pt BldC Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Oxygen [Partial pressure] saturation adjusted to 0.5 in Capillary blood pO2 satn adj to 0.5 BldC 1 Observation 321 HAT 2 cB-p50 26096 JAH EI EI cB-p50 pO2 (sO2 50%) Hapniku osarõhk (küllastatus hapnikuga 50%) kapillaarses veres QN mmHg mmHg 91 JAH 1332 19215-3 Oxygen^^saturation adjusted to 0.5 PPres Pt BldC Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Oxygen [Partial pressure] saturation adjusted to 0.5 in Capillary blood pO2 satn adj to 0.5 BldC 1 Observation 322 HAT 2 cB-Shunt 26093 JAH EI EI cB-Shunt Shunt Füsioloogiline shunt kapillaarses veres QN % % 92 JAH 1333 A-1333 279 HAT 2 cB-BE 26155 JAH EI EI cB-BE BE Aluste liig kapillaarses veres QN mmol/L mmHg 96 JAH 1337 1926-5 Base excess SCnc Pt BldC Qn mmol/L mmol/L CHEM Base excess in Capillary blood Base excess BldC-sCnc 1 Observation 296 HAT 2 cB-BE 26063 JAH EI EI cB-BE BE Aluste liig kapillaarses veres QN mmol/L 96 JAH 1337 1926-5 Base excess SCnc Pt BldC Qn mmol/L mmol/L CHEM Base excess in Capillary blood Base excess BldC-sCnc 1 Observation 1799 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres 29513 BE 29690 JAH EI EI cB-BE BE Aluste liig kapillaarses veres QN mmol/L mmol/l 96 JAH 1337 1926-5 Base excess SCnc Pt BldC Qn mmol/L mmol/L CHEM Base excess in Capillary blood Base excess BldC-sCnc 1 Observation 297 HAT 2 cB-BEst 26081 JAH EI EI cB-BEst BE (st) Aluste liig (standardiseeritud) kapillaarses veres QN mmol/L mmol/l 97 JAH 1338 19236-9 Base excess^^standard SCnc Pt BldC Qn mmol/L mmol/L CHEM Base excess standard in Capillary blood Base excess std BldC-sCnc 1 Observation 1800 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres 29513 BE (st) 29683 JAH EI EI cB-BEst BE (st) Aluste liig (standardiseeritud) kapillaarses veres QN mmol/L mmol/l 97 JAH 1338 19236-9 Base excess^^standard SCnc Pt BldC Qn mmol/L mmol/L CHEM Base excess standard in Capillary blood Base excess std BldC-sCnc 1 Observation 298 HAT 2 cP-HCO3 26067 JAH EI EI cP-HCO3 Vesinikkarbonaat Vesinikkarbonaat kapillaarses plasmas QN mmol/L mmol/l 99 JAH 2720 1961-2 Bicarbonate SCnc Pt BldC Qn mmol/L mmol/L 1093 CHEM Bicarbonate [Moles/volume] in Capillary blood HCO3 BldC-sCnc 1 Both 11,3891 1813 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres 29513 Vesinikkarbonaat 29693 JAH EI EI cP-HCO3 Vesinikkarbonaat Vesinikkarbonaat kapillaarses plasmas QN mmol/L mmol/l 99 JAH 2720 1961-2 Bicarbonate SCnc Pt BldC Qn mmol/L mmol/L 1093 CHEM Bicarbonate [Moles/volume] in Capillary blood HCO3 BldC-sCnc 1 Both 11,3891 1814 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres 29513 Vesinikkarbonaat (st) 29681 JAH EI EI cP-HCO3st Vesinikkarbonaat (st) Vesinikkarbonaat (standardiseeritud) kapillaarses plasmas QN mmol/L mmol/l 100 JAH 3156 19231-0 Bicarbonate^^standard SCnc Pt BldC Qn mmol/L mmol/L CHEM Bicarbonate [Moles/volume] standard in Capillary blood HCO3 std BldC-sCnc 1 Observation 8,0775 311 HAT 2 cB-COHb 26098 JAH JAH EI cB-COHb COHb Karboksühemoglobiin kapillaarses veres QN % % 101 JAH 1345 2031-3 Carboxyhemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldC Qn % % CHEM Carboxyhemoglobin/Hemoglobin.total in Capillary blood COHgb MFr BldC 1 Observation 323 HAT 2 cB-MetHb 26092 JAH EI EI cB-MetHb MetHb Methemoglobiin kapillaarses veres QN % % 102 JAH 1348 2616-1 Methemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldC Qn % % CHEM Methemoglobin/Hemoglobin.total in Capillary blood MetHgb MFr BldC 1 Observation 310 HAT 2 cP-Lac 26102 JAH EI EI cP-Lac Laktaat Laktaat kapillaarses plasmas QN mmol/L mmol/l 103 JAH 1342 19239-3 Lactate SCnc Pt BldC Qn CHEM Lactate [Moles/volume] in Capillary blood Lactate BldC-sCnc 1 Both 1804 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres 29513 Laktaat 29685 JAH EI EI cP-Lac Laktaat Laktaat kapillaarses plasmas QN mmol/L mmol/l 103 JAH 1342 19239-3 Lactate SCnc Pt BldC Qn CHEM Lactate [Moles/volume] in Capillary blood Lactate BldC-sCnc 1 Both 1839 HAT 2 Hemoglobiini derivaadid arteriaalses veres 29515 JAH EI EI B-Hb derivatives panel Hemoglobiini derivaatide paneel Hemoglobiini derivaadid veres (paneel) Paneel " " 104 JAH 5476 L-5347 1844 HAT 2 Hemoglobiini derivaadid kapillarses veres 29516 JAH EI EI B-Hb derivatives panel Hemoglobiini derivaatide paneel Hemoglobiini derivaadid veres (paneel) Paneel " " 104 JAH 5476 L-5347 1849 HAT 2 Hemoglobiini derivaadid venoosses veres paneel 29517 JAH EI EI B-Hb derivatives panel Hemoglobiini derivaatide paneel Hemoglobiini derivaadid veres (paneel) Paneel " " 104 JAH 5476 L-5347 1845 HAT 2 Hemoglobiini derivaatide paneel 29516 COHb 29700 JAH EI EI B-COHb COHb Karboksühemoglobiin veres QN % % 105 JAH 3429 20563-3 Carboxyhemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt Bld Qn % % 54 CHEM Carboxyhemoglobin/Hemoglobin.total in Blood COHgb MFr Bld 1 Both 11,8725 1846 HAT 2 Hemoglobiini derivaatide paneel 29516 MetHb 29706 JAH EI EI B-MetHb MetHb Methemoglobiin veres QN % % 106 JAH 3430 2614-6 Methemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt Bld Qn % % 67 CHEM Methemoglobin/Hemoglobin.total in Blood MetHgb MFr Bld 1 Both 11,2949 271 HAT 2 tHb 18025 JAH EI EI B-Hb oxym Hb Hemoglobiin veres (oksümeetria) QN g/L g/dl 108 JAH 1276 55782-7 Hemoglobin MCnc Pt Bld Qn Oximetry g/dL g/dL HEM/BC Hemoglobin [Mass/volume] in Blood by Oximetry Hgb Bld Oximetry-mCnc 1 Both 1776 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres 29512 Hb 29739 JAH EI EI B-Hb oxym Hb Hemoglobiin veres (oksümeetria) QN g/L g/l 108 JAH 1276 55782-7 Hemoglobin MCnc Pt Bld Qn Oximetry g/dL g/dL HEM/BC Hemoglobin [Mass/volume] in Blood by Oximetry Hgb Bld Oximetry-mCnc 1 Both 1802 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres 29513 Hb 29740 JAH EI EI B-Hb oxym Hb Hemoglobiin veres (oksümeetria) QN g/L g/l 108 JAH 1276 55782-7 Hemoglobin MCnc Pt Bld Qn Oximetry g/dL g/dL HEM/BC Hemoglobin [Mass/volume] in Blood by Oximetry Hgb Bld Oximetry-mCnc 1 Both 1820 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres 29514 Hb 29741 JAH EI EI B-Hb oxym Hb Hemoglobiin veres (oksümeetria) QN g/L g/l 108 JAH 1276 55782-7 Hemoglobin MCnc Pt Bld Qn Oximetry g/dL g/dL HEM/BC Hemoglobin [Mass/volume] in Blood by Oximetry Hgb Bld Oximetry-mCnc 1 Both 266 HAT 2 B-HbF 17789 JAH EI EI B-HbF neonat HbF Fetaalne hemoglobiin veres (vastsündinutel) QN % % 109 JAH 1349 18291-5 Hemoglobin F/Hemoglobin.total MFr Pt Bld^newborn Qn % % HEM/BC Hemoglobin F/Hemoglobin.total in Blood from newborn Hgb F MFr Bld NB 1 Observation 336 HAT 2 B-HbF 17789 JAH JAH EI B-HbF neonat HbF Fetaalne hemoglobiin veres (vastsündinutel) QN % % 109 JAH 1349 18291-5 Hemoglobin F/Hemoglobin.total MFr Pt Bld^newborn Qn % % HEM/BC Hemoglobin F/Hemoglobin.total in Blood from newborn Hgb F MFr Bld NB 1 Observation 1777 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres 29512 Hct (arvutuslik) 29735 JAH EI EI B-Hct calc Hct (arvutuslik) Hematokrit veres (arvutuslik) QN % % 111 JAH 1278 48703-3 Hematocrit VFr Pt Bld Qn Estimated HEM/BC Hematocrit [Volume Fraction] of Blood by Estimated Hct VFr Bld Est 1 Observation 1803 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres 29513 Hct (arvutuslik) 29736 JAH EI EI B-Hct calc Hct (arvutuslik) Hematokrit veres (arvutuslik) QN % % 111 JAH 1278 48703-3 Hematocrit VFr Pt Bld Qn Estimated HEM/BC Hematocrit [Volume Fraction] of Blood by Estimated Hct VFr Bld Est 1 Observation 1821 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres 29514 Hct (arvutuslik) 29737 JAH EI EI B-Hct calc Hct (arvutuslik) Hematokrit veres (arvutuslik) QN % % 111 JAH 1278 48703-3 Hematocrit VFr Pt Bld Qn Estimated HEM/BC Hematocrit [Volume Fraction] of Blood by Estimated Hct VFr Bld Est 1 Observation 251 EL 3 B-K 17791 JAH JAH EI S,P-K Kaalium Kaalium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l 2 JAH/Võrreld 211 2823-3 Potassium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,2673% CHEM Potassium [Moles/volume] in Serum or Plasma Potassium SerPl-sCnc 1 Both 252 EL 3 S-K 17093 JAH JAH EI S,P-K Kaalium Kaalium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l 2 JAH/Võrreld 211 2823-3 Potassium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,2673% CHEM Potassium [Moles/volume] in Serum or Plasma Potassium SerPl-sCnc 1 Both 1778 EL 3 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres 29512 Kaalium 29723 JAH EI EI S,P-K Kaalium Kaalium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l 2 JAH/Võrreld 211 2823-3 Potassium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,2673% CHEM Potassium [Moles/volume] in Serum or Plasma Potassium SerPl-sCnc 1 Both 1822 EL 3 Happe-aluse tasakaal venoosses veres 29514 Kaalium 29725 JAH EI EI S,P-K Kaalium Kaalium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l 2 JAH/Võrreld 211 2823-3 Potassium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,2673% CHEM Potassium [Moles/volume] in Serum or Plasma Potassium SerPl-sCnc 1 Both 1921 EL 3 Kaalium 29812 JAH JAH EI S,P-K Kaalium Kaalium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 2 JAH/Võrreld 211 2823-3 Potassium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,2673% CHEM Potassium [Moles/volume] in Serum or Plasma Potassium SerPl-sCnc 1 Both 234 EL 3 B-Na 17792 JAH EI EI S,P-Na Naatrium Naatrium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l 4 JAH/Võrreld 210 2951-2 Sodium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1705% CHEM Sodium [Moles/volume] in Serum or Plasma Sodium SerPl-sCnc 1 Both 239 EL 3 B-Na 17792 JAH EI EI S,P-Na Naatrium Naatrium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l 4 JAH/Võrreld 210 2951-2 Sodium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1705% CHEM Sodium [Moles/volume] in Serum or Plasma Sodium SerPl-sCnc 1 Both 244 EL 3 B-Na 17792 JAH JAH EI S,P-Na Naatrium Naatrium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l 4 JAH/Võrreld 210 2951-2 Sodium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1705% CHEM Sodium [Moles/volume] in Serum or Plasma Sodium SerPl-sCnc 1 Both 250 EL 3 S-Na 1003 JAH JAH EI S,P-Na Naatrium Naatrium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l 4 JAH/Võrreld 210 2951-2 Sodium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1705% CHEM Sodium [Moles/volume] in Serum or Plasma Sodium SerPl-sCnc 1 Both 1783 EL 3 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres 29512 Naatrium 29726 JAH EI EI S,P-Na Naatrium Naatrium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l 4 JAH/Võrreld 210 2951-2 Sodium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1705% CHEM Sodium [Moles/volume] in Serum or Plasma Sodium SerPl-sCnc 1 Both 1827 EL 3 Happe-aluse tasakaal venoosses veres 29514 Naatrium 29728 JAH EI EI S,P-Na Naatrium Naatrium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l 4 JAH/Võrreld 210 2951-2 Sodium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1705% CHEM Sodium [Moles/volume] in Serum or Plasma Sodium SerPl-sCnc 1 Both 1928 EL 3 Naatrium 29844 JAH JAH EI S,P-Na Naatrium Naatrium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 4 JAH/Võrreld 210 2951-2 Sodium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1705% CHEM Sodium [Moles/volume] in Serum or Plasma Sodium SerPl-sCnc 1 Both 249 EL 3 B-Na 17792 JAH JAH EI B-Na Naatrium veres Naatrium veres (mg/L) QN mg/L mmol/l 5 JAH/Võrreld 3526 A-3526 254 EL 3 B-iCa 17794 JAH JAH EI S,P-iCa Kaltsium (ioniseeritud) Kaltsium (ioniseeritud) seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l 6 JAH 213 12180-6 Calcium.ionized SCnc Pt Ser/Plas Qn ISE mg/dL mmol/L CHEM Calcium.ionized [Moles/volume] in Serum or Plasma by Ion-selective membrane electrode (ISE) Ca-I SerPl ISE-sCnc 1 Both 255 EL 3 S-iCa 2009 JAH JAH EI S,P-iCa Kaltsium (ioniseeritud) Kaltsium (ioniseeritud) seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l 6 JAH 213 12180-6 Calcium.ionized SCnc Pt Ser/Plas Qn ISE mg/dL mmol/L CHEM Calcium.ionized [Moles/volume] in Serum or Plasma by Ion-selective membrane electrode (ISE) Ca-I SerPl ISE-sCnc 1 Both 1779 EL 3 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres 29512 Kaltsium (ioniseeritud) 29665 JAH EI EI S,P-iCa Kaltsium (ioniseeritud) Kaltsium (ioniseeritud) seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l 6 JAH 213 12180-6 Calcium.ionized SCnc Pt Ser/Plas Qn ISE mg/dL mmol/L CHEM Calcium.ionized [Moles/volume] in Serum or Plasma by Ion-selective membrane electrode (ISE) Ca-I SerPl ISE-sCnc 1 Both 1823 EL 3 Happe-aluse tasakaal venoosses veres 29514 Kaltsium (ioniseeritud) 29667 JAH EI EI S,P-iCa Kaltsium (ioniseeritud) Kaltsium (ioniseeritud) seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l 6 JAH 213 12180-6 Calcium.ionized SCnc Pt Ser/Plas Qn ISE mg/dL mmol/L CHEM Calcium.ionized [Moles/volume] in Serum or Plasma by Ion-selective membrane electrode (ISE) Ca-I SerPl ISE-sCnc 1 Both 237 EL 3 S,P-iCa (pH 7,4) 18024 JAH EI EI S,P-iCa (pH 7,4) Kaltsium (ioniseeritud, pH 7,4) Kaltsium (ioniseeritud, pH 7,4 korral) QN mmol/L mmol/l 7 JAH/Võrreld 214 19072-8 Calcium.ionized^^adjusted to pH 7.4 SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Calcium.ionized [Moles/volume] adjusted to pH 7.4 in Serum or Plasma Ca-I adj pH7.4 SerPl-sCnc 1 Observation 242 EL 3 S,P-iCa (pH 7,4) 18024 JAH EI EI S,P-iCa (pH 7,4) Kaltsium (ioniseeritud, pH 7,4) Kaltsium (ioniseeritud, pH 7,4 korral) QN mmol/L mmol/l 7 JAH/Võrreld 214 19072-8 Calcium.ionized^^adjusted to pH 7.4 SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Calcium.ionized [Moles/volume] adjusted to pH 7.4 in Serum or Plasma Ca-I adj pH7.4 SerPl-sCnc 1 Observation 247 EL 3 S,P-iCa (pH 7,4) 18024 JAH EI EI S,P-iCa (pH 7,4) Kaltsium (ioniseeritud, pH 7,4) Kaltsium (ioniseeritud, pH 7,4 korral) QN mmol/L mmol/l 7 JAH/Võrreld 214 19072-8 Calcium.ionized^^adjusted to pH 7.4 SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Calcium.ionized [Moles/volume] adjusted to pH 7.4 in Serum or Plasma Ca-I adj pH7.4 SerPl-sCnc 1 Observation 256 EL 3 S,P-iCa (pH 7,4) 18024 JAH JAH EI S,P-iCa (pH 7,4) Kaltsium (ioniseeritud, pH 7,4) Kaltsium (ioniseeritud, pH 7,4 korral) QN mmol/L mmol/l 7 JAH/Võrreld 214 19072-8 Calcium.ionized^^adjusted to pH 7.4 SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Calcium.ionized [Moles/volume] adjusted to pH 7.4 in Serum or Plasma Ca-I adj pH7.4 SerPl-sCnc 1 Observation 257 EL 3 S-Ca(7.4) 18027 JAH JAH EI S,P-iCa (pH 7,4) Kaltsium (ioniseeritud, pH 7,4) Kaltsium (ioniseeritud, pH 7,4 korral) QN mmol/L mmol/l 7 JAH/Võrreld 214 19072-8 Calcium.ionized^^adjusted to pH 7.4 SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Calcium.ionized [Moles/volume] adjusted to pH 7.4 in Serum or Plasma Ca-I adj pH7.4 SerPl-sCnc 1 Observation 1780 EL 3 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres 29512 Kaltsium (ioniseeritud, pH 7,4) 29673 JAH EI EI S,P-iCa (pH 7,4) Kaltsium (ioniseeritud, pH 7,4) Kaltsium (ioniseeritud, pH 7,4 korral) QN mmol/L mmol/l 7 JAH/Võrreld 214 19072-8 Calcium.ionized^^adjusted to pH 7.4 SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Calcium.ionized [Moles/volume] adjusted to pH 7.4 in Serum or Plasma Ca-I adj pH7.4 SerPl-sCnc 1 Observation 1824 EL 3 Happe-aluse tasakaal venoosses veres 29514 Kaltsium (ioniseeritud, pH 7,4) 29675 JAH EI EI S,P-iCa (pH 7,4) Kaltsium (ioniseeritud, pH 7,4) Kaltsium (ioniseeritud, pH 7,4 korral) QN mmol/L mmol/l 7 JAH/Võrreld 214 19072-8 Calcium.ionized^^adjusted to pH 7.4 SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Calcium.ionized [Moles/volume] adjusted to pH 7.4 in Serum or Plasma Ca-I adj pH7.4 SerPl-sCnc 1 Observation 253 EL 3 S,P-Ca 29815 JAH JAH EI S,P-Ca Kaltsium Kaltsium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l 10 JAH/Võrreld 212 2000-8 Calcium SCnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Calcium [Moles/volume] in Serum or Plasma Calcium SerPl-sCnc 1 Both 258 EL 3 B-Cl 17793 JAH JAH EI S,P-Cl Kloriid Kloriid seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l 13 JAH/Võrreld 216 2075-0 Chloride SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1479% CHEM Chloride [Moles/volume] in Serum or Plasma Chloride SerPl-sCnc 1 Both 259 EL 3 S-Cl 29820 JAH JAH EI S,P-Cl Kloriid Kloriid seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l 13 JAH/Võrreld 216 2075-0 Chloride SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1479% CHEM Chloride [Moles/volume] in Serum or Plasma Chloride SerPl-sCnc 1 Both 1781 EL 3 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres 29512 Kloriid 29701 JAH EI EI S,P-Cl Kloriid Kloriid seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l 13 JAH/Võrreld 216 2075-0 Chloride SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1479% CHEM Chloride [Moles/volume] in Serum or Plasma Chloride SerPl-sCnc 1 Both 1825 EL 3 Happe-aluse tasakaal venoosses veres 29514 Kloriid 29703 JAH EI EI S,P-Cl Kloriid Kloriid seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l 13 JAH/Võrreld 216 2075-0 Chloride SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1479% CHEM Chloride [Moles/volume] in Serum or Plasma Chloride SerPl-sCnc 1 Both 262 EL 3 S,P-P 2015 JAH JAH EI S,P-P Fosfaat Fosfaat seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l 14 JAH/Võrreld 234 14879-1 Phosphate SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Phosphate [Moles/volume] in Serum or Plasma Phosphate SerPl-sCnc 1 Both 1929 EL 3 Fosfaat 29783 JAH JAH EI S,P-P Fosfaat Fosfaat seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 14 JAH/Võrreld 234 14879-1 Phosphate SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Phosphate [Moles/volume] in Serum or Plasma Phosphate SerPl-sCnc 1 Both 260 EL 3 S-Mg 2016 JAH JAH EI S,P-Mg Magneesium Magneesium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l 16 JAH/Võrreld 218 2601-3 Magnesium SCnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Magnesium [Moles/volume] in Serum or Plasma Magnesium SerPl-sCnc 1 Both 1926 EL 3 Magneesium 29842 JAH JAH EI S,P-Mg Magneesium Magneesium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 16 JAH/Võrreld 218 2601-3 Magnesium SCnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Magnesium [Moles/volume] in Serum or Plasma Magnesium SerPl-sCnc 1 Both 261 EL 3 P-NH4 1005 JAH JAH EI P-NH4 Ammoonium Ammoonium plasmas QN umol/L µmol/l 19 JAH/Võrreld 224 1845-7 Ammonium ion SCnc Pt Plas Qn umol/L umol/L CHEM Ammonium ion [Moles/volume] in Plasma Ammonium Ion Plas-sCnc 1 Both 1875 EL 3 Ammoonium 29764 JAH JAH EI P-NH4 Ammoonium Ammoonium plasmas QN umol/L umol/L 19 JAH/Võrreld 224 1845-7 Ammonium ion SCnc Pt Plas Qn umol/L umol/L CHEM Ammonium ion [Moles/volume] in Plasma Ammonium Ion Plas-sCnc 1 Both 1861 KAR 4 Troponiin T (kõrgtundlik) 30075 JAH JAH EI S,P-cTnT-hs Troponiin T (kõrgtundlik) Troponiin T (kõrgtundlik) seerumis/plasmas QN ng/L ng/L 1 JAH/Võrreld 2888 67151-1 Troponin T.cardiac MCnc Pt Ser/Plas Qn Detection limit <= 5 ng/L ng/L ng/L CHEM Troponin T.cardiac [Mass/volume] in Serum or Plasma by Detection limit <= 5 ng/L Troponin T SerPl DL <= 5 ng/L-mCnc 1 11,4393 1860 KAR 4 NT-proBNP 29774 JAH JAH EI S,P-NT-proBNP NT-proBNP B-tüüpi natriureetilise propeptiidi N-fragment seerumis/plasmas QN ng/L ng/L 8 JAH 317 33762-6 Natriuretic peptide.B prohormone MCnc Pt Ser/Plas Qn pg/mL pg/mL CHEM Natriuretic peptide.B prohormone [Mass/volume] in Serum or Plasma proBNP SerPl-mCnc 1 Both 525 KE 5 S,P-CRP 17086 JAH JAH EI S,P-CRP CRP C-reaktiivne valk seerumis/plasmas QN mg/L mg/l 1 JAH/Võrreld 232 1988-5 C reactive protein MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0344% CHEM C reactive protein [Mass/volume] in Serum or Plasma CRP SerPl-mCnc 1 Both 526 KE 5 S,P-CRP 18020 JAH JAH EI S,P-CRP CRP C-reaktiivne valk seerumis/plasmas QN mg/L mg/l 1 JAH/Võrreld 232 1988-5 C reactive protein MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0344% CHEM C reactive protein [Mass/volume] in Serum or Plasma CRP SerPl-mCnc 1 Both 1923 KE 5 CRP 29776 JAH JAH EI S,P-CRP CRP C-reaktiivne valk seerumis/plasmas QN mg/L mg/l 1 JAH/Võrreld 232 1988-5 C reactive protein MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0344% CHEM C reactive protein [Mass/volume] in Serum or Plasma CRP SerPl-mCnc 1 Both 549 KE 5 S-CRP(kapillaarist) 18022 JAH JAH EI cB-CRP POCT CRP kapillaarses veres (POCT) C-reaktiivne valk kapillaarses veres (POCT) QN mg/L mg/l 4 JAH/Võrreld 2048 48421-2 C reactive protein MCnc Pt BldC Qn mg/L mg/L CHEM C reactive protein [Mass/volume] in Capillary blood CRP BldC-mCnc 1 Both 19,5595 1872 KE 5 CRP kapillaarses veres (POCT) 29970 JAH JAH EI cB-CRP POCT CRP kapillaarses veres (POCT) C-reaktiivne valk kapillaarses veres (POCT) QN mg/L mg/l 4 JAH/Võrreld 2048 48421-2 C reactive protein MCnc Pt BldC Qn mg/L mg/L CHEM C reactive protein [Mass/volume] in Capillary blood CRP BldC-mCnc 1 Both 19,5595 1930 KE 5 Prokaltsitoniin 29850 JAH JAH EI S,P-PCT Prokaltsitoniin Prokaltsitoniin seerumis/plasmas QN ug/L ug/L 5 JAH/Võrreld 302 33959-8 Procalcitonin MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL CHEM Procalcitonin [Mass/volume] in Serum or Plasma Procalcitonin SerPl-mCnc 1 Both 528 KE 5 fS-Gluc 17089 JAH JAH EI fS,fP-Gluc Glükoos paastuseerumis/-plasmas Glükoos paastuseerumis/paastuplasmas QN mmol/L mmol/l 12 JAH/Võrreld 237 14771-0 Glucose^post CFst SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Fasting glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma Glucose p fast SerPl-sCnc 1 Both 1873 KE 5 Glükoos paastuseerumis/-plasmas 29789 JAH JAH EI fS,fP-Gluc Glükoos paastuseerumis/-plasmas Glükoos paastuseerumis/paastuplasmas QN mmol/L mmol/l 12 JAH/Võrreld 237 14771-0 Glucose^post CFst SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Fasting glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma Glucose p fast SerPl-sCnc 1 Both 529 KE 5 cB-Gluc 18198 JAH JAH EI fcB-Gluc Glükoos kapillaarses paastuveres Glükoos kapillaarses paastuveres QN mmol/L mmol/l 13 JAH/Võrreld 238 14770-2 Glucose^post CFst SCnc Pt BldC Qn Glucometer mmol/L mmol/L CHAL Fasting glucose [Moles/volume] in Capillary blood by Glucometer Glucose p fast BldC Glucomtr-sCnc 1 Both 1775 KE 5 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres 29512 Glükoos 29668 JAH EI EI S,P-Gluc Glükoos Glükoos seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l 14 JAH/Võrreld 239 14749-6 Glucose SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma Glucose SerPl-sCnc 1 Both 1801 KE 5 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres 29513 Glükoos 29669 JAH EI EI S,P-Gluc Glükoos Glükoos seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l 14 JAH/Võrreld 239 14749-6 Glucose SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma Glucose SerPl-sCnc 1 Both 1819 KE 5 Happe-aluse tasakaal venoosses veres 29514 Glükoos 29670 JAH EI EI S,P-Gluc Glükoos Glükoos seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l 14 JAH/Võrreld 239 14749-6 Glucose SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma Glucose SerPl-sCnc 1 Both 498 KE 5 fB-Gluc 2023 JAH EI EI cB-Gluc POCT Glükoos kapillaarses veres (POCT) Glükoos kapillaarses veres (POCT) QN mmol/L mmol/l 16 JAH/Võrreld 2049 14743-9 Glucose SCnc Pt BldC Qn Glucometer mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Capillary blood by Glucometer Glucose BldC Glucomtr-sCnc 1 Both 28,6478 506 KE 5 fB-Gluc 2023 JAH JAH EI cB-Gluc POCT Glükoos kapillaarses veres (POCT) Glükoos kapillaarses veres (POCT) QN mmol/L mmol/l 16 JAH/Võrreld 2049 14743-9 Glucose SCnc Pt BldC Qn Glucometer mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Capillary blood by Glucometer Glucose BldC Glucomtr-sCnc 1 Both 28,6478 550 KE 5 fB-Gluc 2023 JAH JAH EI cB-Gluc POCT Glükoos kapillaarses veres (POCT) Glükoos kapillaarses veres (POCT) QN mmol/L mmol/l 16 JAH/Võrreld 2049 14743-9 Glucose SCnc Pt BldC Qn Glucometer mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Capillary blood by Glucometer Glucose BldC Glucomtr-sCnc 1 Both 28,6478 1868 KE 5 HbA1c paneel 23116 JAH EI EI B-HbA1c panel HbA1c paneel Glükohemoglobiin veres (paneel) Paneel " " 18 EI/Paneel 3757 L-3757 500 KE 5 B-HbA1c-IFCC 23117 JAH EI EI B-HbA1c (IFCC) HbA1c (IFCC) Glükohemoglobiin veres (IFCC) QN mmol/mol mmol/mol 19 JAH/Võrreld 2741 59261-8 Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total SFr Pt Bld Qn IFCC mmol/mol mmol/mol HEM/BC Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total in Blood by IFCC protocol Hgb A1c SFr Bld IFCC 1 Both 18,6192 1870 KE 5 HbA1c paneel 23116 HbA1c (IFCC) 29787 JAH EI EI B-HbA1c (IFCC) HbA1c (IFCC) Glükohemoglobiin veres (IFCC) QN mmol/mol mmol/mol 19 JAH/Võrreld 2741 59261-8 Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total SFr Pt Bld Qn IFCC mmol/mol mmol/mol HEM/BC Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total in Blood by IFCC protocol Hgb A1c SFr Bld IFCC 1 Both 18,6192 499 KE 5 B-HbA1c% 17771 JAH EI EI B-HbA1c HbA1c Glükohemoglobiin veres QN % % 20 JAH/Võrreld 236 4548-4 Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total MFr Pt Bld Qn % %; % Hgb 0,0883% HEM/BC Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total in Blood Hgb A1c MFr Bld 1 Both 1869 KE 5 HbA1c paneel 23116 HbA1c 29788 JAH EI EI B-HbA1c HbA1c Glükohemoglobiin veres QN % % 20 JAH/Võrreld 236 4548-4 Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total MFr Pt Bld Qn % %; % Hgb 0,0883% HEM/BC Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total in Blood Hgb A1c MFr Bld 1 Both 501 KE 5 eAG 23118 JAH EI EI B-eAG eAG Hinnanguline keskmine glükoos veres QN mmol/L mmol/l 24 JAH/Võrreld 3416 53553-4 Estimated average glucose SCnc Pt Bld Qn Estimated from glycated hemoglobin mmol/L mmol/L CHEM Glucose mean value [Moles/volume] in Blood Estimated from glycated hemoglobin Est. average glucose Bld gHb Est-sCnc 1 Both 15,6611 530 KE 5 Veresuhkru köver 17819 JAH JAH EI GTT (0, 120 min) Glükoosi taluvuse proov (0, 120 min) Glükoosi taluvuse proov (0, 120 min) Paneel mmol/l 25 JAH 240 L-240 513 KE 5 Glükoosi taluvuse proov (0, 120 min) 17819 fP-Gluc 0 min (pre 75 g Gluc PO) 17820 JAH JAH EI fS,P-Gluc 0 min (pre 75 g Gluc PO) Glükoos 0 min (75 g) Glükoos paastuseerumis/paastuplasmas enne glükoosi manustamist QN mmol/L mmol/l 28 JAH/Võrreld 241 14996-3 Glucose^pre 75 g glucose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --pre 75 g glucose PO Glucose pre 75 g Glc PO SerPl-sCnc 1 Observation 515 KE 5 Glükoosi taluvuse proov (0, 120 min) 17819 P-Gluc 60 min (post 75 g Gluc PO) 17821 JAH JAH EI S,P-Gluc 60 min (post 75 g Gluc PO) Glükoos 60 min (75 g) Glükoos seerumis/plasmas 60 minutit pärast glükoosi manustamist QN mmol/L mmol/l 29 JAH/Võrreld 248 51597-3 Glucose^1H post 75 g glucose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --1 hour post 75 g glucose PO Glucose 1H p 75 g Glc PO SerPl-sCnc 1 Observation 514 KE 5 Glükoosi taluvuse proov (0, 120 min) 17819 P-Gluc 120 min (post 75g Gluc PO) 17822 JAH JAH EI S,P-Gluc 120 min (post 75g Gluc PO) Glükoos 120 min (75 g) Glükoos seerumis/plasmas 120 minutit pärast glükoosi manustamist QN mmol/L mmol/l 30 JAH/Võrreld 242 14995-5 Glucose^2H post 75 g glucose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --2 hours post 75 g glucose PO Glucose 2H p 75 g Glc PO SerPl-sCnc 1 Both 1942 KE 5 Glükoos 30 min (pärast mõjutust) 27442 JAH JAH EI S,P-Gluc 30 min (post xxx challenge) Glükoos 30 min (pärast mõjutust) Glükoos seerumis/plasmas 30 minutit (pärast mõjutust) QN mmol/L mmol/L 34 JAH/Võrreld 4002 25671-9 Glucose^30M post XXX challenge SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 1 CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --30 minutes post XXX challenge Glucose 30M p chal SerPl-sCnc 1 Observation 9,9306 1737 KE 5 Glükoos 90 min (pärast mõjutust) 27443 JAH JAH EI S,P-Gluc 90 min (post xxx challenge) Glükoos 90 min (pärast mõjutust) Glükoos seerumis/plasmas 90 minutit (pärast mõjutust) QN mmol/L mmol/L 37 JAH/Võrreld 4005 25679-2 Glucose^1.5H post XXX challenge SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 3 CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --1.5 hours post XXX challenge Glucose 1.5h p chal SerPl-sCnc 1 Observation 9,9306 1736 KE 5 Glükoos 180 min (pärast mõjutust) 27444 JAH JAH EI S,P-Gluc 180 min (post xxx challenge) Glükoos 180 min (pärast mõjutust) Glükoos seerumis/plasmas 180 minutit (pärast mõjutust) QN mmol/L mmol/L 39 JAH/Võrreld 4014 40162-0 Glucose^3H post XXX challenge SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --3 hours post XXX challenge Glucose 3h p chal SerPl-sCnc 1 Observation 12,0007 1919 KE 5 Laktaat 30507 JAH EI EI P-Lac Laktaat Laktaat plasmas QN mmol/L mmol/L 40 JAH/Võrreld 286 2524-7 Lactate SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 0,0138% CHEM Lactate [Moles/volume] in Serum or Plasma Lactate SerPl-sCnc 1 Both 517 KE 5 S-ALAT 2021 JAH JAH EI S,P-ALAT ALAT Alaniini aminotransferaas seerumis/plasmas QN U/L U/l 42 JAH/Võrreld 222 1744-2 Alanine aminotransferase CCnc Pt Ser/Plas Qn Without P-5'-P U/L U/L CHEM Alanine aminotransferase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma by Without P-5'-P ALT SerPl w/o P-5'-P-cCnc 1 Both 1876 KE 5 ALAT 29753 JAH JAH EI S,P-ALAT ALAT Alaniini aminotransferaas seerumis/plasmas QN U/L U/l 42 JAH/Võrreld 222 1744-2 Alanine aminotransferase CCnc Pt Ser/Plas Qn Without P-5'-P U/L U/L CHEM Alanine aminotransferase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma by Without P-5'-P ALT SerPl w/o P-5'-P-cCnc 1 Both 521 KE 5 S-ASAT 2022 JAH JAH EI S,P-ASAT ASAT Aspartaadi aminotransferaas seerumis/plasmas QN U/L U/l 44 JAH/Võrreld 228 1920-8 Aspartate aminotransferase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,8705% CHEM Aspartate aminotransferase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma AST SerPl-cCnc 1 Both 1880 KE 5 ASAT 29770 JAH JAH EI S,P-ASAT ASAT Aspartaadi aminotransferaas seerumis/plasmas QN U/L U/l 44 JAH/Võrreld 228 1920-8 Aspartate aminotransferase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,8705% CHEM Aspartate aminotransferase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma AST SerPl-cCnc 1 Both 518 KE 5 S-ALP 1004 JAH JAH EI S,P-ALP ALP Aluseline fosfataas seerumis/plasmas QN U/L U/l 46 JAH/Võrreld 223 6768-6 Alkaline phosphatase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,8002% CHEM Alkaline phosphatase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma ALP SerPl-cCnc 1 Both 1878 KE 5 ALP 29763 JAH JAH EI S,P-ALP ALP Aluseline fosfataas seerumis/plasmas QN U/L U/l 46 JAH/Võrreld 223 6768-6 Alkaline phosphatase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,8002% CHEM Alkaline phosphatase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma ALP SerPl-cCnc 1 Both 527 KE 5 S,P-GGT 2020 JAH JAH EI S,P-GGT GGT Gammaglutamüüli transferaas seerumis/plasmas QN U/L U/l 68 JAH/Võrreld 235 2324-2 Gamma glutamyl transferase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,0564% CHEM Gamma glutamyl transferase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma GGT SerPl-cCnc 1 Both 1885 KE 5 GGT 29786 JAH JAH EI S,P-GGT GGT Gammaglutamüüli transferaas seerumis/plasmas QN U/L U/l 68 JAH/Võrreld 235 2324-2 Gamma glutamyl transferase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,0564% CHEM Gamma glutamyl transferase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma GGT SerPl-cCnc 1 Both 523 KE 5 S-Bil 29771 JAH JAH EI S,P-Bil Bilirubiin Bilirubiin seerumis/plasmas QN umol/L umol/L 69 JAH/Võrreld 229 14631-6 Bilirubin SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Bilirubin [Moles/volume] in Serum or Plasma Bilirub SerPl-sCnc 1 Both 1871 KE 5 Bilirubiin kapillaarses veres (POCT) 29913 JAH EI EI cB-Bil POCT Bilirubiin kapillaarses veres (POCT) Bilirubiin kapillaarses veres (POCT) QN umol/L umol/L 70 JAH/Võrreld 4246 54363-7 Bilirubin SCnc Pt Bld Qn umol/L umol/L 3 CHEM Bilirubin.total [Moles/volume] in Blood Bilirub Bld-sCnc 1 Both 11,9904 524 KE 5 S-Bil-conj 29772 JAH JAH EI S,P-Bil-conj Bilirubiin (konjugeeritud) Bilirubiin (konjugeeritud) seerumis/plasmas QN umol/L µmol/l 72 JAH/Võrreld 230 14629-0 Bilirubin.glucuronidated+Bilirubin.albumin bound SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Bilirubin.direct [Moles/volume] in Serum or Plasma Bilirub Direct SerPl-sCnc 1 Both 519 KE 5 S-Amyl 1006 JAH JAH EI S,P-Amyl Amülaas Amülaas seerumis/plasmas QN U/L U/l 74 JAH/Võrreld 225 1798-8 Amylase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,0927% CHEM Amylase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma Amylase SerPl-cCnc 1 Both 1879 KE 5 Amülaas 29765 JAH JAH EI S,P-Amyl Amülaas Amülaas seerumis/plasmas QN U/L U/l 74 JAH/Võrreld 225 1798-8 Amylase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,0927% CHEM Amylase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma Amylase SerPl-cCnc 1 Both 548 KE 5 S-Amyl-P 19549 JAH JAH EI S,P-pAmyl Amülaas (pankreasespetsiifiline) Amülaas (pankreasespetsiifiline) seerumis/plasmas QN U/L U/l 75 JAH/Võrreld 1753 1805-1 Amylase.pancreatic CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L U/L;units/L CHEM Amylase.pancreatic [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma Amylase P SerPl-cCnc 1 Observation 536 KE 5 fS-Crea 2024 JAH JAH EI S,P-Crea Kreatiniin Kreatiniin seerumis/plasmas QN umol/L µmol/l 82 JAH/Võrreld 279 14682-9 Creatinine SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Creatinine [Moles/volume] in Serum or Plasma Creat SerPl-sCnc 1 Both 1883 KE 5 Kreatiniin 29831 JAH JAH EI S,P-Crea Kreatiniin Kreatiniin seerumis/plasmas QN umol/L umol/L 82 JAH/Võrreld 279 14682-9 Creatinine SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Creatinine [Moles/volume] in Serum or Plasma Creat SerPl-sCnc 1 Both 545 KE 5 fS-Urea 2012 JAH JAH EI S,P-Urea Uurea Uurea seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l 90 JAH/Võrreld 310 22664-7 Urea SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Urea [Moles/volume] in Serum or Plasma Urea SerPl-sCnc 1 Both 1938 KE 5 Uurea 29864 JAH JAH EI S,P-Urea Uurea Uurea seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 90 JAH/Võrreld 310 22664-7 Urea SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Urea [Moles/volume] in Serum or Plasma Urea SerPl-sCnc 1 Both 544 KE 5 S,P-CysC 29863 JAH JAH EI S,P-CysC Tsüstatiin C Tsüstatiin C seerumis/plasmas QN mg/L mg/l 91 JAH/Võrreld 309 33863-2 Cystatin C MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/L mg/L CHEM Cystatin C [Mass/volume] in Serum or Plasma Cystatin C SerPl-mCnc 1 Both 1895 KE 5 eGFR (Crea, CysC, Urea, height CKiD 2012, pediatric) 29974 JAH JAH EI eGFR (CKiD) eGFR (CKiD) Hinnanguline glomerulaarfiltratsiooni kiirus (kreatiniin, tsüstatiin C, uurea, pikkus, CKiD) QN mL/min/1.73m2 94 JAH/Võrreld 7217 102097-3 Glomerular filtration rate/1.73 sq M.predicted ArVRat Pt " Ser/Plas/Bld" Qn Creatinine, Cystatin C and Urea-based formula (CKiD) CHEM Laboratory Both 497 KE 5 B-Osmol 5108 JAH EI EI S,P-Osmol Osmolaalsus Seerumi/plasma osmolaalsus QN mosm/kgH2O mmol/kg 95 JAH/Võrreld 300 2692-2 Osmolality Osmol Pt Ser/Plas Qn 0,0164% CHEM Osmolality of Serum or Plasma Osmolality SerPl 1 Both 505 KE 5 B-Osmol 5108 JAH EI EI S,P-Osmol Osmolaalsus Seerumi/plasma osmolaalsus QN mosm/kgH2O mmol/kg 95 JAH/Võrreld 300 2692-2 Osmolality Osmol Pt Ser/Plas Qn 0,0164% CHEM Osmolality of Serum or Plasma Osmolality SerPl 1 Both 512 KE 5 B-Osmol 5108 JAH EI EI S,P-Osmol Osmolaalsus Seerumi/plasma osmolaalsus QN mosm/kgH2O mmol/kg 95 JAH/Võrreld 300 2692-2 Osmolality Osmol Pt Ser/Plas Qn 0,0164% CHEM Osmolality of Serum or Plasma Osmolality SerPl 1 Both 540 KE 5 S-Osmol 5108 JAH JAH EI S,P-Osmol Osmolaalsus Seerumi/plasma osmolaalsus QN mosm/kgH2O mmol/kg 95 JAH/Võrreld 300 2692-2 Osmolality Osmol Pt Ser/Plas Qn 0,0164% CHEM Osmolality of Serum or Plasma Osmolality SerPl 1 Both 1785 KE 5 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres 29512 Osmolaalsus 29709 JAH EI EI S,P-Osmol Osmolaalsus Seerumi/plasma osmolaalsus QN mosm/kgH2O Mosm/kgH2O 95 JAH/Võrreld 300 2692-2 Osmolality Osmol Pt Ser/Plas Qn 0,0164% CHEM Osmolality of Serum or Plasma Osmolality SerPl 1 Both 1829 KE 5 Happe-aluse tasakaal venoosses veres 29514 Osmolaalsus 29710 JAH EI EI S,P-Osmol Osmolaalsus Seerumi/plasma osmolaalsus QN mosm/kgH2O Mosm/kgH2O 95 JAH/Võrreld 300 2692-2 Osmolality Osmol Pt Ser/Plas Qn 0,0164% CHEM Osmolality of Serum or Plasma Osmolality SerPl 1 Both 516 KE 5 S-Alb 1001 JAH JAH EI S,P-Alb Albumiin Albumiin seerumis/plasmas QN g/L g/l 97 JAH/Võrreld 219 61151-7 Albumin MCnc Pt Ser/Plas Qn BCG g/dL g/dl CHEM Albumin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Bromcresol green (BCG) dye binding method Albumin SerPl BCG-mCnc 1 Both 1877 KE 5 Albumiin 29754 JAH EI EI S,P-Alb Albumiin Albumiin seerumis/plasmas QN g/L g/l 97 JAH/Võrreld 219 61151-7 Albumin MCnc Pt Ser/Plas Qn BCG g/dL g/dl CHEM Albumin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Bromcresol green (BCG) dye binding method Albumin SerPl BCG-mCnc 1 Both 546 KE 5 S-Prot 2013 JAH JAH EI S,P-Prot Valk Valk seerumis/plasmas QN g/L g/l 99 JAH/Võrreld 311 2885-2 Protein MCnc Pt Ser/Plas Qn g/dL 0,82% CHEM Protein [Mass/volume] in Serum or Plasma Prot SerPl-mCnc 1 Both 1932 KE 5 Valk 29868 JAH JAH EI S,P-Prot Valk Valk seerumis/plasmas QN g/L g/L 99 JAH/Võrreld 311 2885-2 Protein MCnc Pt Ser/Plas Qn g/dL 0,82% CHEM Protein [Mass/volume] in Serum or Plasma Prot SerPl-mCnc 1 Both 1931 KE 5 Prealbumiin 29849 JAH JAH EI S,P-PreAlb Prealbumiin Prealbumiin seerumis/plasmas QN g/L g/L 100 JAH/Võrreld 301 14338-8 Prealbumin MCnc Pt Ser/Plas Qn g/dL 0,0508% CHEM Prealbumin [Mass/volume] in Serum or Plasma Prealb SerPl-mCnc 1 Both 539 KE 5 S-LDH 18259 JAH JAH EI S,P-LDH LDH Laktaadi dehüdrogenaas seerumis/plasmas QN U/L U/l 102 JAH/Võrreld 6069 14804-9 Lactate dehydrogenase CCnc Pt Ser/Plas Qn Reaction: lactate to pyruvate U/L arb U/L CHEM Lactate dehydrogenase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma by Lactate to pyruvate reaction LDH SerPl L to P-cCnc 1 Both 1924 KE 5 LDH 29837 JAH JAH EI S,P-LDH LDH Laktaadi dehüdrogenaas seerumis/plasmas QN U/L U/L 102 JAH/Võrreld 6069 14804-9 Lactate dehydrogenase CCnc Pt Ser/Plas Qn Reaction: lactate to pyruvate U/L arb U/L CHEM Lactate dehydrogenase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma by Lactate to pyruvate reaction LDH SerPl L to P-cCnc 1 Both 538 KE 5 S-UA 2011 JAH JAH EI S,P-UA Kusihape Kusihape seerumis/plasmas QN umol/L µmol/l 108 JAH/Võrreld 284 14933-6 Urate SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Urate [Moles/volume] in Serum or Plasma Urate SerPl-sCnc 1 Both 1937 KE 5 Kusihape 29836 JAH JAH EI S,P-UA Kusihape Kusihape seerumis/plasmas QN umol/L umol/L 108 JAH/Võrreld 284 14933-6 Urate SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Urate [Moles/volume] in Serum or Plasma Urate SerPl-sCnc 1 Both 535 KE 5 S-CK 1013 JAH JAH EI S,P-CK CK Kreatiini kinaas seerumis/plasmas QN U/L U/l 109 JAH/Võrreld 278 2157-6 Creatine kinase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,3104% CHEM Creatine kinase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma CK SerPl-cCnc 1 Both 1882 KE 5 CK 29830 JAH JAH EI S,P-CK CK Kreatiini kinaas seerumis/plasmas QN U/L U/l 109 JAH/Võrreld 278 2157-6 Creatine kinase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,3104% CHEM Creatine kinase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma CK SerPl-cCnc 1 Both 531 KE 5 S-Chol 29823 JAH JAH EI S,P-Chol Kolesterool Kolesterool seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l 122 JAH/Võrreld 271 14647-2 Cholesterol SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Cholesterol [Moles/volume] in Serum or Plasma Cholest SerPl-sCnc 1 Both 532 KE 5 fS-HDL-Chol 1011 JAH JAH EI S,P-HDL-Chol HDL HDL-kolesterool seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l 124 JAH/Võrreld 272 14646-4 Cholesterol.in HDL SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Cholesterol in HDL [Moles/volume] in Serum or Plasma HDLc SerPl-sCnc 1 Both 1886 KE 5 HDL 29797 JAH JAH EI S,P-HDL-Chol HDL HDL-kolesterool seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l 124 JAH/Võrreld 272 14646-4 Cholesterol.in HDL SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Cholesterol in HDL [Moles/volume] in Serum or Plasma HDLc SerPl-sCnc 1 Both 533 KE 5 fS-LDL-Chol 1010 JAH JAH EI S,P-LDL-Chol LDL LDL-kolesterool seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l 125 JAH/Võrreld 273 22748-8 Cholesterol.in LDL SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Cholesterol in LDL [Moles/volume] in Serum or Plasma LDLc SerPl-sCnc 1 Both 1925 KE 5 LDL 29840 JAH JAH EI S,P-LDL-Chol LDL LDL-kolesterool seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 125 JAH/Võrreld 273 22748-8 Cholesterol.in LDL SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Cholesterol in LDL [Moles/volume] in Serum or Plasma LDLc SerPl-sCnc 1 Both 534 KE 5 fS-Trigl 17113 JAH JAH EI S,P-Trigl Triglütseriidid Triglütseriidid seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l 128 JAH/Võrreld 274 14927-8 Triglyceride SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Triglyceride [Moles/volume] in Serum or Plasma Trigl SerPl-sCnc 1 Both 1936 KE 5 Triglütseriidid 29859 JAH JAH EI S,P-Trigl Triglütseriidid Triglütseriidid seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 128 JAH/Võrreld 274 14927-8 Triglyceride SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Triglyceride [Moles/volume] in Serum or Plasma Trigl SerPl-sCnc 1 Both 547 KE 5 S,P-Hcy 29798 JAH JAH EI S,P-Hcy Homotsüsteiin Homotsüsteiin seerumis/plasmas QN umol/L umol/L 133 JAH 325 13965-9 Homocysteine SCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0084% CHEM Homocysteine [Moles/volume] in Serum or Plasma Homocysteine SerPl-sCnc 1 Both 520 KE 5 S,P-ASO 17755 JAH JAH EI S,P-ASO ASO Antistreptolüsiin O seerumis/plasmas QN kU/L IU/ml 134 JAH 227 5370-2 Streptolysin O Ab ACnc Pt Ser Qn 0,0021% MICRO Streptolysin O Ab [Units/volume] in Serum ASO Ab Ser-aCnc 1 Both 1881 KE 5 ASO 29769 JAH JAH EI S,P-ASO ASO Antistreptolüsiin O seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 134 JAH 227 5370-2 Streptolysin O Ab ACnc Pt Ser Qn 0,0021% MICRO Streptolysin O Ab [Units/volume] in Serum ASO Ab Ser-aCnc 1 Both 542 KE 5 fS-RF 17767 JAH JAH EI S,P-RF Reumatoidfaktor Reumatoidfaktor seerumis/plasmas QN kU/L IU/ml 135 JAH 303 11572-5 Rheumatoid factor ACnc Pt Ser Qn 0,0132% SERO Rheumatoid factor [Units/volume] in Serum Rheumatoid fact Ser-aCnc 1 Both 1933 KE 5 Reumatoidfaktor 29852 JAH JAH EI S,P-RF Reumatoidfaktor Reumatoidfaktor seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 135 JAH 303 11572-5 Rheumatoid factor ACnc Pt Ser Qn 0,0132% SERO Rheumatoid factor [Units/volume] in Serum Rheumatoid fact Ser-aCnc 1 Both 551 KE 5 Laktoosi köver (LTT) 17826 JAH JAH EI LTT (50 g Lactose PO) Laktoosi taluvuse proov (50 g) Laktoosi taluvuse proov (50 g laktoosi) Paneel mmol/l 147 JAH 3007 L-3007 507 KE 5 Laktoosi taluvuse proov (50 g) 17826 fS,fP-Gluc 0 min 17827 JAH EI EI fS,fP-Gluc 0 min (pre Lactose PO) Glükoos 0 min Glükoos paastuseerumis/paastuplasmas enne laktoosi manustamist QN mmol/L mmol/l 148 JAH/Võrreld 295 59157-8 Glucose^pre dose lactose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --pre dose lactose PO Glucose pre Lac PO SerPl-sCnc 1 Observation 508 KE 5 Laktoosi taluvuse proov (50 g) 17826 S,P-Gluc 20 min 17828 JAH EI EI S,P-Gluc 20 min (post 50g Lactose PO) Glükoos 20 min (50 g) Glükoos seerumis/plasmas 20 minutit pärast laktoosi manustamist QN mmol/L mmol/l 149 JAH/Võrreld 296 69943-9 Glucose^20M post 50 g lactose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --20 minutes post 50 g lactose PO Glucose 20M p 50 g lac PO SerPl-sCnc 1 Both 11,4729 509 KE 5 Laktoosi taluvuse proov (50 g) 17826 S,P-Gluc 40 min 17829 JAH EI EI S,P-Gluc 40 min (post 50g Lactose PO) Glükoos 40 min (50 g) Glükoos seerumis/plasmas 40 minutit pärast laktoosi manustamist QN mmol/L mmol/l 151 JAH/Võrreld 297 69944-7 Glucose^40M post 50 g lactose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --40 minutes post 50 g lactose PO Glucose 40M p 50 g lac PO SerPl-sCnc 1 Both 11,4729 510 KE 5 Laktoosi taluvuse proov (50 g) 17826 S,P-Gluc 60 min 17830 JAH EI EI S,P-Gluc 60 min (post 50g Lactose PO) Glükoos 60 min (50 g) Glükoos seerumis/plasmas 60 minutit pärast laktoosi manustamist QN mmol/L mmol/l 152 JAH/Võrreld 298 14755-3 Glucose^1H post 50 g lactose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --1 hour post 50 g lactose PO Glucose 1H p 50 g Lac PO SerPl-sCnc 1 Both 502 KE 5 Kloriidide kontsentratsioon 19250 JAH EI EI Sw-Cl Kloriid higis Kloriid higis QN mmol/L mmol/l 159 JAH/Võrreld 268 2077-6 Chloride SCnc Pt Sweat Qn mmol/L mmol/L 0,00% CHEM Chloride [Moles/volume] in Sweat Chloride Sweat-sCnc 1 Both 424 HÜ 6 PT-INR (kapill.) ravi monitooring 23123 JAH JAH EI INR INR Rahvusvaheline normitud suhe QN 3 JAH/Võrreld 180 34714-6 Coagulation tissue factor induced.INR RelTime Pt Bld Qn Coag 0,02% COAG INR in Blood by Coagulation assay INR Bld 1 Observation 425 HÜ 6 Veritsusaeg Ivy järgi 17834 JAH JAH EI cB-Ivy Veritsusaeg Veritsusaeg QN min min 82 JAH/Võrreld 191 3179-9 Bleeding time Time Pt ^Patient Qn Ivy min COAG Bleeding Tme Time Patient Ivy Bleeding time by Ivy method 1 Both 1853 IHE 7 ABO ja RhD (kontrolluuring) 27080 JAH EI EI B-ABO-RhD ctrl panel ABO ja RhD (kontrolluuring) ABO-veregrupp ja RhD antigeen (kontrolluuring) Paneel " " 1 JAH 2623 L-2623 429 IHE 7 Veregrupp 28009 JAH EI EI B-ABO-RhD conf panel ABO ja RhD (kinnitav uuring) ABO-veregrupp ja RhD antigeen (kinnitav uuring) Paneel 2 JAH 166 34530-6 ABO & Rh group panel Pt Bld - 433 IHE 7 Vastsündinu vere kompleksanalüüs 21777 JAH JAH EI B-ABO-RhD-DAT-n panel ABO, RhD ja DAT paneel vastsündinul ABO-veregrupp, RhD antigeen ja otsene antiglobuliintest vastsündinul (paneel) Paneel 6 JAH 170 L-170 432 IHE 7 Veregrupp (esmane osakonnas) 20931 JAH JAH EI B-ABO ctrl ABO (kontrolluuring) ABO-veregrupp (kontrolluuring) ABO 10 JAH 169 883-9 ABO group Type Pt Bld Nom 219 BLDBK ABO group [Type] in Blood ABO Group Bld 1 Both 21,7859 1854 IHE 7 ABO ja RhD (kontrolluuring) 27080 ABO (kontrolluuring) 28008 JAH EI EI B-ABO ctrl ABO (kontrolluuring) ABO-veregrupp (kontrolluuring) ABO " " 10 JAH 169 883-9 ABO group Type Pt Bld Nom 219 BLDBK ABO group [Type] in Blood ABO Group Bld 1 Both 21,7859 1855 IHE 7 ABO ja RhD (kinnitav uuring) 28009 ABO (kinnitav uuring) 20918 JAH EI EI B-ABO conf ABO (kinnitav uuring) ABO-veregrupp (kinnitav uuring) ABO " " 11 JAH 171 57743-7 ABO group Type Pt Bld Nom Confirm BLDBK ABO group [Type] in Blood by Confirmatory method ABO Group Bld Cfm 1 Both 21,7859 1852 IHE 7 ABO, RhD ja DAT paneel vastsündinul 21777 ABO vastsündinul 28007 JAH EI EI B-ABO-n ABO vastsündinul ABO-veregrupp vastsündinul ABO " " 12 JAH 2624 14580-5 ABO group Type Pt Bld^newborn Nom BLDBK ABO group [Type] in Blood from newborn ABO Group Bld NB 1 Both 11,3891 427 IHE 7 ABO ja RhD (kinnitav uuring); ABO ja RhD (kontrolluuring); ABO, RhD ja DAT paneel vastsündinul 28009; 27080; 21777 Reesus (Rh D) 20919 JAH EI EI B-RhD RhD RhD antigeen N/P 17 JAH 172 978-7 D Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK D Ag [Presence] on Red Blood Cells D Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 430 IHE 7 ABO ja RhD (kinnitav uuring); ABO ja RhD (kontrolluuring); ABO, RhD ja DAT paneel vastsündinul 28009; 27080; 21777 Reesus (Rh D) 20919 JAH EI EI B-RhD RhD RhD antigeen N/P 17 JAH 172 978-7 D Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK D Ag [Presence] on Red Blood Cells D Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 434 IHE 7 ABO ja RhD (kinnitav uuring); ABO ja RhD (kontrolluuring); ABO, RhD ja DAT paneel vastsündinul 28009; 27080; 21777 Reesus (Rh D) 20919 JAH JAH EI B-RhD RhD RhD antigeen N/P 17 JAH 172 978-7 D Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK D Ag [Presence] on Red Blood Cells D Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 1857 IHE 7 Rh fenotüüp 21775 JAH EI EI B-Rh fenotype Rh fenotüüp Rh fenotüüp Tekst 21 JAH 4090 10331-7 Rh Type Pt Bld Nom 33 BLDBK Rh [Type] in Blood Rh Bld 1 Both 11,6313 428 IHE 7 ABO, RhD ja DAT paneel vastsündinul 21777 Otsene Coombsi test 21778 JAH EI EI B-DAT DAT Otsene antiglobuliintest Tekst 24 JAH 173 1007-4 Direct antiglobulin test.poly specific reagent Type Pt RBC Ord BLDBK Direct antiglobulin test.poly specific reagent [Presence] on Red Blood Cells DAT Poly-Sp Reag RBC Ql 1 Both 435 IHE 7 ABO, RhD ja DAT paneel vastsündinul 21777 Otsene Coombsi test 21778 JAH JAH EI B-DAT DAT Otsene antiglobuliintest Tekst 24 JAH 173 1007-4 Direct antiglobulin test.poly specific reagent Type Pt RBC Ord BLDBK Direct antiglobulin test.poly specific reagent [Presence] on Red Blood Cells DAT Poly-Sp Reag RBC Ql 1 Both 441 IHE 7 Otsese Coombsi testi diferents. (tüpisee 21779 JAH JAH EI B-DAT typ DAT tüpiseerimine Otsene antiglobuliintest (tüpiseerimine) Tekst 26 JAH 1716 51006-5 Direct antiglobulin test.XXX reagent ACnc Pt RBC Ord BLDBK Direct antiglobulin test.unspecified reagent [Presence] on Red Blood Cells DAT RBC Ql 1 Both 12,8138 437 IHE 7 Erütrotsütaars. antikeh. sõeluur. 2 erüt 21780 JAH JAH EI B-RBC Ab screen I, II Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kahe erütrotsüüdiga Erütrotsütaarsed antikehad (sõeluuring kahe erütrotsüüdiga) N/P 34 JAH 177 1008-2 Indirect antiglobulin test.poly specific reagent Pt Ser/Plas Ord BLDBK Indirect antiglobulin test.poly specific reagent [Presence] in Serum or Plasma IAT Poly-Sp Reag SerPl Ql 1 Observation 436 IHE 7 Erütrotsütaars. antikeh. sõeluur. 3 erüt 21781 JAH JAH EI B-RBC Ab screen I, II. III Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kolme erütrotsüüdiga Erütrotsütaarsed antikehad (sõeluuring kolme erütrotsüüdiga) N/P 35 JAH 176 895-3 Blood group antibody screen.cells I+II+III Pt Ser/Plas Ord BLDBK Blood group antibody screen.cells I+II+III [Presence] in Serum or Plasma Bld gp Ab Scn Cells x3 SerPl Ql 1 Observation 438 IHE 7 Erütrotsütaar. antikehade tüpis. ühel p. 21772 JAH JAH EI B-RBC Ab typ panel Erütrotsütaarsete antikehade tüpiseerimise paneel Erütrotsütaarsed antikehad (tüpiseerimine, paneel) Paneel 36 JAH 1713 888-8 Blood group antibodies identified Prid Pt Ser/Plas Nom 1716 BLDBK Blood group antibodies identified in Serum or Plasma Blood group antibodies SerPl 1 Both 11,3891 442 IHE 7 Erütrotsütaarsete antikehade tiitrimine 21773 JAH JAH EI B-RBC Ab titr Erütrotsütaarsete antikehade tiiter Erütrotsütaarsete antikehade tiiter Tekst 75 JAH 2633 15343-7 Blood group antibody screen Titr Pt Ser/Plas Qn {titer} titer BLDBK Blood group antibody screen [Titer] in Serum or Plasma Bld gp Ab Scn Titr SerPl 1 Both 11,3891 1856 IHE 7 Erütrotsütaarsed antigeenid 21774 JAH EI EI B-RBC Ag Erütrotsütaarsed antigeenid Erütrotsütaarsed antigeenid Tekst 104 JAH 1715 906-8 Blood group antigens present Prid Pt Bld Nom BLDBK Blood group antigens present [Identifier] in Blood Antigens Present Bld 1 Observation 11,3891 439 IHE 7 Sobivusproov 21142 JAH JAH EI B-XmB Doonorivere sobivusproov Doonorivere sobivusproov Tekst 149 EI 1714 1250-0 Major crossmatch Imp Pt Ser/Plas Nom 248 BLDBK Major crossmatch [interpretation] Maj XM SerPl-Imp 1 Observation 11,3891 440 IHE 7 Sobivusproov (üks ristreaktsioon) 21776 JAH JAH EI B-XmB Doonorivere sobivusproov Doonorivere sobivusproov Tekst 149 EI 1714 1250-0 Major crossmatch Imp Pt Ser/Plas Nom 248 BLDBK Major crossmatch [interpretation] Maj XM SerPl-Imp 1 Observation 11,3891 620 U 8 Uriini keemiline sõeltest 10 p. -U-Strip 17137 JAH JAH EI U-Strip Uriini ribaanalüüs Uriini ribaanalüüs Paneel 4 JAH 785 50556-0 Urinalysis dipstick panel - Pt Urine - Test strip.automated PANEL.UA Urinalysis dipstick panel in Urine by Automated test strip UA dipstick Pnl Ur Strip.auto 1 Order 610 U 8 Uriini ribaanalüüs 17137 U-Erikaal (SG) 5059 JAH EI EI U-SG strip Erikaal Erikaal QN 5 JAH/Võrreld 786 53326-5 Specific gravity Rden Pt Urine Qn Test strip.automated UA Specific gravity of Urine by Automated test strip Sp Gr Ur Strip.auto 1 Observation 611 U 8 Uriini ribaanalüüs 17137 U-pH 17138 JAH EI EI U-pH strip pH pH QN 6 JAH/Võrreld 787 50560-2 pH LsCnc Pt Urine Qn Test strip.automated [pH] pH UA pH of Urine by Automated test strip pH Ur Strip.auto 1 Observation 613 U 8 Uriini ribaanalüüs 17137 U-Leu 5060 JAH EI EI U-WBC strip Leukotsüüdid Leukotsüüdid QN E6/L rakku/µl 7 JAH/Võrreld 789 58805-3 Leukocytes NCnc Pt Urine Qn Test strip.automated /uL /uL UA Leukocytes [#/volume] in Urine by Automated test strip WBC # Ur Strip.auto 1 Both 17,589 612 U 8 Uriini ribaanalüüs 17137 U-Nit 17139 JAH EI EI U-Nit strip Nitrit Nitrit Tekst 9 JAH/Võrreld 788 50558-6 Nitrite ACnc Pt Urine Ord Test strip.automated UA Nitrite [Presence] in Urine by Automated test strip Nitrite Ur Ql Strip.auto 1 Observation 614 U 8 Uriini ribaanalüüs 17137 U-Pro 5056 JAH EI EI U-Prot strip Valk Valk QN g/L g/l 10 JAH/Võrreld 790 50561-0 Protein MCnc Pt Urine Qn Test strip.automated mg/dL mg/dL UA Protein [Mass/volume] in Urine by Automated test strip Prot Ur Strip.auto-mCnc 1 Observation 17,589 621 U 8 Uriini ribaanalüüs 17137 U-Pro 5056 JAH EI EI U-Prot strip Valk Valk QN g/L g/l 10 JAH/Võrreld 790 50561-0 Protein MCnc Pt Urine Qn Test strip.automated mg/dL mg/dL UA Protein [Mass/volume] in Urine by Automated test strip Prot Ur Strip.auto-mCnc 1 Observation 17,589 615 U 8 Uriini ribaanalüüs 17137 U-Glu 5055 JAH EI EI U-Gluc strip Glükoos Glükoos QN mmol/L mmol/l 12 JAH/Võrreld 791 59156-0 Glucose SCnc Pt Urine Qn Test strip.automated mmol/L mmol/L UA Glucose [Moles/volume] in Urine by Automated test strip Glucose Ur Strip.auto-sCnc 1 Observation 17,589 622 U 8 U-Gluc H 17091 JAH JAH EI U-Gluc strip Glükoos Glükoos QN mmol/L mmol/l 12 JAH/Võrreld 791 59156-0 Glucose SCnc Pt Urine Qn Test strip.automated mmol/L mmol/L UA Glucose [Moles/volume] in Urine by Automated test strip Glucose Ur Strip.auto-sCnc 1 Observation 17,589 623 U 8 U-Gluc S 17772 JAH JAH EI U-Gluc strip Glükoos Glükoos QN mmol/L mmol/l 12 JAH/Võrreld 791 59156-0 Glucose SCnc Pt Urine Qn Test strip.automated mmol/L mmol/L UA Glucose [Moles/volume] in Urine by Automated test strip Glucose Ur Strip.auto-sCnc 1 Observation 17,589 616 U 8 Uriini ribaanalüüs 17137 U-Ket 5057 JAH EI EI U-Ket strip Ketokehad Ketokehad QN mmol/L mmol/l 14 JAH/Võrreld 792 59158-6 Ketones SCnc Pt Urine Qn Test strip.automated mmol/L mmol/L UA Ketones [Moles/volume] in Urine by Automated test strip Ketones Ur Strip.auto-sCnc 1 Observation 17,589 617 U 8 Uriini ribaanalüüs 17137 U-UBG 5061 JAH EI EI U-Ubg strip Urobilinogeen Urobilinogeen QN umol/L µmol/l 16 JAH/Võrreld 793 60025-4 Urobilinogen SCnc Pt Urine Qn Test strip.automated umol/L umol/L UA Urobilinogen [Moles/volume] in Urine by Automated test strip Urobilinogen Ur Strip.auto-sCnc 1 Both 618 U 8 Uriini ribaanalüüs 17137 U-Bil 5062 JAH EI EI U-Bil strip Bilirubiin Bilirubiin QN umol/L µmol/l 18 JAH/Võrreld 794 41016-7 Bilirubin SCnc Pt Urine Qn Test strip umol/L umol/L UA Bilirubin.total [Moles/volume] in Urine by Test strip Bilirub Ur Strip-sCnc 1 Both 17,589 619 U 8 Uriini ribaanalüüs 17137 U-Ery 5063 JAH EI EI U-RBC strip Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid QN E6/L rakku/µl 20 JAH/Võrreld 795 57747-8 Erythrocytes NCnc Pt Urine Qn Test strip.automated /uL /uL UA Erythrocytes [#/volume] in Urine by Automated test strip RBC # Ur Strip.auto 1 Observation 17,589 624 U 8 Sademe mikroskoopia 17442 JAH JAH EI U-Sed-m panel Uriini sademe mikroskoopia Uriini sademe mikroskoopia Paneel 38 JAH 797 24356-8 Urinalysis complete panel - Pt Urine - PANEL.UA Urinalysis complete panel in Urine Urinalysis complete pnl Ur 1 Order 15,9935 625 U 8 Sademe mikroskoopia (U-Sedim) 17442 JAH JAH EI U-Sed-m panel Uriini sademe mikroskoopia Uriini sademe mikroskoopia Paneel 38 JAH 797 24356-8 Urinalysis complete panel - Pt Urine - PANEL.UA Urinalysis complete panel in Urine Urinalysis complete pnl Ur 1 Order 15,9935 587 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 17442 Erütrotsüüdid 17443 JAH EI EI U-Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid QN /hpf rakku / vaateväli 41 JAH/Võrreld 798 13945-1 Erythrocytes Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,31% UA Erythrocytes [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field RBC #/area UrnS HPF 1 Observation 604 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 17442 Düsmorfsed erütrotsüüdid 18042 JAH EI EI U-Düsmorfsed erütrotsüüdid Düsmorfsed erütrotsüüdid Düsmorfsed erütrotsüüdid QN % rakku / vaateväli 42 JAH/Võrreld 821 53967-6 Erythrocytes.dysmorphic/100 erythrocytes NFr Pt Urine sed Qn Microscopy.light UA Erythrocytes.dysmorphic/100 erythrocytes in Urine sediment by Light microscopy Dysmorphic RBC/100 RBC NFr UrnS Micro 1 Observation 588 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 17442 Granulotsüüdid 17549 JAH EI EI U-Leukotsüüdid Leukotsüüdid Leukotsüüdid QN /hpf rakku / vaateväli 44 JAH/Võrreld 799 5821-4 Leukocytes Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,33% UA Leukocytes [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field WBC #/area UrnS HPF 1 Observation 589 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 17442 Lameepiteel 17970 JAH EI EI U-Lameepiteeli rakud Lameepiteeli rakud Lameepiteeli rakud QN /hpf 47 JAH/Võrreld 800 11277-1 Epithelial cells.squamous Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,04% UA Epithelial cells.squamous [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Squamous #/area UrnS HPF 1 Observation 590 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 17442 Transitoorne epiteel 17971 JAH EI EI U-Transitoorse epiteeli rakud Transitoorse epiteeli rakud Transitoorse epiteeli rakud QN /hpf 50 JAH/Võrreld 801 30089-7 Transitional cells Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,01% UA Transitional cells [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Trans Cells #/area UrnS HPF 1 Observation 591 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 17442 Tuubulus epiteel 17972 JAH EI EI U-Tubulaarepiteeli rakud Tubulaarepiteeli rakud Tubulaarepiteeli rakud QN /hpf 51 JAH/Võrreld 802 26052-1 Epithelial cells.renal Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,01% UA Epithelial cells.renal [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Renal Epi Cells #/area UrnS HPF 1 Observation 607 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 17442 Lima 17446 JAH EI EI U-Mucus Lima Lima Tekst 53 JAH 4042 8247-9 Mucus ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 17 UA Mucus [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Mucous Threads UrnS Ql Micro 1 Observation 13,0492 593 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 17442 Hüaliinsilindrid 17569 JAH EI EI U-Hüaliinsilindrid Hüaliinsilindrid Hüaliinsilindrid QN /hpf 55 JAH/Võrreld 805 46135-0 Hyaline casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Hyaline casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Hyaline Casts #/area UrnS HPF 1 Both 25,8802 594 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 17442 Granuleeritud silindrid 18023 JAH EI EI U-Granulaarsilindrid Granulaarsilindrid Granulaarsilindrid QN /hpf 58 JAH/Võrreld 806 46134-3 Granular casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Granular casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Gran Casts #/area UrnS HPF 1 Both 25,6387 595 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 17442 Erütrotsüütide silindrid 17570 JAH EI EI U-Erütrotsütaarsilindrid Erütrotsütaarsilindrid Erütrotsütaarsilindrid QN /hpf 62 JAH/Võrreld 808 51790-4 Erythrocyte casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA RBC casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field RBC Casts #/area UrnS HPF 1 Both 19,4395 596 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 17442 Tuubulussilinder 17974 JAH EI EI U-Tubulaarepiteelsilindrid Tubulaarepiteelsilindrid Tubulaarepiteelsilindrid QN /hpf 64 JAH/Võrreld 809 45386-0 Epithelial casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Epithelial casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Epith Casts #/area UrnS HPF 1 Observation 23,1596 597 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 17442 Vahajad silindrid 17450 JAH EI EI U-Vahajad silindrid Vahajad silindrid Vahajad silindrid QN /hpf 66 JAH/Võrreld 810 41223-9 Waxy casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Waxy casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Waxy Casts #/area UrnS HPF 1 Observation 25,6891 605 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 17442 Bakteriaalsed silindrid 17571 JAH EI EI U-Bakteriaalsilindrid Bakteriaalsilindrid Bakteriaalsilindrid QN /hpf 68 JAH/Võrreld 1683 A-1683 606 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 17442 Rasvsilinder 17977 JAH EI EI U-Rasvsilindrid Rasvsilindrid Rasvsilindrid QN /hpf 69 JAH/Võrreld 1684 67813-6 Fatty casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Fatty casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Fatty Casts #/area UrnS HPF 1 Observation 20,7621 598 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 17442 Makrofaagid 17973 JAH EI EI U-Makrofaagid Makrofaagid Makrofaagid QN /hpf 70 JAH/Võrreld 812 72220-7 Macrophages Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF HEM/BC Macrophages [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Macrophages #/area UrnS HPF 1 Observation 11,4838 592 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 17442 Bakterid 17444 JAH EI EI U-Bakterid Bakterid Bakterid Tekst 71 JAH 803 25145-4 Bacteria ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Bacteria [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Bacteria UrnS Ql Micro 1 Observation 608 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 17442 U-Pärmseened 17449 JAH EI EI U-Pärmseened Pärmseened Pärmseened Tekst 73 JAH 1509 5822-2 Yeast Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" UA Yeast [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Yeast #/area UrnS HPF 1 Observation 599 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 17442 Kusihappe soolad 17574 JAH EI EI U-Kusihappe kristallid Kusihappe kristallid Kusihappe kristallid Tekst 76 JAH 813 5817-2 Urate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,00% UA Urate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Urate Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 600 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 17442 oksalaadid 17575 JAH EI EI U-Kaltsiumoksalaadi kristallid Kaltsiumoksalaadi kristallid Kaltsiumoksalaadi kristallid Tekst 79 JAH 816 5774-5 Calcium oxalate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,01% UA Calcium oxalate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy CaOx Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 601 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 17442 Fosfaadid 17577 JAH EI EI U-Kaltsiumfosfaadi kristallid Kaltsiumfosfaadi kristallid Kaltsiumfosfaadi kristallid Tekst 80 JAH 817 5775-2 Calcium phosphate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Calcium phosphate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Ca Phos Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 602 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 17442 Uraadid 17576 JAH EI EI U-Amorfse uraadi kristallid Amorfse uraadi kristallid Amorfse uraadi kristallid Tekst 81 JAH 818 12454-5 Urate crystals.amorphous ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,09% UA Urate crystals amorphous [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Amorph Urate Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 603 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 17442 Tripelfosfaadid 17578 JAH EI EI U-Trifosfaadi kristallid Trifosfaadi kristallid Trifosfaadi kristallid Tekst 83 JAH 820 5814-9 Triple phosphate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,00% UA Triple phosphate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Tri-Phos Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 626 U 8 U-ALB 17756 JAH JAH EI U-Alb Albumiin uriinis Albumiin uriinis QN mg/L mg/l 87 JAH/Võrreld 997 14957-5 Albumin MCnc Pt Urine Qn Detection limit <= 20 mg/L mg/dL 0,01% CHEM Microalbumin [Mass/volume] in Urine Microalbumin Ur-mCnc 1 Both 627 U 8 dU-Alb 18258 JAH JAH EI dU-Alb Albumiin ööpäevases uriinis Albumiin ööpäevases uriinis QN mg/d mg/24h 88 JAH/Võrreld 998 14956-7 Albumin MRat 24H Urine Qn Detection limit <= 20 mg/L mg/(24.h) CHEM Microalbumin [Mass/time] in 24 hour Urine Microalbumin 24H Ur-mRate 1 Both 628 U 8 U-Alb/U-Crea 20127 JAH JAH EI U-Alb/U-Crea Albumiin/kreatiniin uriinis Albumiini ja kreatiniini suhe uriinis QN g/mol mg/mmol 90 JAH/Võrreld 1000 30000-4 Albumin/Creatinine Ratio Pt Urine Qn Detection limit <= 20 mg/L mg/mmol milligrams/mmol CHEM Microalbumin/Creatinine [Ratio] in Urine Microalbumin/Creat Ur-Rto 1 Both 643 U 8 U-Prot 17769 JAH JAH EI U-Prot Valk uriinis Valk uriinis QN g/L g/l 91 JAH/Võrreld 1040 2888-6 Protein MCnc Pt Urine Qn g/dL 0,0284% UA Protein [Mass/volume] in Urine Prot Ur-mCnc 1 Both 644 U 8 dU-Prot 18257 JAH JAH EI dU-Prot Valk ööpäevases uriinis Valk ööpäevases uriinis QN g/d g/24 92 JAH/Võrreld 1041 2889-4 Protein MRat 24H Urine Qn g/(24.h) g/24hr 0,0104% CHEM Protein [Mass/time] in 24 hour Urine Prot 24H Ur-mRate 1 Both 629 U 8 U-Amyl COBAS 17761 JAH JAH EI U-Amyl Amülaas uriinis Amülaas uriinis QN U/L U/l 95 JAH 1001 1799-6 Amylase CCnc Pt Urine Qn U/L CHEM Amylase [Enzymatic activity/volume] in Urine Amylase Ur-cCnc 1 Both 635 U 8 U-Crea 20328 JAH JAH EI U-Crea Kreatiniin uriinis Kreatiniin uriinis QN mmol/L mmol/l 98 JAH/Võrreld 1020 14683-7 Creatinine SCnc Pt Urine Qn mmol/L mmol/L CHEM Creatinine [Moles/volume] in Urine Creat Ur-sCnc 1 Both 636 U 8 dU-Crea 17101 JAH JAH EI dU-Crea Kreatiniin ööpäevases uriinis Kreatiniin ööpäevases uriinis QN mmol/d mmol/24 h 99 JAH/Võrreld 1021 14684-5 Creatinine SRat 24H Urine Qn mmol/(24.h) mmolL/24hr CHEM Creatinine [Moles/time] in 24 hour Urine Creat 24H Ur-sRate 1 Both 641 U 8 U-Urea 18255 JAH JAH EI U-Urea Uurea uriinis Uurea uriinis QN mmol/L mmol/l 100 JAH/Võrreld 1038 22700-9 Urea SCnc Pt Urine Qn mmol/L mmol/L CHEM Urea [Moles/volume] in Urine Urea Ur-sCnc 1 Both 642 U 8 dU-Urea 17770 JAH JAH EI dU-Urea Uurea ööpäevases uriinis Uurea ööpäevases uriinis QN mmol/d mmol/24 h 101 JAH/Võrreld 1039 25550-5 Urea SRat 24H Urine Qn mmol/(24.h) mmolL/24hr CHEM Urea [Moles/time] in 24 hour Urine Urea 24H Ur-sRate 1 Both 630 U 8 U-P 20330 JAH JAH EI U-P Fosfaat uriinis Fosfaat uriinis QN mmol/L mmol/l 105 JAH/Võrreld 1009 13539-2 Phosphate SCnc Pt Urine Qn mmol/L mmol/L CHEM Phosphate [Moles/volume] in Urine Phosphate Ur-sCnc 1 Both 631 U 8 dU-P 17092 JAH JAH EI dU-P Fosfaat ööpäevases uriinis Fosfaat ööpäevases uriinis QN mmol/d mmol/24 h 106 JAH/Võrreld 1010 14881-7 Phosphate SRat 24H Urine Qn mmol/(24.h) mmolL/24hr CHEM Phosphate [Moles/time] in 24 hour Urine Phosphate 24H Ur-sRate 1 Both 632 U 8 U-Ca 26333 JAH JAH EI U-Ca Kaltsium uriinis Kaltsium uriinis QN mmol/L mmol/l 110 JAH/Võrreld 1015 2004-0 Calcium SCnc Pt Urine Qn mmol/L mmol/L CHEM Calcium [Moles/volume] in Urine Calcium Ur-sCnc 1 Both 633 U 8 dU-Ca 17095 JAH JAH EI dU-Ca Kaltsium ööpäevases uriinis Kaltsium ööpäevases uriinis QN mmol/d mmol/24 h 111 JAH/Võrreld 1016 14637-3 Calcium SRat 24H Urine Qn mmol/(24.h) mmolL/24hr CHEM Calcium [Moles/time] in 24 hour Urine Calcium 24H Ur-sRate 1 Both 634 U 8 U-Ca/U-Crea 26334 JAH JAH EI U-Ca/U-Crea Kaltsium/kreatiniin uriinis Kaltsiumi ja kreatiniini suhe uriinis QN mol/mol mmol/l 112 JAH/Võrreld 1017 24518-3 Calcium/Creatinine SCrto Pt Urine Qn mol/mol{creat} mol/mol creatinine CHEM Calcium/Creatinine [Molar ratio] in Urine Calcium/Creat Ur-sRto 1 Both 637 U 8 U-Ua 18256 JAH JAH EI U-UA Kusihape uriinis Kusihape uriinis QN mmol/L µmol/l 116 JAH/Võrreld 1022 14934-4 Urate SCnc Pt Urine Qn umol/L umol/L CHEM Urate [Moles/volume] in Urine Urate Ur-sCnc 1 Both 638 U 8 dU-UA 17102 JAH JAH EI dU-UA Kusihape ööpäevases uriinis Kusihape ööpäevases uriinis QN mmol/d mmol/24 h 117 JAH/Võrreld 1023 14935-1 Urate SRat 24H Urine Qn mmol/(24.h) mmolL/24hr CHEM Urate [Moles/time] in 24 hour Urine Urate 24H Ur-sRate 1 Both 639 U 8 U-Mg 18252 JAH JAH EI U-Mg Magneesium uriinis Magneesium uriinis QN mmol/L mmol/l 118 JAH/Võrreld 1024 2598-1 Magnesium SCnc Pt Urine Qn mmol/L mmol/L CHEM Magnesium [Moles/volume] in Urine Magnesium Ur-sCnc 1 Both 640 U 8 dU-Mg 17104 JAH JAH EI dU-Mg Magneesium ööpäevases uriinis Magneesium ööpäevases uriinis QN mmol/d mmol/24 h 119 JAH/Võrreld 1025 2599-9 Magnesium SRat 24H Urine Qn mmol/(24.h) mmolL/24hr CHEM Magnesium [Moles/time] in 24 hour Urine Magnesium 24H Ur-sRate 1 Both 226 CSF 9 CSF-Cells 17880 JAH JAH EI CSF-Cells Liikvori tsütoos Liikvori tsütoos Tekst l 2 JAH 2148 L-2148 203 CSF 9 CSF-RBC 17964 JAH JAH EI CSF-RBC Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid liikvoris QN E6/L l 6 JAH/Võrreld 824 792-2 Erythrocytes NCnc Pt CSF Qn Manual count HEM/BC Erythrocytes [#/volume] in Cerebral spinal fluid by Manual count RBC # CSF Manual 1 Observation 227 CSF 9 Täpsustamata kehavedeliku tsütogramm (mikroskoopia) 17881 Neutrofiilid 20726 JAH EI EI CSF-Neutrofiilid % Neutrofiilid % Neutrofiilide suhtarv liikvoris QN % 22 JAH/Võrreld 845 13516-0 Neutrophils/100 leukocytes NFr Pt CSF Qn Manual count % % HEM/BC Neutrophils/100 leukocytes in Cerebral spinal fluid by Manual count Neutrophils Fr CSF Manual 1 Observation 228 CSF 9 Täpsustamata kehavedeliku tsütogramm (mikroskoopia) 17881 Blastid 20725 JAH EI EI CSF-Blastid % Blastid % Blastide suhtarv liikvoris QN % 25 JAH/Võrreld 848 13521-0 Blasts/100 leukocytes NFr Pt CSF Qn Manual count % % HEM/BC Blasts/100 leukocytes in Cerebral spinal fluid by Manual count Blasts Fr CSF Manual 1 Observation 229 CSF 9 CSF-ALB 17757 JAH JAH EI CSF-Alb Albumiin liikvoris Albumiin liikvoris QN mg/L mg/l 32 JAH/Võrreld 1069 1746-7 Albumin MCnc Pt CSF Qn mg/dL 0,0010% CHEM Albumin [Mass/volume] in Cerebral spinal fluid Albumin CSF-mCnc 1 Both 230 CSF 9 CSF-Gluc 17090 JAH JAH EI CSF-Gluc Glükoos liikvoris Glükoos liikvoris QN mmol/L mmol/l 34 JAH/Võrreld 1072 14744-7 Glucose SCnc Pt CSF Qn mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Cerebral spinal fluid Glucose CSF-sCnc 1 Both 231 CSF 9 CSF-Lac 17968 JAH JAH EI CSF-Lac Laktaat liikvoris Laktaat liikvoris QN mmol/L mmol/l 37 JAH/Võrreld 1074 2520-5 Lactate SCnc Pt CSF Qn mmol/L mmol/L CHEM Lactate [Moles/volume] in Cerebral spinal fluid Lactate CSF-sCnc 1 Both 232 CSF 9 CSF-IgG 17762 JAH JAH EI CSF-IgG IgG liikvoris Immuunglobuliin G liikvoris QN mg/L g/l 39 JAH/Võrreld 1075 2464-6 IgG MCnc Pt CSF Qn mg/dL 0,0011% CHEM IgG [Mass/volume] in Cerebral spinal fluid IgG CSF-mCnc 1 Both 563 TDM 10 S-Carba 17773 JAH JAH EI S,P-Carba Karbamasepiin Karbamasepiin seerumis/plasmas QN mg/L µg/ml 37 JAH 423 3432-2 Carbamazepine MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL mcg/mL 0,0055% DRUG/TOX Carbamazepine [Mass/volume] in Serum or Plasma Carbamazepine SerPl-mCnc 1 Both 564 TDM 10 S-Mtx (0H) 17775 JAH JAH EI S,P-MTX Metotreksaat Metotreksaat seerumis/plasmas QN umol/L µmol/l 54 JAH 426 14836-1 Methotrexate SCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0023% DRUG/TOX Methotrexate [Moles/volume] in Serum or Plasma MTX SerPl-sCnc 1 Both 565 TDM 10 S-Mtx (24H) 17776 JAH JAH EI S,P-MTX Metotreksaat Metotreksaat seerumis/plasmas QN umol/L µmol/l 54 JAH 426 14836-1 Methotrexate SCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0023% DRUG/TOX Methotrexate [Moles/volume] in Serum or Plasma MTX SerPl-sCnc 1 Both 566 TDM 10 S-Mtx (36H) 17777 JAH JAH EI S,P-MTX Metotreksaat Metotreksaat seerumis/plasmas QN umol/L µmol/l 54 JAH 426 14836-1 Methotrexate SCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0023% DRUG/TOX Methotrexate [Moles/volume] in Serum or Plasma MTX SerPl-sCnc 1 Both 567 TDM 10 S-Mtx (42H) 17778 JAH JAH EI S,P-MTX Metotreksaat Metotreksaat seerumis/plasmas QN umol/L µmol/l 54 JAH 426 14836-1 Methotrexate SCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0023% DRUG/TOX Methotrexate [Moles/volume] in Serum or Plasma MTX SerPl-sCnc 1 Both 568 TDM 10 S-Mtx (48H) 17779 JAH JAH EI S,P-MTX Metotreksaat Metotreksaat seerumis/plasmas QN umol/L µmol/l 54 JAH 426 14836-1 Methotrexate SCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0023% DRUG/TOX Methotrexate [Moles/volume] in Serum or Plasma MTX SerPl-sCnc 1 Both 569 TDM 10 S-Mtx (54H) 17780 JAH JAH EI S,P-MTX Metotreksaat Metotreksaat seerumis/plasmas QN umol/L µmol/l 54 JAH 426 14836-1 Methotrexate SCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0023% DRUG/TOX Methotrexate [Moles/volume] in Serum or Plasma MTX SerPl-sCnc 1 Both 570 TDM 10 S-Mtx (74H) 18181 JAH JAH EI S,P-MTX Metotreksaat Metotreksaat seerumis/plasmas QN umol/L µmol/l 54 JAH 426 14836-1 Methotrexate SCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0023% DRUG/TOX Methotrexate [Moles/volume] in Serum or Plasma MTX SerPl-sCnc 1 Both 1927 TDM 10 Metotreksaat 29843 JAH JAH EI S,P-MTX Metotreksaat Metotreksaat seerumis/plasmas QN umol/L umol/L 54 JAH 426 14836-1 Methotrexate SCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0023% DRUG/TOX Methotrexate [Moles/volume] in Serum or Plasma MTX SerPl-sCnc 1 Both 571 TDM 10 S-Valpr 17774 JAH JAH EI S,P-Valpr Valproaat Valproaat seerumis/plasmas QN mg/L µg/ml 76 JAH 434 4086-5 Valproate MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL mcg/mL 0,0155% DRUG/TOX Valproate [Mass/volume] in Serum or Plasma Valproate SerPl-mCnc 1 Both 1939 TDM 10 Valproaat 29919 JAH JAH EI S,P-Valpr Valproaat Valproaat seerumis/plasmas QN mg/L mg/l 76 JAH 434 4086-5 Valproate MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL mcg/mL 0,0155% DRUG/TOX Valproate [Mass/volume] in Serum or Plasma Valproate SerPl-mCnc 1 Both 584 TOX 11 S-EtOH 17781 JAH JAH EI S,P-EtOH Etanool Etanool seerumis/plasmas QN g/L 0% 1 JAH/Võrreld 416 5643-2 Ethanol MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/dL mg/dL 0,0234% DRUG/TOX Ethanol [Mass/volume] in Serum or Plasma Ethanol SerPl-mCnc 1 Both 1884 TOX 11 Etanool 29778 JAH JAH EI S,P-EtOH Etanool Etanool seerumis/plasmas QN g/L g/l 1 JAH/Võrreld 416 5643-2 Ethanol MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/dL mg/dL 0,0234% DRUG/TOX Ethanol [Mass/volume] in Serum or Plasma Ethanol SerPl-mCnc 1 Both 572 TOX 11 U-Amp (amfetamiinid) 5098 JAH JAH EI U-Amp Amfetamiin uriinis Amfetamiin uriinis Tekst ng/ml 29 JAH 437 19261-7 Amphetamines ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Amphetamines [Presence] in Urine by Screen method Amphetamines Ur Ql Scn 1 Both 573 TOX 11 U-Bar (barbituraadid) 5102 JAH JAH EI U-Bar Barbituraadid uriinis Barbituraadid uriinis Tekst ng/ml 31 JAH 438 19270-8 Barbiturates ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Barbiturates [Presence] in Urine by Screen method Barbiturates Ur Ql Scn 1 Both 574 TOX 11 U-Bzd (benzodiasepiinid) 5103 JAH JAH EI U-Bzd Bensodiasepiinid uriinis Bensodiasepiinid uriinis Tekst ng/ml 33 JAH 439 14316-4 Benzodiazepines ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Benzodiazepines [Presence] in Urine by Screen method Benzodiaz Ur Ql Scn 1 Both 579 TOX 11 U-MDMA (extasy) 17817 JAH JAH EI U-Ecs Ecstasy uriinis Ecstasy uriinis Tekst ng/ml 36 JAH 444 19568-5 Methylenedioxymethamphetamine ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Methylenedioxymethamphetamine [Presence] in Urine by Screen method MDMA Ur Ql Scn 1 Both 583 TOX 11 U-Fentanüül 23299 JAH JAH EI U-Fent Fentanüül uriinis Fentanüül uriinis Tekst ng/ml 37 JAH 1803 11235-9 Fentanyl ACnc Pt Urine Ord 1516 DRUG/TOX Fentanyl [Presence] in Urine Fentanyl Ur Ql 1 Both 21,4079 582 TOX 11 U-PCP (fenotsükliidid) 17814 JAH JAH EI U-PCP Fentsüklidiin uriinis Fentsüklidiin uriinis Tekst ng/ml 38 JAH 1802 3936-2 Phencyclidine ACnc Pt Urine Ord 321 DRUG/TOX Phencyclidine [Presence] in Urine PCP Ur Ql 1 Both 11,4393 585 TOX 11 U-Fenotsükliidid 17814 JAH JAH EI U-PCP Fentsüklidiin uriinis Fentsüklidiin uriinis Tekst ng/ml 38 JAH 1802 3936-2 Phencyclidine ACnc Pt Urine Ord 321 DRUG/TOX Phencyclidine [Presence] in Urine PCP Ur Ql 1 Both 11,4393 575 TOX 11 U-THC (kannabioidid) 5100 JAH JAH EI U-THC Kannabinoidid uriinis Kannabinoidid uriinis Tekst ng/ml 41 JAH 440 18282-4 Cannabinoids ACnc Pt Urine Ord Screen 0,0964% DRUG/TOX Cannabinoids [Presence] in Urine by Screen method Cannabinoids Ur Ql Scn 1 Both 576 TOX 11 U-COC (kokaiin) 17813 JAH JAH EI U-Coc Kokaiin uriinis Kokaiin uriinis Tekst ng/ml 43 JAH 441 19359-9 Cocaine ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Cocaine [Presence] in Urine by Screen method Cocaine Ur Ql Scn 1 Both 577 TOX 11 U-MTD (metadoon) 17815 JAH JAH EI U-Mtd Metadoon uriinis Metadoon uriinis Tekst ng/ml 46 JAH 442 19550-3 Methadone ACnc Pt Urine Ord Screen 0,0057% DRUG/TOX Methadone [Presence] in Urine by Screen method Methadone Ur Ql Scn 1 Both 578 TOX 11 U-MAMP (metamfetamiinid) 5099 JAH JAH EI U-Met Metamfetamiin uriinis Metamfetamiin uriinis Tekst ng/ml 47 JAH 443 19554-5 Methamphetamine ACnc Pt Urine Ord Screen 0,0138% DRUG/TOX Methamphetamine [Presence] in Urine by Screen method Methamphet Ur Ql Scn 1 Both 580 TOX 11 U-MOR (opiaadid) 5101 JAH JAH EI U-Mop Opiaadid uriinis Opiaadid uriinis Tekst ng/ml 49 JAH 445 19295-5 Opiates ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Opiates [Presence] in Urine by Screen method Opiates Ur Ql Scn 1 Both 1943 TOX 11 Sünteetilised kannabinoidid uriinis 28475 JAH JAH EI U-K2 Sünteetilised kannabinoidid uriinis Sünteetilised kannabinoidid uriinis Tekst ng/ml 52 JAH 4513 67126-3 Cannabinoids.synthetic PrThr Pt Urine Ord Confirm 1 DRUG/TOX Cannabinoids synthetic [Presence] in Urine by Confirmatory method Cannabinoids synthetic Ur Ql Cfm 1 Both 8,6864 581 TOX 11 U-TCA (trisüklilised antidepresandid) 17816 JAH JAH EI U-TCA Tritsüklilised antidepressandid uriinis Tritsüklilised antidepressandid uriinis Tekst ng/ml 54 JAH 446 19312-8 Tricyclic antidepressants ACnc Pt Urine Ord Screen 0,0292% DRUG/TOX Tricyclic antidepressants [Presence] in Urine by Screen method Tricyclics Ur Ql Scn 1 Both 447 IM 12 S,P-TSH 29819 JAH JAH EI S,P-TSH TSH Kilpnääret stimuleeriv hormoon seerumis/plasmas QN mU/L mU/l 1 JAH 327 3016-3 Thyrotropin ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0600% CHEM Thyrotropin [Units/volume] in Serum or Plasma TSH SerPl-aCnc 1 Both 451 IM 12 S,P-T3 29854 JAH JAH EI S,P-T3 T3 Trijoodtüroniin seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/l 4 JAH 331 14930-2 Triiodothyronine SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Triiodothyronine [Moles/volume] in Serum or Plasma T3 SerPl-sCnc 1 Both 450 IM 12 S,P-fT3 29865 JAH JAH EI S,P-fT3 fT3 Vaba trijoodtüroniin seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/l 5 JAH 330 14928-6 Triiodothyronine.free SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Triiodothyronine Free [Moles/volume] in Serum or Plasma T3Free SerPl-sCnc 1 Both 449 IM 12 S,P-T4 29855 JAH JAH EI S,P-T4 T4 Türoksiin seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/l 7 JAH 329 14921-1 Thyroxine SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Thyroxine [Moles/volume] in Serum or Plasma T4 SerPl-sCnc 1 Both 448 IM 12 S,P-fT4 29866 JAH JAH EI S,P-fT4 fT4 Vaba türoksiin seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/l 8 JAH 328 14920-3 Thyroxine.free SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Thyroxine free [Moles/volume] in Serum or Plasma T4 Free SerPl-sCnc 1 Both 1864 IM 12 Kortisool 29829 JAH JAH EI S,P-Cort Kortisool Kortisool seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/l 21 JAH 344 14675-3 Cortisol SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Cortisol [Moles/volume] in Serum or Plasma Cortis SerPl-sCnc 1 Both 1888 IM 12 S,P-Cort 0 min (pre xxx challenge) 20061 JAH JAH EI S,P-Cort 0 min (pre xxx challenge) Kortisool 0 min (enne mõjutust) Kortisool seerumis/plasmas 0 minutit (enne mõjutust) QN nmol/L 23 JAH 6962 A-5584 1863 IM 12 S,P-Cort 30 min (post xxx challenge) 26478 JAH EI EI S,P-Cort 30 min (post xxx challenge) Kortisool 30 min (pärast mõjutust) Kortisool seerumis/plasmas 30 minutit (pärast mõjutust) QN nmol/L mmol/l 25 JAH 4011 32313-9 Cortisol^30M post XXX challenge SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L 1 CHAL Cortisol [Moles/volume] in Serum or Plasma --30 minutes post XXX challenge Cortis 30M p chal SerPl-sCnc 1 Observation 12,4391 455 IM 12 S,P-Cort (post xxx challenge) 60 20063 JAH JAH EI S,P-Cort 60 min (post xxx challenge) Kortisool 60 min (pärast mõjutust) Kortisool seerumis/plasmas 60 minutit (pärast mõjutust) QN nmol/L nmol/l 27 JAH 3921 59804-5 Cortisol^1H post XXX challenge SCncDiff Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHAL Cortisol [Molar concentration difference] in Serum or Plasma --1 hour post XXX challenge Cortis 1h p chal SerPl-SCDiff 1 Observation 13,3917 456 IM 12 S,P-Cort (post xxx challenge) 90 20064 JAH JAH EI S,P-Cort 90 min (post xxx challenge) Kortisool 90 min (pärast mõjutust) Kortisool seerumis/plasmas 90 minutit (pärast mõjutust) QN nmol/L nmol/l 28 JAH 3922 32314-7 Cortisol^1.5H post XXX challenge SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L 1 CHAL Cortisol [Moles/volume] in Serum or Plasma --1.5 hours post XXX challenge Cortis 1.5h p chal SerPl-sCnc 1 Observation 13,3917 452 IM 12 S,P-Cort (post xxx challenge) 120 20065 JAH JAH EI S,P-Cort 120 min (post xxx challenge) Kortisool 120 min (pärast mõjutust) Kortisool seerumis/plasmas 120 minutit (pärast mõjutust) QN nmol/L nmol/l 29 JAH 3918 32312-1 Cortisol^2H post XXX challenge SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L 1 CHAL Cortisol [Moles/volume] in Serum or Plasma --2 hours post XXX challenge Cortis 2h p chal SerPl-sCnc 1 Observation 13,3917 453 IM 12 S,P-Cort (post xxx challenge) 150 20066 JAH JAH EI S,P-Cort 150 min (post xxx challenge) Kortisool 150 min (pärast mõjutust) Kortisool seerumis/plasmas 150 min (pärast mõjutust) QN nmol/L nmol/l 30 JAH 3919 55472-5 Cortisol^2.5H post XXX challenge SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHAL Cortisol [Moles/volume] in Serum or Plasma --2.5 hours post XXX challenge Cortis 2.5h p chal SerPl-sCnc 1 Observation 13,3917 454 IM 12 S,P-Cort (post xxx challenge) 180 23368 JAH JAH EI S,P-Cort 180 min (post xxx challenge) Kortisool 180 min (pärast mõjutust) Kortisool seerumis/plasmas 180 minutit (pärast mõjutust) QN nmol/L nmol/l 31 JAH 3920 55473-3 Cortisol^3H post XXX challenge SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L 1 CHAL Cortisol [Moles/volume] in Serum or Plasma --3 hours post XXX challenge Cortis 3h p chal SerPl-sCnc 1 Observation 13,3917 482 IM 12 S,P-C-pept 29775 JAH JAH EI S,P-C-pept C-peptiid C-peptiid seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/l 56 JAH 384 14633-2 C peptide SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM C peptide [Moles/volume] in Serum or Plasma C peptide SerPl-sCnc 1 Both 464 IM 12 S,P-Ins 0“min 19961 JAH EI EI S,P-Ins Insuliin Insuliin seerumis/plasmas QN mU/L mU/l 57 JAH 386 20448-7 Insulin ACnc Pt Ser/Plas Qn uU/mL mcU/mL 0,01% CHEM Insulin [Units/volume] in Serum or Plasma Insulin SerPl-aCnc 1 Both 483 IM 12 S,P-Ins 29809 JAH JAH EI S,P-Ins Insuliin Insuliin seerumis/plasmas QN mU/L mU/l 57 JAH 386 20448-7 Insulin ACnc Pt Ser/Plas Qn uU/mL mcU/mL 0,01% CHEM Insulin [Units/volume] in Serum or Plasma Insulin SerPl-aCnc 1 Both 1866 IM 12 Insuliin (pärast mõjutust) 28040 JAH EI EI S,P-Ins (post xxx challenge) Insuliin (pärast mõjutust) Insuliin seerumis/plasmas (pärast mõjutust) QN mU/L mU/l 58 JAH 387 51427-3 Insulin^pre/post XXX challenge SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHAL Insulin [Moles/volume] in Serum or Plasma --pre/post XXX challenge Insulin pre/p chal SerPl-sCnc 1 Observation 17,6957 463 IM 12 S,P-Ins (60“min post 0“ challenge) 19960 JAH EI EI S,P-Ins 60 min (post xxx challenge) Insuliin 60 min (pärast mõjutust) insuliin seerumis/plasmas 60 minutit (pärast mõjutust) QN mU/L mU/l 59 JAH 3930 27379-7 Insulin^1H post XXX challenge ACnc Pt Ser/Plas Qn u[IU]/mL mU/mL;mcU/mL 21 CHAL Insulin [Units/volume] in Serum or Plasma --1 hour post XXX challenge Insulin 1h p chal SerPl-aCnc 1 Observation 12,8021 462 IM 12 S,P-Ins (120“min post 0“ challenge) 19962 JAH EI EI S,P-Ins 120 min (post xxx challenge) Insuliin 120 min (pärast mõjutust) Insuliin seerumis/plasmas 120 minutit (pärast mõjutust) QN mU/L mU/l 60 JAH 3929 27826-7 Insulin^2H post XXX challenge ACnc Pt Ser/Plas Qn u[IU]/mL mU/mL;mcU/mL 19 CHAL Insulin [Units/volume] in Serum or Plasma --2 hours post XXX challenge Insulin 2h p chal SerPl-aCnc 1 Observation 12,8021 484 IM 12 U-hCG (Raseduse test) 23593 JAH JAH EI U-hCG strip hCG (ribaanalüüs) Koorioni gonadotropiin uriinis (ribaanalüüs) Tekst 63 JAH 389 2106-3 Choriogonadotropin (pregnancy test) PrThr Pt Urine Ord 0,01% CHEM Choriogonadotropin (pregnancy test) [Presence] in Urine HCG Preg Ur Ql 1 Both 443 IM 12 ,P-FSH 29780 JAH EI EI S,P-FSH FSH Folliikuleid stimuleeriv hormoon seerumis/plasmas QN U/L U/l 70 JAH 361 15067-2 Follitropin ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0020% CHEM Follitropin [Units/volume] in Serum or Plasma FSH SerPl-aCnc 1 Both 1889 IM 12 S,P-FSH 0 min (pre xxx challenge) 18261 JAH EI EI S,P-FSH 0 min (pre xxx challenge) FSH 0 min (enne mõjutust) FSH seerumis/plasmas 0 minutit (enne mõjutust) QN U/L mU/ml 71 JAH 6963 58947-3 Follitropin^pre XXX challenge ACnc Pt Ser/Plas Qn m[IU]/mL mIU/mL CHAL Follitropin [Units/volume] in Serum or Plasma --pre XXX challenge FSH pre chal SerPl-aCnc 1 Observation 445 IM 12 S,P-FSH (post xxx challenge) 30 18262 JAH EI EI S,P-FSH 30 min (post xxx challenge) FSH 30 min (pärast mõjutust) Folliikuleid stimuleeriv hormoon seerumis/plasmas 30 minutit (pärast mõjutust) QN U/L mU/ml 72 JAH 3924 32316-2 Follitropin^30M post XXX challenge ACnc Pt Ser/Plas Qn m[IU]/mL IU/L;mIU/mL 2 CHAL Follitropin [Units/volume] in Serum or Plasma --30 minutes post XXX challenge FSH 30M p chal SerPl-aCnc 1 Observation 14,0576 446 IM 12 S,P-FSH (post xxx challenge) 60 18263 JAH EI EI S,P-FSH 60 min (post xxx challenge) FSH 60 min (pärast mõjutust) Folliikuleid stimuleeriv hormoon seerumis/plasmas 60 minutit (pärast mõjutust) QN U/L mU/ml 73 JAH 3925 21276-1 Follitropin^1H post XXX challenge ACnc Pt Ser/Plas Qn m[IU]/mL IU/L;mIU/mL 2 CHAL Follitropin [Units/volume] in Serum or Plasma --1 hour post XXX challenge FSH 1h p chal SerPl-aCnc 1 Observation 14,0576 444 IM 12 S,P-FSH (post xxx challenge) 120 18264 JAH EI EI S,P-FSH 120 min (post xxx challenge) FSH 120 min (pärast mõjutust) Folliikuleid stimuleeriv hormoon seerumis/plasmas 120 minutit (pärast mõjutust) QN U/L mU/ml 74 JAH 3923 53147-5 Follitropin^2H post XXX challenge ACnc Pt Ser/Plas Qn m[IU]/mL IU/L;mIU/mL 1 CHAL Follitropin [Units/volume] in Serum or Plasma --2 hours post XXX challenge FSH 2h p chal SerPl-aCnc 1 Observation 14,0576 1867 IM 12 LH 29841 JAH EI EI S,P-LH LH Luteiniseeriv hormoon seerumis/plasmas QN U/L U/l 75 JAH 363 10501-5 Lutropin ACnc Pt Ser/Plas Qn mU/mL mU/mL 0,0060% CHEM Lutropin [Units/volume] in Serum or Plasma LH SerPl-aCnc 1 Both 1890 IM 12 S,P-LH 0 min (pre xxx challenge) 18270 JAH EI EI S,P-LH 0 min (pre xxx challenge) LH 0 min (enne mõjutust) Luteiniseeriv hormoon seerumis/plasmas 0 minutit (enne mõjutust) QN U/L 76 JAH 6965 58946-5 Lutropin^pre XXX challenge ACnc Pt Ser/Plas Qn m[IU]/mL mIU/mL CHAL Lutropin [Units/volume] in Serum or Plasma --pre XXX challenge LH pre chal SerPl-aCnc 1 Observation 460 IM 12 S,P-LH (post xxx challenge) 30 18271 JAH EI EI S,P-LH 30 min (post xxx challenge) LH 30 min (pärast mõjutust) Luteiniseeriv hormoon seerumis/plasmas 30 minutit (pärast mõjutust) QN U/L mU/ml 77 JAH 3927 32326-1 Lutropin^30M post XXX challenge ACnc Pt Ser/Plas Qn m[IU]/mL mIU/mL;UI/L 2 CHAL Lutropin [Units/volume] in Serum or Plasma --30 minutes post XXX challenge LH 30M p chal SerPl-aCnc 1 Observation 14,0703 461 IM 12 S,P-LH (post xxx challenge) 60 18272 JAH EI EI S,P-LH 60 min (post xxx challenge) LH 60 min (pärast mõjutust) Luteiniseeriv hormoon seerumis/plasmas 60 minutit (pärast mõjutust) QN U/L mU/ml 78 JAH 3928 32327-9 Lutropin^1H post XXX challenge ACnc Pt Ser/Plas Qn m[IU]/mL mIU/mL;UI/L 2 CHAL Lutropin [Units/volume] in Serum or Plasma --1 hour post XXX challenge LH 1h p chal SerPl-aCnc 1 Observation 14,0703 459 IM 12 S,P-LH (post xxx challenge) 120 18273 JAH EI EI S,P-LH 120 min (post xxx challenge) LH 120 min (pärast mõjutust) Luteiniseeriv hormoon seerumis/plasmas 120 minutit (pärast mõjutust) QN U/L mU/ml 79 JAH 3926 56494-8 Lutropin^2H post XXX challenge ACnc Pt Ser/Plas Qn m[IU]/mL mIU/mL;UI/L 1 CHAL Lutropin [Units/volume] in Serum or Plasma --2 hours post XXX challenge LH 2h p chal SerPl-aCnc 1 Observation 14,0703 481 IM 12 S,P-GH 30293 JAH JAH EI S,P-GH Kasvuhormoon Kasvuhormoon seerumis/plasmas QN mU/L mU/l 100 JAH 379 33858-2 Somatotropin ACnc Pt Ser/Plas Qn m[IU]/L mIU/L CHEM Somatotropin [Units/volume] in Serum or Plasma GH SerPl-aCnc 1 Both 1858 IM 12 Kasvuhormoo 0 min (pärast mõjutust) 18212 JAH EI EI S,P-GH 0 min (pre xxx challenge) Kasvuhormoon 0 min Kasvuhormoon seerumis/plasmas 0 min (enne mõjutust) QN mU/L mU/L 101 JAH 6952 82902-8 Somatotropin^15M pre XXX challenge ACnc Pt Ser/Plas Qn m[IU]/L mIU/L CHAL Somatotropin [Units/volume] in Serum or Plasma --15 minutes pre XXX challenge GH 15M pre chal SerPl-aCnc 1 Both 469 IM 12 STH 15` 18218 JAH EI EI S,P-GH 15 min (post xxx challenge) Kasvuhormoon 15 min (pärast mõjutust) Kasvuhormoon seerumis/plasmas 15 minutit (pärast mõjutust) QN mU/L mU/l 102 JAH 3935 79181-4 Somatotropin^15M post XXX challenge ACnc Pt Ser/Plas Qn m[IU]/L mIU/L 2 CHAL Somatotropin [Units/volume] in Serum or Plasma --15 minutes post XXX challenge GH 15M p chal SerPl-aCnc 1 Both 11,8161 470 IM 12 STH 30` 18213 JAH EI EI S,P-GH 30 min (post xxx challenge) Kasvuhormoon 30 min (pärast mõjutust) Kasvuhormoon seerumis/plasmas 30 minutit (pärast mõjutust) QN mU/L mU/l 103 JAH 3936 79176-4 Somatotropin^30M post XXX challenge ACnc Pt Ser/Plas Qn m[IU]/L mIU/L 4 CHAL Somatotropin [Units/volume] in Serum or Plasma --30 minutes post XXX challenge GH 30M p chal SerPl-aCnc 1 Both 11,8161 471 IM 12 STH -30` 18211 JAH EI EI S,P-GH 30 min (post xxx challenge) Kasvuhormoon 30 min (pärast mõjutust) Kasvuhormoon seerumis/plasmas 30 minutit (pärast mõjutust) QN mU/L mU/l 103 JAH 3936 79176-4 Somatotropin^30M post XXX challenge ACnc Pt Ser/Plas Qn m[IU]/L mIU/L 4 CHAL Somatotropin [Units/volume] in Serum or Plasma --30 minutes post XXX challenge GH 30M p chal SerPl-aCnc 1 Both 11,8161 472 IM 12 STH 45` 18214 JAH EI EI S,P-GH 45 min (post xxx challenge) Kasvuhormoon 45 min (pärast mõjutust) Kasvuhormoon seerumis/plasmas 45 minutit (pärast mõjutust) QN mU/L mU/l 104 JAH 3937 79180-6 Somatotropin^45M post XXX challenge ACnc Pt Ser/Plas Qn m[IU]/L mIU/L CHAL Somatotropin [Units/volume] in Serum or Plasma --45 minutes post XXX challenge GH 45M p chal SerPl-aCnc 1 Both 11,8161 473 IM 12 STH 60` 18215 JAH EI EI S,P-GH 60 min (post xxx challenge) Kasvuhormoon 60 min (pärast mõjutust) Kasvuhormoon seerumis/plasmas 60 minutit (pärast mõjutust) QN mU/L mU/l 105 JAH 3938 79175-6 Somatotropin^1H post XXX challenge ACnc Pt Ser/Plas Qn m[IU]/L mIU/L 3 CHAL Somatotropin [Units/volume] in Serum or Plasma --1 hour post XXX challenge GH 1h p chal SerPl-aCnc 1 Both 11,8161 474 IM 12 STH 90` 18216 JAH EI EI S,P-GH 90 min (post xxx challenge) Kasvuhormoon 90 min (pärast mõjutust) Kasvuhormoon seerumis/plasmas 90 minutit (pärast mõjutust) QN mU/L mU/l 106 JAH 3939 79174-9 Somatotropin^1.5H post XXX challenge ACnc Pt Ser/Plas Qn m[IU]/L mIU/L 3 CHAL Somatotropin [Units/volume] in Serum or Plasma --1.5 hours post XXX challenge GH 1.5h p chal SerPl-aCnc 1 Both 11,8161 465 IM 12 STH 105` 21817 JAH EI EI S,P-GH 105 min (post xxx challenge) Kasvuhormoon 105 min (pärast mõjutust) Kasvuhormoon seerumis/plasmas 105 minutit (pärast mõjutust) QN mU/L mU/l 107 JAH 3931 A-3931 468 IM 12 STH 120` 18217 JAH EI EI S,P-GH 120 min (post xxx challenge) Kasvuhormoon 120 min (pärast mõjutust) Kasvuhormoon seerumis/plasmas 120 minutit (pärast mõjutust) QN mU/L mU/l 108 JAH 3934 79173-1 Somatotropin^2H post XXX challenge ACnc Pt Ser/Plas Qn m[IU]/L mIU/L 3 CHAL Somatotropin [Units/volume] in Serum or Plasma --2 hours post XXX challenge GH 2h p chal SerPl-aCnc 1 Both 11,8161 466 IM 12 STH 135` 21818 JAH EI EI S,P-GH 135 min (post xxx challenge) Kasvuhormoon 135 min (pärast mõjutust) Kasvuhormoon seerumis/plasmas 135 minutit (pärast mõjutust) QN mU/L mU/l 109 JAH 3932 A-3932 475 IM 12 STH-150“ 20663 JAH EI EI S,P-GH 150 min (post xxx challenge) Kasvuhormoon 150 min (pärast mõjutust) Kasvuhormoon seerumis/plasmas 150 minutit (pärast mõjutust) QN mU/L mU/l 110 JAH 3940 79172-3 Somatotropin^2.5H post XXX challenge ACnc Pt Ser/Plas Qn m[IU]/L mIU/L 1 CHAL Somatotropin [Units/volume] in Serum or Plasma --2.5 hours post XXX challenge GH 2.5h p chal SerPl-aCnc 1 Both 11,8161 476 IM 12 STH-180` 20664 JAH EI EI S,P-GH 180 min (post xxx challenge) Kasvuhormoon 180 min (pärast mõjutust) Kasvuhormoon seerumis/plasmas 180 minutit (pärast mõjutust) QN mU/L mU/l 111 JAH 3941 A-3941 1865 IM 12 IGF-1 29810 JAH EI EI S,P-IGF-1 IGF-1 Insuliinisarnane kasvufaktor 1 seerumis/plasmas QN ug/L ug/L 115 JAH 382 2484-4 Insulin-like growth factor-I MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0025% CHEM Insulin-like growth factor-I [Mass/volume] in Serum or Plasma IGF-I SerPl-mCnc 1 Both 477 IM 12 S,P-Vit D (25-OH) 22950 JAH JAH EI S,P-Vit D (25-OH) Vitamiin D (25-OH) Vitamiin D (25-OH) seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/l 138 JAH 338 60493-4 Calcidiol+Calciferol SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Calcidiol+Calciferol [Moles/volume] in Serum or Plasma Calcidiol+Calciferol SerPl-sCnc 1 Both 11,4838 1941 IM 12 Vitamiin D (25-OH) 29921 JAH JAH EI S,P-Vit D (25-OH) Vitamiin D (25-OH) Vitamiin D (25-OH) seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/l 138 JAH 338 60493-4 Calcidiol+Calciferol SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Calcidiol+Calciferol [Moles/volume] in Serum or Plasma Calcidiol+Calciferol SerPl-sCnc 1 Both 11,4838 586 TU 13 S,P-AFP 29762 JAH JAH EI S,P-AFP AFP Alfafetoproteiin seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 1 JAH 409 53961-9 Alpha-1-Fetoprotein.tumor marker ACnc Pt Ser/Plas Qn [IU]/mL U/mL CHEM Alpha-1-fetoprotein.tumor marker [Units/volume] in Serum or Plasma AFP-TM SerPl-aCnc 1 Both 9,8509 108 ANE 14 S,P-Fer 29779 JAH JAH EI S,P-Fer Ferritiin Ferritiin seerumis/plasmas QN ug/L ug/L 1 JAH/Võrreld 318 2276-4 Ferritin MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0589% CHEM Ferritin [Mass/volume] in Serum or Plasma Ferritin SerPl-mCnc 1 Both 109 ANE 14 S,P-Fe 2019 JAH JAH EI S,P-Fe Raud Raud seerumis/plasmas QN umol/L µmol/l 2 JAH/Võrreld 319 14798-3 Iron SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Iron [Moles/volume] in Serum or Plasma Iron SerPl-sCnc 1 Both 1920 ANE 14 Raud 29851 JAH JAH EI S,P-Fe Raud Raud seerumis/plasmas QN umol/L umol/L 2 JAH/Võrreld 319 14798-3 Iron SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Iron [Moles/volume] in Serum or Plasma Iron SerPl-sCnc 1 Both 111 ANE 14 fS-Transf 17768 JAH JAH EI S,P-Transf Transferriin Transferriin seerumis/plasmas QN g/L g/l 4 JAH/Võrreld 320 3034-6 Transferrin MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0037% CHEM Transferrin [Mass/volume] in Serum or Plasma Transferrin SerPl-mCnc 1 Both 1935 ANE 14 Transferriin 29858 JAH JAH EI S,P-Transf Transferriin Transferriin seerumis/plasmas QN g/L g/l 4 JAH/Võrreld 320 3034-6 Transferrin MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0037% CHEM Transferrin [Mass/volume] in Serum or Plasma Transferrin SerPl-mCnc 1 Both 112 ANE 14 S-Transf-sat 18031 JAH JAH EI S,P-sTransf Transferriini küllastatus Transferriini küllastatus seerumis/plasmas QN % % 5 JAH/Võrreld 321 13452-8 Iron/Transferrin MCrto Pt Ser/Plas Qn CHEM Iron/Transferrin [Mass ratio] in Serum or Plasma Iron/Transferrin SerPl-mRto 1 Observation 1934 ANE 14 Transferriini küllastatus 29975 JAH JAH EI S,P-sTransf Transferriini küllastatus Transferriini küllastatus seerumis/plasmas QN % % 5 JAH/Võrreld 321 13452-8 Iron/Transferrin MCrto Pt Ser/Plas Qn CHEM Iron/Transferrin [Mass ratio] in Serum or Plasma Iron/Transferrin SerPl-mRto 1 Observation 113 ANE 14 S,P-Fol 29781 JAH JAH EI S,P-Fol Folaat Folaat seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/l 8 JAH 323 14732-2 Folate SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Folate [Moles/volume] in Serum or Plasma Folate SerPl-sCnc 1 Both 114 ANE 14 S,P-Vit B12 23329 JAH JAH EI S,P-Vit B12 Vitamiin B12 Vitamiin B12 seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/l 11 JAH 324 14685-2 Cobalamins SCnc Pt Ser Qn CHEM Cobalamin (Vitamin B12) [Moles/volume] in Serum Vit B12 Ser-sCnc 1 Both 1940 ANE 14 Vitamiin B12 29920 JAH JAH EI S,P-Vit B12 Vitamiin B12 Vitamiin B12 seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/L 11 JAH 324 14685-2 Cobalamins SCnc Pt Ser Qn CHEM Cobalamin (Vitamin B12) [Moles/volume] in Serum Vit B12 Ser-sCnc 1 Both 485 IMS 17 S-IgA 29803 JAH JAH EI S,P-IgA IgA Immuunglobuliin A seerumis/plasmas QN g/L g/l 2 JAH/Võrreld 257 2458-8 IgA MCnc Pt Ser Qn mg/dL 0,0206% CHEM IgA [Mass/volume] in Serum IgA Ser-mCnc 1 Both 487 IMS 17 S-IgM 29806 JAH JAH EI S,P-IgM IgM Immuunglobuliin M seerumis/plasmas QN g/L g/l 3 JAH/Võrreld 259 2472-9 IgM MCnc Pt Ser Qn mg/dL 0,0150% CHEM IgM [Mass/volume] in Serum IgM Ser-mCnc 1 Both 486 IMS 17 S-IgG 29804 JAH JAH EI S,P-IgG IgG Immuunglobuliin G seerumis/plasmas QN g/L g/l 4 JAH/Võrreld 258 2465-3 IgG MCnc Pt Ser Qn mg/dL 0,0192% CHEM IgG [Mass/volume] in Serum IgG Ser-mCnc 1 Both 1874 IMS 17 IgG alaklassid 1-4 18049 JAH EI EI S,P-IgG 1-4 panel IgG alaklassid 1-4 Immuunglobuliin G alaklassid 1-4 seerumis/plasmas (paneel) Paneel 6 JAH 260 47290-2 IgG subclass panel MCnc Pt Ser Qn PANEL.CHEM IgG subclass panel [Mass/volume] in Serum IgG subclass Pnl Ser-mCnc 1 Order 488 IMS 17 IgG alaklassid 1-4 18049 S-IgG1 29799 JAH JAH EI S,P-IgG1 IgG1 Immuunglobuliin G alaklass 1 seerumis/plasmas QN g/L g/l 7 JAH 261 2466-1 IgG subclass 1 MCnc Pt Ser Qn mg/dL 0,0011% CHEM IgG subclass 1 [Mass/volume] in Serum IgG1 Ser-mCnc 1 Both 489 IMS 17 IgG alaklassid 1-4 18049 S-IgG2 29800 JAH JAH EI S,P-IgG2 IgG2 Immuunglobuliin G alaklass 2 seerumis/plasmas QN g/L g/l 8 JAH 262 2467-9 IgG subclass 2 MCnc Pt Ser Qn mg/dL 0,0010% CHEM IgG subclass 2 [Mass/volume] in Serum IgG2 Ser-mCnc 1 Both 490 IMS 17 IgG alaklassid 1-4 18049 S-IgG3 29801 JAH JAH EI S,P-IgG3 IgG3 Immuunglobuliin G alaklass 3 seerumis/plasmas QN g/L g/l 9 JAH 263 2468-7 IgG subclass 3 MCnc Pt Ser Qn mg/dL 0,0010% CHEM IgG subclass 3 [Mass/volume] in Serum IgG3 Ser-mCnc 1 Both 491 IMS 17 IgG alaklassid 1-4 18049 S-IgG4 29802 JAH JAH EI S,P-IgG4 IgG4 Immuunglobuliin G alaklass 4 seerumis/plasmas QN g/L g/l 10 JAH 264 2469-5 IgG subclass 4 MCnc Pt Ser Qn mg/dL 0,0011% CHEM IgG subclass 4 [Mass/volume] in Serum IgG4 Ser-mCnc 1 Both 492 IMS 17 S-C3 29827 JAH JAH EI S,P-C3 C3 Komplemendi komponent C3 seerumis/plasmas QN g/L g/l 16 JAH/Võrreld 276 4485-9 Complement C3 MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0094% HEM/BC Complement C3 [Mass/volume] in Serum or Plasma C3 SerPl-mCnc 1 Both 493 IMS 17 S-C4 29828 JAH JAH EI S,P-C4 C4 Komplemendi komponent C4 seerumis/plasmas QN g/L g/l 18 JAH/Võrreld 277 4498-2 Complement C4 MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0091% HEM/BC Complement C4 [Mass/volume] in Serum or Plasma C4 SerPl-mCnc 1 Both 494 IMS 17 S-C1 inh 18208 EI 2020-09-30 EI EI S,P-C1 inh C1 inhibiitor Komplemendi komponendi C1 inhibiitor seerumis/plasmas QN g/L mg/l 25 JAH 1970 4477-6 Complement C1 esterase inhibitor MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/dL g/L;mg/dL 1769 HEM/BC Complement C1 esterase inhibitor [Mass/volume] in Serum or Plasma C1INH SerPl-mCnc 1 Both 32,7091 495 IMS 17 NBT-Test 19211 JAH JAH EI B-WBC-Phago (NBT) NBT test Leukotsüütide fagotsütoosivõime veres (nitrosinise tetrasooli test) Tekst 72 JAH 2163 50609-7 Nitroblue tetrazolium test ACnc Pt Bld Qn % HEM/BC Nitroblue Tetrazolium Test (NBT) [Units/volume] in Blood NBT Bld-aCnc lab both 121 AU 18 Anti-TPO 23908 JAH JAH EI S,P-TPO IgG TPO IgG Türeoidperoksüdaasi vastane IgG seerumis/plasmas QN kU/L IU/ml 1 JAH 332 8099-4 Thyroperoxidase Ab ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0049% SERO Thyroperoxidase Ab [Units/volume] in Serum or Plasma Thyroperoxidase Ab SerPl-aCnc 1 Both 1862 AU 18 Türeotropiini retseptori IgG 24229 JAH EI EI S,P-TR IgG Türeotropiini retseptori IgG Türeotropiini retseptori vastane IgG seerumis/plasmas QN U/L IU/L 2 JAH 333 57416-0 Thyrotropin receptor Ab ACnc Pt Ser Qn EIA m[IU]/mL mUI/mL SERO Thyrotropin receptor Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay TSH Recep Ab Ser EIA-aCnc 1 Both 122 AU 18 Anti-TG 23907 JAH JAH EI S,P-TG IgG Türeoglobuliini IgG Türeoglobuliinivastane IgG seerumis/plasmas QN kU/L IU/ml 5 JAH 335 8098-6 Thyroglobulin Ab ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0027% SERO Thyroglobulin Ab [Units/volume] in Serum or Plasma Thyroglob Ab SerPl-aCnc 1 Both 1859 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG segu 30216 JAH EI EI S,P-CTD IgG mix Süsteemsete sidekoehaiguste IgG segu Süsteemsete sidekoehaigustega seotud IgG (segu: U1RNP, SSA, SSB, CENPB, Scl70, Jo1, Fibrillarin, RPIII, Rib P Prot, PM/Scl, PCNA, Mi2, Sm, DNA) seerumis/plasmas N/P 14 JAH 4569 63391-7 Extractable nuclear Ab PrThr Pt Ser Ord IA SERO Extractable nuclear Ab [Presence] in Serum by Immunoassay ENA Ab Ser Ql IA 1 Both 10,1072 115 AU 18 S-Jo1 IgG QN 18085 EI 2023-01-11 EI EI S,P-Jo1 IgG QN Jo1 IgG QN Jo1 (histidüül-tRNA süntetaas) vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L U/ml 19 JAH 484 35333-4 Jo-1 extractable nuclear Ab ACnc Pt Ser Qn EIA SERO Jo-1 extractable nuclear Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay ENA Jo1 Ab Ser EIA-aCnc 1 Both 118 AU 18 S-Sm IgG QN 18082 EI 2023-01-11 EI EI S,P-Sm IgG QN Sm IgG QN Sm-vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L U/ml 21 JAH 2166 33564-6 Smith extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA SERO Smith extractable nuclear IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay ENA SM IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 22,3727 120 AU 18 S-U1 snRNP IgG 18081 EI 2023-01-11 EI EI S,P-U1RNP IgG U1RNP IgG U1RNP (U1 ribonukleoproteiin) vastane IgG seerumis/plasmas N/P U/ml 23 JAH 2976 38369-5 U1 small nuclear ribonucleoprotein Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord SERO U1 small nuclear ribonucleoprotein IgG Ab [Presence] in Serum U1 snRNP IgG Ser Ql 1 Both 11,4729 117 AU 18 anti-Scl-70 18086 EI 2023-01-11 EI EI S,P-Scl70 IgG QN Scl70 IgG QN Scl70-vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L U/ml 26 JAH 2165 47322-3 SCL-70 extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn U/L SERO SCL-70 extractable nuclear IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay ENA Scl70 IgG Ser EIA-aCnc lab both 132 AU 18 S-Ro52 IgG 18083 EI 2023-01-17 EI EI S,P-Ro52 IgG IB Ro52 IgG (immunoblot) Ro52-vastane IgG seerumis/plasmas (immunoblot) N/P U/ml 31 JAH 1874 53016-2 Sjogrens syndrome-A extractable nuclear 52kD Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Sjogrens syndrome-A extractable nuclear 52kD Ab [Presence] in Serum ENA SS-A 52kD Ab Ser Ql 1 Both 11,4729 136 AU 18 S-SSB/La IgG QN 18084 EI 2023-01-11 EI EI S,P-SSB IgG QN SSB IgG QN SSB-vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L U/ml 35 JAH 2168 29965-1 Sjogrens syndrome-B extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA [arb'U] U SERO Sjogrens syndrome-B extractable nuclear IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay ENA SS-B IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 30,7983 134 AU 18 S-dsDNA IgG QN 18080 JAH JAH EI S,P-dsDNA IgG QN dsDNA IgG QN DNA kaksikahela vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 45 JAH 2152 33800-4 DNA double strand Ab.IgG ACnc Pt ser QN IU/mL SERO DNA double strand IgG Ab [Units/volume] in Serum dsDNA IgG Ser-aCnc lab both 123 AU 18 S,P-CCP IgG QN 18089 JAH JAH EI S,P-CCP IgG QN CCP IgG QN Tsüklilise tsitrulleeritud peptiidi vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 46 JAH 447 33935-8 Cyclic citrullinated peptide Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn U units 0,0067% SERO Cyclic citrullinated peptide IgG Ab [Units/volume] in Serum cCP IgG Ser-aCnc 1 Both 133 AU 18 Immuunokompleksid 18054 JAH JAH EI S,P-CIC(C1q) CIC(C1q) Tsirkuleerivad immuunkompleksid (C1q) seerumis/plasmas QN kU/L IU 102 JAH 1887 6297-6 Complement C1q Ag ACnc Pt Ser Qn U units HEM/BC Complement C1q Ag [Units/volume] in Serum C1q Ag Ser-aCnc 1 Both 32,1716 128 AU 18 anti-tTG IgA 18069 JAH JAH EI S,P-tTG IgA QN tTG IgA QN Koe transglutaminaasi vastase IgA hulk seerumis/plasmas QN kU/L IU/ml 128 JAH 481 46128-5 Tissue transglutaminase Ab.IgA ACnc Pt Ser Qn EIA SERO Tissue transglutaminase IgA Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay tTG IgA Ser EIA-aCnc 1 Both 129 AU 18 anti-tTG IgG 18070 JAH JAH EI S,P-tTG IgG QN tTG IgG QN Koe transglutaminaasi vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L IU/ml 129 JAH 482 56537-4 Tissue transglutaminase Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA SERO Tissue transglutaminase IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay tTG IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 126 AU 18 S-AGA IgA QN 18057 JAH JAH EI S,P-AGA IgA QN AGA IgA QN Gliadiinivastase IgA hulk seerumis/plasmas QN kU/L U/ml 135 JAH 472 58709-7 Gliadin peptide Ab.IgA ACnc Pt Ser Qn U Units SERO Gliadin peptide IgA Ab [Units/volume] in Serum Gliadin peptide IgA Ser-aCnc 1 Both 127 AU 18 S-AGA IgG QN 18056 JAH JAH EI S,P-AGA IgG QN AGA IgG QN Gliadiinivastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L U/ml 137 JAH 473 58710-5 Gliadin peptide Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn U Units SERO Gliadin peptide IgG Ab [Units/volume] in Serum Gliadin peptide IgG Ser-aCnc 1 Both 124 AU 18 S-PR3 IgG QN 18087 JAH JAH EI S,P-PR3 IgG QN PR3 IgG QN Proteinaas 3 vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L IU/ml 148 JAH 457 48408-9 Proteinase 3 Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn U/mL U/mL; units/mL SERO Proteinase 3 IgG Ab [Units/volume] in Serum Proteinase3 IgG Ser-aCnc 1 Both 137 AU 18 MPO-ANCA 18088 JAH JAH EI S,P-MPO IgG QN MPO IgG QN Müeloperoksüdaasivastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L IU/ml 151 JAH 459 48404-8 Myeloperoxidase Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn U/mL U/mL; units/mL SERO Myeloperoxidase IgG Ab [Units/volume] in Serum Myeloperoxidase IgG Ser-aCnc 1 Both 131 AU 18 S-GBMA IgG QN 18090 JAH JAH EI S,P-GBMA IgG QN GBMA IgG QN Glomeeruli basaalmembraani vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L U/ml 158 JAH 495 30343-8 Glomerular basement membrane Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA EU/mL SERO Glomerular basement membrane IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay GBM IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 92 AL 19 S,P-IgE 18048 JAH JAH EI S,P-IgE IgE Immuunglobuliin E seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 1 JAH 707 19113-0 IgE ACnc Pt Ser Qn 0,00% CHEM IgE [Units/volume] in Serum IgE Ser-aCnc 1 Both 1887 AL 19 IgE 29807 JAH JAH EI S,P-IgE IgE Immuunglobuliin E seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 1 JAH 707 19113-0 IgE ACnc Pt Ser Qn 0,00% CHEM IgE [Units/volume] in Serum IgE Ser-aCnc 1 Both 103 AL 19 S,P-Tryptase 18248 JAH JAH EI S,P-Tryptase Trüptaas Trüptaas seerumis/plasmas QN ug/L ug/L 2 JAH 784 21582-2 Tryptase MCnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Tryptase [Mass/volume] in Serum or Plasma Tryptase SerPl-mCnc 1 Both 24 AL 19 d1 Dermatophagoides pleronyssinus 18161 JAH JAH EI S,P-d1 IgE Dermatophagoides pteronyssinus IgE Dermatophagoides pteronyssinus vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 21 JAH 711 6096-2 Dermatophagoides pteronyssinus Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY European house dust mite IgE Ab [Units/volume] in Serum D pteronyss IgE Qn 1 Both 25 AL 19 d2 Dermatophagoides farinae 18162 JAH JAH EI S,P-d2 IgE Dermatophagoides farinae IgE Dermatophagoides farinae vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 23 JAH 712 6095-4 Dermatophagoides farinae Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY American house dust mite IgE Ab [Units/volume] in Serum D farinae IgE Qn 1 Both 26 AL 19 d3 Dermatophagoides microceras 18163 JAH JAH EI S,P-d3 IgE Dermatophagoides microceras IgE Dermatophagoides microceras vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 25 JAH 1936 14036-8 Dermatophagoides microceras Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Dermatophagoides microceras IgE Ab [Units/volume] in Serum D microceras IgE Qn 1 Both 20 AL 19 d70 Acarus siro 18166 JAH JAH EI S,P-d70 IgE Acarus siro IgE Acarus siro vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 26 JAH 713 6254-7 Acarus siro Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Acarus siro IgE Ab [Units/volume] in Serum A siro IgE Qn 1 Both 21 AL 19 d71 Lepidoglyphus destructor 18168 JAH JAH EI S,P-d71 IgE Lepidoglyphus destructor IgE Lepidoglyphus destructor vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 27 JAH 714 6160-6 Lepidoglyphus destructor Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Lepidoglyphus destructor IgE Ab [Units/volume] in Serum L destructor IgE Qn 1 Both 22 AL 19 d72 Tyrophagus putrescentiae 18169 JAH JAH EI S,P-d72 IgE Tyrophagus putrescentiae IgE Tyrophagus putrescentiae vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 28 JAH 1938 6256-2 Tyrophagus putrescentiae Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Tyrophagus putrescentiae IgE Ab [Units/volume] in Serum T putrescentiae IgE Qn 1 Both 23 AL 19 d73 Glycyphagus domesticus 18167 JAH JAH EI S,P-d73 IgE Glycophagus domesticus IgE Glycophagus domesticus vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 29 JAH 1939 6126-7 Glycophagus domesticus Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Glycophagus domesticus IgE Ab [Units/volume] in Serum G domesticus IgE Qn 1 Both 27 AL 19 d74 Euroglyphus maynei 18164 JAH JAH EI S,P-d74 IgE Euroglyphus maynei IgE Euroglyphus maynei vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 30 JAH 1937 6114-3 Euroglyphus maynei Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Euroglyphus maynei IgE Ab [Units/volume] in Serum E maynei IgE Qn 1 Both 94 AL 19 ex1 Epidermaalsed allergeenid 18102 JAH JAH EI S,P-ex1 IgE Segu ex1: kassi epiteeli,kassi, koera, hobuse, lehma kõõma IgE Epidermaalsete allergeenide (segu 1: kassi epiteel ja kõõm, koera kõõm, hobuse kõõm, lehma kõõm) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 35 JAH 725 30185-3 (Cat dander+Cow dander+Dog dander+Horse dander) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk ALLERGY Epidermal Allergen Mix 1 (Cat dander+Cow dander+Dog dander+Horse dander) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Epid Allerg Mix1 IgE Qn 1 Both 105 AL 19 ex71 Sulgede segu 18103 JAH JAH EI S,P-ex71 IgE Segu ex71: hane-, kana-, pardi-, kalkunisulgede IgE Sulgede (segu 71: hanesuled, kanasuled, pardisuled, kalkunisuled) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 37 JAH 1525 72279-3 (Chicken feather+Duck feather+Goose feather+Turkey feather) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk k[IU]/L kIU/L ALLERGY Epidermal Allergen Mix 71 (Chicken feather+Duck feather+Goose feather+Turkey feather) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Epid Allerg Mix71 IgE Qn 1 Both 20,4621 107 AL 19 ex72 Sulgede segu -kanaarilind, papagoid 18183 JAH JAH EI S,P-ex72 IgE Segu ex72: viirpapagoi, kanaarilinnu, vindi, parakeedi, papagoi sulgede IgE Sulgede (segu 72 (viirpapagoi, kanaarilinnu, vindi, parakeedi, papagoi suled) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 38 JAH 2860 73713-0 (Budgerigar feather+Canary feather+Finch feather+Parakeet feather+Parrot feather) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk kIU/L k[IU]/L ALLERGY Epidermal Allergen Mix 72 (Budgerigar feather+Canary feather+Finch feather+Parakeet feather+Parrot feather) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Epid Allerg Mix72 IgE Qn 1 Both 15,1456 1 AL 19 e1 kassi epiteel ja kõõm 18124 JAH JAH EI S,P-e1 IgE Kassi epiteeli, kõõma IgE Kassi epiteeli ja kõõma vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 40 JAH 715 6833-8 Cat dander Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kU/L kU/L ALLERGY Cat dander IgE Ab [Units/volume] in Serum Cat Dander IgE Qn 1 Both 5 AL 19 e5 koera kõõm 18127 JAH JAH EI S,P-e2 IgE Koera epiteeli IgE Koera epiteeli vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 42 JAH 1517 6099-6 Dog epithelium Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Dog epithelium IgE Ab [Units/volume] in Serum Dog Epith IgE Qn 1 Both 2 AL 19 e3 hobuse kõõm 18125 JAH JAH EI S,P-e3 IgE Hobuse kõõma IgE Hobuse kõõma vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 43 JAH 716 6143-2 Horse dander Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Horse dander IgE Ab [Units/volume] in Serum Horse Dander IgE Qn 1 Both 6 AL 19 e4 lehma kõõm 18126 JAH JAH EI S,P-e4 IgE Lehma kõõma IgE Lehma kõõma vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 45 JAH 1942 6091-3 Cow dander Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Cow dander IgE Ab [Units/volume] in Serum Cow Dander IgE Qn 1 Both 3 AL 19 e6 merisea epiteel 18128 JAH JAH EI S,P-e6 IgE Merisea epiteeli IgE Merisea epiteeli vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 48 JAH 718 6134-1 Guinea pig epithelium Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Guinea pig epithelium IgE Ab [Units/volume] in Serum Guinea Pig Epith IgE Qn 1 Both 1761 AL 19 Hanesulgede IgE 26558 JAH JAH EI S,P-e70 IgE Hanesulgede IgE Hanesulgede vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 50 JAH 3991 6129-1 Goose feather Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 16 ALLERGY Goose feather IgE Ab [Units/volume] in Serum Goose Feather IgE Qn 1 Both 12,0405 7 AL 19 e81 lamba epiteel 18129 JAH JAH EI S,P-e81 IgE Lamba epiteeli IgE Lamba epiteeli vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 53 JAH 1943 6243-0 Sheep epithelium Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Sheep epithelium IgE Ab [Units/volume] in Serum Sheep Epith IgE Qn 1 Both 4 AL 19 e82 küüliku epiteel 23689 JAH JAH EI S,P-e82 IgE Küüliku epiteeli IgE Küüliku epiteeli vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 54 JAH 720 6223-2 Rabbit epithelium Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Rabbit epithelium IgE Ab [Units/volume] in Serum Rabbit Epith IgE Qn 1 Both 1725 AL 19 Hamstri epiteeli IgE 25148 JAH JAH EI S,P-e84 IgE Hamstri epiteeli IgE Hamstri epiteeli vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 57 JAH 721 6135-8 Hamster epithelium Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Hamster epithelium IgE Ab [Units/volume] in Serum Hmtr Epith IgE Qn 1 Both 1762 AL 19 Kanasulgede IgE 26559 JAH JAH EI S,P-e85 IgE Kanasulgede IgE Kanasulgede vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 59 JAH 722 6070-7 Chicken feather Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Chicken feather IgE Ab [Units/volume] in Serum Chicken Feather IgE Qn 1 Both 1763 AL 19 Pardisulgede IgE 26560 JAH JAH EI S,P-e86 IgE Pardisulgede IgE Pardisulgede vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 60 JAH 3992 6100-2 Duck feather Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 9 ALLERGY Duck feather IgE Ab [Units/volume] in Serum Duck Feather IgE Qn 1 Both 12,4961 1898 AL 19 Roti IgE 19753-3 JAH JAH EI S,P-e87 IgE Roti IgE Rotivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 61 JAH 723 19753-3 Rat epithelium+Serum proteins+Urine proteins Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Rat epithelium, serum proteins & urine proteins IgE Ab [Units/volume] in Serum Rat Epith+Ser+Ur IgE Qn 1 Both 1728 AL 19 Papagoisulgede IgE 27555 JAH JAH EI S,P-e91/e213 IgE Papagoisulgede IgE Papagoisulgede vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 64 JAH 3417 6202-6 Parrot feather Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Parrot feather IgE Ab [Units/volume] in Serum Parrot Feather IgE Qn 1 Both 13,7412 1726 AL 19 Kassi komponendi Fel d1 IgE 26554 JAH JAH EI S,P-e94 IgE Kassi Fel d 1 (uteroglobiin) IgE Kassi komponendi Fel d 1 (uteroglobiin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 65 JAH 5040 64975-6 Cat recombinant (rFel d) 1 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L IU/mL ALLERGY Cat recombinant (rFel d) 1 IgE Ab [Units/volume] in Serum Cat (rFel d) 1 IgE Qn 1 Both 17,6447 1724 AL 19 Koera komponendi Can f1 IgE 26556 JAH JAH EI S,P-e101 IgE Koera Can f 1 (lipokaliin) IgE Koera komponendi Can f 1 (lipokaliin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 66 JAH 5041 58773-3 Dog recombinant (rCan f) 1 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kU/L ALLERGY Dog recombinant (rCan f) 1 IgE Ab [Units/volume] in Serum Dog (rCan f) 1 IgE Qn 1 Both 17,6447 1727 AL 19 Kanaarilinnusulgede IgE 27690 JAH JAH EI S,P-e201 IgE Kanaarilinnusulgede IgE Kanaarilinnusulgede vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 68 JAH 3734 7171-2 Canary feather Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 4 ALLERGY Canary feather IgE Ab [Units/volume] in Serum Canary Feather IgE Qn 1 Both 1897 AL 19 Tsintsilja epiteeli IgE 30566 JAH JAH EI S,P-e208 IgE Tsintsilja epiteeli IgE Tsintsilja epiteeli vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 72 JAH 3735 30987-2 Chinchilla epithelium Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 1 ALLERGY Chinchilla epithelium IgE Ab [Units/volume] in Serum Chinchilla Epith IgE Qn 1 Both 1734 AL 19 Kassi seerumi albumiini komponendi Fel d2 IgE 26555 JAH JAH EI S,P-e220 IgE Kassi Fel d 2 (seerumi albumiin) IgE Kassi komponendi Fel d 2 (seerumi albumiin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 76 JAH 4593 19732-7 Cat serum albumin Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Cat serum albumin IgE Ab [Units/volume] in Serum Cat Serum Alb IgE Qn 1 Both 16,4052 1735 AL 19 Koera seerumi albumiini komponendi Can f3 IgE 26557 JAH JAH EI S,P-e221 IgE Koera Can f 3 (seerumi albumiin) IgE Koera komponendi Can f 3 (seerumi albumiin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 77 JAH 5042 19738-4 Dog serum albumin Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Dog serum albumin IgE Ab [Units/volume] in Serum Dog Serum Alb IgE Qn 1 Both 17,6447 95 AL 19 fx3 Toidud - teraviljad 18099 JAH JAH EI S,P-fx3 IgE Segu fx3: nisu, kaera, maisi, tatra, seesamiseemne IgE Toiduallergeenide (segu 3: nisu, kaer, mais, tatar, seesamiseeme) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 84 JAH 729 52972-7 (Avena sativa+Fagopyrum esculentum+Sesamum indicum+Triticum aestivum+Zea mays) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk kU/L KU/L ALLERGY Food Allergen Mix 3 (Oat+Buckwheat+Sesame seed+Wheat+Corn) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Food Allerg Mix3 IgE Qn 1 Both 96 AL 19 fx5 - toiduallergeenide paneel 18073 JAH JAH EI S,P-fx5 IgE Segu fx5: munavalge, piima, nisu, tursa, maapähkli, soja IgE Toiduallergeenide (segu 5: munavalge, piim, nisu, tursk, maapähkel, soja) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 85 JAH 730 30187-9 (Arachis hypogaea+Cow milk+Egg white+Gadus morhua+Glycine max+Triticum aestivum) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk ALLERGY Food Allergen Mix 5 (Peanut+Cow milk+Egg white+Cod+Soybean+Wheat) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Food Allerg Mix5 IgE Qn 1 Both 104 AL 19 fx15 Toidud - puuviljad, marjad 18101 JAH JAH EI S,P-fx15 IgE Segu fx15: apelsini, õuna, virsiku, banaani IgE Toiduallergeenide (segu 15: apelsin, õun, virsik, banaan) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 89 JAH 1522 69958-7 (Citrus sinensis+Malus sylvestris+Musa spp+Prunus persica) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk k[IU]/L kIU/L ALLERGY Food Allergen Mix 15 (Orange+Apple+Banana+Peach) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Food Allerg Mix15 IgE Qn 1 Both 11,4729 98 AL 19 f x 20 toidud (F4, F5, F6, F9) 20097 JAH JAH EI S,P-fx20 IgE Segu fx20: nisu, rukki, odra, riisi IgE Toiduallergeenide (segu 20: nisu, rukis, oder, riis) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 91 JAH 732 46713-4 (Hordeum vulgare+Oryza sativa+Secale cereale+Triticum aestivum) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk kU/L kU/L ALLERGY Food Allergen Mix 20 (Barley+Rice+Rye+Wheat) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Food Allerg Mix20 IgE Qn 1 Both 99 AL 19 fx73 Toidud - liha (sea,looma,kana) 18100 JAH JAH EI S,P-fx73 IgE Segu fx73: sea-, veise-, kanaliha IgE Toiduallergeenide (segu 73: sea-, veise-, kanaliha) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 101 JAH 733 69922-3 (Beef+Chicken+Pork) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk k[IU]/L kIU/L ALLERGY Food Allergen Mix 73 (Beef+Chicken+Pork) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Food Allerg Mix73 IgE Qn 1 Both 11,4729 36 AL 19 f1 munavalge 18131 JAH JAH EI S,P-f1 IgE Munavalge IgE Munavalgevastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 103 JAH 735 6106-9 Egg white Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Egg white IgE Ab [Units/volume] in Serum Egg White IgE Qn 1 Both 37 AL 19 f2 lehmapiim 18132 JAH JAH EI S,P-f2 IgE Lehmapiima IgE Lehmapiimavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 105 JAH 736 7258-7 Cow milk Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kU/L kU/L 0,00% ALLERGY Cow milk IgE Ab [Units/volume] in Serum Cow Milk IgE Qn 1 Both 38 AL 19 f3 tursk 18133 JAH JAH EI S,P-f3 IgE Tursa IgE Tursavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 107 JAH 737 6082-2 Gadus morhua Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn 0,00% ALLERGY Codfish IgE Ab [Units/volume] in Serum Codfish IgE Qn 1 Both 1907 AL 19 Tursa Gad c 1 (parvalbumiin) IgE 30558 JAH JAH EI S,P-f426 IgE Tursa Gad c 1 (parvalbumiin) IgE Tursa komponendi Gad c 1 (parvalbumiin) vastane IgE seerumis QN kU/L kU/L 109 JAH 3837 63473-3 Gadus morhua recombinant (rGad c) 1 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kU/L 1 ALLERGY Codfish recombinant (rGad c) 1 IgE Ab [Units/volume] in Serum Codfish (rGad c) 1 IgE Qn Both 39 AL 19 f4 nisu 18134 JAH JAH EI S,P-f4 IgE Nisu IgE Nisuvastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 110 JAH 738 6276-0 Triticum aestivum Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn 0,00% ALLERGY Wheat IgE Ab [Units/volume] in Serum Wheat IgE Qn 1 Both 40 AL 19 f5 rukis 18135 JAH JAH EI S,P-f5 IgE Rukki IgE Rukkivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 112 JAH 739 7674-5 Secale cereale Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kU/L kU/L ALLERGY Rye IgE Ab [Units/volume] in Serum Rye IgE Qn 1 Both 41 AL 19 f6 oder 18136 JAH JAH EI S,P-f6 IgE Odra IgE Odravastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 114 JAH 740 6037-6 Hordeum vulgare Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Barley IgE Ab [Units/volume] in Serum Barley IgE Qn 1 Both 42 AL 19 f7 kaer 18278 JAH JAH EI S,P-f7 IgE Kaera IgE Kaeravastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 115 JAH 741 6190-3 Avena sativa Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Oat IgE Ab [Units/volume] in Serum Oat IgE Qn 1 Both 83 AL 19 f8 maize 23305 JAH JAH EI S,P-f8 IgE Maisi IgE Maisivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 116 JAH 3110 6087-1 Zea mays Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L; kU/L 738 ALLERGY Corn IgE Ab [Units/volume] in Serum Corn IgE Qn 1 Both 11,7478 43 AL 19 f9 riis 18137 JAH JAH EI S,P-f9 IgE Riisi IgE Riisivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 117 JAH 742 6230-7 Oryza sativa Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Rice IgE Ab [Units/volume] in Serum Rice IgE Qn 1 Both 44 AL 19 f10 seesami seemned 23761 JAH JAH EI S,P-f10 IgE Seesamiseemne IgE Seesamiseemnevastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 118 JAH 743 6242-2 Sesamum indicum Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Sesame Seed IgE Ab [Units/volume] in Serum Sesame Seed IgE Qn 1 Both 45 AL 19 f11 tatar 18138 JAH JAH EI S,P-f11 IgE Tatra IgE Tatravastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 120 JAH 744 6054-1 Fagopyrum esculentum Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Buckwheat IgE Ab [Units/volume] in Serum Buckwheat IgE Qn 1 Both 59 AL 19 f12 hernes 18139 JAH JAH EI S,P-f12 IgE Herne IgE Hernevastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 121 JAH 1909 6204-2 Pisum sativum Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Pea IgE Ab [Units/volume] in Serum Pea IgE Qn 1 Both 46 AL 19 f13 maapähkel 18140 JAH JAH EI S,P-f13 IgE Maapähkli IgE Maapähklivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 122 JAH 745 6206-7 Arachis hypogaea Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn 0,00% ALLERGY Peanut IgE Ab [Units/volume] in Serum Peanut IgE Qn 1 Both 47 AL 19 f14 sojauba 18141 JAH JAH EI S,P-f14 IgE Soja IgE Sojavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 123 JAH 746 6248-9 Glycine max Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn 0,00% ALLERGY Soybean IgE Ab [Units/volume] in Serum Soybean IgE Qn 1 Both 60 AL 19 f17 sarapuupähkel 19196 JAH JAH EI S,P-f17 IgE Sarapuupähkli IgE Sarapuupähklivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 126 JAH 1910 6136-6 Corylus avellana Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Hazelnut IgE Ab [Units/volume] in Serum Hazelnut IgE Qn 1 Both 1899 AL 19 Parapähkli IgE 30560 JAH JAH EI S,P-f18 IgE Parapähkli IgE Parapähklivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 128 JAH 3082 6050-9 Bertholletia excelsa Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L; kU/L 1401 ALLERGY Brazil Nut IgE Ab [Units/volume] in Serum Brazil Nut IgE Qn 1 Both 14,2061 1732 AL 19 Mandli IgE 26764 JAH JAH EI S,P-f20 IgE Mandli IgE Mandlivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 129 JAH 1911 6019-4 Prunus dulcis Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Almond IgE Ab [Units/volume] in Serum Almond IgE Qn 1 Both 61 AL 19 f24 krevetid 23725 JAH JAH EI S,P-f24 IgE Kreveti IgE Krevetivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 133 JAH 1912 6246-3 Pandalus borealis Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Shrimp IgE Ab [Units/volume] in Serum Shrimp IgE Qn 1 Both 48 AL 19 f25 tomat 18142 JAH JAH EI S,P-f25 IgE Tomati IgE Tomativastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 134 JAH 747 6266-1 Lycopersicon lycopersicum Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Tomato IgE Ab [Units/volume] in Serum Tomato IgE Qn 1 Both 80 AL 19 f26 sealiha 23655 JAH JAH EI S,P-f26 IgE Sealiha IgE Sealihavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 136 JAH 3092 6219-0 Pork Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L; kU/L 917 ALLERGY Pork IgE Ab [Units/volume] in Serum Pork IgE Qn 1 Both 13,4484 62 AL 19 f27 loomaliha 18143 JAH JAH EI S,P-f27 IgE Veiseliha IgE Veiselihavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 137 JAH 1913 6039-2 Beef Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Beef IgE Ab [Units/volume] in Serum Beef IgE Qn 1 Both 49 AL 19 f31 porgand 18144 JAH JAH EI S,P-f31 IgE Porgandi IgE Porgandivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 138 JAH 748 6061-6 Daucus carota Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Carrot IgE Ab [Units/volume] in Serum Carrot IgE Qn 1 Both 55 AL 19 f33 apelsin 18145 JAH JAH EI S,P-f33 IgE Apelsini IgE Apelsinivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 140 JAH 1515 6194-5 Citrus sinensis Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Orange IgE Ab [Units/volume] in Serum Orange IgE Qn 1 Both 50 AL 19 f35 kartul 18146 JAH JAH EI S,P-f35 IgE Kartuli IgE Kartulivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 142 JAH 749 6220-8 Solanum tuberosum Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Potato IgE Ab [Units/volume] in Serum Potato IgE Qn 1 Both 1904 AL 19 Kookospähkli IgE 30563 JAH JAH EI S,P-f36 IgE Kookospähkli IgE Kookospähklivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 144 JAH 750 6081-4 Cocos nucifera Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Coconut IgE Ab [Units/volume] in Serum Coconut IgE Qn 1 Both 51 AL 19 F41 lõhe 19967 JAH JAH EI S,P-f41 IgE Lõhe IgE Lõhevastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 147 JAH 751 6237-2 Salmo salar Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Salmon IgE Ab [Units/volume] in Serum Salmon IgE Qn 1 Both 63 AL 19 f44 maasikas 18147 JAH JAH EI S,P-f44 IgE Maasika IgE Maasikavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 149 JAH 1914 6257-0 Fragaria vesca Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Strawberry IgE Ab [Units/volume] in Serum Strawberry IgE Qn 1 Both 73 AL 19 f45 pärm 18148 JAH JAH EI S,P-f45 IgE Pärmi IgE Pärmivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 150 JAH 2170 6287-7 Saccharomyces cerevisiae Ab.IgE ACnc Pt ser Qn kU/L Baker's yeast IgE Ab [Units/volume] in Serum Baker's yeast IgE Qn lab both 52 AL 19 f49 õun 18149 JAH JAH EI S,P-f49 IgE Õuna IgE Õunavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 153 JAH 752 6021-0 Malus sylvestris Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Apple IgE Ab [Units/volume] in Serum Apple IgE Qn 1 Both 64 AL 19 f55 hirss 23662 JAH JAH EI S,P-f55 IgE Hirsi IgE Hirsijahuvastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 156 JAH 1915 6175-4 Panicum milliaceum Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Common Millet IgE Ab [Units/volume] in Serum Common Millet IgE Qn 1 Both 71 AL 19 f76 nBos d 4 alfa-laktalbumiin, lehmapii 20728 JAH JAH EI S,P-f76 IgE Lehmapiima Bos d 4 (alfalaktalbumiin) IgE Lehmapiima komponendi Bos d 4 (alfalaktalbumiin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 163 JAH 2133 7445-0 Lactalbumin alpha Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Lactalbumin alpha IgE Ab [Units/volume] in Serum A-Lactalb IgE Qn unknown Both 72 AL 19 f77 nBos d 5 beeta-laktoglobuliin, lehma 20729 JAH JAH EI S,P-f77 IgE Lehmapiima Bos d 5 (beetalaktoglobuliin) IgE Lehmapiima komponendi Bos d 5 (beetalaktoglobuliin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 165 JAH 2134 41397-1 Beta lactoglobulin Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Beta lactoglobulin IgE Ab [Units/volume] in Serum B-Lactoglob IgE Qn unknown Both 65 AL 19 f78 nBos d 8 kaseiin, lehmapiim 18182 JAH JAH EI S,P-f78 IgE Lehmapiima Bos d 8 (kaseiin) IgE Lehmapiima komponendi Bos d 8 (kaseiin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 167 JAH 1916 6062-4 Casein Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Casein IgE Ab [Units/volume] in Serum Casein IgE Qn 1 Both 66 AL 19 f83 kanaliha 18150 JAH JAH EI S,P-f83 IgE Kanaliha IgE Kanalihavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 172 JAH 1918 6071-5 Chicken meat Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Chicken meat IgE Ab [Units/volume] in Serum Chicken Meat IgE Qn 1 Both 67 AL 19 f84 kiivi 19197 JAH JAH EI S,P-f84 IgE Kiivi IgE Kiivivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 173 JAH 1919 6154-9 Actinidia chinensis Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Kiwifruit IgE Ab [Units/volume] in Serum Kiwifruit IgE Qn 1 Both 68 AL 19 f88 lambaliha 18151 JAH JAH EI S,P-f88 IgE Lambaliha IgE Lambalihavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 179 JAH 1921 6155-6 Lamb Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Lamb IgE Ab [Units/volume] in Serum Lamb IgE Qn 1 Both 53 AL 19 f92 banaan 18152 JAH JAH EI S,P-f92 IgE Banaani IgE Banaanivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 183 JAH 755 6035-0 Musa spp Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Banana IgE Ab [Units/volume] in Serum Banana IgE Qn 1 Both 56 AL 19 f93 kakao 18153 JAH JAH EI S,P-f93 IgE Kakao IgE Kakaovastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 184 JAH 1516 6080-6 Theobroma cacao Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Cocoa IgE Ab [Units/volume] in Serum Cocoa IgE Qn 1 Both 74 AL 19 f94 pirn 19200 JAH JAH EI S,P-f94 IgE Pirni IgE Pirnivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 185 JAH 2171 6207-5 Pyrus communis Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kU/L Allergy Pear IgE Ab [Units/volume] in Serum Pear IgE Qn lab both 58 AL 19 f95 virsik 19198 JAH JAH EI S,P-f95 IgE Virsiku IgE Virsikuvastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 186 JAH 1520 6205-9 Prunus persica Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Peach IgE Ab [Units/volume] in Serum Peach IgE Qn 1 Both 75 AL 19 f96 avokaado 19199 JAH JAH EI S,P-f96 IgE Avokaado IgE Avokaadovastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 187 JAH 2172 6033-5 Persea americana Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kU/L Allergy Avocado IgE Ab [Units/volume] in Serum Avocado IgE Qn lab both 1900 AL 19 Pekaanipähkli IgE 30562 JAH JAH EI S,P-f201 IgE Pekaanipähkli IgE Pekaanipähklivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 189 JAH 3083 6208-3 Carya illinoinensis nut Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L; kU/L 1096 ALLERGY Pecan or Hickory Nut IgE Ab [Units/volume] in Serum Pecan/Hick Nut IgE Qn 1 Both 12,4768 1764 AL 19 India pähkli IgE 27020 JAH JAH EI S,P-f202 IgE India pähkli IgE India pähkli vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 190 JAH 3084 6718-1 Anacardium occidentale Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kU/L 1084 ALLERGY Cashew Nut IgE Ab [Units/volume] in Serum Cashew Nut IgE Qn 1 Both 13,9166 1901 AL 19 Pistaatsiapähkli IgE 30561 JAH JAH EI S,P-f203 IgE Pistaatsiapähkli IgE Pistaatsiapähklivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 191 JAH 3085 7613-3 Pistacia vera Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 1583 ALLERGY Pistachio IgE Ab [Units/volume] in Serum Pistachio IgE Qn 1 Both 14,3702 54 AL 19 f225 kõrvits 23179 JAH JAH EI S,P-f225 IgE Kõrvitsa IgE Kõrvitsavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 209 JAH 756 6854-4 Cucurbita pepo Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Pumpkin IgE Ab [Units/volume] in Serum Pumpkin IgE Qn 1 Both 57 AL 19 f233 nGal d 1 ovomukoid, kanamuna 20730 JAH JAH EI S,P-f233 IgE Munavalge Gal d 1 (ovomukoid) IgE Munavalge komponendi Gal d 1 (ovomukoid) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 212 JAH 1519 7557-2 Ovomucoid Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Ovomucoid IgE Ab [Units/volume] in Serum Ovomucoid IgE Qn 1 Both 69 AL 19 f245 muna (valge+kollane) 18154 JAH JAH EI S,P-f245 IgE Munavalge ja -kollase IgE Munavalge ja -kollase vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 219 JAH 1924 7291-8 Egg whole Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kU/L kU/L ALLERGY Whole Egg IgE Ab [Units/volume] in Serum Whole Egg IgE Qn 1 Both 79 AL 19 f256 kreeka pähkel 23724 JAH JAH EI S,P-f256 IgE Kreeka pähkli IgE Kreeka pähkli vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 225 JAH 3091 6273-7 Juglans spp Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L; kU/L 922 ALLERGY Walnut IgE Ab [Units/volume] in Serum Walnut IgE Qn 1 Both 14,0555 1733 AL 19 S,P-f329 Arbuusi IgE seerumis 23654 JAH JAH EI S,P-f329 IgE Arbuusi IgE Arbuusivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 263 JAH 5343 7770-1 Citrullus lanatus Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Watermelon IgE Ab [Units/volume] in Serum Watermelon IgE Qn 1 Both 1902 AL 19 Soja Gly m 4 (PR-10 valk) IgE 30547 JAH JAH EI S,P-f353 IgE Soja Gly m 4 (PR-10 valk) IgE Soja komponendi Gly m 4 (PR-10 valk) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 270 JAH 2985 63476-6 Glycine max recombinant (rGly m) 4 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kU/L ALLERGY Soybean recombinant (rGly m) 4 IgE Ab [Units/volume] in Serum Soybean (rGly m) 4 IgE Qn 1 Both 11,4729 1903 AL 19 Karpkala Cyp c 1 (parvalbumiin) IgE 30559 JAH JAH EI S,P-f355 IgE Karpkala Cyp c 1 (parvalbumiin) IgE Karpkala komponendi Cyp c 1 (parvalbumiin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 272 JAH 3834 66445-8 Cyprinus carpio recombinant (rCyp c) 1 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/mL kIU/mL 1 ALLERGY Carp (Cyprinus carpio) recombinant (rCyp c) 1 IgE Ab [Units/volume] in Serum Carp(rCyp c) 1 Ab.IgE IgE Qn Both 70 AL 19 f416 rTri a 19 oomega-5-gliadiin, nisu 23177 JAH JAH EI S,P-f416 IgE Nisu Tri a 19 (oomega-5-gliadiin) IgE Nisu komponendi Tri a 19 (oomega-5-gliadiin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 275 JAH 1927 58752-7 Triticum aestivum recombinant (rTri a) 19 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kU/L KU/L ALLERGY Wheat recombinant (rTri a) 19 IgE Ab [Units/volume] in Serum Wheat (rTri a) 19 IgE Qn 1 Both 1905 AL 19 Virsiku Pru p 1 (PR-10 valk) IgE 30555 JAH JAH EI S,P-f419 IgE Virsiku Pru p 1 (PR-10 valk) IgE Virsiku komponendi Pru p 1 (PR-10 valk) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 277 JAH 5337 58776-6 Prunus persica recombinant (rPru p) 1 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kU/L ALLERGY Peach recombinant (rPru p) 1 IgE Ab [Units/volume] in Serum Peach (rPru p) 1 IgE Qn 1 Both 77 AL 19 f420 rPru p 3 LTP, virsik 20865 JAH JAH EI S,P-f420 IgE Virsiku Pru p 3 (nsLTP) IgE Virsiku komponendi Pru p 3 (nsLTP) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 278 JAH 2174 59391-3 Prunus persica recombinant (rPru p) 3 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ku/L Allergy Peach recombinant (rPru p) 3 IgE Ab [Units/volume] in Serum Peach (rPru p) 3 IgE Qn lab both 1906 AL 19 Virsiku Pru p 4 (profiliin) IgE 30556 JAH JAH EI S,P-f421 IgE Virsiku Pru p 4 (profiliin) IgE Virsiku komponendi Pru p 4 (profiliin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 279 JAH 5325 58775-8 Prunus persica recombinant (rPru p) 4 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kU/L ALLERGY Peach recombinant (rPru p) 4 IgE Ab [Units/volume] in Serum Peach (rPru p) 4 IgE Qn 1 Both 17,8252 81 AL 19 f422 rAra h 1 varuvalk, maapähkel 23173 JAH JAH EI S,P-f422 IgE Maapähkli Ara h 1 (säilitusvalk, 7S globuliin) IgE Maapähkli komponendi Ara h 1 (säilitusvalk, 7S globuliin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 282 JAH 3106 58779-0 Arachis hypogaea recombinant (rAra h) 1 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kU/L ALLERGY Peanut recombinant (rAra h) 1 IgE Ab [Units/volume] in Serum Peanut (rAra h) 1 IgE Qn 1 Both 17,6814 76 AL 19 f423 rAra h 2 varuvalk, maapähkel 20866 JAH JAH EI S,P-f423 IgE Maapähkli Ara h 2 (säilitusvalk, 2S albumiin) IgE Maapähkli komponendi Ara h 2 (säilitusvalk, 2S albumiin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 284 JAH 2173 58778-2 Arachis hypogaea recombinant (rAra h) 2 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ku/L Allergy Peanut recombinant (rAra h) 2 IgE Ab [Units/volume] in Serum Peanut (rAra h) 2 IgE Qn lab both 82 AL 19 f424 rAra h 3 varuvalk, maapähkel 23174 JAH JAH EI S,P-f424 IgE Maapähkli Ara h 3 (säilitusvalk, 11S globuliin) IgE Maapähkli komponendi Ara h 3 (säilitusvalk, 11S globuliin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 286 JAH 3107 58777-4 Arachis hypogaea recombinant (rAra h) 3 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kU/L ALLERGY Peanut recombinant (rAra h) 3 IgE Ab [Units/volume] in Serum Peanut (rAra h) 3 IgE Qn 1 Both 17,6814 1917 AL 19 Maapähkli Ara h 6 (säilitusvalk, 2S albumiin) IgE 30545 JAH JAH EI S,P-f447 IgE Maapähkli Ara h 6 (säilitusvalk, 2S albumiin) IgE Maapähkli Ara h 6 (säilitusvalk, 2S albumiin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 289 JAH 6465 90880-6 Arachis hypogaea recombinant (rAra h) 6 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/mL kIU/mL ALLERGY Peanut recombinant (rAra h) 6 IgE Ab [Units/volume] in Serum Peanut (rAra h) 6 IgE Qn 1 Both 78 AL 19 f352 rAra h 8 PR-10, maapähkel 20864 JAH JAH EI S,P-f352 IgE Maapähkli Ara h 8 (PR-10 valk) IgE Maapähkli komponendi Ara h 8 (PR-10 valk) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 292 JAH 2983 63477-4 Arachis hypogaea recombinant (rAra h) 8 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kU/L ALLERGY Peanut recombinant (rAra h) 8 IgE Ab [Units/volume] in Serum Peanut (rAra h) 8 IgE Qn 1 Both 11,4729 1908 AL 19 Maapähkli Ara h 9 (nsLTP) IgE 30546 JAH JAH EI S,P-f427 IgE Maapähkli Ara h 9 (nsLTP) IgE Maapähkli komponendi Ara h 9 (nsLTP) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 293 JAH 3108 64965-7 Arachis hypogaea recombinant (rAra h) 9 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L IU/mL ALLERGY Peanut recombinant (rAra h) 9 IgE Ab [Units/volume] in Serum Peanut (rAra h) 9 IgE Qn 1 Both 17,6814 85 AL 19 f428 rCor a 1 PR-10, sarapuupähkel 23175 JAH JAH EI S,P-f428 IgE Sarapuupähkli Cor a 1 (PR-10 valk) IgE Sarapuupähkli komponendi Cor a 1 (PR-10 valk) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 295 JAH 3838 69421-6 Corylus avellana recombinant (rCor a) 1 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kU/L ALLERGY Hazelnut recombinant (rCor a) 1 IgE Ab [Units/volume] in Serum Hazelnut (rCor a) 1 IgE Qn Both 84 AL 19 f425 rCor a 8 LTP, sarapuupähkel 23176 JAH JAH EI S,P-f425 IgE Sarapuupähkli Cor a 8 (nsLTP) IgE IgE Sarapuupähkli komponendi Cor a 8 (nsLTP) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 296 JAH 3836 58753-5 Corylus avellana recombinant (rCor a) 8 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kU/L 1 ALLERGY Hazelnut recombinant (rCor a) 8 IgE Ab [Units/volume] in Serum Hazelnut (rCor a) 8 IgE Qn Both 1915 AL 19 Sarapuupähkli Cor a 9 (säilitusvalk, 11S globuliin) IgE 30551 JAH JAH EI S,P-f440 IgE Sarapuupähkli Cor a 9 (säilitusvalk, 11S globuliin) IgE Sarapuupähkli komponendi Cor a 9 (säilitusvalk, 11S globuliin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 297 JAH 3843 65765-0 Corylus avellana native (nCor a) 9 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L IU/mL ALLERGY Hazelnut native (nCor a) 9 IgE Ab [Units/volume] in Serum Hazelnut (nCor a) 9 IgE Qn 1 Both 8,6864 1914 AL 19 Sarapuupähkli Cor a 14 (säilitusvalk, 2S albumiin) IgE 30550 JAH JAH EI S,P-f439 IgE Sarapuupähkli Cor a 14 (säilitusvalk, 2S albumiin) IgE Sarapuupähkli komponendi Cor a 14 (säilitusvalk, 2S albumiin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 298 JAH 3842 81788-2 Corylus avellana recombinant (rCor a) 14 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Hazelnut recombinant (rCor a) 14 IgE Ab [Units/volume] in Serum Hazelnut (rCor a) 14 IgE Qn 1 Both 8,6864 1909 AL 19 Soja Gly m 5 (säilitusvalk, 7S globuliin) IgE 30548 JAH JAH EI S,P-f431 IgE Soja Gly m 5 (säilitusvalk, 7S globuliin) IgE Soja komponendi Gly m 5 (säilitusvalk, 7S globuliin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 299 JAH 2986 73719-7 Glycine max native (nGly m) 5 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L k[IU]/L ALLERGY Soybean (Glycine max) native (nGly m) 5 IgE Ab [Units/volume] in Serum Soybean (nGly m) 5 IgE Qn 1 Both 15,9942 1910 AL 19 Soja Gly m 6 (säilitusvalk, 11S globuliin) IgE 30549 JAH JAH EI S,P-f432 IgE Soja Gly m 6 (säilitusvalk, 11S globuliin) IgE Soja komponendi Gly m 6 (säilitusvalk, 11S globuliin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 300 JAH 2987 65772-6 Glycine max native (nGly m) 6 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L IsakU/ml ALLERGY Soybean native (nGly m) 6 IgE Ab [Units/volume] in Serum Soybean (nGly m) 6 IgE Qn 1 Both 11,4729 1911 AL 19 Nisu Tri a 14 (nsLTP) IgE 30544 JAH JAH EI S,P-f433 IgE Nisu Tri a 14 (nsLTP) IgE Nisu komponendi Tri a 14 (nsLTP) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 301 JAH 3839 64966-5 Triticum aestivum recombinant (rTri a) 14 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L IU/mL ALLERGY Wheat recombinant (rTri a) 14 IgE Ab [Units/volume] in Serum Wheat (rTri a) 14 IgE Qn Both 1912 AL 19 Õuna Mal d 1 (PR-10 valk) IgE 30553 JAH JAH EI S,P-f434 IgE Õuna Mal d 1 (PR-10 valk) IgE Õuna komponendi Mal d 1 (PR-10 valk) vastane IgE seerumis QN kU/L kU/L 302 JAH 3840 64961-6 Malus domestica recombinant (rMal d) 1 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L IU/mL 1 ALLERGY Apple recombinant (rMal d) 1 IgE Ab [Units/volume] in Serum Apple (rMal d) 1 IgE Qn Both 1913 AL 19 Õuna Mal d 3 (nsLTP) IgE 30554 JAH JAH EI S,P-f435 IgE Õuna Mal d 3 (nsLTP) IgE Õuna komponendi Mal d 3 (nsLTP) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 303 JAH 3841 81791-6 Malus domestica recombinant (rMal d) 3 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Apple recombinant (rMal d) 3 IgE Ab [Units/volume] in Serum Apple (rMal d) 3 IgE Qn 1 Both 8,6864 86 AL 19 f441 Allergen component rJug r 1 23733 JAH JAH EI S,P-f441 IgE Kreeka pähkli Jug r 1 (säilitusvalk, 2S albumiin) IgE Kreeka pähkli komponendi Jug r 1 (säilitusvalk, 2S albumiin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 304 JAH 3844 81790-8 Juglans regia recombinant (rJug r) 1 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY English Walnut (Juglans regia) recombinant (rJug r) 1 IgE Ab [Units/volume] in Serum English Walnut (rJug r) 1 IgE Qn 1 Both 8,6864 87 AL 19 f442 Allergen component rJug r 3 23734 JAH JAH EI S,P-f442 IgE Kreeka pähkli Jug r 3 (nsLTP) IgE Kreeka pähkli komponendi Jug r 3 (nsLTP) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 305 JAH 3845 81789-0 Juglans regia recombinant (rJug r) 3 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY English Walnut recombinant (rJug r) 3 IgE Ab [Units/volume] in Serum English Walnut (rJug r) 3 IgE Qn 1 Both 8,6864 1916 AL 19 India pähkli Ana o 3 (säilitusvalk, 2S albumiin) IgE 30552 JAH JAH EI S,P-f443 IgE India pähkli Ana o 3 (säilitusvalk, 2S albumiin) IgE India pähkli komponendi Ana o 3 (säilitusvalk, 2S albumiin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 306 JAH 3846 82539-8 Anacardium occidentale recombinant (rAna o) 3 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/mL kIU/mL ALLERGY Cashew nut recombinant (rAna o) 3 IgE Ab [Units/volume] in Serum Cashew nut (rAna o) 3 IgE Qn 1 Both 10,7694 100 AL 19 gx1 Heintaimede õietolm 18104 JAH JAH EI S,P-gx1 IgE Segu gx1: kera-, aru-, raiheina, timuti, aasnurmika IgE Heintaimede õietolmu (segu 1: kera-, aru-, raihein, timut, aasnurmikas) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 307 JAH 757 30189-5 (Dactylis glomerata+Festuca elatior+Lolium perenne+Phleum pratense+Poa pratensis) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk ALLERGY Grass Allergen Mix 1 (Orchard grass+Meadow Fescue+Perennial rye grass+Timothy+Kentucky blue grass) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Grass Allerg Mix1 IgE Qn 1 Both 15 AL 19 g6 timut 18109 JAH JAH EI S,P-g6 IgE Timuti õietolmu IgE Timuti õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 314 JAH 759 6265-3 Phleum pratense Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Timothy IgE Ab [Units/volume] in Serum Timothy IgE Qn 1 Both 19 AL 19 g213 rPhl p 1, rPhl p 5b, timut 23178 JAH JAH EI S,P-g213 IgE Timuti õietolmu Phl p 1 (heintaimede grupp 1), Phl p 5b (heintaimede grupp 5) IgE Timuti õietolmu komponentide Phl p 1 (heintaimede grupp 1), Phl p 5b (heintaimede grupp 5) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 324 JAH 2989 34429-1 Phleum pratense recombinant (rPhl p) 1+5b Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Timothy recombinant (rPhl p) 1 + 5b IgE Ab [Units/volume] in Serum Timothy (rPhl p) 1+5b IgE Qn 1 Both 22,1567 16 AL 19 g7 pilliroog 18110 JAH JAH EI S,P-g7 IgE Pilliroo õietolmu IgE Pilliroo õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 326 JAH 1930 6228-1 Agrostis stolonifera Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Red top grass IgE Ab [Units/volume] in Serum Red top grass IgE Qn 1 Both 17 AL 19 g8 nurmikas 18111 JAH JAH EI S,P-g8 IgE Aasnurmika õietolmu IgE Aasnurmika õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 327 JAH 1931 6153-1 Poa pratensis Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Kentucky blue grass IgE Ab [Units/volume] in Serum Kent blue grass IgE Qn 1 Both 18 AL 19 g12 rukis 18112 JAH JAH EI S,P-g12 IgE Rukki õietolmu IgE Rukki õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 328 JAH 1932 6236-4 Secale cereale pollen Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Cultivated Rye IgE Ab [Units/volume] in Serum Cultivated Rye IgE Qn 1 Both 93 AL 19 phad -inhalatsiooniallergeenide paneel 18072 JAH JAH EI S,P-Inh IgE (Phadiatop) Inh IgE segu: Phadiatop Inhaleeritavate allergeenide (segu: Dermatophagoides pteronyssinus, Cladosporium herbarum, kass, koer, hobune, kask, timut, puju) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 335 JAH 709 7599-4 Phadiatop Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Phadiotop IgE Ab [Units/volume] in Serum Phadiotop IgE Qn 1 Both 11,4393 29 AL 19 i1 mesilase mürk 18158 JAH JAH EI S,P-i1 IgE Mesilasmürgi IgE Mesilasmürgivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 341 JAH 761 6844-5 Apis mellifera Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kU/L kU/L ALLERGY Honey Bee IgE Ab [Units/volume] in Serum Honey Bee IgE Qn 1 Both 1729 AL 19 Mesilasmürgi komponendi Api m1 IgE 26692 JAH JAH EI S,P-i208 IgE Mesilasmürgi Api m 1 (fosfolipaas A2) IgE Mesilasmürgi komponendi Api m 1 (fosfolipaas A2) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 344 JAH 2990 60421-5 Apis mellifera phospholipase A2 recombinant (rApi m) 1 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kU/L 3 ALLERGY Honey bee phospholipase A2 recombinant (rApi m) 1 IgE Ab [Units/volume] in Serum PLA2 rApi m 1 IgE Qn 1 Observation 8,7182 30 AL 19 i3 herilase mürk 18159 JAH JAH EI S,P-i3 IgE Herilasmürgi IgE Herilasmürgivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 352 JAH 762 6740-5 Vespula spp Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kU/L kU/L ALLERGY Yellow Jacket IgE Ab [Units/volume] in Serum Yellow Jacket IgE Qn 1 Both 1731 AL 19 Herilasmürgi komponendi Ves v1 IgE 26694 JAH JAH EI S,P-i211 IgE Herilasmürgi Ves v 1 (fosfolipaas A1B) IgE Herilasmürgi komponendi Ves v 1 (fosfolipaas A1B) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 354 JAH 3828 66714-7 Vespula vulgaris recombinant (rVes v) 1 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kU/L 2 ALLERGY Common wasp recombinant (rVes v) 1 IgE Ab [Units/volume] in Serum Common wasp (rVes v) 1 IgE Qn Both 1730 AL 19 Herilasmürgi komponendi Ves v5 IgE 26693 JAH JAH EI S,P-i209 IgE Herilasmürgi Ves v 5 (antigeen 5) IgE Herilasmürgi komponendi Ves v 5 (antigeen 5) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 356 JAH 2991 60240-9 Vespula vulgaris recombinant (rVes v) 5 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kU/L ALLERGY Common wasp recombinant (rVes v) 5 IgE Ab [Units/volume] in Serum Common wasp (rVes v) 5 IgE Qn 1 Observation 11,4729 12 AL 19 k80 formaldehüüd 18176 JAH JAH EI S,P-k80 IgE Formaldehüüdi IgE Formaldehüüdivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 370 JAH 764 6119-2 Formaldehyde Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Formaldehyde IgE Ab [Units/volume] in Serum Formaldehyde IgE Qn 1 Both 13 AL 19 k82 laateks 18177 JAH JAH EI S,P-k82 IgE Lateksi IgE Lateksivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 371 JAH 765 6158-0 Latex Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Latex IgE Ab [Units/volume] in Serum Ltx IgE Qn 1 Both 1918 AL 19 Päevalilleseemne IgE 30565 JAH JAH EI S,P-k84 IgE Päevalilleseemne IgE Päevalilleseemnete vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 372 JAH 5457 6258-8 Helianthus annuus seed Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L; kU/L ALLERGY Sunflower Seed IgE Ab [Units/volume] in Serum Sunflower Seed IgE Qn 1 Both 14 AL 19 k85 kloramiin T 18178 JAH JAH EI S,P-k85 IgE Kloramiin-T IgE Kloramiin-T vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 373 JAH 1933 6072-3 Chloramin T Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Chloramin T IgE Ab [Units/volume] in Serum Chloramin T IgE Qn 1 Both 106 AL 19 mx1 Hallitused 18107 JAH JAH EI S,P-mx1 IgE Segu mx1: Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata IgE Hallitusseente (segu 1: Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Apergillus fumigatus, Alternaria alternata) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 385 JAH 1908 41742-8 (Alternaria alternata+Aspergillus fumigatus+Cladosporium herbarum+Penicillium notatum) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk ALLERGY Mold Allergen Mix 1 (Alternaria alternata+Aspergillus fumigatus+Cladosporium herbarum+Penicillium notatum) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Mold Allerg Mix1 IgE Qn 1 Both 8 AL 19 m2 Cladosporium herbarum 18171 JAH JAH EI S,P-m2 IgE Cladosporium herbarum IgE Cladosporium herbarum vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 390 JAH 767 6075-6 Cladosporium herbarum Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Cladosporium herbarum IgE Ab [Units/volume] in Serum C herbarum IgE Qn 1 Both 9 AL 19 m3 Aspergillus fumigatus 18172 JAH JAH EI S,P-m3 IgE Aspergillus fumigatus IgE Aspergillus fumigatus vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 392 JAH 768 6025-1 Aspergillus fumigatus Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Aspergillus fumigatus IgE Ab [Units/volume] in Serum A fumigatus IgE Qn 1 Both 10 AL 19 m6 Alternaria alternata 18173 JAH JAH EI S,P-m6 IgE Alternaria alternata IgE Alternaria alternata vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 397 JAH 1946 6020-2 Alternaria alternata Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Alternaria alternata IgE Ab [Units/volume] in Serum A alternata IgE Qn 1 Both 11 AL 19 m70 Pityrosporum orbiculare 18174 JAH JAH EI S,P-m70 IgE Pityrosporum orbiculare IgE Pityrosporum orbiculare vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 412 JAH 1947 10949-6 Malassezia furfur Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Malassezia furfur IgE Ab [Units/volume] in Serum M furfur IgE Qn 1 Both 28 AL 19 p1 Ascaris 18156 JAH JAH EI S,P-p1 IgE Ascaris IgE Ascaris-vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 428 JAH 770 6022-8 Ascaris sp Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Ascaris sp IgE Ab [Units/volume] in Serum Ascaris IgE Qn 1 Both 101 AL 19 tx1 Puude õietolm 18106 JAH JAH EI S,P-tx1 IgE Segu tx1: saarvahtra, kase, tamme, jalaka, pähklipuu IgE Puude õietolmu (segu 1: saarvaher, kask, tamm, jalakas, pähklipuu) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 434 JAH 772 30184-6 (Acer negundo+Betula verrucosa+Quercus alba+Ulmus americana+Juglans californica) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk ALLERGY Tree Allergen Mix 1 (Boxelder+Silver birch+White oak+White elm+California walnut) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Tree Allerg Mix1 IgE Qn 1 Both 102 AL 19 tx5 Puude õietolm 18105 JAH JAH EI S,P-tx5 IgE Segu tx5: lepa, sarapuu, paju, jalaka, papli IgE Puude õietolmu (segu 5: lepp, sarapuu, paju, jalakas, pappel) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 436 JAH 773 69959-5 (Alnus incana+Corylus avellana+Ulmus americana+Salix caprea+Populus deltoides) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk k[IU]/L kIU/L ALLERGY Tree Allergen Mix 5 (Grey alder+Hazelnut+White elm+Willow+Cottonwood) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Tree Allerg Mix5 IgE Qn 1 Both 11,4729 31 AL 19 t2 lepp 18114 JAH JAH EI S,P-t2 IgE Lepa õietolmu IgE Sanglepa õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 438 JAH 774 15284-3 Alnus incana Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Grey Alder IgE Ab [Units/volume] in Serum Grey Alder IgE Qn 1 Both 32 AL 19 t3 kask 18115 JAH JAH EI S,P-t3 IgE Kase õietolmu IgE Arukase õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 440 JAH 775 15283-5 Betula verrucosa Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kU/L kU/L ALLERGY Silver Birch IgE Ab [Units/volume] in Serum Silver Birch IgE Qn 1 Both 35 AL 19 t215 rBet v 1 PR-10, kask 21742 JAH JAH EI S,P-t215 IgE Kase õietolmu Bet v 1 (PR-10 valk) IgE Kase õietolmu komponendi Bet v 1 (PR-10 valk) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 444 JAH 2994 30984-9 Betula verrucosa recombinant (rBet v) 1 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L ALLERGY Silver Birch recombinant (rBet v) 1 IgE Ab [Units/volume] in Serum Silver Birch (rBet v) 1 IgE Qn 1 Both 11,4729 33 AL 19 t4 pähkel 18116 JAH JAH EI S,P-t4 IgE Sarapuu õietolmu IgE Sarapuu õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 451 JAH 776 6137-4 Corylus avellana pollen Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Hazelnut Pollen IgE Ab [Units/volume] in Serum Hazelnut Poln IgE Qn 1 Both 34 AL 19 t16 mänd 18117 JAH JAH EI S,P-t16 IgE Männi õietolmu IgE Männi õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 459 JAH 778 6282-8 Pinus strobus Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Eastern White Pine IgE Ab [Units/volume] in Serum East White Pine IgE Qn 1 Both 88 AL 19 w6 puju 18119 JAH JAH EI S,P-w6 IgE Puju õietolmu IgE Puju õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 468 JAH 780 6183-8 Artemisia vulgaris Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Mugwort IgE Ab [Units/volume] in Serum Mugwort IgE Qn 1 Both 90 AL 19 w7 karikakar 18120 JAH JAH EI S,P-w7 IgE Härjasilma õietolmu IgE Härjesilma õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 470 JAH 1940 6196-0 Chrysanthemum leucanthemum Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Ox-eye daisy IgE Ab [Units/volume] in Serum Ox-eye daisy IgE Qn 1 Both 89 AL 19 w8 võilill 18121 JAH JAH EI S,P-w8 IgE Võilille õietolmu IgE Võilille õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 471 JAH 781 6097-0 Taraxacum vulgare Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Dandelion IgE Ab [Units/volume] in Serum Dandelion IgE Qn 1 Both 91 AL 19 w20 kõrvenõges 18122 JAH JAH EI S,P-w20 IgE Kõrvenõgese õietolmu IgE Kõrvenõgese õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 474 JAH 1941 6186-1 Urtica dioica Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Nettle IgE Ab [Units/volume] in Serum Nettle IgE Qn 1 Both 1896 AL 19 Sesamum indicum 1 IgE Qn (S) 30567 JAH JAH EI S,P-f449 IgE Seesamiseemne Ses i 1 (säilitusvalk, 2S albumiin) IgE Seesamiseemne komponendi Ses i 1 (säilitusvalk, 2S albumiin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L JAH 7372 100350-8 Sesamum indicum 1 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kU/L ALLERGY Sesamum indicum 1 IgE Ab [Units/volume] in Serum Ses i 1 IgE Qn Laboratory Both 645 VIR 20 Meningiidi test liikvor 17809 JAH JAH EI CSF-MeningitisBac Ag panel strip Meningiiditekitajate bakterite antigeenide paneel liikvoris (ribaanalüüs) Meningiiditekitajate bakterite antigeenid liikvoris (paneel, ribaanalüüs) Paneel 2 JAH 623 L-623 648 VIR 20 Meningiiditekitajate bakterite antigeenide paneel liikvoris (ribaanalüüs) 17809 Latex Test S. pneumoniae 21165 JAH EI EI CSF-S pneumoniae Ag Streptococcus pneumoniae Ag liikvoris Streptococcus pneumoniae antigeen liikvoris N/P 7 JAH 626 14322-2 Streptococcus pneumoniae Ag ACnc Pt CSF Ord LA MICRO Streptococcus pneumoniae Ag [Presence] in Cerebral spinal fluid by Latex agglutination S pneum Ag CSF Ql LA 1 Both 647 VIR 20 Meningiiditekitajate bakterite antigeenide paneel liikvoris (ribaanalüüs) 17809 Latex Test H. influenzae b 21164 JAH EI EI CSF-H influenzae B Ag Haemophilus influenzae B Ag liikvoris Haemophilus influenzae B antigeen liikvoris N/P 10 JAH 625 14321-4 Haemophilus influenzae B Ag ACnc Pt CSF Ord LA MICRO Haemophilus influenzae B Ag [Presence] in Cerebral spinal fluid by Latex agglutination Haem influ B Ag CSF Ql LA 1 Both 646 VIR 20 Meningiiditekitajate bakterite antigeenide paneel liikvoris (ribaanalüüs) 17809 Latex test N. meningitidis B/E. coli K1 21167 JAH EI EI CSF-N meningitidis/E coli Ag Neisseria meningitidis/Escherichia coli Ag liikvoris Neisseria meningitidis/Escherichia coli K1 antigeen liikvoris N/P 13 JAH 624 19134-6 Neisseria meningitidis B+Escherichia coli K1 Ag ACnc Pt CSF Ord LA MICRO Neisseria meningitidis B+Escherichia coli K1 Ag [Presence] in Cerebral spinal fluid by Latex agglutination N men B+E coli K1 Ag CSF Ql LA 1 Both 650 VIR 20 Meningiiditekitajate bakterite antigeenide paneel liikvoris (ribaanalüüs) 17809 Latex test N. meningitidis ACY W135 21166 JAH EI EI CSF-N meningitidis A Ag Neisseria meningitidis A Ag liikvoris Neisseria meningitidis A antigeen liikvoris N/P 14 JAH 628 6494-9 Neisseria meningitidis A Ag ACnc Pt CSF Ord LA MICRO Neisseria meningitidis A Ag [Presence] in Cerebral spinal fluid by Latex agglutination N men A Ag CSF Ql LA 1 Both 649 VIR 20 Meningiiditekitajate bakterite antigeenide paneel liikvoris (ribaanalüüs) 17809 Latex Test Strep B 21163 JAH EI EI CSF-Streptococcus B Ag Streptococcus B Ag liikvoris Streptococcus B antigeen liikvoris N/P 28 JAH 627 14323-0 Streptococcus agalactiae Ag ACnc Pt CSF Ord LA MICRO Streptococcus agalactiae Ag [Presence] in Cerebral spinal fluid by Latex agglutination Gp B Strep Ag CSF Ql LA 1 Both 654 VIR 20 CSF-Streptococcus B Ag 18224 JAH JAH EI CSF-Streptococcus B Ag Streptococcus B Ag liikvoris Streptococcus B antigeen liikvoris N/P 28 JAH 627 14323-0 Streptococcus agalactiae Ag ACnc Pt CSF Ord LA MICRO Streptococcus agalactiae Ag [Presence] in Cerebral spinal fluid by Latex agglutination Gp B Strep Ag CSF Ql LA 1 Both 657 VIR 20 Streptococcus A Ag kurgu... 17808 JAH JAH EI Th-Streptococcus A Ag Streptococcus A Ag kurgukaapes Streptococcus A antigeen kurgukaapes N/P 30 JAH 686 18481-2 Streptococcus pyogenes Ag ACnc Pt Thrt Ord 0,05% MICRO Streptococcus pyogenes Ag [Presence] in Throat S pyog Ag Throat Ql 1 Both 1738 VIR 20 Skin-Streptococcus A Ag (nahalt) 26400 JAH JAH EI XXX-Streptococcus A Ag Streptococcus A Ag Streptococcus A antigeen täpsustamata materjalis N/P 31 JAH 5352 31971-5 Streptococcus pyogenes Ag PrThr Pt XXX Ord MICRO Streptococcus pyogenes Ag [Presence] in Unspecified specimen S pyo Ag XXX Ql 1 Both 662 VIR 20 U-Streptococcus B Ag stri... 18222 JAH JAH EI U-Streptococcus B Ag strip Streptococcus B Ag uriinis (ribaanalüüs) Streptococcus B antigeen uriinis (ribaanalüüs) N/P 32 JAH 2861 24020-0 Streptococcus agalactiae Ag ACnc Pt Urine Ord MICRO Streptococcus agalactiae Ag [Presence] in Urine Gp B Strep Ag Ur Ql 1 Both 24,7108 1159 VIR 20 XXX-Vibrio spp DNA 24224 JAH EI EI XXX-Vibrio spp DNA Vibrio spp DNA Vibrio spp. DNA N/P 67 JAH 2885 49609-1 Vibrio sp DNA Prid Pt XXX Nom Probe.amp.tar MICRO Vibrio sp DNA [Identifier] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method Vibrio DNA XXX PCR 1 Both 27,3638 1741 VIR 20 EBV Ab paneel 28772 JAH EI EI S,P-EBV Ab panel EBV Ab paneel Epstein-Barr viiruse vastased antikehad seerumis/plasmas (paneel) Paneel 124 JAH 3272 L-3272 653 VIR 20 EBV IgM (kiirtest) seerum 17807 JAH JAH EI S,P-Inf mononucl Ab Infektsioosse mononukleoosi mittespetsiifilised antikehad Infektsioosse mononukleoosi puhused mittespetsiifilised antikehad seerumis/plasmas N/P 142 JAH 545 5213-4 Heterophile Ab ACnc Pt Ser Ord LA MICRO Heterophile Ab [Presence] in Serum by Latex agglutination Heteroph Ab Ser Ql LA 1 Both 12,5301 1743 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel 28941 JAH EI EI XXX-RespVir RNA/DNA panel broad Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel Hingamisteede viiruste RNA/DNA täpsustamata materjalis (laiendatud paneel) Paneel " " 279 EI/Paneel 3865 L-3865 1742 VIR 20 A-, B-gripi viiruse, SARS-CoV-2 RNA paneel 28953 JAH EI EI XXX-Influenza A, B, SARS-CoV-2 RNA panel A-, B-gripi viiruse, SARS-CoV-2 RNA paneel A-, B-gripi viiruse, SARS koroonaviirus 2 RNA (paneel) Paneel " " 284 EI/Paneel 5947 L-5418 1760 VIR 20 A-, B-gripi viiruse, RSV, SARS-CoV-2 RNA paneel 29929 JAH EI EI XXX-Influenza A, B, RSV, SARS-CoV-2 RNA panel A-, B-gripi viiruse, RSV, SARS-CoV-2 RNA paneel A-, B-gripi viiruse, RS-viiruse, SARS koroonaviirus 2 RNA täpsustamata materjalis (paneel) Paneel " " 285 EI/Paneel 5967 L-5424 664 VIR 20 XXX-Influenza A, B, RSV, Adenovirus Ag s 24083 JAH JAH EI XXX-Influenza A, B, RSV, Adenovirus Ag strip panel A-, B-gripi viiruse, RSV, adenoviiruse Ag paneel (ribaanalüüs) A-, B-gripi viiruse, RS-viiruse, adenoviiruse antigeen täpsustamata materjalis (paneel; ribaanalüüs) Paneel 288 JAH 3016 L-3016 1892 VIR 20 A-, B-gripi viiruse, SARS koroonaviirus 2 Ag (paneel) 30306 JAH EI EI XXX-Influenza A, B, SARS-CoV-2 Ag panel A-, B-gripi viiruse, SARS-CoV-2 Ag paneel A-, B-gripi viiruse, SARS koroonaviirus 2 Ag (paneel) Paneel 289 JAH 7062 97099-6 Influenza virus A & Influenza virus B & SARS coronavirus 2 Ag panel - Pt Respiratory.upper - IA.rapid PANEL.MICRO Influenza virus A and B and SARS-CoV-2 (COVID-19) Ag panel - Upper respiratory specimen by Rapid immunoassay FLUABV+SARS-CoV2 Ag Pnl Up resp IA.rapid 1 Order 661 VIR 20 XXX-Influenza A,B virus Ag strip panel 21661 JAH JAH EI XXX-Influenza A,B virus Ag strip panel A- ja B-gripi viiruse Ag paneel (ribaanalüüs) A- ja B-gripi viiruse antigeen täpsustamata materjalis (paneel; ribaanalüüs) Paneel 291 JAH 2769 L-2769 1746 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel 28941 Adenoviiruse DNA 28921 JAH EI EI XXX-Adenovirus DNA Adenoviiruse DNA Inimese adenoviiruse DNA N/P 292 JAH 1646 39528-5 Adenovirus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Adenovirus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HAdV DNA XXX Ql PCR 1 Both 666 VIR 20 XXX-Adenovirus Ag strip 17806 JAH JAH EI XXX-Adenovirus Ag strip Adenoviiruse Ag (ribaanalüüs) Inimese adenoviiruse antigeen täpsustamata materjalis (ribaanalüüs) N/P 295 JAH 3018 31714-9 Adenovirus Ag ACnc Pt XXX Ord 29 MICRO Adenovirus Ag [Presence] in Unspecified specimen HAdV Ag XXX Ql 1 Both 12,634 1744 VIR 20 A-, B-gripi viiruse, RSV, SARS-CoV-2 RNA paneel; A-, B-gripi viiruse, SARS-CoV-2 RNA paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel 29929; 28953; 28941 A-gripi viiruse RNA 28955 JAH EI EI XXX-Influenza A virus RNA A-gripi viiruse RNA A-gripi viiruse RNA N/P 299 JAH 1643 34487-9 Influenza virus A RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Influenza virus A RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method FLUAV RNA XXX Ql PCR 1 Both 1893 VIR 20 A-, B-gripi viiruse, SARS-CoV-2 Ag paneel 30306 A-gripi viiruse Ag ninakaapes 30307 JAH EI EI Nose-Influenza A virus Ag A-gripi viiruse Ag ninakaapes A-gripi viiruse antigeen ninakaapes N/P 306 JAH 557 44560-1 Influenza virus A Ag ACnc Pt Nose Ord IF MICRO Influenza virus A Ag [Presence] in Nose by Immunofluorescence FLUAV Ag Nose Ql IF 1 Both 1745 VIR 20 A-, B-gripi viiruse, RSV, SARS-CoV-2 RNA paneel; A-, B-gripi viiruse, SARS-CoV-2 RNA paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel 29929; 28953; 28941 B-gripi viiruse RNA 28954 JAH EI EI XXX-Influenza B virus RNA B-gripi viiruse RNA B-gripi viiruse RNA N/P 309 JAH 1644 40982-1 Influenza virus B RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Influenza virus B RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method FLUBV RNA XXX Ql PCR 1 Both 1894 VIR 20 A-, B-gripi viiruse, SARS-CoV-2 Ag paneel 30306 B-gripi viiruse Ag ninakaapes 30308 JAH EI EI Nose-Influenza B virus Ag B-gripi viiruse Ag ninakaapes B-gripi viiruse antigeen ninakaapes N/P 313 JAH 558 44573-4 Influenza virus B Ag ACnc Pt Nose Ord IF MICRO Influenza virus B Ag [Presence] in Nose by Immunofluorescence FLUBV Ag Nose Ql IF 1 Both 1754 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel 28941 Metapneumoviiruse RNA 28925 JAH EI EI XXX-Metapneumovirus RNA Metapneumoviiruse RNA Metapneumoviiruse RNA N/P 318 JAH 1647 38917-1 Human metapneumovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human metapneumovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method hMPV RNA XXX Ql PCR 1 Both 24,5193 1756 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel 28941 Paragripiviiruse 1 RNA 28929 JAH EI EI XXX-Parainfluenza virus 1 RNA Paragripiviiruse 1 RNA Paragripiviiruse 1 RNA N/P 320 JAH 4034 29908-1 Parainfluenza virus 1 RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 10 MICRO Parainfluenza virus 1 RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HPIV1 RNA XXX Ql PCR 1 Both 19,8821 1757 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel 28941 Paragripiviiruse 2 RNA 28930 JAH EI EI XXX-Parainfluenza virus 2 RNA Paragripiviiruse 2 RNA Paragripiviiruse 2 RNA N/P 321 JAH 4035 29909-9 Parainfluenza virus 2 RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 8 MICRO Parainfluenza virus 2 RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HPIV2 RNA XXX Ql PCR 1 Both 19,8821 1758 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel 28941 Paragripiviiruse 3 RNA 28931 JAH EI EI XXX-Parainfluenza virus 3 RNA Paragripiviiruse 3 RNA Paragripiviiruse 3 RNA N/P 322 JAH 4036 29910-7 Parainfluenza virus 3 RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 9 MICRO Parainfluenza virus 3 RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HPIV3 RNA XXX Ql PCR 1 Both 19,8821 1751 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel 28941 Paragripiviiruse 4 RNA 28932 JAH EI EI XXX-Parainfluenza virus 4 RNA Paragripiviiruse 4 RNA Paragripiviiruse 4 RNA N/P 323 JAH 4037 41010-0 Parainfluenza virus 4 RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 4 MICRO Parainfluenza virus 4 RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HPIV4 RNA XXX Ql PCR 1 Both 14,9475 1759 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel 28941 Rinoviiruse RNA 28943 JAH EI EI XXX-Rhinovirus RNA Rinoviiruse RNA Rinoviiruse RNA N/P " " 326 JAH 1650 7993-9 Rhinovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Rhinovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method Rhinovirus RNA XXX Ql PCR 1 Both 1750 VIR 20 A-, B-gripi viiruse, RSV, SARS-CoV-2 RNA paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel 29929; 28941 RSV RNA 28933 JAH EI EI XXX-RSV RNA RSV RNA RS-viiruse RNA N/P 327 JAH 1645 40988-8 Respiratory syncytial virus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Respiratory syncytial virus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method RSV RNA XXX Ql PCR 1 Both 665 VIR 20 XXX-RSV Ag strip 21795 JAH JAH EI XXX-RSV Ag strip RSV Ag (ribaanalüüs) RS-viiruse antigeen täpsustamata materjalis (ribaanalüüs) N/P 331 JAH 3017 31950-9 Respiratory syncytial virus Ag ACnc Pt XXX Ord 40 MICRO Respiratory syncytial virus Ag [Presence] in Unspecified specimen RSV Ag XXX Ql 1 Both 9,7245 1740 VIR 20 A-, B-gripi viiruse, RSV, SARS-CoV-2 RNA paneel; A-, B-gripi viiruse, SARS-CoV-2 RNA paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel 29929; 28953; 28941 SARS koroonaviirus 2 RNA 28756 JAH EI EI XXX-SARS-CoV-2 RNA SARS koroonaviirus 2 RNA SARS koroonaviirus 2 RNA N/P " " 333 JAH 5806 94309-2 SARS coronavirus 2 RNA PrThr Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO SARS-CoV-2 (COVID-19) RNA [Presence] in Unspecified specimen by NAA with probe detection SARS-CoV-2 RNA XXX Ql NAA+probe 1 Both 1891 VIR 20 A-, B-gripi viiruse, SARS-CoV-2 Ag paneel 30306 SARS koroonaviirus 2 Ag (ribaanalüüs) 28961 JAH EI EI XXX-SARS-CoV-2 Ag strip SARS koroonaviirus 2 Ag (ribaanalüüs) SARS koroonaviirus 2 antigeen täpsustamata materjalis (ribaanalüüs) N/P " " 339 JAH 5945 94558-4 SARS coronavirus 2 Ag PrThr Pt Respiratory Ord IA.rapid MICRO SARS-CoV-2 (COVID-19) Ag [Presence] in Respiratory specimen by Rapid immunoassay SARS-CoV-2 Ag Resp Ql IA.rapid 1 Both 1752 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel 28941 Koroonaviiruse 229E/NL63 RNA 28922 JAH EI EI XXX-Coronavirus 229E/NL63 RNA Koroonaviiruse 229E/NL63 RNA Koroonaviiruse 229E/NL63 RNA N/P " " 350 JAH 4032 92146-0 Human coronavirus 229E+NL63 RNA PrThr Pt Respiratory Ord Probe.amp.tar MICRO Human coronavirus 229E+NL63 RNA [Presence] in Respiratory specimen by NAA with probe detection HCoV 229E+NL63 RNA Resp Ql NAA+probe 1 Both 1753 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel 28941 Koroonaviiruse OC43 RNA 28923 JAH EI EI XXX-Coronavirus OC43 RNA Koroonaviiruse OC43 RNA Koroonaviiruse OC43 RNA N/P 353 JAH 4033 41009-2 Human coronavirus OC43 RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human coronavirus OC43 RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HCoV OC43 RNA XXX Ql PCR 1 Both 15,7885 1755 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel 28941 Mycoplasma pneumoniae DNA 28940 JAH EI EI XXX-M pneumoniae DNA Mycoplasma pneumoniae DNA Mycoplasma pneumoniae DNA N/P 363 JAH 664 29257-3 Mycoplasma pneumoniae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma pneumoniae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method M pneumo DNA XXX Ql PCR 1 Both 1749 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel 28941 Chlamydophila pneumoniae DNA 28939 JAH EI EI XXX-C pneumoniae DNA Chlamydophila pneumoniae DNA Chlamydophila pneumoniae DNA N/P 373 JAH 661 34645-2 Chlamydophila pneumoniae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Chlamydophila pneumoniae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C pneum DNA XXX Ql PCR 1 Both 1748 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel 28941 Bordetella pertussis DNA 28938 JAH EI EI XXX-B pertussis DNA Bordetella pertussis DNA Bordetella pertussis DNA N/P 383 JAH 660 23826-1 Bordetella pertussis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Bordetella pertussis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method B pert DNA XXX Ql PCR 1 Both 1747 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel 28941 Bordetella parapertussis DNA 28937 JAH EI EI XXX-B parapertussis DNA Bordetella parapertussis DNA Bordetella parapertussis DNA N/P 391 JAH 2059 29723-4 Bordetella parapertussis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Bordetella parapertussis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method B parapert DNA XXX Ql PCR 1 Both 660 VIR 20 Enteroviirused PCR 19767 JAH EI EI XXX-Enterovirus RNA Enteroviiruste RNA Enteroviiruste RNA N/P 432 JAH 1651 29591-5 Enterovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Enterovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method EV RNA XXX Ql PCR 1 Both 659 VIR 20 St-H pylori Ag 23770 JAH JAH EI St-H pylori Ag Helicobacter pylori Ag roojas Helicobacter pylori antigeen roojas N/P 448 JAH 1539 31843-6 Helicobacter pylori Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Helicobacter pylori Ag [Presence] in Stool H pylori Ag Stl Ql 1 Both 656 VIR 20 St-Rotavirus Ag 17805 JAH JAH EI St-Rotavirus Ag Rotaviiruse Ag roojas Rotaviiruse antigeen roojas N/P 467 JAH 674 17547-1 Rotavirus Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Rotavirus Ag [Presence] in Stool RV Ag Stl Ql 1 Both 655 VIR 20 St-Norovirus Ag 23392 JAH JAH EI St-Norovirus Ag Noroviiruse Ag roojas Noroviiruse antigeen roojas N/P 473 JAH 652 49117-5 Norovirus Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Norovirus Ag [Presence] in Stool Norovirus Ag Stl Ql 1 Both 652 VIR 20 St-Astrovirus Ag 24354 JAH JAH EI St-Astrovirus Ag Astroviiruse Ag roojas Astroviiruse antigeen roojas N/P 475 JAH 501 7810-5 Astrovirus Ag ACnc Pt Stool Ord EIA MICRO Astrovirus Ag [Presence] in Stool by Immunoassay HAstV Ag Stl Ql EIA 1 Both 663 VIR 20 St-Campylobacter Ag 24351 JAH JAH EI St-Campylobacter Ag Campylobacter Ag roojas Campylobacter spp. antigeen roojas N/P 483 JAH 2938 57768-4 Campylobacter jejuni+Campylobacter coli Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Campylobacter jejuni+Campylobacter coli Ag [Presence] in Stool C jejuni+C coli Ag Stl Ql 1 Both 11,4393 1766 VIR 20 St-Salmonella Ag 26552 JAH EI EI St-Salmonella Ag Salmonella Ag roojas Salmonella antigeen roojas 524 JAH 6529 A-5544 651 VIR 20 Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) 19230 Uuring lambliatele 17875 JAH EI EI St-G lamblia Ag Giardia lamblia Ag roojas Giardia lamblia antigeen roojas N/P 757 JAH 1503 31830-3 Giardia lamblia Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Giardia lamblia Ag [Presence] in Stool G lamblia Ag Stl Ql 1 Both 658 VIR 20 St-G lamblia Ag 20091 JAH JAH EI St-G lamblia Ag Giardia lamblia Ag roojas Giardia lamblia antigeen roojas N/P 757 JAH 1503 31830-3 Giardia lamblia Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Giardia lamblia Ag [Presence] in Stool G lamblia Ag Stl Ql 1 Both 556 MB 21 U-Culture 19819 JAH JAH EI U-Culture Uriini külv Uriini külv KYLV 12 JAH 2242 630-4 Bacteria identified Prid Pt Urine Nom Culture 0,37% MICRO Bacteria identified in Urine by Culture Bacteria Ur Cult 1 Both 552 MB 21 Koprogramm 17878 Algloomad 17948 JAH EI EI St-Parasites-m (formalin-aether) Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) Tekst 161 JAH 2260 10701-1 Ova+Parasites identified Prid Pt Stool Nom Concentration MICRO Ova+Parasites identified in Stool by Concentration O+P Stl Conc 1 Both 553 MB 21 Koprogramm 17878 Ussimunad 17947 JAH EI EI St-Parasites-m (formalin-aether) Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) Tekst 161 JAH 2260 10701-1 Ova+Parasites identified Prid Pt Stool Nom Concentration MICRO Ova+Parasites identified in Stool by Concentration O+P Stl Conc 1 Both 554 MB 21 Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) 19230 Uuring helmintide munadele 17874 JAH EI EI St-Parasites-m (formalin-aether) Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) Tekst 161 JAH 2260 10701-1 Ova+Parasites identified Prid Pt Stool Nom Concentration MICRO Ova+Parasites identified in Stool by Concentration O+P Stl Conc 1 Both 557 MB 21 Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) 19230 Uuring helmintide munadele 17874 JAH JAH EI St-Parasites-m (formalin-aether) Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) Tekst 161 JAH 2260 10701-1 Ova+Parasites identified Prid Pt Stool Nom Concentration MICRO Ova+Parasites identified in Stool by Concentration O+P Stl Conc 1 Both 558 MB 21 Uuring helmintide munadele, lambliatele 19230 JAH JAH EI St-Parasites-m (formalin-aether) Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) Tekst 161 JAH 2260 10701-1 Ova+Parasites identified Prid Pt Stool Nom Concentration MICRO Ova+Parasites identified in Stool by Concentration O+P Stl Conc 1 Both 555 MB 21 Anaalkaape uuring 17877 JAH JAH EI XXX-E vermicularis-m Enterobius vermicularis munade mikroskoopia Enterobius vermicularis munade mikroskoopia täpsustamata materjalis Tekst 167 JAH 1498 675-9 Enterobius vermicularis Prid Pt XXX Nom Pinworm examination MICRO Enterobius vermicularis [Identifier] in Unspecified specimen by Pinworm exam E vermicularis XXX Pinworm Exam 1 Both 1739 AB 22 MRSA DNA paneel 28620 JAH JAH EI XXX-MRSA DNA panel MRSA DNA paneel MRSA DNA täpsustamata materjalis (paneel) Paneel " " 3 JAH 5638 L-5382 559 ST 24 St-Hb IM 17876 JAH JAH EI St-Hb Peitveri roojas (Hb) Peitveri roojas (hemoglobiin) Tekst 4 JAH 854 29771-3 Hemoglobin.gastrointestinal ACnc Pt Stool Ord Imm CHEM Hemoglobin.gastrointestinal [Presence] in Stool by Immunologic method Occult Bld Stl Ql Imm 1 Both 562 ST 24 St-Calpro (kvantitatiivse m. Phadia 250) 23957 JAH JAH EI St-Calpro QL Kalprotektiin roojas QL Kalprotektiin roojas (kvalitatiivne) Tekst mg/kg 8 JAH 3863 A-3863 561 ST 24 St-Calpro 23331 JAH JAH EI St-Calpro Kalprotektiin roojas Kalprotektiin roojas QN ug/g µg/g 9 JAH 863 38445-3 Calprotectin MCnt Pt Stool Qn ug/g ug/g CHEM Calprotectin [Mass/mass] in Stool Calprotectin Stl-mCnt 1 Both 560 ST 24 St-Microscopy 17878 EI 2020-08-28 EI EI St-Microscopy Koprogramm Koprogramm Tekst 15 JAH 855 6470-9 Microscopic observation Prid Pt Stool Nom Wet preparation MICRO Microscopic observation [Identifier] in Stool by Wet preparation Wet Prep Stl 1 Both 11,433 222 BoF 25 PrtF-Cells 26025 JAH JAH EI PrtF-Cells Kõhuõõnevedeliku tsütoos Kõhuõõnevedeliku tsütoos Paneel 7 JAH 2149 L-2149 192 BoF 25 PrtF-Color 26026 JAH JAH EI PrtF-Color Kõhuõõnevedeliku värvus Kõhuõõnevedeliku värvus Tekst 8 JAH 868 14660-5 Color Type Pt Periton fld Nom SPEC Color of Peritoneal fluid Color Prt 1 Observation 193 BoF 25 PrtF-Appearance 26027 JAH JAH EI PrtF-Appearance Kõhuõõnevedeliku läbipaistvus Kõhuõõnevedeliku läbipaistvus Tekst 9 JAH 869 14621-7 Appearance Aper Pt Periton fld Nom SPEC Appearance of Peritoneal fluid Appearance Prt 1 Observation 191 BoF 25 PrtF-RBC 26028 JAH JAH EI PrtF-RBC Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid kõhuõõnevedelikus QN E6/L 10 JAH 867 795-5 Erythrocytes NCnc Pt Periton fld Qn Manual count 10*12/L 10^12/L HEM/BC Erythrocytes [#/volume] in Peritoneal fluid by Manual count RBC # Prt Manual 1 Observation 190 BoF 25 PrtF-SG 26029 JAH JAH EI PrtF-SG Kõhuõõnevedeliku erikaal Kõhuõõnevedeliku erikaal Tekst 12 JAH 864 14348-7 Specific gravity Rden Pt Periton fld Qn Refractometry CHEM Specific gravity of Peritoneal fluid by Refractometry Sp Gr Prt Refractometry 1 Both 209 BoF 25 PrtF-pH 26030 JAH JAH EI PrtF-pH pH kõhuõõnevedelikust pH kõhuõõnevedelikust QN 13 JAH 1091 2751-6 pH LsCnc Pt Periton fld Qn [pH] CHEM pH of Peritoneal fluid pH Prt unknown Both 165 BoF 25 PrtF-MN% 26115 JAH EI EI PrtF-MN% MN% Mononukleaarsete leukotsüütide suhtarv kõhuõõnevedelikus QN % % 16 JAH 1705 70038-5 Mononuclear cells/100 leukocytes NFr Pt Periton fld Qn Automated count % % HEM/BC Mononuclear cells/100 leukocytes in Peritoneal fluid by Automated count Mononuc Cells NFr Prt Auto 1 Observation 11,4729 167 BoF 25 PrtF-MN# 26116 JAH EI EI PrtF-MN# MN Mononukleaarsete leukotsüütide arv kõhuõõnevedelikus QN E6/L 17 JAH 1707 70047-6 Mononuclear cells NCnc Pt Periton fld Qn Automated count 10*3/uL 10*6/L HEM/BC Mononuclear cells [#/volume] in Peritoneal fluid by Automated count Mononuc Cells # Prt Auto 1 Observation 11,4729 166 BoF 25 PrtF-PMN% 26117 JAH EI EI PrtF-PMN% PMN% Polümorfonukleaarsete leukotsüütide suhtarv kõhuõõnevedelikus QN % 18 JAH 1706 70039-3 Polymorphonuclear cells/100 leukocytes NFr Pt Periton fld Qn Automated count % % HEM/BC Polymorphonuclear cells/100 leukocytes in Peritoneal fluid by Automated count Polys NFr Prt Auto 1 Observation 11,4729 168 BoF 25 PrtF-PMN# 26118 JAH EI EI PrtF-PMN# PMN Polümorfonukleaarsete leukotsüütide arv kõhuõõnevedelikus QN E6/L 19 JAH 1708 70048-4 Polymorphonuclear cells NCnc Pt Periton fld Qn Automated count 10*3/uL 10*6/L HEM/BC Polymorphonuclear cells [#/volume] in Peritoneal fluid by Automated count Polys # Prt Auto 1 Observation 11,4729 194 BoF 25 PrrF-Diff Tsütogramm (Mikroskoopia) 26121 JAH JAH EI PrtF-Diff-m Kõhuõõnevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) Kõhuõõnevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) Paneel 20 JAH 875 29581-6 Differential panel - Pt Periton fld - PANEL.HEM/BC Differential panel in Peritoneal fluid Diff Pnl Prt 1 Order 154 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) 26121 PrtF-Basofiilid % 26122 JAH EI EI PrtF-Basofiilid % Basofiilid % Basofiilide suhtarv kõhuõõnevedelikus QN % % 21 JAH 876 31996-2 Basophils/100 leukocytes NFr Pt Periton fld Qn Manual count % % HEM/BC Basophils/100 leukocytes in Peritoneal fluid by Manual count Basophils Fr Prt Manual 1 Observation 155 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) 26121 PrtF-Eosinofiilid % 26123 JAH EI EI PrtF-Eosinofiilid % Eosinofiilid % Eosinofiilide suhtarv kõhuõõnevedelikus QN % % 22 JAH 877 14343-8 Eosinophils/100 leukocytes NFr Pt Periton fld Qn Manual count % % HEM/BC Eosinophils/100 leukocytes in Peritoneal fluid by Manual count Eosinophil Fr Prt Manual 1 Observation 156 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) 26121 PrtF-Lümfotsüüdid % 26363 JAH EI EI PrtF-Lümfotsüüdid % Lümfotsüüdid % Lümfotsüütide suhtarv kõhuõõnevedelikus QN % % 23 JAH 878 14821-3 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Periton fld Qn Manual count % % HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Peritoneal fluid by Manual count Lymphocytes Fr Prt Manual 1 Observation 157 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) 26121 PrtF- Atüüpilised lümfotsüüdid % 26387 JAH EI EI PrtF- Atüüpilised lümfotsüüdid % Atüüpilised lümfotsüüdid % Atüüpiliste lümfotsüütide suhtarv kõhuõõnevedelikus QN % % 24 JAH 879 33369-0 Lymphocytes.variant/100 leukocytes NFr Pt Periton fld Qn % % HEM/BC Lymphocytes Variant/100 leukocytes in Peritoneal fluid Variant Lymphs Fr Prt 1 Observation 158 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) 26121 PrtF-Plasmarakud % 26364 JAH EI EI PrtF-Plasmarakud % Plasmarakud % Plasmarakkude suhtarv kõhuõõnevedelikus QN % % 25 JAH 880 40518-3 Plasma cells/100 leukocytes NFr Pt Periton fld Qn Manual count % % HEM/BC Plasma cells/100 leukocytes in Peritoneal fluid by Manual count Plasma Cells Fr Prt Manual 1 Observation 159 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) 26121 PrtF-Monotsüüdid/makrofaagid % 26389 JAH EI EI PrtF-Monotsüüdid/makrofaagid % Monotsüüdid/makrofaagid % Monotsüütide/makrofaagide suhtarv kõhuõõnevedelikus QN % % 26 JAH 881 32029-1 Monocytes+Macrophages/100 leukocytes NFr Pt Periton fld Qn Manual count % % HEM/BC Monocytes+Macrophages/100 leukocytes in Peritoneal fluid by Manual count Monos+Macros Fr Prt Manual 1 Observation 160 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) 26121 PrtF-Neutrofiilid % 26365 JAH EI EI PrtF-Neutrofiilid % Neutrofiilid % Neutrofiilide suhtarv kõhuõõnevedelikus QN % % 27 JAH 882 13836-2 Neutrophils/100 leukocytes NFr Pt Periton fld Qn Manual count % % HEM/BC Neutrophils/100 leukocytes in Peritoneal fluid by Manual count Neutrophils Fr Prt Manual 1 Observation 161 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) 26121 PrtF-Muud leukotsüüdid % 26390 JAH EI EI PrtF-Muud leukotsüüdid % Muud leukotsüüdid % Muude leukotsüütide suhtarv kõhuõõnevedelikus QN % % 28 JAH 883 14859-3 Leukocytes other/100 leukocytes NFr Pt Periton fld Qn Manual count % % HEM/BC Leukocytes other/100 leukocytes in Peritoneal fluid by Manual count WBC Other Fr Prt Manual 1 Observation 162 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) 26121 PrtF-Blastid % 26366 JAH EI EI PrtF-Blastid % Blastid % Blastide suhtarv kõhuõõnevedelikus QN % % 29 JAH 885 33372-4 Blasts/100 leukocytes NFr Pt Periton fld Qn % % HEM/BC Blasts/100 leukocytes in Peritoneal fluid Blasts Fr Prt 1 Observation 164 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) 26121 PrtF-Maliigsed rakud % 26391 JAH EI EI PrtF-Maliigsed rakud % Maliigsed rakud % Maliigsete rakkude suhtarv kõhuõõnevedelikus QN % % 30 JAH 2137 44898-5 Malignant cells/100 cells NFr Pt Periton fld Qn Manual count % % HEM/BC Malignant cells/100 cells in Peritoneal fluid by Manual count Malignant cells NFr Prt Manual 1 Both 163 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) 26121 PrtF-Mesoteelirakud % 26392 JAH EI EI PrtF-Mesoteelirakud % Mesoteelirakud % Mesoteelirakkude suhtarv kõhuõõnevedelikus QN % % 31 JAH 886 14830-4 Mesothelial cells/100 leukocytes NFr Pt Periton fld Qn Manual count % % HEM/BC Mesothelial cells/100 leukocytes in Peritoneal fluid by Manual count Mesothl Cell Fr Prt Manual 1 Observation 220 BoF 25 PrtF-Alb 26032 JAH JAH EI PrtF-Alb Albumiin kõhuõõnevedelikus Albumiin kõhuõõnevedelikus QN g/L 35 JAH 1848 1749-1 Albumin MCnc Pt Periton fld Qn g/L g/L CHEM Albumin [Mass/volume] in Peritoneal fluid Albumin Prt-mCnc 1 Both 205 BoF 25 PrtF-Gluc 26033 JAH JAH EI PrtF-Gluc Glükoos kõhuõõnevedelikus Glükoos kõhuõõnevedelikus QN mmol/L 41 JAH 1084 14748-8 Glucose SCnc Pt Periton fld Qn mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Peritoneal fluid Glucose Prt-sCnc unknown Both 206 BoF 25 PrtF-Chol 26034 JAH JAH EI PrtF-Chol Kolesterool kõhuõõnevedelikus Kolesterool kõhuõõnevedelikus QN mmol/L 43 JAH 1085 54371-0 Cholesterol SCnc Pt Periton fld Qn mmol/L CHEM Cholesterol [Moles/volume] in Peritoneal fluid Cholest Prt- unknown Both 207 BoF 25 PrtF-Crea 26035 JAH JAH EI PrtF-Crea Kreatiniin kõhuõõnevedelikus Kreatiniin kõhuõõnevedelikus QN umol/L 45 JAH 1086 39474-2 Creatinine SCnc Pt Periton fld Qn umol/L CHEM Creatinine [Moles/volume] in Peritoneal fluid Creat Prt-sCnc unknown Both 208 BoF 25 PrtF-Lac 26036 JAH JAH EI PrtF-Lac Laktaat kõhuõõnevedelikus Laktaat kõhuõõnevedelikus QN mmol/L 50 JAH 1090 2523-9 Lactate SCnc Pt Periton fld Qn CHEM Lactate [Moles/volume] in Peritoneal fluid Lactate Prt unknown Both 210 BoF 25 PrtF-Trigl 26037 JAH JAH EI PrtF-Trigl Triglütseriidid kõhuõõnevedelikus Triglütseriidid kõhuõõnevedelikus QN mmol/L 51 JAH 1092 66769-1 Triglyceride SCnc Pt Periton fld Qn mmol/L mmol/L CHEM Triglyceride [Moles/volume] in Peritoneal fluid Trigl Prt-sCnc 1 Both 11,4393 211 BoF 25 PrtF-Prot 26038 JAH JAH EI PrtF-Prot Valk kõhuõõnevedelikus Valk kõhuõõnevedelikus QN g/L 53 JAH 1093 2883-7 Protein MCnc Pt Periton fld Qn g/L CHEM Protein [Mass/volume] in Peritoneal fluid Prot Prt-mCnc unknown Both 223 BoF 25 PlrF-Cells 26020 JAH JAH EI PlrF-Cells Pleuravedeliku tsütoos Pleuravedeliku tsütoos Paneel 74 JAH 2150 L-2150 196 BoF 25 PlrF-Color 26008 JAH JAH EI PlrF-Color Pleuravedeliku värvus Pleuravedeliku värvus Tekst 75 JAH 893 14662-1 Color Type Pt Plr fld Nom SPEC Color of Pleural fluid Color Plr 1 Observation 197 BoF 25 PlrF-Appearance 26009 JAH JAH EI PlrF-Appearance Pleuravedeliku läbipaistvus Pleuravedeliku läbipaistvus Tekst 76 JAH 894 14620-9 Appearance Aper Pt Plr fld Nom SPEC Appearance of Pleural fluid Appearance Plr 1 Observation 195 BoF 25 PlrF-SG 26010 JAH JAH EI PlrF-SG Pleuravedeliku erikaal Pleuravedeliku erikaal Tekst 79 JAH 889 14349-5 Specific gravity Rden Pt Plr fld Qn Refractometry CHEM Specific gravity of Pleural fluid by Refractometry Sp Gr Plr Refractometry 1 Both 216 BoF 25 PlrF-pH 26011 JAH JAH EI PlrF-pH pH pleuravedelikust pH pleuravedelikust QN 80 JAH 1104 2750-8 pH LsCnc Pt Plr fld Qn [pH] CHEM pH of Pleural fluid pH Plr unknown Both 139 BoF 25 PlrF-MN% 26110 JAH EI EI PlrF-MN% MN% Mononukleaarsete leukotsüütide suhtarv pleuravedelikus QN % % 83 JAH 1694 70066-6 Mononuclear cells/100 leukocytes NFr Pt Plr fld Qn Automated count % % HEM/BC Mononuclear cells/100 leukocytes in Pleural fluid by Automated count Mononuc Cells NFr Plr Auto 1 Observation 11,4729 141 BoF 25 PlrF-MN# 26111 JAH EI EI PlrF-MN# MN Mononukleaarsete leukotsüütide arv pleuravedelikus QN E6/L 84 JAH 1696 70043-5 Mononuclear cells NCnc Pt Plr fld Qn Automated count 10*3/uL 10*6/L HEM/BC Mononuclear cells [#/volume] in Pleural fluid by Automated count Mononuc Cells # Plr Auto 1 Observation 11,4729 140 BoF 25 PlrF-PMN% 26112 JAH EI EI PlrF-PMN% PMN% Polümorfonukleaarsete leukotsüütide suhtarv pleuravedelikus QN % % 85 JAH 1695 70067-4 Polymorphonuclear cells/100 leukocytes NFr Pt Plr fld Qn Automated count % % HEM/BC Polymorphonuclear cells/100 leukocytes in Pleural fluid by Automated count Polys NFr Plr Auto 1 Observation 11,4729 142 BoF 25 PlrF-PMN# 26113 JAH EI EI PlrF-PMN# PMN Polümorfonukleaarsete leukotsüütide arv pleuravedelikus QN E6/L 86 JAH 1697 70044-3 Polymorphonuclear cells NCnc Pt Plr fld Qn Automated count 10*3/uL 10*6/L HEM/BC Polymorphonuclear cells [#/volume] in Pleural fluid by Automated count Polys # Plr Auto 1 Observation 11,4729 198 BoF 25 PlrF-Diff Tsütogramm (Mikroskoopia) 26017 JAH JAH EI PlrF-Diff-m Pleuravedeliku tsütogramm (mikroskoopia) Pleuravedeliku tsütogramm (mikroskoopia) Paneel 87 JAH 900 29583-2 Differential panel - Pt Plr fld - PANEL.HEM/BC Differential panel in Pleural fluid Diff Pnl Plr 1 Order 143 BoF 25 Pleuravedeliku tsütogramm (mikroskoopia) 26017 PlrF-Basofiilid % 26119 JAH EI EI PlrF-Basofiilid % Basofiilid % Basofiilide suhtarv pleuravedelikus QN % % 88 JAH 901 31995-4 Basophils/100 leukocytes NFr Pt Plr fld Qn Manual count % % HEM/BC Basophils/100 leukocytes in Pleural fluid by Manual count Basophils Fr Plr Manual 1 Observation 144 BoF 25 Pleuravedeliku tsütogramm (mikroskoopia) 26017 PlrF-Eosinofiilid % 26120 JAH EI EI PlrF-Eosinofiilid % Eosinofiilid % Eosinofiilide suhtarv pleuravedelikus QN % % 89 JAH 902 14344-6 Eosinophils/100 leukocytes NFr Pt Plr fld Qn Manual count % % HEM/BC Eosinophils/100 leukocytes in Pleural fluid by Manual count Eosinophil Fr Plr Manual 1 Observation 145 BoF 25 Pleuravedeliku tsütogramm (mikroskoopia) 26017 PlrF-Lümfotsüüdid % 26377 JAH EI EI PlrF-Lümfotsüüdid % Lümfotsüüdid % Lümfotsüütide suhtarv pleuravedelikus QN % % 90 JAH 903 14820-5 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Plr fld Qn Manual count % % HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Pleural fluid by Manual count Lymphocytes Fr Plr Manual 1 Observation 146 BoF 25 Pleuravedeliku tsütogramm (mikroskoopia) 26017 PlrF-Plasmarakud % 26379 JAH EI EI PlrF-Plasmarakud % Plasmarakud % Plasmarakkude suhtarv pleuravedelikus QN % % 92 JAH 905 40522-5 Plasma cells/100 leukocytes NFr Pt Plr fld Qn Manual count % % HEM/BC Plasma cells/100 leukocytes in Pleural fluid by Manual count Plasma Cells Fr Plr Manual 1 Observation 147 BoF 25 Pleuravedeliku tsütogramm (mikroskoopia) 26017 PlrF-Monotsüüdid/makrofaagid % 26380 JAH EI EI PlrF-Monotsüüdid/makrofaagid % Monotsüüdid/makrofaagid % Monotsüütide/makrofaagide suhtarv pleuravedelikus QN % % 93 JAH 906 32028-3 Monocytes+Macrophages/100 leukocytes NFr Pt Plr fld Qn Manual count % % HEM/BC Monocytes+Macrophages/100 leukocytes in Pleural fluid by Manual count Monos+Macros Fr Plr Manual 1 Observation 148 BoF 25 Pleuravedeliku tsütogramm (mikroskoopia) 26017 PlrF-Neutrofiilid % 26381 JAH EI EI PlrF-Neutrofiilid % Neutrofiilid % Neutrofiilide suhtarv pleuravedelikus QN % % 94 JAH 907 14848-6 Neutrophils/100 leukocytes NFr Pt Plr fld Qn Manual count % % HEM/BC Neutrophils/100 leukocytes in Pleural fluid by Manual count Neutrophils Fr Plr Manual 1 Observation 149 BoF 25 Pleuravedeliku tsütogramm (mikroskoopia) 26017 PlrF-Muud leukotsüüdid % 26382 JAH EI EI PlrF-Muud leukotsüüdid % Muud leukotsüüdid % Muude leukotsüütide suhtarv pleuravedelikus QN % % 95 JAH 908 14858-5 Leukocytes other/100 leukocytes NFr Pt Plr fld Qn Manual count % % HEM/BC Leukocytes other/100 leukocytes in Pleural fluid by Manual count WBC Other Fr Plr Manual 1 Observation 151 BoF 25 Pleuravedeliku tsütogramm (mikroskoopia) 26017 PlrF-Blastid % 26383 JAH EI EI PlrF-Blastid % Blastid % Blastide suhtarv pleuravedelikus QN % % 96 JAH 910 33373-2 Blasts/100 leukocytes NFr Pt Plr fld Qn % % HEM/BC Blasts/100 leukocytes in Pleural fluid Blasts Fr Plr 1 Observation 153 BoF 25 Pleuravedeliku tsütogramm (mikroskoopia) 26017 PlrF-Maliigsed rakud % 26384 JAH EI EI PlrF-Maliigsed rakud % Maliigsed rakud % Maliigsete rakkude suhtarv pleuravedelikus QN % % 97 JAH 2138 44895-1 Malignant cells/100 cells NFr Pt Plr fld Qn Manual count % % HEM/BC Malignant cells/100 cells in Pleural fluid by Manual count Malignant cells NFr Plr Manual 1 Both 152 BoF 25 Pleuravedeliku tsütogramm (mikroskoopia) 26017 PlrF-Mesoteeli rakud % 26385 JAH EI EI PlrF-Mesoteeli rakud % Mesoteeli rakud % Mesoteelirakkude suhtarv pleuravedelikus QN % % 98 JAH 911 14829-6 Mesothelial cells/100 leukocytes NFr Pt Plr fld Qn Manual count % % HEM/BC Mesothelial cells/100 leukocytes in Pleural fluid by Manual count Mesothl Cell Fr Plr Manual 1 Observation 150 BoF 25 Pleuravedeliku tsütogramm (mikroskoopia) 26017 PlrF-Identifitseerimata rakud % 26386 JAH EI EI PlrF-Identifitseerimata rakud % Identifitseerimata rakud % Identifitseerimata rakkude suhtarv pleuravedelikus QN % % 99 JAH 909 34983-7 Unidentified cells/100 leukocytes NFr Pt Plr fld Qn % % HEM/BC Unidentified cells/100 leukocytes in Pleural fluid Unident Cells Fr Plr 1 Observation 221 BoF 25 PlrF-Alb 26019 JAH JAH EI PlrF-Alb Albumiin pleuravedelikus Albumiin pleuravedelikus QN g/L 100 JAH 1858 1748-3 Albumin MCnc Pt Plr fld Qn g/L g/L CHEM Albumin [Mass/volume] in Pleural fluid Albumin Plr-mCnc 1 Both 212 BoF 25 PlrF-Gluc 26013 JAH JAH EI PlrF-Gluc Glükoos pleuravedelikus Glükoos pleuravedelikus QN mmol/L 107 JAH 1097 14747-0 Glucose SCnc Pt Plr fld Qn mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Pleural fluid Glucose Plr-sCnc unknown Both 213 BoF 25 PlrF-Chol 26014 JAH JAH EI PlrF-Chol Kolesterool pleuravedelikus Kolesterool pleuravedelikus QN mmol/L 109 JAH 1098 39468-4 Cholesterol SCnc Pt Plr fld Qn mmol/L CHEM Cholesterol [Moles/volume] in Pleural fluid Cholest Plr-sCnc unknown Both 214 BoF 25 PlrF-Crea 26018 JAH JAH EI PlrF-Crea Kreatiniin pleuravedelikus Kreatiniin pleuravedelikus QN umol/L 111 JAH 1099 54375-1 Creatinine SCnc Pt Plr fld Qn umol/L CHEM Creatinine [Moles/volume] in Pleural fluid Creat Plr-sCnc unknown Both 215 BoF 25 PlrF-Lac 26016 JAH JAH EI PlrF-Lac Laktaat pleuravedelikus Laktaat pleuravedelikus QN mmol/L 116 JAH 1103 2522-1 Lactate SCnc Pt Plr fld Qn CHEM Lactate [Moles/volume] in Pleural fluid Lactate Plr-sCnc unknown Both 217 BoF 25 PlrF-Trigl 26015 JAH JAH EI PlrF-Trigl Triglütseriidid pleuravedelikus Triglütseriidid pleuravedelikus QN mmol/L 117 JAH 1105 39801-6 Triglyceride SCnc Pt Plr fld Qn mmol/L CHEM Triglyceride [Moles/volume] in Pleural fluid Trigl Plr-sCnc unknown Both 218 BoF 25 PlrF-Prot 26012 JAH JAH EI PlrF-Prot Valk pleuravedelikus Valk pleuravedelikus QN g/L 119 JAH 1106 2882-9 Protein MCnc Pt Plr fld Qn g/L CHEM Protein [Mass/volume] in Pleural fluid Prot Plr-mC unknown Both 200 BoF 25 SynF-Color 26040 JAH JAH EI SynF-Color Liigesevedeliku värvus Liigesevedeliku värvus Tekst 165 JAH 941 14664-7 Color Type Pt Synv fld Nom 0,00% SPEC Color of Synovial fluid Color Snv 1 Observation 201 BoF 25 SynF-Appearance 26041 JAH JAH EI SynF-Appearance Liigesevedeliku läbipaistvus Liigesevedeliku läbipaistvus Tekst 166 JAH 943 29605-3 Appearance Aper Pt Synv fld Nom SPEC Appearance of Synovial fluid Appearance Snv 1 Observation 199 BoF 25 SynF-RBC 26043 JAH JAH EI SynF-RBC Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid liigesevedelikus QN E6/L 168 JAH 940 797-1 Erythrocytes NCnc Pt Synv fld Qn Manual count 10*6/L 10^6/L HEM/BC Erythrocytes [#/volume] in Synovial fluid by Manual count RBC # Snv Manual 1 Observation 181 BoF 25 SynF-MN% 26003 JAH EI EI SynF-MN% MN% Mononukleaarsete leukotsüütide suhtarv liigesevedelikus QN % 171 JAH 1701 70042-7 Mononuclear cells/100 leukocytes NFr Pt Synv fld Qn Automated count % % HEM/BC Mononuclear cells/100 leukocytes in Synovial fluid by Automated count Mononuc Cells NFr Snv Auto 1 Observation 11,4729 183 BoF 25 SynF-MN# 26005 JAH EI EI SynF-MN# MN Mononukleaarsete leukotsüütide arv liigesevedelikus QN E6/L 172 JAH 1703 70050-0 Mononuclear cells NCnc Pt Synv fld Qn Automated count 10*3/uL 10*6/L HEM/BC Mononuclear cells [#/volume] in Synovial fluid by Automated count Mononuc Cells # Snv Auto 1 Observation 11,4729 182 BoF 25 SynF-PMN% 26004 JAH EI EI SynF-PMN% PMN% Polümorfonukleaarsete leukotsüütide suhtarv liigesevedelikus QN % 173 JAH 1702 70040-1 Polymorphonuclear cells/100 leukocytes NFr Pt Synv fld Qn Automated count % % HEM/BC Polymorphonuclear cells/100 leukocytes in Synovial fluid by Automated count Polys NFr Snv Auto 1 Observation 11,4729 184 BoF 25 SynF-PMN# 26007 JAH EI EI SynF-PMN# PMN Polümorfonukleaarsete leukotsüütide arv liigesevedelikus QN E6/L 174 JAH 1704 70049-2 Polymorphonuclear cells NCnc Pt Synv fld Qn Automated count 10*3/uL 10*6/L HEM/BC Polymorphonuclear cells [#/volume] in Synovial fluid by Automated count Polys # Snv Auto 1 Observation 11,4729 202 BoF 25 SynF-Diff tsütogramm (mikroskoopia) 26001 JAH JAH EI SynF-Diff-m Liigesevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) Liigesevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) Paneel 175 JAH 957 29582-4 Differential panel - Pt Synv fld - PANEL.HEM/BC Differential panel in Synovial fluid Diff Pnl Snv 1 Order 170 BoF 25 Liigesevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) 26001 SynF-Basofiilid % 26126 JAH EI EI SynF-Basofiilid % Basofiilid % Basofiilide suhtarv liigesevedelikus QN % % 176 JAH 958 17833-5 Basophils/100 leukocytes NFr Pt Synv fld Qn % % HEM/BC Basophils/100 leukocytes in Synovial fluid Basophils Fr Snv 1 Observation 171 BoF 25 Liigesevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) 26001 SynF-Eosinofiilid % 26127 JAH EI EI SynF-Eosinofiilid % Eosinofiilid % Eosinofiilide suhtarv liigesevedelikus QN % % 177 JAH 959 57391-5 Eosinophils/100 leukocytes NFr Pt Synv fld Qn Manual count % % HEM/BC Eosinophils/100 leukocytes in Synovial fluid by Manual count Eosinophil Fr Snv Manual 1 Both 172 BoF 25 Liigesevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) 26001 SynF-Lümfotsüüdid % 26367 JAH EI EI SynF-Lümfotsüüdid % Lümfotsüüdid % Lümfotsüütide suhtarv liigesevedelikus QN % % 178 JAH 960 14822-1 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Synv fld Qn Manual count % % HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Synovial fluid by Manual count Lymphocytes Fr Snv Manual 1 Observation 173 BoF 25 Liigesevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) 26001 SynF-Plasmarakud % 26370 JAH EI EI SynF-Plasmarakud % Plasmarakud % Plasmarakkude suhtarv liigesevedelikus QN % % 180 JAH 962 40492-1 Plasma cells/100 leukocytes NFr Pt Synv fld Qn Manual count % % HEM/BC Plasma cells/100 leukocytes in Synovial fluid by Manual count Plasma Cells Fr Snv Manual 1 Observation 174 BoF 25 Liigesevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) 26001 SynF-Monotsüüdid/makrofaagid % 26373 JAH EI EI SynF-Monotsüüdid/makrofaagid % Monotsüüdid/makrofaagid % Monotsüütide/makrofaagide suhtarv liigesevedelikus QN % % 181 JAH 963 21395-9 Monocytes+Macrophages/100 leukocytes NFr Pt Synv fld Qn Manual count % % HEM/BC Monocytes+Macrophages/100 leukocytes in Synovial fluid by Manual count Monos+Macros Fr Snv Manual 1 Observation 175 BoF 25 Liigesevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) 26001 SynF-Neutrofiilid % 26368 JAH EI EI SynF-Neutrofiilid % Neutrofiilid % Neutrofiilide suhtarv liigesevedelikus QN % % 182 JAH 964 40491-3 Neutrophils/100 leukocytes NFr Pt Synv fld Qn Manual count % % HEM/BC Neutrophils/100 leukocytes in Synovial fluid by Manual count Neutrophils Fr Snv Manual 1 Observation 179 BoF 25 Liigesevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) 26001 SynF-Kepptuumsed neutrofiilid % 26371 JAH EI EI SynF-Kepptuumsed neutrofiilid % Kepptuumsed neutrofiilid % Kepptuumsete neutrofiilide suhtarv liigesevedelikus QN % % 183 JAH 2178 33361-7 Neutrophils.band form/100 leukocytes NFr Pt Synv fld Qn % HEM/BC Neutrophils.segmented/100 leukocytes in Synovial fluid Neuts Seg NFr Snv lab observation 180 BoF 25 Liigesevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) 26001 SynF-Segmenttuumsed neutrofiilid % 26372 JAH EI EI SynF-Segmenttuumsed neutrofiilid % Segmenttuumsed neutrofiilid % Segmenttuumsete neutrofiilide suhtarv liigesevedelikus QN % % 184 JAH 2179 33386-4 Neutrophils.segmented/100 leukocytes NFr Pt Synv fld Qn % HEM/BC Neutrophils.segmented/100 leukocytes in Synovial fluid Neuts Seg NFr Snv lab observation 176 BoF 25 Liigesevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) 26001 SynF-Muud leukotsüüdid % 26376 JAH EI EI SynF-Muud leukotsüüdid % Muud leukotsüüdid % Muude leukotsüütide suhtarv liigesevedelikus QN % % 185 JAH 965 14860-1 Leukocytes other/100 leukocytes NFr Pt Synv fld Qn Manual count % % HEM/BC Leukocytes other/100 leukocytes in Synovial fluid by Manual count WBC Other Fr Snv Manual 1 Observation 177 BoF 25 Liigesevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) 26001 SynF-Blastid % 26369 JAH EI EI SynF-Blastid % Blastid % Blastide suhtarv liigesevedelikus QN % % 186 JAH 967 33374-0 Blasts/100 leukocytes NFr Pt Synv fld Qn % % HEM/BC Blasts/100 leukocytes in Synovial fluid Blasts Fr Snv 1 Observation 178 BoF 25 Liigesevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) 26001 SynF-Sünoviotsüüdid % 26374 JAH EI EI SynF-Sünoviotsüüdid % Sünoviotsüüdid % Sünoviotsüütide suhtarv liigesevedelikus QN % % 187 JAH 968 35651-9 Synovial lining cells/100 cells NFr Pt Synv fld Qn % % HEM/BC Synovial lining cells/100 cells in Synovial fluid Synoviocytes Fr Snv 1 Observation 169 BoF 25 Liigesevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) 26001 SynF-Ragotsüüdid % 26375 JAH EI EI SynF-Ragotsüüdid % Ragotsüüdid % Ragotsüütide suhtarv liigesevedelikus QN % % 189 JAH 953 70033-6 Ragocytes/100 leukocytes NFr Pt Synv fld Qn Manual count % % HEM/BC Ragocytes/100 leukocytes in Synovial fluid by Manual count Ragocytes NFr Snv Manual 1 Observation 11,4729 219 BoF 25 SynF-Gluc 26044 JAH JAH EI SynF-Gluc Glükoos liigesevedelikus Glükoos liigesevedelikus QN mmol/L 194 JAH 1120 14750-4 Glucose SCnc Pt Synv fld Qn mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Synovial fluid Glucose Snv-sCnc unknown Both 224 BoF 25 SynF-Lac 26045 JAH JAH EI SynF-Lac Laktaat liigesevedelikus Laktaat liigesevedelikus QN mmol/L 196 JAH 2175 2525-4 Lactate SCnc Pt Synv fld Qn mmol/L mmol/L CHEM Lactate [Moles/volume] in Synovial fluid Lactate Snv-sCnc 1 Both 225 BoF 25 SynF-Prot 26046 JAH JAH EI SynF-Prot Valk liigesevedelikus Valk liigesevedelikus QN g/L 198 JAH 2177 2886-0 Protein MCnc Pt Synv fld Qn g/L g/L CHEM Protein [Mass/volume] in Synovial fluid Prot Snv-mCnc 1 Both 21,217 189 BoF 25 Uriini ribaanalüüs 17137 Värvus 17436 JAH EI EI XXX-Color Värvus Täpsustamata kehavedeliku värvus Tekst 207 JAH 972 6824-7 Color Type Pt Body fld Nom 0,01% SPEC Color of Body fluid Color Fld 1 Observation 204 BoF 25 Tsütogramm 17881 JAH JAH EI XXX-Diff-m Täpsustamata kehavedeliku tsütogramm (mikroskoopia) Täpsustamata kehavedeliku tsütogramm (mikroskoopia) Paneel 213 JAH 981 29580-8 Differential panel - Pt Body fld - PANEL.HEM/BC Differential panel in Body fluid Diff Pnl Fld 1 Order 185 BoF 25 Täpsustamata kehavedeliku tsütogramm (mikroskoopia) 17881 Basofiilid 17955 JAH EI EI XXX-Basofiilid % Basofiilid % Basofiilide suhtarv täpsustamata kehavedelikus QN % % 220 JAH 982 12179-8 Basophils/100 leukocytes NFr Pt Body fld Qn Manual count % % HEM/BC Basophils/100 leukocytes in Body fluid by Manual count Basophils Fr Fld Manual 1 Observation 186 BoF 25 Täpsustamata kehavedeliku tsütogramm (mikroskoopia) 17881 Eosinofiilid 17956 JAH EI EI XXX-Eosinofiilid % Eosinofiilid % Eosinofiilide suhtarv täpsustamata kehavedelikus QN % % 221 JAH 983 12209-3 Eosinophils/100 leukocytes NFr Pt Body fld Qn Manual count % % HEM/BC Eosinophils/100 leukocytes in Body fluid by Manual count Eosinophil Fr Fld Manual 1 Observation 187 BoF 25 Täpsustamata kehavedeliku tsütogramm (mikroskoopia) 17881 Lümfotsüüdid 17959 JAH EI EI XXX-Lümfotsüüdid % Lümfotsüüdid % Lümfotsüütide suhtarv täpsustamata kehavedelikus QN % % 222 JAH 984 13941-0 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Body fld Qn Manual count % % HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Body fluid by Manual count Lymphocytes Fr Fld Manual 1 Observation 188 BoF 25 Täpsustamata kehavedeliku tsütogramm (mikroskoopia) 17881 Plasmarakud 17961 JAH EI EI XXX-Plasmarakud % Plasmarakud % Plasmarakkude suhtarv täpsustamata kehavedelikus QN % % 224 JAH 986 51386-1 Plasma cells/100 leukocytes NFr Pt Body fld Qn Manual count % % HEM/BC Plasma cells/100 leukocytes in Body fluid by Manual count Plasma Cells Fr Fld Manual 1 Observation 503 SP 34 Higi kaal 19249 JAH EI EI Sw-Mass Higi kaal Higi kaal QN g mg 130 JAH 270 33247-8 Specimen weight Mass Pt Sweat Qn 0,00% SPEC Weight of Sweat Specimen wt Sweat Qn 1 Observation