id labor Valdkond VK sort Paneel P kood Analüüsi nimetus A kood Kehtiv Kehtiv lõpp Tellitav Vahendatav T lühend Kasutatav nimetus T Nimetus Vastuskood T Ühik Labor ühik Seade Diagnostikumi_tootja Sort Risttabel id algandmed Loinc # Component Property Time Aspects System Scale Method Ex UCUM Units Ex Units %99+ Common Tests Class Long Common Name Short Name Type Order/Obs Doc/Section Ext 1 HE 1 Punane verepilt 19300 JAH JAH EI B-CBC Hemogramm Hemogramm Paneel 1 EI/Paneel 1 58410-2 Complete blood count (hemogram) panel - Pt Bld - Automated count PANEL.HEM/BC Complete blood count (hemogram) panel in Blood by Automated count CBC (hemogram) Bld Auto 1 Order 2 HE 1 3-diffiga vere automaatuuring 19234 JAH JAH EI B-CBC-3Diff Hemogramm 3-osalise leukogrammiga Hemogramm kolmeosalise leukogrammiga Paneel MEK-6400 3 EI/Paneel 2124 L-2124 3 HE 1 5-diffiga vere automaatuuring 19867 JAH JAH EI B-CBC-5Diff Hemogramm 5-osalise leukogrammiga Hemogramm viieosalise leukogrammiga Paneel MEK-7300 4 EI/Paneel 12 57021-8 CBC W Auto Differential panel - Pt Bld Qn PANEL.HEM/BC CBC W Auto Differential panel in Blood CBC W Auto Diff Bld 1 Order 5 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga; Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 19234; 19867 B-WBC 19241 JAH EI EI B-WBC WBC Leukotsüüdid QN E9/L % MEK-7300, MEK-6400 10 JAH/Võrreld 2 6690-2 Leukocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Leukocytes [#/volume] in Blood by Automated count WBC # Bld Auto 1 Observation 7 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga; Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 19234; 19867 B-RBC 19235 JAH EI EI B-RBC RBC Erütrotsüüdid QN E12/L E12/L MEK-7300, MEK-6400 11 JAH/Võrreld 3 789-8 Erythrocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*6/uL 10^12/L;million/mm3 2,22% HEM/BC Erythrocytes [#/volume] in Blood by Automated count RBC # Bld Auto 1 Observation 9 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga; Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 19234; 19867 B-Hgb 19242 JAH EI EI B-Hb Hb Hemoglobiin QN g/L g/L MEK-7300, MEK-6400 12 JAH/Võrreld 4 718-7 Hemoglobin MCnc Pt Bld Qn g/dL 2,32% HEM/BC Hemoglobin [Mass/volume] in Blood Hgb Bld-mCnc 1 Both 11 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga; Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 19234; 19867 B-Hct 19237 JAH EI EI B-Hct Hct Hematokrit QN % % MEK-7300, MEK-6400 13 JAH/Võrreld 5 4544-3 Hematocrit VFr Pt Bld Qn Automated count % HEM/BC Hematocrit [Volume Fraction] of Blood by Automated count Hct VFr Bld Auto 1 Both 13 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga; Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 19234; 19867 E-MCV 19236 JAH EI EI B-MCV MCV Erütrotsüütide keskmine maht QN fL fL MEK-7300, MEK-6400 14 JAH/Võrreld 6 787-2 Erythrocyte mean corpuscular volume EntVol Pt RBC Qn Automated count fL fL HEM/BC Erythrocyte mean corpuscular volume [Entitic volume] by Automated count MCV RBC Auto 1 Observation 15 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga; Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 19234; 19867 E-MCH 19243 JAH EI EI B-MCH MCH Keskmine hemoglobiin erütrotsüüdis QN pg pg MEK-7300, MEK-6400 15 JAH/Võrreld 7 785-6 Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin EntMass Pt RBC Qn Automated count pg pg 2,22% HEM/BC Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin [Entitic mass] by Automated count MCH RBC Qn Auto 1 Observation 17 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga; Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 19234; 19867 E-MCHC 19244 JAH EI EI B-MCHC MCHC Keskmine hemoglobiini kontsentratsioon erütrotsüüdis QN g/L g/L MEK-7300, MEK-6400 16 JAH/Võrreld 8 786-4 Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin concentration MCnc Pt RBC Qn Automated count g/dL 2,22% HEM/BC Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin concentration [Mass/volume] by Automated count MCHC RBC Auto-mCnc 1 Observation 19 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga; Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 19234; 19867 RDW% 19256 JAH EI EI B-RDW-CV RDW-CV Erütrotsüütide suurusjaotuvus QN % % MEK-7300, MEK-6400 17 JAH/Võrreld 9 788-0 Erythrocyte distribution width Ratio Pt RBC Qn Automated count % % HEM/BC Erythrocyte distribution width [Ratio] by Automated count RDW RBC Auto-Rto 1 Observation 21 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga; Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 19234; 19867 B-PLT 19239 JAH EI EI B-Plt Plt Trombotsüüdid QN E9/L E9/L MEK-7300, MEK-6400 19 JAH/Võrreld 11 777-3 Platelets NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Platelets [#/volume] in Blood by Automated count Platelet # Bld Auto 1 Observation 22 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 19867 % Eosinofiilid 19874 JAH EI EI B-Eo% Eo% Eosinofiilide suhtarv QN % % MEK-7300 20 JAH/Võrreld 23 713-8 Eosinophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Eosinophils/100 leukocytes in Blood by Automated count Eosinophil NFr Bld Auto 1 Observation 23 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 19867 % Basofiilid 19875 JAH EI EI B-Baso% Baso% Basofiilide suhtarv QN % % MEK-7300 21 JAH/Võrreld 24 706-2 Basophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Basophils/100 leukocytes in Blood by Automated count Basophils NFr Bld Auto 1 Observation 24 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga; Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 19234; 19867 %-Monotsüüdid 19873 JAH EI EI B-Mono% Mono% Monotsüütide suhtarv QN % % MEK-7300, MEK-6400 22 JAH/Võrreld 25 5905-5 Monocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Monocytes/100 leukocytes in Blood by Automated count Monocytes NFr Bld Auto 1 Observation 25 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga; Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 19234; 19867 % Lümfotsüüdid 19872 JAH EI EI B-Lymph% Lymph% Lümfotsüütide suhtarv QN % % MEK-7300 23 JAH/Võrreld 26 736-9 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Blood by Automated count Lymphocytes NFr Bld Auto 1 Observation 27 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 19867 % Neutrofiilid 21778 JAH EI EI B-Neut% Neut% Neutrofiilide suhtarv QN % % MEK-7300 26 JAH/Võrreld 27 770-8 Neutrophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % 1,03% HEM/BC Neutrophils/100 leukocytes in Blood by Automated count Neutrophils NFr Bld Auto 1 Observation 28 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 19867 Abs. arv Eosonofiilid 19869 JAH EI EI B-Eo# Eo Eosinofiilide arv QN E9/L E9/L MEK-7300 29 JAH/Võrreld 28 711-2 Eosinophils NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 0,03% HEM/BC Eosinophils [#/volume] in Blood by Automated count Eosinophil # Bld Auto 1 Both 29 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 19867 Abs. arv Basofiilid 19870 JAH EI EI B-Baso# Baso Basofiilide arv QN E9/L E9/L MEK-7300 30 JAH/Võrreld 29 704-7 Basophils NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 0,76% HEM/BC Basophils [#/volume] in Blood by Automated count Basophils # Bld Auto 1 Observation 31 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga; Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 19234; 19867 Abs. arv Monotsüüte 19868 JAH EI EI B-Mono# Mono Monotsüütide arv QN E9/L E9/L MEK-7300 31 JAH/Võrreld 30 742-7 Monocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Monocytes [#/volume] in Blood by Automated count Monocytes # Bld Auto 1 Observation 33 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga; Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 19234; 19867 Abs. arv Lümfotsüüdid 19245 JAH EI EI B-Lymph# Lymph Lümfotsüütide arv QN E9/L E9/L MEK-7300 32 JAH/Võrreld 31 731-0 Lymphocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 0,28% HEM/BC Lymphocytes [#/volume] in Blood by Automated count Lymphocytes # Bld Auto 1 Observation 35 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga; Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 19234; 19867 Abs. arv Neutrofiilid 19876 JAH EI EI B-Neut# Neut Neutrofiilide arv QN E9/L E9/L MEK-7300 35 JAH/Võrreld 32 751-8 Neutrophils NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Neutrophils [#/volume] in Blood by Automated count Neutrophils # Bld Auto 1 Observation 37 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga; Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 19234; 19867 PDW 19830 JAH EI EI B-PDW PDW Trombotsüütide suurusjaotuvus QN fL fL MEK-7300 38 JAH/Võrreld 35 32207-3 Platelet distribution width EntVol Pt Bld Qn Automated count fL femtoliters HEM/BC Platelet distribution width [Entitic volume] in Blood by Automated count PDW Bld Auto 1 Observation 39 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga; Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 19234; 19867 MPV 19240 JAH EI EI B-MPV MPV Trombotsüütide keskmine maht QN fL fL MEK-7300 40 JAH/Võrreld 36 32623-1 Platelet mean volume EntVol Pt Bld Qn Automated count fL fL HEM/BC Platelet mean volume [Entitic volume] in Blood by Automated count PMV Bld Auto 1 Observation 40 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga; Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 19234; 19867 Trombokrit 19833 JAH EI EI B-Pct Pct Trombokrit QN % % MEK-7300 42 JAH/Võrreld 2114 51637-7 Plateletocrit VFr Pt Bld Qn HEM/BC Plateletocrit [Volume Fraction] in Blood Plateletocrit VFr Bld 1 Observation 41 HE 1 Retikulotsüüdid 19301 JAH JAH EI B-Ret panel Retikulotsüütide paneel Retikulotsüüdid (paneel) Paneel 48 JAH 98 L-98 42 HE 1 Vereäige mikroskoopia 19289 Valem 19289 JAH JAH EI B-Smear-m panel Vereäige mikroskoopia Vereäige mikroskoopia Paneel 56 JAH 42 L-42 44 HE 1 Vereäige mikroskoopia 19289 Promüelotsüüdid 19289 JAH EI EI B-Smear-m panel Vereäige mikroskoopia Vereäige mikroskoopia Paneel 56 JAH 42 L-42 45 HE 1 Vereäige mikroskoopia 19289 Eosinofiilid 19291 JAH EI EI B-Eosinofiilid % Eosinofiilid % Eosinofiilide suhtarv QN % % 57 JAH/Võrreld 43 26450-7 Eosinophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 49 HEM/BC Eosinophils/100 leukocytes in Blood Eosinophil NFr Bld 1 Observation 11,433 46 HE 1 Vereäige mikroskoopia 19289 Basofiilid 19290 JAH EI EI B-Basofiilid % Basofiilid % Basofiilide suhtarv QN % % 59 JAH/Võrreld 44 30180-4 Basophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 54 HEM/BC Basophils/100 leukocytes in Blood Basophils NFr Bld 1 Observation 11,433 47 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga; Vereäige mikroskoopia 19867; 19289 % Monotsüüte 19297 JAH EI EI B-Monotsüüdid % Monotsüüdid % Monotsüütide suhtarv QN % % MEK-8222 61 JAH/Võrreld 45 26485-3 Monocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 40 HEM/BC Monocytes/100 leukocytes in Blood Monocytes NFr Bld 1 Observation 11,433 48 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga; Vereäige mikroskoopia 19867; 19289 Monotsüüdid 19297 JAH EI EI B-Monotsüüdid % Monotsüüdid % Monotsüütide suhtarv QN % % 61 JAH/Võrreld 45 26485-3 Monocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 40 HEM/BC Monocytes/100 leukocytes in Blood Monocytes NFr Bld 1 Observation 11,433 49 HE 1 Vereäige mikroskoopia 19289 Lümfotsüüdid 19294 JAH EI EI B-Lümfotsüüdid % Lümfotsüüdid % Lümfotsüütide suhtarv QN % % 67 JAH/Võrreld 47 26478-8 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 45 HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Blood Lymphocytes NFr Bld 1 Observation 11,433 50 HE 1 Vereäige mikroskoopia 19289 Reaktiivsed lümfotsüüdid 19845 JAH EI EI B-Reaktiivsed lümfotsüüdid % Reaktiivsed lümfotsüüdid % Reaktiivsete lümfotsüütide suhtarv QN % % 69 JAH/Võrreld 48 33835-0 Lymphocytes.plasmacytoid/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % HEM/BC Lymphocytes Plasmacytoid/100 leukocytes in Blood by Manual count Plasmacoid Lymphs NFr Bld Manual 1 Observation 51 HE 1 Vereäige mikroskoopia 19289 Segmenttuumsed neutrofiilid 19293 JAH EI EI B-Segmenttuumsed neutrofiilid % Segmenttuumsed neutrofiilid % Segmenttuumsete neutrofiilide suhtarv QN % % 83 JAH/Võrreld 54 26505-8 Neutrophils.segmented/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % HEM/BC Neutrophils.segmented/100 leukocytes in Blood Neuts Seg NFr Bld 1 Observation 52 HE 1 Vereäige mikroskoopia 19289 Kepptuumsed neutrofiilid 19792 JAH EI EI B-Kepptuumsed neutrofiilid % Kepptuumsed neutrofiilid % Kepptuumsete neutrofiilide suhtarv QN % % 84 JAH/Võrreld 55 26508-2 Neutrophils.band form/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 0,19% HEM/BC Neutrophils.band form/100 leukocytes in Blood Neuts Band NFr Bld 1 Observation 53 HE 1 Vereäige mikroskoopia 19289 Metamüelotsiidid 19292 JAH EI EI B-Metamüelotsüüdid % Metamüelotsüüdid % Metamüelotsüütide suhtarv QN % % 86 JAH/Võrreld 56 740-1 Metamyelocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % 307 HEM/BC Metamyelocytes/100 leukocytes in Blood by Manual count Metamyelocytes NFr Bld Manual 1 Observation 23,8122 54 HE 1 Vereäige mikroskoopia 19289 Müelotsüüdid 19295 JAH EI EI B-Müelotsüüdid % Müelotsüüdid % Müelotsüütide suhtarv QN % % 88 JAH/Võrreld 57 26498-6 Myelocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 0,04% HEM/BC Myelocytes/100 leukocytes in Blood Myelocytes NFr Bld 1 Observation 55 HE 1 Vereäige mikroskoopia 19289 Blastid 19298 JAH EI EI B-Blastid (spetsifitseerimata) % Blastid (spetsifitseerimata) % Blastide (spetsifitseerimata) suhtarv QN % % 93 JAH/Võrreld 51 709-6 Blasts/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % 791 HEM/BC Blasts/100 leukocytes in Blood by Manual count Blasts NFr Bld Manual 1 Observation 18,0359 56 HE 1 SR 19288 JAH JAH EI B-ESR Settekiirus Erütrotsüütide settekiirus QN mm/h mm/h 146 JAH/Võrreld 106 4537-7 Erythrocyte sedimentation rate Vel Pt Bld Qn Westergren mm/h mm/hr 0,03% HEM/BC Erythrocyte sedimentation rate by Westergren method ESR Bld Qn Westrgrn 1 Both 57 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres 19644 JAH JAH EI aB-ABB panel Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres Happe-aluse tasakaalu uuring arteriaalses veres Paneel 1 JAH 1248 24336-0 Gas panel - Pt BldA Qn 0,01% PANEL.CHEM Gas panel in Arterial blood Gas Pnl BldA 1 Order 58 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres 19644 Kehatemperatuur 19645 JAH EI EI Pt-t Kehatemperatuur Patsiendi kehatemperatuur QN C C 3 JAH 1249 8329-5 Body temperature Temp Pt Core Qn BDYTMP.MOLEC Body temperature - Core Bdy temp Core 2 59 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres 19644 FiO2 19647 JAH EI EI FiO2 FiO2 Hapniku osakaal sissehingatavas õhus QN % % 4 JAH 1250 19994-3 Oxygen/Inspired gas setting VFr Pt Ventilator Qn % % 0,01% PULM Oxygen/Inspired gas setting [Volume Fraction] Ventilator O2/Inspired gas setting VFr Vent 2 60 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres 19644 pCO2 19649 JAH EI EI aB-pCO2 pCO2 Süsinikdioksiidi osarõhk arteriaalses veres QN mmHg mmHg 6 JAH 1252 2019-8 Carbon dioxide PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg 0,05% CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] in Arterial blood pCO2 BldA 1 Both 61 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres 19644 pO2 19650 JAH EI EI aB-pO2 pO2 Hapniku osarõhk arteriaalses veres QN mmHg mmHg 8 JAH 1253 2703-7 Oxygen PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg 0,07% CHEM Oxygen [Partial pressure] in Arterial blood pO2 BldA 1 Both 62 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres 19644 sO2 19651 JAH EI EI aB-sO2 sO2 Hapnikuga küllastatus arteriaalses veres QN % % 9 JAH 1254 2708-6 Oxygen saturation MFr Pt BldA Qn % % 0,02% CHEM Oxygen saturation in Arterial blood SaO2% BldA 1 Observation 63 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres 19644 pH (t) 19648 JAH EI EI aB-pHt pH (t) pH (kehatemperatuuri järgi kohandatud) arteriaalses veres QN 13 JAH 1257 33254-4 pH^^adjusted to patients actual temperature LsCnc Pt BldA Qn [pH] 0,01% CHEM pH of Arterial blood adjusted to patients actual temperature pH temp adj BldA 1 Observation 64 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres 19644 pCO2 (t) 19655 JAH EI EI aB-pCO2t pCO2 (t) Süsinikdioksiidi osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) arteriaalses veres QN mmHg mmHg 14 JAH 1258 32771-8 Carbon dioxide^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Arterial blood pCO2 temp adj BldA 1 Observation 65 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres 19644 AaDpO2 19656 JAH EI EI aB-AaDpO2 AaDpO2 Alveolaarse õhu ja arteriaalse vere hapniku osarõhkude vahe QN mmHg mmHg 20 JAH 1264 19991-9 Oxygen.alveolar - arterial PPresDiff Pt Respiratory system Qn mm[Hg] mm Hg PULM Oxygen.alveolar - arterial [Partial pressure difference] Respiratory system O2 alv-art PPresDiff Respiratory 2 66 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres 19644 BE 19653 JAH EI EI aB-BE BE Aluste liig arteriaalses veres QN mmol/L mmol/L 26 JAH 1268 1925-7 Base excess SCnc Pt BldA Qn mmol/L mmol/L 0,04% CHEM Base excess in Arterial blood Base excess BldA-sCnc 1 Observation 67 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres 19644 BE (st) 19654 JAH EI EI aB-BEst BE (st) Aluste liig (standardiseeritud) arteriaalses veres QN mmol/L mmol/L 27 JAH 1269 19235-1 Base excess^^standard SCnc Pt BldA Qn mmol/L mmol/L CHEM Base excess standard in Arterial blood Base excess std BldA-sCnc 1 Observation 68 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres 19644 Vesinikkarbonaat 19652 JAH EI EI aP-HCO3 Vesinikkarbonaat Vesinikkarbonaat arteriaalses plasmas QN mmol/L mmol/L 30 JAH 1273 1960-4 Bicarbonate SCnc Pt BldA Qn mmol/L mmol/L 0,05% CHEM Bicarbonate [Moles/volume] in Arterial blood HCO3 BldA-sCnc 1 Both 69 EL 3 S-K 19325 JAH JAH EI S,P-K Kaalium Kaalium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L IndikoPlus 2 JAH/Võrreld 211 2823-3 Potassium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,2673% CHEM Potassium [Moles/volume] in Serum or Plasma Potassium SerPl-sCnc 1 Both 70 EL 3 S-Na 19324 JAH JAH EI S,P-Na Naatrium Naatrium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L IndikoPlus 4 JAH/Võrreld 210 2951-2 Sodium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1705% CHEM Sodium [Moles/volume] in Serum or Plasma Sodium SerPl-sCnc 1 Both 71 EL 3 S-i-Ca 19326 JAH JAH EI S,P-iCa Kaltsium (ioniseeritud) Kaltsium (ioniseeritud) seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L AVL 6 JAH 213 12180-6 Calcium.ionized SCnc Pt Ser/Plas Qn ISE mg/dL mmol/L CHEM Calcium.ionized [Moles/volume] in Serum or Plasma by Ion-selective membrane electrode (ISE) Ca-I SerPl ISE-sCnc 1 Both 72 EL 3 S-Ca 19632 JAH JAH EI S,P-Ca Kaltsium Kaltsium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L IndikoPlus 10 JAH/Võrreld 212 2000-8 Calcium SCnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Calcium [Moles/volume] in Serum or Plasma Calcium SerPl-sCnc 1 Both 280 EL 3 Kloriid 20721 JAH JAH EI S,P-Cl Kloriid Kloriid seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L IndikoPlus 13 JAH/Võrreld 216 2075-0 Chloride SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1479% CHEM Chloride [Moles/volume] in Serum or Plasma Chloride SerPl-sCnc 1 Both 73 EL 3 fS-Fosfaat 19327 JAH JAH EI S,P-P Fosfaat Fosfaat seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L Cobas C111 14 JAH/Võrreld 234 14879-1 Phosphate SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Phosphate [Moles/volume] in Serum or Plasma Phosphate SerPl-sCnc 1 Both 74 EL 3 S-Mg 19881 JAH JAH EI S,P-Mg Magneesium Magneesium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L IndikoPlus 16 JAH/Võrreld 218 2601-3 Magnesium SCnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Magnesium [Moles/volume] in Serum or Plasma Magnesium SerPl-sCnc 1 Both 75 KAR 4 Troponiin T (kõrgtundlik) 111111 JAH JAH EI S,P-cTnT-hs Troponiin T (kõrgtundlik) Troponiin T (kõrgtundlik) seerumis/plasmas QN ng/L ng/L Cobas e411 1 JAH/Võrreld 2888 67151-1 Troponin T.cardiac MCnc Pt Ser/Plas Qn Detection limit <= 5 ng/L ng/L ng/L CHEM Troponin T.cardiac [Mass/volume] in Serum or Plasma by Detection limit <= 5 ng/L Troponin T SerPl DL <= 5 ng/L-mCnc 1 11,4393 76 KAR 4 hs TroponiinT 20836 JAH JAH EI B-cTnT POCT Troponiin T (POCT) Troponiin T (kardiaalne) veres (POCT) QN ng/L ng/L Cobas 232 2 JAH 314 48425-3 Troponin T.cardiac MCnc Pt Bld Qn ug/L ug/L CHEM Troponin T.cardiac [Mass/volume] in Blood Troponin T Bld-mCnc 1 Both 77 KAR 4 S-CKMB mass 19346 JAH JAH EI S,P-CK-MBm CK-MBm Kreatiini kinaasi MB isoensüümi mass seerumis/plasmas QN ug/L ug/L Cobas e411 6 JAH 315 13969-1 Creatine kinase.MB MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,3363% CHEM Creatine kinase.MB [Mass/volume] in Serum or Plasma CK MB SerPl-mCnc 1 Both 79 KAR 4 pro-BNP 19366 JAH JAH EI S,P-NT-proBNP NT-proBNP B-tüüpi natriureetilise propeptiidi N-fragment seerumis/plasmas QN ng/L ng/L Cobas e411 8 JAH 317 33762-6 Natriuretic peptide.B prohormone MCnc Pt Ser/Plas Qn pg/mL pg/mL CHEM Natriuretic peptide.B prohormone [Mass/volume] in Serum or Plasma proBNP SerPl-mCnc 1 Both 80 KE 5 S-CRP 19322 JAH JAH EI S,P-CRP CRP C-reaktiivne valk seerumis/plasmas QN mg/L mg/L IndikoPlus 1 JAH/Võrreld 232 1988-5 C reactive protein MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0344% CHEM C reactive protein [Mass/volume] in Serum or Plasma CRP SerPl-mCnc 1 Both 81 KE 5 S-hsCRV 19625 JAH JAH EI S,P-CRP-hs CRP (kõrgtundlik) C-reaktiivne valk seerumis/plasmas (kõrgtundlik) QN mg/L mg/L Cobas C111 3 JAH/Võrreld 233 30522-7 C reactive protein MCnc Pt Ser/Plas Qn High sensitivity 0,0083% CHEM C reactive protein [Mass/volume] in Serum or Plasma by High sensitivity method CRP SerPl HS-mCnc 1 Both 297 KE 5 Prokaltsitoniin 22418 JAH JAH EI S,P-PCT Prokaltsitoniin Prokaltsitoniin seerumis/plasmas QN ug/L ug/L 5 JAH/Võrreld 302 33959-8 Procalcitonin MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL CHEM Procalcitonin [Mass/volume] in Serum or Plasma Procalcitonin SerPl-mCnc 1 Both 82 KE 5 fs-Gluc 19318 JAH JAH EI fS,fP-Gluc Glükoos paastuseerumis/-plasmas Glükoos paastuseerumis/paastuplasmas QN mmol/L mmol/L IndikoPlus 12 JAH/Võrreld 237 14771-0 Glucose^post CFst SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Fasting glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma Glucose p fast SerPl-sCnc 1 Both 83 KE 5 B-Gluc 19631 JAH JAH EI cB-Gluc POCT Glükoos kapillaarses veres (POCT) Glükoos kapillaarses veres (POCT) QN mmol/L mmol/L 16 JAH/Võrreld 2049 14743-9 Glucose SCnc Pt BldC Qn Glucometer mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Capillary blood by Glucometer Glucose BldC Glucomtr-sCnc 1 Both 28,6478 84 KE 5 HbA1c POCT paneel 20728 HbA1c (IFCC) 20729 JAH EI EI B-HbA1c (IFCC) HbA1c (IFCC) Glükohemoglobiin veres (IFCC) QN mmol/mol mmol/mol 19 JAH/Võrreld 2741 59261-8 Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total SFr Pt Bld Qn IFCC mmol/mol mmol/mol HEM/BC Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total in Blood by IFCC protocol Hgb A1c SFr Bld IFCC 1 Both 18,6192 85 KE 5 HbA1c POCT paneel 20728 HbA1c 19642 JAH EI EI B-HbA1c HbA1c Glükohemoglobiin veres QN % % 20 JAH/Võrreld 236 4548-4 Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total MFr Pt Bld Qn % %; % Hgb 0,0883% HEM/BC Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total in Blood Hgb A1c MFr Bld 1 Both 86 KE 5 HbA1c POCT paneel 20728 JAH JAH EI cB-HbA1c POCT panel HbA1c POCT paneel Glükohemoglobiin kapillaarses veres POCT (paneel) Paneel 21 EI/Paneel 3760 L-3760 87 KE 5 glükoosi koormustest 19784 JAH JAH EI GTT (0, 120 min) Glükoosi taluvuse proov (0, 120 min) Glükoosi taluvuse proov (0, 120 min) Paneel Cobac C111 25 JAH 240 L-240 88 KE 5 Glükoosi koormustest (3 osa) 19784 JAH JAH EI GTT (0, 120 min) Glükoosi taluvuse proov (0, 120 min) Glükoosi taluvuse proov (0, 120 min) Paneel Cobac C111 25 JAH 240 L-240 89 KE 5 Glükoosi taluvuse proov (0, 120 min); Glükoosi taluvuse proov (0, 120 min); Laktoosi taluvuse proov (50 g) 19784; 19784; 20851 Glükoos 0 min 19785 JAH EI EI fS,P-Gluc 0 min (pre 75 g Gluc PO) Glükoos 0 min (75 g) Glükoos paastuseerumis/paastuplasmas enne glükoosi manustamist QN mmol/L mmol/L Cobac C111 28 JAH/Võrreld 241 14996-3 Glucose^pre 75 g glucose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --pre 75 g glucose PO Glucose pre 75 g Glc PO SerPl-sCnc 1 Observation 90 KE 5 Glükoosi taluvuse proov (0, 120 min) 19784 Glükoos 60 min 19878 JAH EI EI S,P-Gluc 60 min (post 75 g Gluc PO) Glükoos 60 min (75 g) Glükoos seerumis/plasmas 60 minutit pärast glükoosi manustamist QN mmol/L mmol/L Cobas C111 29 JAH/Võrreld 248 51597-3 Glucose^1H post 75 g glucose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --1 hour post 75 g glucose PO Glucose 1H p 75 g Glc PO SerPl-sCnc 1 Observation 91 KE 5 Glükoosi taluvuse proov (0, 120 min); Glükoosi taluvuse proov (0, 120 min) 19784; 19784 B glükoos 2 tundi peale koormust 19786 JAH EI EI S,P-Gluc 120 min (post 75g Gluc PO) Glükoos 120 min (75 g) Glükoos seerumis/plasmas 120 minutit pärast glükoosi manustamist QN mmol/L mmol/L 30 JAH/Võrreld 242 14995-5 Glucose^2H post 75 g glucose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --2 hours post 75 g glucose PO Glucose 2H p 75 g Glc PO SerPl-sCnc 1 Both 92 KE 5 Glükoosi taluvuse proov (0, 120 min); Glükoosi taluvuse proov (0, 120 min) 19784; 19784 Glükoos 120 min 19786 JAH EI EI S,P-Gluc 120 min (post 75g Gluc PO) Glükoos 120 min (75 g) Glükoos seerumis/plasmas 120 minutit pärast glükoosi manustamist QN mmol/L mmol/L Cobac C111 30 JAH/Võrreld 242 14995-5 Glucose^2H post 75 g glucose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --2 hours post 75 g glucose PO Glucose 2H p 75 g Glc PO SerPl-sCnc 1 Both 93 KE 5 Glükoosi taluvuse proov (0, 120 min); Glükoosi taluvuse proov (0, 120 min); Laktoosi taluvuse proov (50 g) 19784; 19784; 20851 B-glükoos enne koormust 19785 JAH EI EI fS,P-Gluc 0 min (pre 1,75 g Gluc/1kg BW PO) Glükoos 0 min (1,75 g/1 kg) Glükoos paastuseerumis/paastuplasmas enne glükoosi manustamist (1,75 g glükoosi 1 kg kohta) QN mmol/L mmol/L Cobac C111 31 JAH/Võrreld 244 47622-6 Glucose^pre dose glucose SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --pre dose glucose Glucose pre Glc SerPl-sCnc 1 Observation 94 KE 5 fP-Laktaat 19348 JAH JAH EI P-Lac Laktaat Laktaat plasmas QN mmol/L mmol/L Cobas C111 40 JAH/Võrreld 286 2524-7 Lactate SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 0,0138% CHEM Lactate [Moles/volume] in Serum or Plasma Lactate SerPl-sCnc 1 Both 95 KE 5 S-ALAT 19335 JAH JAH EI S,P-ALAT ALAT Alaniini aminotransferaas seerumis/plasmas QN U/L U/L IndikoPlus 42 JAH/Võrreld 222 1744-2 Alanine aminotransferase CCnc Pt Ser/Plas Qn Without P-5'-P U/L U/L CHEM Alanine aminotransferase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma by Without P-5'-P ALT SerPl w/o P-5'-P-cCnc 1 Both 96 KE 5 S-ASAT 19334 JAH JAH EI S,P-ASAT ASAT Aspartaadi aminotransferaas seerumis/plasmas QN U/L U/L IndikoPlus 44 JAH/Võrreld 228 1920-8 Aspartate aminotransferase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,8705% CHEM Aspartate aminotransferase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma AST SerPl-cCnc 1 Both 97 KE 5 S-Aluseline fosfataas 19338 JAH JAH EI S,P-ALP ALP Aluseline fosfataas seerumis/plasmas QN U/L U/L IndikoPlus 46 JAH/Võrreld 223 6768-6 Alkaline phosphatase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,8002% CHEM Alkaline phosphatase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma ALP SerPl-cCnc 1 Both 98 KE 5 S-GGT 19339 JAH JAH EI S,P-GGT GGT Gammaglutamüüli transferaas seerumis/plasmas QN U/L U/L IndikoPlus 68 JAH/Võrreld 235 2324-2 Gamma glutamyl transferase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,0564% CHEM Gamma glutamyl transferase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma GGT SerPl-cCnc 1 Both 99 KE 5 S-Bil 19328 JAH JAH EI S,P-Bil Bilirubiin Bilirubiin seerumis/plasmas QN umol/L umol/L IndikoPlus 69 JAH/Võrreld 229 14631-6 Bilirubin SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Bilirubin [Moles/volume] in Serum or Plasma Bilirub SerPl-sCnc 1 Both 100 KE 5 S-Bil. direktne 19633 JAH JAH EI S,P-Bil-conj Bilirubiin (konjugeeritud) Bilirubiin (konjugeeritud) seerumis/plasmas QN umol/L umol/L IndikoPlus 72 JAH/Võrreld 230 14629-0 Bilirubin.glucuronidated+Bilirubin.albumin bound SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Bilirubin.direct [Moles/volume] in Serum or Plasma Bilirub Direct SerPl-sCnc 1 Both 101 KE 5 S-Bil.indir. 19634 JAH JAH EI S,P-Bil-unconj Bilirubiin (mittekonjugeeritud) Bilirubiin (mittekonjugeeritud) seerumis/plasmas QN umol/L umol/L 73 JAH/Võrreld 231 14630-8 Bilirubin.non-glucuronidated SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Bilirubin.indirect [Moles/volume] in Serum or Plasma Bilirub Indirect SerPl-sCnc 1 Both 102 KE 5 S-Amülaas 19330 JAH JAH EI S,P-Amyl Amülaas Amülaas seerumis/plasmas QN U/L U/L IndikoPlus 74 JAH/Võrreld 225 1798-8 Amylase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,0927% CHEM Amylase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma Amylase SerPl-cCnc 1 Both 103 KE 5 Lipaas 19825 JAH JAH EI S,P-Lip Lipaas Lipaas seerumis/plasmas QN U/L U/L IndikoPlus 76 JAH/Võrreld 299 3040-3 Triacylglycerol lipase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,1557% CHEM Lipase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma Lipase SerPl-cCnc 1 Both 104 KE 5 fS-Crea 19333 JAH JAH EI S,P-Crea Kreatiniin Kreatiniin seerumis/plasmas QN umol/L umol/L IndikoPlus 82 JAH/Võrreld 279 14682-9 Creatinine SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Creatinine [Moles/volume] in Serum or Plasma Creat SerPl-sCnc 1 Both 105 KE 5 eGFR (Crea, MDRD) 20720 JAH JAH EI eGFR (Crea, MDRD) eGFR (Crea, MDRD) Hinnanguline glomerulaarfiltratsiooni kiirus (kreatiniin, MDRD) QN mL/min/1.73m2 mL/min/1.73m2 84 JAH/Võrreld 280 33914-3 Glomerular filtration rate/1.73 sq M.predicted ArVRat Pt Ser/Plas Qn Creatinine-based formula (MDRD) mL/min/{1.73m2} 0,6625% CHEM Glomerular filtration rate/1.73 sq M.predicted by Creatinine-based formula (MDRD) GFR/BSA.pred SerPl MDRD-ArVRat 1 Both 270 KE 5 eGFR (Crea, CKD-EPI) 22787 JAH JAH EI eGFR (Crea, CKD-EPI) eGFR (Crea, CKD-EPI) Hinnanguline glomerulaarfiltratsiooni kiirus (kreatiniin, CKD-EPI) QN mL/min/1.73m2 85 JAH/Võrreld 3485 62238-1 Glomerular filtration rate/1.73 sq M.predicted ArVRat Pt Ser/Plas Qn Creatinine-based formula (CKD-EPI) mL/min/{1.73_m2} mL/min/1.73 sq M 2 CHEM Glomerular filtration rate/1.73 sq M.predicted by Creatinine-based formula (CKD-EPI) GFR/BSA.pred SerPl CKD-EPI-ArVRat 1 Both 8,2638 106 KE 5 fs-Urea 19319 JAH JAH EI S,P-Urea Uurea Uurea seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L IndikoPlus 90 JAH/Võrreld 310 22664-7 Urea SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Urea [Moles/volume] in Serum or Plasma Urea SerPl-sCnc 1 Both 107 KE 5 S-Alb 19323 JAH JAH EI S,P-Alb Albumiin Albumiin seerumis/plasmas QN g/L g/L IndikoPlus 97 JAH/Võrreld 219 61151-7 Albumin MCnc Pt Ser/Plas Qn BCG g/dL g/dl CHEM Albumin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Bromcresol green (BCG) dye binding method Albumin SerPl BCG-mCnc 1 Both 108 KE 5 S-Prot 19321 JAH JAH EI S,P-Prot Valk Valk seerumis/plasmas QN g/L g/L IndikoPlus 99 JAH/Võrreld 311 2885-2 Protein MCnc Pt Ser/Plas Qn g/dL 0,82% CHEM Protein [Mass/volume] in Serum or Plasma Prot SerPl-mCnc 1 Both 109 KE 5 S-LDH 19337 JAH JAH EI S,P-LDH (non-IFCC) LDH (non-IFCC) Laktaadi dehüdrogenaas seerumis/plasmas (non-IFCC) QN U/L U/L IndikoPlus 101 JAH 285 14805-6 Lactate dehydrogenase CCnc Pt Ser/Plas Qn Reaction: pyruvate to lactate CHEM Lactate dehydrogenase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma by Pyruvate to lactate reaction LDH SerPl P to L-cCnc 1 Observation 110 KE 5 S-Kusihape 19332 JAH JAH EI S,P-UA Kusihape Kusihape seerumis/plasmas QN umol/L umol/L IndikoPlus 108 JAH/Võrreld 284 14933-6 Urate SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Urate [Moles/volume] in Serum or Plasma Urate SerPl-sCnc 1 Both 111 KE 5 S-CK 19336 JAH JAH EI S,P-CK CK Kreatiini kinaas seerumis/plasmas QN U/L U/L IndikoPlus 109 JAH/Võrreld 278 2157-6 Creatine kinase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,3104% CHEM Creatine kinase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma CK SerPl-cCnc 1 Both 78 KE 5 S-Müoglobiin 19347 JAH JAH EI S,P-Myogl Müoglobiin Müoglobiin seerumis/plasmas QN ug/L ug/L Cobas e411 119 JAH/Võrreld 316 2639-3 Myoglobin MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0217% CHEM Myoglobin [Mass/volume] in Serum or Plasma Myoglobin SerPl-mCnc 1 Both 112 KE 5 S-Chol 19331 JAH JAH EI S,P-Chol Kolesterool Kolesterool seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L IndikoPlus 122 JAH/Võrreld 271 14647-2 Cholesterol SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Cholesterol [Moles/volume] in Serum or Plasma Cholest SerPl-sCnc 1 Both 113 KE 5 fS-HDL-Chol 19341 JAH JAH EI S,P-HDL-Chol HDL HDL-kolesterool seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L IndikoPlus 124 JAH/Võrreld 272 14646-4 Cholesterol.in HDL SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Cholesterol in HDL [Moles/volume] in Serum or Plasma HDLc SerPl-sCnc 1 Both 114 KE 5 fS-LDL-Chol 19342 JAH JAH EI S,P-LDL-Chol LDL LDL-kolesterool seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L IndikoPlus 125 JAH/Võrreld 273 22748-8 Cholesterol.in LDL SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Cholesterol in LDL [Moles/volume] in Serum or Plasma LDLc SerPl-sCnc 1 Both 115 KE 5 fS-Trig 19340 JAH JAH EI S,P-Trigl Triglütseriidid Triglütseriidid seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L IndikoPlus 128 JAH/Võrreld 274 14927-8 Triglyceride SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Triglyceride [Moles/volume] in Serum or Plasma Trigl SerPl-sCnc 1 Both 116 KE 5 S-Anti-Streptolüsiin O 19349 JAH JAH EI S,P-ASO ASO Antistreptolüsiin O seerumis/plasmas QN kU/L kU/L IndikoPlus 134 JAH 227 5370-2 Streptolysin O Ab ACnc Pt Ser Qn 0,0021% MICRO Streptolysin O Ab [Units/volume] in Serum ASO Ab Ser-aCnc 1 Both 117 KE 5 fS-Reumatoidfaktor 19344 JAH JAH EI S,P-RF Reumatoidfaktor Reumatoidfaktor seerumis/plasmas QN kU/L kU/L IndikoPlus 135 JAH 303 11572-5 Rheumatoid factor ACnc Pt Ser Qn 0,0132% SERO Rheumatoid factor [Units/volume] in Serum Rheumatoid fact Ser-aCnc 1 Both 118 KE 5 Laktoosi tolerantsustest 20851 JAH JAH EI LTT (50 g Lactose PO) Laktoosi taluvuse proov (50 g) Laktoosi taluvuse proov (50 g laktoosi) Paneel Cobas C111 147 JAH 3007 L-3007 119 KE 5 Glükoosi taluvuse proov (0, 120 min); Glükoosi taluvuse proov (0, 120 min); Laktoosi taluvuse proov (50 g) 19784; 19784; 20851 glükoosi kontsentratsioon paastuveres 19785 JAH EI EI fS,fP-Gluc 0 min (pre Lactose PO) Glükoos 0 min Glükoos paastuseerumis/paastuplasmas enne laktoosi manustamist QN mmol/L mmol/L Cobac C111 148 JAH/Võrreld 295 59157-8 Glucose^pre dose lactose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --pre dose lactose PO Glucose pre Lac PO SerPl-sCnc 1 Observation 120 KE 5 Laktoosi taluvuse proov (50 g) 20851 glükoosi kontsentratsioon 20 min. 20852 JAH EI EI S,P-Gluc 20 min (post 50g Lactose PO) Glükoos 20 min (50 g) Glükoos seerumis/plasmas 20 minutit pärast laktoosi manustamist QN mmol/L mmol/L Cobas C111 149 JAH/Võrreld 296 69943-9 Glucose^20M post 50 g lactose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --20 minutes post 50 g lactose PO Glucose 20M p 50 g lac PO SerPl-sCnc 1 Both 11,4729 121 KE 5 Laktoosi taluvuse proov (50 g) 20851 glükoosi kontsentratsioon 40min 20853 JAH EI EI S,P-Gluc 40 min (post 50g Lactose PO) Glükoos 40 min (50 g) Glükoos seerumis/plasmas 40 minutit pärast laktoosi manustamist QN mmol/L mmol/L Cobas C111 151 JAH/Võrreld 297 69944-7 Glucose^40M post 50 g lactose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --40 minutes post 50 g lactose PO Glucose 40M p 50 g lac PO SerPl-sCnc 1 Both 11,4729 122 KE 5 Laktoosi taluvuse proov (50 g) 20851 glükoosi kontsentratsioon 60min 20854 JAH EI EI S,P-Gluc 60 min (post 50g Lactose PO) Glükoos 60 min (50 g) Glükoos seerumis/plasmas 60 minutit pärast laktoosi manustamist QN mmol/L mmol/L 152 JAH/Võrreld 298 14755-3 Glucose^1H post 50 g lactose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --1 hour post 50 g lactose PO Glucose 1H p 50 g Lac PO SerPl-sCnc 1 Both 123 HÜ 6 P-INR 19303 JAH JAH EI INR INR Rahvusvaheline normitud suhe QN Trombotrack 3 JAH/Võrreld 180 34714-6 Coagulation tissue factor induced.INR RelTime Pt Bld Qn Coag 0,02% COAG INR in Blood by Coagulation assay INR Bld 1 Observation 124 HÜ 6 P-PT 19671 JAH JAH EI P-PT% PT% Protrombiini suhe QN % % Trombotrack 4 JAH 179 3289-6 Prothrombin.activity actual/Normal RelTime Pt PPP Qn Coag % % COAG Prothrombin activity actual/normal in Platelet poor plasma by Coagulation assay Prothrom Act/Nor PPP 1 Observation 125 HÜ 6 P-APTT 19304 JAH JAH EI P-APTT APTT Aktiveeritud osalise tromboplastiini aeg plasmas QN s s Trombotrack 9 JAH 181 14979-9 Coagulation surface induced Time Pt PPP Qn Coag s sec 0,25% COAG Activated partial thrombplastin time (aPTT) in Platelet poor plasma by Coagulation assay aPTT Time PPP 1 Both 126 HÜ 6 D-Dimeerid (P-DD) 19305 JAH JAH EI P-D-Di D-dimeerid D-dimeerid plasmas QN mg/L mg/L Cobas 232 16 JAH 184 48065-7 Fibrin D-dimer FEU MCnc Pt PPP Qn ug/L FEU 0,02% COAG Fibrin D-dimer FEU [Mass/volume] in Platelet poor plasma D dimer FEU PPP-mCnc 1 Both 127 HÜ 6 Veritsusaeg Ivy järgi 19306 JAH JAH EI cB-Ivy Veritsusaeg Veritsusaeg QN min min 82 JAH/Võrreld 191 3179-9 Bleeding time Time Pt ^Patient Qn Ivy min COAG Bleeding Tme Time Patient Ivy Bleeding time by Ivy method 1 Both 216 IHE 7 Veregrupp ja RhD 19308 JAH JAH EI B-ABO-RhD conf panel ABO ja RhD (kinnitav uuring) ABO-veregrupp ja RhD antigeen (kinnitav uuring) Paneel 2 JAH 166 34530-6 ABO & Rh group panel Pt Bld - 217 IHE 7 Otsene antiglobuliintest 19317 JAH JAH EI B-DAT DAT Otsene antiglobuliintest Tekst 24 JAH 173 1007-4 Direct antiglobulin test.poly specific reagent Type Pt RBC Ord BLDBK Direct antiglobulin test.poly specific reagent [Presence] on Red Blood Cells DAT Poly-Sp Reag RBC Ql 1 Both 219 IHE 7 Antikehad 19783 JAH JAH EI B-RBC Ab screen I, II Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kahe erütrotsüüdiga Erütrotsütaarsed antikehad (sõeluuring kahe erütrotsüüdiga) N/P 34 JAH 177 1008-2 Indirect antiglobulin test.poly specific reagent Pt Ser/Plas Ord BLDBK Indirect antiglobulin test.poly specific reagent [Presence] in Serum or Plasma IAT Poly-Sp Reag SerPl Ql 1 Observation 220 IHE 7 Sobivusproov 19314 JAH JAH EI B-XmB Doonorivere sobivusproov Doonorivere sobivusproov Tekst 149 EI 1714 1250-0 Major crossmatch Imp Pt Ser/Plas Nom 248 BLDBK Major crossmatch [interpretation] Maj XM SerPl-Imp 1 Observation 11,3891 128 U 8 Sõeltest 19262 JAH JAH EI U-Strip Uriini ribaanalüüs Uriini ribaanalüüs Paneel 4 JAH 785 50556-0 Urinalysis dipstick panel - Pt Urine - Test strip.automated PANEL.UA Urinalysis dipstick panel in Urine by Automated test strip UA dipstick Pnl Ur Strip.auto 1 Order 129 U 8 Uriini ribaanalüüs 19262 U-Erikaal 19263 JAH EI EI U-SG strip Erikaal Erikaal QN Urisys 1800 5 JAH/Võrreld 786 53326-5 Specific gravity Rden Pt Urine Qn Test strip.automated UA Specific gravity of Urine by Automated test strip Sp Gr Ur Strip.auto 1 Observation 130 U 8 Uriini ribaanalüüs 19262 U-pH 19264 JAH EI EI U-pH strip pH pH QN Urisys 1800 6 JAH/Võrreld 787 50560-2 pH LsCnc Pt Urine Qn Test strip.automated [pH] pH UA pH of Urine by Automated test strip pH Ur Strip.auto 1 Observation 131 U 8 Uriini ribaanalüüs 19262 U-Leu 19265 JAH EI EI U-WBC strip Leukotsüüdid Leukotsüüdid QN E6/L E6/L Urisys 1800 7 JAH/Võrreld 789 58805-3 Leukocytes NCnc Pt Urine Qn Test strip.automated /uL /uL UA Leukocytes [#/volume] in Urine by Automated test strip WBC # Ur Strip.auto 1 Both 17,589 132 U 8 Uriini ribaanalüüs 19262 U-Nit 19266 JAH EI EI U-Nit strip Nitrit Nitrit Tekst Urisys 1800 9 JAH/Võrreld 788 50558-6 Nitrite ACnc Pt Urine Ord Test strip.automated UA Nitrite [Presence] in Urine by Automated test strip Nitrite Ur Ql Strip.auto 1 Observation 133 U 8 Uriini ribaanalüüs 19262 U-Pro 19267 JAH EI EI U-Prot strip Valk Valk QN g/L g/L Urisys 1800 10 JAH/Võrreld 790 50561-0 Protein MCnc Pt Urine Qn Test strip.automated mg/dL mg/dL UA Protein [Mass/volume] in Urine by Automated test strip Prot Ur Strip.auto-mCnc 1 Observation 17,589 134 U 8 Uriini ribaanalüüs 19262 U-Glu 19268 JAH EI EI U-Gluc strip Glükoos Glükoos QN mmol/L mmol/L Urisys 1800 12 JAH/Võrreld 791 59156-0 Glucose SCnc Pt Urine Qn Test strip.automated mmol/L mmol/L UA Glucose [Moles/volume] in Urine by Automated test strip Glucose Ur Strip.auto-sCnc 1 Observation 17,589 135 U 8 Uriini ribaanalüüs 19262 U-Ket 19269 JAH EI EI U-Ket strip Ketokehad Ketokehad QN mmol/L mmol/L Urisys 1800 14 JAH/Võrreld 792 59158-6 Ketones SCnc Pt Urine Qn Test strip.automated mmol/L mmol/L UA Ketones [Moles/volume] in Urine by Automated test strip Ketones Ur Strip.auto-sCnc 1 Observation 17,589 136 U 8 Uriini ribaanalüüs 19262 U-UBG 19270 JAH EI EI U-Ubg strip Urobilinogeen Urobilinogeen QN umol/L umol/L Urisys 1800 16 JAH/Võrreld 793 60025-4 Urobilinogen SCnc Pt Urine Qn Test strip.automated umol/L umol/L UA Urobilinogen [Moles/volume] in Urine by Automated test strip Urobilinogen Ur Strip.auto-sCnc 1 Both 137 U 8 Uriini ribaanalüüs 19262 U-Bil 19271 JAH EI EI U-Bil strip Bilirubiin Bilirubiin QN umol/L umol/L Urisys 1800 18 JAH/Võrreld 794 41016-7 Bilirubin SCnc Pt Urine Qn Test strip umol/L umol/L UA Bilirubin.total [Moles/volume] in Urine by Test strip Bilirub Ur Strip-sCnc 1 Both 17,589 138 U 8 Uriini ribaanalüüs 19262 U-ERY 19272 JAH EI EI U-RBC strip Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid QN E6/L E6/L Urisys 1800 20 JAH/Võrreld 795 57747-8 Erythrocytes NCnc Pt Urine Qn Test strip.automated /uL /uL UA Erythrocytes [#/volume] in Urine by Automated test strip RBC # Ur Strip.auto 1 Observation 17,589 139 U 8 Sademe mikroskoopia 19394 JAH JAH EI U-Sed-m panel Uriini sademe mikroskoopia Uriini sademe mikroskoopia Paneel 38 JAH 797 24356-8 Urinalysis complete panel - Pt Urine - PANEL.UA Urinalysis complete panel in Urine Urinalysis complete pnl Ur 1 Order 15,9935 288 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 19394 Erütrotsüüdid 19773 JAH EI EI U-Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid QN /hpf /hpf 41 JAH/Võrreld 798 13945-1 Erythrocytes Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,31% UA Erythrocytes [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field RBC #/area UrnS HPF 1 Observation 294 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 19394 Neutrofiilid 19772 JAH EI EI U-Neutrofiilid Neutrofiilid Neutrofiilid QN /hpf /hpf 46 JAH/Võrreld 1689 38996-5 Neutrophils ACnc Pt Urine Ord Microscopy.light 1522 UA Neutrophils [Presence] in Urine by Light microscopy Neutrophils Ur Ql Micro 1 Observation 10,694 140 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 19394 Lameepiteeli rakud 19777 JAH EI EI U-Lameepiteeli rakud Lameepiteeli rakud Lameepiteeli rakud QN /hpf /hpf 47 JAH/Võrreld 800 11277-1 Epithelial cells.squamous Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,04% UA Epithelial cells.squamous [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Squamous #/area UrnS HPF 1 Observation 296 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 19394 Transitoorse epiteeli rakud 19778 JAH EI EI U-Transitoorse epiteeli rakud Transitoorse epiteeli rakud Transitoorse epiteeli rakud QN /hpf /hpf 50 JAH/Võrreld 801 30089-7 Transitional cells Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,01% UA Transitional cells [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Trans Cells #/area UrnS HPF 1 Observation 141 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 19394 Tubulaarepiteeli rakud 19779 JAH EI EI U-Tubulaarepiteeli rakud Tubulaarepiteeli rakud Tubulaarepiteeli rakud QN /hpf /hpf 51 JAH/Võrreld 802 26052-1 Epithelial cells.renal Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,01% UA Epithelial cells.renal [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Renal Epi Cells #/area UrnS HPF 1 Observation 290 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 19394 Hüaliinsilindrid 19606 JAH EI EI U-Hüaliinsilindrid Hüaliinsilindrid Hüaliinsilindrid QN /hpf "/hpf " 55 JAH/Võrreld 805 46135-0 Hyaline casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Hyaline casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Hyaline Casts #/area UrnS HPF 1 Both 25,8802 289 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 19394 Granulaarsilindrid 19605 JAH EI EI U-Granulaarsilindrid Granulaarsilindrid Granulaarsilindrid QN /hpf "/hpf " 58 JAH/Võrreld 806 46134-3 Granular casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Granular casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Gran Casts #/area UrnS HPF 1 Both 25,6387 291 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 19394 Leukotsütaarsilindrid 20771 JAH EI EI U-Leukotsütaarsilindrid Leukotsütaarsilindrid Leukotsütaarsilindrid QN /hpf "/hpf " 60 JAH/Võrreld 807 49103-5 Leukocyte casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA WBC casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field WBC Casts #/area UrnS HPF 1 Observation 17,4622 293 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 19394 Bakteriaalsilindrid 20772 JAH EI EI U-Bakteriaalsilindrid Bakteriaalsilindrid Bakteriaalsilindrid QN /hpf "/hpf " 68 JAH/Võrreld 1683 A-1683 292 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 19394 Makrofaagid 19775 JAH EI EI U-Makrofaagid Makrofaagid Makrofaagid QN /hpf /hpf 70 JAH/Võrreld 812 72220-7 Macrophages Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF HEM/BC Macrophages [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Macrophages #/area UrnS HPF 1 Observation 11,4838 287 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 19394 Bakterid 19774 JAH EI EI U-Bakterid Bakterid Bakterid Tekst 71 JAH 803 25145-4 Bacteria ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Bacteria [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Bacteria UrnS Ql Micro 1 Observation 295 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 19394 Pärmseened 20777 JAH EI EI U-Pärmseened Pärmseened Pärmseened Tekst 73 JAH 1509 5822-2 Yeast Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" UA Yeast [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Yeast #/area UrnS HPF 1 Observation 286 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 19394 Kristallid 21407 JAH EI EI U-Kristallid Kristallid Kristallid Tekst 74 JAH 804 49755-2 Crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Crystals UrnS Ql Micro 1 Observation 285 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 19394 Kaltsiumoksalaadi kristallid 19601 JAH EI EI U-Kaltsiumoksalaadi kristallid Kaltsiumoksalaadi kristallid Kaltsiumoksalaadi kristallid Tekst 79 JAH 816 5774-5 Calcium oxalate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,01% UA Calcium oxalate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy CaOx Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 284 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 19394 Kaltsiumfosfaadi kristallid 20776 JAH EI EI U-Kaltsiumfosfaadi kristallid Kaltsiumfosfaadi kristallid Kaltsiumfosfaadi kristallid Tekst 80 JAH 817 5775-2 Calcium phosphate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Calcium phosphate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Ca Phos Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 281 U 8 Albumiin/kreatiniin uriinis 19629 Albumiin uriinis 19628 JAH EI EI U-Alb Albumiin uriinis Albumiin uriinis QN mg/L mg/L 87 JAH/Võrreld 997 14957-5 Albumin MCnc Pt Urine Qn Detection limit <= 20 mg/L mg/dL 0,01% CHEM Microalbumin [Mass/volume] in Urine Microalbumin Ur-mCnc 1 Both 142 U 8 albumiin/kreatiniin 19629 JAH JAH EI U-Alb/U-Crea Albumiin/kreatiniin uriinis Albumiini ja kreatiniini suhe uriinis QN g/mol g/mol Cobac C111 90 JAH/Võrreld 1000 30000-4 Albumin/Creatinine Ratio Pt Urine Qn Detection limit <= 20 mg/L mg/mmol milligrams/mmol CHEM Microalbumin/Creatinine [Ratio] in Urine Microalbumin/Creat Ur-Rto 1 Both 143 U 8 dU-Prot 19787 JAH EI EI dU-Prot Valk ööpäevases uriinis Valk ööpäevases uriinis QN g/d g/d Mindray BS-300 92 JAH/Võrreld 1041 2889-4 Protein MRat 24H Urine Qn g/(24.h) g/24hr 0,0104% CHEM Protein [Mass/time] in 24 hour Urine Prot 24H Ur-mRate 1 Both 144 U 8 Amülaas 19657 JAH JAH EI U-Amyl Amülaas uriinis Amülaas uriinis QN U/L U/L IndikoPlus 95 JAH 1001 1799-6 Amylase CCnc Pt Urine Qn U/L CHEM Amylase [Enzymatic activity/volume] in Urine Amylase Ur-cCnc 1 Both 145 U 8 Albumiin/kreatiniin uriinis 19629 U-Crea 19630 JAH JAH EI U-Crea Kreatiniin uriinis Kreatiniin uriinis QN mmol/L mmol/L Cobac C111 98 JAH/Võrreld 1020 14683-7 Creatinine SCnc Pt Urine Qn mmol/L mmol/L CHEM Creatinine [Moles/volume] in Urine Creat Ur-sCnc 1 Both 146 U 8 U-Gluc 21926 JAH EI EI U-Gluc Glükoos uriinis Glükoos uriinis QN mmol/L mmol/L Cobac C111 103 JAH/Võrreld 1012 15076-3 Glucose SCnc Pt Urine Qn mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Urine Glucose Ur-sCnc 1 Both 147 U 8 dU-Gluc 21924 JAH EI EI dU-Gluc Glükoos ööpäevases uriinis Glükoos ööpäevases uriinis QN mmol/d mmol/d Cobac C111 104 JAH/Võrreld 2105 25916-8 Glucose SCnc 24H Urine Qn mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in 24 hour Urine Glucose 24H Ur-sCnc 1 Both 15,2898 148 TDM 10 Digoksiin 19363 JAH JAH EI S,P-Digox Digoksiin Digoksiin seerumis/plasmas QN ug/L ug/L Cobas e411 23 JAH 415 10535-3 Digoxin MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL 0,0164% DRUG/TOX Digoxin [Mass/volume] in Serum or Plasma Digoxin SerPl-mCnc 1 Both 151 TDM 10 Karbamasepiin 19973 JAH EI EI S,P-Carba Karbamasepiin Karbamasepiin seerumis/plasmas QN mg/L mg/L 37 JAH 423 3432-2 Carbamazepine MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL mcg/mL 0,0055% DRUG/TOX Carbamazepine [Mass/volume] in Serum or Plasma Carbamazepine SerPl-mCnc 1 Both 153 TOX 11 etanool 19627 JAH JAH EI S,P-EtOH Etanool Etanool seerumis/plasmas QN g/L g/L IndikoPlus 1 JAH/Võrreld 416 5643-2 Ethanol MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/dL mg/dL 0,0234% DRUG/TOX Ethanol [Mass/volume] in Serum or Plasma Ethanol SerPl-mCnc 1 Both 154 IM 12 TSH 19353 JAH JAH EI S,P-TSH TSH Kilpnääret stimuleeriv hormoon seerumis/plasmas QN mU/L mU/L Centaur CP, Cobas e411 1 JAH 327 3016-3 Thyrotropin ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0600% CHEM Thyrotropin [Units/volume] in Serum or Plasma TSH SerPl-aCnc 1 Both 155 IM 12 S-FT3 19514 JAH JAH EI S,P-fT3 fT3 Vaba trijoodtüroniin seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/L Centaur CP 5 JAH 330 14928-6 Triiodothyronine.free SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Triiodothyronine Free [Moles/volume] in Serum or Plasma T3Free SerPl-sCnc 1 Both 156 IM 12 S-FT4 19352 JAH JAH EI S,P-fT4 fT4 Vaba türoksiin seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/L Centaur CP, Cobas e411 8 JAH 328 14920-3 Thyroxine.free SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Thyroxine free [Moles/volume] in Serum or Plasma T4 Free SerPl-sCnc 1 Both 157 IM 12 PTH 19355 JAH JAH EI S,P-PTH PTH Parathormoon seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/L Cobas e411 10 JAH 337 14866-8 Parathyrin.intact SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Parathyrin.intact [Moles/volume] in Serum or Plasma PTH-Intact SerPl-sCnc 1 Both 158 IM 12 AKTH 19356 JAH JAH EI P-ACTH ACTH Adrenokortikotroopne hormoon plasmas QN pmol/L pmol/L Cobas e411 12 JAH 342 14674-6 Corticotropin SCnc Pt Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Corticotropin [Moles/volume] in Plasma ACTH Plas-sCnc 1 Both 159 IM 12 Kortisool 19357 JAH JAH EI S,P-Cort Kortisool Kortisool seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/L Centaur CP 21 JAH 344 14675-3 Cortisol SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Cortisol [Moles/volume] in Serum or Plasma Cortis SerPl-sCnc 1 Both 160 IM 12 C-peptiidid 1. (enne sööki) 19817 JAH JAH EI S,P-C-pept C-peptiid C-peptiid seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/L Centaur CP 56 JAH 384 14633-2 C peptide SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM C peptide [Moles/volume] in Serum or Plasma C peptide SerPl-sCnc 1 Both 161 IM 12 C-peptiidid 2. (peale sööki) 19817 JAH JAH EI S,P-C-pept C-peptiid C-peptiid seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/L Centaur CP 56 JAH 384 14633-2 C peptide SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM C peptide [Moles/volume] in Serum or Plasma C peptide SerPl-sCnc 1 Both 162 IM 12 S-Vitamiin D 21250 JAH JAH EI S,P-Vit D (25-OH) Vitamiin D (25-OH) Vitamiin D (25-OH) seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/L Cobas e411 138 JAH 338 60493-4 Calcidiol+Calciferol SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Calcidiol+Calciferol [Moles/volume] in Serum or Plasma Calcidiol+Calciferol SerPl-sCnc 1 Both 11,4838 163 TU 13 S-CEA 21252 JAH JAH EI S,P-CEA CEA Kartsinoembrüonaalne antigeen seerumis/plasmas QN ug/L ug/L Cobas e411 2 JAH 404 2039-6 Carcinoembryonic Ag MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0118% CHEM Carcinoembryonic Ag [Mass/volume] in Serum or Plasma CEA SerPl-mCnc 1 Both 164 TU 13 PSA 19358 JAH JAH EI S,P-PSA PSA Prostataspetsiifiline antigeen seerumis/plasmas QN ug/L ug/L Cobas e411, Centaur CP 3 JAH 401 2857-1 Prostate specific Ag MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0598% CHEM Prostate specific Ag [Mass/volume] in Serum or Plasma PSA SerPl-mCnc 1 Both 165 TU 13 Vaba PSA 19359 JAH JAH EI S,P-fPSA fPSA Vaba prostataspetsiifiline antigeen seerumis/plasmas QN ug/L ug/L Cobas e411 4 JAH 402 10886-0 Prostate specific Ag.free MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0025% CHEM Prostate Specific Ag Free [Mass/volume] in Serum or Plasma PSA Free SerPl-mCnc 1 Both 166 TU 13 Vaba PSA % 19962 JAH JAH EI S,P-fPSA% fPSA% Vaba prostataspetsiifilise antigeeni % seerumis/plasmas QN % % 5 JAH 403 12841-3 Prostate specific Ag.free/Prostate specific Ag.total MFr Pt Ser/Plas Qn % % 0,0035% CHEM Prostate Specific Ag Free/Prostate specific Ag.total in Serum or Plasma PSA Free MFr SerPl 1 Observation 167 TU 13 S-CA 125 19979 JAH JAH EI S,P-CA 125 CA 125 Kasvajaantigeen CA 125 seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Cobas e411 8 JAH 405 10334-1 Cancer Ag 125 ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0073% CHEM Cancer Ag 125 [Units/volume] in Serum or Plasma Cancer Ag125 SerPl-aCnc 1 Both 168 TU 13 S-CA 15-3 19904 JAH JAH EI S,P-CA 15-3 CA 15-3 Kasvajaantigeen CA 15-3 seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Cobas e411 12 JAH 407 6875-9 Cancer Ag 15-3 ACnc Pt Ser/Plas Qn U/mL CHEM Cancer Ag 15-3 [Units/volume] in Serum or Plasma Cancer Ag15-3 SerPl-aCnc 1 Both 169 TU 13 S-CA 19-9 19980 JAH JAH EI S,P-CA 19-9 CA 19-9 Kasvajaantigeen CA 19-9 seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Cobas e411 13 JAH 408 24108-3 Cancer Ag 19-9 ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0052% CHEM Cancer Ag 19-9 [Units/volume] in Serum or Plasma Cancer Ag19-9 SerPl-aCnc 1 Both 170 TU 13 CT-kaltsitoniin 19365 JAH JAH EI S,P-CT Kaltsitoniin Kaltsitoniin seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/L Cobas e411 17 JAH 336 15035-9 Calcitonin SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Calcitonin [Moles/volume] in Serum or Plasma Calcit SerPl-sCnc 1 Both 171 TU 13 TG 20149 JAH JAH EI S,P-TG Türeoglobuliin Türeoglobuliin seerumis/plasmas QN ug/L ug/L Cobas e411 21 JAH 334 3013-0 Thyroglobulin MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0020% CHEM Thyroglobulin [Mass/volume] in Serum or Plasma Thyroglob SerPl-mCnc 1 Both 172 ANE 14 Ferritiin 19360 JAH JAH EI S,P-Fer Ferritiin Ferritiin seerumis/plasmas QN ug/L ug/L Centaur CP 1 JAH/Võrreld 318 2276-4 Ferritin MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0589% CHEM Ferritin [Mass/volume] in Serum or Plasma Ferritin SerPl-mCnc 1 Both 173 ANE 14 fS-Fe 19343 JAH JAH EI S,P-Fe Raud Raud seerumis/plasmas QN umol/L umol/L Mindray BS-300 2 JAH/Võrreld 319 14798-3 Iron SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Iron [Moles/volume] in Serum or Plasma Iron SerPl-sCnc 1 Both 174 ANE 14 Foolhape 19361 JAH JAH EI S,P-Fol Folaat Folaat seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/L Centaur CP 8 JAH 323 14732-2 Folate SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Folate [Moles/volume] in Serum or Plasma Folate SerPl-sCnc 1 Both 175 ANE 14 Vitamiin B12 19362 JAH JAH EI S,P-Vit B12 Vitamiin B12 Vitamiin B12 seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/L Centaur CP 11 JAH 324 14685-2 Cobalamins SCnc Pt Ser Qn CHEM Cobalamin (Vitamin B12) [Moles/volume] in Serum Vit B12 Ser-sCnc 1 Both 176 AU 18 anti-TPO antikehad 19354 JAH JAH EI S,P-TPO IgG TPO IgG Türeoidperoksüdaasi vastane IgG seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Centaur CP 1 JAH 332 8099-4 Thyroperoxidase Ab ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0049% SERO Thyroperoxidase Ab [Units/volume] in Serum or Plasma Thyroperoxidase Ab SerPl-aCnc 1 Both 177 AU 18 anti-TG 20150 JAH JAH EI S,P-TG IgG Türeoglobuliini IgG Türeoglobuliinivastane IgG seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Centaur CP 5 JAH 335 8098-6 Thyroglobulin Ab ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0027% SERO Thyroglobulin Ab [Units/volume] in Serum or Plasma Thyroglob Ab SerPl-aCnc 1 Both 178 AU 18 Anti-CCP 19894 JAH JAH EI S,P-CCP IgG QN CCP IgG QN Tsüklilise tsitrulleeritud peptiidi vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 46 JAH 447 33935-8 Cyclic citrullinated peptide Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn U units 0,0067% SERO Cyclic citrullinated peptide IgG Ab [Units/volume] in Serum cCP IgG Ser-aCnc 1 Both 269 AL 19 Sagedasemate allergeenide paneel Combo (immunoblot) 21529 JAH EI EI S,P-Common IgE panel IB Sagedasemate allergeenide IgE paneel (immunoblot) Sagedasemate allergeenide (Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, lepp, sarapuu, tamm, heintaimede segu, rukis, puju, teeleht, kass, hobune, koer, Alternaria alternata, munavalge, piim, maapähkel, sarapuupähkel, porgand, nisujahu, sojauba) vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Paneel 18 JAH 5472 L-5346 224 AL 19 Sagedasemate allergeenide paneel lastele (immunoblot) 21532 JAH EI EI S,P-Pediatric IgE panel IB Sagedasemate allergeenide paneel lastele (immunoblot) Sagedasemad allergeenid laste seerumis/plasmas (paneel, immunoblot) Paneel 20 JAH 4976 L-4976 225 AL 19 Inhaleeritavate allergeenide IgE paneel (immunoblot); Sagedasemate allergeenide IgE paneel (immunoblot) 21530; 21529 Dermatophagoides pteronyssinus IgE (immunoblot) 21540 JAH EI EI S,P-d1 IgE IB Dermatophagoides pteronyssinus IgE (immunoblot) Dermatophagoides pteronyssinus vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 22 JAH 4760 15682-8 Dermatophagoides pteronyssinus Ab.IgE.RAST class PrThr Pt Ser Ord ALLERGY European house dust mite IgE Ab RAST class [Presence] in Serum D pteronyss IgE RAST Ql 1 Observation 13,6558 226 AL 19 Inhaleeritavate allergeenide IgE paneel (immunoblot); Sagedasemate allergeenide IgE paneel (immunoblot); Sagedasemate allergeenide paneel lastele (immunoblot) 21530; 21529; 21532 Dermatophagoides farinae IgE (immunoblot) 21539 JAH EI EI S,P-d2 IgE IB Dermatophagoides farinae IgE (immunoblot) Dermatophagoides farinae vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 24 JAH 4761 15680-2 Dermatophagoides farinae Ab.IgE.RAST class PrThr Pt Ser Ord 3 ALLERGY American house dust mite IgE Ab RAST class [Presence] in Serum D farinae IgE RAST Ql 1 Observation 13,1366 227 AL 19 Inhaleeritavate allergeenide IgE paneel (immunoblot); Sagedasemate allergeenide IgE paneel (immunoblot); Sagedasemate allergeenide paneel lastele (immunoblot) 21530; 21529; 21532 Kassi epiteeli, kõõma IgE (immunoblot) 21549 JAH EI EI S,P-e1 IgE IB Kassi epiteeli, kõõma IgE (immunoblot) Kassi epiteeli ja kõõma vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 41 JAH 4773 15609-1 Cat dander Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Cat dander IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Cat Dander IgE RAST Ql 1 Observation 12,9663 228 AL 19 Inhaleeritavate allergeenide IgE paneel (immunoblot); Sagedasemate allergeenide IgE paneel (immunoblot) 21530; 21529 Hobuse kõõma IgE (immunoblot) 21544 JAH EI EI S,P-e3 IgE IB Hobuse kõõma IgE (immunoblot) Hobuse kõõma vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 44 JAH 4774 15784-2 Horse dander Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Horse dander IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Horse Dander IgE RAST Ql 1 Observation 13,1366 229 AL 19 Inhaleeritavate allergeenide IgE paneel (immunoblot); Sagedasemate allergeenide IgE paneel (immunoblot); Sagedasemate allergeenide paneel lastele (immunoblot) 21530; 21529; 21532 Koera kõõma IgE (immunoblot) 21550 JAH EI EI S,P-e5 IgE IB Koera kõõma IgE (immunoblot) Koera kõõma vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 47 JAH 4775 15685-1 Dog dander Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Dog dander IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Dog Dander IgE RAST Ql 1 Observation 14,8935 230 AL 19 Inhaleeritavate allergeenide IgE paneel (immunoblot) 21530 Merisea epiteeli IgE (immunoblot) 21556 JAH EI EI S,P-e6 IgE IB Merisea epiteeli IgE (immunoblot) Merisea epiteeli vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 49 JAH 4792 15759-4 Guinea pig epithelium Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Guinea pig epithelium IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Guinea Pig Epith IgE RAST Ql 1 Observation 15,0639 231 AL 19 Inhaleeritavate allergeenide IgE paneel (immunoblot) 21530 Küüliku epiteeli IgE (immunoblot) 21545 JAH EI EI S,P-e82 IgE IB Küüliku epiteeli IgE (immunoblot) Küüliku epiteeli vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 55 JAH 4793 15971-5 Rabbit epithelium Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Rabbit epithelium IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Rabbit Epith IgE RAST Ql 1 Observation 16,2905 232 AL 19 Inhaleeritavate allergeenide IgE paneel (immunoblot) 21530 Hamstri epiteeli IgE (immunoblot) 21543 JAH EI EI S,P-e84 IgE IB Hamstri epiteeli IgE (immunoblot) Hamstri epiteeli vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 58 JAH 4794 15765-1 Hamster epithelium Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 1 ALLERGY Hamster epithelium IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Hmtr Epith IgE RAST Ql 1 Observation 16,9038 233 AL 19 Sagedasemate allergeenide paneel lastele (immunoblot) 21532 Veise seerumi albumiini Bos d6 IgE (immunoblot) 21576 JAH EI EI S,P-e204 IgE IB Veise Bos d 6 (seerumi albumiin) IgE (immunoblot) Veise komponendi Bos d 6 (seerumi albumiin) vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 71 JAH 4787 15590-3 Bovine serum albumin Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord ALLERGY Bovine serum albumin (BSA) IgE Ab RAST class [Presence] in Serum BSA IgE RAST Ql 1 Observation 17,8185 223 AL 19 Toiduallergeenide IgE paneel (immunoblot) 21531 JAH EI EI S,P-Food IgE panel IB Toiduallergeenide IgE paneel (immunoblot) Toiduallergeenide (sarapuupähkli, maapähkli, kreeka pähkli, mandli, lehmapiima, munavalge, munakollase, kaseiini, kartuli, selleri, pergandi,tomati, tursa, krabi, apelsini, õuna, nisu, rukki, seesamiseemne, soja) vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Paneel 81 JAH 4063 L-4063 234 AL 19 Sagedasemate allergeenide IgE paneel (immunoblot); Sagedasemate allergeenide paneel lastele (immunoblot); Toiduallergeenide IgE paneel (immunoblot) 21529; 21532; 21531 Munavalge IgE (immunoblot) 21558 JAH EI EI S,P-f1 IgE IB Munavalge IgE (immunoblot) Munavalgevastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 104 JAH 4777 15689-3 Egg white Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 4 ALLERGY Egg white IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Egg White IgE RAST Ql 1 Observation 14,2802 235 AL 19 Sagedasemate allergeenide IgE paneel (immunoblot); Sagedasemate allergeenide paneel lastele (immunoblot); Toiduallergeenide IgE paneel (immunoblot) 21529; 21532; 21531 Lehmapiima IgE (immunoblot) 21561 JAH EI EI S,P-f2 IgE IB Lehmapiima IgE (immunoblot) Lehmapiimavastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 106 JAH 4778 25383-1 Cow milk Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Cow milk IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Cow Milk IgE RAST Ql 1 Observation 14,1684 236 AL 19 Toiduallergeenide IgE paneel (immunoblot) 21531 Tursa IgE (immunoblot) 21575 JAH EI EI S,P-f3 IgE IB Tursa IgE (immunoblot) Tursavastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 108 JAH 4803 15650-5 Gadus morhua Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Codfish IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Codfish IgE RAST Ql 1 Observation 14,4621 237 AL 19 Sagedasemate allergeenide IgE paneel (immunoblot); Sagedasemate allergeenide paneel lastele (immunoblot); Toiduallergeenide IgE paneel (immunoblot) 21529; 21532; 21531 Nisu IgE (immunoblot) 21559 JAH EI EI S,P-f4 IgE IB Nisu IgE (immunoblot) Nisuvastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 111 JAH 4789 16085-3 Triticum aestivum Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Wheat IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Wheat IgE RAST Ql 1 Observation 13,5014 238 AL 19 Toiduallergeenide IgE paneel (immunoblot) 21531 Rukki IgE (immunoblot) 21566 JAH EI EI S,P-f5 IgE IB Rukki IgE (immunoblot) Rukkivastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 113 JAH 4791 15998-8 Secale cereale Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Rye IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Rye IgE RAST Ql 1 Observation 13,7814 239 AL 19 Toiduallergeenide IgE paneel (immunoblot) 21531 Seesamiseemnete IgE (immunoblot) 21569 JAH EI EI S,P-f10 IgE IB Seesamiseemne IgE (immunoblot) Seesamiseemne vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 119 JAH 4805 16014-3 Sesamum indicum Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Sesame Seed IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Sesame Seed IgE RAST Ql 1 Observation 14,2802 240 AL 19 Sagedasemate allergeenide IgE paneel (immunoblot); Sagedasemate allergeenide paneel lastele (immunoblot); Toiduallergeenide IgE paneel (immunoblot) 21529; 21532; 21531 Soja IgE (immunoblot) 21571 JAH EI EI S,P-f14 IgE IB Soja IgE (immunoblot) Sojavastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 124 JAH 4782 15568-9 Glycine max Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Soybean IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Soybean IgE RAST Ql 1 Observation 14,1684 241 AL 19 Sagedasemate allergeenide IgE paneel (immunoblot); Sagedasemate allergeenide paneel lastele (immunoblot); Toiduallergeenide IgE paneel (immunoblot) 21529; 21532; 21531 Sarapuupähkli IgE (immunoblot) 21568 JAH EI EI S,P-f17 IgE IB Sarapuupähkli IgE (immunoblot) Sarapuupähklivastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 127 JAH 4780 15766-9 Corylus avellana Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Hazelnut IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Hazelnut IgE RAST Ql 1 Observation 13,2287 242 AL 19 Toiduallergeenide IgE paneel (immunoblot) 21531 Mandli IgE (immunoblot) 21555 JAH EI EI S,P-f20 IgE IB Mandli IgE (immunoblot) Mandlivastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 130 JAH 4799 15527-5 Prunus dulcis Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Almond IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Almond IgE RAST Ql 1 Observation 15,1555 243 AL 19 Toiduallergeenide IgE paneel (immunoblot) 21531 Krabi IgE (immunoblot) 21551 JAH EI EI S,P-f23 IgE IB Krabi IgE (immunoblot) Krabivastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 132 JAH 3765 15663-8 Cancer pagurus Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Crab IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Crab IgE RAST Ql 1 Observation 16,124 244 AL 19 Toiduallergeenide IgE paneel (immunoblot) 21531 Tomati IgE (immunoblot) 21574 JAH EI EI S,P-f25 IgE IB Tomati IgE (immunoblot) Tomativastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 135 JAH 4801 16057-2 Lycopersicon lycopersicum Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Tomato IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Tomato IgE RAST Ql 1 Observation 15,1555 245 AL 19 Sagedasemate allergeenide IgE paneel (immunoblot); Sagedasemate allergeenide paneel lastele (immunoblot); Toiduallergeenide IgE paneel (immunoblot) 21529; 21532; 21531 Porgandi IgE (immunoblot) 21562 JAH EI EI S,P-f31 IgE IB Porgandi IgE (immunoblot) Porgandivastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 139 JAH 4781 15605-9 Daucus carota Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Carrot IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Carrot IgE RAST Ql 1 Observation 15,0639 246 AL 19 Toiduallergeenide IgE paneel (immunoblot) 21531 Apelsini IgE (immunoblot) 21535 JAH EI EI S,P-f33 IgE IB Apelsini IgE (immunoblot) Apelsinivastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 141 JAH 4802 15894-9 Citrus sinensis Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Orange IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Orange IgE RAST Ql 1 Observation 15,0639 247 AL 19 Sagedasemate allergeenide paneel lastele (immunoblot); Toiduallergeenide IgE paneel (immunoblot) 21532; 21531 Kartuli IgE (immunoblot) 21546 JAH EI EI S,P-f35 IgE IB Kartuli IgE (immunoblot) Kartulivastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 143 JAH 4788 15957-4 Solanum tuberosum Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Potato IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Potato IgE RAST Ql 1 Observation 15,0639 267 AL 19 Toiduallergeenide IgE paneel (immunoblot) 21531 Õuna IgE (immunoblot) 21577 JAH EI EI S,P-f49 IgE IB Õuna IgE (immunoblot) Õunavastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 154 JAH 4804 15539-0 Malus sylvestris Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Apple IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Apple IgE RAST Ql 1 Observation 15,1555 250 AL 19 Sagedasemate allergeenide paneel lastele (immunoblot); Toiduallergeenide IgE paneel (immunoblot) 21532; 21531 Munakollase IgE (immunoblot) 21557 JAH EI EI S,P-f75 IgE IB Munakollase IgE (immunoblot) Munakollasevastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 162 JAH 4786 15691-9 Egg yolk Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Egg yolk IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Egg Yolk IgE RAST Ql 1 Observation 15,9711 264 AL 19 Sagedasemate allergeenide paneel lastele (immunoblot) 21532 Alfalaktalbumiini Bos d4 IgE (immunoblot) 21533 JAH EI EI S,P-f76 IgE IB Lehmapiima Bos d 4 (alfalaktalbumiin) IgE (immunoblot) Lehmapiima komponendi Bos d 4 (alfalaktalbumiin) vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 164 JAH 4783 15529-1 Lactalbumin alpha Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 1 ALLERGY Lactalbumin alpha IgE Ab RAST class [Presence] in Serum A-Lactalb IgE RAST Ql 1 Observation 15,6989 266 AL 19 Sagedasemate allergeenide paneel lastele (immunoblot) 21532 Beetalaktoglobuliini Bos d5 IgE (immunoblot) 21537 JAH EI EI S,P-f77 IgE IB Lehmapiima Bos d 5 (beetalaktoglobuliin) IgE (immunoblot) Lehmapiima komponendi Bos d 5 (beetalaktoglobuliin) vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 166 JAH 4784 15577-0 Beta lactoglobulin Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 1 ALLERGY Beta lactoglobulin IgE Ab RAST class [Presence] in Serum B-Lactoglob IgE RAST Ql 1 Observation 16,2905 251 AL 19 Sagedasemate allergeenide paneel lastele (immunoblot); Toiduallergeenide IgE paneel (immunoblot) 21532; 21531 Kaseiini Bos d8 IgE (immunoblot) 21547 JAH EI EI S,P-f78 IgE IB Lehmapiima Bos d 8 (kaseiin) IgE (immunoblot) Lehmapiima komponendi Bos d 8 (kaseiin) vastane (immunoblot) Tekst 168 JAH 4785 15606-7 Casein Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Casein IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Casein IgE RAST Ql 1 Observation 15,6989 249 AL 19 Toiduallergeenide IgE paneel (immunoblot) 21531 Selleri IgE (immunoblot) 21570 JAH EI EI S,P-f85 IgE IB Selleri IgE (immunoblot) Sellerivastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 176 JAH 4800 15618-2 Apium graveolens Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Celery IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Celery IgE RAST Ql 1 Observation 15,4618 268 AL 19 Toiduallergeenide IgE paneel (immunoblot) 21531 Kreeka pähkli IgE (immunoblot) 21552 JAH EI EI S,P-f256 IgE IB Kreeka pähkli IgE (immunoblot) Kreeka pähkli vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 226 JAH 4798 16074-7 Juglans spp Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Walnut IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Walnut IgE RAST Ql 1 Observation 15,83 263 AL 19 Sagedasemate allergeenide IgE paneel (immunoblot); Sagedasemate allergeenide paneel lastele (immunoblot); Toiduallergeenide IgE paneel (immunoblot) 21529; 21532; 21531 Maapähkli IgE (immunoblot) 21554 JAH EI EI S,P-f13 IgE IB Maapähkli IgE (immunoblot) Maapähklivastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 281 JAH 4779 15917-8 Arachis hypogaea Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Peanut IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Peanut IgE RAST Ql 1 Observation 13,9643 252 AL 19 Inhaleeritavate allergeenide IgE paneel (immunoblot); Sagedasemate allergeenide IgE paneel (immunoblot); Sagedasemate allergeenide paneel lastele (immunoblot) 21530; 21529; 21532 Segu gx7: hariliku sõrmrohu, aruheina, rukki, raiheina, timuti IgE (immunoblot) 21542 JAH EI EI S,P-gx7 IgE IB Segu gx7: hariliku sõrmrohu, aruheina, rukki, raiheina, timuti IgE (immunoblot) Heintaimede õietolmu (segu: harilik sõrmrohi, aruhein, rukis, raihein, timut) vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 309 JAH 2483 82612-3 (Cynodon dactylon+Festuca elatior+Lolium perenne+Phleum pratense+Secale cereale pollen) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk [IU]/mL IU/mL ALLERGY Grass Allergen Mix 7 (Bermuda grass+Meadow fescue+Rye grass+Timothy grass+Cultivated rye) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Grass Allergen Mix 7 IgE Qn 1 Both 10,7694 253 AL 19 Inhaleeritavate allergeenide IgE paneel (immunoblot); Sagedasemate allergeenide IgE paneel (immunoblot) 21530; 21529 Rukki õietolmu IgE (immunoblot) 21564 JAH EI EI S,P-g12 IgE IB Rukki õietolmu IgE (immunoblot) Rukki õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 329 JAH 4766 15997-0 Secale cereale pollen Ab.IgE.RAST class PrThr Pt Ser Ord 2 ALLERGY Cultivated Rye IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Cultivated Rye IgE RAST Ql 1 Observation 16,4735 222 AL 19 Inhaleeritavate allergenide IgE paneel (immunoblot) 21530 JAH EI EI S,P-Inh IgE panel IB Inhaleeritavate allergeenide IgE paneel (immunoblot) Inhaleeritavate allergeenide (Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, lepp, arukask, sarapuu, tamm, heintaimede segu, rukis, puju, teeleht, kass, hobune, koer, merisiga, hamster, jänes, Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata) vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Paneel 336 JAH 4064 L-4064 254 AL 19 Inhaleeritavate allergeenide IgE paneel (immunoblot) 21530 Penicillum notatum IgE (immunoblot) 21560 JAH EI EI S,P-m1 IgE IB Penicillium notatum IgE (immunoblot) Penicillium notatum vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 389 JAH 4795 15924-4 Penicillium notatum Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Penicillium notatum IgE Ab RAST class [Presence] in Serum P notatum IgE RAST Ql 1 Observation 13,5014 256 AL 19 Inhaleeritavate allergeenide IgE paneel (immunoblot) 21530 Cladosporium herbarum IgE (immunoblot) 21538 JAH EI EI S,P-m2 IgE IB Cladosporium herbarum IgE (immunoblot) Cladosporium herbarum vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 391 JAH 4796 15642-2 Cladosporium herbarum Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Cladosporium herbarum IgE Ab RAST class [Presence] in Serum C herbarum IgE RAST Ql 1 Observation 13,1974 255 AL 19 Inhaleeritavate allergeenide IgE paneel (immunoblot) 21530 Aspergillus fumigatus IgE (immunoblot) 21536 JAH EI EI S,P-m3 IgE IB Aspergillus fumigatus IgE (immunoblot) Aspergillus fumigatus vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 393 JAH 4797 15549-9 Aspergillus fumigatus Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Aspergillus fumigatus IgE Ab RAST class [Presence] in Serum A fumigatus IgE RAST Ql 1 Observation 11,47 257 AL 19 Inhaleeritavate allergeenide IgE paneel (immunoblot); Sagedasemate allergeenide IgE paneel (immunoblot); Sagedasemate allergeenide paneel lastele (immunoblot) 21530; 21529; 21532 Alternaria alternata IgE (immunoblot) 21534 JAH EI EI S,P-m6 IgE IB Alternaria alternata IgE (immunoblot) Alternaria alternata vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 398 JAH 4776 15530-9 Alternaria alternata Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Alternaria alternata IgE Ab RAST class [Presence] in Serum A alternata IgE RAST Ql 1 Observation 13,7814 262 AL 19 Inhaleeritavate allergeenide IgE paneel (immunoblot); Sagedasemate allergeenide IgE paneel (immunoblot) 21530; 21529 Lepa õietolmu IgE (immunoblot) 21553 JAH EI EI S,P-t2 IgE IB Lepa õietolmu IgE (immunoblot) Sanglepa õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 439 JAH 4762 21060-9 Alnus incana Ab.IgE.RAST class PrThr Pt Ser Ord 2 ALLERGY Grey Alder IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Grey Alder IgE RAST Ql 1 Observation 14,6649 265 AL 19 Inhaleeritavate allergeenide IgE paneel (immunoblot); Sagedasemate allergeenide paneel lastele (immunoblot) 21530; 21532 Kase õietolmu IgE (immonoblot) 21548 JAH EI EI S,P-t3 IgE IB Kase õietolmu IgE (immonoblot) Arukase õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas (immonoblot) Tekst 441 JAH 4742 15579-6 Betula verrucosa Ab.IgE.RAST class PrThr Pt Ser Ord ALLERGY Silver Birch IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Silver Birch IgE RAST Ql 1 Observation 7,0609 258 AL 19 Inhaleeritavate allergeenide IgE paneel (immunoblot); Sagedasemate allergeenide IgE paneel (immunoblot) 21530; 21529 Sarapuu õietolmu IgE (immunoblot) 21567 JAH EI EI S,P-t4 IgE IB Sarapuu õietolmu IgE (immunoblot) Sarapuu õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 452 JAH 4765 15767-7 Corylus avellana pollen Ab.IgE.RAST class PrThr Pt Ser Ord 1 ALLERGY Hazelnut Pollen IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Hazelnut Poln IgE RAST Ql 1 Observation 11,0953 259 AL 19 Inhaleeritavate allergeenide IgE paneel (immunoblot); Sagedasemate allergeenide IgE paneel (immunoblot) 21530; 21529 Tamme õietolmu IgE (immunoblot) 21572 JAH EI EI S,P-t7 IgE IB Tamme õietolmu IgE (immunoblot) Tamme õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 455 JAH 4790 15875-8 Quercus alba Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY White Oak IgE Ab RAST class [Presence] in Serum White Oak IgE RAST Ql 1 Observation 13,9643 260 AL 19 Inhaleeritavate allergeenide IgE paneel (immunoblot); Sagedasemate allergeenide IgE paneel (immunoblot) 21530; 21529 Puju õietolmu IgE (immunoblot) 21563 JAH EI EI S,P-w6 IgE IB Puju õietolmu IgE (immunoblot) Puju õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 469 JAH 4768 15863-4 Artemisia vulgaris Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Mugwort IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Mugwort IgE RAST Ql 1 Observation 13,5014 261 AL 19 Inhaleeritavate allergeenide IgE paneel (immunoblot); Sagedasemate allergeenide IgE paneel (immunoblot) 21530; 21529 Teelehe õietolmu IgE (immunoblot) 21573 JAH EI EI S,P-w9 IgE IB Teelehe õietolmu IgE (immunoblot) Teelehe õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 473 JAH 4772 15952-5 Plantago lanceolata Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY English plantain IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Engl plantain IgE RAST Ql 1 Observation 13,9167 179 VIR 20 HBsAg 19390 JAH JAH EI S,P-HBsAg HBsAg B-hepatiidi viiruse pinnaantigeen seerumis/plasmas N/Pp/P Cobas e411 179 JAH 579 5196-1 Hepatitis B virus surface Ag ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Hepatitis B virus surface Ag [Presence] in Serum by Immunoassay HBV surface Ag Ser Ql EIA 1 Both 180 VIR 20 a-HBs 19643 JAH JAH EI S,P-HBs Ab QN HBs Ab QN B-hepatiidi viiruse pinnaantigeeni vastaste antikehade hulk seerumis/plasmas QN IU/L U/L Cobas e411 183 JAH 581 5193-8 Hepatitis B virus surface Ab ACnc Pt Ser Qn EIA m[IU]/mL mIU/mL MICRO Hepatitis B virus surface Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay HBV surface Ab Ser EIA-aCnc 1 Both 181 VIR 20 a-HBcor 19391 JAH JAH EI S,P-HBc Ab HBc Ab B-hepatiidi viiruse tuuma antigeeni vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P Cobas e411 185 JAH 583 13952-7 Hepatitis B virus core Ab ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Hepatitis B virus core Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HBV core Ab Ser Ql EIA 1 Both 182 VIR 20 a-HCV 19392 JAH JAH EI S,P-HCV Ab HCV Ab C-hepatiidi viiruse vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P Cobas e411 209 JAH 592 13955-0 Hepatitis C virus Ab ACnc Pt Ser Ord EIA 0,03% MICRO Hepatitis C virus Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HCV Ab Ser Ql EIA 1 Both 183 VIR 20 HIV 1/2 19393 JAH JAH EI S,P-HIV1,2 Ag+Ab HIV1,2 Ag+Ab Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. ja 2. tüübi vastased antikehad, p24 antigeen seerumis/plasmas N/Pp/P Cobas e411 235 JAH 603 56888-1 HIV 1+2 Ab+HIV1 p24 Ag ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO HIV 1+2 Ab+HIV1 p24 Ag [Presence] in Serum by Immunoassay HIV 1+2 Ab+HIV1 p24 Ag Ser Ql EIA 1 Both 272 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA paneel 22580 JAH JAH EI XXX-RespVir RNA panel Hingamisteede viiruste RNA paneel Hingamisteede viiruste (A-, B-gripi, RSV) RNA (paneel) Paneel GeneXpert 280 EI/Paneel 4339 L-4339 273 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA paneel 22580 A-gripi viiruse RNA 22581 JAH EI EI XXX-Influenza A virus RNA A-gripi viiruse RNA A-gripi viiruse RNA N/P GeneXpert 299 JAH 1643 34487-9 Influenza virus A RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Influenza virus A RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method FLUAV RNA XXX Ql PCR 1 Both 184 VIR 20 Gripp A 20837 JAH JAH EI XXX-Influenza A virus Ag strip A-gripi viiruse Ag (ribaanalüüs) A-gripi viiruse antigeen täpsustamata materjalis (ribaanalüüs) N/P 305 JAH 560 31859-2 Influenza virus A Ag ACnc Pt XXX Ord 6 MICRO Influenza virus A Ag [Presence] in Unspecified specimen FLUAV Ag XXX Ql 1 Both 17,6895 274 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA paneel 22580 B-gripi viiruse RNA 22582 JAH EI EI XXX-Influenza B virus RNA B-gripi viiruse RNA B-gripi viiruse RNA N/P GeneXpert 309 JAH 1644 40982-1 Influenza virus B RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Influenza virus B RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method FLUBV RNA XXX Ql PCR 1 Both 185 VIR 20 Gripp B 20838 JAH JAH EI XXX-Influenza B virus Ag strip B-gripi viiruse Ag (ribaanalüüs) B-gripi viiruse antigeen täpsustamata materjalis (ribaanalüüs) N/P 312 JAH 561 31864-2 Influenza virus B Ag ACnc Pt XXX Ord 5 MICRO Influenza virus B Ag [Presence] in Unspecified specimen FLUBV Ag XXX Ql 1 Both 16,259 275 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA paneel 22580 RSV RNA 22583 JAH EI EI XXX-RSV RNA RSV RNA RS-viiruse RNA N/P GeneXpert 327 JAH 1645 40988-8 Respiratory syncytial virus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Respiratory syncytial virus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method RSV RNA XXX Ql PCR 1 Both 271 VIR 20 SARS koroonaviirus 2 RNA 23064 JAH JAH EI XXX-SARS-CoV-2 RNA SARS koroonaviirus 2 RNA SARS koroonaviirus 2 RNA N/P " " GeneXpert 333 JAH 5806 94309-2 SARS coronavirus 2 RNA PrThr Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO SARS-CoV-2 (COVID-19) RNA [Presence] in Unspecified specimen by NAA with probe detection SARS-CoV-2 RNA XXX Ql NAA+probe 1 Both 283 VIR 20 SARS koroonaviirus 2 Ag (ribaanalüüs) 23001 JAH EI EI XXX-SARS-CoV-2 Ag strip SARS koroonaviirus 2 Ag (ribaanalüüs) SARS koroonaviirus 2 antigeen täpsustamata materjalis (ribaanalüüs) N/P " " 339 JAH 5945 94558-4 SARS coronavirus 2 Ag PrThr Pt Respiratory Ord IA.rapid MICRO SARS-CoV-2 (COVID-19) Ag [Presence] in Respiratory specimen by Rapid immunoassay SARS-CoV-2 Ag Resp Ql IA.rapid 1 Both 282 VIR 20 SARS koroonaviirus 2 IgG QN 23000 JAH EI EI S,P-SARS-CoV-2 IgG QN SARS koroonaviirus 2 IgG QN SARS koroonaviirus 2 vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L "kU/L " 346 JAH 5963 94505-5 SARS coronavirus 2 Ab.IgG ACnc Pt Ser/Plas Qn IA [arb'U]/mL arb U/mL MICRO SARS-CoV-2 (COVID-19) IgG Ab [Units/volume] in Serum or Plasma by Immunoassay SARS-CoV-2 IgG SerPl IA-aCnc 1 Both 188 VIR 20 Legionella pneumophila antigeen 20847 JAH JAH EI U-L pneumophila Ag Legionella pneumophila Ag uriinis Legionella pneumophila antigeen uriinis N/P 357 JAH 616 31868-3 Legionella pneumophila 1 Ag ACnc Pt Urine Ord MICRO Legionella pneumophila 1 Ag [Presence] in Urine L pneumo1 Ag Ur Ql 1 Both 189 VIR 20 Mycoplasma pneumoniae 19382 JAH JAH EI S,P-M pneumoniae Ab titr Mycoplasma pneumoniae Ab tiiter Mycoplasma pneumoniae vastaste antikehade tiiter seerumis/plasmas Tekst 370 JAH 631 22425-3 Mycoplasma pneumoniae Ab Titr Pt Ser Qn {titer} titer MICRO Mycoplasma pneumoniae Ab [Titer] in Serum M pneumo Ab Titr Ser 1 Both 190 VIR 20 Chlamydia pneumoniae IgA 19380 JAH JAH EI S,P-C pneumoniae IgA QN Chlamydophila pneumoniae IgA QN Chlamydophila pneumoniae vastase IgA hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L EIA 375 JAH 1953 31300-7 Chlamydophila pneumoniae Ab.IgA ACnc Pt Ser Qn MICRO Chlamydophila pneumoniae IgA Ab [Units/volume] in Serum C pneum IgA Ser-aCnc 1 Both 191 VIR 20 Chlamydia pneumoniae IgM 19379 JAH JAH EI S,P-C pneumoniae IgM QN Chlamydophila pneumoniae IgM QN Chlamydophila pneumoniae vastase IgM hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L EIA 377 JAH 1948 51807-6 Chlamydophila pneumoniae Ab.IgM ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO Chlamydophila pneumoniae IgM Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay C pneum IgM Ser EIA-aCnc 1 Both 192 VIR 20 Chlamydia pneumoniae IgG 19381 JAH JAH EI S,P-C pneumoniae IgG QN Chlamydophila pneumoniae IgG QN Chlamydophila pneumoniae vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L EIA 379 JAH 1954 51806-8 Chlamydophila pneumoniae Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO Chlamydophila pneumoniae IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay C pneum IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 193 VIR 20 Streptococcus pneumoniae antigeen 19824 JAH JAH EI U-S pneumoniae Ag Streptococcus pneumoniae Ag uriinis Streptococcus penumoniae antigeen uriinis N/P 381 JAH 1538 24027-5 Streptococcus pneumoniae Ag ACnc Pt Urine Ord MICRO Streptococcus pneumoniae Ag [Presence] in Urine S pneum Ag Ur Ql 1 Both 186 VIR 20 Enteroviirused 20839 JAH JAH EI St-Enterovirus Ag Enteroviiruse Ag roojas Enteroviiruse antigeen roojas N/P 433 JAH 1540 70065-8 Enterovirus Ag Threshold Pt Stool Ord EIA MICRO Enterovirus Ag [Presence] in Stool by Immunoassay EV Ag Stl Ql EIA 1 Both 11,4729 196 VIR 20 Rotaviiruse Ag roojas 19374 JAH JAH EI St-Rotavirus Ag Rotaviiruse Ag roojas Rotaviiruse antigeen roojas N/P 467 JAH 674 17547-1 Rotavirus Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Rotavirus Ag [Presence] in Stool RV Ag Stl Ql 1 Both 195 VIR 20 Noroviiruse Ag roojas 19376 JAH JAH EI St-Norovirus Ag Noroviiruse Ag roojas Noroviiruse antigeen roojas N/P 473 JAH 652 49117-5 Norovirus Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Norovirus Ag [Presence] in Stool Norovirus Ag Stl Ql 1 Both 194 VIR 20 Astroviiruse Ag roojas 19782 JAH JAH EI St-Astrovirus Ag Astroviiruse Ag roojas Astroviiruse antigeen roojas N/P 475 JAH 501 7810-5 Astrovirus Ag ACnc Pt Stool Ord EIA MICRO Astrovirus Ag [Presence] in Stool by Immunoassay HAstV Ag Stl Ql EIA 1 Both 197 VIR 20 Campylobacter Ag roojas 21578 JAH JAH EI St-Campylobacter Ag Campylobacter Ag roojas Campylobacter spp. antigeen roojas N/P 483 JAH 2938 57768-4 Campylobacter jejuni+Campylobacter coli Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Campylobacter jejuni+Campylobacter coli Ag [Presence] in Stool C jejuni+C coli Ag Stl Ql 1 Both 11,4393 204 VIR 20 Treponema pallidum Ak-d 19952 JAH JAH EI S,P-T pallidum Ab Treponema pallidum Ab Treponema pallidum vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P Cobas e411 582 JAH 687 47236-5 Treponema pallidum Ab.IgG+IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Treponema pallidum IgG+IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay T pallidum IgG+IgM Ser Ql EIA 1 Both 202 VIR 20 TPHA 19386 JAH EI EI S,P-TPHA titr TPHA tiiter Treponema pallidum vastaste antikehade tiiter seerumis/plasmas (hemaglutinatsiooni test) Tekst 595 JAH 691 26009-1 Treponema pallidum Ab Titr Pt Ser Qn HA {titer} titer MICRO Treponema pallidum Ab [Titer] in Serum by Hemagglutination T pallidum Ab Titr Ser HA 1 Both 198 VIR 20 RPR 19387 JAH JAH EI S,P-RPR RPR Mittetreponemaalse reagiini vastased antikehad seerumis/plasmas N/P 599 JAH 688 20507-0 Reagin Ab ACnc Pt Ser Ord RPR 0,04% MICRO Reagin Ab [Presence] in Serum by RPR RPR Ser Ql 1 Both 276 VIR 20 Clostridium difficile DNA paneel roojas 22484 JAH JAH EI St-C difficile DNA panel Clostridioides difficile DNA paneel roojas Clostridioides difficile DNA roojas (paneel) Paneel GeneXpert 738 JAH 4054 L-4054 279 VIR 20 Clostridioides difficile DNA paneel roojas 22484 Clostridium difficile toksiin B DNA 22487 JAH EI EI St-C difficile tox B DNA Clostridioides difficile toksiin B DNA roojas Clostridioides difficile toksiin B DNA roojas N/P GeneXpert 742 JAH 3465 74822-8 Clostridium difficile toxin B Pr Pt Stool Ord Probe.amp.tar MICRO Clostridium difficile toxin B [Presence] in Stool by Probe and target amplification method C dif Tox B Stl Ql PCR 1 Both 277 VIR 20 Clostridioides difficile DNA paneel roojas 22484 Clostridium difficile binaarse toksiini DNA roojas 22488 JAH EI EI St-C difficile binary tox DNA Clostridioides difficile binaarse toksiini DNA roojas Clostridioides difficile binaarse toksiini DNA roojas N/P GeneXpert 743 JAH 4831 A-4831 278 VIR 20 Clostridioides difficile DNA paneel roojas 22484 Clostridium difficile ribotüüp 027 DNA roojas 23135 JAH EI EI St-C difficile ribotype 027 DNA Clostridioides difficile ribotüüp 027 DNA roojas Clostridioides difficile ribotüüp 027 DNA roojas N/P GeneXpert 744 JAH 4355 87755-5 Clostridium difficile BI-NAP1-027 strain DNA PrThr Pt Stool Ord Probe.amp.tar MICRO Clostridium difficile BI-NAP1-027 strain DNA [Presence] in Stool by NAA with probe detection C diff BI NAP1 027 DNA Stl Ql NAA+probe 1 Both 25,2447 205 VIR 20 C difficile Ag roojas (ribaanalüüs) 21690 JAH JAH EI St-C difficile Ag strip Clostridioides difficile Ag roojas (ribaanalüüs) Clostridioides difficile antigeen roojas (ribaanalüüs) N/P 746 JAH 2878 57901-1 Clostridium difficile glutamate dehydrogenase ACnc Pt Stool Ord MICRO Clostridium difficile glutamate dehydrogenase [Presence] in Stool C diff GDH Stl Ql 1 Both 30,8391 206 VIR 20 C difficile toksiinid A, B roojas (ribaanalüüs) 19378 JAH JAH EI St-C difficile tox A, B strip Clostridioides difficile toksiinid A, B roojas (ribaanalüüs) Clostridioides difficile toksiinid A ja B roojas (ribaanalüüs) N/P 747 JAH 1495 34713-8 Clostridium difficile toxin A+B ACnc Pt Stool Ord 0,03% MICRO Clostridium difficile toxin A+B [Presence] in Stool C dif Tox A+B Stl Ql 1 Both 187 VIR 20 Giardia lamblia 20840 JAH JAH EI St-G lamblia Ag Giardia lamblia Ag roojas Giardia lamblia antigeen roojas N/P 757 JAH 1503 31830-3 Giardia lamblia Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Giardia lamblia Ag [Presence] in Stool G lamblia Ag Stl Ql 1 Both 208 MB 21 Aeroobne külv 19809 JAH EI EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 209 MB 21 Uriini külv 19675 JAH EI EI U-Culture Uriini külv Uriini külv KYLV 12 JAH 2242 630-4 Bacteria identified Prid Pt Urine Nom Culture 0,37% MICRO Bacteria identified in Urine by Culture Bacteria Ur Cult 1 Both 210 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel 19684 JAH EI EI Is-Ab panel Antibiootikumtundlikkuse paneel Antibiootikumtundlikkuse paneel Paneel 20 EI/Paneel 2622 29576-6 Bacterial susceptibility panel - Pt Isolate OrdQn PANEL.ABXBACT Bacterial susceptibility panel in Isolate Bacterial Susc Pnl Islt 1 Order 11,3891 211 ST 24 Peitvere paneel roojas 19369 JAH JAH EI St-Hb panel Peitvere paneel roojas Peitveri roojas (paneel) Paneel 3 JAH 3758 L-3758 212 ST 24 Peitvere paneel roojas 19369 Peitveri roojas (Hb) 20152 JAH EI EI St-Hb Peitveri roojas (Hb) Peitveri roojas (hemoglobiin) Tekst 4 JAH 854 29771-3 Hemoglobin.gastrointestinal ACnc Pt Stool Ord Imm CHEM Hemoglobin.gastrointestinal [Presence] in Stool by Immunologic method Occult Bld Stl Ql Imm 1 Both 213 ST 24 Peitvere paneel roojas 19369 Peitveri roojas (Transf) 20153 JAH EI EI St-Transf Peitveri roojas (Transf) Peitveri roojas (transferriin) Tekst 7 JAH 3759 A-3759 214 ST 24 Kalprotektiin roojas 22153 JAH JAH EI St-Calpro Kalprotektiin roojas Kalprotektiin roojas QN ug/g ug/g 9 JAH 863 38445-3 Calprotectin MCnt Pt Stool Qn ug/g ug/g CHEM Calprotectin [Mass/mass] in Stool Calprotectin Stl-mCnt 1 Both 215 ST 24 Koprogramm 19370 JAH JAH EI St-Microscopy Koprogramm Koprogramm Tekst 15 JAH 855 6470-9 Microscopic observation Prid Pt Stool Nom Wet preparation MICRO Microscopic observation [Identifier] in Stool by Wet preparation Wet Prep Stl 1 Both 11,433 221 SP 34 Uriini kogus 19788 JAH JAH EI U-Volume Uriini kogus Uriini kogus QN mL mL 17 EI 2056 28009-9 Specimen volume Vol Pt Urine Qn mL mL 1602 SPEC Volume of Urine Specimen vol Ur 1 Observation 7,2784