id labor Valdkond VK sort Paneel P kood Analüüsi nimetus A kood Kehtiv Kehtiv lõpp Tellitav Vahendatav T lühend Kasutatav nimetus T Nimetus Vastuskood T Ühik Labor ühik Seade Diagnostikumi_tootja Sort Risttabel id algandmed Loinc # Component Property Time Aspects System Scale Method Ex UCUM Units Ex Units %99+ Common Tests Class Long Common Name Short Name Type Order/Obs Doc/Section Ext 1 TU 13 AnteBC AnteBC JAH JAH EI XXX-BC PRS Rinnavähi polügeenne riskihinnang Rinnavähi polügeenne riskihinnang QN % U AnteBC, rinnavähi polügeense riskiskoori test, MSA kood 14726 AnteBC / Antegenes 87 JAH 5807 A-5429 5 TU 13 "AntePC " AntePC JAH JAH EI XXX-PC PRS Eesnäärmevähi polügeenne riskihinnang Eesnäärmevähi polügeenne riskihinnang QN % U AntePC / Antegenes 88 JAH 5808 A-5428 6 TU 13 Jämesoolevähi polügeense riskiskoori test AnteCRC JAH JAH EI XXX-CC PRS Jämesoolevähi polügeenne riskihinnang Jämesoolevähi polügeenne riskihinnang QN % "U " AnteCRC / Antegenes 89 JAH 5809 A-5430 7 TU 13 AnteMEL AnteMEL JAH JAH EI XXX-Melanoma PRS Melanoomi polügeenne riskihinnang Melanoomi polügeenne riskihinnang QN % U AnteMEL / Antegenes 90 JAH 5810 A-5431