id labor Valdkond VK sort Paneel P kood Analüüsi nimetus A kood Kehtiv Kehtiv lõpp Tellitav Vahendatav T lühend Kasutatav nimetus T Nimetus Vastuskood T Ühik Labor ühik Seade Diagnostikumi_tootja Sort Risttabel id algandmed Loinc # Component Property Time Aspects System Scale Method Ex UCUM Units Ex Units %99+ Common Tests Class Long Common Name Short Name Type Order/Obs Doc/Section Ext 2 HE 1 Hemogramm normoblastidega (E-IPU) B-CBC JAH JAH EI B-CBC Hemogramm Hemogramm Paneel Sysmex 1 EI/Paneel 1 58410-2 Complete blood count (hemogram) panel - Pt Bld - Automated count PANEL.HEM/BC Complete blood count (hemogram) panel in Blood by Automated count CBC (hemogram) Bld Auto 1 Order 2282 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammi ja normoblastidega (E-IPU) B-CBC-5Diff JAH JAH EI B-CBC-5Diff Hemogramm 5-osalise leukogrammiga Hemogramm viieosalise leukogrammiga Paneel 4 EI/Paneel 12 57021-8 CBC W Auto Differential panel - Pt Bld Qn PANEL.HEM/BC CBC W Auto Differential panel in Blood CBC W Auto Diff Bld 1 Order 2585 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammi ja IPF (E-IPU) B-CBC-5Diff-IPF JAH JAH EI B-CBC-5Diff-NRBC Hemogramm 5-osalise leukogrammi ja normoblastidega Hemogramm viieosalise leukogrammi ja normoblastidega Paneel 5 EI/Paneel 1950 L-1950 48 HE 1 " Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega (E-IPU) " B-CBC-5Diff-RET JAH JAH EI B-CBC-5Diff-NRBC-Ret Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega Hemogramm viieosalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega Paneel Sysmex 6 EI/Paneel 1949 L-1949 3 HE 1 Hemogramm; Hemogramm 5-osalise leukogrammi ja normoblastidega; Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega B-CBC; B-CBC-5Diff-IPF; B-CBC-5Diff-RET Leukotsüüdid WBC JAH EI EI B-WBC WBC Leukotsüüdid QN E9/L 10^9/L Sysmex 10 JAH/Võrreld 2 6690-2 Leukocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Leukocytes [#/volume] in Blood by Automated count WBC # Bld Auto 1 Observation 4 HE 1 Hemogramm; Hemogramm 5-osalise leukogrammi ja normoblastidega; Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega B-CBC; B-CBC-5Diff-IPF; B-CBC-5Diff-RET Erütrotsüüdid RBC JAH EI EI B-RBC RBC Erütrotsüüdid QN E12/L 10^12/L Sysmex 11 JAH/Võrreld 3 789-8 Erythrocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*6/uL 10^12/L;million/mm3 2,22% HEM/BC Erythrocytes [#/volume] in Blood by Automated count RBC # Bld Auto 1 Observation 2285 HE 1 Hemogramm; Hemogramm 5-osalise leukogrammi ja normoblastidega; Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega B-CBC; B-CBC-5Diff-IPF; B-CBC-5Diff-RET Hemoglobiin HBG JAH EI EI B-Hb Hb Hemoglobiin QN g/L g/L Sysmex 12 JAH/Võrreld 4 718-7 Hemoglobin MCnc Pt Bld Qn g/dL 2,32% HEM/BC Hemoglobin [Mass/volume] in Blood Hgb Bld-mCnc 1 Both 6 HE 1 Hemogramm; Hemogramm 5-osalise leukogrammi ja normoblastidega; Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega B-CBC; B-CBC-5Diff-IPF; B-CBC-5Diff-RET Hematokrit Hct JAH EI EI B-Hct Hct Hematokrit QN % l/l Sysmex 13 JAH/Võrreld 5 4544-3 Hematocrit VFr Pt Bld Qn Automated count % HEM/BC Hematocrit [Volume Fraction] of Blood by Automated count Hct VFr Bld Auto 1 Both 7 HE 1 Hemogramm; Hemogramm 5-osalise leukogrammi ja normoblastidega; Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega B-CBC; B-CBC-5Diff-IPF; B-CBC-5Diff-RET Erütrotsüütide keskmine maht MCV JAH EI EI B-MCV MCV Erütrotsüütide keskmine maht QN fL fL Sysmex 14 JAH/Võrreld 6 787-2 Erythrocyte mean corpuscular volume EntVol Pt RBC Qn Automated count fL fL HEM/BC Erythrocyte mean corpuscular volume [Entitic volume] by Automated count MCV RBC Auto 1 Observation 8 HE 1 Hemogramm; Hemogramm 5-osalise leukogrammi ja normoblastidega; Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega B-CBC; B-CBC-5Diff-IPF; B-CBC-5Diff-RET Keskmine hemoglobiini maht MCH JAH EI EI B-MCH MCH Keskmine hemoglobiin erütrotsüüdis QN pg pg Sysmex 15 JAH/Võrreld 7 785-6 Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin EntMass Pt RBC Qn Automated count pg pg 2,22% HEM/BC Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin [Entitic mass] by Automated count MCH RBC Qn Auto 1 Observation 25 HE 1 Hemogramm; Hemogramm 5-osalise leukogrammi ja normoblastidega; Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega B-CBC; B-CBC-5Diff-IPF; B-CBC-5Diff-RET Keskmine hemoglobiini kontsentratsioon erütrotsüüdis MCHC JAH EI EI B-MCHC MCHC Keskmine hemoglobiini kontsentratsioon erütrotsüüdis QN g/L g/l Sysmex 16 JAH/Võrreld 8 786-4 Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin concentration MCnc Pt RBC Qn Automated count g/dL 2,22% HEM/BC Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin concentration [Mass/volume] by Automated count MCHC RBC Auto-mCnc 1 Observation 56 HE 1 Hemogramm; Hemogramm 5-osalise leukogrammi ja normoblastidega; Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega B-CBC; B-CBC-5Diff-IPF; B-CBC-5Diff-RET Erütrotsüütide suurusjaotuvus RDW-CV JAH EI EI B-RDW-CV RDW-CV Erütrotsüütide suurusjaotuvus QN % % Sysmex 17 JAH/Võrreld 9 788-0 Erythrocyte distribution width Ratio Pt RBC Qn Automated count % % HEM/BC Erythrocyte distribution width [Ratio] by Automated count RDW RBC Auto-Rto 1 Observation 27 HE 1 Hemogramm; Hemogramm 5-osalise leukogrammi ja normoblastidega; Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega B-CBC; B-CBC-5Diff-IPF; B-CBC-5Diff-RET Erütrotsüütide suurusjaotuvus RDW-SD JAH EI EI B-RDW-SD RDW-SD Erütrotsüütide suurusjaotuvus QN fL fL Sysmex 18 JAH/Võrreld 10 21000-5 Erythrocyte distribution width EntVol Pt RBC Qn Automated count fL fL HEM/BC Erythrocyte distribution width [Entitic volume] by Automated count RDW RBC Auto 1 Observation 12 HE 1 Hemogramm; Hemogramm 5-osalise leukogrammi ja normoblastidega; Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega B-CBC; B-CBC-5Diff-IPF; B-CBC-5Diff-RET Trombotsüüdid PLT JAH EI EI B-Plt Plt Trombotsüüdid QN E9/L 10^9/L Sysmex 19 JAH/Võrreld 11 777-3 Platelets NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Platelets [#/volume] in Blood by Automated count Platelet # Bld Auto 1 Observation 2302 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammi ja normoblastidega; Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega B-CBC-5Diff-IPF; B-CBC-5Diff-RET Eosinofiilide suhtarv Eo% JAH EI EI B-Eo% Eo% Eosinofiilide suhtarv QN % % Sysmex 20 JAH/Võrreld 23 713-8 Eosinophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Eosinophils/100 leukocytes in Blood by Automated count Eosinophil NFr Bld Auto 1 Observation 35 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammi ja normoblastidega; Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega B-CBC-5Diff-IPF; B-CBC-5Diff-RET Basofiilide suhtarv Baso% JAH EI EI B-Baso% Baso% Basofiilide suhtarv QN % % Sysmex 21 JAH/Võrreld 24 706-2 Basophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Basophils/100 leukocytes in Blood by Automated count Basophils NFr Bld Auto 1 Observation 2306 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammi ja normoblastidega; Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega B-CBC-5Diff-IPF; B-CBC-5Diff-RET Monotsüütide suhtarv Mono% JAH EI EI B-Mono% Mono% Monotsüütide suhtarv QN % % Sysmex 22 JAH/Võrreld 25 5905-5 Monocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Monocytes/100 leukocytes in Blood by Automated count Monocytes NFr Bld Auto 1 Observation 2304 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammi ja normoblastidega; Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega B-CBC-5Diff-IPF; B-CBC-5Diff-RET Lümfotsüütide suhtarv Lymph% JAH EI EI B-Lymph% Lymph% Lümfotsüütide suhtarv QN % % Sysmex 23 JAH/Võrreld 26 736-9 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Blood by Automated count Lymphocytes NFr Bld Auto 1 Observation 45 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammi ja normoblastidega; Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega B-CBC-5Diff-IPF; B-CBC-5Diff-RET Neutrofiilide suhtarv Neut% JAH EI EI B-Neut% Neut% Neutrofiilide suhtarv QN % % Sysmex 26 JAH/Võrreld 27 770-8 Neutrophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % 1,03% HEM/BC Neutrophils/100 leukocytes in Blood by Automated count Neutrophils NFr Bld Auto 1 Observation 37 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammi ja normoblastidega; Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega B-CBC-5Diff-IPF; B-CBC-5Diff-RET Ebaküpsete granulotsüütide suhtarv IG% JAH EI EI B-IG% IG% Ebaküpsete granulotsüütide suhtarv QN % % Sysmex 28 JAH/Võrreld 33 38518-7 Granulocytes.immature/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % HEM/BC Granulocytes Immature/100 leukocytes in Blood Imm Granulocytes NFr Bld 1 Observation 68 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammi ja normoblastidega; Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega B-CBC-5Diff-IPF; B-CBC-5Diff-RET Eosinofiilide arv Eo# JAH EI EI B-Eo# Eo Eosinofiilide arv QN E9/L 10^9/L Sysmex 29 JAH/Võrreld 28 711-2 Eosinophils NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 0,03% HEM/BC Eosinophils [#/volume] in Blood by Automated count Eosinophil # Bld Auto 1 Both 34 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammi ja normoblastidega; Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega B-CBC-5Diff-IPF; B-CBC-5Diff-RET Basofiilide arv Baso JAH EI EI B-Baso# Baso Basofiilide arv QN E9/L 10^9/L Sysmex 30 JAH/Võrreld 29 704-7 Basophils NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 0,76% HEM/BC Basophils [#/volume] in Blood by Automated count Basophils # Bld Auto 1 Observation 42 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammi ja normoblastidega; Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega B-CBC-5Diff-IPF; B-CBC-5Diff-RET Monotsüütide arv Mono JAH EI EI B-Mono# Mono Monotsüütide arv QN E9/L 10^9/L Sysmex 31 JAH/Võrreld 30 742-7 Monocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Monocytes [#/volume] in Blood by Automated count Monocytes # Bld Auto 1 Observation 2303 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammi ja normoblastidega; Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega B-CBC-5Diff-IPF; B-CBC-5Diff-RET Lümfotsüütide arv Lymph# JAH EI EI B-Lymph# Lymph Lümfotsüütide arv QN E9/L E9/L Sysmex 32 JAH/Võrreld 31 731-0 Lymphocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 0,28% HEM/BC Lymphocytes [#/volume] in Blood by Automated count Lymphocytes # Bld Auto 1 Observation 44 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammi ja normoblastidega; Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega B-CBC-5Diff-IPF; B-CBC-5Diff-RET Neutrofiilide arv Neut# JAH EI EI B-Neut# Neut Neutrofiilide arv QN E9/L 10^9/L Sysmex 35 JAH/Võrreld 32 751-8 Neutrophils NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Neutrophils [#/volume] in Blood by Automated count Neutrophils # Bld Auto 1 Observation 36 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammi ja normoblastidega; Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega B-CBC-5Diff-IPF; B-CBC-5Diff-RET Ebaküpsete granulotsüüdide arv IG# JAH EI EI B-IG# IG Ebaküpsete granulotsüütide arv QN E9/L 10^9/L Sysmex 37 JAH/Võrreld 34 51584-1 Granulocytes.immature NCnc Pt Bld Qn 10*3/uL Giga cells /l HEM/BC Granulocytes Immature [#/volume] in Blood Imm Granulocytes # Bld 1 Both 15 HE 1 Hemogramm; Hemogramm 5-osalise leukogrammi ja normoblastidega; Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega B-CBC; B-CBC-5Diff-IPF; B-CBC-5Diff-RET Trombotsüütide suurusjaotuvus PDW JAH EI EI B-PDW PDW Trombotsüütide suurusjaotuvus QN fL fl Sysmex 38 JAH/Võrreld 35 32207-3 Platelet distribution width EntVol Pt Bld Qn Automated count fL femtoliters HEM/BC Platelet distribution width [Entitic volume] in Blood by Automated count PDW Bld Auto 1 Observation 14 HE 1 Hemogramm; Hemogramm 5-osalise leukogrammi ja normoblastidega; Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel B-CBC; B-CBC-5Diff-IPF; B-CBC-5Diff-RET; BalF-RespVir RNA/DNApanel; Br-RespVir RNA/DNA panel; Nose-RespVir RNA/DNApanel; Th-RespVir RNA/DNA panel Trombotsüütide keskmine maht MPV JAH EI EI B-MPV MPV Trombotsüütide keskmine maht QN fL fl Sysmex 40 JAH/Võrreld 36 32623-1 Platelet mean volume EntVol Pt Bld Qn Automated count fL fL HEM/BC Platelet mean volume [Entitic volume] in Blood by Automated count PMV Bld Auto 1 Observation 2296 HE 1 Hemogramm; Hemogramm 5-osalise leukogrammi ja normoblastidega; Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega B-CBC; B-CBC-5Diff-IPF; B-CBC-5Diff-RET Trombotsüütide suurte vormide suhtarv P-LCR JAH EI EI B-LCR LCR Trombotsüütide suurte vormide suhtarv QN % % Sysmex 41 JAH/Võrreld 37 48386-7 Platelets.large/Platelets NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Platelets Large/Platelets in Blood by Automated count Lg Platelets/Platelet NFr Bld Auto 1 Observation 13 HE 1 Hemogramm; Hemogramm 5-osalise leukogrammi ja normoblastidega; Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega B-CBC; B-CBC-5Diff-IPF; B-CBC-5Diff-RET Trombokritt PCT JAH EI EI B-Pct Pct Trombokrit QN % % Sysmex 42 JAH/Võrreld 2114 51637-7 Plateletocrit VFr Pt Bld Qn HEM/BC Plateletocrit [Volume Fraction] in Blood Plateletocrit VFr Bld 1 Observation 63 HE 1 Hemogramm; Hemogramm 5-osalise leukogrammi ja normoblastidega; Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega B-CBC; B-CBC-5Diff-IPF; B-CBC-5Diff-RET Noorte trombotsüütide fraktsioon IPF JAH EI EI B-IPF IPF Ebaküpsete trombotsüütide suhtarv QN % % Sysmex 43 JAH/Võrreld 1665 71693-6 Platelets.reticulated/100 platelets NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Platelets reticulated/100 platelets in Blood by Automated count Platelets.reticulated NFr Bld Auto 1 Observation 11,4729 2777 HE 1 Hb kapillaarses veres (POCT) cB-Hb POCT JAH JAH EI cB-Hb POCT Hb kapillaarses veres (POCT) Hemoglobiin kapillaarses veres (POCT) QN g/L g/L 44 JAH 4172 30352-9 Hemoglobin MCnc Pt BldC Qn g/dL g/dL 2 HEM/BC Hemoglobin [Mass/volume] in Capillary blood Hgb BldC-mCnc 1 Both 8,476 46 HE 1 Hemogramm; Hemogramm 5-osalise leukogrammi ja normoblastidega; Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega B-CBC; B-CBC-5Diff-IPF; B-CBC-5Diff-RET Normoblastide arv NRBC# JAH EI EI B-NRBC# NRBC Normoblastide arv QN E9/L 10^9/L Sysmex 46 JAH/Võrreld 40 771-6 Erythrocytes.nucleated NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Nucleated erythrocytes [#/volume] in Blood by Automated count nRBC # Bld Auto 1 Observation 2310 HE 1 Hemogramm; Hemogramm 5-osalise leukogrammi ja normoblastidega; Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega B-CBC; B-CBC-5Diff-IPF; B-CBC-5Diff-RET Normoblastide suhtarv NRBC% JAH EI EI B-NRBC% NRBC% Normoblastide suhtarv QN /100WBC /100WBC Sysmex 47 JAH/Võrreld 41 58413-6 Erythrocytes.nucleated/100 leukocytes Ratio Pt Bld Qn Automated count HEM/BC Nucleated erythrocytes/100 leukocytes [Ratio] in Blood by Automated count nRBC/100 WBC Bld Auto-Rto 1 Observation 2828 HE 1 Retikulotsüütide paneel B-Ret panel JAH JAH EI B-Ret panel Retikulotsüütide paneel Retikulotsüüdid (paneel) Paneel 48 JAH 98 L-98 80 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega B-CBC-5Diff-RET Retikulotsüütide suhtarv Ret%% JAH EI EI B-Ret% Ret% Retikulotsüütide suhtarv QN % ‰ Sysmex 49 JAH/Võrreld 99 17849-1 Reticulocytes/100 erythrocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Reticulocytes/100 erythrocytes in Blood by Automated count Retics/100 RBC NFr Auto 1 Observation 79 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega B-CBC-5Diff-RET Retikulotsüütide arv Ret# JAH EI EI B-Ret# Ret Retikulotsüütide arv QN E9/L n x 109/l 10^9/L Sysmex 50 JAH/Võrreld 100 60474-4 Reticulocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL m/UL HEM/BC Reticulocytes [#/volume] in Blood by Automated count Retics # Auto 1 Observation 2311 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammi ja normoblastidega; Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega B-CBC-5Diff-IPF; B-CBC-5Diff-RET Ebaküpsete retikulotsüütide fraktsioon IRF JAH EI EI B-IRF IRF Ebaküpsete retikulotsüütide fraktsioon QN % % Sysmex 51 JAH/Võrreld 101 33516-6 Reticulocytes.immature/Reticulocytes.total NFr Pt Bld Qn % % HEM/BC Reticulocytes.immature/Reticulocytes.total in Blood Imm Retics NFr 1 Observation 11,3891 81 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega B-CBC-5Diff-RET Retikulotsüütide hemoglobiini sisaldus Ret-He JAH EI EI B-RetHb RetHb Retikulotsüütide hemoglobiin QN pg pg Sysmex 55 JAH/Võrreld 105 42810-2 Hemoglobin EntMass Pt Retic Qn pg pg 1420 HEM/BC Hemoglobin [Entitic mass] in Reticulocytes Hgb Retic Qn 1 Observation 11,3891 82 HE 1 Vereäige mikroskoopia (E-IPU) B-Smear-m JAH JAH EI B-Smear-m panel Vereäige mikroskoopia Vereäige mikroskoopia Paneel manuaalne 56 JAH 42 L-42 86 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Eosinofiilid Eos. JAH EI EI B-Eosinofiilid % Eosinofiilid % Eosinofiilide suhtarv QN % % manuaalne 57 JAH/Võrreld 43 26450-7 Eosinophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 49 HEM/BC Eosinophils/100 leukocytes in Blood Eosinophil NFr Bld 1 Observation 11,433 2471 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Eosinofiilide arv Eos# JAH EI EI B-Eosinofiilid # Eosinofiilid Eosinofiilide arv QN E9/L E9/L 58 JAH/Võrreld 60 26449-9 Eosinophils NCnc Pt Bld Qn 10*3/uL "#/mm3; k/cumm" 0,82% HEM/BC Eosinophils [#/volume] in Blood Eosinophil # Bld 1 Observation 85 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Basofiilid Baso. JAH EI EI B-Basofiilid % Basofiilid % Basofiilide suhtarv QN % % manuaalne 59 JAH/Võrreld 44 30180-4 Basophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 54 HEM/BC Basophils/100 leukocytes in Blood Basophils NFr Bld 1 Observation 11,433 2470 HE 1 Basofiilide arv Baso# JAH EI EI B-Basofiilid # Basofiilid Basofiilide arv QN E9/L E9/L 60 JAH/Võrreld 61 26444-0 Basophils NCnc Pt Bld Qn 10*3/uL k/cumm HEM/BC Basophils [#/volume] in Blood Basophils # Bld 1 Observation 88 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Monotsüütid Mono. JAH EI EI B-Monotsüüdid % Monotsüüdid % Monotsüütide suhtarv QN % % manuaalne 61 JAH/Võrreld 45 26485-3 Monocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 40 HEM/BC Monocytes/100 leukocytes in Blood Monocytes NFr Bld 1 Observation 11,433 2468 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Monotsüütide arv Mono# JAH EI EI B-Monotsüüdid # Monotsüüdid Monotsüütide arv QN E9/L E9/L 62 JAH/Võrreld 62 26484-6 Monocytes NCnc Pt Bld Qn 10*3/uL k/cumm 0,92% HEM/BC Monocytes [#/volume] in Blood Monocytes # Bld 1 Observation 95 HE 1 Lümfoidrakud Lyrakk JAH EI EI B-Lümfoidsed rakud % Lümfoidsed rakud % Lümfoidsete rakkude suhtarv QN % % manuaalne 65 JAH/Võrreld 2710 737-7 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % 186 HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Blood by Manual count Lymphocytes NFr Bld Manual 1 Observation 22,7112 87 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Lümfotsüütid Lymf. JAH EI EI B-Lümfotsüüdid % Lümfotsüüdid % Lümfotsüütide suhtarv QN % % manuaalne 67 JAH/Võrreld 47 26478-8 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 45 HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Blood Lymphocytes NFr Bld 1 Observation 11,433 2469 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Lümfotsüütide arv Lymf# JAH EI EI B-Lümfotsüüdid # Lümfotsüüdid Lümfotsüütide arv QN E9/L E9/L 68 JAH/Võrreld 64 26474-7 Lymphocytes NCnc Pt Bld Qn 10*3/uL "#/mm3; k/cumm" 0,63% HEM/BC Lymphocytes [#/volume] in Blood Lymphocytes # Bld 1 Observation 96 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Reaktiivsed lümfotsüüdid Reakt. JAH EI EI B-Reaktiivsed lümfotsüüdid % Reaktiivsed lümfotsüüdid % Reaktiivsete lümfotsüütide suhtarv QN % % manuaalne 69 JAH/Võrreld 48 33835-0 Lymphocytes.plasmacytoid/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % HEM/BC Lymphocytes Plasmacytoid/100 leukocytes in Blood by Manual count Plasmacoid Lymphs NFr Bld Manual 1 Observation 2481 HE 1 Reaktiivsete lümfotsüütide arv Reakt# JAH EI EI B-Reaktiivsed lümfotsüüdid # Reaktiivsed lümfotsüüdid Reaktiivsete lümfotsüütide arv QN E9/L E9/L 70 JAH/Võrreld 5420 35039-7 Lymphocytes.plasmacytoid NCnc Pt Bld Qn 10*3/uL 10*9/L HEM/BC Lymphocytes Plasmacytoid [#/volume] in Blood Plasmacoid Lymphs # Bld 1 Observation 93 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Prolümfotsüüdid Prolym JAH EI EI B-Prolümfotsüüdid % Prolümfotsüüdid % Prolümfotsüütide suhtarv QN % % manuaalne 71 JAH/Võrreld 49 6746-2 Prolymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % HEM/BC Prolymphocytes/100 leukocytes in Blood by Manual count Prolymphocytes NFr Bld Manual 1 Observation 21 2480 HE 1 Prolümfotsüütide arv Prolym# JAH EI EI B-Prolümfotsüüdid # Prolümfotsüüdid Prolümfotsüütide arv QN E9/L E9/L 72 JAH/Võrreld 5419 30464-2 Prolymphocytes NCnc Pt Bld Qn 10*3/uL 10*3/mm3 HEM/BC Prolymphocytes [#/volume] in Blood Prolymphocytes # Bld 1 Observation 97 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Karvrakud Karvr. JAH EI EI B-Karvrakud % Karvrakud % Karvrakkude suhtarv QN % % manuaalne 74 JAH/Võrreld 1666 40716-3 Hairy cells ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Hairy cells [Presence] in Blood by Light microscopy Hairy Cells Bld Ql Smear 1 Observation 99 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Atüüpilised lümfotsüüdid Atlymf JAH EI EI B-Atüüpilised lümfotsüüdid % Atüüpilised lümfotsüüdid % Atüüpiliste lümfotsüütide suhtarv QN % % manuaalne 75 JAH/Võrreld 50 29261-5 Lymphocytes.abnormal/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % HEM/BC Lymphocytes Abnormal/100 leukocytes in Blood by Manual count Abnormal Lymphs NFr Bld Manual 1 Observation 18,6198 2483 HE 1 Atüüpiliste lümfotsüütide arv AbnLymf# JAH EI EI B-Atüüpilised lümfotsüüdid # Atüüpilised lümfotsüüdid Atüüpiliste lümfotsüütide arv QN E9/L E9/L 76 JAH/Võrreld 5422 30412-1 Lymphocytes.abnormal NCnc Pt Bld Qn 10*3/uL 10*9/L HEM/BC Abnormal lymphocytes [#/volume] in Blood Lymph Abn # Bld 1 Observation 98 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Lümfoomi rakud Limf.r JAH EI EI B-Lümfoomirakud % Lümfoomirakud % Lümfoomirakkude suhtarv QN % % manuaalne 77 JAH/Võrreld 2542 24104-2 Lymphoma cells/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % HEM/BC Lymphoma cells/100 leukocytes in Blood by Manual count Lymphoma Cells NFr Bld Manual 1 Observation 19,5388 2482 HE 1 Lümfoomirakkude arv Lymphoma# JAH EI EI B-Lümfoomirakud # Lümfoomirakud Lümfoomirakkude arv QN E9/L E9/L 78 JAH/Võrreld 5421 30422-0 Lymphoma cells NCnc Pt Bld Qn 10*3/uL 10*9/L HEM/BC Lymphoma cells [#/volume] in Blood Lymphoma Cells # Bld 1 Observation 94 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Plasmarakud Plasm. JAH EI EI B-Plasmarakud % Plasmarakud % Plasmarakkude suhtarv QN % % manuaalne 79 JAH/Võrreld 59 13047-6 Plasma cells/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % HEM/BC Plasma cells/100 leukocytes in Blood Plasma Cells NFr Bld 1 Observation 2478 HE 1 Plasmarakkude arv Plasm# JAH EI EI B-Plasmarakud # Plasmarakud Plasmarakkude arv QN E9/L E9/L 80 JAH/Võrreld 5417 30458-4 Plasma cells NCnc Pt Bld Qn 10*3/uL 10*3/mm3 HEM/BC Plasma cells [#/volume] in Blood Plasma Cells # Bld 1 Observation 2472 HE 1 Segmenttuumsete neutrofiilide arv Segmen# EI 2021-01-26 EI EI B-Neutrofiilid # Neutrofiilid Neutrofiilide arv QN E9/L E9/L 82 JAH/Võrreld 65 26499-4 Neutrophils NCnc Pt Bld Qn 10*3/uL k/cumm 0,93% HEM/BC Neutrophils [#/volume] in Blood Neutrophils # Bld 1 Observation 84 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Segmenttuumsed neutrofiilid Segmen JAH EI EI B-Segmenttuumsed neutrofiilid % Segmenttuumsed neutrofiilid % Segmenttuumsete neutrofiilide suhtarv QN % % manuaalne 83 JAH/Võrreld 54 26505-8 Neutrophils.segmented/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % HEM/BC Neutrophils.segmented/100 leukocytes in Blood Neuts Seg NFr Bld 1 Observation 83 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Kepptuumsed neutrofiilid Keppt. JAH EI EI B-Kepptuumsed neutrofiilid % Kepptuumsed neutrofiilid % Kepptuumsete neutrofiilide suhtarv QN % % manuaalne 84 JAH/Võrreld 55 26508-2 Neutrophils.band form/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 0,19% HEM/BC Neutrophils.band form/100 leukocytes in Blood Neuts Band NFr Bld 1 Observation 2474 HE 1 Kepptuumsete neutrofiilide arv Keppt# JAH EI EI B-Kepptuumsed neutrofiilid # Kepptuumsed neutrofiilid Kepptuumsete neutrofiilide arv QN E9/L E9/L 85 JAH/Võrreld 5413 26507-4 Neutrophils.band form NCnc Pt Bld Qn 10*3/uL 10*3/mm3 HEM/BC Band form neutrophils [#/volume] in Blood Neuts Band # Bld 1 Observation 92 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Metamüelotsüüdid Metam. JAH EI EI B-Metamüelotsüüdid % Metamüelotsüüdid % Metamüelotsüütide suhtarv QN % % manuaalne 86 JAH/Võrreld 56 740-1 Metamyelocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % 307 HEM/BC Metamyelocytes/100 leukocytes in Blood by Manual count Metamyelocytes NFr Bld Manual 1 Observation 23,8122 2477 HE 1 Metamüelotsüütide arv Metam# JAH EI EI B-Metamüelotsüüdid # Metamüelotsüüdid Metamüelotsüütide arv QN E9/L E9/L 87 JAH/Võrreld 5416 30433-7 Metamyelocytes NCnc Pt Bld Qn 10*3/uL 10*3/mm3 HEM/BC Metamyelocytes [#/volume] in Blood Metamyelocytes # Bld 1 Observation 91 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Müelotsüüdid Myel. JAH EI EI B-Müelotsüüdid % Müelotsüüdid % Müelotsüütide suhtarv QN % % manuaalne 88 JAH/Võrreld 57 26498-6 Myelocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 0,04% HEM/BC Myelocytes/100 leukocytes in Blood Myelocytes NFr Bld 1 Observation 2476 HE 1 Müelotsüütide arv Myel# JAH EI EI B-Müelotsüüdid # Müelotsüüdid Müelotsüütide arv QN E9/L E9/L 89 JAH/Võrreld 5415 30446-9 Myelocytes NCnc Pt Bld Qn 10*3/uL 10*3/mm3 HEM/BC Myelocytes [#/volume] in Blood Myelocytes # Bld 1 Observation 90 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Promüelotsüüdid Prom. JAH EI EI B-Promüelotsüüdid % Promüelotsüüdid % Promüelotsüütide suhtarv QN % % manuaalne 90 JAH/Võrreld 58 26524-9 Promyelocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 0,01% HEM/BC Promyelocytes/100 leukocytes in Blood Promyelocytes NFr Bld 1 Observation 2475 HE 1 Promüelotsüütide arv Promyel# JAH EI EI B-Promüelotsüüdid # Promüelotsüüdid Promüelotsüütide arv QN E9/L E9/L 91 JAH/Võrreld 5414 26523-1 Promyelocytes NCnc Pt Bld Qn 10*3/uL 10*3/mm3 HEM/BC Promyelocytes [#/volume] in Blood Promyelocytes # Bld 1 Observation 89 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Blastid Blast JAH EI EI B-Blastid (spetsifitseerimata) % Blastid (spetsifitseerimata) % Blastide (spetsifitseerimata) suhtarv QN % % manuaalne 93 JAH/Võrreld 51 709-6 Blasts/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % 791 HEM/BC Blasts/100 leukocytes in Blood by Manual count Blasts NFr Bld Manual 1 Observation 18,0359 2479 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Blastide arv Blast# JAH EI EI B-Blastid (spetsifitseerimata) # Blastid (spetsifitseerimata) Blastide (spetsifitseerimata) arv QN E9/L E9/L 94 JAH/Võrreld 5418 30376-8 Blasts NCnc Pt Bld Qn 10*3/uL 10*3/mm3 HEM/BC Blasts [#/volume] in Blood Blasts # Bld 1 Observation 125 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Normoblastid Normobl. JAH EI EI B-Normoblastid % Normoblastid % Normoblastide suhtarv QN /100WBC manuaalne 96 JAH/Võrreld 67 33990-3 Normoblasts/100 leukocytes Ratio Pt Bld Qn /100{WBCs} /100 leukocytes HEM/BC Normoblasts/100 leukocytes [Ratio] in Blood Normoblasts Bld-Rto 1 Observation 2473 HE 1 Normoblastide arv Normobl# JAH EI EI B-Normoblastid # Normoblastid Normoblastide arv QN E9/L E9/L 97 JAH/Võrreld 4062 772-4 Erythrocytes.nucleated NCnc Pt Bld Qn Manual count 10*3/uL 10*9/L 4 HEM/BC Nucleated erythrocytes [#/volume] in Blood by Manual count nRBC # Bld Manual 1 Observation 13,0345 102 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Neutrofiilide düsplaasia Neu.dy JAH EI EI B-Neutrofiilide düsplaasia Neutrofiilide düsplaasia Neutrofiilide düsplaasia Tekst manuaalne 98 JAH 68 71369-3 Neutrophils.dysplastic ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Neutrophils.dysplastic [Presence] in Blood by Light microscopy Neutrophils.dysplastic Bld Ql Smear 1 Observation 22,0963 103 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Neutrofiilide toksogeenne granulatsioon Neu.to JAH EI EI B-Toksogeenne granulatsioon Toksogeenne granulatsioon Toksogeenne granulatsioon Tekst manuaalne 99 JAH 69 803-7 Toxic granules ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,0071% HEM/BC Toxic granules [Presence] in Blood by Light microscopy Toxic Granules Bld Ql Smear 1 Observation 107 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Döhle kehakesed Dohle JAH EI EI B-Döhle kehakesed Döhle kehakesed Döhle kehakesed Tekst manuaalne 100 JAH 70 7792-5 Dohle body ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,0030% HEM/BC Dohle body [Presence] in Blood by Light microscopy Dohle Bod Bld Ql Smear 1 Observation 105 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Hüpersegmentatsioon Hyper. JAH EI EI B-Hüpersegmentatsioon Hüpersegmentatsioon Hüpersegmentatsioon Tekst manuaalne 101 JAH 71 765-8 Neutrophils.hypersegmented ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Neutrophils.hypersegmented [Presence] in Blood by Light microscopy Neuts Hyperseg Bld Ql Smear 1 Observation 104 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Neutrofiilide vakuolisatsioon Neu.va JAH EI EI B-Neutrofiilide vakuolisatsioon Neutrofiilide vakuolisatsioon Neutrofiilide vakuolisatsioon Tekst manuaalne 102 JAH 1669 18319-4 Neutrophils.vacuolated ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,0010% HEM/BC Neutrophils.vacuolated [Presence] in Blood by Light microscopy Neuts Vac Bld Ql Smear 1 Observation 106 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Aueri kepikesed Auer. JAH EI EI B-Aueri kepikesed Aueri kepikesed Aueri kepikesed Tekst manuaalne 104 JAH 1670 11281-3 Auer rods ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Auer rods [Presence] in Blood by Light microscopy Auer Bodies Bld Ql Smear 1 Observation 101 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Lümfotsüütide atüpism Lym.at. JAH EI EI B-Lümfotsüütide atüpism Lümfotsüütide atüpism Lümfotsüütide atüpism Tekst manuaalne 105 JAH 72 733-6 Lymphocytes.variant ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Lymphocytes Variant [Presence] in Blood by Light microscopy Variant Lymphs Bld Ql Smear 1 Observation 11,4393 100 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Gumprechti varjud Gumpr. JAH EI EI B-Gumprechti varjud Gumprechti varjud Gumprechti varjud QN % manuaalne 106 JAH/Võrreld 73 14912-0 Smudge cells/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count "#/100 WBC; %" 0,0056% HEM/BC Smudge cells/100 leukocytes in Blood by Manual count Smudge Cells NFr Bld Manual 1 Observation 120 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Erütrotsüütide aglomeratsioon Er.agl JAH EI EI B-Aglomeratsioon Aglomeratsioon Aglomeratsioon Tekst manuaalne 107 JAH 74 7797-4 Rouleaux ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Rouleaux [Presence] in Blood by Light microscopy Rouleaux Bld Ql Smear 1 Observation 121 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Erütrotsüütide aglutinatsioon Er.agu JAH EI EI B-Aglutinatsioon Aglutinatsioon Aglutinatsioon Tekst manuaalne 108 JAH 1671 50670-9 Erythrocyte agglutination ACnc Pt Bld Ord HEM/BC Erythrocyte agglutination [Presence] in Blood RBC agglut Bld Ql 1 Observation 111 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Erütrotsüütide hüpokromaasia Er.hyp JAH EI EI B-Hüpokromaasia Hüpokromaasia Hüpokromaasia Tekst manuaalne 109 JAH 75 728-6 Hypochromia ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,03% HEM/BC Hypochromia [Presence] in Blood by Light microscopy Hypochromia Bld Ql Smear 1 Observation 112 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Erütrotsüütide polükromaasia Er.pol JAH EI EI B-Polükromaasia Polükromaasia Polükromaasia Tekst manuaalne 110 JAH 76 10378-8 Polychromasia ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,09% HEM/BC Polychromasia [Presence] in Blood by Light microscopy Polychromasia Bld Ql Smear 1 Observation 108 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Erütrotsüütide anisotsütoos Er.ani JAH EI EI B-Erütrotsüütide anisotsütoos Erütrotsüütide anisotsütoos Erütrotsüütide anisotsütoos Tekst manuaalne 112 JAH 78 702-1 Anisocytosis ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,04% HEM/BC Anisocytosis [Presence] in Blood by Light microscopy Anisocytosis Bld Ql Smear 1 Observation 110 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Erütrotsüütide makrotsütoos Er.mak JAH EI EI B-Erütrotsüütide makrotsütoos Erütrotsüütide makrotsütoos Erütrotsüütide makrotsütoos Tekst manuaalne 113 JAH 79 738-5 Macrocytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,11% HEM/BC Macrocytes [Presence] in Blood by Light microscopy Macrocytes Bld Ql Smear 1 Observation 109 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Erütrotsüütide mikrotsütoos Er.mik JAH EI EI B-Erütrotsüütide mikrotsütoos Erütrotsüütide mikrotsütoos Erütrotsüütide mikrotsütoos Tekst manuaalne 115 JAH 81 741-9 Microcytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,10% HEM/BC Microcytes [Presence] in Blood by Light microscopy Microcytes Bld Ql Smear 1 Observation 113 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Erütrotsüütide poikilotsütoos Er.poi JAH EI EI B-Poikilotsütoos Poikilotsütoos Poikilotsütoos Tekst manuaalne 116 JAH 84 779-9 Poikilocytosis ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,03% HEM/BC Poikilocytosis [Presence] in Blood by Light microscopy Poikilocytosis Bld Ql Smear 1 Observation 116 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Erütrotsüütide sferotsütoos Er.sfe JAH EI EI B-Mikrosferotsütoos Mikrosferotsütoos Mikrosferotsütoos Tekst manuaalne 117 JAH 82 48069-9 Spherocytes.micro ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Spherocytes.micro [Presence] in Blood by Light microscopy Spherocytes.micro Bld Ql Smear 1 Both 114 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Erütrotsüütide ovalotsütoos Er.ova JAH EI EI B-Ovalotsütoos Ovalotsütoos Ovalotsütoos Tekst manuaalne 118 JAH 83 774-0 Ovalocytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,06% HEM/BC Ovalocytes [Presence] in Blood by Light microscopy Ovalocytes Bld Ql Smear 1 Observation 115 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Erütrotsüütide akantotsütoos Er.aka JAH EI EI B-Akantotsütoos Akantotsütoos Akantotsütoos Tekst manuaalne 119 JAH 85 7789-1 Acanthocytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,00% HEM/BC Acanthocytes [Presence] in Blood by Light microscopy Acanthocytes Bld Ql Smear 1 Observation 117 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Erütrotsüütide fragmentatsioon Er.fra JAH EI EI B-Fragmentatsioon Fragmentatsioon Fragmentatsioon Tekst manuaalne 120 JAH 86 10373-9 Fragments ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Fragments [Presence] in Blood by Light microscopy Fragments Bld Ql Smear 1 Observation 2515 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Stomatotsütoos Stomatots JAH EI EI B-Stomatotsütoos Stomatotsütoos Stomatotsütoos Tekst 121 JAH 87 10380-4 Stomatocytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Stomatocytes [Presence] in Blood by Light microscopy Stomatocytes Bld Ql Smear 1 Observation 119 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Märklaudrakud Markl. JAH EI EI B-Kodotsütoos Märklaudrakud Kodotsütoos ehk märklaudrakkude olemasolu Tekst manuaalne 122 JAH 88 10381-2 Target cells ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,03% HEM/BC Target cells [Presence] in Blood by Light microscopy Targets Bld Ql Smear 1 Observation 118 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Pisarrakud Pisar. JAH EI EI B-Dakrotsütoos Pisarrakud Dakrüotsütoos ehk pisarrakkude olemasolu Tekst manuaalne 123 JAH 94 7791-7 Dacryocytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,03% HEM/BC Dacrocytes [Presence] in Blood by Light microscopy Dacryocytes Bld Ql Smear 1 Observation 2516 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Ehhinotsütoos Ehhinots JAH EI EI B-Ehhinotsütoos Ehhinotsütoos Ehhinotsütoos Tekst 124 JAH 89 7790-9 Burr cells ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,01% HEM/BC Burr cells [Presence] in Blood by Light microscopy Burr Cells Bld Ql Smear 1 Observation 2518 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Sirprakud Sirp JAH EI EI B-Drepanotsütoos Sirprakud Drepanotsütoos ehk sirprakkude olemasolu Tekst 126 JAH 1673 801-1 Sickle cells ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,0047% HEM/BC Sickle cells [Presence] in Blood by Light microscopy Sickle Cells Bld Ql Smear 1 Observation 122 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Erütrotsüütide basofiilne sõmerus Er.bas JAH EI EI B-Basofiilne sõmerus Basofiilne sõmerus Basofiilne sõmerus Tekst manuaalne 127 JAH 90 703-9 Basophilic stippling ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,00% HEM/BC Basophilic stippling [Presence] in Blood by Light microscopy Baso Stipl Bld Ql Smear 1 Observation 123 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Howell-Jolly kehakesed Howell JAH EI EI B-Howelli-Jolly kehakesed Howelli-Jolly kehakesed Howelli-Jolly kehakesed Tekst manuaalne 128 JAH 91 7793-3 Howell-Jolly bodies ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,00% HEM/BC Howell-Jolly bodies [Presence] in Blood by Light microscopy Howell-Jolly Bod Bld Ql Smear 1 Observation 124 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Caboti ringid Cabot JAH EI EI B-Caboti ringid Caboti ringid Caboti ringid Tekst manuaalne 129 JAH 92 11280-5 Cabot rings ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Cabot rings [Presence] in Blood by Light microscopy Cabot rings Bld Ql Smear 1 Observation 2517 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Pappenheimeri kehakesed Pappenheim JAH EI EI B-Pappenheimeri kehakesed Pappenheimeri kehakesed Pappenheimeri kehakesed Tekst 130 JAH 93 7795-8 Pappenheimer bodies ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Pappenheimer bodies [Presence] in Blood by Light microscopy Pappenheimer Bod Bld Ql Smear 1 Observation 126 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Trombotsüütide anisotsütoos Tr.ani JAH EI EI B-Trombotsüütide anisotsütoos Trombotsüütide anisotsütoos Trombotsüütide anisotsütoos Tekst manuaalne 132 JAH 1675 51640-1 Platelet anisocytosis ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Platelet anisocytosis [Presence] in Blood by Light microscopy Platelet anisocytosis Bld Ql Smear 1 Observation 127 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Trombotsüütide makrotsütoos Tr.mak JAH EI EI B-Trombotsüütide makrotsütoos Trombotsüütide makrotsütoos Trombotsüütide makrotsütoos Tekst manuaalne 133 JAH 1676 32146-3 Platelets.large ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Platelets Large [Presence] in Blood by Light microscopy Lg Platelets Bld Ql Smear 1 Observation 128 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Trombotsüütide hüpogranul. Tr.hypogr JAH EI EI B-Trombotsüütide hüpogranulatsioon Trombotsüütide hüpogranulatsioon Trombotsüütide hüpogranulatsioon Tekst manuaalne 134 JAH 1677 33216-3 Platelets.agranular ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Platelets agranular [Presence] in Blood by Light microscopy Agran Platelets Bld Ql Smear 1 Observation 129 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Hiidtrombotsüütid Hiidtr JAH EI EI B-Hiidtrombotsüüdid Hiidtrombotsüüdid Hiidtrombotsüüdid Tekst manuaalne 135 JAH 1678 5908-9 Platelets.giant ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,0017% HEM/BC Platelets Giant [Presence] in Blood by Light microscopy Giant Platelets Bld Ql Smear 1 Observation 130 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Trombotsüütide agregaadid Tr.agr JAH EI EI B-Trombotsüütide agregaadid Trombotsüütide agregaadid Trombotsüütide agregaadid Tekst manuaalne 136 JAH 1679 7796-6 Platelet clump ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Platelet clump [Presence] in Blood by Light microscopy Platelet Clump Bld Ql Smear 1 Observation 131 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Mikromegakarüotsüüdid Mikro JAH EI EI B-Mikromegakarüotsüüdid % Mikromegakarüotsüüdid % Mikromegakarüotsüütide suhtarv QN % manuaalne 137 JAH/Võrreld 1680 62858-6 Micromegakaryocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % HEM/BC Micromegakaryocytes/100 leukocytes in Blood by Manual count Micromegakaryocytes NFr Bld Manual 1 Observation 18,6198 132 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Megakarüotsüütide tuumad M-kary JAH EI EI B-Megakarüotsüütide tuumad Megakarüotsüütide tuumad Megakarüotsüütide tuumad QN % manuaalne 139 JAH/Võrreld 66 70028-6 Megakaryocytic nuclei/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % HEM/BC Megakaryocytic nuclei/100 leukocytes in Blood by Manual count Megakaryocytic nuclei NFr Bld Manual 1 Observation 11,4729 2616 HE 1 Trombotsüüdid naatriumtsitraatverest B-PLT-C JAH JAH EI B-Plt (9NC) Trombotsüüdid naatriumtsitraatverest Trombotsüüdid naatriumtsitraatverest QN E9/L E9/L 144 JAH/Võrreld 3527 L-3527 2665 HE 1 Trombotsüüdid magneesiumsulfaatverest B-Plt (Mg2+) JAH JAH EI B-Plt (Mg2+) Trombotsüüdid magneesiumsulfaatverest Trombotsüüdid magneesiumsulfaatverest QN E9/L E9/L 145 JAH/Võrreld 6054 L-5438 1 HE 1 Erütrotsüütide settekiirus B-ESR JAH JAH EI B-ESR Settekiirus Erütrotsüütide settekiirus QN mm/h mm/h Monitor J 146 JAH/Võrreld 106 4537-7 Erythrocyte sedimentation rate Vel Pt Bld Qn Westergren mm/h mm/hr 0,03% HEM/BC Erythrocyte sedimentation rate by Westergren method ESR Bld Qn Westrgrn 1 Both 2775 HE 1 Erütrotsüütide settekiirus B-ESR (settekiirus) JAH JAH EI B-ESR Settekiirus Erütrotsüütide settekiirus QN mm/h mm/h 146 JAH/Võrreld 106 4537-7 Erythrocyte sedimentation rate Vel Pt Bld Qn Westergren mm/h mm/hr 0,03% HEM/BC Erythrocyte sedimentation rate by Westergren method ESR Bld Qn Westrgrn 1 Both 2776 HE 1 Erütrotsüütide settekiirus kapillaarveres cB-ESR JAH JAH EI cB-ESR Kapillaarvere settekiirus Kapillaarvere erütrotsüütide settekiirus QN mm/h mm/h 147 JAH/Võrreld 108 30341-2 Erythrocyte sedimentation rate Vel Pt Bld Qn mm/h 0,07% HEM/BC Erythrocyte sedimentation rate ESR Bld Qn 1 Both 1142 HAT 2 Veregaaside uuring arteriaalses veres ARTER JAH JAH EI aB-ABB panel Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres Happe-aluse tasakaalu uuring arteriaalses veres Paneel 1 JAH 1248 24336-0 Gas panel - Pt BldA Qn 0,01% PANEL.CHEM Gas panel in Arterial blood Gas Pnl BldA 1 Order 2783 HAT 2 Aluste liig arteriaalses veres aB-ABB ABE JAH JAH EI aB-ABB panel Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres Happe-aluse tasakaalu uuring arteriaalses veres Paneel 1 JAH 1248 24336-0 Gas panel - Pt BldA Qn 0,01% PANEL.CHEM Gas panel in Arterial blood Gas Pnl BldA 1 Order 2824 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres aB-ABB panel JAH JAH EI aB-ABB panel Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres Happe-aluse tasakaalu uuring arteriaalses veres Paneel 1 JAH 1248 24336-0 Gas panel - Pt BldA Qn 0,01% PANEL.CHEM Gas panel in Arterial blood Gas Pnl BldA 1 Order 2827 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres aB-ABB JAH JAH EI aB-ABB panel Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres Happe-aluse tasakaalu uuring arteriaalses veres Paneel 1 JAH 1248 24336-0 Gas panel - Pt BldA Qn 0,01% PANEL.CHEM Gas panel in Arterial blood Gas Pnl BldA 1 Order 1143 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres ARTER pH arteriaalses veres aB-pH JAH EI EI aB-pH pH pH arteriaalses veres QN RapidPoint500 5 JAH 1251 2744-1 pH LsCnc Pt BldA Qn [pH] 0,08% CHEM pH of Arterial blood pH BldA 1 Both 1144 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres ARTER Süsinikdioksiidi osarõhk arteriaalses veres aB-pCO2 JAH EI EI aB-pCO2 pCO2 Süsinikdioksiidi osarõhk arteriaalses veres QN mmHg mmHg RapidPoint500 6 JAH 1252 2019-8 Carbon dioxide PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg 0,05% CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] in Arterial blood pCO2 BldA 1 Both 1145 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres ARTER Hapniku osarõhk arteriaalses veres aB-pO2 JAH EI EI aB-pO2 pO2 Hapniku osarõhk arteriaalses veres QN mmHg mmHg RapidPoint500 8 JAH 1253 2703-7 Oxygen PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg 0,07% CHEM Oxygen [Partial pressure] in Arterial blood pO2 BldA 1 Both 1150 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres ARTER Hapnikuga küllastatus arteriaalses veres aB-sO2 JAH EI EI aB-sO2 sO2 Hapnikuga küllastatus arteriaalses veres QN % % RapidPoint500 9 JAH 1254 2708-6 Oxygen saturation MFr Pt BldA Qn % % 0,02% CHEM Oxygen saturation in Arterial blood SaO2% BldA 1 Observation 1151 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres ARTER Oksühemoglobiin arteriaalses veres aB-O2Hb JAH EI EI aB-O2Hb Oksühemoglobiin Oksühemoglobiin arteriaalses veres QN % % RapidPoint500 11 JAH 1255 2714-4 Oxyhemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldA Qn % % CHEM Fractional oxyhemoglobin in Arterial blood OxyHgb MFr BldA 1 Observation 1154 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres ARTER Desoksühemoglobiin arteriaalses veres aB-HHb JAH EI EI aB-RHb Redutseeritud hemoglobiin Redutseeritud hemoglobiin arteriaalses veres QN % % RapidPoint500 12 JAH 1256 19225-2 Deoxyhemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldA Qn % % HEM/BC Deoxyhemoglobin/Hemoglobin.total in Arterial blood DO-Hgb MFr BldA 1 Observation 1163 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres ARTER pH (kehatemperatuuri järgi kohandatud) arteriaalses veres aB-pH(T) JAH EI EI aB-pHt pH (t) pH (kehatemperatuuri järgi kohandatud) arteriaalses veres QN RapidPoint500 13 JAH 1257 33254-4 pH^^adjusted to patients actual temperature LsCnc Pt BldA Qn [pH] 0,01% CHEM pH of Arterial blood adjusted to patients actual temperature pH temp adj BldA 1 Observation 1164 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres ARTER Süsinikdioksiidi osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) arteriaalses veres aB-pCO2(T) JAH EI EI aB-pCO2t pCO2 (t) Süsinikdioksiidi osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) arteriaalses veres QN mmHg mmHg RapidPoint500 14 JAH 1258 32771-8 Carbon dioxide^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Arterial blood pCO2 temp adj BldA 1 Observation 1165 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres ARTER Hapniku osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) arteriaalses veres aB-pO2(T) JAH EI EI aB-pO2t pO2 (t) Hapniku osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) arteriaalses veres QN mmHg mmHg RapidPoint500 15 JAH 1259 19255-9 Oxygen^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Oxygen [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Arterial blood pO2 temp adj BldA 1 Observation 2062 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres ARTER Hapnik arteriaalses veres aB-O2 JAH EI EI aB-O2 O2 Hapnik arteriaalses veres QN Vol% 16 JAH 1260 59274-1 Oxygen content VFr Pt BldA Qn Calculated mL/dL CHEM Oxygen content in Arterial blood by calculation O2 Ct VFr BldA Calc 1 Observation 1168 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres ARTER Hapniku osarõhk (küllastatus hapnikuga 50%) arteriaalses veres aB-p50 JAH EI EI aB-p50 pO2 (sO2 50%) Hapniku osarõhk (küllastatus hapnikuga 50%) arteriaalses veres QN mmHg mmHg RapidPoint500 17 JAH 1261 19214-6 Oxygen^^saturation adjusted to 0.5 PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Oxygen [Partial pressure] saturation adjusted to 0.5 in Arterial blood pO2 satn adj to 0.5 BldA 1 Observation 1166 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres ARTER Füsioloogiline shunt (kehatemperatuuri järgi kohandatud) arteriaalses veres aB-qsp/qt(est)(T) JAH EI EI aB-Shuntt Shunt (t) Füsioloogiline shunt (kehatemperatuuri järgi kohandatud) arteriaalses veres QN % % RapidPoint500 19 JAH 1263 72325-4 Functional shunt volume^^adjusted to patients actual temperature VFr Pt BldA Qn % % HEMODYN.MOLEC Arterial blood Functional shunt volume adjusted to patients actual temperature BldA Fshunt vol temp adj VFr 2 Observation 22,0427 1169 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres ARTER Alveolaarse õhu ja arteriaalse vere hapniku osarõhkude vahe aB-pO2(A-a)(T) JAH EI EI aB-AaDpO2t AaDpO2 (t) Alveolaarse õhu ja arteriaalse vere hapniku osarõhkude vahe (kehatemperatuuri järgi kohandatud) QN mmHg mmHg RapidPoint500 21 JAH 1265 53809-0 Oxygen.alveolar - arterial^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt Respiratory system Qn mm[Hg] mm Hg PULM Oxygen.alveolar - arterial [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature Respiratory system O2 alv-art temp adj Respiratory 2 Both 2209 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres ARTER Arteriaalse vere ja sissehingatava õhu hapniku osarõhkude suhe aB-pO2/FiO2 JAH EI EI aB-pO2/FiO2% pO2/FiO2% Arteriaalse vere ja sissehingatava õhu hapniku osarõhkude suhe QN mmHg/% mmHg/% RapidPoint500 23 JAH 4568 A-4568 2188 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres ARTER Arteriaalse vere ja alveolaarse õhu hapniku osarõhkude suhe aB-pO2(a/A)(T) JAH EI EI aB-pO2(a/A) aB-pO2(a/A) Arteriaalse vere ja alveolaarse õhu hapniku osarõhkude suhe QN 25 JAH 4814 78354-8 Oxygen.arterial/Oxygen.alveolar PPresRto Pt BldA+Resp.alv Qn Calculated {ratio} ratio PULM Arterial-alveolar oxygen Partial pressure ratio a/A PO2 Rto 2 Both 16,4492 1147 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres ARTER Aluste liig arteriaalses veres aB-BE JAH EI EI aB-BE BE Aluste liig arteriaalses veres QN mmol/L mmol/L RapidPoint500 26 JAH 1268 1925-7 Base excess SCnc Pt BldA Qn mmol/L mmol/L 0,04% CHEM Base excess in Arterial blood Base excess BldA-sCnc 1 Observation 1160 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres ARTER Anioonide vahe arteriaalses veres aB-ABB AGap (K) JAH EI EI AnionGap (K+) Anioonide vahe Anioonide vahe QN mmol/L mmol/L RapidPoint500 29 JAH 1271 1863-0 Anion gap 4 SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 0,03% CHEM Anion gap 4 in Serum or Plasma Anion Gap4 SerPl-sCnc 1 Observation 1188 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres VEEN Anioonide vahe vB-AnGap JAH EI EI AnionGap (K+) Anioonide vahe Anioonide vahe QN mmol/L mmol/L RapidPoint500 29 JAH 1271 1863-0 Anion gap 4 SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 0,03% CHEM Anion gap 4 in Serum or Plasma Anion Gap4 SerPl-sCnc 1 Observation 1146 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres ARTER Vesinikkarbonaat arteriaalses veres aB-HCO3 JAH EI EI aP-HCO3 Vesinikkarbonaat Vesinikkarbonaat arteriaalses plasmas QN mmol/L mmol/L RapidPoint500 30 JAH 1273 1960-4 Bicarbonate SCnc Pt BldA Qn mmol/L mmol/L 0,05% CHEM Bicarbonate [Moles/volume] in Arterial blood HCO3 BldA-sCnc 1 Both 1152 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres ARTER Karboksühemoglobiin arteriaalses veres aB-COHb JAH EI EI aB-COHb COHb Karboksühemoglobiin arteriaalses veres QN % % RapidPoint500 32 JAH 1343 2030-5 Carboxyhemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldA Qn % % CHEM Carboxyhemoglobin/Hemoglobin.total in Arterial blood COHgb MFr BldA 1 Observation 1153 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres ARTER Methemoglobiin arteriaalses veres aB-MetHb JAH EI EI aB-MetHb MetHb Methemoglobiin arteriaalses veres QN % % RapidPoint500 33 JAH 1346 2615-3 Methemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldA Qn % % CHEM Methemoglobin/Hemoglobin.total in Arterial blood MetHgb MFr BldA 1 Observation 1162 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres ARTER Laktaat arteriaalses veres aB-Lac JAH EI EI aP-Lac Laktaat Laktaat arteriaalses plasmas QN mmol/L mmol/L RapidPoint500 34 JAH 1279 2518-9 Lactate SCnc Pt BldA Qn mmol/L mmol/L 0,00% CHEM Lactate [Moles/volume] in Arterial blood Lactate BldA-sCnc 1 Both 1170 HAT 2 Veregaaside uuring venoosses veres VEEN JAH JAH EI vB-ABB panel Happe-aluse tasakaal venoosses veres Happe-aluse tasakaalu uuring venoosses veres Paneel 35 JAH 1280 24339-4 Gas panel - Pt BldV Qn PANEL.CHEM Gas panel in Venous blood Gas Pnl BldV 1 Order 1171 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres VEEN pH venoosses veres vB-pH JAH EI EI vB-pH pH pH venoosses veres QN RapidPoint500 37 JAH 1281 2746-6 pH LsCnc Pt BldV Qn [pH] 0,01% CHEM pH of Venous blood pH BldV 1 Both 1172 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres VEEN Süsinikdioksiidi osarõhk venoosses veres vB-pCO2 JAH EI EI vB-pCO2 pCO2 Süsinikdioksiidi osarõhk venoosses veres QN mmHg mmHg RapidPoint500 38 JAH 1282 2021-4 Carbon dioxide PPres Pt BldV Qn mm[Hg] mm Hg 0,01% CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] in Venous blood pCO2 BldV 1 Both 1173 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres VEEN Hapniku osarõhk venoosses veres vB-pO2 JAH EI EI vB-pO2 pO2 Hapniku osarõhk venoosses veres QN mmHg mmHg RapidPoint500 39 JAH 1283 2705-2 Oxygen PPres Pt BldV Qn mm[Hg] mm Hg 0,00% CHEM Oxygen [Partial pressure] in Venous blood pO2 BldV 1 Both 1178 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres VEEN Hapnikuga küllastatus venoosses veres vB-sO2 JAH EI EI vB-sO2 sO2 Hapnikuga küllastatus venoosses veres QN % % RapidPoint500 40 JAH 1284 2711-0 Oxygen saturation MFr Pt BldV Qn % %; Meas% HEMODYN.MOLEC Oxygen saturation in Venous blood SaO2% BldV 2 1179 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres VEEN Oksühemoglobiin venoosses veres vB-O2Hb JAH EI EI vB-O2Hb Oksühemoglobiin Oksühemoglobiin venoosses veres QN % % RapidPoint500 41 JAH 1285 2716-9 Oxyhemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldV Qn % % CHEM Fractional oxyhemoglobin in Venous blood OxyHgb MFr BldV 1 Observation 1182 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres VEEN Desoksühemoglobiin venoosses veres vB-HHb JAH EI EI vB-RHb Redutseeritud hemoglobiin Redutseeritud hemoglobiin venoosses veres QN % % RapidPoint500 42 JAH 1286 19227-8 Deoxyhemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldV Qn % % HEM/BC Deoxyhemoglobin/Hemoglobin.total in Venous blood DO-Hgb MFr BldV 1 Observation 1191 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres VEEN pH (kehatemperatuuri järgi kohandatud) venoosses veres vB-pH(T) JAH EI EI vB-pHt pH (t) pH (kehatemperatuuri järgi kohandatud) venoosses veres QN RapidPoint500 43 JAH 1287 39486-6 pH^^adjusted to patients actual temperature LsCnc Pt BldV Qn [pH] CHEM pH of Venous blood adjusted to patients actual temperature pH temp adj BldV 1 Observation 1192 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres VEEN Süsinikdioksiidi osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) venoosses veres vB-pCO2(T) JAH EI EI vB-pCO2t pCO2 (t) Süsinikdioksiidi osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) venoosses veres QN mmHg mmHg RapidPoint500 44 JAH 1288 40619-9 Carbon dioxide^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldV Qn mm[Hg] CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Venous blood pCO2 temp adj BldV 1 Observation 1193 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres VEEN Hapniku osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) venoosses veres vB-pO2(T) JAH EI EI vB-pO2t pO2 (t) Hapniku osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) venoosses veres QN mmHg mmHg RapidPoint500 45 JAH 1289 19258-3 Oxygen^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldV Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Oxygen [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Venous blood pO2 temp adj BldV 1 Observation 1194 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres VEEN Hapniku osarõhk (küllastatus hapnikuga 50%) venoosses veres vB-p50 JAH EI EI vB-p50 pO2 (sO2 50%) Hapniku osarõhk (küllastatus hapnikuga 50%) venoosses veres QN mmHg mmHg RapidPoint500 47 JAH 1291 19216-1 Oxygen^^saturation adjusted to 0.5 PPres Pt BldV Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Oxygen [Partial pressure] saturation adjusted to 0.5 in Venous blood pO2 satn adj to 0.5 BldV 1 Observation 1175 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres VEEN Aluste liig venoosses veres vB-BE JAH EI EI vB-BE BE Aluste liig venoosses veres QN mmol/L mmol/L RapidPoint500 48 JAH 1292 1927-3 Base excess SCnc Pt BldV Qn mmol/L mmol/L 0,01% CHEM Base excess in Venous blood Base excess BldV-sCnc 1 Observation 1174 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres VEEN Vesinikkarbonaat venoosses veres vB-HCO3 JAH EI EI vP-HCO3 Vesinikkarbonaat Vesinikkarbonaat plasmas QN mmol/L mmol/L RapidPoint500 51 JAH 1272 1963-8 Bicarbonate SCnc Pt Ser Qn mmol/L mmol/L CHEM Bicarbonate [Moles/volume] in Serum HCO3 Ser-sCnc 1 Both 1180 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres VEEN Karboksühemoglobiin venoosses veres vB-COHb JAH EI EI vB-COHb COHb Karboksühemoglobiin venoosses veres QN % % RapidPoint500 53 JAH 1344 2032-1 Carboxyhemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldV Qn % % CHEM Carboxyhemoglobin/Hemoglobin.total in Venous blood COHgb MFr BldV 1 Observation 1181 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres VEEN Methemoglobiin venoosses veres vB-MetHb JAH EI EI vB-MetHb MetHb Methemoglobiin venoosses veres QN % % RapidPoint500 54 JAH 1347 2617-9 Methemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldV Qn % % CHEM Methemoglobin/Hemoglobin.total in Venous blood MetHgb MFr BldV 1 Observation 494 HAT 2 Laktaat plasmas P-Lac JAH JAH EI vP-Lac Laktaat Laktaat venoosses plasmas QN mmol/L mmol/L Cobas c501 55 JAH 1297 2519-7 Lactate SCnc Pt BldV Qn mmol/L mmol/L CHEM Lactate [Moles/volume] in Venous blood Lactate BldV-sCnc 1 Both 1190 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres VEEN Laktaat venoosses veres vB-Lac JAH EI EI vP-Lac Laktaat Laktaat venoosses plasmas QN mmol/L mmol/L RapidPoint500 55 JAH 1297 2519-7 Lactate SCnc Pt BldV Qn mmol/L mmol/L CHEM Lactate [Moles/volume] in Venous blood Lactate BldV-sCnc 1 Both 2696 HAT 2 Laktaat täisveres B-Lact JAH JAH EI vP-Lac Laktaat Laktaat venoosses plasmas QN mmol/L mmol/L 55 JAH 1297 2519-7 Lactate SCnc Pt BldV Qn mmol/L mmol/L CHEM Lactate [Moles/volume] in Venous blood Lactate BldV-sCnc 1 Both 1195 HAT 2 Veregaaside uuring segavenoosses veres SEGAVEEN JAH JAH EI mvB-ABB panel Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres Happe-aluse tasakaalu uuring segunenud venoosses veres Paneel 56 JAH 1298 51973-6 Gas panel - Pt BldMV Qn PANEL.CHEM Gas panel in Mixed venous blood Gas Pnl BldMV 1 Order 1196 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres SEGAVEEN Hapniku osarõhk segavenoosses veres mvB-pO2 JAH EI EI mvB-pO2 pO2 Hapniku osarõhk segunenud venoosses veres QN mmHg mmHg RapidPoint500 60 JAH 1301 19211-2 Oxygen PPres Pt BldMV Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Oxygen [Partial pressure] in Mixed venous blood pO2 BldMV 1 Both 1200 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres SEGAVEEN Hapnikuga küllastatus segavenoosses veres mvB-sO2 JAH EI EI mvB-sO2 sO2 Hapnikuga küllastatus segunenud venoosses veres QN % % RapidPoint500 61 JAH 1302 19224-5 Oxygen saturation MFr Pt BldMV Qn % % HEMODYN.MOLEC Oxygen saturation in Mixed venous blood SaO2% BldMV 2 1201 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres SEGAVEEN Oksühemoglobiin segavenoosses veres mvB-O2Hb JAH EI EI mvB-O2Hb Oksühemoglobiin Oksühemoglobiin segunenud venoosses veres QN % % RapidPoint500 63 JAH 1303 34969-6 Oxyhemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldMV Qn % % of tot CHEM Fractional oxyhemoglobin in Mixed venous blood OxyHgb MFr BldMV 1 Observation 1204 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres SEGAVEEN Desoksühemoglobiin segavenoosses veres mvB-HHb JAH EI EI mvB-RHb Redutseeritud hemoglobiin Redutseeritud hemoglobiin segavenoossest verest QN % % RapidPoint500 64 JAH 3500 19228-6 Deoxyhemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldMV Qn % % HEM/BC Deoxyhemoglobin/Hemoglobin.total in Mixed venous blood DO-Hgb MFr BldMV 1 Observation 16,582 1197 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres SEGAVEEN Hapniku osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) segavenoosses veres mvB-pO2(T) JAH EI EI mvB-pO2t pO2 (t) Hapniku osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) segunenud venoosses veres QN mmHg mmHg RapidPoint500 67 JAH 1306 19257-5 Oxygen^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldMV Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Oxygen [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Mixed venous blood pO2 temp adj BldMV 1 Observation 11,3891 1202 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres SEGAVEEN Karboksühemoglobiin segavenoosses veres mvB-COHb JAH EI EI B-COHb COHb Karboksühemoglobiin veres QN % % RapidPoint500 105 JAH 3429 20563-3 Carboxyhemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt Bld Qn % % 54 CHEM Carboxyhemoglobin/Hemoglobin.total in Blood COHgb MFr Bld 1 Both 11,8725 1203 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres SEGAVEEN Methemoglobiin segavenoosses veres mvB-MetHb JAH EI EI B-MetHb MetHb Methemoglobiin veres QN % % RapidPoint500 106 JAH 3430 2614-6 Methemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt Bld Qn % % 67 CHEM Methemoglobin/Hemoglobin.total in Blood MetHgb MFr Bld 1 Both 11,2949 1148 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres ARTER Hemoglobiin arteriaalses veres aB-Hb JAH EI EI B-Hb oxym Hb Hemoglobiin veres (oksümeetria) QN g/L g/L RapidPoint500 108 JAH 1276 55782-7 Hemoglobin MCnc Pt Bld Qn Oximetry g/dL g/dL HEM/BC Hemoglobin [Mass/volume] in Blood by Oximetry Hgb Bld Oximetry-mCnc 1 Both 1176 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres VEEN Hemoglobiin venoosses veres vB-Hb JAH EI EI B-Hb oxym Hb Hemoglobiin veres (oksümeetria) QN g/L g/L RapidPoint500 108 JAH 1276 55782-7 Hemoglobin MCnc Pt Bld Qn Oximetry g/dL g/dL HEM/BC Hemoglobin [Mass/volume] in Blood by Oximetry Hgb Bld Oximetry-mCnc 1 Both 1198 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres SEGAVEEN Hemoglobiin segavenoosses veres mvB-Hb JAH EI EI B-Hb oxym Hb Hemoglobiin veres (oksümeetria) QN g/L g/L RapidPoint500 108 JAH 1276 55782-7 Hemoglobin MCnc Pt Bld Qn Oximetry g/dL g/dL HEM/BC Hemoglobin [Mass/volume] in Blood by Oximetry Hgb Bld Oximetry-mCnc 1 Both 1149 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres ARTER Hematokrit arteriaalses veres (arvutuslik) aB-Hct calc JAH EI EI B-Hct calc Hct (arvutuslik) Hematokrit veres (arvutuslik) QN % % RapidPoint500 111 JAH 1278 48703-3 Hematocrit VFr Pt Bld Qn Estimated HEM/BC Hematocrit [Volume Fraction] of Blood by Estimated Hct VFr Bld Est 1 Observation 1177 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres VEEN Hematokrit venoosses veres (arvutuslik) vB-Hct calc JAH EI EI B-Hct calc Hct (arvutuslik) Hematokrit veres (arvutuslik) QN % % RapidPoint500 111 JAH 1278 48703-3 Hematocrit VFr Pt Bld Qn Estimated HEM/BC Hematocrit [Volume Fraction] of Blood by Estimated Hct VFr Bld Est 1 Observation 1199 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres SEGAVEEN Hematokrit segavenoosses veres (arvutuslik) mvB-Hct calc JAH EI EI B-Hct calc Hct (arvutuslik) Hematokrit veres (arvutuslik) QN % % RapidPoint500 111 JAH 1278 48703-3 Hematocrit VFr Pt Bld Qn Estimated HEM/BC Hematocrit [Volume Fraction] of Blood by Estimated Hct VFr Bld Est 1 Observation 474 EL 3 Kaalium plasmas P-K JAH JAH EI S,P-K Kaalium Kaalium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L Cobas c501 2 JAH/Võrreld 211 2823-3 Potassium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,2673% CHEM Potassium [Moles/volume] in Serum or Plasma Potassium SerPl-sCnc 1 Both 1155 EL 3 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres ARTER Kaalium veres aB-K JAH EI EI S,P-K Kaalium Kaalium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L RapidPoint500 2 JAH/Võrreld 211 2823-3 Potassium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,2673% CHEM Potassium [Moles/volume] in Serum or Plasma Potassium SerPl-sCnc 1 Both 1183 EL 3 Happe-aluse tasakaal venoosses veres VEEN Kaalium veres vB-K JAH EI EI S,P-K Kaalium Kaalium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L RapidPoint500 2 JAH/Võrreld 211 2823-3 Potassium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,2673% CHEM Potassium [Moles/volume] in Serum or Plasma Potassium SerPl-sCnc 1 Both 501 EL 3 Naatrium plasmas P-Na JAH JAH EI S,P-Na Naatrium Naatrium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L Cobas c501 4 JAH/Võrreld 210 2951-2 Sodium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1705% CHEM Sodium [Moles/volume] in Serum or Plasma Sodium SerPl-sCnc 1 Both 1156 EL 3 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres ARTER Naatrium veres aB-Na JAH EI EI S,P-Na Naatrium Naatrium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L RapidPoint500 4 JAH/Võrreld 210 2951-2 Sodium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1705% CHEM Sodium [Moles/volume] in Serum or Plasma Sodium SerPl-sCnc 1 Both 1184 EL 3 Happe-aluse tasakaal venoosses veres VEEN Naatrium veres vB-Na JAH EI EI S,P-Na Naatrium Naatrium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L RapidPoint500 4 JAH/Võrreld 210 2951-2 Sodium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1705% CHEM Sodium [Moles/volume] in Serum or Plasma Sodium SerPl-sCnc 1 Both 1157 EL 3 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres ARTER Kaltsium (ioniseeritud) veres aB-Ca JAH EI EI S,P-iCa Kaltsium (ioniseeritud) Kaltsium (ioniseeritud) seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L RapidPoint500 6 JAH 213 12180-6 Calcium.ionized SCnc Pt Ser/Plas Qn ISE mg/dL mmol/L CHEM Calcium.ionized [Moles/volume] in Serum or Plasma by Ion-selective membrane electrode (ISE) Ca-I SerPl ISE-sCnc 1 Both 1185 EL 3 Happe-aluse tasakaal venoosses veres VEEN Kaltsium (ioniseeritud) veres vB-Ca JAH EI EI S,P-iCa Kaltsium (ioniseeritud) Kaltsium (ioniseeritud) seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L RapidPoint500 6 JAH 213 12180-6 Calcium.ionized SCnc Pt Ser/Plas Qn ISE mg/dL mmol/L CHEM Calcium.ionized [Moles/volume] in Serum or Plasma by Ion-selective membrane electrode (ISE) Ca-I SerPl ISE-sCnc 1 Both 2270 EL 3 Kaltsium (ioniseeritud) plasmas P-iCa JAH JAH EI S,P-iCa Kaltsium (ioniseeritud) Kaltsium (ioniseeritud) seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 6 JAH 213 12180-6 Calcium.ionized SCnc Pt Ser/Plas Qn ISE mg/dL mmol/L CHEM Calcium.ionized [Moles/volume] in Serum or Plasma by Ion-selective membrane electrode (ISE) Ca-I SerPl ISE-sCnc 1 Both 2823 EL 3 Kaltsium (ioniseeritud) seerumis/plasmas S,P-iCa JAH JAH EI S,P-iCa Kaltsium (ioniseeritud) Kaltsium (ioniseeritud) seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 6 JAH 213 12180-6 Calcium.ionized SCnc Pt Ser/Plas Qn ISE mg/dL mmol/L CHEM Calcium.ionized [Moles/volume] in Serum or Plasma by Ion-selective membrane electrode (ISE) Ca-I SerPl ISE-sCnc 1 Both 1158 EL 3 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres ARTER Kaltsium (ioniseeritud, pH 7,4 korral) veres aB-Ca(pH7.4) JAH EI EI S,P-iCa (pH 7,4) Kaltsium (ioniseeritud, pH 7,4) Kaltsium (ioniseeritud, pH 7,4 korral) QN mmol/L mmol/L RapidPoint500 7 JAH/Võrreld 214 19072-8 Calcium.ionized^^adjusted to pH 7.4 SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Calcium.ionized [Moles/volume] adjusted to pH 7.4 in Serum or Plasma Ca-I adj pH7.4 SerPl-sCnc 1 Observation 1186 EL 3 Happe-aluse tasakaal venoosses veres VEEN Kaltsium (ioniseeritud, pH 7,4 korral) veres vB-Ca(pH7.4) JAH EI EI S,P-iCa (pH 7,4) Kaltsium (ioniseeritud, pH 7,4) Kaltsium (ioniseeritud, pH 7,4 korral) QN mmol/L mmol/L RapidPoint500 7 JAH/Võrreld 214 19072-8 Calcium.ionized^^adjusted to pH 7.4 SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Calcium.ionized [Moles/volume] adjusted to pH 7.4 in Serum or Plasma Ca-I adj pH7.4 SerPl-sCnc 1 Observation 475 EL 3 Kaltsium plasmas P-Ca JAH JAH EI S,P-Ca Kaltsium Kaltsium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L Cobas c501 10 JAH/Võrreld 212 2000-8 Calcium SCnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Calcium [Moles/volume] in Serum or Plasma Calcium SerPl-sCnc 1 Both 2692 EL 3 Kaltsium seerumis S-Ca JAH JAH EI S,P-Ca Kaltsium Kaltsium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 10 JAH/Võrreld 212 2000-8 Calcium SCnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Calcium [Moles/volume] in Serum or Plasma Calcium SerPl-sCnc 1 Both 627 EL 3 Kloriid plasmas P-Cl JAH JAH EI S,P-Cl Kloriid Kloriid seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L Cobas c501 13 JAH/Võrreld 216 2075-0 Chloride SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1479% CHEM Chloride [Moles/volume] in Serum or Plasma Chloride SerPl-sCnc 1 Both 1159 EL 3 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres ARTER Kloriid veres aB-Cl JAH EI EI S,P-Cl Kloriid Kloriid seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L RapidPoint500 13 JAH/Võrreld 216 2075-0 Chloride SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1479% CHEM Chloride [Moles/volume] in Serum or Plasma Chloride SerPl-sCnc 1 Both 1187 EL 3 Happe-aluse tasakaal venoosses veres VEEN Kloriid veres vB-Cl JAH EI EI S,P-Cl Kloriid Kloriid seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L RapidPoint500 13 JAH/Võrreld 216 2075-0 Chloride SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1479% CHEM Chloride [Moles/volume] in Serum or Plasma Chloride SerPl-sCnc 1 Both 437 EL 3 Fosfaat plasmas P-P JAH JAH EI S,P-P Fosfaat Fosfaat seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L Cobas c501 14 JAH/Võrreld 234 14879-1 Phosphate SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Phosphate [Moles/volume] in Serum or Plasma Phosphate SerPl-sCnc 1 Both 498 EL 3 Magneesium plasmas P-Mg JAH JAH EI S,P-Mg Magneesium Magneesium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L Cobas c501 16 JAH/Võrreld 218 2601-3 Magnesium SCnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Magnesium [Moles/volume] in Serum or Plasma Magnesium SerPl-sCnc 1 Both 415 EL 3 Ammoonium plasmas P-NH4 JAH JAH EI P-NH4 Ammoonium Ammoonium plasmas QN umol/L µmol/L Cobas c501 19 JAH/Võrreld 224 1845-7 Ammonium ion SCnc Pt Plas Qn umol/L umol/L CHEM Ammonium ion [Moles/volume] in Plasma Ammonium Ion Plas-sCnc 1 Both 516 KAR 4 Troponiin T plasmas (kõrgtundlik) P-cTnT-hs JAH JAH EI S,P-cTnT-hs Troponiin T (kõrgtundlik) Troponiin T (kõrgtundlik) seerumis/plasmas QN ng/L ng/L Cobas e601 1 JAH/Võrreld 2888 67151-1 Troponin T.cardiac MCnc Pt Ser/Plas Qn Detection limit <= 5 ng/L ng/L ng/L CHEM Troponin T.cardiac [Mass/volume] in Serum or Plasma by Detection limit <= 5 ng/L Troponin T SerPl DL <= 5 ng/L-mCnc 1 11,4393 2769 KAR 4 Troponiin T (POCT) B-cTnT POCT JAH JAH EI B-cTnT POCT Troponiin T (POCT) Troponiin T (kardiaalne) veres (POCT) QN ng/L "ng/L " 2 JAH 314 48425-3 Troponin T.cardiac MCnc Pt Bld Qn ug/L ug/L CHEM Troponin T.cardiac [Mass/volume] in Blood Troponin T Bld-mCnc 1 Both 487 KAR 4 Kreatiniini kinaasi MB isoensüümi mass plasmas P-CK-MBm JAH JAH EI S,P-CK-MBm CK-MBm Kreatiini kinaasi MB isoensüümi mass seerumis/plasmas QN ug/L ng/mL Cobas e601 6 JAH 315 13969-1 Creatine kinase.MB MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,3363% CHEM Creatine kinase.MB [Mass/volume] in Serum or Plasma CK MB SerPl-mCnc 1 Both 2768 KAR 4 CK-MBm (POCT) B-CK-MBm POCT JAH JAH EI B-CK-MBm POCT CK-MBm (POCT) Kreatiini kinaasi MB isoensüümi mass veres (POCT) QN ug/L "ug/L " 7 JAH 5467 49551-5 Creatine kinase.MB MCnc Pt Bld Qn ng/mL ng/mL CHEM Creatine kinase.MB [Mass/volume] in Blood CK MB Bld-mCnc 1 Both 429 KAR 4 B-tüüpi natriureetilise propeptiidi N-fragment plasmas P-NT-proBNP JAH JAH EI S,P-NT-proBNP NT-proBNP B-tüüpi natriureetilise propeptiidi N-fragment seerumis/plasmas QN ng/L pg/mL Cobas e601 8 JAH 317 33762-6 Natriuretic peptide.B prohormone MCnc Pt Ser/Plas Qn pg/mL pg/mL CHEM Natriuretic peptide.B prohormone [Mass/volume] in Serum or Plasma proBNP SerPl-mCnc 1 Both 2771 KAR 4 NT-proBNP (POCT) B-NT-proBNP POCT JAH JAH EI B-NT-proBNP POCT NT-proBNP (POCT) B-tüüpi natriureetilise propeptiidi N-fragment veres (POCT) QN ng/L "ng/L " 9 JAH 5458 71425-3 Natriuretic peptide.B prohormone N-Terminal MCnc Pt Bld Qn IA pg/mL pg/mL CHEM Natriuretic peptide.B prohormone N-Terminal [Mass/volume] in Blood by Immunoassay NT-proBNP Bld IA-mCnc 1 Both 430 KE 5 C-reaktiivne valk plasmas P-CRP JAH JAH EI S,P-CRP CRP C-reaktiivne valk seerumis/plasmas QN mg/L mg/L Cobas c501 1 JAH/Võrreld 232 1988-5 C reactive protein MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0344% CHEM C reactive protein [Mass/volume] in Serum or Plasma CRP SerPl-mCnc 1 Both 2772 KE 5 C-reaktiivne valk kapilaarses veres (POCT) cB-CRP POCT JAH JAH EI cB-CRP POCT CRP kapillaarses veres (POCT) C-reaktiivne valk kapillaarses veres (POCT) QN mg/L mg/L 4 JAH/Võrreld 2048 48421-2 C reactive protein MCnc Pt BldC Qn mg/L mg/L CHEM C reactive protein [Mass/volume] in Capillary blood CRP BldC-mCnc 1 Both 19,5595 507 KE 5 Prokaltsitoniin plasmas P-PCT JAH JAH EI S,P-PCT Prokaltsitoniin Prokaltsitoniin seerumis/plasmas QN ug/L ng/mL Cobas e601 5 JAH/Võrreld 302 33959-8 Procalcitonin MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL CHEM Procalcitonin [Mass/volume] in Serum or Plasma Procalcitonin SerPl-mCnc 1 Both 2640 KE 5 Interleukiin 6 plasmas P-IL-6 JAH JAH EI S,P-IL-6 IL-6 Interleukiin 6 seerumis/plasmas QN ng/L ng/L 9 JAH 381 26881-3 Interleukin 6 MCnc Pt Ser/Plas Qn pg/mL pg/mL CHEM Interleukin 6 [Mass/volume] in Serum or Plasma Il6 SerPl-mCnc 1 Both 625 KE 5 Glükoos paastuplasmas fP-Gluc plasma JAH JAH EI fS,fP-Gluc Glükoos paastuseerumis/-plasmas Glükoos paastuseerumis/paastuplasmas QN mmol/L mmol/L Cobas c501 12 JAH/Võrreld 237 14771-0 Glucose^post CFst SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Fasting glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma Glucose p fast SerPl-sCnc 1 Both 2700 KE 5 Glükoos seerumis fS-Gluc JAH JAH EI fS,fP-Gluc Glükoos paastuseerumis/-plasmas Glükoos paastuseerumis/paastuplasmas QN mmol/L mmol/L 12 JAH/Võrreld 237 14771-0 Glucose^post CFst SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Fasting glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma Glucose p fast SerPl-sCnc 1 Both 2717 KE 5 Glükoos fP-Gluc JAH JAH EI fS,fP-Gluc Glükoos paastuseerumis/-plasmas Glükoos paastuseerumis/paastuplasmas QN mmol/L mmol/L 12 JAH/Võrreld 237 14771-0 Glucose^post CFst SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Fasting glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma Glucose p fast SerPl-sCnc 1 Both 2763 KE 5 Glükoos kapillaarses paastuveres fcB-Gluc JAH JAH EI fcB-Gluc Glükoos kapillaarses paastuveres Glükoos kapillaarses paastuveres QN mmol/L mmol/L 13 JAH/Võrreld 238 14770-2 Glucose^post CFst SCnc Pt BldC Qn Glucometer mmol/L mmol/L CHAL Fasting glucose [Moles/volume] in Capillary blood by Glucometer Glucose p fast BldC Glucomtr-sCnc 1 Both 1161 KE 5 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres ARTER Glükoos arteriaalses veres aB-Glu JAH EI EI S,P-Gluc Glükoos Glükoos seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L RapidPoint500 14 JAH/Võrreld 239 14749-6 Glucose SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma Glucose SerPl-sCnc 1 Both 1189 KE 5 Happe-aluse tasakaal venoosses veres VEEN Glükoos venoosses veres vB-Glu JAH EI EI S,P-Gluc Glükoos Glükoos seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L RapidPoint500 14 JAH/Võrreld 239 14749-6 Glucose SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma Glucose SerPl-sCnc 1 Both 1303 KE 5 Glükoos plasmas enne preparaadi manustamist P-Gluc0 JAH JAH EI S,P-Gluc Glükoos Glükoos seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l Cobas c501 14 JAH/Võrreld 239 14749-6 Glucose SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma Glucose SerPl-sCnc 1 Both 2773 KE 5 Glükoos kapillaarses veres (POCT) cB-Gluc POCT JAH JAH EI cB-Gluc POCT Glükoos kapillaarses veres (POCT) Glükoos kapillaarses veres (POCT) QN mmol/L mmol/L 16 JAH/Võrreld 2049 14743-9 Glucose SCnc Pt BldC Qn Glucometer mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Capillary blood by Glucometer Glucose BldC Glucomtr-sCnc 1 Both 28,6478 442 KE 5 HbA1c B-HbA1c Glükohemoglobiin (mmol/mol) B-HbA1c. JAH JAH EI B-HbA1c (IFCC) HbA1c (IFCC) Glükohemoglobiin veres (IFCC) QN mmol/mol mmol/mol Cobas c501 19 JAH/Võrreld 2741 59261-8 Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total SFr Pt Bld Qn IFCC mmol/mol mmol/mol HEM/BC Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total in Blood by IFCC protocol Hgb A1c SFr Bld IFCC 1 Both 18,6192 441 KE 5 Glükohemoglobiin (%) B-HbA1c JAH JAH EI B-HbA1c HbA1c Glükohemoglobiin veres QN % % Cobas c501 20 JAH/Võrreld 236 4548-4 Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total MFr Pt Bld Qn % %; % Hgb 0,0883% HEM/BC Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total in Blood Hgb A1c MFr Bld 1 Both 443 KE 5 Glükoos enne glükoosilahuse manustamist fP-Gluc0 JAH JAH EI fS,P-Gluc 0 min (pre 75 g Gluc PO) Glükoos 0 min (75 g) Glükoos paastuseerumis/paastuplasmas enne glükoosi manustamist QN mmol/L mmol/L Cobas c501 28 JAH/Võrreld 241 14996-3 Glucose^pre 75 g glucose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --pre 75 g glucose PO Glucose pre 75 g Glc PO SerPl-sCnc 1 Observation 444 KE 5 Glükoos 60 min pärast glükoosilahuse manustamist (rasedatel) P-Gluc60 JAH JAH EI S,P-Gluc 60 min (post 75 g Gluc PO) Glükoos 60 min (75 g) Glükoos seerumis/plasmas 60 minutit pärast glükoosi manustamist QN mmol/L mmol/L Cobas c501 29 JAH/Võrreld 248 51597-3 Glucose^1H post 75 g glucose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --1 hour post 75 g glucose PO Glucose 1H p 75 g Glc PO SerPl-sCnc 1 Observation 445 KE 5 Glükoos 120 min pärast glükoosilahuse manustamist P-Gluc120 JAH JAH EI S,P-Gluc 120 min (post 75g Gluc PO) Glükoos 120 min (75 g) Glükoos seerumis/plasmas 120 minutit pärast glükoosi manustamist QN mmol/L mmol/L Cobas c501 30 JAH/Võrreld 242 14995-5 Glucose^2H post 75 g glucose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --2 hours post 75 g glucose PO Glucose 2H p 75 g Glc PO SerPl-sCnc 1 Both 1304 KE 5 Glükoos plasmas 30 min pärast preparaadi manustamist P-Gluc30 JAH JAH EI S,P-Gluc 30 min (post xxx challenge) Glükoos 30 min (pärast mõjutust) Glükoos seerumis/plasmas 30 minutit (pärast mõjutust) QN mmol/L mmol/l Cobas c501 34 JAH/Võrreld 4002 25671-9 Glucose^30M post XXX challenge SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 1 CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --30 minutes post XXX challenge Glucose 30M p chal SerPl-sCnc 1 Observation 9,9306 1305 KE 5 Glükoos plasmas 45 min pärast preparaadi manustamist P-Gluc45 JAH JAH EI S,P-Gluc 45 min (post xxx challenge) Glükoos 45 min (pärast mõjutust) Glükoos seerumis/plasmas 45 minutit (pärast mõjutust) QN mmol/L mmol/l Cobas c501 35 JAH/Võrreld 4003 25674-3 Glucose^45M post XXX challenge SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 1 CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --45 minutes post XXX challenge Glucose 45M p chal SerPl-sCnc 1 Observation 9,9306 1306 KE 5 Glükoos plasmas 60 min pärast preparaadi manustamist P-Gluc60' JAH JAH EI S,P-Gluc 60 min (post xxx challenge) Glükoos 60 min (pärast mõjutust) Glükoos seerumis/plasmas 60 minutit (pärast mõjutust) QN mmol/L mmol/l Cobas c501 36 JAH/Võrreld 4004 25665-1 Glucose^1H post XXX challenge SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 4 CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --1 hour post XXX challenge Glucose 1h p chal SerPl-sCnc 1 Both 9,8919 1307 KE 5 Glükoos plasmas 90 min pärast preparaadi manustamist P-Gluc90 JAH JAH EI S,P-Gluc 90 min (post xxx challenge) Glükoos 90 min (pärast mõjutust) Glükoos seerumis/plasmas 90 minutit (pärast mõjutust) QN mmol/L mmol/l Cobas c501 37 JAH/Võrreld 4005 25679-2 Glucose^1.5H post XXX challenge SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 3 CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --1.5 hours post XXX challenge Glucose 1.5h p chal SerPl-sCnc 1 Observation 9,9306 1308 KE 5 Glükoos plasmas 120 min pärast preparaadi manustamist P-Gluc120' JAH JAH EI S,P-Gluc 120 min (post xxx challenge) Glükoos 120 min (pärast mõjutust) Glükoos seerumis/plasmas 120 minutit (pärast mõjutust) QN mmol/L mmol/l Cobas c501 38 JAH/Võrreld 4006 25668-5 Glucose^2H post XXX challenge SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 8 CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --2 hours post XXX challenge Glucose 2h p chal SerPl-sCnc 1 Both 9,8919 1309 KE 5 Glükoos plasmas 180 min pärast preparaadi manustamist P-Gluc180 JAH JAH EI S,P-Gluc 180 min (post xxx challenge) Glükoos 180 min (pärast mõjutust) Glükoos seerumis/plasmas 180 minutit (pärast mõjutust) QN mmol/L mmol/l Cobas c501 39 JAH/Võrreld 4014 40162-0 Glucose^3H post XXX challenge SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --3 hours post XXX challenge Glucose 3h p chal SerPl-sCnc 1 Observation 12,0007 406 KE 5 Alaniini aminotransferaas plasmas P-ALAT JAH JAH EI S,P-ALAT ALAT Alaniini aminotransferaas seerumis/plasmas QN U/L U/L Cobas c501 42 JAH/Võrreld 222 1744-2 Alanine aminotransferase CCnc Pt Ser/Plas Qn Without P-5'-P U/L U/L CHEM Alanine aminotransferase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma by Without P-5'-P ALT SerPl w/o P-5'-P-cCnc 1 Both 420 KE 5 Aspartaadi aminotransferaas plasmas P-ASAT JAH JAH EI S,P-ASAT ASAT Aspartaadi aminotransferaas seerumis/plasmas QN U/L U/L Cobas c501 44 JAH/Võrreld 228 1920-8 Aspartate aminotransferase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,8705% CHEM Aspartate aminotransferase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma AST SerPl-cCnc 1 Both 408 KE 5 Aluseline fosfataas plasmas P-ALP JAH JAH EI S,P-ALP ALP Aluseline fosfataas seerumis/plasmas QN U/L U/L Cobas c501 46 JAH/Võrreld 223 6768-6 Alkaline phosphatase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,8002% CHEM Alkaline phosphatase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma ALP SerPl-cCnc 1 Both 409 KE 5 Aluselise fosfataasi isoensüümid / luuensüüm fS-ALP-isoE/luuE JAH JAH EI S-ALP-isoE ALP isoensüümid Aluselise fosfataasi isoensüümid seerumis Tekst U/L 47 JAH 147 14588-8 Alkaline phosphatase isoenzymes Imp Pt Ser/Plas Nom CHEM Alkaline phosphatase isoenzymes [interpretation] in Serum or Plasma ALP Isos SerPl-Imp 1 Observation 411 KE 5 ALP isoensüümid fS-ALP-isoE/luuE maksa isoensüüm S-maks-isoen JAH EI EI S-l1ALP Maksa 1 isoensüüm Aluselise fosfataasi maksa isoensüüm 1 seerumis QN U/L U/L 48 JAH/Võrreld 148 13874-3 Alkaline phosphatase.liver 1 CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L U/L CHEM Alkaline phosphatase.liver 1 [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma ALP Liver 1 SerPl-cCnc 1 Observation 410 KE 5 ALP isoensüümid fS-ALP-isoE/luuE luuisoensüüm S-luu-isoen JAH EI EI S-bALP Luu isoensüüm Aluselise fosfataasi luu isoensüüm seerumis QN U/L U/L 50 JAH/Võrreld 150 1777-2 Alkaline phosphatase.bone CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L CHEM Alkaline phosphatase.bone [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma ALP Bone SerPl-cCnc 1 Both 412 KE 5 ALP isoensüümid fS-ALP-isoE/luuE makrohepaatiline isoensüüm S-makrohep-isoen JAH EI EI S-l2ALP Maksa 2 isoensüüm Aluselise fosfataasi maksa isoensüüm 2 seerumis QN U/L U/L 52 JAH/Võrreld 152 13875-0 Alkaline phosphatase.liver 2 CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L U/L CHEM Alkaline phosphatase.liver 2 [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma ALP Liver 2 SerPl-cCnc 1 Observation 413 KE 5 ALP isoensüümid fS-ALP-isoE/luuE soole isoensüüm S-soole-isoen JAH EI EI S-i1ALP Soole 1 isoensüüm Aluselise fosfataasi soole isoensüüm 1 seerumis QN U/L U/L 58 JAH/Võrreld 156 A-156 438 KE 5 Gammaglutamüüli transferaas plasmas P-GGT JAH JAH EI S,P-GGT GGT Gammaglutamüüli transferaas seerumis/plasmas QN U/L U/L Cobas c501 68 JAH/Võrreld 235 2324-2 Gamma glutamyl transferase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,0564% CHEM Gamma glutamyl transferase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma GGT SerPl-cCnc 1 Both 427 KE 5 Bilirubiin plasmas P-Bil JAH JAH EI S,P-Bil Bilirubiin Bilirubiin seerumis/plasmas QN umol/L µmol/L Cobas c501 69 JAH/Võrreld 229 14631-6 Bilirubin SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Bilirubin [Moles/volume] in Serum or Plasma Bilirub SerPl-sCnc 1 Both 428 KE 5 Bilirubiin (konjugeeritud) plasmas P-Bil-conj JAH JAH EI S,P-Bil-conj Bilirubiin (konjugeeritud) Bilirubiin (konjugeeritud) seerumis/plasmas QN umol/L µmol/L Cobas c501 72 JAH/Võrreld 230 14629-0 Bilirubin.glucuronidated+Bilirubin.albumin bound SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Bilirubin.direct [Moles/volume] in Serum or Plasma Bilirub Direct SerPl-sCnc 1 Both 2712 KE 5 Amülaas plasmas P-Amyl JAH JAH EI S,P-Amyl Amülaas Amülaas seerumis/plasmas QN U/L "U/L " 74 JAH/Võrreld 225 1798-8 Amylase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,0927% CHEM Amylase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma Amylase SerPl-cCnc 1 Both 416 KE 5 Amülaas (pankreasespetsiifiline) plasmas P-pAmyl JAH JAH EI S,P-pAmyl Amülaas (pankreasespetsiifiline) Amülaas (pankreasespetsiifiline) seerumis/plasmas QN U/L U/L Cobas c501 75 JAH/Võrreld 1753 1805-1 Amylase.pancreatic CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L U/L;units/L CHEM Amylase.pancreatic [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma Amylase P SerPl-cCnc 1 Observation 496 KE 5 Lipaas plasmas P-Lip JAH JAH EI S,P-Lip Lipaas Lipaas seerumis/plasmas QN U/L U/L Cobas c501 76 JAH/Võrreld 299 3040-3 Triacylglycerol lipase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,1557% CHEM Lipase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma Lipase SerPl-cCnc 1 Both 1207 KE 5 Süsivesik-defitsiitne transferriin S-CDT EI 2020-05-27 JAH EI S,P-CDT% CDT% Süsivesikdefitsiitne transferriin seerumis/plasmas QN % % Minicap 78 JAH/Võrreld 305 48495-6 Transferrin.carbohydrate deficient/Transferrin.total MFr Pt Ser/Plas Qn % % CHEM Transferrin.carbohydrate deficient/Transferrin.total in Serum or Plasma CDT MFr SerPl 1 Both 2650 KE 5 Süsivesikdefitsiitne transferriin seerumis S-CDT (IFCC) JAH JAH EI S,P-CDT (IFCC) CDT (IFCC) Süsivesikdefitsiitne transferriin seerumis/plasmas (IFCC) QN % % 79 JAH/Võrreld 5865 91671-8 Transferrin.carbohydrate deficient.disialo/Transferrin.total^^standardized per IFCC-RMP for CDT MFr Pt Ser/Plas Qn % % CHEM Transferrin.carbohydrate deficient.disialo/Transferrin.total standardized per IFCC-RMP for CDT in Serum or Plasma CDT Disialo/Tf per IFCC-RMP CDT MFr S/P 1 Both 483 KE 5 Kreatiniin plasmas P-Crea JAH JAH EI S,P-Crea Kreatiniin Kreatiniin seerumis/plasmas QN umol/L µmol/L Cobas c501 82 JAH/Võrreld 279 14682-9 Creatinine SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Creatinine [Moles/volume] in Serum or Plasma Creat SerPl-sCnc 1 Both 486 KE 5 Hinnanguline glomerulaarfiltratsiooni kiirus e-GFR JAH JAH EI eGFR (Crea, CKD-EPI) eGFR (Crea, CKD-EPI) Hinnanguline glomerulaarfiltratsiooni kiirus (kreatiniin, CKD-EPI) QN mL/min/1.73m2 mL/min/ 33914-3 85 JAH/Võrreld 3485 62238-1 Glomerular filtration rate/1.73 sq M.predicted ArVRat Pt Ser/Plas Qn Creatinine-based formula (CKD-EPI) mL/min/{1.73_m2} mL/min/1.73 sq M 2 CHEM Glomerular filtration rate/1.73 sq M.predicted by Creatinine-based formula (CKD-EPI) GFR/BSA.pred SerPl CKD-EPI-ArVRat 1 Both 8,2638 2736 KE 5 Hinnanguline glomerulaarfiltratsiooni kiirus S-eGFR JAH JAH EI eGFR (Crea, CKD-EPI) eGFR (Crea, CKD-EPI) Hinnanguline glomerulaarfiltratsiooni kiirus (kreatiniin, CKD-EPI) QN mL/min/1.73m2 "mL/min/1.73m2 " 85 JAH/Võrreld 3485 62238-1 Glomerular filtration rate/1.73 sq M.predicted ArVRat Pt Ser/Plas Qn Creatinine-based formula (CKD-EPI) mL/min/{1.73_m2} mL/min/1.73 sq M 2 CHEM Glomerular filtration rate/1.73 sq M.predicted by Creatinine-based formula (CKD-EPI) GFR/BSA.pred SerPl CKD-EPI-ArVRat 1 Both 8,2638 484 KE 5 Kreatiniinikliirens dU-S-Crea JAH JAH EI dU-S-Crea Kreatiniinikliirens Kreatiniinikliirens QN mL/min ml/min Cobas c501 88 JAH/Võrreld 281 2164-2 Creatinine renal clearance VRat 24H Urine+Ser/Plas Qn mL/min 0,0084% CHEM Creatinine renal clearance in 24 hour Creat Cl 24H Ur+SerPl-vRate 1 Both 521 KE 5 Uurea plasmas P-Urea JAH JAH EI S,P-Urea Uurea Uurea seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L Cobas c501 90 JAH/Võrreld 310 22664-7 Urea SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Urea [Moles/volume] in Serum or Plasma Urea SerPl-sCnc 1 Both 520 KE 5 Tsüstatiin C seerum S-CysC JAH JAH EI S,P-CysC Tsüstatiin C Tsüstatiin C seerumis/plasmas QN mg/L mg/L Cobas c501 91 JAH/Võrreld 309 33863-2 Cystatin C MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/L mg/L CHEM Cystatin C [Mass/volume] in Serum or Plasma Cystatin C SerPl-mCnc 1 Both 2764 KE 5 Tsüstatiin C plasmas P-CysC JAH JAH EI S,P-CysC Tsüstatiin C Tsüstatiin C seerumis/plasmas QN mg/L mg/L 91 JAH/Võrreld 309 33863-2 Cystatin C MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/L mg/L CHEM Cystatin C [Mass/volume] in Serum or Plasma Cystatin C SerPl-mCnc 1 Both 2762 KE 5 e-GFR(CysC) e-GFR(CysC) JAH JAH EI eGFR (CysC, CKD-EPI) eGFR (CysC, CKD-EPI) Hinnanguline glomerulaarfiltratsiooni kiirus (tsüstatiin C, CKD-EPI) QN mL/min/1.73m2 "mL/min/1.73m2 " 92 JAH/Võrreld 5256 50210-4 Glomerular filtration rate/1.73 sq M.predicted ArVRat Pt Ser/Plas Qn Cystatin-based formula mL/min/{1.73_m2} mL/min; ml/min/1.73m2 CHEM Glomerular filtration rate/1.73 sq M.predicted [Volume Rate/Area] in Serum or Plasma by Cystatin-based formula GFR/BSA.pred SerPl Cystatin-based-ArVRat 1 Both 8,9746 502 KE 5 Osmolaalsus plasmas P-Osmol JAH JAH EI S,P-Osmol Osmolaalsus Seerumi/plasma osmolaalsus QN mosm/kgH2O mOsmol/kg H2O Osmomat®auto 94 JAH/Võrreld 300 2692-2 Osmolality Osmol Pt Ser/Plas Qn 0,0164% CHEM Osmolality of Serum or Plasma Osmolality SerPl 1 Both 2766 KE 5 Osmolaalsus (arvutuslik) P-Osmol calc JAH JAH EI S,P-Osmol calc Osmolaalsus (arvutuslik) Seerumi/plasma osmolaalsus (arvutuslik) QN mosm/kgH2O "mosm/kgH2O " 95 JAH 1957 18182-6 Osmolality Osmol Pt Ser/Plas Qn Calculated mosm/kg mosm/kg CHEM Osmolality of Serum or Plasma by calculation Osmolality SerPl Calc 1 Observation 407 KE 5 Albumiin plasmas P-Alb JAH JAH EI S,P-Alb Albumiin Albumiin seerumis/plasmas QN g/L g/L Cobas c501 96 JAH/Võrreld 219 61151-7 Albumin MCnc Pt Ser/Plas Qn BCG g/dL g/dl CHEM Albumin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Bromcresol green (BCG) dye binding method Albumin SerPl BCG-mCnc 1 Both 414 KE 5 Albumiin seerumis (kõrgtundlik) S-Alb-hs JAH JAH EI S,P-Alb-hs Albumiin (kõrgtundlik) Albumiin seerumis/plasmas (kõrgtundlik) QN g/L g/L Cobas c501 97 JAH/Võrreld 220 1751-7 Albumin MCnc Pt Ser/Plas Qn g/dL 0,8632% CHEM Albumin [Mass/volume] in Serum or Plasma Albumin SerPl-mCnc 1 Both 522 KE 5 Valk plasmas P-Prot JAH JAH EI S,P-Prot Valk Valk seerumis/plasmas QN g/L g/L Cobas c501 98 JAH/Võrreld 311 2885-2 Protein MCnc Pt Ser/Plas Qn g/dL 0,82% CHEM Protein [Mass/volume] in Serum or Plasma Prot SerPl-mCnc 1 Both 2271 KE 5 Valk seerumis S-Prot JAH JAH EI S,P-Prot Valk Valk seerumis/plasmas QN g/L g/L Cobas c501 98 JAH/Võrreld 311 2885-2 Protein MCnc Pt Ser/Plas Qn g/dL 0,82% CHEM Protein [Mass/volume] in Serum or Plasma Prot SerPl-mCnc 1 Both 506 KE 5 Prealbumiin seerumis S-PreAlb JAH JAH EI S,P-PreAlb Prealbumiin Prealbumiin seerumis/plasmas QN g/L g/L Cobas c501 99 JAH/Võrreld 301 14338-8 Prealbumin MCnc Pt Ser/Plas Qn g/dL 0,0508% CHEM Prealbumin [Mass/volume] in Serum or Plasma Prealb SerPl-mCnc 1 Both 489 KE 5 Laktaadi dehüdrogenaas plasmas (RAPLA) P-LDH JAH JAH EI S,P-LDH LDH Laktaadi dehüdrogenaas seerumis/plasmas QN U/L U/L Cobas c501 101 JAH/Võrreld 6069 14804-9 Lactate dehydrogenase CCnc Pt Ser/Plas Qn Reaction: lactate to pyruvate U/L arb U/L CHEM Lactate dehydrogenase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma by Lactate to pyruvate reaction LDH SerPl L to P-cCnc 1 Both 2760 KE 5 Laktaadi dehüdrogenaas plasmas P-LDH (IFCC) JAH JAH EI S,P-LDH LDH Laktaadi dehüdrogenaas seerumis/plasmas QN U/L "U/L " 101 JAH/Võrreld 6069 14804-9 Lactate dehydrogenase CCnc Pt Ser/Plas Qn Reaction: lactate to pyruvate U/L arb U/L CHEM Lactate dehydrogenase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma by Lactate to pyruvate reaction LDH SerPl L to P-cCnc 1 Both 446 KE 5 Haptoglobiin plasmas P-Hapto JAH JAH EI S,P-Hapto Haptoglobiin Haptoglobiin seerumis/plasmas QN g/L g/L Cobas c501 102 JAH/Võrreld 254 4542-7 Haptoglobin MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/dL 0,0047% HEM/BC Haptoglobin [Mass/volume] in Serum or Plasma Haptoglob SerPl-mCnc 1 Both 2765 KE 5 Hemoglobiin plasmas P-Hb JAH JAH EI P-Hb Hemoglobiin plasmas Hemoglobiin plasmas QN mg/L mg/L 104 JAH/Võrreld 255 721-1 Hemoglobin.free MCnc Pt Plas Qn mg/L mg/L HEM/BC Free Hemoglobin [Mass/volume] in Plasma Hgb Free Plas-mCnc 1 Both 488 KE 5 Kusihape plasmas P-UA JAH JAH EI S,P-UA Kusihape Kusihape seerumis/plasmas QN umol/L µmol/L Cobas c501 107 JAH/Võrreld 284 14933-6 Urate SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Urate [Moles/volume] in Serum or Plasma Urate SerPl-sCnc 1 Both 626 KE 5 Kreatiini kinaas plasmas P-CK JAH JAH EI S,P-CK CK Kreatiini kinaas seerumis/plasmas QN U/L U/L Cobas c501 108 JAH/Võrreld 278 2157-6 Creatine kinase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,3104% CHEM Creatine kinase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma CK SerPl-cCnc 1 Both 2753 KE 5 Kreatiini kinaas seerumis S-CK JAH JAH EI S,P-CK CK Kreatiini kinaas seerumis/plasmas QN U/L U/L 108 JAH/Võrreld 278 2157-6 Creatine kinase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,3104% CHEM Creatine kinase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma CK SerPl-cCnc 1 Both 500 KE 5 Müoglobiin plasmas P-Myogl JAH JAH EI S,P-Myogl Müoglobiin Müoglobiin seerumis/plasmas QN ug/L ng/mL Cobas c501 118 JAH/Võrreld 316 2639-3 Myoglobin MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0217% CHEM Myoglobin [Mass/volume] in Serum or Plasma Myoglobin SerPl-mCnc 1 Both 2770 KE 5 Müoglobiin veres B-Myogl POCT JAH JAH EI B-Myogl POCT Müoglobiin (POCT) Müoglobiin veres (POCT) QN ug/L "ug/L " 119 JAH 5950 53833-0 Myoglobin MCnc Pt Bld Qn ng/mL ng/mL CHEM Myoglobin [Mass/volume] in Blood Myoglobin Bld-mCnc 1 Both 477 KE 5 Kolesterool plasmas P-Chol JAH JAH EI S,P-Chol Kolesterool Kolesterool seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L Cobas c501 121 JAH/Võrreld 271 14647-2 Cholesterol SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Cholesterol [Moles/volume] in Serum or Plasma Cholest SerPl-sCnc 1 Both 478 KE 5 HDL-kolesterool plasmas P-HDL-Chol JAH JAH EI S,P-HDL-Chol HDL HDL-kolesterool seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L Cobas c501 123 JAH/Võrreld 272 14646-4 Cholesterol.in HDL SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Cholesterol in HDL [Moles/volume] in Serum or Plasma HDLc SerPl-sCnc 1 Both 479 KE 5 LDL-kolesterool plasmas P-LDL-Chol JAH JAH EI S,P-LDL-Chol LDL LDL-kolesterool seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L Cobas c501 124 JAH/Võrreld 273 22748-8 Cholesterol.in LDL SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Cholesterol in LDL [Moles/volume] in Serum or Plasma LDLc SerPl-sCnc 1 Both 2711 KE 5 Mitte-HDL kolesterool plasmas P-non-HDL-Chol JAH JAH EI S,P-non-HDL-Chol Mitte-HDL kolesterool Mitte-HDL kolesterool seerumis/plasmas QN mmol/L "mmol/L " 126 JAH/Võrreld 5805 70204-3 Cholesterol.non HDL SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Cholesterol non HDL [Moles/volume] in Serum or Plasma NonHDLc SerPl-sCnc 1 Observation 515 KE 5 Triglütseriidid plasmas P-Trigl JAH JAH EI S,P-Trigl Triglütseriidid Triglütseriidid seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L Cobas c501 127 JAH/Võrreld 274 14927-8 Triglyceride SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Triglyceride [Moles/volume] in Serum or Plasma Trigl SerPl-sCnc 1 Both 2822 KE 5 Triglütseriidid paastuplasmas fP-Trigl JAH JAH EI S,P-Trigl Triglütseriidid Triglütseriidid seerumis/plasmas QN mmol/L "mmol/L " 127 JAH/Võrreld 274 14927-8 Triglyceride SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Triglyceride [Moles/volume] in Serum or Plasma Trigl SerPl-sCnc 1 Both 418 KE 5 Apolipoproteiin A plasmas P-ApoA1 JAH JAH EI S,P-ApoA1 ApoA1 Apolipoproteiin A1 seerumis/plasmas QN umol/L µmol/L Cobas c501 129 JAH/Võrreld 3852 76483-7 Apolipoprotein A-I SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Apolipoprotein A-I [Moles/volume] in Serum or Plasma Apo A-I SerPl-sCnc 1 Both 2691 KE 5 Apolipoproteiin A plasmas P-apoA1 JAH JAH EI S,P-ApoA1 ApoA1 Apolipoproteiin A1 seerumis/plasmas QN umol/L umol/L 129 JAH/Võrreld 3852 76483-7 Apolipoprotein A-I SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Apolipoprotein A-I [Moles/volume] in Serum or Plasma Apo A-I SerPl-sCnc 1 Both 419 KE 5 Apolipoproteiin B plasmas P-apoB JAH JAH EI S,P-ApoB ApoB Apolipoproteiin B seerumis/plasmas QN umol/L µmol/L Cobas c501 130 JAH/Võrreld 1755 76482-9 Apolipoprotein B SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Apolipoprotein B [Moles/volume] in Serum or Plasma Apo B SerPl-sCnc 1 Both 8,4389 497 KE 5 Lipoproteiin a plasmas P-Lp(a) JAH JAH EI S,P-Lp(a) Lipoproteiin a Lipoproteiin a seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/L Cobas c501 131 JAH/Võrreld 3853 43583-4 Lipoprotein (little a) SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L 11 CHEM Lipoprotein a [Moles/volume] in Serum or Plasma LPa SerPl-sCnc 1 Both 457 KE 5 Homotsüsteiin plasmas P-Hcy JAH JAH EI S,P-Hcy Homotsüsteiin Homotsüsteiin seerumis/plasmas QN umol/L µmol/L Cobas c501 132 JAH 325 13965-9 Homocysteine SCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0084% CHEM Homocysteine [Moles/volume] in Serum or Plasma Homocysteine SerPl-sCnc 1 Both 417 KE 5 Antistreptolüsiin O plasmas P-ASO JAH JAH EI S,P-ASO ASO Antistreptolüsiin O seerumis/plasmas QN kU/L IU/mL Cobas c501 133 JAH 227 5370-2 Streptolysin O Ab ACnc Pt Ser Qn 0,0021% MICRO Streptolysin O Ab [Units/volume] in Serum ASO Ab Ser-aCnc 1 Both 509 KE 5 Reumatoidfaktor plasmas P-RF JAH JAH EI S,P-RF Reumatoidfaktor Reumatoidfaktor seerumis/plasmas QN kU/L IU/ml Cobas c501 134 JAH 303 11572-5 Rheumatoid factor ACnc Pt Ser Qn 0,0132% SERO Rheumatoid factor [Units/volume] in Serum Rheumatoid fact Ser-aCnc 1 Both 405 KE 5 Alfa-1-antitrüpsiin plasmas P-AAT JAH JAH EI S,P-AAT Alfa-1-antitrüpsiin Alfa-1-antitrüpsiin seerumis/plasmas QN g/L g/L Cobas c501 138 JAH/Võrreld 221 1825-9 Alpha 1 antitrypsin MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/dL mg/dL 0,0036% CHEM Alpha 1 antitrypsin [Mass/volume] in Serum or Plasma A1AT SerPl-mCnc 1 Both 2540 KE 5 Angiotensiini muundav ensüüm paastuseerumis fS-ACE JAH JAH EI S,P-ACE ACE Angiotensiini muundav ensüüm seerumis/plasmas QN U/L U/L Cobas BÜHLMANN 139 JAH/Võrreld 226 2742-5 Angiotensin converting enzyme CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,0051% CHEM Angiotensin converting enzyme [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma ACE SerPl-cCnc 1 Both 491 KE 5 Glükoos plasmas 20 min pärast laktoosilahuse manustamist fP-Lac-Gluc20 JAH JAH EI S,P-Gluc 20 min (post 2g Lactose/1kg BW PO) Glükoos 20 min (2 g/1 kg) Glükoos seerumis/plasmas 20 minutit pärast laktoosi manustamist QN mmol/L mmol/L Cobas c501 142 JAH/Võrreld 290 69941-3 Glucose^20M post dose lactose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --20 minutes post dose lactose PO Glucose 20M p Lac PO SerPl-sCnc 1 Both 11,4729 492 KE 5 Glükoos plasmas 40 min pärast laktoosilahuse manustamist fP-Lac-Gluc40 JAH JAH EI S,P-Gluc 40 min (post 2g Lactose/1kg BW PO) Glükoos 40 min (2 g/1 kg) Glükoos seerumis/plasmas 40 minutit pärast laktoosi manustamist QN mmol/L mmol/L Cobas c501 143 JAH/Võrreld 291 69942-1 Glucose^40M post dose lactose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --40 minutes post dose lactose PO Glucose 40M p Lac PO SerPl-sCnc 1 Both 11,4729 493 KE 5 Glükoos plasmas 60 min pärast laktoosilahuse manustamist fP-Lac-Gluc60 JAH JAH EI S,P-Gluc 60 min (post 2g Lactose/1kg BW PO) Glükoos 60 min (2 g/1 kg) Glükoos seerumis/plasmas 60 minutit pärast laktoosi manustamist QN mmol/L mmol/L Cobas c501 144 JAH/Võrreld 292 40277-6 Glucose^1H post dose lactose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --1 hour post dose lactose PO Glucose 1H p Lac PO SerPl-sCnc 1 Observation 490 KE 5 Glükoos paastuplasmas enne laktoosilahuse manustamist fP-Lac-Gluc0 JAH JAH EI fS,fP-Gluc 0 min (pre Lactose PO) Glükoos 0 min Glükoos paastuseerumis/paastuplasmas enne laktoosi manustamist QN mmol/L mmol/L Cobas c501 147 JAH/Võrreld 295 59157-8 Glucose^pre dose lactose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --pre dose lactose PO Glucose pre Lac PO SerPl-sCnc 1 Observation 480 KE 5 Koliini esteraas plasmas P-ChE JAH JAH EI S,P-ChE Koliini esteraas Koliini esteraas seerumis/plasmas QN U/L U/L Cobas c 501 152 JAH/Võrreld 275 2098-2 Cholinesterase CCnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Cholinesterase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma Cholinesterase SerPl-cCnc 1 Both 517 KE 5 Tseruloplasmiin plasmas P-Cer JAH JAH EI S,P-Cer Tseruloplasmiin Tseruloplasmiin seerumis/plasmas QN g/L g/L Cobas c501 159 JAH/Võrreld 308 2064-4 Ceruloplasmin MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,00% CHEM Ceruloplasmin [Mass/volume] in Serum or Plasma Ceruloplasmin SerPl-mCnc 1 Both 1208 HÜ 6 Protrombiini aeg - Rahvusvaheline normitud suhe(Owren meetod: II, VII ,X faktor) P-PT-INR JAH JAH EI INR INR Rahvusvaheline normitud suhe QN STA-R 3 JAH/Võrreld 180 34714-6 Coagulation tissue factor induced.INR RelTime Pt Bld Qn Coag 0,02% COAG INR in Blood by Coagulation assay INR Bld 1 Observation 2837 HÜ 6 Protrombiini aeg-rahvusvaheline normitud suhe P-INR JAH JAH EI INR INR Rahvusvaheline normitud suhe QN 3 JAH/Võrreld 180 34714-6 Coagulation tissue factor induced.INR RelTime Pt Bld Qn Coag 0,02% COAG INR in Blood by Coagulation assay INR Bld 1 Observation 2802 HÜ 6 Protrombiini suhe P-PT% JAH JAH EI P-PT% PT% Protrombiini suhe QN % % 4 JAH 179 3289-6 Prothrombin.activity actual/Normal RelTime Pt PPP Qn Coag % % COAG Prothrombin activity actual/normal in Platelet poor plasma by Coagulation assay Prothrom Act/Nor PPP 1 Observation 2184 HÜ 6 Protrombiini aeg - sekundites (Quick meetod: II, V, VII, X , fibrinogeen ) P-PTs JAH JAH EI P-PT Protrombiini aeg Protrombiini aeg plasmas QN s sek 5 JAH 4815 5902-2 Coagulation tissue factor induced Time Pt PPP Qn Coag s s 47 COAG Prothrombin time (PT) Prothrombin time 1 Both 13,0977 2780 HÜ 6 Protrombiini aeg veres (POCT) B-INR POCT JAH JAH EI cB-PT-INR POCT PT-INR kapillaarses veres (POCT) Protrombiini aeg kapillaarses veres (POCT) Paneel " " 6 JAH 3167 L-3167 1209 HÜ 6 Aktiveeritud osalise tromboplastiini aeg P-APTT JAH JAH EI P-APTT APTT Aktiveeritud osalise tromboplastiini aeg plasmas QN s sek STA-R 9 JAH 181 14979-9 Coagulation surface induced Time Pt PPP Qn Coag s sec 0,25% COAG Activated partial thrombplastin time (aPTT) in Platelet poor plasma by Coagulation assay aPTT Time PPP 1 Both 2279 HÜ 6 Aktiveeritud osalise tromboplastiini aeg ratio P-APTT-R JAH JAH EI P-APTT ratio APTT suhe Aktiveeritud osalise tromboplastiini tegeliku ja normaalaja suhe QN ratio STA-R 10 JAH/Võrreld 4971 63561-5 Coagulation surface induced actual/Normal RelTime Pt PPP Qn Coag {ratio} ratio COAG aPTT actual/normal in Platelet poor plasma by Coagulation assay aPTT Act/Nor PPP 1 Both 11,933 1213 HÜ 6 Hepariin anti-Xa (madalmolekulaarne) P-LMWH JAH JAH EI P-LMWH Madalmolekulaarne hepariin Madalmolekulaarne hepariin plasmas QN kU/L U/mL STA-R 12 JAH/Võrreld 196 3271-4 Heparin.low molecular weight ACnc Pt PPP Qn Chromo U/mL U/mL COAG LMWH PPP Chro-aCnc LMW Heparin [Units/volume] in Platelet poor plasma by Chromogenic method 1 Both 2786 HÜ 6 Fraktsioneerimata hepariin P-UFH JAH JAH EI P-UFH Fraktsioneerimata hepariin Fraktsioneerimata hepariin plasmas QN kU/L kU/L 13 JAH/Võrreld 1721 3273-0 Heparin.unfractionated ACnc Pt PPP Qn Coag U/mL U/mL COAG Heparin unfractionated [Units/volume] in Platelet poor plasma by Coagulation assay UFH PPP-aCnc 1 Both 1214 HÜ 6 Hepariin-PF4 antikehad S-Hep/PF4Ab JAH JAH EI S,P-Hep/PF4 Ab Hep/PF4 Ab Hepariini/PF4 kompleksi vastased antikehad seerumis/plasmas Tekst 14 JAH/Võrreld 204 34701-3 Platelet Ab.heparin induced ACnc Pt Ser Ord 0,01% SERO Platelet Ab.heparin induced [Presence] in Serum Heparin Ind Platelet Ab Ser Ql 1 Both 1210 HÜ 6 Trombiini aeg P-TT JAH JAH EI P-TT Trombiini aeg Trombiini aeg plasmas QN s sek STA-R 15 JAH/Võrreld 183 3243-3 Coagulation thrombin induced Time Pt PPP Qn Coag s 0,01% COAG Thrombin time in Platelet poor plasma by Coagulation assay TT Time PPP 1 Both 400 HÜ 6 D-dimeerid P-DDi JAH JAH EI P-D-Di D-dimeerid D-dimeerid plasmas QN mg/L µg/mL STA-R 16 JAH 184 48065-7 Fibrin D-dimer FEU MCnc Pt PPP Qn ug/L FEU 0,02% COAG Fibrin D-dimer FEU [Mass/volume] in Platelet poor plasma D dimer FEU PPP-mCnc 1 Both 2831 HÜ 6 D-Dimeerid P-D-Di JAH JAH EI P-D-Di D-dimeerid D-dimeerid plasmas QN mg/L mg/L 16 JAH 184 48065-7 Fibrin D-dimer FEU MCnc Pt PPP Qn ug/L FEU 0,02% COAG Fibrin D-dimer FEU [Mass/volume] in Platelet poor plasma D dimer FEU PPP-mCnc 1 Both 2779 HÜ 6 D-dimeerid (POCT) B-D-Di POCT JAH JAH EI B-D-Di POCT D-dimeerid (POCT) D-dimeerid veres (POCT) QN mg/L "mg/L " 17 JAH 5468 71427-9 Fibrin D-dimer FEU MCnc Pt Bld Qn IA ug/mL ug/mL COAG Fibrin D-dimer FEU [Mass/volume] in Blood by Immunoassay D dimer FEU Bld IA-mCnc 1 Both 1211 HÜ 6 Fibrinogeen P-Fibr JAH JAH EI P-Fibr Fibrinogeen Fibrinogeen plasmas QN g/L g/L STA-R 18 JAH/Võrreld 182 48664-7 Fibrinogen MCnc Pt PPP Qn Coag.derived g/L g/L COAG Fibrinogen [Mass/volume] in Platelet poor plasma by Coagulation.derived Fibrinogen PPP Coag.derived-mCnc 1 BOTH 1212 HÜ 6 Reptilaasi aeg P-REPT JAH JAH EI P-RT Reptilaasi aeg Reptilaasi aeg plasmas QN s sec STA-R 19 JAH/Võrreld 201 6683-7 Coagulation reptilase induced Time Pt PPP Qn Coag s COAG Reptilase Time PPP Reptilase time in Platelet poor plasma by Coagulation assay 1 Both 1215 HÜ 6 Plasminogeen P-Plasm JAH JAH EI P-Plasm Plasminogeen Plasminogeen plasmas QN % % STA-R 20 JAH/Võrreld 202 28660-9 Plasminogen actual/Normal RelCCnc Pt PPP Qn Chromo % % COAG Plasminogen actual/normal in Platelet poor plasma by Chromogenic method PLG Act/Nor PPP Chro 1 Observation 1216 HÜ 6 P-Antiplasmiin P-AP JAH JAH EI P-Antiplasmin Antiplasmiin Antiplasmiin plasmas QN % % STA-R 21 JAH/Võrreld 3996 27810-1 Plasmin inhibitor actual/Normal RelCCnc Pt PPP Qn Chromo % % 8 COAG Plasmin inhibitor actual/normal in Platelet poor plasma by Chromogenic method Plasm Inhib Act/Nor PPP Chro 1 Observation 16,7689 1217 HÜ 6 Antitrombiin III P-ATIII JAH JAH EI P-AT III Antitrombiin III Antitrombiin III plasmas QN % % STA-R 22 JAH 185 27811-9 Antithrombin actual/Normal RelCCnc Pt PPP Qn Chromo % % 0,00% COAG AT III Act/Nor PPP Chro Antithrombin actual/normal in Platelet poor plasma by Chromogenic method 1 Observation 1218 HÜ 6 Proteiin C P-PC JAH JAH EI P-PC Proteiin C Proteiin C plasmas QN % % STA-R 23 JAH 186 27818-4 Protein C actual/Normal RelCCnc Pt PPP Qn Chromo % % 0,00% COAG Protein C actual/normal in Platelet poor plasma by Chromogenic method Prot C Act/Nor PPP Chro 1 Observation 1219 HÜ 6 Vaba Proteiin S P-fPS JAH JAH EI P-fPS Vaba proteiin S Vaba proteiin S plasmas QN % % STA-R 26 JAH 187 27821-8 Protein S.free Ag actual/Normal RelMCnc Pt PPP Qn Imm % % COAG Protein S Free Ag actual/normal in Platelet poor plasma by Immunologic method Prot S Free Ag Act/Nor PPP Imm 1 Observation 1220 HÜ 6 Aktriveeritud proteiini C resistentsus P-APC-R EI EI EI P-APC-R APC-R Aktiveeritud proteiini C resistentsus plasmas QN s STA-R 27 JAH 188 48590-4 Coagulation surface induced^after addition of APC Time Pt PPP Qn Coag s s COAG aPTT in Platelet poor plasma by Coagulation assay --after addition of APC aPTT after addition of APC PPP 1 Observation 8,5074 2120 HÜ 6 Aktriveeritud proteiini C resistentsus P-APC-R JAH JAH EI P-APC-R ratio APC-R suhe Aktiveeritud proteiini C resistentsus (suhe) plasmas QN STA-R 29 JAH 4298 13590-5 Activated protein C resistance TRto Pt PPP Qn Coag {ratio} ratio 45 COAG Activated protein C resistance [Time Ratio] in Platelet poor plasma by Coagulation assay aPCR PPP 1 Both 8,476 397 HÜ 6 Luupus antikoagulandid APTT reaktiiviga P-LA-APPT JAH JAH EI P-PTT-LA Luupustundlik APTT Luupustundliku aktiveeritud osalise tromboplastiini aeg plasmas QN s sek STA-R 32 JAH 194 34571-0 Coagulation surface induced.lupus sensitive Time Pt PPP Qn Coag s s COAG aPTT-LA Time PPP Activated partial thrombplastin time (aPTT).lupus sensitive in Platelet poor plasma by Coagulation assay 1 Both 2185 HÜ 6 Luupus antikoagulantid APTT reagendiga P-LA-mix 1(0) JAH JAH EI P-LA-APTT-mix1:1 0 min Luupustundliku APTT segutest 1:1 0 min Luupustundliku APTT segutest 1:1 (0 min) QN s sek 33 JAH 4816 75510-8 Coagulation surface induced.lupus sensitive with 1:1 Pooled Normal Plasma Time Pt PPP Qn Coag s s COAG aPTT.lupus sensitive with 1:1 PNP (LA mix) Mixing aPTT 1 Both 2186 HÜ 6 LA-mix 1 APTT reagendiga (120') LA-mix1 120 JAH JAH EI P-LA-APTT-mix1:1 120 min Luupustundliku APTT segutest 1:1 120 min Luupustundliku APTT segutest 1:1 (120 min) QN s sek 34 JAH 4817 96263-9 Coagulation surface induced.lupus sensitive.factor substitution^2H post incubation after 1:1 addition of normal plasma Time Pt PPP Qn Coag s s COAG aPTT.lupus sensitive.factor substitution in Platelet poor plasma by Coagulation assay --2H post incubation with 1:1 normal plasma aPTT-LA 2h p 1:1 NP PPP 1 Both 398 HÜ 6 Luupus antikoagulantide kinnitav uuring P-LA-kinnitav JAH JAH EI P-LA normratio Luupusantikoagulandid (normitud suhe) Luupusantikoagulandid plasmas (normitud suhe) Tekst STA-R 35 JAH/Võrreld 195 50410-0 Coagulation dilute Russell viper venom induced/Coagulation dilute Russell viper venom induced.excess phospholipid Ratio Pt PPP Qn Coag COAG dRVV Tme/dRVVT cfm PPP-Rto Dilute Russell viper venom time (dRVVT)/Coagulation dilute Russell viper venom induced.excess phospholipid [Ratio] in Platelet poor plasma by Coagulation assay 1 Both 396 HÜ 6 Luupus antikoagulantide sõeluuring P-LA-soel JAH JAH EI P-LA screen Luupusantikoagulandid (sõeluuring) Luupusantikoagulandid plasmas (sõeluuring) QN s STA-R 36 JAH 1723 6303-2 Coagulation dilute Russell viper venom induced Time Pt PPP Qn Coag s seconds;sec 0,0038% COAG Dilute Russell viper venom time (dRVVT) in Platelet poor plasma by Coagulation assay dRVV Tme Time PPP 1 Both 2119 HÜ 6 Luupus antikoagulantide sõeluuring P-LA-soel norm EI EI EI P-LA screen normratio Luupusantikoagulandid (sõeluuring, normitud suhe) Luupusantikoagulandid plasmas (sõeluuring, normitud suhe) QN STA-R 37 JAH 4504 15359-3 Coagulation dilute Russell viper venom induced actual/Normal RelTime Pt PPP Qn Coag % % 13 COAG dRVVT actual/normal (normalized LA screen) Screen dRVVT/normal 1 Observation 8,7182 2280 HÜ 6 Lupus antigoagulantide kinnitav test PTTreagendiga P-STAC_LA JAH JAH EI P-LA conf Luupusantikoagulandid (kinnitav uuring) Luupusantikoagulandid plasmas (kinnitav uuring) QN s sek 39 JAH 1724 57838-5 Coagulation dilute Russell viper venom induced.excess phospholipid Time Pt PPP Qn s s COAG Dilute Russell viper venom time (dRVVT) excess phospholipid in Platelet poor plasma dRVVT confirm Time PPP 1 Both 1221 HÜ 6 Faktor II P-FII JAH JAH EI P-FII II faktor II faktor plasmas QN % % STA-R 42 JAH/Võrreld 3997 A-3997 1222 HÜ 6 Faktor V P-FV JAH JAH EI P-FV V faktor V faktor plasmas QN % % STA-R 43 JAH/Võrreld 1717 3193-0 Coagulation factor V activity actual/Normal RelTime Pt PPP Qn Coag % % COAG Coagulation factor V activity actual/normal in Platelet poor plasma by Coagulation assay Fact V Act/Nor PPP 1 Both 1223 HÜ 6 Faktor VII P-FVII JAH JAH EI P-FVII VII faktor VII faktor plasmas QN % % STA-R 44 JAH/Võrreld 200 3198-9 Coagulation factor VII activity actual/Normal RelTime Pt PPP Qn Coag % % COAG Fact VII Act/Nor PPP Coagulation factor VII activity actual/normal in Platelet poor plasma by Coagulation assay 1 Observation 1224 HÜ 6 VIII faktor P-FVIII:C JAH JAH EI P-FVIII:C VIII faktor VIII faktor plasmas QN % % STA-R 45 JAH/Võrreld 193 3209-4 Coagulation factor VIII activity actual/Normal RelTime Pt PPP Qn Coag % % 0,00% COAG Coagulation factor VIII activity actual/normal in Platelet poor plasma by Coagulation assay Fact VIII Act/Nor PPP 1 Observation 2784 HÜ 6 VIII faktor (kromogeenne) P-FVIII chrom JAH JAH EI P-FVIII chromo VIII faktor (kromogeenne) VIII faktor plasmas (kromogeenne) QN % "% " 46 JAH 6311 49865-9 Coagulation factor VIII activity actual/Normal RelACnc Pt PPP Qn Chromo % COAG Coagulation factor VIII activity actual/normal in Platelet poor plasma by Chromogenic method Fact VIII Act/Nor PPP Chro 1 Both 2281 HÜ 6 Faktor VIII ja von Willebrandi faktori suhe FVIII:C/P-vWF JAH JAH EI P-FVIII:C/P-vWF Faktor VIII/von Willebrandi faktor Faktor VIII ja von Willebrandi faktori suhe plasmas QN 47 JAH/Võrreld 4972 90919-2 Coagulation factor VIII.recombinant.bound/von Willebrand factor Ag RelRto Pt Plas Qn IA {ratio} ratio COAG Coagulation factor VIII.recombinant.bound/von Willebrand factor (vWf) Ag Ag in Plasma by Immunoassay Fact VIII.recomb.bound/vWF Ag Plas IA 1 Both 1225 HÜ 6 Faktor IX P-FIX JAH JAH EI P-FIX IX faktor IX faktor plasmas QN % % STA-R 48 JAH/Võrreld 199 3187-2 Coagulation factor IX activity actual/Normal RelTime Pt PPP Qn Coag % % COAG Fact IX Act/Nor PPP Coagulation factor IX activity actual/normal in Platelet poor plasma by Coagulation assay 1 Observation 1226 HÜ 6 Faktor X P-FX JAH JAH EI P-FX X faktor X faktor plasmas QN % % STA-R 49 JAH/Võrreld 1718 3218-5 Coagulation factor X activity actual/Normal RelTime Pt PPP Qn Coag % % COAG Coagulation factor X activity actual/normal in Platelet poor plasma by Coagulation assay Fact X Act/Nor PPP 1 Both 1227 HÜ 6 Faktor XI P-FXI JAH JAH EI P-FXI XI faktor XI faktor plasmas QN % % STA-R 50 JAH/Võrreld 1719 3226-8 Coagulation factor XI activity actual/Normal RelTime Pt PPP Qn Coag % % COAG Coagulation factor XI activity actual/normal in Platelet poor plasma by Coagulation assay Fact XI Act/Nor PPP 1 Both 1228 HÜ 6 Faktor XII P-FXII JAH JAH EI P-FXII XII faktor XII faktor plasmas QN % % STA-R 51 JAH/Võrreld 1720 3232-6 Coagulation factor XII activity actual/Normal RelTime Pt PPP Qn Coag % % COAG Coagulation factor XII activity actual/normal in Platelet poor plasma by Coagulation assay Fact XII Act/Nor PPP 1 Both 1229 HÜ 6 von Willebrand'i faktor P-vWF JAH JAH EI P-vWF von Willebrandi faktor von Willebrandi faktor plasmas QN % % STA-R 53 JAH/Võrreld 192 27816-8 von Willebrand factor Ag actual/Normal RelMCnc Pt PPP Qn Imm % % 0,00% COAG von Willebrand factor (vWf) Ag actual/normal in Platelet poor plasma by Immunologic method vWF Ag Act/Nor PPP Imm 1 Observation 1230 HÜ 6 Von Willebrandi faktori aktiivsus P-vWF:Ac JAH JAH EI P-vWF:Act von Willebrandi faktori aktiivsus von Willebrandi faktori aktiivsus plasmas QN % % " STA-R Evolution" 54 JAH/Võrreld 3998 68324-3 von Willebrand factor.activity actual/Normal RelRto Pt PPP Qn Imm % % 1 COAG von Willebrand factor (vWf).activity actual/normal in Platelet poor plasma by Immunologic method vWf:Ac Act/Nor PPP Imm 1 Both 13,6368 2187 HÜ 6 von Willebrandi faktori aktiivsuse ja antigeeni suhe P-vWF:Ac/P-vWF JAH JAH EI P-vWF:Act/P-vWF von Willebrandi faktori aktiivsus/von Willebrandi faktori Ag von Willebrandi faktori aktiivsuse ja antigeeni suhe QN 55 JAH/Võrreld 4818 50378-9 von Willebrand factor.collagen binding activity/von Willebrand factor Ag Ratio Pt PPP Qn IA {ratio} ratio COAG von Willebrand factor (vWf).collagen binding activity/von Willebrand factor Ag [Ratio] in Platelet poor plasma by Immunoassay vWF CBA/vWF Ag PPP IA-Rto 1 Observation 19,8839 2320 HÜ 6 " von Willebrandi faktori multimeerid plasmas" P-vWF:multimers JAH JAH EI P-vWF multimers von Willebrandi faktori multimeerid von Willebrandi faktori multimeerid plasmas Tekst HYDRASYS 2 56 JAH 5007 32217-2 von Willebrand factor multimers PrThr Pt PPP Ord 1900 COAG von Willebrand factor (vWf) multimers [Presence] in Platelet poor plasma vWF multimers PPP Ql 1 Both 9,0358 2117 HÜ 6 Apixaban plasmas P-APBN JAH JAH EI P-APBN Apiksabaan Apiksabaan plasmas QN ug/L ng/ml STA-Evalution Diagnostika Stago 62 JAH/Võrreld 4682 72608-3 Apixaban MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL DRUG/TOX Apixaban [Mass/volume] in Serum or Plasma Apixaban SerPl-mCnc 1 Both 19,3863 2118 HÜ 6 Dabigatran plasmas P-DBTN JAH JAH EI P-DBTN Dabigatraan Dabigatraan plasmas QN ug/L ng/ml STA-Evalution Diagnostika Stago 63 JAH/Võrreld 4683 72625-7 Dabigatran MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL DRUG/TOX Dabigatran [Mass/volume] in Serum or Plasma Dabigatran SerPl-mCnc 1 Both 18,8054 2699 HÜ 6 Edoksabaan plasmas P-EDBN (anti-Xa) JAH JAH EI P-EDBN Edoksabaan Edoksabaan plasmas QN ug/L "ug/L " 64 JAH/Võrreld 5929 95128-5 Edoxaban MCnc Pt PPP Qn ng/mL ng/mL DRUG/TOX Edoxaban [Mass/volume] in Platelet poor plasma Edoxaban PPP-mCnc 1 Both 2655 HÜ 6 Emicizumab plasmas P-Emicizumab JAH EI EI S,P-Emicizumab Emitsizumab Emitsizumab seerumis/plasmas QN mg/L mg/L 65 JAH/Võrreld 5948 99614-0 Emicizumab MCnc Pt PPP Qn Coag ug/mL ug/mL DRUG/TOX Emicizumab [Mass/volume] in Platelet poor plasma by Coagulation assay Emicizumab PPP-mCnc 1 Both 1231 HÜ 6 Rivaroxabaan plasmas P-RXN JAH JAH EI P-RXN Rivaroksabaan Rivaroksabaan plasmas QN ug/L ng/mL STA-R 66 JAH/Võrreld 3292 72624-0 Rivaroxaban MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL 2 DRUG/TOX Rivaroxaban [Mass/volume] in Serum or Plasma Rivaroxaban SerPl-mCnc 1 Both 8,0811 1232 HÜ 6 Patoloogiliste inhibiitorite sõeluuring P-Inh-soel JAH JAH EI P-F inh screen (APTT mix 1:1) Hüübimisfaktorite inhibiitorite sõeluuring (APTT mix 1:1) Hüübimisfaktorite inhibiitorid plasmas (APTT mix 1:1) (sõeluuring) Tekst STA-R 67 JAH 3036 97024-4 aPTT mixing study panel - Pt PPP - PANEL.COAG aPTT mixing study panel - Platelet poor plasma aPTT Mix Pnl PPP 1 Order 19,7978 401 HÜ 6 P-APTTmix 1:1 (0') P-APTTm0 JAH JAH EI P-F inh screen (0 min) Hüübimisfaktorite inhibiitorite sõeluuring (0 min) Hüübimisfaktorite inhibiitorid plasmas (sõeluuring 0 min) QN s sek STA-R 68 JAH/Võrreld 1727 91104-0 Coagulation surface induced.factor sensitive with 1:1 Pooled Normal Plasma Time Pt PPP Qn Coag s s COAG aPTT.factor sensitive with 1:1 Pooled Normal Plasma in Platelet poor plasma by Coagulation assay Mixing aPTT PPP 1 Both 402 HÜ 6 P-APTTmix 1:1 (120') P-APTTm120 JAH JAH EI P-F inh (120 min) Hüübimisfaktorite inhibiitorite sõeluuring (120 min) Hüübimisfaktorite inhibiitorid plasmas (sõeluuring 120 min) QN s sek STA-R 69 JAH/Võrreld 1728 96265-4 Coagulation surface induced.factor substitution^2H post incubation after 1:1 addition of normal plasma Time Pt PPP Qn Coag s s COAG aPTT.factor substitution in Platelet poor plasma by Coagulation assay --2H post incubation with 1:1 normal plasma aPTT 2h p 1:1 NP PPP 1 Both 2830 HÜ 6 Hüübimisfaktorite inhibiitorid plasmas (sõeluuring) PTmix1:1 JAH JAH EI P-F inh screen (PT mix 1:1) Hüübimisfaktorite inhibiitorite sõeluuring (PT mix 1:1) Hüübimisfaktorite inhibiitorid plasmas (PT mix 1:1) (sõeluuring) Tekst " " 70 JAH 6267 93321-8 PT mixing study panel - Pt PPP Qn Coag PANEL.COAG PT mixing study panel - Platelet poor plasma by Coagulation assay PT mix Pnl PPP 1 Order 2111 HÜ 6 II faktori inhibiitorid P-FIIinh JAH JAH EI P-FII inh II faktori inhibiitorid II faktori inhibiitorid plasmas QN BU BU STA-Evalution Diagnostika Stago 71 JAH 4676 32635-5 Coagulation factor II inhibitor ACnc Pt PPP Qn Coag COAG Coagulation factor II inhibitor [Units/volume] in Platelet poor plasma by Coagulation assay Fact II Inhib PPP-aCnc 1 Both 9,2682 2112 HÜ 6 V faktori inhibiitorid P-FVinh JAH JAH EI P-FV inh V faktori inhibiitorid V faktori inhibiitorid plasmas QN BU BU STA-Evalution Diagnostika Stago 72 JAH 4677 3191-4 Coagulation factor V inhibitor ACnc Pt PPP Qn Coag [Beth'U] Bethesda Units COAG Coagulation factor V inhibitor [Units/volume] in Platelet poor plasma by Coagulation assay Fact V Inhib PPP-aCnc 1 Both 12,7761 2113 HÜ 6 VII faktori inhibiitorid P-FVIIinh JAH JAH EI P-FVII inh VII faktori inhibiitorid VII faktori inhibiitorid plasmas QN BU BU STA-Evalution Diagnostika Stago 73 JAH 4678 3196-3 Coagulation factor VII inhibitor ACnc Pt PPP Qn Coag [Beth'U] Bethesda Units COAG Coagulation factor VII inhibitor [Units/volume] in Platelet poor plasma by Coagulation assay Fact VII Inhib PPP-aCnc 1 Both 22,641 403 HÜ 6 VIII faktori inhibiitorid P-FVIIIinh JAH JAH EI P-FVIII inh VIII faktori inhibiitorid VIII faktori inhibiitorid plasmas QN BU BU STA-R 74 JAH/Võrreld 1729 3204-5 Coagulation factor VIII inhibitor ACnc Pt PPP Qn Coag [Beth'U] Bethesda Units COAG Coagulation factor VIII inhibitor [Units/volume] in Platelet poor plasma by Coagulation assay Fact VIII Inhib PPP-aCnc 1 Both 2785 HÜ 6 VIII faktori inhibiitorid (kromogeenne) P-FVIII inh chrom JAH JAH EI P-FVIII inh chromo VIII faktori inhibiitorid (kromogeenne) VIII faktori inhibiitorid plasmas (kromogeenne) QN BU "BU " 75 JAH 6310 93450-5 Coagulation factor VIII Inhibitor ACnc Pt PPP Qn Chromo [beth'U]/mL Bethesda units/mL COAG Coagulation factor VIII inhibitor [Units/volume] in Platelet poor plasma by Chromogenic method Fact VIII Inhib PPP Chro-aCnc 1 Both 404 HÜ 6 IX faktori inhibiitorid P-FIXinh JAH JAH EI P-FIX inh IX faktori inhibiitorid IX faktori inhibiitorid plasmas QN BU BU STA-R 77 JAH 1730 3185-6 Coagulation factor IX inhibitor ACnc Pt PPP Qn Coag [Beth'U] Bethesda U COAG Coagulation factor IX inhibitor [Units/volume] in Platelet poor plasma by Coagulation assay Fact IX Inhib PPP-aCnc 1 Both 2114 HÜ 6 X faktori inhibiitorid P-FX inh JAH JAH EI P-FX inh X faktori inhibiitorid X faktori inhibiitorid plasmas QN BU BU STA-Evalution Diagnostika Stago 79 JAH 4679 3216-9 Coagulation factor X inhibitor ACnc Pt PPP Qn Coag [arb'U]/mL U/mL COAG Coagulation factor X inhibitor [Units/volume] in Platelet poor plasma by Coagulation assay Fact X Inhib PPP-aCnc 1 Both 9,9066 2710 HÜ 6 X faktori inhibiitorid P-FXinh JAH JAH EI P-FX inh X faktori inhibiitorid X faktori inhibiitorid plasmas QN BU BU 79 JAH 4679 3216-9 Coagulation factor X inhibitor ACnc Pt PPP Qn Coag [arb'U]/mL U/mL COAG Coagulation factor X inhibitor [Units/volume] in Platelet poor plasma by Coagulation assay Fact X Inhib PPP-aCnc 1 Both 9,9066 2115 HÜ 6 XI faktori inhibiitorid P-FXIinh JAH JAH EI P-FXI inh XI faktori inhibiitorid XI faktori inhibiitorid plasmas QN BU BU STA-Evalution Diagnostika Stago 80 JAH 4680 3224-3 Coagulation factor XI inhibitor ACnc Pt PPP Qn Coag [Beth'U] Bethesda Units COAG Coagulation factor XI inhibitor [Units/volume] in Platelet poor plasma by Coagulation assay Fact XI Inhib PPP-aCnc 1 Both 23,6218 2116 HÜ 6 XII faktori inhibiitorid P-FXIIinh JAH JAH EI P-FXII inh XII faktori inhibiitorid XII faktori inhibiitorid plasmas QN BU BU STA-Evalution Diagnostika Stago 81 JAH 4681 3230-0 Coagulation factor XII inhibitor ACnc Pt PPP Qn Coag [Beth'U] Bethesda Units COAG Coagulation factor XII inhibitor [Units/volume] in Platelet poor plasma by Coagulation assay Fact XII Inhib PPP-aCnc 1 Both 24,3671 1233 HÜ 6 Veritsusaeg Ivy järgi Pt-Ivy JAH JAH EI cB-Ivy Veritsusaeg Veritsusaeg QN min manuaalne 82 JAH/Võrreld 191 3179-9 Bleeding time Time Pt ^Patient Qn Ivy min COAG Bleeding Tme Time Patient Ivy Bleeding time by Ivy method 1 Both 2829 HÜ 6 Veritsusaeg Pt-Ivy kapillarveri JAH JAH EI cB-Ivy Veritsusaeg Veritsusaeg QN min "min " 82 JAH/Võrreld 191 3179-9 Bleeding time Time Pt ^Patient Qn Ivy min COAG Bleeding Tme Time Patient Ivy Bleeding time by Ivy method 1 Both 2318 HÜ 6 Trombots. agr ristotsetiini toimel B-Agr-RISTOhigh JAH JAH EI B-Agr-Risto high Trombotsüütide agregatsioon (Risto high) Trombotsüütide agregatsioon kõrges kontsentratsioonis ristotsetiini toimel QN U U Multiplate 90 JAH/Võrreld 4973 78686-3 Platelet aggregation.ristocetin induced^high dose ACnc Pt Bld Qn [arb'U] arb U COAG Platelet aggregation ristocetin induced [Units/volume] in Blood --High dose PA Rist hi dose Bld-aCnc 1 Both 11,7702 2319 HÜ 6 Trombots. agr ristotsetiini toimel B-Agr-RISTOlow JAH JAH EI B-Agr-Risto low Trombotsüütide agregatsioon (Risto low) Trombotsüütide agregatsioon madalas kontsentratsioonis ristotsetiini toimel QN U U Multiplate 91 JAH/Võrreld 4974 78739-0 Platelet aggregation.ristocetin induced^low dose ACnc Pt Bld Qn [arb'U] arb U COAG Platelet aggregation ristocetin induced [Units/volume] in Blood --Low dose PA Rist lo dose Bld-aCnc 1 Both 11,7702 1237 HÜ 6 Trombotsüütide agregatsioon adenosiindifosfaadi toimel B-Agr-ADP JAH JAH EI B-Agr-ADP Trombotsüütide agregatsioon (ADP) Trombotsüütide agregatsioon veres adenosiindifosfaadi toimel QN U U Multiplate 92 JAH/Võrreld 207 56006-0 Platelet aggregation.adenosine diphosphate induced^10 um ThrSCnc Pt Bld Qn COAG PA ADP 10 um Bld Platelet aggregation ADP induced [Substance threshold] in Blood --10 um 1 Observation 1238 HÜ 6 B-Agr-ADP-HS B-Agr-ADP-HS JAH JAH EI B-Agr-ADP-hs Trombotsüütide agregatsioon (ADP-hs) Trombotsüütide agregatsioon veres adenosiinfosfaadi toimel (kõrgtundlik) QN U U Multiplate 93 JAH 3999 A-3999 1239 HÜ 6 Trombotsüütide agregatsioon arahhidoonhappe toimel B-Agr-ASPI JAH JAH EI B-Agr-ASPI Trombotsüütide agregatsioon (ASPI) Trombotsüütide agregatsioon veres arahhidoonhappe toimel QN U U Multiplate 94 JAH/Võrreld 208 56007-8 Platelet aggregation.arachidonate induced^500 um ThrSCnc Pt Bld Qn COAG PA AA 500 um Bld Platelet aggregation arachidonate induced [Substance threshold] in Blood --500 um 1 Observation 1240 HÜ 6 Trombotsüütide agregatsioon trombiini retseptorit aktiveeriva peptiidi toimel B-Agr-TRAP JAH JAH EI B-Agr-TRAP Trombotsüütide agregatsioon (TRAP) Trombotsüütide agregatsioon veres trombiini retseptorit aktiveeriva peptiidi toimel QN U U Multiplate 95 JAH/Võrreld 209 56019-3 Platelet aggregation.thrombin induced ATP secretion^1 U/mL ThrSCnc Pt Bld Qn COAG PA Thromb ATP secr 1 U/mL Bld Platelet aggregation thrombin induced ATP secretion [Substance threshold] in Blood --1 U/mL 1 Observation 1241 HÜ 6 Hüübimise seesmise süsteemi tromboelastomeetriline uuring INTEM EI 2022-07-10 JAH EI B-INTEM INTEM Hüübimise seesmise süsteemi tromboelastomeetriline uuring Tekst ROTEM 96 JAH 2855 L-2855 1249 HÜ 6 Hüübimise välise süsteemi tromboelastomeetriline uuring EXTEM EI 2022-07-10 JAH EI B-EXTEM EXTEM Hüübimise välise süsteemi tromboelastomeetriline uuring Tekst ROTEM 97 JAH 2856 L-2856 1257 HÜ 6 Fibriini moodustumise ja polümerisatsiooni tromboelastomeetriline uuring FIBTEM EI 2022-07-10 JAH EI B-FIBTEM FIBTEM Fibriini moodustumise ja polümerisatsiooni tromboelastomeetriline uuring Tekst ROTEM 98 JAH 2857 L-2857 1265 HÜ 6 Hüübimise seesmise süsteemi tromboelastomeetriline uuring hepariinravi korral HEPTEM EI 2022-07-10 JAH EI B-HEPTEM HEPTEM Hüübimise seesmise süsteemi tromboelastomeetriline uuring hepariinravi korral Tekst ROTEM 99 JAH 2858 L-2858 1273 HÜ 6 Hüübimise välise süsteemi tromboelastomeetriline uuring fibrinolüüsi inhibeerimise korral APTEM EI 2022-07-10 JAH EI B-APTEM APTEM Hüübimise välise süsteemi tromboelastomeetriline uuring fibrinolüüsi inhibeerimise korral Tekst ROTEM 100 JAH 2859 L-2859 305 IHE 7 ABO grupp ja RhD (pöördreaktsiooniga) B-AB0-RhD ctrl JAH JAH EI B-ABO-RhD ctrl panel ABO ja RhD (kontrolluuring) ABO-veregrupp ja RhD antigeen (kontrolluuring) Paneel DiaMed GmbH; 1 JAH 2623 L-2623 2839 IHE 7 ABO grupp ja RhD (otsese reaktsiooniga) B-AB0-RhD conf direct JAH EI EI B-ABO-RhD ctrl panel ABO ja RhD (kontrolluuring) ABO-veregrupp ja RhD antigeen (kontrolluuring) Paneel " " 1 JAH 2623 L-2623 302 IHE 7 ABO grupp ja RhD (pöördreaktsiooniga) B-AB0-RhD conf JAH JAH EI B-ABO-RhD conf panel ABO ja RhD (kinnitav uuring) ABO-veregrupp ja RhD antigeen (kinnitav uuring) Paneel DiaMed GmbH; 2 JAH 166 34530-6 ABO & Rh group panel Pt Bld - 306 IHE 7 AB0 (kontrolluuring) B-AB0 ctrl JAH JAH EI B-ABO ctrl ABO (kontrolluuring) ABO-veregrupp (kontrolluuring) ABO DiaMed GmbH; 10 JAH 169 883-9 ABO group Type Pt Bld Nom 219 BLDBK ABO group [Type] in Blood ABO Group Bld 1 Both 21,7859 303 IHE 7 ABO (kinnitav uuring) B-ABO conf JAH JAH EI B-ABO conf ABO (kinnitav uuring) ABO-veregrupp (kinnitav uuring) ABO DiaMed GmbH; 11 JAH 171 57743-7 ABO group Type Pt Bld Nom Confirm BLDBK ABO group [Type] in Blood by Confirmatory method ABO Group Bld Cfm 1 Both 21,7859 304 IHE 7 RhD antigeen B-RhD JAH JAH EI B-RhD RhD RhD antigeen RhD DiaMed GmbH; 17 JAH 172 978-7 D Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK D Ag [Presence] on Red Blood Cells D Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 307 IHE 7 RhD antigeen 1008502 EI 2023-04-24 EI EI B-RhD RhD RhD antigeen RhD DiaMed GmbH; 17 JAH 172 978-7 D Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK D Ag [Presence] on Red Blood Cells D Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 358 IHE 7 Rh-fenotüüp 170719212 JAH JAH EI B-Rh fenotype Rh fenotüüp Rh fenotüüp Tekst DiaMed GmbH; 21 JAH 4090 10331-7 Rh Type Pt Bld Nom 33 BLDBK Rh [Type] in Blood Rh Bld 1 Both 11,6313 2629 IHE 7 D antigeeni tüpiseerimine B-RBC D Ag typ JAH JAH EI B-RBC D Ag typ D antigeeni tüpiseerimine D antigeen (tüpiseerimine) Tekst 22 JAH 5224 35465-4 RHD gene targeted mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nom Molgen MOLPATH.MUT RHD gene mutations found [Identifier] in Blood or Tissue by Molecular genetics method Nominal RHD gene Mut Anl Bld/T 1 Both 12,7517 350 IHE 7 Otsene Coombs'i test B-DAT JAH JAH EI B-DAT DAT Otsene antiglobuliintest Tekst DiaMed GmbH; 24 JAH 173 1007-4 Direct antiglobulin test.poly specific reagent Type Pt RBC Ord BLDBK Direct antiglobulin test.poly specific reagent [Presence] on Red Blood Cells DAT Poly-Sp Reag RBC Ql 1 Both 351 IHE 7 Otsene antiglobuliintest (tüpiseerimine) B-DAT typ JAH JAH EI B-DAT typ DAT tüpiseerimine Otsene antiglobuliintest (tüpiseerimine) Tekst 26 JAH 1716 51006-5 Direct antiglobulin test.XXX reagent ACnc Pt RBC Ord BLDBK Direct antiglobulin test.unspecified reagent [Presence] on Red Blood Cells DAT RBC Ql 1 Both 12,8138 352 IHE 7 Otsene antiglobuliintest (tüpiseerimine IgA-spetsiifilise reagendiga) JAH EI EI B-DAT IgA DAT IgA Otsene antiglobuliintest (tüpiseerimine IgA-spetsiifilise reagendiga) Tekst 28 JAH 2625 55775-1 Direct antiglobulin test.IgA specific reagent ACnc Pt RBC Ord BLDBK Direct antiglobulin test.IgA specific reagent [Presence] on Red Blood Cells DAT IgA-Sp Reag RBC Ql 1 Both 11,3891 353 IHE 7 Otsene antiglobuliintest (tüpiseerimine IgG-spetsiifilise reagendiga) JAH EI EI B-DAT IgG DAT IgG Otsene antiglobuliintest (tüpiseerimine IgG-spetsiifilise reagendiga) Tekst 29 JAH 2626 55776-9 Direct antiglobulin test.IgG specific reagent ACnc Pt RBC Ord BLDBK Direct antiglobulin test.IgG specific reagent [Presence] on Red Blood Cells DAT IgG-Sp Reag RBC Ql 1 Both 11,3891 354 IHE 7 Otsene antiglobuliintest (tüpiseerimine IgM-spetsiifilise reagendiga) JAH EI EI B-DAT IgM DAT IgM Otsene antiglobuliintest (tüpiseerimine IgM-spetsiifilise reagendiga) Tekst 30 JAH 2627 55777-7 Direct antiglobulin test.IgM specific reagent ACnc Pt RBC Ord BLDBK Direct antiglobulin test.IgM specific reagent [Presence] on Red Blood Cells DAT IgM-Sp Reag RBC Ql 1 Both 11,3891 355 IHE 7 Otsene antiglobuliintest (tüpiseerimine C3-spetsiifilise reagendiga) JAH EI EI B-DAT C3 DAT C3 Otsene antiglobuliintest (tüpiseerimine C3-spetsiifilise reagendiga) Tekst 31 JAH 2628 54410-6 Direct antiglobulin test.complement C3 specific reagent ACnc Pt RBC Ord BLDBK Direct antiglobulin test.complement C3 specific reagent [Presence] on Red Blood Cells DAT C3-Sp Reag RBC Ql 1 Observation 11,3891 356 IHE 7 Otsene antiglobuliintest (tüpiseerimine C3c-spetsiifilise reagendiga) JAH EI EI B-DAT C3c DAT C3c Otsene antiglobuliintest (tüpiseerimine C3c-spetsiifilise reagendiga) Tekst 32 JAH 2629 56471-6 Direct antiglobulin test.complement C3c specific reagent ACnc Pt RBC Ord BLDBK Direct antiglobulin test.complement C3c specific reagent [Presence] on Red Blood Cells DAT C3c-Sp Reag RBC Ql 1 Both 11,3891 357 IHE 7 Otsene antiglobuliintest (tüpiseerimine C3d-spetsiifilise reagendiga) JAH EI EI B-DAT C3d DAT C3d Otsene antiglobuliintest (tüpiseerimine C3d-spetsiifilise reagendiga) Tekst 33 JAH 2630 55774-4 Direct antiglobulin test.complement C3d specific reagent ACnc Pt RBC Ord BLDBK Direct antiglobulin test.complement C3d specific reagent [Presence] on Red Blood Cells DAT C3d-Sp Reag RBC Ql 1 Both 11,3891 308 IHE 7 Erütrotsütaarsed antikehad (sõeluuring kahe erütrotsüüdiga) B-RBC Ab screen I, II JAH JAH EI B-RBC Ab screen I, II Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kahe erütrotsüüdiga Erütrotsütaarsed antikehad (sõeluuring kahe erütrotsüüdiga) N/P DiaMed GmbH; 34 JAH 177 1008-2 Indirect antiglobulin test.poly specific reagent Pt Ser/Plas Ord BLDBK Indirect antiglobulin test.poly specific reagent [Presence] in Serum or Plasma IAT Poly-Sp Reag SerPl Ql 1 Observation 309 IHE 7 Erütrotsütaarsed antikehad (sõeluuring kolme erütrotsüüdiga) B-RBC Ab screen I, II, III JAH JAH EI B-RBC Ab screen I, II. III Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kolme erütrotsüüdiga Erütrotsütaarsed antikehad (sõeluuring kolme erütrotsüüdiga) N/P DiaMed GmbH; 35 JAH 176 895-3 Blood group antibody screen.cells I+II+III Pt Ser/Plas Ord BLDBK Blood group antibody screen.cells I+II+III [Presence] in Serum or Plasma Bld gp Ab Scn Cells x3 SerPl Ql 1 Observation 310 IHE 7 Erütrotsütaarsed antikehad (tüpiseerimine) 170719637 JAH JAH EI B-RBC Ab typ panel Erütrotsütaarsete antikehade tüpiseerimise paneel Erütrotsütaarsed antikehad (tüpiseerimine, paneel) Paneel DiaMed 36 JAH 1713 888-8 Blood group antibodies identified Prid Pt Ser/Plas Nom 1716 BLDBK Blood group antibodies identified in Serum or Plasma Blood group antibodies SerPl 1 Both 11,3891 311 IHE 7 C antikehad JAH EI EI B-RBC C Ab C antikehad C antikehad N/P 37 JAH 2809 945-6 C Ab ACnc Pt Ser/Plas Ord BLDBK C Ab [Presence] in Serum or Plasma C Ab SerPl Ql 1 Observation 11,3891 312 IHE 7 Ce antikehad JAH EI EI B-RBC C little e Ab Ce antikehad Ce antikehad N/P 38 JAH 2810 951-4 C little e Ab ACnc Pt Ser/Plas Ord BLDBK Ce Ab [Presence] in Serum or Plasma Ce Ab SerPl Ql 1 Observation 11,3891 313 IHE 7 Cw antikehad JAH EI EI B-RBC C little w Ab Cw antikehad Cw antikehad N/P 39 JAH 2811 957-1 C little w Ab ACnc Pt Ser/Plas Ord BLDBK Cw Ab [Presence] in Serum or Plasma Cw Ab SerPl Ql 1 Observation 11,3891 314 IHE 7 D antikehad JAH EI EI B-RBC D Ab D antikehad D antikehad N/P 40 JAH 2812 975-3 D Ab ACnc Pt Ser/Plas Ord BLDBK D Ab [Presence] in Serum or Plasma D Ab SerPl Ql 1 Observation 11,3891 315 IHE 7 E antikehad JAH EI EI B-RBC E Ab E antikehad E antikehad N/P 41 JAH 2813 1018-1 E Ab ACnc Pt Ser/Plas Ord BLDBK E Ab [Presence] in Serum or Plasma E Ab SerPl Ql 1 Observation 11,3891 316 IHE 7 Fya antikehad JAH EI EI B-RBC F little y little a Ab Fya antikehad Fya antikehad N/P 42 JAH 2814 1024-9 F little y super little a Ab ACnc Pt Ser/Plas Ord BLDBK Fy^a Ab [Presence] in Serum or Plasma Fy sup(a) Ab SerPl Ql 1 Observation 11,3891 317 IHE 7 Fyb antikehad JAH EI EI B-RBC F little y little b Ab Fyb antikehad Fyb antikehad N/P 43 JAH 2815 1030-6 F little y super little b Ab ACnc Pt Ser/Plas Ord BLDBK Fy^b Ab [Presence] in Serum or Plasma Fy sup(b) Ab SerPl Ql 1 Observation 11,3891 318 IHE 7 G antikehad JAH EI EI B-RBC G Ab G antikehad G antikehad N/P 44 JAH 2816 1038-9 G Ab ACnc Pt Ser/Plas Ord BLDBK G Ab [Presence] in Serum or Plasma G Ab SerPl Ql 1 Observation 11,3891 319 IHE 7 H antikehad JAH EI EI B-RBC H Ab H antikehad H antikehad N/P 45 JAH 2817 1044-7 H Ab ACnc Pt Ser Ord BLDBK H Ab [Presence] in Serum H Ab Ser Ql 1 Observation 11,3891 320 IHE 7 HTLA antikehad JAH EI EI B-RBC HTLA Ab HTLA antikehad HTLA antikehad N/P 46 JAH 2818 18298-0 High titer low avidity Ab ACnc Pt Ser/Plas Ord BLDBK High titer low avidity Ab [Presence] in Serum or Plasma HTLA Ab SerPl Ql 1 Observation 11,3891 321 IHE 7 I antikehad JAH EI EI B-RBC I Ab I antikehad I antikehad N/P 47 JAH 2819 1060-3 I Ab ACnc Pt Ser/Plas Ord BLDBK I Ab [Presence] in Serum or Plasma I Ab SerPl Ql 1 Observation 11,3891 322 IHE 7 Jka antikehad JAH EI EI B-RBC J little k little a Ab Jka antikehad Jka antikehad N/P 48 JAH 2820 1069-4 J little k super little a Ab ACnc Pt Ser/Plas Ord BLDBK Jk^a Ab [Presence] in Serum or Plasma Jk sup(a) Ab SerPl Ql 1 Observation 11,3891 323 IHE 7 Jkb antikehad JAH EI EI B-RBC J little k little b Ab Jkb antikehad Jkb antikehad N/P 49 JAH 2821 1075-1 J little k super little b Ab ACnc Pt Ser/Plas Ord BLDBK Jk^b Ab [Presence] in Serum or Plasma Jk sup(b) Ab SerPl Ql 1 Observation 11,3891 324 IHE 7 Jsa antikehad JAH EI EI B-RBC J little s little a Ab Jsa antikehad Jsa antikehad N/P 50 JAH 2822 1081-9 J little s super little a Ab ACnc Pt Ser/Plas Ord BLDBK Js^a Ab [Presence] in Serum or Plasma Js sup(a) Ab SerPl Ql 1 Observation 11,3891 325 IHE 7 Jsb antikehad JAH EI EI B-RBC J little s little b Ab Jsb antikehad Jsb antikehad N/P 51 JAH 2823 1087-6 J little s super little b Ab ACnc Pt Ser/Plas Ord BLDBK Js^b Ab [Presence] in Serum or Plasma Js sup(b) Ab SerPl Ql 1 Observation 11,3891 326 IHE 7 K antikehad JAH EI EI B-RBC K Ab K antikehad K antikehad N/P 52 JAH 2824 1093-4 K Ab ACnc Pt Ser/Plas Ord BLDBK K Ab [Presence] in Serum or Plasma K Ab SerPl Ql 1 Observation 11,3891 327 IHE 7 Kpa antikehad JAH EI EI B-RBC K little p little a Ab Kpa antikehad Kpa antikehad N/P 53 JAH 2825 1099-1 K little p super little a Ab ACnc Pt Ser/Plas Ord BLDBK Kp^a Ab [Presence] in Serum or Plasma Kp sup(a) Ab SerPl Ql 1 Observation 11,3891 328 IHE 7 Kpb antikehad JAH EI EI B-RBC K little p little b Ab Kpb antikehad Kpb antikehad N/P 54 JAH 2826 1105-6 K little p super little b Ab ACnc Pt Ser/Plas Ord BLDBK Kp^b Ab [Presence] in Serum or Plasma Kp sup(b) Ab SerPl Ql 1 Observation 11,3891 329 IHE 7 Lea antikehad JAH EI EI B-RBC L little e little a Ab Lea antikehad Lea antikehad N/P 55 JAH 2827 1112-2 L little e super little a Ab ACnc Pt Ser/Plas Ord BLDBK Le^a Ab [Presence] in Serum or Plasma Le sup(a) Ab SerPl Ql 1 Observation 11,3891 330 IHE 7 Leb antikehad JAH EI EI B-RBC L little e little b Ab Leb antikehad Leb antikehad N/P 56 JAH 2828 1118-9 L little e super little b Ab ACnc Pt Ser/Plas Ord BLDBK Le^b Ab [Presence] in Serum or Plasma Le sup(b) Ab SerPl Ql 1 Observation 11,3891 331 IHE 7 Lua antikehad JAH EI EI B-RBC L little u little a Ab Lua antikehad Lua antikehad N/P 57 JAH 2829 1135-3 L little u super little a Ab ACnc Pt Ser/Plas Ord BLDBK Lu^a Ab [Presence] in Serum or Plasma Lu sup(a) Ab SerPl Ql 1 Observation 11,3891 332 IHE 7 Lub antikehad JAH EI EI B-RBC L little u little b Ab Lub antikehad Lub antikehad N/P 58 JAH 2830 1144-5 L little u super little b Ab ACnc Pt Ser/Plas Ord BLDBK Lu^b Ab [Presence] in Serum or Plasma Lu sup(b) Ab SerPl Ql 1 Observation 11,3891 333 IHE 7 M antikehad JAH EI EI B-RBC M Ab M antikehad M antikehad N/P 59 JAH 2831 1228-6 M Ab ACnc Pt Ser/Plas Ord BLDBK M Ab [Presence] in Serum or Plasma M Ab SerPl Ql 1 Observation 11,3891 334 IHE 7 N antikehad JAH EI EI B-RBC N Ab N antikehad N antikehad N/P 60 JAH 2832 1258-3 N Ab ACnc Pt Ser/Plas Ord BLDBK N Ab [Presence] in Serum or Plasma N Ab SerPl Ql 1 Observation 11,3891 335 IHE 7 P antikehad JAH EI EI B-RBC P Ab P antikehad P antikehad N/P 61 JAH 2833 1279-9 P Ab ACnc Pt Ser/Plas Ord BLDBK P Ab [Presence] in Serum or Plasma P Ab SerPl Ql 1 Observation 11,3891 336 IHE 7 P1 antikehad JAH EI EI B-RBC P1 Ab P1 antikehad P1 antikehad N/P 62 JAH 2834 1288-0 P1 Ab ACnc Pt Ser/Plas Ord BLDBK P1 Ab [Presence] in Serum or Plasma P1 Ab SerPl Ql 1 Observation 11,3891 337 IHE 7 S antikehad JAH EI EI B-RBC S Ab S antikehad S antikehad N/P 63 JAH 2835 1317-7 S Ab ACnc Pt Ser/Plas Ord BLDBK S Ab [Presence] in Serum or Plasma S Ab SerPl Ql 1 Observation 11,3891 338 IHE 7 Wra antikehad JAH EI EI B-RBC W little r little a Ab Wra antikehad Wra antikehad N/P 64 JAH 2836 58074-6 W little r super little a Ab ACnc Pt Ser/Plas Ord BLDBK Wr^a Ab [Presence] in Serum or Plasma Wr sup(a) Ab SerPl Ql 1 Observation 11,3891 339 IHE 7 Wrb antikehad JAH EI EI B-RBC W little r little b Ab Wrb antikehad Wrb antikehad N/P 65 JAH 2837 65339-4 W little r super little b Ab ACnc Pt Ser/Plas Ord BLDBK Wr^b Ab [Presence] in Serum or Plasma Wr sup(b) Ab SerPl Ql 1 Both 11,3891 341 IHE 7 cE antikehad JAH EI EI B-RBC little cE Ab cE antikehad cE antikehad N/P 67 JAH 2839 65331-1 little c E Ab ACnc Pt Ser/Plas Ord BLDBK little cE Ab [Presence] in Serum or Plasma little cE Ab SerPl Ql 1 Both 11,3891 342 IHE 7 e antikehad JAH EI EI B-RBC little e Ab e antikehad e antikehad N/P 68 JAH 2840 1162-7 little e Ab ACnc Pt Ser/Plas Ord BLDBK little e Ab [Presence] in Serum or Plasma little e Ab SerPl Ql 1 Observation 11,3891 343 IHE 7 f antikehad JAH EI EI B-RBC little f Ab f antikehad f antikehad N/P 69 JAH 2841 1168-4 little f Ab ACnc Pt Ser/Plas Ord BLDBK little f Ab [Presence] in Serum or Plasma little f Ab SerPl Ql 1 Observation 11,3891 344 IHE 7 i antikehad JAH EI EI B-RBC little i Ab i antikehad i antikehad N/P 70 JAH 2842 1186-6 little i Ab ACnc Pt Ser/Plas Ord BLDBK little i Ab [Presence] in Serum or Plasma little i Ab SerPl Ql 1 Observation 11,3891 345 IHE 7 k antikehad JAH EI EI B-RBC little k Ab k antikehad k antikehad N/P 71 JAH 2843 1192-4 little k Ab ACnc Pt Ser/Plas Ord BLDBK little k Ab [Presence] in Serum or Plasma little k Ab SerPl Ql 1 Observation 11,3891 346 IHE 7 pk antikehad JAH EI EI B-RBC little p little k Ab pk antikehad pk antikehad N/P 72 JAH 2844 1201-3 little p little k Ab ACnc Pt Ser/Plas Ord BLDBK pk Ab [Presence] in Serum or Plasma pk Ab SerPl Ql 1 Observation 11,3891 347 IHE 7 s antikehad JAH EI EI B-RBC little s Ab s antikehad s antikehad N/P 73 JAH 2845 1210-4 little s Ab ACnc Pt Ser/Plas Ord BLDBK little s Ab [Presence] in Serum or Plasma little s Ab SerPl Ql 1 Observation 11,3891 348 IHE 7 Tüpiseerimatud antikehad JAH EI EI B-RBC unidentified Ab Tüpiseerimatud antikehad Tüpiseerimatud antikehad N/P 74 JAH 2846 1270-8 Unidentified Ab ACnc Pt Ser/Plas Ord BLDBK Unidentified Ab [Presence] in Serum or Plasma Unident Ab SerPl Ql 1 Observation 11,3891 363 IHE 7 Erütrotsütaarsed antigeenid 213350609 JAH JAH EI B-RBC Ag Erütrotsütaarsed antigeenid Erütrotsütaarsed antigeenid Tekst DiaMed GmbH; 104 JAH 1715 906-8 Blood group antigens present Prid Pt Bld Nom BLDBK Blood group antigens present [Identifier] in Blood Antigens Present Bld 1 Observation 11,3891 2630 IHE 7 Veregrupisüsteemide geenid (seroloogiline meetod) B-Blood group system genes JAH JAH EI B-Blood group system fenotypes panel Veregrupisüsteemide fenotüüpide paneel Veregrupisüsteemide fenotüüpide paneel Paneel " " 105 JAH 5704 L-5394 2838 IHE 7 Veregrupisüsteemide geenid (molekulaardiagnostika meetod) B-Blood group system genes molecular JAH EI EI B-Blood group system fenotypes panel Veregrupisüsteemide fenotüüpide paneel Veregrupisüsteemide fenotüüpide paneel Paneel " " 105 JAH 5704 L-5394 359 IHE 7 C antigeen JAH EI EI B-RBC C Ag C antigeen C antigeen Tekst DiaMed GmbH; 106 JAH 2662 948-0 C Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK C Ag [Presence] on Red Blood Cells C Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 364 IHE 7 C antigeen JAH EI EI B-RBC C Ag C antigeen C antigeen Tekst 106 JAH 2662 948-0 C Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK C Ag [Presence] on Red Blood Cells C Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 365 IHE 7 Ce antigeen JAH EI EI B-RBC C little e Ag Ce antigeen Ce antigeen N/P 107 JAH 2663 954-8 C little e Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK Ce Ag [Presence] on Red Blood Cells Ce Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 366 IHE 7 Cw antigeen JAH EI EI B-RBC C little w Ag Cw antigeen Cw antigeen N/P 108 JAH 2664 960-5 C little w Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK Cw Ag [Presence] on Red Blood Cells Cw Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 360 IHE 7 E antigeen JAH EI EI B-RBC E Ag E antigeen E antigeen Tekst DiaMed GmbH; 109 JAH 2665 1021-5 E Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK E Ag [Presence] on Red Blood Cells E Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 367 IHE 7 E antigeen JAH EI EI B-RBC E Ag E antigeen E antigeen Tekst 109 JAH 2665 1021-5 E Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK E Ag [Presence] on Red Blood Cells E Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 368 IHE 7 Fya antigeen JAH EI EI B-RBC F little y little a Ag Fya antigeen Fya antigeen N/P 114 JAH 2666 1027-2 F little y super little a Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK Fy^a Ag [Presence] on Red Blood Cells Fy sup(a) Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 369 IHE 7 Fyb antigeen JAH EI EI B-RBC F little y little b Ag Fyb antigeen Fyb antigeen N/P 115 JAH 2667 1033-0 F little y super little b Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK Fy^b Ag [Presence] on Red Blood Cells Fy sup(b) Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 370 IHE 7 G antigeen JAH EI EI B-RBC G Ag G antigeen G antigeen N/P 116 JAH 2668 1041-3 G Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK G Ag [Presence] on Red Blood Cells G Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 371 IHE 7 I antigeen JAH EI EI B-RBC I Ag I antigeen I antigeen N/P 117 JAH 2669 10400-0 I Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK I Ag [Presence] on Red Blood Cells I Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 372 IHE 7 Jka antigeen JAH EI EI B-RBC J little k little a Ag Jka antigeen Jka antigeen N/P 119 JAH 2670 1072-8 J little k super little a Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK Jk^a Ag [Presence] on Red Blood Cells Jk sup(a) Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 373 IHE 7 Jkb antigeen JAH EI EI B-RBC J little k little b Ag Jkb antigeen Jkb antigeen N/P 120 JAH 2671 1078-5 J little k super little b Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK Jk^b Ag [Presence] on Red Blood Cells Jk sup(b) Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 374 IHE 7 Jsa antigeen JAH EI EI B-RBC J little s little a Ag Jsa antigeen Jsa antigeen N/P 121 JAH 2672 1084-3 J little s super little a Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK Js^a Ag [Presence] on Red Blood Cells Js sup(a) Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 375 IHE 7 Jsb antigeen JAH EI EI B-RBC J little s little b Ag Jsb antigeen Jsb antigeen N/P 122 JAH 2673 1090-0 J little s super little b Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK Js^b Ag [Presence] on Red Blood Cells Js sup(b) Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 376 IHE 7 K antigeen JAH EI EI B-RBC K Ag K antigeen K antigeen N/P 123 JAH 2674 1096-7 K Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK K Ag [Presence] on Red Blood Cells K Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 377 IHE 7 Kpa antigeen JAH EI EI B-RBC K little p little a Ag Kpa antigeen Kpa antigeen N/P 125 JAH 2675 1102-3 K little p super little a Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK Kp^a Ag [Presence] on Red Blood Cells Kp sup(a) Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 378 IHE 7 Kpb antigeen JAH EI EI B-RBC K little p little b Ag Kpb antigeen Kpb antigeen N/P 126 JAH 2676 1108-0 K little p super little b Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK Kp^b Ag [Presence] on Red Blood Cells Kp sup(b) Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 379 IHE 7 Lea antigeen JAH EI EI B-RBC L little e little a Ag Lea antigeen Lea antigeen N/P 128 JAH 2677 1115-5 L little e super little a Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK Le^a Ag [Presence] on Red Blood Cells Le sup(a) Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 380 IHE 7 Leb antigeen JAH EI EI B-RBC L little e little b Ag Leb antigeen Leb antigeen N/P 129 JAH 2678 1121-3 L little e super little b Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK Le^b Ag [Presence] on Red Blood Cells Le sup(b) Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 381 IHE 7 Lua antigeen JAH EI EI B-RBC L little u little a Ag Lua antigeen Lua antigeen N/P 131 JAH 2679 1138-7 L little u super little a Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK Lu^a Ag [Presence] on Red Blood Cells Lu sup(a) Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 382 IHE 7 Lub antigeen JAH EI EI B-RBC L little u little b Ag Lub antigeen Lub antigeen N/P 132 JAH 2680 1147-8 L little u super little b Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK Lu^b Ag [Presence] on Red Blood Cells Lu sup(b) Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 383 IHE 7 M antigeen JAH EI EI B-RBC M Ag M antigeen M antigeen N/P 134 JAH 2681 1231-0 M Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK M Ag [Presence] on Red Blood Cells M Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 384 IHE 7 N antigeen JAH EI EI B-RBC N Ag N antigeen N antigeen N/P lab 135 JAH 2682 1261-7 N Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK N Ag [Presence] on Red Blood Cells N Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 385 IHE 7 P1 antigeen JAH EI EI B-RBC P1 Ag P1 antigeen P1 antigeen N/P 136 JAH 2683 1291-4 P1 Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK P1 Ag [Presence] on Red Blood Cells P1 Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 387 IHE 7 Wra antigeen JAH EI EI B-RBC W little r little a Ag Wra antigeen Wra antigeen N/P 137 JAH 2685 58073-8 W little r super little a Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK Wr^a Ag [Presence] on Red Blood Cells Wr sup(a) Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 340 IHE 7 c antikehad JAH EI EI B-RBC little c Ag c antigeen c antigeen Tekst 138 JAH 2686 1159-3 little c Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK little c Ag [Presence] on Red Blood Cells little c Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 361 IHE 7 c antigeen JAH EI EI B-RBC little c Ag c antigeen c antigeen Tekst DiaMed GmbH; 138 JAH 2686 1159-3 little c Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK little c Ag [Presence] on Red Blood Cells little c Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 388 IHE 7 c antigeen JAH EI EI B-RBC little c Ag c antigeen c antigeen Tekst 138 JAH 2686 1159-3 little c Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK little c Ag [Presence] on Red Blood Cells little c Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 362 IHE 7 e antigeen JAH EI EI B-RBC little e Ag e antigeen e antigeen Tekst DiaMed GmbH; 139 JAH 2687 1165-0 little e Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK little e Ag [Presence] on Red Blood Cells little e Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 389 IHE 7 e antigeen JAH EI EI B-RBC little e Ag e antigeen e antigeen Tekst 139 JAH 2687 1165-0 little e Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK little e Ag [Presence] on Red Blood Cells little e Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 390 IHE 7 f antigeen JAH EI EI B-RBC little f Ag f antigeen f antigeen N/P 140 JAH 2688 1171-8 little f Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK little f Ag [Presence] on Red Blood Cells little f Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 391 IHE 7 i antigeen JAH EI EI B-RBC little i Ag i antigeen i antigeen N/P 141 JAH 2689 10408-3 little i Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK little i Ag [Presence] on Red Blood Cells little i Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 392 IHE 7 k antigeen JAH EI EI B-RBC little k Ag k antigeen k antigeen N/P 142 JAH 2690 1195-7 little k Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK little k Ag [Presence] on Red Blood Cells little k Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 393 IHE 7 p antigeen JAH EI EI B-RBC little p Ag p antigeen p antigeen N/P 143 JAH 2691 1207-0 little p Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK little p Ag [Presence] on Red Blood Cells little p Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 394 IHE 7 pk antigeen JAH EI EI B-RBC little p little k Ag pk antigeen pk antigeen N/P 144 JAH 2692 1204-7 little p little k Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK pk Ag [Presence] on Red Blood Cells pk Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 386 IHE 7 S antigeen JAH EI EI B-RBC S Ag S antigeen S antigeen N/P 146 JAH 2684 1320-1 S Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK S Ag [Presence] on Red Blood Cells S Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 395 IHE 7 s antigeen JAH EI EI B-RBC little s Ag s antigeen s antigeen N/P 147 JAH 2693 1213-8 little s Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK little s Ag [Presence] on Red Blood Cells little s Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 349 IHE 7 Doonorivere sobivusproov B-XmB JAH JAH EI B-XmB Doonorivere sobivusproov Doonorivere sobivusproov Tekst DiaMed GmbH; 149 EI 1714 1250-0 Major crossmatch Imp Pt Ser/Plas Nom 248 BLDBK Major crossmatch [interpretation] Maj XM SerPl-Imp 1 Observation 11,3891 1139 IHE 7 Verekomponentide andmestikupõhine sobivuskontroll VASK JAH JAH EI Pt-XmE Verekomponentide andmepõhine sobivuskontroll Verekomponentide andmepõhine sobivuskontroll Tekst Computer 150 EI 2632 53799-3 Major crossmatch Imp Pt Ser/Plas Nom Electronic BLDBK Major crossmatch [interpretation] by Electronic Maj XM SerPl Electronic-Imp 1 Observation 11,3891 134 U 8 Uriini ribaanalüüs U-Strip* JAH JAH EI U-Strip Uriini ribaanalüüs Uriini ribaanalüüs Paneel Cobas 6500 4 JAH 785 50556-0 Urinalysis dipstick panel - Pt Urine - Test strip.automated PANEL.UA Urinalysis dipstick panel in Urine by Automated test strip UA dipstick Pnl Ur Strip.auto 1 Order 136 U 8 Uriini ribaanalüüs U-Strip* Uriini erikaal U-SG JAH EI EI U-SG strip Erikaal Erikaal QN Cobas 6500 5 JAH/Võrreld 786 53326-5 Specific gravity Rden Pt Urine Qn Test strip.automated UA Specific gravity of Urine by Automated test strip Sp Gr Ur Strip.auto 1 Observation 139 U 8 Uriini ribaanalüüs U-Strip* Happe-aluse tasakaal U-pH JAH EI EI U-pH strip pH pH QN Cobas 6500 6 JAH/Võrreld 787 50560-2 pH LsCnc Pt Urine Qn Test strip.automated [pH] pH UA pH of Urine by Automated test strip pH Ur Strip.auto 1 Observation 141 U 8 Uriini ribaanalüüs U-Strip* Leukotsüüdid uriinis U-WBC JAH EI EI U-WBC strip ord Leukotsüüdid Leukotsüüdid Tekst Cobas 6500 8 JAH 4609 33052-2 Leukocytes PrThr Pt Urine Ord UA Leukocytes [Presence] in Urine WBC Ur Ql 1 Observation 7,8059 142 U 8 Uriini ribaanalüüs U-Strip* Nitrit U-NIT JAH EI EI U-Nit strip Nitrit Nitrit Tekst Cobas 6500 9 JAH/Võrreld 788 50558-6 Nitrite ACnc Pt Urine Ord Test strip.automated UA Nitrite [Presence] in Urine by Automated test strip Nitrite Ur Ql Strip.auto 1 Observation 144 U 8 Uriini ribaanalüüs U-Strip* Valk uriinis U-PRO JAH EI EI U-Prot strip ord Valk Valk Tekst Cobas 6500 11 JAH 4611 57735-3 Protein PrThr Pt Urine Ord Test strip.automated 3 UA Protein [Presence] in Urine by Automated test strip Prot Ur Ql Strip.auto 1 Observation 12,4942 138 U 8 Uriini ribaanalüüs U-Strip* Glükoos uriinis U-GLU JAH EI EI U-Gluc strip ord Glükoos Glükoos Tekst Cobas 6500 13 JAH 4612 50555-2 Glucose PrThr Pt Urine Ord Test strip.automated 3 UA Glucose [Presence] in Urine by Automated test strip Glucose Ur Ql Strip.auto 1 Observation 13,4853 140 U 8 Uriini ribaanalüüs U-Strip* Ketokehad U-KET JAH EI EI U-Ket strip ord Ketokehad Ketokehad Tekst Cobas 6500 15 JAH 4613 57734-6 Ketones PrThr Pt Urine Ord Test strip.automated 3 UA Ketones [Presence] in Urine by Automated test strip Ketones Ur Ql Strip.auto 1 Observation 19,0574 143 U 8 Uriini ribaanalüüs U-Strip* Urobilinogeen U-UBG JAH EI EI U-Ubg strip ord Urobilinogeen Urobilinogeen Tekst Cobas 6500 17 JAH 4614 62487-4 Urobilinogen PrThr Pt Urine Ord Test strip.automated 1 UA Urobilinogen [Presence] in Urine by Automated test strip Urobilinogen Ur Ql Strip.auto 1 Both 20,0626 135 U 8 Uriini ribaanalüüs U-Strip* Bilirubiin uriinis U-BIL JAH EI EI U-Bil strip ord Bilirubiin Bilirubiin Tekst Cobas 6500 19 JAH 4615 50551-1 Bilirubin PrThr Pt Urine Ord Test strip.automated 4 UA Bilirubin.total [Presence] in Urine by Automated test strip Bilirub Ur Ql Strip.auto 1 Observation 16,6071 137 U 8 Uriini ribaanalüüs U-Strip* Erütrotsüüdid uriinis U-RBC JAH EI EI U-RBC strip ord Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid Tekst Cobas 6500 21 JAH 4616 53292-9 Erythrocytes PrThr Pt Urine Ord Automated UA Erythrocytes [Presence] in Urine by Automated RBC Ur Ql Auto 1 Observation 8,3262 2073 U 8 Lima Li EI 2020-04-01 EI EI U-Mucus Fc Lima Lima QN E6/L 24 JAH/Võrreld 3567 51478-6 Mucus NCnc Pt Urine Qn Automated count /uL /uL UA Mucus [#/volume] in Urine by Automated count Mucous Threads # Ur Auto 1 Observation 8,3091 145 U 8 Uriini sademe mikroskoopia U-Sed-m EI 2020-05-13 EI EI U-Sed-m panel Uriini sademe mikroskoopia Uriini sademe mikroskoopia Paneel manuaalne 38 JAH 797 24356-8 Urinalysis complete panel - Pt Urine - PANEL.UA Urinalysis complete panel in Urine Urinalysis complete pnl Ur 1 Order 15,9935 2641 U 8 Uriini sademe mikroskoopia U-Sed-m panel* JAH JAH EI U-Sed-digi panel Uriini sademe digitaalne mikroskoopia Uriini sademe mikroskoopia (digitaalne) Paneel Cobas 6500 40 JAH 5824 53315-8 Urinalysis microscopic panel - Pt Urine Ord Automated PANEL.UA Urinalysis microscopic panel - Urine Qualitative by Automated UA Microscopic Pnl Ur Auto 1 Order 147 U 8 Uriini sademe digitaalne mikroskoopia U-Sed-m panel* Erütrotsüütid uriinis U-ERY JAH EI EI U-Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid QN /hpf /hpf Cobas 6500 41 JAH/Võrreld 798 13945-1 Erythrocytes Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,31% UA Erythrocytes [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field RBC #/area UrnS HPF 1 Observation 148 U 8 Düsmorfsed erütrotsüüdid DysEry EI 2020-04-01 EI EI U-Düsmorfsed erütrotsüüdid Düsmorfsed erütrotsüüdid Düsmorfsed erütrotsüüdid QN % manuaalne 42 JAH/Võrreld 821 53967-6 Erythrocytes.dysmorphic/100 erythrocytes NFr Pt Urine sed Qn Microscopy.light UA Erythrocytes.dysmorphic/100 erythrocytes in Urine sediment by Light microscopy Dysmorphic RBC/100 RBC NFr UrnS Micro 1 Observation 146 U 8 Uriini sademe digitaalne mikroskoopia U-Sed-m panel* Leukotsüüdid uriinis U-LEU JAH EI EI U-Leukotsüüdid Leukotsüüdid Leukotsüüdid QN /hpf /hpf Cobas 6500 44 JAH/Võrreld 799 5821-4 Leukocytes Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,33% UA Leukocytes [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field WBC #/area UrnS HPF 1 Observation 172 U 8 Lümfotsüüdid U-lym EI 2020-04-01 EI EI U-Lümfotsüüdid Lümfotsüüdid Lümfotsüüdid QN /hpf manuaalne 45 JAH/Võrreld 1688 72219-9 Lymphocytes Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF HEM/BC Lymphocytes [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Lymphocytes #/area UrnS HPF 1 Observation 11,4838 173 U 8 Neutrofiilid U-Neut EI 2020-04-01 EI EI U-Neutrofiilid Neutrofiilid Neutrofiilid QN /hpf manuaalne 46 JAH/Võrreld 1689 38996-5 Neutrophils ACnc Pt Urine Ord Microscopy.light 1522 UA Neutrophils [Presence] in Urine by Light microscopy Neutrophils Ur Ql Micro 1 Observation 10,694 149 U 8 Lameepiteeli rakud LameEp EI 2020-04-01 EI EI U-Lameepiteeli rakud Lameepiteeli rakud Lameepiteeli rakud QN /hpf manuaalne 47 JAH/Võrreld 800 11277-1 Epithelial cells.squamous Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,04% UA Epithelial cells.squamous [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Squamous #/area UrnS HPF 1 Observation 2647 U 8 Uriini sademe digitaalne mikroskoopia U-Sed-m panel* Lameepiteeli rakud U-SEC JAH EI EI U-Lameepiteeli rakud-digi Lameepiteeli rakud Lameepiteeli rakud (digimikroskoopia) Tekst Cobas 6500 Roche 48 JAH 5830 53318-2 Epithelial cells.squamous PrThr Pt Urine Ord Automated UA Epithelial cells.squamous [Presence] in Urine by Automated Squamous Ur Ql Auto 1 Observation 150 U 8 Uriini sademe digitaalne mikroskoopia U-Sed-m panel* Transitoorse epiteeli-, tubulaarepiteeli rakud U-NEC JAH EI EI U-Mitte-lameepiteeli rakud-digi Mitte-lameepiteeli rakud Mitte-lameepiteeli rakud (digimikroskoopia) Tekst Cobas 6500 49 JAH 5826 50225-2 Epithelial cells.non-squamous PrThr Pt Urine Ord Automated UA Epithelial cells.non-squamous [Presence] in Urine by Automated Non-sq Epi Cells Ur Ql Auto 1 Observation 151 U 8 Tubulaarepiteeli rakud TubEp EI 2020-04-01 EI EI U-Tubulaarepiteeli rakud Tubulaarepiteeli rakud Tubulaarepiteeli rakud QN /hpf manuaalne 51 JAH/Võrreld 802 26052-1 Epithelial cells.renal Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,01% UA Epithelial cells.renal [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Renal Epi Cells #/area UrnS HPF 1 Observation 152 U 8 Atüüpilised epiteeli rakud AtyEp EI 2020-04-01 EI EI U-Atüüpilised epiteelirakud Atüüpilised epiteelirakud Atüüpilised epiteelirakud QN /hpf manuaalne 52 JAH/Võrreld 1682 41284-1 Epithelial cells.non-squamous Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Epithelial cells.non-squamous [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Non-sq Epi Cells #/area UrnS HPF 1 Observation 19,2431 2645 U 8 Uriini sademe digitaalne mikroskoopia U-Sed-m panel* Patoloogilised silindrid U-PAT JAH EI EI U-Pat cast-digi Patoloogilised silindrid Patoloogilised silindrid (digimikroskoopia) Tekst Cobas 6500 Roche 54 JAH 5828 72224-9 Pathologic casts PrThr Pt Urine Ord Automated UA Pathologic casts [Presence] in Urine by Automated Path casts Ur Ql Auto 1 Observation 153 U 8 Hüaliinsilindrid HyalS EI 2020-05-13 EI EI U-Hüaliinsilindrid Hüaliinsilindrid Hüaliinsilindrid QN /hpf manuaalne 55 JAH/Võrreld 805 46135-0 Hyaline casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Hyaline casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Hyaline Casts #/area UrnS HPF 1 Both 25,8802 2646 U 8 Uriini sademe digitaalne mikroskoopia U-Sed-m panel* Hüaliinsilindrid U-HYA JAH EI EI U-Hüaliinsilindrid-digi Hüaliinsilindrid Hüaliinsilindrid (digimikroskoopia) Tekst Cobas 6500 Roche 56 JAH 5829 50231-0 Hyaline casts PrThr Pt Urine Ord Automated UA Hyaline casts [Presence] in Urine by Automated Hyaline Casts Ur Ql Auto 1 Observation 154 U 8 Granulaarsilindrid GranS EI 2020-05-13 EI EI U-Granulaarsilindrid Granulaarsilindrid Granulaarsilindrid QN /hpf manuaalne 58 JAH/Võrreld 806 46134-3 Granular casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Granular casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Gran Casts #/area UrnS HPF 1 Both 25,6387 155 U 8 Leukotsütaarsilindrid LeuS EI 2020-05-13 EI EI U-Leukotsütaarsilindrid Leukotsütaarsilindrid Leukotsütaarsilindrid QN /hpf manuaalne 60 JAH/Võrreld 807 49103-5 Leukocyte casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA WBC casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field WBC Casts #/area UrnS HPF 1 Observation 17,4622 156 U 8 Erütrotsütaasilindrid EryS EI 2020-05-13 EI EI U-Erütrotsütaarsilindrid Erütrotsütaarsilindrid Erütrotsütaarsilindrid QN /hpf manuaalne 62 JAH/Võrreld 808 51790-4 Erythrocyte casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA RBC casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field RBC Casts #/area UrnS HPF 1 Both 19,4395 157 U 8 Tubulaarepiteelsilindrid TubS EI 2020-05-13 EI EI U-Tubulaarepiteelsilindrid Tubulaarepiteelsilindrid Tubulaarepiteelsilindrid QN /hpf manuaalne 64 JAH/Võrreld 809 45386-0 Epithelial casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Epithelial casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Epith Casts #/area UrnS HPF 1 Observation 23,1596 158 U 8 Vahajad silindrid VahS EI 2020-05-13 EI EI U-Vahajad silindrid Vahajad silindrid Vahajad silindrid QN /hpf manuaalne 66 JAH/Võrreld 810 41223-9 Waxy casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Waxy casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Waxy Casts #/area UrnS HPF 1 Observation 25,6891 159 U 8 Bakteriaalsilindrid BaktS EI 2020-05-13 EI EI U-Bakteriaalsilindrid Bakteriaalsilindrid Bakteriaalsilindrid QN /hpf manuaalne 68 JAH/Võrreld 1683 A-1683 160 U 8 Rasvsilindrid RasvS EI 2020-05-13 EI EI U-Rasvsilindrid Rasvsilindrid Rasvsilindrid QN /hpf manuaalne 69 JAH/Võrreld 1684 67813-6 Fatty casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Fatty casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Fatty Casts #/area UrnS HPF 1 Observation 20,7621 161 U 8 Makrofaagid Makro EI 2020-05-13 EI EI U-Makrofaagid Makrofaagid Makrofaagid QN /hpf manuaalne 70 JAH/Võrreld 812 72220-7 Macrophages Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF HEM/BC Macrophages [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Macrophages #/area UrnS HPF 1 Observation 11,4838 162 U 8 Bakterid Bakt EI 2020-05-13 EI EI U-Bakterid Bakterid Bakterid Tekst manuaalne 71 JAH 803 25145-4 Bacteria ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Bacteria [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Bacteria UrnS Ql Micro 1 Observation 2643 U 8 Uriini sademe digitaalne mikroskoopia U-Sed-m panel* Bakterid U-BAC JAH EI EI U-Bakterid Bakterid Bakterid Tekst /hpf Cobas 6500 Roche 71 JAH 803 25145-4 Bacteria ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Bacteria [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Bacteria UrnS Ql Micro 1 Observation 2649 U 8 Uriini sademe digitaalne mikroskoopia U-Sed-m panel* Seened U-YEA JAH EI EI U-Pärmseened Pärmseened Pärmseened Tekst Cobas 6500 73 JAH 1509 5822-2 Yeast Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" UA Yeast [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Yeast #/area UrnS HPF 1 Observation 2644 U 8 Uriini sademe digitaalne mikroskoopia U-Sed-m panel* Kristallid U-CRY JAH EI EI U-Kristallid-digi Kristallid Kristallid (digimikroskoopia) Tekst Cobas 6500 75 JAH 5827 53319-0 Crystals PrThr Pt Urine Ord Automated UA Crystals [Presence] in Urine by Automated Crystals Ur Ql Auto 1 Observation 170 U 8 Kusihappe kristallid Kusih.kr EI 2020-05-13 EI EI U-Kusihappe kristallid Kusihappe kristallid Kusihappe kristallid Tekst manuaalne 76 JAH 813 5817-2 Urate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,00% UA Urate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Urate Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 163 U 8 Amoomiumuraadi kristallid Amm.ur.kr EI 2020-05-13 EI EI U-Ammooniumuraadi kristallid Ammooniumuraadi kristallid Ammooniumuraadi kristallid Tekst manuaalne 77 JAH 814 5766-1 Ammonium urate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Ammonium urate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Amm Urate Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 167 U 8 Kaltsiumkarbonaadi kristallid Ca.karb.kr EI 2020-05-13 EI EI U-Kaltsiumkarbonaadi kristallid Kaltsiumkarbonaadi kristallid Kaltsiumkarbonaadi kristallid Tekst manuaalne 78 JAH 815 5773-7 Calcium carbonate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Calcium carbonate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Ca Carbonate Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 168 U 8 Kaltsiumoksalaadi kristallid Ca.oks.kr EI 2020-05-13 EI EI U-Kaltsiumoksalaadi kristallid Kaltsiumoksalaadi kristallid Kaltsiumoksalaadi kristallid Tekst manuaalne 79 JAH 816 5774-5 Calcium oxalate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,01% UA Calcium oxalate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy CaOx Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 169 U 8 Kaltsiumfosfaadi kristallid Ca.fos.kr EI 2020-05-13 EI EI U-Kaltsiumfosfaadi kristallid Kaltsiumfosfaadi kristallid Kaltsiumfosfaadi kristallid Tekst manuaalne 80 JAH 817 5775-2 Calcium phosphate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Calcium phosphate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Ca Phos Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 165 U 8 Amorfse uraadi kristallid Amf.ur.kr EI 2020-05-13 EI EI U-Amorfse uraadi kristallid Amorfse uraadi kristallid Amorfse uraadi kristallid Tekst manuaalne 81 JAH 818 12454-5 Urate crystals.amorphous ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,09% UA Urate crystals amorphous [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Amorph Urate Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 164 U 8 Amorfse fosfaadi kristallid Amf.fos.kr EI 2020-05-13 EI EI U-Amorfse fosfaadi kristallid Amorfse fosfaadi kristallid Amorfse fosfaadi kristallid Tekst manuaalne 82 JAH 819 12453-7 Phosphate crystals.amorphous ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Phosphate crystals amorphous [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Amorph Phos Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 171 U 8 Trifosfaadi kristallid Trifos.kr EI 2020-05-13 EI EI U-Trifosfaadi kristallid Trifosfaadi kristallid Trifosfaadi kristallid Tekst manuaalne 83 JAH 820 5814-9 Triple phosphate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,00% UA Triple phosphate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Tri-Phos Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 166 U 8 Bilirubiini kristallid Bil.kr EI 2020-05-13 EI EI U-Bilirubiini kristallid Bilirubiini kristallid Bilirubiini kristallid Tekst manuaalne 84 JAH 1687 5771-1 Bilirubin crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Bilirubin crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Bilirub Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 174 U 8 Ovaalsed rasvkehakesed ov.rasv EI 2020-05-13 EI EI U-Rasvatilgad Rasvatilgad Rasvatilgad Tekst manuaalne 85 JAH 2050 25158-7 Oval fat bodies (globules) ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Oval fat bodies (globules) [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Oval fat bodies UrnS Ql Micro 1 Observation 2273 U 8 Albumiin uriinis (mikroalbuminuuria) U-Alb JAH JAH EI U-Alb Albumiin uriinis Albumiin uriinis QN mg/L mg/L Cobas c501 87 JAH/Võrreld 997 14957-5 Albumin MCnc Pt Urine Qn Detection limit <= 20 mg/L mg/dL 0,01% CHEM Microalbumin [Mass/volume] in Urine Microalbumin Ur-mCnc 1 Both 543 U 8 Albumiin ööpäevases uriinis (mikroalbuminuuria) dU-Alb JAH JAH EI dU-Alb Albumiin ööpäevases uriinis Albumiin ööpäevases uriinis QN mg/d mg/d Cobas c501 88 JAH/Võrreld 998 14956-7 Albumin MRat 24H Urine Qn Detection limit <= 20 mg/L mg/(24.h) CHEM Microalbumin [Mass/time] in 24 hour Urine Microalbumin 24H Ur-mRate 1 Both 540 U 8 Albumiini ja kreatiniini suhe uriinis (mikroalbuminuuria) U-Alb/U-Crea JAH JAH EI U-Alb/U-Crea Albumiin/kreatiniin uriinis Albumiini ja kreatiniini suhe uriinis QN g/mol g/mol Cobas c501 90 JAH/Võrreld 1000 30000-4 Albumin/Creatinine Ratio Pt Urine Qn Detection limit <= 20 mg/L mg/mmol milligrams/mmol CHEM Microalbumin/Creatinine [Ratio] in Urine Microalbumin/Creat Ur-Rto 1 Both 607 U 8 Valk uriinis U-Prot JAH JAH EI U-Prot Valk uriinis Valk uriinis QN g/L g/L Cobas c501 91 JAH/Võrreld 1040 2888-6 Protein MCnc Pt Urine Qn g/dL 0,0284% UA Protein [Mass/volume] in Urine Prot Ur-mCnc 1 Both 609 U 8 Valk ööpäevases uriinis dU-Prot JAH JAH EI dU-Prot Valk ööpäevases uriinis Valk ööpäevases uriinis QN g/d g/d Cobas c501 92 JAH/Võrreld 1041 2889-4 Protein MRat 24H Urine Qn g/(24.h) g/24hr 0,0104% CHEM Protein [Mass/time] in 24 hour Urine Prot 24H Ur-mRate 1 Both 608 U 8 Valgu ja kreatiniini suhe uriinis U-Prot/U-Crea JAH JAH EI U-Prot/U-Crea Valk/kreatiniin uriinis Valgu ja kreatiniini suhe uriinis QN g/mol mg/mmol Cobas c501 93 JAH/Võrreld 1042 34366-5 Protein/Creatinine Ratio Pt Urine Qn g/mmol{creat} g/mmol creatinine 16 CHEM Protein/Creatinine [Ratio] in Urine Prot/Creat Ur-Rto 1 Both 8,476 546 U 8 Amülaasi pankrease fraktsioon uriinis U-Amyl-P EI EI EI U-pAmyl Amülaas (pankreasespetsiifiline) uriinis Amülaas (pankreasespetsiifiline) uriinis QN U/L eraldi ei väljasta Cobas c501 96 JAH 1510 22749-6 Amylase.pancreatic CCnc Pt Urine Qn U/L U/L CHEM Amylase.pancreatic [Enzymatic activity/volume] in Urine Amylase P Ur-cCnc 1 Observation 545 U 8 Amülaasi pankrease fraktsiooni ja kreatiniini suhe uriinis U-Amyl-P/U-Crea EI 2018-09-07 JAH EI U-pAmyl/U-Crea Amülaas (pankreasespetsiifiline)/kreatiniin uriinis Pankreasespetsiifilise amülaasi ja kreatiniini suhe uriinis QN kU/mol U/g Cobas c501 97 JAH 1795 69951-2 Amylase.pancreatic/Creatinine Ratio Pt Urine Qn U/mmol U/mmol CHEM Amylase.pancreatic/Creatinine [Ratio] in Urine Amylase P/Creat Ur-Rto 1 Both 11,4729 542 U 8 Kreatiniin uriinis U-Crea JAH JAH EI U-Crea Kreatiniin uriinis Kreatiniin uriinis QN mmol/L mmol/L Cobas c501 98 JAH/Võrreld 1020 14683-7 Creatinine SCnc Pt Urine Qn mmol/L mmol/L CHEM Creatinine [Moles/volume] in Urine Creat Ur-sCnc 1 Both 485 U 8 Kreatiniin ööpäevases uriinis dU-Crea JAH JAH EI dU-Crea Kreatiniin ööpäevases uriinis Kreatiniin ööpäevases uriinis QN mmol/d mmol/d Cobas c501 99 JAH/Võrreld 1021 14684-5 Creatinine SRat 24H Urine Qn mmol/(24.h) mmolL/24hr CHEM Creatinine [Moles/time] in 24 hour Urine Creat 24H Ur-sRate 1 Both 2077 U 8 Uurea uriinis U-Urea JAH JAH EI U-Urea Uurea uriinis Uurea uriinis QN mmol/L mmol/L Cobas 6000 c501 Roche 100 JAH/Võrreld 1038 22700-9 Urea SCnc Pt Urine Qn mmol/L mmol/L CHEM Urea [Moles/volume] in Urine Urea Ur-sCnc 1 Both 606 U 8 Uurea ööpäevases uriinis dU-Urea JAH JAH EI dU-Urea Uurea ööpäevases uriinis Uurea ööpäevases uriinis QN mmol/d mmol/d Cobas c501 101 JAH/Võrreld 1039 25550-5 Urea SRat 24H Urine Qn mmol/(24.h) mmolL/24hr CHEM Urea [Moles/time] in 24 hour Urine Urea 24H Ur-sRate 1 Both 2078 U 8 Glükoos uriinis U-Gluc JAH JAH EI U-Gluc Glükoos uriinis Glükoos uriinis QN mmol/L mmol/l Cobas 6000 c501 Roche 103 JAH/Võrreld 1012 15076-3 Glucose SCnc Pt Urine Qn mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Urine Glucose Ur-sCnc 1 Both 2076 U 8 Fosfaat uriinis U-P JAH JAH EI U-P Fosfaat uriinis Fosfaat uriinis QN mmol/L mmol/L Cobas 6000 c501 Roche 105 JAH/Võrreld 1009 13539-2 Phosphate SCnc Pt Urine Qn mmol/L mmol/L CHEM Phosphate [Moles/volume] in Urine Phosphate Ur-sCnc 1 Both 554 U 8 Fosfaat ööpäevases uriinis dU-P JAH JAH EI dU-P Fosfaat ööpäevases uriinis Fosfaat ööpäevases uriinis QN mmol/d mmol/d Cobas c501 106 JAH/Võrreld 1010 14881-7 Phosphate SRat 24H Urine Qn mmol/(24.h) mmolL/24hr CHEM Phosphate [Moles/time] in 24 hour Urine Phosphate 24H Ur-sRate 1 Both 2069 U 8 Kaalium uriinis U-K JAH JAH EI U-K Kaalium uriinis Kaalium uriinis QN mmol/L mmol/L Cobas 6000 c501 Roche 108 JAH/Võrreld 1013 2828-2 Potassium SCnc Pt Urine Qn mmol/L mmol/L 0,0111% CHEM Potassium [Moles/volume] in Urine Potassium Ur-sCnc 1 Both 581 U 8 Kaalium ööpäevases uriinis dU-K JAH JAH EI dU-K Kaalium ööpäevases uriinis Kaalium ööpäevases uriinis QN mmol/d mmol/d Cobas c501 109 JAH/Võrreld 1014 2829-0 Potassium SRat 24H Urine Qn CHEM Potassium [Moles/time] in 24 hour Urine Potassium 24H Ur-sRate 1 Both 2075 U 8 Kaltsium uriinis U-Ca JAH JAH EI U-Ca Kaltsium uriinis Kaltsium uriinis QN mmol/L mmol/l Cobas 6000 c501 Roche 110 JAH/Võrreld 1015 2004-0 Calcium SCnc Pt Urine Qn mmol/L mmol/L CHEM Calcium [Moles/volume] in Urine Calcium Ur-sCnc 1 Both 582 U 8 Kaltsium ööpäevases uriinis dU-Ca JAH JAH EI dU-Ca Kaltsium ööpäevases uriinis Kaltsium ööpäevases uriinis QN mmol/d mmol/d Cobas c501 111 JAH/Võrreld 1016 14637-3 Calcium SRat 24H Urine Qn mmol/(24.h) mmolL/24hr CHEM Calcium [Moles/time] in 24 hour Urine Calcium 24H Ur-sRate 1 Both 2071 U 8 Kloriid uriinis U-Cl JAH JAH EI U-Cl Kloriid uriinis Kloriid uriinis QN mmol/L mmol/L Cobas 6000 c501 Roche 114 JAH/Võrreld 1018 2078-4 Chloride SCnc Pt Urine Qn mmol/L mmol/L 0,0064% CHEM Chloride [Moles/volume] in Urine Chloride Ur-sCnc 1 Both 584 U 8 Kloriid ööpäevases uriinis dU-Cl JAH JAH EI dU-Cl Kloriid ööpäevases uriinis Kloriid ööpäevases uriinis QN mmol/d mmol/d Cobas c501 115 JAH/Võrreld 1019 2079-2 Chloride SRat 24H Urine Qn mmol/(24.h) mmolL/24hr CHEM Chloride [Moles/time] in 24 hour Urine Chloride 24H Ur-sRate 1 Both 2074 U 8 Kusihape uriinis U-UA JAH JAH EI U-UA Kusihape uriinis Kusihape uriinis QN mmol/L mmol/L Cobas 6000 c501 Roche 116 JAH/Võrreld 1022 14934-4 Urate SCnc Pt Urine Qn umol/L umol/L CHEM Urate [Moles/volume] in Urine Urate Ur-sCnc 1 Both 586 U 8 Kusihape ööpäevases uriinis dU-UA EI EI EI dU-UA Kusihape ööpäevases uriinis Kusihape ööpäevases uriinis QN mmol/d mmol/d Cobas c501 117 JAH/Võrreld 1023 14935-1 Urate SRat 24H Urine Qn mmol/(24.h) mmolL/24hr CHEM Urate [Moles/time] in 24 hour Urine Urate 24H Ur-sRate 1 Both 2070 U 8 Magneesium uriinis U-Mg JAH JAH EI U-Mg Magneesium uriinis Magneesium uriinis QN mmol/L mmol/L Cobas 6000 c501 Roche 118 JAH/Võrreld 1024 2598-1 Magnesium SCnc Pt Urine Qn mmol/L mmol/L CHEM Magnesium [Moles/volume] in Urine Magnesium Ur-sCnc 1 Both 587 U 8 Magneesium ööpäevases uriinis dU-Mg JAH JAH EI dU-Mg Magneesium ööpäevases uriinis Magneesium ööpäevases uriinis QN mmol/d mmol/d Cobas c501 119 JAH/Võrreld 1025 2599-9 Magnesium SRat 24H Urine Qn mmol/(24.h) mmolL/24hr CHEM Magnesium [Moles/time] in 24 hour Urine Magnesium 24H Ur-sRate 1 Both 592 U 8 Naatrium uriinis U-Na JAH JAH EI U-Na Naatrium uriinis Naatrium uriinis QN mmol/L mmol/l Cobas c501 121 JAH/Võrreld 1031 2955-3 Sodium SCnc Pt Urine Qn mmol/L mmol/L 0,0197% CHEM Sodium [Moles/volume] in Urine Sodium Ur-sCnc 1 Both 593 U 8 Naatrium ööpäevases uriinis dU-Na JAH JAH EI dU-Na Naatrium ööpäevases uriinis Naatrium ööpäevases uriinis QN mmol/d mmol/d Cobas c501 122 JAH/Võrreld 1032 2956-1 Sodium SRat 24H Urine Qn mmol/(24.h) mmolL/24hr CHEM Sodium [Moles/time] in 24 hour Urine Sodium 24H Ur-sRate 1 Both 596 U 8 Osmolaalsus uriinis U-Osmol JAH JAH EI U-Osmol Uriini osmolaalsus Uriini osmolaalsus QN mosm/kgH2O mOsmol/kg H2O Osmomat®auto 125 JAH/Võrreld 1034 2695-5 Osmolality Osmol Pt Urine Qn 0,0081% CHEM Osmolality of Urine Osmolality Ur 1 Both 605 U 8 Osmolaalsus ööpäevases uriinis dU-osmol EI 2023-09-15 EI EI U-Osmol Uriini osmolaalsus Uriini osmolaalsus QN mosm/kgH2O mOsmol/kg H2O Osmomat®auto 125 JAH/Võrreld 1034 2695-5 Osmolality Osmol Pt Urine Qn 0,0081% CHEM Osmolality of Urine Osmolality Ur 1 Both 2068 U 8 ?-2 mikroglobuliin uriinis U-b2M JAH JAH EI U-b2-M Beeta-2-mikroglobuliin uriinis Beeta-2-mikroglobuliin uriinis QN ug/L µg/l Cobas 6000 c501 Roche 126 JAH/Võrreld 4673 1953-9 Beta-2-Microglobulin MCnc Pt Urine Qn ng/mL mg/L;mcg/mL; ng/mL CHEM Beta-2-Microglobulin [Mass/volume] in Urine B2 Microglob Ur-mCnc 1 Both 11,4001 2067 U 8 b-2 mikroglobuliini ja kreatiniini suhe uriinis U-b2M/U-Crea JAH JAH EI U-b2-M/U-Crea Beeta-2-mikroglobuliin/kreatiniin uriinis Beeta-2-mikroglobuliini ja kreatiniini suhe uriinis QN mg/mol µg/mmol Cobas 6000 c501 Roche 127 JAH/Võrreld 4672 59177-6 Beta-2-Microglobulin/Creatinine Ratio Pt Urine Qn ug/mmol{creat} ug/mmol creatinine CHEM Beta-2-Microglobulin/Creatinine [Ratio] in Urine B2 Microglob/Creat Ur-Rto 1 Both 11,4001 2811 U 8 Otseste suukaudsete antikoagulantide ribaanalüüs uriinist U-DOAC strip JAH JAH EI U-DOAC strip Otsesed suukaudsed antikoagulandid uriinis (ribaanalüüs) Otsesed suukaudsed antikoagulandid uriinis (ribaanalüüs, paneel) Paneel Doasense 134 JAH 7068 L-5521 2812 U 8 Dabigatraan uriinis U-DBTN JAH JAH EI U-DBTN strip Dabigatraan uriinis (ribaanalüüs) Dabigatraan uriinis (ribaanalüüs) N/Pp/P Doasense 135 JAH 7072 A-5596 2813 U 8 Rivaroksabaan, Apiksabaan, Edoksabaan uriinis U-RXN,APBN,EDBN JAH JAH EI U-RXN,APBN,EDBN strip Rivaroksabaan, apiksabaan, edoksabaan uriinis (ribaanalüüs) Rivaroksabaan, apiksabaan, edoksabaan uriinis (ribaanalüüs) N/Pp/P Doasense 136 JAH 7073 A-5597 2902 U 8 Osmolaalsus ööpäevases uriinis dU-Osmol JAH JAH EI dU-Osmol Osmolaalsus ööpäevases uriinis Osmolaalsus ööpäevases uriinis QN mosm/kgH2O mOsmol/kg H2O Osmomat®auto JAH 7230 2694-8 Osmolality Osmol 24H Urine Qn mosm/kg CHEM Osmolality of 24 hour Urine Osmolality 24h Ur Laboratory Both 2274 CSF 9 Liikvori makroskoopiline uuring CSF-Makro JAH JAH EI CSF panel Liikvori põhiuuring Liikvori põhiuuring (paneel) Paneel 1 JAH 4500 L-4500 2080 CSF 9 Liikvori põhiuuring CSF-Makro Värvus CSF-varvus EI EI EI CSF-Color Liikvori värvus Liikvori värvus Tekst 3 JAH 835 10335-8 Color Type Pt CSF Nom 0,01% SPEC Color of Cerebral spinal fluid Color CSF 1 Observation 2275 CSF 9 Liikvori põhiuuring CSF-Makro Hulk CSF-hulk JAH EI EI CSF-Color Liikvori värvus Liikvori värvus Tekst 3 JAH 835 10335-8 Color Type Pt CSF Nom 0,01% SPEC Color of Cerebral spinal fluid Color CSF 1 Observation 2277 CSF 9 Liikvori põhiuuring CSF-Makro Värvus CSF-varvus JAH EI EI CSF-Color Liikvori värvus Liikvori värvus Tekst 3 JAH 835 10335-8 Color Type Pt CSF Nom 0,01% SPEC Color of Cerebral spinal fluid Color CSF 1 Observation 2079 CSF 9 Liikvori põhiuuring CSF-Makro Läbipaistvus CSF-lpaistvus EI EI EI CSF-Appearance Liikvori läbipaistvus Liikvori läbipaistvus Tekst 4 JAH 836 10333-3 Appearance Aper Pt CSF Nom 0,01% SPEC Appearance of Cerebral spinal fluid Appearance CSF 1 Observation 2276 CSF 9 Liikvori põhiuuring CSF-Makro Läbipaistvus CSF-lpaistvus JAH EI EI CSF-Appearance Liikvori läbipaistvus Liikvori läbipaistvus Tekst 4 JAH 836 10333-3 Appearance Aper Pt CSF Nom 0,01% SPEC Appearance of Cerebral spinal fluid Appearance CSF 1 Observation 194 CSF 9 Liikvori tsütoosi uuring (analüsaatoril) CSF-Cells JAH JAH EI CSF-Diff-a Liikvori tsütogramm analüsaatoril Liikvori tsütogramm analüsaatoril Paneel Sysmex 5 JAH 2734 34563-7 Cell count panel - Pt CSF Qn PANEL.HEM/BC Cell count panel in Cerebral spinal fluid Cell Cnt Pnl CSF 1 Order 16,5708 195 CSF 9 Liikvori tsütogramm analüsaatoril CSF-Cells Erütrotsüüdid CSF-RBC JAH EI EI CSF-RBC Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid liikvoris QN E6/L 10^12/L Sysmex 6 JAH/Võrreld 824 792-2 Erythrocytes NCnc Pt CSF Qn Manual count HEM/BC Erythrocytes [#/volume] in Cerebral spinal fluid by Manual count RBC # CSF Manual 1 Observation 196 CSF 9 Liikvori tsütogramm analüsaatoril CSF-Cells Leukotsüüdid CSF-WBC JAH EI EI CSF-WBC Leukotsüüdid Leukotsüüdid liikvoris QN E6/L 10^6/L Sysmex 7 JAH/Võrreld 823 806-0 Leukocytes NCnc Pt CSF Qn Manual count 0,01% HEM/BC Leukocytes [#/volume] in Cerebral spinal fluid by Manual count WBC # CSF Manual 1 Observation 198 CSF 9 Liikvori tsütogramm analüsaatoril CSF-Cells Polümorfonukleaarsed rakud suhtarv CSF-PMN% JAH EI EI CSF-PMN% PMN% Polümorfonukleaarsete leukotsüütide suhtarv liikvoris QN % % Sysmex 8 JAH/Võrreld 825 33963-0 Granulocytes/100 leukocytes NFr Pt CSF Qn % % (granulos per total leukos) HEM/BC Granulocytes/100 leukocytes in Cerebral spinal fluid Granulocytes Fr CSF 1 Observation 200 CSF 9 Liikvori tsütogramm analüsaatoril CSF-Cells Polümorfonukleaarsed rakud arv CSF-PMN# JAH EI EI CSF-PMN# PMN Polümorfonukleaarsete leukotsüütide arv liikvoris QN E6/L 10^6/L Sysmex 9 JAH/Võrreld 826 35059-5 Granulocytes NCnc Pt CSF Qn HEM/BC Granulocytes [#/volume] in Cerebral spinal fluid Granulocytes # CSF 1 Observation 197 CSF 9 Liikvori tsütogramm analüsaatoril CSF-Cells Mononukleaarsed rakud suhtarv CSF-MN% JAH EI EI CSF-MN% MN% Mononukleaarsete leukotsüütide suhtarv liikvoris QN % % Sysmex 10 JAH/Võrreld 827 26492-9 Mononuclear cells/100 leukocytes NFr Pt CSF Qn % % HEM/BC Mononuclear cells/100 leukocytes in Cerebral spinal fluid Mononuc Cells Fr CSF 1 Observation 199 CSF 9 Liikvori tsütogramm analüsaatoril CSF-Cells Mononukleaarsed rakud arv CSF-MN# JAH EI EI CSF-MN# MN Mononukleaarsete leukotsüütide arv liikvoris QN E6/L 10^6/L Sysmex 11 JAH/Võrreld 828 26489-5 Mononuclear cells NCnc Pt CSF Qn HEM/BC Mononuclear cells [#/volume] in Cerebral spinal fluid Mononuc Cells # CSF 1 Observation 201 CSF 9 Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) CSF-Diff JAH JAH EI CSF-Diff-m Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) Paneel manuaalne 12 JAH 838 29584-0 Differential panel - Pt CSF - PANEL.HEM/BC Differential panel in Cerebral spinal fluid Diff Pnl CSF 1 Order 206 CSF 9 Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) CSF-Diff Basofiilid CSF-baso JAH EI EI CSF-Basofiilid % Basofiilid % Basofiilide suhtarv liikvoris QN % % manuaalne 13 JAH/Võrreld 839 13519-4 Basophils/100 leukocytes NFr Pt CSF Qn Manual count % % HEM/BC Basophils/100 leukocytes in Cerebral spinal fluid by Manual count Basophils Fr CSF Manual 1 Observation 207 CSF 9 Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) CSF-Diff Eosinofiilid CSF-eosin JAH EI EI CSF-Eosinofiilid % Eosinofiilid % Eosinofiilide suhtarv liikvoris QN % % manuaalne 14 JAH/Võrreld 840 12208-5 Eosinophils/100 leukocytes NFr Pt CSF Qn Manual count % % HEM/BC Eosinophils/100 leukocytes in Cerebral spinal fluid by Manual count Eosinophil Fr CSF Manual 1 Observation 202 CSF 9 Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) CSF-Diff Lümfotsüüdid CSF-lymf JAH EI EI CSF-Lümfotsüüdid % Lümfotsüüdid % Lümfotsüütide suhtarv liikvoris QN % % manuaalne 15 JAH/Võrreld 841 10328-3 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt CSF Qn Manual count % % 0,01% HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Cerebral spinal fluid by Manual count Lymphocytes Fr CSF Manual 1 Observation 214 CSF 9 Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) CSF-Diff Plasmarakud CSF-plasma JAH EI EI CSF-Plasmarakud % Plasmarakud % Plasmarakkude suhtarv liikvoris QN % % manuaalne 18 JAH/Võrreld 843 40541-5 Plasma cells/100 leukocytes NFr Pt CSF Qn Microscopy % % HEM/BC Plasma cells/100 leukocytes in Cerebral spinal fluid by Microscopy Plasma Cells Fr CSF Micro 1 Observation 203 CSF 9 Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) CSF-Diff Monotsüüdid/makrofaagid CSF-monomakro JAH EI EI CSF-Monotsüüdid % Monotsüüdid % Monotsüütide suhtarv liikvoris QN % % manuaalne 19 JAH/Võrreld 844 10329-1 Monocytes/100 leukocytes NFr Pt CSF Qn Manual count % % HEM/BC Monocytes/100 leukocytes in Cerebral spinal fluid by Manual count Monocytes Fr CSF Manual 1 Observation 204 CSF 9 Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) CSF-Diff Neutrofiilid CSF-neut JAH EI EI CSF-Neutrofiilid % Neutrofiilid % Neutrofiilide suhtarv liikvoris QN % % manuaalne 22 JAH/Võrreld 845 13516-0 Neutrophils/100 leukocytes NFr Pt CSF Qn Manual count % % HEM/BC Neutrophils/100 leukocytes in Cerebral spinal fluid by Manual count Neutrophils Fr CSF Manual 1 Observation 210 CSF 9 Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) CSF-Diff Rakud (identifitseerimata) CSF-muud JAH EI EI CSF-Identifitseerimata rakud % Identifitseerimata rakud % Identifitseerimata rakkude suhtarv liikvoris QN % % manuaalne 24 JAH/Võrreld 847 13527-7 Unidentified cells/100 leukocytes NFr Pt CSF Qn Manual count % % HEM/BC Unidentified cells/100 leukocytes in Cerebral spinal fluid by Manual count Unident Cells Fr CSF Manual 1 Observation 216 CSF 9 Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) CSF-Diff Rakud (identifitseerimata) CSF-muud JAH EI EI CSF-Identifitseerimata rakud % Identifitseerimata rakud % Identifitseerimata rakkude suhtarv liikvoris QN % % manuaalne 24 JAH/Võrreld 847 13527-7 Unidentified cells/100 leukocytes NFr Pt CSF Qn Manual count % % HEM/BC Unidentified cells/100 leukocytes in Cerebral spinal fluid by Manual count Unident Cells Fr CSF Manual 1 Observation 205 CSF 9 Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) CSF-Diff Blastid CSF-blastid JAH EI EI CSF-Blastid % Blastid % Blastide suhtarv liikvoris QN % % manuaalne 25 JAH/Võrreld 848 13521-0 Blasts/100 leukocytes NFr Pt CSF Qn Manual count % % HEM/BC Blasts/100 leukocytes in Cerebral spinal fluid by Manual count Blasts Fr CSF Manual 1 Observation 212 CSF 9 Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) CSF-Diff Blastid CSF-blastid JAH EI EI CSF-Blastid % Blastid % Blastide suhtarv liikvoris QN % % manuaalne 25 JAH/Võrreld 848 13521-0 Blasts/100 leukocytes NFr Pt CSF Qn Manual count % % HEM/BC Blasts/100 leukocytes in Cerebral spinal fluid by Manual count Blasts Fr CSF Manual 1 Observation 208 CSF 9 Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) CSF-Diff Ependümaalsed rakud CSF-epend JAH EI EI CSF-Ependümaalsed rakud liikvoris % Ependümaalsed rakud % Ependümaalsete rakkude suhtarv liikvoris QN % % manuaalne 26 JAH/Võrreld 1691 51909-0 Ependymal cells/100 cells NFr Pt CSF Qn % % HEM/BC Ependymal cells/100 cells in Cerebral spinal fluid Ependymal cells NFr CSF 1 Observation 11,4393 209 CSF 9 Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) CSF-Diff Lipofaagid CSF-lipo JAH EI EI CSF-Lipofaagid % Lipofaagid % Lipofaagide suhtarv liikvoris QN % % manuaalne 27 JAH/Võrreld 1692 70034-4 Lipophages/100 leukocytes NFr Pt CSF Qn Manual count % % HEM/BC Lipophages/100 leukocytes in Cerebral spinal fluid by Manual count Lipophages NFr CSF Manual 1 Observation 11,4729 213 CSF 9 Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) CSF-Diff Siderofaagid CSF-sidero JAH EI EI CSF-Siderofaagid % Siderofaagid % Siderofaagide suhtarv liikvoris QN % % manuaalne 28 JAH/Võrreld 1693 70035-1 Siderophages/100 leukocytes NFr Pt CSF Qn Manual count % % HEM/BC Siderophages/100 leukocytes in Cerebral spinal fluid by Manual count Siderophages NFr CSF Manual 1 Observation 11,4729 215 CSF 9 Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) CSF-Diff Siderofaagid CSF-sidero JAH EI EI CSF-Siderofaagid % Siderofaagid % Siderofaagide suhtarv liikvoris QN % % manuaalne 28 JAH/Võrreld 1693 70035-1 Siderophages/100 leukocytes NFr Pt CSF Qn Manual count % % HEM/BC Siderophages/100 leukocytes in Cerebral spinal fluid by Manual count Siderophages NFr CSF Manual 1 Observation 11,4729 211 CSF 9 Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) CSF-Diff Maliigsed rakud CSF-maliig JAH EI EI CSF-Maliigsed rakud % Maliigsed rakud % Maliigsete rakkude suhtarv liikvoris QN % % manuaalne 29 JAH/Võrreld 2145 44894-4 Malignant cells/100 cells NFr Pt CSF Qn Manual count % % HEM/BC Malignant cells/100 cells in Cerebral spinal fluid by Manual count Malignant cells NFr CSF Manual 1 Both 619 CSF 9 Albumiin liikvoris CSF-Alb JAH JAH EI CSF-Alb Albumiin liikvoris Albumiin liikvoris QN mg/L mg/L Cobas c501 32 JAH/Võrreld 1069 1746-7 Albumin MCnc Pt CSF Qn mg/dL 0,0010% CHEM Albumin [Mass/volume] in Cerebral spinal fluid Albumin CSF-mCnc 1 Both 618 CSF 9 Albumiini suhe liikvoris ja seerumis CSF-Alb/S-Alb-t JAH JAH EI CSF-Alb/S-Alb Liikvori- ja seerumialbumiini suhe Liikvori- ja seerumialbumiini suhe QN indeks Cobas c501 33 JAH/Võrreld 1070 1756-6 Albumin CSF/Albumin plasma RelMCnc Pt Plas+CSF Qn CHEM Albumin CSF/Albumin plasma in Plasma & CSF Albumin CSF/SerPl 1 Both 621 CSF 9 Glükoos liikvoris CSF-Gluc JAH JAH EI CSF-Gluc Glükoos liikvoris Glükoos liikvoris QN mmol/L mmol/L Cobas c501 34 JAH/Võrreld 1072 14744-7 Glucose SCnc Pt CSF Qn mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Cerebral spinal fluid Glucose CSF-sCnc 1 Both 620 CSF 9 Glükoosi suhe liikvoris ja seerumis CSF-Gluc/fS-Gluc JAH JAH EI CSF-Gluc/S,P-Gluc Liikvori- ja seerumi/plasma glükoosi suhe Liikvori- ja seerumi/plasma glükoosi suhe QN indeks Cobas c501 35 JAH/Võrreld 1073 2352-3 Glucose CSF/Glucose plas RelMCnc Pt Plas+CSF Qn CHEM Glucose CSF/Glucose plas Glucose CSF/SerPl 1 Observation 2815 CSF 9 Glükoosi suhe liikvoris ja plasmas CSF-Gluc/P-Gluc JAH JAH EI CSF-Gluc/S,P-Gluc Liikvori- ja seerumi/plasma glükoosi suhe Liikvori- ja seerumi/plasma glükoosi suhe QN 35 JAH/Võrreld 1073 2352-3 Glucose CSF/Glucose plas RelMCnc Pt Plas+CSF Qn CHEM Glucose CSF/Glucose plas Glucose CSF/SerPl 1 Observation 1205 CSF 9 Laktaat liikvoris CSF-Lac JAH JAH EI CSF-Lac Laktaat liikvoris Laktaat liikvoris QN mmol/L mmol/L Cobas c501 37 JAH/Võrreld 1074 2520-5 Lactate SCnc Pt CSF Qn mmol/L mmol/L CHEM Lactate [Moles/volume] in Cerebral spinal fluid Lactate CSF-sCnc 1 Both 624 CSF 9 Valk liikvoris CSF-Prot JAH JAH EI CSF-Prot Valk liikvoris Valk liikvoris QN g/L g/L Cobas c501 38 JAH/Võrreld 1071 2880-3 Protein MCnc Pt CSF Qn mg/dL 0,0119% CHEM Protein [Mass/volume] in Cerebral spinal fluid Prot CSF-mCnc 1 Both 622 CSF 9 Immuunglobuliin G liikvoris CSF-IgG JAH JAH EI CSF-IgG IgG liikvoris Immuunglobuliin G liikvoris QN mg/L mg/L Cobas c501 39 JAH/Võrreld 1075 2464-6 IgG MCnc Pt CSF Qn mg/dL 0,0011% CHEM IgG [Mass/volume] in Cerebral spinal fluid IgG CSF-mCnc 1 Both 1206 CSF 9 Immuunglobuliini G indeks CSF-S-IgG-ind JAH JAH EI CSF-S-IgG-ind IgG indeks Immuunglobuliin G indeks QN Cobas c501 40 JAH/Võrreld 1076 14117-6 IgG index RelRto Pt Ser+CSF Qn 0,0009% CHEM IgG index in Serum & CSF IgG index Ser+CSF 1 Observation 623 CSF 9 Oligoklonaalsed immuunglobuliinid liikvoris CSF-Ig-oligo JAH JAH EI CSF-IgG-oligo-interpret Oligoklonaalne IgG liikvoris (tõlgendus) Oligoklonaalne immuunglobuliin G liikvoris (tõlgendus) Tekst kirjeldus Hydrasys focus, Epson3490 photo 43 JAH 1079 49293-4 Protein fractions.oligoclonal bands Imp Pt CSF Nar Electrophoresis CHEM Protein fractions.oligoclonal bands [interpretation] in Cerebral spinal fluid by Electrophoresis Narrative Oligoclonal Bands CSF Elph-Imp 1 Observation 2749 CSF 9 Kemokiini CXCL13 hulk liikvoris CSF-CXCL13 QN JAH JAH EI CSF-CXCL13 Kemokiin CXCL13 liikvoris Kemokiin CXCL13 liikvoris QN ng/L ng/L 45 JAH 4873 74917-6 CXCL13 Ag MCnc Pt CSF Qn pg/mL pg/mL CHEM CXCL13 Ag [Mass/volume] in Cerebral spinal fluid CXCL13 Ag CSF-mCnc 1 Both 8,7142 2596 CSF 9 Beetaamüloid 42 liikvoris CSF-Beta amyloid 42 JAH EI EI CSF-Beta amyloid 42 Beetaamüloid 42 liikvoris Beetaamüloid 42 liikvoris QN ng/L ng/L Cobas 6000 e601 Roche 49 JAH 4294 33203-1 Amyloid beta 42 peptide MCnc Pt CSF Qn pg/mL pg/mL CHEM Amyloid beta 42 peptide [Mass/volume] in Cerebral spinal fluid AL beta42 CSF-mCnc 1 Both 23,2212 2707 CSF 9 Beetaamüloid 42 liikvoris CSF-Beta-amyloid-42 JAH JAH EI CSF-Beta amyloid 42 Beetaamüloid 42 liikvoris Beetaamüloid 42 liikvoris QN ng/L ng/L 49 JAH 4294 33203-1 Amyloid beta 42 peptide MCnc Pt CSF Qn pg/mL pg/mL CHEM Amyloid beta 42 peptide [Mass/volume] in Cerebral spinal fluid AL beta42 CSF-mCnc 1 Both 23,2212 2598 CSF 9 Tau valk liikvoris CSF-Tau JAH EI EI CSF-Tau Tau liikvoris Tau valk liikvoris QN ng/L ng/L Cobas 6000 e601 Roche 52 JAH 4291 30160-6 Tau protein MCnc Pt CSF Qn pg/mL pg/mL CHEM Tau protein [Mass/volume] in Cerebral spinal fluid Tau Prot CSF-mCnc 1 Both 13,0133 2597 CSF 9 Fosfolüreeritud tau valk liikvoris CSF-pTau JAH JAH EI CSF-pTau pTau liikvoris Fosforüleeritud tau valk liikvoris QN ng/L ng/L Cobas 6000 e601 Roche 53 JAH 4295 72260-3 Tau protein.phosphorylated 181 MCnc Pt CSF Qn EIA pg/mL pg/mL CHEM Phosphorylated tau 181 [Mass/volume] in Cerebral spinal fluid by Immunoassay p-tau181 CSF EIA-mCnc 1 Both 15,2744 2599 CSF 9 Tau valgu ja Beetaamüloid 42 suhe liikvoris CSF-Tau/CSF-Beta amyloid 42 JAH EI EI CSF-Tau/CSF-Beta amyloid 42 Tau/beetaamüloid 42 liikvoris Tau valgu ja beetaamüloid 42 suhe liikvoris QN 55 JAH 5546 41027-4 Tau protein/Amyloid beta 42 peptide Ratio Pt CSF Qn CHEM Tau protein/Amyloid beta 42 peptide [Ratio] in Cerebral spinal fluid Tau Prot/AL beta42 CSF-Rto 1 Both 2741 CSF 9 Tau valgu ja Beetaamüloid 42 suhe liikvoris CSF-Tau/CSF-Beta-amyloid-42 JAH JAH EI CSF-Tau/CSF-Beta amyloid 42 Tau/beetaamüloid 42 liikvoris Tau valgu ja beetaamüloid 42 suhe liikvoris QN " " 55 JAH 5546 41027-4 Tau protein/Amyloid beta 42 peptide Ratio Pt CSF Qn CHEM Tau protein/Amyloid beta 42 peptide [Ratio] in Cerebral spinal fluid Tau Prot/AL beta42 CSF-Rto 1 Both 2600 CSF 9 Fosforüleeritud tau valgu ja Beetaamüloid 42 suhe liikvoris CSF-pTau/CSF-Beta amyloid 42 JAH EI EI CSF-pTau/CSF-Beta amyloid 42 pTau/beetaamüloid 42 liikvoris Fosforüleeritud tau valgu ja beetaamüloid 42 suhe liikvoris QN ng/L 56 JAH 5547 97102-8 Tau protein.phosphorylated 181/Amyloid beta 42 peptide Ratio Pt CSF Qn {ratio} ratio CHEM Phosphorylated tau 181/Amyloid beta 42 peptide [Ratio] in Cerebral spinal fluid p-tau181/AL beta42 CSF-Rto 1 Both 2728 CSF 9 Fosfolüreeritud tau valgu ja Beetaamüloid 42 suhe liikvoris CSF-pTau/CSF-Beta-amyloid-42 JAH JAH EI CSF-pTau/CSF-Beta amyloid 42 pTau/beetaamüloid 42 liikvoris Fosforüleeritud tau valgu ja beetaamüloid 42 suhe liikvoris QN " " 56 JAH 5547 97102-8 Tau protein.phosphorylated 181/Amyloid beta 42 peptide Ratio Pt CSF Qn {ratio} ratio CHEM Phosphorylated tau 181/Amyloid beta 42 peptide [Ratio] in Cerebral spinal fluid p-tau181/AL beta42 CSF-Rto 1 Both 2774 CSF 9 Liikvori tuvastamine kehavedelikus Fx-Beta 2 JAH JAH EI XXX-Beta-2-transferrin Beeta-2-transferriin Beeta-2-transferriin täpsustamata materjalis N/P " " 58 JAH 5362 43858-0 Beta-2 transferrin PrThr Pt XXX Ord CHEM Beta-2 transferrin [Presence] in Unspecified specimen B2 Transferrin XXX Ql 1 Both 2652 CSF 9 Abiuuring liikvori leke tuvastamisel kehavedelikus S-Beta 2 JAH JAH EI S-Beta-2-transferrin Beeta-2-transferriin Beeta-2-transferriin seerumis N/P 59 JAH 5921 43867-1 Beta-2 transferrin PrThr Pt Ser Ord CHEM Beta-2 transferrin [Presence] in Serum B2 Transferrin Ser Ql 1 Both 431 TDM 10 Digoksiin plasmas P-Digox JAH JAH EI S,P-Digox Digoksiin Digoksiin seerumis/plasmas QN ug/L ng/mL Cobas c501 23 JAH 415 10535-3 Digoxin MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL 0,0164% DRUG/TOX Digoxin [Mass/volume] in Serum or Plasma Digoxin SerPl-mCnc 1 Both 436 TDM 10 Fenütoiin plasmas P-Phenyt JAH JAH EI S,P-Phenyt Fenütoiin Fenütoiin seerumis/plasmas QN mg/L µg/mL Cobas c501 31 JAH 420 3968-5 Phenytoin MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL mcg/mL 0,0219% DRUG/TOX Phenytoin [Mass/volume] in Serum or Plasma Phenytoin SerPl-mCnc 1 Both 439 TDM 10 Gentamütsiin plasmas P-Genta JAH JAH EI S,P-Genta (trough) Gentamütsiini baaskontsentratsioon Gentamütsiini baaskontsentratsioon seerumis/plasmas QN mg/L mg/L Cobas c501 32 JAH 421 3665-7 Gentamicin^trough MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0051% DRUG/TOX Gentamicin [Mass/volume] in Serum or Plasma --trough Gentamicin Trough SerPl-mCnc 1 Both 476 TDM 10 Karbamasepiin plasmas P-Carba JAH JAH EI S,P-Carba Karbamasepiin Karbamasepiin seerumis/plasmas QN mg/L µg/mL Cobas c501 37 JAH 423 3432-2 Carbamazepine MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL mcg/mL 0,0055% DRUG/TOX Carbamazepine [Mass/volume] in Serum or Plasma Carbamazepine SerPl-mCnc 1 Both 495 TDM 10 Liitium seerumis S-Li JAH JAH EI S,P-Li Liitium Liitium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L Cobas c501 50 JAH 217 14334-7 Lithium SCnc Pt Ser/Plas Qn mol/L mmol/L; mEq/L 46 DRUG/TOX Lithium [Moles/volume] in Serum or Plasma Lithium SerPl-sCnc 1 Both 2615 TDM 10 Metotreksaat seerumis S-MTX JAH JAH EI S,P-MTX Metotreksaat Metotreksaat seerumis/plasmas QN umol/L umol/L 54 JAH 426 14836-1 Methotrexate SCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0023% DRUG/TOX Methotrexate [Moles/volume] in Serum or Plasma MTX SerPl-sCnc 1 Both 504 TDM 10 Paratsetamool plasmas P-Paracet JAH JAH EI S,P-Paracet Paratsetamool Paratsetamool seerumis/plasmas QN mg/L µg/mL Cobas c501 61 JAH 428 3298-7 Acetaminophen MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL mcg/mL 0,0163% DRUG/TOX Acetaminophen [Mass/volume] in Serum or Plasma Acetamin SerPl-mCnc 1 Both 510 TDM 10 Salitsülaadid plasmas P-Salic JAH JAH EI S,P-Salic Salitsülaadid Salitsülaadid seerumis/plasmas QN mg/L µg/mL Cobas c501 67 JAH 429 4024-6 Salicylates MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/dL mg/dL 0,0150% DRUG/TOX Salicylates [Mass/volume] in Serum or Plasma Salicylates SerPl-mCnc 1 Both 1291 TDM 10 Takroliimus veres B-Tacrolimus JAH JAH EI B-Tacrolimus Takroliimus Takroliimus veres QN ug/L ng/mL Cobas e601 70 JAH 431 11253-2 Tacrolimus MCnc Pt Bld Qn 0,0685% DRUG/TOX Tacrolimus [Mass/volume] in Blood Tacrolimus Bld-mCnc 1 Both 511 TDM 10 Teofülliin plasmas P-Theoph JAH JAH EI S,P-Theoph Teofülliin Teofülliin seerumis/plasmas QN mg/L µg/mL Cobas c501 71 JAH 432 4049-3 Theophylline MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL 0,0032% DRUG/TOX Theophylline [Mass/volume] in Serum or Plasma Theophylline SerPl-mCnc 1 Both 519 TDM 10 Tsüklosporiin A veres B-CyA JAH JAH EI B-CyA Tsüklosporiin A Tsüklosporiin A veres QN ug/L ng/mL Cobas e601 75 JAH 433 3520-4 Cyclosporine MCnc Pt Bld Qn 0,0153% DRUG/TOX Cyclosporine [Mass/volume] in Blood Cyclosporin Bld-mCnc 1 Both 533 TDM 10 Valproaat plasmas P-Valpr JAH JAH EI S,P-Valpr Valproaat Valproaat seerumis/plasmas QN mg/L µg/mL Cobas c501 76 JAH 434 4086-5 Valproate MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL mcg/mL 0,0155% DRUG/TOX Valproate [Mass/volume] in Serum or Plasma Valproate SerPl-mCnc 1 Both 535 TDM 10 Vankomütsiin plasmas P-Vanco JAH JAH EI S,P-Vanco Vankomütsiin Vankomütsiin seerumis/plasmas QN mg/L µg/mL Cobas c501 78 JAH 435 20578-1 Vancomycin MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL ug/mL 34 DRUG/TOX Vancomycin [Mass/volume] in Serum or Plasma Vancomycin SerPl-mCnc 1 Both 12,8946 536 TDM 10 Vankomütsiini tippkontsentratsioon seerumis S-Vanco (peak) EI EI EI S,P-Vanco (peak) Vankomütsiini tippkontsentratsioon Vankomütsiini tippkontsentratsioon seerumis/plasmas QN mg/L µg/mL Cobas c501 79 JAH 436 4090-7 Vancomycin^peak MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0046% DRUG/TOX Vancomycin [Mass/volume] in Serum or Plasma --peak Vancomycin Peak SerPl-mCnc 1 Both 2205 TDM 10 Adalimumab seerumis S-Adalimumab JAH JAH EI S,P-Adalimumab Adalimumab Adalimumab seerumis/plasmas QN mg/L mg/L ELISA Promonitor 82 JAH 3642 74117-3 Adalimumab MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL ug/mL 1 DRUG/TOX Adalimumab [Mass/volume] in Serum or Plasma Adalimumab SerPl-mCnc 1 Both 19,0802 2206 TDM 10 Adalimumabi-vastaste antikehade hulk seerumis S-Adalimumab Ab QN JAH JAH EI S,P-Adalimumab Ab QN Adalimumab Ab QN Adalimumabi-vastaste antikehade hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L ELISA Promonitor 84 JAH 3643 74116-5 Adalimumab Ab MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL 1 SERO Adalimumab Ab [Mass/volume] in Serum or Plasma Adalimumab Ab SerPl-mCnc 1 Both 19,0802 2207 TDM 10 Infliksimab seerumis S-Infliximab JAH JAH EI S,P-Infliximab Infliksimab Infliksimab seerumis/plasmas QN mg/L mg/L ELISA Promonitor 87 JAH 3645 39803-2 Infliximab MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL ug/mL 3 DRUG/TOX Infliximab [Mass/volume] in Serum or Plasma Infliximab SerPl-mCnc 1 Both 19,0802 2208 TDM 10 Infliksimabi-vastaste antikehade hulk seerumis S-Infliximab Ab QN JAH JAH EI S,P-Infliximab Ab QN Infliksimab Ab QN Infliksimabi-vastaste antikehade hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L ELISA Promonitor 88 JAH 4587 90780-8 inFLIXimab Ab ACnc Pt Ser Qn IA [arb'U] arb U SERO inFLIXimab Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay inFLIXimab Ab Ser IA-aCnc 1 Both 2855 TDM 10 Rituximab seerumis S-Rituximab JAH JAH EI S,P-Rituximab Rituximab Rituximab seerumis/plasmas QN mg/L mg/L ELISA Promonitor,Grifols Diagnostic Solutions 90 JAH 7176 82467-2 riTUXimab MCnc Pt Ser/Plas Qn IA ug/mL ug/mL DRUG/TOX riTUXimab [Mass/volume] in Serum or Plasma by Immunoassay riTUXimab SerPl IA-mCnc 1 Both 2856 TDM 10 Rituximabi-vastaste antikehade hulk seerumis S-Rituximab Ab QN JAH JAH EI S,P-Rituximab Ab QN Rituximab Ab QN Rituximabi-vastaste antikehade hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L ELISA Promonitor,Grifols Diagnostic Solutions 91 JAH 7177 A-5611 2656 TDM 10 Vedolizumab seerumis S-Vedolizumab JAH JAH EI S-Vedolizumab Vedolizumab Vedolizumab seerumis QN mg/L mg/L 95 JAH 5229 86898-4 Vedolizumab MCnc Pt Ser/Plas Qn IA ug/mL ug/mL DRUG/TOX Vedolizumab [Mass/volume] in Serum or Plasma by Immunoassay Vedolizumab SerPl IA-mCnc 1 Both 21,5861 2657 TDM 10 Vedolizumabi-vastaste antikehade hulk seerumis S-Vedolizumab Ab QN JAH JAH EI S-Vedolizumab Ab QN Vedolizumab Ab QN Vedolizumabi-vastaste antikehade hulk seerumis QN kU/L kU/L 96 JAH 5257 A-5257 432 TOX 11 Etanool plasmas P-EtOH JAH JAH EI S,P-EtOH Etanool Etanool seerumis/plasmas QN g/L g/L Cobas c501 1 JAH/Võrreld 416 5643-2 Ethanol MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/dL mg/dL 0,0234% DRUG/TOX Ethanol [Mass/volume] in Serum or Plasma Ethanol SerPl-mCnc 1 Both 421 TOX 11 Alkoholide surrogaadid plasmas P-Alcohol surrogates JAH JAH EI S,P-Alcohol surrogates Alkoholi surrogaadid plasmas Alkoholi surrogaadid seerumis/plasmas Paneel 3 JAH 3681 L-3681 2847 TOX 11 Alkoholi surrogaadid Alcohol surrogates JAH JAH EI S,P-Alcohol surrogates Alkoholi surrogaadid plasmas Alkoholi surrogaadid seerumis/plasmas Paneel 3 JAH 3681 L-3681 2852 TOX 11 Alkoholide surrogaadid uriinis U-Alcohol surrogates JAH JAH EI S,P-Alcohol surrogates Alkoholi surrogaadid plasmas Alkoholi surrogaadid seerumis/plasmas Paneel 3 JAH 3681 L-3681 433 TOX 11 Alkoholi surrogaadid (glükoolid) plasmas P-Alcohol surrogates (G) EI EI EI S,P-Alcohol surrogates (G) Alkoholi surrogaadid (glükoolid) Alkoholi surrogaadid (glükoolid) seerumis/plasmas Paneel GC/HP6889 4 JAH 2867 L-2867 2853 TOX 11 Alkoholi surrogaadid (glükoolid) uriinis U-Alcohol surrogates (G) JAH JAH EI S,P-Alcohol surrogates (G) Alkoholi surrogaadid (glükoolid) Alkoholi surrogaadid (glükoolid) seerumis/plasmas Paneel 4 JAH 2867 L-2867 2854 TOX 11 Alkoholi surrogaadid (glükoolid) Alcohol surrogates (G) JAH JAH EI S,P-Alcohol surrogates (G) Alkoholi surrogaadid (glükoolid) Alkoholi surrogaadid (glükoolid) seerumis/plasmas Paneel 4 JAH 2867 L-2867 422 TOX 11 Alkoholi surrogaadid plasmas P-Alcohol surrogates Etanool plasmas gaaskromatograafiliselt P-EtOH GC JAH JAH EI S,P-EtOH GC Etanool (gaaskromatograafia) Etanool seerumis/plasmas (gaaskromatograafia) QN g/L g/L GC/HP6890 5 JAH/Võrreld 1757 14336-2 Ethanol MCnc Pt Ser/Plas Qn GC mg/dL mg/dL DRUG/TOX Ethanol [Mass/volume] in Serum or Plasma by Gas chromatography Ethanol SerPl GC-mCnc 1 Both 2804 TOX 11 Etanool uriinis QL U-EtOH JAH JAH EI U-EtOH QL Etanool uriinis QL Etanool uriinis (kvalitatiivne) Tekst 7 JAH 2033 5644-0 Ethanol ACnc Pt Urine Ord DRUG/TOX Ethanol [Presence] in Urine Ethanol Ur Ql 1 Both 424 TOX 11 Alkoholi surrogaadid plasmas P-Alcohol surrogates Atsetoon plasmas P-Acetone JAH EI EI S,P-Acetone Atsetoon Atsetoon seerumis/plasmas QN g/L g/L GC/HP6890 9 JAH/Võrreld 1756 5568-1 Acetone MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/dL mg/dL 0,0042% DRUG/TOX Acetone [Mass/volume] in Serum or Plasma Acetone SerPl-mCnc 1 Both 425 TOX 11 Alkoholi surrogaadid plasmas P-Alcohol surrogates Isopropanool plasmas P-Isopr JAH EI EI S,P-Isopropanol Isopropanool Isopropanool seerumis/plasmas QN g/L g/L GC/HP6890 11 JAH/Võrreld 1780 5669-7 Isopropanol MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/dL mg/dL 16 DRUG/TOX Isopropanol [Mass/volume] in Serum or Plasma Isopropanol SerPl-mCnc 1 Both 14,4095 2220 TOX 11 Propanol Propanol JAH EI EI P-Propanol QL Propanool QL Propanool plasmas (kvalitatiivne) Tekst Gaaskromatograaf LGC 12 JAH 4857 A-4857 426 TOX 11 Alkoholi surrogaadid plasmas P-Alcohol surrogates Propanool plasmas P-Propanol EI EI EI S,P-Propanol Propanool Propanool seerumis/plasmas QN g/L kvalit GC/HP6890 13 JAH/Võrreld 3683 17379-9 Propanol MCnc Pt Bld Qn mg/dL mg/dL 2 DRUG/TOX Propanol [Mass/volume] in Blood Propanol Bld-mCnc 1 Both 18,1054 423 TOX 11 Alkoholi surrogaadid plasmas P-Alcohol surrogates Metanool plasmas P-MeOH JAH EI EI S,P-MeOH Metanool Metanool seerumis/plasmas QN g/L g/L GC/HP6890 15 JAH/Võrreld 1785 5693-7 Methanol MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/dL mg/dL 0,0019% DRUG/TOX Methanol [Mass/volume] in Serum or Plasma Methanol SerPl-mCnc 1 Both 2224 TOX 11 Alkoholi surrogaadid (glükoolid) plasmas P-Alcohol surrogates (G) JAH JAH EI S,P-Glycol panel Glükoolide paneel Glükoolid seerumis/plasmas (paneel) Paneel GC/HP6890 17 JAH 4874 L-4874 2848 TOX 11 Alkoholi surrogaadid (glükoolid) Alcohol Surrogates (G) EI 2023-06-15 EI EI S,P-Glycol panel Glükoolide paneel Glükoolid seerumis/plasmas (paneel) Paneel 17 JAH 4874 L-4874 434 TOX 11 Glükoolide paneel P-Alcohol surrogates (G) Etüleenglükool plasmas P-EG JAH EI EI S,P-EG Etüleenglükool Etüleenglükool seerumis/plasmas QN g/L g/L GC/HP6890 18 JAH/Võrreld 1758 5646-5 Ethylene glycol MCnc Pt Ser/Plas Qn mcg/mL; mg/dL 0,0015% DRUG/TOX Ethylene glycol [Mass/volume] in Serum or Plasma Ethylene Glycol SerPl-mCnc 1 Both 2057 TOX 11 Etüleenglükool uriinis U-EG EI EI EI U-EG Etüleenglükool uriinis Etüleenglükool uriinis QN g/L g/l 19 JAH/Võrreld 1801 5647-3 Ethylene glycol MCnc Pt Urine Qn mg/dL mg/dL DRUG/TOX Ethylene glycol [Mass/volume] in Urine Ethylene Glycol Ur-mCnc 1 Both 435 TOX 11 Glükoolide paneel P-Alcohol surrogates (G) Propüleenglükool plasmas P-PropGly JAH EI EI S,P-PG Propüleenglükool Propüleenglükool seerumis/plasmas QN g/L g/L GC/HP6890 20 JAH/Võrreld 1788 12552-6 Propylene glycol MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/dL mg/dL DRUG/TOX Propylene glycol [Mass/volume] in Serum or Plasma Prop glycol SerPl-mCnc 1 Both 2058 TOX 11 Propüleenglüükool uriinis U-PG EI EI EI U-PG Propüleenglükool uriinis Propüleenglükool uriinis QN g/L g/l 21 JAH/Võrreld 1836 18341-8 Propylene glycol MCnc Pt Urine Qn DRUG/TOX Propylene glycol [Mass/volume] in Urine Prop glycol Ur-mCnc 1 Both 2745 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis U-Narco paneel JAH JAH EI U-Narco panel Sõltuvusainete paneel uriinis Sõltuvusained uriinis (paneel) Paneel 28 JAH 2716 L-2716 2841 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis U-Narco panel JAH EI EI U-Narco panel Sõltuvusainete paneel uriinis Sõltuvusained uriinis (paneel) Paneel 28 JAH 2716 L-2716 544 TOX 11 Amfetamiin uriinis, kvalitatiivne U-Amp JAH JAH EI U-Amp Amfetamiin uriinis Amfetamiin uriinis Tekst kvalitatiivne Manuaalne 29 JAH 437 19261-7 Amphetamines ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Amphetamines [Presence] in Urine by Screen method Amphetamines Ur Ql Scn 1 Both 547 TOX 11 Barbituraadid uriinis, kvalitatiivne U-Bar JAH JAH EI U-Bar Barbituraadid uriinis Barbituraadid uriinis Tekst kvalitatiivne Manuaalne 31 JAH 438 19270-8 Barbiturates ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Barbiturates [Presence] in Urine by Screen method Barbiturates Ur Ql Scn 1 Both 548 TOX 11 Bensodiasepiinid uriinis, kvalitatiivne U-Bzd JAH JAH EI U-Bzd Bensodiasepiinid uriinis Bensodiasepiinid uriinis Tekst kvalitatiivne Manuaalne 33 JAH 439 14316-4 Benzodiazepines ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Benzodiazepines [Presence] in Urine by Screen method Benzodiaz Ur Ql Scn 1 Both 590 TOX 11 Ecstasy uriinis, kvalitatiivne U-Ecs JAH JAH EI U-Ecs Ecstasy uriinis Ecstasy uriinis Tekst kvalitatiivne Manuaalne 36 JAH 444 19568-5 Methylenedioxymethamphetamine ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Methylenedioxymethamphetamine [Presence] in Urine by Screen method MDMA Ur Ql Scn 1 Both 553 TOX 11 Fentanüül uriinis, kvalitatiivne U-Fyl JAH JAH EI U-Fent Fentanüül uriinis Fentanüül uriinis Tekst kvalitatiivne Manuaalne 37 JAH 1803 11235-9 Fentanyl ACnc Pt Urine Ord 1516 DRUG/TOX Fentanyl [Presence] in Urine Fentanyl Ur Ql 1 Both 21,4079 2737 TOX 11 Fentanüül uriinis, kvalitatiivne U-FYL JAH JAH EI U-Fent Fentanüül uriinis Fentanüül uriinis Tekst 37 JAH 1803 11235-9 Fentanyl ACnc Pt Urine Ord 1516 DRUG/TOX Fentanyl [Presence] in Urine Fentanyl Ur Ql 1 Both 21,4079 552 TOX 11 Fentsüklidiin uriniis, kvalitatiivne U-PCP JAH JAH EI U-PCP Fentsüklidiin uriinis Fentsüklidiin uriinis Tekst kvalitatiivne Manuaalne 38 JAH 1802 3936-2 Phencyclidine ACnc Pt Urine Ord 321 DRUG/TOX Phencyclidine [Presence] in Urine PCP Ur Ql 1 Both 11,4393 2060 TOX 11 Gamma-hüdroksübutüraat uriinis U-GHB JAH JAH EI U-GHB GHB uriinis Gammahüdroksübutüraat uriinis Tekst Manuaalne 40 JAH 3855 43197-3 Gamma hydroxybutyrate Threshold Pt Urine Ord Screen 1 CHEM Gamma hydroxybutyrate [Presence] in Urine by Screen method G-OH-Butyr Ur Ql Scn 1 Both 583 TOX 11 Kannabinoidid uriinis, kvalitatiivne U-THC JAH JAH EI U-THC Kannabinoidid uriinis Kannabinoidid uriinis Tekst kvalitatiivne Manuaalne 41 JAH 440 18282-4 Cannabinoids ACnc Pt Urine Ord Screen 0,0964% DRUG/TOX Cannabinoids [Presence] in Urine by Screen method Cannabinoids Ur Ql Scn 1 Both 585 TOX 11 Kokaiin uriinis, kvalitatiivne U-COC JAH JAH EI U-Coc Kokaiin uriinis Kokaiin uriinis Tekst kvalitatiivne Manuaalne 43 JAH 441 19359-9 Cocaine ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Cocaine [Presence] in Urine by Screen method Cocaine Ur Ql Scn 1 Both 2723 TOX 11 Kokaiin uriinis, kvalitatiivne U-Coc JAH JAH EI U-Coc Kokaiin uriinis Kokaiin uriinis Tekst 43 JAH 441 19359-9 Cocaine ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Cocaine [Presence] in Urine by Screen method Cocaine Ur Ql Scn 1 Both 591 TOX 11 Metadoon uriinis, kvalitatiivne U-Mtd JAH JAH EI U-Mtd Metadoon uriinis Metadoon uriinis Tekst kvalitatiivne Manuaalne 46 JAH 442 19550-3 Methadone ACnc Pt Urine Ord Screen 0,0057% DRUG/TOX Methadone [Presence] in Urine by Screen method Methadone Ur Ql Scn 1 Both 589 TOX 11 Metamfetamiin uriinis, kvalitatiivne U-Met JAH JAH EI U-Met Metamfetamiin uriinis Metamfetamiin uriinis Tekst kvalitatiivne Manuaalne 47 JAH 443 19554-5 Methamphetamine ACnc Pt Urine Ord Screen 0,0138% DRUG/TOX Methamphetamine [Presence] in Urine by Screen method Methamphet Ur Ql Scn 1 Both 594 TOX 11 Oksükodoon uriinis, kvalitatiivne U-OXY JAH JAH EI U-Oxy Oksükodoon uriinis Oksükodoon uriinis Tekst kvalitatiivne Manuaalne 48 JAH 1829 10998-3 Oxycodone ACnc Pt Urine Ord 814 DRUG/TOX Oxycodone [Presence] in Urine Oxycodone Ur Ql 1 Both 11,4393 595 TOX 11 Opiaadid uriinis, kvalitatiivne U-Mop JAH JAH EI U-Mop Opiaadid uriinis Opiaadid uriinis Tekst kvalitatiivne Manuaalne 49 JAH 445 19295-5 Opiates ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Opiates [Presence] in Urine by Screen method Opiates Ur Ql Scn 1 Both 602 TOX 11 Propoksüfeen uriinis, kvalitatiivne U-PPX JAH JAH EI U-PPX Propoksüfeen uriinis Propoksüfeen uriinis Tekst kvalitatiivne Manuaalne 53 JAH 1835 19141-1 Propoxyphene ACnc Pt Urine Ord DRUG/TOX Propoxyphene [Presence] in Urine Propoxyph Ur Ql 1 Both 603 TOX 11 Tritsüklilised antidepressandid uriinis, kvalitatiivne U-TCA JAH JAH EI U-TCA Tritsüklilised antidepressandid uriinis Tritsüklilised antidepressandid uriinis Tekst kvalitatiivne Manuaalne 54 JAH 446 19312-8 Tricyclic antidepressants ACnc Pt Urine Ord Screen 0,0292% DRUG/TOX Tricyclic antidepressants [Presence] in Urine by Screen method Tricyclics Ur Ql Scn 1 Both 577 TOX 11 Kotiniin uriinis, kvalitatiivne U-Cot JAH JAH EI U-Cotinine QL Kotiniin uriinis QL Kotiniin uriinis QL Tekst kvalitatiivne Manuaalne 58 JAH 3963 12293-7 Cotinine Threshold Pt Urine Ord 17 DRUG/TOX Cotinine [Presence] in Urine Cotinine Ur Ql 1 Both 13,8874 579 TOX 11 Vitamiin C uriinis U-Vit C EI 2023-07-31 EI EI U-Vit C Vitamiin C uriinis Vitamiin C uriinis Tekst Manuaalne 60 JAH 3964 1904-2 Ascorbate ACnc Pt Urine Ord CHEM Ascorbate [Presence] in Urine Vit C Ur Ql 1 Both 9,8793 2614 TOX 11 Proovimaterjali vastavus U-Adulteration JAH JAH EI U-Adulteration Proovimaterjali vastavus Proovimaterjali vastavus (uriin) Tekst 61 EI 5442 A-5335 551 TOX 11 Elavhõbe uriinis U-Hg EI 2023-07-31 EI EI U-Hg Elavhõbe uriinis Elavhõbe uriinis QN mg/L mg/L Spekol- 1300 68 JAH/Võrreld 1799 5689-5 Mercury MCnc Pt Urine Qn ug/L mcg/mL; ng/mL DRUG/TOX Mercury [Mass/volume] in Urine Mercury Ur-mCnc 1 Both 473 TOX 11 Kaadmium veres B-Cd JAH JAH EI B-Cd Kaadmium Kaadmium veres QN ug/L mg/L Polarograf MDE-150 73 JAH/Võrreld 1781 5609-3 Cadmium MCnc Pt Bld Qn ng/mL ng/mL DRUG/TOX Cadmium [Mass/volume] in Blood Cadmium Bld-mCnc 1 Both 580 TOX 11 Kaadmium uriinis U-Cd JAH JAH EI U-Cd Kaadmium uriinis Kaadmium uriinis QN ug/L mg/L Polarograf MDE-150 74 JAH/Võrreld 1826 5611-9 Cadmium MCnc Pt Urine Qn ng/mL ng/mL DRUG/TOX Cadmium [Mass/volume] in Urine Cadmium Ur-mCnc 1 Both 2485 TOX 11 Kaadmiumi ja kreatiniini suhe uriinis U-Cd/U-Crea JAH EI EI U-Cd/U-Crea Kaadmium/kreatiniin uriinis Kaadmiumi ja kreatiniini suhe uriinis QN ug/g µg/g 75 JAH 5429 13471-8 Cadmium/Creatinine MRto Pt Urine Qn ug/g{creat} ug/g creatinine DRUG/TOX Cadmium/Creatinine [Mass Ratio] in Urine Cadmium/Creat Ur 1 Both 2421 TOX 11 Koobalt plasmas P-Co JAH JAH EI S,P-Co Koobalt Koobalt seerumis/plasmas QN ug/L ug/L AAS 76 JAH 5293 5627-5 Cobalt MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/L ug/L DRUG/TOX Cobalt [Mass/volume] in Serum or Plasma Cobalt SerPl-mCnc 1 Both 15,6275 2487 TOX 11 Koobalt uriinis U-Co EI 2018-12-19 EI EI U-Co Koobalt uriinis Koobalt uriinis QN ug/L 78 JAH 5431 5628-3 Cobalt MCnc Pt Urine Qn ug/L ug/L DRUG/TOX Cobalt [Mass/volume] in Urine Cobalt Ur-mCnc 1 Both 2422 TOX 11 Kroom plasmas P-Cr JAH JAH EI S,P-Cr (ug/L) Kroom (ug/L) Kroom seerumis/plasmas (ug/L) QN ug/L ug/L AAS 80 JAH 5294 5622-6 Chromium MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL mcg/dL; ng/mL DRUG/TOX Chromium [Mass/volume] in Serum or Plasma Chromium SerPl-mCnc 1 Both 14,9989 2486 TOX 11 Kroom uriinis U-Cr JAH EI EI U-Cr Kroom uriinis Kroom uriinis QN ug/L 82 JAH 5430 5623-4 Chromium MCnc Pt Urine Qn ug/L ug/L DRUG/TOX Chromium [Mass/volume] in Urine Chromium Ur-mCnc 1 Both 2484 TOX 11 Kroomi ja kreatiniini suhe uriinis U-Cr/U-Crea JAH EI EI U-Cr/U-Crea Kroom/kreatiniin uriinis Kroomi ja kreatiniini suhe uriinis QN ug/g µg/g 83 JAH 5428 13464-3 Chromium/Creatinine MRto Pt Urine Qn ug/g{creat} ug/g creatinine DRUG/TOX Chromium/Creatinine [Mass Ratio] in Urine Chromium/Creat Ur 1 Both 2332 TOX 11 Mangaan plasmas P-Mn JAH JAH EI S,P-Mn Mangaan Mangaan seerumis/plasmas QN ug/L ng/mL 84 JAH 5009 5683-8 Manganese MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL DRUG/TOX Manganese [Mass/volume] in Serum or Plasma Manganese SerPl-mCnc 1 Both 14,9217 499 TOX 11 Mangaan veres B-Mn EI EI EI B-Mn Mangaan Mangaan veres QN ug/L mg/L Polarograf MDE-150 85 JAH/Võrreld 1784 5681-2 Manganese MCnc Pt Bld Qn ng/mL ng/mL DRUG/TOX Manganese [Mass/volume] in Blood Manganese Bld-mCnc 1 Both 588 TOX 11 Mangaan uriinis U-Mn EI 2023-07-31 EI EI U-Mn Mangaan uriinis Mangaan uriinis QN mg/L mg/L 86 JAH/Võrreld 1827 5684-6 Manganese MCnc Pt Urine Qn DRUG/TOX Manganese [Mass/volume] in Urine Manganese Ur-mCnc 1 Both 2278 TOX 11 Mangaan ööpäevases uriinis dU-Mn EI 2023-07-31 EI EI dU-Mn Mangaan ööpäevases uriinis Mangaan ööpäevases uriinis QN ug/d ug/L Polarograf MDE-150 87 JAH 4970 8203-2 Manganese MRat 24H Urine Qn ug/(24.h) ug/24 H DRUG/TOX Manganese [Mass/time] in 24 hour Urine Manganese 24h Ur-mRate 1 Both 14,9217 2423 TOX 11 Nikkel plasmas P-Ni JAH JAH EI S,P-Ni Nikkel Nikkel seerumis/plasmas QN ug/L ug/L AAS 89 JAH 5295 5702-6 Nickel MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL mcg/mL; ng/mL DRUG/TOX Nickel [Mass/volume] in Serum or Plasma Nickel SerPl-mCnc 1 Both 15,4551 505 TOX 11 Plii veres B-Pb JAH JAH EI B-Pb Plii Plii veres QN mg/L mg/L Polarograf MDE-150 92 JAH/Võrreld 1786 5671-3 Lead MCnc Pt Bld Qn ug/dL mcg/dL; mcg/mL 0,0113% DRUG/TOX Lead [Mass/volume] in Blood Lead Bld-mCnc 1 Both 597 TOX 11 Plii uriinis U-Pb EI 2023-07-31 EI EI U-Pb Plii uriinis Plii uriinis QN mg/L mg/L Polarograf MDE-150 93 JAH/Võrreld 1830 5676-2 Lead MCnc Pt Urine Qn ug/L mcg/dL; mg/dL; ng/mL DRUG/TOX Lead [Mass/volume] in Urine Lead Ur-mCnc 1 Both 2424 TOX 11 Seleen plasmas P-Se JAH JAH EI S-Se Seleen Seleen seerumis QN ug/L ug/L ZEEnit 650 P 97 JAH/Võrreld 3517 5724-0 Selenium MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL 14 DRUG/TOX Selenium [Mass/volume] in Serum or Plasma Selenium SerPl-mCnc 1 Both 13,7061 518 TOX 11 Tsink paastuplasmas fP-Zn JAH JAH EI S,P-Zn (mg/L) Tsink (mg/L) Tsink seerumis/plasmas (mg/L) QN mg/L mg/L Polarograf MDE-150 102 JAH/Võrreld 1789 5763-8 Zinc MCnc Pt Ser/Plas Qn mcg/dL; mg/dL; ng/mL 0,0056% DRUG/TOX Zinc [Mass/volume] in Serum or Plasma Zinc SerPl-mCnc 1 Both 2059 TOX 11 Tsink paastuveres fB-Zn EI EI EI B-Zn Tsink veres Tsink veres (mg/L) QN mg/L mg/L 103 JAH/Võrreld 1790 8245-3 Zinc MCnc Pt Bld Qn ug/mL ug/mL 4 DRUG/TOX Zinc [Mass/volume] in Blood Zinc Bld-mCnc 1 Both 13,6561 2262 TOX 11 Tsink ööpäevases uriinis dU-Zn EI 2018-12-14 JAH EI dU-Zn (ug/d) Tsink ööpäevases uriinis (ug/d) Tsink ööpäevases uriinis (ug/d) QN ug/d mg/d ZEEnit 650P 106 JAH 4907 5765-3 Zinc MRat 24H Urine Qn ug/(24.h) ug/24 H DRUG/TOX Zinc [Mass/time] in 24 hour Urine Zinc 24h Ur-mRate 1 Both 14,7366 534 TOX 11 Vask plasmas P-Cu EI EI EI S,P-Cu Vask Vask seerumis/plasmas QN umol/L mg/L Polarograf MDE-150 107 JAH/Võrreld 312 14665-4 Copper SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L DRUG/TOX Copper [Moles/volume] in Serum or Plasma Copper SerPl-sCnc 1 Both 2219 TOX 11 Vask plasmas P-Cu JAH JAH EI S,P-Cu (mg/L) Vask (mg/L) Vask seerumis/plasmas (mg/L) QN mg/L mg/L Polarograf MDE-150 Fluka 108 JAH 4856 5631-7 Copper MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/dL mcg/dL; ng/mL DRUG/TOX Copper [Mass/volume] in Serum or Plasma Copper SerPl-mCnc 1 Both 13,5761 616 TOX 11 Vask uriinis U-Cu EI EI EI U-Cu (mg/L) Vask uriinis (mg/L) Vask uriinis (mg/L) QN mg/L mg/L Polarograf MDE-150 111 JAH/Võrreld 1841 5632-5 Copper MCnc Pt Urine Qn DRUG/TOX Copper [Mass/volume] in Urine Copper Ur-mCnc 1 Both 617 TOX 11 Vask ööpäevases uriinis dU-Cu JAH JAH EI dU-Cu (mg/d) Vask ööpäevases uriinis (mg/d) Vask ööpäevases uriinis (mg/d) QN mg/d mg/d Polarograf MDE-150 113 JAH/Võrreld 1842 21219-1 Copper MCnc 24H Urine Qn mcg/dL; ng/mL; ug/L DRUG/TOX Copper [Mass/volume] in 24 hour Urine Copper 24H Ur-mCnc 1 Both 827 IM 12 Kilpnääret stimuleeriv hormoon plasmas P-TSH JAH JAH EI S,P-TSH TSH Kilpnääret stimuleeriv hormoon seerumis/plasmas QN mU/L mU/L Cobas e601 1 JAH 327 3016-3 Thyrotropin ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0600% CHEM Thyrotropin [Units/volume] in Serum or Plasma TSH SerPl-aCnc 1 Both 1332 IM 12 Kilpnääret stimuleeriv hormoon plasmas enne preparaadi manustamist P-TSH0 JAH JAH EI S,P-TSH TSH Kilpnääret stimuleeriv hormoon seerumis/plasmas QN mU/L mU/L Cobas e601 1 JAH 327 3016-3 Thyrotropin ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0600% CHEM Thyrotropin [Units/volume] in Serum or Plasma TSH SerPl-aCnc 1 Both 1333 IM 12 Kilpnääret stimuleeriv hormoon plasmas pärast 30 min preparaadi manustamist P-TSH30 JAH JAH EI S,P-TSH 30 min (post xxx challenge) TSH 30 min (pärast mõjutust) Kilpnääret stimuleeriv hormoon seerumis/plasmas 30 minut (pärast mõjutust) QN mU/L mU/L Cobas e601 2 JAH 4025 29316-7 Thyrotropin^30M post XXX challenge ACnc Pt Ser/Plas Qn m[IU]/L mIU/L;mcU/mL 5 CHAL Thyrotropin [Units/volume] in Serum or Plasma --30 minutes post XXX challenge TSH 30M p chal SerPl-aCnc 1 Observation 15,6678 1334 IM 12 Kilpnääret stimuleeriv hormoon plasmas pärast 60 min preparaadi manustamist P-TSH60 JAH JAH EI S,P-TSH 60 min (post xxx challenge) TSH 60 min (pärast mõjutust) Kilpnääret stimuleeriv hormoon seerumis/plasmas 60 minut (pärast mõjutust) QN mU/L mU/L Cobas e601 3 JAH 4026 29317-5 Thyrotropin^1H post XXX challenge ACnc Pt Ser/Plas Qn m[IU]/L mIU/L;mcU/mL 4 CHAL Thyrotropin [Units/volume] in Serum or Plasma --1 hour post XXX challenge TSH 1h p chal SerPl-aCnc 1 Observation 18,5033 829 IM 12 Vaba trijoodtüroniin plasmas P-fT3 JAH JAH EI S,P-fT3 fT3 Vaba trijoodtüroniin seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/L Cobas e601 5 JAH 330 14928-6 Triiodothyronine.free SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Triiodothyronine Free [Moles/volume] in Serum or Plasma T3Free SerPl-sCnc 1 Both 828 IM 12 Vaba türoksiin plasmas P-fT4 JAH JAH EI S,P-fT4 fT4 Vaba türoksiin seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/L Cobas e601 8 JAH 328 14920-3 Thyroxine.free SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Thyroxine free [Moles/volume] in Serum or Plasma T4 Free SerPl-sCnc 1 Both 824 IM 12 Intaktne parathormoon seerumis S-PTH JAH JAH EI S,P-PTH PTH Parathormoon seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/L Cobas e601 10 JAH 337 14866-8 Parathyrin.intact SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Parathyrin.intact [Moles/volume] in Serum or Plasma PTH-Intact SerPl-sCnc 1 Both 823 IM 12 Adrenokortikotroopne hormoon plasmas (EDTA plasma) P-ACTH JAH JAH EI P-ACTH ACTH Adrenokortikotroopne hormoon plasmas QN pmol/L pmol/L Cobas e601 12 JAH 342 14674-6 Corticotropin SCnc Pt Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Corticotropin [Moles/volume] in Plasma ACTH Plas-sCnc 1 Both 1319 IM 12 Adrenokortikotroopne hormoon plasmas enne preparaadi manustamist P-ACTH0 JAH JAH EI P-ACTH ACTH Adrenokortikotroopne hormoon plasmas QN pmol/L pmol/L Cobas e601 12 JAH 342 14674-6 Corticotropin SCnc Pt Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Corticotropin [Moles/volume] in Plasma ACTH Plas-sCnc 1 Both 1318 IM 12 Adrenokortikotroopne hormoon plasmas 15 min enne preparaadi manustamist P-ACTH(-15) JAH JAH EI P-ACTH 15 min (pre xxx challenge) ACTH 15 min (enne mõjutust) Adrenokortikotroopne hormoon plasmas 15 minutit (enne mõjutust) QN pmol/L pmol/L Cobas e601 13 JAH 4018 58630-5 Corticotropin^pre XXX challenge SCnc Pt Plas Qn pmol/L pmol/L CHAL Corticotropin [Moles/volume] in Plasma --pre XXX challenge ACTH pre chal Plas-sCnc 1 Observation 15,953 1320 IM 12 Adrenokortikotroopne hormoon plasmas 15 min pärast preparaadi manustamist P-ACTH15 JAH JAH EI P-ACTH 15 min (post xxx challenge) ACTH 15 min (pärast mõjutust) Adrenokortikotroopne hormoon plasmas 15 minutit (pärast mõjutust) QN pmol/L pmol/L Cobas e601 14 JAH 4019 58549-7 Corticotropin^15M post XXX challenge SCnc Pt Plas Qn pmol/L pmol/L 1 CHAL Corticotropin [Moles/volume] in Plasma --15 minutes post XXX challenge ACTH 15M p chal Plas-sCnc 1 Observation 14,3598 1321 IM 12 Adrenokortikotroopne hormoon plasmas 30 min pärast preparaadi manustamist P-ACTH30 JAH JAH EI P-ACTH 30 min (post xxx challenge) ACTH 30 min (pärast mõjutust) Adrenokortikotroopne hormoon plasmas 30 minutit (pärast mõjutust) QN pmol/L pmol/L Cobas e601 15 JAH 4020 58586-9 Corticotropin^30M post XXX challenge SCnc Pt Plas Qn pmol/L pmol/L 1 CHAL Corticotropin [Moles/volume] in Plasma --30 minutes post XXX challenge ACTH 30M p chal Plas-sCnc 1 Observation 14,0371 1322 IM 12 Adrenokortikotroopne hormoon plasmas 45 min pärast preparaadi manustamist P-ACTH45 JAH JAH EI P-ACTH 45 min (post xxx challenge) ACTH 45 min (pärast mõjutust) Adrenokortikotroopne hormoon plasmas 45 minutit (pärast mõjutust) QN pmol/L pmol/L Cobas e601 16 JAH 4021 77939-7 Corticotropin^45M post XXX challenge SCnc Pt Plas Qn pmol/L pmol/L CHAL Corticotropin [Moles/volume] in Plasma --45 minutes post XXX challenge ACTH 45M p chal Plas-sCnc 1 Observation 15,0219 1323 IM 12 Adrenokortikotroopne hormoon plasmas 60 min pärast preparaadi manustamist P-ACTH60 JAH JAH EI P-ACTH 60 min (post xxx challenge) ACTH 60 min (pärast mõjutust) Adrenokortikotroopne hormoon plasmas 60 minutit (pärast mõjutust) QN pmol/L pmol/L Cobas e601 17 JAH 4022 58559-6 Corticotropin^1H post XXX challenge SCnc Pt Plas Qn pmol/L pmol/L 1 CHAL Corticotropin [Moles/volume] in Plasma --1 hour post XXX challenge ACTH 1h p chal Plas-sCnc 1 Observation 16,9787 1324 IM 12 Adrenokortikotroopne hormoon plasmas 90 min pärast preparaadi manustamist P-ACTH90 JAH JAH EI P-ACTH 90 min (post xxx challenge) ACTH 90 min (pärast mõjutust) Adrenokortikotroopne hormoon plasmas 90 minutit (pärast mõjutust) QN pmol/L pmol/L Cobas e601 18 JAH 4023 60016-3 Corticotropin^1.5H post XXX challenge SCnc Pt Plas Qn pmol/L pmol/L 1 CHAL Corticotropin [Moles/volume] in Plasma --1.5 hours post XXX challenge ACTH 1.5h p chal Plas-sCnc 1 Observation 16,0689 1325 IM 12 Adrenokortikotroopne hormoon plasmas 120 min pärast preparaadi manustamist P-ACTH120 JAH JAH EI P-ACTH 120 min (post xxx challenge) ACTH 120 min (pärast mõjutust) Adrenokortikotroopne hormoon plasmas 120 minutit (pärast mõjutust) QN pmol/L pmol/L Cobas e601 19 JAH 4024 58578-6 Corticotropin^2H post XXX challenge SCnc Pt Plas Qn pmol/L pmol/L 1 CHAL Corticotropin [Moles/volume] in Plasma --2 hours post XXX challenge ACTH 2h p chal Plas-sCnc 1 Observation 17,3849 825 IM 12 Kortisool plasmas P-Cort JAH JAH EI S,P-Cort Kortisool Kortisool seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/L Cobas e601 21 JAH 344 14675-3 Cortisol SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Cortisol [Moles/volume] in Serum or Plasma Cortis SerPl-sCnc 1 Both 1293 IM 12 Kortisool plasmas enne preparaadi manustamist P-Cort0 JAH JAH EI S,P-Cort Kortisool Kortisool seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/L Cobas e601 21 JAH 344 14675-3 Cortisol SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Cortisol [Moles/volume] in Serum or Plasma Cortis SerPl-sCnc 1 Both 1292 IM 12 Kortisool plasmas 15 min enne preparaadi manustamist P-Cort(-15) JAH JAH EI S,P-Cort 15 min (pre xxx challenge) Kortisool 15 min (enne mõjutust) Kortisool seerumis/plasmas 15 minutit (enne mõjutust) QN nmol/L nmol/L Cobas e601 22 JAH 4009 44916-5 Cortisol^pre XXX challenge SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHAL Cortisol [Moles/volume] in Serum or Plasma --pre XXX challenge Cortis pre chal SerPl-sCnc 1 Observation 16,8389 1294 IM 12 Kortisool plasmas 15 min pärast preparaadi manustamist P-Cort15 JAH JAH EI S,P-Cort 15 min (post xxx challenge) Kortisool 15 min (pärast mõjutust) Kortisool seerumis/plasmas 15 minutit (pärast mõjutust) QN nmol/L nmol/L Cobas e601 24 JAH 4010 40274-3 Cortisol^15M post XXX challenge SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHAL Cortisol [Moles/volume] in Serum or Plasma --15 minutes post XXX challenge Cortis 15M p chal SerPl-sCnc 1 Observation 12,4391 1295 IM 12 Kortisool plasmas 30 min pärast preparaadi manustamist P-Cort30 JAH JAH EI S,P-Cort 30 min (post xxx challenge) Kortisool 30 min (pärast mõjutust) Kortisool seerumis/plasmas 30 minutit (pärast mõjutust) QN nmol/L nmol/L Cobas e601 25 JAH 4011 32313-9 Cortisol^30M post XXX challenge SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L 1 CHAL Cortisol [Moles/volume] in Serum or Plasma --30 minutes post XXX challenge Cortis 30M p chal SerPl-sCnc 1 Observation 12,4391 1296 IM 12 Kortisool plasmas 45 min pärast preparaadi manustamist P-Cort45 JAH JAH EI S,P-Cort 45 min (post xxx challenge) Kortisool 45 min (pärast mõjutust) Kortisool seerumis/plasmas 45 minutit (pärast mõjutust) QN nmol/L nmol/L Cobas e601 26 JAH 4012 40275-0 Cortisol^45M post XXX challenge SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L 2 CHAL Cortisol [Moles/volume] in Serum or Plasma --45 minutes post XXX challenge Cortis 45M p chal SerPl-sCnc 1 Observation 12,4391 1297 IM 12 Kortisool plasmas 60 min pärast preparaadi manustamist P-Cort60 JAH JAH EI S,P-Cort 60 min (post xxx challenge) Kortisool 60 min (pärast mõjutust) Kortisool seerumis/plasmas 60 minutit (pärast mõjutust) QN nmol/L nmol/L Cobas e601 27 JAH 3921 59804-5 Cortisol^1H post XXX challenge SCncDiff Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHAL Cortisol [Molar concentration difference] in Serum or Plasma --1 hour post XXX challenge Cortis 1h p chal SerPl-SCDiff 1 Observation 13,3917 1298 IM 12 Kortisool plasmas 90 min pärast preparaadi manustamist P-Cort90 JAH JAH EI S,P-Cort 90 min (post xxx challenge) Kortisool 90 min (pärast mõjutust) Kortisool seerumis/plasmas 90 minutit (pärast mõjutust) QN nmol/L nmol/L Cobas e601 28 JAH 3922 32314-7 Cortisol^1.5H post XXX challenge SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L 1 CHAL Cortisol [Moles/volume] in Serum or Plasma --1.5 hours post XXX challenge Cortis 1.5h p chal SerPl-sCnc 1 Observation 13,3917 1299 IM 12 Kortisool plasmas 120 min pärast preparaadi manustamist P-Cort120 JAH JAH EI S,P-Cort 120 min (post xxx challenge) Kortisool 120 min (pärast mõjutust) Kortisool seerumis/plasmas 120 minutit (pärast mõjutust) QN nmol/L nmol/L Cobas e601 29 JAH 3918 32312-1 Cortisol^2H post XXX challenge SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L 1 CHAL Cortisol [Moles/volume] in Serum or Plasma --2 hours post XXX challenge Cortis 2h p chal SerPl-sCnc 1 Observation 13,3917 1300 IM 12 Kortisool plasmas 150 min pärast preparaadi manustamist P-Cort150 JAH JAH EI S,P-Cort 150 min (post xxx challenge) Kortisool 150 min (pärast mõjutust) Kortisool seerumis/plasmas 150 min (pärast mõjutust) QN nmol/L nmol/L Cobas e601 30 JAH 3919 55472-5 Cortisol^2.5H post XXX challenge SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHAL Cortisol [Moles/volume] in Serum or Plasma --2.5 hours post XXX challenge Cortis 2.5h p chal SerPl-sCnc 1 Observation 13,3917 1301 IM 12 Kortisool plasmas 180 min pärast preparaadi manustamist P-Cort180 JAH JAH EI S,P-Cort 180 min (post xxx challenge) Kortisool 180 min (pärast mõjutust) Kortisool seerumis/plasmas 180 minutit (pärast mõjutust) QN nmol/L nmol/L Cobas e601 31 JAH 3920 55473-3 Cortisol^3H post XXX challenge SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L 1 CHAL Cortisol [Moles/volume] in Serum or Plasma --3 hours post XXX challenge Cortis 3h p chal SerPl-sCnc 1 Observation 13,3917 1302 IM 12 Kortisool plasmas 210 min pärast preparaadi manustamist P-Cort210 JAH JAH EI S,P-Cort 210 min (post xxx challenge) Kortisool 210 min (pärast mõjutust) Kortisool seerumis/plasmas 210 minutit (pärast mõjutust) QN nmol/L nmol/L Cobas e601 32 JAH 4013 77929-8 Cortisol^3.5H post XXX challenge SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHAL Cortisol [Moles/volume] in Serum or Plasma --3.5 hours post XXX challenge Cortis 3.5h p chal SerPl-sCnc 1 Observation 12,4391 1339 IM 12 Kortisool süljes hommikul Sal-Cort (hommik) JAH JAH EI Sal-Cort morning Kortisool süljes hommikul Kortisool süljes (hommikul) QN nmol/L nmol/L Cobas e601 39 JAH 4015 58675-0 Cortisol^8 AM specimen SCnc Pt Saliva Qn nmol/L nmol/L CHAL Cortisol [Moles/volume] in Saliva (oral fluid) --8 AM specimen Cortis 8 AM Sal-sCnc 1 Observation 16,6774 1340 IM 12 Kortisool süljes keskööl Sal-Cort (kesköö) JAH JAH EI Sal-Cort night Kortisool süljes õhtul Kortisool süljes (õhtul) QN nmol/L nmol/L Cobas e601 42 JAH 4016 58643-8 Cortisol^12 AM specimen SCnc Pt Saliva Qn nmol/L nmol/L CHAL Cortisol [Moles/volume] in Saliva (oral fluid) --12 AM specimen Cortis 12 AM Sal-sCnc 1 Observation 21,4825 838 IM 12 C-peptiid plasmas P-C-pept JAH JAH EI S,P-C-pept C-peptiid C-peptiid seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/L Cobas e601 56 JAH 384 14633-2 C peptide SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM C peptide [Moles/volume] in Serum or Plasma C peptide SerPl-sCnc 1 Both 2740 IM 12 Koorioni gonadotropiin (intaktne + vaba beetaalaühik) plasmas P-hCG (intact + fb) JAH JAH EI S,P-hCG (intact + fb) hCG (intaktne + fb) Koorioni gonadotropiin (intaktne + vaba beetaalaühik) seerumis/plasmas QN U/L U/L 64 JAH 377 45194-8 Choriogonadotropin.intact+Beta subunit ACnc Pt Ser/Plas Qn m[IU]/mL mIU/mL CHEM Choriogonadotropin.intact+Beta subunit [Units/volume] in Serum or Plasma HGC Intact+B SerPl-aCnc 1 Both 849 IM 12 Koorioni gonadotropiin plasmas P-hCG JAH JAH EI S,P-hCG hCG Koorioni gonadotropiin seerumis/plasmas QN U/L U/L Cobas e601 65 JAH 378 19080-1 Choriogonadotropin ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0211% CHEM Choriogonadotropin [Units/volume] in Serum or Plasma HCG SerPl-aCnc 1 Both 819 IM 12 Dehüdroepiandrosteroonsulfaat plasmas P-DHEAS JAH JAH EI S,P-DHEAS DHEAS Dehüdroepiandrosteroonsulfaat seerumis/plasmas QN umol/L µmol/L Cobas e601 67 JAH 375 14688-6 Dehydroepiandrosterone sulfate SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Dehydroepiandrosterone sulfate [Moles/volume] in Serum or Plasma DHEA-S SerPl-sCnc 1 Both 815 IM 12 Folliikuleid stimuleeriv hormoon plasmas P-FSH JAH JAH EI S,P-FSH FSH Folliikuleid stimuleeriv hormoon seerumis/plasmas QN U/L IU/L Cobas e601 70 JAH 361 15067-2 Follitropin ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0020% CHEM Follitropin [Units/volume] in Serum or Plasma FSH SerPl-aCnc 1 Both 1326 IM 12 Folliikuleid stimuleeriv hormoon plasmas enne preparaadi manustamist P-FSH0 JAH JAH EI S,P-FSH FSH Folliikuleid stimuleeriv hormoon seerumis/plasmas QN U/L IU/L Cobas e601 70 JAH 361 15067-2 Follitropin ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0020% CHEM Follitropin [Units/volume] in Serum or Plasma FSH SerPl-aCnc 1 Both 1327 IM 12 Folliikuleid stimuleeriv hormoon plasmas 30 min pärast preparaadi manustamist P-FSH30 JAH JAH EI S,P-FSH 30 min (post xxx challenge) FSH 30 min (pärast mõjutust) Folliikuleid stimuleeriv hormoon seerumis/plasmas 30 minutit (pärast mõjutust) QN U/L IU/L Cobas e601 72 JAH 3924 32316-2 Follitropin^30M post XXX challenge ACnc Pt Ser/Plas Qn m[IU]/mL IU/L;mIU/mL 2 CHAL Follitropin [Units/volume] in Serum or Plasma --30 minutes post XXX challenge FSH 30M p chal SerPl-aCnc 1 Observation 14,0576 1328 IM 12 Folliikuleid stimuleeriv hormoon plasmas 60 min pärast preparaadi manustamist P-FSH60 JAH JAH EI S,P-FSH 60 min (post xxx challenge) FSH 60 min (pärast mõjutust) Folliikuleid stimuleeriv hormoon seerumis/plasmas 60 minutit (pärast mõjutust) QN U/L IU/L Cobas e601 73 JAH 3925 21276-1 Follitropin^1H post XXX challenge ACnc Pt Ser/Plas Qn m[IU]/mL IU/L;mIU/mL 2 CHAL Follitropin [Units/volume] in Serum or Plasma --1 hour post XXX challenge FSH 1h p chal SerPl-aCnc 1 Observation 14,0576 814 IM 12 Luteiniseeriv hormoon plasmas P-LH JAH JAH EI S,P-LH LH Luteiniseeriv hormoon seerumis/plasmas QN U/L IU/L Cobas e601 75 JAH 363 10501-5 Lutropin ACnc Pt Ser/Plas Qn mU/mL mU/mL 0,0060% CHEM Lutropin [Units/volume] in Serum or Plasma LH SerPl-aCnc 1 Both 1329 IM 12 Luteiniseeriv hormoon plasmas enne preparaadi manustamist P-LH0 JAH JAH EI S,P-LH LH Luteiniseeriv hormoon seerumis/plasmas QN U/L IU/L Cobas e601 75 JAH 363 10501-5 Lutropin ACnc Pt Ser/Plas Qn mU/mL mU/mL 0,0060% CHEM Lutropin [Units/volume] in Serum or Plasma LH SerPl-aCnc 1 Both 1330 IM 12 Luteiniseeriv hormoon plasmas 30 min pärast preparaadi manustamist P-LH30 JAH JAH EI S,P-LH 30 min (post xxx challenge) LH 30 min (pärast mõjutust) Luteiniseeriv hormoon seerumis/plasmas 30 minutit (pärast mõjutust) QN U/L IU/L Cobas e601 77 JAH 3927 32326-1 Lutropin^30M post XXX challenge ACnc Pt Ser/Plas Qn m[IU]/mL mIU/mL;UI/L 2 CHAL Lutropin [Units/volume] in Serum or Plasma --30 minutes post XXX challenge LH 30M p chal SerPl-aCnc 1 Observation 14,0703 1331 IM 12 Luteiniseeriv hormoon plasmas 60 min pärast preparaadi manustamist P-LH60 JAH JAH EI S,P-LH 60 min (post xxx challenge) LH 60 min (pärast mõjutust) Luteiniseeriv hormoon seerumis/plasmas 60 minutit (pärast mõjutust) QN U/L IU/L Cobas e601 78 JAH 3928 32327-9 Lutropin^1H post XXX challenge ACnc Pt Ser/Plas Qn m[IU]/mL mIU/mL;UI/L 2 CHAL Lutropin [Units/volume] in Serum or Plasma --1 hour post XXX challenge LH 1h p chal SerPl-aCnc 1 Observation 14,0703 820 IM 12 Prolaktiin seerumis P-Prol JAH JAH EI S,P-Prol Prolaktiin Prolaktiin seerumis/plasmas QN mU/L mU/L Cobas e601 80 JAH 365 15081-3 Prolactin ACnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Prolactin [Units/volume] in Serum or Plasma Prolactin SerPl-aCnc 1 Both 821 IM 12 Makroprolaktiin plasmas P-Prol macro JAH JAH EI S,P-Prol macro Makroprolaktiin Makroprolaktiin seerumis/plasmas QN % Cobas e601 83 JAH 1899 48389-1 Macroprolactin/Prolactin SFr Pt Ser/Plas Qn % % 2 CHEM Macroprolactin/Prolactin [Moles] in Serum or Plasma Macroprolactin/Prolactin SFr SerPl 1 Both 817 IM 12 Progesteroon plasmas P-Prog JAH JAH EI S,P-Prog Progesteroon Progesteroon seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/L Cobas e601 86 JAH 367 14890-8 Progesterone SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Progesterone [Moles/volume] in Serum or Plasma Progest SerPl-sCnc 1 Both 822 IM 12 Testosteroon plasmas P-Testo JAH JAH EI S,P-Testo Testosteroon Testosteroon seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/L Cobas e601 88 JAH 372 14913-8 Testosterone SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Testosterone [Moles/volume] in Serum or Plasma Testost SerPl-sCnc 1 Both 818 IM 12 Suguhormoone siduv globuliin plasmas P-SHBG JAH JAH EI S,P-SHBG Suguhormoone siduv globuliin Suguhormoone siduv globuliin seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/L Cobas e601 92 JAH 374 13967-5 Sex hormone binding globulin SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L 0,0033% CHEM Sex hormone binding globulin [Moles/volume] in Serum or Plasma SHBG SerPl-sCnc 1 Both 2108 IM 12 Vaba androgeeni indeks plasmas P-FAI JAH JAH EI S,P-FAI Vaba androgeeni indeks Vaba androgeeni indeks seerumis/plasmas QN % % arvutuslik 93 JAH 2053 24125-7 Androgen.free index SCrto Pt Ser/Plas Qn % 1573 CHEM Andorgen free Index in Serum or Plasma Androgen FAI SerPl-sRto 1 Observation 33,1704 816 IM 12 Östradiool plasmas P-E2 JAH JAH EI S,P-E2 Östradiool Östradiool seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/L Cobas e601 95 JAH 370 14715-7 Estradiol SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Estradiol [Moles/volume] in Serum or Plasma Estradiol SerPl-sCnc 1 Both 1310 IM 12 Kasvuhormoon plasmas enne preparaadi manustamist P-GH0 JAH JAH EI S,P-GH Kasvuhormoon Kasvuhormoon seerumis/plasmas QN mU/L mU/L Cobas e601 100 JAH 379 33858-2 Somatotropin ACnc Pt Ser/Plas Qn m[IU]/L mIU/L CHEM Somatotropin [Units/volume] in Serum or Plasma GH SerPl-aCnc 1 Both 2611 IM 12 Kasvuhormoon plasmas P-GH JAH JAH EI S,P-GH Kasvuhormoon Kasvuhormoon seerumis/plasmas QN mU/L mU/L Cobas Roche 100 JAH 379 33858-2 Somatotropin ACnc Pt Ser/Plas Qn m[IU]/L mIU/L CHEM Somatotropin [Units/volume] in Serum or Plasma GH SerPl-aCnc 1 Both 1311 IM 12 Kasvuhormoon plasmas 30 min pärast preparaadi manustamist P-GH30 JAH JAH EI S,P-GH 30 min (post xxx challenge) Kasvuhormoon 30 min (pärast mõjutust) Kasvuhormoon seerumis/plasmas 30 minutit (pärast mõjutust) QN mU/L µg/L Cobas e601 103 JAH 3936 79176-4 Somatotropin^30M post XXX challenge ACnc Pt Ser/Plas Qn m[IU]/L mIU/L 4 CHAL Somatotropin [Units/volume] in Serum or Plasma --30 minutes post XXX challenge GH 30M p chal SerPl-aCnc 1 Both 11,8161 1312 IM 12 Kasvuhormoon plasmas 45 min pärast preparaadi manustamist P-GH45 JAH JAH EI S,P-GH 45 min (post xxx challenge) Kasvuhormoon 45 min (pärast mõjutust) Kasvuhormoon seerumis/plasmas 45 minutit (pärast mõjutust) QN mU/L µg/L Cobas e601 104 JAH 3937 79180-6 Somatotropin^45M post XXX challenge ACnc Pt Ser/Plas Qn m[IU]/L mIU/L CHAL Somatotropin [Units/volume] in Serum or Plasma --45 minutes post XXX challenge GH 45M p chal SerPl-aCnc 1 Both 11,8161 1313 IM 12 Kasvuhormoon plasmas 60 min pärast preparaadi manustamist P-GH60 JAH JAH EI S,P-GH 60 min (post xxx challenge) Kasvuhormoon 60 min (pärast mõjutust) Kasvuhormoon seerumis/plasmas 60 minutit (pärast mõjutust) QN mU/L µg/L Cobas e601 105 JAH 3938 79175-6 Somatotropin^1H post XXX challenge ACnc Pt Ser/Plas Qn m[IU]/L mIU/L 3 CHAL Somatotropin [Units/volume] in Serum or Plasma --1 hour post XXX challenge GH 1h p chal SerPl-aCnc 1 Both 11,8161 1314 IM 12 Kasvuhormoon plasmas 90 min pärast preparaadi manustamist P-GH90 JAH JAH EI S,P-GH 90 min (post xxx challenge) Kasvuhormoon 90 min (pärast mõjutust) Kasvuhormoon seerumis/plasmas 90 minutit (pärast mõjutust) QN mU/L µg/L Cobas e601 106 JAH 3939 79174-9 Somatotropin^1.5H post XXX challenge ACnc Pt Ser/Plas Qn m[IU]/L mIU/L 3 CHAL Somatotropin [Units/volume] in Serum or Plasma --1.5 hours post XXX challenge GH 1.5h p chal SerPl-aCnc 1 Both 11,8161 1315 IM 12 Kasvuhormoon plasmas 120 min pärast preparaadi manustamist P-GH120 JAH JAH EI S,P-GH 120 min (post xxx challenge) Kasvuhormoon 120 min (pärast mõjutust) Kasvuhormoon seerumis/plasmas 120 minutit (pärast mõjutust) QN mU/L µg/L Cobas e601 108 JAH 3934 79173-1 Somatotropin^2H post XXX challenge ACnc Pt Ser/Plas Qn m[IU]/L mIU/L 3 CHAL Somatotropin [Units/volume] in Serum or Plasma --2 hours post XXX challenge GH 2h p chal SerPl-aCnc 1 Both 11,8161 2109 IM 12 Kasvuhormoon plasmas 150 min pärast preparaadi manustamist P-GH150 JAH JAH EI S,P-GH 150 min (post xxx challenge) Kasvuhormoon 150 min (pärast mõjutust) Kasvuhormoon seerumis/plasmas 150 minutit (pärast mõjutust) QN mU/L ug/L 110 JAH 3940 79172-3 Somatotropin^2.5H post XXX challenge ACnc Pt Ser/Plas Qn m[IU]/L mIU/L 1 CHAL Somatotropin [Units/volume] in Serum or Plasma --2.5 hours post XXX challenge GH 2.5h p chal SerPl-aCnc 1 Both 11,8161 1316 IM 12 Kasvuhormoon plasmas 180 min pärast preparaadi manustamist P-GH180 JAH JAH EI S,P-GH 180 min (post xxx challenge) Kasvuhormoon 180 min (pärast mõjutust) Kasvuhormoon seerumis/plasmas 180 minutit (pärast mõjutust) QN mU/L µg/L Cobas e601 111 JAH 3941 A-3941 1317 IM 12 Kasvuhormoon plasmas 210 min pärast preparaadi manustamist P-GH210 JAH JAH EI S,P-GH 210 min (post xxx challenge) Kasvuhormoon 210 min (pärast mõjutust) Kasvuhormoon seerumis/plasmas 210 minutit (pärast mõjutust) QN mU/L µg/L Cobas e601 112 JAH 4017 A-4017 813 IM 12 Insuliininisarnane kasvufaktor 1 seerumis S-IGF-1 JAH JAH EI S,P-IGF-1 IGF-1 Insuliinisarnane kasvufaktor 1 seerumis/plasmas QN ug/L 115 JAH 382 2484-4 Insulin-like growth factor-I MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0025% CHEM Insulin-like growth factor-I [Mass/volume] in Serum or Plasma IGF-I SerPl-mCnc 1 Both 2735 IM 12 Insuliinisarnane kasvufaktor 1 seerumis S-IGF 1 JAH JAH EI S,P-IGF-1 IGF-1 Insuliinisarnane kasvufaktor 1 seerumis/plasmas QN ug/L ug/L 115 JAH 382 2484-4 Insulin-like growth factor-I MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0025% CHEM Insulin-like growth factor-I [Mass/volume] in Serum or Plasma IGF-I SerPl-mCnc 1 Both 2713 IM 12 I tüüpi kollageeni ?-isomeriseerunud C-terminaalsed telopeptiidid fS-CTx JAH JAH EI S,P-CTx CTx I tüüpi kollageeni C-telopeptiidi beetaisomeer seerumis/plasmas QN ug/L ug/L 121 JAH 340 41171-0 Collagen crosslinked C-telopeptide MCnc Pt Ser/Plas Qn pg/mL pg/mL CHEM Collagen crosslinked C-telopeptide [Mass/volume] in Serum or Plasma Collagen CTx SerPl-mCnc 1 Both 2704 IM 12 I tüüpi prokollageeni N-terminaalne propeptiid fS-P1NP JAH JAH EI S,P-P1NP P1NP I tüüpi prokollageeni N-fragment seerumis/plasmas QN ug/L ug/L 122 JAH 341 47255-5 Procollagen peptide.type 1 N-Terminal MCnc Pt Ser Qn ug/L ug/L CHEM Procollagen peptide.type 1 N-Terminal [Mass/volume] in Serum Procollagen Peptide.1 N-term Ser-mCnc 1 Both 2718 IM 12 Osteokaltsiin fS-Osteoca JAH JAH EI S,P-Osteoca Osteokaltsiin Osteokaltsiin seerumis/plasmas QN ug/L ug/L 124 JAH 339 2697-1 Osteocalcin MCnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Osteocalcin [Mass/volume] in Serum or Plasma Osteocalcin SerPl-mCnc 1 Both 539 IM 12 Vitamiin D (25-OH) plasmas P-Vit D (25-OH) JAH JAH EI S,P-Vit D (25-OH) Vitamiin D (25-OH) Vitamiin D (25-OH) seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/L Cobas e601 138 JAH 338 60493-4 Calcidiol+Calciferol SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Calcidiol+Calciferol [Moles/volume] in Serum or Plasma Calcidiol+Calciferol SerPl-sCnc 1 Both 11,4838 848 TU 13 Alfafetoproteiin plasmas P-AFP JAH JAH EI S,P-AFP AFP Alfafetoproteiin seerumis/plasmas QN kU/L IU/mL Cobas e601 1 JAH 409 53961-9 Alpha-1-Fetoprotein.tumor marker ACnc Pt Ser/Plas Qn [IU]/mL U/mL CHEM Alpha-1-fetoprotein.tumor marker [Units/volume] in Serum or Plasma AFP-TM SerPl-aCnc 1 Both 9,8509 842 TU 13 Kartsinoembrüonaalne antigeen plasmas P-CEA JAH JAH EI S,P-CEA CEA Kartsinoembrüonaalne antigeen seerumis/plasmas QN ug/L µg/L Cobas e601 2 JAH 404 2039-6 Carcinoembryonic Ag MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0118% CHEM Carcinoembryonic Ag [Mass/volume] in Serum or Plasma CEA SerPl-mCnc 1 Both 845 TU 13 Prostata spetsiifiline antigeen plasmas P-PSA JAH JAH EI S,P-PSA PSA Prostataspetsiifiline antigeen seerumis/plasmas QN ug/L µg/L Cobas e601 3 JAH 401 2857-1 Prostate specific Ag MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0598% CHEM Prostate specific Ag [Mass/volume] in Serum or Plasma PSA SerPl-mCnc 1 Both 846 TU 13 Vaba prostataspetsiifiline antigeen plasmas P-fPSA JAH JAH EI S,P-fPSA fPSA Vaba prostataspetsiifiline antigeen seerumis/plasmas QN ug/L Cobas e601 4 JAH 402 10886-0 Prostate specific Ag.free MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0025% CHEM Prostate Specific Ag Free [Mass/volume] in Serum or Plasma PSA Free SerPl-mCnc 1 Both 847 TU 13 Vaba prostataspetsiifilise antigeeni % plasmas P-fPSA% JAH JAH EI S,P-fPSA% fPSA% Vaba prostataspetsiifilise antigeeni % seerumis/plasmas QN % % Cobas e601 5 JAH 403 12841-3 Prostate specific Ag.free/Prostate specific Ag.total MFr Pt Ser/Plas Qn % % 0,0035% CHEM Prostate Specific Ag Free/Prostate specific Ag.total in Serum or Plasma PSA Free MFr SerPl 1 Observation 853 TU 13 Kasvajaantigeen HE4 plasmas P-HE4 JAH JAH EI S,P-HE4 HE4 Kasvajaantigeen HE4 seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/L Cobas e601 7 JAH 406 55180-4 Human epididymis protein 4 SCnc Pt Ser Qn pM CHEM Human epididymis protein 4 [Moles/volume] in Serum HE4 Ser-sCnc 1 Both 841 TU 13 Kasvajaantigeen CA 125 plasmas P-CA 125 JAH JAH EI S,P-CA 125 CA 125 Kasvajaantigeen CA 125 seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Cobas e601 8 JAH 405 10334-1 Cancer Ag 125 ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0073% CHEM Cancer Ag 125 [Units/volume] in Serum or Plasma Cancer Ag125 SerPl-aCnc 1 Both 1087 TU 13 ROMA indeks plasmas P-ROMA JAH JAH EI S,P-ROMA ROMA indeks ROMA indeks seerumis/plasmas QN % % 9 JAH 3227 A-3227 844 TU 13 Kasvajaantigeen CA 15-3 plasmas P-CA 15-3 JAH JAH EI S,P-CA 15-3 CA 15-3 Kasvajaantigeen CA 15-3 seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Cobas e601 12 JAH 407 6875-9 Cancer Ag 15-3 ACnc Pt Ser/Plas Qn U/mL CHEM Cancer Ag 15-3 [Units/volume] in Serum or Plasma Cancer Ag15-3 SerPl-aCnc 1 Both 843 TU 13 Kasvaja-antigeen CA 19-9 plasmas P-CA 19-9 JAH JAH EI S,P-CA 19-9 CA 19-9 Kasvajaantigeen CA 19-9 seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Cobas e601 13 JAH 408 24108-3 Cancer Ag 19-9 ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0052% CHEM Cancer Ag 19-9 [Units/volume] in Serum or Plasma Cancer Ag19-9 SerPl-aCnc 1 Both 826 TU 13 Kaltsitoniin plasmas P-CT JAH JAH EI S,P-CT Kaltsitoniin Kaltsitoniin seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/L Cobas e601 17 JAH 336 15035-9 Calcitonin SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Calcitonin [Moles/volume] in Serum or Plasma Calcit SerPl-sCnc 1 Both 1335 TU 13 Kaltsiotoniin plasmas enne preparaadi manustamist P-CT0 JAH JAH EI S,P-CT Kaltsitoniin Kaltsitoniin seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/L Cobas e601 17 JAH 336 15035-9 Calcitonin SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Calcitonin [Moles/volume] in Serum or Plasma Calcit SerPl-sCnc 1 Both 1336 TU 13 Kaltsiotoniin plasmas 2 min pärast preparaadi manustamist P-CT2 JAH JAH EI S,P-CT 2 min (post xxx challenge) Kaltsitoniin 2 min (pärast mõjutust) Kaltsitoniin seerumis/plasmas 2 minutit (pärast mõjutust) QN pmol/L pmol/L Cobas e601 18 JAH 4027 77667-4 Calcitonin^2M post XXX challenge SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHAL Calcitonin [Moles/volume] in Serum or Plasma --2 minutes post XXX challenge Calcit 2M p chal SerPl-sCnc 1 Observation 16,3454 1337 TU 13 Kaltsiotoniin plasmas 5 min pärast preparaadi manustamist P-CT5 JAH JAH EI S,P-CT 5 min (post xxx challenge) Kaltsitoniin 5 min (pärast mõjutust) Kaltsitoniin seerumis/plasmas 5 minutit (pärast mõjutust) QN pmol/L pmol/L Cobas e601 19 JAH 4028 77668-2 Calcitonin^5M post XXX challenge SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHAL Calcitonin [Moles/volume] in Serum or Plasma --5 minutes post XXX challenge Calcit 5M p chal SerPl-sCnc 1 Observation 16,3454 1338 TU 13 Kaltsiotoniin plasmas 15 min pärast preparaadi manustamist P-CT15 JAH JAH EI S,P-CT 15 min (post xxx challenge) Kaltsitoniin 15 min (pärast mõjutust) Kaltsitoniin seerumis/plasmas 15 minutit (pärast mõjutust) QN pmol/L pmol/L Cobas e601 20 JAH 4029 A-4029 830 TU 13 Türeoglobuliin plasmas P-TG JAH JAH EI S,P-TG Türeoglobuliin Türeoglobuliin seerumis/plasmas QN ug/L µg/L Cobas e601 21 JAH 334 3013-0 Thyroglobulin MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0020% CHEM Thyroglobulin [Mass/volume] in Serum or Plasma Thyroglob SerPl-mCnc 1 Both 852 TU 13 Kromograniin A seerumis S-CgA JAH JAH EI S,P-CgA Kromograniin A Kromograniin A seerumis/plasmas QN ug/L µg/L BEP2000 22 JAH 1901 25587-7 Chromogranin A SCnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Chromogranin A [Moles/volume] in Serum or Plasma CgA SerPl-sCnc 1 Both 23,6988 851 TU 13 Neuronspetsiifiline enolaas seerumis S-NSE JAH JAH EI S,P-NSE NSE Neuronispetsiifiline enolaas seerumis/plasmas QN ug/L ng/mL Cobas e601 23 JAH 1900 57371-7 Enolase.neuron specific MCnc Pt Ser/Plas Qn EIA ng/mL ng/mL CHEM Enolase.neuron specific [Mass/volume] in Serum or Plasma by Immunoassay NSE SerPl EIA-mCnc 1 Both 850 TU 13 Kasvajaantigeen S100 seerumis S-S100 JAH JAH EI S,P-S-100 S-100 Kasvajaantigeen S-100 seerumis/plasmas QN ug/L µg/L Cobas e601 24 JAH 411 47275-3 S100 calcium binding protein B MCnc Pt Ser Qn ug/L ug/L CHEM S100 calcium binding protein B [Mass/volume] in Serum S100 calcium binding protein B Ser-mCnc 1 Both 1138 TU 13 Lamerakkvähi antigeen seerumis S-SCCAg EI 2018-09-07 JAH EI S,P-SCC Ag SCC Ag Lamerakkvähi antigeen seerumis/plasmas QN ug/L µg/L EIA 25 JAH 3995 9679-2 Squamous cell carcinoma Ag MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL 3 CHEM Squamous cell carcinoma Ag [Mass/volume] in Serum or Plasma SCC Ag SerPl-mCnc 1 Both 13,4649 2110 TU 13 Lamerakkvähi antigeen plasmas P-SCCAg JAH JAH EI S,P-SCC Ag SCC Ag Lamerakkvähi antigeen seerumis/plasmas QN ug/L ng/ml Cobas 6000( e601) Roche Diagnostics 25 JAH 3995 9679-2 Squamous cell carcinoma Ag MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL 3 CHEM Squamous cell carcinoma Ag [Mass/volume] in Serum or Plasma SCC Ag SerPl-mCnc 1 Both 13,4649 834 ANE 14 Ferritiin plasmas P-Fer JAH JAH EI S,P-Fer Ferritiin Ferritiin seerumis/plasmas QN ug/L µg/L Cobas c501 1 JAH/Võrreld 318 2276-4 Ferritin MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0589% CHEM Ferritin [Mass/volume] in Serum or Plasma Ferritin SerPl-mCnc 1 Both 508 ANE 14 Raud plasmas P-Fe JAH JAH EI S,P-Fe Raud Raud seerumis/plasmas QN umol/L µmol/L Cobas c501 2 JAH/Võrreld 319 14798-3 Iron SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Iron [Moles/volume] in Serum or Plasma Iron SerPl-sCnc 1 Both 2690 ANE 14 Raud seerumis S-Fe JAH JAH EI S,P-Fe Raud Raud seerumis/plasmas QN umol/L umol/L 2 JAH/Võrreld 319 14798-3 Iron SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Iron [Moles/volume] in Serum or Plasma Iron SerPl-sCnc 1 Both 512 ANE 14 Transferriin plasmas P-Transf JAH JAH EI S,P-Transf Transferriin Transferriin seerumis/plasmas QN g/L g/L Cobas c501 4 JAH/Võrreld 320 3034-6 Transferrin MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0037% CHEM Transferrin [Mass/volume] in Serum or Plasma Transferrin SerPl-mCnc 1 Both 513 ANE 14 Transferriini küllastatus plasmas P-sTransf JAH JAH EI S,P-sTransf Transferriini küllastatus Transferriini küllastatus seerumis/plasmas QN % % Cobas c501 5 JAH/Võrreld 321 13452-8 Iron/Transferrin MCrto Pt Ser/Plas Qn CHEM Iron/Transferrin [Mass ratio] in Serum or Plasma Iron/Transferrin SerPl-mRto 1 Observation 514 ANE 14 Transferriini lahustuvad retseptorid plasmas P-Transf-sR JAH JAH EI S,P-Transf-sR Transferriini lahustuvad retseptorid Transferriini lahustuvad retseptorid seerumis/plasmas QN mg/L mg/L Cobas c501 6 JAH 322 30248-9 Transferrin receptor.soluble MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/L mg/L CHEM Transferrin receptor.soluble [Mass/volume] in Serum or Plasma sTfR SerPl-mCnc 1 Both 835 ANE 14 Foolhape paastuplasmas fP-Fol JAH JAH EI S,P-Fol Folaat Folaat seerumis/plasmas QN nmol/L ng/mL Cobas e601 8 JAH 323 14732-2 Folate SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Folate [Moles/volume] in Serum or Plasma Folate SerPl-sCnc 1 Both 836 ANE 14 Vitamiin B12 paastuplasmas fP-Vit B12 JAH JAH EI S,P-Vit B12 Vitamiin B12 Vitamiin B12 seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/L Cobas e601 11 JAH 324 14685-2 Cobalamins SCnc Pt Ser Qn CHEM Cobalamin (Vitamin B12) [Moles/volume] in Serum Vit B12 Ser-sCnc 1 Both 839 ANE 14 Erütropoetiin seerumis S-EPO JAH JAH EI S,P-EPO EPO Erütropoetiin seerumis/plasmas QN U/L IU/L BEP2000 14 JAH 326 15061-5 Erythropoietin ACnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,0032% CHEM Erythropoietin [Units/volume] in Serum or Plasma EPO SerPl-aCnc 1 Both 447 ANE 14 Hemoglobiini fraktsioonid veres elektroforeetiliselt B-Hb-Fr JAH JAH EI B-Hb-Fr panel Hemoglobiini fraktsioonide paneel Hemoglobiini fraktsioonid veres (paneel) Paneel Minicap 15 JAH 1759 43113-0 Hemoglobin panel - Pt Bld Qn Electrophoresis PANEL.HEM/BC Hemoglobin electrophoresis panel in Blood Hgb Pnl Bld Elph 1 Order 448 ANE 14 Hemoglobiini fraktsioonide paneel B-Hb-Fr HbA HbA JAH EI EI B-HbA HbA Hemoglobiin A veres QN % % Minicap 16 JAH/Võrreld 1760 20572-4 Hemoglobin A/Hemoglobin.total MFr Pt Bld Qn Electrophoresis % % HEM/BC Hemoglobin A/Hemoglobin.total in Blood by Electrophoresis Hgb A MFr Bld Elph 1 Observation 449 ANE 14 Hemoglobiini fraktsioonide paneel B-Hb-Fr HbF HbF JAH EI EI B-HbF HbF Fetaalne hemoglobiin veres QN % % Minicap 17 JAH/Võrreld 1761 38524-5 Hemoglobin F/Hemoglobin.total MFr Pt Bld Qn Electrophoresis pH 8.9 % % HEM/BC Hemoglobin F/Hemoglobin.total in Blood by Electrophoresis alkaline (pH 8.9) Hgb F MFr Bld Elph Alk 1 Observation 450 ANE 14 Hemoglobiini fraktsioonide paneel B-Hb-Fr HbA2 HbA2 JAH EI EI B-HbA2 HbA2 Hemoglobiin A2 veres QN % % Minicap 18 JAH/Võrreld 1762 4554-2 Hemoglobin A2/Hemoglobin.total MFr Pt Bld Qn Electrophoresis pH 8.9 % % HEM/BC Hemoglobin A2/Hemoglobin.total in Blood by Electrophoresis alkaline (pH 8.9) Hgb A2 MFr Bld Elph Alk 1 Observation 451 ANE 14 Hemoglobiini fraktsioonide paneel B-Hb-Fr HbS HbS JAH EI EI B-HbS HbS Hemoglobiin S veres QN % % 12712-6 19 JAH 3957 32683-5 Hemoglobin S/Hemoglobin.total MFr Pt Bld Qn Electrophoresis % % 10 HEM/BC Hemoglobin S/Hemoglobin.total in Blood by Electrophoresis Hgb S MFr Bld Elph 1 Observation 10,2805 452 ANE 14 Hemoglobiini fraktsioonide paneel B-Hb-Fr HbD HbD JAH EI EI B-HbD HbD Hemoglobiin D veres QN % % 12712-6 20 JAH 3958 4569-0 Hemoglobin D/Hemoglobin.total MFr Pt Bld Qn % % 5 HEM/BC Hemoglobin D/Hemoglobin.total in Blood Hgb D MFr Bld 1 Observation 14,0912 453 ANE 14 Hemoglobiini fraktsioonide paneel B-Hb-Fr HbG HbG JAH EI EI B-HbG HbG Hemoglobiin G veres QN % % 12712-6 21 JAH 3959 53223-4 Hemoglobin G/Hemoglobin.total MFr Pt Bld Qn % % 3 HEM/BC Hemoglobin G/Hemoglobin.total in Blood Hgb G MFr Bld 1 Observation 11,8664 454 ANE 14 Hemoglobiini fraktsioonide paneel B-Hb-Fr HbC HbC JAH EI EI B-HbC HbC Hemoglobiin C veres QN % % Minicap 22 JAH 3960 32681-9 Hemoglobin C/Hemoglobin.total MFr Pt Bld Qn Electrophoresis % % 2 HEM/BC Hemoglobin C/Hemoglobin.total in Blood by Electrophoresis Hgb C MFr Bld Elph 1 Observation 11,8843 455 ANE 14 Hemoglobiini fraktsioonide paneel B-Hb-Fr HbE HbE JAH EI EI B-HbE HbE Hemoglobiin E veres QN % % Minicap 23 JAH 3961 4575-7 Hemoglobin E/Hemoglobin.total MFr Pt Bld Qn % % 9 HEM/BC Hemoglobin E/Hemoglobin.total in Blood Hgb E MFr Bld 1 Observation 12,2273 456 ANE 14 Hemoglobiini fraktsioonide paneel B-Hb-Fr HbH HbH JAH EI EI B-HbH HbH Hemoglobiin H veres QN % % Minicap 24 JAH 3962 4587-2 Hemoglobin H/Hemoglobin.total MFr Pt Bld Qn Electrophoresis % % 1 HEM/BC Hemoglobin H/Hemoglobin.total in Blood by Electrophoresis Hgb H MFr Bld Elph 1 Observation 13,48 2844 ANE 14 HbX HbX JAH EI EI B-HbX HbX Hemoglobiini täpsustamata fraktsioonid veres QN % % 25 JAH 7125 32017-6 Hemoglobin.other/Hemoglobin.total MFr Pt Bld Qn Electrophoresis % % HEM/BC Hgb Other MFr Bld Elph Laboratory Observation 837 LEU 16 ?-2 mikroglobuliin plasmas P-b2-M JAH JAH EI S,P-b2-M Beeta-2-mikroglobuliin Beeta-2-mikroglobuliin seerumis/plasmas QN ug/L µg/L Cobas c501 1 JAH/Võrreld 410 1952-1 Beta-2-Microglobulin MCnc Pt Ser Qn 0,0012% CHEM Beta-2-Microglobulin [Mass/volume] in Serum B2 Microglob Ser-mCnc 1 Both 471 LEU 16 Immuunglobuliini vabad kapaahelad seerumis S-Ig fKappa EI EI EI S-Ig fKappa Ig fKappa Immuunglobuliini vabad kapaahelad seerumis QN mg/L mg/L Cobas c501 2 JAH 265 36916-5 Immunoglobulin light chains.kappa.free MCnc Pt Ser Qn mg/L mg/L 0,0016% CHEM Immunoglobulin light chains.kappa.free [Mass/volume] in Serum Kappa LC Free Ser-mCnc 1 Both 2312 LEU 16 Immuunglobuliini vabad kappaahelad seerumis S-fKappa JAH JAH EI S-Ig fKappa Ig fKappa Immuunglobuliini vabad kapaahelad seerumis QN mg/L mg/L Cobas c501 2 JAH 265 36916-5 Immunoglobulin light chains.kappa.free MCnc Pt Ser Qn mg/L mg/L 0,0016% CHEM Immunoglobulin light chains.kappa.free [Mass/volume] in Serum Kappa LC Free Ser-mCnc 1 Both 472 LEU 16 Immuunglobuliini vabad lambdaahelad seerumis S-Ig fLambda EI EI EI S-Ig fLambda Ig fLambda Immuunglobuliini vabad lambdaahelad seerumis QN mg/L mg/L Cobas c501 3 JAH 266 33944-0 Immunoglobulin light chains.lambda.free MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/L mg/L 0,0016% CHEM Immunoglobulin light chains.lambda.free [Mass/volume] in Serum or Plasma Lambda LC Free SerPl-mCnc 1 Both 2313 LEU 16 Immuunglobuliini vabad lambdaahelad seerumis S-fLambda JAH JAH EI S-Ig fLambda Ig fLambda Immuunglobuliini vabad lambdaahelad seerumis QN mg/L mg/L Cobas c501 3 JAH 266 33944-0 Immunoglobulin light chains.lambda.free MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/L mg/L 0,0016% CHEM Immunoglobulin light chains.lambda.free [Mass/volume] in Serum or Plasma Lambda LC Free SerPl-mCnc 1 Both 470 LEU 16 Immuunglobuliini vabade kapa- ja lambdaahelate suhe seerumis S-Ig fKappa/S-Ig fLambda EI EI EI S-Ig fKappa/S-Ig fLambda Ig fKappa/Ig fLambda Immuunglobuliini vabade kapa- ja lambdaahelate suhe seerumis QN indeks Cobas c501 4 JAH 267 48378-4 Immunoglobulin light chains.kappa.free/Immunoglobulin light chains.lambda.free MCrto Pt Ser Qn CHEM Immunoglobulin light chains.kappa.free/Immunoglobulin light chains.lambda.free [Mass ratio] in Serum Kappa LC Free/Lambda Free Ser-mRto 1 Both 2314 LEU 16 Immuunglobuliini vabade kapa- ja lambda ahelate suhe seerumis S-Ig fKappa / S-Ig fLambda JAH JAH EI S-Ig fKappa/S-Ig fLambda Ig fKappa/Ig fLambda Immuunglobuliini vabade kapa- ja lambdaahelate suhe seerumis QN Cobas c501 4 JAH 267 48378-4 Immunoglobulin light chains.kappa.free/Immunoglobulin light chains.lambda.free MCrto Pt Ser Qn CHEM Immunoglobulin light chains.kappa.free/Immunoglobulin light chains.lambda.free [Mass ratio] in Serum Kappa LC Free/Lambda Free Ser-mRto 1 Both 2825 LEU 16 Immuunglobuliini vabade kapa- ja lambdaahelate suhe seerumis S-fK/S-fL JAH JAH EI S-Ig fKappa/S-Ig fLambda Ig fKappa/Ig fLambda Immuunglobuliini vabade kapa- ja lambdaahelate suhe seerumis QN 4 JAH 267 48378-4 Immunoglobulin light chains.kappa.free/Immunoglobulin light chains.lambda.free MCrto Pt Ser Qn CHEM Immunoglobulin light chains.kappa.free/Immunoglobulin light chains.lambda.free [Mass ratio] in Serum Kappa LC Free/Lambda Free Ser-mRto 1 Both 523 LEU 16 Valkude fraktsioonid seerumis elektroforeetiliselt* S-Prot-Fr JAH JAH EI S-Prot-Fr panel Valkude fraktsioonid Valkude fraktsioonid seerumis (paneel) Paneel g/ L Minicap 5 JAH 109 24351-9 Protein fractions panel - Pt Ser/Plas Qn PANEL.CHEM Protein electrophoresis panel in Serum or Plasma Prot Elph Pnl SerPl 1 Order 23,1239 2121 LEU 16 Valkude fraktsioonid seerumis elektroforeetiliselt* S-Prot-Fr JAH JAH EI S-Prot-Fr panel Valkude fraktsioonid Valkude fraktsioonid seerumis (paneel) Paneel Kapillaarelektroforees Minicap Sebia 5 JAH 109 24351-9 Protein fractions panel - Pt Ser/Plas Qn PANEL.CHEM Protein electrophoresis panel in Serum or Plasma Prot Elph Pnl SerPl 1 Order 23,1239 524 LEU 16 Valkude fraktsioonid; Valkude fraktsioonid S-Prot-Fr; S-Prot-Fr Albumiin seerumi elektroforeesil Albumiin EI EI EI S-Alb-Fr Albumiin Albumiini fraktsioon seerumis QN g/L g/ L Minicap 6 JAH/Võrreld 110 2862-1 Albumin MCnc Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis g/dL 0,0194% CHEM Albumin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Electrophoresis Albumin SerPl Elph-mCnc 1 Observation 2122 LEU 16 Valkude fraktsioonid; Valkude fraktsioonid S-Prot-Fr; S-Prot-Fr Albumiin seerumi elektroforeesil Albumiin JAH EI EI S-Alb-Fr Albumiin Albumiini fraktsioon seerumis QN g/L g/L Kapillaarelektroforees Minicap Sebia 6 JAH/Võrreld 110 2862-1 Albumin MCnc Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis g/dL 0,0194% CHEM Albumin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Electrophoresis Albumin SerPl Elph-mCnc 1 Observation 2123 LEU 16 Valkude fraktsioonid; Valkude fraktsioonid S-Prot-Fr; S-Prot-Fr Alfa-1 globuliinid seerumist a1-globuliinid JAH EI EI S-a1-glob-Fr Alfa-1-globuliinid Alfa-1-globuliinide fraktsioon seerumis QN g/L g/L Kapillaarelektroforees Minicap Sebia 8 JAH/Võrreld 112 2865-4 Alpha 1 globulin MCnc Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis g/dL 0,0193% CHEM Alpha 1 globulin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Electrophoresis Alpha1 Glob SerPl Elph-mCnc 1 Observation 2124 LEU 16 Valkude fraktsioonid; Valkude fraktsioonid S-Prot-Fr; S-Prot-Fr Alfa-2 globuliinid seerumist a2-globuliinid JAH EI EI S-a2-glob-Fr Alfa-2-globuliinid Alfa-2-globuliinide fraktsioon seerumis QN g/L g/L Kapillaarelektroforees Minicap Sebia 10 JAH/Võrreld 114 2868-8 Alpha 2 globulin MCnc Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis g/dL 0,0193% CHEM Alpha 2 globulin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Electrophoresis Alpha2 Glob SerPl Elph-mCnc 1 Observation 2125 LEU 16 Valkude fraktsioonid; Valkude fraktsioonid S-Prot-Fr; S-Prot-Fr Beeta-1 globuliinid seerumist b1-globuliinid JAH EI EI S-b1-glob-Fr Beeta-1-globuliinid Beeta-1-globuliinide fraktsioon seerumis QN g/L g/L Kapillaarelektroforees Minicap Sebia 12 JAH/Võrreld 116 32730-4 Beta 1 globulin MCnc Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis g/dL g/dL CHEM Beta 1 globulin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Electrophoresis Beta1 Glob SerPl Elph-mCnc 1 Observation 2126 LEU 16 Valkude fraktsioonid; Valkude fraktsioonid S-Prot-Fr; S-Prot-Fr Beeta-2 globuliinid seerumist b2-globuliinid JAH EI EI S-b2-glob-Fr Beeta-2-globuliinid Beeta-2-globuliinide fraktsioon seerumis QN g/L g/L Kapillaarelektroforees Minicap Sebia 14 JAH/Võrreld 118 32731-2 Beta 2 globulin MCnc Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis g/dL g/dL CHEM Beta 2 globulin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Electrophoresis Beta2 Glob SerPl Elph-mCnc 1 Observation 2127 LEU 16 Valkude fraktsioonid; Valkude fraktsioonid S-Prot-Fr; S-Prot-Fr Gammaglobuliinid seerumist g-globuliinid JAH EI EI S-g-glob-Fr Gammaglobuliinid Gammaglobuliinide fraktsioon seerumis QN g/L g/L Kapillaarelektroforees Minicap Sebia 16 JAH/Võrreld 120 2874-6 Gamma globulin MCnc Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis g/dL 0,0194% CHEM Gamma globulin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Electrophoresis Gamma glob SerPl Elph-mCnc 1 Observation 530 LEU 16 Valkude fraktsioonid; Valkude fraktsioonid S-Prot-Fr; S-Prot-Fr 1. M - komponent M1-spike EI EI EI S-M-spike1-Fr M-komponent 1 Monoklonaalne komponent 1 seerumis QN g/L g/ L Minicap 18 JAH/Võrreld 1791 51435-6 Protein.monoclonal band 1 MCnc Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis g/L g/L CHEM Protein.monoclonal band 1 [Mass/volume] in Serum or Plasma by Electrophoresis M Protein 1 SerPl Elph-mCnc 1 Observation 2128 LEU 16 Valkude fraktsioonid; Valkude fraktsioonid S-Prot-Fr; S-Prot-Fr 1. M-komponent M1-spike JAH EI EI S-M-spike1-Fr M-komponent 1 Monoklonaalne komponent 1 seerumis QN g/L g/L Kapillaarelektroforees Minicap Sebia 18 JAH/Võrreld 1791 51435-6 Protein.monoclonal band 1 MCnc Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis g/L g/L CHEM Protein.monoclonal band 1 [Mass/volume] in Serum or Plasma by Electrophoresis M Protein 1 SerPl Elph-mCnc 1 Observation 531 LEU 16 Valkude fraktsioonid; Valkude fraktsioonid S-Prot-Fr; S-Prot-Fr 2. M - komponent M2-spike EI EI EI S-M-spike2-Fr M-komponent 2 Monoklonaalne komponent 2 seerumis QN g/L g/ L Minicap 20 JAH/Võrreld 1792 35559-4 Protein.monoclonal band 2 MCnc Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis g/dL g/dL; gm/dL CHEM Protein.monoclonal band 2 [Mass/volume] in Serum or Plasma by Electrophoresis M Protein 2 SerPl Elph-mCnc 1 Observation 2129 LEU 16 Valkude fraktsioonid; Valkude fraktsioonid S-Prot-Fr; S-Prot-Fr 2. M-komponent M2-spike JAH EI EI S-M-spike2-Fr M-komponent 2 Monoklonaalne komponent 2 seerumis QN g/L g/L Kapillaarelektroforees Minicap Sebia 20 JAH/Võrreld 1792 35559-4 Protein.monoclonal band 2 MCnc Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis g/dL g/dL; gm/dL CHEM Protein.monoclonal band 2 [Mass/volume] in Serum or Plasma by Electrophoresis M Protein 2 SerPl Elph-mCnc 1 Observation 532 LEU 16 Valkude fraktsioonid; Valkude fraktsioonid S-Prot-Fr; S-Prot-Fr 3. M - komponent M3-spike EI EI EI S-M-spike3-Fr M-komponent 3 Monoklonaalne komponent 3 seerumis QN g/L g/ L Minicap 22 JAH/Võrreld 1793 50796-2 Protein.monoclonal band 3 MCnc Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis g/L g/L CHEM Protein.monoclonal band 3 [Mass/volume] in Serum or Plasma by Electrophoresis M Protein 3 SerPl Elph-mCnc 1 Observation 2130 LEU 16 Valkude fraktsioonid; Valkude fraktsioonid S-Prot-Fr; S-Prot-Fr 3. M-komponent M3-spike JAH EI EI S-M-spike3-Fr M-komponent 3 Monoklonaalne komponent 3 seerumis QN g/L g/L Kapillaarelektroforees Minicap Sebia 22 JAH/Võrreld 1793 50796-2 Protein.monoclonal band 3 MCnc Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis g/L g/L CHEM Protein.monoclonal band 3 [Mass/volume] in Serum or Plasma by Electrophoresis M Protein 3 SerPl Elph-mCnc 1 Observation 458 LEU 16 Immuunfiksatsioon seerumi monoklonaalsetele immuunglobuliinidele S-ImmFix JAH JAH EI S-Monoclon-Ig-interpret Monoklonaalsed immuunglobuliinid (tõlgendus) Monoklonaalsed immuunglobuliinid seerumis (tõlgendus) Tekst kirjeldus Hydrasys focus 26 JAH 143 49275-1 Interpretation Imp Pt Ser/Plas Nar Immunofixation CHEM Immunofixation [interpretation] for Serum or Plasma Narrative Interpretation SerPl IFE-Imp 1 Observation 2442 LEU 16 Uriini valkude elektroforees* U-Prot-Fr JAH JAH EI U-Prot-Fr panel Valkude fraktsioonid uriinis Valkude fraktsioonid uriinis (paneel) Paneel 30 JAH 124 34539-7 Protein electrophoresis panel - Pt Urine Qn PANEL.CHEM Protein electrophoresis panel in Urine Prot Elph Pnl Ur 1 Order 611 LEU 16 Valkude fraktsioonid ööpäevases uriinis dU-Prot-Fr Albumiin elektroforeesil ööpäevases uriinis dU-Alb-Fr JAH EI EI U-Alb-Fr Albumiin Albumiini fraktsioon uriinis QN g/L g/ L Hydrasys focus/Hyrys2 -HIT 31 JAH/Võrreld 127 6942-7 Albumin MCnc Pt Urine Qn Electrophoresis g/dL 0,0029% CHEM Albumin [Mass/volume] in Urine by Electrophoresis Albumin Ur Elph-mCnc 1 Both 2443 LEU 16 Valkude fraktsioonid uriinis U-Prot-Fr Albumiin elektroforeesil U-Alb-Fr JAH EI EI U-Alb-Fr Albumiin Albumiini fraktsioon uriinis QN g/L g/L 31 JAH/Võrreld 127 6942-7 Albumin MCnc Pt Urine Qn Electrophoresis g/dL 0,0029% CHEM Albumin [Mass/volume] in Urine by Electrophoresis Albumin Ur Elph-mCnc 1 Both 612 LEU 16 Valkude fraktsioonid ööpäevases uriinis dU-Prot-Fr ? globuliini ööpäevases uriinis dU-glob JAH EI EI U-g-glob-Fr Gammaglobuliinid Gammaglobuliinide fraktsioon uriinis QN g/L g/ L Hydrasys focus/Hyrys2 -HIT 42 JAH/Võrreld 137 9745-1 Gamma globulin MCnc Pt Urine Qn Electrophoresis g/dL CHEM Gamma globulin [Mass/volume] in Urine by Electrophoresis Gamma glob Ur Elph-mCnc 1 Observation 2065 LEU 16 Valkude fraktsioonid uriinis U-Prot-Fr ? globuliini uriinis U-glob JAH EI EI U-g-glob-Fr Gammaglobuliinid Gammaglobuliinide fraktsioon uriinis QN g/L g/L Electrophoresis Sebia 42 JAH/Võrreld 137 9745-1 Gamma globulin MCnc Pt Urine Qn Electrophoresis g/dL CHEM Gamma globulin [Mass/volume] in Urine by Electrophoresis Gamma glob Ur Elph-mCnc 1 Observation 2063 LEU 16 Valkude fraktsioonid uriinis U-Prot-Fr M-komponent 1 uriinis U-M1 JAH EI EI U-M-spike1-Fr M-komponent 1 Monoklonaalne komponent 1 uriinis QN g/L g/l Electrophoresis Sebia 47 JAH/Võrreld 4669 97772-8 Protein.monoclonal band 1 MCnc Pt Urine Qn Electrophoresis g/L g/L CHEM Protein.monoclonal band 1 [Mass/volume] in Urine by Electrophoresis M Protein 1 Ur Elph-mCnc 1 Observation 2066 LEU 16 Valkude fraktsioonid uriinis U-Prot-Fr M-komponent 2 uriinis U-M2 JAH EI EI U-M-spike2-Fr M-komponent 2 Monoklonaalne komponent 2 uriinis QN g/L g/l Electrophoresis Sebia 48 JAH/Võrreld 4671 51437-2 Protein.monoclonal band 2 MCnc Pt Urine Qn Electrophoresis g/L g/L CHEM Protein.monoclonal band 2 [Mass/volume] in Urine by Electrophoresis M Protein 2 Ur Elph-mCnc 1 Observation 14,5751 613 LEU 16 Valkude fraktsioonid ööpäevases uriinis dU-Prot-Fr M-komponent 1 ööpäevases uriinis dU-M1 JAH EI EI dU-M-spike1-Fr M-komponent 1 Monoklonaalne komponent 1 ööpäevases uriinis QN g/d g/ L Hydrasys focus/Hyrys2 -HIT 50 JAH/Võrreld 1838 97771-0 Protein.monoclonal band 1 MCnc 24H Urine Qn Electrophoresis g/L g/L CHEM Protein.monoclonal band 1 [Mass/volume] in 24 hour Urine by Electrophoresis M Protein 1 24h Ur Elph-mCnc 1 Observation 614 LEU 16 Valkude fraktsioonid ööpäevases uriinis dU-Prot-Fr M-komponent 1 ööpäevases uriinis dU-M2 JAH EI EI dU-M-spike2-Fr M-komponent 2 Monoklonaalne komponent 2 ööpäevases uriinis QN g/d g/ L Hydrasys focus/Hyrys2 -HIT 51 JAH/Võrreld 1839 51438-0 Protein.monoclonal band 2 MCnc 24H Urine Qn Electrophoresis g/L g/L CHEM Protein.monoclonal band 2 [Mass/volume] in 24 hour Urine by Electrophoresis M Protein 2 24H Ur Elph-mCnc 1 Observation 555 LEU 16 Immuunfiksatsioon uriini monoklonaalsetele immuunglobuliinidele U-Immfix JAH JAH EI U-Monoclon-Ig-interpret Monoklonaalsed immuunglobuliinid uriinis (tõlgendus) Monoklonaalsed immuunglobuliinid uriinis (tõlgendus) Tekst kirjeldus Hydrasys focus 56 JAH 146 49276-9 Interpretation Imp Pt Urine Nar Immunofixation CHEM Immunofixation [interpretation] for Urine Narrative Interpretation Ur IFE-Imp 1 Observation 610 LEU 16 Valkude fraktsioonid ööpäevases uriinis elektroforeetiliselt dU-Prot-Fr JAH JAH EI dU-Prot-Fr Valkude fraktsioonid ööpäevases uriinis Valkude fraktsioonid ööpäevases uriinis Tekst g/ L Hydrasys focus/Hyrys2 -HIT 58 JAH 4732 58800-4 Protein fractions.oligoclonal bands Imp 24H Urine Nom Isoelectric focusing CHEM Oligoclonal bands [Interpretation] in 24 hour Urine by Isoelectric focusing Oligoclonal Bands 24h Ur IEF-Imp 1 Observation 8,9135 566 LEU 16 Immuunfiksatsioon uriini monoklonaalsetele immuunglobuliinidele ööpäevasest uriinist dU-Immfix JAH JAH EI dU-Monoclon-Ig-interpret Monoklonaalsed immuunglobuliinid ööpäevases uriinis (tõlgendus) Monoklonaalsed immuunglobuliinid ööpäevases uriinis (tõlgendus) Tekst kirjeldus Hydrasys focus 61 JAH 4108 49277-7 Interpretation Imp 24H Urine Nar Immunofixation 3 CHEM Immunofixation for 24 hour Urine Narrative Interpretation 24h Ur IFE-Imp 1 Observation 16,9441 2090 LEU 16 Küpserakuliste lümfoproliferatiivsete haiguste uuring verest (voolutsütomeetria) B-Lymphoma-CLL Fc JAH JAH EI XXX-Lymphoma-CLL Fc Küpserakuliste lümfoproliferatiivsete haiguste uuring (voolutsütomeetria) Küpserakuliste lümfoproliferatiivsete haiguste uuring (voolutsütomeetria) Tekst % 62 JAH 1244 54223-3 Lymphoma - CLL screen markers Imp Pt XXX Nar CELLMARK Lymphoma - CLL screen markers [Interpretation] in Unspecified specimen Narrative Lymphoma - CLL screen markers XXX-Imp 1 Observation 8,5074 2091 LEU 16 Küpserakuliste lümfoproliferatiivsete haiguste uuring luuüdist (voolutsütomeetria) Bm-Lymphoma-CLL Fc JAH JAH EI XXX-Lymphoma-CLL Fc Küpserakuliste lümfoproliferatiivsete haiguste uuring (voolutsütomeetria) Küpserakuliste lümfoproliferatiivsete haiguste uuring (voolutsütomeetria) Tekst % 62 JAH 1244 54223-3 Lymphoma - CLL screen markers Imp Pt XXX Nar CELLMARK Lymphoma - CLL screen markers [Interpretation] in Unspecified specimen Narrative Lymphoma - CLL screen markers XXX-Imp 1 Observation 8,5074 2092 LEU 16 Küpserakuliste lümfoproliferatiivsete haiguste uuring lümfisõlmest (voolutsütomeetria) Ln-Lymphoma-CLL Fc JAH JAH EI XXX-Lymphoma-CLL Fc Küpserakuliste lümfoproliferatiivsete haiguste uuring (voolutsütomeetria) Küpserakuliste lümfoproliferatiivsete haiguste uuring (voolutsütomeetria) Tekst % 62 JAH 1244 54223-3 Lymphoma - CLL screen markers Imp Pt XXX Nar CELLMARK Lymphoma - CLL screen markers [Interpretation] in Unspecified specimen Narrative Lymphoma - CLL screen markers XXX-Imp 1 Observation 8,5074 2093 LEU 16 Küpserakuliste lümfoproliferatiivsete haiguste uuring liikvorist (voolutsütomeetria) CSF-Lymphoma-CLL Fc JAH JAH EI XXX-Lymphoma-CLL Fc Küpserakuliste lümfoproliferatiivsete haiguste uuring (voolutsütomeetria) Küpserakuliste lümfoproliferatiivsete haiguste uuring (voolutsütomeetria) Tekst % 62 JAH 1244 54223-3 Lymphoma - CLL screen markers Imp Pt XXX Nar CELLMARK Lymphoma - CLL screen markers [Interpretation] in Unspecified specimen Narrative Lymphoma - CLL screen markers XXX-Imp 1 Observation 8,5074 2094 LEU 16 Küpserakuliste lümfoproliferatiivsete haiguste uuring muust koelisest materjalist (voolutsütomeetria) Bx-Lymphoma-CLL Fc JAH JAH EI XXX-Lymphoma-CLL Fc Küpserakuliste lümfoproliferatiivsete haiguste uuring (voolutsütomeetria) Küpserakuliste lümfoproliferatiivsete haiguste uuring (voolutsütomeetria) Tekst % 62 JAH 1244 54223-3 Lymphoma - CLL screen markers Imp Pt XXX Nar CELLMARK Lymphoma - CLL screen markers [Interpretation] in Unspecified specimen Narrative Lymphoma - CLL screen markers XXX-Imp 1 Observation 8,5074 2095 LEU 16 B-lümfotsüütide klonaalsuse uuring verest (voolutsütomeetria) B-B cells kappa/lambda Fc JAH JAH EI XXX-B cells kappa/lambda Fc B-lümfotsüütide klonaalsus (voolutsütomeetria) B-lümfotsüütide klonaalsus - pinna immuunglobuliinide kapa- ja lambdaahelate suhe (voolutsütomeetria) Tekst % 63 JAH 2968 21375-1 Lymphocytes.kappa/Lymphocytes.lambda NRto Pt Bld Qn CELLMARK Kappa lymphocytes/Lymphocytes.lambda [# Ratio] in Blood Lymphs Kappa/Lambda Bld 1 Observation 23,086 2096 LEU 16 B-lümfotsüütide klonaalsuse uuring luuüdist (voolutsütomeetria) Bm-B cells kappa/lambda Fc JAH JAH EI XXX-B cells kappa/lambda Fc B-lümfotsüütide klonaalsus (voolutsütomeetria) B-lümfotsüütide klonaalsus - pinna immuunglobuliinide kapa- ja lambdaahelate suhe (voolutsütomeetria) Tekst % 63 JAH 2968 21375-1 Lymphocytes.kappa/Lymphocytes.lambda NRto Pt Bld Qn CELLMARK Kappa lymphocytes/Lymphocytes.lambda [# Ratio] in Blood Lymphs Kappa/Lambda Bld 1 Observation 23,086 2101 LEU 16 Plasmarakkude proliferatsiooni uuring verest (voolutsütomeetria) B-Plasma cell proliferation Fc JAH JAH EI XXX-Plasma cells proliferation Fc Plasmarakkude proliferatsiooni uuring (voolutsütomeetria) Plasmarakkude proliferatsiooni uuring (voolutsütomeetria) Tekst % 64 JAH 2743 L-2743 2102 LEU 16 Plasmarakkude proliferatsiooni uuring luuüdist (voolutsütomeetria) Bm-Plasma cell proliferation Fc JAH JAH EI XXX-Plasma cells proliferation Fc Plasmarakkude proliferatsiooni uuring (voolutsütomeetria) Plasmarakkude proliferatsiooni uuring (voolutsütomeetria) Tekst % 64 JAH 2743 L-2743 2103 LEU 16 Plasmarakkude proliferatsiooni uuring liikvorist (voolutsütomeetria) CSF-Plasma cell prolif. Fc JAH JAH EI XXX-Plasma cells proliferation Fc Plasmarakkude proliferatsiooni uuring (voolutsütomeetria) Plasmarakkude proliferatsiooni uuring (voolutsütomeetria) Tekst % 64 JAH 2743 L-2743 2104 LEU 16 Plasmarakkude proliferatsiooni uuring muust koelisest materjalist (voolutsütomeetria) Bx-Plasma cell proliferation Fc JAH JAH EI XXX-Plasma cells proliferation Fc Plasmarakkude proliferatsiooni uuring (voolutsütomeetria) Plasmarakkude proliferatsiooni uuring (voolutsütomeetria) Tekst % 64 JAH 2743 L-2743 2097 LEU 16 Ägeda leukeemia uuring verest (voolutsütomeetria) B-ALL/AML Fc JAH JAH EI XXX-ALL/AML Fc Ägeda leukeemia uuring (voolutsütomeetria) Ägeda leukeemia uuring (voolutsütomeetria) Tekst % 65 JAH 1246 45267-2 Acute leukemia markers Imp Pt XXX Nar CELLMARK Acute leukemia markers [interpretation] in Unspecified specimen Narrative Acute leukemia markers XXX-Imp 1 Observation 2098 LEU 16 Ägeda leukeemia uuring luuüdist (voolutsütomeetria) Bm-ALL/AML Fc JAH JAH EI XXX-ALL/AML Fc Ägeda leukeemia uuring (voolutsütomeetria) Ägeda leukeemia uuring (voolutsütomeetria) Tekst % 65 JAH 1246 45267-2 Acute leukemia markers Imp Pt XXX Nar CELLMARK Acute leukemia markers [interpretation] in Unspecified specimen Narrative Acute leukemia markers XXX-Imp 1 Observation 2099 LEU 16 Ägeda leukeemia uuring liikvorist (voolutsütomeetria) CSF-ALL/AML Fc JAH JAH EI XXX-ALL/AML Fc Ägeda leukeemia uuring (voolutsütomeetria) Ägeda leukeemia uuring (voolutsütomeetria) Tekst % 65 JAH 1246 45267-2 Acute leukemia markers Imp Pt XXX Nar CELLMARK Acute leukemia markers [interpretation] in Unspecified specimen Narrative Acute leukemia markers XXX-Imp 1 Observation 2100 LEU 16 Ägeda leukeemia uuring muust koelisest materjalist (voolutsütomeetria) Bx-ALL/AML Fc JAH JAH EI XXX-ALL/AML Fc Ägeda leukeemia uuring (voolutsütomeetria) Ägeda leukeemia uuring (voolutsütomeetria) Tekst % 65 JAH 1246 45267-2 Acute leukemia markers Imp Pt XXX Nar CELLMARK Acute leukemia markers [interpretation] in Unspecified specimen Narrative Acute leukemia markers XXX-Imp 1 Observation 2105 LEU 16 Minimaalse residuaalhaiguse hindamine verest (voolutsütomeetria) B-MRD Fc JAH JAH EI XXX-MRD Fc Minimaalse residuaalhaiguse hindamine (voolutsütomeetria) Minimaalse residuaalhaiguse hindamine (voolutsütomeetria) Tekst % 67 JAH 1247 L-1247 2106 LEU 16 Minimaalse residuaalhaiguse hindamine luuüdist (voolutsütomeetria) Bm-MRD Fc JAH JAH EI XXX-MRD Fc Minimaalse residuaalhaiguse hindamine (voolutsütomeetria) Minimaalse residuaalhaiguse hindamine (voolutsütomeetria) Tekst % 67 JAH 1247 L-1247 812 LEU 16 CD34+ tüvirakkude määramine täisverest B-CD34+ JAH JAH EI XXX-CD34# CD34 tüvirakud Tüvirakkude (CD34) arv QN E6/L .../µL Canto/Navios 220 JAH 1898 74838-4 Cells.CD34 NCnc Pt XXX Qn 10*6/L 10*6/L CELLMARK CD34 cells [#/volume] in Unspecified specimen CD34 Cells # XXX 1 Observation 12,9891 1123 LEU 16 CD34+ tüvirakkude määramine afereesi materjal AF-CD34+ JAH JAH EI XXX-CD34# CD34 tüvirakud Tüvirakkude (CD34) arv QN E6/L .../µl Canto/Navios 220 JAH 1898 74838-4 Cells.CD34 NCnc Pt XXX Qn 10*6/L 10*6/L CELLMARK CD34 cells [#/volume] in Unspecified specimen CD34 Cells # XXX 1 Observation 12,9891 467 IMS 17 Immuunglobuliin A plasmas P-IgA JAH JAH EI S,P-IgA IgA Immuunglobuliin A seerumis/plasmas QN g/L g/L Cobas c501 2 JAH/Võrreld 257 2458-8 IgA MCnc Pt Ser Qn mg/dL 0,0206% CHEM IgA [Mass/volume] in Serum IgA Ser-mCnc 1 Both 469 IMS 17 Immuunglobuliin M plasmas P-IgM JAH JAH EI S,P-IgM IgM Immuunglobuliin M seerumis/plasmas QN g/L g/L Cobas c501 3 JAH/Võrreld 259 2472-9 IgM MCnc Pt Ser Qn mg/dL 0,0150% CHEM IgM [Mass/volume] in Serum IgM Ser-mCnc 1 Both 468 IMS 17 Immuunglobuliin G plasmas P-IgG JAH JAH EI S,P-IgG IgG Immuunglobuliin G seerumis/plasmas QN g/L g/L Cobas c501 4 JAH/Võrreld 258 2465-3 IgG MCnc Pt Ser Qn mg/dL 0,0192% CHEM IgG [Mass/volume] in Serum IgG Ser-mCnc 1 Both 2272 IMS 17 Immuunglobuliin G seerumis S-IgG JAH JAH EI S,P-IgG IgG Immuunglobuliin G seerumis/plasmas QN g/L g/L Cobas c501 4 JAH/Võrreld 258 2465-3 IgG MCnc Pt Ser Qn mg/dL 0,0192% CHEM IgG [Mass/volume] in Serum IgG Ser-mCnc 1 Both 481 IMS 17 Komplemendi komponent C3 plasmas P-C3 JAH JAH EI S,P-C3 C3 Komplemendi komponent C3 seerumis/plasmas QN g/L g/L Cobas c501 16 JAH/Võrreld 276 4485-9 Complement C3 MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0094% HEM/BC Complement C3 [Mass/volume] in Serum or Plasma C3 SerPl-mCnc 1 Both 482 IMS 17 Komplemendi komponent C4 plasmas P-C4 JAH JAH EI S,P-C4 C4 Komplemendi komponent C4 seerumis/plasmas QN g/L g/L Cobas c501 18 JAH/Võrreld 277 4498-2 Complement C4 MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0091% HEM/BC Complement C4 [Mass/volume] in Serum or Plasma C4 SerPl-mCnc 1 Both 775 IMS 17 Krüoglobuliinid seerumis S-Kr?¼oglobuliinid EI EI EI S-Cryo Krüoglobuliinid Krüoglobuliinid seerumis QN mg/L krüopretsipitatsioon 34 JAH 283 78989-1 Cryoglobulin MCnc Pt Ser Qn g/L g/L SERO Cryoglobulin [Mass/volume] in Serum Cryoglob Ser-mCnc 1 Both 8,476 2182 IMS 17 Krüoglobuliinid seerumis S-Krüoglobuliinid JAH JAH EI S-Cryo QL Krüoglobuliinid QL Krüoglobuliinid seerumis (kvalitatiivne) Tekst 35 JAH 4507 5117-7 Cryoglobulin PrThr Pt Ser Ord 13 CHEM Cryoglobulin [Presence] in Serum Cryoglob Ser Ql 1 Both 8,6864 805 IMS 17 Lümfotsüütide alaklassid veres (absoluutarvudes) B-T/B-Ly JAH JAH EI B-Lymph subclasses panel Fc Lümfotsüütide alaklassid veres (voolutsütomeetria) Lümfotsüütide alaklassid veres (voolutsütomeetria, paneel) Paneel Canto/Calibur 38 JAH 4414 L-4414 806 IMS 17 Lümfotsüütide alaklassid veres (voolutsütomeetria) B-T/B-Ly T- rakud B-CD3+ JAH EI EI XXX-CD3# CD3 T-lümfotsüütide (CD3) arv QN E6/L .../µL Canto/Calibur 41 JAH/Võrreld 1154 20598-9 Cells.CD3 NCnc Pt XXX Qn /uL /uL CELLMARK CD3 cells [#/volume] in Unspecified specimen CD3 Cells # XXX 1 Both 2425 IMS 17 CD4/CD8 BalF-CD4/CD8 Fc T-lümfotsüütide (CD3+) suhtarv kõikidest lümfotsüütidest BalF-CD3% JAH EI EI XXX-CD3% CD3% T-lümfotsüütide (CD3) suhtarv QN % % Canto Becton Dickinson 42 JAH/Võrreld 1155 20599-7 Cells.CD3/100 cells NFr Pt XXX Qn % % CELLMARK CD3 cells/100 cells in Unspecified specimen CD3 Cells Fr XXX 1 Observation 808 IMS 17 Lümfotsüütide alaklassid veres (voolutsütomeetria) B-T/B-Ly Helperrakud B-CD3+4+ JAH EI EI XXX-CD4# CD4 T-helperrakkude (CD4) arv QN E6/L .../µL Canto/Calibur 43 JAH/Võrreld 1150 32515-9 Cells.CD3+CD4+ NCnc Pt XXX Qn /uL cells/uL 2 CELLMARK CD3+CD4+ (T4 helper) cells [#/volume] in Unspecified specimen CD3+CD4+ Cells # XXX 1 Observation 8,5074 2173 IMS 17 CD4/CD8 BalF-CD4/CD8 Fc T-helperrakkude (CD4) suhtarv kõikidest lümfotsüütidest BalF-CD4% JAH EI EI XXX-CD4% CD4% T-helperrakkude (CD4) suhtarv QN % % Canto Becton Dickinson 44 JAH/Võrreld 1159 32516-7 Cells.CD3+CD4+/100 cells NFr Pt XXX Qn % % 8 CELLMARK CD3+CD4+ (T4 helper) cells/100 cells in Unspecified specimen CD3+CD4+ Cells NFr XXX 1 Observation 8,5074 809 IMS 17 Lümfotsüütide alaklassid veres (voolutsütomeetria) B-T/B-Ly Supressorrakud B-CD3+8+ JAH EI EI XXX-CD8# CD8 T-supressorrakkude (CD8) arv QN E6/L .../µL Canto/Calibur 45 JAH/Võrreld 1151 32517-5 Cells.CD3+CD8+ NCnc Pt XXX Qn /uL cells/uL 4 CELLMARK CD3+CD8+ (T8 suppressor cells) cells [#/volume] in Unspecified specimen CD3+CD8+ Cells # XXX 1 Observation 8,5074 2174 IMS 17 CD4/CD8 BalF-CD4/CD8 Fc T-supressorrakkude (CD8) suhtarv kõikidest lümfotsüütidest BalF-CD8% JAH EI EI XXX-CD8% CD8% T-supressorrakkude (CD8) suhtarv QN % % Canto Becton Dickinson 46 JAH/Võrreld 1161 32518-3 Cells.CD3+CD8+/100 cells NFr Pt XXX Qn % % 2 CELLMARK CD3+CD8+ (T8 suppressor cells) cells/100 cells in Unspecified specimen CD3+CD8+ Cells NFr XXX 1 Observation 8,5074 811 IMS 17 Lümfotsüütide alaklassid veres (voolutsütomeetria) B-T/B-Ly Suhe CD4+/CD8+ B-CD3+4+/CD3+8+suhe JAH EI EI XXX-CD4#/CD8# CD4/CD8 T-helperrakkude (CD4) ja T-supressorrakkude (CD8) suhe QN .../µL Canto/Calibur 47 JAH/Võrreld 1152 20607-8 Cells.CD4/Cells.CD8 NRto Pt XXX Qn CELLMARK CD4 cells/CD8 Cells [# Ratio] in Unspecified specimen CD4 Cells/CD8 cells XXX 1 Observation 2172 IMS 17 CD4+/CD8+ T-rakud bronhoalveolaarloputuse vedelikust (voolutsütomeetria) BalF-CD4/CD8 Fc JAH JAH EI XXX-CD4#/CD8# CD4/CD8 T-helperrakkude (CD4) ja T-supressorrakkude (CD8) suhe QN Canto Becton Dickinson 47 JAH/Võrreld 1152 20607-8 Cells.CD4/Cells.CD8 NRto Pt XXX Qn CELLMARK CD4 cells/CD8 Cells [# Ratio] in Unspecified specimen CD4 Cells/CD8 cells XXX 1 Observation 2175 IMS 17 CD4/CD8 BalF-CD4/CD8 Fc T-helperrakkude (CD4) ja T-supressorrakkude (CD8) suhe BalF-CD4/CD8 JAH EI EI XXX-CD4#/CD8# CD4/CD8 T-helperrakkude (CD4) ja T-supressorrakkude (CD8) suhe QN Canto Becton Dickinson 47 JAH/Võrreld 1152 20607-8 Cells.CD4/Cells.CD8 NRto Pt XXX Qn CELLMARK CD4 cells/CD8 Cells [# Ratio] in Unspecified specimen CD4 Cells/CD8 cells XXX 1 Observation 810 IMS 17 Lümfotsüütide alaklassid veres (voolutsütomeetria) B-T/B-Ly NK-rakud B-CD3-16+/56+ JAH EI EI XXX-CD16,CD56# CD16,CD56 NK-rakkude (CD16, CD56) arv QN E6/L .../µL Canto/Calibur 49 JAH/Võrreld 1156 26561-1 Cells.CD16+CD56+ NCnc Pt XXX Qn /uL per cmm CELLMARK CD16+CD56+ cells [#/volume] in Unspecified specimen CD16+CD56+ Cells # XXX 1 Both 807 IMS 17 Lümfotsüütide alaklassid veres (voolutsütomeetria) B-T/B-Ly B- rakud B-CD19+ JAH EI EI XXX-CD19# CD19 B-lümfotsüütide (CD19) arv QN E6/L .../µL Canto/Calibur 52 JAH/Võrreld 1163 20592-2 Cells.CD19 NCnc Pt XXX Qn /uL /uL CELLMARK CD19 cells [#/volume] in Unspecified specimen CD19 Cells # XXX 1 Both 1122 IMS 17 CD20+/CD19+ (B-rakud) täisverest B-CD20+/CD19+ JAH JAH EI XXX-CD20# CD20 B-lümfotsüütide (CD20) arv QN E6/L Canto/Calibur 61 JAH/Võrreld 3648 74837-6 Cells.CD20 NCnc Pt XXX Qn 10*6/L 10*6/L CELLMARK CD20 cells [#/volume] in Unspecified specimen CD20 Cells # XXX 1 Observation 12,2496 832 AU 18 Türeoidperoksüdaasi vastane IgG plasmas P-TPO IgG JAH JAH EI S,P-TPO IgG TPO IgG Türeoidperoksüdaasi vastane IgG seerumis/plasmas QN kU/L kIU/L Cobas e601 1 JAH 332 8099-4 Thyroperoxidase Ab ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0049% SERO Thyroperoxidase Ab [Units/volume] in Serum or Plasma Thyroperoxidase Ab SerPl-aCnc 1 Both 833 AU 18 Türeotropiini retseptorite vastane IgG seerumis S-TR IgG JAH JAH EI S,P-TR IgG Türeotropiini retseptori IgG Türeotropiini retseptori vastane IgG seerumis/plasmas QN U/L IU/l Cobas e601 2 JAH 333 57416-0 Thyrotropin receptor Ab ACnc Pt Ser Qn EIA m[IU]/mL mUI/mL SERO Thyrotropin receptor Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay TSH Recep Ab Ser EIA-aCnc 1 Both 831 AU 18 Türeoglobuliini vastane IgG seerumis S-TG IgG JAH JAH EI S,P-TG IgG Türeoglobuliini IgG Türeoglobuliinivastane IgG seerumis/plasmas QN kU/L kIU/L Cobas e601 5 JAH 335 8098-6 Thyroglobulin Ab ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0027% SERO Thyroglobulin Ab [Units/volume] in Serum or Plasma Thyroglob Ab SerPl-aCnc 1 Both 730 AU 18 Maksahaiguste IgG paneel (IIF) S-Liver Ab Tuumavastased antikehad seerumis S-ANA Ab JAH EI EI S,P-ANA Ab ANA Tuumavastased antikehad seerumis/plasmas Tekst kaudne immuunofluorestsents 7 JAH 2061 8061-4 Nuclear Ab ACnc Pt Ser Ord 54 SERO Nuclear Ab [Presence] in Serum ANA Ser Ql 1 Both 6,8256 2670 AU 18 Tuumavastane IgG seerumis (kaudne immunofluorestsents) S-ANA IgG (IIF) JAH JAH EI S,P-ANA IgG IIF ANA IgG (IIF) Tuumavastane IgG seerumis/plasmas (kaudne immunofluorestsents) N/P 10 JAH 6382 21424-7 Nuclear Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord IF SERO Nuclear IgG Ab [Presence] in Serum by Immunofluorescence Nuclear IgG Ser Ql IF 1 Both 664 AU 18 Tuumavastased IgG seerumis S-ANA IgG JAH JAH EI S,P-ANA IgG titr ANA IgG tiiter Tuumavastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst kaudne immuunofluorestsents 12 JAH 448 56634-9 Nuclear Ab.IgG Titr Pt Ser Qn IF titer SERO Nuclear IgG Ab [Titer] in Serum by Immunofluorescence Nuclear IgG Titr Ser IF lab Both 673 AU 18 Süsteemsete sidekoehaigustega seotud IgG seerumis (paneel) S-ANA IgG panel JAH JAH EI S,P-CTD IgG panel IB Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) Süsteemsete sidekoehaigustega seotud IgG seerumis/plasmas (paneel, immunoblot) Paneel EURO Blot Master 16 JAH 483 43119-7 Extractable nuclear Ab panel - Pt Ser - PANEL.SERO Extractable nuclear Ab panel in Serum ENA Ab Pnl Ser 1 Order 2441 AU 18 Süsteemsete sidekoehaigustega seotud IgG seerumis (23 Ag paneel) S-ANA IgG panel (23 Ag) JAH EI EI S,P-CTD IgG panel IB Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) Süsteemsete sidekoehaigustega seotud IgG seerumis/plasmas (paneel, immunoblot) Paneel 16 JAH 483 43119-7 Extractable nuclear Ab panel - Pt Ser - PANEL.SERO Extractable nuclear Ab panel in Serum ENA Ab Pnl Ser 1 Order 2321 AU 18 Tsütoplasma antigeenide vastane IgG seerumis S-Cytoplasm IgG panel JAH JAH EI S,P-Cytoplasm IgG panel IB Tsütoplasma antigeenide IgG paneel (immunoblot) Tsütoplasma antigeenide vastane IgG seerumis/plasmas (paneel, immunoblot) Paneel EUROLineBlot Euroimmun 17 JAH 5008 L-5008 681 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) S-ANA IgG panel Jo1 (histidüül-tRNA süntetaas) vastane IgG seerumis S-Jo1 IgG ana JAH EI EI S,P-Jo1 IgG Jo1 IgG Jo1 (histidüül-tRNA süntetaas) vastane IgG seerumis/plasmas N/P EURO Blot Master 18 JAH 2191 44332-5 Jo-1 extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord SERO Jo-1 extractable nuclear IgG Ab [Presence] in Serum ENA Jo1 IgG Ser Ql lab both 700 AU 18 Müosiitide IgG paneel (immunoblot) S-Myositis IgG panel S-Jo1 IgG S-Jo1 IgG myo JAH JAH EI S,P-Jo1 IgG Jo1 IgG Jo1 (histidüül-tRNA süntetaas) vastane IgG seerumis/plasmas N/P EURO Blot Master 18 JAH 2191 44332-5 Jo-1 extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord SERO Jo-1 extractable nuclear IgG Ab [Presence] in Serum ENA Jo1 IgG Ser Ql lab both 2325 AU 18 Tsütoplasma antigeenide IgG paneel (immunoblot) S-Cytoplasm IgG panel S-Jo1 vastane IgG S-Jo1 IgG cy JAH EI EI S,P-Jo1 IgG Jo1 IgG Jo1 (histidüül-tRNA süntetaas) vastane IgG seerumis/plasmas N/P EUROLineBlot Euroimmun 18 JAH 2191 44332-5 Jo-1 extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord SERO Jo-1 extractable nuclear IgG Ab [Presence] in Serum ENA Jo1 IgG Ser Ql lab both 669 AU 18 S-Jo-1 IgG S-Jo-1 IgG JAH JAH EI S,P-Jo1 IgG QN Jo1 IgG QN Jo1 (histidüül-tRNA süntetaas) vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L U/mL UniCap 250 19 JAH 484 35333-4 Jo-1 extractable nuclear Ab ACnc Pt Ser Qn EIA SERO Jo-1 extractable nuclear Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay ENA Jo1 Ab Ser EIA-aCnc 1 Both 675 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) S-ANA IgG panel Sm-vastane IgG seerumis S-Sm IgG (kval) JAH EI EI S,P-Sm IgG Sm IgG Sm-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EURO Blot Master 20 JAH 487 21523-6 Smith extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord SERO Smith extractable nuclear IgG Ab [Presence] in Serum ENA SM IgG Ser Ql 1 Both 22,3727 2445 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) S-ANA IgG panel (23 Ag) Sm-vastane IgG seerumis S-Sm IgG ena JAH EI EI S,P-Sm IgG Sm IgG Sm-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 20 JAH 487 21523-6 Smith extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord SERO Smith extractable nuclear IgG Ab [Presence] in Serum ENA SM IgG Ser Ql 1 Both 22,3727 668 AU 18 S-Smd IgG S-Sm IgG JAH JAH EI S,P-Sm IgG QN Sm IgG QN Sm-vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L U/mL UniCap 250 21 JAH 2166 33564-6 Smith extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA SERO Smith extractable nuclear IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay ENA SM IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 22,3727 674 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) S-ANA IgG panel U1 ribonukleoproteiini vastane IgG seerumis S-RNP,Sm IgG JAH EI EI S,P-RNP, Sm IgG RNP, Sm IgG RNP (ribonukleoproteiin) ja Sm-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EURO Blot Master 22 JAH 2192 31628-1 Smith extractable nuclear Ab+Ribonucleoprotein extractable nuclear Ab ACnc Pt ser Ord SERO Smith extractable nuclear Ab+Ribonucleoprotein extractable nuclear Ab [Presence] in Serum ENA SM+RNP Ab Ser Ql lab both 2444 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) S-ANA IgG panel (23 Ag) U1 ribonukleoproteiini vastane IgG seerumis S-nRNP/Sm IgG ena JAH EI EI S,P-RNP, Sm IgG RNP, Sm IgG RNP (ribonukleoproteiin) ja Sm-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 22 JAH 2192 31628-1 Smith extractable nuclear Ab+Ribonucleoprotein extractable nuclear Ab ACnc Pt ser Ord SERO Smith extractable nuclear Ab+Ribonucleoprotein extractable nuclear Ab [Presence] in Serum ENA SM+RNP Ab Ser Ql lab both 671 AU 18 S-U1RNP IgG S-U1RNP IgG JAH JAH EI S,P-U1RNP IgG QN U1RNP IgG QN U1RNP (U1 ribonukleoproteiin) vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L U/mL UniCap 250 24 JAH 1860 56548-1 U1 small nuclear ribonucleoprotein Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA SERO U1 small nuclear ribonucleoprotein IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay U1 snRNP IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 679 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) S-ANA IgG panel Scl70-vastane IgG seerumis S-Scl70 IgG ana JAH EI EI S,P-Scl70 IgG Scl70 IgG Scl70-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EURO Blot Master 25 JAH 486 21518-6 SCL-70 extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord 3 SERO SCL-70 extractable nuclear IgG Ab [Presence] in Serum ENA Scl70 IgG Ser Ql 1 Both 10,5324 708 AU 18 Süsteemse skleroosi IgG paneel (immunoblot) S-S sclerosis IgG panel Scl70-vastane IgG seerumis S-Scl70 IgG JAH EI EI S,P-Scl70 IgG Scl70 IgG Scl70-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EURO Blot Master 25 JAH 486 21518-6 SCL-70 extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord 3 SERO SCL-70 extractable nuclear IgG Ab [Presence] in Serum ENA Scl70 IgG Ser Ql 1 Both 10,5324 2449 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) S-ANA IgG panel (23 Ag) S-Scl70 IgG S-Scl 70 IgG ena JAH EI EI S,P-Scl70 IgG Scl70 IgG Scl70-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 25 JAH 486 21518-6 SCL-70 extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord 3 SERO SCL-70 extractable nuclear IgG Ab [Presence] in Serum ENA Scl70 IgG Ser Ql 1 Both 10,5324 670 AU 18 S-Scl-70 IgG S-Scl-70 IgG JAH JAH EI S,P-Scl70 IgG QN Scl70 IgG QN Scl70-vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L U/mL UniCap 250 26 JAH 2165 47322-3 SCL-70 extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn U/L SERO SCL-70 extractable nuclear IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay ENA Scl70 IgG Ser EIA-aCnc lab both 676 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) S-ANA IgG panel SSA/Ro-vastane IgG seerumis S-SSA/Ro IgG (kval) JAH EI EI S,P-SSA IgG IB SSA IgG (immunoblot) SSA-vastane IgG seerumis/plasmas (immunoblot) N/P EURO Blot Master 28 JAH 3048 31625-7 Sjogrens syndrome-A extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord 5 SERO Sjogrens syndrome-A extractable nuclear IgG Ab [Presence] in Serum ENA SS-A IgG Ser Ql 1 Both 21,0293 2446 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) S-ANA IgG panel (23 Ag) SSA/Ro-vastane IgG seerumis S-SSA/Ro IgG ena JAH EI EI S,P-SSA IgG IB SSA IgG (immunoblot) SSA-vastane IgG seerumis/plasmas (immunoblot) N/P 28 JAH 3048 31625-7 Sjogrens syndrome-A extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord 5 SERO Sjogrens syndrome-A extractable nuclear IgG Ab [Presence] in Serum ENA SS-A IgG Ser Ql 1 Both 21,0293 666 AU 18 S-SSA/Ro IgG S-SSA/Ro IgG JAH JAH EI S,P-SSA IgG QN SSA IgG QN SSA-vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L U/mL UniCap 250 29 JAH 488 29964-4 Sjogrens syndrome-A extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA U U SERO Sjogrens syndrome-A extractable nuclear IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay ENA SS-A IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 677 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) S-ANA IgG panel Ro52-vastane IgG seerumis S-Ro52 IgG ana JAH EI EI S,P-Ro52 IgG IB Ro52 IgG (immunoblot) Ro52-vastane IgG seerumis/plasmas (immunoblot) N/P EURO Blot Master 31 JAH 1874 53016-2 Sjogrens syndrome-A extractable nuclear 52kD Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Sjogrens syndrome-A extractable nuclear 52kD Ab [Presence] in Serum ENA SS-A 52kD Ab Ser Ql 1 Both 11,4729 706 AU 18 Müosiitide IgG paneel (immunoblot) S-Myositis IgG panel "S-Ro52 IgG " S-Ro52 IgG myo JAH JAH EI S,P-Ro52 IgG IB Ro52 IgG (immunoblot) Ro52-vastane IgG seerumis/plasmas (immunoblot) N/P 31 JAH 1874 53016-2 Sjogrens syndrome-A extractable nuclear 52kD Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Sjogrens syndrome-A extractable nuclear 52kD Ab [Presence] in Serum ENA SS-A 52kD Ab Ser Ql 1 Both 11,4729 720 AU 18 Süsteemse skleroosi IgG paneel (immunoblot) S-S sclerosis IgG panel Ro52-vastane IgG seerumis S-Ro52 IgG JAH EI EI S,P-Ro52 IgG IB Ro52 IgG (immunoblot) Ro52-vastane IgG seerumis/plasmas (immunoblot) N/P EURO Blot Master 31 JAH 1874 53016-2 Sjogrens syndrome-A extractable nuclear 52kD Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Sjogrens syndrome-A extractable nuclear 52kD Ab [Presence] in Serum ENA SS-A 52kD Ab Ser Ql 1 Both 11,4729 743 AU 18 Maksahaiguste IgG paneel (immunoblot) S-Liver IgG panel Ro52-vastane IgG seerumis S-Ro52 IgG liv JAH EI EI S,P-Ro52 IgG IB Ro52 IgG (immunoblot) Ro52-vastane IgG seerumis/plasmas (immunoblot) N/P EURO Blot Master 31 JAH 1874 53016-2 Sjogrens syndrome-A extractable nuclear 52kD Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Sjogrens syndrome-A extractable nuclear 52kD Ab [Presence] in Serum ENA SS-A 52kD Ab Ser Ql 1 Both 11,4729 2331 AU 18 Tsütoplasma antigeenide IgG paneel (immunoblot) S-Cytoplasm IgG panel S-Ro52 vastane IgG S-Ro52 IgG cy JAH EI EI S,P-Ro52 IgG IB Ro52 IgG (immunoblot) Ro52-vastane IgG seerumis/plasmas (immunoblot) N/P EUROLineBlot Euroimmun 31 JAH 1874 53016-2 Sjogrens syndrome-A extractable nuclear 52kD Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Sjogrens syndrome-A extractable nuclear 52kD Ab [Presence] in Serum ENA SS-A 52kD Ab Ser Ql 1 Both 11,4729 2447 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) S-ANA IgG panel (23 Ag) S-Ro52 IgG S-Ro52 IgG ena JAH EI EI S,P-Ro52 IgG IB Ro52 IgG (immunoblot) Ro52-vastane IgG seerumis/plasmas (immunoblot) N/P 31 JAH 1874 53016-2 Sjogrens syndrome-A extractable nuclear 52kD Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Sjogrens syndrome-A extractable nuclear 52kD Ab [Presence] in Serum ENA SS-A 52kD Ab Ser Ql 1 Both 11,4729 678 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) S-ANA IgG panel SSB/La-vastane IgG seerumis S-SSB/La IgG (kval) JAH EI EI S,P-SSB IgG IB SSB IgG (immunoblot) SSB-vastane IgG seerumis/plasmas (immunoblot) N/P EURO Blot Master 34 JAH 489 31626-5 Sjogrens syndrome-B extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord 3 SERO Sjogrens syndrome-B extractable nuclear IgG Ab [Presence] in Serum ENA SS-B IgG Ser Ql 1 Both 19,7511 2448 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) S-ANA IgG panel (23 Ag) SSB/La-vastane IgG seerumis S-SSB/La IgG ena JAH EI EI S,P-SSB IgG IB SSB IgG (immunoblot) SSB-vastane IgG seerumis/plasmas (immunoblot) N/P 34 JAH 489 31626-5 Sjogrens syndrome-B extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord 3 SERO Sjogrens syndrome-B extractable nuclear IgG Ab [Presence] in Serum ENA SS-B IgG Ser Ql 1 Both 19,7511 667 AU 18 S-SSB/La IgG S-SSB/La IgG JAH JAH EI S,P-SSB IgG QN SSB IgG QN SSB-vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L U/mL UniCap 250 35 JAH 2168 29965-1 Sjogrens syndrome-B extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA [arb'U] U SERO Sjogrens syndrome-B extractable nuclear IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay ENA SS-B IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 30,7983 683 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) S-ANA IgG panel pCNA-vastane IgG seerumis S-pCNA IgG JAH EI EI S,P-PCNA IgG PCNA IgG PCNA (paljuneva raku tuuma antigeen) vastane IgG seerumis/plasmas N/P EURO Blot Master 36 JAH 1864 56733-9 PCNA extractable nuclear Ab ACnc Pt Ser Ord IB SERO PCNA extractable nuclear Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) ENA PCNA Ab Ser Ql IB 1 Both 2452 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) S-ANA IgG panel (23 Ag) pCNA-vastane IgG seerumis S-pCNA IgG ena JAH EI EI S,P-PCNA IgG PCNA IgG PCNA (paljuneva raku tuuma antigeen) vastane IgG seerumis/plasmas N/P 36 JAH 1864 56733-9 PCNA extractable nuclear Ab ACnc Pt Ser Ord IB SERO PCNA extractable nuclear Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) ENA PCNA Ab Ser Ql IB 1 Both 685 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) S-ANA IgG panel Nukleosoomivastane IgG seerumis S-Nucleos IgG JAH EI EI S,P-Nucleos IgG Nukleosoomi IgG Nukleosoomivastane IgG seerumis/plasmas N/P EURO Blot Master 38 JAH 1865 53015-4 Nucleosome Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Nucleosome Ab [Presence] in Serum Nucleosome Ab Ser Ql 1 Both 2454 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) S-ANA IgG panel (23 Ag) Nukleosoomivastane IgG seerumis S-Nucleos IgG ena JAH EI EI S,P-Nucleos IgG Nukleosoomi IgG Nukleosoomivastane IgG seerumis/plasmas N/P 38 JAH 1865 53015-4 Nucleosome Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Nucleosome Ab [Presence] in Serum Nucleosome Ab Ser Ql 1 Both 686 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) S-ANA IgG panel Histoonivastane IgG seerumis S-Histone IgG JAH EI EI S,P-Histone IgG Histoonide IgG Histoonidevastane IgG seerumis/plasmas N/P EURO Blot Master 39 JAH 1866 35284-9 Histone Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord SERO Histone IgG Ab [Presence] in Serum Histone IgG Ser Ql 1 Both 2455 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) S-ANA IgG panel (23 Ag) Histoonidevastane IgG seerumis S-Histone IgG ena JAH EI EI S,P-Histone IgG Histoonide IgG Histoonidevastane IgG seerumis/plasmas N/P 39 JAH 1866 35284-9 Histone Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord SERO Histone IgG Ab [Presence] in Serum Histone IgG Ser Ql 1 Both 687 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) S-ANA IgG panel Ribosomaalse P-proteiini vastane IgG seerumis S-Rib P Prot IgG JAH EI EI S,P-Rib P Prot IgG Rib P Prot IgG Ribosomaalse P-proteiini vastane IgG seerumis/plasmas N/P EURO Blot Master 41 JAH 1867 45226-8 Ribosomal P Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord SERO Ribosomal P IgG Ab [Presence] in Serum Ribosomal P IgG Ser Ql 1 Both 2324 AU 18 Tsütoplasma antigeenide IgG paneel (immunoblot) S-Cytoplasm IgG panel S-Rib P Prot vastane IgG S-Rib P Prot IgG cy JAH EI EI S,P-Rib P Prot IgG Rib P Prot IgG Ribosomaalse P-proteiini vastane IgG seerumis/plasmas N/P EUROLineBlot Euroimmun 41 JAH 1867 45226-8 Ribosomal P Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord SERO Ribosomal P IgG Ab [Presence] in Serum Ribosomal P IgG Ser Ql 1 Both 689 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) S-ANA IgG panel DSF 70 vastane IgG seerumis S-DFS70 IgG JAH EI EI S,P-DFS70 IgG DFS70 IgG DFS70-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EURO Blot Master 43 JAH 3861 82998-6 Dense fine speckled 70 protein Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IA SERO Dense fine speckled 70 protein IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay DFS70 IgG SerPl Ql IA 1 Both 8,7142 2456 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) S-ANA IgG panel (23 Ag) S-DFS70 IgG S-DFS70 IgG ena JAH EI EI S,P-DFS70 IgG DFS70 IgG DFS70-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 43 JAH 3861 82998-6 Dense fine speckled 70 protein Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IA SERO Dense fine speckled 70 protein IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay DFS70 IgG SerPl Ql IA 1 Both 8,7142 684 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) S-ANA IgG panel DNA kaksikahela vastane IgG seerumis S-dsDNA IgG (kval) JAH EI EI S,P-dsDNA IgG dsDNA IgG DNA kaksikahela vastane IgG seerumis/plasmas N/P EURO Blot Master 44 JAH 2095 63379-2 DNA double strand Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord 2 SERO DNA double strand IgG Ab [Presence] in Serum dsDNA IgG Ser Ql 1 Both 21,9719 2453 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) S-ANA IgG panel (23 Ag) DNA kaksikahela vastane IgG seerumis S-dsDNA IgG ena JAH EI EI S,P-dsDNA IgG dsDNA IgG DNA kaksikahela vastane IgG seerumis/plasmas N/P 44 JAH 2095 63379-2 DNA double strand Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord 2 SERO DNA double strand IgG Ab [Presence] in Serum dsDNA IgG Ser Ql 1 Both 21,9719 665 AU 18 DNA kaksikahela vastane IgG seerumis S-dsDNA IgG JAH JAH EI S,P-dsDNA IgG QN dsDNA IgG QN DNA kaksikahela vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L IU/mL UniCap 250 45 JAH 2152 33800-4 DNA double strand Ab.IgG ACnc Pt ser QN IU/mL SERO DNA double strand IgG Ab [Units/volume] in Serum dsDNA IgG Ser-aCnc lab both 746 AU 18 Tsüklilise tsitrulleeritud peptiidi vastane IgG plasmas P-CCP IgG JAH JAH EI S,P-CCP IgG QN CCP IgG QN Tsüklilise tsitrulleeritud peptiidi vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L IU/mL Cobas e601 46 JAH 447 33935-8 Cyclic citrullinated peptide Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn U units 0,0067% SERO Cyclic citrullinated peptide IgG Ab [Units/volume] in Serum cCP IgG Ser-aCnc 1 Both 2725 AU 18 Tsüklilise tsitrulleeritud peptiidi vastane IgG seerumis S-CCP IgG JAH JAH EI S,P-CCP IgG QN CCP IgG QN Tsüklilise tsitrulleeritud peptiidi vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 46 JAH 447 33935-8 Cyclic citrullinated peptide Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn U units 0,0067% SERO Cyclic citrullinated peptide IgG Ab [Units/volume] in Serum cCP IgG Ser-aCnc 1 Both 707 AU 18 Süsteemse skleroosi antigeenide vastane IgG seerumis S-S sclerosis IgG panel JAH JAH EI S,P-S sclerosis IgG panel IB Süsteemse skleroosi IgG paneel (immunoblot) Süsteemse skleroosiga seotud IgG seerumis/plasmas (paneel, immunoblot) Paneel EURO Blot Master 48 JAH 2078 L-2078 709 AU 18 Süsteemse skleroosi IgG paneel (immunoblot) S-S sclerosis IgG panel Tsentromeer A vastane IgG seerumis S-CentrA IgG JAH EI EI S,P-CENP-A IgG Tsentromeer A IgG Tsentromeer A vastane IgG seerumis/plasmas N/P EURO Blot Master 11,4729 50 JAH 2079 72318-9 Centromere protein A Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA SERO Centromere protein A IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay CENP A IgG SerPl Ql EIA 1 Both 11,4838 2460 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) S-ANA IgG panel (23 Ag) S-Centr A IgG S-Centr A IgG ena JAH EI EI S,P-CENP-A IgG Tsentromeer A IgG Tsentromeer A vastane IgG seerumis/plasmas N/P 50 JAH 2079 72318-9 Centromere protein A Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA SERO Centromere protein A IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay CENP A IgG SerPl Ql EIA 1 Both 11,4838 682 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) S-ANA IgG panel Tsentromeer B vastane IgG seerumis S-CentrB IgG ana JAH EI EI S,P-CENP-B IgG Tsentromeer B IgG Tsentromeer B vastane IgG seerumis/plasmas N/P EURO Blot Master 51 JAH 2080 53981-7 Centromere protein B Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Centromere protein B Ab [Presence] in Serum Centromere B Ab Ser Ql 1 Both 710 AU 18 Süsteemse skleroosi IgG paneel (immunoblot) S-S sclerosis IgG panel Tsentromeer B vastane IgG seerumis S-CentrB IgG JAH EI EI S,P-CENP-B IgG Tsentromeer B IgG Tsentromeer B vastane IgG seerumis/plasmas N/P EURO Blot Master 51 JAH 2080 53981-7 Centromere protein B Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Centromere protein B Ab [Presence] in Serum Centromere B Ab Ser Ql 1 Both 2451 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) S-ANA IgG panel (23 Ag) S-CentrB IgG S-CentrB IgG ss JAH EI EI S,P-CENP-B IgG Tsentromeer B IgG Tsentromeer B vastane IgG seerumis/plasmas N/P 51 JAH 2080 53981-7 Centromere protein B Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Centromere protein B Ab [Presence] in Serum Centromere B Ab Ser Ql 1 Both 672 AU 18 Tsentromeerivastane IgG seerumis S-Centr IgG JAH JAH EI S,P-CENP-B IgG QN Tsentromeer B IgG QN Tsentromeer B vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L U/mL UniCap 250 52 JAH 4730 53982-5 Centromere protein B Ab ACnc Pt Ser Qn [arb'U]/mL U/mL 985 SERO Centromere protein B Ab [Units/volume] in Serum Centromere B Ab Ser-aCnc 1 Both 19,433 711 AU 18 Süsteemse skleroosi IgG paneel (immunoblot) S-S sclerosis IgG panel RP11- vastane IgG seerumis S-RP11 IgG JAH EI EI S,P-RP11 IgG RP11 IgG RP11-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EURO Blot Master 54 JAH 2081 72317-1 RNA polymerase III RP11 Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA SERO RNA polymerase III RP11 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay RNAp III RP11 IgG SerPl Ql EIA 1 Both 11,4838 2464 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) S-ANA IgG panel (23 Ag) S-RP11 IgG S-RP11 IgG ena JAH EI EI S,P-RP11 IgG RP11 IgG RP11-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 54 JAH 2081 72317-1 RNA polymerase III RP11 Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA SERO RNA polymerase III RP11 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay RNAp III RP11 IgG SerPl Ql EIA 1 Both 11,4838 712 AU 18 Süsteemse skleroosi IgG paneel (immunoblot) S-S sclerosis IgG panel RP155- vastane IgG seerumis S-RP155 IgG JAH EI EI S,P-RP155 IgG RP155 IgG RP155-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EURO Blot Master 11,4729 55 JAH 2082 72316-3 RNA polymerase III RP155 Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA SERO RNA polymerase III RP155 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay RNAp III RP155 IgG SerPl Ql EIA 1 Both 11,4838 2465 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) S-ANA IgG panel (23 Ag) S-RP155 IgG S-RP155 IgG ena JAH EI EI S,P-RP155 IgG RP155 IgG RP155-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 55 JAH 2082 72316-3 RNA polymerase III RP155 Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA SERO RNA polymerase III RP155 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay RNAp III RP155 IgG SerPl Ql EIA 1 Both 11,4838 713 AU 18 Süsteemse skleroosi IgG paneel (immunoblot) S-S sclerosis IgG panel Fibrillariinivastane IgG seerumis S-Fibrillarin IgG JAH EI EI S,P-Fibrillarin IgG Fibrillariini IgG Fibrillariinivastane IgG seerumis/plasmas N/P EURO Blot Master 56 JAH 2083 82915-0 Fibrillarin Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord IA SERO Fibrillarin IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay Fibrillarin IgG Ser Ql IA 1 Both 20,0633 714 AU 18 Süsteemse skleroosi IgG paneel (immunoblot) S-S sclerosis IgG panel NOR90-vastane IgG seerumis S-NOR90 IgG JAH EI EI S,P-NOR90 IgG NOR90 IgG NOR90-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EURO Blot Master 58 JAH 2084 69956-1 Human upstream binding factor Ab.IgG Threshold Pt Ser Ord EIA SERO Human upstream binding factor IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay hUBF IgG Ser Ql EIA 1 Both 11,4729 715 AU 18 Süsteemse skleroosi IgG paneel (immunoblot) S-S sclerosis IgG panel Th/To- vastane IgG seerumis S-Th/To IgG JAH EI EI S,P-Th/To IgG Th/To IgG Th/To-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EURO Blot Master 59 JAH 2085 72314-8 Th-To Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA SERO Th-To IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay Th-To IgG SerPl Ql EIA 1 Both 11,4838 719 AU 18 Süsteemse skleroosi IgG paneel (immunoblot) S-S sclerosis IgG panel PDGFR-vastane IgG seerumis S-PDGFR IgG JAH EI EI S,P-PDGFR IgG PDGFR IgG PDGFR-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EURO Blot Master 60 JAH 2087 72315-5 Platelet-derived growth factor receptor Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA SERO Platelet-derived growth factor receptor IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay PDGFR IgG SerPl Ql EIA 1 Both 11,4838 690 AU 18 Autoimmuunsete müosiitidega seotud IgG seerumis (paneel) S-Myositis IgG panel JAH JAH EI S,P-Myositis IgG panel IB Müosiitide IgG paneel (immunoblot) Autoimmuunsete müosiitidega seotud IgG seerumis/plasmas (paneel, immunoblot) Paneel EURO Blot Master 61 JAH 3968 L-3968 691 AU 18 Müosiitide IgG paneel (immunoblot) S-Myositis IgG panel Mi2 alfavastane IgG seerumis S-Mi2a IgG JAH EI EI S,P-Mi2a IgG Mi2-alfa IgG Mi2-alfa vastane IgG seerumis/plasmas N/P EURO Blot Master 64 JAH 3969 82997-8 Mi-2 alpha Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord IA SERO Mi-2 alpha IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay Mi-2 alpha IgG Ser Ql IA 1 Both 8,7142 2457 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) S-ANA IgG panel (23 Ag) S-Mi 2a IgG S-Mi2a IgG ena JAH EI EI S,P-Mi2a IgG Mi2-alfa IgG Mi2-alfa vastane IgG seerumis/plasmas N/P 64 JAH 3969 82997-8 Mi-2 alpha Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord IA SERO Mi-2 alpha IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay Mi-2 alpha IgG Ser Ql IA 1 Both 8,7142 692 AU 18 Müosiitide IgG paneel (immunoblot) S-Myositis IgG panel Mi2 beetavastane IgG seerumis S-Mi2b IgG JAH JAH EI S,P-Mi2b IgG Mi2-beeta IgG Mi2-beeta vastane IgG seerumis/plasmas N/P EURO Blot Master 65 JAH 3970 82996-0 Mi-2 beta Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord IA SERO Mi-2 beta IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay Mi-2 beta IgG Ser Ql IA 1 Both 8,7142 2458 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) S-ANA IgG panel (23 Ag) S-Mi 2b IgG S-Mi2b IgG ena JAH EI EI S,P-Mi2b IgG Mi2-beeta IgG Mi2-beeta vastane IgG seerumis/plasmas N/P 65 JAH 3970 82996-0 Mi-2 beta Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord IA SERO Mi-2 beta IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay Mi-2 beta IgG Ser Ql IA 1 Both 8,7142 697 AU 18 Müosiitide IgG paneel (immunoblot) S-Myositis IgG panel Ku-vastane IgG seerumis S-Ku IgG myo JAH EI EI S,P-Ku IgG Ku IgG Ku-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EURO Blot Master 66 JAH 1871 18484-6 Ku Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Ku Ab [Presence] in Serum Ku Ab Ser Ql 1 Both 718 AU 18 Süsteemse skleroosi IgG paneel (immunoblot) S-S sclerosis IgG panel Ku-vastane IgG seerumis S-Ku IgG JAH EI EI S,P-Ku IgG Ku IgG Ku-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EURO Blot Master 66 JAH 1871 18484-6 Ku Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Ku Ab [Presence] in Serum Ku Ab Ser Ql 1 Both 2459 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) S-ANA IgG panel (23 Ag) S-Ku IgG S-Ku IgG ss JAH EI EI S,P-Ku IgG Ku IgG Ku-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 66 JAH 1871 18484-6 Ku Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Ku Ab [Presence] in Serum Ku Ab Ser Ql 1 Both 693 AU 18 Müosiitide IgG paneel (immunoblot) S-Myositis IgG panel TIF1 gammavastane IgG seerumis S-TIF1g IgG JAH EI EI S,P-TIF1g IgG TIF1g IgG TIF1-gamma vastane IgG seerumis/plasmas N/P EURO Blot Master 67 JAH 3971 82995-2 TIF1-gamma Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord IA SERO TIF1-gamma IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay TIF1-gamma IgG Ser Ql IA 1 Both 8,7142 694 AU 18 Müosiitide IgG paneel (immunoblot) S-Myositis IgG panel MDA5-vastane IgG seerumis S-MDA5 IgG JAH JAH EI S,P-MDA5 IgG MDA5 IgG MDA5-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EURO Blot Master 68 JAH 3972 82994-5 MDA5 Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord IA SERO MDA5 IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay MDA5 IgG Ser Ql IA 1 Both 8,7142 695 AU 18 Müosiitide IgG paneel (immunoblot) S-Myositis IgG panel NXP2-vastane IgG seerumis S-NXP2 IgG JAH EI EI S,P-NXP2 IgG NXP2 IgG NXP2-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EURO Blot Master 69 JAH 3973 82993-7 Mj Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord IA SERO Mj IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay Mj IgG Ser Ql IA 1 Both 7,9752 696 AU 18 Müosiitide IgG paneel (immunoblot) S-Myositis IgG panel SAE1-vastane IgG seerumis S-SAE1 IgG JAH JAH EI S,P-SAE1 IgG SAE1 IgG SUMO-aktiveeriva ensüümi alaühik 1 vastane IgG seerumis/plasmas N/P EURO Blot Master 70 JAH 3974 82992-9 SUMO-activating enzyme subunit 1 Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord IA SERO SUMO-activating enzyme subunit 1 IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay SAE1 IgG Ser Ql IA 1 Both 8,7142 702 AU 18 Müosiitide IgG paneel (immunoblot) S-Myositis IgG panel PL7 ( treonüül-tRNA süntetaas) vastane IgG seerumis S-PL7 IgG JAH JAH EI S,P-PL7 IgG PL7 IgG PL7 ( treonüül-tRNA süntetaas) vastane IgG seerumis/plasmas N/P EURO Blot Master 71 JAH 1872 33772-5 Pl-7 Ab ACnc Pt Ser Ord SERO PL-7 Ab [Presence] in Serum PL7 Ab Ser Ql 1 Both 2327 AU 18 Tsütoplasma antigeenide IgG paneel (immunoblot) S-Cytoplasm IgG panel S-PL7 vastane IgG S-PL7 IgG cy JAH EI EI S,P-PL7 IgG PL7 IgG PL7 ( treonüül-tRNA süntetaas) vastane IgG seerumis/plasmas N/P EUROLineBlot Euroimmun 71 JAH 1872 33772-5 Pl-7 Ab ACnc Pt Ser Ord SERO PL-7 Ab [Presence] in Serum PL7 Ab Ser Ql 1 Both 703 AU 18 Müosiitide IgG paneel (immunoblot) S-Myositis IgG panel PL12 (alanüül-tRNA süntetaas) vastane IgG seerumis S-PL12 IgG JAH EI EI S,P-PL12 IgG PL12 IgG PL12 (alanüül-tRNA süntetaas) vastane IgG seerumis/plasmas N/P EURO Blot Master 72 JAH 1873 56745-3 Pl-12 Ab ACnc Pt Ser Ord IB SERO PL-12 Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) PL12 Ab Ser Ql IB 1 Both 2328 AU 18 Tsütoplasma antigeenide IgG paneel (immunoblot) S-Cytoplasm IgG panel S-PL12 vastane IgG S-PL12 IgG cy JAH EI EI S,P-PL12 IgG PL12 IgG PL12 (alanüül-tRNA süntetaas) vastane IgG seerumis/plasmas N/P EUROLineBlot Euroimmun 72 JAH 1873 56745-3 Pl-12 Ab ACnc Pt Ser Ord IB SERO PL-12 Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) PL12 Ab Ser Ql IB 1 Both 3011 AU 18 PM-Scl vastase IgG hulk seerumis S-PM-Scl IgG QN JAH EI EI S,P-PM/Scl IgG QN PM/Scl IgG QN PM/Scl-vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia250 75 JAH 4573 31562-2 PM-SCL extractable nuclear Ab ACnc Pt Ser Qn [arb'U]/mL SERO PM-SCL extractable nuclear Ab [Units/volume] in Serum ENA PM/SCL Ab Ser-aCnc 1 Both 699 AU 18 Müosiitide IgG paneel (immunoblot) S-Myositis IgG panel PM/Scl75-vastane IgG seerumis S-PM/Scl75 IgG myo JAH EI EI S,P-PM/Scl75 IgG PM/Scl75 IgG PM/Scl75-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EURO Blot Master 76 JAH 1999 72724-8 PM-SCL-75 Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA SERO PM-SCL-75 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay PM-SCL75 IgG SerPl Ql EIA 1 Both 25,6658 717 AU 18 Süsteemse skleroosi IgG paneel (immunoblot) S-S sclerosis IgG panel PM/Scl75-vastane IgG seerumis S-PM/Scl75 IgG JAH EI EI S,P-PM/Scl75 IgG PM/Scl75 IgG PM/Scl75-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EURO Blot Master 76 JAH 1999 72724-8 PM-SCL-75 Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA SERO PM-SCL-75 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay PM-SCL75 IgG SerPl Ql EIA 1 Both 25,6658 2463 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) S-ANA IgG panel (23 Ag) S-PM/Scl 75 IgG S-PM/Scl75 IgG ss JAH EI EI S,P-PM/Scl75 IgG PM/Scl75 IgG PM/Scl75-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 76 JAH 1999 72724-8 PM-SCL-75 Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA SERO PM-SCL-75 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay PM-SCL75 IgG SerPl Ql EIA 1 Both 25,6658 680 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) S-ANA IgG panel PM/Scl100-vastane IgG seerumis S-PM/Scl100 IgG ana JAH EI EI S,P-PM/Scl100 IgG PM/Scl100 IgG PM/Scl100-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EURO Blot Master 77 JAH 1863 82925-9 PM-SCL-100 Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord Line blot SERO PM-SCL-100 IgG Ab [Presence] in Serum by Line blot PM/SCL-100 IgG Ser Ql Line blot 1 Both 698 AU 18 Müosiitide IgG paneel (immunoblot) S-Myositis IgG panel PM/Scl100-vastane IgG seerumis S-PM/Scl100 IgG myo JAH EI EI S,P-PM/Scl100 IgG PM/Scl100 IgG PM/Scl100-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EURO Blot Master 77 JAH 1863 82925-9 PM-SCL-100 Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord Line blot SERO PM-SCL-100 IgG Ab [Presence] in Serum by Line blot PM/SCL-100 IgG Ser Ql Line blot 1 Both 716 AU 18 Süsteemse skleroosi IgG paneel (immunoblot) S-S sclerosis IgG panel PM/Scl100-vastane IgG seerumis S-PM/Scl100 IgG JAH EI EI S,P-PM/Scl100 IgG PM/Scl100 IgG PM/Scl100-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EURO Blot Master 77 JAH 1863 82925-9 PM-SCL-100 Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord Line blot SERO PM-SCL-100 IgG Ab [Presence] in Serum by Line blot PM/SCL-100 IgG Ser Ql Line blot 1 Both 2450 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) S-ANA IgG panel (23 Ag) S-PM/Scl100 IgG S-PM/Scl100 IgG ss JAH EI EI S,P-PM/Scl100 IgG PM/Scl100 IgG PM/Scl100-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 77 JAH 1863 82925-9 PM-SCL-100 Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord Line blot SERO PM-SCL-100 IgG Ab [Presence] in Serum by Line blot PM/SCL-100 IgG Ser Ql Line blot 1 Both 704 AU 18 Müosiitide IgG paneel (immunoblot) S-Myositis IgG panel EJ (glütsüül-tRNA süntetaas) vastane IgG seerumis S-EJ IgG JAH EI EI S,P-EJ IgG EJ IgG EJ (glütsüül-tRNA-süntetaas) vastane IgG seerumis/plasmas N/P EURO Blot Master 78 JAH 2000 45149-2 Ej Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Ej Ab [Presence] in Serum Ej Ab Ser Ql 1 Both 2329 AU 18 Tsütoplasma antigeenide IgG paneel (immunoblot) S-Cytoplasm IgG panel S-EJ vastane IgG S-EJ IgG cy JAH EI EI S,P-EJ IgG EJ IgG EJ (glütsüül-tRNA-süntetaas) vastane IgG seerumis/plasmas N/P EUROLineBlot Euroimmun 78 JAH 2000 45149-2 Ej Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Ej Ab [Presence] in Serum Ej Ab Ser Ql 1 Both 705 AU 18 Müosiitide IgG paneel (immunoblot) S-Myositis IgG panel OJ (isoleutsüül-tRNA süntetaas) vastane IgG seerumis S-OJ IgG JAH JAH EI S,P-OJ IgG OJ IgG OJ (isoleutsüül-tRNA-süntetaas) vastane IgG serumis/plasmas N/P EURO Blot Master Phadiotop IgE Qn 79 JAH 2001 45152-6 OJ Ab ACnc Pt Ser Ord SERO OJ Ab [Presence] in Serum OJ Ab Ser Ql 1 Both 2330 AU 18 Tsütoplasma antigeenide IgG paneel (immunoblot) S-Cytoplasm IgG panel S-OJ vastane IgG S-OJ IgG cy JAH EI EI S,P-OJ IgG OJ IgG OJ (isoleutsüül-tRNA-süntetaas) vastane IgG serumis/plasmas N/P EUROLineBlot Euroimmun 79 JAH 2001 45152-6 OJ Ab ACnc Pt Ser Ord SERO OJ Ab [Presence] in Serum OJ Ab Ser Ql 1 Both 701 AU 18 Müosiitide IgG paneel (immunoblot) S-Myositis IgG panel SRP-vastane IgG seerumis S-SRP IgG JAH JAH EI S,P-SRP IgG SRP IgG SRP-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EURO Blot Master 80 JAH 2940 33921-8 Signal recognition particle Ab ACnc Pt Ser/Plas Ord SERO Signal Recognition Particle (SRP) Ab [Presence] in Serum or Plasma SRP Ab SerPl Ql 1 Both 25,3293 2326 AU 18 Tsütoplasma antigeenide IgG paneel (immunoblot) S-Cytoplasm IgG panel S-SRP vastane IgG S-SRP IgG cy JAH EI EI S,P-SRP IgG SRP IgG SRP-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EUROLineBlot Euroimmun 80 JAH 2940 33921-8 Signal recognition particle Ab ACnc Pt Ser/Plas Ord SERO Signal Recognition Particle (SRP) Ab [Presence] in Serum or Plasma SRP Ab SerPl Ql 1 Both 25,3293 749 AU 18 Kardiolipiini vastane IgG seerumis S-ACLA IgG JAH JAH EI S,P-ACLA IgG QN ACLA IgG QN Kardiolipiini vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L GPL-U/mL UniCap 250 92 JAH 475 3181-5 Cardiolipin Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA COAG Cardiolipin IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay Cardiolipin IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 748 AU 18 Kardiolipiini vastane IgM seerumis S-ACLA IgM JAH JAH EI S,P-ACLA IgM QN ACLA IgM QN Kardiolipiinivastase IgM hulk seerumis/plasmas QN kU/L MPL-U/mL UniCap 250 93 JAH 2099 3182-3 Cardiolipin Ab.IgM ACnc Pt Ser Qn EIA [MPL'U] MPL units 0,0032% COAG Cardiolipin IgM Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay Cardiolipin IgM Ser EIA-aCnc 1 Both 750 AU 18 ?2- glükoproteiin 1 vastane IgM seerumis S-b2-GP1 IgM JAH JAH EI S,P-b2-GP1 IgM QN Beeta-2-GP1 IgM QN Beeta-2-glükoproteiin 1 vastase IgM hulk seerumis/plasmas QN kU/L U/mL UniCap 250 98 JAH 2100 44449-7 Beta 2 glycoprotein 1 Ab.IgM ACnc Pt Ser Qn EIA SERO Beta 2 glycoprotein 1 IgM Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay B2 Glycoprot1 IgM Ser EIA-aCnc 1 Both 751 AU 18 ?2- glükoproteiin 1 vastane IgG seerumis S-b2-GP1 IgG JAH JAH EI S,P-b2-GP1 IgG QN Beeta-2-GP1 IgG QN Beeta-2-glükoproteiin 1 vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L U/mL UniCap 250 100 JAH 478 44448-9 Beta 2 glycoprotein 1 Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA SERO Beta 2 glycoprotein 1 IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay B2 Glycoprot1 IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 747 AU 18 Tsirkuleerivad immuunkompleksid (C1q) seerumis S-CIC (C1q) JAH JAH EI S,P-CIC(C1q) CIC(C1q) Tsirkuleerivad immuunkompleksid (C1q) seerumis/plasmas QN kU/L RU/mL EIA 102 JAH 1887 6297-6 Complement C1q Ag ACnc Pt Ser Qn U units HEM/BC Complement C1q Ag [Units/volume] in Serum C1q Ag Ser-aCnc 1 Both 32,1716 729 AU 18 Maksa autoimmuunhaigustega seotud antikehad seerumis S-Liver Ab JAH JAH EI S,P-Liver IgG panel IIF Maksahaiguste IgG paneel (IIF) Maksa autoimmuunhaigustega seotud IgG seerumis/plasmas (paneel, kaudne immunofluorestsents) Paneel 104 JAH 3170 L-3170 734 AU 18 Maksa autoimmuunhaigustega seotus IgG seerumis (paneel) S-Liver IgG panel JAH JAH EI S,P-Liver IgG panel IB Maksahaiguste IgG paneel (immunoblot) Maksa autoimmuunhaigustega seotud IgG seerumis/plasmas (paneel, immunoblot) Paneel EURO Blot Master 105 JAH 3171 L-3171 731 AU 18 Maksahaiguste IgG paneel (IIF) S-Liver Ab Mitokondrivastased antikehad seerumis S-AMA Ab JAH EI EI S,P-AMA IgG AMA IgG Mitokondrivastane IgG seerumis/plasmas N/P kaudne immuunofluorestsents 106 JAH 4866 82840-0 Mitochondria Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord IF SERO Mitochondria IgG Ab [Presence] in Serum by Immunofluorescence Mitochondria IgG Ser Ql IF 1 Both 10,402 688 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) S-ANA IgG panel M2 tüüpi mitokondrivastane IgG seerumis S-AMA M2 IgG ana JAH EI EI S,P-AMA M2 IgG AMA M2 IgG M2 tüüpi mitokondrivastane IgG seerumis/plasmas N/P EURO Blot Master 108 JAH 1868 56735-4 Mitochondria M2 Ab ACnc Pt Ser Ord IB SERO Mitochondria M2 Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) Mitochondria M2 Ab Ser Ql IB 1 Both 735 AU 18 Maksahaiguste IgG paneel (immunoblot) S-Liver IgG panel S-AMA M2 IgG S-AMA M2 IgG liv JAH JAH EI S,P-AMA M2 IgG AMA M2 IgG M2 tüüpi mitokondrivastane IgG seerumis/plasmas N/P EURO Blot Master 108 JAH 1868 56735-4 Mitochondria M2 Ab ACnc Pt Ser Ord IB SERO Mitochondria M2 Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) Mitochondria M2 Ab Ser Ql IB 1 Both 2322 AU 18 Tsütoplasma antigeenide IgG paneel (immunoblot) S-Cytoplasm IgG panel S-AMA M2 vastane IgG S-AMA M2 IgG cy JAH EI EI S,P-AMA M2 IgG AMA M2 IgG M2 tüüpi mitokondrivastane IgG seerumis/plasmas N/P EUROLineBlot Euroimmun 108 JAH 1868 56735-4 Mitochondria M2 Ab ACnc Pt Ser Ord IB SERO Mitochondria M2 Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) Mitochondria M2 Ab Ser Ql IB 1 Both 736 AU 18 Maksahaiguste IgG paneel (immunoblot) S-Liver IgG panel M2-3E (rekombinantne valk) vastane IgG seerumis S-M2-3E IgG JAH EI EI S,P-AMA M2-3E IgG AMA M2-3E IgG M2-3E tüüpi mitokondrivastane IgG seerumis/plasmas N/P EURO Blot Master 110 JAH 1880 72320-5 Mitochondria M2-3E Ab.IgG Threshold Pt Ser Ord EIA SERO Mitochondria M2-3E IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay M2-3E IgG Ser Ql EIA 1 Both 11,4838 2323 AU 18 Tsütoplasma antigeenide IgG paneel (immunoblot) S-Cytoplasm IgG panel S-M2-3E vastane IgG S-M2-3E IgG cy JAH EI EI S,P-AMA M2-3E IgG AMA M2-3E IgG M2-3E tüüpi mitokondrivastane IgG seerumis/plasmas N/P EUROLineBlot Euroimmun 110 JAH 1880 72320-5 Mitochondria M2-3E Ab.IgG Threshold Pt Ser Ord EIA SERO Mitochondria M2-3E IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay M2-3E IgG Ser Ql EIA 1 Both 11,4838 733 AU 18 Maksahaiguste IgG paneel (IIF) S-Liver Ab Silelihaskoevastased antikehad seerumis S-SMA Ab JAH JAH EI S,P-SMA Ab SMA Silelihaskoevastased antikehad seerumis/plasmas N/P kaudne immuunofluorestsents 111 JAH 2189 14252-1 Smooth muscle Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Smooth muscle Ab [Presence] in Serum Smooth muscle Ab Ser Ql lab both 732 AU 18 Maksahaiguste IgG paneel (IIF) S-Liver Ab Maksa-neeru mikrosoomide vastased antikehad seerumis S-LKMA Ab JAH EI EI S,P-LKMA IgG LKMA IgG Maksa-neeru mikrosoomide vastane IgG seerumis/plasmas N/P kaudne immuunofluorestsents 114 JAH 3178 14272-9 Liver kidney microsomal Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Liver kidney microsomal Ab [Presence] in Serum LKM Ab Ser Ql 1 Both 17,0614 740 AU 18 Maksahaiguste IgG paneel (immunoblot) S-Liver IgG panel Maksa-neeru mikrosoomide 1. tüübi vastane IgG seerumis S-LKMA1 IgG JAH JAH EI S,P-LKMA1 IgG LKMA1 IgG Maksa-neeru mikrosoomide 1. tüübi vastane IgG seerumis/plasmas N/P EURO Blot Master 115 JAH 1884 43234-4 Liver kidney microsomal 1 Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord SERO Liver kidney microsomal 1 IgG Ab [Presence] in Serum LKM-1 IgG Ser Ql 1 Both 10,2828 737 AU 18 Maksahaiguste IgG paneel (immunoblot) S-Liver IgG panel Sp100-vastane IgG seerumis S-Sp100 IgG JAH EI EI S,P-Sp100 IgG Sp100 IgG Sp100-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EURO Blot Master 117 JAH 1881 56754-5 sp100 Ab ACnc Pt Ser Ord IB SERO sp100 Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) sp100 Ab Ser Ql IB 1 Both 2461 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) S-ANA IgG panel (23 Ag) S-Sp100 IgG S-Sp100 IgG ena JAH EI EI S,P-Sp100 IgG Sp100 IgG Sp100-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 117 JAH 1881 56754-5 sp100 Ab ACnc Pt Ser Ord IB SERO sp100 Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) sp100 Ab Ser Ql IB 1 Both 738 AU 18 Maksahaiguste IgG paneel (immunoblot) S-Liver IgG panel PML-vastane IgG seerumis S-PML IgG JAH EI EI S,P-PML IgG PML IgG PML-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EURO Blot Master 118 JAH 1882 56753-7 PML Ab ACnc Pt Ser Ord IB SERO PML Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) PML Ab Ser Ql IB 1 Both 2462 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) S-ANA IgG panel (23 Ag) S-PML IgG S-PML IgG ena JAH EI EI S,P-PML IgG PML IgG PML-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 118 JAH 1882 56753-7 PML Ab ACnc Pt Ser Ord IB SERO PML Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) PML Ab Ser Ql IB 1 Both 739 AU 18 Maksahaiguste IgG paneel (immunoblot) S-Liver IgG panel gp210-vastane IgG seerumis S-gp210 IgG JAH EI EI S,P-gp210 IgG gp210 IgG gp210-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EURO Blot Master 119 JAH 1883 56716-4 Nuclear pore protein gp210 Ab ACnc Pt Ser Ord IB SERO Nuclear pore protein gp210 Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) Nuclear pore protein gp210 Ab Ser Ql IB 1 Both 2466 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) S-ANA IgG panel (23 Ag) S-gp210 IgG S-gp210 IgG ena JAH EI EI S,P-gp210 IgG gp210 IgG gp210-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 119 JAH 1883 56716-4 Nuclear pore protein gp210 Ab ACnc Pt Ser Ord IB SERO Nuclear pore protein gp210 Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) Nuclear pore protein gp210 Ab Ser Ql IB 1 Both 741 AU 18 Maksahaiguste IgG paneel (immunoblot) S-Liver IgG panel Maksa tsütosoolse antigeeni 1 vastane IgG seerumis S-LC1 IgG JAH EI EI S,P-LC1 IgG LC1 IgG LC1 (maksa tsütosoolne antigeen 1) vastane IgG seerumis/plasmas N/P EURO Blot Master 120 JAH 1885 56719-8 Liver cytosol Ab ACnc Pt Ser Ord IB SERO Liver cytosol Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) Liver Cytosol Ab Ser Ql IB 1 Both 742 AU 18 Maksahaiguste IgG paneel (immunoblot) S-Liver IgG panel Maksa lahustuva antigeeni (SLA/LP) vastane IgG seerumis S-SLA/LP IgG JAH EI EI S,P-SLA/LP IgG SLA/LP IgG SLA/LP (maksa lahustuv antigeen) vastane IgG seerumis/plasmas N/P EURO Blot Master 121 JAH 1886 56722-2 Soluble liver Ab ACnc Pt Ser Ord IB SERO Soluble liver Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) Soluble liver Ab Ser Ql IB 1 Both 744 AU 18 Parietaalrakkude vastane IgG seerumis S-PCA IgG JAH JAH EI S,P-PCA IgG PCA IgG Parietaalrakkudevastane IgG seerumis/plasmas N/P kaudne immuunofluorestsents 123 JAH 2096 31556-4 Parietal cell Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord SERO Parietal cell IgG Ab [Presence] in Serum PCA IgG Ser Ql 1 Both 2491 AU 18 Sisemise faktori vastane IgG seerumis S-IF IgG JAH JAH EI S,P-IF IgG Sisemise faktori IgG Sisemise faktori vastane IgG seerumis/plasmas N/P 125 JAH 3173 30530-0 Intrinsic factor Ab PrThr Pt Ser Ord 11 SERO Intrinsic factor Ab [Presence] in Serum IF Ab Ser Ql 1 Both 4,6814 754 AU 18 Koe transglutaminaasi vastane IgA seerumis S-tTG IgA JAH JAH EI S,P-tTG IgA QN tTG IgA QN Koe transglutaminaasi vastase IgA hulk seerumis/plasmas QN kU/L U/mL UniCap 250 128 JAH 481 46128-5 Tissue transglutaminase Ab.IgA ACnc Pt Ser Qn EIA SERO Tissue transglutaminase IgA Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay tTG IgA Ser EIA-aCnc 1 Both 2693 AU 18 Koe transglutaminaasi vastane IgA seerumis sõeluuring S-tTG IgA screen JAH JAH EI S,P-tTG IgA QN tTG IgA QN Koe transglutaminaasi vastase IgA hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 128 JAH 481 46128-5 Tissue transglutaminase Ab.IgA ACnc Pt Ser Qn EIA SERO Tissue transglutaminase IgA Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay tTG IgA Ser EIA-aCnc 1 Both 755 AU 18 Koe transglutaminaasi vastane IgG seerumis S-tTG IgG JAH JAH EI S,P-tTG IgG QN tTG IgG QN Koe transglutaminaasi vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L U/mL UniCap 250 129 JAH 482 56537-4 Tissue transglutaminase Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA SERO Tissue transglutaminase IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay tTG IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 753 AU 18 Gliadiinivastane IgA seerumis S-AGA IgA JAH JAH EI S,P-AGA IgA QN AGA IgA QN Gliadiinivastase IgA hulk seerumis/plasmas QN kU/L U/mL UniCap 250 135 JAH 472 58709-7 Gliadin peptide Ab.IgA ACnc Pt Ser Qn U Units SERO Gliadin peptide IgA Ab [Units/volume] in Serum Gliadin peptide IgA Ser-aCnc 1 Both 752 AU 18 Deamideeritud gliadiini vastane IgG seerumis S-AGA IgG JAH JAH EI S,P-AGA IgG QN AGA IgG QN Gliadiinivastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L U/mL UniCap 250 137 JAH 473 58710-5 Gliadin peptide Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn U Units SERO Gliadin peptide IgG Ab [Units/volume] in Serum Gliadin peptide IgG Ser-aCnc 1 Both 721 AU 18 Neutrofiilide tsütoplasma vastane IgG seerumis (paneel) S-ANCA IgG panel JAH JAH EI S,P-ANCA IgG panel IIF ANCA IgG paneel (IIF) Neutrofiilide tsütoplasma vastane IgG seerumis/plasmas (paneel, kaudne immunofluorestsents) Paneel EURO Blot Master 141 JAH 3174 L-3174 757 AU 18 Soolehaiguste IgA, IgG paneel (IIF) S-Colon IgAG panel Perinukleaarse neutrofiilide tsütoplasma vastased IgA ja IgG seerumis S-pANCA IgAG JAH EI EI S,P-pANCA IgAG pANCA IgA, IgG Perinukleaarse neutrofiilide tsütoplasma vastased IgA, IgG seerumis/plasmas N/P kaudne immuunofluorestsents 142 JAH 2074 30539-1 Neutrophil cytoplasmic Ab.perinuclear ACnc Pt Ser Ord SERO Neutrophil cytoplasmic Ab.perinuclear [Presence] in Serum p-ANCA Ser Ql 1 Both 724 AU 18 ANCA IgG paneel (IIF) S-ANCA IgG panel Tsütoplasmaatilise neutrofiilide tsütoplasma vastane IgG seerumis S-cANCA IgG JAH EI EI S,P-cANCA IgG cANCA IgG Tsütoplasmaatilise neutrofiilide tsütoplasma vastane IgG seerumis/plasmas N/P kaudne immuunofluorestsents 144 JAH 1876 17353-4 Neutrophil cytoplasmic Ab.classic ACnc Pt Ser Ord IF SERO Neutrophil cytoplasmic Ab.classic [Presence] in Serum by Immunofluorescence c-ANCA Ser Ql IF 1 Both 723 AU 18 ANCA IgG paneel (IIF) S-ANCA IgG panel Formaliinitundlik perinukleaarse neutrofiilide tsütoplasma vastane IgG seerumis S-pANCA-fs IgG JAH EI EI S,P-pANCA fs IgG pANCA fs IgG Perinukleaarse neutrofiilide tsütoplasma vastane IgG seerumis/plasmas (formaliintundlik) N/P kaudne immuunofluorestsents 145 JAH 2071 72521-8 p-ANCA formalin sensitive Ab.IgG Pr Pt Ser/Plas Ord IF SERO p-ANCA formalin sensitive IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma Qualitative by Immunofluorescence p-ANCA frmln sens IgG SerPl Ql IF 1 Both 13,8297 722 AU 18 ANCA IgG paneel (IIF) S-ANCA IgG panel Formaliiniresistentne perinukleaarse neutrofiilide tsütoplasma vastane IgG seerumis S-pANCA-fr IgG JAH EI EI S,P-pANCA fr IgG pANCA fr IgG Perinukleaarse neutrofiilide tsütoplasma vastane IgG seerumis/plasmas (formaliinresistentne) N/P kaudne immuunofluorestsents 146 JAH 2072 72522-6 p-ANCA formalin resistant Ab.IgG Pr Pt Ser/Plas Ord IF SERO p-ANCA formalin resistant IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma Qualitative by Immunofluorescence p-ANCA frmln resist IgG SerPl Ql IF 1 Both 13,8297 726 AU 18 ANCA IgG paneel (IIF) S-ANCA IgG panel Proteinaas 3 vastane IgG seerumis S-PR-3 IgG JAH EI EI S,P-PR3 IgG PR3 IgG Proteinaas 3 vastane IgG seerumis/plasmas N/P kaudne immuunofluorestsents 147 JAH 2091 63311-5 Proteinase 3 Ab ACnc Pt Ser Ord IF SERO Proteinase 3 Ab [Presence] in Serum by Immunofluorescence Proteinase3 Ab Ser Ql IF 1 Both 17,4958 728 AU 18 Proteinaas 3 vastane IgG seerumis S-PR3 IgG (kval) JAH JAH EI S,P-PR3 IgG QN PR3 IgG QN Proteinaas 3 vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L U/mL UniCap 250 148 JAH 457 48408-9 Proteinase 3 Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn U/mL U/mL; units/mL SERO Proteinase 3 IgG Ab [Units/volume] in Serum Proteinase3 IgG Ser-aCnc 1 Both 725 AU 18 ANCA IgG paneel (IIF) S-ANCA IgG panel Müeloperoksüdaasivastane IgG seerumis S-MPO IgG (kval) JAH JAH EI S,P-MPO IgG MPO IgG Müeloperoksüdaasivastane IgG seerumis/plasmas N/P kaudne immuunofluorestsents 150 JAH 2187 72515-0 Myeloperoxidase Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord IF SERO Myeloperoxidase IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunofluorescence Myeloperoxidase IgG SerPl Ql IF 1 Both 22,3698 727 AU 18 Müeloperoksüdaasi vastane IgG seerumis S-MPO IgG JAH JAH EI S,P-MPO IgG QN MPO IgG QN Müeloperoksüdaasivastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L U/mL UniCap 250 151 JAH 459 48404-8 Myeloperoxidase Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn U/mL U/mL; units/mL SERO Myeloperoxidase IgG Ab [Units/volume] in Serum Myeloperoxidase IgG Ser-aCnc 1 Both 745 AU 18 Glomeruluse basaalmembraani vastane IgG seerumis S-GBMA IgG JAH JAH EI S,P-GBMA IgG QN GBMA IgG QN Glomeeruli basaalmembraani vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L U/mL UniCap 250 158 JAH 495 30343-8 Glomerular basement membrane Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA EU/mL SERO Glomerular basement membrane IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay GBM IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 2708 AU 18 Bulloossete dermatoosidega seotud IgG seerumis S-BP IgG panel JAH JAH EI S,P-BP IgG panel IIF Bulloossete dermatooside IgG paneel (IIF) Bulloossete dermatoosidega seotud IgG seerumis/plasmas (paneel, kaudne immunofluorestsents) Paneel 159 JAH 2728 L-2728 756 AU 18 Põletikuliste soolehaigustega seotud IgA ja IgG seerumis S-Colon IgAG panel JAH JAH EI S,P-Colon IgAG panel IIF Soolehaiguste IgA, IgG paneel (IIF) Põletikuliste soolehaigustega seotud IgA, IgG seerumis/plasmas (paneel, kaudne immunofluorestents) Paneel kaudne immuunofluorestsents 186 JAH 2977 L-2977 758 AU 18 Soolehaiguste IgA, IgG paneel (IIF) S-Colon IgAG panel Goblet cells (soole karikrakkude) vastased IgA ja IgG seerumis S-GC IgAG JAH JAH EI S,P-GC IgAG Soole karikrakkude IgA, IgG Soole karikrakkude vastased IgA, IgG seerumis/plasmas N/P kaudne immuunofluorestsents 187 JAH 2075 69955-3 Intestinal goblet cell Ab Threshold Pt Ser Ord EIA SERO Intestinal goblet cell Ab [Presence] in Serum by Immunoassay Intestinal goblet cell Ab Ser Ql EIA 1 Both 11,4729 759 AU 18 Soolehaiguste IgA, IgG paneel (IIF) S-Colon IgAG panel Pankrease atsinuserakkude vastased IgA ja IgG seerumis S-PAC IgAG JAH EI EI S,P-PAC IgAG PAC IgA, IgG Pankrease atsinuserakkude vastased IgA, IgG seerumis/plasmas N/P kaudne immuunofluorestsents 188 JAH 2076 82982-0 Exocrine pancreas Ab.IgA+IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IF SERO Exocrine pancreas IgA+IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunofluorescence Exocrine pancreas IgA+IgG SerPl Ql IF 1 Both 8,7142 760 AU 18 Soolehaiguste IgA, IgG paneel (IIF) S-Colon IgAG panel Saccharomyces-vastased IgA ja IgG seerumis S-ASCA IgAG JAH JAH EI S,P-ASCA IgAG ASCA IgA, IgG Saccharomyces cerevisiae vastased IgA, IgG seerumis/plasmas N/P kaudne immuunofluorestsents 189 JAH 2077 53024-6 Saccharomyces cerevisiae Ab ACnc Pt Ser Ord ALLERGY Baker's yeast Ab [Presence] in Serum Baker's yeast Ab Ql 1 Both 761 AU 18 Neuronaalsete antigeenide vastased antikehad seerumis: Hu, Ri, Yo, GAD, MAG, Myelin S-Neuron Ab JAH JAH EI S,P-Neuron Ab panel IIF Neuronaalsete antigeenide Ab paneel (IIF) Neuronaalsete antigeenide vastased antikehad seerumis/plasmas (paneel, kaudne immunofluorestsents) Paneel kaudne immuunofluorestsents 193 JAH 3177 L-3177 763 AU 18 Neuronaalsete antigeenide Ab paneel (IIF) S-Neuron Ab Antigeen Ri vastased antikehad seerumis S-Ri Ab JAH EI EI S,P-Ri Ab Ri Ab Ri-vastased antikehad seerumis/plasmas N/P kaudne immuunofluorestsents 194 JAH 2064 43187-4 Neuronal nuclear type 2 Ab ACnc Pt Ser Ord IF 1 SERO Neuronal nuclear type 2 Ab [Presence] in Serum by Immunofluorescence Hu2 Ab Ser Ql IF 1 Both 8,0763 764 AU 18 Neuronaalsete antigeenide Ab paneel (IIF) S-Neuron Ab Antigeen Yo vastased antikehad seerumis S-Yo Ab JAH EI EI S,P-Yo Ab Yo Ab Yo-vastased antikehad seerumis/plasmas N/P kaudne immuunofluorestsents 195 JAH 2065 14249-7 Purkinje cells Ab ACnc Pt Ser Ord IF 5 SERO Purkinje cells Ab [Presence] in Serum by Immunofluorescence Purkinje Cells Ab Ser Ql IF 1 Both 15,565 762 AU 18 Neuronaalsete antigeenide Ab paneel (IIF) S-Neuron Ab Antigeen Hu vastased antikehad seerumis S-Hu Ab JAH EI EI S,P-Hu Ab Hu Ab Hu-vastased antikehad seerumis/plasmas N/P kaudne immuunofluorestsents 196 JAH 2066 49738-8 Neuronal nuclear Ab ACnc Pt Ser Ord IF 4 SERO Neuronal nuclear Ab [Presence] in Serum by Immunofluorescence Hu Ab Ser Ql IF 1 Both 8,9396 767 AU 18 Neuronaalsete antigeenide Ab paneel (IIF) S-Neuron Ab Müeliinivastased antikehad seerumis S-Myelin Ab JAH EI EI S,P-Myelin Ab Müeliini Ab Müeliinivastased antikehad seerumis/plasmas N/P kaudne immuunofluorestsents 197 JAH 2067 72524-2 Myelin Ab Threshold Pt Ser/Plas Ord IF SERO Myelin Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunofluorescence Myelin Ab SerPl Ql IF 1 Both 20,5668 766 AU 18 Neuronaalsete antigeenide Ab paneel (IIF) S-Neuron Ab Müeliiniga seotud glükoproteiini vastased antikehad seerumis S-MAG Ab JAH EI EI S,P-MAG Ab MAG Ab MAG (müeliiniga seotud glükoproteiin) vastased antikehad seerumis/plasmas N/P kaudne immuunofluorestsents 198 JAH 2068 17310-4 Myelin associated glycoprotein Ab ACnc Pt Ser Ord IF 1 SERO Myelin associated glycoprotein Ab [Presence] in Serum by Immunofluorescence MAG Ab Ser Ql IF 1 Both 10,0446 765 AU 18 Neuronaalsete antigeenide Ab paneel (IIF) S-Neuron Ab Glutamaadi dekarboksülaasi vastased antikehad seerumis S-GAD Ab JAH EI EI S,P-GAD Ab GAD Ab GAD (glutamaadi dekarboksülaas) vastased antikehad seerumis/plasmas N/P kaudne immuunofluorestsents 203 JAH 2069 82660-2 Glutamate decarboxylase Ab PrThr Pt Ser/Plas Ord IF CHEM Glutamate decarboxylase Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunofluorescence GAD Ab SerPl Ql IF 1 Both 8,7142 768 AU 18 Neuronaalsete antigeenide vastased antikehad liikvoris CSF-Neuron Ab JAH JAH EI CSF-Neuron Ab panel IIF Neuronaalsete antigeenide Ab paneel liikvoris (IIF) Neuronaalsete antigeenide vastased antikehad liikvoris (paneel, kaudne immunofluorestents) Paneel kaudne immuunofluorestsents 204 JAH 3574 L-3574 770 AU 18 Neuronaalsete antigeenide Ab paneel liikvoris (IIF) CSF-Neuron Ab Antigeen Ri vastased antikehad liikvoris CSF-Ri Ab JAH EI EI CSF-Ri Ab Ri Ab liikvoris Ri-vastased antikehad liikvoris N/P kaudne immuunofluorestsents 205 JAH 3575 17343-5 Neuronal nuclear type 2 Ab ACnc Pt CSF Ord SERO Neuronal nuclear type 2 Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid Hu2 Ab CSF Ql 1 Both 7,0374 771 AU 18 Neuronaalsete antigeenide Ab paneel liikvoris (IIF) CSF-Neuron Ab Antigeen Yo vastased antikehad liikvoris CSF-Yo Ab JAH EI EI CSF-Yo Ab Yo Ab liikvoris Yo-vastased antikehad liikvoris N/P kaudne immuunofluorestsents 206 JAH 3576 63312-3 Purkinje cells Ab ACnc Pt CSF Ord EIA SERO Purkinje cells Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Immunoassay Purkinje Cells Ab CSF Ql EIA 1 Both 9,4253 769 AU 18 Neuronaalsete antigeenide Ab paneel liikvoris (IIF) CSF-Neuron Ab Antigeen Hu vastased antikehad liikvoris CSF-Hu Ab JAH EI EI CSF-Hu Ab Hu Ab liikvoris Hu-vastased antikehad liikvoris N/P kaudne immuunofluorestsents 207 JAH 3577 11089-0 Neuronal nuclear Ab ACnc Pt CSF Ord SERO Neuronal nuclear Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid Hu Ab CSF Ql 1 Both 7,9861 774 AU 18 Neuronaalsete antigeenide Ab paneel liikvoris (IIF) CSF-Neuron Ab Müeliinivastased antikehad liikvoris CSF-Myelin Ab JAH EI EI CSF-Müeliini Ab Müeliini Ab liikvoris Müeliinivastased antikehad liikvoris N/P kaudne immuunofluorestsents 208 JAH 3578 63287-7 Myelin Ab ACnc Pt CSF Ord IF SERO Myelin Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Immunofluorescence Myelin Ab CSF Ql IF 1 Both 12,3275 773 AU 18 Neuronaalsete antigeenide Ab paneel liikvoris (IIF) CSF-Neuron Ab Müeliiniga seotud glükoproteiini vastased antikehad liikvoris CSF-MAG Ab JAH EI EI CSF-MAG Ab MAG Ab liikvoris MAG (müeliiniga seotud glükoproteiin) vastased antikehad liikvoris N/P kaudne immuunofluorestsents 209 JAH 3579 31519-2 Myelin associated glycoprotein Ab ACnc Pt CSF Ord SERO Myelin associated glycoprotein Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid MAG Ab CSF Ql 1 Both 12,3275 772 AU 18 Neuronaalsete antigeenide Ab paneel liikvoris (IIF) CSF-Neuron Ab Glutamaadi dekarboksülaasi vastased antikehad liikvoris CSF-GAD Ab JAH EI EI CSF-GAD Ab GAD Ab liikvoris GAD (glutamaadi dekarboksülaas) vastased antikehad liikvoris N/P kaudne immuunofluorestsents 210 JAH 3580 82658-6 Glutamate decarboxylase Ab PrThr Pt CSF Ord IF CHEM Glutamate decarboxylase Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Immunofluorescence GAD Ab CSF Ql IF 1 Both 8,7142 776 AU 18 Neuronaalsete antigeenide IgG paneel seerumis S-Neuron IgG panel 12 Ag JAH JAH EI S,P-Neuron IgG panel IB Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (immunoblot) Neuronaalsete antigeenide vastane IgG seerumis/plasmas (paneel, immunoblot) Paneel EURO Blot Master 211 JAH 2975 L-2975 788 AU 18 Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (immunoblot) S-Neuron IgG panel 12 Ag Amfifüsiini vastane IgG seerumis S-Amph IgG JAH JAH EI S,P-Amph IgG Amfifüsiini IgG Amfifüsiinivastane IgG seerumis/plasmas N/P EURO Blot Master 212 JAH 1897 33422-7 Amphiphysin Ab ACnc Pt Ser Ord 2 SERO Amphiphysin Ab [Presence] in Serum Amphiphysin Ab Ser Ql 1 Both 8,476 783 AU 18 Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (immunoblot) S-Neuron IgG panel 12 Ag Antigeen CV2.1 vastane IgG seerumis S-CV2 IgG JAH JAH EI S,P-CV2.1 IgG CV2.1 IgG CV2.1-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EURO Blot Master 213 JAH 1892 47401-5 CV2 Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord IB 1 SERO CV2 IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) CV2 IgG Ser Ql IB 1 Both 17,8147 782 AU 18 Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (immunoblot) S-Neuron IgG panel 12 Ag Glutamaadi dekarboksülaasi vastane IgG seerumis S-GAD65 IgG JAH EI EI S,P-GAD65 IgG GAD65 IgG GAD65 (glutamaadi dekarboksülaas 65) vastane IgG seerumis/plasmas N/P 214 JAH 3768 83004-2 Glutamate decarboxylase 65 Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IA SERO Glutamate decarboxylase 65 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay GAD65 IgG SerPl Ql IA 1 Both 8,7142 784 AU 18 Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (immunoblot) S-Neuron IgG panel 12 Ag Antigeen Hu vastane IgG seerumis S-Hu IgG JAH JAH EI S,P-Hu IgG Hu IgG Hu-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EURO Blot Master 215 JAH 1893 48405-5 Neuronal nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord IB 1 SERO Neuronal nuclear IgG Ab [Presence] in Serum by Immunofluorescence Hu IgG Ser Ql IF 1 Both 9,7129 785 AU 18 Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (immunoblot) S-Neuron IgG panel 12 Ag Antigeen Yo vastane IgG seerumis S-Yo IgG JAH JAH EI S,P-Yo IgG Yo IgG Yo-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EURO Blot Master 216 JAH 1894 27214-6 Purkinje cells Ab ACnc Pt Ser Ord 2 SERO Purkinje cells Ab [Presence] in Serum Purkinje Cells Ab Ser Ql 1 Both 8,476 786 AU 18 Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (immunoblot) S-Neuron IgG panel 12 Ag Antigeen Ri vastane IgG seerumis S-Ri IgG JAH JAH EI S,P-Ri IgG Ri IgG Ri-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EURO Blot Master 217 JAH 1895 31539-0 Neuronal nuclear type 2 Ab ACnc Pt Ser Ord 2 SERO Neuronal nuclear type 2 Ab [Presence] in Serum Hu2 Ab Ser Ql 1 Both 8,476 787 AU 18 Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (immunoblot) S-Neuron IgG panel 12 Ag Paraneoplastiline antigeem MA2 vastane IgG seerumis S-PNMA2 IgG JAH JAH EI S,P-PNMA2 IgG PNMA2 IgG PNMA2 (paraneoplastiline antigeen MA2) vastane IgG seerumis/plasmas N/P EURO Blot Master 221 JAH 1896 82983-8 Ma+Ta Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IF SERO Ma+Ta IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunofluorescence Ma+Ta IgG SerPl Ql IF 1 Both 11,6749 777 AU 18 Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (immunoblot) S-Neuron IgG panel 12 Ag Rekoveriinivastane IgG seerumis S-Recoverin IgG JAH EI EI S,P-Recoverin IgG Rekoveriini IgG Rekoveriinivastane IgG seerumis/plasmas N/P 222 JAH 3769 83003-4 Recoverin Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IA SERO Recoverin IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay Recoverin IgG SerPl Ql IA 1 Both 8,7142 778 AU 18 Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (immunoblot) S-Neuron IgG panel 12 Ag Antigeen Zic4 vastane IgG seerumis S-Zic4 IgG JAH EI EI S,P-Zic4 IgG Zic4 IgG Zic4-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 223 JAH 3770 83002-6 Zinc finger protein of the cerebellum 4 Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IA SERO Zinc finger protein of the cerebellum 4 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay Zic4 IgG SerPl Ql IA 1 Both 8,7142 779 AU 18 Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (immunoblot) S-Neuron IgG panel 12 Ag Antigeen Sox 1 vastane IgG seerumis S-Sox 1 IgG JAH JAH EI S,P-Sox1 IgG Sox1 IgG Sox1-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 224 JAH 3771 83001-8 Glial nuclear type 1 Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IA SERO Glial nuclear type 1 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay Glial nuclear type 1 IgG SerPl Ql IA 1 Both 14,9874 780 AU 18 Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (immunoblot) S-Neuron IgG panel 12 Ag Titiinivastane IgG seerumis S-Titin IgG JAH EI EI S,P-Titin IgG Titiini IgG Titiinivastane IgG seerumis/plasmas N/P 225 JAH 3772 83000-0 Titin Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IA SERO Titin IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay Titin IgG SerPl Ql IA 1 Both 8,7142 781 AU 18 Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (immunoblot) S-Neuron IgG panel 12 Ag AntigeenTr(DNER) vastane IgG seerumis S-Tr(DNER) IgG JAH EI EI S,P-Tr(DNER) IgG Tr(DNER) IgG Tr(DNER)-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 226 JAH 3773 82999-4 Purkinje cell cytoplasmic type Tr Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IA SERO PCA-Tr IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay PCA-Tr IgG SerPl Ql IA 1 Both 8,7142 789 AU 18 Autoimmuunsete entsefaliitidega seotud igG seerumis (paneel, kaudne immunofluorestsents) S-Autoimmune enceph. IgG IIF JAH JAH EI S,P-Autoimmune encephalitis IgG panel IIF Autoimmuunsete entsefaliitide IgG paneel (IIF) Autoimmuunsete entsefaliitidega seotud IgG seerumis/plasmas (paneel, kaudne immunofluorestsents) Paneel kaudne immuunofluorestsents 227 JAH 3060 L-3060 796 AU 18 Autoimmuunsete entsefaliitidega seotud igG liikvoris (paneel, kaudne immunofluorestsents) CSF-Autoimmune enceph. IgG IIF JAH JAH EI CSF-Autoimmune encephalitis IgG panel IIF Autoimmuunsete entsefaliitide IgG paneel liikvoris (IIF) Autoimmuunsete entsefaliitidega seotud IgG liikvoris (paneel, kaudne immunofluorestsetns) Paneel kaudne immuunofluorestsents 228 JAH 3061 L-3061 790 AU 18 Autoimmuunsete entsefaliitide IgG paneel (IIF) S-Autoimmune enceph. IgG IIF NMDA tüüpi glutamaadi retseptori vastane IgG seerumis S-NMDA IgG JAH EI EI S,P-NMDA IgG NMDA IgG NMDA tüüpi glutamaadi retseptorite vastane IgG seerumis/plasmas N/P kaudne immuunofluorestsents 229 JAH 3062 82981-2 N-methyl-D-aspartate receptor Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IF SERO NMDAR IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunofluorescence NMDAR IgG SerPl Ql IF 1 Both 8,7142 797 AU 18 Autoimmuunsete entsefaliitide IgG paneel liikvoris (IIF) CSF-Autoimmune enceph. IgG IIF NMDA tüüpi glutamaadi retseptori vastane IgG liikvoris CSF-NMDA IgG JAH JAH EI CSF-NMDA IgG NMDA IgG liikvoris NMDA tüüpi glutamaadi retseptorite vastane IgG liikvoris N/P kaudne immuunofluorestsents 230 JAH 4601 82988-7 N-methyl-D-aspartate receptor Ab.IgG PrThr Pt CSF Ord IF SERO NMDAR IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Immunofluorescence NMDAR IgG CSF Ql IF 1 Both 8,7142 791 AU 18 Autoimmuunsete entsefaliitide IgG paneel (IIF) S-Autoimmune enceph. IgG IIF AMPA1- ja AMPA2 vastane IgG seerumis S-AMPA1, AMPA2 IgG JAH EI EI S,P-AMPA1 IgG AMPA1 IgG AMPA1-vastane IgG seerumis/plasmas N/P kaudne immuunofluorestsents 233 JAH 3063 82734-5 Alpha-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionate receptor 1 Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IF SERO AMPAR1 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunofluorescence AMPAR1 IgG SerPl Ql IF 1 Both 8,7142 798 AU 18 Autoimmuunsete entsefaliitide IgG paneel liikvoris (IIF) CSF-Autoimmune enceph. IgG IIF AMPA1-ja AMPA2 vastane IgG liikvoris CSF-AMPA1, AMPA2 IgG JAH EI EI CSF-AMPA1 IgG AMPA1 IgG liikvoris AMPA1-vastane IgG liikvoris N/P kaudne immuunofluorestsents 234 JAH 4602 82735-2 Alpha-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionate receptor 1 Ab.IgG PrThr Pt CSF Ord IF SERO AMPAR1 IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Immunofluorescence AMPAR1 IgG CSF Ql IF 1 Both 8,7142 792 AU 18 Autoimmuunsete entsefaliitide IgG paneel (IIF) S-Autoimmune enceph. IgG IIF DPPX (dipeptidüülpeptidaasi sarnane proteiin 6) vastane IgG seerumis S-DPPX IgG JAH EI EI S,P-AMPA2 IgG AMPA2 IgG AMPA2-vastane IgG seerumis/plasmas N/P kaudne immuunofluorestsents 235 JAH 3064 82980-4 Alpha-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionate receptor 2 Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IF SERO AMPAR2 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunofluorescence AMPAR2 IgG SerPl Ql IF 1 Both 8,7142 799 AU 18 Autoimmuunsete entsefaliitide IgG paneel liikvoris (IIF) CSF-Autoimmune enceph. IgG IIF DPPX (dipeptidüülpeptidaasi sarnane proteiin 6) vastane IgG liikvoris CSF-DPPX IgG JAH EI EI CSF-AMPA2 IgG AMPA2 IgG liikvoris AMPA2-vastane IgG liikvoris N/P kaudne immuunofluorestsents 236 JAH 4603 82987-9 Alpha-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionate receptor 2 Ab.IgG PrThr Pt CSF Ord IF SERO AMPAR2 IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Immunofluorescence AMPAR2 IgG CSF Ql IF 1 Both 8,7142 793 AU 18 Autoimmuunsete entsefaliitide IgG paneel (IIF) S-Autoimmune enceph. IgG IIF CASPR2-vastane IgG seerumis S-CASPR_2 IgG JAH JAH EI S,P-Caspr2 IgG Caspr2 IgG Caspr2-vastane IgG seerumis/plasmas N/P kaudne immuunofluorestsents 237 JAH 3065 82979-6 Contactin-associated protein 2 Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IF SERO Contactin-associated protein 2 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunofluorescence CASPR2 IgG SerPl Ql IF 1 Both 8,7142 800 AU 18 Autoimmuunsete entsefaliitide IgG paneel liikvoris (IIF) CSF-Autoimmune enceph. IgG IIF CASPR2- vastane IgG liikvoris CSF-CASPR_2 IgG JAH EI EI CSF-Caspr2 IgG Caspr2 IgG liikvoris Caspr2-vastane IgG liikvoris N/P kaudne immuunofluorestsents 238 JAH 4604 82986-1 Contactin-associated protein 2 Ab.IgG PrThr Pt CSF Ord IF SERO Contactin-associated protein 2 IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Immunofluorescence CASPR2 IgG CSF Ql IF 1 Both 8,7142 794 AU 18 Autoimmuunsete entsefaliitide IgG paneel (IIF) S-Autoimmune enceph. IgG IIF LGI1-vastane IgG seerumis S-LGI_1 IgG JAH EI EI S,P-LGI1 IgG LGI1 IgG LGI1-vastane IgG seerumis/plasmas N/P kaudne immuunofluorestsents 239 JAH 3066 82978-8 Leucine-rich glioma-inactivated protein 1 Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IF SERO Leucine-rich glioma-inactivated protein 1 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunofluorescence LGI1 IgG SerPl Ql IF 1 Both 8,7142 801 AU 18 Autoimmuunsete entsefaliitide IgG paneel liikvoris (IIF) CSF-Autoimmune enceph. IgG IIF LGI_1-vastane IgG liikvoris CSF-LGI_1 IgG JAH JAH EI CSF-LGI1 IgG LGI1 IgG liikvoris LGI1-vastane IgG liikvoris N/P kaudne immuunofluorestsents 240 JAH 4606 82985-3 Leucine-rich glioma-inactivated protein 1 Ab.IgG PrThr Pt CSF Ord IF SERO Leucine-rich glioma-inactivated protein 1 IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Immunofluorescence LGI1 IgG CSF Ql IF 1 Both 8,7142 795 AU 18 Autoimmuunsete entsefaliitide IgG paneel (IIF) S-Autoimmune enceph. IgG IIF GABA retseptori B1/B2 vastane IgG seerumis S-GABAR B1, B2 IgG JAH JAH EI S,P-GABAR B1,B2 IgG GABAR B1,B2 IgG Gammaaminobutüraadi retseptor B1 ja B2 vastane IgG seerumis/plasmas N/P kaudne immuunofluorestsents 241 JAH 3067 82977-0 Gamma aminobutyrate B receptor Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IF SERO GABBR IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunofluorescence GABBR IgG SerPl Ql IF 1 Both 8,7142 802 AU 18 Autoimmuunsete entsefaliitide IgG paneel liikvoris (IIF) CSF-Autoimmune enceph. IgG IIF GABA retseptori B1/B2 vastane IgG liikvoris CSF-GABAR B1, B2 IgG JAH JAH EI CSF-GABAR B1,B2 IgG GABAR B1,B2 IgG liikvoris Gammaaminobutüraadi retseptor B1 ja B2 vastane IgG liikvoris N/P kaudne immuunofluorestsents 242 JAH 4607 82984-6 Gamma aminobutyrate B receptor Ab.IgG PrThr Pt CSF Ord IF SERO GABBR IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Immunofluorescence GABBR IgG CSF Ql IF 1 Both 19,2843 2183 AU 18 Lihasspetsiifilise retseptor-türosiinkinaasi vastased antikehad seerumis S-MuSK Ab JAH JAH EI S,P-MuSK Ab QN MuSK Ab QN MuSK (lihasespetsiifiline retseptor-türosiinkinaas) vastaste antikehade hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L ELISA IBL International GmbH 248 JAH 4293 57436-8 Muscle specific receptor tyrosine kinase Ab ACnc Pt Ser Qn IA [arb'U]/mL U/mL SERO Muscle specific receptor tyrosine kinase Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay MuSK Ab Ser IA-aCnc 1 Both 13,3632 804 AU 18 Lihasespetsiifilinse retseptori türosiini kinaasi vastase IgG hulk seerumis S-MuSK IgG EI EI EI S,P-MuSK IgG QN MuSK IgG QN MuSK (lihasespetsiifiline retseptor-türosiinkinaas) vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN nmol/L 249 JAH 3776 63537-5 Muscle specific receptor tyrosine kinase Ab.IgG MCnc Pt Ser Qn EIA g/L g/L SERO Muscle specific receptor tyrosine kinase IgG Ab [Mass/volume] in Serum by Immunoassay 1 Both 803 AU 18 Fosfolipaas A2 retseptori vastane IgG seerumis S-PLA2 R IgG JAH JAH EI S,P-PLA2R IgG PLA2R IgG PLA2R (fosfolipaas A2 retseptor) vastane IgG seerumis/plasmas N/P kaudne immuunofluorestsents 272 JAH 3975 82926-7 Phospholipase A2 receptor Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord IA SERO Phospholipase A2 receptor IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay PLA2R IgG Ser Ql IA 1 Both 8,7142 933 AL 19 Immuunoglobuliin E seerumis S-IgE JAH JAH EI S,P-IgE IgE Immuunglobuliin E seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 1 JAH 707 19113-0 IgE ACnc Pt Ser Qn 0,00% CHEM IgE [Units/volume] in Serum IgE Ser-aCnc 1 Both 932 AL 19 Trüptaas seerumis S-Tryptase JAH JAH EI S,P-Tryptase Trüptaas Trüptaas seerumis/plasmas QN ug/L ?g/L UniCap 250 2 JAH 784 21582-2 Tryptase MCnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Tryptase [Mass/volume] in Serum or Plasma Tryptase SerPl-mCnc 1 Both 1036 AL 19 Spetsiifiline IgE bensüülpenitsilliini suhtes S-c1 JAH JAH EI S,P-c1 IgE Penitsilliin G IgE Penitsilliin G vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 4 JAH 1934 6851-0 Penicillin G Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Penicillin G IgE Ab [Units/volume] in Serum Penicillin G IgE Qn 1 Both 1037 AL 19 Spetsiifiline IgE fenoksümetüülpenitsilliini suhtes S-c2 JAH JAH EI S,P-c2 IgE Penitsilliin V IgE Penitsilliin V vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 5 JAH 3079 6210-9 Penicillin V Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Penicillin V IgE Ab [Units/volume] in Serum Penicillin V IgE Qn 1 Both 12,1353 1038 AL 19 Ampitsilliinivastane IgE seerumis S-c5 IgE JAH JAH EI S,P-c5 IgE Ampitsilliini IgE Ampitsilliinivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 6 JAH 1935 6712-4 Ampicillin Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Ampicillin IgE Ab [Units/volume] in Serum Ampicillin IgE Qn 1 Both 1039 AL 19 Spetsiifiline IgE amoksitsilliini suhtes S-c6 JAH JAH EI S,P-c6 IgE Amoksitsilliini IgE Amoksitsilliinivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 7 JAH 710 6829-6 Amoxicillin Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Amoxicillin IgE Ab [Units/volume] in Serum Amoxicillin IgE Qn 1 Both 2545 AL 19 Tsefaklorivastane IgE seerumis S-c7 IgE JAH EI EI S,P-c7 IgE Tsefakloori IgE Tsefakloorivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 8 JAH 4684 19733-5 Cefaclor Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Cefaclor IgE Ab [Units/volume] in Serum Cefaclor IgE Qn 1 Both 11,9307 2161 AL 19 Kloorheksidiinivastane IgE seerumis S-c8 IgE JAH JAH EI S,P-c8 IgE Kloorheksidiini IgE Kloorheksidiinivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L KU/L UniCAP PhadiaAB 9 JAH 4141 66717-0 Chlorhexidine Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Chlorhexidine IgE Ab [Units/volume] in Serum Chlorhexidine IgE Qn 1 Both 9,6032 2162 AL 19 Zelatiinivastane IgE seerumis S-c74 IgE JAH JAH EI S,P-c74 IgE Zelatiini IgE Zelatiinivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L KU/L UniCAP PhadiaAB 11 JAH 4142 7332-0 Gelatin Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 4 ALLERGY Gelatin IgE Ab [Units/volume] in Serum Gelatin IgE Qn 1 Both 9,0646 2163 AL 19 Thümopapainivastane IgE seerumis S-c209 IgE JAH JAH EI S,P-c209 IgE Kümopapaiini IgE Kümopapaiinivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L KU/L UniCAP PhadiaAB 14 JAH 4685 6074-9 Chymopapain Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Chymopapain IgE Ab [Units/volume] in Serum Chymopapain IgE Qn 1 Both 12,8906 2164 AL 19 Folkodiinivastane IgE seerumis S-c261 IgE JAH JAH EI S,P-c261 IgE Folkodiini IgE Folkodiinivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L KU/L UniCAP PhadiaAB 16 JAH 4146 73720-5 Pholcodine Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L k[IU]/L ALLERGY Pholcodine IgE Ab [Units/volume] in Serum Pholcodine IgE Qn 1 Both 18,6087 1040 AL 19 Spetsiifiline IgE Dermatophagoides pteronyssinus suhtes S-d1 JAH JAH EI S,P-d1 IgE Dermatophagoides pteronyssinus IgE Dermatophagoides pteronyssinus vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 21 JAH 711 6096-2 Dermatophagoides pteronyssinus Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY European house dust mite IgE Ab [Units/volume] in Serum D pteronyss IgE Qn 1 Both 1041 AL 19 Spetsiifiline IgE Dermatophagoides farinae suhtes S-d2 JAH JAH EI S,P-d2 IgE Dermatophagoides farinae IgE Dermatophagoides farinae vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 23 JAH 712 6095-4 Dermatophagoides farinae Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY American house dust mite IgE Ab [Units/volume] in Serum D farinae IgE Qn 1 Both 1042 AL 19 Spetsiifiline IgE Dermatophagoides microcereas suhtes S-d3 JAH JAH EI S,P-d3 IgE Dermatophagoides microceras IgE Dermatophagoides microceras vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 25 JAH 1936 14036-8 Dermatophagoides microceras Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Dermatophagoides microceras IgE Ab [Units/volume] in Serum D microceras IgE Qn 1 Both 1044 AL 19 Spetsiifiline IgE Acarus siro suhtes S-d70 JAH JAH EI S,P-d70 IgE Acarus siro IgE Acarus siro vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 26 JAH 713 6254-7 Acarus siro Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Acarus siro IgE Ab [Units/volume] in Serum A siro IgE Qn 1 Both 1045 AL 19 Spetsiifiline IgE Lepidoglyphys destructor suhtes S-d71 JAH JAH EI S,P-d71 IgE Lepidoglyphus destructor IgE Lepidoglyphus destructor vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 27 JAH 714 6160-6 Lepidoglyphus destructor Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Lepidoglyphus destructor IgE Ab [Units/volume] in Serum L destructor IgE Qn 1 Both 1046 AL 19 Spetsiifiline IgE Tyrophagus putrescentiae suhtes S-d72 JAH JAH EI S,P-d72 IgE Tyrophagus putrescentiae IgE Tyrophagus putrescentiae vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 28 JAH 1938 6256-2 Tyrophagus putrescentiae Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Tyrophagus putrescentiae IgE Ab [Units/volume] in Serum T putrescentiae IgE Qn 1 Both 1047 AL 19 Spetsiifiline IgE Glycophagus domesticus suhtes S-d73 JAH JAH EI S,P-d73 IgE Glycophagus domesticus IgE Glycophagus domesticus vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 29 JAH 1939 6126-7 Glycophagus domesticus Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Glycophagus domesticus IgE Ab [Units/volume] in Serum G domesticus IgE Qn 1 Both 1043 AL 19 Spetsiifiline IgE Euroglyphus maynei suhtes S-d74 JAH JAH EI S,P-d74 IgE Euroglyphus maynei IgE Euroglyphus maynei vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 30 JAH 1937 6114-3 Euroglyphus maynei Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Euroglyphus maynei IgE Ab [Units/volume] in Serum E maynei IgE Qn 1 Both 2747 AL 19 Dermatophagoides pteronyssinus komponendi Der p1 vastane IgE seerumis S-d202 IgE JAH JAH EI S,P-d202 IgE Dermatophagoides pteronyssinus Der p 1 (tsüsteiini proteaas) IgE Dermatophagoides pteronyssinus komponendi Der p 1 (tsüsteiini proteaas) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L "kU/L " 31 JAH 5480 88708-3 Dermatophagoides pteronyssinus recombinant (rDer p) 1 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kU/L kU/L ALLERGY Dermatophagoides pteronyssinus recombinant (rDer p) 1 IgE Ab [Units/volume] in Serum D pteronyssinus recom (rDer p) 1 IgE Qn 1 Both 2724 AL 19 Dermatophagoides pteronyssinus komponendi Der p2 vastane IgE seerumis S-d203 IgE JAH JAH EI S,P-d203 IgE Dermatophagoides pteronyssinus Der p 2 (NPC2 perekond) IgE Dermatophagoides pteronyssinus komponendi Der p 2 (NPC2 perekond) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L "kU/L " 32 JAH 5481 63457-6 Dermatophagoides pteronyssinus recombinant (rDer p) 2 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY European house dust mite recombinant (rDer p) 2 IgE Ab [Units/volume] in Serum D pteronyss (rDer p) 2 IgE Qn 1 Both 2530 AL 19 Dermatophagoides pteronyssinus komponendi Der p10 vastane IgE seerumis S-d205 IgE JAH JAH EI S,P-d205 IgE Dermatophagoides pteronyssinus Der p 10 (tropomüosiin) IgE Dermatophagoides pteronyssinus komponendi Der p 10 (tropomüosiin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 PhadiaAB 33 JAH 4147 63463-4 Dermatophagoides pteronyssinus recombinant (rDer p) 10 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 1 ALLERGY European house dust mite recombinant (rDer p) 10 IgE Ab [Units/volume] in Serum D pteronyss (rDer p) 10 IgE Qn 1 Both 18,6087 2706 AL 19 Dermatophagoides pteronyssinus komponendi Der p23 vastane IgE seerumis S-d209 IgE JAH JAH EI S,P-d209 IgE Dermatophagoides pteronyssinus Der p 23 (peritrofiini sarnane valk) IgE Dermatophagoides pteronyssinus komponendi Der p 23 (peritrofiini sarnane valk) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L "kU/L " 34 JAH 5543 96278-7 Dermatophagoides pteronyssinus recombinant (rDer p) 23 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Dermatophagoides pteronyssinus recombinant (rDer p) 23 IgE Ab [Units/volume] in Serum D pteronyss (rDer p) 23 IgE Qn 1 Both 942 AL 19 Spetsiifiline IgE epidermaalsete allergeenide suhtes (kass, koer, hobune, lehm) seerumis S-ex1 JAH JAH EI S,P-ex1 IgE Segu ex1: kassi epiteeli,kassi, koera, hobuse, lehma kõõma IgE Epidermaalsete allergeenide (segu 1: kassi epiteel ja kõõm, koera kõõm, hobuse kõõm, lehma kõõm) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 35 JAH 725 30185-3 (Cat dander+Cow dander+Dog dander+Horse dander) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk ALLERGY Epidermal Allergen Mix 1 (Cat dander+Cow dander+Dog dander+Horse dander) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Epid Allerg Mix1 IgE Qn 1 Both 2499 AL 19 Spetsiifiline IgE sulgede segu suhtes (hani,kana,part,kalkun) seerumis S-ex71 JAH JAH EI S,P-ex71 IgE Segu ex71: hane-, kana-, pardi-, kalkunisulgede IgE Sulgede (segu 71: hanesuled, kanasuled, pardisuled, kalkunisuled) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 37 JAH 1525 72279-3 (Chicken feather+Duck feather+Goose feather+Turkey feather) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk k[IU]/L kIU/L ALLERGY Epidermal Allergen Mix 71 (Chicken feather+Duck feather+Goose feather+Turkey feather) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Epid Allerg Mix71 IgE Qn 1 Both 20,4621 943 AL 19 Spetsiifiline IgE sulgede segu suhtes (hani, kana, part, papagoi) seerumis S-ex73 EI 2019-02-20 EI EI S,P-ex73 IgE Segu ex73: hane-, kana-, pardi-, papagoisulgede IgE Sulgede (segu 73: hanesuled, kanasuled, pardisuled, papagoisuled) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 39 JAH 726 31161-3 (Chicken feather+Duck feather+Goose feather+Parrot feather) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk kU/L kU/L ALLERGY Epidermal Allergen Mix 73 (Chicken feather+Duck feather+Goose feather+Parrot feather) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Epid Allerg Mix73 IgE Qn 1 Both 1052 AL 19 Spetsiifiline IgE kassi epiteeli ja kõõma suhtes S-e1 JAH JAH EI S,P-e1 IgE Kassi epiteeli, kõõma IgE Kassi epiteeli ja kõõma vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 40 JAH 715 6833-8 Cat dander Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kU/L kU/L ALLERGY Cat dander IgE Ab [Units/volume] in Serum Cat Dander IgE Qn 1 Both 1053 AL 19 Spetsiifiline IgE hobuse kõõma suhtes S-e3 JAH JAH EI S,P-e3 IgE Hobuse kõõma IgE Hobuse kõõma vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 43 JAH 716 6143-2 Horse dander Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Horse dander IgE Ab [Units/volume] in Serum Horse Dander IgE Qn 1 Both 1054 AL 19 Spetsiifiline IgE lehma kõõma suhtes S-e4 JAH JAH EI S,P-e4 IgE Lehma kõõma IgE Lehma kõõma vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 45 JAH 1942 6091-3 Cow dander Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Cow dander IgE Ab [Units/volume] in Serum Cow Dander IgE Qn 1 Both 1055 AL 19 Spetsiifiline IgE koera kõõma suhtes S-e5 JAH JAH EI S,P-e5 IgE Koera kõõma IgE Koera kõõma vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 46 JAH 717 6098-8 Dog dander Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Dog dander IgE Ab [Units/volume] in Serum Dog Dander IgE Qn 1 Both 1056 AL 19 Spetsiifiline IgE merisea epiteeli suhtes S-e6 JAH JAH EI S,P-e6 IgE Merisea epiteeli IgE Merisea epiteeli vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 48 JAH 718 6134-1 Guinea pig epithelium Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Guinea pig epithelium IgE Ab [Units/volume] in Serum Guinea Pig Epith IgE Qn 1 Both 1057 AL 19 Spetsiifiline IgE hanesulgede suhtes S-e70 JAH JAH EI S,P-e70 IgE Hanesulgede IgE Hanesulgede vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 50 JAH 3991 6129-1 Goose feather Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 16 ALLERGY Goose feather IgE Ab [Units/volume] in Serum Goose Feather IgE Qn 1 Both 12,0405 2594 AL 19 Kitse epiteelivastane IgE seerumis S-e80 IgE JAH JAH EI S,P-e80 IgE Kitse epiteeli IgE Kitse epiteeli vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 52 JAH 5542 6127-5 Goat epithelium Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Goat epithelium IgE Ab [Units/volume] in Serum Goat Epith IgE Qn 1 Both 1058 AL 19 Spetsiifiline IgE lamba epiteeli suhtes S-e81 JAH JAH EI S,P-e81 IgE Lamba epiteeli IgE Lamba epiteeli vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 53 JAH 1943 6243-0 Sheep epithelium Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Sheep epithelium IgE Ab [Units/volume] in Serum Sheep Epith IgE Qn 1 Both 1059 AL 19 Spetsiifiline IgE jänese epiteeli suhtes S-e82 JAH JAH EI S,P-e82 IgE Küüliku epiteeli IgE Küüliku epiteeli vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 54 JAH 720 6223-2 Rabbit epithelium Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Rabbit epithelium IgE Ab [Units/volume] in Serum Rabbit Epith IgE Qn 1 Both 1060 AL 19 Spetsiifiline IgE hamstri epiteeli suhtes S-e84 JAH JAH EI S,P-e84 IgE Hamstri epiteeli IgE Hamstri epiteeli vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 57 JAH 721 6135-8 Hamster epithelium Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Hamster epithelium IgE Ab [Units/volume] in Serum Hmtr Epith IgE Qn 1 Both 1061 AL 19 Spetsiifiline IgE kanasulgede suhtes S-e85 JAH JAH EI S,P-e85 IgE Kanasulgede IgE Kanasulgede vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 59 JAH 722 6070-7 Chicken feather Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Chicken feather IgE Ab [Units/volume] in Serum Chicken Feather IgE Qn 1 Both 1062 AL 19 Spetsiifiline IgE pardisulgede suhtes S-e86 JAH JAH EI S,P-e86 IgE Pardisulgede IgE Pardisulgede vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 60 JAH 3992 6100-2 Duck feather Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 9 ALLERGY Duck feather IgE Ab [Units/volume] in Serum Duck Feather IgE Qn 1 Both 12,4961 1063 AL 19 Spetsiifiline IgE papagoi sulgede suhtes S-e213 JAH JAH EI S,P-e91/e213 IgE Papagoisulgede IgE Papagoisulgede vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 64 JAH 3417 6202-6 Parrot feather Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Parrot feather IgE Ab [Units/volume] in Serum Parrot Feather IgE Qn 1 Both 13,7412 2532 AL 19 Kassi komponendi Fel d1 vastane IgE seerumis S-e94 IgE JAH JAH EI S,P-e94 IgE Kassi Fel d 1 (uteroglobiin) IgE Kassi komponendi Fel d 1 (uteroglobiin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 PhadiaAB 65 JAH 5040 64975-6 Cat recombinant (rFel d) 1 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L IU/mL ALLERGY Cat recombinant (rFel d) 1 IgE Ab [Units/volume] in Serum Cat (rFel d) 1 IgE Qn 1 Both 17,6447 2535 AL 19 Koera komponendi Can f1 vastane IgE seerumis S-e101 IgE JAH JAH EI S,P-e101 IgE Koera Can f 1 (lipokaliin) IgE Koera komponendi Can f 1 (lipokaliin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 66 JAH 5041 58773-3 Dog recombinant (rCan f) 1 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kU/L ALLERGY Dog recombinant (rCan f) 1 IgE Ab [Units/volume] in Serum Dog (rCan f) 1 IgE Qn 1 Both 17,6447 2537 AL 19 Veise seerumi albumiini komponendi Bos d6 vastane IgE seerumis S-e204 IgE JAH JAH EI S,P-e204 IgE Veise Bos d 6 (seerumi albumiin) IgE Veise komponendi Bos d 6 (seerumi albumiin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 70 JAH 2135 10922-3 Bovine serum albumin Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Bovine serum albumin (BSA) IgE Ab [Units/volume] in Serum BSA IgE Qn unknown both 2533 AL 19 Kassi komponendi Fel d2 vastane IgE seerumis S-e220 IgE JAH JAH EI S,P-e220 IgE Kassi Fel d 2 (seerumi albumiin) IgE Kassi komponendi Fel d 2 (seerumi albumiin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 76 JAH 4593 19732-7 Cat serum albumin Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Cat serum albumin IgE Ab [Units/volume] in Serum Cat Serum Alb IgE Qn 1 Both 16,4052 2536 AL 19 Koera komponendi Can f3 vastane IgE seerumis S-e221 IgE JAH JAH EI S,P-e221 IgE Koera Can f 3 (seerumi albumiin) IgE Koera komponendi Can f 3 (seerumi albumiin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 77 JAH 5042 19738-4 Dog serum albumin Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Dog serum albumin IgE Ab [Units/volume] in Serum Dog Serum Alb IgE Qn 1 Both 17,6447 2534 AL 19 Kassi komponendi Fel d4 vastane IgE seerumis S-e228 IgE JAH JAH EI S,P-e228 IgE Kassi Fel d 4 (lipokaliin) IgE Kassi komponendi Fel d 4 (lipokaliin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 79 JAH 5334 64976-4 Cat recombinant (rFel d) 4 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L IU/mL ALLERGY Cat recombinant (rFel d) 4 IgE Ab [Units/volume] in Serum Cat (rFel d) 4 IgE Qn 1 Both 2792 AL 19 Toiduallergeenide IgE paneel (immunoblot) S,P-Food IgE panel IB JAH JAH EI S,P-Food IgE panel IB Toiduallergeenide IgE paneel (immunoblot) Toiduallergeenide (sarapuupähkli, maapähkli, kreeka pähkli, mandli, lehmapiima, munavalge, munakollase, kaseiini, kartuli, selleri, pergandi,tomati, tursa, krabi, apelsini, õuna, nisu, rukki, seesamiseemne, soja) vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Paneel " " 81 JAH 4063 L-4063 936 AL 19 Spetsiifiline IgE toiduallergeenide paneeli suhtes (maa-, sarapuu-, para-, kookospähkel, mandel) seerumis S-fx1 JAH JAH EI S,P-fx1 IgE Segu fx1: maa-, sarapuu-, para-, kookospähkli, mandli IgE Toiduallergeenide (segu 1: maapähkel, sarapuupähkel, parapähkel, kookospähkel, mandel) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 82 JAH 727 46708-4 (Arachis hypogaea+Bertholletia excelsa+Cocos nucifera+Corylus avellana+Prunus dulcis) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk kU/L kU/L ALLERGY Food Allergen Mix 1 (Peanut+Brazil nut+Coconut+Hazelnut+Almond) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Food Allerg Mix1 IgE Qn 1 Both 2506 AL 19 Toiduallergeenide (segu 2: tursk, krevett, rannakarp,tuunikala, lõhe) vastane IgE seerumis S-fx2 IgE JAH JAH EI S,P-fx2 IgE Segu fx2: tursa, kreveti, rannakarbi, tuunikala, lõhe IgE Toiduallergeenide (segu 2: tursk, krevett, rannakarp, tuunikala, lõhe) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 PhadiaAB 83 JAH 728 46712-6 (Gadus morhua+Mytilus edulis+Pandalus borealis+Salmo salar+Thunnus albacares) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk kU/L kU/L ALLERGY Food Allergen Mix 2 (Cod+Blue Mussel+Shrimp+Salmon+Tuna) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Food Allerg Mix2 IgE Qn 1 Both 937 AL 19 Spetsiifiline IgE toiduallergeenide paneeli suhtes (nisu-, kaera-, maisi-, tatarajahu, seesami seemned) seerumis S-fx3 JAH JAH EI S,P-fx3 IgE Segu fx3: nisu, kaera, maisi, tatra, seesamiseemne IgE Toiduallergeenide (segu 3: nisu, kaer, mais, tatar, seesamiseeme) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 84 JAH 729 52972-7 (Avena sativa+Fagopyrum esculentum+Sesamum indicum+Triticum aestivum+Zea mays) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk kU/L KU/L ALLERGY Food Allergen Mix 3 (Oat+Buckwheat+Sesame seed+Wheat+Corn) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Food Allerg Mix3 IgE Qn 1 Both 935 AL 19 Spetsiifiline IgE toiduallergeenide paneeli suhtes (munavalge, piim, kala, nisu-jahu, maapähkel, sojauba) seerumis S-fx5E JAH JAH EI S,P-fx5 IgE Segu fx5: munavalge, piima, nisu, tursa, maapähkli, soja IgE Toiduallergeenide (segu 5: munavalge, piim, nisu, tursk, maapähkel, soja) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 85 JAH 730 30187-9 (Arachis hypogaea+Cow milk+Egg white+Gadus morhua+Glycine max+Triticum aestivum) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk ALLERGY Food Allergen Mix 5 (Peanut+Cow milk+Egg white+Cod+Soybean+Wheat) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Food Allerg Mix5 IgE Qn 1 Both 938 AL 19 Spetsiifiline IgE toiduallergeenide paneeli suhtes ( apelsin, õun, banaan, virsik) seerumis S-fx15 JAH JAH EI S,P-fx15 IgE Segu fx15: apelsini, õuna, virsiku, banaani IgE Toiduallergeenide (segu 15: apelsin, õun, virsik, banaan) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 89 JAH 1522 69958-7 (Citrus sinensis+Malus sylvestris+Musa spp+Prunus persica) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk k[IU]/L kIU/L ALLERGY Food Allergen Mix 15 (Orange+Apple+Banana+Peach) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Food Allerg Mix15 IgE Qn 1 Both 11,4729 2507 AL 19 Toiduallergeenide (segu 22: india pähkel, pekaanipähkel, kreeka pähkel, pistaatsiapähkel) vastane IgE seerumis S-fx22 IgE JAH JAH EI S,P-fx22 IgE Segu fx22: india-, pekaani-, kreeka-, pistaatsiapähkli IgE Toiduallergeenide (segu 22: india-, pekaani-, kreeka-, pistaatsiapähkel) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 PhadiaAB 92 JAH 3112 46707-6 (Anacardium occidentale+Carya illinoinensis+Juglans spp+Pistacia vera) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk k[IU]/L kU/L ALLERGY Food Allergen Mix 22 (Cashew+Pecan or Hickory nut+Walnut+Pistachio) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Food Allerg Mix22 IgE Qn 1 Both 16,8794 2586 AL 19 Toiduallergeenide (segu 29: apelsin, sidrun,greifrut, mandariin) vastane IgE seerumis S-fx29 IgE JAH JAH EI S,P-fx29 IgE Segu fx29: apelsini, sidruni, greibi, mandariini IgE Toiduallergeenide (segu 29: apelsin, sidrun, greip, mandariin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 94 JAH 5534 82068-8 (Citrus sinensis+Citrus limon+Citrus paradisi+Citrus reticulata) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk k[IU]/mL kIU/mL ALLERGY Citrus Allergen Mix (Orange+Lemon+Grapefruit+Clementine) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Citrus mix IgE Qn 1 Both 2587 AL 19 Toiduallergeenide (segu 30: kiivi, mango, banaan, avokaado, papaia) vastane IgE seerumis S-fx30 IgE JAH JAH EI S,P-fx30 IgE Segu fx30: kiivi, papaia, mango, banaani, avokaado IgE Toiduallergeenide (segu 30: kiivi, papaia, mango, banaan, avokaado) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 95 JAH 5535 82549-7 (Actinidia deliciosa+Carica papaya+Mangifera indica+Musa spp+Persea americana) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk k[IU]/mL kIU/mL ALLERGY Food Allergen Mix 30A (Kiwi+Papaya+Mango+Banana+Avacodo) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Food Allerg Mix 30A IgE Qn 1 Both 939 AL 19 Spetsiifiline IgE toiduallergeenide paneeli suhtes (estragon, majoraan, tüümen, harilik leeskputk) seerumis S-fx70 JAH JAH EI S,P-fx70 IgE Segu fx70: estragoni, majoraani, tüümiani, leesputke IgE Toiduallergeenide (segu 70: estragon, majoraan e. pune, tüümian e. aed-liivatee, leesputk) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 98 JAH 3756 73712-2 (Artemisia dracunculus+Levisticum officinale+Origanum majorana+Thymus vulgaris) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk kIU/L k[IU]/L ALLERGY Food Allergen Mix 70 (Tarragon+Lovage+Marjoram+Thyme) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Food Allerg Mix70 IgE Qn 1 Both 940 AL 19 Toiduallergeenide (segu 72: basiilik,apteegitilli seemned, ingver, aniis) vastane IgE seerumis S-fx72 IgE JAH JAH EI S,P-fx72 IgE Segu fx72: basiiliku, apteegitilli seemne, ingveri, aniisi IgE Toiduallergeenide (segu 72: basiilik, apteegitilli seeme, ingver, aniis) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 100 JAH 3979 82074-6 (Foeniculum vulgare seed+Ocimum basilicum+Pimpinella anisum+Zingiber officinale) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk k[IU]/mL kIU/mL ALLERGY Food Allergen Mix 72 (Fennel seed+Basil+Anise+Ginger) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Food Allerg Mix72 IgE Qn 1 Both 8,6864 941 AL 19 Spetsiifiline IgE toiduallergeenide paneeli suhtes(sea-, looma-, kanaliha) seerumis S-fx73 JAH JAH EI S,P-fx73 IgE Segu fx73: sea-, veise-, kanaliha IgE Toiduallergeenide (segu 73: sea-, veise-, kanaliha) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 101 JAH 733 69922-3 (Beef+Chicken+Pork) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk k[IU]/L kIU/L ALLERGY Food Allergen Mix 73 (Beef+Chicken+Pork) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Food Allerg Mix73 IgE Qn 1 Both 11,4729 948 AL 19 Spetsiifiline IgE munavalge suhtes S-f1 JAH JAH EI S,P-f1 IgE Munavalge IgE Munavalgevastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 103 JAH 735 6106-9 Egg white Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Egg white IgE Ab [Units/volume] in Serum Egg White IgE Qn 1 Both 949 AL 19 Spetsiifiline IgE lehmapiima suhtes S-f2 JAH JAH EI S,P-f2 IgE Lehmapiima IgE Lehmapiimavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 105 JAH 736 7258-7 Cow milk Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kU/L kU/L 0,00% ALLERGY Cow milk IgE Ab [Units/volume] in Serum Cow Milk IgE Qn 1 Both 950 AL 19 Spetsiifiline IgE tursa suhtes S-f3 JAH JAH EI S,P-f3 IgE Tursa IgE Tursavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 107 JAH 737 6082-2 Gadus morhua Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn 0,00% ALLERGY Codfish IgE Ab [Units/volume] in Serum Codfish IgE Qn 1 Both 2500 AL 19 Tursa komponendi Gad c1 vastane IgE seerumis S-f426 IgE JAH JAH EI S,P-f426 IgE Tursa Gad c 1 (parvalbumiin) IgE Tursa komponendi Gad c 1 (parvalbumiin) vastane IgE seerumis QN kU/L kU/L Phadia 250 PhadiaAB 109 JAH 3837 63473-3 Gadus morhua recombinant (rGad c) 1 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kU/L 1 ALLERGY Codfish recombinant (rGad c) 1 IgE Ab [Units/volume] in Serum Codfish (rGad c) 1 IgE Qn Both 951 AL 19 Spetsiifiline IgE nisujahu suhtes S-f4 JAH JAH EI S,P-f4 IgE Nisu IgE Nisuvastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 110 JAH 738 6276-0 Triticum aestivum Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn 0,00% ALLERGY Wheat IgE Ab [Units/volume] in Serum Wheat IgE Qn 1 Both 952 AL 19 Spetsiifiline IgE rukkijahu suhtes S-f5 JAH JAH EI S,P-f5 IgE Rukki IgE Rukkivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 112 JAH 739 7674-5 Secale cereale Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kU/L kU/L ALLERGY Rye IgE Ab [Units/volume] in Serum Rye IgE Qn 1 Both 953 AL 19 Spetsiifiline IgE odrajahu suhtes S-f6 JAH JAH EI S,P-f6 IgE Odra IgE Odravastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 114 JAH 740 6037-6 Hordeum vulgare Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Barley IgE Ab [Units/volume] in Serum Barley IgE Qn 1 Both 954 AL 19 Spetsiifiline IgE kaerajahu suhtes S-f7 JAH JAH EI S,P-f7 IgE Kaera IgE Kaeravastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 115 JAH 741 6190-3 Avena sativa Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Oat IgE Ab [Units/volume] in Serum Oat IgE Qn 1 Both 955 AL 19 Spetsiifiline IgE maisi suhtes S-f8 JAH JAH EI S,P-f8 IgE Maisi IgE Maisivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 116 JAH 3110 6087-1 Zea mays Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L; kU/L 738 ALLERGY Corn IgE Ab [Units/volume] in Serum Corn IgE Qn 1 Both 11,7478 956 AL 19 Spetsiifiline IgE riisi suhtes S-f9 JAH JAH EI S,P-f9 IgE Riisi IgE Riisivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 117 JAH 742 6230-7 Oryza sativa Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Rice IgE Ab [Units/volume] in Serum Rice IgE Qn 1 Both 957 AL 19 Spetsiifiline IgE seesamiseemnete suhtes S-f10 JAH JAH EI S,P-f10 IgE Seesamiseemne IgE Seesamiseemnevastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 118 JAH 743 6242-2 Sesamum indicum Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Sesame Seed IgE Ab [Units/volume] in Serum Sesame Seed IgE Qn 1 Both 958 AL 19 Spetsiifiline IgE tatrajahu suhtes S-f11 JAH JAH EI S,P-f11 IgE Tatra IgE Tatravastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 120 JAH 744 6054-1 Fagopyrum esculentum Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Buckwheat IgE Ab [Units/volume] in Serum Buckwheat IgE Qn 1 Both 959 AL 19 Spetsiifiline IgE herne suhtes S-f12 JAH JAH EI S,P-f12 IgE Herne IgE Hernevastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 121 JAH 1909 6204-2 Pisum sativum Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Pea IgE Ab [Units/volume] in Serum Pea IgE Qn 1 Both 960 AL 19 Spetsiifiline IgE maapähkli suhtes S-f13 JAH JAH EI S,P-f13 IgE Maapähkli IgE Maapähklivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 122 JAH 745 6206-7 Arachis hypogaea Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn 0,00% ALLERGY Peanut IgE Ab [Units/volume] in Serum Peanut IgE Qn 1 Both 961 AL 19 Spetsiifiline IgE soja suhtes S-f14 JAH JAH EI S,P-f14 IgE Soja IgE Sojavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 123 JAH 746 6248-9 Glycine max Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn 0,00% ALLERGY Soybean IgE Ab [Units/volume] in Serum Soybean IgE Qn 1 Both 962 AL 19 Spetsiifiline IgE aedoa suhtes S-f15 JAH JAH EI S,P-f15 IgE Aedoa IgE Aedoavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 125 JAH 3081 6279-4 Bean white Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY White Bean IgE Ab [Units/volume] in Serum White Bean IgE Qn 1 Both 14,7509 963 AL 19 Spetsiifiline IgE sarapuupähkli suhtes S-f17 JAH JAH EI S,P-f17 IgE Sarapuupähkli IgE Sarapuupähklivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 126 JAH 1910 6136-6 Corylus avellana Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Hazelnut IgE Ab [Units/volume] in Serum Hazelnut IgE Qn 1 Both 964 AL 19 Spetsiifiline IgE parapähkli suhtes S-f18 JAH JAH EI S,P-f18 IgE Parapähkli IgE Parapähklivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 128 JAH 3082 6050-9 Bertholletia excelsa Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L; kU/L 1401 ALLERGY Brazil Nut IgE Ab [Units/volume] in Serum Brazil Nut IgE Qn 1 Both 14,2061 965 AL 19 Spetsiifiline IgE mandli suhtes S-f20 JAH JAH EI S,P-f20 IgE Mandli IgE Mandlivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 129 JAH 1911 6019-4 Prunus dulcis Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Almond IgE Ab [Units/volume] in Serum Almond IgE Qn 1 Both 966 AL 19 Spetsiifiline IgE krevetide suhtes S-f24 JAH JAH EI S,P-f24 IgE Kreveti IgE Krevetivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 133 JAH 1912 6246-3 Pandalus borealis Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Shrimp IgE Ab [Units/volume] in Serum Shrimp IgE Qn 1 Both 967 AL 19 Spetsiifiline IgE tomati suhtes S-f25 JAH JAH EI S,P-f25 IgE Tomati IgE Tomativastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 134 JAH 747 6266-1 Lycopersicon lycopersicum Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Tomato IgE Ab [Units/volume] in Serum Tomato IgE Qn 1 Both 968 AL 19 Spetsiifiline IgE sealiha suhtes S-f26 JAH JAH EI S,P-f26 IgE Sealiha IgE Sealihavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 136 JAH 3092 6219-0 Pork Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L; kU/L 917 ALLERGY Pork IgE Ab [Units/volume] in Serum Pork IgE Qn 1 Both 13,4484 969 AL 19 Spetsiifiline IgE loomaliha suhtes S-f27 JAH JAH EI S,P-f27 IgE Veiseliha IgE Veiselihavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 137 JAH 1913 6039-2 Beef Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Beef IgE Ab [Units/volume] in Serum Beef IgE Qn 1 Both 970 AL 19 Spetsiifiline IgE porgandi suhtes S-f31 JAH JAH EI S,P-f31 IgE Porgandi IgE Porgandivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 138 JAH 748 6061-6 Daucus carota Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Carrot IgE Ab [Units/volume] in Serum Carrot IgE Qn 1 Both 971 AL 19 Spetsiifiline IgE apelsini suhtes S-f33 JAH JAH EI S,P-f33 IgE Apelsini IgE Apelsinivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 140 JAH 1515 6194-5 Citrus sinensis Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Orange IgE Ab [Units/volume] in Serum Orange IgE Qn 1 Both 972 AL 19 Spetsiifiline IgE kartuli suhtes S-f35 JAH JAH EI S,P-f35 IgE Kartuli IgE Kartulivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 142 JAH 749 6220-8 Solanum tuberosum Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Potato IgE Ab [Units/volume] in Serum Potato IgE Qn 1 Both 973 AL 19 Spetsiifiline IgE kookospähkli suhtes S-f36 JAH JAH EI S,P-f36 IgE Kookospähkli IgE Kookospähklivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 144 JAH 750 6081-4 Cocos nucifera Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Coconut IgE Ab [Units/volume] in Serum Coconut IgE Qn 1 Both 2508 AL 19 Rannakarbivastane IgE seerumis S-f37 IgE JAH JAH EI S,P-f37 IgE Rannakarbi IgE Rannakarbivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 PhadiaAB 145 JAH 3104 6048-3 Mytilus edulis Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Blue mussel IgE Ab [Units/volume] in Serum Blue mussel IgE Qn 1 Both 14,2061 2501 AL 19 Tuunikalavastane IgE seeruimis S-f40 IgE JAH JAH EI S,P-f40 IgE Tuunikala IgE Tuunikalavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 PhadiaAB 146 JAH 2988 6270-3 Thunnus albacares Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L; kU/L 1582 ALLERGY Tuna IgE Ab [Units/volume] in Serum Tuna IgE Qn 1 Both 11,4729 974 AL 19 Spetsiifiline IgE lõhe suhtes S-f41 JAH JAH EI S,P-f41 IgE Lõhe IgE Lõhevastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 147 JAH 751 6237-2 Salmo salar Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Salmon IgE Ab [Units/volume] in Serum Salmon IgE Qn 1 Both 975 AL 19 Spetsiifiline IgE maasika suhtes S-f44 JAH JAH EI S,P-f44 IgE Maasika IgE Maasikavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 149 JAH 1914 6257-0 Fragaria vesca Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Strawberry IgE Ab [Units/volume] in Serum Strawberry IgE Qn 1 Both 976 AL 19 Spetsiifiline IgE õuna suhtes S-f49 JAH JAH EI S,P-f49 IgE Õuna IgE Õunavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 153 JAH 752 6021-0 Malus sylvestris Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Apple IgE Ab [Units/volume] in Serum Apple IgE Qn 1 Both 977 AL 19 Spetsiifiline IgE hirsijahu suhtes S-f55 JAH JAH EI S,P-f55 IgE Hirsi IgE Hirsijahuvastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 156 JAH 1915 6175-4 Panicum milliaceum Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Common Millet IgE Ab [Units/volume] in Serum Common Millet IgE Qn 1 Both 2264 AL 19 Munakollasevastane IgE seerumis S-f75 JAH JAH EI S,P-f75 IgE Munakollase IgE Munakollasevastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 161 JAH 753 6107-7 Egg yolk Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Egg yolk IgE Ab [Units/volume] in Serum Egg Yolk IgE Qn 1 Both 2527 AL 19 Alfalaktalbumiini komponent nBos d4 vastane IgE seerumis S-f76 IgE JAH JAH EI S,P-f76 IgE Lehmapiima Bos d 4 (alfalaktalbumiin) IgE Lehmapiima komponendi Bos d 4 (alfalaktalbumiin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 163 JAH 2133 7445-0 Lactalbumin alpha Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Lactalbumin alpha IgE Ab [Units/volume] in Serum A-Lactalb IgE Qn unknown Both 2528 AL 19 Beetalaktoglobuliini nBos d5 vastane IgE seerumis S-f77 IgE JAH JAH EI S,P-f77 IgE Lehmapiima Bos d 5 (beetalaktoglobuliin) IgE Lehmapiima komponendi Bos d 5 (beetalaktoglobuliin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 165 JAH 2134 41397-1 Beta lactoglobulin Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Beta lactoglobulin IgE Ab [Units/volume] in Serum B-Lactoglob IgE Qn unknown Both 978 AL 19 Spetsiifiline IgE kaseiini suhtes S-f78 JAH JAH EI S,P-f78 IgE Lehmapiima Bos d 8 (kaseiin) IgE Lehmapiima komponendi Bos d 8 (kaseiin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 167 JAH 1916 6062-4 Casein Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Casein IgE Ab [Units/volume] in Serum Casein IgE Qn 1 Both 979 AL 19 Spetsiifiline IgE glüteeni suhtes S-f79 JAH JAH EI S,P-f79 IgE Gluteeni IgE Gluteenivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 170 JAH 1917 6125-9 Gluten Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Gluten IgE Ab [Units/volume] in Serum Gluten IgE Qn 1 Both 980 AL 19 Spetsiifiline IgE kanaliha suhtes S-f83 JAH JAH EI S,P-f83 IgE Kanaliha IgE Kanalihavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 172 JAH 1918 6071-5 Chicken meat Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Chicken meat IgE Ab [Units/volume] in Serum Chicken Meat IgE Qn 1 Both 981 AL 19 Spetsiifiline IgE kiivi suhtes S-f84 JAH JAH EI S,P-f84 IgE Kiivi IgE Kiivivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 173 JAH 1919 6154-9 Actinidia chinensis Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Kiwifruit IgE Ab [Units/volume] in Serum Kiwifruit IgE Qn 1 Both 982 AL 19 Spetsiifiline IgE selleri suhtes S-f85 JAH JAH EI S,P-f85 IgE Selleri IgE Sellerivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 175 JAH 754 6065-7 Apium graveolens Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Celery IgE Ab [Units/volume] in Serum Celery IgE Qn 1 Both 983 AL 19 Spetsiifiline IgE peterselli suhtes S-f86 JAH JAH EI S,P-f86 IgE Peterselli IgE Petresellivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 177 JAH 3947 6203-4 Petroselinum crispum Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 9 ALLERGY Parsley IgE Ab [Units/volume] in Serum Parsley IgE Qn 1 Both 13,9287 984 AL 19 Spetsiifiline IgE meloni suhtes S-f87 JAH JAH EI S,P-f87 IgE Meloni IgE Melonivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 178 JAH 1920 57884-9 Cucumis melo spp Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Honeydew melon IgE Ab [Units/volume] in Serum Melon IgE Qn 1 Both 985 AL 19 Spetsiifiline Ige lambaliha suhtes S-f88 JAH JAH EI S,P-f88 IgE Lambaliha IgE Lambalihavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 179 JAH 1921 6155-6 Lamb Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Lamb IgE Ab [Units/volume] in Serum Lamb IgE Qn 1 Both 986 AL 19 Spetsiifiline IgE mango suhtes S-f91 JAH JAH EI S,P-f91 IgE Mango IgE Mangovastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 182 JAH 3948 6167-1 Mangifera indica Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 9 ALLERGY Mango IgE Ab [Units/volume] in Serum Mango IgE Qn 1 Both 13,9287 987 AL 19 Spetsiifiline IgE banaani suhtes S-f92 JAH JAH EI S,P-f92 IgE Banaani IgE Banaanivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 183 JAH 755 6035-0 Musa spp Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Banana IgE Ab [Units/volume] in Serum Banana IgE Qn 1 Both 988 AL 19 Spetsiifiline IgE kakako suhtes S-f93 JAH JAH EI S,P-f93 IgE Kakao IgE Kakaovastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 184 JAH 1516 6080-6 Theobroma cacao Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Cocoa IgE Ab [Units/volume] in Serum Cocoa IgE Qn 1 Both 989 AL 19 Spetsiifiline IgE pirni suhtes S-f94 JAH JAH EI S,P-f94 IgE Pirni IgE Pirnivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 185 JAH 2171 6207-5 Pyrus communis Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kU/L Allergy Pear IgE Ab [Units/volume] in Serum Pear IgE Qn lab both 990 AL 19 Spetsiifiline IgE virsiku suhtes S-f95 JAH JAH EI S,P-f95 IgE Virsiku IgE Virsikuvastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 186 JAH 1520 6205-9 Prunus persica Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Peach IgE Ab [Units/volume] in Serum Peach IgE Qn 1 Both 991 AL 19 Spetsiifiline IgE avokaado suhtes S-f96 JAH JAH EI S,P-f96 IgE Avokaado IgE Avokaadovastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 187 JAH 2172 6033-5 Persea americana Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kU/L Allergy Avocado IgE Ab [Units/volume] in Serum Avocado IgE Qn lab both 2509 AL 19 Pekaanipähklivastane IgE seerumis S-f201 IgE JAH JAH EI S,P-f201 IgE Pekaanipähkli IgE Pekaanipähklivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 PhadiaAB 189 JAH 3083 6208-3 Carya illinoinensis nut Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L; kU/L 1096 ALLERGY Pecan or Hickory Nut IgE Ab [Units/volume] in Serum Pecan/Hick Nut IgE Qn 1 Both 12,4768 2210 AL 19 Spetsiifiline IgE India pähkli suhtes S-f202 JAH JAH EI S,P-f202 IgE India pähkli IgE India pähkli vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCAP PhadiaAB 190 JAH 3084 6718-1 Anacardium occidentale Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kU/L 1084 ALLERGY Cashew Nut IgE Ab [Units/volume] in Serum Cashew Nut IgE Qn 1 Both 13,9166 992 AL 19 Spetsiifiline IgE pistaatsiapähkli suhtes S-f203 JAH JAH EI S,P-f203 IgE Pistaatsiapähkli IgE Pistaatsiapähklivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 191 JAH 3085 7613-3 Pistacia vera Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 1583 ALLERGY Pistachio IgE Ab [Units/volume] in Serum Pistachio IgE Qn 1 Both 14,3702 993 AL 19 Spetsiifiline IgE forelli suhtes S-f204 JAH JAH EI S,P-f204 IgE Forelli IgE Forellivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 192 JAH 1922 6268-7 Oncorhynchus mykiss Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Trout IgE Ab [Units/volume] in Serum Trout IgE Qn 1 Both 2511 AL 19 Sidrunivastane IgE seerumis S-f208 IgE JAH JAH EI S,P-f208 IgE Sidruni IgE Sidrunivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 PhadiaAB 196 JAH 3088 6159-8 Citrus limon Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Lemon IgE Ab [Units/volume] in Serum Lemon IgE Qn 1 Both 14,2061 2588 AL 19 Greifrutivastane IgE seerumis S-f209 IgE JAH JAH EI S,P-f209 IgE Greibi IgE Greibivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 197 JAH 5536 6131-7 Citrus paradisis Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Grapefruit IgE Ab [Units/volume] in Serum Grapefruit IgE Qn 1 Both 994 AL 19 Spetsiifiline IgE mustika suhtes S-f211 EI EI EI S,P-f211 IgE Pampli IgE Pamplivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 199 JAH 3980 7151-4 Rubus fruticosus Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 7 ALLERGY Blackberry IgE Ab [Units/volume] in Serum Blackberry IgE Qn 1 Both 14,53 2170 AL 19 Spetsiifiline IgE aedmuraka suhtes S-f211 JAH JAH EI S,P-f211 IgE Pampli IgE Pamplivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 199 JAH 3980 7151-4 Rubus fruticosus Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 7 ALLERGY Blackberry IgE Ab [Units/volume] in Serum Blackberry IgE Qn 1 Both 14,53 995 AL 19 Spetsiifiline IgE valge peakapsa suhtes S-f216 JAH JAH EI S,P-f216 IgE Kapsa IgE Kapsavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 203 JAH 3830 7169-6 Brassica oleracea var capitata Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 8 ALLERGY Cabbage IgE Ab [Units/volume] in Serum Cabbage IgE Qn Both 996 AL 19 Spetsiifiline IgE paprika suhtes S-f218 JAH JAH EI S,P-f218 IgE Paprika IgE Paprikavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 204 JAH 1923 7563-0 Capsicum annuum Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kU/L kU/L ALLERGY Paprika IgE Ab [Units/volume] in Serum Paprika IgE Qn 1 Both 997 AL 19 Spetsiifiline IgE apteegitilli seemnete suhtes S-f219 JAH JAH EI S,P-f219 IgE Apteegitilli seemne IgE Apteegitilli seemne vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 205 JAH 3981 10929-8 Foeniculum vulgare seed Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 2 ALLERGY Fennel Seed IgE Ab [Units/volume] in Serum Fennel Seed IgE Qn 1 Both 13,0877 998 AL 19 Spetsiifiline IgE kohvi suhtes S-f221 JAH JAH EI S,P-f221 IgE Kohvi IgE Kohvivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 207 JAH 3982 6083-0 Coffea spp Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 7 ALLERGY Coffee IgE Ab [Units/volume] in Serum Coffee IgE Qn 1 Both 13,9287 2520 AL 19 Ovalbumiini Gal d2 vastane IgE seerumis S-f232 IgE JAH JAH EI S,P-f232 IgE Munavalge Gal d 2 (ovalbumiin) IgE Munavalge komponendi Gal d 2 (ovalbumiin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 PhadiaAB 211 JAH 3089 7556-4 Ovalbumin Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Ovalbumin IgE Ab [Units/volume] in Serum Ovalb IgE Qn 1 Both 16,8794 1079 AL 19 "Spetsiifiline IgE munavalge komponendi nGal d 1 ovomukoidi suhtes " S-f233 JAH JAH EI S,P-f233 IgE Munavalge Gal d 1 (ovomukoid) IgE Munavalge komponendi Gal d 1 (ovomukoid) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 212 JAH 1519 7557-2 Ovomucoid Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Ovomucoid IgE Ab [Units/volume] in Serum Ovomucoid IgE Qn 1 Both 999 AL 19 Spetsiifiline IgE aprikoosi suhtes S-f237 JAH JAH EI S,P-f237 IgE Aprikoosi IgE Aprikoosivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 216 JAH 3983 7091-2 Prunus armeniaca Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 9 ALLERGY Apricot IgE Ab [Units/volume] in Serum Apricot IgE Qn 1 Both 14,2074 1000 AL 19 Spetsiifiline IgE muna (valge ja kollane) S-f245 EI 2018-09-07 JAH EI S,P-f245 IgE Munavalge ja -kollase IgE Munavalge ja -kollase vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 219 JAH 1924 7291-8 Egg whole Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kU/L kU/L ALLERGY Whole Egg IgE Ab [Units/volume] in Serum Whole Egg IgE Qn 1 Both 1001 AL 19 Spetsiifiline IgE mee suhtes S-f247 EI 2023-07-31 EI EI S,P-f247 IgE Mee IgE Meevastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 221 JAH 3831 7412-0 Honey Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 6 ALLERGY Honey IgE Ab [Units/volume] in Serum Honey IgE Qn Both 1002 AL 19 Spetsiifiline IgE ploomi suhtes S-f255 JAH JAH EI S,P-f255 IgE Ploomi IgE Ploomivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 224 JAH 3984 6853-6 Prunus domestica Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 8 ALLERGY Plum IgE Ab [Units/volume] in Serum Plum IgE Qn 1 Both 13,6836 1003 AL 19 Spetsiifiline IgE kreeka pähkli suhtes S-f256 JAH JAH EI S,P-f256 IgE Kreeka pähkli IgE Kreeka pähkli vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 225 JAH 3091 6273-7 Juglans spp Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L; kU/L 922 ALLERGY Walnut IgE Ab [Units/volume] in Serum Walnut IgE Qn 1 Both 14,0555 1004 AL 19 Spetsiifiline IgE viinamarja suhtes S-f259 JAH JAH EI S,P-f259 IgE Viinamarja IgE Viinamarjavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 228 JAH 1925 6841-1 Vitis vinifera Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kU/L kU/L ALLERGY Grape IgE Ab [Units/volume] in Serum Grape IgE Qn 1 Both 1005 AL 19 Spetsiifiline IgE vürtsbasiiliku suhtes S-f269 JAH JAH EI S,P-f269 IgE Vürtsbasiiliku IgE Vürtsbasiilikuvastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 233 JAH 3985 7118-3 Ocimum basilicum Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 5 ALLERGY Basil IgE Ab [Units/volume] in Serum Basil IgE Qn 1 Both 13,9287 1006 AL 19 Spetsiifiline IgE ingveri suhtes S-f270 JAH JAH EI S,P-f270 IgE Ingveri IgE Ingverivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 234 JAH 3986 7335-3 Zingiber officinale Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 7 ALLERGY Ginger IgE Ab [Units/volume] in Serum Ginger IgE Qn 1 Both 13,6836 1007 AL 19 Spetsiifiline IgE aniisi suhtes S-f271 JAH JAH EI S,P-f271 IgE Aniisi IgE Aniisivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 235 JAH 3987 7081-3 Pimpinella anisum Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 4 ALLERGY Anise IgE Ab [Units/volume] in Serum Anise IgE Qn 1 Both 14,9128 1008 AL 19 Spetsiifiline IgE musta pipra suhtes S-f280 JAH JAH EI S,P-f280 IgE Musta pipra IgE Musta pipra vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 241 JAH 3099 6045-9 Piper nigrum Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Black Pepper IgE Ab [Units/volume] in Serum Black Pepper IgE Qn 1 Both 14,2061 2171 AL 19 Spetsiifiline IgE mustika suhtes S-f288 JAH JAH EI S,P-f288 IgE Mustika IgE Mustikavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 245 JAH 4689 7152-2 Vaccinium myrtillus Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Blueberry IgE Ab [Units/volume] in Serum Blueberry IgE Qn 1 Both 14,1327 2589 AL 19 Papaiavastane IgE seerumis S-f293 IgE JAH JAH EI S,P-f293 IgE Papaia IgE Papaiavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 248 JAH 5537 6850-2 Carica papaya Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Papaya (Carica papaya) IgE Ab [Units/volume] in Serum Papaya IgE Qn 1 Both 2590 AL 19 Kitsepiimavastane IgE seerumis S-f300 IgE JAH JAH EI S,P-f300 IgE Kitsepiima IgE Kitsepiimavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 252 JAH 5538 7340-3 Goat milk Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Goat milk IgE Ab [Units/volume] in Serum Goat Milk IgE Qn 1 Both 1009 AL 19 Spetsiifiline IgE hurmaa suhtes S-f301 JAH JAH EI S,P-f301 IgE Hurmaa IgE Hurmaavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 253 JAH 3988 10947-0 Diospyros kaki Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 1 ALLERGY Persimmon IgE Ab [Units/volume] in Serum Persimmon IgE Qn 1 Both 15,9917 1010 AL 19 Spetsiifiline IgE mandariini suhtes S-f302 JAH JAH EI S,P-f302 IgE Mandariini IgE Mandariinivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 255 JAH 1926 7731-3 Citrus reticulata Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Mandarin IgE Ab [Units/volume] in Serum Mandarin IgE Qn 1 Both 1011 AL 19 Spetsiifiline IgE koriandri suhtes S-f317 JAH JAH EI S,P-f317 IgE Koriandri IgE Koriandrivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 259 JAH 3102 16650-4 Coriandrum sativum Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Cilantro IgE Ab [Units/volume] in Serum Cilantro IgE Qn 1 Both 16,8794 1012 AL 19 Spetsiifiline IgE punapeedi suhtes S-f319 JAH JAH EI S,P-f319 IgE Punapeedi IgE Punapeedivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 260 JAH 3989 7146-4 Beet red Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 1 ALLERGY Red Beet IgE Ab [Units/volume] in Serum Red Beet IgE Qn 1 Both 18,8535 1013 AL 19 Spetsiifiline IgE punase sõstra suhtes S-f322 JAH JAH EI S,P-f322 IgE Punase sõstra IgE Punase sõstra vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 261 JAH 3949 19754-1 Ribes sylvestre Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 1 ALLERGY Red Currant IgE Ab [Units/volume] in Serum Red Currant IgE Qn 1 Both 15,9917 2521 AL 19 Kreveti komponendi Pen a1 vastane IgE seerumis S-f351 IgE JAH JAH EI S,P-f351 IgE Kreveti Pen a 1 (tropomüosiin) IgE Kreveti komponendi Pen a 1 (tropomüosiin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 PhadiaAB 269 JAH 3832 58986-1 Penaeus aztecus tropomyosin recombinant (rPen a) 1 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kU/L 3 ALLERGY Shrimp tropomyosin recombinant (rPen a) 1 IgE Ab [Units/volume] in Serum Shrimp tm (rPen a) 1 IgE Qn Both 1074 AL 19 "Spetsiifiline IgE sojaoa komponendi rGly m 4 PR-10 (Bet v 1 homoloogne) suhtes " S-f353 JAH JAH EI S,P-f353 IgE Soja Gly m 4 (PR-10 valk) IgE Soja komponendi Gly m 4 (PR-10 valk) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 270 JAH 2985 63476-6 Glycine max recombinant (rGly m) 4 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kU/L ALLERGY Soybean recombinant (rGly m) 4 IgE Ab [Units/volume] in Serum Soybean (rGly m) 4 IgE Qn 1 Both 11,4729 2519 AL 19 Karpkala komponendi Cyp c1 vastane IgE seerumis S-f355 IgE JAH JAH EI S,P-f355 IgE Karpkala Cyp c 1 (parvalbumiin) IgE Karpkala komponendi Cyp c 1 (parvalbumiin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 PhadiaAB 272 JAH 3834 66445-8 Cyprinus carpio recombinant (rCyp c) 1 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/mL kIU/mL 1 ALLERGY Carp (Cyprinus carpio) recombinant (rCyp c) 1 IgE Ab [Units/volume] in Serum Carp(rCyp c) 1 Ab.IgE IgE Qn Both 1014 AL 19 "Spetsiifiline IgE nisu komponendi rTri a 19 omega-5 gliadiini suhtes " S-f416 JAH JAH EI S,P-f416 IgE Nisu Tri a 19 (oomega-5-gliadiin) IgE Nisu komponendi Tri a 19 (oomega-5-gliadiin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 275 JAH 1927 58752-7 Triticum aestivum recombinant (rTri a) 19 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kU/L KU/L ALLERGY Wheat recombinant (rTri a) 19 IgE Ab [Units/volume] in Serum Wheat (rTri a) 19 IgE Qn 1 Both 2502 AL 19 Virsiku komponendi Pru p 3 vastane IgE seerumis S-f420 IgE JAH JAH EI S,P-f420 IgE Virsiku Pru p 3 (nsLTP) IgE Virsiku komponendi Pru p 3 (nsLTP) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 PhadiaAB 278 JAH 2174 59391-3 Prunus persica recombinant (rPru p) 3 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ku/L Allergy Peach recombinant (rPru p) 3 IgE Ab [Units/volume] in Serum Peach (rPru p) 3 IgE Qn lab both 1070 AL 19 "Spetsiifiline IgE maapähkli komponendi rAra h 1 säilitusproteiini (7S) suhtes " S-f422 JAH JAH EI S,P-f422 IgE Maapähkli Ara h 1 (säilitusvalk, 7S globuliin) IgE Maapähkli komponendi Ara h 1 (säilitusvalk, 7S globuliin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 282 JAH 3106 58779-0 Arachis hypogaea recombinant (rAra h) 1 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kU/L ALLERGY Peanut recombinant (rAra h) 1 IgE Ab [Units/volume] in Serum Peanut (rAra h) 1 IgE Qn 1 Both 17,6814 1071 AL 19 "Spetsiifiline IgE maapähkli komponendi rAra h 2 säilitusproteiini (2S) suhtes " S-f423 JAH JAH EI S,P-f423 IgE Maapähkli Ara h 2 (säilitusvalk, 2S albumiin) IgE Maapähkli komponendi Ara h 2 (säilitusvalk, 2S albumiin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 284 JAH 2173 58778-2 Arachis hypogaea recombinant (rAra h) 2 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ku/L Allergy Peanut recombinant (rAra h) 2 IgE Ab [Units/volume] in Serum Peanut (rAra h) 2 IgE Qn lab both 1072 AL 19 "Spetsiifiline IgE maapähkli komponendi s rAra h 3 säilitusproteiini (11S) suhtes " S-f424 JAH JAH EI S,P-f424 IgE Maapähkli Ara h 3 (säilitusvalk, 11S globuliin) IgE Maapähkli komponendi Ara h 3 (säilitusvalk, 11S globuliin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 286 JAH 3107 58777-4 Arachis hypogaea recombinant (rAra h) 3 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kU/L ALLERGY Peanut recombinant (rAra h) 3 IgE Ab [Units/volume] in Serum Peanut (rAra h) 3 IgE Qn 1 Both 17,6814 1073 AL 19 "Spetsiifiline IgE maapähkli komponendi rAra h 8 PR-10 (Bet v 1 homoloogne) suhtes " S-f352 JAH JAH EI S,P-f352 IgE Maapähkli Ara h 8 (PR-10 valk) IgE Maapähkli komponendi Ara h 8 (PR-10 valk) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 292 JAH 2983 63477-4 Arachis hypogaea recombinant (rAra h) 8 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kU/L ALLERGY Peanut recombinant (rAra h) 8 IgE Ab [Units/volume] in Serum Peanut (rAra h) 8 IgE Qn 1 Both 11,4729 2523 AL 19 Maapähkli komponendi Ara h9 vastane IgE seerumis S-f427 IgE JAH JAH EI S,P-f427 IgE Maapähkli Ara h 9 (nsLTP) IgE Maapähkli komponendi Ara h 9 (nsLTP) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 PhadiaAB 293 JAH 3108 64965-7 Arachis hypogaea recombinant (rAra h) 9 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L IU/mL ALLERGY Peanut recombinant (rAra h) 9 IgE Ab [Units/volume] in Serum Peanut (rAra h) 9 IgE Qn 1 Both 17,6814 1078 AL 19 Spetsiifiline IgE sarapuupähkli komponendi rCor a 1 PR-10 (Bet v 1 homoloogne) suhtes S-f428 JAH JAH EI S,P-f428 IgE Sarapuupähkli Cor a 1 (PR-10 valk) IgE Sarapuupähkli komponendi Cor a 1 (PR-10 valk) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 295 JAH 3838 69421-6 Corylus avellana recombinant (rCor a) 1 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kU/L ALLERGY Hazelnut recombinant (rCor a) 1 IgE Ab [Units/volume] in Serum Hazelnut (rCor a) 1 IgE Qn Both 1077 AL 19 "Spetsiifiline IgE sarapuupähkli i komponendi rCor a 8 LTP suhtes " S-f425 JAH JAH EI S,P-f425 IgE Sarapuupähkli Cor a 8 (nsLTP) IgE IgE Sarapuupähkli komponendi Cor a 8 (nsLTP) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 296 JAH 3836 58753-5 Corylus avellana recombinant (rCor a) 8 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kU/L 1 ALLERGY Hazelnut recombinant (rCor a) 8 IgE Ab [Units/volume] in Serum Hazelnut (rCor a) 8 IgE Qn Both 2524 AL 19 Sarapuupähkli komponendi Cor a9 vastane IgE seerumis S-f440 IgE JAH JAH EI S,P-f440 IgE Sarapuupähkli Cor a 9 (säilitusvalk, 11S globuliin) IgE Sarapuupähkli komponendi Cor a 9 (säilitusvalk, 11S globuliin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 PhadiaAB 297 JAH 3843 65765-0 Corylus avellana native (nCor a) 9 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L IU/mL ALLERGY Hazelnut native (nCor a) 9 IgE Ab [Units/volume] in Serum Hazelnut (nCor a) 9 IgE Qn 1 Both 8,6864 2522 AL 19 Sarapuupähkli komponendi Cor a14 vastane IgE seerumis S-f439 IgE JAH JAH EI S,P-f439 IgE Sarapuupähkli Cor a 14 (säilitusvalk, 2S albumiin) IgE Sarapuupähkli komponendi Cor a 14 (säilitusvalk, 2S albumiin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 PhadiaAB 298 JAH 3842 81788-2 Corylus avellana recombinant (rCor a) 14 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Hazelnut recombinant (rCor a) 14 IgE Ab [Units/volume] in Serum Hazelnut (rCor a) 14 IgE Qn 1 Both 8,6864 1075 AL 19 "Spetsiifiline IgE sojaoa komponendi nGly m 5 säilitusproteiini (7S) suhtes " S-f431 JAH JAH EI S,P-f431 IgE Soja Gly m 5 (säilitusvalk, 7S globuliin) IgE Soja komponendi Gly m 5 (säilitusvalk, 7S globuliin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 299 JAH 2986 73719-7 Glycine max native (nGly m) 5 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L k[IU]/L ALLERGY Soybean (Glycine max) native (nGly m) 5 IgE Ab [Units/volume] in Serum Soybean (nGly m) 5 IgE Qn 1 Both 15,9942 1076 AL 19 "Spetsiifiline IgE sojaoa komponendi nGly m 6 säilitusproteiini (11S) suhtes " S-f432 JAH JAH EI S,P-f432 IgE Soja Gly m 6 (säilitusvalk, 11S globuliin) IgE Soja komponendi Gly m 6 (säilitusvalk, 11S globuliin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 300 JAH 2987 65772-6 Glycine max native (nGly m) 6 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L IsakU/ml ALLERGY Soybean native (nGly m) 6 IgE Ab [Units/volume] in Serum Soybean (nGly m) 6 IgE Qn 1 Both 11,4729 2526 AL 19 Nisu komponendi Tri a 14 vastane IgE seerumis S-f433 IgE JAH JAH EI S,P-f433 IgE Nisu Tri a 14 (nsLTP) IgE Nisu komponendi Tri a 14 (nsLTP) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 PhadiaAB 301 JAH 3839 64966-5 Triticum aestivum recombinant (rTri a) 14 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L IU/mL ALLERGY Wheat recombinant (rTri a) 14 IgE Ab [Units/volume] in Serum Wheat (rTri a) 14 IgE Qn Both 2525 AL 19 Õuna komponendi Mal d1 vastane IgE seerumis S-f434 IgE JAH JAH EI S,P-f434 IgE Õuna Mal d 1 (PR-10 valk) IgE Õuna komponendi Mal d 1 (PR-10 valk) vastane IgE seerumis QN kU/L kU/L Phadia 250 PhadiaAB 302 JAH 3840 64961-6 Malus domestica recombinant (rMal d) 1 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L IU/mL 1 ALLERGY Apple recombinant (rMal d) 1 IgE Ab [Units/volume] in Serum Apple (rMal d) 1 IgE Qn Both 2503 AL 19 Õuna komponendi Mal d 3 vastane IgE seerumis S-f435 IgE JAH JAH EI S,P-f435 IgE Õuna Mal d 3 (nsLTP) IgE Õuna komponendi Mal d 3 (nsLTP) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 PhadiaAB 303 JAH 3841 81791-6 Malus domestica recombinant (rMal d) 3 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Apple recombinant (rMal d) 3 IgE Ab [Units/volume] in Serum Apple (rMal d) 3 IgE Qn 1 Both 8,6864 944 AL 19 Spetsiifiline IgE heintaimede segu suhtes (kera-, aru-, raihein, timut, aasnurmikas) seerumis S-gx1 JAH JAH EI S,P-gx1 IgE Segu gx1: kera-, aru-, raiheina, timuti, aasnurmika IgE Heintaimede õietolmu (segu 1: kera-, aru-, raihein, timut, aasnurmikas) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 307 JAH 757 30189-5 (Dactylis glomerata+Festuca elatior+Lolium perenne+Phleum pratense+Poa pratensis) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk ALLERGY Grass Allergen Mix 1 (Orchard grass+Meadow Fescue+Perennial rye grass+Timothy+Kentucky blue grass) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Grass Allerg Mix1 IgE Qn 1 Both 1025 AL 19 Spetsiifiline IgE keraheina õietolmu suhtes S-g3 JAH JAH EI S,P-g3 IgE Keraheina õietolmu IgE Keraheina õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 310 JAH 3113 6195-2 Dactylis glomerata Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L; kU/L 1536 ALLERGY Cocksfoot IgE Ab [Units/volume] in Serum Cocksfoot IgE Qn 1 Both 13,7876 1026 AL 19 Spetsiifiline IgE aruheina õietolmu suhtes S-g4 JAH JAH EI S,P-g4 IgE Aruheina õietolmu IgE Aruheina õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 311 JAH 3114 6169-7 Festuca elatior Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L; kU/L ALLERGY Meadow Fescue IgE Ab [Units/volume] in Serum Meadow Fescue IgE Qn 1 Both 13,7876 1027 AL 19 Spetsiifiline IgE raiheina õietolmu suhtes S-g5 JAH JAH EI S,P-g5 IgE Raiheina õietolmu IgE Raiheina õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 312 JAH 3115 7369-2 Lolium perenne Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kU/L 1147 ALLERGY Perennial rye grass IgE Ab [Units/volume] in Serum Per rye grass IgE Qn 1 Both 12,2349 1028 AL 19 Spetsiifiline IgE timuti suhtes S-g6 JAH JAH EI S,P-g6 IgE Timuti õietolmu IgE Timuti õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 314 JAH 759 6265-3 Phleum pratense Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Timothy IgE Ab [Units/volume] in Serum Timothy IgE Qn 1 Both 2591 AL 19 Kaera õietolmu vastane IgE seerumis S-g14 IgE JAH JAH EI S,P-g14 IgE Kaera õietolmu IgE Kaera õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 316 JAH 5539 6093-9 Avena sativa cultivated Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Oat pollen IgE Ab [Units/volume] in Serum Oat Poln IgE Qn 1 Both 2592 AL 19 Nisu õietolmu vastane IgE seerumis S-g15 IgE JAH JAH EI S,P-g15 IgE Nisu õietolmu IgE Nisu õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 317 JAH 5540 6277-8 Triticum aestivum pollen Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Cultivated Wheat IgE Ab [Units/volume] in Serum Cultivated Wheat IgE Qn 1 Both 2593 AL 19 Odra õietolmu vastane IgE seerumis S-g201 IgE JAH JAH EI S,P-g201 IgE Odra õietolmu IgE Odra õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 318 JAH 5541 7116-7 Hordeum vulgare pollen Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Barley Pollen IgE Ab [Units/volume] in Serum Barley Poln IgE Qn 1 Both 1080 AL 19 "Spetsiifiline IgE timuti molekulaarsete komponentide rPhl p 1, rPhl p 5b suhtes " S-g213 JAH JAH EI S,P-g213 IgE Timuti õietolmu Phl p 1 (heintaimede grupp 1), Phl p 5b (heintaimede grupp 5) IgE Timuti õietolmu komponentide Phl p 1 (heintaimede grupp 1), Phl p 5b (heintaimede grupp 5) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 324 JAH 2989 34429-1 Phleum pratense recombinant (rPhl p) 1+5b Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Timothy recombinant (rPhl p) 1 + 5b IgE Ab [Units/volume] in Serum Timothy (rPhl p) 1+5b IgE Qn 1 Both 22,1567 1081 AL 19 sp IgE timuti komponentide rPhl p 7, rPhl p 12 suhtes seerumis S-g214 JAH JAH EI S,P-g214 IgE Timuti õietolmu Phl p 7 (polkaltsiin), Phl p 12 (profiliin) IgE Timuti õietolmu komponentide Phl p 7 (polkaltsiin), Phl p12 (profiliin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 325 JAH 3993 34430-9 Phleum pratense recombinant (rPhl p) 7+12 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 1 ALLERGY Timothy recombinant (rPhl p) 7 + 12 IgE Ab [Units/volume] in Serum Timothy (rPhl p) 7+12 IgE Qn 1 Both 15,9917 1029 AL 19 Spetsiifiline IgE pilliroo suhtes S-g7 JAH JAH EI S,P-g7 IgE Pilliroo õietolmu IgE Pilliroo õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 326 JAH 1930 6228-1 Agrostis stolonifera Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Red top grass IgE Ab [Units/volume] in Serum Red top grass IgE Qn 1 Both 1030 AL 19 Spetsiifiline IgE aasnurmika suhtes S-g8 JAH JAH EI S,P-g8 IgE Aasnurmika õietolmu IgE Aasnurmika õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 327 JAH 1931 6153-1 Poa pratensis Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Kentucky blue grass IgE Ab [Units/volume] in Serum Kent blue grass IgE Qn 1 Both 1031 AL 19 Spetsiifiline IgE rukki suhtes S-g12 JAH JAH EI S,P-g12 IgE Rukki õietolmu IgE Rukki õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 328 JAH 1932 6236-4 Secale cereale pollen Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Cultivated Rye IgE Ab [Units/volume] in Serum Cultivated Rye IgE Qn 1 Both 2514 AL 19 Päideroo õietolmu vastane IgE seerumis S-g71 IgE JAH JAH EI S,P-g71 IgE Päideroo õietolmu IgE Päideroo õietolmuvastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 PhadiaAB 330 JAH 3116 6058-2 Phalaris arundinacea Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Canary grass IgE Ab [Units/volume] in Serum Canary grass IgE Qn 1 Both 16,3154 2504 AL 19 Tolmuallergeenide(segu 2: kodutolm, Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, prussakas) vastane IgE seerumis S-hx2 IgE JAH JAH EI S,P-hx2 IgE Segu hx2: kodutolmu, Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, prussaka IgE Tolmuallergeenide (segu 2: kodutolm, Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, prussakas) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 PhadiaAB 331 JAH 760 37987-5 (Blatella germanica+Dermatophagoides farinae+Dermatophagoides pteronyssinus+House dust Hollister Stier) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk kU/L kU/L ALLERGY Dust Allergen Mix 2 (Cockroach+American house dust mite+European house dust mite+House dust Hollister Stier) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Dust Allerg Mix2 IgE Qn 1 Both 2595 AL 19 Kodutolmuvastane IgE seerumis S-h2 IgE JAH JAH EI S,P-h2 IgE Kodutolmu IgE Kodutolmuvastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 333 JAH 4156 7425-2 House dust Hollister Stier Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 20 ALLERGY House dust Hollister Stier IgE Ab [Units/volume] in Serum House Dust HS IgE Qn 1 Both 10,7254 934 AL 19 Spetsiifiline IgE Inhalatsiooniallergeenide segu suhtes (kask, timut, puju, kass, koer, hobune, Dermatophagoides pteronyssinus, Cladosporium herbarum) seerumis S-s JAH JAH EI S,P-Inh IgE (Phadiatop) Inh IgE segu: Phadiatop Inhaleeritavate allergeenide (segu: Dermatophagoides pteronyssinus, Cladosporium herbarum, kass, koer, hobune, kask, timut, puju) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 335 JAH 709 7599-4 Phadiatop Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Phadiotop IgE Ab [Units/volume] in Serum Phadiotop IgE Qn 1 Both 11,4393 2791 AL 19 Inhaleeritavate allergeenide IgE paneel (immunoblot) S,P-Inh IgE panel IB JAH JAH EI S,P-Inh IgE panel IB Inhaleeritavate allergeenide IgE paneel (immunoblot) Inhaleeritavate allergeenide (Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, lepp, arukask, sarapuu, tamm, heintaimede segu, rukis, puju, teeleht, kass, hobune, koer, merisiga, hamster, jänes, Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata) vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Paneel " " 336 JAH 4064 L-4064 1015 AL 19 Spetsiifiline IgE mesilase suhtes S-i1 JAH JAH EI S,P-i1 IgE Mesilasmürgi IgE Mesilasmürgivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 341 JAH 761 6844-5 Apis mellifera Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kU/L kU/L ALLERGY Honey Bee IgE Ab [Units/volume] in Serum Honey Bee IgE Qn 1 Both 1083 AL 19 "Spetsiifiline IgE mesilase mürgi komponendi rApi m 1 fosfolipaas A2 suhtes " S-i208 JAH JAH EI S,P-i208 IgE Mesilasmürgi Api m 1 (fosfolipaas A2) IgE Mesilasmürgi komponendi Api m 1 (fosfolipaas A2) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 344 JAH 2990 60421-5 Apis mellifera phospholipase A2 recombinant (rApi m) 1 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kU/L 3 ALLERGY Honey bee phospholipase A2 recombinant (rApi m) 1 IgE Ab [Units/volume] in Serum PLA2 rApi m 1 IgE Qn 1 Observation 8,7182 2678 AL 19 Mesilase komponendi Api m2 vastane IgE seerumis S-i214 IgE JAH JAH EI S,P-i214 IgE Mesilasmürgi Api m 2 (hüaluronidaas) IgE Mesilasmürgi komponendi Api m 2 (hüaluronidaas) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 347 JAH 6634 79167-3 Apis mellifera recombinant (rApi m) 2 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[arb'U]/L kIU/L ALLERGY Honey bee recombinant (rApi m) 2 IgE Ab [Units/volume] in Serum Hyaluronidase (rApi m) 2 IgE Qn 1 Both 2663 AL 19 Mesilase komponendi Api m3 vastane IgE seerumis S-i215 IgE JAH JAH EI S,P-i215 IgE Mesilasmürgi Api m3 (happeline fosfataas) IgE Mesilasmürgi komponendi Api m 3 (happeline fosfataas) IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 348 JAH 5985 94275-5 Apis mellifera acid phosphatase recombinant (rApi m) 3 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Honey bee acid phosphatase recombinant (rApi m) 3 IgE Ab [Units/volume] in Serum Honey bee (rApi m) 3 IgE Qn 1 Both 2662 AL 19 Mesilase komponendi Api m5 vastane IgE seerumis S-i216 IgE JAH JAH EI S,P-i216 IgE Mesilasmürgi Api m 5 (dipeptidüülpeptidaas IV) IgE Mesilasmürgi komponendi Api m 5 (dipeptidüülpeptidaas IV) IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 349 JAH 5984 94276-3 Apis mellifera dipeptidyl peptidase recombinant (rApi m) 5 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Honey bee dipeptidyl peptidase recombinant (rApi m) 5 IgE Ab [Units/volume] in Serum Honey bee DPP (rApi m) 5 IgE Qn 1 Both 2531 AL 19 Mesilase komponendi Api m10 vastane IgE seerumis S-i217 IgE JAH JAH EI S,P-i217 IgE Mesilasmürgi Api m 10 (ikarapiin) IgE Mesilasmürgi komponendi Api m 10 (ikarapiin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 PhadiaAB 350 JAH 4622 82613-1 Apis mellifera recombinant (rApi m) 10 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/mL kIU/mL ALLERGY Honey bee recombinant (rApi m) 10 IgE Ab [Units/volume] in Serum Honey bee (rApi m) 10 IgE Qn 1 Both 16,4611 1016 AL 19 Spetsiifiline IgE herilase suhtes S-i3 JAH JAH EI S,P-i3 IgE Herilasmürgi IgE Herilasmürgivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 352 JAH 762 6740-5 Vespula spp Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kU/L kU/L ALLERGY Yellow Jacket IgE Ab [Units/volume] in Serum Yellow Jacket IgE Qn 1 Both 2729 AL 19 Spetsiifiline IgE herilase suhtes s-i3 JAH JAH EI S,P-i3 IgE Herilasmürgi IgE Herilasmürgivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 352 JAH 762 6740-5 Vespula spp Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kU/L kU/L ALLERGY Yellow Jacket IgE Ab [Units/volume] in Serum Yellow Jacket IgE Qn 1 Both 1084 AL 19 Spetsiifiline IgE herilase mürgi komponendi rVes v 1 fosfolipaas A1 suhtes S-i211 JAH JAH EI S,P-i211 IgE Herilasmürgi Ves v 1 (fosfolipaas A1B) IgE Herilasmürgi komponendi Ves v 1 (fosfolipaas A1B) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 354 JAH 3828 66714-7 Vespula vulgaris recombinant (rVes v) 1 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kU/L 2 ALLERGY Common wasp recombinant (rVes v) 1 IgE Ab [Units/volume] in Serum Common wasp (rVes v) 1 IgE Qn Both 2602 AL 19 Herilasemürgi komponendi Ves v 1 vastane IgE seerumis S-i211 IgE JAH JAH EI S,P-i211 IgE Herilasmürgi Ves v 1 (fosfolipaas A1B) IgE Herilasmürgi komponendi Ves v 1 (fosfolipaas A1B) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 354 JAH 3828 66714-7 Vespula vulgaris recombinant (rVes v) 1 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kU/L 2 ALLERGY Common wasp recombinant (rVes v) 1 IgE Ab [Units/volume] in Serum Common wasp (rVes v) 1 IgE Qn Both 1085 AL 19 "Spetsiifiline IgE herilase mürgi komponendi rVes v 5 suhtes " S-i209 JAH JAH EI S,P-i209 IgE Herilasmürgi Ves v 5 (antigeen 5) IgE Herilasmürgi komponendi Ves v 5 (antigeen 5) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 356 JAH 2991 60240-9 Vespula vulgaris recombinant (rVes v) 5 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kU/L ALLERGY Common wasp recombinant (rVes v) 5 IgE Ab [Units/volume] in Serum Common wasp (rVes v) 5 IgE Qn 1 Observation 11,4729 2512 AL 19 Prussakavastane IgE seerumis S-i6 IgE JAH JAH EI S,P-i6 IgE Prussaka IgE Prussakavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 PhadiaAB 359 JAH 763 6078-0 Blatella germanica Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Cockroach IgE Ab [Units/volume] in Serum Roach IgE Qn 1 Both 2418 AL 19 Isotsüanaat TDI (tolueendiisotsüanaat) vastane IgE seerumis S-k75 IgE JAH JAH EI S,P-k75 IgE Isotsüanaat TDI IgE Isotsüanaat TDI (tolueendiisotsüanaat) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCAP PhadiaAB 365 JAH 3128 7431-0 Toluene diisocyante (TDI) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Isocyanate TDI IgE Ab [Units/volume] in Serum Isocyanate TDI IgE Qn 1 Both 13,3952 2419 AL 19 Isotsüanaat MDI (difenüülmetaandiisotsüanaat) vastane IgE seerumis S-k76 IgE JAH JAH EI S,P-k76 IgE Isotsüanaat MDI IgE Isotsüanaat MDI (difenüülmetaandiisotsüanaat) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCAP PhadiaAB 366 JAH 3129 7430-2 Diphenylmethane diisocyanate (MDI) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Isocyanate MDI IgE Ab [Units/volume] in Serum Isocyanate MDI IgE Qn 1 Both 13,3952 2420 AL 19 Isotsüanaat HD I(heksametüüleendiisotsüanaat) vastane IgE seerumis S-k77 IgE JAH JAH EI S,P-k77 IgE Isotsüanaat HDI IgE Isotsüanaat HDI (heksametüleendiisotsüanaat) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCAP PhadiaAB 367 JAH 3130 7429-4 Hexamethylene diisocyanate (HDI) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Isocyanate HDI IgE Ab [Units/volume] in Serum Isocyanate HDI IgE Qn 1 Both 13,3952 2687 AL 19 Etüleenoksiidivastane IgE seerumis S-k78 IgE JAH JAH EI S,P-k78 IgE Etüleenoksiidi IgE Etüleenoksiidivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 368 JAH 4155 6112-7 Ethylene oxide Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 6 ALLERGY Ethylene oxide IgE Ab [Units/volume] in Serum Ethylene Oxide IgE Qn 1 Both 16,1272 1032 AL 19 Spetsiifiline IgE ftaalanhüdriidi suhtes S-k79 JAH JAH EI S,P-k79 IgE Ftaalanhüdriidi IgE Ftaalanhüdriidi vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 369 JAH 3990 7601-8 Phthalic anhydride Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 7 ALLERGY Phthalic anhydride IgE Ab [Units/volume] in Serum PAN IgE Qn 1 Both 12,7701 1033 AL 19 Spetsiifiline IgE formaldehüüdi suhtes S-k80 JAH JAH EI S,P-k80 IgE Formaldehüüdi IgE Formaldehüüdivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 370 JAH 764 6119-2 Formaldehyde Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Formaldehyde IgE Ab [Units/volume] in Serum Formaldehyde IgE Qn 1 Both 1034 AL 19 Spetsiifiline IgE lateksi suhtes S-k82 JAH JAH EI S,P-k82 IgE Lateksi IgE Lateksivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 371 JAH 765 6158-0 Latex Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Latex IgE Ab [Units/volume] in Serum Ltx IgE Qn 1 Both 2754 AL 19 Päevalilleseemnete vastane IgE seerumis S-k84 IgE JAH JAH EI S,P-k84 IgE Päevalilleseemne IgE Päevalilleseemnete vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L "kU/L " 372 JAH 5457 6258-8 Helianthus annuus seed Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L; kU/L ALLERGY Sunflower Seed IgE Ab [Units/volume] in Serum Sunflower Seed IgE Qn 1 Both 1035 AL 19 Spetsiifiline IgE klooramiini suhtes S-k85 JAH JAH EI S,P-k85 IgE Kloramiin-T IgE Kloramiin-T vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 373 JAH 1933 6072-3 Chloramin T Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Chloramin T IgE Ab [Units/volume] in Serum Chloramin T IgE Qn 1 Both 2719 AL 19 Aspergillus oryzae alfa-amülaasi komponendi Asp0 21 vastane IgE seerumis S-k87 IgE JAH JAH EI S,P-k87 IgE Aspergillus oryzae Asp o 21 (alfaamülaas) IgE Aspergillus oryzae komponendi Asp o 21 (alfaamülaas) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L "kU/L " 374 JAH 5496 7073-0 Amylase Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Amylase IgE Ab [Units/volume] in Serum Amylase IgE Qn 1 Both 2529 AL 19 Munavalge lüsosüümi Gal d4 vastane IgE seerumis S-k208 IgE JAH JAH EI S,P-k208 IgE Muna Gal d 4 (lüsosüüm) IgE Muna komponendi Gal d 4 (lüsosüüm) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 PhadiaAB 376 JAH 3127 11182-3 Lysozyme Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 3 ALLERGY Lysozyme IgE Ab [Units/volume] in Serum Lysozyme IgE Qn 1 Both 2750 AL 19 Lateksi komponendi Hev b5 vastane IgE seerumis S-k218 IgE JAH JAH EI S,P-k218 IgE Lateksi Hev b 5 (happeline valk) IgE Lateksi komponendi Hev b 5 (happeline valk) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L "kU/L " 379 JAH 5529 56596-0 Latex recombinant (rHev b) 5 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Latex recombinant (rHev b) 5 IgE Ab [Units/volume] in Serum Latex (rHev b) 5 IgE Qn 1 Both 2603 AL 19 Lateksi komponendi Hev b 6.01 vastane IgE seerumis S-k219 IgE JAH EI EI S,P-k219 IgE Lateksi Hev b 6.01 (proheveiin) IgE Lateksi komponendi Hev b 6.01 (proheveiin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 380 JAH 5553 50648-5 Latex recombinant (rHev b) 6.01 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kU/L ALLERGY Latex recombinant (rHev b) 6.01 IgE Ab [Units/volume] in Serum Latex (rHev b) 6.01 IgE Qn 1 Both 2742 AL 19 Lateksi komponendi Hev b6.02 vastane IgE seerumis S-k220 IgE JAH JAH EI S,P-k220 IgE Lateksi Hev b 6.02 (heveiin) IgE Lateksi komponendi Hev b 6.02 (heveiin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L "kU/L " 381 JAH 5530 50649-3 Latex recombinant (rHev b) 6.02 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kU/L ALLERGY Latex recombinant (rHev b) 6.02 IgE Ab [Units/volume] in Serum Latex (rHev b) 6.02 IgE Qn 1 Both 947 AL 19 Spetsiifiline IgE hallituste allergeenides segu suhtes (Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata) seerumis S-mx1 JAH JAH EI S,P-mx1 IgE Segu mx1: Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata IgE Hallitusseente (segu 1: Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Apergillus fumigatus, Alternaria alternata) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 385 JAH 1908 41742-8 (Alternaria alternata+Aspergillus fumigatus+Cladosporium herbarum+Penicillium notatum) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk ALLERGY Mold Allergen Mix 1 (Alternaria alternata+Aspergillus fumigatus+Cladosporium herbarum+Penicillium notatum) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Mold Allerg Mix1 IgE Qn 1 Both 1064 AL 19 Spetsiifiline IgE Penicillum notatum suhtes S-m1 JAH JAH EI S,P-m1 IgE Penicillium notatum IgE Penicillium notatum vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 388 JAH 2992 6212-5 Penicillium notatum Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L; kU/L 748 ALLERGY Penicillium notatum IgE Ab [Units/volume] in Serum P notatum IgE Qn 1 Both 11,4729 1065 AL 19 Spetsiifiline IgE Cladosporium herbarum suhtes S-m2 JAH JAH EI S,P-m2 IgE Cladosporium herbarum IgE Cladosporium herbarum vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 390 JAH 767 6075-6 Cladosporium herbarum Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Cladosporium herbarum IgE Ab [Units/volume] in Serum C herbarum IgE Qn 1 Both 1066 AL 19 Spetsiifiline IgE Aspergillus fumigatus suhtes S-m3 JAH JAH EI S,P-m3 IgE Aspergillus fumigatus IgE Aspergillus fumigatus vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 392 JAH 768 6025-1 Aspergillus fumigatus Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Aspergillus fumigatus IgE Ab [Units/volume] in Serum A fumigatus IgE Qn 1 Both 2137 AL 19 Aspergillus fumigatus vastane IgG seerumis S-m3 IgG EI 2022-10-18 JAH EI S,P-m3 IgG Aspergillus fumigatus IgG Aspergillus fumigatus vastane IgG seerumis/plasmas QN mg/L mg/L UniCAP PhadiaAB 394 JAH 769 7103-5 Aspergillus fumigatus Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Aspergillus fumigatus IgG Ab [Units/volume] in Serum A fumigatus IgG Qn 1 Both 1067 AL 19 Spetsiifiline IgE Candida albicans suhtes S-m5 JAH JAH EI S,P-m5 IgE Candida albicans IgE Candida albicans vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 396 JAH 1945 6059-0 Candida albicans Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Candida albicans IgE Ab [Units/volume] in Serum C albicans IgE Qn 1 Both 1068 AL 19 Spetsiifiline IgE Alternaria alternata suhtes S-m6 JAH JAH EI S,P-m6 IgE Alternaria alternata IgE Alternaria alternata vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 397 JAH 1946 6020-2 Alternaria alternata Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Alternaria alternata IgE Ab [Units/volume] in Serum A alternata IgE Qn 1 Both 1069 AL 19 Spetsiifiline IgE Pitorysporum orbiculare suhtes S-m70 JAH JAH EI S,P-m70 IgE Pityrosporum orbiculare IgE Pityrosporum orbiculare vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 412 JAH 1947 10949-6 Malassezia furfur Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Malassezia furfur IgE Ab [Units/volume] in Serum M furfur IgE Qn 1 Both 2168 AL 19 Trichophyton rubrum vastane IgE seerumis S-m205 IgE JAH JAH EI S,P-m205 IgE Trichophyton rubrum IgE Trichophyton rubrum vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L KU/L UniCAP PhadiaAB 417 JAH 4690 6860-1 Trichophyton rubrum Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Trichophyton rubrum IgE Ab [Units/volume] in Serum T rubrum IgE Qn 1 Both 15,3736 2761 AL 19 Pityrosporum ovale vastane IgE seerumis S-m227 IgE JAH JAH EI S,P-m227 IgE Malassezia sp IgE Malassezia sp vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L "kU/L " 422 JAH 3138 51857-1 Malassezia sp Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Malassezia sp IgE Ab [Units/volume] in Serum Malassezia sp IgE Qn 1 Both 15,1456 1086 AL 19 "Spetsiifiline IgE ristreaktiivse karbohüdraadi determinantse komponendi MUXF3 CCD, bromeliini suhtes " S-o214 JAH JAH EI S,P-o214 IgE CCD IgE Ristreageerivate süsivesikdeterminantide vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 425 JAH 3848 58984-6 Bromelin MUXF3 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kU/L 1 ALLERGY Bromelin MUXF3 IgE Ab [Units/volume] in Serum Bromelin MUXF3 IgE Qn 1 Both 2751 AL 19 Galaktoos-alfa-1,3-galaktoosi vastane IgE seerumis S-o215 IgE JAH JAH EI S,P-o215 IgE Galaktoos-alfa-1,3-galaktoosi IgE Galaktoos-alfa-1,3-galaktoosi vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 427 JAH 4591 73837-7 Galactose-alpha-1,3-galactose Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 1 ALLERGY Galactose-alpha-1,3-galactose (Alpha-Gal) IgE Ab [Units/volume] in Serum Alpha-Gal IgE Qn 1 Both 16,4052 1017 AL 19 Spetsiifiline IgE Ascaris suhtes S-p1 JAH JAH EI S,P-p1 IgE Ascaris IgE Ascaris-vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 428 JAH 770 6022-8 Ascaris sp Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Ascaris sp IgE Ab [Units/volume] in Serum Ascaris IgE Qn 1 Both 2165 AL 19 Kutseallergeenide (segu 4: nisu, sojauba, alfa-amülaas,Sitophilus granarius) vastane IgE seerumis S-pax4 IgE JAH JAH EI S,P-pax4 IgE Segu pax4: nisu, soja, alfaamülaasi, Sitophilus granarius IgE Kutseallergeenide (segu 4: nisu, soja, alfaamülaas, Sitophilus granarius) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L KU/L UniCAP PhadiaAB 431 JAH 4686 82092-8 (Amylase+Glycine max+Sitophilus granarius+Triticum sativum) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk k[IU]/mL kIU/mL ALLERGY Occupational Allergen Mix 4 (Amylase+Soybean+Grain weevel+Wheat) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Occup Allerg Mix4 IgE Qn 1 Both 17,6739 2166 AL 19 Kutseallergeenide (segu 5: isotsüanaat TDI, isotsüanaat MDI, isotsüanaat HDI, ftalaanhüdriid) vastane IgE seerumis S-pax5 IgE JAH JAH EI S,P-pax5 IgE Segu pax5: isotsüanaat TDI, isotsüanaat MDI, isotsüanaat HDI, ftaalanhüdriid IgE Kutseallergeenide (segu 5: isotsüanaat TDI, isotsüanaat MDI, isotsüanaat HDI, ftaalanhüdriid) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L KU/L UniCAP PhadiaAB 432 JAH 4687 73718-9 (Hexamethylene diisocyanate (HDI)+Diphenylmethane diisocyanate (MDI)+Toluene diisocyanate (TDI)+Phthalic anhydride) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk kIU/L k[IU]/L ALLERGY Occupational Allergen Mix 5 (Isocyanate HDI+MDI+TDI+Phthalic anhydride) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Occup Allerg Mix5 IgE Qn 1 Both 16,3034 2167 AL 19 Kutseallergeenide (segu 6: etüleenoksiid, ftaalanhüdriid, formaldehüüd, kloramiin T)vastane IgE seerumis S-pax6 IgE JAH JAH EI S,P-pax6 IgE Segu pax6: etüleenoksiid, ftaalanhüdriid, formaldehüüd, kloramiin T IgE Kutseallergeenide (segu 6: etüleenoksiid, ftaalanhüdriid, formaldehüüd, kloramiin T) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L KU/L UniCAP PhadiaAB 433 JAH 4688 73716-3 (Chloramin T+Ethylene oxide+Formaldehyde+Phthalic anhydride) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk kIU/L k[IU]/L ALLERGY Occupational Allergen Mix 6 (Chloramin T+Ethylene oxide+Formaldehyde+Phthalic anhydride) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Occup Allerg Mix6 IgE Qn 1 Both 17,2303 945 AL 19 Spetsiifiline IgE puude allergeenide segu suhtes (saarvaher, arukask, tamm, jalakas, kreeka pähkel) seerumis S-tx1 JAH JAH EI S,P-tx1 IgE Segu tx1: saarvahtra, kase, tamme, jalaka, pähklipuu IgE Puude õietolmu (segu 1: saarvaher, kask, tamm, jalakas, pähklipuu) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 434 JAH 772 30184-6 (Acer negundo+Betula verrucosa+Quercus alba+Ulmus americana+Juglans californica) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk ALLERGY Tree Allergen Mix 1 (Boxelder+Silver birch+White oak+White elm+California walnut) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Tree Allerg Mix1 IgE Qn 1 Both 946 AL 19 Spetsiifiline IgE puude alergeenide segu suhtes (sanglepp, sarapuu, jalakas, paju, pappel)seerumis S-tx5 JAH JAH EI S,P-tx5 IgE Segu tx5: lepa, sarapuu, paju, jalaka, papli IgE Puude õietolmu (segu 5: lepp, sarapuu, paju, jalakas, pappel) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 436 JAH 773 69959-5 (Alnus incana+Corylus avellana+Ulmus americana+Salix caprea+Populus deltoides) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk k[IU]/L kIU/L ALLERGY Tree Allergen Mix 5 (Grey alder+Hazelnut+White elm+Willow+Cottonwood) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Tree Allerg Mix5 IgE Qn 1 Both 11,4729 1018 AL 19 Sanglepa õietolmu vastane IgE seerumis S-t2 JAH JAH EI S,P-t2 IgE Lepa õietolmu IgE Sanglepa õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 438 JAH 774 15284-3 Alnus incana Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Grey Alder IgE Ab [Units/volume] in Serum Grey Alder IgE Qn 1 Both 1019 AL 19 Spetsiifiline IgE arukase suhtes S-t3 JAH JAH EI S,P-t3 IgE Kase õietolmu IgE Arukase õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 440 JAH 775 15283-5 Betula verrucosa Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kU/L kU/L ALLERGY Silver Birch IgE Ab [Units/volume] in Serum Silver Birch IgE Qn 1 Both 1082 AL 19 "Spetsiifiline IgE kase komponendi rBet v 1 PR-10 suhtes " S-t215 JAH JAH EI S,P-t215 IgE Kase õietolmu Bet v 1 (PR-10 valk) IgE Kase õietolmu komponendi Bet v 1 (PR-10 valk) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 444 JAH 2994 30984-9 Betula verrucosa recombinant (rBet v) 1 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L ALLERGY Silver Birch recombinant (rBet v) 1 IgE Ab [Units/volume] in Serum Silver Birch (rBet v) 1 IgE Qn 1 Both 11,4729 2676 AL 19 Kase õietolmu komponentide Bet v 2, Bet v 4 vastane IgE seerumis S-t221 IgE JAH JAH EI S,P-t221 IgE Kase õietolmu Bet v2 (profiliin), Bet v4 (polkaltsiin) IgE Kase õietolmu komponentide Bet v2 (profiliin), Bet v4 vastane (polkaltsiin) IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 448 JAH 6632 51524-7 Betula verrucosa recombinant (rBet v) 2+4 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Silver Birch recombinant (rBet v) 2 + 4 IgE Ab [Units/volume] in Serum Silver Birch (rBet v) 2+4 IgE Qn 1 Both 1020 AL 19 Spetsiifiline IgE sarapuu suhtes S-t4 JAH JAH EI S,P-t4 IgE Sarapuu õietolmu IgE Sarapuu õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 451 JAH 776 6137-4 Corylus avellana pollen Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Hazelnut Pollen IgE Ab [Units/volume] in Serum Hazelnut Poln IgE Qn 1 Both 1021 AL 19 Spetsiifiline IgE tamme suhtes S-t7 JAH JAH EI S,P-t7 IgE Tamme õietolmu IgE Tamme õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 454 JAH 777 6189-5 Quercus alba Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY White Oak IgE Ab [Units/volume] in Serum White Oak IgE Qn 1 Both 1022 AL 19 Spetsiifiline IgE paju suhtes S-t12 JAH JAH EI S,P-t12 IgE Paju õietolmu IgE Paju õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 457 JAH 1928 6285-1 Salix caprea Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Willow IgE Ab [Units/volume] in Serum Willow IgE Qn 1 Both 1023 AL 19 Spetsiifiline IgE papli suhtes S-t14 JAH JAH EI S,P-t14 IgE Papli õietolmu IgE Papli õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 458 JAH 1929 6090-5 Populus deltoides Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Cottonwood IgE Ab [Units/volume] in Serum Cottonwood IgE Qn 1 Both 1024 AL 19 Spetsiifiline IgE männi suhtes S-t16 JAH JAH EI S,P-t16 IgE Männi õietolmu IgE Männi õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 459 JAH 778 6282-8 Pinus strobus Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Eastern White Pine IgE Ab [Units/volume] in Serum East White Pine IgE Qn 1 Both 1048 AL 19 Spetsiifiline IgE puju suhtes S-w6 JAH JAH EI S,P-w6 IgE Puju õietolmu IgE Puju õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 468 JAH 780 6183-8 Artemisia vulgaris Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Mugwort IgE Ab [Units/volume] in Serum Mugwort IgE Qn 1 Both 1049 AL 19 Spetsiifiline IgE karikakra suhtes S-w7 JAH JAH EI S,P-w7 IgE Härjasilma õietolmu IgE Härjesilma õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 470 JAH 1940 6196-0 Chrysanthemum leucanthemum Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Ox-eye daisy IgE Ab [Units/volume] in Serum Ox-eye daisy IgE Qn 1 Both 1050 AL 19 Spetsiifiline IgE võilillesuhtes S-w8 JAH JAH EI S,P-w8 IgE Võilille õietolmu IgE Võilille õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 471 JAH 781 6097-0 Taraxacum vulgare Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Dandelion IgE Ab [Units/volume] in Serum Dandelion IgE Qn 1 Both 1051 AL 19 Spetsiifiline IgE kõrvenõgese suhtes S-w20 JAH JAH EI S,P-w20 IgE Kõrvenõgese õietolmu IgE Kõrvenõgese õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 474 JAH 1941 6186-1 Urtica dioica Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Nettle IgE Ab [Units/volume] in Serum Nettle IgE Qn 1 Both 2513 AL 19 Teekummeli vastane IgE seerumis S-w206 IgE JAH JAH EI S,P-w206 IgE Kummeli õietolmu IgE Kummeli õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 PhadiaAB 476 JAH 4150 6057-4 Matricaria chamomilla Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 2 ALLERGY Chamomile IgE Ab [Units/volume] in Serum Chamomile IgE Qn 1 Both 17,7979 1833 VIR 20 Bakteriaalse meningiidi tekitajate kompleksuuring PCR meetodil liikvorist CSF-Bac DNA panel EI 2019-05-12 JAH EI CSF-MeningitisBac DNA panel Meningiiditekitajate bakterite DNA paneel liikvoris Meningiiditekitajate bakterite DNA liikvoris (paneel) Paneel LabChip DX 1 EI/Paneel 2750 L-2750 2732 VIR 20 Meningiiditekitajate bakterite DNA paneel liikvorist CSF-Bakterite DNA paneel JAH JAH EI CSF-MeningitisBac DNA panel Meningiiditekitajate bakterite DNA paneel liikvoris Meningiiditekitajate bakterite DNA liikvoris (paneel) Paneel " " eMAG/CFX96 1 EI/Paneel 2750 L-2750 1728 VIR 20 Hingamisteede bakterite DNA paneel ninaneelukaapest Nose-RespBac DNA panel JAH JAH EI XXX-RespBac DNA panel Hingamisteede bakterite DNA paneel Hingamisteede bakterite DNA täpsustamata materjalis (paneel) Paneel LabChip DX 5 EI/Paneel 2752 L-2752 1772 VIR 20 Hingamisteede bakterite DNA paneel bronhoalveolaarloputuse vedelikust BalF-RespBac DNA panel JAH JAH EI XXX-RespBac DNA panel Hingamisteede bakterite DNA paneel Hingamisteede bakterite DNA täpsustamata materjalis (paneel) Paneel 5 EI/Paneel 2752 L-2752 1839 VIR 20 Hingamisteede bakterite DNA paneel kurgukaapest Th-RespBac DNA panel JAH JAH EI XXX-RespBac DNA panel Hingamisteede bakterite DNA paneel Hingamisteede bakterite DNA täpsustamata materjalis (paneel) Paneel LabChip DX 5 EI/Paneel 2752 L-2752 1853 VIR 20 Hingamisteede bakterite DNA paneel bronhiaspiraadist Br-RespBac DNA panel JAH JAH EI XXX-RespBac DNA panel Hingamisteede bakterite DNA paneel Hingamisteede bakterite DNA täpsustamata materjalis (paneel) Paneel LabChip DX 5 EI/Paneel 2752 L-2752 911 VIR 20 Sepsisetekitajate bakterite DNA paneel B-Sepsise tekitajate DNA paneel Streptococcus pneumoniae DNA S pneumoniae DNA EI 2023-11-15 EI EI XXX-S pneumoniae DNA Streptococcus pneumoniae DNA Streptococcus pneumoniae DNA N/P LightCycler 2.0 6 JAH 634 49672-9 Streptococcus pneumoniae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Streptococcus pneumoniae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method S pneum DNA XXX Ql PCR 1 Both 1849 VIR 20 Hingamisteede bakterite DNA paneel; Hingamisteede bakterite DNA paneel; Hingamisteede bakterite DNA paneel; Hingamisteede bakterite DNA paneel BalF-RespBac DNA panel; Br-RespBac DNA panel; Nose-RespBac DNA panel; Th-RespBac DNA panel Streptococcus pneumoniae DNA S pneumoniae EI 2023-11-16 EI EI XXX-S pneumoniae DNA Streptococcus pneumoniae DNA Streptococcus pneumoniae DNA N/P LabChip DX 6 JAH 634 49672-9 Streptococcus pneumoniae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Streptococcus pneumoniae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method S pneum DNA XXX Ql PCR 1 Both 2550 VIR 20 Meningiiditekitajate bakterite DNA paneel liikvoris CSF-Bakterite DNA paneel Streptococcus pneumoniae DNA CSF-S pneumoniae DNA JAH EI EI XXX-S pneumoniae DNA Streptococcus pneumoniae DNA Streptococcus pneumoniae DNA N/P eMAG/CFX96 6 JAH 634 49672-9 Streptococcus pneumoniae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Streptococcus pneumoniae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method S pneum DNA XXX Ql PCR 1 Both 1732 VIR 20 Hingamisteede bakterite DNA paneel; Hingamisteede bakterite DNA paneel; Hingamisteede bakterite DNA paneel; Hingamisteede bakterite DNA paneel BalF-RespBac DNA panel; Br-RespBac DNA panel; Nose-RespBac DNA panel; Th-RespBac DNA panel Haemophilus influenzae DNA H influenzae EI EI EI XXX-H influenzae DNA Haemophilus influenzae DNA Haemophilus influenzae DNA N/P LabChip DX 8 JAH 662 61366-1 Haemophilus influenzae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Haemophilus influenzae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method Haem influ DNA XXX Ql PCR 1 Both 1857 VIR 20 Hingamisteede bakterite DNA paneel; Hingamisteede bakterite DNA paneel; Hingamisteede bakterite DNA paneel; Hingamisteede bakterite DNA paneel BalF-RespBac DNA panel; Br-RespBac DNA panel; Nose-RespBac DNA panel; Th-RespBac DNA panel Haemophilus influenzae DNA H influenzae JAH EI EI XXX-H influenzae DNA Haemophilus influenzae DNA Haemophilus influenzae DNA N/P LabChip DX 8 JAH 662 61366-1 Haemophilus influenzae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Haemophilus influenzae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method Haem influ DNA XXX Ql PCR 1 Both 2548 VIR 20 Meningiiditekitajate bakterite DNA paneel liikvoris CSF-Bakterite DNA paneel Haemophilus influenzae DNA CSF-H influenzae DNA JAH EI EI XXX-H influenzae DNA Haemophilus influenzae DNA Haemophilus influenzae DNA N/P eMAG/CFX96 8 JAH 662 61366-1 Haemophilus influenzae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Haemophilus influenzae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method Haem influ DNA XXX Ql PCR 1 Both 1835 VIR 20 Neisseria meningitidis DNA N meningitidis EI 2023-11-16 EI EI XXX-N meningitidis DNA Neisseria meningitidis DNA Neisseria meningitidis DNA N/P LabChip DX 12 JAH 636 49671-1 Neisseria meningitidis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Neisseria meningitidis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N men DNA XXX Ql PCR 1 Both 2546 VIR 20 Meningiiditekitajate bakterite DNA paneel liikvoris CSF-Bakterite DNA paneel Neisseria meningitidis DNA CSF-N meningitidis DNA JAH EI EI XXX-N meningitidis DNA Neisseria meningitidis DNA Neisseria meningitidis DNA N/P eMAG/CFX96 12 JAH 636 49671-1 Neisseria meningitidis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Neisseria meningitidis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N men DNA XXX Ql PCR 1 Both 1838 VIR 20 Listeria monocytogenes DNA L monocytogenes EI 2023-11-16 EI EI XXX-L monocytogenes DNA Listeria monocytogenes DNA Listeria monocytogenes DNA N/P LabChip DX 24 JAH 638 61369-5 Listeria monocytogenes DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Listeria monocytogenes DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method L monocytog DNA XXX Ql PCR 1 Both 2547 VIR 20 Meningiiditekitajate bakterite DNA paneel liikvoris CSF-Bakterite DNA paneel Listeria monocytogenes DNA CSF-L monocytogenes DNA JAH EI EI XXX-L monocytogenes DNA Listeria monocytogenes DNA Listeria monocytogenes DNA N/P eMAG/CFX96 24 JAH 638 61369-5 Listeria monocytogenes DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Listeria monocytogenes DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method L monocytog DNA XXX Ql PCR 1 Both 1836 VIR 20 Streptococcus agalactiae DNA S agalactiae EI 2023-11-16 EI EI XXX-S agalactiae DNA Streptococcus agalactiae DNA Streptococcus agalactiae DNA N/P LabChip DX 27 JAH 637 48683-7 Streptococcus agalactiae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Streptococcus agalactiae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method Gp B Strep DNA XXX Ql PCR 1 Both 2549 VIR 20 Meningiiditekitajate bakterite DNA paneel liikvoris CSF-Bakterite DNA paneel Streptococcus agalactiae DNA CSF-S agalactiae DNA JAH EI EI XXX-S agalactiae DNA Streptococcus agalactiae DNA Streptococcus agalactiae DNA N/P eMAG/CFX96 27 JAH 637 48683-7 Streptococcus agalactiae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Streptococcus agalactiae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method Gp B Strep DNA XXX Ql PCR 1 Both 908 VIR 20 Sepsise tekitajate DNA paneel B-Sepsise tekitajate DNA paneel EI 2023-11-15 EI EI B-SepsisBac DNA panel Sepsisetekitajate bakterite DNA paneel Sepsisetekitajate bakterite DNA veres (paneel) Paneel LightCycler 2.0 33 JAH 4046 L-4046 921 VIR 20 Sepsisetekitajate bakterite DNA paneel B-Sepsise tekitajate DNA paneel Acinetobacter baumannii DNA A baumannii DNA EI 2023-11-15 EI EI XXX-A baumannii DNA Acinetobacter baumannii DNA Acinetobacter baumannii DNA N/P LightCycler 2.0 38 JAH 1562 61360-4 Acinetobacter baumannii DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Acinetobacter baumannii DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method A baumannii DNA XXX Ql PCR 1 Both 2882 VIR 20 Sooleparasiitide DNA paneel roojas St-Sooleparasiitide DNA paneel Dientamoeba fragilis DNA roojas St-D fragilis DNA JAH EI EI St-D fragilis DNA Dientamoeba fragilis DNA roojas Dientamoeba fragilis DNA roojas N/P Nimbus/CFX96 Biomerieux/Seegene 40 JAH 7229 70295-1 Dientamoeba fragilis DNA PrThr Pt Stool Ord Probe.amp.tar MICRO Dientamoeba fragilis DNA [Presence] in Stool by NAA with probe detection D fragilis DNA Stl Ql NAA+probe Laboratory Both 918 VIR 20 Sepsisetekitajate bakterite DNA paneel B-Sepsise tekitajate DNA paneel Enterobacter cloacae/aerogenes DNA E cloacae/aerogenes DNA EI 2023-11-15 EI EI XXX-E cloacae, K aerogenes DNA Enterobacter cloacae, Klebsiella aerogenes DNA Enterobacter cloacae, Klebsiella aerogenes DNA N/P LightCycler 2.0 43 JAH 3978 A-3978 914 VIR 20 Sepsisetekitajate bakterite DNA paneel B-Sepsise tekitajate DNA paneel Enterococcus faecalis DNA E faecalis DNA EI 2023-11-15 EI EI XXX-E faecalis DNA Enterococcus faecalis DNA Enterococcus faecalis DNA N/P LightCycler 2.0 45 JAH 1547 61362-0 Enterococcus faecalis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Enterococcus faecalis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method E faecalis DNA XXX Ql PCR 1 Both 913 VIR 20 Sepsisetekitajate bakterite DNA paneel B-Sepsise tekitajate DNA paneel Enterococcus faecium DNA E faecium DNA EI 2023-11-15 EI EI XXX-E faecium DNA Enterococcus faecium DNA Enterococcus faecium DNA N/P LightCycler 2.0 46 JAH 1546 61397-6 Enterococcus faecium DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Enterococcus faecium DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method E faecium DNA XXX Ql PCR 1 Both 915 VIR 20 Sepsisetekitajate bakterite DNA paneel B-Sepsise tekitajate DNA paneel Escherichia coli DNA E coli DNA EI 2023-11-15 EI EI XXX-E coli DNA Escherichia coli DNA Escherichia coli DNA N/P LightCycler 2.0 48 JAH 1554 61398-4 Escherichia coli DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Escherichia coli DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method E coli DNA XXX Ql PCR 1 Both 2551 VIR 20 Meningiiditekitajate bakterite DNA paneel liikvoris CSF-Bakterite DNA paneel E coli K1 DNA CSF-E coli K1 DNA JAH EI EI XXX-E coli K1 DNA Escherichia coli K1 DNA Escherichia coli K1 DNA täpsustamata materjalis N/P eMag/CFX 96 Biomerieux/Seegene 49 JAH 5523 A-5363 916 VIR 20 Sepsisetekitajate bakterite DNA paneel B-Sepsise tekitajate DNA paneel Klebsiella pneumoniae/oxytoca DNA K pneumoniae/oxytoca DNA EI 2020-08-23 EI EI XXX-K pneumoniae, K oxytoca DNA Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca DNA Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca DNA N/P LightCycler 2.0 52 JAH 1555 A-1555 910 VIR 20 Sepsisetekitajate bakterite DNA paneel B-Sepsise tekitajate DNA paneel Coagulase Negative Staphylococci DNA CoNS DNA EI 2023-11-15 EI EI XXX-CoNS DNA CoNS DNA Koagulaasnegatiivsete stafülokokkide DNA N/P LightCycler 2.0 53 JAH 1543 70016-1 Staphylococcus sp.coagulase negative DNA Threshold Pt Bld Ord Probe.amp.tar MICRO Staphylococcus sp.coagulase negative DNA [Presence] in Blood by Probe and target amplification method Coag neg Staph DNA Bld Ql PCR 1 Both 11,4729 2654 VIR 20 Enterococcus spp. DNA Enterococcus DNA EI 2023-11-16 EI EI XXX-Enterococcus spp. DNA Enterococcus spp. DNA Enterococcus spp. DNA N/P 54 JAH 5925 71718-1 Enterococcus sp DNA PrThr Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Enterococcus sp DNA [Presence] in Unspecified specimen by NAA with probe detection Enterococ DNA XXX Ql NAA+probe 1 Both 919 VIR 20 Sepsisetekitajate bakterite DNA paneel B-Sepsise tekitajate DNA paneel Proteus mirabilis DNA P mirabilis DNA EI 2023-11-15 EI EI XXX-P mirabilis DNA Proteus mirabilis DNA Proteus mirabilis DNA N/P LightCycler 2.0 55 JAH 1560 61400-8 Proteus mirabilis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Proteus mirabilis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method P mirabilis DNA XXX Ql PCR 1 Both 920 VIR 20 Sepsisetekitajate bakterite DNA paneel B-Sepsise tekitajate DNA paneel Pseudomonas aeruginosa DNA P aeruginosa DNA EI 2023-11-15 EI EI XXX-P aeruginosa DNA Pseudomonas aeruginosa DNA Pseudomonas aeruginosa DNA N/P LightCycler 2.0 56 JAH 1561 61401-6 Pseudomonas aeruginosa DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Pseudomonas aeruginosa DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method P aeruginosa DNA XXX Ql PCR 1 Both 917 VIR 20 Sepsisetekitajate bakterite DNA paneel B-Sepsise tekitajate DNA paneel Serratia marcescens DNA S marcescens DNA EI 2023-11-15 EI EI XXX-S marcescens DNA Serratia marcescens DNA Serratia marcescens DNA N/P LightCycler 2.0 58 JAH 1557 61402-4 Serratia marcescens DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Serratia marcescens DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method S marcescens DNA XXX Ql PCR 1 Both 909 VIR 20 Sepsisetekitajate bakterite DNA paneel B-Sepsise tekitajate DNA paneel Staphylococcus aureus DNA S aureus DNA EI 2023-11-15 EI EI XXX-S aureus DNA Staphylococcus aureus DNA Staphylococcus aureus DNA N/P LightCycler 2.0 59 JAH 1542 61404-0 Staphylococcus aureus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Staphylococcus aureus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method S aureus DNA XXX Ql PCR 1 Both 2653 VIR 20 Staphylococcus spp. DNA Staphylococcus DNA EI 2023-11-16 EI EI XXX-Staphylococcus spp. DNA Staphylococcus spp. DNA Staphylococcus spp. DNA N/P 60 JAH 5922 A-5471 922 VIR 20 Sepsisetekitajate bakterite DNA paneel B-Sepsise tekitajate DNA paneel Stenotrophomonas maltophilia DNA S maltophilia DNA EI 2023-11-15 EI EI XXX-S maltophilia DNA Stenotrophomonas maltophilia DNA Stenotrophomonas maltophilia DNA N/P LightCycler 2.0 64 JAH 1563 61403-2 Stenotrophomonas maltophilia DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Stenotrophomonas maltophilia DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method S maltophilia DNA XXX Ql PCR 1 Both 912 VIR 20 Sepsisetekitajate bakterite DNA paneel B-Sepsise tekitajate DNA paneel Streptococcus spp. grupp DNA S spp. grupp DNA EI 2023-11-15 EI EI XXX-Streptococcus DNA Streptococcus DNA Streptococcus DNA N/P LightCycler 2.0 66 JAH 1545 70015-3 Streptococcus sp DNA Threshold Pt Bld Ord Probe.amp.tar MICRO Streptococcus sp DNA [Presence] in Blood by Probe and target amplification method Streptococcus DNA Bld Ql PCR 1 Both 11,4729 1788 VIR 20 Vibrio spp. DNA Vibrio DNA EI 2023-11-16 EI EI XXX-Vibrio spp DNA Vibrio spp DNA Vibrio spp. DNA N/P LabChip DX 67 JAH 2885 49609-1 Vibrio sp DNA Prid Pt XXX Nom Probe.amp.tar MICRO Vibrio sp DNA [Identifier] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method Vibrio DNA XXX PCR 1 Both 27,3638 2568 VIR 20 Soolebakterite DNA paneel roojas St-Soolebakterite DNA paneel Vibrio spp. DNA roojas St-Vibrio spp DNA JAH EI EI XXX-Vibrio spp DNA Vibrio spp DNA Vibrio spp. DNA N/P 67 JAH 2885 49609-1 Vibrio sp DNA Prid Pt XXX Nom Probe.amp.tar MICRO Vibrio sp DNA [Identifier] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method Vibrio DNA XXX PCR 1 Both 27,3638 2918 VIR 20 Vibrio spp. DNA St-Vibrio spp. DNA JAH EI EI XXX-Vibrio spp DNA Vibrio spp DNA Vibrio spp. DNA N/P 67 JAH 2885 49609-1 Vibrio sp DNA Prid Pt XXX Nom Probe.amp.tar MICRO Vibrio sp DNA [Identifier] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method Vibrio DNA XXX PCR 1 Both 27,3638 1826 VIR 20 Meningiiditekitajate viiruste RNA/DNA paneel liikvorist CSF-Viiruste RNA/DNA paneel JAH JAH EI CSF-MeningitisVir RNA/DNA panel Meningiiditekitajate viiruste RNA/DNA paneel liikvoris Meningiiditekitajate viiruste RNA/DNA liikvoris (paneel) Paneel LabChip DX eMAG/CFX96 68 EI/Paneel 2751 L-2751 1091 VIR 20 Lihtherpeseviiruste paneel emakakaelakanalikaapest Cx-HSV 1, 2 DNA EI 2023-12-18 EI EI XXX-HSV1,2 DNA panel HSV1,2 DNA paneel Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi DNA (paneel) Paneel eMAG/CFX96 69 EI/Paneel 2711 L-2711 1094 VIR 20 Lihtherpeseviiruste paneel ureetrakaapest Um-HSV 1, 2 DNA EI 2023-12-18 EI EI XXX-HSV1,2 DNA panel HSV1,2 DNA paneel Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi DNA (paneel) Paneel eMAG/CFX96 69 EI/Paneel 2711 L-2711 2223 VIR 20 Lihtherpeseviiruste paneel muust paikmest XXX-HSV 1, 2 DNA EI 2023-12-18 EI EI XXX-HSV1,2 DNA panel HSV1,2 DNA paneel Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi DNA (paneel) Paneel eMAG/CFX96 69 EI/Paneel 2711 L-2711 872 VIR 20 Lihtherpesviiruse 1. ja 2. tüübi vastane IgM seerumis S-HSV1,2 IgM JAH JAH EI S,P-HSV1,2 IgM HSV1,2 IgM Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P EURO Blot Master 78 JAH 3976 41149-6 Herpes simplex virus 1+2 Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord 2 MICRO Herpes simplex virus 1+2 IgM Ab [Presence] in Serum HSV1+2 IgM Ser Ql 1 Both 9,6445 875 VIR 20 Lihtherpesviiruse 1. ja 2. tüübi vastane IgG seerumis S-HSV1,2 IgG JAH JAH EI S,P-HSV1,2 IgG HSV1,2 IgG Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P EURO Blot Master 81 JAH 3977 36921-5 Herpes simplex virus 1+2 Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord MICRO Herpes simplex virus 1+2 IgG Ab [Presence] in Serum HSV1+2 IgG Ser Ql 1 Both 8,9267 1827 VIR 20 Herpes simplex virus 1 DNA HSV1 EI 2023-11-15 EI EI XXX-HSV1 DNA HSV1 DNA Lihtherpeseviiruse 1. tüübi DNA N/P LabChip DX 85 JAH 1609 16130-7 Herpes simplex virus 1 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0022% MICRO Herpes simplex virus 1 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV1 DNA XXX Ql PCR 1 Both 2203 VIR 20 HSV1,2 DNA paneel XXX-HSV 1, 2 DNA Lihtherpeseviiruse 1. tüübi DNA muust paikmest XXX-HSV 1 DNA EI 2023-12-18 EI EI XXX-HSV1 DNA HSV1 DNA Lihtherpeseviiruse 1. tüübi DNA N/P eMAG/CFX96 Seegene 85 JAH 1609 16130-7 Herpes simplex virus 1 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0022% MICRO Herpes simplex virus 1 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV1 DNA XXX Ql PCR 1 Both 2552 VIR 20 Meningiiditekitajate viiruste RNA/DNA paneel liikvoris CSF-Viiruste RNA/DNA paneel Lihtherpeseviiruse 1. tüübi DNA CSF-HSV1 DNA JAH EI EI XXX-HSV1 DNA HSV1 DNA Lihtherpeseviiruse 1. tüübi DNA N/P eMAG/CFX96 85 JAH 1609 16130-7 Herpes simplex virus 1 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0022% MICRO Herpes simplex virus 1 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV1 DNA XXX Ql PCR 1 Both 2960 VIR 20 HSV1,2 DNA paneel Um-HSV 1, 2 DNA Lihtherpeseviiruse 1. tüübi DNA ureetrakaapest Um-HSV 1 DNA EI 2023-12-18 EI EI XXX-HSV1 DNA HSV1 DNA Lihtherpeseviiruse 1. tüübi DNA N/P eMAG/CFX96 85 JAH 1609 16130-7 Herpes simplex virus 1 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0022% MICRO Herpes simplex virus 1 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV1 DNA XXX Ql PCR 1 Both 2965 VIR 20 STLI DNA haavandi paneel Ulc-STLI DNA haavandi paneel Lihtherpeseviiruse 1. tüübi DNA haavandikaapes Ulc-HSV1 DNA JAH EI EI XXX-HSV1 DNA HSV1 DNA Lihtherpeseviiruse 1. tüübi DNA N/P eMAG/CFX96 85 JAH 1609 16130-7 Herpes simplex virus 1 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0022% MICRO Herpes simplex virus 1 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV1 DNA XXX Ql PCR 1 Both 2979 VIR 20 HSV1,2 DNA paneel; STLI DNA haavandi paneel Cx-HSV 1, 2 DNA; Cx-STLI DNA haavandi paneel Lihtherpeseviiruse 1. tüübi DNA emakakaelakanalikaapes Cx-HSV1 DNA JAH EI EI XXX-HSV1 DNA HSV1 DNA Lihtherpeseviiruse 1. tüübi DNA N/P 85 JAH 1609 16130-7 Herpes simplex virus 1 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0022% MICRO Herpes simplex virus 1 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV1 DNA XXX Ql PCR 1 Both 2985 VIR 20 STLI DNA haavandi paneel Um-STLI DNA haavandi paneel Lihtherpeseviiruse 1. tüübi DNA ureetrakaapes Um-HSV1 DNA JAH EI EI XXX-HSV1 DNA HSV1 DNA Lihtherpeseviiruse 1. tüübi DNA N/P eMAG/CFX96 85 JAH 1609 16130-7 Herpes simplex virus 1 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0022% MICRO Herpes simplex virus 1 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV1 DNA XXX Ql PCR 1 Both 873 VIR 20 HSV1,2 IgM S-HSV1,2 IgM Lihtherpesviiruse 1. tüübi vastane IgM seerumis S-HSV1 IgM JAH JAH EI S,P-HSV1 IgM HSV1 IgM Lihtherpeseviiruse 1. tüübi vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P EURO Blot Master 86 JAH 605 32687-6 Herpes simplex virus 1 Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord MICRO Herpes simplex virus 1 IgM Ab [Presence] in Serum HSV1 IgM Ser Ql 1 Both 876 VIR 20 HSV1,2 IgG S-HSV1,2 IgG Lihtherpesviiruse 1. tüübi vastane IgG seerumis S-HSV1 IgG JAH JAH EI S,P-HSV1 IgG HSV1 IgG Lihtherpeseviiruse 1. tüübi vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P EURO Blot Master 91 JAH 607 51916-5 Herpes simplex virus 1 Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Herpes simplex virus 1 IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HSV1 IgG Ser Ql EIA 1 Both 1828 VIR 20 Herpes simplex virus 2 DNA HSV2 EI 2023-11-15 EI EI XXX-HSV2 DNA HSV2 DNA Lihtherpeseviiruse 2. tüübi DNA N/P LabChip DX 97 JAH 1610 16131-5 Herpes simplex virus 2 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0089% MICRO Herpes simplex virus 2 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV2 DNA XXX Ql PCR 1 Both 2204 VIR 20 HSV1,2 DNA paneel XXX-HSV 1, 2 DNA Lihtherpeseviiruse 2. tüübi DNA muust paikmest XXX-HSV 2 DNA EI 2023-12-18 EI EI XXX-HSV2 DNA HSV2 DNA Lihtherpeseviiruse 2. tüübi DNA N/P eMAG/CFX96 97 JAH 1610 16131-5 Herpes simplex virus 2 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0089% MICRO Herpes simplex virus 2 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV2 DNA XXX Ql PCR 1 Both 2553 VIR 20 Meningiiditekitajate viiruste RNA/DNA paneel liikvoris CSF-Viiruste RNA/DNA paneel Lihtherpeseviiruse 2. tüübi DNA CSF-HSV2 DNA JAH EI EI XXX-HSV2 DNA HSV2 DNA Lihtherpeseviiruse 2. tüübi DNA N/P eMAG/CFX96 97 JAH 1610 16131-5 Herpes simplex virus 2 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0089% MICRO Herpes simplex virus 2 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV2 DNA XXX Ql PCR 1 Both 2961 VIR 20 HSV1,2 DNA paneel Um-HSV 1, 2 DNA Lihtherpeseviiruse 2. tüübi DNA ureetrakaapest Um-HSV 2 DNA EI 2023-12-18 EI EI XXX-HSV2 DNA HSV2 DNA Lihtherpeseviiruse 2. tüübi DNA N/P eMAG/CFX96 97 JAH 1610 16131-5 Herpes simplex virus 2 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0089% MICRO Herpes simplex virus 2 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV2 DNA XXX Ql PCR 1 Both 2966 VIR 20 STLI DNA haavandi paneel Ulc-STLI DNA haavandi paneel Lihtherpeseviiruse 2. tüübi DNA haavandikaapes Ulc-HSV2 DNA JAH EI EI XXX-HSV2 DNA HSV2 DNA Lihtherpeseviiruse 2. tüübi DNA N/P eMAG/CFX96 97 JAH 1610 16131-5 Herpes simplex virus 2 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0089% MICRO Herpes simplex virus 2 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV2 DNA XXX Ql PCR 1 Both 2980 VIR 20 HSV1,2 DNA paneel; STLI DNA haavandi paneel Cx-HSV 1, 2 DNA; Cx-STLI DNA haavandi paneel Lihtherpeseviiruse 2. tüübi DNA emakakaelakanalikaapes Cx-HSV2 DNA JAH EI EI XXX-HSV2 DNA HSV2 DNA Lihtherpeseviiruse 2. tüübi DNA N/P 97 JAH 1610 16131-5 Herpes simplex virus 2 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0089% MICRO Herpes simplex virus 2 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV2 DNA XXX Ql PCR 1 Both 2986 VIR 20 STLI DNA haavandi paneel Um-STLI DNA haavandi paneel Lihtherpeseviiruse 2. tüübi DNA ureetrakaapes Um-HSV2 DNA JAH EI EI XXX-HSV2 DNA HSV2 DNA Lihtherpeseviiruse 2. tüübi DNA N/P 97 JAH 1610 16131-5 Herpes simplex virus 2 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0089% MICRO Herpes simplex virus 2 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV2 DNA XXX Ql PCR 1 Both 874 VIR 20 HSV1,2 IgM S-HSV1,2 IgM Lihtherpesviiruse 2. tüübi vastane IgM seerumis S-HSV2 IgM JAH JAH EI S,P-HSV2 IgM HSV2 IgM Lihtherpeseviiruse 2. tüübi vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P EURO Blot Master 98 JAH 610 44494-3 Herpes simplex virus 2 Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Herpes simplex virus 2 IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HSV2 IgM Ser Ql EIA 1 Both 877 VIR 20 HSV1,2 IgG S-HSV1,2 IgG Lihtherpesviiruse 2. tüübi vastane IgG seerumis S-HSV2 IgG JAH JAH EI S,P-HSV2 IgG HSV2 IgG Lihtherpeseviiruse 2. tüübi vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P EURO Blot Master 103 JAH 612 43180-9 Herpes simplex virus 2 Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Herpes simplex virus 2 IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HSV2 IgG Ser Ql EIA 1 Both 1829 VIR 20 Varicella-Zoster virus DNA VZV EI 2023-11-15 EI EI XXX-VZV DNA VZV DNA Tuulerõugeviiruse DNA N/P LabChip DX 109 JAH 2511 11483-5 Varicella zoster virus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Varicella zoster virus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method VZV DNA XXX Ql PCR 1 Both 23,2617 2554 VIR 20 Meningiiditekitajate viiruste RNA/DNA paneel liikvoris CSF-Viiruste RNA/DNA paneel Tuulerõugeviiruse DNA CSF-VZV DNA JAH EI EI XXX-VZV DNA VZV DNA Tuulerõugeviiruse DNA N/P eMAG/CFX96 109 JAH 2511 11483-5 Varicella zoster virus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Varicella zoster virus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method VZV DNA XXX Ql PCR 1 Both 23,2617 2970 VIR 20 STLI DNA haavandi paneel Ulc-STLI DNA haavandi paneel Tuulerõugeviiruse DNA haavandikaapes Ulc-VZV DNA JAH EI EI XXX-VZV DNA VZV DNA Tuulerõugeviiruse DNA N/P 109 JAH 2511 11483-5 Varicella zoster virus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Varicella zoster virus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method VZV DNA XXX Ql PCR 1 Both 23,2617 2977 VIR 20 STLI DNA haavandi paneel Um-STLI DNA haavandi paneel Tuulerõugeviiruse DNA ureetrakaapes Um-VZV DNA JAH EI EI XXX-VZV DNA VZV DNA Tuulerõugeviiruse DNA N/P eMAG/CFX96 109 JAH 2511 11483-5 Varicella zoster virus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Varicella zoster virus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method VZV DNA XXX Ql PCR 1 Both 23,2617 2984 VIR 20 STLI DNA haavandi paneel Cx-STLI DNA haavandi paneel Tuulerõugeviiruse DNA emakakaelakanalikaapes Cx-VZV DNA JAH EI EI XXX-VZV DNA VZV DNA Tuulerõugeviiruse DNA N/P eMAG/CFX96 109 JAH 2511 11483-5 Varicella zoster virus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Varicella zoster virus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method VZV DNA XXX Ql PCR 1 Both 23,2617 2493 VIR 20 Tuulerõugeviiruse vastane IgA seerumis S-VZV IgA JAH JAH EI S,P-VZV IgA VZV IgA Tuulerõugeviiruse vastane IgA seerumis/plasmas N/Pp/P Alegria Orgentec 110 JAH 4185 A-4185 2492 VIR 20 Tuulerõugeviiruse vastane IgM seerumis S-VZV IgM JAH JAH EI S,P-VZV IgM VZV IgM Tuulerõugeviiruse vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 112 JAH 700 29662-4 Varicella zoster virus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Varicella zoster virus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay VZV IgM Ser Ql EIA 1 Both 2494 VIR 20 Tuulerõugeviiruse vastane IgG hulk seerumis S-VZV IgG QN JAH JAH EI S,P-VZV IgG QN VZV IgG QN Tuulerõugeviiruse vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN U/L kU/L Alegria Orgentec 116 JAH 2044 5403-1 Varicella zoster virus Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA ACU/mL; EIA Index 0,0023% MICRO Varicella zoster virus IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay VZV IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 1830 VIR 20 Epstein-Barr virus DNA EBV EI 2023-11-15 EI EI XXX-EBV DNA EBV DNA Epstein-Barr viiruse DNA N/P LabChip DX 121 JAH 544 5005-4 Epstein Barr virus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Epstein Barr virus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method EBV DNA XXX Ql PCR 1 Both 2555 VIR 20 Meningiiditekitajate viiruste RNA/DNA paneel liikvoris CSF-Viiruste RNA/DNA paneel Epstein-Barr viiruse DNA CSF-EBV DNA JAH EI EI XXX-EBV DNA EBV DNA Epstein-Barr viiruse DNA N/P eMAG/CFX96 121 JAH 544 5005-4 Epstein Barr virus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Epstein Barr virus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method EBV DNA XXX Ql PCR 1 Both 2539 VIR 20 Epstein-Barr viiruse DNA QN plasmast P-EBV DNA QN JAH JAH EI XXX-EBV DNA QN EBV DNA QN Epstein-Barr viiruse DNA hulk QN kIU/L kIU/L ELITe InGenius 122 JAH/Võrreld 6031 A-5493 2876 VIR 20 Epstein-Barr viiruse DNA QN bronhoalveolaarloputuse vedelikust BalF-EBV DNA kIU/L EI 2023-08-23 EI EI XXX-EBV DNA QN EBV DNA QN Epstein-Barr viiruse DNA hulk QN kIU/L kIU/L ELITe InGenius ELITech Group 122 JAH/Võrreld 6031 A-5493 2877 VIR 20 Epstein-Barr viiruse DNA QN bronhoalveolaarloputuse vedelikust BalF-EBV DNA QN JAH JAH EI XXX-EBV DNA QN (c/mL) EBV DNA QN (c/mL) Epstein-Barr viiruse DNA hulk (copies/mL) QN copies/mL "copies/mL " ELITe InGenius ELITech Group 123 JAH 541 32585-2 Epstein Barr virus DNA NCnc Pt XXX Qn Probe.amp.tar {copies}/mL copies; copies/mL 1467 MICRO Epstein Barr virus DNA [#/volume] (viral load) in Unspecified specimen by Probe and target amplification method EBV DNA # XXX PCR 1 Both 19,755 890 VIR 20 Epstein Barri viiruse vastane IgM seerumis, kinnitav uuring S-EBV IgM JAH JAH EI S,P-EBV IgM panel EBV IgM paneel Epstein-Barr viiruse vastane IgM seerumis/plasmas (paneel) Paneel EURO Blot Master 125 JAH 1902 L-1902 894 VIR 20 Epstein Barri viiruse vastane IgG seerumis, kinnitav uuring S-EBV IgG JAH JAH EI S,P-EBV IgG panel EBV IgG paneel Epstein-Barr viiruse vastane IgG seerumis/plasmas (paneel) Paneel EURO Blot Master 126 JAH 1903 L-1903 891 VIR 20 EBV IgM paneel S-EBV IgM Epstein Barri viiruse kapsiidi antigeeni vastane IgM seerumis S-EBV VCA IgM JAH EI EI S,P-EBV VCA IgM EBV VCA IgM Epstein-Barr viiruse kapsiidi antigeeni vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P EURO Blot Master 127 JAH 546 24115-8 Epstein Barr virus capsid Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Epstein Barr virus capsid IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay EBV VCA IgM Ser Ql EIA 1 Both 895 VIR 20 EBV IgG paneel S-EBV IgG Epstein Barri viiruse kapsiidi antigeeni vastane IgG seerumis S-EBV VCA IgG JAH EI EI S,P-EBV VCA IgG EBV VCA IgG Epstein-Barr viiruse kapsiidi antigeeni vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P EURO Blot Master 129 JAH 547 24114-1 Epstein Barr virus capsid Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Epstein Barr virus capsid IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay EBV VCA IgG Ser Ql EIA 1 Both 893 VIR 20 EBV IgM paneel S-EBV IgM Epstein Barri viiruse tuuma antigeeni vastane IgM seerumis S-EBV NAG IgM JAH JAH EI S,P-EBV NA IgM EBV NA IgM Epstein-Barr viiruse tuuma antigeeni vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P EURO Blot Master 132 JAH 2119 6815-5 Epstein Barr virus nuclear Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Epstein Barr virus nuclear IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay EBV NA IgM Ser Ql EIA 1 Both 15,1355 897 VIR 20 EBV IgG paneel S-EBV IgG Epstein Barri viiruse tuuma antigeeni vastane IgG seerumis S-EBV NAG IgG JAH JAH EI S,P-EBV NA IgG EBV NA IgG Epstein-Barr viiruse tuumaantigeeni vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P EURO Blot Master 133 JAH 3281 5156-5 Epstein Barr virus nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Epstein Barr virus nuclear IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay EBV NA IgG Ser Ql EIA 1 Both 8,0811 892 VIR 20 EBV IgM paneel S-EBV IgM Epstein Barri viiruse varase antigeeni vastane IgM seerumis S-EBV EA IgM JAH JAH EI S,P-EBV EA IgM EBV EA IgM Epstein-Barri viiruse varase antigeeni vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P EURO Blot Master 137 JAH 3784 A-3784 896 VIR 20 EBV IgG paneel S-EBV IgG Epstein Barri viiruse varase antigeeni vastane IgG seerumis S-EBV EA IgG JAH JAH EI S,P-EBV EA IgG EBV EA IgG Epstein-Barr viiruse varase antigeeni vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P EURO Blot Master 138 JAH 2117 40752-8 Epstein Barr virus early Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA 4 MICRO Epstein Barr virus early IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay EBV EA IgG Ser Ql EIA 1 Both 17,6518 889 VIR 20 Infektsioosse mononukleoosi puhused mittespetsiifilised antikehad seerumis S-Inf mononucl Ab JAH JAH EI S,P-Inf mononucl Ab Infektsioosse mononukleoosi mittespetsiifilised antikehad Infektsioosse mononukleoosi puhused mittespetsiifilised antikehad seerumis/plasmas N/P immunokromatograafiline 142 JAH 545 5213-4 Heterophile Ab ACnc Pt Ser Ord LA MICRO Heterophile Ab [Presence] in Serum by Latex agglutination Heteroph Ab Ser Ql LA 1 Both 12,5301 2778 VIR 20 Infektsioosse mononukleoosi puhused mittespetsiifilised antikehad plasmas P-Inf mononucl Ab JAH JAH EI S,P-Inf mononucl Ab Infektsioosse mononukleoosi mittespetsiifilised antikehad Infektsioosse mononukleoosi puhused mittespetsiifilised antikehad seerumis/plasmas N/P 142 JAH 545 5213-4 Heterophile Ab ACnc Pt Ser Ord LA MICRO Heterophile Ab [Presence] in Serum by Latex agglutination Heteroph Ab Ser Ql LA 1 Both 12,5301 1831 VIR 20 Cytomegalovirus DNA CMV EI 2023-11-15 EI EI XXX-CMV DNA CMV DNA Tsütomegaloviiruse DNA N/P LabChip DX 143 JAH 535 5000-5 Cytomegalovirus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,00% MICRO Cytomegalovirus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method CMV DNA XXX Ql PCR 1 Both 2556 VIR 20 Meningiiditekitajate viiruste RNA/DNA paneel liikvoris CSF-Viiruste RNA/DNA paneel Tsütomegaloviiruse DNA CSF-CMV DNA JAH EI EI XXX-CMV DNA CMV DNA Tsütomegaloviiruse DNA N/P eMAG/CFX96 143 JAH 535 5000-5 Cytomegalovirus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,00% MICRO Cytomegalovirus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method CMV DNA XXX Ql PCR 1 Both 2968 VIR 20 STLI DNA haavandi paneel Ulc-STLI DNA haavandi paneel Tsütomegaloviiruse DNA haavandikaapes Ulc-CMV DNA JAH EI EI XXX-CMV DNA CMV DNA Tsütomegaloviiruse DNA N/P eMAG/CFX96 143 JAH 535 5000-5 Cytomegalovirus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,00% MICRO Cytomegalovirus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method CMV DNA XXX Ql PCR 1 Both 2975 VIR 20 STLI DNA haavandi paneel Um-STLI DNA haavandi paneel Tsütomegaloviiruse DNA ureetrakaapes Um-CMV DNA JAH EI EI XXX-CMV DNA CMV DNA Tsütomegaloviiruse DNA N/P eMAG/CFX96 143 JAH 535 5000-5 Cytomegalovirus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,00% MICRO Cytomegalovirus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method CMV DNA XXX Ql PCR 1 Both 2982 VIR 20 STLI DNA haavandi paneel Cx-STLI DNA haavandi paneel Tsütomegaloviiruse DNA emakakaelakanalikaapes Cx-CMV DNA JAH EI EI XXX-CMV DNA CMV DNA Tsütomegaloviiruse DNA N/P eMAG/CFX96 143 JAH 535 5000-5 Cytomegalovirus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,00% MICRO Cytomegalovirus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method CMV DNA XXX Ql PCR 1 Both 2538 VIR 20 Tsütomegaloviiruse DNA QN plasmast P-CMV DNA QN JAH JAH EI XXX-CMV DNA QN CMV DNA QN Tsütomegaloviiruse DNA hulk täpsustamata materjalis QN kIU/L "kIU/L " ELITe InGenius 144 JAH/Võrreld 6032 34720-3 Cytomegalovirus DNA ACnc Pt XXX Qn Probe.amp.tar [IU]/mL IU/mL MICRO Cytomegalovirus DNA [Units/volume] (viral load) in Specimen by NAA with probe detection CMV DNA Spec NAA+probe-aCnc 1 Both 2875 VIR 20 Tsütomegaloviiruse DNA QN bronhoalveolaarloputuse vedelikust BalF-CMV DNA QN kIU/L EI 2023-08-23 EI EI XXX-CMV DNA QN CMV DNA QN Tsütomegaloviiruse DNA hulk täpsustamata materjalis QN kIU/L "kIU/L " ELITe InGenius ELITech Group 144 JAH/Võrreld 6032 34720-3 Cytomegalovirus DNA ACnc Pt XXX Qn Probe.amp.tar [IU]/mL IU/mL MICRO Cytomegalovirus DNA [Units/volume] (viral load) in Specimen by NAA with probe detection CMV DNA Spec NAA+probe-aCnc 1 Both 2878 VIR 20 Tsütomegaloviiruse DNA QN bronhoalveolaarloputuse vedelikust BalF-CMV DNA QN JAH JAH EI XXX-CMV DNA QN (c/mL) CMV DNA QN (c/mL) Tsütomegaloviiruse DNA hulk (copies/mL) QN copies/mL copies/mL ELITe InGenius ELITech Group 145 JAH 531 33006-8 Cytomegalovirus DNA NCnc Pt XXX Qn Probe.amp.tar {copies}/mL copies/mL MICRO Cytomegalovirus DNA [#/volume] (viral load) in Specimen by NAA with probe detection CMV DNA # Spec NAA+probe 1 Both 19,8536 864 VIR 20 Tsütomegaloviiruse vastane IgM seerumis S-CMV IgM JAH JAH EI S,P-CMV IgM CMV IgM Tsütomegaloviiruse vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P Cobas e601 146 JAH 536 24119-0 Cytomegalovirus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Cytomegalovirus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay CMV IgM Ser Ql EIA 1 Both 863 VIR 20 Tsütomegaloviiruse vastane IgG seerumis S-CMV IgG JAH JAH EI S,P-CMV IgG CMV IgG Tsütomegaloviiruse vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P Cobas e601 147 JAH 538 13949-3 Cytomegalovirus Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Cytomegalovirus IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay CMV IgG Ser Ql EIA 1 Both 1832 VIR 20 Human Herpes virus 6 DNA HHV6 EI 2023-11-15 EI EI XXX-HHV6 DNA HHV6 DNA Inimese herpeseviiruse 6 DNA N/P LabChip DX 154 JAH 2508 29495-9 Herpes virus 6 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Herpes virus 6 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HHV6 DNA XXX Ql PCR 1 Both 24,4635 2557 VIR 20 Meningiiditekitajate viiruste RNA/DNA paneel liikvoris CSF-Viiruste RNA/DNA paneel Inimese herpeseviiruse 6 DNA CSF-HHV6 DNA JAH EI EI XXX-HHV6 DNA HHV6 DNA Inimese herpeseviiruse 6 DNA N/P eMAG/CFX96 154 JAH 2508 29495-9 Herpes virus 6 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Herpes virus 6 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HHV6 DNA XXX Ql PCR 1 Both 24,4635 2558 VIR 20 Meningiiditekitajate viiruste RNA/DNA paneel liikvoris CSF-Viiruste RNA/DNA paneel Inimese herpeseviiruse 7 DNA CSF-HHV7 DNA JAH EI EI XXX-HHV7 DNA HHV7 DNA Inimese herpeseviiruse 7 DNA N/P eMAG/CFX96 159 JAH 4163 44423-2 Herpes virus 7 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 9 MICRO Herpes virus 7 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HHV7 DNA XXX Ql PCR 1 Both 12,2552 861 VIR 20 A-hepatiidi viiruse vastane IgM seerumis S-HAV IgM JAH JAH EI S,P-HAV IgM HAV IgM A-hepatiidi viiruse vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P Cobas e601 172 JAH 573 13950-1 Hepatitis A virus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA 0,01% MICRO Hepatitis A virus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HAV IgM Ser Ql EIA 1 Both 2880 VIR 20 Sooleparasiitide DNA paneel roojas St-Sooleparasiitide DNA paneel Blastocystis hominis DNA roojas St-B hominis DNA JAH EI EI St-B hominis DNA Blastocystis hominis DNA roojas Blastocystis hominis DNA roojas N/P Nimbus/CFX96 Biomerieux/Seegene 176 JAH 7228 70292-8 Blastocystis hominis DNA PrThr Pt Stool Ord Probe.amp.tar MICRO Blastocystis hominis DNA [Presence] in Stool by NAA with probe detection B hominis DNA Stl Ql NAA+probe Laboratory Both 2541 VIR 20 B-hepatiidi viiruse DNA hulk plasmas P-HBV DNA QN JAH JAH EI S,P-HBV DNA QN HBV DNA QN B-hepatiidi viiruse DNA hulk seerumis/plasmas QN kIU/L kU/L GeneXpert Cepheid 177 JAH/Võrreld 578 42595-9 Hepatitis B virus DNA ACnc Pt Ser/Plas Qn Probe.amp.tar [IU]/mL IU/mL MICRO Hepatitis B virus DNA [Units/volume] (viral load) in Serum or Plasma by Probe and target amplification method HBV DNA SerPl PCR-aCnc 1 Both 19,7237 854 VIR 20 B hepatiidi viiruse pinnaantigeen seerumis S-HBs Ag JAH JAH EI S,P-HBsAg HBsAg B-hepatiidi viiruse pinnaantigeen seerumis/plasmas N/Pp/P Cobas e601 179 JAH 579 5196-1 Hepatitis B virus surface Ag ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Hepatitis B virus surface Ag [Presence] in Serum by Immunoassay HBV surface Ag Ser Ql EIA 1 Both 859 VIR 20 B hepatiidi viiruse pinnaantigeeni vastane antikeha seerumis S-HBs Ab JAH JAH EI S,P-HBs Ab QN HBs Ab QN B-hepatiidi viiruse pinnaantigeeni vastaste antikehade hulk seerumis/plasmas QN IU/L IU/L Cobas e601 183 JAH 581 5193-8 Hepatitis B virus surface Ab ACnc Pt Ser Qn EIA m[IU]/mL mIU/mL MICRO Hepatitis B virus surface Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay HBV surface Ab Ser EIA-aCnc 1 Both 856 VIR 20 B hepatiidi viiruse tuuma antigeeni vastane IgM seerumis S-HBc IgM JAH JAH EI S,P-HBc IgM HBc IgM B-hepatiidi viiruse tuuma antigeeni vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P Cobas e601 184 JAH 582 24113-3 Hepatitis B virus core Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Hepatitis B virus core IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HBV core IgM Ser Ql EIA 1 Both 855 VIR 20 B hepatiidi viiruse tuuma antigeeni vastane IgM, IgG antikehad seerumis S-HBc Ab JAH JAH EI S,P-HBc Ab HBc Ab B-hepatiidi viiruse tuuma antigeeni vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P Cobas e601 185 JAH 583 13952-7 Hepatitis B virus core Ab ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Hepatitis B virus core Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HBV core Ab Ser Ql EIA 1 Both 857 VIR 20 B hepatiidi viiruse ümbise antigeen seerumis S-HBe Ag JAH JAH EI S,P-HBe Ag HBe Ag B-hepatiidi viiruse ümbrise antigeen seerumis/plasmas N/Pp/P Cobas e601 186 JAH 584 13954-3 Hepatitis B virus little e Ag ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Hepatitis B virus e Ag [Presence] in Serum by Immunoassay HBV e Ag Ser Ql EIA 1 Both 858 VIR 20 B hepatiidi viiruse ümbrise antigeeni vastane antikeha seerumis S-HBe Ab JAH JAH EI S,P-HBe Ab HBe Ab B-hepatiidi viiruse ümbrise antigeeni vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P Cobas e601 187 JAH 585 13953-5 Hepatitis B virus little e Ab ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Hepatitis B virus e Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HBV e Ab Ser Ql EIA 1 Both 2542 VIR 20 C-hepatiidi viiruse RNA hulk plasmas P-HCV RNA QN JAH JAH EI S,P-HCV RNA QN HCV RNA QN C-hepatiidi viiruse RNA hulk seerumis/plasmas QN kIU/L kU/L GeneXpert Cepheid 189 JAH/Võrreld 591 11011-4 Hepatitis C virus RNA ACnc Pt Ser/Plas Qn Probe.amp.tar k[IU]/mL Thous IU/mL; units/mL 531 MICRO Hepatitis C virus RNA [Units/volume] (viral load) in Serum or Plasma by Probe and target amplification method HCV RNA SerPl PCR-aCnc 1 Both 16,5563 860 VIR 20 C hepatiidi viiruse vastane antikeha seerumis S-HCV Ab JAH JAH EI S,P-HCV Ab HCV Ab C-hepatiidi viiruse vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P Cobas e601 209 JAH 592 13955-0 Hepatitis C virus Ab ACnc Pt Ser Ord EIA 0,03% MICRO Hepatitis C virus Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HCV Ab Ser Ql EIA 1 Both 2661 VIR 20 E-hepatiidi viiruse vastane IgM seerumis S-HEV IgM JAH JAH EI S,P-HEV IgM HEV IgM E-hepatiidi viiruse vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 217 JAH 2970 14212-5 Hepatitis E virus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord MICRO Hepatitis E virus IgM Ab [Presence] in Serum HEV IgM Ser Ql 1 Both 11,4729 2660 VIR 20 E-hepatiidi viiruse vastane IgG seerumis S-HEV IgG JAH JAH EI S,P-HEV IgG HEV IgG E-hepatiidi viiruse vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 220 JAH 2971 49693-5 Hepatitis E virus Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA 3 MICRO Hepatitis E virus IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HEV IgG Ser Ql EIA 1 Both 14,0614 2543 VIR 20 Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi RNA hulk plasmas P-HIV1 RNA QN JAH JAH EI S,P-HIV1 RNA QN HIV1 RNA QN Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi RNA hulk seerumis/plasmas QN copies/mL copies/mL GeneXpert Cepheid 225 JAH/Võrreld 602 20447-9 HIV 1 RNA NCnc Pt Ser/Plas Qn Probe.amp.tar {copies}/mL copies/mL; X100 copies/ml 626 MICRO HIV 1 RNA [#/volume] (viral load) in Serum or Plasma by Probe and target amplification method HIV1 RNA # SerPl PCR 1 Both 27,1284 862 VIR 20 Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. ja 2. tüübi vastane antikeha, +p24 antigeen seerumis S-HIV1,2 Ag+Ab JAH JAH EI S,P-HIV1,2 Ag+Ab HIV1,2 Ag+Ab Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. ja 2. tüübi vastased antikehad, p24 antigeen seerumis/plasmas N/Pp/P Cobas e601 235 JAH 603 56888-1 HIV 1+2 Ab+HIV1 p24 Ag ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO HIV 1+2 Ab+HIV1 p24 Ag [Presence] in Serum by Immunoassay HIV 1+2 Ab+HIV1 p24 Ag Ser Ql EIA 1 Both 1741 VIR 20 Hingamisteede viiruste kompleksuuring PCR meetodil bronhiaspiraadist Br-RespVir RNA/DNA panel EI EI EI XXX-RespVir RNA/DNA panel broad Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel Hingamisteede viiruste RNA/DNA täpsustamata materjalis (laiendatud paneel) Paneel LabChip DX 279 EI/Paneel 3865 L-3865 1757 VIR 20 Hingamisteede viiruste kompleksuuring PCR meetodil kurgukaapest Th-RespVir RNA/DNA panel EI EI EI XXX-RespVir RNA/DNA panel broad Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel Hingamisteede viiruste RNA/DNA täpsustamata materjalis (laiendatud paneel) Paneel LabChip DX 279 EI/Paneel 3865 L-3865 1794 VIR 20 Hingamisteede viiruste kompleksuuring PCR meetodil ninakaapest Nose-RespVir RNA/DNApanel EI EI EI XXX-RespVir RNA/DNA panel broad Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel Hingamisteede viiruste RNA/DNA täpsustamata materjalis (laiendatud paneel) Paneel LabChip DX 279 EI/Paneel 3865 L-3865 1810 VIR 20 Hingamisteede viiruste kompleksuuring PCR meetodil bronhoalveolaarloputuse vedelikust BalF-RespVir RNA/DNApanel EI EI EI XXX-RespVir RNA/DNA panel broad Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel Hingamisteede viiruste RNA/DNA täpsustamata materjalis (laiendatud paneel) Paneel LabChip DX 279 EI/Paneel 3865 L-3865 2337 VIR 20 Hingamisteede viiruste DNA/RNA paneel ninaneelukaapest Nose-RespVir DNA/RNA paneel JAH JAH EI XXX-RespVir RNA/DNA panel broad Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel Hingamisteede viiruste RNA/DNA täpsustamata materjalis (laiendatud paneel) Paneel eMAG/CFX96 Seegene 279 EI/Paneel 3865 L-3865 2349 VIR 20 Hingamisteede viiruste DNA/RNA paneel kurgukaapest Th-RespVir DNA/RNA paneel JAH JAH EI XXX-RespVir RNA/DNA panel broad Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel Hingamisteede viiruste RNA/DNA täpsustamata materjalis (laiendatud paneel) Paneel eMAG/CFX96 Seegene 279 EI/Paneel 3865 L-3865 2361 VIR 20 Hingamisteede viiruste DNA/RNA paneel bronhiaspiraadist Br-RespVir DNA/RNA paneel JAH JAH EI XXX-RespVir RNA/DNA panel broad Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel Hingamisteede viiruste RNA/DNA täpsustamata materjalis (laiendatud paneel) Paneel eMAG/CFX96 Seegene 279 EI/Paneel 3865 L-3865 2373 VIR 20 Hingamisteede viiruste DNA/RNA paneel bronhoalveolaarloputuse vedelikust BalF-RespVir DNA/RNA paneel JAH JAH EI XXX-RespVir RNA/DNA panel broad Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel Hingamisteede viiruste RNA/DNA täpsustamata materjalis (laiendatud paneel) Paneel eMAG/CFX96 Seegene 279 EI/Paneel 3865 L-3865 2845 VIR 20 Hingamisteede viiruste DNA/RNA bronhoalveolaarloputuse vedelikust (laiendatud paneel) BalF-RespVir DNA/RNA panel EI 2023-11-15 EI EI XXX-RespVir RNA/DNA panel broad Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel Hingamisteede viiruste RNA/DNA täpsustamata materjalis (laiendatud paneel) Paneel " " 279 EI/Paneel 3865 L-3865 2849 VIR 20 Hingamisteede viiruste DNA/RNA ninaneelukaapest (laiendatud paneel) Nose-RespVir DNA/RNA panel EI 2023-11-15 EI EI XXX-RespVir RNA/DNA panel broad Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel Hingamisteede viiruste RNA/DNA täpsustamata materjalis (laiendatud paneel) Paneel " " 279 EI/Paneel 3865 L-3865 2850 VIR 20 Hingamisteede viiruste DNA/RNA bronhiaspiraadist (laiendatud paneel) Br-RespVir DNA/RNA panel EI 2023-11-15 EI EI XXX-RespVir RNA/DNA panel broad Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel Hingamisteede viiruste RNA/DNA täpsustamata materjalis (laiendatud paneel) Paneel " " 279 EI/Paneel 3865 L-3865 2851 VIR 20 Hingamisteede viiruste DNA/RNA kurgukaapest (laiendatud paneel) Th-RespVir DNA/RNA panel EI 2023-11-15 EI EI XXX-RespVir RNA/DNA panel broad Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel Hingamisteede viiruste RNA/DNA täpsustamata materjalis (laiendatud paneel) Paneel " " 279 EI/Paneel 3865 L-3865 2333 VIR 20 Hingamisteede viiruste (A-, B-gripi, RSV) RNA ninakaapest (paneel) Nose-RespVir RNA panel EI 2023-11-15 EI EI XXX-RespVir RNA panel Hingamisteede viiruste RNA paneel Hingamisteede viiruste (A-, B-gripi, RSV) RNA (paneel) Paneel GeneXpert analüsaator Cepheid 280 EI/Paneel 4339 L-4339 2702 VIR 20 A-, B-gripi viiruse, SARS-CoV-2 RNA paneel Nose-kiir-PCR-SARS-2+Flu JAH JAH EI XXX-Influenza A, B, SARS-CoV-2 RNA panel A-, B-gripi viiruse, SARS-CoV-2 RNA paneel A-, B-gripi viiruse, SARS koroonaviirus 2 RNA (paneel) Paneel " " 284 EI/Paneel 5947 L-5418 2716 VIR 20 SARS-CoV-2 viiruse, A-, B-gripi viiruse, RSV RNA paneel Nose-kiir-PCR-SARS-CoV-2+Flu+RSV EI 2023-11-07 EI EI XXX-Influenza A, B, RSV, SARS-CoV-2 RNA panel A-, B-gripi viiruse, RSV, SARS-CoV-2 RNA paneel A-, B-gripi viiruse, RS-viiruse, SARS koroonaviirus 2 RNA täpsustamata materjalis (paneel) Paneel " " 285 EI/Paneel 5967 L-5424 2886 VIR 20 SARS-CoV-2 viiruse, A-, B-gripi viiruse, RSV RNA paneel kurgukaapest Th-SARS-CoV-2, Flu A/B, RSV RNA paneel EI 2023-12-04 EI EI XXX-Influenza A, B, RSV, SARS-CoV-2 RNA panel A-, B-gripi viiruse, RSV, SARS-CoV-2 RNA paneel A-, B-gripi viiruse, RS-viiruse, SARS koroonaviirus 2 RNA täpsustamata materjalis (paneel) Paneel " " eMag/CFX 96 bioMérieux/Bio-rad 285 EI/Paneel 5967 L-5424 2891 VIR 20 SARS-CoV-2 viiruse, A-, B-gripi viiruse, RSV RNA paneel bronhiaspiraadist Br-SARS-CoV-2, Flu A/B, RSV RNA paneel EI 2023-12-04 EI EI XXX-Influenza A, B, RSV, SARS-CoV-2 RNA panel A-, B-gripi viiruse, RSV, SARS-CoV-2 RNA paneel A-, B-gripi viiruse, RS-viiruse, SARS koroonaviirus 2 RNA täpsustamata materjalis (paneel) Paneel " " eMag/CFX 96 bioMérieux/Bio-rad 285 EI/Paneel 5967 L-5424 2896 VIR 20 SARS-CoV-2 viiruse, A-, B-gripi viiruse, RSV RNA paneel bronhoalveolaarloputuse vedelikust BalF-SARS-CoV-2, Flu A/B, RSV RNA paneel EI 2023-12-04 EI EI XXX-Influenza A, B, RSV, SARS-CoV-2 RNA panel A-, B-gripi viiruse, RSV, SARS-CoV-2 RNA paneel A-, B-gripi viiruse, RS-viiruse, SARS koroonaviirus 2 RNA täpsustamata materjalis (paneel) Paneel " " eMag/CFX 96 bioMérieux/Bio-rad 285 EI/Paneel 5967 L-5424 2938 VIR 20 SARS-CoV-2, A-, B-gripi viiruse, RSV RNA ninaneelukaapes Nose-SARS-CoV-2, FluAB, RSV RNA JAH JAH EI XXX-Influenza A, B, RSV, SARS-CoV-2 RNA panel A-, B-gripi viiruse, RSV, SARS-CoV-2 RNA paneel A-, B-gripi viiruse, RS-viiruse, SARS koroonaviirus 2 RNA täpsustamata materjalis (paneel) Paneel " " 285 EI/Paneel 5967 L-5424 2987 VIR 20 SARS-CoV-2 viiruse, A-, B-gripi viiruse, RSV RNA bronhiaspiraadis Br-SARS-CoV-2, Flu A/B, RSV RNA JAH JAH EI XXX-Influenza A, B, RSV, SARS-CoV-2 RNA panel A-, B-gripi viiruse, RSV, SARS-CoV-2 RNA paneel A-, B-gripi viiruse, RS-viiruse, SARS koroonaviirus 2 RNA täpsustamata materjalis (paneel) Paneel " " 285 EI/Paneel 5967 L-5424 2988 VIR 20 SARS-CoV-2 viiruse, A-, B-gripi viiruse, RSV RNA kurgukaapes Th-SARS-CoV-2, Flu A/B, RSV RNA JAH JAH EI XXX-Influenza A, B, RSV, SARS-CoV-2 RNA panel A-, B-gripi viiruse, RSV, SARS-CoV-2 RNA paneel A-, B-gripi viiruse, RS-viiruse, SARS koroonaviirus 2 RNA täpsustamata materjalis (paneel) Paneel " " 285 EI/Paneel 5967 L-5424 2989 VIR 20 SARS-CoV-2 viiruse, A-, B-gripi viiruse, RSV RNA BAL vedelikus BalF-SARS-CoV-2, FluAB, RSV RNA JAH JAH EI XXX-Influenza A, B, RSV, SARS-CoV-2 RNA panel A-, B-gripi viiruse, RSV, SARS-CoV-2 RNA paneel A-, B-gripi viiruse, RS-viiruse, SARS koroonaviirus 2 RNA täpsustamata materjalis (paneel) Paneel " " 285 EI/Paneel 5967 L-5424 1725 VIR 20 Inimese adenoviiruse DNA Adenovirus DNA EI 2023-11-15 EI EI XXX-Adenovirus DNA Adenoviiruse DNA Inimese adenoviiruse DNA N/P LabChip DX 292 JAH 1646 39528-5 Adenovirus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Adenovirus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HAdV DNA XXX Ql PCR 1 Both 1742 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel BalF-RespVir RNA/DNApanel; Br-RespVir RNA/DNA panel; Nose-RespVir RNA/DNApanel; Th-RespVir RNA/DNA panel Adenovirus A/B/C/D/E DNA AdV EI EI EI XXX-Adenovirus DNA Adenoviiruse DNA Inimese adenoviiruse DNA N/P LabChip DX 292 JAH 1646 39528-5 Adenovirus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Adenovirus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HAdV DNA XXX Ql PCR 1 Both 1758 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel BalF-RespVir RNA/DNApanel; Br-RespVir RNA/DNA panel; Nose-RespVir RNA/DNApanel; Th-RespVir RNA/DNA panel Adenovirus A/B/C/D/E DNA AdV EI EI EI XXX-Adenovirus DNA Adenoviiruse DNA Inimese adenoviiruse DNA N/P LabChip DX 292 JAH 1646 39528-5 Adenovirus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Adenovirus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HAdV DNA XXX Ql PCR 1 Both 1795 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel BalF-RespVir RNA/DNApanel; Br-RespVir RNA/DNA panel; Nose-RespVir RNA/DNApanel; Th-RespVir RNA/DNA panel Adenovirus A/B/C/D/E DNA AdV EI EI EI XXX-Adenovirus DNA Adenoviiruse DNA Inimese adenoviiruse DNA N/P LabChip DX 292 JAH 1646 39528-5 Adenovirus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Adenovirus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HAdV DNA XXX Ql PCR 1 Both 1811 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel BalF-RespVir RNA/DNApanel; Br-RespVir RNA/DNA panel; Nose-RespVir RNA/DNApanel; Th-RespVir RNA/DNA panel Adenovirus A/B/C/D/E DNA AdV EI EI EI XXX-Adenovirus DNA Adenoviiruse DNA Inimese adenoviiruse DNA N/P LabChip DX 292 JAH 1646 39528-5 Adenovirus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Adenovirus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HAdV DNA XXX Ql PCR 1 Both 2338 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel Nose-RespVir DNA/RNA paneel Inimese adenoviiruse DNA Nose-Adenovirus DNA JAH EI EI XXX-Adenovirus DNA Adenoviiruse DNA Inimese adenoviiruse DNA N/P SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX96 Seegene 292 JAH 1646 39528-5 Adenovirus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Adenovirus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HAdV DNA XXX Ql PCR 1 Both 2350 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel Th-RespVir DNA/RNA paneel Inimese adenoviiruse DNA Th-Adenovirus DNA JAH EI EI XXX-Adenovirus DNA Adenoviiruse DNA Inimese adenoviiruse DNA N/P eMAG/CFX96 Seegene 292 JAH 1646 39528-5 Adenovirus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Adenovirus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HAdV DNA XXX Ql PCR 1 Both 2362 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel Br-RespVir DNA/RNA paneel Inimese adenoviiruse DNA Br-Adenovirus DNA JAH EI EI XXX-Adenovirus DNA Adenoviiruse DNA Inimese adenoviiruse DNA N/P eMAG/CFX96 Seegene 292 JAH 1646 39528-5 Adenovirus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Adenovirus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HAdV DNA XXX Ql PCR 1 Both 2374 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel BalF-RespVir DNA/RNA paneel Inimese adenoviiruse DNA BalF-Adenovirus DNA JAH EI EI XXX-Adenovirus DNA Adenoviiruse DNA Inimese adenoviiruse DNA N/P eMAG/CFX96 Seegene 292 JAH 1646 39528-5 Adenovirus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Adenovirus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HAdV DNA XXX Ql PCR 1 Both 2559 VIR 20 Meningiiditekitajate viiruste RNA/DNA paneel liikvoris CSF-Viiruste RNA/DNA paneel Adenoviiruse DNA CSF-Adenovirus DNA JAH EI EI XXX-Adenovirus DNA Adenoviiruse DNA Inimese adenoviiruse DNA N/P eMAG/CFX96 292 JAH 1646 39528-5 Adenovirus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Adenovirus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HAdV DNA XXX Ql PCR 1 Both 2582 VIR 20 Inimese adenoviiruse DNA St-Adenovirus DNA JAH EI EI XXX-Adenovirus DNA Adenoviiruse DNA Inimese adenoviiruse DNA N/P Nimbus/CFX96 292 JAH 1646 39528-5 Adenovirus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Adenovirus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HAdV DNA XXX Ql PCR 1 Both 2991 VIR 20 Sooleviiruste RNA/DNA paneel roojas St-Sooleviiruste RNA/DNA paneel Adenoviiruse 40, 41 DNA roojas St-Adenovirus 40, 41 DNA JAH EI EI XXX-Adenovirus DNA Adenoviiruse DNA Inimese adenoviiruse DNA N/P Nimbus/CFX96 292 JAH 1646 39528-5 Adenovirus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Adenovirus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HAdV DNA XXX Ql PCR 1 Both 2787 VIR 20 Adenoviiruse Ag (ribaanalüüs) ninakaapest Nose-Adenovirus Ag strip JAH JAH EI XXX-Adenovirus Ag strip Adenoviiruse Ag (ribaanalüüs) Inimese adenoviiruse antigeen täpsustamata materjalis (ribaanalüüs) N/P 295 JAH 3018 31714-9 Adenovirus Ag ACnc Pt XXX Ord 29 MICRO Adenovirus Ag [Presence] in Unspecified specimen HAdV Ag XXX Ql 1 Both 12,634 1743 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel BalF-RespVir RNA/DNApanel; Br-RespVir RNA/DNA panel; Nose-RespVir RNA/DNApanel; Th-RespVir RNA/DNA panel Influenza A virus RNA Flu A EI EI EI XXX-Influenza A virus RNA A-gripi viiruse RNA A-gripi viiruse RNA N/P LabChip DX 299 JAH 1643 34487-9 Influenza virus A RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Influenza virus A RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method FLUAV RNA XXX Ql PCR 1 Both 1759 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel BalF-RespVir RNA/DNApanel; Br-RespVir RNA/DNA panel; Nose-RespVir RNA/DNApanel; Th-RespVir RNA/DNA panel Influenza A virus RNA Flu A EI EI EI XXX-Influenza A virus RNA A-gripi viiruse RNA A-gripi viiruse RNA N/P LabChip DX 299 JAH 1643 34487-9 Influenza virus A RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Influenza virus A RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method FLUAV RNA XXX Ql PCR 1 Both 1796 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel BalF-RespVir RNA/DNApanel; Br-RespVir RNA/DNA panel; Nose-RespVir RNA/DNApanel; Th-RespVir RNA/DNA panel Influenza A virus RNA Flu A EI EI EI XXX-Influenza A virus RNA A-gripi viiruse RNA A-gripi viiruse RNA N/P LabChip DX 299 JAH 1643 34487-9 Influenza virus A RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Influenza virus A RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method FLUAV RNA XXX Ql PCR 1 Both 1812 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel BalF-RespVir RNA/DNApanel; Br-RespVir RNA/DNA panel; Nose-RespVir RNA/DNApanel; Th-RespVir RNA/DNA panel Influenza A virus RNA Flu A EI EI EI XXX-Influenza A virus RNA A-gripi viiruse RNA A-gripi viiruse RNA N/P LabChip DX 299 JAH 1643 34487-9 Influenza virus A RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Influenza virus A RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method FLUAV RNA XXX Ql PCR 1 Both 2334 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA paneel Nose-RespVir RNA panel A-gripi viiruse RNA Nose-FLU A RNA EI 2023-11-17 EI EI XXX-Influenza A virus RNA A-gripi viiruse RNA A-gripi viiruse RNA N/P GeneXpert analüsaator Cepheid 299 JAH 1643 34487-9 Influenza virus A RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Influenza virus A RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method FLUAV RNA XXX Ql PCR 1 Both 2888 VIR 20 A-, B-gripi viiruse, RSV, SARS-CoV-2 RNA paneel; A-, B-gripi viiruse, RSV, SARS-CoV-2 RNA paneel Th-SARS-CoV-2, Flu A/B, RSV RNA; Th-SARS-CoV-2, Flu A/B, RSV RNA paneel A-gripi viiruse RNA Th-FLU A RNA JAH EI EI XXX-Influenza A virus RNA A-gripi viiruse RNA A-gripi viiruse RNA N/P eMag/CFX 96 bioMérieux/Bio-rad 299 JAH 1643 34487-9 Influenza virus A RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Influenza virus A RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method FLUAV RNA XXX Ql PCR 1 Both 2893 VIR 20 A-, B-gripi viiruse, RSV, SARS-CoV-2 RNA paneel; A-, B-gripi viiruse, RSV, SARS-CoV-2 RNA paneel Br-SARS-CoV-2, Flu A/B, RSV RNA; Br-SARS-CoV-2, Flu A/B, RSV RNA paneel A-gripi viiruse RNA Br-FLU A RNA JAH EI EI XXX-Influenza A virus RNA A-gripi viiruse RNA A-gripi viiruse RNA N/P eMag/CFX 96 bioMérieux/Bio-rad 299 JAH 1643 34487-9 Influenza virus A RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Influenza virus A RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method FLUAV RNA XXX Ql PCR 1 Both 2898 VIR 20 A-, B-gripi viiruse, RSV, SARS-CoV-2 RNA paneel; A-, B-gripi viiruse, RSV, SARS-CoV-2 RNA paneel BalF-SARS-CoV-2, FluAB, RSV RNA; BalF-SARS-CoV-2, Flu A/B, RSV RNA paneel A-gripi viiruse RNA BalF-FLU A RNA JAH EI EI XXX-Influenza A virus RNA A-gripi viiruse RNA A-gripi viiruse RNA N/P eMag/CFX 96 bioMérieux/Bio-rad 299 JAH 1643 34487-9 Influenza virus A RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Influenza virus A RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method FLUAV RNA XXX Ql PCR 1 Both 2939 VIR 20 A-, B-gripi viiruse, RSV, SARS-CoV-2 RNA paneel Nose-SARS-CoV-2, FluAB, RSV RNA A-gripi viiruse RNA Nose-FLU-A-RNA JAH EI EI XXX-Influenza A virus RNA A-gripi viiruse RNA A-gripi viiruse RNA N/P 299 JAH 1643 34487-9 Influenza virus A RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Influenza virus A RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method FLUAV RNA XXX Ql PCR 1 Both 3003 VIR 20 A-, B-gripi viiruse, SARS-CoV-2 RNA paneel Nose-kiir-PCR-SARS-2+Flu A-gripi viiruse RNA Nose-FLU-A RNA JAH EI EI XXX-Influenza A virus RNA A-gripi viiruse RNA A-gripi viiruse RNA N/P 299 JAH 1643 34487-9 Influenza virus A RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Influenza virus A RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method FLUAV RNA XXX Ql PCR 1 Both 1744 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel BalF-RespVir RNA/DNApanel; Br-RespVir RNA/DNA panel; Nose-RespVir RNA/DNApanel; Th-RespVir RNA/DNA panel Influenza B virus RNA Flu B EI EI EI XXX-Influenza B virus RNA B-gripi viiruse RNA B-gripi viiruse RNA N/P LabChip DX 309 JAH 1644 40982-1 Influenza virus B RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Influenza virus B RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method FLUBV RNA XXX Ql PCR 1 Both 1760 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel BalF-RespVir RNA/DNApanel; Br-RespVir RNA/DNA panel; Nose-RespVir RNA/DNApanel; Th-RespVir RNA/DNA panel Influenza B virus RNA Flu B EI EI EI XXX-Influenza B virus RNA B-gripi viiruse RNA B-gripi viiruse RNA N/P LabChip DX 309 JAH 1644 40982-1 Influenza virus B RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Influenza virus B RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method FLUBV RNA XXX Ql PCR 1 Both 1797 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel BalF-RespVir RNA/DNApanel; Br-RespVir RNA/DNA panel; Nose-RespVir RNA/DNApanel; Th-RespVir RNA/DNA panel Influenza B virus RNA Flu B EI EI EI XXX-Influenza B virus RNA B-gripi viiruse RNA B-gripi viiruse RNA N/P LabChip DX 309 JAH 1644 40982-1 Influenza virus B RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Influenza virus B RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method FLUBV RNA XXX Ql PCR 1 Both 1813 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel BalF-RespVir RNA/DNApanel; Br-RespVir RNA/DNA panel; Nose-RespVir RNA/DNApanel; Th-RespVir RNA/DNA panel Influenza B virus RNA Flu B EI EI EI XXX-Influenza B virus RNA B-gripi viiruse RNA B-gripi viiruse RNA N/P LabChip DX 309 JAH 1644 40982-1 Influenza virus B RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Influenza virus B RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method FLUBV RNA XXX Ql PCR 1 Both 2335 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA paneel Nose-RespVir RNA panel B-gripi viiruse RNA Nose-FLU B RNA EI 2023-11-17 EI EI XXX-Influenza B virus RNA B-gripi viiruse RNA B-gripi viiruse RNA N/P GeneXpert analüsaator Cepheid 309 JAH 1644 40982-1 Influenza virus B RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Influenza virus B RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method FLUBV RNA XXX Ql PCR 1 Both 2889 VIR 20 A-, B-gripi viiruse, RSV, SARS-CoV-2 RNA paneel; A-, B-gripi viiruse, RSV, SARS-CoV-2 RNA paneel Th-SARS-CoV-2, Flu A/B, RSV RNA; Th-SARS-CoV-2, Flu A/B, RSV RNA paneel B-gripi viiruse RNA Th-FLU B RNA JAH EI EI XXX-Influenza B virus RNA B-gripi viiruse RNA B-gripi viiruse RNA N/P eMag/CFX 96 bioMérieux/Bio-rad 309 JAH 1644 40982-1 Influenza virus B RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Influenza virus B RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method FLUBV RNA XXX Ql PCR 1 Both 2894 VIR 20 A-, B-gripi viiruse, RSV, SARS-CoV-2 RNA paneel; A-, B-gripi viiruse, RSV, SARS-CoV-2 RNA paneel Br-SARS-CoV-2, Flu A/B, RSV RNA; Br-SARS-CoV-2, Flu A/B, RSV RNA paneel B-gripi viiruse RNA Br-FLU B RNA JAH EI EI XXX-Influenza B virus RNA B-gripi viiruse RNA B-gripi viiruse RNA N/P eMag/CFX 96 bioMérieux/Bio-rad 309 JAH 1644 40982-1 Influenza virus B RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Influenza virus B RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method FLUBV RNA XXX Ql PCR 1 Both 2899 VIR 20 A-, B-gripi viiruse, RSV, SARS-CoV-2 RNA paneel; A-, B-gripi viiruse, RSV, SARS-CoV-2 RNA paneel BalF-SARS-CoV-2, FluAB, RSV RNA; BalF-SARS-CoV-2, Flu A/B, RSV RNA paneel B-gripi viiruse RNA BalF-FLU B RNA JAH EI EI XXX-Influenza B virus RNA B-gripi viiruse RNA B-gripi viiruse RNA N/P eMag/CFX 96 bioMérieux/Bio-rad 309 JAH 1644 40982-1 Influenza virus B RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Influenza virus B RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method FLUBV RNA XXX Ql PCR 1 Both 2940 VIR 20 A-, B-gripi viiruse, RSV, SARS-CoV-2 RNA paneel Nose-SARS-CoV-2, FluAB, RSV RNA B-gripi viiruse RNA Nose-FLU-B-RNA JAH EI EI XXX-Influenza B virus RNA B-gripi viiruse RNA B-gripi viiruse RNA N/P 309 JAH 1644 40982-1 Influenza virus B RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Influenza virus B RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method FLUBV RNA XXX Ql PCR 1 Both 3004 VIR 20 A-, B-gripi viiruse, SARS-CoV-2 RNA paneel Nose-kiir-PCR-SARS-2+Flu B-gripi viiruse RNA Nose-FLU-B RNA JAH EI EI XXX-Influenza B virus RNA B-gripi viiruse RNA B-gripi viiruse RNA N/P 309 JAH 1644 40982-1 Influenza virus B RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Influenza virus B RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method FLUBV RNA XXX Ql PCR 1 Both 1755 VIR 20 Hemogramm; Hemogramm 5-osalise leukogrammi ja normoblastidega; Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel B-CBC; B-CBC-5Diff-IPF; B-CBC-5Diff-RET; BalF-RespVir RNA/DNApanel; Br-RespVir RNA/DNA panel; Nose-RespVir RNA/DNApanel; Th-RespVir RNA/DNA panel Metapneumovirus RNA MPV EI EI EI XXX-Metapneumovirus RNA Metapneumoviiruse RNA Metapneumoviiruse RNA N/P LabChip DX 318 JAH 1647 38917-1 Human metapneumovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human metapneumovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method hMPV RNA XXX Ql PCR 1 Both 24,5193 1771 VIR 20 Hemogramm; Hemogramm 5-osalise leukogrammi ja normoblastidega; Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel B-CBC; B-CBC-5Diff-IPF; B-CBC-5Diff-RET; BalF-RespVir RNA/DNApanel; Br-RespVir RNA/DNA panel; Nose-RespVir RNA/DNApanel; Th-RespVir RNA/DNA panel Metapneumovirus RNA MPV EI EI EI XXX-Metapneumovirus RNA Metapneumoviiruse RNA Metapneumoviiruse RNA N/P LabChip DX 318 JAH 1647 38917-1 Human metapneumovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human metapneumovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method hMPV RNA XXX Ql PCR 1 Both 24,5193 1808 VIR 20 Hemogramm; Hemogramm 5-osalise leukogrammi ja normoblastidega; Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel B-CBC; B-CBC-5Diff-IPF; B-CBC-5Diff-RET; BalF-RespVir RNA/DNApanel; Br-RespVir RNA/DNA panel; Nose-RespVir RNA/DNApanel; Th-RespVir RNA/DNA panel Metapneumovirus RNA MPV EI EI EI XXX-Metapneumovirus RNA Metapneumoviiruse RNA Metapneumoviiruse RNA N/P LabChip DX 318 JAH 1647 38917-1 Human metapneumovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human metapneumovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method hMPV RNA XXX Ql PCR 1 Both 24,5193 1824 VIR 20 Hemogramm; Hemogramm 5-osalise leukogrammi ja normoblastidega; Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel B-CBC; B-CBC-5Diff-IPF; B-CBC-5Diff-RET; BalF-RespVir RNA/DNApanel; Br-RespVir RNA/DNA panel; Nose-RespVir RNA/DNApanel; Th-RespVir RNA/DNA panel Metapneumovirus RNA MPV EI EI EI XXX-Metapneumovirus RNA Metapneumoviiruse RNA Metapneumoviiruse RNA N/P LabChip DX 318 JAH 1647 38917-1 Human metapneumovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human metapneumovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method hMPV RNA XXX Ql PCR 1 Both 24,5193 2339 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel Nose-RespVir DNA/RNA paneel Metapneumoviiruse RNA Nose-Metapneumovirus RNA JAH EI EI XXX-Metapneumovirus RNA Metapneumoviiruse RNA Metapneumoviiruse RNA N/P eMAG/CFX96 Seegene 318 JAH 1647 38917-1 Human metapneumovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human metapneumovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method hMPV RNA XXX Ql PCR 1 Both 24,5193 2351 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel Th-RespVir DNA/RNA paneel Metapneumoviiruse RNA Th-Metapneumovirus RNA JAH EI EI XXX-Metapneumovirus RNA Metapneumoviiruse RNA Metapneumoviiruse RNA N/P eMAG/CFX96 Seegene 318 JAH 1647 38917-1 Human metapneumovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human metapneumovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method hMPV RNA XXX Ql PCR 1 Both 24,5193 2363 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel Br-RespVir DNA/RNA paneel Metapneumoviiruse RNA Br-Metapneumovirus RNA JAH EI EI XXX-Metapneumovirus RNA Metapneumoviiruse RNA Metapneumoviiruse RNA N/P eMAG/CFX96 Seegene 318 JAH 1647 38917-1 Human metapneumovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human metapneumovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method hMPV RNA XXX Ql PCR 1 Both 24,5193 2375 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel BalF-RespVir DNA/RNA paneel Metapneumoviiruse RNA BalF-Metapneumovirus RNA JAH EI EI XXX-Metapneumovirus RNA Metapneumoviiruse RNA Metapneumoviiruse RNA N/P eMAG/CFX96 Seegene 318 JAH 1647 38917-1 Human metapneumovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human metapneumovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method hMPV RNA XXX Ql PCR 1 Both 24,5193 2341 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel Nose-RespVir DNA/RNA paneel Paragripiviiruse 1 RNA Nose-Parainfluenza virus 1 RNA JAH EI EI XXX-Parainfluenza virus 1 RNA Paragripiviiruse 1 RNA Paragripiviiruse 1 RNA N/P eMAG/CFX96 Seegene 320 JAH 4034 29908-1 Parainfluenza virus 1 RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 10 MICRO Parainfluenza virus 1 RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HPIV1 RNA XXX Ql PCR 1 Both 19,8821 2353 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel Th-RespVir DNA/RNA paneel Paragripiviiruse 1 RNA Th-Parainfluenza virus 1 RNA JAH EI EI XXX-Parainfluenza virus 1 RNA Paragripiviiruse 1 RNA Paragripiviiruse 1 RNA N/P eMAG/CFX96 Seegene 320 JAH 4034 29908-1 Parainfluenza virus 1 RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 10 MICRO Parainfluenza virus 1 RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HPIV1 RNA XXX Ql PCR 1 Both 19,8821 2365 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel Br-RespVir DNA/RNA paneel Paragripiviiruse 1 RNA Br-Parainfluenza virus 1 RNA JAH EI EI XXX-Parainfluenza virus 1 RNA Paragripiviiruse 1 RNA Paragripiviiruse 1 RNA N/P eMAG/CFX96 Seegene 320 JAH 4034 29908-1 Parainfluenza virus 1 RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 10 MICRO Parainfluenza virus 1 RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HPIV1 RNA XXX Ql PCR 1 Both 19,8821 2377 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel BalF-RespVir DNA/RNA paneel Paragripiviiruse 1 RNA BalF-Parainfluenza virus 1 RNA JAH EI EI XXX-Parainfluenza virus 1 RNA Paragripiviiruse 1 RNA Paragripiviiruse 1 RNA N/P eMAG/CFX96 Seegene 320 JAH 4034 29908-1 Parainfluenza virus 1 RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 10 MICRO Parainfluenza virus 1 RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HPIV1 RNA XXX Ql PCR 1 Both 19,8821 2342 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel Nose-RespVir DNA/RNA paneel Paragripiviiruse 2 RNA Nose-Parainfluenza virus 2 RNA JAH EI EI XXX-Parainfluenza virus 2 RNA Paragripiviiruse 2 RNA Paragripiviiruse 2 RNA N/P eMAG/CFX96 Seegene 321 JAH 4035 29909-9 Parainfluenza virus 2 RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 8 MICRO Parainfluenza virus 2 RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HPIV2 RNA XXX Ql PCR 1 Both 19,8821 2354 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel Th-RespVir DNA/RNA paneel Paragripiviiruse 2 RNA Th-Parainfluenza virus 2 RNA JAH EI EI XXX-Parainfluenza virus 2 RNA Paragripiviiruse 2 RNA Paragripiviiruse 2 RNA N/P eMAG/CFX96 Seegene 321 JAH 4035 29909-9 Parainfluenza virus 2 RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 8 MICRO Parainfluenza virus 2 RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HPIV2 RNA XXX Ql PCR 1 Both 19,8821 2366 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel Br-RespVir DNA/RNA paneel Paragripiviiruse 2 RNA Br-Parainfluenza virus 2 RNA JAH EI EI XXX-Parainfluenza virus 2 RNA Paragripiviiruse 2 RNA Paragripiviiruse 2 RNA N/P eMAG/CFX96 Seegene 321 JAH 4035 29909-9 Parainfluenza virus 2 RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 8 MICRO Parainfluenza virus 2 RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HPIV2 RNA XXX Ql PCR 1 Both 19,8821 2378 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel BalF-RespVir DNA/RNA paneel Paragripiviiruse 2 RNA BalF-Parainfluenza virus 2 RNA JAH EI EI XXX-Parainfluenza virus 2 RNA Paragripiviiruse 2 RNA Paragripiviiruse 2 RNA N/P eMAG/CFX96 Seegene 321 JAH 4035 29909-9 Parainfluenza virus 2 RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 8 MICRO Parainfluenza virus 2 RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HPIV2 RNA XXX Ql PCR 1 Both 19,8821 2343 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel Nose-RespVir DNA/RNA paneel Paragripiviiruse 3 RNA Nose-Parainfluenza virus 3 RNA JAH EI EI XXX-Parainfluenza virus 3 RNA Paragripiviiruse 3 RNA Paragripiviiruse 3 RNA N/P eMAG/CFX96 Seegene 322 JAH 4036 29910-7 Parainfluenza virus 3 RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 9 MICRO Parainfluenza virus 3 RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HPIV3 RNA XXX Ql PCR 1 Both 19,8821 2355 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel Th-RespVir DNA/RNA paneel Paragripiviiruse 3 RNA Th-Parainfluenza virus 3 RNA JAH EI EI XXX-Parainfluenza virus 3 RNA Paragripiviiruse 3 RNA Paragripiviiruse 3 RNA N/P eMAG/CFX96 Seegene 322 JAH 4036 29910-7 Parainfluenza virus 3 RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 9 MICRO Parainfluenza virus 3 RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HPIV3 RNA XXX Ql PCR 1 Both 19,8821 2367 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel Br-RespVir DNA/RNA paneel Paragripiviiruse 3 RNA Br-Parainfluenza virus 3 RNA JAH EI EI XXX-Parainfluenza virus 3 RNA Paragripiviiruse 3 RNA Paragripiviiruse 3 RNA N/P eMAG/CFX96 Seegene 322 JAH 4036 29910-7 Parainfluenza virus 3 RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 9 MICRO Parainfluenza virus 3 RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HPIV3 RNA XXX Ql PCR 1 Both 19,8821 2379 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel BalF-RespVir DNA/RNA paneel Paragripiviiruse 3 RNA BalF-Parainfluenza virus 3 RNA JAH EI EI XXX-Parainfluenza virus 3 RNA Paragripiviiruse 3 RNA Paragripiviiruse 3 RNA N/P eMAG/CFX96 Seegene 322 JAH 4036 29910-7 Parainfluenza virus 3 RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 9 MICRO Parainfluenza virus 3 RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HPIV3 RNA XXX Ql PCR 1 Both 19,8821 2344 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel Nose-RespVir DNA/RNA paneel Paragripiviiruse 4 RNA Nose-Parainfluenza virus 4 RNA JAH EI EI XXX-Parainfluenza virus 4 RNA Paragripiviiruse 4 RNA Paragripiviiruse 4 RNA N/P eMAG/CFX96 Seegene 323 JAH 4037 41010-0 Parainfluenza virus 4 RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 4 MICRO Parainfluenza virus 4 RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HPIV4 RNA XXX Ql PCR 1 Both 14,9475 2356 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel Th-RespVir DNA/RNA paneel Paragripiviiruse 4 RNA Th-Parainfluenza virus 4 RNA JAH EI EI XXX-Parainfluenza virus 4 RNA Paragripiviiruse 4 RNA Paragripiviiruse 4 RNA N/P eMAG/CFX96 Seegene 323 JAH 4037 41010-0 Parainfluenza virus 4 RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 4 MICRO Parainfluenza virus 4 RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HPIV4 RNA XXX Ql PCR 1 Both 14,9475 2368 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel Br-RespVir DNA/RNA paneel Paragripiviiruse 4 RNA Br-Parainfluenza virus 4 RNA JAH EI EI XXX-Parainfluenza virus 4 RNA Paragripiviiruse 4 RNA Paragripiviiruse 4 RNA N/P eMAG/CFX96 Seegene 323 JAH 4037 41010-0 Parainfluenza virus 4 RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 4 MICRO Parainfluenza virus 4 RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HPIV4 RNA XXX Ql PCR 1 Both 14,9475 2380 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel BalF-RespVir DNA/RNA paneel Paragripiviiruse 4 RNA BalF-Parainfluenza virus 4 RNA JAH EI EI XXX-Parainfluenza virus 4 RNA Paragripiviiruse 4 RNA Paragripiviiruse 4 RNA N/P eMAG/CFX96 Seegene 323 JAH 4037 41010-0 Parainfluenza virus 4 RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 4 MICRO Parainfluenza virus 4 RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HPIV4 RNA XXX Ql PCR 1 Both 14,9475 1751 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel BalF-RespVir RNA/DNApanel; Br-RespVir RNA/DNA panel; Nose-RespVir RNA/DNApanel; Th-RespVir RNA/DNA panel Rhinovirus A/B/C RNA HRV EI EI EI XXX-Rhinovirus RNA Rinoviiruse RNA Rinoviiruse RNA N/P LabChip DX 326 JAH 1650 7993-9 Rhinovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Rhinovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method Rhinovirus RNA XXX Ql PCR 1 Both 1767 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel BalF-RespVir RNA/DNApanel; Br-RespVir RNA/DNA panel; Nose-RespVir RNA/DNApanel; Th-RespVir RNA/DNA panel Rhinovirus A/B/C RNA HRV EI EI EI XXX-Rhinovirus RNA Rinoviiruse RNA Rinoviiruse RNA N/P LabChip DX 326 JAH 1650 7993-9 Rhinovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Rhinovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method Rhinovirus RNA XXX Ql PCR 1 Both 1804 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel BalF-RespVir RNA/DNApanel; Br-RespVir RNA/DNA panel; Nose-RespVir RNA/DNApanel; Th-RespVir RNA/DNA panel Rhinovirus A/B/C RNA HRV EI EI EI XXX-Rhinovirus RNA Rinoviiruse RNA Rinoviiruse RNA N/P LabChip DX 326 JAH 1650 7993-9 Rhinovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Rhinovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method Rhinovirus RNA XXX Ql PCR 1 Both 1820 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel BalF-RespVir RNA/DNApanel; Br-RespVir RNA/DNA panel; Nose-RespVir RNA/DNApanel; Th-RespVir RNA/DNA panel Rhinovirus A/B/C RNA HRV EI EI EI XXX-Rhinovirus RNA Rinoviiruse RNA Rinoviiruse RNA N/P LabChip DX 326 JAH 1650 7993-9 Rhinovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Rhinovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method Rhinovirus RNA XXX Ql PCR 1 Both 2346 VIR 20 Rinoviiruse RNA Nose-Rhionovirus RNA EI 2023-11-16 EI EI XXX-Rhinovirus RNA Rinoviiruse RNA Rinoviiruse RNA N/P SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX96 Seegene 326 JAH 1650 7993-9 Rhinovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Rhinovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method Rhinovirus RNA XXX Ql PCR 1 Both 2358 VIR 20 Rinoviiruse RNA Th-Rhionovirus RNA EI 2023-11-16 EI EI XXX-Rhinovirus RNA Rinoviiruse RNA Rinoviiruse RNA N/P SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX96 Seegene 326 JAH 1650 7993-9 Rhinovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Rhinovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method Rhinovirus RNA XXX Ql PCR 1 Both 2370 VIR 20 Rinoviiruse RNA Br-Rhionovirus RNA EI 2023-11-16 EI EI XXX-Rhinovirus RNA Rinoviiruse RNA Rinoviiruse RNA N/P SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX96 Seegene 326 JAH 1650 7993-9 Rhinovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Rhinovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method Rhinovirus RNA XXX Ql PCR 1 Both 2382 VIR 20 Rinoviiruse RNA BalF-Rhionovirus RNA EI 2023-11-16 EI EI XXX-Rhinovirus RNA Rinoviiruse RNA Rinoviiruse RNA N/P SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX96 Seegene 326 JAH 1650 7993-9 Rhinovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Rhinovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method Rhinovirus RNA XXX Ql PCR 1 Both 2943 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel Nose-RespVir DNA/RNA paneel Rinoviiruse RNA Nose-Rhinovirus RNA JAH EI EI XXX-Rhinovirus RNA Rinoviiruse RNA Rinoviiruse RNA N/P " " eMAG/CFX96 Seegene 326 JAH 1650 7993-9 Rhinovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Rhinovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method Rhinovirus RNA XXX Ql PCR 1 Both 2947 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel Br-RespVir DNA/RNA paneel Rinoviiruse RNA Br-Rhinovirus RNA JAH EI EI XXX-Rhinovirus RNA Rinoviiruse RNA Rinoviiruse RNA N/P " " eMAG/CFX96 Seegene 326 JAH 1650 7993-9 Rhinovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Rhinovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method Rhinovirus RNA XXX Ql PCR 1 Both 2951 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel BalF-RespVir DNA/RNA paneel Rinoviiruse RNA BalF-Rhinovirus RNA JAH EI EI XXX-Rhinovirus RNA Rinoviiruse RNA Rinoviiruse RNA N/P " " eMAG/CFX96 Seegene 326 JAH 1650 7993-9 Rhinovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Rhinovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method Rhinovirus RNA XXX Ql PCR 1 Both 2954 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel Th-RespVir DNA/RNA paneel Rinoviiruse RNA Th-Rhinovirus RNA JAH EI EI XXX-Rhinovirus RNA Rinoviiruse RNA Rinoviiruse RNA N/P " " eMAG/CFX96 Seegene 326 JAH 1650 7993-9 Rhinovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Rhinovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method Rhinovirus RNA XXX Ql PCR 1 Both 2336 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA paneel Nose-RespVir RNA panel RS-viiruse RNA Nose-RSV RNA EI 2023-11-17 EI EI XXX-RSV RNA RSV RNA RS-viiruse RNA N/P GeneXpert analüsaator Cepheid 327 JAH 1645 40988-8 Respiratory syncytial virus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Respiratory syncytial virus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method RSV RNA XXX Ql PCR 1 Both 2890 VIR 20 A-, B-gripi viiruse, RSV, SARS-CoV-2 RNA paneel; A-, B-gripi viiruse, RSV, SARS-CoV-2 RNA paneel Th-SARS-CoV-2, Flu A/B, RSV RNA; Th-SARS-CoV-2, Flu A/B, RSV RNA paneel RS-viiruse RNA Th-RSV RNA JAH EI EI XXX-RSV RNA RSV RNA RS-viiruse RNA N/P eMag/CFX 96 bioMérieux/Bio-rad 327 JAH 1645 40988-8 Respiratory syncytial virus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Respiratory syncytial virus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method RSV RNA XXX Ql PCR 1 Both 2895 VIR 20 A-, B-gripi viiruse, RSV, SARS-CoV-2 RNA paneel; A-, B-gripi viiruse, RSV, SARS-CoV-2 RNA paneel Br-SARS-CoV-2, Flu A/B, RSV RNA; Br-SARS-CoV-2, Flu A/B, RSV RNA paneel RS-viiruse RNA Br-RSV RNA JAH EI EI XXX-RSV RNA RSV RNA RS-viiruse RNA N/P eMag/CFX 96 bioMérieux/Bio-rad 327 JAH 1645 40988-8 Respiratory syncytial virus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Respiratory syncytial virus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method RSV RNA XXX Ql PCR 1 Both 2900 VIR 20 A-, B-gripi viiruse, RSV, SARS-CoV-2 RNA paneel; A-, B-gripi viiruse, RSV, SARS-CoV-2 RNA paneel BalF-SARS-CoV-2, FluAB, RSV RNA; BalF-SARS-CoV-2, Flu A/B, RSV RNA paneel RS-viiruse RNA BalF-RSV RNA JAH EI EI XXX-RSV RNA RSV RNA RS-viiruse RNA N/P eMag/CFX 96 bioMérieux/Bio-rad 327 JAH 1645 40988-8 Respiratory syncytial virus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Respiratory syncytial virus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method RSV RNA XXX Ql PCR 1 Both 2941 VIR 20 A-, B-gripi viiruse, RSV, SARS-CoV-2 RNA paneel Nose-SARS-CoV-2, FluAB, RSV RNA RS-viiruse RNA Nose-RSV-RNA JAH EI EI XXX-RSV RNA RSV RNA RS-viiruse RNA N/P 327 JAH 1645 40988-8 Respiratory syncytial virus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Respiratory syncytial virus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method RSV RNA XXX Ql PCR 1 Both 2788 VIR 20 RS-viiruse antigeen Nose-RSV Ag strip JAH JAH EI XXX-RSV Ag strip RSV Ag (ribaanalüüs) RS-viiruse antigeen täpsustamata materjalis (ribaanalüüs) N/P 331 JAH 3017 31950-9 Respiratory syncytial virus Ag ACnc Pt XXX Ord 40 MICRO Respiratory syncytial virus Ag [Presence] in Unspecified specimen RSV Ag XXX Ql 1 Both 9,7245 2638 VIR 20 SARS-CoV-2 RNA PCR (kuni 24 tundi) XXX-COVID-19 RNA EI 2023-11-07 EI EI XXX-SARS-CoV-2 RNA SARS koroonaviirus 2 RNA SARS koroonaviirus 2 RNA N/P eMAG/CFX96 Seegene 333 JAH 5806 94309-2 SARS coronavirus 2 RNA PrThr Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO SARS-CoV-2 (COVID-19) RNA [Presence] in Unspecified specimen by NAA with probe detection SARS-CoV-2 RNA XXX Ql NAA+probe 1 Both 2703 VIR 20 SARS-CoV-2 RNA kiir-PCR Nose-COVID-19 RNA EI 2023-11-07 EI EI XXX-SARS-CoV-2 RNA SARS koroonaviirus 2 RNA SARS koroonaviirus 2 RNA N/P " " 333 JAH 5806 94309-2 SARS coronavirus 2 RNA PrThr Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO SARS-CoV-2 (COVID-19) RNA [Presence] in Unspecified specimen by NAA with probe detection SARS-CoV-2 RNA XXX Ql NAA+probe 1 Both 2722 VIR 20 SARS koroonaviirus 2 RNA (sertifikaadiga) XXX-SARS-CoV-2 RNA sert JAH JAH EI XXX-SARS-CoV-2 RNA SARS koroonaviirus 2 RNA SARS koroonaviirus 2 RNA N/P " " 333 JAH 5806 94309-2 SARS coronavirus 2 RNA PrThr Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO SARS-CoV-2 (COVID-19) RNA [Presence] in Unspecified specimen by NAA with probe detection SARS-CoV-2 RNA XXX Ql NAA+probe 1 Both 2759 VIR 20 SARS koroonaviirus 2 RNA XXX-SARS-CoV-2 RNA JAH JAH EI XXX-SARS-CoV-2 RNA SARS koroonaviirus 2 RNA SARS koroonaviirus 2 RNA N/P " " 333 JAH 5806 94309-2 SARS coronavirus 2 RNA PrThr Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO SARS-CoV-2 (COVID-19) RNA [Presence] in Unspecified specimen by NAA with probe detection SARS-CoV-2 RNA XXX Ql NAA+probe 1 Both 2793 VIR 20 Koroonaviiruse COVID-19 RNA SYNLAB XXX-COVID-19 SYNLAB EI 2023-11-16 EI EI XXX-SARS-CoV-2 RNA SARS koroonaviirus 2 RNA SARS koroonaviirus 2 RNA N/P " " 333 JAH 5806 94309-2 SARS coronavirus 2 RNA PrThr Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO SARS-CoV-2 (COVID-19) RNA [Presence] in Unspecified specimen by NAA with probe detection SARS-CoV-2 RNA XXX Ql NAA+probe 1 Both 2887 VIR 20 A-, B-gripi viiruse, RSV, SARS-CoV-2 RNA paneel; A-, B-gripi viiruse, RSV, SARS-CoV-2 RNA paneel Th-SARS-CoV-2, Flu A/B, RSV RNA; Th-SARS-CoV-2, Flu A/B, RSV RNA paneel SARS koroonaviirus 2 RNA Th-SARS-CoV-2 RNA JAH EI EI XXX-SARS-CoV-2 RNA SARS koroonaviirus 2 RNA SARS koroonaviirus 2 RNA N/P " " eMag/CFX 96 bioMérieux/Bio-rad 333 JAH 5806 94309-2 SARS coronavirus 2 RNA PrThr Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO SARS-CoV-2 (COVID-19) RNA [Presence] in Unspecified specimen by NAA with probe detection SARS-CoV-2 RNA XXX Ql NAA+probe 1 Both 2892 VIR 20 A-, B-gripi viiruse, RSV, SARS-CoV-2 RNA paneel; A-, B-gripi viiruse, RSV, SARS-CoV-2 RNA paneel Br-SARS-CoV-2, Flu A/B, RSV RNA; Br-SARS-CoV-2, Flu A/B, RSV RNA paneel SARS koroonaviirus 2 RNA Br-SARS-CoV-2 RNA JAH EI EI XXX-SARS-CoV-2 RNA SARS koroonaviirus 2 RNA SARS koroonaviirus 2 RNA N/P " " eMag/CFX 96 bioMérieux/Bio-rad 333 JAH 5806 94309-2 SARS coronavirus 2 RNA PrThr Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO SARS-CoV-2 (COVID-19) RNA [Presence] in Unspecified specimen by NAA with probe detection SARS-CoV-2 RNA XXX Ql NAA+probe 1 Both 2897 VIR 20 A-, B-gripi viiruse, RSV, SARS-CoV-2 RNA paneel; A-, B-gripi viiruse, RSV, SARS-CoV-2 RNA paneel BalF-SARS-CoV-2, FluAB, RSV RNA; BalF-SARS-CoV-2, Flu A/B, RSV RNA paneel SARS koroonaviirus 2 RNA BalF-SARS-CoV-2 RNA JAH EI EI XXX-SARS-CoV-2 RNA SARS koroonaviirus 2 RNA SARS koroonaviirus 2 RNA N/P " " eMag/CFX 96 bioMérieux/Bio-rad 333 JAH 5806 94309-2 SARS coronavirus 2 RNA PrThr Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO SARS-CoV-2 (COVID-19) RNA [Presence] in Unspecified specimen by NAA with probe detection SARS-CoV-2 RNA XXX Ql NAA+probe 1 Both 2901 VIR 20 A-, B-gripi viiruse, RSV, SARS-CoV-2 RNA paneel Nose-SARS-CoV-2, FluAB, RSV RNA SARS koroonaviirus 2 RNA Nose-SARS CoV-2 RNA JAH JAH EI XXX-SARS-CoV-2 RNA SARS koroonaviirus 2 RNA SARS koroonaviirus 2 RNA N/P " " GeneXpert; Cobas Liat Cepheid; Roche 333 JAH 5806 94309-2 SARS coronavirus 2 RNA PrThr Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO SARS-CoV-2 (COVID-19) RNA [Presence] in Unspecified specimen by NAA with probe detection SARS-CoV-2 RNA XXX Ql NAA+probe 1 Both 3002 VIR 20 A-, B-gripi viiruse, SARS-CoV-2 RNA paneel Nose-kiir-PCR-SARS-2+Flu SARS koroonaviirus 2 RNA Nose-SARS-CoV-2 RNA JAH EI EI XXX-SARS-CoV-2 RNA SARS koroonaviirus 2 RNA SARS koroonaviirus 2 RNA N/P " " 333 JAH 5806 94309-2 SARS coronavirus 2 RNA PrThr Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO SARS-CoV-2 (COVID-19) RNA [Presence] in Unspecified specimen by NAA with probe detection SARS-CoV-2 RNA XXX Ql NAA+probe 1 Both 2658 VIR 20 Koroonaviiruse COVID-19 antigeen ninakaapes Nose-COVID-19 Ag EI 2023-11-16 EI EI XXX-SARS-CoV-2 Ag SARS koroonaviirus 2 Ag SARS koroonaviirus 2 Ag täpsustamata materjalis N/P " " 338 JAH/Võrreld 5966 96119-3 SARS coronavirus 2 Ag PrThr Pt Respiratory.upper Ord IA MICRO SARS-CoV-2 (COVID-19) Ag [Presence] in Upper respiratory specimen by Immunoassay SARS-CoV-2 Ag Upper resp Ql IA 1 Both 2758 VIR 20 Koroonaviiruse COVID-19 antigeen ninakaapes (haigla töötajad) Nose-COVID-19 Ag (töötajad) EI 2023-11-16 EI EI XXX-SARS-CoV-2 Ag SARS koroonaviirus 2 Ag SARS koroonaviirus 2 Ag täpsustamata materjalis N/P " " 338 JAH/Võrreld 5966 96119-3 SARS coronavirus 2 Ag PrThr Pt Respiratory.upper Ord IA MICRO SARS-CoV-2 (COVID-19) Ag [Presence] in Upper respiratory specimen by Immunoassay SARS-CoV-2 Ag Upper resp Ql IA 1 Both 2748 VIR 20 SARS koroonaviirus 2 Ag (ribaanalüüs) XXX-SARS-CoV-2 Ag strip JAH JAH EI XXX-SARS-CoV-2 Ag strip SARS koroonaviirus 2 Ag (ribaanalüüs) SARS koroonaviirus 2 antigeen täpsustamata materjalis (ribaanalüüs) N/P " " 339 JAH 5945 94558-4 SARS coronavirus 2 Ag PrThr Pt Respiratory Ord IA.rapid MICRO SARS-CoV-2 (COVID-19) Ag [Presence] in Respiratory specimen by Rapid immunoassay SARS-CoV-2 Ag Resp Ql IA.rapid 1 Both 2789 VIR 20 SARS koroonaviirus 2 Ag (ribaanalüüs) sertifikaadiga XXX-SARS-CoV-2 Ag strip sert JAH JAH EI XXX-SARS-CoV-2 Ag strip SARS koroonaviirus 2 Ag (ribaanalüüs) SARS koroonaviirus 2 antigeen täpsustamata materjalis (ribaanalüüs) N/P " " 339 JAH 5945 94558-4 SARS coronavirus 2 Ag PrThr Pt Respiratory Ord IA.rapid MICRO SARS-CoV-2 (COVID-19) Ag [Presence] in Respiratory specimen by Rapid immunoassay SARS-CoV-2 Ag Resp Ql IA.rapid 1 Both 2796 VIR 20 SARS koroonaviirus 2 Ag (ribaanalüüs) XXX-SARS-CoV-2 Ag JAH JAH EI XXX-SARS-CoV-2 Ag strip SARS koroonaviirus 2 Ag (ribaanalüüs) SARS koroonaviirus 2 antigeen täpsustamata materjalis (ribaanalüüs) N/P " " 339 JAH 5945 94558-4 SARS coronavirus 2 Ag PrThr Pt Respiratory Ord IA.rapid MICRO SARS-CoV-2 (COVID-19) Ag [Presence] in Respiratory specimen by Rapid immunoassay SARS-CoV-2 Ag Resp Ql IA.rapid 1 Both 2731 VIR 20 SARS-CoV-2 (COVID19) viiruse nukleokapsiidi vastased antikehad plasmas P-SARS-CoV-2 (N) Ab JAH JAH EI S,P-SARS-CoV-2 Ab SARS koroonaviirus 2 Ab SARS koroonaviirus 2 vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P " " 341 JAH 5876 94762-2 SARS coronavirus 2 Ab PrThr Pt Ser/Plas Ord IA MICRO SARS-CoV-2 (COVID-19) Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay SARS-CoV-2 Ab SerPl Ql IA 1 Both 2726 VIR 20 SARS-CoV-2 (COVID19) viiruse ogavalgu vastaste antikehade hulk plasmas COVID-19 Ab (S) Q EI 2023-11-16 EI EI S,P-SARS-CoV-2 Ab QN SARS koroonaviirus 2 Ab QN SARS koroonaviirus 2 vastaste antikehade hulk seerumis/plasmas QN kU/L "kU/L " 342 JAH 5979 94769-7 SARS coronavirus 2 Ab ACnc Pt Ser/Plas Qn IA [IU]/mL IU/mL MICRO SARS-CoV-2 (COVID-19) Ab [Units/volume] in Serum or Plasma by Immunoassay SARS-CoV-2 Ab SerPl IA-aCnc 1 Both 2755 VIR 20 SARS-CoV-2 (COVID19) viiruse ogavalgu vastaste antikehade hulk plasmas P-SARS-CoV-2 (S) Ab QN EI 2023-11-16 EI EI S,P-SARS-CoV-2 Ab QN SARS koroonaviirus 2 Ab QN SARS koroonaviirus 2 vastaste antikehade hulk seerumis/plasmas QN kU/L "kU/L " 342 JAH 5979 94769-7 SARS coronavirus 2 Ab ACnc Pt Ser/Plas Qn IA [IU]/mL IU/mL MICRO SARS-CoV-2 (COVID-19) Ab [Units/volume] in Serum or Plasma by Immunoassay SARS-CoV-2 Ab SerPl IA-aCnc 1 Both 2767 VIR 20 SARS koroonaviirus 2 Ab QN sertifikaadiga P-SARS-CoV-2 Ab QN sert JAH JAH EI S,P-SARS-CoV-2 Ab QN SARS koroonaviirus 2 Ab QN SARS koroonaviirus 2 vastaste antikehade hulk seerumis/plasmas QN kU/L "kU/L " 342 JAH 5979 94769-7 SARS coronavirus 2 Ab ACnc Pt Ser/Plas Qn IA [IU]/mL IU/mL MICRO SARS-CoV-2 (COVID-19) Ab [Units/volume] in Serum or Plasma by Immunoassay SARS-CoV-2 Ab SerPl IA-aCnc 1 Both 1754 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel Br-RespVir RNA/DNA panel; Nose-RespVir RNA/DNApanel; Th-RespVir RNA/DNA panel Bocavirus 1/2/3/4 DNA HBoV 1/2/3/4 EI EI EI XXX-Bocavirus DNA Bokaviiruse DNA Bokaviiruse DNA N/P LabChip DX 348 JAH 1652 62424-7 Human bocavirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human bocavirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HBoV RNA XXX Ql PCR 1 Both 26,1703 1770 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel Br-RespVir RNA/DNA panel; Nose-RespVir RNA/DNApanel; Th-RespVir RNA/DNA panel Bocavirus 1/2/3/4 DNA HBoV 1/2/3/4 EI EI EI XXX-Bocavirus DNA Bokaviiruse DNA Bokaviiruse DNA N/P LabChip DX 348 JAH 1652 62424-7 Human bocavirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human bocavirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HBoV RNA XXX Ql PCR 1 Both 26,1703 1807 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel Br-RespVir RNA/DNA panel; Nose-RespVir RNA/DNApanel; Th-RespVir RNA/DNA panel Bocavirus 1/2/3/4 DNA HBoV 1/2/3/4 EI EI EI XXX-Bocavirus DNA Bokaviiruse DNA Bokaviiruse DNA N/P LabChip DX 348 JAH 1652 62424-7 Human bocavirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human bocavirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HBoV RNA XXX Ql PCR 1 Both 26,1703 2345 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel Nose-RespVir DNA/RNA paneel Bokaviiruse DNA Nose-Bocavirus DNA JAH EI EI XXX-Bocavirus DNA Bokaviiruse DNA Bokaviiruse DNA N/P eMAG/CFX96 Seegene 348 JAH 1652 62424-7 Human bocavirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human bocavirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HBoV RNA XXX Ql PCR 1 Both 26,1703 2357 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel Th-RespVir DNA/RNA paneel Bokaviiruse DNA Th-Bocavirus DNA JAH EI EI XXX-Bocavirus DNA Bokaviiruse DNA Bokaviiruse DNA N/P eMAG/CFX96 Seegene 348 JAH 1652 62424-7 Human bocavirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human bocavirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HBoV RNA XXX Ql PCR 1 Both 26,1703 2369 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel Br-RespVir DNA/RNA paneel Bokaviiruse DNA Br-Bocavirus DNA JAH EI EI XXX-Bocavirus DNA Bokaviiruse DNA Bokaviiruse DNA N/P SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX103 Seegene 348 JAH 1652 62424-7 Human bocavirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human bocavirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HBoV RNA XXX Ql PCR 1 Both 26,1703 2381 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel BalF-RespVir DNA/RNA paneel Bokaviiruse DNA BalF-Bocavirus DNA JAH EI EI XXX-Bocavirus DNA Bokaviiruse DNA Bokaviiruse DNA N/P eMAG/CFX96 Seegene 348 JAH 1652 62424-7 Human bocavirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human bocavirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HBoV RNA XXX Ql PCR 1 Both 26,1703 2347 VIR 20 Koroonaviiruse 229/NL63 RNA Nose-Coronavirus 229E/NL63 RNA EI 2023-11-16 EI EI XXX-Coronavirus 229E/NL63 RNA Koroonaviiruse 229E/NL63 RNA Koroonaviiruse 229E/NL63 RNA N/P SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX96 Seegene 350 JAH 4032 92146-0 Human coronavirus 229E+NL63 RNA PrThr Pt Respiratory Ord Probe.amp.tar MICRO Human coronavirus 229E+NL63 RNA [Presence] in Respiratory specimen by NAA with probe detection HCoV 229E+NL63 RNA Resp Ql NAA+probe 1 Both 2359 VIR 20 Koroonaviiruse 229/NL63 RNA Th-Coronavirus 229E/NL63 RNA EI 2023-11-16 EI EI XXX-Coronavirus 229E/NL63 RNA Koroonaviiruse 229E/NL63 RNA Koroonaviiruse 229E/NL63 RNA N/P SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX96 Seegene 350 JAH 4032 92146-0 Human coronavirus 229E+NL63 RNA PrThr Pt Respiratory Ord Probe.amp.tar MICRO Human coronavirus 229E+NL63 RNA [Presence] in Respiratory specimen by NAA with probe detection HCoV 229E+NL63 RNA Resp Ql NAA+probe 1 Both 2371 VIR 20 Koroonaviiruse 229/NL63 RNA Br-Coronavirus 229E/NL63 RNA EI 2023-11-16 EI EI XXX-Coronavirus 229E/NL63 RNA Koroonaviiruse 229E/NL63 RNA Koroonaviiruse 229E/NL63 RNA N/P SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX96 Seegene 350 JAH 4032 92146-0 Human coronavirus 229E+NL63 RNA PrThr Pt Respiratory Ord Probe.amp.tar MICRO Human coronavirus 229E+NL63 RNA [Presence] in Respiratory specimen by NAA with probe detection HCoV 229E+NL63 RNA Resp Ql NAA+probe 1 Both 2383 VIR 20 Koroonaviiruse 229/NL63 RNA BalF-Coronavirus 229E/NL63 RNA EI 2023-11-16 EI EI XXX-Coronavirus 229E/NL63 RNA Koroonaviiruse 229E/NL63 RNA Koroonaviiruse 229E/NL63 RNA N/P SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX96 Seegene 350 JAH 4032 92146-0 Human coronavirus 229E+NL63 RNA PrThr Pt Respiratory Ord Probe.amp.tar MICRO Human coronavirus 229E+NL63 RNA [Presence] in Respiratory specimen by NAA with probe detection HCoV 229E+NL63 RNA Resp Ql NAA+probe 1 Both 2945 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel Nose-RespVir DNA/RNA paneel Koroonaviiruse NL63 RNA Nose-Coronavirus NL63 RNA JAH EI EI XXX-Coronavirus NL63 RNA Koroonaviiruse NL63 RNA Koroonaviiruse NL63 RNA N/P " " eMAG/CFX96 Seegene 351 JAH 6268 41005-0 Human coronavirus NL63 RNA PrThr Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human coronavirus NL63 RNA [Presence] in Specimen by NAA with probe detection HCoV NL63 RNA Spec Ql NAA+probe 1 Both 2949 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel Br-RespVir DNA/RNA paneel Koroonaviiruse NL63 RNA Br-Coronavirus NL63 RNA JAH EI EI XXX-Coronavirus NL63 RNA Koroonaviiruse NL63 RNA Koroonaviiruse NL63 RNA N/P " " 351 JAH 6268 41005-0 Human coronavirus NL63 RNA PrThr Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human coronavirus NL63 RNA [Presence] in Specimen by NAA with probe detection HCoV NL63 RNA Spec Ql NAA+probe 1 Both 2953 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel BalF-RespVir DNA/RNA paneel Koroonaviiruse NL63 RNA BalF-Coronavirus NL63 RNA JAH EI EI XXX-Coronavirus NL63 RNA Koroonaviiruse NL63 RNA Koroonaviiruse NL63 RNA N/P " " eMAG/CFX96 Seegene 351 JAH 6268 41005-0 Human coronavirus NL63 RNA PrThr Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human coronavirus NL63 RNA [Presence] in Specimen by NAA with probe detection HCoV NL63 RNA Spec Ql NAA+probe 1 Both 2956 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel Th-RespVir DNA/RNA paneel Koroonaviiruse NL63 RNA Th-Coronavirus NL63 RNA JAH EI EI XXX-Coronavirus NL63 RNA Koroonaviiruse NL63 RNA Koroonaviiruse NL63 RNA N/P " " eMAG/CFX96 Seegene 351 JAH 6268 41005-0 Human coronavirus NL63 RNA PrThr Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human coronavirus NL63 RNA [Presence] in Specimen by NAA with probe detection HCoV NL63 RNA Spec Ql NAA+probe 1 Both 2944 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel Nose-RespVir DNA/RNA paneel Koroonaviiruse 229E RNA Nose-Coronavirus 229E RNA JAH EI EI XXX-Coronavirus 229E RNA Koroonaviiruse 229E RNA Koroonaviiruse 229E RNA N/P " " eMAG/CFX96 Seegene 352 JAH 6269 41003-5 Human coronavirus 229E RNA PrThr Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human coronavirus 229E RNA [Presence] in Specimen by NAA with probe detection HCoV 229E RNA Spec Ql NAA+probe 1 Both 2948 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel Br-RespVir DNA/RNA paneel Koroonaviiruse 229E RNA Br-Coronavirus 229E RNA JAH EI EI XXX-Coronavirus 229E RNA Koroonaviiruse 229E RNA Koroonaviiruse 229E RNA N/P " " eMAG/CFX96 Seegene 352 JAH 6269 41003-5 Human coronavirus 229E RNA PrThr Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human coronavirus 229E RNA [Presence] in Specimen by NAA with probe detection HCoV 229E RNA Spec Ql NAA+probe 1 Both 2952 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel BalF-RespVir DNA/RNA paneel Koroonaviiruse 229E RNA BalF-Coronavirus 229E RNA JAH EI EI XXX-Coronavirus 229E RNA Koroonaviiruse 229E RNA Koroonaviiruse 229E RNA N/P " " eMAG/CFX96 Seegene 352 JAH 6269 41003-5 Human coronavirus 229E RNA PrThr Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human coronavirus 229E RNA [Presence] in Specimen by NAA with probe detection HCoV 229E RNA Spec Ql NAA+probe 1 Both 2955 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel Th-RespVir DNA/RNA paneel Koroonaviiruse 229E RNA Th-Coronavirus 229E RNA JAH EI EI XXX-Coronavirus 229E RNA Koroonaviiruse 229E RNA Koroonaviiruse 229E RNA N/P " " eMAG/CFX96 Seegene 352 JAH 6269 41003-5 Human coronavirus 229E RNA PrThr Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human coronavirus 229E RNA [Presence] in Specimen by NAA with probe detection HCoV 229E RNA Spec Ql NAA+probe 1 Both 2348 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel Nose-RespVir DNA/RNA paneel Koroonaviiruse OC43 RNA Nose-Coronavirus OC43 RNA JAH EI EI XXX-Coronavirus OC43 RNA Koroonaviiruse OC43 RNA Koroonaviiruse OC43 RNA N/P eMAG/CFX96 Seegene 353 JAH 4033 41009-2 Human coronavirus OC43 RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human coronavirus OC43 RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HCoV OC43 RNA XXX Ql PCR 1 Both 15,7885 2360 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel Th-RespVir DNA/RNA paneel Koroonaviiruse OC43 RNA Th-Coronavirus OC43 RNA JAH EI EI XXX-Coronavirus OC43 RNA Koroonaviiruse OC43 RNA Koroonaviiruse OC43 RNA N/P eMAG/CFX96 Seegene 353 JAH 4033 41009-2 Human coronavirus OC43 RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human coronavirus OC43 RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HCoV OC43 RNA XXX Ql PCR 1 Both 15,7885 2372 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel Br-RespVir DNA/RNA paneel Koroonaviiruse OC43 RNA Br-Coronavirus OC43 RNA JAH EI EI XXX-Coronavirus OC43 RNA Koroonaviiruse OC43 RNA Koroonaviiruse OC43 RNA N/P eMAG/CFX96 Seegene 353 JAH 4033 41009-2 Human coronavirus OC43 RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human coronavirus OC43 RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HCoV OC43 RNA XXX Ql PCR 1 Both 15,7885 2384 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel BalF-RespVir DNA/RNA paneel Koroonaviiruse OC43 RNA BalF-Coronavirus OC43 RNA JAH EI EI XXX-Coronavirus OC43 RNA Koroonaviiruse OC43 RNA Koroonaviiruse OC43 RNA N/P eMAG/CFX96 Seegene 353 JAH 4033 41009-2 Human coronavirus OC43 RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human coronavirus OC43 RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HCoV OC43 RNA XXX Ql PCR 1 Both 15,7885 1845 VIR 20 Hingamisteede bakterite DNA paneel; Hingamisteede bakterite DNA paneel; Hingamisteede bakterite DNA paneel; Hingamisteede bakterite DNA paneel BalF-RespBac DNA panel; Br-RespBac DNA panel; Nose-RespBac DNA panel; Th-RespBac DNA panel Legionella pneumophila DNA L pneumophila JAH EI EI XXX-L pneumophila DNA Legionella pneumophila DNA Legionella pneumophila DNA N/P LabChip DX 356 JAH 663 21363-7 Legionella pneumophila DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Legionella pneumophila DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method L pneumo DNA XXX Ql PCR 1 Both 1413 VIR 20 Legionella pneumophila antigeeni määramine uriinist catU-L pneumophila Ag JAH JAH EI U-L pneumophila Ag Legionella pneumophila Ag uriinis Legionella pneumophila antigeen uriinis N/P 357 JAH 616 31868-3 Legionella pneumophila 1 Ag ACnc Pt Urine Ord MICRO Legionella pneumophila 1 Ag [Presence] in Urine L pneumo1 Ag Ur Ql 1 Both 1438 VIR 20 Legionella pneumophila antigeeni määramine uriinist cvU-L pneumophila Ag JAH JAH EI U-L pneumophila Ag Legionella pneumophila Ag uriinis Legionella pneumophila antigeen uriinis N/P 357 JAH 616 31868-3 Legionella pneumophila 1 Ag ACnc Pt Urine Ord MICRO Legionella pneumophila 1 Ag [Presence] in Urine L pneumo1 Ag Ur Ql 1 Both 1729 VIR 20 Hingamisteede bakterite DNA paneel; Hingamisteede bakterite DNA paneel; Hingamisteede bakterite DNA paneel; Hingamisteede bakterite DNA paneel BalF-RespBac DNA panel; Br-RespBac DNA panel; Nose-RespBac DNA panel; Th-RespBac DNA panel Mycoplasma pneumoniae DNA M pneumoniae JAH EI EI XXX-M pneumoniae DNA Mycoplasma pneumoniae DNA Mycoplasma pneumoniae DNA N/P LabChip DX 363 JAH 664 29257-3 Mycoplasma pneumoniae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma pneumoniae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method M pneumo DNA XXX Ql PCR 1 Both 2181 VIR 20 Mycoplasma pneumoniae vastane IgA seerumis S-M pneumoniae IgA JAH JAH EI S,P-M pneumoniae IgA Mycoplasma pneumoniae IgA Mycoplasma pneumoniae vastane IgA seerumis/plasmas N/Pp/P BEP2005 364 JAH 1532 26684-1 Mycoplasma pneumoniae Ab.IgA ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Mycoplasma pneumoniae IgA Ab [Presence] in Serum by Immunoassay M pneumo IgA Ser Ql EIA 1 Both 883 VIR 20 Mycoplasma pneumoniae vastane IgA seerumis S-MypnIgA EI EI EI S,P-M pneumoniae IgA QN Mycoplasma pneumoniae IgA QN Mycoplasma pneumoniae vastase IgA hulk seerumis/plasmas QN kU/L U BEP2000 365 JAH 2042 13270-4 Mycoplasma pneumoniae Ab.IgA ACnc Pt Ser Qn MICRO Mycoplasma pneumoniae IgA Ab [Units/volume] in Serum M pneumo IgA Ser-aCnc 1 Both 2179 VIR 20 Mycoplasma pneumoniae vastane IgM seerumis S-M pneumoniae IgM JAH JAH EI S,P-M pneumoniae IgM Mycoplasma pneumoniae IgM Mycoplasma pneumoniae vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P BEP2003 366 JAH 1534 5257-1 Mycoplasma pneumoniae Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Mycoplasma pneumoniae IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay M pneumo IgM Ser Ql EIA 1 Both 881 VIR 20 Mycoplasma pneumoniae vastane IgM seerumis S-MypnIgM EI EI EI S,P-M pneumoniae IgM QN Mycoplasma pneumoniae IgM QN Mycoplasma pneumoniae vastase IgM hulk seerumis/plasmas QN kU/L U BEP2000 367 JAH 1985 5256-3 Mycoplasma pneumoniae Ab.IgM ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO Mycoplasma pneumoniae IgM Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay M pneumo IgM Ser EIA-aCnc 1 Both 882 VIR 20 Mycoplasma pneumoniae vastane IgG seerumis S-MypnIgG EI EI EI S,P-M pneumoniae IgG QN Mycoplasma pneumoniae IgG QN Mycoplasma pneumoniae vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L U BEP2000 369 JAH 1533 5255-5 Mycoplasma pneumoniae Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO Mycoplasma pneumoniae IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay M pneumo IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 2180 VIR 20 Mycoplasma pneumoniae vastase IgG hulk seerumis S-M pneumoniae IgG JAH JAH EI S,P-M pneumoniae IgG QN Mycoplasma pneumoniae IgG QN Mycoplasma pneumoniae vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L BEP2004 369 JAH 1533 5255-5 Mycoplasma pneumoniae Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO Mycoplasma pneumoniae IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay M pneumo IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 1730 VIR 20 Hingamisteede bakterite DNA paneel; Hingamisteede bakterite DNA paneel; Hingamisteede bakterite DNA paneel; Hingamisteede bakterite DNA paneel BalF-RespBac DNA panel; Br-RespBac DNA panel; Nose-RespBac DNA panel; Th-RespBac DNA panel Chlamydophila pneumoniae DNA C pneumoniae JAH EI EI XXX-C pneumoniae DNA Chlamydophila pneumoniae DNA Chlamydophila pneumoniae DNA N/P LabChip DX 373 JAH 661 34645-2 Chlamydophila pneumoniae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Chlamydophila pneumoniae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C pneum DNA XXX Ql PCR 1 Both 2176 VIR 20 Chlamydophila pneumoniae vastane IgA seerumis S-C pneumoniae IgA JAH JAH EI S,P-C pneumoniae IgA Chlamydophila pneumoniae IgA Chlamydophila pneumoniae vastane IgA seerumis/plasmas N/Pp/P BEP2000 374 JAH 516 44982-7 Chlamydophila pneumoniae Ab.IgA ACnc Pt Ser Ord MICRO Chlamydophila pneumoniae IgA Ab [Presence] in Serum C pneum IgA Ser Ql 1 Both 2178 VIR 20 Chlamydophila pneumoniae vastane IgM seerumis S-C pneumoniae IgM JAH JAH EI S,P-C pneumoniae IgM Chlamydophila pneumoniae IgM Chlamydophila pneumoniae vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P BEP2002 376 JAH 517 24004-4 Chlamydophila pneumoniae Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord MICRO Chlamydophila pneumoniae IgM Ab [Presence] in Serum C pneum IgM Ser Ql 1 Both 2177 VIR 20 Chlamydophila pneumoniae vastase IgG hulk seerumis S-C pneumoniae IgG JAH JAH EI S,P-C pneumoniae IgG QN Chlamydophila pneumoniae IgG QN Chlamydophila pneumoniae vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L BEP2001 379 JAH 1954 51806-8 Chlamydophila pneumoniae Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO Chlamydophila pneumoniae IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay C pneum IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 1414 VIR 20 Streptococcus pneumoniae antigeeni määramine uriinist catU-S pneumoniae Ag JAH JAH EI U-S pneumoniae Ag Streptococcus pneumoniae Ag uriinis Streptococcus penumoniae antigeen uriinis N/P 381 JAH 1538 24027-5 Streptococcus pneumoniae Ag ACnc Pt Urine Ord MICRO Streptococcus pneumoniae Ag [Presence] in Urine S pneum Ag Ur Ql 1 Both 1439 VIR 20 Streptococcus pneumoniae antigeeni määramine uriinist cvU-S pneumoniae Ag JAH JAH EI U-S pneumoniae Ag Streptococcus pneumoniae Ag uriinis Streptococcus penumoniae antigeen uriinis N/P 381 JAH 1538 24027-5 Streptococcus pneumoniae Ag ACnc Pt Urine Ord MICRO Streptococcus pneumoniae Ag [Presence] in Urine S pneum Ag Ur Ql 1 Both 1733 VIR 20 Hingamisteede bakterite DNA paneel; Hingamisteede bakterite DNA paneel; Hingamisteede bakterite DNA paneel BalF-RespBac DNA panel; Br-RespBac DNA panel; Nose-RespBac DNA panel Bordetella pertussis DNA B pertussis JAH EI EI XXX-B pertussis DNA Bordetella pertussis DNA Bordetella pertussis DNA N/P LabChip DX 383 JAH 660 23826-1 Bordetella pertussis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Bordetella pertussis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method B pert DNA XXX Ql PCR 1 Both 1126 VIR 20 Bordetella pertussis vastane IgA seerumis S-B pertussis IgA JAH JAH EI S,P-B pertussis IgA QN Bordetella pertussis IgA QN Bordetella pertussis vastase IgA hulk seerumis/plasmas QN kU/L IU/ml BEP2000 386 JAH 2874 24128-1 Bordetella pertussis.toxin Ab.IgA ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO Bordetella pertussis toxin IgA Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay B pert PT IgA Ser EIA-aCnc 1 Both 22,7958 1127 VIR 20 Bordetella pertussis vastane IgG seerumis S-B pertussis IgG JAH JAH EI S,P-B pertussis IgG QN Bordetella pertussis IgG QN Bordetella pertussis vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L IU/ml BEP2000 389 JAH 2875 24127-3 Bordetella pertussis.toxin Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO Bordetella pertussis toxin IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay B pert PT IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 20,8934 2417 VIR 20 Hingamisteede bakterite DNA paneel; Hingamisteede bakterite DNA paneel; Hingamisteede bakterite DNA paneel; Hingamisteede bakterite DNA paneel BalF-RespBac DNA panel; Br-RespBac DNA panel; Nose-RespBac DNA panel; Th-RespBac DNA panel Bordetella parapertussis DNA B parapertussis JAH EI EI XXX-B parapertussis DNA Bordetella parapertussis DNA Bordetella parapertussis DNA N/P LabChip DX 391 JAH 2059 29723-4 Bordetella parapertussis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Bordetella parapertussis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method B parapert DNA XXX Ql PCR 1 Both 2801 VIR 20 Pneumocystis jirovecii DNA QN bronhoalveolaarloputuse vedelikust BalF-P jirovecii DNA QN JAH JAH EI XXX-P jirovecii DNA QN Pneumocystis jirovecii DNA QN Pneumocystis jirovecii DNA QN QN copies/mL "copies/mL " 395 JAH 5836 49441-9 Pneumocystis jiroveci DNA NCnc Pt XXX Qn Probe.amp.tar {copies}/mL copies/mL MICRO Pneumocystis jiroveci DNA [#/volume] in Unspecified specimen by NAA with probe detection P jiroveci DNA # XXX NAA+probe 1 Both 2871 VIR 20 Pneumocystis jirovecii DNA QN bronhiaspiraadist Br-P jirovecii DNA QN JAH JAH EI XXX-P jirovecii DNA QN Pneumocystis jirovecii DNA QN Pneumocystis jirovecii DNA QN QN copies/mL copies/mL ELITe InGenius 395 JAH 5836 49441-9 Pneumocystis jiroveci DNA NCnc Pt XXX Qn Probe.amp.tar {copies}/mL copies/mL MICRO Pneumocystis jiroveci DNA [#/volume] in Unspecified specimen by NAA with probe detection P jiroveci DNA # XXX NAA+probe 1 Both 2990 VIR 20 Pneumocystis jirovecii DNA QN rögast Sp-P jirovecii DNA QN JAH JAH EI XXX-P jirovecii DNA QN Pneumocystis jirovecii DNA QN Pneumocystis jirovecii DNA QN QN copies/mL "copies/mL " ELITe InGenius 395 JAH 5836 49441-9 Pneumocystis jiroveci DNA NCnc Pt XXX Qn Probe.amp.tar {copies}/mL copies/mL MICRO Pneumocystis jiroveci DNA [#/volume] in Unspecified specimen by NAA with probe detection P jiroveci DNA # XXX NAA+probe 1 Both 1398 VIR 20 Pneumocystis jirovecii antigeen bronhiaspiraadis Br-P jirovecii Ag JAH JAH EI Br-P jirovecii Ag Pneumocystis jirovecii Ag bronhiaspiraadis Pneumocystis jirovecii antigeen bronhiaspiraadis N/P 396 JAH 2121 31933-5 Pneumocystis jiroveci Ag ACnc Pt Bronchial Ord MICRO Pneumocystis jiroveci Ag [Presence] in Bronchial specimen P jiroveci Ag Bronch Ql 1 Both 1362 VIR 20 Pneumocystis jirovecii antigeen bronhoalveolaarloputuse vedelikust BalF-P jirovecii Ag JAH JAH EI XXX-P jirovecii Ag Pneumocystis jirovecii Ag Pneumocystis jirovecii antigeen N/P 397 JAH 1506 700-5 Pneumocystis jiroveci Ag ACnc Pt XXX Ord IF MICRO Pneumocystis jiroveci Ag [Presence] in Unspecified specimen by Immunofluorescence P jiroveci Ag XXX Ql IF 1 Both 11,433 1629 VIR 20 Pneumocystis jirovecii antigeen rögast Sp-P jirovecii Ag JAH JAH EI XXX-P jirovecii Ag Pneumocystis jirovecii Ag Pneumocystis jirovecii antigeen N/P 397 JAH 1506 700-5 Pneumocystis jiroveci Ag ACnc Pt XXX Ord IF MICRO Pneumocystis jiroveci Ag [Presence] in Unspecified specimen by Immunofluorescence P jiroveci Ag XXX Ql IF 1 Both 11,433 884 VIR 20 Puukentsefaliidi viiruse vastane IgM seerumis S-TBEV IgM JAH JAH EI S,P-TBEV IgM TBEV IgM Puukentsefaliidi viiruse vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P BEP2000 399 JAH 666 69923-1 European tick borne encephalitis virus Ab.IgM Threshold Pt Ser Ord EIA MICRO European tick borne encephalitis virus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay TBEV IgM Ser Ql EIA 1 Both 11,4729 886 VIR 20 Puukentsefaliidi viiruse vastane IgM liikvoris CSF-TBEV IgM JAH JAH EI CSF-TBEV IgM TBEV IgM liikvoris Puukentsefaliidi viiruse vastane IgM liikvoris N/Pp/P EIA 401 JAH 668 69924-9 European tick borne encephalitis virus Ab.IgM Threshold Pt CSF Ord EIA MICRO European tick borne encephalitis virus IgM Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Immunoassay TBEV IgM CSF Ql EIA 1 Both 11,4729 885 VIR 20 Puukentsefaliidi viiruse vastane IgG seerumis S-TBEV IgG QN JAH JAH EI S,P-TBEV IgG QN TBEV IgG QN Puukentsefaliidi viiruse vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L U/ml BEP2000 403 JAH 671 26059-6 European tick borne encephalitis virus Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO European tick borne encephalitis virus IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay TBEV IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 887 VIR 20 Puukentsefaliidi viiruse vastane IgG liikvoris CSF-TBEV IgG JAH JAH EI CSF-TBEV IgG TBEV IgG liikvoris Puukentsefaliidi viiruse vastane IgG liikvoris N/Pp/P EIA 404 JAH 672 69927-2 European tick borne encephalitis virus Ab.IgG Threshold Pt CSF Ord EIA MICRO European tick borne encephalitis virus IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Immunoassay TBEV IgG CSF Ql EIA 1 Both 11,4729 888 VIR 20 Puukentsefaliidi viiruse vastane IgG indeks CSF-S-TBEV IgG ind JAH JAH EI CSF-S-TBEV IgG-ind TBEV IgG indeks Puukentsefaliidi viiruse vastase IgG indeks QN EIA 406 JAH 3014 69928-0 European tick borne encephalitis virus Ab.IgG index ACnc Pt Ser+CSF Qn EIA MICRO European tick borne encephalitis virus IgG Ab index [Units/volume] in Serum and CSF by Immunoassay TBEV IgG Index Ser+CSF EIA-aCnc Both 1 865 VIR 20 Borrelia burgdorferi vastane IgM seerumis S-B burgdor IgM JAH JAH EI S,P-B burgdorferi IgM Borrelia burgdorferi IgM Borrelia burgdorferi vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P U/ml BEP2000 410 JAH 509 40612-4 Borrelia burgdorferi Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Borrelia burgdorferi IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay B burgdor IgM Ser Ql EIA 1 Both 867 VIR 20 Borrelia burgdorferi vastane IgM seerumis (kinnitav uuring) S-B burgdor IgM conf JAH JAH EI S,P-B burgdorferi IgM conf Borrelia burgdorferi IgM (kinnitav) Borrelia burgdorferi vastane IgM seerumis/plasmas (kinnitav uuring) N/Pp/P EURO Blot Master 412 JAH 510 6321-4 Borrelia burgdorferi Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord IB MICRO Borrelia burgdorferi IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) B burgdor IgM Ser Ql IB 1 Both 869 VIR 20 Borrelia burgdorferi vastane IgM liikvoris CSF-B burgdor IgM JAH JAH EI CSF-B burgdorferi IgM Borrelia burgdorferi IgM liikvoris Borrelia burgdorferi vastane IgM liikvoris N/Pp/P EIA 413 JAH 511 22132-5 Borrelia burgdorferi Ab.IgM ACnc Pt CSF Ord MICRO Borrelia burgdorferi IgM Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid B burgdor IgM CSF Ql 1 Both 866 VIR 20 Borrelia burgdorferi vastane IgG seerumis S-B burgdor IgG JAH JAH EI S,P-B burgdorferi IgG Borrelia burgdorferi IgG Borrelia burgdorferi vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P U/ml BEP2000 417 JAH 512 16480-6 Borrelia burgdorferi Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Borrelia burgdorferi IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay B burgdor IgG Ser Ql EIA 1 Both 868 VIR 20 Borrelia burgdorferi vastane IgG seerumis (kinnitav uuring) S-B burgdor IgG conf JAH JAH EI S,P-B burgdorferi IgG conf Borrelia burgdorferi IgG (kinnitav) Borrelia burgdorferi vastane IgG seerumis/plasmas (kinnitav uuring) N/Pp/P EURO Blot Master 419 JAH 513 6320-6 Borrelia burgdorferi Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord IB MICRO Borrelia burgdorferi IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) B burgdor IgG Ser Ql IB 1 Both 870 VIR 20 Borrelia burgdorferi vastane IgG liikvoris CSF-B burgdor IgG JAH JAH EI CSF-B burgdorferi IgG Borrelia burgdorferi IgG liikvoris Borrelia burgdorferi vastane IgG liikvoris N/Pp/P EIA 420 JAH 514 22125-9 Borrelia burgdorferi Ab.IgG ACnc Pt CSF Ord MICRO Borrelia burgdorferi IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid B burgdor IgG CSF Ql 1 Both 2055 VIR 20 Borrelia burgdorferi vastane IgG liikvoris (kinnitav uuring) CSF-B burgdor IgG conf JAH JAH EI CSF-B burgdorferi IgG conf Borrelia burgdorferi IgG liikvoris (kinnitav) Borrelia burgdorferi vastane IgG liikvoris (kinnitav uuring) N/Pp/P 422 JAH 1978 13202-7 Borrelia burgdorferi Ab.IgG ACnc Pt CSF Ord IB MICRO Borrelia burgdorferi IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Immunoblot (IB) B burgdor IgG CSF Ql IB 1 Both 871 VIR 20 Borrelia burgdorferi vastane IgG liikvoris ja seerumis indeks CSF-S-B burgdorferi IgG ind JAH JAH EI CSF-S-B burgdorferi IgG-ind Borrelia burgdorferi IgG indeks Borrelia burgdorferi vastase IgG indeks QN EIA 423 JAH 1976 47304-1 Borrelia burgdorferi Ab.IgG index ACnc Pt Ser+CSF Qn MICRO Borrelia burgdorferi IgG Ab index [Units/volume] in Serum & CSF B burgdor IgG Index Ser+CSF-aCnc 1 Both 2560 VIR 20 Meningiiditekitajate viiruste RNA/DNA paneel liikvoris CSF-Viiruste RNA/DNA paneel Parehoviiruse RNA CSF-Parechovirus RNA JAH EI EI XXX-Parechovirus RNA Parehoviiruse RNA Parehoviiruse RNA N/P eMAG/CFX96 431 JAH 4164 51669-0 Human parechovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human parechovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HPeV RNA XXX Ql PCR 1 Both 18,8174 1756 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel BalF-RespVir RNA/DNApanel; Br-RespVir RNA/DNA panel; Nose-RespVir RNA/DNApanel Human Enterovirus RNA HEV EI EI EI XXX-Enterovirus RNA Enteroviiruste RNA Enteroviiruste RNA N/P LabChip DX 432 JAH 1651 29591-5 Enterovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Enterovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method EV RNA XXX Ql PCR 1 Both 1793 VIR 20 Inimese enteroviiruse uuring PCR meetodil liikvorist CSF-Vir RNA HEV EI 2019-05-13 JAH EI XXX-Enterovirus RNA Enteroviiruste RNA Enteroviiruste RNA N/P LabChip DX 432 JAH 1651 29591-5 Enterovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Enterovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method EV RNA XXX Ql PCR 1 Both 1809 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel BalF-RespVir RNA/DNApanel; Br-RespVir RNA/DNA panel; Nose-RespVir RNA/DNApanel Human Enterovirus RNA HEV EI EI EI XXX-Enterovirus RNA Enteroviiruste RNA Enteroviiruste RNA N/P LabChip DX 432 JAH 1651 29591-5 Enterovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Enterovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method EV RNA XXX Ql PCR 1 Both 1825 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel BalF-RespVir RNA/DNApanel; Br-RespVir RNA/DNA panel; Nose-RespVir RNA/DNApanel Human Enterovirus RNA HEV EI EI EI XXX-Enterovirus RNA Enteroviiruste RNA Enteroviiruste RNA N/P LabChip DX 432 JAH 1651 29591-5 Enterovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Enterovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method EV RNA XXX Ql PCR 1 Both 2352 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel Th-RespVir DNA/RNA paneel Enteroviiruste RNA Th-Enterovirus RNA JAH EI EI XXX-Enterovirus RNA Enteroviiruste RNA Enteroviiruste RNA N/P eMAG/CFX96 Seegene 432 JAH 1651 29591-5 Enterovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Enterovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method EV RNA XXX Ql PCR 1 Both 2561 VIR 20 Meningiiditekitajate viiruste RNA/DNA paneel liikvoris CSF-Viiruste RNA/DNA paneel Enteroviiruste RNA CSF-Enterovirus RNA JAH EI EI XXX-Enterovirus RNA Enteroviiruste RNA Enteroviiruste RNA N/P eMAG/CFX96 432 JAH 1651 29591-5 Enterovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Enterovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method EV RNA XXX Ql PCR 1 Both 2942 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel Nose-RespVir DNA/RNA paneel Enteroviiruste RNA Nose-Enterovirus RNA JAH EI EI XXX-Enterovirus RNA Enteroviiruste RNA Enteroviiruste RNA N/P eMAG/CFX96 Seegene 432 JAH 1651 29591-5 Enterovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Enterovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method EV RNA XXX Ql PCR 1 Both 2946 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel Br-RespVir DNA/RNA paneel Enteroviiruste RNA Br-Enterovirus RNA JAH EI EI XXX-Enterovirus RNA Enteroviiruste RNA Enteroviiruste RNA N/P eMAG/CFX96 Seegene 432 JAH 1651 29591-5 Enterovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Enterovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method EV RNA XXX Ql PCR 1 Both 2950 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel BalF-RespVir DNA/RNA paneel Enteroviiruste RNA BalF-Enterovirus RNA JAH EI EI XXX-Enterovirus RNA Enteroviiruste RNA Enteroviiruste RNA N/P eMAG/CFX96 Seegene 432 JAH 1651 29591-5 Enterovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Enterovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method EV RNA XXX Ql PCR 1 Both 2720 VIR 20 Enteroviiruse Ag roojas St-Enterovirus Ag JAH JAH EI St-Enterovirus Ag Enteroviiruse Ag roojas Enteroviiruse antigeen roojas N/P 433 JAH 1540 70065-8 Enterovirus Ag Threshold Pt Stool Ord EIA MICRO Enterovirus Ag [Presence] in Stool by Immunoassay EV Ag Stl Ql EIA 1 Both 11,4729 2904 VIR 20 Helicobacter pylori DNA ja klaritromütsiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Bx-H pylori DNA, clarithromycin JAH JAH EI XXX-H pylori DNA, clarithromycin panel Helicobacter pylori DNA ja klaritromütsiin-tundlikkuse paneel Helicobacter pylori DNA ja klaritromütsiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel (paneel) Paneel " " CFX96 Bio-Rad 443 JAH 5610 L-5610 2905 VIR 20 Helicobacter pylori DNA ja klaritromütsiin-tundlikkuse paneel Bx-H pylori DNA, clarithromycin Helicobacter pylori DNA Bx-H. pylori DNA JAH EI EI XXX-H pylori DNA Helicobacter pylori DNA Helicobacter pylori DNA N/P CFX96 Bio-Rad 445 JAH 4324 49101-9 Helicobacter pylori DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Helicobacter pylori DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method H pylori DNA XXX Ql PCR 1 Both 16,8416 2906 VIR 20 Helicobacter pylori DNA ja klaritromütsiin-tundlikkuse paneel Bx-H pylori DNA, clarithromycin Helicobacter pylori resistentsusmutatsioonid klaritromütsiini suhtes Bx-H. pylori clarithromycin mut JAH EI EI XXX-H pylori clarithromycin mut Helicobacter pylori klaritromütsiin-resistentsusmutatsioonid Helicobacter pylori resistentsusmutatsioonid klaritromütsiini suhtes N/P " " CFX96 Bio-Rad 446 JAH 5607 88509-5 Helicobacter pylori 23S rRNA clarithromycin resistance mutation Prid Pt Isolate/Specimen Nom Molgen ABXBACT Helicobacter pylori 23S rRNA clarithromycin resistance mutation [Identifier] by Molecular method H pylori 23S clarithro res mut Islt/Spm 1 Both 177 VIR 20 Helicobacter pylori antigeen roojas St-H pylor Ag JAH JAH EI St-H pylori Ag Helicobacter pylori Ag roojas Helicobacter pylori antigeen roojas N/P manuaalne 448 JAH 1539 31843-6 Helicobacter pylori Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Helicobacter pylori Ag [Presence] in Stool H pylori Ag Stl Ql 1 Both 1137 VIR 20 Helicobacter pylori vastased antikehad seerumis S-H pylori Ab JAH JAH EI S,P-H pylori Ab Helicobacter pylori Ab Helicobacter pylori vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P immunokromatograafiline 453 JAH 1535 22310-7 Helicobacter pylori Ab ACnc Pt Ser Ord MICRO Helicobacter pylori Ab [Presence] in Serum H pylori Ab Ser Ql 1 Both 2907 VIR 20 Soole parasiitusside DNA paneel roojas St-Helmintide DNA paneel JAH JAH EI St-EntericHelminth DNA panel Soole parasiitusside DNA paneel roojas Soole parasiitusside DNA roojas (paneel) Paneel Nimbus/CFX96 Seegene/Bio-Rad 455 JAH 7263 L-5552 2908 VIR 20 Soole parasiitusside DNA paneel roojas St-Helmintide DNA paneel Enterocytozoon spp./Encephalitozoon spp. DNA roojas St-Enterocyto-/Encephalitozoon JAH EI EI St-Enterocytozoon spp./Encephalitozoon spp. DNA Enterocytozoon spp./Encephalitozoon spp. DNA roojas Enterocytozoon spp./Encephalitozoon spp. DNA roojas N/P 456 JAH 7264 A-5623 2909 VIR 20 Soole parasiitusside DNA paneel roojas St-Helmintide DNA paneel Strongyloides spp. DNA roojas St-Strongyloides spp. DNA JAH EI EI St-Strongyloides spp. DNA Strongyloides spp. DNA roojas Strongyloides spp. DNA roojas N/P 457 JAH 7265 A-5624 2910 VIR 20 Soole parasiitusside DNA paneel roojas St-Helmintide DNA paneel Hymenolepis spp. DNA roojas St-Hymenolepis spp. DNA JAH EI EI St-Hymenolepis spp. DNA Hymenolepis spp. DNA roojas Hymenolepis spp. DNA roojas N/P 458 JAH 7266 A-5625 2911 VIR 20 Soole parasiitusside DNA paneel roojas St-Helmintide DNA paneel Ascaris spp. DNA roojas St-Ascaris spp. DNA JAH EI EI St-Ascaris spp. DNA Ascaris spp. DNA roojas Ascaris spp. DNA roojas N/P 459 JAH 7267 A-5626 2912 VIR 20 Soole parasiitusside DNA paneel roojas St-Helmintide DNA paneel Taenia spp. DNA roojas St-Taenia spp. DNA JAH EI EI St-Taenia spp. DNA Taenia spp. DNA roojas Taenia spp. DNA roojas N/P 460 JAH 7268 88910-5 Taenia sp DNA PrThr Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Taenia sp DNA [Presence] in Specimen by NAA with probe detection Taenia DNA Spec Ql NAA+probe Laboratory Both 2913 VIR 20 Soole parasiitusside DNA paneel roojas St-Helmintide DNA paneel Trichuris trichiura DNA roojas St-T trichiura DNA JAH EI EI St-T trichiura DNA Trichuris trichiura DNA roojas Trichuris trichiura DNA roojas N/P 461 JAH 7269 A-5627 2914 VIR 20 Soole parasiitusside DNA paneel roojas St-Helmintide DNA paneel Ancylostoma spp. DNA roojas St-Ancylostoma spp. DNA JAH EI EI St-Ancylostoma spp. DNA Ancylostoma spp. DNA roojas Ancylostoma spp. DNA roojas N/P 462 JAH 7270 A-5628 2915 VIR 20 Soole parasiitusside DNA paneel roojas St-Helmintide DNA paneel Enterobius vermicularis DNA roojas St-E vermicularis DNA JAH EI EI St-E vermicularis DNA Enterobius vermicularis DNA roojas Enterobius vermicularis DNA roojas N/P 463 JAH 7271 A-5629 2916 VIR 20 Soole parasiitusside DNA paneel roojas St-Helmintide DNA paneel Necator americanus DNA roojas St-N americanus DNA JAH EI EI St-N americanus DNA Necator americanus DNA roojas Necator americanus DNA roojas N/P 464 JAH 7272 A-5622 1722 VIR 20 Soolenakkusi põhjustavate viiruste RNA/DNA roojas St-DiarrheaVir RNA/DNA panel EI 2019-05-13 JAH EI St-EntericVir RNA/DNA panel Sooleviiruste RNA/DNA paneel roojas Sooleviiruste RNA/DNA roojas (paneel) Paneel 465 EI/Paneel 3866 L-3866 2578 VIR 20 Viiruste DNA/RNA roojas (paneel) (Noroviirus GI/GII, rotaviirus, adenoviirus, astroviirus, sapoviirus) St-Viiruste RNA/DNA panel JAH JAH EI St-EntericVir RNA/DNA panel Sooleviiruste RNA/DNA paneel roojas Sooleviiruste RNA/DNA roojas (paneel) Paneel eMag/CFX 96 Biomerieux/Seegene 465 EI/Paneel 3866 L-3866 2919 VIR 20 Sooleviiruste RNA/DNA paneel roojas St-Sooleviiruste RNA/DNA paneel JAH JAH EI St-EntericVir RNA/DNA panel Sooleviiruste RNA/DNA paneel roojas Sooleviiruste RNA/DNA roojas (paneel) Paneel " " Nimbus/CFX96 465 EI/Paneel 3866 L-3866 1724 VIR 20 Rotaviiruse RNA Rotavirus RNA EI 2023-12-02 EI EI XXX-Rotavirus RNA Rotaviiruse RNA Rotaviiruse RNA N/P LabChip DX 466 JAH 2519 62859-4 Rotavirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Rotavirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method RV RNA XXX Ql PCR 1 Both 25,8209 2581 VIR 20 Rotaviiruse RNA St-Rotavirus RNA JAH EI EI XXX-Rotavirus RNA Rotaviiruse RNA Rotaviiruse RNA N/P Nimbus/CFX96 466 JAH 2519 62859-4 Rotavirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Rotavirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method RV RNA XXX Ql PCR 1 Both 25,8209 2757 VIR 20 Rotaviiruse antigeen roojas St-Rotavirus Ag JAH JAH EI St-Rotavirus Ag Rotaviiruse Ag roojas Rotaviiruse antigeen roojas N/P 467 JAH 674 17547-1 Rotavirus Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Rotavirus Ag [Presence] in Stool RV Ag Stl Ql 1 Both 2799 VIR 20 Adenoviiruse 40,41 ja rotaviiruse Ag paneel roojas (ribaanalüüs) St-Adeno-, rotavirus Ag panel JAH JAH EI St-Adenovirus 40,41, rotavirus Ag panel strip Adenoviiruse 40,41 ja rotaviiruse Ag paneel roojas (ribaanalüüs) Adenoviiruse 40,41 ja rotaviiruse Ag roojas (paneel, ribaanalüüs) Paneel 468 JAH 4071 L-4071 2705 VIR 20 Inimese adenoviiruse antigeen roojas St-Adenovirus Ag JAH JAH EI St-Adenovirus 40,41 Ag Adenoviiruse 40,41 Ag roojas Inimese adenoviiruse alatüüpide 40 ja 41 antigeen roojas N/P 469 JAH 496 31709-9 Adenovirus 40+41 Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Adenovirus 40+41 Ag [Presence] in Stool HAdV40+41 Ag Stl Ql 1 Both 1726 VIR 20 Noroviiruse GI RNA Norovirus GI RNA JAH EI EI XXX-Norovirus GI RNA Noroviiruse GI RNA Noroviiruse GI RNA N/P Nimbus/CFX96 471 JAH 4030 54905-5 Norovirus Genogroup I RNA PrThr Pt Stool Ord Probe.amp.tar MICRO Norovirus Genogroup I RNA [Presence] in Stool by Probe and target amplification method Norovirus GI RNA Stl Ql PCR 1 Both 26,9294 2579 VIR 20 Sooleviiruste RNA/DNA paneel roojas St-Sooleviiruste RNA/DNA paneel Noroviiruse GI RNA roojas St-Norovirus GI RNA JAH EI EI XXX-Norovirus GI RNA Noroviiruse GI RNA Noroviiruse GI RNA N/P 471 JAH 4030 54905-5 Norovirus Genogroup I RNA PrThr Pt Stool Ord Probe.amp.tar MICRO Norovirus Genogroup I RNA [Presence] in Stool by Probe and target amplification method Norovirus GI RNA Stl Ql PCR 1 Both 26,9294 1727 VIR 20 Noroviirus GII RNA Norovirus GII RNA EI 2023-12-02 EI EI XXX-Norovirus GII RNA Noroviiruse GII RNA Noroviiruse GII RNA N/P 472 JAH 4031 54906-3 Norovirus Genogroup II RNA PrThr Pt Stool Ord Probe.amp.tar MICRO Norovirus Genogroup II RNA [Presence] in Stool by Probe and target amplification method Norovirus GII RNA Stl Ql PCR 1 Both 26,9294 2580 VIR 20 Sooleviiruste RNA/DNA paneel roojas St-Sooleviiruste RNA/DNA paneel Noroviiruse GII RNA roojas St-Norovirus GII RNA JAH EI EI XXX-Norovirus GII RNA Noroviiruse GII RNA Noroviiruse GII RNA N/P Nimbus/CFX96 472 JAH 4031 54906-3 Norovirus Genogroup II RNA PrThr Pt Stool Ord Probe.amp.tar MICRO Norovirus Genogroup II RNA [Presence] in Stool by Probe and target amplification method Norovirus GII RNA Stl Ql PCR 1 Both 26,9294 2738 VIR 20 Noroviiruse Ag roojas St-Norovirus Ag JAH JAH EI St-Norovirus Ag Noroviiruse Ag roojas Noroviiruse antigeen roojas N/P 473 JAH 652 49117-5 Norovirus Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Norovirus Ag [Presence] in Stool Norovirus Ag Stl Ql 1 Both 1723 VIR 20 Astroviiruse RNA Astrovirus RNA EI 2023-12-02 EI EI XXX-Astrovirus RNA Astroviiruse RNA Astroviiruse RNA N/P 474 JAH 2518 69938-9 Astrovirus RNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Astrovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HAstV RNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 2583 VIR 20 Sooleviiruste RNA/DNA paneel roojas St-Sooleviiruste RNA/DNA paneel Astroviiruse RNA roojas St-Astrovirus RNA JAH EI EI XXX-Astrovirus RNA Astroviiruse RNA Astroviiruse RNA N/P Nimbus/CFX96 474 JAH 2518 69938-9 Astrovirus RNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Astrovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HAstV RNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 2584 VIR 20 Sapoviiruse RNA St-Sapovirus RNA JAH EI EI XXX-Sapovirus RNA Sapoviiruse RNA Sapoviiruse RNA N/P 476 JAH 5437 72111-8 Sapovirus RNA PrThr Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Sapovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by NAA with probe detection Sapovirus RNA XXX Ql NAA+probe 1 Both 2962 VIR 20 Sooleviiruste RNA/DNA paneel roojas St-Sooleviiruste RNA/DNA paneel Sapoviiruse GI, II, IV, V RNA roojas St-Sapovirus GI, II, IV, V RNA JAH EI EI St-Sapovirus GI, II, IV, V RNA Sapoviiruse GI, II, IV, V RNA roojas Sapoviiruse GI, II, IV, V RNA roojas N/P Nimbus/CFX96 477 JAH 7310 92694-9 Sapovirus genogroups I+II+IV+V RNA PrThr Pt Stool Ord Probe.amp.tar MICRO Sapovirus genogroups I+II+IV+V RNA [Presence] in Stool by NAA with probe detection Sapo I+II+IV+V RNA Stl Ql NAA+probe Laboratory Both 1787 VIR 20 Soolenakkusi põhjustavate bakterite DNA roojas (1 paneel) St-DiarrheaBac DNA 1 panel EI 2019-05-13 JAH EI St-EntericBac DNA panel Soolebakterite DNA paneel roojas Soolebakterite DNA roojas (paneel) Paneel LabChip DX 478 EI/Paneel 3443 L-3443 2564 VIR 20 Soolebakterite DNA roojas (paneel) St-Bakterite DNA paneel roojas JAH JAH EI St-EntericBac DNA panel Soolebakterite DNA paneel roojas Soolebakterite DNA roojas (paneel) Paneel Nimbus/CFX96 478 EI/Paneel 3443 L-3443 2917 VIR 20 Soolebakterite DNA paneel roojas St-Soolebakterite DNA paneel JAH JAH EI St-EntericBac DNA panel Soolebakterite DNA paneel roojas Soolebakterite DNA roojas (paneel) Paneel " " Nimbus/CFX96 Seegene/Bio-Rad 478 EI/Paneel 3443 L-3443 1780 VIR 20 Soolenakkusi põhjustavate bakterite DNA roojas (2 paneel) St-DiarrheaBac DNA 2 panel EI 2019-05-13 JAH EI St-EntericBac DNA panel broad Soolebakterite DNA laiendatud paneel roojas Soolebakterite DNA roojas (laiendatud paneel) Paneel LabChip DX 479 EI/Paneel 4994 L-4994 2572 VIR 20 Soolebakterite DNA roojas (laiendatud paneel) St-Bakterite DNA panel JAH JAH EI St-EntericBac DNA panel broad Soolebakterite DNA laiendatud paneel roojas Soolebakterite DNA roojas (laiendatud paneel) Paneel Nimbus/CFX96 479 EI/Paneel 4994 L-4994 1792 VIR 20 Campylobacter spp. DNA Campylobacter DNA EI 2023-12-02 EI EI St-Campylobacter DNA Campylobacter DNA roojas Campylobacter DNA roojas N/P LabChip DX 481 JAH 2513 49614-1 Campylobacter sp DNA Prid Pt XXX Nom Probe.amp.tar MICRO Campylobacter sp DNA [Identifier] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method Campylobacter DNA XXX PCR 1 Both 23,3607 2566 VIR 20 Soolebakterite DNA paneel roojas St-Soolebakterite DNA paneel Campylobacter DNA roojas St-Campylobacter DNA JAH EI EI St-Campylobacter DNA Campylobacter DNA roojas Campylobacter DNA roojas N/P 481 JAH 2513 49614-1 Campylobacter sp DNA Prid Pt XXX Nom Probe.amp.tar MICRO Campylobacter sp DNA [Identifier] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method Campylobacter DNA XXX PCR 1 Both 23,3607 2798 VIR 20 Campylobacter Ag roojas St-Campylobacter Ag JAH JAH EI St-Campylobacter Ag Campylobacter Ag roojas Campylobacter spp. antigeen roojas N/P 483 JAH 2938 57768-4 Campylobacter jejuni+Campylobacter coli Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Campylobacter jejuni+Campylobacter coli Ag [Presence] in Stool C jejuni+C coli Ag Stl Ql 1 Both 11,4393 2846 VIR 20 Campylobacter Ag roojas St-Campylobacter-Ag JAH JAH EI St-Campylobacter Ag Campylobacter Ag roojas Campylobacter spp. antigeen roojas N/P 483 JAH 2938 57768-4 Campylobacter jejuni+Campylobacter coli Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Campylobacter jejuni+Campylobacter coli Ag [Presence] in Stool C jejuni+C coli Ag Stl Ql 1 Both 11,4393 2608 VIR 20 Yersinia-vastane IgA seerumis S-Yersinia IgA JAH JAH EI S,P-Yersinia IgA QN Yersinia IgA QN Yersinia-vastase IgA hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Alegria Orgentec 488 JAH 4836 17775-8 Yersinia sp Ab.IgA ACnc Pt Ser Qn MICRO Yersinia sp IgA Ab [Units/volume] in Serum Yersinia IgA Ser-aCnc 1 Both 15,7939 2606 VIR 20 Yersinia-vastane IgG hulk seerumis S-Yersinia IgG QN JAH JAH EI S,P-Yersinia IgG QN Yersinia IgG QN Yersinia-vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 490 JAH 4837 17776-6 Yersinia sp Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn MICRO Yersinia sp IgG Ab [Units/volume] in Serum Yersinia IgG Ser-aCnc 1 Both 13,4163 2734 VIR 20 Yersinia vastane IgG hulk seerumis S-Yersinia IgG (QN) JAH JAH EI S,P-Yersinia IgG QN Yersinia IgG QN Yersinia-vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 490 JAH 4837 17776-6 Yersinia sp Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn MICRO Yersinia sp IgG Ab [Units/volume] in Serum Yersinia IgG Ser-aCnc 1 Both 13,4163 1782 VIR 20 Yersinia enterocolitica DNA Y enterocolitica DNA EI 2023-12-02 EI EI St-Y enterocolitica DNA Yersinia enterocolitica DNA roojas Yersinia enterocolitica DNA roojas N/P LabChip DX 492 JAH 3468 82202-3 Yersinia enterocolitica DNA PrThr Pt Stool Ord Non-probe.amp.tar MICRO Yersinia enterocolitica DNA [Presence] in Stool by NAA with non-probe detection Y enterocol DNA Stl Ql NAA+non-probe 1 Both 17,056 2567 VIR 20 Soolebakterite DNA paneel roojas St-Soolebakterite DNA paneel Yersinia enterocolitica DNA roojas St-Y enterocolitica DNA JAH EI EI St-Y enterocolitica DNA Yersinia enterocolitica DNA roojas Yersinia enterocolitica DNA roojas N/P 492 JAH 3468 82202-3 Yersinia enterocolitica DNA PrThr Pt Stool Ord Non-probe.amp.tar MICRO Yersinia enterocolitica DNA [Presence] in Stool by NAA with non-probe detection Y enterocol DNA Stl Ql NAA+non-probe 1 Both 17,056 1791 VIR 20 Shigella spp. DNA Shigella DNA EI 2023-12-02 EI EI XXX-Shigella DNA Shigella DNA Shigella DNA N/P LabChip DX 499 JAH 2515 46455-2 Shigella sp DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Shigella sp DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method Shigella DNA XXX Ql PCR 1 Both 25,4339 2565 VIR 20 Soolebakterite DNA paneel roojas St-Soolebakterite DNA paneel Shigella spp. / enteroinvasiivse E. coli (EIEC) DNA roojas St-Shigella spp. / EIEC DNA JAH EI EI St-Shigella spp., EIEC DNA Shigella spp., EIEC DNA roojas Shigella spp., enteroinvasiivse Escherichia coli (EIEC) DNA roojas N/P 500 JAH 4995 70242-3 Shigella species+EIEC invasion plasmid antigen H (ipaH) gene PrThr Pt Stool Ord Probe.amp.tar MICRO Shigella species+EIEC invasion plasmid antigen H ipaH gene [Presence] in Stool by NAA with probe detection Shigella sp+EIEC ipaH Stl Ql NAA+probe 1 Both 1783 VIR 20 Escherichia coli O157 DNA E coli O157 DNA JAH EI EI XXX-E coli O157:H7 DNA Escherichia coli O157:H7 DNA Escherichia coli O157:H7 DNA N/P 506 JAH 4041 38990-8 Escherichia coli O157:H7 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Escherichia coli O157:H7 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method E coli O157H7 DNA XXX Ql PCR 1 Both 15,5402 1784 VIR 20 Escherichia coli H7 DNA E coli H7 DNA JAH EI EI XXX-E coli O157:H7 DNA Escherichia coli O157:H7 DNA Escherichia coli O157:H7 DNA N/P 506 JAH 4041 38990-8 Escherichia coli O157:H7 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Escherichia coli O157:H7 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method E coli O157H7 DNA XXX Ql PCR 1 Both 15,5402 2576 VIR 20 Soolebakterite DNA laiendatud paneel roojas St-Bakterite DNA panel Escherichia coli O157:H7 DNA St-E coli O157:H7 DNA JAH EI EI XXX-E coli O157:H7 DNA Escherichia coli O157:H7 DNA Escherichia coli O157:H7 DNA N/P 506 JAH 4041 38990-8 Escherichia coli O157:H7 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Escherichia coli O157:H7 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method E coli O157H7 DNA XXX Ql PCR 1 Both 15,5402 1785 VIR 20 Verotoksiline Escherichia coli (VTEC) DNA E coli VTEC DNA JAH EI EI St-EHEC DNA EHEC DNA roojas Enterohemoraagilise Escherichia coli (EHEC) DNA roojas N/P LabChip DX 508 JAH 4056 80679-4 Escherichia coli Stx1+Stx2 toxin stx1+stx2 genes PrThr Pt Stool Ord Probe.amp.tar MICRO Escherichia coli Stx1 and Stx2 toxin stx1+stx2 genes [Presence] in Stool by NAA with probe detection EC stx1+stx2 genes Stl Ql NAA+probe 1 Both 30,7889 2573 VIR 20 Soolebakterite DNA laiendatud paneel roojas St-Bakterite DNA panel Esherichia coli toksiin Stx-1 + Stx-2 DNA roojas St-E coli stx-1+stx-2 DNA JAH EI EI St-EHEC DNA EHEC DNA roojas Enterohemoraagilise Escherichia coli (EHEC) DNA roojas N/P 508 JAH 4056 80679-4 Escherichia coli Stx1+Stx2 toxin stx1+stx2 genes PrThr Pt Stool Ord Probe.amp.tar MICRO Escherichia coli Stx1 and Stx2 toxin stx1+stx2 genes [Presence] in Stool by NAA with probe detection EC stx1+stx2 genes Stl Ql NAA+probe 1 Both 30,7889 3001 VIR 20 Soolebakterite DNA paneel roojas St-Soolebakterite DNA paneel Shigatoksiini tootva Escherichia coli (STEC) DNA roojas St-STEC DNA JAH EI EI St-STEC DNA STEC DNA roojas Shigatoksiini tootva Escherichia coli (STEC) DNA roojas N/P " " 511 JAH 4057 79386-9 Escherichia coli Stx1 toxin stx1 gene PrThr Pt Stool Ord Probe.amp.tar MICRO Escherichia coli Stx1 toxin stx1 gene [Presence] in Stool by NAA with probe detection EC stx1 gene Stl Ql NAA+probe 1 Observation 2574 VIR 20 Soolebakterite DNA laiendatud paneel roojas; Soolebakterite DNA paneel roojas St-Bakterite DNA panel; St-Soolebakterite DNA paneel Enteropatogeense Escherichia coli (EPEC) DNA roojas St-EPEC DNA JAH EI EI St-EPEC DNA EPEC DNA roojas Enteropatogeense Escherichia coli (EPEC) DNA roojas N/P 512 JAH 4058 97318-0 Escherichia coli enteropathogenic DNA PrThr Pt Stool Ord Probe.amp.tar MICRO Escherichia coli enteropathogenic DNA [Presence] in Stool by NAA with probe detection EPEC DNA Stl Ql NAA+probe 1 Both 2575 VIR 20 Soolebakterite DNA laiendatud paneel roojas; Soolebakterite DNA paneel roojas St-Bakterite DNA panel; St-Soolebakterite DNA paneel Enterotoksiini tootva Escherichia coli (ETEC) DNA roojas St-ETEC DNA JAH EI EI St-ETEC DNA ETEC DNA roojas Enterotoksiini tootva Escherichia coli (ETEC) DNA roojas N/P 513 JAH 4998 97319-8 Escherichia coli enterotoxigenic DNA PrThr Pt Stool Ord Probe.amp.tar MICRO Escherichia coli enterotoxigenic DNA [Presence] in Stool by NAA with probe detection ETEC DNA Stl Ql NAA+probe 1 Both 2563 VIR 20 Soolebakterite DNA laiendatud paneel roojas; Soolebakterite DNA paneel roojas St-Bakterite DNA panel; St-Soolebakterite DNA paneel Enteroagregatiivse Escherichia coli (EAEC) DNA roojas St-EAEC DNA JAH EI EI St-EAEC DNA EAEC DNA roojas Enteroagregatiivse Escherichia coli (EAEC) DNA roojas N/P 514 JAH 5519 97317-2 Escherichia coli enteroaggregative DNA PrThr Pt Stool Ord Probe.amp.tar MICRO Escherichia coli enteroaggregative DNA [Presence] in Stool by NAA with probe detection EAEC DNA Stl Ql NAA+probe 1 Both 1786 VIR 20 Aeromonas spp. DNA Aeromonas DNA JAH EI EI St-Aeromonas DNA Aeromonas DNA roojas Aeromonas DNA roojas N/P LabChip DX 516 JAH 3467 A-3467 2570 VIR 20 Soolebakterite DNA paneel roojas St-Soolebakterite DNA paneel Aeromonas DNA roojas St-Aeromonas DNA JAH EI EI St-Aeromonas DNA Aeromonas DNA roojas Aeromonas DNA roojas N/P 516 JAH 3467 A-3467 1790 VIR 20 Salmonella spp. DNA Salmonella DNA JAH EI EI XXX-Salmonella DNA Salmonella DNA Salmonella DNA N/P LabChip DX 517 JAH 2514 49612-5 Salmonella sp DNA Prid Pt XXX Nom Probe.amp.tar MICRO Salmonella sp DNA [Identifier] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method Salmonella DNA XXX PCR 1 Both 22,5319 2571 VIR 20 Soolebakterite DNA paneel roojas St-Soolebakterite DNA paneel Salmonella DNA roojas St-Salmonella DNA JAH EI EI XXX-Salmonella DNA Salmonella DNA Salmonella DNA N/P 517 JAH 2514 49612-5 Salmonella sp DNA Prid Pt XXX Nom Probe.amp.tar MICRO Salmonella sp DNA [Identifier] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method Salmonella DNA XXX PCR 1 Both 22,5319 1097 VIR 20 Urogenitaalinfektsioonide paneel emakakaelakanalikaapest Cx-STLI DNA paneel (4) JAH JAH EI XXX-STDI DNA panel STLI DNA paneel Sugulisel teel levivate infektsioonitekitajate DNA (paneel) Paneel Alinity m 531 EI/Paneel 2999 L-2999 1102 VIR 20 Urogenitaalinfektsioonide paneel emakakaelakanalikaapest Cx-STLI DNA paneel (5) EI EI EI XXX-STDI DNA panel STLI DNA paneel Sugulisel teel levivate infektsioonitekitajate DNA (paneel) Paneel 531 EI/Paneel 2999 L-2999 1108 VIR 20 Urogenitaalinfektsioonide paneel ureetrakaapest Um-STLI DNA paneel (5) EI EI EI XXX-STDI DNA panel STLI DNA paneel Sugulisel teel levivate infektsioonitekitajate DNA (paneel) Paneel 531 EI/Paneel 2999 L-2999 1114 VIR 20 Urogenitaalinfektsioonide paneel ureetrakaapest Um-STLI DNA paneel (7) EI EI EI XXX-STDI DNA panel STLI DNA paneel Sugulisel teel levivate infektsioonitekitajate DNA (paneel) Paneel 531 EI/Paneel 2999 L-2999 2426 VIR 20 Sugulisel teel levivate infektsioonitekitajate DNA emakakaelakanalikaapest (paneel) (kiiranalüüs) Cx-CT, NG DNA panel (kiir-PCR) EI 2023-11-16 EI EI XXX-STDI DNA panel STLI DNA paneel Sugulisel teel levivate infektsioonitekitajate DNA (paneel) Paneel GeneXpert analüsaator Cepheid 531 EI/Paneel 2999 L-2999 2429 VIR 20 Sugulisel teel levivate infektsioonitekitajate DNA (paneel) (kiiranalüüs) U-CT, NG DNA panel (kiir-PCR) EI 2023-11-16 EI EI XXX-STDI DNA panel STLI DNA paneel Sugulisel teel levivate infektsioonitekitajate DNA (paneel) Paneel GeneXpert analüsaator Cepheid 531 EI/Paneel 2999 L-2999 2698 VIR 20 Urogenitaalinfektsioonide paneel uriinist U-STLI DNA paneel (4) JAH JAH EI XXX-STDI DNA panel STLI DNA paneel Sugulisel teel levivate infektsioonitekitajate DNA (paneel) Paneel " " Alinity m 531 EI/Paneel 2999 L-2999 2739 VIR 20 Urogenitaalinfektsioonide paneel muust paikmest XXX-STLI DNA paneel (4) JAH JAH EI XXX-STDI DNA panel STLI DNA paneel Sugulisel teel levivate infektsioonitekitajate DNA (paneel) Paneel " " Alinity m 531 EI/Paneel 2999 L-2999 2866 VIR 20 Urogenitaalinfektsioonide paneel ureetrakaapest Um-STLI DNA paneel (4) JAH JAH EI XXX-STDI DNA panel STLI DNA paneel Sugulisel teel levivate infektsioonitekitajate DNA (paneel) Paneel " " Alinity m Abbott 531 EI/Paneel 2999 L-2999 2403 VIR 20 Sugulisel teel levivate infektsioonitekitajate DNA ureetrakaapest (paneel) Um-TV, MG, UU DNA panel EI 2023-11-16 EI EI XXX-STDI DNA panel broad STLI DNA laiendatud paneel Sugulisel teel levivate infektsioonitekitajate DNA täpsustamata materjalis (laiendatud paneel) Paneel SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX96 Seegene 532 EI/Paneel 3000 L-3000 2413 VIR 20 Sugulisel teel levivate infektsioonitekitajate DNA uriinist (paneel) U-TV, MG, UU DNA panel EI 2023-11-16 EI EI XXX-STDI DNA panel broad STLI DNA laiendatud paneel Sugulisel teel levivate infektsioonitekitajate DNA täpsustamata materjalis (laiendatud paneel) Paneel SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX96 Seegene 532 EI/Paneel 3000 L-3000 2964 VIR 20 STLI DNA haavandi paneel haavandikaapest Ulc-STLI DNA haavandi paneel JAH JAH EI XXX-STDI DNA ulcer panel STLI DNA haavandi paneel Sugulisel teel levivate infektsioonitekitajate DNA (haavandi paneel) Paneel " " eMAG/CFX96 533 EI/Paneel 3001 L-3001 2971 VIR 20 STLI DNA haavandi paneel ureetrakaapest Um-STLI DNA haavandi paneel JAH JAH EI XXX-STDI DNA ulcer panel STLI DNA haavandi paneel Sugulisel teel levivate infektsioonitekitajate DNA (haavandi paneel) Paneel " " eMAG/CFX96 533 EI/Paneel 3001 L-3001 2978 VIR 20 STLI DNA haavandi paneel emakakaelakanalikaapest Cx-STLI DNA haavandi paneel JAH JAH EI XXX-STDI DNA ulcer panel STLI DNA haavandi paneel Sugulisel teel levivate infektsioonitekitajate DNA (haavandi paneel) Paneel " " eMAG/CFX96 533 EI/Paneel 3001 L-3001 2385 VIR 20 Sugulisel teel levivate infektsioonitekitajate DNA emakakaelakanalikaapest (paneel) Cx-CT, NG DNA panel EI 2023-11-16 EI EI XXX-C trachomatis, N gonorrhoeae DNA panel Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae DNA paneel Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae DNA (paneel) Paneel SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX96 Seegene 538 EI/Paneel 4166 72828-7 Chlamydia trachomatis & Neisseria gonorrhoeae DNA panel - Pt XXX - PANEL.MICRO Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae DNA panel - Unspecified specimen CT+NG DNA Pnl XXX 1 Order 17,1595 2397 VIR 20 Sugulisel teel levivate infektsioonitekitajate DNA ureetrakaapest (paneel) Um-CT, NG DNA panel EI 2023-11-16 EI EI XXX-C trachomatis, N gonorrhoeae DNA panel Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae DNA paneel Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae DNA (paneel) Paneel SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX96 Seegene 538 EI/Paneel 4166 72828-7 Chlamydia trachomatis & Neisseria gonorrhoeae DNA panel - Pt XXX - PANEL.MICRO Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae DNA panel - Unspecified specimen CT+NG DNA Pnl XXX 1 Order 17,1595 2407 VIR 20 Sugulisel teel levivate infektsioonitekitajate DNA uriinist (paneel) U-CT, NG DNA panel EI 2023-11-16 EI EI XXX-C trachomatis, N gonorrhoeae DNA panel Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae DNA paneel Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae DNA (paneel) Paneel SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX96 Seegene 538 EI/Paneel 4166 72828-7 Chlamydia trachomatis & Neisseria gonorrhoeae DNA panel - Pt XXX - PANEL.MICRO Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae DNA panel - Unspecified specimen CT+NG DNA Pnl XXX 1 Order 17,1595 2860 VIR 20 C trachomatis, N gonorrhoeae paneel kurgukaapest Th-CT, NG DNA paneel JAH JAH EI XXX-C trachomatis, N gonorrhoeae DNA panel Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae DNA paneel Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae DNA (paneel) Paneel " " Alinity m Abbott 538 EI/Paneel 4166 72828-7 Chlamydia trachomatis & Neisseria gonorrhoeae DNA panel - Pt XXX - PANEL.MICRO Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae DNA panel - Unspecified specimen CT+NG DNA Pnl XXX 1 Order 17,1595 2863 VIR 20 C trachomatis, N gonorrhoeae paneel rektaalkaapest Re-CT, NG DNA paneel JAH JAH EI XXX-C trachomatis, N gonorrhoeae DNA panel Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae DNA paneel Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae DNA (paneel) Paneel " " Alinity m Abbott 538 EI/Paneel 4166 72828-7 Chlamydia trachomatis & Neisseria gonorrhoeae DNA panel - Pt XXX - PANEL.MICRO Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae DNA panel - Unspecified specimen CT+NG DNA Pnl XXX 1 Order 17,1595 1098 VIR 20 STLI DNA paneel Cx-STLI DNA paneel (4) Chlamydia trachomatis DNA emakakaelakanalikaapest Cx-C trachomatis DNA JAH EI EI XXX-C trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA N/P Alinity m 539 JAH 2143 21613-5 Chlamydia trachomatis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1312% MICRO Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C trach DNA XXX Ql PCR 1 Both 2193 VIR 20 STLI DNA paneel U-STLI DNA paneel (4) Chlamydia trachomatis DNA uriinis U-C trachomatis DNA JAH EI EI XXX-C trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA N/P Alinity m Seegene 539 JAH 2143 21613-5 Chlamydia trachomatis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1312% MICRO Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C trach DNA XXX Ql PCR 1 Both 2386 VIR 20 Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae DNA paneel Cx-CT, NG DNA panel Chlamydia trachomatis DNA emakakaelakanalikaapest Cx-C. trachomatis DNA EI 2023-11-16 EI EI XXX-C trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA N/P SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX96 Seegene 539 JAH 2143 21613-5 Chlamydia trachomatis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1312% MICRO Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C trach DNA XXX Ql PCR 1 Both 2392 VIR 20 Chlamydia trachomatis DNA XXX-C. trachomatis DNA JAH JAH EI XXX-C trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA N/P Alinity m Seegene 539 JAH 2143 21613-5 Chlamydia trachomatis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1312% MICRO Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C trach DNA XXX Ql PCR 1 Both 2398 VIR 20 Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae DNA paneel Um-CT, NG DNA panel Chlamydia trachomatis DNA Um-C. trachomatis DNA EI 2023-11-16 EI EI XXX-C trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA N/P SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX96 Seegene 539 JAH 2143 21613-5 Chlamydia trachomatis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1312% MICRO Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C trach DNA XXX Ql PCR 1 Both 2408 VIR 20 Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae DNA paneel U-CT, NG DNA panel Chlamydia trachomatis DNA U-C. trachomatis DNA EI 2023-11-16 EI EI XXX-C trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA N/P SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX96 Seegene 539 JAH 2143 21613-5 Chlamydia trachomatis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1312% MICRO Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C trach DNA XXX Ql PCR 1 Both 2427 VIR 20 STLI DNA paneel Cx-CT, NG DNA panel (kiir-PCR) Chlamydia trachomatis DNA Cx-C trachomatis DNA (kiir-PCR) EI 2023-11-16 EI EI XXX-C trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA N/P GeneXpert analüsaator Cepheid 539 JAH 2143 21613-5 Chlamydia trachomatis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1312% MICRO Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C trach DNA XXX Ql PCR 1 Both 2430 VIR 20 STLI DNA paneel U-CT, NG DNA panel (kiir-PCR) Chlamydia trachomatis DNA U-C trachomatis DNA (kiir-PCR) EI 2023-11-16 EI EI XXX-C trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA N/P GeneXpert analüsaator Cepheid 539 JAH 2143 21613-5 Chlamydia trachomatis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1312% MICRO Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C trach DNA XXX Ql PCR 1 Both 2861 VIR 20 Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae DNA paneel Th-CT, NG DNA paneel Chlamydia trachomatis DNA Th-C trachomatis DNA JAH EI EI XXX-C trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA N/P " " Alinity m Abbott 539 JAH 2143 21613-5 Chlamydia trachomatis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1312% MICRO Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C trach DNA XXX Ql PCR 1 Both 2864 VIR 20 Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae DNA paneel Re-CT, NG DNA paneel Chlamydia trachomatis DNA Re-C trachomatis DNA JAH EI EI XXX-C trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA N/P " " Alinity m Abbott 539 JAH 2143 21613-5 Chlamydia trachomatis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1312% MICRO Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C trach DNA XXX Ql PCR 1 Both 2867 VIR 20 STLI DNA paneel Um-STLI DNA paneel (4) Chlamydia trachomatis DNA ureetrakaapes Um-C trachomatis DNA JAH EI EI XXX-C trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA N/P " " Alinity m Abbott 539 JAH 2143 21613-5 Chlamydia trachomatis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1312% MICRO Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C trach DNA XXX Ql PCR 1 Both 2958 VIR 20 STLI DNA paneel XXX-STLI DNA paneel (4) Chlamydia trachomatis DNA muust paikmest XXX-C trachomatis DNA JAH EI EI XXX-C trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA N/P " " Alinity m 539 JAH 2143 21613-5 Chlamydia trachomatis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1312% MICRO Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C trach DNA XXX Ql PCR 1 Both 1104 VIR 20 STLI DNA paneel; STLI DNA paneel Cx-STLI DNA paneel (4); Cx-STLI DNA paneel (5) Neisseria gonorrhoeae DNA emakakaelakanalikaapest Cx-N gonorrhoeae DNA JAH EI EI XXX-N gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA N/P Alinity m 550 JAH 2144 24111-7 Neisseria gonorrhoeae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1483% MICRO Neisseria gonorrhoeae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea DNA XXX Ql PCR 1 Both 1110 VIR 20 STLI DNA paneel; STLI DNA paneel Um-STLI DNA paneel (5); Um-STLI DNA paneel (7) Neisseria gonorrhoeae DNA ureetrakaapest Um-N gonorrhoeae DNA EI EI EI XXX-N gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA N/P CFX96 550 JAH 2144 24111-7 Neisseria gonorrhoeae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1483% MICRO Neisseria gonorrhoeae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea DNA XXX Ql PCR 1 Both 1116 VIR 20 STLI DNA paneel; STLI DNA paneel Um-STLI DNA paneel (5); Um-STLI DNA paneel (7) Neisseria gonorrhoeae DNA ureetrakaapest Um-N gonorrhoeae DNA EI EI EI XXX-N gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA N/P CFX96 550 JAH 2144 24111-7 Neisseria gonorrhoeae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1483% MICRO Neisseria gonorrhoeae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea DNA XXX Ql PCR 1 Both 2190 VIR 20 STLI DNA paneel; STLI DNA paneel Um-STLI DNA paneel (5); Um-STLI DNA paneel (7) Neisseria gonorrhoeae DNA ureetrakaapest Um-N gonorrhoeae DNA EI EI EI XXX-N gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA N/P SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX96 Seegene 550 JAH 2144 24111-7 Neisseria gonorrhoeae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1483% MICRO Neisseria gonorrhoeae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea DNA XXX Ql PCR 1 Both 2194 VIR 20 Neisseria gonorrhoeae DNA uriinist U-N gonorrhoeae DNA EI EI EI XXX-N gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA N/P SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX96 Seegene 550 JAH 2144 24111-7 Neisseria gonorrhoeae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1483% MICRO Neisseria gonorrhoeae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea DNA XXX Ql PCR 1 Both 2198 VIR 20 Neisseria gonorrhoeae DNA muust paikmest XXX-N gonorrhoeae DNA EI EI EI XXX-N gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA N/P SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX96 Seegene 550 JAH 2144 24111-7 Neisseria gonorrhoeae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1483% MICRO Neisseria gonorrhoeae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea DNA XXX Ql PCR 1 Both 2387 VIR 20 Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae DNA paneel Cx-CT, NG DNA panel Neisseria gonorrhoeae DNA emakakaelakanalikaapest Cx-N. gonorrhoeae DNA EI 2023-11-16 EI EI XXX-N gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA N/P SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX96 Seegene 550 JAH 2144 24111-7 Neisseria gonorrhoeae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1483% MICRO Neisseria gonorrhoeae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea DNA XXX Ql PCR 1 Both 2393 VIR 20 Neisseria gonorrhoeae DNA XXX-N. gonorrhoeae DNA JAH JAH EI XXX-N gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA N/P Alinity m Seegene 550 JAH 2144 24111-7 Neisseria gonorrhoeae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1483% MICRO Neisseria gonorrhoeae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea DNA XXX Ql PCR 1 Both 2399 VIR 20 Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae DNA paneel Um-CT, NG DNA panel Neisseria gonorrhoeae DNA Um-N. gonorrhoeae DNA EI 2023-11-16 EI EI XXX-N gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA N/P SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX96 Seegene 550 JAH 2144 24111-7 Neisseria gonorrhoeae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1483% MICRO Neisseria gonorrhoeae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea DNA XXX Ql PCR 1 Both 2409 VIR 20 Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae DNA paneel U-CT, NG DNA panel Neisseria gonorrhoeae DNA U-N. gonorrhoeae DNA EI 2023-11-16 EI EI XXX-N gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA N/P SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX96 Seegene 550 JAH 2144 24111-7 Neisseria gonorrhoeae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1483% MICRO Neisseria gonorrhoeae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea DNA XXX Ql PCR 1 Both 2428 VIR 20 STLI DNA paneel Cx-CT, NG DNA panel (kiir-PCR) Neisseria gonorrhoeae DNA Cx-N gonorrhoeae DNA (kiir-PCR) EI 2023-11-16 EI EI XXX-N gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA N/P GeneXpert analüsaator Cepheid 550 JAH 2144 24111-7 Neisseria gonorrhoeae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1483% MICRO Neisseria gonorrhoeae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea DNA XXX Ql PCR 1 Both 2431 VIR 20 STLI DNA paneel U-CT, NG DNA panel (kiir-PCR) Neisseria gonorrhoeae DNA U-N gonorrhoeae DNA (kiir-PCR) EI 2023-11-16 EI EI XXX-N gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA N/P GeneXpert analüsaator Cepheid 550 JAH 2144 24111-7 Neisseria gonorrhoeae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1483% MICRO Neisseria gonorrhoeae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea DNA XXX Ql PCR 1 Both 2862 VIR 20 Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae DNA paneel Th-CT, NG DNA paneel Neisseria gonorrhoeae DNA Th-N gonorrhoeae DNA JAH EI EI XXX-N gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA N/P Alinity m Abbott 550 JAH 2144 24111-7 Neisseria gonorrhoeae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1483% MICRO Neisseria gonorrhoeae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea DNA XXX Ql PCR 1 Both 2865 VIR 20 Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae DNA paneel Re-CT, NG DNA paneel Neisseria gonorrhoeae DNA Re-N gonorrhoeae DNA JAH EI EI XXX-N gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA N/P Alinity m Abbott 550 JAH 2144 24111-7 Neisseria gonorrhoeae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1483% MICRO Neisseria gonorrhoeae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea DNA XXX Ql PCR 1 Both 2868 VIR 20 STLI DNA paneel Um-STLI DNA paneel (4) Neisseria gonorrhoeae DNA ureetrakaapes Um-N gonorrhoeae DNA JAH EI EI XXX-N gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA N/P Alinity m Abbott 550 JAH 2144 24111-7 Neisseria gonorrhoeae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1483% MICRO Neisseria gonorrhoeae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea DNA XXX Ql PCR 1 Both 2957 VIR 20 STLI DNA paneel U-STLI DNA paneel (4) Neisseria gonorrhoeae DNA uriinis U-N gonorrhoeae DNA JAH EI EI XXX-N gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA N/P Alinity m Seegene 550 JAH 2144 24111-7 Neisseria gonorrhoeae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1483% MICRO Neisseria gonorrhoeae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea DNA XXX Ql PCR 1 Both 2959 VIR 20 STLI DNA paneel XXX-STLI DNA paneel (4) Neisseria gonorrhoeae DNA muust paikmest XXX-N gonorrhoeae DNA JAH EI EI XXX-N gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA N/P Alinity m 550 JAH 2144 24111-7 Neisseria gonorrhoeae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1483% MICRO Neisseria gonorrhoeae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea DNA XXX Ql PCR 1 Both 2388 VIR 20 Sugulisel teel levivate infektsioonitekitajate DNA emakakaelakanalikaapest (paneel) Cx-TV, MG DNA panel EI 2023-11-16 EI EI XXX-T vaginalis, M genitalium DNA panel Trichomonas vaginalis, Mycoplasma genitalium DNA paneel Trichomonas vaginalis, Mycoplasma genitalium DNA täpsustamata materjalis (paneel) Paneel SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX96 Seegene 552 EI/Paneel 5436 86949-5 Trichomonas vaginalis & Mycoplasma genitalium DNA panel - Pt XXX - Trichomonas vaginalis and Mycoplasma genitalium DNA panel - Unspecified specimen TV + MG DNA Pnl XXX Order 2400 VIR 20 Sugulisel teel levivate infektsioonitekitajate DNA uuretrakaapest (paneel) Um-TV, MG DNA panel EI 2023-11-16 EI EI XXX-T vaginalis, M genitalium DNA panel Trichomonas vaginalis, Mycoplasma genitalium DNA paneel Trichomonas vaginalis, Mycoplasma genitalium DNA täpsustamata materjalis (paneel) Paneel SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX96 Seegene 552 EI/Paneel 5436 86949-5 Trichomonas vaginalis & Mycoplasma genitalium DNA panel - Pt XXX - Trichomonas vaginalis and Mycoplasma genitalium DNA panel - Unspecified specimen TV + MG DNA Pnl XXX Order 2410 VIR 20 Sugulisel teel levivate infektsioonitekitajate DNA uriinist (paneel) U-TV, MG DNA panel EI 2023-11-16 EI EI XXX-T vaginalis, M genitalium DNA panel Trichomonas vaginalis, Mycoplasma genitalium DNA paneel Trichomonas vaginalis, Mycoplasma genitalium DNA täpsustamata materjalis (paneel) Paneel SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX96 Seegene 552 EI/Paneel 5436 86949-5 Trichomonas vaginalis & Mycoplasma genitalium DNA panel - Pt XXX - Trichomonas vaginalis and Mycoplasma genitalium DNA panel - Unspecified specimen TV + MG DNA Pnl XXX Order 1100 VIR 20 STLI DNA paneel Cx-STLI DNA paneel (4) Trichomonas vaginalis DNA emakakaelakanalikaapest Cx-T vaginalis DNA JAH EI EI XXX-T vaginalis DNA/RNA Trichomonas vaginalis DNA/RNA Trichomonas vaginalis DNA/RNA N/P Alinity m 553 JAH 699 69937-1 Trichomonas vaginalis DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Trichomonas vaginalis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method T vaginalis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 2195 VIR 20 STLI DNA paneel U-STLI DNA paneel (4) Trichomonas vaginalis DNA uriinis U-T vaginalis DNA JAH EI EI XXX-T vaginalis DNA/RNA Trichomonas vaginalis DNA/RNA Trichomonas vaginalis DNA/RNA N/P Alinity m Seegene 553 JAH 699 69937-1 Trichomonas vaginalis DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Trichomonas vaginalis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method T vaginalis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 2199 VIR 20 STLI DNA paneel XXX-STLI DNA paneel (4) Trichomonas vaginalis DNA muust paikmest XXX-T vaginalis DNA JAH EI EI XXX-T vaginalis DNA/RNA Trichomonas vaginalis DNA/RNA Trichomonas vaginalis DNA/RNA N/P Alinity m 553 JAH 699 69937-1 Trichomonas vaginalis DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Trichomonas vaginalis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method T vaginalis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 2389 VIR 20 Trichomonas vaginalis, Mycoplasma genitalium DNA paneel Cx-TV, MG DNA panel Trichomonas vaginalis DNA Cx-T. vaginalis DNA EI 2023-11-16 EI EI XXX-T vaginalis DNA/RNA Trichomonas vaginalis DNA/RNA Trichomonas vaginalis DNA/RNA N/P SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX96 Seegene 553 JAH 699 69937-1 Trichomonas vaginalis DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Trichomonas vaginalis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method T vaginalis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 2395 VIR 20 Trichomonas vaginalis DNA XXX-T. vaginalis DNA JAH JAH EI XXX-T vaginalis DNA/RNA Trichomonas vaginalis DNA/RNA Trichomonas vaginalis DNA/RNA N/P Alinity m Seegene 553 JAH 699 69937-1 Trichomonas vaginalis DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Trichomonas vaginalis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method T vaginalis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 2401 VIR 20 STLI DNA laiendatud paneel; Trichomonas vaginalis, Mycoplasma genitalium DNA paneel Um-TV, MG, UU DNA panel; Um-TV, MG DNA panel Trichomonas vaginalis DNA Um-T. vaginalis DNA EI 2023-11-16 EI EI XXX-T vaginalis DNA/RNA Trichomonas vaginalis DNA/RNA Trichomonas vaginalis DNA/RNA N/P SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX96 Seegene 553 JAH 699 69937-1 Trichomonas vaginalis DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Trichomonas vaginalis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method T vaginalis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 2411 VIR 20 STLI DNA laiendatud paneel; Trichomonas vaginalis, Mycoplasma genitalium DNA paneel U-TV, MG, UU DNA panel; U-TV, MG DNA panel Trichomonas vaginalis DNA U-T. vaginalis DNA EI 2023-11-16 EI EI XXX-T vaginalis DNA/RNA Trichomonas vaginalis DNA/RNA Trichomonas vaginalis DNA/RNA N/P SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX96 Seegene 553 JAH 699 69937-1 Trichomonas vaginalis DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Trichomonas vaginalis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method T vaginalis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 2869 VIR 20 STLI DNA paneel Um-STLI DNA paneel (4) Trichomonas vaginalis DNA ureetrakaapes Um-T vaginalis DNA JAH EI EI XXX-T vaginalis DNA/RNA Trichomonas vaginalis DNA/RNA Trichomonas vaginalis DNA/RNA N/P " " Alinity m Abbott 553 JAH 699 69937-1 Trichomonas vaginalis DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Trichomonas vaginalis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method T vaginalis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 1120 VIR 20 STLI DNA paneel Um-STLI DNA paneel (7) Ureaplasma parvum DNA ureetrakaapest Um-U parvum DNA EI EI EI XXX-U parvum DNA Ureaplasma parvum DNA Ureaplasma parvum DNA N/P CFX96 556 JAH 1577 69933-0 Ureaplasma parvum DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma parvum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method U parvum DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 1107 VIR 20 STLI DNA paneel Cx-STLI DNA paneel (5) Ureaplasma urealyticum DNA emakakaelakanalikaapest Cx-U urealyticum DNA EI EI EI XXX-U urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA N/P CFX96 557 JAH 1580 51988-4 Ureaplasma urealyticum DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma urealyticum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method U urealyticum DNA XXX Ql PCR 1 Both 1113 VIR 20 STLI DNA paneel; STLI DNA paneel Um-STLI DNA paneel (5); Um-STLI DNA paneel (7) Ureaplasma urealyticum DNA ureetrakaapest Um-U urealyticum DNA EI EI EI XXX-U urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA N/P CFX96 557 JAH 1580 51988-4 Ureaplasma urealyticum DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma urealyticum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method U urealyticum DNA XXX Ql PCR 1 Both 1119 VIR 20 STLI DNA paneel; STLI DNA paneel Um-STLI DNA paneel (5); Um-STLI DNA paneel (7) Ureaplasma urealyticum DNA ureetrakaapest Um-U urealyticum DNA EI EI EI XXX-U urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA N/P CFX96 557 JAH 1580 51988-4 Ureaplasma urealyticum DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma urealyticum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method U urealyticum DNA XXX Ql PCR 1 Both 2201 VIR 20 Ureaplasma urealyticum DNA muust paikmest XXX-U urealyticum DNA EI EI EI XXX-U urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA N/P SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX96 Seegene 557 JAH 1580 51988-4 Ureaplasma urealyticum DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma urealyticum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method U urealyticum DNA XXX Ql PCR 1 Both 2406 VIR 20 STLI DNA laiendatud paneel Um-TV, MG, UU DNA panel Ureaplasma urealyticum DNA Um-U. urealyticum DNA EI 2023-11-16 EI EI XXX-U urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA N/P SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX97 Seegene 557 JAH 1580 51988-4 Ureaplasma urealyticum DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma urealyticum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method U urealyticum DNA XXX Ql PCR 1 Both 2416 VIR 20 STLI DNA laiendatud paneel U-TV, MG, UU DNA panel Ureaplasma urealyticum DNA U-U. urealyticum DNA EI 2023-11-16 EI EI XXX-U urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA N/P SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX97 Seegene 557 JAH 1580 51988-4 Ureaplasma urealyticum DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma urealyticum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method U urealyticum DNA XXX Ql PCR 1 Both 1101 VIR 20 STLI DNA paneel Cx-STLI DNA paneel (4) Mycoplasma genitalium DNA emakakaelakanalikaapest Cx-M genitalium DNA JAH EI EI XXX-M genitalium DNA/RNA Mycoplasma genitalium DNA/RNA Mycoplasma genitalium DNA/RNA N/P Alinity m 561 JAH 1590 69935-5 Mycoplasma genitalium DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma genitalium DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M genitalium DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 2196 VIR 20 STLI DNA paneel U-STLI DNA paneel (4) Mycoplasma genitalium DNA uriinis U-M genitalium DNA JAH EI EI XXX-M genitalium DNA/RNA Mycoplasma genitalium DNA/RNA Mycoplasma genitalium DNA/RNA N/P Alinity m Seegene 561 JAH 1590 69935-5 Mycoplasma genitalium DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma genitalium DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M genitalium DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 2200 VIR 20 STLI DNA paneel XXX-STLI DNA paneel (4) Mycoplasma genitalium DNA muust paikmest XXX-M genitalium DNA JAH EI EI XXX-M genitalium DNA/RNA Mycoplasma genitalium DNA/RNA Mycoplasma genitalium DNA/RNA N/P Alinity m 561 JAH 1590 69935-5 Mycoplasma genitalium DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma genitalium DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M genitalium DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 2390 VIR 20 Trichomonas vaginalis, Mycoplasma genitalium DNA paneel Cx-TV, MG DNA panel Mycoplasma genitalium DNA Cx-M. genitalium DNA EI 2023-11-16 EI EI XXX-M genitalium DNA/RNA Mycoplasma genitalium DNA/RNA Mycoplasma genitalium DNA/RNA N/P SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX96 Seegene 561 JAH 1590 69935-5 Mycoplasma genitalium DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma genitalium DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M genitalium DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 2396 VIR 20 Mycoplasma genitalium DNA XXX-M. genitalium DNA JAH JAH EI XXX-M genitalium DNA/RNA Mycoplasma genitalium DNA/RNA Mycoplasma genitalium DNA/RNA N/P Alinity m Seegene 561 JAH 1590 69935-5 Mycoplasma genitalium DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma genitalium DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M genitalium DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 2402 VIR 20 STLI DNA laiendatud paneel; Trichomonas vaginalis, Mycoplasma genitalium DNA paneel Um-TV, MG, UU DNA panel; Um-TV, MG DNA panel Mycoplasma genitalium DNA Um-M. genitalium DNA EI 2023-11-16 EI EI XXX-M genitalium DNA/RNA Mycoplasma genitalium DNA/RNA Mycoplasma genitalium DNA/RNA N/P SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX96 Seegene 561 JAH 1590 69935-5 Mycoplasma genitalium DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma genitalium DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M genitalium DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 2412 VIR 20 Trichomonas vaginalis, Mycoplasma genitalium DNA paneel U-TV, MG DNA panel Mycoplasma genitalium DNA U-M. genitalium DNA EI 2023-11-16 EI EI XXX-M genitalium DNA/RNA Mycoplasma genitalium DNA/RNA Mycoplasma genitalium DNA/RNA N/P SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX96 Seegene 561 JAH 1590 69935-5 Mycoplasma genitalium DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma genitalium DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M genitalium DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 2870 VIR 20 STLI DNA paneel Um-STLI DNA paneel (4) Mycoplasma genitalium DNA ureetrakaapes Um-M genitalium DNA JAH EI EI XXX-M genitalium DNA/RNA Mycoplasma genitalium DNA/RNA Mycoplasma genitalium DNA/RNA N/P " " Alinity m Abbott 561 JAH 1590 69935-5 Mycoplasma genitalium DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma genitalium DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M genitalium DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 1121 VIR 20 STLI DNA paneel Um-STLI DNA paneel (7) Mycoplasma hominis DNA ureetrakaapest Um-M hominis DNA EI EI EI XXX-M hominis DNA Mycoplasma hominis DNA Mycoplasma hominis DNA N/P CFX96 562 JAH 1594 68546-1 Mycoplasma hominis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma hominis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M hominis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 2967 VIR 20 STLI DNA haavandi paneel Ulc-STLI DNA haavandi paneel Haemophilus ducreyi DNA haavandikaapes Ulc-H. ducreyi DNA JAH EI EI XXX-H ducreyi DNA Haemophilus ducreyi DNA Haemophilus ducreyi DNA N/P eMAG/CFX96 565 JAH 2996 29559-2 Haemophilus ducreyi DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 1938 MICRO Haemophilus ducreyi DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method H ducreyi DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 2974 VIR 20 STLI DNA haavandi paneel Um-STLI DNA haavandi paneel Haemophilus ducreyi DNA ureetrakaapes Um-H. ducreyi DNA JAH EI EI XXX-H ducreyi DNA Haemophilus ducreyi DNA Haemophilus ducreyi DNA N/P eMAG/CFX96 565 JAH 2996 29559-2 Haemophilus ducreyi DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 1938 MICRO Haemophilus ducreyi DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method H ducreyi DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 2981 VIR 20 STLI DNA haavandi paneel Cx-STLI DNA haavandi paneel Haemophilus ducreyi DNA emakakaelakanalikaapes Cx-H. ducreyi DNA JAH EI EI XXX-H ducreyi DNA Haemophilus ducreyi DNA Haemophilus ducreyi DNA N/P eMAG/CFX96 565 JAH 2996 29559-2 Haemophilus ducreyi DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 1938 MICRO Haemophilus ducreyi DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method H ducreyi DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 2921 VIR 20 HPV kõrge riski DNA paneel emakakaelakanalikaapest Cx-HPV kõrge riski DNA paneel JAH JAH EI XXX-HPV NAT panel HPV NAT paneel Inimese papilloomiviiruse (HPV kõrge riski genotüüpide) NAT (paneel) Paneel " " Alinity m 567 JAH 2712 L-2712 2927 VIR 20 HPV kõrge riski DNA paneel muust paikmest XXX-HPV kõrge riski DNA paneel JAH JAH EI XXX-HPV NAT panel HPV NAT paneel Inimese papilloomiviiruse (HPV kõrge riski genotüüpide) NAT (paneel) Paneel " " Alinity m 567 JAH 2712 L-2712 2752 VIR 20 HPV NAT paneel (EKV sõeluuring) XXX-HPV NAT panel screen JAH JAH EI XXX-HPV NAT panel screen HPV NAT paneel (EKV sõeluuring) Inimese papilloomiviiruse (HPV kõrge riski genotüüpide) NAT (paneel) (emakakaelavähi sõeluuring) Paneel " " Alinity m 568 JAH 5923 L-5470 2922 VIR 20 HPV NAT paneel Cx-HPV kõrge riski DNA paneel HPV 16 DNA Cx-HPV 16 DNA JAH EI EI XXX-HPV 16 DNA HPV 16 DNA Inimese papilloomiviiruse 16. tüübi DNA N/P Alinity m 570 JAH 2713 61372-9 Human papilloma virus 16 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human papilloma virus 16 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HPV16 DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,3891 2928 VIR 20 HPV NAT paneel XXX-HPV kõrge riski DNA paneel HPV 16 DNA XXX-HPV 16 DNA JAH EI EI XXX-HPV 16 DNA HPV 16 DNA Inimese papilloomiviiruse 16. tüübi DNA N/P Alinity m 570 JAH 2713 61372-9 Human papilloma virus 16 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human papilloma virus 16 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HPV16 DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,3891 2933 VIR 20 HPV NAT paneel (EKV sõeluuring) XXX-HPV NAT panel screen Inimese papilloomiviiruse 16. tüübi DNA HPV 16 DNA sc JAH EI EI XXX-HPV 16 DNA HPV 16 DNA Inimese papilloomiviiruse 16. tüübi DNA N/P Alinity m 570 JAH 2713 61372-9 Human papilloma virus 16 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human papilloma virus 16 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HPV16 DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,3891 2923 VIR 20 HPV NAT paneel Cx-HPV kõrge riski DNA paneel HPV 18 DNA Cx-HPV 18 DNA JAH EI EI XXX-HPV 18 DNA HPV 18 DNA Inimese papilloomiviiruse 18. tüübi DNA N/P " " Alinity m 572 JAH 2714 61373-7 Human papilloma virus 18 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human papilloma virus 18 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HPV18 DNA XXX Ql PCR 1 Both 32,0373 2929 VIR 20 HPV NAT paneel XXX-HPV kõrge riski DNA paneel HPV 18 DNA XXX-HPV 18 DNA JAH EI EI XXX-HPV 18 DNA HPV 18 DNA Inimese papilloomiviiruse 18. tüübi DNA N/P " " Alinity m 572 JAH 2714 61373-7 Human papilloma virus 18 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human papilloma virus 18 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HPV18 DNA XXX Ql PCR 1 Both 32,0373 2934 VIR 20 HPV NAT paneel (EKV sõeluuring) XXX-HPV NAT panel screen Inimese papilloomiviiruse 18. tüübi DNA HPV 18 DNA sc JAH EI EI XXX-HPV 18 DNA HPV 18 DNA Inimese papilloomiviiruse 18. tüübi DNA N/P " " Alinity m 572 JAH 2714 61373-7 Human papilloma virus 18 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human papilloma virus 18 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HPV18 DNA XXX Ql PCR 1 Both 32,0373 2924 VIR 20 HPV NAT paneel Cx-HPV kõrge riski DNA paneel HPV 45 DNA Cx-HPV 45 DNA JAH EI EI XXX-HPV 45 DNA HPV 45 DNA Inimese papilloomiviiruse 45. tüübi DNA N/P " " Alinity m 573 JAH 5737 61380-2 Human papilloma virus 45 DNA PrThr Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human papilloma virus 45 DNA [Presence] in Unspecified specimen by NAA with probe detection HPV45 DNA XXX Ql NAA+probe 1 Both 2930 VIR 20 HPV NAT paneel XXX-HPV kõrge riski DNA paneel HPV 45 DNA XXX-HPV 45 DNA JAH EI EI XXX-HPV 45 DNA HPV 45 DNA Inimese papilloomiviiruse 45. tüübi DNA N/P " " Alinity m 573 JAH 5737 61380-2 Human papilloma virus 45 DNA PrThr Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human papilloma virus 45 DNA [Presence] in Unspecified specimen by NAA with probe detection HPV45 DNA XXX Ql NAA+probe 1 Both 2935 VIR 20 HPV NAT paneel (EKV sõeluuring) XXX-HPV NAT panel screen Inimese papilloomiviiruse 45. tüübi DNA HPV 45 DNA sc JAH EI EI XXX-HPV 45 DNA HPV 45 DNA Inimese papilloomiviiruse 45. tüübi DNA N/P " " Alinity m 573 JAH 5737 61380-2 Human papilloma virus 45 DNA PrThr Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human papilloma virus 45 DNA [Presence] in Unspecified specimen by NAA with probe detection HPV45 DNA XXX Ql NAA+probe 1 Both 1089 VIR 20 Inimese papilloomiviiruse paneel emakakaelakanalikaapest Cx-HPV kõrge riski DNA EI 2023-11-16 EI EI XXX-HPV high risk DNA HPV kõrge riski (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) DNA Inimese papilloomiviiruse kõrge riskiga (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) genotüüpide DNA N/P CFX96 575 JAH 1965 49896-4 Human papilloma virus 16+18+31+33+35+39+45+51+52+56+58+59+68 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human papilloma virus 16+18+31+33+35+39+45+51+52+56+58+59+68 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HPV I/H Risk 1 DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 1090 VIR 20 Inimese papilloomiviiruse paneel ureetrakaapest Um-HPV kõrge riski DNA EI 2023-11-16 EI EI XXX-HPV high risk DNA HPV kõrge riski (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) DNA Inimese papilloomiviiruse kõrge riskiga (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) genotüüpide DNA N/P CFX96 575 JAH 1965 49896-4 Human papilloma virus 16+18+31+33+35+39+45+51+52+56+58+59+68 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human papilloma virus 16+18+31+33+35+39+45+51+52+56+58+59+68 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HPV I/H Risk 1 DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 2269 VIR 20 Inimese papilloomiviiruse paneel muust paikmest XXX-HPV kõrge riski DNA EI 2023-11-16 EI EI XXX-HPV high risk DNA HPV kõrge riski (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) DNA Inimese papilloomiviiruse kõrge riskiga (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) genotüüpide DNA N/P CFX96 575 JAH 1965 49896-4 Human papilloma virus 16+18+31+33+35+39+45+51+52+56+58+59+68 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human papilloma virus 16+18+31+33+35+39+45+51+52+56+58+59+68 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HPV I/H Risk 1 DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 2689 VIR 20 HPV kõrge riski DNA paneel emakakaelakanalikaapest Cx-HPV kõrge riski DNA paneel. EI 2023-12-02 EI EI XXX-HPV high risk DNA HPV kõrge riski (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) DNA Inimese papilloomiviiruse kõrge riskiga (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) genotüüpide DNA N/P 575 JAH 1965 49896-4 Human papilloma virus 16+18+31+33+35+39+45+51+52+56+58+59+68 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human papilloma virus 16+18+31+33+35+39+45+51+52+56+58+59+68 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HPV I/H Risk 1 DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 2697 VIR 20 HPV kõrge riski DNA paneel muust paikmest XXX-HPV kõrge riski DNA paneel. EI 2023-11-15 EI EI XXX-HPV high risk DNA HPV kõrge riski (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) DNA Inimese papilloomiviiruse kõrge riskiga (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) genotüüpide DNA N/P 575 JAH 1965 49896-4 Human papilloma virus 16+18+31+33+35+39+45+51+52+56+58+59+68 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human papilloma virus 16+18+31+33+35+39+45+51+52+56+58+59+68 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HPV I/H Risk 1 DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 2819 VIR 20 Inimese papilloomiviiruse kõrge riski DNA paneel (HPV 16, 18, 45 ja teised HPV kõrge riski genotüübid) Cx, XXX-HPV kõrge riski DNA paneel EI 2023-11-16 EI EI XXX-HPV high risk DNA HPV kõrge riski (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) DNA Inimese papilloomiviiruse kõrge riskiga (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) genotüüpide DNA N/P 575 JAH 1965 49896-4 Human papilloma virus 16+18+31+33+35+39+45+51+52+56+58+59+68 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human papilloma virus 16+18+31+33+35+39+45+51+52+56+58+59+68 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HPV I/H Risk 1 DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 2925 VIR 20 HPV NAT paneel Cx-HPV kõrge riski DNA paneel HPV kõrge riski (31,33,52,58) DNA Cx-HPV HR group A DNA JAH EI EI XXX-HPV HR group A DNA HPV kõrge riski (31,33,52,58) DNA Inimese papilloomiviiruse kõrge riskiga (31,33,52,58) genotüüpide DNA N/P " " Alinity m 579 JAH 5738 A-5417 2931 VIR 20 HPV NAT paneel XXX-HPV kõrge riski DNA paneel HPV kõrge riski (31,33,52,58) DNA XXX-HPV HR group A DNA JAH EI EI XXX-HPV HR group A DNA HPV kõrge riski (31,33,52,58) DNA Inimese papilloomiviiruse kõrge riskiga (31,33,52,58) genotüüpide DNA N/P " " Alinity m 579 JAH 5738 A-5417 2936 VIR 20 HPV NAT paneel (EKV sõeluuring) XXX-HPV NAT panel screen Inimese papilloomiviiruse kõrge riskiga (31,33,52,58) genotüüpide DNA HPV HR group A DNA sc JAH EI EI XXX-HPV HR group A DNA HPV kõrge riski (31,33,52,58) DNA Inimese papilloomiviiruse kõrge riskiga (31,33,52,58) genotüüpide DNA N/P " " Alinity m 579 JAH 5738 A-5417 2926 VIR 20 HPV NAT paneel Cx-HPV kõrge riski DNA paneel HPV kõrge riski (35,39,51,56,59,66,68) DNA Cx-HPV HR group B DNA JAH EI EI XXX-HPV HR group B DNA HPV kõrge riski (35,39,51,56,59,66,68) DNA Inimese papilloomiviiruse kõrge riskiga (35,39,51,56,59,66,68) genotüüpide DNA N/P " " Alinity m 580 JAH 5739 A-5418 2932 VIR 20 HPV NAT paneel XXX-HPV kõrge riski DNA paneel HPV kõrge riski (35,39,51,56,59,66,68) DNA XXX-HPV HR group B DNA JAH EI EI XXX-HPV HR group B DNA HPV kõrge riski (35,39,51,56,59,66,68) DNA Inimese papilloomiviiruse kõrge riskiga (35,39,51,56,59,66,68) genotüüpide DNA N/P " " Alinity m 580 JAH 5739 A-5418 2937 VIR 20 HPV NAT paneel (EKV sõeluuring) XXX-HPV NAT panel screen Inimese papilloomiviiruse kõrge riskiga (35,39,51,56,59,66,68) genotüüpide DNA HPV HR group B DNA sc JAH EI EI XXX-HPV HR group B DNA HPV kõrge riski (35,39,51,56,59,66,68) DNA Inimese papilloomiviiruse kõrge riskiga (35,39,51,56,59,66,68) genotüüpide DNA N/P " " Alinity m 580 JAH 5739 A-5418 2969 VIR 20 STLI DNA haavandi paneel Ulc-STLI DNA haavandi paneel Treponema pallidum DNA haavandikaapes Ulc-T. pallidum DNA JAH EI EI XXX-T pallidum DNA Treponema pallidum DNA Treponema pallidum DNA N/P 581 JAH 2995 41163-7 Treponema pallidum DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 1841 MICRO Treponema pallidum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method T pallidum DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 2976 VIR 20 STLI DNA haavandi paneel Um-STLI DNA haavandi paneel Treponema pallidum DNA ureetrakaapes Um-T. pallidum DNA JAH EI EI XXX-T pallidum DNA Treponema pallidum DNA Treponema pallidum DNA N/P eMAG/CFX96 581 JAH 2995 41163-7 Treponema pallidum DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 1841 MICRO Treponema pallidum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method T pallidum DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 2983 VIR 20 STLI DNA haavandi paneel Cx-STLI DNA haavandi paneel Treponema pallidum DNA emakakaelakanalikaapes Cx-T. pallidum DNA JAH EI EI XXX-T pallidum DNA Treponema pallidum DNA Treponema pallidum DNA N/P eMAG/CFX96 581 JAH 2995 41163-7 Treponema pallidum DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 1841 MICRO Treponema pallidum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method T pallidum DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 1088 VIR 20 Treponema pallidum vastased antikehad seerumis S-T pallidum Ab JAH JAH EI S,P-T pallidum Ab Treponema pallidum Ab Treponema pallidum vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P Cobas e601 582 JAH 687 47236-5 Treponema pallidum Ab.IgG+IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Treponema pallidum IgG+IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay T pallidum IgG+IgM Ser Ql EIA 1 Both 904 VIR 20 Treponema pallidum vastane IgM seerumis S-T pallidum IgM JAH JAH EI S,P-T pallidum IgM Treponema pallidum IgM Treponema pallidum vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P BEP2000 583 JAH 692 47237-3 Treponema pallidum Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Treponema pallidum IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay T pallidum IgM Ser Ql EIA 1 Both 906 VIR 20 Treponema pallidum vastane IgM seerumis (kinnitav uuring) S-T pallidum IgM, conf JAH JAH EI S,P-T pallidum IgM IB Treponema pallidum IgM (immunoblot) Treponema pallidum vastane IgM seerumis/plasmas (immunoblot) N/Pp/P EURO Blot Master 585 JAH 1537 40680-1 Treponema pallidum Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord IB MICRO Treponema pallidum IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) T pallidum IgM Ser Ql IB 1 Both 1132 VIR 20 Treponema pallidumi vastane IgM liikvoris CSF-T pallidum IgM JAH JAH EI CSF-T pallidum IgM Treponema pallidum IgM liikvoris Treponema pallidum vastane IgM liikvoris N/Pp/P EIA 586 JAH 3950 A-3950 2667 VIR 20 Treponema pallidum vastane IgM liikvoris (Immunoblot) CSF-T pallidum IgM (VDRL) JAH JAH EI CSF-T pallidum IgM IB Treponema pallidum IgM liikvoris (immunoblot) Treponema pallidum vastane IgM liikvoris (immunoblot) N/Pp/P " " 587 JAH 2151 69946-2 Treponema pallidum Ab.IgM ACnc Pt CSF Ord IB MICRO Treponema pallidum IgM Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Immunoblot (IB) T pallidum IgM CSF Ql IB 1 Both 11,4729 905 VIR 20 Treponema pallidum vastane IgG seerumis S-T pallidum IgG JAH JAH EI S,P-T pallidum IgG Treponema pallidum IgG Treponema pallidum vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P BEP2000 588 JAH 693 47238-1 Treponema pallidum Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Treponema pallidum IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay T pallidum IgG Ser Ql EIA 1 Both 907 VIR 20 Treponema pallidum vastane IgG seerumis (kinnitav uuring) S-T pallidum IgG, conf JAH JAH EI S,P-T pallidum IgG IB Treponema pallidum IgG (immunoblot) Treponema pallidum vastane IgG seerumis/plasmas (immunoblot) N/Pp/P EURO Blot Master 590 JAH 1536 40679-3 Treponema pallidum Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord IB MICRO Treponema pallidum IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) T pallidum IgG Ser Ql IB 1 Both 1133 VIR 20 Treponema pallidumi vastane IgG liikvoris CSF-T pallidum IgG (VDRL) JAH JAH EI CSF-T pallidum IgG Treponema pallidum IgG liikvoris Treponema pallidum vastane IgG liikvoris N/Pp/P EIA 591 JAH 3951 58031-6 Treponema pallidum Ab.IgG ACnc Pt CSF Ord MICRO Treponema pallidum IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid T pallidum IgG CSF Ql 1 Both 15,1334 2843 VIR 20 Treponema pallidum vastane IgG liikvoris CSF-T pallidum IgG JAH EI EI CSF-T pallidum IgG Treponema pallidum IgG liikvoris Treponema pallidum vastane IgG liikvoris N/Pp/P 591 JAH 3951 58031-6 Treponema pallidum Ab.IgG ACnc Pt CSF Ord MICRO Treponema pallidum IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid T pallidum IgG CSF Ql 1 Both 15,1334 2666 VIR 20 Treponema pallidum vastane IgG liikvoris (Immunoblot) "CSF-T pallidum IgG (VDRL) " JAH JAH EI CSF-T pallidum IgG IB Treponema pallidum IgG liikvoris (immunoblot) Treponema pallidum vastane IgG liikvoris (immunoblot) N/Pp/P " " 592 JAH 3783 98222-3 Treponema pallidum Ab.IgG bands Prid Pt CSF Nom IB MICRO Treponema pallidum IgG bands [Identifier] in Cerebral spinal fluid by Immunoblot T pallidum IgG bands CSF IB 1 Both 1136 VIR 20 Treponema pallidumi vastane IgG indeks CSF-S-T pallidum IgG ind JAH JAH EI CSF-S-T pallidum IgG ind Treponema pallidum IgG indeks Treponema pallidum vastase IgG indeks QN EIA 593 JAH 3994 A-3994 901 VIR 20 TPHA tiiter seerumis S-TPHA tiiter JAH JAH EI S,P-TPHA titr TPHA tiiter Treponema pallidum vastaste antikehade tiiter seerumis/plasmas (hemaglutinatsiooni test) Tekst titr HA 595 JAH 691 26009-1 Treponema pallidum Ab Titr Pt Ser Qn HA {titer} titer MICRO Treponema pallidum Ab [Titer] in Serum by Hemagglutination T pallidum Ab Titr Ser HA 1 Both 1134 VIR 20 Treponema pallidum vastane antikeha liikvoris (hemaglutinatsiooni test) CSF-TPHA JAH JAH EI CSF-TPHA TPHA liikvoris Treponema pallidum vastased antikehad liikvoris (hemaglutinatsiooni test) N/Pp/P HA 596 JAH 1987 50689-9 Treponema pallidum Ab ACnc Pt CSF Ord HA MICRO Treponema pallidum Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Hemagglutination T pallidum Ab CSF Ql HA 1 Both 1135 VIR 20 TPHA tiiter liikvoris CSF-TPHA tiiter JAH JAH EI CSF-TPHA titr TPHA tiiter liikvoris Treponema pallidumi vastaste antikehade tiiter liikvoris (hemaglutinatsiooni test) Tekst titer HA 597 JAH 1988 50695-6 Treponema pallidum Ab Titr Pt CSF Qn HA {titer} Titer MICRO Treponema pallidum Ab [Titer] in Cerebral spinal fluid by Hemagglutination T pallidum Ab Titr CSF HA 1 Both 2267 VIR 20 Treponema pallidum vastaste antikehade indeks (hemaglutinatsiooni test) CSF-S-TPHA ind JAH JAH EI CSF-S-TPHA ind TPHA indeks Treponema pallidum vastaste antikehade indeks (hemaglutinatsiooni test) QN 598 JAH 3274 A-3274 902 VIR 20 Mittetreponemaalse reagiini antikeha seerumis S-RPR JAH JAH EI S,P-RPR RPR Mittetreponemaalse reagiini vastased antikehad seerumis/plasmas N/P RPR 599 JAH 688 20507-0 Reagin Ab ACnc Pt Ser Ord RPR 0,04% MICRO Reagin Ab [Presence] in Serum by RPR RPR Ser Ql 1 Both 903 VIR 20 RPR tiiter seerumis S-RPR tiiter JAH JAH EI S,P-RPR titr RPR tiiter Mittetreponemaalse reagiini vastaste antikehade tiiter seerumis/plasmas Tekst titr RPR 600 JAH 689 31147-2 Reagin Ab Titr Pt Ser Qn RPR {titer} titer 0,05% MICRO Reagin Ab [Titer] in Serum by RPR RPR Ser-Titr 1 Both 2562 VIR 20 Meningiiditekitajate viiruste RNA/DNA paneel liikvoris CSF-Viiruste RNA/DNA paneel Parvoviirus B19 DNA CSF-Parvovirus B19 DNA JAH EI EI XXX-Parvovirus B19 DNA Parvoviirus B19 DNA Parvoviiruse B19 DNA N/P eMAG/CFX96 601 JAH 4165 9571-1 Parvovirus B19 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 16 MICRO Parvovirus B19 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method B19V DNA XXX Ql PCR 1 Both 15,1329 2857 VIR 20 Parvoviirus B19 DNA QN täisverest Bl-Parvovirus B19 DNA QN JAH JAH EI XXX-Parvovirus B19 DNA QN Parvoviirus B19 DNA QN Parvoviirus B19 DNA hulk QN kIU/L kIU/L ELITe InGenius ELITech Group 602 JAH 7221 A-5621 2544 VIR 20 Meningiiditekitajate viiruste RNA/DNA paneel liikvoris CSF-Viiruste RNA/DNA paneel Mumpsiviiruse RNA CSF-Mumps virus RNA JAH EI EI XXX-Mumps virus RNA Mumpsiviiruse RNA Mumpsiviiruse RNA täpsustamata materjalis N/P eMag/CFX 96 Biomerieux/Seegene 610 JAH 5521 47532-7 Mumps virus RNA PrThr Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mumps virus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method MuV RNA XXX Ql PCR 1 Both 2610 VIR 20 Leetriviirusevastane IgM seerumis S-Measles viirus IgM JAH JAH EI S,P-Measles virus IgM Leetriviiruse IgM Leetriviirusevastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P Alegria Orgentec 621 JAH 2525 35276-5 Measles virus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Measles virus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay MeV IgM Ser Ql EIA 1 Both 11,4393 2609 VIR 20 Leetriviirusevastane IgG hulk seerumis S-Measles viirus IgG QN JAH JAH EI S,P-Measles virus IgG QN Leetriviiruse IgG QN Leetriviirusevastase IgG hulk seerumis/plasmas QN U/L U/L Alegria Orgentec 624 JAH 3856 7962-4 Measles virus Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn 2 MICRO Measles virus IgG Ab [Units/volume] in Serum MeV IgG Ser-aCnc 1 Both 11,5349 1124 VIR 20 Hantaviirustevastane IgM seerumis S-Hantavirus IgM JAH JAH EI S,P-Hantavirus IgM Hantaviiruste IgM Hantaviirustevastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P kaudne immuunofluorestsents 633 JAH 571 32131-5 Hantavirus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord MICRO Hantavirus IgM Ab [Presence] in Serum Hantavirus IgM Ser Ql 1 Both 1125 VIR 20 Hantaviirustevastane IgG seerumis S-Hantavirus IgG JAH JAH EI S,P-Hantavirus IgG Hantaviiruste IgG Hantaviirustevastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P kaudne immuunofluorestsents 635 JAH 572 26620-5 Hantavirus Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord MICRO Hantavirus IgG Ab [Presence] in Serum Hantavirus IgG Ser Ql 1 Both 2266 VIR 20 Hantaviirustevastane IgM seerumis (kinnitav uuring) S-Hantavirus IgM conf JAH JAH EI S,P-Hantaan virus IgM IB Hantaan viiruse IgM (immunoblot) Hantaan viiruse vastane IgM seerumis/plasmas (immunoblot) N/Pp/P 637 JAH 4969 A-4969 2056 VIR 20 Hantaviirustevastane IgG seerumis (kinnitav uuring) S-Hantavirus IgG conf JAH JAH EI S,P-Hantaan virus IgG IB Hantaan viiruse IgG (immunoblot) Hantaan viiruse vastane IgG seerumis/plasmas (immunoblot) N/Pp/P tiiter 642 JAH 4181 A-4181 1128 VIR 20 Toxoplasma gondii vastane IgA seerumis S-T gondii IgA JAH JAH EI S,P-T gondii IgA Toxoplasma gondii IgA Toxoplasma gondii vastane IgA seerumis/plasmas N/Pp/P kaudne immuunofluorestsents 720 JAH 695 33459-9 Toxoplasma gondii Ab.IgA ACnc Pt Ser Ord MICRO Toxoplasma gondii IgA Ab [Presence] in Serum T gondii IgA Ser Ql 1 Both 1129 VIR 20 Toxoplasma gondii vastane IgM seerumis S-T gondii IgM JAH JAH EI S,P-T gondii IgM Toxoplasma gondii IgM Toxoplasma gondii vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P kaudne immuunofluorestsents 722 JAH 696 25542-2 Toxoplasma gondii Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord 32 MICRO Toxoplasma gondii IgM Ab [Presence] in Serum T gondii IgM Ser Ql 1 Both 16,1464 1130 VIR 20 Toxoplasma gondii vastane IgG seerumis S-T gondii IgG JAH JAH EI S,P-T gondii IgG Toxoplasma gondii IgG Toxoplasma gondii vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P kaudne immuunofluorestsents 724 JAH 697 22580-5 Toxoplasma gondii Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord 16 MICRO Toxoplasma gondii IgG Ab [Presence] in Serum T gondii IgG Ser Ql 1 Both 15,5478 2733 VIR 20 Toxoplasma gondii vastase IgG aviidsus seerumis S-T gondii IgG avd JAH JAH EI S,P-T gondii IgG avd Toxoplasma gondii IgG aviidsus Toxoplasma gondii vastase IgG aviidsus seerumis/plasmas Tekst " " 726 JAH 1986 56991-3 Toxoplasma gondii Ab.IgG avidity ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Toxoplasma gondii IgG Ab avidity [Presence] in Serum by Immunoassay T gondii IgG Avidity Ser Ql EIA 1 Both 1789 VIR 20 Clostridium difficile toksiin B DNA C difficile tox B DNA EI 2023-12-02 EI EI St-C difficile DNA Clostridioides difficile DNA roojas Clostridioides difficile DNA roojas N/P LabChip DX 739 JAH 2524 61367-9 Clostridioides difficile DNA PrThr Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Clostridioides difficile DNA [Presence] in Specimen by NAA with probe detection C diff DNA Spec Ql NAA+probe 1 Both 2577 VIR 20 Soolebakterite DNA laiendatud paneel roojas St-Bakterite DNA panel Clostridium difficile DNA roojas St-C difficile DNA JAH EI EI St-C difficile DNA Clostridioides difficile DNA roojas Clostridioides difficile DNA roojas N/P 739 JAH 2524 61367-9 Clostridioides difficile DNA PrThr Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Clostridioides difficile DNA [Presence] in Specimen by NAA with probe detection C diff DNA Spec Ql NAA+probe 1 Both 2756 VIR 20 Clostridioides difficile toksiin A,B DNA roojas St-C difficile tox A,B DNA EI 2023-12-02 EI EI St-C difficile tox A,B DNA Clostridioides difficile toksiin A,B DNA roojas Clostridioides difficile toksiin A ja B DNA roojas N/P " " 740 JAH 4055 54067-4 Clostridium difficile toxin genes ACnc Pt Stool Ord Probe.amp.tar 25 MICRO Clostridium difficile toxin genes [Presence] in Stool by Probe and target amplification method C dif Tox gens Stl Ql PCR 1 Both 15,7278 2569 VIR 20 Soolebakterite DNA paneel roojas St-Soolebakterite DNA paneel Clostridioides difficile toksiin B DNA roojas St-C difficile tox B DNA JAH EI EI St-C difficile tox B DNA Clostridioides difficile toksiin B DNA roojas Clostridioides difficile toksiin B DNA roojas N/P 742 JAH 3465 74822-8 Clostridium difficile toxin B Pr Pt Stool Ord Probe.amp.tar MICRO Clostridium difficile toxin B [Presence] in Stool by Probe and target amplification method C dif Tox B Stl Ql PCR 1 Both 2694 VIR 20 Clostridioides difficile binaarse toksiini DNA roojas St-C diff.binary tox DNA JAH JAH EI St-C difficile binary tox DNA Clostridioides difficile binaarse toksiini DNA roojas Clostridioides difficile binaarse toksiini DNA roojas N/P " " 743 JAH 4831 A-4831 2727 VIR 20 Soolebakterite DNA paneel roojas St-Soolebakterite DNA paneel Clostridioides difficile ribotüüp 027 DNA roojas St-C difficile ribotype 027 DNA JAH JAH EI St-C difficile ribotype 027 DNA Clostridioides difficile ribotüüp 027 DNA roojas Clostridioides difficile ribotüüp 027 DNA roojas N/P " " 744 JAH 4355 87755-5 Clostridium difficile BI-NAP1-027 strain DNA PrThr Pt Stool Ord Probe.amp.tar MICRO Clostridium difficile BI-NAP1-027 strain DNA [Presence] in Stool by NAA with probe detection C diff BI NAP1 027 DNA Stl Ql NAA+probe 1 Both 25,2447 1639 VIR 20 Clostridium difficile esinemine roest St-gdh JAH JAH EI St-C difficile Ag strip Clostridioides difficile Ag roojas (ribaanalüüs) Clostridioides difficile antigeen roojas (ribaanalüüs) N/P 746 JAH 2878 57901-1 Clostridium difficile glutamate dehydrogenase ACnc Pt Stool Ord MICRO Clostridium difficile glutamate dehydrogenase [Presence] in Stool C diff GDH Stl Ql 1 Both 30,8391 1634 VIR 20 Clostridium difficile toksiini A+B määramine roest St-cdt JAH EI EI St-C difficile tox A, B strip Clostridioides difficile toksiinid A, B roojas (ribaanalüüs) Clostridioides difficile toksiinid A ja B roojas (ribaanalüüs) N/P 747 JAH 1495 34713-8 Clostridium difficile toxin A+B ACnc Pt Stool Ord 0,03% MICRO Clostridium difficile toxin A+B [Presence] in Stool C dif Tox A+B Stl Ql 1 Both 2800 VIR 20 Clostridioides difficile toksiinid A, B roojas (ribaanalüüs) St-C difficile tox A, B strip JAH JAH EI St-C difficile tox A, B strip Clostridioides difficile toksiinid A, B roojas (ribaanalüüs) Clostridioides difficile toksiinid A ja B roojas (ribaanalüüs) N/P " " 747 JAH 1495 34713-8 Clostridium difficile toxin A+B ACnc Pt Stool Ord 0,03% MICRO Clostridium difficile toxin A+B [Presence] in Stool C dif Tox A+B Stl Ql 1 Both 1781 VIR 20 Clostridium perfringens DNA C perfringens DNA EI 2023-12-02 EI EI XXX-C perfringens DNA Clostridium perfringens DNA Clostridium perfringens DNA N/P LabChip DX 750 JAH 3466 46706-8 Clostridium perfringens toxin gene Prid Pt XXX Nom Probe.amp.tar MICRO Clostridium perfringens toxin gene [Identifier] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method C perfringens Tox gene XXX PCR 1 Both 12,1138 2879 VIR 20 Sooleparasiitide DNA paneel roojas St-Sooleparasiitide DNA paneel JAH JAH EI St-EntericParasite DNA panel Sooleparasiitide DNA paneel roojas Sooleparasiitide DNA roojas (paneel) Paneel " " Nimbus/CFX96 751 EI/Paneel 5000 L-5000 178 VIR 20 Cryptosporidium parvum antigeen roojas St-C parvum Ag JAH JAH EI St-C parvum Ag Cryptosporidium parvum Ag roojas Cryptosporidium parvum antigeen roojas N/P manuaalne 753 JAH 1504 41487-0 Cryptosporidium parvum Ag ACnc Pt Stool Ord EIA 0,00% MICRO Cryptosporidium parvum Ag [Presence] in Stool by Immunoassay C parvum Ag Stl Ql EIA 1 Both 2885 VIR 20 Sooleparasiitide DNA paneel roojas St-Sooleparasiitide DNA paneel Cryptosporidium spp. DNA roojas St-Cryptosporidium spp. DNA JAH EI EI St-Cryptosporidium spp.DNA Cryptosporidium spp.DNA roojas Cryptosporidium spp.DNA roojas N/P " " Nimbus/CFX96 Biomerieux/Seegene 754 JAH 5916 88928-7 Cryptosporidium sp DNA PrThr Pt Stool Ord Probe.amp.tar MICRO Cryptosporidium sp DNA [Presence] in Stool by NAA with probe detection Cryptosp DNA Stl Ql NAA+probe 1 Both 2884 VIR 20 Sooleparasiitide DNA paneel roojas St-Sooleparasiitide DNA paneel Cyclospora cayetanensis DNA roojas St-C cayetanensis DNA JAH EI EI St-C cayetanensis DNA Cyclospora cayetanensis DNA roojas Cyclospora cayetanensis DNA roojas N/P " " Nimbus/CFX96 Biomerieux/Seegene 755 JAH 5517 41436-7 Cyclospora cayetanensis DNA PrThr Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Cyclospora cayetanensis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method C cayetanensis DNA XXX Ql PCR 1 Both 2881 VIR 20 Sooleparasiitide DNA paneel roojas St-Sooleparasiitide DNA paneel Giardia lamblia DNA roojas St-G lamblia DNA JAH EI EI St-G lamblia DNA Giardia lamblia DNA roojas Giardia lamblia DNA roojas N/P Nimbus/CFX96 Biomerieux/Seegene 756 JAH 5001 80683-6 Giardia lamblia 18S rRNA PrThr Pt Stool Ord Probe.amp.tar MICRO Giardia lamblia 18S rRNA [Presence] in Stool by Probe and target amplification method G lamblia 18S rRNA Stl Ql PCR 1 Both 21,0628 179 VIR 20 Giardia lamblia antigeen roojas St-G lamblia Ag JAH JAH EI St-G lamblia Ag Giardia lamblia Ag roojas Giardia lamblia antigeen roojas N/P manuaalne 757 JAH 1503 31830-3 Giardia lamblia Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Giardia lamblia Ag [Presence] in Stool G lamblia Ag Stl Ql 1 Both 2883 VIR 20 Sooleparasiitide DNA paneel roojas St-Sooleparasiitide DNA paneel Entamoeba histolytica DNA roojas St-E histolytica DNA JAH EI EI XXX-E histolytica DNA Entamoeba histolytica DNA Entamoeba histolytica DNA N/P Nimbus/CFX96 Biomerieux/Seegene 771 JAH 4319 6396-6 Entamoeba histolytica DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Entamoeba histolytica DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method E histolyt DNA XXX Ql PCR 1 Both 17,2087 180 VIR 20 Entamoeba histolytica antigeen roojas St-E histolytica Ag JAH JAH EI St-E histolytica Ag Entamoeba histolytica Ag roojas Entamoeba histolytica antigeen roojas N/P manuaalne 772 JAH 2616 29905-7 Entamoeba histolytica Ag ACnc Pt Stool Ord EIA MICRO Entamoeba histolytica Ag [Presence] in Stool by Immunoassay E histolyt Ag Stl Ql EIA 1 Both 2790 VIR 20 Candida DNA paneel täisverest Bl-Candida DNA panel JAH JAH EI XXX-Candida DNA panel Candida DNA paneel Candida DNA (paneel) Paneel 775 JAH 4375 L-4375 2668 VIR 20 Candida DNA paneel Bl-Candida DNA panel Candida lusitaniae DNA Bl-C lusitaniae DNA JAH EI EI XXX-C lusitaniae DNA Candida lusitaniae DNA Candida lusitaniae DNA N/P 777 JAH 6346 A-5527 1140 VIR 20 Candida antigeen mannaan seerumis S-Candida Ag JAH JAH EI S,P-Candida Ag QN Candida Ag QN Candida antigeen (mannaan) seerumis/plasmas QN ng/L pg/ml EIA 778 JAH 4047 31760-2 Candida sp Ag ACnc Pt Ser Qn MICRO Candida sp Ag [Units/volume] in Serum Candida Ag Ser-aCnc 1 Both 14,0704 1141 VIR 20 Candida antigeeni mannaan vastased antikehad seerumis S-Candida Ab EI 2019-01-04 JAH EI S,P-Candida Ab QN Candida Ab QN Candida antigeeni (mannaani) vastaste antikehade hulk seerumis/plasmas QN kU/L AU/ml EIA 779 JAH 4048 A-4048 923 VIR 20 Sepsisetekitajate bakterite DNA paneel B-Sepsise tekitajate DNA paneel Candida albicans DNA C albicans DNA EI 2023-11-15 EI EI XXX-C albicans DNA Candida albicans DNA Candida albicans DNA N/P LightCycler 2.0 780 JAH 1567 76580-0 Candida albicans its gene PrThr Pt XXX.swab Ord Probe.amp.tar MICRO Candida albicans its gene [Presence] in Swab specimen by NAA with probe detection C albicans its Swab Ql NAA+probe 1 Observation 2618 VIR 20 Candida albicans DNA XXX-C albicans DNA JAH EI EI XXX-C albicans DNA Candida albicans DNA Candida albicans DNA N/P 780 JAH 1567 76580-0 Candida albicans its gene PrThr Pt XXX.swab Ord Probe.amp.tar MICRO Candida albicans its gene [Presence] in Swab specimen by NAA with probe detection C albicans its Swab Ql NAA+probe 1 Observation 3010 VIR 20 Candida DNA paneel Bl-Candida DNA panel Candida albicans DNA Bl-C albicans DNA JAH EI EI XXX-C albicans DNA Candida albicans DNA Candida albicans DNA N/P " " 780 JAH 1567 76580-0 Candida albicans its gene PrThr Pt XXX.swab Ord Probe.amp.tar MICRO Candida albicans its gene [Presence] in Swab specimen by NAA with probe detection C albicans its Swab Ql NAA+probe 1 Observation 3015 VIR 20 Nahaseente DNA laiendatud paneel Nail-Dermatophytes DNA panel Candida albicans DNA Nail-C albicans DNA JAH EI EI XXX-C albicans DNA Candida albicans DNA Candida albicans DNA N/P " " CFX96 Pathonostics 780 JAH 1567 76580-0 Candida albicans its gene PrThr Pt XXX.swab Ord Probe.amp.tar MICRO Candida albicans its gene [Presence] in Swab specimen by NAA with probe detection C albicans its Swab Ql NAA+probe 1 Observation 3037 VIR 20 Nahaseente DNA laiendatud paneel Skin-Dermatophytes DNA panel Candida albicans DNA Skin-C albicans DNA JAH EI EI XXX-C albicans DNA Candida albicans DNA Candida albicans DNA N/P " " 780 JAH 1567 76580-0 Candida albicans its gene PrThr Pt XXX.swab Ord Probe.amp.tar MICRO Candida albicans its gene [Presence] in Swab specimen by NAA with probe detection C albicans its Swab Ql NAA+probe 1 Observation 2803 VIR 20 Candida albicans vastane IgG seerumis (CAGTA) S-C albicans IgG (CAGTA) JAH JAH EI S,P-CAGTA IgG Candida albicans IgG (CAGTA) Candida albicans idutuubuli vastane IgG (CAGTA) seerumis/plasmas N/Pp/P LOTUS VirCell 785 JAH 7044 A-5595 3007 VIR 20 Candida DNA paneel Bl-Candida DNA panel Candida dubliniensis DNA Bl-C dubliniensis DNA JAH EI EI XXX-C dubliniensis DNA Candida dubliniensis DNA Candida dubliniensis DNA N/P 786 JAH 3806 A-3806 927 VIR 20 Sepsisetekitajate bakterite DNA paneel B-Sepsise tekitajate DNA paneel Candida glabrata DNA C glabrata DNA EI 2023-11-15 EI EI XXX-C glabrata DNA Candida glabrata DNA Candida glabrata DNA N/P LightCycler 2.0 787 JAH 1571 70026-0 Candida glabrata DNA Threshold Pt Bld Ord Probe.amp.tar MICRO Candida glabrata DNA [Presence] in Blood by Probe and target amplification method C glabrata DNA Bld Ql PCR 1 Both 34,8955 3006 VIR 20 Candida DNA paneel Bl-Candida DNA panel Candida glabrata DNA Bl-C glabrata DNA JAH EI EI XXX-C glabrata DNA Candida glabrata DNA Candida glabrata DNA N/P 787 JAH 1571 70026-0 Candida glabrata DNA Threshold Pt Bld Ord Probe.amp.tar MICRO Candida glabrata DNA [Presence] in Blood by Probe and target amplification method C glabrata DNA Bld Ql PCR 1 Both 34,8955 926 VIR 20 Sepsisetekitajate bakterite DNA paneel B-Sepsise tekitajate DNA paneel Candida krusei DNA C krusei DNA EI 2023-11-15 EI EI XXX-C krusei DNA Candida krusei DNA Candida krusei DNA N/P LightCycler 2.0 788 JAH 1570 70025-2 Candida krusei DNA Threshold Pt Bld Ord Probe.amp.tar MICRO Candida krusei DNA [Presence] in Blood by Probe and target amplification method C krusei DNA Bld Ql PCR 1 Both 35,9275 3005 VIR 20 Candida DNA paneel Bl-Candida DNA panel Candida krusei DNA Bl-C krusei DNA JAH EI EI XXX-C krusei DNA Candida krusei DNA Candida krusei DNA N/P 788 JAH 1570 70025-2 Candida krusei DNA Threshold Pt Bld Ord Probe.amp.tar MICRO Candida krusei DNA [Presence] in Blood by Probe and target amplification method C krusei DNA Bld Ql PCR 1 Both 35,9275 925 VIR 20 Sepsisetekitajate bakterite DNA paneel B-Sepsise tekitajate DNA paneel Candida parapsilosis DNA C parapsilosis DNA EI 2023-11-15 EI EI XXX-C parapsilosis DNA Candida parapsilosis DNA Candida parapsilosis DNA N/P LightCycler 2.0 789 JAH 1569 70024-5 Candida parapsilosis DNA Threshold Pt Bld Ord Probe.amp.tar MICRO Candida parapsilosis DNA [Presence] in Blood by Probe and target amplification method C parapsilosis DNA Bld Ql PCR 1 Both 32,4503 3008 VIR 20 Candida DNA paneel Bl-Candida DNA panel Candida parapsilosis DNA Bl-C parapsilosis DNA JAH EI EI XXX-C parapsilosis DNA Candida parapsilosis DNA Candida parapsilosis DNA N/P 789 JAH 1569 70024-5 Candida parapsilosis DNA Threshold Pt Bld Ord Probe.amp.tar MICRO Candida parapsilosis DNA [Presence] in Blood by Probe and target amplification method C parapsilosis DNA Bld Ql PCR 1 Both 32,4503 924 VIR 20 Sepsisetekitajate bakterite DNA paneel B-Sepsise tekitajate DNA paneel Candida tropicalis DNA C tropicalis DNA EI 2023-11-15 EI EI XXX-C tropicalis DNA Candida tropicalis DNA Candida tropicalis DNA N/P LightCycler 2.0 790 JAH 1568 70023-7 Candida tropicalis DNA Threshold Pt Bld Ord Probe.amp.tar MICRO Candida tropicalis DNA [Presence] in Blood by Probe and target amplification method C tropicalis DNA Bld Ql PCR 1 Both 30,3026 3009 VIR 20 Candida DNA paneel Bl-Candida DNA panel Candida tropicalis DNA Bl-C tropicalis DNA JAH EI EI XXX-C tropicalis DNA Candida tropicalis DNA Candida tropicalis DNA N/P 790 JAH 1568 70023-7 Candida tropicalis DNA Threshold Pt Bld Ord Probe.amp.tar MICRO Candida tropicalis DNA [Presence] in Blood by Probe and target amplification method C tropicalis DNA Bld Ql PCR 1 Both 30,3026 2858 VIR 20 Aspergillus spp. DNA QN plasmast P-Aspergillus spp. DNA QN JAH JAH EI XXX-Aspergillus spp. DNA QN Aspergillus spp. DNA QN Aspergillus spp. DNA hulk QN copies/mL koopiat/mL ELITe InGenius ELITech Group 791 JAH 7222 A-5620 2859 VIR 20 Aspergillus spp. DNA QN bronhoalveolaarloputuse vedelikust BalF-Aspergillus spp. DNA QN JAH JAH EI XXX-Aspergillus spp. DNA QN Aspergillus spp. DNA QN Aspergillus spp. DNA hulk QN copies/mL koopiat/mL ELITe InGenius ELITech Group 791 JAH 7222 A-5620 2872 VIR 20 Aspergillus spp. DNA QN bronhiaspiraadist Br-Aspergillus spp. DNA QN JAH JAH EI XXX-Aspergillus spp. DNA QN Aspergillus spp. DNA QN Aspergillus spp. DNA hulk QN copies/mL copies/mL ELITe InGenius ELITech Group 791 JAH 7222 A-5620 928 VIR 20 Sepsisetekitajate bakterite DNA paneel B-Sepsise tekitajate DNA paneel Aspergillus fumigatus DNA A fumigatus DNA EI 2023-11-15 EI EI XXX-A fumigatus DNA Aspergillus fumigatus DNA Aspergillus fumigatus DNA N/P LightCycler 2.0 792 JAH 1572 62478-3 Aspergillus fumigatus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Aspergillus fumigatus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method A fumigatus DNA XXX Ql PCR 1 Both 21,9016 898 VIR 20 Aspergilluse antigeen galatkomannaan seerumis S-AspAg JAH JAH EI XXX-Aspergillus Ag ratio Aspergillus Ag (suhe) Aspergillus antigeeni (galaktomannaan) suhe täpsustamata materjalis QN EIA 795 JAH 3197 62467-6 Galactomannan Ag ACnc Pt XXX Qn EIA {Index_val} numerical index MICRO Galactomannan Ag [Units/volume] in Unspecified specimen by Immunoassay Galactomannan Ag XXX EIA-aCnc 1 Both 10,3582 1131 VIR 20 Aspergilluse antigeen galatkomannaan bronhoalveolaarloputuse vedelikust BalF-AspAg JAH JAH EI XXX-Aspergillus Ag ratio Aspergillus Ag (suhe) Aspergillus antigeeni (galaktomannaan) suhe täpsustamata materjalis QN EIA 795 JAH 3197 62467-6 Galactomannan Ag ACnc Pt XXX Qn EIA {Index_val} numerical index MICRO Galactomannan Ag [Units/volume] in Unspecified specimen by Immunoassay Galactomannan Ag XXX EIA-aCnc 1 Both 10,3582 1735 VIR 20 Dermatofüütide kompleksuuring PCR meetodil küüntest Nail-Dermatophyte DNA EI 2020-01-21 EI EI XXX-Dermatophytes DNA panel Nahaseente DNA paneel Nahaseente DNA täpsustamata materjalis (paneel) Paneel LabChip DX 800 EI/Paneel 2698 L-2698 1738 VIR 20 Dermatofüütide kompleksuuring PCR meetodil silenahalt Skin-Dermatophyte DNA EI 2020-01-21 EI EI XXX-Dermatophytes DNA panel Nahaseente DNA paneel Nahaseente DNA täpsustamata materjalis (paneel) Paneel LabChip DX 800 EI/Paneel 2698 L-2698 2617 VIR 20 Nahaseente DNA paneel II XXX-Dermatofüütide DNA paneel EI 2023-10-19 EI EI XXX-Dermatophytes DNA panel broad Nahaseente DNA laiendatud paneel Nahaseente DNA täpsustamata materjalis (laiendatud paneel) Paneel " " CFX96 PathoNostics B.V. 801 EI/Paneel 3446 L-3446 3023 VIR 20 Dermatofüütide DNA paneel küünest Nail-Dermatophytes DNA panel JAH EI EI XXX-Dermatophytes DNA panel broad Nahaseente DNA laiendatud paneel Nahaseente DNA täpsustamata materjalis (laiendatud paneel) Paneel " " CFX96 Pathonostics 801 EI/Paneel 3446 L-3446 3036 VIR 20 Dermatofüütide DNA paneel nahast Skin-Dermatophytes DNA panel JAH JAH EI XXX-Dermatophytes DNA panel broad Nahaseente DNA laiendatud paneel Nahaseente DNA täpsustamata materjalis (laiendatud paneel) Paneel " " 801 EI/Paneel 3446 L-3446 1740 VIR 20 Pan-dermatophytes Pan-dermatophytes EI 2023-12-02 EI EI XXX-Dermatophytes DNA Nahaseente DNA Nahaseente DNA N/P LabChip DX 802 JAH 2699 A-2699 2820 VIR 20 Dermatofüütide ja T. rubrum DNA paneel (Trichophyton sp, Epidermophyton sp ja Microsporum sp) XXX-Dermatophyte DNA EI 2023-11-16 EI EI XXX-Dermatophytes DNA Nahaseente DNA Nahaseente DNA N/P 802 JAH 2699 A-2699 1736 VIR 20 Trichophyton rubrum T.rubrum EI 2023-12-02 EI EI XXX-T rubrum DNA Trichophyton rubrum DNA Trichophyton rubrum DNA N/P LabChip DX 803 JAH 2700 A-2700 2619 VIR 20 Trichophyton interdigitale DNA XXX-T interdigitale DNA JAH EI EI XXX-T interdigitale DNA Trichophyton interdigitale DNA Trichophyton interdigitale DNA täpsustamata materjalis N/P " " 805 JAH 5391 A-5331 2620 VIR 20 Trichophyton tonsurans DNA XXX-T tonsurans DNA JAH EI EI XXX-T tonsurans DNA Trichophyton tonsurans DNA Trichophyton tonsurans DNA täpsustamata materjalis N/P " " 806 JAH 5392 A-5326 2621 VIR 20 Trichophyton mentagrophytes DNA XXX-T mentagrophytes DNA JAH EI EI XXX-T mentagrophytes DNA Trichophyton mentagrophytes DNA Trichophyton mentagrophytes DNA täpsustamata materjalis N/P " " 808 JAH 5393 A-5327 3016 VIR 20 Nahaseente DNA laiendatud paneel Nail-Dermatophytes DNA panel Trichophyton mentagrophytes kompleksi DNA Nail-T mentagrophytes comp. DNA JAH EI EI XXX-T mentagrophytes complex DNA Trichophyton mentagrophytes kompleksi DNA Trichophyton mentagrophytes kompleksi DNA N/P CFX96 Pathonostics 809 JAH 3447 A-3447 3038 VIR 20 Nahaseente DNA laiendatud paneel Skin-Dermatophytes DNA panel Trichophyton mentagrophytes kompleksi DNA Skin-T mentagrophytes comp. DNA JAH EI EI XXX-T mentagrophytes complex DNA Trichophyton mentagrophytes kompleksi DNA Trichophyton mentagrophytes kompleksi DNA N/P 809 JAH 3447 A-3447 2622 VIR 20 Trichophyton rubrum/Trichophyton soudanense DNA XXX-T rubrum/T soudanense DNA JAH EI EI XXX-T rubrum/T soudanense DNA Trichophyton rubrum/Trichophyton soudanense DNA Trichophyton rubrum/Trichophyton soudanense DNA täpsustamata materjalis N/P " " 810 JAH 5394 A-5328 3017 VIR 20 Nahaseente DNA laiendatud paneel Nail-Dermatophytes DNA panel Trichophyton rubrum/Trichophyton soudanense DNA Nail-T rubrum/T soudanense DNA JAH EI EI XXX-T rubrum/T soudanense DNA Trichophyton rubrum/Trichophyton soudanense DNA Trichophyton rubrum/Trichophyton soudanense DNA täpsustamata materjalis N/P " " CFX96 Pathonostics 810 JAH 5394 A-5328 3039 VIR 20 Nahaseente DNA laiendatud paneel Skin-Dermatophytes DNA panel Trichophyton rubrum/Trichophyton soudanense DNA Skin-T rubrum/T soudanense DNA JAH EI EI XXX-T rubrum/T soudanense DNA Trichophyton rubrum/Trichophyton soudanense DNA Trichophyton rubrum/Trichophyton soudanense DNA täpsustamata materjalis N/P " " 810 JAH 5394 A-5328 2623 VIR 20 Trichophyton violaceum DNA XXX-T violaceum DNA JAH EI EI XXX-T violaceum DNA Trichophyton violaceum DNA Trichophyton violaceum DNA N/P 811 JAH 3450 A-3450 3018 VIR 20 Nahaseente DNA laiendatud paneel Nail-Dermatophytes DNA panel Trichophyton violaceum DNA Nail-T violaceum DNA JAH EI EI XXX-T violaceum DNA Trichophyton violaceum DNA Trichophyton violaceum DNA N/P CFX96 Pathonostics 811 JAH 3450 A-3450 3040 VIR 20 Nahaseente DNA laiendatud paneel Skin-Dermatophytes DNA panel Trichophyton violaceum DNA Skin-T violaceum DNA JAH EI EI XXX-T violaceum DNA Trichophyton violaceum DNA Trichophyton violaceum DNA N/P 811 JAH 3450 A-3450 2624 VIR 20 Trichophyton benhamiae DNA XXX-T benhamiae DNA JAH EI EI XXX-T benhamiae DNA Trichophyton benhamiae DNA Trichophyton benhamiae DNA täpsustamata materjalis N/P " " 812 JAH 5395 A-5329 2625 VIR 20 Trichophyton verrucosum DNA XXX-T verrucosum DNA JAH EI EI XXX-T verrucosum DNA Trichophyton verrucosum DNA Trichophyton verrucosum DNA täpsustamata materjalis N/P " " 813 JAH 5396 A-5330 3019 VIR 20 Nahaseente DNA laiendatud paneel Nail-Dermatophytes DNA panel Trichophyton verrucosum DNA Nail-T verrucosum DNA JAH EI EI XXX-T verrucosum DNA Trichophyton verrucosum DNA Trichophyton verrucosum DNA täpsustamata materjalis N/P " " CFX96 Pathonostics 813 JAH 5396 A-5330 3041 VIR 20 Nahaseente DNA laiendatud paneel Skin-Dermatophytes DNA panel Trichophyton verrucosum DNA Skin-T verrucosum DNA JAH EI EI XXX-T verrucosum DNA Trichophyton verrucosum DNA Trichophyton verrucosum DNA täpsustamata materjalis N/P " " 813 JAH 5396 A-5330 2626 VIR 20 Microsporum canis DNA XXX-M canis DNA JAH EI EI XXX-M canis DNA Microsporum canis DNA Microsporum canis DNA N/P 815 JAH 3813 A-3813 2627 VIR 20 Microsporum audouinii DNA XXX-M audouinii DNA JAH EI EI XXX-M audouinii DNA Microsporum audouinii DNA Microsporum audouinii DNA täpsustamata materjalis N/P " " 816 JAH 5397 A-5325 3021 VIR 20 Nahaseente DNA laiendatud paneel Nail-Dermatophytes DNA panel Microsporum audouinii DNA Nail-M audouinii DNA JAH EI EI XXX-M audouinii DNA Microsporum audouinii DNA Microsporum audouinii DNA täpsustamata materjalis N/P " " CFX96 Pathonostics 816 JAH 5397 A-5325 3042 VIR 20 Nahaseente DNA laiendatud paneel Skin-Dermatophytes DNA panel Microsporum audouinii DNA Skin-M audouinii DNA JAH EI EI XXX-M audouinii DNA Microsporum audouinii DNA Microsporum audouinii DNA täpsustamata materjalis N/P " " 816 JAH 5397 A-5325 2628 VIR 20 Epidermophyton floccosum DNA XXX-E floccosum DNA JAH EI EI XXX-E floccosum DNA Epidermophyton floccosum DNA Epidermophyton floccosum DNA N/P 817 JAH 3812 A-3812 3022 VIR 20 Nahaseente DNA laiendatud paneel Nail-Dermatophytes DNA panel Epidermophyton floccosum DNA Nail-E floccosum DNA JAH EI EI XXX-E floccosum DNA Epidermophyton floccosum DNA Epidermophyton floccosum DNA N/P CFX96 Pathonostics 817 JAH 3812 A-3812 3043 VIR 20 Nahaseente DNA laiendatud paneel Skin-Dermatophytes DNA panel Epidermophyton floccosum DNA Skin-E floccosum DNA JAH EI EI XXX-E floccosum DNA Epidermophyton floccosum DNA Epidermophyton floccosum DNA N/P 817 JAH 3812 A-3812 133 VIR 20 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Malaaria Malaaria JAH EI EI B-Plasmodium-m Malaariaplasmoodiumi mikroskoopia Malaariaplasmoodiumi mikroskoopia verest N/P manuaalne 818 JAH 97 32700-7 Microscopic observation Prid Pt Bld Nom Malaria smear MICRO Microscopic observation [Identifier] in Blood by Malaria smear Malaria Smear Bld 1 Both 2268 VIR 20 Vereäige mikroskoopia paksu tilga meetodil B-Smear-thick JAH JAH EI B-Plasmodium-m Malaariaplasmoodiumi mikroskoopia Malaariaplasmoodiumi mikroskoopia verest N/P manuaalne 818 JAH 97 32700-7 Microscopic observation Prid Pt Bld Nom Malaria smear MICRO Microscopic observation [Identifier] in Blood by Malaria smear Malaria Smear Bld 1 Both 2218 VIR 20 Malaaria kiirtest B-Plasmodium Ag JAH JAH EI B-Plasmodium strip Malaariaplasmoodium (ribaanalüüs) Malaariaplasmoodium veres (ribaanalüüs) Tekst 820 JAH 3660 50687-3 Plasmodium sp Ag ACnc Pt Bld Ord 2 MICRO Plasmodium sp Ag [Presence] in Blood Plasmodium Ag Bld Ql 1 Both 12,4032 2607 VIR 20 Malaariaplasmoodiumi vastased IgG antikehad seerumis S-Plasmodium IgG JAH JAH EI S,P-Plasmodium IgG Malaariaplasmoodiumi IgG Malaariaplasmoodiumi vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P ELISA Euroimmun 821 JAH 5576 A-5576 2992 VIR 20 Sooleviiruste RNA/DNA paneel roojas St-Sooleviiruste RNA/DNA paneel Rotaviiruse A RNA roojas St-Rotavirus A RNA JAH EI EI St-Rotavirus A RNA Rotaviiruse A RNA roojas Rotaviiruse A RNA roojas N/P Nimbus/CFX96 Seegene/Bio-Rad JAH 7312 92693-1 Rotavirus A RNA PrThr Pt Stool Ord Probe.amp.tar MICRO Rotavirus A RNA [Presence] in Stool by NAA with probe detection RVA RNA Stl Ql NAA+probe Laboratory Both 2993 VIR 20 Soolebakterite DNA paneel roojas St-Soolebakterite DNA paneel Esherichia coli O157 DNA roojas St-E coli O157 DNA JAH EI EI St-E coli O157 DNA Escherichia coli O157 DNA roojas Escherichia coli O157 DNA roojas N/P Nimbus/CFX96 Seegene/Bio-Rad JAH 7313 97320-6 Escherichia coli O157 DNA PrThr Pt Stool Ord Probe.amp.tar MICRO Escherichia coli O157 DNA [Presence] in Stool by NAA with probe detection E coli O157 DNA Stl Ql NAA+probe Laboratory Both 3020 VIR 20 Nahaseente DNA laiendatud paneel Skin-Dermatophytes DNA panel Microsporum canis/Microsporum ferrugineum DNA Skin-M canis/M ferrugineum DNA JAH EI EI XXX-M canis/M ferrugineum DNA Microsporum canis/Microsporum ferrugineum DNA Microsporum canis/Microsporum ferrugineum DNA N/P CFX96 Pathonostics JAH 7368 A-5634 3035 VIR 20 Nahaseente DNA laiendatud paneel Nail-Dermatophytes DNA panel Microsporum canis/Microsporum ferrugineum DNA Nail-M canis/M ferrugineum DNA JAH EI EI XXX-M canis/M ferrugineum DNA Microsporum canis/Microsporum ferrugineum DNA Microsporum canis/Microsporum ferrugineum DNA N/P " " JAH 7368 A-5634 1363 MB 21 Külv aeroobsetele bakteritele verest (automatiseeritud külvisüsteem) Bl-aer JAH JAH EI XXX-Automated aerobic culture Automatiseeritud aeroobne külv Automatiseeritud aeroobne külv KYLV Bact/Alert 1 JAH 3038 6463-4 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Culture 39 MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Culture Bacteria XXX Cult 1 Both 9,3141 1364 MB 21 Aeroobsete mikroobide uuring verest BacT/ALERT FA Bl-aer2 JAH JAH EI XXX-Automated aerobic culture Automatiseeritud aeroobne külv Automatiseeritud aeroobne külv KYLV Bact/Alert 1 JAH 3038 6463-4 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Culture 39 MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Culture Bacteria XXX Cult 1 Both 9,3141 2817 MB 21 Külv aeroobsetele bakteritele xx--aer JAH JAH EI XXX-Automated aerobic culture Automatiseeritud aeroobne külv Automatiseeritud aeroobne külv KYLV 1 JAH 3038 6463-4 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Culture 39 MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Culture Bacteria XXX Cult 1 Both 9,3141 1368 MB 21 Külv anaeroobsetele bakteritele verest (automatiseeritud külvisüsteem) Bl-ana JAH JAH EI XXX-Automated anaerobic culture Automatiseeritud anaeroobne külv Automatiseeritud anaeroobne külv KYLV Bact/Alert 3 JAH 3039 23667-9 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen Bacteria XXX 1 Both 9,3141 1369 MB 21 Anaeroobsete mikroobide uuring verest BacT/ALERT FN Bl-ana2 JAH JAH EI XXX-Automated anaerobic culture Automatiseeritud anaeroobne külv Automatiseeritud anaeroobne külv KYLV Bact/Alert 3 JAH 3039 23667-9 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen Bacteria XXX 1 Both 9,3141 1370 MB 21 Külv pärmseentele verest (automatiseeritud külvisüsteem) Bl-can JAH JAH EI XXX-Automated fungal culture Automatiseeritud seente külv Automatiseeritud seente külv KYLV BACTEC 7 JAH 3040 42805-2 Fungus identified Prid Pt XXX Nom MICRO Fungus identified in Unspecified specimen Fungus XXX 1 Both 9,3141 1371 MB 21 Candida sp pärmseente uuring verest BACTEC Bl-can2 JAH EI EI XXX-Automated fungal culture Automatiseeritud seente külv Automatiseeritud seente külv KYLV BACTEC 7 JAH 3040 42805-2 Fungus identified Prid Pt XXX Nom MICRO Fungus identified in Unspecified specimen Fungus XXX 1 Both 9,3141 1341 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring abstsessi eritisest Abs-aer JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1342 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring mädaniku eritisest Abs-aer2 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1348 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring uriinist põiepunktsioonil aspU-aer JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1351 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring lahangumaterjalist Au-aer JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1357 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring bronhoalveolaarloputuse vedelikust BalF-aer JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1383 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring luukoest Bone-aer JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1390 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring bronhiaspiraadist Br-aer JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1391 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring bronhiaspiraadist Br-aer2 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1400 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring biopsiamaterjalist Bx-aer JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1405 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring kateetrist ca-aer JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1409 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring kateeteruriinist catU-aer JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1415 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring tsentraalkateetri tükist Cc-aer JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1417 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring konjuktiivkaapest Co-aer JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1421 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring liikvorist CSF-aer JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1440 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring emakakaelakanalikaapest Cx-aer JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1448 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring tsüstimaterjalist Cyst-aer JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1454 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring dialüüsiveest DiaF-aer JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1457 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring dreeni eritisest Dr-aer JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1460 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring keskkõrvaeritisest Em-aer JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1461 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring keskkõrvaeritisest Em-aer2 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1469 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring väliskõrvaeritisest Eo-aer JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1470 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring väliskõrvaeritisest Eo-aer2 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1477 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring silmamaterjalist Eye-aer JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1478 MB 21 aeroobsete bakterite uuring silmamaterjalist Eye-aer2 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1483 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring fistulieritisest Fi-aer JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1486 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring eesnahakaapest Fs-aer JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1488 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring eritisest Fx-aer JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1489 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring punktaadist Fx-aer1 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1505 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring südameklapist Hv-aer JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1508 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring kopsukoest Lu-aer JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1514 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring rinnapiimast Mi-aer JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1515 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring suulimaskesta kaapest Mo-aer JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1516 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring suulimaskesta kaapest Mo-aer2 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1528 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring ninakaapest Nose-aer JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1529 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring ninakaapest Nose-aer2 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1534 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring nefrostoomist nU-aer JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1536 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring PD lahusest PD-aer JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1548 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring pleuravedelikust PlrF-aer JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1555 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring igemetaskumaterjalist PP-aer JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1559 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring perikardivedelikust PrcF-aer JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1566 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring eesnäärme sekreedist PrF-aer JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1567 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring eesnäärme sekreetist PrF-aer2 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1572 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring kõhuõõnevedelikust PrtF-aer JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1577 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring proteesilt Prth-aer JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1583 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring uriinist eesnäärme massaaži järel prU-aer JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1585 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring mädast Pus-aer JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1597 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring spermast Sem-aer JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1601 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring siinusepunktaadist Si-aer JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1609 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring nahakaapest Skin-aer JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1621 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring rögast Sp-aer JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1622 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring rögast Sp-aer1 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1635 MB 21 Aeroobsed bakterid Ste-aer1 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1645 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring operatsiooni haavast Sw-aer JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1648 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring liigesevedelikust SynF-aer JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1649 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring liigesevedelikust SynF-aer2 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1660 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring kurgukaapest Th-aer JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1661 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring kurgukaapest Th-aer2 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1666 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring koematerjalist Tis-aer JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1670 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring mandlite kaapest Tn-aer JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1674 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring trahheaaspiraadist Tra-aer JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1680 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring ureetrakaapest Um-aer JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1681 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring nabaeritisest Umb-aer JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1690 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring (võimalus lisada materjali nimi) Un-aer JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1693 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring emakaõõneeritisest Ut-aer JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1698 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring epitsüstostoomist uu-aer JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1700 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring troofilise haavandi eritisest Ux-aer JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1703 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring tupekaapest Vag-aer JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1704 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring tupekaapest Vag-aer2 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1710 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring haavaeritisest Wd-aer JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1711 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring haavaeritisest Wd-aer2 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 2635 MB 21 MDR Acinetobacter MDR Acinetobacter JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 2636 MB 21 CRE uuring CRE JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 2637 MB 21 MDR Pseudomonas MDR Pseudomonas JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1384 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring alloluust Bone-Aerobic culture DM JAH JAH EI XXX-Aerobic culture DM Doonormaterjali aeroobne külv Doonormaterjali aeroobne külv KYLV 9 JAH 3056 A-3056 1610 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring allonahast Skin-Aerobic culture DM JAH JAH EI XXX-Aerobic culture DM Doonormaterjali aeroobne külv Doonormaterjali aeroobne külv KYLV 9 JAH 3056 A-3056 1343 MB 21 Anaeroobsete bakterite uuring abstsessi eritisest Abs-ana JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 1349 MB 21 Anaeroobsete bakterite uuring uriinist põiepunktsioonil aspU-ana JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 1352 MB 21 Anaeroobsete bakterite uuring lahangumaterjalist Au-ana JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 1385 MB 21 Anaeroobsete bakterite uuring luukoest Bone-ana JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 1401 MB 21 Anaeroobsete bakterite uuring biopsiamaterjalist Bx-ana JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 1423 MB 21 Anaeroobsete bakterite uuring liikvorist CSF-ana JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 1449 MB 21 Anaeroobsete bakterite uuring tsüstimaterjalist Cyst-ana JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 1455 MB 21 Anaeroobsete bakterite uuring dialüüsiveest DiaF-ana JAH EI EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 1458 MB 21 Anaeroobsete bakterite uuring dreeni eritisest Dr-ana JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 1462 MB 21 Anaeroobsete bakterite uuring keskkõrvaeritisest Em-ana JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 1463 MB 21 Anaeroobsete bakterite uuring keskkõrvaeritisest Em-ana2 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 1471 MB 21 Anaeroobsete bakterite uuring väliskõrvaeritisest Eo-ana JAH EI EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 1479 MB 21 Anaeroobsete bakterite uuring silmamaterjalist Eye-ana JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 1484 MB 21 Anaeroobsete bakterite uuring fistulieritisest Fi-ana JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 1491 MB 21 Anaeroobsete bakterite uuring eritisest Fx-ana JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 1492 MB 21 Anaeroobsete bakterite uuring punktaadist Fx-ana1 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 1506 MB 21 Anaeroobsete bakterite uuring südameklapist Hv-ana JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 1509 MB 21 Anaeroobsete bakterite uuring kopsukoest Lu-ana JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 1540 MB 21 Anaeroobsete bakterite uuring PD lahusest PD-ana JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 1550 MB 21 Anaeroobsete bakterite uuring pleuravedelikust PlrF-ana JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 1556 MB 21 Anaeroobsete bakterite uuring igemetaskumaterjalist PP-ana JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 1561 MB 21 Anaeroobsete bakterite uuring perikardivedelikust PrcF-ana JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 1573 MB 21 Anaeroobsete bakterite uuring kõhuõõnevedelikust PrtF-ana JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 1578 MB 21 Anaeroobsete bakterite uuring proteesilt Prth-ana JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 1586 MB 21 Anaeroobsete bakterite uuring mädast Pus-ana JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 1602 MB 21 Anaeroobsete bakterite uuring siinusepunktaadist Si-ana JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 1611 MB 21 Anaeroobsete bakterite uuring nahakaapest Skin-ana JAH EI EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 1636 MB 21 Anaeroobsed bakterid Ste-ana1 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 1646 MB 21 Anaeroobsete bakterite uuring operatsiooni haavast Sw-ana JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 1651 MB 21 Anaeroobsete bakterite uuring liigesevedelikust SynF-ana JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 1652 MB 21 Anaeroobsete bakterite uuring liigesevedelikust SynF-ana2 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 1667 MB 21 Anaeroobsete bakterite uuring koematerjalist Tis-ana JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 1691 MB 21 Anaeroobsete bakterite uuring (võimalus lisada materjali nimi) Un-ana JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 1694 MB 21 Anaeroobsete bakterite uuring emakaõõneeritisest Ut-ana JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 1701 MB 21 Anaeroobsete bakterite uuring troofilise haavandi eritisest Ux-ana JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 1712 MB 21 Anaeroobsete bakterite uuring haavaeritisest Wd-ana JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 1713 MB 21 Anaeroobsete bakterite uuring haavaeritisest Wd-ana2 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 1386 MB 21 Anaeroobsete bakterite uuring alloluust Bone-Anaerobic culture DM JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture DM Doonormaterjali anaeroobne külv Doonormaterjali anaeroobne külv KYLV 11 JAH 4077 A-4077 1612 MB 21 Anaeroobsete bakterite uuring allonahast Skin-Anaerobic culture DM JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture DM Doonormaterjali anaeroobne külv Doonormaterjali anaeroobne külv KYLV 11 JAH 4077 A-4077 1410 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring uriinist catU-aer2 JAH JAH EI U-Culture Uriini külv Uriini külv KYLV 12 JAH 2242 630-4 Bacteria identified Prid Pt Urine Nom Culture 0,37% MICRO Bacteria identified in Urine by Culture Bacteria Ur Cult 1 Both 1432 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring uriinist cvU-aer JAH JAH EI U-Culture Uriini külv Uriini külv KYLV 12 JAH 2242 630-4 Bacteria identified Prid Pt Urine Nom Culture 0,37% MICRO Bacteria identified in Urine by Culture Bacteria Ur Cult 1 Both 1433 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring uriinist cvU-aer2 JAH JAH EI U-Culture Uriini külv Uriini külv KYLV 12 JAH 2242 630-4 Bacteria identified Prid Pt Urine Nom Culture 0,37% MICRO Bacteria identified in Urine by Culture Bacteria Ur Cult 1 Both 1344 MB 21 Aspergillus sp. jt. hallitusseente uuring abstsessi eritisest Abs-asp JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1353 MB 21 Aspergillus sp. jt. hallitusseente uuring lahangumaterjalist Au-asp JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1358 MB 21 Aspergillus sp. jt. hallitusseente uuring bronhoalveolaarloputuse vedelikust BalF-asp JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1392 MB 21 Aspergillus sp. jt. hallitusseente uuring bronhiaspiraadist Br-asp JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1424 MB 21 Aspergillus sp. jt. hallitusseente uuring liikvorist CSF-asp JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1450 MB 21 Aspergillus sp. jt. hallitusseente uuring tsüstimaterjalist Cyst-asp JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1464 MB 21 Aspergillus sp. jt. hallitusseente uuring keskkõrvaeritisest Em-asp JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1472 MB 21 Aspergillus sp. jt. hallitusseente uuring väliskõrvaeritisest Eo-asp JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1493 MB 21 Aspergillus sp. jt. hallitusseente uuring eritisest Fx-asp JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1494 MB 21 Aspergillus sp. jt. hallitusseente uuring punktaadist Fx-asp1 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1510 MB 21 Aspergillus sp. jt. hallitusseente uuring kopsukoest Lu-asp JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1518 MB 21 Aspergillus sp. jt. hallitusseente uuring suulimaskesta kaapest Mo-asp JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1551 MB 21 Aspergillus sp. jt. hallitusseente uuring pleuravedelikust PlrF-asp JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1562 MB 21 Aspergillus sp. jt. hallitusseente uuring perikardivedelikust PrcF-asp JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1574 MB 21 Aspergillus sp. jt. hallitusseente uuring kõhuõõnevedelikust PrtF-asp JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1579 MB 21 Aspergillus sp. jt. hallitusseente uuring proteesilt Prth-asp JAH EI EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1587 MB 21 Aspergillus sp. jt. hallitusseente uuring mädast Pus-asp JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1603 MB 21 Aspergillus sp. jt. hallitusseente uuring siinusepunktaadist Si-asp JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1623 MB 21 Aspergillus sp. jt. hallitusseente uuring rögast Sp-asp JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1630 MB 21 Aspergillus sp. jt. hallitusseente uuring roest St-asp JAH EI EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1653 MB 21 Aspergillus sp. jt. hallitusseente uuring liigesevedelikust SynF-asp JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1668 MB 21 Aspergillus sp. jt. hallitusseente uuring koematerjalist Tis-asp JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1675 MB 21 Aspergillus sp. jt. hallitusseente uuring trahheaaspiraadist Tra-asp JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1714 MB 21 Aspergillus sp. jt. hallitusseente uuring haavaeritisest Wd-asp JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1532 MB 21 MRSA skriining/ MRSE skriining ninakaapest Nose-mr EI 2020-01-30 JAH EI XXX-MRSA culture MRSA külv Metitsilliiniresistentse Staphylococcus aureus külv KYLV 15 JAH 2257 13317-3 Staphylococcus aureus.methicillin resistant isolate ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 0,31% MICRO Methicillin resistant Staphylococcus aureus [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture MRSA XXX Ql Cult 1 Both 1619 MB 21 MRSA skriining nahakaapest Skin-mr EI 2020-01-30 JAH EI XXX-MRSA culture MRSA külv Metitsilliiniresistentse Staphylococcus aureus külv KYLV 15 JAH 2257 13317-3 Staphylococcus aureus.methicillin resistant isolate ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 0,31% MICRO Methicillin resistant Staphylococcus aureus [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture MRSA XXX Ql Cult 1 Both 2315 MB 21 MRSA skriining kurgukaapest Th-mr EI 2020-01-30 JAH EI XXX-MRSA culture MRSA külv Metitsilliiniresistentse Staphylococcus aureus külv KYLV 15 JAH 2257 13317-3 Staphylococcus aureus.methicillin resistant isolate ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 0,31% MICRO Methicillin resistant Staphylococcus aureus [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture MRSA XXX Ql Cult 1 Both 2633 MB 21 MRSA uuring MRSA JAH EI EI XXX-MRSA culture MRSA külv Metitsilliiniresistentse Staphylococcus aureus külv KYLV 15 JAH 2257 13317-3 Staphylococcus aureus.methicillin resistant isolate ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 0,31% MICRO Methicillin resistant Staphylococcus aureus [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture MRSA XXX Ql Cult 1 Both 2632 MB 21 VRE uuring VRE JAH JAH EI XXX-VRE culture VRE külv Vankomütsiiniresistentse Enterococcus sp. külv KYLV 17 JAH 2258 13316-5 Enterococcus species.vancomycin resistant ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 0,00% MICRO Vancomycin resistant enterococcus [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture VRE XXX Ql Cult 1 Both 2634 MB 21 ESBL uuring ESBL JAH JAH EI XXX-ESBL resistant bacteria culture ESBL produtseerivate enterobakterite külv Laiendatud spektriga beetalaktamaase produtseerivate enterobakterite külv KYLV " " 19 JAH 4407 73835-1 Bacteria.extended spectrum beta lactamase resistant identified Prid Pt Anal Nom Organism specific culture MICRO Bacteria.extended spectrum beta lactamase resistant identified in Anal by Organism specific culture Bacteria.ESBL resist Anal Cult 1 Both 13,7174 1533 MB 21 Staphylococcus aureus uuring kandlusele ninakaapest Nose-sau JAH JAH EI XXX-S aureus culture Staphylococcus aureus külv Staphylococcus aureus külv KYLV 25 JAH 2485 20966-8 Staphylococcus sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture MICRO Staphylococcus sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Staphylococcus XXX Cult 1 Both 24,697 1594 MB 21 Staphylococcus aureus uuring rektaalkaapest Re-sau JAH JAH EI XXX-S aureus culture Staphylococcus aureus külv Staphylococcus aureus külv KYLV 25 JAH 2485 20966-8 Staphylococcus sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture MICRO Staphylococcus sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Staphylococcus XXX Cult 1 Both 24,697 1642 MB 21 Staphylococcus aureus uuring roest St-sau JAH JAH EI XXX-S aureus culture Staphylococcus aureus külv Staphylococcus aureus külv KYLV 25 JAH 2485 20966-8 Staphylococcus sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture MICRO Staphylococcus sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Staphylococcus XXX Cult 1 Both 24,697 2317 MB 21 Staphylococcus aureus uuring kandlusele rinnapiimast Mi-sau JAH JAH EI XXX-S aureus culture Staphylococcus aureus külv Staphylococcus aureus külv KYLV 25 JAH 2485 20966-8 Staphylococcus sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture MICRO Staphylococcus sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Staphylococcus XXX Cult 1 Both 24,697 1664 MB 21 Difteeria tekitaja kurgukaapest Th-dif JAH JAH EI XXX-C diphtheriae culture Corynebacterium diphtheriae külv Corynebacterium diphtheriae külv KYLV 28 JAH 2269 16676-9 Corynebacterium diphtheriae ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture MICRO Corynebacterium diphtheriae [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture C diphtheriae XXX Ql Cult 1 Both 1672 MB 21 Difteeria tekitaja uuring mandlite kaapest Tn-dif JAH JAH EI XXX-C diphtheriae culture Corynebacterium diphtheriae külv Corynebacterium diphtheriae külv KYLV 28 JAH 2269 16676-9 Corynebacterium diphtheriae ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture MICRO Corynebacterium diphtheriae [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture C diphtheriae XXX Ql Cult 1 Both 1430 MB 21 Listeria sp uuring liikvorist CSF-list EI 2019-02-04 JAH EI XXX-L monocytogenes culture Listeria monocytogenes külv Listeria monocytogenes külv KYLV 31 JAH 2886 6609-2 Listeria sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture MICRO Listeria sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Listeria XXX Cult 1 Both 25,887 1427 MB 21 Külv krüptokokkidele CSF-crp JAH JAH EI XXX-C neoformans culture Cryptococcus neoformans külv Cryptococcus neoformans külv täpsustamata materjalist KYLV 32 JAH 4075 38377-8 Cryptococcus neoformans ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture MICRO Cryptococcus neoformans [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture C neoform XXX Ql Cult 1 Both 19,3142 1434 MB 21 B-hemolüütiliste streptokokkide uuring uriinist cvU-bstr JAH JAH EI XXX-B-Hem Streptococcus culture Beetahemolüütilise streptokoki külv Beetahemolüütilise streptokoki külv KYLV 35 JAH 2484 547-0 Streptococcus.beta-hemolytic ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 335 MICRO Streptococcus.beta-hemolytic [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture B-Hem Strep XXX Ql Cult 1 Both 16,8104 1641 MB 21 Enteropatogeenide külv roest (Salmonella sp., Shigella sp.,E.coli O157.,Jersinia sp., Campylobacter sp.) St-kompl JAH JAH EI St-Enteropathogens culture panel Enteropatogeenide külvi paneel roojast Enteropatogeenide külv roojast (paneel) Paneel 41 EI/Paneel 2245 L-2245 1593 MB 21 Enteropatogeenide külv rektaalkaapest (Salmonella sp., Shigella sp.,E.coli O157.,Jersinia sp.,Campylobacter sp.) Re-kompl JAH JAH EI XXX-Enteropathogens culture panel Enteropatogeenide külvi paneel Enteropatogeenide külv täpsustamata materjalist (paneel) Paneel 42 EI/Paneel 4083 L-4083 1643 MB 21 Enteropatogeenide (Salmonella sp., Shigella sp.) uuring roest St-ssh JAH JAH EI St-Salmonella sp., Shigella sp. culture Salmonella sp., Shigella sp. külv roojast Salmonella sp., Shigella sp. külv roojast KYLV 45 JAH 2246 43371-4 Salmonella sp &or Shigella sp identified Prid Pt Stool Nom Organism specific culture MICRO Salmonella sp/Shigella sp identified in Stool by Organism specific culture Salm/Shig Stl Cult 1 Both 1595 MB 21 Enteropatogeenide (Salmonella sp., Shigella sp.) uuring rektaalkaapest Re-ssh JAH JAH EI XXX-Salmonella, Shigella culture Salmonella sp., Shigella sp. külv Salmonella sp., Shigella sp. külv täpsustamata materjalist KYLV 46 JAH 4082 42255-0 Salmonella sp &or Shigella sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 1 MICRO Salmonella sp/Shigella sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Salm/Shig XXX Cult 1 Both 20,6551 2688 MB 21 Salmonella sp. külv roojast St-Salmonella sp. culture JAH JAH EI St-Salmonella sp. culture Salmonella sp. külv roojast Salmonella sp. külv roojast KYLV 47 JAH 2492 20955-1 Salmonella sp identified Prid Pt Stool Nom Organism specific culture MICRO Salmonella sp identified in Stool by Organism specific culture Salmonella Stl Cult 1 Both 22,4659 2743 MB 21 Shigella sp. külv roojast St-Shigella sp. culture JAH JAH EI XXX-Shigella sp. culture Shigella sp. külv Shigella sp. külv KYLV 49 JAH 2490 17576-0 Shigella sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture MICRO Shigella sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Shigella XXX Cult 1 Both 25,3786 1631 MB 21 Campylobacter sp. külv roojast St-Campylobac. sp.culture JAH JAH EI St-Campylobacter sp. culture Campylobacter sp. külv roojast Campylobacter sp. külv roojast KYLV 50 JAH 2247 6331-3 Campylobacter sp identified Prid Pt Stool Nom Organism specific culture MICRO Campylobacter sp identified in Stool by Organism specific culture Campylobacter Stl Cult 1 Both 2781 MB 21 Campylobacter sp uuring roest St-camp JAH JAH EI St-Campylobacter sp. culture Campylobacter sp. külv roojast Campylobacter sp. külv roojast KYLV 50 JAH 2247 6331-3 Campylobacter sp identified Prid Pt Stool Nom Organism specific culture MICRO Campylobacter sp identified in Stool by Organism specific culture Campylobacter Stl Cult 1 Both 1589 MB 21 Campylobacter sp uuring rektaalkaapest Re-camp JAH JAH EI XXX-Campylobacter sp. culture Campylobacter sp. külv Campylobacter sp. külv KYLV 51 JAH 2486 6332-1 Campylobacter sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture MICRO Campylobacter sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Campylobacter XXX Cult 1 Both 23,2981 1640 MB 21 Jersinia sp. uuring roest St-jer JAH JAH EI St-Yersinia sp. culture Yersinia sp. külv roojast Yersinia sp. külv roojast KYLV 52 JAH 2248 28549-4 Yersinia sp identified Prid Pt Stool Nom Organism specific culture MICRO Yersinia sp identified in Stool by Organism specific culture Yersinia Stl Cult 1 Both 2695 MB 21 Yersinia sp. külv roojast St-Yersinia sp. culture JAH JAH EI St-Yersinia sp. culture Yersinia sp. külv roojast Yersinia sp. külv roojast KYLV 52 JAH 2248 28549-4 Yersinia sp identified Prid Pt Stool Nom Organism specific culture MICRO Yersinia sp identified in Stool by Organism specific culture Yersinia Stl Cult 1 Both 1592 MB 21 Jersinia sp. uuring rektaalkaapest Re-jer JAH JAH EI XXX-Yersinia sp. culture Yersinia sp. külv Yersinia sp. külv KYLV 53 JAH 2491 701-3 Yersinia sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture MICRO Yersinia sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Yersinia XXX Cult 1 Both 23,0814 1633 MB 21 Clostridium difficile külv roest St-cdk JAH EI EI St-C difficile culture Clostridioides difficile külv roojast Clostridioides difficile külv roojast KYLV 54 JAH 1494 562-9 Clostridium difficile ACnc Pt Stool Ord Organism specific culture MICRO Clostridium difficile [Presence] in Stool by Organism specific culture C dif Stl Ql Cult 1 Both 1591 MB 21 E.coli O157 uuring rektaalkaapest Re-eco157 JAH JAH EI XXX-E coli O157 culture Escherichia coli O157 külv Escherichia coli O157 külv KYLV 56 JAH 2487 44089-1 Escherichia coli O157:H7 Prid Pt XXX Nom Organism specific culture MICRO Escherichia coli O157:H7 [Identifier] in Unspecified specimen by Organism specific culture E coli O157H7 XXX Cult 1 Both 25,3177 1638 MB 21 E.coli O157 uuring roest St-eco157 JAH JAH EI XXX-E coli O157 culture Escherichia coli O157 külv Escherichia coli O157 külv KYLV 56 JAH 2487 44089-1 Escherichia coli O157:H7 Prid Pt XXX Nom Organism specific culture MICRO Escherichia coli O157:H7 [Identifier] in Unspecified specimen by Organism specific culture E coli O157H7 XXX Cult 1 Both 25,3177 2709 MB 21 Escherichia coli O157 külv roojast St-E coli O157 culture JAH JAH EI XXX-E coli O157 culture Escherichia coli O157 külv Escherichia coli O157 külv KYLV 56 JAH 2487 44089-1 Escherichia coli O157:H7 Prid Pt XXX Nom Organism specific culture MICRO Escherichia coli O157:H7 [Identifier] in Unspecified specimen by Organism specific culture E coli O157H7 XXX Cult 1 Both 25,3177 2963 MB 21 Tinglikult patogeensete enterobakterite külv roojast QN St-C.pathog.enterobact QN JAH JAH EI St-Conditionally pathogenic enterobacteria culture QN Tinglikult patogeensete enterobakterite (Klebsiella, Enterobacter, Serratia) külv roojast QN Tinglikult patogeensete enterobakterite (Klebsiella, Enterobacter, Serratia) külv roojast (kvantitatiivne) KYLV " " 62 JAH 4405 A-4405 1345 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring abstsessi eritisest Abs-can JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 63 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1350 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring uriinist põiepunktsioonil aspU-can JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 63 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1354 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring lahangumaterjalist Au-can JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 63 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1359 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring bronhoalveolaarloputuste vedelikust BalF-can JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 63 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1393 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring bronhiaspiraadist Br-can JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 63 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1394 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring bronhiaspiraadist Br-can2 JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 63 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1402 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring biopsiamaterjalist Bx-can JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 63 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1406 MB 21 Candida sp. jt pärmseente uuring kateetrist ca-can JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 63 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1412 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring kateeteruriinist catU-can JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 63 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1416 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring tsentraalkateetri tükist Cc-can JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 63 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1418 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring konjuktiivkaapest Co-can JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 63 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1425 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring liikvorist CSF-can JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 63 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1435 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring uriinist cvU-can JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 63 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1442 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring emakakaelakanalikaapest Cx-can JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 63 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1451 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring tsüstimaterjalist Cyst-can JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 63 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1456 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring dialüüsiveest DiaF-can JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 63 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1459 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring dreeni eritisest Dr-can JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 63 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1465 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring keskkõrvaeritisest Em-can JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 63 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1473 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring väliskõrvaeritisest Eo-can JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 63 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1474 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring väliskõrvaeritisest Eo-can2 JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 63 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1480 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring silmamaterjalist Eye-can JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 63 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1485 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring fistulieritisest Fi-can JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 63 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1487 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring eesnahakaapest Fs-can JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 63 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1495 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring eritisest Fx-can JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 63 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1496 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring punktaadist Fx-can1 JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 63 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1507 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring südameklapist Hv-can JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 63 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1511 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring kopsukoest Lu-can JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 63 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1520 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring suulimaskesta kaapest Mo-can JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 63 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1531 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring ninakaapest Nose-can JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 63 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1535 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring nefrostoomist nU-can JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 63 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1541 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring PD lahusest PD-can JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 63 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1552 MB 21 Candida sp jt. pärmseenete uuring pleuravedelikust PlrF-can JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 63 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1563 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring perikardivedelikust PrcF-can JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 63 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1568 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring eesnäärme sekreedist PrF-can JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 63 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1569 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring eesnäärme sekreedist PrF-can2 JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 63 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1575 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring kõhuõõnevedelikust PrtF-can JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 63 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1580 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring proteesilt Prth-can JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 63 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1584 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring uriinist eesnäärme massaaži järel prU-can JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 63 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1588 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring mädast Pus-can JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 63 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1590 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring rektaalkaapest Re-can JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 63 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1598 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring spermast Sem-can JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 63 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1604 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring siinusepunktaadist Si-can JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 63 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1614 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring nahakaapest Skin-can JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 63 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1624 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring rögast Sp-can JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 63 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1625 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring rögast Sp-can1 JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 63 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1632 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring roest St-can JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 63 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1637 MB 21 Candida sp jt. pärmseened Ste-can1 JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 63 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1647 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring operatsiooni haavast Sw-can JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 63 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1654 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring liigesevedelikust SynF-can JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 63 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1655 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring liigesevedelikust SynF-can2 JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 63 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1663 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring kurgukaapest Th-can JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 63 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1669 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring koematerjalist Tis-can JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 63 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1676 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring trahheaaspiraadist Tra-can JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 63 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1682 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring nabaeritisest Umb-can JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 63 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1683 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring ureetrakaapest Um-can JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 63 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1692 MB 21 Candida sp. jt pärmseente uuring (võimalus lisada materjali nimi) Un-can JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 63 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1695 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring emakaõõneeritisest Ut-can JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 63 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1699 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring epitsüstostoomist uu-can JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 63 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1702 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring troofilise haavandi eritisest Ux-can JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 63 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1706 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring tupekaapest Vag-can JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 63 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1715 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring haavaeritisest Wd-can JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 63 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1716 MB 21 Candida sp pärmseente uuring haavaeritisest Wd-can2 JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 63 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 2818 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring silmamaterjalist xx--can JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 63 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1389 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring alloluust Bone-Fungal culture DM JAH JAH EI XXX-Candida culture DM Doonormaterjali Candida külv Doonormaterjali Candida külv KYLV 64 JAH 4078 A-4078 1616 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring allonahast Skin-Fungal culture DM JAH JAH EI XXX-Candida culture DM Doonormaterjali Candida külv Doonormaterjali Candida külv KYLV 64 JAH 4078 A-4078 1502 MB 21 Dermatofüütide uuring juustest Hair-dt JAH JAH EI XXX-Dermatophyte culture Nahaseente külv Nahaseente külv KYLV 65 JAH 2250 18482-0 Yeast ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 1862 MICRO Yeast [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture Yeast XXX Ql Cult 1 Both 11,3891 1525 MB 21 Dermatofüütide uuring küüntest Nail-dt JAH JAH EI XXX-Dermatophyte culture Nahaseente külv Nahaseente külv KYLV 65 JAH 2250 18482-0 Yeast ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 1862 MICRO Yeast [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture Yeast XXX Ql Cult 1 Both 11,3891 1607 MB 21 Dermatofüütide uuring silenahalt Sk-dt JAH JAH EI XXX-Dermatophyte culture Nahaseente külv Nahaseente külv KYLV 65 JAH 2250 18482-0 Yeast ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 1862 MICRO Yeast [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture Yeast XXX Ql Cult 1 Both 11,3891 2721 MB 21 Dermatofüütide külv XXX-Dermatophyte culture JAH JAH EI XXX-Dermatophyte culture Nahaseente külv Nahaseente külv KYLV 65 JAH 2250 18482-0 Yeast ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 1862 MICRO Yeast [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture Yeast XXX Ql Cult 1 Both 11,3891 2316 MB 21 Kolonisatsiooniuuring aeroobsetele bakteritele ja seentele xx JAH JAH EI XXX-Colony count Mikroobide hulk külvis Mikroobide hulk külvis Tekst 67 JAH 2588 565-2 Colony count Num Pt XXX Ord VC MICRO Colony count [#] in Unspecified specimen Qualitative by Visual count CC XXX Ql VC 1 Both 11,433 1365 MB 21 Värvitud preparaadi mikroskoopia fluorestsentsmeetodil verest (anaeroobne) Bl-akr1 JAH EI EI XXX-Acridine orange-m Mikroskoopia (akridiinoranz) Täpsustamata materjali mikroskoopia (akridiinoranz) Tekst 76 JAH 2261 657-7 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Acridine orange stain MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Acridine orange stain AO Stn XXX 1 Both 1366 MB 21 Värvitud preparaadi mikroskoopia fluorestsentsmeetodil verest (candida) Bl-akr2 JAH EI EI XXX-Acridine orange-m Mikroskoopia (akridiinoranz) Täpsustamata materjali mikroskoopia (akridiinoranz) Tekst 76 JAH 2261 657-7 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Acridine orange stain MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Acridine orange stain AO Stn XXX 1 Both 1367 MB 21 Värvitud preparaadi mikroskoopia fluorestsentsmeetodil verest (aeroobne) Bl-akr3 JAH EI EI XXX-Acridine orange-m Mikroskoopia (akridiinoranz) Täpsustamata materjali mikroskoopia (akridiinoranz) Tekst 76 JAH 2261 657-7 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Acridine orange stain MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Acridine orange stain AO Stn XXX 1 Both 1422 MB 21 Värvitud preparaadi mikroskoopia fluorestsentsmeetodil liikvorist CSF-akr1 JAH EI EI XXX-Acridine orange-m Mikroskoopia (akridiinoranz) Täpsustamata materjali mikroskoopia (akridiinoranz) Tekst 76 JAH 2261 657-7 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Acridine orange stain MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Acridine orange stain AO Stn XXX 1 Both 1490 MB 21 Värvitud preparaadi mikroskoopia fluorestsentsmeetodil punktaadist Fx-akr JAH EI EI XXX-Acridine orange-m Mikroskoopia (akridiinoranz) Täpsustamata materjali mikroskoopia (akridiinoranz) Tekst 76 JAH 2261 657-7 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Acridine orange stain MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Acridine orange stain AO Stn XXX 1 Both 1537 MB 21 Värvitud preparaadi mikroskoopia fluorestsentsmeetodil PD lahusest (anaeroobne) PD-akr JAH EI EI XXX-Acridine orange-m Mikroskoopia (akridiinoranz) Täpsustamata materjali mikroskoopia (akridiinoranz) Tekst 76 JAH 2261 657-7 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Acridine orange stain MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Acridine orange stain AO Stn XXX 1 Both 1538 MB 21 Värvitud preparaadi mikroskoopia fluorestsentsmeetodil PD lahusest (aeroobne) PD-akr1 JAH EI EI XXX-Acridine orange-m Mikroskoopia (akridiinoranz) Täpsustamata materjali mikroskoopia (akridiinoranz) Tekst 76 JAH 2261 657-7 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Acridine orange stain MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Acridine orange stain AO Stn XXX 1 Both 1539 MB 21 Värvitud preparaadi mikroskoopia fluorestsentsmeetodil PD lahusest (candida) PD-akr3 JAH EI EI XXX-Acridine orange-m Mikroskoopia (akridiinoranz) Täpsustamata materjali mikroskoopia (akridiinoranz) Tekst 76 JAH 2261 657-7 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Acridine orange stain MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Acridine orange stain AO Stn XXX 1 Both 1549 MB 21 Värvitud preparaadi mikroskoopia fluorestsentsmeetodil pleuravedelikust PlrF-akr1 JAH EI EI XXX-Acridine orange-m Mikroskoopia (akridiinoranz) Täpsustamata materjali mikroskoopia (akridiinoranz) Tekst 76 JAH 2261 657-7 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Acridine orange stain MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Acridine orange stain AO Stn XXX 1 Both 1560 MB 21 Värvitud preparaadi mikroskoopia fluorestsentsmeetodil perikardivedelikust PrcF-akr JAH EI EI XXX-Acridine orange-m Mikroskoopia (akridiinoranz) Täpsustamata materjali mikroskoopia (akridiinoranz) Tekst 76 JAH 2261 657-7 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Acridine orange stain MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Acridine orange stain AO Stn XXX 1 Both 1650 MB 21 Värvitud preparaadi mikroskoopia fluorestsentsmeetodil liigesevedelikust SynF-akr1 JAH EI EI XXX-Acridine orange-m Mikroskoopia (akridiinoranz) Täpsustamata materjali mikroskoopia (akridiinoranz) Tekst 76 JAH 2261 657-7 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Acridine orange stain MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Acridine orange stain AO Stn XXX 1 Both 1347 MB 21 Värvitud preparaadi mikroskoopia abstsessi eritisest Abs-gr JAH EI EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 79 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 1356 MB 21 Värvitud preparaadi mikroskoopia lahangumaterjalist Au-gr JAH EI EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 79 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 1361 MB 21 Värvitud preparaadi mikroskoopia bronhoalveolaarloputuse vedelikust BalF-gr JAH EI EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 79 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 1377 MB 21 Värvitud preparaadi mikroskoopia verest (aeroobne) Bl-gr JAH EI EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 79 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 1378 MB 21 Värvitud preparaadi mikroskoopia verest Bl-gr(vet) JAH EI EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 79 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 1379 MB 21 Värvitud preparaadi mikroskoopia verest (anaeroobne) Bl-gr1 JAH EI EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 79 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 1381 MB 21 Värvitud preparaadi mikroskoopia verest (candida) Bl-gr3 JAH EI EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 79 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 1397 MB 21 Värvitud preparaadi mikroskoopia bronhiaspiraadist Br-gr JAH EI EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 79 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 1404 MB 21 Värvitud preparaadi mikroskoopia biopsiamaterjalist Bx-gr JAH EI EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 79 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 1420 MB 21 Värvitud preparaadi mikroskoopia konjuktiivkaapest Co-gr JAH EI EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 79 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 1426 MB 21 Sademe mikroskoopia liikvorist CSF-cgr EI 2019-02-04 JAH EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 79 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 1429 MB 21 Värvitud preparaadi mikroskoopia liikvorist CSF-gr JAH EI EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 79 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 1444 MB 21 Värvitud preparaadi mikroskoopia emakakaelakanalikaapest Cx-gr JAH EI EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 79 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 1453 MB 21 Värvitud preparaadi mikroskoopia tsüstimaterjalist Cyst-gr JAH EI EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 79 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 1468 MB 21 Värvitud preparaadi mikroskoopia keskkõrvaeritisest Em-gr JAH EI EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 79 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 1476 MB 21 Värvitud preparaadi mikroskoopia väliskõrvaeritisest Eo-gr JAH EI EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 79 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 1482 MB 21 Värvitud preparaadi mikroskoopia silmamaterjalist Eye-gr JAH EI EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 79 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 1499 MB 21 Värvitud preparaadi mikroskoopia eritisest Fx-gr JAH EI EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 79 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 1500 MB 21 Värvitud preparaadi mikroskoopia punktaadist Fx-gr1 JAH EI EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 79 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 1513 MB 21 Värvitud preparaadi mikroskoopia kopsukoest Lu-gr JAH EI EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 79 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 1545 MB 21 Värvitud preparaadi mikroskoopia PD lahusest(anaeroobne) PD-gr JAH EI EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 79 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 1546 MB 21 Värvitud preparaadi mikroskoopia PD lahusest(aeroobne) PD-gr1 JAH EI EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 79 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 1547 MB 21 Värvitud preparaadi mikroskoopia PD lahusest(candida) PD-gr3 JAH EI EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 79 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 1554 MB 21 Värvitud preparaadi mikroskoopia pleuravedelikust PlrF-gr JAH EI EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 79 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 1558 MB 21 Värvitud preparaadi mikroskoopia igemetaskumaterjalist PP-gr JAH EI EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 79 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 1565 MB 21 Värvitud preparaadi mikroskoopia perikardivedelikust PrcF-gr JAH EI EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 79 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 1571 MB 21 Värvitud preparaadi mikroskoopia eesnäärme sekreedist PrF-gr JAH EI EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 79 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 1582 MB 21 Värvitud preparaadi mikroskoopia proteesilt Prth-gr JAH EI EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 79 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 1600 MB 21 Värvitud preparaadi mikroskoopia spermast Sem-gr JAH EI EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 79 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 1606 MB 21 Värvitud preparaadi mikroskoopia siinusepunktaadist Si-gr JAH EI EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 79 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 1617 MB 21 Värvitud preparaadi mikroskoopia nahakaapest Skin-gr JAH JAH EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 79 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 1628 MB 21 Värvitud preparaadi mikroskoopia rögast Sp-gr JAH EI EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 79 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 1658 MB 21 Värvitud preparaadi mikroskoopia liigesevedelikust SynF-gr JAH EI EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 79 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 1659 MB 21 Värvitud preparaadi mikroskoopia liigesevedelikust SynF-gr2 JAH EI EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 79 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 1678 MB 21 Värvitud preparaadi mikroskoopia trahheaaspiraadist Tra-gr JAH EI EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 79 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 1685 MB 21 Värvitud preparaadi mikroskoopia ureetrakaapest Um-gr JAH EI EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 79 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 1697 MB 21 Värvitud preparaadi mikroskoopia emakaõõneeritisest Ut-gr JAH EI EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 79 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 1708 MB 21 Värvitud preparaadi mikroskoopia tupekaapest Vag-gr JAH EI EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 79 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 1718 MB 21 Värvitud preparaadi mikroskoopia haavaeritisest Wd-gr JAH EI EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 79 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 2612 MB 21 Värvitud preparaadi mikroskoopia Gram XXX-gr JAH JAH EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 79 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 2613 MB 21 Algmaterjali mikroskoopia (Leishman-Giemsa) XXX-mikroskoopia-m JAH JAH EI XXX-Leishman-Giemsa-m Mikroskoopia (Leishman-Giemsa) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Leishman-Giemsa) Tekst 81 JAH 2264 662-7 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Giemsa stain MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Giemsa stain Gie Stn XXX 1 Both 1501 MB 21 Värvitud preparaadi mikroskoopia (calcofluor) juustest Hair-calcofluor-m JAH EI EI XXX-Calcofluor-m Mikroskoopia (calcofluor) Täpsustamata materjali mikroskoopia (calcofluor) Tekst 83 JAH 2263 658-5 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Calcofluor White preparation MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Calcofluor white Calcofluor white XXX 1 Both 1524 MB 21 Värvitud preparaadi mikroskoopia (calcofluor) küüntest Nail-calcofluor-m JAH EI EI XXX-Calcofluor-m Mikroskoopia (calcofluor) Täpsustamata materjali mikroskoopia (calcofluor) Tekst 83 JAH 2263 658-5 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Calcofluor White preparation MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Calcofluor white Calcofluor white XXX 1 Both 1613 MB 21 Värvitud preparaadi mikroskoopia (calcofluor) nahakaapest Skin-Calcofluor-m JAH EI EI XXX-Calcofluor-m Mikroskoopia (calcofluor) Täpsustamata materjali mikroskoopia (calcofluor) Tekst 83 JAH 2263 658-5 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Calcofluor White preparation MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Calcofluor white Calcofluor white XXX 1 Both 2730 MB 21 Värvitud preparaadi mikroskoopia (calcofluor) xx-calcofluor-m JAH JAH EI XXX-Calcofluor-m Mikroskoopia (calcofluor) Täpsustamata materjali mikroskoopia (calcofluor) Tekst 83 JAH 2263 658-5 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Calcofluor White preparation MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Calcofluor white Calcofluor white XXX 1 Both 2842 MB 21 Värvitud preparaadi mikroskoopia (calcofluor) XXX-Calcofluor-m JAH EI EI XXX-Calcofluor-m Mikroskoopia (calcofluor) Täpsustamata materjali mikroskoopia (calcofluor) Tekst 83 JAH 2263 658-5 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Calcofluor White preparation MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Calcofluor white Calcofluor white XXX 1 Both 1360 MB 21 Natiivmaterjali mikroskoopia bronhoalveolaarloputuse vedelikust BalF-fk JAH JAH EI XXX-Wet mount-m Natiivmaterjali mikroskoopia Natiivmaterjali mikroskoopia täpsustamata materjalist Tekst 91 JAH 4076 680-9 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Wet preparation MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Wet preparation Wet Prep XXX 1 Both 21,3607 1372 MB 21 Natiivmaterjali mikroskoopia verest (aeroobsed) Bl-fk JAH EI EI XXX-Wet mount-m Natiivmaterjali mikroskoopia Natiivmaterjali mikroskoopia täpsustamata materjalist Tekst 91 JAH 4076 680-9 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Wet preparation MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Wet preparation Wet Prep XXX 1 Both 21,3607 1374 MB 21 Natiivmaterjali mikroskoopia verest Bl-fk(vet) JAH EI EI XXX-Wet mount-m Natiivmaterjali mikroskoopia Natiivmaterjali mikroskoopia täpsustamata materjalist Tekst 91 JAH 4076 680-9 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Wet preparation MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Wet preparation Wet Prep XXX 1 Both 21,3607 1375 MB 21 Natiivmaterjali mikroskoopia verest (anaeroobne) Bl-fk1 JAH EI EI XXX-Wet mount-m Natiivmaterjali mikroskoopia Natiivmaterjali mikroskoopia täpsustamata materjalist Tekst 91 JAH 4076 680-9 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Wet preparation MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Wet preparation Wet Prep XXX 1 Both 21,3607 1376 MB 21 Natiivmaterjali mikroskoopia verest (candida) Bl-fk2 JAH EI EI XXX-Wet mount-m Natiivmaterjali mikroskoopia Natiivmaterjali mikroskoopia täpsustamata materjalist Tekst 91 JAH 4076 680-9 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Wet preparation MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Wet preparation Wet Prep XXX 1 Both 21,3607 1395 MB 21 Natiivmaterjali mikroskoopia bronhiaspiraadist Br-fk JAH JAH EI XXX-Wet mount-m Natiivmaterjali mikroskoopia Natiivmaterjali mikroskoopia täpsustamata materjalist Tekst 91 JAH 4076 680-9 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Wet preparation MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Wet preparation Wet Prep XXX 1 Both 21,3607 1396 MB 21 Natiivmaterjali mikroskoopia bronhiaspiraadist Br-fk2 JAH JAH EI XXX-Wet mount-m Natiivmaterjali mikroskoopia Natiivmaterjali mikroskoopia täpsustamata materjalist Tekst 91 JAH 4076 680-9 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Wet preparation MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Wet preparation Wet Prep XXX 1 Both 21,3607 1428 MB 21 Natiivmaterjali mikroskoopia liikvorist CSF-fk JAH EI EI XXX-Wet mount-m Natiivmaterjali mikroskoopia Natiivmaterjali mikroskoopia täpsustamata materjalist Tekst 91 JAH 4076 680-9 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Wet preparation MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Wet preparation Wet Prep XXX 1 Both 21,3607 1431 MB 21 Algmaterjali mikroskoopia (tušš) CSF-ts JAH JAH EI XXX-Wet mount-m Natiivmaterjali mikroskoopia Natiivmaterjali mikroskoopia täpsustamata materjalist Tekst 91 JAH 4076 680-9 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Wet preparation MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Wet preparation Wet Prep XXX 1 Both 21,3607 1452 MB 21 Natiivmaterjali mikroskoopia tsüstimaterjalist Cyst-fk JAH JAH EI XXX-Wet mount-m Natiivmaterjali mikroskoopia Natiivmaterjali mikroskoopia täpsustamata materjalist Tekst 91 JAH 4076 680-9 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Wet preparation MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Wet preparation Wet Prep XXX 1 Both 21,3607 1497 MB 21 Natiivmaterjali mikroskoopia eritisest Fx-fk JAH JAH EI XXX-Wet mount-m Natiivmaterjali mikroskoopia Natiivmaterjali mikroskoopia täpsustamata materjalist Tekst 91 JAH 4076 680-9 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Wet preparation MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Wet preparation Wet Prep XXX 1 Both 21,3607 1498 MB 21 natiivmaterjali mikroskoopia punktaadist Fx-fk1 JAH JAH EI XXX-Wet mount-m Natiivmaterjali mikroskoopia Natiivmaterjali mikroskoopia täpsustamata materjalist Tekst 91 JAH 4076 680-9 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Wet preparation MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Wet preparation Wet Prep XXX 1 Both 21,3607 1542 MB 21 Natiivmaterjali mikroskoopia PD lahusest(anaeroobne) PD-fk JAH EI EI XXX-Wet mount-m Natiivmaterjali mikroskoopia Natiivmaterjali mikroskoopia täpsustamata materjalist Tekst 91 JAH 4076 680-9 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Wet preparation MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Wet preparation Wet Prep XXX 1 Both 21,3607 1543 MB 21 Natiivmaterjali mikroskoopia PD lahusest(aeroobne) PD-fk1 JAH EI EI XXX-Wet mount-m Natiivmaterjali mikroskoopia Natiivmaterjali mikroskoopia täpsustamata materjalist Tekst 91 JAH 4076 680-9 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Wet preparation MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Wet preparation Wet Prep XXX 1 Both 21,3607 1544 MB 21 Natiivmaterjali mikroskoopia PD lahusest(candida) PD-fk3 JAH EI EI XXX-Wet mount-m Natiivmaterjali mikroskoopia Natiivmaterjali mikroskoopia täpsustamata materjalist Tekst 91 JAH 4076 680-9 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Wet preparation MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Wet preparation Wet Prep XXX 1 Both 21,3607 1553 MB 21 Natiivmaterjali mikroskoopia pleuravedelikust PlrF-fk JAH JAH EI XXX-Wet mount-m Natiivmaterjali mikroskoopia Natiivmaterjali mikroskoopia täpsustamata materjalist Tekst 91 JAH 4076 680-9 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Wet preparation MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Wet preparation Wet Prep XXX 1 Both 21,3607 1564 MB 21 Natiivmaterjali mikroskoopia perikardivedelikust PrcF-fk JAH JAH EI XXX-Wet mount-m Natiivmaterjali mikroskoopia Natiivmaterjali mikroskoopia täpsustamata materjalist Tekst 91 JAH 4076 680-9 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Wet preparation MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Wet preparation Wet Prep XXX 1 Both 21,3607 1576 MB 21 Natiivmaterjali mikroskoopia kõhuõõnevedelikust PrtF-fk JAH JAH EI XXX-Wet mount-m Natiivmaterjali mikroskoopia Natiivmaterjali mikroskoopia täpsustamata materjalist Tekst 91 JAH 4076 680-9 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Wet preparation MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Wet preparation Wet Prep XXX 1 Both 21,3607 1581 MB 21 Natiivmaterjali mikroskoopia proteesilt Prth-fk JAH EI EI XXX-Wet mount-m Natiivmaterjali mikroskoopia Natiivmaterjali mikroskoopia täpsustamata materjalist Tekst 91 JAH 4076 680-9 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Wet preparation MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Wet preparation Wet Prep XXX 1 Both 21,3607 1626 MB 21 Natiivmaterjali mikroskoopia rögast Sp-fk JAH JAH EI XXX-Wet mount-m Natiivmaterjali mikroskoopia Natiivmaterjali mikroskoopia täpsustamata materjalist Tekst 91 JAH 4076 680-9 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Wet preparation MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Wet preparation Wet Prep XXX 1 Both 21,3607 1627 MB 21 Natiivmaterjali mikroskoopia rögast Sp-fk1 JAH JAH EI XXX-Wet mount-m Natiivmaterjali mikroskoopia Natiivmaterjali mikroskoopia täpsustamata materjalist Tekst 91 JAH 4076 680-9 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Wet preparation MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Wet preparation Wet Prep XXX 1 Both 21,3607 1656 MB 21 Natiivmaterjali mikroskoopia liigesevedelikust SynF-fk JAH JAH EI XXX-Wet mount-m Natiivmaterjali mikroskoopia Natiivmaterjali mikroskoopia täpsustamata materjalist Tekst 91 JAH 4076 680-9 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Wet preparation MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Wet preparation Wet Prep XXX 1 Both 21,3607 1657 MB 21 Natiivmaterjali mikroskoopia liigesevedelikust SynF-fk2 JAH JAH EI XXX-Wet mount-m Natiivmaterjali mikroskoopia Natiivmaterjali mikroskoopia täpsustamata materjalist Tekst 91 JAH 4076 680-9 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Wet preparation MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Wet preparation Wet Prep XXX 1 Both 21,3607 1677 MB 21 Natiivmaterjali mikroskoopia trahheaaspiraadist Tra-fk JAH JAH EI XXX-Wet mount-m Natiivmaterjali mikroskoopia Natiivmaterjali mikroskoopia täpsustamata materjalist Tekst 91 JAH 4076 680-9 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Wet preparation MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Wet preparation Wet Prep XXX 1 Both 21,3607 1615 MB 21 Demodex folliculorum mikroskoopia nahakaapest Skin-D folliculorum-m JAH JAH EI Skin-D folliculorum-m Demodex folliculorum mikroskoopia nahakaapest Demodex folliculorum mikroskoopia nahakaapest Tekst 156 JAH 2615 A-2615 181 MB 21 Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) JAH JAH EI St-Parasites-m (formalin-aether) Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) Tekst manuaalne 161 JAH 2260 10701-1 Ova+Parasites identified Prid Pt Stool Nom Concentration MICRO Ova+Parasites identified in Stool by Concentration O+P Stl Conc 1 Both 2821 MB 21 St-Parasites-m (formalin-aether) parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) St-Parasites-m JAH JAH EI St-Parasites-m (formalin-aether) Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) Tekst 161 JAH 2260 10701-1 Ova+Parasites identified Prid Pt Stool Nom Concentration MICRO Ova+Parasites identified in Stool by Concentration O+P Stl Conc 1 Both 2797 MB 21 Parasiitide mikroskoopia (natiivpreparaat) St-Parasites-m (wet mount) JAH JAH EI XXX-Parasites-m (wet mount) Parasiitide mikroskoopia (natiivpreparaat) Parasiitide mikroskoopia (natiivpreparaat) Tekst 162 JAH 2617 673-4 Ova & parasites identified Prid Pt XXX Nom Microscopy.light 527 MICRO Ova and parasites identified in Unspecified specimen by Light microscopy O+P XXX Micro 1 Both 15,7044 187 MB 21 Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) Enterobius vermicularis Enterobius vermicularis JAH EI EI St-E vermicularis-m Enterobius vermicularis Enterobius vermicularis mikroskoopia roojas (formaliineeter) Tekst manuaalne 166 JAH 3248 6676-1 Enterobius vermicularis PrThr Pt Anal Ord Pinworm examination MICRO Enterobius vermicularis [Presence] in Anal by Pinworm exam E vermicularis Anal Ql Pinworm Exam 1 Both 25,2303 193 MB 21 Enterobius vermicularis munade mikroskoopia anaalkaapes An-E vermicularis-m JAH JAH EI XXX-E vermicularis-m Enterobius vermicularis munade mikroskoopia Enterobius vermicularis munade mikroskoopia täpsustamata materjalis Tekst 167 JAH 1498 675-9 Enterobius vermicularis Prid Pt XXX Nom Pinworm examination MICRO Enterobius vermicularis [Identifier] in Unspecified specimen by Pinworm exam E vermicularis XXX Pinworm Exam 1 Both 185 MB 21 Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) Ancylostoma duodenale Ancylostoma duodenale JAH EI EI St-A duodenale/N americanus-m Ancylostoma duodenale/Necator americanus Ancylostoma duodenale/Necator americanus mikroskoopia roojast (formaliineeter) Tekst manuaalne 171 JAH 3261 A-3261 186 MB 21 Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) Ascaris lumbricoides Ascaris lumbricoides JAH EI EI St-A lumbricoides-m Ascaris lumbricoides Ascaris lumbricoides mikroskoopia roojast (formaliineeter) Tekst manuaalne 172 JAH 3251 A-3251 182 MB 21 Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) Blastocystis hominis Blastocystis hominis JAH EI EI St-B hominis-m Blastocystis hominis Blastocystis hominis mikroskoopia roojast (formaliineeter) Tekst manuaalne 173 JAH 3264 A-3264 2432 MB 21 Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) Chilomastix mesnili Chilomastix mesnili JAH EI EI St-C mesnili-m Chilomastix mesnili Chilomastix mesnili mikroskoopia roojast (formaliineeter) Tekst manuaalne 174 JAH 5296 A-5296 190 MB 21 Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) Schistosoma mansoni Schistosoma mansoni JAH EI EI St-Schistosoma sp.-m Schistosoma sp. Schistosoma sp. mikroskoopia roojas (formaliineeter) Tekst manuaalne 175 JAH 3260 10715-1 Schistosoma sp identified Prid Pt Urine sed Nom Microscopy.light MICRO Schistosoma sp identified in Urine sediment by Light microscopy Schistosoma UrnS Micro 1 Both 12,8164 192 MB 21 Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) Taenia sp. Taenia sp. JAH EI EI St-Taenia sp.-m Taenia sp. mikroskoopia roojast Taenia sp. mikroskoopia roojast (formaliineeter) Tekst manuaalne 179 JAH 4045 A-4045 189 MB 21 Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) Trichuris trichiura Trichuris trichiura JAH EI EI St-T trichiura-m Trichuris trichiura Trichuris trichiura mikroskoopia roojas (formaliineeter) Tekst manuaalne 182 JAH 3259 A-3259 191 MB 21 Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) Diphyllobothrium latum Diphyllobothrium latum JAH EI EI St-D latum-m Diphyllobothrium latum Diphyllobothrium latum mikroskoopia roojast (formaliineeter) Tekst manuaalne 183 JAH 3265 A-3265 183 MB 21 Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) Entamoeba histolytica Entamoeba histolytica JAH EI EI St-E histolytica-m Entamoeba histolytica Entamoeba histolytica mikroskoopia roojast (formaliineeter) Tekst manuaalne 184 JAH 3249 14125-9 Entamoeba histolytica PrThr Pt Stool Ord Trichrome stain MICRO Entamoeba histolytica [Presence] in Stool by Trichrome stain E histolyt Stl Ql Tri Stn 1 Both 18,5411 2433 MB 21 Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) Entamoeba coli Entamoeba coli JAH EI EI St-E coli-m Entamoeba coli Entamoeba coli mikroskoopia roojast (formaliineeter) Tekst manuaalne 186 JAH 5297 A-5297 2434 MB 21 Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) Entamoeba hartmanni Entamoeba hartmanni JAH EI EI St-E hartmanni-m Entamoeba hartmanni Entamoeba hartmanni mikroskoopia roojast (formaliineeter) Tekst manuaalne 187 JAH 5298 A-5298 2435 MB 21 Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) Endolimax nana Endolimax nana JAH EI EI St-E nana-m Endolimax nana Endolimax nana mikroskoopia roojast (formaliineeter) Tekst manuaalne 188 JAH 5299 A-5299 2436 MB 21 Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) Iodamoeba bütschlii Iodamoeba bütschlii JAH EI EI St-I bütschlii-m Iodamoeba bütschlii Iodamoeba bütschlii mikroskoopia roojast (formaliineeter) Tekst manuaalne 189 JAH 5300 A-5300 2437 MB 21 Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) Hymenolepsis nana Hymenolepsis nana JAH EI EI St-H nana-m Hymenolepsis nana Hymenolepsis nana mikroskoopia roojast (formaliineeter) Tekst manuaalne 190 JAH 5301 A-5301 184 MB 21 Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) Giardia lamblia Giardia lamblia JAH EI EI St-G lamblia-m Giardia lamblia Giardia lamblia mikroskoopia roojast (formaliineeter) Tekst manuaalne 191 JAH 3252 A-3252 188 MB 21 Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) Strongyloides stercoralis Strongyloides stercoralis JAH EI EI St-S stercoralis-m Strongyloides stercoralis Strongyloides stercoralis mikroskoopia roojas (formaliineeter) Tekst manuaalne 195 JAH 3258 A-3258 2438 MB 21 Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) Muud Muud JAH EI EI St-Muud-m Muud parasiidid Muude parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) Tekst manuaalne 197 JAH 5302 A-5302 2497 AB 22 Karbapeneemresistentsed bakterid DNA XXX-carba DNA JAH JAH EI XXX-CRE DNA CRE DNA Karbapeneemresistentsete enterobakterite DNA täpsustamata materjalis N/P GeneXpert Cepheid 6 JAH 5469 63368-5 Carbapenem resistance genes Prid Pt Isolate Nom Probe.amp.tar ABXBACT Carbapenem resistance genes [Identifier] in Isolate by Probe and target amplification method Carbapenem resistance genes Islt PCR 1 Observation 2498 AB 22 Vankomütsiin A/B resistentsed enterokokid DNA (paneel) An-vanA/vanB DNA JAH JAH EI XXX-VRE DNA VRE DNA Vankomütsiiniresistentse (vanA, vanB) Enterococcus sp. DNA täpsustamata materjalis N/P 14 JAH 5470 62261-3 Bacterial vancomycin resistance (vanA+vanB) genes PrThr Pt XXX Ord Probe.amp.tar ABXBACT Vancomycin resistance (vanA + vanB) genes [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method vanA+vanB XXX Ql PCR 1 Observation 2046 AB 22 Amfoteritsiin B AP JAH EI EI Is-Amphotericin B Grad Amfoteritsiin Grad Amfoteritsiin Grad QN mg/L Grad 21 JAH 2383 6978-1 Amphotericin B Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Amphotericin B [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Amphotericin B Islt E-test 1 Observation 2033 AB 22 Amikatsiin AK JAH EI EI Is-Amikacin Disc Amikatsiin Disk Amikatsiin Disk T/M/R Disk 24 JAH 2318 13-3 Amikacin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Amikacin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Amikacin Islt KB 1 Observation 2034 AB 22 Amikatsiin AK JAH EI EI Is-Amikacin Grad Amikatsiin Grad Amikatsiin Grad QN mg/L Grad 25 JAH 2374 6975-7 Amikacin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Amikacin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Amikacin Islt E-test 1 Observation 2016 AB 22 Amoksitsilliin/klavulaan hape AMC JAH EI EI Is-Amoxicillin + Clavulanate Disc Amoksitsilliin + klavulaanhape Disk Amoksitsilliin + klavulaanhape Disk T/M/R Disk 33 JAH 2305 21-6 Amoxicillin+Clavulanate Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Amoxicillin+Clavulanate [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Amoxicillin+Clav Islt KB 1 Observation 2038 AB 22 Ampitsilliin AMP JAH EI EI Is-Ampicillin Disc Ampitsilliin Disk Ampitsilliin Disk T/M/R Disk 45 JAH 2302 29-9 Ampicillin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Ampicillin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Ampicillin Islt KB 1 Observation 2039 AB 22 Ampitsilliin AMP JAH EI EI Is-Ampicillin Grad Ampitsilliin Grad Ampitsilliin Grad QN mg/L Grad 46 JAH 2351 6979-9 Ampicillin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Ampicillin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Ampicillin Islt E-test 1 Observation 2000 AB 22 Ampitsilliin/sulbaktaam SAM JAH EI EI Is-Ampicillin + Sulbactam Disc Ampitsilliin + sulbaktaam Disk Ampitsilliin + sulbaktaam Disk T/M/R Disk 49 JAH 2590 33-1 Ampicillin+Sulbactam Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Ampicillin+Sulbactam [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Ampicillin+Sulbac Islt KB 1 Observation 2001 AB 22 Ampitsilliin/sulbaktaam SAM JAH EI EI Is-Ampicillin + Sulbactam Grad Ampitsilliin + sulbaktaam Grad Ampitsilliin + sulbaktaam Grad QN mg/L Grad 50 JAH 2355 6980-7 Ampicillin+Sulbactam Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Ampicillin+Sulbactam [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Ampicillin+Sulbac Islt E-test 1 Observation 2024 AB 22 Anidulafungiin ANI JAH EI EI Is-Anidulafungin Grad Anidulafungiin Grad Anidulafungiin Grad QN mg/L Grad 53 JAH 2389 77162-6 Anidulafungin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Anidulafungin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Anidulafungin Islt E-test 1 Both 8,476 2014 AB 22 Daptomütsiin DAB JAH EI EI Is-Daptomycin Grad Daptomütsiin Grad Daptomütsiin Grad QN mg/L Grad 63 JAH 2601 41691-7 Daptomycin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Daptomycin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Daptomycin Islt E-test 1 Observation 2013 AB 22 Doxycycline DOX JAH EI EI Is-Doxycycline Grad Doksütsükliin Grad Doksütsükliin Grad QN mg/L Grad 67 JAH 4225 7008-6 Doxycycline Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip 1 ABXBACT Doxycycline [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Doxycycline Islt E-test 1 Observation 15,3148 2037 AB 22 Doripeneem DOR JAH EI EI Is-Doripenem Grad Doripeneem Grad Doripeneem Grad QN mg/L Grad 70 JAH 2369 58711-3 Doripenem Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Doripenem [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Doripenem Islt E-test 1 Observation 2672 AB 22 Eravatsükliin Grad Is-Eravacycline Grad JAH EI EI Is-Eravacycline Grad Eravatsükliin Grad Eravatsükliin Grad QN mg/L 73 JAH 6510 93767-2 Eravacycline Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Eravacycline [Susceptibility] by Gradient strip Eravacycline Islt Grad strip 1 Observation 2671 AB 22 Eravatsükliin Is-Eravatsükliin JAH EI EI Is-Eravacycline Eravatsükliin Eravatsükliin T/M/R 74 JAH 6509 100049-6 Eravacycline Susc Pt Isolate OrdQn ABXBACT Eravacycline [Susceptibility] Eravacycline Susc Islt 1 Both 2010 AB 22 Ertapeneem ETP JAH EI EI Is-Ertapenem Disc Ertapeneem Disk Ertapeneem Disk T/M/R Disk 75 JAH 2334 35799-6 Ertapenem Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Ertapenem [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Ertapenem Islt KB 1 Observation 2009 AB 22 Ertapeneem ETP JAH EI EI Is-Ertapenem Grad Ertapeneem Grad Ertapeneem Grad QN mg/L Grad 76 JAH 2390 35800-2 Ertapenem Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Ertapenem [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Ertapenem Islt E-test 1 Observation 2017 AB 22 Erütromütsiin ER JAH EI EI Is-Erythromycin Disc Erütromütsiin Disk Erütromütsiin Disk T/M/R Disk 79 JAH 2320 234-5 Erythromycin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Erythromycin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Erythromycin Islt KB 1 Observation 1997 AB 22 Flukonasool FLU JAH EI EI Is-Fluconazole Grad Flukonasool Grad Flukonasool Grad QN mg/L Grad 83 JAH 2382 7013-6 Fluconazole Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Fluconazole [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Fluconazole Islt E-test 1 Observation 2008 AB 22 Fosfomütsiin FOS JAH EI EI Is-Fosfomycin Grad Fosfomütsiin Grad Fosfomütsiin Grad QN mg/L Grad 88 JAH 2391 35809-3 Fosfomycin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Fosfomycin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Fosfomycin Islt E-test 1 Observation 2920 AB 22 Fosfomütsiin (suukaudne) FOSpo JAH EI EI Is-Fosfomycin po Grad Fosfomycin (suukaudne) Grad Fosfomycin (suukaudne) Grad QN mg/L "mg/L " 91 JAH 5993 A-5490 2031 AB 22 Fusidiin hape FD JAH EI EI Is-Fusidate Disc Fusidiin Disk Fusidiin Disk T/M/R Disk 97 JAH 2333 263-4 Fusidate Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Fusidate [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Fusidate Islt KB 1 Observation 2007 AB 22 Gentamütsiin GEN JAH EI EI Is-Gentamicin Disc Gentamütsiin Disk Gentamütsiin Disk T/M/R Disk 101 JAH 2316 268-3 Gentamicin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion mm mm ABXBACT Gentamicin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Gentamicin Islt KB 1 Observation 1992 AB 22 Gentamütsiin GEH JAH EI EI Is-Gentamicin HL Disc Gentamütsiini kõrges kontsentratsioonis Disk Gentamütsiini kõrges kontsentratsioonis Disk T/M/R Disk 104 JAH 4231 7017-7 Gentamicin.high potency Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion 1 ABXBACT Gentamicin.high potency [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Gentamicin Synergy Islt KB 1 Observation 8,5074 2035 AB 22 Imipeneem IPM JAH EI EI Is-Imipenem Disc Imipeneem Disk Imipeneem Disk T/M/R Disk 110 JAH 2605 280-8 Imipenem Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Imipenem [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Imipenem Islt KB 1 Observation 2036 AB 22 Imipeneem IPM JAH EI EI Is-Imipenem Grad Imipeneem Grad Imipeneem Grad QN mg/L Grad 111 JAH 2367 7019-3 Imipenem Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Imipenem [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Imipenem Islt E-test 1 Observation 1998 AB 22 Kaspofungiin CS JAH EI EI Is-Caspofungin Grad Kaspofungiin Grad Kaspofungiin Grad QN mg/L Grad 124 JAH 2384 54185-4 Caspofungin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Caspofungin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Caspofungin Islt E-test 1 Both 2022 AB 22 Kinupristiin/dalfopristiin QDA JAH EI EI Is-Quinupristin + Dalfopristin Disc Kinupristiin + dalfopristiin Disk Kinupristiin + dalfopristiin Disk T/M/R Disk 129 JAH 2331 35835-8 Quinupristin+Dalfopristin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Quinupristin+Dalfopristin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Quinupristin+Dalfoprist Islt KB 1 Observation 2023 AB 22 Kinupristiin/dalfopristiin QDA JAH EI EI Is-Quinupristin + Dalfopristin Grad Kinupristiin + dalfopristiin Grad Kinupristiin + dalfopristiin Grad QN mg/L Grad 130 JAH 2398 33334-4 Quinupristin+Dalfopristin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Quinupristin+Dalfopristin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Quinupristin+Dalfoprist Islt E-test 1 Observation 2020 AB 22 Klindamütsiin DA JAH EI EI Is-Clindamycin Disc Klindamütsiin Disk Klindamütsiin Disk T/M/R Disk 136 JAH 2328 194-1 Clindamycin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Clindamycin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Clindamycin Islt KB 1 Observation 2021 AB 22 Klindamütsiin DA JAH EI EI Is-Clindamycin Grad Klindamütsiin Grad Klindamütsiin Grad QN mg/L Grad 137 JAH 2377 7005-2 Clindamycin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Clindamycin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Clindamycin Islt E-test 1 Observation 2028 AB 22 Kolistiin CO JAH EI EI Is-Colistin Grad Kolistiin Grad Kolistiin Grad QN mg/L Grad 144 JAH 2370 33333-6 Colistin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip 0,00% ABXBACT Colistin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Colistin Islt E-test 1 Observation 2040 AB 22 Levofloksatsiin LEV JAH EI EI Is-Levofloxacin Grad Levofloksatsiin Grad Levofloksatsiin Grad QN mg/L Grad 148 JAH 2376 7026-8 Levofloxacin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Levofloxacin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Levofloxacin Islt E-test 1 Observation 1991 AB 22 Linesoliid LZ JAH EI EI Is-Linezolid Grad Linesoliid Grad Linesoliid Grad QN mg/L Grad 152 JAH 2395 33332-8 Linezolid Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Linezolid [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Linezolid Islt E-test 1 Observation 2052 AB 22 Meropeneem MEM JAH EI EI Is-Meropenem Disc Meropeneem Disk Meropeneem Disk T/M/R Disk 157 JAH 2314 6653-0 Meropenem Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Meropenem [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Meropenem Islt KB 1 Observation 2053 AB 22 Meropeneem MEM JAH EI EI Is-Meropenem Grad Meropeneem Grad Meropeneem Grad QN mg/L Grad 158 JAH 2368 7029-2 Meropenem Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Meropenem [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Meropenem Islt E-test 1 Observation 2011 AB 22 Metronidasool MZ JAH EI EI Is-Metronidazole Grad Metronidasool Grad Metronidasool Grad QN mg/L Grad 163 JAH 2385 7031-8 Metronidazole Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Metronidazole [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Metronidazole Islt E-test 1 Observation 2032 AB 22 Micafungin MYC JAH EI EI Is-Micafungin Grad Mikafungiin Grad Mikafungiin Grad QN mg/L Grad 170 JAH 3503 85048-7 Micafungin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Micafungin [Susceptibility] by Gradient strip Micafungin Islt Grad strip 1 Both 18,8054 2003 AB 22 Nitrofurantoiin FM JAH EI EI Is-Nitrofurantoin Disc Nitrofurantoiin Disk Nitrofurantoiin Disk T/M/R Disk 195 JAH 2327 364-0 Nitrofurantoin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Nitrofurantoin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Nitrofurantoin Islt KB 1 Observation 1999 AB 22 Norfloksatsiin NOR JAH EI EI Is-Norfloxacin Disc Norfloksatsiin Disk Norfloksatsiin Disk T/M/R Disk 199 JAH 2325 368-1 Norfloxacin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Norfloxacin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Norfloxacin Islt KB 1 Observation 2049 AB 22 Oksatsilliin OX JAH EI EI Is-Oxacillin Disc Oksatsilliin Disk Oksatsilliin Disk T/M/R Disk 206 JAH 2304 384-8 Oxacillin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Oxacillin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Oxacillin Islt KB 1 Observation 2050 AB 22 Oksatsilliin OX JAH EI EI Is-Oxacillin Grad Oksatsilliin Grad Oksatsilliin Grad QN mg/L Grad 207 JAH 2353 7039-1 Oxacillin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Oxacillin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Oxacillin Islt E-test 1 Observation 2047 AB 22 Penitsilliin G P JAH EI EI Is-Penicillin G Disc Penitsilliin G Disk Penitsilliin G Disk T/M/R Disk 216 JAH 4252 393-9 Penicillin G Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Penicillin G [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Penicillin G Islt KB 1 Observation 14,4783 2048 AB 22 Penitsilliin G P JAH EI EI Is-Penicillin LL Grad Penitsilliin madalas kontsentratsioonis Grad Penitsilliin madalas kontsentratsioonis Grad QN mg/L Grad 223 JAH 2352 23925-1 Penicillin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip 0,00% ABXBACT Penicillin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Penicillin Islt E-test 1 Observation 1993 AB 22 Piperatsilliin/tasobaktaam TZP JAH EI EI Is-Piperacillin + Tazobactam Disc Piperatsilliin + tasobaktaam Disk Piperatsilliin + tasobaktaam Disk T/M/R Disk 227 JAH 2306 413-5 Piperacillin+Tazobactam Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Piperacillin+Tazobactam [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Piperacillin+Tazobac Islt KB 1 Observation 1994 AB 22 Piperatsilliin/tasobaktaam TZP JAH EI EI Is-Piperacillin + Tazobactam Grad Piperatsilliin + tasobaktaam Grad Piperatsilliin + tasobaktaam Grad QN mg/L Grad 228 JAH 2356 7044-1 Piperacillin+Tazobactam Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Piperacillin+Tazobactam [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Piperacillin+Tazobac Islt E-test 1 Observation 1996 AB 22 Posaconazole POS JAH EI EI Is-Posaconazole Grad Posakonasool Grad Posakonasool Grad QN mg/L Grad 231 JAH 3504 54187-0 Posaconazole Susc Pt Isolate OrdQn MIC 2 ABXBACT Posaconazole [Susceptibility] by Minimum inhibitory concentration (MIC) Posaconazole Islt MIC 1 Both 17,2756 2012 AB 22 Rifampitsiin RIF JAH EI EI Is-Rifampin Disc Rifampitsiin Disk Rifampitsiin Disk T/M/R Disk 238 JAH 2345 429-1 Rifampin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Rifampin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Rifampin Islt KB 1 Observation 2002 AB 22 Tetratsükliin TCY JAH EI EI Is-Tetracycline Disc Tetratsükliin Disk Tetratsükliin Disk T/M/R Disk 256 JAH 2321 497-8 Tetracycline Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Tetracycline [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Tetracycline Islt KB 1 Observation 2639 AB 22 Tigetsükliin Disk TGC JAH EI EI Is-Tigecycline Disc Tigetsükliin Disk Tigetsükliin Disk T/M/R 260 JAH 2612 42356-6 Tigecycline Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Tigecycline [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Tigecycline Islt KB 1 Observation 2029 AB 22 Tigetsükliin TIG JAH EI EI Is-Tigecycline Grad Tigetsükliin Grad Tigetsükliin Grad QN mg/L Grad 261 JAH 2387 42354-1 Tigecycline Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Tigecycline [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Tigecycline Islt E-test 1 Observation 2054 AB 22 Tobramütsiin TOB JAH EI EI Is-Tobramycin Disc Tobramütsiin Disk Tobramütsiin Disk T/M/R Disk 268 JAH 2317 509-0 Tobramycin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Tobramycin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Tobramycin Islt KB 1 Observation 2041 AB 22 Trimetoprim/sulf. SXT JAH EI EI Is-Trimethoprim + sulfamethoxazole Disc Trimetoprim + sulfametoksasool Disk Trimetoprim + sulfametoksasool Disk T/M/R Disk 276 JAH 2329 517-3 Trimethoprim+Sulfamethoxazole Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Trimethoprim+Sulfamethoxazole [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) TMP SMX Islt KB 1 Observation 2042 AB 22 Trimetoprim/sulf. SXT JAH EI EI Is-Trimethoprim + sulfamethoxazole Grad Trimetoprim + sulfametoksasool Grad Trimetoprim + sulfametoksasool Grad QN mg/L Grad 277 JAH 2378 7057-3 Trimethoprim+Sulfamethoxazole Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Trimethoprim+Sulfamethoxazole [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) TMP SMX Islt E-test 1 Observation 2006 AB 22 Tsefepiim FEP JAH EI EI Is-Cefepime Disc Tsefepiim Disk Tsefepiim Disk T/M/R Disk 295 JAH 2307 8272-7 Cefepime Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Cefepime [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Cefepime Islt KB 1 Observation 2674 AB 22 Tsefiderokool Is-Cefiderocol JAH EI EI Is-Cefiderocol Tsefiderokool Tsefiderokool T/M/R 299 JAH 6512 99280-0 Cefiderocol Susc Pt Isolate OrdQn ABXBACT Cefiderocol [Susceptibility] Cefiderocol Susc Islt 1 Both 2673 AB 22 Tsefiderokool disk Is-Cefiderocol Disc JAH EI EI Is-Cefiderocol Disc Tsefiderokool Disk Tsefiderokool Disk T/M/R 300 JAH 6511 95767-0 Cefiderocol Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Cefiderocol [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Cefiderocol Islt KB 1 Both 2675 AB 22 Tsefiderokool MIK Is-Cefiderocol MIC JAH EI EI Is-Cefiderocol MIC Tsefiderokool MIK Tsefiderokool MIK QN 301 JAH 6513 99503-5 Cefiderocol Susc Pt Isolate OrdQn MIC ABXBACT Cefiderocol [Susceptibility] by Minimum inhibitory concentration (MIC) Cefiderocol Islt MIC 1 Both 1990 AB 22 Tsefinaas (b-laktamaas) B-LAKT JAH EI EI Is-Cefinase Tsefinaas (b-laktamaas) Tsefinaas (b-laktamaas) N/P 306 JAH 3270 6985-6 Beta lactamase.usual Susc Pt Isolate OrdQn 3 ABXBACT Beta lactamase.usual [Susceptibility] B-Lactamase Usual Susc Islt 1 Observation 19,7274 2051 AB 22 Tsefoksitiin FOX JAH EI EI Is-Cefoxitin Disc Tsefoksitiin Disk Tsefoksitiin Disk T/M/R Disk 307 JAH 2309 117-2 Cefoxitin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Cefoxitin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Cefoxitin Islt KB 1 Observation 2044 AB 22 Tsefotaksiim CTX JAH EI EI Is-Cefotaxime Disc Tsefotaksiim Disk Tsefotaksiim Disk T/M/R Disk 311 JAH 2308 109-9 Cefotaxime Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Cefotaxime [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Cefotaxime Islt KB 1 Observation 2045 AB 22 Tsefotaksiim CTX JAH EI EI Is-Cefotaxime LL Grad Tsefotaksiim madalas kontsentratsioonis Grad Tsefotaksiim madalas kontsentratsioonis Grad QN mg/L Grad 314 JAH 2358 6989-8 Cefotaxime Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Cefotaxime [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Cefotaxime Islt E-test 1 Observation 2018 AB 22 Tseftasidiim CAZ JAH EI EI Is-Ceftazidime Disc Tseftasidiim Disk Tseftasidiim Disk T/M/R Disk 322 JAH 2597 134-7 Ceftazidime Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Ceftazidime [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Ceftazidime Islt KB 1 Observation 2019 AB 22 Tseftasidiim CAZ JAH EI EI Is-Ceftazidime Grad Tseftasidiim Grad Tseftasidiim Grad QN mg/L Grad 324 JAH 2360 6995-5 Ceftazidime Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Ceftazidime [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Ceftazidime Islt E-test 1 Observation 2030 AB 22 tseftolosaan/tasobaktaam C/T JAH EI EI Is-Ceftolozane + tazobactam Grad Tseftolosaan + tasobaktaam Grad Tseftolosaan + tasobaktaam Grad QN mg/L Grad 330 JAH 4533 87735-7 Ceftolozane+Tazobactam Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ug/mL ug/ml ABXBACT Ceftolozane+Tazobactam [Susceptibility] by Gradient strip Ceftolozane+Tazobactam Islt Grad strip 1 Both 9,3141 1995 AB 22 Tseftriaksoon CRO JAH EI EI Is-Ceftriaxone Grad Tseftriaksoon Grad Tseftriaksoon Grad QN mg/L Grad 333 JAH 2361 6998-9 Ceftriaxone Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip 0,00% ABXBACT Ceftriaxone [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Ceftriaxone Islt E-test 1 Observation 2027 AB 22 Tsefuroksiim CXM JAH EI EI Is-Cefuroxime par Disc Tsefuroksiim (parenteraalne) Disk Tsefuroksiim (parenteraalne) Disk T/M/R Disk 341 JAH 2311 146-1 Cefuroxime.parenteral Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Cefuroxime Parenteral [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Cefuroxime Parenter Islt KB 1 Observation 2004 AB 22 Tsiprofloksatsiin CIP JAH EI EI Is-Ciprofloxacin Disc Tsiprofloksatsiin Disk Tsiprofloksatsiin Disk T/M/R Disk 347 JAH 2323 186-7 Ciprofloxacin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Ciprofloxacin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Ciprofloxacin Islt KB 1 Observation 2005 AB 22 Tsiprofloksatsiin CIP JAH EI EI Is-Ciprofloxacin Grad Tsiprofloksatsiin Grad Tsiprofloksatsiin Grad QN mg/L Grad 348 JAH 2375 7002-9 Ciprofloxacin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Ciprofloxacin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Ciprofloxacin Islt E-test 1 Observation 2025 AB 22 Vankomütsiin VA JAH EI EI Is-Vancomycin Disc Vankomütsiin Disk Vankomütsiin Disk T/M/R Disk 351 JAH 2315 525-6 Vancomycin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Vancomycin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Vancomycin Islt KB 1 Observation 2026 AB 22 Vankomütsiin VA JAH EI EI Is-Vancomycin Grad Vankomütsiin Grad Vankomütsiin Grad QN mg/L Grad 352 JAH 2371 7059-9 Vancomycin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip 0,00% ABXBACT Vancomycin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Vancomycin Islt E-test 1 Observation 2043 AB 22 Vorikonasool VO JAH EI EI Is-Voriconazole Grad Vorikonasool Grad Vorikonasool Grad QN mg/L Grad 355 JAH 2388 35862-2 Voriconazole Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Voriconazole [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Voriconazole Islt E-test 1 Observation 1879 MÜ 23 natiivmaterjali mikroskoopia mädast Abs-akr JAH EI EI XXX-Acridine orange-m (mycobact) Mükobakterite mikroskoopia (akridiinoranz) Mükobakterite mikroskoopia täpsustamata materjalis (akridiinoranz) Tekst 1 JAH 3226 A-3226 1880 MÜ 23 natiivmaterjali mikroskoopia liigesevedelikust SynF-akr JAH EI EI XXX-Acridine orange-m (mycobact) Mükobakterite mikroskoopia (akridiinoranz) Mükobakterite mikroskoopia täpsustamata materjalis (akridiinoranz) Tekst 1 JAH 3226 A-3226 1886 MÜ 23 natiivmaterjali mikroskoopia (lisa materjali nimi) Unk-akr JAH EI EI XXX-Acridine orange-m (mycobact) Mükobakterite mikroskoopia (akridiinoranz) Mükobakterite mikroskoopia täpsustamata materjalis (akridiinoranz) Tekst 1 JAH 3226 A-3226 1890 MÜ 23 natiivmaterjali mikroskoopia rögast Sp-akr JAH EI EI XXX-Acridine orange-m (mycobact) Mükobakterite mikroskoopia (akridiinoranz) Mükobakterite mikroskoopia täpsustamata materjalis (akridiinoranz) Tekst 1 JAH 3226 A-3226 1891 MÜ 23 natiivmaterjali mikroskoopia maoloputusvedelikust StoF-akr JAH JAH EI XXX-Acridine orange-m (mycobact) Mükobakterite mikroskoopia (akridiinoranz) Mükobakterite mikroskoopia täpsustamata materjalis (akridiinoranz) Tekst 1 JAH 3226 A-3226 1900 MÜ 23 natiivmaterjali mikroskoopia bronhiaspiraadist Br-akr JAH EI EI XXX-Acridine orange-m (mycobact) Mükobakterite mikroskoopia (akridiinoranz) Mükobakterite mikroskoopia täpsustamata materjalis (akridiinoranz) Tekst 1 JAH 3226 A-3226 1902 MÜ 23 natiivmaterjali mikroskoopia roest St-akr JAH EI EI XXX-Acridine orange-m (mycobact) Mükobakterite mikroskoopia (akridiinoranz) Mükobakterite mikroskoopia täpsustamata materjalis (akridiinoranz) Tekst 1 JAH 3226 A-3226 1909 MÜ 23 natiivmaterjali mikroskoopia verest Bl-akr JAH EI EI XXX-Acridine orange-m (mycobact) Mükobakterite mikroskoopia (akridiinoranz) Mükobakterite mikroskoopia täpsustamata materjalis (akridiinoranz) Tekst 1 JAH 3226 A-3226 1914 MÜ 23 natiivmaterjali mikroskoopia kõrvaeritisest Ear-akr JAH EI EI XXX-Acridine orange-m (mycobact) Mükobakterite mikroskoopia (akridiinoranz) Mükobakterite mikroskoopia täpsustamata materjalis (akridiinoranz) Tekst 1 JAH 3226 A-3226 1916 MÜ 23 natiivmaterjali mikroskoopia haavaeritisest Wd-akr JAH EI EI XXX-Acridine orange-m (mycobact) Mükobakterite mikroskoopia (akridiinoranz) Mükobakterite mikroskoopia täpsustamata materjalis (akridiinoranz) Tekst 1 JAH 3226 A-3226 1921 MÜ 23 natiivmaterjali mikroskoopia nahatükist Skin-akr JAH EI EI XXX-Acridine orange-m (mycobact) Mükobakterite mikroskoopia (akridiinoranz) Mükobakterite mikroskoopia täpsustamata materjalis (akridiinoranz) Tekst 1 JAH 3226 A-3226 1926 MÜ 23 natiivmaterjali mikroskoopia ninakaapest Nose-akr JAH EI EI XXX-Acridine orange-m (mycobact) Mükobakterite mikroskoopia (akridiinoranz) Mükobakterite mikroskoopia täpsustamata materjalis (akridiinoranz) Tekst 1 JAH 3226 A-3226 1938 MÜ 23 natiivmaterjali mikroskoopia kurgukaapest Th-akr JAH EI EI XXX-Acridine orange-m (mycobact) Mükobakterite mikroskoopia (akridiinoranz) Mükobakterite mikroskoopia täpsustamata materjalis (akridiinoranz) Tekst 1 JAH 3226 A-3226 1944 MÜ 23 natiivmaterjali mikroskoopia pleuravedelikust PlrF-akr JAH EI EI XXX-Acridine orange-m (mycobact) Mükobakterite mikroskoopia (akridiinoranz) Mükobakterite mikroskoopia täpsustamata materjalis (akridiinoranz) Tekst 1 JAH 3226 A-3226 1947 MÜ 23 natiivmaterjali mikroskoopia lümfisõlmest Lym-akr JAH EI EI XXX-Acridine orange-m (mycobact) Mükobakterite mikroskoopia (akridiinoranz) Mükobakterite mikroskoopia täpsustamata materjalis (akridiinoranz) Tekst 1 JAH 3226 A-3226 1950 MÜ 23 natiivmaterjali mikroskoopia uriinist cvU-akr JAH EI EI XXX-Acridine orange-m (mycobact) Mükobakterite mikroskoopia (akridiinoranz) Mükobakterite mikroskoopia täpsustamata materjalis (akridiinoranz) Tekst 1 JAH 3226 A-3226 1961 MÜ 23 natiivmaterjali mikroskoopia liikvorist CSF-akr JAH EI EI XXX-Acridine orange-m (mycobact) Mükobakterite mikroskoopia (akridiinoranz) Mükobakterite mikroskoopia täpsustamata materjalis (akridiinoranz) Tekst 1 JAH 3226 A-3226 1962 MÜ 23 natiivmaterjali mikroskoopia kopsutükist Lu-akr JAH EI EI XXX-Acridine orange-m (mycobact) Mükobakterite mikroskoopia (akridiinoranz) Mükobakterite mikroskoopia täpsustamata materjalis (akridiinoranz) Tekst 1 JAH 3226 A-3226 2669 MÜ 23 Mükobakterite mikroskoopia täpsustamata materjalis (auramine) xx-Auramine-m JAH EI EI XXX-Auramine-m (mycobact) Mükobakterite mikroskoopia (auramiin) Mükobakterite mikroskoopia täpsustamata materjalis (auramiin) Tekst 2 JAH 6380 87243-2 Microscopic observation PrThr Pt XXX Ord Auramine fluorochrome stain MICRO Microscopic observation [Presence] in Specimen by Auramine fluorochrome stain Auramine stain Spec Ql 1 Both 1862 MÜ 23 Bakterioloogiline külv mükobakterite suhtes kopsutükist Lu-myc JAH JAH EI XXX-Mycobacterium culture Mükobakterite külv Mükobakterite külv KYLV 8 JAH 2272 543-9 Mycobacterium sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 0,03% MICRO Mycobacterium sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Mycobacterium XXX Cult 1 Both 1864 MÜ 23 Bakterioloogiline külv mükobakterite suhtes haavaeritisest Wd-myc JAH JAH EI XXX-Mycobacterium culture Mükobakterite külv Mükobakterite külv KYLV 8 JAH 2272 543-9 Mycobacterium sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 0,03% MICRO Mycobacterium sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Mycobacterium XXX Cult 1 Both 1865 MÜ 23 Bakterioloogiline külv mükobakterite suhtes liikvorist CSF-myc JAH JAH EI XXX-Mycobacterium culture Mükobakterite külv Mükobakterite külv KYLV 8 JAH 2272 543-9 Mycobacterium sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 0,03% MICRO Mycobacterium sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Mycobacterium XXX Cult 1 Both 1866 MÜ 23 Bakterioloogiline külv mükobakterite suhtes (lisa materjali nimi) Unk-myc JAH JAH EI XXX-Mycobacterium culture Mükobakterite külv Mükobakterite külv KYLV 8 JAH 2272 543-9 Mycobacterium sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 0,03% MICRO Mycobacterium sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Mycobacterium XXX Cult 1 Both 1875 MÜ 23 Bakterioloogiline külv mükobakterite suhtes nahatükist Skin-myc JAH JAH EI XXX-Mycobacterium culture Mükobakterite külv Mükobakterite külv KYLV 8 JAH 2272 543-9 Mycobacterium sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 0,03% MICRO Mycobacterium sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Mycobacterium XXX Cult 1 Both 1887 MÜ 23 Bakterioloogiline külv mükobakterite suhtes kõrvaeritisest Ear-myc JAH JAH EI XXX-Mycobacterium culture Mükobakterite külv Mükobakterite külv KYLV 8 JAH 2272 543-9 Mycobacterium sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 0,03% MICRO Mycobacterium sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Mycobacterium XXX Cult 1 Both 1888 MÜ 23 Bakterioloogiline külv mükobakterite suhtes pleuratükist Plr-myc JAH JAH EI XXX-Mycobacterium culture Mükobakterite külv Mükobakterite külv KYLV 8 JAH 2272 543-9 Mycobacterium sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 0,03% MICRO Mycobacterium sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Mycobacterium XXX Cult 1 Both 1901 MÜ 23 Bakterioloogiline külv mükobakterite suhtes mädast Abs-myc JAH JAH EI XXX-Mycobacterium culture Mükobakterite külv Mükobakterite külv KYLV 8 JAH 2272 543-9 Mycobacterium sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 0,03% MICRO Mycobacterium sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Mycobacterium XXX Cult 1 Both 1906 MÜ 23 Bakterioloogiline külv mükobakterite suhtes lümfisõlmest Lym-myc JAH JAH EI XXX-Mycobacterium culture Mükobakterite külv Mükobakterite külv KYLV 8 JAH 2272 543-9 Mycobacterium sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 0,03% MICRO Mycobacterium sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Mycobacterium XXX Cult 1 Both 1913 MÜ 23 Bakterioloogiline külv mükobakterite suhtes roest St-myc JAH JAH EI XXX-Mycobacterium culture Mükobakterite külv Mükobakterite külv KYLV 8 JAH 2272 543-9 Mycobacterium sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 0,03% MICRO Mycobacterium sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Mycobacterium XXX Cult 1 Both 1922 MÜ 23 Bakterioloogiline külv mükobakterite suhtes uriinist cvU-myc JAH JAH EI XXX-Mycobacterium culture Mükobakterite külv Mükobakterite külv KYLV 8 JAH 2272 543-9 Mycobacterium sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 0,03% MICRO Mycobacterium sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Mycobacterium XXX Cult 1 Both 1929 MÜ 23 Bakterioloogiline külv mükobakterite suhtes bronhiaspiraadist Br-myc JAH JAH EI XXX-Mycobacterium culture Mükobakterite külv Mükobakterite külv KYLV 8 JAH 2272 543-9 Mycobacterium sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 0,03% MICRO Mycobacterium sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Mycobacterium XXX Cult 1 Both 1943 MÜ 23 Bakterioloogiline külv mükobakterite suhtes liigesevedelikust SynF-myc JAH JAH EI XXX-Mycobacterium culture Mükobakterite külv Mükobakterite külv KYLV 8 JAH 2272 543-9 Mycobacterium sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 0,03% MICRO Mycobacterium sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Mycobacterium XXX Cult 1 Both 1948 MÜ 23 Bakterioloogiline külv mükobakterite suhtes pleuravedelikust PlrF-myc JAH JAH EI XXX-Mycobacterium culture Mükobakterite külv Mükobakterite külv KYLV 8 JAH 2272 543-9 Mycobacterium sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 0,03% MICRO Mycobacterium sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Mycobacterium XXX Cult 1 Both 1949 MÜ 23 Bakterioloogiline külv mükobakterite suhtes maoloputusvedelikust StoF-myc JAH JAH EI XXX-Mycobacterium culture Mükobakterite külv Mükobakterite külv KYLV 8 JAH 2272 543-9 Mycobacterium sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 0,03% MICRO Mycobacterium sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Mycobacterium XXX Cult 1 Both 1959 MÜ 23 Bakterioloogiline külv mükobakterite suhtes ninakaapest Nose-myc JAH JAH EI XXX-Mycobacterium culture Mükobakterite külv Mükobakterite külv KYLV 8 JAH 2272 543-9 Mycobacterium sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 0,03% MICRO Mycobacterium sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Mycobacterium XXX Cult 1 Both 1967 MÜ 23 Bakterioloogiline külv mükobakterite suhtes rögast Sp-myc JAH JAH EI XXX-Mycobacterium culture Mükobakterite külv Mükobakterite külv KYLV 8 JAH 2272 543-9 Mycobacterium sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 0,03% MICRO Mycobacterium sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Mycobacterium XXX Cult 1 Both 1971 MÜ 23 Bakterioloogiline külv mükobakterite suhtes kurgukaapest Th-myc JAH JAH EI XXX-Mycobacterium culture Mükobakterite külv Mükobakterite külv KYLV 8 JAH 2272 543-9 Mycobacterium sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 0,03% MICRO Mycobacterium sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Mycobacterium XXX Cult 1 Both 1917 MÜ 23 Bakterioloogiline külv mükobakterite suhtes verest Bl-myc JAH JAH EI B-Mycobacterium culture Mükobakterite külv verest Mükobakterite külv verest KYLV BACTEC 9 JAH 2300 533-0 Mycobacterium sp identified Prid Pt Bld Nom Organism specific culture 1877 MICRO Mycobacterium sp identified in Blood by Organism specific culture Mycobacterium Bld Cult 1 Both 25,0919 1860 MÜ 23 PCR uuring uriinist cvU-pcr JAH JAH EI XXX-MTBC DNA-Rif panel MTBC DNA ja Rif-tundlikkuse paneel Mycobacterium tuberculosis kompleksi DNA ja rifampitsiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel (paneel) Paneel GeneXpert 11 JAH 2780 L-2780 1869 MÜ 23 PCRuuring maoloputusvedelikust StoF-pcr JAH JAH EI XXX-MTBC DNA-Rif panel MTBC DNA ja Rif-tundlikkuse paneel Mycobacterium tuberculosis kompleksi DNA ja rifampitsiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel (paneel) Paneel GeneXpert 11 JAH 2780 L-2780 1871 MÜ 23 PCR uuring bronhiaspiraadist Br-pcr JAH JAH EI XXX-MTBC DNA-Rif panel MTBC DNA ja Rif-tundlikkuse paneel Mycobacterium tuberculosis kompleksi DNA ja rifampitsiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel (paneel) Paneel GeneXpert 11 JAH 2780 L-2780 1874 MÜ 23 PCR uuring haavaeritisest Wd-pcr JAH JAH EI XXX-MTBC DNA-Rif panel MTBC DNA ja Rif-tundlikkuse paneel Mycobacterium tuberculosis kompleksi DNA ja rifampitsiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel (paneel) Paneel GeneXpert 11 JAH 2780 L-2780 1883 MÜ 23 PCR uuring liigesevedelikust SynF-pcr JAH JAH EI XXX-MTBC DNA-Rif panel MTBC DNA ja Rif-tundlikkuse paneel Mycobacterium tuberculosis kompleksi DNA ja rifampitsiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel (paneel) Paneel GeneXpert 11 JAH 2780 L-2780 1885 MÜ 23 PCR uuring kopsutükist Lu-pcr JAH JAH EI XXX-MTBC DNA-Rif panel MTBC DNA ja Rif-tundlikkuse paneel Mycobacterium tuberculosis kompleksi DNA ja rifampitsiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel (paneel) Paneel GeneXpert 11 JAH 2780 L-2780 1889 MÜ 23 PCR uuring ninakaapest Nose-pcr JAH JAH EI XXX-MTBC DNA-Rif panel MTBC DNA ja Rif-tundlikkuse paneel Mycobacterium tuberculosis kompleksi DNA ja rifampitsiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel (paneel) Paneel GeneXpert 11 JAH 2780 L-2780 1911 MÜ 23 PCR uuring pleuravedelikust PlrF-pcr JAH JAH EI XXX-MTBC DNA-Rif panel MTBC DNA ja Rif-tundlikkuse paneel Mycobacterium tuberculosis kompleksi DNA ja rifampitsiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel (paneel) Paneel GeneXpert 11 JAH 2780 L-2780 1919 MÜ 23 PCR uuring pleuratükist Plr-pcr JAH JAH EI XXX-MTBC DNA-Rif panel MTBC DNA ja Rif-tundlikkuse paneel Mycobacterium tuberculosis kompleksi DNA ja rifampitsiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel (paneel) Paneel GeneXpert 11 JAH 2780 L-2780 1923 MÜ 23 PCR uuring nahatükist Skin-pcr JAH JAH EI XXX-MTBC DNA-Rif panel MTBC DNA ja Rif-tundlikkuse paneel Mycobacterium tuberculosis kompleksi DNA ja rifampitsiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel (paneel) Paneel GeneXpert 11 JAH 2780 L-2780 1930 MÜ 23 PCR uuring mädast Abs-pcr JAH JAH EI XXX-MTBC DNA-Rif panel MTBC DNA ja Rif-tundlikkuse paneel Mycobacterium tuberculosis kompleksi DNA ja rifampitsiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel (paneel) Paneel GeneXpert 11 JAH 2780 L-2780 1931 MÜ 23 PCR uuring lümfisõlmest Lym-pcr JAH JAH EI XXX-MTBC DNA-Rif panel MTBC DNA ja Rif-tundlikkuse paneel Mycobacterium tuberculosis kompleksi DNA ja rifampitsiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel (paneel) Paneel GeneXpert 11 JAH 2780 L-2780 1932 MÜ 23 PCR uuring kõrvaeritisest Ear-pcr JAH JAH EI XXX-MTBC DNA-Rif panel MTBC DNA ja Rif-tundlikkuse paneel Mycobacterium tuberculosis kompleksi DNA ja rifampitsiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel (paneel) Paneel GeneXpert 11 JAH 2780 L-2780 1940 MÜ 23 PCR uuring kurgukaapest Th-pcr JAH JAH EI XXX-MTBC DNA-Rif panel MTBC DNA ja Rif-tundlikkuse paneel Mycobacterium tuberculosis kompleksi DNA ja rifampitsiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel (paneel) Paneel GeneXpert 11 JAH 2780 L-2780 1941 MÜ 23 PCR uuring (lisa materjali nimi) Unk-pcr JAH JAH EI XXX-MTBC DNA-Rif panel MTBC DNA ja Rif-tundlikkuse paneel Mycobacterium tuberculosis kompleksi DNA ja rifampitsiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel (paneel) Paneel GeneXpert 11 JAH 2780 L-2780 1958 MÜ 23 PCR uuring rögast Sp-pcr JAH JAH EI XXX-MTBC DNA-Rif panel MTBC DNA ja Rif-tundlikkuse paneel Mycobacterium tuberculosis kompleksi DNA ja rifampitsiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel (paneel) Paneel GeneXpert 11 JAH 2780 L-2780 1966 MÜ 23 PCR uuring liikvorist CSF-pcr JAH JAH EI XXX-MTBC DNA-Rif panel MTBC DNA ja Rif-tundlikkuse paneel Mycobacterium tuberculosis kompleksi DNA ja rifampitsiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel (paneel) Paneel GeneXpert 11 JAH 2780 L-2780 2490 MÜ 23 Mycobacterium tuberculosis kompleksi DNA ja rifampitsiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel (paneel) roest St-MTBC DNA-Rif panel JAH JAH EI XXX-MTBC DNA-Rif panel MTBC DNA ja Rif-tundlikkuse paneel Mycobacterium tuberculosis kompleksi DNA ja rifampitsiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel (paneel) Paneel 11 JAH 2780 L-2780 2816 MÜ 23 Mycobacterium tuberculosis kompleksi DNA ja rifampitsiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel (paneel) xx-MTBC DNA-Rif panel JAH JAH EI XXX-MTBC DNA-Rif panel MTBC DNA ja Rif-tundlikkuse paneel Mycobacterium tuberculosis kompleksi DNA ja rifampitsiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel (paneel) Paneel " " 11 JAH 2780 L-2780 2840 MÜ 23 Mycobacterium tuberculosis kompleksi DNA ja rifampitsiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel (paneel) mädast Abs-MTBC DNA-Rif panel JAH EI EI XXX-MTBC DNA-Rif panel MTBC DNA ja Rif-tundlikkuse paneel Mycobacterium tuberculosis kompleksi DNA ja rifampitsiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel (paneel) Paneel " " 11 JAH 2780 L-2780 1988 MÜ 23 Mycobacterium tuberculosis kompleksi DNA ja rifampitsiin- ja isoniasiid-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel (paneel) xx-MTBC DNA-Rif, Inh JAH JAH EI XXX-MTBC DNA-Rif, Inh panel MTBC DNA ja Rif-, Inh-tundlikkuse paneel Mycobacterium tuberculosis kompleksi DNA ja rifampitsiin- ja isoniasiid-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel (paneel) Paneel GenoType 12 JAH 2778 L-2778 1989 MÜ 23 Mycobacterium tuberculosis kompleksi DNA ja reservrea ravimitundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel (paneel) xx-MTBC DNA-DR panel JAH JAH EI XXX-MTBC DNA-DR panel MTBC DNA ja reservrea ravimtundlikkuse paneel Mycobacterium tuberculosis kompleksi DNA ja reservrea ravimtundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel (paneel) Paneel GenoType 13 JAH 2779 L-2779 1863 MÜ 23 Kiirtest mükobakterite tuvastamiseks liigesevedelikust SynF-MGIT ID JAH EI EI Is-Mycobacterium identified gen Mükobakterite samastamine (gen) Mükobakterite geneetiline samastamine MIKR MGIT 19 JAH 2281 614-8 Mycobacterium sp identified Prid Pt Isolate Nom Mycobacterial subtyping MICRO Mycobacterium sp identified in Isolate by Mycobacterial subtyping Mycobacterium Islt Mycob Subtyping 2 Both 1867 MÜ 23 Kiirtest mükobakterite tuvastamiseks mädast Abs-MGIT ID JAH EI EI Is-Mycobacterium identified gen Mükobakterite samastamine (gen) Mükobakterite geneetiline samastamine MIKR MGIT 19 JAH 2281 614-8 Mycobacterium sp identified Prid Pt Isolate Nom Mycobacterial subtyping MICRO Mycobacterium sp identified in Isolate by Mycobacterial subtyping Mycobacterium Islt Mycob Subtyping 2 Both 1868 MÜ 23 Kiirtest mükobakterite tuvastamiseks rögast Sp-MGIT ID JAH EI EI Is-Mycobacterium identified gen Mükobakterite samastamine (gen) Mükobakterite geneetiline samastamine MIKR MGIT 19 JAH 2281 614-8 Mycobacterium sp identified Prid Pt Isolate Nom Mycobacterial subtyping MICRO Mycobacterium sp identified in Isolate by Mycobacterial subtyping Mycobacterium Islt Mycob Subtyping 2 Both 1870 MÜ 23 Kiirtest mükobakterite tuvastamiseks ninakaapest Nose-MGIT ID JAH EI EI Is-Mycobacterium identified gen Mükobakterite samastamine (gen) Mükobakterite geneetiline samastamine MIKR MGIT 19 JAH 2281 614-8 Mycobacterium sp identified Prid Pt Isolate Nom Mycobacterial subtyping MICRO Mycobacterium sp identified in Isolate by Mycobacterial subtyping Mycobacterium Islt Mycob Subtyping 2 Both 1882 MÜ 23 Kiirtest mükobakterite tuvastamiseks lümfisõlmest Lym-MGIT ID JAH EI EI Is-Mycobacterium identified gen Mükobakterite samastamine (gen) Mükobakterite geneetiline samastamine MIKR MGIT 19 JAH 2281 614-8 Mycobacterium sp identified Prid Pt Isolate Nom Mycobacterial subtyping MICRO Mycobacterium sp identified in Isolate by Mycobacterial subtyping Mycobacterium Islt Mycob Subtyping 2 Both 1884 MÜ 23 Kiirtest mükobakterite tuvastamiseks haavaeritisest Wd-MGIT ID JAH EI EI Is-Mycobacterium identified gen Mükobakterite samastamine (gen) Mükobakterite geneetiline samastamine MIKR MGIT 19 JAH 2281 614-8 Mycobacterium sp identified Prid Pt Isolate Nom Mycobacterial subtyping MICRO Mycobacterium sp identified in Isolate by Mycobacterial subtyping Mycobacterium Islt Mycob Subtyping 2 Both 1896 MÜ 23 Kiirtest mükobakterite tuvastamiseks pleuratükist Plr-MGIT ID JAH EI EI Is-Mycobacterium identified gen Mükobakterite samastamine (gen) Mükobakterite geneetiline samastamine MIKR MGIT 19 JAH 2281 614-8 Mycobacterium sp identified Prid Pt Isolate Nom Mycobacterial subtyping MICRO Mycobacterium sp identified in Isolate by Mycobacterial subtyping Mycobacterium Islt Mycob Subtyping 2 Both 1898 MÜ 23 Kiirtest mükobakterite tuvastamiseks kõrvaeritisest Ear-MGIT ID JAH EI EI Is-Mycobacterium identified gen Mükobakterite samastamine (gen) Mükobakterite geneetiline samastamine MIKR MGIT 19 JAH 2281 614-8 Mycobacterium sp identified Prid Pt Isolate Nom Mycobacterial subtyping MICRO Mycobacterium sp identified in Isolate by Mycobacterial subtyping Mycobacterium Islt Mycob Subtyping 2 Both 1899 MÜ 23 Kiirtest mükobakterite tuvastamiseks roest St-MGIT ID JAH EI EI Is-Mycobacterium identified gen Mükobakterite samastamine (gen) Mükobakterite geneetiline samastamine MIKR MGIT 19 JAH 2281 614-8 Mycobacterium sp identified Prid Pt Isolate Nom Mycobacterial subtyping MICRO Mycobacterium sp identified in Isolate by Mycobacterial subtyping Mycobacterium Islt Mycob Subtyping 2 Both 1905 MÜ 23 Kiirtest mükobakterite tuvastamiseks kurgukaapest Th-MGIT ID JAH EI EI Is-Mycobacterium identified gen Mükobakterite samastamine (gen) Mükobakterite geneetiline samastamine MIKR MGIT 19 JAH 2281 614-8 Mycobacterium sp identified Prid Pt Isolate Nom Mycobacterial subtyping MICRO Mycobacterium sp identified in Isolate by Mycobacterial subtyping Mycobacterium Islt Mycob Subtyping 2 Both 1915 MÜ 23 Kiirtest mükobakterite tuvastamiseks liikvorist CSF-MGIT ID JAH EI EI Is-Mycobacterium identified gen Mükobakterite samastamine (gen) Mükobakterite geneetiline samastamine MIKR MGIT 19 JAH 2281 614-8 Mycobacterium sp identified Prid Pt Isolate Nom Mycobacterial subtyping MICRO Mycobacterium sp identified in Isolate by Mycobacterial subtyping Mycobacterium Islt Mycob Subtyping 2 Both 1927 MÜ 23 Kiirtest mükobakterite tuvastamiseks kopsutükist Lu-MGIT ID JAH EI EI Is-Mycobacterium identified gen Mükobakterite samastamine (gen) Mükobakterite geneetiline samastamine MIKR MGIT 19 JAH 2281 614-8 Mycobacterium sp identified Prid Pt Isolate Nom Mycobacterial subtyping MICRO Mycobacterium sp identified in Isolate by Mycobacterial subtyping Mycobacterium Islt Mycob Subtyping 2 Both 1937 MÜ 23 Kiirtest mükobakterite tuvastamiseks verest Bl-MGIT ID JAH EI EI Is-Mycobacterium identified gen Mükobakterite samastamine (gen) Mükobakterite geneetiline samastamine MIKR MGIT 19 JAH 2281 614-8 Mycobacterium sp identified Prid Pt Isolate Nom Mycobacterial subtyping MICRO Mycobacterium sp identified in Isolate by Mycobacterial subtyping Mycobacterium Islt Mycob Subtyping 2 Both 1942 MÜ 23 Kiirtest mükobakterite tuvastamiseks maoloputusvedelikust StoF-MGIT ID JAH EI EI Is-Mycobacterium identified gen Mükobakterite samastamine (gen) Mükobakterite geneetiline samastamine MIKR MGIT 19 JAH 2281 614-8 Mycobacterium sp identified Prid Pt Isolate Nom Mycobacterial subtyping MICRO Mycobacterium sp identified in Isolate by Mycobacterial subtyping Mycobacterium Islt Mycob Subtyping 2 Both 1951 MÜ 23 Kiirtest mükobakterite tuvastamiseks Unk-MGIT ID JAH EI EI Is-Mycobacterium identified gen Mükobakterite samastamine (gen) Mükobakterite geneetiline samastamine MIKR MGIT 19 JAH 2281 614-8 Mycobacterium sp identified Prid Pt Isolate Nom Mycobacterial subtyping MICRO Mycobacterium sp identified in Isolate by Mycobacterial subtyping Mycobacterium Islt Mycob Subtyping 2 Both 1957 MÜ 23 Kiirtest mükobakterite tuvastamiseks bronhiaspiraadist Br-MGIT ID JAH EI EI Is-Mycobacterium identified gen Mükobakterite samastamine (gen) Mükobakterite geneetiline samastamine MIKR MGIT 19 JAH 2281 614-8 Mycobacterium sp identified Prid Pt Isolate Nom Mycobacterial subtyping MICRO Mycobacterium sp identified in Isolate by Mycobacterial subtyping Mycobacterium Islt Mycob Subtyping 2 Both 1968 MÜ 23 Kiirtest mükobakterite tuvastamiseks nahatükist Skin-MGIT ID JAH EI EI Is-Mycobacterium identified gen Mükobakterite samastamine (gen) Mükobakterite geneetiline samastamine MIKR MGIT 19 JAH 2281 614-8 Mycobacterium sp identified Prid Pt Isolate Nom Mycobacterial subtyping MICRO Mycobacterium sp identified in Isolate by Mycobacterial subtyping Mycobacterium Islt Mycob Subtyping 2 Both 1970 MÜ 23 Kiirtest mükobakterite tuvastamiseks pleuravedelikust PlrF-MGIT ID JAH EI EI Is-Mycobacterium identified gen Mükobakterite samastamine (gen) Mükobakterite geneetiline samastamine MIKR MGIT 19 JAH 2281 614-8 Mycobacterium sp identified Prid Pt Isolate Nom Mycobacterial subtyping MICRO Mycobacterium sp identified in Isolate by Mycobacterial subtyping Mycobacterium Islt Mycob Subtyping 2 Both 1986 MÜ 23 Isoniazid (gen) INHg JAH EI EI XXX-Isoniazid (gen) Isoniasiid (gen) Isoniasiid-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel T/M/R 20 JAH 2282 89488-1 Isoniazid Susc Pt Isolate/Specimen Ord Genotyping ABXBACT Isoniazid [Susceptibility] Qualitative by Genotype method Isoniazid Islt/Spm Ql Genotyp 1 Both 15,7469 1982 MÜ 23 Rifampin (gen) RIFg JAH EI EI XXX-Rifampin (gen) Rifampitsiin (gen) Rifampitsiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel T/M/R GeneXpert Bio Merieux 21 JAH 2283 89489-9 Rifampin Susc Pt Isolate/Specimen Ord Genotyping ABXBACT Rifampin [Susceptibility] Qualitative by Genotype method Rifampin Islt/Spm Ql Genotyp 1 Both 12,8799 2903 MÜ 23 Fluorokinoloonid (gen) FLQg JAH EI EI XXX-Fluoroquinolones (gen) Fluorokinoloonid (gen) Fluorokinoloonide-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel T/M/R " " 22 JAH 2284 89487-3 Fluoroquinolone Susc Pt Isolate/Specimen Ord Genotyping ABXBACT Fluoroquinolone [Susceptibility] Qualitative by Genotype method FLQ Islt/Spm Ql Genotyp 1 Both 19,2096 1977 MÜ 23 Amikacin (gen) AMKg JAH EI EI XXX-Amikacin (gen) Amikatsiin (gen) Amikatsiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel T/M/R 23 JAH 3738 89484-0 Amikacin Susc Pt Isolate/Specimen Ord Genotyping ABXBACT Amikacin [Susceptibility] Qualitative by Genotype method Amikacin Islt/Spm Ql Genotyp 1 Both 15,2747 1973 MÜ 23 Capreomycin(gen) CAPg JAH EI EI XXX-Capreomycin (gen) Kapreomütsiin (gen) Kapreomütsiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel T/M/R 24 JAH 3739 89483-2 Capreomycin Susc Pt Isolate/Specimen Ord Genotyping ABXBACT Capreomycin [Susceptibility] Qualitative by Genotype method Capreomycin Islt/Spm Ql Genotyp 1 Both 17,3864 1978 MÜ 23 Kanamycin (gen) KMg JAH EI EI XXX-Kanamycin (gen) Kanamütsiin (gen) Kanamütsiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel T/M/R 25 JAH 3737 89482-4 Kanamycin Susc Pt Isolate/Specimen Ord Genotyping ABXBACT Kanamycin [Susceptibility] Qualitative by Genotype method Kanamycin Islt/Spm Ql Genotyp 1 Both 16,2208 3012 MÜ 23 Asitromütsiin (gen) AZIg JAH EI EI XXX-Azithromycin (gen) Asitromütsiin (gen) Asitromütsiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel T/M/R " " 28 JAH 3819 89480-8 Azithromycin Susc Pt Isolate/Specimen Ord Genotyping ABXBACT Azithromycin [Susceptibility] Qualitative by Genotype method Azithromycin Islt/Spm Ql Genotyp 1 Both 22,3917 3013 MÜ 23 Gentamütsiin (gen) GENg JAH EI EI XXX-Gentamicin (gen) Gentamütsiin (gen) Gentamütsiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel T/M/R " " 29 JAH 3820 89481-6 Gentamicin Susc Pt Isolate/Specimen Ord Genotyping ABXBACT Gentamicin [Susceptibility] Qualitative by Genotype method Gentamicin Islt/Spm Ql Genotyp 1 Both 16,1078 3014 MÜ 23 Klaritromütsiin (gen) CLAg JAH EI EI XXX-Clarithromycin (gen) Klaritromütsiin (gen) Klaritromütsiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel T/M/R " " 30 JAH 3818 89485-7 Clarithromycin Susc Pt Isolate/Specimen Ord Genotyping ABXBACT Clarithromycin [Susceptibility] Qualitative by Genotype method Clarithro Islt/Spm Ql Genotyp 1 Both 20,9692 1873 MÜ 23 Põhirea ravimtundlikkuse määramine mükobakterite suhtes lümfisõlmest Lym-SIRE panel JAH EI EI Is-DR SIRE panel Ravimtundlikkuse SIRE paneel Tuberkuloositekitajate ravimtundlikkuse SIRE paneel Paneel MGIT 31 JAH 2774 L-2774 1877 MÜ 23 Põhirea ravimtundlikkuse määramine mükobakterite suhtes liigesevedelikust SynF-SIRE panel JAH EI EI Is-DR SIRE panel Ravimtundlikkuse SIRE paneel Tuberkuloositekitajate ravimtundlikkuse SIRE paneel Paneel MGIT 31 JAH 2774 L-2774 1895 MÜ 23 Põhirea ravimtundlikkuse määramine mükobakterite suhtes maoloputusvedelikust StoF-SIRE panel JAH EI EI Is-DR SIRE panel Ravimtundlikkuse SIRE paneel Tuberkuloositekitajate ravimtundlikkuse SIRE paneel Paneel MGIT 31 JAH 2774 L-2774 1903 MÜ 23 Põhirea ravimtundlikkuse määramine mükobakterite suhtes mädast Abs-SIRE panel JAH EI EI Is-DR SIRE panel Ravimtundlikkuse SIRE paneel Tuberkuloositekitajate ravimtundlikkuse SIRE paneel Paneel MGIT 31 JAH 2774 L-2774 1904 MÜ 23 Põhirea ravimtundlikkuse määramine mükobakterite suhtes liikvorist CSF-SIRE panel JAH EI EI Is-DR SIRE panel Ravimtundlikkuse SIRE paneel Tuberkuloositekitajate ravimtundlikkuse SIRE paneel Paneel MGIT 31 JAH 2774 L-2774 1907 MÜ 23 Põhirea ravimtundlikkuse määramine mükobakterite suhtes haavaeritisest Wd-SIRE panel JAH EI EI Is-DR SIRE panel Ravimtundlikkuse SIRE paneel Tuberkuloositekitajate ravimtundlikkuse SIRE paneel Paneel MGIT 31 JAH 2774 L-2774 1908 MÜ 23 Põhirea ravimtundlikkuse määramine mükobakterite suhtes pleuravedelikust PlrF-SIRE panel JAH EI EI Is-DR SIRE panel Ravimtundlikkuse SIRE paneel Tuberkuloositekitajate ravimtundlikkuse SIRE paneel Paneel MGIT 31 JAH 2774 L-2774 1910 MÜ 23 Põhirea ravimtundlikkuse määramine mükobakterite suhtes roest St-SIRE panel JAH EI EI Is-DR SIRE panel Ravimtundlikkuse SIRE paneel Tuberkuloositekitajate ravimtundlikkuse SIRE paneel Paneel MGIT 31 JAH 2774 L-2774 1920 MÜ 23 Põhirea ravimtundlikkuse määramine mükobakterite suhtes nahatükist Skin-SIRE panel JAH EI EI Is-DR SIRE panel Ravimtundlikkuse SIRE paneel Tuberkuloositekitajate ravimtundlikkuse SIRE paneel Paneel MGIT 31 JAH 2774 L-2774 1933 MÜ 23 Põhirea ravimtundlikkuse määramine mükobakterite suhtes kõrvaeritisest Ear-SIRE panel JAH EI EI Is-DR SIRE panel Ravimtundlikkuse SIRE paneel Tuberkuloositekitajate ravimtundlikkuse SIRE paneel Paneel MGIT 31 JAH 2774 L-2774 1934 MÜ 23 Põhirea ravimtundlikkuse määramine mükobakterite suhtes Unk-SIRE panel JAH EI EI Is-DR SIRE panel Ravimtundlikkuse SIRE paneel Tuberkuloositekitajate ravimtundlikkuse SIRE paneel Paneel MGIT 31 JAH 2774 L-2774 1936 MÜ 23 Põhirea ravimtundlikkuse määramine mükobakterite suhtes rögast Sp-SIRE panel JAH EI EI Is-DR SIRE panel Ravimtundlikkuse SIRE paneel Tuberkuloositekitajate ravimtundlikkuse SIRE paneel Paneel MGIT 31 JAH 2774 L-2774 1939 MÜ 23 Põhirea ravimtundlikkuse määramine mükobakterite suhtes pleuratükist Plr-SIRE panel JAH EI EI Is-DR SIRE panel Ravimtundlikkuse SIRE paneel Tuberkuloositekitajate ravimtundlikkuse SIRE paneel Paneel MGIT 31 JAH 2774 L-2774 1952 MÜ 23 Põhirea ravimtundlikkuse määramine mükobakterite suhtes bronhiaspiraadist Br-SIRE panel JAH EI EI Is-DR SIRE panel Ravimtundlikkuse SIRE paneel Tuberkuloositekitajate ravimtundlikkuse SIRE paneel Paneel MGIT 31 JAH 2774 L-2774 1953 MÜ 23 Põhirea ravimtundlikkuse määramine mükobakterite suhtes ninakaapest Nose-SIRE panel JAH EI EI Is-DR SIRE panel Ravimtundlikkuse SIRE paneel Tuberkuloositekitajate ravimtundlikkuse SIRE paneel Paneel MGIT 31 JAH 2774 L-2774 1955 MÜ 23 Põhirea ravimtundlikkuse määramine mükobakterite suhtes kopsutükist Lu-SIRE panel JAH EI EI Is-DR SIRE panel Ravimtundlikkuse SIRE paneel Tuberkuloositekitajate ravimtundlikkuse SIRE paneel Paneel MGIT 31 JAH 2774 L-2774 1956 MÜ 23 Põhirea ravimtundlikkuse määramine mükobakterite suhtes kurgukaapest Th-SIRE panel JAH EI EI Is-DR SIRE panel Ravimtundlikkuse SIRE paneel Tuberkuloositekitajate ravimtundlikkuse SIRE paneel Paneel MGIT 31 JAH 2774 L-2774 1965 MÜ 23 Põhirea ravimtundlikkuse määramine mükobakterite suhtes uriinist cvU-SIRE panel JAH EI EI Is-DR SIRE panel Ravimtundlikkuse SIRE paneel Tuberkuloositekitajate ravimtundlikkuse SIRE paneel Paneel MGIT 31 JAH 2774 L-2774 1975 MÜ 23 Streptomycin STR JAH EI EI Is-Streptomycin 1 ug/mL Streptomütsiin 1,0 ug/mL Streptomütsiin 1,0 ug/mL T/M/R MGIT Becton Dickinson andCompany 32 JAH 2288 48177-0 Streptomycin 1.0 ug/mL Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Streptomycin 1 ug/mL [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria Streptomycin 1 ug/mL Islt SlowMyco 1 Both 1980 MÜ 23 Isoniazid INH JAH EI EI Is-Isoniazid 0,1 ug/mL Isoniasiid 0,1 ug/mL Isoniasiid 0,1 ug/mL T/M/R MGIT Becton Dickinson andCompany 33 JAH 2289 25217-1 Isoniazid 0.1 ug/mL Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Isoniazid 0.1 ug/mL [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria Isoniazid 0.1 ug/mL Islt SlowMyco 1 Observation 1981 MÜ 23 Rifampin RIF JAH EI EI Is-Rifampin 1 ug/mL Rifampitsiin 1,0 ug/mL Rifampitsiin 1,0 ug/mL T/M/R MGIT Becton Dickinson andCompany 34 JAH 2290 25202-3 Rifampin 1.0 ug/mL Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Rifampin 1 ug/mL [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria Rifampin 1 ug/mL Islt SlowMyco 1 Observation 1979 MÜ 23 Ethambutol EMB JAH EI EI Is-Ethambutol 5 ug/mL Etambutool 5,0 ug/mL Etambutool 5,0 ug/mL T/M/R MGIT Becton Dickinson andCompany 36 JAH 2291 25194-2 Ethambutol 5.0 ug/mL Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Ethambutol 5 ug/mL [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria Ethambutol 5 ug/mL Islt SlowMyco 1 Observation 1972 MÜ 23 Pyrazinamide PZA JAH EI EI Is-Pyrazinamide 100 ug/mL Pürasiinamiid 100 ug/mL Pürasiinamiid 100 ug/mL T/M/R MGIT Becton Dickinson andCompany 37 JAH 2292 25229-6 Pyrazinamide 100.0 ug/mL Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Pyrazinamide 100 ug/mL [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria PZA 100 ug/mL Islt SlowMyco 1 Observation 1861 MÜ 23 Reservrea ravimtundlikkuse määramine mükobakterite suhtes maoloputusvedelikust StoF-Reserv panel JAH EI EI Is-DR reserve panel Ravimtundlikkuse reservrea paneel Tuberkuloositekitajate ravimtundlikkuse reservrea paneel Paneel MGIT 38 JAH 2776 L-2776 1876 MÜ 23 Reservrea ravimtundlikkuse määramine mükobakterite suhtes verest Bl-Reserv panel JAH EI EI Is-DR reserve panel Ravimtundlikkuse reservrea paneel Tuberkuloositekitajate ravimtundlikkuse reservrea paneel Paneel MGIT 38 JAH 2776 L-2776 1878 MÜ 23 Reservrea ravimtundlikkuse määramine mükobakterite suhtes liigesevedelikust SynF-Reserv panel JAH EI EI Is-DR reserve panel Ravimtundlikkuse reservrea paneel Tuberkuloositekitajate ravimtundlikkuse reservrea paneel Paneel MGIT 38 JAH 2776 L-2776 1881 MÜ 23 Reservrea ravimtundlikkuse määramine mükobakterite suhtes bronhiaspiraadist Br-Reserv panel JAH EI EI Is-DR reserve panel Ravimtundlikkuse reservrea paneel Tuberkuloositekitajate ravimtundlikkuse reservrea paneel Paneel MGIT 38 JAH 2776 L-2776 1892 MÜ 23 Reservrea ravimtundlikkuse määramine mükobakterite suhtes Unk-Reserv panel JAH EI EI Is-DR reserve panel Ravimtundlikkuse reservrea paneel Tuberkuloositekitajate ravimtundlikkuse reservrea paneel Paneel MGIT 38 JAH 2776 L-2776 1893 MÜ 23 Reservrea ravimtundlikkuse määramine mükobakterite suhtes haavaeritisest Wd-Reserv panel JAH EI EI Is-DR reserve panel Ravimtundlikkuse reservrea paneel Tuberkuloositekitajate ravimtundlikkuse reservrea paneel Paneel MGIT 38 JAH 2776 L-2776 1894 MÜ 23 Reservrea ravimtundlikkuse määramine mükobakterite suhtes uriinist cvU-Reserv panel JAH EI EI Is-DR reserve panel Ravimtundlikkuse reservrea paneel Tuberkuloositekitajate ravimtundlikkuse reservrea paneel Paneel MGIT 38 JAH 2776 L-2776 1897 MÜ 23 Reservrea ravimtundlikkuse määramine mükobakterite suhtes lümfisõlmest Lym-Reserv panel JAH EI EI Is-DR reserve panel Ravimtundlikkuse reservrea paneel Tuberkuloositekitajate ravimtundlikkuse reservrea paneel Paneel MGIT 38 JAH 2776 L-2776 1912 MÜ 23 Reservrea ravimtundlikkuse määramine mükobakterite suhtes kopsutükist Lu-Reserv panel JAH EI EI Is-DR reserve panel Ravimtundlikkuse reservrea paneel Tuberkuloositekitajate ravimtundlikkuse reservrea paneel Paneel MGIT 38 JAH 2776 L-2776 1918 MÜ 23 Reservrea ravimtundlikkuse määramine mükobakterite suhtes pleuravedelikust PlrF-Reserv panel JAH EI EI Is-DR reserve panel Ravimtundlikkuse reservrea paneel Tuberkuloositekitajate ravimtundlikkuse reservrea paneel Paneel MGIT 38 JAH 2776 L-2776 1924 MÜ 23 Põhirea ravimtundlikkuse määramine mükobakterite suhtes verest Bl-SIRE panel JAH EI EI Is-DR reserve panel Ravimtundlikkuse reservrea paneel Tuberkuloositekitajate ravimtundlikkuse reservrea paneel Paneel MGIT 38 JAH 2776 L-2776 1925 MÜ 23 Reservrea ravimtundlikkuse määramine mükobakterite suhtes roest St-Reserv panel JAH EI EI Is-DR reserve panel Ravimtundlikkuse reservrea paneel Tuberkuloositekitajate ravimtundlikkuse reservrea paneel Paneel MGIT 38 JAH 2776 L-2776 1928 MÜ 23 Reservrea ravimtundlikkuse määramine mükobakterite suhtes pleuratükist Plr-Reserv panel JAH EI EI Is-DR reserve panel Ravimtundlikkuse reservrea paneel Tuberkuloositekitajate ravimtundlikkuse reservrea paneel Paneel MGIT 38 JAH 2776 L-2776 1935 MÜ 23 Reservrea ravimtundlikkuse määramine mükobakterite suhtes rögast Sp-Reserv panel JAH EI EI Is-DR reserve panel Ravimtundlikkuse reservrea paneel Tuberkuloositekitajate ravimtundlikkuse reservrea paneel Paneel MGIT 38 JAH 2776 L-2776 1945 MÜ 23 Reservrea ravimtundlikkuse määramine mükobakterite suhtes kurgukaapest Th-Reserv panel JAH EI EI Is-DR reserve panel Ravimtundlikkuse reservrea paneel Tuberkuloositekitajate ravimtundlikkuse reservrea paneel Paneel MGIT 38 JAH 2776 L-2776 1946 MÜ 23 Reservrea ravimtundlikkuse määramine mükobakterite suhtes kõrvaeritisest Ear-Reserv panel JAH EI EI Is-DR reserve panel Ravimtundlikkuse reservrea paneel Tuberkuloositekitajate ravimtundlikkuse reservrea paneel Paneel MGIT 38 JAH 2776 L-2776 1954 MÜ 23 Reservrea ravimtundlikkuse määramine mükobakterite suhtes liikvorist CSF-Reserv panel JAH EI EI Is-DR reserve panel Ravimtundlikkuse reservrea paneel Tuberkuloositekitajate ravimtundlikkuse reservrea paneel Paneel MGIT 38 JAH 2776 L-2776 1960 MÜ 23 Reservrea ravimtundlikkuse määramine mükobakterite suhtes ninakaapest Nose-Reserv panel JAH EI EI Is-DR reserve panel Ravimtundlikkuse reservrea paneel Tuberkuloositekitajate ravimtundlikkuse reservrea paneel Paneel MGIT 38 JAH 2776 L-2776 1963 MÜ 23 Reservrea ravimtundlikkuse määramine mükobakterite suhtes nahatükist Skin-Reserv panel JAH EI EI Is-DR reserve panel Ravimtundlikkuse reservrea paneel Tuberkuloositekitajate ravimtundlikkuse reservrea paneel Paneel MGIT 38 JAH 2776 L-2776 1964 MÜ 23 Reservrea ravimtundlikkuse määramine mükobakterite suhtes mädast Abs-Reserv panel JAH EI EI Is-DR reserve panel Ravimtundlikkuse reservrea paneel Tuberkuloositekitajate ravimtundlikkuse reservrea paneel Paneel MGIT 38 JAH 2776 L-2776 1976 MÜ 23 Capreomycin CAP JAH EI EI Is-Capreomycin 2,5 ug/mL Kapreomütsiin 2,5 ug/mL Kapreomütsiin 2,5 ug/mL T/M/R MGIT Becton Dickinson andCompany 39 JAH 2294 23607-5 Capreomycin Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Capreomycin [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria Capreomycin Islt SlowMyco 1 Observation 1974 MÜ 23 Amikacin AMK JAH EI EI Is-Amikacin 1 ug/mL Amikatsiin 1,0 ug/mL Amikatsiin 1,0 ug/mL T/M/R MGIT Becton Dickinson andCompany 40 JAH 2295 60564-2 Amikacin 1.0 ug/mL Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Amikacin 1 ug/mL [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria Amikacin 1 ug/mL Islt SlowMyco 1 1985 MÜ 23 Kanamycin KM JAH EI EI Is-Kanamycin 2,5 ug/mL Kanamütsiin 2,5 ug/mL Kanamütsiin 2,5 ug/mL T/M/R MGIT Becton Dickinson andCompany 41 JAH 3695 88002-1 Kanamycin 2.5 ug/mL Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Kanamycin 2.5 ug/mL [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria Kanamycin 2.5 ug/mL Islt SlowMyco 1 Observation 16,2663 1983 MÜ 23 Prothionamide PTH JAH EI EI Is-Prothionamide 2,5 ug/mL Protioonamiid 2,5 ug/mL Protioonamiid 2,5 ug/mL T/M/R MGIT Becton Dickinson andCompany 43 JAH 2297 63565-6 Prothionamide Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Prothionamide [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria Prothionamide Islt SlowMyco 1 Observation 27,8779 1984 MÜ 23 Ofloxacin OFL JAH EI EI Is-Ofloxacin 2 ug/mL Ofloksatsiin 2,0 ug/mL Ofloksatsiin 2,0 ug/mL T/M/R MGIT Becton Dickinson andCompany 44 JAH 2298 41409-4 Ofloxacin 2.0 ug/mL Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Ofloxacin 2 ug/mL [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria Ofloxacin 2 ug/mL Islt SlowMyco 1 Observation 1987 MÜ 23 Linezolid LN JAH EI EI Is-Linezolid 1 ug/ml Linesoliid 1,0 ug/ml Linesoliid 1,0 ug/ml T/M/R MGIT Becton Dickinson andCompany 50 JAH 2299 41500-0 Linezolid Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Linezolid [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria Linezolid Islt SlowMyco 1 Observation 1872 MÜ 23 Gammainterferoon-test plasmas (tuberkuloosi sõeluuring) P-IGRA JAH JAH EI P-IGRA IGRA (tuberkuloosi sõeluuring) Gammainterferoon-test plasmas (tuberkuloosi sõeluuring) Tekst 52 JAH 1984 45323-3 Mycobacterium tuberculosis tuberculin stimulated gamma interferon ACnc Pt Bld Ord MICRO Mycobacterium tuberculosis tuberculin stimulated gamma interferon [Presence] in Blood M TB tuberc IGNF Bld Ql 1 Both 1969 MÜ 23 natiivmaterjali mikroskoopia pleuratükist Plr-akr JAH EI EI P-IGRA IGRA (tuberkuloosi sõeluuring) Gammainterferoon-test plasmas (tuberkuloosi sõeluuring) Tekst 52 JAH 1984 45323-3 Mycobacterium tuberculosis tuberculin stimulated gamma interferon ACnc Pt Bld Ord MICRO Mycobacterium tuberculosis tuberculin stimulated gamma interferon [Presence] in Blood M TB tuberc IGNF Bld Ql 1 Both 2826 ST 24 Peitvere paneel roojas St-Hb panel JAH JAH EI St-Hb panel Peitvere paneel roojas Peitveri roojas (paneel) Paneel 3 JAH 3758 L-3758 2701 ST 24 Peitveri roojas St-Hb JAH JAH EI St-Hb Peitveri roojas (Hb) Peitveri roojas (hemoglobiin) Tekst 4 JAH 854 29771-3 Hemoglobin.gastrointestinal ACnc Pt Stool Ord Imm CHEM Hemoglobin.gastrointestinal [Presence] in Stool by Immunologic method Occult Bld Stl Ql Imm 1 Both 2217 ST 24 Peitveri roojas (sõeluuring) St-Hb screen JAH JAH EI St-Hb screen Peitveri roojas (sõeluuring) Peitveri roojas (sõeluuring) QN ug/g ug/g Quik Read go instrument Orion Diagnostika 5 JAH/Võrreld 3766 27396-1 Hemoglobin.gastrointestinal MCnt Pt Stool Qn ng/g ng/g 3 CHEM Hemoglobin.gastrointestinal [Mass/mass] in Stool Hemoccult Stl-mCnt 1 Both 2061 ST 24 Peitveri roojas (hemoglobiin, kvantitatiivne) St-Hb QN JAH JAH EI St-Hb QN Peitveri roojas (Hb, QN) Peitveri roojas (hemoglobiin, kvantitatiivne) QN ug/g µg/g 6 JAH 4359 A-4359 176 ST 24 Kalprotektiin roojas St-Calpro JAH JAH EI St-Calpro Kalprotektiin roojas Kalprotektiin roojas QN ug/g Unicap 9 JAH 863 38445-3 Calprotectin MCnt Pt Stool Qn ug/g ug/g CHEM Calprotectin [Mass/mass] in Stool Calprotectin Stl-mCnt 1 Both 273 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku makroskoopiline uuring PrtF-Makro JAH JAH EI PrtF-Cells Kõhuõõnevedeliku tsütoos Kõhuõõnevedeliku tsütoos Paneel 7 JAH 2149 L-2149 275 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütoos PrtF-Makro Värvus PrtF-varvus JAH EI EI PrtF-Color Kõhuõõnevedeliku värvus Kõhuõõnevedeliku värvus Tekst 8 JAH 868 14660-5 Color Type Pt Periton fld Nom SPEC Color of Peritoneal fluid Color Prt 1 Observation 274 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütoos PrtF-Makro Läbipaistvus PrtF-lpaistvus JAH EI EI PrtF-Appearance Kõhuõõnevedeliku läbipaistvus Kõhuõõnevedeliku läbipaistvus Tekst 9 JAH 869 14621-7 Appearance Aper Pt Periton fld Nom SPEC Appearance of Peritoneal fluid Appearance Prt 1 Observation 258 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütogramm analüsaatoril PrtF-Diff a Erütrotsüüdid PrtF-RBC JAH EI EI PrtF-RBC Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid kõhuõõnevedelikus QN E6/L 10^12/L Sysmex 10 JAH 867 795-5 Erythrocytes NCnc Pt Periton fld Qn Manual count 10*12/L 10^12/L HEM/BC Erythrocytes [#/volume] in Peritoneal fluid by Manual count RBC # Prt Manual 1 Observation 259 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütogramm analüsaatoril PrtF-Diff a Leukotsüüdid PrtF-WBC JAH EI EI PrtF-WBC Leukotsüüdid Leukotsüüdid kõhuõõnevedelikus QN E6/L 10^6/L Sysmex 11 JAH 871 810-2 Leukocytes NCnc Pt Periton fld Qn Manual count 10*6/L 10^6/L HEM/BC Leukocytes [#/volume] in Peritoneal fluid by Manual count WBC # Prt Manual 1 Observation 257 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütoosi uuring (analüsaatoril) PrtF-Diff a JAH JAH EI PrtF-Diff-a Kõhuõõnevedeliku tsütogramm analüsaatoril Kõhuõõnevedeliku tsütogramm analüsaatoril Paneel Sysmex 15 JAH 874 34558-7 Cell count panel - Pt Periton fld Qn 2 PANEL.HEM/BC Cell count panel - Peritoneal fluid Cell Cnt Pnl Prt 1 Order 8,7811 260 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütogramm analüsaatoril PrtF-Diff a Mononukleaarsete leukotsüütide suhtarv PrtF-MN% JAH EI EI PrtF-MN% MN% Mononukleaarsete leukotsüütide suhtarv kõhuõõnevedelikus QN % % Sysmex 16 JAH 1705 70038-5 Mononuclear cells/100 leukocytes NFr Pt Periton fld Qn Automated count % % HEM/BC Mononuclear cells/100 leukocytes in Peritoneal fluid by Automated count Mononuc Cells NFr Prt Auto 1 Observation 11,4729 262 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütogramm analüsaatoril PrtF-Diff a Mononukleaarsete leukotsüütide arv PrtF-MN# JAH EI EI PrtF-MN# MN Mononukleaarsete leukotsüütide arv kõhuõõnevedelikus QN E6/L 10^6/L Sysmex 17 JAH 1707 70047-6 Mononuclear cells NCnc Pt Periton fld Qn Automated count 10*3/uL 10*6/L HEM/BC Mononuclear cells [#/volume] in Peritoneal fluid by Automated count Mononuc Cells # Prt Auto 1 Observation 11,4729 261 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütogramm analüsaatoril PrtF-Diff a Polümorfonukleaarsete leukotsüütide suhtarv PrtF-PMN% JAH EI EI PrtF-PMN% PMN% Polümorfonukleaarsete leukotsüütide suhtarv kõhuõõnevedelikus QN % % Sysmex 18 JAH 1706 70039-3 Polymorphonuclear cells/100 leukocytes NFr Pt Periton fld Qn Automated count % % HEM/BC Polymorphonuclear cells/100 leukocytes in Peritoneal fluid by Automated count Polys NFr Prt Auto 1 Observation 11,4729 263 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütogramm analüsaatoril PrtF-Diff a Polümorfonukleaarsete leukotsüütide arv PrtF-PMN# JAH EI EI PrtF-PMN# PMN Polümorfonukleaarsete leukotsüütide arv kõhuõõnevedelikus QN E6/L 10^6/L Sysmex 19 JAH 1708 70048-4 Polymorphonuclear cells NCnc Pt Periton fld Qn Automated count 10*3/uL 10*6/L HEM/BC Polymorphonuclear cells [#/volume] in Peritoneal fluid by Automated count Polys # Prt Auto 1 Observation 11,4729 264 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) PrtF-Diff JAH JAH EI PrtF-Diff-m Kõhuõõnevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) Kõhuõõnevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) Paneel manuaalne 20 JAH 875 29581-6 Differential panel - Pt Periton fld - PANEL.HEM/BC Differential panel in Peritoneal fluid Diff Pnl Prt 1 Order 2085 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) PrtF-Diff Basofiilid kõhuõõnevedelikus PrtF-baso JAH EI EI PrtF-Basofiilid % Basofiilid % Basofiilide suhtarv kõhuõõnevedelikus QN % % 21 JAH 876 31996-2 Basophils/100 leukocytes NFr Pt Periton fld Qn Manual count % % HEM/BC Basophils/100 leukocytes in Peritoneal fluid by Manual count Basophils Fr Prt Manual 1 Observation 268 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) PrtF-Diff Eosinofiilid PrtF-eosin JAH EI EI PrtF-Eosinofiilid % Eosinofiilid % Eosinofiilide suhtarv kõhuõõnevedelikus QN % % 22 JAH 877 14343-8 Eosinophils/100 leukocytes NFr Pt Periton fld Qn Manual count % % HEM/BC Eosinophils/100 leukocytes in Peritoneal fluid by Manual count Eosinophil Fr Prt Manual 1 Observation 265 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) PrtF-Diff Lümfotsüüdid PrtF-lymf JAH EI EI PrtF-Lümfotsüüdid % Lümfotsüüdid % Lümfotsüütide suhtarv kõhuõõnevedelikus QN % % 23 JAH 878 14821-3 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Periton fld Qn Manual count % % HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Peritoneal fluid by Manual count Lymphocytes Fr Prt Manual 1 Observation 266 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) PrtF-Diff Monotsüüdid/makrofaagid PrtF-monomakro JAH EI EI PrtF-Monotsüüdid/makrofaagid % Monotsüüdid/makrofaagid % Monotsüütide/makrofaagide suhtarv kõhuõõnevedelikus QN % % 26 JAH 881 32029-1 Monocytes+Macrophages/100 leukocytes NFr Pt Periton fld Qn Manual count % % HEM/BC Monocytes+Macrophages/100 leukocytes in Peritoneal fluid by Manual count Monos+Macros Fr Prt Manual 1 Observation 267 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) PrtF-Diff Neutrofiilid PrtF-neut JAH EI EI PrtF-Neutrofiilid % Neutrofiilid % Neutrofiilide suhtarv kõhuõõnevedelikus QN % % 27 JAH 882 13836-2 Neutrophils/100 leukocytes NFr Pt Periton fld Qn Manual count % % HEM/BC Neutrophils/100 leukocytes in Peritoneal fluid by Manual count Neutrophils Fr Prt Manual 1 Observation 270 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) PrtF-Diff Blastid PrtF-blastid JAH EI EI PrtF-Blastid % Blastid % Blastide suhtarv kõhuõõnevedelikus QN % % 29 JAH 885 33372-4 Blasts/100 leukocytes NFr Pt Periton fld Qn % % HEM/BC Blasts/100 leukocytes in Peritoneal fluid Blasts Fr Prt 1 Observation 271 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) PrtF-Diff Maliigsed rakud PrtF-maliig JAH EI EI PrtF-Maliigsed rakud % Maliigsed rakud % Maliigsete rakkude suhtarv kõhuõõnevedelikus QN % % 30 JAH 2137 44898-5 Malignant cells/100 cells NFr Pt Periton fld Qn Manual count % % HEM/BC Malignant cells/100 cells in Peritoneal fluid by Manual count Malignant cells NFr Prt Manual 1 Both 269 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) PrtF-Diff Mesoteeli rakud PrtF-mesot JAH EI EI PrtF-Mesoteelirakud % Mesoteelirakud % Mesoteelirakkude suhtarv kõhuõõnevedelikus QN % % 31 JAH 886 14830-4 Mesothelial cells/100 leukocytes NFr Pt Periton fld Qn Manual count % % HEM/BC Mesothelial cells/100 leukocytes in Peritoneal fluid by Manual count Mesothl Cell Fr Prt Manual 1 Observation 272 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) PrtF-Diff Rakud (identifitseerimata) PrtF-muud JAH EI EI PrtF-Identifitseerimata rakud % Identifitseerimata rakud % Identifitseerimata rakkude suhtarv kõhuõõnevedelikus QN % % 32 JAH 884 34982-9 Unidentified cells/100 leukocytes NFr Pt Periton fld Qn % % HEM/BC Unidentified cells/100 leukocytes in Peritoneal fluid Unident Cells Fr Prt 1 Observation 2746 BoF 25 Albumiin kõhuõõnevedelikus PrtF-Alb JAH JAH EI PrtF-Alb Albumiin kõhuõõnevedelikus Albumiin kõhuõõnevedelikus QN g/L g/L 35 JAH 1848 1749-1 Albumin MCnc Pt Periton fld Qn g/L g/L CHEM Albumin [Mass/volume] in Peritoneal fluid Albumin Prt-mCnc 1 Both 632 BoF 25 Plasma ja kõhuõõnevedeliku albumiini gradient PrtF-PAAG JAH JAH EI PrtF-SAAG Seerumi/plasma ja kõhuõõnevedeliku albumiini gradient Seerumi/plasma ja kõhuõõnevedeliku albumiini gradient QN g/L g/L Cobas c501 36 JAH 1847 63549-0 Albumin.periton fld-Albumin.serum MCncDiff Pt Periton fld+Ser/Plas Qn g/dL g/dL CHEM Albumin.periton fld-Albumin.serum [Mass concentration difference] in Periton fld+Ser/Plas Albumin.periton fld-Albumin.serum-MDiff 1 Both 11,4393 654 BoF 25 Amülaasi pankrease fraktsioon kõhuõõnevedelikus PrtF-pAmyl JAH JAH EI PrtF-pAmyl Amülaas (pankreasespetsiifiline) kõhuõõnevedelikus Amülaas (pankreasespetsiifiline) kõhuõõnevedelikus QN U/L U/L Cobas c501 39 JAH 2030 70258-9 Amylase.pancreatic CCnc Pt Periton fld Qn U/L U/L CHEM Amylase.pancreatic [Enzymatic activity/volume] in Peritoneal fluid Amylase P Prt-cCnc 1 Both 11,4729 657 BoF 25 Amülaasi pankrease fraktsiooni suhe kõhuõõnevedelikus ja plasmas PrtF-pAmyl/P-pAmyl JAH JAH EI PrtF-pAmyl/P-pAmyl Kõhuõõnevedeliku ja plasma pankreasespetsiifilise amülaasi suhe Kõhuõõnevedeliku ja plasma pankreasespetsiifilise amülaasi suhe QN indeks Cobas c501 40 JAH 3966 A-3966 661 BoF 25 Kreatiniin kõhuõõnevedelikus PrtF-Crea JAH JAH EI PrtF-Crea Kreatiniin kõhuõõnevedelikus Kreatiniin kõhuõõnevedelikus QN umol/L µmol/L Cobas c501 45 JAH 1086 39474-2 Creatinine SCnc Pt Periton fld Qn umol/L CHEM Creatinine [Moles/volume] in Peritoneal fluid Creat Prt-sCnc unknown Both 660 BoF 25 Kreatiniini suhe kõhuõõnevedelikus ja plasmas PrtF-Crea/P-Crea JAH JAH EI PrtF-Crea/S,P-Crea Kõhuõõnevedeliku- ja seerumi/plasma kreatiniini suhe Kõhuõõnevedeliku- ja seerumi/plasma kreatiniini suhe QN indeks Cobas c501 46 JAH 1087 70266-2 Creatinine.periton fld/Creatinine.serum RelSCnc Pt Periton fld+Ser/Plas Qn CHEM Creatinine in peritoneal fld/Creatinine.serum Creatinine.prt fld/ser 1 Both 11,4729 646 BoF 25 Laktaadi dehüdrogenaas pleuravedelikus PlrF-LDH JAH JAH EI PrtF-LDH LDH kõhuõõnevedelikus Laktaadi dehüdrogenaas kõhuõõnevedelikus QN U/L U/L Cobas c501 48 JAH 6070 68387-0 Lactate dehydrogenase CCnc Pt Periton fld Qn Reaction: lactate to pyruvate U/L arb U/L CHEM Lactate dehydrogenase [Enzymatic activity/volume] in Peritoneal fluid by Lactate to pyruvate reaction LDH Prt L to P-cCnc 1 Both 1282 BoF 25 Uurea kõhuõõnevedelikus PrtF-Urea JAH JAH EI PrtF-Urea Uurea kõhuõõnevedelikus Uurea kõhuõõnevedelikus QN mmol/L mmol/L Cobas c501 55 JAH 4001 39781-0 Urea SCnc Pt Periton fld Qn mmol/L mmol/L CHEM Urea [Moles/volume] in Peritoneal fluid Urea Prt-sCnc 1 Both 15,0592 1281 BoF 25 Uurea suhe kõhuõõnevedelikus ja plasmas PrtF-Urea/P-Urea JAH JAH EI PrtF-Urea/P-Urea Kõhuõõnevedeliku ja plasma uurea suhe Kõhuõõnevedeliku ja seerumi/plasma uurea suhe QN indeks Cobas c501 56 JAH 4000 A-4000 296 BoF 25 Peritoneaaldialüüsivedeliku tsütogramm analüsaatoril pDiaF-Diff a Erütrotsüüdid pDiaF-RBC JAH EI EI pDiaF-RBC Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid peritoneaaldialüüsivedelikus QN E6/L Sysmex 60 JAH 3654 40534-0 Erythrocytes NCnc Pt Dial fld prt Qn Manual count /uL 10*6/L 1 HEM/BC Erythrocytes [#/volume] in Peritoneal dialysis fluid by Manual count RBC # DiafP Manual 1 Observation 13,1028 297 BoF 25 Peritoneaaldialüüsivedeliku tsütogramm analüsaatoril pDiaF-Diff a Leukotsüüdid pDiaF-WBC JAH EI EI pDiaF-WBC Leukotsüüdid Leukotsüüdid peritoneaaldialüüsivedelikus QN E6/L Sysmex 61 JAH 3655 40533-2 Leukocytes NCnc Pt Dial fld prt Qn Manual count /uL 10*6/L 1 HEM/BC Leukocytes [#/volume] in Peritoneal dialysis fluid by Manual count WBC # DiafP Manual 1 Observation 13,1028 295 BoF 25 Peritoneaaldialüüsivedeliku tsütoosi uuring (analüsaatoril) pDiaF-Diff a JAH JAH EI pDiaF-Diff-a Peritoneaaldialüüsivedeliku tsütogramm analüsaatoril Peritoneaaldialüüsivedeliku tsütogramm analüsaatoril Paneel Sysmex 62 JAH 3952 60587-3 Cell count & Differential panel - Pt Dial fld prt Qn 1 PANEL.HEM/BC Cell count and Differential panel - Peritoneal dialysis fluid Cell Cnt + Diff Pnl DiafP 1 Order 12,0441 298 BoF 25 Peritoneaaldialüüsivedeliku tsütogramm analüsaatoril pDiaF-Diff a Mononukleaarsed rakud suhtarv MN% JAH EI EI pDiaF-MN% MN% Mononukleaarsete leukotsüütide suhtarv peritoneaaldialüüsivedelikus QN % Sysmex 63 JAH 3953 58802-0 Mononuclear cells/100 leukocytes NFr Pt Dial fld prt Qn % % 1 HEM/BC Mononuclear cells/100 leukocytes in Peritoneal dialysis fluid Mononuc Cells/leuk NFr DiafP 1 Observation 15,2554 300 BoF 25 Peritoneaaldialüüsivedeliku tsütogramm analüsaatoril pDiaF-Diff a Mononukleaarsed rakud arv MN# JAH EI EI pDiaF-MN# MN Mononukleaarsete leukotsüütide arv peritoneaaldialüüsivedelikus QN E9/L Sysmex 64 JAH 3955 74139-7 Mononuclear cells NCnc Pt Dial fld prt Qn 10*3/uL 10*3/uL HEM/BC Mononuclear cells [#/volume] in Peritoneal dialysis fluid Mononuc Cells # DiafP 1 Both 15,495 299 BoF 25 Peritoneaaldialüüsivedeliku tsütogramm analüsaatoril pDiaF-Diff a Polümorfonukleaarsed rakud suhtarv PMN% JAH EI EI pDiaF-PMN% PMN% Polümorfonukleaarsete leukotsüütide suhtarv peritoneaaldialüüsivedelikus QN % Sysmex 65 JAH 3954 58801-2 Polymorphonuclear cells/100 leukocytes NFr Pt Dial fld prt Qn % % 1 HEM/BC Polymorphonuclear cells/100 leukocytes in Peritoneal dialysis fluid Polys/leuk NFr DiafP 1 Observation 8,7459 301 BoF 25 Peritoneaaldialüüsivedeliku tsütogramm analüsaatoril pDiaF-Diff a Polümorfonukleaarsed rakud arv PMN# JAH EI EI pDiaF-PMN# PMN Polümorfonukleaarsete leukotsüütide arv peritoneaaldialüüsivedelikus QN E9/L Sysmex 66 JAH 3956 100707-9 Polymorphonuclear cells NCnc Pt Dial fld prt Qn Automated count 10*9/L 10*9/L HEM/BC Polymorphonuclear cells [#/volume] in Peritoneal dialysis fluid by Automated count Polys # DiafP Auto 1 Both 2659 BoF 25 Naatrium peritoneaaldialüüsivedelikus pDiaf-Na JAH JAH EI pDiaf-Na Naatrium peritoneaaldialüüsivedelikus Naatrium peritoneaaldialüüsivedelikus QN mmol/L mmol/L 67 JAH 5968 39787-7 Sodium SCnc Pt Dial fld prt Qn mmol/L mmol/L CHEM Sodium [Moles/volume] in Peritoneal dialysis fluid Sodium DiafP-sCnc 1 Both 2714 BoF 25 Naatrium peritoneaaldialüüsivedelikus pDiaF-Na JAH JAH EI pDiaf-Na Naatrium peritoneaaldialüüsivedelikus Naatrium peritoneaaldialüüsivedelikus QN mmol/L "mmol/L " 67 JAH 5968 39787-7 Sodium SCnc Pt Dial fld prt Qn mmol/L mmol/L CHEM Sodium [Moles/volume] in Peritoneal dialysis fluid Sodium DiafP-sCnc 1 Both 2083 BoF 25 Glükoos peritoneaaldialüüsi vedelikus pDiaF-Gluc JAH JAH EI pDiaF-Gluc Glükoos peritoneaaldialüüsivedelikus Glükoos peritoneaaldialüüsivedelikus QN mmol/L mmol/L Cobas 6000 c501 Roche 68 JAH 1080 14746-2 Glucose SCnc Pt Dial fld prt Qn mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Peritoneal dialysis fluid Glucose DiafP-sCnc unknown Both 662 BoF 25 Kreatiniin peritoneaaldialüüsivedelikus pDiaF-Crea JAH JAH EI pDiaF-Crea Kreatiniin peritoneaaldialüüsivedelikus Kreatiniin peritoneaaldialüüsivedelikus QN umol/L µmol/L Cobas c501 69 JAH 1081 14681-1 Creatinine SCnc Pt Dial fld prt Qn umol/L CHEM Creatinine [Moles/volume] in Peritoneal dialysis fluid Creat DiafP unknown Both 663 BoF 25 Uurea peritoneaaldialüüsivedelikus pDiaF-Urea JAH JAH EI pDiaF-Urea Uurea peritoneaaldialüüsivedelikus Uurea peritoneaaldialüüsivedelikus QN mmol/L mmol/L Cobas c501 70 JAH 1082 39780-2 Urea SCnc Pt Dial fld prt Qn mmol/L CHEM Urea [Moles/volume] in Peritoneal dialysis fluid Urea DiafP-sCnc unknown Both 2089 BoF 25 Albumiin peritoneaaldialüüsivedelikus pDiaF-Alb JAH JAH EI pDiaF-Alb Albumiin peritoneaaldialüüsivedelikus Albumiin peritoneaaldialüüsivedelikus QN g/L g/L Cobas 6000 c501 Roche 71 JAH 4675 40599-3 Albumin MCnc Pt Dial fld prt Qn g/L g/L;gm/L CHEM Albumin [Mass/volume] in Peritoneal dialysis fluid Albumin DiafP-mCnc 1 Both 9,5351 2088 BoF 25 Valk peritoneaaldialüüsivedelikus pDiaF-Prot JAH JAH EI pDiaF-Prot Valk peritoneaaldialüüsivedelikus Valk peritoneaaldialüüsivedelikus QN g/L g/L Cobas 6000 c501 Roche 72 JAH 4674 12843-9 Protein MCnc Pt Dial fld prt Qn g/L g/L CHEM Protein [Mass/volume] in Peritoneal dialysis fluid Prot DiafP-mCnc 1 Both 11,3203 217 BoF 25 Pleuravedeliku makroskoopiline uuring PlrF-Makro JAH JAH EI PlrF-Cells Pleuravedeliku tsütoos Pleuravedeliku tsütoos Paneel 74 JAH 2150 L-2150 219 BoF 25 Pleuravedeliku tsütoos PlrF-Makro Värvus PlrF-varvus JAH EI EI PlrF-Color Pleuravedeliku värvus Pleuravedeliku värvus Tekst 75 JAH 893 14662-1 Color Type Pt Plr fld Nom SPEC Color of Pleural fluid Color Plr 1 Observation 218 BoF 25 Pleuravedeliku tsütoos PlrF-Makro Läbipaistvus PlrF-lpaistvus JAH EI EI PlrF-Appearance Pleuravedeliku läbipaistvus Pleuravedeliku läbipaistvus Tekst 76 JAH 894 14620-9 Appearance Aper Pt Plr fld Nom SPEC Appearance of Pleural fluid Appearance Plr 1 Observation 221 BoF 25 Pleuravedeliku tsütogramm analüsaatoril PlrF-Diff a Erütrotsüüdid PlrF-RBC JAH EI EI PlrF-RBC Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid pleuravedelikus QN E6/L 10^12/L Sysmex 77 JAH 892 793-0 Erythrocytes NCnc Pt Plr fld Qn Manual count 10*12/L 10^12/L HEM/BC Erythrocytes [#/volume] in Pleural fluid by Manual count RBC # Plr Manual 1 Observation 222 BoF 25 Pleuravedeliku tsütogramm analüsaatoril PlrF-Diff a Leukotsüüdid PlrF-WBC JAH EI EI PlrF-WBC Leukotsüüdid Leukotsüüdid pleuravedelikus QN E6/L 10^6/L Sysmex 78 JAH 896 808-6 Leukocytes NCnc Pt Plr fld Qn Manual count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Leukocytes [#/volume] in Pleural fluid by Manual count WBC # Plr Manual 1 Observation 2086 BoF 25 pH pleuravedelikus PlrF-pH JAH JAH EI PlrF-pH pH pleuravedelikust pH pleuravedelikust QN 80 JAH 1104 2750-8 pH LsCnc Pt Plr fld Qn [pH] CHEM pH of Pleural fluid pH Plr unknown Both 220 BoF 25 Pleuravedeliku tsütoosi uuring (analüsaatoril) PlrF-Diff a JAH JAH EI PlrF-Diff-a Pleuravedeliku tsütogramm analüsaatoril Pleuravedeliku tsütogramm analüsaatoril Paneel Sysmex 82 JAH 899 34561-1 Cell count panel - Pt Plr fld Qn 2 PANEL.HEM/BC Cell count panel - Pleural fluid Cell Cnt Pnl Plr 1 Order 8,7811 223 BoF 25 Pleuravedeliku tsütogramm analüsaatoril PlrF-Diff a Mononukleaarsete leukotsüütide suhtarv PlrF-MN% JAH EI EI PlrF-MN% MN% Mononukleaarsete leukotsüütide suhtarv pleuravedelikus QN % % Sysmex 83 JAH 1694 70066-6 Mononuclear cells/100 leukocytes NFr Pt Plr fld Qn Automated count % % HEM/BC Mononuclear cells/100 leukocytes in Pleural fluid by Automated count Mononuc Cells NFr Plr Auto 1 Observation 11,4729 225 BoF 25 Pleuravedeliku tsütogramm analüsaatoril PlrF-Diff a Mononukleaarsete leukotsüütide arv PlrF-MN# JAH EI EI PlrF-MN# MN Mononukleaarsete leukotsüütide arv pleuravedelikus QN E6/L 10^6/L Sysmex 84 JAH 1696 70043-5 Mononuclear cells NCnc Pt Plr fld Qn Automated count 10*3/uL 10*6/L HEM/BC Mononuclear cells [#/volume] in Pleural fluid by Automated count Mononuc Cells # Plr Auto 1 Observation 11,4729 224 BoF 25 Pleuravedeliku tsütogramm analüsaatoril PlrF-Diff a Polümorfonukleaarsete leukotsüütide suhtarv PlrF-PMN% JAH EI EI PlrF-PMN% PMN% Polümorfonukleaarsete leukotsüütide suhtarv pleuravedelikus QN % % Sysmex 85 JAH 1695 70067-4 Polymorphonuclear cells/100 leukocytes NFr Pt Plr fld Qn Automated count % % HEM/BC Polymorphonuclear cells/100 leukocytes in Pleural fluid by Automated count Polys NFr Plr Auto 1 Observation 11,4729 226 BoF 25 Pleuravedeliku tsütogramm analüsaatoril PlrF-Diff a Polümorfonukleaarsete leukotsüütide arv PlrF-PMN# JAH EI EI PlrF-PMN# PMN Polümorfonukleaarsete leukotsüütide arv pleuravedelikus QN E6/L 10^6/L Sysmex 86 JAH 1697 70044-3 Polymorphonuclear cells NCnc Pt Plr fld Qn Automated count 10*3/uL 10*6/L HEM/BC Polymorphonuclear cells [#/volume] in Pleural fluid by Automated count Polys # Plr Auto 1 Observation 11,4729 227 BoF 25 Pleuravedeliku tsütogramm (mikroskoopia) PlrF-Diff JAH JAH EI PlrF-Diff-m Pleuravedeliku tsütogramm (mikroskoopia) Pleuravedeliku tsütogramm (mikroskoopia) Paneel manuaalne 87 JAH 900 29583-2 Differential panel - Pt Plr fld - PANEL.HEM/BC Differential panel in Pleural fluid Diff Pnl Plr 1 Order 232 BoF 25 Pleuravedeliku tsütogramm (mikroskoopia) PlrF-Diff Basofiilid pleuravedelikus PlrF-baso JAH EI EI PlrF-Basofiilid % Basofiilid % Basofiilide suhtarv pleuravedelikus QN % % manuaalne 88 JAH 901 31995-4 Basophils/100 leukocytes NFr Pt Plr fld Qn Manual count % % HEM/BC Basophils/100 leukocytes in Pleural fluid by Manual count Basophils Fr Plr Manual 1 Observation 231 BoF 25 Pleuravedeliku tsütogramm (mikroskoopia) PlrF-Diff Eosinofiilid pleuravedelikus PlrF-eosin JAH EI EI PlrF-Eosinofiilid % Eosinofiilid % Eosinofiilide suhtarv pleuravedelikus QN % % manuaalne 89 JAH 902 14344-6 Eosinophils/100 leukocytes NFr Pt Plr fld Qn Manual count % % HEM/BC Eosinophils/100 leukocytes in Pleural fluid by Manual count Eosinophil Fr Plr Manual 1 Observation 229 BoF 25 Pleuravedeliku tsütogramm (mikroskoopia) PlrF-Diff Lümfotsüüdid pleuravedelikus PlrF-lymf JAH EI EI PlrF-Lümfotsüüdid % Lümfotsüüdid % Lümfotsüütide suhtarv pleuravedelikus QN % % manuaalne 90 JAH 903 14820-5 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Plr fld Qn Manual count % % HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Pleural fluid by Manual count Lymphocytes Fr Plr Manual 1 Observation 230 BoF 25 Pleuravedeliku tsütogramm (mikroskoopia) PlrF-Diff Monotsüüdid/makrofaagid pleuravedelikus PlrF-monomakro JAH EI EI PlrF-Monotsüüdid/makrofaagid % Monotsüüdid/makrofaagid % Monotsüütide/makrofaagide suhtarv pleuravedelikus QN % % manuaalne 93 JAH 906 32028-3 Monocytes+Macrophages/100 leukocytes NFr Pt Plr fld Qn Manual count % % HEM/BC Monocytes+Macrophages/100 leukocytes in Pleural fluid by Manual count Monos+Macros Fr Plr Manual 1 Observation 228 BoF 25 Pleuravedeliku tsütogramm (mikroskoopia) PlrF-Diff Neutrofiilid Plrf-gran JAH EI EI PlrF-Neutrofiilid % Neutrofiilid % Neutrofiilide suhtarv pleuravedelikus QN % % manuaalne 94 JAH 907 14848-6 Neutrophils/100 leukocytes NFr Pt Plr fld Qn Manual count % % HEM/BC Neutrophils/100 leukocytes in Pleural fluid by Manual count Neutrophils Fr Plr Manual 1 Observation 233 BoF 25 Pleuravedeliku tsütogramm (mikroskoopia) PlrF-Diff Maliigsed rakud pleuravedelikus PlrF-maliig JAH EI EI PlrF-Maliigsed rakud % Maliigsed rakud % Maliigsete rakkude suhtarv pleuravedelikus QN % % manuaalne 97 JAH 2138 44895-1 Malignant cells/100 cells NFr Pt Plr fld Qn Manual count % % HEM/BC Malignant cells/100 cells in Pleural fluid by Manual count Malignant cells NFr Plr Manual 1 Both 234 BoF 25 Pleuravedeliku tsütogramm (mikroskoopia) PlrF-Diff Mesoteelirakud rakud pleuravedelikus PlrF-mesot JAH EI EI PlrF-Mesoteeli rakud % Mesoteeli rakud % Mesoteelirakkude suhtarv pleuravedelikus QN % % manuaalne 98 JAH 911 14829-6 Mesothelial cells/100 leukocytes NFr Pt Plr fld Qn Manual count % % HEM/BC Mesothelial cells/100 leukocytes in Pleural fluid by Manual count Mesothl Cell Fr Plr Manual 1 Observation 235 BoF 25 Pleuravedeliku tsütogramm (mikroskoopia) PlrF-Diff Rakud (identifitseerimata) pleuravedelikus PlrF-muud JAH EI EI PlrF-Identifitseerimata rakud % Identifitseerimata rakud % Identifitseerimata rakkude suhtarv pleuravedelikus QN % % manuaalne 99 JAH 909 34983-7 Unidentified cells/100 leukocytes NFr Pt Plr fld Qn % % HEM/BC Unidentified cells/100 leukocytes in Pleural fluid Unident Cells Fr Plr 1 Observation 2715 BoF 25 PlrF-Alb PlrF-Alb JAH JAH EI PlrF-Alb Albumiin pleuravedelikus Albumiin pleuravedelikus QN g/L g/L 100 JAH 1858 1748-3 Albumin MCnc Pt Plr fld Qn g/L g/L CHEM Albumin [Mass/volume] in Pleural fluid Albumin Plr-mCnc 1 Both 649 BoF 25 Plasma ja pleuravedeliku albumiini gradient PlrF-PEAG JAH JAH EI PlrF-SEAG Seerumi/plasma ja pleuravedeliku albumiini gradient Seerumi/plasma ja pleuravedeliku albumiini gradient QN g/L g/L Cobas c501 101 JAH 1857 72647-1 Albumin.serum-albumin.plr fld MCncDiff Pt Ser/Plas+Plr fld Qn g/L g/L CHEM Albumin in serum - albumin in pleural fluid [Mass concentration difference] Albumin ser-plr fld-MDiff 1 Both 35,7075 644 BoF 25 Kolesterool pleuravedelikus PlrF-Chol JAH JAH EI PlrF-Chol Kolesterool pleuravedelikus Kolesterool pleuravedelikus QN mmol/L mmol/L Cobas c501 109 JAH 1098 39468-4 Cholesterol SCnc Pt Plr fld Qn mmol/L CHEM Cholesterol [Moles/volume] in Pleural fluid Cholest Plr-sCnc unknown Both 645 BoF 25 Laktaadi dehüdrogenaasi suhe pleuravedelikus ja plasmas PlrF-LDH/P-LDH JAH JAH EI PlrF-LDH/S,P-LDH Pleuravedeliku ja seerumi/plasma LDH suhe Pleuravedeliku ja seerumi/plasma laktaadi dehüdrogenaasi suhe QN indeks Cobas c501 115 JAH 1101 49930-1 Lactate dehydrogenase.plr/Lactate dehydrogenase.serum RelCCnc Pt Ser/Plas+Plr fld Qn CHEM Lactate dehydrogenase.pleural fluid/Lactate dehydrogenase.serum LDH Plr/SerPl unknown Observation 651 BoF 25 Triglütseriidid pleuravedelikus PlrF-Trigl JAH JAH EI PlrF-Trigl Triglütseriidid pleuravedelikus Triglütseriidid pleuravedelikus QN mmol/L mmol/L Cobas c501 117 JAH 1105 39801-6 Triglyceride SCnc Pt Plr fld Qn mmol/L CHEM Triglyceride [Moles/volume] in Pleural fluid Trigl Plr-sCnc unknown Both 653 BoF 25 Valk pleuravedelikus PlrF-Prot JAH JAH EI PlrF-Prot Valk pleuravedelikus Valk pleuravedelikus QN g/L g/L Cobas c501 119 JAH 1106 2882-9 Protein MCnc Pt Plr fld Qn g/L CHEM Protein [Mass/volume] in Pleural fluid Prot Plr-mC unknown Both 652 BoF 25 Valgu suhe pleuravedelikus ja plasmas PlrF-Prot/P-Prot JAH JAH EI PlrF-Prot/S,P-Prot Pleuravedeliku ja seerumi/plasma valgu suhe Pleuravedeliku ja seerumi/plasma valgu suhe QN indeks Cobas c501 120 JAH 1107 49929-3 Protein.plr/Protein.serum RelMCnc Pt Ser/Plas+Plr fld Qn CHEM Protein.pleural fluid/Protein.serum Protein Plr/SerPl unknown Observation 292 BoF 25 Perikardivedeliku makroskoopiline uuring PrcF-Makro JAH JAH EI PrcF-Cells Perikardivedeliku tsütoos Perikardivedeliku tsütoos Paneel 122 JAH 2756 L-2756 294 BoF 25 Perikardivedeliku tsütoos PrcF-Makro Värvus PrcF-varvus JAH EI EI PrcF-Color Perikardivedeliku värvus Perikardivedeliku värvus Tekst 123 JAH 918 14661-3 Color Type Pt Pericard fld Nom SPEC Color of Pericardial fluid Color Pcar 1 Observation 293 BoF 25 Perikardivedeliku tsütoos PrcF-Makro Läbipaistvus PrcF-lpaistvus JAH EI EI PrcF-Appearance Perikardivedeliku läbipaistvus Perikardivedeliku läbipaistvus Tekst 124 JAH 919 14617-5 Appearance Aper Pt Pericard fld Nom SPEC Appearance of Pericardial fluid Appearance Pcar 1 Observation 277 BoF 25 Perikardivedeliku tsütogramm analüsaatoril PrcF-Diff a Erütrotsüüdid PrcF-RBC JAH EI EI PrcF-RBC Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid perikardivedelikus QN E6/L 10^12/L Sysmex 125 JAH 917 14713-2 Erythrocytes NCnc Pt Pericard fld Qn Manual count 10*6/L 10^6/L HEM/BC Erythrocytes [#/volume] in Pericardial fluid by Manual count RBC # Pcar Manual 1 Observation 278 BoF 25 Perikardivedeliku tsütogramm analüsaatoril PrcF-Diff a Leukotsüüdid PrcF-WBC JAH EI EI PrcF-WBC Leukotsüüdid Leukotsüüdid perikardivedelikus QN E6/L 10^6/L Sysmex 126 JAH 921 14811-4 Leukocytes NCnc Pt Pericard fld Qn Manual count 10*6/L 10^6/L HEM/BC Leukocytes [#/volume] in Pericardial fluid by Manual count WBC # Pcar Manual 1 Observation 276 BoF 25 Perikardivedeliku tsütoosi uuring (analüsaatoril) PrcF-Diff a JAH JAH EI PrcF-Diff-a Perikardivedeliku tsütogramm analüsaatoril Perikardivedeliku tsütogramm analüsaatoril Paneel Sysmex 130 JAH 924 69740-9 Cell count panel - Pt Pericard fld Qn PANEL.HEM/BC Cell count panel - Pericardial fluid Cell Cnt Pnl Pcar 1 Order 279 BoF 25 Perikardivedeliku tsütogramm analüsaatoril PrcF-Diff a Mononukleaarsete leukotsüütide suhtarv PrcF-MN% JAH EI EI PrcF-MN% MN% Mononukleaarsete leukotsüütide suhtarv perikardivedelikus QN % % Sysmex 131 JAH 1709 70037-7 Mononuclear cells/100 leukocytes NFr Pt Pericard fld Qn Automated count % % HEM/BC Mononuclear cells/100 leukocytes in Pericardial fluid by Automated count Mononuc Cells NFr Pcar Auto 1 Observation 11,4729 281 BoF 25 Perikardivedeliku tsütogramm analüsaatoril PrcF-Diff a Mononukleaarsete leukotsüütide arv PrcF-MN# JAH EI EI PrcF-MN# MN Mononukleaarsete leukotsüütide arv perikardivedelikus QN E6/L 10^6/L Sysmex 132 JAH 1711 70046-8 Mononuclear cells NCnc Pt Pericard fld Qn Automated count 10*3/uL 10*6/L HEM/BC Mononuclear cells [#/volume] in Pericardial fluid by Automated count Mononuc Cells # Pcar Auto 1 Observation 11,4729 280 BoF 25 Perikardivedeliku tsütogramm analüsaatoril PrcF-Diff a Polümorfonukleaarsete leukotsüütide suhtarv PrcF-PMN% JAH EI EI PrcF-PMN% PMN% Polümorfonukleaarsete leukotsüütide suhtarv perikardivedelikus QN % % Sysmex 133 JAH 1710 70036-9 Polymorphonuclear cells/100 leukocytes NFr Pt Pericard fld Qn Automated count % % HEM/BC Polymorphonuclear cells/100 leukocytes in Pericardial fluid by Automated count Polys NFr Pcar Auto 1 Observation 11,4729 282 BoF 25 Perikardivedeliku tsütogramm analüsaatoril PrcF-Diff a Polümorfonukleaarsete leukotsüütide arv PrcF-PMN# JAH EI EI PrcF-PMN# PMN Polümorfonukleaarsete leukotsüütide arv perikardivedelikus QN E6/L 10^6/L Sysmex 134 JAH 1712 70045-0 Polymorphonuclear cells NCnc Pt Pericard fld Qn Automated count 10*3/uL 10*6/L HEM/BC Polymorphonuclear cells [#/volume] in Pericardial fluid by Automated count Polys # Pcar Auto 1 Observation 11,4729 283 BoF 25 Perikardivedeliku tsütogramm (mikroskoopia) PrcF-Diff JAH JAH EI PrcF-Diff-m Perikardivedeliku tsütogramm (mikroskoopia) Perikardivedeliku tsütogramm (mikroskoopia) Paneel manuaalne 135 JAH 925 69741-7 Differential panel - Pt Pericard fld - PANEL.HEM/BC Differential panel - Pericardial fluid Diff Pnl Pcar 1 Order 2084 BoF 25 Perikardivedeliku tsütogramm (mikroskoopia) PrcF-Diff Basofiilid perikardivedelikus PrcF-baso JAH EI EI PrcF-Basofiilid % Basofiilid % Basofiilide suhtarv perikardivedelikus QN % % 136 JAH 926 31994-7 Basophils/100 leukocytes NFr Pt Pericard fld Qn Manual count % % HEM/BC Basophils/100 leukocytes in Pericardial fluid by Manual count Basophils Fr Pcar Manual 1 Observation 287 BoF 25 Perikardivedeliku tsütogramm (mikroskoopia) PrcF-Diff Eosinofiilid PrcF-eosin JAH EI EI PrcF-Eosinofiilid % Eosinofiilid % Eosinofiilide suhtarv perikardivedelikus QN % % 137 JAH 927 32013-5 Eosinophils/100 leukocytes NFr Pt Pericard fld Qn Manual count % % HEM/BC Eosinophils/100 leukocytes in Pericardial fluid by Manual count Eosinophil Fr Pcar Manual 1 Observation 284 BoF 25 Perikardivedeliku tsütogramm (mikroskoopia) PrcF-Diff Lümfotsüüdid PrcF-lymf JAH EI EI PrcF-Lümfotsüüdid % Lümfotsüüdid % Lümfotsüütide suhtarv perikardivedelikus QN % % 138 JAH 928 14818-9 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Pericard fld Qn Manual count % % HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Pericardial fluid by Manual count Lymphocytes Fr Pcar Manual 1 Observation 285 BoF 25 Perikardivedeliku tsütogramm (mikroskoopia) PrcF-Diff Monotsüüdid/makrofaagid PrcF-monomakro JAH EI EI PrcF-Monotsüüdid/makrofaagid % Monotsüüdid/makrofaagid % Monotsüütide/makrofaagide suhtarv perikardivedelikus QN % % 141 JAH 931 32027-5 Monocytes+Macrophages/100 leukocytes NFr Pt Pericard fld Qn Manual count % % HEM/BC Monocytes+Macrophages/100 leukocytes in Pericardial fluid by Manual count Monos+Macros Fr Pcar Manual 1 Observation 286 BoF 25 Perikardivedeliku tsütogramm (mikroskoopia) PrcF-Diff Neutrofiilid PrcF-neut JAH EI EI PrcF-Neutrofiilid % Neutrofiilid % Neutrofiilide suhtarv perikardivedelikus QN % % 142 JAH 932 14847-8 Neutrophils/100 leukocytes NFr Pt Pericard fld Qn Manual count % % HEM/BC Neutrophils/100 leukocytes in Pericardial fluid by Manual count Neutrophils Fr Pcar Manual 1 Observation 289 BoF 25 Perikardivedeliku tsütogramm (mikroskoopia) PrcF-Diff Blastid PrcF-blast JAH EI EI PrcF-Blastid % Blastid % Blastide suhtarv perikardivedelikus QN % % 144 JAH 935 33412-8 Blasts/100 leukocytes NFr Pt Pericard fld Qn % % HEM/BC Blasts/100 leukocytes in Pericardial fluid Blasts Fr Pcar 1 Observation 288 BoF 25 Perikardivedeliku tsütogramm (mikroskoopia) PrcF-Diff Mesoteeli rakud PrcF-mesot JAH EI EI PrcF-Mesoteelirakud % Mesoteelirakud % Mesoteelirakkude suhtarv perikardivedelikus QN % % 145 JAH 936 14828-8 Mesothelial cells/100 leukocytes NFr Pt Pericard fld Qn Manual count % % HEM/BC Mesothelial cells/100 leukocytes in Pericardial fluid by Manual count Mesothl Cell Fr Pcar Manual 1 Observation 290 BoF 25 Perikardivedeliku tsütogramm (mikroskoopia) PrcF-Diff Maliigsed rakud PrcF-maliig JAH EI EI PrcF-Identifitseerimata rakud % Identifitseerimata rakud % Identifitseerimata rakkude suhtarv perikardivedelikus QN % 146 JAH 933 32202-4 Unidentified cells NCnc Pt Pericard fld Qn Manual count HEM/BC Unidentified cells [#/volume] in Pericardial fluid by Manual count Unident Cells # Pcar Manual 1 Observation 291 BoF 25 Perikardivedeliku tsütogramm (mikroskoopia) PrcF-Diff Rakud (identifitseerimata) PrcF-muud JAH EI EI PrcF-Identifitseerimata rakud % Identifitseerimata rakud % Identifitseerimata rakkude suhtarv perikardivedelikus QN % % 146 JAH 933 32202-4 Unidentified cells NCnc Pt Pericard fld Qn Manual count HEM/BC Unidentified cells [#/volume] in Pericardial fluid by Manual count Unident Cells # Pcar Manual 1 Observation 655 BoF 25 Plasma ja perikardivedeliku albumiini gradient PrcF-PEAG JAH JAH EI PrcF-SEAG Seerumi/plasma ja perikardivedeliku albumiini gradient Seerumi/plasma ja perikardivedeliku albumiini gradient QN g/L U/L Cobas c501 148 JAH 1852 72646-3 Albumin.serum-albumin.pericard fld MCncDiff Pt Pericard fld+Ser/Plas Qn g/dL g/dL CHEM Albumin in serum - albumin in pericardial fluid [Mass concentration difference] Albumin ser-peric fld-MDiff 1 11,4838 254 BoF 25 Liigesevedeliku makroskoopiline uuring SynF-Makro JAH JAH EI SynF-Cells Liigesevedeliku tsütoos Liigesevedeliku tsütoos Paneel 164 JAH 2176 L-2176 256 BoF 25 Liigesevedeliku tsütoos SynF-Makro Värvus SynF-varvus JAH EI EI SynF-Color Liigesevedeliku värvus Liigesevedeliku värvus Tekst 165 JAH 941 14664-7 Color Type Pt Synv fld Nom 0,00% SPEC Color of Synovial fluid Color Snv 1 Observation 255 BoF 25 Liigesevedeliku tsütoos SynF-Makro Läbipaistvus SynF-lpaistvus JAH EI EI SynF-Appearance Liigesevedeliku läbipaistvus Liigesevedeliku läbipaistvus Tekst 166 JAH 943 29605-3 Appearance Aper Pt Synv fld Nom SPEC Appearance of Synovial fluid Appearance Snv 1 Observation 237 BoF 25 Liigesevedeliku tsütogramm analüsaatoril SynF-Diff a Erütrotsüüdid SynF-RBC JAH EI EI SynF-RBC Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid liigesevedelikus QN E6/L 10^12/L Sysmex 168 JAH 940 797-1 Erythrocytes NCnc Pt Synv fld Qn Manual count 10*6/L 10^6/L HEM/BC Erythrocytes [#/volume] in Synovial fluid by Manual count RBC # Snv Manual 1 Observation 238 BoF 25 Liigesevedeliku tsütogramm analüsaatoril SynF-Diff a Leukotsüüdid SynF-WBC JAH EI EI SynF-WBC Leukotsüüdid Leukotsüüdid liigesevedelikus QN E6/L 10^6/L Sysmex 169 JAH 949 814-4 Leukocytes NCnc Pt Synv fld Qn Manual count 10*6/L 10^6/L HEM/BC Leukocytes [#/volume] in Synovial fluid by Manual count WBC # Snv Manual 1 Observation 236 BoF 25 Liigesevedeliku tsütoosi uuring (analüsaatoril) SynF-Diff a JAH JAH EI SynF-Diff-a Liigesevedeliku tsütogramm analüsaatoril Liigesevedeliku tsütogramm analüsaatoril Paneel Sysmex 170 JAH 954 34559-5 Cell count panel - Pt Synv fld Qn 8 PANEL.HEM/BC Cell count panel - Synovial fluid Cell Cnt Pnl Snv 1 Order 8,7811 239 BoF 25 Liigesevedeliku tsütogramm analüsaatoril SynF-Diff a Mononukleaarsete leukotsüütide suhtarv SynF-MN% JAH EI EI SynF-MN% MN% Mononukleaarsete leukotsüütide suhtarv liigesevedelikus QN % % Sysmex 171 JAH 1701 70042-7 Mononuclear cells/100 leukocytes NFr Pt Synv fld Qn Automated count % % HEM/BC Mononuclear cells/100 leukocytes in Synovial fluid by Automated count Mononuc Cells NFr Snv Auto 1 Observation 11,4729 241 BoF 25 Liigesevedeliku tsütogramm analüsaatoril SynF-Diff a Mononukleaarsete leukotsüütide arv SynF-MN# JAH EI EI SynF-MN# MN Mononukleaarsete leukotsüütide arv liigesevedelikus QN E6/L 10^6/L Sysmex 172 JAH 1703 70050-0 Mononuclear cells NCnc Pt Synv fld Qn Automated count 10*3/uL 10*6/L HEM/BC Mononuclear cells [#/volume] in Synovial fluid by Automated count Mononuc Cells # Snv Auto 1 Observation 11,4729 240 BoF 25 Liigesevedeliku tsütogramm analüsaatoril SynF-Diff a Polümorfonukleaarsete leukotsüütide suhtarv SynF-Pmn% JAH EI EI SynF-PMN% PMN% Polümorfonukleaarsete leukotsüütide suhtarv liigesevedelikus QN % % Sysmex 173 JAH 1702 70040-1 Polymorphonuclear cells/100 leukocytes NFr Pt Synv fld Qn Automated count % % HEM/BC Polymorphonuclear cells/100 leukocytes in Synovial fluid by Automated count Polys NFr Snv Auto 1 Observation 11,4729 242 BoF 25 Liigesevedeliku tsütogramm analüsaatoril SynF-Diff a Polümorfonukleaarsete leukotsüütide arv SynF-PMN# JAH EI EI SynF-PMN# PMN Polümorfonukleaarsete leukotsüütide arv liigesevedelikus QN E6/L 10^6/L Sysmex 174 JAH 1704 70049-2 Polymorphonuclear cells NCnc Pt Synv fld Qn Automated count 10*3/uL 10*6/L HEM/BC Polymorphonuclear cells [#/volume] in Synovial fluid by Automated count Polys # Snv Auto 1 Observation 11,4729 243 BoF 25 Liigesevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) SynF-Diff JAH JAH EI SynF-Diff-m Liigesevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) Liigesevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) Paneel manuaalne 175 JAH 957 29582-4 Differential panel - Pt Synv fld - PANEL.HEM/BC Differential panel in Synovial fluid Diff Pnl Snv 1 Order 247 BoF 25 Liigesevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) SynF-Diff Basofiilid SynF-Baso JAH EI EI SynF-Basofiilid % Basofiilid % Basofiilide suhtarv liigesevedelikus QN % 176 JAH 958 17833-5 Basophils/100 leukocytes NFr Pt Synv fld Qn % % HEM/BC Basophils/100 leukocytes in Synovial fluid Basophils Fr Snv 1 Observation 2081 BoF 25 Liigesevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) SynF-Diff Eosinofiilid liigesevedelikus SynF-eosin JAH EI EI SynF-Eosinofiilid % Eosinofiilid % Eosinofiilide suhtarv liigesevedelikus QN % % 177 JAH 959 57391-5 Eosinophils/100 leukocytes NFr Pt Synv fld Qn Manual count % % HEM/BC Eosinophils/100 leukocytes in Synovial fluid by Manual count Eosinophil Fr Snv Manual 1 Both 244 BoF 25 Liigesevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) SynF-Diff Lümfotsüüdid SynF-lymf JAH EI EI SynF-Lümfotsüüdid % Lümfotsüüdid % Lümfotsüütide suhtarv liigesevedelikus QN % % 178 JAH 960 14822-1 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Synv fld Qn Manual count % % HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Synovial fluid by Manual count Lymphocytes Fr Snv Manual 1 Observation 245 BoF 25 Liigesevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) SynF-Diff Monotsüüdid/ makrofaagid SynF-monomakro JAH EI EI SynF-Monotsüüdid/makrofaagid % Monotsüüdid/makrofaagid % Monotsüütide/makrofaagide suhtarv liigesevedelikus QN % % 181 JAH 963 21395-9 Monocytes+Macrophages/100 leukocytes NFr Pt Synv fld Qn Manual count % % HEM/BC Monocytes+Macrophages/100 leukocytes in Synovial fluid by Manual count Monos+Macros Fr Snv Manual 1 Observation 246 BoF 25 Liigesevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) SynF-Diff Neutrofiilid SynF-neut JAH EI EI SynF-Neutrofiilid % Neutrofiilid % Neutrofiilide suhtarv liigesevedelikus QN % % 182 JAH 964 40491-3 Neutrophils/100 leukocytes NFr Pt Synv fld Qn Manual count % % HEM/BC Neutrophils/100 leukocytes in Synovial fluid by Manual count Neutrophils Fr Snv Manual 1 Observation 248 BoF 25 Liigesevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) SynF-Diff Sünoviotsüüdid SynF-Syno JAH EI EI SynF-Sünoviotsüüdid % Sünoviotsüüdid % Sünoviotsüütide suhtarv liigesevedelikus QN % 187 JAH 968 35651-9 Synovial lining cells/100 cells NFr Pt Synv fld Qn % % HEM/BC Synovial lining cells/100 cells in Synovial fluid Synoviocytes Fr Snv 1 Observation 2082 BoF 25 Liigesevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) SynF-Diff Sünoviotsüüdid liigesevedelikus SynF-syn JAH EI EI SynF-Sünoviotsüüdid % Sünoviotsüüdid % Sünoviotsüütide suhtarv liigesevedelikus QN % % 187 JAH 968 35651-9 Synovial lining cells/100 cells NFr Pt Synv fld Qn % % HEM/BC Synovial lining cells/100 cells in Synovial fluid Synoviocytes Fr Snv 1 Observation 249 BoF 25 Liigesevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) SynF-Diff Rakud (identifitseerimata) SynF-muud JAH EI EI SynF-Identifitseerimata rakud % Identifitseerimata rakud % Identifitseerimata rakkude suhtarv liigesevedelikus QN % 188 JAH 966 34984-5 Unidentified cells/100 leukocytes NFr Pt Synv fld Qn % % HEM/BC Unidentified cells/100 leukocytes in Synovial fluid Unident Cells Fr Snv 1 Observation 250 BoF 25 Kristallid liigesevedelikus SynF-Cryst JAH JAH EI SynF-Cryst Kristallid Kristallid liigesevedelikus Tekst manuaalne 190 JAH 944 5781-0 Crystals Prid Pt Synv fld Nom Microscopy.light 0,00% HEM/BC Crystals [type] in Synovial fluid by Light microscopy Crystals Snv Micro 1 Both 252 BoF 25 Kristallid SynF-Cryst Kaltsiumpürofosfaatdihüdraadi kristallid SynF-CPPD JAH EI EI SynF-CPPD Kaltsiumpürofosfaatdihüdraadi kristallid Kaltsiumpürofosfaatdihüdraadi kristallid liigesevedelikus Tekst manuaalne 191 JAH 946 5805-7 Pyrophosphate crystals ACnc Pt Synv fld Ord Microscopy.light HEM/BC Pyrophosphate crystals [Presence] in Synovial fluid by Light microscopy Pyrophos Cry Snv Ql Micro 1 Observation 251 BoF 25 Kristallid SynF-Cryst Mononaatriumuraadi kristallid SynF-MSU JAH EI EI SynF-MSU Mononaatriumuraadi kristallid Mononaatriumuraadi kristallid liigesevedelikus Tekst manuaalne 192 JAH 947 5816-4 Urate crystals ACnc Pt Synv fld Ord Microscopy.light HEM/BC Urate crystals [Presence] in Synovial fluid by Light microscopy Urate Cry Snv Ql Micro 1 Observation 253 BoF 25 Kristallid SynF-Cryst Steroidkristallid SynF-Ster JAH EI EI SynF-Ster Steroidkristallid Steroidkristallid liigesevedelikus Tekst manuaalne 193 JAH 945 38458-6 Crystals ACnc Pt Synv fld Ord Microscopy.light HEM/BC Crystals [Presence] in Synovial fluid by Light microscopy Crystals Snv Ql Micro 1 Both 1289 BoF 25 Bilirubiin dreenieritises Dr-Bil JAH JAH EI Dr-Bil Bilirubiin dreenieritises Bilirubiin dreenieritises QN umol/L µmol/l Cobas c501 199 JAH 4123 L-4123 1285 BoF 25 Amülaas dreenieritises Dr-Amyl JAH JAH EI Dr-pAmyl Amülaas (pankreasespetsiifiline) dreenieritises Amülaas (pankreasespetsiifiline) dreenieritises QN U/L U/L Cobas c501 200 JAH 4119 L-4119 2782 BoF 25 Amülaas (pankreasespetsiifiline) dreenieritises Dr-pAmyl JAH JAH EI Dr-pAmyl Amülaas (pankreasespetsiifiline) dreenieritises Amülaas (pankreasespetsiifiline) dreenieritises QN U/L U/L 200 JAH 4119 L-4119 1286 BoF 25 Kreatiniin dreenieritises Dr-Crea JAH JAH EI Dr-Crea Kreatiniin dreenieritises Kreatiniin dreenieritises QN umol/L µmol/l Cobas c501 201 JAH 4120 L-4120 1287 BoF 25 Triglütseriidid dreenieritises Dr-Trigl JAH JAH EI Dr-Trigl Triglütseriidid dreenieritises Triglütseriidid dreenieritises QN mmol/L mmol/l Cobas c501 202 JAH 4121 L-4121 1288 BoF 25 Valk dreenieritises Dr-Prot JAH JAH EI Dr-Prot Valk dreenieritises Valk dreenieritises QN g/L g/l Cobas c501 203 JAH 4122 L-4122 1290 BoF 25 Uurea dreenieritises Dr-Urea JAH JAH EI Dr-Urea Uurea dreenieritises Uurea dreenieritises QN mmol/L mmol/l Cobas c501 204 JAH 4124 L-4124 931 HLA 27 HLA-B*27 alleel B-HLA-B*27 DNA JAH JAH EI B-HLA-B*27 DNA HLA-B*27 DNA HLA-B*27 alleel Tekst LightCycler 2.0 1 JAH 1123 26043-0 HLA-B27 ACnc Pt Bld Ord Probe.amp.tar HLA HLA-B27 [Presence] by Probe & target amplification method HLA-B27 Ql PCR 1 Both 549 POR 29 Delta-aminolevuliinhappe uriinis U-DALA JAH JAH EI U-DALA DALA uriinis Deltaaminolevuliinhape uriinis QN umol/L µmol/L Spekol 1300 3 JAH 1002 34284-0 Delta aminolevulinate SCnc Pt Urine Qn umol/L umol/L CHEM Delta aminolevulinate [Moles/volume] in Urine D-ALA Ur-sCnc 1 Both 550 POR 29 Delta-aminolevuliinhappe ööpäevases uriinis dU-DALA JAH JAH EI dU-DALA DALA ööpäevases uriinis Deltaaminolevuliinhape ööpäevases uriinis QN umol/d µmol/d Spekol 1300 4 JAH 1798 25896-2 Delta aminolevulinate SCnc 24H Urine Qn umol/L umol/L 2 CHEM Delta aminolevulinate [Moles/volume] in 24 hour Urine D-ALA 24h Ur-sCnc 1 Both 27,3592 2795 POR 29 DALA/kreatiniin uriinis U-DALA/U-Crea JAH JAH EI U-DALA/U-Crea DALA/kreatiniin uriinis Deltaaminolevuliinhappe ja kreatiniini suhe uriinis QN mmol/mol mmol/mol 5 JAH 1003 39782-8 Delta aminolevulinate/Creatinine SCrto Pt Urine Qn mmol/mol{creat} mmol/mol_cre CHEM Delta aminolevulinate/Creatinine [Molar ratio] in Urine D-ALA/Creat Ur-sRto 1 Both 26,1601 2439 POR 29 Porfobilinogeen uriinis sõeluuring U-PBG sõeltest JAH JAH EI U-PBG screen Porfobilinogeen uriinis (sõeluuring) Porfobilinogeen uriinis (sõeluuring) Tekst manuaalne 7 JAH 5303 2809-2 Porphobilinogen PrThr Pt Urine Ord CHEM Porphobilinogen [Presence] in Urine PBG Ur Ql 1 Both 16,2284 598 POR 29 Porfobilinogeen uriinis U-PBG JAH JAH EI U-PBG Porfobilinogeen uriinis Porfobilinogeen uriinis QN umol/L µmol Spekol 1300 8 JAH 1035 2811-8 Porphobilinogen SCnc Pt Urine Qn umol/L CHEM Porphobilinogen [Moles/volume] in Urine PBG Ur-sCnc 1 Both 599 POR 29 Porfobilinogeen ööpäevases uriinis dU-PBG JAH JAH EI dU-PBG Porfobilinogeen ööpäevases uriinis Porfobilinogeen ööpäevases uriinis QN umol/d µmol/d Spekol 1300 10 JAH 1831 14882-5 Porphobilinogen SRat 24H Urine Qn umol/(24.h) umol/24 H 5 CHEM Porphobilinogen [Moles/time] in 24 hour Urine PBG 24h Ur-sRate 1 Both 14,895 2744 POR 29 Porfobilinogeen ööpäevases uriinis sõeluuring dU-PBG sõeltest JAH JAH EI dU-PBG Porfobilinogeen ööpäevases uriinis Porfobilinogeen ööpäevases uriinis QN umol/d umol/d 10 JAH 1831 14882-5 Porphobilinogen SRat 24H Urine Qn umol/(24.h) umol/24 H 5 CHEM Porphobilinogen [Moles/time] in 24 hour Urine PBG 24h Ur-sRate 1 Both 14,895 2794 POR 29 Porfobilinogeen/kreatiniin uriinis U-PBG/U-Crea JAH JAH EI U-PBG/U-Crea Porfobilinogeen/kreatiniin uriinis Porfobilinogeeni ja kreatiniini suhe uriinis QN mmol/mol mmol/mol 11 JAH 2697 34357-4 Porphobilinogen/Creatinine SCrto Pt Urine Qn mmol/mol mmol/mol CHEM Porphobilinogen/Creatinine [Molar ratio] in Urine PBG/Creat Ur-sRto 1 Both 18,1729 600 POR 29 Porfüriinid uriinis U-Porph JAH JAH EI U-Porph (ug/L) Porfüriinid uriinis (ug/L) Porfüriinid uriinis (ug/L) QN ug/L nmol/L Spekol 1300 12 JAH 1832 11225-0 Porphyrins MCnc Pt Urine Qn ug/L mcg/L CHEM Porphyrins [Mass/volume] in Urine Porphyrins Ur-mCnc 1 Observation 601 POR 29 Porfüriinid (uro- ja koproporfüriinid) ööpäevases uriinis dU-Porph JAH JAH EI dU-Porph (nmol/d) Porfüriinid ööpäevases uriinis Porfüriinid ööpäevases uriinis (nmol/d) QN nmol/d nmol/d Spekol 1300 15 JAH 3965 50901-8 Porphyrins SCnc 24H Urine Qn nmol/L nmol/L CHEM Porphyrins [Moles/volume] in 24 hour Urine Porphyrins 24h Ur-sCnc 1 Both 13,6111 2994 POR 29 Tsink protoporfüriin veres B-ZnPP JAH EI EI B-ZnPP Tsink-protoporfüriin veres Tsink-protoporfüriin veres QN ug/L µg/L HPLC Immundiagnostik AG JAH 7314 33007-6 Protoporphyrin.zinc MCnc Pt Bld Qn ug/dL CHEM Protoporphyrin.zinc [Mass/volume] in Blood ZPP Bld-mCnc Laboratory Both 2995 POR 29 Vaba protoporfüriin veres B-fPP JAH EI EI B-fPP Vaba protoporfüriin veres Vaba protoporfüriin veres QN ug/L µg/L HPLC Immundiagnostik AG JAH 7315 2892-8 " Protoporphyrin.free" MCnc Pt Bld Qn ug/dL CHEM Protoporphyrin Free [Mass/volume] in Blood Laboratory Observation 2996 POR 29 Protoporfüriinid veres B-PP JAH EI EI B-PP Protoporfüriin veres Protoporfüriin veres QN µg/L HPLC Immundiagnostik AG JAH 7316 2896-9 Protoporphyrin MCnc Pt Bld Qn ug/dL CHEM Protoporphyrin [Mass/volume] in Blood Laboratory Observation 2997 POR 29 Protoporfüriinid veres HPLC meetodiga B-ProtoPorphyrins (HPLC) JAH EI EI B-Protoporphyrins panel (HPLC) Protoporfüriinide paneel veres (HPLC) Protoporfüriinid veres (paneel, HPLC) Paneel HPLC Immundiagnostik AG JAH 7317 L-5555 3000 POR 29 Protoporfüriin/hemoglobiin veres B-PP/Hb JAH EI EI RBC-PP Protoporfüriin erütrotsüütides Protoporfüriin erütrotsüütides QN ug/gHb µg/g HPLC Immundiagnostik AG JAH 7320 34418-4 Protoporphyrin MCnt Pt RBC Qn ug/g{Hb} CHEM Protoporphyrin [Mass/mass] in Red Blood Cells Laboratory Observation 929 PH 31 Trombofiilia - V faktori geeni Leideni mutatsioon B-FVL JAH JAH EI B-FVL Trombofiilia - V faktori geeni Leideni mutatsioon Trombofiilia - V faktori geeni Leideni mutatsioon Tekst LightCycler 2.0 2 JAH 1355 21668-9 F5 gene.p.R506Q Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.MUT F5 gene p.R506Q [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method F5 p.R506Q Bld/T Ql 1 Both 930 PH 31 Trombofiilia - protrombiini geeni c.*20210G>A mutatsioon B-PT c.*20210G>A JAH JAH EI B-PT c.*20210G>A Trombofiilia - protrombiini geeni c.*20210G>A mutatsioon Trombofiilia - protrombiini geeni c.*20210G>A mutatsioon Tekst LightCycler 2.0 3 JAH 1356 24475-6 F2 gene.p.G20210A Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen 0,02% MOLPATH.MUT F2 gene p.G20210A [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method F2 p.G20210A Bld/T Ql 1 Both 2631 Vta 35 DNA eraldamine XXX-DNA extraction JAH JAH EI XXX-DNA extraction DNA eraldamine DNA eraldamine täpsustamata materjalist QN ng/uL ng/uL 1 JAH 3279 L-3279