id labor Valdkond VK sort Paneel P kood Analüüsi nimetus A kood Kehtiv Kehtiv lõpp Tellitav Vahendatav T lühend Kasutatav nimetus T Nimetus Vastuskood T Ühik Labor ühik Seade Diagnostikumi_tootja Sort Risttabel id algandmed Loinc # Component Property Time Aspects System Scale Method Ex UCUM Units Ex Units %99+ Common Tests Class Long Common Name Short Name Type Order/Obs Doc/Section Ext 2 HE 1 Hemogramm normoblastidega (E-IPU) B-CBC JAH JAH EI B-CBC Hemogramm Hemogramm Paneel Sysmex 1 EI/Paneel 1 58410-2 Complete blood count (hemogram) panel - Pt Bld - Automated count PANEL.HEM/BC Complete blood count (hemogram) panel in Blood by Automated count CBC (hemogram) Bld Auto 1 Order 2282 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammi ja normoblastidega (E-IPU) B-CBC-5Diff JAH JAH EI B-CBC-5Diff Hemogramm 5-osalise leukogrammiga Hemogramm viieosalise leukogrammiga Paneel 4 EI/Paneel 12 57021-8 CBC W Auto Differential panel - Pt Bld Qn PANEL.HEM/BC CBC W Auto Differential panel in Blood CBC W Auto Diff Bld 1 Order 2585 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammi ja IPF (E-IPU) B-CBC-5Diff-IPF JAH JAH EI B-CBC-5Diff-NRBC Hemogramm 5-osalise leukogrammi ja normoblastidega Hemogramm viieosalise leukogrammi ja normoblastidega Paneel 5 EI/Paneel 1950 L-1950 48 HE 1 " Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega (E-IPU) " B-CBC-5Diff-RET JAH JAH EI B-CBC-5Diff-NRBC-Ret Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega Hemogramm viieosalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega Paneel Sysmex 6 EI/Paneel 1949 L-1949 3 HE 1 Hemogramm; Hemogramm 5-osalise leukogrammi ja normoblastidega; Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega B-CBC; B-CBC-5Diff-IPF; B-CBC-5Diff-RET Leukotsüüdid WBC JAH EI EI B-WBC WBC Leukotsüüdid QN E9/L 10^9/L Sysmex 10 JAH/Võrreld 2 6690-2 Leukocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Leukocytes [#/volume] in Blood by Automated count WBC # Bld Auto 1 Observation 4 HE 1 Hemogramm; Hemogramm 5-osalise leukogrammi ja normoblastidega; Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega B-CBC; B-CBC-5Diff-IPF; B-CBC-5Diff-RET Erütrotsüüdid RBC JAH EI EI B-RBC RBC Erütrotsüüdid QN E12/L 10^12/L Sysmex 11 JAH/Võrreld 3 789-8 Erythrocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*6/uL 10^12/L;million/mm3 2,22% HEM/BC Erythrocytes [#/volume] in Blood by Automated count RBC # Bld Auto 1 Observation 2285 HE 1 Hemogramm; Hemogramm 5-osalise leukogrammi ja normoblastidega; Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega B-CBC; B-CBC-5Diff-IPF; B-CBC-5Diff-RET Hemoglobiin HBG JAH EI EI B-Hb Hb Hemoglobiin QN g/L g/L Sysmex 12 JAH/Võrreld 4 718-7 Hemoglobin MCnc Pt Bld Qn g/dL 2,32% HEM/BC Hemoglobin [Mass/volume] in Blood Hgb Bld-mCnc 1 Both 6 HE 1 Hemogramm; Hemogramm 5-osalise leukogrammi ja normoblastidega; Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega B-CBC; B-CBC-5Diff-IPF; B-CBC-5Diff-RET Hematokrit Hct JAH EI EI B-Hct Hct Hematokrit QN % l/l Sysmex 13 JAH/Võrreld 5 4544-3 Hematocrit VFr Pt Bld Qn Automated count % HEM/BC Hematocrit [Volume Fraction] of Blood by Automated count Hct VFr Bld Auto 1 Both 7 HE 1 Hemogramm; Hemogramm 5-osalise leukogrammi ja normoblastidega; Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega B-CBC; B-CBC-5Diff-IPF; B-CBC-5Diff-RET Erütrotsüütide keskmine maht MCV JAH EI EI B-MCV MCV Erütrotsüütide keskmine maht QN fL fL Sysmex 14 JAH/Võrreld 6 787-2 Erythrocyte mean corpuscular volume EntVol Pt RBC Qn Automated count fL fL HEM/BC Erythrocyte mean corpuscular volume [Entitic volume] by Automated count MCV RBC Auto 1 Observation 8 HE 1 Hemogramm; Hemogramm 5-osalise leukogrammi ja normoblastidega; Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega B-CBC; B-CBC-5Diff-IPF; B-CBC-5Diff-RET Keskmine hemoglobiini maht MCH JAH EI EI B-MCH MCH Keskmine hemoglobiin erütrotsüüdis QN pg pg Sysmex 15 JAH/Võrreld 7 785-6 Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin EntMass Pt RBC Qn Automated count pg pg 2,22% HEM/BC Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin [Entitic mass] by Automated count MCH RBC Qn Auto 1 Observation 25 HE 1 Hemogramm; Hemogramm 5-osalise leukogrammi ja normoblastidega; Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega B-CBC; B-CBC-5Diff-IPF; B-CBC-5Diff-RET Keskmine hemoglobiini kontsentratsioon erütrotsüüdis MCHC JAH EI EI B-MCHC MCHC Keskmine hemoglobiini kontsentratsioon erütrotsüüdis QN g/L g/l Sysmex 16 JAH/Võrreld 8 786-4 Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin concentration MCnc Pt RBC Qn Automated count g/dL 2,22% HEM/BC Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin concentration [Mass/volume] by Automated count MCHC RBC Auto-mCnc 1 Observation 56 HE 1 Hemogramm; Hemogramm 5-osalise leukogrammi ja normoblastidega; Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega B-CBC; B-CBC-5Diff-IPF; B-CBC-5Diff-RET Erütrotsüütide suurusjaotuvus RDW-CV JAH EI EI B-RDW-CV RDW-CV Erütrotsüütide suurusjaotuvus QN % % Sysmex 17 JAH/Võrreld 9 788-0 Erythrocyte distribution width Ratio Pt RBC Qn Automated count % % HEM/BC Erythrocyte distribution width [Ratio] by Automated count RDW RBC Auto-Rto 1 Observation 27 HE 1 Hemogramm; Hemogramm 5-osalise leukogrammi ja normoblastidega; Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega B-CBC; B-CBC-5Diff-IPF; B-CBC-5Diff-RET Erütrotsüütide suurusjaotuvus RDW-SD JAH EI EI B-RDW-SD RDW-SD Erütrotsüütide suurusjaotuvus QN fL fL Sysmex 18 JAH/Võrreld 10 21000-5 Erythrocyte distribution width EntVol Pt RBC Qn Automated count fL fL HEM/BC Erythrocyte distribution width [Entitic volume] by Automated count RDW RBC Auto 1 Observation 12 HE 1 Hemogramm; Hemogramm 5-osalise leukogrammi ja normoblastidega; Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega B-CBC; B-CBC-5Diff-IPF; B-CBC-5Diff-RET Trombotsüüdid PLT JAH EI EI B-Plt Plt Trombotsüüdid QN E9/L 10^9/L Sysmex 19 JAH/Võrreld 11 777-3 Platelets NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Platelets [#/volume] in Blood by Automated count Platelet # Bld Auto 1 Observation 2302 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammi ja normoblastidega; Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega B-CBC-5Diff-IPF; B-CBC-5Diff-RET Eosinofiilide suhtarv Eo% JAH EI EI B-Eo% Eo% Eosinofiilide suhtarv QN % % Sysmex 20 JAH/Võrreld 23 713-8 Eosinophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Eosinophils/100 leukocytes in Blood by Automated count Eosinophil NFr Bld Auto 1 Observation 35 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammi ja normoblastidega; Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega B-CBC-5Diff-IPF; B-CBC-5Diff-RET Basofiilide suhtarv Baso% JAH EI EI B-Baso% Baso% Basofiilide suhtarv QN % % Sysmex 21 JAH/Võrreld 24 706-2 Basophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Basophils/100 leukocytes in Blood by Automated count Basophils NFr Bld Auto 1 Observation 2306 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammi ja normoblastidega; Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega B-CBC-5Diff-IPF; B-CBC-5Diff-RET Monotsüütide suhtarv Mono% JAH EI EI B-Mono% Mono% Monotsüütide suhtarv QN % % Sysmex 22 JAH/Võrreld 25 5905-5 Monocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Monocytes/100 leukocytes in Blood by Automated count Monocytes NFr Bld Auto 1 Observation 2304 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammi ja normoblastidega; Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega B-CBC-5Diff-IPF; B-CBC-5Diff-RET Lümfotsüütide suhtarv Lymph% JAH EI EI B-Lymph% Lymph% Lümfotsüütide suhtarv QN % % Sysmex 23 JAH/Võrreld 26 736-9 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Blood by Automated count Lymphocytes NFr Bld Auto 1 Observation 45 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammi ja normoblastidega; Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega B-CBC-5Diff-IPF; B-CBC-5Diff-RET Neutrofiilide suhtarv Neut% JAH EI EI B-Neut% Neut% Neutrofiilide suhtarv QN % % Sysmex 26 JAH/Võrreld 27 770-8 Neutrophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % 1,03% HEM/BC Neutrophils/100 leukocytes in Blood by Automated count Neutrophils NFr Bld Auto 1 Observation 37 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammi ja normoblastidega; Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega B-CBC-5Diff-IPF; B-CBC-5Diff-RET Ebaküpsete granulotsüütide suhtarv IG% JAH EI EI B-IG% IG% Ebaküpsete granulotsüütide suhtarv QN % % Sysmex 28 JAH/Võrreld 33 38518-7 Granulocytes.immature/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % HEM/BC Granulocytes Immature/100 leukocytes in Blood Imm Granulocytes NFr Bld 1 Observation 68 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammi ja normoblastidega; Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega B-CBC-5Diff-IPF; B-CBC-5Diff-RET Eosinofiilide arv Eo JAH EI EI B-Eo# Eo Eosinofiilide arv QN E9/L 10^9/L Sysmex 29 JAH/Võrreld 28 711-2 Eosinophils NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 0,03% HEM/BC Eosinophils [#/volume] in Blood by Automated count Eosinophil # Bld Auto 1 Both 34 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammi ja normoblastidega; Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega B-CBC-5Diff-IPF; B-CBC-5Diff-RET Basofiilide arv Baso JAH EI EI B-Baso# Baso Basofiilide arv QN E9/L 10^9/L Sysmex 30 JAH/Võrreld 29 704-7 Basophils NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 0,76% HEM/BC Basophils [#/volume] in Blood by Automated count Basophils # Bld Auto 1 Observation 42 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammi ja normoblastidega; Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega B-CBC-5Diff-IPF; B-CBC-5Diff-RET Monotsüütide arv Mono JAH EI EI B-Mono# Mono Monotsüütide arv QN E9/L 10^9/L Sysmex 31 JAH/Võrreld 30 742-7 Monocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Monocytes [#/volume] in Blood by Automated count Monocytes # Bld Auto 1 Observation 2303 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammi ja normoblastidega; Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega B-CBC-5Diff-IPF; B-CBC-5Diff-RET Lümfotsüütide arv Lymph JAH EI EI B-Lymph# Lymph Lümfotsüütide arv QN E9/L E9/L Sysmex 32 JAH/Võrreld 31 731-0 Lymphocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 0,28% HEM/BC Lymphocytes [#/volume] in Blood by Automated count Lymphocytes # Bld Auto 1 Observation 44 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammi ja normoblastidega; Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega B-CBC-5Diff-IPF; B-CBC-5Diff-RET Neutrofiilide arv Neut JAH EI EI B-Neut# Neut Neutrofiilide arv QN E9/L 10^9/L Sysmex 35 JAH/Võrreld 32 751-8 Neutrophils NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Neutrophils [#/volume] in Blood by Automated count Neutrophils # Bld Auto 1 Observation 36 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammi ja normoblastidega; Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega B-CBC-5Diff-IPF; B-CBC-5Diff-RET Ebaküpsete granulotsüüdide arv IG JAH EI EI B-IG# IG Ebaküpsete granulotsüütide arv QN E9/L 10^9/L Sysmex 37 JAH/Võrreld 34 51584-1 Granulocytes.immature NCnc Pt Bld Qn 10*3/uL Giga cells /l HEM/BC Granulocytes Immature [#/volume] in Blood Imm Granulocytes # Bld 1 Both 15 HE 1 Hemogramm; Hemogramm 5-osalise leukogrammi ja normoblastidega; Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega B-CBC; B-CBC-5Diff-IPF; B-CBC-5Diff-RET Trombotsüütide suurusjaotuvus PDW JAH EI EI B-PDW PDW Trombotsüütide suurusjaotuvus QN fL fl Sysmex 38 JAH/Võrreld 35 32207-3 Platelet distribution width EntVol Pt Bld Qn Automated count fL femtoliters HEM/BC Platelet distribution width [Entitic volume] in Blood by Automated count PDW Bld Auto 1 Observation 14 HE 1 Hemogramm; Hemogramm 5-osalise leukogrammi ja normoblastidega; Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel B-CBC; B-CBC-5Diff-IPF; B-CBC-5Diff-RET; BalF-RespVir RNA/DNApanel; Br-RespVir RNA/DNA panel; Nose-RespVir RNA/DNApanel; Th-RespVir RNA/DNA panel Trombotsüütide keskmine maht MPV JAH EI EI B-MPV MPV Trombotsüütide keskmine maht QN fL fl Sysmex 40 JAH/Võrreld 36 32623-1 Platelet mean volume EntVol Pt Bld Qn Automated count fL fL HEM/BC Platelet mean volume [Entitic volume] in Blood by Automated count PMV Bld Auto 1 Observation 2296 HE 1 Hemogramm; Hemogramm 5-osalise leukogrammi ja normoblastidega; Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega B-CBC; B-CBC-5Diff-IPF; B-CBC-5Diff-RET Trombotsüütide suurte vormide suhtarv P-LCR JAH EI EI B-LCR LCR Trombotsüütide suurte vormide suhtarv QN % % Sysmex 41 JAH/Võrreld 37 48386-7 Platelets.large/Platelets NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Platelets Large/Platelets in Blood by Automated count Lg Platelets/Platelet NFr Bld Auto 1 Observation 13 HE 1 Hemogramm; Hemogramm 5-osalise leukogrammi ja normoblastidega; Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega B-CBC; B-CBC-5Diff-IPF; B-CBC-5Diff-RET Trombokrit PCT JAH EI EI B-Pct Pct Trombokrit QN % % Sysmex 42 JAH/Võrreld 2114 51637-7 Plateletocrit VFr Pt Bld Qn HEM/BC Plateletocrit [Volume Fraction] in Blood Plateletocrit VFr Bld 1 Observation 63 HE 1 Hemogramm; Hemogramm 5-osalise leukogrammi ja normoblastidega; Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega B-CBC; B-CBC-5Diff-IPF; B-CBC-5Diff-RET Noorte trombotsüütide fraktsioon IPF JAH EI EI B-IPF IPF Ebaküpsete trombotsüütide suhtarv QN % % Sysmex 43 JAH/Võrreld 1665 71693-6 Platelets.reticulated/100 platelets NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Platelets reticulated/100 platelets in Blood by Automated count Platelets.reticulated NFr Bld Auto 1 Observation 11,4729 46 HE 1 Hemogramm; Hemogramm 5-osalise leukogrammi ja normoblastidega; Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega B-CBC; B-CBC-5Diff-IPF; B-CBC-5Diff-RET Normoblastide arv NRBC# JAH EI EI B-NRBC# NRBC Normoblastide arv QN E9/L 10^9/L Sysmex 46 JAH/Võrreld 40 771-6 Erythrocytes.nucleated NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Nucleated erythrocytes [#/volume] in Blood by Automated count nRBC # Bld Auto 1 Observation 2310 HE 1 Hemogramm; Hemogramm 5-osalise leukogrammi ja normoblastidega; Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega B-CBC; B-CBC-5Diff-IPF; B-CBC-5Diff-RET Normoblastide suhtarv NRBC% JAH EI EI B-NRBC% NRBC% Normoblastide suhtarv QN /100WBC /100WBC Sysmex 47 JAH/Võrreld 41 58413-6 Erythrocytes.nucleated/100 leukocytes Ratio Pt Bld Qn Automated count HEM/BC Nucleated erythrocytes/100 leukocytes [Ratio] in Blood by Automated count nRBC/100 WBC Bld Auto-Rto 1 Observation 80 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega B-CBC-5Diff-RET Retikulotsüütide suhtarv Ret%% JAH EI EI B-Ret% Ret% Retikulotsüütide suhtarv QN % ‰ Sysmex 49 JAH/Võrreld 99 17849-1 Reticulocytes/100 erythrocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Reticulocytes/100 erythrocytes in Blood by Automated count Retics/100 RBC NFr Auto 1 Observation 79 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega B-CBC-5Diff-RET Retikulotsüütide arv Ret# JAH EI EI B-Ret# Ret Retikulotsüütide arv QN E9/L n x 109/l 10^9/L Sysmex 50 JAH/Võrreld 100 60474-4 Reticulocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL m/UL HEM/BC Reticulocytes [#/volume] in Blood by Automated count Retics # Auto 1 Observation 2311 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammi ja normoblastidega; Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega B-CBC-5Diff-IPF; B-CBC-5Diff-RET Ebaküpsete retikulotsüütide fraktsioon IRF JAH EI EI B-IRF IRF Ebaküpsete retikulotsüütide fraktsioon QN % % Sysmex 51 JAH/Võrreld 101 33516-6 Reticulocytes.immature/Reticulocytes.total NFr Pt Bld Qn % % HEM/BC Reticulocytes.immature/Reticulocytes.total in Blood Imm Retics NFr 1 Observation 11,3891 81 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega B-CBC-5Diff-RET Retikulotsüütide hemoglobiini sisaldus Ret-He JAH EI EI B-RetHb RetHb Retikulotsüütide hemoglobiin QN pg pg Sysmex 55 JAH/Võrreld 105 42810-2 Hemoglobin EntMass Pt Retic Qn pg pg 1420 HEM/BC Hemoglobin [Entitic mass] in Reticulocytes Hgb Retic Qn 1 Observation 11,3891 82 HE 1 Vereäige mikroskoopia (E-IPU) B-Smear-m JAH JAH EI B-Smear-m panel Vereäige mikroskoopia Vereäige mikroskoopia Paneel manuaalne 56 JAH 42 L-42 86 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Eosinofiilid Eos. JAH EI EI B-Eosinofiilid % Eosinofiilid % Eosinofiilide suhtarv QN % % manuaalne 57 JAH/Võrreld 43 26450-7 Eosinophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 49 HEM/BC Eosinophils/100 leukocytes in Blood Eosinophil NFr Bld 1 Observation 11,433 2471 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Eosinofiilide arv Eos# JAH EI EI B-Eosinofiilid # Eosinofiilid Eosinofiilide arv QN E9/L E9/L 58 JAH/Võrreld 60 26449-9 Eosinophils NCnc Pt Bld Qn 10*3/uL "#/mm3; k/cumm" 0,82% HEM/BC Eosinophils [#/volume] in Blood Eosinophil # Bld 1 Observation 85 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Basofiilid Baso. JAH EI EI B-Basofiilid % Basofiilid % Basofiilide suhtarv QN % % manuaalne 59 JAH/Võrreld 44 30180-4 Basophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 54 HEM/BC Basophils/100 leukocytes in Blood Basophils NFr Bld 1 Observation 11,433 2470 HE 1 Basofiilide arv Baso# JAH EI EI B-Basofiilid # Basofiilid Basofiilide arv QN E9/L E9/L 60 JAH/Võrreld 61 26444-0 Basophils NCnc Pt Bld Qn 10*3/uL k/cumm HEM/BC Basophils [#/volume] in Blood Basophils # Bld 1 Observation 88 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Monotsüütid Mono. JAH EI EI B-Monotsüüdid % Monotsüüdid % Monotsüütide suhtarv QN % % manuaalne 61 JAH/Võrreld 45 26485-3 Monocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 40 HEM/BC Monocytes/100 leukocytes in Blood Monocytes NFr Bld 1 Observation 11,433 2468 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Monotsüütide arv Mono# JAH EI EI B-Monotsüüdid # Monotsüüdid Monotsüütide arv QN E9/L E9/L 62 JAH/Võrreld 62 26484-6 Monocytes NCnc Pt Bld Qn 10*3/uL k/cumm 0,92% HEM/BC Monocytes [#/volume] in Blood Monocytes # Bld 1 Observation 95 HE 1 Lümfoidrakud Lyrakk JAH EI EI B-Lümfoidsed rakud % Lümfoidsed rakud % Lümfoidsete rakkude suhtarv QN % % manuaalne 65 JAH/Võrreld 2710 737-7 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % 186 HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Blood by Manual count Lymphocytes NFr Bld Manual 1 Observation 22,7112 87 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Lümfotsüütid Lymf. JAH EI EI B-Lümfotsüüdid % Lümfotsüüdid % Lümfotsüütide suhtarv QN % % manuaalne 67 JAH/Võrreld 47 26478-8 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 45 HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Blood Lymphocytes NFr Bld 1 Observation 11,433 2469 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Lümfotsüütide arv Lymf# JAH EI EI B-Lümfotsüüdid # Lümfotsüüdid Lümfotsüütide arv QN E9/L E9/L 68 JAH/Võrreld 64 26474-7 Lymphocytes NCnc Pt Bld Qn 10*3/uL "#/mm3; k/cumm" 0,63% HEM/BC Lymphocytes [#/volume] in Blood Lymphocytes # Bld 1 Observation 96 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Reaktiivsed lümfotsüüdid Reakt. JAH EI EI B-Reaktiivsed lümfotsüüdid % Reaktiivsed lümfotsüüdid % Reaktiivsete lümfotsüütide suhtarv QN % % manuaalne 69 JAH/Võrreld 48 33835-0 Lymphocytes.plasmacytoid/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % HEM/BC Lymphocytes Plasmacytoid/100 leukocytes in Blood by Manual count Plasmacoid Lymphs NFr Bld Manual 1 Observation 2481 HE 1 Reaktiivsete lümfotsüütide arv Reakt# JAH EI EI B-Reaktiivsed lümfotsüüdid # Reaktiivsed lümfotsüüdid Reaktiivsete lümfotsüütide arv QN E9/L E9/L 70 JAH/Võrreld 5420 35039-7 Lymphocytes.plasmacytoid NCnc Pt Bld Qn 10*3/uL 10*9/L HEM/BC Lymphocytes Plasmacytoid [#/volume] in Blood Plasmacoid Lymphs # Bld 1 Observation 93 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Prolümfotsüüdid Prolym JAH EI EI B-Prolümfotsüüdid % Prolümfotsüüdid % Prolümfotsüütide suhtarv QN % % manuaalne 71 JAH/Võrreld 49 6746-2 Prolymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % HEM/BC Prolymphocytes/100 leukocytes in Blood by Manual count Prolymphocytes NFr Bld Manual 1 Observation 21 2480 HE 1 Prolümfotsüütide arv Prolym# JAH EI EI B-Prolümfotsüüdid # Prolümfotsüüdid Prolümfotsüütide arv QN E9/L E9/L 72 JAH/Võrreld 5419 30464-2 Prolymphocytes NCnc Pt Bld Qn 10*3/uL 10*3/mm3 HEM/BC Prolymphocytes [#/volume] in Blood Prolymphocytes # Bld 1 Observation 97 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Karvrakud Karvr. JAH EI EI B-Karvrakud % Karvrakud % Karvrakkude suhtarv QN % % manuaalne 74 JAH/Võrreld 1666 40716-3 Hairy cells ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Hairy cells [Presence] in Blood by Light microscopy Hairy Cells Bld Ql Smear 1 Observation 99 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Atüüpilised lümfotsüüdid Atlymf JAH EI EI B-Atüüpilised lümfotsüüdid % Atüüpilised lümfotsüüdid % Atüüpiliste lümfotsüütide suhtarv QN % % manuaalne 75 JAH/Võrreld 50 29261-5 Lymphocytes.abnormal/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % HEM/BC Lymphocytes Abnormal/100 leukocytes in Blood by Manual count Abnormal Lymphs NFr Bld Manual 1 Observation 18,6198 2483 HE 1 Atüüpiliste lümfotsüütide arv AbnLymf# JAH EI EI B-Atüüpilised lümfotsüüdid # Atüüpilised lümfotsüüdid Atüüpiliste lümfotsüütide arv QN E9/L E9/L 76 JAH/Võrreld 5422 30412-1 Lymphocytes.abnormal NCnc Pt Bld Qn 10*3/uL 10*9/L HEM/BC Abnormal lymphocytes [#/volume] in Blood Lymph Abn # Bld 1 Observation 98 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Lümfoomi rakud Limf.r JAH EI EI B-Lümfoomirakud % Lümfoomirakud % Lümfoomirakkude suhtarv QN % % manuaalne 77 JAH/Võrreld 2542 24104-2 Lymphoma cells/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % HEM/BC Lymphoma cells/100 leukocytes in Blood by Manual count Lymphoma Cells NFr Bld Manual 1 Observation 19,5388 2482 HE 1 Lümfoomirakkude arv Lymphoma# JAH EI EI B-Lümfoomirakud # Lümfoomirakud Lümfoomirakkude arv QN E9/L E9/L 78 JAH/Võrreld 5421 30422-0 Lymphoma cells NCnc Pt Bld Qn 10*3/uL 10*9/L HEM/BC Lymphoma cells [#/volume] in Blood Lymphoma Cells # Bld 1 Observation 94 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Plasmarakud Plasm. JAH EI EI B-Plasmarakud % Plasmarakud % Plasmarakkude suhtarv QN % % manuaalne 79 JAH/Võrreld 59 13047-6 Plasma cells/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % HEM/BC Plasma cells/100 leukocytes in Blood Plasma Cells NFr Bld 1 Observation 2478 HE 1 Plasmarakkude arv Plasm# JAH EI EI B-Plasmarakud # Plasmarakud Plasmarakkude arv QN E9/L E9/L 80 JAH/Võrreld 5417 30458-4 Plasma cells NCnc Pt Bld Qn 10*3/uL 10*3/mm3 HEM/BC Plasma cells [#/volume] in Blood Plasma Cells # Bld 1 Observation 2472 HE 1 Segmenttuumsete neutrofiilide arv Segmen# EI 2021-01-26 EI EI B-Neutrofiilid # Neutrofiilid Neutrofiilide arv QN E9/L E9/L 82 JAH/Võrreld 65 26499-4 Neutrophils NCnc Pt Bld Qn 10*3/uL k/cumm 0,93% HEM/BC Neutrophils [#/volume] in Blood Neutrophils # Bld 1 Observation 84 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Segmenttuumsed neutrofiilid Segmen JAH EI EI B-Segmenttuumsed neutrofiilid % Segmenttuumsed neutrofiilid % Segmenttuumsete neutrofiilide suhtarv QN % % manuaalne 83 JAH/Võrreld 54 26505-8 Neutrophils.segmented/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % HEM/BC Neutrophils.segmented/100 leukocytes in Blood Neuts Seg NFr Bld 1 Observation 83 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Kepptuumsed neutrofiilid Keppt. JAH EI EI B-Kepptuumsed neutrofiilid % Kepptuumsed neutrofiilid % Kepptuumsete neutrofiilide suhtarv QN % % manuaalne 84 JAH/Võrreld 55 26508-2 Neutrophils.band form/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 0,19% HEM/BC Neutrophils.band form/100 leukocytes in Blood Neuts Band NFr Bld 1 Observation 2474 HE 1 Kepptuumsete neutrofiilide arv Keppt# JAH EI EI B-Kepptuumsed neutrofiilid # Kepptuumsed neutrofiilid Kepptuumsete neutrofiilide arv QN E9/L E9/L 85 JAH/Võrreld 5413 26507-4 Neutrophils.band form NCnc Pt Bld Qn 10*3/uL 10*3/mm3 HEM/BC Band form neutrophils [#/volume] in Blood Neuts Band # Bld 1 Observation 92 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Metamüelotsüüdid Metam. JAH EI EI B-Metamüelotsüüdid % Metamüelotsüüdid % Metamüelotsüütide suhtarv QN % % manuaalne 86 JAH/Võrreld 56 740-1 Metamyelocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % 307 HEM/BC Metamyelocytes/100 leukocytes in Blood by Manual count Metamyelocytes NFr Bld Manual 1 Observation 23,8122 2477 HE 1 Metamüelotsüütide arv Metam# JAH EI EI B-Metamüelotsüüdid # Metamüelotsüüdid Metamüelotsüütide arv QN E9/L E9/L 87 JAH/Võrreld 5416 30433-7 Metamyelocytes NCnc Pt Bld Qn 10*3/uL 10*3/mm3 HEM/BC Metamyelocytes [#/volume] in Blood Metamyelocytes # Bld 1 Observation 91 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Müelotsüüdid Myel. JAH EI EI B-Müelotsüüdid % Müelotsüüdid % Müelotsüütide suhtarv QN % % manuaalne 88 JAH/Võrreld 57 26498-6 Myelocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 0,04% HEM/BC Myelocytes/100 leukocytes in Blood Myelocytes NFr Bld 1 Observation 2476 HE 1 Müelotsüütide arv Myel# JAH EI EI B-Müelotsüüdid # Müelotsüüdid Müelotsüütide arv QN E9/L E9/L 89 JAH/Võrreld 5415 30446-9 Myelocytes NCnc Pt Bld Qn 10*3/uL 10*3/mm3 HEM/BC Myelocytes [#/volume] in Blood Myelocytes # Bld 1 Observation 90 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Promüelotsüüdid Prom. JAH EI EI B-Promüelotsüüdid % Promüelotsüüdid % Promüelotsüütide suhtarv QN % % manuaalne 90 JAH/Võrreld 58 26524-9 Promyelocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 0,01% HEM/BC Promyelocytes/100 leukocytes in Blood Promyelocytes NFr Bld 1 Observation 2475 HE 1 Promüelotsüütide arv Promyel# JAH EI EI B-Promüelotsüüdid # Promüelotsüüdid Promüelotsüütide arv QN E9/L E9/L 91 JAH/Võrreld 5414 26523-1 Promyelocytes NCnc Pt Bld Qn 10*3/uL 10*3/mm3 HEM/BC Promyelocytes [#/volume] in Blood Promyelocytes # Bld 1 Observation 89 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Blastid Blast JAH EI EI B-Blastid (spetsifitseerimata) % Blastid (spetsifitseerimata) % Blastide (spetsifitseerimata) suhtarv QN % % manuaalne 93 JAH/Võrreld 51 709-6 Blasts/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % 791 HEM/BC Blasts/100 leukocytes in Blood by Manual count Blasts NFr Bld Manual 1 Observation 18,0359 2479 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Blastide arv Blast# JAH EI EI B-Blastid (spetsifitseerimata) # Blastid (spetsifitseerimata) Blastide (spetsifitseerimata) arv QN E9/L E9/L 94 JAH/Võrreld 5418 30376-8 Blasts NCnc Pt Bld Qn 10*3/uL 10*3/mm3 HEM/BC Blasts [#/volume] in Blood Blasts # Bld 1 Observation 125 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Normoblastid Normobl. JAH EI EI B-Normoblastid % Normoblastid % Normoblastide suhtarv QN /100WBC manuaalne 96 JAH/Võrreld 67 33990-3 Normoblasts/100 leukocytes Ratio Pt Bld Qn /100{WBCs} /100 leukocytes HEM/BC Normoblasts/100 leukocytes [Ratio] in Blood Normoblasts Bld-Rto 1 Observation 2473 HE 1 Normoblastide arv Normobl# JAH EI EI B-Normoblastid # Normoblastid Normoblastide arv QN E9/L E9/L 97 JAH/Võrreld 4062 772-4 Erythrocytes.nucleated NCnc Pt Bld Qn Manual count 10*3/uL 10*9/L 4 HEM/BC Nucleated erythrocytes [#/volume] in Blood by Manual count nRBC # Bld Manual 1 Observation 13,0345 102 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Neutrofiilide düsplaasia Neu.dy JAH EI EI B-Neutrofiilide düsplaasia Neutrofiilide düsplaasia Neutrofiilide düsplaasia Tekst manuaalne 98 JAH 68 71369-3 Neutrophils.dysplastic ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Neutrophils.dysplastic [Presence] in Blood by Light microscopy Neutrophils.dysplastic Bld Ql Smear 1 Observation 22,0963 103 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Neutrofiilide toksogeenne granulatsioon Neu.to JAH EI EI B-Toksogeenne granulatsioon Toksogeenne granulatsioon Toksogeenne granulatsioon Tekst manuaalne 99 JAH 69 803-7 Toxic granules ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,0071% HEM/BC Toxic granules [Presence] in Blood by Light microscopy Toxic Granules Bld Ql Smear 1 Observation 107 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Döhle kehakesed Dohle JAH EI EI B-Döhle kehakesed Döhle kehakesed Döhle kehakesed Tekst manuaalne 100 JAH 70 7792-5 Dohle body ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,0030% HEM/BC Dohle body [Presence] in Blood by Light microscopy Dohle Bod Bld Ql Smear 1 Observation 105 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Hüpersegmentatsioon Hyper. JAH EI EI B-Hüpersegmentatsioon Hüpersegmentatsioon Hüpersegmentatsioon Tekst manuaalne 101 JAH 71 765-8 Neutrophils.hypersegmented ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Neutrophils.hypersegmented [Presence] in Blood by Light microscopy Neuts Hyperseg Bld Ql Smear 1 Observation 104 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Neutrofiilide vakuolisatsioon Neu.va JAH EI EI B-Neutrofiilide vakuolisatsioon Neutrofiilide vakuolisatsioon Neutrofiilide vakuolisatsioon Tekst manuaalne 102 JAH 1669 18319-4 Neutrophils.vacuolated ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,0010% HEM/BC Neutrophils.vacuolated [Presence] in Blood by Light microscopy Neuts Vac Bld Ql Smear 1 Observation 106 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Aueri kepikesed Auer. JAH EI EI B-Aueri kepikesed Aueri kepikesed Aueri kepikesed Tekst manuaalne 104 JAH 1670 11281-3 Auer rods ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Auer rods [Presence] in Blood by Light microscopy Auer Bodies Bld Ql Smear 1 Observation 101 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Lümfotsüütide atüpism Lym.at. JAH EI EI B-Lümfotsüütide atüpism Lümfotsüütide atüpism Lümfotsüütide atüpism Tekst manuaalne 105 JAH 72 733-6 Lymphocytes.variant ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Lymphocytes Variant [Presence] in Blood by Light microscopy Variant Lymphs Bld Ql Smear 1 Observation 11,4393 100 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Gumprechti varjud Gumpr. JAH EI EI B-Gumprechti varjud Gumprechti varjud Gumprechti varjud QN % manuaalne 106 JAH/Võrreld 73 14912-0 Smudge cells/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count "#/100 WBC; %" 0,0056% HEM/BC Smudge cells/100 leukocytes in Blood by Manual count Smudge Cells NFr Bld Manual 1 Observation 120 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Erütrotsüütide aglomeratsioon Er.agl JAH EI EI B-Aglomeratsioon Aglomeratsioon Aglomeratsioon Tekst manuaalne 107 JAH 74 7797-4 Rouleaux ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Rouleaux [Presence] in Blood by Light microscopy Rouleaux Bld Ql Smear 1 Observation 121 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Erütrotsüütide aglutinatsioon Er.agu JAH EI EI B-Aglutinatsioon Aglutinatsioon Aglutinatsioon Tekst manuaalne 108 JAH 1671 50670-9 Erythrocyte agglutination ACnc Pt Bld Ord HEM/BC Erythrocyte agglutination [Presence] in Blood RBC agglut Bld Ql 1 Observation 111 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Erütrotsüütide hüpokromaasia Er.hyp JAH EI EI B-Hüpokromaasia Hüpokromaasia Hüpokromaasia Tekst manuaalne 109 JAH 75 728-6 Hypochromia ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,03% HEM/BC Hypochromia [Presence] in Blood by Light microscopy Hypochromia Bld Ql Smear 1 Observation 112 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Erütrotsüütide polükromaasia Er.pol JAH EI EI B-Polükromaasia Polükromaasia Polükromaasia Tekst manuaalne 110 JAH 76 10378-8 Polychromasia ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,09% HEM/BC Polychromasia [Presence] in Blood by Light microscopy Polychromasia Bld Ql Smear 1 Observation 108 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Erütrotsüütide anisotsütoos Er.ani JAH EI EI B-Erütrotsüütide anisotsütoos Erütrotsüütide anisotsütoos Erütrotsüütide anisotsütoos Tekst manuaalne 112 JAH 78 702-1 Anisocytosis ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,04% HEM/BC Anisocytosis [Presence] in Blood by Light microscopy Anisocytosis Bld Ql Smear 1 Observation 110 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Erütrotsüütide makrotsütoos Er.mak JAH EI EI B-Erütrotsüütide makrotsütoos Erütrotsüütide makrotsütoos Erütrotsüütide makrotsütoos Tekst manuaalne 113 JAH 79 738-5 Macrocytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,11% HEM/BC Macrocytes [Presence] in Blood by Light microscopy Macrocytes Bld Ql Smear 1 Observation 109 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Erütrotsüütide mikrotsütoos Er.mik JAH EI EI B-Erütrotsüütide mikrotsütoos Erütrotsüütide mikrotsütoos Erütrotsüütide mikrotsütoos Tekst manuaalne 115 JAH 81 741-9 Microcytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,10% HEM/BC Microcytes [Presence] in Blood by Light microscopy Microcytes Bld Ql Smear 1 Observation 113 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Erütrotsüütide poikilotsütoos Er.poi JAH EI EI B-Poikilotsütoos Poikilotsütoos Poikilotsütoos Tekst manuaalne 116 JAH 84 779-9 Poikilocytosis ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,03% HEM/BC Poikilocytosis [Presence] in Blood by Light microscopy Poikilocytosis Bld Ql Smear 1 Observation 116 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Erütrotsüütide sferotsütoos Er.sfe JAH EI EI B-Mikrosferotsütoos Mikrosferotsütoos Mikrosferotsütoos Tekst manuaalne 117 JAH 82 48069-9 Spherocytes.micro ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Spherocytes.micro [Presence] in Blood by Light microscopy Spherocytes.micro Bld Ql Smear 1 Both 114 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Erütrotsüütide ovalotsütoos Er.ova JAH EI EI B-Ovalotsütoos Ovalotsütoos Ovalotsütoos Tekst manuaalne 118 JAH 83 774-0 Ovalocytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,06% HEM/BC Ovalocytes [Presence] in Blood by Light microscopy Ovalocytes Bld Ql Smear 1 Observation 115 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Erütrotsüütide akantotsütoos Er.aka JAH EI EI B-Akantotsütoos Akantotsütoos Akantotsütoos Tekst manuaalne 119 JAH 85 7789-1 Acanthocytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,00% HEM/BC Acanthocytes [Presence] in Blood by Light microscopy Acanthocytes Bld Ql Smear 1 Observation 117 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Erütrotsüütide fragmentatsioon Er.fra JAH EI EI B-Fragmentatsioon Fragmentatsioon Fragmentatsioon Tekst manuaalne 120 JAH 86 10373-9 Fragments ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Fragments [Presence] in Blood by Light microscopy Fragments Bld Ql Smear 1 Observation 2515 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Stomatotsütoos Stomatots JAH EI EI B-Stomatotsütoos Stomatotsütoos Stomatotsütoos Tekst 121 JAH 87 10380-4 Stomatocytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Stomatocytes [Presence] in Blood by Light microscopy Stomatocytes Bld Ql Smear 1 Observation 119 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Märklaudrakud Markl. JAH EI EI B-Kodotsütoos Märklaudrakud Kodotsütoos ehk märklaudrakkude olemasolu Tekst manuaalne 122 JAH 88 10381-2 Target cells ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,03% HEM/BC Target cells [Presence] in Blood by Light microscopy Targets Bld Ql Smear 1 Observation 118 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Pisarrakud Pisar. JAH EI EI B-Dakrotsütoos Pisarrakud Dakrüotsütoos ehk pisarrakkude olemasolu Tekst manuaalne 123 JAH 94 7791-7 Dacryocytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,03% HEM/BC Dacrocytes [Presence] in Blood by Light microscopy Dacryocytes Bld Ql Smear 1 Observation 2516 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Ehhinotsütoos Ehhinots JAH EI EI B-Ehhinotsütoos Ehhinotsütoos Ehhinotsütoos Tekst 124 JAH 89 7790-9 Burr cells ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,01% HEM/BC Burr cells [Presence] in Blood by Light microscopy Burr Cells Bld Ql Smear 1 Observation 2518 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Sirprakud Sirp JAH EI EI B-Drepanotsütoos Sirprakud Drepanotsütoos ehk sirprakkude olemasolu Tekst 126 JAH 1673 801-1 Sickle cells ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,0047% HEM/BC Sickle cells [Presence] in Blood by Light microscopy Sickle Cells Bld Ql Smear 1 Observation 122 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Erütrots.basofiilne sõmerus Er.bas JAH EI EI B-Basofiilne sõmerus Basofiilne sõmerus Basofiilne sõmerus Tekst manuaalne 127 JAH 90 703-9 Basophilic stippling ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,00% HEM/BC Basophilic stippling [Presence] in Blood by Light microscopy Baso Stipl Bld Ql Smear 1 Observation 123 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Howelli-Jolly kehakesed Howell JAH EI EI B-Howelli-Jolly kehakesed Howelli-Jolly kehakesed Howelli-Jolly kehakesed Tekst manuaalne 128 JAH 91 7793-3 Howell-Jolly bodies ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,00% HEM/BC Howell-Jolly bodies [Presence] in Blood by Light microscopy Howell-Jolly Bod Bld Ql Smear 1 Observation 124 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Caboti ringid Cabot JAH EI EI B-Caboti ringid Caboti ringid Caboti ringid Tekst manuaalne 129 JAH 92 11280-5 Cabot rings ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Cabot rings [Presence] in Blood by Light microscopy Cabot rings Bld Ql Smear 1 Observation 2517 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Pappenheimeri kehakesed Pappenheim JAH EI EI B-Pappenheimeri kehakesed Pappenheimeri kehakesed Pappenheimeri kehakesed Tekst 130 JAH 93 7795-8 Pappenheimer bodies ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Pappenheimer bodies [Presence] in Blood by Light microscopy Pappenheimer Bod Bld Ql Smear 1 Observation 126 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Trombotsüütide anisotsütoos Tr.ani JAH EI EI B-Trombotsüütide anisotsütoos Trombotsüütide anisotsütoos Trombotsüütide anisotsütoos Tekst manuaalne 132 JAH 1675 51640-1 Platelet anisocytosis ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Platelet anisocytosis [Presence] in Blood by Light microscopy Platelet anisocytosis Bld Ql Smear 1 Observation 127 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Trombotsüütide makrotsütoos Tr.mak JAH EI EI B-Trombotsüütide makrotsütoos Trombotsüütide makrotsütoos Trombotsüütide makrotsütoos Tekst manuaalne 133 JAH 1676 32146-3 Platelets.large ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Platelets Large [Presence] in Blood by Light microscopy Lg Platelets Bld Ql Smear 1 Observation 128 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Trombotsüütide hüpogranul. Tr.hypogr JAH EI EI B-Trombotsüütide hüpogranulatsioon Trombotsüütide hüpogranulatsioon Trombotsüütide hüpogranulatsioon Tekst manuaalne 134 JAH 1677 33216-3 Platelets.agranular ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Platelets agranular [Presence] in Blood by Light microscopy Agran Platelets Bld Ql Smear 1 Observation 129 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Hiidtrombotsüüdid Hiidtr JAH EI EI B-Hiidtrombotsüüdid Hiidtrombotsüüdid Hiidtrombotsüüdid Tekst manuaalne 135 JAH 1678 5908-9 Platelets.giant ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,0017% HEM/BC Platelets Giant [Presence] in Blood by Light microscopy Giant Platelets Bld Ql Smear 1 Observation 130 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Trombotsüütide agregaadid Tr.agr JAH EI EI B-Trombotsüütide agregaadid Trombotsüütide agregaadid Trombotsüütide agregaadid Tekst manuaalne 136 JAH 1679 7796-6 Platelet clump ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Platelet clump [Presence] in Blood by Light microscopy Platelet Clump Bld Ql Smear 1 Observation 131 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Mikromegakarüotsüüdid Mikro JAH EI EI B-Mikromegakarüotsüüdid % Mikromegakarüotsüüdid % Mikromegakarüotsüütide suhtarv QN % manuaalne 137 JAH/Võrreld 1680 62858-6 Micromegakaryocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % HEM/BC Micromegakaryocytes/100 leukocytes in Blood by Manual count Micromegakaryocytes NFr Bld Manual 1 Observation 18,6198 132 HE 1 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Megakarüotsüütide tuumad M-kary JAH EI EI B-Megakarüotsüütide tuumad Megakarüotsüütide tuumad Megakarüotsüütide tuumad QN % manuaalne 139 JAH/Võrreld 66 70028-6 Megakaryocytic nuclei/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % HEM/BC Megakaryocytic nuclei/100 leukocytes in Blood by Manual count Megakaryocytic nuclei NFr Bld Manual 1 Observation 11,4729 2616 HE 1 Trombotsüüdid naatriumtsitraatverest B-PLT-C JAH JAH EI B-Plt (9NC) Trombotsüüdid naatriumtsitraatverest Trombotsüüdid naatriumtsitraatverest QN E9/L E9/L 144 JAH/Võrreld 3527 L-3527 2665 HE 1 Trombotsüüdid magneesiumsulfaatverest B-PLT-C (Mg2+) JAH JAH EI B-Plt (Mg2+) Trombotsüüdid magneesiumsulfaatverest Trombotsüüdid magneesiumsulfaatverest QN E9/L E9/L 145 JAH/Võrreld 6054 L-5438 1 HE 1 Erütrotsüütide settekiirus B-ESR JAH JAH EI B-ESR Settekiirus Erütrotsüütide settekiirus QN mm/h mm/h Monitor J 146 JAH/Võrreld 106 4537-7 Erythrocyte sedimentation rate Vel Pt Bld Qn Westergren mm/h mm/hr 0,03% HEM/BC Erythrocyte sedimentation rate by Westergren method ESR Bld Qn Westrgrn 1 Both 1142 HAT 2 Veregaaside uuring arteriaalses veres ARTER JAH JAH EI aB-ABB panel Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres Happe-aluse tasakaalu uuring arteriaalses veres Paneel 1 JAH 1248 24336-0 Gas panel - Pt BldA Qn 0,01% PANEL.CHEM Gas panel in Arterial blood Gas Pnl BldA 1 Order 1143 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres ARTER pH arteriaalses veres aB-pH JAH EI EI aB-pH pH pH arteriaalses veres QN RapidPoint500 5 JAH 1251 2744-1 pH LsCnc Pt BldA Qn [pH] 0,08% CHEM pH of Arterial blood pH BldA 1 Both 1144 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres ARTER Süsinikdioksiidi osarõhk arteriaalses veres aB-pCO2 JAH EI EI aB-pCO2 pCO2 Süsinikdioksiidi osarõhk arteriaalses veres QN mmHg mmHg RapidPoint500 6 JAH 1252 2019-8 Carbon dioxide PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg 0,05% CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] in Arterial blood pCO2 BldA 1 Both 1145 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres ARTER Hapniku osarõhk arteriaalses veres aB-pO2 JAH EI EI aB-pO2 pO2 Hapniku osarõhk arteriaalses veres QN mmHg mmHg RapidPoint500 8 JAH 1253 2703-7 Oxygen PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg 0,07% CHEM Oxygen [Partial pressure] in Arterial blood pO2 BldA 1 Both 1150 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres ARTER Hapnikuga küllastatus arteriaalses veres aB-sO2 JAH EI EI aB-sO2 sO2 Hapnikuga küllastatus arteriaalses veres QN % % RapidPoint500 9 JAH 1254 2708-6 Oxygen saturation MFr Pt BldA Qn % % 0,02% CHEM Oxygen saturation in Arterial blood SaO2% BldA 1 Observation 1151 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres ARTER Oksühemoglobiin arteriaalses veres aB-O2Hb JAH EI EI aB-O2Hb Oksühemoglobiin Oksühemoglobiin arteriaalses veres QN % % RapidPoint500 11 JAH 1255 2714-4 Oxyhemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldA Qn % % CHEM Fractional oxyhemoglobin in Arterial blood OxyHgb MFr BldA 1 Observation 1154 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres ARTER Desoksühemoglobiin arteriaalses veres aB-HHb JAH EI EI aB-RHb Redutseeritud hemoglobiin Redutseeritud hemoglobiin arteriaalses veres QN % % RapidPoint500 12 JAH 1256 19225-2 Deoxyhemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldA Qn % % HEM/BC Deoxyhemoglobin/Hemoglobin.total in Arterial blood DO-Hgb MFr BldA 1 Observation 1163 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres ARTER pH (kehatemperatuuri järgi kohandatud) arteriaalses veres aB-pH(T) JAH EI EI aB-pHt pH (t) pH (kehatemperatuuri järgi kohandatud) arteriaalses veres QN RapidPoint500 13 JAH 1257 33254-4 pH^^adjusted to patients actual temperature LsCnc Pt BldA Qn [pH] 0,01% CHEM pH of Arterial blood adjusted to patients actual temperature pH temp adj BldA 1 Observation 1164 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres ARTER Süsinikdioksiidi osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) arteriaalses veres aB-pCO2(T) JAH EI EI aB-pCO2t pCO2 (t) Süsinikdioksiidi osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) arteriaalses veres QN mmHg mmHg RapidPoint500 14 JAH 1258 32771-8 Carbon dioxide^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Arterial blood pCO2 temp adj BldA 1 Observation 1165 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres ARTER Hapniku osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) arteriaalses veres aB-pO2(T) JAH EI EI aB-pO2t pO2 (t) Hapniku osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) arteriaalses veres QN mmHg mmHg RapidPoint500 15 JAH 1259 19255-9 Oxygen^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Oxygen [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Arterial blood pO2 temp adj BldA 1 Observation 2062 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres ARTER Hapnik arteriaalses veres aB-O2 JAH EI EI aB-O2 O2 Hapnik arteriaalses veres QN Vol% 16 JAH 1260 59274-1 Oxygen content VFr Pt BldA Qn Calculated mL/dL CHEM Oxygen content in Arterial blood by calculation O2 Ct VFr BldA Calc 1 Observation 1168 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres ARTER Hapniku osarõhk (küllastatus hapnikuga 50%) arteriaalses veres aB-p50 JAH EI EI aB-p50 pO2 (sO2 50%) Hapniku osarõhk (küllastatus hapnikuga 50%) arteriaalses veres QN mmHg mmHg RapidPoint500 17 JAH 1261 19214-6 Oxygen^^saturation adjusted to 0.5 PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Oxygen [Partial pressure] saturation adjusted to 0.5 in Arterial blood pO2 satn adj to 0.5 BldA 1 Observation 1166 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres ARTER Füsioloogiline shunt (kehatemperatuuri järgi kohandatud) arteriaalses veres aB-qsp/qt(est)(T) JAH EI EI aB-Shuntt Shunt (t) Füsioloogiline shunt (kehatemperatuuri järgi kohandatud) arteriaalses veres QN % % RapidPoint500 19 JAH 1263 72325-4 Functional shunt volume^^adjusted to patients actual temperature VFr Pt BldA Qn % % HEMODYN.MOLEC Arterial blood Functional shunt volume adjusted to patients actual temperature BldA Fshunt vol temp adj VFr 2 Observation 22,0427 1169 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres ARTER Alveolaarse õhu ja arteriaalse vere hapniku osarõhkude vahe aB-pO2(A-a)(T) JAH EI EI aB-AaDpO2t AaDpO2 (t) Alveolaarse õhu ja arteriaalse vere hapniku osarõhkude vahe (kehatemperatuuri järgi kohandatud) QN mmHg mmHg RapidPoint500 21 JAH 1265 53809-0 Oxygen.alveolar - arterial^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt Respiratory system Qn mm[Hg] mm Hg PULM Oxygen.alveolar - arterial [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature Respiratory system O2 alv-art temp adj Respiratory 2 Both 2209 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres ARTER Arteriaalse vere ja sissehingatava õhu hapniku osarõhkude suhe aB-pO2/FiO2 JAH EI EI aB-pO2/FiO2% pO2/FiO2% Arteriaalse vere ja sissehingatava õhu hapniku osarõhkude suhe QN mmHg/% mmHg/% RapidPoint500 23 JAH 4568 A-4568 2188 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres ARTER Arteriaalse vere ja alveolaarse õhu hapniku osarõhkude suhe aB-pO2(a/A)(T) JAH EI EI aB-pO2(a/A) aB-pO2(a/A) Arteriaalse vere ja alveolaarse õhu hapniku osarõhkude suhe QN 25 JAH 4814 78354-8 Oxygen.arterial/Oxygen.alveolar PPresRto Pt BldA+Resp.alv Qn Calculated {ratio} ratio PULM Arterial-alveolar oxygen Partial pressure ratio a/A PO2 Rto 2 Both 16,4492 1147 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres ARTER Aluste liig arteriaalses veres aB-BE JAH EI EI aB-BE BE Aluste liig arteriaalses veres QN mmol/L mmol/L RapidPoint500 26 JAH 1268 1925-7 Base excess SCnc Pt BldA Qn mmol/L mmol/L 0,04% CHEM Base excess in Arterial blood Base excess BldA-sCnc 1 Observation 1160 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres ARTER Anioonide vahe aB-AnGap JAH EI EI AnionGap (K+) Anioonide vahe Anioonide vahe QN mmol/L mmol/L RapidPoint500 29 JAH 1271 1863-0 Anion gap 4 SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 0,03% CHEM Anion gap 4 in Serum or Plasma Anion Gap4 SerPl-sCnc 1 Observation 1188 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres VEEN Anioonide vahe vB-AnGap JAH EI EI AnionGap (K+) Anioonide vahe Anioonide vahe QN mmol/L mmol/L RapidPoint500 29 JAH 1271 1863-0 Anion gap 4 SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 0,03% CHEM Anion gap 4 in Serum or Plasma Anion Gap4 SerPl-sCnc 1 Observation 1146 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres ARTER Vesinikkarbonaat arteriaalses veres aB-HCO3 JAH EI EI aP-HCO3 Vesinikkarbonaat Vesinikkarbonaat arteriaalses plasmas QN mmol/L mmol/L RapidPoint500 30 JAH 1273 1960-4 Bicarbonate SCnc Pt BldA Qn mmol/L mmol/L 0,05% CHEM Bicarbonate [Moles/volume] in Arterial blood HCO3 BldA-sCnc 1 Both 1152 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres ARTER Karboksühemoglobiin arteriaalses veres aB-COHb JAH EI EI aB-COHb COHb Karboksühemoglobiin arteriaalses veres QN % % RapidPoint500 32 JAH 1343 2030-5 Carboxyhemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldA Qn % % CHEM Carboxyhemoglobin/Hemoglobin.total in Arterial blood COHgb MFr BldA 1 Observation 1153 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres ARTER Methemoglobiin arteriaalses veres aB-MetHb JAH EI EI aB-MetHb MetHb Methemoglobiin arteriaalses veres QN % % RapidPoint500 33 JAH 1346 2615-3 Methemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldA Qn % % CHEM Methemoglobin/Hemoglobin.total in Arterial blood MetHgb MFr BldA 1 Observation 1162 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres ARTER Laktaat arteriaalses veres aB-Lac JAH EI EI aP-Lac Laktaat Laktaat arteriaalses plasmas QN mmol/L mmol/L RapidPoint500 34 JAH 1279 2518-9 Lactate SCnc Pt BldA Qn mmol/L mmol/L 0,00% CHEM Lactate [Moles/volume] in Arterial blood Lactate BldA-sCnc 1 Both 1170 HAT 2 Veregaaside uuring venoosses veres VEEN JAH JAH EI vB-ABB panel Happe-aluse tasakaal venoosses veres Happe-aluse tasakaalu uuring venoosses veres Paneel 35 JAH 1280 24339-4 Gas panel - Pt BldV Qn PANEL.CHEM Gas panel in Venous blood Gas Pnl BldV 1 Order 1171 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres VEEN pH venoosses veres vB-pH JAH EI EI vB-pH pH pH venoosses veres QN RapidPoint500 37 JAH 1281 2746-6 pH LsCnc Pt BldV Qn [pH] 0,01% CHEM pH of Venous blood pH BldV 1 Both 1172 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres VEEN Süsinikdioksiidi osarõhk venoosses veres vB-pCO2 JAH EI EI vB-pCO2 pCO2 Süsinikdioksiidi osarõhk venoosses veres QN mmHg mmHg RapidPoint500 38 JAH 1282 2021-4 Carbon dioxide PPres Pt BldV Qn mm[Hg] mm Hg 0,01% CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] in Venous blood pCO2 BldV 1 Both 1173 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres VEEN Hapniku osarõhk venoosses veres vB-pO2 JAH EI EI vB-pO2 pO2 Hapniku osarõhk venoosses veres QN mmHg mmHg RapidPoint500 39 JAH 1283 2705-2 Oxygen PPres Pt BldV Qn mm[Hg] mm Hg 0,00% CHEM Oxygen [Partial pressure] in Venous blood pO2 BldV 1 Both 1178 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres VEEN Hapnikuga küllastatus venoosses veres vB-sO2 JAH EI EI vB-sO2 sO2 Hapnikuga küllastatus venoosses veres QN % % RapidPoint500 40 JAH 1284 2711-0 Oxygen saturation MFr Pt BldV Qn % %; Meas% HEMODYN.MOLEC Oxygen saturation in Venous blood SaO2% BldV 2 1179 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres VEEN Oksühemoglobiin venoosses veres vB-O2Hb JAH EI EI vB-O2Hb Oksühemoglobiin Oksühemoglobiin venoosses veres QN % % RapidPoint500 41 JAH 1285 2716-9 Oxyhemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldV Qn % % CHEM Fractional oxyhemoglobin in Venous blood OxyHgb MFr BldV 1 Observation 1182 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres VEEN Desoksühemoglobiin venoosses veres vB-HHb JAH EI EI vB-RHb Redutseeritud hemoglobiin Redutseeritud hemoglobiin venoosses veres QN % % RapidPoint500 42 JAH 1286 19227-8 Deoxyhemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldV Qn % % HEM/BC Deoxyhemoglobin/Hemoglobin.total in Venous blood DO-Hgb MFr BldV 1 Observation 1191 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres VEEN pH (kehatemperatuuri järgi kohandatud) venoosses veres vB-pH(T) JAH EI EI vB-pHt pH (t) pH (kehatemperatuuri järgi kohandatud) venoosses veres QN RapidPoint500 43 JAH 1287 39486-6 pH^^adjusted to patients actual temperature LsCnc Pt BldV Qn [pH] CHEM pH of Venous blood adjusted to patients actual temperature pH temp adj BldV 1 Observation 1192 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres VEEN Süsinikdioksiidi osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) venoosses veres vB-pCO2(T) JAH EI EI vB-pCO2t pCO2 (t) Süsinikdioksiidi osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) venoosses veres QN mmHg mmHg RapidPoint500 44 JAH 1288 40619-9 Carbon dioxide^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldV Qn mm[Hg] CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Venous blood pCO2 temp adj BldV 1 Observation 1193 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres VEEN Hapniku osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) venoosses veres vB-pO2(T) JAH EI EI vB-pO2t pO2 (t) Hapniku osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) venoosses veres QN mmHg mmHg RapidPoint500 45 JAH 1289 19258-3 Oxygen^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldV Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Oxygen [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Venous blood pO2 temp adj BldV 1 Observation 1194 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres VEEN Hapniku osarõhk (küllastatus hapnikuga 50%) venoosses veres vB-p50 JAH EI EI vB-p50 pO2 (sO2 50%) Hapniku osarõhk (küllastatus hapnikuga 50%) venoosses veres QN mmHg mmHg RapidPoint500 47 JAH 1291 19216-1 Oxygen^^saturation adjusted to 0.5 PPres Pt BldV Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Oxygen [Partial pressure] saturation adjusted to 0.5 in Venous blood pO2 satn adj to 0.5 BldV 1 Observation 1175 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres VEEN Aluste liig venoosses veres vB-BE JAH EI EI vB-BE BE Aluste liig venoosses veres QN mmol/L mmol/L RapidPoint500 48 JAH 1292 1927-3 Base excess SCnc Pt BldV Qn mmol/L mmol/L 0,01% CHEM Base excess in Venous blood Base excess BldV-sCnc 1 Observation 1174 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres VEEN Vesinikkarbonaat venoosses veres vB-HCO3 JAH EI EI vP-HCO3 Vesinikkarbonaat Vesinikkarbonaat plasmas QN mmol/L mmol/L RapidPoint500 51 JAH 1272 1963-8 Bicarbonate SCnc Pt Ser Qn mmol/L mmol/L CHEM Bicarbonate [Moles/volume] in Serum HCO3 Ser-sCnc 1 Both 1180 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres VEEN Karboksühemoglobiin venoosses veres vB-COHb JAH EI EI vB-COHb COHb Karboksühemoglobiin venoosses veres QN % % RapidPoint500 53 JAH 1344 2032-1 Carboxyhemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldV Qn % % CHEM Carboxyhemoglobin/Hemoglobin.total in Venous blood COHgb MFr BldV 1 Observation 1181 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres VEEN Methemoglobiin venoosses veres vB-MetHb JAH EI EI vB-MetHb MetHb Methemoglobiin venoosses veres QN % % RapidPoint500 54 JAH 1347 2617-9 Methemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldV Qn % % CHEM Methemoglobin/Hemoglobin.total in Venous blood MetHgb MFr BldV 1 Observation 494 HAT 2 Laktaat plasmas P-Lac JAH JAH EI vP-Lac Laktaat Laktaat venoosses plasmas QN mmol/L mmol/L Cobas c501 55 JAH 1297 2519-7 Lactate SCnc Pt BldV Qn mmol/L mmol/L CHEM Lactate [Moles/volume] in Venous blood Lactate BldV-sCnc 1 Both 1190 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres VEEN Laktaat venoosses veres vB-Lac JAH EI EI vP-Lac Laktaat Laktaat venoosses plasmas QN mmol/L mmol/L RapidPoint500 55 JAH 1297 2519-7 Lactate SCnc Pt BldV Qn mmol/L mmol/L CHEM Lactate [Moles/volume] in Venous blood Lactate BldV-sCnc 1 Both 1195 HAT 2 Veregaaside uuring segavenoosses veres SEGAVEEN JAH JAH EI mvB-ABB panel Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres Happe-aluse tasakaalu uuring segunenud venoosses veres Paneel 56 JAH 1298 51973-6 Gas panel - Pt BldMV Qn PANEL.CHEM Gas panel in Mixed venous blood Gas Pnl BldMV 1 Order 1196 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres SEGAVEEN Hapniku osarõhk segavenoosses veres mvB-pO2 JAH EI EI mvB-pO2 pO2 Hapniku osarõhk segunenud venoosses veres QN mmHg mmHg RapidPoint500 60 JAH 1301 19211-2 Oxygen PPres Pt BldMV Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Oxygen [Partial pressure] in Mixed venous blood pO2 BldMV 1 Both 1200 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres SEGAVEEN Hapnikuga küllastatus segavenoosses veres mvB-sO2 JAH EI EI mvB-sO2 sO2 Hapnikuga küllastatus segunenud venoosses veres QN % % RapidPoint500 61 JAH 1302 19224-5 Oxygen saturation MFr Pt BldMV Qn % % HEMODYN.MOLEC Oxygen saturation in Mixed venous blood SaO2% BldMV 2 1201 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres SEGAVEEN Oksühemoglobiin segavenoosses veres mvB-O2Hb JAH EI EI mvB-O2Hb Oksühemoglobiin Oksühemoglobiin segunenud venoosses veres QN % % RapidPoint500 63 JAH 1303 34969-6 Oxyhemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldMV Qn % % of tot CHEM Fractional oxyhemoglobin in Mixed venous blood OxyHgb MFr BldMV 1 Observation 1204 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres SEGAVEEN Desoksühemoglobiin segavenoosses veres mvB-HHb JAH EI EI mvB-RHb Redutseeritud hemoglobiin Redutseeritud hemoglobiin segavenoossest verest QN % % RapidPoint500 64 JAH 3500 19228-6 Deoxyhemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldMV Qn % % HEM/BC Deoxyhemoglobin/Hemoglobin.total in Mixed venous blood DO-Hgb MFr BldMV 1 Observation 16,582 1197 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres SEGAVEEN Hapniku osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) segavenoosses veres mvB-pO2(T) JAH EI EI mvB-pO2t pO2 (t) Hapniku osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) segunenud venoosses veres QN mmHg mmHg RapidPoint500 67 JAH 1306 19257-5 Oxygen^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldMV Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Oxygen [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Mixed venous blood pO2 temp adj BldMV 1 Observation 11,3891 1202 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres SEGAVEEN Karboksühemoglobiin segavenoosses veres mvB-COHb JAH EI EI B-COHb COHb Karboksühemoglobiin veres QN % % RapidPoint500 105 JAH 3429 20563-3 Carboxyhemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt Bld Qn % % 54 CHEM Carboxyhemoglobin/Hemoglobin.total in Blood COHgb MFr Bld 1 Both 11,8725 1203 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres SEGAVEEN Methemoglobiin segavenoosses veres mvB-MetHb JAH EI EI B-MetHb MetHb Methemoglobiin veres QN % % RapidPoint500 106 JAH 3430 2614-6 Methemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt Bld Qn % % 67 CHEM Methemoglobin/Hemoglobin.total in Blood MetHgb MFr Bld 1 Both 11,2949 1148 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres ARTER Hemoglobiin arteriaalses veres aB-Hb JAH EI EI B-Hb oxym Hb Hemoglobiin veres (oksümeetria) QN g/L g/L RapidPoint500 108 JAH 1276 55782-7 Hemoglobin MCnc Pt Bld Qn Oximetry g/dL g/dL HEM/BC Hemoglobin [Mass/volume] in Blood by Oximetry Hgb Bld Oximetry-mCnc 1 Both 1176 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres VEEN Hemoglobiin venoosses veres vB-Hb JAH EI EI B-Hb oxym Hb Hemoglobiin veres (oksümeetria) QN g/L g/L RapidPoint500 108 JAH 1276 55782-7 Hemoglobin MCnc Pt Bld Qn Oximetry g/dL g/dL HEM/BC Hemoglobin [Mass/volume] in Blood by Oximetry Hgb Bld Oximetry-mCnc 1 Both 1198 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres SEGAVEEN Hemoglobiin segavenoosses veres mvB-Hb JAH EI EI B-Hb oxym Hb Hemoglobiin veres (oksümeetria) QN g/L g/L RapidPoint500 108 JAH 1276 55782-7 Hemoglobin MCnc Pt Bld Qn Oximetry g/dL g/dL HEM/BC Hemoglobin [Mass/volume] in Blood by Oximetry Hgb Bld Oximetry-mCnc 1 Both 1149 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres ARTER Hematokrit arteriaalses veres (arvutuslik) aB-Hct calc JAH EI EI B-Hct calc Hct (arvutuslik) Hematokrit veres (arvutuslik) QN % % RapidPoint500 111 JAH 1278 48703-3 Hematocrit VFr Pt Bld Qn Estimated HEM/BC Hematocrit [Volume Fraction] of Blood by Estimated Hct VFr Bld Est 1 Observation 1177 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres VEEN Hematokrit venoosses veres (arvutuslik) vB-Hct calc JAH EI EI B-Hct calc Hct (arvutuslik) Hematokrit veres (arvutuslik) QN % % RapidPoint500 111 JAH 1278 48703-3 Hematocrit VFr Pt Bld Qn Estimated HEM/BC Hematocrit [Volume Fraction] of Blood by Estimated Hct VFr Bld Est 1 Observation 1199 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres SEGAVEEN Hematokrit segavenoosses veres (arvutuslik) mvB-Hct calc JAH EI EI B-Hct calc Hct (arvutuslik) Hematokrit veres (arvutuslik) QN % % RapidPoint500 111 JAH 1278 48703-3 Hematocrit VFr Pt Bld Qn Estimated HEM/BC Hematocrit [Volume Fraction] of Blood by Estimated Hct VFr Bld Est 1 Observation 474 EL 3 Kaalium plasmas P-K JAH JAH EI S,P-K Kaalium Kaalium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L Cobas c501 2 JAH/Võrreld 211 2823-3 Potassium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,2673% CHEM Potassium [Moles/volume] in Serum or Plasma Potassium SerPl-sCnc 1 Both 1155 EL 3 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres ARTER Kaalium veres aB-K JAH EI EI S,P-K Kaalium Kaalium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L RapidPoint500 2 JAH/Võrreld 211 2823-3 Potassium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,2673% CHEM Potassium [Moles/volume] in Serum or Plasma Potassium SerPl-sCnc 1 Both 1183 EL 3 Happe-aluse tasakaal venoosses veres VEEN Kaalium veres vB-K JAH EI EI S,P-K Kaalium Kaalium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L RapidPoint500 2 JAH/Võrreld 211 2823-3 Potassium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,2673% CHEM Potassium [Moles/volume] in Serum or Plasma Potassium SerPl-sCnc 1 Both 501 EL 3 Naatrium plasmas P-Na JAH JAH EI S,P-Na Naatrium Naatrium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L Cobas c501 4 JAH/Võrreld 210 2951-2 Sodium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1705% CHEM Sodium [Moles/volume] in Serum or Plasma Sodium SerPl-sCnc 1 Both 1156 EL 3 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres ARTER Naatrium veres aB-Na JAH EI EI S,P-Na Naatrium Naatrium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L RapidPoint500 4 JAH/Võrreld 210 2951-2 Sodium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1705% CHEM Sodium [Moles/volume] in Serum or Plasma Sodium SerPl-sCnc 1 Both 1184 EL 3 Happe-aluse tasakaal venoosses veres VEEN Naatrium veres vB-Na JAH EI EI S,P-Na Naatrium Naatrium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L RapidPoint500 4 JAH/Võrreld 210 2951-2 Sodium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1705% CHEM Sodium [Moles/volume] in Serum or Plasma Sodium SerPl-sCnc 1 Both 1157 EL 3 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres ARTER Kaltsium (ioniseeritud) veres aB-Ca JAH EI EI S,P-iCa Kaltsium (ioniseeritud) Kaltsium (ioniseeritud) seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L RapidPoint500 6 JAH 213 12180-6 Calcium.ionized SCnc Pt Ser/Plas Qn ISE mg/dL mmol/L CHEM Calcium.ionized [Moles/volume] in Serum or Plasma by Ion-selective membrane electrode (ISE) Ca-I SerPl ISE-sCnc 1 Both 1185 EL 3 Happe-aluse tasakaal venoosses veres VEEN Kaltsium (ioniseeritud) veres vB-Ca JAH EI EI S,P-iCa Kaltsium (ioniseeritud) Kaltsium (ioniseeritud) seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L RapidPoint500 6 JAH 213 12180-6 Calcium.ionized SCnc Pt Ser/Plas Qn ISE mg/dL mmol/L CHEM Calcium.ionized [Moles/volume] in Serum or Plasma by Ion-selective membrane electrode (ISE) Ca-I SerPl ISE-sCnc 1 Both 2270 EL 3 Kaltsium (ioniseeritud) plasmas P-iCa JAH JAH EI S,P-iCa Kaltsium (ioniseeritud) Kaltsium (ioniseeritud) seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 6 JAH 213 12180-6 Calcium.ionized SCnc Pt Ser/Plas Qn ISE mg/dL mmol/L CHEM Calcium.ionized [Moles/volume] in Serum or Plasma by Ion-selective membrane electrode (ISE) Ca-I SerPl ISE-sCnc 1 Both 1158 EL 3 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres ARTER Kaltsium (ioniseeritud, pH 7,4 korral) veres aB-Ca(pH7.4) JAH EI EI S,P-iCa (pH 7,4) Kaltsium (ioniseeritud, pH 7,4) Kaltsium (ioniseeritud, pH 7,4 korral) QN mmol/L mmol/L RapidPoint500 7 JAH/Võrreld 214 19072-8 Calcium.ionized^^adjusted to pH 7.4 SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Calcium.ionized [Moles/volume] adjusted to pH 7.4 in Serum or Plasma Ca-I adj pH7.4 SerPl-sCnc 1 Observation 1186 EL 3 Happe-aluse tasakaal venoosses veres VEEN Kaltsium (ioniseeritud, pH 7,4 korral) veres vB-Ca(pH7.4) JAH EI EI S,P-iCa (pH 7,4) Kaltsium (ioniseeritud, pH 7,4) Kaltsium (ioniseeritud, pH 7,4 korral) QN mmol/L mmol/L RapidPoint500 7 JAH/Võrreld 214 19072-8 Calcium.ionized^^adjusted to pH 7.4 SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Calcium.ionized [Moles/volume] adjusted to pH 7.4 in Serum or Plasma Ca-I adj pH7.4 SerPl-sCnc 1 Observation 475 EL 3 Kaltsium plasmas P-Ca JAH JAH EI S,P-Ca Kaltsium Kaltsium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L Cobas c501 10 JAH/Võrreld 212 2000-8 Calcium SCnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Calcium [Moles/volume] in Serum or Plasma Calcium SerPl-sCnc 1 Both 627 EL 3 Kloriid plasmas P-Cl JAH JAH EI S,P-Cl Kloriid Kloriid seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L Cobas c501 13 JAH/Võrreld 216 2075-0 Chloride SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1479% CHEM Chloride [Moles/volume] in Serum or Plasma Chloride SerPl-sCnc 1 Both 1159 EL 3 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres ARTER Kloriid veres aB-Cl JAH EI EI S,P-Cl Kloriid Kloriid seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L RapidPoint500 13 JAH/Võrreld 216 2075-0 Chloride SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1479% CHEM Chloride [Moles/volume] in Serum or Plasma Chloride SerPl-sCnc 1 Both 1187 EL 3 Happe-aluse tasakaal venoosses veres VEEN Kloriid veres vB-Cl JAH EI EI S,P-Cl Kloriid Kloriid seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L RapidPoint500 13 JAH/Võrreld 216 2075-0 Chloride SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1479% CHEM Chloride [Moles/volume] in Serum or Plasma Chloride SerPl-sCnc 1 Both 437 EL 3 Fosfaat plasmas P-P JAH JAH EI S,P-P Fosfaat Fosfaat seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L Cobas c501 14 JAH/Võrreld 234 14879-1 Phosphate SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Phosphate [Moles/volume] in Serum or Plasma Phosphate SerPl-sCnc 1 Both 498 EL 3 Magneesium plasmas P-Mg JAH JAH EI S,P-Mg Magneesium Magneesium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L Cobas c501 16 JAH/Võrreld 218 2601-3 Magnesium SCnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Magnesium [Moles/volume] in Serum or Plasma Magnesium SerPl-sCnc 1 Both 415 EL 3 Ammoonium plasmas P-NH4 JAH JAH EI P-NH4 Ammoonium Ammoonium plasmas QN umol/L µmol/L Cobas c501 19 JAH/Võrreld 224 1845-7 Ammonium ion SCnc Pt Plas Qn umol/L umol/L CHEM Ammonium ion [Moles/volume] in Plasma Ammonium Ion Plas-sCnc 1 Both 516 KAR 4 Troponiin T (kõrgtundlik) plasmas P-cTnT-hs JAH JAH EI S,P-cTnT-hs Troponiin T (kõrgtundlik) Troponiin T (kõrgtundlik) seerumis/plasmas QN ng/L ng/L Cobas e601 1 JAH/Võrreld 2888 67151-1 Troponin T.cardiac MCnc Pt Ser/Plas Qn Detection limit <= 5 ng/L ng/L ng/L CHEM Troponin T.cardiac [Mass/volume] in Serum or Plasma by Detection limit <= 5 ng/L Troponin T SerPl DL <= 5 ng/L-mCnc 1 11,4393 487 KAR 4 Kreatiniini kinaasi MB isoensüümi mass plasmas P-CK-MBm JAH JAH EI S,P-CK-MBm CK-MBm Kreatiini kinaasi MB isoensüümi mass seerumis/plasmas QN ug/L ng/mL Cobas e601 6 JAH 315 13969-1 Creatine kinase.MB MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,3363% CHEM Creatine kinase.MB [Mass/volume] in Serum or Plasma CK MB SerPl-mCnc 1 Both 429 KAR 4 B-tüüpi natriureetilise propeptiidi N-fragment plasmas P-NT-proBNP JAH JAH EI S,P-NT-proBNP NT-proBNP B-tüüpi natriureetilise propeptiidi N-fragment seerumis/plasmas QN ng/L pg/mL Cobas e601 8 JAH 317 33762-6 Natriuretic peptide.B prohormone MCnc Pt Ser/Plas Qn pg/mL pg/mL CHEM Natriuretic peptide.B prohormone [Mass/volume] in Serum or Plasma proBNP SerPl-mCnc 1 Both 430 KE 5 C-reaktiivne valk plasmas P-CRP JAH JAH EI S,P-CRP CRP C-reaktiivne valk seerumis/plasmas QN mg/L mg/L Cobas c501 1 JAH/Võrreld 232 1988-5 C reactive protein MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0344% CHEM C reactive protein [Mass/volume] in Serum or Plasma CRP SerPl-mCnc 1 Both 507 KE 5 Prokaltsitoniin plasmas P-PCT JAH JAH EI S,P-PCT Prokaltsitoniin Prokaltsitoniin seerumis/plasmas QN ug/L ng/mL Cobas e601 5 JAH/Võrreld 302 33959-8 Procalcitonin MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL CHEM Procalcitonin [Mass/volume] in Serum or Plasma Procalcitonin SerPl-mCnc 1 Both 2640 KE 5 Interleukiin 6 plasmas P-IL-6 JAH JAH EI S,P-IL-6 IL-6 Interleukiin 6 seerumis/plasmas QN ng/L ng/L 7 JAH 381 26881-3 Interleukin 6 MCnc Pt Ser/Plas Qn pg/mL pg/mL CHEM Interleukin 6 [Mass/volume] in Serum or Plasma Il6 SerPl-mCnc 1 Both 625 KE 5 Glükoos paastuplasmas fP-Gluc plasma JAH JAH EI fS,fP-Gluc Glükoos paastuseerumis/-plasmas Glükoos paastuseerumis/paastuplasmas QN mmol/L mmol/L Cobas c501 8 JAH/Võrreld 237 14771-0 Glucose^post CFst SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Fasting glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma Glucose p fast SerPl-sCnc 1 Both 1161 KE 5 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres ARTER Glükoos arteriaalses veres aB-Glu JAH EI EI S,P-Gluc Glükoos Glükoos seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L RapidPoint500 10 JAH/Võrreld 239 14749-6 Glucose SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma Glucose SerPl-sCnc 1 Both 1189 KE 5 Happe-aluse tasakaal venoosses veres VEEN Glükoos venoosses veres vB-Glu JAH EI EI S,P-Gluc Glükoos Glükoos seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L RapidPoint500 10 JAH/Võrreld 239 14749-6 Glucose SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma Glucose SerPl-sCnc 1 Both 1303 KE 5 Glükoos plasmas enne preparaadi manustamist P-Gluc0 JAH JAH EI S,P-Gluc Glükoos Glükoos seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l Cobas c501 10 JAH/Võrreld 239 14749-6 Glucose SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma Glucose SerPl-sCnc 1 Both 442 KE 5 HbA1c B-HbA1c Glükohemoglobiin B-HbA1c. JAH EI EI B-HbA1c (IFCC) HbA1c (IFCC) Glükohemoglobiin veres (IFCC) QN mmol/mol mmol/mol Cobas c501 15 JAH/Võrreld 2741 59261-8 Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total SFr Pt Bld Qn IFCC mmol/mol mmol/mol HEM/BC Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total in Blood by IFCC protocol Hgb A1c SFr Bld IFCC 1 Both 18,6192 441 KE 5 Glükohemoglobiin B-HbA1c JAH JAH EI B-HbA1c HbA1c Glükohemoglobiin veres QN % % Cobas c501 16 JAH/Võrreld 236 4548-4 Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total MFr Pt Bld Qn % %; % Hgb 0,0883% HEM/BC Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total in Blood Hgb A1c MFr Bld 1 Both 443 KE 5 Glükoos enne glükoosilahuse manustamist fP-Gluc0 JAH JAH EI fS,P-Gluc 0 min (pre 75 g Gluc PO) Glükoos 0 min (75 g) Glükoos paastuseerumis/paastuplasmas enne glükoosi manustamist QN mmol/L mmol/L Cobas c501 24 JAH/Võrreld 241 14996-3 Glucose^pre 75 g glucose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --pre 75 g glucose PO Glucose pre 75 g Glc PO SerPl-sCnc 1 Observation 444 KE 5 Glükoos 60 min pärast glükoosilahuse manustamist (rasedatel) P-Gluc60 JAH JAH EI S,P-Gluc 60 min (post 75 g Gluc PO) Glükoos 60 min (75 g) Glükoos seerumis/plasmas 60 minutit pärast glükoosi manustamist QN mmol/L mmol/L Cobas c501 25 JAH/Võrreld 248 51597-3 Glucose^1H post 75 g glucose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --1 hour post 75 g glucose PO Glucose 1H p 75 g Glc PO SerPl-sCnc 1 Observation 445 KE 5 Glükoos 120 min pärast glükoosilahuse manustamist P-Gluc120 JAH JAH EI S,P-Gluc 120 min (post 75g Gluc PO) Glükoos 120 min (75 g) Glükoos seerumis/plasmas 120 minutit pärast glükoosi manustamist QN mmol/L mmol/L Cobas c501 26 JAH/Võrreld 242 14995-5 Glucose^2H post 75 g glucose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --2 hours post 75 g glucose PO Glucose 2H p 75 g Glc PO SerPl-sCnc 1 Both 1304 KE 5 Glükoos plasmas 30 min pärast preparaadi manustamist P-Gluc30 JAH JAH EI S,P-Gluc 30 min (post xxx challenge) Glükoos 30 min (pärast mõjutust) Glükoos seerumis/plasmas 30 minutit (pärast mõjutust) QN mmol/L mmol/l Cobas c501 30 JAH/Võrreld 4002 25671-9 Glucose^30M post XXX challenge SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 1 CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --30 minutes post XXX challenge Glucose 30M p chal SerPl-sCnc 1 Observation 9,9306 1305 KE 5 Glükoos plasmas 45 min pärast preparaadi manustamist P-Gluc45 JAH JAH EI S,P-Gluc 45 min (post xxx challenge) Glükoos 45 min (pärast mõjutust) Glükoos seerumis/plasmas 45 minutit (pärast mõjutust) QN mmol/L mmol/l Cobas c501 31 JAH/Võrreld 4003 25674-3 Glucose^45M post XXX challenge SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 1 CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --45 minutes post XXX challenge Glucose 45M p chal SerPl-sCnc 1 Observation 9,9306 1306 KE 5 Glükoos plasmas 60 min pärast preparaadi manustamist P-Gluc60' JAH JAH EI S,P-Gluc 60 min (post xxx challenge) Glükoos 60 min (pärast mõjutust) Glükoos seerumis/plasmas 60 minutit (pärast mõjutust) QN mmol/L mmol/l Cobas c501 32 JAH/Võrreld 4004 25665-1 Glucose^1H post XXX challenge SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 4 CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --1 hour post XXX challenge Glucose 1h p chal SerPl-sCnc 1 Both 9,8919 1307 KE 5 Glükoos plasmas 90 min pärast preparaadi manustamist P-Gluc90 JAH JAH EI S,P-Gluc 90 min (post xxx challenge) Glükoos 90 min (pärast mõjutust) Glükoos seerumis/plasmas 90 minutit (pärast mõjutust) QN mmol/L mmol/l Cobas c501 33 JAH/Võrreld 4005 25679-2 Glucose^1.5H post XXX challenge SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 3 CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --1.5 hours post XXX challenge Glucose 1.5h p chal SerPl-sCnc 1 Observation 9,9306 1308 KE 5 Glükoos plasmas 120 min pärast preparaadi manustamist P-Gluc120' JAH JAH EI S,P-Gluc 120 min (post xxx challenge) Glükoos 120 min (pärast mõjutust) Glükoos seerumis/plasmas 120 minutit (pärast mõjutust) QN mmol/L mmol/l Cobas c501 34 JAH/Võrreld 4006 25668-5 Glucose^2H post XXX challenge SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 8 CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --2 hours post XXX challenge Glucose 2h p chal SerPl-sCnc 1 Both 9,8919 1309 KE 5 Glükoos plasmas 180 min pärast preparaadi manustamist P-Gluc180 JAH JAH EI S,P-Gluc 180 min (post xxx challenge) Glükoos 180 min (pärast mõjutust) Glükoos seerumis/plasmas 180 minutit (pärast mõjutust) QN mmol/L mmol/l Cobas c501 35 JAH/Võrreld 4014 40162-0 Glucose^3H post XXX challenge SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --3 hours post XXX challenge Glucose 3h p chal SerPl-sCnc 1 Observation 12,0007 406 KE 5 Alaniini aminotransferaas plasmas P-ALAT JAH JAH EI S,P-ALAT ALAT Alaniini aminotransferaas seerumis/plasmas QN U/L U/L Cobas c501 38 JAH/Võrreld 222 1744-2 Alanine aminotransferase CCnc Pt Ser/Plas Qn Without P-5'-P U/L U/L CHEM Alanine aminotransferase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma by Without P-5'-P ALT SerPl w/o P-5'-P-cCnc 1 Both 420 KE 5 Aspartaadi aminotransferaas plasmas P-ASAT JAH JAH EI S,P-ASAT ASAT Aspartaadi aminotransferaas seerumis/plasmas QN U/L U/L Cobas c501 39 JAH/Võrreld 228 1920-8 Aspartate aminotransferase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,8705% CHEM Aspartate aminotransferase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma AST SerPl-cCnc 1 Both 408 KE 5 Aluseline fosfataas plasmas P-ALP JAH JAH EI S,P-ALP ALP Aluseline fosfataas seerumis/plasmas QN U/L U/L Cobas c501 42 JAH/Võrreld 223 6768-6 Alkaline phosphatase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,8002% CHEM Alkaline phosphatase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma ALP SerPl-cCnc 1 Both 409 KE 5 Aluselise fosfataasi isoensüümid / luuensüüm fS-ALP-isoE/luuE JAH JAH EI S-ALP-isoE ALP isoensüümid Aluselise fosfataasi isoensüümid seerumis Tekst U/L 43 JAH 147 14588-8 Alkaline phosphatase isoenzymes Imp Pt Ser/Plas Nom CHEM Alkaline phosphatase isoenzymes [interpretation] in Serum or Plasma ALP Isos SerPl-Imp 1 Observation 411 KE 5 ALP isoensüümid fS-ALP-isoE/luuE maksa isoensüüm S-maks-isoen JAH EI EI S-l1ALP Maksa 1 isoensüüm Aluselise fosfataasi maksa isoensüüm 1 seerumis QN U/L U/L 44 JAH/Võrreld 148 13874-3 Alkaline phosphatase.liver 1 CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L U/L CHEM Alkaline phosphatase.liver 1 [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma ALP Liver 1 SerPl-cCnc 1 Observation 410 KE 5 ALP isoensüümid fS-ALP-isoE/luuE luuisoensüüm S-luu-isoen JAH EI EI S-bALP Luu isoensüüm Aluselise fosfataasi luu isoensüüm seerumis QN U/L U/L 46 JAH/Võrreld 150 1777-2 Alkaline phosphatase.bone CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L CHEM Alkaline phosphatase.bone [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma ALP Bone SerPl-cCnc 1 Both 412 KE 5 ALP isoensüümid fS-ALP-isoE/luuE makrohepaatiline isoensüüm S-makrohep-isoen JAH EI EI S-l2ALP Maksa 2 isoensüüm Aluselise fosfataasi maksa isoensüüm 2 seerumis QN U/L U/L 48 JAH/Võrreld 152 13875-0 Alkaline phosphatase.liver 2 CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L U/L CHEM Alkaline phosphatase.liver 2 [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma ALP Liver 2 SerPl-cCnc 1 Observation 413 KE 5 ALP isoensüümid fS-ALP-isoE/luuE soole isoensüüm S-soole-isoen JAH EI EI S-i1ALP Soole 1 isoensüüm Aluselise fosfataasi soole isoensüüm 1 seerumis QN U/L U/L 54 JAH/Võrreld 156 A-156 438 KE 5 Gamma-glutamüüli transferaas plasmas P-GGT JAH JAH EI S,P-GGT GGT Gammaglutamüüli transferaas seerumis/plasmas QN U/L U/L Cobas c501 64 JAH/Võrreld 235 2324-2 Gamma glutamyl transferase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,0564% CHEM Gamma glutamyl transferase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma GGT SerPl-cCnc 1 Both 427 KE 5 Bilirubiin plasmas P-Bil JAH JAH EI S,P-Bil Bilirubiin Bilirubiin seerumis/plasmas QN umol/L µmol/L Cobas c501 65 JAH/Võrreld 229 14631-6 Bilirubin SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Bilirubin [Moles/volume] in Serum or Plasma Bilirub SerPl-sCnc 1 Both 428 KE 5 Bilirubiin (konjugeeritud) plasmas P-Bil-conj JAH JAH EI S,P-Bil-conj Bilirubiin (konjugeeritud) Bilirubiin (konjugeeritud) seerumis/plasmas QN umol/L µmol/L Cobas c501 68 JAH/Võrreld 230 14629-0 Bilirubin.glucuronidated+Bilirubin.albumin bound SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Bilirubin.direct [Moles/volume] in Serum or Plasma Bilirub Direct SerPl-sCnc 1 Both 416 KE 5 Amülaas (pankreasespetsiifiline) plasmas P-pAmyl JAH JAH EI S,P-pAmyl Amülaas (pankreasespetsiifiline) Amülaas (pankreasespetsiifiline) seerumis/plasmas QN U/L U/L Cobas c501 71 JAH/Võrreld 1753 1805-1 Amylase.pancreatic CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L U/L;units/L CHEM Amylase.pancreatic [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma Amylase P SerPl-cCnc 1 Observation 496 KE 5 Lipaas plasmas P-Lip JAH JAH EI S,P-Lip Lipaas Lipaas seerumis/plasmas QN U/L U/L Cobas c501 72 JAH/Võrreld 299 3040-3 Triacylglycerol lipase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,1557% CHEM Lipase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma Lipase SerPl-cCnc 1 Both 1207 KE 5 Süsivesik-defitsiitne transferriin S-CDT EI 2020-05-27 JAH EI S,P-CDT% CDT% Süsivesikdefitsiitne transferriin seerumis/plasmas QN % % Minicap 74 JAH/Võrreld 305 48495-6 Transferrin.carbohydrate deficient/Transferrin.total MFr Pt Ser/Plas Qn % % CHEM Transferrin.carbohydrate deficient/Transferrin.total in Serum or Plasma CDT MFr SerPl 1 Both 2650 KE 5 Süsivesikdefitsiitne transferriin seerumis S-CDT (IFCC) JAH JAH EI S,P-CDT (IFCC) CDT (IFCC) Süsivesikdefitsiitne transferriin seerumis/plasmas (IFCC) QN % % 75 JAH/Võrreld 5865 91671-8 Transferrin.carbohydrate deficient.disialo/Transferrin.total^^standardized per IFCC-RMP for CDT MFr Pt Ser/Plas Qn % % CHEM Transferrin.carbohydrate deficient.disialo/Transferrin.total standardized per IFCC-RMP for CDT in Serum or Plasma CDT Disialo/Tf per IFCC-RMP CDT MFr S/P 1 Both 483 KE 5 Kreatiniin plasmas P-Crea JAH JAH EI S,P-Crea Kreatiniin Kreatiniin seerumis/plasmas QN umol/L µmol/L Cobas c501 78 JAH/Võrreld 279 14682-9 Creatinine SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Creatinine [Moles/volume] in Serum or Plasma Creat SerPl-sCnc 1 Both 486 KE 5 Hinnanguline glomerulaarfiltratsiooni kiirus e-GFR JAH JAH EI eGFR (Crea, CKD-EPI) eGFR (Crea, CKD-EPI) Hinnanguline glomerulaarfiltratsiooni kiirus (kreatiniin, CKD-EPI) QN mL/min/1.73m2 mL/min/ 33914-3 81 JAH/Võrreld 3485 62238-1 Glomerular filtration rate/1.73 sq M.predicted ArVRat Pt Ser/Plas Qn Creatinine-based formula (CKD-EPI) mL/min/{1.73_m2} mL/min/1.73 sq M 2 CHEM Glomerular filtration rate/1.73 sq M.predicted by Creatinine-based formula (CKD-EPI) GFR/BSA.pred SerPl CKD-EPI-ArVRat 1 Both 8,2638 484 KE 5 Kreatiniinikliirens dU-S-Crea JAH JAH EI dU-S-Crea Kreatiniinikliirens Kreatiniinikliirens QN mL/min ml/min Cobas c501 84 JAH/Võrreld 281 2164-2 Creatinine renal clearance VRat 24H Urine+Ser/Plas Qn mL/min 0,0084% CHEM Creatinine renal clearance in 24 hour Creat Cl 24H Ur+SerPl-vRate 1 Both 521 KE 5 Uurea plasmas P-Urea JAH JAH EI S,P-Urea Uurea Uurea seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L Cobas c501 86 JAH/Võrreld 310 22664-7 Urea SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Urea [Moles/volume] in Serum or Plasma Urea SerPl-sCnc 1 Both 520 KE 5 Tsüstatiin C seerumis S-CysC JAH JAH EI S,P-CysC Tsüstatiin C Tsüstatiin C seerumis/plasmas QN mg/L mg/L Cobas c501 87 JAH/Võrreld 309 33863-2 Cystatin C MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/L mg/L CHEM Cystatin C [Mass/volume] in Serum or Plasma Cystatin C SerPl-mCnc 1 Both 502 KE 5 Osmolaalsus plasmas P-Osmol JAH JAH EI S,P-Osmol Osmolaalsus Seerumi/plasma osmolaalsus QN mosm/kgH2O mOsmol/kg H2O Osmomat®auto 89 JAH/Võrreld 300 2692-2 Osmolality Osmol Pt Ser/Plas Qn 0,0164% CHEM Osmolality of Serum or Plasma Osmolality SerPl 1 Both 407 KE 5 Albumiin plasmas P-Alb JAH JAH EI S,P-Alb Albumiin Albumiin seerumis/plasmas QN g/L g/L Cobas c501 91 JAH/Võrreld 219 61151-7 Albumin MCnc Pt Ser/Plas Qn BCG g/dL g/dl CHEM Albumin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Bromcresol green (BCG) dye binding method Albumin SerPl BCG-mCnc 1 Both 414 KE 5 Albumiin seerumis (kõrgtundlik) S-Alb-hs JAH JAH EI S,P-Alb-hs Albumiin (kõrgtundlik) Albumiin seerumis/plasmas (kõrgtundlik) QN g/L g/L Cobas c501 92 JAH/Võrreld 220 1751-7 Albumin MCnc Pt Ser/Plas Qn g/dL 0,8632% CHEM Albumin [Mass/volume] in Serum or Plasma Albumin SerPl-mCnc 1 Both 522 KE 5 Valk plasmas P-Prot JAH JAH EI S,P-Prot Valk Valk seerumis/plasmas QN g/L g/L Cobas c501 93 JAH/Võrreld 311 2885-2 Protein MCnc Pt Ser/Plas Qn g/dL 0,82% CHEM Protein [Mass/volume] in Serum or Plasma Prot SerPl-mCnc 1 Both 2271 KE 5 Valk seerumis S-Prot JAH JAH EI S,P-Prot Valk Valk seerumis/plasmas QN g/L g/L Cobas c501 93 JAH/Võrreld 311 2885-2 Protein MCnc Pt Ser/Plas Qn g/dL 0,82% CHEM Protein [Mass/volume] in Serum or Plasma Prot SerPl-mCnc 1 Both 506 KE 5 Prealbumiin seerumis S-PreAlb JAH JAH EI S,P-PreAlb Prealbumiin Prealbumiin seerumis/plasmas QN g/L g/L Cobas c501 94 JAH/Võrreld 301 14338-8 Prealbumin MCnc Pt Ser/Plas Qn g/dL 0,0508% CHEM Prealbumin [Mass/volume] in Serum or Plasma Prealb SerPl-mCnc 1 Both 489 KE 5 Laktaadi dehüdrogenaas plasmas P-LDH JAH JAH EI S,P-LDH LDH Laktaadi dehüdrogenaas seerumis/plasmas QN U/L U/L Cobas c501 96 JAH/Võrreld 6069 14804-9 Lactate dehydrogenase CCnc Pt Ser/Plas Qn Reaction: lactate to pyruvate U/L arb U/L CHEM Lactate dehydrogenase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma by Lactate to pyruvate reaction LDH SerPl L to P-cCnc 1 Both 446 KE 5 Haptoglobiin plasmas P-Hapto JAH JAH EI S,P-Hapto Haptoglobiin Haptoglobiin seerumis/plasmas QN g/L g/L Cobas c501 97 JAH/Võrreld 254 4542-7 Haptoglobin MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/dL 0,0047% HEM/BC Haptoglobin [Mass/volume] in Serum or Plasma Haptoglob SerPl-mCnc 1 Both 488 KE 5 Kusihape plasmas P-UA JAH JAH EI S,P-UA Kusihape Kusihape seerumis/plasmas QN umol/L µmol/L Cobas c501 102 JAH/Võrreld 284 14933-6 Urate SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Urate [Moles/volume] in Serum or Plasma Urate SerPl-sCnc 1 Both 626 KE 5 Kreatiini kinaas plasmas P-CK JAH JAH EI S,P-CK CK Kreatiini kinaas seerumis/plasmas QN U/L U/L Cobas c501 103 JAH/Võrreld 278 2157-6 Creatine kinase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,3104% CHEM Creatine kinase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma CK SerPl-cCnc 1 Both 500 KE 5 Müoglobiin plasmas P-Myogl JAH JAH EI S,P-Myogl Müoglobiin Müoglobiin seerumis/plasmas QN ug/L ng/mL Cobas c501 105 JAH/Võrreld 316 2639-3 Myoglobin MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0217% CHEM Myoglobin [Mass/volume] in Serum or Plasma Myoglobin SerPl-mCnc 1 Both 477 KE 5 Kolesterool plasmas P-Chol JAH JAH EI S,P-Chol Kolesterool Kolesterool seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L Cobas c501 108 JAH/Võrreld 271 14647-2 Cholesterol SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Cholesterol [Moles/volume] in Serum or Plasma Cholest SerPl-sCnc 1 Both 478 KE 5 HDL- kolesterool plasmas P-HDL-Chol JAH JAH EI S,P-HDL-Chol HDL HDL-kolesterool seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L Cobas c501 110 JAH/Võrreld 272 14646-4 Cholesterol.in HDL SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Cholesterol in HDL [Moles/volume] in Serum or Plasma HDLc SerPl-sCnc 1 Both 479 KE 5 LDL- kolesterool plasmas P-LDL-Chol JAH JAH EI S,P-LDL-Chol LDL LDL-kolesterool seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L Cobas c501 111 JAH/Võrreld 273 22748-8 Cholesterol.in LDL SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Cholesterol in LDL [Moles/volume] in Serum or Plasma LDLc SerPl-sCnc 1 Both 515 KE 5 Triglütseriidid paastuplasmas fP-Trigl JAH JAH EI S,P-Trigl Triglütseriidid Triglütseriidid seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L Cobas c501 113 JAH/Võrreld 274 14927-8 Triglyceride SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Triglyceride [Moles/volume] in Serum or Plasma Trigl SerPl-sCnc 1 Both 418 KE 5 Apolipoproteiin A plasmas P-ApoA1 JAH JAH EI S,P-ApoA1 ApoA1 Apolipoproteiin A1 seerumis/plasmas QN umol/L µmol/L Cobas c501 115 JAH/Võrreld 3852 76483-7 Apolipoprotein A-I SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Apolipoprotein A-I [Moles/volume] in Serum or Plasma Apo A-I SerPl-sCnc 1 Both 419 KE 5 Apolipoproteiin B plasmas P-ApoB JAH JAH EI S,P-ApoB ApoB Apolipoproteiin B seerumis/plasmas QN umol/L µmol/L Cobas c501 116 JAH/Võrreld 1755 76482-9 Apolipoprotein B SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Apolipoprotein B [Moles/volume] in Serum or Plasma Apo B SerPl-sCnc 1 Both 8,4389 497 KE 5 Lipoproteiin a seerumis P-Lp(a) JAH JAH EI S,P-Lp(a) Lipoproteiin a Lipoproteiin a seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/L Cobas c501 117 JAH/Võrreld 3853 43583-4 Lipoprotein (little a) SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L 11 CHEM Lipoprotein a [Moles/volume] in Serum or Plasma LPa SerPl-sCnc 1 Both 457 KE 5 Homotsüsteiin plasmas P-Hcy JAH JAH EI S,P-Hcy Homotsüsteiin Homotsüsteiin seerumis/plasmas QN umol/L µmol/L Cobas c501 118 JAH 325 13965-9 Homocysteine SCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0084% CHEM Homocysteine [Moles/volume] in Serum or Plasma Homocysteine SerPl-sCnc 1 Both 417 KE 5 Antistreptolüsiin O plasmas P-ASO JAH JAH EI S,P-ASO ASO Antistreptolüsiin O seerumis/plasmas QN kU/L IU/mL Cobas c501 119 JAH 227 5370-2 Streptolysin O Ab ACnc Pt Ser Qn 0,0021% MICRO Streptolysin O Ab [Units/volume] in Serum ASO Ab Ser-aCnc 1 Both 509 KE 5 Reumatoidfaktor plasmas P-RF JAH JAH EI S,P-RF Reumatoidfaktor Reumatoidfaktor seerumis/plasmas QN kU/L IU/ml Cobas c501 120 JAH 303 11572-5 Rheumatoid factor ACnc Pt Ser Qn 0,0132% SERO Rheumatoid factor [Units/volume] in Serum Rheumatoid fact Ser-aCnc 1 Both 405 KE 5 Alfa-1-antitrüpsiin plasmas P-AAT JAH JAH EI S,P-AAT Alfa-1-antitrüpsiin Alfa-1-antitrüpsiin seerumis/plasmas QN g/L g/L Cobas c501 123 JAH/Võrreld 221 1825-9 Alpha 1 antitrypsin MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/dL mg/dL 0,0036% CHEM Alpha 1 antitrypsin [Mass/volume] in Serum or Plasma A1AT SerPl-mCnc 1 Both 2540 KE 5 Angiotensiini muundav ensüüm paastuseerumis fS-ACE JAH JAH EI S,P-ACE ACE Angiotensiini muundav ensüüm seerumis/plasmas QN U/L U/L Cobas BÜHLMANN 124 JAH/Võrreld 226 2742-5 Angiotensin converting enzyme CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,0051% CHEM Angiotensin converting enzyme [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma ACE SerPl-cCnc 1 Both 491 KE 5 Glükoos plasmas 20 min pärast laktoosilahuse manustamist fP-Lac-Gluc20 JAH JAH EI S,P-Gluc 20 min (post 2g Lactose/1kg BW PO) Glükoos 20 min (2 g/1 kg) Glükoos seerumis/plasmas 20 minutit pärast laktoosi manustamist QN mmol/L mmol/L Cobas c501 127 JAH/Võrreld 290 69941-3 Glucose^20M post dose lactose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --20 minutes post dose lactose PO Glucose 20M p Lac PO SerPl-sCnc 1 Both 11,4729 492 KE 5 Glükoos plasmas 40 min pärast laktoosilahuse manustamist fP-Lac-Gluc40 JAH JAH EI S,P-Gluc 40 min (post 2g Lactose/1kg BW PO) Glükoos 40 min (2 g/1 kg) Glükoos seerumis/plasmas 40 minutit pärast laktoosi manustamist QN mmol/L mmol/L Cobas c501 128 JAH/Võrreld 291 69942-1 Glucose^40M post dose lactose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --40 minutes post dose lactose PO Glucose 40M p Lac PO SerPl-sCnc 1 Both 11,4729 493 KE 5 Glükoos plasmas 60 min pärast laktoosilahuse manustamist fP-Lac-Gluc60 JAH JAH EI S,P-Gluc 60 min (post 2g Lactose/1kg BW PO) Glükoos 60 min (2 g/1 kg) Glükoos seerumis/plasmas 60 minutit pärast laktoosi manustamist QN mmol/L mmol/L Cobas c501 129 JAH/Võrreld 292 40277-6 Glucose^1H post dose lactose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --1 hour post dose lactose PO Glucose 1H p Lac PO SerPl-sCnc 1 Observation 490 KE 5 Glükoos paastuplasmas enne laktoosilahuse manustamist fP-Lac-Gluc0 JAH JAH EI fS,fP-Gluc 0 min (pre Lactose PO) Glükoos 0 min Glükoos paastuseerumis/paastuplasmas enne laktoosi manustamist QN mmol/L mmol/L Cobas c501 132 JAH/Võrreld 295 59157-8 Glucose^pre dose lactose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --pre dose lactose PO Glucose pre Lac PO SerPl-sCnc 1 Observation 480 KE 5 Koliini esteraas plasmas P-ChE JAH JAH EI S,P-ChE Koliini esteraas Koliini esteraas seerumis/plasmas QN U/L U/L Cobas c 501 138 JAH/Võrreld 275 2098-2 Cholinesterase CCnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Cholinesterase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma Cholinesterase SerPl-cCnc 1 Both 517 KE 5 Tseruloplasmiin plasmas P-Cer JAH JAH EI S,P-Cer Tseruloplasmiin Tseruloplasmiin seerumis/plasmas QN g/L g/L Cobas c501 143 JAH/Võrreld 308 2064-4 Ceruloplasmin MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,00% CHEM Ceruloplasmin [Mass/volume] in Serum or Plasma Ceruloplasmin SerPl-mCnc 1 Both 1208 HÜ 6 Protrombiini aeg-rahvusvaheline normitud suhe P-INR JAH JAH EI INR INR Rahvusvaheline normitud suhe QN STA-R 3 JAH/Võrreld 180 34714-6 Coagulation tissue factor induced.INR RelTime Pt Bld Qn Coag 0,02% COAG INR in Blood by Coagulation assay INR Bld 1 Observation 2184 HÜ 6 Protrombiini aeg sekundites P-PTs JAH JAH EI P-PT Protrombiini aeg Protrombiini aeg plasmas QN s sek 5 JAH 4815 5902-2 Coagulation tissue factor induced Time Pt PPP Qn Coag s s 47 COAG Prothrombin time (PT) Prothrombin time 1 Both 13,0977 1209 HÜ 6 Aktiveeritud osalise tromboplastiini aeg P-APTT JAH JAH EI P-APTT APTT Aktiveeritud osalise tromboplastiini aeg plasmas QN s sek STA-R 9 JAH 181 14979-9 Coagulation surface induced Time Pt PPP Qn Coag s sec 0,25% COAG Activated partial thrombplastin time (aPTT) in Platelet poor plasma by Coagulation assay aPTT Time PPP 1 Both 2279 HÜ 6 Aktiveeritud osalise tromboplastiini aeg ratio P-APTT-R JAH JAH EI P-APTT ratio APTT suhe Aktiveeritud osalise tromboplastiini tegeliku ja normaalaja suhe QN ratio STA-R 10 JAH/Võrreld 4971 63561-5 Coagulation surface induced actual/Normal RelTime Pt PPP Qn Coag {ratio} ratio COAG aPTT actual/normal in Platelet poor plasma by Coagulation assay aPTT Act/Nor PPP 1 Both 11,933 1213 HÜ 6 Madalmolekulaarse hepariini kontsentratsioon P-LMWH JAH JAH EI P-LMWH Madalmolekulaarne hepariin Madalmolekulaarne hepariin plasmas QN kU/L U/mL STA-R 12 JAH/Võrreld 196 3271-4 Heparin.low molecular weight ACnc Pt PPP Qn Chromo U/mL U/mL COAG LMWH PPP Chro-aCnc LMW Heparin [Units/volume] in Platelet poor plasma by Chromogenic method 1 Both 1214 HÜ 6 S-Hep/PF4Ab (Hepariin-PF4 antikehad) S-Hep/PF4Ab JAH JAH EI S-Hep/PF4 Ab Hep/PF4 Ab Hepariini/PF4 kompleksi vastased antikehad seerumis Tekst 14 JAH/Võrreld 204 34701-3 Platelet Ab.heparin induced ACnc Pt Ser Ord 0,01% SERO Platelet Ab.heparin induced [Presence] in Serum Heparin Ind Platelet Ab Ser Ql 1 Both 1210 HÜ 6 Trombiini aeg P-TT JAH JAH EI P-TT Trombiini aeg Trombiini aeg plasmas QN s sek STA-R 15 JAH/Võrreld 183 3243-3 Coagulation thrombin induced Time Pt PPP Qn Coag s 0,01% COAG Thrombin time in Platelet poor plasma by Coagulation assay TT Time PPP 1 Both 400 HÜ 6 D-dimeerid P-DDi JAH JAH EI P-D-Di D-dimeerid D-dimeerid plasmas QN mg/L µg/mL STA-R 16 JAH 184 48065-7 Fibrin D-dimer FEU MCnc Pt PPP Qn ug/L FEU 0,02% COAG Fibrin D-dimer FEU [Mass/volume] in Platelet poor plasma D dimer FEU PPP-mCnc 1 Both 1211 HÜ 6 Fibrinogeen P-Fibr JAH JAH EI P-Fibr Fibrinogeen Fibrinogeen plasmas QN g/L g/L STA-R 18 JAH/Võrreld 182 48664-7 Fibrinogen MCnc Pt PPP Qn Coag.derived g/L g/L COAG Fibrinogen [Mass/volume] in Platelet poor plasma by Coagulation.derived Fibrinogen PPP Coag.derived-mCnc 1 BOTH 1212 HÜ 6 Reptilaasi aeg P-REPT JAH JAH EI P-RT Reptilaasi aeg Reptilaasi aeg plasmas QN s sec STA-R 20 JAH/Võrreld 201 6683-7 Coagulation reptilase induced Time Pt PPP Qn Coag s COAG Reptilase Time PPP Reptilase time in Platelet poor plasma by Coagulation assay 1 Both 1215 HÜ 6 Plasminogeen P-Plasm JAH JAH EI P-Plasm Plasminogeen Plasminogeen plasmas QN % % STA-R 21 JAH/Võrreld 202 28660-9 Plasminogen actual/Normal RelCCnc Pt PPP Qn Chromo % % COAG Plasminogen actual/normal in Platelet poor plasma by Chromogenic method PLG Act/Nor PPP Chro 1 Observation 1216 HÜ 6 P-Antiplasmiin P-AP JAH JAH EI P-Antiplasmin Antiplasmiin Antiplasmiin plasmas QN % % STA-R 22 JAH/Võrreld 3996 27810-1 Plasmin inhibitor actual/Normal RelCCnc Pt PPP Qn Chromo % % 8 COAG Plasmin inhibitor actual/normal in Platelet poor plasma by Chromogenic method Plasm Inhib Act/Nor PPP Chro 1 Observation 16,7689 1217 HÜ 6 Antitrombiin III P-ATIII JAH JAH EI P-AT III Antitrombiin III Antitrombiin III plasmas QN % % STA-R 23 JAH 185 27811-9 Antithrombin actual/Normal RelCCnc Pt PPP Qn Chromo % % 0,00% COAG AT III Act/Nor PPP Chro Antithrombin actual/normal in Platelet poor plasma by Chromogenic method 1 Observation 1218 HÜ 6 Proteiin C P-PC JAH JAH EI P-PC Proteiin C Proteiin C plasmas QN % % STA-R 24 JAH 186 27818-4 Protein C actual/Normal RelCCnc Pt PPP Qn Chromo % % 0,00% COAG Protein C actual/normal in Platelet poor plasma by Chromogenic method Prot C Act/Nor PPP Chro 1 Observation 1219 HÜ 6 Vaba Proteiin S P-fPS JAH JAH EI P-fPS Vaba proteiin S Vaba proteiin S plasmas QN % % STA-R 27 JAH 187 27821-8 Protein S.free Ag actual/Normal RelMCnc Pt PPP Qn Imm % % COAG Protein S Free Ag actual/normal in Platelet poor plasma by Immunologic method Prot S Free Ag Act/Nor PPP Imm 1 Observation 1220 HÜ 6 Aktriveeritud proteiini C resistentsus P-APC-R EI EI EI P-APC-R APC-R Aktiveeritud proteiini C resistentsus plasmas QN s STA-R 28 JAH 188 48590-4 Coagulation surface induced^after addition of APC Time Pt PPP Qn Coag s s COAG aPTT in Platelet poor plasma by Coagulation assay --after addition of APC aPTT after addition of APC PPP 1 Observation 8,5074 2120 HÜ 6 Aktriveeritud proteiini C resistentsus P-APC-R JAH JAH EI P-APC-R ratio APC-R suhe Aktiveeritud proteiini C resistentsus (suhe) plasmas QN STA-R 30 JAH 4298 13590-5 Activated protein C resistance TRto Pt PPP Qn Coag {ratio} ratio 45 COAG Activated protein C resistance [Time Ratio] in Platelet poor plasma by Coagulation assay aPCR PPP 1 Both 8,476 397 HÜ 6 Luupus antikoagulandid APTT reaktiiviga P-LA-APPT JAH JAH EI P-PTT-LA Luupustundlik APTT Luupustundliku aktiveeritud osalise tromboplastiini aeg plasmas QN s sek STA-R 33 JAH 194 34571-0 Coagulation surface induced.lupus sensitive Time Pt PPP Qn Coag s s COAG aPTT-LA Time PPP Activated partial thrombplastin time (aPTT).lupus sensitive in Platelet poor plasma by Coagulation assay 1 Both 2185 HÜ 6 Luupus antikoagulantid APTT reagendiga P-LA-mix 1(0) JAH JAH EI P-LA-APTT-mix1:1 0 min Luupustundliku APTT segutest 1:1 0 min Luupustundliku APTT segutest 1:1 (0 min) QN s sek 34 JAH 4816 A-4816 2186 HÜ 6 LA-mix 1 APTT reagendiga (120') LA-mix1 120 JAH JAH EI P-LA-APTT-mix1:1 120 min Luupustundliku APTT segutest 1:1 120 min Luupustundliku APTT segutest 1:1 (120 min) QN s sek 35 JAH 4817 A-4817 398 HÜ 6 Luupus antikoagulantide kinnitav uuring P-LA-kinnitav JAH JAH EI P-LA normratio Luupusantikoagulandid (normitud suhe) Luupusantikoagulandid plasmas (normitud suhe) Tekst STA-R 36 JAH/Võrreld 195 50410-0 Coagulation dilute Russell viper venom induced/Coagulation dilute Russell viper venom induced.excess phospholipid Ratio Pt PPP Qn Coag COAG dRVV Tme/dRVVT cfm PPP-Rto Dilute Russell viper venom time (dRVVT)/Coagulation dilute Russell viper venom induced.excess phospholipid [Ratio] in Platelet poor plasma by Coagulation assay 1 Both 396 HÜ 6 Luupus antikoagulantide sõeluuring P-LA-soel JAH JAH EI P-LA screen Luupusantikoagulandid (sõeluuring) Luupusantikoagulandid plasmas (sõeluuring) QN s STA-R 37 JAH 1723 6303-2 Coagulation dilute Russell viper venom induced Time Pt PPP Qn Coag s seconds;sec 0,0038% COAG Dilute Russell viper venom time (dRVVT) in Platelet poor plasma by Coagulation assay dRVV Tme Time PPP 1 Both 2119 HÜ 6 Luupus antikoagulantide sõeluuring P-LA-soel EI EI EI P-LA screen normratio Luupusantikoagulandid (sõeluuring, normitud suhe) Luupusantikoagulandid plasmas (sõeluuring, normitud suhe) QN STA-R 38 JAH 4504 15359-3 Coagulation dilute Russell viper venom induced actual/Normal RelTime Pt PPP Qn Coag % % 13 COAG dRVVT actual/normal (normalized LA screen) Screen dRVVT/normal 1 Observation 8,7182 2280 HÜ 6 Lupus antigoagulantide kinnitav test PTTreagendiga P-STAC_LA JAH JAH EI P-LA conf Luupusantikoagulandid (kinnitav uuring) Luupusantikoagulandid plasmas (kinnitav uuring) QN s sek 40 JAH 1724 57838-5 Coagulation dilute Russell viper venom induced.excess phospholipid Time Pt PPP Qn s s COAG Dilute Russell viper venom time (dRVVT) excess phospholipid in Platelet poor plasma dRVVT confirm Time PPP 1 Both 1221 HÜ 6 Faktor II P-FII JAH JAH EI P-FII II faktor II faktor plasmas QN % % STA-R 43 JAH/Võrreld 3997 A-3997 1222 HÜ 6 Faktor V P-FV JAH JAH EI P-FV V faktor V faktor plasmas QN % % STA-R 44 JAH/Võrreld 1717 3193-0 Coagulation factor V activity actual/Normal RelTime Pt PPP Qn Coag % % COAG Coagulation factor V activity actual/normal in Platelet poor plasma by Coagulation assay Fact V Act/Nor PPP 1 Both 1223 HÜ 6 Faktor VII P-FVII JAH JAH EI P-FVII VII faktor VII faktor plasmas QN % % STA-R 45 JAH/Võrreld 200 3198-9 Coagulation factor VII activity actual/Normal RelTime Pt PPP Qn Coag % % COAG Fact VII Act/Nor PPP Coagulation factor VII activity actual/normal in Platelet poor plasma by Coagulation assay 1 Observation 1224 HÜ 6 Faktor VIII P-FVIII:C JAH JAH EI P-FVIII:C VIII faktor VIII faktor plasmas QN % % STA-R 46 JAH/Võrreld 193 3209-4 Coagulation factor VIII activity actual/Normal RelTime Pt PPP Qn Coag % % 0,00% COAG Coagulation factor VIII activity actual/normal in Platelet poor plasma by Coagulation assay Fact VIII Act/Nor PPP 1 Observation 2281 HÜ 6 Faktor VIII ja von Willebrandi faktori suhe FVIII:C/P-vWF JAH JAH EI P-FVIII:C/P-vWF Faktor VIII/von Willebrandi faktor Faktor VIII ja von Willebrandi faktori suhe plasmas QN 47 JAH/Võrreld 4972 90919-2 Coagulation factor VIII.recombinant.bound/von Willebrand factor Ag RelRto Pt Plas Qn IA {ratio} ratio COAG Coagulation factor VIII.recombinant.bound/von Willebrand factor (vWf) Ag Ag in Plasma by Immunoassay Fact VIII.recomb.bound/vWF Ag Plas IA 1 Both 1225 HÜ 6 Faktor IX P-FIX JAH JAH EI P-FIX IX faktor IX faktor plasmas QN % % STA-R 48 JAH/Võrreld 199 3187-2 Coagulation factor IX activity actual/Normal RelTime Pt PPP Qn Coag % % COAG Fact IX Act/Nor PPP Coagulation factor IX activity actual/normal in Platelet poor plasma by Coagulation assay 1 Observation 1226 HÜ 6 Faktor X P-FX JAH JAH EI P-FX X faktor X faktor plasmas QN % % STA-R 49 JAH/Võrreld 1718 3218-5 Coagulation factor X activity actual/Normal RelTime Pt PPP Qn Coag % % COAG Coagulation factor X activity actual/normal in Platelet poor plasma by Coagulation assay Fact X Act/Nor PPP 1 Both 1227 HÜ 6 Faktor XI P-FXI JAH JAH EI P-FXI XI faktor XI faktor plasmas QN % % STA-R 50 JAH/Võrreld 1719 3226-8 Coagulation factor XI activity actual/Normal RelTime Pt PPP Qn Coag % % COAG Coagulation factor XI activity actual/normal in Platelet poor plasma by Coagulation assay Fact XI Act/Nor PPP 1 Both 1228 HÜ 6 Faktor XII P-FXII JAH JAH EI P-FXII XII faktor XII faktor plasmas QN % % STA-R 51 JAH/Võrreld 1720 3232-6 Coagulation factor XII activity actual/Normal RelTime Pt PPP Qn Coag % % COAG Coagulation factor XII activity actual/normal in Platelet poor plasma by Coagulation assay Fact XII Act/Nor PPP 1 Both 1229 HÜ 6 von Willebrand'i faktor P-vWF JAH JAH EI P-vWF von Willebrandi faktor von Willebrandi faktor plasmas QN % % STA-R 52 JAH/Võrreld 192 27816-8 von Willebrand factor Ag actual/Normal RelMCnc Pt PPP Qn Imm % % 0,00% COAG von Willebrand factor (vWf) Ag actual/normal in Platelet poor plasma by Immunologic method vWF Ag Act/Nor PPP Imm 1 Observation 1230 HÜ 6 Von Willebrandi faktori aktiivsus P-vWF:Ac JAH JAH EI P-vWF:Act von Willebrandi faktori aktiivsus von Willebrandi faktori aktiivsus plasmas QN % % " STA-R Evolution" 53 JAH/Võrreld 3998 68324-3 von Willebrand factor.activity actual/Normal RelRto Pt PPP Qn Imm % % 1 COAG von Willebrand factor (vWf).activity actual/normal in Platelet poor plasma by Immunologic method vWf:Ac Act/Nor PPP Imm 1 Both 13,6368 2187 HÜ 6 von Willebrandi faktori aktiivsuse ja antigeeni suhe P-vWF:Ac/P-vWF JAH JAH EI P-vWF:Act/P-vWF von Willebrandi faktori aktiivsus/von Willebrandi faktori Ag von Willebrandi faktori aktiivsuse ja antigeeni suhe QN 54 JAH/Võrreld 4818 50378-9 von Willebrand factor.collagen binding activity/von Willebrand factor Ag Ratio Pt PPP Qn IA {ratio} ratio COAG von Willebrand factor (vWf).collagen binding activity/von Willebrand factor Ag [Ratio] in Platelet poor plasma by Immunoassay vWF CBA/vWF Ag PPP IA-Rto 1 Observation 19,8839 2320 HÜ 6 von Willebrandi faktori multimeerid plasmas P-vWF:multimers JAH JAH EI P-vWF multimers von Willebrandi faktori multimeerid von Willebrandi faktori multimeerid plasmas Tekst HYDRASYS 2 55 JAH 5007 32217-2 von Willebrand factor multimers PrThr Pt PPP Ord 1900 COAG von Willebrand factor (vWf) multimers [Presence] in Platelet poor plasma vWF multimers PPP Ql 1 Both 9,0358 2117 HÜ 6 Apixaban plasmas P-APBN JAH JAH EI P-APBN Apiksabaan Apiksabaan plasmas QN ug/L ng/ml STA-Evalution Diagnostika Stago 60 JAH/Võrreld 4682 72608-3 Apixaban MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL DRUG/TOX Apixaban [Mass/volume] in Serum or Plasma Apixaban SerPl-mCnc 1 Both 19,3863 2118 HÜ 6 Dabigatran plasmas P-DBTN JAH JAH EI P-DBTN Dabigatraan Dabigatraan plasmas QN ug/L ng/ml STA-Evalution Diagnostika Stago 61 JAH/Võrreld 4683 72625-7 Dabigatran MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL DRUG/TOX Dabigatran [Mass/volume] in Serum or Plasma Dabigatran SerPl-mCnc 1 Both 18,8054 2655 HÜ 6 Emicizumab plasmas P-Emicizumab JAH EI EI S,P-Emicizumab Emitsizumab Emitsizumab seerumis/plasmas QN mg/L mg/L 63 JAH/Võrreld 5948 A-5477 1231 HÜ 6 Rivaroxabaan plasmas P-RXN JAH JAH EI P-RXN Rivaroksabaan Rivaroksabaan plasmas QN ug/L ng/mL STA-R 64 JAH/Võrreld 3292 72624-0 Rivaroxaban MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL 2 DRUG/TOX Rivaroxaban [Mass/volume] in Serum or Plasma Rivaroxaban SerPl-mCnc 1 Both 8,0811 401 HÜ 6 P-APTTmix 1:1 (0') P-APTTm0 JAH JAH EI P-F inh screen (0 min) Hüübimisfaktorite inhibiitorite sõeluuring (0 min) Hüübimisfaktorite inhibiitorid plasmas (sõeluuring 0 min) QN s sek STA-R 65 JAH/Võrreld 1727 43734-3 Coagulation surface induced Time Pt PPP Qn Coag.saline 1:1 s Seconds COAG Activated partial thrombplastin time (aPTT) in Platelet poor plasma by Coagulation 1:1 saline aPTT Time PPP 1:1 saline 1 Observation 402 HÜ 6 P-APTTmix 1:1 (120') P-APTTm120 JAH JAH EI P-F inh (120 min) Hüübimisfaktorite inhibiitorite sõeluuring (120 min) Hüübimisfaktorite inhibiitorid plasmas (sõeluuring 120 min) QN s sek STA-R 66 JAH/Võrreld 1728 59806-0 Coagulation surface induced.lupus sensitive.factor substitution^2H post incubation after addition of normal plasma Time Pt PPP Qn s sec COAG Activated partial thrombplastin time (aPTT).lupus sensitive.factor substitution in Platelet poor plasma --2H post incubation with normal plasma aPTT-LA 2H NP Time PPP 1 Observation 1232 HÜ 6 Patoloogiliste inhibiitorite sõeluuring P-Inh-soel JAH JAH EI P-F inh screen (APTT mix 1:1) Hüübimisfaktorite inhibiitorite sõeluuring (APTT mix 1:1) Hüübimisfaktorite inhibiitorid plasmas (APTT mix 1:1) (sõeluuring) Tekst STA-R 67 JAH 3036 40744-5 Factor inhibitor XXX ACnc Pt PPP Ord Coag COAG Factor inhibitor XXX [Presence] in Platelet poor plasma by Coagulation assay Fact Inhib XXX PPP Ql 1 Both 19,7978 2111 HÜ 6 II faktori inhibiitorid P-FIIinh JAH JAH EI P-FII inh II faktori inhibiitorid II faktori inhibiitorid plasmas QN BU BU STA-Evalution Diagnostika Stago 69 JAH 4676 32635-5 Coagulation factor II inhibitor ACnc Pt PPP Qn Coag COAG Coagulation factor II inhibitor [Units/volume] in Platelet poor plasma by Coagulation assay Fact II Inhib PPP-aCnc 1 Both 9,2682 2112 HÜ 6 V faktori inhibiitorid P-FVinh JAH JAH EI P-FV inh V faktori inhibiitorid V faktori inhibiitorid plasmas QN BU BU STA-Evalution Diagnostika Stago 70 JAH 4677 3191-4 Coagulation factor V inhibitor ACnc Pt PPP Qn Coag [Beth'U] Bethesda Units COAG Coagulation factor V inhibitor [Units/volume] in Platelet poor plasma by Coagulation assay Fact V Inhib PPP-aCnc 1 Both 12,7761 2113 HÜ 6 VII faktori inhibiitorid P-FVIIinh JAH JAH EI P-FVII inh VII faktori inhibiitorid VII faktori inhibiitorid plasmas QN BU BU STA-Evalution Diagnostika Stago 71 JAH 4678 3196-3 Coagulation factor VII inhibitor ACnc Pt PPP Qn Coag [Beth'U] Bethesda Units COAG Coagulation factor VII inhibitor [Units/volume] in Platelet poor plasma by Coagulation assay Fact VII Inhib PPP-aCnc 1 Both 22,641 403 HÜ 6 VIII faktori inhibiitorid P-FVIIIinh JAH JAH EI P-FVIII inh VIII faktori inhibiitorid VIII faktori inhibiitorid plasmas QN BU BU STA-R 72 JAH/Võrreld 1729 3204-5 Coagulation factor VIII inhibitor ACnc Pt PPP Qn Coag [Beth'U] Bethesda Units COAG Coagulation factor VIII inhibitor [Units/volume] in Platelet poor plasma by Coagulation assay Fact VIII Inhib PPP-aCnc 1 Both 404 HÜ 6 IX faktori inhibiitorid P-FIXinh JAH JAH EI P-FIX inh IX faktori inhibiitorid IX faktori inhibiitorid plasmas QN BU BU STA-R 74 JAH 1730 3185-6 Coagulation factor IX inhibitor ACnc Pt PPP Qn Coag [Beth'U] Bethesda U COAG Coagulation factor IX inhibitor [Units/volume] in Platelet poor plasma by Coagulation assay Fact IX Inhib PPP-aCnc 1 Both 2114 HÜ 6 X faktori inhibiitorid P-FX inh JAH JAH EI P-FX inh X faktori inhibiitorid X faktori inhibiitorid plasmas QN BU BU STA-Evalution Diagnostika Stago 76 JAH 4679 3216-9 Coagulation factor X inhibitor ACnc Pt PPP Qn Coag [arb'U]/mL U/mL COAG Coagulation factor X inhibitor [Units/volume] in Platelet poor plasma by Coagulation assay Fact X Inhib PPP-aCnc 1 Both 9,9066 2115 HÜ 6 XI faktori inhibiitorid P-FXIinh JAH JAH EI P-FXI inh XI faktori inhibiitorid XI faktori inhibiitorid plasmas QN BU BU STA-Evalution Diagnostika Stago 77 JAH 4680 3224-3 Coagulation factor XI inhibitor ACnc Pt PPP Qn Coag [Beth'U] Bethesda Units COAG Coagulation factor XI inhibitor [Units/volume] in Platelet poor plasma by Coagulation assay Fact XI Inhib PPP-aCnc 1 Both 23,6218 2116 HÜ 6 XII faktori inhibiitorid P-FXIIinh JAH JAH EI P-FXII inh XII faktori inhibiitorid XII faktori inhibiitorid plasmas QN BU BU STA-Evalution Diagnostika Stago 78 JAH 4681 3230-0 Coagulation factor XII inhibitor ACnc Pt PPP Qn Coag [Beth'U] Bethesda Units COAG Coagulation factor XII inhibitor [Units/volume] in Platelet poor plasma by Coagulation assay Fact XII Inhib PPP-aCnc 1 Both 24,3671 1233 HÜ 6 Veritsusaeg Ivy järgi Pt-Ivy JAH JAH EI cB-Ivy Veritsusaeg Veritsusaeg QN min manuaalne 79 JAH/Võrreld 191 3179-9 Bleeding time Time Pt ^Patient Qn Ivy min COAG Bleeding Tme Time Patient Ivy Bleeding time by Ivy method 1 Both 2318 HÜ 6 Trombots. agr ristotsetiini toimel B-Agr-RISTOhigh JAH JAH EI B-Agr-Risto high Trombotsüütide agregatsioon (Risto high) Trombotsüütide agregatsioon kõrges kontsentratsioonis ristotsetiini toimel QN U U Multiplate 88 JAH/Võrreld 4973 78686-3 Platelet aggregation.ristocetin induced^high dose ACnc Pt Bld Qn [arb'U] arb U COAG Platelet aggregation ristocetin induced [Units/volume] in Blood --High dose PA Rist hi dose Bld-aCnc 1 Both 11,7702 2319 HÜ 6 Trombots. agr ristotsetiini toimel B-Agr-RISTOlow JAH JAH EI B-Agr-Risto low Trombotsüütide agregatsioon (Risto low) Trombotsüütide agregatsioon madalas kontsentratsioonis ristotsetiini toimel QN U U Multiplate 89 JAH/Võrreld 4974 78739-0 Platelet aggregation.ristocetin induced^low dose ACnc Pt Bld Qn [arb'U] arb U COAG Platelet aggregation ristocetin induced [Units/volume] in Blood --Low dose PA Rist lo dose Bld-aCnc 1 Both 11,7702 1236 HÜ 6 Trombots. agregatsioon kollageeni toimel B-Agr-Coll EI 2018-09-07 JAH EI B-Agr-Col Trombotsüütide agregatsioon (Col) Trombotsüütide agregatsioon veres kollageeni toimel QN U U Multiplate 90 JAH/Võrreld 206 56009-4 Platelet aggregation.collagen induced^5 ug/mL ThrSCnc Pt Bld Qn COAG PA Coll 5 ug/mL Bld Platelet aggregation collagen induced [Substance threshold] in Blood --5 ug/mL 1 Observation 1237 HÜ 6 Trombots. agregatsioon adenosiindifosfaadi toimel B-Agr-ADP JAH JAH EI B-Agr-ADP Trombotsüütide agregatsioon (ADP) Trombotsüütide agregatsioon veres adenosiindifosfaadi toimel QN U U Multiplate 91 JAH/Võrreld 207 56006-0 Platelet aggregation.adenosine diphosphate induced^10 um ThrSCnc Pt Bld Qn COAG PA ADP 10 um Bld Platelet aggregation ADP induced [Substance threshold] in Blood --10 um 1 Observation 1238 HÜ 6 B-Agr-ADP-HS B-Agr-ADP-HS JAH JAH EI B-Agr-ADP-hs Trombotsüütide agregatsioon (ADP-hs) Trombotsüütide agregatsioon veres adenosiinfosfaadi toimel (kõrgtundlik) QN U U Multiplate 92 JAH 3999 A-3999 1239 HÜ 6 Trombots. agregatsioon arahhidoonhappe toimel B-Agr-ASPI JAH JAH EI B-Agr-ASPI Trombotsüütide agregatsioon (ASPI) Trombotsüütide agregatsioon veres arahhidoonhappe toimel QN U U Multiplate 93 JAH/Võrreld 208 56007-8 Platelet aggregation.arachidonate induced^500 um ThrSCnc Pt Bld Qn COAG PA AA 500 um Bld Platelet aggregation arachidonate induced [Substance threshold] in Blood --500 um 1 Observation 1240 HÜ 6 Trombiini retseptorit aktiveeriva peptiidi toimel B-Agr-TRAP JAH JAH EI B-Agr-TRAP Trombotsüütide agregatsioon (TRAP) Trombotsüütide agregatsioon veres trombiini retseptorit aktiveeriva peptiidi toimel QN U U Multiplate 94 JAH/Võrreld 209 56019-3 Platelet aggregation.thrombin induced ATP secretion^1 U/mL ThrSCnc Pt Bld Qn COAG PA Thromb ATP secr 1 U/mL Bld Platelet aggregation thrombin induced ATP secretion [Substance threshold] in Blood --1 U/mL 1 Observation 1241 HÜ 6 Hüübimise seesmise süsteemi tromboelastomeetriline uuring INTEM JAH JAH EI B-INTEM INTEM Hüübimise seesmise süsteemi tromboelastomeetriline uuring Tekst ROTEM 95 JAH 2855 L-2855 1249 HÜ 6 Hüübimise välise süsteemi tromboelastomeetriline uuring EXTEM JAH JAH EI B-EXTEM EXTEM Hüübimise välise süsteemi tromboelastomeetriline uuring Tekst ROTEM 96 JAH 2856 L-2856 1257 HÜ 6 Fibriini moodustumise ja polümerisatsiooni tromboelastomeetriline uuring FIBTEM JAH JAH EI B-FIBTEM FIBTEM Fibriini moodustumise ja polümerisatsiooni tromboelastomeetriline uuring Tekst ROTEM 97 JAH 2857 L-2857 1265 HÜ 6 Hüübimise seesmise süsteemi tromboelastomeetriline uuring hepariinravi korral HEPTEM JAH JAH EI B-HEPTEM HEPTEM Hüübimise seesmise süsteemi tromboelastomeetriline uuring hepariinravi korral Tekst ROTEM 98 JAH 2858 L-2858 1273 HÜ 6 Hüübimise välise süsteemi tromboelastomeetriline uuring fibrinolüüsi inhibeerimise korral APTEM JAH JAH EI B-APTEM APTEM Hüübimise välise süsteemi tromboelastomeetriline uuring fibrinolüüsi inhibeerimise korral Tekst ROTEM 99 JAH 2859 L-2859 305 IHE 7 AB0-veregrupp (kontrolluuring) 52829815 JAH JAH EI B-ABO-RhD ctrl panel ABO ja RhD (kontrolluuring) ABO-veregrupp ja RhD antigeen (kontrolluuring) Paneel DiaMed GmbH; 1 JAH 2623 L-2623 302 IHE 7 AB0-veregrupp (kinnitav uuring) 1008501 JAH JAH EI B-ABO-RhD conf panel ABO ja RhD (kinnitav uuring) ABO-veregrupp ja RhD antigeen (kinnitav uuring) Paneel DiaMed GmbH; 2 JAH 166 34530-6 ABO & Rh group panel Pt Bld - 306 IHE 7 AB0-veregrupp (kontrolluuring) 52829815 JAH EI EI B-ABO ctrl ABO (kontrolluuring) ABO-veregrupp (kontrolluuring) ABO DiaMed GmbH; 9 JAH 169 883-9 ABO group Type Pt Bld Nom 219 BLDBK ABO group [Type] in Blood ABO Group Bld 1 Both 21,7859 303 IHE 7 AB0-veregrupp (kinnitav uuring) 1008501 JAH EI EI B-ABO conf ABO (kinnitav uuring) ABO-veregrupp (kinnitav uuring) ABO DiaMed GmbH; 10 JAH 171 57743-7 ABO group Type Pt Bld Nom Confirm BLDBK ABO group [Type] in Blood by Confirmatory method ABO Group Bld Cfm 1 Both 21,7859 304 IHE 7 RhD antigeen 1008502 JAH EI EI B-RhD RhD RhD antigeen RhD DiaMed GmbH; 16 JAH 172 978-7 D Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK D Ag [Presence] on Red Blood Cells D Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 307 IHE 7 RhD antigeen 1008502 JAH EI EI B-RhD RhD RhD antigeen RhD DiaMed GmbH; 16 JAH 172 978-7 D Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK D Ag [Presence] on Red Blood Cells D Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 358 IHE 7 Rh-fenotüüp 170719212 JAH JAH EI B-Rh fenotype Rh fenotüüp Rh fenotüüp Tekst DiaMed GmbH; 20 JAH 4090 10331-7 Rh Type Pt Bld Nom 33 BLDBK Rh [Type] in Blood Rh Bld 1 Both 11,6313 2629 IHE 7 D antigeeni tüpiseerimine B-RBC D Ag typ JAH JAH EI B-RBC D Ag typ D antigeeni tüpiseerimine D antigeen (tüpiseerimine) Tekst 21 JAH 5224 35465-4 RHD gene targeted mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nom Molgen MOLPATH.MUT RHD gene mutations found [Identifier] in Blood or Tissue by Molecular genetics method Nominal RHD gene Mut Anl Bld/T 1 Both 12,7517 350 IHE 7 Direktne antiglobuliintest 6995249 JAH JAH EI B-DAT DAT Otsene antiglobuliintest Tekst DiaMed GmbH; 23 JAH 173 1007-4 Direct antiglobulin test.poly specific reagent Type Pt RBC Ord BLDBK Direct antiglobulin test.poly specific reagent [Presence] on Red Blood Cells DAT Poly-Sp Reag RBC Ql 1 Both 351 IHE 7 Otsene antiglobuliintest (tüpiseerimine) 213358212 JAH JAH EI B-DAT typ DAT tüpiseerimine Otsene antiglobuliintest (tüpiseerimine) Tekst 25 JAH 1716 51006-5 Direct antiglobulin test.XXX reagent ACnc Pt RBC Ord BLDBK Direct antiglobulin test.unspecified reagent [Presence] on Red Blood Cells DAT RBC Ql 1 Both 12,8138 352 IHE 7 Otsene antiglobuliintest (tüpiseerimine IgA-spetsiifilise reagendiga) JAH EI EI B-DAT IgA DAT IgA Otsene antiglobuliintest (tüpiseerimine IgA-spetsiifilise reagendiga) Tekst 27 JAH 2625 55775-1 Direct antiglobulin test.IgA specific reagent ACnc Pt RBC Ord BLDBK Direct antiglobulin test.IgA specific reagent [Presence] on Red Blood Cells DAT IgA-Sp Reag RBC Ql 1 Both 11,3891 353 IHE 7 Otsene antiglobuliintest (tüpiseerimine IgG-spetsiifilise reagendiga) JAH EI EI B-DAT IgG DAT IgG Otsene antiglobuliintest (tüpiseerimine IgG-spetsiifilise reagendiga) Tekst 28 JAH 2626 55776-9 Direct antiglobulin test.IgG specific reagent ACnc Pt RBC Ord BLDBK Direct antiglobulin test.IgG specific reagent [Presence] on Red Blood Cells DAT IgG-Sp Reag RBC Ql 1 Both 11,3891 354 IHE 7 Otsene antiglobuliintest (tüpiseerimine IgM-spetsiifilise reagendiga) JAH EI EI B-DAT IgM DAT IgM Otsene antiglobuliintest (tüpiseerimine IgM-spetsiifilise reagendiga) Tekst 29 JAH 2627 55777-7 Direct antiglobulin test.IgM specific reagent ACnc Pt RBC Ord BLDBK Direct antiglobulin test.IgM specific reagent [Presence] on Red Blood Cells DAT IgM-Sp Reag RBC Ql 1 Both 11,3891 355 IHE 7 Otsene antiglobuliintest (tüpiseerimine C3-spetsiifilise reagendiga) JAH EI EI B-DAT C3 DAT C3 Otsene antiglobuliintest (tüpiseerimine C3-spetsiifilise reagendiga) Tekst 30 JAH 2628 54410-6 Direct antiglobulin test.complement C3 specific reagent ACnc Pt RBC Ord BLDBK Direct antiglobulin test.complement C3 specific reagent [Presence] on Red Blood Cells DAT C3-Sp Reag RBC Ql 1 Observation 11,3891 356 IHE 7 Otsene antiglobuliintest (tüpiseerimine C3c-spetsiifilise reagendiga) JAH EI EI B-DAT C3c DAT C3c Otsene antiglobuliintest (tüpiseerimine C3c-spetsiifilise reagendiga) Tekst 31 JAH 2629 56471-6 Direct antiglobulin test.complement C3c specific reagent ACnc Pt RBC Ord BLDBK Direct antiglobulin test.complement C3c specific reagent [Presence] on Red Blood Cells DAT C3c-Sp Reag RBC Ql 1 Both 11,3891 357 IHE 7 Otsene antiglobuliintest (tüpiseerimine C3d-spetsiifilise reagendiga) JAH EI EI B-DAT C3d DAT C3d Otsene antiglobuliintest (tüpiseerimine C3d-spetsiifilise reagendiga) Tekst 32 JAH 2630 55774-4 Direct antiglobulin test.complement C3d specific reagent ACnc Pt RBC Ord BLDBK Direct antiglobulin test.complement C3d specific reagent [Presence] on Red Blood Cells DAT C3d-Sp Reag RBC Ql 1 Both 11,3891 308 IHE 7 Erütrotsütaarsed antikehad (sõeluuring kahe erütrotsüüdiga) 52829844 JAH JAH EI B-RBC Ab screen I, II Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kahe erütrotsüüdiga Erütrotsütaarsed antikehad (sõeluuring kahe erütrotsüüdiga) N/P DiaMed GmbH; 34 JAH 177 1008-2 Indirect antiglobulin test.poly specific reagent Pt Ser/Plas Ord BLDBK Indirect antiglobulin test.poly specific reagent [Presence] in Serum or Plasma IAT Poly-Sp Reag SerPl Ql 1 Observation 309 IHE 7 Erütrotsütaarsed antikehad (sõeluuring kolme erütrotsüüdiga) 249598606 JAH JAH EI B-RBC Ab screen I, II. III Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kolme erütrotsüüdiga Erütrotsütaarsed antikehad (sõeluuring kolme erütrotsüüdiga) N/P DiaMed GmbH; 35 JAH 176 895-3 Blood group antibody screen.cells I+II+III Pt Ser/Plas Ord BLDBK Blood group antibody screen.cells I+II+III [Presence] in Serum or Plasma Bld gp Ab Scn Cells x3 SerPl Ql 1 Observation 310 IHE 7 Erütrotsütaarsed antikehad (tüpiseerimine) 170719637 JAH JAH EI B-RBC Ab typ panel Erütrotsütaarsete antikehade tüpiseerimise paneel Erütrotsütaarsed antikehad (tüpiseerimine, paneel) Paneel DiaMed 36 JAH 1713 888-8 Blood group antibodies identified Prid Pt Ser/Plas Nom 1716 BLDBK Blood group antibodies identified in Serum or Plasma Blood group antibodies SerPl 1 Both 11,3891 311 IHE 7 C antikehad JAH EI EI B-RBC C Ab C antikehad C antikehad N/P 37 JAH 2809 945-6 C Ab ACnc Pt Ser/Plas Ord BLDBK C Ab [Presence] in Serum or Plasma C Ab SerPl Ql 1 Observation 11,3891 312 IHE 7 Ce antikehad JAH EI EI B-RBC C little e Ab Ce antikehad Ce antikehad N/P 38 JAH 2810 951-4 C little e Ab ACnc Pt Ser/Plas Ord BLDBK Ce Ab [Presence] in Serum or Plasma Ce Ab SerPl Ql 1 Observation 11,3891 313 IHE 7 Cw antikehad JAH EI EI B-RBC C little w Ab Cw antikehad Cw antikehad N/P 39 JAH 2811 957-1 C little w Ab ACnc Pt Ser/Plas Ord BLDBK Cw Ab [Presence] in Serum or Plasma Cw Ab SerPl Ql 1 Observation 11,3891 314 IHE 7 D antikehad JAH EI EI B-RBC D Ab D antikehad D antikehad N/P 40 JAH 2812 975-3 D Ab ACnc Pt Ser/Plas Ord BLDBK D Ab [Presence] in Serum or Plasma D Ab SerPl Ql 1 Observation 11,3891 315 IHE 7 E antikehad JAH EI EI B-RBC E Ab E antikehad E antikehad N/P 41 JAH 2813 1018-1 E Ab ACnc Pt Ser/Plas Ord BLDBK E Ab [Presence] in Serum or Plasma E Ab SerPl Ql 1 Observation 11,3891 316 IHE 7 Fya antikehad JAH EI EI B-RBC F little y little a Ab Fya antikehad Fya antikehad N/P 42 JAH 2814 1024-9 F little y super little a Ab ACnc Pt Ser/Plas Ord BLDBK Fy^a Ab [Presence] in Serum or Plasma Fy sup(a) Ab SerPl Ql 1 Observation 11,3891 317 IHE 7 Fyb antikehad JAH EI EI B-RBC F little y little b Ab Fyb antikehad Fyb antikehad N/P 43 JAH 2815 1030-6 F little y super little b Ab ACnc Pt Ser/Plas Ord BLDBK Fy^b Ab [Presence] in Serum or Plasma Fy sup(b) Ab SerPl Ql 1 Observation 11,3891 318 IHE 7 G antikehad JAH EI EI B-RBC G Ab G antikehad G antikehad N/P 44 JAH 2816 1038-9 G Ab ACnc Pt Ser/Plas Ord BLDBK G Ab [Presence] in Serum or Plasma G Ab SerPl Ql 1 Observation 11,3891 319 IHE 7 H antikehad JAH EI EI B-RBC H Ab H antikehad H antikehad N/P 45 JAH 2817 1044-7 H Ab ACnc Pt Ser Ord BLDBK H Ab [Presence] in Serum H Ab Ser Ql 1 Observation 11,3891 320 IHE 7 HTLA antikehad JAH EI EI B-RBC HTLA Ab HTLA antikehad HTLA antikehad N/P 46 JAH 2818 18298-0 High titer low avidity Ab ACnc Pt Ser/Plas Ord BLDBK High titer low avidity Ab [Presence] in Serum or Plasma HTLA Ab SerPl Ql 1 Observation 11,3891 321 IHE 7 I antikehad JAH EI EI B-RBC I Ab I antikehad I antikehad N/P 47 JAH 2819 1060-3 I Ab ACnc Pt Ser/Plas Ord BLDBK I Ab [Presence] in Serum or Plasma I Ab SerPl Ql 1 Observation 11,3891 322 IHE 7 Jka antikehad JAH EI EI B-RBC J little k little a Ab Jka antikehad Jka antikehad N/P 48 JAH 2820 1069-4 J little k super little a Ab ACnc Pt Ser/Plas Ord BLDBK Jk^a Ab [Presence] in Serum or Plasma Jk sup(a) Ab SerPl Ql 1 Observation 11,3891 323 IHE 7 Jkb antikehad JAH EI EI B-RBC J little k little b Ab Jkb antikehad Jkb antikehad N/P 49 JAH 2821 1075-1 J little k super little b Ab ACnc Pt Ser/Plas Ord BLDBK Jk^b Ab [Presence] in Serum or Plasma Jk sup(b) Ab SerPl Ql 1 Observation 11,3891 324 IHE 7 Jsa antikehad JAH EI EI B-RBC J little s little a Ab Jsa antikehad Jsa antikehad N/P 50 JAH 2822 1081-9 J little s super little a Ab ACnc Pt Ser/Plas Ord BLDBK Js^a Ab [Presence] in Serum or Plasma Js sup(a) Ab SerPl Ql 1 Observation 11,3891 325 IHE 7 Jsb antikehad JAH EI EI B-RBC J little s little b Ab Jsb antikehad Jsb antikehad N/P 51 JAH 2823 1087-6 J little s super little b Ab ACnc Pt Ser/Plas Ord BLDBK Js^b Ab [Presence] in Serum or Plasma Js sup(b) Ab SerPl Ql 1 Observation 11,3891 326 IHE 7 K antikehad JAH EI EI B-RBC K Ab K antikehad K antikehad N/P 52 JAH 2824 1093-4 K Ab ACnc Pt Ser/Plas Ord BLDBK K Ab [Presence] in Serum or Plasma K Ab SerPl Ql 1 Observation 11,3891 327 IHE 7 Kpa antikehad JAH EI EI B-RBC K little p little a Ab Kpa antikehad Kpa antikehad N/P 53 JAH 2825 1099-1 K little p super little a Ab ACnc Pt Ser/Plas Ord BLDBK Kp^a Ab [Presence] in Serum or Plasma Kp sup(a) Ab SerPl Ql 1 Observation 11,3891 328 IHE 7 Kpb antikehad JAH EI EI B-RBC K little p little b Ab Kpb antikehad Kpb antikehad N/P 54 JAH 2826 1105-6 K little p super little b Ab ACnc Pt Ser/Plas Ord BLDBK Kp^b Ab [Presence] in Serum or Plasma Kp sup(b) Ab SerPl Ql 1 Observation 11,3891 329 IHE 7 Lea antikehad JAH EI EI B-RBC L little e little a Ab Lea antikehad Lea antikehad N/P 55 JAH 2827 1112-2 L little e super little a Ab ACnc Pt Ser/Plas Ord BLDBK Le^a Ab [Presence] in Serum or Plasma Le sup(a) Ab SerPl Ql 1 Observation 11,3891 330 IHE 7 Leb antikehad JAH EI EI B-RBC L little e little b Ab Leb antikehad Leb antikehad N/P 56 JAH 2828 1118-9 L little e super little b Ab ACnc Pt Ser/Plas Ord BLDBK Le^b Ab [Presence] in Serum or Plasma Le sup(b) Ab SerPl Ql 1 Observation 11,3891 331 IHE 7 Lua antikehad JAH EI EI B-RBC L little u little a Ab Lua antikehad Lua antikehad N/P 57 JAH 2829 1135-3 L little u super little a Ab ACnc Pt Ser/Plas Ord BLDBK Lu^a Ab [Presence] in Serum or Plasma Lu sup(a) Ab SerPl Ql 1 Observation 11,3891 332 IHE 7 Lub antikehad JAH EI EI B-RBC L little u little b Ab Lub antikehad Lub antikehad N/P 58 JAH 2830 1144-5 L little u super little b Ab ACnc Pt Ser/Plas Ord BLDBK Lu^b Ab [Presence] in Serum or Plasma Lu sup(b) Ab SerPl Ql 1 Observation 11,3891 333 IHE 7 M antikehad JAH EI EI B-RBC M Ab M antikehad M antikehad N/P 59 JAH 2831 1228-6 M Ab ACnc Pt Ser/Plas Ord BLDBK M Ab [Presence] in Serum or Plasma M Ab SerPl Ql 1 Observation 11,3891 334 IHE 7 N antikehad JAH EI EI B-RBC N Ab N antikehad N antikehad N/P 60 JAH 2832 1258-3 N Ab ACnc Pt Ser/Plas Ord BLDBK N Ab [Presence] in Serum or Plasma N Ab SerPl Ql 1 Observation 11,3891 335 IHE 7 P antikehad JAH EI EI B-RBC P Ab P antikehad P antikehad N/P 61 JAH 2833 1279-9 P Ab ACnc Pt Ser/Plas Ord BLDBK P Ab [Presence] in Serum or Plasma P Ab SerPl Ql 1 Observation 11,3891 336 IHE 7 P1 antikehad JAH EI EI B-RBC P1 Ab P1 antikehad P1 antikehad N/P 62 JAH 2834 1288-0 P1 Ab ACnc Pt Ser/Plas Ord BLDBK P1 Ab [Presence] in Serum or Plasma P1 Ab SerPl Ql 1 Observation 11,3891 337 IHE 7 S antikehad JAH EI EI B-RBC S Ab S antikehad S antikehad N/P 63 JAH 2835 1317-7 S Ab ACnc Pt Ser/Plas Ord BLDBK S Ab [Presence] in Serum or Plasma S Ab SerPl Ql 1 Observation 11,3891 338 IHE 7 Wra antikehad JAH EI EI B-RBC W little r little a Ab Wra antikehad Wra antikehad N/P 64 JAH 2836 58074-6 W little r super little a Ab ACnc Pt Ser/Plas Ord BLDBK Wr^a Ab [Presence] in Serum or Plasma Wr sup(a) Ab SerPl Ql 1 Observation 11,3891 339 IHE 7 Wrb antikehad JAH EI EI B-RBC W little r little b Ab Wrb antikehad Wrb antikehad N/P 65 JAH 2837 65339-4 W little r super little b Ab ACnc Pt Ser/Plas Ord BLDBK Wr^b Ab [Presence] in Serum or Plasma Wr sup(b) Ab SerPl Ql 1 Both 11,3891 341 IHE 7 cE antikehad JAH EI EI B-RBC little cE Ab cE antikehad cE antikehad N/P 67 JAH 2839 65331-1 little c E Ab ACnc Pt Ser/Plas Ord BLDBK little cE Ab [Presence] in Serum or Plasma little cE Ab SerPl Ql 1 Both 11,3891 342 IHE 7 e antikehad JAH EI EI B-RBC little e Ab e antikehad e antikehad N/P 68 JAH 2840 1162-7 little e Ab ACnc Pt Ser/Plas Ord BLDBK little e Ab [Presence] in Serum or Plasma little e Ab SerPl Ql 1 Observation 11,3891 343 IHE 7 f antikehad JAH EI EI B-RBC little f Ab f antikehad f antikehad N/P 69 JAH 2841 1168-4 little f Ab ACnc Pt Ser/Plas Ord BLDBK little f Ab [Presence] in Serum or Plasma little f Ab SerPl Ql 1 Observation 11,3891 344 IHE 7 i antikehad JAH EI EI B-RBC little i Ab i antikehad i antikehad N/P 70 JAH 2842 1186-6 little i Ab ACnc Pt Ser/Plas Ord BLDBK little i Ab [Presence] in Serum or Plasma little i Ab SerPl Ql 1 Observation 11,3891 345 IHE 7 k antikehad JAH EI EI B-RBC little k Ab k antikehad k antikehad N/P 71 JAH 2843 1192-4 little k Ab ACnc Pt Ser/Plas Ord BLDBK little k Ab [Presence] in Serum or Plasma little k Ab SerPl Ql 1 Observation 11,3891 346 IHE 7 pk antikehad JAH EI EI B-RBC little p little k Ab pk antikehad pk antikehad N/P 72 JAH 2844 1201-3 little p little k Ab ACnc Pt Ser/Plas Ord BLDBK pk Ab [Presence] in Serum or Plasma pk Ab SerPl Ql 1 Observation 11,3891 347 IHE 7 s antikehad JAH EI EI B-RBC little s Ab s antikehad s antikehad N/P 73 JAH 2845 1210-4 little s Ab ACnc Pt Ser/Plas Ord BLDBK little s Ab [Presence] in Serum or Plasma little s Ab SerPl Ql 1 Observation 11,3891 348 IHE 7 Tüpiseerimatud antikehad JAH EI EI B-RBC unidentified Ab Tüpiseerimatud antikehad Tüpiseerimatud antikehad N/P 74 JAH 2846 1270-8 Unidentified Ab ACnc Pt Ser/Plas Ord BLDBK Unidentified Ab [Presence] in Serum or Plasma Unident Ab SerPl Ql 1 Observation 11,3891 363 IHE 7 Erütrotsütaarsed antigeenid 213350609 JAH JAH EI B-RBC Ag Erütrotsütaarsed antigeenid Erütrotsütaarsed antigeenid Tekst DiaMed GmbH; 104 JAH 1715 906-8 Blood group antigens present Prid Pt Bld Nom BLDBK Blood group antigens present [Identifier] in Blood Antigens Present Bld 1 Observation 11,3891 2630 IHE 7 Veregrupisüsteemide geenid B-Blood group system genes JAH JAH EI B-Blood group system fenotypes panel Veregrupisüsteemide fenotüüpide paneel Veregrupisüsteemide fenotüüpide paneel Paneel " " 105 JAH 5704 L-5394 359 IHE 7 C antigeen JAH EI EI B-RBC C Ag C antigeen C antigeen Tekst DiaMed GmbH; 106 JAH 2662 948-0 C Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK C Ag [Presence] on Red Blood Cells C Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 364 IHE 7 C antigeen JAH EI EI B-RBC C Ag C antigeen C antigeen Tekst 106 JAH 2662 948-0 C Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK C Ag [Presence] on Red Blood Cells C Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 365 IHE 7 Ce antigeen JAH EI EI B-RBC C little e Ag Ce antigeen Ce antigeen N/P 107 JAH 2663 954-8 C little e Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK Ce Ag [Presence] on Red Blood Cells Ce Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 366 IHE 7 Cw antigeen JAH EI EI B-RBC C little w Ag Cw antigeen Cw antigeen N/P 108 JAH 2664 960-5 C little w Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK Cw Ag [Presence] on Red Blood Cells Cw Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 360 IHE 7 E antigeen JAH EI EI B-RBC E Ag E antigeen E antigeen Tekst DiaMed GmbH; 109 JAH 2665 1021-5 E Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK E Ag [Presence] on Red Blood Cells E Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 367 IHE 7 E antigeen JAH EI EI B-RBC E Ag E antigeen E antigeen Tekst 109 JAH 2665 1021-5 E Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK E Ag [Presence] on Red Blood Cells E Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 368 IHE 7 Fya antigeen JAH EI EI B-RBC F little y little a Ag Fya antigeen Fya antigeen N/P 114 JAH 2666 1027-2 F little y super little a Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK Fy^a Ag [Presence] on Red Blood Cells Fy sup(a) Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 369 IHE 7 Fyb antigeen JAH EI EI B-RBC F little y little b Ag Fyb antigeen Fyb antigeen N/P 115 JAH 2667 1033-0 F little y super little b Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK Fy^b Ag [Presence] on Red Blood Cells Fy sup(b) Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 370 IHE 7 G antigeen JAH EI EI B-RBC G Ag G antigeen G antigeen N/P 116 JAH 2668 1041-3 G Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK G Ag [Presence] on Red Blood Cells G Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 371 IHE 7 I antigeen JAH EI EI B-RBC I Ag I antigeen I antigeen N/P 117 JAH 2669 10400-0 I Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK I Ag [Presence] on Red Blood Cells I Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 372 IHE 7 Jka antigeen JAH EI EI B-RBC J little k little a Ag Jka antigeen Jka antigeen N/P 119 JAH 2670 1072-8 J little k super little a Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK Jk^a Ag [Presence] on Red Blood Cells Jk sup(a) Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 373 IHE 7 Jkb antigeen JAH EI EI B-RBC J little k little b Ag Jkb antigeen Jkb antigeen N/P 120 JAH 2671 1078-5 J little k super little b Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK Jk^b Ag [Presence] on Red Blood Cells Jk sup(b) Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 374 IHE 7 Jsa antigeen JAH EI EI B-RBC J little s little a Ag Jsa antigeen Jsa antigeen N/P 121 JAH 2672 1084-3 J little s super little a Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK Js^a Ag [Presence] on Red Blood Cells Js sup(a) Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 375 IHE 7 Jsb antigeen JAH EI EI B-RBC J little s little b Ag Jsb antigeen Jsb antigeen N/P 122 JAH 2673 1090-0 J little s super little b Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK Js^b Ag [Presence] on Red Blood Cells Js sup(b) Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 376 IHE 7 K antigeen JAH EI EI B-RBC K Ag K antigeen K antigeen N/P 123 JAH 2674 1096-7 K Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK K Ag [Presence] on Red Blood Cells K Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 377 IHE 7 Kpa antigeen JAH EI EI B-RBC K little p little a Ag Kpa antigeen Kpa antigeen N/P 125 JAH 2675 1102-3 K little p super little a Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK Kp^a Ag [Presence] on Red Blood Cells Kp sup(a) Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 378 IHE 7 Kpb antigeen JAH EI EI B-RBC K little p little b Ag Kpb antigeen Kpb antigeen N/P 126 JAH 2676 1108-0 K little p super little b Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK Kp^b Ag [Presence] on Red Blood Cells Kp sup(b) Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 379 IHE 7 Lea antigeen JAH EI EI B-RBC L little e little a Ag Lea antigeen Lea antigeen N/P 128 JAH 2677 1115-5 L little e super little a Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK Le^a Ag [Presence] on Red Blood Cells Le sup(a) Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 380 IHE 7 Leb antigeen JAH EI EI B-RBC L little e little b Ag Leb antigeen Leb antigeen N/P 129 JAH 2678 1121-3 L little e super little b Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK Le^b Ag [Presence] on Red Blood Cells Le sup(b) Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 381 IHE 7 Lua antigeen JAH EI EI B-RBC L little u little a Ag Lua antigeen Lua antigeen N/P 131 JAH 2679 1138-7 L little u super little a Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK Lu^a Ag [Presence] on Red Blood Cells Lu sup(a) Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 382 IHE 7 Lub antigeen JAH EI EI B-RBC L little u little b Ag Lub antigeen Lub antigeen N/P 132 JAH 2680 1147-8 L little u super little b Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK Lu^b Ag [Presence] on Red Blood Cells Lu sup(b) Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 383 IHE 7 M antigeen JAH EI EI B-RBC M Ag M antigeen M antigeen N/P 134 JAH 2681 1231-0 M Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK M Ag [Presence] on Red Blood Cells M Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 384 IHE 7 N antigeen JAH EI EI B-RBC N Ag N antigeen N antigeen N/P lab 135 JAH 2682 1261-7 N Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK N Ag [Presence] on Red Blood Cells N Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 385 IHE 7 P1 antigeen JAH EI EI B-RBC P1 Ag P1 antigeen P1 antigeen N/P 136 JAH 2683 1291-4 P1 Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK P1 Ag [Presence] on Red Blood Cells P1 Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 387 IHE 7 Wra antigeen JAH EI EI B-RBC W little r little a Ag Wra antigeen Wra antigeen N/P 137 JAH 2685 58073-8 W little r super little a Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK Wr^a Ag [Presence] on Red Blood Cells Wr sup(a) Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 340 IHE 7 c antikehad JAH EI EI B-RBC little c Ag c antigeen c antigeen Tekst 138 JAH 2686 1159-3 little c Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK little c Ag [Presence] on Red Blood Cells little c Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 361 IHE 7 c antigeen JAH EI EI B-RBC little c Ag c antigeen c antigeen Tekst DiaMed GmbH; 138 JAH 2686 1159-3 little c Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK little c Ag [Presence] on Red Blood Cells little c Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 388 IHE 7 c antigeen JAH EI EI B-RBC little c Ag c antigeen c antigeen Tekst 138 JAH 2686 1159-3 little c Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK little c Ag [Presence] on Red Blood Cells little c Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 362 IHE 7 e antigeen JAH EI EI B-RBC little e Ag e antigeen e antigeen Tekst DiaMed GmbH; 139 JAH 2687 1165-0 little e Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK little e Ag [Presence] on Red Blood Cells little e Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 389 IHE 7 e antigeen JAH EI EI B-RBC little e Ag e antigeen e antigeen Tekst 139 JAH 2687 1165-0 little e Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK little e Ag [Presence] on Red Blood Cells little e Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 390 IHE 7 f antigeen JAH EI EI B-RBC little f Ag f antigeen f antigeen N/P 140 JAH 2688 1171-8 little f Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK little f Ag [Presence] on Red Blood Cells little f Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 391 IHE 7 i antigeen JAH EI EI B-RBC little i Ag i antigeen i antigeen N/P 141 JAH 2689 10408-3 little i Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK little i Ag [Presence] on Red Blood Cells little i Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 392 IHE 7 k antigeen JAH EI EI B-RBC little k Ag k antigeen k antigeen N/P 142 JAH 2690 1195-7 little k Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK little k Ag [Presence] on Red Blood Cells little k Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 393 IHE 7 p antigeen JAH EI EI B-RBC little p Ag p antigeen p antigeen N/P 143 JAH 2691 1207-0 little p Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK little p Ag [Presence] on Red Blood Cells little p Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 394 IHE 7 pk antigeen JAH EI EI B-RBC little p little k Ag pk antigeen pk antigeen N/P 144 JAH 2692 1204-7 little p little k Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK pk Ag [Presence] on Red Blood Cells pk Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 386 IHE 7 S antigeen JAH EI EI B-RBC S Ag S antigeen S antigeen N/P 146 JAH 2684 1320-1 S Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK S Ag [Presence] on Red Blood Cells S Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 395 IHE 7 s antigeen JAH EI EI B-RBC little s Ag s antigeen s antigeen N/P 147 JAH 2693 1213-8 little s Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK little s Ag [Presence] on Red Blood Cells little s Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 349 IHE 7 Doonorivere sobivusproov 6995034 JAH JAH EI B-XmB Doonorivere sobivusproov Doonorivere sobivusproov Tekst DiaMed GmbH; 149 EI 1714 1250-0 Major crossmatch Imp Pt Ser/Plas Nom 248 BLDBK Major crossmatch [interpretation] Maj XM SerPl-Imp 1 Observation 11,3891 1139 IHE 7 Verekomponentide andmepõhine sobivuskontroll 307202198 JAH JAH EI Pt-XmE Verekomponentide andmepõhine sobivuskontroll Verekomponentide andmepõhine sobivuskontroll Tekst Computer 150 EI 2632 53799-3 Major crossmatch Imp Pt Ser/Plas Nom Electronic BLDBK Major crossmatch [interpretation] by Electronic Maj XM SerPl Electronic-Imp 1 Observation 11,3891 134 U 8 Uriini ribaanalüüs U-Strip* JAH JAH EI U-Strip Uriini ribaanalüüs Uriini ribaanalüüs Paneel Cobas 6500 4 JAH 785 50556-0 Urinalysis dipstick panel - Pt Urine - Test strip.automated PANEL.UA Urinalysis dipstick panel in Urine by Automated test strip UA dipstick Pnl Ur Strip.auto 1 Order 136 U 8 Uriini ribaanalüüs U-Strip* Uriini erikaal U-SG JAH EI EI U-SG strip Erikaal Erikaal QN Cobas 6500 5 JAH/Võrreld 786 53326-5 Specific gravity Rden Pt Urine Qn Test strip.automated UA Specific gravity of Urine by Automated test strip Sp Gr Ur Strip.auto 1 Observation 139 U 8 Uriini ribaanalüüs U-Strip* Uriini pH U-pH JAH EI EI U-pH strip pH pH QN Cobas 6500 6 JAH/Võrreld 787 50560-2 pH LsCnc Pt Urine Qn Test strip.automated [pH] pH UA pH of Urine by Automated test strip pH Ur Strip.auto 1 Observation 141 U 8 Uriini ribaanalüüs U-Strip* Leukotsüüdid uriinis U-WBC JAH EI EI U-WBC strip ord Leukotsüüdid Leukotsüüdid Tekst Cobas 6500 8 JAH 4609 33052-2 Leukocytes PrThr Pt Urine Ord UA Leukocytes [Presence] in Urine WBC Ur Ql 1 Observation 7,8059 142 U 8 Uriini ribaanalüüs U-Strip* Nitrit U-NIT JAH EI EI U-Nit strip Nitrit Nitrit Tekst Cobas 6500 9 JAH/Võrreld 788 50558-6 Nitrite ACnc Pt Urine Ord Test strip.automated UA Nitrite [Presence] in Urine by Automated test strip Nitrite Ur Ql Strip.auto 1 Observation 144 U 8 Uriini ribaanalüüs U-Strip* Valk uriinis U-PRO JAH EI EI U-Prot strip ord Valk Valk Tekst Cobas 6500 11 JAH 4611 57735-3 Protein PrThr Pt Urine Ord Test strip.automated 3 UA Protein [Presence] in Urine by Automated test strip Prot Ur Ql Strip.auto 1 Observation 12,4942 138 U 8 Uriini ribaanalüüs U-Strip* Glükoos uriinis U-GLU JAH EI EI U-Gluc strip ord Glükoos Glükoos Tekst Cobas 6500 13 JAH 4612 50555-2 Glucose PrThr Pt Urine Ord Test strip.automated 3 UA Glucose [Presence] in Urine by Automated test strip Glucose Ur Ql Strip.auto 1 Observation 13,4853 140 U 8 Uriini ribaanalüüs U-Strip* Ketokehad U-KET JAH EI EI U-Ket strip ord Ketokehad Ketokehad Tekst Cobas 6500 15 JAH 4613 57734-6 Ketones PrThr Pt Urine Ord Test strip.automated 3 UA Ketones [Presence] in Urine by Automated test strip Ketones Ur Ql Strip.auto 1 Observation 19,0574 143 U 8 Uriini ribaanalüüs U-Strip* Urobilinogeen U-UBG JAH EI EI U-Ubg strip ord Urobilinogeen Urobilinogeen Tekst Cobas 6500 17 JAH 4614 62487-4 Urobilinogen PrThr Pt Urine Ord Test strip.automated 1 UA Urobilinogen [Presence] in Urine by Automated test strip Urobilinogen Ur Ql Strip.auto 1 Both 20,0626 135 U 8 Uriini ribaanalüüs U-Strip* Bilirubiin uriinis U-BIL JAH EI EI U-Bil strip ord Bilirubiin Bilirubiin Tekst Cobas 6500 19 JAH 4615 50551-1 Bilirubin PrThr Pt Urine Ord Test strip.automated 4 UA Bilirubin.total [Presence] in Urine by Automated test strip Bilirub Ur Ql Strip.auto 1 Observation 16,6071 137 U 8 Uriini ribaanalüüs U-Strip* Erütrotsüüdid uriinis U-RBC JAH EI EI U-RBC strip ord Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid Tekst Cobas 6500 21 JAH 4616 53292-9 Erythrocytes PrThr Pt Urine Ord Automated UA Erythrocytes [Presence] in Urine by Automated RBC Ur Ql Auto 1 Observation 8,3262 2073 U 8 Lima Li EI 2020-04-01 EI EI U-Mucus Fc Lima Lima QN E6/L 24 JAH/Võrreld 3567 51478-6 Mucus NCnc Pt Urine Qn Automated count /uL /uL UA Mucus [#/volume] in Urine by Automated count Mucous Threads # Ur Auto 1 Observation 8,3091 145 U 8 Uriini sademe mikroskoopia U-Sed-m EI 2020-05-13 EI EI U-Sed-m panel Uriini sademe mikroskoopia Uriini sademe mikroskoopia Paneel manuaalne 38 JAH 797 24356-8 Urinalysis complete panel - Pt Urine - PANEL.UA Urinalysis complete panel in Urine Urinalysis complete pnl Ur 1 Order 15,9935 2641 U 8 Uriini sademe mikroskoopia U-Sed-m panel* JAH JAH EI U-Sed-digi panel Uriini sademe digitaalne mikroskoopia Uriini sademe mikroskoopia (digitaalne) Paneel Cobas 6500 40 JAH 5824 53315-8 Urinalysis microscopic panel - Pt Urine Ord Automated PANEL.UA Urinalysis microscopic panel - Urine Qualitative by Automated UA Microscopic Pnl Ur Auto 1 Order 147 U 8 Uriini sademe digitaalne mikroskoopia U-Sed-m panel* Erütrotsüütid uriinis U-ERY JAH EI EI U-Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid QN /hpf /hpf Cobas 6500 41 JAH/Võrreld 798 13945-1 Erythrocytes Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,31% UA Erythrocytes [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field RBC #/area UrnS HPF 1 Observation 148 U 8 Düsmorfsed erütrotsüüdid DysEry EI 2020-04-01 EI EI U-Düsmorfsed erütrotsüüdid Düsmorfsed erütrotsüüdid Düsmorfsed erütrotsüüdid QN % manuaalne 42 JAH/Võrreld 821 53967-6 Erythrocytes.dysmorphic/100 erythrocytes NFr Pt Urine sed Qn Microscopy.light UA Erythrocytes.dysmorphic/100 erythrocytes in Urine sediment by Light microscopy Dysmorphic RBC/100 RBC NFr UrnS Micro 1 Observation 146 U 8 Uriini sademe digitaalne mikroskoopia U-Sed-m panel* Leukotsüütid uriinis U-LEU JAH EI EI U-Leukotsüüdid Leukotsüüdid Leukotsüüdid QN /hpf /hpf Cobas 6500 44 JAH/Võrreld 799 5821-4 Leukocytes Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,33% UA Leukocytes [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field WBC #/area UrnS HPF 1 Observation 172 U 8 Lümfotsüüdid U-lym EI 2020-04-01 EI EI U-Lümfotsüüdid Lümfotsüüdid Lümfotsüüdid QN /hpf manuaalne 45 JAH/Võrreld 1688 72219-9 Lymphocytes Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF HEM/BC Lymphocytes [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Lymphocytes #/area UrnS HPF 1 Observation 11,4838 173 U 8 Neutrofiilid U-Neut EI 2020-04-01 EI EI U-Neutrofiilid Neutrofiilid Neutrofiilid QN /hpf manuaalne 46 JAH/Võrreld 1689 38996-5 Neutrophils ACnc Pt Urine Ord Microscopy.light 1522 UA Neutrophils [Presence] in Urine by Light microscopy Neutrophils Ur Ql Micro 1 Observation 10,694 149 U 8 Lameepiteeli rakud LameEp EI 2020-04-01 EI EI U-Lameepiteeli rakud Lameepiteeli rakud Lameepiteeli rakud QN /hpf manuaalne 47 JAH/Võrreld 800 11277-1 Epithelial cells.squamous Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,04% UA Epithelial cells.squamous [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Squamous #/area UrnS HPF 1 Observation 2647 U 8 Uriini sademe digitaalne mikroskoopia U-Sed-m panel* Lameepiteeli rakud U-SEC JAH EI EI U-Lameepiteeli rakud-digi Lameepiteeli rakud Lameepiteeli rakud (digimikroskoopia) Tekst Cobas 6500 Roche 48 JAH 5830 53318-2 Epithelial cells.squamous PrThr Pt Urine Ord Automated UA Epithelial cells.squamous [Presence] in Urine by Automated Squamous Ur Ql Auto 1 Observation 150 U 8 Uriini sademe digitaalne mikroskoopia U-Sed-m panel* Transitoorse epiteeli-, tubulaarepiteeli rakud U-NEC JAH EI EI U-Mitte-lameepiteeli rakud-digi Mitte-lameepiteeli rakud Mitte-lameepiteeli rakud (digimikroskoopia) Tekst Cobas 6500 49 JAH 5826 50225-2 Epithelial cells.non-squamous PrThr Pt Urine Ord Automated UA Epithelial cells.non-squamous [Presence] in Urine by Automated Non-sq Epi Cells Ur Ql Auto 1 Observation 151 U 8 Tubulaarepiteeli rakud TubEp EI 2020-04-01 EI EI U-Tubulaarepiteeli rakud Tubulaarepiteeli rakud Tubulaarepiteeli rakud QN /hpf manuaalne 51 JAH/Võrreld 802 26052-1 Epithelial cells.renal Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,01% UA Epithelial cells.renal [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Renal Epi Cells #/area UrnS HPF 1 Observation 152 U 8 Atüüpilised epiteeli rakud AtyEp EI 2020-04-01 EI EI U-Atüüpilised epiteelirakud Atüüpilised epiteelirakud Atüüpilised epiteelirakud QN /hpf manuaalne 52 JAH/Võrreld 1682 41284-1 Epithelial cells.non-squamous Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Epithelial cells.non-squamous [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Non-sq Epi Cells #/area UrnS HPF 1 Observation 19,2431 2645 U 8 Uriini sademe digitaalne mikroskoopia U-Sed-m panel* Patoloogilised silindrid U-PAT JAH EI EI U-Pat cast-digi Patoloogilised silindrid Patoloogilised silindrid (digimikroskoopia) Tekst Cobas 6500 Roche 54 JAH 5828 72224-9 Pathologic casts PrThr Pt Urine Ord Automated UA Pathologic casts [Presence] in Urine by Automated Path casts Ur Ql Auto 1 Observation 153 U 8 Hüaliinsilindrid HyalS EI 2020-05-13 EI EI U-Hüaliinsilindrid Hüaliinsilindrid Hüaliinsilindrid QN /hpf manuaalne 55 JAH/Võrreld 805 46135-0 Hyaline casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Hyaline casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Hyaline Casts #/area UrnS HPF 1 Both 25,8802 2646 U 8 Uriini sademe digitaalne mikroskoopia U-Sed-m panel* Hüaliinsilindrid U-HYA JAH EI EI U-Hüaliinsilindrid-digi Hüaliinsilindrid Hüaliinsilindrid (digimikroskoopia) Tekst Cobas 6500 Roche 56 JAH 5829 50231-0 Hyaline casts PrThr Pt Urine Ord Automated UA Hyaline casts [Presence] in Urine by Automated Hyaline Casts Ur Ql Auto 1 Observation 154 U 8 Granulaarsilindrid GranS EI 2020-05-13 EI EI U-Granulaarsilindrid Granulaarsilindrid Granulaarsilindrid QN /hpf manuaalne 58 JAH/Võrreld 806 46134-3 Granular casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Granular casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Gran Casts #/area UrnS HPF 1 Both 25,6387 155 U 8 Leukotsütaarsilindrid LeuS EI 2020-05-13 EI EI U-Leukotsütaarsilindrid Leukotsütaarsilindrid Leukotsütaarsilindrid QN /hpf manuaalne 60 JAH/Võrreld 807 49103-5 Leukocyte casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA WBC casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field WBC Casts #/area UrnS HPF 1 Observation 17,4622 156 U 8 Erütrotsütaasilindrid EryS EI 2020-05-13 EI EI U-Erütrotsütaarsilindrid Erütrotsütaarsilindrid Erütrotsütaarsilindrid QN /hpf manuaalne 62 JAH/Võrreld 808 51790-4 Erythrocyte casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA RBC casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field RBC Casts #/area UrnS HPF 1 Both 19,4395 157 U 8 Tubulaarepiteelsilindrid TubS EI 2020-05-13 EI EI U-Tubulaarepiteelsilindrid Tubulaarepiteelsilindrid Tubulaarepiteelsilindrid QN /hpf manuaalne 64 JAH/Võrreld 809 45386-0 Epithelial casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Epithelial casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Epith Casts #/area UrnS HPF 1 Observation 23,1596 158 U 8 Vahajad silindrid VahS EI 2020-05-13 EI EI U-Vahajad silindrid Vahajad silindrid Vahajad silindrid QN /hpf manuaalne 66 JAH/Võrreld 810 41223-9 Waxy casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Waxy casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Waxy Casts #/area UrnS HPF 1 Observation 25,6891 159 U 8 Bakteriaalsilindrid BaktS EI 2020-05-13 EI EI U-Bakteriaalsilindrid Bakteriaalsilindrid Bakteriaalsilindrid QN /hpf manuaalne 68 JAH/Võrreld 1683 A-1683 160 U 8 Rasvsilindrid RasvS EI 2020-05-13 EI EI U-Rasvsilindrid Rasvsilindrid Rasvsilindrid QN /hpf manuaalne 69 JAH/Võrreld 1684 67813-6 Fatty casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Fatty casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Fatty Casts #/area UrnS HPF 1 Observation 20,7621 161 U 8 Makrofaagid Makro EI 2020-05-13 EI EI U-Makrofaagid Makrofaagid Makrofaagid QN /hpf manuaalne 70 JAH/Võrreld 812 72220-7 Macrophages Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF HEM/BC Macrophages [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Macrophages #/area UrnS HPF 1 Observation 11,4838 162 U 8 Bakterid Bakt EI 2020-05-13 EI EI U-Bakterid Bakterid Bakterid Tekst manuaalne 71 JAH 803 25145-4 Bacteria ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Bacteria [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Bacteria UrnS Ql Micro 1 Observation 2643 U 8 Uriini sademe digitaalne mikroskoopia U-Sed-m panel* Bakterid U-BAC JAH EI EI U-Bakterid Bakterid Bakterid Tekst /hpf Cobas 6500 Roche 71 JAH 803 25145-4 Bacteria ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Bacteria [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Bacteria UrnS Ql Micro 1 Observation 2649 U 8 Uriini sademe digitaalne mikroskoopia U-Sed-m panel* Seened U-YEA JAH EI EI U-Pärmseened Pärmseened Pärmseened Tekst Cobas 6500 73 JAH 1509 5822-2 Yeast Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" UA Yeast [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Yeast #/area UrnS HPF 1 Observation 2644 U 8 Uriini sademe digitaalne mikroskoopia U-Sed-m panel* Kristallid U-CRY JAH EI EI U-Kristallid-digi Kristallid Kristallid (digimikroskoopia) Tekst Cobas 6500 75 JAH 5827 53319-0 Crystals PrThr Pt Urine Ord Automated UA Crystals [Presence] in Urine by Automated Crystals Ur Ql Auto 1 Observation 170 U 8 Kusihappe kristallid Kusih.kr EI 2020-05-13 EI EI U-Kusihappe kristallid Kusihappe kristallid Kusihappe kristallid Tekst manuaalne 76 JAH 813 5817-2 Urate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,00% UA Urate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Urate Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 163 U 8 Amoomiumuraadi kristallid Amm.ur.kr EI 2020-05-13 EI EI U-Ammooniumuraadi kristallid Ammooniumuraadi kristallid Ammooniumuraadi kristallid Tekst manuaalne 77 JAH 814 5766-1 Ammonium urate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Ammonium urate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Amm Urate Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 167 U 8 Kaltsiumkarbonaadi kristallid Ca.karb.kr EI 2020-05-13 EI EI U-Kaltsiumkarbonaadi kristallid Kaltsiumkarbonaadi kristallid Kaltsiumkarbonaadi kristallid Tekst manuaalne 78 JAH 815 5773-7 Calcium carbonate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Calcium carbonate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Ca Carbonate Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 168 U 8 Kaltsiumoksalaadi kristallid Ca.oks.kr EI 2020-05-13 EI EI U-Kaltsiumoksalaadi kristallid Kaltsiumoksalaadi kristallid Kaltsiumoksalaadi kristallid Tekst manuaalne 79 JAH 816 5774-5 Calcium oxalate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,01% UA Calcium oxalate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy CaOx Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 169 U 8 Kaltsiumfosfaadi kristallid Ca.fos.kr EI 2020-05-13 EI EI U-Kaltsiumfosfaadi kristallid Kaltsiumfosfaadi kristallid Kaltsiumfosfaadi kristallid Tekst manuaalne 80 JAH 817 5775-2 Calcium phosphate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Calcium phosphate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Ca Phos Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 165 U 8 Amorfse uraadi kristallid Amf.ur.kr EI 2020-05-13 EI EI U-Amorfse uraadi kristallid Amorfse uraadi kristallid Amorfse uraadi kristallid Tekst manuaalne 81 JAH 818 12454-5 Urate crystals.amorphous ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,09% UA Urate crystals amorphous [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Amorph Urate Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 164 U 8 Amorfse fosfaadi kristallid Amf.fos.kr EI 2020-05-13 EI EI U-Amorfse fosfaadi kristallid Amorfse fosfaadi kristallid Amorfse fosfaadi kristallid Tekst manuaalne 82 JAH 819 12453-7 Phosphate crystals.amorphous ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Phosphate crystals amorphous [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Amorph Phos Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 171 U 8 Trifosfaadi kristallid Trifos.kr EI 2020-05-13 EI EI U-Trifosfaadi kristallid Trifosfaadi kristallid Trifosfaadi kristallid Tekst manuaalne 83 JAH 820 5814-9 Triple phosphate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,00% UA Triple phosphate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Tri-Phos Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 166 U 8 Bilirubiini kristallid Bil.kr EI 2020-05-13 EI EI U-Bilirubiini kristallid Bilirubiini kristallid Bilirubiini kristallid Tekst manuaalne 84 JAH 1687 5771-1 Bilirubin crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Bilirubin crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Bilirub Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 174 U 8 Ovaalsed rasvkehakesed ov.rasv EI 2020-05-13 EI EI U-Rasvatilgad Rasvatilgad Rasvatilgad Tekst manuaalne 85 JAH 2050 25158-7 Oval fat bodies (globules) ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Oval fat bodies (globules) [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Oval fat bodies UrnS Ql Micro 1 Observation 541 U 8 Albumiin uriinis U-Alb EI EI EI U-Alb Albumiin uriinis Albumiin uriinis QN mg/L eraldi ei väljasta Cobas c501 87 JAH/Võrreld 997 14957-5 Albumin MCnc Pt Urine Qn Detection limit <= 20 mg/L mg/dL 0,01% CHEM Microalbumin [Mass/volume] in Urine Microalbumin Ur-mCnc 1 Both 2273 U 8 Albumiin uriinis U-Alb JAH JAH EI U-Alb Albumiin uriinis Albumiin uriinis QN mg/L mg/L Cobas c501 87 JAH/Võrreld 997 14957-5 Albumin MCnc Pt Urine Qn Detection limit <= 20 mg/L mg/dL 0,01% CHEM Microalbumin [Mass/volume] in Urine Microalbumin Ur-mCnc 1 Both 543 U 8 Albumiin ööpäevases uriinis (mikroalbuminuuria) dU-Alb JAH JAH EI dU-Alb Albumiin ööpäevases uriinis Albumiin ööpäevases uriinis QN mg/d mg/d Cobas c501 88 JAH/Võrreld 998 14956-7 Albumin MRat 24H Urine Qn Detection limit <= 20 mg/L mg/(24.h) CHEM Microalbumin [Mass/time] in 24 hour Urine Microalbumin 24H Ur-mRate 1 Both 540 U 8 Albumiini ja kreatiniini suhe uriinis (mikroalbuminuuria) U-Alb/U-Crea JAH JAH EI U-Alb/U-Crea Albumiin/kreatiniin uriinis Albumiini ja kreatiniini suhe uriinis QN g/mol g/mol Cobas c501 90 JAH/Võrreld 1000 30000-4 Albumin/Creatinine Ratio Pt Urine Qn Detection limit <= 20 mg/L mg/mmol milligrams/mmol CHEM Microalbumin/Creatinine [Ratio] in Urine Microalbumin/Creat Ur-Rto 1 Both 607 U 8 Valk uriinis U-Prot JAH JAH EI U-Prot Valk uriinis Valk uriinis QN g/L g/L Cobas c501 92 JAH/Võrreld 1040 2888-6 Protein MCnc Pt Urine Qn g/dL 0,0284% UA Protein [Mass/volume] in Urine Prot Ur-mCnc 1 Both 609 U 8 Valk ööpäevases uriinis dU-Prot JAH JAH EI dU-Prot Valk ööpäevases uriinis Valk ööpäevases uriinis QN g/d g/d Cobas c501 93 JAH/Võrreld 1041 2889-4 Protein MRat 24H Urine Qn g/(24.h) g/24hr 0,0104% CHEM Protein [Mass/time] in 24 hour Urine Prot 24H Ur-mRate 1 Both 608 U 8 Valgu ja kreatiniini suhe uriinis U-Prot/U-Crea JAH JAH EI U-Prot/U-Crea Valk/kreatiniin uriinis Valgu ja kreatiniini suhe uriinis QN g/mol mg/mmol Cobas c501 94 JAH/Võrreld 1042 34366-5 Protein/Creatinine Ratio Pt Urine Qn g/mmol{creat} g/mmol creatinine 16 CHEM Protein/Creatinine [Ratio] in Urine Prot/Creat Ur-Rto 1 Both 8,476 546 U 8 Amülaasi pankrease fraktsioon uriinis U-Amyl-P EI EI EI U-pAmyl Amülaas (pankreasespetsiifiline) uriinis Amülaas (pankreasespetsiifiline) uriinis QN U/L eraldi ei väljasta Cobas c501 120 JAH 1510 22749-6 Amylase.pancreatic CCnc Pt Urine Qn U/L U/L CHEM Amylase.pancreatic [Enzymatic activity/volume] in Urine Amylase P Ur-cCnc 1 Observation 545 U 8 Amülaasi pankrease fraktsiooni ja kreatiniini suhe uriinis U-Amyl-P/U-Crea EI 2018-09-07 JAH EI U-pAmyl/U-Crea Amülaas (pankreasespetsiifiline)/kreatiniin uriinis Pankreasespetsiifilise amülaasi ja kreatiniini suhe uriinis QN kU/mol U/g Cobas c501 122 JAH 1795 69951-2 Amylase.pancreatic/Creatinine Ratio Pt Urine Qn U/mmol U/mmol CHEM Amylase.pancreatic/Creatinine [Ratio] in Urine Amylase P/Creat Ur-Rto 1 Both 11,4729 542 U 8 Kreatiniin uriinis U-Crea JAH JAH EI U-Crea Kreatiniin uriinis Kreatiniin uriinis QN mmol/L mmol/L Cobas c501 123 JAH/Võrreld 1020 14683-7 Creatinine SCnc Pt Urine Qn mmol/L mmol/L CHEM Creatinine [Moles/volume] in Urine Creat Ur-sCnc 1 Both 485 U 8 Kreatiniin ööpäevases uriinis dU-Crea JAH JAH EI dU-Crea Kreatiniin ööpäevases uriinis Kreatiniin ööpäevases uriinis QN mmol/d mmol/d Cobas c501 124 JAH/Võrreld 1021 14684-5 Creatinine SRat 24H Urine Qn mmol/(24.h) mmolL/24hr CHEM Creatinine [Moles/time] in 24 hour Urine Creat 24H Ur-sRate 1 Both 2077 U 8 Uurea uriinis U-Urea JAH JAH EI U-Urea Uurea uriinis Uurea uriinis QN mmol/L mmol/L Cobas 6000 c501 Roche 125 JAH/Võrreld 1038 22700-9 Urea SCnc Pt Urine Qn mmol/L mmol/L CHEM Urea [Moles/volume] in Urine Urea Ur-sCnc 1 Both 606 U 8 Uurea ööpäevases uriinis dU-Urea JAH JAH EI dU-Urea Uurea ööpäevases uriinis Uurea ööpäevases uriinis QN mmol/d mmol/d Cobas c501 126 JAH/Võrreld 1039 25550-5 Urea SRat 24H Urine Qn mmol/(24.h) mmolL/24hr CHEM Urea [Moles/time] in 24 hour Urine Urea 24H Ur-sRate 1 Both 2078 U 8 Glükoos uriinis U-Gluc JAH JAH EI U-Gluc Glükoos uriinis Glükoos uriinis QN mmol/L mmol/l Cobas 6000 c501 Roche 128 JAH/Võrreld 1012 15076-3 Glucose SCnc Pt Urine Qn mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Urine Glucose Ur-sCnc 1 Both 2076 U 8 Fosfaat uriinis U-P JAH JAH EI U-P Fosfaat uriinis Fosfaat uriinis QN mmol/L mmol/L Cobas 6000 c501 Roche 130 JAH/Võrreld 1009 13539-2 Phosphate SCnc Pt Urine Qn mmol/L mmol/L CHEM Phosphate [Moles/volume] in Urine Phosphate Ur-sCnc 1 Both 554 U 8 Fosfaat ööpäevases uriinis dU-P JAH JAH EI dU-P Fosfaat ööpäevases uriinis Fosfaat ööpäevases uriinis QN mmol/d mmol/d Cobas c501 131 JAH/Võrreld 1010 14881-7 Phosphate SRat 24H Urine Qn mmol/(24.h) mmolL/24hr CHEM Phosphate [Moles/time] in 24 hour Urine Phosphate 24H Ur-sRate 1 Both 2069 U 8 Kaalium uriinis U-K JAH JAH EI U-K Kaalium uriinis Kaalium uriinis QN mmol/L mmol/L Cobas 6000 c501 Roche 133 JAH/Võrreld 1013 2828-2 Potassium SCnc Pt Urine Qn mmol/L mmol/L 0,0111% CHEM Potassium [Moles/volume] in Urine Potassium Ur-sCnc 1 Both 581 U 8 Kaalium ööpäevases uriinis dU-K JAH JAH EI dU-K Kaalium ööpäevases uriinis Kaalium ööpäevases uriinis QN mmol/d mmol/d Cobas c501 134 JAH/Võrreld 1014 2829-0 Potassium SRat 24H Urine Qn CHEM Potassium [Moles/time] in 24 hour Urine Potassium 24H Ur-sRate 1 Both 2075 U 8 Kaltsium uriinis U-Ca JAH JAH EI U-Ca Kaltsium uriinis Kaltsium uriinis QN mmol/L mmol/l Cobas 6000 c501 Roche 135 JAH/Võrreld 1015 2004-0 Calcium SCnc Pt Urine Qn mmol/L mmol/L CHEM Calcium [Moles/volume] in Urine Calcium Ur-sCnc 1 Both 582 U 8 Kaltsium ööpäevases uriinis dU-Ca JAH JAH EI dU-Ca Kaltsium ööpäevases uriinis Kaltsium ööpäevases uriinis QN mmol/d mmol/d Cobas c501 136 JAH/Võrreld 1016 14637-3 Calcium SRat 24H Urine Qn mmol/(24.h) mmolL/24hr CHEM Calcium [Moles/time] in 24 hour Urine Calcium 24H Ur-sRate 1 Both 2071 U 8 Kloriid uriinis U-Cl JAH JAH EI U-Cl Kloriid uriinis Kloriid uriinis QN mmol/L mmol/L Cobas 6000 c501 Roche 138 JAH/Võrreld 1018 2078-4 Chloride SCnc Pt Urine Qn mmol/L mmol/L 0,0064% CHEM Chloride [Moles/volume] in Urine Chloride Ur-sCnc 1 Both 584 U 8 Kloriid ööpäevases uriinis dU-Cl JAH JAH EI dU-Cl Kloriid ööpäevases uriinis Kloriid ööpäevases uriinis QN mmol/d mmol/d Cobas c501 139 JAH/Võrreld 1019 2079-2 Chloride SRat 24H Urine Qn mmol/(24.h) mmolL/24hr CHEM Chloride [Moles/time] in 24 hour Urine Chloride 24H Ur-sRate 1 Both 2074 U 8 Kusihape uriinis U-UA JAH JAH EI U-UA Kusihape uriinis Kusihape uriinis QN mmol/L mmol/L Cobas 6000 c501 Roche 140 JAH/Võrreld 1022 14934-4 Urate SCnc Pt Urine Qn umol/L umol/L CHEM Urate [Moles/volume] in Urine Urate Ur-sCnc 1 Both 586 U 8 Kusihape ööpäevases uriinis dU-UA EI EI EI dU-UA Kusihape ööpäevases uriinis Kusihape ööpäevases uriinis QN mmol/d mmol/d Cobas c501 141 JAH/Võrreld 1023 14935-1 Urate SRat 24H Urine Qn mmol/(24.h) mmolL/24hr CHEM Urate [Moles/time] in 24 hour Urine Urate 24H Ur-sRate 1 Both 2070 U 8 Magneesium uriinis U-Mg JAH JAH EI U-Mg Magneesium uriinis Magneesium uriinis QN mmol/L mmol/L Cobas 6000 c501 Roche 142 JAH/Võrreld 1024 2598-1 Magnesium SCnc Pt Urine Qn mmol/L mmol/L CHEM Magnesium [Moles/volume] in Urine Magnesium Ur-sCnc 1 Both 587 U 8 Magneesium ööpäevases uriinis dU-Mg JAH JAH EI dU-Mg Magneesium ööpäevases uriinis Magneesium ööpäevases uriinis QN mmol/d mmol/d Cobas c501 143 JAH/Võrreld 1025 2599-9 Magnesium SRat 24H Urine Qn mmol/(24.h) mmolL/24hr CHEM Magnesium [Moles/time] in 24 hour Urine Magnesium 24H Ur-sRate 1 Both 592 U 8 Naatrium uriinis U-Na JAH JAH EI U-Na Naatrium uriinis Naatrium uriinis QN mmol/L mmol/l Cobas c501 145 JAH/Võrreld 1031 2955-3 Sodium SCnc Pt Urine Qn mmol/L mmol/L 0,0197% CHEM Sodium [Moles/volume] in Urine Sodium Ur-sCnc 1 Both 593 U 8 Naatrium ööpäevases uriinis dU-Na JAH JAH EI dU-Na Naatrium ööpäevases uriinis Naatrium ööpäevases uriinis QN mmol/d mmol/d Cobas c501 146 JAH/Võrreld 1032 2956-1 Sodium SRat 24H Urine Qn mmol/(24.h) mmolL/24hr CHEM Sodium [Moles/time] in 24 hour Urine Sodium 24H Ur-sRate 1 Both 596 U 8 Osmolaalsus uriinis U-Osmol JAH JAH EI U-Osmol Uriini osmolaalsus Uriini osmolaalsus QN mosm/kgH2O mOsmol/kg H2O Osmomat®auto 149 JAH/Võrreld 1034 2695-5 Osmolality Osmol Pt Urine Qn 0,0081% CHEM Osmolality of Urine Osmolality Ur 1 Both 605 U 8 Osmolaalsus ööpäevases uriinis dU-Osmol JAH JAH EI U-Osmol Uriini osmolaalsus Uriini osmolaalsus QN mosm/kgH2O mOsmol/kg H2O Osmomat®auto 149 JAH/Võrreld 1034 2695-5 Osmolality Osmol Pt Urine Qn 0,0081% CHEM Osmolality of Urine Osmolality Ur 1 Both 2068 U 8 ?-2 mikroglobuliin uriinis U-b2M JAH JAH EI U-b2-M Beeta-2-mikroglobuliin uriinis Beeta-2-mikroglobuliin uriinis QN ug/L µg/l Cobas 6000 c501 Roche 150 JAH/Võrreld 4673 1953-9 Beta-2-Microglobulin MCnc Pt Urine Qn ng/mL mg/L;mcg/mL; ng/mL CHEM Beta-2-Microglobulin [Mass/volume] in Urine B2 Microglob Ur-mCnc 1 Both 11,4001 2067 U 8 b-2 mikroglobuliini ja kreatiniini suhe uriinis U-b2M/U-Crea JAH JAH EI U-b2-M/U-Crea Beeta-2-mikroglobuliin/kreatiniin uriinis Beeta-2-mikroglobuliini ja kreatiniini suhe uriinis QN mg/mol µg/mmol Cobas 6000 c501 Roche 151 JAH/Võrreld 4672 59177-6 Beta-2-Microglobulin/Creatinine Ratio Pt Urine Qn ug/mmol{creat} ug/mmol creatinine CHEM Beta-2-Microglobulin/Creatinine [Ratio] in Urine B2 Microglob/Creat Ur-Rto 1 Both 11,4001 2274 CSF 9 Liikvori makroskoopiline uuring CSF-Makro JAH JAH EI CSF panel Liikvori põhiuuring Liikvori põhiuuring (paneel) Paneel 1 JAH 4500 L-4500 2080 CSF 9 Liikvori põhiuuring CSF-Makro Värvus CSF-varvus EI EI EI CSF-Color Liikvori värvus Liikvori värvus Tekst 3 JAH 835 10335-8 Color Type Pt CSF Nom 0,01% SPEC Color of Cerebral spinal fluid Color CSF 1 Observation 2275 CSF 9 Liikvori põhiuuring CSF-Makro Hulk CSF-hulk JAH EI EI CSF-Color Liikvori värvus Liikvori värvus Tekst 3 JAH 835 10335-8 Color Type Pt CSF Nom 0,01% SPEC Color of Cerebral spinal fluid Color CSF 1 Observation 2277 CSF 9 Liikvori põhiuuring CSF-Makro Värvus CSF-varvus JAH EI EI CSF-Color Liikvori värvus Liikvori värvus Tekst 3 JAH 835 10335-8 Color Type Pt CSF Nom 0,01% SPEC Color of Cerebral spinal fluid Color CSF 1 Observation 2079 CSF 9 Liikvori põhiuuring CSF-Makro Läbipaistvus CSF-lpaistvus EI EI EI CSF-Appearance Liikvori läbipaistvus Liikvori läbipaistvus Tekst 4 JAH 836 10333-3 Appearance Aper Pt CSF Nom 0,01% SPEC Appearance of Cerebral spinal fluid Appearance CSF 1 Observation 2276 CSF 9 Liikvori põhiuuring CSF-Makro Läbipaistvus CSF-lpaistvus JAH EI EI CSF-Appearance Liikvori läbipaistvus Liikvori läbipaistvus Tekst 4 JAH 836 10333-3 Appearance Aper Pt CSF Nom 0,01% SPEC Appearance of Cerebral spinal fluid Appearance CSF 1 Observation 194 CSF 9 Liikvori tsütoosi uuring (analüsaatoril) CSF-Cells JAH JAH EI CSF-Diff-a Liikvori tsütogramm analüsaatoril Liikvori tsütogramm analüsaatoril Paneel Sysmex 5 JAH 2734 34563-7 Cell count panel - Pt CSF Qn PANEL.HEM/BC Cell count panel in Cerebral spinal fluid Cell Cnt Pnl CSF 1 Order 16,5708 195 CSF 9 Liikvori tsütogramm analüsaatoril CSF-Cells Erütrotsüüdid CSF-RBC JAH EI EI CSF-RBC Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid liikvoris QN E6/L 10^12/L Sysmex 6 JAH/Võrreld 824 792-2 Erythrocytes NCnc Pt CSF Qn Manual count HEM/BC Erythrocytes [#/volume] in Cerebral spinal fluid by Manual count RBC # CSF Manual 1 Observation 196 CSF 9 Liikvori tsütogramm analüsaatoril CSF-Cells Leukotsüüdid CSF-WBC JAH EI EI CSF-WBC Leukotsüüdid Leukotsüüdid liikvoris QN E6/L 10^6/L Sysmex 7 JAH/Võrreld 823 806-0 Leukocytes NCnc Pt CSF Qn Manual count 0,01% HEM/BC Leukocytes [#/volume] in Cerebral spinal fluid by Manual count WBC # CSF Manual 1 Observation 198 CSF 9 Liikvori tsütogramm analüsaatoril CSF-Cells Polümorfonukleaarsed rakud suhtarv CSF-PMN% JAH EI EI CSF-PMN% PMN% Polümorfonukleaarsete leukotsüütide suhtarv liikvoris QN % % Sysmex 8 JAH/Võrreld 825 33963-0 Granulocytes/100 leukocytes NFr Pt CSF Qn % % (granulos per total leukos) HEM/BC Granulocytes/100 leukocytes in Cerebral spinal fluid Granulocytes Fr CSF 1 Observation 200 CSF 9 Liikvori tsütogramm analüsaatoril CSF-Cells Polümorfonukleaarsed rakud arv CSF-PMN# JAH EI EI CSF-PMN# PMN Polümorfonukleaarsete leukotsüütide arv liikvoris QN E6/L 10^6/L Sysmex 9 JAH/Võrreld 826 35059-5 Granulocytes NCnc Pt CSF Qn HEM/BC Granulocytes [#/volume] in Cerebral spinal fluid Granulocytes # CSF 1 Observation 197 CSF 9 Liikvori tsütogramm analüsaatoril CSF-Cells Mononukleaarsed rakud suhtarv CSF-MN% JAH EI EI CSF-MN% MN% Mononukleaarsete leukotsüütide suhtarv liikvoris QN % % Sysmex 10 JAH/Võrreld 827 26492-9 Mononuclear cells/100 leukocytes NFr Pt CSF Qn % % HEM/BC Mononuclear cells/100 leukocytes in Cerebral spinal fluid Mononuc Cells Fr CSF 1 Observation 199 CSF 9 Liikvori tsütogramm analüsaatoril CSF-Cells Mononukleaarsed rakud arv CSF-MN# JAH EI EI CSF-MN# MN Mononukleaarsete leukotsüütide arv liikvoris QN E6/L 10^6/L Sysmex 11 JAH/Võrreld 828 26489-5 Mononuclear cells NCnc Pt CSF Qn HEM/BC Mononuclear cells [#/volume] in Cerebral spinal fluid Mononuc Cells # CSF 1 Observation 201 CSF 9 Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) CSF-Diff JAH JAH EI CSF-Diff-m Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) Paneel manuaalne 12 JAH 838 29584-0 Differential panel - Pt CSF - PANEL.HEM/BC Differential panel in Cerebral spinal fluid Diff Pnl CSF 1 Order 206 CSF 9 Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) CSF-Diff Basofiilid CSF-baso JAH EI EI CSF-Basofiilid % Basofiilid % Basofiilide suhtarv liikvoris QN % % manuaalne 13 JAH/Võrreld 839 13519-4 Basophils/100 leukocytes NFr Pt CSF Qn Manual count % % HEM/BC Basophils/100 leukocytes in Cerebral spinal fluid by Manual count Basophils Fr CSF Manual 1 Observation 207 CSF 9 Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) CSF-Diff Eosinofiilid CSF-eosin JAH EI EI CSF-Eosinofiilid % Eosinofiilid % Eosinofiilide suhtarv liikvoris QN % % manuaalne 14 JAH/Võrreld 840 12208-5 Eosinophils/100 leukocytes NFr Pt CSF Qn Manual count % % HEM/BC Eosinophils/100 leukocytes in Cerebral spinal fluid by Manual count Eosinophil Fr CSF Manual 1 Observation 202 CSF 9 Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) CSF-Diff Lümfotsüüdid CSF-lymf JAH EI EI CSF-Lümfotsüüdid % Lümfotsüüdid % Lümfotsüütide suhtarv liikvoris QN % % manuaalne 15 JAH/Võrreld 841 10328-3 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt CSF Qn Manual count % % 0,01% HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Cerebral spinal fluid by Manual count Lymphocytes Fr CSF Manual 1 Observation 214 CSF 9 Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) CSF-Diff Plasmarakud CSF-plasma JAH EI EI CSF-Plasmarakud % Plasmarakud % Plasmarakkude suhtarv liikvoris QN % % manuaalne 18 JAH/Võrreld 843 40541-5 Plasma cells/100 leukocytes NFr Pt CSF Qn Microscopy % % HEM/BC Plasma cells/100 leukocytes in Cerebral spinal fluid by Microscopy Plasma Cells Fr CSF Micro 1 Observation 203 CSF 9 Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) CSF-Diff Monotsüüdid/makrofaagid CSF-monomakro JAH EI EI CSF-Monotsüüdid % Monotsüüdid % Monotsüütide suhtarv liikvoris QN % % manuaalne 19 JAH/Võrreld 844 10329-1 Monocytes/100 leukocytes NFr Pt CSF Qn Manual count % % HEM/BC Monocytes/100 leukocytes in Cerebral spinal fluid by Manual count Monocytes Fr CSF Manual 1 Observation 204 CSF 9 Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) CSF-Diff Neutrofiilid CSF-neut JAH EI EI CSF-Neutrofiilid % Neutrofiilid % Neutrofiilide suhtarv liikvoris QN % % manuaalne 22 JAH/Võrreld 845 13516-0 Neutrophils/100 leukocytes NFr Pt CSF Qn Manual count % % HEM/BC Neutrophils/100 leukocytes in Cerebral spinal fluid by Manual count Neutrophils Fr CSF Manual 1 Observation 210 CSF 9 Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) CSF-Diff Rakud (identifitseerimata) CSF-muud JAH EI EI CSF-Identifitseerimata rakud % Identifitseerimata rakud % Identifitseerimata rakkude suhtarv liikvoris QN % % manuaalne 24 JAH/Võrreld 847 13527-7 Unidentified cells/100 leukocytes NFr Pt CSF Qn Manual count % % HEM/BC Unidentified cells/100 leukocytes in Cerebral spinal fluid by Manual count Unident Cells Fr CSF Manual 1 Observation 216 CSF 9 Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) CSF-Diff Rakud (identifitseerimata) CSF-muud JAH EI EI CSF-Identifitseerimata rakud % Identifitseerimata rakud % Identifitseerimata rakkude suhtarv liikvoris QN % % manuaalne 24 JAH/Võrreld 847 13527-7 Unidentified cells/100 leukocytes NFr Pt CSF Qn Manual count % % HEM/BC Unidentified cells/100 leukocytes in Cerebral spinal fluid by Manual count Unident Cells Fr CSF Manual 1 Observation 205 CSF 9 Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) CSF-Diff Blastid CSF-blastid JAH EI EI CSF-Blastid % Blastid % Blastide suhtarv liikvoris QN % % manuaalne 25 JAH/Võrreld 848 13521-0 Blasts/100 leukocytes NFr Pt CSF Qn Manual count % % HEM/BC Blasts/100 leukocytes in Cerebral spinal fluid by Manual count Blasts Fr CSF Manual 1 Observation 212 CSF 9 Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) CSF-Diff Blastid CSF-blastid JAH EI EI CSF-Blastid % Blastid % Blastide suhtarv liikvoris QN % % manuaalne 25 JAH/Võrreld 848 13521-0 Blasts/100 leukocytes NFr Pt CSF Qn Manual count % % HEM/BC Blasts/100 leukocytes in Cerebral spinal fluid by Manual count Blasts Fr CSF Manual 1 Observation 208 CSF 9 Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) CSF-Diff Ependümaalsed rakud CSF-epend JAH EI EI CSF-Ependümaalsed rakud liikvoris % Ependümaalsed rakud % Ependümaalsete rakkude suhtarv liikvoris QN % % manuaalne 26 JAH/Võrreld 1691 51909-0 Ependymal cells/100 cells NFr Pt CSF Qn % % HEM/BC Ependymal cells/100 cells in Cerebral spinal fluid Ependymal cells NFr CSF 1 Observation 11,4393 209 CSF 9 Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) CSF-Diff Lipofaagid CSF-lipo JAH EI EI CSF-Lipofaagid % Lipofaagid % Lipofaagide suhtarv liikvoris QN % % manuaalne 27 JAH/Võrreld 1692 70034-4 Lipophages/100 leukocytes NFr Pt CSF Qn Manual count % % HEM/BC Lipophages/100 leukocytes in Cerebral spinal fluid by Manual count Lipophages NFr CSF Manual 1 Observation 11,4729 213 CSF 9 Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) CSF-Diff Siderofaagid CSF-sidero JAH EI EI CSF-Siderofaagid % Siderofaagid % Siderofaagide suhtarv liikvoris QN % % manuaalne 28 JAH/Võrreld 1693 70035-1 Siderophages/100 leukocytes NFr Pt CSF Qn Manual count % % HEM/BC Siderophages/100 leukocytes in Cerebral spinal fluid by Manual count Siderophages NFr CSF Manual 1 Observation 11,4729 215 CSF 9 Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) CSF-Diff Siderofaagid CSF-sidero JAH EI EI CSF-Siderofaagid % Siderofaagid % Siderofaagide suhtarv liikvoris QN % % manuaalne 28 JAH/Võrreld 1693 70035-1 Siderophages/100 leukocytes NFr Pt CSF Qn Manual count % % HEM/BC Siderophages/100 leukocytes in Cerebral spinal fluid by Manual count Siderophages NFr CSF Manual 1 Observation 11,4729 211 CSF 9 Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) CSF-Diff Maliigsed rakud CSF-maliig JAH EI EI CSF-Maliigsed rakud % Maliigsed rakud % Maliigsete rakkude suhtarv liikvoris QN % % manuaalne 29 JAH/Võrreld 2145 44894-4 Malignant cells/100 cells NFr Pt CSF Qn Manual count % % HEM/BC Malignant cells/100 cells in Cerebral spinal fluid by Manual count Malignant cells NFr CSF Manual 1 Both 619 CSF 9 Albumiin liikvoris CSF-Alb JAH JAH EI CSF-Alb Albumiin liikvoris Albumiin liikvoris QN mg/L mg/L Cobas c501 32 JAH/Võrreld 1069 1746-7 Albumin MCnc Pt CSF Qn mg/dL 0,0010% CHEM Albumin [Mass/volume] in Cerebral spinal fluid Albumin CSF-mCnc 1 Both 618 CSF 9 Albumiini suhe liikvoris ja seerumis CSF-Alb/S-Alb-t JAH JAH EI CSF-Alb/S-Alb Liikvori- ja seerumialbumiini suhe Liikvori- ja seerumialbumiini suhe QN indeks Cobas c501 33 JAH/Võrreld 1070 1756-6 Albumin CSF/Albumin plasma RelMCnc Pt Plas+CSF Qn CHEM Albumin CSF/Albumin plasma in Plasma & CSF Albumin CSF/SerPl 1 Both 621 CSF 9 Glükoos liikvoris CSF-Gluc JAH JAH EI CSF-Gluc Glükoos liikvoris Glükoos liikvoris QN mmol/L mmol/L Cobas c501 34 JAH/Võrreld 1072 14744-7 Glucose SCnc Pt CSF Qn mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Cerebral spinal fluid Glucose CSF-sCnc 1 Both 620 CSF 9 Glükoosi suhe liikvoris ja seerumis CSF-Gluc/fS-Gluc JAH JAH EI CSF-Gluc/S,P-Gluc Liikvori- ja seerumi/plasma glükoosi suhe Liikvori- ja seerumi/plasma glükoosi suhe QN indeks Cobas c501 35 JAH/Võrreld 1073 2352-3 Glucose CSF/Glucose plas RelMCnc Pt Plas+CSF Qn CHEM Glucose CSF/Glucose plas Glucose CSF/SerPl 1 Observation 1205 CSF 9 Laktaat liikvoris CSF-Lac JAH JAH EI CSF-Lac Laktaat liikvoris Laktaat liikvoris QN mmol/L mmol/L Cobas c501 37 JAH/Võrreld 1074 2520-5 Lactate SCnc Pt CSF Qn mmol/L mmol/L CHEM Lactate [Moles/volume] in Cerebral spinal fluid Lactate CSF-sCnc 1 Both 624 CSF 9 Valk liikvoris CSF-Prot JAH JAH EI CSF-Prot Valk liikvoris Valk liikvoris QN g/L g/L Cobas c501 38 JAH/Võrreld 1071 2880-3 Protein MCnc Pt CSF Qn mg/dL 0,0119% CHEM Protein [Mass/volume] in Cerebral spinal fluid Prot CSF-mCnc 1 Both 622 CSF 9 Immuunglobuliin G liikvoris CSF-IgG JAH JAH EI CSF-IgG IgG liikvoris Immuunglobuliin G liikvoris QN mg/L mg/L Cobas c501 39 JAH/Võrreld 1075 2464-6 IgG MCnc Pt CSF Qn mg/dL 0,0011% CHEM IgG [Mass/volume] in Cerebral spinal fluid IgG CSF-mCnc 1 Both 1206 CSF 9 Immuunglobuliin G indeks CSF-S-IgG-ind JAH JAH EI CSF-S-IgG-ind IgG indeks Immuunglobuliin G indeks QN Cobas c501 40 JAH/Võrreld 1076 14117-6 IgG index RelRto Pt Ser+CSF Qn 0,0009% CHEM IgG index in Serum & CSF IgG index Ser+CSF 1 Observation 623 CSF 9 Immuunglobuliinid (oligoklonaalsed) liikvoris CSF-Ig-oligo JAH JAH EI CSF-IgG-oligo-interpret Oligoklonaalne IgG liikvoris (tõlgendus) Oligoklonaalne immuunglobuliin G liikvoris (tõlgendus) Tekst kirjeldus Hydrasys focus, Epson3490 photo 43 JAH 1079 49293-4 Protein fractions.oligoclonal bands Imp Pt CSF Nar Electrophoresis CHEM Protein fractions.oligoclonal bands [interpretation] in Cerebral spinal fluid by Electrophoresis Narrative Oligoclonal Bands CSF Elph-Imp 1 Observation 2596 CSF 9 Beetaamüloid 42 liikvoris CSF-Beta amyloid 42 JAH EI EI CSF-Beta amyloid 42 Beetaamüloid 42 liikvoris Beetaamüloid 42 liikvoris QN ng/L ng/L Cobas 6000 e601 Roche 49 JAH 4294 33203-1 Amyloid beta 42 peptide MCnc Pt CSF Qn pg/mL pg/mL CHEM Amyloid beta 42 peptide [Mass/volume] in Cerebral spinal fluid AL beta42 CSF-mCnc 1 Both 23,2212 2598 CSF 9 Tau valk liikvoris CSF-Tau JAH EI EI CSF-Tau Tau liikvoris Tau valk liikvoris QN ng/L ng/L Cobas 6000 e601 Roche 52 JAH 4291 30160-6 Tau protein MCnc Pt CSF Qn pg/mL pg/mL CHEM Tau protein [Mass/volume] in Cerebral spinal fluid Tau Prot CSF-mCnc 1 Both 13,0133 2597 CSF 9 Fosforüleeritud tau valk liikvoris CSF-pTau JAH EI EI CSF-pTau pTau liikvoris Fosforüleeritud tau valk liikvoris QN ng/L ng/L Cobas 6000 e601 Roche 53 JAH 4295 72260-3 Tau protein.phosphorylated 181 MCnc Pt CSF Qn EIA pg/mL pg/mL CHEM Phosphorylated tau 181 [Mass/volume] in Cerebral spinal fluid by Immunoassay p-tau181 CSF EIA-mCnc 1 Both 15,2744 2599 CSF 9 Tau valgu ja Beetaamüloid 42 suhe liikvoris CSF-Tau/CSF-Beta amyloid 42 JAH EI EI CSF-Tau/CSF-Beta amyloid 42 Tau/beetaamüloid 42 liikvoris Tau valgu ja beetaamüloid 42 suhe liikvoris QN 55 JAH 5546 41027-4 Tau protein/Amyloid beta 42 peptide Ratio Pt CSF Qn CHEM Tau protein/Amyloid beta 42 peptide [Ratio] in Cerebral spinal fluid Tau Prot/AL beta42 CSF-Rto 1 Both 2600 CSF 9 Fosforüleeritud tau valgu ja Beetaamüloid 42 suhe liikvoris CSF-pTau/CSF-Beta amyloid 42 JAH EI EI CSF-pTau/CSF-Beta amyloid 42 pTau/beetaamüloid 42 liikvoris Fosforüleeritud tau valgu ja beetaamüloid 42 suhe liikvoris QN ng/L 56 JAH 5547 A-5368 2652 CSF 9 Liikvori tuvastamine seerumis S-Beta 2 JAH EI EI S-Beta-2-transferrin Beeta-2-transferriin Beeta-2-transferriin seerumis N/P 59 JAH 5921 43867-1 Beta-2 transferrin PrThr Pt Ser Ord CHEM Beta-2 transferrin [Presence] in Serum B2 Transferrin Ser Ql 1 Both 431 TDM 10 Digoksiin plasmas P-Digox JAH JAH EI S,P-Digox Digoksiin Digoksiin seerumis/plasmas QN ug/L ng/mL Cobas c501 9 JAH 415 10535-3 Digoxin MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL 0,0164% DRUG/TOX Digoxin [Mass/volume] in Serum or Plasma Digoxin SerPl-mCnc 1 Both 436 TDM 10 Fenütoiin plasmas P-Phenyt JAH JAH EI S,P-Phenyt Fenütoiin Fenütoiin seerumis/plasmas QN mg/L µg/mL Cobas c501 13 JAH 420 3968-5 Phenytoin MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL mcg/mL 0,0219% DRUG/TOX Phenytoin [Mass/volume] in Serum or Plasma Phenytoin SerPl-mCnc 1 Both 439 TDM 10 Gentamütsiin plasmas P-Genta JAH JAH EI S,P-Genta (trough) Gentamütsiini baaskontsentratsioon Gentamütsiini baaskontsentratsioon seerumis/plasmas QN mg/L mg/L Cobas c501 14 JAH 421 3665-7 Gentamicin^trough MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0051% DRUG/TOX Gentamicin [Mass/volume] in Serum or Plasma --trough Gentamicin Trough SerPl-mCnc 1 Both 440 TDM 10 Gentamütsiin tippkontsentratsioon plasmas P-Genta (peak) EI 2020-04-03 JAH EI S,P-Genta (peak) Gentamütsiini tippkontsentratsioon Gentamütsiini tippkontsentratsioon seerumis/plasmas QN mg/L µg/mL Cobas c501 15 JAH 422 3663-2 Gentamicin^peak MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0040% DRUG/TOX Gentamicin [Mass/volume] in Serum or Plasma --peak Gentamicin Peak SerPl-mCnc 1 Both 476 TDM 10 Karbamasepiin plasmas P-Carba JAH JAH EI S,P-Carba Karbamasepiin Karbamasepiin seerumis/plasmas QN mg/L µg/mL Cobas c501 18 JAH 423 3432-2 Carbamazepine MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL mcg/mL 0,0055% DRUG/TOX Carbamazepine [Mass/volume] in Serum or Plasma Carbamazepine SerPl-mCnc 1 Both 495 TDM 10 Liitium seerumis S-Li JAH JAH EI S,P-Li Liitium Liitium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L Cobas c501 28 JAH 217 14334-7 Lithium SCnc Pt Ser/Plas Qn mol/L mmol/L; mEq/L 46 DRUG/TOX Lithium [Moles/volume] in Serum or Plasma Lithium SerPl-sCnc 1 Both 2615 TDM 10 Metotreksaat seerumis S-MTX JAH JAH EI S,P-MTX Metotreksaat Metotreksaat seerumis/plasmas QN umol/L umol/L 31 JAH 426 14836-1 Methotrexate SCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0023% DRUG/TOX Methotrexate [Moles/volume] in Serum or Plasma MTX SerPl-sCnc 1 Both 504 TDM 10 Paratsetamool plasmas P-Paracet JAH JAH EI S,P-Paracet Paratsetamool Paratsetamool seerumis/plasmas QN mg/L µg/mL Cobas c501 37 JAH 428 3298-7 Acetaminophen MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL mcg/mL 0,0163% DRUG/TOX Acetaminophen [Mass/volume] in Serum or Plasma Acetamin SerPl-mCnc 1 Both 510 TDM 10 Salitsülaadid plasmas P-Salic JAH JAH EI S,P-Salic Salitsülaadid Salitsülaadid seerumis/plasmas QN mg/L µg/mL Cobas c501 42 JAH 429 4024-6 Salicylates MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/dL mg/dL 0,0150% DRUG/TOX Salicylates [Mass/volume] in Serum or Plasma Salicylates SerPl-mCnc 1 Both 1291 TDM 10 Takroliimus veres B-Tacrolimus JAH JAH EI B-Tacrolimus Takroliimus Takroliimus veres QN ug/L ng/mL Cobas e601 45 JAH 431 11253-2 Tacrolimus MCnc Pt Bld Qn 0,0685% DRUG/TOX Tacrolimus [Mass/volume] in Blood Tacrolimus Bld-mCnc 1 Both 511 TDM 10 Teofülliin plasmas P-Theoph JAH JAH EI S,P-Theoph Teofülliin Teofülliin seerumis/plasmas QN mg/L µg/mL Cobas c501 46 JAH 432 4049-3 Theophylline MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL 0,0032% DRUG/TOX Theophylline [Mass/volume] in Serum or Plasma Theophylline SerPl-mCnc 1 Both 519 TDM 10 Tsüklosporiin A veres B-CyA JAH JAH EI B-CyA Tsüklosporiin A Tsüklosporiin A veres QN ug/L ng/mL Cobas e601 49 JAH 433 3520-4 Cyclosporine MCnc Pt Bld Qn 0,0153% DRUG/TOX Cyclosporine [Mass/volume] in Blood Cyclosporin Bld-mCnc 1 Both 533 TDM 10 Valproaat plasmas P-Valpr JAH JAH EI S,P-Valpr Valproaat Valproaat seerumis/plasmas QN mg/L µg/mL Cobas c501 50 JAH 434 4086-5 Valproate MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL mcg/mL 0,0155% DRUG/TOX Valproate [Mass/volume] in Serum or Plasma Valproate SerPl-mCnc 1 Both 535 TDM 10 Vankomütsiin plasmas P-Vanco JAH JAH EI S,P-Vanco Vankomütsiin Vankomütsiin seerumis/plasmas QN mg/L µg/mL Cobas c501 52 JAH 435 20578-1 Vancomycin MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL ug/mL 34 DRUG/TOX Vancomycin [Mass/volume] in Serum or Plasma Vancomycin SerPl-mCnc 1 Both 12,8946 536 TDM 10 Vankomütsiini tippkontsentratsioon seerumis S-Vanco (peak) EI EI EI S,P-Vanco (peak) Vankomütsiini tippkontsentratsioon Vankomütsiini tippkontsentratsioon seerumis/plasmas QN mg/L µg/mL Cobas c501 53 JAH 436 4090-7 Vancomycin^peak MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0046% DRUG/TOX Vancomycin [Mass/volume] in Serum or Plasma --peak Vancomycin Peak SerPl-mCnc 1 Both 2205 TDM 10 Adalimumab seerumis S-Adalimumab JAH JAH EI S,P-Adalimumab Adalimumab Adalimumab seerumis/plasmas QN mg/L mg/L ELISA Promonitor 56 JAH 3642 74117-3 Adalimumab MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL ug/mL 1 DRUG/TOX Adalimumab [Mass/volume] in Serum or Plasma Adalimumab SerPl-mCnc 1 Both 19,0802 2206 TDM 10 Adalimumabi-vastaste antikehade hulk seerumis S-Adalimumab Ab QN JAH JAH EI S,P-Adalimumab Ab QN Adalimumab Ab QN Adalimumabi-vastaste antikehade hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L ELISA Promonitor 58 JAH 3643 74116-5 Adalimumab Ab MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL 1 SERO Adalimumab Ab [Mass/volume] in Serum or Plasma Adalimumab Ab SerPl-mCnc 1 Both 19,0802 2207 TDM 10 Infliximab seerumis S-Infliximab JAH JAH EI S,P-Infliximab Infliksimab Infliksimab seerumis/plasmas QN mg/L mg/L ELISA Promonitor 61 JAH 3645 39803-2 Infliximab MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL ug/mL 3 DRUG/TOX Infliximab [Mass/volume] in Serum or Plasma Infliximab SerPl-mCnc 1 Both 19,0802 2208 TDM 10 Infliximabi-vastaste antikehade hulk seerumis S-Infliximab Ab QN JAH JAH EI S,P-Infliximab Ab QN Infliksimab Ab QN Infliksimabi-vastaste antikehade hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L ELISA Promonitor 62 JAH 4587 90780-8 inFLIXimab Ab ACnc Pt Ser Qn IA [arb'U] arb U SERO inFLIXimab Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay inFLIXimab Ab Ser IA-aCnc 1 Both 2656 TDM 10 Vedolizumab seerumis S-Vedolizumab JAH JAH EI S-Vedolizumab Vedolizumab Vedolizumab seerumis QN mg/L mg/L 64 JAH 5229 86898-4 Vedolizumab MCnc Pt Ser/Plas Qn IA ug/mL ug/mL DRUG/TOX Vedolizumab [Mass/volume] in Serum or Plasma by Immunoassay Vedolizumab SerPl IA-mCnc 1 Both 21,5861 2657 TDM 10 Vedolizumabi-vastaste antikehade hulk seerumis S-Vedolizumab Ab QN JAH JAH EI S-Vedolizumab Ab Vedolizumab Ab Vedolizumabi-vastaste antikehade hulk seerumis QN kU/L kU/L 65 JAH 5257 A-5257 432 TOX 11 Etanool plasmas P-EtOH JAH JAH EI S,P-EtOH Etanool Etanool seerumis/plasmas QN g/L g/L Cobas c501 1 JAH/Võrreld 416 5643-2 Ethanol MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/dL mg/dL 0,0234% DRUG/TOX Ethanol [Mass/volume] in Serum or Plasma Ethanol SerPl-mCnc 1 Both 421 TOX 11 Alkoholide surrogaadid plasmas P-Alcohol surrogates JAH JAH EI S,P-Alcohol surrogates Alkoholi surrogaadid plasmas Alkoholi surrogaadid seerumis/plasmas Paneel 3 JAH 3681 L-3681 433 TOX 11 Alkoholi surrogaadid (glükoolid) plasmas P-Alcohol surrogates (G) EI EI EI S,P-Alcohol surrogates (G) Alkoholi surrogaadid (glükoolid) Alkoholi surrogaadid (glükoolid) seerumis/plasmas Paneel GC/HP6889 4 JAH 2867 L-2867 422 TOX 11 Alkoholi surrogaadid plasmas P-Alcohol surrogates Etanool plasmas gaasikromatograafiliselt P-EtOH GC JAH EI EI S,P-EtOH GC Etanool (gaaskromatograafia) Etanool seerumis/plasmas (gaaskromatograafia) QN g/L g/L GC/HP6890 5 JAH/Võrreld 1757 14336-2 Ethanol MCnc Pt Ser/Plas Qn GC mg/dL mg/dL DRUG/TOX Ethanol [Mass/volume] in Serum or Plasma by Gas chromatography Ethanol SerPl GC-mCnc 1 Both 424 TOX 11 Alkoholi surrogaadid plasmas P-Alcohol surrogates Atsetoon plasmas P-Acetone JAH EI EI S,P-Acetone Atsetoon Atsetoon seerumis/plasmas QN g/L g/L GC/HP6890 9 JAH/Võrreld 1756 5568-1 Acetone MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/dL mg/dL 0,0042% DRUG/TOX Acetone [Mass/volume] in Serum or Plasma Acetone SerPl-mCnc 1 Both 425 TOX 11 Alkoholi surrogaadid plasmas P-Alcohol surrogates Isopropanool plasmas P-Isopr JAH EI EI S,P-Isopropanol Isopropanool Isopropanool seerumis/plasmas QN g/L g/L GC/HP6890 12 JAH/Võrreld 1780 5669-7 Isopropanol MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/dL mg/dL 16 DRUG/TOX Isopropanol [Mass/volume] in Serum or Plasma Isopropanol SerPl-mCnc 1 Both 14,4095 2220 TOX 11 Propanol Propanol JAH EI EI P-Propanol QL Propanool QL Propanool plasmas (kvalitatiivne) Tekst Gaaskromatograaf LGC 14 JAH 4857 A-4857 426 TOX 11 Alkoholi surrogaadid plasmas P-Alcohol surrogates Propanool plasmas P-Propanol EI EI EI S,P-Propanol Propanool Propanool seerumis/plasmas QN g/L kvalit GC/HP6890 15 JAH/Võrreld 3683 17379-9 Propanol MCnc Pt Bld Qn mg/dL mg/dL 2 DRUG/TOX Propanol [Mass/volume] in Blood Propanol Bld-mCnc 1 Both 18,1054 423 TOX 11 Alkoholi surrogaadid plasmas P-Alcohol surrogates Metanool plasmas P-MeOH JAH EI EI S,P-MeOH Metanool Metanool seerumis/plasmas QN g/L g/L GC/HP6890 17 JAH/Võrreld 1785 5693-7 Methanol MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/dL mg/dL 0,0019% DRUG/TOX Methanol [Mass/volume] in Serum or Plasma Methanol SerPl-mCnc 1 Both 2224 TOX 11 Alkoholi surrogaadid (glükoolid) plasmas P-Alcohol surrogates (G) JAH JAH EI S,P-Glycol panel Glükoolide paneel Glükoolid seerumis/plasmas (paneel) Paneel GC/HP6890 19 JAH 4874 L-4874 434 TOX 11 Glükoolide paneel P-Alcohol surrogates (G) Etüleenglükool plasmas P-EG JAH EI EI S,P-EG Etüleenglükool Etüleenglükool seerumis/plasmas QN g/L g/L GC/HP6890 20 JAH/Võrreld 1758 5646-5 Ethylene glycol MCnc Pt Ser/Plas Qn mcg/mL; mg/dL 0,0015% DRUG/TOX Ethylene glycol [Mass/volume] in Serum or Plasma Ethylene Glycol SerPl-mCnc 1 Both 2057 TOX 11 Etüleenglükool uriinis U-EG EI EI EI U-EG Etüleenglükool uriinis Etüleenglükool uriinis QN g/L g/l 21 JAH/Võrreld 1801 5647-3 Ethylene glycol MCnc Pt Urine Qn mg/dL mg/dL DRUG/TOX Ethylene glycol [Mass/volume] in Urine Ethylene Glycol Ur-mCnc 1 Both 435 TOX 11 Glükoolide paneel P-Alcohol surrogates (G) Propüleenglükool plasmas P-PG JAH EI EI S,P-PG Propüleenglükool Propüleenglükool seerumis/plasmas QN g/L g/L GC/HP6890 22 JAH/Võrreld 1788 12552-6 Propylene glycol MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/dL mg/dL DRUG/TOX Propylene glycol [Mass/volume] in Serum or Plasma Prop glycol SerPl-mCnc 1 Both 2058 TOX 11 Propüleenglüükool uriinis U-PG EI EI EI U-PG Propüleenglükool uriinis Propüleenglükool uriinis QN g/L g/l 23 JAH/Võrreld 1836 18341-8 Propylene glycol MCnc Pt Urine Qn DRUG/TOX Propylene glycol [Mass/volume] in Urine Prop glycol Ur-mCnc 1 Both 544 TOX 11 Amfetamiin uriinis, kvalitatiivne U-Amp JAH JAH EI U-Amp Amfetamiin uriinis Amfetamiin uriinis Tekst kvalitatiivne Manuaalne 31 JAH 437 19261-7 Amphetamines ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Amphetamines [Presence] in Urine by Screen method Amphetamines Ur Ql Scn 1 Both 547 TOX 11 Barbituraadid uriinis, kvalitatiivne U-Bar JAH JAH EI U-Bar Barbituraadid uriinis Barbituraadid uriinis Tekst kvalitatiivne Manuaalne 32 JAH 438 19270-8 Barbiturates ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Barbiturates [Presence] in Urine by Screen method Barbiturates Ur Ql Scn 1 Both 548 TOX 11 Bensodiasepiinid uriinis, kvalitatiivne U-Bzd JAH JAH EI U-Bzd Bensodiasepiinid uriinis Bensodiasepiinid uriinis Tekst kvalitatiivne Manuaalne 33 JAH 439 14316-4 Benzodiazepines ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Benzodiazepines [Presence] in Urine by Screen method Benzodiaz Ur Ql Scn 1 Both 590 TOX 11 3,4metüleendioksümet-amfetamiin (U-MDMA, Ecstasy) uriinis, kvalitatiivne U-Ecs JAH JAH EI U-Ecs Ecstasy uriinis Ecstasy uriinis Tekst kvalitatiivne Manuaalne 35 JAH 444 19568-5 Methylenedioxymethamphetamine ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Methylenedioxymethamphetamine [Presence] in Urine by Screen method MDMA Ur Ql Scn 1 Both 553 TOX 11 Fentanüül uriinis, kvalitatiivne U-Fyl JAH JAH EI U-Fent Fentanüül uriinis Fentanüül uriinis Tekst kvalitatiivne Manuaalne 36 JAH 1803 11235-9 Fentanyl ACnc Pt Urine Ord 1516 DRUG/TOX Fentanyl [Presence] in Urine Fentanyl Ur Ql 1 Both 21,4079 552 TOX 11 Fentsüklidiin uriniis, kvalitatiivne U-PCP JAH JAH EI U-PCP Fentsüklidiin uriinis Fentsüklidiin uriinis Tekst kvalitatiivne Manuaalne 37 JAH 1802 3936-2 Phencyclidine ACnc Pt Urine Ord 321 DRUG/TOX Phencyclidine [Presence] in Urine PCP Ur Ql 1 Both 11,4393 2060 TOX 11 Gamma-hüdroksübutüraat uriinis U-GHB JAH JAH EI U-GHB strip GHB uriinis (ribaanalüüs) Gammahüdroksübutüraat uriinis (ribaanalüüs) Tekst Manuaalne 39 JAH 3855 43197-3 Gamma hydroxybutyrate Threshold Pt Urine Ord Screen 1 CHEM Gamma hydroxybutyrate [Presence] in Urine by Screen method G-OH-Butyr Ur Ql Scn 1 Both 578 TOX 11 Gamma-hüdroksübutüraat uriinis U-GHB EI EI EI U-GHB GHB uriinis Gammahüdroksübutüraat uriinis QN mg/L kvalitatiivne Manuaalne 40 JAH 3059 28044-6 Gamma hydroxybutyrate MCnc Pt Urine Qn ug/mL ug/mL 4 CHEM Gamma hydroxybutyrate [Mass/volume] in Urine G-OH-Butyr Ur-mCnc 1 Both 12,4113 583 TOX 11 Kannabinoidid uriinis (tetrahüdrokannabionol), kvalit. U-THC JAH JAH EI U-THC Kannabinoidid uriinis Kannabinoidid uriinis Tekst kvalitatiivne Manuaalne 41 JAH 440 18282-4 Cannabinoids ACnc Pt Urine Ord Screen 0,0964% DRUG/TOX Cannabinoids [Presence] in Urine by Screen method Cannabinoids Ur Ql Scn 1 Both 585 TOX 11 Kokaiin uriinis, kvalitatiivne U-COC JAH JAH EI U-Coc Kokaiin uriinis Kokaiin uriinis Tekst kvalitatiivne Manuaalne 42 JAH 441 19359-9 Cocaine ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Cocaine [Presence] in Urine by Screen method Cocaine Ur Ql Scn 1 Both 591 TOX 11 Metadoon uriinis, kvalitatiivne U-Mtd JAH JAH EI U-Mtd Metadoon uriinis Metadoon uriinis Tekst kvalitatiivne Manuaalne 44 JAH 442 19550-3 Methadone ACnc Pt Urine Ord Screen 0,0057% DRUG/TOX Methadone [Presence] in Urine by Screen method Methadone Ur Ql Scn 1 Both 589 TOX 11 Metamfetamiin uriinis, kvalitatiivne U-Met JAH JAH EI U-Met Metamfetamiin uriinis Metamfetamiin uriinis Tekst kvalitatiivne Manuaalne 45 JAH 443 19554-5 Methamphetamine ACnc Pt Urine Ord Screen 0,0138% DRUG/TOX Methamphetamine [Presence] in Urine by Screen method Methamphet Ur Ql Scn 1 Both 594 TOX 11 Oksükodoon uriinis, kvalitatiivne U-OXY JAH JAH EI U-Oxy Oksükodoon uriinis Oksükodoon uriinis Tekst kvalitatiivne Manuaalne 46 JAH 1829 10998-3 Oxycodone ACnc Pt Urine Ord 814 DRUG/TOX Oxycodone [Presence] in Urine Oxycodone Ur Ql 1 Both 11,4393 595 TOX 11 Opiaadid (morfiin) uriinis, kvalitatiivne U-Mop JAH JAH EI U-Mop Opiaadid uriinis Opiaadid uriinis Tekst kvalitatiivne Manuaalne 47 JAH 445 19295-5 Opiates ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Opiates [Presence] in Urine by Screen method Opiates Ur Ql Scn 1 Both 602 TOX 11 Propoksüfeen uriinis, kvalitatiivne U-PPX JAH JAH EI U-PPX Propoksüfeen uriinis Propoksüfeen uriinis Tekst kvalitatiivne Manuaalne 50 JAH 1835 19141-1 Propoxyphene ACnc Pt Urine Ord DRUG/TOX Propoxyphene [Presence] in Urine Propoxyph Ur Ql 1 Both 603 TOX 11 Tritsüklilised antidepressandid uriinis, kvalitatiivne U-TCA JAH JAH EI U-TCA Tritsüklilised antidepressandid uriinis Tritsüklilised antidepressandid uriinis Tekst kvalitatiivne Manuaalne 51 JAH 446 19312-8 Tricyclic antidepressants ACnc Pt Urine Ord Screen 0,0292% DRUG/TOX Tricyclic antidepressants [Presence] in Urine by Screen method Tricyclics Ur Ql Scn 1 Both 577 TOX 11 Kotiniin uriinis U-Cot JAH JAH EI U-COT Kotiniin uriinis Kotiniin uriinis Tekst kvalitatiivne Manuaalne 53 JAH 3963 12293-7 Cotinine Threshold Pt Urine Ord 17 DRUG/TOX Cotinine [Presence] in Urine Cotinine Ur Ql 1 Both 13,8874 2614 TOX 11 Proovimaterjali vastavus U-Adulteration JAH JAH EI U-Adulteration Proovimaterjali vastavus Proovimaterjali vastavus (uriin) Tekst 54 EI 5442 A-5335 579 TOX 11 Vitamiin C uriinis U-Vit C JAH EI EI U-Vit C Vitamiin C uriinis Vitamiin C uriinis Tekst Manuaalne 55 JAH 3964 1904-2 Ascorbate ACnc Pt Urine Ord CHEM Ascorbate [Presence] in Urine Vit C Ur Ql 1 Both 9,8793 551 TOX 11 Elavhõbe uriinis U-Hg JAH JAH EI U-Hg Elavhõbe uriinis Elavhõbe uriinis QN mg/L mg/L Spekol- 1300 59 JAH/Võrreld 1799 5689-5 Mercury MCnc Pt Urine Qn ug/L mcg/mL; ng/mL DRUG/TOX Mercury [Mass/volume] in Urine Mercury Ur-mCnc 1 Both 473 TOX 11 Kaadmium veres B-Cd JAH JAH EI B-Cd Kaadmium Kaadmium veres QN ug/L mg/L Polarograf MDE-150 64 JAH/Võrreld 1781 5609-3 Cadmium MCnc Pt Bld Qn ng/mL ng/mL DRUG/TOX Cadmium [Mass/volume] in Blood Cadmium Bld-mCnc 1 Both 580 TOX 11 Kaadmium uriinis U-Cd JAH JAH EI U-Cd Kaadmium uriinis Kaadmium uriinis QN ug/L mg/L Polarograf MDE-150 65 JAH/Võrreld 1826 5611-9 Cadmium MCnc Pt Urine Qn ng/mL ng/mL DRUG/TOX Cadmium [Mass/volume] in Urine Cadmium Ur-mCnc 1 Both 2485 TOX 11 Kaadmiumi ja kreatiniini suhe uriinis U-Cd/U-Crea JAH EI EI U-Cd/U-Crea Kaadmium/kreatiniin uriinis Kaadmiumi ja kreatiniini suhe uriinis QN ug/g µg/g 66 JAH 5429 13471-8 Cadmium/Creatinine MRto Pt Urine Qn ug/g{creat} ug/g creatinine DRUG/TOX Cadmium/Creatinine [Mass Ratio] in Urine Cadmium/Creat Ur 1 Both 2421 TOX 11 Koobalt plasmas P-Co JAH JAH EI S,P-Co Koobalt Koobalt seerumis/plasmas QN ug/L ug/L AAS 68 JAH 5293 5627-5 Cobalt MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/L ug/L DRUG/TOX Cobalt [Mass/volume] in Serum or Plasma Cobalt SerPl-mCnc 1 Both 15,6275 2487 TOX 11 Koobalt uriinis U-Co EI 2018-12-19 EI EI U-Co Koobalt uriinis Koobalt uriinis QN ug/L 70 JAH 5431 5628-3 Cobalt MCnc Pt Urine Qn ug/L ug/L DRUG/TOX Cobalt [Mass/volume] in Urine Cobalt Ur-mCnc 1 Both 2422 TOX 11 Kroom plasmas P-Cr JAH JAH EI S,P-Cr (ug/L) Kroom (ug/L) Kroom seerumis/plasmas (ug/L) QN ug/L ug/L AAS 72 JAH 5294 5622-6 Chromium MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL mcg/dL; ng/mL DRUG/TOX Chromium [Mass/volume] in Serum or Plasma Chromium SerPl-mCnc 1 Both 14,9989 2486 TOX 11 Kroom uriinis U-Cr JAH EI EI U-Cr Kroom uriinis Kroom uriinis QN ug/L 73 JAH 5430 5623-4 Chromium MCnc Pt Urine Qn ug/L ug/L DRUG/TOX Chromium [Mass/volume] in Urine Chromium Ur-mCnc 1 Both 2484 TOX 11 Kroomi ja kreatiniini suhe uriinis U-Cr/U-Crea JAH EI EI U-Cr/U-Crea Kroom/kreatiniin uriinis Kroomi ja kreatiniini suhe uriinis QN ug/g µg/g 74 JAH 5428 13464-3 Chromium/Creatinine MRto Pt Urine Qn ug/g{creat} ug/g creatinine DRUG/TOX Chromium/Creatinine [Mass Ratio] in Urine Chromium/Creat Ur 1 Both 2332 TOX 11 Mangaan plasmas P-Mn JAH JAH EI S,P-Mn Mangaan Mangaan seerumis/plasmas QN ug/L ng/mL 75 JAH 5009 5683-8 Manganese MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL DRUG/TOX Manganese [Mass/volume] in Serum or Plasma Manganese SerPl-mCnc 1 Both 14,9217 499 TOX 11 Mangaan veres B-Mn EI EI EI B-Mn Mangaan Mangaan veres QN ug/L mg/L Polarograf MDE-150 76 JAH/Võrreld 1784 5681-2 Manganese MCnc Pt Bld Qn ng/mL ng/mL DRUG/TOX Manganese [Mass/volume] in Blood Manganese Bld-mCnc 1 Both 588 TOX 11 Mangaan uriinis U-Mn EI JAH EI U-Mn Mangaan uriinis Mangaan uriinis QN mg/L mg/L Polarograf MDE-150 77 JAH/Võrreld 1827 5684-6 Manganese MCnc Pt Urine Qn DRUG/TOX Manganese [Mass/volume] in Urine Manganese Ur-mCnc 1 Both 2278 TOX 11 Mangaan ööpäevases uriinis dU-Mn EI EI EI dU-Mn Mangaan ööpäevases uriinis Mangaan ööpäevases uriinis QN ug/d ug/L Polarograf MDE-150 78 JAH 4970 8203-2 Manganese MRat 24H Urine Qn ug/(24.h) ug/24 H DRUG/TOX Manganese [Mass/time] in 24 hour Urine Manganese 24h Ur-mRate 1 Both 14,9217 2423 TOX 11 Nikkel plasmas P-Ni JAH JAH EI S,P-Ni Nikkel Nikkel seerumis/plasmas QN ug/L ug/L AAS 80 JAH 5295 5702-6 Nickel MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL mcg/mL; ng/mL DRUG/TOX Nickel [Mass/volume] in Serum or Plasma Nickel SerPl-mCnc 1 Both 15,4551 505 TOX 11 Plii veres B-Pb JAH JAH EI B-Pb Plii Plii veres QN mg/L mg/L Polarograf MDE-150 83 JAH/Võrreld 1786 5671-3 Lead MCnc Pt Bld Qn ug/dL mcg/dL; mcg/mL 0,0113% DRUG/TOX Lead [Mass/volume] in Blood Lead Bld-mCnc 1 Both 597 TOX 11 Plii uriinis U-Pb EI EI EI U-Pb Plii uriinis Plii uriinis QN mg/L mg/L Polarograf MDE-150 84 JAH/Võrreld 1830 5676-2 Lead MCnc Pt Urine Qn ug/L mcg/dL; mg/dL; ng/mL DRUG/TOX Lead [Mass/volume] in Urine Lead Ur-mCnc 1 Both 2424 TOX 11 Seleen plasmas P-Se JAH JAH EI S-Se Seleen Seleen seerumis QN ug/L ug/L ZEEnit 650 P 87 JAH/Võrreld 3517 5724-0 Selenium MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL 14 DRUG/TOX Selenium [Mass/volume] in Serum or Plasma Selenium SerPl-mCnc 1 Both 13,7061 518 TOX 11 Tsink paastuplasmas fP-Zn JAH JAH EI S,P-Zn (mg/L) Tsink (mg/L) Tsink seerumis/plasmas (mg/L) QN mg/L mg/L Polarograf MDE-150 92 JAH/Võrreld 1789 5763-8 Zinc MCnc Pt Ser/Plas Qn mcg/dL; mg/dL; ng/mL 0,0056% DRUG/TOX Zinc [Mass/volume] in Serum or Plasma Zinc SerPl-mCnc 1 Both 2059 TOX 11 Tsink paastuveres fB-Zn EI EI EI B-Zn Tsink veres Tsink veres (mg/L) QN mg/L mg/L 93 JAH/Võrreld 1790 8245-3 Zinc MCnc Pt Bld Qn ug/mL ug/mL 4 DRUG/TOX Zinc [Mass/volume] in Blood Zinc Bld-mCnc 1 Both 13,6561 604 TOX 11 Tsink uriinis U-Zn EI EI EI U-Zn (mg/L) Tsink uriinis (mg/L) Tsink uriinis (mg/L) QN mg/L mg/L Polarograf MDE-150 95 JAH/Võrreld 1837 5764-6 Zinc MCnc Pt Urine Qn ug/dL mcg/dL DRUG/TOX Zinc [Mass/volume] in Urine Zinc Ur-mCnc 1 Both 2262 TOX 11 Tsink ööpäevases uriinis dU-Zn EI 2018-12-14 JAH EI dU-Zn (ug/d) Tsink ööpäevases uriinis (ug/d) Tsink ööpäevases uriinis (ug/d) QN ug/d mg/d ZEEnit 650P 97 JAH 4907 5765-3 Zinc MRat 24H Urine Qn ug/(24.h) ug/24 H DRUG/TOX Zinc [Mass/time] in 24 hour Urine Zinc 24h Ur-mRate 1 Both 14,7366 534 TOX 11 Vask plasmas P-Cu EI EI EI S,P-Cu Vask Vask seerumis/plasmas QN umol/L mg/L Polarograf MDE-150 98 JAH/Võrreld 312 14665-4 Copper SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L DRUG/TOX Copper [Moles/volume] in Serum or Plasma Copper SerPl-sCnc 1 Both 2219 TOX 11 Vask plasmas P-Cu JAH JAH EI S,P-Cu (mg/L) Vask (mg/L) Vask seerumis/plasmas (mg/L) QN mg/L mg/L Polarograf MDE-150 Fluka 99 JAH 4856 5631-7 Copper MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/dL mcg/dL; ng/mL DRUG/TOX Copper [Mass/volume] in Serum or Plasma Copper SerPl-mCnc 1 Both 13,5761 616 TOX 11 Vask uriinis U-Cu EI EI EI U-Cu (mg/L) Vask uriinis (mg/L) Vask uriinis (mg/L) QN mg/L mg/L Polarograf MDE-150 103 JAH/Võrreld 1841 5632-5 Copper MCnc Pt Urine Qn DRUG/TOX Copper [Mass/volume] in Urine Copper Ur-mCnc 1 Both 617 TOX 11 Vask ööpäevases uriinis dU-Cu JAH JAH EI dU-Cu (mg/d) Vask ööpäevases uriinis (mg/d) Vask ööpäevases uriinis (mg/d) QN mg/d mg/d Polarograf MDE-150 105 JAH/Võrreld 1842 21219-1 Copper MCnc 24H Urine Qn mcg/dL; ng/mL; ug/L DRUG/TOX Copper [Mass/volume] in 24 hour Urine Copper 24H Ur-mCnc 1 Both 827 IM 12 Kilpnääret stimuleeriv hormoon plasmas P-TSH JAH JAH EI S,P-TSH TSH Kilpnääret stimuleeriv hormoon seerumis/plasmas QN mU/L mU/L Cobas e601 1 JAH 327 3016-3 Thyrotropin ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0600% CHEM Thyrotropin [Units/volume] in Serum or Plasma TSH SerPl-aCnc 1 Both 1332 IM 12 Kilpnääret stimuleeriv hormoon plasmas enne preparaadi manustamist P-TSH0 JAH JAH EI S,P-TSH TSH Kilpnääret stimuleeriv hormoon seerumis/plasmas QN mU/L mU/L Cobas e601 1 JAH 327 3016-3 Thyrotropin ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0600% CHEM Thyrotropin [Units/volume] in Serum or Plasma TSH SerPl-aCnc 1 Both 1333 IM 12 Kilpnääret stimuleeriv hormoon plasmas 30 min pärast preparaadi manustamist P-TSH30 JAH JAH EI S,P-TSH 30 min (post xxx challenge) TSH 30 min (pärast mõjutust) Kilpnääret stimuleeriv hormoon seerumis/plasmas 30 minut (pärast mõjutust) QN mU/L mU/L Cobas e601 2 JAH 4025 29316-7 Thyrotropin^30M post XXX challenge ACnc Pt Ser/Plas Qn m[IU]/L mIU/L;mcU/mL 5 CHAL Thyrotropin [Units/volume] in Serum or Plasma --30 minutes post XXX challenge TSH 30M p chal SerPl-aCnc 1 Observation 15,6678 1334 IM 12 Kilpnääret stimuleeriv hormoon plasmas 60 min pärast preparaadi manustamist P-TSH60 JAH JAH EI S,P-TSH 60 min (post xxx challenge) TSH 60 min (pärast mõjutust) Kilpnääret stimuleeriv hormoon seerumis/plasmas 60 minut (pärast mõjutust) QN mU/L mU/L Cobas e601 3 JAH 4026 29317-5 Thyrotropin^1H post XXX challenge ACnc Pt Ser/Plas Qn m[IU]/L mIU/L;mcU/mL 4 CHAL Thyrotropin [Units/volume] in Serum or Plasma --1 hour post XXX challenge TSH 1h p chal SerPl-aCnc 1 Observation 18,5033 829 IM 12 Vaba trijoodtüroniin plasmas P-fT3 JAH JAH EI S,P-fT3 fT3 Vaba trijoodtüroniin seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/L Cobas e601 5 JAH 330 14928-6 Triiodothyronine.free SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Triiodothyronine Free [Moles/volume] in Serum or Plasma T3Free SerPl-sCnc 1 Both 828 IM 12 Vaba türoksiin plasmas P-fT4 JAH JAH EI S,P-fT4 fT4 Vaba türoksiin seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/L Cobas e601 8 JAH 328 14920-3 Thyroxine.free SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Thyroxine free [Moles/volume] in Serum or Plasma T4 Free SerPl-sCnc 1 Both 824 IM 12 Parathormoon seerumis S-PTH JAH JAH EI S,P-PTH PTH Parathormoon seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/L Cobas e601 10 JAH 337 14866-8 Parathyrin.intact SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Parathyrin.intact [Moles/volume] in Serum or Plasma PTH-Intact SerPl-sCnc 1 Both 823 IM 12 Adrenokortikotroopne hormoon plasmas P-ACTH JAH JAH EI P-ACTH ACTH Adrenokortikotroopne hormoon plasmas QN pmol/L pmol/L Cobas e601 11 JAH 342 14674-6 Corticotropin SCnc Pt Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Corticotropin [Moles/volume] in Plasma ACTH Plas-sCnc 1 Both 1319 IM 12 Adrenokortikotroopne hormoon plasmas enne preparaadi manustamist P-ACTH0 JAH JAH EI P-ACTH ACTH Adrenokortikotroopne hormoon plasmas QN pmol/L pmol/L Cobas e601 11 JAH 342 14674-6 Corticotropin SCnc Pt Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Corticotropin [Moles/volume] in Plasma ACTH Plas-sCnc 1 Both 1318 IM 12 Adrenokortikotroopne hormoon plasmas 15 min enne preparaadi manustamist P-ACTH(-15) JAH JAH EI P-ACTH 15 min (pre xxx challenge) ACTH 15 min (enne mõjutust) Adrenokortikotroopne hormoon plasmas 15 minutit (enne mõjutust) QN pmol/L pmol/L Cobas e601 13 JAH 4018 58630-5 Corticotropin^pre XXX challenge SCnc Pt Plas Qn pmol/L pmol/L CHAL Corticotropin [Moles/volume] in Plasma --pre XXX challenge ACTH pre chal Plas-sCnc 1 Observation 15,953 1320 IM 12 Adrenokortikotroopne hormoon plasmas 15 min pärast preparaadi manustamist P-ACTH15 JAH JAH EI P-ACTH 15 min (post xxx challenge) ACTH 15 min (pärast mõjutust) Adrenokortikotroopne hormoon plasmas 15 minutit (pärast mõjutust) QN pmol/L pmol/L Cobas e601 14 JAH 4019 58549-7 Corticotropin^15M post XXX challenge SCnc Pt Plas Qn pmol/L pmol/L 1 CHAL Corticotropin [Moles/volume] in Plasma --15 minutes post XXX challenge ACTH 15M p chal Plas-sCnc 1 Observation 14,3598 1321 IM 12 Adrenokortikotroopne hormoon plasmas 30 min pärast preparaadi manustamist P-ACTH30 JAH JAH EI P-ACTH 30 min (post xxx challenge) ACTH 30 min (pärast mõjutust) Adrenokortikotroopne hormoon plasmas 30 minutit (pärast mõjutust) QN pmol/L pmol/L Cobas e601 15 JAH 4020 58586-9 Corticotropin^30M post XXX challenge SCnc Pt Plas Qn pmol/L pmol/L 1 CHAL Corticotropin [Moles/volume] in Plasma --30 minutes post XXX challenge ACTH 30M p chal Plas-sCnc 1 Observation 14,0371 1322 IM 12 Adrenokortikotroopne hormoon plasmas 45 min pärast preparaadi manustamist P-ACTH45 JAH JAH EI P-ACTH 45 min (post xxx challenge) ACTH 45 min (pärast mõjutust) Adrenokortikotroopne hormoon plasmas 45 minutit (pärast mõjutust) QN pmol/L pmol/L Cobas e601 16 JAH 4021 77939-7 Corticotropin^45M post XXX challenge SCnc Pt Plas Qn pmol/L pmol/L CHAL Corticotropin [Moles/volume] in Plasma --45 minutes post XXX challenge ACTH 45M p chal Plas-sCnc 1 Observation 15,0219 1323 IM 12 Adrenokortikotroopne hormoon plasmas 60 min pärast preparaadi manustamist P-ACTH60 JAH JAH EI P-ACTH 60 min (post xxx challenge) ACTH 60 min (pärast mõjutust) Adrenokortikotroopne hormoon plasmas 60 minutit (pärast mõjutust) QN pmol/L pmol/L Cobas e601 17 JAH 4022 58559-6 Corticotropin^1H post XXX challenge SCnc Pt Plas Qn pmol/L pmol/L 1 CHAL Corticotropin [Moles/volume] in Plasma --1 hour post XXX challenge ACTH 1h p chal Plas-sCnc 1 Observation 16,9787 1324 IM 12 Adrenokortikotroopne hormoon plasmas 90 min pärast preparaadi manustamist P-ACTH90 JAH JAH EI P-ACTH 90 min (post xxx challenge) ACTH 90 min (pärast mõjutust) Adrenokortikotroopne hormoon plasmas 90 minutit (pärast mõjutust) QN pmol/L pmol/L Cobas e601 18 JAH 4023 60016-3 Corticotropin^1.5H post XXX challenge SCnc Pt Plas Qn pmol/L pmol/L 1 CHAL Corticotropin [Moles/volume] in Plasma --1.5 hours post XXX challenge ACTH 1.5h p chal Plas-sCnc 1 Observation 16,0689 1325 IM 12 Adrenokortikotroopne hormoon plasmas 120 min pärast preparaadi manustamist P-ACTH120 JAH JAH EI P-ACTH 120 min (post xxx challenge) ACTH 120 min (pärast mõjutust) Adrenokortikotroopne hormoon plasmas 120 minutit (pärast mõjutust) QN pmol/L pmol/L Cobas e601 19 JAH 4024 58578-6 Corticotropin^2H post XXX challenge SCnc Pt Plas Qn pmol/L pmol/L 1 CHAL Corticotropin [Moles/volume] in Plasma --2 hours post XXX challenge ACTH 2h p chal Plas-sCnc 1 Observation 17,3849 825 IM 12 Kortisool plasmas P-Cort JAH JAH EI S,P-Cort Kortisool Kortisool seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/L Cobas e601 20 JAH 344 14675-3 Cortisol SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Cortisol [Moles/volume] in Serum or Plasma Cortis SerPl-sCnc 1 Both 1293 IM 12 Kortisool plasmas enne preparaadi manustamist P-Cort0 JAH JAH EI S,P-Cort Kortisool Kortisool seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/L Cobas e601 20 JAH 344 14675-3 Cortisol SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Cortisol [Moles/volume] in Serum or Plasma Cortis SerPl-sCnc 1 Both 1292 IM 12 Kortisool plasmas 15 min enne preparaadi manustamist P-Cort(-15) JAH JAH EI S,P-Cort 15 min (pre xxx challenge) Kortisool 15 min (enne mõjutust) Kortisool seerumis/plasmas 15 minutit (enne mõjutust) QN nmol/L nmol/L Cobas e601 22 JAH 4009 44916-5 Cortisol^pre XXX challenge SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHAL Cortisol [Moles/volume] in Serum or Plasma --pre XXX challenge Cortis pre chal SerPl-sCnc 1 Observation 16,8389 1294 IM 12 Kortisool plasmas 15 min pärast preparaadi manustamist P-Cort15 JAH JAH EI S,P-Cort 15 min (post xxx challenge) Kortisool 15 min (pärast mõjutust) Kortisool seerumis/plasmas 15 minutit (pärast mõjutust) QN nmol/L nmol/L Cobas e601 23 JAH 4010 40274-3 Cortisol^15M post XXX challenge SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHAL Cortisol [Moles/volume] in Serum or Plasma --15 minutes post XXX challenge Cortis 15M p chal SerPl-sCnc 1 Observation 12,4391 1295 IM 12 Kortisool plasmas 30 min pärast preparaadi manustamist P-Cort30 JAH JAH EI S,P-Cort 30 min (post xxx challenge) Kortisool 30 min (pärast mõjutust) Kortisool seerumis/plasmas 30 minutit (pärast mõjutust) QN nmol/L nmol/L Cobas e601 24 JAH 4011 32313-9 Cortisol^30M post XXX challenge SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L 1 CHAL Cortisol [Moles/volume] in Serum or Plasma --30 minutes post XXX challenge Cortis 30M p chal SerPl-sCnc 1 Observation 12,4391 1296 IM 12 Kortisool plasmas 45 min pärast preparaadi manustamist P-Cort45 JAH JAH EI S,P-Cort 45 min (post xxx challenge) Kortisool 45 min (pärast mõjutust) Kortisool seerumis/plasmas 45 minutit (pärast mõjutust) QN nmol/L nmol/L Cobas e601 25 JAH 4012 40275-0 Cortisol^45M post XXX challenge SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L 2 CHAL Cortisol [Moles/volume] in Serum or Plasma --45 minutes post XXX challenge Cortis 45M p chal SerPl-sCnc 1 Observation 12,4391 1297 IM 12 Kortisool plasmas 60 min pärast preparaadi manustamist P-Cort60 JAH JAH EI S,P-Cort 60 min (post xxx challenge) Kortisool 60 min (pärast mõjutust) Kortisool seerumis/plasmas 60 minutit (pärast mõjutust) QN nmol/L nmol/L Cobas e601 26 JAH 3921 59804-5 Cortisol^1H post XXX challenge SCncDiff Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHAL Cortisol [Molar concentration difference] in Serum or Plasma --1 hour post XXX challenge Cortis 1h p chal SerPl-SCDiff 1 Observation 13,3917 1298 IM 12 Kortisool plasmas 90 min pärast preparaadi manustamist P-Cort90 JAH JAH EI S,P-Cort 90 min (post xxx challenge) Kortisool 90 min (pärast mõjutust) Kortisool seerumis/plasmas 90 minutit (pärast mõjutust) QN nmol/L nmol/L Cobas e601 27 JAH 3922 32314-7 Cortisol^1.5H post XXX challenge SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L 1 CHAL Cortisol [Moles/volume] in Serum or Plasma --1.5 hours post XXX challenge Cortis 1.5h p chal SerPl-sCnc 1 Observation 13,3917 1299 IM 12 Kortisool plasmas 120 min pärast preparaadi manustamist P-Cort120 JAH JAH EI S,P-Cort 120 min (post xxx challenge) Kortisool 120 min (pärast mõjutust) Kortisool seerumis/plasmas 120 minutit (pärast mõjutust) QN nmol/L nmol/L Cobas e601 28 JAH 3918 32312-1 Cortisol^2H post XXX challenge SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L 1 CHAL Cortisol [Moles/volume] in Serum or Plasma --2 hours post XXX challenge Cortis 2h p chal SerPl-sCnc 1 Observation 13,3917 1300 IM 12 Kortisool plasmas 150 min pärast preparaadi manustamist P-Cort150 JAH JAH EI S,P-Cort 150 min (post xxx challenge) Kortisool 150 min (pärast mõjutust) Kortisool seerumis/plasmas 150 min (pärast mõjutust) QN nmol/L nmol/L Cobas e601 29 JAH 3919 55472-5 Cortisol^2.5H post XXX challenge SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHAL Cortisol [Moles/volume] in Serum or Plasma --2.5 hours post XXX challenge Cortis 2.5h p chal SerPl-sCnc 1 Observation 13,3917 1301 IM 12 Kortisool plasmas 180 min pärast preparaadi manustamist P-Cort180 JAH JAH EI S,P-Cort 180 min (post xxx challenge) Kortisool 180 min (pärast mõjutust) Kortisool seerumis/plasmas 180 minutit (pärast mõjutust) QN nmol/L nmol/L Cobas e601 30 JAH 3920 55473-3 Cortisol^3H post XXX challenge SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L 1 CHAL Cortisol [Moles/volume] in Serum or Plasma --3 hours post XXX challenge Cortis 3h p chal SerPl-sCnc 1 Observation 13,3917 1302 IM 12 Kortisool plasmas 210 min pärast preparaadi manustamist P-Cort210 JAH JAH EI S,P-Cort 210 min (post xxx challenge) Kortisool 210 min (pärast mõjutust) Kortisool seerumis/plasmas 210 minutit (pärast mõjutust) QN nmol/L nmol/L Cobas e601 31 JAH 4013 77929-8 Cortisol^3.5H post XXX challenge SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHAL Cortisol [Moles/volume] in Serum or Plasma --3.5 hours post XXX challenge Cortis 3.5h p chal SerPl-sCnc 1 Observation 12,4391 1339 IM 12 Kortisool süljes hommikul Sal-Cort (hommik) JAH JAH EI Sal-Cort morning Kortisool süljes hommikul Kortisool süljes (hommikul) QN nmol/L nmol/L Cobas e601 38 JAH 4015 58675-0 Cortisol^8 AM specimen SCnc Pt Saliva Qn nmol/L nmol/L CHAL Cortisol [Moles/volume] in Saliva (oral fluid) --8 AM specimen Cortis 8 AM Sal-sCnc 1 Observation 16,6774 1340 IM 12 Kortisool süljes keskööl Sal-Cort (kesköö) JAH JAH EI Sal-Cort night Kortisool süljes õhtul Kortisool süljes (õhtul) QN nmol/L nmol/L Cobas e601 39 JAH 4016 58643-8 Cortisol^12 AM specimen SCnc Pt Saliva Qn nmol/L nmol/L CHAL Cortisol [Moles/volume] in Saliva (oral fluid) --12 AM specimen Cortis 12 AM Sal-sCnc 1 Observation 21,4825 838 IM 12 C-peptiid plasmas P-C-pept JAH JAH EI S,P-C-pept C-peptiid C-peptiid seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/L Cobas e601 53 JAH 384 14633-2 C peptide SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM C peptide [Moles/volume] in Serum or Plasma C peptide SerPl-sCnc 1 Both 849 IM 12 Koorioni gonadotropiin plasmas P-hCG JAH JAH EI S,P-hCG hCG Koorioni gonadotropiin seerumis/plasmas QN U/L U/L Cobas e601 63 JAH 378 19080-1 Choriogonadotropin ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0211% CHEM Choriogonadotropin [Units/volume] in Serum or Plasma HCG SerPl-aCnc 1 Both 819 IM 12 Dehüdroepiandrosteroonsulfaat plasmas P-DHEAS JAH JAH EI S,P-DHEAS DHEAS Dehüdroepiandrosteroonsulfaat seerumis/plasmas QN umol/L µmol/L Cobas e601 65 JAH 375 14688-6 Dehydroepiandrosterone sulfate SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Dehydroepiandrosterone sulfate [Moles/volume] in Serum or Plasma DHEA-S SerPl-sCnc 1 Both 815 IM 12 Folliikuleid stimuleeriv hormoon plasmas P-FSH JAH JAH EI S,P-FSH FSH Folliikuleid stimuleeriv hormoon seerumis/plasmas QN U/L IU/L Cobas e601 67 JAH 361 15067-2 Follitropin ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0020% CHEM Follitropin [Units/volume] in Serum or Plasma FSH SerPl-aCnc 1 Both 1326 IM 12 Folliikuleid stimuleeriv hormoon plasmas enne preparaadi manustamist P-FSH0 JAH JAH EI S,P-FSH FSH Folliikuleid stimuleeriv hormoon seerumis/plasmas QN U/L IU/L Cobas e601 67 JAH 361 15067-2 Follitropin ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0020% CHEM Follitropin [Units/volume] in Serum or Plasma FSH SerPl-aCnc 1 Both 1327 IM 12 Folliikuleid stimuleeriv hormoon plasmas 30 min pärast preparaadi manustamist P-FSH30 JAH JAH EI S,P-FSH 30 min (post xxx challenge) FSH 30 min (pärast mõjutust) Folliikuleid stimuleeriv hormoon seerumis/plasmas 30 minutit (pärast mõjutust) QN U/L IU/L Cobas e601 69 JAH 3924 32316-2 Follitropin^30M post XXX challenge ACnc Pt Ser/Plas Qn m[IU]/mL IU/L;mIU/mL 2 CHAL Follitropin [Units/volume] in Serum or Plasma --30 minutes post XXX challenge FSH 30M p chal SerPl-aCnc 1 Observation 14,0576 1328 IM 12 Folliikuleid stimuleeriv hormoon plasmas 60 min pärast preparaadi manustamist P-FSH60 JAH JAH EI S,P-FSH 60 min (post xxx challenge) FSH 60 min (pärast mõjutust) Folliikuleid stimuleeriv hormoon seerumis/plasmas 60 minutit (pärast mõjutust) QN U/L IU/L Cobas e601 70 JAH 3925 21276-1 Follitropin^1H post XXX challenge ACnc Pt Ser/Plas Qn m[IU]/mL IU/L;mIU/mL 2 CHAL Follitropin [Units/volume] in Serum or Plasma --1 hour post XXX challenge FSH 1h p chal SerPl-aCnc 1 Observation 14,0576 814 IM 12 Luteiniseeriv hormoon plasmas P-LH JAH JAH EI S,P-LH LH Luteiniseeriv hormoon seerumis/plasmas QN U/L IU/L Cobas e601 72 JAH 363 10501-5 Lutropin ACnc Pt Ser/Plas Qn mU/mL mU/mL 0,0060% CHEM Lutropin [Units/volume] in Serum or Plasma LH SerPl-aCnc 1 Both 1329 IM 12 Luteiniseeriv hormoon plasmas enne preparaadi manustamist P-LH0 JAH JAH EI S,P-LH LH Luteiniseeriv hormoon seerumis/plasmas QN U/L IU/L Cobas e601 72 JAH 363 10501-5 Lutropin ACnc Pt Ser/Plas Qn mU/mL mU/mL 0,0060% CHEM Lutropin [Units/volume] in Serum or Plasma LH SerPl-aCnc 1 Both 1330 IM 12 Luteiniseeriv hormoon plasmas 30 min pärast preparaadi manustamist P-LH30 JAH JAH EI S,P-LH 30 min (post xxx challenge) LH 30 min (pärast mõjutust) Luteiniseeriv hormoon seerumis/plasmas 30 minutit (pärast mõjutust) QN U/L IU/L Cobas e601 74 JAH 3927 32326-1 Lutropin^30M post XXX challenge ACnc Pt Ser/Plas Qn m[IU]/mL mIU/mL;UI/L 2 CHAL Lutropin [Units/volume] in Serum or Plasma --30 minutes post XXX challenge LH 30M p chal SerPl-aCnc 1 Observation 14,0703 1331 IM 12 Luteiniseeriv hormoon plasmas 60 min pärast preparaadi manustamist P-LH60 JAH JAH EI S,P-LH 60 min (post xxx challenge) LH 60 min (pärast mõjutust) Luteiniseeriv hormoon seerumis/plasmas 60 minutit (pärast mõjutust) QN U/L IU/L Cobas e601 75 JAH 3928 32327-9 Lutropin^1H post XXX challenge ACnc Pt Ser/Plas Qn m[IU]/mL mIU/mL;UI/L 2 CHAL Lutropin [Units/volume] in Serum or Plasma --1 hour post XXX challenge LH 1h p chal SerPl-aCnc 1 Observation 14,0703 820 IM 12 Prolaktiin plasmas P-Prol JAH JAH EI S,P-Prol Prolaktiin Prolaktiin seerumis/plasmas QN mU/L mU/L Cobas e601 77 JAH 365 15081-3 Prolactin ACnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Prolactin [Units/volume] in Serum or Plasma Prolactin SerPl-aCnc 1 Both 821 IM 12 Makroprolaktiin plasmas P-Prol macro JAH JAH EI S,P-Prol macro Makroprolaktiin Makroprolaktiin seerumis/plasmas QN % Cobas e601 81 JAH 1899 48389-1 Macroprolactin/Prolactin SFr Pt Ser/Plas Qn % % 2 CHEM Macroprolactin/Prolactin [Moles] in Serum or Plasma Macroprolactin/Prolactin SFr SerPl 1 Both 817 IM 12 Progesteroon plasmas P-Prog JAH JAH EI S,P-Prog Progesteroon Progesteroon seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/L Cobas e601 83 JAH 367 14890-8 Progesterone SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Progesterone [Moles/volume] in Serum or Plasma Progest SerPl-sCnc 1 Both 822 IM 12 Testosteroon plasmas P-Testo JAH JAH EI S,P-Testo Testosteroon Testosteroon seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/L Cobas e601 85 JAH 372 14913-8 Testosterone SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Testosterone [Moles/volume] in Serum or Plasma Testost SerPl-sCnc 1 Both 818 IM 12 Suguhormoone siduv globuliin plasmas P-SHBG JAH JAH EI S,P-SHBG Suguhormoone siduv globuliin Suguhormoone siduv globuliin seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/L Cobas e601 90 JAH 374 13967-5 Sex hormone binding globulin SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L 0,0033% CHEM Sex hormone binding globulin [Moles/volume] in Serum or Plasma SHBG SerPl-sCnc 1 Both 2108 IM 12 Vaba androgeeni indeks plasmas P-FAI JAH JAH EI S,P-FAI Vaba androgeeni indeks Vaba androgeeni indeks seerumis/plasmas QN % % arvutuslik 91 JAH 2053 24125-7 Androgen.free index SCrto Pt Ser/Plas Qn % 1573 CHEM Andorgen free Index in Serum or Plasma Androgen FAI SerPl-sRto 1 Observation 33,1704 816 IM 12 Östradiool plasmas P-E2 JAH JAH EI S,P-E2 Östradiool Östradiool seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/L Cobas e601 93 JAH 370 14715-7 Estradiol SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Estradiol [Moles/volume] in Serum or Plasma Estradiol SerPl-sCnc 1 Both 1310 IM 12 Kasvuhormoon plasmas enne preparaadi manustamist P-GH0 JAH JAH EI S,P-GH Kasvuhormoon Kasvuhormoon seerumis/plasmas QN mU/L mU/L Cobas e601 100 JAH 379 33858-2 Somatotropin ACnc Pt Ser/Plas Qn m[IU]/L mIU/L CHEM Somatotropin [Units/volume] in Serum or Plasma GH SerPl-aCnc 1 Both 2611 IM 12 Kasvuhormoon plasmas P-GH JAH JAH EI S,P-GH Kasvuhormoon Kasvuhormoon seerumis/plasmas QN mU/L mU/L Cobas Roche 100 JAH 379 33858-2 Somatotropin ACnc Pt Ser/Plas Qn m[IU]/L mIU/L CHEM Somatotropin [Units/volume] in Serum or Plasma GH SerPl-aCnc 1 Both 1311 IM 12 Kasvuhormoon plasmas 30 min pärast preparaadi manustamist P-GH30 JAH JAH EI S,P-GH 30 min (post xxx challenge) Kasvuhormoon 30 min (pärast mõjutust) Kasvuhormoon seerumis/plasmas 30 minutit (pärast mõjutust) QN mU/L µg/L Cobas e601 103 JAH 3936 79176-4 Somatotropin^30M post XXX challenge ACnc Pt Ser/Plas Qn m[IU]/L mIU/L 4 CHAL Somatotropin [Units/volume] in Serum or Plasma --30 minutes post XXX challenge GH 30M p chal SerPl-aCnc 1 Both 11,8161 1312 IM 12 Kasvuhormoon plasmas 45 min pärast preparaadi manustamist P-GH45 JAH JAH EI S,P-GH 45 min (post xxx challenge) Kasvuhormoon 45 min (pärast mõjutust) Kasvuhormoon seerumis/plasmas 45 minutit (pärast mõjutust) QN mU/L µg/L Cobas e601 104 JAH 3937 79180-6 Somatotropin^45M post XXX challenge ACnc Pt Ser/Plas Qn m[IU]/L mIU/L CHAL Somatotropin [Units/volume] in Serum or Plasma --45 minutes post XXX challenge GH 45M p chal SerPl-aCnc 1 Both 11,8161 1313 IM 12 Kasvuhormoon plasmas 60 min pärast preparaadi manustamist P-GH60 JAH JAH EI S,P-GH 60 min (post xxx challenge) Kasvuhormoon 60 min (pärast mõjutust) Kasvuhormoon seerumis/plasmas 60 minutit (pärast mõjutust) QN mU/L µg/L Cobas e601 105 JAH 3938 79175-6 Somatotropin^1H post XXX challenge ACnc Pt Ser/Plas Qn m[IU]/L mIU/L 3 CHAL Somatotropin [Units/volume] in Serum or Plasma --1 hour post XXX challenge GH 1h p chal SerPl-aCnc 1 Both 11,8161 1314 IM 12 Kasvuhormoon plasmas 90 min pärast preparaadi manustamist P-GH90 JAH JAH EI S,P-GH 90 min (post xxx challenge) Kasvuhormoon 90 min (pärast mõjutust) Kasvuhormoon seerumis/plasmas 90 minutit (pärast mõjutust) QN mU/L µg/L Cobas e601 106 JAH 3939 79174-9 Somatotropin^1.5H post XXX challenge ACnc Pt Ser/Plas Qn m[IU]/L mIU/L 3 CHAL Somatotropin [Units/volume] in Serum or Plasma --1.5 hours post XXX challenge GH 1.5h p chal SerPl-aCnc 1 Both 11,8161 1315 IM 12 Kasvuhormoon plasmas 120 min pärast preparaadi manustamist P-GH120 JAH JAH EI S,P-GH 120 min (post xxx challenge) Kasvuhormoon 120 min (pärast mõjutust) Kasvuhormoon seerumis/plasmas 120 minutit (pärast mõjutust) QN mU/L µg/L Cobas e601 108 JAH 3934 79173-1 Somatotropin^2H post XXX challenge ACnc Pt Ser/Plas Qn m[IU]/L mIU/L 3 CHAL Somatotropin [Units/volume] in Serum or Plasma --2 hours post XXX challenge GH 2h p chal SerPl-aCnc 1 Both 11,8161 2109 IM 12 Kasvuhormoon plasmas 150 min pärast preparaadi manustamist P-GH150 JAH JAH EI S,P-GH 150 min (post xxx challenge) Kasvuhormoon 150 min (pärast mõjutust) Kasvuhormoon seerumis/plasmas 150 minutit (pärast mõjutust) QN mU/L ug/L 110 JAH 3940 79172-3 Somatotropin^2.5H post XXX challenge ACnc Pt Ser/Plas Qn m[IU]/L mIU/L 1 CHAL Somatotropin [Units/volume] in Serum or Plasma --2.5 hours post XXX challenge GH 2.5h p chal SerPl-aCnc 1 Both 11,8161 1316 IM 12 Kasvuhormoon plasmas 180 min pärast preparaadi manustamist P-GH180 JAH JAH EI S,P-GH 180 min (post xxx challenge) Kasvuhormoon 180 min (pärast mõjutust) Kasvuhormoon seerumis/plasmas 180 minutit (pärast mõjutust) QN mU/L µg/L Cobas e601 111 JAH 3941 A-3941 1317 IM 12 Kasvuhormoon plasmas 210 min pärast preparaadi manustamist P-GH210 JAH JAH EI S,P-GH 210 min (post xxx challenge) Kasvuhormoon 210 min (pärast mõjutust) Kasvuhormoon seerumis/plasmas 210 minutit (pärast mõjutust) QN mU/L µg/L Cobas e601 112 JAH 4017 A-4017 813 IM 12 Insuliininisarnane kasvufaktor 1 seerumis S-IGF-1 JAH JAH EI S,P-IGF-1 IGF-1 Insuliinisarnane kasvufaktor 1 seerumis/plasmas QN ug/L 114 JAH 382 2484-4 Insulin-like growth factor-I MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0025% CHEM Insulin-like growth factor-I [Mass/volume] in Serum or Plasma IGF-I SerPl-mCnc 1 Both 539 IM 12 Vitamiin D (25-OH) plasmas P-Vit D (25-OH) JAH JAH EI S,P-Vit D (25-OH) Vitamiin D (25-OH) Vitamiin D (25-OH) seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/L Cobas e601 135 JAH 338 60493-4 Calcidiol+Calciferol SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Calcidiol+Calciferol [Moles/volume] in Serum or Plasma Calcidiol+Calciferol SerPl-sCnc 1 Both 11,4838 848 TU 13 Alfafetoproteiin plasmas P-AFP JAH JAH EI S,P-AFP AFP Alfafetoproteiin seerumis/plasmas QN kU/L IU/mL Cobas e601 1 JAH 409 53961-9 Alpha-1-Fetoprotein.tumor marker ACnc Pt Ser/Plas Qn [IU]/mL U/mL CHEM Alpha-1-fetoprotein.tumor marker [Units/volume] in Serum or Plasma AFP-TM SerPl-aCnc 1 Both 9,8509 842 TU 13 Kartsinoembrüonaalne antigeen plasmas P-CEA JAH JAH EI S,P-CEA CEA Kartsinoembrüonaalne antigeen seerumis/plasmas QN ug/L µg/L Cobas e601 2 JAH 404 2039-6 Carcinoembryonic Ag MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0118% CHEM Carcinoembryonic Ag [Mass/volume] in Serum or Plasma CEA SerPl-mCnc 1 Both 845 TU 13 Prostata spetsiifiline antigeen plasmas P-PSA JAH JAH EI S,P-PSA PSA Prostataspetsiifiline antigeen seerumis/plasmas QN ug/L µg/L Cobas e601 3 JAH 401 2857-1 Prostate specific Ag MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0598% CHEM Prostate specific Ag [Mass/volume] in Serum or Plasma PSA SerPl-mCnc 1 Both 846 TU 13 Vaba prostataspetsiifiline antigeen plasmas P-fPSA JAH JAH EI S,P-fPSA fPSA Vaba prostataspetsiifiline antigeen seerumis/plasmas QN ug/L Cobas e601 4 JAH 402 10886-0 Prostate specific Ag.free MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0025% CHEM Prostate Specific Ag Free [Mass/volume] in Serum or Plasma PSA Free SerPl-mCnc 1 Both 847 TU 13 Vaba prostataspetsiifilise antigeeni % plasmas P-fPSA% JAH JAH EI S,P-fPSA% fPSA% Vaba prostataspetsiifilise antigeeni % seerumis/plasmas QN % % Cobas e601 5 JAH 403 12841-3 Prostate specific Ag.free/Prostate specific Ag.total MFr Pt Ser/Plas Qn % % 0,0035% CHEM Prostate Specific Ag Free/Prostate specific Ag.total in Serum or Plasma PSA Free MFr SerPl 1 Observation 853 TU 13 Kasvajaantigeen HE4 plasmas P-HE4 JAH JAH EI S,P-HE4 HE4 Kasvajaantigeen HE4 seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/L Cobas e601 7 JAH 406 55180-4 Human epididymis protein 4 SCnc Pt Ser Qn pM CHEM Human epididymis protein 4 [Moles/volume] in Serum HE4 Ser-sCnc 1 Both 841 TU 13 Kasvajaantigeen CA 125 plasmas P-CA 125 JAH JAH EI S,P-CA 125 CA 125 Kasvajaantigeen CA 125 seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Cobas e601 8 JAH 405 10334-1 Cancer Ag 125 ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0073% CHEM Cancer Ag 125 [Units/volume] in Serum or Plasma Cancer Ag125 SerPl-aCnc 1 Both 1087 TU 13 ROMA indeks plasmas P-ROMA JAH JAH EI S,P-ROMA ROMA indeks ROMA indeks seerumis/plasmas QN % % 9 JAH 3227 A-3227 844 TU 13 Kasvajaantigeen CA 15-3 plasmas P-CA 15-3 JAH JAH EI S,P-CA 15-3 CA 15-3 Kasvajaantigeen CA 15-3 seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Cobas e601 12 JAH 407 6875-9 Cancer Ag 15-3 ACnc Pt Ser/Plas Qn U/mL CHEM Cancer Ag 15-3 [Units/volume] in Serum or Plasma Cancer Ag15-3 SerPl-aCnc 1 Both 843 TU 13 Kasvajaantigeen CA 19-9 plasmas P-CA 19-9 JAH JAH EI S,P-CA 19-9 CA 19-9 Kasvajaantigeen CA 19-9 seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Cobas e601 13 JAH 408 24108-3 Cancer Ag 19-9 ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0052% CHEM Cancer Ag 19-9 [Units/volume] in Serum or Plasma Cancer Ag19-9 SerPl-aCnc 1 Both 826 TU 13 Kaltsitoniin plasmas P-CT JAH JAH EI S,P-CT Kaltsitoniin Kaltsitoniin seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/L Cobas e601 17 JAH 336 15035-9 Calcitonin SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Calcitonin [Moles/volume] in Serum or Plasma Calcit SerPl-sCnc 1 Both 1335 TU 13 Kaltsiotoniin plasmas enne preparaadi manustamist P-CT0 JAH JAH EI S,P-CT Kaltsitoniin Kaltsitoniin seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/L Cobas e601 17 JAH 336 15035-9 Calcitonin SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Calcitonin [Moles/volume] in Serum or Plasma Calcit SerPl-sCnc 1 Both 1336 TU 13 Kaltsiotoniin plasmas 2 min pärast preparaadi manustamist P-CT2 JAH JAH EI S,P-CT 2 min (post xxx challenge) Kaltsitoniin 2 min (pärast mõjutust) Kaltsitoniin seerumis/plasmas 2 minutit (pärast mõjutust) QN pmol/L pmol/L Cobas e601 18 JAH 4027 77667-4 Calcitonin^2M post XXX challenge SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHAL Calcitonin [Moles/volume] in Serum or Plasma --2 minutes post XXX challenge Calcit 2M p chal SerPl-sCnc 1 Observation 16,3454 1337 TU 13 Kaltsiotoniin plasmas 5 min pärast preparaadi manustamist P-CT5 JAH JAH EI S,P-CT 5 min (post xxx challenge) Kaltsitoniin 5 min (pärast mõjutust) Kaltsitoniin seerumis/plasmas 5 minutit (pärast mõjutust) QN pmol/L pmol/L Cobas e601 19 JAH 4028 77668-2 Calcitonin^5M post XXX challenge SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHAL Calcitonin [Moles/volume] in Serum or Plasma --5 minutes post XXX challenge Calcit 5M p chal SerPl-sCnc 1 Observation 16,3454 1338 TU 13 Kaltsiotoniin plasmas 15 min pärast preparaadi manustamist P-CT15 JAH JAH EI S,P-CT 15 min (post xxx challenge) Kaltsitoniin 15 min (pärast mõjutust) Kaltsitoniin seerumis/plasmas 15 minutit (pärast mõjutust) QN pmol/L pmol/L Cobas e601 20 JAH 4029 A-4029 830 TU 13 Türeoglobuliin plasmas P-TG JAH JAH EI S,P-TG Türeoglobuliin Türeoglobuliin seerumis/plasmas QN ug/L µg/L Cobas e601 21 JAH 334 3013-0 Thyroglobulin MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0020% CHEM Thyroglobulin [Mass/volume] in Serum or Plasma Thyroglob SerPl-mCnc 1 Both 852 TU 13 Kromograniin A seerumis S-CgA JAH JAH EI S,P-CgA Kromograniin A Kromograniin A seerumis/plasmas QN ug/L µg/L BEP2000 22 JAH 1901 25587-7 Chromogranin A SCnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Chromogranin A [Moles/volume] in Serum or Plasma CgA SerPl-sCnc 1 Both 23,6988 851 TU 13 Neuronispetsiifiline enolaas seerumis S-NSE JAH JAH EI S,P-NSE NSE Neuronispetsiifiline enolaas seerumis/plasmas QN ug/L ng/mL Cobas e601 23 JAH 1900 57371-7 Enolase.neuron specific MCnc Pt Ser/Plas Qn EIA ng/mL ng/mL CHEM Enolase.neuron specific [Mass/volume] in Serum or Plasma by Immunoassay NSE SerPl EIA-mCnc 1 Both 850 TU 13 Kasvajaantigeen S100 seerumis S-S100 JAH JAH EI S,P-S-100 S-100 Kasvajaantigeen S-100 seerumis/plasmas QN ug/L µg/L Cobas e601 24 JAH 411 47275-3 S100 calcium binding protein B MCnc Pt Ser Qn ug/L ug/L CHEM S100 calcium binding protein B [Mass/volume] in Serum S100 calcium binding protein B Ser-mCnc 1 Both 1138 TU 13 Lamerakkvähi antigeen seerumis S-SCCAg EI 2018-09-07 JAH EI S,P-SCC Ag SCC Ag Lamerakkvähi antigeen seerumis/plasmas QN ug/L µg/L EIA 25 JAH 3995 9679-2 Squamous cell carcinoma Ag MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL 3 CHEM Squamous cell carcinoma Ag [Mass/volume] in Serum or Plasma SCC Ag SerPl-mCnc 1 Both 13,4649 2110 TU 13 Lamerakkvähi antigeen plasmas P-SCCAg JAH JAH EI S,P-SCC Ag SCC Ag Lamerakkvähi antigeen seerumis/plasmas QN ug/L ng/ml Cobas 6000( e601) Roche Diagnostics 25 JAH 3995 9679-2 Squamous cell carcinoma Ag MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL 3 CHEM Squamous cell carcinoma Ag [Mass/volume] in Serum or Plasma SCC Ag SerPl-mCnc 1 Both 13,4649 834 ANE 14 Ferritiin plasmas P-Fer JAH JAH EI S,P-Fer Ferritiin Ferritiin seerumis/plasmas QN ug/L µg/L Cobas c501 1 JAH/Võrreld 318 2276-4 Ferritin MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0589% CHEM Ferritin [Mass/volume] in Serum or Plasma Ferritin SerPl-mCnc 1 Both 508 ANE 14 Raud plasmas P-Fe JAH JAH EI S,P-Fe Raud Raud seerumis/plasmas QN umol/L µmol/L Cobas c501 2 JAH/Võrreld 319 14798-3 Iron SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Iron [Moles/volume] in Serum or Plasma Iron SerPl-sCnc 1 Both 512 ANE 14 Transferriin plasmas P-Transf JAH JAH EI S,P-Transf Transferriin Transferriin seerumis/plasmas QN g/L g/L Cobas c501 4 JAH/Võrreld 320 3034-6 Transferrin MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0037% CHEM Transferrin [Mass/volume] in Serum or Plasma Transferrin SerPl-mCnc 1 Both 513 ANE 14 Transferriini küllastatus plasmas P-sTransf JAH JAH EI S,P-sTransf Transferriini küllastatus Transferriini küllastatus seerumis/plasmas QN % % Cobas c501 5 JAH/Võrreld 321 13452-8 Iron/Transferrin MCrto Pt Ser/Plas Qn CHEM Iron/Transferrin [Mass ratio] in Serum or Plasma Iron/Transferrin SerPl-mRto 1 Observation 514 ANE 14 Transferriini lahustuvad retseptorid plasmas P-Transf-sR JAH JAH EI S,P-Transf-sR Transferriini lahustuvad retseptorid Transferriini lahustuvad retseptorid seerumis/plasmas QN mg/L mg/L Cobas c501 6 JAH 322 30248-9 Transferrin receptor.soluble MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/L mg/L CHEM Transferrin receptor.soluble [Mass/volume] in Serum or Plasma sTfR SerPl-mCnc 1 Both 835 ANE 14 Folaat paastuplasmas fP-Fol JAH JAH EI S,P-Fol Folaat Folaat seerumis/plasmas QN nmol/L ng/mL Cobas e601 8 JAH 323 14732-2 Folate SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Folate [Moles/volume] in Serum or Plasma Folate SerPl-sCnc 1 Both 836 ANE 14 Vitamiin B12 paastuplasmas fP-Vit B12 JAH JAH EI S,P-Vit B12 Vitamiin B12 Vitamiin B12 seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/L Cobas e601 11 JAH 324 14685-2 Cobalamins SCnc Pt Ser Qn CHEM Cobalamin (Vitamin B12) [Moles/volume] in Serum Vit B12 Ser-sCnc 1 Both 839 ANE 14 Erütropoetiin seerumis S-EPO JAH JAH EI S,P-EPO EPO Erütropoetiin seerumis/plasmas QN U/L IU/L BEP2000 15 JAH 326 15061-5 Erythropoietin ACnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,0032% CHEM Erythropoietin [Units/volume] in Serum or Plasma EPO SerPl-aCnc 1 Both 447 ANE 14 Hemoglobinopaatia elektroforeetiline uuring B-Hb-Fr JAH JAH EI B-Hb-Fr panel Hemoglobiini fraktsioonide paneel Hemoglobiini fraktsioonid veres (paneel) Paneel Minicap 16 JAH 1759 43113-0 Hemoglobin panel - Pt Bld Qn Electrophoresis PANEL.HEM/BC Hemoglobin electrophoresis panel in Blood Hgb Pnl Bld Elph 1 Order 448 ANE 14 Hemoglobiini fraktsioonide paneel B-Hb-Fr HbA HbA JAH EI EI B-HbA HbA Hemoglobiin A veres QN % % Minicap 17 JAH/Võrreld 1760 20572-4 Hemoglobin A/Hemoglobin.total MFr Pt Bld Qn Electrophoresis % % HEM/BC Hemoglobin A/Hemoglobin.total in Blood by Electrophoresis Hgb A MFr Bld Elph 1 Observation 449 ANE 14 Hemoglobiini fraktsioonide paneel B-Hb-Fr HbF HbF JAH EI EI B-HbF HbF Fetaalne hemoglobiin veres QN % % Minicap 18 JAH/Võrreld 1761 38524-5 Hemoglobin F/Hemoglobin.total MFr Pt Bld Qn Electrophoresis pH 8.9 % % HEM/BC Hemoglobin F/Hemoglobin.total in Blood by Electrophoresis alkaline (pH 8.9) Hgb F MFr Bld Elph Alk 1 Observation 450 ANE 14 Hemoglobiini fraktsioonide paneel B-Hb-Fr HbA2 HbA2 JAH EI EI B-HbA2 HbA2 Hemoglobiin A2 veres QN % % Minicap 19 JAH/Võrreld 1762 4554-2 Hemoglobin A2/Hemoglobin.total MFr Pt Bld Qn Electrophoresis pH 8.9 % % HEM/BC Hemoglobin A2/Hemoglobin.total in Blood by Electrophoresis alkaline (pH 8.9) Hgb A2 MFr Bld Elph Alk 1 Observation 451 ANE 14 Hemoglobiini fraktsioonide paneel B-Hb-Fr HbS HbS JAH EI EI B-HbS HbS Hemoglobiin S veres QN % % 12712-6 20 JAH 3957 32683-5 Hemoglobin S/Hemoglobin.total MFr Pt Bld Qn Electrophoresis % % 10 HEM/BC Hemoglobin S/Hemoglobin.total in Blood by Electrophoresis Hgb S MFr Bld Elph 1 Observation 10,2805 452 ANE 14 Hemoglobiini fraktsioonide paneel B-Hb-Fr HbD HbD JAH EI EI B-HbD HbD Hemoglobiin D veres QN % % 12712-6 21 JAH 3958 4569-0 Hemoglobin D/Hemoglobin.total MFr Pt Bld Qn % % 5 HEM/BC Hemoglobin D/Hemoglobin.total in Blood Hgb D MFr Bld 1 Observation 14,0912 453 ANE 14 Hemoglobiini fraktsioonide paneel B-Hb-Fr HbG HbG JAH EI EI B-HbG HbG Hemoglobiin G veres QN % % 12712-6 22 JAH 3959 53223-4 Hemoglobin G/Hemoglobin.total MFr Pt Bld Qn % % 3 HEM/BC Hemoglobin G/Hemoglobin.total in Blood Hgb G MFr Bld 1 Observation 11,8664 454 ANE 14 Hemoglobiini fraktsioonide paneel B-Hb-Fr HbC HbC JAH EI EI B-HbC HbC Hemoglobiin C veres QN % % Minicap 23 JAH 3960 32681-9 Hemoglobin C/Hemoglobin.total MFr Pt Bld Qn Electrophoresis % % 2 HEM/BC Hemoglobin C/Hemoglobin.total in Blood by Electrophoresis Hgb C MFr Bld Elph 1 Observation 11,8843 455 ANE 14 Hemoglobiini fraktsioonide paneel B-Hb-Fr HbE HbE JAH EI EI B-HbE HbE Hemoglobiin E veres QN % % Minicap 24 JAH 3961 4575-7 Hemoglobin E/Hemoglobin.total MFr Pt Bld Qn % % 9 HEM/BC Hemoglobin E/Hemoglobin.total in Blood Hgb E MFr Bld 1 Observation 12,2273 456 ANE 14 Hemoglobiini fraktsioonide paneel B-Hb-Fr HbH HbH JAH EI EI B-HbH HbH Hemoglobiin H veres QN % % Minicap 25 JAH 3962 4587-2 Hemoglobin H/Hemoglobin.total MFr Pt Bld Qn Electrophoresis % % 1 HEM/BC Hemoglobin H/Hemoglobin.total in Blood by Electrophoresis Hgb H MFr Bld Elph 1 Observation 13,48 837 LEU 16 Beeta-2 mikroglobuliin plasmas P-b2-M JAH JAH EI S,P-b2-M Beeta-2-mikroglobuliin Beeta-2-mikroglobuliin seerumis/plasmas QN ug/L µg/L Cobas c501 1 JAH/Võrreld 410 1952-1 Beta-2-Microglobulin MCnc Pt Ser Qn 0,0012% CHEM Beta-2-Microglobulin [Mass/volume] in Serum B2 Microglob Ser-mCnc 1 Both 471 LEU 16 Immuunglobuliini vabad kapaahelad seerumis S-Ig fKappa EI EI EI S-Ig fKappa Ig fKappa Immuunglobuliini vabad kapaahelad seerumis QN mg/L mg/L Cobas c501 2 JAH 265 36916-5 Immunoglobulin light chains.kappa.free MCnc Pt Ser Qn mg/L mg/L 0,0016% CHEM Immunoglobulin light chains.kappa.free [Mass/volume] in Serum Kappa LC Free Ser-mCnc 1 Both 2312 LEU 16 Immuunglobuliini vabad kappaahelad seerumis S-fKappa JAH JAH EI S-Ig fKappa Ig fKappa Immuunglobuliini vabad kapaahelad seerumis QN mg/L mg/L Cobas c501 2 JAH 265 36916-5 Immunoglobulin light chains.kappa.free MCnc Pt Ser Qn mg/L mg/L 0,0016% CHEM Immunoglobulin light chains.kappa.free [Mass/volume] in Serum Kappa LC Free Ser-mCnc 1 Both 472 LEU 16 Immuunglobuliini vabad lambdaahelad seerumis S-Ig fLambda EI EI EI S-Ig fLambda Ig fLambda Immuunglobuliini vabad lambdaahelad seerumis QN mg/L mg/L Cobas c501 3 JAH 266 33944-0 Immunoglobulin light chains.lambda.free MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/L mg/L 0,0016% CHEM Immunoglobulin light chains.lambda.free [Mass/volume] in Serum or Plasma Lambda LC Free SerPl-mCnc 1 Both 2313 LEU 16 Immuunglobuliini vabad lambdaahelad seerumis S-fLambda JAH JAH EI S-Ig fLambda Ig fLambda Immuunglobuliini vabad lambdaahelad seerumis QN mg/L mg/L Cobas c501 3 JAH 266 33944-0 Immunoglobulin light chains.lambda.free MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/L mg/L 0,0016% CHEM Immunoglobulin light chains.lambda.free [Mass/volume] in Serum or Plasma Lambda LC Free SerPl-mCnc 1 Both 470 LEU 16 Immuunglobuliini vabade kapa- ja lambdaahelate suhe seerumis S-Ig fKappa/S-Ig fLambda EI EI EI S-Ig fKappa/S-Ig fLambda Ig fKappa/Ig fLambda Immuunglobuliini vabade kapa- ja lambdaahelate suhe seerumis QN indeks Cobas c501 4 JAH 267 48378-4 Immunoglobulin light chains.kappa.free/Immunoglobulin light chains.lambda.free MCrto Pt Ser Qn CHEM Immunoglobulin light chains.kappa.free/Immunoglobulin light chains.lambda.free [Mass ratio] in Serum Kappa LC Free/Lambda Free Ser-mRto 1 Both 2314 LEU 16 Immuunglobuliinide Kapa ja Lambda vabade kergahelate suhe S-fK/S-fL JAH JAH EI S-Ig fKappa/S-Ig fLambda Ig fKappa/Ig fLambda Immuunglobuliini vabade kapa- ja lambdaahelate suhe seerumis QN Cobas c501 4 JAH 267 48378-4 Immunoglobulin light chains.kappa.free/Immunoglobulin light chains.lambda.free MCrto Pt Ser Qn CHEM Immunoglobulin light chains.kappa.free/Immunoglobulin light chains.lambda.free [Mass ratio] in Serum Kappa LC Free/Lambda Free Ser-mRto 1 Both 523 LEU 16 Valkude fraktsioonid seerumis elektroforeetiliselt* S-Prot-Fr JAH JAH EI S-Prot-Fr panel Valkude fraktsioonid Valkude fraktsioonid seerumis Paneel g/ L Minicap 5 JAH 109 24351-9 Protein fractions panel - Pt Ser/Plas Qn PANEL.CHEM Protein electrophoresis panel in Serum or Plasma Prot Elph Pnl SerPl 1 Order 23,1239 2121 LEU 16 Valkude fraktsioonid seerumis elektroforeetiliselt* S-Prot-Fr JAH JAH EI S-Prot-Fr panel Valkude fraktsioonid Valkude fraktsioonid seerumis Paneel Kapillaarelektroforees Minicap Sebia 5 JAH 109 24351-9 Protein fractions panel - Pt Ser/Plas Qn PANEL.CHEM Protein electrophoresis panel in Serum or Plasma Prot Elph Pnl SerPl 1 Order 23,1239 524 LEU 16 Valkude fraktsioonid; Valkude fraktsioonid S-Prot-Fr; S-Prot-Fr Albumiin seerumi elektroforeesil Albumiin EI EI EI S-Alb-Fr Albumiin Albumiini fraktsioon seerumis QN g/L g/ L Minicap 6 JAH/Võrreld 110 2862-1 Albumin MCnc Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis g/dL 0,0194% CHEM Albumin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Electrophoresis Albumin SerPl Elph-mCnc 1 Observation 2122 LEU 16 Valkude fraktsioonid; Valkude fraktsioonid S-Prot-Fr; S-Prot-Fr Albumiin seerumi elektroforeesil Albumiin JAH EI EI S-Alb-Fr Albumiin Albumiini fraktsioon seerumis QN g/L g/L Kapillaarelektroforees Minicap Sebia 6 JAH/Võrreld 110 2862-1 Albumin MCnc Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis g/dL 0,0194% CHEM Albumin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Electrophoresis Albumin SerPl Elph-mCnc 1 Observation 2123 LEU 16 Valkude fraktsioonid; Valkude fraktsioonid S-Prot-Fr; S-Prot-Fr Alfa-1 globuliinid seerumist a1-globuliinid JAH EI EI S-a1-glob-Fr Alfa-1-globuliinid Alfa-1-globuliinide fraktsioon seerumis QN g/L g/L Kapillaarelektroforees Minicap Sebia 8 JAH/Võrreld 112 2865-4 Alpha 1 globulin MCnc Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis g/dL 0,0193% CHEM Alpha 1 globulin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Electrophoresis Alpha1 Glob SerPl Elph-mCnc 1 Observation 2124 LEU 16 Valkude fraktsioonid; Valkude fraktsioonid S-Prot-Fr; S-Prot-Fr Alfa-2 globuliinid seerumist a2-globuliinid JAH EI EI S-a2-glob-Fr Alfa-2-globuliinid Alfa-2-globuliinide fraktsioon seerumis QN g/L g/L Kapillaarelektroforees Minicap Sebia 10 JAH/Võrreld 114 2868-8 Alpha 2 globulin MCnc Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis g/dL 0,0193% CHEM Alpha 2 globulin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Electrophoresis Alpha2 Glob SerPl Elph-mCnc 1 Observation 2125 LEU 16 Valkude fraktsioonid; Valkude fraktsioonid S-Prot-Fr; S-Prot-Fr Beeta-1 globuliinid seerumist b1-globuliinid JAH EI EI S-b1-glob-Fr Beeta-1-globuliinid Beeta-1-globuliinide fraktsioon seerumis QN g/L g/L Kapillaarelektroforees Minicap Sebia 12 JAH/Võrreld 116 32730-4 Beta 1 globulin MCnc Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis g/dL g/dL CHEM Beta 1 globulin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Electrophoresis Beta1 Glob SerPl Elph-mCnc 1 Observation 2126 LEU 16 Valkude fraktsioonid; Valkude fraktsioonid S-Prot-Fr; S-Prot-Fr Beeta-2 globuliinid seerumist b2-globuliinid JAH EI EI S-b2-glob-Fr Beeta-2-globuliinid Beeta-2-globuliinide fraktsioon seerumis QN g/L g/L Kapillaarelektroforees Minicap Sebia 14 JAH/Võrreld 118 32731-2 Beta 2 globulin MCnc Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis g/dL g/dL CHEM Beta 2 globulin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Electrophoresis Beta2 Glob SerPl Elph-mCnc 1 Observation 2127 LEU 16 Valkude fraktsioonid; Valkude fraktsioonid S-Prot-Fr; S-Prot-Fr Gammaglobuliinid seerumist g-globuliinid JAH EI EI S-g-glob-Fr Gammaglobuliinid Gammaglobuliinide fraktsioon seerumis QN g/L g/L Kapillaarelektroforees Minicap Sebia 16 JAH/Võrreld 120 2874-6 Gamma globulin MCnc Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis g/dL 0,0194% CHEM Gamma globulin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Electrophoresis Gamma glob SerPl Elph-mCnc 1 Observation 530 LEU 16 Valkude fraktsioonid; Valkude fraktsioonid S-Prot-Fr; S-Prot-Fr 1. M - komponent M1-spike EI EI EI S-M-spike1-Fr M-komponent 1 Monoklonaalne komponent 1 seerumis QN g/L g/ L Minicap 18 JAH/Võrreld 1791 51435-6 Protein.monoclonal band 1 MCnc Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis g/L g/L CHEM Protein.monoclonal band 1 [Mass/volume] in Serum or Plasma by Electrophoresis M Protein 1 SerPl Elph-mCnc 1 Observation 2128 LEU 16 Valkude fraktsioonid; Valkude fraktsioonid S-Prot-Fr; S-Prot-Fr 1. M-komponent M1-spike JAH EI EI S-M-spike1-Fr M-komponent 1 Monoklonaalne komponent 1 seerumis QN g/L g/L Kapillaarelektroforees Minicap Sebia 18 JAH/Võrreld 1791 51435-6 Protein.monoclonal band 1 MCnc Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis g/L g/L CHEM Protein.monoclonal band 1 [Mass/volume] in Serum or Plasma by Electrophoresis M Protein 1 SerPl Elph-mCnc 1 Observation 531 LEU 16 Valkude fraktsioonid; Valkude fraktsioonid S-Prot-Fr; S-Prot-Fr 2. M - komponent M2-spike EI EI EI S-M-spike2-Fr M-komponent 2 Monoklonaalne komponent 2 seerumis QN g/L g/ L Minicap 20 JAH/Võrreld 1792 35559-4 Protein.monoclonal band 2 MCnc Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis g/dL g/dL; gm/dL CHEM Protein.monoclonal band 2 [Mass/volume] in Serum or Plasma by Electrophoresis M Protein 2 SerPl Elph-mCnc 1 Observation 2129 LEU 16 Valkude fraktsioonid; Valkude fraktsioonid S-Prot-Fr; S-Prot-Fr 2. M-komponent M2-spike JAH EI EI S-M-spike2-Fr M-komponent 2 Monoklonaalne komponent 2 seerumis QN g/L g/L Kapillaarelektroforees Minicap Sebia 20 JAH/Võrreld 1792 35559-4 Protein.monoclonal band 2 MCnc Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis g/dL g/dL; gm/dL CHEM Protein.monoclonal band 2 [Mass/volume] in Serum or Plasma by Electrophoresis M Protein 2 SerPl Elph-mCnc 1 Observation 532 LEU 16 Valkude fraktsioonid; Valkude fraktsioonid S-Prot-Fr; S-Prot-Fr 3. M - komponent M3-spike EI EI EI S-M-spike3-Fr M-komponent 3 Monoklonaalne komponent 3 seerumis QN g/L g/ L Minicap 22 JAH/Võrreld 1793 50796-2 Protein.monoclonal band 3 MCnc Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis g/L g/L CHEM Protein.monoclonal band 3 [Mass/volume] in Serum or Plasma by Electrophoresis M Protein 3 SerPl Elph-mCnc 1 Observation 2130 LEU 16 Valkude fraktsioonid; Valkude fraktsioonid S-Prot-Fr; S-Prot-Fr 3. M-komponent M3-spike JAH EI EI S-M-spike3-Fr M-komponent 3 Monoklonaalne komponent 3 seerumis QN g/L g/L Kapillaarelektroforees Minicap Sebia 22 JAH/Võrreld 1793 50796-2 Protein.monoclonal band 3 MCnc Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis g/L g/L CHEM Protein.monoclonal band 3 [Mass/volume] in Serum or Plasma by Electrophoresis M Protein 3 SerPl Elph-mCnc 1 Observation 458 LEU 16 Immuunfiksatsioon seerumi monoklonaalsetele immuunglobuliinidele S-ImmFix JAH JAH EI S-Monoclon-Ig-interpret Monoklonaalsed immuunglobuliinid (tõlgendus) Monoklonaalsed immuunglobuliinid seerumis (tõlgendus) Tekst kirjeldus Hydrasys focus 29 JAH 143 49275-1 Interpretation Imp Pt Ser/Plas Nar Immunofixation CHEM Immunofixation [interpretation] for Serum or Plasma Narrative Interpretation SerPl IFE-Imp 1 Observation 2442 LEU 16 Uriini valkude elektroforees* U-Prot-Fr JAH JAH EI U-Prot-Fr panel Valkude fraktsioonid uriinis Valkude fraktsioonid uriinis Paneel 33 JAH 124 34539-7 Protein electrophoresis panel - Pt Urine Qn PANEL.CHEM Protein electrophoresis panel in Urine Prot Elph Pnl Ur 1 Order 611 LEU 16 Valkude fraktsioonid ööpäevases uriinis dU-Prot-Fr Albumiin elektroforeesil ööpäevases uriinis dU-Alb-Fr JAH EI EI U-Alb-Fr Albumiin Albumiini fraktsioon uriinis QN g/L g/ L Hydrasys focus/Hyrys2 -HIT 34 JAH/Võrreld 127 6942-7 Albumin MCnc Pt Urine Qn Electrophoresis g/dL 0,0029% CHEM Albumin [Mass/volume] in Urine by Electrophoresis Albumin Ur Elph-mCnc 1 Both 2443 LEU 16 Valkude fraktsioonid uriinis U-Prot-Fr Albumiin elektroforeesil U-Alb-Fr JAH EI EI U-Alb-Fr Albumiin Albumiini fraktsioon uriinis QN g/L g/L 34 JAH/Võrreld 127 6942-7 Albumin MCnc Pt Urine Qn Electrophoresis g/dL 0,0029% CHEM Albumin [Mass/volume] in Urine by Electrophoresis Albumin Ur Elph-mCnc 1 Both 612 LEU 16 Valkude fraktsioonid ööpäevases uriinis dU-Prot-Fr ? globuliini ööpäevases uriinis dU-glob JAH EI EI U-g-glob-Fr Gammaglobuliinid Gammaglobuliinide fraktsioon uriinis QN g/L g/ L Hydrasys focus/Hyrys2 -HIT 46 JAH/Võrreld 137 9745-1 Gamma globulin MCnc Pt Urine Qn Electrophoresis g/dL CHEM Gamma globulin [Mass/volume] in Urine by Electrophoresis Gamma glob Ur Elph-mCnc 1 Observation 2065 LEU 16 Valkude fraktsioonid uriinis U-Prot-Fr ? globuliini uriinis U-glob JAH EI EI U-g-glob-Fr Gammaglobuliinid Gammaglobuliinide fraktsioon uriinis QN g/L g/L Electrophoresis Sebia 46 JAH/Võrreld 137 9745-1 Gamma globulin MCnc Pt Urine Qn Electrophoresis g/dL CHEM Gamma globulin [Mass/volume] in Urine by Electrophoresis Gamma glob Ur Elph-mCnc 1 Observation 2063 LEU 16 Valkude fraktsioonid uriinis U-Prot-Fr M-komponent 1 uriinis U-M1 JAH EI EI U-M-spike1-Fr M-komponent 1 Monoklonaalne komponent 1 uriinis QN g/L g/l Electrophoresis Sebia 51 JAH/Võrreld 4669 A-4669 2066 LEU 16 Valkude fraktsioonid uriinis U-Prot-Fr M-komponent 2 uriinis U-M2 JAH EI EI U-M-spike2-Fr M-komponent 2 Monoklonaalne komponent 2 uriinis QN g/L g/l Electrophoresis Sebia 52 JAH/Võrreld 4671 51437-2 Protein.monoclonal band 2 MCnc Pt Urine Qn Electrophoresis g/L g/L CHEM Protein.monoclonal band 2 [Mass/volume] in Urine by Electrophoresis M Protein 2 Ur Elph-mCnc 1 Observation 14,5751 613 LEU 16 Valkude fraktsioonid ööpäevases uriinis dU-Prot-Fr M-komponent 1 ööpäevases uriinis dU-M1 JAH EI EI dU-M-spike1-Fr M-komponent 1 Monoklonaalne komponent 1 ööpäevases uriinis QN g/d g/ L Hydrasys focus/Hyrys2 -HIT 54 JAH/Võrreld 1838 A-1838 614 LEU 16 Valkude fraktsioonid ööpäevases uriinis dU-Prot-Fr M-komponent 1 ööpäevases uriinis dU-M2 JAH EI EI dU-M-spike2-Fr M-komponent 2 Monoklonaalne komponent 2 ööpäevases uriinis QN g/d g/ L Hydrasys focus/Hyrys2 -HIT 55 JAH/Võrreld 1839 51438-0 Protein.monoclonal band 2 MCnc 24H Urine Qn Electrophoresis g/L g/L CHEM Protein.monoclonal band 2 [Mass/volume] in 24 hour Urine by Electrophoresis M Protein 2 24H Ur Elph-mCnc 1 Observation 555 LEU 16 Immuunfiksatsioon uriini monoklonaalsetele immuunglobuliinidele U-Immfix JAH JAH EI U-Monoclon-Ig-interpret Monoklonaalsed immuunglobuliinid uriinis (tõlgendus) Monoklonaalsed immuunglobuliinid uriinis (tõlgendus) Tekst kirjeldus Hydrasys focus 64 JAH 146 49276-9 Interpretation Imp Pt Urine Nar Immunofixation CHEM Immunofixation [interpretation] for Urine Narrative Interpretation Ur IFE-Imp 1 Observation 610 LEU 16 Uriini valkude elektroforees* dU-Prot-Fr JAH JAH EI dU-Prot-Fr Valkude fraktsioonid ööpäevases uriinis Valkude fraktsioonid ööpäevases uriinis Tekst g/ L Hydrasys focus/Hyrys2 -HIT 70 JAH 4732 58800-4 Protein fractions.oligoclonal bands Imp 24H Urine Nom Isoelectric focusing CHEM Oligoclonal bands [Interpretation] in 24 hour Urine by Isoelectric focusing Oligoclonal Bands 24h Ur IEF-Imp 1 Observation 8,9135 566 LEU 16 Immuunfiksatsioon uriini monoklonaalsetele immuunglobuliinidele dU-Immfix JAH JAH EI dU-Monoclon-Ig-interpret Monoklonaalsed immuunglobuliinid ööpäevases uriinis (tõlgendus) Monoklonaalsed immuunglobuliinid ööpäevases uriinis (tõlgendus) Tekst kirjeldus Hydrasys focus 73 JAH 4108 49277-7 Interpretation Imp 24H Urine Nar Immunofixation 3 CHEM Immunofixation for 24 hour Urine Narrative Interpretation 24h Ur IFE-Imp 1 Observation 16,9441 2090 LEU 16 Küpserakuliste lümfoproliferatiivsete haiguste uuring verest (voolutsütomeetria) B-Lymphoma-CLL Fc JAH JAH EI XXX-Lymphoma-CLL Fc Küpserakuliste lümfoproliferatiivsete haiguste uuring (voolutsütomeetria) Küpserakuliste lümfoproliferatiivsete haiguste uuring (voolutsütomeetria) Tekst % 74 JAH 1244 54223-3 Lymphoma - CLL screen markers Imp Pt XXX Nar CELLMARK Lymphoma - CLL screen markers [Interpretation] in Unspecified specimen Narrative Lymphoma - CLL screen markers XXX-Imp 1 Observation 8,5074 2091 LEU 16 Küpserakuliste lümfoproliferatiivsete haiguste uuring luuüdist (voolutsütomeetria) Bm-Lymphoma-CLL Fc JAH JAH EI XXX-Lymphoma-CLL Fc Küpserakuliste lümfoproliferatiivsete haiguste uuring (voolutsütomeetria) Küpserakuliste lümfoproliferatiivsete haiguste uuring (voolutsütomeetria) Tekst % 74 JAH 1244 54223-3 Lymphoma - CLL screen markers Imp Pt XXX Nar CELLMARK Lymphoma - CLL screen markers [Interpretation] in Unspecified specimen Narrative Lymphoma - CLL screen markers XXX-Imp 1 Observation 8,5074 2092 LEU 16 Küpserakuliste lümfoproliferatiivsete haiguste uuring lümfisõlmest (voolutsütomeetria) Ln-Lymphoma-CLL Fc JAH JAH EI XXX-Lymphoma-CLL Fc Küpserakuliste lümfoproliferatiivsete haiguste uuring (voolutsütomeetria) Küpserakuliste lümfoproliferatiivsete haiguste uuring (voolutsütomeetria) Tekst % 74 JAH 1244 54223-3 Lymphoma - CLL screen markers Imp Pt XXX Nar CELLMARK Lymphoma - CLL screen markers [Interpretation] in Unspecified specimen Narrative Lymphoma - CLL screen markers XXX-Imp 1 Observation 8,5074 2093 LEU 16 Küpserakuliste lümfoproliferatiivsete haiguste uuring liikvorist (voolutsütomeetria) CSF-Lymphoma-CLL Fc JAH JAH EI XXX-Lymphoma-CLL Fc Küpserakuliste lümfoproliferatiivsete haiguste uuring (voolutsütomeetria) Küpserakuliste lümfoproliferatiivsete haiguste uuring (voolutsütomeetria) Tekst % 74 JAH 1244 54223-3 Lymphoma - CLL screen markers Imp Pt XXX Nar CELLMARK Lymphoma - CLL screen markers [Interpretation] in Unspecified specimen Narrative Lymphoma - CLL screen markers XXX-Imp 1 Observation 8,5074 2094 LEU 16 Küpserakuliste lümfoproliferatiivsete haiguste uuring muust koelisest materjalist (voolutsütomeetria) Bx-Lymphoma-CLL Fc JAH JAH EI XXX-Lymphoma-CLL Fc Küpserakuliste lümfoproliferatiivsete haiguste uuring (voolutsütomeetria) Küpserakuliste lümfoproliferatiivsete haiguste uuring (voolutsütomeetria) Tekst % 74 JAH 1244 54223-3 Lymphoma - CLL screen markers Imp Pt XXX Nar CELLMARK Lymphoma - CLL screen markers [Interpretation] in Unspecified specimen Narrative Lymphoma - CLL screen markers XXX-Imp 1 Observation 8,5074 2095 LEU 16 B-lümfotsüütide klonaalsuse uuring verest (voolutsütomeetria) B-B cells kappa/lambda Fc JAH JAH EI XXX-B cells kappa/lambda Fc B-lümfotsüütide klonaalsus (voolutsütomeetria) B-lümfotsüütide klonaalsus - pinna immuunglobuliinide kapa- ja lambdaahelate suhe (voolutsütomeetria) Tekst % 75 JAH 2968 21375-1 Lymphocytes.kappa/Lymphocytes.lambda NRto Pt Bld Qn CELLMARK Kappa lymphocytes/Lymphocytes.lambda [# Ratio] in Blood Lymphs Kappa/Lambda Bld 1 Observation 23,086 2096 LEU 16 B-lümfotsüütide klonaalsuse uuring luuüdist (voolutsütomeetria) Bm-B cells kappa/lambda Fc JAH JAH EI XXX-B cells kappa/lambda Fc B-lümfotsüütide klonaalsus (voolutsütomeetria) B-lümfotsüütide klonaalsus - pinna immuunglobuliinide kapa- ja lambdaahelate suhe (voolutsütomeetria) Tekst % 75 JAH 2968 21375-1 Lymphocytes.kappa/Lymphocytes.lambda NRto Pt Bld Qn CELLMARK Kappa lymphocytes/Lymphocytes.lambda [# Ratio] in Blood Lymphs Kappa/Lambda Bld 1 Observation 23,086 2101 LEU 16 Plasmarakkude proliferatsiooni uuring verest (voolutsütomeetria) B-Plasma cell proliferation Fc JAH JAH EI XXX-Plasma cells proliferation Fc Plasmarakkude proliferatsiooni uuring (voolutsütomeetria) Plasmarakkude proliferatsiooni uuring (voolutsütomeetria) Tekst % 76 JAH 2743 L-2743 2102 LEU 16 Plasmarakkude proliferatsiooni uuring luuüdist (voolutsütomeetria) Bm-Plasma cell proliferation Fc JAH JAH EI XXX-Plasma cells proliferation Fc Plasmarakkude proliferatsiooni uuring (voolutsütomeetria) Plasmarakkude proliferatsiooni uuring (voolutsütomeetria) Tekst % 76 JAH 2743 L-2743 2103 LEU 16 Plasmarakkude proliferatsiooni uuring liikvorist (voolutsütomeetria) CSF-Plasma cell prolif. Fc JAH JAH EI XXX-Plasma cells proliferation Fc Plasmarakkude proliferatsiooni uuring (voolutsütomeetria) Plasmarakkude proliferatsiooni uuring (voolutsütomeetria) Tekst % 76 JAH 2743 L-2743 2104 LEU 16 Plasmarakkude proliferatsiooni uuring muust koelisest materjalist (voolutsütomeetria) Bx-Plasma cell proliferation Fc JAH JAH EI XXX-Plasma cells proliferation Fc Plasmarakkude proliferatsiooni uuring (voolutsütomeetria) Plasmarakkude proliferatsiooni uuring (voolutsütomeetria) Tekst % 76 JAH 2743 L-2743 2097 LEU 16 Ägeda leukeemia uuring verest (voolutsütomeetria) B-ALL/AML Fc JAH JAH EI XXX-ALL/AML Fc Ägeda leukeemia uuring (voolutsütomeetria) Ägeda leukeemia uuring (voolutsütomeetria) Tekst % 77 JAH 1246 45267-2 Acute leukemia markers Imp Pt XXX Nar CELLMARK Acute leukemia markers [interpretation] in Unspecified specimen Narrative Acute leukemia markers XXX-Imp 1 Observation 2098 LEU 16 Ägeda leukeemia uuring luuüdist (voolutsütomeetria) Bm-ALL/AML Fc JAH JAH EI XXX-ALL/AML Fc Ägeda leukeemia uuring (voolutsütomeetria) Ägeda leukeemia uuring (voolutsütomeetria) Tekst % 77 JAH 1246 45267-2 Acute leukemia markers Imp Pt XXX Nar CELLMARK Acute leukemia markers [interpretation] in Unspecified specimen Narrative Acute leukemia markers XXX-Imp 1 Observation 2099 LEU 16 Ägeda leukeemia uuring liikvorist (voolutsütomeetria) CSF-ALL/AML Fc JAH JAH EI XXX-ALL/AML Fc Ägeda leukeemia uuring (voolutsütomeetria) Ägeda leukeemia uuring (voolutsütomeetria) Tekst % 77 JAH 1246 45267-2 Acute leukemia markers Imp Pt XXX Nar CELLMARK Acute leukemia markers [interpretation] in Unspecified specimen Narrative Acute leukemia markers XXX-Imp 1 Observation 2100 LEU 16 Ägeda leukeemia uuring muust koelisest materjalist (voolutsütomeetria) Bx-ALL/AML Fc JAH JAH EI XXX-ALL/AML Fc Ägeda leukeemia uuring (voolutsütomeetria) Ägeda leukeemia uuring (voolutsütomeetria) Tekst % 77 JAH 1246 45267-2 Acute leukemia markers Imp Pt XXX Nar CELLMARK Acute leukemia markers [interpretation] in Unspecified specimen Narrative Acute leukemia markers XXX-Imp 1 Observation 2105 LEU 16 Minimaalse residuaalhaiguse hindamine verest (voolutsütomeetria) B-MRD Fc JAH JAH EI XXX-MRD Fc Minimaalse residuaalhaiguse hindamine (voolutsütomeetria) Minimaalse residuaalhaiguse hindamine (voolutsütomeetria) Tekst % 80 JAH 1247 L-1247 2106 LEU 16 Minimaalse residuaalhaiguse hindamine luuüdist (voolutsütomeetria) Bm-MRD Fc JAH JAH EI XXX-MRD Fc Minimaalse residuaalhaiguse hindamine (voolutsütomeetria) Minimaalse residuaalhaiguse hindamine (voolutsütomeetria) Tekst % 80 JAH 1247 L-1247 812 LEU 16 CD34+ tüvirakkude määramine täisverest B-CD34+ JAH JAH EI XXX-CD34# CD34 tüvirakud Tüvirakkude (CD34) arv QN E6/L .../µL Canto/Calibur 236 JAH 1898 74838-4 Cells.CD34 NCnc Pt XXX Qn 10*6/L 10*6/L CELLMARK CD34 cells [#/volume] in Unspecified specimen CD34 Cells # XXX 1 Observation 12,9891 1123 LEU 16 CD34+ tüvirakkude määramine afereesi materjal AF-CD34+ JAH JAH EI XXX-CD34# CD34 tüvirakud Tüvirakkude (CD34) arv QN E6/L .../µl Canto/Calibur 236 JAH 1898 74838-4 Cells.CD34 NCnc Pt XXX Qn 10*6/L 10*6/L CELLMARK CD34 cells [#/volume] in Unspecified specimen CD34 Cells # XXX 1 Observation 12,9891 467 IMS 17 Immuunglobuliin A plasmas P-IgA JAH JAH EI S,P-IgA IgA Immuunglobuliin A seerumis/plasmas QN g/L g/L Cobas c501 2 JAH/Võrreld 257 2458-8 IgA MCnc Pt Ser Qn mg/dL 0,0206% CHEM IgA [Mass/volume] in Serum IgA Ser-mCnc 1 Both 469 IMS 17 Immuunglobuliin M plasmas P-IgM JAH JAH EI S,P-IgM IgM Immuunglobuliin M seerumis/plasmas QN g/L g/L Cobas c501 3 JAH/Võrreld 259 2472-9 IgM MCnc Pt Ser Qn mg/dL 0,0150% CHEM IgM [Mass/volume] in Serum IgM Ser-mCnc 1 Both 468 IMS 17 Immuunglobuliin G plasmas P-IgG JAH JAH EI S,P-IgG IgG Immuunglobuliin G seerumis/plasmas QN g/L g/L Cobas c501 4 JAH/Võrreld 258 2465-3 IgG MCnc Pt Ser Qn mg/dL 0,0192% CHEM IgG [Mass/volume] in Serum IgG Ser-mCnc 1 Both 2272 IMS 17 Immuunglobuliin G seerumis S-IgG JAH JAH EI S,P-IgG IgG Immuunglobuliin G seerumis/plasmas QN g/L g/L Cobas c501 4 JAH/Võrreld 258 2465-3 IgG MCnc Pt Ser Qn mg/dL 0,0192% CHEM IgG [Mass/volume] in Serum IgG Ser-mCnc 1 Both 481 IMS 17 Komplemendi komponent C3 plasmas P-C3 JAH JAH EI S,P-C3 C3 Komplemendi komponent C3 seerumis/plasmas QN g/L g/L Cobas c501 16 JAH/Võrreld 276 4485-9 Complement C3 MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0094% HEM/BC Complement C3 [Mass/volume] in Serum or Plasma C3 SerPl-mCnc 1 Both 482 IMS 17 Komplemendi komponent C4 plasmas P-C4 JAH JAH EI S,P-C4 C4 Komplemendi komponent C4 seerumis/plasmas QN g/L g/L Cobas c501 18 JAH/Võrreld 277 4498-2 Complement C4 MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0091% HEM/BC Complement C4 [Mass/volume] in Serum or Plasma C4 SerPl-mCnc 1 Both 775 IMS 17 Krüoglobuliinid seerumis S-Kr?¼oglobuliinid EI EI EI S-Cryo Krüoglobuliinid Krüoglobuliinid seerumis QN mg/L krüopretsipitatsioon 34 JAH 283 78989-1 Cryoglobulin MCnc Pt Ser Qn g/L g/L SERO Cryoglobulin [Mass/volume] in Serum Cryoglob Ser-mCnc 1 Both 8,476 2182 IMS 17 Krüoglobuliinid seerumis S-Krüoglobuliinid JAH JAH EI S-Cryo QL Krüoglobuliinid QL Krüoglobuliinid seerumis (kvalitatiivne) Tekst 35 JAH 4507 5117-7 Cryoglobulin PrThr Pt Ser Ord 13 CHEM Cryoglobulin [Presence] in Serum Cryoglob Ser Ql 1 Both 8,6864 805 IMS 17 Rakulise immuunsuse hinnang* B-T/B-Ly JAH JAH EI B-Lymph subclasses panel Fc Lümfotsüütide alaklassid veres (voolutsütomeetria) Lümfotsüütide alaklassid veres (voolutsütomeetria) Paneel Canto/Calibur 38 JAH 4414 L-4414 806 IMS 17 Lümfotsüütide alaklassid veres (voolutsütomeetria) B-T/B-Ly T- rakud B-CD3+ JAH EI EI XXX-CD3# CD3 T-lümfotsüütide (CD3) arv QN E6/L .../µL Canto/Calibur 41 JAH/Võrreld 1154 20598-9 Cells.CD3 NCnc Pt XXX Qn /uL /uL CELLMARK CD3 cells [#/volume] in Unspecified specimen CD3 Cells # XXX 1 Both 2425 IMS 17 CD4/CD8 BalF-CD4/CD8 Fc T-lümfotsüütide (CD3+) suhtarv kõikidest lümfotsüütidest BalF-CD3% JAH EI EI XXX-CD3% CD3% T-lümfotsüütide (CD3) suhtarv QN % % Canto Becton Dickinson 42 JAH/Võrreld 1155 20599-7 Cells.CD3/100 cells NFr Pt XXX Qn % % CELLMARK CD3 cells/100 cells in Unspecified specimen CD3 Cells Fr XXX 1 Observation 808 IMS 17 Lümfotsüütide alaklassid veres (voolutsütomeetria) B-T/B-Ly Helperrakud B-CD3+4+ JAH EI EI XXX-CD4# CD4 T-helperrakkude (CD4) arv QN E6/L .../µL Canto/Calibur 43 JAH/Võrreld 1150 32515-9 Cells.CD3+CD4+ NCnc Pt XXX Qn /uL cells/uL 2 CELLMARK CD3+CD4+ (T4 helper) cells [#/volume] in Unspecified specimen CD3+CD4+ Cells # XXX 1 Observation 8,5074 2173 IMS 17 CD4/CD8 BalF-CD4/CD8 Fc T-helperrakkude (CD4) suhtarv kõikidest lümfotsüütidest BalF-CD4% JAH EI EI XXX-CD4% CD4% T-helperrakkude (CD4) suhtarv QN % % Canto Becton Dickinson 44 JAH/Võrreld 1159 32516-7 Cells.CD3+CD4+/100 cells NFr Pt XXX Qn % % 8 CELLMARK CD3+CD4+ (T4 helper) cells/100 cells in Unspecified specimen CD3+CD4+ Cells NFr XXX 1 Observation 8,5074 809 IMS 17 Lümfotsüütide alaklassid veres (voolutsütomeetria) B-T/B-Ly Supressorrakud B-CD3+8+ JAH EI EI XXX-CD8# CD8 T-supressorrakkude (CD8) arv QN E6/L .../µL Canto/Calibur 45 JAH/Võrreld 1151 32517-5 Cells.CD3+CD8+ NCnc Pt XXX Qn /uL cells/uL 4 CELLMARK CD3+CD8+ (T8 suppressor cells) cells [#/volume] in Unspecified specimen CD3+CD8+ Cells # XXX 1 Observation 8,5074 2174 IMS 17 CD4/CD8 BalF-CD4/CD8 Fc T-supressorrakkude (CD8) suhtarv kõikidest lümfotsüütidest BalF-CD8% JAH EI EI XXX-CD8% CD8% T-supressorrakkude (CD8) suhtarv QN % % Canto Becton Dickinson 46 JAH/Võrreld 1161 32518-3 Cells.CD3+CD8+/100 cells NFr Pt XXX Qn % % 2 CELLMARK CD3+CD8+ (T8 suppressor cells) cells/100 cells in Unspecified specimen CD3+CD8+ Cells NFr XXX 1 Observation 8,5074 811 IMS 17 Lümfotsüütide alaklassid veres (voolutsütomeetria) B-T/B-Ly Suhe CD4+/CD8+ B-CD3+4+/CD3+8+suhe JAH EI EI XXX-CD4#/CD8# CD4/CD8 T-helperrakkude (CD4) ja T-supressorrakkude (CD8) suhe QN .../µL Canto/Calibur 47 JAH/Võrreld 1152 20607-8 Cells.CD4/Cells.CD8 NRto Pt XXX Qn CELLMARK CD4 cells/CD8 Cells [# Ratio] in Unspecified specimen CD4 Cells/CD8 cells XXX 1 Observation 2172 IMS 17 CD4+/CD8+ T-rakud bronhoalveolaarloputuse vedelikust (voolutsütomeetria) BalF-CD4/CD8 Fc JAH JAH EI XXX-CD4#/CD8# CD4/CD8 T-helperrakkude (CD4) ja T-supressorrakkude (CD8) suhe QN Canto Becton Dickinson 47 JAH/Võrreld 1152 20607-8 Cells.CD4/Cells.CD8 NRto Pt XXX Qn CELLMARK CD4 cells/CD8 Cells [# Ratio] in Unspecified specimen CD4 Cells/CD8 cells XXX 1 Observation 2175 IMS 17 CD4/CD8 BalF-CD4/CD8 Fc T-helperrakkude (CD4) ja T-supressorrakkude (CD8) suhe BalF-CD4/CD8 JAH EI EI XXX-CD4#/CD8# CD4/CD8 T-helperrakkude (CD4) ja T-supressorrakkude (CD8) suhe QN Canto Becton Dickinson 47 JAH/Võrreld 1152 20607-8 Cells.CD4/Cells.CD8 NRto Pt XXX Qn CELLMARK CD4 cells/CD8 Cells [# Ratio] in Unspecified specimen CD4 Cells/CD8 cells XXX 1 Observation 810 IMS 17 Lümfotsüütide alaklassid veres (voolutsütomeetria) B-T/B-Ly NK-rakud B-CD3-16+/56+ JAH EI EI XXX-CD16,CD56# CD16,CD56 NK-rakkude (CD16, CD56) arv QN E6/L .../µL Canto/Calibur 49 JAH/Võrreld 1156 26561-1 Cells.CD16+CD56+ NCnc Pt XXX Qn /uL per cmm CELLMARK CD16+CD56+ cells [#/volume] in Unspecified specimen CD16+CD56+ Cells # XXX 1 Both 807 IMS 17 Lümfotsüütide alaklassid veres (voolutsütomeetria) B-T/B-Ly B- rakud B-CD19+ JAH EI EI XXX-CD19# CD19 B-lümfotsüütide (CD19) arv QN E6/L .../µL Canto/Calibur 52 JAH/Võrreld 1163 20592-2 Cells.CD19 NCnc Pt XXX Qn /uL /uL CELLMARK CD19 cells [#/volume] in Unspecified specimen CD19 Cells # XXX 1 Both 1122 IMS 17 CD20+/CD19+ (B-rakud) täisverest B-CD20+/CD19+ JAH JAH EI XXX-CD20# CD20 B-lümfotsüütide (CD20) arv QN E6/L Canto/Calibur 61 JAH/Võrreld 3648 74837-6 Cells.CD20 NCnc Pt XXX Qn 10*6/L 10*6/L CELLMARK CD20 cells [#/volume] in Unspecified specimen CD20 Cells # XXX 1 Observation 12,2496 832 AU 18 Türeoidperoksüdaasivastane IgG seerumis P-TPO IgG JAH JAH EI S,P-TPO IgG TPO IgG Türeoidperoksüdaasi vastane IgG seerumis/plasmas QN kU/L kIU/L Cobas e601 1 JAH 332 8099-4 Thyroperoxidase Ab ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0049% SERO Thyroperoxidase Ab [Units/volume] in Serum or Plasma Thyroperoxidase Ab SerPl-aCnc 1 Both 833 AU 18 Türeotropiini retseptorite vastane IgG seerumis S-TR IgG JAH JAH EI S,P-TR IgG Türeotropiini retseptori IgG Türeotropiini retseptori vastane IgG seerumis/plasmas QN U/L IU/l Cobas e601 2 JAH 333 57416-0 Thyrotropin receptor Ab ACnc Pt Ser Qn EIA m[IU]/mL mUI/mL SERO Thyrotropin receptor Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay TSH Recep Ab Ser EIA-aCnc 1 Both 831 AU 18 Türeoglobuliinivastane IgG seerumis S-TG IgG JAH JAH EI S,P-TG IgG Türeoglobuliini IgG Türeoglobuliinivastane IgG seerumis/plasmas QN kU/L kIU/L Cobas e601 5 JAH 335 8098-6 Thyroglobulin Ab ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0027% SERO Thyroglobulin Ab [Units/volume] in Serum or Plasma Thyroglob Ab SerPl-aCnc 1 Both 730 AU 18 Maksahaiguste IgG paneel (IIF) S-Liver Ab Tuumavastased antikehad seerumis S-ANA Ab JAH EI EI S,P-ANA Ab ANA Tuumavastased antikehad seerumis/plasmas Tekst kaudne immuunofluorestsents 7 JAH 2061 8061-4 Nuclear Ab ACnc Pt Ser Ord 54 SERO Nuclear Ab [Presence] in Serum ANA Ser Ql 1 Both 6,8256 664 AU 18 Tuumavastased IgG seerumis S-ANA IgG JAH JAH EI S,P-ANA IgG titr ANA IgG tiiter Tuumavastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst kaudne immuunofluorestsents 11 JAH 448 56634-9 Nuclear Ab.IgG Titr Pt Ser Qn IF titer SERO Nuclear IgG Ab [Titer] in Serum by Immunofluorescence Nuclear IgG Titr Ser IF lab Both 673 AU 18 Süsteemsete sidekoehaigustega seotud IgG seerumis (paneel) S-ANA IgG panel JAH JAH EI S,P-CTD IgG panel IB Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) Süsteemsete sidekoehaigustega seotud IgG seerumis/plasmas (paneel, immunoblot) Paneel EURO Blot Master 15 JAH 483 43119-7 Extractable nuclear Ab panel - Pt Ser - PANEL.SERO Extractable nuclear Ab panel in Serum ENA Ab Pnl Ser 1 Order 2441 AU 18 Süsteemsete sidekoehaigustega seotud IgG seerumis (23 Ag paneel) S-ANA IgG panel (23 Ag) JAH EI EI S,P-CTD IgG panel IB Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) Süsteemsete sidekoehaigustega seotud IgG seerumis/plasmas (paneel, immunoblot) Paneel 15 JAH 483 43119-7 Extractable nuclear Ab panel - Pt Ser - PANEL.SERO Extractable nuclear Ab panel in Serum ENA Ab Pnl Ser 1 Order 2321 AU 18 Tsütoplasma antigeenide vastane IgG seerumis S-Cytoplasm IgG panel JAH JAH EI S,P-Cytoplasm IgG panel IB Tsütoplasma antigeenide IgG paneel (immunoblot) Tsütoplasma antigeenide vastane IgG seerumis/plasmas (paneel, immunoblot) Paneel EUROLineBlot Euroimmun 16 JAH 5008 L-5008 681 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) S-ANA IgG panel Jo1 (histidüül-tRNA süntetaas) vastane IgG seerumis S-Jo1 IgG ana JAH EI EI S,P-Jo1 IgG Jo1 IgG Jo1 (histidüül-tRNA süntetaas) vastane IgG seerumis/plasmas N/P EURO Blot Master 17 JAH 2191 44332-5 Jo-1 extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord SERO Jo-1 extractable nuclear IgG Ab [Presence] in Serum ENA Jo1 IgG Ser Ql lab both 700 AU 18 Müosiitide IgG paneel (immunoblot) S-Myositis IgG panel Jo1 (histidüül-tRNA süntetaas) vastane IgG S-Jo1 IgG myo JAH EI EI S,P-Jo1 IgG Jo1 IgG Jo1 (histidüül-tRNA süntetaas) vastane IgG seerumis/plasmas N/P EURO Blot Master 17 JAH 2191 44332-5 Jo-1 extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord SERO Jo-1 extractable nuclear IgG Ab [Presence] in Serum ENA Jo1 IgG Ser Ql lab both 2325 AU 18 Tsütoplasma antigeenide IgG paneel (immunoblot) S-Cytoplasm IgG panel S-Jo1 vastane IgG S-Jo1 IgG cy JAH EI EI S,P-Jo1 IgG Jo1 IgG Jo1 (histidüül-tRNA süntetaas) vastane IgG seerumis/plasmas N/P EUROLineBlot Euroimmun 17 JAH 2191 44332-5 Jo-1 extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord SERO Jo-1 extractable nuclear IgG Ab [Presence] in Serum ENA Jo1 IgG Ser Ql lab both 669 AU 18 S-Jo-1 IgG S-Jo-1 IgG JAH JAH EI S,P-Jo1 IgG QN Jo1 IgG QN Jo1 (histidüül-tRNA süntetaas) vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L U/mL UniCap 250 18 JAH 484 35333-4 Jo-1 extractable nuclear Ab ACnc Pt Ser Qn EIA SERO Jo-1 extractable nuclear Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay ENA Jo1 Ab Ser EIA-aCnc 1 Both 675 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) S-ANA IgG panel Sm-vastane IgG seerumis S-Sm IgG (kval) JAH EI EI S,P-Sm IgG Sm IgG Sm-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EURO Blot Master 19 JAH 487 21523-6 Smith extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord SERO Smith extractable nuclear IgG Ab [Presence] in Serum ENA SM IgG Ser Ql 1 Both 22,3727 2445 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) S-ANA IgG panel (23 Ag) Sm-vastane IgG seerumis S-Sm IgG ena JAH EI EI S,P-Sm IgG Sm IgG Sm-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 19 JAH 487 21523-6 Smith extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord SERO Smith extractable nuclear IgG Ab [Presence] in Serum ENA SM IgG Ser Ql 1 Both 22,3727 668 AU 18 S-Smd IgG S-Sm IgG JAH JAH EI S,P-Sm IgG QN Sm IgG QN Sm-vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L U/mL UniCap 250 20 JAH 2166 33564-6 Smith extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA SERO Smith extractable nuclear IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay ENA SM IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 22,3727 674 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) S-ANA IgG panel U1 ribonukleoproteiini vastane IgG seerumis S-RNP,Sm IgG JAH EI EI S,P-RNP, Sm IgG RNP, Sm IgG RNP (ribonukleoproteiin) ja Sm-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EURO Blot Master 21 JAH 2192 31628-1 Smith extractable nuclear Ab+Ribonucleoprotein extractable nuclear Ab ACnc Pt ser Ord SERO Smith extractable nuclear Ab+Ribonucleoprotein extractable nuclear Ab [Presence] in Serum ENA SM+RNP Ab Ser Ql lab both 2444 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) S-ANA IgG panel (23 Ag) U1 ribonukleoproteiini vastane IgG seerumis S-nRNP/Sm IgG ena JAH EI EI S,P-RNP, Sm IgG RNP, Sm IgG RNP (ribonukleoproteiin) ja Sm-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 21 JAH 2192 31628-1 Smith extractable nuclear Ab+Ribonucleoprotein extractable nuclear Ab ACnc Pt ser Ord SERO Smith extractable nuclear Ab+Ribonucleoprotein extractable nuclear Ab [Presence] in Serum ENA SM+RNP Ab Ser Ql lab both 671 AU 18 S-U1RNP IgG S-U1RNP IgG JAH JAH EI S,P-U1RNP IgG QN U1RNP IgG QN U1RNP (U1 ribonukleoproteiin) vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L U/mL UniCap 250 24 JAH 1860 56548-1 U1 small nuclear ribonucleoprotein Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA SERO U1 small nuclear ribonucleoprotein IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay U1 snRNP IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 679 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) S-ANA IgG panel Scl70-vastane IgG seerumis S-Scl70 IgG ana JAH EI EI S,P-Scl70 IgG Scl70 IgG Scl70-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EURO Blot Master 25 JAH 486 21518-6 SCL-70 extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord 3 SERO SCL-70 extractable nuclear IgG Ab [Presence] in Serum ENA Scl70 IgG Ser Ql 1 Both 10,5324 708 AU 18 Süsteemse skleroosi IgG paneel (immunoblot) S-S sclerosis IgG panel Scl70-vastane IgG seerumis S-Scl70 IgG JAH EI EI S,P-Scl70 IgG Scl70 IgG Scl70-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EURO Blot Master 25 JAH 486 21518-6 SCL-70 extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord 3 SERO SCL-70 extractable nuclear IgG Ab [Presence] in Serum ENA Scl70 IgG Ser Ql 1 Both 10,5324 2449 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) S-ANA IgG panel (23 Ag) S-Scl70 IgG S-Scl 70 IgG ena JAH EI EI S,P-Scl70 IgG Scl70 IgG Scl70-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 25 JAH 486 21518-6 SCL-70 extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord 3 SERO SCL-70 extractable nuclear IgG Ab [Presence] in Serum ENA Scl70 IgG Ser Ql 1 Both 10,5324 670 AU 18 S-Scl-70 IgG S-Scl-70 IgG JAH JAH EI S,P-Scl70 IgG QN Scl70 IgG QN Scl70-vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L U/mL UniCap 250 26 JAH 2165 47322-3 SCL-70 extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn U/L SERO SCL-70 extractable nuclear IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay ENA Scl70 IgG Ser EIA-aCnc lab both 676 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) S-ANA IgG panel SSA/Ro-vastane IgG seerumis S-SSA/Ro IgG (kval) JAH EI EI S,P-SSA IgG SSA IgG SSA-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EURO Blot Master 27 JAH 3048 31625-7 Sjogrens syndrome-A extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord 5 SERO Sjogrens syndrome-A extractable nuclear IgG Ab [Presence] in Serum ENA SS-A IgG Ser Ql 1 Both 21,0293 2446 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) S-ANA IgG panel (23 Ag) SSA/Ro-vastane IgG seerumis S-SSA/Ro IgG ena JAH EI EI S,P-SSA IgG SSA IgG SSA-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 27 JAH 3048 31625-7 Sjogrens syndrome-A extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord 5 SERO Sjogrens syndrome-A extractable nuclear IgG Ab [Presence] in Serum ENA SS-A IgG Ser Ql 1 Both 21,0293 666 AU 18 S-SSA/Ro IgG S-SSA/Ro IgG JAH JAH EI S,P-SSA IgG QN SSA IgG QN SSA-vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L U/mL UniCap 250 28 JAH 488 29964-4 Sjogrens syndrome-A extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA U U SERO Sjogrens syndrome-A extractable nuclear IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay ENA SS-A IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 677 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) S-ANA IgG panel Ro52-vastane IgG seerumis S-Ro52 IgG ana JAH EI EI S,P-Ro52 IgG Ro52 IgG Ro52-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EURO Blot Master 29 JAH 1874 53016-2 Sjogrens syndrome-A extractable nuclear 52kD Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Sjogrens syndrome-A extractable nuclear 52kD Ab [Presence] in Serum ENA SS-A 52kD Ab Ser Ql 1 Both 11,4729 706 AU 18 Müosiitide IgG paneel (immunoblot) S-Myositis IgG panel S-Ro52 IgG S-Ro52 IgG myo JAH EI EI S,P-Ro52 IgG Ro52 IgG Ro52-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 29 JAH 1874 53016-2 Sjogrens syndrome-A extractable nuclear 52kD Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Sjogrens syndrome-A extractable nuclear 52kD Ab [Presence] in Serum ENA SS-A 52kD Ab Ser Ql 1 Both 11,4729 720 AU 18 Süsteemse skleroosi IgG paneel (immunoblot) S-S sclerosis IgG panel Ro52-vastane IgG seerumis S-Ro52 IgG JAH EI EI S,P-Ro52 IgG Ro52 IgG Ro52-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EURO Blot Master 29 JAH 1874 53016-2 Sjogrens syndrome-A extractable nuclear 52kD Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Sjogrens syndrome-A extractable nuclear 52kD Ab [Presence] in Serum ENA SS-A 52kD Ab Ser Ql 1 Both 11,4729 743 AU 18 Maksahaiguste IgG paneel (immunoblot) S-Liver IgG panel Ro52-vastane IgG seerumis S-Ro52 IgG liv JAH EI EI S,P-Ro52 IgG Ro52 IgG Ro52-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EURO Blot Master 29 JAH 1874 53016-2 Sjogrens syndrome-A extractable nuclear 52kD Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Sjogrens syndrome-A extractable nuclear 52kD Ab [Presence] in Serum ENA SS-A 52kD Ab Ser Ql 1 Both 11,4729 2331 AU 18 Tsütoplasma antigeenide IgG paneel (immunoblot) S-Cytoplasm IgG panel S-Ro52 vastane IgG S-Ro52 IgG cy JAH EI EI S,P-Ro52 IgG Ro52 IgG Ro52-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EUROLineBlot Euroimmun 29 JAH 1874 53016-2 Sjogrens syndrome-A extractable nuclear 52kD Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Sjogrens syndrome-A extractable nuclear 52kD Ab [Presence] in Serum ENA SS-A 52kD Ab Ser Ql 1 Both 11,4729 2447 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) S-ANA IgG panel (23 Ag) S-Ro52 IgG S-Ro52 IgG ena JAH EI EI S,P-Ro52 IgG Ro52 IgG Ro52-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 29 JAH 1874 53016-2 Sjogrens syndrome-A extractable nuclear 52kD Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Sjogrens syndrome-A extractable nuclear 52kD Ab [Presence] in Serum ENA SS-A 52kD Ab Ser Ql 1 Both 11,4729 678 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) S-ANA IgG panel SSB/La-vastane IgG seerumis S-SSB/La IgG (kval) JAH EI EI S,P-SSB IgG SSB IgG SSB-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EURO Blot Master 30 JAH 489 31626-5 Sjogrens syndrome-B extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord 3 SERO Sjogrens syndrome-B extractable nuclear IgG Ab [Presence] in Serum ENA SS-B IgG Ser Ql 1 Both 19,7511 2448 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) S-ANA IgG panel (23 Ag) SSB/La-vastane IgG seerumis S-SSB/La IgG ena JAH EI EI S,P-SSB IgG SSB IgG SSB-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 30 JAH 489 31626-5 Sjogrens syndrome-B extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord 3 SERO Sjogrens syndrome-B extractable nuclear IgG Ab [Presence] in Serum ENA SS-B IgG Ser Ql 1 Both 19,7511 667 AU 18 S-SSB/La IgG S-SSB/La IgG JAH JAH EI S,P-SSB IgG QN SSB IgG QN SSB-vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L U/mL UniCap 250 31 JAH 2168 29965-1 Sjogrens syndrome-B extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA [arb'U] U SERO Sjogrens syndrome-B extractable nuclear IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay ENA SS-B IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 30,7983 683 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) S-ANA IgG panel pCNA-vastane IgG seerumis S-pCNA IgG JAH EI EI S,P-PCNA IgG PCNA IgG PCNA (paljuneva raku tuuma antigeen) vastane IgG seerumis/plasmas N/P EURO Blot Master 32 JAH 1864 56733-9 PCNA extractable nuclear Ab ACnc Pt Ser Ord IB SERO PCNA extractable nuclear Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) ENA PCNA Ab Ser Ql IB 1 Both 2452 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) S-ANA IgG panel (23 Ag) pCNA-vastane IgG seerumis S-pCNA IgG ena JAH EI EI S,P-PCNA IgG PCNA IgG PCNA (paljuneva raku tuuma antigeen) vastane IgG seerumis/plasmas N/P 32 JAH 1864 56733-9 PCNA extractable nuclear Ab ACnc Pt Ser Ord IB SERO PCNA extractable nuclear Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) ENA PCNA Ab Ser Ql IB 1 Both 685 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) S-ANA IgG panel Nukleosoomivastane IgG seerumis S-Nucleos IgG JAH EI EI S,P-Nucleos IgG Nukleosoomi IgG Nukleosoomivastane IgG seerumis/plasmas N/P EURO Blot Master 34 JAH 1865 53015-4 Nucleosome Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Nucleosome Ab [Presence] in Serum Nucleosome Ab Ser Ql 1 Both 2454 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) S-ANA IgG panel (23 Ag) Nukleosoomivastane IgG seerumis S-Nucleos IgG ena JAH EI EI S,P-Nucleos IgG Nukleosoomi IgG Nukleosoomivastane IgG seerumis/plasmas N/P 34 JAH 1865 53015-4 Nucleosome Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Nucleosome Ab [Presence] in Serum Nucleosome Ab Ser Ql 1 Both 686 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) S-ANA IgG panel Histoonivastane IgG seerumis S-Histone IgG JAH EI EI S,P-Histone IgG Histoonide IgG Histoonidevastane IgG seerumis/plasmas N/P EURO Blot Master 35 JAH 1866 35284-9 Histone Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord SERO Histone IgG Ab [Presence] in Serum Histone IgG Ser Ql 1 Both 2455 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) S-ANA IgG panel (23 Ag) Histoonidevastane IgG seerumis S-Histone IgG ena JAH EI EI S,P-Histone IgG Histoonide IgG Histoonidevastane IgG seerumis/plasmas N/P 35 JAH 1866 35284-9 Histone Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord SERO Histone IgG Ab [Presence] in Serum Histone IgG Ser Ql 1 Both 687 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) S-ANA IgG panel Ribosomaalse P-proteiini vastane IgG seerumis S-Rib P Prot IgG JAH EI EI S,P-Rib P Prot IgG Rib P Prot IgG Ribosomaalse P-proteiini vastane IgG seerumis/plasmas N/P EURO Blot Master 37 JAH 1867 45226-8 Ribosomal P Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord SERO Ribosomal P IgG Ab [Presence] in Serum Ribosomal P IgG Ser Ql 1 Both 2324 AU 18 Tsütoplasma antigeenide IgG paneel (immunoblot) S-Cytoplasm IgG panel S-Rib P Prot vastane IgG S-Rib P Prot IgG cy JAH EI EI S,P-Rib P Prot IgG Rib P Prot IgG Ribosomaalse P-proteiini vastane IgG seerumis/plasmas N/P EUROLineBlot Euroimmun 37 JAH 1867 45226-8 Ribosomal P Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord SERO Ribosomal P IgG Ab [Presence] in Serum Ribosomal P IgG Ser Ql 1 Both 689 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) S-ANA IgG panel DSF 70 vastane IgG seerumis S-DFS70 IgG JAH EI EI S,P-DFS70 IgG DFS70 IgG DFS70-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EURO Blot Master 39 JAH 3861 82998-6 Dense fine speckled 70 protein Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IA SERO Dense fine speckled 70 protein IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay DFS70 IgG SerPl Ql IA 1 Both 8,7142 2456 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) S-ANA IgG panel (23 Ag) S-DFS70 IgG S-DFS70 IgG ena JAH EI EI S,P-DFS70 IgG DFS70 IgG DFS70-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 39 JAH 3861 82998-6 Dense fine speckled 70 protein Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IA SERO Dense fine speckled 70 protein IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay DFS70 IgG SerPl Ql IA 1 Both 8,7142 684 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) S-ANA IgG panel DNA kaksikahela vastane IgG seerumis S-dsDNA IgG (kval) JAH EI EI S,P-dsDNA IgG dsDNA IgG DNA kaksikahela vastane IgG seerumis/plasmas N/P EURO Blot Master 40 JAH 2095 63379-2 DNA double strand Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord 2 SERO DNA double strand IgG Ab [Presence] in Serum dsDNA IgG Ser Ql 1 Both 21,9719 2453 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) S-ANA IgG panel (23 Ag) DNA kaksikahela vastane IgG seerumis S-dsDNA IgG ena JAH EI EI S,P-dsDNA IgG dsDNA IgG DNA kaksikahela vastane IgG seerumis/plasmas N/P 40 JAH 2095 63379-2 DNA double strand Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord 2 SERO DNA double strand IgG Ab [Presence] in Serum dsDNA IgG Ser Ql 1 Both 21,9719 665 AU 18 DNA kaksikahela vastane IgG seerumis S-dsDNA IgG JAH JAH EI S,P-dsDNA IgG QN dsDNA IgG QN DNA kaksikahela vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L IU/mL UniCap 250 42 JAH 2152 33800-4 DNA double strand Ab.IgG ACnc Pt ser QN IU/mL SERO DNA double strand IgG Ab [Units/volume] in Serum dsDNA IgG Ser-aCnc lab both 746 AU 18 Tsüklilise tsitrulleeritud peptiidi vastane IgG plasmas P-CCP IgG JAH JAH EI S,P-CCP IgG QN CCP IgG QN Tsüklilise tsitrulleeritud peptiidi vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L IU/mL Cobas e601 44 JAH 447 33935-8 Cyclic citrullinated peptide Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn U units 0,0067% SERO Cyclic citrullinated peptide IgG Ab [Units/volume] in Serum cCP IgG Ser-aCnc 1 Both 707 AU 18 Süsteemse skleroosi antigeenide vastane IgG (Scl70, CentrA, CentrB, RP11, RP155, Fibrillarin, NOR90, Th/To, PM/Scl75, PM/Scl100, Ku, PDGFR, Ro52) seerumis (paneel) S-S sclerosis IgG panel JAH JAH EI S,P-S sclerosis IgG panel IB Süsteemse skleroosi IgG paneel (immunoblot) Süsteemse skleroosiga seotud IgG seerumis/plasmas (paneel, immunoblot) Paneel EURO Blot Master 45 JAH 2078 L-2078 709 AU 18 Süsteemse skleroosi IgG paneel (immunoblot) S-S sclerosis IgG panel Tsentromeer A vastane IgG seerumis S-CentrA IgG JAH EI EI S,P-CENP-A IgG Tsentromeer A IgG Tsentromeer A vastane IgG seerumis/plasmas N/P EURO Blot Master 11,4729 47 JAH 2079 72318-9 Centromere protein A Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA SERO Centromere protein A IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay CENP A IgG SerPl Ql EIA 1 Both 11,4838 2460 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) S-ANA IgG panel (23 Ag) S-Centr A IgG S-Centr A IgG ena JAH EI EI S,P-CENP-A IgG Tsentromeer A IgG Tsentromeer A vastane IgG seerumis/plasmas N/P 47 JAH 2079 72318-9 Centromere protein A Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA SERO Centromere protein A IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay CENP A IgG SerPl Ql EIA 1 Both 11,4838 682 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) S-ANA IgG panel Tsentromeer B vastane IgG seerumis S-CentrB IgG ana JAH EI EI S,P-CENP-B IgG Tsentromeer B IgG Tsentromeer B vastane IgG seerumis/plasmas N/P EURO Blot Master 48 JAH 2080 53981-7 Centromere protein B Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Centromere protein B Ab [Presence] in Serum Centromere B Ab Ser Ql 1 Both 710 AU 18 Süsteemse skleroosi IgG paneel (immunoblot) S-S sclerosis IgG panel Tsentromeer B vastane IgG seerumis S-CentrB IgG JAH EI EI S,P-CENP-B IgG Tsentromeer B IgG Tsentromeer B vastane IgG seerumis/plasmas N/P EURO Blot Master 48 JAH 2080 53981-7 Centromere protein B Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Centromere protein B Ab [Presence] in Serum Centromere B Ab Ser Ql 1 Both 2451 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) S-ANA IgG panel (23 Ag) S-CentrB IgG S-Centr B IgG ena JAH EI EI S,P-CENP-B IgG Tsentromeer B IgG Tsentromeer B vastane IgG seerumis/plasmas N/P 48 JAH 2080 53981-7 Centromere protein B Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Centromere protein B Ab [Presence] in Serum Centromere B Ab Ser Ql 1 Both 672 AU 18 Tsentromeerivastane IgG seerumis S-Centr IgG JAH JAH EI S,P-CENP-B IgG QN Tsentromeer B IgG QN Tsentromeer B vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L U/mL UniCap 250 49 JAH 4730 53982-5 Centromere protein B Ab ACnc Pt Ser Qn [arb'U]/mL U/mL 985 SERO Centromere protein B Ab [Units/volume] in Serum Centromere B Ab Ser-aCnc 1 Both 19,433 711 AU 18 Süsteemse skleroosi IgG paneel (immunoblot) S-S sclerosis IgG panel RP11- vastane IgG seerumis S-RP11 IgG JAH EI EI S,P-RP11 IgG RP11 IgG RP11-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EURO Blot Master 51 JAH 2081 72317-1 RNA polymerase III RP11 Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA SERO RNA polymerase III RP11 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay RNAp III RP11 IgG SerPl Ql EIA 1 Both 11,4838 2464 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) S-ANA IgG panel (23 Ag) S-RP11 IgG S-RP11 IgG ena JAH EI EI S,P-RP11 IgG RP11 IgG RP11-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 51 JAH 2081 72317-1 RNA polymerase III RP11 Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA SERO RNA polymerase III RP11 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay RNAp III RP11 IgG SerPl Ql EIA 1 Both 11,4838 712 AU 18 Süsteemse skleroosi IgG paneel (immunoblot) S-S sclerosis IgG panel RP155- vastane IgG seerumis S-RP155 IgG JAH EI EI S,P-RP155 IgG RP155 IgG RP155-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EURO Blot Master 11,4729 52 JAH 2082 72316-3 RNA polymerase III RP155 Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA SERO RNA polymerase III RP155 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay RNAp III RP155 IgG SerPl Ql EIA 1 Both 11,4838 2465 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) S-ANA IgG panel (23 Ag) S-RP155 IgG S-RP155 IgG ena JAH EI EI S,P-RP155 IgG RP155 IgG RP155-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 52 JAH 2082 72316-3 RNA polymerase III RP155 Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA SERO RNA polymerase III RP155 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay RNAp III RP155 IgG SerPl Ql EIA 1 Both 11,4838 713 AU 18 Süsteemse skleroosi IgG paneel (immunoblot) S-S sclerosis IgG panel Fibrillariinivastane IgG seerumis S-Fibrillarin IgG JAH EI EI S,P-Fibrillarin IgG Fibrillariini IgG Fibrillariinivastane IgG seerumis/plasmas N/P EURO Blot Master 53 JAH 2083 82915-0 Fibrillarin Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord IA SERO Fibrillarin IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay Fibrillarin IgG Ser Ql IA 1 Both 20,0633 714 AU 18 Süsteemse skleroosi IgG paneel (immunoblot) S-S sclerosis IgG panel NOR90-vastane IgG seerumis S-NOR90 IgG JAH EI EI S,P-NOR90 IgG NOR90 IgG NOR90-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EURO Blot Master 55 JAH 2084 69956-1 Human upstream binding factor Ab.IgG Threshold Pt Ser Ord EIA SERO Human upstream binding factor IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay hUBF IgG Ser Ql EIA 1 Both 11,4729 715 AU 18 Süsteemse skleroosi IgG paneel (immunoblot) S-S sclerosis IgG panel Th/To- vastane IgG seerumis S-Th/To IgG JAH EI EI S,P-Th/To IgG Th/To IgG Th/To-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EURO Blot Master 56 JAH 2085 72314-8 Th-To Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA SERO Th-To IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay Th-To IgG SerPl Ql EIA 1 Both 11,4838 719 AU 18 Süsteemse skleroosi IgG paneel (immunoblot) S-S sclerosis IgG panel PDGFR-vastane IgG seerumis S-PDGFR IgG JAH EI EI S,P-PDGFR IgG PDGFR IgG PDGFR-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EURO Blot Master 57 JAH 2087 72315-5 Platelet-derived growth factor receptor Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA SERO Platelet-derived growth factor receptor IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay PDGFR IgG SerPl Ql EIA 1 Both 11,4838 690 AU 18 Autoimmuunsete müosiitidega seotud IgG seerumis (paneel) S-Myositis IgG panel JAH JAH EI S,P-Myositis IgG panel IB Müosiitide IgG paneel (immunoblot) Autoimmuunsete müosiitidega seotud IgG seerumis/plasmas (paneel, immunoblot) Paneel EURO Blot Master 58 JAH 3968 L-3968 691 AU 18 Müosiitide IgG paneel (immunoblot) S-Myositis IgG panel Mi2 alfavastane IgG seerumis S-Mi2a IgG JAH EI EI S,P-Mi2a IgG Mi2-alfa IgG Mi2-alfa vastane IgG seerumis/plasmas N/P EURO Blot Master 61 JAH 3969 82997-8 Mi-2 alpha Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord IA SERO Mi-2 alpha IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay Mi-2 alpha IgG Ser Ql IA 1 Both 8,7142 2457 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) S-ANA IgG panel (23 Ag) S-Mi 2a IgG S-Mi2a IgG ena JAH EI EI S,P-Mi2a IgG Mi2-alfa IgG Mi2-alfa vastane IgG seerumis/plasmas N/P 61 JAH 3969 82997-8 Mi-2 alpha Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord IA SERO Mi-2 alpha IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay Mi-2 alpha IgG Ser Ql IA 1 Both 8,7142 692 AU 18 Müosiitide IgG paneel (immunoblot) S-Myositis IgG panel Mi2 beetavastane IgG seerumis S-Mi2b IgG JAH EI EI S,P-Mi2b IgG Mi2-beeta IgG Mi2-beeta vastane IgG seerumis/plasmas N/P EURO Blot Master 62 JAH 3970 82996-0 Mi-2 beta Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord IA SERO Mi-2 beta IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay Mi-2 beta IgG Ser Ql IA 1 Both 8,7142 2458 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) S-ANA IgG panel (23 Ag) S-Mi 2b IgG S-Mi2b IgG ena JAH EI EI S,P-Mi2b IgG Mi2-beeta IgG Mi2-beeta vastane IgG seerumis/plasmas N/P 62 JAH 3970 82996-0 Mi-2 beta Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord IA SERO Mi-2 beta IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay Mi-2 beta IgG Ser Ql IA 1 Both 8,7142 697 AU 18 Müosiitide IgG paneel (immunoblot) S-Myositis IgG panel Ku-vastane IgG seerumis S-Ku IgG myo JAH EI EI S,P-Ku IgG Ku IgG Ku-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EURO Blot Master 63 JAH 1871 18484-6 Ku Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Ku Ab [Presence] in Serum Ku Ab Ser Ql 1 Both 718 AU 18 Süsteemse skleroosi IgG paneel (immunoblot) S-S sclerosis IgG panel Ku-vastane IgG seerumis S-Ku IgG JAH EI EI S,P-Ku IgG Ku IgG Ku-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EURO Blot Master 63 JAH 1871 18484-6 Ku Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Ku Ab [Presence] in Serum Ku Ab Ser Ql 1 Both 2459 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) S-ANA IgG panel (23 Ag) S-Ku IgG S-Ku IgG ena JAH EI EI S,P-Ku IgG Ku IgG Ku-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 63 JAH 1871 18484-6 Ku Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Ku Ab [Presence] in Serum Ku Ab Ser Ql 1 Both 693 AU 18 Müosiitide IgG paneel (immunoblot) S-Myositis IgG panel TIF1 gammavastane IgG seerumis S-TIF1g IgG JAH EI EI S,P-TIF1g IgG TIF1g IgG TIF1-gamma vastane IgG seerumis/plasmas N/P EURO Blot Master 64 JAH 3971 82995-2 TIF1-gamma Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord IA SERO TIF1-gamma IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay TIF1-gamma IgG Ser Ql IA 1 Both 8,7142 694 AU 18 Müosiitide IgG paneel (immunoblot) S-Myositis IgG panel MDA5- vastane IgG seerumis S-MDA5 IgG JAH EI EI S,P-MDA5 IgG MDA5 IgG MDA5-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EURO Blot Master 65 JAH 3972 82994-5 MDA5 Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord IA SERO MDA5 IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay MDA5 IgG Ser Ql IA 1 Both 8,7142 695 AU 18 Müosiitide IgG paneel (immunoblot) S-Myositis IgG panel NXP2-vastane IgG seerumis S-NXP2 IgG JAH EI EI S,P-NXP2 IgG NXP2 IgG NXP2-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EURO Blot Master 66 JAH 3973 82993-7 Mj Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord IA SERO Mj IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay Mj IgG Ser Ql IA 1 Both 7,9752 696 AU 18 Müosiitide IgG paneel (immunoblot) S-Myositis IgG panel SAE1- vastane IgG seerumis S-SAE1 IgG JAH EI EI S,P-SAE1 IgG SAE1 IgG SUMO-aktiveeriva ensüümi alaühik 1 vastane IgG seerumis/plasmas N/P EURO Blot Master 67 JAH 3974 82992-9 SUMO-activating enzyme subunit 1 Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord IA SERO SUMO-activating enzyme subunit 1 IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay SAE1 IgG Ser Ql IA 1 Both 8,7142 702 AU 18 Müosiitide IgG paneel (immunoblot) S-Myositis IgG panel PL-7 (treonüül-tRNA süntetaas) vastane IgG seerumis S-PL7 IgG JAH EI EI S,P-PL7 IgG PL7 IgG PL7 ( treonüül-tRNA süntetaas) vastane IgG seerumis/plasmas N/P EURO Blot Master 68 JAH 1872 33772-5 Pl-7 Ab ACnc Pt Ser Ord SERO PL-7 Ab [Presence] in Serum PL7 Ab Ser Ql 1 Both 2327 AU 18 Tsütoplasma antigeenide IgG paneel (immunoblot) S-Cytoplasm IgG panel S-PL7 vastane IgG S-PL7 IgG cy JAH EI EI S,P-PL7 IgG PL7 IgG PL7 ( treonüül-tRNA süntetaas) vastane IgG seerumis/plasmas N/P EUROLineBlot Euroimmun 68 JAH 1872 33772-5 Pl-7 Ab ACnc Pt Ser Ord SERO PL-7 Ab [Presence] in Serum PL7 Ab Ser Ql 1 Both 703 AU 18 Müosiitide IgG paneel (immunoblot) S-Myositis IgG panel PL12 (alanüül-tRNA süntetaas) vastane IgG seerumis S-PL12 IgG JAH EI EI S,P-PL12 IgG PL12 IgG PL12 (alanüül-tRNA süntetaas) vastane IgG seerumis/plasmas N/P EURO Blot Master 69 JAH 1873 56745-3 Pl-12 Ab ACnc Pt Ser Ord IB SERO PL-12 Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) PL12 Ab Ser Ql IB 1 Both 2328 AU 18 Tsütoplasma antigeenide IgG paneel (immunoblot) S-Cytoplasm IgG panel S-PL12 vastane IgG S-PL12 IgG cy JAH EI EI S,P-PL12 IgG PL12 IgG PL12 (alanüül-tRNA süntetaas) vastane IgG seerumis/plasmas N/P EUROLineBlot Euroimmun 69 JAH 1873 56745-3 Pl-12 Ab ACnc Pt Ser Ord IB SERO PL-12 Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) PL12 Ab Ser Ql IB 1 Both 699 AU 18 Müosiitide IgG paneel (immunoblot) S-Myositis IgG panel PM/Scl75-vastane IgG seerumis S-PM/Scl75 IgG myo JAH EI EI S,P-PM/Scl75 IgG PM/Scl75 IgG PM/Scl75-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EURO Blot Master 73 JAH 1999 72724-8 PM-SCL-75 Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA SERO PM-SCL-75 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay PM-SCL75 IgG SerPl Ql EIA 1 Both 25,6658 717 AU 18 Süsteemse skleroosi IgG paneel (immunoblot) S-S sclerosis IgG panel PM/Scl75-vastane IgG seerumis S-PM/Scl75 IgG JAH EI EI S,P-PM/Scl75 IgG PM/Scl75 IgG PM/Scl75-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EURO Blot Master 73 JAH 1999 72724-8 PM-SCL-75 Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA SERO PM-SCL-75 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay PM-SCL75 IgG SerPl Ql EIA 1 Both 25,6658 2463 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) S-ANA IgG panel (23 Ag) S-PM/Scl 75 IgG S-PM/Scl 75 IgG ena JAH EI EI S,P-PM/Scl75 IgG PM/Scl75 IgG PM/Scl75-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 73 JAH 1999 72724-8 PM-SCL-75 Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA SERO PM-SCL-75 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay PM-SCL75 IgG SerPl Ql EIA 1 Both 25,6658 680 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) S-ANA IgG panel PM/Scl100-vastane IgG seerumis S-PM/Scl100 IgG ana JAH EI EI S,P-PM/Scl100 IgG PM/Scl100 IgG PM/Scl100-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EURO Blot Master 74 JAH 1863 31563-0 PM-SCL extractable nuclear Ab ACnc Pt Ser Ord SERO PM-SCL extractable nuclear Ab [Presence] in Serum ENA PM/SCL Ab Ser Ql 1 Both 698 AU 18 Müosiitide IgG paneel (immunoblot) S-Myositis IgG panel PM/Scl100-vastane IgG seerumis S-PM/Scl100 IgG myo JAH EI EI S,P-PM/Scl100 IgG PM/Scl100 IgG PM/Scl100-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EURO Blot Master 74 JAH 1863 31563-0 PM-SCL extractable nuclear Ab ACnc Pt Ser Ord SERO PM-SCL extractable nuclear Ab [Presence] in Serum ENA PM/SCL Ab Ser Ql 1 Both 716 AU 18 Süsteemse skleroosi IgG paneel (immunoblot) S-S sclerosis IgG panel PM/Scl100-vastane IgG seerumis S-PM/Scl100 IgG JAH EI EI S,P-PM/Scl100 IgG PM/Scl100 IgG PM/Scl100-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EURO Blot Master 74 JAH 1863 31563-0 PM-SCL extractable nuclear Ab ACnc Pt Ser Ord SERO PM-SCL extractable nuclear Ab [Presence] in Serum ENA PM/SCL Ab Ser Ql 1 Both 2450 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) S-ANA IgG panel (23 Ag) S-PM/Scl100 IgG S-PM/Scl 100 IgG ena JAH EI EI S,P-PM/Scl100 IgG PM/Scl100 IgG PM/Scl100-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 74 JAH 1863 31563-0 PM-SCL extractable nuclear Ab ACnc Pt Ser Ord SERO PM-SCL extractable nuclear Ab [Presence] in Serum ENA PM/SCL Ab Ser Ql 1 Both 704 AU 18 Müosiitide IgG paneel (immunoblot) S-Myositis IgG panel EJ (glütsüül-tRNA süntetaas) vastane IgG seerumis S-EJ IgG JAH EI EI S,P-EJ IgG EJ IgG EJ (glütsüül-tRNA-süntetaas) vastane IgG seerumis/plasmas N/P EURO Blot Master 75 JAH 2000 45149-2 Ej Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Ej Ab [Presence] in Serum Ej Ab Ser Ql 1 Both 2329 AU 18 Tsütoplasma antigeenide IgG paneel (immunoblot) S-Cytoplasm IgG panel S-EJ vastane IgG S-EJ IgG cy JAH EI EI S,P-EJ IgG EJ IgG EJ (glütsüül-tRNA-süntetaas) vastane IgG seerumis/plasmas N/P EUROLineBlot Euroimmun 75 JAH 2000 45149-2 Ej Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Ej Ab [Presence] in Serum Ej Ab Ser Ql 1 Both 705 AU 18 Müosiitide IgG paneel (immunoblot) S-Myositis IgG panel OJ (isoleutsüül-tRNA süntetaas) vastane IgG seerumis S-OJ IgG JAH EI EI S,P-OJ IgG OJ IgG OJ (isoleutsüül-tRNA-süntetaas) vastane IgG serumis/plasmas N/P EURO Blot Master Phadiotop IgE Qn 76 JAH 2001 45152-6 OJ Ab ACnc Pt Ser Ord SERO OJ Ab [Presence] in Serum OJ Ab Ser Ql 1 Both 2330 AU 18 Tsütoplasma antigeenide IgG paneel (immunoblot) S-Cytoplasm IgG panel S-OJ vastane IgG S-OJ IgG cy JAH EI EI S,P-OJ IgG OJ IgG OJ (isoleutsüül-tRNA-süntetaas) vastane IgG serumis/plasmas N/P EUROLineBlot Euroimmun 76 JAH 2001 45152-6 OJ Ab ACnc Pt Ser Ord SERO OJ Ab [Presence] in Serum OJ Ab Ser Ql 1 Both 701 AU 18 Müosiitide IgG paneel (immunoblot) S-Myositis IgG panel SRP- vastane IgG seerumis S-SRP IgG JAH EI EI S,P-SRP IgG SRP IgG SRP-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EURO Blot Master 77 JAH 2940 33921-8 Signal recognition particle Ab ACnc Pt Ser/Plas Ord SERO Signal Recognition Particle (SRP) Ab [Presence] in Serum or Plasma SRP Ab SerPl Ql 1 Both 25,3293 2326 AU 18 Tsütoplasma antigeenide IgG paneel (immunoblot) S-Cytoplasm IgG panel S-SRP vastane IgG S-SRP IgG cy JAH EI EI S,P-SRP IgG SRP IgG SRP-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EUROLineBlot Euroimmun 77 JAH 2940 33921-8 Signal recognition particle Ab ACnc Pt Ser/Plas Ord SERO Signal Recognition Particle (SRP) Ab [Presence] in Serum or Plasma SRP Ab SerPl Ql 1 Both 25,3293 749 AU 18 Kardiolipiini vastane IgG seerumis S-ACLA IgG JAH JAH EI S,P-ACLA IgG QN ACLA IgG QN Kardiolipiini vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L GPL-U/mL UniCap 250 86 JAH 475 3181-5 Cardiolipin Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA COAG Cardiolipin IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay Cardiolipin IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 748 AU 18 Kardiolipiini vastane IgM seerumis S-ACLA IgM JAH JAH EI S,P-ACLA IgM QN ACLA IgM QN Kardiolipiinivastase IgM hulk seerumis/plasmas QN kU/L MPL-U/mL UniCap 250 87 JAH 2099 3182-3 Cardiolipin Ab.IgM ACnc Pt Ser Qn EIA [MPL'U] MPL units 0,0032% COAG Cardiolipin IgM Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay Cardiolipin IgM Ser EIA-aCnc 1 Both 750 AU 18 Beeta-2-glükoproteiin 1 vastane IgM seerumis S-b2-GP1 IgM JAH JAH EI S,P-b2-GP1 IgM QN Beeta-2-GP1 IgM QN Beeta-2-glükoproteiin 1 vastase IgM hulk seerumis/plasmas QN kU/L U/mL UniCap 250 92 JAH 2100 44449-7 Beta 2 glycoprotein 1 Ab.IgM ACnc Pt Ser Qn EIA SERO Beta 2 glycoprotein 1 IgM Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay B2 Glycoprot1 IgM Ser EIA-aCnc 1 Both 751 AU 18 Beeta-2-glükoproteiin 1 vastane IgG seerumis S-b2-GP1 IgG JAH JAH EI S,P-b2-GP1 IgG QN Beeta-2-GP1 IgG QN Beeta-2-glükoproteiin 1 vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L U/mL UniCap 250 94 JAH 478 44448-9 Beta 2 glycoprotein 1 Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA SERO Beta 2 glycoprotein 1 IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay B2 Glycoprot1 IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 747 AU 18 Tsirkuleerivad immuunkompleksid (C1q) seerumis S-CIC (C1q) JAH JAH EI S,P-CIC(C1q) CIC(C1q) Tsirkuleerivad immuunkompleksid (C1q) seerumis/plasmas QN kU/L RU/mL EIA 96 JAH 1887 6297-6 Complement C1q Ag ACnc Pt Ser Qn U units HEM/BC Complement C1q Ag [Units/volume] in Serum C1q Ag Ser-aCnc 1 Both 32,1716 729 AU 18 Maksa autoimmuunhaigustega seotud antikehad seerumis S-Liver Ab JAH JAH EI S,P-Liver IgG panel IIF Maksahaiguste IgG paneel (IIF) Maksa autoimmuunhaigustega seotud IgG seerumis/plasmas (paneel, kaudne immunofluorestsents) Paneel 98 JAH 3170 L-3170 734 AU 18 Maksa autoimmuunhaigustega seotus IgG seerumis (paneel) S-Liver IgG panel JAH JAH EI S,P-Liver IgG panel IB Maksahaiguste IgG paneel (immunoblot) Maksa autoimmuunhaigustega seotud IgG seerumis/plasmas (paneel, immunoblot) Paneel EURO Blot Master 99 JAH 3171 L-3171 731 AU 18 Maksahaiguste IgG paneel (IIF) S-Liver Ab Mitokondrivastased antikehad seerumis S-AMA Ab JAH EI EI S,P-AMA Ab AMA Mitokondrivastased antikehad seerumis/plasmas N/P kaudne immuunofluorestsents 100 JAH 2188 14236-4 Mitochondria Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Mitochondria Ab [Presence] in Serum Mitochondria Ab Ser Ql lab Both 688 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) S-ANA IgG panel M2 tüüpi mitokondrivastane IgG seerumis S-AMA M2 IgG ana JAH EI EI S,P-AMA M2 IgG AMA M2 IgG M2 tüüpi mitokondrivastane IgG seerumis/plasmas N/P EURO Blot Master 103 JAH 1868 56735-4 Mitochondria M2 Ab ACnc Pt Ser Ord IB SERO Mitochondria M2 Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) Mitochondria M2 Ab Ser Ql IB 1 Both 735 AU 18 Maksahaiguste IgG paneel (immunoblot) S-Liver IgG panel M2 tüüpi mitokondrivastane IgG seerumis S-AMA M2 IgG liv JAH EI EI S,P-AMA M2 IgG AMA M2 IgG M2 tüüpi mitokondrivastane IgG seerumis/plasmas N/P EURO Blot Master 103 JAH 1868 56735-4 Mitochondria M2 Ab ACnc Pt Ser Ord IB SERO Mitochondria M2 Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) Mitochondria M2 Ab Ser Ql IB 1 Both 2322 AU 18 Tsütoplasma antigeenide IgG paneel (immunoblot) S-Cytoplasm IgG panel S-AMA M2 vastane IgG S-AMA M2 IgG cy JAH EI EI S,P-AMA M2 IgG AMA M2 IgG M2 tüüpi mitokondrivastane IgG seerumis/plasmas N/P EUROLineBlot Euroimmun 103 JAH 1868 56735-4 Mitochondria M2 Ab ACnc Pt Ser Ord IB SERO Mitochondria M2 Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) Mitochondria M2 Ab Ser Ql IB 1 Both 736 AU 18 Maksahaiguste IgG paneel (immunoblot) S-Liver IgG panel M2-3E (rekombinantne valk) vastane IgG seerumis S-M2-3E IgG JAH EI EI S,P-AMA M2-3E IgG AMA M2-3E IgG M2-3E tüüpi mitokondrivastane IgG seerumis/plasmas N/P EURO Blot Master 105 JAH 1880 72320-5 Mitochondria M2-3E Ab.IgG Threshold Pt Ser Ord EIA SERO Mitochondria M2-3E IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay M2-3E IgG Ser Ql EIA 1 Both 11,4838 2323 AU 18 Tsütoplasma antigeenide IgG paneel (immunoblot) S-Cytoplasm IgG panel S-M2-3E vastane IgG S-M2-3E IgG cy JAH EI EI S,P-AMA M2-3E IgG AMA M2-3E IgG M2-3E tüüpi mitokondrivastane IgG seerumis/plasmas N/P EUROLineBlot Euroimmun 105 JAH 1880 72320-5 Mitochondria M2-3E Ab.IgG Threshold Pt Ser Ord EIA SERO Mitochondria M2-3E IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay M2-3E IgG Ser Ql EIA 1 Both 11,4838 733 AU 18 Maksahaiguste IgG paneel (IIF) S-Liver Ab Silelihaskoe vastased antikehad seerumis S-SMA Ab JAH EI EI S,P-SMA Ab SMA Silelihaskoevastased antikehad seerumis/plasmas N/P kaudne immuunofluorestsents 107 JAH 2189 14252-1 Smooth muscle Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Smooth muscle Ab [Presence] in Serum Smooth muscle Ab Ser Ql lab both 732 AU 18 Maksahaiguste IgG paneel (IIF) S-Liver Ab Maksa-neeru mikrosoomide vastased antikehad seerumis S-LKMA Ab JAH EI EI S,P-LKMA IgG LKMA IgG Maksa-neeru mikrosoomide vastane IgG seerumis/plasmas N/P kaudne immuunofluorestsents 110 JAH 3178 14272-9 Liver kidney microsomal Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Liver kidney microsomal Ab [Presence] in Serum LKM Ab Ser Ql 1 Both 17,0614 740 AU 18 Maksahaiguste IgG paneel (immunoblot) S-Liver IgG panel Maksa-neeru mikrosoomide1.tüübi vastane IgG seerumis S-LKMA1 IgG JAH EI EI S,P-LKMA1 IgG LKMA1 IgG Maksa-neeru mikrosoomide 1. tüübi vastane IgG seerumis/plasmas N/P EURO Blot Master 111 JAH 1884 43234-4 Liver kidney microsomal 1 Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord SERO Liver kidney microsomal 1 IgG Ab [Presence] in Serum LKM-1 IgG Ser Ql 1 Both 10,2828 737 AU 18 Maksahaiguste IgG paneel (immunoblot) S-Liver IgG panel Sp100-vastane IgG seerumis S-Sp100 IgG JAH EI EI S,P-Sp100 IgG Sp100 IgG Sp100-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EURO Blot Master 113 JAH 1881 56754-5 sp100 Ab ACnc Pt Ser Ord IB SERO sp100 Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) sp100 Ab Ser Ql IB 1 Both 2461 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) S-ANA IgG panel (23 Ag) S-Sp100 IgG S-Sp100 IgG ena JAH EI EI S,P-Sp100 IgG Sp100 IgG Sp100-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 113 JAH 1881 56754-5 sp100 Ab ACnc Pt Ser Ord IB SERO sp100 Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) sp100 Ab Ser Ql IB 1 Both 738 AU 18 Maksahaiguste IgG paneel (immunoblot) S-Liver IgG panel PML-vastane IgG seerumis S-PML IgG JAH EI EI S,P-PML IgG PML IgG PML-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EURO Blot Master 114 JAH 1882 56753-7 PML Ab ACnc Pt Ser Ord IB SERO PML Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) PML Ab Ser Ql IB 1 Both 2462 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) S-ANA IgG panel (23 Ag) S-PML IgG S-PML IgG ena JAH EI EI S,P-PML IgG PML IgG PML-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 114 JAH 1882 56753-7 PML Ab ACnc Pt Ser Ord IB SERO PML Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) PML Ab Ser Ql IB 1 Both 739 AU 18 Maksahaiguste IgG paneel (immunoblot) S-Liver IgG panel gp210-vastane IgG seerumis S-gp210 IgG JAH EI EI S,P-gp210 IgG gp210 IgG gp210-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EURO Blot Master 115 JAH 1883 56716-4 Nuclear pore protein gp210 Ab ACnc Pt Ser Ord IB SERO Nuclear pore protein gp210 Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) Nuclear pore protein gp210 Ab Ser Ql IB 1 Both 2466 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) S-ANA IgG panel (23 Ag) S-gp210 IgG S-gp210 IgG ena JAH EI EI S,P-gp210 IgG gp210 IgG gp210-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 115 JAH 1883 56716-4 Nuclear pore protein gp210 Ab ACnc Pt Ser Ord IB SERO Nuclear pore protein gp210 Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) Nuclear pore protein gp210 Ab Ser Ql IB 1 Both 741 AU 18 Maksahaiguste IgG paneel (immunoblot) S-Liver IgG panel Maksa tsütosoolse antigeeni 1 vastane IgG seerumis S-LC1 IgG JAH EI EI S,P-LC1 IgG LC1 IgG LC1 (maksa tsütosoolne antigeen 1) vastane IgG seerumis/plasmas N/P EURO Blot Master 116 JAH 1885 56719-8 Liver cytosol Ab ACnc Pt Ser Ord IB SERO Liver cytosol Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) Liver Cytosol Ab Ser Ql IB 1 Both 742 AU 18 Maksahaiguste IgG paneel (immunoblot) S-Liver IgG panel Maksa lahustuva antigeeni (SLA/LP) vastane IgG seerumis S-SLA/LP IgG JAH EI EI S,P-SLA/LP IgG SLA/LP IgG SLA/LP (maksa lahustuv antigeen) vastane IgG seerumis/plasmas N/P EURO Blot Master 117 JAH 1886 56722-2 Soluble liver Ab ACnc Pt Ser Ord IB SERO Soluble liver Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) Soluble liver Ab Ser Ql IB 1 Both 744 AU 18 Parietaalrakkude vastane IgG seerumis S-PCA IgG JAH JAH EI S,P-PCA IgG PCA IgG Parietaalrakkudevastane IgG seerumis/plasmas N/P kaudne immuunofluorestsents 119 JAH 2096 31556-4 Parietal cell Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord SERO Parietal cell IgG Ab [Presence] in Serum PCA IgG Ser Ql 1 Both 2491 AU 18 Sisemise faktori vastane IgG seerumis S-IF IgG JAH JAH EI S,P-IF IgG Sisemise faktori IgG Sisemise faktori vastane IgG seerumis/plasmas N/P 122 JAH 3173 30530-0 Intrinsic factor Ab PrThr Pt Ser Ord 11 SERO Intrinsic factor Ab [Presence] in Serum IF Ab Ser Ql 1 Both 4,6814 754 AU 18 Koe transglutaminaasi vastane IgA seerumis S-tTG IgA JAH JAH EI S,P-tTG IgA QN tTG IgA QN Koe transglutaminaasi vastase IgA hulk seerumis/plasmas QN kU/L U/mL UniCap 250 125 JAH 481 46128-5 Tissue transglutaminase Ab.IgA ACnc Pt Ser Qn EIA SERO Tissue transglutaminase IgA Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay tTG IgA Ser EIA-aCnc 1 Both 755 AU 18 Koe transglutaminaasi vastane IgG seerumis S-tTG IgG JAH JAH EI S,P-tTG IgG QN tTG IgG QN Koe transglutaminaasi vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L U/mL UniCap 250 126 JAH 482 56537-4 Tissue transglutaminase Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA SERO Tissue transglutaminase IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay tTG IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 753 AU 18 Deamideeritud gliadiini vastane IgA seerumis S-AGA IgA JAH JAH EI S,P-AGA IgA QN AGA IgA QN Gliadiinivastase IgA hulk seerumis/plasmas QN kU/L U/mL UniCap 250 132 JAH 472 58709-7 Gliadin peptide Ab.IgA ACnc Pt Ser Qn U Units SERO Gliadin peptide IgA Ab [Units/volume] in Serum Gliadin peptide IgA Ser-aCnc 1 Both 752 AU 18 Deamideeritud gliadiini vastane IgG seerumis S-AGA IgG JAH JAH EI S,P-AGA IgG QN AGA IgG QN Gliadiinivastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L U/mL UniCap 250 134 JAH 473 58710-5 Gliadin peptide Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn U Units SERO Gliadin peptide IgG Ab [Units/volume] in Serum Gliadin peptide IgG Ser-aCnc 1 Both 721 AU 18 Neutrofiilide tsütoplasma vastane IgG seerumis (paneel) S-ANCA IgG panel JAH JAH EI S,P-ANCA IgG panel IIF ANCA IgG paneel (IIF) Neutrofiilide tsütoplasma vastane IgG seerumis/plasmas (paneel, kaudne immunofluorestsents) Paneel EURO Blot Master 139 JAH 3174 L-3174 757 AU 18 Soolehaiguste IgA, IgG paneel (IIF) S-Colon IgAG panel Perinukleaarse neutrofiilide tsütoplasma vastased IgA ja IgG seerumis S-pANCA IgAG JAH EI EI S,P-pANCA IgAG pANCA IgA, IgG Perinukleaarse neutrofiilide tsütoplasma vastased IgA, IgG seerumis/plasmas N/P kaudne immuunofluorestsents 140 JAH 2074 30539-1 Neutrophil cytoplasmic Ab.perinuclear ACnc Pt Ser Ord SERO Neutrophil cytoplasmic Ab.perinuclear [Presence] in Serum p-ANCA Ser Ql 1 Both 724 AU 18 ANCA IgG paneel (IIF) S-ANCA IgG panel Tsütoplasmaatilise neutrofiilide tsütoplasma vastane IgG seerumis S-cANCA IgG JAH EI EI S,P-cANCA IgG cANCA IgG Tsütoplasmaatilise neutrofiilide tsütoplasma vastane IgG seerumis/plasmas N/P kaudne immuunofluorestsents 142 JAH 1876 17353-4 Neutrophil cytoplasmic Ab.classic ACnc Pt Ser Ord IF SERO Neutrophil cytoplasmic Ab.classic [Presence] in Serum by Immunofluorescence c-ANCA Ser Ql IF 1 Both 723 AU 18 ANCA IgG paneel (IIF) S-ANCA IgG panel Formaliinitundlik perinukleaarse neutrofiilide tsütoplasma vastane IgG seerumis S-pANCA-fs IgG JAH EI EI S,P-pANCA fs IgG pANCA fs IgG Perinukleaarse neutrofiilide tsütoplasma vastane IgG seerumis/plasmas (formaliintundlik) N/P kaudne immuunofluorestsents 143 JAH 2071 72521-8 p-ANCA formalin sensitive Ab.IgG Pr Pt Ser/Plas Ord IF SERO p-ANCA formalin sensitive IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma Qualitative by Immunofluorescence p-ANCA frmln sens IgG SerPl Ql IF 1 Both 13,8297 722 AU 18 ANCA IgG paneel (IIF) S-ANCA IgG panel Formaliiniresistentne perinukleaarse neutrofiilide tsütoplasma vastane IgG seerumis S-pANCA-fr IgG JAH EI EI S,P-pANCA fr IgG pANCA fr IgG Perinukleaarse neutrofiilide tsütoplasma vastane IgG seerumis/plasmas (formaliinresistentne) N/P kaudne immuunofluorestsents 144 JAH 2072 72522-6 p-ANCA formalin resistant Ab.IgG Pr Pt Ser/Plas Ord IF SERO p-ANCA formalin resistant IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma Qualitative by Immunofluorescence p-ANCA frmln resist IgG SerPl Ql IF 1 Both 13,8297 726 AU 18 ANCA IgG paneel (IIF) S-ANCA IgG panel Proteinaas 3 vastane IgG seerumis S-PR-3 IgG JAH EI EI S,P-PR3 IgG PR3 IgG Proteinaas 3 vastane IgG seerumis/plasmas N/P kaudne immuunofluorestsents 145 JAH 2091 63311-5 Proteinase 3 Ab ACnc Pt Ser Ord IF SERO Proteinase 3 Ab [Presence] in Serum by Immunofluorescence Proteinase3 Ab Ser Ql IF 1 Both 17,4958 728 AU 18 Proteinaas 3 vastane IgG seerumis S-PR3 IgG JAH JAH EI S,P-PR3 IgG QN PR3 IgG QN Proteinaas 3 vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L U/mL UniCap 250 146 JAH 457 48408-9 Proteinase 3 Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn U/mL U/mL; units/mL SERO Proteinase 3 IgG Ab [Units/volume] in Serum Proteinase3 IgG Ser-aCnc 1 Both 725 AU 18 ANCA IgG paneel (IIF) S-ANCA IgG panel Müeloperoksüdaasi vastane IgG seerumis S-MPO IgG (kval) JAH EI EI S,P-MPO IgG MPO IgG Müeloperoksüdaasivastane IgG seerumis/plasmas N/P kaudne immuunofluorestsents 147 JAH 2187 72515-0 Myeloperoxidase Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord IF SERO Myeloperoxidase IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunofluorescence Myeloperoxidase IgG SerPl Ql IF 1 Both 22,3698 727 AU 18 Müeloperoksüdaasi vastane IgG seerumis S-MPO IgG JAH JAH EI S,P-MPO IgG QN MPO IgG QN Müeloperoksüdaasivastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L U/mL UniCap 250 148 JAH 459 48404-8 Myeloperoxidase Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn U/mL U/mL; units/mL SERO Myeloperoxidase IgG Ab [Units/volume] in Serum Myeloperoxidase IgG Ser-aCnc 1 Both 745 AU 18 Glomeeruluse basaalmembraani vastane IgG seerumis S-GBMA IgG JAH JAH EI S,P-GBMA IgG QN GBMA IgG QN Glomeeruli basaalmembraani vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L U/mL UniCap 250 154 JAH 495 30343-8 Glomerular basement membrane Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA EU/mL SERO Glomerular basement membrane IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay GBM IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 756 AU 18 Põletikuliste soolehaigustega seotud IgA ja IgG seerumis S-Colon IgAG panel JAH JAH EI S,P-Colon IgAG panel IIF Soolehaiguste IgA, IgG paneel (IIF) Põletikuliste soolehaigustega seotud IgA, IgG seerumis/plasmas (paneel, kaudne immunofluorestents) Paneel kaudne immuunofluorestsents 183 JAH 2977 L-2977 758 AU 18 Soolehaiguste IgA, IgG paneel (IIF) S-Colon IgAG panel Goblet cells (soole karikrakkude )vastased IgA ja IgG seerumis S-GC IgAG JAH EI EI S,P-GC IgAG Soole karikrakkude IgA, IgG Soole karikrakkude vastased IgA, IgG seerumis/plasmas N/P kaudne immuunofluorestsents 184 JAH 2075 69955-3 Intestinal goblet cell Ab Threshold Pt Ser Ord EIA SERO Intestinal goblet cell Ab [Presence] in Serum by Immunoassay Intestinal goblet cell Ab Ser Ql EIA 1 Both 11,4729 759 AU 18 Soolehaiguste IgA, IgG paneel (IIF) S-Colon IgAG panel Pankrease atsinuserakkude vastased IgA ja IgG seerumis S-PAC IgAG JAH EI EI S,P-PAC IgAG PAC IgA, IgG Pankrease atsinuserakkude vastased IgA, IgG seerumis/plasmas N/P kaudne immuunofluorestsents 185 JAH 2076 82982-0 Exocrine pancreas Ab.IgA+IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IF SERO Exocrine pancreas IgA+IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunofluorescence Exocrine pancreas IgA+IgG SerPl Ql IF 1 Both 8,7142 760 AU 18 Soolehaiguste IgA, IgG paneel (IIF) S-Colon IgAG panel Saccaharomyces-vastased IgA ja IgG seerumis S-ASCA IgAG JAH EI EI S,P-ASCA IgAG ASCA IgA, IgG Saccharomyces cerevisiae vastased IgA, IgG seerumis/plasmas N/P kaudne immuunofluorestsents 186 JAH 2077 53024-6 Saccharomyces cerevisiae Ab ACnc Pt Ser Ord ALLERGY Baker's yeast Ab [Presence] in Serum Baker's yeast Ab Ql 1 Both 761 AU 18 Neuronaalsete antigeenide vastased antikehad seerumis S-Neuron Ab JAH JAH EI S,P-Neuron Ab panel IIF Neuronaalsete antigeenide Ab paneel (IIF) Neuronaalsete antigeenide vastased antikehad seerumis/plasmas (paneel, kaudne immunofluorestsents) Paneel kaudne immuunofluorestsents 190 JAH 3177 L-3177 763 AU 18 Neuronaalsete antigeenide Ab paneel (IIF) S-Neuron Ab Antigeen Ri vastased antikehad seerumis S-Ri Ab JAH EI EI S,P-Ri Ab Ri Ab Ri-vastased antikehad seerumis/plasmas N/P kaudne immuunofluorestsents 191 JAH 2064 43187-4 Neuronal nuclear type 2 Ab ACnc Pt Ser Ord IF 1 SERO Neuronal nuclear type 2 Ab [Presence] in Serum by Immunofluorescence Hu2 Ab Ser Ql IF 1 Both 8,0763 764 AU 18 Neuronaalsete antigeenide Ab paneel (IIF) S-Neuron Ab Antigeen Yo vastased antikehad seerumis S-Yo Ab JAH EI EI S,P-Yo Ab Yo Ab Yo-vastased antikehad seerumis/plasmas N/P kaudne immuunofluorestsents 192 JAH 2065 14249-7 Purkinje cells Ab ACnc Pt Ser Ord IF 5 SERO Purkinje cells Ab [Presence] in Serum by Immunofluorescence Purkinje Cells Ab Ser Ql IF 1 Both 15,565 762 AU 18 Neuronaalsete antigeenide Ab paneel (IIF) S-Neuron Ab Antigeen Hu vastased antikehad seerumis S-Hu Ab JAH EI EI S,P-Hu Ab Hu Ab Hu-vastased antikehad seerumis/plasmas N/P kaudne immuunofluorestsents 193 JAH 2066 49738-8 Neuronal nuclear Ab ACnc Pt Ser Ord IF 4 SERO Neuronal nuclear Ab [Presence] in Serum by Immunofluorescence Hu Ab Ser Ql IF 1 Both 8,9396 767 AU 18 Neuronaalsete antigeenide Ab paneel (IIF) S-Neuron Ab Müeliinivastased antikehad seerumis S-Myelin Ab JAH EI EI S,P-Myelin Ab Müeliini Ab Müeliinivastased antikehad seerumis/plasmas N/P kaudne immuunofluorestsents 194 JAH 2067 72524-2 Myelin Ab Threshold Pt Ser/Plas Ord IF SERO Myelin Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunofluorescence Myelin Ab SerPl Ql IF 1 Both 20,5668 766 AU 18 Neuronaalsete antigeenide Ab paneel (IIF) S-Neuron Ab Müeliiniga seotud glükoproteiini vastased antikehad seerumis S-MAG Ab JAH EI EI S,P-MAG Ab MAG Ab MAG (müeliiniga seotud glükoproteiin) vastased antikehad seerumis/plasmas N/P kaudne immuunofluorestsents 195 JAH 2068 17310-4 Myelin associated glycoprotein Ab ACnc Pt Ser Ord IF 1 SERO Myelin associated glycoprotein Ab [Presence] in Serum by Immunofluorescence MAG Ab Ser Ql IF 1 Both 10,0446 765 AU 18 Neuronaalsete antigeenide Ab paneel (IIF) S-Neuron Ab Glutamaadi dekarboksülaasi vastased antikehad seerumis S-GAD Ab JAH EI EI S,P-GAD Ab GAD Ab GAD (glutamaadi dekarboksülaas) vastased antikehad seerumis/plasmas N/P kaudne immuunofluorestsents 199 JAH 2069 82660-2 Glutamate decarboxylase Ab PrThr Pt Ser/Plas Ord IF CHEM Glutamate decarboxylase Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunofluorescence GAD Ab SerPl Ql IF 1 Both 8,7142 768 AU 18 Neuronaalsete antigeenide vastased antikehad liikvoris CSF-Neuron Ab JAH JAH EI CSF-Neuron Ab panel IIF Neuronaalsete antigeenide Ab paneel liikvoris (IIF) Neuronaalsete antigeenide vastased antikehad liikvoris (paneel, kaudne immunofluorestents) Paneel kaudne immuunofluorestsents 200 JAH 3574 L-3574 770 AU 18 Neuronaalsete antigeenide Ab paneel liikvoris (IIF) CSF-Neuron Ab Antigeen Ri vastased antikehad liikvoris CSF-Ri Ab JAH EI EI CSF-Ri Ab Ri Ab liikvoris Ri-vastased antikehad liikvoris N/P kaudne immuunofluorestsents 201 JAH 3575 17343-5 Neuronal nuclear type 2 Ab ACnc Pt CSF Ord SERO Neuronal nuclear type 2 Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid Hu2 Ab CSF Ql 1 Both 7,0374 771 AU 18 Neuronaalsete antigeenide Ab paneel liikvoris (IIF) CSF-Neuron Ab Antigeen Yo vastased antikehad liikvoris CSF-Yo Ab JAH EI EI CSF-Yo Ab Yo Ab liikvoris Yo-vastased antikehad liikvoris N/P kaudne immuunofluorestsents 202 JAH 3576 63312-3 Purkinje cells Ab ACnc Pt CSF Ord EIA SERO Purkinje cells Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Immunoassay Purkinje Cells Ab CSF Ql EIA 1 Both 9,4253 769 AU 18 Neuronaalsete antigeenide Ab paneel liikvoris (IIF) CSF-Neuron Ab Antigeen Hu vastased antikehad liikvoris CSF-Hu Ab JAH EI EI CSF-Hu Ab Hu Ab liikvoris Hu-vastased antikehad liikvoris N/P kaudne immuunofluorestsents 203 JAH 3577 11089-0 Neuronal nuclear Ab ACnc Pt CSF Ord SERO Neuronal nuclear Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid Hu Ab CSF Ql 1 Both 7,9861 774 AU 18 Neuronaalsete antigeenide Ab paneel liikvoris (IIF) CSF-Neuron Ab Müeliinivastased antikehad liikvoris CSF-Myelin Ab JAH EI EI CSF-Müeliini Ab Müeliini Ab liikvoris Müeliinivastased antikehad liikvoris N/P kaudne immuunofluorestsents 204 JAH 3578 63287-7 Myelin Ab ACnc Pt CSF Ord IF SERO Myelin Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Immunofluorescence Myelin Ab CSF Ql IF 1 Both 12,3275 773 AU 18 Neuronaalsete antigeenide Ab paneel liikvoris (IIF) CSF-Neuron Ab Müeliiniga seotud glükoproteiini vastased antikehad liikvoris CSF-MAG Ab JAH EI EI CSF-MAG Ab MAG Ab liikvoris MAG (müeliiniga seotud glükoproteiin) vastased antikehad liikvoris N/P kaudne immuunofluorestsents 205 JAH 3579 31519-2 Myelin associated glycoprotein Ab ACnc Pt CSF Ord SERO Myelin associated glycoprotein Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid MAG Ab CSF Ql 1 Both 12,3275 772 AU 18 Neuronaalsete antigeenide Ab paneel liikvoris (IIF) CSF-Neuron Ab Glutamaadi dekarboksülaasi vastased antikehad liikvoris CSF-GAD Ab JAH EI EI CSF-GAD Ab GAD Ab liikvoris GAD (glutamaadi dekarboksülaas) vastased antikehad liikvoris N/P kaudne immuunofluorestsents 206 JAH 3580 82658-6 Glutamate decarboxylase Ab PrThr Pt CSF Ord IF CHEM Glutamate decarboxylase Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Immunofluorescence GAD Ab CSF Ql IF 1 Both 8,7142 776 AU 18 Neuronaalsete antigeenide IgG paneel seerumis S-Neuron IgG panel 12 Ag JAH JAH EI S,P-Neuron IgG panel IB Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (immunoblot) Neuronaalsete antigeenide vastane IgG seerumis/plasmas (paneel, immunoblot) Paneel EURO Blot Master 207 JAH 2975 L-2975 788 AU 18 Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (immunoblot) S-Neuron IgG panel 12 Ag S-Amph IgG S-Amph IgG JAH EI EI S,P-Amph IgG Amfifüsiini IgG Amfifüsiinivastane IgG seerumis/plasmas N/P EURO Blot Master 208 JAH 1897 33422-7 Amphiphysin Ab ACnc Pt Ser Ord 2 SERO Amphiphysin Ab [Presence] in Serum Amphiphysin Ab Ser Ql 1 Both 8,476 783 AU 18 Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (immunoblot) S-Neuron IgG panel 12 Ag S-CV2 IgG S-CV2 IgG JAH EI EI S,P-CV2.1 IgG CV2.1 IgG CV2.1-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EURO Blot Master 209 JAH 1892 47401-5 CV2 Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord IB 1 SERO CV2 IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) CV2 IgG Ser Ql IB 1 Both 17,8147 782 AU 18 Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (immunoblot) S-Neuron IgG panel 12 Ag Glutamaadi dekarboksülaasi vastane IgG seerumis S-GAD65 IgG JAH EI EI S,P-GAD65 IgG GAD65 IgG GAD65 (glutamaadi dekarboksülaas 65) vastane IgG seerumis/plasmas N/P 210 JAH 3768 83004-2 Glutamate decarboxylase 65 Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IA SERO Glutamate decarboxylase 65 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay GAD65 IgG SerPl Ql IA 1 Both 8,7142 784 AU 18 Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (immunoblot) S-Neuron IgG panel 12 Ag S-Hu IgG S-Hu IgG JAH EI EI S,P-Hu IgG Hu IgG Hu-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EURO Blot Master 211 JAH 1893 48405-5 Neuronal nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord IB 1 SERO Neuronal nuclear IgG Ab [Presence] in Serum by Immunofluorescence Hu IgG Ser Ql IF 1 Both 9,7129 785 AU 18 Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (immunoblot) S-Neuron IgG panel 12 Ag S-Yo IgG S-Yo IgG JAH EI EI S,P-Yo IgG Yo IgG Yo-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EURO Blot Master 212 JAH 1894 27214-6 Purkinje cells Ab ACnc Pt Ser Ord 2 SERO Purkinje cells Ab [Presence] in Serum Purkinje Cells Ab Ser Ql 1 Both 8,476 786 AU 18 Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (immunoblot) S-Neuron IgG panel 12 Ag S-Ri IgG S-Ri IgG JAH EI EI S,P-Ri IgG Ri IgG Ri-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EURO Blot Master 213 JAH 1895 31539-0 Neuronal nuclear type 2 Ab ACnc Pt Ser Ord 2 SERO Neuronal nuclear type 2 Ab [Presence] in Serum Hu2 Ab Ser Ql 1 Both 8,476 787 AU 18 Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (immunoblot) S-Neuron IgG panel 12 Ag S-PNMA2 IgG S-PNMA2 IgG JAH EI EI S,P-PNMA2 IgG PNMA2 IgG PNMA2 (paraneoplastiline antigeen MA2) vastane IgG seerumis/plasmas N/P EURO Blot Master 217 JAH 1896 82983-8 Ma+Ta Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IF SERO Ma+Ta IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunofluorescence Ma+Ta IgG SerPl Ql IF 1 Both 11,6749 777 AU 18 Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (immunoblot) S-Neuron IgG panel 12 Ag Rekoveriinivastane IgG seerumis S-Recoverin IgG JAH EI EI S,P-Recoverin IgG Rekoveriini IgG Rekoveriinivastane IgG seerumis/plasmas N/P 218 JAH 3769 83003-4 Recoverin Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IA SERO Recoverin IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay Recoverin IgG SerPl Ql IA 1 Both 8,7142 778 AU 18 Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (immunoblot) S-Neuron IgG panel 12 Ag Antigeen Zic4 vastane IgG seerumis S-Zic4 IgG JAH EI EI S,P-Zic4 IgG Zic4 IgG Zic4-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 219 JAH 3770 83002-6 Zinc finger protein of the cerebellum 4 Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IA SERO Zinc finger protein of the cerebellum 4 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay Zic4 IgG SerPl Ql IA 1 Both 8,7142 779 AU 18 Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (immunoblot) S-Neuron IgG panel 12 Ag Antigeen Sox 1 vastane IgG seerumis S- Sox 1 IgG JAH EI EI S,P-Sox1 IgG Sox1 IgG Sox1-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 220 JAH 3771 83001-8 Glial nuclear type 1 Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IA SERO Glial nuclear type 1 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay Glial nuclear type 1 IgG SerPl Ql IA 1 Both 14,9874 780 AU 18 Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (immunoblot) S-Neuron IgG panel 12 Ag Titiinivastane IgG seerumis S-Titin IgG JAH EI EI S,P-Titin IgG Titiini IgG Titiinivastane IgG seerumis/plasmas N/P 221 JAH 3772 83000-0 Titin Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IA SERO Titin IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay Titin IgG SerPl Ql IA 1 Both 8,7142 781 AU 18 Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (immunoblot) S-Neuron IgG panel 12 Ag AntigeenTr(DNER) vastane IgG seerumis S-Tr(DNER) IgG JAH EI EI S,P-Tr(DNER) IgG Tr(DNER) IgG Tr(DNER)-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 222 JAH 3773 82999-4 Purkinje cell cytoplasmic type Tr Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IA SERO PCA-Tr IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay PCA-Tr IgG SerPl Ql IA 1 Both 8,7142 789 AU 18 Autoimmuunsete entsefaliitidega seotud igG seerumis (paneel, kaudne immunofluorestsents) S-Autoimmune enceph. IgG IIF JAH JAH EI S,P-Autoimmune encephalitis IgG panel IIF Autoimmuunsete entsefaliitide IgG paneel (IIF) Autoimmuunsete entsefaliitidega seotud IgG seerumis/plasmas (paneel, kaudne immunofluorestsents) Paneel kaudne immuunofluorestsents 223 JAH 3060 L-3060 796 AU 18 Autoimmuunsete entsefaliitidega seotud igG liikvoris (paneel, kaudne immunofluorestsents) CSF-Autoimmune enceph. IgG IIF JAH JAH EI CSF-Autoimmune encephalitis IgG panel IIF Autoimmuunsete entsefaliitide IgG paneel liikvoris (IIF) Autoimmuunsete entsefaliitidega seotud IgG liikvoris (paneel, kaudne immunofluorestsetns) Paneel kaudne immuunofluorestsents 224 JAH 3061 L-3061 790 AU 18 Autoimmuunsete entsefaliitide IgG paneel (IIF) S-Autoimmune enceph. IgG IIF NMDA tüüpi glutamaadi retseptori vastane IgG seerumis S-NMDA IgG JAH EI EI S,P-NMDA IgG NMDA IgG NMDA tüüpi glutamaadi retseptorite vastane IgG seerumis/plasmas N/P kaudne immuunofluorestsents 225 JAH 3062 82981-2 N-methyl-D-aspartate receptor Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IF SERO NMDAR IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunofluorescence NMDAR IgG SerPl Ql IF 1 Both 8,7142 797 AU 18 Autoimmuunsete entsefaliitide IgG paneel liikvoris (IIF) CSF-Autoimmune enceph. IgG IIF NMDA tüüpi glutamaadi retseptori vastane IgG liikvoris CSF-NMDA IgG JAH EI EI CSF-NMDA IgG NMDA IgG liikvoris NMDA tüüpi glutamaadi retseptorite vastane IgG liikvoris N/P kaudne immuunofluorestsents 226 JAH 4601 82988-7 N-methyl-D-aspartate receptor Ab.IgG PrThr Pt CSF Ord IF SERO NMDAR IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Immunofluorescence NMDAR IgG CSF Ql IF 1 Both 8,7142 791 AU 18 Autoimmuunsete entsefaliitide IgG paneel (IIF) S-Autoimmune enceph. IgG IIF AMPA1- ja AMPA2 vastane IgG seerumis S-AMPA1, AMPA2 IgG JAH EI EI S,P-AMPA1 IgG AMPA1 IgG AMPA1-vastane IgG seerumis/plasmas N/P kaudne immuunofluorestsents 229 JAH 3063 82734-5 Alpha-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionate receptor 1 Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IF SERO AMPAR1 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunofluorescence AMPAR1 IgG SerPl Ql IF 1 Both 8,7142 798 AU 18 Autoimmuunsete entsefaliitide IgG paneel liikvoris (IIF) CSF-Autoimmune enceph. IgG IIF AMPA1-ja AMPA2 vastane IgG liikvoris CSF-AMPA1, AMPA2 IgG JAH EI EI CSF-AMPA1 IgG AMPA1 IgG liikvoris AMPA1-vastane IgG liikvoris N/P kaudne immuunofluorestsents 230 JAH 4602 82735-2 Alpha-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionate receptor 1 Ab.IgG PrThr Pt CSF Ord IF SERO AMPAR1 IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Immunofluorescence AMPAR1 IgG CSF Ql IF 1 Both 8,7142 792 AU 18 Autoimmuunsete entsefaliitide IgG paneel (IIF) S-Autoimmune enceph. IgG IIF DPPX (dipeptidüülpeptidaasi sarnane proteiin 6) vastane IgG seerumis S-DPPX IgG JAH EI EI S,P-AMPA2 IgG AMPA2 IgG AMPA2-vastane IgG seerumis/plasmas N/P kaudne immuunofluorestsents 231 JAH 3064 82980-4 Alpha-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionate receptor 2 Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IF SERO AMPAR2 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunofluorescence AMPAR2 IgG SerPl Ql IF 1 Both 8,7142 799 AU 18 Autoimmuunsete entsefaliitide IgG paneel liikvoris (IIF) CSF-Autoimmune enceph. IgG IIF DPPX (dipeptidüülpeptidaasi sarnane proteiin 6) vastane IgG liikvoris CSF-DPPX IgG JAH EI EI CSF-AMPA2 IgG AMPA2 IgG liikvoris AMPA2-vastane IgG liikvoris N/P kaudne immuunofluorestsents 232 JAH 4603 82987-9 Alpha-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionate receptor 2 Ab.IgG PrThr Pt CSF Ord IF SERO AMPAR2 IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Immunofluorescence AMPAR2 IgG CSF Ql IF 1 Both 8,7142 793 AU 18 Autoimmuunsete entsefaliitide IgG paneel (IIF) S-Autoimmune enceph. IgG IIF CASPR2- vastane IgG seerumis S-CASPR_2 IgG JAH EI EI S,P-Caspr2 IgG Caspr2 IgG Caspr2-vastane IgG seerumis/plasmas N/P kaudne immuunofluorestsents 233 JAH 3065 82979-6 Contactin-associated protein 2 Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IF SERO Contactin-associated protein 2 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunofluorescence CASPR2 IgG SerPl Ql IF 1 Both 8,7142 800 AU 18 Autoimmuunsete entsefaliitide IgG paneel liikvoris (IIF) CSF-Autoimmune enceph. IgG IIF CASPR2- vastane IgG liikvoris CSF-CASPR_2 IgG JAH EI EI CSF-Caspr2 IgG Caspr2 IgG liikvoris Caspr2-vastane IgG liikvoris N/P kaudne immuunofluorestsents 234 JAH 4604 82986-1 Contactin-associated protein 2 Ab.IgG PrThr Pt CSF Ord IF SERO Contactin-associated protein 2 IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Immunofluorescence CASPR2 IgG CSF Ql IF 1 Both 8,7142 794 AU 18 Autoimmuunsete entsefaliitide IgG paneel (IIF) S-Autoimmune enceph. IgG IIF LGI1-vastane IgG seerumis S-LGI_1 IgG JAH EI EI S,P-LGI1 IgG LGI1 IgG LGI1-vastane IgG seerumis/plasmas N/P kaudne immuunofluorestsents 235 JAH 3066 82978-8 Leucine-rich glioma-inactivated protein 1 Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IF SERO Leucine-rich glioma-inactivated protein 1 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunofluorescence LGI1 IgG SerPl Ql IF 1 Both 8,7142 801 AU 18 Autoimmuunsete entsefaliitide IgG paneel liikvoris (IIF) CSF-Autoimmune enceph. IgG IIF LGI1-vastane IgG liikvoris CSF-LGI_1 IgG JAH EI EI CSF-LGI1 IgG LGI1 IgG liikvoris LGI1-vastane IgG liikvoris N/P kaudne immuunofluorestsents 236 JAH 4606 82985-3 Leucine-rich glioma-inactivated protein 1 Ab.IgG PrThr Pt CSF Ord IF SERO Leucine-rich glioma-inactivated protein 1 IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Immunofluorescence LGI1 IgG CSF Ql IF 1 Both 8,7142 795 AU 18 Autoimmuunsete entsefaliitide IgG paneel (IIF) S-Autoimmune enceph. IgG IIF GABA retseptori B1/B2 vastane IgG seerumis S-GABA R B1/B2 IgG JAH EI EI S,P-GABAR B1,B2 IgG GABAR B1,B2 IgG Gammaaminobutüraadi retseptor B1 ja B2 vastane IgG seerumis/plasmas N/P kaudne immuunofluorestsents 237 JAH 3067 82977-0 Gamma aminobutyrate B receptor Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IF SERO GABBR IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunofluorescence GABBR IgG SerPl Ql IF 1 Both 8,7142 802 AU 18 Autoimmuunsete entsefaliitide IgG paneel liikvoris (IIF) CSF-Autoimmune enceph. IgG IIF GABA retseptori B1/B2 vastane IgG seerumis CSF-GABAR B1, B2 IgG JAH EI EI CSF-GABAR B1,B2 IgG GABAR B1,B2 IgG liikvoris Gammaaminobutüraadi retseptor B1 ja B2 vastane IgG liikvoris N/P kaudne immuunofluorestsents 238 JAH 4607 82984-6 Gamma aminobutyrate B receptor Ab.IgG PrThr Pt CSF Ord IF SERO GABBR IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Immunofluorescence GABBR IgG CSF Ql IF 1 Both 19,2843 2183 AU 18 Lihasspetsiifilise türosiinkinaasi retseptori vastased antikehad seerumis S-MuSK Ab JAH JAH EI S,P-MuSK Ab QN MuSK Ab QN MuSK (lihasespetsiifiline retseptor-türosiinkinaas) vastaste antikehade hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L ELISA IBL International GmbH 244 JAH 4293 57436-8 Muscle specific receptor tyrosine kinase Ab ACnc Pt Ser Qn IA [arb'U]/mL U/mL SERO Muscle specific receptor tyrosine kinase Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay MuSK Ab Ser IA-aCnc 1 Both 13,3632 804 AU 18 Lihasespetsiifilinse retseptori türosiini kinaasi vastase IgG hulk seerumis S-MuSK IgG EI EI EI S,P-MuSK IgG QN MuSK IgG QN MuSK (lihasespetsiifiline retseptor-türosiinkinaas) vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN nmol/L 245 JAH 3776 63537-5 Muscle specific receptor tyrosine kinase Ab.IgG MCnc Pt Ser Qn EIA g/L g/L SERO Muscle specific receptor tyrosine kinase IgG Ab [Mass/volume] in Serum by Immunoassay 1 Both 803 AU 18 Fosfolipaas A 2 retseptori vastane IgG seerumis S-PLA2 R IgG JAH JAH EI S,P-PLA2R IgG PLA2R IgG PLA2R (fosfolipaas A2 retseptor) vastane IgG seerumis/plasmas N/P kaudne immuunofluorestsents 269 JAH 3975 82926-7 Phospholipase A2 receptor Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord IA SERO Phospholipase A2 receptor IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay PLA2R IgG Ser Ql IA 1 Both 8,7142 933 AL 19 Immuunoglobuliin E seerumis S-IgE JAH JAH EI S,P-IgE IgE Immuunglobuliin E seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 1 JAH 707 19113-0 IgE ACnc Pt Ser Qn 0,00% CHEM IgE [Units/volume] in Serum IgE Ser-aCnc 1 Both 932 AL 19 Trüptaas seerumis S-Tryptase JAH JAH EI S,P-Tryptase Trüptaas Trüptaas seerumis/plasmas QN ug/L ?g/L UniCap 250 2 JAH 784 21582-2 Tryptase MCnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Tryptase [Mass/volume] in Serum or Plasma Tryptase SerPl-mCnc 1 Both 1036 AL 19 Spetsiifiline IgE bensüülpenitsillini suhtes S-c1 JAH JAH EI S,P-c1 IgE Penitsilliin G IgE Penitsilliin G vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 4 JAH 1934 6851-0 Penicillin G Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Penicillin G IgE Ab [Units/volume] in Serum Penicillin G IgE Qn 1 Both 2225 AL 19 Bensüülpenitsiliin vastane IgG seerumis S-c1 IgG JAH JAH EI S,P-c1 IgG Penitsilliin G IgG Penitsilliin G vastane IgG seerumis/plasmas QN mg/L mg/L Phadia 250 PhadiaAB 5 JAH 4908 49729-7 Penicillin G Ab.IgG MCnc Pt Ser Qn ALLERGY Penicillin G IgG Ab [Mass/volume] in Serum Penicillin G IgG-mCnc 1 Both 13,6114 1037 AL 19 Spetsiifiline IgE fenoksümetüülpenitsilliini suhtes S-c2 JAH JAH EI S,P-c2 IgE Penitsilliin V IgE Penitsilliin V vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 6 JAH 3079 6210-9 Penicillin V Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Penicillin V IgE Ab [Units/volume] in Serum Penicillin V IgE Qn 1 Both 12,1353 2226 AL 19 Fenokümetüülpenitsilliin vastane IgG seerumis S-c2 IgG JAH JAH EI S,P-c2 IgG Penitsilliin V IgG Penitsilliin V vastane IgG seerumis/plasmas QN mg/L mg/L Phadia 250 PhadiaAB 7 JAH 4909 L-4909 1038 AL 19 Spetsiifiline IgE ampitsillini suhtes S-c5 IgE JAH JAH EI S,P-c5 IgE Ampitsilliini IgE Ampitsilliinivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 8 JAH 1935 6712-4 Ampicillin Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Ampicillin IgE Ab [Units/volume] in Serum Ampicillin IgE Qn 1 Both 2227 AL 19 Ampitsiliin vastane IgG seerumis S-c5 IgG JAH JAH EI S,P-c5 IgG Ampitsilliini IgG Ampitsilliinivastane IgG seerumis/plasmas QN mg/L mg/L Phadia 250 PhadiaAB 9 JAH 4910 L-4910 1039 AL 19 Spetsiifiline IgE amoksitsilliini suhtes S-c6 JAH JAH EI S,P-c6 IgE Amoksitsilliini IgE Amoksitsilliinivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 10 JAH 710 6829-6 Amoxicillin Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Amoxicillin IgE Ab [Units/volume] in Serum Amoxicillin IgE Qn 1 Both 2228 AL 19 Amoksitsiliin vastane IgG seerumis S-c6 IgG JAH JAH EI S,P-c6 IgG Amoksitsilliini IgG Amoksitsilliinivastane IgG seerumis/plasmas QN mg/L mg/L Phadia 250 PhadiaAB 11 JAH 4911 L-4911 2545 AL 19 Tsefaklorivastane IgE seerumis S-c7 IgE JAH EI EI S,P-c7 IgE Tsefakloori IgE Tsefakloorivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 12 JAH 4684 19733-5 Cefaclor Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Cefaclor IgE Ab [Units/volume] in Serum Cefaclor IgE Qn 1 Both 11,9307 2161 AL 19 Kloorheksidiinivastane IgE seerumis S-c8 IgE JAH JAH EI S,P-c8 IgE Kloorheksidiini IgE Kloorheksidiinivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L KU/L UniCAP PhadiaAB 13 JAH 4141 66717-0 Chlorhexidine Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Chlorhexidine IgE Ab [Units/volume] in Serum Chlorhexidine IgE Qn 1 Both 9,6032 2229 AL 19 Kloorheksidiin vastane IgG seerumis S-c8 IgG JAH JAH EI S,P-c8 IgG Kloorheksidiini IgG Kloorheksidiinivastane IgG seerumis/plasmas QN mg/L mg/L Phadia 250 PhadiaAB 14 JAH 4912 L-4912 2162 AL 19 Zelatiinivastane IgE seerumis S-c74 IgE JAH JAH EI S,P-c74 IgE Zelatiini IgE Zelatiinivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L KU/L UniCAP PhadiaAB 15 JAH 4142 7332-0 Gelatin Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 4 ALLERGY Gelatin IgE Ab [Units/volume] in Serum Gelatin IgE Qn 1 Both 9,0646 2230 AL 19 Želatiin vastane IgG seerumis S-c74 IgG JAH JAH EI S,P-c74 IgG Zelatiini IgG Zelatiinivastane IgG seerumis/plasmas QN mg/L mg/L Phadia 250 PhadiaAB 16 JAH 4913 63140-8 Gelatin Ab.IgG MCnc Pt Ser Qn ug/mL ug/mL ALLERGY Gelatin IgG Ab [Mass/volume] in Serum Gelatin IgG-mCnc 1 Both 9,6022 2163 AL 19 Thümopapainivastane IgE seerumis S-c209 IgE JAH JAH EI S,P-c209 IgE Kümopapaiini IgE Kümopapaiinivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L KU/L UniCAP PhadiaAB 19 JAH 4685 6074-9 Chymopapain Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Chymopapain IgE Ab [Units/volume] in Serum Chymopapain IgE Qn 1 Both 12,8906 2231 AL 19 Kümopapain vastane IgG seerumis S-c209 IgG JAH JAH EI S,P-c209 IgG Kümopapaiini IgG Kümopapaiinivastane IgG seerumis/plasmas QN mg/L mg/L Phadia 250 PhadiaAB 20 JAH 4914 L-4914 2164 AL 19 Folkodiinivastane IgE seerumis S-c261 IgE JAH JAH EI S,P-c261 IgE Folkodiini IgE Folkodiinivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L KU/L UniCAP PhadiaAB 22 JAH 4146 73720-5 Pholcodine Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L k[IU]/L ALLERGY Pholcodine IgE Ab [Units/volume] in Serum Pholcodine IgE Qn 1 Both 18,6087 2232 AL 19 Folkodiin vastane IgG seerumis S-c261 IgG JAH JAH EI S,P-c261 IgG Folkodiini IgG Folkodiinivastane IgG seerumis/plasmas QN mg/L mg/L Phadia 250 PhadiaAB 23 JAH 4915 L-4915 1040 AL 19 Spetsiifiline IgE Dermatophagoides pteronyssinus suhtes S-d1 JAH JAH EI S,P-d1 IgE Dermatophagoides pteronyssinus IgE Dermatophagoides pteronyssinus vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 27 JAH 711 6096-2 Dermatophagoides pteronyssinus Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY European house dust mite IgE Ab [Units/volume] in Serum D pteronyss IgE Qn 1 Both 2233 AL 19 Dermatophagoides pteronyssinus vastane IgG seerumis S-d1 IgG JAH JAH EI S,P-d1 IgG Dermatophagoides pteronyssinus IgG Dermatophagoides pteronyssinus vastane IgG seerumis/plasmas QN mg/L mg/L Phadia 250 PhadiaAB 29 JAH 4916 81772-6 Dermatophagoides pteronyssinus Ab.IgG MCnc Pt Ser Qn mg/L mg/L ALLERGY European house dust mite IgG Ab [Mass/volume] in Serum D pteronyss IgG-mCnc 1 Both 13,3395 2158 AL 19 Dermatophagoides pteronyssimus vastane IgG4 seerumis S-d1 IgG4 JAH JAH EI S,P-d1 IgG4 Dermatophagoides pteronyssinus IgG4 Dermatophagoides pteronyssinus vastane IgG4 seerumis/plasmas QN mg/L UniCAP PhadiaAB 30 JAH 4717 56242-1 Dermatophagoides pteronyssinus Ab.IgG4 MCnc Pt Ser Qn ug/mL ug/mL ALLERGY European house dust mite IgG4 Ab [Mass/volume] in Serum D pteronyss IgG4-mCnc 1 Both 11,3665 1041 AL 19 Spetsiifiline IgE Dermatophagoides farinae suhtes S-d2 JAH JAH EI S,P-d2 IgE Dermatophagoides farinae IgE Dermatophagoides farinae vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 31 JAH 712 6095-4 Dermatophagoides farinae Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY American house dust mite IgE Ab [Units/volume] in Serum D farinae IgE Qn 1 Both 2234 AL 19 Dermatophagoides farinae vastane IgG seerumis S-d2 IgG JAH JAH EI S,P-d2 IgG Dermatophagoides farinae IgG Dermatophagoides farinae vastane IgG seerumis/plasmas QN mg/L mg/L Phadia 250 PhadiaAB 33 JAH 4917 63075-6 Dermatophagoides farinae Ab.IgG MCnc Pt Ser Qn ug/mL ug/mL ALLERGY American house dust mite IgG Ab [Mass/volume] in Serum D farinae IgG-mCnc 1 Both 12,7977 2159 AL 19 Dermatophagoides farinae vastane IgG4 seerumis S-d2 IgG4 JAH JAH EI S,P-d2 IgG4 Dermatophagoides farinae IgG4 Dermatophagoides farinae vastane IgG4 seerumis/plasmas QN mg/L UniCAP PhadiaAB 34 JAH 4718 56241-3 Dermatophagoides farinae Ab.IgG4 MCnc Pt Ser Qn ug/mL ug/mL ALLERGY American house dust mite IgG4 Ab [Mass/volume] in Serum D farinae IgG4-mCnc 1 Both 10,7775 1042 AL 19 Spetsiifiline IgE Dermatophagoides microcereas suhtes S-d3 JAH JAH EI S,P-d3 IgE Dermatophagoides microceras IgE Dermatophagoides microceras vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 35 JAH 1936 14036-8 Dermatophagoides microceras Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Dermatophagoides microceras IgE Ab [Units/volume] in Serum D microceras IgE Qn 1 Both 2235 AL 19 Dermatophagoides microcereas vastane IgG seerumis S-d3 IgG JAH JAH EI S,P-d3 IgG Dermatophagoides microcereas IgG Dermatophagoides microcereas vastane IgG seerumis/plasmas QN mg/L mg/L Phadia 250 PhadiaAB 36 JAH 4918 L-4918 1044 AL 19 Spetsiifiline IgE Acarus siro suhtes S-d70 JAH JAH EI S,P-d70 IgE Acarus siro IgE Acarus siro vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 37 JAH 713 6254-7 Acarus siro Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Acarus siro IgE Ab [Units/volume] in Serum A siro IgE Qn 1 Both 2236 AL 19 Acarus siro vastane IgG seerumis S-d70 IgG JAH JAH EI S,P-d70 IgG Acarus siro IgG Acarus siro vastane IgG seerumis/plasmas QN mg/L mg/L Phadia 250 PhadiaAB 38 JAH 4919 L-4919 1045 AL 19 Spetsiifiline IgE Lepidoglyphys destructor suhtes S-d71 JAH JAH EI S,P-d71 IgE Lepidoglyphus destructor IgE Lepidoglyphus destructor vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 39 JAH 714 6160-6 Lepidoglyphus destructor Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Lepidoglyphus destructor IgE Ab [Units/volume] in Serum L destructor IgE Qn 1 Both 2237 AL 19 Lepidoglyphys destructor vastane IgG seerumis S-d71 IgG JAH JAH EI S,P-d71 IgG Lepidoglyphys destructor IgG Lepidoglyphys destructor vastane IgG seerumis/plasmas QN mg/L mg/L Phadia 250 PhadiaAB 40 JAH 4920 L-4920 1046 AL 19 Spetsiifiline IgE Tyrophagus putrescentiae suhtes S-d72 JAH JAH EI S,P-d72 IgE Tyrophagus putrescentiae IgE Tyrophagus putrescentiae vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 41 JAH 1938 6256-2 Tyrophagus putrescentiae Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Tyrophagus putrescentiae IgE Ab [Units/volume] in Serum T putrescentiae IgE Qn 1 Both 2238 AL 19 Tyrophagus putrescentiae vastane IgG seerumis S-d72 IgG JAH JAH EI S,P-d72 IgG Tyrophagus putrescentiae IgG Tyrophagus putrescentiae vastane IgG seerumis/plasmas QN mg/L mg/L Phadia 250 PhadiaAB 42 JAH 4921 L-4921 1047 AL 19 Spetsiifiline IgE Glycophagus suhtes S-d73 JAH JAH EI S,P-d73 IgE Glycophagus domesticus IgE Glycophagus domesticus vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 43 JAH 1939 6126-7 Glycophagus domesticus Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Glycophagus domesticus IgE Ab [Units/volume] in Serum G domesticus IgE Qn 1 Both 2239 AL 19 Glycophagus domesticus vastane IgG seerumis S-d73 IgG JAH JAH EI S,P-d73 IgG Glycophagus domesticus IgG Glycophagus domesticus vastane IgG seerumis/plasmas QN mg/L mg/L Phadia 250 PhadiaAB 44 JAH 4922 L-4922 1043 AL 19 Spetsiifiline IgE Euroglyphus maynei suhtes S-d74 JAH JAH EI S,P-d74 IgE Euroglyphus maynei IgE Euroglyphus maynei vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 45 JAH 1937 6114-3 Euroglyphus maynei Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Euroglyphus maynei IgE Ab [Units/volume] in Serum E maynei IgE Qn 1 Both 2240 AL 19 Euroglyphus maynei vastane IgG seerumis S-d74 IgG JAH JAH EI S,P-d74 IgG Euroglyphus maynei IgG Euroglyphus maynei vastane IgG seerumis/plasmas QN mg/L mg/L Phadia 250 PhadiaAB 46 JAH 4923 L-4923 2601 AL 19 Dermatophagoides pteronyssinus komponendi Der p 1 vastane IgG4 seerumis S-d202 IgG4 JAH EI EI S,P-d202 IgG4 Dermatophagoides pteronyssinus Der p 1 (tsüsteiini proteaas) IgG4 Dermatophagoides pteronyssinus komponendi Der p 1 (tsüsteiini proteaas) IgG4 seerumis/plasmas QN mg/L mg/L Phadia 250 PhadiaAB 48 JAH 5552 L-5357 2604 AL 19 Dermatophagoides pteronyssinus komponendi Der p 2 vastane IgG4 seerumis S-d203 IgG4 JAH EI EI S,P-d203 IgG4 Dermatophagoides pteronyssinus Der p 2 (NPC2 perekond) IgG4 Dermatophagoides pteronyssinus komponendi Der p 2 (NPC2 perekond) vastane IgG4 seerumis/plasmas QN mg/L mg/L Phadia 250 PhadiaAB 50 JAH 5554 L-5358 2530 AL 19 Dermatophagoides pteronyssinus komponendi Der p10 vastane IgE seerumis S-d205 IgE JAH JAH EI S,P-d205 IgE Dermatophagoides pteronyssinus Der p 10 (tropomüosiin) IgE Dermatophagoides pteronyssinus komponendi Der p 10 (tropomüosiin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 PhadiaAB 51 JAH 4147 63463-4 Dermatophagoides pteronyssinus recombinant (rDer p) 10 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 1 ALLERGY European house dust mite recombinant (rDer p) 10 IgE Ab [Units/volume] in Serum D pteronyss (rDer p) 10 IgE Qn 1 Both 18,6087 2605 AL 19 Dermatophagoides pteronyssinus komponendi Der p 23 vastane IgG4 seerumis S-d209 IgG4 JAH EI EI S,P-d209 IgG4 Dermatophagoides pteronyssinus Der p 23 (peritrofiini sarnane valk) IgG4 Dermatophagoides pteronyssinus komponendi Der p 23 (peritrofiini sarnane valk) vastane IgG4 seerumis/plasmas QN mg/L mg/L Phadia 250 PhadiaAB 53 JAH 5555 L-5359 942 AL 19 Spetsiifiline IgE epidermaalsete allergeenide suhtes (kass,koer, hobune, lehm) seerumis S-ex1 JAH JAH EI S,P-ex1 IgE Segu ex1: kassi epiteeli,kassi, koera, hobuse, lehma kõõma IgE Epidermaalsete allergeenide (segu 1: kassi epiteel ja kõõm, koera kõõm, hobuse kõõm, lehma kõõm) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 54 JAH 725 30185-3 (Cat dander+Cow dander+Dog dander+Horse dander) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk ALLERGY Epidermal Allergen Mix 1 (Cat dander+Cow dander+Dog dander+Horse dander) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Epid Allerg Mix1 IgE Qn 1 Both 2499 AL 19 Spetsiifiline IgE sulgede segu suhtes ((hani,kana,part,kalkun) seerumis S-ex71 JAH JAH EI S,P-ex71 IgE Segu ex71: hane-, kana-, pardi-, kalkunisulgede IgE Sulgede (segu 71: hanesuled, kanasuled, pardisuled, kalkunisuled) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 56 JAH 1525 72279-3 (Chicken feather+Duck feather+Goose feather+Turkey feather) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk k[IU]/L kIU/L ALLERGY Epidermal Allergen Mix 71 (Chicken feather+Duck feather+Goose feather+Turkey feather) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Epid Allerg Mix71 IgE Qn 1 Both 20,4621 943 AL 19 Spetsiifiline IgE sulgede segu suhtes (hani, kana, part, papagoi) seerumis S-ex73 EI 2019-02-20 EI EI S,P-ex73 IgE Segu ex73: hane-, kana-, pardi-, papagoisulgede IgE Sulgede (segu 73: hanesuled, kanasuled, pardisuled, papagoisuled) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 58 JAH 726 31161-3 (Chicken feather+Duck feather+Goose feather+Parrot feather) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk kU/L kU/L ALLERGY Epidermal Allergen Mix 73 (Chicken feather+Duck feather+Goose feather+Parrot feather) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Epid Allerg Mix73 IgE Qn 1 Both 1052 AL 19 Spetsiifiline IgE kassi epiteeli ja kõõma suhtes S-e1 JAH JAH EI S,P-e1 IgE Kassi epiteeli, kõõma IgE Kassi epiteeli ja kõõma vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 59 JAH 715 6833-8 Cat dander Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kU/L kU/L ALLERGY Cat dander IgE Ab [Units/volume] in Serum Cat Dander IgE Qn 1 Both 2242 AL 19 Kassi epiteeli ja kõõma vastane IgG seerumis S-e1 IgG JAH JAH EI S,P-e1 IgG Kassi epiteeli, kõõma IgG Kassi epiteeli ja kõõma vastane IgG seerumis/plasmas QN mg/L mg/L Phadia 250 PhadiaAB 61 JAH 4925 63076-4 Cat dander Ab.IgG MCnc Pt Ser Qn ug/mL ug/mL ALLERGY Cat dander IgG Ab [Mass/volume] in Serum Cat Dander IgG-mCnc 1 Both 12,5641 1053 AL 19 Spetsiifiline IgE hobuse kõõma suhtes S-e3 JAH JAH EI S,P-e3 IgE Hobuse kõõma IgE Hobuse kõõma vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 63 JAH 716 6143-2 Horse dander Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Horse dander IgE Ab [Units/volume] in Serum Horse Dander IgE Qn 1 Both 2243 AL 19 Hobuse kõõma vastane IgG seerumis S-e3 IgG JAH JAH EI S,P-e3 IgG Hobuse kõõma IgG Hobuse kõõma vastane IgG seerumis/plasmas QN mg/L mg/L Phadia 250 PhadiaAB 65 JAH 4926 L-4926 1054 AL 19 Spetsiifiline IgE lehma kõõma suhtes S-e4 JAH JAH EI S,P-e4 IgE Lehma kõõma IgE Lehma kõõma vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 66 JAH 1942 6091-3 Cow dander Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Cow dander IgE Ab [Units/volume] in Serum Cow Dander IgE Qn 1 Both 2244 AL 19 Lehma kõõma vastane IgG seerumis S-e4 IgG JAH JAH EI S,P-e4 IgG Lehma kõõma IgG Lehma kõõma vastane IgG seerumis/plasmas QN mg/L mg/L Phadia 250 PhadiaAB 67 JAH 4927 L-4927 1055 AL 19 Spetsiifiline IgE koera kõõma suhtes S-e5 JAH JAH EI S,P-e5 IgE Koera kõõma IgE Koera kõõma vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 68 JAH 717 6098-8 Dog dander Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Dog dander IgE Ab [Units/volume] in Serum Dog Dander IgE Qn 1 Both 2245 AL 19 Koera kõõma vastane IgG seerumis S-e5 IgG JAH JAH EI S,P-e5 IgG Koera kõõma IgG Koera kõõma vastane IgG seerumis/plasmas QN mg/L mg/L Phadia 250 PhadiaAB 70 JAH 4928 63077-2 Dog dander Ab.IgG MCnc Pt Ser Qn ug/mL ug/mL ALLERGY Dog dander IgG Ab [Mass/volume] in Serum Dog Dander IgG-mCnc 1 Both 14,627 1056 AL 19 Spetsiifiline IgE merisea epiteeli suhtes S-e6 JAH JAH EI S,P-e6 IgE Merisea epiteeli IgE Merisea epiteeli vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 71 JAH 718 6134-1 Guinea pig epithelium Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Guinea pig epithelium IgE Ab [Units/volume] in Serum Guinea Pig Epith IgE Qn 1 Both 2246 AL 19 Meresea epiteeli vastane IgG seerumis S-e6 IgG JAH JAH EI S,P-e6 IgG Merisea epiteeli IgG Merisea epiteeli vastane IgG seerumis/plasmas QN mg/L mg/L Phadia 250 PhadiaAB 73 JAH 4929 L-4929 1057 AL 19 Spetsiifiline IgE hanesulgede suhtes S-e70 JAH JAH EI S,P-e70 IgE Hanesulgede IgE Hanesulgede vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 74 JAH 3991 6129-1 Goose feather Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 16 ALLERGY Goose feather IgE Ab [Units/volume] in Serum Goose Feather IgE Qn 1 Both 12,0405 2241 AL 19 Hanesulgede vastane IgG seerumis S-e70 IgG JAH JAH EI S,P-e70 IgG Hanesulgede IgG Hanesulgede vastane IgG seerumis/plasmas QN mg/L mg/L Phadia 250 PhadiaAB 75 JAH 4924 78366-2 Goose feather Ab.IgG MCnc Pt Ser Qn mg/L mg/L ALLERGY Goose feather IgG Ab [Mass/volume] in Serum Goose Feather IgG-mCnc 1 Both 14,8037 2594 AL 19 Kitse epiteelivastane IgE seerumis S-e80 IgE JAH JAH EI S,P-e80 IgE Kitse epiteeli IgE Kitse epiteeli vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 77 JAH 5542 6127-5 Goat epithelium Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Goat epithelium IgE Ab [Units/volume] in Serum Goat Epith IgE Qn 1 Both 1058 AL 19 Spetsiifiline IgE lamba epiteeli suhtes S-e81 JAH JAH EI S,P-e81 IgE Lamba epiteeli IgE Lamba epiteeli vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 78 JAH 1943 6243-0 Sheep epithelium Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Sheep epithelium IgE Ab [Units/volume] in Serum Sheep Epith IgE Qn 1 Both 2247 AL 19 Lamba epiteeli vastane IgG seerumis S-e81 IgG JAH JAH EI S,P-e81 IgG Lamba epiteeli IgG Lamba epiteeli vastane IgG seerumis/plasmas QN mg/L mg/L Phadia 250 PhadiaAB 79 JAH 4930 L-4930 1059 AL 19 Spetsiifiline IgE jänese epiteeli suhtes S-e82 JAH JAH EI S,P-e82 IgE Küüliku epiteeli IgE Küüliku epiteeli vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 80 JAH 720 6223-2 Rabbit epithelium Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Rabbit epithelium IgE Ab [Units/volume] in Serum Rabbit Epith IgE Qn 1 Both 2248 AL 19 Jänese epiteeli vastane IgG seerumis S-e82 IgG JAH JAH EI S,P-e82 IgG Küüliku epiteeli IgG Küüliku epiteeli vastane IgG seerumis/plasmas QN mg/L mg/L Phadia 250 PhadiaAB 82 JAH 4931 L-4931 1060 AL 19 Spetsiifiline IgE hamstri epiteeli suhtes S-e84 JAH JAH EI S,P-e84 IgE Hamstri epiteeli IgE Hamstri epiteeli vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 83 JAH 721 6135-8 Hamster epithelium Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Hamster epithelium IgE Ab [Units/volume] in Serum Hmtr Epith IgE Qn 1 Both 2249 AL 19 Hamstri epiteeli vastane IgG seerumis S-e84 IgG JAH JAH EI S,P-e84 IgG Hamstri epiteeli IgG Hamstri epiteeli vastane IgG seerumis/plasmas QN mg/L mg/L Phadia 250 PhadiaAB 85 JAH 4932 L-4932 1061 AL 19 Spetsiifiline IgE kanasulgede suhtes S-e85 JAH JAH EI S,P-e85 IgE Kanasulgede IgE Kanasulgede vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 86 JAH 722 6070-7 Chicken feather Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Chicken feather IgE Ab [Units/volume] in Serum Chicken Feather IgE Qn 1 Both 2250 AL 19 Kanasulgede vastane IgG seerumis S-e85 IgG JAH JAH EI S,P-e85 IgG Kanasulgede IgG Kanasulgede vastane IgG seerumis/plasmas QN mg/L mg/L Phadia 250 PhadiaAB 87 JAH 4933 81783-3 Chicken feather Ab.IgG MCnc Pt Ser Qn mg/L mg/L ALLERGY Chicken feather IgG Ab [Mass/volume] in Serum Chicken Feather IgG-mCnc 1 Both 14,7133 1062 AL 19 Spetsiifiline IgE pardisulgede suhtes S-e86 JAH JAH EI S,P-e86 IgE Pardisulgede IgE Pardisulgede vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 88 JAH 3992 6100-2 Duck feather Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 9 ALLERGY Duck feather IgE Ab [Units/volume] in Serum Duck Feather IgE Qn 1 Both 12,4961 2251 AL 19 Pardisulgede vastane IgG seerumis S-e86 IgG JAH JAH EI S,P-e86 IgG Pardisulgede IgG Pardisulgede vastane IgG seerumis/plasmas QN mg/L mg/L Phadia 250 PhadiaAB 89 JAH 4934 81785-8 Duck feather Ab.IgG MCnc Pt Ser Qn mg/L mg/L ALLERGY Duck feather IgG Ab [Mass/volume] in Serum Duck Feather IgG-mCnc 1 Both 15,2162 1063 AL 19 Spetsiifiline IgE papagoi sulgede suhtes S-e213 JAH JAH EI S,P-e91/e213 IgE Papagoisulgede IgE Papagoisulgede vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 92 JAH 3417 6202-6 Parrot feather Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Parrot feather IgE Ab [Units/volume] in Serum Parrot Feather IgE Qn 1 Both 13,7412 2252 AL 19 Papagoi sulgede vastane IgG seerumis S-e213 IgG JAH JAH EI S,P-e213 IgG Papagoisulgede IgG Papagoisulgede vastane IgG seerumis/plasmas QN mg/L mg/L Phadia 250 PhadiaAB 93 JAH 4935 58913-5 Parrot feather Ab.IgG MCnc Pt Ser Qn mg/L mg/L ALLERGY Parrot feather IgG Ab [Mass/volume] in Serum Parrot Feather IgG-mCnc 1 Both 15,335 2532 AL 19 Kassi komponendi Fel d1 vastane IgE seerumis S-e94 IgE JAH JAH EI S,P-e94 IgE Kassi Fel d 1 (uteroglobiin) IgE Kassi komponendi Fel d 1 (uteroglobiin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 PhadiaAB 94 JAH 5040 64975-6 Cat recombinant (rFel d) 1 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L IU/mL ALLERGY Cat recombinant (rFel d) 1 IgE Ab [Units/volume] in Serum Cat (rFel d) 1 IgE Qn 1 Both 17,6447 2535 AL 19 Koera komponendi Can f1 vastane IgE seerumis S-e101 IgE JAH JAH EI S,P-e101 IgE Koera Can f 1 (lipokaliin) IgE Koera komponendi Can f 1 (lipokaliin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 95 JAH 5041 58773-3 Dog recombinant (rCan f) 1 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kU/L ALLERGY Dog recombinant (rCan f) 1 IgE Ab [Units/volume] in Serum Dog (rCan f) 1 IgE Qn 1 Both 17,6447 2537 AL 19 Veise seerumi albumiini komponendi Bos d6 vastane IgE seerumis S-e204 IgE JAH JAH EI S,P-e204 IgE Veise Bos d 6 (seerumi albumiin) IgE Veise komponendi Bos d 6 (seerumi albumiin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 99 JAH 2135 10922-3 Bovine serum albumin Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Bovine serum albumin (BSA) IgE Ab [Units/volume] in Serum BSA IgE Qn unknown both 2533 AL 19 Kassi komponendi Fel d2 vastane IgE seerumis S-e220 IgE JAH JAH EI S,P-e220 IgE Kassi Fel d 2 (seerumi albumiin) IgE Kassi komponendi Fel d 2 (seerumi albumiin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 104 JAH 4593 19732-7 Cat serum albumin Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Cat serum albumin IgE Ab [Units/volume] in Serum Cat Serum Alb IgE Qn 1 Both 16,4052 2536 AL 19 Koera komponendi Can f3 vastane IgE seerumis S-e221 IgE JAH JAH EI S,P-e221 IgE Koera Can f 3 (seerumi albumiin) IgE Koera komponendi Can f 3 (seerumi albumiin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 105 JAH 5042 19738-4 Dog serum albumin Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Dog serum albumin IgE Ab [Units/volume] in Serum Dog Serum Alb IgE Qn 1 Both 17,6447 2534 AL 19 Kassi komponendi Fel d4 vastane IgE seerumis S-e228 IgE JAH JAH EI S,P-e228 IgE Kassi Fel d 4 (lipokaliin) IgE Kassi komponendi Fel d 4 (lipokaliin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 107 JAH 5334 64976-4 Cat recombinant (rFel d) 4 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L IU/mL ALLERGY Cat recombinant (rFel d) 4 IgE Ab [Units/volume] in Serum Cat (rFel d) 4 IgE Qn 1 Both 936 AL 19 Spetsiifiline IgE toiduallergeenide paneeli suhtes (maa-,sarapuu-, para-,kookospähkel, mandel) seerumis S-fx1 JAH JAH EI S,P-fx1 IgE Segu fx1: maa-, sarapuu-, para-, kookospähkli, mandli IgE Toiduallergeenide (segu 1: maapähkel, sarapuupähkel, parapähkel, kookospähkel, mandel) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 110 JAH 727 46708-4 (Arachis hypogaea+Bertholletia excelsa+Cocos nucifera+Corylus avellana+Prunus dulcis) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk kU/L kU/L ALLERGY Food Allergen Mix 1 (Peanut+Brazil nut+Coconut+Hazelnut+Almond) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Food Allerg Mix1 IgE Qn 1 Both 2506 AL 19 Toiduallergeenide (segu 2: tursk, krevett, rannakarp/jõekarp,tuunikala, lõhe) vastane IgE seerumis S-fx2 IgE JAH JAH EI S,P-fx2 IgE Segu fx2: tursa, kreveti, rannakarbi, tuunikala, lõhe IgE Toiduallergeenide (segu 2: tursk, krevett, rannakarp, tuunikala, lõhe) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 PhadiaAB 111 JAH 728 46712-6 (Gadus morhua+Mytilus edulis+Pandalus borealis+Salmo salar+Thunnus albacares) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk kU/L kU/L ALLERGY Food Allergen Mix 2 (Cod+Blue Mussel+Shrimp+Salmon+Tuna) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Food Allerg Mix2 IgE Qn 1 Both 937 AL 19 Spetsiifiline IgE toiduallergeenide paneeli suhtes (nisu-,kaera-, maisi-,tatarajahu, seesami seemned) seerumis S-fx3 JAH JAH EI S,P-fx3 IgE Segu fx3: nisu, kaera, maisi, tatra, seesamiseemne IgE Toiduallergeenide (segu 3: nisu, kaer, mais, tatar, seesamiseeme) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 112 JAH 729 52972-7 (Avena sativa+Fagopyrum esculentum+Sesamum indicum+Triticum aestivum+Zea mays) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk kU/L KU/L ALLERGY Food Allergen Mix 3 (Oat+Buckwheat+Sesame seed+Wheat+Corn) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Food Allerg Mix3 IgE Qn 1 Both 935 AL 19 Spetsiifiline IgE toiduallergeenide paneeli suhtes(munavalge,piim, kala, nisu-jahu, maapähkel, sojauba) seerumis S-fx5E JAH JAH EI S,P-fx5 IgE Segu fx5: munavalge, piima, nisu, tursa, maapähkli, soja IgE Toiduallergeenide (segu 5: munavalge, piim, nisu, tursk, maapähkel, soja) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 113 JAH 730 30187-9 (Arachis hypogaea+Cow milk+Egg white+Gadus morhua+Glycine max+Triticum aestivum) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk ALLERGY Food Allergen Mix 5 (Peanut+Cow milk+Egg white+Cod+Soybean+Wheat) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Food Allerg Mix5 IgE Qn 1 Both 938 AL 19 Spetsiifiline IgE toiduallergeenide paneeli suhtes (apelsin, õun, banaan, virsik) seerumis S-fx15 JAH JAH EI S,P-fx15 IgE Segu fx15: apelsini, õuna, virsiku, banaani IgE Toiduallergeenide (segu 15: apelsin, õun, virsik, banaan) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 117 JAH 1522 69958-7 (Citrus sinensis+Malus sylvestris+Musa spp+Prunus persica) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk k[IU]/L kIU/L ALLERGY Food Allergen Mix 15 (Orange+Apple+Banana+Peach) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Food Allerg Mix15 IgE Qn 1 Both 11,4729 2507 AL 19 Toiduallergeenide (segu 22: india pähkel, pekaanipähkel, kreeka pähkel, pistaatsiapähkel) vastane IgE seerumis S-fx22 IgE JAH JAH EI S,P-fx22 IgE Segu fx22: india-, pekaani-, kreeka-, pistaatsiapähkli IgE Toiduallergeenide (segu 22: india-, pekaani-, kreeka-, pistaatsiapähkel) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 PhadiaAB 120 JAH 3112 46707-6 (Anacardium occidentale+Carya illinoinensis+Juglans spp+Pistacia vera) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk k[IU]/L kU/L ALLERGY Food Allergen Mix 22 (Cashew+Pecan or Hickory nut+Walnut+Pistachio) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Food Allerg Mix22 IgE Qn 1 Both 16,8794 2586 AL 19 Toiduallergeenide (segu 29: apelsin, sidrun,greifrut, mandariin) vastane IgE seerumis S-fx29 IgE JAH JAH EI S,P-fx29 IgE Segu fx29: apelsini, sidruni, greibi, mandariini IgE Toiduallergeenide (segu 29: apelsin, sidrun, greip, mandariin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 122 JAH 5534 82068-8 (Citrus sinensis+Citrus limon+Citrus paradisi+Citrus reticulata) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk k[IU]/mL kIU/mL ALLERGY Citrus Allergen Mix (Orange+Lemon+Grapefruit+Clementine) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Citrus mix IgE Qn 1 Both 2587 AL 19 Toiduallergeenide (segu 30: kiivi, mango, banaan, avokaado, papaia) vastane IgE seerumis S-fx30 IgE JAH JAH EI S,P-fx30 IgE Segu fx30: kiivi, papaia, mango, banaani, avokaado IgE Toiduallergeenide (segu 30: kiivi, papaia, mango, banaan, avokaado) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 123 JAH 5535 82549-7 (Actinidia deliciosa+Carica papaya+Mangifera indica+Musa spp+Persea americana) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk k[IU]/mL kIU/mL ALLERGY Food Allergen Mix 30A (Kiwi+Papaya+Mango+Banana+Avacodo) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Food Allerg Mix 30A IgE Qn 1 Both 939 AL 19 Spetsiifiline IgE toiduallergeenide paneeli suhtes (estragon,majoraan,tüümian,harilik leesputk) seerumis S-fx70 JAH JAH EI S,P-fx70 IgE Segu fx70: estragoni, majoraani, tüümiani, leesputke IgE Toiduallergeenide (segu 70: estragon, majoraan e. pune, tüümian e. aed-liivatee, leesputk) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 126 JAH 3756 73712-2 (Artemisia dracunculus+Levisticum officinale+Origanum majorana+Thymus vulgaris) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk kIU/L k[IU]/L ALLERGY Food Allergen Mix 70 (Tarragon+Lovage+Marjoram+Thyme) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Food Allerg Mix70 IgE Qn 1 Both 940 AL 19 Spetsiifiline IgE toiduallergeenide paneeli suhtes (abasiilik, apteegitilli seemned,ingver ,aniis) seerumis S-fx72 JAH JAH EI S,P-fx72 IgE Segu fx72: basiiliku, apteegitilli seemne, ingveri, aniisi IgE Toiduallergeenide (segu 72: basiilik, apteegitilli seeme, ingver, aniis) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 128 JAH 3979 82074-6 (Foeniculum vulgare seed+Ocimum basilicum+Pimpinella anisum+Zingiber officinale) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk k[IU]/mL kIU/mL ALLERGY Food Allergen Mix 72 (Fennel seed+Basil+Anise+Ginger) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Food Allerg Mix72 IgE Qn 1 Both 8,6864 941 AL 19 Spetsiifiline IgE toiduallergeenide paneeli suhtes(sea-, looma-, kanaliha) seerumis S-fx73 JAH JAH EI S,P-fx73 IgE Segu fx73: sea-, veise-, kanaliha IgE Toiduallergeenide (segu 73: sea-, veise-, kanaliha) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 129 JAH 733 69922-3 (Beef+Chicken+Pork) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk k[IU]/L kIU/L ALLERGY Food Allergen Mix 73 (Beef+Chicken+Pork) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Food Allerg Mix73 IgE Qn 1 Both 11,4729 948 AL 19 Spetsiifiline IgE munavalge suhtes S-f1 JAH JAH EI S,P-f1 IgE Munavalge IgE Munavalgevastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 131 JAH 735 6106-9 Egg white Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Egg white IgE Ab [Units/volume] in Serum Egg White IgE Qn 1 Both 2211 AL 19 Munavalgevastane IgG seerumis S-f1 IgG JAH JAH EI S,P-f1 IgG Munavalge IgG Munavalgevastane IgG seerumis/plasmas QN mg/L mg/L UniCAP PhadiaAB 133 JAH 4850 35535-4 Egg white Ab.IgG MCnc Pt Ser Qn ug/mL ug/mL ALLERGY Egg white IgG Ab [Mass/volume] in Serum Egg White IgG-mCnc 1 Both 13,4223 949 AL 19 Spetsiifiline IgE lehmapiima suhtes S-f2 JAH JAH EI S,P-f2 IgE Lehmapiima IgE Lehmapiimavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 134 JAH 736 7258-7 Cow milk Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kU/L kU/L 0,00% ALLERGY Cow milk IgE Ab [Units/volume] in Serum Cow Milk IgE Qn 1 Both 950 AL 19 Spetsiifiline IgE tursa suhtes S-f3 JAH JAH EI S,P-f3 IgE Tursa IgE Tursavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 137 JAH 737 6082-2 Gadus morhua Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn 0,00% ALLERGY Codfish IgE Ab [Units/volume] in Serum Codfish IgE Qn 1 Both 2500 AL 19 Tursa komponendi Gad c1 vastane IgE seerumis S-f426 IgE JAH JAH EI S,P-f426 IgE Tursa Gad c 1 (parvalbumiin) IgE Tursa komponendi Gad c 1 (parvalbumiin) vastane IgE seerumis QN kU/L kU/L Phadia 250 PhadiaAB 139 JAH 3837 63473-3 Gadus morhua recombinant (rGad c) 1 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kU/L 1 ALLERGY Codfish recombinant (rGad c) 1 IgE Ab [Units/volume] in Serum Codfish (rGad c) 1 IgE Qn Both 951 AL 19 Spetsiifiline IgE nisujahu suhtes S-f4 JAH JAH EI S,P-f4 IgE Nisu IgE Nisuvastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 140 JAH 738 6276-0 Triticum aestivum Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn 0,00% ALLERGY Wheat IgE Ab [Units/volume] in Serum Wheat IgE Qn 1 Both 2132 AL 19 Nisuvastane IgG seerumis S-f4 IgG JAH JAH EI S,P-f4 IgG Nisu IgG Nisuvastane IgG seerumis/plasmas QN mg/L UniCAP PhadiaAB 142 JAH 4692 35537-0 Triticum aestivum Ab.IgG MCnc Pt Ser Qn ug/mL ug/mL ALLERGY Wheat IgG Ab [Mass/volume] in Serum Wheat IgG-mCnc 1 Both 11,1916 952 AL 19 Spetsiifiline IgE rukkijahu suhtes S-f5 JAH JAH EI S,P-f5 IgE Rukki IgE Rukkivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 143 JAH 739 7674-5 Secale cereale Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kU/L kU/L ALLERGY Rye IgE Ab [Units/volume] in Serum Rye IgE Qn 1 Both 953 AL 19 Spetsiifiline IgE odrajahu suhtes S-f6 JAH JAH EI S,P-f6 IgE Odra IgE Odravastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 145 JAH 740 6037-6 Hordeum vulgare Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Barley IgE Ab [Units/volume] in Serum Barley IgE Qn 1 Both 954 AL 19 Spetsiifiline IgE kaerajahu suhtes S-f7 JAH JAH EI S,P-f7 IgE Kaera IgE Kaeravastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 146 JAH 741 6190-3 Avena sativa Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Oat IgE Ab [Units/volume] in Serum Oat IgE Qn 1 Both 955 AL 19 Spetsiifiline IgE maisi suhtes S-f8 JAH JAH EI S,P-f8 IgE Maisi IgE Maisivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 147 JAH 3110 6087-1 Zea mays Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L; kU/L 738 ALLERGY Corn IgE Ab [Units/volume] in Serum Corn IgE Qn 1 Both 11,7478 956 AL 19 Spetsiifiline IgE riisi suhtes S-f9 JAH JAH EI S,P-f9 IgE Riisi IgE Riisivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 148 JAH 742 6230-7 Oryza sativa Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Rice IgE Ab [Units/volume] in Serum Rice IgE Qn 1 Both 957 AL 19 Spetsiifiline IgE seesamseemnete suhtes S-f10 JAH JAH EI S,P-f10 IgE Seesamiseemne IgE Seesamiseemnevastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 149 JAH 743 6242-2 Sesamum indicum Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Sesame Seed IgE Ab [Units/volume] in Serum Sesame Seed IgE Qn 1 Both 958 AL 19 Spetsiifiline IgE tatrajahu suhtes S-f11 JAH JAH EI S,P-f11 IgE Tatra IgE Tatravastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 151 JAH 744 6054-1 Fagopyrum esculentum Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Buckwheat IgE Ab [Units/volume] in Serum Buckwheat IgE Qn 1 Both 959 AL 19 Spetsiifiline IgE herne suhtes S-f12 JAH JAH EI S,P-f12 IgE Herne IgE Hernevastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 152 JAH 1909 6204-2 Pisum sativum Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Pea IgE Ab [Units/volume] in Serum Pea IgE Qn 1 Both 960 AL 19 Spetsiifiline IgE maapähkli suhtes S-f13 JAH JAH EI S,P-f13 IgE Maapähkli IgE Maapähklivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 153 JAH 745 6206-7 Arachis hypogaea Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn 0,00% ALLERGY Peanut IgE Ab [Units/volume] in Serum Peanut IgE Qn 1 Both 961 AL 19 Spetsiifiline IgE soja suhtes S-f14 JAH JAH EI S,P-f14 IgE Soja IgE Sojavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 154 JAH 746 6248-9 Glycine max Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn 0,00% ALLERGY Soybean IgE Ab [Units/volume] in Serum Soybean IgE Qn 1 Both 962 AL 19 Spetsiifiline IgE aedoa suhtes S-f15 JAH JAH EI S,P-f15 IgE Aedoa IgE Aedoavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 156 JAH 3081 6279-4 Bean white Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY White Bean IgE Ab [Units/volume] in Serum White Bean IgE Qn 1 Both 14,7509 963 AL 19 Spetsiifiline IgE sarapuupähkli suhtes S-f17 JAH JAH EI S,P-f17 IgE Sarapuupähkli IgE Sarapuupähklivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 157 JAH 1910 6136-6 Corylus avellana Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Hazelnut IgE Ab [Units/volume] in Serum Hazelnut IgE Qn 1 Both 964 AL 19 Spetsiifiline IgE parapähkli suhtes S-f18 JAH JAH EI S,P-f18 IgE Parapähkli IgE Parapähklivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 159 JAH 3082 6050-9 Bertholletia excelsa Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L; kU/L 1401 ALLERGY Brazil Nut IgE Ab [Units/volume] in Serum Brazil Nut IgE Qn 1 Both 14,2061 965 AL 19 Spetsiifiline IgE mandli suhtes S-f20 JAH JAH EI S,P-f20 IgE Mandli IgE Mandlivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 160 JAH 1911 6019-4 Prunus dulcis Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Almond IgE Ab [Units/volume] in Serum Almond IgE Qn 1 Both 966 AL 19 Spetsiifiline IgE krevetide suhtes S-f24 JAH JAH EI S,P-f24 IgE Kreveti IgE Krevetivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 164 JAH 1912 6246-3 Pandalus borealis Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Shrimp IgE Ab [Units/volume] in Serum Shrimp IgE Qn 1 Both 967 AL 19 Spetsiifiline IgE tomati suhtes S-f25 JAH JAH EI S,P-f25 IgE Tomati IgE Tomativastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 165 JAH 747 6266-1 Lycopersicon lycopersicum Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Tomato IgE Ab [Units/volume] in Serum Tomato IgE Qn 1 Both 968 AL 19 Spetsiifiline IgE sealiha suhtes S-f26 JAH JAH EI S,P-f26 IgE Sealiha IgE Sealihavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 167 JAH 3092 6219-0 Pork Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L; kU/L 917 ALLERGY Pork IgE Ab [Units/volume] in Serum Pork IgE Qn 1 Both 13,4484 969 AL 19 Spetsiifiline IgE loomaliha suhtes S-f27 JAH JAH EI S,P-f27 IgE Veiseliha IgE Veiselihavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 168 JAH 1913 6039-2 Beef Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Beef IgE Ab [Units/volume] in Serum Beef IgE Qn 1 Both 970 AL 19 Spetsiifiline IgE porgandi suhtes S-f31 JAH JAH EI S,P-f31 IgE Porgandi IgE Porgandivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 169 JAH 748 6061-6 Daucus carota Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Carrot IgE Ab [Units/volume] in Serum Carrot IgE Qn 1 Both 971 AL 19 Spetsiifiline IgE apelsini suhtes S-f33 JAH JAH EI S,P-f33 IgE Apelsini IgE Apelsinivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 171 JAH 1515 6194-5 Citrus sinensis Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Orange IgE Ab [Units/volume] in Serum Orange IgE Qn 1 Both 972 AL 19 Spetsiifiline IgE kartuli suhtes S-f35 JAH JAH EI S,P-f35 IgE Kartuli IgE Kartulivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 173 JAH 749 6220-8 Solanum tuberosum Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Potato IgE Ab [Units/volume] in Serum Potato IgE Qn 1 Both 973 AL 19 Spetsiifiline IgE kookospähkli suhtes S-f36 JAH JAH EI S,P-f36 IgE Kookospähkli IgE Kookospähklivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 175 JAH 750 6081-4 Cocos nucifera Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Coconut IgE Ab [Units/volume] in Serum Coconut IgE Qn 1 Both 2508 AL 19 Rannakarbivastane IgE seerumis S-f37 IgE JAH JAH EI S,P-f37 IgE Rannakarbi IgE Rannakarbivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 PhadiaAB 176 JAH 3104 6048-3 Mytilus edulis Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Blue mussel IgE Ab [Units/volume] in Serum Blue mussel IgE Qn 1 Both 14,2061 2501 AL 19 Tuunikalavastane IgE seeruimis S-f40 IgE JAH JAH EI S,P-f40 IgE Tuunikala IgE Tuunikalavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 PhadiaAB 177 JAH 2988 6270-3 Thunnus albacares Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L; kU/L 1582 ALLERGY Tuna IgE Ab [Units/volume] in Serum Tuna IgE Qn 1 Both 11,4729 974 AL 19 Spetsiifiline IgE lõhe suhtes S-f41 JAH JAH EI S,P-f41 IgE Lõhe IgE Lõhevastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 178 JAH 751 6237-2 Salmo salar Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Salmon IgE Ab [Units/volume] in Serum Salmon IgE Qn 1 Both 975 AL 19 Spetsiifiline IgE maasika suhtes S-f44 JAH JAH EI S,P-f44 IgE Maasika IgE Maasikavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 180 JAH 1914 6257-0 Fragaria vesca Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Strawberry IgE Ab [Units/volume] in Serum Strawberry IgE Qn 1 Both 976 AL 19 Spetsiifiline IgE õuna suhtes S-f49 JAH JAH EI S,P-f49 IgE Õuna IgE Õunavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 184 JAH 752 6021-0 Malus sylvestris Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Apple IgE Ab [Units/volume] in Serum Apple IgE Qn 1 Both 977 AL 19 Spetsiifiline IgE hirsijahu suhtes S-f55 JAH JAH EI S,P-f55 IgE Hirsi IgE Hirsijahuvastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 187 JAH 1915 6175-4 Panicum milliaceum Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Common Millet IgE Ab [Units/volume] in Serum Common Millet IgE Qn 1 Both 2264 AL 19 Munakollasevastane IgE seerumis S-f75 JAH JAH EI S,P-f75 IgE Munakollase IgE Munakollasevastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 192 JAH 753 6107-7 Egg yolk Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Egg yolk IgE Ab [Units/volume] in Serum Egg Yolk IgE Qn 1 Both 2265 AL 19 Munakollasevastane IgG seerumis S-f75 IgG JAH JAH EI S,P-f75 IgG Munakollase IgG Munakollasevastane IgG seerumis/plasmas QN mg/L mg/L UniCAP PhadiaAB 193 JAH 4968 35536-2 Egg yolk Ab.IgG MCnc Pt Ser Qn ug/mL ug/mL ALLERGY Egg yolk IgG Ab [Mass/volume] in Serum Egg Yolk IgG-mCnc 1 Both 13,9603 2527 AL 19 Alfalaktalbumiini komponent nBos d4 vastane IgE seerumis S-f76 IgE JAH JAH EI S,P-f76 IgE Lehmapiima Bos d 4 (alfalaktalbumiin) IgE Lehmapiima komponendi Bos d 4 (alfalaktalbumiin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 195 JAH 2133 7445-0 Lactalbumin alpha Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Lactalbumin alpha IgE Ab [Units/volume] in Serum A-Lactalb IgE Qn unknown Both 2528 AL 19 Beetalaktoglobuliini nBos d5 vastane IgE seerumis S-f77 IgE JAH JAH EI S,P-f77 IgE Lehmapiima Bos d 5 (beetalaktoglobuliin) IgE Lehmapiima komponendi Bos d 5 (beetalaktoglobuliin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 197 JAH 2134 41397-1 Beta lactoglobulin Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Beta lactoglobulin IgE Ab [Units/volume] in Serum B-Lactoglob IgE Qn unknown Both 978 AL 19 Spetsiifiline IgE piima komponendi nBos d 8 kaseiini suhtes S-f78 JAH JAH EI S,P-f78 IgE Lehmapiima Bos d 8 (kaseiin) IgE Lehmapiima komponendi Bos d 8 (kaseiin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 199 JAH 1916 6062-4 Casein Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Casein IgE Ab [Units/volume] in Serum Casein IgE Qn 1 Both 979 AL 19 Spetsiifiline IgE gluteeni suhtes S-f79 JAH JAH EI S,P-f79 IgE Gluteeni IgE Gluteenivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 201 JAH 1917 6125-9 Gluten Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Gluten IgE Ab [Units/volume] in Serum Gluten IgE Qn 1 Both 980 AL 19 Spetsiifiline IgE kanaliha suhtes S-f83 JAH JAH EI S,P-f83 IgE Kanaliha IgE Kanalihavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 204 JAH 1918 6071-5 Chicken meat Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Chicken meat IgE Ab [Units/volume] in Serum Chicken Meat IgE Qn 1 Both 981 AL 19 Spetsiifiline IgE kiivi suhtes S-f84 JAH JAH EI S,P-f84 IgE Kiivi IgE Kiivivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 205 JAH 1919 6154-9 Actinidia chinensis Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Kiwifruit IgE Ab [Units/volume] in Serum Kiwifruit IgE Qn 1 Both 982 AL 19 Spetsiifiline IgE selleri suhtes S-f85 JAH JAH EI S,P-f85 IgE Selleri IgE Sellerivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 206 JAH 754 6065-7 Apium graveolens Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Celery IgE Ab [Units/volume] in Serum Celery IgE Qn 1 Both 983 AL 19 Spetsiifiline IgE peterselli suhtes S-f86 JAH JAH EI S,P-f86 IgE Peterselli IgE Petresellivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 208 JAH 3947 6203-4 Petroselinum crispum Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 9 ALLERGY Parsley IgE Ab [Units/volume] in Serum Parsley IgE Qn 1 Both 13,9287 984 AL 19 Spetsiifiline IgE meloni suhtes S-f87 JAH JAH EI S,P-f87 IgE Meloni IgE Melonivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 209 JAH 1920 57884-9 Cucumis melo spp Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Honeydew melon IgE Ab [Units/volume] in Serum Melon IgE Qn 1 Both 985 AL 19 Spetsiifiline Ige lambaliha suhtes S-f88 JAH JAH EI S,P-f88 IgE Lambaliha IgE Lambalihavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 210 JAH 1921 6155-6 Lamb Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Lamb IgE Ab [Units/volume] in Serum Lamb IgE Qn 1 Both 986 AL 19 " Spetsiifiline IgE mango suhtes" S-f91 JAH JAH EI S,P-f91 IgE Mango IgE Mangovastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 213 JAH 3948 6167-1 Mangifera indica Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 9 ALLERGY Mango IgE Ab [Units/volume] in Serum Mango IgE Qn 1 Both 13,9287 987 AL 19 Spetsiifiline IgE banaani suhtes S-f92 JAH JAH EI S,P-f92 IgE Banaani IgE Banaanivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 214 JAH 755 6035-0 Musa spp Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Banana IgE Ab [Units/volume] in Serum Banana IgE Qn 1 Both 988 AL 19 Spetsiifiline IgE kakao suhtes S-f93 JAH JAH EI S,P-f93 IgE Kakao IgE Kakaovastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 215 JAH 1516 6080-6 Theobroma cacao Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Cocoa IgE Ab [Units/volume] in Serum Cocoa IgE Qn 1 Both 989 AL 19 Spetsiifiline IgE pirni suhtes S-f94 JAH JAH EI S,P-f94 IgE Pirni IgE Pirnivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 216 JAH 2171 6207-5 Pyrus communis Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kU/L Allergy Pear IgE Ab [Units/volume] in Serum Pear IgE Qn lab both 990 AL 19 Spetsiifiline IgE virsiku suhtes S-f95 JAH JAH EI S,P-f95 IgE Virsiku IgE Virsikuvastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 217 JAH 1520 6205-9 Prunus persica Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Peach IgE Ab [Units/volume] in Serum Peach IgE Qn 1 Both 991 AL 19 Spetsiifiline IgE avokaado suhtes S-f96 JAH JAH EI S,P-f96 IgE Avokaado IgE Avokaadovastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 218 JAH 2172 6033-5 Persea americana Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kU/L Allergy Avocado IgE Ab [Units/volume] in Serum Avocado IgE Qn lab both 2509 AL 19 Pekaanipähklivastane IgE seerumis S-f201 IgE JAH JAH EI S,P-f201 IgE Pekaanipähkli IgE Pekaanipähklivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 PhadiaAB 220 JAH 3083 6208-3 Carya illinoinensis nut Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L; kU/L 1096 ALLERGY Pecan or Hickory Nut IgE Ab [Units/volume] in Serum Pecan/Hick Nut IgE Qn 1 Both 12,4768 2210 AL 19 India pähkli vastane IgE seerumis S-f202 JAH JAH EI S,P-f202 IgE India pähkli IgE India pähkli vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCAP PhadiaAB 221 JAH 3084 6718-1 Anacardium occidentale Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kU/L 1084 ALLERGY Cashew Nut IgE Ab [Units/volume] in Serum Cashew Nut IgE Qn 1 Both 13,9166 992 AL 19 Spetsiifiline IgE pistaatsiapähkli suhtes S-f203 JAH JAH EI S,P-f203 IgE Pistaatsiapähkli IgE Pistaatsiapähklivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 222 JAH 3085 7613-3 Pistacia vera Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 1583 ALLERGY Pistachio IgE Ab [Units/volume] in Serum Pistachio IgE Qn 1 Both 14,3702 993 AL 19 Spetsiifiline IgE forelli suhtes S-f204 JAH JAH EI S,P-f204 IgE Forelli IgE Forellivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 223 JAH 1922 6268-7 Oncorhynchus mykiss Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Trout IgE Ab [Units/volume] in Serum Trout IgE Qn 1 Both 2511 AL 19 Sidrunivastane IgE seerumis S-f208 IgE JAH JAH EI S,P-f208 IgE Sidruni IgE Sidrunivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 PhadiaAB 227 JAH 3088 6159-8 Citrus limon Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Lemon IgE Ab [Units/volume] in Serum Lemon IgE Qn 1 Both 14,2061 2588 AL 19 Greifrutivastane IgE seerumis S-f209 IgE JAH JAH EI S,P-f209 IgE Greibi IgE Greibivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 228 JAH 5536 6131-7 Citrus paradisis Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Grapefruit IgE Ab [Units/volume] in Serum Grapefruit IgE Qn 1 Both 994 AL 19 Spetsiifiline IgE mustika suhtes S-f211 EI EI EI S,P-f211 IgE Pampli IgE Pamplivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 230 JAH 3980 7151-4 Rubus fruticosus Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 7 ALLERGY Blackberry IgE Ab [Units/volume] in Serum Blackberry IgE Qn 1 Both 14,53 2170 AL 19 Spetsiifiline IgE aedmuraka suhtes S-f211 JAH JAH EI S,P-f211 IgE Pampli IgE Pamplivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 230 JAH 3980 7151-4 Rubus fruticosus Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 7 ALLERGY Blackberry IgE Ab [Units/volume] in Serum Blackberry IgE Qn 1 Both 14,53 995 AL 19 Spetsiifiline IgE valge peakapsa suhtes S-f216 JAH JAH EI S,P-f216 IgE Kapsa IgE Kapsavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 234 JAH 3830 7169-6 Brassica oleracea var capitata Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 8 ALLERGY Cabbage IgE Ab [Units/volume] in Serum Cabbage IgE Qn Both 996 AL 19 Spetsiifiline IgE paprika suhtes S-f218 JAH JAH EI S,P-f218 IgE Paprika IgE Paprikavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 235 JAH 1923 7563-0 Capsicum annuum Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kU/L kU/L ALLERGY Paprika IgE Ab [Units/volume] in Serum Paprika IgE Qn 1 Both 997 AL 19 Spetsiifiline IgE apteegitilli seemnete suhtes S-f219 JAH JAH EI S,P-f219 IgE Apteegitilli seemne IgE Apteegitilli seemne vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 236 JAH 3981 10929-8 Foeniculum vulgare seed Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 2 ALLERGY Fennel Seed IgE Ab [Units/volume] in Serum Fennel Seed IgE Qn 1 Both 13,0877 998 AL 19 Spetsiifiline IgE kohvi suhtes S-f221 JAH JAH EI S,P-f221 IgE Kohvi IgE Kohvivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 238 JAH 3982 6083-0 Coffea spp Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 7 ALLERGY Coffee IgE Ab [Units/volume] in Serum Coffee IgE Qn 1 Both 13,9287 2520 AL 19 Ovalbumiini Gal d2 vastane IgE seerumis S-f232 IgE JAH JAH EI S,P-f232 IgE Munavalge Gal d 2 (ovalbumiin) IgE Munavalge komponendi Gal d 2 (ovalbumiin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 PhadiaAB 241 JAH 3089 7556-4 Ovalbumin Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Ovalbumin IgE Ab [Units/volume] in Serum Ovalb IgE Qn 1 Both 16,8794 1079 AL 19 Spetsiifiline IgE munavalge komponendi nGal d 1 ovomukoidi suhtes S-f233 JAH JAH EI S,P-f233 IgE Munavalge Gal d 1 (ovomukoid) IgE Munavalge komponendi Gal d 1 (ovomukoid) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 242 JAH 1519 7557-2 Ovomucoid Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Ovomucoid IgE Ab [Units/volume] in Serum Ovomucoid IgE Qn 1 Both 999 AL 19 Spetsiifiline IgE aprikoosi suhtes S-f237 JAH JAH EI S,P-f237 IgE Aprikoosi IgE Aprikoosivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 246 JAH 3983 7091-2 Prunus armeniaca Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 9 ALLERGY Apricot IgE Ab [Units/volume] in Serum Apricot IgE Qn 1 Both 14,2074 1000 AL 19 Spetsiifiline IgE muna (valge ja kollane) S-f245 EI 2018-09-07 JAH EI S,P-f245 IgE Munavalge ja -kollase IgE Munavalge ja -kollase vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 249 JAH 1924 7291-8 Egg whole Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kU/L kU/L ALLERGY Whole Egg IgE Ab [Units/volume] in Serum Whole Egg IgE Qn 1 Both 2133 AL 19 Munavalge ja -kollase vastane IgG seerumis S-f245 IgG JAH JAH EI S,P-f245 IgG Munavalge ja- kollase IgG Munavalge ja -kollase vastane IgG seerumis/plasmas QN mg/L UniCAP PhadiaAB 250 JAH 4693 45201-1 Egg whole Ab.IgG MCnc Pt Ser Qn ug/mL ug/mL ALLERGY Whole Egg IgG Ab [Mass/volume] in Serum Whole Egg IgG-mCnc 1 Both 14,9916 1001 AL 19 Spetsiifiline IgE mee suhtes S-f247 JAH JAH EI S,P-f247 IgE Mee IgE Meevastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 252 JAH 3831 7412-0 Honey Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 6 ALLERGY Honey IgE Ab [Units/volume] in Serum Honey IgE Qn Both 1002 AL 19 Spetsiifiline IgE ploomi suhtes S-f255 JAH JAH EI S,P-f255 IgE Ploomi IgE Ploomivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 254 JAH 3984 6853-6 Prunus domestica Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 8 ALLERGY Plum IgE Ab [Units/volume] in Serum Plum IgE Qn 1 Both 13,6836 1003 AL 19 Spetsiifiline IgE kreekapähkli suhtes S-f256 JAH JAH EI S,P-f256 IgE Kreeka pähkli IgE Kreeka pähkli vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 255 JAH 3091 6273-7 Juglans spp Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L; kU/L 922 ALLERGY Walnut IgE Ab [Units/volume] in Serum Walnut IgE Qn 1 Both 14,0555 1004 AL 19 Spetsiifiline IgE viinamarja suhtes S-f259 JAH JAH EI S,P-f259 IgE Viinamarja IgE Viinamarjavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 258 JAH 1925 6841-1 Vitis vinifera Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kU/L kU/L ALLERGY Grape IgE Ab [Units/volume] in Serum Grape IgE Qn 1 Both 1005 AL 19 Spetsiifiline IgE vürtsbasiiliku suhtes S-f269 JAH JAH EI S,P-f269 IgE Vürtsbasiiliku IgE Vürtsbasiilikuvastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 263 JAH 3985 7118-3 Ocimum basilicum Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 5 ALLERGY Basil IgE Ab [Units/volume] in Serum Basil IgE Qn 1 Both 13,9287 1006 AL 19 Spetsiifiline IgE ingveri suhtes S-f270 JAH JAH EI S,P-f270 IgE Ingveri IgE Ingverivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 264 JAH 3986 7335-3 Zingiber officinale Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 7 ALLERGY Ginger IgE Ab [Units/volume] in Serum Ginger IgE Qn 1 Both 13,6836 1007 AL 19 Spetsiifiline IgE aniisi suhtes S-f271 JAH JAH EI S,P-f271 IgE Aniisi IgE Aniisivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 265 JAH 3987 7081-3 Pimpinella anisum Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 4 ALLERGY Anise IgE Ab [Units/volume] in Serum Anise IgE Qn 1 Both 14,9128 1008 AL 19 Spetsiifiline IgE musta pipra suhtes S-f280 JAH JAH EI S,P-f280 IgE Musta pipra IgE Musta pipra vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 271 JAH 3099 6045-9 Piper nigrum Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Black Pepper IgE Ab [Units/volume] in Serum Black Pepper IgE Qn 1 Both 14,2061 2171 AL 19 Spetsiifiline IgE mustika suhtes S-f288 JAH JAH EI S,P-f288 IgE Mustika IgE Mustikavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 275 JAH 4689 7152-2 Vaccinium myrtillus Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Blueberry IgE Ab [Units/volume] in Serum Blueberry IgE Qn 1 Both 14,1327 2589 AL 19 Papaiavastane IgE seerumis S-f293 IgE JAH JAH EI S,P-f293 IgE Papaia IgE Papaiavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 278 JAH 5537 6850-2 Carica papaya Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Papaya (Carica papaya) IgE Ab [Units/volume] in Serum Papaya IgE Qn 1 Both 2590 AL 19 Kitsepiimavastane IgE seerumis S-f300 IgE JAH JAH EI S,P-f300 IgE Kitsepiima IgE Kitsepiimavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 282 JAH 5538 7340-3 Goat milk Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Goat milk IgE Ab [Units/volume] in Serum Goat Milk IgE Qn 1 Both 1009 AL 19 Spetsiifiline IgE hurmaa suhtes S-f301 JAH JAH EI S,P-f301 IgE Hurmaa IgE Hurmaavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 283 JAH 3988 10947-0 Diospyros kaki Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 1 ALLERGY Persimmon IgE Ab [Units/volume] in Serum Persimmon IgE Qn 1 Both 15,9917 1010 AL 19 Spetsiifiline IgE mandariini suhtes S-f302 JAH JAH EI S,P-f302 IgE Mandariini IgE Mandariinivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 284 JAH 1926 7731-3 Citrus reticulata Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Mandarin IgE Ab [Units/volume] in Serum Mandarin IgE Qn 1 Both 1011 AL 19 Spetsiifiline IgE koriandri suhtes S-f317 JAH JAH EI S,P-f317 IgE Koriandri IgE Koriandrivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 288 JAH 3102 16650-4 Coriandrum sativum Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Cilantro IgE Ab [Units/volume] in Serum Cilantro IgE Qn 1 Both 16,8794 1012 AL 19 Spetsiifiline IgE punapeedi suhtes S-f319 JAH JAH EI S,P-f319 IgE Punapeedi IgE Punapeedivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 289 JAH 3989 7146-4 Beet red Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 1 ALLERGY Red Beet IgE Ab [Units/volume] in Serum Red Beet IgE Qn 1 Both 18,8535 1013 AL 19 Spetsiifiline IgE punase sõstara suhtes S-f322 JAH JAH EI S,P-f322 IgE Punase sõstra IgE Punase sõstra vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 290 JAH 3949 19754-1 Ribes sylvestre Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 1 ALLERGY Red Currant IgE Ab [Units/volume] in Serum Red Currant IgE Qn 1 Both 15,9917 2521 AL 19 Kreveti komponendi Pen a1 vastane IgE seerumis S-f351 IgE JAH JAH EI S,P-f351 IgE Kreveti Pen a 1 (tropomüosiin) IgE Kreveti komponendi Pen a 1 (tropomüosiin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 PhadiaAB 297 JAH 3832 58986-1 Penaeus aztecus tropomyosin recombinant (rPen a) 1 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kU/L 3 ALLERGY Shrimp tropomyosin recombinant (rPen a) 1 IgE Ab [Units/volume] in Serum Shrimp tm (rPen a) 1 IgE Qn Both 1074 AL 19 Spetsiifiline IgE sojaoa komponendi rGly m PR-10 (Bet v 1 homoloogne)suhtes S-f353 JAH JAH EI S,P-f353 IgE Soja Gly m 4 (PR-10 valk) IgE Soja komponendi Gly m 4 (PR-10 valk) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 298 JAH 2985 63476-6 Glycine max recombinant (rGly m) 4 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kU/L ALLERGY Soybean recombinant (rGly m) 4 IgE Ab [Units/volume] in Serum Soybean (rGly m) 4 IgE Qn 1 Both 11,4729 2519 AL 19 Karpkala komponendi Cyp c1 vastane IgE seerumis S-f355 IgE JAH JAH EI S,P-f355 IgE Karpkala Cyp c 1 (parvalbumiin) IgE Karpkala komponendi Cyp c 1 (parvalbumiin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 PhadiaAB 300 JAH 3834 66445-8 Cyprinus carpio recombinant (rCyp c) 1 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/mL kIU/mL 1 ALLERGY Carp (Cyprinus carpio) recombinant (rCyp c) 1 IgE Ab [Units/volume] in Serum Carp(rCyp c) 1 Ab.IgE IgE Qn Both 1014 AL 19 Spetsiifiline IgE nisu komponendi rTri a 19 omega-5 gliadiini suhtes S-f416 JAH JAH EI S,P-f416 IgE Nisu Tri a 19 (oomega-5-gliadiin) IgE Nisu komponendi Tri a 19 (oomega-5-gliadiin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 303 JAH 1927 58752-7 Triticum aestivum recombinant (rTri a) 19 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kU/L KU/L ALLERGY Wheat recombinant (rTri a) 19 IgE Ab [Units/volume] in Serum Wheat (rTri a) 19 IgE Qn 1 Both 2502 AL 19 Virsiku komponendi Pru p 3 vastane IgE seerumis S-f420 IgE JAH JAH EI S,P-f420 IgE Virsiku Pru p 3 (nsLTP) IgE Virsiku komponendi Pru p 3 (nsLTP) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 PhadiaAB 306 JAH 2174 59391-3 Prunus persica recombinant (rPru p) 3 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ku/L Allergy Peach recombinant (rPru p) 3 IgE Ab [Units/volume] in Serum Peach (rPru p) 3 IgE Qn lab both 1070 AL 19 Spetsiifiline IgE maapähkli komponendi rAra h 1 säilitusproteiini (7S) suhtes S-f422 JAH JAH EI S,P-f422 IgE Maapähkli Ara h 1 (säilitusvalk, 7S globuliin) IgE Maapähkli komponendi Ara h 1 (säilitusvalk, 7S globuliin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 310 JAH 3106 58779-0 Arachis hypogaea recombinant (rAra h) 1 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kU/L ALLERGY Peanut recombinant (rAra h) 1 IgE Ab [Units/volume] in Serum Peanut (rAra h) 1 IgE Qn 1 Both 17,6814 1071 AL 19 Spetsiifiline IgE maapähkli komponendi rAra h 2 säilitusproteiini (2S) suhtes S-f423 JAH JAH EI S,P-f423 IgE Maapähkli Ara h 2 (säilitusvalk, 2S albumiin) IgE Maapähkli komponendi Ara h 2 (säilitusvalk, 2S albumiin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 312 JAH 2173 58778-2 Arachis hypogaea recombinant (rAra h) 2 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ku/L Allergy Peanut recombinant (rAra h) 2 IgE Ab [Units/volume] in Serum Peanut (rAra h) 2 IgE Qn lab both 1072 AL 19 Spetsiifiline IgE maapähkli komponendi s rAra h 3 säilitusproteiini (11S) suhtes S-f424 JAH JAH EI S,P-f424 IgE Maapähkli Ara h 3 (säilitusvalk, 11S globuliin) IgE Maapähkli komponendi Ara h 3 (säilitusvalk, 11S globuliin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 314 JAH 3107 58777-4 Arachis hypogaea recombinant (rAra h) 3 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kU/L ALLERGY Peanut recombinant (rAra h) 3 IgE Ab [Units/volume] in Serum Peanut (rAra h) 3 IgE Qn 1 Both 17,6814 1073 AL 19 Spetsiifiline IgE maapähkli komponendi rAra h 8 PR-10 (Bet v 1 homoloogne) suhtes S-f352 JAH JAH EI S,P-f352 IgE Maapähkli Ara h 8 (PR-10 valk) IgE Maapähkli komponendi Ara h 8 (PR-10 valk) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 319 JAH 2983 63477-4 Arachis hypogaea recombinant (rAra h) 8 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kU/L ALLERGY Peanut recombinant (rAra h) 8 IgE Ab [Units/volume] in Serum Peanut (rAra h) 8 IgE Qn 1 Both 11,4729 2523 AL 19 Maapähkli komponendi Ara h9 vastane IgE seerumis S-f427 IgE JAH JAH EI S,P-f427 IgE Maapähkli Ara h 9 (nsLTP) IgE Maapähkli komponendi Ara h 9 (nsLTP) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 PhadiaAB 320 JAH 3108 64965-7 Arachis hypogaea recombinant (rAra h) 9 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L IU/mL ALLERGY Peanut recombinant (rAra h) 9 IgE Ab [Units/volume] in Serum Peanut (rAra h) 9 IgE Qn 1 Both 17,6814 1078 AL 19 Spetsiifiline IgE sarapuupähkli komponendi rCor a 1 PR-10 (Bet v 1 homoloogne) suhtes S-f428 JAH JAH EI S,P-f428 IgE Sarapuupähkli Cor a 1 (PR-10 valk) IgE Sarapuupähkli komponendi Cor a 1 (PR-10 valk) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 322 JAH 3838 69421-6 Corylus avellana recombinant (rCor a) 1 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kU/L ALLERGY Hazelnut recombinant (rCor a) 1 IgE Ab [Units/volume] in Serum Hazelnut (rCor a) 1 IgE Qn Both 1077 AL 19 Spetsiifiline IgE sarapuupähkli komponendi rCor a 8 LTP suhtes S-f425 JAH JAH EI S,P-f425 IgE Sarapuupähkli Cor a 8 (nsLTP) IgE IgE Sarapuupähkli komponendi Cor a 8 (nsLTP) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 323 JAH 3836 58753-5 Corylus avellana recombinant (rCor a) 8 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kU/L 1 ALLERGY Hazelnut recombinant (rCor a) 8 IgE Ab [Units/volume] in Serum Hazelnut (rCor a) 8 IgE Qn Both 2524 AL 19 Sarapuupähkli komponendi Cor a9 vastane IgE seerumis S-f440 IgE JAH JAH EI S,P-f440 IgE Sarapuupähkli Cor a 9 (säilitusvalk, 11S globuliin) IgE Sarapuupähkli komponendi Cor a 9 (säilitusvalk, 11S globuliin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 PhadiaAB 324 JAH 3843 65765-0 Corylus avellana native (nCor a) 9 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L IU/mL ALLERGY Hazelnut native (nCor a) 9 IgE Ab [Units/volume] in Serum Hazelnut (nCor a) 9 IgE Qn 1 Both 8,6864 2522 AL 19 Sarapuupähkli komponendi Cor a14 vastane IgE seerumis S-f439 IgE JAH JAH EI S,P-f439 IgE Sarapuupähkli Cor a 14 (säilitusvalk, 2S albumiin) IgE Sarapuupähkli komponendi Cor a 14 (säilitusvalk, 2S albumiin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 PhadiaAB 325 JAH 3842 81788-2 Corylus avellana recombinant (rCor a) 14 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Hazelnut recombinant (rCor a) 14 IgE Ab [Units/volume] in Serum Hazelnut (rCor a) 14 IgE Qn 1 Both 8,6864 1075 AL 19 Spetsiifiline IgE sojaoa komponendi rGly m 5 säilitusproteiini (7S) suhtes S-f431 JAH JAH EI S,P-f431 IgE Soja Gly m 5 (säilitusvalk, 7S globuliin) IgE Soja komponendi Gly m 5 (säilitusvalk, 7S globuliin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 326 JAH 2986 73719-7 Glycine max native (nGly m) 5 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L k[IU]/L ALLERGY Soybean (Glycine max) native (nGly m) 5 IgE Ab [Units/volume] in Serum Soybean (nGly m) 5 IgE Qn 1 Both 15,9942 1076 AL 19 Spetsiifiline IgE sojaoa komponendi rGly m 6 säilitusproteiini (11S) suhtes S-f432 JAH JAH EI S,P-f432 IgE Soja Gly m 6 (säilitusvalk, 11S globuliin) IgE Soja komponendi Gly m 6 (säilitusvalk, 11S globuliin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 327 JAH 2987 65772-6 Glycine max native (nGly m) 6 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L IsakU/ml ALLERGY Soybean native (nGly m) 6 IgE Ab [Units/volume] in Serum Soybean (nGly m) 6 IgE Qn 1 Both 11,4729 2526 AL 19 Nisu komponendi Tri a14 vastane IgE seerumis S-f433 IgE JAH JAH EI S,P-f433 IgE Nisu Tri a 14 (nsLTP) IgE Nisu komponendi Tri a 14 (nsLTP) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 PhadiaAB 328 JAH 3839 64966-5 Triticum aestivum recombinant (rTri a) 14 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L IU/mL ALLERGY Wheat recombinant (rTri a) 14 IgE Ab [Units/volume] in Serum Wheat (rTri a) 14 IgE Qn Both 2525 AL 19 Õuna komponendi Mal d1 vastane IgE seerumis S-f434 IgE JAH JAH EI S,P-f434 IgE Õuna Mal d 1 (PR-10 valk) IgE Õuna komponendi Mal d 1 (PR-10 valk) vastane IgE seerumis QN kU/L kU/L Phadia 250 PhadiaAB 329 JAH 3840 64961-6 Malus domestica recombinant (rMal d) 1 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L IU/mL 1 ALLERGY Apple recombinant (rMal d) 1 IgE Ab [Units/volume] in Serum Apple (rMal d) 1 IgE Qn Both 2503 AL 19 Õuna komponendi Mal d 3 vastane IgE seerumis S-f435 IgE JAH JAH EI S,P-f435 IgE Õuna Mal d 3 (nsLTP) IgE Õuna komponendi Mal d 3 (nsLTP) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 PhadiaAB 330 JAH 3841 81791-6 Malus domestica recombinant (rMal d) 3 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Apple recombinant (rMal d) 3 IgE Ab [Units/volume] in Serum Apple (rMal d) 3 IgE Qn 1 Both 8,6864 944 AL 19 Spetsiifiline IgE heintaimede segu suhtes (kera-, aru-, raihein, timut, aasnurmikas) seerumis S-gx1 JAH JAH EI S,P-gx1 IgE Segu gx1: kera-, aru-, raiheina, timuti, aasnurmika IgE Heintaimede õietolmu (segu 1: kera-, aru-, raihein, timut, aasnurmikas) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 334 JAH 757 30189-5 (Dactylis glomerata+Festuca elatior+Lolium perenne+Phleum pratense+Poa pratensis) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk ALLERGY Grass Allergen Mix 1 (Orchard grass+Meadow Fescue+Perennial rye grass+Timothy+Kentucky blue grass) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Grass Allerg Mix1 IgE Qn 1 Both 1025 AL 19 Spetsiifiline IgE keraheina suhtes S-g3 JAH JAH EI S,P-g3 IgE Keraheina õietolmu IgE Keraheina õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 337 JAH 3113 6195-2 Dactylis glomerata Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L; kU/L 1536 ALLERGY Cocksfoot IgE Ab [Units/volume] in Serum Cocksfoot IgE Qn 1 Both 13,7876 2253 AL 19 Keraheina õietolmu vastane IgG seerumis S-g3 IgG JAH JAH EI S,P-g3 IgG Keraheina õietolmu IgG Keraheina õietolmu vastane IgG seerumis/plasmas QN mg/L mg/L Phadia 250 PhadiaAB 338 JAH 4936 L-4936 2152 AL 19 Keraheinavastane IgG4 seerumis S-g3 IgG4 JAH JAH EI S,P-g3 IgG4 Keraheina õietolmu IgG4 Keraheina õietolmu vastane IgG4 seerumis/plasmas QN mg/L UniCAP PhadiaAB 339 JAH 4711 56339-5 Dactylis glomerata Ab.IgG4 MCnc Pt Ser Qn ug/mL ug/mL ALLERGY Cocksfoot IgG4 Ab [Mass/volume] in Serum Cocksfoot IgG4-mCnc 1 Both 13,2737 1026 AL 19 Spetsiifiline IgE aruheina suhtes S-g4 JAH JAH EI S,P-g4 IgE Aruheina õietolmu IgE Aruheina õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 340 JAH 3114 6169-7 Festuca elatior Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L; kU/L ALLERGY Meadow Fescue IgE Ab [Units/volume] in Serum Meadow Fescue IgE Qn 1 Both 13,7876 2254 AL 19 Aruheina õietolmu vastane IgG seerumis S-g4 IgG JAH JAH EI S,P-g4 IgG Aruheina õietolmu IgG Aruheina õietolmu vastane IgG seerumis/plasmas QN mg/L mg/L Phadia 250 PhadiaAB 341 JAH 4937 49720-6 Festuca elatior Ab.IgG MCnc Pt Ser Qn ug/mL ug/mL ALLERGY Meadow Fescue IgG Ab [Mass/volume] in Serum Meadow Fescue IgG-mCnc 1 Both 15,335 2153 AL 19 Aruheinavastane IgG4 seerumis S-g4 IgG4 JAH JAH EI S,P-g4 IgG4 Aruheina õietolmu IgG4 Aruheina õietolmu vastane IgG4 seerumis/plasmas QN mg/L UniCAP PhadiaAB 342 JAH 4712 56317-1 Festuca elatior Ab.IgG4 MCnc Pt Ser Qn ug/mL ug/mL ALLERGY Meadow Fescue IgG4 Ab [Mass/volume] in Serum Meadow Fescue IgG4-mCnc 1 Both 13,5217 1027 AL 19 Spetsiifiline IgE raiheina suhtes S-g5 JAH JAH EI S,P-g5 IgE Raiheina õietolmu IgE Raiheina õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 343 JAH 3115 7369-2 Lolium perenne Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kU/L 1147 ALLERGY Perennial rye grass IgE Ab [Units/volume] in Serum Per rye grass IgE Qn 1 Both 12,2349 2255 AL 19 Raiheina õietolmu vastane IgG seerumis S-g5 IgG JAH JAH EI S,P-g5 IgG Raiheina õietolmu IgG Raiheina õietolmu vastane IgG seerumis/plasmas QN mg/L mg/L Phadia 250 PhadiaAB 344 JAH 4938 58923-4 Lolium perenne Ab.IgG MCnc Pt Ser Qn mg/L mg/L ALLERGY Perennial rye grass IgG Ab [Mass/volume] in Serum Per rye grass IgG-mCnc 1 Both 13,3821 2154 AL 19 Raiheinavastane IgG4 seerumis S-g5 IgG4 JAH JAH EI S,P-g5 IgG4 Raiheina õietolmu IgG4 Raiheina õietolmu vastane IgG4 seerumis/plasmas QN mg/L UniCAP PhadiaAB 345 JAH 4713 56357-7 Lolium perenne Ab.IgG4 MCnc Pt Ser Qn ug/mL ug/mL ALLERGY Perennial rye grass IgG4 Ab [Mass/volume] in Serum Per rye grass IgG4-mCnc 1 Both 11,4127 1028 AL 19 Spetsiifiline IgE timuti suhtes S-g6 JAH JAH EI S,P-g6 IgE Timuti õietolmu IgE Timuti õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 347 JAH 759 6265-3 Phleum pratense Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Timothy IgE Ab [Units/volume] in Serum Timothy IgE Qn 1 Both 2591 AL 19 Kaera õietolmu vastane IgE seerumis S-g14 IgE JAH JAH EI S,P-g14 IgE Kaera õietolmu IgE Kaera õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 349 JAH 5539 6093-9 Avena sativa cultivated Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Oat pollen IgE Ab [Units/volume] in Serum Oat Poln IgE Qn 1 Both 2592 AL 19 Nisu õietolmu vastane IgE seerumis S-g15 IgE JAH JAH EI S,P-g15 IgE Nisu õietolmu IgE Nisu õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 350 JAH 5540 6277-8 Triticum aestivum pollen Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Cultivated Wheat IgE Ab [Units/volume] in Serum Cultivated Wheat IgE Qn 1 Both 2593 AL 19 Odra õietolmu vastane IgE seerumis S-g201 IgE JAH JAH EI S,P-g201 IgE Odra õietolmu IgE Odra õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 351 JAH 5541 7116-7 Hordeum vulgare pollen Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Barley Pollen IgE Ab [Units/volume] in Serum Barley Poln IgE Qn 1 Both 1080 AL 19 Spetsiifiline IgE timuti molekulaarsete komponentide rPhl p 1, rPhl p 5b suhtes S-g213 JAH JAH EI S,P-g213 IgE Timuti õietolmu Phl p 1 (heintaimede grupp 1), Phl p 5b (heintaimede grupp 5) IgE Timuti õietolmu komponentide Phl p 1 (heintaimede grupp 1), Phl p 5b (heintaimede grupp 5) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 357 JAH 2989 34429-1 Phleum pratense recombinant (rPhl p) 1+5b Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Timothy recombinant (rPhl p) 1 + 5b IgE Ab [Units/volume] in Serum Timothy (rPhl p) 1+5b IgE Qn 1 Both 22,1567 1081 AL 19 Spetsiifiline IgE timuti molekulaarsete komponentide rPhl p 7, rPhl p 12 suhtes seerumis S-g214 JAH JAH EI S,P-g214 IgE Timuti õietolmu Phl p 7 (polkaltsiin), Phl p 12 (profiliin) IgE Timuti õietolmu komponentide Phl p 7 (polkaltsiin), Phl p12 (profiliin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 358 JAH 3993 34430-9 Phleum pratense recombinant (rPhl p) 7+12 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 1 ALLERGY Timothy recombinant (rPhl p) 7 + 12 IgE Ab [Units/volume] in Serum Timothy (rPhl p) 7+12 IgE Qn 1 Both 15,9917 2256 AL 19 Timuti vastane IgG seerumis S-g6 IgG JAH JAH EI S,P-g6 IgG Timuti õietolmu IgG Timuti õietolmu vastane IgG seerumis/plasmas QN mg/L mg/L Phadia 250 PhadiaAB 359 JAH 4939 81782-5 Phleum pratense Ab.IgG MCnc Pt Ser Qn mg/L mg/L ALLERGY Timothy IgG Ab [Mass/volume] in Serum Timothy IgG-mCnc 1 Both 12,8292 2155 AL 19 Timuti õietolmu vastane IgG4 seerumis S-g6 IgG4 JAH JAH EI S,P-g6 IgG4 Timuti õietolmu IgG4 Timuti õietolmu vastane IgG4 seerumis/plasmas QN mg/L UniCAP PhadiaAB 360 JAH 4714 56403-9 Phleum pratense Ab.IgG4 MCnc Pt Ser Qn ug/mL ug/mL ALLERGY Timothy IgG4 Ab [Mass/volume] in Serum Timothy IgG4-mCnc 1 Both 10,8118 1029 AL 19 Spetsiifiline IgE pilliroo suhtes S-g7 JAH JAH EI S,P-g7 IgE Pilliroo õietolmu IgE Pilliroo õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 361 JAH 1930 6228-1 Agrostis stolonifera Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Red top grass IgE Ab [Units/volume] in Serum Red top grass IgE Qn 1 Both 1030 AL 19 Spetsiifiline IgE aasnurmika suhtes S-g8 JAH JAH EI S,P-g8 IgE Aasnurmika õietolmu IgE Aasnurmika õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 362 JAH 1931 6153-1 Poa pratensis Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Kentucky blue grass IgE Ab [Units/volume] in Serum Kent blue grass IgE Qn 1 Both 2257 AL 19 Aasnurmika vastane IgG seerumis S-g8 IgG JAH JAH EI S,P-g8 IgG Aasnurmika õietolmu IgG Aasnurmika õietolmu vastane IgG seerumis/plasmas QN mg/L mg/L Phadia 250 PhadiaAB 363 JAH 4940 49719-8 Poa pratensis Ab.IgG MCnc Pt Ser Qn ug/mL ug/mL ALLERGY Kentucky blue grass IgG Ab [Mass/volume] in Serum Kent blue grass IgG-mCnc 1 Both 14,9988 2156 AL 19 Aasnurmika õietolmu vastane IgG4 S-g8 IgG4 JAH JAH EI S,P-g8 IgG4 Aasnurmika õietolmu IgG4 Aasnurmika õietolmu vastane IgG4 seerumis/plasmas QN mg/L UniCAP PhadiaAB 364 JAH 4715 56296-7 Poa pratensis Ab.IgG4 MCnc Pt Ser Qn ug/mL ug/mL ALLERGY Kentucky blue grass IgG4 Ab [Mass/volume] in Serum Kent blue grass IgG4-mCnc 1 Both 13,16 1031 AL 19 Spetsiifiline IgE rukki suhtes S-g12 JAH JAH EI S,P-g12 IgE Rukki õietolmu IgE Rukki õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 365 JAH 1932 6236-4 Secale cereale pollen Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Cultivated Rye IgE Ab [Units/volume] in Serum Cultivated Rye IgE Qn 1 Both 2258 AL 19 Rukki vastane IgG seerumis S-g12 IgG JAH JAH EI S,P-g12 IgG Rukki õietolmu IgG Rukki õietolmu vastane IgG seerumis/plasmas QN mg/L mg/L Phadia 250 PhadiaAB 367 JAH 4941 63154-9 Secale cereale pollen Ab.IgG MCnc Pt Ser Qn ug/mL ug/mL ALLERGY Cultivated Rye IgG Ab [Mass/volume] in Serum Cultivated Rye IgG-mCnc 1 Both 16,2626 2157 AL 19 Rukki õietolmu vastane IgG4 seerumis S-g12 IgG4 JAH JAH EI S,P-g12 IgG4 Rukki õietolmu IgG4 Rukki õietolmu vastane IgG4 seerumis/plasmas QN mg/L UniCAP PhadiaAB 368 JAH 4716 56381-7 Secale cereale pollen Ab.IgG4 MCnc Pt Ser Qn ug/mL ug/mL ALLERGY Cultivated Rye IgG4 Ab [Mass/volume] in Serum Cultivated Rye IgG4-mCnc 1 Both 14,5167 2514 AL 19 Päideroo õietolmu vastane IgE seerumis S-g71 IgE JAH JAH EI S,P-g71 IgE Päideroo õietolmu IgE Päideroo õietolmuvastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 PhadiaAB 369 JAH 3116 6058-2 Phalaris arundinacea Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Canary grass IgE Ab [Units/volume] in Serum Canary grass IgE Qn 1 Both 16,3154 2504 AL 19 Tolmuallergeenide(segu 2: kodutolm, Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, prussakas) vastane IgE seerumis S-hx2 IgE JAH JAH EI S,P-hx2 IgE Segu hx2: kodutolmu, Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, prussaka IgE Tolmuallergeenide (segu 2: kodutolm, Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, prussakas) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 PhadiaAB 370 JAH 760 37987-5 (Blatella germanica+Dermatophagoides farinae+Dermatophagoides pteronyssinus+House dust Hollister Stier) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk kU/L kU/L ALLERGY Dust Allergen Mix 2 (Cockroach+American house dust mite+European house dust mite+House dust Hollister Stier) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Dust Allerg Mix2 IgE Qn 1 Both 2595 AL 19 Kodutolmuvastane IgE seerumis S-h2 IgE JAH JAH EI S,P-h2 IgE Kodutolmu IgE Kodutolmuvastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 372 JAH 4156 7425-2 House dust Hollister Stier Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 20 ALLERGY House dust Hollister Stier IgE Ab [Units/volume] in Serum House Dust HS IgE Qn 1 Both 10,7254 934 AL 19 Spetsiifiline IgE Inhalatsiooniallergeenide segu suhtes (kask, timut, puju, kass, koer, hobune, Dermatophagoides pteronyssinus,Cladosporium herbarum) seerumis S-s JAH JAH EI S,P-Inh IgE (Phadiatop) Inh IgE segu: Phadiatop Inhaleeritavate allergeenide (segu: Dermatophagoides pteronyssinus, Cladosporium herbarum, kass, koer, hobune, kask, timut, puju) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 374 JAH 709 7599-4 Phadiatop Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Phadiotop IgE Ab [Units/volume] in Serum Phadiotop IgE Qn 1 Both 11,4393 1015 AL 19 Spetsiifiline IgE mesilase suhtes S-i1 JAH JAH EI S,P-i1 IgE Mesilasmürgi IgE Mesilasmürgivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 380 JAH 761 6844-5 Apis mellifera Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kU/L kU/L ALLERGY Honey Bee IgE Ab [Units/volume] in Serum Honey Bee IgE Qn 1 Both 1083 AL 19 Spetsiifiline IgE mesilase mürgi komponendi rApi m 1 fosfolipaas A2 suhtes S-i208 JAH JAH EI S,P-i208 IgE Mesilasmürgi Api m 1 (fosfolipaas A2) IgE Mesilasmürgi komponendi Api m 1 (fosfolipaas A2) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 383 JAH 2990 60421-5 Apis mellifera phospholipase A2 recombinant (rApi m) 1 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kU/L 3 ALLERGY Honey bee phospholipase A2 recombinant (rApi m) 1 IgE Ab [Units/volume] in Serum PLA2 rApi m 1 IgE Qn 1 Observation 8,7182 2663 AL 19 Mesilase komponendi Api m3 vastane IgE seerumis S-i215 IgE JAH JAH EI S,P-i215 IgE Mesilasmürgi Api m3 (happeline fosfataas) IgE Mesilasmürgi komponendi Api m 3 (happeline fosfataas) IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 386 JAH 5985 94275-5 Apis mellifera acid phosphatase recombinant (rApi m) 3 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Honey bee acid phosphatase recombinant (rApi m) 3 IgE Ab [Units/volume] in Serum Honey bee (rApi m) 3 IgE Qn 1 Both 2662 AL 19 Mesilase komponendi Api m5 vastane IgE seerumis S-i216 IgE JAH JAH EI S,P-i216 IgE Mesilasmürgi Api m 5 (dipeptidüülpeptidaas IV) IgE Mesilasmürgi komponendi Api m 5 (dipeptidüülpeptidaas IV) IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 387 JAH 5984 94276-3 Apis mellifera dipeptidyl peptidase recombinant (rApi m) 5 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Honey bee dipeptidyl peptidase recombinant (rApi m) 5 IgE Ab [Units/volume] in Serum Honey bee DPP (rApi m) 5 IgE Qn 1 Both 2531 AL 19 Mesilase komponendi Api m10 vastane IgE seerumis S-i217 IgE JAH JAH EI S,P-i217 IgE Mesilasmürgi Api m 10 (ikarapiin) IgE Mesilasmürgi komponendi Api m 10 (ikarapiin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 PhadiaAB 388 JAH 4622 82613-1 Apis mellifera recombinant (rApi m) 10 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/mL kIU/mL ALLERGY Honey bee recombinant (rApi m) 10 IgE Ab [Units/volume] in Serum Honey bee (rApi m) 10 IgE Qn 1 Both 16,4611 1016 AL 19 Spetsiifiline IgE herilase suhtes S-i3 JAH JAH EI S,P-i3 IgE Herilasmürgi IgE Herilasmürgivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 390 JAH 762 6740-5 Vespula spp Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kU/L kU/L ALLERGY Yellow Jacket IgE Ab [Units/volume] in Serum Yellow Jacket IgE Qn 1 Both 1084 AL 19 Spetsiifiline IgE herilase mürgi komponendi rVes v 1 fosfolipaas A1 suhtes S-i211 JAH JAH EI S,P-i211 IgE Herilasmürgi Ves v 1 (fosfolipaas A1B) IgE Herilasmürgi komponendi Ves v 1 (fosfolipaas A1B) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 392 JAH 3828 66714-7 Vespula vulgaris recombinant (rVes v) 1 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kU/L 2 ALLERGY Common wasp recombinant (rVes v) 1 IgE Ab [Units/volume] in Serum Common wasp (rVes v) 1 IgE Qn Both 2602 AL 19 Herilasemürgi komponendi Ves v 1 vastane IgE seerumis S-i211 IgE JAH EI EI S,P-i211 IgE Herilasmürgi Ves v 1 (fosfolipaas A1B) IgE Herilasmürgi komponendi Ves v 1 (fosfolipaas A1B) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 392 JAH 3828 66714-7 Vespula vulgaris recombinant (rVes v) 1 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kU/L 2 ALLERGY Common wasp recombinant (rVes v) 1 IgE Ab [Units/volume] in Serum Common wasp (rVes v) 1 IgE Qn Both 1085 AL 19 Spetsiifiline IgE herilase mürgi komponendi rVes v 5 suhtes S-i209 JAH JAH EI S,P-i209 IgE Herilasmürgi Ves v 5 (antigeen 5) IgE Herilasmürgi komponendi Ves v 5 (antigeen 5) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 394 JAH 2991 60240-9 Vespula vulgaris recombinant (rVes v) 5 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kU/L ALLERGY Common wasp recombinant (rVes v) 5 IgE Ab [Units/volume] in Serum Common wasp (rVes v) 5 IgE Qn 1 Observation 11,4729 2512 AL 19 Prussakavastane IgE seerumis S-i6 IgE JAH JAH EI S,P-i6 IgE Prussaka IgE Prussakavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 PhadiaAB 397 JAH 763 6078-0 Blatella germanica Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Cockroach IgE Ab [Units/volume] in Serum Roach IgE Qn 1 Both 2418 AL 19 Isotsüanaat TDI (tolueendiisotsüanaat) vastane IgE seerumis S-k75 IgE JAH JAH EI S,P-k75 IgE Isotsüanaat TDI IgE Isotsüanaat TDI (tolueendiisotsüanaat) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCAP PhadiaAB 402 JAH 3128 7431-0 Toluene diisocyante (TDI) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Isocyanate TDI IgE Ab [Units/volume] in Serum Isocyanate TDI IgE Qn 1 Both 13,3952 2214 AL 19 Isotsüanaat TDI (tolueendiisotsüanaat) vastane IgG seerumis S-k75 IgG JAH JAH EI S,P-k75 IgG Isotsüanaat TDI IgG Isotsüanaat TDI (tolueendiisotsüanaat) vastane IgG seerumis/plasmas QN mg/L mg/L UniCAP PhadiaAB 403 JAH 4853 61139-2 Toluene diisocyanate (TDI) Ab.IgG MCnc Pt Ser Qn ug/mL ug/mL ALLERGY Isocyanate TDI IgG Ab [Mass/volume] in Serum Isocyanate TDI IgG-mCnc 1 Both 14,3803 2419 AL 19 Isotsüanaat MDI (difenüülmetaandiisotsüanaat) vastane IgE seerumis S-k76 IgE JAH JAH EI S,P-k76 IgE Isotsüanaat MDI IgE Isotsüanaat MDI (difenüülmetaandiisotsüanaat) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCAP PhadiaAB 404 JAH 3129 7430-2 Diphenylmethane diisocyanate (MDI) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Isocyanate MDI IgE Ab [Units/volume] in Serum Isocyanate MDI IgE Qn 1 Both 13,3952 2215 AL 19 Isotsüanaat MDI (difenüülmetaandiisotsüanaat) vastane IgG seerumis S-k76 IgG JAH JAH EI S,P-k76 IgG Isotsüanaat MDI IgG Isotsüanaat MDI (difenüülmetaandiisotsüanaat) vastane IgG seerumis/plasmas QN mg/L mg/L UniCAP PhadiaAB 405 JAH 4854 61140-0 Diphenylmethane diisocyanate (MDI) Ab.IgG MCnc Pt Ser Qn ug/mL ug/mL ALLERGY Isocyanate MDI IgG Ab [Mass/volume] in Serum Isocyanate MDI IgG-mCnc 1 Both 14,3803 2420 AL 19 Isotsüanaat HD I(heksametüüleendiisotsüanaat) vastane IgE seerumis S-k77 IgE JAH JAH EI S,P-k77 IgE Isotsüanaat HDI IgE Isotsüanaat HDI (heksametüleendiisotsüanaat) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCAP PhadiaAB 406 JAH 3130 7429-4 Hexamethylene diisocyanate (HDI) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Isocyanate HDI IgE Ab [Units/volume] in Serum Isocyanate HDI IgE Qn 1 Both 13,3952 2216 AL 19 Isotsüanaat HD I(heksametüüleendiisotsüanaat) vastane IgG seerumis S-k77 IgG JAH JAH EI S,P-k77 IgG Isotsüanaat HDI IgG Isotsüanaat HD I (heksametüüleendiisotsüanaat) vastane IgG seerumis/plasmas QN mg/L mg/L UniCAP PhadiaAB 407 JAH 4855 61141-8 Hexamethylene diisocyanate (HDI) Ab.IgG MCnc Pt Ser Qn ug/mL ug/mL ALLERGY Isocyanate HDI IgG Ab [Mass/volume] in Serum Isocyanate HDI IgG-mCnc 1 Both 14,3803 1032 AL 19 Spetsiifiline IgE ftaalanhüdriidi suhtes S-k79 JAH JAH EI S,P-k79 IgE Ftaalanhüdriidi IgE Ftaalanhüdriidi vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 409 JAH 3990 7601-8 Phthalic anhydride Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 7 ALLERGY Phthalic anhydride IgE Ab [Units/volume] in Serum PAN IgE Qn 1 Both 12,7701 2142 AL 19 Ftaalhappe anhüdriid vastane IgG seerumis S-k79 IgG JAH JAH EI S,P-k79 IgG Ftaalanhüdriidi IgG Ftaalanhüdriidi vastane IgG seerumis/plasmas QN mg/L UniCAP PhadiaAB 410 JAH 4701 35550-3 Phthalic anhydride Ab.IgG MCnc Pt Ser Qn ug/mL ug/mL ALLERGY Phthalic anhydride IgG Ab [Mass/volume] in Serum PAN IgG-mCnc 1 Both 13,5217 1033 AL 19 Spetsiifiline IgE formaldehüüdi suhtes S-k80 JAH JAH EI S,P-k80 IgE Formaldehüüdi IgE Formaldehüüdivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 411 JAH 764 6119-2 Formaldehyde Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Formaldehyde IgE Ab [Units/volume] in Serum Formaldehyde IgE Qn 1 Both 2143 AL 19 Formaldehüüd vastane IgG seerumis S-k80 IgG JAH JAH EI S,P-k80 IgG Formaldehüüdi IgG Formaldehüüdivastane IgG seerumis/plasmas QN mg/L UniCAP PhadiaAB 412 JAH 4702 L-4702 1034 AL 19 Spetsiifiline IgE lateksi suhtes S-k82 JAH JAH EI S,P-k82 IgE Lateksi IgE Lateksivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 413 JAH 765 6158-0 Latex Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Latex IgE Ab [Units/volume] in Serum Ltx IgE Qn 1 Both 2144 AL 19 Lateksivastane IgG seerumis S-k82 IgG JAH JAH EI S,P-k82 IgG Lateksi IgG Lateksivastane IgG seerumis/plasmas QN mg/L UniCAP PhadiaAB 414 JAH 4703 63161-4 Latex Ab.IgG MCnc Pt Ser Qn ug/mL ug/mL ALLERGY Latex IgG Ab [Mass/volume] in Serum Ltx IgG-mCnc 1 Both 11,3665 2145 AL 19 Päevalilleseemnete vastane IgG seerumis S-k84 IgG JAH JAH EI S,P-k84 IgG Päevalilleseemne IgG Päevalilleseemnete vastane IgG seerumis/plasmas QN mg/L UniCAP PhadiaAB 416 JAH 4704 60407-4 Helianthus annuus seed Ab.IgG MCnc Pt Ser Qn ug/mL ug/mL ALLERGY Sunflower Seed IgG Ab [Mass/volume] in Serum Sunflower Seed IgG-mCnc 1 Both 14,9916 1035 AL 19 Spetsiifiline IgE klooramiini suhtes S-k85 JAH JAH EI S,P-k85 IgE Kloramiin-T IgE Kloramiin-T vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 417 JAH 1933 6072-3 Chloramin T Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Chloramin T IgE Ab [Units/volume] in Serum Chloramin T IgE Qn 1 Both 2146 AL 19 Kloramiinivastane IgG seerumis S-k85 IgG JAH JAH EI S,P-k85 IgG Kloramiini IgG Kloramiinivastane IgG seerumis/plasmas QN mg/L UniCAP PhadiaAB 418 JAH 4705 L-4705 2147 AL 19 Aspergillus oryzae alfa-amülaasi nAsp o21 vastane IgG seerumis S-k87 IgG JAH JAH EI S,P-k87 IgG Aspergillus oryzae Asp o 21 (alfaamülaas) IgG Aspergillus oryzae komponendi Asp o 21 (alfaamülaas) vastane IgG seerumis/plasmas QN mg/L UniCAP PhadiaAB 420 JAH 4706 L-4706 2529 AL 19 Munavalge lüsosüümi Gal d4 vastane IgE seerumis S-k208 IgE JAH JAH EI S,P-k208 IgE Muna Gal d 4 (lüsosüüm) IgE Muna komponendi Gal d 4 (lüsosüüm) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 PhadiaAB 422 JAH 3127 11182-3 Lysozyme Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 3 ALLERGY Lysozyme IgE Ab [Units/volume] in Serum Lysozyme IgE Qn 1 Both 2148 AL 19 Munavalge lüsosüümi nGal d4 vastane IgG seerumis S-k208 IgG JAH JAH EI S,P-k208 IgG Muna Gal d 4 (lüsosüüm) IgG Muna komponendi Gal d 4 (lüsosüüm) vastane IgG seerumis/plasmas QN mg/L UniCAP PhadiaAB 423 JAH 4707 L-4707 2603 AL 19 Lateksi komponendi Hev b 6.01 vastane IgE seerumis S-k219 IgE JAH EI EI S,P-k219 IgE Lateksi Hev b 6.01 (proheveiin) IgE Lateksi komponendi Hev b 6.01 (proheveiin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 427 JAH 5553 50648-5 Latex recombinant (rHev b) 6.01 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kU/L ALLERGY Latex recombinant (rHev b) 6.01 IgE Ab [Units/volume] in Serum Latex (rHev b) 6.01 IgE Qn 1 Both 947 AL 19 Spetsiifiline IgE hallituste allergeenide segu suhtes (Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata) seerumis S-mx1 JAH JAH EI S,P-mx1 IgE Segu mx1: Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata IgE Hallitusseente (segu 1: Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Apergillus fumigatus, Alternaria alternata) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 432 JAH 1908 41742-8 (Alternaria alternata+Aspergillus fumigatus+Cladosporium herbarum+Penicillium notatum) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk ALLERGY Mold Allergen Mix 1 (Alternaria alternata+Aspergillus fumigatus+Cladosporium herbarum+Penicillium notatum) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Mold Allerg Mix1 IgE Qn 1 Both 1064 AL 19 Spetsiifiline IgE Penicillum notatum suhtes S-m1 JAH JAH EI S,P-m1 IgE Penicillium notatum IgE Penicillium notatum vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 434 JAH 2992 6212-5 Penicillium notatum Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L; kU/L 748 ALLERGY Penicillium notatum IgE Ab [Units/volume] in Serum P notatum IgE Qn 1 Both 11,4729 2135 AL 19 Penicillum notatum vastane IgG seerumis S-m1 IgG JAH JAH EI S,P-m1 IgG Penicillium notatum IgG Penicillium notatum vastane IgG seerumis/plasmas QN mg/L UniCAP PhadiaAB 436 JAH 4695 26957-1 Penicillium notatum Ab.IgG MCnc Pt Ser Qn ug/mL ug/mL MICRO Penicillium notatum IgG Ab [Mass/volume] in Serum P notatum IgG Ser-mCnc 1 Both 13,1784 1065 AL 19 Spetsiifiline IgE Cladosporium herbarum suhtes S-m2 JAH JAH EI S,P-m2 IgE Cladosporium herbarum IgE Cladosporium herbarum vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 437 JAH 767 6075-6 Cladosporium herbarum Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Cladosporium herbarum IgE Ab [Units/volume] in Serum C herbarum IgE Qn 1 Both 2136 AL 19 Clodosporium herbarum IgG seerumis S-m2 IgG JAH JAH EI S,P-m2 IgG Cladosporium herbarum IgG Cladosporium herbarum vastane IgG seerumis/plasmas QN mg/L UniCAP PhadiaAB 439 JAH 4696 42893-8 Cladosporium herbarum Ab.IgG MCnc Pt Ser Qn ug/dL ug/dL MICRO Cladosporium herbarum IgG Ab [Mass/volume] in Serum C herbarum IgG Ser-mCnc 1 Both 12,8292 1066 AL 19 Spetsiifiline IgE Aspergillus fumigatus suhtes S-m3 JAH JAH EI S,P-m3 IgE Aspergillus fumigatus IgE Aspergillus fumigatus vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 440 JAH 768 6025-1 Aspergillus fumigatus Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Aspergillus fumigatus IgE Ab [Units/volume] in Serum A fumigatus IgE Qn 1 Both 2137 AL 19 Aspergillus fumigatus vastane IgG seerumis S-m3 IgG JAH JAH EI S,P-m3 IgG Aspergillus fumigatus IgG Aspergillus fumigatus vastane IgG seerumis/plasmas QN mg/L mg/L UniCAP PhadiaAB 442 JAH 769 7103-5 Aspergillus fumigatus Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Aspergillus fumigatus IgG Ab [Units/volume] in Serum A fumigatus IgG Qn 1 Both 1067 AL 19 Spetsiifiline IgE Candida albicans suhtes S-m5 JAH JAH EI S,P-m5 IgE Candida albicans IgE Candida albicans vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 444 JAH 1945 6059-0 Candida albicans Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Candida albicans IgE Ab [Units/volume] in Serum C albicans IgE Qn 1 Both 2138 AL 19 Candida albicans IgG seerumis S-m5 IgG JAH JAH EI S,P-m5 IgG Candida albicans IgG Candida albicans vastane IgG seerumis/plasmas QN mg/L UniCAP PhadiaAB 445 JAH 4697 35530-5 Candida albicans Ab.IgG MCnc Pt Ser Qn ug/mL ug/mL ALLERGY Candida albicans IgG Ab [Mass/volume] in Serum C albicans IgG-mCnc 1 Both 12,0871 1068 AL 19 Spetsiifiline IgE Alternaria alternata suhtes S-m6 JAH JAH EI S,P-m6 IgE Alternaria alternata IgE Alternaria alternata vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 446 JAH 1946 6020-2 Alternaria alternata Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Alternaria alternata IgE Ab [Units/volume] in Serum A alternata IgE Qn 1 Both 2139 AL 19 Alternaria alternata IgG seerumis S-m6 IgG JAH JAH EI S,P-m6 IgG Alternaria alternata IgG Alternaria alternata vastane IgG seerumis/plasmas QN mg/L UniCAP PhadiaAB 448 JAH 4698 26951-4 Alternaria alternata Ab.IgG MCnc Pt Ser Qn ug/mL ug/mL MICRO Alternaria alternata IgG Ab [Mass/volume] in Serum A alternata IgG Ser-mCnc 1 Both 13,4704 1069 AL 19 Spetsiifiline IgE Pitorysporum orbiculare suhtes S-m70 JAH JAH EI S,P-m70 IgE Pityrosporum orbiculare IgE Pityrosporum orbiculare vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 465 JAH 1947 10949-6 Malassezia furfur Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Malassezia furfur IgE Ab [Units/volume] in Serum M furfur IgE Qn 1 Both 2140 AL 19 Pityrosporum orbiculare IgG seerumis P S-m70 IgG JAH JAH EI S,P-m70 IgG Pityrosporum orbiculare IgG Pityrosporum orbiculare vastane IgG seerumis/plasmas QN mg/L UniCAP PhadiaAB 466 JAH 4699 L-4699 2168 AL 19 Trichophyton rubrum vastane IgE seerumis S-m205 IgE JAH JAH EI S,P-m205 IgE Trichophyton rubrum IgE Trichophyton rubrum vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L KU/L UniCAP PhadiaAB 471 JAH 4690 6860-1 Trichophyton rubrum Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Trichophyton rubrum IgE Ab [Units/volume] in Serum T rubrum IgE Qn 1 Both 15,3736 2141 AL 19 Trichophyton rubrum vastane IgG seerumis S-m205 IgG JAH JAH EI S,P-m205 IgG Trichophyton rubrum IgG Trichophyton rubrum vastane IgG seerumis/plasmas QN mg/L UniCAP PhadiaAB 472 JAH 4700 35556-0 Trichophyton rubrum Ab.IgG MCnc Pt Ser Qn ug/mL ug/mL ALLERGY Trichophyton rubrum IgG Ab [Mass/volume] in Serum T rubrum IgG-mCnc 1 Both 15,9966 1086 AL 19 Spetsiifiline IgE ristreaktiivse karbohüdraadi determinantse komponendi MUXF3 CCD, bromeliini suhtes S-o214 JAH JAH EI S,P-o214 IgE CCD IgE Ristreageerivate süsivesikdeterminantide vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 480 JAH 3848 58984-6 Bromelin MUXF3 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kU/L 1 ALLERGY Bromelin MUXF3 IgE Ab [Units/volume] in Serum Bromelin MUXF3 IgE Qn 1 Both 1017 AL 19 Spetsiifiline IgE Ascaris suhtes S-p1 JAH JAH EI S,P-p1 IgE Ascaris IgE Ascaris-vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 483 JAH 770 6022-8 Ascaris sp Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Ascaris sp IgE Ab [Units/volume] in Serum Ascaris IgE Qn 1 Both 2165 AL 19 Kutseallergeenide (segu 4: nisu, sojauba, alfa-amülaas,Sitophilus granarius) vastane IgE seerumis S-pax4 IgE JAH JAH EI S,P-pax4 IgE Segu pax4: nisu, soja, alfaamülaasi, Sitophilus granarius IgE Kutseallergeenide (segu 4: nisu, soja, alfaamülaas, Sitophilus granarius) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L KU/L UniCAP PhadiaAB 486 JAH 4686 82092-8 (Amylase+Glycine max+Sitophilus granarius+Triticum sativum) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk k[IU]/mL kIU/mL ALLERGY Occupational Allergen Mix 4 (Amylase+Soybean+Grain weevel+Wheat) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Occup Allerg Mix4 IgE Qn 1 Both 17,6739 2166 AL 19 Kutseallergeenide (segu 5: isotsüanaat TDI, isotsüanaat MDI, isotsüanaat HDI, ftalaanhüdriid) vastane IgE seerumis S-pax5 IgE JAH JAH EI S,P-pax5 IgE Segu pax5: isotsüanaat TDI, isotsüanaat MDI, isotsüanaat HDI, ftaalanhüdriid IgE Kutseallergeenide (segu 5: isotsüanaat TDI, isotsüanaat MDI, isotsüanaat HDI, ftaalanhüdriid) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L KU/L UniCAP PhadiaAB 487 JAH 4687 73718-9 (Hexamethylene diisocyanate (HDI)+Diphenylmethane diisocyanate (MDI)+Toluene diisocyanate (TDI)+Phthalic anhydride) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk kIU/L k[IU]/L ALLERGY Occupational Allergen Mix 5 (Isocyanate HDI+MDI+TDI+Phthalic anhydride) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Occup Allerg Mix5 IgE Qn 1 Both 16,3034 2167 AL 19 Kutseallergeenide (segu 6: etüleenoksiid, ftaalanhüdriid, formaldehüüd, kloramiin T)vastane IgE seerumis S-pax6 IgE JAH JAH EI S,P-pax6 IgE Segu pax6: etüleenoksiid, ftaalanhüdriid, formaldehüüd, kloramiin T IgE Kutseallergeenide (segu 6: etüleenoksiid, ftaalanhüdriid, formaldehüüd, kloramiin T) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L KU/L UniCAP PhadiaAB 488 JAH 4688 73716-3 (Chloramin T+Ethylene oxide+Formaldehyde+Phthalic anhydride) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk kIU/L k[IU]/L ALLERGY Occupational Allergen Mix 6 (Chloramin T+Ethylene oxide+Formaldehyde+Phthalic anhydride) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Occup Allerg Mix6 IgE Qn 1 Both 17,2303 945 AL 19 Spetsiifiline IgE puude allergeenide segu suhtes (saarvaher, arukask, tamm, jalakas, kreeka pähkel) seerumis S-tx1 JAH JAH EI S,P-tx1 IgE Segu tx1: saarvahtra, kase, tamme, jalaka, pähklipuu IgE Puude õietolmu (segu 1: saarvaher, kask, tamm, jalakas, pähklipuu) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 489 JAH 772 30184-6 (Acer negundo+Betula verrucosa+Quercus alba+Ulmus americana+Juglans californica) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk ALLERGY Tree Allergen Mix 1 (Boxelder+Silver birch+White oak+White elm+California walnut) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Tree Allerg Mix1 IgE Qn 1 Both 946 AL 19 Spetsiifiline IgE puude allergeenide segu suhtes (sanglepp, sarapuu, jalakas, paju, pappel) seerumis S-tx5 JAH JAH EI S,P-tx5 IgE Segu tx5: lepa, sarapuu, paju, jalaka, papli IgE Puude õietolmu (segu 5: lepp, sarapuu, paju, jalakas, pappel) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 491 JAH 773 69959-5 (Alnus incana+Corylus avellana+Ulmus americana+Salix caprea+Populus deltoides) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk k[IU]/L kIU/L ALLERGY Tree Allergen Mix 5 (Grey alder+Hazelnut+White elm+Willow+Cottonwood) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Tree Allerg Mix5 IgE Qn 1 Both 11,4729 1018 AL 19 Spetsiifiline IgE sanglepa suhtes S-t2 JAH JAH EI S,P-t2 IgE Lepa õietolmu IgE Sanglepa õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 493 JAH 774 15284-3 Alnus incana Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Grey Alder IgE Ab [Units/volume] in Serum Grey Alder IgE Qn 1 Both 2259 AL 19 Sanglepa vastane IgG seerumis S-t2 IgG JAH JAH EI S,P-t2 IgG Lepa õietolmu IgG Sanglepa õietolmu vastane IgG4 seerumis/plasmas QN mg/L mg/L Phadia 250 PhadiaAB 495 JAH 4942 L-4942 2149 AL 19 Sanglepa õietolmu vastane IgG4 seerumis S-t2 IgG4 JAH JAH EI S,P-t2 IgG4 Lepa õietolmu IgG4 Sanglepa õietolmu vastane IgG4 seerumis/plasmas QN mg/L UniCAP PhadiaAB 496 JAH 4708 L-4708 1019 AL 19 Spetsiifiline IgE arukase suhtes S-t3 JAH JAH EI S,P-t3 IgE Kase õietolmu IgE Arukase õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 497 JAH 775 15283-5 Betula verrucosa Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kU/L kU/L ALLERGY Silver Birch IgE Ab [Units/volume] in Serum Silver Birch IgE Qn 1 Both 1082 AL 19 Spetsiifiline IgE kase komponendi rBet v 1 PR-10 suhtes S-t215 JAH JAH EI S,P-t215 IgE Kase õietolmu Bet v 1 (PR-10 valk) IgE Kase õietolmu komponendi Bet v 1 (PR-10 valk) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 500 JAH 2994 30984-9 Betula verrucosa recombinant (rBet v) 1 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L ALLERGY Silver Birch recombinant (rBet v) 1 IgE Ab [Units/volume] in Serum Silver Birch (rBet v) 1 IgE Qn 1 Both 11,4729 2212 AL 19 Arukase õietolmu vastane IgG seerumis S-t3 IgG JAH JAH EI S,P-t3 IgG Kase õietolmu IgG Arukase õietolmu vastane IgG seerumis/plasmas QN mg/L mg/L UniCAP PhadiaAB 505 JAH 4851 L-4851 2260 AL 19 Kase vastane IgG seerumis S-t3 IgG JAH JAH EI S,P-t3 IgG Kase õietolmu IgG Arukase õietolmu vastane IgG seerumis/plasmas QN mg/L mg/L Phadia 250 PhadiaAB 505 JAH 4851 L-4851 2150 AL 19 Arukase õietolmu vastane IgG4 seerumis S-t3 IgG4 JAH JAH EI S,P-t3 IgG4 Kase õietolmu IgG4 Kase õietolmu vastane IgG4 seerumis/plasmas QN mg/L UniCAP PhadiaAB 506 JAH 4709 L-4709 1020 AL 19 Spetsiifiline IgE sarapuu suhtes S-t4 JAH JAH EI S,P-t4 IgE Sarapuu õietolmu IgE Sarapuu õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 507 JAH 776 6137-4 Corylus avellana pollen Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Hazelnut Pollen IgE Ab [Units/volume] in Serum Hazelnut Poln IgE Qn 1 Both 2261 AL 19 Sarapuu vastane IgG seerumis S-t4 IgG JAH JAH EI S,P-t4 IgG Sarapuu õietolmu IgG Sarapuu õietolmu vastane IgG seerumis/plasmas QN mg/L mg/L Phadia 250 PhadiaAB 509 JAH 4944 L-4944 2151 AL 19 Sarapuu õietolmu vastane IgG4 seerumis S-t4 IgG4 JAH JAH EI S,P-t4 IgG4 Sarapuu õietolmu IgG4 Sarapuu õietolmu vastane IgG4 seerumis/plasmas QN mg/L UniCAP PhadiaAB 510 JAH 4710 56282-7 Corylus avellana pollen Ab.IgG4 MCnc Pt Ser Qn ug/mL ug/mL ALLERGY Hazelnut Pollen IgG4 Ab [Mass/volume] in Serum Hazelnut Poln IgG4-mCnc 1 Both 13,5522 1021 AL 19 Spetsiifiline IgE tamme suhtes S-t7 JAH JAH EI S,P-t7 IgE Tamme õietolmu IgE Tamme õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 512 JAH 777 6189-5 Quercus alba Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY White Oak IgE Ab [Units/volume] in Serum White Oak IgE Qn 1 Both 1022 AL 19 Spetsiifiline IgE paju suhtes S-t12 JAH JAH EI S,P-t12 IgE Paju õietolmu IgE Paju õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 515 JAH 1928 6285-1 Salix caprea Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Willow IgE Ab [Units/volume] in Serum Willow IgE Qn 1 Both 1023 AL 19 Spetsiifiline IgE papli suhtes S-t14 JAH JAH EI S,P-t14 IgE Papli õietolmu IgE Papli õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 516 JAH 1929 6090-5 Populus deltoides Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Cottonwood IgE Ab [Units/volume] in Serum Cottonwood IgE Qn 1 Both 1024 AL 19 Spetsiifiline IgE männi suhtes S-t16 JAH JAH EI S,P-t16 IgE Männi õietolmu IgE Männi õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 517 JAH 778 6282-8 Pinus strobus Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Eastern White Pine IgE Ab [Units/volume] in Serum East White Pine IgE Qn 1 Both 2213 AL 19 Männi õietolmu vastane IgG seerumis S-t16 IgG JAH JAH EI S,P-t16 IgG Männi õietolmu IgG Männi õietolmu vastane IgG seerumis/plasmas QN mg/L mg/L UniCAP PhadiaAB 518 JAH 4852 L-4852 1048 AL 19 Spetsiifiline IgE puju suhtes S-w6 JAH JAH EI S,P-w6 IgE Puju õietolmu IgE Puju õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 526 JAH 780 6183-8 Artemisia vulgaris Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Mugwort IgE Ab [Units/volume] in Serum Mugwort IgE Qn 1 Both 1049 AL 19 Spetsiifiline IgE karikakara suhtes S-w7 JAH JAH EI S,P-w7 IgE Härjasilma õietolmu IgE Härjesilma õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 528 JAH 1940 6196-0 Chrysanthemum leucanthemum Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Ox-eye daisy IgE Ab [Units/volume] in Serum Ox-eye daisy IgE Qn 1 Both 1050 AL 19 Spetsiifiline IgE võilillesuhtes S-w8 JAH JAH EI S,P-w8 IgE Võilille õietolmu IgE Võilille õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 529 JAH 781 6097-0 Taraxacum vulgare Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Dandelion IgE Ab [Units/volume] in Serum Dandelion IgE Qn 1 Both 1051 AL 19 Spetsiifiline IgE kõrvenõgese suhtes S-w20 JAH JAH EI S,P-w20 IgE Kõrvenõgese õietolmu IgE Kõrvenõgese õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L UniCap 250 532 JAH 1941 6186-1 Urtica dioica Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Nettle IgE Ab [Units/volume] in Serum Nettle IgE Qn 1 Both 2513 AL 19 Teekummeli vastane IgE seerumi S-w206 IgE JAH JAH EI S,P-w206 IgE Kummeli õietolmu IgE Kummeli õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 PhadiaAB 534 JAH 4150 6057-4 Matricaria chamomilla Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 2 ALLERGY Chamomile IgE Ab [Units/volume] in Serum Chamomile IgE Qn 1 Both 17,7979 1833 VIR 20 Bakteriaalse meningiidi tekitajate kompleksuuring PCR meetodil liikvorist CSF-Bac DNA panel EI 2019-05-12 JAH EI CSF-MeningitisBac DNA panel Meningiiditekitajate bakterite DNA paneel liikvoris Meningiiditekitajate bakterite DNA liikvoris (paneel) Paneel LabChip DX 1 EI/Paneel 2750 L-2750 1728 VIR 20 Hingamisteede bakterite kompleksuuring PCR meetodil ninakaapest Nose-RespBac DNA panel JAH JAH EI XXX-RespBac DNA panel Hingamisteede bakterite DNA paneel Hingamisteede bakterite DNA täpsustamata materjalis (paneel) Paneel LabChip DX 4 EI/Paneel 2752 L-2752 1772 VIR 20 Hingamisteede bakterite kompleksuuring PCR meetodil bronhoalveolaarloputuse vedelikust BalF-RespBac DNA panel JAH JAH EI XXX-RespBac DNA panel Hingamisteede bakterite DNA paneel Hingamisteede bakterite DNA täpsustamata materjalis (paneel) Paneel 4 EI/Paneel 2752 L-2752 1839 VIR 20 Hingamisteede bakterite kompleksuuring PCR meetodil kurgukaapest Th-RespBac DNA panel JAH JAH EI XXX-RespBac DNA panel Hingamisteede bakterite DNA paneel Hingamisteede bakterite DNA täpsustamata materjalis (paneel) Paneel LabChip DX 4 EI/Paneel 2752 L-2752 1853 VIR 20 Hingamisteede bakterite kompleksuuring PCR meetodil bronhiaspiraadist Br-RespBac DNA panel JAH JAH EI XXX-RespBac DNA panel Hingamisteede bakterite DNA paneel Hingamisteede bakterite DNA täpsustamata materjalis (paneel) Paneel LabChip DX 4 EI/Paneel 2752 L-2752 911 VIR 20 Sepsisetekitajate bakterite DNA paneel B-Sepsise tekitajate DNA paneel Streptococcus pneumoniae DNA S pneumoniae DNA JAH EI EI XXX-S pneumoniae DNA Streptococcus pneumoniae DNA Streptococcus pneumoniae DNA N/P LightCycler 2.0 5 JAH 634 49672-9 Streptococcus pneumoniae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Streptococcus pneumoniae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method S pneum DNA XXX Ql PCR 1 Both 1849 VIR 20 Hingamisteede bakterite DNA paneel; Hingamisteede bakterite DNA paneel; Hingamisteede bakterite DNA paneel; Hingamisteede bakterite DNA paneel BalF-RespBac DNA panel; Br-RespBac DNA panel; Nose-RespBac DNA panel; Th-RespBac DNA panel Streptococcus pneumoniae DNA S pneumoniae JAH EI EI XXX-S pneumoniae DNA Streptococcus pneumoniae DNA Streptococcus pneumoniae DNA N/P LabChip DX 5 JAH 634 49672-9 Streptococcus pneumoniae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Streptococcus pneumoniae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method S pneum DNA XXX Ql PCR 1 Both 2550 VIR 20 Streptococcus pneumoniae DNA CSF-S pneumoniae DNA JAH EI EI XXX-S pneumoniae DNA Streptococcus pneumoniae DNA Streptococcus pneumoniae DNA N/P 5 JAH 634 49672-9 Streptococcus pneumoniae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Streptococcus pneumoniae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method S pneum DNA XXX Ql PCR 1 Both 1732 VIR 20 Hingamisteede bakterite DNA paneel; Hingamisteede bakterite DNA paneel; Hingamisteede bakterite DNA paneel; Hingamisteede bakterite DNA paneel BalF-RespBac DNA panel; Br-RespBac DNA panel; Nose-RespBac DNA panel; Th-RespBac DNA panel Haemophilus influenzae DNA H influenzae EI EI EI XXX-H influenzae DNA Haemophilus influenzae DNA Haemophilus influenzae DNA N/P LabChip DX 7 JAH 662 61366-1 Haemophilus influenzae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Haemophilus influenzae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method Haem influ DNA XXX Ql PCR 1 Both 1857 VIR 20 Hingamisteede bakterite DNA paneel; Hingamisteede bakterite DNA paneel; Hingamisteede bakterite DNA paneel; Hingamisteede bakterite DNA paneel BalF-RespBac DNA panel; Br-RespBac DNA panel; Nose-RespBac DNA panel; Th-RespBac DNA panel Haemophilus influenzae DNA H influenzae JAH EI EI XXX-H influenzae DNA Haemophilus influenzae DNA Haemophilus influenzae DNA N/P LabChip DX 7 JAH 662 61366-1 Haemophilus influenzae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Haemophilus influenzae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method Haem influ DNA XXX Ql PCR 1 Both 2548 VIR 20 Haemophilus influenzae DNA CSF-H influenzae DNA JAH EI EI XXX-H influenzae DNA Haemophilus influenzae DNA Haemophilus influenzae DNA N/P 7 JAH 662 61366-1 Haemophilus influenzae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Haemophilus influenzae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method Haem influ DNA XXX Ql PCR 1 Both 1835 VIR 20 Neisseria meningitidis DNA N meningitidis JAH EI EI XXX-N meningitidis DNA Neisseria meningitidis DNA Neisseria meningitidis DNA N/P LabChip DX 11 JAH 636 49671-1 Neisseria meningitidis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Neisseria meningitidis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N men DNA XXX Ql PCR 1 Both 2546 VIR 20 Neisseria meningitidis DNA CSF-N meningitidis DNA JAH EI EI XXX-N meningitidis DNA Neisseria meningitidis DNA Neisseria meningitidis DNA N/P 11 JAH 636 49671-1 Neisseria meningitidis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Neisseria meningitidis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N men DNA XXX Ql PCR 1 Both 1838 VIR 20 Listeria monocytogenes DNA L monocytogenes JAH EI EI XXX-L monocytogenes DNA Listeria monocytogenes DNA Listeria monocytogenes DNA N/P LabChip DX 17 JAH 638 61369-5 Listeria monocytogenes DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Listeria monocytogenes DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method L monocytog DNA XXX Ql PCR 1 Both 2547 VIR 20 Listeria monocytogenes DNA CSF-L monocytogenes DNA JAH EI EI XXX-L monocytogenes DNA Listeria monocytogenes DNA Listeria monocytogenes DNA N/P 17 JAH 638 61369-5 Listeria monocytogenes DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Listeria monocytogenes DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method L monocytog DNA XXX Ql PCR 1 Both 1836 VIR 20 Streptococcus agalactiae DNA S agalactiae JAH EI EI XXX-S agalactiae DNA Streptococcus agalactiae DNA Streptococcus agalactiae DNA N/P LabChip DX 20 JAH 637 48683-7 Streptococcus agalactiae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Streptococcus agalactiae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method Gp B Strep DNA XXX Ql PCR 1 Both 2549 VIR 20 Streptococcus agalactiae DNA CSF-S agalactiae DNA JAH EI EI XXX-S agalactiae DNA Streptococcus agalactiae DNA Streptococcus agalactiae DNA N/P 20 JAH 637 48683-7 Streptococcus agalactiae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Streptococcus agalactiae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method Gp B Strep DNA XXX Ql PCR 1 Both 908 VIR 20 Sepsise tekitajate DNA paneel B-Sepsise tekitajate DNA paneel JAH JAH EI B-SepsisBac DNA panel Sepsisetekitajate bakterite DNA paneel Sepsisetekitajate bakterite DNA veres (paneel) Paneel LightCycler 2.0 25 JAH 4046 L-4046 921 VIR 20 Sepsisetekitajate bakterite DNA paneel B-Sepsise tekitajate DNA paneel Acinetobacter baumannii DNA A baumannii DNA JAH EI EI XXX-A baumannii DNA Acinetobacter baumannii DNA Acinetobacter baumannii DNA N/P LightCycler 2.0 29 JAH 1562 61360-4 Acinetobacter baumannii DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Acinetobacter baumannii DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method A baumannii DNA XXX Ql PCR 1 Both 918 VIR 20 Sepsisetekitajate bakterite DNA paneel B-Sepsise tekitajate DNA paneel Enterobacter cloacae/aerogenes DNA E cloacae/aerogenes DNA JAH EI EI XXX-E cloacae, K aerogenes DNA Enterobacter cloacae, Klebsiella aerogenes DNA Enterobacter cloacae, Klebsiella aerogenes DNA N/P LightCycler 2.0 32 JAH 3978 A-3978 914 VIR 20 Sepsisetekitajate bakterite DNA paneel B-Sepsise tekitajate DNA paneel Enterococcus faecalis DNA E faecalis DNA JAH EI EI XXX-E faecalis DNA Enterococcus faecalis DNA Enterococcus faecalis DNA N/P LightCycler 2.0 34 JAH 1547 61362-0 Enterococcus faecalis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Enterococcus faecalis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method E faecalis DNA XXX Ql PCR 1 Both 913 VIR 20 Sepsisetekitajate bakterite DNA paneel B-Sepsise tekitajate DNA paneel Enterococcus faecium DNA E faecium DNA JAH EI EI XXX-E faecium DNA Enterococcus faecium DNA Enterococcus faecium DNA N/P LightCycler 2.0 35 JAH 1546 61397-6 Enterococcus faecium DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Enterococcus faecium DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method E faecium DNA XXX Ql PCR 1 Both 915 VIR 20 Sepsisetekitajate bakterite DNA paneel B-Sepsise tekitajate DNA paneel Escherichia coli DNA E coli DNA JAH EI EI XXX-E coli DNA Escherichia coli DNA Escherichia coli DNA N/P LightCycler 2.0 37 JAH 1554 61398-4 Escherichia coli DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Escherichia coli DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method E coli DNA XXX Ql PCR 1 Both 2551 VIR 20 E coli K1 DNA CSF-E coli K1 DNA JAH EI EI XXX-E coli K1 DNA Escherichia coli K1 DNA Escherichia coli K1 DNA täpsustamata materjalis N/P eMag/CFX 96 Biomerieux/Seegene 38 JAH 5523 A-5363 916 VIR 20 Sepsisetekitajate bakterite DNA paneel B-Sepsise tekitajate DNA paneel Klebsiella pneumoniae/oxytoca DNA K pneumoniae/oxytoca DNA EI 2020-08-23 EI EI XXX-K pneumoniae, K oxytoca DNA Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca DNA Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca DNA N/P LightCycler 2.0 41 JAH 1555 A-1555 910 VIR 20 Sepsisetekitajate bakterite DNA paneel B-Sepsise tekitajate DNA paneel Coagulase Negative Staphylococci DNA CoNS DNA JAH EI EI XXX-CoNS DNA CoNS DNA Koagulaasnegatiivsete stafülokokkide DNA N/P LightCycler 2.0 42 JAH 1543 70016-1 Staphylococcus sp.coagulase negative DNA Threshold Pt Bld Ord Probe.amp.tar MICRO Staphylococcus sp.coagulase negative DNA [Presence] in Blood by Probe and target amplification method Coag neg Staph DNA Bld Ql PCR 1 Both 11,4729 2654 VIR 20 Enterococcus spp. DNA Enterococcus DNA JAH EI EI XXX-Enterococcus spp. DNA Enterococcus spp. DNA Enterococcus spp. DNA N/P 43 JAH 5925 71718-1 Enterococcus sp DNA PrThr Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Enterococcus sp DNA [Presence] in Unspecified specimen by NAA with probe detection Enterococ DNA XXX Ql NAA+probe 1 Both 919 VIR 20 Sepsisetekitajate bakterite DNA paneel B-Sepsise tekitajate DNA paneel Proteus mirabilis DNA P mirabilis DNA JAH EI EI XXX-P mirabilis DNA Proteus mirabilis DNA Proteus mirabilis DNA N/P LightCycler 2.0 44 JAH 1560 61400-8 Proteus mirabilis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Proteus mirabilis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method P mirabilis DNA XXX Ql PCR 1 Both 920 VIR 20 Sepsisetekitajate bakterite DNA paneel B-Sepsise tekitajate DNA paneel Pseudomonas aeruginosa DNA P aeruginosa DNA JAH EI EI XXX-P aeruginosa DNA Pseudomonas aeruginosa DNA Pseudomonas aeruginosa DNA N/P LightCycler 2.0 45 JAH 1561 61401-6 Pseudomonas aeruginosa DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Pseudomonas aeruginosa DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method P aeruginosa DNA XXX Ql PCR 1 Both 917 VIR 20 Sepsisetekitajate bakterite DNA paneel B-Sepsise tekitajate DNA paneel Serratia marcescens DNA S marcescens DNA JAH EI EI XXX-S marcescens DNA Serratia marcescens DNA Serratia marcescens DNA N/P LightCycler 2.0 47 JAH 1557 61402-4 Serratia marcescens DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Serratia marcescens DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method S marcescens DNA XXX Ql PCR 1 Both 909 VIR 20 Sepsisetekitajate bakterite DNA paneel B-Sepsise tekitajate DNA paneel Staphylococcus aureus DNA S aureus DNA JAH EI EI XXX-S aureus DNA Staphylococcus aureus DNA Staphylococcus aureus DNA N/P LightCycler 2.0 48 JAH 1542 61404-0 Staphylococcus aureus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Staphylococcus aureus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method S aureus DNA XXX Ql PCR 1 Both 2653 VIR 20 Staphylococcus spp. DNA Staphylococcus DNA JAH EI EI XXX-Staphylococcus spp. DNA Staphylococcus spp. DNA Staphylococcus spp. DNA N/P 49 JAH 5922 A-5471 922 VIR 20 Sepsisetekitajate bakterite DNA paneel B-Sepsise tekitajate DNA paneel Stenotrophomonas maltophilia DNA S maltophilia DNA JAH EI EI XXX-S maltophilia DNA Stenotrophomonas maltophilia DNA Stenotrophomonas maltophilia DNA N/P LightCycler 2.0 53 JAH 1563 61403-2 Stenotrophomonas maltophilia DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Stenotrophomonas maltophilia DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method S maltophilia DNA XXX Ql PCR 1 Both 912 VIR 20 Sepsisetekitajate bakterite DNA paneel B-Sepsise tekitajate DNA paneel Streptococcus spp. grupp DNA S spp. grupp DNA JAH EI EI XXX-Streptococcus DNA Streptococcus DNA Streptococcus DNA N/P LightCycler 2.0 55 JAH 1545 70015-3 Streptococcus sp DNA Threshold Pt Bld Ord Probe.amp.tar MICRO Streptococcus sp DNA [Presence] in Blood by Probe and target amplification method Streptococcus DNA Bld Ql PCR 1 Both 11,4729 1788 VIR 20 Vibrio spp. DNA Vibrio DNA JAH EI EI XXX-Vibrio spp DNA Vibrio spp DNA Vibrio spp. DNA N/P LabChip DX 56 JAH 2885 49609-1 Vibrio sp DNA Prid Pt XXX Nom Probe.amp.tar MICRO Vibrio sp DNA [Identifier] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method Vibrio DNA XXX PCR 1 Both 27,3638 2568 VIR 20 Vibrio spp DNA St-Vibrio spp DNA JAH EI EI XXX-Vibrio spp DNA Vibrio spp DNA Vibrio spp. DNA N/P 56 JAH 2885 49609-1 Vibrio sp DNA Prid Pt XXX Nom Probe.amp.tar MICRO Vibrio sp DNA [Identifier] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method Vibrio DNA XXX PCR 1 Both 27,3638 1826 VIR 20 Meningiiditekitajate viiruste RNA/DNA liikvoris (paneel) CSF-Viiruste RNA/DNA paneel JAH JAH EI CSF-MeningitisVir RNA/DNA panel Meningiiditekitajate viiruste RNA/DNA paneel liikvoris Meningiiditekitajate viiruste RNA/DNA liikvoris (paneel) Paneel LabChip DX 57 EI/Paneel 2751 L-2751 1091 VIR 20 Lihtherpeseviiruste paneel emakakaelakanalikaapest Cx-HSV 1, 2 DNA JAH JAH EI XXX-HSV1,2 DNA panel HSV1,2 DNA paneel Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi DNA (paneel) Paneel 58 EI/Paneel 2711 L-2711 1094 VIR 20 Lihtherpeseviiruste paneel ureetrakaapest Um-HSV 1, 2 DNA JAH JAH EI XXX-HSV1,2 DNA panel HSV1,2 DNA paneel Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi DNA (paneel) Paneel 58 EI/Paneel 2711 L-2711 2223 VIR 20 Lihtherpeseviiruste paneel muust paikmest XXX-HSV 1, 2 DNA JAH JAH EI XXX-HSV1,2 DNA panel HSV1,2 DNA paneel Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi DNA (paneel) Paneel 58 EI/Paneel 2711 L-2711 1092 VIR 20 Lihtherpeseviiruse 1. tüübi DNA emakakaelakanalikaapest Cx-HSV1 DNA JAH EI EI XXX-HSV1,2 DNA HSV1,2 DNA Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi DNA N/P SeeAmp 61 JAH 1604 20444-6 Herpes simplex virus 1+2 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0024% MICRO Herpes simplex virus 1+2 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV1+2 DNA XXX Ql PCR 1 Both 1093 VIR 20 Lihtherpeseviiruse 2. tüübi DNA emakakaelakanalikaapest Cx-HSV2 DNA JAH EI EI XXX-HSV1,2 DNA HSV1,2 DNA Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi DNA N/P SeeAmp 61 JAH 1604 20444-6 Herpes simplex virus 1+2 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0024% MICRO Herpes simplex virus 1+2 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV1+2 DNA XXX Ql PCR 1 Both 1095 VIR 20 Lihtherpeseviiruse 1. tüübi DNA ureetrakaapest Um-HSV1 DNA JAH EI EI XXX-HSV1,2 DNA HSV1,2 DNA Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi DNA N/P SeeAmp 61 JAH 1604 20444-6 Herpes simplex virus 1+2 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0024% MICRO Herpes simplex virus 1+2 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV1+2 DNA XXX Ql PCR 1 Both 1096 VIR 20 Lihtherpeseviiruse 2. tüübi DNA ureetrakaapest Um-HSV2 DNA JAH EI EI XXX-HSV1,2 DNA HSV1,2 DNA Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi DNA N/P SeeAmp 61 JAH 1604 20444-6 Herpes simplex virus 1+2 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0024% MICRO Herpes simplex virus 1+2 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV1+2 DNA XXX Ql PCR 1 Both 872 VIR 20 Lihtherpesviiruse 1. ja 2. tüübi vastane IgM seerumis S-HSV1,2 IgM JAH JAH EI S,P-HSV1,2 IgM HSV1,2 IgM Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P EURO Blot Master 67 JAH 3976 41149-6 Herpes simplex virus 1+2 Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord 2 MICRO Herpes simplex virus 1+2 IgM Ab [Presence] in Serum HSV1+2 IgM Ser Ql 1 Both 9,6445 875 VIR 20 Lihtherpesviiruse 1. ja 2. tüübi vastane IgG seerumis S-HSV1,2 IgG JAH JAH EI S,P-HSV1,2 IgG HSV1,2 IgG Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P EURO Blot Master 72 JAH 3977 36921-5 Herpes simplex virus 1+2 Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord MICRO Herpes simplex virus 1+2 IgG Ab [Presence] in Serum HSV1+2 IgG Ser Ql 1 Both 8,9267 1827 VIR 20 Meningiiditekitajate viiruste RNA/DNA paneel liikvoris CSF-Viiruste RNA/DNA paneel Herpes simplex virus 1 DNA HSV1 JAH EI EI XXX-HSV1 DNA HSV1 DNA Lihtherpeseviiruse 1. tüübi DNA N/P LabChip DX 76 JAH 1609 16130-7 Herpes simplex virus 1 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0022% MICRO Herpes simplex virus 1 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV1 DNA XXX Ql PCR 1 Both 2203 VIR 20 HSV1,2 DNA paneel XXX-HSV 1, 2 DNA Lihtherpeseviiruse 1. tüübi DNA muust paikmest XXX-HSV 1 DNA JAH EI EI XXX-HSV1 DNA HSV1 DNA Lihtherpeseviiruse 1. tüübi DNA N/P SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX96 Seegene 76 JAH 1609 16130-7 Herpes simplex virus 1 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0022% MICRO Herpes simplex virus 1 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV1 DNA XXX Ql PCR 1 Both 2552 VIR 20 Lihtherpeseviiruse 1. tüübi DNA CSF-HSV1 DNA JAH EI EI XXX-HSV1 DNA HSV1 DNA Lihtherpeseviiruse 1. tüübi DNA N/P 76 JAH 1609 16130-7 Herpes simplex virus 1 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0022% MICRO Herpes simplex virus 1 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV1 DNA XXX Ql PCR 1 Both 873 VIR 20 HSV1,2 IgM S-HSV1,2 IgM Lihtherpeseviiruse 1.tüübi vastane IgM seerumis S-HSV1 IgM JAH EI EI S,P-HSV1 IgM HSV1 IgM Lihtherpeseviiruse 1. tüübi vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P EURO Blot Master 77 JAH 605 32687-6 Herpes simplex virus 1 Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord MICRO Herpes simplex virus 1 IgM Ab [Presence] in Serum HSV1 IgM Ser Ql 1 Both 876 VIR 20 HSV1,2 IgG S-HSV1,2 IgG Lihtherpeseviiruse 1. tüübi vastane IgG seerumis S-HSV1 IgG JAH EI EI S,P-HSV1 IgG HSV1 IgG Lihtherpeseviiruse 1. tüübi vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P EURO Blot Master 82 JAH 607 51916-5 Herpes simplex virus 1 Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Herpes simplex virus 1 IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HSV1 IgG Ser Ql EIA 1 Both 1828 VIR 20 Meningiiditekitajate viiruste RNA/DNA paneel liikvoris CSF-Viiruste RNA/DNA paneel Herpes simplex virus 2 DNA HSV2 JAH EI EI XXX-HSV2 DNA HSV2 DNA Lihtherpeseviiruse 2. tüübi DNA N/P LabChip DX 88 JAH 1610 16131-5 Herpes simplex virus 2 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0089% MICRO Herpes simplex virus 2 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV2 DNA XXX Ql PCR 1 Both 2204 VIR 20 HSV1,2 DNA paneel XXX-HSV 1, 2 DNA Lihtherpeseviiruse 2. tüübi DNA muust paikmest XXX-HSV 2 DNA JAH EI EI XXX-HSV2 DNA HSV2 DNA Lihtherpeseviiruse 2. tüübi DNA N/P SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX96 Seegene 88 JAH 1610 16131-5 Herpes simplex virus 2 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0089% MICRO Herpes simplex virus 2 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV2 DNA XXX Ql PCR 1 Both 2553 VIR 20 Lihtherpeseviiruse 2. tüübi DNA CSF-HSV2 DNA JAH EI EI XXX-HSV2 DNA HSV2 DNA Lihtherpeseviiruse 2. tüübi DNA N/P 88 JAH 1610 16131-5 Herpes simplex virus 2 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0089% MICRO Herpes simplex virus 2 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV2 DNA XXX Ql PCR 1 Both 874 VIR 20 HSV1,2 IgM S-HSV1,2 IgM Lihtherpeseviiruse 2. tüübi vastane IgM seerumis S-HSV2 IgM JAH EI EI S,P-HSV2 IgM HSV2 IgM Lihtherpeseviiruse 2. tüübi vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P EURO Blot Master 89 JAH 610 44494-3 Herpes simplex virus 2 Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Herpes simplex virus 2 IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HSV2 IgM Ser Ql EIA 1 Both 877 VIR 20 HSV1,2 IgG S-HSV1,2 IgG Lihtherpeseviiruse 2. tüübi vastane IgG seerumis S-HSV2 IgG JAH EI EI S,P-HSV2 IgG HSV2 IgG Lihtherpeseviiruse 2. tüübi vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P EURO Blot Master 94 JAH 612 43180-9 Herpes simplex virus 2 Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Herpes simplex virus 2 IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HSV2 IgG Ser Ql EIA 1 Both 1829 VIR 20 Meningiiditekitajate viiruste RNA/DNA paneel liikvoris CSF-Viiruste RNA/DNA paneel Varicella-Zoster virus DNA VZV JAH EI EI XXX-VZV DNA VZV DNA Tuulerõugeviiruse DNA N/P LabChip DX 100 JAH 2511 11483-5 Varicella zoster virus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Varicella zoster virus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method VZV DNA XXX Ql PCR 1 Both 23,2617 2554 VIR 20 Tuulerõugeviiruse DNA CSF-VZV DNA JAH EI EI XXX-VZV DNA VZV DNA Tuulerõugeviiruse DNA N/P 100 JAH 2511 11483-5 Varicella zoster virus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Varicella zoster virus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method VZV DNA XXX Ql PCR 1 Both 23,2617 2493 VIR 20 Tuulerõugeviiruse vastane IgA seerumis S-VZV IgA JAH JAH EI S,P-VZV IgA VZV IgA Tuulerõugeviiruse vastane IgA seerumis/plasmas N/Pp/P Alegria Orgentec 101 JAH 4185 A-4185 2492 VIR 20 Tuulerõugeviiruse vastane IgM seerumis S-VZV IgM JAH JAH EI S,P-VZV IgM VZV IgM Tuulerõugeviiruse vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 103 JAH 700 29662-4 Varicella zoster virus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Varicella zoster virus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay VZV IgM Ser Ql EIA 1 Both 2494 VIR 20 Tuulerõugeviiruse vastane IgG hulk seerumis S-VZV IgG QN JAH JAH EI S,P-VZV IgG QN VZV IgG QN Tuulerõugeviiruse vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN U/L kU/L Alegria Orgentec 107 JAH 2044 5403-1 Varicella zoster virus Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA ACU/mL; EIA Index 0,0023% MICRO Varicella zoster virus IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay VZV IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 1830 VIR 20 Meningiiditekitajate viiruste RNA/DNA paneel liikvoris CSF-Viiruste RNA/DNA paneel Epstein-Barr virus DNA EBV JAH EI EI XXX-EBV DNA EBV DNA Epstein-Barr viiruse DNA N/P LabChip DX 112 JAH 544 5005-4 Epstein Barr virus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Epstein Barr virus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method EBV DNA XXX Ql PCR 1 Both 2555 VIR 20 Epstein-Barr viiruse DNA CSF-EBV DNA JAH EI EI XXX-EBV DNA EBV DNA Epstein-Barr viiruse DNA N/P 112 JAH 544 5005-4 Epstein Barr virus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Epstein Barr virus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method EBV DNA XXX Ql PCR 1 Both 2539 VIR 20 Epstein-Barr viiruse DNA hulk plasmas P-EBV DNA QN JAH JAH EI XXX-EBV DNA QN (c/mL) EBV DNA QN (c/mL) Epstein-Barr viiruse DNA hulk (copies/mL) QN copies/mL copies/mL reaalaja-PCR analüsaator CFX96 Fast-Track Diagnostics 114 JAH 541 32585-2 Epstein Barr virus DNA NCnc Pt XXX Qn Probe.amp.tar {copies}/mL copies; copies/mL 1467 MICRO Epstein Barr virus DNA [#/volume] (viral load) in Unspecified specimen by Probe and target amplification method EBV DNA # XXX PCR 1 Both 19,755 890 VIR 20 Epstein Barri viiruse vastane IgM seerumis, kinnitav uuring S-EBV IgM JAH JAH EI S,P-EBV IgM panel EBV IgM paneel Epstein-Barr viiruse vastane IgM seerumis/plasmas (paneel) Paneel EURO Blot Master 116 JAH 1902 L-1902 894 VIR 20 Epstein Barri viiruse vastane IgG seerumis, kinnitav uuring S-EBV IgG JAH JAH EI S,P-EBV IgG panel EBV IgG paneel Epstein-Barr viiruse vastane IgG seerumis/plasmas (paneel) Paneel EURO Blot Master 117 JAH 1903 L-1903 891 VIR 20 EBV IgM paneel S-EBV IgM Epstein Barri viiruse kapsiidi antigeeni vastane IgM seerumis S-EBV VCA IgM JAH EI EI S,P-EBV VCA IgM EBV VCA IgM Epstein-Barr viiruse kapsiidi antigeeni vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P EURO Blot Master 118 JAH 546 24115-8 Epstein Barr virus capsid Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Epstein Barr virus capsid IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay EBV VCA IgM Ser Ql EIA 1 Both 895 VIR 20 EBV IgG paneel S-EBV IgG Epstein Barri viiruse kapsiidi antigeeni vastane IgG seerumis S-EBV VCA IgG JAH EI EI S,P-EBV VCA IgG EBV VCA IgG Epstein-Barr viiruse kapsiidi antigeeni vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P EURO Blot Master 120 JAH 547 24114-1 Epstein Barr virus capsid Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Epstein Barr virus capsid IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay EBV VCA IgG Ser Ql EIA 1 Both 893 VIR 20 EBV IgM paneel S-EBV IgM Epstein Barri viiruse tuuma antigeeni vastase IgM seerumis S-EBV NAG IgM JAH EI EI S,P-EBV NA IgM EBV NA IgM Epstein-Barr viiruse tuuma antigeeni vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P EURO Blot Master 123 JAH 2119 6815-5 Epstein Barr virus nuclear Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Epstein Barr virus nuclear IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay EBV NA IgM Ser Ql EIA 1 Both 15,1355 897 VIR 20 EBV IgG paneel S-EBV IgG Epstein Barri viiruse tuumaantigeeni vastane IgG seerumis S-EBV NAG IgG JAH EI EI S,P-EBV NA IgG EBV NA IgG Epstein-Barr viiruse tuumaantigeeni vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P EURO Blot Master 124 JAH 3281 5156-5 Epstein Barr virus nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Epstein Barr virus nuclear IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay EBV NA IgG Ser Ql EIA 1 Both 8,0811 892 VIR 20 EBV IgM paneel S-EBV IgM Epstein Barri viiruse varase antigeeni vastane IgM seerumis S-EBV EA IgM JAH EI EI S,P-EBV EA IgM EBV EA IgM Epstein-Barri viiruse varase antigeeni vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P EURO Blot Master 128 JAH 3784 A-3784 896 VIR 20 EBV IgG paneel S-EBV IgG Epstein Barri viiruse varase antigeeni vastase IgG seerumis S-EBV EA IgG JAH EI EI S,P-EBV EA IgG EBV EA IgG Epstein-Barr viiruse varase antigeeni vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P EURO Blot Master 129 JAH 2117 40752-8 Epstein Barr virus early Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA 4 MICRO Epstein Barr virus early IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay EBV EA IgG Ser Ql EIA 1 Both 17,6518 889 VIR 20 Infektsioosse mononukleoosi puhused mittespetsiifilised antikehad seerumis S-Inf mononucl Ab JAH JAH EI S,P-Inf mononucl Ab Infektsioosse mononukleoosi mittespetsiifilised antikehad Infektsioosse mononukleoosi puhused mittespetsiifilised antikehad seerumis/plasmas N/P immunokromatograafiline 132 JAH 545 5213-4 Heterophile Ab ACnc Pt Ser Ord LA MICRO Heterophile Ab [Presence] in Serum by Latex agglutination Heteroph Ab Ser Ql LA 1 Both 12,5301 1831 VIR 20 Meningiiditekitajate viiruste RNA/DNA paneel liikvoris CSF-Viiruste RNA/DNA paneel Cytomegalovirus DNA CMV JAH EI EI XXX-CMV DNA CMV DNA Tsütomegaloviiruse DNA N/P LabChip DX 133 JAH 535 5000-5 Cytomegalovirus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,00% MICRO Cytomegalovirus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method CMV DNA XXX Ql PCR 1 Both 2556 VIR 20 Tsütomegaloviiruse DNA CSF-CMV DNA JAH EI EI XXX-CMV DNA CMV DNA Tsütomegaloviiruse DNA N/P 133 JAH 535 5000-5 Cytomegalovirus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,00% MICRO Cytomegalovirus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method CMV DNA XXX Ql PCR 1 Both 2538 VIR 20 Tsütomegaloviiruse DNA hulk plasmas P-CMV DNA QN JAH JAH EI XXX-CMV DNA QN (c/mL) CMV DNA QN (c/mL) Tsütomegaloviiruse DNA hulk (copies/mL) QN copies/mL copies/mL reaalaja-PCR analüsaator CFX96 Fast-Track Diagnostics 135 JAH 531 33006-8 Cytomegalovirus DNA NCnc Pt XXX Qn Probe.amp.tar {copies}/mL copies/mL MICRO Cytomegalovirus DNA [#/volume] (viral load) in Specimen by NAA with probe detection CMV DNA # Spec NAA+probe 1 Both 19,8536 864 VIR 20 Tsütomegaloviiruse vastane IgM plasmas S-CMV IgM JAH JAH EI S,P-CMV IgM CMV IgM Tsütomegaloviiruse vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P Cobas e601 136 JAH 536 24119-0 Cytomegalovirus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Cytomegalovirus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay CMV IgM Ser Ql EIA 1 Both 863 VIR 20 Tsütomegaloviiruse vastane IgG seerumis S-CMV IgG JAH JAH EI S,P-CMV IgG CMV IgG Tsütomegaloviiruse vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P Cobas e601 137 JAH 538 13949-3 Cytomegalovirus Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Cytomegalovirus IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay CMV IgG Ser Ql EIA 1 Both 1832 VIR 20 Meningiiditekitajate viiruste RNA/DNA paneel liikvoris CSF-Viiruste RNA/DNA paneel Human Herpes virus 6 DNA HHV6 JAH EI EI XXX-HHV6 DNA HHV6 DNA Inimese herpeseviiruse 6 DNA N/P LabChip DX 143 JAH 2508 29495-9 Herpes virus 6 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Herpes virus 6 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HHV6 DNA XXX Ql PCR 1 Both 24,4635 2557 VIR 20 Inimese herpeseviiruse 6 DNA CSF-HHV6 DNA JAH EI EI XXX-HHV6 DNA HHV6 DNA Inimese herpeseviiruse 6 DNA N/P 143 JAH 2508 29495-9 Herpes virus 6 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Herpes virus 6 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HHV6 DNA XXX Ql PCR 1 Both 24,4635 2558 VIR 20 Inimese herpeseviiruse 7 DNA CSF-HHV7 DNA JAH EI EI XXX-HHV7 DNA HHV7 DNA Inimese herpeseviiruse 7 DNA N/P 148 JAH 4163 44423-2 Herpes virus 7 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 9 MICRO Herpes virus 7 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HHV7 DNA XXX Ql PCR 1 Both 12,2552 861 VIR 20 A-hepatiidi viiruse vastane IgM seerumis S-HAV IgM JAH JAH EI S,P-HAV IgM HAV IgM A-hepatiidi viiruse vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P Cobas e601 159 JAH 573 13950-1 Hepatitis A virus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA 0,01% MICRO Hepatitis A virus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HAV IgM Ser Ql EIA 1 Both 2541 VIR 20 B-hepatiidi viiruse DNA hulk plasmas P-HBV DNA QN JAH JAH EI S,P-HBV DNA QN HBV DNA QN B-hepatiidi viiruse DNA hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L GeneXpert Cepheid 163 JAH/Võrreld 578 42595-9 Hepatitis B virus DNA ACnc Pt Ser/Plas Qn Probe.amp.tar [IU]/mL IU/mL MICRO Hepatitis B virus DNA [Units/volume] (viral load) in Serum or Plasma by Probe and target amplification method HBV DNA SerPl PCR-aCnc 1 Both 19,7237 854 VIR 20 B-hepatiidi viiruse pinnaantigeen seerumis S-HBs Ag JAH JAH EI S,P-HBsAg HBsAg B-hepatiidi viiruse pinnaantigeen seerumis/plasmas N/Pp/P Cobas e601 165 JAH 579 5196-1 Hepatitis B virus surface Ag ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Hepatitis B virus surface Ag [Presence] in Serum by Immunoassay HBV surface Ag Ser Ql EIA 1 Both 859 VIR 20 B-hepatiidi viiruse pinnaantigeeni vastased antikehad seerumis S-HBs Ab JAH JAH EI S,P-HBs Ab QN HBs Ab QN B-hepatiidi viiruse pinnaantigeeni vastaste antikehade hulk seerumis/plasmas QN U/L IU/L Cobas e601 169 JAH 581 5193-8 Hepatitis B virus surface Ab ACnc Pt Ser Qn EIA m[IU]/mL mIU/mL MICRO Hepatitis B virus surface Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay HBV surface Ab Ser EIA-aCnc 1 Both 856 VIR 20 B-hepatiidi viiruse tuuma antigeeni vastane IgM seerumis S-HBc IgM JAH JAH EI S,P-HBc IgM HBc IgM B-hepatiidi viiruse tuuma antigeeni vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P Cobas e601 170 JAH 582 24113-3 Hepatitis B virus core Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Hepatitis B virus core IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HBV core IgM Ser Ql EIA 1 Both 855 VIR 20 B-hepatiidi viiruse tuuma antigeeni vastased antikehad seerumis S-HBc Ab JAH JAH EI S,P-HBc Ab HBc Ab B-hepatiidi viiruse tuuma antigeeni vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P Cobas e601 171 JAH 583 13952-7 Hepatitis B virus core Ab ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Hepatitis B virus core Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HBV core Ab Ser Ql EIA 1 Both 857 VIR 20 B-hepatiidi viiruse ümbrise antigeen seerumis S-HBe Ag JAH JAH EI S,P-HBe Ag HBe Ag B-hepatiidi viiruse ümbrise antigeen seerumis/plasmas N/Pp/P Cobas e601 172 JAH 584 13954-3 Hepatitis B virus little e Ag ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Hepatitis B virus e Ag [Presence] in Serum by Immunoassay HBV e Ag Ser Ql EIA 1 Both 858 VIR 20 B-hepatiidi viiruse ümbrise antigeeni vastased antikehad seerumis S-HBe Ab JAH JAH EI S,P-HBe Ab HBe Ab B-hepatiidi viiruse ümbrise antigeeni vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P Cobas e601 173 JAH 585 13953-5 Hepatitis B virus little e Ab ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Hepatitis B virus e Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HBV e Ab Ser Ql EIA 1 Both 2542 VIR 20 C-hepatiidi viiruse RNA hulk plasmas P-HCV RNA QN JAH JAH EI S,P-HCV RNA QN HCV RNA QN C-hepatiidi viiruse RNA hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L GeneXpert Cepheid 175 JAH/Võrreld 591 11011-4 Hepatitis C virus RNA ACnc Pt Ser/Plas Qn Probe.amp.tar k[IU]/mL Thous IU/mL; units/mL 531 MICRO Hepatitis C virus RNA [Units/volume] (viral load) in Serum or Plasma by Probe and target amplification method HCV RNA SerPl PCR-aCnc 1 Both 16,5563 860 VIR 20 C-hepatiidi viiruse vastased antikehad seerumis S-HCV Ab JAH JAH EI S,P-HCV Ab HCV Ab C-hepatiidi viiruse vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P Cobas e601 195 JAH 592 13955-0 Hepatitis C virus Ab ACnc Pt Ser Ord EIA 0,03% MICRO Hepatitis C virus Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HCV Ab Ser Ql EIA 1 Both 2661 VIR 20 E-hepatiidi viiruse vastane IgM seerumis S-HEV IgM JAH JAH EI S,P-HEV IgM HEV IgM E-hepatiidi viiruse vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 202 JAH 2970 14212-5 Hepatitis E virus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord MICRO Hepatitis E virus IgM Ab [Presence] in Serum HEV IgM Ser Ql 1 Both 11,4729 2660 VIR 20 E-hepatiidi viiruse vastane IgG seerumis S-HEV IgG JAH JAH EI S,P-HEV IgG HEV IgG E-hepatiidi viiruse vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 205 JAH 2971 49693-5 Hepatitis E virus Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA 3 MICRO Hepatitis E virus IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HEV IgG Ser Ql EIA 1 Both 14,0614 2543 VIR 20 Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi RNA hulk plasmas P-HIV1 RNA QN JAH JAH EI S,P-HIV1 RNA QN HIV1 RNA QN Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi RNA hulk seerumis/plasmas QN copies/mL copies/mL GeneXpert Cepheid 210 JAH/Võrreld 602 20447-9 HIV 1 RNA NCnc Pt Ser/Plas Qn Probe.amp.tar {copies}/mL copies/mL; X100 copies/ml 626 MICRO HIV 1 RNA [#/volume] (viral load) in Serum or Plasma by Probe and target amplification method HIV1 RNA # SerPl PCR 1 Both 27,1284 862 VIR 20 Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. ja 2. tüübi vastane antikeha, p24 antigeen seerumis S-HIV1,2 Ag+Ab JAH JAH EI S,P-HIV1,2 Ag+Ab HIV1,2 Ag+Ab Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. ja 2. tüübi vastased antikehad, p24 antigeen seerumis/plasmas N/Pp/P Cobas e601 220 JAH 603 56888-1 HIV 1+2 Ab+HIV1 p24 Ag ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO HIV 1+2 Ab+HIV1 p24 Ag [Presence] in Serum by Immunoassay HIV 1+2 Ab+HIV1 p24 Ag Ser Ql EIA 1 Both 1741 VIR 20 Hingamisteede viiruste kompleksuuring PCR meetodil bronhiaspiraadist Br-RespVir RNA/DNA panel EI EI EI XXX-RespVir RNA/DNA panel broad Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel Hingamisteede viiruste RNA/DNA täpsustamata materjalis (laiendatud paneel) Paneel LabChip DX 266 EI/Paneel 3865 L-3865 1757 VIR 20 Hingamisteede viiruste kompleksuuring PCR meetodil kurgukaapest Th-RespVir RNA/DNA panel EI EI EI XXX-RespVir RNA/DNA panel broad Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel Hingamisteede viiruste RNA/DNA täpsustamata materjalis (laiendatud paneel) Paneel LabChip DX 266 EI/Paneel 3865 L-3865 1794 VIR 20 Hingamisteede viiruste kompleksuuring PCR meetodil ninakaapest Nose-RespVir RNA/DNApanel EI EI EI XXX-RespVir RNA/DNA panel broad Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel Hingamisteede viiruste RNA/DNA täpsustamata materjalis (laiendatud paneel) Paneel LabChip DX 266 EI/Paneel 3865 L-3865 1810 VIR 20 Hingamisteede viiruste kompleksuuring PCR meetodil bronhoalveolaarloputuse vedelikust BalF-RespVir RNA/DNApanel EI EI EI XXX-RespVir RNA/DNA panel broad Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel Hingamisteede viiruste RNA/DNA täpsustamata materjalis (laiendatud paneel) Paneel LabChip DX 266 EI/Paneel 3865 L-3865 2337 VIR 20 Hingamisteede viiruste DNA/RNA ninakaapest (laiendatud paneel) Nose-RespVir DNA/RNA panel JAH JAH EI XXX-RespVir RNA/DNA panel broad Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel Hingamisteede viiruste RNA/DNA täpsustamata materjalis (laiendatud paneel) Paneel SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX96 Seegene 266 EI/Paneel 3865 L-3865 2349 VIR 20 Hingamisteede viiruste DNA/RNA kurgukaapest (laiendatud paneel) Th-RespVir DNA/RNA panel JAH JAH EI XXX-RespVir RNA/DNA panel broad Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel Hingamisteede viiruste RNA/DNA täpsustamata materjalis (laiendatud paneel) Paneel SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX96 Seegene 266 EI/Paneel 3865 L-3865 2361 VIR 20 Hingamisteede viiruste DNA/RNA bronhiaspiraadist (laiendatud paneel) Br-RespVir DNA/RNA panel JAH JAH EI XXX-RespVir RNA/DNA panel broad Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel Hingamisteede viiruste RNA/DNA täpsustamata materjalis (laiendatud paneel) Paneel SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX96 Seegene 266 EI/Paneel 3865 L-3865 2373 VIR 20 Hingamisteede viiruste DNA/RNA bronhoalveolaarloputuse vedelikust (laiendatud paneel) BalF-RespVir DNA/RNA panel JAH JAH EI XXX-RespVir RNA/DNA panel broad Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel Hingamisteede viiruste RNA/DNA täpsustamata materjalis (laiendatud paneel) Paneel SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX96 Seegene 266 EI/Paneel 3865 L-3865 2333 VIR 20 Hingamisteede viiruste (A-, B-gripi, RSV) RNA ninakaapest (paneel) Nose-RespVir RNA panel JAH JAH EI XXX-RespVir RNA panel Hingamisteede viiruste RNA paneel Hingamisteede viiruste (A-, B-gripi, RSV) RNA (paneel) Paneel GeneXpert analüsaator Cepheid 267 EI/Paneel 4339 L-4339 1725 VIR 20 Inimese adenoviiruse DNA Adenovirus DNA JAH EI EI XXX-Adenovirus DNA Adenoviiruse DNA Inimese adenoviiruse DNA N/P LabChip DX 276 JAH 1646 39528-5 Adenovirus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Adenovirus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HAdV DNA XXX Ql PCR 1 Both 1742 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel BalF-RespVir RNA/DNApanel; Br-RespVir RNA/DNA panel; Nose-RespVir RNA/DNApanel; Th-RespVir RNA/DNA panel Adenovirus A/B/C/D/E DNA AdV EI EI EI XXX-Adenovirus DNA Adenoviiruse DNA Inimese adenoviiruse DNA N/P LabChip DX 276 JAH 1646 39528-5 Adenovirus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Adenovirus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HAdV DNA XXX Ql PCR 1 Both 1758 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel BalF-RespVir RNA/DNApanel; Br-RespVir RNA/DNA panel; Nose-RespVir RNA/DNApanel; Th-RespVir RNA/DNA panel Adenovirus A/B/C/D/E DNA AdV EI EI EI XXX-Adenovirus DNA Adenoviiruse DNA Inimese adenoviiruse DNA N/P LabChip DX 276 JAH 1646 39528-5 Adenovirus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Adenovirus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HAdV DNA XXX Ql PCR 1 Both 1795 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel BalF-RespVir RNA/DNApanel; Br-RespVir RNA/DNA panel; Nose-RespVir RNA/DNApanel; Th-RespVir RNA/DNA panel Adenovirus A/B/C/D/E DNA AdV EI EI EI XXX-Adenovirus DNA Adenoviiruse DNA Inimese adenoviiruse DNA N/P LabChip DX 276 JAH 1646 39528-5 Adenovirus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Adenovirus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HAdV DNA XXX Ql PCR 1 Both 1811 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel BalF-RespVir RNA/DNApanel; Br-RespVir RNA/DNA panel; Nose-RespVir RNA/DNApanel; Th-RespVir RNA/DNA panel Adenovirus A/B/C/D/E DNA AdV EI EI EI XXX-Adenovirus DNA Adenoviiruse DNA Inimese adenoviiruse DNA N/P LabChip DX 276 JAH 1646 39528-5 Adenovirus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Adenovirus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HAdV DNA XXX Ql PCR 1 Both 2338 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel Nose-RespVir DNA/RNA panel Inimese adenoviiruse DNA Nose-Adenovirus DNA JAH EI EI XXX-Adenovirus DNA Adenoviiruse DNA Inimese adenoviiruse DNA N/P SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX96 Seegene 276 JAH 1646 39528-5 Adenovirus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Adenovirus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HAdV DNA XXX Ql PCR 1 Both 2350 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel Th-RespVir DNA/RNA panel Inimese adenoviiruse DNA Th-Adenovirus DNA JAH EI EI XXX-Adenovirus DNA Adenoviiruse DNA Inimese adenoviiruse DNA N/P SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX96 Seegene 276 JAH 1646 39528-5 Adenovirus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Adenovirus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HAdV DNA XXX Ql PCR 1 Both 2362 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel Br-RespVir DNA/RNA panel Inimese adenoviiruse DNA Br-Adenovirus DNA JAH EI EI XXX-Adenovirus DNA Adenoviiruse DNA Inimese adenoviiruse DNA N/P SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX96 Seegene 276 JAH 1646 39528-5 Adenovirus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Adenovirus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HAdV DNA XXX Ql PCR 1 Both 2374 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel BalF-RespVir DNA/RNA panel Inimese adenoviiruse DNA BalF-Adenovirus DNA JAH EI EI XXX-Adenovirus DNA Adenoviiruse DNA Inimese adenoviiruse DNA N/P SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX96 Seegene 276 JAH 1646 39528-5 Adenovirus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Adenovirus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HAdV DNA XXX Ql PCR 1 Both 2559 VIR 20 Inimese adenoviiruse DNA CSF-Adenovirus DNA JAH EI EI XXX-Adenovirus DNA Adenoviiruse DNA Inimese adenoviiruse DNA N/P 276 JAH 1646 39528-5 Adenovirus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Adenovirus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HAdV DNA XXX Ql PCR 1 Both 2582 VIR 20 Inimese adenoviiruse DNA St-Adenovirus DNA JAH EI EI XXX-Adenovirus DNA Adenoviiruse DNA Inimese adenoviiruse DNA N/P 276 JAH 1646 39528-5 Adenovirus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Adenovirus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HAdV DNA XXX Ql PCR 1 Both 1743 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel BalF-RespVir RNA/DNApanel; Br-RespVir RNA/DNA panel; Nose-RespVir RNA/DNApanel; Th-RespVir RNA/DNA panel Influenza A virus RNA Flu A EI EI EI XXX-Influenza A virus RNA A-gripi viiruse RNA A-gripi viiruse RNA N/P LabChip DX 286 JAH 1643 34487-9 Influenza virus A RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Influenza virus A RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method FLUAV RNA XXX Ql PCR 1 Both 1759 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel BalF-RespVir RNA/DNApanel; Br-RespVir RNA/DNA panel; Nose-RespVir RNA/DNApanel; Th-RespVir RNA/DNA panel Influenza A virus RNA Flu A EI EI EI XXX-Influenza A virus RNA A-gripi viiruse RNA A-gripi viiruse RNA N/P LabChip DX 286 JAH 1643 34487-9 Influenza virus A RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Influenza virus A RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method FLUAV RNA XXX Ql PCR 1 Both 1796 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel BalF-RespVir RNA/DNApanel; Br-RespVir RNA/DNA panel; Nose-RespVir RNA/DNApanel; Th-RespVir RNA/DNA panel Influenza A virus RNA Flu A EI EI EI XXX-Influenza A virus RNA A-gripi viiruse RNA A-gripi viiruse RNA N/P LabChip DX 286 JAH 1643 34487-9 Influenza virus A RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Influenza virus A RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method FLUAV RNA XXX Ql PCR 1 Both 1812 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel BalF-RespVir RNA/DNApanel; Br-RespVir RNA/DNA panel; Nose-RespVir RNA/DNApanel; Th-RespVir RNA/DNA panel Influenza A virus RNA Flu A EI EI EI XXX-Influenza A virus RNA A-gripi viiruse RNA A-gripi viiruse RNA N/P LabChip DX 286 JAH 1643 34487-9 Influenza virus A RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Influenza virus A RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method FLUAV RNA XXX Ql PCR 1 Both 2334 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA paneel Nose-RespVir RNA panel A-gripi viiruse RNA Nose-FLU A RNA JAH EI EI XXX-Influenza A virus RNA A-gripi viiruse RNA A-gripi viiruse RNA N/P GeneXpert analüsaator Cepheid 286 JAH 1643 34487-9 Influenza virus A RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Influenza virus A RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method FLUAV RNA XXX Ql PCR 1 Both 1744 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel BalF-RespVir RNA/DNApanel; Br-RespVir RNA/DNA panel; Nose-RespVir RNA/DNApanel; Th-RespVir RNA/DNA panel Influenza B virus RNA Flu B EI EI EI XXX-Influenza B virus RNA B-gripi viiruse RNA B-gripi viiruse RNA N/P LabChip DX 296 JAH 1644 40982-1 Influenza virus B RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Influenza virus B RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method FLUBV RNA XXX Ql PCR 1 Both 1760 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel BalF-RespVir RNA/DNApanel; Br-RespVir RNA/DNA panel; Nose-RespVir RNA/DNApanel; Th-RespVir RNA/DNA panel Influenza B virus RNA Flu B EI EI EI XXX-Influenza B virus RNA B-gripi viiruse RNA B-gripi viiruse RNA N/P LabChip DX 296 JAH 1644 40982-1 Influenza virus B RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Influenza virus B RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method FLUBV RNA XXX Ql PCR 1 Both 1797 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel BalF-RespVir RNA/DNApanel; Br-RespVir RNA/DNA panel; Nose-RespVir RNA/DNApanel; Th-RespVir RNA/DNA panel Influenza B virus RNA Flu B EI EI EI XXX-Influenza B virus RNA B-gripi viiruse RNA B-gripi viiruse RNA N/P LabChip DX 296 JAH 1644 40982-1 Influenza virus B RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Influenza virus B RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method FLUBV RNA XXX Ql PCR 1 Both 1813 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel BalF-RespVir RNA/DNApanel; Br-RespVir RNA/DNA panel; Nose-RespVir RNA/DNApanel; Th-RespVir RNA/DNA panel Influenza B virus RNA Flu B EI EI EI XXX-Influenza B virus RNA B-gripi viiruse RNA B-gripi viiruse RNA N/P LabChip DX 296 JAH 1644 40982-1 Influenza virus B RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Influenza virus B RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method FLUBV RNA XXX Ql PCR 1 Both 2335 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA paneel Nose-RespVir RNA panel B-gripi viiruse RNA Nose-FLU B RNA JAH EI EI XXX-Influenza B virus RNA B-gripi viiruse RNA B-gripi viiruse RNA N/P GeneXpert analüsaator Cepheid 296 JAH 1644 40982-1 Influenza virus B RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Influenza virus B RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method FLUBV RNA XXX Ql PCR 1 Both 1755 VIR 20 Hemogramm; Hemogramm 5-osalise leukogrammi ja normoblastidega; Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel B-CBC; B-CBC-5Diff-IPF; B-CBC-5Diff-RET; BalF-RespVir RNA/DNApanel; Br-RespVir RNA/DNA panel; Nose-RespVir RNA/DNApanel; Th-RespVir RNA/DNA panel Metapneumovirus RNA MPV EI EI EI XXX-Metapneumovirus RNA Metapneumoviiruse RNA Metapneumoviiruse RNA N/P LabChip DX 306 JAH 1647 38917-1 Human metapneumovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human metapneumovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method hMPV RNA XXX Ql PCR 1 Both 24,5193 1771 VIR 20 Hemogramm; Hemogramm 5-osalise leukogrammi ja normoblastidega; Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel B-CBC; B-CBC-5Diff-IPF; B-CBC-5Diff-RET; BalF-RespVir RNA/DNApanel; Br-RespVir RNA/DNA panel; Nose-RespVir RNA/DNApanel; Th-RespVir RNA/DNA panel Metapneumovirus RNA MPV EI EI EI XXX-Metapneumovirus RNA Metapneumoviiruse RNA Metapneumoviiruse RNA N/P LabChip DX 306 JAH 1647 38917-1 Human metapneumovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human metapneumovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method hMPV RNA XXX Ql PCR 1 Both 24,5193 1808 VIR 20 Hemogramm; Hemogramm 5-osalise leukogrammi ja normoblastidega; Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel B-CBC; B-CBC-5Diff-IPF; B-CBC-5Diff-RET; BalF-RespVir RNA/DNApanel; Br-RespVir RNA/DNA panel; Nose-RespVir RNA/DNApanel; Th-RespVir RNA/DNA panel Metapneumovirus RNA MPV EI EI EI XXX-Metapneumovirus RNA Metapneumoviiruse RNA Metapneumoviiruse RNA N/P LabChip DX 306 JAH 1647 38917-1 Human metapneumovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human metapneumovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method hMPV RNA XXX Ql PCR 1 Both 24,5193 1824 VIR 20 Hemogramm; Hemogramm 5-osalise leukogrammi ja normoblastidega; Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel B-CBC; B-CBC-5Diff-IPF; B-CBC-5Diff-RET; BalF-RespVir RNA/DNApanel; Br-RespVir RNA/DNA panel; Nose-RespVir RNA/DNApanel; Th-RespVir RNA/DNA panel Metapneumovirus RNA MPV EI EI EI XXX-Metapneumovirus RNA Metapneumoviiruse RNA Metapneumoviiruse RNA N/P LabChip DX 306 JAH 1647 38917-1 Human metapneumovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human metapneumovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method hMPV RNA XXX Ql PCR 1 Both 24,5193 2339 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel Nose-RespVir DNA/RNA panel Metapneumoviiruse RNA Nose-Metapneumovirus RNA JAH EI EI XXX-Metapneumovirus RNA Metapneumoviiruse RNA Metapneumoviiruse RNA N/P SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX96 Seegene 306 JAH 1647 38917-1 Human metapneumovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human metapneumovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method hMPV RNA XXX Ql PCR 1 Both 24,5193 2351 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel Th-RespVir DNA/RNA panel Metapneumoviiruse RNA Th-Metapneumovirus RNA JAH EI EI XXX-Metapneumovirus RNA Metapneumoviiruse RNA Metapneumoviiruse RNA N/P SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX96 Seegene 306 JAH 1647 38917-1 Human metapneumovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human metapneumovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method hMPV RNA XXX Ql PCR 1 Both 24,5193 2363 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel Br-RespVir DNA/RNA panel Metapneumoviiruse RNA Br-Metapneumovirus RNA JAH EI EI XXX-Metapneumovirus RNA Metapneumoviiruse RNA Metapneumoviiruse RNA N/P SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX96 Seegene 306 JAH 1647 38917-1 Human metapneumovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human metapneumovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method hMPV RNA XXX Ql PCR 1 Both 24,5193 2375 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel BalF-RespVir DNA/RNA panel Metapneumoviiruse RNA BalF-Metapneumovirus RNA JAH EI EI XXX-Metapneumovirus RNA Metapneumoviiruse RNA Metapneumoviiruse RNA N/P SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX96 Seegene 306 JAH 1647 38917-1 Human metapneumovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human metapneumovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method hMPV RNA XXX Ql PCR 1 Both 24,5193 2341 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel Nose-RespVir DNA/RNA panel Paragripiviiruse 1 RNA Nose-Parainfluenza virus 1 RNA JAH EI EI XXX-Parainfluenza virus 1 RNA Paragripiviiruse 1 RNA Paragripiviiruse 1 RNA N/P SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX96 Seegene 308 JAH 4034 29908-1 Parainfluenza virus 1 RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 10 MICRO Parainfluenza virus 1 RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HPIV1 RNA XXX Ql PCR 1 Both 19,8821 2353 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel Th-RespVir DNA/RNA panel Paragripiviiruse 1 RNA Th-Parainfluenza virus 1 RNA JAH EI EI XXX-Parainfluenza virus 1 RNA Paragripiviiruse 1 RNA Paragripiviiruse 1 RNA N/P SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX96 Seegene 308 JAH 4034 29908-1 Parainfluenza virus 1 RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 10 MICRO Parainfluenza virus 1 RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HPIV1 RNA XXX Ql PCR 1 Both 19,8821 2365 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel Br-RespVir DNA/RNA panel Paragripiviiruse 1 RNA Br-Parainfluenza virus 1 RNA JAH EI EI XXX-Parainfluenza virus 1 RNA Paragripiviiruse 1 RNA Paragripiviiruse 1 RNA N/P SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX96 Seegene 308 JAH 4034 29908-1 Parainfluenza virus 1 RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 10 MICRO Parainfluenza virus 1 RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HPIV1 RNA XXX Ql PCR 1 Both 19,8821 2377 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel BalF-RespVir DNA/RNA panel Paragripiviiruse 1 RNA BalF-Parainfluenza virus 1 RNA JAH EI EI XXX-Parainfluenza virus 1 RNA Paragripiviiruse 1 RNA Paragripiviiruse 1 RNA N/P SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX96 Seegene 308 JAH 4034 29908-1 Parainfluenza virus 1 RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 10 MICRO Parainfluenza virus 1 RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HPIV1 RNA XXX Ql PCR 1 Both 19,8821 2342 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel Nose-RespVir DNA/RNA panel Paragripiviiruse 2 RNA Nose-Parainfluenza virus 2 RNA JAH EI EI XXX-Parainfluenza virus 2 RNA Paragripiviiruse 2 RNA Paragripiviiruse 2 RNA N/P SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX96 Seegene 309 JAH 4035 29909-9 Parainfluenza virus 2 RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 8 MICRO Parainfluenza virus 2 RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HPIV2 RNA XXX Ql PCR 1 Both 19,8821 2354 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel Th-RespVir DNA/RNA panel Paragripiviiruse 2 RNA Th-Parainfluenza virus 2 RNA JAH EI EI XXX-Parainfluenza virus 2 RNA Paragripiviiruse 2 RNA Paragripiviiruse 2 RNA N/P SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX96 Seegene 309 JAH 4035 29909-9 Parainfluenza virus 2 RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 8 MICRO Parainfluenza virus 2 RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HPIV2 RNA XXX Ql PCR 1 Both 19,8821 2366 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel Br-RespVir DNA/RNA panel Paragripiviiruse 2 RNA Br-Parainfluenza virus 2 RNA JAH EI EI XXX-Parainfluenza virus 2 RNA Paragripiviiruse 2 RNA Paragripiviiruse 2 RNA N/P SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX96 Seegene 309 JAH 4035 29909-9 Parainfluenza virus 2 RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 8 MICRO Parainfluenza virus 2 RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HPIV2 RNA XXX Ql PCR 1 Both 19,8821 2378 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel BalF-RespVir DNA/RNA panel Paragripiviiruse 2 RNA BalF-Parainfluenza virus 2 RNA JAH EI EI XXX-Parainfluenza virus 2 RNA Paragripiviiruse 2 RNA Paragripiviiruse 2 RNA N/P SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX96 Seegene 309 JAH 4035 29909-9 Parainfluenza virus 2 RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 8 MICRO Parainfluenza virus 2 RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HPIV2 RNA XXX Ql PCR 1 Both 19,8821 2343 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel Nose-RespVir DNA/RNA panel Paragripiviiruse 3 RNA Nose-Parainfluenza virus 3 RNA JAH EI EI XXX-Parainfluenza virus 3 RNA Paragripiviiruse 3 RNA Paragripiviiruse 3 RNA N/P SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX96 Seegene 310 JAH 4036 29910-7 Parainfluenza virus 3 RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 9 MICRO Parainfluenza virus 3 RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HPIV3 RNA XXX Ql PCR 1 Both 19,8821 2355 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel Th-RespVir DNA/RNA panel Paragripiviiruse 3 RNA Th-Parainfluenza virus 3 RNA JAH EI EI XXX-Parainfluenza virus 3 RNA Paragripiviiruse 3 RNA Paragripiviiruse 3 RNA N/P SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX96 Seegene 310 JAH 4036 29910-7 Parainfluenza virus 3 RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 9 MICRO Parainfluenza virus 3 RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HPIV3 RNA XXX Ql PCR 1 Both 19,8821 2367 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel Br-RespVir DNA/RNA panel Paragripiviiruse 3 RNA Br-Parainfluenza virus 3 RNA JAH EI EI XXX-Parainfluenza virus 3 RNA Paragripiviiruse 3 RNA Paragripiviiruse 3 RNA N/P SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX96 Seegene 310 JAH 4036 29910-7 Parainfluenza virus 3 RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 9 MICRO Parainfluenza virus 3 RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HPIV3 RNA XXX Ql PCR 1 Both 19,8821 2379 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel BalF-RespVir DNA/RNA panel Paragripiviiruse 3 RNA BalF-Parainfluenza virus 3 RNA JAH EI EI XXX-Parainfluenza virus 3 RNA Paragripiviiruse 3 RNA Paragripiviiruse 3 RNA N/P SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX96 Seegene 310 JAH 4036 29910-7 Parainfluenza virus 3 RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 9 MICRO Parainfluenza virus 3 RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HPIV3 RNA XXX Ql PCR 1 Both 19,8821 2344 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel Nose-RespVir DNA/RNA panel Paragripiviiruse 4 RNA Nose-Parainfluenza virus 4 RNA JAH EI EI XXX-Parainfluenza virus 4 RNA Paragripiviiruse 4 RNA Paragripiviiruse 4 RNA N/P SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX103 Seegene 311 JAH 4037 41010-0 Parainfluenza virus 4 RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 4 MICRO Parainfluenza virus 4 RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HPIV4 RNA XXX Ql PCR 1 Both 14,9475 2356 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel Th-RespVir DNA/RNA panel Paragripiviiruse 4 RNA Th-Parainfluenza virus 4 RNA JAH EI EI XXX-Parainfluenza virus 4 RNA Paragripiviiruse 4 RNA Paragripiviiruse 4 RNA N/P SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX96 Seegene 311 JAH 4037 41010-0 Parainfluenza virus 4 RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 4 MICRO Parainfluenza virus 4 RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HPIV4 RNA XXX Ql PCR 1 Both 14,9475 2368 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel Br-RespVir DNA/RNA panel Paragripiviiruse 4 RNA Br-Parainfluenza virus 4 RNA JAH EI EI XXX-Parainfluenza virus 4 RNA Paragripiviiruse 4 RNA Paragripiviiruse 4 RNA N/P SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX96 Seegene 311 JAH 4037 41010-0 Parainfluenza virus 4 RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 4 MICRO Parainfluenza virus 4 RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HPIV4 RNA XXX Ql PCR 1 Both 14,9475 2380 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel BalF-RespVir DNA/RNA panel Paragripiviiruse 4 RNA BalF-Parainfluenza virus 4 RNA JAH EI EI XXX-Parainfluenza virus 4 RNA Paragripiviiruse 4 RNA Paragripiviiruse 4 RNA N/P SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX96 Seegene 311 JAH 4037 41010-0 Parainfluenza virus 4 RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 4 MICRO Parainfluenza virus 4 RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HPIV4 RNA XXX Ql PCR 1 Both 14,9475 1751 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel BalF-RespVir RNA/DNApanel; Br-RespVir RNA/DNA panel; Nose-RespVir RNA/DNApanel; Th-RespVir RNA/DNA panel Rhinovirus A/B/C RNA HRV EI EI EI XXX-Rhinovirus RNA Rinoviiruse RNA Rinoviiruse RNA N/P LabChip DX 316 JAH 1650 7993-9 Rhinovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Rhinovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method Rhinovirus RNA XXX Ql PCR 1 Both 1767 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel BalF-RespVir RNA/DNApanel; Br-RespVir RNA/DNA panel; Nose-RespVir RNA/DNApanel; Th-RespVir RNA/DNA panel Rhinovirus A/B/C RNA HRV EI EI EI XXX-Rhinovirus RNA Rinoviiruse RNA Rinoviiruse RNA N/P LabChip DX 316 JAH 1650 7993-9 Rhinovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Rhinovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method Rhinovirus RNA XXX Ql PCR 1 Both 1804 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel BalF-RespVir RNA/DNApanel; Br-RespVir RNA/DNA panel; Nose-RespVir RNA/DNApanel; Th-RespVir RNA/DNA panel Rhinovirus A/B/C RNA HRV EI EI EI XXX-Rhinovirus RNA Rinoviiruse RNA Rinoviiruse RNA N/P LabChip DX 316 JAH 1650 7993-9 Rhinovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Rhinovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method Rhinovirus RNA XXX Ql PCR 1 Both 1820 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel BalF-RespVir RNA/DNApanel; Br-RespVir RNA/DNA panel; Nose-RespVir RNA/DNApanel; Th-RespVir RNA/DNA panel Rhinovirus A/B/C RNA HRV EI EI EI XXX-Rhinovirus RNA Rinoviiruse RNA Rinoviiruse RNA N/P LabChip DX 316 JAH 1650 7993-9 Rhinovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Rhinovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method Rhinovirus RNA XXX Ql PCR 1 Both 2346 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel Nose-RespVir DNA/RNA panel Rinoviiruse RNA Nose-Rhionovirus RNA JAH EI EI XXX-Rhinovirus RNA Rinoviiruse RNA Rinoviiruse RNA N/P SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX96 Seegene 316 JAH 1650 7993-9 Rhinovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Rhinovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method Rhinovirus RNA XXX Ql PCR 1 Both 2358 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel Th-RespVir DNA/RNA panel Rinoviiruse RNA Th-Rhionovirus RNA JAH EI EI XXX-Rhinovirus RNA Rinoviiruse RNA Rinoviiruse RNA N/P SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX96 Seegene 316 JAH 1650 7993-9 Rhinovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Rhinovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method Rhinovirus RNA XXX Ql PCR 1 Both 2370 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel Br-RespVir DNA/RNA panel Rinoviiruse RNA Br-Rhionovirus RNA JAH EI EI XXX-Rhinovirus RNA Rinoviiruse RNA Rinoviiruse RNA N/P SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX96 Seegene 316 JAH 1650 7993-9 Rhinovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Rhinovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method Rhinovirus RNA XXX Ql PCR 1 Both 2382 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel BalF-RespVir DNA/RNA panel Rinoviiruse RNA BalF-Rhionovirus RNA JAH EI EI XXX-Rhinovirus RNA Rinoviiruse RNA Rinoviiruse RNA N/P SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX96 Seegene 316 JAH 1650 7993-9 Rhinovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Rhinovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method Rhinovirus RNA XXX Ql PCR 1 Both 2336 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA paneel Nose-RespVir RNA panel RS-viiruse RNA Nose-RSV RNA JAH EI EI XXX-RSV RNA RSV RNA RS-viiruse RNA N/P GeneXpert analüsaator Cepheid 317 JAH 1645 40988-8 Respiratory syncytial virus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Respiratory syncytial virus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method RSV RNA XXX Ql PCR 1 Both 2638 VIR 20 Koroonaviiruse COVID-19 RNA XXX-COVID-19 RNA JAH JAH EI XXX-SARS-CoV-2 RNA SARS koroonaviirus 2 RNA SARS koroonaviirus 2 RNA N/P eMAG/CFX96 Seegene 327 JAH 5806 94309-2 SARS coronavirus 2 RNA PrThr Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO SARS-CoV-2 (COVID-19) RNA [Presence] in Unspecified specimen by NAA with probe detection SARS-CoV-2 RNA XXX Ql NAA+probe 1 Both 2658 VIR 20 Koronaviiruse COVID-19 antigeen ninakaapes Nose-COVID-19 Ag JAH JAH EI XXX-SARS-CoV-2 Ag SARS koroonaviirus 2 Ag SARS koroonaviirus 2 Ag täpsustamata materjalis N/P " " 331 JAH/Võrreld 5966 96119-3 SARS coronavirus 2 Ag PrThr Pt Respiratory.upper Ord IA MICRO SARS-CoV-2 (COVID-19) Ag [Presence] in Upper respiratory specimen by Immunoassay SARS-CoV-2 Ag Upper resp Ql IA 1 Both 1754 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel Br-RespVir RNA/DNA panel; Nose-RespVir RNA/DNApanel; Th-RespVir RNA/DNA panel Bocavirus 1/2/3/4 DNA HBoV 1/2/3/4 EI EI EI XXX-Bocavirus DNA Bokaviiruse DNA Bokaviiruse DNA N/P LabChip DX 342 JAH 1652 62424-7 Human bocavirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human bocavirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HBoV RNA XXX Ql PCR 1 Both 26,1703 1770 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel Br-RespVir RNA/DNA panel; Nose-RespVir RNA/DNApanel; Th-RespVir RNA/DNA panel Bocavirus 1/2/3/4 DNA HBoV 1/2/3/4 EI EI EI XXX-Bocavirus DNA Bokaviiruse DNA Bokaviiruse DNA N/P LabChip DX 342 JAH 1652 62424-7 Human bocavirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human bocavirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HBoV RNA XXX Ql PCR 1 Both 26,1703 1807 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel Br-RespVir RNA/DNA panel; Nose-RespVir RNA/DNApanel; Th-RespVir RNA/DNA panel Bocavirus 1/2/3/4 DNA HBoV 1/2/3/4 EI EI EI XXX-Bocavirus DNA Bokaviiruse DNA Bokaviiruse DNA N/P LabChip DX 342 JAH 1652 62424-7 Human bocavirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human bocavirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HBoV RNA XXX Ql PCR 1 Both 26,1703 2345 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel Nose-RespVir DNA/RNA panel Bokaviiruse DNA Nose-Bocavirus DNA JAH EI EI XXX-Bocavirus DNA Bokaviiruse DNA Bokaviiruse DNA N/P SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX96 Seegene 342 JAH 1652 62424-7 Human bocavirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human bocavirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HBoV RNA XXX Ql PCR 1 Both 26,1703 2357 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel Th-RespVir DNA/RNA panel Bokaviiruse DNA Th-Bocavirus DNA JAH EI EI XXX-Bocavirus DNA Bokaviiruse DNA Bokaviiruse DNA N/P SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX103 Seegene 342 JAH 1652 62424-7 Human bocavirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human bocavirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HBoV RNA XXX Ql PCR 1 Both 26,1703 2369 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel Br-RespVir DNA/RNA panel Bokaviiruse DNA Br-Bocavirus DNA JAH EI EI XXX-Bocavirus DNA Bokaviiruse DNA Bokaviiruse DNA N/P SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX103 Seegene 342 JAH 1652 62424-7 Human bocavirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human bocavirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HBoV RNA XXX Ql PCR 1 Both 26,1703 2381 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel BalF-RespVir DNA/RNA panel Bokaviiruse DNA BalF-Bocavirus DNA JAH EI EI XXX-Bocavirus DNA Bokaviiruse DNA Bokaviiruse DNA N/P SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX96 Seegene 342 JAH 1652 62424-7 Human bocavirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human bocavirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HBoV RNA XXX Ql PCR 1 Both 26,1703 2347 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel Nose-RespVir DNA/RNA panel Koroonaviiruse 229/NL63 RNA Nose-Coronavirus 229E/NL63 RNA JAH EI EI XXX-Coronavirus 229E/NL63 RNA Koroonaviiruse 229E/NL63 RNA Koroonaviiruse 229E/NL63 RNA N/P SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX96 Seegene 344 JAH 4032 92146-0 Human coronavirus 229E+NL63 RNA PrThr Pt Respiratory Ord Probe.amp.tar MICRO Human coronavirus 229E+NL63 RNA [Presence] in Respiratory specimen by NAA with probe detection HCoV 229E+NL63 RNA Resp Ql NAA+probe 1 Both 2359 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel Th-RespVir DNA/RNA panel Koroonaviiruse 229/NL63 RNA Th-Coronavirus 229E/NL63 RNA JAH EI EI XXX-Coronavirus 229E/NL63 RNA Koroonaviiruse 229E/NL63 RNA Koroonaviiruse 229E/NL63 RNA N/P SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX96 Seegene 344 JAH 4032 92146-0 Human coronavirus 229E+NL63 RNA PrThr Pt Respiratory Ord Probe.amp.tar MICRO Human coronavirus 229E+NL63 RNA [Presence] in Respiratory specimen by NAA with probe detection HCoV 229E+NL63 RNA Resp Ql NAA+probe 1 Both 2371 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel Br-RespVir DNA/RNA panel Koroonaviiruse 229/NL63 RNA Br-Coronavirus 229E/NL63 RNA JAH EI EI XXX-Coronavirus 229E/NL63 RNA Koroonaviiruse 229E/NL63 RNA Koroonaviiruse 229E/NL63 RNA N/P SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX96 Seegene 344 JAH 4032 92146-0 Human coronavirus 229E+NL63 RNA PrThr Pt Respiratory Ord Probe.amp.tar MICRO Human coronavirus 229E+NL63 RNA [Presence] in Respiratory specimen by NAA with probe detection HCoV 229E+NL63 RNA Resp Ql NAA+probe 1 Both 2383 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel BalF-RespVir DNA/RNA panel Koroonaviiruse 229/NL63 RNA BalF-Coronavirus 229E/NL63 RNA JAH EI EI XXX-Coronavirus 229E/NL63 RNA Koroonaviiruse 229E/NL63 RNA Koroonaviiruse 229E/NL63 RNA N/P SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX96 Seegene 344 JAH 4032 92146-0 Human coronavirus 229E+NL63 RNA PrThr Pt Respiratory Ord Probe.amp.tar MICRO Human coronavirus 229E+NL63 RNA [Presence] in Respiratory specimen by NAA with probe detection HCoV 229E+NL63 RNA Resp Ql NAA+probe 1 Both 2348 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel Nose-RespVir DNA/RNA panel Koroonaviiruse OC43 RNA Nose-Coronavirus OC43 RNA JAH EI EI XXX-Coronavirus OC43 RNA Koroonaviiruse OC43 RNA Koroonaviiruse OC43 RNA N/P SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX96 Seegene 347 JAH 4033 41009-2 Human coronavirus OC43 RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human coronavirus OC43 RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HCoV OC43 RNA XXX Ql PCR 1 Both 15,7885 2360 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel Th-RespVir DNA/RNA panel Koroonaviiruse OC43 RNA Th-Coronavirus OC43 RNA JAH EI EI XXX-Coronavirus OC43 RNA Koroonaviiruse OC43 RNA Koroonaviiruse OC43 RNA N/P SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX96 Seegene 347 JAH 4033 41009-2 Human coronavirus OC43 RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human coronavirus OC43 RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HCoV OC43 RNA XXX Ql PCR 1 Both 15,7885 2372 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel Br-RespVir DNA/RNA panel Koroonaviiruse OC43 RNA Br-Coronavirus OC43 RNA JAH EI EI XXX-Coronavirus OC43 RNA Koroonaviiruse OC43 RNA Koroonaviiruse OC43 RNA N/P SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX96 Seegene 347 JAH 4033 41009-2 Human coronavirus OC43 RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human coronavirus OC43 RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HCoV OC43 RNA XXX Ql PCR 1 Both 15,7885 2384 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel BalF-RespVir DNA/RNA panel Koroonaviiruse OC43 RNA BalF-Coronavirus OC43 RNA JAH EI EI XXX-Coronavirus OC43 RNA Koroonaviiruse OC43 RNA Koroonaviiruse OC43 RNA N/P SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX96 Seegene 347 JAH 4033 41009-2 Human coronavirus OC43 RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human coronavirus OC43 RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HCoV OC43 RNA XXX Ql PCR 1 Both 15,7885 1845 VIR 20 Hingamisteede bakterite DNA paneel; Hingamisteede bakterite DNA paneel; Hingamisteede bakterite DNA paneel; Hingamisteede bakterite DNA paneel BalF-RespBac DNA panel; Br-RespBac DNA panel; Nose-RespBac DNA panel; Th-RespBac DNA panel Legionella pneumophila DNA L pneumophila JAH EI EI XXX-L pneumophila DNA Legionella pneumophila DNA Legionella pneumophila DNA N/P LabChip DX 350 JAH 663 21363-7 Legionella pneumophila DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Legionella pneumophila DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method L pneumo DNA XXX Ql PCR 1 Both 1413 VIR 20 Legionella pneumophila antigeeni määramine uriinist catU-L pneumophila Ag JAH JAH EI U-L pneumophila Ag Legionella pneumophila Ag uriinis Legionella pneumophila antigeen uriinis N/P 351 JAH 616 31868-3 Legionella pneumophila 1 Ag ACnc Pt Urine Ord MICRO Legionella pneumophila 1 Ag [Presence] in Urine L pneumo1 Ag Ur Ql 1 Both 1438 VIR 20 Legionella pneumophila antigeeni määramine uriinist cvU-L pneumophila Ag JAH JAH EI U-L pneumophila Ag Legionella pneumophila Ag uriinis Legionella pneumophila antigeen uriinis N/P 351 JAH 616 31868-3 Legionella pneumophila 1 Ag ACnc Pt Urine Ord MICRO Legionella pneumophila 1 Ag [Presence] in Urine L pneumo1 Ag Ur Ql 1 Both 1729 VIR 20 Hingamisteede bakterite DNA paneel; Hingamisteede bakterite DNA paneel; Hingamisteede bakterite DNA paneel; Hingamisteede bakterite DNA paneel BalF-RespBac DNA panel; Br-RespBac DNA panel; Nose-RespBac DNA panel; Th-RespBac DNA panel Mycoplasma pneumoniae DNA M pneumoniae JAH EI EI XXX-M pneumoniae DNA Mycoplasma pneumoniae DNA Mycoplasma pneumoniae DNA N/P LabChip DX 357 JAH 664 29257-3 Mycoplasma pneumoniae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma pneumoniae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method M pneumo DNA XXX Ql PCR 1 Both 2181 VIR 20 Mycoplasma pneumoniae vastane IgA seerumis S-M pneumoniae IgA JAH JAH EI S,P-M pneumoniae IgA Mycoplasma pneumoniae IgA Mycoplasma pneumoniae vastane IgA seerumis/plasmas N/Pp/P BEP2005 358 JAH 1532 26684-1 Mycoplasma pneumoniae Ab.IgA ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Mycoplasma pneumoniae IgA Ab [Presence] in Serum by Immunoassay M pneumo IgA Ser Ql EIA 1 Both 883 VIR 20 Mycoplasma pneumoniae vastane IgA seerumis S-MypnIgA EI EI EI S,P-M pneumoniae IgA QN Mycoplasma pneumoniae IgA QN Mycoplasma pneumoniae vastase IgA hulk seerumis/plasmas QN kU/L U BEP2000 359 JAH 2042 13270-4 Mycoplasma pneumoniae Ab.IgA ACnc Pt Ser Qn MICRO Mycoplasma pneumoniae IgA Ab [Units/volume] in Serum M pneumo IgA Ser-aCnc 1 Both 2179 VIR 20 Mycoplasma pneumoniae vastane IgM seerumis S-M pneumoniae IgM JAH JAH EI S,P-M pneumoniae IgM Mycoplasma pneumoniae IgM Mycoplasma pneumoniae vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P BEP2003 360 JAH 1534 5257-1 Mycoplasma pneumoniae Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Mycoplasma pneumoniae IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay M pneumo IgM Ser Ql EIA 1 Both 881 VIR 20 Mycoplasma pneumoniae vastane IgM seerumis S-MypnIgM EI EI EI S,P-M pneumoniae IgM QN Mycoplasma pneumoniae IgM QN Mycoplasma pneumoniae vastase IgM hulk seerumis/plasmas QN kU/L U BEP2000 361 JAH 1985 5256-3 Mycoplasma pneumoniae Ab.IgM ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO Mycoplasma pneumoniae IgM Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay M pneumo IgM Ser EIA-aCnc 1 Both 882 VIR 20 Mycoplasma pneumoniae vastane IgG seerumis S-MypnIgG EI EI EI S,P-M pneumoniae IgG QN Mycoplasma pneumoniae IgG QN Mycoplasma pneumoniae vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L U BEP2000 363 JAH 1533 5255-5 Mycoplasma pneumoniae Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO Mycoplasma pneumoniae IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay M pneumo IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 2180 VIR 20 Mycoplasma pneumoniae vastase IgG hulk seerumis S-M pneumoniae IgG JAH JAH EI S,P-M pneumoniae IgG QN Mycoplasma pneumoniae IgG QN Mycoplasma pneumoniae vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L BEP2004 363 JAH 1533 5255-5 Mycoplasma pneumoniae Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO Mycoplasma pneumoniae IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay M pneumo IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 1730 VIR 20 Hingamisteede bakterite DNA paneel; Hingamisteede bakterite DNA paneel; Hingamisteede bakterite DNA paneel; Hingamisteede bakterite DNA paneel BalF-RespBac DNA panel; Br-RespBac DNA panel; Nose-RespBac DNA panel; Th-RespBac DNA panel Chlamydophila pneumoniae DNA C pneumoniae JAH EI EI XXX-C pneumoniae DNA Chlamydophila pneumoniae DNA Chlamydophila pneumoniae DNA N/P LabChip DX 366 JAH 661 34645-2 Chlamydophila pneumoniae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Chlamydophila pneumoniae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C pneum DNA XXX Ql PCR 1 Both 2176 VIR 20 Chlamydophila pneumoniae vastane IgA seerumis S-C pneumoniae IgA JAH JAH EI S,P-C pneumoniae IgA Chlamydophila pneumoniae IgA Chlamydophila pneumoniae vastane IgA seerumis/plasmas N/Pp/P BEP2000 367 JAH 516 44982-7 Chlamydophila pneumoniae Ab.IgA ACnc Pt Ser Ord MICRO Chlamydophila pneumoniae IgA Ab [Presence] in Serum C pneum IgA Ser Ql 1 Both 2178 VIR 20 Chlamydophila pneumoniae vastane IgM seerumis S-C pneumoniae IgM JAH JAH EI S,P-C pneumoniae IgM Chlamydophila pneumoniae IgM Chlamydophila pneumoniae vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P BEP2002 369 JAH 517 24004-4 Chlamydophila pneumoniae Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord MICRO Chlamydophila pneumoniae IgM Ab [Presence] in Serum C pneum IgM Ser Ql 1 Both 2177 VIR 20 Chlamydophila pneumoniae vastase IgG hulk seerumis S-C pneumoniae IgG JAH JAH EI S,P-C pneumoniae IgG QN Chlamydophila pneumoniae IgG QN Chlamydophila pneumoniae vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L BEP2001 372 JAH 1954 51806-8 Chlamydophila pneumoniae Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO Chlamydophila pneumoniae IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay C pneum IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 1414 VIR 20 Streptococcus pneumoniae antigeeni määramine uriinist catU-S pneumoniae Ag JAH JAH EI U-S pneumoniae Ag Streptococcus pneumoniae Ag uriinis Streptococcus penumoniae antigeen uriinis N/P 373 JAH 1538 24027-5 Streptococcus pneumoniae Ag ACnc Pt Urine Ord MICRO Streptococcus pneumoniae Ag [Presence] in Urine S pneum Ag Ur Ql 1 Both 1439 VIR 20 Streptococcus pneumoniae antigeeni määramine uriinist cvU-S pneumoniae Ag JAH JAH EI U-S pneumoniae Ag Streptococcus pneumoniae Ag uriinis Streptococcus penumoniae antigeen uriinis N/P 373 JAH 1538 24027-5 Streptococcus pneumoniae Ag ACnc Pt Urine Ord MICRO Streptococcus pneumoniae Ag [Presence] in Urine S pneum Ag Ur Ql 1 Both 1733 VIR 20 Hingamisteede bakterite DNA paneel; Hingamisteede bakterite DNA paneel; Hingamisteede bakterite DNA paneel BalF-RespBac DNA panel; Br-RespBac DNA panel; Nose-RespBac DNA panel Bordetella pertussis DNA B pertussis JAH EI EI XXX-B pertussis DNA Bordetella pertussis DNA Bordetella pertussis DNA N/P LabChip DX 375 JAH 660 23826-1 Bordetella pertussis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Bordetella pertussis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method B pert DNA XXX Ql PCR 1 Both 1126 VIR 20 Bordetella pertussis vastane IgA S-B pertussis IgA JAH JAH EI S,P-B pertussis IgA QN Bordetella pertussis IgA QN Bordetella pertussis vastase IgA hulk seerumis/plasmas QN kU/L IU/ml BEP2000 378 JAH 2874 24128-1 Bordetella pertussis.toxin Ab.IgA ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO Bordetella pertussis toxin IgA Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay B pert PT IgA Ser EIA-aCnc 1 Both 22,7958 1127 VIR 20 Bordetella pertussis vastane IgG S-B pertussis IgG JAH JAH EI S,P-B pertussis IgG QN Bordetella pertussis IgG QN Bordetella pertussis vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L IU/ml BEP2000 381 JAH 2875 24127-3 Bordetella pertussis.toxin Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO Bordetella pertussis toxin IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay B pert PT IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 20,8934 2417 VIR 20 Hingamisteede bakterite DNA paneel; Hingamisteede bakterite DNA paneel; Hingamisteede bakterite DNA paneel; Hingamisteede bakterite DNA paneel BalF-RespBac DNA panel; Br-RespBac DNA panel; Nose-RespBac DNA panel; Th-RespBac DNA panel Bordetella parapertussis DNA B parapertussis JAH EI EI XXX-B parapertussis DNA Bordetella parapertussis DNA Bordetella parapertussis DNA N/P LabChip DX 383 JAH 2059 29723-4 Bordetella parapertussis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Bordetella parapertussis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method B parapert DNA XXX Ql PCR 1 Both 1398 VIR 20 Pneumocystis jirovecii antigeen bronhiaspiraadis Br-P jirovecii Ag JAH JAH EI Br-P jirovecii Ag Pneumocystis jirovecii Ag bronhiaspiraadis Pneumocystis jirovecii antigeen bronhiaspiraadis N/P 388 JAH 2121 31933-5 Pneumocystis jiroveci Ag ACnc Pt Bronchial Ord MICRO Pneumocystis jiroveci Ag [Presence] in Bronchial specimen P jiroveci Ag Bronch Ql 1 Both 1362 VIR 20 Pneumocystis jirovecii antigeen bronhoalveolaarloputuse vedelikust BalF-P jirovecii Ag JAH JAH EI XXX-P jirovecii Ag Pneumocystis jirovecii Ag Pneumocystis jirovecii antigeen N/P 389 JAH 1506 700-5 Pneumocystis jiroveci Ag ACnc Pt XXX Ord IF MICRO Pneumocystis jiroveci Ag [Presence] in Unspecified specimen by Immunofluorescence P jiroveci Ag XXX Ql IF 1 Both 11,433 1629 VIR 20 Pneumocystis jirovecii antigeen rögast Sp-P jirovecii Ag JAH JAH EI XXX-P jirovecii Ag Pneumocystis jirovecii Ag Pneumocystis jirovecii antigeen N/P 389 JAH 1506 700-5 Pneumocystis jiroveci Ag ACnc Pt XXX Ord IF MICRO Pneumocystis jiroveci Ag [Presence] in Unspecified specimen by Immunofluorescence P jiroveci Ag XXX Ql IF 1 Both 11,433 884 VIR 20 Puukentsefaliidi viiruse vastane IgM seerumis S-TBEV IgM JAH JAH EI S,P-TBEV IgM TBEV IgM Puukentsefaliidi viiruse vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P BEP2000 390 JAH 666 69923-1 European tick borne encephalitis virus Ab.IgM Threshold Pt Ser Ord EIA MICRO European tick borne encephalitis virus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay TBEV IgM Ser Ql EIA 1 Both 11,4729 886 VIR 20 Puukentsefaliidi viiruse vastane IgM liikvoris CSF-TBEV IgM JAH JAH EI CSF-TBEV IgM TBEV IgM liikvoris Puukentsefaliidi viiruse vastane IgM liikvoris N/Pp/P EIA 392 JAH 668 69924-9 European tick borne encephalitis virus Ab.IgM Threshold Pt CSF Ord EIA MICRO European tick borne encephalitis virus IgM Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Immunoassay TBEV IgM CSF Ql EIA 1 Both 11,4729 885 VIR 20 Puukentsefaliidi viiruse vastane IgG seerumis S-TBEV IgG JAH JAH EI S,P-TBEV IgG QN TBEV IgG QN Puukentsefaliidi viiruse vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L U/ml BEP2000 394 JAH 671 26059-6 European tick borne encephalitis virus Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO European tick borne encephalitis virus IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay TBEV IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 887 VIR 20 Puukentsefaliidi viiruse vastane IgG liikvoris CSF-TBEV IgG JAH JAH EI CSF-TBEV IgG TBEV IgG liikvoris Puukentsefaliidi viiruse vastane IgG liikvoris N/Pp/P EIA 395 JAH 672 69927-2 European tick borne encephalitis virus Ab.IgG Threshold Pt CSF Ord EIA MICRO European tick borne encephalitis virus IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Immunoassay TBEV IgG CSF Ql EIA 1 Both 11,4729 888 VIR 20 Puukentsefaliidi viiruse vastase IgG liikvoris ja seerumis indeks CSF-S-TBEV IgG ind JAH JAH EI CSF-S-TBEV IgG-ind TBEV IgG indeks Puukentsefaliidi viiruse vastase IgG indeks QN EIA 397 JAH 3014 69928-0 European tick borne encephalitis virus Ab.IgG index ACnc Pt Ser+CSF Qn EIA MICRO European tick borne encephalitis virus IgG Ab index [Units/volume] in Serum and CSF by Immunoassay TBEV IgG Index Ser+CSF EIA-aCnc Both 1 865 VIR 20 Borrelia burgdorferi vastane IgM seerumis S-B burgdor IgM JAH JAH EI S,P-B burgdorferi IgM Borrelia burgdorferi IgM Borrelia burgdorferi vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P U/ml BEP2000 401 JAH 509 40612-4 Borrelia burgdorferi Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Borrelia burgdorferi IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay B burgdor IgM Ser Ql EIA 1 Both 867 VIR 20 Borrelia burgdorferi vastane IgM seerumis (kinnitav uuring) S-B burgdor IgM conf JAH JAH EI S,P-B burgdorferi IgM conf Borrelia burgdorferi IgM (kinnitav) Borrelia burgdorferi vastane IgM seerumis/plasmas (kinnitav uuring) N/Pp/P EURO Blot Master 403 JAH 510 6321-4 Borrelia burgdorferi Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord IB MICRO Borrelia burgdorferi IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) B burgdor IgM Ser Ql IB 1 Both 869 VIR 20 Borrelia burgdorferi vastane IgM liikvoris CSF-B burgdor IgM JAH JAH EI CSF-B burgdorferi IgM Borrelia burgdorferi IgM liikvoris Borrelia burgdorferi vastane IgM liikvoris N/Pp/P EIA 404 JAH 511 22132-5 Borrelia burgdorferi Ab.IgM ACnc Pt CSF Ord MICRO Borrelia burgdorferi IgM Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid B burgdor IgM CSF Ql 1 Both 866 VIR 20 Borrelia burgdorferi vastane IgG seerumis S-B burgdor IgG JAH JAH EI S,P-B burgdorferi IgG Borrelia burgdorferi IgG Borrelia burgdorferi vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P U/ml BEP2000 408 JAH 512 16480-6 Borrelia burgdorferi Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Borrelia burgdorferi IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay B burgdor IgG Ser Ql EIA 1 Both 868 VIR 20 Borrelia burgdorferi vastane IgG seerumis (kinnitav uuring) S-B burgdorf IgG conf JAH JAH EI S,P-B burgdorferi IgG conf Borrelia burgdorferi IgG (kinnitav) Borrelia burgdorferi vastane IgG seerumis/plasmas (kinnitav uuring) N/Pp/P EURO Blot Master 410 JAH 513 6320-6 Borrelia burgdorferi Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord IB MICRO Borrelia burgdorferi IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) B burgdor IgG Ser Ql IB 1 Both 870 VIR 20 Borrelia burgdorferi vastane IgG liikvoris CSF-B burgdor IgG JAH JAH EI CSF-B burgdorferi IgG Borrelia burgdorferi IgG liikvoris Borrelia burgdorferi vastane IgG liikvoris N/Pp/P EIA 411 JAH 514 22125-9 Borrelia burgdorferi Ab.IgG ACnc Pt CSF Ord MICRO Borrelia burgdorferi IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid B burgdor IgG CSF Ql 1 Both 2055 VIR 20 Borrelia burgdorferi vastane IgG liikvoris (kinnitav uuring) CSF-B burgdor IgG conf JAH JAH EI CSF-B burgdorferi IgG conf Borrelia burgdorferi IgG liikvoris (kinnitav) Borrelia burgdorferi vastane IgG liikvoris (kinnitav uuring) N/Pp/P 413 JAH 1978 13202-7 Borrelia burgdorferi Ab.IgG ACnc Pt CSF Ord IB MICRO Borrelia burgdorferi IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Immunoblot (IB) B burgdor IgG CSF Ql IB 1 Both 871 VIR 20 Borrelia burgdorferi vastase IgG liikvoris ja seerumis indeks CSF-S-B burgdorferi IgG ind JAH JAH EI CSF-S-B burgdorferi IgG-ind Borrelia burgdorferi IgG indeks Borrelia burgdorferi vastase IgG indeks QN EIA 414 JAH 1976 47304-1 Borrelia burgdorferi Ab.IgG index ACnc Pt Ser+CSF Qn MICRO Borrelia burgdorferi IgG Ab index [Units/volume] in Serum & CSF B burgdor IgG Index Ser+CSF-aCnc 1 Both 2560 VIR 20 Parehoviiruse RNA CSF-Parechovirus RNA JAH EI EI XXX-Parechovirus RNA Parehoviiruse RNA Parehoviiruse RNA N/P 421 JAH 4164 51669-0 Human parechovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human parechovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HPeV RNA XXX Ql PCR 1 Both 18,8174 1756 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel BalF-RespVir RNA/DNApanel; Br-RespVir RNA/DNA panel; Nose-RespVir RNA/DNApanel Human Enterovirus RNA HEV EI EI EI XXX-Enterovirus RNA Enteroviiruste RNA Enteroviiruste RNA N/P LabChip DX 422 JAH 1651 29591-5 Enterovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Enterovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method EV RNA XXX Ql PCR 1 Both 1793 VIR 20 Inimese enteroviiruse uuring PCR meetodil liikvorist CSF-Vir RNA HEV EI 2019-05-13 JAH EI XXX-Enterovirus RNA Enteroviiruste RNA Enteroviiruste RNA N/P LabChip DX 422 JAH 1651 29591-5 Enterovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Enterovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method EV RNA XXX Ql PCR 1 Both 1809 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel BalF-RespVir RNA/DNApanel; Br-RespVir RNA/DNA panel; Nose-RespVir RNA/DNApanel Human Enterovirus RNA HEV EI EI EI XXX-Enterovirus RNA Enteroviiruste RNA Enteroviiruste RNA N/P LabChip DX 422 JAH 1651 29591-5 Enterovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Enterovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method EV RNA XXX Ql PCR 1 Both 1825 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel; Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel BalF-RespVir RNA/DNApanel; Br-RespVir RNA/DNA panel; Nose-RespVir RNA/DNApanel Human Enterovirus RNA HEV EI EI EI XXX-Enterovirus RNA Enteroviiruste RNA Enteroviiruste RNA N/P LabChip DX 422 JAH 1651 29591-5 Enterovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Enterovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method EV RNA XXX Ql PCR 1 Both 2352 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel Th-RespVir DNA/RNA panel Enteroviiruste RNA Th-Enterovirus RNA JAH EI EI XXX-Enterovirus RNA Enteroviiruste RNA Enteroviiruste RNA N/P SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX96 Seegene 422 JAH 1651 29591-5 Enterovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Enterovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method EV RNA XXX Ql PCR 1 Both 2561 VIR 20 Enteroviiruste RNA CSF-Enterovirus RNA JAH EI EI XXX-Enterovirus RNA Enteroviiruste RNA Enteroviiruste RNA N/P 422 JAH 1651 29591-5 Enterovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Enterovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method EV RNA XXX Ql PCR 1 Both 177 VIR 20 Helicobacter pylori antigeen roojas St-H pylor Ag JAH JAH EI St-H pylori Ag Helicobacter pylori Ag roojas Helicobacter pylori antigeen roojas N/P manuaalne 438 JAH 1539 31843-6 Helicobacter pylori Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Helicobacter pylori Ag [Presence] in Stool H pylori Ag Stl Ql 1 Both 1137 VIR 20 Helicobacter pylori vastased antikehad seerumis S-H pylori Ab JAH JAH EI S,P-H pylori Ab Helicobacter pylori Ab Helicobacter pylori vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P immunokromatograafiline 443 JAH 1535 22310-7 Helicobacter pylori Ab ACnc Pt Ser Ord MICRO Helicobacter pylori Ab [Presence] in Serum H pylori Ab Ser Ql 1 Both 1722 VIR 20 Soolenakkusi põhjustavate viiruste RNA/DNA roojas St-DiarrheaVir RNA/DNA panel EI 2019-05-13 JAH EI XXX-EntericVir RNA/DNA panel Sooleviiruste RNA/DNA paneel Sooleviiruste RNA/DNA täpsustamata materjalis (paneel) Paneel 445 EI/Paneel 3866 L-3866 2578 VIR 20 Viiruste RNA/DNA roojas (paneel) St-Viiruste RNA/DNA panel JAH JAH EI XXX-EntericVir RNA/DNA panel Sooleviiruste RNA/DNA paneel Sooleviiruste RNA/DNA täpsustamata materjalis (paneel) Paneel eMag/CFX 96 Biomerieux/Seegene 445 EI/Paneel 3866 L-3866 1724 VIR 20 Rotaviiruse RNA Rotavirus RNA JAH EI EI XXX-Rotavirus RNA Rotaviiruse RNA Rotaviiruse RNA N/P LabChip DX 446 JAH 2519 62859-4 Rotavirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Rotavirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method RV RNA XXX Ql PCR 1 Both 25,8209 2581 VIR 20 Rotaviiruse RNA St-Rotavirus RNA JAH EI EI XXX-Rotavirus RNA Rotaviiruse RNA Rotaviiruse RNA N/P 446 JAH 2519 62859-4 Rotavirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Rotavirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method RV RNA XXX Ql PCR 1 Both 25,8209 1726 VIR 20 Noroviiruse GI RNA Norovirus GI RNA JAH EI EI XXX-Norovirus GI RNA Noroviiruse GI RNA Noroviiruse GI RNA N/P 451 JAH 4030 54905-5 Norovirus Genogroup I RNA PrThr Pt Stool Ord Probe.amp.tar MICRO Norovirus Genogroup I RNA [Presence] in Stool by Probe and target amplification method Norovirus GI RNA Stl Ql PCR 1 Both 26,9294 2579 VIR 20 Noroviiruse GI RNA St-Norovirus GI RNA JAH EI EI XXX-Norovirus GI RNA Noroviiruse GI RNA Noroviiruse GI RNA N/P 451 JAH 4030 54905-5 Norovirus Genogroup I RNA PrThr Pt Stool Ord Probe.amp.tar MICRO Norovirus Genogroup I RNA [Presence] in Stool by Probe and target amplification method Norovirus GI RNA Stl Ql PCR 1 Both 26,9294 1727 VIR 20 Noroviirus GII RNA Norovirus GII RNA JAH EI EI XXX-Norovirus GII RNA Noroviiruse GII RNA Noroviiruse GII RNA N/P 452 JAH 4031 54906-3 Norovirus Genogroup II RNA PrThr Pt Stool Ord Probe.amp.tar MICRO Norovirus Genogroup II RNA [Presence] in Stool by Probe and target amplification method Norovirus GII RNA Stl Ql PCR 1 Both 26,9294 2580 VIR 20 Noroviiruse GII RNA St-Norovirus GII RNA JAH EI EI XXX-Norovirus GII RNA Noroviiruse GII RNA Noroviiruse GII RNA N/P 452 JAH 4031 54906-3 Norovirus Genogroup II RNA PrThr Pt Stool Ord Probe.amp.tar MICRO Norovirus Genogroup II RNA [Presence] in Stool by Probe and target amplification method Norovirus GII RNA Stl Ql PCR 1 Both 26,9294 1723 VIR 20 Astroviiruse RNA Astrovirus RNA JAH EI EI XXX-Astrovirus RNA Astroviiruse RNA Astroviiruse RNA N/P 454 JAH 2518 69938-9 Astrovirus RNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Astrovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HAstV RNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 2583 VIR 20 Astroviiruse RNA St-Astrovirus RNA JAH EI EI XXX-Astrovirus RNA Astroviiruse RNA Astroviiruse RNA N/P 454 JAH 2518 69938-9 Astrovirus RNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Astrovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HAstV RNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 2584 VIR 20 Sapoviiruse RNA St-Sapovirus RNA JAH EI EI XXX-Sapovirus RNA Sapoviiruse RNA Sapoviiruse RNA N/P 456 JAH 5437 72111-8 Sapovirus RNA PrThr Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Sapovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by NAA with probe detection Sapovirus RNA XXX Ql NAA+probe 1 Both 1787 VIR 20 Soolenakkusi põhjustavate bakterite DNA roojas (1 paneel) St-DiarrheaBac DNA 1 panel EI 2019-05-13 JAH EI XXX-EntericBac DNA panel Soolebakterite DNA paneel Soolebakterite DNA täpsustamata materjalis (paneel) Paneel LabChip DX 457 EI/Paneel 3443 L-3443 2564 VIR 20 Soolebakterite DNA roojas (paneel) St-Bakterite DNA paneel roojas JAH JAH EI XXX-EntericBac DNA panel Soolebakterite DNA paneel Soolebakterite DNA täpsustamata materjalis (paneel) Paneel eMag/CFX 96 Biomerieux/Seegene 457 EI/Paneel 3443 L-3443 1780 VIR 20 Soolenakkusi põhjustavate bakterite DNA roojas (2 paneel) St-DiarrheaBac DNA 2 panel EI 2019-05-13 JAH EI St-EntericBac DNA panel broad Soolebakterite DNA laiendatud paneel roojas Soolebakterite DNA roojas (laiendatud paneel) Paneel LabChip DX 458 EI/Paneel 4994 L-4994 2572 VIR 20 Soolebakterite DNA roojas (laiendatud paneel) St-Bakterite DNA laiendatud paneel roojas JAH JAH EI St-EntericBac DNA panel broad Soolebakterite DNA laiendatud paneel roojas Soolebakterite DNA roojas (laiendatud paneel) Paneel eMag/CFX 96 Biomerieux/Seegene 458 EI/Paneel 4994 L-4994 1792 VIR 20 Campylobacter spp. DNA Campylobacter DNA JAH EI EI XXX-Campylobacter DNA Campylobacter DNA Campylobacter DNA N/P LabChip DX 459 JAH 2513 49614-1 Campylobacter sp DNA Prid Pt XXX Nom Probe.amp.tar MICRO Campylobacter sp DNA [Identifier] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method Campylobacter DNA XXX PCR 1 Both 23,3607 2566 VIR 20 Campylobacter DNA St-Campylobacter DNA JAH EI EI XXX-Campylobacter DNA Campylobacter DNA Campylobacter DNA N/P 459 JAH 2513 49614-1 Campylobacter sp DNA Prid Pt XXX Nom Probe.amp.tar MICRO Campylobacter sp DNA [Identifier] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method Campylobacter DNA XXX PCR 1 Both 23,3607 2608 VIR 20 Yersinia-vastane IgA seerumis S-Yersinia IgA JAH JAH EI S,P-Yersinia IgA QN Yersinia IgA QN Yersinia-vastase IgA hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Alegria Orgentec 466 JAH 4836 17775-8 Yersinia sp Ab.IgA ACnc Pt Ser Qn MICRO Yersinia sp IgA Ab [Units/volume] in Serum Yersinia IgA Ser-aCnc 1 Both 15,7939 2606 VIR 20 Yersinia-vastane IgG hulk seerumis S-Yersinia IgG QN JAH JAH EI S,P-Yersinia IgG QN Yersinia IgG QN Yersinia-vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 467 JAH 4837 17776-6 Yersinia sp Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn MICRO Yersinia sp IgG Ab [Units/volume] in Serum Yersinia IgG Ser-aCnc 1 Both 13,4163 1782 VIR 20 Yersinia enterocolitica DNA Y enterocolitica DNA JAH EI EI St-Y enterocolitica DNA Yersinia enterocolitica DNA roojas Yersinia enterocolitica DNA roojas N/P LabChip DX 468 JAH 3468 82202-3 Yersinia enterocolitica DNA PrThr Pt Stool Ord Non-probe.amp.tar MICRO Yersinia enterocolitica DNA [Presence] in Stool by NAA with non-probe detection Y enterocol DNA Stl Ql NAA+non-probe 1 Both 17,056 2567 VIR 20 Yersinia enterocolitica DNA roojas St-Y enterocolitica DNA JAH EI EI St-Y enterocolitica DNA Yersinia enterocolitica DNA roojas Yersinia enterocolitica DNA roojas N/P 468 JAH 3468 82202-3 Yersinia enterocolitica DNA PrThr Pt Stool Ord Non-probe.amp.tar MICRO Yersinia enterocolitica DNA [Presence] in Stool by NAA with non-probe detection Y enterocol DNA Stl Ql NAA+non-probe 1 Both 17,056 1791 VIR 20 Shigella spp. DNA Shigella DNA JAH EI EI XXX-Shigella DNA Shigella DNA Shigella DNA N/P LabChip DX 475 JAH 2515 46455-2 Shigella sp DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Shigella sp DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method Shigella DNA XXX Ql PCR 1 Both 25,4339 2565 VIR 20 Shigella spp., EIEC DNA roojas St-Shigella spp., EIEC DNA JAH EI EI XXX-Shigella spp., EIEC DNA Shigella spp., EIEC DNA Shigella spp., enteroinvasiivse Escherichia coli (EIEC) DNA täpsustamata materjalis N/P 476 JAH 4995 A-4995 1783 VIR 20 Escherichia coli O157 DNA E coli O157 DNA JAH EI EI XXX-E coli O157:H7 DNA Escherichia coli O157:H7 DNA Escherichia coli O157:H7 DNA N/P 483 JAH 4041 38990-8 Escherichia coli O157:H7 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Escherichia coli O157:H7 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method E coli O157H7 DNA XXX Ql PCR 1 Both 15,5402 1784 VIR 20 Escherichia coli H7 DNA E coli H7 DNA JAH EI EI XXX-E coli O157:H7 DNA Escherichia coli O157:H7 DNA Escherichia coli O157:H7 DNA N/P 483 JAH 4041 38990-8 Escherichia coli O157:H7 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Escherichia coli O157:H7 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method E coli O157H7 DNA XXX Ql PCR 1 Both 15,5402 2576 VIR 20 Soolebakterite DNA laiendatud paneel roojas St-Bakterite DNA laiendatud paneel roojas Escherichia coli O157:H7 DNA St-E coli O157:H7 DNA JAH EI EI XXX-E coli O157:H7 DNA Escherichia coli O157:H7 DNA Escherichia coli O157:H7 DNA N/P 483 JAH 4041 38990-8 Escherichia coli O157:H7 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Escherichia coli O157:H7 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method E coli O157H7 DNA XXX Ql PCR 1 Both 15,5402 1785 VIR 20 Verotoksiline Escherichia coli (VTEC) DNA E coli VTEC DNA JAH EI EI St-EHEC DNA EHEC DNA roojas Enterohemoraagilise Escherichia coli (EHEC) DNA roojas N/P LabChip DX 485 JAH 4056 80679-4 Escherichia coli Stx1+Stx2 toxin stx1+stx2 genes PrThr Pt Stool Ord Probe.amp.tar MICRO Escherichia coli Stx1 and Stx2 toxin stx1+stx2 genes [Presence] in Stool by NAA with probe detection EC stx1+stx2 genes Stl Ql NAA+probe 1 Both 30,7889 2573 VIR 20 Soolebakterite DNA laiendatud paneel roojas St-Bakterite DNA laiendatud paneel roojas Esherichia coli toksiin Stx-1 + Stx-2 DNA roojas St-E coli stx-1+stx-2 DNA JAH EI EI St-EHEC DNA EHEC DNA roojas Enterohemoraagilise Escherichia coli (EHEC) DNA roojas N/P 485 JAH 4056 80679-4 Escherichia coli Stx1+Stx2 toxin stx1+stx2 genes PrThr Pt Stool Ord Probe.amp.tar MICRO Escherichia coli Stx1 and Stx2 toxin stx1+stx2 genes [Presence] in Stool by NAA with probe detection EC stx1+stx2 genes Stl Ql NAA+probe 1 Both 30,7889 2574 VIR 20 Soolebakterite DNA laiendatud paneel roojas St-Bakterite DNA laiendatud paneel roojas Enteropatogeense Escherichia coli (EPEC) DNA roojas St-EPEC DNA JAH EI EI XXX-EPEC DNA EPEC DNA Enteropatogeense Escherichia coli (EPEC) DNA täpsustamata materjalis N/P 489 JAH 4058 A-4058 2575 VIR 20 Soolebakterite DNA laiendatud paneel roojas St-Bakterite DNA laiendatud paneel roojas Enterotoksiini tootva Escherichia coli (ETEC) DNA roojas St-ETEC DNA JAH EI EI XXX-ETEC DNA ETEC DNA Enterotoksiini tootva Escherichia coli (ETEC) DNA täpsustamata materjalis N/P 490 JAH 4998 A-4998 2563 VIR 20 Soolebakterite DNA laiendatud paneel roojas St-Bakterite DNA laiendatud paneel roojas Enteroaggregatiivse E. coli aggR DNA St-EAEC DNA JAH EI EI XXX-EAEC DNA EAEC DNA Enteroagregatiivse Escherichia coli (EAEC) DNA täpsustamata materjalis N/P 491 JAH 5519 A-5519 1786 VIR 20 Aeromonas spp. DNA Aeromonas DNA JAH EI EI St-Aeromonas DNA Aeromonas DNA roojas Aeromonas DNA roojas N/P LabChip DX 493 JAH 3467 A-3467 2570 VIR 20 Aeromonas DNA roojas St-Aeromonas DNA JAH EI EI St-Aeromonas DNA Aeromonas DNA roojas Aeromonas DNA roojas N/P 493 JAH 3467 A-3467 1790 VIR 20 Salmonella spp. DNA Salmonella DNA JAH EI EI XXX-Salmonella DNA Salmonella DNA Salmonella DNA N/P LabChip DX 494 JAH 2514 49612-5 Salmonella sp DNA Prid Pt XXX Nom Probe.amp.tar MICRO Salmonella sp DNA [Identifier] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method Salmonella DNA XXX PCR 1 Both 22,5319 2571 VIR 20 Salmonella DNA St-Salmonella DNA JAH EI EI XXX-Salmonella DNA Salmonella DNA Salmonella DNA N/P 494 JAH 2514 49612-5 Salmonella sp DNA Prid Pt XXX Nom Probe.amp.tar MICRO Salmonella sp DNA [Identifier] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method Salmonella DNA XXX PCR 1 Both 22,5319 1097 VIR 20 Urogenitaalinfektsioonide paneel emakakaelakanalikaapest Cx-STLI DNA paneel (4) EI EI EI XXX-STDI DNA panel STLI DNA paneel Sugulisel teel levivate infektsioonitekitajate DNA (paneel) Paneel 506 EI/Paneel 2999 L-2999 1102 VIR 20 Urogenitaalinfektsioonide paneel emakakaelakanalikaapest Cx-STLI DNA paneel (5) EI EI EI XXX-STDI DNA panel STLI DNA paneel Sugulisel teel levivate infektsioonitekitajate DNA (paneel) Paneel 506 EI/Paneel 2999 L-2999 1108 VIR 20 Urogenitaalinfektsioonide paneel ureetrakaapest Um-STLI DNA paneel (5) EI EI EI XXX-STDI DNA panel STLI DNA paneel Sugulisel teel levivate infektsioonitekitajate DNA (paneel) Paneel 506 EI/Paneel 2999 L-2999 1114 VIR 20 Urogenitaalinfektsioonide paneel ureetrakaapest Um-STLI DNA paneel (7) EI EI EI XXX-STDI DNA panel STLI DNA paneel Sugulisel teel levivate infektsioonitekitajate DNA (paneel) Paneel 506 EI/Paneel 2999 L-2999 2426 VIR 20 Sugulisel teel levivate infektsioonitekitajate DNA emakakaelakanalikaapest (paneel) (kiiranalüüs) Cx-CT, NG DNA panel (kiir-PCR) JAH JAH EI XXX-STDI DNA panel STLI DNA paneel Sugulisel teel levivate infektsioonitekitajate DNA (paneel) Paneel GeneXpert analüsaator Cepheid 506 EI/Paneel 2999 L-2999 2429 VIR 20 Sugulisel teel levivate infektsioonitekitajate DNA (paneel) (kiiranalüüs) U-CT, NG DNA panel (kiir-PCR) JAH JAH EI XXX-STDI DNA panel STLI DNA paneel Sugulisel teel levivate infektsioonitekitajate DNA (paneel) Paneel GeneXpert analüsaator Cepheid 506 EI/Paneel 2999 L-2999 2403 VIR 20 Sugulisel teel levivate infektsioonitekitajate DNA ureetrakaapest (paneel) Um-TV, MG, UU DNA panel JAH JAH EI XXX-STDI DNA panel broad STLI DNA laiendatud paneel Sugulisel teel levivate infektsioonitekitajate DNA täpsustamata materjalis (laiendatud paneel) Paneel SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX96 Seegene 507 EI/Paneel 3000 L-3000 2413 VIR 20 Sugulisel teel levivate infektsioonitekitajate DNA uriinist (paneel) U-TV, MG, UU DNA panel JAH JAH EI XXX-STDI DNA panel broad STLI DNA laiendatud paneel Sugulisel teel levivate infektsioonitekitajate DNA täpsustamata materjalis (laiendatud paneel) Paneel SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX96 Seegene 507 EI/Paneel 3000 L-3000 2385 VIR 20 Sugulisel teel levivate infektsioonitekitajate DNA emakakaelakanalikaapest (paneel) Cx-CT, NG DNA panel JAH JAH EI XXX-C trachomatis, N gonorrhoeae DNA panel Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae DNA paneel Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae DNA (paneel) Paneel SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX96 Seegene 513 EI/Paneel 4166 72828-7 Chlamydia trachomatis & Neisseria gonorrhoeae DNA panel - Pt XXX - PANEL.MICRO Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae DNA panel - Unspecified specimen CT+NG DNA Pnl XXX 1 Order 17,1595 2391 VIR 20 Sugulisel teel levivate infektsioonitekitajate DNA muust paikmest (paneel) XXX-CT, NG DNA panel JAH JAH EI XXX-C trachomatis, N gonorrhoeae DNA panel Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae DNA paneel Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae DNA (paneel) Paneel SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX96 Seegene 513 EI/Paneel 4166 72828-7 Chlamydia trachomatis & Neisseria gonorrhoeae DNA panel - Pt XXX - PANEL.MICRO Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae DNA panel - Unspecified specimen CT+NG DNA Pnl XXX 1 Order 17,1595 2397 VIR 20 Sugulisel teel levivate infektsioonitekitajate DNA ureetrakaapest (paneel) Um-CT, NG DNA panel JAH JAH EI XXX-C trachomatis, N gonorrhoeae DNA panel Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae DNA paneel Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae DNA (paneel) Paneel SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX96 Seegene 513 EI/Paneel 4166 72828-7 Chlamydia trachomatis & Neisseria gonorrhoeae DNA panel - Pt XXX - PANEL.MICRO Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae DNA panel - Unspecified specimen CT+NG DNA Pnl XXX 1 Order 17,1595 2407 VIR 20 Sugulisel teel levivate infektsioonitekitajate DNA uriinist (paneel) U-CT, NG DNA panel JAH JAH EI XXX-C trachomatis, N gonorrhoeae DNA panel Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae DNA paneel Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae DNA (paneel) Paneel SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX96 Seegene 513 EI/Paneel 4166 72828-7 Chlamydia trachomatis & Neisseria gonorrhoeae DNA panel - Pt XXX - PANEL.MICRO Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae DNA panel - Unspecified specimen CT+NG DNA Pnl XXX 1 Order 17,1595 1098 VIR 20 STLI DNA paneel; STLI DNA paneel Cx-STLI DNA paneel (4); Cx-STLI DNA paneel (5) Chlamydia trachomatis DNA emakakaelakanalikaapest Cx-C trachomatis DNA EI EI EI XXX-C trachomatis DNA Chlamydia trachomatis DNA Chlamydia trachomatis DNA N/P CFX96 514 JAH 2143 21613-5 Chlamydia trachomatis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1312% MICRO Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C trach DNA XXX Ql PCR 1 Both 1103 VIR 20 STLI DNA paneel; STLI DNA paneel Cx-STLI DNA paneel (4); Cx-STLI DNA paneel (5) Chlamydia trachomatis DNA emakakaelakanalikaapest Cx-C trachomatis DNA EI EI EI XXX-C trachomatis DNA Chlamydia trachomatis DNA Chlamydia trachomatis DNA N/P CFX96 514 JAH 2143 21613-5 Chlamydia trachomatis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1312% MICRO Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C trach DNA XXX Ql PCR 1 Both 1109 VIR 20 STLI DNA paneel; STLI DNA paneel Um-STLI DNA paneel (5); Um-STLI DNA paneel (7) Chlamydia trachomatis DNA ureetrakaapest Um-C trachomatis DNA EI EI EI XXX-C trachomatis DNA Chlamydia trachomatis DNA Chlamydia trachomatis DNA N/P CFX96 514 JAH 2143 21613-5 Chlamydia trachomatis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1312% MICRO Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C trach DNA XXX Ql PCR 1 Both 1115 VIR 20 STLI DNA paneel; STLI DNA paneel Um-STLI DNA paneel (5); Um-STLI DNA paneel (7) Chlamydia trachomatis DNA ureetrakaapest Um-C trachomatis DNA EI EI EI XXX-C trachomatis DNA Chlamydia trachomatis DNA Chlamydia trachomatis DNA N/P CFX96 514 JAH 2143 21613-5 Chlamydia trachomatis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1312% MICRO Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C trach DNA XXX Ql PCR 1 Both 2189 VIR 20 STLI DNA paneel; STLI DNA paneel Um-STLI DNA paneel (5); Um-STLI DNA paneel (7) Chlamydia trachomatis DNA ureetrakaapest Um-C trachomatis DNA EI EI EI XXX-C trachomatis DNA Chlamydia trachomatis DNA Chlamydia trachomatis DNA N/P SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX96 Seegene 514 JAH 2143 21613-5 Chlamydia trachomatis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1312% MICRO Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C trach DNA XXX Ql PCR 1 Both 2193 VIR 20 Chlamydia trachomatis DNA uriinist U-C trachomatis DNA EI EI EI XXX-C trachomatis DNA Chlamydia trachomatis DNA Chlamydia trachomatis DNA N/P SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX96 Seegene 514 JAH 2143 21613-5 Chlamydia trachomatis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1312% MICRO Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C trach DNA XXX Ql PCR 1 Both 2197 VIR 20 STLI DNA paneel; STLI DNA paneel Um-STLI DNA paneel (5); Um-STLI DNA paneel (7) Chlamydia trachomatis DNA muust paikmest Um-C trachomatis DNA EI EI EI XXX-C trachomatis DNA Chlamydia trachomatis DNA Chlamydia trachomatis DNA N/P SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX96 Seegene 514 JAH 2143 21613-5 Chlamydia trachomatis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1312% MICRO Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C trach DNA XXX Ql PCR 1 Both 2386 VIR 20 Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae DNA paneel Cx-CT, NG DNA panel Chlamydia trachomatis DNA emakakaelakanalikaapest Cx-C. trachomatis DNA JAH EI EI XXX-C trachomatis DNA Chlamydia trachomatis DNA Chlamydia trachomatis DNA N/P SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX96 Seegene 514 JAH 2143 21613-5 Chlamydia trachomatis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1312% MICRO Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C trach DNA XXX Ql PCR 1 Both 2392 VIR 20 Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae DNA paneel XXX-CT, NG DNA panel Chlamydia trachomatis DNA XXX-C. trachomatis DNA JAH EI EI XXX-C trachomatis DNA Chlamydia trachomatis DNA Chlamydia trachomatis DNA N/P SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX96 Seegene 514 JAH 2143 21613-5 Chlamydia trachomatis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1312% MICRO Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C trach DNA XXX Ql PCR 1 Both 2398 VIR 20 Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae DNA paneel Um-CT, NG DNA panel Chlamydia trachomatis DNA Um-C. trachomatis DNA JAH EI EI XXX-C trachomatis DNA Chlamydia trachomatis DNA Chlamydia trachomatis DNA N/P SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX96 Seegene 514 JAH 2143 21613-5 Chlamydia trachomatis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1312% MICRO Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C trach DNA XXX Ql PCR 1 Both 2408 VIR 20 Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae DNA paneel U-CT, NG DNA panel Chlamydia trachomatis DNA U-C. trachomatis DNA JAH EI EI XXX-C trachomatis DNA Chlamydia trachomatis DNA Chlamydia trachomatis DNA N/P SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX96 Seegene 514 JAH 2143 21613-5 Chlamydia trachomatis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1312% MICRO Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C trach DNA XXX Ql PCR 1 Both 2427 VIR 20 STLI DNA paneel Cx-CT, NG DNA panel (kiir-PCR) Chlamydia trachomatis DNA Cx-C trachomatis DNA (kiir-PCR) JAH EI EI XXX-C trachomatis DNA Chlamydia trachomatis DNA Chlamydia trachomatis DNA N/P GeneXpert analüsaator Cepheid 514 JAH 2143 21613-5 Chlamydia trachomatis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1312% MICRO Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C trach DNA XXX Ql PCR 1 Both 2430 VIR 20 STLI DNA paneel U-CT, NG DNA panel (kiir-PCR) Chlamydia trachomatis DNA U-C trachomatis DNA (kiir-PCR) JAH EI EI XXX-C trachomatis DNA Chlamydia trachomatis DNA Chlamydia trachomatis DNA N/P GeneXpert analüsaator Cepheid 514 JAH 2143 21613-5 Chlamydia trachomatis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1312% MICRO Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C trach DNA XXX Ql PCR 1 Both 1099 VIR 20 STLI DNA paneel; STLI DNA paneel Cx-STLI DNA paneel (4); Cx-STLI DNA paneel (5) Neisseria gonorrhoeae DNA emakakaelakanalikaapest Cx-N gonorrhoeae DNA EI EI EI XXX-N gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA N/P CFX96 523 JAH 2144 24111-7 Neisseria gonorrhoeae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1483% MICRO Neisseria gonorrhoeae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea DNA XXX Ql PCR 1 Both 1104 VIR 20 STLI DNA paneel; STLI DNA paneel Cx-STLI DNA paneel (4); Cx-STLI DNA paneel (5) Neisseria gonorrhoeae DNA emakakaelakanalikaapest Cx-N gonorrhoeae DNA EI EI EI XXX-N gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA N/P CFX96 523 JAH 2144 24111-7 Neisseria gonorrhoeae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1483% MICRO Neisseria gonorrhoeae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea DNA XXX Ql PCR 1 Both 1110 VIR 20 STLI DNA paneel; STLI DNA paneel Um-STLI DNA paneel (5); Um-STLI DNA paneel (7) Neisseria gonorrhoeae DNA ureetrakaapest Um-N gonorrhoeae DNA EI EI EI XXX-N gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA N/P CFX96 523 JAH 2144 24111-7 Neisseria gonorrhoeae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1483% MICRO Neisseria gonorrhoeae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea DNA XXX Ql PCR 1 Both 1116 VIR 20 STLI DNA paneel; STLI DNA paneel Um-STLI DNA paneel (5); Um-STLI DNA paneel (7) Neisseria gonorrhoeae DNA ureetrakaapest Um-N gonorrhoeae DNA EI EI EI XXX-N gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA N/P CFX96 523 JAH 2144 24111-7 Neisseria gonorrhoeae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1483% MICRO Neisseria gonorrhoeae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea DNA XXX Ql PCR 1 Both 2190 VIR 20 STLI DNA paneel; STLI DNA paneel Um-STLI DNA paneel (5); Um-STLI DNA paneel (7) Neisseria gonorrhoeae DNA ureetrakaapest Um-N gonorrhoeae DNA EI EI EI XXX-N gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA N/P SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX96 Seegene 523 JAH 2144 24111-7 Neisseria gonorrhoeae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1483% MICRO Neisseria gonorrhoeae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea DNA XXX Ql PCR 1 Both 2194 VIR 20 Neisseria gonorrhoeae DNA uriinist U-N gonorrhoeae DNA EI EI EI XXX-N gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA N/P SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX96 Seegene 523 JAH 2144 24111-7 Neisseria gonorrhoeae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1483% MICRO Neisseria gonorrhoeae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea DNA XXX Ql PCR 1 Both 2198 VIR 20 Neisseria gonorrhoeae DNA muust paikmest XXX-N gonorrhoeae DNA EI EI EI XXX-N gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA N/P SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX96 Seegene 523 JAH 2144 24111-7 Neisseria gonorrhoeae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1483% MICRO Neisseria gonorrhoeae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea DNA XXX Ql PCR 1 Both 2387 VIR 20 Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae DNA paneel Cx-CT, NG DNA panel Neisseria gonorrhoeae DNA emakakaelakanalikaapest Cx-N. gonorrhoeae DNA JAH EI EI XXX-N gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA N/P SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX96 Seegene 523 JAH 2144 24111-7 Neisseria gonorrhoeae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1483% MICRO Neisseria gonorrhoeae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea DNA XXX Ql PCR 1 Both 2393 VIR 20 Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae DNA paneel XXX-CT, NG DNA panel Neisseria gonorrhoeae DNA XXX-N. gonorrhoeae DNA JAH EI EI XXX-N gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA N/P SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX96 Seegene 523 JAH 2144 24111-7 Neisseria gonorrhoeae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1483% MICRO Neisseria gonorrhoeae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea DNA XXX Ql PCR 1 Both 2399 VIR 20 Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae DNA paneel Um-CT, NG DNA panel Neisseria gonorrhoeae DNA Um-N. gonorrhoeae DNA JAH EI EI XXX-N gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA N/P SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX96 Seegene 523 JAH 2144 24111-7 Neisseria gonorrhoeae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1483% MICRO Neisseria gonorrhoeae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea DNA XXX Ql PCR 1 Both 2409 VIR 20 Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae DNA paneel U-CT, NG DNA panel Neisseria gonorrhoeae DNA U-N. gonorrhoeae DNA JAH EI EI XXX-N gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA N/P SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX96 Seegene 523 JAH 2144 24111-7 Neisseria gonorrhoeae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1483% MICRO Neisseria gonorrhoeae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea DNA XXX Ql PCR 1 Both 2428 VIR 20 STLI DNA paneel Cx-CT, NG DNA panel (kiir-PCR) Neisseria gonorrhoeae DNA Cx-N gonorrhoeae DNA (kiir-PCR) JAH EI EI XXX-N gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA N/P GeneXpert analüsaator Cepheid 523 JAH 2144 24111-7 Neisseria gonorrhoeae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1483% MICRO Neisseria gonorrhoeae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea DNA XXX Ql PCR 1 Both 2431 VIR 20 STLI DNA paneel U-CT, NG DNA panel (kiir-PCR) Neisseria gonorrhoeae DNA U-N gonorrhoeae DNA (kiir-PCR) JAH EI EI XXX-N gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA N/P GeneXpert analüsaator Cepheid 523 JAH 2144 24111-7 Neisseria gonorrhoeae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1483% MICRO Neisseria gonorrhoeae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea DNA XXX Ql PCR 1 Both 2388 VIR 20 Sugulisel teel levivate infektsioonitekitajate DNA emakakaelakanalikaapest (paneel) Cx-TV, MG DNA panel JAH JAH EI XXX-T vaginalis, M genitalium DNA panel Trichomonas vaginalis, Mycoplasma genitalium DNA paneel Trichomonas vaginalis, Mycoplasma genitalium DNA täpsustamata materjalis (paneel) Paneel SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX96 Seegene 525 EI/Paneel 5436 86949-5 Trichomonas vaginalis & Mycoplasma genitalium DNA panel - Pt XXX - Trichomonas vaginalis and Mycoplasma genitalium DNA panel - Unspecified specimen TV + MG DNA Pnl XXX Order 2394 VIR 20 Sugulisel teel levivate infektsioonitekitajate DNA muust paikmest (paneel) XXX-TV, MG DNA panel JAH JAH EI XXX-T vaginalis, M genitalium DNA panel Trichomonas vaginalis, Mycoplasma genitalium DNA paneel Trichomonas vaginalis, Mycoplasma genitalium DNA täpsustamata materjalis (paneel) Paneel SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX96 Seegene 525 EI/Paneel 5436 86949-5 Trichomonas vaginalis & Mycoplasma genitalium DNA panel - Pt XXX - Trichomonas vaginalis and Mycoplasma genitalium DNA panel - Unspecified specimen TV + MG DNA Pnl XXX Order 2400 VIR 20 Sugulisel teel levivate infektsioonitekitajate DNA uuretrakaapest (paneel) Um-TV, MG DNA panel JAH JAH EI XXX-T vaginalis, M genitalium DNA panel Trichomonas vaginalis, Mycoplasma genitalium DNA paneel Trichomonas vaginalis, Mycoplasma genitalium DNA täpsustamata materjalis (paneel) Paneel SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX96 Seegene 525 EI/Paneel 5436 86949-5 Trichomonas vaginalis & Mycoplasma genitalium DNA panel - Pt XXX - Trichomonas vaginalis and Mycoplasma genitalium DNA panel - Unspecified specimen TV + MG DNA Pnl XXX Order 2410 VIR 20 Sugulisel teel levivate infektsioonitekitajate DNA uriinist (paneel) U-TV, MG DNA panel JAH JAH EI XXX-T vaginalis, M genitalium DNA panel Trichomonas vaginalis, Mycoplasma genitalium DNA paneel Trichomonas vaginalis, Mycoplasma genitalium DNA täpsustamata materjalis (paneel) Paneel SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX96 Seegene 525 EI/Paneel 5436 86949-5 Trichomonas vaginalis & Mycoplasma genitalium DNA panel - Pt XXX - Trichomonas vaginalis and Mycoplasma genitalium DNA panel - Unspecified specimen TV + MG DNA Pnl XXX Order 1100 VIR 20 STLI DNA paneel; STLI DNA paneel Cx-STLI DNA paneel (4); Cx-STLI DNA paneel (5) Trichomonas vaginalis DNA emakakaelakanalikaapest Cx-T vaginalis DNA EI EI EI XXX-T vaginalis DNA Trichomonas vaginalis DNA Trichomonas vaginalis DNA N/P CFX96 526 JAH 699 69937-1 Trichomonas vaginalis DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Trichomonas vaginalis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method T vaginalis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 1105 VIR 20 STLI DNA paneel; STLI DNA paneel Cx-STLI DNA paneel (4); Cx-STLI DNA paneel (5) Trichomonas vaginalis DNA emakakaelakanalikaapest Cx-T vaginalis DNA EI EI EI XXX-T vaginalis DNA Trichomonas vaginalis DNA Trichomonas vaginalis DNA N/P CFX96 526 JAH 699 69937-1 Trichomonas vaginalis DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Trichomonas vaginalis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method T vaginalis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 1111 VIR 20 STLI DNA paneel; STLI DNA paneel Um-STLI DNA paneel (5); Um-STLI DNA paneel (7) Trichomonas vaginalis DNA ureetrakaapest Um-T vaginalis DNA EI EI EI XXX-T vaginalis DNA Trichomonas vaginalis DNA Trichomonas vaginalis DNA N/P CFX96 526 JAH 699 69937-1 Trichomonas vaginalis DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Trichomonas vaginalis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method T vaginalis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 1117 VIR 20 STLI DNA paneel; STLI DNA paneel Um-STLI DNA paneel (5); Um-STLI DNA paneel (7) Trichomonas vaginalis DNA ureetrakaapest Um-T vaginalis DNA EI EI EI XXX-T vaginalis DNA Trichomonas vaginalis DNA Trichomonas vaginalis DNA N/P CFX96 526 JAH 699 69937-1 Trichomonas vaginalis DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Trichomonas vaginalis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method T vaginalis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 2191 VIR 20 STLI DNA paneel; STLI DNA paneel Um-STLI DNA paneel (5); Um-STLI DNA paneel (7) Trichomonas vaginalis DNA ureetrakaapest Um-T vaginalis DNA EI EI EI XXX-T vaginalis DNA Trichomonas vaginalis DNA Trichomonas vaginalis DNA N/P SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX96 Seegene 526 JAH 699 69937-1 Trichomonas vaginalis DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Trichomonas vaginalis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method T vaginalis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 2195 VIR 20 Trichomonas vaginalis DNA uriinist U-T vaginalis DNA EI EI EI XXX-T vaginalis DNA Trichomonas vaginalis DNA Trichomonas vaginalis DNA N/P SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX96 Seegene 526 JAH 699 69937-1 Trichomonas vaginalis DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Trichomonas vaginalis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method T vaginalis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 2199 VIR 20 Trichomonas vaginalis DNA muust paikmest XXX-T vaginalis DNA EI EI EI XXX-T vaginalis DNA Trichomonas vaginalis DNA Trichomonas vaginalis DNA N/P SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX96 Seegene 526 JAH 699 69937-1 Trichomonas vaginalis DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Trichomonas vaginalis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method T vaginalis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 2389 VIR 20 Trichomonas vaginalis, Mycoplasma genitalium DNA paneel Cx-TV, MG DNA panel Trichomonas vaginalis DNA Cx-T. vaginalis DNA JAH EI EI XXX-T vaginalis DNA Trichomonas vaginalis DNA Trichomonas vaginalis DNA N/P SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX96 Seegene 526 JAH 699 69937-1 Trichomonas vaginalis DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Trichomonas vaginalis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method T vaginalis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 2395 VIR 20 Trichomonas vaginalis, Mycoplasma genitalium DNA paneel XXX-TV, MG DNA panel Trichomonas vaginalis DNA XXX-T. vaginalis DNA JAH EI EI XXX-T vaginalis DNA Trichomonas vaginalis DNA Trichomonas vaginalis DNA N/P SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX96 Seegene 526 JAH 699 69937-1 Trichomonas vaginalis DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Trichomonas vaginalis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method T vaginalis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 2401 VIR 20 STLI DNA laiendatud paneel; Trichomonas vaginalis, Mycoplasma genitalium DNA paneel Um-TV, MG, UU DNA panel; Um-TV, MG DNA panel Trichomonas vaginalis DNA Um-T. vaginalis DNA JAH EI EI XXX-T vaginalis DNA Trichomonas vaginalis DNA Trichomonas vaginalis DNA N/P SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX96 Seegene 526 JAH 699 69937-1 Trichomonas vaginalis DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Trichomonas vaginalis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method T vaginalis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 2411 VIR 20 STLI DNA laiendatud paneel; Trichomonas vaginalis, Mycoplasma genitalium DNA paneel U-TV, MG, UU DNA panel; U-TV, MG DNA panel Trichomonas vaginalis DNA U-T. vaginalis DNA JAH EI EI XXX-T vaginalis DNA Trichomonas vaginalis DNA Trichomonas vaginalis DNA N/P SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX96 Seegene 526 JAH 699 69937-1 Trichomonas vaginalis DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Trichomonas vaginalis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method T vaginalis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 1120 VIR 20 STLI DNA paneel Um-STLI DNA paneel (7) Ureaplasma parvum DNA ureetrakaapest Um-U parvum DNA EI EI EI XXX-U parvum DNA Ureaplasma parvum DNA Ureaplasma parvum DNA N/P CFX96 529 JAH 1577 69933-0 Ureaplasma parvum DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma parvum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method U parvum DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 1107 VIR 20 STLI DNA paneel Cx-STLI DNA paneel (5) Ureaplasma urealyticum DNA emakakaelakanalikaapest Cx-U urealyticum DNA EI EI EI XXX-U urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA N/P CFX96 530 JAH 1580 51988-4 Ureaplasma urealyticum DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma urealyticum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method U urealyticum DNA XXX Ql PCR 1 Both 1113 VIR 20 STLI DNA paneel; STLI DNA paneel Um-STLI DNA paneel (5); Um-STLI DNA paneel (7) Ureaplasma urealyticum DNA ureetrakaapest Um-U urealyticum DNA EI EI EI XXX-U urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA N/P CFX96 530 JAH 1580 51988-4 Ureaplasma urealyticum DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma urealyticum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method U urealyticum DNA XXX Ql PCR 1 Both 1119 VIR 20 STLI DNA paneel; STLI DNA paneel Um-STLI DNA paneel (5); Um-STLI DNA paneel (7) Ureaplasma urealyticum DNA ureetrakaapest Um-U urealyticum DNA EI EI EI XXX-U urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA N/P CFX96 530 JAH 1580 51988-4 Ureaplasma urealyticum DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma urealyticum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method U urealyticum DNA XXX Ql PCR 1 Both 2201 VIR 20 Ureaplasma urealyticum DNA muust paikmest XXX-U urealyticum DNA EI EI EI XXX-U urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA N/P SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX96 Seegene 530 JAH 1580 51988-4 Ureaplasma urealyticum DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma urealyticum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method U urealyticum DNA XXX Ql PCR 1 Both 2406 VIR 20 STLI DNA laiendatud paneel Um-TV, MG, UU DNA panel Ureaplasma urealyticum DNA Um-U. urealyticum DNA JAH EI EI XXX-U urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA N/P SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX97 Seegene 530 JAH 1580 51988-4 Ureaplasma urealyticum DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma urealyticum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method U urealyticum DNA XXX Ql PCR 1 Both 2416 VIR 20 STLI DNA laiendatud paneel U-TV, MG, UU DNA panel Ureaplasma urealyticum DNA U-U. urealyticum DNA JAH EI EI XXX-U urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA N/P SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX97 Seegene 530 JAH 1580 51988-4 Ureaplasma urealyticum DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma urealyticum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method U urealyticum DNA XXX Ql PCR 1 Both 1101 VIR 20 STLI DNA paneel; STLI DNA paneel Cx-STLI DNA paneel (4); Cx-STLI DNA paneel (5) Mycoplasma genitalium DNA emakakaelakanalikaapest Cx-M genitalium DNA EI EI EI XXX-M genitalium DNA Mycoplasma genitalium DNA Mycoplasma genitalium DNA N/P CFX96 532 JAH 1590 69935-5 Mycoplasma genitalium DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma genitalium DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M genitalium DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 1106 VIR 20 STLI DNA paneel; STLI DNA paneel Cx-STLI DNA paneel (4); Cx-STLI DNA paneel (5) Mycoplasma genitalium DNA emakakaelakanalikaapest Cx-M genitalium DNA EI EI EI XXX-M genitalium DNA Mycoplasma genitalium DNA Mycoplasma genitalium DNA N/P CFX96 532 JAH 1590 69935-5 Mycoplasma genitalium DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma genitalium DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M genitalium DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 1112 VIR 20 STLI DNA paneel; STLI DNA paneel Um-STLI DNA paneel (5); Um-STLI DNA paneel (7) Mycoplasma genitalium DNA ureetrakaapest Um-M genitalium DNA EI EI EI XXX-M genitalium DNA Mycoplasma genitalium DNA Mycoplasma genitalium DNA N/P CFX96 532 JAH 1590 69935-5 Mycoplasma genitalium DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma genitalium DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M genitalium DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 1118 VIR 20 STLI DNA paneel; STLI DNA paneel Um-STLI DNA paneel (5); Um-STLI DNA paneel (7) Mycoplasma genitalium DNA ureetrakaapest Um-M genitalium DNA EI EI EI XXX-M genitalium DNA Mycoplasma genitalium DNA Mycoplasma genitalium DNA N/P CFX96 532 JAH 1590 69935-5 Mycoplasma genitalium DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma genitalium DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M genitalium DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 2192 VIR 20 STLI DNA paneel; STLI DNA paneel Um-STLI DNA paneel (5); Um-STLI DNA paneel (7) Mycoplasma genitalium DNA ureetrakaapest Um-M genitalium DNA EI EI EI XXX-M genitalium DNA Mycoplasma genitalium DNA Mycoplasma genitalium DNA N/P SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX96 Seegene 532 JAH 1590 69935-5 Mycoplasma genitalium DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma genitalium DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M genitalium DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 2196 VIR 20 Mycoplasma genitalium DNA uriinist U-M genitalium DNA EI EI EI XXX-M genitalium DNA Mycoplasma genitalium DNA Mycoplasma genitalium DNA N/P SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX96 Seegene 532 JAH 1590 69935-5 Mycoplasma genitalium DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma genitalium DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M genitalium DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 2200 VIR 20 Mycoplasma genitalium DNA muust paikmest XXX-M genitalium DNA EI EI EI XXX-M genitalium DNA Mycoplasma genitalium DNA Mycoplasma genitalium DNA N/P SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX96 Seegene 532 JAH 1590 69935-5 Mycoplasma genitalium DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma genitalium DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M genitalium DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 2390 VIR 20 Trichomonas vaginalis, Mycoplasma genitalium DNA paneel Cx-TV, MG DNA panel Mycoplasma genitalium DNA Cx-M. genitalium DNA JAH EI EI XXX-M genitalium DNA Mycoplasma genitalium DNA Mycoplasma genitalium DNA N/P SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX96 Seegene 532 JAH 1590 69935-5 Mycoplasma genitalium DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma genitalium DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M genitalium DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 2396 VIR 20 Trichomonas vaginalis, Mycoplasma genitalium DNA paneel XXX-TV, MG DNA panel Mycoplasma genitalium DNA XXX-M. genitalium DNA JAH EI EI XXX-M genitalium DNA Mycoplasma genitalium DNA Mycoplasma genitalium DNA N/P SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX96 Seegene 532 JAH 1590 69935-5 Mycoplasma genitalium DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma genitalium DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M genitalium DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 2402 VIR 20 STLI DNA laiendatud paneel; Trichomonas vaginalis, Mycoplasma genitalium DNA paneel Um-TV, MG, UU DNA panel; Um-TV, MG DNA panel Mycoplasma genitalium DNA Um-M. genitalium DNA JAH EI EI XXX-M genitalium DNA Mycoplasma genitalium DNA Mycoplasma genitalium DNA N/P SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX96 Seegene 532 JAH 1590 69935-5 Mycoplasma genitalium DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma genitalium DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M genitalium DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 2412 VIR 20 Trichomonas vaginalis, Mycoplasma genitalium DNA paneel U-TV, MG DNA panel Mycoplasma genitalium DNA U-M. genitalium DNA JAH EI EI XXX-M genitalium DNA Mycoplasma genitalium DNA Mycoplasma genitalium DNA N/P SeePrep12/reaalaja-PCR analüsaator CFX96 Seegene 532 JAH 1590 69935-5 Mycoplasma genitalium DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma genitalium DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M genitalium DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 1121 VIR 20 STLI DNA paneel Um-STLI DNA paneel (7) Mycoplasma hominis DNA ureetrakaapest Um-M hominis DNA EI EI EI XXX-M hominis DNA Mycoplasma hominis DNA Mycoplasma hominis DNA N/P CFX96 534 JAH 1594 68546-1 Mycoplasma hominis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma hominis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M hominis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 1089 VIR 20 Inimese papilloomiviiruse paneel emakakaelakanalikaapest Cx-HPV kõrge riski DNA JAH JAH EI XXX-HPV high risk DNA HPV kõrge riski (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) DNA Inimese papilloomiviiruse kõrge riskiga (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) genotüüpide DNA N/P CFX96 547 JAH 1965 49896-4 Human papilloma virus 16+18+31+33+35+39+45+51+52+56+58+59+68 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human papilloma virus 16+18+31+33+35+39+45+51+52+56+58+59+68 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HPV I/H Risk 1 DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 1090 VIR 20 Inimese papilloomiviiruse paneel ureetrakaapest Um-HPV kõrge riski DNA JAH JAH EI XXX-HPV high risk DNA HPV kõrge riski (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) DNA Inimese papilloomiviiruse kõrge riskiga (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) genotüüpide DNA N/P CFX96 547 JAH 1965 49896-4 Human papilloma virus 16+18+31+33+35+39+45+51+52+56+58+59+68 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human papilloma virus 16+18+31+33+35+39+45+51+52+56+58+59+68 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HPV I/H Risk 1 DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 2202 VIR 20 Inimese papilloomiviiruse paneel muust paikmest XXX-HPV kõrge riski DNA JAH JAH EI XXX-HPV high risk DNA HPV kõrge riski (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) DNA Inimese papilloomiviiruse kõrge riskiga (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) genotüüpide DNA N/P 547 JAH 1965 49896-4 Human papilloma virus 16+18+31+33+35+39+45+51+52+56+58+59+68 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human papilloma virus 16+18+31+33+35+39+45+51+52+56+58+59+68 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HPV I/H Risk 1 DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 2269 VIR 20 Inimese papilloomiviiruse paneel muust paikmest XXX-HPV kõrge riski DNA JAH JAH EI XXX-HPV high risk DNA HPV kõrge riski (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) DNA Inimese papilloomiviiruse kõrge riskiga (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) genotüüpide DNA N/P CFX96 547 JAH 1965 49896-4 Human papilloma virus 16+18+31+33+35+39+45+51+52+56+58+59+68 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human papilloma virus 16+18+31+33+35+39+45+51+52+56+58+59+68 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HPV I/H Risk 1 DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 1088 VIR 20 Treponema pallidum vastased antikehad seerumis S-T pallidum Ab JAH JAH EI S,P-T pallidum Ab Treponema pallidum Ab Treponema pallidum vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P Cobas e601 554 JAH 687 47236-5 Treponema pallidum Ab.IgG+IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Treponema pallidum IgG+IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay T pallidum IgG+IgM Ser Ql EIA 1 Both 904 VIR 20 Treponema pallidum vastane IgM seerumis S-T pallidum IgM JAH JAH EI S,P-T pallidum IgM Treponema pallidum IgM Treponema pallidum vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P BEP2000 555 JAH 692 47237-3 Treponema pallidum Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Treponema pallidum IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay T pallidum IgM Ser Ql EIA 1 Both 906 VIR 20 Treponema pallidumi vastane IgM seerumis (kinnitav uuring) S-T pallidum IgM, conf JAH JAH EI S,P-T pallidum IgM IB Treponema pallidum IgM (immunoblot) Treponema pallidum vastane IgM seerumis/plasmas (immunoblot) N/Pp/P EURO Blot Master 557 JAH 1537 40680-1 Treponema pallidum Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord IB MICRO Treponema pallidum IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) T pallidum IgM Ser Ql IB 1 Both 1132 VIR 20 Treponema pallidumi vastane IgM liikvoris CSF-T pallidum IgM JAH JAH EI CSF-T pallidum IgM Treponema pallidum IgM liikvoris Treponema pallidum vastane IgM liikvoris N/Pp/P EIA 558 JAH 3950 A-3950 2667 VIR 20 Treponema pallidum vastane IgM liikvoris (Immunoblot) CSF-T pallidum IgM (VDRL) JAH JAH EI CSF-T pallidum IgM IB Treponema pallidum IgM liikvoris (immunoblot) Treponema pallidum vastane IgM liikvoris (immunoblot) N/Pp/P " " 559 JAH 2151 69946-2 Treponema pallidum Ab.IgM ACnc Pt CSF Ord IB MICRO Treponema pallidum IgM Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Immunoblot (IB) T pallidum IgM CSF Ql IB 1 Both 11,4729 905 VIR 20 Treponema pallidum vastane IgG seerumis S-T pallidum IgG JAH JAH EI S,P-T pallidum IgG Treponema pallidum IgG Treponema pallidum vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P BEP2000 560 JAH 693 47238-1 Treponema pallidum Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Treponema pallidum IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay T pallidum IgG Ser Ql EIA 1 Both 907 VIR 20 Treponema pallidumi vastane IgG seerumis (kinnitav uuring) S-T pallidum IgG, conf JAH JAH EI S,P-T pallidum IgG IB Treponema pallidum IgG (immunoblot) Treponema pallidum vastane IgG seerumis/plasmas (immunoblot) N/Pp/P EURO Blot Master 562 JAH 1536 40679-3 Treponema pallidum Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord IB MICRO Treponema pallidum IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) T pallidum IgG Ser Ql IB 1 Both 1133 VIR 20 Treponema pallidumi vastane IgG liikvoris CSF-T pallidum IgG JAH JAH EI CSF-T pallidum IgG Treponema pallidum IgG liikvoris Treponema pallidum vastane IgG liikvoris N/Pp/P EIA 563 JAH 3951 58031-6 Treponema pallidum Ab.IgG ACnc Pt CSF Ord MICRO Treponema pallidum IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid T pallidum IgG CSF Ql 1 Both 15,1334 2666 VIR 20 Treponema pallidum vastane IgG liikvoris (Immunoblot) "CSF-T pallidum IgG (VDRL) " JAH JAH EI CSF-T pallidum IgG IB Treponema pallidum IgG liikvoris (immunoblot) Treponema pallidum vastane IgG liikvoris (immunoblot) N/Pp/P " " 564 JAH 3783 A-3783 1136 VIR 20 Treponema pallidumi vastane IgG liikvoris ja seerumis indeks CSF-S-T pallidum IgG ind JAH JAH EI CSF-S-T pallidum IgG ind Treponema pallidum IgG indeks Treponema pallidum vastase IgG indeks QN EIA 565 JAH 3994 A-3994 901 VIR 20 TPHA tiiter seerumis S-TPHA tiiter JAH JAH EI S,P-TPHA titr TPHA tiiter Treponema pallidum vastaste antikehade tiiter seerumis/plasmas (hemaglutinatsiooni test) Tekst titr HA 567 JAH 691 26009-1 Treponema pallidum Ab Titr Pt Ser Qn HA {titer} titer MICRO Treponema pallidum Ab [Titer] in Serum by Hemagglutination T pallidum Ab Titr Ser HA 1 Both 1134 VIR 20 Treponema pallidum vastane antikeha liikvoris (hemaglutinatsiooni test) CSF-TPHA JAH JAH EI CSF-TPHA TPHA liikvoris Treponema pallidum vastased antikehad liikvoris (hemaglutinatsiooni test) N/Pp/P HA 568 JAH 1987 50689-9 Treponema pallidum Ab ACnc Pt CSF Ord HA MICRO Treponema pallidum Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Hemagglutination T pallidum Ab CSF Ql HA 1 Both 1135 VIR 20 TPHA tiiter liikvoris CSF-TPHA tiiter JAH JAH EI CSF-TPHA titr TPHA tiiter liikvoris Treponema pallidumi vastaste antikehade tiiter liikvoris (hemaglutinatsiooni test) Tekst titer HA 569 JAH 1988 50695-6 Treponema pallidum Ab Titr Pt CSF Qn HA {titer} Titer MICRO Treponema pallidum Ab [Titer] in Cerebral spinal fluid by Hemagglutination T pallidum Ab Titr CSF HA 1 Both 2267 VIR 20 Treponema pallidum vastaste antikehade indeks (hemaglutinatsiooni test) CSF-S-TPHA ind JAH JAH EI CSF-S-TPHA ind TPHA indeks Treponema pallidum vastaste antikehade indeks (hemaglutinatsiooni test) QN 570 JAH 3274 A-3274 902 VIR 20 Mittetreponemaalse reagiini antikeha seerumis S-RPR JAH JAH EI S,P-RPR RPR Mittetreponemaalse reagiini vastased antikehad seerumis/plasmas N/P RPR 571 JAH 688 20507-0 Reagin Ab ACnc Pt Ser Ord RPR 0,04% MICRO Reagin Ab [Presence] in Serum by RPR RPR Ser Ql 1 Both 903 VIR 20 RPR tiiter seerumis S-RPR tiiter JAH JAH EI S,P-RPR titr RPR tiiter Mittetreponemaalse reagiini vastaste antikehade tiiter seerumis/plasmas Tekst titr RPR 572 JAH 689 31147-2 Reagin Ab Titr Pt Ser Qn RPR {titer} titer 0,05% MICRO Reagin Ab [Titer] in Serum by RPR RPR Ser-Titr 1 Both 2562 VIR 20 Parvoviirus B19 DNA CSF-Parvovirus B19 DNA JAH EI EI XXX-Parvovirus B19 DNA Parvoviirus B19 DNA Parvoviiruse B19 DNA N/P 573 JAH 4165 9571-1 Parvovirus B19 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 16 MICRO Parvovirus B19 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method B19V DNA XXX Ql PCR 1 Both 15,1329 2544 VIR 20 Mumpsiviiruse RNA CSF-Mumps virus RNA JAH EI EI XXX-Mumps virus RNA Mumpsiviiruse RNA Mumpsiviiruse RNA täpsustamata materjalis N/P eMag/CFX 96 Biomerieux/Seegene 580 JAH 5521 47532-7 Mumps virus RNA PrThr Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mumps virus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method MuV RNA XXX Ql PCR 1 Both 2610 VIR 20 Leetriviirusevastane IgM seerumis S-Measles viirus IgM JAH JAH EI S,P-Measles virus IgM Leetriviiruse IgM Leetriviirusevastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P Alegria Orgentec 591 JAH 2525 35276-5 Measles virus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Measles virus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay MeV IgM Ser Ql EIA 1 Both 11,4393 2609 VIR 20 Leetriviirusevastane IgG hulk seerumis S-Measles viirus IgG QN JAH JAH EI S,P-Measles virus IgG QN Leetriviiruse IgG QN Leetriviirusevastase IgG hulk seerumis/plasmas QN U/L U/L Alegria Orgentec 594 JAH 3856 7962-4 Measles virus Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn 2 MICRO Measles virus IgG Ab [Units/volume] in Serum MeV IgG Ser-aCnc 1 Both 11,5349 1124 VIR 20 Hantaviirusvastane IgM seerumis S-Hantavirus IgM JAH JAH EI S,P-Hantavirus IgM Hantaviiruste IgM Hantaviirustevastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P kaudne immuunofluorestsents 598 JAH 571 32131-5 Hantavirus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord MICRO Hantavirus IgM Ab [Presence] in Serum Hantavirus IgM Ser Ql 1 Both 1125 VIR 20 Hantaviirusvastane IgGseerumis S-Hantavirus IgG JAH JAH EI S,P-Hantavirus IgG Hantaviiruste IgG Hantaviirustevastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P kaudne immuunofluorestsents 600 JAH 572 26620-5 Hantavirus Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord MICRO Hantavirus IgG Ab [Presence] in Serum Hantavirus IgG Ser Ql 1 Both 2266 VIR 20 Hantaviirustevastane IgM seerumis (kinnitav uuring) S-Hantavirus IgM conf JAH JAH EI S,P-Hantaan virus IgM IB Hantaan viiruse IgM (immunoblot) Hantaan viiruse vastane IgM seerumis/plasmas (immunoblot) N/Pp/P 606 JAH 4969 A-4969 2056 VIR 20 Hantaviirustevastane IgG seerumis (kinnitav uuring) S-Hantavirus IgG conf JAH JAH EI S,P-Hantaan virus IgG IB Hantaan viiruse IgG (immunoblot) Hantaan viiruse vastane IgG seerumis/plasmas (immunoblot) N/Pp/P tiiter 616 JAH 4181 A-4181 1128 VIR 20 Toxoplasma gondii vastane IgA seerumis S-T gondii IgA JAH JAH EI S,P-T gondii IgA Toxoplasma gondii IgA Toxoplasma gondii vastane IgA seerumis/plasmas N/Pp/P kaudne immuunofluorestsents 685 JAH 695 33459-9 Toxoplasma gondii Ab.IgA ACnc Pt Ser Ord MICRO Toxoplasma gondii IgA Ab [Presence] in Serum T gondii IgA Ser Ql 1 Both 1129 VIR 20 Toxoplasma gondii vastane IgM seerumis S-T gondii IgM JAH JAH EI S,P-T gondii IgM Toxoplasma gondii IgM Toxoplasma gondii vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P kaudne immuunofluorestsents 687 JAH 696 25542-2 Toxoplasma gondii Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord 32 MICRO Toxoplasma gondii IgM Ab [Presence] in Serum T gondii IgM Ser Ql 1 Both 16,1464 1130 VIR 20 Toxoplasma gondii vastane IgG seerumis S-T gondii IgG JAH JAH EI S,P-T gondii IgG Toxoplasma gondii IgG Toxoplasma gondii vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P kaudne immuunofluorestsents 689 JAH 697 22580-5 Toxoplasma gondii Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord 16 MICRO Toxoplasma gondii IgG Ab [Presence] in Serum T gondii IgG Ser Ql 1 Both 15,5478 1789 VIR 20 Clostridium difficile toksiin B DNA C difficile tox B DNA JAH EI EI St-C difficile DNA Clostridioides difficile DNA roojas Clostridioides difficile DNA roojas N/P LabChip DX 702 JAH 2524 A-2524 2577 VIR 20 Soolebakterite DNA laiendatud paneel roojas St-Bakterite DNA laiendatud paneel roojas Clostridium difficile DNA roojas St-C difficile DNA JAH EI EI St-C difficile DNA Clostridioides difficile DNA roojas Clostridioides difficile DNA roojas N/P 702 JAH 2524 A-2524 2569 VIR 20 Clostridium difficile toksiin B DNA roojas St-C difficile tox B DNA JAH EI EI St-C difficile tox B DNA Clostridioides difficile toksiin B DNA roojas Clostridioides difficile toksiin B DNA roojas N/P 705 JAH 3465 74822-8 Clostridium difficile toxin B Pr Pt Stool Ord Probe.amp.tar MICRO Clostridium difficile toxin B [Presence] in Stool by Probe and target amplification method C dif Tox B Stl Ql PCR 1 Both 1639 VIR 20 Clostridium difficile esinemine roest St-gdh JAH JAH EI St-C difficile Ag strip Clostridioides difficile Ag roojas (ribaanalüüs) Clostridioides difficile antigeen roojas (ribaanalüüs) N/P 709 JAH 2878 57901-1 Clostridium difficile glutamate dehydrogenase ACnc Pt Stool Ord MICRO Clostridium difficile glutamate dehydrogenase [Presence] in Stool C diff GDH Stl Ql 1 Both 30,8391 1634 VIR 20 Clostridium difficile toksiini A+B määramine roest St-cdt JAH EI EI St-C difficile tox A, B strip Clostridioides difficile toksiinid A, B roojas (ribaanalüüs) Clostridioides difficile toksiinid A ja B roojas (ribaanalüüs) N/P 710 JAH 1495 34713-8 Clostridium difficile toxin A+B ACnc Pt Stool Ord 0,03% MICRO Clostridium difficile toxin A+B [Presence] in Stool C dif Tox A+B Stl Ql 1 Both 1781 VIR 20 Clostridium perfringens DNA C perfringens DNA JAH EI EI XXX-C perfringens DNA Clostridium perfringens DNA Clostridium perfringens DNA N/P LabChip DX 713 JAH 3466 46706-8 Clostridium perfringens toxin gene Prid Pt XXX Nom Probe.amp.tar MICRO Clostridium perfringens toxin gene [Identifier] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method C perfringens Tox gene XXX PCR 1 Both 12,1138 178 VIR 20 Cryptosporidium parvum antigeen roojas St-C parvum Ag JAH JAH EI St-C parvum Ag Cryptosporidium parvum Ag roojas Cryptosporidium parvum antigeen roojas N/P manuaalne 716 JAH 1504 41487-0 Cryptosporidium parvum Ag ACnc Pt Stool Ord EIA 0,00% MICRO Cryptosporidium parvum Ag [Presence] in Stool by Immunoassay C parvum Ag Stl Ql EIA 1 Both 179 VIR 20 Giardia lamblia antigeen roojas St-G lamblia Ag JAH JAH EI St-G lamblia Ag Giardia lamblia Ag roojas Giardia lamblia antigeen roojas N/P manuaalne 720 JAH 1503 31830-3 Giardia lamblia Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Giardia lamblia Ag [Presence] in Stool G lamblia Ag Stl Ql 1 Both 180 VIR 20 Entamoeba histolytica antigeen roojas St-E histolytica Ag JAH JAH EI St-E histolytica Ag Entamoeba histolytica Ag roojas Entamoeba histolytica antigeen roojas N/P manuaalne 732 JAH 2616 29905-7 Entamoeba histolytica Ag ACnc Pt Stool Ord EIA MICRO Entamoeba histolytica Ag [Presence] in Stool by Immunoassay E histolyt Ag Stl Ql EIA 1 Both 2668 VIR 20 Candida lusitaniae DNA Bl-C lusitaniae DNA JAH EI EI XXX-C lusitaniae DNA Candida lusitaniae DNA Candida lusitaniae DNA N/P 737 JAH 6346 A-5527 1140 VIR 20 Candida antigeen mannaan seerumis S-Candida Ag JAH JAH EI S,P-Candida Ag QN Candida Ag QN Candida antigeen (mannaan) seerumis/plasmas QN ng/L pg/ml EIA 738 JAH 4047 31760-2 Candida sp Ag ACnc Pt Ser Qn MICRO Candida sp Ag [Units/volume] in Serum Candida Ag Ser-aCnc 1 Both 14,0704 1141 VIR 20 Candida antigeeni mannaan vastased antikehad seerumis S-Candida Ab EI 2019-01-04 JAH EI S,P-Candida Ab QN Candida Ab QN Candida antigeeni (mannaani) vastaste antikehade hulk seerumis/plasmas QN kU/L AU/ml EIA 739 JAH 4048 A-4048 923 VIR 20 Sepsisetekitajate bakterite DNA paneel B-Sepsise tekitajate DNA paneel Candida albicans DNA C albicans DNA JAH EI EI XXX-C albicans DNA Candida albicans DNA Candida albicans DNA N/P LightCycler 2.0 740 JAH 1567 A-1567 2618 VIR 20 Nahaseente DNA laiendatud paneel XXX-Dermatofüütide DNA paneel Candida albicans DNA XXX-C albicans DNA JAH EI EI XXX-C albicans DNA Candida albicans DNA Candida albicans DNA N/P 740 JAH 1567 A-1567 927 VIR 20 Sepsisetekitajate bakterite DNA paneel B-Sepsise tekitajate DNA paneel Candida glabrata DNA C glabrata DNA JAH EI EI XXX-C glabrata DNA Candida glabrata DNA Candida glabrata DNA N/P LightCycler 2.0 746 JAH 1571 70026-0 Candida glabrata DNA Threshold Pt Bld Ord Probe.amp.tar MICRO Candida glabrata DNA [Presence] in Blood by Probe and target amplification method C glabrata DNA Bld Ql PCR 1 Both 34,8955 926 VIR 20 Sepsisetekitajate bakterite DNA paneel B-Sepsise tekitajate DNA paneel Candida krusei DNA C krusei DNA JAH EI EI XXX-C krusei DNA Candida krusei DNA Candida krusei DNA N/P LightCycler 2.0 747 JAH 1570 70025-2 Candida krusei DNA Threshold Pt Bld Ord Probe.amp.tar MICRO Candida krusei DNA [Presence] in Blood by Probe and target amplification method C krusei DNA Bld Ql PCR 1 Both 35,9275 925 VIR 20 Sepsisetekitajate bakterite DNA paneel B-Sepsise tekitajate DNA paneel Candida parapsilosis DNA C parapsilosis DNA JAH EI EI XXX-C parapsilosis DNA Candida parapsilosis DNA Candida parapsilosis DNA N/P LightCycler 2.0 748 JAH 1569 70024-5 Candida parapsilosis DNA Threshold Pt Bld Ord Probe.amp.tar MICRO Candida parapsilosis DNA [Presence] in Blood by Probe and target amplification method C parapsilosis DNA Bld Ql PCR 1 Both 32,4503 924 VIR 20 Sepsisetekitajate bakterite DNA paneel B-Sepsise tekitajate DNA paneel Candida tropicalis DNA C tropicalis DNA JAH EI EI XXX-C tropicalis DNA Candida tropicalis DNA Candida tropicalis DNA N/P LightCycler 2.0 749 JAH 1568 70023-7 Candida tropicalis DNA Threshold Pt Bld Ord Probe.amp.tar MICRO Candida tropicalis DNA [Presence] in Blood by Probe and target amplification method C tropicalis DNA Bld Ql PCR 1 Both 30,3026 928 VIR 20 Sepsisetekitajate bakterite DNA paneel B-Sepsise tekitajate DNA paneel Aspergillus fumigatus DNA A fumigatus DNA JAH EI EI XXX-A fumigatus DNA Aspergillus fumigatus DNA Aspergillus fumigatus DNA N/P LightCycler 2.0 750 JAH 1572 62478-3 Aspergillus fumigatus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Aspergillus fumigatus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method A fumigatus DNA XXX Ql PCR 1 Both 21,9016 898 VIR 20 Aspergilluse antigeen galaktomannaan seerumis S-AspAg JAH JAH EI XXX-Aspergillus Ag ratio Aspergillus Ag (suhe) Aspergillus antigeeni (galaktomannaan) suhe täpsustamata materjalis QN EIA 754 JAH 3197 62467-6 Galactomannan Ag ACnc Pt XXX Qn EIA {Index_val} numerical index MICRO Galactomannan Ag [Units/volume] in Unspecified specimen by Immunoassay Galactomannan Ag XXX EIA-aCnc 1 Both 10,3582 1131 VIR 20 Aspergilluse antigeen galaktomannaan bronhoalveolaarloputuse vedelikust BalF-AspAg JAH JAH EI XXX-Aspergillus Ag ratio Aspergillus Ag (suhe) Aspergillus antigeeni (galaktomannaan) suhe täpsustamata materjalis QN EIA 754 JAH 3197 62467-6 Galactomannan Ag ACnc Pt XXX Qn EIA {Index_val} numerical index MICRO Galactomannan Ag [Units/volume] in Unspecified specimen by Immunoassay Galactomannan Ag XXX EIA-aCnc 1 Both 10,3582 1735 VIR 20 Dermatofüütide kompleksuuring PCR meetodil küüntest Nail-Dermatophyte DNA EI 2020-01-21 EI EI XXX-Dermatophytes DNA panel Nahaseente DNA paneel Nahaseente DNA täpsustamata materjalis (paneel) Paneel LabChip DX 758 EI/Paneel 2698 L-2698 1738 VIR 20 Dermatofüütide kompleksuuring PCR meetodil silenahalt Skin-Dermatophyte DNA EI 2020-01-21 EI EI XXX-Dermatophytes DNA panel Nahaseente DNA paneel Nahaseente DNA täpsustamata materjalis (paneel) Paneel LabChip DX 758 EI/Paneel 2698 L-2698 2617 VIR 20 Nahaseente DNA paneel II XXX-Dermatofüütide DNA paneel JAH JAH EI XXX-Dermatophytes DNA panel broad Nahaseente DNA laiendatud paneel Nahaseente DNA täpsustamata materjalis (laiendatud paneel) Paneel " " CFX96 PathoNostics B.V. 759 EI/Paneel 3446 L-3446 1740 VIR 20 Pan-dermatophytes Pan-dermatophytes JAH EI EI XXX-Dermatophytes DNA Nahaseente DNA Nahaseente DNA N/P LabChip DX 760 JAH 2699 A-2699 1736 VIR 20 Trichophyton rubrum T.rubrum JAH EI EI XXX-T rubrum DNA Trichophyton rubrum DNA Trichophyton rubrum DNA N/P LabChip DX 761 JAH 2700 A-2700 2619 VIR 20 Nahaseente DNA laiendatud paneel XXX-Dermatofüütide DNA paneel Trichophyton interdigitale DNA XXX-T interdigitale DNA JAH EI EI XXX-T interdigitale DNA Trichophyton interdigitale DNA Trichophyton interdigitale DNA täpsustamata materjalis N/P " " 763 JAH 5391 A-5331 2620 VIR 20 Nahaseente DNA laiendatud paneel XXX-Dermatofüütide DNA paneel Trichophyton tonsurans DNA XXX-T tonsurans DNA JAH EI EI XXX-T tonsurans DNA Trichophyton tonsurans DNA Trichophyton tonsurans DNA täpsustamata materjalis N/P " " 764 JAH 5392 A-5326 2621 VIR 20 Nahaseente DNA laiendatud paneel XXX-Dermatofüütide DNA paneel Trichophyton mentagrophytes DNA XXX-T mentagrophytes DNA JAH EI EI XXX-T mentagrophytes DNA Trichophyton mentagrophytes DNA Trichophyton mentagrophytes DNA täpsustamata materjalis N/P " " 766 JAH 5393 A-5327 2622 VIR 20 Nahaseente DNA laiendatud paneel XXX-Dermatofüütide DNA paneel Trichophyton rubrum/Trichophyton soudanense DNA XXX-T rubrum/T soudanense DNA JAH EI EI XXX-T rubrum/T soudanense DNA Trichophyton rubrum/Trichophyton soudanense DNA Trichophyton rubrum/Trichophyton soudanense DNA täpsustamata materjalis N/P " " 768 JAH 5394 A-5328 2623 VIR 20 Nahaseente DNA laiendatud paneel XXX-Dermatofüütide DNA paneel Trichophyton violaceum DNA XXX-T violaceum DNA JAH EI EI XXX-T violaceum DNA Trichophyton violaceum DNA Trichophyton violaceum DNA N/P 769 JAH 3450 A-3450 2624 VIR 20 Nahaseente DNA laiendatud paneel XXX-Dermatofüütide DNA paneel Trichophyton benhamiae DNA XXX-T benhamiae DNA JAH EI EI XXX-T benhamiae DNA Trichophyton benhamiae DNA Trichophyton benhamiae DNA täpsustamata materjalis N/P " " 770 JAH 5395 A-5329 2625 VIR 20 Nahaseente DNA laiendatud paneel XXX-Dermatofüütide DNA paneel Trichophyton verrucosum DNA XXX-T verrucosum DNA JAH EI EI XXX-T verrucosum DNA Trichophyton verrucosum DNA Trichophyton verrucosum DNA täpsustamata materjalis N/P " " 771 JAH 5396 A-5330 2626 VIR 20 Nahaseente DNA laiendatud paneel XXX-Dermatofüütide DNA paneel Microsporum canis DNA XXX-M canis DNA JAH EI EI XXX-M canis DNA Microsporum canis DNA Microsporum canis DNA N/P 773 JAH 3813 A-3813 2627 VIR 20 Nahaseente DNA laiendatud paneel XXX-Dermatofüütide DNA paneel Microsporum audouinii DNA XXX-M audouinii DNA JAH EI EI XXX-M audouinii DNA Microsporum audouinii DNA Microsporum audouinii DNA täpsustamata materjalis N/P " " 774 JAH 5397 A-5325 2628 VIR 20 Nahaseente DNA laiendatud paneel XXX-Dermatofüütide DNA paneel Epidermophyton floccosum DNA XXX-E floccosum DNA JAH EI EI XXX-E floccosum DNA Epidermophyton floccosum DNA Epidermophyton floccosum DNA N/P 775 JAH 3812 A-3812 133 VIR 20 Vereäige mikroskoopia B-Smear-m Malaaria Malaaria JAH EI EI B-Plasmodium-m Malaariaplasmoodiumi mikroskoopia Malaariaplasmoodiumi mikroskoopia verest N/P manuaalne 776 JAH 97 32700-7 Microscopic observation Prid Pt Bld Nom Malaria smear MICRO Microscopic observation [Identifier] in Blood by Malaria smear Malaria Smear Bld 1 Both 2268 VIR 20 Vereäige mikroskoopia paksu tilga meetodil B-Smear-thick JAH JAH EI B-Plasmodium-m Malaariaplasmoodiumi mikroskoopia Malaariaplasmoodiumi mikroskoopia verest N/P manuaalne 776 JAH 97 32700-7 Microscopic observation Prid Pt Bld Nom Malaria smear MICRO Microscopic observation [Identifier] in Blood by Malaria smear Malaria Smear Bld 1 Both 2218 VIR 20 Malaaria kiirtest B-Plasmodium Ag JAH JAH EI B-Plasmodium strip Malaariaplasmoodium (ribaanalüüs) Malaariaplasmoodium veres (ribaanalüüs) Tekst 778 JAH 3660 50687-3 Plasmodium sp Ag ACnc Pt Bld Ord 2 MICRO Plasmodium sp Ag [Presence] in Blood Plasmodium Ag Bld Ql 1 Both 12,4032 2607 VIR 20 Malaariaplasmoodiumi vastased IgG antikehad seerumis S-Plasmodium IgG JAH JAH EI S,P-Plasmodium IgG Malaariaplasmoodiumi IgG Malaariaplasmoodiumi vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P ELISA Euroimmun 779 JAH 5576 A-5576 1363 MB 21 Aeroobsete mikroobide uuring verest BacT/ALERT FA Bl-aer JAH JAH EI XXX-Automated aerobic culture Automatiseeritud aeroobne külv Automatiseeritud aeroobne külv KYLV Bact/Alert 1 JAH 3038 6463-4 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Culture 39 MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Culture Bacteria XXX Cult 1 Both 9,3141 1364 MB 21 Aeroobsete mikroobide uuring verest BacT/ALERT FA Bl-aer2 JAH JAH EI XXX-Automated aerobic culture Automatiseeritud aeroobne külv Automatiseeritud aeroobne külv KYLV Bact/Alert 1 JAH 3038 6463-4 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Culture 39 MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Culture Bacteria XXX Cult 1 Both 9,3141 1368 MB 21 Anaeroobsete mikroobide uuring verest BacT/ALERT FN Bl-ana JAH JAH EI XXX-Automated anaerobic culture Automatiseeritud anaeroobne külv Automatiseeritud anaeroobne külv KYLV Bact/Alert 3 JAH 3039 23667-9 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen Bacteria XXX 1 Both 9,3141 1369 MB 21 Anaeroobsete mikroobide uuring verest BacT/ALERT FN Bl-ana2 JAH JAH EI XXX-Automated anaerobic culture Automatiseeritud anaeroobne külv Automatiseeritud anaeroobne külv KYLV Bact/Alert 3 JAH 3039 23667-9 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen Bacteria XXX 1 Both 9,3141 1370 MB 21 Candida sp pärmseente uuring verest BACTEC Bl-can JAH EI EI XXX-Automated fungal culture Automatiseeritud seente külv Automatiseeritud seente külv KYLV BACTEC 7 JAH 3040 42805-2 Fungus identified Prid Pt XXX Nom MICRO Fungus identified in Unspecified specimen Fungus XXX 1 Both 9,3141 1371 MB 21 Candida sp pärmseente uuring verest BACTEC Bl-can2 JAH EI EI XXX-Automated fungal culture Automatiseeritud seente külv Automatiseeritud seente külv KYLV BACTEC 7 JAH 3040 42805-2 Fungus identified Prid Pt XXX Nom MICRO Fungus identified in Unspecified specimen Fungus XXX 1 Both 9,3141 1341 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring abstsessi eritisest Abs-aer JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1342 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring mädaniku eritisest Abs-aer2 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1348 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring uriinist põiepunktsioonil aspU-aer JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1351 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring lahangumaterjalist Au-aer JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1357 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring bronhoalveolaarloputuse vedelikust BalF-aer JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1383 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring luukoest Bone-aer JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1390 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring bronhiaspiraadist Br-aer JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1391 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring bronhiaspiraadist Br-aer2 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1400 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring biopsiamaterjalist Bx-aer JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1405 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring kateetrist ca-aer JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1409 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring kateeteruriinist catU-aer JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1415 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring tsentraalkateetri tükist Cc-aer JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1417 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring konjuktiivkaapest Co-aer JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1421 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring liikvorist CSF-aer JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1440 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring emakakaelakanalikaapest Cx-aer JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1448 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring tsüstimaterjalist Cyst-aer JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1454 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring dialüüsiveest DiaF-aer JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1457 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring dreeni eritisest Dr-aer JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1460 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring keskkõrvaeritisest Em-aer JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1461 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring keskkõrvaeritisest Em-aer2 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1469 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring väliskõrvaeritisest Eo-aer JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1470 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring väliskõrvaeritisest Eo-aer2 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1477 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring silmamaterjalist Eye-aer JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1478 MB 21 aeroobsete bakterite uuring silmamaterjalist Eye-aer2 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1483 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring fistulieritisest Fi-aer JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1486 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring eesnahakaapest Fs-aer JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1488 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring eritisest Fx-aer JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1489 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring punktaadist Fx-aer1 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1505 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring südameklapist Hv-aer JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1508 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring kopsukoest Lu-aer JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1514 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring rinnapiimast Mi-aer JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1515 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring suulimaskesta kaapest Mo-aer JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1516 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring suulimaskesta kaapest Mo-aer2 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1528 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring ninakaapest Nose-aer JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1529 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring ninakaapest Nose-aer2 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1534 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring nefrostoomist nU-aer JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1536 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring PD lahusest PD-aer JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1548 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring pleuravedelikust PlrF-aer JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1555 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring igemetaskumaterjalist PP-aer JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1559 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring perikardivedelikust PrcF-aer JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1566 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring eesnäärme sekreedist PrF-aer JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1567 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring eesnäärme sekreetist PrF-aer2 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1572 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring kõhuõõnevedelikust PrtF-aer JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1577 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring proteesilt Prth-aer JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1583 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring uriinist eesnäärme massaaži järel prU-aer JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1585 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring mädast Pus-aer JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1597 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring spermast Sem-aer JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1601 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring siinusepunktaadist Si-aer JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1609 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring nahakaapest Skin-aer JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1621 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring rögast Sp-aer JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1622 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring rögast Sp-aer1 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1635 MB 21 Aeroobsed bakterid Ste-aer1 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1645 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring operatsiooni haavast Sw-aer JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1648 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring liigesevedelikust SynF-aer JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1649 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring liigesevedelikust SynF-aer2 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1660 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring kurgukaapest Th-aer JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1661 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring kurgukaapest Th-aer2 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1666 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring koematerjalist Tis-aer JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1670 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring mandlite kaapest Tn-aer JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1674 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring trahheaaspiraadist Tra-aer JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1680 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring ureetrakaapest Um-aer JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1681 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring nabaeritisest Umb-aer JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1690 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring (võimalus lisada materjali nimi) Un-aer JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1693 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring emakaõõneeritisest Ut-aer JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1698 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring epitsüstostoomist uu-aer JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1700 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring troofilise haavandi eritisest Ux-aer JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1703 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring tupekaapest Vag-aer JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1704 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring tupekaapest Vag-aer2 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1710 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring haavaeritisest Wd-aer JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1711 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring haavaeritisest Wd-aer2 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 2635 MB 21 MDR Acinetobacter MDR Acinetobacter JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 2636 MB 21 CRE uuring CRE JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 2637 MB 21 MDR Pseudomonas MDR Pseudomonas JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1384 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring alloluust Bone-Aerobic culture DM JAH JAH EI XXX-Aerobic culture DM Doonormaterjali aeroobne külv Doonormaterjali aeroobne külv KYLV 9 JAH 3056 A-3056 1610 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring allonahast Skin-Aerobic culture DM JAH JAH EI XXX-Aerobic culture DM Doonormaterjali aeroobne külv Doonormaterjali aeroobne külv KYLV 9 JAH 3056 A-3056 1343 MB 21 Anaeroobsete bakterite uuring abstsessi eritisest Abs-ana JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 1349 MB 21 Anaeroobsete bakterite uuring uriinist põiepunktsioonil aspU-ana JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 1352 MB 21 Anaeroobsete bakterite uuring lahangumaterjalist Au-ana JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 1385 MB 21 Anaeroobsete bakterite uuring luukoest Bone-ana JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 1401 MB 21 Anaeroobsete bakterite uuring biopsiamaterjalist Bx-ana JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 1423 MB 21 Anaeroobsete bakterite uuring liikvorist CSF-ana JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 1449 MB 21 Anaeroobsete bakterite uuring tsüstimaterjalist Cyst-ana JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 1455 MB 21 Anaeroobsete bakterite uuring dialüüsiveest DiaF-ana JAH EI EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 1458 MB 21 Anaeroobsete bakterite uuring dreeni eritisest Dr-ana JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 1462 MB 21 Anaeroobsete bakterite uuring keskkõrvaeritisest Em-ana JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 1463 MB 21 Anaeroobsete bakterite uuring keskkõrvaeritisest Em-ana2 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 1471 MB 21 Anaeroobsete bakterite uuring väliskõrvaeritisest Eo-ana JAH EI EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 1479 MB 21 Anaeroobsete bakterite uuring silmamaterjalist Eye-ana JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 1484 MB 21 Anaeroobsete bakterite uuring fistulieritisest Fi-ana JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 1491 MB 21 Anaeroobsete bakterite uuring eritisest Fx-ana JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 1492 MB 21 Anaeroobsete bakterite uuring punktaadist Fx-ana1 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 1506 MB 21 Anaeroobsete bakterite uuring südameklapist Hv-ana JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 1509 MB 21 Anaeroobsete bakterite uuring kopsukoest Lu-ana JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 1540 MB 21 Anaeroobsete bakterite uuring PD lahusest PD-ana JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 1550 MB 21 Anaeroobsete bakterite uuring pleuravedelikust PlrF-ana JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 1556 MB 21 Anaeroobsete bakterite uuring igemetaskumaterjalist PP-ana JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 1561 MB 21 Anaeroobsete bakterite uuring perikardivedelikust PrcF-ana JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 1573 MB 21 Anaeroobsete bakterite uuring kõhuõõnevedelikust PrtF-ana JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 1578 MB 21 Anaeroobsete bakterite uuring proteesilt Prth-ana JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 1586 MB 21 Anaeroobsete bakterite uuring mädast Pus-ana JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 1602 MB 21 Anaeroobsete bakterite uuring siinusepunktaadist Si-ana JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 1611 MB 21 Anaeroobsete bakterite uuring nahakaapest Skin-ana JAH EI EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 1636 MB 21 Anaeroobsed bakterid Ste-ana1 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 1646 MB 21 Anaeroobsete bakterite uuring operatsiooni haavast Sw-ana JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 1651 MB 21 Anaeroobsete bakterite uuring liigesevedelikust SynF-ana JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 1652 MB 21 Anaeroobsete bakterite uuring liigesevedelikust SynF-ana2 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 1667 MB 21 Anaeroobsete bakterite uuring koematerjalist Tis-ana JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 1691 MB 21 Anaeroobsete bakterite uuring (võimalus lisada materjali nimi) Un-ana JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 1694 MB 21 Anaeroobsete bakterite uuring emakaõõneeritisest Ut-ana JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 1701 MB 21 Anaeroobsete bakterite uuring troofilise haavandi eritisest Ux-ana JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 1712 MB 21 Anaeroobsete bakterite uuring haavaeritisest Wd-ana JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 1713 MB 21 Anaeroobsete bakterite uuring haavaeritisest Wd-ana2 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 1386 MB 21 Anaeroobsete bakterite uuring alloluust Bone-Anaerobic culture DM JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture DM Doonormaterjali anaeroobne külv Doonormaterjali anaeroobne külv KYLV 11 JAH 4077 A-4077 1612 MB 21 Anaeroobsete bakterite uuring allonahast Skin-Anaerobic culture DM JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture DM Doonormaterjali anaeroobne külv Doonormaterjali anaeroobne külv KYLV 11 JAH 4077 A-4077 1410 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring uriinist catU-aer2 JAH JAH EI U-Culture Uriini külv Uriini külv KYLV 12 JAH 2242 630-4 Bacteria identified Prid Pt Urine Nom Culture 0,37% MICRO Bacteria identified in Urine by Culture Bacteria Ur Cult 1 Both 1432 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring uriinist cvU-aer JAH JAH EI U-Culture Uriini külv Uriini külv KYLV 12 JAH 2242 630-4 Bacteria identified Prid Pt Urine Nom Culture 0,37% MICRO Bacteria identified in Urine by Culture Bacteria Ur Cult 1 Both 1433 MB 21 Aeroobsete bakterite uuring uriinist cvU-aer2 JAH JAH EI U-Culture Uriini külv Uriini külv KYLV 12 JAH 2242 630-4 Bacteria identified Prid Pt Urine Nom Culture 0,37% MICRO Bacteria identified in Urine by Culture Bacteria Ur Cult 1 Both 1344 MB 21 Aspergillus sp. jt. hallitusseente uuring abstsessi eritisest Abs-asp JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1353 MB 21 Aspergillus sp. jt. hallitusseente uuring lahangumaterjalist Au-asp JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1358 MB 21 Aspergillus sp. jt. hallitusseente uuring bronhoalveolaarloputuse vedelikust BalF-asp JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1392 MB 21 Aspergillus sp. jt. hallitusseente uuring bronhiaspiraadist Br-asp JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1424 MB 21 Aspergillus sp. jt. hallitusseente uuring liikvorist CSF-asp JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1450 MB 21 Aspergillus sp. jt. hallitusseente uuring tsüstimaterjalist Cyst-asp JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1464 MB 21 Aspergillus sp. jt. hallitusseente uuring keskkõrvaeritisest Em-asp JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1472 MB 21 Aspergillus sp. jt. hallitusseente uuring väliskõrvaeritisest Eo-asp JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1493 MB 21 Aspergillus sp. jt. hallitusseente uuring eritisest Fx-asp JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1494 MB 21 Aspergillus sp. jt. hallitusseente uuring punktaadist Fx-asp1 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1510 MB 21 Aspergillus sp. jt. hallitusseente uuring kopsukoest Lu-asp JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1518 MB 21 Aspergillus sp. jt. hallitusseente uuring suulimaskesta kaapest Mo-asp JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1551 MB 21 Aspergillus sp. jt. hallitusseente uuring pleuravedelikust PlrF-asp JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1562 MB 21 Aspergillus sp. jt. hallitusseente uuring perikardivedelikust PrcF-asp JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1574 MB 21 Aspergillus sp. jt. hallitusseente uuring kõhuõõnevedelikust PrtF-asp JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1579 MB 21 Aspergillus sp. jt. hallitusseente uuring proteesilt Prth-asp JAH EI EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1587 MB 21 Aspergillus sp. jt. hallitusseente uuring mädast Pus-asp JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1603 MB 21 Aspergillus sp. jt. hallitusseente uuring siinusepunktaadist Si-asp JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1623 MB 21 Aspergillus sp. jt. hallitusseente uuring rögast Sp-asp JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1630 MB 21 Aspergillus sp. jt. hallitusseente uuring roest St-asp JAH EI EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1653 MB 21 Aspergillus sp. jt. hallitusseente uuring liigesevedelikust SynF-asp JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1668 MB 21 Aspergillus sp. jt. hallitusseente uuring koematerjalist Tis-asp JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1675 MB 21 Aspergillus sp. jt. hallitusseente uuring trahheaaspiraadist Tra-asp JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1714 MB 21 Aspergillus sp. jt. hallitusseente uuring haavaeritisest Wd-asp JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1532 MB 21 MRSA skriining/ MRSE skriining ninakaapest Nose-mr EI 2020-01-30 JAH EI XXX-MRSA culture MRSA külv Metitsilliiniresistentse Staphylococcus aureus külv KYLV 15 JAH 2257 13317-3 Staphylococcus aureus.methicillin resistant isolate ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 0,31% MICRO Methicillin resistant Staphylococcus aureus [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture MRSA XXX Ql Cult 1 Both 1619 MB 21 MRSA skriining nahakaapest Skin-mr EI 2020-01-30 JAH EI XXX-MRSA culture MRSA külv Metitsilliiniresistentse Staphylococcus aureus külv KYLV 15 JAH 2257 13317-3 Staphylococcus aureus.methicillin resistant isolate ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 0,31% MICRO Methicillin resistant Staphylococcus aureus [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture MRSA XXX Ql Cult 1 Both 2315 MB 21 MRSA skriining kurgukaapest Th-mr EI 2020-01-30 JAH EI XXX-MRSA culture MRSA külv Metitsilliiniresistentse Staphylococcus aureus külv KYLV 15 JAH 2257 13317-3 Staphylococcus aureus.methicillin resistant isolate ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 0,31% MICRO Methicillin resistant Staphylococcus aureus [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture MRSA XXX Ql Cult 1 Both 2633 MB 21 MRSA uuring MRSA JAH EI EI XXX-MRSA culture MRSA külv Metitsilliiniresistentse Staphylococcus aureus külv KYLV 15 JAH 2257 13317-3 Staphylococcus aureus.methicillin resistant isolate ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 0,31% MICRO Methicillin resistant Staphylococcus aureus [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture MRSA XXX Ql Cult 1 Both 2632 MB 21 VRE uuring VRE JAH JAH EI XXX-VRE culture VRE külv Vankomütsiiniresistentse Enterococcus sp. külv KYLV 17 JAH 2258 13316-5 Enterococcus species.vancomycin resistant ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 0,00% MICRO Vancomycin resistant enterococcus [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture VRE XXX Ql Cult 1 Both 2634 MB 21 ESBL uuring ESBL JAH JAH EI XXX-ESBL resistant bacteria culture ESBL produtseerivate enterobakterite külv Laiendatud spektriga beetalaktamaase produtseerivate enterobakterite külv KYLV " " 18 JAH 4407 73835-1 Bacteria.extended spectrum beta lactamase resistant identified Prid Pt Anal Nom Organism specific culture MICRO Bacteria.extended spectrum beta lactamase resistant identified in Anal by Organism specific culture Bacteria.ESBL resist Anal Cult 1 Both 13,7174 1533 MB 21 Staphylococcus aureus uuring kandlusele ninakaapest Nose-sau JAH JAH EI XXX-S aureus culture Staphylococcus aureus külv Staphylococcus aureus külv KYLV 24 JAH 2485 20966-8 Staphylococcus sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture MICRO Staphylococcus sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Staphylococcus XXX Cult 1 Both 24,697 1594 MB 21 Staphylococcus aureus uuring rektaalkaapest Re-sau JAH JAH EI XXX-S aureus culture Staphylococcus aureus külv Staphylococcus aureus külv KYLV 24 JAH 2485 20966-8 Staphylococcus sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture MICRO Staphylococcus sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Staphylococcus XXX Cult 1 Both 24,697 1642 MB 21 Staphylococcus aureus uuring roest St-sau JAH JAH EI XXX-S aureus culture Staphylococcus aureus külv Staphylococcus aureus külv KYLV 24 JAH 2485 20966-8 Staphylococcus sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture MICRO Staphylococcus sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Staphylococcus XXX Cult 1 Both 24,697 2317 MB 21 Staphylococcus aureus uuring kandlusele rinnapiimast Mi-sau JAH JAH EI XXX-S aureus culture Staphylococcus aureus külv Staphylococcus aureus külv KYLV 24 JAH 2485 20966-8 Staphylococcus sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture MICRO Staphylococcus sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Staphylococcus XXX Cult 1 Both 24,697 1664 MB 21 Difteeria tekitaja kurgukaapest Th-dif JAH JAH EI XXX-C diphtheriae culture Corynebacterium diphtheriae külv Corynebacterium diphtheriae külv KYLV 27 JAH 2269 16676-9 Corynebacterium diphtheriae ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture MICRO Corynebacterium diphtheriae [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture C diphtheriae XXX Ql Cult 1 Both 1672 MB 21 Difteeria tekitaja uuring mandlite kaapest Tn-dif JAH JAH EI XXX-C diphtheriae culture Corynebacterium diphtheriae külv Corynebacterium diphtheriae külv KYLV 27 JAH 2269 16676-9 Corynebacterium diphtheriae ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture MICRO Corynebacterium diphtheriae [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture C diphtheriae XXX Ql Cult 1 Both 1430 MB 21 Listeria sp uuring liikvorist CSF-list EI 2019-02-04 JAH EI XXX-L monocytogenes culture Listeria monocytogenes külv Listeria monocytogenes külv KYLV 30 JAH 2886 6609-2 Listeria sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture MICRO Listeria sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Listeria XXX Cult 1 Both 25,887 1427 MB 21 Krüptokoki uuring liikvorist CSF-crp JAH JAH EI XXX-C neoformans culture Cryptococcus neoformans külv Cryptococcus neoformans külv täpsustamata materjalist KYLV 31 JAH 4075 38377-8 Cryptococcus neoformans ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture MICRO Cryptococcus neoformans [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture C neoform XXX Ql Cult 1 Both 19,3142 1434 MB 21 B-hemolüütiliste streptokokkide uuring uriinist cvU-bstr JAH JAH EI XXX-B-Hem Streptococcus culture Beetahemolüütilise streptokoki külv Beetahemolüütilise streptokoki külv KYLV 34 JAH 2484 547-0 Streptococcus.beta-hemolytic ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 335 MICRO Streptococcus.beta-hemolytic [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture B-Hem Strep XXX Ql Cult 1 Both 16,8104 1641 MB 21 Enteropatogeenide külv roest (Salmonella sp., Shigella sp.,E.coli O157.,Jersinia sp., Campylobacter sp.) St-kompl JAH JAH EI St-Enteropathogens culture panel Enteropatogeenide külvi paneel roojast Enteropatogeenide külv roojast (paneel) Paneel 40 EI/Paneel 2245 L-2245 1593 MB 21 Enteropatogeenide külv rektaalkaapest (Salmonella sp., Shigella sp.,E.coli O157.,Jersinia sp.,Campylobacter sp.) Re-kompl JAH JAH EI XXX-Enteropathogens culture panel Enteropatogeenide külvi paneel Enteropatogeenide külv täpsustamata materjalist (paneel) Paneel 41 EI/Paneel 4083 L-4083 1643 MB 21 Enteropatogeenide (Salmonella sp., Shigella sp.) uuring roest St-ssh JAH JAH EI St-Salmonella sp., Shigella sp. culture Salmonella sp., Shigella sp. külv roojast Salmonella sp., Shigella sp. külv roojast KYLV 44 JAH 2246 43371-4 Salmonella sp &or Shigella sp identified Prid Pt Stool Nom Organism specific culture MICRO Salmonella sp/Shigella sp identified in Stool by Organism specific culture Salm/Shig Stl Cult 1 Both 1595 MB 21 Enteropatogeenide (Salmonella sp., Shigella sp.) uuring rektaalkaapest Re-ssh JAH JAH EI XXX-Salmonella, Shigella culture Salmonella sp., Shigella sp. külv Salmonella sp., Shigella sp. külv täpsustamata materjalist KYLV 45 JAH 4082 42255-0 Salmonella sp &or Shigella sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 1 MICRO Salmonella sp/Shigella sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Salm/Shig XXX Cult 1 Both 20,6551 1631 MB 21 Campylobacter sp uuring roest St-camp JAH JAH EI St-Campylobacter sp. culture Campylobacter sp. külv roojast Campylobacter sp. külv roojast KYLV 49 JAH 2247 6331-3 Campylobacter sp identified Prid Pt Stool Nom Organism specific culture MICRO Campylobacter sp identified in Stool by Organism specific culture Campylobacter Stl Cult 1 Both 1589 MB 21 Campylobacter sp uuring rektaalkaapest Re-camp JAH JAH EI XXX-Campylobacter sp. culture Campylobacter sp. külv Campylobacter sp. külv KYLV 50 JAH 2486 6332-1 Campylobacter sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture MICRO Campylobacter sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Campylobacter XXX Cult 1 Both 23,2981 1640 MB 21 Jersinia sp. uuring roest St-jer JAH JAH EI St-Yersinia sp. culture Yersinia sp. külv roojast Yersinia sp. külv roojast KYLV 51 JAH 2248 28549-4 Yersinia sp identified Prid Pt Stool Nom Organism specific culture MICRO Yersinia sp identified in Stool by Organism specific culture Yersinia Stl Cult 1 Both 1592 MB 21 Jersinia sp. uuring rektaalkaapest Re-jer JAH JAH EI XXX-Yersinia sp. culture Yersinia sp. külv Yersinia sp. külv KYLV 52 JAH 2491 701-3 Yersinia sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture MICRO Yersinia sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Yersinia XXX Cult 1 Both 23,0814 1633 MB 21 Clostridium difficile külv roest St-cdk JAH EI EI St-C difficile culture Clostridioides difficile külv roojast Clostridioides difficile külv roojast KYLV 53 JAH 1494 562-9 Clostridium difficile ACnc Pt Stool Ord Organism specific culture MICRO Clostridium difficile [Presence] in Stool by Organism specific culture C dif Stl Ql Cult 1 Both 1591 MB 21 E.coli O157 uuring rektaalkaapest Re-eco157 JAH JAH EI XXX-E coli O157 culture Escherichia coli O157 külv Escherichia coli O157 külv KYLV 55 JAH 2487 44089-1 Escherichia coli O157:H7 Prid Pt XXX Nom Organism specific culture MICRO Escherichia coli O157:H7 [Identifier] in Unspecified specimen by Organism specific culture E coli O157H7 XXX Cult 1 Both 25,3177 1638 MB 21 E.coli O157 uuring roest St-eco157 JAH JAH EI XXX-E coli O157 culture Escherichia coli O157 külv Escherichia coli O157 külv KYLV 55 JAH 2487 44089-1 Escherichia coli O157:H7 Prid Pt XXX Nom Organism specific culture MICRO Escherichia coli O157:H7 [Identifier] in Unspecified specimen by Organism specific culture E coli O157H7 XXX Cult 1 Both 25,3177 1345 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring abstsessi eritisest Abs-can JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 62 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1350 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring uriinist põiepunktsioonil aspU-can JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 62 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1354 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring lahangumaterjalist Au-can JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 62 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1359 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring bronhoalveolaarloputuste vedelikust BalF-can JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 62 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1393 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring bronhiaspiraadist Br-can JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 62 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1394 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring bronhiaspiraadist Br-can2 JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 62 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1402 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring biopsiamaterjalist Bx-can JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 62 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1406 MB 21 Candida sp. jt pärmseente uuring kateetrist ca-can JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 62 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1412 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring kateeteruriinist catU-can JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 62 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1416 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring tsentraalkateetri tükist Cc-can JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 62 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1418 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring konjuktiivkaapest Co-can JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 62 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1425 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring liikvorist CSF-can JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 62 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1435 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring uriinist cvU-can JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 62 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1442 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring emakakaelakanalikaapest Cx-can JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 62 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1451 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring tsüstimaterjalist Cyst-can JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 62 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1456 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring dialüüsiveest DiaF-can JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 62 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1459 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring dreeni eritisest Dr-can JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 62 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1465 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring keskkõrvaeritisest Em-can JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 62 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1473 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring väliskõrvaeritisest Eo-can JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 62 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1474 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring väliskõrvaeritisest Eo-can2 JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 62 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1480 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring silmamaterjalist Eye-can JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 62 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1485 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring fistulieritisest Fi-can JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 62 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1487 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring eesnahakaapest Fs-can JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 62 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1495 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring eritisest Fx-can JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 62 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1496 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring punktaadist Fx-can1 JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 62 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1507 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring südameklapist Hv-can JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 62 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1511 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring kopsukoest Lu-can JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 62 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1520 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring suulimaskesta kaapest Mo-can JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 62 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1531 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring ninakaapest Nose-can JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 62 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1535 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring nefrostoomist nU-can JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 62 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1541 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring PD lahusest PD-can JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 62 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1552 MB 21 Candida sp jt. pärmseenete uuring pleuravedelikust PlrF-can JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 62 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1563 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring perikardivedelikust PrcF-can JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 62 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1568 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring eesnäärme sekreedist PrF-can JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 62 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1569 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring eesnäärme sekreedist PrF-can2 JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 62 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1575 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring kõhuõõnevedelikust PrtF-can JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 62 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1580 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring proteesilt Prth-can JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 62 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1584 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring uriinist eesnäärme massaaži järel prU-can JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 62 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1588 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring mädast Pus-can JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 62 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1590 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring rektaalkaapest Re-can JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 62 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1598 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring spermast Sem-can JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 62 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1604 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring siinusepunktaadist Si-can JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 62 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1614 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring nahakaapest Skin-can JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 62 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1624 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring rögast Sp-can JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 62 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1625 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring rögast Sp-can1 JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 62 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1632 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring roest St-can JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 62 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1637 MB 21 Candida sp jt. pärmseened Ste-can1 JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 62 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1647 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring operatsiooni haavast Sw-can JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 62 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1654 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring liigesevedelikust SynF-can JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 62 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1655 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring liigesevedelikust SynF-can2 JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 62 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1663 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring kurgukaapest Th-can JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 62 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1669 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring koematerjalist Tis-can JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 62 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1676 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring trahheaaspiraadist Tra-can JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 62 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1682 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring nabaeritisest Umb-can JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 62 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1683 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring ureetrakaapest Um-can JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 62 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1692 MB 21 Candida sp. jt pärmseente uuring (võimalus lisada materjali nimi) Un-can JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 62 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1695 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring emakaõõneeritisest Ut-can JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 62 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1699 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring epitsüstostoomist uu-can JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 62 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1702 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring troofilise haavandi eritisest Ux-can JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 62 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1706 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring tupekaapest Vag-can JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 62 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1715 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring haavaeritisest Wd-can JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 62 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1716 MB 21 Candida sp pärmseente uuring haavaeritisest Wd-can2 JAH JAH EI XXX-Candida culture Candida külv Candida külv KYLV 62 JAH 3732 555-3 Candida sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 15 MICRO Candida sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Candida XXX Cult 1 Both 1389 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring alloluust Bone-Fungal culture DM JAH JAH EI XXX-Candida culture DM Doonormaterjali Candida külv Doonormaterjali Candida külv KYLV 63 JAH 4078 A-4078 1616 MB 21 Candida sp jt. pärmseente uuring allonahast Skin-Fungal culture DM JAH JAH EI XXX-Candida culture DM Doonormaterjali Candida külv Doonormaterjali Candida külv KYLV 63 JAH 4078 A-4078 1502 MB 21 Dermatofüütide uuring juustest Hair-dt JAH JAH EI XXX-Dermatophyte culture Nahaseente külv Nahaseente külv KYLV 64 JAH 2250 18482-0 Yeast ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 1862 MICRO Yeast [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture Yeast XXX Ql Cult 1 Both 11,3891 1525 MB 21 Dermatofüütide uuring küüntest Nail-dt JAH JAH EI XXX-Dermatophyte culture Nahaseente külv Nahaseente külv KYLV 64 JAH 2250 18482-0 Yeast ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 1862 MICRO Yeast [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture Yeast XXX Ql Cult 1 Both 11,3891 1607 MB 21 Dermatofüütide uuring silenahalt Sk-dt JAH JAH EI XXX-Dermatophyte culture Nahaseente külv Nahaseente külv KYLV 64 JAH 2250 18482-0 Yeast ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 1862 MICRO Yeast [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture Yeast XXX Ql Cult 1 Both 11,3891 2316 MB 21 Kolonisatsiooniuuring aeroobsetele bakteritele ja seentele xx JAH JAH EI XXX-Colony count Mikroobide hulk külvis Mikroobide hulk külvis Tekst 66 JAH 2588 565-2 Colony count Num Pt XXX Ord VC MICRO Colony count [#] in Unspecified specimen Qualitative by Visual count CC XXX Ql VC 1 Both 11,433 1365 MB 21 Värvitud preparaadi mikroskoopia fluorestsentsmeetodil verest (anaeroobne) Bl-akr1 JAH EI EI XXX-Acridine orange-m Mikroskoopia (akridiinoranz) Täpsustamata materjali mikroskoopia (akridiinoranz) Tekst 76 JAH 2261 657-7 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Acridine orange stain MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Acridine orange stain AO Stn XXX 1 Both 1366 MB 21 Värvitud preparaadi mikroskoopia fluorestsentsmeetodil verest (candida) Bl-akr2 JAH EI EI XXX-Acridine orange-m Mikroskoopia (akridiinoranz) Täpsustamata materjali mikroskoopia (akridiinoranz) Tekst 76 JAH 2261 657-7 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Acridine orange stain MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Acridine orange stain AO Stn XXX 1 Both 1367 MB 21 Värvitud preparaadi mikroskoopia fluorestsentsmeetodil verest (aeroobne) Bl-akr3 JAH EI EI XXX-Acridine orange-m Mikroskoopia (akridiinoranz) Täpsustamata materjali mikroskoopia (akridiinoranz) Tekst 76 JAH 2261 657-7 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Acridine orange stain MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Acridine orange stain AO Stn XXX 1 Both 1422 MB 21 Värvitud preparaadi mikroskoopia fluorestsentsmeetodil liikvorist CSF-akr1 JAH EI EI XXX-Acridine orange-m Mikroskoopia (akridiinoranz) Täpsustamata materjali mikroskoopia (akridiinoranz) Tekst 76 JAH 2261 657-7 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Acridine orange stain MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Acridine orange stain AO Stn XXX 1 Both 1490 MB 21 Värvitud preparaadi mikroskoopia fluorestsentsmeetodil punktaadist Fx-akr JAH EI EI XXX-Acridine orange-m Mikroskoopia (akridiinoranz) Täpsustamata materjali mikroskoopia (akridiinoranz) Tekst 76 JAH 2261 657-7 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Acridine orange stain MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Acridine orange stain AO Stn XXX 1 Both 1537 MB 21 Värvitud preparaadi mikroskoopia fluorestsentsmeetodil PD lahusest (anaeroobne) PD-akr JAH EI EI XXX-Acridine orange-m Mikroskoopia (akridiinoranz) Täpsustamata materjali mikroskoopia (akridiinoranz) Tekst 76 JAH 2261 657-7 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Acridine orange stain MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Acridine orange stain AO Stn XXX 1 Both 1538 MB 21 Värvitud preparaadi mikroskoopia fluorestsentsmeetodil PD lahusest (aeroobne) PD-akr1 JAH EI EI XXX-Acridine orange-m Mikroskoopia (akridiinoranz) Täpsustamata materjali mikroskoopia (akridiinoranz) Tekst 76 JAH 2261 657-7 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Acridine orange stain MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Acridine orange stain AO Stn XXX 1 Both 1539 MB 21 Värvitud preparaadi mikroskoopia fluorestsentsmeetodil PD lahusest (candida) PD-akr3 JAH EI EI XXX-Acridine orange-m Mikroskoopia (akridiinoranz) Täpsustamata materjali mikroskoopia (akridiinoranz) Tekst 76 JAH 2261 657-7 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Acridine orange stain MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Acridine orange stain AO Stn XXX 1 Both 1549 MB 21 Värvitud preparaadi mikroskoopia fluorestsentsmeetodil pleuravedelikust PlrF-akr1 JAH EI EI XXX-Acridine orange-m Mikroskoopia (akridiinoranz) Täpsustamata materjali mikroskoopia (akridiinoranz) Tekst 76 JAH 2261 657-7 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Acridine orange stain MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Acridine orange stain AO Stn XXX 1 Both 1560 MB 21 Värvitud preparaadi mikroskoopia fluorestsentsmeetodil perikardivedelikust PrcF-akr JAH EI EI XXX-Acridine orange-m Mikroskoopia (akridiinoranz) Täpsustamata materjali mikroskoopia (akridiinoranz) Tekst 76 JAH 2261 657-7 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Acridine orange stain MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Acridine orange stain AO Stn XXX 1 Both 1650 MB 21 Värvitud preparaadi mikroskoopia fluorestsentsmeetodil liigesevedelikust SynF-akr1 JAH EI EI XXX-Acridine orange-m Mikroskoopia (akridiinoranz) Täpsustamata materjali mikroskoopia (akridiinoranz) Tekst 76 JAH 2261 657-7 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Acridine orange stain MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Acridine orange stain AO Stn XXX 1 Both 1347 MB 21 Värvitud preparaadi mikroskoopia abstsessi eritisest Abs-gr JAH EI EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 79 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 1356 MB 21 Värvitud preparaadi mikroskoopia lahangumaterjalist Au-gr JAH EI EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 79 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 1361 MB 21 Värvitud preparaadi mikroskoopia bronhoalveolaarloputuse vedelikust BalF-gr JAH EI EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 79 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 1377 MB 21 Värvitud preparaadi mikroskoopia verest (aeroobne) Bl-gr JAH EI EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 79 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 1378 MB 21 Värvitud preparaadi mikroskoopia verest Bl-gr(vet) JAH EI EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 79 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 1379 MB 21 Värvitud preparaadi mikroskoopia verest (anaeroobne) Bl-gr1 JAH EI EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 79 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 1381 MB 21 Värvitud preparaadi mikroskoopia verest (candida) Bl-gr3 JAH EI EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 79 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 1397 MB 21 Värvitud preparaadi mikroskoopia bronhiaspiraadist Br-gr JAH EI EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 79 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 1404 MB 21 Värvitud preparaadi mikroskoopia biopsiamaterjalist Bx-gr JAH EI EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 79 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 1420 MB 21 Värvitud preparaadi mikroskoopia konjuktiivkaapest Co-gr JAH EI EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 79 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 1426 MB 21 Sademe mikroskoopia liikvorist CSF-cgr EI 2019-02-04 JAH EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 79 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 1429 MB 21 Värvitud preparaadi mikroskoopia liikvorist CSF-gr JAH EI EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 79 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 1444 MB 21 Värvitud preparaadi mikroskoopia emakakaelakanalikaapest Cx-gr JAH EI EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 79 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 1453 MB 21 Värvitud preparaadi mikroskoopia tsüstimaterjalist Cyst-gr JAH EI EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 79 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 1468 MB 21 Värvitud preparaadi mikroskoopia keskkõrvaeritisest Em-gr JAH EI EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 79 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 1476 MB 21 Värvitud preparaadi mikroskoopia väliskõrvaeritisest Eo-gr JAH EI EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 79 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 1482 MB 21 Värvitud preparaadi mikroskoopia silmamaterjalist Eye-gr JAH EI EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 79 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 1499 MB 21 Värvitud preparaadi mikroskoopia eritisest Fx-gr JAH EI EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 79 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 1500 MB 21 Värvitud preparaadi mikroskoopia punktaadist Fx-gr1 JAH EI EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 79 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 1513 MB 21 Värvitud preparaadi mikroskoopia kopsukoest Lu-gr JAH EI EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 79 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 1545 MB 21 Värvitud preparaadi mikroskoopia PD lahusest(anaeroobne) PD-gr JAH EI EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 79 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 1546 MB 21 Värvitud preparaadi mikroskoopia PD lahusest(aeroobne) PD-gr1 JAH EI EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 79 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 1547 MB 21 Värvitud preparaadi mikroskoopia PD lahusest(candida) PD-gr3 JAH EI EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 79 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 1554 MB 21 Värvitud preparaadi mikroskoopia pleuravedelikust PlrF-gr JAH EI EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 79 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 1558 MB 21 Värvitud preparaadi mikroskoopia igemetaskumaterjalist PP-gr JAH EI EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 79 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 1565 MB 21 Värvitud preparaadi mikroskoopia perikardivedelikust PrcF-gr JAH EI EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 79 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 1571 MB 21 Värvitud preparaadi mikroskoopia eesnäärme sekreedist PrF-gr JAH EI EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 79 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 1582 MB 21 Värvitud preparaadi mikroskoopia proteesilt Prth-gr JAH EI EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 79 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 1600 MB 21 Värvitud preparaadi mikroskoopia spermast Sem-gr JAH EI EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 79 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 1606 MB 21 Värvitud preparaadi mikroskoopia siinusepunktaadist Si-gr JAH EI EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 79 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 1617 MB 21 Värvitud preparaadi mikroskoopia nahakaapest Skin-gr JAH JAH EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 79 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 1628 MB 21 Värvitud preparaadi mikroskoopia rögast Sp-gr JAH EI EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 79 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 1658 MB 21 Värvitud preparaadi mikroskoopia liigesevedelikust SynF-gr JAH EI EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 79 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 1659 MB 21 Värvitud preparaadi mikroskoopia liigesevedelikust SynF-gr2 JAH EI EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 79 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 1678 MB 21 Värvitud preparaadi mikroskoopia trahheaaspiraadist Tra-gr JAH EI EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 79 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 1685 MB 21 Värvitud preparaadi mikroskoopia ureetrakaapest Um-gr JAH EI EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 79 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 1697 MB 21 Värvitud preparaadi mikroskoopia emakaõõneeritisest Ut-gr JAH EI EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 79 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 1708 MB 21 Värvitud preparaadi mikroskoopia tupekaapest Vag-gr JAH EI EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 79 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 1718 MB 21 Värvitud preparaadi mikroskoopia haavaeritisest Wd-gr JAH EI EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 79 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 2612 MB 21 Värvitud preparaadi mikroskoopia Gram XXX-gr JAH JAH EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 79 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 2613 MB 21 Värvitud algmaterjali mikroskoopia Leishman-Giemsa XXX-mikroskoopia-m JAH JAH EI XXX-Leishman-Giemsa-m Mikroskoopia (Leishman-Giemsa) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Leishman-Giemsa) Tekst 81 JAH 2264 662-7 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Giemsa stain MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Giemsa stain Gie Stn XXX 1 Both 1501 MB 21 Värvitud preparaadi mikroskoopia (calcofluor) juustest Hair-calcofluor-m JAH EI EI XXX-Calcofluor-m Mikroskoopia (calcofluor) Täpsustamata materjali mikroskoopia (calcofluor) Tekst 83 JAH 2263 658-5 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Calcofluor White preparation MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Calcofluor white Calcofluor white XXX 1 Both 1524 MB 21 Värvitud preparaadi mikroskoopia (calcofluor) küüntest Nail-calcofluor-m JAH EI EI XXX-Calcofluor-m Mikroskoopia (calcofluor) Täpsustamata materjali mikroskoopia (calcofluor) Tekst 83 JAH 2263 658-5 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Calcofluor White preparation MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Calcofluor white Calcofluor white XXX 1 Both 1613 MB 21 Värvitud preparaadi mikroskoopia (calcofluor) nahakaapest Skin-Calcofluor-m JAH EI EI XXX-Calcofluor-m Mikroskoopia (calcofluor) Täpsustamata materjali mikroskoopia (calcofluor) Tekst 83 JAH 2263 658-5 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Calcofluor White preparation MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Calcofluor white Calcofluor white XXX 1 Both 1360 MB 21 Natiivmaterjali mikroskoopia bronhoalveolaarloputuse vedelikust BalF-fk JAH JAH EI XXX-Wet mount-m Natiivmaterjali mikroskoopia Natiivmaterjali mikroskoopia täpsustamata materjalist Tekst 91 JAH 4076 680-9 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Wet preparation MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Wet preparation Wet Prep XXX 1 Both 21,3607 1372 MB 21 Natiivmaterjali mikroskoopia verest (aeroobsed) Bl-fk JAH EI EI XXX-Wet mount-m Natiivmaterjali mikroskoopia Natiivmaterjali mikroskoopia täpsustamata materjalist Tekst 91 JAH 4076 680-9 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Wet preparation MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Wet preparation Wet Prep XXX 1 Both 21,3607 1374 MB 21 Natiivmaterjali mikroskoopia verest Bl-fk(vet) JAH EI EI XXX-Wet mount-m Natiivmaterjali mikroskoopia Natiivmaterjali mikroskoopia täpsustamata materjalist Tekst 91 JAH 4076 680-9 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Wet preparation MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Wet preparation Wet Prep XXX 1 Both 21,3607 1375 MB 21 Natiivmaterjali mikroskoopia verest (anaeroobne) Bl-fk1 JAH EI EI XXX-Wet mount-m Natiivmaterjali mikroskoopia Natiivmaterjali mikroskoopia täpsustamata materjalist Tekst 91 JAH 4076 680-9 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Wet preparation MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Wet preparation Wet Prep XXX 1 Both 21,3607 1376 MB 21 Natiivmaterjali mikroskoopia verest (candida) Bl-fk2 JAH EI EI XXX-Wet mount-m Natiivmaterjali mikroskoopia Natiivmaterjali mikroskoopia täpsustamata materjalist Tekst 91 JAH 4076 680-9 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Wet preparation MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Wet preparation Wet Prep XXX 1 Both 21,3607 1395 MB 21 Natiivmaterjali mikroskoopia bronhiaspiraadist Br-fk JAH JAH EI XXX-Wet mount-m Natiivmaterjali mikroskoopia Natiivmaterjali mikroskoopia täpsustamata materjalist Tekst 91 JAH 4076 680-9 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Wet preparation MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Wet preparation Wet Prep XXX 1 Both 21,3607 1396 MB 21 Natiivmaterjali mikroskoopia bronhiaspiraadist Br-fk2 JAH JAH EI XXX-Wet mount-m Natiivmaterjali mikroskoopia Natiivmaterjali mikroskoopia täpsustamata materjalist Tekst 91 JAH 4076 680-9 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Wet preparation MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Wet preparation Wet Prep XXX 1 Both 21,3607 1428 MB 21 Natiivmaterjali mikroskoopia liikvorist CSF-fk JAH EI EI XXX-Wet mount-m Natiivmaterjali mikroskoopia Natiivmaterjali mikroskoopia täpsustamata materjalist Tekst 91 JAH 4076 680-9 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Wet preparation MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Wet preparation Wet Prep XXX 1 Both 21,3607 1431 MB 21 Tušipreparaat krüptokokkidele CSF-ts JAH EI EI XXX-Wet mount-m Natiivmaterjali mikroskoopia Natiivmaterjali mikroskoopia täpsustamata materjalist Tekst 91 JAH 4076 680-9 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Wet preparation MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Wet preparation Wet Prep XXX 1 Both 21,3607 1452 MB 21 Natiivmaterjali mikroskoopia tsüstimaterjalist Cyst-fk JAH JAH EI XXX-Wet mount-m Natiivmaterjali mikroskoopia Natiivmaterjali mikroskoopia täpsustamata materjalist Tekst 91 JAH 4076 680-9 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Wet preparation MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Wet preparation Wet Prep XXX 1 Both 21,3607 1497 MB 21 Natiivmaterjali mikroskoopia eritisest Fx-fk JAH JAH EI XXX-Wet mount-m Natiivmaterjali mikroskoopia Natiivmaterjali mikroskoopia täpsustamata materjalist Tekst 91 JAH 4076 680-9 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Wet preparation MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Wet preparation Wet Prep XXX 1 Both 21,3607 1498 MB 21 natiivmaterjali mikroskoopia punktaadist Fx-fk1 JAH JAH EI XXX-Wet mount-m Natiivmaterjali mikroskoopia Natiivmaterjali mikroskoopia täpsustamata materjalist Tekst 91 JAH 4076 680-9 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Wet preparation MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Wet preparation Wet Prep XXX 1 Both 21,3607 1542 MB 21 Natiivmaterjali mikroskoopia PD lahusest(anaeroobne) PD-fk JAH EI EI XXX-Wet mount-m Natiivmaterjali mikroskoopia Natiivmaterjali mikroskoopia täpsustamata materjalist Tekst 91 JAH 4076 680-9 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Wet preparation MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Wet preparation Wet Prep XXX 1 Both 21,3607 1543 MB 21 Natiivmaterjali mikroskoopia PD lahusest(aeroobne) PD-fk1 JAH EI EI XXX-Wet mount-m Natiivmaterjali mikroskoopia Natiivmaterjali mikroskoopia täpsustamata materjalist Tekst 91 JAH 4076 680-9 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Wet preparation MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Wet preparation Wet Prep XXX 1 Both 21,3607 1544 MB 21 Natiivmaterjali mikroskoopia PD lahusest(candida) PD-fk3 JAH EI EI XXX-Wet mount-m Natiivmaterjali mikroskoopia Natiivmaterjali mikroskoopia täpsustamata materjalist Tekst 91 JAH 4076 680-9 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Wet preparation MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Wet preparation Wet Prep XXX 1 Both 21,3607 1553 MB 21 Natiivmaterjali mikroskoopia pleuravedelikust PlrF-fk JAH JAH EI XXX-Wet mount-m Natiivmaterjali mikroskoopia Natiivmaterjali mikroskoopia täpsustamata materjalist Tekst 91 JAH 4076 680-9 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Wet preparation MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Wet preparation Wet Prep XXX 1 Both 21,3607 1564 MB 21 Natiivmaterjali mikroskoopia perikardivedelikust PrcF-fk JAH JAH EI XXX-Wet mount-m Natiivmaterjali mikroskoopia Natiivmaterjali mikroskoopia täpsustamata materjalist Tekst 91 JAH 4076 680-9 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Wet preparation MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Wet preparation Wet Prep XXX 1 Both 21,3607 1576 MB 21 Natiivmaterjali mikroskoopia kõhuõõnevedelikust PrtF-fk JAH JAH EI XXX-Wet mount-m Natiivmaterjali mikroskoopia Natiivmaterjali mikroskoopia täpsustamata materjalist Tekst 91 JAH 4076 680-9 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Wet preparation MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Wet preparation Wet Prep XXX 1 Both 21,3607 1581 MB 21 Natiivmaterjali mikroskoopia proteesilt Prth-fk JAH EI EI XXX-Wet mount-m Natiivmaterjali mikroskoopia Natiivmaterjali mikroskoopia täpsustamata materjalist Tekst 91 JAH 4076 680-9 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Wet preparation MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Wet preparation Wet Prep XXX 1 Both 21,3607 1626 MB 21 Natiivmaterjali mikroskoopia rögast Sp-fk JAH JAH EI XXX-Wet mount-m Natiivmaterjali mikroskoopia Natiivmaterjali mikroskoopia täpsustamata materjalist Tekst 91 JAH 4076 680-9 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Wet preparation MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Wet preparation Wet Prep XXX 1 Both 21,3607 1627 MB 21 Natiivmaterjali mikroskoopia rögast Sp-fk1 JAH JAH EI XXX-Wet mount-m Natiivmaterjali mikroskoopia Natiivmaterjali mikroskoopia täpsustamata materjalist Tekst 91 JAH 4076 680-9 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Wet preparation MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Wet preparation Wet Prep XXX 1 Both 21,3607 1656 MB 21 Natiivmaterjali mikroskoopia liigesevedelikust SynF-fk JAH JAH EI XXX-Wet mount-m Natiivmaterjali mikroskoopia Natiivmaterjali mikroskoopia täpsustamata materjalist Tekst 91 JAH 4076 680-9 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Wet preparation MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Wet preparation Wet Prep XXX 1 Both 21,3607 1657 MB 21 Natiivmaterjali mikroskoopia liigesevedelikust SynF-fk2 JAH JAH EI XXX-Wet mount-m Natiivmaterjali mikroskoopia Natiivmaterjali mikroskoopia täpsustamata materjalist Tekst 91 JAH 4076 680-9 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Wet preparation MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Wet preparation Wet Prep XXX 1 Both 21,3607 1677 MB 21 Natiivmaterjali mikroskoopia trahheaaspiraadist Tra-fk JAH JAH EI XXX-Wet mount-m Natiivmaterjali mikroskoopia Natiivmaterjali mikroskoopia täpsustamata materjalist Tekst 91 JAH 4076 680-9 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Wet preparation MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Wet preparation Wet Prep XXX 1 Both 21,3607 1615 MB 21 Demodex folliculorum mikroskoopia nahakaapest Skin-D folliculorum-m JAH JAH EI Skin-D folliculorum-m Demodex folliculorum mikroskoopia nahakaapest Demodex folliculorum mikroskoopia nahakaapest Tekst 156 JAH 2615 A-2615 181 MB 21 St-Parasites-m (formalin-aether) parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) St-Parasites-m JAH JAH EI St-Parasites-m (formalin-aether) Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) Tekst manuaalne 161 JAH 2260 10701-1 Ova+Parasites identified Prid Pt Stool Nom Concentration MICRO Ova+Parasites identified in Stool by Concentration O+P Stl Conc 1 Both 187 MB 21 Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) St-Parasites-m Enterobius vermicularis Enterobius vermicularis JAH EI EI St-E vermicularis-m Enterobius vermicularis Enterobius vermicularis mikroskoopia roojas (formaliineeter) Tekst manuaalne 166 JAH 3248 6676-1 Enterobius vermicularis PrThr Pt Anal Ord Pinworm examination MICRO Enterobius vermicularis [Presence] in Anal by Pinworm exam E vermicularis Anal Ql Pinworm Exam 1 Both 25,2303 193 MB 21 Enterobius vermicularis munade mikroskoopia anaalkaapes An-E vermicularis-m JAH JAH EI XXX-E vermicularis-m Enterobius vermicularis munade mikroskoopia Enterobius vermicularis munade mikroskoopia täpsustamata materjalis Tekst 167 JAH 1498 675-9 Enterobius vermicularis Prid Pt XXX Nom Pinworm examination MICRO Enterobius vermicularis [Identifier] in Unspecified specimen by Pinworm exam E vermicularis XXX Pinworm Exam 1 Both 185 MB 21 Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) St-Parasites-m Ancylostoma duodenale Ancylostoma duodenale JAH EI EI St-A duodenale/N americanus-m Ancylostoma duodenale/Necator americanus Ancylostoma duodenale/Necator americanus mikroskoopia roojast (formaliineeter) Tekst manuaalne 171 JAH 3261 A-3261 186 MB 21 Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) St-Parasites-m Ascaris lumbricoides Ascaris lumbricoides JAH EI EI St-A lumbricoides-m Ascaris lumbricoides Ascaris lumbricoides mikroskoopia roojast (formaliineeter) Tekst manuaalne 172 JAH 3251 A-3251 182 MB 21 Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) St-Parasites-m Blastocystis hominis Blastocystis hominis JAH EI EI St-B hominis-m Blastocystis hominis Blastocystis hominis mikroskoopia roojast (formaliineeter) Tekst manuaalne 173 JAH 3264 A-3264 2432 MB 21 Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) St-Parasites-m Chilomastix mesnili Chilomastix mesnili JAH EI EI St-C mesnili-m Chilomastix mesnili Chilomastix mesnili mikroskoopia roojast (formaliineeter) Tekst manuaalne 174 JAH 5296 A-5296 190 MB 21 Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) St-Parasites-m Schistosoma mansoni Schistosoma mansoni JAH EI EI St-Schistosoma sp.-m Schistosoma sp. Schistosoma sp. mikroskoopia roojas (formaliineeter) Tekst manuaalne 175 JAH 3260 10715-1 Schistosoma sp identified Prid Pt Urine sed Nom Microscopy.light MICRO Schistosoma sp identified in Urine sediment by Light microscopy Schistosoma UrnS Micro 1 Both 12,8164 192 MB 21 Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) St-Parasites-m Taenia sp. Taenia sp. JAH EI EI St-Taenia sp.-m Taenia sp. mikroskoopia roojast Taenia sp. mikroskoopia roojast (formaliineeter) Tekst manuaalne 179 JAH 4045 A-4045 189 MB 21 Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) St-Parasites-m Trichuris trichiura Trichuris trichiura JAH EI EI St-T trichiura-m Trichuris trichiura Trichuris trichiura mikroskoopia roojas (formaliineeter) Tekst manuaalne 182 JAH 3259 A-3259 191 MB 21 Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) St-Parasites-m Diphyllobothrium latum Diphyllobothrium latum JAH EI EI St-D latum-m Diphyllobothrium latum Diphyllobothrium latum mikroskoopia roojast (formaliineeter) Tekst manuaalne 183 JAH 3265 A-3265 183 MB 21 Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) St-Parasites-m Entamoeba histolytica Entamoeba histolytica JAH EI EI St-E histolytica-m Entamoeba histolytica Entamoeba histolytica mikroskoopia roojast (formaliineeter) Tekst manuaalne 184 JAH 3249 14125-9 Entamoeba histolytica PrThr Pt Stool Ord Trichrome stain MICRO Entamoeba histolytica [Presence] in Stool by Trichrome stain E histolyt Stl Ql Tri Stn 1 Both 18,5411 2433 MB 21 Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) St-Parasites-m Entamoeba coli Entamoeba coli JAH EI EI St-E coli-m Entamoeba coli Entamoeba coli mikroskoopia roojast (formaliineeter) Tekst manuaalne 186 JAH 5297 A-5297 2434 MB 21 Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) St-Parasites-m Entamoeba hartmanni Entamoeba hartmanni JAH EI EI St-E hartmanni-m Entamoeba hartmanni Entamoeba hartmanni mikroskoopia roojast (formaliineeter) Tekst manuaalne 187 JAH 5298 A-5298 2435 MB 21 Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) St-Parasites-m Endolimax nana Endolimax nana JAH EI EI St-E nana-m Endolimax nana Endolimax nana mikroskoopia roojast (formaliineeter) Tekst manuaalne 188 JAH 5299 A-5299 2436 MB 21 Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) St-Parasites-m Iodamoeba bütschlii Iodamoeba bütschlii JAH EI EI St-I bütschlii-m Iodamoeba bütschlii Iodamoeba bütschlii mikroskoopia roojast (formaliineeter) Tekst manuaalne 189 JAH 5300 A-5300 2437 MB 21 Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) St-Parasites-m Hymenolepsis nana Hymenolepsis nana JAH EI EI St-H nana-m Hymenolepsis nana Hymenolepsis nana mikroskoopia roojast (formaliineeter) Tekst manuaalne 190 JAH 5301 A-5301 184 MB 21 Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) St-Parasites-m Giardia lamblia Giardia lamblia JAH EI EI St-G lamblia-m Giardia lamblia Giardia lamblia mikroskoopia roojast (formaliineeter) Tekst manuaalne 191 JAH 3252 A-3252 188 MB 21 Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) St-Parasites-m Strongyloides stercoralis Strongyloides stercoralis JAH EI EI St-S stercoralis-m Strongyloides stercoralis Strongyloides stercoralis mikroskoopia roojas (formaliineeter) Tekst manuaalne 195 JAH 3258 A-3258 2438 MB 21 Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) St-Parasites-m Muud Muud JAH EI EI St-Muud-m Muud parasiidid Muude parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) Tekst manuaalne 197 JAH 5302 A-5302 2497 AB 22 Karbapeneemresistentsed bakterid DNA XXX-carba DNA JAH JAH EI XXX-CRE DNA CRE DNA Karbapeneemresistentsete enterobakterite DNA täpsustamata materjalis N/P GeneXpert Cepheid 6 JAH 5469 63368-5 Carbapenem resistance genes Prid Pt Isolate Nom Probe.amp.tar ABXBACT Carbapenem resistance genes [Identifier] in Isolate by Probe and target amplification method Carbapenem resistance genes Islt PCR 1 Observation 2498 AB 22 Vankomütsiin A/B resistentsed enterokokid DNA (paneel) An-vanA/vanB DNA JAH JAH EI XXX-VRE DNA VRE DNA Vankomütsiiniresistentse (vanA, vanB) Enterococcus sp. DNA täpsustamata materjalis N/P 14 JAH 5470 62261-3 Bacterial vancomycin resistance (vanA+vanB) genes PrThr Pt XXX Ord Probe.amp.tar ABXBACT Vancomycin resistance (vanA + vanB) genes [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method vanA+vanB XXX Ql PCR 1 Observation 2046 AB 22 Amfoteritsiin B AP JAH EI EI Is-Amphotericin B Grad Amfoteritsiin Grad Amfoteritsiin Grad QN mg/L Grad 26 JAH 2383 6978-1 Amphotericin B Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Amphotericin B [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Amphotericin B Islt E-test 1 Observation 2033 AB 22 Amikatsiin AK JAH EI EI Is-Amikacin Disc Amikatsiin Disk Amikatsiin Disk T/M/R Disk 29 JAH 2318 13-3 Amikacin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Amikacin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Amikacin Islt KB 1 Observation 2034 AB 22 Amikatsiin AK JAH EI EI Is-Amikacin Grad Amikatsiin Grad Amikatsiin Grad QN mg/L Grad 30 JAH 2374 6975-7 Amikacin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Amikacin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Amikacin Islt E-test 1 Observation 2016 AB 22 Amoksitsilliin/klavulaan hape AMC JAH EI EI Is-Amoxicillin + Clavulanate Disc Amoksitsilliin + klavulaanhape Disk Amoksitsilliin + klavulaanhape Disk T/M/R Disk 38 JAH 2305 21-6 Amoxicillin+Clavulanate Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Amoxicillin+Clavulanate [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Amoxicillin+Clav Islt KB 1 Observation 2038 AB 22 Ampitsilliin AMP JAH EI EI Is-Ampicillin Disc Ampitsilliin Disk Ampitsilliin Disk T/M/R Disk 48 JAH 2302 29-9 Ampicillin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Ampicillin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Ampicillin Islt KB 1 Observation 2039 AB 22 Ampitsilliin AMP JAH EI EI Is-Ampicillin Grad Ampitsilliin Grad Ampitsilliin Grad QN mg/L Grad 49 JAH 2351 6979-9 Ampicillin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Ampicillin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Ampicillin Islt E-test 1 Observation 2000 AB 22 Ampitsilliin/sulbaktaam SAM JAH EI EI Is-Ampicillin + Sulbactam Disc Ampitsilliin + sulbaktaam Disk Ampitsilliin + sulbaktaam Disk T/M/R Disk 52 JAH 2590 33-1 Ampicillin+Sulbactam Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Ampicillin+Sulbactam [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Ampicillin+Sulbac Islt KB 1 Observation 2001 AB 22 Ampitsilliin/sulbaktaam SAM JAH EI EI Is-Ampicillin + Sulbactam Grad Ampitsilliin + sulbaktaam Grad Ampitsilliin + sulbaktaam Grad QN mg/L Grad 53 JAH 2355 6980-7 Ampicillin+Sulbactam Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Ampicillin+Sulbactam [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Ampicillin+Sulbac Islt E-test 1 Observation 2024 AB 22 Anidulafungiin ANI JAH EI EI Is-Anidulafungin Grad Anidulafungiin Grad Anidulafungiin Grad QN mg/L Grad 55 JAH 2389 77162-6 Anidulafungin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Anidulafungin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Anidulafungin Islt E-test 1 Both 8,476 2014 AB 22 Daptomütsiin DAB JAH EI EI Is-Daptomycin Grad Daptomütsiin Grad Daptomütsiin Grad QN mg/L Grad 66 JAH 2601 41691-7 Daptomycin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Daptomycin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Daptomycin Islt E-test 1 Observation 2013 AB 22 Doxycycline DOX JAH EI EI Is-Doxycycline Grad Doksütsükliin Grad Doksütsükliin Grad QN mg/L Grad 70 JAH 4225 7008-6 Doxycycline Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip 1 ABXBACT Doxycycline [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Doxycycline Islt E-test 1 Observation 15,3148 2037 AB 22 Doripeneem DOR JAH EI EI Is-Doripenem Grad Doripeneem Grad Doripeneem Grad QN mg/L Grad 73 JAH 2369 58711-3 Doripenem Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Doripenem [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Doripenem Islt E-test 1 Observation 2010 AB 22 Ertapeneem ETP JAH EI EI Is-Ertapenem Disc Ertapeneem Disk Ertapeneem Disk T/M/R Disk 76 JAH 2334 35799-6 Ertapenem Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Ertapenem [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Ertapenem Islt KB 1 Observation 2009 AB 22 Ertapeneem ETP JAH EI EI Is-Ertapenem Grad Ertapeneem Grad Ertapeneem Grad QN mg/L Grad 77 JAH 2390 35800-2 Ertapenem Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Ertapenem [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Ertapenem Islt E-test 1 Observation 2017 AB 22 Erütromütsiin ER JAH EI EI Is-Erythromycin Disc Erütromütsiin Disk Erütromütsiin Disk T/M/R Disk 80 JAH 2320 234-5 Erythromycin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Erythromycin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Erythromycin Islt KB 1 Observation 1997 AB 22 Flukonasool FLU JAH EI EI Is-Fluconazole Grad Flukonasool Grad Flukonasool Grad QN mg/L Grad 84 JAH 2382 7013-6 Fluconazole Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Fluconazole [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Fluconazole Islt E-test 1 Observation 2008 AB 22 Fosfomütsiin FOS JAH EI EI Is-Fosfomycin Grad Fosfomütsiin Grad Fosfomütsiin Grad QN mg/L Grad 89 JAH 2391 35809-3 Fosfomycin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Fosfomycin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Fosfomycin Islt E-test 1 Observation 2031 AB 22 Fusidiin hape FD JAH EI EI Is-Fusidate Disc Fusidiin Disk Fusidiin Disk T/M/R Disk 98 JAH 2333 263-4 Fusidate Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Fusidate [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Fusidate Islt KB 1 Observation 2007 AB 22 Gentamütsiin GEN JAH EI EI Is-Gentamicin Disc Gentamütsiin Disk Gentamütsiin Disk T/M/R Disk 102 JAH 2316 268-3 Gentamicin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion mm mm ABXBACT Gentamicin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Gentamicin Islt KB 1 Observation 1992 AB 22 Gentamütsiin GEH JAH EI EI Is-Gentamicin HL Disc Gentamütsiini kõrges kontsentratsioonis Disk Gentamütsiini kõrges kontsentratsioonis Disk T/M/R Disk 105 JAH 4231 7017-7 Gentamicin.high potency Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion 1 ABXBACT Gentamicin.high potency [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Gentamicin Synergy Islt KB 1 Observation 8,5074 2035 AB 22 Imipeneem IPM JAH EI EI Is-Imipenem Disc Imipeneem Disk Imipeneem Disk T/M/R Disk 111 JAH 2605 280-8 Imipenem Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Imipenem [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Imipenem Islt KB 1 Observation 2036 AB 22 Imipeneem IPM JAH EI EI Is-Imipenem Grad Imipeneem Grad Imipeneem Grad QN mg/L Grad 112 JAH 2367 7019-3 Imipenem Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Imipenem [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Imipenem Islt E-test 1 Observation 1998 AB 22 Kaspofungiin CS JAH EI EI Is-Caspofungin Grad Kaspofungiin Grad Kaspofungiin Grad QN mg/L Grad 129 JAH 2384 54185-4 Caspofungin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Caspofungin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Caspofungin Islt E-test 1 Both 2022 AB 22 Kinupristiin/dalfopristiin QDA JAH EI EI Is-Quinupristin + Dalfopristin Disc Kinupristiin + dalfopristiin Disk Kinupristiin + dalfopristiin Disk T/M/R Disk 134 JAH 2331 35835-8 Quinupristin+Dalfopristin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Quinupristin+Dalfopristin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Quinupristin+Dalfoprist Islt KB 1 Observation 2023 AB 22 Kinupristiin/dalfopristiin QDA JAH EI EI Is-Quinupristin + Dalfopristin Grad Kinupristiin + dalfopristiin Grad Kinupristiin + dalfopristiin Grad QN mg/L Grad 135 JAH 2398 33334-4 Quinupristin+Dalfopristin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Quinupristin+Dalfopristin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Quinupristin+Dalfoprist Islt E-test 1 Observation 2020 AB 22 Klindamütsiin DA JAH EI EI Is-Clindamycin Disc Klindamütsiin Disk Klindamütsiin Disk T/M/R Disk 141 JAH 2328 194-1 Clindamycin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Clindamycin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Clindamycin Islt KB 1 Observation 2021 AB 22 Klindamütsiin DA JAH EI EI Is-Clindamycin Grad Klindamütsiin Grad Klindamütsiin Grad QN mg/L Grad 142 JAH 2377 7005-2 Clindamycin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Clindamycin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Clindamycin Islt E-test 1 Observation 2028 AB 22 Kolistiin CO JAH EI EI Is-Colistin Grad Kolistiin Grad Kolistiin Grad QN mg/L Grad 149 JAH 2370 33333-6 Colistin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip 0,00% ABXBACT Colistin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Colistin Islt E-test 1 Observation 2040 AB 22 Levofloksatsiin LEV JAH EI EI Is-Levofloxacin Grad Levofloksatsiin Grad Levofloksatsiin Grad QN mg/L Grad 153 JAH 2376 7026-8 Levofloxacin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Levofloxacin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Levofloxacin Islt E-test 1 Observation 1991 AB 22 Linesoliid LZ JAH EI EI Is-Linezolid Grad Linesoliid Grad Linesoliid Grad QN mg/L Grad 157 JAH 2395 33332-8 Linezolid Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Linezolid [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Linezolid Islt E-test 1 Observation 2052 AB 22 Meropeneem MEM JAH EI EI Is-Meropenem Disc Meropeneem Disk Meropeneem Disk T/M/R Disk 163 JAH 2314 6653-0 Meropenem Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Meropenem [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Meropenem Islt KB 1 Observation 2053 AB 22 Meropeneem MEM JAH EI EI Is-Meropenem Grad Meropeneem Grad Meropeneem Grad QN mg/L Grad 164 JAH 2368 7029-2 Meropenem Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Meropenem [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Meropenem Islt E-test 1 Observation 2011 AB 22 Metronidasool MZ JAH EI EI Is-Metronidazole Grad Metronidasool Grad Metronidasool Grad QN mg/L Grad 169 JAH 2385 7031-8 Metronidazole Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Metronidazole [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Metronidazole Islt E-test 1 Observation 2032 AB 22 Micafungin MYC JAH EI EI Is-Micafungin Grad Mikafungiin Grad Mikafungiin Grad QN mg/L Grad 176 JAH 3503 85048-7 Micafungin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Micafungin [Susceptibility] by Gradient strip Micafungin Islt Grad strip 1 Both 18,8054 2003 AB 22 Nitrofurantoiin FM JAH EI EI Is-Nitrofurantoin Disc Nitrofurantoiin Disk Nitrofurantoiin Disk T/M/R Disk 200 JAH 2327 364-0 Nitrofurantoin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Nitrofurantoin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Nitrofurantoin Islt KB 1 Observation 1999 AB 22 Norfloksatsiin NOR JAH EI EI Is-Norfloxacin Disc Norfloksatsiin Disk Norfloksatsiin Disk T/M/R Disk 204 JAH 2325 368-1 Norfloxacin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Norfloxacin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Norfloxacin Islt KB 1 Observation 2049 AB 22 Oksatsilliin OX JAH EI EI Is-Oxacillin Disc Oksatsilliin Disk Oksatsilliin Disk T/M/R Disk 211 JAH 2304 384-8 Oxacillin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Oxacillin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Oxacillin Islt KB 1 Observation 2050 AB 22 Oksatsilliin OX JAH EI EI Is-Oxacillin Grad Oksatsilliin Grad Oksatsilliin Grad QN mg/L Grad 212 JAH 2353 7039-1 Oxacillin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Oxacillin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Oxacillin Islt E-test 1 Observation 2047 AB 22 Penitsilliin G P JAH EI EI Is-Penicillin G Disc Penitsilliin G Disk Penitsilliin G Disk T/M/R Disk 221 JAH 4252 393-9 Penicillin G Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Penicillin G [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Penicillin G Islt KB 1 Observation 14,4783 2048 AB 22 Penitsilliin G P JAH EI EI Is-Penicillin LL Grad Penitsilliin madalas kontsentratsioonis Grad Penitsilliin madalas kontsentratsioonis Grad QN mg/L Grad 227 JAH 2352 23925-1 Penicillin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip 0,00% ABXBACT Penicillin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Penicillin Islt E-test 1 Observation 1993 AB 22 Piperatsilliin/tasobaktaam TZP JAH EI EI Is-Piperacillin + Tazobactam Disc Piperatsilliin + tasobaktaam Disk Piperatsilliin + tasobaktaam Disk T/M/R Disk 232 JAH 2306 413-5 Piperacillin+Tazobactam Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Piperacillin+Tazobactam [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Piperacillin+Tazobac Islt KB 1 Observation 1994 AB 22 Piperatsilliin/tasobaktaam TZP JAH EI EI Is-Piperacillin + Tazobactam Grad Piperatsilliin + tasobaktaam Grad Piperatsilliin + tasobaktaam Grad QN mg/L Grad 233 JAH 2356 7044-1 Piperacillin+Tazobactam Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Piperacillin+Tazobactam [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Piperacillin+Tazobac Islt E-test 1 Observation 1996 AB 22 Posaconazole POS JAH EI EI Is-Posaconazole Grad Posakonasool Grad Posakonasool Grad QN mg/L Grad 236 JAH 3504 54187-0 Posaconazole Susc Pt Isolate OrdQn MIC 2 ABXBACT Posaconazole [Susceptibility] by Minimum inhibitory concentration (MIC) Posaconazole Islt MIC 1 Both 17,2756 2012 AB 22 Rifampitsiin RIF JAH EI EI Is-Rifampin Disc Rifampitsiin Disk Rifampitsiin Disk T/M/R Disk 242 JAH 2345 429-1 Rifampin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Rifampin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Rifampin Islt KB 1 Observation 2002 AB 22 Tetratsükliin TCY JAH EI EI Is-Tetracycline Disc Tetratsükliin Disk Tetratsükliin Disk T/M/R Disk 260 JAH 2321 497-8 Tetracycline Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Tetracycline [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Tetracycline Islt KB 1 Observation 2639 AB 22 Tigetsükliin Disk TGC JAH EI EI Is-Tigecycline Disc Tigetsükliin Disk Tigetsükliin Disk T/M/R 264 JAH 2612 42356-6 Tigecycline Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Tigecycline [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Tigecycline Islt KB 1 Observation 2029 AB 22 Tigetsükliin TIG JAH EI EI Is-Tigecycline Grad Tigetsükliin Grad Tigetsükliin Grad QN mg/L Grad 265 JAH 2387 42354-1 Tigecycline Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Tigecycline [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Tigecycline Islt E-test 1 Observation 2054 AB 22 Tobramütsiin TOB JAH EI EI Is-Tobramycin Disc Tobramütsiin Disk Tobramütsiin Disk T/M/R Disk 274 JAH 2317 509-0 Tobramycin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Tobramycin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Tobramycin Islt KB 1 Observation 2041 AB 22 Trimetoprim/sulf. SXT JAH EI EI Is-Trimethoprim + sulfamethoxazole Disc Trimetoprim + sulfametoksasool Disk Trimetoprim + sulfametoksasool Disk T/M/R Disk 282 JAH 2329 517-3 Trimethoprim+Sulfamethoxazole Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Trimethoprim+Sulfamethoxazole [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) TMP SMX Islt KB 1 Observation 2042 AB 22 Trimetoprim/sulf. SXT JAH EI EI Is-Trimethoprim + sulfamethoxazole Grad Trimetoprim + sulfametoksasool Grad Trimetoprim + sulfametoksasool Grad QN mg/L Grad 283 JAH 2378 7057-3 Trimethoprim+Sulfamethoxazole Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Trimethoprim+Sulfamethoxazole [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) TMP SMX Islt E-test 1 Observation 2006 AB 22 Tsefepiim FEP JAH EI EI Is-Cefepime Disc Tsefepiim Disk Tsefepiim Disk T/M/R Disk 305 JAH 2307 8272-7 Cefepime Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Cefepime [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Cefepime Islt KB 1 Observation 1990 AB 22 Tsefinaas (b-laktamaas) B-LAKT JAH EI EI Is-Cefinase Tsefinaas (b-laktamaas) Tsefinaas (b-laktamaas) N/P 310 JAH 3270 6985-6 Beta lactamase.usual Susc Pt Isolate OrdQn 3 ABXBACT Beta lactamase.usual [Susceptibility] B-Lactamase Usual Susc Islt 1 Observation 19,7274 2051 AB 22 Tsefoksitiin FOX JAH EI EI Is-Cefoxitin Disc Tsefoksitiin Disk Tsefoksitiin Disk T/M/R Disk 311 JAH 2309 117-2 Cefoxitin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Cefoxitin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Cefoxitin Islt KB 1 Observation 2044 AB 22 Tsefotaksiim CTX JAH EI EI Is-Cefotaxime Disc Tsefotaksiim Disk Tsefotaksiim Disk T/M/R Disk 316 JAH 2308 109-9 Cefotaxime Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Cefotaxime [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Cefotaxime Islt KB 1 Observation 2045 AB 22 Tsefotaksiim CTX JAH EI EI Is-Cefotaxime LL Grad Tsefotaksiim madalas kontsentratsioonis Grad Tsefotaksiim madalas kontsentratsioonis Grad QN mg/L Grad 319 JAH 2358 6989-8 Cefotaxime Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Cefotaxime [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Cefotaxime Islt E-test 1 Observation 2018 AB 22 Tseftasidiim CAZ JAH EI EI Is-Ceftazidime Disc Tseftasidiim Disk Tseftasidiim Disk T/M/R Disk 333 JAH 2597 134-7 Ceftazidime Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Ceftazidime [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Ceftazidime Islt KB 1 Observation 2019 AB 22 Tseftasidiim CAZ JAH EI EI Is-Ceftazidime Grad Tseftasidiim Grad Tseftasidiim Grad QN mg/L Grad 340 JAH 2360 6995-5 Ceftazidime Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Ceftazidime [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Ceftazidime Islt E-test 1 Observation 2030 AB 22 tseftolosaan/tasobaktaam C/T JAH EI EI Is-Ceftolozane + tazobactam Grad Tseftolosaan + tasobaktaam Grad Tseftolosaan + tasobaktaam Grad QN mg/L Grad 345 JAH 4533 87735-7 Ceftolozane+Tazobactam Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ug/mL ug/ml ABXBACT Ceftolozane+Tazobactam [Susceptibility] by Gradient strip Ceftolozane+Tazobactam Islt Grad strip 1 Both 9,3141 1995 AB 22 Tseftriaksoon CRO JAH EI EI Is-Ceftriaxone Grad Tseftriaksoon Grad Tseftriaksoon Grad QN mg/L Grad 347 JAH 2361 6998-9 Ceftriaxone Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip 0,00% ABXBACT Ceftriaxone [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Ceftriaxone Islt E-test 1 Observation 2027 AB 22 Tsefuroksiim CXM JAH EI EI Is-Cefuroxime par Disc Tsefuroksiim (parenteraalne) Disk Tsefuroksiim (parenteraalne) Disk T/M/R Disk 354 JAH 2311 146-1 Cefuroxime.parenteral Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Cefuroxime Parenteral [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Cefuroxime Parenter Islt KB 1 Observation 2004 AB 22 Tsiprofloksatsiin CIP JAH EI EI Is-Ciprofloxacin Disc Tsiprofloksatsiin Disk Tsiprofloksatsiin Disk T/M/R Disk 360 JAH 2323 186-7 Ciprofloxacin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Ciprofloxacin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Ciprofloxacin Islt KB 1 Observation 2005 AB 22 Tsiprofloksatsiin CIP JAH EI EI Is-Ciprofloxacin Grad Tsiprofloksatsiin Grad Tsiprofloksatsiin Grad QN mg/L Grad 361 JAH 2375 7002-9 Ciprofloxacin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Ciprofloxacin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Ciprofloxacin Islt E-test 1 Observation 2025 AB 22 Vankomütsiin VA JAH EI EI Is-Vancomycin Disc Vankomütsiin Disk Vankomütsiin Disk T/M/R Disk 364 JAH 2315 525-6 Vancomycin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Vancomycin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Vancomycin Islt KB 1 Observation 2026 AB 22 Vankomütsiin VA JAH EI EI Is-Vancomycin Grad Vankomütsiin Grad Vankomütsiin Grad QN mg/L Grad 365 JAH 2371 7059-9 Vancomycin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip 0,00% ABXBACT Vancomycin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Vancomycin Islt E-test 1 Observation 2043 AB 22 Vorikonasool VO JAH EI EI Is-Voriconazole Grad Vorikonasool Grad Vorikonasool Grad QN mg/L Grad 368 JAH 2388 35862-2 Voriconazole Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Voriconazole [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Voriconazole Islt E-test 1 Observation 1879 MÜ 23 natiivmaterjali mikroskoopia mädast Abs-akr JAH EI EI XXX-Acridine orange-m (mycobact) Mükobakterite mikroskoopia (akridiinoranz) Mükobakterite mikroskoopia täpsustamata materjalis (akridiinoranz) Tekst 1 JAH 3226 A-3226 1880 MÜ 23 natiivmaterjali mikroskoopia liigesevedelikust SynF-akr JAH EI EI XXX-Acridine orange-m (mycobact) Mükobakterite mikroskoopia (akridiinoranz) Mükobakterite mikroskoopia täpsustamata materjalis (akridiinoranz) Tekst 1 JAH 3226 A-3226 1886 MÜ 23 natiivmaterjali mikroskoopia (lisa materjali nimi) Unk-akr JAH EI EI XXX-Acridine orange-m (mycobact) Mükobakterite mikroskoopia (akridiinoranz) Mükobakterite mikroskoopia täpsustamata materjalis (akridiinoranz) Tekst 1 JAH 3226 A-3226 1890 MÜ 23 natiivmaterjali mikroskoopia rögast Sp-akr JAH EI EI XXX-Acridine orange-m (mycobact) Mükobakterite mikroskoopia (akridiinoranz) Mükobakterite mikroskoopia täpsustamata materjalis (akridiinoranz) Tekst 1 JAH 3226 A-3226 1891 MÜ 23 natiivmaterjali mikroskoopia maoloputusvedelikust StoF-akr JAH JAH EI XXX-Acridine orange-m (mycobact) Mükobakterite mikroskoopia (akridiinoranz) Mükobakterite mikroskoopia täpsustamata materjalis (akridiinoranz) Tekst 1 JAH 3226 A-3226 1900 MÜ 23 natiivmaterjali mikroskoopia bronhiaspiraadist Br-akr JAH EI EI XXX-Acridine orange-m (mycobact) Mükobakterite mikroskoopia (akridiinoranz) Mükobakterite mikroskoopia täpsustamata materjalis (akridiinoranz) Tekst 1 JAH 3226 A-3226 1902 MÜ 23 natiivmaterjali mikroskoopia roest St-akr JAH EI EI XXX-Acridine orange-m (mycobact) Mükobakterite mikroskoopia (akridiinoranz) Mükobakterite mikroskoopia täpsustamata materjalis (akridiinoranz) Tekst 1 JAH 3226 A-3226 1909 MÜ 23 natiivmaterjali mikroskoopia verest Bl-akr JAH EI EI XXX-Acridine orange-m (mycobact) Mükobakterite mikroskoopia (akridiinoranz) Mükobakterite mikroskoopia täpsustamata materjalis (akridiinoranz) Tekst 1 JAH 3226 A-3226 1914 MÜ 23 natiivmaterjali mikroskoopia kõrvaeritisest Ear-akr JAH EI EI XXX-Acridine orange-m (mycobact) Mükobakterite mikroskoopia (akridiinoranz) Mükobakterite mikroskoopia täpsustamata materjalis (akridiinoranz) Tekst 1 JAH 3226 A-3226 1916 MÜ 23 natiivmaterjali mikroskoopia haavaeritisest Wd-akr JAH EI EI XXX-Acridine orange-m (mycobact) Mükobakterite mikroskoopia (akridiinoranz) Mükobakterite mikroskoopia täpsustamata materjalis (akridiinoranz) Tekst 1 JAH 3226 A-3226 1921 MÜ 23 natiivmaterjali mikroskoopia nahatükist Skin-akr JAH EI EI XXX-Acridine orange-m (mycobact) Mükobakterite mikroskoopia (akridiinoranz) Mükobakterite mikroskoopia täpsustamata materjalis (akridiinoranz) Tekst 1 JAH 3226 A-3226 1926 MÜ 23 natiivmaterjali mikroskoopia ninakaapest Nose-akr JAH EI EI XXX-Acridine orange-m (mycobact) Mükobakterite mikroskoopia (akridiinoranz) Mükobakterite mikroskoopia täpsustamata materjalis (akridiinoranz) Tekst 1 JAH 3226 A-3226 1938 MÜ 23 natiivmaterjali mikroskoopia kurgukaapest Th-akr JAH EI EI XXX-Acridine orange-m (mycobact) Mükobakterite mikroskoopia (akridiinoranz) Mükobakterite mikroskoopia täpsustamata materjalis (akridiinoranz) Tekst 1 JAH 3226 A-3226 1944 MÜ 23 natiivmaterjali mikroskoopia pleuravedelikust PlrF-akr JAH EI EI XXX-Acridine orange-m (mycobact) Mükobakterite mikroskoopia (akridiinoranz) Mükobakterite mikroskoopia täpsustamata materjalis (akridiinoranz) Tekst 1 JAH 3226 A-3226 1947 MÜ 23 natiivmaterjali mikroskoopia lümfisõlmest Lym-akr JAH EI EI XXX-Acridine orange-m (mycobact) Mükobakterite mikroskoopia (akridiinoranz) Mükobakterite mikroskoopia täpsustamata materjalis (akridiinoranz) Tekst 1 JAH 3226 A-3226 1950 MÜ 23 natiivmaterjali mikroskoopia uriinist cvU-akr JAH EI EI XXX-Acridine orange-m (mycobact) Mükobakterite mikroskoopia (akridiinoranz) Mükobakterite mikroskoopia täpsustamata materjalis (akridiinoranz) Tekst 1 JAH 3226 A-3226 1961 MÜ 23 natiivmaterjali mikroskoopia liikvorist CSF-akr JAH EI EI XXX-Acridine orange-m (mycobact) Mükobakterite mikroskoopia (akridiinoranz) Mükobakterite mikroskoopia täpsustamata materjalis (akridiinoranz) Tekst 1 JAH 3226 A-3226 1962 MÜ 23 natiivmaterjali mikroskoopia kopsutükist Lu-akr JAH EI EI XXX-Acridine orange-m (mycobact) Mükobakterite mikroskoopia (akridiinoranz) Mükobakterite mikroskoopia täpsustamata materjalis (akridiinoranz) Tekst 1 JAH 3226 A-3226 2669 MÜ 23 Mükobakterite mikroskoopia täpsustamata materjalis (auramine) XXX-Auramine-m JAH EI EI XXX-Auramine-m (mycobact) Mükobakterite mikroskoopia (auramiin) Mükobakterite mikroskoopia täpsustamata materjalis (auramiin) Tekst 2 JAH 6380 87243-2 Microscopic observation PrThr Pt XXX Ord Auramine fluorochrome stain MICRO Microscopic observation [Presence] in Specimen by Auramine fluorochrome stain Auramine stain Spec Ql 1 Both 1862 MÜ 23 Bakterioloogiline külv mükobakterite suhtes kopsutükist Lu-myc JAH JAH EI XXX-Mycobacterium culture Mükobakterite külv Mükobakterite külv KYLV 8 JAH 2272 543-9 Mycobacterium sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 0,03% MICRO Mycobacterium sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Mycobacterium XXX Cult 1 Both 1864 MÜ 23 Bakterioloogiline külv mükobakterite suhtes haavaeritisest Wd-myc JAH JAH EI XXX-Mycobacterium culture Mükobakterite külv Mükobakterite külv KYLV 8 JAH 2272 543-9 Mycobacterium sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 0,03% MICRO Mycobacterium sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Mycobacterium XXX Cult 1 Both 1865 MÜ 23 Bakterioloogiline külv mükobakterite suhtes liikvorist CSF-myc JAH JAH EI XXX-Mycobacterium culture Mükobakterite külv Mükobakterite külv KYLV 8 JAH 2272 543-9 Mycobacterium sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 0,03% MICRO Mycobacterium sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Mycobacterium XXX Cult 1 Both 1866 MÜ 23 Bakterioloogiline külv mükobakterite suhtes (lisa materjali nimi) Unk-myc JAH JAH EI XXX-Mycobacterium culture Mükobakterite külv Mükobakterite külv KYLV 8 JAH 2272 543-9 Mycobacterium sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 0,03% MICRO Mycobacterium sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Mycobacterium XXX Cult 1 Both 1875 MÜ 23 Bakterioloogiline külv mükobakterite suhtes nahatükist Skin-myc JAH JAH EI XXX-Mycobacterium culture Mükobakterite külv Mükobakterite külv KYLV 8 JAH 2272 543-9 Mycobacterium sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 0,03% MICRO Mycobacterium sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Mycobacterium XXX Cult 1 Both 1887 MÜ 23 Bakterioloogiline külv mükobakterite suhtes kõrvaeritisest Ear-myc JAH JAH EI XXX-Mycobacterium culture Mükobakterite külv Mükobakterite külv KYLV 8 JAH 2272 543-9 Mycobacterium sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 0,03% MICRO Mycobacterium sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Mycobacterium XXX Cult 1 Both 1888 MÜ 23 Bakterioloogiline külv mükobakterite suhtes pleuratükist Plr-myc JAH JAH EI XXX-Mycobacterium culture Mükobakterite külv Mükobakterite külv KYLV 8 JAH 2272 543-9 Mycobacterium sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 0,03% MICRO Mycobacterium sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Mycobacterium XXX Cult 1 Both 1901 MÜ 23 Bakterioloogiline külv mükobakterite suhtes mädast Abs-myc JAH JAH EI XXX-Mycobacterium culture Mükobakterite külv Mükobakterite külv KYLV 8 JAH 2272 543-9 Mycobacterium sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 0,03% MICRO Mycobacterium sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Mycobacterium XXX Cult 1 Both 1906 MÜ 23 Bakterioloogiline külv mükobakterite suhtes lümfisõlmest Lym-myc JAH JAH EI XXX-Mycobacterium culture Mükobakterite külv Mükobakterite külv KYLV 8 JAH 2272 543-9 Mycobacterium sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 0,03% MICRO Mycobacterium sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Mycobacterium XXX Cult 1 Both 1913 MÜ 23 Bakterioloogiline külv mükobakterite suhtes roest St-myc JAH JAH EI XXX-Mycobacterium culture Mükobakterite külv Mükobakterite külv KYLV 8 JAH 2272 543-9 Mycobacterium sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 0,03% MICRO Mycobacterium sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Mycobacterium XXX Cult 1 Both 1922 MÜ 23 Bakterioloogiline külv mükobakterite suhtes uriinist cvU-myc JAH JAH EI XXX-Mycobacterium culture Mükobakterite külv Mükobakterite külv KYLV 8 JAH 2272 543-9 Mycobacterium sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 0,03% MICRO Mycobacterium sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Mycobacterium XXX Cult 1 Both 1929 MÜ 23 Bakterioloogiline külv mükobakterite suhtes bronhiaspiraadist Br-myc JAH JAH EI XXX-Mycobacterium culture Mükobakterite külv Mükobakterite külv KYLV 8 JAH 2272 543-9 Mycobacterium sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 0,03% MICRO Mycobacterium sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Mycobacterium XXX Cult 1 Both 1943 MÜ 23 Bakterioloogiline külv mükobakterite suhtes liigesevedelikust SynF-myc JAH JAH EI XXX-Mycobacterium culture Mükobakterite külv Mükobakterite külv KYLV 8 JAH 2272 543-9 Mycobacterium sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 0,03% MICRO Mycobacterium sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Mycobacterium XXX Cult 1 Both 1948 MÜ 23 Bakterioloogiline külv mükobakterite suhtes pleuravedelikust PlrF-myc JAH JAH EI XXX-Mycobacterium culture Mükobakterite külv Mükobakterite külv KYLV 8 JAH 2272 543-9 Mycobacterium sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 0,03% MICRO Mycobacterium sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Mycobacterium XXX Cult 1 Both 1949 MÜ 23 Bakterioloogiline külv mükobakterite suhtes maoloputusvedelikust StoF-myc JAH JAH EI XXX-Mycobacterium culture Mükobakterite külv Mükobakterite külv KYLV 8 JAH 2272 543-9 Mycobacterium sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 0,03% MICRO Mycobacterium sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Mycobacterium XXX Cult 1 Both 1959 MÜ 23 Bakterioloogiline külv mükobakterite suhtes ninakaapest Nose-myc JAH JAH EI XXX-Mycobacterium culture Mükobakterite külv Mükobakterite külv KYLV 8 JAH 2272 543-9 Mycobacterium sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 0,03% MICRO Mycobacterium sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Mycobacterium XXX Cult 1 Both 1967 MÜ 23 Bakterioloogiline külv mükobakterite suhtes rögast Sp-myc JAH JAH EI XXX-Mycobacterium culture Mükobakterite külv Mükobakterite külv KYLV 8 JAH 2272 543-9 Mycobacterium sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 0,03% MICRO Mycobacterium sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Mycobacterium XXX Cult 1 Both 1971 MÜ 23 Bakterioloogiline külv mükobakterite suhtes kurgukaapest Th-myc JAH JAH EI XXX-Mycobacterium culture Mükobakterite külv Mükobakterite külv KYLV 8 JAH 2272 543-9 Mycobacterium sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 0,03% MICRO Mycobacterium sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Mycobacterium XXX Cult 1 Both 1917 MÜ 23 Bakterioloogiline külv mükobakterite suhtes verest Bl-myc JAH JAH EI B-Mycobacterium culture Mükobakterite külv verest Mükobakterite külv verest KYLV BACTEC 9 JAH 2300 533-0 Mycobacterium sp identified Prid Pt Bld Nom Organism specific culture 1877 MICRO Mycobacterium sp identified in Blood by Organism specific culture Mycobacterium Bld Cult 1 Both 25,0919 1860 MÜ 23 PCR uuring uriinist cvU-pcr JAH JAH EI XXX-MTBC DNA-Rif panel MTBC DNA ja Rif-tundlikkuse paneel Mycobacterium tuberculosis kompleksi DNA ja rifampitsiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel (paneel) Paneel GeneXpert 11 JAH 2780 L-2780 1869 MÜ 23 PCRuuring maoloputusvedelikust StoF-pcr JAH JAH EI XXX-MTBC DNA-Rif panel MTBC DNA ja Rif-tundlikkuse paneel Mycobacterium tuberculosis kompleksi DNA ja rifampitsiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel (paneel) Paneel GeneXpert 11 JAH 2780 L-2780 1871 MÜ 23 PCR uuring bronhiaspiraadist Br-pcr JAH JAH EI XXX-MTBC DNA-Rif panel MTBC DNA ja Rif-tundlikkuse paneel Mycobacterium tuberculosis kompleksi DNA ja rifampitsiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel (paneel) Paneel GeneXpert 11 JAH 2780 L-2780 1874 MÜ 23 PCR uuring haavaeritisest Wd-pcr JAH JAH EI XXX-MTBC DNA-Rif panel MTBC DNA ja Rif-tundlikkuse paneel Mycobacterium tuberculosis kompleksi DNA ja rifampitsiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel (paneel) Paneel GeneXpert 11 JAH 2780 L-2780 1883 MÜ 23 PCR uuring liigesevedelikust SynF-pcr JAH JAH EI XXX-MTBC DNA-Rif panel MTBC DNA ja Rif-tundlikkuse paneel Mycobacterium tuberculosis kompleksi DNA ja rifampitsiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel (paneel) Paneel GeneXpert 11 JAH 2780 L-2780 1885 MÜ 23 PCR uuring kopsutükist Lu-pcr JAH JAH EI XXX-MTBC DNA-Rif panel MTBC DNA ja Rif-tundlikkuse paneel Mycobacterium tuberculosis kompleksi DNA ja rifampitsiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel (paneel) Paneel GeneXpert 11 JAH 2780 L-2780 1889 MÜ 23 PCR uuring ninakaapest Nose-pcr JAH JAH EI XXX-MTBC DNA-Rif panel MTBC DNA ja Rif-tundlikkuse paneel Mycobacterium tuberculosis kompleksi DNA ja rifampitsiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel (paneel) Paneel GeneXpert 11 JAH 2780 L-2780 1911 MÜ 23 PCR uuring pleuravedelikust PlrF-pcr JAH JAH EI XXX-MTBC DNA-Rif panel MTBC DNA ja Rif-tundlikkuse paneel Mycobacterium tuberculosis kompleksi DNA ja rifampitsiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel (paneel) Paneel GeneXpert 11 JAH 2780 L-2780 1919 MÜ 23 PCR uuring pleuratükist Plr-pcr JAH JAH EI XXX-MTBC DNA-Rif panel MTBC DNA ja Rif-tundlikkuse paneel Mycobacterium tuberculosis kompleksi DNA ja rifampitsiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel (paneel) Paneel GeneXpert 11 JAH 2780 L-2780 1923 MÜ 23 PCR uuring nahatükist Skin-pcr JAH JAH EI XXX-MTBC DNA-Rif panel MTBC DNA ja Rif-tundlikkuse paneel Mycobacterium tuberculosis kompleksi DNA ja rifampitsiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel (paneel) Paneel GeneXpert 11 JAH 2780 L-2780 1930 MÜ 23 PCR uuring mädast Abs-pcr JAH JAH EI XXX-MTBC DNA-Rif panel MTBC DNA ja Rif-tundlikkuse paneel Mycobacterium tuberculosis kompleksi DNA ja rifampitsiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel (paneel) Paneel GeneXpert 11 JAH 2780 L-2780 1931 MÜ 23 PCR uuring lümfisõlmest Lym-pcr JAH JAH EI XXX-MTBC DNA-Rif panel MTBC DNA ja Rif-tundlikkuse paneel Mycobacterium tuberculosis kompleksi DNA ja rifampitsiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel (paneel) Paneel GeneXpert 11 JAH 2780 L-2780 1932 MÜ 23 PCR uuring kõrvaeritisest Ear-pcr JAH JAH EI XXX-MTBC DNA-Rif panel MTBC DNA ja Rif-tundlikkuse paneel Mycobacterium tuberculosis kompleksi DNA ja rifampitsiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel (paneel) Paneel GeneXpert 11 JAH 2780 L-2780 1940 MÜ 23 PCR uuring kurgukaapest Th-pcr JAH JAH EI XXX-MTBC DNA-Rif panel MTBC DNA ja Rif-tundlikkuse paneel Mycobacterium tuberculosis kompleksi DNA ja rifampitsiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel (paneel) Paneel GeneXpert 11 JAH 2780 L-2780 1941 MÜ 23 PCR uuring (lisa materjali nimi) Unk-pcr JAH JAH EI XXX-MTBC DNA-Rif panel MTBC DNA ja Rif-tundlikkuse paneel Mycobacterium tuberculosis kompleksi DNA ja rifampitsiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel (paneel) Paneel GeneXpert 11 JAH 2780 L-2780 1958 MÜ 23 PCR uuring rögast Sp-pcr JAH JAH EI XXX-MTBC DNA-Rif panel MTBC DNA ja Rif-tundlikkuse paneel Mycobacterium tuberculosis kompleksi DNA ja rifampitsiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel (paneel) Paneel GeneXpert 11 JAH 2780 L-2780 1966 MÜ 23 PCR uuring liikvorist CSF-pcr JAH JAH EI XXX-MTBC DNA-Rif panel MTBC DNA ja Rif-tundlikkuse paneel Mycobacterium tuberculosis kompleksi DNA ja rifampitsiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel (paneel) Paneel GeneXpert 11 JAH 2780 L-2780 2490 MÜ 23 PCR uuring roojast St-pcr JAH EI EI XXX-MTBC DNA-Rif panel MTBC DNA ja Rif-tundlikkuse paneel Mycobacterium tuberculosis kompleksi DNA ja rifampitsiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel (paneel) Paneel 11 JAH 2780 L-2780 1988 MÜ 23 Geno Type MTBDRplus MTBDRplus JAH EI EI XXX-MTBC DNA-Rif, Inh panel MTBC DNA ja Rif-, Inh-tundlikkuse paneel Mycobacterium tuberculosis kompleksi DNA ja rifampitsiin- ja isoniasiid-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel (paneel) Paneel GenoType 12 JAH 2778 L-2778 1989 MÜ 23 Geno Type MTBDRsl MTBDRsl JAH EI EI XXX-MTBC DNA-DR panel MTBC DNA ja reservrea ravimtundlikkuse paneel Mycobacterium tuberculosis kompleksi DNA ja reservrea ravimtundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel (paneel) Paneel GenoType 13 JAH 2779 L-2779 1863 MÜ 23 Kiirtest mükobakterite tuvastamiseks liigesevedelikust SynF-MGIT ID JAH EI EI Is-Mycobacterium identified gen Mükobakterite samastamine (gen) Mükobakterite geneetiline samastamine MIKR MGIT 18 JAH 2281 614-8 Mycobacterium sp identified Prid Pt Isolate Nom Mycobacterial subtyping MICRO Mycobacterium sp identified in Isolate by Mycobacterial subtyping Mycobacterium Islt Mycob Subtyping 2 Both 1867 MÜ 23 Kiirtest mükobakterite tuvastamiseks mädast Abs-MGIT ID JAH EI EI Is-Mycobacterium identified gen Mükobakterite samastamine (gen) Mükobakterite geneetiline samastamine MIKR MGIT 18 JAH 2281 614-8 Mycobacterium sp identified Prid Pt Isolate Nom Mycobacterial subtyping MICRO Mycobacterium sp identified in Isolate by Mycobacterial subtyping Mycobacterium Islt Mycob Subtyping 2 Both 1868 MÜ 23 Kiirtest mükobakterite tuvastamiseks rögast Sp-MGIT ID JAH EI EI Is-Mycobacterium identified gen Mükobakterite samastamine (gen) Mükobakterite geneetiline samastamine MIKR MGIT 18 JAH 2281 614-8 Mycobacterium sp identified Prid Pt Isolate Nom Mycobacterial subtyping MICRO Mycobacterium sp identified in Isolate by Mycobacterial subtyping Mycobacterium Islt Mycob Subtyping 2 Both 1870 MÜ 23 Kiirtest mükobakterite tuvastamiseks ninakaapest Nose-MGIT ID JAH EI EI Is-Mycobacterium identified gen Mükobakterite samastamine (gen) Mükobakterite geneetiline samastamine MIKR MGIT 18 JAH 2281 614-8 Mycobacterium sp identified Prid Pt Isolate Nom Mycobacterial subtyping MICRO Mycobacterium sp identified in Isolate by Mycobacterial subtyping Mycobacterium Islt Mycob Subtyping 2 Both 1882 MÜ 23 Kiirtest mükobakterite tuvastamiseks lümfisõlmest Lym-MGIT ID JAH EI EI Is-Mycobacterium identified gen Mükobakterite samastamine (gen) Mükobakterite geneetiline samastamine MIKR MGIT 18 JAH 2281 614-8 Mycobacterium sp identified Prid Pt Isolate Nom Mycobacterial subtyping MICRO Mycobacterium sp identified in Isolate by Mycobacterial subtyping Mycobacterium Islt Mycob Subtyping 2 Both 1884 MÜ 23 Kiirtest mükobakterite tuvastamiseks haavaeritisest Wd-MGIT ID JAH EI EI Is-Mycobacterium identified gen Mükobakterite samastamine (gen) Mükobakterite geneetiline samastamine MIKR MGIT 18 JAH 2281 614-8 Mycobacterium sp identified Prid Pt Isolate Nom Mycobacterial subtyping MICRO Mycobacterium sp identified in Isolate by Mycobacterial subtyping Mycobacterium Islt Mycob Subtyping 2 Both 1896 MÜ 23 Kiirtest mükobakterite tuvastamiseks pleuratükist Plr-MGIT ID JAH EI EI Is-Mycobacterium identified gen Mükobakterite samastamine (gen) Mükobakterite geneetiline samastamine MIKR MGIT 18 JAH 2281 614-8 Mycobacterium sp identified Prid Pt Isolate Nom Mycobacterial subtyping MICRO Mycobacterium sp identified in Isolate by Mycobacterial subtyping Mycobacterium Islt Mycob Subtyping 2 Both 1898 MÜ 23 Kiirtest mükobakterite tuvastamiseks kõrvaeritisest Ear-MGIT ID JAH EI EI Is-Mycobacterium identified gen Mükobakterite samastamine (gen) Mükobakterite geneetiline samastamine MIKR MGIT 18 JAH 2281 614-8 Mycobacterium sp identified Prid Pt Isolate Nom Mycobacterial subtyping MICRO Mycobacterium sp identified in Isolate by Mycobacterial subtyping Mycobacterium Islt Mycob Subtyping 2 Both 1899 MÜ 23 Kiirtest mükobakterite tuvastamiseks roest St-MGIT ID JAH EI EI Is-Mycobacterium identified gen Mükobakterite samastamine (gen) Mükobakterite geneetiline samastamine MIKR MGIT 18 JAH 2281 614-8 Mycobacterium sp identified Prid Pt Isolate Nom Mycobacterial subtyping MICRO Mycobacterium sp identified in Isolate by Mycobacterial subtyping Mycobacterium Islt Mycob Subtyping 2 Both 1905 MÜ 23 Kiirtest mükobakterite tuvastamiseks kurgukaapest Th-MGIT ID JAH EI EI Is-Mycobacterium identified gen Mükobakterite samastamine (gen) Mükobakterite geneetiline samastamine MIKR MGIT 18 JAH 2281 614-8 Mycobacterium sp identified Prid Pt Isolate Nom Mycobacterial subtyping MICRO Mycobacterium sp identified in Isolate by Mycobacterial subtyping Mycobacterium Islt Mycob Subtyping 2 Both 1915 MÜ 23 Kiirtest mükobakterite tuvastamiseks liikvorist CSF-MGIT ID JAH EI EI Is-Mycobacterium identified gen Mükobakterite samastamine (gen) Mükobakterite geneetiline samastamine MIKR MGIT 18 JAH 2281 614-8 Mycobacterium sp identified Prid Pt Isolate Nom Mycobacterial subtyping MICRO Mycobacterium sp identified in Isolate by Mycobacterial subtyping Mycobacterium Islt Mycob Subtyping 2 Both 1927 MÜ 23 Kiirtest mükobakterite tuvastamiseks kopsutükist Lu-MGIT ID JAH EI EI Is-Mycobacterium identified gen Mükobakterite samastamine (gen) Mükobakterite geneetiline samastamine MIKR MGIT 18 JAH 2281 614-8 Mycobacterium sp identified Prid Pt Isolate Nom Mycobacterial subtyping MICRO Mycobacterium sp identified in Isolate by Mycobacterial subtyping Mycobacterium Islt Mycob Subtyping 2 Both 1937 MÜ 23 Kiirtest mükobakterite tuvastamiseks verest Bl-MGIT ID JAH EI EI Is-Mycobacterium identified gen Mükobakterite samastamine (gen) Mükobakterite geneetiline samastamine MIKR MGIT 18 JAH 2281 614-8 Mycobacterium sp identified Prid Pt Isolate Nom Mycobacterial subtyping MICRO Mycobacterium sp identified in Isolate by Mycobacterial subtyping Mycobacterium Islt Mycob Subtyping 2 Both 1942 MÜ 23 Kiirtest mükobakterite tuvastamiseks maoloputusvedelikust StoF-MGIT ID JAH EI EI Is-Mycobacterium identified gen Mükobakterite samastamine (gen) Mükobakterite geneetiline samastamine MIKR MGIT 18 JAH 2281 614-8 Mycobacterium sp identified Prid Pt Isolate Nom Mycobacterial subtyping MICRO Mycobacterium sp identified in Isolate by Mycobacterial subtyping Mycobacterium Islt Mycob Subtyping 2 Both 1951 MÜ 23 Kiirtest mükobakterite tuvastamiseks Unk-MGIT ID JAH EI EI Is-Mycobacterium identified gen Mükobakterite samastamine (gen) Mükobakterite geneetiline samastamine MIKR MGIT 18 JAH 2281 614-8 Mycobacterium sp identified Prid Pt Isolate Nom Mycobacterial subtyping MICRO Mycobacterium sp identified in Isolate by Mycobacterial subtyping Mycobacterium Islt Mycob Subtyping 2 Both 1957 MÜ 23 Kiirtest mükobakterite tuvastamiseks bronhiaspiraadist Br-MGIT ID JAH EI EI Is-Mycobacterium identified gen Mükobakterite samastamine (gen) Mükobakterite geneetiline samastamine MIKR MGIT 18 JAH 2281 614-8 Mycobacterium sp identified Prid Pt Isolate Nom Mycobacterial subtyping MICRO Mycobacterium sp identified in Isolate by Mycobacterial subtyping Mycobacterium Islt Mycob Subtyping 2 Both 1968 MÜ 23 Kiirtest mükobakterite tuvastamiseks nahatükist Skin-MGIT ID JAH EI EI Is-Mycobacterium identified gen Mükobakterite samastamine (gen) Mükobakterite geneetiline samastamine MIKR MGIT 18 JAH 2281 614-8 Mycobacterium sp identified Prid Pt Isolate Nom Mycobacterial subtyping MICRO Mycobacterium sp identified in Isolate by Mycobacterial subtyping Mycobacterium Islt Mycob Subtyping 2 Both 1970 MÜ 23 Kiirtest mükobakterite tuvastamiseks pleuravedelikust PlrF-MGIT ID JAH EI EI Is-Mycobacterium identified gen Mükobakterite samastamine (gen) Mükobakterite geneetiline samastamine MIKR MGIT 18 JAH 2281 614-8 Mycobacterium sp identified Prid Pt Isolate Nom Mycobacterial subtyping MICRO Mycobacterium sp identified in Isolate by Mycobacterial subtyping Mycobacterium Islt Mycob Subtyping 2 Both 1986 MÜ 23 Isoniazid (gen) INHg JAH EI EI XXX-Isoniazid (gen) MTBC Isoniasiid (gen) Mycobacterium tuberculosis kompleksi isoniasiid-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel T/M/R 19 JAH 2282 89488-1 Isoniazid Susc Pt Isolate/Specimen Ord Genotyping ABXBACT Isoniazid [Susceptibility] Qualitative by Genotype method Isoniazid Islt/Spm Ql Genotyp 1 Both 15,7469 1982 MÜ 23 Rifampin (gen) RIFg JAH EI EI XXX-Rifampin (gen) MTBC Rifampitsiin (gen) Mycobacterium tuberculosis kompleksi rifampitsiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel T/M/R GeneXpert Bio Merieux 20 JAH 2283 89489-9 Rifampin Susc Pt Isolate/Specimen Ord Genotyping ABXBACT Rifampin [Susceptibility] Qualitative by Genotype method Rifampin Islt/Spm Ql Genotyp 1 Both 12,8799 1977 MÜ 23 Amikacin (gen) AMKg JAH EI EI XXX-Amikacin (gen) Mycobacteria Amikatsiin (gen) Mükobakterite amikatsiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel T/M/R 22 JAH 3738 89484-0 Amikacin Susc Pt Isolate/Specimen Ord Genotyping ABXBACT Amikacin [Susceptibility] Qualitative by Genotype method Amikacin Islt/Spm Ql Genotyp 1 Both 15,2747 1973 MÜ 23 Capreomycin(gen) CAPg JAH EI EI XXX-Capreomycin (gen) MTBC Kapreomütsiin (gen) Mycobacterium tuberculosis kompleksi kapreomütsiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel T/M/R 23 JAH 3739 89483-2 Capreomycin Susc Pt Isolate/Specimen Ord Genotyping ABXBACT Capreomycin [Susceptibility] Qualitative by Genotype method Capreomycin Islt/Spm Ql Genotyp 1 Both 17,3864 1978 MÜ 23 Kanamycin (gen) KMg JAH EI EI XXX-Kanamycin (gen) Mycobacteria Kanamütsiin (gen) Mükobakterite kanamütsiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel T/M/R 24 JAH 3737 89482-4 Kanamycin Susc Pt Isolate/Specimen Ord Genotyping ABXBACT Kanamycin [Susceptibility] Qualitative by Genotype method Kanamycin Islt/Spm Ql Genotyp 1 Both 16,2208 1873 MÜ 23 Põhirea ravimtundlikkuse määramine mükobakterite suhtes lümfisõlmest Lym-SIRE panel JAH EI EI Is-DR SIRE panel Ravimtundlikkuse SIRE paneel Tuberkuloositekitajate ravimtundlikkuse SIRE paneel Paneel MGIT 30 JAH 2774 L-2774 1877 MÜ 23 Põhirea ravimtundlikkuse määramine mükobakterite suhtes liigesevedelikust SynF-SIRE panel JAH EI EI Is-DR SIRE panel Ravimtundlikkuse SIRE paneel Tuberkuloositekitajate ravimtundlikkuse SIRE paneel Paneel MGIT 30 JAH 2774 L-2774 1895 MÜ 23 Põhirea ravimtundlikkuse määramine mükobakterite suhtes maoloputusvedelikust StoF-SIRE panel JAH EI EI Is-DR SIRE panel Ravimtundlikkuse SIRE paneel Tuberkuloositekitajate ravimtundlikkuse SIRE paneel Paneel MGIT 30 JAH 2774 L-2774 1903 MÜ 23 Põhirea ravimtundlikkuse määramine mükobakterite suhtes mädast Abs-SIRE panel JAH EI EI Is-DR SIRE panel Ravimtundlikkuse SIRE paneel Tuberkuloositekitajate ravimtundlikkuse SIRE paneel Paneel MGIT 30 JAH 2774 L-2774 1904 MÜ 23 Põhirea ravimtundlikkuse määramine mükobakterite suhtes liikvorist CSF-SIRE panel JAH EI EI Is-DR SIRE panel Ravimtundlikkuse SIRE paneel Tuberkuloositekitajate ravimtundlikkuse SIRE paneel Paneel MGIT 30 JAH 2774 L-2774 1907 MÜ 23 Põhirea ravimtundlikkuse määramine mükobakterite suhtes haavaeritisest Wd-SIRE panel JAH EI EI Is-DR SIRE panel Ravimtundlikkuse SIRE paneel Tuberkuloositekitajate ravimtundlikkuse SIRE paneel Paneel MGIT 30 JAH 2774 L-2774 1908 MÜ 23 Põhirea ravimtundlikkuse määramine mükobakterite suhtes pleuravedelikust PlrF-SIRE panel JAH EI EI Is-DR SIRE panel Ravimtundlikkuse SIRE paneel Tuberkuloositekitajate ravimtundlikkuse SIRE paneel Paneel MGIT 30 JAH 2774 L-2774 1910 MÜ 23 Põhirea ravimtundlikkuse määramine mükobakterite suhtes roest St-SIRE panel JAH EI EI Is-DR SIRE panel Ravimtundlikkuse SIRE paneel Tuberkuloositekitajate ravimtundlikkuse SIRE paneel Paneel MGIT 30 JAH 2774 L-2774 1920 MÜ 23 Põhirea ravimtundlikkuse määramine mükobakterite suhtes nahatükist Skin-SIRE panel JAH EI EI Is-DR SIRE panel Ravimtundlikkuse SIRE paneel Tuberkuloositekitajate ravimtundlikkuse SIRE paneel Paneel MGIT 30 JAH 2774 L-2774 1933 MÜ 23 Põhirea ravimtundlikkuse määramine mükobakterite suhtes kõrvaeritisest Ear-SIRE panel JAH EI EI Is-DR SIRE panel Ravimtundlikkuse SIRE paneel Tuberkuloositekitajate ravimtundlikkuse SIRE paneel Paneel MGIT 30 JAH 2774 L-2774 1934 MÜ 23 Põhirea ravimtundlikkuse määramine mükobakterite suhtes Unk-SIRE panel JAH EI EI Is-DR SIRE panel Ravimtundlikkuse SIRE paneel Tuberkuloositekitajate ravimtundlikkuse SIRE paneel Paneel MGIT 30 JAH 2774 L-2774 1936 MÜ 23 Põhirea ravimtundlikkuse määramine mükobakterite suhtes rögast Sp-SIRE panel JAH EI EI Is-DR SIRE panel Ravimtundlikkuse SIRE paneel Tuberkuloositekitajate ravimtundlikkuse SIRE paneel Paneel MGIT 30 JAH 2774 L-2774 1939 MÜ 23 Põhirea ravimtundlikkuse määramine mükobakterite suhtes pleuratükist Plr-SIRE panel JAH EI EI Is-DR SIRE panel Ravimtundlikkuse SIRE paneel Tuberkuloositekitajate ravimtundlikkuse SIRE paneel Paneel MGIT 30 JAH 2774 L-2774 1952 MÜ 23 Põhirea ravimtundlikkuse määramine mükobakterite suhtes bronhiaspiraadist Br-SIRE panel JAH EI EI Is-DR SIRE panel Ravimtundlikkuse SIRE paneel Tuberkuloositekitajate ravimtundlikkuse SIRE paneel Paneel MGIT 30 JAH 2774 L-2774 1953 MÜ 23 Põhirea ravimtundlikkuse määramine mükobakterite suhtes ninakaapest Nose-SIRE panel JAH EI EI Is-DR SIRE panel Ravimtundlikkuse SIRE paneel Tuberkuloositekitajate ravimtundlikkuse SIRE paneel Paneel MGIT 30 JAH 2774 L-2774 1955 MÜ 23 Põhirea ravimtundlikkuse määramine mükobakterite suhtes kopsutükist Lu-SIRE panel JAH EI EI Is-DR SIRE panel Ravimtundlikkuse SIRE paneel Tuberkuloositekitajate ravimtundlikkuse SIRE paneel Paneel MGIT 30 JAH 2774 L-2774 1956 MÜ 23 Põhirea ravimtundlikkuse määramine mükobakterite suhtes kurgukaapest Th-SIRE panel JAH EI EI Is-DR SIRE panel Ravimtundlikkuse SIRE paneel Tuberkuloositekitajate ravimtundlikkuse SIRE paneel Paneel MGIT 30 JAH 2774 L-2774 1965 MÜ 23 Põhirea ravimtundlikkuse määramine mükobakterite suhtes uriinist cvU-SIRE panel JAH EI EI Is-DR SIRE panel Ravimtundlikkuse SIRE paneel Tuberkuloositekitajate ravimtundlikkuse SIRE paneel Paneel MGIT 30 JAH 2774 L-2774 1975 MÜ 23 Streptomycin STR JAH EI EI Is-Streptomycin 1 ug/mL Streptomütsiin 1,0 ug/mL Streptomütsiin 1,0 ug/mL T/M/R MGIT Becton Dickinson andCompany 31 JAH 2288 48177-0 Streptomycin 1.0 ug/mL Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Streptomycin 1 ug/mL [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria Streptomycin 1 ug/mL Islt SlowMyco 1 Both 1980 MÜ 23 Isoniazid INH JAH EI EI Is-Isoniazid 0,1 ug/mL Isoniasiid 0,1 ug/mL Isoniasiid 0,1 ug/mL T/M/R MGIT Becton Dickinson andCompany 32 JAH 2289 25217-1 Isoniazid 0.1 ug/mL Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Isoniazid 0.1 ug/mL [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria Isoniazid 0.1 ug/mL Islt SlowMyco 1 Observation 1981 MÜ 23 Rifampin RIF JAH EI EI Is-Rifampin 1 ug/mL Rifampitsiin 1,0 ug/mL Rifampitsiin 1,0 ug/mL T/M/R MGIT Becton Dickinson andCompany 33 JAH 2290 25202-3 Rifampin 1.0 ug/mL Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Rifampin 1 ug/mL [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria Rifampin 1 ug/mL Islt SlowMyco 1 Observation 1979 MÜ 23 Ethambutol EMB JAH EI EI Is-Ethambutol 5 ug/mL Etambutool 5,0 ug/mL Etambutool 5,0 ug/mL T/M/R MGIT Becton Dickinson andCompany 35 JAH 2291 25194-2 Ethambutol 5.0 ug/mL Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Ethambutol 5 ug/mL [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria Ethambutol 5 ug/mL Islt SlowMyco 1 Observation 1972 MÜ 23 Pyrazinamide PZA JAH EI EI Is-Pyrazinamide 100 ug/mL Pürasiinamiid 100 ug/mL Pürasiinamiid 100 ug/mL T/M/R MGIT Becton Dickinson andCompany 36 JAH 2292 25229-6 Pyrazinamide 100.0 ug/mL Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Pyrazinamide 100 ug/mL [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria PZA 100 ug/mL Islt SlowMyco 1 Observation 1861 MÜ 23 Reservrea ravimtundlikkuse määramine mükobakterite suhtes maoloputusvedelikust StoF-Reserv panel JAH EI EI Is-DR reserve panel Ravimtundlikkuse reservrea paneel Tuberkuloositekitajate ravimtundlikkuse reservrea paneel Paneel MGIT 37 JAH 2776 L-2776 1876 MÜ 23 Reservrea ravimtundlikkuse määramine mükobakterite suhtes verest Bl-Reserv panel JAH EI EI Is-DR reserve panel Ravimtundlikkuse reservrea paneel Tuberkuloositekitajate ravimtundlikkuse reservrea paneel Paneel MGIT 37 JAH 2776 L-2776 1878 MÜ 23 Reservrea ravimtundlikkuse määramine mükobakterite suhtes liigesevedelikust SynF-Reserv panel JAH EI EI Is-DR reserve panel Ravimtundlikkuse reservrea paneel Tuberkuloositekitajate ravimtundlikkuse reservrea paneel Paneel MGIT 37 JAH 2776 L-2776 1881 MÜ 23 Reservrea ravimtundlikkuse määramine mükobakterite suhtes bronhiaspiraadist Br-Reserv panel JAH EI EI Is-DR reserve panel Ravimtundlikkuse reservrea paneel Tuberkuloositekitajate ravimtundlikkuse reservrea paneel Paneel MGIT 37 JAH 2776 L-2776 1892 MÜ 23 Reservrea ravimtundlikkuse määramine mükobakterite suhtes Unk-Reserv panel JAH EI EI Is-DR reserve panel Ravimtundlikkuse reservrea paneel Tuberkuloositekitajate ravimtundlikkuse reservrea paneel Paneel MGIT 37 JAH 2776 L-2776 1893 MÜ 23 Reservrea ravimtundlikkuse määramine mükobakterite suhtes haavaeritisest Wd-Reserv panel JAH EI EI Is-DR reserve panel Ravimtundlikkuse reservrea paneel Tuberkuloositekitajate ravimtundlikkuse reservrea paneel Paneel MGIT 37 JAH 2776 L-2776 1894 MÜ 23 Reservrea ravimtundlikkuse määramine mükobakterite suhtes uriinist cvU-Reserv panel JAH EI EI Is-DR reserve panel Ravimtundlikkuse reservrea paneel Tuberkuloositekitajate ravimtundlikkuse reservrea paneel Paneel MGIT 37 JAH 2776 L-2776 1897 MÜ 23 Reservrea ravimtundlikkuse määramine mükobakterite suhtes lümfisõlmest Lym-Reserv panel JAH EI EI Is-DR reserve panel Ravimtundlikkuse reservrea paneel Tuberkuloositekitajate ravimtundlikkuse reservrea paneel Paneel MGIT 37 JAH 2776 L-2776 1912 MÜ 23 Reservrea ravimtundlikkuse määramine mükobakterite suhtes kopsutükist Lu-Reserv panel JAH EI EI Is-DR reserve panel Ravimtundlikkuse reservrea paneel Tuberkuloositekitajate ravimtundlikkuse reservrea paneel Paneel MGIT 37 JAH 2776 L-2776 1918 MÜ 23 Reservrea ravimtundlikkuse määramine mükobakterite suhtes pleuravedelikust PlrF-Reserv panel JAH EI EI Is-DR reserve panel Ravimtundlikkuse reservrea paneel Tuberkuloositekitajate ravimtundlikkuse reservrea paneel Paneel MGIT 37 JAH 2776 L-2776 1924 MÜ 23 Põhirea ravimtundlikkuse määramine mükobakterite suhtes verest Bl-SIRE panel JAH EI EI Is-DR reserve panel Ravimtundlikkuse reservrea paneel Tuberkuloositekitajate ravimtundlikkuse reservrea paneel Paneel MGIT 37 JAH 2776 L-2776 1925 MÜ 23 Reservrea ravimtundlikkuse määramine mükobakterite suhtes roest St-Reserv panel JAH EI EI Is-DR reserve panel Ravimtundlikkuse reservrea paneel Tuberkuloositekitajate ravimtundlikkuse reservrea paneel Paneel MGIT 37 JAH 2776 L-2776 1928 MÜ 23 Reservrea ravimtundlikkuse määramine mükobakterite suhtes pleuratükist Plr-Reserv panel JAH EI EI Is-DR reserve panel Ravimtundlikkuse reservrea paneel Tuberkuloositekitajate ravimtundlikkuse reservrea paneel Paneel MGIT 37 JAH 2776 L-2776 1935 MÜ 23 Reservrea ravimtundlikkuse määramine mükobakterite suhtes rögast Sp-Reserv panel JAH EI EI Is-DR reserve panel Ravimtundlikkuse reservrea paneel Tuberkuloositekitajate ravimtundlikkuse reservrea paneel Paneel MGIT 37 JAH 2776 L-2776 1945 MÜ 23 Reservrea ravimtundlikkuse määramine mükobakterite suhtes kurgukaapest Th-Reserv panel JAH EI EI Is-DR reserve panel Ravimtundlikkuse reservrea paneel Tuberkuloositekitajate ravimtundlikkuse reservrea paneel Paneel MGIT 37 JAH 2776 L-2776 1946 MÜ 23 Reservrea ravimtundlikkuse määramine mükobakterite suhtes kõrvaeritisest Ear-Reserv panel JAH EI EI Is-DR reserve panel Ravimtundlikkuse reservrea paneel Tuberkuloositekitajate ravimtundlikkuse reservrea paneel Paneel MGIT 37 JAH 2776 L-2776 1954 MÜ 23 Reservrea ravimtundlikkuse määramine mükobakterite suhtes liikvorist CSF-Reserv panel JAH EI EI Is-DR reserve panel Ravimtundlikkuse reservrea paneel Tuberkuloositekitajate ravimtundlikkuse reservrea paneel Paneel MGIT 37 JAH 2776 L-2776 1960 MÜ 23 Reservrea ravimtundlikkuse määramine mükobakterite suhtes ninakaapest Nose-Reserv panel JAH EI EI Is-DR reserve panel Ravimtundlikkuse reservrea paneel Tuberkuloositekitajate ravimtundlikkuse reservrea paneel Paneel MGIT 37 JAH 2776 L-2776 1963 MÜ 23 Reservrea ravimtundlikkuse määramine mükobakterite suhtes nahatükist Skin-Reserv panel JAH EI EI Is-DR reserve panel Ravimtundlikkuse reservrea paneel Tuberkuloositekitajate ravimtundlikkuse reservrea paneel Paneel MGIT 37 JAH 2776 L-2776 1964 MÜ 23 Reservrea ravimtundlikkuse määramine mükobakterite suhtes mädast Abs-Reserv panel JAH EI EI Is-DR reserve panel Ravimtundlikkuse reservrea paneel Tuberkuloositekitajate ravimtundlikkuse reservrea paneel Paneel MGIT 37 JAH 2776 L-2776 1976 MÜ 23 Capreomycin CAP JAH EI EI Is-Capreomycin 2,5 ug/mL Kapreomütsiin 2,5 ug/mL Kapreomütsiin 2,5 ug/mL T/M/R MGIT Becton Dickinson andCompany 38 JAH 2294 23607-5 Capreomycin Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Capreomycin [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria Capreomycin Islt SlowMyco 1 Observation 1974 MÜ 23 Amikacin AMK JAH EI EI Is-Amikacin 1 ug/mL Amikatsiin 1,0 ug/mL Amikatsiin 1,0 ug/mL T/M/R MGIT Becton Dickinson andCompany 39 JAH 2295 60564-2 Amikacin 1.0 ug/mL Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Amikacin 1 ug/mL [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria Amikacin 1 ug/mL Islt SlowMyco 1 1985 MÜ 23 Kanamycin KM JAH EI EI Is-Kanamycin 2,5 ug/mL Kanamütsiin 2,5 ug/mL Kanamütsiin 2,5 ug/mL T/M/R MGIT Becton Dickinson andCompany 40 JAH 3695 88002-1 Kanamycin 2.5 ug/mL Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Kanamycin 2.5 ug/mL [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria Kanamycin 2.5 ug/mL Islt SlowMyco 1 Observation 16,2663 1983 MÜ 23 Prothionamide PTH JAH EI EI Is-Prothionamide 2,5 ug/mL Protioonamiid 2,5 ug/mL Protioonamiid 2,5 ug/mL T/M/R MGIT Becton Dickinson andCompany 42 JAH 2297 63565-6 Prothionamide Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Prothionamide [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria Prothionamide Islt SlowMyco 1 Observation 27,8779 1984 MÜ 23 Ofloxacin OFL JAH EI EI Is-Ofloxacin 2 ug/mL Ofloksatsiin 2,0 ug/mL Ofloksatsiin 2,0 ug/mL T/M/R MGIT Becton Dickinson andCompany 43 JAH 2298 41409-4 Ofloxacin 2.0 ug/mL Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Ofloxacin 2 ug/mL [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria Ofloxacin 2 ug/mL Islt SlowMyco 1 Observation 1987 MÜ 23 Linezolid LN JAH EI EI Is-Linezolid 1 ug/ml Linesoliid 1,0 ug/ml Linesoliid 1,0 ug/ml T/M/R MGIT Becton Dickinson andCompany 49 JAH 2299 41500-0 Linezolid Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Linezolid [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria Linezolid Islt SlowMyco 1 Observation 1872 MÜ 23 M.tuberculosis`s antikehade määramine verest/QuantiFeron Bl-quanti JAH JAH EI P-IGRA IGRA (tuberkuloosi sõeluuring) Gammainterferoon-test plasmas (tuberkuloosi sõeluuring) Tekst 50 JAH 1984 45323-3 Mycobacterium tuberculosis tuberculin stimulated gamma interferon ACnc Pt Bld Ord MICRO Mycobacterium tuberculosis tuberculin stimulated gamma interferon [Presence] in Blood M TB tuberc IGNF Bld Ql 1 Both 1969 MÜ 23 natiivmaterjali mikroskoopia pleuratükist Plr-akr JAH EI EI P-IGRA IGRA (tuberkuloosi sõeluuring) Gammainterferoon-test plasmas (tuberkuloosi sõeluuring) Tekst 50 JAH 1984 45323-3 Mycobacterium tuberculosis tuberculin stimulated gamma interferon ACnc Pt Bld Ord MICRO Mycobacterium tuberculosis tuberculin stimulated gamma interferon [Presence] in Blood M TB tuberc IGNF Bld Ql 1 Both 2217 ST 24 Peitveri roojas (sõeluuring) St-Hb screen JAH JAH EI St-Hb screen Peitveri roojas (sõeluuring) Peitveri roojas (sõeluuring) QN ug/g ug/g Quik Read go instrument Orion Diagnostika 4 JAH/Võrreld 3766 27396-1 Hemoglobin.gastrointestinal MCnt Pt Stool Qn ng/g ng/g 3 CHEM Hemoglobin.gastrointestinal [Mass/mass] in Stool Hemoccult Stl-mCnt 1 Both 2061 ST 24 Peitveri roojas (hemoglobiin, kvantitatiivne) St-Hb QN JAH JAH EI St-Hb QN Peitveri roojas (Hb, QN) Peitveri roojas (hemoglobiin, kvantitatiivne) QN ug/g µg/g 5 JAH 4359 A-4359 176 ST 24 Kalprotektiin roojas St-Calpro JAH JAH EI St-Calpro Kalprotektiin roojas Kalprotektiin roojas QN ug/g Unicap 8 JAH 863 38445-3 Calprotectin MCnt Pt Stool Qn ug/g ug/g CHEM Calprotectin [Mass/mass] in Stool Calprotectin Stl-mCnt 1 Both 273 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku makroskoopiline uuring PrtF-Makro JAH JAH EI PrtF-Cells Kõhuõõnevedeliku tsütoos Kõhuõõnevedeliku tsütoos Paneel 7 JAH 2149 L-2149 275 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütoos PrtF-Makro Värvus PrtF-varvus JAH EI EI PrtF-Color Kõhuõõnevedeliku värvus Kõhuõõnevedeliku värvus Tekst 8 JAH 868 14660-5 Color Type Pt Periton fld Nom SPEC Color of Peritoneal fluid Color Prt 1 Observation 274 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütoos PrtF-Makro Läbipaistvus PrtF-lpaistvus JAH EI EI PrtF-Appearance Kõhuõõnevedeliku läbipaistvus Kõhuõõnevedeliku läbipaistvus Tekst 9 JAH 869 14621-7 Appearance Aper Pt Periton fld Nom SPEC Appearance of Peritoneal fluid Appearance Prt 1 Observation 258 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütogramm analüsaatoril PrtF-Diff a Erütrotsüüdid PrtF-RBC JAH EI EI PrtF-RBC Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid kõhuõõnevedelikus QN E6/L 10^12/L Sysmex 10 JAH 867 795-5 Erythrocytes NCnc Pt Periton fld Qn Manual count 10*12/L 10^12/L HEM/BC Erythrocytes [#/volume] in Peritoneal fluid by Manual count RBC # Prt Manual 1 Observation 259 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütogramm analüsaatoril PrtF-Diff a Leukotsüüdid PrtF-WBC JAH EI EI PrtF-WBC Leukotsüüdid Leukotsüüdid kõhuõõnevedelikus QN E6/L 10^6/L Sysmex 11 JAH 871 810-2 Leukocytes NCnc Pt Periton fld Qn Manual count 10*6/L 10^6/L HEM/BC Leukocytes [#/volume] in Peritoneal fluid by Manual count WBC # Prt Manual 1 Observation 257 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütoosi uuring (analüsaatoril) PrtF-Diff a JAH JAH EI PrtF-Diff-a Kõhuõõnevedeliku tsütogramm analüsaatoril Kõhuõõnevedeliku tsütogramm analüsaatoril Paneel Sysmex 15 JAH 874 34558-7 Cell count panel - Pt Periton fld Qn 2 PANEL.HEM/BC Cell count panel - Peritoneal fluid Cell Cnt Pnl Prt 1 Order 8,7811 260 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütogramm analüsaatoril PrtF-Diff a Mononukleaarsete leukotsüütide suhtarv PrtF-MN% JAH EI EI PrtF-MN% MN% Mononukleaarsete leukotsüütide suhtarv kõhuõõnevedelikus QN % % Sysmex 16 JAH 1705 70038-5 Mononuclear cells/100 leukocytes NFr Pt Periton fld Qn Automated count % % HEM/BC Mononuclear cells/100 leukocytes in Peritoneal fluid by Automated count Mononuc Cells NFr Prt Auto 1 Observation 11,4729 262 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütogramm analüsaatoril PrtF-Diff a Mononukleaarsete leukotsüütide arv PrtF-MN# JAH EI EI PrtF-MN# MN Mononukleaarsete leukotsüütide arv kõhuõõnevedelikus QN E6/L 10^6/L Sysmex 17 JAH 1707 70047-6 Mononuclear cells NCnc Pt Periton fld Qn Automated count 10*3/uL 10*6/L HEM/BC Mononuclear cells [#/volume] in Peritoneal fluid by Automated count Mononuc Cells # Prt Auto 1 Observation 11,4729 261 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütogramm analüsaatoril PrtF-Diff a Polümorfonukleaarsete leukotsüütide suhtarv PrtF-PMN% JAH EI EI PrtF-PMN% PMN% Polümorfonukleaarsete leukotsüütide suhtarv kõhuõõnevedelikus QN % % Sysmex 18 JAH 1706 70039-3 Polymorphonuclear cells/100 leukocytes NFr Pt Periton fld Qn Automated count % % HEM/BC Polymorphonuclear cells/100 leukocytes in Peritoneal fluid by Automated count Polys NFr Prt Auto 1 Observation 11,4729 263 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütogramm analüsaatoril PrtF-Diff a Polümorfonukleaarsete leukotsüütide arv PrtF-PMN# JAH EI EI PrtF-PMN# PMN Polümorfonukleaarsete leukotsüütide arv kõhuõõnevedelikus QN E6/L 10^6/L Sysmex 19 JAH 1708 70048-4 Polymorphonuclear cells NCnc Pt Periton fld Qn Automated count 10*3/uL 10*6/L HEM/BC Polymorphonuclear cells [#/volume] in Peritoneal fluid by Automated count Polys # Prt Auto 1 Observation 11,4729 264 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) PrtF-Diff JAH JAH EI PrtF-Diff-m Kõhuõõnevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) Kõhuõõnevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) Paneel manuaalne 20 JAH 875 29581-6 Differential panel - Pt Periton fld - PANEL.HEM/BC Differential panel in Peritoneal fluid Diff Pnl Prt 1 Order 2085 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) PrtF-Diff Basofiilid kõhuõõnevedelikus PrtF-baso JAH EI EI PrtF-Basofiilid % Basofiilid % Basofiilide suhtarv kõhuõõnevedelikus QN % % 21 JAH 876 31996-2 Basophils/100 leukocytes NFr Pt Periton fld Qn Manual count % % HEM/BC Basophils/100 leukocytes in Peritoneal fluid by Manual count Basophils Fr Prt Manual 1 Observation 268 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) PrtF-Diff Eosinofiilid PrtF-eosin JAH EI EI PrtF-Eosinofiilid % Eosinofiilid % Eosinofiilide suhtarv kõhuõõnevedelikus QN % % 22 JAH 877 14343-8 Eosinophils/100 leukocytes NFr Pt Periton fld Qn Manual count % % HEM/BC Eosinophils/100 leukocytes in Peritoneal fluid by Manual count Eosinophil Fr Prt Manual 1 Observation 265 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) PrtF-Diff Lümfotsüüdid PrtF-lymf JAH EI EI PrtF-Lümfotsüüdid % Lümfotsüüdid % Lümfotsüütide suhtarv kõhuõõnevedelikus QN % % 23 JAH 878 14821-3 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Periton fld Qn Manual count % % HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Peritoneal fluid by Manual count Lymphocytes Fr Prt Manual 1 Observation 266 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) PrtF-Diff Monotsüüdid/makrofaagid PrtF-monomakro JAH EI EI PrtF-Monotsüüdid/makrofaagid % Monotsüüdid/makrofaagid % Monotsüütide/makrofaagide suhtarv kõhuõõnevedelikus QN % % 26 JAH 881 32029-1 Monocytes+Macrophages/100 leukocytes NFr Pt Periton fld Qn Manual count % % HEM/BC Monocytes+Macrophages/100 leukocytes in Peritoneal fluid by Manual count Monos+Macros Fr Prt Manual 1 Observation 267 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) PrtF-Diff Neutrofiilid PrtF-neut JAH EI EI PrtF-Neutrofiilid % Neutrofiilid % Neutrofiilide suhtarv kõhuõõnevedelikus QN % % 27 JAH 882 13836-2 Neutrophils/100 leukocytes NFr Pt Periton fld Qn Manual count % % HEM/BC Neutrophils/100 leukocytes in Peritoneal fluid by Manual count Neutrophils Fr Prt Manual 1 Observation 270 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) PrtF-Diff Blastid PrtF-blastid JAH EI EI PrtF-Blastid % Blastid % Blastide suhtarv kõhuõõnevedelikus QN % % 29 JAH 885 33372-4 Blasts/100 leukocytes NFr Pt Periton fld Qn % % HEM/BC Blasts/100 leukocytes in Peritoneal fluid Blasts Fr Prt 1 Observation 271 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) PrtF-Diff Maliigsed rakud PrtF-maliig JAH EI EI PrtF-Maliigsed rakud % Maliigsed rakud % Maliigsete rakkude suhtarv kõhuõõnevedelikus QN % % 30 JAH 2137 44898-5 Malignant cells/100 cells NFr Pt Periton fld Qn Manual count % % HEM/BC Malignant cells/100 cells in Peritoneal fluid by Manual count Malignant cells NFr Prt Manual 1 Both 269 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) PrtF-Diff Mesoteeli rakud PrtF-mesot JAH EI EI PrtF-Mesoteelirakud % Mesoteelirakud % Mesoteelirakkude suhtarv kõhuõõnevedelikus QN % % 31 JAH 886 14830-4 Mesothelial cells/100 leukocytes NFr Pt Periton fld Qn Manual count % % HEM/BC Mesothelial cells/100 leukocytes in Peritoneal fluid by Manual count Mesothl Cell Fr Prt Manual 1 Observation 272 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) PrtF-Diff Rakud (identifitseerimata) PrtF-muud JAH EI EI PrtF-Identifitseerimata rakud % Identifitseerimata rakud % Identifitseerimata rakkude suhtarv kõhuõõnevedelikus QN % % 32 JAH 884 34982-9 Unidentified cells/100 leukocytes NFr Pt Periton fld Qn % % HEM/BC Unidentified cells/100 leukocytes in Peritoneal fluid Unident Cells Fr Prt 1 Observation 632 BoF 25 Plasma ja kõhuõõnevedeliku albumiini gradient PrtF-PAAG JAH JAH EI PrtF-SAAG Seerumi/plasma ja kõhuõõnevedeliku albumiini gradient Seerumi/plasma ja kõhuõõnevedeliku albumiini gradient QN g/L g/L Cobas c501 36 JAH 1847 63549-0 Albumin.periton fld-Albumin.serum MCncDiff Pt Periton fld+Ser/Plas Qn g/dL g/dL CHEM Albumin.periton fld-Albumin.serum [Mass concentration difference] in Periton fld+Ser/Plas Albumin.periton fld-Albumin.serum-MDiff 1 Both 11,4393 654 BoF 25 Amülaasi pankrease fraktsioon kõhuõõnevedelikus PrtF-pAmyl JAH JAH EI PrtF-pAmyl Amülaas (pankreasespetsiifiline) kõhuõõnevedelikus Amülaas (pankreasespetsiifiline) kõhuõõnevedelikus QN U/L U/L Cobas c501 39 JAH 2030 70258-9 Amylase.pancreatic CCnc Pt Periton fld Qn U/L U/L CHEM Amylase.pancreatic [Enzymatic activity/volume] in Peritoneal fluid Amylase P Prt-cCnc 1 Both 11,4729 657 BoF 25 Amülaasi pankrease fraktsiooni suhe kõhuõõnevedelikus ja plasmas PrtF-pAmyl/P-pAmyl JAH JAH EI PrtF-pAmyl/P-pAmyl Kõhuõõnevedeliku ja plasma pankreasespetsiifilise amülaasi suhe Kõhuõõnevedeliku ja plasma pankreasespetsiifilise amülaasi suhe QN indeks Cobas c501 40 JAH 3966 A-3966 661 BoF 25 Kreatiniin kõhuõõnevedelikus PrtF-Crea JAH JAH EI PrtF-Crea Kreatiniin kõhuõõnevedelikus Kreatiniin kõhuõõnevedelikus QN umol/L µmol/L Cobas c501 45 JAH 1086 39474-2 Creatinine SCnc Pt Periton fld Qn umol/L CHEM Creatinine [Moles/volume] in Peritoneal fluid Creat Prt-sCnc unknown Both 660 BoF 25 Kreatiniini suhe kõhuõõnevedelikus ja plasmas PrtF-Crea/P-Crea JAH JAH EI PrtF-Crea/S,P-Crea Kõhuõõnevedeliku- ja seerumi/plasma kreatiniini suhe Kõhuõõnevedeliku- ja seerumi/plasma kreatiniini suhe QN indeks Cobas c501 46 JAH 1087 70266-2 Creatinine.periton fld/Creatinine.serum RelSCnc Pt Periton fld+Ser/Plas Qn CHEM Creatinine in peritoneal fld/Creatinine.serum Creatinine.prt fld/ser 1 Both 11,4729 646 BoF 25 Laktaadi dehüdrogenaas pleuravedelikus PlrF-LDH JAH JAH EI PrtF-LDH LDH kõhuõõnevedelikus Laktaadi dehüdrogenaas kõhuõõnevedelikus QN U/L U/L Cobas c501 48 JAH 6070 68387-0 Lactate dehydrogenase CCnc Pt Periton fld Qn Reaction: lactate to pyruvate U/L arb U/L CHEM Lactate dehydrogenase [Enzymatic activity/volume] in Peritoneal fluid by Lactate to pyruvate reaction LDH Prt L to P-cCnc 1 Both 1282 BoF 25 Uurea kõhuõõnevedelikus PrtF-Urea JAH JAH EI PrtF-Urea Uurea kõhuõõnevedelikus Uurea kõhuõõnevedelikus QN mmol/L mmol/L Cobas c501 55 JAH 4001 39781-0 Urea SCnc Pt Periton fld Qn mmol/L mmol/L CHEM Urea [Moles/volume] in Peritoneal fluid Urea Prt-sCnc 1 Both 15,0592 1281 BoF 25 Uurea suhe kõhuõõnevedelikus ja plasmas PrtF-Urea/P-Urea JAH JAH EI PrtF-Urea/P-Urea Kõhuõõnevedeliku ja plasma uurea suhe Kõhuõõnevedeliku ja seerumi/plasma uurea suhe QN indeks Cobas c501 56 JAH 4000 A-4000 296 BoF 25 Peritoneaaldialüüsivedeliku tsütogramm analüsaatoril pDiaF-Diff a Erütrotsüüdid pDiaF-RBC JAH EI EI pDiaF-RBC Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid peritoneaaldialüüsivedelikus QN E6/L Sysmex 60 JAH 3654 40534-0 Erythrocytes NCnc Pt Dial fld prt Qn Manual count /uL 10*6/L 1 HEM/BC Erythrocytes [#/volume] in Peritoneal dialysis fluid by Manual count RBC # DiafP Manual 1 Observation 13,1028 297 BoF 25 Peritoneaaldialüüsivedeliku tsütogramm analüsaatoril pDiaF-Diff a Leukotsüüdid pDiaF-WBC JAH EI EI pDiaF-WBC Leukotsüüdid Leukotsüüdid peritoneaaldialüüsivedelikus QN E6/L Sysmex 61 JAH 3655 40533-2 Leukocytes NCnc Pt Dial fld prt Qn Manual count /uL 10*6/L 1 HEM/BC Leukocytes [#/volume] in Peritoneal dialysis fluid by Manual count WBC # DiafP Manual 1 Observation 13,1028 295 BoF 25 Peritoneaaldialüüsivedeliku tsütoosi uuring (analüsaatoril) pDiaF-Diff a JAH JAH EI pDiaF-Diff-a Peritoneaaldialüüsivedeliku tsütogramm analüsaatoril Peritoneaaldialüüsivedeliku tsütogramm analüsaatoril Paneel Sysmex 62 JAH 3952 60587-3 Cell count & Differential panel - Pt Dial fld prt Qn 1 PANEL.HEM/BC Cell count and Differential panel - Peritoneal dialysis fluid Cell Cnt + Diff Pnl DiafP 1 Order 12,0441 298 BoF 25 Peritoneaaldialüüsivedeliku tsütogramm analüsaatoril pDiaF-Diff a Mononukleaarsete leukotsüütide suhtarv pDiaF-MN% JAH EI EI pDiaF-MN% MN% Mononukleaarsete leukotsüütide suhtarv peritoneaaldialüüsivedelikus QN % Sysmex 63 JAH 3953 58802-0 Mononuclear cells/100 leukocytes NFr Pt Dial fld prt Qn % % 1 HEM/BC Mononuclear cells/100 leukocytes in Peritoneal dialysis fluid Mononuc Cells/leuk NFr DiafP 1 Observation 15,2554 300 BoF 25 Peritoneaaldialüüsivedeliku tsütogramm analüsaatoril pDiaF-Diff a Mononukleaarsete leukotsüütide arv pDiaF-MN# JAH EI EI pDiaF-MN# MN Mononukleaarsete leukotsüütide arv peritoneaaldialüüsivedelikus QN E9/L Sysmex 64 JAH 3955 74139-7 Mononuclear cells NCnc Pt Dial fld prt Qn 10*3/uL 10*3/uL HEM/BC Mononuclear cells [#/volume] in Peritoneal dialysis fluid Mononuc Cells # DiafP 1 Both 15,495 299 BoF 25 Peritoneaaldialüüsivedeliku tsütogramm analüsaatoril pDiaF-Diff a Polümorfonukleaarsete leukotsüütide suhtarv pDiaF-PMN% JAH EI EI pDiaF-PMN% PMN% Polümorfonukleaarsete leukotsüütide suhtarv peritoneaaldialüüsivedelikus QN % Sysmex 65 JAH 3954 58801-2 Polymorphonuclear cells/100 leukocytes NFr Pt Dial fld prt Qn % % 1 HEM/BC Polymorphonuclear cells/100 leukocytes in Peritoneal dialysis fluid Polys/leuk NFr DiafP 1 Observation 8,7459 301 BoF 25 Peritoneaaldialüüsivedeliku tsütogramm analüsaatoril pDiaF-Diff a Polümorfonukleaarsete leukotsüütide arv pDiaF-PMN# JAH EI EI pDiaF-PMN# PMN Polümorfonukleaarsete leukotsüütide arv peritoneaaldialüüsivedelikus QN E9/L Sysmex 66 JAH 3956 A-3956 2659 BoF 25 Naatrium peritoneaaldialüüsivedelikus pDiaf-Na JAH JAH EI pDiaf-Na Naatrium peritoneaaldialüüsivedelikus Naatrium peritoneaaldialüüsivedelikus QN mmol/L mmol/L 67 JAH 5968 39787-7 Sodium SCnc Pt Dial fld prt Qn mmol/L mmol/L CHEM Sodium [Moles/volume] in Peritoneal dialysis fluid Sodium DiafP-sCnc 1 Both 2083 BoF 25 Glükoos peritoneaaldialüüsivedelikus pDiaF-Gluc JAH JAH EI pDiaF-Gluc Glükoos peritoneaaldialüüsivedelikus Glükoos peritoneaaldialüüsivedelikus QN mmol/L mmol/L Cobas 6000 c501 Roche 68 JAH 1080 14746-2 Glucose SCnc Pt Dial fld prt Qn mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Peritoneal dialysis fluid Glucose DiafP-sCnc unknown Both 662 BoF 25 Kreatiniin peritoneaaldialüüsivedelikus pDiaF-Crea JAH JAH EI pDiaF-Crea Kreatiniin peritoneaaldialüüsivedelikus Kreatiniin peritoneaaldialüüsivedelikus QN umol/L µmol/L Cobas c501 69 JAH 1081 14681-1 Creatinine SCnc Pt Dial fld prt Qn umol/L CHEM Creatinine [Moles/volume] in Peritoneal dialysis fluid Creat DiafP unknown Both 663 BoF 25 Uurea peritoneaaldialüüsivedelikus pDiaF-Urea JAH JAH EI pDiaF-Urea Uurea peritoneaaldialüüsivedelikus Uurea peritoneaaldialüüsivedelikus QN mmol/L mmol/L Cobas c501 70 JAH 1082 39780-2 Urea SCnc Pt Dial fld prt Qn mmol/L CHEM Urea [Moles/volume] in Peritoneal dialysis fluid Urea DiafP-sCnc unknown Both 2089 BoF 25 Albumiin peritoneaaldialüüsivedelikus pDiaF-Alb JAH JAH EI pDiaF-Alb Albumiin peritoneaaldialüüsivedelikus Albumiin peritoneaaldialüüsivedelikus QN g/L g/L Cobas 6000 c501 Roche 71 JAH 4675 40599-3 Albumin MCnc Pt Dial fld prt Qn g/L g/L;gm/L CHEM Albumin [Mass/volume] in Peritoneal dialysis fluid Albumin DiafP-mCnc 1 Both 9,5351 2088 BoF 25 Valk peritoneaaldialüüsivedelikus pDiaF-Prot JAH JAH EI pDiaF-Prot Valk peritoneaaldialüüsivedelikus Valk peritoneaaldialüüsivedelikus QN g/L g/L Cobas 6000 c501 Roche 72 JAH 4674 12843-9 Protein MCnc Pt Dial fld prt Qn g/L g/L CHEM Protein [Mass/volume] in Peritoneal dialysis fluid Prot DiafP-mCnc 1 Both 11,3203 217 BoF 25 Pleuravedeliku makroskoopiline uuring PlrF-Makro JAH JAH EI PlrF-Cells Pleuravedeliku tsütoos Pleuravedeliku tsütoos Paneel 74 JAH 2150 L-2150 219 BoF 25 Pleuravedeliku tsütoos PlrF-Makro Värvus PlrF-varvus JAH EI EI PlrF-Color Pleuravedeliku värvus Pleuravedeliku värvus Tekst 75 JAH 893 14662-1 Color Type Pt Plr fld Nom SPEC Color of Pleural fluid Color Plr 1 Observation 218 BoF 25 Pleuravedeliku tsütoos PlrF-Makro Läbipaistvus PlrF-lpaistvus JAH EI EI PlrF-Appearance Pleuravedeliku läbipaistvus Pleuravedeliku läbipaistvus Tekst 76 JAH 894 14620-9 Appearance Aper Pt Plr fld Nom SPEC Appearance of Pleural fluid Appearance Plr 1 Observation 221 BoF 25 Pleuravedeliku tsütogramm analüsaatoril PlrF-Diff a Erütrotsüüdid PlrF-RBC JAH EI EI PlrF-RBC Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid pleuravedelikus QN E6/L 10^12/L Sysmex 77 JAH 892 793-0 Erythrocytes NCnc Pt Plr fld Qn Manual count 10*12/L 10^12/L HEM/BC Erythrocytes [#/volume] in Pleural fluid by Manual count RBC # Plr Manual 1 Observation 222 BoF 25 Pleuravedeliku tsütogramm analüsaatoril PlrF-Diff a Leukotsüüdid PlrF-WBC JAH EI EI PlrF-WBC Leukotsüüdid Leukotsüüdid pleuravedelikus QN E6/L 10^6/L Sysmex 78 JAH 896 808-6 Leukocytes NCnc Pt Plr fld Qn Manual count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Leukocytes [#/volume] in Pleural fluid by Manual count WBC # Plr Manual 1 Observation 2086 BoF 25 pH pleuravedelikus PlrF-pH JAH JAH EI PlrF-pH pH pleuravedelikust pH pleuravedelikust QN 80 JAH 1104 2750-8 pH LsCnc Pt Plr fld Qn [pH] CHEM pH of Pleural fluid pH Plr unknown Both 220 BoF 25 Pleuravedeliku tsütoosi uuring (analüsaatoril) PlrF-Diff a JAH JAH EI PlrF-Diff-a Pleuravedeliku tsütogramm analüsaatoril Pleuravedeliku tsütogramm analüsaatoril Paneel Sysmex 82 JAH 899 34561-1 Cell count panel - Pt Plr fld Qn 2 PANEL.HEM/BC Cell count panel - Pleural fluid Cell Cnt Pnl Plr 1 Order 8,7811 223 BoF 25 Pleuravedeliku tsütogramm analüsaatoril PlrF-Diff a Mononukleaarsete leukotsüütide suhtarv PlrF-MN% JAH EI EI PlrF-MN% MN% Mononukleaarsete leukotsüütide suhtarv pleuravedelikus QN % % Sysmex 83 JAH 1694 70066-6 Mononuclear cells/100 leukocytes NFr Pt Plr fld Qn Automated count % % HEM/BC Mononuclear cells/100 leukocytes in Pleural fluid by Automated count Mononuc Cells NFr Plr Auto 1 Observation 11,4729 225 BoF 25 Pleuravedeliku tsütogramm analüsaatoril PlrF-Diff a Mononukleaarsete leukotsüütide arv PlrF-MN# JAH EI EI PlrF-MN# MN Mononukleaarsete leukotsüütide arv pleuravedelikus QN E6/L 10^6/L Sysmex 84 JAH 1696 70043-5 Mononuclear cells NCnc Pt Plr fld Qn Automated count 10*3/uL 10*6/L HEM/BC Mononuclear cells [#/volume] in Pleural fluid by Automated count Mononuc Cells # Plr Auto 1 Observation 11,4729 224 BoF 25 Pleuravedeliku tsütogramm analüsaatoril PlrF-Diff a Polümorfonukleaarsete leukotsüütide suhtarv PlrF-PMN% JAH EI EI PlrF-PMN% PMN% Polümorfonukleaarsete leukotsüütide suhtarv pleuravedelikus QN % % Sysmex 85 JAH 1695 70067-4 Polymorphonuclear cells/100 leukocytes NFr Pt Plr fld Qn Automated count % % HEM/BC Polymorphonuclear cells/100 leukocytes in Pleural fluid by Automated count Polys NFr Plr Auto 1 Observation 11,4729 226 BoF 25 Pleuravedeliku tsütogramm analüsaatoril PlrF-Diff a Polümorfonukleaarsete leukotsüütide arv PlrF-PMN# JAH EI EI PlrF-PMN# PMN Polümorfonukleaarsete leukotsüütide arv pleuravedelikus QN E6/L 10^6/L Sysmex 86 JAH 1697 70044-3 Polymorphonuclear cells NCnc Pt Plr fld Qn Automated count 10*3/uL 10*6/L HEM/BC Polymorphonuclear cells [#/volume] in Pleural fluid by Automated count Polys # Plr Auto 1 Observation 11,4729 227 BoF 25 Pleuravedeliku tsütogramm (mikroskoopia) PlrF-Diff JAH JAH EI PlrF-Diff-m Pleuravedeliku tsütogramm (mikroskoopia) Pleuravedeliku tsütogramm (mikroskoopia) Paneel manuaalne 87 JAH 900 29583-2 Differential panel - Pt Plr fld - PANEL.HEM/BC Differential panel in Pleural fluid Diff Pnl Plr 1 Order 232 BoF 25 Pleuravedeliku tsütogramm (mikroskoopia) PlrF-Diff Basofiilid PlrF-baso JAH EI EI PlrF-Basofiilid % Basofiilid % Basofiilide suhtarv pleuravedelikus QN % % manuaalne 88 JAH 901 31995-4 Basophils/100 leukocytes NFr Pt Plr fld Qn Manual count % % HEM/BC Basophils/100 leukocytes in Pleural fluid by Manual count Basophils Fr Plr Manual 1 Observation 231 BoF 25 Pleuravedeliku tsütogramm (mikroskoopia) PlrF-Diff Eosinofiilid PlrF-eosin JAH EI EI PlrF-Eosinofiilid % Eosinofiilid % Eosinofiilide suhtarv pleuravedelikus QN % % manuaalne 89 JAH 902 14344-6 Eosinophils/100 leukocytes NFr Pt Plr fld Qn Manual count % % HEM/BC Eosinophils/100 leukocytes in Pleural fluid by Manual count Eosinophil Fr Plr Manual 1 Observation 229 BoF 25 Pleuravedeliku tsütogramm (mikroskoopia) PlrF-Diff Lümfotsüüdid PlrF-lymf JAH EI EI PlrF-Lümfotsüüdid % Lümfotsüüdid % Lümfotsüütide suhtarv pleuravedelikus QN % % manuaalne 90 JAH 903 14820-5 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Plr fld Qn Manual count % % HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Pleural fluid by Manual count Lymphocytes Fr Plr Manual 1 Observation 230 BoF 25 Pleuravedeliku tsütogramm (mikroskoopia) PlrF-Diff Monotsüüdid/makrofaagid PlrF-mono JAH EI EI PlrF-Monotsüüdid/makrofaagid % Monotsüüdid/makrofaagid % Monotsüütide/makrofaagide suhtarv pleuravedelikus QN % % manuaalne 93 JAH 906 32028-3 Monocytes+Macrophages/100 leukocytes NFr Pt Plr fld Qn Manual count % % HEM/BC Monocytes+Macrophages/100 leukocytes in Pleural fluid by Manual count Monos+Macros Fr Plr Manual 1 Observation 228 BoF 25 Pleuravedeliku tsütogramm (mikroskoopia) PlrF-Diff Neutrofiilid Plrf-gran JAH EI EI PlrF-Neutrofiilid % Neutrofiilid % Neutrofiilide suhtarv pleuravedelikus QN % % manuaalne 94 JAH 907 14848-6 Neutrophils/100 leukocytes NFr Pt Plr fld Qn Manual count % % HEM/BC Neutrophils/100 leukocytes in Pleural fluid by Manual count Neutrophils Fr Plr Manual 1 Observation 233 BoF 25 Pleuravedeliku tsütogramm (mikroskoopia) PlrF-Diff Maliigsed rakud PlrF-maliig JAH EI EI PlrF-Maliigsed rakud % Maliigsed rakud % Maliigsete rakkude suhtarv pleuravedelikus QN % % manuaalne 97 JAH 2138 44895-1 Malignant cells/100 cells NFr Pt Plr fld Qn Manual count % % HEM/BC Malignant cells/100 cells in Pleural fluid by Manual count Malignant cells NFr Plr Manual 1 Both 234 BoF 25 Pleuravedeliku tsütogramm (mikroskoopia) PlrF-Diff Mesoteelirakud rakud PlrF-mesot JAH EI EI PlrF-Mesoteeli rakud % Mesoteeli rakud % Mesoteelirakkude suhtarv pleuravedelikus QN % % manuaalne 98 JAH 911 14829-6 Mesothelial cells/100 leukocytes NFr Pt Plr fld Qn Manual count % % HEM/BC Mesothelial cells/100 leukocytes in Pleural fluid by Manual count Mesothl Cell Fr Plr Manual 1 Observation 235 BoF 25 Pleuravedeliku tsütogramm (mikroskoopia) PlrF-Diff Rakud (identifitseerimata) PlrF-muud JAH EI EI PlrF-Identifitseerimata rakud % Identifitseerimata rakud % Identifitseerimata rakkude suhtarv pleuravedelikus QN % % manuaalne 99 JAH 909 34983-7 Unidentified cells/100 leukocytes NFr Pt Plr fld Qn % % HEM/BC Unidentified cells/100 leukocytes in Pleural fluid Unident Cells Fr Plr 1 Observation 649 BoF 25 Plasma ja pleuravedeliku albumiini gradient PlrF-PEAG JAH JAH EI PlrF-SEAG Seerumi/plasma ja pleuravedeliku albumiini gradient Seerumi/plasma ja pleuravedeliku albumiini gradient QN g/L g/L Cobas c501 101 JAH 1857 72647-1 Albumin.serum-albumin.plr fld MCncDiff Pt Ser/Plas+Plr fld Qn g/L g/L CHEM Albumin in serum - albumin in pleural fluid [Mass concentration difference] Albumin ser-plr fld-MDiff 1 Both 35,7075 644 BoF 25 Kolesterool pleuravedelikus PlrF-Chol JAH JAH EI PlrF-Chol Kolesterool pleuravedelikus Kolesterool pleuravedelikus QN mmol/L mmol/L Cobas c501 109 JAH 1098 39468-4 Cholesterol SCnc Pt Plr fld Qn mmol/L CHEM Cholesterol [Moles/volume] in Pleural fluid Cholest Plr-sCnc unknown Both 645 BoF 25 Laktaadi dehüdrogenaasi suhe pleuravedelikus ja plasmas PlrF-LDH/P-LDH JAH JAH EI PlrF-LDH/S,P-LDH Pleuravedeliku ja seerumi/plasma LDH suhe Pleuravedeliku ja seerumi/plasma laktaadi dehüdrogenaasi suhe QN indeks Cobas c501 115 JAH 1101 49930-1 Lactate dehydrogenase.plr/Lactate dehydrogenase.serum RelCCnc Pt Ser/Plas+Plr fld Qn CHEM Lactate dehydrogenase.pleural fluid/Lactate dehydrogenase.serum LDH Plr/SerPl unknown Observation 651 BoF 25 Triglütseriidid pleuravedelikus PlrF-Trigl JAH JAH EI PlrF-Trigl Triglütseriidid pleuravedelikus Triglütseriidid pleuravedelikus QN mmol/L mmol/L Cobas c501 117 JAH 1105 39801-6 Triglyceride SCnc Pt Plr fld Qn mmol/L CHEM Triglyceride [Moles/volume] in Pleural fluid Trigl Plr-sCnc unknown Both 653 BoF 25 Valk pleuravedelikus PlrF-Prot JAH JAH EI PlrF-Prot Valk pleuravedelikus Valk pleuravedelikus QN g/L g/L Cobas c501 119 JAH 1106 2882-9 Protein MCnc Pt Plr fld Qn g/L CHEM Protein [Mass/volume] in Pleural fluid Prot Plr-mC unknown Both 652 BoF 25 Valgu suhe pleuravedelikus ja plasmas PlrF-Prot/P-Prot JAH JAH EI PlrF-Prot/S,P-Prot Pleuravedeliku ja seerumi/plasma valgu suhe Pleuravedeliku ja seerumi/plasma valgu suhe QN indeks Cobas c501 120 JAH 1107 49929-3 Protein.plr/Protein.serum RelMCnc Pt Ser/Plas+Plr fld Qn CHEM Protein.pleural fluid/Protein.serum Protein Plr/SerPl unknown Observation 292 BoF 25 Perikardivedeliku makroskoopiline uuring PrcF-Makro JAH JAH EI PrcF-Cells Perikardivedeliku tsütoos Perikardivedeliku tsütoos Paneel 122 JAH 2756 L-2756 294 BoF 25 Perikardivedeliku tsütoos PrcF-Makro Värvus PrcF-varvus JAH EI EI PrcF-Color Perikardivedeliku värvus Perikardivedeliku värvus Tekst 123 JAH 918 14661-3 Color Type Pt Pericard fld Nom SPEC Color of Pericardial fluid Color Pcar 1 Observation 293 BoF 25 Perikardivedeliku tsütoos PrcF-Makro Läbipaistvus PrcF-lpaistvus JAH EI EI PrcF-Appearance Perikardivedeliku läbipaistvus Perikardivedeliku läbipaistvus Tekst 124 JAH 919 14617-5 Appearance Aper Pt Pericard fld Nom SPEC Appearance of Pericardial fluid Appearance Pcar 1 Observation 277 BoF 25 Perikardivedeliku tsütogramm analüsaatoril PrcF-Diff a Erütrotsüüdid PrcF-RBC JAH EI EI PrcF-RBC Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid perikardivedelikus QN E6/L 10^12/L Sysmex 125 JAH 917 14713-2 Erythrocytes NCnc Pt Pericard fld Qn Manual count 10*6/L 10^6/L HEM/BC Erythrocytes [#/volume] in Pericardial fluid by Manual count RBC # Pcar Manual 1 Observation 278 BoF 25 Perikardivedeliku tsütogramm analüsaatoril PrcF-Diff a Leukotsüüdid PrcF-WBC JAH EI EI PrcF-WBC Leukotsüüdid Leukotsüüdid perikardivedelikus QN E6/L 10^6/L Sysmex 126 JAH 921 14811-4 Leukocytes NCnc Pt Pericard fld Qn Manual count 10*6/L 10^6/L HEM/BC Leukocytes [#/volume] in Pericardial fluid by Manual count WBC # Pcar Manual 1 Observation 276 BoF 25 Perikardivedeliku tsütoosi uuring (analüsaatoril) PrcF-Diff a JAH JAH EI PrcF-Diff-a Perikardivedeliku tsütogramm analüsaatoril Perikardivedeliku tsütogramm analüsaatoril Paneel Sysmex 130 JAH 924 69740-9 Cell count panel - Pt Pericard fld Qn PANEL.HEM/BC Cell count panel - Pericardial fluid Cell Cnt Pnl Pcar 1 Order 279 BoF 25 Perikardivedeliku tsütogramm analüsaatoril PrcF-Diff a Mononukleaarsete leukotsüütide suhtarv PrcF-MN% JAH EI EI PrcF-MN% MN% Mononukleaarsete leukotsüütide suhtarv perikardivedelikus QN % % Sysmex 131 JAH 1709 70037-7 Mononuclear cells/100 leukocytes NFr Pt Pericard fld Qn Automated count % % HEM/BC Mononuclear cells/100 leukocytes in Pericardial fluid by Automated count Mononuc Cells NFr Pcar Auto 1 Observation 11,4729 281 BoF 25 Perikardivedeliku tsütogramm analüsaatoril PrcF-Diff a Mononukleaarsete leukotsüütide arv PrcF-MN# JAH EI EI PrcF-MN# MN Mononukleaarsete leukotsüütide arv perikardivedelikus QN E6/L 10^6/L Sysmex 132 JAH 1711 70046-8 Mononuclear cells NCnc Pt Pericard fld Qn Automated count 10*3/uL 10*6/L HEM/BC Mononuclear cells [#/volume] in Pericardial fluid by Automated count Mononuc Cells # Pcar Auto 1 Observation 11,4729 280 BoF 25 Perikardivedeliku tsütogramm analüsaatoril PrcF-Diff a Polümorfonukleaarsete leukotsüütide suhtarv PrcF-PMN% JAH EI EI PrcF-PMN% PMN% Polümorfonukleaarsete leukotsüütide suhtarv perikardivedelikus QN % % Sysmex 133 JAH 1710 70036-9 Polymorphonuclear cells/100 leukocytes NFr Pt Pericard fld Qn Automated count % % HEM/BC Polymorphonuclear cells/100 leukocytes in Pericardial fluid by Automated count Polys NFr Pcar Auto 1 Observation 11,4729 282 BoF 25 Perikardivedeliku tsütogramm analüsaatoril PrcF-Diff a Polümorfonukleaarsete leukotsüütide arv PrcF-PMN# JAH EI EI PrcF-PMN# PMN Polümorfonukleaarsete leukotsüütide arv perikardivedelikus QN E6/L 10^6/L Sysmex 134 JAH 1712 70045-0 Polymorphonuclear cells NCnc Pt Pericard fld Qn Automated count 10*3/uL 10*6/L HEM/BC Polymorphonuclear cells [#/volume] in Pericardial fluid by Automated count Polys # Pcar Auto 1 Observation 11,4729 283 BoF 25 Perikardivedeliku tsütogramm (mikroskoopia) PrcF-Diff JAH JAH EI PrcF-Diff-m Perikardivedeliku tsütogramm (mikroskoopia) Perikardivedeliku tsütogramm (mikroskoopia) Paneel manuaalne 135 JAH 925 69741-7 Differential panel - Pt Pericard fld - PANEL.HEM/BC Differential panel - Pericardial fluid Diff Pnl Pcar 1 Order 2084 BoF 25 Perikardivedeliku tsütogramm (mikroskoopia) PrcF-Diff Basofiilid perikardivedelikus PrcF-baso JAH EI EI PrcF-Basofiilid % Basofiilid % Basofiilide suhtarv perikardivedelikus QN % % 136 JAH 926 31994-7 Basophils/100 leukocytes NFr Pt Pericard fld Qn Manual count % % HEM/BC Basophils/100 leukocytes in Pericardial fluid by Manual count Basophils Fr Pcar Manual 1 Observation 287 BoF 25 Perikardivedeliku tsütogramm (mikroskoopia) PrcF-Diff Eosinofiilid PrcF-eosin JAH EI EI PrcF-Eosinofiilid % Eosinofiilid % Eosinofiilide suhtarv perikardivedelikus QN % % 137 JAH 927 32013-5 Eosinophils/100 leukocytes NFr Pt Pericard fld Qn Manual count % % HEM/BC Eosinophils/100 leukocytes in Pericardial fluid by Manual count Eosinophil Fr Pcar Manual 1 Observation 284 BoF 25 Perikardivedeliku tsütogramm (mikroskoopia) PrcF-Diff Lümfotsüüdid PrcF-lymf JAH EI EI PrcF-Lümfotsüüdid % Lümfotsüüdid % Lümfotsüütide suhtarv perikardivedelikus QN % % 138 JAH 928 14818-9 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Pericard fld Qn Manual count % % HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Pericardial fluid by Manual count Lymphocytes Fr Pcar Manual 1 Observation 285 BoF 25 Perikardivedeliku tsütogramm (mikroskoopia) PrcF-Diff Monotsüüdid/makrofaagid PrcF-monomakro JAH EI EI PrcF-Monotsüüdid/makrofaagid % Monotsüüdid/makrofaagid % Monotsüütide/makrofaagide suhtarv perikardivedelikus QN % % 141 JAH 931 32027-5 Monocytes+Macrophages/100 leukocytes NFr Pt Pericard fld Qn Manual count % % HEM/BC Monocytes+Macrophages/100 leukocytes in Pericardial fluid by Manual count Monos+Macros Fr Pcar Manual 1 Observation 286 BoF 25 Perikardivedeliku tsütogramm (mikroskoopia) PrcF-Diff Neutrofiilid PrcF-neut JAH EI EI PrcF-Neutrofiilid % Neutrofiilid % Neutrofiilide suhtarv perikardivedelikus QN % % 142 JAH 932 14847-8 Neutrophils/100 leukocytes NFr Pt Pericard fld Qn Manual count % % HEM/BC Neutrophils/100 leukocytes in Pericardial fluid by Manual count Neutrophils Fr Pcar Manual 1 Observation 289 BoF 25 Perikardivedeliku tsütogramm (mikroskoopia) PrcF-Diff Blastid PrcF-blast JAH EI EI PrcF-Blastid % Blastid % Blastide suhtarv perikardivedelikus QN % % 144 JAH 935 33412-8 Blasts/100 leukocytes NFr Pt Pericard fld Qn % % HEM/BC Blasts/100 leukocytes in Pericardial fluid Blasts Fr Pcar 1 Observation 288 BoF 25 Perikardivedeliku tsütogramm (mikroskoopia) PrcF-Diff Mesoteeli rakud PrcF-mesot JAH EI EI PrcF-Mesoteelirakud % Mesoteelirakud % Mesoteelirakkude suhtarv perikardivedelikus QN % % 145 JAH 936 14828-8 Mesothelial cells/100 leukocytes NFr Pt Pericard fld Qn Manual count % % HEM/BC Mesothelial cells/100 leukocytes in Pericardial fluid by Manual count Mesothl Cell Fr Pcar Manual 1 Observation 290 BoF 25 Perikardivedeliku tsütogramm (mikroskoopia) PrcF-Diff Maliigsed rakud PrcF-maliig JAH EI EI PrcF-Identifitseerimata rakud % Identifitseerimata rakud % Identifitseerimata rakkude suhtarv perikardivedelikus QN % 146 JAH 933 32202-4 Unidentified cells NCnc Pt Pericard fld Qn Manual count HEM/BC Unidentified cells [#/volume] in Pericardial fluid by Manual count Unident Cells # Pcar Manual 1 Observation 291 BoF 25 Perikardivedeliku tsütogramm (mikroskoopia) PrcF-Diff Rakud (identifitseerimata) PrcF-muud JAH EI EI PrcF-Identifitseerimata rakud % Identifitseerimata rakud % Identifitseerimata rakkude suhtarv perikardivedelikus QN % % 146 JAH 933 32202-4 Unidentified cells NCnc Pt Pericard fld Qn Manual count HEM/BC Unidentified cells [#/volume] in Pericardial fluid by Manual count Unident Cells # Pcar Manual 1 Observation 655 BoF 25 Plasma ja perikardivedeliku albumiini gradient PrcF-PEAG JAH JAH EI PrcF-SEAG Seerumi/plasma ja perikardivedeliku albumiini gradient Seerumi/plasma ja perikardivedeliku albumiini gradient QN g/L U/L Cobas c501 148 JAH 1852 72646-3 Albumin.serum-albumin.pericard fld MCncDiff Pt Pericard fld+Ser/Plas Qn g/dL g/dL CHEM Albumin in serum - albumin in pericardial fluid [Mass concentration difference] Albumin ser-peric fld-MDiff 1 11,4838 254 BoF 25 Liigesvedeliku makroskoopiline uuring SynF-Makro JAH JAH EI SynF-Cells Liigesevedeliku tsütoos Liigesevedeliku tsütoos Paneel 164 JAH 2176 L-2176 256 BoF 25 Liigesevedeliku tsütoos SynF-Makro Värvus SynF-varvus JAH EI EI SynF-Color Liigesevedeliku värvus Liigesevedeliku värvus Tekst 165 JAH 941 14664-7 Color Type Pt Synv fld Nom 0,00% SPEC Color of Synovial fluid Color Snv 1 Observation 255 BoF 25 Liigesevedeliku tsütoos SynF-Makro Läbipaistvus SynF-lpaistvus JAH EI EI SynF-Appearance Liigesevedeliku läbipaistvus Liigesevedeliku läbipaistvus Tekst 166 JAH 943 29605-3 Appearance Aper Pt Synv fld Nom SPEC Appearance of Synovial fluid Appearance Snv 1 Observation 237 BoF 25 Liigesevedeliku tsütogramm analüsaatoril SynF-Diff a Erütrotsüüdid SynF-RBC JAH EI EI SynF-RBC Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid liigesevedelikus QN E6/L 10^12/L Sysmex 168 JAH 940 797-1 Erythrocytes NCnc Pt Synv fld Qn Manual count 10*6/L 10^6/L HEM/BC Erythrocytes [#/volume] in Synovial fluid by Manual count RBC # Snv Manual 1 Observation 238 BoF 25 Liigesevedeliku tsütogramm analüsaatoril SynF-Diff a Leukotsüüdid SynF-WBC JAH EI EI SynF-WBC Leukotsüüdid Leukotsüüdid liigesevedelikus QN E6/L 10^6/L Sysmex 169 JAH 949 814-4 Leukocytes NCnc Pt Synv fld Qn Manual count 10*6/L 10^6/L HEM/BC Leukocytes [#/volume] in Synovial fluid by Manual count WBC # Snv Manual 1 Observation 236 BoF 25 Liigesevedeliku tsütoosi uuring (analüsaatoril) SynF-Diff a JAH JAH EI SynF-Diff-a Liigesevedeliku tsütogramm analüsaatoril Liigesevedeliku tsütogramm analüsaatoril Paneel Sysmex 170 JAH 954 34559-5 Cell count panel - Pt Synv fld Qn 8 PANEL.HEM/BC Cell count panel - Synovial fluid Cell Cnt Pnl Snv 1 Order 8,7811 239 BoF 25 Liigesevedeliku tsütogramm analüsaatoril SynF-Diff a Mononukleaarsete leukotsüütide suhtarv SynF-MN% JAH EI EI SynF-MN% MN% Mononukleaarsete leukotsüütide suhtarv liigesevedelikus QN % % Sysmex 171 JAH 1701 70042-7 Mononuclear cells/100 leukocytes NFr Pt Synv fld Qn Automated count % % HEM/BC Mononuclear cells/100 leukocytes in Synovial fluid by Automated count Mononuc Cells NFr Snv Auto 1 Observation 11,4729 241 BoF 25 Liigesevedeliku tsütogramm analüsaatoril SynF-Diff a Mononukleaarsete leukotsüütide arv SynF-MN# JAH EI EI SynF-MN# MN Mononukleaarsete leukotsüütide arv liigesevedelikus QN E6/L 10^6/L Sysmex 172 JAH 1703 70050-0 Mononuclear cells NCnc Pt Synv fld Qn Automated count 10*3/uL 10*6/L HEM/BC Mononuclear cells [#/volume] in Synovial fluid by Automated count Mononuc Cells # Snv Auto 1 Observation 11,4729 240 BoF 25 Liigesevedeliku tsütogramm analüsaatoril SynF-Diff a Polümorfonukleaarsete leukotsüütide suhtarv SynF-Pmn% JAH EI EI SynF-PMN% PMN% Polümorfonukleaarsete leukotsüütide suhtarv liigesevedelikus QN % % Sysmex 173 JAH 1702 70040-1 Polymorphonuclear cells/100 leukocytes NFr Pt Synv fld Qn Automated count % % HEM/BC Polymorphonuclear cells/100 leukocytes in Synovial fluid by Automated count Polys NFr Snv Auto 1 Observation 11,4729 242 BoF 25 Liigesevedeliku tsütogramm analüsaatoril SynF-Diff a Polümorfonukleaarsete leukotsüütide arv SynF-PMN# JAH EI EI SynF-PMN# PMN Polümorfonukleaarsete leukotsüütide arv liigesevedelikus QN E6/L 10^6/L Sysmex 174 JAH 1704 70049-2 Polymorphonuclear cells NCnc Pt Synv fld Qn Automated count 10*3/uL 10*6/L HEM/BC Polymorphonuclear cells [#/volume] in Synovial fluid by Automated count Polys # Snv Auto 1 Observation 11,4729 243 BoF 25 Liigesevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) SynF-Diff JAH JAH EI SynF-Diff-m Liigesevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) Liigesevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) Paneel manuaalne 175 JAH 957 29582-4 Differential panel - Pt Synv fld - PANEL.HEM/BC Differential panel in Synovial fluid Diff Pnl Snv 1 Order 247 BoF 25 Liigesevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) SynF-Diff Basofiilid SynF-Baso JAH EI EI SynF-Basofiilid % Basofiilid % Basofiilide suhtarv liigesevedelikus QN % 176 JAH 958 17833-5 Basophils/100 leukocytes NFr Pt Synv fld Qn % % HEM/BC Basophils/100 leukocytes in Synovial fluid Basophils Fr Snv 1 Observation 2081 BoF 25 Liigesevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) SynF-Diff Eosinofiilid liigesevedelikus SynF-eosin JAH EI EI SynF-Eosinofiilid % Eosinofiilid % Eosinofiilide suhtarv liigesevedelikus QN % % 177 JAH 959 57391-5 Eosinophils/100 leukocytes NFr Pt Synv fld Qn Manual count % % HEM/BC Eosinophils/100 leukocytes in Synovial fluid by Manual count Eosinophil Fr Snv Manual 1 Both 244 BoF 25 Liigesevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) SynF-Diff Lümfotsüüdid SynF-lymf JAH EI EI SynF-Lümfotsüüdid % Lümfotsüüdid % Lümfotsüütide suhtarv liigesevedelikus QN % % 178 JAH 960 14822-1 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Synv fld Qn Manual count % % HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Synovial fluid by Manual count Lymphocytes Fr Snv Manual 1 Observation 245 BoF 25 Liigesevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) SynF-Diff Monotsüüdid/ makrofaagid SynF-monomakro JAH EI EI SynF-Monotsüüdid/makrofaagid % Monotsüüdid/makrofaagid % Monotsüütide/makrofaagide suhtarv liigesevedelikus QN % % 181 JAH 963 21395-9 Monocytes+Macrophages/100 leukocytes NFr Pt Synv fld Qn Manual count % % HEM/BC Monocytes+Macrophages/100 leukocytes in Synovial fluid by Manual count Monos+Macros Fr Snv Manual 1 Observation 246 BoF 25 Liigesevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) SynF-Diff Neutrofiilid SynF-neut JAH EI EI SynF-Neutrofiilid % Neutrofiilid % Neutrofiilide suhtarv liigesevedelikus QN % % 182 JAH 964 40491-3 Neutrophils/100 leukocytes NFr Pt Synv fld Qn Manual count % % HEM/BC Neutrophils/100 leukocytes in Synovial fluid by Manual count Neutrophils Fr Snv Manual 1 Observation 248 BoF 25 Liigesevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) SynF-Diff Sünoviotsüüdid SynF-Syno JAH EI EI SynF-Sünoviotsüüdid % Sünoviotsüüdid % Sünoviotsüütide suhtarv liigesevedelikus QN % 187 JAH 968 35651-9 Synovial lining cells/100 cells NFr Pt Synv fld Qn % % HEM/BC Synovial lining cells/100 cells in Synovial fluid Synoviocytes Fr Snv 1 Observation 2082 BoF 25 Liigesevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) SynF-Diff Sünoviotsüüdid liigesevedelikus SynF-syn JAH EI EI SynF-Sünoviotsüüdid % Sünoviotsüüdid % Sünoviotsüütide suhtarv liigesevedelikus QN % % 187 JAH 968 35651-9 Synovial lining cells/100 cells NFr Pt Synv fld Qn % % HEM/BC Synovial lining cells/100 cells in Synovial fluid Synoviocytes Fr Snv 1 Observation 249 BoF 25 Liigesevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) SynF-Diff Rakud (identifitseerimata) SynF-muud JAH EI EI SynF-Identifitseerimata rakud % Identifitseerimata rakud % Identifitseerimata rakkude suhtarv liigesevedelikus QN % 188 JAH 966 34984-5 Unidentified cells/100 leukocytes NFr Pt Synv fld Qn % % HEM/BC Unidentified cells/100 leukocytes in Synovial fluid Unident Cells Fr Snv 1 Observation 250 BoF 25 Kristallid liigesevedelikus SynF-Cryst JAH JAH EI SynF-Cryst Kristallid Kristallid liigesevedelikus Tekst manuaalne 190 JAH 944 5781-0 Crystals Prid Pt Synv fld Nom Microscopy.light 0,00% HEM/BC Crystals [type] in Synovial fluid by Light microscopy Crystals Snv Micro 1 Both 252 BoF 25 Kristallid SynF-Cryst Kaltsiumpürofosfaatdihüdraadi kristallid SynF-CPPD JAH EI EI SynF-CPPD Kaltsiumpürofosfaatdihüdraadi kristallid Kaltsiumpürofosfaatdihüdraadi kristallid liigesevedelikus Tekst manuaalne 191 JAH 946 5805-7 Pyrophosphate crystals ACnc Pt Synv fld Ord Microscopy.light HEM/BC Pyrophosphate crystals [Presence] in Synovial fluid by Light microscopy Pyrophos Cry Snv Ql Micro 1 Observation 251 BoF 25 Kristallid SynF-Cryst Mononaatriumuraadi kristallid SynF-MSU JAH EI EI SynF-MSU Mononaatriumuraadi kristallid Mononaatriumuraadi kristallid liigesevedelikus Tekst manuaalne 192 JAH 947 5816-4 Urate crystals ACnc Pt Synv fld Ord Microscopy.light HEM/BC Urate crystals [Presence] in Synovial fluid by Light microscopy Urate Cry Snv Ql Micro 1 Observation 253 BoF 25 Kristallid SynF-Cryst Steroidkristallid SynF-Ster JAH EI EI SynF-Ster Steroidkristallid Steroidkristallid liigesevedelikus Tekst manuaalne 193 JAH 945 38458-6 Crystals ACnc Pt Synv fld Ord Microscopy.light HEM/BC Crystals [Presence] in Synovial fluid by Light microscopy Crystals Snv Ql Micro 1 Both 1289 BoF 25 Bilirubiin dreenieritises Dr-Bil JAH JAH EI Dr-Bil Bilirubiin dreenieritises Bilirubiin dreenieritises QN umol/L µmol/l Cobas c501 199 JAH 4123 L-4123 1285 BoF 25 Amülaas (pankreasespetsiifiline) dreenieritises Dr-pAmyl JAH JAH EI Dr-pAmyl Amülaas (pankreasespetsiifiline) dreenieritises Amülaas (pankreasespetsiifiline) dreenieritises QN U/L U/L Cobas c501 200 JAH 4119 L-4119 1286 BoF 25 Kreatiniin dreenieritises Dr-Crea JAH JAH EI Dr-Crea Kreatiniin dreenieritises Kreatiniin dreenieritises QN umol/L µmol/l Cobas c501 201 JAH 4120 L-4120 1287 BoF 25 Triglütseriidid dreenieritises Dr-Trigl JAH JAH EI Dr-Trigl Triglütseriidid dreenieritises Triglütseriidid dreenieritises QN mmol/L mmol/l Cobas c501 202 JAH 4121 L-4121 1288 BoF 25 Valk dreenieritises Dr-Prot JAH JAH EI Dr-Prot Valk dreenieritises Valk dreenieritises QN g/L g/l Cobas c501 203 JAH 4122 L-4122 1290 BoF 25 Uurea dreenieritises Dr-Urea JAH JAH EI Dr-Urea Uurea dreenieritises Uurea dreenieritises QN mmol/L mmol/l Cobas c501 204 JAH 4124 L-4124 931 HLA 27 HLA-B*27 alleel B-HLA-B*27 DNA JAH JAH EI B-HLA-B*27 DNA HLA-B*27 DNA HLA-B*27 alleel Tekst LightCycler 2.0 1 JAH 1123 26043-0 HLA-B27 ACnc Pt Bld Ord Probe.amp.tar HLA HLA-B27 [Presence] by Probe & target amplification method HLA-B27 Ql PCR 1 Both 549 POR 29 Delta-aminolevuliinhappe uriinis U-DALA JAH JAH EI U-DALA DALA uriinis Deltaaminolevuliinhape uriinis QN umol/L µmol/L Spekol 1300 3 JAH 1002 34284-0 Delta aminolevulinate SCnc Pt Urine Qn umol/L umol/L CHEM Delta aminolevulinate [Moles/volume] in Urine D-ALA Ur-sCnc 1 Both 550 POR 29 Delta-aminolevuliinhappe ööpäevases uriinis dU-DALA JAH JAH EI dU-DALA DALA ööpäevases uriinis Deltaaminolevuliinhape ööpäevases uriinis QN umol/d µmol/d Spekol 1300 4 JAH 1798 25896-2 Delta aminolevulinate SCnc 24H Urine Qn umol/L umol/L 2 CHEM Delta aminolevulinate [Moles/volume] in 24 hour Urine D-ALA 24h Ur-sCnc 1 Both 27,3592 2439 POR 29 Porfobilinogeen uriinis sõeluuring U-PBG sõeltest JAH JAH EI U-PBG screen Porfobilinogeen uriinis (sõeluuring) Porfobilinogeen uriinis (sõeluuring) Tekst manuaalne 7 JAH 5303 2809-2 Porphobilinogen PrThr Pt Urine Ord CHEM Porphobilinogen [Presence] in Urine PBG Ur Ql 1 Both 16,2284 598 POR 29 Porfobilinogeen uriinis U-PBG JAH JAH EI U-PBG Porfobilinogeen uriinis Porfobilinogeen uriinis QN umol/L µmol Spekol 1300 8 JAH 1035 2811-8 Porphobilinogen SCnc Pt Urine Qn umol/L CHEM Porphobilinogen [Moles/volume] in Urine PBG Ur-sCnc 1 Both 599 POR 29 Porfobilinogeen ööpäevases uriinis dU-PBG JAH JAH EI dU-PBG Porfobilinogeen ööpäevases uriinis Porfobilinogeen ööpäevases uriinis QN umol/d µmol/d Spekol 1300 10 JAH 1831 14882-5 Porphobilinogen SRat 24H Urine Qn umol/(24.h) umol/24 H 5 CHEM Porphobilinogen [Moles/time] in 24 hour Urine PBG 24h Ur-sRate 1 Both 14,895 600 POR 29 Porfüriinid (uro- ja koproporfüriinid) uriinis U-Porph JAH JAH EI U-Porph (nmol/L) Porfüriinid uriinis (nmol/L) Porfüriinid uriinis (nmol/L) QN nmol/L nmol/L Spekol 1300 13 JAH 2702 39771-1 Porphyrins SCnc Pt Urine Qn nmol/L nmol/L;nmole/L CHEM Porphyrins [Moles/volume] in Urine Porphyrins Ur-sCnc 1 Both 19,6492 601 POR 29 Porfüriinid (uro- ja koproporfüriinid) ööpäevases uriinis dU-Porph JAH JAH EI dU-Porph (nmol/d) Porfüriinid ööpäevases uriinis Porfüriinid ööpäevases uriinis (nmol/d) QN nmol/d nmol/d Spekol 1300 15 JAH 3965 50901-8 Porphyrins SCnc 24H Urine Qn nmol/L nmol/L CHEM Porphyrins [Moles/volume] in 24 hour Urine Porphyrins 24h Ur-sCnc 1 Both 13,6111 929 PH 31 Trombofiilia - V faktori geeni Leideni mutatsioon B-FVL JAH JAH EI B-FVL Trombofiilia - V faktori geeni Leideni mutatsioon Trombofiilia - V faktori geeni Leideni mutatsioon Tekst LightCycler 2.0 2 JAH 1355 21668-9 F5 gene.p.R506Q Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.MUT F5 gene p.R506Q [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method F5 p.R506Q Bld/T Ql 1 Both 930 PH 31 Trombofiilia - protrombiini geeni c.*20210G>A mutatsioon B-PT c.*20210G>A JAH JAH EI B-PT c.*20210G>A Trombofiilia - protrombiini geeni c.*20210G>A mutatsioon Trombofiilia - protrombiini geeni c.*20210G>A mutatsioon Tekst LightCycler 2.0 3 JAH 1356 24475-6 F2 gene.p.G20210A Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen 0,02% MOLPATH.MUT F2 gene p.G20210A [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method F2 p.G20210A Bld/T Ql 1 Both 2631 Vta 35 DNA eraldamine XXX-DNA extraction JAH JAH EI XXX-DNA extraction DNA eraldamine DNA eraldamine täpsustamata materjalist QN ng/uL ng/uL 1 JAH 3279 L-3279