id labor Valdkond VK sort Paneel P kood Analüüsi nimetus A kood Kehtiv Kehtiv lõpp Tellitav Vahendatav T lühend Kasutatav nimetus T Nimetus Vastuskood T Ühik Labor ühik Seade Diagnostikumi_tootja Sort Risttabel id algandmed Loinc # Component Property Time Aspects System Scale Method Ex UCUM Units Ex Units %99+ Common Tests Class Long Common Name Short Name Type Order/Obs Doc/Section Ext 4 HE 1 Hemogramm a2033 JAH JAH EI B-CBC Hemogramm Hemogramm Paneel 1 EI/Paneel 1 58410-2 Complete blood count (hemogram) panel - Pt Bld - Automated count PANEL.HEM/BC Complete blood count (hemogram) panel in Blood by Automated count CBC (hemogram) Bld Auto 1 Order 1 HE 1 Hemogramm viieosalise leukogrammiga a1178 JAH JAH EI B-CBC-5Diff Hemogramm 5-osalise leukogrammiga Hemogramm viieosalise leukogrammiga Paneel 4 EI/Paneel 12 57021-8 CBC W Auto Differential panel - Pt Bld Qn PANEL.HEM/BC CBC W Auto Differential panel in Blood CBC W Auto Diff Bld 1 Order 3 HE 1 B-CBC-5Diff-RET a24582 JAH JAH EI B-CBC-5Diff-NRBC-Ret Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega Hemogramm viieosalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega Paneel 6 EI/Paneel 1949 L-1949 12 HE 1 Hemogramm; Hemogramm 5-osalise leukogrammiga; Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega a2033; a1178; a24582 WBC a2034 JAH EI EI B-WBC WBC Leukotsüüdid QN E9/L E9/L 10 JAH/Võrreld 2 6690-2 Leukocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Leukocytes [#/volume] in Blood by Automated count WBC # Bld Auto 1 Observation 14 HE 1 Hemogramm; Hemogramm 5-osalise leukogrammiga; Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega a2033; a1178; a24582 RBC a2035 JAH EI EI B-RBC RBC Erütrotsüüdid QN E12/L E12/L 11 JAH/Võrreld 3 789-8 Erythrocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*6/uL 10^12/L;million/mm3 2,22% HEM/BC Erythrocytes [#/volume] in Blood by Automated count RBC # Bld Auto 1 Observation 9 HE 1 Hemogramm; Hemogramm 5-osalise leukogrammiga; Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega a2033; a1178; a24582 Hb a2041 JAH EI EI B-Hb Hb Hemoglobiin QN g/L g/L 12 JAH/Võrreld 4 718-7 Hemoglobin MCnc Pt Bld Qn g/dL 2,32% HEM/BC Hemoglobin [Mass/volume] in Blood Hgb Bld-mCnc 1 Both 11 HE 1 Hemogramm; Hemogramm 5-osalise leukogrammiga; Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega a2033; a1178; a24582 HCT a2042 JAH EI EI B-Hct Hct Hematokrit QN % % 13 JAH/Võrreld 5 4544-3 Hematocrit VFr Pt Bld Qn Automated count % HEM/BC Hematocrit [Volume Fraction] of Blood by Automated count Hct VFr Bld Auto 1 Both 15 HE 1 Hemogramm; Hemogramm 5-osalise leukogrammiga; Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega a2033; a1178; a24582 MCV a2036 JAH EI EI B-MCV MCV Erütrotsüütide keskmine maht QN fL fL 14 JAH/Võrreld 6 787-2 Erythrocyte mean corpuscular volume EntVol Pt RBC Qn Automated count fL fL HEM/BC Erythrocyte mean corpuscular volume [Entitic volume] by Automated count MCV RBC Auto 1 Observation 13 HE 1 Hemogramm; Hemogramm 5-osalise leukogrammiga; Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega a2033; a1178; a24582 MCH a2037 JAH EI EI B-MCH MCH Keskmine hemoglobiin erütrotsüüdis QN pg pg 15 JAH/Võrreld 7 785-6 Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin EntMass Pt RBC Qn Automated count pg pg 2,22% HEM/BC Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin [Entitic mass] by Automated count MCH RBC Qn Auto 1 Observation 17 HE 1 Hemogramm; Hemogramm 5-osalise leukogrammiga; Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega a2033; a1178; a24582 MCHC a2038 JAH EI EI B-MCHC MCHC Keskmine hemoglobiini kontsentratsioon erütrotsüüdis QN g/L g/L 16 JAH/Võrreld 8 786-4 Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin concentration MCnc Pt RBC Qn Automated count g/dL 2,22% HEM/BC Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin concentration [Mass/volume] by Automated count MCHC RBC Auto-mCnc 1 Observation 16 HE 1 Hemogramm; Hemogramm 5-osalise leukogrammiga; Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega a2033; a1178; a24582 RDW a2039 JAH EI EI B-RDW-CV RDW-CV Erütrotsüütide suurusjaotuvus QN % % 17 JAH/Võrreld 9 788-0 Erythrocyte distribution width Ratio Pt RBC Qn Automated count % % HEM/BC Erythrocyte distribution width [Ratio] by Automated count RDW RBC Auto-Rto 1 Observation 10 HE 1 Hemogramm; Hemogramm 5-osalise leukogrammiga; Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega a2033; a1178; a24582 PLT a2043 JAH EI EI B-Plt Plt Trombotsüüdid QN E9/L E9/L 19 JAH/Võrreld 11 777-3 Platelets NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Platelets [#/volume] in Blood by Automated count Platelet # Bld Auto 1 Observation 24 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga; Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega a1178; a24582 EO% a2052 JAH EI EI B-Eo% Eo% Eosinofiilide suhtarv QN % % 20 JAH/Võrreld 23 713-8 Eosinophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Eosinophils/100 leukocytes in Blood by Automated count Eosinophil NFr Bld Auto 1 Observation 23 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga; Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega a1178; a24582 BASO% a2053 JAH EI EI B-Baso% Baso% Basofiilide suhtarv QN % % 21 JAH/Võrreld 24 706-2 Basophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Basophils/100 leukocytes in Blood by Automated count Basophils NFr Bld Auto 1 Observation 25 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga; Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega a1178; a24582 MONO% a2051 JAH EI EI B-Mono% Mono% Monotsüütide suhtarv QN % % 22 JAH/Võrreld 25 5905-5 Monocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Monocytes/100 leukocytes in Blood by Automated count Monocytes NFr Bld Auto 1 Observation 26 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga; Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega a1178; a24582 LYMPH% a2050 JAH EI EI B-Lymph% Lymph% Lümfotsüütide suhtarv QN % % 23 JAH/Võrreld 26 736-9 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Blood by Automated count Lymphocytes NFr Bld Auto 1 Observation 27 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga; Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega a1178; a24582 NEUT% a2049 JAH EI EI B-Neut% Neut% Neutrofiilide suhtarv QN % % 26 JAH/Võrreld 27 770-8 Neutrophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % 1,03% HEM/BC Neutrophils/100 leukocytes in Blood by Automated count Neutrophils NFr Bld Auto 1 Observation 30 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga a1178 IG% a2059 JAH EI EI B-IG% IG% Ebaküpsete granulotsüütide suhtarv QN % % 28 JAH/Võrreld 33 38518-7 Granulocytes.immature/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % HEM/BC Granulocytes Immature/100 leukocytes in Blood Imm Granulocytes NFr Bld 1 Observation 19 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga; Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega a1178; a24582 EO# a2057 JAH EI EI B-Eo# Eo Eosinofiilide arv QN E9/L E9/L 29 JAH/Võrreld 28 711-2 Eosinophils NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 0,03% HEM/BC Eosinophils [#/volume] in Blood by Automated count Eosinophil # Bld Auto 1 Both 18 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga; Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega a1178; a24582 BASO# a2058 JAH EI EI B-Baso# Baso Basofiilide arv QN E9/L E9/L 30 JAH/Võrreld 29 704-7 Basophils NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 0,76% HEM/BC Basophils [#/volume] in Blood by Automated count Basophils # Bld Auto 1 Observation 20 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga; Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega a1178; a24582 MONO# a2056 JAH EI EI B-Mono# Mono Monotsüütide arv QN E9/L E9/L 31 JAH/Võrreld 30 742-7 Monocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Monocytes [#/volume] in Blood by Automated count Monocytes # Bld Auto 1 Observation 21 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga; Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega a1178; a24582 LYMPH# a2055 JAH EI EI B-Lymph# Lymph Lümfotsüütide arv QN E9/L E9/L 32 JAH/Võrreld 31 731-0 Lymphocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 0,28% HEM/BC Lymphocytes [#/volume] in Blood by Automated count Lymphocytes # Bld Auto 1 Observation 22 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga; Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega a1178; a24582 NEUT# a2054 JAH EI EI B-Neut# Neut Neutrofiilide arv QN E9/L E9/L 35 JAH/Võrreld 32 751-8 Neutrophils NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Neutrophils [#/volume] in Blood by Automated count Neutrophils # Bld Auto 1 Observation 31 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga a1178 IG# a2060 JAH EI EI B-IG# IG Ebaküpsete granulotsüütide arv QN E9/L E9/L 37 JAH/Võrreld 34 51584-1 Granulocytes.immature NCnc Pt Bld Qn 10*3/uL Giga cells /l HEM/BC Granulocytes Immature [#/volume] in Blood Imm Granulocytes # Bld 1 Both 8 HE 1 Hemogramm; Hemogramm 5-osalise leukogrammiga; Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega a2033; a1178; a24582 PDW a2044 JAH EI EI B-PDW PDW Trombotsüütide suurusjaotuvus QN fL fL 38 JAH/Võrreld 35 32207-3 Platelet distribution width EntVol Pt Bld Qn Automated count fL femtoliters HEM/BC Platelet distribution width [Entitic volume] in Blood by Automated count PDW Bld Auto 1 Observation 7 HE 1 Hemogramm; Hemogramm 5-osalise leukogrammiga; Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega a2033; a1178; a24582 MPV a2045 JAH EI EI B-MPV MPV Trombotsüütide keskmine maht QN fL fL 32623-1 40 JAH/Võrreld 36 32623-1 Platelet mean volume EntVol Pt Bld Qn Automated count fL fL HEM/BC Platelet mean volume [Entitic volume] in Blood by Automated count PMV Bld Auto 1 Observation 6 HE 1 Hemogramm; Hemogramm 5-osalise leukogrammiga; Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega a2033; a1178; a24582 P-LCR a2046 JAH EI EI B-LCR LCR Trombotsüütide suurte vormide suhtarv QN % % 41 JAH/Võrreld 37 48386-7 Platelets.large/Platelets NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Platelets Large/Platelets in Blood by Automated count Lg Platelets/Platelet NFr Bld Auto 1 Observation 2999 HE 1 Pct a1460 JAH EI EI B-Pct Pct Trombokrit QN % % 42 JAH/Võrreld 2114 51637-7 Plateletocrit VFr Pt Bld Qn HEM/BC Plateletocrit [Volume Fraction] in Blood Plateletocrit VFr Bld 1 Observation 2756 HE 1 IPF% a1159 JAH EI EI B-IPF IPF Ebaküpsete trombotsüütide suhtarv QN % % 43 JAH/Võrreld 1665 71693-6 Platelets.reticulated/100 platelets NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Platelets reticulated/100 platelets in Blood by Automated count Platelets.reticulated NFr Bld Auto 1 Observation 11,4729 94 HE 1 Hemoglobiin veres a2041-1 EI EI EI cB-Hb POCT Hb kapillaarses veres (POCT) Hemoglobiin kapillaarses veres (POCT) QN g/L g/L 30352-9 44 JAH 4172 30352-9 Hemoglobin MCnc Pt BldC Qn g/dL g/dL 2 HEM/BC Hemoglobin [Mass/volume] in Capillary blood Hgb BldC-mCnc 1 Both 8,476 2 HE 1 Normoblastid a2166 JAH JAH EI B-NRBC panel Normoblastide paneel Normoblastid (paneel) Paneel L-2738 45 EI/Paneel 2738 L-2738 29 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga; Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega; Normoblastide paneel a1178; a24582; a2166 NRBC# a24577 JAH EI EI B-NRBC# NRBC Normoblastide arv QN E9/L E9/L 771-6 46 JAH/Võrreld 40 771-6 Erythrocytes.nucleated NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Nucleated erythrocytes [#/volume] in Blood by Automated count nRBC # Bld Auto 1 Observation 28 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga; Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega; Normoblastide paneel a1178; a24582; a2166 NRBC% a24578 JAH EI EI B-NRBC% NRBC% Normoblastide suhtarv QN /100WBC /100WBC 58413-6 47 JAH/Võrreld 41 58413-6 Erythrocytes.nucleated/100 leukocytes Ratio Pt Bld Qn Automated count HEM/BC Nucleated erythrocytes/100 leukocytes [Ratio] in Blood by Automated count nRBC/100 WBC Bld Auto-Rto 1 Observation 5 HE 1 Retikulotsüüdid a2063 JAH JAH EI B-Ret panel Retikulotsüütide paneel Retikulotsüüdid (paneel) Paneel L-98 48 JAH 98 L-98 33 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega; Retikulotsüütide paneel a24582; a2063 RET% a2064 JAH EI EI B-Ret% Ret% Retikulotsüütide suhtarv QN % % 17849-1 49 JAH/Võrreld 99 17849-1 Reticulocytes/100 erythrocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Reticulocytes/100 erythrocytes in Blood by Automated count Retics/100 RBC NFr Auto 1 Observation 35 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega; Retikulotsüütide paneel a24582; a2063 RET# a2065 JAH EI EI B-Ret# Ret Retikulotsüütide arv QN E9/L E9/L 60474-4 50 JAH/Võrreld 100 60474-4 Reticulocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL m/UL HEM/BC Reticulocytes [#/volume] in Blood by Automated count Retics # Auto 1 Observation 34 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega; Retikulotsüütide paneel a24582; a2063 IRF a2066 JAH EI EI B-IRF IRF Ebaküpsete retikulotsüütide fraktsioon QN % % 33516-6 51 JAH/Võrreld 101 33516-6 Reticulocytes.immature/Reticulocytes.total NFr Pt Bld Qn % % HEM/BC Reticulocytes.immature/Reticulocytes.total in Blood Imm Retics NFr 1 Observation 11,3891 32 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega; Retikulotsüütide paneel a24582; a2063 Ret-Hb a6357 JAH EI EI B-RetHb RetHb Retikulotsüütide hemoglobiin QN pg pg 42810-2 55 JAH/Võrreld 105 42810-2 Hemoglobin EntMass Pt Retic Qn pg pg 1420 HEM/BC Hemoglobin [Entitic mass] in Reticulocytes Hgb Retic Qn 1 Observation 11,3891 36 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 JAH JAH EI B-Smear-m panel Vereäige mikroskoopia Vereäige mikroskoopia Paneel L-42 56 JAH 42 L-42 61 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Eosinofiilid a2147 JAH EI EI B-Eosinofiilid % Eosinofiilid % Eosinofiilide suhtarv QN % % 26450-7 57 JAH/Võrreld 43 26450-7 Eosinophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 49 HEM/BC Eosinophils/100 leukocytes in Blood Eosinophil NFr Bld 1 Observation 11,433 76 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Eosinofiilid # a2167 JAH EI EI B-Eosinofiilid # Eosinofiilid Eosinofiilide arv QN E9/L E9/L 26449-9 58 JAH/Võrreld 60 26449-9 Eosinophils NCnc Pt Bld Qn 10*3/uL "#/mm3; k/cumm" 0,82% HEM/BC Eosinophils [#/volume] in Blood Eosinophil # Bld 1 Observation 62 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Basofiilid a2148 JAH EI EI B-Basofiilid % Basofiilid % Basofiilide suhtarv QN % % 30180-4 59 JAH/Võrreld 44 30180-4 Basophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 54 HEM/BC Basophils/100 leukocytes in Blood Basophils NFr Bld 1 Observation 11,433 77 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Basofiilid # a2168 JAH EI EI B-Basofiilid # Basofiilid Basofiilide arv QN E9/L E9/L 26444-0 60 JAH/Võrreld 61 26444-0 Basophils NCnc Pt Bld Qn 10*3/uL k/cumm HEM/BC Basophils [#/volume] in Blood Basophils # Bld 1 Observation 63 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Monotsüüdid a2149 JAH EI EI B-Monotsüüdid % Monotsüüdid % Monotsüütide suhtarv QN % % 26485-3 61 JAH/Võrreld 45 26485-3 Monocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 40 HEM/BC Monocytes/100 leukocytes in Blood Monocytes NFr Bld 1 Observation 11,433 78 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Monotsüüdid # a2169 JAH EI EI B-Monotsüüdid # Monotsüüdid Monotsüütide arv QN E9/L E9/L 26484-6 62 JAH/Võrreld 62 26484-6 Monocytes NCnc Pt Bld Qn 10*3/uL k/cumm 0,92% HEM/BC Monocytes [#/volume] in Blood Monocytes # Bld 1 Observation 81 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Promonotsüüdid a2353 JAH EI EI B-Promonotsüüdid % Promonotsüüdid % Promonotsüütide suhtarv QN % % 30466-7 63 JAH/Võrreld 52 30466-7 Promonocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % HEM/BC Promonocytes/100 leukocytes in Blood Promonycytes NFr Bld 1 Observation 2304 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Lümfoidsed rakud kokku # a2368 JAH EI EI B-Lümfoidsed rakud # Lümfoidsed rakud Lümfoidsete rakkude arv QN E9/L E9/L 66 JAH/Võrreld 63 732-8 Lymphocytes NCnc Pt Bld Qn Manual count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Lymphocytes [#/volume] in Blood by Manual count Lymphocytes # Bld Manual 1 Observation 17,7932 64 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Lümfotsüüdid a2150 JAH EI EI B-Lümfotsüüdid % Lümfotsüüdid % Lümfotsüütide suhtarv QN % % 26478-8 67 JAH/Võrreld 47 26478-8 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 45 HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Blood Lymphocytes NFr Bld 1 Observation 11,433 79 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Lümfotsüüdid # a2170 JAH EI EI B-Lümfotsüüdid # Lümfotsüüdid Lümfotsüütide arv QN E9/L E9/L 26474-7 68 JAH/Võrreld 64 26474-7 Lymphocytes NCnc Pt Bld Qn 10*3/uL "#/mm3; k/cumm" 0,63% HEM/BC Lymphocytes [#/volume] in Blood Lymphocytes # Bld 1 Observation 72 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Reaktiivsed lümfotsüüdid a2160 JAH EI EI B-Reaktiivsed lümfotsüüdid % Reaktiivsed lümfotsüüdid % Reaktiivsete lümfotsüütide suhtarv QN % % 33835-0 69 JAH/Võrreld 48 33835-0 Lymphocytes.plasmacytoid/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % HEM/BC Lymphocytes Plasmacytoid/100 leukocytes in Blood by Manual count Plasmacoid Lymphs NFr Bld Manual 1 Observation 71 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Prolümfotsüüdid a2158 JAH EI EI B-Prolümfotsüüdid % Prolümfotsüüdid % Prolümfotsüütide suhtarv QN % % 6746-2 71 JAH/Võrreld 49 6746-2 Prolymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % HEM/BC Prolymphocytes/100 leukocytes in Blood by Manual count Prolymphocytes NFr Bld Manual 1 Observation 21 75 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Atüüpilised lümfoidsed rakud a2165 JAH EI EI B-Atüüpilised lümfotsüüdid % Atüüpilised lümfotsüüdid % Atüüpiliste lümfotsüütide suhtarv QN % % 29261-5 75 JAH/Võrreld 50 29261-5 Lymphocytes.abnormal/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % HEM/BC Lymphocytes Abnormal/100 leukocytes in Blood by Manual count Abnormal Lymphs NFr Bld Manual 1 Observation 18,6198 73 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Plasmarakud a2161 JAH EI EI B-Plasmarakud % Plasmarakud % Plasmarakkude suhtarv QN % % 13047-6 79 JAH/Võrreld 59 13047-6 Plasma cells/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % HEM/BC Plasma cells/100 leukocytes in Blood Plasma Cells NFr Bld 1 Observation 65 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Neutrofiilid a2151 JAH EI EI B-Neutrofiilid % Neutrofiilid % Neutrofiilide suhtarv QN % % 26511-6 81 JAH/Võrreld 53 26511-6 Neutrophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 37 HEM/BC Neutrophils/100 leukocytes in Blood Neutrophils/leuk NFr Bld 1 Observation 8,5074 80 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Neutrofiilid # a2171 JAH EI EI B-Neutrofiilid # Neutrofiilid Neutrofiilide arv QN E9/L E9/L 26499-4 82 JAH/Võrreld 65 26499-4 Neutrophils NCnc Pt Bld Qn 10*3/uL k/cumm 0,93% HEM/BC Neutrophils [#/volume] in Blood Neutrophils # Bld 1 Observation 66 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Segmenttuumsed neutrofiilid a2152 JAH EI EI B-Segmenttuumsed neutrofiilid % Segmenttuumsed neutrofiilid % Segmenttuumsete neutrofiilide suhtarv QN % % 26505-8 83 JAH/Võrreld 54 26505-8 Neutrophils.segmented/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % HEM/BC Neutrophils.segmented/100 leukocytes in Blood Neuts Seg NFr Bld 1 Observation 67 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Kepptuumsed neutrofiilid a2153 JAH EI EI B-Kepptuumsed neutrofiilid % Kepptuumsed neutrofiilid % Kepptuumsete neutrofiilide suhtarv QN % % 26508-2 84 JAH/Võrreld 55 26508-2 Neutrophils.band form/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 0,19% HEM/BC Neutrophils.band form/100 leukocytes in Blood Neuts Band NFr Bld 1 Observation 68 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Metamüelotsüüdid a2154 JAH EI EI B-Metamüelotsüüdid % Metamüelotsüüdid % Metamüelotsüütide suhtarv QN % % 740-1 86 JAH/Võrreld 56 740-1 Metamyelocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % 307 HEM/BC Metamyelocytes/100 leukocytes in Blood by Manual count Metamyelocytes NFr Bld Manual 1 Observation 23,8122 69 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Müelotsüüdid a2155 JAH EI EI B-Müelotsüüdid % Müelotsüüdid % Müelotsüütide suhtarv QN % % 26498-6 88 JAH/Võrreld 57 26498-6 Myelocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 0,04% HEM/BC Myelocytes/100 leukocytes in Blood Myelocytes NFr Bld 1 Observation 70 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Promüelotsüüdid a2156 JAH EI EI B-Promüelotsüüdid % Promüelotsüüdid % Promüelotsüütide suhtarv QN % % 26524-9 90 JAH/Võrreld 58 26524-9 Promyelocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 0,01% HEM/BC Promyelocytes/100 leukocytes in Blood Promyelocytes NFr Bld 1 Observation 74 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Blastid (spetsifitseerimata) a2163 JAH EI EI B-Blastid (spetsifitseerimata) % Blastid (spetsifitseerimata) % Blastide (spetsifitseerimata) suhtarv QN % % 709-6 93 JAH/Võrreld 51 709-6 Blasts/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % 791 HEM/BC Blasts/100 leukocytes in Blood by Manual count Blasts NFr Bld Manual 1 Observation 18,0359 3071 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Normoblastid a2173 JAH EI EI B-Normoblastid % Normoblastid % Normoblastide suhtarv QN /100WBC /100WBC 96 JAH/Võrreld 67 33990-3 Normoblasts/100 leukocytes Ratio Pt Bld Qn /100{WBCs} /100 leukocytes HEM/BC Normoblasts/100 leukocytes [Ratio] in Blood Normoblasts Bld-Rto 1 Observation 56 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Neutrofiilide düsplaasia a2141 JAH EI EI B-Neutrofiilide düsplaasia Neutrofiilide düsplaasia Neutrofiilide düsplaasia Tekst 71369-3 98 JAH 68 71369-3 Neutrophils.dysplastic ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Neutrophils.dysplastic [Presence] in Blood by Light microscopy Neutrophils.dysplastic Bld Ql Smear 1 Observation 22,0963 57 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Toksogeenne granulatsioon a2142 JAH EI EI B-Toksogeenne granulatsioon Toksogeenne granulatsioon Toksogeenne granulatsioon Tekst 803-7 99 JAH 69 803-7 Toxic granules ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,0071% HEM/BC Toxic granules [Presence] in Blood by Light microscopy Toxic Granules Bld Ql Smear 1 Observation 58 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Hüpersegmentatsioon a2144 JAH EI EI B-Hüpersegmentatsioon Hüpersegmentatsioon Hüpersegmentatsioon Tekst 765-8 101 JAH 71 765-8 Neutrophils.hypersegmented ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Neutrophils.hypersegmented [Presence] in Blood by Light microscopy Neuts Hyperseg Bld Ql Smear 1 Observation 59 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Lümfotsüütide atüpism a2145 JAH EI EI B-Lümfotsüütide atüpism Lümfotsüütide atüpism Lümfotsüütide atüpism Tekst 733-6 105 JAH 72 733-6 Lymphocytes.variant ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Lymphocytes Variant [Presence] in Blood by Light microscopy Variant Lymphs Bld Ql Smear 1 Observation 11,4393 60 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Gumprechti varjud a2146 JAH EI EI B-Gumprechti varjud Gumprechti varjud Gumprechti varjud QN % /100WBC 14912-0 106 JAH/Võrreld 73 14912-0 Smudge cells/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count "#/100 WBC; %" 0,0056% HEM/BC Smudge cells/100 leukocytes in Blood by Manual count Smudge Cells NFr Bld Manual 1 Observation 37 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Aglomeratsioon a2120 JAH EI EI B-Aglomeratsioon Aglomeratsioon Aglomeratsioon Tekst 7797-4 107 JAH 74 7797-4 Rouleaux ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Rouleaux [Presence] in Blood by Light microscopy Rouleaux Bld Ql Smear 1 Observation 50 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Aglutinatsioon a2133 JAH EI EI B-Aglutinatsioon Aglutinatsioon Aglutinatsioon Tekst 50670-9 108 JAH 1671 50670-9 Erythrocyte agglutination ACnc Pt Bld Ord HEM/BC Erythrocyte agglutination [Presence] in Blood RBC agglut Bld Ql 1 Observation 38 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Hüpokromaasia a2121 JAH EI EI B-Hüpokromaasia Hüpokromaasia Hüpokromaasia Tekst 728-6 109 JAH 75 728-6 Hypochromia ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,03% HEM/BC Hypochromia [Presence] in Blood by Light microscopy Hypochromia Bld Ql Smear 1 Observation 39 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Polükromaasia a2122 JAH EI EI B-Polükromaasia Polükromaasia Polükromaasia Tekst 10378-8 110 JAH 76 10378-8 Polychromasia ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,09% HEM/BC Polychromasia [Presence] in Blood by Light microscopy Polychromasia Bld Ql Smear 1 Observation 40 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Anisokromaasia a2123 JAH EI EI B-Anisokromaasia Anisokromaasia Anisokromaasia Tekst 51582-5 111 JAH 77 51582-5 Anisochromasia ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Anisochromasia [Presence] in Blood by Light microscopy Anisochromasia Bld Ql Smear 1 Observation 41 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Erütrotsüütide anisotsütoos a2124 JAH EI EI B-Erütrotsüütide anisotsütoos Erütrotsüütide anisotsütoos Erütrotsüütide anisotsütoos Tekst 702-1 112 JAH 78 702-1 Anisocytosis ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,04% HEM/BC Anisocytosis [Presence] in Blood by Light microscopy Anisocytosis Bld Ql Smear 1 Observation 42 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Erütrotsüütide makrotsütoos a2125 JAH EI EI B-Erütrotsüütide makrotsütoos Erütrotsüütide makrotsütoos Erütrotsüütide makrotsütoos Tekst 738-5 113 JAH 79 738-5 Macrocytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,11% HEM/BC Macrocytes [Presence] in Blood by Light microscopy Macrocytes Bld Ql Smear 1 Observation 43 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Megalotsütoos a2126 JAH EI EI B-Erütrotsüütide megalotsütoos Erütrotsüütide megalotsütoos Erütrotsüütide megalotsütoos Tekst A-2736 114 JAH 2736 A-2736 44 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Erütrotsüütide mikrotsütoos a2127 JAH EI EI B-Erütrotsüütide mikrotsütoos Erütrotsüütide mikrotsütoos Erütrotsüütide mikrotsütoos Tekst 741-9 115 JAH 81 741-9 Microcytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,10% HEM/BC Microcytes [Presence] in Blood by Light microscopy Microcytes Bld Ql Smear 1 Observation 47 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Poikilotsütoos a2130 JAH EI EI B-Poikilotsütoos Poikilotsütoos Poikilotsütoos Tekst 779-9 116 JAH 84 779-9 Poikilocytosis ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,03% HEM/BC Poikilocytosis [Presence] in Blood by Light microscopy Poikilocytosis Bld Ql Smear 1 Observation 45 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Mikrosferotsütoos a2128 JAH EI EI B-Mikrosferotsütoos Mikrosferotsütoos Mikrosferotsütoos Tekst 48069-9 117 JAH 82 48069-9 Spherocytes.micro ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Spherocytes.micro [Presence] in Blood by Light microscopy Spherocytes.micro Bld Ql Smear 1 Both 46 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Ovalotsütoos a2129 JAH EI EI B-Ovalotsütoos Ovalotsütoos Ovalotsütoos Tekst 774-0 118 JAH 83 774-0 Ovalocytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,06% HEM/BC Ovalocytes [Presence] in Blood by Light microscopy Ovalocytes Bld Ql Smear 1 Observation 48 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Akantotsütoos a2131 JAH EI EI B-Akantotsütoos Akantotsütoos Akantotsütoos Tekst 7789-1 119 JAH 85 7789-1 Acanthocytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,00% HEM/BC Acanthocytes [Presence] in Blood by Light microscopy Acanthocytes Bld Ql Smear 1 Observation 49 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Fragmentatsioon a2132 JAH EI EI B-Fragmentatsioon Fragmentatsioon Fragmentatsioon Tekst 10373-9 120 JAH 86 10373-9 Fragments ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Fragments [Presence] in Blood by Light microscopy Fragments Bld Ql Smear 1 Observation 51 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Kodotsütoos ehk märklaudrakkude olemasolu a2134 JAH EI EI B-Kodotsütoos Märklaudrakud Kodotsütoos ehk märklaudrakkude olemasolu Tekst 10381-2 122 JAH 88 10381-2 Target cells ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,03% HEM/BC Target cells [Presence] in Blood by Light microscopy Targets Bld Ql Smear 1 Observation 55 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Dakrüotsütoos ehk pisarrakkude olemasolu a2140 JAH EI EI B-Dakrotsütoos Pisarrakud Dakrüotsütoos ehk pisarrakkude olemasolu Tekst 7791-7 123 JAH 94 7791-7 Dacryocytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,03% HEM/BC Dacrocytes [Presence] in Blood by Light microscopy Dacryocytes Bld Ql Smear 1 Observation 52 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Ehhinotsütoos a2135 JAH EI EI B-Ehhinotsütoos Ehhinotsütoos Ehhinotsütoos Tekst 7790-9 124 JAH 89 7790-9 Burr cells ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,01% HEM/BC Burr cells [Presence] in Blood by Light microscopy Burr Cells Bld Ql Smear 1 Observation 3072 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Sirprakud a2172 JAH EI EI B-Drepanotsütoos Sirprakud Drepanotsütoos ehk sirprakkude olemasolu Tekst 126 JAH 1673 801-1 Sickle cells ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,0047% HEM/BC Sickle cells [Presence] in Blood by Light microscopy Sickle Cells Bld Ql Smear 1 Observation 53 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Basofiilne sõmerus a2136 JAH EI EI B-Basofiilne sõmerus Basofiilne sõmerus Basofiilne sõmerus Tekst 703-9 127 JAH 90 703-9 Basophilic stippling ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,00% HEM/BC Basophilic stippling [Presence] in Blood by Light microscopy Baso Stipl Bld Ql Smear 1 Observation 54 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Howelli-Jolly kehakesed a2137 JAH EI EI B-Howelli-Jolly kehakesed Howelli-Jolly kehakesed Howelli-Jolly kehakesed Tekst 7793-3 128 JAH 91 7793-3 Howell-Jolly bodies ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,00% HEM/BC Howell-Jolly bodies [Presence] in Blood by Light microscopy Howell-Jolly Bod Bld Ql Smear 1 Observation 3200 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Trombotsüütide agregaadid a1813 JAH EI EI B-Trombotsüütide agregaadid Trombotsüütide agregaadid Trombotsüütide agregaadid Tekst 136 JAH 1679 7796-6 Platelet clump ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Platelet clump [Presence] in Blood by Light microscopy Platelet Clump Bld Ql Smear 1 Observation 2138 HE 1 Luuüdi aspiraadi tsütoloogiline uuring a1321 Vereäige mikroskoopia hinnang a1321-5 JAH EI EI B-Smear-m interpret Vereäige mikroskoopia hinnang Vereäige mikroskoopia hinnang Tekst 142 JAH 2949 14869-2 Pathologist review Imp Pt Bld Nom Pathologist comment 1595 BLDBK Pathologist review of Blood tests Path Rev Bld -Imp 1 Observation 11,4393 95 HE 1 Erütrotsüütide settekiirus a2031 JAH JAH EI B-ESR Settekiirus Erütrotsüütide settekiirus QN mm/h mm/h 4537-7 146 JAH/Võrreld 106 4537-7 Erythrocyte sedimentation rate Vel Pt Bld Qn Westergren mm/h mm/hr 0,03% HEM/BC Erythrocyte sedimentation rate by Westergren method ESR Bld Qn Westrgrn 1 Both 805 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a46-1 JAH JAH EI aB-ABB panel Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres Happe-aluse tasakaalu uuring arteriaalses veres Paneel 24336-0 1 JAH 1248 24336-0 Gas panel - Pt BldA Qn 0,01% PANEL.CHEM Gas panel in Arterial blood Gas Pnl BldA 1 Order 837 HAT 2 Happe-aluse tasakaalu POCT uuring arteriaalses veres a30-30 JAH JAH EI aB-ABB panel Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres Happe-aluse tasakaalu uuring arteriaalses veres Paneel RapidPoint 24336-0 1 JAH 1248 24336-0 Gas panel - Pt BldA Qn 0,01% PANEL.CHEM Gas panel in Arterial blood Gas Pnl BldA 1 Order 2432 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses nabaväädi veres a46-3 JAH JAH EI auB-ABB panel Happe-aluse tasakaal arteriaalses nabaväädi veres Happe-aluse tasakaalu uuring arteriaalses nabaväädi veres Paneel 2 EI 4899 51974-4 Gas panel - Pt BldCoA Qn PANEL.CHEM Gas panel - Arterial cord blood Gas Pnl BldCoA 1 Order 16,2945 2645 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses nabaväädi veres a34-30 JAH JAH EI auB-ABB panel Happe-aluse tasakaal arteriaalses nabaväädi veres Happe-aluse tasakaalu uuring arteriaalses nabaväädi veres Paneel RapidPoint 2 EI 4899 51974-4 Gas panel - Pt BldCoA Qn PANEL.CHEM Gas panel - Arterial cord blood Gas Pnl BldCoA 1 Order 16,2945 1859 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a46-1 Temperatuur a600-1 JAH EI EI Pt-t Kehatemperatuur Patsiendi kehatemperatuur QN C C 3 JAH 1249 8329-5 Body temperature Temp Pt Core Qn BDYTMP.MOLEC Body temperature - Core Bdy temp Core 2 1857 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a46-1 FiO2 a600-2 JAH EI EI FiO2 FiO2 Hapniku osakaal sissehingatavas õhus QN % % 4 JAH 1250 19994-3 Oxygen/Inspired gas setting VFr Pt Ventilator Qn % % 0,01% PULM Oxygen/Inspired gas setting [Volume Fraction] Ventilator O2/Inspired gas setting VFr Vent 2 839 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a30-30 pH arteriaalses veres a30-1 JAH EI EI aB-pH pH pH arteriaalses veres QN RapidPoint 2744-1 5 JAH 1251 2744-1 pH LsCnc Pt BldA Qn [pH] 0,08% CHEM pH of Arterial blood pH BldA 1 Both 2646 HAT 2 pH arteriaalses nabaväädi veres a34-1 JAH EI EI aB-pH pH pH arteriaalses veres QN 5 JAH 1251 2744-1 pH LsCnc Pt BldA Qn [pH] 0,08% CHEM pH of Arterial blood pH BldA 1 Both 848 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a30-30 Süsinikdioksiidi osarõhk arteriaalses veres a30-2 JAH EI EI aB-pCO2 pCO2 Süsinikdioksiidi osarõhk arteriaalses veres QN mmHg mmHg RapidPoint 2019-8 6 JAH 1252 2019-8 Carbon dioxide PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg 0,05% CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] in Arterial blood pCO2 BldA 1 Both 2433 HAT 2 pCO2 nabaväädi veres a48-21 EI 2023-05-08 EI EI aB-pCO2 pCO2 Süsinikdioksiidi osarõhk arteriaalses veres QN mmHg mmHg 6 JAH 1252 2019-8 Carbon dioxide PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg 0,05% CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] in Arterial blood pCO2 BldA 1 Both 2648 HAT 2 Süsinikdioksiidi osarõhk arteriaalses nabaväädi veres a34-2 JAH EI EI aB-pCO2 pCO2 Süsinikdioksiidi osarõhk arteriaalses veres QN mmHg mmHg 6 JAH 1252 2019-8 Carbon dioxide PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg 0,05% CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] in Arterial blood pCO2 BldA 1 Both 849 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a30-30 Hapniku osarõhk arteriaalses veres a30-3 JAH EI EI aB-pO2 pO2 Hapniku osarõhk arteriaalses veres QN mmHg mmHg RapidPoint 2703-7 8 JAH 1253 2703-7 Oxygen PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg 0,07% CHEM Oxygen [Partial pressure] in Arterial blood pO2 BldA 1 Both 2434 HAT 2 pO2 nabaväädi veres a51-21 EI 2023-05-08 EI EI aB-pO2 pO2 Hapniku osarõhk arteriaalses veres QN mmHg mmHg 8 JAH 1253 2703-7 Oxygen PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg 0,07% CHEM Oxygen [Partial pressure] in Arterial blood pO2 BldA 1 Both 2650 HAT 2 Hapniku osarõhk arteriaalses nabaväädi veres a34-3 JAH EI EI aB-pO2 pO2 Hapniku osarõhk arteriaalses veres QN mmHg mmHg 8 JAH 1253 2703-7 Oxygen PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg 0,07% CHEM Oxygen [Partial pressure] in Arterial blood pO2 BldA 1 Both 739 HAT 2 Hemoglobiini derivaatide paneel a1130-2 Hapnikuga küllastatus veres a1130-3 JAH EI EI aB-sO2 sO2 Hapnikuga küllastatus arteriaalses veres QN % % 9 JAH 1254 2708-6 Oxygen saturation MFr Pt BldA Qn % % 0,02% CHEM Oxygen saturation in Arterial blood SaO2% BldA 1 Observation 812 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a46-1 aB-sO2 a5055 JAH EI EI aB-sO2 sO2 Hapnikuga küllastatus arteriaalses veres QN % % 2708-6 9 JAH 1254 2708-6 Oxygen saturation MFr Pt BldA Qn % % 0,02% CHEM Oxygen saturation in Arterial blood SaO2% BldA 1 Observation 853 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a30-30 Hapnikuga küllastatus arteriaalses veres a30-7 JAH EI EI aB-sO2 sO2 Hapnikuga küllastatus arteriaalses veres QN % % RapidPoint 2708-6 9 JAH 1254 2708-6 Oxygen saturation MFr Pt BldA Qn % % 0,02% CHEM Oxygen saturation in Arterial blood SaO2% BldA 1 Observation 2656 HAT 2 Hapnikuga küllastatus arteriaalses nabaväädi veres a34-7 JAH EI EI aB-sO2 sO2 Hapnikuga küllastatus arteriaalses veres QN % % 9 JAH 1254 2708-6 Oxygen saturation MFr Pt BldA Qn % % 0,02% CHEM Oxygen saturation in Arterial blood SaO2% BldA 1 Observation 807 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a46-1 aB-pHt a47 JAH EI EI aB-pHt pH (t) pH (kehatemperatuuri järgi kohandatud) arteriaalses veres QN 33254-4 13 JAH 1257 33254-4 pH^^adjusted to patients actual temperature LsCnc Pt BldA Qn [pH] 0,01% CHEM pH of Arterial blood adjusted to patients actual temperature pH temp adj BldA 1 Observation 838 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a30-30 pH (kehatemperatuuri järgi kohandatud) arteriaalses veres a86 JAH EI EI aB-pHt pH (t) pH (kehatemperatuuri järgi kohandatud) arteriaalses veres QN RapidPoint 33254-4 13 JAH 1257 33254-4 pH^^adjusted to patients actual temperature LsCnc Pt BldA Qn [pH] 0,01% CHEM pH of Arterial blood adjusted to patients actual temperature pH temp adj BldA 1 Observation 2664 HAT 2 pH (kehatemperatuuri järgi kohandatud) arteriaalses nabaväädi veres a34-10 JAH EI EI aB-pHt pH (t) pH (kehatemperatuuri järgi kohandatud) arteriaalses veres QN 13 JAH 1257 33254-4 pH^^adjusted to patients actual temperature LsCnc Pt BldA Qn [pH] 0,01% CHEM pH of Arterial blood adjusted to patients actual temperature pH temp adj BldA 1 Observation 808 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a46-1 aB-pCO2t a48 JAH EI EI aB-pCO2t pCO2 (t) Süsinikdioksiidi osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) arteriaalses veres QN mmHg mmHg 32771-8 14 JAH 1258 32771-8 Carbon dioxide^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Arterial blood pCO2 temp adj BldA 1 Observation 840 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a30-30 Süsinikdioksiidi osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) arteriaalses veres a30-11 JAH EI EI aB-pCO2t pCO2 (t) Süsinikdioksiidi osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) arteriaalses veres QN mmHg mmHg RapidPoint 32771-8 14 JAH 1258 32771-8 Carbon dioxide^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Arterial blood pCO2 temp adj BldA 1 Observation 2660 HAT 2 Süsinikdioksiidi osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) arteriaalses nabaväädi veres a34-11 JAH EI EI aB-pCO2t pCO2 (t) Süsinikdioksiidi osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) arteriaalses veres QN mmHg mmHg 14 JAH 1258 32771-8 Carbon dioxide^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Arterial blood pCO2 temp adj BldA 1 Observation 806 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a46-1 aB-pO2t a51 JAH EI EI aB-pO2t pO2 (t) Hapniku osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) arteriaalses veres QN mmHg mmHg 19255-9 15 JAH 1259 19255-9 Oxygen^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Oxygen [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Arterial blood pO2 temp adj BldA 1 Observation 841 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a30-30 Hapniku osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) arteriaalses veres a30-12 JAH EI EI aB-pO2t pO2 (t) Hapniku osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) arteriaalses veres QN mmHg mmHg RapidPoint 19255-9 15 JAH 1259 19255-9 Oxygen^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Oxygen [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Arterial blood pO2 temp adj BldA 1 Observation 2662 HAT 2 Hapniku osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) arteriaalses nabaväädi veres a34-12 JAH EI EI aB-pO2t pO2 (t) Hapniku osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) arteriaalses veres QN mmHg mmHg 15 JAH 1259 19255-9 Oxygen^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Oxygen [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Arterial blood pO2 temp adj BldA 1 Observation 855 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a30-30 Hapnik arteriaalses veres a30-9 JAH EI EI aB-O2 O2 Hapnik arteriaalses veres QN Vol% mL/dL RapidPoint 59274-1 16 JAH 1260 59274-1 Oxygen content VFr Pt BldA Qn Calculated mL/dL CHEM Oxygen content in Arterial blood by calculation O2 Ct VFr BldA Calc 1 Observation 2658 HAT 2 Hapnik arteriaalses nabaväädi veres a34-9 JAH EI EI aB-O2 O2 Hapnik arteriaalses veres QN Vol% Vol% 16 JAH 1260 59274-1 Oxygen content VFr Pt BldA Qn Calculated mL/dL CHEM Oxygen content in Arterial blood by calculation O2 Ct VFr BldA Calc 1 Observation 811 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a46-1 aB-AaDpO2 a5045 JAH EI EI aB-AaDpO2 AaDpO2 Alveolaarse õhu ja arteriaalse vere hapniku osarõhkude vahe QN mmHg mmHg 19991-9 20 JAH 1264 19991-9 Oxygen.alveolar - arterial PPresDiff Pt Respiratory system Qn mm[Hg] mm Hg PULM Oxygen.alveolar - arterial [Partial pressure difference] Respiratory system O2 alv-art PPresDiff Respiratory 2 1858 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a46-1 pO2/FiO2 a46-6 JAH EI EI aB-pO2t/FiO2 pO2 (t)/FiO2 Arteriaalse vere ja sissehingatavaõhu hapniku osarõhkude suhe (kehatemperatuuri järgi kohandatud) QN mmHg mmHg 24 JAH 1267 50989-3 Horowitz index^^adjusted to patients actual temperature Ratio Pt BldA+Inhl gas Qn mm[Hg] mmHg CHEM Horowitz index adjusted to patients actual temperature in Arterial blood Horowitz index temp adj BldA+IhG-Rto 1 Both 810 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a46-1 aB-BE a50 JAH EI EI aB-BE BE Aluste liig arteriaalses veres QN mmol/L mmol/L 1925-7 26 JAH 1268 1925-7 Base excess SCnc Pt BldA Qn mmol/L mmol/L 0,04% CHEM Base excess in Arterial blood Base excess BldA-sCnc 1 Observation 851 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a30-30 Aluste liig arteriaalses veres a30-5 JAH EI EI aB-BE BE Aluste liig arteriaalses veres QN mmol/L mmol/l RapidPoint 1925-7 26 JAH 1268 1925-7 Base excess SCnc Pt BldA Qn mmol/L mmol/L 0,04% CHEM Base excess in Arterial blood Base excess BldA-sCnc 1 Observation 2435 HAT 2 BE nabaväädi veres a50-21 EI 2023-05-08 EI EI aB-BE BE Aluste liig arteriaalses veres QN mmol/L mmol/L 26 JAH 1268 1925-7 Base excess SCnc Pt BldA Qn mmol/L mmol/L 0,04% CHEM Base excess in Arterial blood Base excess BldA-sCnc 1 Observation 2654 HAT 2 Aluste liig arteriaalses nabaväädi veres a34-5 JAH EI EI aB-BE BE Aluste liig arteriaalses veres QN mmol/L mmol/L 26 JAH 1268 1925-7 Base excess SCnc Pt BldA Qn mmol/L mmol/L 0,04% CHEM Base excess in Arterial blood Base excess BldA-sCnc 1 Observation 809 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a46-1 aB-HCO3 a49 JAH EI EI aP-HCO3 Vesinikkarbonaat Vesinikkarbonaat arteriaalses plasmas QN mmol/L mmol/L 1960-4 30 JAH 1273 1960-4 Bicarbonate SCnc Pt BldA Qn mmol/L mmol/L 0,05% CHEM Bicarbonate [Moles/volume] in Arterial blood HCO3 BldA-sCnc 1 Both 850 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a30-30 Vesinikkarbonaat arteriaalses veres a30-4 JAH EI EI aP-HCO3 Vesinikkarbonaat Vesinikkarbonaat arteriaalses plasmas QN mmol/L mmol/l RapidPoint 1960-4 30 JAH 1273 1960-4 Bicarbonate SCnc Pt BldA Qn mmol/L mmol/L 0,05% CHEM Bicarbonate [Moles/volume] in Arterial blood HCO3 BldA-sCnc 1 Both 2652 HAT 2 Vesinikkarbonaat arteriaalses nabaväädi veres a34-4 JAH EI EI aP-HCO3 Vesinikkarbonaat Vesinikkarbonaat arteriaalses plasmas QN mmol/L mmol/L 30 JAH 1273 1960-4 Bicarbonate SCnc Pt BldA Qn mmol/L mmol/L 0,05% CHEM Bicarbonate [Moles/volume] in Arterial blood HCO3 BldA-sCnc 1 Both 802 HAT 2 Laktaat veres a94 JAH JAH EI aP-Lac Laktaat Laktaat arteriaalses plasmas QN mmol/L mmol/L ABL 735 34 JAH 1279 2518-9 Lactate SCnc Pt BldA Qn mmol/L mmol/L 0,00% CHEM Lactate [Moles/volume] in Arterial blood Lactate BldA-sCnc 1 Both 847 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a30-30 Laktaat arteriaalses veres a30-18 JAH EI EI aP-Lac Laktaat Laktaat arteriaalses plasmas QN mmol/L mmol/l RapidPoint 2518-9 34 JAH 1279 2518-9 Lactate SCnc Pt BldA Qn mmol/L mmol/L 0,00% CHEM Lactate [Moles/volume] in Arterial blood Lactate BldA-sCnc 1 Both 2666 HAT 2 Laktaat arteriaalses nabaväädi veres a34-18 JAH EI EI aP-Lac Laktaat Laktaat arteriaalses plasmas QN mmol/L mmol/L 34 JAH 1279 2518-9 Lactate SCnc Pt BldA Qn mmol/L mmol/L 0,00% CHEM Lactate [Moles/volume] in Arterial blood Lactate BldA-sCnc 1 Both 856 HAT 2 Happe-aluse tasakaalu POCT uuring venoosses veres a31-30 JAH JAH EI vB-ABB panel Happe-aluse tasakaal venoosses veres Happe-aluse tasakaalu uuring venoosses veres Paneel RapidPoint 24339-4 35 JAH 1280 24339-4 Gas panel - Pt BldV Qn PANEL.CHEM Gas panel in Venous blood Gas Pnl BldV 1 Order 2305 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres a24438 JAH JAH EI vB-ABB panel Happe-aluse tasakaal venoosses veres Happe-aluse tasakaalu uuring venoosses veres Paneel 35 JAH 1280 24339-4 Gas panel - Pt BldV Qn PANEL.CHEM Gas panel in Venous blood Gas Pnl BldV 1 Order 2686 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses nabaväädi veres a35-30 JAH JAH EI vuB-ABB panel Happe-aluse tasakaal venoosses nabaväädi veres Happe-aluse tasakaalu uuring venoosses nabaväädi veres Paneel RapidPoint 36 EI 4898 51972-8 Gas panel - Pt BldCoV Qn PANEL.CHEM Gas panel - Venous cord blood Gas Pnl BldCoV 1 Order 16,2945 3099 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses nabaväädi veres a1619 JAH JAH EI vuB-ABB panel Happe-aluse tasakaal venoosses nabaväädi veres Happe-aluse tasakaalu uuring venoosses nabaväädi veres Paneel 36 EI 4898 51972-8 Gas panel - Pt BldCoV Qn PANEL.CHEM Gas panel - Venous cord blood Gas Pnl BldCoV 1 Order 16,2945 874 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres a31-30 pH venoosses veres a311-1 JAH EI EI vB-pH pH pH venoosses veres QN RapidPoint 2746-6 37 JAH 1281 2746-6 pH LsCnc Pt BldV Qn [pH] 0,01% CHEM pH of Venous blood pH BldV 1 Both 2515 HAT 2 pH a1013 JAH EI EI vB-pH pH pH venoosses veres QN 37 JAH 1281 2746-6 pH LsCnc Pt BldV Qn [pH] 0,01% CHEM pH of Venous blood pH BldV 1 Both 2647 HAT 2 pH venoosses nabaväädi veres a35-1 JAH EI EI vB-pH pH pH venoosses veres QN 37 JAH 1281 2746-6 pH LsCnc Pt BldV Qn [pH] 0,01% CHEM pH of Venous blood pH BldV 1 Both 866 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres a31-30 Süsinikdioksiidi osarõhk venoosses veres a31-2 JAH EI EI vB-pCO2 pCO2 Süsinikdioksiidi osarõhk venoosses veres QN mmHg mmHg RapidPoint 2021-4 38 JAH 1282 2021-4 Carbon dioxide PPres Pt BldV Qn mm[Hg] mm Hg 0,01% CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] in Venous blood pCO2 BldV 1 Both 2649 HAT 2 Süsinikdioksiidi osarõhk venoosses nabaväädi vere a35-2 JAH EI EI vB-pCO2 pCO2 Süsinikdioksiidi osarõhk venoosses veres QN mmHg mmHg 38 JAH 1282 2021-4 Carbon dioxide PPres Pt BldV Qn mm[Hg] mm Hg 0,01% CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] in Venous blood pCO2 BldV 1 Both 867 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres a31-30 Hapniku osarõhk venoosses veres a31-3 JAH EI EI vB-pO2 pO2 Hapniku osarõhk venoosses veres QN mmHg mmHg RapidPoint 2705-2 39 JAH 1283 2705-2 Oxygen PPres Pt BldV Qn mm[Hg] mm Hg 0,00% CHEM Oxygen [Partial pressure] in Venous blood pO2 BldV 1 Both 2651 HAT 2 Hapniku osarõhk venoosses nabaväädi veres a35-3 JAH EI EI vB-pO2 pO2 Hapniku osarõhk venoosses veres QN mmHg mmHg 39 JAH 1283 2705-2 Oxygen PPres Pt BldV Qn mm[Hg] mm Hg 0,00% CHEM Oxygen [Partial pressure] in Venous blood pO2 BldV 1 Both 871 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres a31-30 Hapnikuga küllastatus venoosses veres a31-7 JAH EI EI vB-sO2 sO2 Hapnikuga küllastatus venoosses veres QN % % RapidPoint 2711-0 40 JAH 1284 2711-0 Oxygen saturation MFr Pt BldV Qn % %; Meas% HEMODYN.MOLEC Oxygen saturation in Venous blood SaO2% BldV 2 2657 HAT 2 Hapnikuga küllastatus venoosses nabaväädi veres a35-7 JAH EI EI vB-sO2 sO2 Hapnikuga küllastatus venoosses veres QN % % 40 JAH 1284 2711-0 Oxygen saturation MFr Pt BldV Qn % %; Meas% HEMODYN.MOLEC Oxygen saturation in Venous blood SaO2% BldV 2 857 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres a31-30 pH (kehatemperatuuri järgi kohandatud) venoosses veres a31-10 JAH EI EI vB-pHt pH (t) pH (kehatemperatuuri järgi kohandatud) venoosses veres QN RapidPoint 39486-6 43 JAH 1287 39486-6 pH^^adjusted to patients actual temperature LsCnc Pt BldV Qn [pH] CHEM pH of Venous blood adjusted to patients actual temperature pH temp adj BldV 1 Observation 2665 HAT 2 pH (kehatemperatuuri järgi kohandatud) venoosses nabaväädi veres a35-10 JAH EI EI vB-pHt pH (t) pH (kehatemperatuuri järgi kohandatud) venoosses veres QN 43 JAH 1287 39486-6 pH^^adjusted to patients actual temperature LsCnc Pt BldV Qn [pH] CHEM pH of Venous blood adjusted to patients actual temperature pH temp adj BldV 1 Observation 858 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres a31-30 Süsinikdioksiidi osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) venoosses veres a31-11 JAH EI EI vB-pCO2t pCO2 (t) Süsinikdioksiidi osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) venoosses veres QN mmHg mmHg RapidPoint 40619-9 44 JAH 1288 40619-9 Carbon dioxide^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldV Qn mm[Hg] CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Venous blood pCO2 temp adj BldV 1 Observation 2661 HAT 2 Süsinikdioksiidi osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) venoosses nabaväädi veres a35-11 JAH EI EI vB-pCO2t pCO2 (t) Süsinikdioksiidi osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) venoosses veres QN mmHg mmHg 44 JAH 1288 40619-9 Carbon dioxide^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldV Qn mm[Hg] CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Venous blood pCO2 temp adj BldV 1 Observation 859 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres a31-30 Hapniku osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) venoosses veres a31-12 JAH EI EI vB-pO2t pO2 (t) Hapniku osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) venoosses veres QN mmHg mmHg RapidPoint 19258-3 45 JAH 1289 19258-3 Oxygen^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldV Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Oxygen [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Venous blood pO2 temp adj BldV 1 Observation 2663 HAT 2 Hapniku osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) venoosses nabaväädi veres a35-12 JAH EI EI vB-pO2t pO2 (t) Hapniku osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) venoosses veres QN mmHg mmHg 45 JAH 1289 19258-3 Oxygen^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldV Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Oxygen [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Venous blood pO2 temp adj BldV 1 Observation 873 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres a31-30 Hapnik venoosses veres a31-9 JAH EI EI vB-O2 O2 Hapnik venoosses veres QN Vol% mL/dL RapidPoint 60841-4 46 JAH 1290 60841-4 Oxygen content VFr Pt BldV Qn Calculated mL/dL ml/dl CHEM Oxygen content in Venous blood by calculation O2 Ct VFr BldV Calc 1 11,3891 2659 HAT 2 Hapnik venoosses nabaväädi veres a35-9 JAH EI EI vB-O2 O2 Hapnik venoosses veres QN Vol% Vol% 46 JAH 1290 60841-4 Oxygen content VFr Pt BldV Qn Calculated mL/dL ml/dl CHEM Oxygen content in Venous blood by calculation O2 Ct VFr BldV Calc 1 11,3891 869 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres a31-30 Aluste liig venoosses veres a31-5 JAH EI EI vB-BE BE Aluste liig venoosses veres QN mmol/L mmol/l RapidPoint 1927-3 48 JAH 1292 1927-3 Base excess SCnc Pt BldV Qn mmol/L mmol/L 0,01% CHEM Base excess in Venous blood Base excess BldV-sCnc 1 Observation 2655 HAT 2 Aluste liig venoosses nabaväädi veres a35-5 JAH EI EI vB-BE BE Aluste liig venoosses veres QN mmol/L mmol/L 48 JAH 1292 1927-3 Base excess SCnc Pt BldV Qn mmol/L mmol/L 0,01% CHEM Base excess in Venous blood Base excess BldV-sCnc 1 Observation 868 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres a31-30 Vesinikkarbonaat venoosses veres a31-4 JAH EI EI vP-HCO3 Vesinikkarbonaat Vesinikkarbonaat plasmas QN mmol/L mmol/l RapidPoint 14627-4 51 JAH 1272 1963-8 Bicarbonate SCnc Pt Ser Qn mmol/L mmol/L CHEM Bicarbonate [Moles/volume] in Serum HCO3 Ser-sCnc 1 Both 2653 HAT 2 Vesinikkarbonaat venoosses nabaväädi veres a35-4 JAH EI EI vP-HCO3 Vesinikkarbonaat Vesinikkarbonaat plasmas QN mmol/L mmol/L 51 JAH 1272 1963-8 Bicarbonate SCnc Pt Ser Qn mmol/L mmol/L CHEM Bicarbonate [Moles/volume] in Serum HCO3 Ser-sCnc 1 Both 865 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres a31-30 Laktaat venoosses veres a31-18 JAH EI EI vP-Lac Laktaat Laktaat venoosses plasmas QN mmol/L mmol/l RapidPoint 2519-7 55 JAH 1297 2519-7 Lactate SCnc Pt BldV Qn mmol/L mmol/L CHEM Lactate [Moles/volume] in Venous blood Lactate BldV-sCnc 1 Both 2667 HAT 2 Laktaat venoosses nabaväädi veres a35-18 JAH EI EI vP-Lac Laktaat Laktaat venoosses plasmas QN mmol/L mmol/L 55 JAH 1297 2519-7 Lactate SCnc Pt BldV Qn mmol/L mmol/L CHEM Lactate [Moles/volume] in Venous blood Lactate BldV-sCnc 1 Both 875 HAT 2 Happe-aluse tasakaalu POCT uuring nabaväädi veres a32-30 JAH JAH EI mvB-ABB panel Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres Happe-aluse tasakaalu uuring segunenud venoosses veres Paneel RapidPoint 51973-6 56 JAH 1298 51973-6 Gas panel - Pt BldMV Qn PANEL.CHEM Gas panel in Mixed venous blood Gas Pnl BldMV 1 Order 876 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres a32-30 pH nabaväädi veres a32-1 JAH EI EI mvB-pH pH pH segunenud venoosses veres QN RapidPoint 19213-8 57 JAH 1299 19213-8 pH LsCnc Pt BldMV Qn [pH] CHEM pH of Mixed venous blood pH BldMV 1 Both 886 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres a32-30 Süsinikdioksiidi osarõhk nabaväädi veres a32-2 JAH EI EI mvB-pCO2 pCO2 Süsinikdioksiidi osarõhk segunenud venoosses veres QN mmHg mmHg RapidPoint 19212-0 58 JAH 1300 19212-0 Carbon dioxide PPres Pt BldMV Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] in Mixed venous blood pCO2 BldMV 1 Both 887 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres a32-30 Hapniku osarõhk nabaväädi veres a32-3 JAH EI EI mvB-pO2 pO2 Hapniku osarõhk segunenud venoosses veres QN mmHg mmHg RapidPoint 19211-2 60 JAH 1301 19211-2 Oxygen PPres Pt BldMV Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Oxygen [Partial pressure] in Mixed venous blood pO2 BldMV 1 Both 890 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres a32-30 Hapnikuga küllastatus nabaväädi veres a32-7 JAH EI EI mvB-sO2 sO2 Hapnikuga küllastatus segunenud venoosses veres QN % % RapidPoint 19224-5 61 JAH 1302 19224-5 Oxygen saturation MFr Pt BldMV Qn % % HEMODYN.MOLEC Oxygen saturation in Mixed venous blood SaO2% BldMV 2 877 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres a32-30 pH (kehatemperatuuri järgi kohandatud) nabaväädi veres a32-10 JAH EI EI mvB-pHt pH (t) pH (kehatemperatuuri järgi kohandatud) segunenud venoosses veres QN RapidPoint 50980-2 65 JAH 1304 50980-2 pH^^adjusted to patients actual temperature LsCnc Pt BldMV Qn [pH] CHEM pH of Mixed venous blood adjusted to patients actual temperature pH temp adj BldMV 1 Both 878 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres a32-30 Süsinikdioksiidi osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) nabaväädi veres a32-11 JAH EI EI mvB-pCO2t pCO2 (t) Süsinikdioksiidi osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) segunenud venoosses veres QN mmHg mmHg RapidPoint 50981-0 66 JAH 1305 50981-0 Carbon dioxide^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldMV Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Mixed venous blood pCO2 temp adj BldMV 1 Both 879 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres a32-30 Hapniku osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) nabaväädi veres a32-12 JAH EI EI mvB-pO2t pO2 (t) Hapniku osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) segunenud venoosses veres QN mmHg mmHg RapidPoint 19257-5 67 JAH 1306 19257-5 Oxygen^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldMV Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Oxygen [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Mixed venous blood pO2 temp adj BldMV 1 Observation 11,3891 892 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres a32-30 Hapnik nabaväädi veres a32-9 JAH EI EI mvB-O2 O2 Hapnik segunenud venoosses veres QN Vol% mL/dL RapidPoint 64798-2 68 JAH 1307 64798-2 Oxygen content VFr Pt BldMV Qn Calculated mL/dL ml/dl CHEM Oxygen content in Mixed venous blood by calculation O2 Ct VFr BldMV Calc 1 Observation 11,3891 888 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres a32-30 Aluste liig nabaväädi veres a32-5 JAH EI EI mvB-BE BE Aluste liig segunenud venoosses veres QN mmol/L mmol/l RapidPoint 19234-4 72 JAH 1311 19234-4 Base excess SCnc Pt BldMV Qn mmol/L mmol/L CHEM Base excess in Mixed venous blood Base excess BldMV-sCnc 1 Observation 893 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres a32-30 Vesinikkarbonaat nabaväädi veres a32-4 JAH EI EI mvP-HCO3 Vesinikkarbonaat Vesinikkarbonaat segatud venosses plasmas QN mmol/L mmol/l RapidPoint 19229-4 75 JAH 2717 19229-4 Bicarbonate SCnc Pt BldMV Qn mmol/L mmol/L CHEM Bicarbonate [Moles/volume] in Mixed venous blood HCO3 BldMV-sCnc 1 Both 11,3891 885 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres a32-30 Laktaat nabaväädi veres a32-18 JAH EI EI mvP-Lac Laktaat Laktaat segunenud venoosses plasmas QN mmol/L mmol/l RapidPoint 19240-1 77 JAH 1317 19240-1 Lactate SCnc Pt BldMV Qn CHEM Lactate [Moles/volume] in Mixed venous blood Lactate BldMV-sCnc 1 Both 818 HAT 2 Happe-aluse tasakaalu POCT uuring kapillaarses veres a33-30 JAH JAH EI cB-ABB panel Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres Happe-aluse tasakaalu uuring kapillaarses veres Paneel RapidPoint 24337-8 78 JAH 1318 24337-8 Gas panel - Pt BldC Qn PANEL.CHEM Gas panel in Capillary blood Gas Pnl BldC 1 Order 2283 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres a46-5 JAH JAH EI cB-ABB panel Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres Happe-aluse tasakaalu uuring kapillaarses veres Paneel 78 JAH 1318 24337-8 Gas panel - Pt BldC Qn PANEL.CHEM Gas panel in Capillary blood Gas Pnl BldC 1 Order 819 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres a33-30 pH kapillaarses veres a33-1 JAH EI EI cB-pH pH pH kapillaarses veres QN RapidPoint 2745-8 79 JAH 1322 2745-8 pH LsCnc Pt BldC Qn [pH] 0,00% CHEM pH of Capillary blood pH BldC 1 Both 829 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres a33-30 Süsinikdioksiidi osarõhk kapillaarses veres a33-2 JAH EI EI cB-pCO2 pCO2 Süsinikdioksiidi osarõhk kapillaarses veres QN mmHg mmHg RapidPoint 2020-6 80 JAH 1323 2020-6 Carbon dioxide PPres Pt BldC Qn mm[Hg] mm Hg 0,00% CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] in Capillary blood pCO2 BldC 1 Both 830 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres a33-30 Hapniku osarõhk kapillaarses veres a33-3 JAH EI EI cB-pO2 pO2 Hapniku osarõhk kapillaarses veres QN mmHg mmHg RapidPoint 2704-5 82 JAH 1324 2704-5 Oxygen PPres Pt BldC Qn mm[Hg] mm Hg 0,00% CHEM Oxygen [Partial pressure] in Capillary blood pO2 BldC 1 Both 834 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres a33-30 Hapnikuga küllastatus kapillaarses veres a33-7 JAH EI EI cB-sO2 sO2 Hapnikuga küllastatus kapillaarses veres QN % % RapidPoint 2709-4 83 JAH 1325 2709-4 Oxygen saturation MFr Pt BldC Qn % %; Calc% 0,00% HEMODYN.MOLEC Oxygen saturation in Capillary blood SaO2% BldC 2 820 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres a33-30 pH (kehatemperatuuri järgi kohandatud) kapillaarses veres a33-10 JAH EI EI cB-pHt pH (t) pH (kehatemperatuuri järgi kohandatud) kapillaarses veres QN RapidPoint 39485-8 87 JAH 1328 39485-8 pH^^adjusted to patients actual temperature LsCnc Pt BldC Qn [pH] CHEM pH of Capillary blood adjusted to patients actual temperature pH temp adj BldC 1 Observation 821 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres a33-30 Süsinikdioksiidi osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) kapillaarses veres a33-11 JAH EI EI cB-pCO2t pCO2 (t) Süsinikdioksiidi osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) kapillaarses veres QN mmHg mmHg RapidPoint 40620-7 88 JAH 1329 40620-7 Carbon dioxide^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldC Qn mm[Hg] CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Capillary blood pCO2 temp adj BldC 1 Observation 822 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres a33-30 Hapniku osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) kapillaarses veres a33-12 JAH EI EI cB-pO2t pO2 (t) Hapniku osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) kapillaarses veres QN mmHg mmHg RapidPoint 19256-7 89 JAH 1330 19256-7 Oxygen^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldC Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Oxygen [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Capillary blood pO2 temp adj BldC 1 Observation 11,3891 836 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres a33-30 Hapnik kapillaarses veres a33-9 JAH EI EI cB-O2 O2 Hapnik kapillaarses veres QN Vol% mL/dL RapidPoint 90 JAH 1331 64799-0 Oxygen content VFr Pt BldC Qn Calculated mL/dL ml/dl CHEM Oxygen content in Capillary blood by calculation O2 Ct VFr BldC Calc 1 11,3891 832 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres a33-30 Aluste liig venoosses veres a33-5 JAH EI EI cB-BE BE Aluste liig kapillaarses veres QN mmol/L mmol/l RapidPoint 1926-5 96 JAH 1337 1926-5 Base excess SCnc Pt BldC Qn mmol/L mmol/L CHEM Base excess in Capillary blood Base excess BldC-sCnc 1 Observation 831 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres a33-30 Vesinikkarbonaat kapillaarses veres a33-4 JAH EI EI cP-HCO3 Vesinikkarbonaat Vesinikkarbonaat kapillaarses plasmas QN mmol/L mmol/l RapidPoint 99 JAH 2720 1961-2 Bicarbonate SCnc Pt BldC Qn mmol/L mmol/L 1093 CHEM Bicarbonate [Moles/volume] in Capillary blood HCO3 BldC-sCnc 1 Both 11,3891 828 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres a33-30 Laktaat kapillaarses veres a33-18 JAH EI EI cP-Lac Laktaat Laktaat kapillaarses plasmas QN mmol/L mmol/l RapidPoint 103 JAH 1342 19239-3 Lactate SCnc Pt BldC Qn CHEM Lactate [Moles/volume] in Capillary blood Lactate BldC-sCnc 1 Both 738 HAT 2 Hemoglobiini fraktsioonid veres a1130-2 JAH JAH EI B-Hb derivatives panel Hemoglobiini derivaatide paneel Hemoglobiini derivaadid veres (paneel) Paneel 104 JAH 5476 L-5347 742 HAT 2 Hemoglobiini derivaatide paneel a1130-2 Karboksühemoglobiin veres a72-1 JAH EI EI B-COHb COHb Karboksühemoglobiin veres QN % % 20563-3 105 JAH 3429 20563-3 Carboxyhemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt Bld Qn % % 54 CHEM Carboxyhemoglobin/Hemoglobin.total in Blood COHgb MFr Bld 1 Both 11,8725 740 HAT 2 Hemoglobiini derivaatide paneel a1130-2 Methemoglobiin veres a5092-1 JAH EI EI B-MetHb MetHb Methemoglobiin veres QN % % 2614-6 106 JAH 3430 2614-6 Methemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt Bld Qn % % 67 CHEM Methemoglobin/Hemoglobin.total in Blood MetHgb MFr Bld 1 Both 11,2949 1787 HAT 2 Fetaalne hemoglobiin ja hemoglobiin looteveres a1130-1 JAH JAH EI B-HbF, Hb panel HbF, Hb paneel Fetaalne hemoglobiin ja hemoglobiin looteveres (paneel) Paneel 107 JAH 4502 L-4502 741 HAT 2 HbF, Hb paneel; Hemoglobiini derivaatide paneel a1130-1; a1130-2 Hemoglobiin veres a6622-11 JAH EI EI B-Hb oxym Hb Hemoglobiin veres (oksümeetria) QN g/L g/L 20509-6 108 JAH 1276 55782-7 Hemoglobin MCnc Pt Bld Qn Oximetry g/dL g/dL HEM/BC Hemoglobin [Mass/volume] in Blood by Oximetry Hgb Bld Oximetry-mCnc 1 Both 833 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres a33-30 Hemoglobiin kapillaarses veres a33-6 JAH EI EI B-Hb oxym Hb Hemoglobiin veres (oksümeetria) QN g/L g/l RapidPoint 108 JAH 1276 55782-7 Hemoglobin MCnc Pt Bld Qn Oximetry g/dL g/dL HEM/BC Hemoglobin [Mass/volume] in Blood by Oximetry Hgb Bld Oximetry-mCnc 1 Both 852 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a30-30 Hemoglobiin arteriaalses veres a30-6 JAH EI EI B-Hb oxym Hb Hemoglobiin veres (oksümeetria) QN g/L g/l RapidPoint 108 JAH 1276 55782-7 Hemoglobin MCnc Pt Bld Qn Oximetry g/dL g/dL HEM/BC Hemoglobin [Mass/volume] in Blood by Oximetry Hgb Bld Oximetry-mCnc 1 Both 870 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres a31-30 Hemoglobiin venoosses veres a31-6 JAH EI EI B-Hb oxym Hb Hemoglobiin veres (oksümeetria) QN g/L g/l RapidPoint 108 JAH 1276 55782-7 Hemoglobin MCnc Pt Bld Qn Oximetry g/dL g/dL HEM/BC Hemoglobin [Mass/volume] in Blood by Oximetry Hgb Bld Oximetry-mCnc 1 Both 889 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres a32-30 Hemoglobiin nabaväädi veres a32-6 JAH EI EI B-Hb oxym Hb Hemoglobiin veres (oksümeetria) QN g/L g/l RapidPoint 108 JAH 1276 55782-7 Hemoglobin MCnc Pt Bld Qn Oximetry g/dL g/dL HEM/BC Hemoglobin [Mass/volume] in Blood by Oximetry Hgb Bld Oximetry-mCnc 1 Both 2668 HAT 2 Hemoglobiin arteriaalses nabaväädi veres a34-6 JAH EI EI B-Hb oxym Hb Hemoglobiin veres (oksümeetria) QN g/L g/L 108 JAH 1276 55782-7 Hemoglobin MCnc Pt Bld Qn Oximetry g/dL g/dL HEM/BC Hemoglobin [Mass/volume] in Blood by Oximetry Hgb Bld Oximetry-mCnc 1 Both 2669 HAT 2 Hemoglobiin venoosses nabaväädi veres a35-6 JAH EI EI B-Hb oxym Hb Hemoglobiin veres (oksümeetria) QN g/L g/L 108 JAH 1276 55782-7 Hemoglobin MCnc Pt Bld Qn Oximetry g/dL g/dL HEM/BC Hemoglobin [Mass/volume] in Blood by Oximetry Hgb Bld Oximetry-mCnc 1 Both 803 HAT 2 HbF, Hb paneel a1130-1 Fetaalne hemoglobiin veres a1540 JAH JAH EI B-HbF neonat HbF Fetaalne hemoglobiin veres (vastsündinutel) QN % % 18291-5 109 JAH 1349 18291-5 Hemoglobin F/Hemoglobin.total MFr Pt Bld^newborn Qn % % HEM/BC Hemoglobin F/Hemoglobin.total in Blood from newborn Hgb F MFr Bld NB 1 Observation 815 HAT 2 pH nabaväädi veres a47-21 EI 2023-05-08 EI EI uB-pH pH nabaväädi veres pH nabaväädi veres QN ABL 735 14873-4 114 JAH 2159 14873-4 pH LsCnc Pt BldCo Qn [pH] CHEM pH of Cord blood pH BldCo 1 Both 27,7899 3095 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses nabaväädi veres a46-3 pH arteriaalses nabaväädi veres a1615 JAH EI EI auB-pH pH pH arteriaalses nabaväädi veres QN " " 115 JAH 5669 28646-8 pH LsCnc Pt BldCoA Qn [pH] pH CHEM pH of Arterial cord blood pH BldCoA 1 Both 3096 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses nabaväädi veres a46-3 pCO2 arteriaalses nabaväädi veres a1616 JAH EI EI auB-pCO2 pCO2 Süsinikdioksiidi osarõhk arteriaalses nabaväädi veres QN mmHg mmHg 116 JAH 5670 28644-3 Carbon dioxide PPres Pt BldCoA Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] in Arterial cord blood pCO2 BldCoA 1 Both 3097 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses nabaväädi veres a46-3 pO2 arteriaalses nabaväärdi veres a1617 JAH EI EI auB-pO2 pO2 Hapniku osarõhk arteriaalses nabaväädi veres QN mmHg mmHg 117 JAH 5671 28648-4 Oxygen PPres Pt BldCoA Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Oxygen [Partial pressure] in Arterial cord blood pO2 BldCoA 1 Both 3098 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses nabaväädi veres a46-3 BE arteriaalses nabaväädi veres a1618 JAH EI EI auB-BE BE Aluste liig arteriaalses nabaväädi veres QN mmol/L mmol/L 119 JAH 5672 28638-5 Base excess SCnc Pt BldCoA Qn Calculated mmol/L mmol/L CHEM Base excess in Arterial cord blood by calculation Base excess BldCoA Calc-sCnc 1 Observation 3100 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses nabaväädi veres a1619 pH venoosses nabaväädi veres a1620 JAH EI EI vuB-pH pH pH venoosses nabaväädi veres QN " " 121 JAH 5684 28647-6 pH LsCnc Pt BldCoV Qn [pH] pH CHEM pH of Venous cord blood pH BldCoV 1 Both 3101 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses nabaväädi veres a1619 pCO2 venoosses nabaväädi veres a1621 JAH EI EI vuB-pCO2 pCO2 Süsinikdioksiidi osarõhk venoosses nabaväädi veres QN mmHg mmHg 122 JAH 5685 28645-0 Carbon dioxide PPres Pt BldCoV Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] in Venous cord blood pCO2 BldCoV 1 Both 3102 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses nabaväädi veres a1619 pO2 venoosses nabaväädi veres a1622 JAH EI EI vuB-pO2 pO2 Hapniku osarõhk venoosses nabaväädi veres QN mmHg mmHg 123 JAH 5686 28649-2 Oxygen PPres Pt BldCoV Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Oxygen [Partial pressure] in Venous cord blood pO2 BldCoV 1 Both 3103 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses nabaväädi veres a1619 BE venoosses nabaväädi veres a1623 JAH EI EI vuB-BE BE Aluste liig venoosses nabaväädi veres QN mmol/L mmol/L 125 JAH 5688 28639-3 Base excess SCnc Pt BldCoV Qn Calculated mmol/L mmol/L CHEM Base excess in Venous cord blood by calculation Base excess BldCoV Calc-sCnc 1 Observation 797 EL 3 Kaalium seerumis/plasmas a65 JAH JAH EI S,P-K Kaalium Kaalium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 2823-3 2 JAH/Võrreld 211 2823-3 Potassium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,2673% CHEM Potassium [Moles/volume] in Serum or Plasma Potassium SerPl-sCnc 1 Both 798 EL 3 Kaalium veres a6610 JAH JAH EI S,P-K Kaalium Kaalium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 6298-4 2 JAH/Võrreld 211 2823-3 Potassium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,2673% CHEM Potassium [Moles/volume] in Serum or Plasma Potassium SerPl-sCnc 1 Both 823 EL 3 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres a33-30 Kaalium kapillaarses veres a33-13 JAH EI EI S,P-K Kaalium Kaalium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l RapidPoint 2 JAH/Võrreld 211 2823-3 Potassium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,2673% CHEM Potassium [Moles/volume] in Serum or Plasma Potassium SerPl-sCnc 1 Both 842 EL 3 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a30-30 Kaalium arteriaalses veres a30-13 JAH EI EI S,P-K Kaalium Kaalium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l RapidPoint 32713-0 2 JAH/Võrreld 211 2823-3 Potassium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,2673% CHEM Potassium [Moles/volume] in Serum or Plasma Potassium SerPl-sCnc 1 Both 860 EL 3 Happe-aluse tasakaal venoosses veres a31-30 Kaalium venoosses veres a31-13 JAH EI EI S,P-K Kaalium Kaalium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l RapidPoint 39789-3 2 JAH/Võrreld 211 2823-3 Potassium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,2673% CHEM Potassium [Moles/volume] in Serum or Plasma Potassium SerPl-sCnc 1 Both 880 EL 3 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres a32-30 Kaalium nabaväädi veres a32-13 JAH EI EI S,P-K Kaalium Kaalium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l RapidPoint 41656-0 2 JAH/Võrreld 211 2823-3 Potassium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,2673% CHEM Potassium [Moles/volume] in Serum or Plasma Potassium SerPl-sCnc 1 Both 2670 EL 3 Kaalium arteriaalses nabaväädi veres a34-13 JAH EI EI S,P-K Kaalium Kaalium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 2 JAH/Võrreld 211 2823-3 Potassium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,2673% CHEM Potassium [Moles/volume] in Serum or Plasma Potassium SerPl-sCnc 1 Both 2671 EL 3 Kaalium venoosses nabaväädi veres a35-13 JAH EI EI S,P-K Kaalium Kaalium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 2 JAH/Võrreld 211 2823-3 Potassium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,2673% CHEM Potassium [Moles/volume] in Serum or Plasma Potassium SerPl-sCnc 1 Both 752 EL 3 Osmolaalsus (arvutuslik) a112 Naatrium seerumis/plasmas a109 JAH JAH EI S,P-Na Naatrium Naatrium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 2951-2 4 JAH/Võrreld 210 2951-2 Sodium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1705% CHEM Sodium [Moles/volume] in Serum or Plasma Sodium SerPl-sCnc 1 Both 800 EL 3 Naatrium veres a6612 JAH JAH EI S,P-Na Naatrium Naatrium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 2947-0 4 JAH/Võrreld 210 2951-2 Sodium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1705% CHEM Sodium [Moles/volume] in Serum or Plasma Sodium SerPl-sCnc 1 Both 824 EL 3 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres a33-30 Naatrium kapillaarses veres a33-14 JAH EI EI S,P-Na Naatrium Naatrium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l RapidPoint 4 JAH/Võrreld 210 2951-2 Sodium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1705% CHEM Sodium [Moles/volume] in Serum or Plasma Sodium SerPl-sCnc 1 Both 843 EL 3 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a30-30 Naatrium arteriaalses veres a30-14 JAH EI EI S,P-Na Naatrium Naatrium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l RapidPoint 32717-1 4 JAH/Võrreld 210 2951-2 Sodium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1705% CHEM Sodium [Moles/volume] in Serum or Plasma Sodium SerPl-sCnc 1 Both 861 EL 3 Happe-aluse tasakaal venoosses veres a31-30 Naatrium venoosses veres a31-14 JAH EI EI S,P-Na Naatrium Naatrium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l RapidPoint 39791-9 4 JAH/Võrreld 210 2951-2 Sodium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1705% CHEM Sodium [Moles/volume] in Serum or Plasma Sodium SerPl-sCnc 1 Both 881 EL 3 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres a32-30 Naatrium nabaväädi veres a32-14 JAH EI EI S,P-Na Naatrium Naatrium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l RapidPoint 41657-8 4 JAH/Võrreld 210 2951-2 Sodium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1705% CHEM Sodium [Moles/volume] in Serum or Plasma Sodium SerPl-sCnc 1 Both 2672 EL 3 Naatrium arteriaalses nabaväädi veres a34-14 JAH EI EI S,P-Na Naatrium Naatrium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 4 JAH/Võrreld 210 2951-2 Sodium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1705% CHEM Sodium [Moles/volume] in Serum or Plasma Sodium SerPl-sCnc 1 Both 2673 EL 3 Naatrium venoosses nabaväädi veres a35-14 JAH EI EI S,P-Na Naatrium Naatrium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 4 JAH/Võrreld 210 2951-2 Sodium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1705% CHEM Sodium [Moles/volume] in Serum or Plasma Sodium SerPl-sCnc 1 Both 795 EL 3 Kaltsium (ioniseeritud) seerumis/plasmas a69 JAH JAH EI S,P-iCa Kaltsium (ioniseeritud) Kaltsium (ioniseeritud) seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 12180-6 6 JAH 213 12180-6 Calcium.ionized SCnc Pt Ser/Plas Qn ISE mg/dL mmol/L CHEM Calcium.ionized [Moles/volume] in Serum or Plasma by Ion-selective membrane electrode (ISE) Ca-I SerPl ISE-sCnc 1 Both 799 EL 3 Kaltsium (ioniseeritud) veres a6611 JAH JAH EI S,P-iCa Kaltsium (ioniseeritud) Kaltsium (ioniseeritud) seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L ABL 735 6 JAH 213 12180-6 Calcium.ionized SCnc Pt Ser/Plas Qn ISE mg/dL mmol/L CHEM Calcium.ionized [Moles/volume] in Serum or Plasma by Ion-selective membrane electrode (ISE) Ca-I SerPl ISE-sCnc 1 Both 825 EL 3 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres a33-30 Kaltsium (ioniseeritud) kapillaarses veres a33-15 JAH EI EI S,P-iCa Kaltsium (ioniseeritud) Kaltsium (ioniseeritud) seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l RapidPoint 6 JAH 213 12180-6 Calcium.ionized SCnc Pt Ser/Plas Qn ISE mg/dL mmol/L CHEM Calcium.ionized [Moles/volume] in Serum or Plasma by Ion-selective membrane electrode (ISE) Ca-I SerPl ISE-sCnc 1 Both 844 EL 3 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a30-30 Kaltsium (ioniseeritud) arteriaalses veres a30-15 JAH EI EI S,P-iCa Kaltsium (ioniseeritud) Kaltsium (ioniseeritud) seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l RapidPoint 34581-9 6 JAH 213 12180-6 Calcium.ionized SCnc Pt Ser/Plas Qn ISE mg/dL mmol/L CHEM Calcium.ionized [Moles/volume] in Serum or Plasma by Ion-selective membrane electrode (ISE) Ca-I SerPl ISE-sCnc 1 Both 862 EL 3 Happe-aluse tasakaal venoosses veres a31-30 Kaltsium (ioniseeritud) venoosses veres a31-15 JAH EI EI S,P-iCa Kaltsium (ioniseeritud) Kaltsium (ioniseeritud) seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l RapidPoint 41645-3 6 JAH 213 12180-6 Calcium.ionized SCnc Pt Ser/Plas Qn ISE mg/dL mmol/L CHEM Calcium.ionized [Moles/volume] in Serum or Plasma by Ion-selective membrane electrode (ISE) Ca-I SerPl ISE-sCnc 1 Both 882 EL 3 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres a32-30 Kaltsium (ioniseeritud) nabaväädi veres a32-15 JAH EI EI S,P-iCa Kaltsium (ioniseeritud) Kaltsium (ioniseeritud) seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l RapidPoint 41646-1 6 JAH 213 12180-6 Calcium.ionized SCnc Pt Ser/Plas Qn ISE mg/dL mmol/L CHEM Calcium.ionized [Moles/volume] in Serum or Plasma by Ion-selective membrane electrode (ISE) Ca-I SerPl ISE-sCnc 1 Both 2674 EL 3 Kaltsium (ioniseeritud) arteriaalses nabaväädi veres a34-15 JAH EI EI S,P-iCa Kaltsium (ioniseeritud) Kaltsium (ioniseeritud) seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 6 JAH 213 12180-6 Calcium.ionized SCnc Pt Ser/Plas Qn ISE mg/dL mmol/L CHEM Calcium.ionized [Moles/volume] in Serum or Plasma by Ion-selective membrane electrode (ISE) Ca-I SerPl ISE-sCnc 1 Both 2675 EL 3 Kaltsium (ioniseeritud) venoosses nabaväädi veres a35-15 JAH EI EI S,P-iCa Kaltsium (ioniseeritud) Kaltsium (ioniseeritud) seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 6 JAH 213 12180-6 Calcium.ionized SCnc Pt Ser/Plas Qn ISE mg/dL mmol/L CHEM Calcium.ionized [Moles/volume] in Serum or Plasma by Ion-selective membrane electrode (ISE) Ca-I SerPl ISE-sCnc 1 Both 796 EL 3 S-iCa (7.4 pH juures) a56 JAH EI EI S,P-iCa (pH 7,4) Kaltsium (ioniseeritud, pH 7,4) Kaltsium (ioniseeritud, pH 7,4 korral) QN mmol/L mmol/L 19072-8 7 JAH/Võrreld 214 19072-8 Calcium.ionized^^adjusted to pH 7.4 SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Calcium.ionized [Moles/volume] adjusted to pH 7.4 in Serum or Plasma Ca-I adj pH7.4 SerPl-sCnc 1 Observation 2780 EL 3 Kaltsium (ioniseeritud) postfilter veres a1182 JAH JAH EI XXX-iCa Kaltsium (ioniseeritud) täpsustamata materjalis Kaltsium (ioniseeritud) täpsustamata materjalis QN mmol/L mmol/L 8 JAH 5652 83064-6 Calcium.ionized SCnc Pt BldCRRT Qn mmol/L mmol/L CHEM Calcium.ionized [Moles/volume] in Blood drawn from CRRT circuit Ca-I BldCRRT-sCnc 1 Both 784 EL 3 Kaltsium seerumis/plasmas a67 JAH JAH EI S,P-Ca Kaltsium Kaltsium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 2000-8 10 JAH/Võrreld 212 2000-8 Calcium SCnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Calcium [Moles/volume] in Serum or Plasma Calcium SerPl-sCnc 1 Both 801 EL 3 Kloriid seerumis/plasmas a73 JAH JAH EI S,P-Cl Kloriid Kloriid seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 2075-0 13 JAH/Võrreld 216 2075-0 Chloride SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1479% CHEM Chloride [Moles/volume] in Serum or Plasma Chloride SerPl-sCnc 1 Both 826 EL 3 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres a33-30 Kloriid kapillaarses veres a33-16 JAH EI EI S,P-Cl Kloriid Kloriid seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l RapidPoint 13 JAH/Võrreld 216 2075-0 Chloride SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1479% CHEM Chloride [Moles/volume] in Serum or Plasma Chloride SerPl-sCnc 1 Both 845 EL 3 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a30-30 Kloriid arteriaalses veres a30-16 JAH EI EI S,P-Cl Kloriid Kloriid seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l RapidPoint 41650-3 13 JAH/Võrreld 216 2075-0 Chloride SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1479% CHEM Chloride [Moles/volume] in Serum or Plasma Chloride SerPl-sCnc 1 Both 863 EL 3 Happe-aluse tasakaal venoosses veres a31-30 Kloriid venoosses veres a31-16 JAH EI EI S,P-Cl Kloriid Kloriid seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l RapidPoint 41649-5 13 JAH/Võrreld 216 2075-0 Chloride SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1479% CHEM Chloride [Moles/volume] in Serum or Plasma Chloride SerPl-sCnc 1 Both 883 EL 3 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres a32-30 Kloriid nabaväädi veres a32-16 JAH EI EI S,P-Cl Kloriid Kloriid seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l RapidPoint 13 JAH/Võrreld 216 2075-0 Chloride SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1479% CHEM Chloride [Moles/volume] in Serum or Plasma Chloride SerPl-sCnc 1 Both 2676 EL 3 Kloriid venoosses nabaväädi veres a35-16 JAH EI EI S,P-Cl Kloriid Kloriid seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 13 JAH/Võrreld 216 2075-0 Chloride SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1479% CHEM Chloride [Moles/volume] in Serum or Plasma Chloride SerPl-sCnc 1 Both 2677 EL 3 Kloriid arteriaalses nabaväädi veres a34-16 JAH EI EI S,P-Cl Kloriid Kloriid seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 13 JAH/Võrreld 216 2075-0 Chloride SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1479% CHEM Chloride [Moles/volume] in Serum or Plasma Chloride SerPl-sCnc 1 Both 794 EL 3 Fosfaat seerumis/plasmas a34 JAH JAH EI S,P-P Fosfaat Fosfaat seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 14879-1 14 JAH/Võrreld 234 14879-1 Phosphate SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Phosphate [Moles/volume] in Serum or Plasma Phosphate SerPl-sCnc 1 Both 792 EL 3 Magneesium seerumis/plasmas a102 JAH JAH EI S,P-Mg Magneesium Magneesium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 2601-3 16 JAH/Võrreld 218 2601-3 Magnesium SCnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Magnesium [Moles/volume] in Serum or Plasma Magnesium SerPl-sCnc 1 Both 793 EL 3 Ammoonium plasmas a15 JAH JAH EI P-NH4 Ammoonium Ammoonium plasmas QN umol/L µmol/L 1845-7 19 JAH/Võrreld 224 1845-7 Ammonium ion SCnc Pt Plas Qn umol/L umol/L CHEM Ammonium ion [Moles/volume] in Plasma Ammonium Ion Plas-sCnc 1 Both 1058 KAR 4 Troponiin T (kõrgtundlik) seerumis/plasmas a129 JAH JAH EI S,P-cTnT-hs Troponiin T (kõrgtundlik) Troponiin T (kõrgtundlik) seerumis/plasmas QN ng/L ng/L 67151-1 1 JAH/Võrreld 2888 67151-1 Troponin T.cardiac MCnc Pt Ser/Plas Qn Detection limit <= 5 ng/L ng/L ng/L CHEM Troponin T.cardiac [Mass/volume] in Serum or Plasma by Detection limit <= 5 ng/L Troponin T SerPl DL <= 5 ng/L-mCnc 1 11,4393 1056 KAR 4 Kreatiini kinaasi MB isoensüümi mass seerumis/plasmas a84 JAH JAH EI S,P-CK-MBm CK-MBm Kreatiini kinaasi MB isoensüümi mass seerumis/plasmas QN ug/L µg/L 13969-1 6 JAH 315 13969-1 Creatine kinase.MB MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,3363% CHEM Creatine kinase.MB [Mass/volume] in Serum or Plasma CK MB SerPl-mCnc 1 Both 1057 KAR 4 B-tüüpi natriureetilise propeptiidi N-fragment seerumis/plasmas a26 JAH JAH EI S,P-NT-proBNP NT-proBNP B-tüüpi natriureetilise propeptiidi N-fragment seerumis/plasmas QN ng/L ng/L 33762-6 8 JAH 317 33762-6 Natriuretic peptide.B prohormone MCnc Pt Ser/Plas Qn pg/mL pg/mL CHEM Natriuretic peptide.B prohormone [Mass/volume] in Serum or Plasma proBNP SerPl-mCnc 1 Both 732 KE 5 C-reaktiivne valk seerumis/plasmas a27 JAH JAH EI S,P-CRP CRP C-reaktiivne valk seerumis/plasmas QN mg/L mg/L 1988-5 1 JAH/Võrreld 232 1988-5 C reactive protein MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0344% CHEM C reactive protein [Mass/volume] in Serum or Plasma CRP SerPl-mCnc 1 Both 768 KE 5 C-reaktiivne valk a231 JAH JAH EI cB-CRP POCT CRP kapillaarses veres (POCT) C-reaktiivne valk kapillaarses veres (POCT) QN mg/L mg/L 48421-2 4 JAH/Võrreld 2048 48421-2 C reactive protein MCnc Pt BldC Qn mg/L mg/L CHEM C reactive protein [Mass/volume] in Capillary blood CRP BldC-mCnc 1 Both 19,5595 772 KE 5 C reaktiivne valk a176 EI EI EI cB-CRP POCT CRP kapillaarses veres (POCT) C-reaktiivne valk kapillaarses veres (POCT) QN mg/L mg/l 48421-2 4 JAH/Võrreld 2048 48421-2 C reactive protein MCnc Pt BldC Qn mg/L mg/L CHEM C reactive protein [Mass/volume] in Capillary blood CRP BldC-mCnc 1 Both 19,5595 771 KE 5 Prokaltsitoniin seerumis/plasmas a1517 JAH JAH EI S,P-PCT Prokaltsitoniin Prokaltsitoniin seerumis/plasmas QN ug/L µg/L 33959-8 5 JAH/Võrreld 302 33959-8 Procalcitonin MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL CHEM Procalcitonin [Mass/volume] in Serum or Plasma Procalcitonin SerPl-mCnc 1 Both 2796 KE 5 Interleukiin 1beeta seerumis/plasmas a1203 JAH JAH JAH S,P-IL-1B IL-1B Interleukiin 1 beeta seerumis/plasmas QN ng/L ng/L 6 JAH 5656 13629-1 Interleukin 1 beta MCnc Pt Ser/Plas Qn pg/mL pg/mL CHEM Interleukin 1 beta [Mass/volume] in Serum or Plasma Il1Beta SerPl-mCnc 1 Both 763 KE 5 Interleukiin 6 seerumis/plasmas a3038 JAH JAH EI S,P-IL-6 IL-6 Interleukiin 6 seerumis/plasmas QN ng/L ng/L 26881-3 9 JAH 381 26881-3 Interleukin 6 MCnc Pt Ser/Plas Qn pg/mL pg/mL CHEM Interleukin 6 [Mass/volume] in Serum or Plasma Il6 SerPl-mCnc 1 Both 791 KE 5 Glükoosi taluvuse proov (0, 120 min); Glükoosi taluvuse proov rasedal; Laktoosi taluvuse proov (50 g) a1546-90; a15461-0; a97-0 Glükoos plasmas a39-1 JAH JAH EI fS,fP-Gluc Glükoos paastuseerumis/-plasmas Glükoos paastuseerumis/paastuplasmas QN mmol/L mmol/L 12 JAH/Võrreld 237 14771-0 Glucose^post CFst SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Fasting glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma Glucose p fast SerPl-sCnc 1 Both 753 KE 5 Glükoos seerumis/plasmas a39 JAH JAH EI S,P-Gluc Glükoos Glükoos seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 14771-0 14 JAH/Võrreld 239 14749-6 Glucose SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma Glucose SerPl-sCnc 1 Both 827 KE 5 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres a33-30 Glükoos kapillaarses veres a33-17 JAH EI EI S,P-Gluc Glükoos Glükoos seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l RapidPoint 14 JAH/Võrreld 239 14749-6 Glucose SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma Glucose SerPl-sCnc 1 Both 846 KE 5 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a30-30 Glükoos arteriaalses veres a30-17 JAH EI EI S,P-Gluc Glükoos Glükoos seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l RapidPoint 14 JAH/Võrreld 239 14749-6 Glucose SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma Glucose SerPl-sCnc 1 Both 864 KE 5 Happe-aluse tasakaal venoosses veres a31-30 Glükoos venoosses veres a31-17 JAH EI EI S,P-Gluc Glükoos Glükoos seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l RapidPoint 14 JAH/Võrreld 239 14749-6 Glucose SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma Glucose SerPl-sCnc 1 Both 884 KE 5 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres a32-30 Glükoos nabaväädi veres a32-17 JAH EI EI S,P-Gluc Glükoos Glükoos seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l RapidPoint 14 JAH/Võrreld 239 14749-6 Glucose SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma Glucose SerPl-sCnc 1 Both 1916 KE 5 Glükoos veres a581 JAH JAH EI S,P-Gluc Glükoos Glükoos seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L mmol/L 14 JAH/Võrreld 239 14749-6 Glucose SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma Glucose SerPl-sCnc 1 Both 2678 KE 5 Glükoos arteriaalses nabaväädi veres a34-17 JAH EI EI S,P-Gluc Glükoos Glükoos seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 14 JAH/Võrreld 239 14749-6 Glucose SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma Glucose SerPl-sCnc 1 Both 2679 KE 5 Glükoos venoosses nabaväädi veres a35-17 JAH EI EI S,P-Gluc Glükoos Glükoos seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 14 JAH/Võrreld 239 14749-6 Glucose SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma Glucose SerPl-sCnc 1 Both 789 KE 5 Glükoos veres a38 JAH JAH EI cB-Gluc POCT Glükoos kapillaarses veres (POCT) Glükoos kapillaarses veres (POCT) QN mmol/L mmol/L 14743-9 16 JAH/Võrreld 2049 14743-9 Glucose SCnc Pt BldC Qn Glucometer mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Capillary blood by Glucometer Glucose BldC Glucomtr-sCnc 1 Both 28,6478 790 KE 5 Glükoos veres a38-77 EI EI EI cB-Gluc POCT Glükoos kapillaarses veres (POCT) Glükoos kapillaarses veres (POCT) QN mmol/L mmol/L 14743-9 16 JAH/Võrreld 2049 14743-9 Glucose SCnc Pt BldC Qn Glucometer mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Capillary blood by Glucometer Glucose BldC Glucomtr-sCnc 1 Both 28,6478 2900 KE 5 HbA1c paneel a1349 EI 2021-04-09 EI EI B-HbA1c panel HbA1c paneel Glükohemoglobiin veres (paneel) Paneel 18 EI/Paneel 3757 L-3757 755 KE 5 HbA1c (IFCC) a42 JAH EI EI B-HbA1c (IFCC) HbA1c (IFCC) Glükohemoglobiin veres (IFCC) QN mmol/mol mmol/mol 59261-8 19 JAH/Võrreld 2741 59261-8 Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total SFr Pt Bld Qn IFCC mmol/mol mmol/mol HEM/BC Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total in Blood by IFCC protocol Hgb A1c SFr Bld IFCC 1 Both 18,6192 754 KE 5 HbA1c a1556 JAH JAH EI B-HbA1c HbA1c Glükohemoglobiin veres QN % % 4548-4 20 JAH/Võrreld 236 4548-4 Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total MFr Pt Bld Qn % %; % Hgb 0,0883% HEM/BC Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total in Blood Hgb A1c MFr Bld 1 Both 760 KE 5 Glükoosi taluvuse proov (75 g) a1546-90 JAH JAH EI GTT (0, 120 min) Glükoosi taluvuse proov (0, 120 min) Glükoosi taluvuse proov (0, 120 min) Paneel L-240 25 JAH 240 L-240 756 KE 5 Glükoosi taluvuse proov rasedatel (75 g) a15461-0 JAH JAH EI GTT (pregnancy) Glükoosi taluvuse proov rasedal Glükoosi taluvuse proov rasedal Paneel L-3469 27 JAH 3469 L-3469 757 KE 5 Glükoos 0 min a44 EI 2019-02-27 EI EI fS,P-Gluc 0 min (pre 75 g Gluc PO) Glükoos 0 min (75 g) Glükoos paastuseerumis/paastuplasmas enne glükoosi manustamist QN mmol/L mmol/L 28 JAH/Võrreld 241 14996-3 Glucose^pre 75 g glucose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --pre 75 g glucose PO Glucose pre 75 g Glc PO SerPl-sCnc 1 Observation 761 KE 5 Glükoos 0 min a44-9 EI 2019-02-27 EI EI fS,P-Gluc 0 min (pre 75 g Gluc PO) Glükoos 0 min (75 g) Glükoos paastuseerumis/paastuplasmas enne glükoosi manustamist QN mmol/L mmol/L 28 JAH/Võrreld 241 14996-3 Glucose^pre 75 g glucose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --pre 75 g glucose PO Glucose pre 75 g Glc PO SerPl-sCnc 1 Observation 758 KE 5 Glükoos 60 min a1545 EI 2019-01-19 EI EI S,P-Gluc 60 min (post 75 g Gluc PO) Glükoos 60 min (75 g) Glükoos seerumis/plasmas 60 minutit pärast glükoosi manustamist QN mmol/L mmol/L 29 JAH/Võrreld 248 51597-3 Glucose^1H post 75 g glucose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --1 hour post 75 g glucose PO Glucose 1H p 75 g Glc PO SerPl-sCnc 1 Observation 759 KE 5 Glükoos 120 min a45 EI 2019-01-19 EI EI S,P-Gluc 120 min (post 75g Gluc PO) Glükoos 120 min (75 g) Glükoos seerumis/plasmas 120 minutit pärast glükoosi manustamist QN mmol/L mmol/L 30 JAH/Võrreld 242 14995-5 Glucose^2H post 75 g glucose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --2 hours post 75 g glucose PO Glucose 2H p 75 g Glc PO SerPl-sCnc 1 Both 762 KE 5 Glükoos 120 min a455-99 EI 2019-01-19 EI EI S,P-Gluc 120 min (post 75g Gluc PO) Glükoos 120 min (75 g) Glükoos seerumis/plasmas 120 minutit pärast glükoosi manustamist QN mmol/L mmol/L 30 JAH/Võrreld 242 14995-5 Glucose^2H post 75 g glucose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --2 hours post 75 g glucose PO Glucose 2H p 75 g Glc PO SerPl-sCnc 1 Both 804 KE 5 Laktaat plasmas a1797 JAH JAH EI P-Lac Laktaat Laktaat plasmas QN mmol/L mmol/L 2524-7 40 JAH/Võrreld 286 2524-7 Lactate SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 0,0138% CHEM Lactate [Moles/volume] in Serum or Plasma Lactate SerPl-sCnc 1 Both 769 KE 5 Alaniini aminotransferaas seerumis/plasmas a1 JAH JAH EI S,P-ALAT ALAT Alaniini aminotransferaas seerumis/plasmas QN U/L U/L 1744-2 42 JAH/Võrreld 222 1744-2 Alanine aminotransferase CCnc Pt Ser/Plas Qn Without P-5'-P U/L U/L CHEM Alanine aminotransferase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma by Without P-5'-P ALT SerPl w/o P-5'-P-cCnc 1 Both 775 KE 5 Aspartaadi aminotransferaas seerumis/plasmas a20 JAH JAH EI S,P-ASAT ASAT Aspartaadi aminotransferaas seerumis/plasmas QN U/L U/L 1920-8 44 JAH/Võrreld 228 1920-8 Aspartate aminotransferase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,8705% CHEM Aspartate aminotransferase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma AST SerPl-cCnc 1 Both 1890 KE 5 ASAT ja ALAT suhe seerumis/plasmas a40 JAH JAH EI S,P-ASAT/S,P-ALAT ASAT/ALAT Aspartaadi aminotransferaasi ja alaniini aminotransferaasi suhe seerumis/plasmas QN 45 JAH/Võrreld 4764 1916-6 Aspartate aminotransferase/Alanine aminotransferase CRto Pt Ser/Plas Qn U/U U/U CHEM Aspartate aminotransferase/Alanine aminotransferase [Enzymatic activity ratio] in Serum or Plasma AST/ALT SerPl-cRto 1 Observation 8,7459 785 KE 5 Aluseline fosfataas seerumis/plasmas a7 JAH JAH EI S,P-ALP ALP Aluseline fosfataas seerumis/plasmas QN U/L U/L 6768-6 46 JAH/Võrreld 223 6768-6 Alkaline phosphatase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,8002% CHEM Alkaline phosphatase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma ALP SerPl-cCnc 1 Both 1463 KE 5 Aluseline fosfataas seerumis a79-5 EI EI JAH S,P-ALP ALP Aluseline fosfataas seerumis/plasmas QN U/L U/L 6768-6 46 JAH/Võrreld 223 6768-6 Alkaline phosphatase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,8002% CHEM Alkaline phosphatase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma ALP SerPl-cCnc 1 Both 1458 KE 5 ALP isoensüümid seerumis a1742 JAH EI JAH S-ALP-isoE ALP isoensüümid Aluselise fosfataasi isoensüümid seerumis Tekst 47 JAH 147 14588-8 Alkaline phosphatase isoenzymes Imp Pt Ser/Plas Nom CHEM Alkaline phosphatase isoenzymes [interpretation] in Serum or Plasma ALP Isos SerPl-Imp 1 Observation 1462 KE 5 ALP isoensüümid a1742 Maksa 1 isoensüüm a79-2 JAH EI JAH S-l1ALP Maksa 1 isoensüüm Aluselise fosfataasi maksa isoensüüm 1 seerumis QN U/L U/L 13874-3 48 JAH/Võrreld 148 13874-3 Alkaline phosphatase.liver 1 CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L U/L CHEM Alkaline phosphatase.liver 1 [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma ALP Liver 1 SerPl-cCnc 1 Observation 3174 KE 5 ALP isoensüümid a1742 Maksa 1 isoensüüm % a1744 JAH EI JAH S-l1ALP% Maksa 1 isoensüüm % Aluselise fosfataasi maksa isoensüüm 1 osakaal seerumis QN % % 49 JAH/Võrreld 149 15348-6 Alkaline phosphatase.liver 1/Alkaline phosphatase.total CFr Pt Ser/Plas Qn % % CHEM Alkaline phosphatase.liver 1/Alkaline phosphatase.total in Serum or Plasma ALP Liver 1 Fr SerPl 1 Observation 1461 KE 5 ALP isoensüümid a1742 Luu isoensüüm a79-1 JAH EI JAH S-bALP Luu isoensüüm Aluselise fosfataasi luu isoensüüm seerumis QN U/L U/L 1777-2 50 JAH/Võrreld 150 1777-2 Alkaline phosphatase.bone CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L CHEM Alkaline phosphatase.bone [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma ALP Bone SerPl-cCnc 1 Both 3176 KE 5 ALP isoensüümid a1742 Luu isoensüüm % a1746 JAH EI JAH S-bALP% Luu isoensüüm % Aluselise fosfataasi luu isoensüümi osakaal seerumis QN % % 51 JAH/Võrreld 151 15013-6 Alkaline phosphatase.bone/Alkaline phosphatase.total CFr Pt Ser/Plas Qn % % CHEM Alkaline phosphatase.bone/Alkaline phosphatase.total in Serum or Plasma ALP Bone Fr SerPl 1 Observation 1460 KE 5 ALP isoensüümid a1742 Maksa 2 isoensüüm a79-3 JAH EI JAH S-l2ALP Maksa 2 isoensüüm Aluselise fosfataasi maksa isoensüüm 2 seerumis QN U/L U/L 13875-0 52 JAH/Võrreld 152 13875-0 Alkaline phosphatase.liver 2 CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L U/L CHEM Alkaline phosphatase.liver 2 [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma ALP Liver 2 SerPl-cCnc 1 Observation 3175 KE 5 ALP isoensüümid a1742 Maksa 2 isoensüüm % a1749 JAH EI JAH S-l2ALP% Maksa 2 isoensüüm % Aluselise fosfataasi maksa isoensüümi 2 osakaal seerumis QN % % 53 JAH/Võrreld 153 15349-4 Alkaline phosphatase.liver 2/Alkaline phosphatase.total CFr Pt Ser/Plas Qn % % CHEM Alkaline phosphatase.liver 2/Alkaline phosphatase.total in Serum or Plasma ALP Liver 2 Fr SerPl 1 Observation 3177 KE 5 ALP isoensüümid a1742 Luu 2 isoensüüm a1751 JAH EI JAH S-b2ALP Luu 2 isoensüüm Aluselise fosfataasi luu isoensüüm 2 seerumis QN U/L "U/L " 54 JAH/Võrreld 2901 A-2901 3178 KE 5 ALP isoensüümid a1742 Luu 2 isoensüüm % a1753 JAH EI JAH S-b2ALP% Luu 2 isoensüüm % Aluselise fosfataasi luu isoensüümi 2 osakaal seerumis QN % "% " 55 JAH/Võrreld 2902 A-2902 3179 KE 5 ALP isoensüümid a1742 Soole isoensüümid a1752 JAH EI JAH S-iALP Soole isoensüümid Aluselise fosfataasi soole isoensüümid seerumis QN U/L U/L 56 JAH/Võrreld 3709 1778-0 Alkaline phosphatase.intestinal CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L U/L 6 CHEM Alkaline phosphatase.intestinal [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma Estrone SerPl-sCnc 1 Observation 3180 KE 5 ALP isoensüümid a1742 Soole isoensüümid % a1750 JAH EI JAH S-iALP % Soole isoensüümid % Aluselise fosfataasi soole isoensüümide osakaal seerumis QN % "% " 57 JAH/Võrreld 6084 A-5514 1459 KE 5 Soole isoensüüm a79-4 EI 2024-03-08 EI EI S-i1ALP Soole 1 isoensüüm Aluselise fosfataasi soole isoensüüm 1 seerumis QN U/L U/L A-156 58 JAH/Võrreld 156 A-156 3181 KE 5 ALP isoensüümid a1742 Platsenta 1 isoensüüm a1748 JAH EI JAH S-p1ALP Platsenta 1 isoensüüm Aluselise fosfataasi platsenta isoensüüm 1 seerumis QN U/L U/L 64 JAH/Võrreld 162 1780-6 Alkaline phosphatase.placental CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L units/L CHEM Alkaline phosphatase.placental [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma ALP Plac SerPl-cCnc 1 Observation 3182 KE 5 ALP isoensüümid a1742 Platsenta 1 isoensüüm % a1747 JAH EI JAH S-p1ALP% Platsenta 1 isoensüüm % Aluselise fosfataasi platsenta isoensüüm 1 osakaal seerumis QN % % 65 JAH/Võrreld 163 15016-9 Alkaline phosphatase.placental/Alkaline phosphatase.total CFr Pt Ser/Plas Qn % % CHEM Alkaline phosphatase.placental/Alkaline phosphatase.total in Serum or Plasma ALP Plac Fr SerPl 1 Observation 3183 KE 5 ALP isoensüümid a1742 Platsenta 2 isoensüüm a1745 JAH EI JAH S-p2ALP Platsenta 2 isoensüüm Aluselise fosfataasi platsenta isoensüüm 2 seerumis QN U/L U/L 66 JAH/Võrreld 164 71367-7 Alkaline phosphatase.placental 2 CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L U/L CHEM Alkaline phosphatase.placental 2 [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma ALP Plac 2 SerPl-cCnc 1 Observation 21,1126 3184 KE 5 ALP isoensüümid a1742 Platsenta 2 isoensüüm % a1743 JAH EI JAH S-p2ALP% Platsenta 2 isoensüüm % Aluselise fosfataasi platsenta isoensüüm 2 osakaal seerumis QN % % 67 JAH/Võrreld 165 71363-6 Alkaline phosphatase.placental 2/Alkaline phosphatase.total CFr Pt Ser/Plas Qn % % CHEM Alkaline phosphatase.placental 2/Alkaline phosphatase.total in Serum or Plasma ALP Plac 2 CFr SerPl 1 Observation 23,2933 777 KE 5 Gammaglutamüüli transferaas seerumis/plasmas a36 JAH JAH EI S,P-GGT GGT Gammaglutamüüli transferaas seerumis/plasmas QN U/L U/L 2324-2 68 JAH/Võrreld 235 2324-2 Gamma glutamyl transferase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,0564% CHEM Gamma glutamyl transferase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma GGT SerPl-cCnc 1 Both 721 KE 5 Bilirubiin seerumis/plasmas a24 JAH JAH EI S,P-Bil Bilirubiin Bilirubiin seerumis/plasmas QN umol/L µmol/L 14631-6 69 JAH/Võrreld 229 14631-6 Bilirubin SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Bilirubin [Moles/volume] in Serum or Plasma Bilirub SerPl-sCnc 1 Both 1899 KE 5 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a30-30 Bilirubiin arteriaalses veres a30-8 JAH EI EI S,P-Bil Bilirubiin Bilirubiin seerumis/plasmas QN umol/L umol/L 69 JAH/Võrreld 229 14631-6 Bilirubin SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Bilirubin [Moles/volume] in Serum or Plasma Bilirub SerPl-sCnc 1 Both 2504 KE 5 Bilirubiin nabaväädi veres a32-8 JAH EI EI S,P-Bil Bilirubiin Bilirubiin seerumis/plasmas QN umol/L umol/L 69 JAH/Võrreld 229 14631-6 Bilirubin SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Bilirubin [Moles/volume] in Serum or Plasma Bilirub SerPl-sCnc 1 Both 2505 KE 5 Bilirubiin venoosses veres a31-8 JAH EI EI S,P-Bil Bilirubiin Bilirubiin seerumis/plasmas QN umol/L umol/L 69 JAH/Võrreld 229 14631-6 Bilirubin SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Bilirubin [Moles/volume] in Serum or Plasma Bilirub SerPl-sCnc 1 Both 2506 KE 5 Bilirubiin veres a241 EI 2023-03-13 EI EI S,P-Bil Bilirubiin Bilirubiin seerumis/plasmas QN umol/L umol/L 69 JAH/Võrreld 229 14631-6 Bilirubin SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Bilirubin [Moles/volume] in Serum or Plasma Bilirub SerPl-sCnc 1 Both 2680 KE 5 Bilirubiin arteriaalses nabaväädi veres a34-8 JAH EI EI S,P-Bil Bilirubiin Bilirubiin seerumis/plasmas QN umol/L umol/L 69 JAH/Võrreld 229 14631-6 Bilirubin SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Bilirubin [Moles/volume] in Serum or Plasma Bilirub SerPl-sCnc 1 Both 2681 KE 5 Bilirubiin venoosses nabaväädi veres a35-8 JAH EI EI S,P-Bil Bilirubiin Bilirubiin seerumis/plasmas QN umol/L umol/L 69 JAH/Võrreld 229 14631-6 Bilirubin SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Bilirubin [Moles/volume] in Serum or Plasma Bilirub SerPl-sCnc 1 Both 2503 KE 5 Bilirubiin (POCT) a33-8 JAH JAH EI cB-Bil POCT Bilirubiin kapillaarses veres (POCT) Bilirubiin kapillaarses veres (POCT) QN umol/L umol/L 70 JAH/Võrreld 4246 54363-7 Bilirubin SCnc Pt Bld Qn umol/L umol/L 3 CHEM Bilirubin.total [Moles/volume] in Blood Bilirub Bld-sCnc 1 Both 11,9904 731 KE 5 Bilirubiin (konjugeeritud) seerumis/plasmas a25 JAH JAH EI S,P-Bil-conj Bilirubiin (konjugeeritud) Bilirubiin (konjugeeritud) seerumis/plasmas QN umol/L µmol/L 14629-0 72 JAH/Võrreld 230 14629-0 Bilirubin.glucuronidated+Bilirubin.albumin bound SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Bilirubin.direct [Moles/volume] in Serum or Plasma Bilirub Direct SerPl-sCnc 1 Both 783 KE 5 Amülaas (pankreasespetsiifiline) seerumis/plasmas a47611 JAH JAH EI S,P-pAmyl Amülaas (pankreasespetsiifiline) Amülaas (pankreasespetsiifiline) seerumis/plasmas QN U/L U/L 1805-1 75 JAH/Võrreld 1753 1805-1 Amylase.pancreatic CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L U/L;units/L CHEM Amylase.pancreatic [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma Amylase P SerPl-cCnc 1 Observation 734 KE 5 Lipaas seerumis/plasmas a919 JAH JAH EI S,P-Lip Lipaas Lipaas seerumis/plasmas QN U/L U/L 3040-3 76 JAH/Võrreld 299 3040-3 Triacylglycerol lipase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,1557% CHEM Lipase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma Lipase SerPl-cCnc 1 Both 1457 KE 5 Süsivesikdefitsiitne transferriin seerumis a602 JAH JAH JAH S,P-CDT% CDT% Süsivesikdefitsiitne transferriin seerumis/plasmas QN % % 48495-6 78 JAH/Võrreld 305 48495-6 Transferrin.carbohydrate deficient/Transferrin.total MFr Pt Ser/Plas Qn % % CHEM Transferrin.carbohydrate deficient/Transferrin.total in Serum or Plasma CDT MFr SerPl 1 Both 782 KE 5 Sapphapped seerumis/plasmas a45344 JAH JAH EI S,P-TBA Sapphapped Sapphapped seerumis/plasmas QN umol/L µmol/L 14628-2 80 JAH/Võrreld 3071 14628-2 Bile acid SCnc Pt Ser Qn umol/L umol/L CHEM Bile acid [Moles/volume] in Serum Bile Ac Ser-sCnc 1 Both 32,6581 728 KE 5 eGFR (Crea, CKD-EPI); Kreatiniinikliirens; Kreatiniinikliirens (1,73 m2) a600; a88; a5206 Kreatiniin seerumis/plasmas a85 JAH JAH EI S,P-Crea Kreatiniin Kreatiniin seerumis/plasmas QN umol/L µmol/L 14682-9 82 JAH/Võrreld 279 14682-9 Creatinine SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Creatinine [Moles/volume] in Serum or Plasma Creat SerPl-sCnc 1 Both 2469 KE 5 Kreatiniin a85-11 JAH JAH JAH S,P-Crea Kreatiniin Kreatiniin seerumis/plasmas QN umol/L umol/L 82 JAH/Võrreld 279 14682-9 Creatinine SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Creatinine [Moles/volume] in Serum or Plasma Creat SerPl-sCnc 1 Both 722 KE 5 Hinnanguline glomerulaarfiltratsiooni kiirus (CKD-EPI valemi j.) a600 JAH JAH EI eGFR (Crea, CKD-EPI) eGFR (Crea, CKD-EPI) Hinnanguline glomerulaarfiltratsiooni kiirus (kreatiniin, CKD-EPI) QN mL/min/1.73m2 mL/min/1.73m2 62238-1 85 JAH/Võrreld 3485 62238-1 Glomerular filtration rate/1.73 sq M.predicted ArVRat Pt Ser/Plas Qn Creatinine-based formula (CKD-EPI) mL/min/{1.73_m2} mL/min/1.73 sq M 2 CHEM Glomerular filtration rate/1.73 sq M.predicted by Creatinine-based formula (CKD-EPI) GFR/BSA.pred SerPl CKD-EPI-ArVRat 1 Both 8,2638 725 KE 5 Keha pindala a5220 JAH EI EI Pt-Body surface area Keha pindala Patsiendi keha pindala QN m2 m2 3140-1 87 JAH/Võrreld 2561 3140-1 Body surface Area Pt ^Patient Qn Derived BDYSURF.ATOM Body surface area Derived from formula BSA Derived 2 26,77 724 KE 5 Kreatiniini kliirens a88 JAH JAH EI dU-S-Crea Kreatiniinikliirens Kreatiniinikliirens QN mL/min mL/min 2164-2 88 JAH/Võrreld 281 2164-2 Creatinine renal clearance VRat 24H Urine+Ser/Plas Qn mL/min 0,0084% CHEM Creatinine renal clearance in 24 hour Creat Cl 24H Ur+SerPl-vRate 1 Both 723 KE 5 Kreatiniini kliirens (1,73 m2) kehapinna kohta a5206 JAH JAH EI dU-S-Crea (1,73 m2) Kreatiniinikliirens (1,73 m2) Kreatiniinikliirens (1,73 m2 kehapinna kohta) QN mL/min/1.73m2 mL/min/1.73m2 12195-4 89 JAH/Võrreld 282 12195-4 Creatinine renal clearance/1.73 sq M ArVRat 24H Urine+Ser/Plas Qn 0,0027% CHEM Creatinine renal clearance/1.73 sq M in 24 hour Creat Cl/1.73 sq M 24H Ur+SerPl-ArVRat 1 Observation 751 KE 5 Osmolaalsus (arvutuslik) a112 Uurea seerumis/plasmas a134 JAH JAH EI S,P-Urea Uurea Uurea seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 22664-7 90 JAH/Võrreld 310 22664-7 Urea SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Urea [Moles/volume] in Serum or Plasma Urea SerPl-sCnc 1 Both 2467 KE 5 Uurea seerumis/plasmas a134-11 JAH JAH JAH S,P-Urea Uurea Uurea seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 90 JAH/Võrreld 310 22664-7 Urea SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Urea [Moles/volume] in Serum or Plasma Urea SerPl-sCnc 1 Both 1464 KE 5 Tsüstatiin C seerumis a45-52 JAH JAH JAH S,P-CysC Tsüstatiin C Tsüstatiin C seerumis/plasmas QN mg/L mg/L 33863-2 91 JAH/Võrreld 309 33863-2 Cystatin C MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/L mg/L CHEM Cystatin C [Mass/volume] in Serum or Plasma Cystatin C SerPl-mCnc 1 Both 2580 KE 5 eGFR (CysC, CKD-EPI) a1066 JAH EI JAH eGFR (CysC, CKD-EPI) eGFR (CysC, CKD-EPI) Hinnanguline glomerulaarfiltratsiooni kiirus (tsüstatiin C, CKD-EPI) QN mL/min/1.73m2 mL/min/1.73m2 92 JAH/Võrreld 5256 50210-4 Glomerular filtration rate/1.73 sq M.predicted ArVRat Pt Ser/Plas Qn Cystatin-based formula mL/min/{1.73_m2} mL/min; ml/min/1.73m2 CHEM Glomerular filtration rate/1.73 sq M.predicted [Volume Rate/Area] in Serum or Plasma by Cystatin-based formula GFR/BSA.pred SerPl Cystatin-based-ArVRat 1 Both 8,9746 1470 KE 5 Seerumi/plasma osmolaalsus (mõõdetav) a45-33 JAH JAH JAH S,P-Osmol Osmolaalsus Seerumi/plasma osmolaalsus QN mosm/kgH2O mosm/kgH2O 2692-2 94 JAH/Võrreld 300 2692-2 Osmolality Osmol Pt Ser/Plas Qn 0,0164% CHEM Osmolality of Serum or Plasma Osmolality SerPl 1 Both 750 KE 5 Plasma osmolaalsus (arvutuslik) a112 JAH JAH EI S,P-Osmol calc Osmolaalsus (arvutuslik) Seerumi/plasma osmolaalsus (arvutuslik) QN mosm/kgH2O mOsm/kgH2O 18182-6 95 JAH 1957 18182-6 Osmolality Osmol Pt Ser/Plas Qn Calculated mosm/kg mosm/kg CHEM Osmolality of Serum or Plasma by calculation Osmolality SerPl Calc 1 Observation 711 KE 5 Albumiin seerumis a5195 JAH JAH EI S,P-Alb Albumiin Albumiin seerumis/plasmas QN g/L g/L 61151-7 96 JAH/Võrreld 219 61151-7 Albumin MCnc Pt Ser/Plas Qn BCG g/dL g/dl CHEM Albumin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Bromcresol green (BCG) dye binding method Albumin SerPl BCG-mCnc 1 Both 774 KE 5 Albumiin seerumis/plasmas a2 JAH JAH EI S,P-Alb Albumiin Albumiin seerumis/plasmas QN g/L g/L 61151-7 96 JAH/Võrreld 219 61151-7 Albumin MCnc Pt Ser/Plas Qn BCG g/dL g/dl CHEM Albumin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Bromcresol green (BCG) dye binding method Albumin SerPl BCG-mCnc 1 Both 2688 KE 5 Albumiin seerumis/plasmas (kõrgtundlik) a1124 JAH EI JAH S,P-Alb-hs Albumiin (kõrgtundlik) Albumiin seerumis/plasmas (kõrgtundlik) QN g/L g/L 97 JAH/Võrreld 220 1751-7 Albumin MCnc Pt Ser/Plas Qn g/dL 0,8632% CHEM Albumin [Mass/volume] in Serum or Plasma Albumin SerPl-mCnc 1 Both 767 KE 5 Kõhuõõnevedeliku ja seerumi/plasma valgu suhe; Kõhuõõnevedeliku põhiuuring; Pleuravedeliku ja seerumi/plasma valgu suhe; Pleuravedeliku põhiuuring a4264; a5018; a138; a24397 Valk seerumis/plasmas a139 JAH JAH EI S,P-Prot Valk Valk seerumis/plasmas QN g/L g/L 2885-2 98 JAH/Võrreld 311 2885-2 Protein MCnc Pt Ser/Plas Qn g/dL 0,82% CHEM Protein [Mass/volume] in Serum or Plasma Prot SerPl-mCnc 1 Both 1467 KE 5 Prealbumiin seerumis a45-39 JAH JAH JAH S,P-PreAlb Prealbumiin Prealbumiin seerumis/plasmas QN g/L g/L 14338-8 99 JAH/Võrreld 301 14338-8 Prealbumin MCnc Pt Ser/Plas Qn g/dL 0,0508% CHEM Prealbumin [Mass/volume] in Serum or Plasma Prealb SerPl-mCnc 1 Both 729 KE 5 Laktaadi dehüdrogenaas seerumis/plasmas a92 v EI 2021-06-10 EI EI S,P-LDH (non-IFCC) LDH (non-IFCC) Laktaadi dehüdrogenaas seerumis/plasmas (non-IFCC) QN U/L U/L 14805-6 100 JAH 285 14805-6 Lactate dehydrogenase CCnc Pt Ser/Plas Qn Reaction: pyruvate to lactate CHEM Lactate dehydrogenase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma by Pyruvate to lactate reaction LDH SerPl P to L-cCnc 1 Observation 2927 KE 5 Kõhuõõnevedeliku ja seerumi/plasma LDH suhe; Kõhuõõnevedeliku põhiuuring; Pleuravedeliku ja seerumi/plasma LDH suhe; Pleuravedeliku põhiuuring a4268; a5018; a93; a24397 Laktaadi dehüdrogenaas seerumis/plasmas a92 JAH JAH EI S,P-LDH LDH Laktaadi dehüdrogenaas seerumis/plasmas QN U/L U/L 101 JAH/Võrreld 6069 14804-9 Lactate dehydrogenase CCnc Pt Ser/Plas Qn Reaction: lactate to pyruvate U/L arb U/L CHEM Lactate dehydrogenase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma by Lactate to pyruvate reaction LDH SerPl L to P-cCnc 1 Both 1466 KE 5 Haptoglobiin seerumis/plasmas a45-17 JAH JAH JAH S,P-Hapto Haptoglobiin Haptoglobiin seerumis/plasmas QN g/L g/L 4542-7 102 JAH/Võrreld 254 4542-7 Haptoglobin MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/dL 0,0047% HEM/BC Haptoglobin [Mass/volume] in Serum or Plasma Haptoglob SerPl-mCnc 1 Both 733 KE 5 Kusihape seerumis/plasmas a90 JAH JAH EI S,P-UA Kusihape Kusihape seerumis/plasmas QN umol/L µmol/L 14933-6 107 JAH/Võrreld 284 14933-6 Urate SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Urate [Moles/volume] in Serum or Plasma Urate SerPl-sCnc 1 Both 720 KE 5 Kreatiini kinaas seerumis/plasmas a83 JAH JAH EI S,P-CK CK Kreatiini kinaas seerumis/plasmas QN U/L U/L 2157-6 108 JAH/Võrreld 278 2157-6 Creatine kinase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,3104% CHEM Creatine kinase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma CK SerPl-cCnc 1 Both 770 KE 5 Müoglobiin seerumis/plasmas a108 JAH JAH EI S,P-Myogl Müoglobiin Müoglobiin seerumis/plasmas QN ug/L µg/L 2639-3 118 JAH/Võrreld 316 2639-3 Myoglobin MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0217% CHEM Myoglobin [Mass/volume] in Serum or Plasma Myoglobin SerPl-mCnc 1 Both 786 KE 5 Kolesterool seerumis/plasmas a76 JAH JAH EI S,P-Chol Kolesterool Kolesterool seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 14647-2 121 JAH/Võrreld 271 14647-2 Cholesterol SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Cholesterol [Moles/volume] in Serum or Plasma Cholest SerPl-sCnc 1 Both 787 KE 5 HDL-kolesterool seerumis/plasmas a77 JAH JAH EI S,P-HDL-Chol HDL HDL-kolesterool seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 14646-4 123 JAH/Võrreld 272 14646-4 Cholesterol.in HDL SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Cholesterol in HDL [Moles/volume] in Serum or Plasma HDLc SerPl-sCnc 1 Both 788 KE 5 LDL-kolesterool paastuseerumis/paastuplasmas a78 JAH JAH EI S,P-LDL-Chol LDL LDL-kolesterool seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 22748-8 124 JAH/Võrreld 273 22748-8 Cholesterol.in LDL SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Cholesterol in LDL [Moles/volume] in Serum or Plasma LDLc SerPl-sCnc 1 Both 3075 KE 5 Oksüdeeritud LDL-kolesterool seerumis/plasmas a1561 JAH EI JAH S,P-oxLDL-Chol Oksüdeeritud LDL Oksüdeeritud LDL-kolesterool seerumis/plasmas QN ug/L "ug/L " 125 JAH 6635 A-5555 2811 KE 5 Mitte-HDL kolesterool seerumis/plasmas a1254 JAH EI EI S,P-non-HDL-Chol Mitte-HDL kolesterool Mitte-HDL kolesterool seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 126 JAH/Võrreld 5805 70204-3 Cholesterol.non HDL SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Cholesterol non HDL [Moles/volume] in Serum or Plasma NonHDLc SerPl-sCnc 1 Observation 765 KE 5 Triglütseriidid paastuseerumis/paastuplasmas a127 JAH JAH EI S,P-Trigl Triglütseriidid Triglütseriidid seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 14927-8 127 JAH/Võrreld 274 14927-8 Triglyceride SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Triglyceride [Moles/volume] in Serum or Plasma Trigl SerPl-sCnc 1 Both 2425 KE 5 Apolipoproteiin A1 seerumis/plasmas a920 JAH JAH JAH S,P-ApoA1 ApoA1 Apolipoproteiin A1 seerumis/plasmas QN umol/L umol/L 129 JAH/Võrreld 3852 76483-7 Apolipoprotein A-I SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Apolipoprotein A-I [Moles/volume] in Serum or Plasma Apo A-I SerPl-sCnc 1 Both 3108 KE 5 Apolipoproteiin B plasmas a1630 JAH EI JAH S,P-ApoB ApoB Apolipoproteiin B seerumis/plasmas QN umol/L ?mol/L 130 JAH/Võrreld 1755 76482-9 Apolipoprotein B SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Apolipoprotein B [Moles/volume] in Serum or Plasma Apo B SerPl-sCnc 1 Both 8,4389 3063 KE 5 Lipoproteiin a a1542 JAH EI JAH S,P-Lp(a) Lipoproteiin a Lipoproteiin a seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/L 131 JAH/Võrreld 3853 43583-4 Lipoprotein (little a) SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L 11 CHEM Lipoprotein a [Moles/volume] in Serum or Plasma LPa SerPl-sCnc 1 Both 963 KE 5 Homotsüsteiin seerumis/plasmas a6016 JAH JAH EI S,P-Hcy Homotsüsteiin Homotsüsteiin seerumis/plasmas QN umol/L µmol/L 13965-9 132 JAH 325 13965-9 Homocysteine SCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0084% CHEM Homocysteine [Moles/volume] in Serum or Plasma Homocysteine SerPl-sCnc 1 Both 776 KE 5 Antistreptolüsiin O seerumis/plasmas a19 JAH JAH EI S,P-ASO ASO Antistreptolüsiin O seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 5370-2 133 JAH 227 5370-2 Streptolysin O Ab ACnc Pt Ser Qn 0,0021% MICRO Streptolysin O Ab [Units/volume] in Serum ASO Ab Ser-aCnc 1 Both 736 KE 5 RF seerumis/plasmas a120 JAH EI EI S,P-RF Reumatoidfaktor Reumatoidfaktor seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 11572-5 134 JAH 303 11572-5 Rheumatoid factor ACnc Pt Ser Qn 0,0132% SERO Rheumatoid factor [Units/volume] in Serum Rheumatoid fact Ser-aCnc 1 Both 1786 KE 5 Reumatoidfaktor seerumis/plasmas a160 JAH JAH EI S,P-RF interpret Reumatoidfaktor (tõlgendus) Reumatoidfaktor seerumis/plasmas (tõlgendus) Tekst Cobas 6000 135 JAH 4501 33910-1 Rheumatoid factor PrThr Pt Ser Ord 4 SERO Rheumatoid factor [Presence] in Serum Rheumatoid fact Ser Ql 1 Both 8,6864 2424 KE 5 Amüloid A a562 JAH JAH JAH S,P-Amyloid A Amüloid A Amüloid A seerumis/plasmas QN mg/dL mg/dL 137 JAH 5241 48498-0 Amyloid A MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/L mg/L CHEM Amyloid A [Mass/volume] in Serum or Plasma Amyloid A SerPl-mCnc 1 Both 16,012 1465 KE 5 Alfa-1-antitrüpsiin seerumis/plasmas a45-1 JAH JAH JAH S,P-AAT Alfa-1-antitrüpsiin Alfa-1-antitrüpsiin seerumis/plasmas QN g/L g/L 1825-9 138 JAH/Võrreld 221 1825-9 Alpha 1 antitrypsin MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/dL mg/dL 0,0036% CHEM Alpha 1 antitrypsin [Mass/volume] in Serum or Plasma A1AT SerPl-mCnc 1 Both 773 KE 5 Angiotensiini muundav ensüüm seerumis/plasmas a18 JAH JAH EI S,P-ACE ACE Angiotensiini muundav ensüüm seerumis/plasmas QN U/L U/L 2742-5 139 JAH/Võrreld 226 2742-5 Angiotensin converting enzyme CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,0051% CHEM Angiotensin converting enzyme [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma ACE SerPl-cCnc 1 Both 2824 KE 5 Angiotensiini muundav ensüüm liikvoris a1278 EI 2024-05-29 EI EI CSF-ACE ACE liikvoris Angiotensiini muundav ensüüm liikvoris QN U/L U/L 140 JAH/Võrreld 5875 12480-0 Angiotensin converting enzyme CCnc Pt CSF Qn U/L U/L CHEM Angiotensin converting enzyme [Enzymatic activity/volume] in Cerebral spinal fluid ACE CSF-cCnc 1 Both 778 KE 5 Laktoosi taluvuse proov (50 g) a97-0 JAH JAH EI LTT (50 g Lactose PO) Laktoosi taluvuse proov (50 g) Laktoosi taluvuse proov (50 g laktoosi) Paneel L-3007 146 JAH 3007 L-3007 781 KE 5 Glükoos 0 min a5173 EI 2019-02-27 EI EI fS,fP-Gluc 0 min (pre Lactose PO) Glükoos 0 min Glükoos paastuseerumis/paastuplasmas enne laktoosi manustamist QN mmol/L mmol/L 147 JAH/Võrreld 295 59157-8 Glucose^pre dose lactose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --pre dose lactose PO Glucose pre Lac PO SerPl-sCnc 1 Observation 779 KE 5 Glükoos 20 min a5142 EI 2019-01-19 EI EI S,P-Gluc 20 min (post 50g Lactose PO) Glükoos 20 min (50 g) Glükoos seerumis/plasmas 20 minutit pärast laktoosi manustamist QN mmol/L mmol/L 148 JAH/Võrreld 296 69943-9 Glucose^20M post 50 g lactose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --20 minutes post 50 g lactose PO Glucose 20M p 50 g lac PO SerPl-sCnc 1 Both 11,4729 780 KE 5 Glükoos 40 min a5143 EI 2019-01-19 EI EI S,P-Gluc 40 min (post 50g Lactose PO) Glükoos 40 min (50 g) Glükoos seerumis/plasmas 40 minutit pärast laktoosi manustamist QN mmol/L mmol/L 150 JAH/Võrreld 297 69944-7 Glucose^40M post 50 g lactose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --40 minutes post 50 g lactose PO Glucose 40M p 50 g lac PO SerPl-sCnc 1 Both 11,4729 1469 KE 5 Koliini esteraas seerumis a45-22 JAH JAH JAH S,P-ChE Koliini esteraas Koliini esteraas seerumis/plasmas QN U/L U/L 2098-2 152 JAH/Võrreld 275 2098-2 Cholinesterase CCnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Cholinesterase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma Cholinesterase SerPl-cCnc 1 Both 2426 KE 5 Diamiini oksüdaas a530 JAH JAH JAH S,P-DAO DAO Diamiini oksüdaas seerumis/plasmas QN kU/L U/mL 153 JAH 4370 60438-9 Diamine oxidase ACnc Pt Ser/Plas Qn U/mL U/mL CHEM Diamine oxidase [Units/volume] in Serum or Plasma Diamine oxidase SerPl-aCnc 1 Both 17,377 766 KE 5 Tseruloplasmiin seerumis/plasmas a130 JAH JAH EI S,P-Cer Tseruloplasmiin Tseruloplasmiin seerumis/plasmas QN g/L g/L 2064-4 159 JAH/Võrreld 308 2064-4 Ceruloplasmin MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,00% CHEM Ceruloplasmin [Mass/volume] in Serum or Plasma Ceruloplasmin SerPl-mCnc 1 Both 2903 KE 5 Vesinikkarbonaat a1352 JAH JAH EI P-HCO3 Vesinikkarbonaat Vesinikkarbonaat plasmas QN mmol/L mmol/L 160 JAH/Võrreld 313 1962-0 Bicarbonate SCnc Pt Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Bicarbonate [Moles/volume] in Plasma HCO3 Plas-sCnc 1 Both 898 HÜ 6 Protrombiini aeg plasmas a223 JAH JAH EI P-PT-INR PT-INR Protrombiini aeg plasmas Paneel L-178 1 JAH 178 L-178 899 HÜ 6 PT-INR a223 INR a2356-10 JAH JAH EI INR INR Rahvusvaheline normitud suhe QN 34714-6 3 JAH/Võrreld 180 34714-6 Coagulation tissue factor induced.INR RelTime Pt Bld Qn Coag 0,02% COAG INR in Blood by Coagulation assay INR Bld 1 Observation 900 HÜ 6 PT-INR a223 Protrombiini suhe a222 JAH JAH EI P-PT% PT% Protrombiini suhe QN % % 3289-6 4 JAH 179 3289-6 Prothrombin.activity actual/Normal RelTime Pt PPP Qn Coag % % COAG Prothrombin activity actual/normal in Platelet poor plasma by Coagulation assay Prothrom Act/Nor PPP 1 Observation 2410 HÜ 6 Protrombiini aeg a427 EI 2020-04-30 EI EI P-PT Protrombiini aeg Protrombiini aeg plasmas QN s s 5 JAH 4815 5902-2 Coagulation tissue factor induced Time Pt PPP Qn Coag s s 47 COAG Prothrombin time (PT) Prothrombin time 1 Both 13,0977 903 HÜ 6 Aktiveeritud osalise tromboplastiini aeg plasmas a2001 JAH JAH EI P-APTT APTT Aktiveeritud osalise tromboplastiini aeg plasmas QN s s 14979-9 9 JAH 181 14979-9 Coagulation surface induced Time Pt PPP Qn Coag s sec 0,25% COAG Activated partial thrombplastin time (aPTT) in Platelet poor plasma by Coagulation assay aPTT Time PPP 1 Both 2408 HÜ 6 APTT a959 JAH EI JAH P-APTT APTT Aktiveeritud osalise tromboplastiini aeg plasmas QN s s 9 JAH 181 14979-9 Coagulation surface induced Time Pt PPP Qn Coag s sec 0,25% COAG Activated partial thrombplastin time (aPTT) in Platelet poor plasma by Coagulation assay aPTT Time PPP 1 Both 908 HÜ 6 Madalmolekulaarne hepariin plasmas a2014 JAH JAH EI P-LMWH Madalmolekulaarne hepariin Madalmolekulaarne hepariin plasmas QN kU/L IU/mL 3271-4 12 JAH/Võrreld 196 3271-4 Heparin.low molecular weight ACnc Pt PPP Qn Chromo U/mL U/mL COAG LMWH PPP Chro-aCnc LMW Heparin [Units/volume] in Platelet poor plasma by Chromogenic method 1 Both 1553 HÜ 6 Hepariini/PF4 kompleksi vastased antikehad seerumis a325 JAH JAH JAH S,P-Hep/PF4 Ab Hep/PF4 Ab Hepariini/PF4 kompleksi vastased antikehad seerumis/plasmas Tekst 34701-3 14 JAH/Võrreld 204 34701-3 Platelet Ab.heparin induced ACnc Pt Ser Ord 0,01% SERO Platelet Ab.heparin induced [Presence] in Serum Heparin Ind Platelet Ab Ser Ql 1 Both 1557 HÜ 6 Trombiini aeg a425 JAH JAH JAH P-TT Trombiini aeg Trombiini aeg plasmas QN s s 3243-3 15 JAH/Võrreld 183 3243-3 Coagulation thrombin induced Time Pt PPP Qn Coag s 0,01% COAG Thrombin time in Platelet poor plasma by Coagulation assay TT Time PPP 1 Both 905 HÜ 6 D-dimeerid plasmas a2004 JAH JAH EI P-D-Di D-dimeerid D-dimeerid plasmas QN mg/L mg/L 48065-7 16 JAH 184 48065-7 Fibrin D-dimer FEU MCnc Pt PPP Qn ug/L FEU 0,02% COAG Fibrin D-dimer FEU [Mass/volume] in Platelet poor plasma D dimer FEU PPP-mCnc 1 Both 906 HÜ 6 Fibrinogeen plasmas a2010 JAH JAH EI P-Fibr Fibrinogeen Fibrinogeen plasmas QN g/L g/L 48664-7 18 JAH/Võrreld 182 48664-7 Fibrinogen MCnc Pt PPP Qn Coag.derived g/L g/L COAG Fibrinogen [Mass/volume] in Platelet poor plasma by Coagulation.derived Fibrinogen PPP Coag.derived-mCnc 1 BOTH 1564 HÜ 6 Reptilaasi aeg a433 JAH JAH JAH P-RT Reptilaasi aeg Reptilaasi aeg plasmas QN s s 6683-7 19 JAH/Võrreld 201 6683-7 Coagulation reptilase induced Time Pt PPP Qn Coag s COAG Reptilase Time PPP Reptilase time in Platelet poor plasma by Coagulation assay 1 Both 1551 HÜ 6 Antiplasmiin plasmas a79-110 JAH JAH JAH P-Antiplasmin Antiplasmiin Antiplasmiin plasmas QN % % 27810-1 21 JAH/Võrreld 3996 27810-1 Plasmin inhibitor actual/Normal RelCCnc Pt PPP Qn Chromo % % 8 COAG Plasmin inhibitor actual/normal in Platelet poor plasma by Chromogenic method Plasm Inhib Act/Nor PPP Chro 1 Observation 16,7689 904 HÜ 6 Antitrombiin III plasmas a2003 JAH JAH EI P-AT III Antitrombiin III Antitrombiin III plasmas QN % % 27811-9 22 JAH 185 27811-9 Antithrombin actual/Normal RelCCnc Pt PPP Qn Chromo % % 0,00% COAG AT III Act/Nor PPP Chro Antithrombin actual/normal in Platelet poor plasma by Chromogenic method 1 Observation 909 HÜ 6 Proteiin C plasmas a2015 JAH JAH EI P-PC Proteiin C Proteiin C plasmas QN % % 27818-4 23 JAH 186 27818-4 Protein C actual/Normal RelCCnc Pt PPP Qn Chromo % % 0,00% COAG Protein C actual/normal in Platelet poor plasma by Chromogenic method Prot C Act/Nor PPP Chro 1 Observation 910 HÜ 6 Proteiin S plasmas a2016 JAH JAH EI P-PS Proteiin S Proteiin S plasmas QN % % 27823-4 24 JAH 2146 27823-4 Protein S Ag actual/Normal RelMCnc Pt PPP QN Imm % COAG Protein S Ag actual/normal in Platelet poor plasma by Immunologic method Prot S Ag Act/Nor PPP Imm unknown Both 911 HÜ 6 Vaba proteiin S plasmas a2020 JAH JAH EI P-fPS Vaba proteiin S Vaba proteiin S plasmas QN % % 27821-8 26 JAH 187 27821-8 Protein S.free Ag actual/Normal RelMCnc Pt PPP Qn Imm % % COAG Protein S Free Ag actual/normal in Platelet poor plasma by Immunologic method Prot S Free Ag Act/Nor PPP Imm 1 Observation 1790 HÜ 6 Aktiveeritud proteiin C resistentsus plasmas a275 JAH JAH EI P-APC-R interpret APC-R (tõlgendus) Aktiveeritud proteiini C resistentsus plasmas (tõlgendus) Tekst Sysmex CS 2100i 28 JAH 4505 52750-7 Activated protein C resistance PrThr Pt PPP Ord Coag COAG Activated protein C resistance [Presence] in Platelet poor plasma by Coagulation assay aPCR PPP Ql 1 Both 8,6864 902 HÜ 6 P-APCR a274 JAH JAH EI P-APC-R ratio APC-R suhe Aktiveeritud proteiini C resistentsus (suhe) plasmas QN 13590-5 29 JAH 4298 13590-5 Activated protein C resistance TRto Pt PPP Qn Coag {ratio} ratio 45 COAG Activated protein C resistance [Time Ratio] in Platelet poor plasma by Coagulation assay aPCR PPP 1 Both 8,476 1559 HÜ 6 Luupustundlik APTT a428 EI 2021-04-27 EI EI P-PTT-LA Luupustundlik APTT Luupustundliku aktiveeritud osalise tromboplastiini aeg plasmas QN s s 34571-0 32 JAH 194 34571-0 Coagulation surface induced.lupus sensitive Time Pt PPP Qn Coag s s COAG aPTT-LA Time PPP Activated partial thrombplastin time (aPTT).lupus sensitive in Platelet poor plasma by Coagulation assay 1 Both 2409 HÜ 6 P-LA-APTT a960 JAH EI JAH P-PTT-LA Luupustundlik APTT Luupustundliku aktiveeritud osalise tromboplastiini aeg plasmas QN s s 32 JAH 194 34571-0 Coagulation surface induced.lupus sensitive Time Pt PPP Qn Coag s s COAG aPTT-LA Time PPP Activated partial thrombplastin time (aPTT).lupus sensitive in Platelet poor plasma by Coagulation assay 1 Both 2930 HÜ 6 Luupustundliku aktiveeritud osalise tromboplastiini aeg plasmas a1290 JAH JAH EI P-PTT-LA Luupustundlik APTT Luupustundliku aktiveeritud osalise tromboplastiini aeg plasmas QN s s 32 JAH 194 34571-0 Coagulation surface induced.lupus sensitive Time Pt PPP Qn Coag s s COAG aPTT-LA Time PPP Activated partial thrombplastin time (aPTT).lupus sensitive in Platelet poor plasma by Coagulation assay 1 Both 2931 HÜ 6 Luupustundliku APTT segutest 1:1 (0 min) a1365 JAH EI EI P-LA-APTT-mix1:1 0 min Luupustundliku APTT segutest 1:1 0 min Luupustundliku APTT segutest 1:1 (0 min) QN s s 33 JAH 4816 75510-8 Coagulation surface induced.lupus sensitive with 1:1 Pooled Normal Plasma Time Pt PPP Qn Coag s s COAG aPTT.lupus sensitive with 1:1 PNP (LA mix) Mixing aPTT 1 Both 896 HÜ 6 Luupusantikoagulantide paneel (kinnitav uuring) a6 Normitud suhe a8 JAH EI EI P-LA normratio Luupusantikoagulandid (normitud suhe) Luupusantikoagulandid plasmas (normitud suhe) Tekst Sysmex CA 500 50410-0 35 JAH/Võrreld 195 50410-0 Coagulation dilute Russell viper venom induced/Coagulation dilute Russell viper venom induced.excess phospholipid Ratio Pt PPP Qn Coag COAG dRVV Tme/dRVVT cfm PPP-Rto Dilute Russell viper venom time (dRVVT)/Coagulation dilute Russell viper venom induced.excess phospholipid [Ratio] in Platelet poor plasma by Coagulation assay 1 Both 1789 HÜ 6 Luupusantikoagulandid plasmas (sõeluuring) a2013 JAH JAH EI P-LA screen normratio Luupusantikoagulandid (sõeluuring, normitud suhe) Luupusantikoagulandid plasmas (sõeluuring, normitud suhe) QN Sysmex CA 500 37 JAH 4504 15359-3 Coagulation dilute Russell viper venom induced actual/Normal RelTime Pt PPP Qn Coag % % 13 COAG dRVVT actual/normal (normalized LA screen) Screen dRVVT/normal 1 Observation 8,7182 895 HÜ 6 Luupusantikoagulandid plasmas (kinnitav test) a6 JAH JAH EI P-LA conf panel Luupusantikoagulantide paneel (kinnitav uuring) Luupusantikoagulandid plasmas (kinnitav uuring, paneel) Paneel Sysmex CS series 38 JAH 4391 L-4391 2407 HÜ 6 Luupusantikoagulandid (kinnitav uuring) a434 JAH JAH JAH P-LA conf Luupusantikoagulandid (kinnitav uuring) Luupusantikoagulandid plasmas (kinnitav uuring) QN s s 39 JAH 1724 57838-5 Coagulation dilute Russell viper venom induced.excess phospholipid Time Pt PPP Qn s s COAG Dilute Russell viper venom time (dRVVT) excess phospholipid in Platelet poor plasma dRVVT confirm Time PPP 1 Both 1788 HÜ 6 Luupusantikoagulantide paneel (kinnitav uuring) a6 Standardsuhe a0 JAH EI EI P-LA conf standard ratio Luupusantikoagulandid (kinnitav uuring, standardsuhe) Luupusantikoagulandid plasmas (kinnitav uuring, standardsuhe) QN Sysmex CA 500 40 JAH 4503 68916-6 Coagulation dilute Russell viper venom induced.excess phospholipid actual/Normal RelTime Pt PPP Qn Coag % % COAG dRVVT W excess phospholipid actual/normal (normalized LA confirm) Confirm dRVVT/normal 1 Observation 8,7182 2932 HÜ 6 Luupustundlik APTT (Rosneri indeks) a1366 JAH EI EI P-Rosner index Luupustundlik APTT (Rosneri indeks) Luupustundlik APTT (Rosneri indeks) QN % % 41 JAH 5802 69423-2 Rosner index RelTime Pt PPP Qn Coag % % COAG Rosner index in Platelet poor plasma by Coagulation assay Rosner index PPP 1 Observation 1558 HÜ 6 II faktor a426 JAH JAH JAH P-FII II faktor II faktor plasmas QN % % A-3997 42 JAH/Võrreld 3997 A-3997 1560 HÜ 6 V faktor a429 JAH JAH JAH P-FV V faktor V faktor plasmas QN % % 3193-0 43 JAH/Võrreld 1717 3193-0 Coagulation factor V activity actual/Normal RelTime Pt PPP Qn Coag % % COAG Coagulation factor V activity actual/normal in Platelet poor plasma by Coagulation assay Fact V Act/Nor PPP 1 Both 1561 HÜ 6 VII faktor a430 JAH JAH JAH P-FVII VII faktor VII faktor plasmas QN % % 3198-9 44 JAH/Võrreld 200 3198-9 Coagulation factor VII activity actual/Normal RelTime Pt PPP Qn Coag % % COAG Fact VII Act/Nor PPP Coagulation factor VII activity actual/normal in Platelet poor plasma by Coagulation assay 1 Observation 1545 HÜ 6 VIII faktor a45-57 JAH JAH JAH P-FVIII:C VIII faktor VIII faktor plasmas QN % % 3209-4 45 JAH/Võrreld 193 3209-4 Coagulation factor VIII activity actual/Normal RelTime Pt PPP Qn Coag % % 0,00% COAG Coagulation factor VIII activity actual/normal in Platelet poor plasma by Coagulation assay Fact VIII Act/Nor PPP 1 Observation 1546 HÜ 6 IX faktor a45-56 JAH JAH JAH P-FIX IX faktor IX faktor plasmas QN % % 3187-2 48 JAH/Võrreld 199 3187-2 Coagulation factor IX activity actual/Normal RelTime Pt PPP Qn Coag % % COAG Fact IX Act/Nor PPP Coagulation factor IX activity actual/normal in Platelet poor plasma by Coagulation assay 1 Observation 1552 HÜ 6 X faktor a2006 JAH JAH JAH P-FX X faktor X faktor plasmas QN % % 3218-5 49 JAH/Võrreld 1718 3218-5 Coagulation factor X activity actual/Normal RelTime Pt PPP Qn Coag % % COAG Coagulation factor X activity actual/normal in Platelet poor plasma by Coagulation assay Fact X Act/Nor PPP 1 Both 1562 HÜ 6 XI faktor a431 JAH JAH JAH P-FXI XI faktor XI faktor plasmas QN % % 3226-8 50 JAH/Võrreld 1719 3226-8 Coagulation factor XI activity actual/Normal RelTime Pt PPP Qn Coag % % COAG Coagulation factor XI activity actual/normal in Platelet poor plasma by Coagulation assay Fact XI Act/Nor PPP 1 Both 1563 HÜ 6 XII faktor a432 JAH JAH JAH P-FXII XII faktor XII faktor plasmas QN % % 3232-6 51 JAH/Võrreld 1720 3232-6 Coagulation factor XII activity actual/Normal RelTime Pt PPP Qn Coag % % COAG Coagulation factor XII activity actual/normal in Platelet poor plasma by Coagulation assay Fact XII Act/Nor PPP 1 Both 1549 HÜ 6 von Willebrandi faktor a45-60 JAH JAH JAH P-vWF von Willebrandi faktor von Willebrandi faktor plasmas QN % % 27816-8 53 JAH/Võrreld 192 27816-8 von Willebrand factor Ag actual/Normal RelMCnc Pt PPP Qn Imm % % 0,00% COAG von Willebrand factor (vWf) Ag actual/normal in Platelet poor plasma by Immunologic method vWF Ag Act/Nor PPP Imm 1 Observation 2413 HÜ 6 von Willebrandi faktori aktiivsus plasmas a554 JAH EI JAH P-vWF:Act von Willebrandi faktori aktiivsus von Willebrandi faktori aktiivsus plasmas QN % % 54 JAH/Võrreld 3998 68324-3 von Willebrand factor.activity actual/Normal RelRto Pt PPP Qn Imm % % 1 COAG von Willebrand factor (vWf).activity actual/normal in Platelet poor plasma by Immunologic method vWf:Ac Act/Nor PPP Imm 1 Both 13,6368 2414 HÜ 6 von Willebrandi faktori aktiivsuse ja antigeeni suhe a560 JAH EI JAH P-vWF:Act/P-vWF von Willebrandi faktori aktiivsus/von Willebrandi faktori Ag von Willebrandi faktori aktiivsuse ja antigeeni suhe QN 55 JAH/Võrreld 4818 50378-9 von Willebrand factor.collagen binding activity/von Willebrand factor Ag Ratio Pt PPP Qn IA {ratio} ratio COAG von Willebrand factor (vWf).collagen binding activity/von Willebrand factor Ag [Ratio] in Platelet poor plasma by Immunoassay vWF CBA/vWF Ag PPP IA-Rto 1 Observation 19,8839 2710 HÜ 6 von Willebrandi faktori multimeerid a1133 JAH JAH JAH P-vWF multimers von Willebrandi faktori multimeerid von Willebrandi faktori multimeerid plasmas Tekst 56 JAH 5007 32217-2 von Willebrand factor multimers PrThr Pt PPP Ord 1900 COAG von Willebrand factor (vWf) multimers [Presence] in Platelet poor plasma vWF multimers PPP Ql 1 Both 9,0358 2298 HÜ 6 Apiksabaan plasmas a1010 JAH JAH JAH P-APBN Apiksabaan Apiksabaan plasmas QN ug/L ug/L 62 JAH/Võrreld 4682 72608-3 Apixaban MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL DRUG/TOX Apixaban [Mass/volume] in Serum or Plasma Apixaban SerPl-mCnc 1 Both 19,3863 2297 HÜ 6 Dabigatraan plasmas a1011 JAH JAH JAH P-DBTN Dabigatraan Dabigatraan plasmas QN ug/L ug/L 63 JAH/Võrreld 4683 72625-7 Dabigatran MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL DRUG/TOX Dabigatran [Mass/volume] in Serum or Plasma Dabigatran SerPl-mCnc 1 Both 18,8054 2296 HÜ 6 Rivaroksabaan plasmas a1009 JAH JAH JAH P-RXN Rivaroksabaan Rivaroksabaan plasmas QN ug/L ug/L 66 JAH/Võrreld 3292 72624-0 Rivaroxaban MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL 2 DRUG/TOX Rivaroxaban [Mass/volume] in Serum or Plasma Rivaroxaban SerPl-mCnc 1 Both 8,0811 1550 HÜ 6 Hüübimisfaktorite inhibiitorite sõeluuring a45-59 JAH JAH JAH P-F inh screen (APTT mix 1:1) Hüübimisfaktorite inhibiitorite sõeluuring (APTT mix 1:1) Hüübimisfaktorite inhibiitorid plasmas (APTT mix 1:1) (sõeluuring) Tekst 67 JAH 3036 97024-4 aPTT mixing study panel - Pt PPP - PANEL.COAG aPTT mixing study panel - Platelet poor plasma aPTT Mix Pnl PPP 1 Order 19,7978 2412 HÜ 6 VII faktori inhibiitorid a767 JAH JAH JAH P-FVII inh VII faktori inhibiitorid VII faktori inhibiitorid plasmas QN BU BU 73 JAH 4678 3196-3 Coagulation factor VII inhibitor ACnc Pt PPP Qn Coag [Beth'U] Bethesda Units COAG Coagulation factor VII inhibitor [Units/volume] in Platelet poor plasma by Coagulation assay Fact VII Inhib PPP-aCnc 1 Both 22,641 1544 HÜ 6 VIII faktori inhibiitorid a45-58 JAH JAH JAH P-FVIII inh VIII faktori inhibiitorid VIII faktori inhibiitorid plasmas QN BU BU 3204-5 74 JAH/Võrreld 1729 3204-5 Coagulation factor VIII inhibitor ACnc Pt PPP Qn Coag [Beth'U] Bethesda Units COAG Coagulation factor VIII inhibitor [Units/volume] in Platelet poor plasma by Coagulation assay Fact VIII Inhib PPP-aCnc 1 Both 912 HÜ 6 Veritsusaeg a2021 EI 2020-01-01 EI EI cB-Ivy Veritsusaeg Veritsusaeg QN min min 3179-9 82 JAH/Võrreld 191 3179-9 Bleeding time Time Pt ^Patient Qn Ivy min COAG Bleeding Tme Time Patient Ivy Bleeding time by Ivy method 1 Both 2574 HÜ 6 Trombotsüütide funktsiooni uuring a1062 JAH JAH EI B-PFA-Col/Epi, PFA-Col/ADP panel PFA-Col/Epi, PFA-Col/ADP paneel Trombotsüütide funktsiooni uuring kollageeni ja epinefriiniga, kollageeni ja adenosiindifosfaadiga (paneel) Paneel 83 EI/Paneel 5524 72257-9 Platelet function.collagen+Adenosine diphosphate induced & Epinephrine induced panel - Pt Bld - PANEL.COAG Platelet function.collagen + Adenosine diphosphate induced and Epinephrine induced panel - Blood Close Tme Coll+ADP + Epinep pnl Bld 1 Order 2572 HÜ 6 PFA-Col/Epi, PFA-Col/ADP paneel a1062 PFA-Col/Epi a1060 JAH JAH EI B-PFA-Col/Epi PFA-Col/Epi Trombotsüütide funktsiooni uuring kollageeni ja epinefriiniga QN s s PFA-200 84 JAH/Võrreld 189 24471-5 Platelet function.collagen+Epinephrine induced Time Pt Bld Qn s 0,00% COAG Platelet function (closure time) collagen+Epinephrine induced [Time] in Blood Closure Tme Coll+Epinep Time Bld 1 Observation 2573 HÜ 6 PFA-Col/Epi, PFA-Col/ADP paneel a1062 PFA-Col/ADP a1061 JAH JAH EI B-PFA-Col/ADP PFA-Col/ADP Trombotsüütide funktsiooni uuring kollageeni ja adenosiindifosfaadiga QN s s PFA-200 85 JAH/Võrreld 190 24472-3 Platelet function.collagen+Adenosine diphosphate induced Time Pt Bld Qn s COAG Platelet function (closure time) collagen+ADP induced [Time] in Blood Closure Tme Coll+ADP Time Bld 1 Observation 2579 HÜ 6 PFA-P2Y12 a1065 JAH JAH EI B-PFA-P2Y12 PFA-P2Y12 Trombotsüütide funktsiooni uuring P2Y12-retseptorite blokaadi hindamiseks QN s s 86 JAH/Võrreld 197 53813-2 Platelet aggregation.adenosine diphosphate induced ACnc Pt Bld Qn COAG Platelet aggregation ADP induced [Units/volume] in Blood PA ADP Bld-aCnc 1 Observation 25,1389 2832 HÜ 6 Trombotsüütide agregatsioon kõrges kontsentratsioonis ristotsetiini toimel a1295 JAH EI JAH B-Agr-Risto high Trombotsüütide agregatsioon (Risto high) Trombotsüütide agregatsioon kõrges kontsentratsioonis ristotsetiini toimel QN U U 90 JAH/Võrreld 4973 78686-3 Platelet aggregation.ristocetin induced^high dose ACnc Pt Bld Qn [arb'U] arb U COAG Platelet aggregation ristocetin induced [Units/volume] in Blood --High dose PA Rist hi dose Bld-aCnc 1 Both 11,7702 2833 HÜ 6 Trombotsüütide agregatsioon madalas kontsentratsioonis ristotsetiini toimel a1294 JAH EI JAH B-Agr-Risto low Trombotsüütide agregatsioon (Risto low) Trombotsüütide agregatsioon madalas kontsentratsioonis ristotsetiini toimel QN U U 91 JAH/Võrreld 4974 78739-0 Platelet aggregation.ristocetin induced^low dose ACnc Pt Bld Qn [arb'U] arb U COAG Platelet aggregation ristocetin induced [Units/volume] in Blood --Low dose PA Rist lo dose Bld-aCnc 1 Both 11,7702 1547 HÜ 6 Trombotsüütide agregatsioon adenosiindifosfaadi toimel a45-65 JAH JAH JAH B-Agr-ADP Trombotsüütide agregatsioon (ADP) Trombotsüütide agregatsioon veres adenosiindifosfaadi toimel QN U U A-3999 92 JAH/Võrreld 207 56006-0 Platelet aggregation.adenosine diphosphate induced^10 um ThrSCnc Pt Bld Qn COAG PA ADP 10 um Bld Platelet aggregation ADP induced [Substance threshold] in Blood --10 um 1 Observation 2411 HÜ 6 Trombotsüütide agregatsioon ADP toimel (kõrgtundlik) a45-65-1 JAH JAH JAH B-Agr-ADP-hs Trombotsüütide agregatsioon (ADP-hs) Trombotsüütide agregatsioon veres adenosiinfosfaadi toimel (kõrgtundlik) QN U U 93 JAH 3999 A-3999 1548 HÜ 6 Trombotsüütide agregatsioon veres arahhidoonhappe toimel a45-63 JAH JAH JAH B-Agr-ASPI Trombotsüütide agregatsioon (ASPI) Trombotsüütide agregatsioon veres arahhidoonhappe toimel QN U U 56007-8 94 JAH/Võrreld 208 56007-8 Platelet aggregation.arachidonate induced^500 um ThrSCnc Pt Bld Qn COAG PA AA 500 um Bld Platelet aggregation arachidonate induced [Substance threshold] in Blood --500 um 1 Observation 1555 HÜ 6 Trombotsüütide agregatsioon trombiini retseptorit aktiveeriva peptiidi toimel a423 JAH JAH JAH B-Agr-TRAP Trombotsüütide agregatsioon (TRAP) Trombotsüütide agregatsioon veres trombiini retseptorit aktiveeriva peptiidi toimel QN U U 56019-3 95 JAH/Võrreld 209 56019-3 Platelet aggregation.thrombin induced ATP secretion^1 U/mL ThrSCnc Pt Bld Qn COAG PA Thromb ATP secr 1 U/mL Bld Platelet aggregation thrombin induced ATP secretion [Substance threshold] in Blood --1 U/mL 1 Observation 942 IHE 7 AB0-veregrupi ja Rh(D) korduv määramine a1400 EI 2019-04-25 JAH EI B-ABO-RhD ctrl panel ABO ja RhD (kontrolluuring) ABO-veregrupp ja RhD antigeen (kontrolluuring) Paneel 1 JAH 2623 L-2623 2570 IHE 7 AB0-veregrupi ja Rh(D) kinnitav määramine a1219 EI EI EI B-ABO-RhD ctrl panel ABO ja RhD (kontrolluuring) ABO-veregrupp ja RhD antigeen (kontrolluuring) Paneel 1 JAH 2623 L-2623 930 IHE 7 ABO, RhD ja erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kahe erütrotsüüdiga (paneel) a249 AB0-veregrupi ja Rh(D) kinnitav määramine a1401 JAH JAH EI B-ABO-RhD conf panel ABO ja RhD (kinnitav uuring) ABO-veregrupp ja RhD antigeen (kinnitav uuring) Paneel 2 JAH 166 34530-6 ABO & Rh group panel Pt Bld - 928 IHE 7 Erütrotsütaarsete antikehade, AB0 ja Rh(D) veregrupi määramine a249 JAH JAH EI B-ABO-RhD, RBC Ab screen I, II panel ABO, RhD ja erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kahe erütrotsüüdiga (paneel) ABO-veregrupp, RhD antigeen ja erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kahe erütrotsüüdiga (paneel) Paneel 3 JAH 4393 L-4393 1861 IHE 7 Esmased vereteenistuse uuringud a499 JAH JAH EI B-ABO-RhD, RBC Ab screen I, II panel ABO, RhD ja erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kahe erütrotsüüdiga (paneel) ABO-veregrupp, RhD antigeen ja erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kahe erütrotsüüdiga (paneel) Paneel 3 JAH 4393 L-4393 924 IHE 7 Vastsündinu veregrupiuuring a1417 JAH JAH EI B-ABO-RhD-DAT-n panel ABO, RhD ja DAT paneel vastsündinul ABO-veregrupp, RhD antigeen ja otsene antiglobuliintest vastsündinul (paneel) Paneel L-170 6 JAH 170 L-170 931 IHE 7 AB0 veregrupp a2109 EI 2018-12-14 EI EI B-ABO ctrl panel ABO (kontrolluuring, paneel) ABO-veregrupp (kontrolluuring, paneel) Paneel 9 JAH 4394 L-4394 932 IHE 7 AB0 veregrupp a2109-1 EI 2018-12-14 EI EI B-ABO ctrl ABO (kontrolluuring) ABO-veregrupp (kontrolluuring) ABO 10 JAH 169 883-9 ABO group Type Pt Bld Nom 219 BLDBK ABO group [Type] in Blood ABO Group Bld 1 Both 21,7859 933 IHE 7 AB0 veregrupp a2109-10 EI 2018-12-14 EI EI B-ABO ctrl ABO (kontrolluuring) ABO-veregrupp (kontrolluuring) ABO 10 JAH 169 883-9 ABO group Type Pt Bld Nom 219 BLDBK ABO group [Type] in Blood ABO Group Bld 1 Both 21,7859 934 IHE 7 AB0 veregrupp a2109-2 EI 2018-12-14 EI EI B-ABO ctrl ABO (kontrolluuring) ABO-veregrupp (kontrolluuring) ABO 10 JAH 169 883-9 ABO group Type Pt Bld Nom 219 BLDBK ABO group [Type] in Blood ABO Group Bld 1 Both 21,7859 935 IHE 7 AB0 veregrupp a2109-3 EI 2018-12-14 EI EI B-ABO ctrl ABO (kontrolluuring) ABO-veregrupp (kontrolluuring) ABO 10 JAH 169 883-9 ABO group Type Pt Bld Nom 219 BLDBK ABO group [Type] in Blood ABO Group Bld 1 Both 21,7859 936 IHE 7 AB0 veregrupp a2109-4 EI 2018-12-14 EI EI B-ABO ctrl ABO (kontrolluuring) ABO-veregrupp (kontrolluuring) ABO 10 JAH 169 883-9 ABO group Type Pt Bld Nom 219 BLDBK ABO group [Type] in Blood ABO Group Bld 1 Both 21,7859 937 IHE 7 AB0 veregrupp a2109-5 EI 2018-12-14 EI EI B-ABO ctrl ABO (kontrolluuring) ABO-veregrupp (kontrolluuring) ABO 10 JAH 169 883-9 ABO group Type Pt Bld Nom 219 BLDBK ABO group [Type] in Blood ABO Group Bld 1 Both 21,7859 938 IHE 7 AB0 veregrupp a2109-6 EI 2018-12-14 EI EI B-ABO ctrl ABO (kontrolluuring) ABO-veregrupp (kontrolluuring) ABO 10 JAH 169 883-9 ABO group Type Pt Bld Nom 219 BLDBK ABO group [Type] in Blood ABO Group Bld 1 Both 21,7859 939 IHE 7 AB0 veregrupp a2109-7 EI 2018-12-14 EI EI B-ABO ctrl ABO (kontrolluuring) ABO-veregrupp (kontrolluuring) ABO 10 JAH 169 883-9 ABO group Type Pt Bld Nom 219 BLDBK ABO group [Type] in Blood ABO Group Bld 1 Both 21,7859 940 IHE 7 AB0 veregrupp a2109-8 EI 2018-12-14 EI EI B-ABO ctrl ABO (kontrolluuring) ABO-veregrupp (kontrolluuring) ABO 10 JAH 169 883-9 ABO group Type Pt Bld Nom 219 BLDBK ABO group [Type] in Blood ABO Group Bld 1 Both 21,7859 941 IHE 7 AB0 veregrupp a2109-9 EI 2018-12-14 EI EI B-ABO ctrl ABO (kontrolluuring) ABO-veregrupp (kontrolluuring) ABO 10 JAH 169 883-9 ABO group Type Pt Bld Nom 219 BLDBK ABO group [Type] in Blood ABO Group Bld 1 Both 21,7859 1860 IHE 7 ABO veregrupp a510 EI 2024-04-15 EI EI B-ABO ctrl ABO (kontrolluuring) ABO-veregrupp (kontrolluuring) ABO 10 JAH 169 883-9 ABO group Type Pt Bld Nom 219 BLDBK ABO group [Type] in Blood ABO Group Bld 1 Both 21,7859 2288 IHE 7 ABO, RhD ja erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kahe erütrotsüüdiga (paneel) a499 ABO-veregrupi esmane määramine a154 JAH JAH EI B-ABO ctrl ABO (kontrolluuring) ABO-veregrupp (kontrolluuring) ABO 10 JAH 169 883-9 ABO group Type Pt Bld Nom 219 BLDBK ABO group [Type] in Blood ABO Group Bld 1 Both 21,7859 2568 IHE 7 ABO veregrupp a2105 EI EI EI B-ABO ctrl ABO (kontrolluuring) ABO-veregrupp (kontrolluuring) ABO 10 JAH 169 883-9 ABO group Type Pt Bld Nom 219 BLDBK ABO group [Type] in Blood ABO Group Bld 1 Both 21,7859 2289 IHE 7 ABO-veregrupi korduv määramine a1381 JAH JAH EI B-ABO conf ABO (kinnitav uuring) ABO-veregrupp (kinnitav uuring) ABO 11 JAH 171 57743-7 ABO group Type Pt Bld Nom Confirm BLDBK ABO group [Type] in Blood by Confirmatory method ABO Group Bld Cfm 1 Both 21,7859 925 IHE 7 ABO, RhD ja DAT paneel vastsündinul a1417 AB0 veregrupp a2105-2 JAH EI EI B-ABO-n ABO vastsündinul ABO-veregrupp vastsündinul ABO 14580-5 12 JAH 2624 14580-5 ABO group Type Pt Bld^newborn Nom BLDBK ABO group [Type] in Blood from newborn ABO Group Bld NB 1 Both 11,3891 926 IHE 7 ABO, RhD ja DAT paneel vastsündinul a1417 RhD veregrupp a2106-2 JAH EI EI B-RhD RhD RhD antigeen N/P 14908-8 17 JAH 172 978-7 D Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK D Ag [Presence] on Red Blood Cells D Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 2290 IHE 7 ABO, RhD ja erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kahe erütrotsüüdiga (paneel) a499 RhD veregrupp a5010 JAH EI EI B-RhD RhD RhD antigeen N/P 17 JAH 172 978-7 D Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK D Ag [Presence] on Red Blood Cells D Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 2569 IHE 7 RhD veregrupp a2106 EI EI EI B-RhD RhD RhD antigeen N/P 17 JAH 172 978-7 D Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK D Ag [Presence] on Red Blood Cells D Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 945 IHE 7 Rh-fenotüübi määramine a45-72 EI 2020-03-06 JAH EI B-Rh fenotype Rh fenotüüp Rh fenotüüp Tekst 21 JAH 4090 10331-7 Rh Type Pt Bld Nom 33 BLDBK Rh [Type] in Blood Rh Bld 1 Both 11,6313 2812 IHE 7 Rh fenotüüp a1264 JAH JAH EI B-Rh fenotype Rh fenotüüp Rh fenotüüp Tekst 21 JAH 4090 10331-7 Rh Type Pt Bld Nom 33 BLDBK Rh [Type] in Blood Rh Bld 1 Both 11,6313 927 IHE 7 ABO, RhD ja DAT paneel vastsündinul a1417 Direktne antiglobuliintest ehk otsene Coombsi test a7957 JAH JAH EI B-DAT DAT Otsene antiglobuliintest Tekst 24 JAH 173 1007-4 Direct antiglobulin test.poly specific reagent Type Pt RBC Ord BLDBK Direct antiglobulin test.poly specific reagent [Presence] on Red Blood Cells DAT Poly-Sp Reag RBC Ql 1 Both 949 IHE 7 Direktne antiglobuliintest ehk otsene Coombsi test a7957-1 JAH JAH EI B-DAT DAT Otsene antiglobuliintest Tekst 1007-4 24 JAH 173 1007-4 Direct antiglobulin test.poly specific reagent Type Pt RBC Ord BLDBK Direct antiglobulin test.poly specific reagent [Presence] on Red Blood Cells DAT Poly-Sp Reag RBC Ql 1 Both 981 IHE 7 Direktne antiglobuliintest a153 JAH EI EI B-DAT DAT Otsene antiglobuliintest Tekst 1007-4 24 JAH 173 1007-4 Direct antiglobulin test.poly specific reagent Type Pt RBC Ord BLDBK Direct antiglobulin test.poly specific reagent [Presence] on Red Blood Cells DAT Poly-Sp Reag RBC Ql 1 Both 947 IHE 7 Otsene Coombsi testi diferentseerimine (tüpiseerimine või tiitrimine) a45-75 JAH JAH EI B-DAT typ DAT tüpiseerimine Otsene antiglobuliintest (tüpiseerimine) Tekst 51006-5 26 JAH 1716 51006-5 Direct antiglobulin test.XXX reagent ACnc Pt RBC Ord BLDBK Direct antiglobulin test.unspecified reagent [Presence] on Red Blood Cells DAT RBC Ql 1 Both 12,8138 929 IHE 7 ABO, RhD ja erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kahe erütrotsüüdiga (paneel) a249 Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kahe erütrotsüüdiga a477 JAH JAH EI B-RBC Ab screen I, II Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kahe erütrotsüüdiga Erütrotsütaarsed antikehad (sõeluuring kahe erütrotsüüdiga) N/P 1008-2 34 JAH 177 1008-2 Indirect antiglobulin test.poly specific reagent Pt Ser/Plas Ord BLDBK Indirect antiglobulin test.poly specific reagent [Presence] in Serum or Plasma IAT Poly-Sp Reag SerPl Ql 1 Observation 2518 IHE 7 Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kahe erütrotsüüdiga a2107 EI JAH EI B-RBC Ab screen I, II Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kahe erütrotsüüdiga Erütrotsütaarsed antikehad (sõeluuring kahe erütrotsüüdiga) N/P 34 JAH 177 1008-2 Indirect antiglobulin test.poly specific reagent Pt Ser/Plas Ord BLDBK Indirect antiglobulin test.poly specific reagent [Presence] in Serum or Plasma IAT Poly-Sp Reag SerPl Ql 1 Observation 950 IHE 7 ABO, RhD ja erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kahe erütrotsüüdiga (paneel) a499 Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kolme erütrotsüüdiga a476 JAH JAH EI B-RBC Ab screen I, II. III Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kolme erütrotsüüdiga Erütrotsütaarsed antikehad (sõeluuring kolme erütrotsüüdiga) N/P 895-3 35 JAH 176 895-3 Blood group antibody screen.cells I+II+III Pt Ser/Plas Ord BLDBK Blood group antibody screen.cells I+II+III [Presence] in Serum or Plasma Bld gp Ab Scn Cells x3 SerPl Ql 1 Observation 1576 IHE 7 Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kolme erütrotsüüdiga a1022 JAH JAH JAH B-RBC Ab screen I, II. III Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kolme erütrotsüüdiga Erütrotsütaarsed antikehad (sõeluuring kolme erütrotsüüdiga) N/P 35 JAH 176 895-3 Blood group antibody screen.cells I+II+III Pt Ser/Plas Ord BLDBK Blood group antibody screen.cells I+II+III [Presence] in Serum or Plasma Bld gp Ab Scn Cells x3 SerPl Ql 1 Observation 943 IHE 7 Erütrotsütaarsete antikehade tüpi-seerimine ühel paneelil a45-70 JAH JAH EI B-RBC Ab typ panel Erütrotsütaarsete antikehade tüpiseerimise paneel Erütrotsütaarsed antikehad (tüpiseerimine, paneel) Paneel 888-8 36 JAH 1713 888-8 Blood group antibodies identified Prid Pt Ser/Plas Nom 1716 BLDBK Blood group antibodies identified in Serum or Plasma Blood group antibodies SerPl 1 Both 11,3891 944 IHE 7 Erütrotsütaarsete antikehade tiitrimine a45-71 JAH JAH EI B-RBC Ab titr Erütrotsütaarsete antikehade tiiter Erütrotsütaarsete antikehade tiiter Tekst 15343-7 75 JAH 2633 15343-7 Blood group antibody screen Titr Pt Ser/Plas Qn {titer} titer BLDBK Blood group antibody screen [Titer] in Serum or Plasma Bld gp Ab Scn Titr SerPl 1 Both 11,3891 946 IHE 7 Ühe antigeeni määramine teiste veregrupisüsteemide puhul a45-73 JAH JAH EI B-RBC Ag Erütrotsütaarsed antigeenid Erütrotsütaarsed antigeenid Tekst 906-8 104 JAH 1715 906-8 Blood group antigens present Prid Pt Bld Nom BLDBK Blood group antigens present [Identifier] in Blood Antigens Present Bld 1 Observation 11,3891 2806 IHE 7 Veregrupisüsteemide geenid a1223 JAH JAH JAH B-Blood group system fenotypes panel Veregrupisüsteemide fenotüüpide paneel Veregrupisüsteemide fenotüüpide paneel Paneel 105 JAH 5704 L-5394 913 IHE 7 Sobivusproov a1258 JAH JAH EI B-XmB panel Doonorivere sobivusproovi paneel Doonorivere sobivusproov (paneel) Paneel 148 EI 4392 L-4392 1922 IHE 7 Sobivusproov, erandjuhud a1259 JAH JAH EI B-XmB panel Doonorivere sobivusproovi paneel Doonorivere sobivusproov (paneel) Paneel 148 EI 4392 L-4392 914 IHE 7 Doonorivere sobivusproovi paneel a1258 B-XmB a1258-1 JAH EI EI B-XmB Doonorivere sobivusproov Doonorivere sobivusproov Tekst 1250-0 149 EI 1714 1250-0 Major crossmatch Imp Pt Ser/Plas Nom 248 BLDBK Major crossmatch [interpretation] Maj XM SerPl-Imp 1 Observation 11,3891 916 IHE 7 Doonorivere sobivusproovi paneel a1258 B-XmB a1258-2 JAH EI EI B-XmB Doonorivere sobivusproov Doonorivere sobivusproov Tekst 1250-0 149 EI 1714 1250-0 Major crossmatch Imp Pt Ser/Plas Nom 248 BLDBK Major crossmatch [interpretation] Maj XM SerPl-Imp 1 Observation 11,3891 917 IHE 7 Doonorivere sobivusproovi paneel a1258 B-XmB a1258-3 JAH EI EI B-XmB Doonorivere sobivusproov Doonorivere sobivusproov Tekst 1250-0 149 EI 1714 1250-0 Major crossmatch Imp Pt Ser/Plas Nom 248 BLDBK Major crossmatch [interpretation] Maj XM SerPl-Imp 1 Observation 11,3891 918 IHE 7 Doonorivere sobivusproovi paneel a1258 B-XmB a1258-4 JAH EI EI B-XmB Doonorivere sobivusproov Doonorivere sobivusproov Tekst 1250-0 149 EI 1714 1250-0 Major crossmatch Imp Pt Ser/Plas Nom 248 BLDBK Major crossmatch [interpretation] Maj XM SerPl-Imp 1 Observation 11,3891 1923 IHE 7 Doonorivere sobivusproovi paneel a1259 B-XmB a1258-5 JAH EI EI B-XmB Doonorivere sobivusproov Doonorivere sobivusproov Tekst 149 EI 1714 1250-0 Major crossmatch Imp Pt Ser/Plas Nom 248 BLDBK Major crossmatch [interpretation] Maj XM SerPl-Imp 1 Observation 11,3891 1924 IHE 7 Doonorivere sobivusproovi paneel a1259 B-XmB a1258-6 JAH EI EI B-XmB Doonorivere sobivusproov Doonorivere sobivusproov Tekst 149 EI 1714 1250-0 Major crossmatch Imp Pt Ser/Plas Nom 248 BLDBK Major crossmatch [interpretation] Maj XM SerPl-Imp 1 Observation 11,3891 1925 IHE 7 Doonorivere sobivusproovi paneel a1259 B-XmB a1258-7 JAH EI EI B-XmB Doonorivere sobivusproov Doonorivere sobivusproov Tekst 149 EI 1714 1250-0 Major crossmatch Imp Pt Ser/Plas Nom 248 BLDBK Major crossmatch [interpretation] Maj XM SerPl-Imp 1 Observation 11,3891 1926 IHE 7 Doonorivere sobivusproovi paneel a1259 B-XmB a1258-8 JAH EI EI B-XmB Doonorivere sobivusproov Doonorivere sobivusproov Tekst 149 EI 1714 1250-0 Major crossmatch Imp Pt Ser/Plas Nom 248 BLDBK Major crossmatch [interpretation] Maj XM SerPl-Imp 1 Observation 11,3891 1927 IHE 7 Doonorivere sobivusproovi paneel a1259 B-XmB a1258-9 JAH EI EI B-XmB Doonorivere sobivusproov Doonorivere sobivusproov Tekst 149 EI 1714 1250-0 Major crossmatch Imp Pt Ser/Plas Nom 248 BLDBK Major crossmatch [interpretation] Maj XM SerPl-Imp 1 Observation 11,3891 1928 IHE 7 Doonorivere sobivusproovi paneel a1259 B-XmB a1258-10 JAH EI EI B-XmB Doonorivere sobivusproov Doonorivere sobivusproov Tekst 149 EI 1714 1250-0 Major crossmatch Imp Pt Ser/Plas Nom 248 BLDBK Major crossmatch [interpretation] Maj XM SerPl-Imp 1 Observation 11,3891 2415 IHE 7 Doonorivere sobivusproov a1258-11 JAH EI EI B-XmB Doonorivere sobivusproov Doonorivere sobivusproov Tekst 149 EI 1714 1250-0 Major crossmatch Imp Pt Ser/Plas Nom 248 BLDBK Major crossmatch [interpretation] Maj XM SerPl-Imp 1 Observation 11,3891 2416 IHE 7 Doonorivere sobivusproov a1258-12 JAH EI EI B-XmB Doonorivere sobivusproov Doonorivere sobivusproov Tekst 149 EI 1714 1250-0 Major crossmatch Imp Pt Ser/Plas Nom 248 BLDBK Major crossmatch [interpretation] Maj XM SerPl-Imp 1 Observation 11,3891 2417 IHE 7 Doonorivere sobivusproov a1258-13 JAH EI EI B-XmB Doonorivere sobivusproov Doonorivere sobivusproov Tekst 149 EI 1714 1250-0 Major crossmatch Imp Pt Ser/Plas Nom 248 BLDBK Major crossmatch [interpretation] Maj XM SerPl-Imp 1 Observation 11,3891 2418 IHE 7 Doonorivere sobivusproov a1258-14 JAH EI EI B-XmB Doonorivere sobivusproov Doonorivere sobivusproov Tekst 149 EI 1714 1250-0 Major crossmatch Imp Pt Ser/Plas Nom 248 BLDBK Major crossmatch [interpretation] Maj XM SerPl-Imp 1 Observation 11,3891 3089 IHE 7 Verekomponentide andmepõhine sobivuskontroll a1301 JAH EI EI Pt-XmE Verekomponentide andmepõhine sobivuskontroll Verekomponentide andmepõhine sobivuskontroll Tekst " " 150 EI 2632 53799-3 Major crossmatch Imp Pt Ser/Plas Nom Electronic BLDBK Major crossmatch [interpretation] by Electronic Maj XM SerPl Electronic-Imp 1 Observation 11,3891 1920 U 8 Uriini ribaanalüüs + alati sademe mikroskoopia a2075-2 JAH JAH EI U-Strip + U-Sed-m Uriini ribaanalüüs + sademe mikroskoopia Uriini ribaanalüüs + uriini sademe mikroskoopia Paneel 2 EI/Paneel 4953 L-4953 1919 U 8 Uriini ribaanalüüs + vajadusel sademe mikroskoopia a2075-1 JAH JAH EI U-Strip + U-Sed-m conditionally Uriini ribaanalüüs + vajadusel sademe mikroskoopia Uriini ribaanalüüs + vajadusel uriini sademe mikroskoopia Paneel 3 EI/Paneel 4955 L-4955 1081 U 8 Uriini ribaanalüüs a2075 JAH JAH EI U-Strip Uriini ribaanalüüs Uriini ribaanalüüs Paneel 50556-0 4 JAH 785 50556-0 Urinalysis dipstick panel - Pt Urine - Test strip.automated PANEL.UA Urinalysis dipstick panel in Urine by Automated test strip UA dipstick Pnl Ur Strip.auto 1 Order 1092 U 8 Uriini ribaanalüüs a2075-8 EI EI EI U-Strip Uriini ribaanalüüs Uriini ribaanalüüs Paneel 50556-0 4 JAH 785 50556-0 Urinalysis dipstick panel - Pt Urine - Test strip.automated PANEL.UA Urinalysis dipstick panel in Urine by Automated test strip UA dipstick Pnl Ur Strip.auto 1 Order 1089 U 8 Uriini ribaanalüüs a2075 Erikaal a2083 JAH EI EI U-SG strip Erikaal Erikaal QN 53326-5 5 JAH/Võrreld 786 53326-5 Specific gravity Rden Pt Urine Qn Test strip.automated UA Specific gravity of Urine by Automated test strip Sp Gr Ur Strip.auto 1 Observation 1093 U 8 SG a220 EI EI EI U-SG strip Erikaal Erikaal QN 53326-5 5 JAH/Võrreld 786 53326-5 Specific gravity Rden Pt Urine Qn Test strip.automated UA Specific gravity of Urine by Automated test strip Sp Gr Ur Strip.auto 1 Observation 1993 U 8 Uriini ribaanalüüs a2075 Erikaal a2083-1 JAH EI EI U-SG strip Erikaal Erikaal QN 5 JAH/Võrreld 786 53326-5 Specific gravity Rden Pt Urine Qn Test strip.automated UA Specific gravity of Urine by Automated test strip Sp Gr Ur Strip.auto 1 Observation 1082 U 8 Uriini ribaanalüüs a2075 pH uriinis a2076 JAH EI EI U-pH strip pH pH QN 50560-2 6 JAH/Võrreld 787 50560-2 pH LsCnc Pt Urine Qn Test strip.automated [pH] pH UA pH of Urine by Automated test strip pH Ur Strip.auto 1 Observation 1094 U 8 pH a2076-8 EI EI EI U-pH strip pH pH QN 50560-2 6 JAH/Võrreld 787 50560-2 pH LsCnc Pt Urine Qn Test strip.automated [pH] pH UA pH of Urine by Automated test strip pH Ur Strip.auto 1 Observation 1986 U 8 Uriini ribaanalüüs a2075 pH uriinis a2076-1 JAH EI EI U-pH strip pH pH QN 6 JAH/Võrreld 787 50560-2 pH LsCnc Pt Urine Qn Test strip.automated [pH] pH UA pH of Urine by Automated test strip pH Ur Strip.auto 1 Observation 1084 U 8 Uriini ribaanalüüs a2075 Leukotsüüdid a2078 JAH EI EI U-WBC strip Leukotsüüdid Leukotsüüdid QN E6/L 58805-3 7 JAH/Võrreld 789 58805-3 Leukocytes NCnc Pt Urine Qn Test strip.automated /uL /uL UA Leukocytes [#/volume] in Urine by Automated test strip WBC # Ur Strip.auto 1 Both 17,589 1096 U 8 Leukotsüüdid a2078-8 EI EI EI U-WBC strip Leukotsüüdid Leukotsüüdid QN E6/L 58805-3 7 JAH/Võrreld 789 58805-3 Leukocytes NCnc Pt Urine Qn Test strip.automated /uL /uL UA Leukocytes [#/volume] in Urine by Automated test strip WBC # Ur Strip.auto 1 Both 17,589 1988 U 8 Uriini ribaanalüüs a2075 Leukotsüüdid a2078-1 JAH EI EI U-WBC strip Leukotsüüdid Leukotsüüdid QN E6/L E6/L 7 JAH/Võrreld 789 58805-3 Leukocytes NCnc Pt Urine Qn Test strip.automated /uL /uL UA Leukocytes [#/volume] in Urine by Automated test strip WBC # Ur Strip.auto 1 Both 17,589 1086 U 8 Uriini ribaanalüüs a2075 Nitrit a2080 JAH EI EI U-Nit strip Nitrit Nitrit Tekst 50558-6 9 JAH/Võrreld 788 50558-6 Nitrite ACnc Pt Urine Ord Test strip.automated UA Nitrite [Presence] in Urine by Automated test strip Nitrite Ur Ql Strip.auto 1 Observation 1098 U 8 Nitrit a2080-8 EI EI EI U-Nit strip Nitrit Nitrit Tekst 50558-6 9 JAH/Võrreld 788 50558-6 Nitrite ACnc Pt Urine Ord Test strip.automated UA Nitrite [Presence] in Urine by Automated test strip Nitrite Ur Ql Strip.auto 1 Observation 1990 U 8 Uriini ribaanalüüs a2075 Nitrit a2080-1 JAH EI EI U-Nit strip Nitrit Nitrit Tekst 9 JAH/Võrreld 788 50558-6 Nitrite ACnc Pt Urine Ord Test strip.automated UA Nitrite [Presence] in Urine by Automated test strip Nitrite Ur Ql Strip.auto 1 Observation 1091 U 8 Uriini ribaanalüüs a2075 Valk a2085 JAH EI EI U-Prot strip Valk Valk QN g/L 50561-0 10 JAH/Võrreld 790 50561-0 Protein MCnc Pt Urine Qn Test strip.automated mg/dL mg/dL UA Protein [Mass/volume] in Urine by Automated test strip Prot Ur Strip.auto-mCnc 1 Observation 17,589 1102 U 8 Valk a2085-8 EI EI EI U-Prot strip Valk Valk QN g/L 50561-0 10 JAH/Võrreld 790 50561-0 Protein MCnc Pt Urine Qn Test strip.automated mg/dL mg/dL UA Protein [Mass/volume] in Urine by Automated test strip Prot Ur Strip.auto-mCnc 1 Observation 17,589 1995 U 8 Uriini ribaanalüüs a2075 Valk a2085-1 JAH EI EI U-Prot strip Valk Valk QN g/L g/L 10 JAH/Võrreld 790 50561-0 Protein MCnc Pt Urine Qn Test strip.automated mg/dL mg/dL UA Protein [Mass/volume] in Urine by Automated test strip Prot Ur Strip.auto-mCnc 1 Observation 17,589 1090 U 8 Uriini ribaanalüüs a2075 Glükoos a2084 JAH EI EI U-Gluc strip Glükoos Glükoos QN mmol/L 59156-0 12 JAH/Võrreld 791 59156-0 Glucose SCnc Pt Urine Qn Test strip.automated mmol/L mmol/L UA Glucose [Moles/volume] in Urine by Automated test strip Glucose Ur Strip.auto-sCnc 1 Observation 17,589 1101 U 8 Glükoos a2084-8 EI EI EI U-Gluc strip Glükoos Glükoos QN mmol/L 59156-0 12 JAH/Võrreld 791 59156-0 Glucose SCnc Pt Urine Qn Test strip.automated mmol/L mmol/L UA Glucose [Moles/volume] in Urine by Automated test strip Glucose Ur Strip.auto-sCnc 1 Observation 17,589 1994 U 8 Uriini ribaanalüüs a2075 Glükoos a2084-1 JAH EI EI U-Gluc strip Glükoos Glükoos QN mmol/L mmol/L 12 JAH/Võrreld 791 59156-0 Glucose SCnc Pt Urine Qn Test strip.automated mmol/L mmol/L UA Glucose [Moles/volume] in Urine by Automated test strip Glucose Ur Strip.auto-sCnc 1 Observation 17,589 1085 U 8 Uriini ribaanalüüs a2075 Ketokehad a2079 JAH EI EI U-Ket strip Ketokehad Ketokehad QN mmol/L 59158-6 14 JAH/Võrreld 792 59158-6 Ketones SCnc Pt Urine Qn Test strip.automated mmol/L mmol/L UA Ketones [Moles/volume] in Urine by Automated test strip Ketones Ur Strip.auto-sCnc 1 Observation 17,589 1097 U 8 Ketokehad a2079-8 EI EI EI U-Ket strip Ketokehad Ketokehad QN mmol/L 59158-6 14 JAH/Võrreld 792 59158-6 Ketones SCnc Pt Urine Qn Test strip.automated mmol/L mmol/L UA Ketones [Moles/volume] in Urine by Automated test strip Ketones Ur Strip.auto-sCnc 1 Observation 17,589 1989 U 8 Uriini ribaanalüüs a2075 Ketokehad a2079-1 JAH EI EI U-Ket strip Ketokehad Ketokehad QN mmol/L mmol/L 14 JAH/Võrreld 792 59158-6 Ketones SCnc Pt Urine Qn Test strip.automated mmol/L mmol/L UA Ketones [Moles/volume] in Urine by Automated test strip Ketones Ur Strip.auto-sCnc 1 Observation 17,589 1088 U 8 Uriini ribaanalüüs a2075 Urobilinogeen a2082 JAH EI EI U-Ubg strip Urobilinogeen Urobilinogeen QN umol/L umol/L 16 JAH/Võrreld 793 60025-4 Urobilinogen SCnc Pt Urine Qn Test strip.automated umol/L umol/L UA Urobilinogen [Moles/volume] in Urine by Automated test strip Urobilinogen Ur Strip.auto-sCnc 1 Both 1100 U 8 Urobilinogeen a2082-8 EI EI EI U-Ubg strip Urobilinogeen Urobilinogeen QN umol/L 60025-4 16 JAH/Võrreld 793 60025-4 Urobilinogen SCnc Pt Urine Qn Test strip.automated umol/L umol/L UA Urobilinogen [Moles/volume] in Urine by Automated test strip Urobilinogen Ur Strip.auto-sCnc 1 Both 1992 U 8 Uriini ribaanalüüs a2075 Urobilinogeen a2082-1 JAH EI EI U-Ubg strip Urobilinogeen Urobilinogeen QN umol/L umol/L 16 JAH/Võrreld 793 60025-4 Urobilinogen SCnc Pt Urine Qn Test strip.automated umol/L umol/L UA Urobilinogen [Moles/volume] in Urine by Automated test strip Urobilinogen Ur Strip.auto-sCnc 1 Both 1087 U 8 Uriini ribaanalüüs a2075 Bilirubiin a2081 JAH EI EI U-Bil strip Bilirubiin Bilirubiin QN umol/L umol/L 18 JAH/Võrreld 794 41016-7 Bilirubin SCnc Pt Urine Qn Test strip umol/L umol/L UA Bilirubin.total [Moles/volume] in Urine by Test strip Bilirub Ur Strip-sCnc 1 Both 17,589 1099 U 8 Bilirubiin uriinis a2081-8 EI EI EI U-Bil strip Bilirubiin Bilirubiin QN umol/L 41016-7 18 JAH/Võrreld 794 41016-7 Bilirubin SCnc Pt Urine Qn Test strip umol/L umol/L UA Bilirubin.total [Moles/volume] in Urine by Test strip Bilirub Ur Strip-sCnc 1 Both 17,589 1991 U 8 Uriini ribaanalüüs a2075 Bilirubiin a2081-1 JAH EI EI U-Bil strip Bilirubiin Bilirubiin QN umol/L umol/L 18 JAH/Võrreld 794 41016-7 Bilirubin SCnc Pt Urine Qn Test strip umol/L umol/L UA Bilirubin.total [Moles/volume] in Urine by Test strip Bilirub Ur Strip-sCnc 1 Both 17,589 1083 U 8 Uriini ribaanalüüs a2075 Erütrotsüüdid a2077 JAH EI EI U-RBC strip Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid QN E6/L 57747-8 20 JAH/Võrreld 795 57747-8 Erythrocytes NCnc Pt Urine Qn Test strip.automated /uL /uL UA Erythrocytes [#/volume] in Urine by Automated test strip RBC # Ur Strip.auto 1 Observation 17,589 1095 U 8 Erütrotsüüdid a2077-8 EI EI EI U-RBC strip Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid QN E6/L 57747-8 20 JAH/Võrreld 795 57747-8 Erythrocytes NCnc Pt Urine Qn Test strip.automated /uL /uL UA Erythrocytes [#/volume] in Urine by Automated test strip RBC # Ur Strip.auto 1 Observation 17,589 1987 U 8 Uriini ribaanalüüs a2075 Erütrotsüüdid a2077-1 JAH EI EI U-RBC strip Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid QN E6/L E6/L 20 JAH/Võrreld 795 57747-8 Erythrocytes NCnc Pt Urine Qn Test strip.automated /uL /uL UA Erythrocytes [#/volume] in Urine by Automated test strip RBC # Ur Strip.auto 1 Observation 17,589 1103 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 JAH JAH EI U-Sed-m panel Uriini sademe mikroskoopia Uriini sademe mikroskoopia Paneel 24356-8 38 JAH 797 24356-8 Urinalysis complete panel - Pt Urine - PANEL.UA Urinalysis complete panel in Urine Urinalysis complete pnl Ur 1 Order 15,9935 1119 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Erütrotsüüdid a2087 JAH EI EI U-Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid QN /hpf /hpf 13945-1 41 JAH/Võrreld 798 13945-1 Erythrocytes Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,31% UA Erythrocytes [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field RBC #/area UrnS HPF 1 Observation 1120 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Leukotsüüdid a2088 JAH EI EI U-Leukotsüüdid Leukotsüüdid Leukotsüüdid QN /hpf /hpf 5821-4 44 JAH/Võrreld 799 5821-4 Leukocytes Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,33% UA Leukocytes [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field WBC #/area UrnS HPF 1 Observation 1121 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Lameepiteeli rakud a2089 JAH EI EI U-Lameepiteeli rakud Lameepiteeli rakud Lameepiteeli rakud QN /hpf /hpf 11277-1 47 JAH/Võrreld 800 11277-1 Epithelial cells.squamous Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,04% UA Epithelial cells.squamous [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Squamous #/area UrnS HPF 1 Observation 1122 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Transitoorse epiteeli rakud a2090 JAH EI EI U-Transitoorse epiteeli rakud Transitoorse epiteeli rakud Transitoorse epiteeli rakud QN /hpf /hpf 30089-7 50 JAH/Võrreld 801 30089-7 Transitional cells Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,01% UA Transitional cells [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Trans Cells #/area UrnS HPF 1 Observation 1123 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Tubulaarepiteeli rakud a2091 JAH EI EI U-Tubulaarepiteeli rakud Tubulaarepiteeli rakud Tubulaarepiteeli rakud QN /hpf /hpf 26052-1 51 JAH/Võrreld 802 26052-1 Epithelial cells.renal Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,01% UA Epithelial cells.renal [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Renal Epi Cells #/area UrnS HPF 1 Observation 1117 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Atüüpilised epiteelirakud a2119-4 JAH EI EI U-Atüüpilised epiteelirakud Atüüpilised epiteelirakud Atüüpilised epiteelirakud QN /hpf /hpf 41284-1 52 JAH/Võrreld 1682 41284-1 Epithelial cells.non-squamous Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Epithelial cells.non-squamous [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Non-sq Epi Cells #/area UrnS HPF 1 Observation 19,2431 1125 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Hüaliinsilindrid a2094 JAH EI EI U-Hüaliinsilindrid Hüaliinsilindrid Hüaliinsilindrid QN /hpf /hpf 46135-0 55 JAH/Võrreld 805 46135-0 Hyaline casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Hyaline casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Hyaline Casts #/area UrnS HPF 1 Both 25,8802 1126 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Granulaarsilindrid a2095 JAH EI EI U-Granulaarsilindrid Granulaarsilindrid Granulaarsilindrid QN /hpf /hpf 46134-3 58 JAH/Võrreld 806 46134-3 Granular casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Granular casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Gran Casts #/area UrnS HPF 1 Both 25,6387 1127 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Leukotsütaarsilindrid a2096 JAH EI EI U-Leukotsütaarsilindrid Leukotsütaarsilindrid Leukotsütaarsilindrid QN /hpf /hpf 49103-5 60 JAH/Võrreld 807 49103-5 Leukocyte casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA WBC casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field WBC Casts #/area UrnS HPF 1 Observation 17,4622 1128 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Erütrotsütaarsilindrid a2097 JAH EI EI U-Erütrotsütaarsilindrid Erütrotsütaarsilindrid Erütrotsütaarsilindrid QN /hpf /hpf 51790-4 62 JAH/Võrreld 808 51790-4 Erythrocyte casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA RBC casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field RBC Casts #/area UrnS HPF 1 Both 19,4395 1129 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Tubulaarepiteelsilindrid a2098 JAH EI EI U-Tubulaarepiteelsilindrid Tubulaarepiteelsilindrid Tubulaarepiteelsilindrid QN /hpf /hpf 45386-0 64 JAH/Võrreld 809 45386-0 Epithelial casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Epithelial casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Epith Casts #/area UrnS HPF 1 Observation 23,1596 1130 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Vahajad silindrid a2099 JAH EI EI U-Vahajad silindrid Vahajad silindrid Vahajad silindrid QN /hpf /hpf 41223-9 66 JAH/Võrreld 810 41223-9 Waxy casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Waxy casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Waxy Casts #/area UrnS HPF 1 Observation 25,6891 1118 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Bakteriaalsilindrid a2119-5 JAH EI EI U-Bakteriaalsilindrid Bakteriaalsilindrid Bakteriaalsilindrid QN /hpf /hpf 33784-0 68 JAH/Võrreld 1683 A-1683 1131 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Rasvsilindrid a5 JAH EI EI U-Rasvsilindrid Rasvsilindrid Rasvsilindrid QN /hpf /hpf 69 JAH/Võrreld 1684 67813-6 Fatty casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Fatty casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Fatty Casts #/area UrnS HPF 1 Observation 20,7621 1106 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Makrofaagid a2112 JAH EI EI U-Makrofaagid Makrofaagid Makrofaagid QN /hpf /hpf 72220-7 70 JAH/Võrreld 812 72220-7 Macrophages Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF HEM/BC Macrophages [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Macrophages #/area UrnS HPF 1 Observation 11,4838 1124 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Bakterid a2092 JAH EI EI U-Bakterid Bakterid Bakterid Tekst 25145-4 71 JAH 803 25145-4 Bacteria ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Bacteria [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Bacteria UrnS Ql Micro 1 Observation 1105 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Trichomonas vaginalis a2111 JAH EI EI U-T vaginalis T vaginalis Trichomonas vaginalis Tekst 5813-1 72 JAH 811 5813-1 Trichomonas vaginalis ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,00% UA Trichomonas vaginalis [Presence] in Urine sediment by Light microscopy T vaginalis UrnS Ql Micro 1 Observation 1114 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Pärmseened a2119-1 JAH EI EI U-Pärmseened Pärmseened Pärmseened Tekst 5822-2 73 JAH 1509 5822-2 Yeast Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" UA Yeast [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Yeast #/area UrnS HPF 1 Observation 1104 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Kusihappe kristallid a2369 JAH EI EI U-Kusihappe kristallid Kusihappe kristallid Kusihappe kristallid Tekst 5817-2 76 JAH 813 5817-2 Urate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,00% UA Urate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Urate Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 1107 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Ammooniumuraadi kristallid a2113 JAH EI EI U-Ammooniumuraadi kristallid Ammooniumuraadi kristallid Ammooniumuraadi kristallid Tekst 5766-1 77 JAH 814 5766-1 Ammonium urate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Ammonium urate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Amm Urate Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 1108 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Kaltsiumkarbonaadi kristallid a2114 JAH EI EI U-Kaltsiumkarbonaadi kristallid Kaltsiumkarbonaadi kristallid Kaltsiumkarbonaadi kristallid Tekst 5773-7 78 JAH 815 5773-7 Calcium carbonate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Calcium carbonate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Ca Carbonate Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 1109 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Kaltsiumoksalaadi kristallid a2115 JAH EI EI U-Kaltsiumoksalaadi kristallid Kaltsiumoksalaadi kristallid Kaltsiumoksalaadi kristallid Tekst 5774-5 79 JAH 816 5774-5 Calcium oxalate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,01% UA Calcium oxalate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy CaOx Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 1110 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Kaltsiumfosfaadi kristallid a2116 JAH EI EI U-Kaltsiumfosfaadi kristallid Kaltsiumfosfaadi kristallid Kaltsiumfosfaadi kristallid Tekst 5775-2 80 JAH 817 5775-2 Calcium phosphate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Calcium phosphate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Ca Phos Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 1111 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Amorfse uraadi kristallid a2117 JAH EI EI U-Amorfse uraadi kristallid Amorfse uraadi kristallid Amorfse uraadi kristallid Tekst 12454-5 81 JAH 818 12454-5 Urate crystals.amorphous ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,09% UA Urate crystals amorphous [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Amorph Urate Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 1112 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Amorfse fosfaadi kristallid a2118 JAH EI EI U-Amorfse fosfaadi kristallid Amorfse fosfaadi kristallid Amorfse fosfaadi kristallid Tekst 12453-7 82 JAH 819 12453-7 Phosphate crystals.amorphous ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Phosphate crystals amorphous [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Amorph Phos Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 1113 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Trifosfaadi kristallid a2119 JAH EI EI U-Trifosfaadi kristallid Trifosfaadi kristallid Trifosfaadi kristallid Tekst 5814-9 83 JAH 820 5814-9 Triple phosphate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,00% UA Triple phosphate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Tri-Phos Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 1115 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Rasvatilgad a2119-2 JAH EI EI U-Rasvatilgad Rasvatilgad Rasvatilgad Tekst 25158-7 85 JAH 2050 25158-7 Oval fat bodies (globules) ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Oval fat bodies (globules) [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Oval fat bodies UrnS Ql Micro 1 Observation 1116 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Ovaalsed rasvkehakesed a2119-3 JAH EI EI U-Ovaalsed rasvkehakesed Ovaalsed rasvkehakesed Ovaalsed rasvkehakesed QN /hpf /hpf 5788-5 86 JAH/Võrreld 4397 5788-5 Oval fat bodies (globules) Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF 9 UA Oval fat bodies (globules) [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Oval fat bodies #/area UrnS HPF 1 Observation 8,5074 1147 U 8 Albumiin uriinis a5106 JAH JAH EI U-Alb Albumiin uriinis Albumiin uriinis QN mg/L mg/L 14957-5 87 JAH/Võrreld 997 14957-5 Albumin MCnc Pt Urine Qn Detection limit <= 20 mg/L mg/dL 0,01% CHEM Microalbumin [Mass/volume] in Urine Microalbumin Ur-mCnc 1 Both 1145 U 8 Albumiin ööpäevases uriinis a4 JAH JAH EI dU-Alb Albumiin ööpäevases uriinis Albumiin ööpäevases uriinis QN mg/d mg/d 14956-7 88 JAH/Võrreld 998 14956-7 Albumin MRat 24H Urine Qn Detection limit <= 20 mg/L mg/(24.h) CHEM Microalbumin [Mass/time] in 24 hour Urine Microalbumin 24H Ur-mRate 1 Both 1146 U 8 Albumiini ja kreatiniini suhe uriinis a5225 JAH JAH EI U-Alb/U-Crea Albumiin/kreatiniin uriinis Albumiini ja kreatiniini suhe uriinis QN g/mol g/mol 90 JAH/Võrreld 1000 30000-4 Albumin/Creatinine Ratio Pt Urine Qn Detection limit <= 20 mg/L mg/mmol milligrams/mmol CHEM Microalbumin/Creatinine [Ratio] in Urine Microalbumin/Creat Ur-Rto 1 Both 1138 U 8 Valk uriinis a5101 JAH JAH EI U-Prot Valk uriinis Valk uriinis QN g/L g/L 2888-6 91 JAH/Võrreld 1040 2888-6 Protein MCnc Pt Urine Qn g/dL 0,0284% UA Protein [Mass/volume] in Urine Prot Ur-mCnc 1 Both 1137 U 8 Valk ööpäevases uriinis a140 JAH JAH EI dU-Prot Valk ööpäevases uriinis Valk ööpäevases uriinis QN g/d g/d 2889-4 92 JAH/Võrreld 1041 2889-4 Protein MRat 24H Urine Qn g/(24.h) g/24hr 0,0104% CHEM Protein [Mass/time] in 24 hour Urine Prot 24H Ur-mRate 1 Both 1136 U 8 Valgu ja kreatiniini suhe uriinis a45-64 JAH JAH EI U-Prot/U-Crea Valk/kreatiniin uriinis Valgu ja kreatiniini suhe uriinis QN g/mol g/mol 93 JAH/Võrreld 1042 34366-5 Protein/Creatinine Ratio Pt Urine Qn g/mmol{creat} g/mmol creatinine 16 CHEM Protein/Creatinine [Ratio] in Urine Prot/Creat Ur-Rto 1 Both 8,476 2468 U 8 Amülaas (pankreasespetsiifiline) uriinis a568 EI 2021-09-21 EI EI U-pAmyl Amülaas (pankreasespetsiifiline) uriinis Amülaas (pankreasespetsiifiline) uriinis QN U/L U/L 96 JAH 1510 22749-6 Amylase.pancreatic CCnc Pt Urine Qn U/L U/L CHEM Amylase.pancreatic [Enzymatic activity/volume] in Urine Amylase P Ur-cCnc 1 Observation 1157 U 8 Kreatiniin uriinis a5004 EI 2018-09-17 JAH EI U-Crea Kreatiniin uriinis Kreatiniin uriinis QN mmol/L µmol/L 98 JAH/Võrreld 1020 14683-7 Creatinine SCnc Pt Urine Qn mmol/L mmol/L CHEM Creatinine [Moles/volume] in Urine Creat Ur-sCnc 1 Both 1569 U 8 Kreatiniin uriinis a45-177 EI 2018-09-17 EI JAH U-Crea Kreatiniin uriinis Kreatiniin uriinis QN mmol/L mmol/L 98 JAH/Võrreld 1020 14683-7 Creatinine SCnc Pt Urine Qn mmol/L mmol/L CHEM Creatinine [Moles/volume] in Urine Creat Ur-sCnc 1 Both 2262 U 8 Kreatiniin uriinis a963 JAH JAH EI U-Crea Kreatiniin uriinis Kreatiniin uriinis QN mmol/L mmol/L 98 JAH/Võrreld 1020 14683-7 Creatinine SCnc Pt Urine Qn mmol/L mmol/L CHEM Creatinine [Moles/volume] in Urine Creat Ur-sCnc 1 Both 1574 U 8 Kreatiniin a79-9 EI 2021-04-27 EI EI dU-Crea Kreatiniin ööpäevases uriinis Kreatiniin ööpäevases uriinis QN mmol/d mmol/d 14684-5 99 JAH/Võrreld 1021 14684-5 Creatinine SRat 24H Urine Qn mmol/(24.h) mmolL/24hr CHEM Creatinine [Moles/time] in 24 hour Urine Creat 24H Ur-sRate 1 Both 1878 U 8 Kreatiniin ööpäevases uriinis a464-1 JAH JAH EI dU-Crea Kreatiniin ööpäevases uriinis Kreatiniin ööpäevases uriinis QN mmol/d mmol/d 99 JAH/Võrreld 1021 14684-5 Creatinine SRat 24H Urine Qn mmol/(24.h) mmolL/24hr CHEM Creatinine [Moles/time] in 24 hour Urine Creat 24H Ur-sRate 1 Both 1132 U 8 Glükoos uriinis a41 EI 2020-04-06 EI EI U-Gluc Glükoos uriinis Glükoos uriinis QN mmol/L mmol/L 15076-3 103 JAH/Võrreld 1012 15076-3 Glucose SCnc Pt Urine Qn mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Urine Glucose Ur-sCnc 1 Both 1149 U 8 U-Fosfaat a5099 JAH JAH EI U-P Fosfaat uriinis Fosfaat uriinis QN mmol/L mmol/L 13539-2 105 JAH/Võrreld 1009 13539-2 Phosphate SCnc Pt Urine Qn mmol/L mmol/L CHEM Phosphate [Moles/volume] in Urine Phosphate Ur-sCnc 1 Both 1148 U 8 Fosfaat ööpäevases uriinis a35 JAH JAH EI dU-P Fosfaat ööpäevases uriinis Fosfaat ööpäevases uriinis QN mmol/d mmol/d 14881-7 106 JAH/Võrreld 1010 14881-7 Phosphate SRat 24H Urine Qn mmol/(24.h) mmolL/24hr CHEM Phosphate [Moles/time] in 24 hour Urine Phosphate 24H Ur-sRate 1 Both 1151 U 8 U-K a5095 JAH JAH EI U-K Kaalium uriinis Kaalium uriinis QN mmol/L mmol/L 2828-2 108 JAH/Võrreld 1013 2828-2 Potassium SCnc Pt Urine Qn mmol/L mmol/L 0,0111% CHEM Potassium [Moles/volume] in Urine Potassium Ur-sCnc 1 Both 1150 U 8 Kaalium ööpäevases uriinis a66 JAH JAH EI dU-K Kaalium ööpäevases uriinis Kaalium ööpäevases uriinis QN mmol/d mmol/d 2829-0 109 JAH/Võrreld 1014 2829-0 Potassium SRat 24H Urine Qn CHEM Potassium [Moles/time] in 24 hour Urine Potassium 24H Ur-sRate 1 Both 1153 U 8 U-Ca a5140 JAH JAH EI U-Ca Kaltsium uriinis Kaltsium uriinis QN mmol/L mmol/L 2004-0 110 JAH/Võrreld 1015 2004-0 Calcium SCnc Pt Urine Qn mmol/L mmol/L CHEM Calcium [Moles/volume] in Urine Calcium Ur-sCnc 1 Both 1152 U 8 Kaltsium ööpäevases uriinis a68 JAH JAH EI dU-Ca Kaltsium ööpäevases uriinis Kaltsium ööpäevases uriinis QN mmol/d mmol/d 14637-3 111 JAH/Võrreld 1016 14637-3 Calcium SRat 24H Urine Qn mmol/(24.h) mmolL/24hr CHEM Calcium [Moles/time] in 24 hour Urine Calcium 24H Ur-sRate 1 Both 3086 U 8 Kaltsiumi ja kreatiniini suhe uriinis a1603 JAH JAH EI U-Ca/U-Crea Kaltsium/kreatiniin uriinis Kaltsiumi ja kreatiniini suhe uriinis QN mol/mol mol/mol 112 JAH/Võrreld 1017 24518-3 Calcium/Creatinine SCrto Pt Urine Qn mol/mol{creat} mol/mol creatinine CHEM Calcium/Creatinine [Molar ratio] in Urine Calcium/Creat Ur-sRto 1 Both 3087 U 8 Kaltsiumi ja kreatiniini kliirensite suhe a1604 JAH EI EI dU-S-Ca/dU-S-Crea Kaltsiumi kliirens/kreatiniini kliirens uriinis Kaltsiumi ja kreatiniini kliirensite suhe uriinis QN 113 JAH 7088 A-5600 1155 U 8 U-Cl a5098 JAH JAH EI U-Cl Kloriid uriinis Kloriid uriinis QN mmol/L mmol/L 2078-4 114 JAH/Võrreld 1018 2078-4 Chloride SCnc Pt Urine Qn mmol/L mmol/L 0,0064% CHEM Chloride [Moles/volume] in Urine Chloride Ur-sCnc 1 Both 1154 U 8 Kloriid ööpäevases uriinis a74 JAH JAH EI dU-Cl Kloriid ööpäevases uriinis Kloriid ööpäevases uriinis QN mmol/d mmol/d 2079-2 115 JAH/Võrreld 1019 2079-2 Chloride SRat 24H Urine Qn mmol/(24.h) mmolL/24hr CHEM Chloride [Moles/time] in 24 hour Urine Chloride 24H Ur-sRate 1 Both 1140 U 8 U-Kusihape a1388-1 JAH JAH EI U-UA Kusihape uriinis Kusihape uriinis QN mmol/L mmol/L 14934-4 116 JAH/Võrreld 1022 14934-4 Urate SCnc Pt Urine Qn umol/L umol/L CHEM Urate [Moles/volume] in Urine Urate Ur-sCnc 1 Both 1139 U 8 Kusihape ööpäevases uriinis a1388 JAH JAH EI dU-UA Kusihape ööpäevases uriinis Kusihape ööpäevases uriinis QN mmol/d mmol/d 14935-1 117 JAH/Võrreld 1023 14935-1 Urate SRat 24H Urine Qn mmol/(24.h) mmolL/24hr CHEM Urate [Moles/time] in 24 hour Urine Urate 24H Ur-sRate 1 Both 1144 U 8 U-Magneesium a5097 JAH JAH EI U-Mg Magneesium uriinis Magneesium uriinis QN mmol/L mmol/L 2598-1 118 JAH/Võrreld 1024 2598-1 Magnesium SCnc Pt Urine Qn mmol/L mmol/L CHEM Magnesium [Moles/volume] in Urine Magnesium Ur-sCnc 1 Both 1143 U 8 Magneesium ööpäevases uriinis a103 JAH JAH EI dU-Mg Magneesium ööpäevases uriinis Magneesium ööpäevases uriinis QN mmol/d mmol/d 2599-9 119 JAH/Võrreld 1025 2599-9 Magnesium SRat 24H Urine Qn mmol/(24.h) mmolL/24hr CHEM Magnesium [Moles/time] in 24 hour Urine Magnesium 24H Ur-sRate 1 Both 1142 U 8 U-Naatrium a5096 JAH JAH EI U-Na Naatrium uriinis Naatrium uriinis QN mmol/L mmol/L 2955-3 121 JAH/Võrreld 1031 2955-3 Sodium SCnc Pt Urine Qn mmol/L mmol/L 0,0197% CHEM Sodium [Moles/volume] in Urine Sodium Ur-sCnc 1 Both 1141 U 8 Naatrium ööpäevases uriinis a110 JAH JAH EI dU-Na Naatrium ööpäevases uriinis Naatrium ööpäevases uriinis QN mmol/d mmol/d 2956-1 122 JAH/Võrreld 1032 2956-1 Sodium SRat 24H Urine Qn mmol/(24.h) mmolL/24hr CHEM Sodium [Moles/time] in 24 hour Urine Sodium 24H Ur-sRate 1 Both 3074 U 8 Tsink uriinis/ g kreatiniini a1558 JAH JAH JAH U-Zn/U-Crea Tsink/kreatiniin uriinis Tsink/kreatiniin uriinis QN ug/g µg/g Krea 124 JAH/Võrreld 5871 13473-4 Zinc/Creatinine MRto Pt Urine Qn ug/g{creat} ug/g creatinine DRUG/TOX Zinc/Creatinine [Mass Ratio] in Urine Zinc/Creat Ur 1 Both 1468 U 8 Uriini osmolaalsus a45-34 JAH JAH JAH U-Osmol Uriini osmolaalsus Uriini osmolaalsus QN mosm/kgH2O mosm/kgH2O 2695-5 125 JAH/Võrreld 1034 2695-5 Osmolality Osmol Pt Urine Qn 0,0081% CHEM Osmolality of Urine Osmolality Ur 1 Both 2436 U 8 Tsitraat ööpäevases uriinis a1027 JAH JAH JAH dU-Citrate Tsitraat ööpäevases uriinis Tsitraat ööpäevases uriinis QN mmol/d mmol/d 130 JAH/Võrreld 4072 14650-6 Citrate SRat 24H Urine Qn mmol/(24.h) mmol/24 H 3 CHEM Citrate [Moles/time] in 24 hour Urine Citrate 24h Ur-sRate 1 Both 13,9681 2437 U 8 Oksalaat ööpäevases uriinis a1026 JAH JAH JAH dU-Oxalate Oksalaat ööpäevases uriinis Oksalaat ööpäevases uriinis QN mg/d mg/d 131 JAH/Võrreld 4070 27222-9 Oxalate MCnc 24H Urine Qn mg/L mg/L 4 CHEM Oxalate [Mass/volume] in 24 hour Urine Oxalate 24h Ur-mCnc 1 Both 12,9149 1785 CSF 9 Liikvori põhiuuring a2200 JAH JAH EI CSF panel Liikvori põhiuuring Liikvori põhiuuring (paneel) Paneel 1 JAH 4500 L-4500 713 CSF 9 Liikvori põhiuuring a2200 Liikvori leukotsüüdid a2351 JAH JAH EI CSF-Cells Liikvori tsütoos Liikvori tsütoos Tekst L-2148 2 JAH 2148 L-2148 714 CSF 9 Liikvori tsütoos a2351 Värvus a2181 JAH EI EI CSF-Color Liikvori värvus Liikvori värvus Tekst 10335-8 3 JAH 835 10335-8 Color Type Pt CSF Nom 0,01% SPEC Color of Cerebral spinal fluid Color CSF 1 Observation 715 CSF 9 Liikvori tsütoos a2351 Läbipaistvus a2182 JAH EI EI CSF-Appearance Liikvori läbipaistvus Liikvori läbipaistvus Tekst 10333-3 4 JAH 836 10333-3 Appearance Aper Pt CSF Nom 0,01% SPEC Appearance of Cerebral spinal fluid Appearance CSF 1 Observation 82 CSF 9 Liikvori tsütoosi uuring (analüsaatoril) a900 JAH JAH EI CSF-Diff-a Liikvori tsütogramm analüsaatoril Liikvori tsütogramm analüsaatoril Paneel 34563-7 5 JAH 2734 34563-7 Cell count panel - Pt CSF Qn PANEL.HEM/BC Cell count panel in Cerebral spinal fluid Cell Cnt Pnl CSF 1 Order 16,5708 716 CSF 9 Liikvori tsütoos a2351 CSF-WBC a2186 JAH EI EI CSF-WBC Leukotsüüdid Leukotsüüdid liikvoris QN E6/L E6/L 806-0 7 JAH/Võrreld 823 806-0 Leukocytes NCnc Pt CSF Qn Manual count 0,01% HEM/BC Leukocytes [#/volume] in Cerebral spinal fluid by Manual count WBC # CSF Manual 1 Observation 687 CSF 9 Liikvori tsütogramm a2103-1 JAH JAH EI CSF-Diff-m Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) Paneel 29584-0 12 JAH 838 29584-0 Differential panel - Pt CSF - PANEL.HEM/BC Differential panel in Cerebral spinal fluid Diff Pnl CSF 1 Order 689 CSF 9 Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) a2103-1 Basofiilid liikvoris a2189 JAH EI EI CSF-Basofiilid % Basofiilid % Basofiilide suhtarv liikvoris QN % % mikroskoopia 13519-4 13 JAH/Võrreld 839 13519-4 Basophils/100 leukocytes NFr Pt CSF Qn Manual count % % HEM/BC Basophils/100 leukocytes in Cerebral spinal fluid by Manual count Basophils Fr CSF Manual 1 Observation 690 CSF 9 Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) a2103-1 Eosinofiilid liikvoris a2190 JAH EI EI CSF-Eosinofiilid % Eosinofiilid % Eosinofiilide suhtarv liikvoris QN % % mikroskoopia 12208-5 14 JAH/Võrreld 840 12208-5 Eosinophils/100 leukocytes NFr Pt CSF Qn Manual count % % HEM/BC Eosinophils/100 leukocytes in Cerebral spinal fluid by Manual count Eosinophil Fr CSF Manual 1 Observation 691 CSF 9 Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) a2103-1 Lümfotsüüdide suhtarv liikvoris a2191 JAH EI EI CSF-Lümfotsüüdid % Lümfotsüüdid % Lümfotsüütide suhtarv liikvoris QN % % mikroskoopia 10328-3 15 JAH/Võrreld 841 10328-3 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt CSF Qn Manual count % % 0,01% HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Cerebral spinal fluid by Manual count Lymphocytes Fr CSF Manual 1 Observation 692 CSF 9 Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) a2103-1 Plasmarakud liikvoris a2193 JAH EI EI CSF-Plasmarakud % Plasmarakud % Plasmarakkude suhtarv liikvoris QN % % mikroskoopia 40541-5 18 JAH/Võrreld 843 40541-5 Plasma cells/100 leukocytes NFr Pt CSF Qn Microscopy % % HEM/BC Plasma cells/100 leukocytes in Cerebral spinal fluid by Microscopy Plasma Cells Fr CSF Micro 1 Observation 3162 CSF 9 Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) a2103-1 Monotsüütide suhtarv liikvoris a38-51 JAH EI EI CSF-Monotsüüdid % Monotsüüdid % Monotsüütide suhtarv liikvoris QN % % 19 JAH/Võrreld 844 10329-1 Monocytes/100 leukocytes NFr Pt CSF Qn Manual count % % HEM/BC Monocytes/100 leukocytes in Cerebral spinal fluid by Manual count Monocytes Fr CSF Manual 1 Observation 693 CSF 9 Monotsüütide/makrofaagide suhtarv liikvoris a2194 EI 2023-12-27 EI EI CSF-Monotsüüdid/makrofaagid % Monotsüüdid/makrofaagid % Monotsüütide/makrofaagide suhtarv liikvoris QN % % mikroskoopia 23904-6 21 JAH/Võrreld 4187 23904-6 Monocytes+Macrophages/100 leukocytes NFr Pt CSF Qn Manual count % % 2 HEM/BC Monocytes+Macrophages/100 leukocytes in Cerebral spinal fluid by Manual count Monos+Macros/leuk NFr CSF Manual 1 Observation 10,7564 694 CSF 9 Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) a2103-1 Neutrofiilide suhtarv liikvoris a2195 JAH EI EI CSF-Neutrofiilid % Neutrofiilid % Neutrofiilide suhtarv liikvoris QN % % mikroskoopia 13516-0 22 JAH/Võrreld 845 13516-0 Neutrophils/100 leukocytes NFr Pt CSF Qn Manual count % % HEM/BC Neutrophils/100 leukocytes in Cerebral spinal fluid by Manual count Neutrophils Fr CSF Manual 1 Observation 695 CSF 9 Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) a2103-1 Blastid liikvoris a2198 JAH EI EI CSF-Blastid % Blastid % Blastide suhtarv liikvoris QN % % mikroskoopia 13521-0 25 JAH/Võrreld 848 13521-0 Blasts/100 leukocytes NFr Pt CSF Qn Manual count % % HEM/BC Blasts/100 leukocytes in Cerebral spinal fluid by Manual count Blasts Fr CSF Manual 1 Observation 688 CSF 9 Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) a2103-1 Bakterid liikvoris a2400 JAH EI EI CSF-Bacteria Bakterid liikvoris Bakterid liikvoris QN % % mikroskoopia 41602-4 30 JAH/Võrreld 4186 A-4186 710 CSF 9 CSF-Alb a5108 JAH JAH EI CSF-Alb Albumiin liikvoris Albumiin liikvoris QN mg/L mg/L 1746-7 32 JAH/Võrreld 1069 1746-7 Albumin MCnc Pt CSF Qn mg/dL 0,0010% CHEM Albumin [Mass/volume] in Cerebral spinal fluid Albumin CSF-mCnc 1 Both 709 CSF 9 CSF-Alb/S-Alb a119 JAH JAH EI CSF-Alb/S-Alb Liikvori- ja seerumialbumiini suhe Liikvori- ja seerumialbumiini suhe QN 1756-6 33 JAH/Võrreld 1070 1756-6 Albumin CSF/Albumin plasma RelMCnc Pt Plas+CSF Qn CHEM Albumin CSF/Albumin plasma in Plasma & CSF Albumin CSF/SerPl 1 Both 717 CSF 9 Glükoos liikvoris a5107 JAH EI EI CSF-Gluc Glükoos liikvoris Glükoos liikvoris QN mmol/L mmol/L 14744-7 34 JAH/Võrreld 1072 14744-7 Glucose SCnc Pt CSF Qn mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Cerebral spinal fluid Glucose CSF-sCnc 1 Both 1862 CSF 9 Liikvori põhiuuring a2200 Glükoosi suhe liikvoris ja seerumis a2386 JAH JAH EI CSF-Gluc/S,P-Gluc Liikvori- ja seerumi/plasma glükoosi suhe Liikvori- ja seerumi/plasma glükoosi suhe QN 35 JAH/Võrreld 1073 2352-3 Glucose CSF/Glucose plas RelMCnc Pt Plas+CSF Qn CHEM Glucose CSF/Glucose plas Glucose CSF/SerPl 1 Observation 719 CSF 9 Liikvori põhiuuring a2200 Laktaat liikvoris a96 JAH EI EI CSF-Lac Laktaat liikvoris Laktaat liikvoris QN mmol/L mmol/L 2520-5 37 JAH/Võrreld 1074 2520-5 Lactate SCnc Pt CSF Qn mmol/L mmol/L CHEM Lactate [Moles/volume] in Cerebral spinal fluid Lactate CSF-sCnc 1 Both 718 CSF 9 Liikvori põhiuuring a2200 Valk liikvoris a136 JAH JAH EI CSF-Prot Valk liikvoris Valk liikvoris QN g/L g/L 2880-3 38 JAH/Võrreld 1071 2880-3 Protein MCnc Pt CSF Qn mg/dL 0,0119% CHEM Protein [Mass/volume] in Cerebral spinal fluid Prot CSF-mCnc 1 Both 708 CSF 9 Oligoklonaalne IgG liikvoris a577 CSF-IgG a5109 JAH JAH EI CSF-IgG IgG liikvoris Immuunglobuliin G liikvoris QN mg/L mg/L 2464-6 39 JAH/Võrreld 1075 2464-6 IgG MCnc Pt CSF Qn mg/dL 0,0011% CHEM IgG [Mass/volume] in Cerebral spinal fluid IgG CSF-mCnc 1 Both 707 CSF 9 Immuunglobuliin G indeks a62 JAH JAH EI CSF-S-IgG-ind IgG indeks Immuunglobuliin G indeks QN 14117-6 40 JAH/Võrreld 1076 14117-6 IgG index RelRto Pt Ser+CSF Qn 0,0009% CHEM IgG index in Serum & CSF IgG index Ser+CSF 1 Observation 1829 CSF 9 Oligoklonaalne immuunglobuliin G liikvoris a577 JAH JAH EI CSF-IgG-oligo panel Oligoklonaalne IgG liikvoris Oligoklonaalne immuunglobuliin G liikvoris (paneel) Paneel 41 JAH 2505 L-2505 1539 CSF 9 Oligoklonaalne IgG liikvoris a577 Oligoklonaalne immuunglobuliin G liikvoris (tõlgendus) a45-32 JAH EI EI CSF-IgG-oligo-interpret Oligoklonaalne IgG liikvoris (tõlgendus) Oligoklonaalne immuunglobuliin G liikvoris (tõlgendus) Tekst L-2505 43 JAH 1079 49293-4 Protein fractions.oligoclonal bands Imp Pt CSF Nar Electrophoresis CHEM Protein fractions.oligoclonal bands [interpretation] in Cerebral spinal fluid by Electrophoresis Narrative Oligoclonal Bands CSF Elph-Imp 1 Observation 2401 CSF 9 Hüpokretiin liikvoris a995 JAH JAH JAH CSF-Hypocretin Hüpokretiin liikvoris Hüpokretiin liikvoris QN ng/L pg/ml 44 JAH/Võrreld 3635 91670-0 Orexin-A MCnc Pt CSF Qn ng/L ng/L CHEM Orexin-A [Mass/volume] in Cerebral spinal fluid Orexin-A CSF-mCnc 1 Both 1908 CSF 9 Kemokiin CXCL13 liikvoris a672 JAH JAH EI CSF-CXCL13 Kemokiin CXCL13 liikvoris Kemokiin CXCL13 liikvoris QN ng/L ng/L 45 JAH 4873 74917-6 CXCL13 Ag MCnc Pt CSF Qn pg/mL pg/mL CHEM CXCL13 Ag [Mass/volume] in Cerebral spinal fluid CXCL13 Ag CSF-mCnc 1 Both 8,7142 2521 CSF 9 Beetaamüloid liikvoris (paneel) a618-1 JAH JAH JAH CSF-Beta amyloid panel Beetaamüloidide paneel liikvoris Beetaamüloidid liikvoris (paneel) Paneel 47 JAH 5263 L-5263 2402 CSF 9 Beetaamüloidide paneel liikvoris a618-1 Beetaamüloid 40 liikvoris a616 JAH JAH JAH CSF-Beta amyloid 40 Beetaamüloid 40 liikvoris Beetaamüloid 40 liikvoris QN ng/L ng/L 48 JAH 5264 70072-4 Amyloid beta 40 peptide MCnc Pt CSF Qn pg/mL pg/mL CHEM Amyloid beta 40 peptide [Mass/volume] in Cerebral spinal fluid AL beta40 CSF-mCnc 1 Both 25,6343 1528 CSF 9 Beetaamüloidide paneel liikvoris a618-1 Beetaamüloid (1-42) liikvoris a354 JAH EI JAH CSF-Beta amyloid 42 Beetaamüloid 42 liikvoris Beetaamüloid 42 liikvoris QN ng/L pg/mL 49 JAH 4294 33203-1 Amyloid beta 42 peptide MCnc Pt CSF Qn pg/mL pg/mL CHEM Amyloid beta 42 peptide [Mass/volume] in Cerebral spinal fluid AL beta42 CSF-mCnc 1 Both 23,2212 2403 CSF 9 Beetaamüloidide paneel liikvoris a618-1 Beetaamüloid 42/40 suhe liikvoris a617-1 JAH EI JAH CSF-Beta amyloid 42/40 Beetaamüloid 42/40 Beetaamüloidide 42 ja 40 suhe liikvoris QN 50 JAH 5265 98485-6 Amyloid beta 42 peptide/Amyloid beta 40 peptide MRto Pt CSF Qn pg/pg pg/pg CHEM Amyloid beta 42 peptide/Amyloid beta 40 peptide [Mass Ratio] in Cerebral spinal fluid AL beta42/ABeta 40 CSF 1 Both 2404 CSF 9 Tau- ja fosforüleeritud tau valk liikvoris (paneel) a615 JAH EI JAH CSF-Tau, pTau panel Tau ja pTau paneel liikvoris Tau- ja fosforüleeritud tau valk liikvoris (paneel) Paneel 51 JAH 4364 L-4364 1527 CSF 9 Kesknärvisüsteemi marker Tau a352 JAH EI JAH CSF-Tau Tau liikvoris Tau valk liikvoris QN ng/L pg/mL 52 JAH 4291 30160-6 Tau protein MCnc Pt CSF Qn pg/mL pg/mL CHEM Tau protein [Mass/volume] in Cerebral spinal fluid Tau Prot CSF-mCnc 1 Both 13,0133 1529 CSF 9 Kesknärvisüsteemi marker Fosfo-Tau a353 JAH EI JAH CSF-pTau pTau liikvoris Fosforüleeritud tau valk liikvoris QN ng/L pg/mL 53 JAH 4295 72260-3 Tau protein.phosphorylated 181 MCnc Pt CSF Qn EIA pg/mL pg/mL CHEM Phosphorylated tau 181 [Mass/volume] in Cerebral spinal fluid by Immunoassay p-tau181 CSF EIA-mCnc 1 Both 15,2744 2405 CSF 9 pTau/Tau liikvoris a614 JAH EI JAH CSF-pTau/CSF-Tau pTau/Tau liikvoris Fosforüleeritud tau ja tau valgu suhe liikvoris QN 54 JAH 4363 A-4363 2522 CSF 9 Proteiin 14-3-3 a497 JAH JAH JAH CSF-14-3-3 14-3-3 liikvoris 14-3-3 valk liikvoris Tekst 57 JAH 5500 31989-7 14-3-3 Ag PrThr Pt CSF Ord SERO 14-3-3 Ag [Presence] in Cerebral spinal fluid 14-3-3 Ag CSF Ql 1 Both 2400 CSF 9 Beeta-2-transferriin a974 EI 2020-09-07 EI EI XXX-Beta-2-transferrin Beeta-2-transferriin Beeta-2-transferriin täpsustamata materjalis N/P 58 JAH 5362 43858-0 Beta-2 transferrin PrThr Pt XXX Ord CHEM Beta-2 transferrin [Presence] in Unspecified specimen B2 Transferrin XXX Ql 1 Both 2721 CSF 9 Neurofilamendi kergvalk liikvoris a1108 JAH JAH JAH CSF-NFL Neurofilamendi kergvalk liikvoris Neurofilamendi kergvalk liikvoris QN ng/L ng/L 60 JAH 5595 A-5391 2942 CSF 9 Neurofilamendi vastased antikehad liikvoris a1250 JAH JAH EI CSF-NFL Ab Neurofilamendi vastased antikehad liikvoris Neurofilamendi vastased antikehad liikvoris N/P 62 JAH 6153 A-5520 3018 CSF 9 Prioonvalgu PrPSc agregatsioon a1462 JAH EI JAH CSF-PrPSc Prioonvalgu PrPSc agregatsioon liikvoris Prioonvalgu PrPSc agregatsioon liikvoris N/P 63 JAH 6547 97503-7 Prion protein.abnormal PrThr Pt CSF Ord MICRO Abnormal Prion Protein [Presence] in Cerebral spinal fluid Abn Prion Prot CSF Ql 1 Both 2924 TDM 10 Amikatsiin seerumis/plasmas a1354 JAH JAH JAH S,P-Amic Amikatsiin Amikatsiin seerumis/plasmas QN mg/L mg/L 3 JAH 412 35669-1 Amikacin MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/L mg/L 12 DRUG/TOX Amikacin [Mass/volume] in Serum or Plasma Amikacin SerPl-mCnc 1 Both 13,4102 1661 TDM 10 Bensodiasepiinid seerumis/plasmas a511 EI 2021-04-27 EI EI S,P-Bzd Bensodiasepiinid Bensodiasepiinid seerumis/plasmas QN ug/L ug/L 11024-7 16 JAH 414 11024-7 Benzodiazepines MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL DRUG/TOX Benzodiazepines [Mass/volume] in Serum or Plasma Benzodiaz SerPl-mCnc 1 Both 1069 TDM 10 Digoksiin seerumis/plasmas a30 JAH JAH EI S,P-Digox Digoksiin Digoksiin seerumis/plasmas QN ug/L µg/L 10535-3 23 JAH 415 10535-3 Digoxin MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL 0,0164% DRUG/TOX Digoxin [Mass/volume] in Serum or Plasma Digoxin SerPl-mCnc 1 Both 1662 TDM 10 Fenobarbitaal seerumis a79-105 JAH JAH JAH S,P-Phenobarb Fenobarbitaal Fenobarbitaal seerumis/plasmas QN mg/L mg/L 3948-7 30 JAH 419 3948-7 Phenobarbital MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL mcg/mL 0,0076% DRUG/TOX Phenobarbital [Mass/volume] in Serum or Plasma Phenobarb SerPl-mCnc 1 Both 1666 TDM 10 Fenütoiin seerumis a45-15 JAH JAH JAH S,P-Phenyt Fenütoiin Fenütoiin seerumis/plasmas QN mg/L mg/L 3968-5 31 JAH 420 3968-5 Phenytoin MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL mcg/mL 0,0219% DRUG/TOX Phenytoin [Mass/volume] in Serum or Plasma Phenytoin SerPl-mCnc 1 Both 1667 TDM 10 Gentamütsiin plasmas/seerumis a45-14 JAH JAH JAH S,P-Genta (trough) Gentamütsiini baaskontsentratsioon Gentamütsiini baaskontsentratsioon seerumis/plasmas QN mg/L mg/L 3665-7 32 JAH 421 3665-7 Gentamicin^trough MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0051% DRUG/TOX Gentamicin [Mass/volume] in Serum or Plasma --trough Gentamicin Trough SerPl-mCnc 1 Both 1072 TDM 10 Karbamasepiin seerumis/plasmas a71 JAH JAH EI S,P-Carba Karbamasepiin Karbamasepiin seerumis/plasmas QN mg/L mg/L 3432-2 37 JAH 423 3432-2 Carbamazepine MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL mcg/mL 0,0055% DRUG/TOX Carbamazepine [Mass/volume] in Serum or Plasma Carbamazepine SerPl-mCnc 1 Both 2463 TDM 10 Kofeiin seerumis a942 EI 2021-04-27 EI EI S,P-Caffeine Kofeiin Kofeiin seerumis/plasmas QN mg/L mg/L 42 JAH 5304 3422-3 Caffeine MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL ug/mL DRUG/TOX Caffeine [Mass/volume] in Serum or Plasma Caffeine SerPl-mCnc 1 Both 15,7183 1657 TDM 10 Lamotrigiin a45-24 JAH JAH JAH S,P-Lamotr Lamotrigiin Lamotrigiin seerumis/plasmas QN mg/L mg/L 6948-4 45 JAH 424 6948-4 Lamotrigine MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL mcg/mL 0,0018% DRUG/TOX Lamotrigine [Mass/volume] in Serum or Plasma Lamotrigine SerPl-mCnc 1 Both 1660 TDM 10 Liitium seerumis a45-25 JAH JAH JAH S,P-Li Liitium Liitium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 14334-7 50 JAH 217 14334-7 Lithium SCnc Pt Ser/Plas Qn mol/L mmol/L; mEq/L 46 DRUG/TOX Lithium [Moles/volume] in Serum or Plasma Lithium SerPl-sCnc 1 Both 1670 TDM 10 Metotreksaat seerumis a45-30 JAH JAH JAH S,P-MTX Metotreksaat Metotreksaat seerumis/plasmas QN umol/L umol/L 14836-1 54 JAH 426 14836-1 Methotrexate SCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0023% DRUG/TOX Methotrexate [Moles/volume] in Serum or Plasma MTX SerPl-sCnc 1 Both 1664 TDM 10 Okskarbasepiin seerumis a198 JAH JAH JAH S,P-Oxcarb Okskarbasepiin Okskarbasepiin seerumis/plasmas QN mg/L mg/L 35331-8 60 JAH 2877 35331-8 Oxcarbazepine MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL mcg/mL 1659 DRUG/TOX Oxcarbazepine [Mass/volume] in Serum or Plasma Oxcarbazepine SerPl-mCnc 1 Both 11,4393 1669 TDM 10 Paratsetamool seerumis a45-36 JAH JAH JAH S,P-Paracet Paratsetamool Paratsetamool seerumis/plasmas QN mg/L mg/L 3298-7 61 JAH 428 3298-7 Acetaminophen MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL mcg/mL 0,0163% DRUG/TOX Acetaminophen [Mass/volume] in Serum or Plasma Acetamin SerPl-mCnc 1 Both 1971 TDM 10 Siroliimus veres a545 EI 2021-04-27 EI EI B-Sirolimus Siroliimus Siroliimus veres QN ug/L ug/L 68 JAH 430 29247-4 Sirolimus MCnc Pt Bld Qn 0,0117% DRUG/TOX Sirolimus [Mass/volume] in Blood Sirolimus Bld-mCnc 1 Both 1659 TDM 10 Takroliimus veres a463 JAH JAH JAH B-Tacrolimus Takroliimus Takroliimus veres QN ug/L ug/L 11253-2 70 JAH 431 11253-2 Tacrolimus MCnc Pt Bld Qn 0,0685% DRUG/TOX Tacrolimus [Mass/volume] in Blood Tacrolimus Bld-mCnc 1 Both 1658 TDM 10 Teofülliin a45-10 JAH JAH JAH S,P-Theoph Teofülliin Teofülliin seerumis/plasmas QN mg/L mg/L 4049-3 71 JAH 432 4049-3 Theophylline MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL 0,0032% DRUG/TOX Theophylline [Mass/volume] in Serum or Plasma Theophylline SerPl-mCnc 1 Both 1663 TDM 10 TPMT erütrotsüütides a221 JAH JAH JAH RBC-TPMT TPMT erütrotsüütides Tiopuriini metüültransferaas erütrotsüütides QN ng/mL(RBC)/h ng/mL(RBC)/h 21563-2 72 JAH 306 21563-2 Thiopurine methyltransferase CCnc Pt RBC Qn U/mL{RBC} U/ML RBC CHEM Thiopurine methyltransferase [Enzymatic activity/volume] in Red Blood Cells TPMT RBC-cCnc 1 Both 2464 TDM 10 Topiramaat seerumis a921 JAH JAH JAH S,P-Topiram Topiramaat Topiramaat seerumis/plasmas QN mg/L mg/L 73 JAH 3730 17713-9 Topiramate MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL ug/mL 14 DRUG/TOX Topiramate [Mass/volume] in Serum or Plasma Topiramate SerPl-mCnc 1 Both 1665 TDM 10 Tsüklosporiin A veres a734 JAH JAH JAH B-CyA Tsüklosporiin A Tsüklosporiin A veres QN ug/L ug/L 3520-4 75 JAH 433 3520-4 Cyclosporine MCnc Pt Bld Qn 0,0153% DRUG/TOX Cyclosporine [Mass/volume] in Blood Cyclosporin Bld-mCnc 1 Both 1070 TDM 10 Valproaat seerumis/plasmas a141 JAH JAH EI S,P-Valpr Valproaat Valproaat seerumis/plasmas QN mg/L mg/L 4086-5 76 JAH 434 4086-5 Valproate MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL mcg/mL 0,0155% DRUG/TOX Valproate [Mass/volume] in Serum or Plasma Valproate SerPl-mCnc 1 Both 1071 TDM 10 Vankomütsiini baaskontsentratsioon seerumis/plasmas a142 JAH JAH EI S,P-Vanco Vankomütsiin Vankomütsiin seerumis/plasmas QN mg/L mg/L 78 JAH 435 20578-1 Vancomycin MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL ug/mL 34 DRUG/TOX Vancomycin [Mass/volume] in Serum or Plasma Vancomycin SerPl-mCnc 1 Both 12,8946 2109 TDM 10 Vankomütsiini tippkontsentratsioon seerumis/plasmas a142-1 EI 2023-05-29 EI EI S,P-Vanco (peak) Vankomütsiini tippkontsentratsioon Vankomütsiini tippkontsentratsioon seerumis/plasmas QN mg/L mg/L 79 JAH 436 4090-7 Vancomycin^peak MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0046% DRUG/TOX Vancomycin [Mass/volume] in Serum or Plasma --peak Vancomycin Peak SerPl-mCnc 1 Both 2460 TDM 10 Adalimumab seerumis a523 JAH JAH JAH S,P-Adalimumab Adalimumab Adalimumab seerumis/plasmas QN mg/L mg/L 82 JAH 3642 74117-3 Adalimumab MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL ug/mL 1 DRUG/TOX Adalimumab [Mass/volume] in Serum or Plasma Adalimumab SerPl-mCnc 1 Both 19,0802 1793 TDM 10 Adalimumab (Humira) seerumis a513 EI 2022-06-14 EI EI S,P-Adalimumab interpret Adalimumab (tõlgendus) Adalimumab seerumis/plasmas (tõlgendus) Tekst ELISA 83 JAH 4508 L-4508 2461 TDM 10 "Adalimumab vastased antikehad seerumis " a524 JAH JAH JAH S,P-Adalimumab Ab QN Adalimumab Ab QN Adalimumabi-vastaste antikehade hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 84 JAH 3643 74116-5 Adalimumab Ab MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL 1 SERO Adalimumab Ab [Mass/volume] in Serum or Plasma Adalimumab Ab SerPl-mCnc 1 Both 19,0802 1794 TDM 10 Adalimumab (Humira) vastased antikehad seerumis a514 JAH JAH EI S,P-Adalimumab Ab interpret Adalimumab Ab (tõlgendus) Adalimumabi-vastased antikehad seerumis/plasmas (tõlgendus) Tekst ELISA 85 JAH 4509 L-4509 1078 TDM 10 Infliximab (Remicade, Remsima) seerumis a525 JAH JAH EI S,P-Infliximab Infliksimab Infliksimab seerumis/plasmas QN mg/L mg/L ELISA 39803-2 87 JAH 3645 39803-2 Infliximab MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL ug/mL 3 DRUG/TOX Infliximab [Mass/volume] in Serum or Plasma Infliximab SerPl-mCnc 1 Both 19,0802 1080 TDM 10 Infliximab vastased antikehad väärtus a526 JAH JAH JAH S,P-Infliximab Ab QN Infliksimab Ab QN Infliksimabi-vastaste antikehade hulk seerumis/plasmas QN kU/L AU/ml ELISA 88 JAH 4587 90780-8 inFLIXimab Ab ACnc Pt Ser Qn IA [arb'U] arb U SERO inFLIXimab Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay inFLIXimab Ab Ser IA-aCnc 1 Both 1796 TDM 10 Infliximabi vastased antikehad seerumis a516 JAH JAH JAH S,P-Infliximab Ab interpret Infliksimab Ab (tõlgendus) Infliksimabi-vastased antikehad seerumis/plasmas (tõlgendus) Tekst ELISA 89 JAH 4511 L-4511 2892 TDM 10 Vedolizumab a1344 JAH JAH JAH S-Vedolizumab Vedolizumab Vedolizumab seerumis QN mg/L mg/L 95 JAH 5229 86898-4 Vedolizumab MCnc Pt Ser/Plas Qn IA ug/mL ug/mL DRUG/TOX Vedolizumab [Mass/volume] in Serum or Plasma by Immunoassay Vedolizumab SerPl IA-mCnc 1 Both 21,5861 2893 TDM 10 Vedolizumab Ab a1345 JAH JAH JAH S-Vedolizumab Ab QN Vedolizumab Ab QN Vedolizumabi-vastaste antikehade hulk seerumis QN kU/L kU/L 96 JAH 5257 A-5257 2462 TDM 10 Interferoon beeta vastased antikehad a322 JAH JAH JAH S,P-bINF Ab Beetainterferooni Ab Beetainterferooni vastased antikehad seerumis/plasmas Tekst 98 JAH 4376 29647-5 Interferon.beta Ab ACnc Pt Ser/Plas Ord SERO Interferon beta Ab [Presence] in Serum or Plasma IFN-B Ab SerPl Ql 1 Both 10,4124 621 TOX 11 Etanool plasmas väärtus a31-1 JAH EI EI S,P-EtOH Etanool Etanool seerumis/plasmas QN g/L g/L Cobas 6000 5643-2 1 JAH/Võrreld 416 5643-2 Ethanol MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/dL mg/dL 0,0234% DRUG/TOX Ethanol [Mass/volume] in Serum or Plasma Ethanol SerPl-mCnc 1 Both 620 TOX 11 Etanool plasmas a311 JAH JAH EI S,P-EtOH interpret Etanool (tõlgendus) Etanool seerumis/plasmas (tõlgendus) Tekst Cobas 6000 5642-4 2 JAH 4167 5642-4 Ethanol Threshold Pt Ser/Plas Ord 2 DRUG/TOX Ethanol [Presence] in Serum or Plasma Ethanol SerPl Ql 1 Both 11,7356 1682 TOX 11 Alkoholi surrogaadid plasmas a456 JAH JAH JAH S,P-Alcohol surrogates Alkoholi surrogaadid plasmas Alkoholi surrogaadid seerumis/plasmas Paneel L-3681 3 JAH 3681 L-3681 1688 TOX 11 Alkoholi surrogaadid (glükoolid) plasmas a457 EI 2020-08-27 EI EI S,P-Alcohol surrogates (G) Alkoholi surrogaadid (glükoolid) Alkoholi surrogaadid (glükoolid) seerumis/plasmas Paneel L-2867 4 JAH 2867 L-2867 1684 TOX 11 Alkoholi surrogaadid plasmas a456 Etanool plasmas (gaaskromatograafiliselt) a365 JAH EI JAH S,P-EtOH GC Etanool (gaaskromatograafia) Etanool seerumis/plasmas (gaaskromatograafia) QN g/L g/L 14336-2 5 JAH/Võrreld 1757 14336-2 Ethanol MCnc Pt Ser/Plas Qn GC mg/dL mg/dL DRUG/TOX Ethanol [Mass/volume] in Serum or Plasma by Gas chromatography Ethanol SerPl GC-mCnc 1 Both 1687 TOX 11 Alkoholi surrogaadid plasmas a456 Atsetoon plasmas a384 JAH EI JAH S,P-Acetone Atsetoon Atsetoon seerumis/plasmas QN g/L g/L 5568-1 9 JAH/Võrreld 1756 5568-1 Acetone MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/dL mg/dL 0,0042% DRUG/TOX Acetone [Mass/volume] in Serum or Plasma Acetone SerPl-mCnc 1 Both 1685 TOX 11 Alkoholi surrogaadid plasmas a456 Isopropanool plasmas a386 JAH EI JAH S,P-Isopropanol Isopropanool Isopropanool seerumis/plasmas QN g/L g/L 5669-7 11 JAH/Võrreld 1780 5669-7 Isopropanol MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/dL mg/dL 16 DRUG/TOX Isopropanol [Mass/volume] in Serum or Plasma Isopropanol SerPl-mCnc 1 Both 14,4095 1686 TOX 11 Alkoholi surrogaadid plasmas a456 Propanool plasmas a45-40 EI 2021-04-27 EI EI S,P-Propanol Propanool Propanool seerumis/plasmas QN g/L g/L 17379-9 13 JAH/Võrreld 3683 17379-9 Propanol MCnc Pt Bld Qn mg/dL mg/dL 2 DRUG/TOX Propanol [Mass/volume] in Blood Propanol Bld-mCnc 1 Both 18,1054 1683 TOX 11 Alkoholi surrogaadid plasmas a456 Metanool plasmas a387 JAH EI JAH S,P-MeOH Metanool Metanool seerumis/plasmas QN g/L g/L 5693-7 15 JAH/Võrreld 1785 5693-7 Methanol MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/dL mg/dL 0,0019% DRUG/TOX Methanol [Mass/volume] in Serum or Plasma Methanol SerPl-mCnc 1 Both 1689 TOX 11 Alkoholi surrogaadid plasmas a456 Etüleenglükool seerumis a385 JAH EI JAH S,P-EG Etüleenglükool Etüleenglükool seerumis/plasmas QN g/L g/L 5646-5 18 JAH/Võrreld 1758 5646-5 Ethylene glycol MCnc Pt Ser/Plas Qn mcg/mL; mg/dL 0,0015% DRUG/TOX Ethylene glycol [Mass/volume] in Serum or Plasma Ethylene Glycol SerPl-mCnc 1 Both 1690 TOX 11 Propüleenglükool seerumis a45-42 JAH EI JAH S,P-PG Propüleenglükool Propüleenglükool seerumis/plasmas QN g/L g/L 12552-6 20 JAH/Võrreld 1788 12552-6 Propylene glycol MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/dL mg/dL DRUG/TOX Propylene glycol [Mass/volume] in Serum or Plasma Prop glycol SerPl-mCnc 1 Both 2466 TOX 11 Alkoholi surrogaadid plasmas a456 Propüleenglükool plasmas a735 JAH EI JAH S,P-PG Propüleenglükool Propüleenglükool seerumis/plasmas QN g/L g/L 20 JAH/Võrreld 1788 12552-6 Propylene glycol MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/dL mg/dL DRUG/TOX Propylene glycol [Mass/volume] in Serum or Plasma Prop glycol SerPl-mCnc 1 Both 2897 TOX 11 Narkootilise aine tuvastamine uriinist, mass-spektromeetrilise meetodiga a45-31 JAH JAH JAH U-Narco GC/MS Narkootilised ained uriinis (GC/MS) Narkootilised ained uriinis (GC/MS) Tekst 27 JAH 6013 12554-2 Narcotics Prid Pt Urine Nom DRUG/TOX Narcotics and opioids [Identifier] in Urine Narcotics Ur 1 Both 609 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis a174 JAH JAH EI U-Narco panel Sõltuvusainete paneel uriinis Sõltuvusained uriinis (paneel) Paneel L-2716 28 JAH 2716 L-2716 610 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis a173 JAH JAH EI U-Narco panel Sõltuvusainete paneel uriinis Sõltuvusained uriinis (paneel) Paneel L-2716 28 JAH 2716 L-2716 611 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis; Sõltuvusainete paneel uriinis a173; a174 Amfetamiin a11-100 JAH EI EI U-Amp Amfetamiin uriinis Amfetamiin uriinis Tekst 19261-7 29 JAH 437 19261-7 Amphetamines ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Amphetamines [Presence] in Urine by Screen method Amphetamines Ur Ql Scn 1 Both 631 TOX 11 Amfetamiin uriinis a13-1 JAH JAH EI U-Amp Amfetamiin uriinis Amfetamiin uriinis Tekst 19261-7 29 JAH 437 19261-7 Amphetamines ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Amphetamines [Presence] in Urine by Screen method Amphetamines Ur Ql Scn 1 Both 614 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis; Sõltuvusainete paneel uriinis a173; a174 Barbituraadid a11-103 JAH EI EI U-Bar Barbituraadid uriinis Barbituraadid uriinis Tekst 19270-8 31 JAH 438 19270-8 Barbiturates ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Barbiturates [Presence] in Urine by Screen method Barbiturates Ur Ql Scn 1 Both 622 TOX 11 Barbituraadid uriinis a21-1 JAH JAH EI U-Bar Barbituraadid uriinis Barbituraadid uriinis Tekst 19270-8 31 JAH 438 19270-8 Barbiturates ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Barbiturates [Presence] in Urine by Screen method Barbiturates Ur Ql Scn 1 Both 616 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis; Sõltuvusainete paneel uriinis a173; a174 Bensodiasepiinid a11-105 JAH EI EI U-Bzd Bensodiasepiinid uriinis Bensodiasepiinid uriinis Tekst 14316-4 33 JAH 439 14316-4 Benzodiazepines ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Benzodiazepines [Presence] in Urine by Screen method Benzodiaz Ur Ql Scn 1 Both 623 TOX 11 Bensodiasepiinid uriinis a23-1 JAH JAH EI U-Bzd Bensodiasepiinid uriinis Bensodiasepiinid uriinis Tekst 14316-4 33 JAH 439 14316-4 Benzodiazepines ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Benzodiazepines [Presence] in Urine by Screen method Benzodiaz Ur Ql Scn 1 Both 630 TOX 11 Buprenorfiin uriinis a52212-1 JAH JAH EI U-Bupr Buprenorfiin uriinis Buprenorfiin uriinis Tekst 3414-0 35 JAH 2128 3414-0 Buprenorphine ACnc Pt Urine Ord DRUG/TOX Buprenorphine [Presence] in Urine Buprenorphine Ur Ql unknown Both 626 TOX 11 Ecstasy uriinis a5221-1 JAH JAH EI U-Ecs Ecstasy uriinis Ecstasy uriinis Tekst 19568-5 36 JAH 444 19568-5 Methylenedioxymethamphetamine ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Methylenedioxymethamphetamine [Presence] in Urine by Screen method MDMA Ur Ql Scn 1 Both 627 TOX 11 Fentanüül uriinis a522211-1 JAH JAH EI U-Fent Fentanüül uriinis Fentanüül uriinis Tekst 11235-9 37 JAH 1803 11235-9 Fentanyl ACnc Pt Urine Ord 1516 DRUG/TOX Fentanyl [Presence] in Urine Fentanyl Ur Ql 1 Both 21,4079 618 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis a173 Fentsüklidiin uriinis a11-107 JAH EI EI U-PCP Fentsüklidiin uriinis Fentsüklidiin uriinis Tekst 3936-2 38 JAH 1802 3936-2 Phencyclidine ACnc Pt Urine Ord 321 DRUG/TOX Phencyclidine [Presence] in Urine PCP Ur Ql 1 Both 11,4393 1809 TOX 11 Gammahüdroksübutüraat uriinis a326 JAH JAH EI U-GHB GHB uriinis Gammahüdroksübutüraat uriinis Tekst 43197-3 40 JAH 3855 43197-3 Gamma hydroxybutyrate Threshold Pt Urine Ord Screen 1 CHEM Gamma hydroxybutyrate [Presence] in Urine by Screen method G-OH-Butyr Ur Ql Scn 1 Both 612 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis; Sõltuvusainete paneel uriinis a173; a174 Kannabinoidid uriinis a11-101 JAH EI EI U-THC Kannabinoidid uriinis Kannabinoidid uriinis Tekst 18282-4 41 JAH 440 18282-4 Cannabinoids ACnc Pt Urine Ord Screen 0,0964% DRUG/TOX Cannabinoids [Presence] in Urine by Screen method Cannabinoids Ur Ql Scn 1 Both 633 TOX 11 Kannabinoidid uriinis a70-1 JAH JAH EI U-THC Kannabinoidid uriinis Kannabinoidid uriinis Tekst 18282-4 41 JAH 440 18282-4 Cannabinoids ACnc Pt Urine Ord Screen 0,0964% DRUG/TOX Cannabinoids [Presence] in Urine by Screen method Cannabinoids Ur Ql Scn 1 Both 613 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis; Sõltuvusainete paneel uriinis a173; a174 Kokaiin a11-102 JAH EI EI U-Coc Kokaiin uriinis Kokaiin uriinis Tekst 19359-9 43 JAH 441 19359-9 Cocaine ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Cocaine [Presence] in Urine by Screen method Cocaine Ur Ql Scn 1 Both 625 TOX 11 Kokaiin uriinis a75-1 JAH JAH EI U-Coc Kokaiin uriinis Kokaiin uriinis Tekst 19359-9 43 JAH 441 19359-9 Cocaine ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Cocaine [Presence] in Urine by Screen method Cocaine Ur Ql Scn 1 Both 617 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis a173 Metadoon a11-106 JAH EI EI U-Mtd Metadoon uriinis Metadoon uriinis Tekst 19550-3 46 JAH 442 19550-3 Methadone ACnc Pt Urine Ord Screen 0,0057% DRUG/TOX Methadone [Presence] in Urine by Screen method Methadone Ur Ql Scn 1 Both 624 TOX 11 Metadoon uriinis a104-1 JAH JAH EI U-Mtd Metadoon uriinis Metadoon uriinis Tekst 19550-3 46 JAH 442 19550-3 Methadone ACnc Pt Urine Ord Screen 0,0057% DRUG/TOX Methadone [Presence] in Urine by Screen method Methadone Ur Ql Scn 1 Both 632 TOX 11 Metamfetamiin uriinis a105-1 JAH JAH EI U-Met Metamfetamiin uriinis Metamfetamiin uriinis Tekst 19554-5 47 JAH 443 19554-5 Methamphetamine ACnc Pt Urine Ord Screen 0,0138% DRUG/TOX Methamphetamine [Presence] in Urine by Screen method Methamphet Ur Ql Scn 1 Both 615 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis; Sõltuvusainete paneel uriinis a173; a174 Opiaadid uriinis a11-104 JAH EI EI U-Mop Opiaadid uriinis Opiaadid uriinis Tekst 19295-5 49 JAH 445 19295-5 Opiates ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Opiates [Presence] in Urine by Screen method Opiates Ur Ql Scn 1 Both 629 TOX 11 Opiaadid uriinis a111-1 JAH JAH EI U-Mop Opiaadid uriinis Opiaadid uriinis Tekst 19295-5 49 JAH 445 19295-5 Opiates ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Opiates [Presence] in Urine by Screen method Opiates Ur Ql Scn 1 Both 1797 TOX 11 Tramadool uriinis a531 JAH JAH EI U-TML Tramadool uriinis Tramadool uriinis Tekst 51 JAH 4512 19710-3 Tramadol PrThr Pt Urine Ord Screen 10 DRUG/TOX Tramadol [Presence] in Urine by Screen method Tramadol Ur Ql Scn 1 Both 8,6864 1798 TOX 11 Sünteetilised kannabinoidid uriinis a532 EI 2020-12-11 EI EI U-K2 Sünteetilised kannabinoidid uriinis Sünteetilised kannabinoidid uriinis Tekst 52 JAH 4513 67126-3 Cannabinoids.synthetic PrThr Pt Urine Ord Confirm 1 DRUG/TOX Cannabinoids synthetic [Presence] in Urine by Confirmatory method Cannabinoids synthetic Ur Ql Cfm 1 Both 8,6864 619 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis a173 Propoksüfeen a11-108 EI 2023-12-01 EI EI U-PPX Propoksüfeen uriinis Propoksüfeen uriinis Tekst 19141-1 53 JAH 1835 19141-1 Propoxyphene ACnc Pt Urine Ord DRUG/TOX Propoxyphene [Presence] in Urine Propoxyph Ur Ql 1 Both 628 TOX 11 Tritsüklilised antidepressandid uriinis a128-1 JAH JAH EI U-TCA Tritsüklilised antidepressandid uriinis Tritsüklilised antidepressandid uriinis Tekst 19312-8 54 JAH 446 19312-8 Tricyclic antidepressants ACnc Pt Urine Ord Screen 0,0292% DRUG/TOX Tricyclic antidepressants [Presence] in Urine by Screen method Tricyclics Ur Ql Scn 1 Both 2633 TOX 11 Ketamiin uriinis a1111 EI 2023-03-13 EI EI U-Ket Ketamiin uriinis Ketamiin uriinis Tekst 57 JAH 5551 12327-3 Ketamine PrThr Pt Urine Ord DRUG/TOX Ketamine [Presence] in Urine Ketamine Ur Ql 1 Both 2465 TOX 11 Kotiniin uriinis a462 JAH JAH JAH U-Cotinine QL Kotiniin uriinis QL Kotiniin uriinis QL Tekst 58 JAH 3963 12293-7 Cotinine Threshold Pt Urine Ord 17 DRUG/TOX Cotinine [Presence] in Urine Cotinine Ur Ql 1 Both 13,8874 1810 TOX 11 Askorbiinhape uriinis a327 EI 2023-11-27 EI EI U-Vit C Vitamiin C uriinis Vitamiin C uriinis Tekst 1904-2 60 JAH 3964 1904-2 Ascorbate ACnc Pt Urine Ord CHEM Ascorbate [Presence] in Urine Vit C Ur Ql 1 Both 9,8793 2719 TOX 11 Elavhõbe veres a1136 JAH EI JAH B-Hg Elavhõbe veres Elavhõbe veres QN nmol/L nmol/L 67 JAH/Võrreld 3742 25170-2 Mercury SCnc Pt Bld Qn nmol/L nmol/L 15 DRUG/TOX Mercury [Moles/volume] in Blood Mercury Bld-sCnc 1 Both 1676 TOX 11 Elavhõbe uriinis a917 JAH JAH JAH U-Hg Elavhõbe uriinis Elavhõbe uriinis QN mg/L mg/L 5689-5 68 JAH/Võrreld 1799 5689-5 Mercury MCnc Pt Urine Qn ug/L mcg/mL; ng/mL DRUG/TOX Mercury [Mass/volume] in Urine Mercury Ur-mCnc 1 Both 1681 TOX 11 Kaadmium veres a45-20 JAH JAH JAH B-Cd Kaadmium Kaadmium veres QN ug/L µg/L 5609-3 73 JAH/Võrreld 1781 5609-3 Cadmium MCnc Pt Bld Qn ng/mL ng/mL DRUG/TOX Cadmium [Mass/volume] in Blood Cadmium Bld-mCnc 1 Both 1680 TOX 11 Kaadmium uriinis a45-21 JAH JAH JAH U-Cd Kaadmium uriinis Kaadmium uriinis QN ug/L µg/L 5611-9 74 JAH/Võrreld 1826 5611-9 Cadmium MCnc Pt Urine Qn ng/mL ng/mL DRUG/TOX Cadmium [Mass/volume] in Urine Cadmium Ur-mCnc 1 Both 2326 TOX 11 Koobalt plasmas a1032 JAH JAH JAH S,P-Co Koobalt Koobalt seerumis/plasmas QN ug/L ug/L 76 JAH 5293 5627-5 Cobalt MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/L ug/L DRUG/TOX Cobalt [Mass/volume] in Serum or Plasma Cobalt SerPl-mCnc 1 Both 15,6275 2327 TOX 11 Kroom plasmas a1033 JAH JAH JAH S,P-Cr (ug/L) Kroom (ug/L) Kroom seerumis/plasmas (ug/L) QN ug/L ug/L 80 JAH 5294 5622-6 Chromium MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL mcg/dL; ng/mL DRUG/TOX Chromium [Mass/volume] in Serum or Plasma Chromium SerPl-mCnc 1 Both 14,9989 2328 TOX 11 Mangaan plasmas a45-27-1 JAH JAH JAH S,P-Mn Mangaan Mangaan seerumis/plasmas QN ug/L ug/L 84 JAH 5009 5683-8 Manganese MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL DRUG/TOX Manganese [Mass/volume] in Serum or Plasma Manganese SerPl-mCnc 1 Both 14,9217 1678 TOX 11 Mangaan veres a45-27 EI 2019-04-25 JAH JAH B-Mn Mangaan Mangaan veres QN ug/L ug/L 85 JAH/Võrreld 1784 5681-2 Manganese MCnc Pt Bld Qn ng/mL ng/mL DRUG/TOX Manganese [Mass/volume] in Blood Manganese Bld-mCnc 1 Both 1679 TOX 11 Mangaan uriinis a45-26 JAH JAH JAH U-Mn Mangaan uriinis Mangaan uriinis QN mg/L mg/L 5684-6 86 JAH/Võrreld 1827 5684-6 Manganese MCnc Pt Urine Qn DRUG/TOX Manganese [Mass/volume] in Urine Manganese Ur-mCnc 1 Both 2318 TOX 11 Nikkel plasmas a1023 JAH JAH JAH S,P-Ni Nikkel Nikkel seerumis/plasmas QN ug/L µg/L 89 JAH 5295 5702-6 Nickel MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL mcg/mL; ng/mL DRUG/TOX Nickel [Mass/volume] in Serum or Plasma Nickel SerPl-mCnc 1 Both 15,4551 1671 TOX 11 Plii veres a45-38-1 JAH JAH JAH B-Pb Plii Plii veres QN mg/L mg/L 92 JAH/Võrreld 1786 5671-3 Lead MCnc Pt Bld Qn ug/dL mcg/dL; mcg/mL 0,0113% DRUG/TOX Lead [Mass/volume] in Blood Lead Bld-mCnc 1 Both 2695 TOX 11 Plii a45-38 EI EI JAH B-Pb Plii Plii veres QN mg/L mg/L 92 JAH/Võrreld 1786 5671-3 Lead MCnc Pt Bld Qn ug/dL mcg/dL; mcg/mL 0,0113% DRUG/TOX Lead [Mass/volume] in Blood Lead Bld-mCnc 1 Both 1677 TOX 11 Plii uriinis a45-37 JAH JAH JAH U-Pb Plii uriinis Plii uriinis QN mg/L mg/L 5676-2 93 JAH/Võrreld 1830 5676-2 Lead MCnc Pt Urine Qn ug/L mcg/dL; mg/dL; ng/mL DRUG/TOX Lead [Mass/volume] in Urine Lead Ur-mCnc 1 Both 2839 TOX 11 Seleen plasmas a1303 JAH EI JAH S-Se Seleen Seleen seerumis QN ug/L ug/L 97 JAH/Võrreld 3517 5724-0 Selenium MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL 14 DRUG/TOX Selenium [Mass/volume] in Serum or Plasma Selenium SerPl-mCnc 1 Both 13,7061 1675 TOX 11 Tsink plasmas a45-50 JAH JAH JAH S,P-Zn (mg/L) Tsink (mg/L) Tsink seerumis/plasmas (mg/L) QN mg/L mg/L 5763-8 102 JAH/Võrreld 1789 5763-8 Zinc MCnc Pt Ser/Plas Qn mcg/dL; mg/dL; ng/mL 0,0056% DRUG/TOX Zinc [Mass/volume] in Serum or Plasma Zinc SerPl-mCnc 1 Both 1672 TOX 11 Tsink uriinis a45-49 EI 2023-01-10 EI JAH U-Zn Tsink uriinis Tsink uriinis QN umol/L ug/g Krea 34387-1 104 JAH/Võrreld 1036 34387-1 Zinc SCnc Pt Urine Qn nmol/L nmol/L DRUG/TOX Zinc [Moles/volume] in Urine Zinc Ur-sCnc 1 Both 2527 TOX 11 Tsink ööpäevases uriinis a782 EI 2021-04-27 EI EI dU-Zn (ug/d) Tsink ööpäevases uriinis (ug/d) Tsink ööpäevases uriinis (ug/d) QN ug/d ug/d 106 JAH 4907 5765-3 Zinc MRat 24H Urine Qn ug/(24.h) ug/24 H DRUG/TOX Zinc [Mass/time] in 24 hour Urine Zinc 24h Ur-mRate 1 Both 14,7366 1674 TOX 11 Vask plasmas a45-171 end EI 2022-08-12 EI EI S,P-Cu Vask Vask seerumis/plasmas QN umol/L umol/L 14665-4 107 JAH/Võrreld 312 14665-4 Copper SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L DRUG/TOX Copper [Moles/volume] in Serum or Plasma Copper SerPl-sCnc 1 Both 3052 TOX 11 Vask plasmas a45-171 JAH JAH JAH S,P-Cu (mg/L) Vask (mg/L) Vask seerumis/plasmas (mg/L) QN mg/L mg/L 108 JAH 4856 5631-7 Copper MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/dL mcg/dL; ng/mL DRUG/TOX Copper [Mass/volume] in Serum or Plasma Copper SerPl-mCnc 1 Both 13,5761 1673 TOX 11 Vask ööpäevases uriinis a45-171-1 EI 2023-07-19 EI EI dU-Cu Vask ööpäevases uriinis Vask ööpäevases uriinis QN umol/d umol/d 112 JAH/Võrreld 1068 14666-2 Copper SRat 24H Urine Qn nmol/(24.h) nmol/24 hr DRUG/TOX Copper [Moles/time] in 24 hour Urine Copper 24H Ur-sRate 1 Both 3128 TOX 11 Vask ööpäevases uriinis (mg/d) a1647 JAH EI JAH dU-Cu (mg/d) Vask ööpäevases uriinis (mg/d) Vask ööpäevases uriinis (mg/d) QN mg/d mg/d 113 JAH/Võrreld 1842 21219-1 Copper MCnc 24H Urine Qn mcg/dL; ng/mL; ug/L DRUG/TOX Copper [Mass/volume] in 24 hour Urine Copper 24H Ur-mCnc 1 Both 958 IM 12 Kilpnääret stimuleeriv hormoon seerumis/plasmas a6001 JAH JAH EI S,P-TSH TSH Kilpnääret stimuleeriv hormoon seerumis/plasmas QN mU/L mU/L 3016-3 1 JAH 327 3016-3 Thyrotropin ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0600% CHEM Thyrotropin [Units/volume] in Serum or Plasma TSH SerPl-aCnc 1 Both 1595 IM 12 Trijoodtüroniin seerumis a79-92 JAH EI JAH S,P-T3 T3 Trijoodtüroniin seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/L 14930-2 4 JAH 331 14930-2 Triiodothyronine SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Triiodothyronine [Moles/volume] in Serum or Plasma T3 SerPl-sCnc 1 Both 960 IM 12 Vaba trijoodtüroniin seerumis/plasmas a6005 JAH JAH EI S,P-fT3 fT3 Vaba trijoodtüroniin seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/L 14928-6 5 JAH 330 14928-6 Triiodothyronine.free SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Triiodothyronine Free [Moles/volume] in Serum or Plasma T3Free SerPl-sCnc 1 Both 1596 IM 12 Türoksiin seerumis a79-93 JAH EI JAH S,P-T4 T4 Türoksiin seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/L 14921-1 7 JAH 329 14921-1 Thyroxine SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Thyroxine [Moles/volume] in Serum or Plasma T4 SerPl-sCnc 1 Both 959 IM 12 Vaba türoksiin seerumis/plasmas a6003 JAH JAH EI S,P-fT4 fT4 Vaba türoksiin seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/L 14920-3 8 JAH 328 14920-3 Thyroxine.free SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Thyroxine free [Moles/volume] in Serum or Plasma T4 Free SerPl-sCnc 1 Both 956 IM 12 Parathormoon plasmas a3054 JAH JAH EI S,P-PTH PTH Parathormoon seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/L 14866-8 10 JAH 337 14866-8 Parathyrin.intact SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Parathyrin.intact [Moles/volume] in Serum or Plasma PTH-Intact SerPl-sCnc 1 Both 957 IM 12 Parathormoon seerumis/plasmas a6000 JAH JAH EI S,P-PTH PTH Parathormoon seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/L 14866-8 10 JAH 337 14866-8 Parathyrin.intact SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Parathyrin.intact [Moles/volume] in Serum or Plasma PTH-Intact SerPl-sCnc 1 Both 2116 IM 12 Adrenokortikotroopne hormoon plasmas a6018-1 JAH JAH EI P-ACTH ACTH Adrenokortikotroopne hormoon plasmas QN pmol/L pmol/L 12 JAH 342 14674-6 Corticotropin SCnc Pt Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Corticotropin [Moles/volume] in Plasma ACTH Plas-sCnc 1 Both 961 IM 12 Kortisool seerumis/plasmas a6010 JAH JAH EI S,P-Cort Kortisool Kortisool seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/L 14675-3 21 JAH 344 14675-3 Cortisol SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Cortisol [Moles/volume] in Serum or Plasma Cortis SerPl-sCnc 1 Both 3203 IM 12 Synacthen-test (kortisool) a1792 Kortisool 0 min (enne mõjutust) a1793 JAH EI EI S,P-Cort 0 min (pre xxx challenge) Kortisool 0 min (enne mõjutust) Kortisool seerumis/plasmas 0 minutit (enne mõjutust) QN nmol/L "nmol/L " 23 JAH 6962 A-5584 3204 IM 12 Synacthen-test (kortisool) a1792 Kortisool 30 min (pärast mõjutust) a1794 JAH EI EI S,P-Cort 30 min (post xxx challenge) Kortisool 30 min (pärast mõjutust) Kortisool seerumis/plasmas 30 minutit (pärast mõjutust) QN nmol/L nmol/L 25 JAH 4011 32313-9 Cortisol^30M post XXX challenge SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L 1 CHAL Cortisol [Moles/volume] in Serum or Plasma --30 minutes post XXX challenge Cortis 30M p chal SerPl-sCnc 1 Observation 12,4391 3205 IM 12 Synacthen-test (kortisool) a1792 Kortisool 60 min (pärast mõjutust) a1795 JAH EI EI S,P-Cort 60 min (post xxx challenge) Kortisool 60 min (pärast mõjutust) Kortisool seerumis/plasmas 60 minutit (pärast mõjutust) QN nmol/L nmol/L 27 JAH 3921 59804-5 Cortisol^1H post XXX challenge SCncDiff Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHAL Cortisol [Molar concentration difference] in Serum or Plasma --1 hour post XXX challenge Cortis 1h p chal SerPl-SCDiff 1 Observation 13,3917 3224 IM 12 Kortisool hommikul a1839 JAH EI EI S,P-Cort morning Kortisool hommikul Kortisool seerumis/plasmas (hommikul) QN nmol/L nmol/L 33 JAH 4625 14679-5 Cortisol^AM peak specimen SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L 2 CHEM Cortisol [Moles/volume] in Serum or Plasma --AM peak specimen Cortis AM peak SerPl-sCnc 1 Both 9,3304 1590 IM 12 Kortisool ööpäevauriinis a45-93 JAH JAH JAH dU-Cort Kortisool ööpäevases uriinis Kortisool ööpäevases uriinis QN nmol/d nmoL/d 25884-8 36 JAH 347 25884-8 Cortisol.free SRat 24H Urine Qn RIA CHEM Cortisol Free [Moles/time] in 24 hour Urine by Radioimmunoassay (RIA) Cortis F 24H Ur RIA-sRate 1 Both 2271 IM 12 Kortisool süljes hommikul a945 JAH JAH EI Sal-Cort morning Kortisool süljes hommikul Kortisool süljes (hommikul) QN nmol/L nmol/L 39 JAH 4015 58675-0 Cortisol^8 AM specimen SCnc Pt Saliva Qn nmol/L nmol/L CHAL Cortisol [Moles/volume] in Saliva (oral fluid) --8 AM specimen Cortis 8 AM Sal-sCnc 1 Observation 16,6774 2272 IM 12 Kortisool süljes öösel a946 JAH JAH EI Sal-Cort night Kortisool süljes õhtul Kortisool süljes (õhtul) QN nmol/L nmol/L 42 JAH 4016 58643-8 Cortisol^12 AM specimen SCnc Pt Saliva Qn nmol/L nmol/L CHAL Cortisol [Moles/volume] in Saliva (oral fluid) --12 AM specimen Cortis 12 AM Sal-sCnc 1 Observation 21,4825 1594 IM 12 17-alfa-hüdroksüprogesteroon seerumis a45-78 JAH JAH JAH S,P-17-OHP 17-OHP 17-alfahüdroksüprogesteroon seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/L 14569-8 45 JAH 368 14569-8 17-Hydroxyprogesterone SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM 17-Hydroxyprogesterone [Moles/volume] in Serum or Plasma 17OHP SerPl-sCnc 1 Both 3207 IM 12 17-OHP a1799 JAH EI JAH S,P-17-OHP 17-OHP 17-alfahüdroksüprogesteroon seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/L 45 JAH 368 14569-8 17-Hydroxyprogesterone SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM 17-Hydroxyprogesterone [Moles/volume] in Serum or Plasma 17OHP SerPl-sCnc 1 Both 3208 IM 12 17-OHP a1800 JAH EI JAH S,P-17-OHP 17-OHP 17-alfahüdroksüprogesteroon seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/L 45 JAH 368 14569-8 17-Hydroxyprogesterone SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM 17-Hydroxyprogesterone [Moles/volume] in Serum or Plasma 17OHP SerPl-sCnc 1 Both 3209 IM 12 17-OHP a1801 JAH EI JAH S,P-17-OHP 17-OHP 17-alfahüdroksüprogesteroon seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/L 45 JAH 368 14569-8 17-Hydroxyprogesterone SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM 17-Hydroxyprogesterone [Moles/volume] in Serum or Plasma 17OHP SerPl-sCnc 1 Both 1587 IM 12 Aldosteroon plasmas a45-80 JAH JAH JAH S,P-Aldo Aldosteroon Aldosteroon seerumis/plasmas QN ng/dL ng/dL 1763-2 46 JAH 353 1763-2 Aldosterone MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/dL ng/dL 0,0034% CHEM Aldosterone [Mass/volume] in Serum or Plasma Aldost SerPl-mCnc 1 Both 1586 IM 12 Reniin plasmas a45-102 JAH JAH JAH P-Renin Reniin Reniin plasmas QN mU/L mU/L 2915-7 50 JAH 355 2915-7 Renin CCnc Pt Plas Qn 0,0029% CHEM Renin [Enzymatic activity/volume] in Plasma Renin Plas-cCnc 1 Both 1588 IM 12 Aldosteroon/reniin a219 JAH JAH JAH P-Aldo/P-Renin Aldosteroon/reniin Aldosterooni ja reniini suhe plasmas QN 30894-0 53 JAH 359 30894-0 Aldosterone/Renin Ratio Pt Ser/Plas Qn CHEM Aldosterone/Renin [Ratio] in Serum or Plasma Aldost/Renin SerPl-Rto 1 Both 962 IM 12 C-peptiid seerumis/plasmas a6015 JAH JAH EI S,P-C-pept C-peptiid C-peptiid seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/L 14633-2 56 JAH 384 14633-2 C peptide SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM C peptide [Moles/volume] in Serum or Plasma C peptide SerPl-sCnc 1 Both 954 IM 12 Insuliin seerumis/plasmas a8677 JAH JAH EI S,P-Ins Insuliin Insuliin seerumis/plasmas QN mU/L mIU/L 20448-7 57 JAH 386 20448-7 Insulin ACnc Pt Ser/Plas Qn uU/mL mcU/mL 0,01% CHEM Insulin [Units/volume] in Serum or Plasma Insulin SerPl-aCnc 1 Both 3171 IM 12 Insuliini stimulatsioonitest a1756 Insuliin 0 min a1754 JAH EI JAH S,P-Ins (post xxx challenge) Insuliin (pärast mõjutust) Insuliin seerumis/plasmas (pärast mõjutust) QN mU/L mU/L 58 JAH 387 51427-3 Insulin^pre/post XXX challenge SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHAL Insulin [Moles/volume] in Serum or Plasma --pre/post XXX challenge Insulin pre/p chal SerPl-sCnc 1 Observation 17,6957 3172 IM 12 Insuliini stimulatsioonitest a1756 Insuliin 60 min a1755 JAH EI JAH S,P-Ins 60 min (post xxx challenge) Insuliin 60 min (pärast mõjutust) insuliin seerumis/plasmas 60 minutit (pärast mõjutust) QN mU/L mU/L 59 JAH 3930 27379-7 Insulin^1H post XXX challenge ACnc Pt Ser/Plas Qn u[IU]/mL mU/mL;mcU/mL 21 CHAL Insulin [Units/volume] in Serum or Plasma --1 hour post XXX challenge Insulin 1h p chal SerPl-aCnc 1 Observation 12,8021 3173 IM 12 Insuliini stimulatsioonitest a1756 "Insuliin 120 min " a1757 JAH EI JAH S,P-Ins 120 min (post xxx challenge) Insuliin 120 min (pärast mõjutust) Insuliin seerumis/plasmas 120 minutit (pärast mõjutust) QN mU/L mU/L 60 JAH 3929 27826-7 Insulin^2H post XXX challenge ACnc Pt Ser/Plas Qn u[IU]/mL mU/mL;mcU/mL 19 CHAL Insulin [Units/volume] in Serum or Plasma --2 hours post XXX challenge Insulin 2h p chal SerPl-aCnc 1 Observation 12,8021 953 IM 12 Koorioni gonadotropiin (intaktne+vaba beetaalaühik) seerumis/plasmas a82 JAH JAH EI S,P-hCG (intact + fb) hCG (intaktne + fb) Koorioni gonadotropiin (intaktne + vaba beetaalaühik) seerumis/plasmas QN U/L IU/L 45194-8 64 JAH 377 45194-8 Choriogonadotropin.intact+Beta subunit ACnc Pt Ser/Plas Qn m[IU]/mL mIU/mL CHEM Choriogonadotropin.intact+Beta subunit [Units/volume] in Serum or Plasma HGC Intact+B SerPl-aCnc 1 Both 1593 IM 12 Androsteendioon seerumis a45-81 JAH JAH JAH S-Androst Androsteendioon Androsteendioon seerumis QN nmol/L nmol/L 14603-5 66 JAH 376 14603-5 Androstenedione SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Androstenedione [Moles/volume] in Serum or Plasma Androst SerPl-sCnc 1 Both 965 IM 12 Dehüdroepiandrosteroonsulfaat seerumis/plasmas a6020 JAH JAH EI S,P-DHEAS DHEAS Dehüdroepiandrosteroonsulfaat seerumis/plasmas QN umol/L µmol/L 14688-6 67 JAH 375 14688-6 Dehydroepiandrosterone sulfate SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Dehydroepiandrosterone sulfate [Moles/volume] in Serum or Plasma DHEA-S SerPl-sCnc 1 Both 969 IM 12 Folliikuleid stimuleeriv hormoon seerumis/plasmas a6026 JAH JAH EI S,P-FSH FSH Folliikuleid stimuleeriv hormoon seerumis/plasmas QN U/L U/L 15067-2 70 JAH 361 15067-2 Follitropin ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0020% CHEM Follitropin [Units/volume] in Serum or Plasma FSH SerPl-aCnc 1 Both 3215 IM 12 GnRH test a1819 FSH 0 min (enne mõjutust) a1824 JAH EI EI S,P-FSH 0 min (pre xxx challenge) FSH 0 min (enne mõjutust) FSH seerumis/plasmas 0 minutit (enne mõjutust) QN U/L "U/L " 71 JAH 6963 58947-3 Follitropin^pre XXX challenge ACnc Pt Ser/Plas Qn m[IU]/mL mIU/mL CHAL Follitropin [Units/volume] in Serum or Plasma --pre XXX challenge FSH pre chal SerPl-aCnc 1 Observation 3216 IM 12 GnRH test a1819 FSH 30 min (pärast mõjutust) a1825 JAH EI EI S,P-FSH 30 min (post xxx challenge) FSH 30 min (pärast mõjutust) Folliikuleid stimuleeriv hormoon seerumis/plasmas 30 minutit (pärast mõjutust) QN U/L U/L 72 JAH 3924 32316-2 Follitropin^30M post XXX challenge ACnc Pt Ser/Plas Qn m[IU]/mL IU/L;mIU/mL 2 CHAL Follitropin [Units/volume] in Serum or Plasma --30 minutes post XXX challenge FSH 30M p chal SerPl-aCnc 1 Observation 14,0576 3217 IM 12 GnRH test a1819 FSH 60 min (pärast mõjutust) a1826 JAH EI EI S,P-FSH 60 min (post xxx challenge) FSH 60 min (pärast mõjutust) Folliikuleid stimuleeriv hormoon seerumis/plasmas 60 minutit (pärast mõjutust) QN U/L U/L 73 JAH 3925 21276-1 Follitropin^1H post XXX challenge ACnc Pt Ser/Plas Qn m[IU]/mL IU/L;mIU/mL 2 CHAL Follitropin [Units/volume] in Serum or Plasma --1 hour post XXX challenge FSH 1h p chal SerPl-aCnc 1 Observation 14,0576 3218 IM 12 GnRH test a1819 FSH 120 min (pärast mõjutust) a1827 JAH EI EI S,P-FSH 120 min (post xxx challenge) FSH 120 min (pärast mõjutust) Folliikuleid stimuleeriv hormoon seerumis/plasmas 120 minutit (pärast mõjutust) QN U/L U/L 74 JAH 3923 53147-5 Follitropin^2H post XXX challenge ACnc Pt Ser/Plas Qn m[IU]/mL IU/L;mIU/mL 1 CHAL Follitropin [Units/volume] in Serum or Plasma --2 hours post XXX challenge FSH 2h p chal SerPl-aCnc 1 Observation 14,0576 970 IM 12 Luteiniseeriv hormoon seerumis/plasmas a6028 JAH JAH EI S,P-LH LH Luteiniseeriv hormoon seerumis/plasmas QN U/L IU/L 10501-5 75 JAH 363 10501-5 Lutropin ACnc Pt Ser/Plas Qn mU/mL mU/mL 0,0060% CHEM Lutropin [Units/volume] in Serum or Plasma LH SerPl-aCnc 1 Both 3211 IM 12 GnRH test a1819 LH 0 min (enne mõjutust) a1820 JAH EI EI S,P-LH 0 min (pre xxx challenge) LH 0 min (enne mõjutust) Luteiniseeriv hormoon seerumis/plasmas 0 minutit (enne mõjutust) QN U/L "U/L " 76 JAH 6965 58946-5 Lutropin^pre XXX challenge ACnc Pt Ser/Plas Qn m[IU]/mL mIU/mL CHAL Lutropin [Units/volume] in Serum or Plasma --pre XXX challenge LH pre chal SerPl-aCnc 1 Observation 3212 IM 12 GnRH test a1819 LH 30 min (pärast mõjutust) a1821 JAH EI EI S,P-LH 30 min (post xxx challenge) LH 30 min (pärast mõjutust) Luteiniseeriv hormoon seerumis/plasmas 30 minutit (pärast mõjutust) QN U/L U/L 77 JAH 3927 32326-1 Lutropin^30M post XXX challenge ACnc Pt Ser/Plas Qn m[IU]/mL mIU/mL;UI/L 2 CHAL Lutropin [Units/volume] in Serum or Plasma --30 minutes post XXX challenge LH 30M p chal SerPl-aCnc 1 Observation 14,0703 3213 IM 12 GnRH test a1819 LH 60 min (pärast mõjutust) a1822 JAH EI EI S,P-LH 60 min (post xxx challenge) LH 60 min (pärast mõjutust) Luteiniseeriv hormoon seerumis/plasmas 60 minutit (pärast mõjutust) QN U/L U/L 78 JAH 3928 32327-9 Lutropin^1H post XXX challenge ACnc Pt Ser/Plas Qn m[IU]/mL mIU/mL;UI/L 2 CHAL Lutropin [Units/volume] in Serum or Plasma --1 hour post XXX challenge LH 1h p chal SerPl-aCnc 1 Observation 14,0703 3214 IM 12 GnRH test a1819 LH 120 min (pärast mõjutust) a1823 JAH EI EI S,P-LH 120 min (post xxx challenge) LH 120 min (pärast mõjutust) Luteiniseeriv hormoon seerumis/plasmas 120 minutit (pärast mõjutust) QN U/L U/L 79 JAH 3926 56494-8 Lutropin^2H post XXX challenge ACnc Pt Ser/Plas Qn m[IU]/mL mIU/mL;UI/L 1 CHAL Lutropin [Units/volume] in Serum or Plasma --2 hours post XXX challenge LH 2h p chal SerPl-aCnc 1 Observation 14,0703 955 IM 12 Prolaktiin seerumis/plasmas a3039 JAH JAH EI S,P-Prol Prolaktiin Prolaktiin seerumis/plasmas QN mU/L mU/L 15081-3 80 JAH 365 15081-3 Prolactin ACnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Prolactin [Units/volume] in Serum or Plasma Prolactin SerPl-aCnc 1 Both 1877 IM 12 Prolaktiin seerumis/plasmas (post-PEG) a366-1 JAH EI EI S,P-Prol (PEG) Prolaktiin (PEG) Prolaktiin seerumis/plasmas (pärast sadestamist polüetüleenglükooliga) QN mU/L mU/L mU/L 82 JAH 2944 A-2944 1585 IM 12 Makroprolaktiin seerumis a366-3 JAH JAH EI S,P-Prol macro Makroprolaktiin Makroprolaktiin seerumis/plasmas QN % % 48389-1 83 JAH 1899 48389-1 Macroprolactin/Prolactin SFr Pt Ser/Plas Qn % % 2 CHEM Macroprolactin/Prolactin [Moles] in Serum or Plasma Macroprolactin/Prolactin SFr SerPl 1 Both 971 IM 12 Progesteroon seerumis/plasmas a6032 JAH JAH EI S,P-Prog Progesteroon Progesteroon seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/L 14890-8 86 JAH 367 14890-8 Progesterone SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Progesterone [Moles/volume] in Serum or Plasma Progest SerPl-sCnc 1 Both 966 IM 12 Testosteroon seerumis/plasmas a6022 JAH JAH EI S,P-Testo Testosteroon Testosteroon seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/L 14913-8 88 JAH 372 14913-8 Testosterone SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Testosterone [Moles/volume] in Serum or Plasma Testost SerPl-sCnc 1 Both 3026 IM 12 Vaba testosteroon (arvutuslik) seerumis/plasmas a1293 JAH EI EI S,P-fTesto calc Vaba testosteroon (arvutuslik) Vaba testosteroon (arvutuslik) seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/L 90 JAH 5626 96559-0 Testosterone.free SCnc Pt Ser/Plas Qn Calculated pmol/L pmol/L CHEM Testosterone Free [Moles/volume] in Serum or Plasma by calculation Testost Free SerPl Calc-sCnc 1 Both 967 IM 12 Suguhormoone siduv globuliin seerumis/plasmas a6023 JAH JAH EI S,P-SHBG Suguhormoone siduv globuliin Suguhormoone siduv globuliin seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/L 13967-5 92 JAH 374 13967-5 Sex hormone binding globulin SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L 0,0033% CHEM Sex hormone binding globulin [Moles/volume] in Serum or Plasma SHBG SerPl-sCnc 1 Both 1852 IM 12 Vaba androgeeni indeks seerumis/plasmas a578 JAH JAH EI S,P-FAI Vaba androgeeni indeks Vaba androgeeni indeks seerumis/plasmas QN % % % 93 JAH 2053 24125-7 Androgen.free index SCrto Pt Ser/Plas Qn % 1573 CHEM Andorgen free Index in Serum or Plasma Androgen FAI SerPl-sRto 1 Observation 33,1704 968 IM 12 Östradiool seerumis/plasmas a6025 JAH JAH EI S,P-E2 Östradiool Östradiool seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/L 14715-7 95 JAH 370 14715-7 Estradiol SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Estradiol [Moles/volume] in Serum or Plasma Estradiol SerPl-sCnc 1 Both 972 IM 12 Anti-Mülleri hormoon seerumis/plasmas a9497 JAH JAH EI S,P-AMH Anti-Mülleri hormoon Anti-Mülleri hormoon seerumis/plasmas QN ug/L µg/L 38476-8 96 JAH 1968 38476-8 Mullerian inhibiting substance MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL 1606 CHEM Mullerian inhibiting substance [Mass/volume] in Serum or Plasma MIS SerPl-mCnc 1 Both 21,9674 2419 IM 12 Fibroblasti kasvufaktor 23 plasmas a986 EI 2021-04-27 EI EI P-FGF-23 FGF-23 Fibroblasti kasvufaktor 23 plasmas QN kU/L kRU/L 99 JAH 5374 46699-5 Fibroblast growth factor 23 ACnc Pt Plas Qn [arb'U]/mL rU/mL CHEM Fibroblast growth factor 23 [Units/volume] in Plasma FGF-23 Plas-aCnc 1 Both 3104 IM 12 Fibroblasti kasvufaktor 23 plasmas a1624 JAH EI JAH P-FGF-23 FGF-23 Fibroblasti kasvufaktor 23 plasmas QN kU/L kU/L rU/mL 99 JAH 5374 46699-5 Fibroblast growth factor 23 ACnc Pt Plas Qn [arb'U]/mL rU/mL CHEM Fibroblast growth factor 23 [Units/volume] in Plasma FGF-23 Plas-aCnc 1 Both 1578 IM 12 Kasvuhormoon seerumis a45-92 JAH JAH JAH S,P-GH Kasvuhormoon Kasvuhormoon seerumis/plasmas QN mU/L mU/L 2963-7 100 JAH 379 33858-2 Somatotropin ACnc Pt Ser/Plas Qn m[IU]/L mIU/L CHEM Somatotropin [Units/volume] in Serum or Plasma GH SerPl-aCnc 1 Both 1592 IM 12 Insuliinisarnane kasvufaktor 1 seerumis a45-89 JAH JAH EI S,P-IGF-1 IGF-1 Insuliinisarnane kasvufaktor 1 seerumis/plasmas QN ug/L ug/L 2484-4 115 JAH 382 2484-4 Insulin-like growth factor-I MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0025% CHEM Insulin-like growth factor-I [Mass/volume] in Serum or Plasma IGF-I SerPl-mCnc 1 Both 3110 IM 12 Insuliinisarnane kasvufaktor 2 seerumis/plasmas a1611 JAH JAH JAH S,P-IGF-2 IGF-2 Insuliinisarnane kasvufaktor 2 seerumis/plasmas QN ug/L ?g/L 116 JAH 7116 2485-1 Insulin-like growth factor-II MCnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Insulin-like growth factor-II [Mass/volume] in Serum or Plasma IGF-II SerPl-mCnc Laboratory Both 1591 IM 12 Insuliinisarnast kasvufaktorit siduv proteiin 3 seerumis a45-90 JAH JAH JAH S,P-IGFBP-3 IGFBP-3 Insuliinisarnast kasvufaktorit siduv proteiin 3 seerumis/plasmas QN mg/L mg/L 2483-6 117 JAH 383 2483-6 Insulin-like growth factor binding protein 3 MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0011% CHEM Insulin-like growth factor binding protein 3 [Mass/volume] in Serum or Plasma IGF BP3 SerPl-mCnc 1 Both 2996 IM 12 Tuumornekroosifaktor alfa seerumis/plasmas a1453 JAH EI JAH S,P-TNFa TNFa Tuumornekroosifaktor alfa seerumis/plasmas QN ng/L ng/L 120 JAH 5023 3074-2 Tumor necrosis factor.alpha MCnc Pt Ser/Plas Qn pg/mL pg/mL CHEM Tumor necrosis factor.alpha [Mass/volume] in Serum or Plasma A-Tumor Necrosis Fact SerPl-mCnc 1 Both 10,3991 1455 IM 12 I tüüpi kollageeni beeta-isomeriseerunud C-terminaalsed telopeptiidid a282 JAH JAH JAH S,P-CTx CTx I tüüpi kollageeni C-telopeptiidi beetaisomeer seerumis/plasmas QN ug/L µg/L 121 JAH 340 41171-0 Collagen crosslinked C-telopeptide MCnc Pt Ser/Plas Qn pg/mL pg/mL CHEM Collagen crosslinked C-telopeptide [Mass/volume] in Serum or Plasma Collagen CTx SerPl-mCnc 1 Both 1456 IM 12 I tüüpi prokollageeni N-terminaalne propeptiid a281 JAH JAH JAH S,P-P1NP P1NP I tüüpi prokollageeni N-fragment seerumis/plasmas QN ug/L ug/L 47255-5 122 JAH 341 47255-5 Procollagen peptide.type 1 N-Terminal MCnc Pt Ser Qn ug/L ug/L CHEM Procollagen peptide.type 1 N-Terminal [Mass/volume] in Serum Procollagen Peptide.1 N-term Ser-mCnc 1 Both 1589 IM 12 Osteokaltsiin seerumis a45-35 JAH JAH JAH S,P-Osteoca Osteokaltsiin Osteokaltsiin seerumis/plasmas QN ug/L ug/L 2697-1 124 JAH 339 2697-1 Osteocalcin MCnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Osteocalcin [Mass/volume] in Serum or Plasma Osteocalcin SerPl-mCnc 1 Both 2329 IM 12 Vitamiinide A ja E paneel a1047 JAH JAH JAH S,P-Vit A, E panel Vitamiinide A ja E paneel Vitamiinid A ja E seerumis/plasmas (paneel) Paneel 125 JAH 3685 L-3685 2330 IM 12 Vitamiinide A ja E paneel a1047 Vitamiin A a1048 JAH EI JAH S,P-Vit A Vitamiin A Vitamiin A seerumis/plasmas QN mg/L mg/L 126 JAH 3513 2923-1 Retinol MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL mcg/dL; mcg/mL 20 CHEM Retinol [Mass/volume] in Serum or Plasma Vit A SerPl-mCnc 1 Both 1599 IM 12 Vitamiin B1 veres a452 JAH JAH JAH B-Vit B1 Vitamiin B1 Vitamiin B1 veres QN ug/L ug/L 2998-3 129 JAH 3687 2998-3 Thiamine MCnc Pt Bld Qn ug/dL ug/dL 13 CHEM Thiamine [Mass/volume] in Blood Vit B1 Bld-mCnc 1 Both 19,2219 1598 IM 12 Vitamiin B6 veres a455 JAH JAH JAH B-Vit B6 Vitamiin B6 Vitamiin B6 veres QN ug/L ug/L A-3688 134 JAH 3688 A-3688 2331 IM 12 Vitamiinide A ja E paneel a1047 Vitamiin E a1049 JAH EI JAH S,P-Vit E Vitamiin E Vitamiin E seerumis/plasmas QN mg/L mg/L 137 JAH 3515 47791-9 Tocopherols MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/L mg/L CHEM Tocopherols [Mass/volume] in Serum or Plasma Tocopherols SerPl-mCnc 1 Both 9,9373 764 IM 12 Vitamiin D (25-OH) seerumis/plasmas a3068 JAH JAH EI S,P-Vit D (25-OH) Vitamiin D (25-OH) Vitamiin D (25-OH) seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/L 60493-4 138 JAH 338 60493-4 Calcidiol+Calciferol SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Calcidiol+Calciferol [Moles/volume] in Serum or Plasma Calcidiol+Calciferol SerPl-sCnc 1 Both 11,4838 2427 IM 12 Vitamiin D (1,25-OH) a981 JAH EI JAH S,P-Vit D (1,25-OH) Vitamiin D (1,25-OH) Vitamiin D (1,25-OH) seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/L 139 JAH 3740 14566-4 Calcitriol SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L 503 CHEM Calcitriol [Moles/volume] in Serum or Plasma 1,25(OH)2D3 SerPl-sCnc 1 Both 15,9973 2863 IM 12 Kopeptiin a1316 JAH JAH JAH S,P-Copept Kopeptiin Kopeptiin seerumis, plasmas QN pmol/L pmol/L 146 JAH 3751 78987-5 Provasopressin.C-terminal SCnc Pt Ser/Plas Qn IA pmol/L pmol/L CHEM Provasopressin.C-terminal [Moles/volume] in Serum or Plasma by Immunoassay CT-proAVP SerPl IA-sCnc 1 Both 17,9691 3206 IM 12 Synacthen-test (17-OHP, kortisool) a1802 JAH JAH JAH Synacthentest (17-OHP, Cort) Synacthen-test (17-OHP, kortisool) Synacthen-test (17-alfahüdroksüprogesteroon, kortisool) Paneel 154 JAH 3473 L-3473 3201 IM 12 Synacthen-test (17-OHP) a1807 JAH JAH JAH Synacthentest (17-OHP) Synacthen-test (17-OHP) Synacthen-test (17-alfahüdroksüprogesteroon) Paneel 155 JAH 3474 L-3474 3202 IM 12 Synacthen-test (kortisool) a1792 JAH JAH EI Synacthentest (Cort) Synacthen-test (kortisool) Synacthen-test (kortisool) Paneel 156 JAH 3475 L-3475 3210 IM 12 GnRH test a1819 JAH JAH EI GnRH test GnRH test Gonadotropiini vabastava hormooni stimulatsioonitest Paneel 157 JAH 3477 L-3477 3223 IM 12 Väike deksametasooni supressioonitest (1 mg) a1838 JAH JAH EI Dexamethazone supression test (small, 1mg) Väike deksametasooni supressioonitest (1 mg) Väike deksametasooni supressioonitest (1 mg) Paneel " " 161 JAH 3483 L-3483 3170 IM 12 Insuliini stimulatsioonitest a1756 JAH EI JAH Insulin stimulation test Insuliini stimulatsioonitest Insuliini stimulatsioonitest Paneel " " 165 JAH 5411 L-5339 1579 IM 12 Gastropaneel a301 JAH EI JAH S,P-Gastro panel Gastropaneel Gastropaneel seerumis/plasmas Paneel L-3505 170 JAH 3505 L-3505 1584 IM 12 Gastropaneel a301 Pepsinogeen I a302 JAH EI JAH S,P-PG I Pepsinogeen I Pepsinogeen I seerumis/plasmas QN ug/L ug/L 2736-7 171 JAH 3508 2736-7 Pepsinogen I MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL 2 CHEM Pepsinogen I [Mass/volume] in Serum or Plasma Pepsinogen I SerPl-mCnc 1 Both 29,8952 1583 IM 12 Gastropaneel a301 Pepsinogeen II a303 JAH EI JAH S,P-PG II Pepsinogeen II Pepsinogeen II seerumis/plasmas QN ug/L ug/L 2738-3 173 JAH 3509 2738-3 Pepsinogen II MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL CHEM Pepsinogen II [Mass/volume] in Serum or Plasma Pepsinogen II SerPl-mCnc 1 Both 22,3083 1582 IM 12 Gastropaneel a301 Gastriin-17 a305 JAH EI JAH S,P-G17 Gastriin-17 Gastriin-17 fragment seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/L A-3510 174 JAH 3510 A-3510 1580 IM 12 Gastropaneel a301 Pepsinogeen I ja II suhe a304 JAH EI JAH S,P-PGI/S-PGII Pepsinogeen I/pepsinogeen II Pepsinogeen I ja pepsinogeen II suhe seerumis/plasmas QN A-3511 175 JAH 3511 A-3511 2420 IM 12 Leptiin a985 EI 2021-04-27 EI EI S,P-Leptin Leptiin Leptiin seerumis/plasmas QN ug/L ng/mL 176 JAH 3662 21365-2 Leptin MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ug/L;ng/mL 10 CHEM Leptin [Mass/volume] in Serum or Plasma Leptin SerPl-mCnc 1 Both 20,1299 1039 TU 13 Alfafetoproteiin seerumis/plasmas a4537 JAH JAH EI S,P-AFP AFP Alfafetoproteiin seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 53961-9 1 JAH 409 53961-9 Alpha-1-Fetoprotein.tumor marker ACnc Pt Ser/Plas Qn [IU]/mL U/mL CHEM Alpha-1-fetoprotein.tumor marker [Units/volume] in Serum or Plasma AFP-TM SerPl-aCnc 1 Both 9,8509 1054 TU 13 Kartsinoembrüonaalne antigeen seerumis/plasmas a4621 JAH JAH EI S,P-CEA CEA Kartsinoembrüonaalne antigeen seerumis/plasmas QN ug/L µg/L 2039-6 2 JAH 404 2039-6 Carcinoembryonic Ag MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0118% CHEM Carcinoembryonic Ag [Mass/volume] in Serum or Plasma CEA SerPl-mCnc 1 Both 1047 TU 13 fPSA% a4639 Prostataspetsiifiline antigeen seerumis/plasmas a4622 JAH JAH EI S,P-PSA PSA Prostataspetsiifiline antigeen seerumis/plasmas QN ug/L µg/L 2857-1 3 JAH 401 2857-1 Prostate specific Ag MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0598% CHEM Prostate specific Ag [Mass/volume] in Serum or Plasma PSA SerPl-mCnc 1 Both 1048 TU 13 fPSA% a4639 Vaba prostataspetsiifiline antigeen seerumis/plasmas a4637 JAH JAH EI S,P-fPSA fPSA Vaba prostataspetsiifiline antigeen seerumis/plasmas QN ug/L µg/L 10886-0 4 JAH 402 10886-0 Prostate specific Ag.free MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0025% CHEM Prostate Specific Ag Free [Mass/volume] in Serum or Plasma PSA Free SerPl-mCnc 1 Both 1046 TU 13 Vaba prostataspetsiifilise antigeeni % seerumis/plasmas a4639 JAH JAH EI S,P-fPSA% fPSA% Vaba prostataspetsiifilise antigeeni % seerumis/plasmas QN % % 12841-3 5 JAH 403 12841-3 Prostate specific Ag.free/Prostate specific Ag.total MFr Pt Ser/Plas Qn % % 0,0035% CHEM Prostate Specific Ag Free/Prostate specific Ag.total in Serum or Plasma PSA Free MFr SerPl 1 Observation 1055 TU 13 Happelise fosfataasi prostata isoensüüm seerumis a4622-2 EI EI EI S-pACP Happelise fosfataasi prostata isoensüüm Happelise fosfataasi prostata isoensüüm seerumis QN ug/L µg/L 20420-6 6 JAH 1967 20420-6 Acid phosphatase.prostatic MCnc Pt Ser Qn ng/mL ug/L;ng/mL 1938 CHEM Prostatic acid phosphatase [Mass/volume] in Serum PACP Ser-mCnc 1 Both 27,3895 1037 TU 13 ROMA indeks (postmenopaus); ROMA indeks (premenopaus) a116; a115 Kasvajaantigeen HE4 seerumis/plasmas a24443 JAH JAH EI S,P-HE4 HE4 Kasvajaantigeen HE4 seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/L Cobas 6000 55180-4 7 JAH 406 55180-4 Human epididymis protein 4 SCnc Pt Ser Qn pM CHEM Human epididymis protein 4 [Moles/volume] in Serum HE4 Ser-sCnc 1 Both 1038 TU 13 ROMA indeks (postmenopaus); ROMA indeks (premenopaus) a116; a115 Kasvajaantigeen CA 125 seerumis/plasmas a4651-1 JAH JAH EI S,P-CA 125 CA 125 Kasvajaantigeen CA 125 seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Cobas 6000 10334-1 8 JAH 405 10334-1 Cancer Ag 125 ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0073% CHEM Cancer Ag 125 [Units/volume] in Serum or Plasma Cancer Ag125 SerPl-aCnc 1 Both 1035 TU 13 ROMA (prem.) väärtus a115 JAH JAH EI S,P-ROMA premenopausal ROMA indeks (premenopaus) ROMA indeks seerumis/plasmas (premenopaus) QN % % Cobas 6000 10 JAH 4395 69569-2 Risk of ovarian malignancy algorithm score^premenopausal Score Pt Ser/Plas Qn {score} score 1 CHEM Risk of ovarian malignancy algorithm score in Serum or Plasma --premenopausal ROMA score premen SerPl 1 Both 19,5632 1036 TU 13 ROMA (postm.) väärtus a116 JAH JAH EI S,P-ROMA postmenopausal ROMA indeks (postmenopaus) ROMA indeks seerumis/plasmas (postmenopaus) QN % % Cobas 6000 11 JAH 4396 69570-0 Risk of ovarian malignancy algorithm score^postmenopausal Score Pt Ser/Plas Qn {score} score 1 CHEM Risk of ovarian malignancy algorithm score in Serum or Plasma --postmenopausal ROMA score postmen SerPl 1 Both 19,5632 1052 TU 13 Kasvajaantigeen CA 15-3 seerumis/plasmas a4618 JAH JAH EI S,P-CA 15-3 CA 15-3 Kasvajaantigeen CA 15-3 seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 6875-9 12 JAH 407 6875-9 Cancer Ag 15-3 ACnc Pt Ser/Plas Qn U/mL CHEM Cancer Ag 15-3 [Units/volume] in Serum or Plasma Cancer Ag15-3 SerPl-aCnc 1 Both 1053 TU 13 Kasvajaantigeen CA 19-9 seerumis/plasmas a4619 JAH JAH EI S,P-CA 19-9 CA 19-9 Kasvajaantigeen CA 19-9 seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 24108-3 13 JAH 408 24108-3 Cancer Ag 19-9 ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0052% CHEM Cancer Ag 19-9 [Units/volume] in Serum or Plasma Cancer Ag19-9 SerPl-aCnc 1 Both 1644 TU 13 Kasvajaantigeen CA 72-4 seerumis a966 JAH JAH JAH S,P-CA 72-4 CA 72-4 Kasvajaantigeen CA 72-4 seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 14 JAH 2041 2015-6 Cancer Ag 72-4 ACnc Pt Ser/Plas Ord CHEM Cancer Ag 72-4 [Presence] in Serum or Plasma Cancer Ag72-4 SerPl Ql 1 Both 1049 TU 13 Gastriin seerumis a858 JAH JAH JAH S,P-Gastr Gastriin Gastriin seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/L 15072-2 16 JAH 392 15072-2 Gastrin SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L CHEM Gastrin [Moles/volume] in Serum or Plasma Gastrin SerPl-sCnc 1 Both 1050 TU 13 Kaltsitoniin seerumis/plasmas a3027 JAH JAH EI S,P-CT Kaltsitoniin Kaltsitoniin seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/L 15035-9 17 JAH 336 15035-9 Calcitonin SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Calcitonin [Moles/volume] in Serum or Plasma Calcit SerPl-sCnc 1 Both 3219 TU 13 Kaltsitoniin a1829 JAH EI EI S,P-CT Kaltsitoniin Kaltsitoniin seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/L 17 JAH 336 15035-9 Calcitonin SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Calcitonin [Moles/volume] in Serum or Plasma Calcit SerPl-sCnc 1 Both 3220 TU 13 Kaltsitoniin 2 min (pärast mõjutust) a1830 JAH EI EI S,P-CT 2 min (post xxx challenge) Kaltsitoniin 2 min (pärast mõjutust) Kaltsitoniin seerumis/plasmas 2 minutit (pärast mõjutust) QN pmol/L pmol/L 18 JAH 4027 77667-4 Calcitonin^2M post XXX challenge SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHAL Calcitonin [Moles/volume] in Serum or Plasma --2 minutes post XXX challenge Calcit 2M p chal SerPl-sCnc 1 Observation 16,3454 3221 TU 13 Kaltsitoniin 5 min (pärast mõjutust) a1831 JAH EI EI S,P-CT 5 min (post xxx challenge) Kaltsitoniin 5 min (pärast mõjutust) Kaltsitoniin seerumis/plasmas 5 minutit (pärast mõjutust) QN pmol/L pmol/L 19 JAH 4028 77668-2 Calcitonin^5M post XXX challenge SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHAL Calcitonin [Moles/volume] in Serum or Plasma --5 minutes post XXX challenge Calcit 5M p chal SerPl-sCnc 1 Observation 16,3454 3222 TU 13 Kaltsitoniin 15 min (pärast mõjutust) a1832 JAH EI EI S,P-CT 15 min (post xxx challenge) Kaltsitoniin 15 min (pärast mõjutust) Kaltsitoniin seerumis/plasmas 15 minutit (pärast mõjutust) QN pmol/L pmol/L 20 JAH 4029 A-4029 1040 TU 13 Türeoglobuliin seerumis/plasmas a6007 JAH JAH EI S,P-TG Türeoglobuliin Türeoglobuliin seerumis/plasmas QN ug/L µg/L 3013-0 21 JAH 334 3013-0 Thyroglobulin MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0020% CHEM Thyroglobulin [Mass/volume] in Serum or Plasma Thyroglob SerPl-mCnc 1 Both 1643 TU 13 Kromograniin A seerumis a1005 JAH JAH EI S,P-CgA Kromograniin A Kromograniin A seerumis/plasmas QN ug/L ug/L 22 JAH 1901 25587-7 Chromogranin A SCnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Chromogranin A [Moles/volume] in Serum or Plasma CgA SerPl-sCnc 1 Both 23,6988 2723 TU 13 Kromograniin A a471 EI EI EI S,P-CgA Kromograniin A Kromograniin A seerumis/plasmas QN ug/L ug/L 22 JAH 1901 25587-7 Chromogranin A SCnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Chromogranin A [Moles/volume] in Serum or Plasma CgA SerPl-sCnc 1 Both 23,6988 2772 TU 13 Kromograniin A a45-94 EI EI JAH S,P-CgA Kromograniin A Kromograniin A seerumis/plasmas QN ug/L ug/L 22 JAH 1901 25587-7 Chromogranin A SCnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Chromogranin A [Moles/volume] in Serum or Plasma CgA SerPl-sCnc 1 Both 23,6988 1638 TU 13 Neuronispetsiifiline enolaas seerumis a738 JAH EI JAH S,P-NSE NSE Neuronispetsiifiline enolaas seerumis/plasmas QN ug/L 23 JAH 1900 57371-7 Enolase.neuron specific MCnc Pt Ser/Plas Qn EIA ng/mL ng/mL CHEM Enolase.neuron specific [Mass/volume] in Serum or Plasma by Immunoassay NSE SerPl EIA-mCnc 1 Both 2771 TU 13 NSE a45-96 EI EI EI S,P-NSE NSE Neuronispetsiifiline enolaas seerumis/plasmas QN ug/L ug/L 23 JAH 1900 57371-7 Enolase.neuron specific MCnc Pt Ser/Plas Qn EIA ng/mL ng/mL CHEM Enolase.neuron specific [Mass/volume] in Serum or Plasma by Immunoassay NSE SerPl EIA-mCnc 1 Both 1051 TU 13 Kasvajaantigeen S-100 seerumis a13244 JAH JAH EI S,P-S-100 S-100 Kasvajaantigeen S-100 seerumis/plasmas QN ug/L µg/L 47275-3 24 JAH 411 47275-3 S100 calcium binding protein B MCnc Pt Ser Qn ug/L ug/L CHEM S100 calcium binding protein B [Mass/volume] in Serum S100 calcium binding protein B Ser-mCnc 1 Both 1637 TU 13 Lamerakkvähi antigeen seerumis a235 JAH JAH JAH S,P-SCC Ag SCC Ag Lamerakkvähi antigeen seerumis/plasmas QN ug/L ug/L 9679-2 25 JAH 3995 9679-2 Squamous cell carcinoma Ag MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL 3 CHEM Squamous cell carcinoma Ag [Mass/volume] in Serum or Plasma SCC Ag SerPl-mCnc 1 Both 13,4649 2431 TU 13 Katehhoolamiinide metaboliidid plasmas a761 JAH JAH JAH P-Catechol panel Katehhoolamiinide metaboliitide paneel Katehhoolamiinide metaboliidid plasmas (paneel) Paneel 29 JAH 5487 L-5351 1041 TU 13 Katehhoolamiinide metaboliidid ööpäevases uriinis a999-1 JAH JAH EI dU-Catechol panel Katehhoolamiinide metaboliitide paneel ööpäevases uriinis Katehhoolamiinide metaboliidid ööpäevases uriinis (panel) Paneel 32000-2 30 JAH 1969 L-1969 2430 TU 13 Katehhoolamiinide metaboliitide paneel a761 P-Metanefriin a759 JAH EI JAH P-Meta Metanefriin Metanefriin plasmas QN ng/L pg/ml 31 JAH 4088 29142-7 Metanephrines MCnc Pt Ser/Plas Qn pg/mL pg/mL 5 CHEM Metanephrines [Mass/volume] in Serum or Plasma MetanephS SerPl-mCnc 1 Both 10,6459 1043 TU 13 U-Metanefriin a979 JAH EI EI U-Meta Metanefriin uriinis Metanefriin uriinis QN ug/L µg/L 11139-3 32 JAH 1027 11139-3 Metanephrine MCnc Pt Urine Qn CHEM Metanephrine [Mass/volume] in Urine Metaneph Ur-mCnc 1 Both 1042 TU 13 Katehhoolamiinide metaboliitide paneel ööpäevases uriinis a999-1 dU-Metanefriin a997 JAH EI EI dU-Meta Metanefriin ööpäevases uriinis Metanefriin ööpäevases uriinis QN ug/d µg/d 19049-6 33 JAH 1028 19049-6 Metanephrine MRat 24H Urine Qn CHEM Metanephrine [Mass/time] in 24 hour Urine Metaneph 24H Ur-mRate 1 Both 2429 TU 13 Katehhoolamiinide metaboliitide paneel a761 "P-Normetanefriin " a760 JAH EI JAH P-Normeta Normetanefriin Normetanefriin plasmas QN ng/L pg/ml 36 JAH 4087 2669-0 Normetanephrine MCnc Pt Ser/Plas Qn pg/mL pg/mL 9 CHEM Normetanephrine [Mass/volume] in Serum or Plasma Normetanephrine SerPl-mCnc 1 Both 13,0133 1045 TU 13 U-Normetanefriin a998 JAH JAH EI U-Normeta Normetanefriin uriinis Normetanefriin uriinis QN ug/L µg/L 2670-8 37 JAH 1029 2670-8 Normetanephrine MCnc Pt Urine Qn CHEM Normetanephrine [Mass/volume] in Urine Normetanephrine Ur-mCnc 1 Both 1044 TU 13 Katehhoolamiinide metaboliitide paneel ööpäevases uriinis a999-1 dU-Normetanefriin a999 JAH JAH EI dU-Normeta Normetanefriin ööpäevases uriinis Normetanefriin ööpäevases uriinis QN ug/d µg/d 2671-6 38 JAH 1030 2671-6 Normetanephrine MRat 24H Urine Qn ug/(24.H) 0,00% CHEM Normetanephrine [Mass/time] in 24 hour Urine Normetanephrine 24H Ur-mRate 1 Both 2266 TU 13 5-hüdroksüindool-äädikhape uriinis a1721 JAH EI JAH U-5-HIAA 5-HIAA uriinis 5-hüdroksüindooläädikhape uriinis QN mg/L g/L 39 JAH 995 1694-9 5-Hydroxyindoleacetate MCnc Pt Urine Qn ug/mL mcg/mL CHEM 5-Hydroxyindoleacetate [Mass/volume] in Urine 5OH-indoleacetate Ur-mCnc 1 Both 1639 TU 13 5-hüdroksüindool-äädikhape ööpäevauriinis a45-16 JAH JAH JAH dU-5-HIAA 5-HIAA ööpäevases uriinis 5-hüdroksüindooläädikhape ööpäevases uriinis QN mg/d mg/d 1695-6 40 JAH 996 1695-6 5-Hydroxyindoleacetate MRat 24H Urine Qn CHEM 5-Hydroxyindoleacetate [Mass/time] in 24 hour Urine 5OH-indoleacetate 24H Ur-mRate 1 Both 2935 TU 13 Pärilik rinna- ja munasarjavähk - BRCA1 geeni mutatsioonid (sekveneerimine) a1363 JAH JAH EI B-BRCA1 seq Pärilik rinna- ja munasarjavähk - BRCA1 geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Pärilik rinna- ja munasarjavähk - BRCA1 geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Tekst 48 JAH 1407 21639-0 BRCA1 gene mutations tested for Prid Pt Bld/Tiss Nom Molgen MOLPATH.MUT BRCA1 gene mutations tested for in Blood or Tissue by Molecular genetics method Nominal BRCA1 gene Mut Tested Bld/T 1 Observation 14,5404 2936 TU 13 Pärilik rinna- ja munasarjavähk - BRCA2 geeni mutatsioonid (sekveneerimine) a1364 JAH JAH EI B-BRCA2 seq Pärilik rinna- ja munasarjavähk - BRCA2 geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Pärilik rinna- ja munasarjavähk - BRCA2 geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Tekst 49 JAH 1409 38531-0 BRCA2 gene mutations tested for Prid Pt Bld/Tiss Nom Molgen MOLPATH.MUT BRCA2 gene mutations tested for in Blood or Tissue by Molecular genetics method Nominal BRCA2 gene Mut Tested Bld/T 1 Observation 14,5404 1957 TU 13 Vähi eelsoodumus - geenimutatsioonide paneel (113 geeni, NGS) a681 JAH JAH JAH B-Cancer genes (113) NGS Pärilikud kasvajad - geenimutatsioonide paneel (113 geeni, NGS) Pärilikud kasvajad - geenimutatsioonide paneel (113 geeni, NGS) Tekst 50 JAH 3631 97656-3 Hereditary cancer multigene analysis Find Pt Bld/Tiss Doc Molgen MOLPATH Hereditary cancer multigene analysis in Blood or Tissue by Molecular genetics method Hereditary Cancer Multigene Anl Bld/T 1 Both 2819 TU 13 Somaatilised muutused tuumorikoest (NGS, FFPE) a1236 JAH EI JAH Tis-Tumor somatic mut NGS, FFPE Somaatilised muutused kasvajakoest (NGS, FFPE) Somaatilised muutused kasvajakoest (NGS, FFPE) Tekst 51 JAH 5675 73977-1 Cancer related multigene analysis Find Pt Bld/Tiss Doc Molgen MOLPATH Cancer related multigene analysis in Blood or Tissue by Molecular genetics method Cancer multigene analysis Bld/T 1 Both 2825 TU 13 Somaatilised muutused kasvajakoest (NGS, FFPE) a1236 Somaatilised mutatsioonid kasvajakoe DNAst (NGS) a1237 JAH EI JAH Tis-DNA mut NGS Somaatilised mutatsioonid kasvajakoe DNAst (NGS) Somaatilised mutatsioonid kasvajakoe DNAst (NGS) Tekst 52 JAH 5676 A-5407 2835 TU 13 Somaatilised muutused kasvajakoest (NGS, FFPE) a1236 Somaatilised mutatsioonid kasvajakoe RNAst (NGS) a1296 JAH EI JAH Tis-RNA mut NGS Somaatilised mutatsioonid kasvajakoe RNAst (NGS) Somaatilised mutatsioonid kasvajakoe RNAst (NGS) Tekst 53 JAH 5682 A-5408 2826 TU 13 Somaatilised muutused kasvajakoest (NGS, FFPE) a1236 Mikrosatelliitide ebastabiilsus kasvajakoes a1238 JAH EI JAH Tis-MSI Mikrosatelliitide ebastabiilsus kasvajakoes Mikrosatelliitide ebastabiilsus kasvajakoes LLM 55 JAH 5677 81695-9 Microsatellite instability Imp Pt Cancer specimen Ord PATH Microsatellite instability [Interpretation] in Cancer specimen Qualitative MSI Ca spec-Imp 1 Observation 2827 TU 13 Somaatilised muutused kasvajakoest (NGS, FFPE) a1236 Kasvaja mutatsioonikoormus a1239 JAH EI JAH Tis-TMB Kasvaja mutatsioonikoormus Kasvaja mutatsioonikoormus LLM 56 JAH 5678 94077-5 Tumor mutation burden Imp Pt Tumor Ord MOLPATH.MUT Tumor mutation burden [Interpretation] TMB Tumor-Imp 1 Both 1967 TU 13 MEN2 sündroom ja pärilik medullaarne kilpnäärmevähk - RET geeni mutatsioonid 10., 11., 13., 14., 15. ja 16. eksonis (sekveneerimine) a561 JAH EI JAH B-RET ex10,11,13,14,15,16 seq MEN2 sündroom ja pärilik medullaarne kilpnäärmevähk - RET geeni mutatsioonid 10., 11., 13., 14., 15. ja 16. eksonis (sekveneerimine) MEN2 sündroom ja pärilik medullaarne kilpnäärmevähk - RET geeni mutatsioonid 10., 11., 13., 14., 15. ja 16. eksonis (sekveneerimine) Tekst 60 JAH 1416 40693-4 RET gene mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nar Molgen MOLPATH.MUT RET gene mutations found [Identifier] in Blood or Tissue by Molecular genetics method Narrative RET gene Mut Anal Bld/T 1 Both 2608 TU 13 Pärilik mittepolüpoosne kolorektaalvähk - MLH1 geeni mutatsioonid (sekveneerimine) a1089 JAH JAH JAH B-MLH1 seq Pärilik mittepolüpoosne kolorektaalvähk - MLH1 geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Pärilik mittepolüpoosne kolorektaalvähk - MLH1 geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Tekst 61 JAH 2570 38536-9 MLH1 gene mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nar Molgen MOLPATH.MUT MLH1 gene mutation analysis in Blood or Tissue by Molecular genetics method Narrative MLH1 gene Mut Anal Bld/T 1 Both 25,1848 2609 TU 13 Pärilik mittepolüpoosne kolorektaalvähk - MSH2 geeni mutatsioonid (sekveneerimine) a1090 JAH JAH JAH B-MSH2 seq Pärilik mittepolüpoosne kolorektaalvähk - MSH2 geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Pärilik mittepolüpoosne kolorektaalvähk - MSH2 geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Tekst 63 JAH 2571 38550-0 MSH2 gene mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nar Molgen MOLPATH.MUT MSH2 gene mutation analysis in Blood or Tissue by Molecular genetics method Narrative MSH2 gene Mut Anal Bld/T 1 Both 25,6318 2610 TU 13 Pärilik mittepolüpoosne kolorektaalvähk - MSH6 geeni mutatsioonid (sekveneerimine) a1091 JAH JAH JAH B-MSH6 seq Pärilik mittepolüpoosne kolorektaalvähk - MSH6 geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Pärilik mittepolüpoosne kolorektaalvähk - MSH6 geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Tekst 64 JAH 2572 38906-4 MSH6 gene mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nar Molgen MOLPATH.MUT MSH6 gene mutation analysis in Blood or Tissue by Molecular genetics method Narrative MSH6 gene Mut Anal Bld/T 1 Both 26,1788 3039 TU 13 Pärilik mittepolüpoosne kolorektaalvähk - mikrosatelliitide ebastabiilsus (fragmentanalüüs) a1088 JAH EI JAH XXX-MSI Pärilik mittepolüpoosne kolorektaalvähk - mikrosatelliitide ebastabiilsus (fragmentanalüüs) Pärilik mittepolüpoosne kolorektaalvähk - mikrosatelliitide ebastabiilsus (fragmentanalüüs) Tekst 67 JAH 2569 43368-0 Microsatellite instability Prid Pt Tiss Nom Molgen MOLPATH Microsatellite instability [Identifier] in Tissue by Molecular genetics method Nominal MSI Tiss 1 Both 15,5599 2611 TU 13 MUTYH seoseline polüpoos - MUTYH geeni mutatsioonid (sekveneerimine) a1092 JAH JAH JAH B-MUTYH seq MUTYH seoseline polüpoos - MUTYH geeni mutatsioonid (sekveneerimine) MUTYH seoseline polüpoos - MUTYH geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Tekst 69 JAH 3608 40959-9 MUTYH gene mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nar Molgen MOLPATH.MUT MUTYH gene mutation analysis in Blood or Tissue by Molecular genetics method Narrative MUTYH gene Mut Anal Bld/T 1 Both 8,2751 2612 TU 13 MUTYH seoseline polüpoos - MUTYH geeni mutatsioonid Y165C ja G382D (RFLP) a1093 JAH JAH JAH B-MUTYH RFLP MUTYH seoseline polüpoos - MUTYH geeni mutatsioonid Y165C ja G382D (RFLP) MUTYH seoseline polüpoos - MUTYH geeni mutatsioonid Y165C ja G382D (RFLP) Tekst 70 JAH 3889 41081-1 MUTYH gene mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nom Molgen 1 MOLPATH.MUT MUTYH gene mutations found [Identifier] in Blood or Tissue by Molecular genetics method Nominal MUTYH gene Mut Anal Bld/T 1 Both 19,5632 2586 TU 13 Perekondlik adenomatoosne polüpoos (FAP) - APC geeni mutatsioonid (sekveneerimine) a1094 JAH JAH JAH B-APC seq Perekondlik adenomatoosne polüpoos (FAP) - APC geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Perekondlik adenomatoosne polüpoos (FAP) - APC geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Tekst 71 JAH 2804 20990-8 APC gene mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nom Molgen MOLPATH.MUT APC gene mutations found [Identifier] in Blood or Tissue by Molecular genetics method Nominal APC gene Mut Anal Bld/T 1 Both 11,3891 3040 TU 13 Nijmegen breakage sündroom - NBN geeni mutatsioonid (sekveneerimine) a1498 JAH EI JAH B-NBN seq Nijmegen breakage sündroom - NBN geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Nijmegen breakage sündroom - NBN geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Tekst 72 JAH 3890 82515-8 NBN gene targeted mutation analysis Find Pt Bld/Tiss Doc Molgen MOLPATH.MUT NBN gene targeted mutation analysis in Blood or Tissue by Molecular genetics method NBN Mut Anl Bld/T 1 Both 18,7043 3041 TU 13 Nijmegen breakage sündroom - NBN geeni c.657_661delACAAA mutatsioon a1500 JAH EI JAH B-NBN c.657_661delACAAA Nijmegen breakage sündroom - NBN geeni c.657_661delACAAA mutatsioon Nijmegen breakage sündroom - NBN geeni c.657_661delACAAA mutatsioon Tekst 73 JAH 5581 A-5386 1811 TU 13 Epidermaalse kasvufaktori retseptori (EGFR) geeni mutatsioonid 18., 19., 20. ja 21. eksonis plasmast a527 JAH JAH JAH P-EGFR ex18,19,20,21 EGFR geeni mutatsioonid 18., 19., 20. ja 21. eksonis Epidermaalse kasvufaktori retseptori (EGFR) geeni mutatsioonid 18., 19., 20. ja 21. eksonis plasmast Tekst 74 JAH 4536 A-4536 1892 TU 13 KIT geeni p.D816V mutatsioon a621 JAH EI JAH B-KIT p.D816V KIT geeni p.D816V mutatsioon KIT geeni p.D816V mutatsioon veres Tekst 84 JAH 4822 88519-4 KIT gene.c.2447A>T PrThr Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.MUT KIT gene c.2447A>T [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method KIT c.2447A>T Bld/T Ql 1 Both 26,0068 2687 TU 13 Retinoblastoom - RB1 geeni mutatsioonid (NGS)  a1131 JAH JAH JAH B-RB1 NGS Retinoblastoom - RB1 geeni mutatsioonid (NGS) Retinoblastoom - RB1 geeni mutatsioonid (NGS) Tekst 85 JAH 5560 21731-5 RB1 gene targeted mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nom Molgen MOLPATH.MUT RB1 gene mutations found [Identifier] in Blood or Tissue by Molecular genetics method Nominal RB1 gene Mut Anl Bld/T 1 Both 242 ANE 14 Transferriini lahustuvate retseptorite ja ferritiini indeks a405 Ferritiin seerumis/plasmas a419 EI EI EI S,P-Fer Ferritiin Ferritiin seerumis/plasmas QN ug/L ug/L 2276-4 1 JAH/Võrreld 318 2276-4 Ferritin MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0589% CHEM Ferritin [Mass/volume] in Serum or Plasma Ferritin SerPl-mCnc 1 Both 243 ANE 14 Ferritiin seerumis/plasmas a4797 JAH JAH EI S,P-Fer Ferritiin Ferritiin seerumis/plasmas QN ug/L µg/L 2276-4 1 JAH/Võrreld 318 2276-4 Ferritin MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0589% CHEM Ferritin [Mass/volume] in Serum or Plasma Ferritin SerPl-mCnc 1 Both 238 ANE 14 Transferriini küllastatus a125 Raud seerumis/plasmas a118 JAH JAH EI S,P-Fe Raud Raud seerumis/plasmas QN umol/L µmol/L 14798-3 2 JAH/Võrreld 319 14798-3 Iron SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Iron [Moles/volume] in Serum or Plasma Iron SerPl-sCnc 1 Both 239 ANE 14 Transferriini küllastatus a125 Transferriin seerumis/plasmas a124 JAH EI EI S,P-Transf Transferriin Transferriin seerumis/plasmas QN g/L g/L 3034-6 4 JAH/Võrreld 320 3034-6 Transferrin MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0037% CHEM Transferrin [Mass/volume] in Serum or Plasma Transferrin SerPl-mCnc 1 Both 237 ANE 14 Transferriini küllastatus seerumis/plasmas a125 JAH JAH EI S,P-sTransf Transferriini küllastatus Transferriini küllastatus seerumis/plasmas QN % % 13452-8 5 JAH/Võrreld 321 13452-8 Iron/Transferrin MCrto Pt Ser/Plas Qn CHEM Iron/Transferrin [Mass ratio] in Serum or Plasma Iron/Transferrin SerPl-mRto 1 Observation 241 ANE 14 Transferriini lahustuvate retseptorite ja ferritiini indeks a405 Transferriini lahustuvad retseptorid seerumis/plasmas a403 JAH JAH EI S,P-Transf-sR Transferriini lahustuvad retseptorid Transferriini lahustuvad retseptorid seerumis/plasmas QN mg/L mg/L 30248-9 6 JAH 322 30248-9 Transferrin receptor.soluble MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/L mg/L CHEM Transferrin receptor.soluble [Mass/volume] in Serum or Plasma sTfR SerPl-mCnc 1 Both 240 ANE 14 Transferriini lahustuvate retseptorite ja ferritiini indeks a405 JAH JAH EI S,P-Transf-sR/Fer index Transferriini lahustuvate retseptorite ja ferritiini indeks Transferriini lahustuvate retseptorite ja ferritiini indeks seerumis/plasmas QN 74807-9 7 JAH 4157 74807-9 Transferrin receptor.soluble/log Ferritin index MRto Pt Ser/Plas Qn {ratio} ratio CHEM Transferrin receptor.soluble/log Ferritin index [Mass Ratio] in Serum or Plasma sTfR SerPl 1 Both 24,5709 245 ANE 14 Folaat seerumis/plasmas a4798 JAH JAH EI S,P-Fol Folaat Folaat seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/L 14732-2 8 JAH 323 14732-2 Folate SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Folate [Moles/volume] in Serum or Plasma Folate SerPl-sCnc 1 Both 244 ANE 14 Vitamiin B12 seerumis/plasmas a4799 JAH JAH EI S,P-Vit B12 Vitamiin B12 Vitamiin B12 seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/L 14685-2 11 JAH 324 14685-2 Cobalamins SCnc Pt Ser Qn CHEM Cobalamin (Vitamin B12) [Moles/volume] in Serum Vit B12 Ser-sCnc 1 Both 2291 ANE 14 Holotranskobalamiin seerumis a553 JAH JAH JAH S,P-HoloTC Holotranskobalamiin Holotranskobalamiin seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/L 12 JAH/Võrreld 3725 72160-5 Holo-transcobalamin II SCnc Pt Ser Qn pmol/L pmol/L CHEM Holo-transcobalamin II [Moles/volume] in Serum Holo-TC-II Ser-sCnc 1 Both 8,6864 1483 ANE 14 Erütropoetiin seerumis a45-83 JAH JAH JAH S,P-EPO EPO Erütropoetiin seerumis/plasmas QN U/L U/L 15061-5 14 JAH 326 15061-5 Erythropoietin ACnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,0032% CHEM Erythropoietin [Units/volume] in Serum or Plasma EPO SerPl-aCnc 1 Both 2396 ANE 14 Hemoglobiini fraktsioonide paneel a733 JAH JAH JAH B-Hb-Fr panel Hemoglobiini fraktsioonide paneel Hemoglobiini fraktsioonid veres (paneel) Paneel 15 JAH 1759 43113-0 Hemoglobin panel - Pt Bld Qn Electrophoresis PANEL.HEM/BC Hemoglobin electrophoresis panel in Blood Hgb Pnl Bld Elph 1 Order 2729 ANE 14 Hemoglobiini fraktsioonid veres (sõeluuring) a1127 JAH EI JAH B-Hb-Fr panel Hemoglobiini fraktsioonide paneel Hemoglobiini fraktsioonid veres (paneel) Paneel 15 JAH 1759 43113-0 Hemoglobin panel - Pt Bld Qn Electrophoresis PANEL.HEM/BC Hemoglobin electrophoresis panel in Blood Hgb Pnl Bld Elph 1 Order 2730 ANE 14 Hemoglobiini fraktsioonid veres (kinnitav uuring) a1128 JAH EI JAH B-Hb-Fr panel Hemoglobiini fraktsioonide paneel Hemoglobiini fraktsioonid veres (paneel) Paneel 15 JAH 1759 43113-0 Hemoglobin panel - Pt Bld Qn Electrophoresis PANEL.HEM/BC Hemoglobin electrophoresis panel in Blood Hgb Pnl Bld Elph 1 Order 2394 ANE 14 Hemoglobiini fraktsioonide paneel a733 HbA a731 JAH EI JAH B-HbA HbA Hemoglobiin A veres QN % % 16 JAH/Võrreld 1760 20572-4 Hemoglobin A/Hemoglobin.total MFr Pt Bld Qn Electrophoresis % % HEM/BC Hemoglobin A/Hemoglobin.total in Blood by Electrophoresis Hgb A MFr Bld Elph 1 Observation 2947 ANE 14 HbF a1378 JAH EI JAH B-HbF HbF Fetaalne hemoglobiin veres QN % % 17 JAH/Võrreld 1761 38524-5 Hemoglobin F/Hemoglobin.total MFr Pt Bld Qn Electrophoresis pH 8.9 % % HEM/BC Hemoglobin F/Hemoglobin.total in Blood by Electrophoresis alkaline (pH 8.9) Hgb F MFr Bld Elph Alk 1 Observation 2395 ANE 14 Hemoglobiini fraktsioonide paneel a733 HbA2 a732 JAH EI JAH B-HbA2 HbA2 Hemoglobiin A2 veres QN % % 18 JAH/Võrreld 1762 4554-2 Hemoglobin A2/Hemoglobin.total MFr Pt Bld Qn Electrophoresis pH 8.9 % % HEM/BC Hemoglobin A2/Hemoglobin.total in Blood by Electrophoresis alkaline (pH 8.9) Hgb A2 MFr Bld Elph Alk 1 Observation 3091 ANE 14 HbE a1608 JAH EI JAH B-HbE HbE Hemoglobiin E veres QN % % 23 JAH 3961 4575-7 Hemoglobin E/Hemoglobin.total MFr Pt Bld Qn % % 9 HEM/BC Hemoglobin E/Hemoglobin.total in Blood Hgb E MFr Bld 1 Observation 12,2273 2817 ANE 14 G6PD/Hb a1241 JAH JAH JAH RBC-G6PD/B-Hb G6PD/Hb Glükoos-6-fosfaadi dehüdrogenaasi aktiivsus hemoglobiinisisalduse suhtes QN U/g U/g 27 JAH/Võrreld 250 49926-9 Glucose-6-Phosphate dehydrogenase CCnt Pt RBC Qn WHO method U/g{Hb} U/g Hb CHEM Glucose-6-Phosphate dehydrogenase [Enzymatic activity/mass] in Red Blood Cells by WHO method G6PD RBC WHO method-cCnt 1 Both 18,2759 1538 BM 15 Luuüdi aspiraadi tsütoloogiline uuring a1321 JAH JAH JAH Bm-Cytology Luuüdi aspiraadi tsütoloogiline uuring Luuüdi aspiraadi tsütoloogiline uuring Tekst 57764-3 1 JAH 1169 57764-3 Microscopic exam Imp Pt Bone mar Nom Cytology CYTO Microscopic exam [interpretation] of Bone marrow by Cytology Microscopic Mar-Imp 1 Both 2134 BM 15 Luuüdi aspiraadi tsütoloogiline uuring a1321 Luuüdi aspiraadi histoloogiline uuring a1321-1 JAH EI JAH Bm-Histology Luuüdi aspiraadi histoloogiline uuring Luuüdi aspiraadi histoloogiline uuring Tekst 2 JAH 1174 L-1174 2135 BM 15 Luuüdi aspiraadi tsütoloogiline uuring a1321 Luuüdi aspiraadi AcP-T värving a1321-2 JAH EI JAH Bm-AcP-T Luuüdi aspiraadi AcP-T värving Luuüdi aspiraadi happelise fosfataasi tsütokeemiline värving Tekst 3 JAH 1170 11020-5 Microscopic observation Prid Pt Bld/Bone mar Nom Tartrate-resistant acid phosphatase stain PATH Microscopic observation [Identifier] in Blood or Marrow by Tartrate-resistant acid phosphatase stain TRAP Stn Bld/Mar 1 Both 2140 BM 15 Luuüdi aspiraadi tsütoloogiline uuring a1321 Luuüdi aspiraadi MPO värving a1321-7 JAH EI JAH Bm-MPO Luuüdi aspiraadi MPO värving Luuüdi aspiraadi müeloperoksüdaasi tsütokeemiline värving Tekst 4 JAH 1171 13510-3 Microscopic observation Prid Pt Bone mar Nom Myeloperoxidase stain HEM/BC Microscopic observation [Identifier] in Bone marrow by Myeloperoxidase stain Myeloperoxidase Mar 1 Both 2139 BM 15 Luuüdi aspiraadi tsütoloogiline uuring a1321 Luuüdi aspiraadi NASDA värving a1321-6 JAH EI JAH Bm-NASDA Luuüdi aspiraadi NASDA värving Luuüdi aspiraadi mittespetsiifiliste esteraaside tsütokeemiline värving Tekst 5 JAH 1172 11017-1 Microscopic observation Prid Pt Bld/Bone mar Nom Chloracetate esterase stain PATH Microscopic observation [Identifier] in Blood or Marrow by Chloracetate esterase stain CAE Stn Bld/Mar 1 Both 2136 BM 15 Luuüdi aspiraadi tsütoloogiline uuring a1321 Luuüdi aspiraadi raua värving a1321-3 JAH EI JAH Bm-Fe Luuüdi aspiraadi raua värving Luuüdi aspiraadi raua tsütokeemiline värving Tekst 6 JAH 1173 13513-7 Iron.microscopic observation Prid Pt Bone mar Nom Potassium ferrocyanide stain HEM/BC Iron.microscopic observation [Identifier] in Bone marrow by Potassium ferrocyanide stain Iron Mar K Ferrocyanide Stn 1 Both 2137 BM 15 Luuüdi aspiraadi tsütoloogiline uuring a1321 Luuüdi aspiraadi Giemsa värving a1321-4 JAH EI JAH Bm-Giemsa Luuüdi aspiraadi Giemsa värving Luuüdi aspiraadi Giemsa tsütokeemiline värving Tekst 7 JAH 2744 10355-6 Microscopic observation Prid Pt Bone mar Nom Wright Giemsa stain 1586 MICRO Microscopic observation [Identifier] in Bone marrow by Wright Giemsa stain Wright Gie Stn Mar 1 Both 24,8353 1059 LEU 16 Beeta-2-mikroglobuliin seerumis a6011-1 JAH JAH EI S,P-b2-M Beeta-2-mikroglobuliin Beeta-2-mikroglobuliin seerumis/plasmas QN ug/L µg/L 1 JAH/Võrreld 410 1952-1 Beta-2-Microglobulin MCnc Pt Ser Qn 0,0012% CHEM Beta-2-Microglobulin [Mass/volume] in Serum B2 Microglob Ser-mCnc 1 Both 2577 LEU 16 Beeta-2-mikroglobuliin a6011 JAH EI EI S,P-b2-M Beeta-2-mikroglobuliin Beeta-2-mikroglobuliin seerumis/plasmas QN ug/L mg/L 1 JAH/Võrreld 410 1952-1 Beta-2-Microglobulin MCnc Pt Ser Qn 0,0012% CHEM Beta-2-Microglobulin [Mass/volume] in Serum B2 Microglob Ser-mCnc 1 Both 1061 LEU 16 Ig fKappa/Ig fLambda a5012 Immuunglobuliini vabad kapaahelad seerumis a63 JAH EI EI S-Ig fKappa Ig fKappa Immuunglobuliini vabad kapaahelad seerumis QN mg/L mg/L 36916-5 2 JAH 265 36916-5 Immunoglobulin light chains.kappa.free MCnc Pt Ser Qn mg/L mg/L 0,0016% CHEM Immunoglobulin light chains.kappa.free [Mass/volume] in Serum Kappa LC Free Ser-mCnc 1 Both 1062 LEU 16 Ig fKappa/Ig fLambda a5012 Immuunglobuliini vabad lambdaahelad seerumis a64 JAH EI EI S-Ig fLambda Ig fLambda Immuunglobuliini vabad lambdaahelad seerumis QN mg/L mg/L 33944-0 3 JAH 266 33944-0 Immunoglobulin light chains.lambda.free MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/L mg/L 0,0016% CHEM Immunoglobulin light chains.lambda.free [Mass/volume] in Serum or Plasma Lambda LC Free SerPl-mCnc 1 Both 1060 LEU 16 Immuunglobuliinide vabade kapa- ja lambdaahelate suhe seerumis a5012 JAH JAH EI S-Ig fKappa/S-Ig fLambda Ig fKappa/Ig fLambda Immuunglobuliini vabade kapa- ja lambdaahelate suhe seerumis QN 48378-4 4 JAH 267 48378-4 Immunoglobulin light chains.kappa.free/Immunoglobulin light chains.lambda.free MCrto Pt Ser Qn CHEM Immunoglobulin light chains.kappa.free/Immunoglobulin light chains.lambda.free [Mass ratio] in Serum Kappa LC Free/Lambda Free Ser-mRto 1 Both 743 LEU 16 Valkude fraktsioonid seerumis a1903-2 JAH JAH EI S-Prot-Fr panel Valkude fraktsioonid Valkude fraktsioonid seerumis (paneel) Paneel 24351-9 5 JAH 109 24351-9 Protein fractions panel - Pt Ser/Plas Qn PANEL.CHEM Protein electrophoresis panel in Serum or Plasma Prot Elph Pnl SerPl 1 Order 23,1239 1471 LEU 16 Valkude fraktsioonid seerumis elektroforeetiliselt a45-190 JAH JAH JAH S-Prot-Fr panel Valkude fraktsioonid Valkude fraktsioonid seerumis (paneel) Paneel 24351-9 5 JAH 109 24351-9 Protein fractions panel - Pt Ser/Plas Qn PANEL.CHEM Protein electrophoresis panel in Serum or Plasma Prot Elph Pnl SerPl 1 Order 23,1239 744 LEU 16 Valkude fraktsioonid a1903-2 S-Alb-Fr a5110 JAH EI EI S-Alb-Fr Albumiin Albumiini fraktsioon seerumis QN g/L g/L 2862-1 6 JAH/Võrreld 110 2862-1 Albumin MCnc Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis g/dL 0,0194% CHEM Albumin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Electrophoresis Albumin SerPl Elph-mCnc 1 Observation 1472 LEU 16 Valkude fraktsioonid a45-190 Albumiini fraktsioon seerumis a79-12 JAH EI JAH S-Alb-Fr Albumiin Albumiini fraktsioon seerumis QN g/L g/L 2862-1 6 JAH/Võrreld 110 2862-1 Albumin MCnc Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis g/dL 0,0194% CHEM Albumin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Electrophoresis Albumin SerPl Elph-mCnc 1 Observation 745 LEU 16 Valkude fraktsioonid a1903-2 S-a1-glob-Fr a5112 JAH EI EI S-a1-glob-Fr Alfa-1-globuliinid Alfa-1-globuliinide fraktsioon seerumis QN g/L g/L 2865-4 8 JAH/Võrreld 112 2865-4 Alpha 1 globulin MCnc Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis g/dL 0,0193% CHEM Alpha 1 globulin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Electrophoresis Alpha1 Glob SerPl Elph-mCnc 1 Observation 1473 LEU 16 Valkude fraktsioonid a45-190 a1-glob-Fr a79-13 JAH EI JAH S-a1-glob-Fr Alfa-1-globuliinid Alfa-1-globuliinide fraktsioon seerumis QN g/L g/L 2865-4 8 JAH/Võrreld 112 2865-4 Alpha 1 globulin MCnc Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis g/dL 0,0193% CHEM Alpha 1 globulin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Electrophoresis Alpha1 Glob SerPl Elph-mCnc 1 Observation 746 LEU 16 Valkude fraktsioonid a1903-2 S-a2-glob-Fr a5114 JAH EI EI S-a2-glob-Fr Alfa-2-globuliinid Alfa-2-globuliinide fraktsioon seerumis QN g/L g/L 2868-8 10 JAH/Võrreld 114 2868-8 Alpha 2 globulin MCnc Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis g/dL 0,0193% CHEM Alpha 2 globulin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Electrophoresis Alpha2 Glob SerPl Elph-mCnc 1 Observation 1474 LEU 16 Valkude fraktsioonid a45-190 a2-glob-Fr a79-14 JAH EI JAH S-a2-glob-Fr Alfa-2-globuliinid Alfa-2-globuliinide fraktsioon seerumis QN g/L g/L 2868-8 10 JAH/Võrreld 114 2868-8 Alpha 2 globulin MCnc Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis g/dL 0,0193% CHEM Alpha 2 globulin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Electrophoresis Alpha2 Glob SerPl Elph-mCnc 1 Observation 747 LEU 16 Valkude fraktsioonid a1903-2 S-b1-glob-Fr a5116 JAH EI EI S-b1-glob-Fr Beeta-1-globuliinid Beeta-1-globuliinide fraktsioon seerumis QN g/L g/L 32730-4 12 JAH/Võrreld 116 32730-4 Beta 1 globulin MCnc Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis g/dL g/dL CHEM Beta 1 globulin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Electrophoresis Beta1 Glob SerPl Elph-mCnc 1 Observation 1475 LEU 16 Valkude fraktsioonid a45-190 S-b1-glob-Fr a79-15 JAH EI JAH S-b1-glob-Fr Beeta-1-globuliinid Beeta-1-globuliinide fraktsioon seerumis QN g/L g/L 32730-4 12 JAH/Võrreld 116 32730-4 Beta 1 globulin MCnc Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis g/dL g/dL CHEM Beta 1 globulin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Electrophoresis Beta1 Glob SerPl Elph-mCnc 1 Observation 748 LEU 16 Valkude fraktsioonid a1903-2 S-b2-glob-Fr a5118 JAH EI EI S-b2-glob-Fr Beeta-2-globuliinid Beeta-2-globuliinide fraktsioon seerumis QN g/L g/L 32731-2 14 JAH/Võrreld 118 32731-2 Beta 2 globulin MCnc Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis g/dL g/dL CHEM Beta 2 globulin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Electrophoresis Beta2 Glob SerPl Elph-mCnc 1 Observation 1476 LEU 16 Valkude fraktsioonid a45-190 S-b2-glob-Fr a79-16 JAH EI JAH S-b2-glob-Fr Beeta-2-globuliinid Beeta-2-globuliinide fraktsioon seerumis QN g/L g/L 32731-2 14 JAH/Võrreld 118 32731-2 Beta 2 globulin MCnc Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis g/dL g/dL CHEM Beta 2 globulin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Electrophoresis Beta2 Glob SerPl Elph-mCnc 1 Observation 749 LEU 16 Valkude fraktsioonid a1903-2 S-g-glob-Fr a5120 JAH EI EI S-g-glob-Fr Gammaglobuliinid Gammaglobuliinide fraktsioon seerumis QN g/L g/L 2874-6 16 JAH/Võrreld 120 2874-6 Gamma globulin MCnc Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis g/dL 0,0194% CHEM Gamma globulin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Electrophoresis Gamma glob SerPl Elph-mCnc 1 Observation 1477 LEU 16 Valkude fraktsioonid a45-190 S-g-glob-Fr a79-17 JAH EI JAH S-g-glob-Fr Gammaglobuliinid Gammaglobuliinide fraktsioon seerumis QN g/L g/L 2874-6 16 JAH/Võrreld 120 2874-6 Gamma globulin MCnc Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis g/dL 0,0194% CHEM Gamma globulin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Electrophoresis Gamma glob SerPl Elph-mCnc 1 Observation 1540 LEU 16 Monoklonaalsed immuunglobuliinid seerumis a320 JAH JAH EI S-Monoclon-Ig Monoklonaalsed immuunglobuliinid seerumis Monoklonaalsed immuunglobuliinid seerumis Tekst 49275-1 25 JAH 5404 14895-7 Protein pattern Imp Pt Ser/Plas Nom Immunofixation CHEM Protein Fractions [Interpretation] in Serum or Plasma by Immunofixation Prot Pattern SerPl IFE-Imp 1 Observation 1064 LEU 16 Ig fKappa/Ig fLambda a658 Immuunglobuliinide vabad kapaahelad uriinis a655 EI 2024-04-12 EI EI U-Ig fKappa Ig fKappa uriinis Immuunglobuliini vabad kapaahelad uriinis QN mg/L mg/L BN II 38176-4 27 JAH 4170 38176-4 Immunoglobulin light chains.kappa.free MCnc Pt Urine Qn mg/dL mcg/mL; mg/dL 6 CHEM Immunoglobulin light chains.kappa.free [Mass/volume] in Urine Kappa LC Free Ur-mCnc 1 Both 14,2701 1065 LEU 16 Ig fKappa/Ig fLambda a658 Immuunglobuliinide vabad lambdaahelad uriinis a656 EI 2024-04-12 EI EI U-Ig fLambda Ig fLambda uriinis Immuunglobuliini vabad lambdaahelad uriinis QN mg/L mg/L BN II 38178-0 28 JAH 4171 38178-0 Immunoglobulin light chains.lambda.free MCnc Pt Urine Qn mg/dL mcg/mL; mg/dL 7 CHEM Immunoglobulin light chains.lambda.free [Mass/volume] in Urine Lambda LC Free Ur-mCnc 1 Both 14,5321 1063 LEU 16 Immuunglobuliinide vabade kapa- ja lambdaahelate suhe uriinis a658 EI 2024-04-12 EI EI U-Ig fKappa/U-Ig fLambda Ig fKappa/Ig fLambda Immuunglobuliini vabade kapa- ja lambdaahelate suhe uriinis QN BN II 29 JAH 4398 41759-2 Immunoglobulin light chains.kappa.free/Immunoglobulin light chains.lambda.free MRto Pt Urine Qn 7 CHEM Immunoglobulin light chains.kappa.free/Immunoglobulin light chains.lambda.free [Mass Ratio] in Urine Kappa LC Free/Lambda Free Ur 1 Observation 8,5074 1133 LEU 16 Valkude elektroforees uriinis a45-53 EI 2021-04-27 EI EI U-Prot-Fr panel Valkude fraktsioonid uriinis Valkude fraktsioonid uriinis (paneel) Paneel 34539-7 30 JAH 124 34539-7 Protein electrophoresis panel - Pt Urine Qn PANEL.CHEM Protein electrophoresis panel in Urine Prot Elph Pnl Ur 1 Order 1478 LEU 16 Valkude fraktsioonid uriinis elektroforeetiliselt a79-21 JAH JAH JAH U-Prot-Fr panel Valkude fraktsioonid uriinis Valkude fraktsioonid uriinis (paneel) Paneel 34539-7 30 JAH 124 34539-7 Protein electrophoresis panel - Pt Urine Qn PANEL.CHEM Protein electrophoresis panel in Urine Prot Elph Pnl Ur 1 Order 1479 LEU 16 Valkude fraktsioonid uriinis a79-21 Albumiini fraktsioon uriinis a79-22 JAH EI JAH U-Alb-Fr Albumiin Albumiini fraktsioon uriinis QN g/L g/L 6942-7 31 JAH/Võrreld 127 6942-7 Albumin MCnc Pt Urine Qn Electrophoresis g/dL 0,0029% CHEM Albumin [Mass/volume] in Urine by Electrophoresis Albumin Ur Elph-mCnc 1 Both 2949 LEU 16 Valkude fraktsioonid ööpäevases uriinis a79-21-1 Albumiini fraktsioon ööpäevases uriinis a1391 JAH EI JAH dU-Alb-Fr Albumiin Albumiini fraktsioon ööpäevases uriinis QN g/d g/d 32 JAH/Võrreld 6273 6941-9 Albumin MRat 24H Urine Qn Electrophoresis g/(24.h) g/24 H CHEM Albumin [Mass/time] in 24 hour Urine by Electrophoresis Albumin 24h Ur Elph-mRate 1 Observation 1135 LEU 16 U-Alb-Fr (REP) a107 EI 2021-04-27 EI EI U-Alb-Fr% Albumiin % Albumiini fraktsiooni osakaal uriinis QN % % 13992-3 33 JAH/Võrreld 128 13992-3 Albumin/Protein.total MFr Pt Urine Qn Electrophoresis % 0,0019% CHEM Albumin/Protein.total in Urine by Electrophoresis Albumin MFr Ur Elph 1 Observation 1480 LEU 16 Valkude fraktsioonid uriinis a79-21 Globuliinide fraktsioon uriinis a79-23 JAH EI JAH U-g-glob-Fr Gammaglobuliinid Gammaglobuliinide fraktsioon uriinis QN g/L g/L 9745-1 42 JAH/Võrreld 137 9745-1 Gamma globulin MCnc Pt Urine Qn Electrophoresis g/dL CHEM Gamma globulin [Mass/volume] in Urine by Electrophoresis Gamma glob Ur Elph-mCnc 1 Observation 2950 LEU 16 Valkude fraktsioonid ööpäevases uriinis a79-21-1 Globuliinide fraktsioon ööpäevases uriinis a1392 JAH EI JAH dU-g-glob-Fr Gammaglobuliinid Gammaglobuliinide fraktsioon ööpäevases uriinis QN g/d g/d 43 JAH/Võrreld 6274 94715-0 Gamma globulin MRat 24H Urine Qn Electrophoresis mg/(24.h) mg/24 H CHEM Gamma globulin [Mass/time] in 24 hour Urine by Electrophoresis Gamma glob 24h Ur Elph-mRate 1 Both 1541 LEU 16 Monoklonaalsed immuunglobuliinid uriinis a79-20 JAH JAH JAH U-Monoclon-Ig-interpret Monoklonaalsed immuunglobuliinid uriinis (tõlgendus) Monoklonaalsed immuunglobuliinid uriinis (tõlgendus) Tekst 49276-9 56 JAH 146 49276-9 Interpretation Imp Pt Urine Nar Immunofixation CHEM Immunofixation [interpretation] for Urine Narrative Interpretation Ur IFE-Imp 1 Observation 2926 LEU 16 Valkude fraktsioonid ööpäevases uriinis elektroforeetiliselt a79-21-1 JAH JAH JAH dU-Prot-Fr Valkude fraktsioonid ööpäevases uriinis Valkude fraktsioonid ööpäevases uriinis Tekst 58 JAH 4732 58800-4 Protein fractions.oligoclonal bands Imp 24H Urine Nom Isoelectric focusing CHEM Oligoclonal bands [Interpretation] in 24 hour Urine by Isoelectric focusing Oligoclonal Bands 24h Ur IEF-Imp 1 Observation 8,9135 2925 LEU 16 Monoklonaalsed immuunglobuliinid ööpäevases uriinis a79-20-1 JAH JAH JAH dU-Monoclon-Ig-interpret Monoklonaalsed immuunglobuliinid ööpäevases uriinis (tõlgendus) Monoklonaalsed immuunglobuliinid ööpäevases uriinis (tõlgendus) Tekst 61 JAH 4108 49277-7 Interpretation Imp 24H Urine Nar Immunofixation 3 CHEM Immunofixation for 24 hour Urine Narrative Interpretation 24h Ur IFE-Imp 1 Observation 16,9441 2814 LEU 16 Küpserakuliste lümfoproliferatiivsete haiguste uuring (voolutsütomeetria) a1271 JAH JAH JAH XXX-Lymphoma-CLL Fc Küpserakuliste lümfoproliferatiivsete haiguste uuring (voolutsütomeetria) Küpserakuliste lümfoproliferatiivsete haiguste uuring (voolutsütomeetria) Tekst 62 JAH 1244 54223-3 Lymphoma - CLL screen markers Imp Pt XXX Nar CELLMARK Lymphoma - CLL screen markers [Interpretation] in Unspecified specimen Narrative Lymphoma - CLL screen markers XXX-Imp 1 Observation 8,5074 1543 LEU 16 Karüotüüp luuüdist a460 EI 2021-04-27 EI EI Bm-Karyotype Karüotüüp luuüdist Karüotüüp luuüdist Tekst 33893-9 68 JAH 1471 33893-9 Karyotype Prid Pt Bone mar Nom 0,00% MOLPATH Karyotype [Identifier] in Bone marrow Nominal Karyotyp Mar 1 Both 2259 LEU 16 del(9p21.3) CDKN2A/CDKN2B (FISH) a955 EI 2021-04-27 EI EI XXX-del(9p21.3) CDKN2A/CDKN2B FISH del(9p21.3) CDKN2A/CDKN2B (FISH) del(9p21.3) CDKN2A/CDKN2B deletsioon (FISH) Tekst 114 JAH 5032 57906-0 9p21 chromosome deletion Prid Pt Bld/Tiss Nom FISH MOLPATH.DEL 9p21 chromosome deletion [Identifier] in Blood or Tissue by FISH Nominal 9p21 chrom Del Bld/T FISH 1 Both 2943 LEU 16 t(9;22) BCR/ABL (p210 CML) mRNA % a1380 JAH EI JAH B-t(9;22) BCR/ABL (p210 CML) mRNA % t(9;22) BCR/ABL (p210 CML) mRNA % t(9;22) BCR/ABL (p210 CML) translokatsiooni mRNA suhtarv QN %(IS) %(IS) 133 JAH 1175 69380-4 BCR-ABL1 b2a2+b3a2 fusion transcript/ABL1 transcript (International Scale) RelRto Pt Bld/Tiss Qn Molgen % % MOLPATH.TRNLOC BCR-ABL1 b2a2+b3a2 fusion transcript/ABL1 transcript (International Scale) in Blood or Tissue by Molecular genetics method b2a2+b3a2/ABL1 transcript (IS) Bld/T 1 Both 11,4393 1604 LEU 16 JAK2 geeni p.V617F mutatsiooni DNA veres a926 JAH JAH JAH XXX-JAK2 p.V617F DNA % JAK2 p.V617F DNA % JAK2 geeni p.V617F mutatsiooni DNA suhtarv täpsustamata materjalis QN % % 43399-5 161 JAH 3849 53761-3 JAK2 gene.p.V617F mutant/normal RelRto Pt Bld/Tiss Qn Molgen % % 5 MOLPATH.MUT JAK2 gene p.V617F mutant/Normal in Blood or Tissue by Molecular genetics method JAK2 p.V617F mut/Nor Bld/T 1 Both 2578 LEU 16 Kroonilised müeloproliferatiivsed haigused - CALR, JAK2, MPL geenimutatsioonide paneel (NGS) a1064 JAH JAH JAH XXX-CMD genes NGS Kroonilised müeloproliferatiivsed haigused - CALR, JAK2, MPL geenimutatsioonide paneel (NGS) Kroonilised müeloproliferatiivsed haigused - CALR, JAK2, MPL geenimutatsioonide paneel (NGS) Tekst 162 JAH 5495 A-5353 2963 LEU 16 Hematoloogiliste kromosoomiaberratsioonide mRNA paneel a1413 JAH EI JAH XXX-Hem chromosome aber mRNA panel Hematoloogiliste kromosoomiaberratsioonide mRNA paneel Hematoloogiliste kromosoomiaberratsioonide mRNA (paneel) Paneel 170 JAH 1215 L-1215 2964 LEU 16 Hematoloogiliste kromosoomiaberratsioonide mRNA paneel a1413 t(1;11) MLL/EPS15 mRNA a1424 JAH EI JAH XXX-t(1;11) KMT2A/EPS15 mRNA t(1;11) KMT2A/EPS15 mRNA t(1;11) KMT2A/EPS15 translokatsiooni mRNA N/P 171 JAH 1217 70276-1 t(1;11)(p32;q23)(EPS15,MLL) fusion transcript Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRNLOC t(1;11)(p32;q23)(EPS15,MLL) fusion transcript [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method t(1;11)(EPS15,MLL) Bld/T Ql 1 Both 31,2449 2965 LEU 16 Hematoloogiliste kromosoomiaberratsioonide mRNA paneel a1413 t(1;11) MLL/MLLT11 mRNA a1430 JAH EI JAH XXX-t(1;11) KMT2A/MLLT11 mRNA t(1;11) KMT2A/MLLT11 mRNA t(1;11) KMT2A/MLLT11 translokatsiooni mRNA N/P 172 JAH 2979 A-2979 2966 LEU 16 Hematoloogiliste kromosoomiaberratsioonide mRNA paneel a1413 t(1;19) TCF3/PBX1 mRNA a1433 JAH EI JAH XXX- t(1;19) TCF3/PBX1 mRNA t(1;19) TCF3/PBX1 mRNA t(1;19)TCF3/PBX1 translokatsiooni mRNA N/P 173 JAH 1218 21800-8 t(1,19)(PBX1,TCF3) gene translocation Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRNLOC t(1,19)(PBX1,TCF3) Translocation [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method t(1,19)(PBX1,TCF3) Bld/T Ql 1 Observation 2967 LEU 16 Hematoloogiliste kromosoomiaberratsioonide mRNA paneel a1413 t(3;5) NPM/MLF1 mRNA a1434 JAH EI JAH XXX- t(3;5) NPM/MLF1 mRNA t(3;5) NPM/MLF1 mRNA t(3;5) NPM/MLF1 translokatsiooni mRNA N/P 174 JAH 1219 70277-9 t(3;5)(q25.1;q35.1)(MLF1,NPM1) fusion transcript Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRNLOC t(3;5)(q25.1;q35.1)(MLF1,NPM1) fusion transcript [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method t(3;5)(MLF1,NPM1) Bld/T Ql 1 Both 27,9027 2968 LEU 16 Hematoloogiliste kromosoomiaberratsioonide mRNA paneel a1413 t(3;21) RUNX1/MECOM mRNA a1435 JAH EI JAH XXX-t(3;21) RUNX1/MECOM mRNA t(3;21) RUNX1/MECOM mRNA t(3;21) RUNX1/MECOM translokatsiooni mRNA N/P 176 JAH 2695 70278-7 t(3;21)(q26;q22.3)(MECOM,RUNX1) fusion transcript Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRNLOC t(3;21)(q26;q22.3)(MECOM,RUNX1) fusion transcript [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method t(3;21)(MECOM,RUNX1) Bld/T Ql 1 Both 8,2751 2969 LEU 16 Hematoloogiliste kromosoomiaberratsioonide mRNA paneel a1413 t(4;11) MLL/AFF1 mRNA a1436 JAH EI JAH XXX-t(4;11) KMT2A/AFF1 mRNA t(4;11) KMT2A/AFF1 mRNA t(4;11) KMT2A/AFF1 translokatsiooni mRNA N/P 177 JAH 1222 21815-6 t(4,11)(MLLT2,MLL) gene translocation Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRNLOC t(4,11)(MLLT2,MLL) Translocation [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method t(4,11)(MLLT2,MLL) Bld/T Ql 1 Observation 2970 LEU 16 Hematoloogiliste kromosoomiaberratsioonide mRNA paneel a1413 t(5;12) ETV6/PDGFRB mRNA a1437 JAH EI JAH XXX-t(5;12) ETV6/PDGFRB mRNA t(5;12) ETV6/PDGFRB mRNA t(5;12) ETV6/PDGFRB translokatsiooni mRNA N/P 178 JAH 1223 21816-4 t(5,12)(PDGFRB,ETV6) gene translocation Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRNLOC t(5,12)(PDGFRB,ETV6) Translocation [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method t(5,12)(PDGFRB,ETV6) Bld/T Ql 1 Observation 17,8368 2971 LEU 16 Hematoloogiliste kromosoomiaberratsioonide mRNA paneel a1413 t(5;17) NPM1/RARa mRNA a1438 JAH EI JAH XXX-t(5;17) NPM1/RARa mRNA t(5;17) NPM1/RARa mRNA t(5;17) NPM1/RARa translokatsiooni mRNA N/P 179 JAH 1224 70279-5 t(5;17)(q25.1;q21.1)(NPM1,RARA) fusion transcript Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRNLOC t(5;17)(q25.1;q21.1)(NPM1,RARA) fusion transcript [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method t(5;17)(NPM1,RARA) Bld/T Ql 1 Both 32,1297 2972 LEU 16 Hematoloogiliste kromosoomiaberratsioonide mRNA paneel a1413 t(6;9) DEK/NUP214 mRNA a1439 JAH EI JAH XXX-t(6;9) DEK/NUP214 mRNA t(6;9) DEK/NUP214 mRNA t(6;9) DEK/NUP214 translokatsiooni mRNA N/P 180 JAH 1225 21817-2 t(6,9)(DEK,NUP214) gene translocation Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRNLOC t(6,9)(DEK,NUP214) Translocation [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method t(6,9)(DEK,NUP214) Bld/T Ql 1 Observation 2973 LEU 16 Hematoloogiliste kromosoomiaberratsioonide mRNA paneel a1413 t(6;11) MLL/MLLT4 mRNA a1441 JAH EI JAH XXX-t(6;11) KMT2A/AFDN mRNA t(6;11) KMT2A/AFDN mRNA t(6;11) KMT2A/AFDN translokatsiooni mRNA N/P 181 JAH 1226 70280-3 t(6;11)(q27;q23)(MLLT4,MLL) fusion transcript Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRNLOC t(6;11)(q27;q23)(MLLT4,MLL) fusion transcript [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method t(6;11)(MLLT4,MLL) Bld/T Ql 1 Both 33,4603 2974 LEU 16 Hematoloogiliste kromosoomiaberratsioonide mRNA paneel a1413 t(8;21) RUNX1/RUNX1T1 mRNA a1443 JAH EI JAH XXX-t(8;21) RUNX1/RUNX1T1 mRNA t(8;21) RUNX1/RUNX1T1 mRNA t(8;21) RUNX1/RUNX1T1 translokatsiooni mRNA N/P 182 JAH 1227 21819-8 t(8;21)(q22;q22.3)(RUNX1T1,RUNX1) fusion transcript Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRNLOC t(8;21)(q22;q22.3)(RUNX1T1,RUNX1) fusion transcript [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method t(8;21)(RUNX1T1,RUNX1) Bld/T Ql 1 Both 11,4729 2975 LEU 16 Hematoloogiliste kromosoomiaberratsioonide mRNA paneel a1413 t(9;9) SET/NUP214 mRNA a1444 JAH EI JAH XXX-t(9;9) SET/NUP214 mRNA t(9;9) SET/NUP214 mRNA t(9;9) SET/NUP214 translokatsiooni mRNA N/P 183 JAH 1228 70281-1 t(9;9)(q34;q34)(NUP214,SET) fusion transcript Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRNLOC t(9;9)(q34;q34)(NUP214,SET) fusion transcript [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method t(9;9)(NUP214,SET) Bld/T Ql 1 Both 41,3183 2976 LEU 16 Hematoloogiliste kromosoomiaberratsioonide mRNA paneel a1413 t(9;11) MLL/MLLT3 mRNA a1445 JAH EI JAH XXX-t(9;11) KMT2A/MLLT3 mRNA t(9;11) KMT2A/MLLT3 mRNA t(9;11) KMT2A/MLLT3 translokatsiooni mRNA N/P 184 JAH 1229 21820-6 t(9;11)(p22;q23)(MLLT3,MLL) fusion transcript Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRNLOC t(9;11)(p22;q23)(MLLT3,MLL) fusion transcript [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method t(9;11)(MLLT3,MLL) Bld/T Ql 1 Observation 11,4729 2977 LEU 16 Hematoloogiliste kromosoomiaberratsioonide mRNA paneel a1413 t(9;12) ETV6/ABL1 mRNA a1446 JAH EI JAH XXX-t(9;12) ETV6/ABL1 mRNA t(9;12) ETV6/ABL1 mRNA t(9;12) ETV6/ABL1 translokatsiooni mRNA N/P 185 JAH 1230 70282-9 t(9;12)(q34.1;p13)(ABL1,ETV6) fusion transcript Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRNLOC t(9;12)(q34.1;p13)(ABL1,ETV6) fusion transcript [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method t(9;12)(ABL1,ETV6) Bld/T Ql 1 Both 35,2776 2978 LEU 16 Hematoloogiliste kromosoomiaberratsioonide mRNA paneel a1413 t(9;22) BCR/ABL1 (p190) mRNA a1414 JAH EI JAH XXX-t(9;22) BCR/ABL1 (p190) mRNA t(9;22) BCR/ABL1 (p190) mRNA t(9;22) BCR/ABL1 (p190) translokatsiooni mRNA N/P 186 JAH 1231 21821-4 t(9,22)(ABL1,BCR) gene translocation Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRNLOC t(9,22)(ABL1,BCR) Translocation [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method t(9,22)(ABL1,BCR) Bld/T Ql 1 Observation 2979 LEU 16 Hematoloogiliste kromosoomiaberratsioonide mRNA paneel a1413 t(9;22) BCR/ABL1 (p210) mRNA a1415 JAH EI JAH XXX-t(9;22) BCR/ABL1 (p210) mRNA t(9;22) BCR/ABL1 (p210) mRNA t(9;22) BCR/ABL1 (p210) translokatsiooni mRNA N/P 187 JAH 3069 42714-6 t(9;22)(q34.1;q11)(ABL1,BCR) b2a2+b3a2 fusion transcript Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRNLOC t(9;22)(q34.1;q11)(ABL1,BCR) b2a2+b3a2 fusion transcript [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method t(ABL1,BCR)p210 Bld/T Ql 1 Both 30,649 2980 LEU 16 Hematoloogiliste kromosoomiaberratsioonide mRNA paneel a1413 t(9;22) BCR/ABL1 (p230) mRNA a1416 JAH EI JAH XXX-t(9;22) BCR/ABL1 (p230) mRNA t(9;22) BCR/ABL1 (p230) mRNA t(9;22) BCR/ABL1 (p230) translokatsiooni mRNA N/P 188 JAH 3070 75018-2 t(9;22)(q34.1;q11)(ABL1,BCR) e19a2 fusion transcript PrThr Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH t(9;22)(q34.1;q11)(ABL1,BCR) e19a2 fusion transcript [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method t(ABL1,BCR)e19a2 Bld/T Ql 1 Both 16,4755 2981 LEU 16 Hematoloogiliste kromosoomiaberratsioonide mRNA paneel a1413 t(10;11) MLL/MLLT10 mRNA a1418 JAH EI JAH XXX-t(10;11) KMT2A/MLLT10 mRNA t(10;11) KMT2A/MLLT10 mRNA t(10;11) KMT2A/MLLT10 translokatsiooni mRNA N/P 189 JAH 1232 62203-5 t(10,11)(AF10,MLL) gene translocation Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRNLOC t(10,11)(AF10,MLL) translocation [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method t(10,11)(AF10,MLL) Bld/T Ql 1 Both 2982 LEU 16 Hematoloogiliste kromosoomiaberratsioonide mRNA paneel a1413 t(11;17) MLL/MLLT6 mRNA a1419 JAH EI JAH XXX-t(11;17) KMT2A/MLLT6 mRNA t(11;17) KMT2A/MLLT6 mRNA t(11;17) KMT2A/MLLT6 translokatsiooni mRNA N/P 190 JAH 1233 70283-7 t(11;17)(q23;q21)(MLL,MLLT6) fusion transcript Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRNLOC t(11;17)(q23;q21)(MLL,MLLT6) fusion transcript [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method t(11;17)(MLL,MLLT6) Bld/T Ql 1 Both 33,3908 2983 LEU 16 Hematoloogiliste kromosoomiaberratsioonide mRNA paneel a1413 t(11;17) ZBTB16/RARa mRNA a1420 JAH EI JAH XXX-t(11;17) ZBTB16/RARa mRNA t(11;17) ZBTB16/RARa mRNA t(11;17) ZBTB16/RARa translokatsiooni mRNA N/P 191 JAH 1234 70284-5 t(11;17)(q23;q21.1)(ZBTB16,RARA) fusion transcript Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRNLOC t(11;17)(q23;q21.1)(ZBTB16,RARA) fusion transcript [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method t(11;17)(ZBTB16,RARA) Bld/T Ql 1 Both 33,3908 2984 LEU 16 Hematoloogiliste kromosoomiaberratsioonide mRNA paneel a1413 t(11;19) MLL/ELL mRNA a1421 JAH EI JAH XXX-t(11;19) KMT2A/ELL mRNA t(11;19) KMT2A/ELL mRNA t(11;19) KMT2A/ELL translokatsiooni mRNA N/P 192 JAH 1235 70285-2 t(11;19)(q23;p13.1)(MLL,ELL) fusion transcript Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRNLOC t(11;19)(q23;p13.1)(MLL,ELL) fusion transcript [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method t(11;19)(MLL,ELL) Bld/T Ql 1 Both 35,6364 2985 LEU 16 Hematoloogiliste kromosoomiaberratsioonide mRNA paneel a1413 t(11;19) MLL/MLLT1 mRNA a1422 JAH EI JAH XXX-t(11;19) KMT2A/MLLT1 mRNA t(11;19) KMT2A/MLLT1 mRNA t(11;19) KMT2A/MLLT1 translokatsiooni mRNA N/P 193 JAH 1236 21802-4 t(11,19)(MLL,MLLT1) gene translocation Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRNLOC t(11,19)(MLL,MLLT1) Translocation [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method t(11,19)(MLL,MLLT1) Bld/T Ql 1 Observation 2986 LEU 16 Hematoloogiliste kromosoomiaberratsioonide mRNA paneel a1413 t(12;21) ETV6/RUNX1 mRNA a1423 JAH EI JAH XXX-t(12;21) ETV6/RUNX1 mRNA t(12;21) ETV6/RUNX1 mRNA t(12;21) ETV6/RUNX1 translokatsiooni mRNA N/P 194 JAH 1237 21806-5 t(12,21)(ETV6,CBFA2) gene translocation Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRNLOC t(12,21)(ETV6,CBFA2) Translocation [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method t(12,21)(ETV6,CBFA2) Bld/T Ql 1 Observation 17,8368 2987 LEU 16 Hematoloogiliste kromosoomiaberratsioonide mRNA paneel a1413 t(12;22) ETV6/MN1 mRNA a1425 JAH EI JAH XXX-t(12;22) ETV6/MN1 mRNA t(12;22) ETV6/MN1 mRNA t(12;22) ETV6/MN1 translokatsiooni mRNA N/P 195 JAH 1238 70286-0 t(12;22)(p13;q12.1)(ETV6,MN1) fusion transcript Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRNLOC t(12;22)(p13;q12.1)(ETV6,MN1) fusion transcript [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method t(12;22)(ETV6,MN1) Bld/T Ql 1 Both 37,7862 2988 LEU 16 Hematoloogiliste kromosoomiaberratsioonide mRNA paneel a1413 t(15;17) PML/RARa (bcr1) mRNA a1426 JAH EI JAH XXX-t(15;17) PML/RARa (bcr1) mRNA t(15;17) PML/RARa (bcr1) mRNA t(15;17) PML/RARa (bcr1) translokatsiooni mRNA N/P 196 JAH 1239 21551-7 t(15,17)(PML,RARa) gene translocation Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRNLOC t(15,17)(PML,RARa) Translocation [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method t(15,17)(PML,RARa) Bld/T Ql 1 Observation 2994 LEU 16 Hematoloogiliste kromosoomiaberratsioonide mRNA paneel a1413 t(15;17) PML/RARa (bcr2) mRNA a1450 JAH JAH JAH XXX-t(15;17) PML/RARa (bcr2) mRNA t(15;17) PML/RARa (bcr2) mRNA t(15;17) PML/RARa (bcr2) translokatsiooni mRNA N/P 197 JAH 3553 60588-1 t(15;17)(q24.1;q21.1)(PML,RARA) bcr2 fusion transcript Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRNLOC t(15;17)(q24.1;q21.1)(PML,RARA) bcr2 fusion transcript [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method t(15;17) BCR2 Bld/T Ql 1 Observation 33,5182 2995 LEU 16 Hematoloogiliste kromosoomiaberratsioonide mRNA paneel a1413 t(15;17) PML/RARa (bcr3) mRNA a1451 JAH JAH JAH XXX-t(15;17) PML/RARa (bcr3) mRNA t(15;17) PML/RARa (bcr3) mRNA t(15;17) PML/RARa (bcr3) translokatsiooni mRNA N/P 198 JAH 3554 A-3554 2989 LEU 16 Hematoloogiliste kromosoomiaberratsioonide mRNA paneel a1413 t(16;21) FUS/ERG mRNA a1427 JAH EI JAH XXX-t(16;21) FUS/ERG mRNA t(16;21) FUS/ERG mRNA t(16;21) FUS/ERG translokatsiooni mRNA N/P 199 JAH 1240 70287-8 t(16;21)(p11.2;q22.3)(FUS,ERG) fusion transcript Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRNLOC t(16;21)(p11.2;q22.3)(FUS,ERG) fusion transcript [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method t(16;21)(FUS,ERG) Bld/T Ql 1 Both 38,8149 2990 LEU 16 Hematoloogiliste kromosoomiaberratsioonide mRNA paneel a1413 t(17;19) TCF3/HLF mRNA a1428 JAH EI JAH XXX-t(17;19) TCF3/HLF mRNA t(17;19) TCF3/HLF mRNA t(17;19) TCF3/HLF translokatsiooni mRNA N/P 200 JAH 1241 70288-6 t(17;19)(q22;p13.3)(HLF,TCF3) fusion transcript Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRNLOC t(17;19)(q22;p13.3)(HLF,TCF3) fusion transcript [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method t(17;19)(HLF,TCF3) Bld/T Ql 1 Both 11,4838 2991 LEU 16 Hematoloogiliste kromosoomiaberratsioonide mRNA paneel a1413 t(X;11) MLL/FOXO4 mRNA a1429 JAH EI JAH XXX-t(X;11) KMT2A/FOXO4 mRNA t(X;11) KMT2A/FOXO4 mRNA t(X;11) KMT2A/FOXO4 translokatsiooni mRNA N/P 201 JAH 1216 70275-3 t(X;11)(q13.1;q23)(FOXO4,MLL) fusion transcript Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRNLOC t(X;11)(q13.1;q23)(FOXO4,MLL) fusion transcript [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method t(X;11)(FOXO4,MLL) Bld/T Ql 1 Both 20,8399 2992 LEU 16 Hematoloogiliste kromosoomiaberratsioonide mRNA paneel a1413 inv(16) CBFB/MYH11 mRNA a1431 JAH EI JAH XXX-inv(16) CBFB/MYH11 mRNA inv(16) CBFB/MYH11 mRNA inv(16) CBFB/MYH11 inversiooni mRNA N/P 202 JAH 1243 70291-0 inv(16)(p13.1;q22.1)(MYH11,CBFB) fusion transcript Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.INV inv(16)(p13.1;q22.1)(MYH11,CBFB) fusion transcript [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method inv(16)(p13;q22) Bld/T Ql 1 Both 45,7065 2993 LEU 16 Hematoloogiliste kromosoomiaberratsioonide mRNA paneel a1413 del(1)(p32) STIL-TAL1 mRNA a1432 JAH EI JAH XXX-del(1)(p32) STIL-TAL1 mRNA del(1)(p32) STIL-TAL1 mRNA del(1)(p32) STIL-TAL1 deletsiooni mRNA N/P 203 JAH 1242 70289-4 del(1)(p32p32)(STIL,TAL1) fusion transcript Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.DEL del(1)(p32p32)(STIL,TAL1) fusion transcript [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method del(1p32)(STIL,TAL1) Bld/T Ql 1 Both 32,4503 2818 LEU 16 Hematoloogilised kasvajad - somaatiliste geenimutatsioonide paneel (54 geeni, NGS) a1218 JAH JAH JAH XXX-Myeloid genes (54) NGS Hematoloogilised kasvajad - somaatiliste geenimutatsioonide paneel (54 geeni, NGS) Hematoloogilised kasvajad - somaatiliste geenimutatsioonide paneel (54 geeni, NGS) Tekst 207 JAH 5281 99961-5 Myeloproliferative neoplasm multigene analysis Find Pt Bld/Tiss Doc Molgen MOLPATH Myeloproliferative neoplasm multigene analysis in Blood or Tissue by Molecular genetics method MPN multigene analysis Bld/T 1 Both 2754 LEU 16 T-lümfotsüütide klonaalsus - TCRB ja TCRG lookuste ümberkorraldused a1181 JAH JAH JAH XXX-TCRB, TCRG rearrangements T-lümfotsüütide klonaalsus - TCRB ja TCRG lookuste ümberkorraldused T-lümfotsüütide klonaalsus - TCRB ja TCRG lookuste ümberkorraldused Tekst 212 JAH 1439 56880-8 TCRB gene+TCRD gene+TCRG gene rearrangements Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.REARRANGE TCRB gene+TCRD gene+TCRG gene rearrangements [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method TCRB gene+TCRD gene+TCRG gene Bld/T Ql 1 Both 29,0659 2747 LEU 16 Somaatilised hüpermutatsioonid IGH variaabelses piirkonnas (NGS) a400-1179 JAH JAH JAH XXX-Somatic hypermut IGH genes NGS Somaatilised hüpermutatsioonid IGH variaabelses piirkonnas (NGS) Somaatilised hüpermutatsioonid IGH variaabelses piirkonnas (NGS) Paneel 214 JAH 5641 L-5383 2748 LEU 16 Somaatilised hüpermutatsioonid IGH variaabelses piirkonnas (NGS) a400-1179 IGHV geen a400-1180 JAH EI JAH XXX-IGHV IGHV geen Somaatilised mutatasioonid IGHV geenis (NGS) Tekst 215 JAH 5642 48670-4 IgVH gene targeted mutation analysis Find Pt Bld/Tiss Doc Molgen MOLPATH.MUT IgVH gene targeted mutation analysis in Blood or Tissue by Molecular genetics method IgVH gene Mut Anl Bld/T 1 Both 2749 LEU 16 Somaatilised hüpermutatsioonid IGH variaabelses piirkonnas (NGS) a400-1179 IGHD geen a400-1181 JAH EI JAH XXX-IGHD IGHD geen Somaatilised mutatasioonid IGHD geenis (NGS) Tekst 216 JAH 5643 A-5501 2750 LEU 16 Somaatilised hüpermutatsioonid IGH variaabelses piirkonnas (NGS) a400-1179 IGHJ geen a400-1182 EI 2021-04-27 EI EI XXX-IGHJ IGHJ geen Somaatilised mutatasioonid IGHJ geenis (NGS) Tekst " " 217 JAH 5644 A-5502 2751 LEU 16 Somaatilised hüpermutatsioonid IGH variaabelses piirkonnas (NGS) a400-1179 Mutatsioonide % a400-1183 JAH EI JAH XXX-Mut % Mutatsioonide % Mutatsioonide % IGHV geenis Tekst 218 JAH 5645 A-5504 2752 LEU 16 Somaatilised hüpermutatsioonid IGH variaabelses piirkonnas (NGS) a400-1179 Hüpermutatsioonide staatus a400-1184 JAH EI JAH XXX-Mut status Hüpermutatsioonide staatus Hüpermutatsioonide staatus IGHV geenis Tekst 219 JAH 5646 A-5503 2794 LEU 16 Kimäärsuse markerite (34) sõeluuring a1196 JAH JAH JAH Chimerity screen Kimäärsuse markerite sõeluuring Kimäärsuse markerid (sõeluuring) Tekst 221 JAH 2870 L-2870 2795 LEU 16 Kimäärsuse marker 1 a1197 JAH JAH JAH Chimerity marker 1 Kimäärsuse marker 1 Kimäärsuse marker 1 QN % % 222 JAH 2871 L-2871 983 IMS 17 Immuunglobuliin A seerumis/plasmas a59 JAH JAH EI S,P-IgA IgA Immuunglobuliin A seerumis/plasmas QN g/L g/L 2458-8 2 JAH/Võrreld 257 2458-8 IgA MCnc Pt Ser Qn mg/dL 0,0206% CHEM IgA [Mass/volume] in Serum IgA Ser-mCnc 1 Both 984 IMS 17 Immuunglobuliin M seerumis/plasmas a61 JAH JAH EI S,P-IgM IgM Immuunglobuliin M seerumis/plasmas QN g/L g/L 2472-9 3 JAH/Võrreld 259 2472-9 IgM MCnc Pt Ser Qn mg/dL 0,0150% CHEM IgM [Mass/volume] in Serum IgM Ser-mCnc 1 Both 982 IMS 17 Oligoklonaalne IgG liikvoris a577 Immuunglobuliin G seerumis/plasmas a60 JAH JAH EI S,P-IgG IgG Immuunglobuliin G seerumis/plasmas QN g/L g/L 2465-3 4 JAH/Võrreld 258 2465-3 IgG MCnc Pt Ser Qn mg/dL 0,0192% CHEM IgG [Mass/volume] in Serum IgG Ser-mCnc 1 Both 973 IMS 17 Immuunglobuliin G alaklassid 1-4 seerumis a1041 JAH JAH EI S,P-IgG 1-4 panel IgG alaklassid 1-4 Immuunglobuliin G alaklassid 1-4 seerumis/plasmas (paneel) Paneel 47290-2 6 JAH 260 47290-2 IgG subclass panel MCnc Pt Ser Qn PANEL.CHEM IgG subclass panel [Mass/volume] in Serum IgG subclass Pnl Ser-mCnc 1 Order 974 IMS 17 IgG alaklassid 1-4 a1041 S-IgG alaklass1 a1037 JAH EI EI S,P-IgG1 IgG1 Immuunglobuliin G alaklass 1 seerumis/plasmas QN g/L g/L 2466-1 7 JAH 261 2466-1 IgG subclass 1 MCnc Pt Ser Qn mg/dL 0,0011% CHEM IgG subclass 1 [Mass/volume] in Serum IgG1 Ser-mCnc 1 Both 975 IMS 17 IgG alaklassid 1-4 a1041 S-IgG alaklass2 a1038 JAH EI EI S,P-IgG2 IgG2 Immuunglobuliin G alaklass 2 seerumis/plasmas QN g/L g/L 2467-9 8 JAH 262 2467-9 IgG subclass 2 MCnc Pt Ser Qn mg/dL 0,0010% CHEM IgG subclass 2 [Mass/volume] in Serum IgG2 Ser-mCnc 1 Both 976 IMS 17 IgG alaklassid 1-4 a1041 S-IgG alaklass3 a1039 JAH EI EI S,P-IgG3 IgG3 Immuunglobuliin G alaklass 3 seerumis/plasmas QN g/L g/L 2468-7 9 JAH 263 2468-7 IgG subclass 3 MCnc Pt Ser Qn mg/dL 0,0010% CHEM IgG subclass 3 [Mass/volume] in Serum IgG3 Ser-mCnc 1 Both 977 IMS 17 IgG alaklassid 1-4 a1041 S-IgG alaklass4 a1040 JAH EI EI S,P-IgG4 IgG4 Immuunglobuliin G alaklass 4 seerumis/plasmas QN g/L g/L 2469-5 10 JAH 264 2469-5 IgG subclass 4 MCnc Pt Ser Qn mg/dL 0,0011% CHEM IgG subclass 4 [Mass/volume] in Serum IgG4 Ser-mCnc 1 Both 2189 IMS 17 P-IgA IgG väärtus a924 JAH EI EI S,P-IgA IgG QN IgA vastane IgG QN Immuunglobuliin A vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 11 JAH 5285 13312-4 IgA Ab.IgG ACnc Pt Ser/Plas Qn [arb'U] U CHEM IgA IgG Ab [Units/volume] in Serum or Plasma IgA IgG SerPl-aCnc 1 Both 11,36 2188 IMS 17 Immuunglobuliin A vastane IgG plasmas a923 JAH JAH EI S,P-IgA IgG interpret IgA vastane IgG (tõlgendus) Immuunglobuliin A vastane IgG seerumis/plasmas (tõlgendus) Tekst 12 JAH 5284 44585-8 IgA Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord CHEM IgA IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma IgA IgG SerPl Ql 1 Both 11,36 2528 IMS 17 Komplemendi komponent C1q seerumis/plasmas a538 JAH JAH JAH S,P-C1q C1q Komplemendi komponent C1q seerumis/plasmas QN g/L g/L 13 JAH 5503 4478-4 Complement C1q MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL ug/mL;mg/dL HEM/BC Complement C1q [Mass/volume] in Serum or Plasma C1q SerPl-mCnc 1 Both 2755 IMS 17 Komplemendi komponent C1q IgG plasmas a1180 EI 2024-03-27 EI EI S,P-C1q Ab C1q Ab Komplemendi komponendi C1q vastased antikehad seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 14 JAH 5651 44702-9 Complement C1q Ab ACnc Pt Ser Qn HEM/BC Complement C1q Ab [Units/volume] in Serum C1q Ab Ser-aCnc 1 Both 2423 IMS 17 Komplemendi komponent C2 seerumis/plasmas a539 JAH JAH JAH S,P-C2 C2 Komplemendi komponent C2 seerumis/plasmas QN % % 15 JAH 4368 A-4368 987 IMS 17 Komplemendi komponent C3 seerumis/plasmas a79 JAH JAH EI S,P-C3 C3 Komplemendi komponent C3 seerumis/plasmas QN g/L g/L 4485-9 16 JAH/Võrreld 276 4485-9 Complement C3 MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0094% HEM/BC Complement C3 [Mass/volume] in Serum or Plasma C3 SerPl-mCnc 1 Both 988 IMS 17 Komplemendi komponent C4 seerumis/plasmas a80 JAH JAH EI S,P-C4 C4 Komplemendi komponent C4 seerumis/plasmas QN g/L g/L 4498-2 18 JAH/Võrreld 277 4498-2 Complement C4 MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0091% HEM/BC Complement C4 [Mass/volume] in Serum or Plasma C4 SerPl-mCnc 1 Both 2997 IMS 17 Komplemendi komponent C5 seerumis/plasmas a1459 JAH JAH JAH S,P-C5 C5 Komplemendi komponent C5 seerumis/plasmas QN g/L g/L 19 JAH 6446 4505-4 Complement C5 MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/L mg/L; mg/dL HEM/BC Complement C5 [Mass/volume] in Serum or Plasma C5 SerPl-mCnc 1 Both 2529 IMS 17 Komplemendi komponent C5 seerumis/plasmas a540 JAH EI EI S,P-C5 (%) C5 (%) Komplemendi komponent C5 seerumis/plasmas (%) QN % % 20 JAH 5504 A-5355 2530 IMS 17 Komplemendi komponent C6 seerumis/plasmas a541 JAH JAH JAH S,P-C6 C6 Komplemendi komponent C6 seerumis/plasmas QN % % 21 JAH 5505 A-5356 2531 IMS 17 Komplemendi komponent C7 seerumis/plasmas a542 JAH JAH JAH S,P-C7 C7 Komplemendi komponent C7 seerumis/plasmas QN % % 22 JAH 5506 A-5357 2532 IMS 17 Komplemendi komponent C8 seerumis/plasmas a543 JAH JAH JAH S,P-C8 C8 Komplemendi komponent C8 seerumis/plasmas QN % % 23 JAH 5507 A-5358 2533 IMS 17 Komplemendi komponent C9 seerumis/plasmas a544 JAH JAH JAH S,P-C9 C9 Komplemendi komponent C9 seerumis/plasmas QN % % 24 JAH 5508 A-5359 986 IMS 17 Komplemendi komponendi C1 inhibiitor seerumis a9717 JAH JAH EI S,P-C1 inh C1 inhibiitor Komplemendi komponendi C1 inhibiitor seerumis/plasmas QN g/L g/L 4477-6 25 JAH 1970 4477-6 Complement C1 esterase inhibitor MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/dL g/L;mg/dL 1769 HEM/BC Complement C1 esterase inhibitor [Mass/volume] in Serum or Plasma C1INH SerPl-mCnc 1 Both 32,7091 411 IMS 17 Komplemendi komponendi C1 inhibiitori funktsioon seerumis a248 JAH JAH EI S,P-C1 inh, functional C1 inhibiitori funktsioon Komplemendi komponendi C1 funktsioon seerumis/plasmas QN % % 10634-4 26 JAH 3432 10634-4 Complement C1 esterase inhibitor.functional/Complement C1 esterase inhibitor.total MFr Pt Ser/Plas Qn % % 10 HEM/BC Complement C1 esterase inhibitor.functional/Complement C1 esterase inhibitor.total in Serum or Plasma C1INH Functional/C1INH Total MFr SerPl 1 Observation 26,8517 994 IMS 17 Komplemendi klassikalise tee aktiivsus CH50 seerumis a3276-8 EI EI EI S,P-CH50 CH50 Komplemendi klassikalise tee aktiivsus CH50 seerumis/plasmas QN kU/L CH50 Eq U/ml 4532-8 27 JAH 1971 4532-8 Complement total hemolytic CH50 ACnc Pt Ser/Plas Qn {CH 50 Units}/mL U/mL;units/mL 959 HEM/BC Complement total hemolytic CH50 [Units/volume] in Serum or Plasma CH50 SerPl-aCnc 1 Both 33,8034 1931 IMS 17 Komplemendi aktiivsuse sõeluuring a710 JAH JAH EI S-C1-C9 screen panel Komplemendi süsteemi sõeluuringu paneel Komplemendi süsteemi sõeluuring seerumis (paneel) Paneel 28 JAH 4979 74519-0 Complement activity panel - Pt Ser - PANEL.HEM/BC Complement activity panel - Serum Comp activity Pnl Ser 1 Order 9,3447 1932 IMS 17 Komplemendi süsteemi sõeluuringu paneel a710 Komplemendi klassikalise tee aktiivsus a710-1 JAH EI EI S-CP act Komplemendi klassikalise tee aktiivsus Komplemendi klassikalise tee aktiivsus seerumis QN % % 29 JAH 4980 74521-6 Complement total hemolytic CH50 actual/normal RelACnc Pt Ser Qn IA % % HEM/BC Complement total hemolytic CH50 actual/normal in Serum by Immunoassay CH50 Act/Nor Ser IA 1 Both 9,0358 1933 IMS 17 Komplemendi süsteemi sõeluuringu paneel a710 Komplemendi alternatiivse tee aktiivsus a710-2 JAH EI EI S-AP act Komplemendi alternatiivse tee aktiivsus Komplemendi alternatiivse tee aktiivsus seerumis QN % % 30 JAH 4981 74520-8 Complement alternate pathway AH50 actual/normal RelACnc Pt Ser Qn IA % % HEM/BC Complement alternate pathway AH50 actual/normal in Serum by Immunoassay AH50 Act/Nor Ser IA 1 Observation 9,0682 1934 IMS 17 Komplemendi süsteemi sõeluuringu paneel a710 Komplemendi MBL tee aktiivsus a710-3 JAH EI EI S-MBLP act Komplemendi lektiini tee aktiivsus Komplemendi lektiini tee aktiivsus seerumis QN % % 31 JAH 4982 74522-4 Complement lectin pathway actual/normal RelACnc Pt Ser Qn IA % % HEM/BC Complement lectin pathway actual/normal in Serum by Immunoassay Comp activity.lectin Act/Nor Ser IA 1 Observation 9,0682 2421 IMS 17 Komplemendi faktor H a755 EI 2021-04-27 EI EI S-CFH Komplemendi faktor H Komplemendi faktor H seerumis QN mg/L ug/L 32 JAH 5045 4519-5 Complement factor H MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/dL mg/dL HEM/BC Complement factor H [Mass/volume] in Serum or Plasma Comp Fact H SerPl-mCnc 1 Both 17,0692 2422 IMS 17 Komplemendi faktor I a756 EI 2021-04-27 EI EI S-CFI Komplemendi faktor I Komplemendi faktor I seerumis QN mg/L mg/L 33 JAH 5046 4520-3 Complement factor I MCnc Pt Ser/Plas Qn HEM/BC Complement factor I [Mass/volume] in Serum or Plasma Comp Fact I SerPl-mCnc 1 Both 15,8467 1792 IMS 17 Krüoglobuliinid a151 JAH JAH EI S-Cryo QL Krüoglobuliinid QL Krüoglobuliinid seerumis (kvalitatiivne) Tekst 35 JAH 4507 5117-7 Cryoglobulin PrThr Pt Ser Ord 13 CHEM Cryoglobulin [Presence] in Serum Cryoglob Ser Ql 1 Both 8,6864 1000 IMS 17 Lümfotsüütide alaklassid veres a3625 JAH JAH EI B-Lymph subclasses panel Fc Lümfotsüütide alaklassid veres (voolutsütomeetria) Lümfotsüütide alaklassid veres (voolutsütomeetria, paneel) Paneel FACS Calibur 38 JAH 4414 L-4414 1012 IMS 17 Lümfotsüütide alaklasside laiendatud paneel a609 JAH JAH EI B-Lymph subclasses panel broad Lümfotsüütide alaklasside laiendatud paneel veres (voolutsütomeetria) Lümfotsüütide alaklassid veres (laiendatud paneel, voolutsütomeetria) Paneel FACS Calibur 40 JAH 4195 L-4195 1006 IMS 17 Lümfotsüütide alaklasside laiendatud paneel veres (voolutsütomeetria); Lümfotsüütide alaklassid veres (voolutsütomeetria) a609; a3625 T-lümfotsüütide (CD3) arv a3609 JAH EI EI XXX-CD3# CD3 T-lümfotsüütide (CD3) arv QN E6/L rakku/µL FACS Calibur 20598-9 41 JAH/Võrreld 1154 20598-9 Cells.CD3 NCnc Pt XXX Qn /uL /uL CELLMARK CD3 cells [#/volume] in Unspecified specimen CD3 Cells # XXX 1 Both 1009 IMS 17 Lümfotsüütide alaklasside laiendatud paneel veres (voolutsütomeetria); Lümfotsüütide alaklassid veres (voolutsütomeetria) a609; a3625 T-lümfotsüütide (CD3) suhtarv a3646 JAH EI EI XXX-CD3% CD3% T-lümfotsüütide (CD3) suhtarv QN % % FACS Calibur 20599-7 42 JAH/Võrreld 1155 20599-7 Cells.CD3/100 cells NFr Pt XXX Qn % % CELLMARK CD3 cells/100 cells in Unspecified specimen CD3 Cells Fr XXX 1 Observation 1002 IMS 17 CD4/CD8; Lümfotsüütide alaklasside laiendatud paneel veres (voolutsütomeetria); Lümfotsüütide alaklassid veres (voolutsütomeetria) a3622; a609; a3625 T-helperrakkude (CD4) arv a3611 JAH EI EI XXX-CD4# CD4 T-helperrakkude (CD4) arv QN E6/L rakku/µL FACS Calibur 32515-9 43 JAH/Võrreld 1150 32515-9 Cells.CD3+CD4+ NCnc Pt XXX Qn /uL cells/uL 2 CELLMARK CD3+CD4+ (T4 helper) cells [#/volume] in Unspecified specimen CD3+CD4+ Cells # XXX 1 Observation 8,5074 1010 IMS 17 Lümfotsüütide alaklasside laiendatud paneel veres (voolutsütomeetria); Lümfotsüütide alaklassid veres (voolutsütomeetria) a609; a3625 T-helperrakkude (CD4) suhtarv a3647 JAH EI EI XXX-CD4% CD4% T-helperrakkude (CD4) suhtarv QN % % FACS Calibur 32516-7 44 JAH/Võrreld 1159 32516-7 Cells.CD3+CD4+/100 cells NFr Pt XXX Qn % % 8 CELLMARK CD3+CD4+ (T4 helper) cells/100 cells in Unspecified specimen CD3+CD4+ Cells NFr XXX 1 Observation 8,5074 1003 IMS 17 CD4/CD8; Lümfotsüütide alaklasside laiendatud paneel veres (voolutsütomeetria); Lümfotsüütide alaklassid veres (voolutsütomeetria) a3622; a609; a3625 T-supressorrakkude (CD8) arv a3615 JAH EI EI XXX-CD8# CD8 T-supressorrakkude (CD8) arv QN E6/L rakku/µL FACS Calibur 32517-5 45 JAH/Võrreld 1151 32517-5 Cells.CD3+CD8+ NCnc Pt XXX Qn /uL cells/uL 4 CELLMARK CD3+CD8+ (T8 suppressor cells) cells [#/volume] in Unspecified specimen CD3+CD8+ Cells # XXX 1 Observation 8,5074 1011 IMS 17 Lümfotsüütide alaklasside laiendatud paneel veres (voolutsütomeetria); Lümfotsüütide alaklassid veres (voolutsütomeetria) a609; a3625 T-supressorrakkude (CD8) suhtarv a3649 JAH EI EI XXX-CD8% CD8% T-supressorrakkude (CD8) suhtarv QN % % FACS Calibur 32518-3 46 JAH/Võrreld 1161 32518-3 Cells.CD3+CD8+/100 cells NFr Pt XXX Qn % % 2 CELLMARK CD3+CD8+ (T8 suppressor cells) cells/100 cells in Unspecified specimen CD3+CD8+ Cells NFr XXX 1 Observation 8,5074 1001 IMS 17 Lümfotsüütide alaklasside laiendatud paneel veres (voolutsütomeetria); Lümfotsüütide alaklassid veres (voolutsütomeetria) a609; a3625 T-helperrakkude (CD4) ja T-supressorrakkude (CD8) suhe a3622 JAH EI EI XXX-CD4#/CD8# CD4/CD8 T-helperrakkude (CD4) ja T-supressorrakkude (CD8) suhe QN FACS Calibur 20607-8 47 JAH/Võrreld 1152 20607-8 Cells.CD4/Cells.CD8 NRto Pt XXX Qn CELLMARK CD4 cells/CD8 Cells [# Ratio] in Unspecified specimen CD4 Cells/CD8 cells XXX 1 Observation 1004 IMS 17 Lümfotsüütide alaklasside laiendatud paneel veres (voolutsütomeetria); Lümfotsüütide alaklassid veres (voolutsütomeetria) a609; a3625 NK rakkude (CD16, CD56) arv a3603 JAH EI EI XXX-CD16,CD56# CD16,CD56 NK-rakkude (CD16, CD56) arv QN E6/L rakku/µL FACS Calibur 26561-1 49 JAH/Võrreld 1156 26561-1 Cells.CD16+CD56+ NCnc Pt XXX Qn /uL per cmm CELLMARK CD16+CD56+ cells [#/volume] in Unspecified specimen CD16+CD56+ Cells # XXX 1 Both 1007 IMS 17 Lümfotsüütide alaklasside laiendatud paneel veres (voolutsütomeetria); Lümfotsüütide alaklassid veres (voolutsütomeetria) a609; a3625 NK rakkude (CD16, CD56) suhtarv a3644 JAH EI EI XXX-CD16,CD56% CD16, CD56% NK rakkude (CD16, CD56) suhtarv QN % % FACS Calibur 20620-1 50 JAH/Võrreld 1157 20620-1 Cells.CD16+CD56+/100 cells NFr Pt XXX Qn % % CELLMARK CD16+CD56+ cells/100 cells in Unspecified specimen CD16+CD56+ Cells Fr XXX 1 Both 1005 IMS 17 Lümfotsüütide alaklasside laiendatud paneel veres (voolutsütomeetria); Lümfotsüütide alaklassid veres (voolutsütomeetria) a609; a3625 B-lümfotsüütide (CD19) arv a3604 JAH EI EI XXX-CD19# CD19 B-lümfotsüütide (CD19) arv QN E6/L rakku/µL FACS Calibur 20592-2 52 JAH/Võrreld 1163 20592-2 Cells.CD19 NCnc Pt XXX Qn /uL /uL CELLMARK CD19 cells [#/volume] in Unspecified specimen CD19 Cells # XXX 1 Both 1008 IMS 17 Lümfotsüütide alaklasside laiendatud paneel veres (voolutsütomeetria); Lümfotsüütide alaklassid veres (voolutsütomeetria) a609; a3625 B-lümfotsüütide (CD19) suhtarv a3645 JAH EI EI XXX-CD19% CD19% B-lümfotsüütide (CD19) suhtarv QN % % FACS Calibur 20593-0 53 JAH/Võrreld 1164 20593-0 Cells.CD19/100 cells NFr Pt XXX Qn % % 0,00% CELLMARK CD19 cells/100 cells in Unspecified specimen CD19 Cells Fr XXX 1 Both 1013 IMS 17 Lümfotsüütide alaklasside laiendatud paneel veres (voolutsütomeetria) a609 B-mälurakkude (CD19, CD27) arv a603 JAH EI EI XXX-CD19,CD27# CD19, CD27 B-mälurakkude (CD19, CD27) arv QN E6/L rakku/µL FACS Calibur 54 JAH/Võrreld 4196 89353-7 Cells.CD19+CD27+ NCnc Pt Bld Qn {cells}/uL cells/uL CELLMARK CD19+CD27+ cells [#/volume] in Blood CD19+CD27+ cells # Bld 1 Both 27,209 1014 IMS 17 Lümfotsüütide alaklasside laiendatud paneel veres (voolutsütomeetria) a609 B-mälurakkude (CD19, CD27) suhtarv a604 JAH EI EI XXX-CD19,CD27% CD19, CD27% B-mälurakkude (CD19, CD27) suhtarv QN % % FACS Calibur 55 JAH/Võrreld 4197 43273-2 Cells.CD19+CD27+IgD+/100 cells NFr Pt Bld/Tiss Qn % % CELLMARK CD19+CD27+IgD+ cells/100 cells in Blood or Tissue CD19+CD27+IgD+ Cells NFr Bld/T 1 Both 27,3487 1015 IMS 17 Lümfotsüütide alaklasside laiendatud paneel veres (voolutsütomeetria) a609 Lülitatud isotüübiga B-rakkude (IgDneg, IgMneg) arv a605 JAH EI EI XXX-CD19,CD27,IgD-,IgM-# CD19, CD27, IgD-, IgM- Lülitatud isotüübiga B-mälurakkude (CD19, CD27, IgD-, IgM-) arv QN E6/L rakku/µL FACS Calibur 56 JAH/Võrreld 4198 89349-5 Cells.CD19+CD27+IgD-IgM- NCnc Pt Bld Qn {cells}/uL cells/uL CELLMARK CD19+CD27+IgD-IgM- cells [#/volume] in Blood CD19+CD27+IgD-IgM- cells # Bld 1 Both 37,5277 1016 IMS 17 Lümfotsüütide alaklasside laiendatud paneel veres (voolutsütomeetria) a609 Lülitatud isotüübiga B-rakkude (IgDneg, IgMneg) suhtarv a606 JAH EI EI XXX-CD19,CD27,IgD-,IgM-% CD19, CD27, IgD-, IgM-% Lülitatud isotüübiga B-mälurakkude (CD19, CD27, IgD-, IgM-) suhtarv QN % % FACS Calibur 57 JAH/Võrreld 4199 A-4199 1017 IMS 17 Lümfotsüütide alaklasside laiendatud paneel veres (voolutsütomeetria) a609 Lülitamata isotüübiga B-rakkude (IgDpos, IgMpos) arv a607 JAH EI EI XXX-CD19,CD27,IgD+,IgM+# CD19, CD27, IgD+, IgM+ Lülitamata isotüübiga B-mälurakkude (CD19, CD27, IgD+, IgM+) arv QN E6/L rakku/µL FACS Calibur 58 JAH/Võrreld 4200 89351-1 Cells.CD19+CD27+IgD+IgM+ NCnc Pt Bld Qn {cells}/uL cells/uL CELLMARK CD19+CD27+IgD+IgM+ cells [#/volume] in Blood CD19+CD27+IgD+IgM+ cells # Bld 1 Both 37,5277 1018 IMS 17 Lümfotsüütide alaklasside laiendatud paneel veres (voolutsütomeetria) a609 Lülitamata isotüübiga B-rakkude (IgDpos, IgMpos) suhtarv a608 JAH EI EI XXX-CD19,CD27,IgD+,IgM+% CD19, CD27, IgD+, IgM+% Lülitamata isotüübiga B-mälurakkude (CD19, CD27, IgD+, IgM+) suhtarv QN % % FACS Calibur 59 JAH/Võrreld 4201 A-4201 262 IMS 17 CD19/CD20 rakud veres a79-302 JAH JAH EI B-CD20 panel CD20 paneel B-lümfotsüütide (CD20) arv ja suhtarv (paneel) Paneel L-3647 60 JAH 3647 L-3647 264 IMS 17 CD20 paneel a79-302 CD19/CD20 rakkude arv a79-300 JAH EI EI XXX-CD20# CD20 B-lümfotsüütide (CD20) arv QN E6/L rakku/µL 74837-6 61 JAH/Võrreld 3648 74837-6 Cells.CD20 NCnc Pt XXX Qn 10*6/L 10*6/L CELLMARK CD20 cells [#/volume] in Unspecified specimen CD20 Cells # XXX 1 Observation 12,2496 263 IMS 17 CD20 paneel a79-302 CD19/CD20 rakkude suhtarv a79-301 JAH EI EI XXX-CD20% CD20% B-lümfotsüütide (CD20) suhtarv QN % % 20595-5 62 JAH/Võrreld 3649 20595-5 Cells.CD20/100 cells NFr Pt XXX Qn % % 3 CELLMARK CD20 cells/100 cells in Unspecified specimen CD20 Cells NFr XXX 1 Observation 12,2496 996 IMS 17 Leukotsüütide adhesioon a45-157 JAH JAH EI B-Adhesion panel Fc Leukotsüütide adhesioonivõime paneel (voolutsütomeetria) Leukotsüütide adhesioonivõime veres (voolutsütomeetria, paneel) Paneel FACS Calibur 67 JAH 4191 L-4191 997 IMS 17 Leukotsüütide adhesioonivõime paneel (voolutsütomeetria) a45-157 CD11a, CD18 rakud a45-450 JAH EI EI B-CD11a,CD18% CD11a, CD18% CD11a, CD18 rakkude suhtarv QN % % FACS Calibur 68 JAH/Võrreld 4192 A-4192 998 IMS 17 Leukotsüütide adhesioonivõime paneel (voolutsütomeetria) a45-157 CD11b, CD18 rakud a45-451 JAH EI EI B-CD11b,CD18% CD11b, CD18% CD11b, CD18 rakkude suhtarv QN % % FACS Calibur 69 JAH/Võrreld 4193 A-4193 999 IMS 17 Leukotsüütide adhesioonivõime paneel (voolutsütomeetria) a45-157 CD11c, CD18 rakud a45-452 JAH EI EI B-CD11c,CD18% CD11c, CD18% CD11c, CD18 rakkude suhtarv QN % % FACS Calibur 70 JAH/Võrreld 4194 A-4194 1597 IMS 17 Rakupinnamarkerite immuunfenotüpeerimine veres a45-101 EI 2022-01-10 EI EI XXX-Immunophenotype Fc Immuunfenotüüp (voolutsütomeetria) Immuunfenotüüp (voolutsütomeetria) Tekst 54220-9 71 JAH 1245 54220-9 Immune response markers Imp Pt XXX Nar CELLMARK Immune response markers [interpretation] in Unspecified specimen Narrative Immune response markers XXX-Imp 1 Observation 11,4729 2406 IMS 17 "Immuunfenotüüp (voolutsütomeetria) " a45-100 EI 2022-01-10 EI EI XXX-Immunophenotype Fc Immuunfenotüüp (voolutsütomeetria) Immuunfenotüüp (voolutsütomeetria) Tekst 71 JAH 1245 54220-9 Immune response markers Imp Pt XXX Nar CELLMARK Immune response markers [interpretation] in Unspecified specimen Narrative Immune response markers XXX-Imp 1 Observation 11,4729 990 IMS 17 Granulotsüütide oksüdatiivne purse a45-137 JAH JAH EI B-Granulocyte OB Granulotsüütide fagotsütoosivõime Granulotsüütide fagotsütoosivõime veres QN % % FACS Calibur 74 JAH 4189 A-4189 991 IMS 17 Oksüdeerivad monotsüüdid a45-139 EI 2022-10-13 EI EI B-Monocyte OB Monotsüütide fagotsütoosivõime Monotsüütide fagotsütoosivõime veres QN % % FACS Calibur 75 JAH 4190 A-4190 992 IMS 17 Corynebacterium diphtheriae toksiini vastane IgG seerumis a3276-4 JAH JAH EI S,P-C diphtheriae tox IgG QN Corynebacterium diphtheriae toksiini IgG QN Corynebacterium diphtheriae toksiini vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 48654-8 77 JAH 1974 48654-8 Corynebacterium diphtheriae toxin Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA [IU]/mL IU/mL MICRO Corynebacterium diphtheriae toxin IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay C diphtheriae Tox IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 993 IMS 17 Clostridium tetani toksiini vastane IgG seerumis a3276-7 JAH JAH EI S,P-C tetani tox IgG QN Clostridium tetani toksiini IgG QN Clostridium tetani toksiini vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 53935-3 78 JAH 1975 53935-3 Clostridium tetani toxin Ab.IgG ACnc Pt Ser/Plas Qn EIA MICRO Clostridium tetani toxin IgG Ab [Units/volume] in Serum or Plasma by Immunoassay C tetani Tox IgG SerPl EIA-aCnc 1 Both 995 IMS 17 Streptococcus pneumoniae kapsulaarse polüsahhariidi vastane IgG seerumis a3276-9 JAH JAH EI S,P-S pneumoniae PCP IgG QN Streptococcus pneumoniae PCP IgG QN Streptococcus pneumoniae kapsulaarse polüsahhariidi vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN mg/L mg/l 51407-5 79 JAH 658 51407-5 Streptococcus pneumoniae capsular polysaccharide Ab.IgG MCnc Pt Ser Qn EIA mg/L mg/L MICRO Streptococcus pneumoniae capsular polysaccharide IgG Ab [Mass/volume] in Serum by Immunoassay S pneum CPS IgG Ser EIA-mCnc 1 Both 985 IMS 17 Haemophilus influenzae tüüp B vastane IgG seerumis a6179 JAH JAH EI S,P-H influenzae B IgG QN Haemophilus influenzae B IgG QN Haemophilus influenzae B vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN mg/L mg/l 11257-3 80 JAH 570 11257-3 Haemophilus influenzae B Ab.IgG MCnc Pt Ser Qn EIA ug/mL mcg/mL MICRO Haemophilus influenzae B IgG Ab [Mass/volume] in Serum by Immunoassay Haem influ B IgG Ser EIA-mCnc 1 Both 415 AU 18 Türeoidperoksüdaasivastane IgG seerumis/plasmas a4622-5 JAH JAH EI S,P-TPO IgG TPO IgG Türeoidperoksüdaasi vastane IgG seerumis/plasmas QN kU/L kIU/L 8099-4 1 JAH 332 8099-4 Thyroperoxidase Ab ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0049% SERO Thyroperoxidase Ab [Units/volume] in Serum or Plasma Thyroperoxidase Ab SerPl-aCnc 1 Both 405 AU 18 S-TR IgG väärtus a5073 JAH EI EI S,P-TR IgG Türeotropiini retseptori IgG Türeotropiini retseptori vastane IgG seerumis/plasmas QN U/L U/L 57416-0 2 JAH 333 57416-0 Thyrotropin receptor Ab ACnc Pt Ser Qn EIA m[IU]/mL mUI/mL SERO Thyrotropin receptor Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay TSH Recep Ab Ser EIA-aCnc 1 Both 1780 AU 18 Türeotropiini retseptori vastane IgG seerumis a4620 JAH JAH EI S,P-TR IgG interpret Türeotropiini retseptori IgG (tõlgendus) Türeotropiini retseptori vastane IgG seerumis/plasmas (tõlgendus) Tekst 3 JAH 4495 82659-4 Thyrotropin receptor Ab PrThr Pt Ser Ord CHEM Thyrotropin receptor Ab [Presence] in Serum TSH Recep Ab Ser Ql 1 Both 8,7142 2722 AU 18 TSI a1138 JAH JAH JAH S,P-TSI TSI Türeotropiini retseptorit stimuleerivad antikehad seerumis/plasmas QN U/L U/L 4 JAH 4621 30567-2 Thyroid stimulating immunoglobulins ACnc Pt Ser Qn {Index_val} Index CHEM Thyroid stimulating immunoglobulins [Units/volume] in Serum TSI Ser-aCnc 1 Both 414 AU 18 Türeoglobuliini vastane IgG seerumis a4622-4 JAH JAH EI S,P-TG IgG Türeoglobuliini IgG Türeoglobuliinivastane IgG seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 8098-6 5 JAH 335 8098-6 Thyroglobulin Ab ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0027% SERO Thyroglobulin Ab [Units/volume] in Serum or Plasma Thyroglob Ab SerPl-aCnc 1 Both 1777 AU 18 Tuumavastane IgG seerumis/plasmas a5821 JAH JAH EI S,P-ANA IgG panel IIF ANA IgG paneel (IIF) Tuumavastane IgG seerumis/plasmas (paneel, kaudne immunofluorestsents) Paneel immuunoflurestsents 8 JAH 4493 L-4493 295 AU 18 Maksahaiguste IgG paneel (IIF) a39001 S,P-ANA IgG a39005 JAH EI EI S,P-ANA IgG ANA IgG Tuumavastane IgG seerumis/plasmas Tekst 9 JAH 2097 29950-3 Nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA SERO Nuclear IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay Nuclear IgG Ser Ql EIA 1 Both 3070 AU 18 ANA IgG paneel (IIF) a5821 ANA IgG (IIF) a1555 JAH EI EI S,P-ANA IgG IIF ANA IgG (IIF) Tuumavastane IgG seerumis/plasmas (kaudne immunofluorestsents) N/P 10 JAH 6382 21424-7 Nuclear Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord IF SERO Nuclear IgG Ab [Presence] in Serum by Immunofluorescence Nuclear IgG Ser Ql IF 1 Both 1778 AU 18 ANA IgG paneel (IIF) a5821 S,P-ANA IgG mustrid a5821-1 JAH EI EI S,P-ANA IgG pattern ANA IgG muster Tuumavastaste IgG antikehade muster seerumis/plasmas Tekst immuunoflurestsents 11 JAH 4494 13068-2 Nuclear Ab pattern Imp Pt Ser Nom IF 65 SERO Nuclear Ab pattern [Interpretation] in Serum by Immunofluorescence ANA Pat Ser IF-Imp 1 Observation 8,7182 403 AU 18 ANA IgG paneel (IIF) a5821 S,P-ANA IgG tiiter a5821-2 JAH EI EI S,P-ANA IgG titr ANA IgG tiiter Tuumavastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst immuunoflurestsents 56634-9 12 JAH 448 56634-9 Nuclear Ab.IgG Titr Pt Ser Qn IF titer SERO Nuclear IgG Ab [Titer] in Serum by Immunofluorescence Nuclear IgG Titr Ser IF lab Both 341 AU 18 Süsteemsete sidekoehaigustega seotud IgG seerumis/plasmas (paneel 2) a7001 EI 2023-01-05 EI EI S,P-CTD IgG panel IB Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) Süsteemsete sidekoehaigustega seotud IgG seerumis/plasmas (paneel, immunoblot) Paneel EuroBlotOne L-1862 16 JAH 483 43119-7 Extractable nuclear Ab panel - Pt Ser - PANEL.SERO Extractable nuclear Ab panel in Serum ENA Ab Pnl Ser 1 Order 354 AU 18 Süsteemsete sidekoehaigustega seotud IgG seerumis/plasmas (paneel, IB) a7140 JAH JAH EI S,P-CTD IgG panel IB Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) Süsteemsete sidekoehaigustega seotud IgG seerumis/plasmas (paneel, immunoblot) Paneel EuroBlotOne L-3860 16 JAH 483 43119-7 Extractable nuclear Ab panel - Pt Ser - PANEL.SERO Extractable nuclear Ab panel in Serum ENA Ab Pnl Ser 1 Order 1936 AU 18 Tsütoplasma antigeenide vastane IgG seerumis/plasmas (paneel, IB) a7200 JAH JAH EI S,P-Cytoplasm IgG panel IB Tsütoplasma antigeenide IgG paneel (immunoblot) Tsütoplasma antigeenide vastane IgG seerumis/plasmas (paneel, immunoblot) Paneel EuroBlotOne 17 JAH 5008 L-5008 254 AU 18 Jo-1 vastane IgG a9461 EI EI EI S,P-Jo1 IgG Jo1 IgG Jo1 (histidüül-tRNA süntetaas) vastane IgG seerumis/plasmas N/P immunoblot 44332-5 18 JAH 2191 44332-5 Jo-1 extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord SERO Jo-1 extractable nuclear IgG Ab [Presence] in Serum ENA Jo1 IgG Ser Ql lab both 351 AU 18 Jo1 a7031 EI EI EI S,P-Jo1 IgG Jo1 IgG Jo1 (histidüül-tRNA süntetaas) vastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 44332-5 18 JAH 2191 44332-5 Jo-1 extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord SERO Jo-1 extractable nuclear IgG Ab [Presence] in Serum ENA Jo1 IgG Ser Ql lab both 376 AU 18 Müosiitide IgG paneel (immunoblot) a7002 Jo-1 a7060 JAH EI EI S,P-Jo1 IgG Jo1 IgG Jo1 (histidüül-tRNA süntetaas) vastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 44332-5 18 JAH 2191 44332-5 Jo-1 extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord SERO Jo-1 extractable nuclear IgG Ab [Presence] in Serum ENA Jo1 IgG Ser Ql lab both 1940 AU 18 Tsütoplasma antigeenide IgG paneel (immunoblot) a7200 Jo-1 a7148 JAH EI EI S,P-Jo1 IgG Jo1 IgG Jo1 (histidüül-tRNA süntetaas) vastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 18 JAH 2191 44332-5 Jo-1 extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord SERO Jo-1 extractable nuclear IgG Ab [Presence] in Serum ENA Jo1 IgG Ser Ql lab both 343 AU 18 Sm a7050 EI EI EI S,P-Sm IgG Sm IgG Sm-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 21523-6 20 JAH 487 21523-6 Smith extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord SERO Smith extractable nuclear IgG Ab [Presence] in Serum ENA SM IgG Ser Ql 1 Both 22,3727 356 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) a7140 Sm a7142 JAH EI EI S,P-Sm IgG Sm IgG Sm-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 21523-6 20 JAH 487 21523-6 Smith extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord SERO Smith extractable nuclear IgG Ab [Presence] in Serum ENA SM IgG Ser Ql 1 Both 22,3727 355 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) a7140 U1 RNP a7141 JAH EI EI S,P-U1RNP IgG U1RNP IgG U1RNP (U1 ribonukleoproteiin) vastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 38369-5 23 JAH 2976 38369-5 U1 small nuclear ribonucleoprotein Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord SERO U1 small nuclear ribonucleoprotein IgG Ab [Presence] in Serum U1 snRNP IgG Ser Ql 1 Both 11,4729 417 AU 18 U1 ribonukleoproteiini vastase IgG hulk seerumis/plasmas a312 JAH EI EI S,P-U1RNP IgG QN U1RNP IgG QN U1RNP (U1 ribonukleoproteiin) vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 56548-1 24 JAH 1860 56548-1 U1 small nuclear ribonucleoprotein Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA SERO U1 small nuclear ribonucleoprotein IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay U1 snRNP IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 330 AU 18 Süsteemse skleroosi IgG paneel (immunoblot) a7005 Scl-70 a7104 JAH EI EI S,P-Scl70 IgG Scl70 IgG Scl70-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 17570-3 25 JAH 486 21518-6 SCL-70 extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord 3 SERO SCL-70 extractable nuclear IgG Ab [Presence] in Serum ENA Scl70 IgG Ser Ql 1 Both 10,5324 346 AU 18 Scl70 a7040 EI EI EI S,P-Scl70 IgG Scl70 IgG Scl70-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 21518-6 25 JAH 486 21518-6 SCL-70 extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord 3 SERO SCL-70 extractable nuclear IgG Ab [Presence] in Serum ENA Scl70 IgG Ser Ql 1 Both 10,5324 360 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) a7140 Scl70 a7146 JAH EI EI S,P-Scl70 IgG Scl70 IgG Scl70-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 17570-3 25 JAH 486 21518-6 SCL-70 extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord 3 SERO SCL-70 extractable nuclear IgG Ab [Presence] in Serum ENA Scl70 IgG Ser Ql 1 Both 10,5324 3011 AU 18 SSA-vastane IgG seerumis/plasmas a1464-1 JAH JAH EI S,P-SSA IgG SSA IgG SSA-vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 27 JAH 6543 17585-1 Sjogrens syndrome-A extractable nuclear Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord IA SERO Sjogrens syndrome-A extractable nuclear IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay ENA SS-A IgG Ser Ql IA 1 Both 344 AU 18 SSA/Ro a7046 EI EI EI S,P-SSA IgG IB SSA IgG (immunoblot) SSA-vastane IgG seerumis/plasmas (immunoblot) N/P EuroBlotOne 31625-7 28 JAH 3048 31625-7 Sjogrens syndrome-A extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord 5 SERO Sjogrens syndrome-A extractable nuclear IgG Ab [Presence] in Serum ENA SS-A IgG Ser Ql 1 Both 21,0293 357 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) a7140 SSA/Ro a7143 JAH EI EI S,P-SSA IgG IB SSA IgG (immunoblot) SSA-vastane IgG seerumis/plasmas (immunoblot) N/P EuroBlotOne 17585-1 28 JAH 3048 31625-7 Sjogrens syndrome-A extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord 5 SERO Sjogrens syndrome-A extractable nuclear IgG Ab [Presence] in Serum ENA SS-A IgG Ser Ql 1 Both 21,0293 3007 AU 18 SSA-vastase IgG hulk seerumis/plasmas a1464 JAH JAH EI S,P-SSA IgG QN SSA IgG QN SSA-vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 29 JAH 488 29964-4 Sjogrens syndrome-A extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA U U SERO Sjogrens syndrome-A extractable nuclear IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay ENA SS-A IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 3010 AU 18 Ro52-vastane IgG seerumis/plasmas a1469-1 JAH JAH EI S,P-Ro52 IgG Ro52 IgG Ro52-vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 30 JAH 6542 63342-0 Sjogrens syndrome-A extractable nuclear 52kD Ab PrThr Pt Ser Ord IA SERO Sjogrens syndrome-A extractable nuclear 52kD Ab [Presence] in Serum by Immunoassay ENA SS-A 52kD Ab Ser Ql IA 1 Both 259 AU 18 Ro-52 vastane IgG a9467 EI EI EI S,P-Ro52 IgG IB Ro52 IgG (immunoblot) Ro52-vastane IgG seerumis/plasmas (immunoblot) N/P immunoblot 53016-2 31 JAH 1874 53016-2 Sjogrens syndrome-A extractable nuclear 52kD Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Sjogrens syndrome-A extractable nuclear 52kD Ab [Presence] in Serum ENA SS-A 52kD Ab Ser Ql 1 Both 11,4729 337 AU 18 Süsteemse skleroosi IgG paneel (immunoblot) a7005 Ro-52 a7131 JAH EI EI S,P-Ro52 IgG IB Ro52 IgG (immunoblot) Ro52-vastane IgG seerumis/plasmas (immunoblot) N/P EuroBlotOne 53016-2 31 JAH 1874 53016-2 Sjogrens syndrome-A extractable nuclear 52kD Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Sjogrens syndrome-A extractable nuclear 52kD Ab [Presence] in Serum ENA SS-A 52kD Ab Ser Ql 1 Both 11,4729 352 AU 18 Ro-52 a7032 EI EI EI S,P-Ro52 IgG IB Ro52 IgG (immunoblot) Ro52-vastane IgG seerumis/plasmas (immunoblot) N/P EuroBlotOne 53016-2 31 JAH 1874 53016-2 Sjogrens syndrome-A extractable nuclear 52kD Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Sjogrens syndrome-A extractable nuclear 52kD Ab [Presence] in Serum ENA SS-A 52kD Ab Ser Ql 1 Both 11,4729 358 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) a7140 Ro-52 a7144 JAH EI EI S,P-Ro52 IgG IB Ro52 IgG (immunoblot) Ro52-vastane IgG seerumis/plasmas (immunoblot) N/P EuroBlotOne 53016-2 31 JAH 1874 53016-2 Sjogrens syndrome-A extractable nuclear 52kD Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Sjogrens syndrome-A extractable nuclear 52kD Ab [Presence] in Serum ENA SS-A 52kD Ab Ser Ql 1 Both 11,4729 379 AU 18 Müosiitide IgG paneel (immunoblot) a7002 Ro-52 a7130 JAH EI EI S,P-Ro52 IgG IB Ro52 IgG (immunoblot) Ro52-vastane IgG seerumis/plasmas (immunoblot) N/P EuroBlotOne 53016-2 31 JAH 1874 53016-2 Sjogrens syndrome-A extractable nuclear 52kD Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Sjogrens syndrome-A extractable nuclear 52kD Ab [Presence] in Serum ENA SS-A 52kD Ab Ser Ql 1 Both 11,4729 392 AU 18 Maksahaiguste IgG paneel (immunoblot) a7000 Ro-52 a7013 JAH EI EI S,P-Ro52 IgG IB Ro52 IgG (immunoblot) Ro52-vastane IgG seerumis/plasmas (immunoblot) N/P EuroBlotOne 53016-2 31 JAH 1874 53016-2 Sjogrens syndrome-A extractable nuclear 52kD Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Sjogrens syndrome-A extractable nuclear 52kD Ab [Presence] in Serum ENA SS-A 52kD Ab Ser Ql 1 Both 11,4729 1946 AU 18 Tsütoplasma antigeenide IgG paneel (immunoblot) a7200 Ro-52 a7197 JAH EI EI S,P-Ro52 IgG IB Ro52 IgG (immunoblot) Ro52-vastane IgG seerumis/plasmas (immunoblot) N/P EuroBlotOne 31 JAH 1874 53016-2 Sjogrens syndrome-A extractable nuclear 52kD Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Sjogrens syndrome-A extractable nuclear 52kD Ab [Presence] in Serum ENA SS-A 52kD Ab Ser Ql 1 Both 11,4729 3009 AU 18 Ro52 vastane IgG seerumis/plasmas a1469 JAH JAH EI S,P-Ro52 IgG QN Ro52 IgG QN Ro52-vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 32 JAH 2167 70257-1 Sjogrens syndrome-A extractable nuclear 52kD Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA {arb'U}/mL arb U/mL SERO Sjogrens syndrome-A extractable nuclear 52kD IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay ENA SS-A 52kD IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 11,4729 3012 AU 18 SSB-vastane IgG seerumis/plasmas a1468-1 JAH JAH EI S,P-SSB IgG SSB IgG SSB-vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 33 JAH 6544 17588-5 Sjogrens syndrome-B extractable nuclear Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord IA SERO Sjogrens syndrome-B extractable nuclear IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay ENA SS-B IgG Ser Ql IA 1 Both 349 AU 18 SSB/La a7034 EI EI EI S,P-SSB IgG IB SSB IgG (immunoblot) SSB-vastane IgG seerumis/plasmas (immunoblot) N/P EuroBlotOne 31626-5 34 JAH 489 31626-5 Sjogrens syndrome-B extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord 3 SERO Sjogrens syndrome-B extractable nuclear IgG Ab [Presence] in Serum ENA SS-B IgG Ser Ql 1 Both 19,7511 359 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) a7140 SSB/La a7145 JAH EI EI S,P-SSB IgG IB SSB IgG (immunoblot) SSB-vastane IgG seerumis/plasmas (immunoblot) N/P EuroBlotOne 17588-5 34 JAH 489 31626-5 Sjogrens syndrome-B extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord 3 SERO Sjogrens syndrome-B extractable nuclear IgG Ab [Presence] in Serum ENA SS-B IgG Ser Ql 1 Both 19,7511 3006 AU 18 SSB-vastase IgG hulk seerumis/plasmas a1468 JAH JAH EI S,P-SSB IgG QN SSB IgG QN SSB-vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 35 JAH 2168 29965-1 Sjogrens syndrome-B extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA [arb'U] U SERO Sjogrens syndrome-B extractable nuclear IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay ENA SS-B IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 30,7983 364 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) a7140 PCNA a7139 JAH EI EI S,P-PCNA IgG PCNA IgG PCNA (paljuneva raku tuuma antigeen) vastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 56733-9 36 JAH 1864 56733-9 PCNA extractable nuclear Ab ACnc Pt Ser Ord IB SERO PCNA extractable nuclear Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) ENA PCNA Ab Ser Ql IB 1 Both 345 AU 18 Nucleos a7042 EI EI EI S,P-Nucleos IgG Nukleosoomi IgG Nukleosoomivastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 53015-4 38 JAH 1865 53015-4 Nucleosome Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Nucleosome Ab [Presence] in Serum Nucleosome Ab Ser Ql 1 Both 366 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) a7140 Nucleos a7151 JAH EI EI S,P-Nucleos IgG Nukleosoomi IgG Nukleosoomivastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 53015-4 38 JAH 1865 53015-4 Nucleosome Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Nucleosome Ab [Presence] in Serum Nucleosome Ab Ser Ql 1 Both 342 AU 18 Histon a7052 EI EI EI S,P-Histone IgG Histoonide IgG Histoonidevastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 35284-9 39 JAH 1866 35284-9 Histone Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord SERO Histone IgG Ab [Presence] in Serum Histone IgG Ser Ql 1 Both 367 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) a7140 Histon a7152 JAH EI EI S,P-Histone IgG Histoonide IgG Histoonidevastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 35284-9 39 JAH 1866 35284-9 Histone Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord SERO Histone IgG Ab [Presence] in Serum Histone IgG Ser Ql 1 Both 350 AU 18 Rib P Prot a7033 EI EI EI S,P-Rib P Prot IgG Rib P Prot IgG Ribosomaalse P-proteiini vastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 45226-8 41 JAH 1867 45226-8 Ribosomal P Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord SERO Ribosomal P IgG Ab [Presence] in Serum Ribosomal P IgG Ser Ql 1 Both 368 AU 18 Rib P Prot a7153 EI 2023-01-05 EI EI S,P-Rib P Prot IgG Rib P Prot IgG Ribosomaalse P-proteiini vastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 45226-8 41 JAH 1867 45226-8 Ribosomal P Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord SERO Ribosomal P IgG Ab [Presence] in Serum Ribosomal P IgG Ser Ql 1 Both 1939 AU 18 Tsütoplasma antigeenide IgG paneel (immunoblot) a7200 Rib P Prot a7191 JAH EI EI S,P-Rib P Prot IgG Rib P Prot IgG Ribosomaalse P-proteiini vastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 41 JAH 1867 45226-8 Ribosomal P Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord SERO Ribosomal P IgG Ab [Presence] in Serum Ribosomal P IgG Ser Ql 1 Both 370 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) a7140 DFS70 a7137 JAH EI EI S,P-DFS70 IgG DFS70 IgG DFS70-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne A-3861 43 JAH 3861 82998-6 Dense fine speckled 70 protein Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IA SERO Dense fine speckled 70 protein IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay DFS70 IgG SerPl Ql IA 1 Both 8,7142 265 AU 18 DNA kaksikahela vastane IgG seerumis/plasmas a3806 JAH JAH EI S,P-dsDNA IgG dsDNA IgG DNA kaksikahela vastane IgG seerumis/plasmas N/P 58465-6 44 JAH 2095 63379-2 DNA double strand Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord 2 SERO DNA double strand IgG Ab [Presence] in Serum dsDNA IgG Ser Ql 1 Both 21,9719 365 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) a7140 dsDNA a7150 JAH EI EI S,P-dsDNA IgG dsDNA IgG DNA kaksikahela vastane IgG seerumis/plasmas N/P 63379-2 44 JAH 2095 63379-2 DNA double strand Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord 2 SERO DNA double strand IgG Ab [Presence] in Serum dsDNA IgG Ser Ql 1 Both 21,9719 266 AU 18 dsDNA IgG väärtus a3888 JAH EI EI S,P-dsDNA IgG QN dsDNA IgG QN DNA kaksikahela vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 33800-4 45 JAH 2152 33800-4 DNA double strand Ab.IgG ACnc Pt ser QN IU/mL SERO DNA double strand IgG Ab [Units/volume] in Serum dsDNA IgG Ser-aCnc lab both 400 AU 18 Tsüklilise tsitrulleeritud peptiidi vastase IgG hulk seerumis a6008 JAH EI EI S,P-CCP IgG QN CCP IgG QN Tsüklilise tsitrulleeritud peptiidi vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 33935-8 46 JAH 447 33935-8 Cyclic citrullinated peptide Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn U units 0,0067% SERO Cyclic citrullinated peptide IgG Ab [Units/volume] in Serum cCP IgG Ser-aCnc 1 Both 1845 AU 18 Tsüklilise tsitrulleeritud peptiidi vastane IgG seerumis/plasmas a155 JAH JAH EI S,P-CCP IgG interpret CCP IgG (tõlgendus) Tsüklilise tsitrulleeritud peptiidi vastane IgG seerumis/plasmas (tõlgendus) N/P 47 JAH 4588 42898-7 Cyclic citrullinated peptide Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord SERO Cyclic citrullinated peptide IgG Ab [Presence] in Serum cCP IgG Ser Ql 1 Both 8,6864 327 AU 18 Süsteemse skleroosiga seotud IgG seerumis (paneel, IB) a7005 JAH JAH EI S,P-S sclerosis IgG panel IB Süsteemse skleroosi IgG paneel (immunoblot) Süsteemse skleroosiga seotud IgG seerumis/plasmas (paneel, immunoblot) Paneel EuroBlotOne L-2078 48 JAH 2078 L-2078 328 AU 18 Süsteemse skleroosi IgG paneel (immunoblot) a7005 CENP-A a7097 JAH EI EI S,P-CENP-A IgG Tsentromeer A IgG Tsentromeer A vastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 72318-9 50 JAH 2079 72318-9 Centromere protein A Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA SERO Centromere protein A IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay CENP A IgG SerPl Ql EIA 1 Both 11,4838 1802 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) a7140 CENP-A a7159 JAH EI EI S,P-CENP-A IgG Tsentromeer A IgG Tsentromeer A vastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 50 JAH 2079 72318-9 Centromere protein A Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA SERO Centromere protein A IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay CENP A IgG SerPl Ql EIA 1 Both 11,4838 329 AU 18 Süsteemse skleroosi IgG paneel (immunoblot) a7005 CENP-B a7043 JAH EI EI S,P-CENP-B IgG Tsentromeer B IgG Tsentromeer B vastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 51 JAH 2080 53981-7 Centromere protein B Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Centromere protein B Ab [Presence] in Serum Centromere B Ab Ser Ql 1 Both 353 AU 18 CentrB a7132 EI EI EI S,P-CENP-B IgG Tsentromeer B IgG Tsentromeer B vastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 53981-7 51 JAH 2080 53981-7 Centromere protein B Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Centromere protein B Ab [Presence] in Serum Centromere B Ab Ser Ql 1 Both 363 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) a7140 CENP-B a7149 JAH EI EI S,P-CENP-B IgG Tsentromeer B IgG Tsentromeer B vastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 51 JAH 2080 53981-7 Centromere protein B Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Centromere protein B Ab [Presence] in Serum Centromere B Ab Ser Ql 1 Both 334 AU 18 Süsteemse skleroosi IgG paneel (immunoblot) a7005 RP11 a7099 JAH EI EI S,P-RP11 IgG RP11 IgG RP11-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 72317-1 54 JAH 2081 72317-1 RNA polymerase III RP11 Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA SERO RNA polymerase III RP11 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay RNAp III RP11 IgG SerPl Ql EIA 1 Both 11,4838 1806 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) a7140 RP11 a7163 JAH EI EI S,P-RP11 IgG RP11 IgG RP11-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 54 JAH 2081 72317-1 RNA polymerase III RP11 Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA SERO RNA polymerase III RP11 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay RNAp III RP11 IgG SerPl Ql EIA 1 Both 11,4838 333 AU 18 Süsteemse skleroosi IgG paneel (immunoblot) a7005 RP155 a7100 JAH EI EI S,P-RP155 IgG RP155 IgG RP155-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 72316-3 55 JAH 2082 72316-3 RNA polymerase III RP155 Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA SERO RNA polymerase III RP155 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay RNAp III RP155 IgG SerPl Ql EIA 1 Both 11,4838 1807 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) a7140 RP155 a7164 JAH EI EI S,P-RP155 IgG RP155 IgG RP155-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 55 JAH 2082 72316-3 RNA polymerase III RP155 Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA SERO RNA polymerase III RP155 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay RNAp III RP155 IgG SerPl Ql EIA 1 Both 11,4838 332 AU 18 Süsteemse skleroosi IgG paneel (immunoblot) a7005 Fibrillarin a7089 JAH EI EI S,P-Fibrillarin IgG Fibrillariini IgG Fibrillariinivastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 49963-2 56 JAH 2083 82915-0 Fibrillarin Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord IA SERO Fibrillarin IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay Fibrillarin IgG Ser Ql IA 1 Both 20,0633 331 AU 18 Süsteemse skleroosi IgG paneel (immunoblot) a7005 NOR90 a7091 JAH EI EI S,P-NOR90 IgG NOR90 IgG NOR90-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 69956-1 58 JAH 2084 69956-1 Human upstream binding factor Ab.IgG Threshold Pt Ser Ord EIA SERO Human upstream binding factor IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay hUBF IgG Ser Ql EIA 1 Both 11,4729 336 AU 18 Süsteemse skleroosi IgG paneel (immunoblot) a7005 Th/To a7098 JAH EI EI S,P-Th/To IgG Th/To IgG Th/To-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 72314-8 59 JAH 2085 72314-8 Th-To Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA SERO Th-To IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay Th-To IgG SerPl Ql EIA 1 Both 11,4838 335 AU 18 Süsteemse skleroosi IgG paneel (immunoblot) a7005 PDGFR a7103 JAH EI EI S,P-PDGFR IgG PDGFR IgG PDGFR-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 72315-5 60 JAH 2087 72315-5 Platelet-derived growth factor receptor Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA SERO Platelet-derived growth factor receptor IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay PDGFR IgG SerPl Ql EIA 1 Both 11,4838 249 AU 18 Autoimmuunsete müosiitidega seotud IgG plasmas (paneel 2) a440 EI EI EI S,P-Myositis IgG panel IB Müosiitide IgG paneel (immunoblot) Autoimmuunsete müosiitidega seotud IgG seerumis/plasmas (paneel, immunoblot) Paneel immunoblot 61 JAH 3968 L-3968 371 AU 18 Autoimmuunsete müosiitidega seotud IgG seerumis/plasmas (paneel, IB) a7002 JAH JAH EI S,P-Myositis IgG panel IB Müosiitide IgG paneel (immunoblot) Autoimmuunsete müosiitidega seotud IgG seerumis/plasmas (paneel, immunoblot) Paneel EuroBlotOne L-2939 61 JAH 3968 L-3968 253 AU 18 Mi2 vastane IgG a9457 EI EI EI S,P-Mi2 IgG Mi2 IgG Mi2-vastane IgG seerumis/plasmas N/P immunoblot 56743-8 62 JAH 1870 56743-8 Mi-2 Ab ACnc Pt Ser Ord IB SERO Mi-2 Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) MI2 Ab Ser Ql IB 1 Both 373 AU 18 Mi-2 a7070 EI 2023-01-05 EI EI S,P-Mi2 IgG Mi2 IgG Mi2-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 56743-8 62 JAH 1870 56743-8 Mi-2 Ab ACnc Pt Ser Ord IB SERO Mi-2 Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) MI2 Ab Ser Ql IB 1 Both 1799 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) a7140 Mi-2 alpha a7156 JAH EI EI S,P-Mi2a IgG Mi2-alfa IgG Mi2-alfa vastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 64 JAH 3969 82997-8 Mi-2 alpha Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord IA SERO Mi-2 alpha IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay Mi-2 alpha IgG Ser Ql IA 1 Both 8,7142 1823 AU 18 Müosiitide IgG paneel (immunoblot) a7002 Mi-2 alpha a7178 JAH EI EI S,P-Mi2a IgG Mi2-alfa IgG Mi2-alfa vastane IgG seerumis/plasmas N/P A-3969 64 JAH 3969 82997-8 Mi-2 alpha Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord IA SERO Mi-2 alpha IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay Mi-2 alpha IgG Ser Ql IA 1 Both 8,7142 1800 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) a7140 Mi-2 beta a7158 JAH EI EI S,P-Mi2b IgG Mi2-beeta IgG Mi2-beeta vastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 65 JAH 3970 82996-0 Mi-2 beta Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord IA SERO Mi-2 beta IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay Mi-2 beta IgG Ser Ql IA 1 Both 8,7142 1824 AU 18 Müosiitide IgG paneel (immunoblot) a7002 Mi-2 beta a7179 JAH EI EI S,P-Mi2b IgG Mi2-beeta IgG Mi2-beeta vastane IgG seerumis/plasmas N/P A-3970 65 JAH 3970 82996-0 Mi-2 beta Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord IA SERO Mi-2 beta IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay Mi-2 beta IgG Ser Ql IA 1 Both 8,7142 340 AU 18 Süsteemse skleroosi IgG paneel (immunoblot) a7005 Ku a7065 JAH EI EI S,P-Ku IgG Ku IgG Ku-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 18484-6 66 JAH 1871 18484-6 Ku Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Ku Ab [Presence] in Serum Ku Ab Ser Ql 1 Both 382 AU 18 Müosiitide IgG paneel (immunoblot) a7002 Ku a7135 JAH EI EI S,P-Ku IgG Ku IgG Ku-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 18484-6 66 JAH 1871 18484-6 Ku Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Ku Ab [Presence] in Serum Ku Ab Ser Ql 1 Both 1801 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) a7140 Ku a7166 JAH EI EI S,P-Ku IgG Ku IgG Ku-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 66 JAH 1871 18484-6 Ku Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Ku Ab [Presence] in Serum Ku Ab Ser Ql 1 Both 252 AU 18 TIF1-gamma vastane IgG a438 EI EI EI S,P-TIF1g IgG TIF1g IgG TIF1-gamma vastane IgG seerumis/plasmas N/P immunoblot 67 JAH 3971 82995-2 TIF1-gamma Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord IA SERO TIF1-gamma IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay TIF1-gamma IgG Ser Ql IA 1 Both 8,7142 1825 AU 18 Müosiitide IgG paneel (immunoblot) a7002 TIF1 gamma a7171 JAH EI EI S,P-TIF1g IgG TIF1g IgG TIF1-gamma vastane IgG seerumis/plasmas N/P A-3971 67 JAH 3971 82995-2 TIF1-gamma Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord IA SERO TIF1-gamma IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay TIF1-gamma IgG Ser Ql IA 1 Both 8,7142 251 AU 18 MDA-5 vastane IgG a437 EI EI EI S,P-MDA5 IgG MDA5 IgG MDA5-vastane IgG seerumis/plasmas N/P immunoblot 68 JAH 3972 82994-5 MDA5 Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord IA SERO MDA5 IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay MDA5 IgG Ser Ql IA 1 Both 8,7142 1826 AU 18 Müosiitide IgG paneel (immunoblot) a7002 MDA5 a7173 JAH EI EI S,P-MDA5 IgG MDA5 IgG MDA5-vastane IgG seerumis/plasmas N/P A-3972 68 JAH 3972 82994-5 MDA5 Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord IA SERO MDA5 IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay MDA5 IgG Ser Ql IA 1 Both 8,7142 1827 AU 18 Müosiitide IgG paneel (immunoblot) a7002 NXP2 a7175 JAH EI EI S,P-NXP2 IgG NXP2 IgG NXP2-vastane IgG seerumis/plasmas N/P A-3973 69 JAH 3973 82993-7 Mj Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord IA SERO Mj IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay Mj IgG Ser Ql IA 1 Both 7,9752 1828 AU 18 Müosiitide IgG paneel (immunoblot) a7002 SAE1 a7177 JAH EI EI S,P-SAE1 IgG SAE1 IgG SUMO-aktiveeriva ensüümi alaühik 1 vastane IgG seerumis/plasmas N/P A-3974 70 JAH 3974 82992-9 SUMO-activating enzyme subunit 1 Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord IA SERO SUMO-activating enzyme subunit 1 IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay SAE1 IgG Ser Ql IA 1 Both 8,7142 256 AU 18 PL7 vastane IgG a9463 EI EI EI S,P-PL7 IgG PL7 IgG PL7 ( treonüül-tRNA süntetaas) vastane IgG seerumis/plasmas N/P immunoblot 33772-5 71 JAH 1872 33772-5 Pl-7 Ab ACnc Pt Ser Ord SERO PL-7 Ab [Presence] in Serum PL7 Ab Ser Ql 1 Both 375 AU 18 Müosiitide IgG paneel (immunoblot) a7002 PL-7 a7058 JAH EI EI S,P-PL7 IgG PL7 IgG PL7 ( treonüül-tRNA süntetaas) vastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 33772-5 71 JAH 1872 33772-5 Pl-7 Ab ACnc Pt Ser Ord SERO PL-7 Ab [Presence] in Serum PL7 Ab Ser Ql 1 Both 1942 AU 18 Tsütoplasma antigeenide IgG paneel (immunoblot) a7200 PL-7 a7193 JAH EI EI S,P-PL7 IgG PL7 IgG PL7 ( treonüül-tRNA süntetaas) vastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 71 JAH 1872 33772-5 Pl-7 Ab ACnc Pt Ser Ord SERO PL-7 Ab [Presence] in Serum PL7 Ab Ser Ql 1 Both 257 AU 18 PL12 vastane IgG a9464 EI EI EI S,P-PL12 IgG PL12 IgG PL12 (alanüül-tRNA süntetaas) vastane IgG seerumis/plasmas N/P immunoblot 56745-3 72 JAH 1873 56745-3 Pl-12 Ab ACnc Pt Ser Ord IB SERO PL-12 Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) PL12 Ab Ser Ql IB 1 Both 374 AU 18 Müosiitide IgG paneel (immunoblot) a7002 PL-12 a7061 JAH EI EI S,P-PL12 IgG PL12 IgG PL12 (alanüül-tRNA süntetaas) vastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 56745-3 72 JAH 1873 56745-3 Pl-12 Ab ACnc Pt Ser Ord IB SERO PL-12 Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) PL12 Ab Ser Ql IB 1 Both 1943 AU 18 Tsütoplasma antigeenide IgG paneel (immunoblot) a7200 PL-12 a7194 JAH EI EI S,P-PL12 IgG PL12 IgG PL12 (alanüül-tRNA süntetaas) vastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 72 JAH 1873 56745-3 Pl-12 Ab ACnc Pt Ser Ord IB SERO PL-12 Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) PL12 Ab Ser Ql IB 1 Both 250 AU 18 HMGCR vastane IgG seerumis a439 JAH JAH EI S,P-HMGCR IgG HMGCR IgG HMGCR (hüdroksü-metüülglutarüül-koensüüm A reduktaas) vastane IgG seerumis/plasmas N/P immunoblot 73 JAH 4174 82990-3 3-Hydroxy-3-Methylglutaryl-Coenzyme A Reductase Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IA SERO 3-Hydroxy-3-Methylglutaryl-coenzyme A reductase IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay HMGCR IgG SerPl Ql IA 1 Both 8,7142 1921 AU 18 HMGCR vastane IgG a440-1 EI EI EI S,P-HMGCR IgG HMGCR IgG HMGCR (hüdroksü-metüülglutarüül-koensüüm A reduktaas) vastane IgG seerumis/plasmas N/P 73 JAH 4174 82990-3 3-Hydroxy-3-Methylglutaryl-Coenzyme A Reductase Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IA SERO 3-Hydroxy-3-Methylglutaryl-coenzyme A reductase IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay HMGCR IgG SerPl Ql IA 1 Both 8,7142 339 AU 18 Süsteemse skleroosi IgG paneel (immunoblot) a7005 PM/Scl75 a7066 JAH EI EI S,P-PM/Scl75 IgG PM/Scl75 IgG PM/Scl75-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 72724-8 76 JAH 1999 72724-8 PM-SCL-75 Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA SERO PM-SCL-75 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay PM-SCL75 IgG SerPl Ql EIA 1 Both 25,6658 381 AU 18 Müosiitide IgG paneel (immunoblot) a7002 PM/Scl75 a7134 JAH EI EI S,P-PM/Scl75 IgG PM/Scl75 IgG PM/Scl75-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 72724-8 76 JAH 1999 72724-8 PM-SCL-75 Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA SERO PM-SCL-75 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay PM-SCL75 IgG SerPl Ql EIA 1 Both 25,6658 1805 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) a7140 PM/Scl75 a7167 JAH EI EI S,P-PM/Scl75 IgG PM/Scl75 IgG PM/Scl75-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 76 JAH 1999 72724-8 PM-SCL-75 Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA SERO PM-SCL-75 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay PM-SCL75 IgG SerPl Ql EIA 1 Both 25,6658 338 AU 18 Süsteemse skleroosi IgG paneel (immunoblot) a7005 PM/Scl100 a7133 JAH EI EI S,P-PM/Scl100 IgG PM/Scl100 IgG PM/Scl100-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 31563-0 77 JAH 1863 82925-9 PM-SCL-100 Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord Line blot SERO PM-SCL-100 IgG Ab [Presence] in Serum by Line blot PM/SCL-100 IgG Ser Ql Line blot 1 Both 361 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) a7140 PM/Scl100 a7147 JAH EI EI S,P-PM/Scl100 IgG PM/Scl100 IgG PM/Scl100-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 31563-0 77 JAH 1863 82925-9 PM-SCL-100 Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord Line blot SERO PM-SCL-100 IgG Ab [Presence] in Serum by Line blot PM/SCL-100 IgG Ser Ql Line blot 1 Both 380 AU 18 Müosiitide IgG paneel (immunoblot) a7002 PM/Scl100 a7068 JAH EI EI S,P-PM/Scl100 IgG PM/Scl100 IgG PM/Scl100-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 31563-0 77 JAH 1863 82925-9 PM-SCL-100 Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord Line blot SERO PM-SCL-100 IgG Ab [Presence] in Serum by Line blot PM/SCL-100 IgG Ser Ql Line blot 1 Both 258 AU 18 EJ vastane IgG a9465 EI EI EI S,P-EJ IgG EJ IgG EJ (glütsüül-tRNA-süntetaas) vastane IgG seerumis/plasmas N/P immunoblot 45149-2 78 JAH 2000 45149-2 Ej Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Ej Ab [Presence] in Serum Ej Ab Ser Ql 1 Both 377 AU 18 Müosiitide IgG paneel (immunoblot) a7002 EJ a7064 JAH EI EI S,P-EJ IgG EJ IgG EJ (glütsüül-tRNA-süntetaas) vastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 45149-2 78 JAH 2000 45149-2 Ej Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Ej Ab [Presence] in Serum Ej Ab Ser Ql 1 Both 1944 AU 18 Tsütoplasma antigeenide IgG paneel (immunoblot) a7200 EJ a7195 JAH EI EI S,P-EJ IgG EJ IgG EJ (glütsüül-tRNA-süntetaas) vastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 78 JAH 2000 45149-2 Ej Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Ej Ab [Presence] in Serum Ej Ab Ser Ql 1 Both 378 AU 18 Müosiitide IgG paneel (immunoblot) a7002 OJ a7054 JAH EI EI S,P-OJ IgG OJ IgG OJ (isoleutsüül-tRNA-süntetaas) vastane IgG serumis/plasmas N/P EuroBlotOne 45152-6 79 JAH 2001 45152-6 OJ Ab ACnc Pt Ser Ord SERO OJ Ab [Presence] in Serum OJ Ab Ser Ql 1 Both 1945 AU 18 Tsütoplasma antigeenide IgG paneel (immunoblot) a7200 OJ a7196 JAH EI EI S,P-OJ IgG OJ IgG OJ (isoleutsüül-tRNA-süntetaas) vastane IgG serumis/plasmas N/P EuroBlotOne 79 JAH 2001 45152-6 OJ Ab ACnc Pt Ser Ord SERO OJ Ab [Presence] in Serum OJ Ab Ser Ql 1 Both 255 AU 18 SRP vastane IgG a9462 EI EI EI S,P-SRP IgG SRP IgG SRP-vastane IgG seerumis/plasmas N/P immunoblot 33921-8 80 JAH 2940 33921-8 Signal recognition particle Ab ACnc Pt Ser/Plas Ord SERO Signal Recognition Particle (SRP) Ab [Presence] in Serum or Plasma SRP Ab SerPl Ql 1 Both 25,3293 372 AU 18 Müosiitide IgG paneel (immunoblot) a7002 SRP a7072 JAH EI EI S,P-SRP IgG SRP IgG SRP-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 33921-8 80 JAH 2940 33921-8 Signal recognition particle Ab ACnc Pt Ser/Plas Ord SERO Signal Recognition Particle (SRP) Ab [Presence] in Serum or Plasma SRP Ab SerPl Ql 1 Both 25,3293 1941 AU 18 Tsütoplasma antigeenide IgG paneel (immunoblot) a7200 SRP a7192 JAH EI EI S,P-SRP IgG SRP IgG SRP-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 80 JAH 2940 33921-8 Signal recognition particle Ab ACnc Pt Ser/Plas Ord SERO Signal Recognition Particle (SRP) Ab [Presence] in Serum or Plasma SRP Ab SerPl Ql 1 Both 25,3293 2901 AU 18 MOG (müeliini oligodendrotsüüdi glükoproteiini) vastane IgG seerumis/plasmas a517 JAH JAH EI S,P-MOG IgG MOG IgG MOG (müeliini oligodendrotsüüdi glükoproteiini) vastane IgG seerumis/plasmas N/P 81 JAH 6030 91545-4 Myelin oligodendrocyte glycoprotein Ab PrThr Pt Ser Ord CBA IFA SERO Myelin oligodendrocyte glycoprotein Ab [Presence] in Serum by Cell binding immunofluorescent assay MOG Ab Ser Ql CBA IFA 1 Both 2397 AU 18 MOG IgG tiiter a1350 JAH EI EI S,P-MOG IgG titr MOG IgG tiiter MOG (müeliini oligodendrotsüüdi glükoproteiin) vastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst 82 JAH 3775 84873-9 Myelin oligodendrocyte glycoprotein Ab.IgG Titr Pt Ser/Plas Qn IF {titer} titer SERO Myelin oligodendrocyte glycoprotein IgG Ab [Titer] in Serum or Plasma by Immunofluorescence MOG IgG Titr SerPl IF 1 Both 8,7142 3049 AU 18 MOG IgG liikvoris a1470 JAH JAH JAH CSF-MOG IgG MOG IgG liikvoris MOG (müeliini oligodendrotsüüdi glükoproteiini) vastane IgG liikvoris N/P 83 JAH 6584 91543-9 Myelin oligodendrocyte glycoprotein Ab PrThr Pt CSF Ord CBA IFA SERO Myelin oligodendrocyte glycoprotein Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Cell binding immunofluorescent assay MOG Ab CSF Ql CBA IFA 1 Both 2642 AU 18 VGCC (kaltsiumikanalid) vastaste antikehade hulk seerumis/plasmas a1122 EI 2022-05-24 EI EI S,P-VGCC Ab QN VGCC Ab QN VGCC (kaltsiumikanalid) vastaste antikehade hulk seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/L 86 JAH 3777 31024-3 Voltage-gated calcium channel Ab SCnc Pt Ser Qn fmol/L fmol/L 8 SERO Voltage-gated calcium channel Ab [Moles/volume] in Serum VGCC Ab Ser-sCnc 1 Both 2337 AU 18 VGCC P/Q IgG QN a1006 EI 2019-07-30 EI JAH S,P-VGCC P/Q IgG QN VGCC P/Q IgG QN VGCC (kaltsiumkanalite) P/Q tüübi vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN pmol/L 87 JAH 4626 33980-4 Voltage-gated calcium channel PQ type binding Ab SCnc Pt Ser Qn pmol/L pmol/L 2 SERO Voltage-gated calcium channel P/Q type binding Ab [Moles/volume] in Serum VGCC-P/Q Bind Ab Ser-sCnc 1 Both 22,3971 3016 AU 18 VGCC (kaltsiumkanalite) P/Q tüübi vastase IgG hulk seerumis/plasmas a1474 JAH EI JAH S,P-VGCC P/Q IgG QN VGCC P/Q IgG QN VGCC (kaltsiumkanalite) P/Q tüübi vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/L 87 JAH 4626 33980-4 Voltage-gated calcium channel PQ type binding Ab SCnc Pt Ser Qn pmol/L pmol/L 2 SERO Voltage-gated calcium channel P/Q type binding Ab [Moles/volume] in Serum VGCC-P/Q Bind Ab Ser-sCnc 1 Both 22,3971 287 AU 18 Kardiolipiini vastased antikehad seerumis a3803 JAH JAH EI S,P-ACLA Ab ACLA Ab Kardiolipiini vastased antikehad seerumis/plasmas N/P 46125-1 89 JAH 4160 46125-1 Cardiolipin Ab ACnc Pt Ser Ord EIA 2 COAG Cardiolipin Ab [Presence] in Serum by Immunoassay Cardiolipin Ab Ser Ql EIA 1 Both 8,476 288 AU 18 S-ACLA väärtus a16 JAH EI EI S,P-ACLA Ab QN ACLA Ab QN Kardiolipiini vastaste antikehade hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 3180-7 90 JAH 474 3180-7 Cardiolipin Ab ACnc Pt Ser Qn EIA U/mL U/mL COAG Cardiolipin Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay Cardiolipin Ab Ser EIA-aCnc 1 Both 3187 AU 18 ACLA IgG QN a1767 JAH JAH EI S,P-ACLA IgG QN ACLA IgG QN Kardiolipiini vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 92 JAH 475 3181-5 Cardiolipin Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA COAG Cardiolipin IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay Cardiolipin IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 260 AU 18 Beeta-2-glükoproteiin 1 vastased antikehad seerumis a3801 JAH JAH EI S,P-b2-GP1 Ab Beeta-2-GP1 Ab Beeta-2-glükoproteiin 1 vastased antikehad N/P 31256-1 94 JAH 2729 31256-1 Beta 2 glycoprotein 1 Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Beta 2 glycoprotein 1 Ab [Presence] in Serum B2 Glycoprot1 Ab Ser Ql 1 Both 26,1952 261 AU 18 S-ß2-GP1 Ab väärtus a5074 JAH EI EI S,P-b2-GP1 Ab QN Beeta-2-GP1 Ab QN Beeta-2-glükoproteiin 1 vastaste antikehade hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 56538-2 96 JAH 476 56538-2 Beta 2 glycoprotein 1 Ab ACnc Pt Ser Qn EIA SERO Beta 2 glycoprotein 1 Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay B2 Glycoprot1 Ab Ser EIA-aCnc 1 Both 3191 AU 18 Beeta-2-glükoproteiin 1 vastase IgM hulk seerumis/plasmas a1770 JAH EI EI S,P-b2-GP1 IgM QN Beeta-2-GP1 IgM QN Beeta-2-glükoproteiin 1 vastase IgM hulk seerumis/plasmas QN kU/L "kU/L " 98 JAH 2100 44449-7 Beta 2 glycoprotein 1 Ab.IgM ACnc Pt Ser Qn EIA SERO Beta 2 glycoprotein 1 IgM Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay B2 Glycoprot1 IgM Ser EIA-aCnc 1 Both 3190 AU 18 Beeta-2-glükoproteiin 1 vastase IgG hulk seerumis/plasmas a1769 JAH EI EI S,P-b2-GP1 IgG QN Beeta-2-GP1 IgG QN Beeta-2-glükoproteiin 1 vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L "kU/L " 100 JAH 478 44448-9 Beta 2 glycoprotein 1 Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA SERO Beta 2 glycoprotein 1 IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay B2 Glycoprot1 IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 398 AU 18 S-CIC(C1q) väärtus a28 EI 2023-01-11 EI EI S,P-CIC(C1q) CIC(C1q) Tsirkuleerivad immuunkompleksid (C1q) seerumis/plasmas QN kU/L RU/ml 6297-6 102 JAH 1887 6297-6 Complement C1q Ag ACnc Pt Ser Qn U units HEM/BC Complement C1q Ag [Units/volume] in Serum C1q Ag Ser-aCnc 1 Both 32,1716 397 AU 18 Tsirkuleerivad immuunkompleksid (C1q) seerumis a9438 EI 2020-10-09 EI EI S,P-CIC(C1q) interpret CIC(C1q) tõlgendus Tsirkuleerivad immuunkompleksid (C1q) seerumis/plasmas (tõlgendus) Tekst Cobas 6000 103 JAH 4177 44391-1 Immune complex ACnc Pt Ser/Plas Ord C1q binding assay SERO Immune complex [Presence] in Serum or Plasma by C1q binding assay IC SerPl Ql C1Q Bind 1 Both 11,0295 291 AU 18 Maksa autoimmuunhaigustega seotud IgG seerumis/plasmas (paneel, IIF) a39001 JAH JAH EI S,P-Liver IgG panel IIF Maksahaiguste IgG paneel (IIF) Maksa autoimmuunhaigustega seotud IgG seerumis/plasmas (paneel, kaudne immunofluorestsents) Paneel L-3170 104 JAH 3170 L-3170 383 AU 18 Maksa autoimmuunhaigustega seotud IgG seerumis/plasmas (paneel, IB) a7000 JAH JAH EI S,P-Liver IgG panel IB Maksahaiguste IgG paneel (immunoblot) Maksa autoimmuunhaigustega seotud IgG seerumis/plasmas (paneel, immunoblot) Paneel EuroBlotOne L-3171 105 JAH 3171 L-3171 292 AU 18 Maksahaiguste IgG paneel (IIF) a39001 S,P-AMA IgG a39002 JAH EI EI S,P-AMA IgG AMA IgG Mitokondrivastane IgG seerumis/plasmas N/P 14236-4 106 JAH 4866 82840-0 Mitochondria Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord IF SERO Mitochondria IgG Ab [Presence] in Serum by Immunofluorescence Mitochondria IgG Ser Ql IF 1 Both 10,402 369 AU 18 AMA M2 a7154 EI EI EI S,P-AMA M2 IgG AMA M2 IgG M2 tüüpi mitokondrivastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 56735-4 108 JAH 1868 56735-4 Mitochondria M2 Ab ACnc Pt Ser Ord IB SERO Mitochondria M2 Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) Mitochondria M2 Ab Ser Ql IB 1 Both 388 AU 18 Maksahaiguste IgG paneel (immunoblot) a7000 AMA M2 a7010 JAH EI EI S,P-AMA M2 IgG AMA M2 IgG M2 tüüpi mitokondrivastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 56735-4 108 JAH 1868 56735-4 Mitochondria M2 Ab ACnc Pt Ser Ord IB SERO Mitochondria M2 Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) Mitochondria M2 Ab Ser Ql IB 1 Both 1937 AU 18 Tsütoplasma antigeenide IgG paneel (immunoblot) a7200 AMA M2 a7189 JAH EI EI S,P-AMA M2 IgG AMA M2 IgG M2 tüüpi mitokondrivastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 108 JAH 1868 56735-4 Mitochondria M2 Ab ACnc Pt Ser Ord IB SERO Mitochondria M2 Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) Mitochondria M2 Ab Ser Ql IB 1 Both 384 AU 18 Maksahaiguste IgG paneel (immunoblot) a7000 M2-3E a7020 JAH EI EI S,P-AMA M2-3E IgG AMA M2-3E IgG M2-3E tüüpi mitokondrivastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 72320-5 110 JAH 1880 72320-5 Mitochondria M2-3E Ab.IgG Threshold Pt Ser Ord EIA SERO Mitochondria M2-3E IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay M2-3E IgG Ser Ql EIA 1 Both 11,4838 1938 AU 18 Tsütoplasma antigeenide IgG paneel (immunoblot) a7200 M2-3E a7190 JAH EI EI S,P-AMA M2-3E IgG AMA M2-3E IgG M2-3E tüüpi mitokondrivastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 110 JAH 1880 72320-5 Mitochondria M2-3E Ab.IgG Threshold Pt Ser Ord EIA SERO Mitochondria M2-3E IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay M2-3E IgG Ser Ql EIA 1 Both 11,4838 293 AU 18 Maksahaiguste IgG paneel (IIF) a39001 S,P-SMA IgG a39003 JAH EI EI S,P-SMA IgG SMA IgG Silelihaskoevastane IgG seerumis/plasmas N/P 14252-1 112 JAH 4867 30557-3 Smooth muscle Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord SERO Smooth muscle IgG Ab [Presence] in Serum Smooth muscle IgG Ser Ql 1 Both 9,7306 294 AU 18 Maksahaiguste IgG paneel (IIF) a39001 S,P-LKMA IgG a39004 JAH EI EI S,P-LKMA IgG LKMA IgG Maksa-neeru mikrosoomide vastane IgG seerumis/plasmas N/P 14272-9 114 JAH 3178 14272-9 Liver kidney microsomal Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Liver kidney microsomal Ab [Presence] in Serum LKM Ab Ser Ql 1 Both 17,0614 386 AU 18 Maksahaiguste IgG paneel (immunoblot) a7000 LKMA1 a7024 JAH EI EI S,P-LKMA1 IgG LKMA1 IgG Maksa-neeru mikrosoomide 1. tüübi vastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 43234-4 115 JAH 1884 43234-4 Liver kidney microsomal 1 Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord SERO Liver kidney microsomal 1 IgG Ab [Presence] in Serum LKM-1 IgG Ser Ql 1 Both 10,2828 387 AU 18 Maksahaiguste IgG paneel (immunoblot) a7000 Sp100 a7026 JAH EI EI S,P-Sp100 IgG Sp100 IgG Sp100-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 56754-5 117 JAH 1881 56754-5 sp100 Ab ACnc Pt Ser Ord IB SERO sp100 Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) sp100 Ab Ser Ql IB 1 Both 1803 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) a7140 Sp100 a7160 JAH EI EI S,P-Sp100 IgG Sp100 IgG Sp100-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 117 JAH 1881 56754-5 sp100 Ab ACnc Pt Ser Ord IB SERO sp100 Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) sp100 Ab Ser Ql IB 1 Both 389 AU 18 Maksahaiguste IgG paneel (immunoblot) a7000 PML a7012 JAH EI EI S,P-PML IgG PML IgG PML-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 56753-7 118 JAH 1882 56753-7 PML Ab ACnc Pt Ser Ord IB SERO PML Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) PML Ab Ser Ql IB 1 Both 1804 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) a7140 PML a7161 JAH EI EI S,P-PML IgG PML IgG PML-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 118 JAH 1882 56753-7 PML Ab ACnc Pt Ser Ord IB SERO PML Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) PML Ab Ser Ql IB 1 Both 390 AU 18 Maksahaiguste IgG paneel (immunoblot) a7000 gp210 a7014 JAH EI EI S,P-gp210 IgG gp210 IgG gp210-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 56716-4 119 JAH 1883 56716-4 Nuclear pore protein gp210 Ab ACnc Pt Ser Ord IB SERO Nuclear pore protein gp210 Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) Nuclear pore protein gp210 Ab Ser Ql IB 1 Both 1808 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) a7140 gp210 a7165 JAH EI EI S,P-gp210 IgG gp210 IgG gp210-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 119 JAH 1883 56716-4 Nuclear pore protein gp210 Ab ACnc Pt Ser Ord IB SERO Nuclear pore protein gp210 Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) Nuclear pore protein gp210 Ab Ser Ql IB 1 Both 391 AU 18 Maksahaiguste IgG paneel (immunoblot) a7000 LC1 a7015 JAH EI EI S,P-LC1 IgG LC1 IgG LC1 (maksa tsütosoolne antigeen 1) vastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 56719-8 120 JAH 1885 56719-8 Liver cytosol Ab ACnc Pt Ser Ord IB SERO Liver cytosol Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) Liver Cytosol Ab Ser Ql IB 1 Both 385 AU 18 Maksahaiguste IgG paneel (immunoblot) a7000 SLA/LP a7022 JAH EI EI S,P-SLA/LP IgG SLA/LP IgG SLA/LP (maksa lahustuv antigeen) vastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 56722-2 121 JAH 1886 56722-2 Soluble liver Ab ACnc Pt Ser Ord IB SERO Soluble liver Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) Soluble liver Ab Ser Ql IB 1 Both 319 AU 18 Parietaalrakkude ja sisemise faktori vastane IgG seerumis/plasmas a131 JAH JAH EI S,P-PCA, IF IgG panel PCA, sisemise faktori IgG paneel Parietaalrakkude ja sisemise faktori vastane IgG seerumis/plasmas (paneel) Paneel immuunoflurestsents L-3172 122 JAH 3172 L-3172 320 AU 18 PCA, sisemise faktori IgG paneel a131 Parietaalrakkude vastane IgG seerumis/plasmas a3816 JAH EI EI S,P-PCA IgG PCA IgG Parietaalrakkudevastane IgG seerumis/plasmas N/P immuunoflurestsents 31556-4 123 JAH 2096 31556-4 Parietal cell Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord SERO Parietal cell IgG Ab [Presence] in Serum PCA IgG Ser Ql 1 Both 321 AU 18 PCA, sisemise faktori IgG paneel a131 Sisemise faktori vastane IgG seerumis/plasmas a126 JAH EI EI S,P-IF IgG Sisemise faktori IgG Sisemise faktori vastane IgG seerumis/plasmas N/P immuunoflurestsents A-3173 125 JAH 3173 30530-0 Intrinsic factor Ab PrThr Pt Ser Ord 11 SERO Intrinsic factor Ab [Presence] in Serum IF Ab Ser Ql 1 Both 4,6814 289 AU 18 Koe transglutaminaasi vastane IgA seerumis/plasmas a8878-17 JAH JAH EI S,P-tTG IgA tTG IgA Koe transglutaminaasi vastane IgA seerumis/plasmas N/P 35280-7 127 JAH 4175 35280-7 Tissue transglutaminase Ab.IgA ACnc Pt Ser Ord EIA 5 SERO Tissue transglutaminase IgA Ab [Presence] in Serum by Immunoassay tTG IgA Ser Ql EIA 1 Both 8,476 2525 AU 18 tTG IgA a8878 EI JAH EI S,P-tTG IgA tTG IgA Koe transglutaminaasi vastane IgA seerumis/plasmas N/P 127 JAH 4175 35280-7 Tissue transglutaminase Ab.IgA ACnc Pt Ser Ord EIA 5 SERO Tissue transglutaminase IgA Ab [Presence] in Serum by Immunoassay tTG IgA Ser Ql EIA 1 Both 8,476 290 AU 18 S,P-tTG IgA väärtus a17 JAH EI EI S,P-tTG IgA QN tTG IgA QN Koe transglutaminaasi vastase IgA hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 128 JAH 481 46128-5 Tissue transglutaminase Ab.IgA ACnc Pt Ser Qn EIA SERO Tissue transglutaminase IgA Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay tTG IgA Ser EIA-aCnc 1 Both 1485 AU 18 Koe transglutaminaasi vastane IgG QN a1557 EI 2024-04-12 EI EI S,P-tTG IgG QN tTG IgG QN Koe transglutaminaasi vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 56537-4 129 JAH 482 56537-4 Tissue transglutaminase Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA SERO Tissue transglutaminase IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay tTG IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 410 AU 18 Endomüüsiumivastane IgA seerumis/plasmas a3807 JAH JAH EI S,P-EMA IgA EMA IgA Endomüüsiumivastane IgA seerumis/plasmas N/P 10362-2 130 JAH 2190 10362-2 Endomysium Ab.IgA ACnc Pt Ser Ord SERO Endomysium IgA Ab [Presence] in Serum Endomysium IgA Ser Ql lab both 2959 AU 18 Endomüüsiumivastane IgG seerumis/plasmas a3810 JAH EI JAH S,P-EMA IgG titr EMA IgG tiiter Endomüüsiumivastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst 132 JAH 3557 49726-3 Endomysium Ab.IgG Titr Pt Ser Qn {titer} titer SERO Endomysium IgG Ab [Titer] in Serum Endomysium IgG Titr Ser 1 Both 14,8349 283 AU 18 Gliadiinivastane IgA seerumis/plasmas a3808-29 JAH JAH EI S,P-AGA IgA AGA IgA Gliadiinivastane IgA seerumis/plasmas N/P 47393-4 134 JAH 4158 47393-4 Gliadin peptide Ab.IgA ACnc Pt Ser Ord EIA 1 SERO Gliadin peptide IgA Ab [Presence] in Serum by Immunoassay Gliadin peptide IgA Ser Ql EIA 1 Both 12,4944 284 AU 18 Gliadiinivastase IgA hulk a29 JAH EI EI S,P-AGA IgA QN AGA IgA QN Gliadiinivastase IgA hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 58709-7 135 JAH 472 58709-7 Gliadin peptide Ab.IgA ACnc Pt Ser Qn U Units SERO Gliadin peptide IgA Ab [Units/volume] in Serum Gliadin peptide IgA Ser-aCnc 1 Both 285 AU 18 Gliadiinivastane IgG seerumis/plasmas a3809-32 JAH JAH EI S,P-AGA IgG AGA IgG Gliadiinivastane IgG seerumis/plasmas N/P 47394-2 136 JAH 4159 47394-2 Gliadin peptide Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA 1 SERO Gliadin peptide IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay Gliadin peptide IgG Ser Ql EIA 1 Both 10,2828 2575 AU 18 AGA IgG a3809 EI EI EI S,P-AGA IgG AGA IgG Gliadiinivastane IgG seerumis/plasmas N/P 136 JAH 4159 47394-2 Gliadin peptide Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA 1 SERO Gliadin peptide IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay Gliadin peptide IgG Ser Ql EIA 1 Both 10,2828 286 AU 18 Gliadiinivastase IgG hulk a32 JAH EI EI S,P-AGA IgG QN AGA IgG QN Gliadiinivastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 58710-5 137 JAH 473 58710-5 Gliadin peptide Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn U Units SERO Gliadin peptide IgG Ab [Units/volume] in Serum Gliadin peptide IgG Ser-aCnc 1 Both 313 AU 18 Neutrofiilide tsütoplasma vastane IgG seerumis/plasmas (paneel, IIF) a39023 JAH JAH EI S,P-ANCA IgG panel IIF ANCA IgG paneel (IIF) Neutrofiilide tsütoplasma vastane IgG seerumis/plasmas (paneel, kaudne immunofluorestsents) Paneel immuunoflurestsents L-3174 141 JAH 3174 L-3174 323 AU 18 Soolehaiguste IgA, IgG paneel (IIF) a39029 S,P-pANCA IgAG a39030 JAH EI EI S,P-pANCA IgAG pANCA IgA, IgG Perinukleaarse neutrofiilide tsütoplasma vastased IgA, IgG seerumis/plasmas N/P immuunoflurestsents 30539-1 142 JAH 2074 30539-1 Neutrophil cytoplasmic Ab.perinuclear ACnc Pt Ser Ord SERO Neutrophil cytoplasmic Ab.perinuclear [Presence] in Serum p-ANCA Ser Ql 1 Both 316 AU 18 ANCA IgG paneel (IIF) a39023 S,P-cANCA IgG a39026 JAH EI EI S,P-cANCA IgG cANCA IgG Tsütoplasmaatilise neutrofiilide tsütoplasma vastane IgG seerumis/plasmas N/P immuunoflurestsents 17353-4 144 JAH 1876 17353-4 Neutrophil cytoplasmic Ab.classic ACnc Pt Ser Ord IF SERO Neutrophil cytoplasmic Ab.classic [Presence] in Serum by Immunofluorescence c-ANCA Ser Ql IF 1 Both 314 AU 18 ANCA IgG paneel (IIF) a39023 S,P-DNA-pANCA IgG a39024 JAH EI EI S,P-pANCA fs IgG pANCA fs IgG Perinukleaarse neutrofiilide tsütoplasma vastane IgG seerumis/plasmas (formaliintundlik) N/P immuunoflurestsents 72521-8 145 JAH 2071 72521-8 p-ANCA formalin sensitive Ab.IgG Pr Pt Ser/Plas Ord IF SERO p-ANCA formalin sensitive IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma Qualitative by Immunofluorescence p-ANCA frmln sens IgG SerPl Ql IF 1 Both 13,8297 315 AU 18 ANCA IgG paneel (IIF) a39023 S,P-pANCA IgG a39025 JAH EI EI S,P-pANCA fr IgG pANCA fr IgG Perinukleaarse neutrofiilide tsütoplasma vastane IgG seerumis/plasmas (formaliinresistentne) N/P immuunoflurestsents 72522-6 146 JAH 2072 72522-6 p-ANCA formalin resistant Ab.IgG Pr Pt Ser/Plas Ord IF SERO p-ANCA formalin resistant IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma Qualitative by Immunofluorescence p-ANCA frmln resist IgG SerPl Ql IF 1 Both 13,8297 317 AU 18 ANCA IgG paneel (IIF) a39023 S,P-PR3 IgG a39027 JAH EI EI S,P-PR3 IgG PR3 IgG Proteinaas 3 vastane IgG seerumis/plasmas N/P immuunoflurestsents 63311-5 147 JAH 2091 63311-5 Proteinase 3 Ab ACnc Pt Ser Ord IF SERO Proteinase 3 Ab [Presence] in Serum by Immunofluorescence Proteinase3 Ab Ser Ql IF 1 Both 17,4958 416 AU 18 Proteinaas 3 vastase IgG hulk seerumis/plasmas a310 JAH EI EI S,P-PR3 IgG QN PR3 IgG QN Proteinaas 3 vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 148 JAH 457 48408-9 Proteinase 3 Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn U/mL U/mL; units/mL SERO Proteinase 3 IgG Ab [Units/volume] in Serum Proteinase3 IgG Ser-aCnc 1 Both 3082 AU 18 Proteinaas 3 vastase IgG seerumis/plasmas a1602 JAH JAH EI S,P-PR3 IgG interpret PR3 IgG (tõlgendus) Proteinaas 3 vastane IgG seerumis/plasmas (tõlgendus) N/Pp/P 149 JAH 7076 69957-9 Proteinase 3 Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord IA SERO Proteinase 3 IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay Proteinase3 IgG Ser Ql IA 1 Both 318 AU 18 ANCA IgG paneel (IIF) a39023 S,P-MPO IgG a39028 JAH EI EI S,P-MPO IgG MPO IgG Müeloperoksüdaasivastane IgG seerumis/plasmas N/P immuunoflurestsents 72515-0 150 JAH 2187 72515-0 Myeloperoxidase Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord IF SERO Myeloperoxidase IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunofluorescence Myeloperoxidase IgG SerPl Ql IF 1 Both 22,3698 412 AU 18 Müeloperoksüdaasivastase IgG hulk seerumis/plasmas a309 JAH EI EI S,P-MPO IgG QN MPO IgG QN Müeloperoksüdaasivastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 151 JAH 459 48404-8 Myeloperoxidase Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn U/mL U/mL; units/mL SERO Myeloperoxidase IgG Ab [Units/volume] in Serum Myeloperoxidase IgG Ser-aCnc 1 Both 3083 AU 18 Müeloperoksüdaasivastane IgG seerumis/plasmas a309-1 JAH JAH EI S,P-MPO IgG interpret MPO IgG (tõlgendus) Müeloperoksüdaasivastane IgG seerumis/plasmas (tõlgendus) N/Pp/P 152 JAH 7077 81787-4 Myeloperoxidase Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IA CHEM Myeloperoxidase IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay Myeloperoxidase IgG SerPl Ql IA 1 Both 2255 AU 18 ANCA IgG paneel (IIF) a39023 S,P-GBMA IgG a39000 JAH EI EI S,P-GBMA IgG GBMA IgG Glomeeruli basaalmembraani vastane IgG seerumis/plasmas N/P 157 JAH 5320 58796-4 Glomerular basement membrane Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord IF SERO Glomerular basement membrane IgG Ab [Presence] in Serum by Immunofluorescence GBM IgG Ser Ql IF 1 Both 24,0311 1536 AU 18 Glomeeruli basaalmembraani vastane IgG a45-86 EI 2018-10-01 EI EI S,P-GBMA IgG QN GBMA IgG QN Glomeeruli basaalmembraani vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 158 JAH 495 30343-8 Glomerular basement membrane Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA EU/mL SERO Glomerular basement membrane IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay GBM IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 2269 AU 18 GBMA IgG QN a970 JAH JAH JAH S,P-GBMA IgG QN GBMA IgG QN Glomeeruli basaalmembraani vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 158 JAH 495 30343-8 Glomerular basement membrane Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA EU/mL SERO Glomerular basement membrane IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay GBM IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 1863 AU 18 Bulloossete dermatoosidega seotud IgG seerumis/plasmas (paneel, IIF) a3834 JAH JAH EI S,P-BP IgG panel IIF Bulloossete dermatooside IgG paneel (IIF) Bulloossete dermatoosidega seotud IgG seerumis/plasmas (paneel, kaudne immunofluorestsents) Paneel 159 JAH 2728 L-2728 297 AU 18 Bulloossete dermatooside IgG paneel (IIF) a3834 Desmosoomi vastane IgG a3827 JAH EI EI S,P-DSA IgG Desmosoomide IgG Desmosoomidevastane IgG seerumis/plasmas N/P A-3175 161 JAH 3175 82975-4 Desmosome Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IF SERO Desmosome IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunofluorescence Desmosome IgG SerPl Ql IF 1 Both 8,7142 1865 AU 18 Desmosoomide IgG tiiter a589 EI 2018-09-03 EI EI S,P-DSA IgG titr Desmosoomide IgG tiiter Desmosoomidevastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst Tiiter 162 JAH 464 71368-5 Desmosome Ab.IgG Titr Pt Ser Qn IF {titer} Titer SERO Desmosome IgG Ab [Titer] in Serum by Immunofluorescence Desmosome IgG Titr Ser IF 1 Both 32,4503 298 AU 18 Bulloossete dermatooside IgG paneel (IIF) a3834 Nahakoe basaalmembraani vastane IgG a3826 JAH EI EI S,P-SBMA IgG Naha basaalmembraani IgG Nahakoe basaalmembraani vastane IgG seerumis/plasmas N/P 45382-9 163 JAH 3176 45382-9 Epidermis Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Epidermis Ab [Presence] in Serum Epidis Ab Ser Ql 1 Both 10,5284 1864 AU 18 Nahakoe basaalmembraani IgG tiiter a588 EI 2018-09-03 EI EI S,P-SBMA IgG titr Naha basaalmembraani IgG tiiter Nahakoe basaalmembraani vastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst Tiiter 164 JAH 465 5152-4 Epidermis Ab Titr Pt Ser Qn IF {titer} titer SERO Epidermis Ab [Titer] in Serum by Immunofluorescence Epidis Ab Titr Ser IF 1 Both 1866 AU 18 Bulloossete dermatooside IgG paneel (IIF) a3834 Desmogleiin 1 IgG a590 JAH EI EI S,P-Dsg1 IgG Desmogleiin 1 IgG Desmogleiin 1 vastane IgG seerumis/plasmas N/P 165 JAH 4721 63218-2 Desmoglein 1 Ab PrThr Pt Ser Ord IA SERO Desmoglein 1 Ab [Presence] in Serum by Immunoassay Desmoglein 1 Ab Ser Ql IA 1 Both 18,3362 1867 AU 18 Desmogleiin 1 IgG tiiter a591 EI 2018-09-03 EI EI S,P-Dsg1 IgG titr Desmogleiin 1 IgG tiiter Desmogleiin 1 vastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst Tiiter 166 JAH 4722 A-4722 1868 AU 18 Bulloossete dermatooside IgG paneel (IIF) a3834 Desmogleiin 3 IgG a592 JAH EI EI S,P-Dsg3 IgG Desmogleiin 3 IgG Desmogleiin 3 vastane IgG seerumis/plasmas N/P 167 JAH 4723 63219-0 Desmoglein 3 Ab PrThr Pt Ser Ord IA SERO Desmoglein 3 Ab [Presence] in Serum by Immunoassay Desmoglein 3 Ab Ser Ql IA 1 Both 18,3362 1869 AU 18 Desmogleiin 3 IgG tiiter a593 EI 2018-09-03 EI EI S,P-Dsg3 IgG titr Desmogleiin 3 IgG tiiter Desmogleiin 3 vastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst Tiiter 168 JAH 4724 A-4724 1870 AU 18 Bulloossete dermatooside IgG paneel (IIF) a3834 BP180 IgG a594 JAH EI EI S,P-BP180 IgG BP180 IgG BP180-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 169 JAH 4725 A-4725 1872 AU 18 Bulloossete dermatooside IgG paneel (IIF) a3834 BP230 IgG a596 JAH EI EI S,P-BP230 IgG BP230 IgG BP230-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 170 JAH 4727 A-4727 1530 AU 18 Pankrease saarekeste vastane IgG seerumis a45-98 JAH JAH JAH S,P-ICA IgG ICA IgG Pankrease saarekeste vastane IgG seerumis/plasmas N/P 31547-3 173 JAH 2709 31547-3 Pancreatic islet cell Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Pancreatic islet cell Ab [Presence] in Serum Panc Islet Cell Ab Ser Ql 1 Both 11,3891 1532 AU 18 Insuliini vastane IgG seerumis a45-88-2 JAH JAH JAH S,P-IAA IgG QN Insuliini IgG QN Insuliinivastaste IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 176 JAH 388 8072-1 Insulin Ab ACnc Pt Ser Qn 0,0010% SERO Insulin Ab [Units/volume] in Serum Insulin Ab Ser-aCnc 1 Both 2632 AU 18 Insuliini IgG QN a45-88 EI EI JAH S,P-IAA IgG QN Insuliini IgG QN Insuliinivastaste IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 176 JAH 388 8072-1 Insulin Ab ACnc Pt Ser Qn 0,0010% SERO Insulin Ab [Units/volume] in Serum Insulin Ab Ser-aCnc 1 Both 1754 AU 18 Glutamaadi dekarboksülaasi 65 vastane IgG hulk seerumis a699 JAH JAH JAH S,P-GAD65 Ab QN GAD65 Ab QN GAD65 (glutamaadi dekarboksülaas 65) vastaste antikehade hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 56540-8 178 JAH 490 56540-8 Glutamate decarboxylase 65 Ab ACnc Pt Ser Qn EIA SERO Glutamate decarboxylase 65 Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay GAD65 Ab Ser EIA-aCnc 1 Both 2775 AU 18 GAD65 Ab QN a45-87 EI EI JAH S,P-GAD65 Ab QN GAD65 Ab QN GAD65 (glutamaadi dekarboksülaas 65) vastaste antikehade hulk seerumis/plasmas QN kU/L "kU/L " 178 JAH 490 56540-8 Glutamate decarboxylase 65 Ab ACnc Pt Ser Qn EIA SERO Glutamate decarboxylase 65 Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay GAD65 Ab Ser EIA-aCnc 1 Both 2334 AU 18 "IA2 (türosiini fosfataasi sarnane valk) vastase IgG hulk seerumis/plasmas " a988 JAH JAH JAH S,P-IA2 IgG QN IA2 IgG QN IA2 (türosiini fosfataasi sarnane valk) vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 180 JAH 2194 70253-0 Islet cell 512 Ab.IgG ACnc Pt Ser/Plas Qn EIA [IU]/mL IU/mL SERO Islet cell 512 IgG Ab [Units/volume] in Serum or Plasma by Immunoassay Islet Cell512 IgG SerPl EIA-aCnc 1 Both 23,2259 3169 AU 18 Tsingi transporter 8 vastaste antikehade hulk seerumis/plasmas a1722 JAH EI JAH S,P-ZnT8 Ab QN ZnT8 Ab QN Tsingi transporter 8 vastaste antikehade hulk seerumis/plasmas QN kU/L "kU/L " 181 JAH 5342 76651-9 Zinc transporter 8 Ab ACnc Pt Ser/Plas Qn IA [arb'U] arb U/mL CHEM Zinc transporter 8 Ab [Units/volume] in Serum or Plasma by Immunoassay ZnT8 Ab SerPl IA-aCnc 1 Both 2256 AU 18 Neerupealise koore vastased antikehad seerumis a936 EI 2019-09-25 JAH JAH S,P-AAA Ab Neerupealise koore Ab Neerupealise koore vastased antikehad seerumis/plasmas N/P 182 JAH 5291 43608-9 Adrenal cortex Ab PrThr Pt Ser Ord SERO Adrenal cortex Ab [Presence] in Serum Adrenal cortex Ab Ser Ql 1 Both 23,3214 1531 AU 18 Neerupealise koore vastane IgG seerumis a45-95 JAH JAH JAH S,P-AAA IgG Neerupealise koore IgG Neerupealise koore vastane IgG seerumis/plasmas N/P 183 JAH 467 74967-1 Adrenal cortex Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord IF SERO Adrenal cortex IgG Ab [Presence] in Serum by Immunofluorescence Adrenal cortex IgG Ser Ql IF 1 Both 22,4654 1535 AU 18 21-hüdroksülaasi vastased antikehad seerumis/plasmas a45-79 JAH JAH JAH S,P-21OH Ab 21-hüdroksülaasi Ab 21-hüdroksülaasi vastased antikehad seerumis/plasmas N/P 184 JAH 3870 85363-0 21-Hydroxylase p450c21 Ab PrThr Pt Ser Ord {Index_val} SERO 21-Hydroxylase p450c21 Ab [Presence] in Serum 21-Hydroxylase p450c21 Ab Ser Ql 1 Both 9,0358 322 AU 18 Põletikuliste soolehaigustega seotud IgA, IgG seerumis/plasmas (paneel, IIF) a39029 JAH JAH EI S,P-Colon IgAG panel IIF Soolehaiguste IgA, IgG paneel (IIF) Põletikuliste soolehaigustega seotud IgA, IgG seerumis/plasmas (paneel, kaudne immunofluorestents) Paneel 186 JAH 2977 L-2977 324 AU 18 Soolehaiguste IgA, IgG paneel (IIF) a39029 S,P-GC IgAG a39031 JAH EI EI S,P-GC IgAG Soole karikrakkude IgA, IgG Soole karikrakkude vastased IgA, IgG seerumis/plasmas N/P immuunoflurestsents 69955-3 187 JAH 2075 69955-3 Intestinal goblet cell Ab Threshold Pt Ser Ord EIA SERO Intestinal goblet cell Ab [Presence] in Serum by Immunoassay Intestinal goblet cell Ab Ser Ql EIA 1 Both 11,4729 325 AU 18 Soolehaiguste IgA, IgG paneel (IIF) a39029 S,P-PAC IgAG a39032 JAH EI EI S,P-PAC IgAG PAC IgA, IgG Pankrease atsinuserakkude vastased IgA, IgG seerumis/plasmas N/P immuunoflurestsents A-2076 188 JAH 2076 82982-0 Exocrine pancreas Ab.IgA+IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IF SERO Exocrine pancreas IgA+IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunofluorescence Exocrine pancreas IgA+IgG SerPl Ql IF 1 Both 8,7142 326 AU 18 Soolehaiguste IgA, IgG paneel (IIF) a39029 S,P-ASCA IgAG a39033 JAH EI EI S,P-ASCA IgAG ASCA IgA, IgG Saccharomyces cerevisiae vastased IgA, IgG seerumis/plasmas N/P immuunoflurestsents 53024-6 189 JAH 2077 53024-6 Saccharomyces cerevisiae Ab ACnc Pt Ser Ord ALLERGY Baker's yeast Ab [Presence] in Serum Baker's yeast Ab Ql 1 Both 2133 AU 18 Neuronaalsete antigeenide Ab paneel (IIF) a39016 Neuron Ab mustrid a39017-1 JAH EI EI S,P-Neuron Ab pattern Neuronaalsete Ab muster Neuronaalsete antikehade muster seerumis/plasmas Tekst immuunoflurestsents 192 JAH 5208 A-5208 306 AU 18 Neuronaalsete antigeenide vastased antikehad seerumis/plasmas a39016 JAH JAH EI S,P-Neuron Ab panel IIF Neuronaalsete antigeenide Ab paneel (IIF) Neuronaalsete antigeenide vastased antikehad seerumis/plasmas (paneel, kaudne immunofluorestsents) Paneel immuunoflurestsents L-3177 193 JAH 3177 L-3177 310 AU 18 S-Ri Ab a39017 EI EI EI S,P-Ri Ab Ri Ab Ri-vastased antikehad seerumis/plasmas N/P immuunoflurestsents 43187-4 194 JAH 2064 43187-4 Neuronal nuclear type 2 Ab ACnc Pt Ser Ord IF 1 SERO Neuronal nuclear type 2 Ab [Presence] in Serum by Immunofluorescence Hu2 Ab Ser Ql IF 1 Both 8,0763 309 AU 18 S-Yo Ab a39018 EI EI EI S,P-Yo Ab Yo Ab Yo-vastased antikehad seerumis/plasmas N/P immuunoflurestsents 14249-7 195 JAH 2065 14249-7 Purkinje cells Ab ACnc Pt Ser Ord IF 5 SERO Purkinje cells Ab [Presence] in Serum by Immunofluorescence Purkinje Cells Ab Ser Ql IF 1 Both 15,565 308 AU 18 S-Hu Ab a39019 EI EI EI S,P-Hu Ab Hu Ab Hu-vastased antikehad seerumis/plasmas N/P immuunoflurestsents 49738-8 196 JAH 2066 49738-8 Neuronal nuclear Ab ACnc Pt Ser Ord IF 4 SERO Neuronal nuclear Ab [Presence] in Serum by Immunofluorescence Hu Ab Ser Ql IF 1 Both 8,9396 307 AU 18 S-Myelin Ab a39020 EI EI EI S,P-Myelin Ab Müeliini Ab Müeliinivastased antikehad seerumis/plasmas N/P immuunoflurestsents 72524-2 197 JAH 2067 72524-2 Myelin Ab Threshold Pt Ser/Plas Ord IF SERO Myelin Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunofluorescence Myelin Ab SerPl Ql IF 1 Both 20,5668 312 AU 18 Neuronaalsete antigeenide Ab paneel (IIF) a39016 S-MAG Ab a39021 JAH EI EI S,P-MAG Ab MAG Ab MAG (müeliiniga seotud glükoproteiin) vastased antikehad seerumis/plasmas N/P immuunoflurestsents 17310-4 198 JAH 2068 17310-4 Myelin associated glycoprotein Ab ACnc Pt Ser Ord IF 1 SERO Myelin associated glycoprotein Ab [Presence] in Serum by Immunofluorescence MAG Ab Ser Ql IF 1 Both 10,0446 1523 AU 18 Müeliiniga seotud glükoproteiini (MAG) vastased antikehad a79-108 EI 2021-04-27 EI EI S,P-MAG Ab MAG Ab MAG (müeliiniga seotud glükoproteiin) vastased antikehad seerumis/plasmas N/P 26775-7 198 JAH 2068 17310-4 Myelin associated glycoprotein Ab ACnc Pt Ser Ord IF 1 SERO Myelin associated glycoprotein Ab [Presence] in Serum by Immunofluorescence MAG Ab Ser Ql IF 1 Both 10,0446 1524 AU 18 Vöötlihaste vastased antikehad a307 EI 2019-01-30 JAH EI S,P-Striated muscle Ab Vöötlihaste Ab Vöötlihaste vastased antikehad seerumis/plasmas N/P 199 JAH 4290 13931-1 Striated muscle Ab ACnc Pt Ser Ord 20 SERO Striated muscle Ab [Presence] in Serum Stria Mus Ab Ser Ql 1 Both 8,476 2270 AU 18 Vöötlihaste vastased antikehad seerumis/plasmas a969 EI 2023-03-16 EI EI S,P-Striated muscle Ab Vöötlihaste Ab Vöötlihaste vastased antikehad seerumis/plasmas N/P 199 JAH 4290 13931-1 Striated muscle Ab ACnc Pt Ser Ord 20 SERO Striated muscle Ab [Presence] in Serum Stria Mus Ab Ser Ql 1 Both 8,476 3065 AU 18 Vöötlihaste vastane IgG seerumis/plasmas a1544 JAH JAH EI S,P-Striated muscle IgG Vöötlihaste IgG Vöötlihaste vastane IgG seerumis/plasmas N/P 200 JAH 6953 49692-7 Striated muscle Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord IF SERO Striated muscle IgG Ab [Presence] in Serum by Immunofluorescence Stria Mus IgG Ser Ql IF 1 Both 3066 AU 18 Vöötlihaste vastase IgG tiiter seerumis/plasmas a1550 JAH EI EI S,P-Striated muscle IgG titer Vöötlihaste IgG tiiter Vöötlihaste vastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst 201 JAH 6954 29998-2 Striated muscle Ab.IgG Titr Pt Ser Qn IF {titer} titer SERO Striated muscle IgG Ab [Titer] in Serum by Immunofluorescence Stria Mus IgG Titr Ser IF 1 Both 311 AU 18 S-GAD Ab a39022 EI EI EI S,P-GAD Ab GAD Ab GAD (glutamaadi dekarboksülaas) vastased antikehad seerumis/plasmas N/P immuunoflurestsents 72523-4 203 JAH 2069 82660-2 Glutamate decarboxylase Ab PrThr Pt Ser/Plas Ord IF CHEM Glutamate decarboxylase Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunofluorescence GAD Ab SerPl Ql IF 1 Both 8,7142 3076 AU 18 Neuronaalsete antigeenide Ab paneel liikvoris (IIF) a39060 JAH EI EI CSF-Neuron Ab panel IIF Neuronaalsete antigeenide Ab paneel liikvoris (IIF) Neuronaalsete antigeenide vastased antikehad liikvoris (paneel, kaudne immunofluorestents) Paneel " " 204 JAH 3574 L-3574 299 AU 18 Neuronaalsete antigeenide vastane IgG seerumis/plasmas (paneel, IB) a7003 JAH JAH EI S,P-Neuron IgG panel IB Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (immunoblot) Neuronaalsete antigeenide vastane IgG seerumis/plasmas (paneel, immunoblot) Paneel EuroBlotOne L-2975 211 JAH 2975 L-2975 304 AU 18 Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (immunoblot) a7003 Amp a7076 JAH EI EI S,P-Amph IgG Amfifüsiini IgG Amfifüsiinivastane IgG seerumis/plasmas N/P 33422-7 212 JAH 1897 33422-7 Amphiphysin Ab ACnc Pt Ser Ord 2 SERO Amphiphysin Ab [Presence] in Serum Amphiphysin Ab Ser Ql 1 Both 8,476 303 AU 18 Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (immunoblot) a7003 CV2 a7079 JAH EI EI S,P-CV2.1 IgG CV2.1 IgG CV2.1-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 34690-8 213 JAH 1892 47401-5 CV2 Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord IB 1 SERO CV2 IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) CV2 IgG Ser Ql IB 1 Both 17,8147 1915 AU 18 Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (immunoblot) a7003 GAD65 a7186 JAH EI EI S,P-GAD65 IgG GAD65 IgG GAD65 (glutamaadi dekarboksülaas 65) vastane IgG seerumis/plasmas N/P 214 JAH 3768 83004-2 Glutamate decarboxylase 65 Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IA SERO Glutamate decarboxylase 65 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay GAD65 IgG SerPl Ql IA 1 Both 8,7142 305 AU 18 Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (immunoblot) a7003 Hu a7073 JAH EI EI S,P-Hu IgG Hu IgG Hu-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 11088-2 215 JAH 1893 48405-5 Neuronal nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord IB 1 SERO Neuronal nuclear IgG Ab [Presence] in Serum by Immunofluorescence Hu IgG Ser Ql IF 1 Both 9,7129 300 AU 18 Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (immunoblot) a7003 Yo a7080 JAH EI EI S,P-Yo IgG Yo IgG Yo-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 27214-6 216 JAH 1894 27214-6 Purkinje cells Ab ACnc Pt Ser Ord 2 SERO Purkinje cells Ab [Presence] in Serum Purkinje Cells Ab Ser Ql 1 Both 8,476 301 AU 18 Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (immunoblot) a7003 Ri a7084 JAH EI EI S,P-Ri IgG Ri IgG Ri-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 31539-0 217 JAH 1895 31539-0 Neuronal nuclear type 2 Ab ACnc Pt Ser Ord 2 SERO Neuronal nuclear type 2 Ab [Presence] in Serum Hu2 Ab Ser Ql 1 Both 8,476 1522 AU 18 Ma1 antikehad a367 EI 2021-04-27 EI EI S,P-Ma1 Ab Ma1 Ab Ma1-vastased antikehad seerumis/plasmas N/P 218 JAH 5401 69558-5 Ma1 Ab PrThr Pt Ser Ord IB SERO Ma1 Ab [Presence] in Serum by Immunoblot Ma1 Ab Ser Ql IB 1 Both 2816 AU 18 Neurofilamendi vastased antikehad seerumis a1249-1 JAH JAH JAH S-NFL Ab Neurofilamendi vastased antikehad seerumis Neurofilamendi vastased antikehad seerumis N/P 219 JAH 5820 A-5433 1521 AU 18 Ma2/Ta antikehad a368 EI 2021-04-27 EI EI S,P-PNMA2 Ab PNMA2 Ab PNMA2 (paraneoplastiline antigeen MA2) vastased antikehad seerumis/plasmas N/P 220 JAH 4289 35458-9 Ma+Ta Ab ACnc Pt Ser Ord 1 SERO Ma+Ta Ab [Presence] in Serum Ma+Ta Ab Ser Ql 1 Both 35,6277 302 AU 18 Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (immunoblot) a7003 Ma2/Ta a7077 JAH EI EI S,P-PNMA2 IgG PNMA2 IgG PNMA2 (paraneoplastiline antigeen MA2) vastane IgG seerumis/plasmas N/P 35458-9 221 JAH 1896 82983-8 Ma+Ta Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IF SERO Ma+Ta IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunofluorescence Ma+Ta IgG SerPl Ql IF 1 Both 11,6749 1905 AU 18 Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (immunoblot) a7003 Recoverin a7182 JAH EI EI S,P-Recoverin IgG Rekoveriini IgG Rekoveriinivastane IgG seerumis/plasmas N/P 222 JAH 3769 83003-4 Recoverin Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IA SERO Recoverin IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay Recoverin IgG SerPl Ql IA 1 Both 8,7142 1537 AU 18 Zic4 antikehad seerumis a380 EI EI EI S,P-Zic4 IgG Zic4 IgG Zic4-vastane IgG seerumis/plasmas N/P A-3770 223 JAH 3770 83002-6 Zinc finger protein of the cerebellum 4 Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IA SERO Zinc finger protein of the cerebellum 4 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay Zic4 IgG SerPl Ql IA 1 Both 8,7142 1906 AU 18 Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (immunoblot) a7003 Zic4 a7184 JAH EI EI S,P-Zic4 IgG Zic4 IgG Zic4-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 223 JAH 3770 83002-6 Zinc finger protein of the cerebellum 4 Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IA SERO Zinc finger protein of the cerebellum 4 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay Zic4 IgG SerPl Ql IA 1 Both 8,7142 395 AU 18 Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (immunoblot) a7003 SOX1 a7087 JAH EI EI S,P-Sox1 IgG Sox1 IgG Sox1-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne A-3771 224 JAH 3771 83001-8 Glial nuclear type 1 Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IA SERO Glial nuclear type 1 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay Glial nuclear type 1 IgG SerPl Ql IA 1 Both 14,9874 394 AU 18 Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (immunoblot) a7003 Titin a7086 JAH EI EI S,P-Titin IgG Titiini IgG Titiinivastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne A-3772 225 JAH 3772 83000-0 Titin Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IA SERO Titin IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay Titin IgG SerPl Ql IA 1 Both 8,7142 1907 AU 18 Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (immunoblot) a7003 Tr (DNER) a7188 JAH EI EI S,P-Tr(DNER) IgG Tr(DNER) IgG Tr(DNER)-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 226 JAH 3773 82999-4 Purkinje cell cytoplasmic type Tr Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IA SERO PCA-Tr IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay PCA-Tr IgG SerPl Ql IA 1 Both 8,7142 1891 AU 18 Autoimmuunsete entsefaliitidega seotud IgG seerumis/plasmas (paneel, IIF) a624 JAH JAH EI S,P-Autoimmune encephalitis IgG panel IIF Autoimmuunsete entsefaliitide IgG paneel (IIF) Autoimmuunsete entsefaliitidega seotud IgG seerumis/plasmas (paneel, kaudne immunofluorestsents) Paneel 227 JAH 3060 L-3060 2276 AU 18 Autoimmuunsete entsefaliitidega seotud IgG liikvoris (paneel, IIF) a624-1 JAH JAH EI CSF-Autoimmune encephalitis IgG panel IIF Autoimmuunsete entsefaliitide IgG paneel liikvoris (IIF) Autoimmuunsete entsefaliitidega seotud IgG liikvoris (paneel, kaudne immunofluorestsetns) Paneel 228 JAH 3061 L-3061 413 AU 18 Autoimmuunsete entsefaliitide IgG paneel (IIF) a624 NMDA tüüpi glutamaadiretseptorite vastane IgG seerumis/plasmas a186 JAH EI EI S,P-NMDA IgG NMDA IgG NMDA tüüpi glutamaadi retseptorite vastane IgG seerumis/plasmas N/P A-3062 229 JAH 3062 82981-2 N-methyl-D-aspartate receptor Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IF SERO NMDAR IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunofluorescence NMDAR IgG SerPl Ql IF 1 Both 8,7142 2277 AU 18 Autoimmuunsete entsefaliitide IgG paneel liikvoris (IIF) a624-1 NMDA IgG liikvoris a186-2 JAH EI EI CSF-NMDA IgG NMDA IgG liikvoris NMDA tüüpi glutamaadi retseptorite vastane IgG liikvoris N/P 230 JAH 4601 82988-7 N-methyl-D-aspartate receptor Ab.IgG PrThr Pt CSF Ord IF SERO NMDAR IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Immunofluorescence NMDAR IgG CSF Ql IF 1 Both 8,7142 2640 AU 18 Autoimmuunsete entsefaliitide IgG paneel (IIF) a624 AMPA1, AMPA2 IgG a190-191 JAH EI EI S,P-AMPA1, AMPA2 IgG AMPA1, AMPA2 IgG AMPA1- ja AMPA2-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 231 JAH 3786 82733-7 Alpha-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionate receptor 1+2 Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IF SERO AMPAR1+AMPAR2 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunofluorescence AMPAR 1+2 IgG SerPl Ql IF 1 Both 8,7142 2641 AU 18 Autoimmuunsete entsefaliitide IgG paneel liikvoris (IIF) a624-1 AMPA1, AMPA2 IgG liikvoris a190-2-191-2 JAH EI EI CSF-AMPA1, AMPA2 IgG AMPA1, AMPA2 IgG liikvoris AMPA1- ja AMPA2-vastane IgG liikvoris N/P 232 JAH 4605 82732-9 Alpha-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionate receptor 1+2 Ab.IgG PrThr Pt CSF Ord IF SERO AMPAR1+AMPAR2 IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Immunofluorescence AMPAR 1+2 IgG CSF Ql IF 1 Both 8,7142 248 AU 18 AMPA1 vastane IgG a190 EI 2019-07-29 EI EI S,P-AMPA1 IgG AMPA1 IgG AMPA1-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 233 JAH 3063 82734-5 Alpha-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionate receptor 1 Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IF SERO AMPAR1 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunofluorescence AMPAR1 IgG SerPl Ql IF 1 Both 8,7142 2278 AU 18 AMPA1 IgG liikvoris a190-2 EI 2019-07-29 EI EI CSF-AMPA1 IgG AMPA1 IgG liikvoris AMPA1-vastane IgG liikvoris N/P 234 JAH 4602 82735-2 Alpha-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionate receptor 1 Ab.IgG PrThr Pt CSF Ord IF SERO AMPAR1 IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Immunofluorescence AMPAR1 IgG CSF Ql IF 1 Both 8,7142 247 AU 18 AMPA2 vastane IgG a191 EI 2019-07-29 EI EI S,P-AMPA2 IgG AMPA2 IgG AMPA2-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 235 JAH 3064 82980-4 Alpha-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionate receptor 2 Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IF SERO AMPAR2 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunofluorescence AMPAR2 IgG SerPl Ql IF 1 Both 8,7142 2279 AU 18 AMPA2 IgG liikvoris a191-2 EI 2019-07-29 EI EI CSF-AMPA2 IgG AMPA2 IgG liikvoris AMPA2-vastane IgG liikvoris N/P 236 JAH 4603 82987-9 Alpha-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionate receptor 2 Ab.IgG PrThr Pt CSF Ord IF SERO AMPAR2 IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Immunofluorescence AMPAR2 IgG CSF Ql IF 1 Both 8,7142 408 AU 18 Autoimmuunsete entsefaliitide IgG paneel (IIF) a624 CASPR2 vastane IgG seerumis/plasmas a195 JAH EI EI S,P-Caspr2 IgG Caspr2 IgG Caspr2-vastane IgG seerumis/plasmas N/P A-3065 237 JAH 3065 82979-6 Contactin-associated protein 2 Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IF SERO Contactin-associated protein 2 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunofluorescence CASPR2 IgG SerPl Ql IF 1 Both 8,7142 2280 AU 18 Autoimmuunsete entsefaliitide IgG paneel liikvoris (IIF) a624-1 Caspr2 IgG liikvoris a195-2 JAH EI EI CSF-Caspr2 IgG Caspr2 IgG liikvoris Caspr2-vastane IgG liikvoris N/P 238 JAH 4604 82986-1 Contactin-associated protein 2 Ab.IgG PrThr Pt CSF Ord IF SERO Contactin-associated protein 2 IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Immunofluorescence CASPR2 IgG CSF Ql IF 1 Both 8,7142 407 AU 18 Autoimmuunsete entsefaliitide IgG paneel (IIF) a624 LGI1 vastane IgG seerumis/plasmas a194 JAH EI EI S,P-LGI1 IgG LGI1 IgG LGI1-vastane IgG seerumis/plasmas N/P A-3066 239 JAH 3066 82978-8 Leucine-rich glioma-inactivated protein 1 Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IF SERO Leucine-rich glioma-inactivated protein 1 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunofluorescence LGI1 IgG SerPl Ql IF 1 Both 8,7142 2281 AU 18 Autoimmuunsete entsefaliitide IgG paneel liikvoris (IIF) a624-1 LGI1 IgG liikvoris a194-2 JAH EI EI CSF-LGI1 IgG LGI1 IgG liikvoris LGI1-vastane IgG liikvoris N/P 240 JAH 4606 82985-3 Leucine-rich glioma-inactivated protein 1 Ab.IgG PrThr Pt CSF Ord IF SERO Leucine-rich glioma-inactivated protein 1 IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Immunofluorescence LGI1 IgG CSF Ql IF 1 Both 8,7142 396 AU 18 Autoimmuunsete entsefaliitide IgG paneel (IIF) a624 GABA B1 retseptori vastane IgG seerumis/plasmas a193 JAH EI EI S,P-GABAR B1,B2 IgG GABAR B1,B2 IgG Gammaaminobutüraadi retseptor B1 ja B2 vastane IgG seerumis/plasmas N/P A-3067 241 JAH 3067 82977-0 Gamma aminobutyrate B receptor Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IF SERO GABBR IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunofluorescence GABBR IgG SerPl Ql IF 1 Both 8,7142 2282 AU 18 Autoimmuunsete entsefaliitide IgG paneel liikvoris (IIF) a624-1 GABAR B1,B2 IgG liikvoris a193-2 JAH EI EI CSF-GABAR B1,B2 IgG GABAR B1,B2 IgG liikvoris Gammaaminobutüraadi retseptor B1 ja B2 vastane IgG liikvoris N/P 242 JAH 4607 82984-6 Gamma aminobutyrate B receptor Ab.IgG PrThr Pt CSF Ord IF SERO GABBR IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Immunofluorescence GABBR IgG CSF Ql IF 1 Both 19,2843 2523 AU 18 Autoimmuunsete entsefaliitide IgG paneel (IIF) a624 DPPX IgG a1057 JAH EI EI S,P-DPPX IgG DPPX IgG DPPX (dipeptidüülpeptidaasi sarnane proteiin 6) vastane IgG seerumis/plasmas N/P 243 JAH 3694 82976-2 Dipeptidyl aminopeptidase-like protein 6 Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IF SERO Dipeptidyl aminopeptidase-like protein 6 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunofluorescence DPPX IgG SerPl Ql IF 1 Both 8,7142 2524 AU 18 Autoimmuunsete entsefaliitide IgG paneel liikvoris (IIF) a624-1 DPPX IgG liikvoris a1058 JAH EI EI CSF-DPPX IgG DPPX IgG liikvoris DPPX (dipeptidüülpeptidaasi sarnane proteiin 6) vastane IgG liikvoris N/P 244 JAH 4608 82989-5 Dipeptidyl aminopeptidase-like protein 6 Ab.IgG PrThr Pt CSF Ord IF SERO Dipeptidyl aminopeptidase-like protein 6 IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Immunofluorescence DPPX IgG CSF Ql IF 1 Both 8,7142 409 AU 18 Akvaporiin 4 vastane IgG seerumis/plasmas a9437 JAH JAH EI S,P-AQP4 IgG Akvaporiin 4 IgG Akvaporiin 4 vastane IgG seerumis/plasmas N/P 43638-6 245 JAH 2088 43638-6 Aquaporin 4 receptor Ab.IgG ACnc Pt Ser/Plas Ord SERO Aquaporin 4 receptor IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma Aquaporin 4 receptor IgG SerPl Ql 1 Both 1484 AU 18 Atsetüülkoliini retseptori vastaste antikehade hulk seerumis/plasmas a382 JAH JAH JAH S,P-AChR Ab QN AChR Ab QN Atsetüülkoliini retseptori vastaste antikehade hulk seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/L 68937-2 246 JAH 2876 68937-2 Acetylcholine receptor Ab SCnc Pt Ser Qn EIA nmol/L nmol/L SERO Acetylcholine receptor Ab [Moles/volume] in Serum by Immunoassay AChR Ab Ser EIA-sCnc 1 Both 22,3802 1526 AU 18 Lihasspetsiifilise türosiinkinaasi retseptori antikehad (MuSK) a623 JAH JAH JAH S,P-MuSK Ab QN MuSK Ab QN MuSK (lihasespetsiifiline retseptor-türosiinkinaas) vastaste antikehade hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 248 JAH 4293 57436-8 Muscle specific receptor tyrosine kinase Ab ACnc Pt Ser Qn IA [arb'U]/mL U/mL SERO Muscle specific receptor tyrosine kinase Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay MuSK Ab Ser IA-aCnc 1 Both 13,3632 1515 AU 18 Lüsogangliosiidi GM1 antikehad a293 EI 2023-01-05 EI EI S,P-LGM1 IgG titr LGM1 IgG tiiter LGM1 (lüsogangliosiid M1) vastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst 250 JAH 4283 82740-2 Lysoganglioside GM1 Ab.IgG Titr Pt Ser Qn IA {titer} titer SERO Lysoganglioside GM1 IgG Ab [Titer] in Serum by Immunoassay Lyso-GM1 IgG Titr Ser IA 1 Both 8,7142 1516 AU 18 Dopamiini retseptor D2 antikehad a287 EI 2023-01-05 EI JAH S,P-DR D2 IgG titr DR D2 IgG tiiter Dopamiini retseptor D2 vastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst 251 JAH 4284 82738-6 Dopamine receptor D2 long Ab.IgG Titr Pt Ser Qn IA {titer} titer SERO Dopamine receptor D2 IgG Ab [Titer] in Serum by Immunoassay DRD2L IgG Titr Ser IA 1 Both 8,7142 1517 AU 18 Beeta-tubuliini antikehad a295 EI 2023-01-05 EI JAH S,P-Beta tubulin IgG titr Beetatubuliini IgG tiiter Beetatubuliini vastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst 252 JAH 4285 82737-8 Beta tubulin Ab.IgG Titr Pt Ser Qn IA {titer} titer SERO Beta tubulin IgG Ab [Titer] in Serum by Immunoassay B-Tubulin IgG Titr Ser IA 1 Both 8,7142 1518 AU 18 Dopamiini retseptor D1 antikehad a286 EI 2023-01-05 EI JAH S,P-DR D1 IgG titr DR D1 IgG tiiter Dopamiini retseptor D1 vastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst 253 JAH 4286 82739-4 Dopamine receptor D1 Ab.IgG Titr Pt Ser Qn IA {titer} titer SERO Dopamine receptor D1 IgG Ab [Titer] in Serum by Immunoassay DRD1 IgG Titr Ser IA 1 Both 8,7142 1519 AU 18 CaM Kinase II aktiivsus a283 EI 2023-01-05 EI EI S,P-CaM kinase II activity CaM kinaas II aktiivsus Kaltsium/kalmoduliin-sõltuva proteiinkinaas II aktiivsus seerumis/plasmas QN % % 254 JAH 4287 82736-0 Calcium-calmodulin-dependent protein kinase II activity actual/Normal RelCCnc Pt Ser Qn % % CHEM Calcium-calmodulin-dependent protein kinase II activity actual/normal in Serum CaM Kinase II activity Act/Nor Ser 1 Both 8,7142 275 AU 18 Gangliosiidide vastane IgM seerumis/plasmas (paneel) a184-11 JAH JAH EI S,P-Gangliosides IgM panel Gangliosiidide IgM paneel Gangliosiidide vastane IgM seerumis/plasmas (paneel) Paneel L-3528 255 JAH 3528 L-3528 282 AU 18 Gangliosiidide IgM paneel a184-11 GM1 vastane IgM a79-311 JAH EI EI S,P-GM1 IgM GM1 IgM GM1 (gangliosiid M1) vastane IgM seerumis/plasmas N/P 44750-8 256 JAH 3529 44750-8 Ganglioside GM1 Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord 2 SERO Ganglioside GM1 IgM Ab [Presence] in Serum GM1 Gangl IgM Ser Ql 1 Both 11,9002 281 AU 18 Gangliosiidide IgM paneel a184-11 GM2 vastane IgM a178-11 JAH EI EI S,P-GM2 IgM GM2 IgM GM2 (gangliosiid M2) vastane IgM seerumis/plasmas N/P 56738-8 257 JAH 3530 56738-8 Ganglioside GM2 Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord IB SERO Ganglioside GM2 IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) GM2 Gangl IgM Ser Ql IB 1 Both 15,7988 280 AU 18 Gangliosiidide IgM paneel a184-11 GM3 vastane IgM a179-11 JAH EI EI S,P-GM3 IgM GM3 IgM GM3 (gangliosiid M3) vastane IgM seerumis/plasmas N/P 63253-9 258 JAH 3531 63253-9 Ganglioside GM3 Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA SERO Ganglioside GM3 IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay GM3 IgM Ser Ql EIA 1 Both 17,5103 279 AU 18 Gangliosiidide IgM paneel a184-11 GD1a vastane IgM a180-11 JAH EI EI S,P-GD1a IgM GD1a IgM GD1a (gangliosiid D1a) vastane IgM seerumis/plasmas N/P 57969-8 259 JAH 3532 57969-8 Ganglioside GD1a Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord SERO Ganglioside GD1a IgM Ab [Presence] in Serum GD1a Gangl IgM Ser Ql 1 Both 22,2724 278 AU 18 Gangliosiidide IgM paneel a184-11 GD1b vastane IgM a181-11 JAH EI EI S,P-GD1b IgM GD1b IgM GD1b (gangliosiid D1b) vastane IgM seerumis/plasmas N/P 56740-4 260 JAH 3533 56740-4 Ganglioside GD1b Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord IB SERO Ganglioside GD1b IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) GD1b Gangl IgM Ser Ql IB 1 Both 20,2894 277 AU 18 Gangliosiidide IgM paneel a184-11 GT1b vastane IgM a182-11 JAH EI EI S,P-GT1b IgM GT1b IgM GT1b (gangliosiid T1b) vastane IgM seerumis/plasmas N/P 63259-6 261 JAH 3534 63259-6 Ganglioside GT1b Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA SERO Ganglioside GT1b IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay GT1b Ganlg IgM Ser Ql EIA 1 Both 20,759 276 AU 18 Gangliosiidide IgM paneel a184-11 GQ1b vastane IgM a183-11 JAH EI EI S,P-GQ1b IgM GQ1b IgM GQ1b (gangliosiid Q1b) vastane IgM seerumis/plasmas N/P 56742-0 262 JAH 3535 56742-0 Ganglioside GQ1b Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord IB SERO Ganglioside GQ1b IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) GQ1b Gangl IgM Ser Ql IB 1 Both 20,894 267 AU 18 Gangliosiidide vastane IgG seerumis/plasmas (paneel) a184 JAH JAH EI S,P-Gangliosides IgG panel Gangliosiidide IgG paneel Gangliosiidide vastane IgG seerumis/plasmas (paneel) Paneel L-3452 263 JAH 3452 L-3452 274 AU 18 Gangliosiidide IgG paneel a184 GM1 vastane IgG a79-303 JAH EI EI S,P-GM1 IgG GM1 IgG GM1 (gangliosiid M1) vastane IgG seerumis/plasmas N/P 63461-8 264 JAH 3455 63461-8 Ganglioside GM1 Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord IB SERO Ganglioside GM1 IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) GM1 Gangl IgG Ser Ql IB 1 Observation 15,3309 273 AU 18 Gangliosiidide IgG paneel a184 GM2 vastane IgG a178 JAH EI EI S,P-GM2 IgG GM2 IgG GM2 (gangliosiid M2) vastane IgG seerumis/plasmas N/P 56737-0 266 JAH 3456 56737-0 Ganglioside GM2 Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord IB SERO Ganglioside GM2 IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) GM2 Gangl IgG Ser Ql IB 1 Both 15,7655 272 AU 18 Gangliosiidide IgG paneel a184 GM3 vastane IgG a179 JAH EI EI S,P-GM3 IgG GM3 IgG GM3 (gangliosiid M3) vastane IgG seerumis/plasmas N/P 60586-5 267 JAH 3457 60586-5 Ganglioside GM3 Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord IB SERO Ganglioside GM3 IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) GM3 IgG Ser Ql IB 1 Observation 17,4748 271 AU 18 Gangliosiidide IgG paneel a184 GD1a vastane IgG a180 JAH EI EI S,P-GD1a IgG GD1a IgG GD1a (gangliosiid D1a) vastane IgG seerumis/plasmas N/P 57968-0 268 JAH 3458 57968-0 Ganglioside GD1a Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord SERO Ganglioside GD1a IgG Ab [Presence] in Serum GD1a Gangl IgG Ser Ql 1 Both 20,5201 270 AU 18 Gangliosiidide IgG paneel a184 GD1b vastane IgG a181 JAH EI EI S,P-GD1b IgG GD1b IgG GD1b (gangliosiid D1b) vastane IgG seerumis/plasmas N/P 56739-6 269 JAH 3459 56739-6 Ganglioside GD1b Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord IB SERO Ganglioside GD1b IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) GD1b Gangl IgG Ser Ql IB 1 Both 18,7146 269 AU 18 Gangliosiidide IgG paneel a184 GT1b vastane IgG a182 JAH EI EI S,P-GT1b IgG GT1b IgG GT1b (gangliosiid T1b) vastane IgG seerumis/plasma N/P 60585-7 270 JAH 3460 60585-7 Ganglioside GT1b Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord IB SERO Ganglioside GT1b IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) GT1b Ganlg IgG Ser Ql IB 1 Observation 20,7222 268 AU 18 Gangliosiidide IgG paneel a184 GQ1b vastane IgG a183 JAH EI EI S,P-GQ1b IgG GQ1b IgG GQ1b (gangliosiid Q1b) vastane IgG seerumis/plasmas N/P 56741-2 271 JAH 3461 56741-2 Ganglioside GQ1b Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord IB SERO Ganglioside GQ1b IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) GQ1b Gangl IgG Ser Ql IB 1 Both 19,265 2831 AU 18 Sulfatiidi vastane IgM a79-106 JAH JAH JAH S-Sulfatide IgM Sulfatiid IgM Sulfatiidi vastane IgM seerumis N/P 276 JAH 5915 44753-2 Sulfatide Ab.IgM PrThr Pt Ser Ord SERO Sulfatide IgM Ab [Presence] in Serum Sulfatide IgM Ser Ql 1 Both 2938 AU 18 Basaalganglionide vastane IgG seerumis a1369 JAH EI JAH S,P-ABGA IgG titr Basaalganglionide IgG tiiter Basaalganglionide vastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst 280 JAH 6087 A-5516 2998 AU 18 IgLON5 vastane IgG seerumis/plasmas a1452 JAH JAH EI S,P-IgLON5 IgG IgLON5 IgG IgLON5 vastane IgG seerumis/plasmas N/P 282 JAH 6453 96476-7 IgLON family member 5 Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord IF SERO IgLON5 IgG Ab [Presence] in Serum by Immunofluorescence IgLON5 IgG Ser Ql IF 1 Observation 3168 AU 18 LRP4 IgG a1719 JAH EI JAH S,P-LRP4 IgG LRP4 IgG LRP4 vastane IgG seerumis/plasmas N/P " " 283 JAH 6454 A-5540 3056 AU 18 Krooniline põletikuline demüeliniseeriv PNP (CIDP) (paneel) a1530 EI 2023-08-03 EI EI S-CIDP panel Krooniline põletikuline demüeliniseeriv PNP (CIDP) paneel Krooniline põletikuline demüeliniseeriv polüneuropaatia (CIDP) (paneel) Tekst 285 JAH 6813 L-5504 3058 AU 18 Kontaktiin-1 (CNTN1) vastane IgG a1525 EI 2023-08-03 EI EI S-CNTN1 IgG Kontaktiin-1 IgG Kontaktiin-1 vastane IgG seerumis N/P 286 JAH 6826 A-5571 3060 AU 18 Kontaktiin-1 (CNTN1) IgG alaklass 4 a1527 EI 2023-08-03 EI EI S-CNTN1 IgG4 Kontaktiin-1 IgG alaklass 4 Kontaktiin-1 IgG alaklass 4 seerumis N/P 287 JAH 6828 A-5570 3059 AU 18 Neurofastsiin-155 IgG ja IgM vastased antikehad a1526 EI 2023-08-03 EI EI S-NF155 IgG, IgM Neurofastsiin-155 IgG, IgM Neurofastsiin-155 vastane IgG, IgM seerumis Tekst 288 JAH 6827 A-5572 3061 AU 18 Neurofastsiin-155 IgG alaklass 4 a1528 EI 2023-08-03 EI EI S-NF155 IgG4 Neurofastsiin-155 IgG alaklass 4 Neurofastsiin-155 IgG alaklass 4 seerumis N/P 289 JAH 6829 A-5569 3186 AU 18 Kardiolipiini vastase IgG seerumis/plasmas a1767-1 JAH JAH EI S,P-ACLA IgG ACLA IgG Kardiolipiini vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P JAH 7419 24385-7 Cardiolipin Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord IA Cardiolipin IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay Cardiolipin IgG Ser Ql IA Both 3188 AU 18 Kardiolipiinivastase IgM seerumis/plasmas a1768-1 JAH JAH EI S,P-ACLA IgM ACLA IgM Kardiolipiinivastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P JAH 7420 24386-5 Cardiolipin Ab.IgM PrThr Pt Ser Ord IA COAG Cardiolipin IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay Cardiolipin IgM Ser Ql IA Laboratory Both 3192 AU 18 Beeta-2-glükoproteiin 1 vastase IgM seerumis/plasmas a1770-1 JAH JAH EI S,P-b2-GP1 IgM Beeta-2-GP1 IgM Beeta-2-glükoproteiin 1 vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P JAH 7422 43916-6 Beta 2 glycoprotein 1 Ab.IgM PrThr Pt Ser Ord COAG Beta 2 glycoprotein 1 IgM Ab [Presence] in Serum B2 Glycoprot1 IgM Ser Ql Laboratory 235 AL 19 Immuunglobuliin E seerumis/plasmas a6033 JAH JAH EI S,P-IgE IgE Immuunglobuliin E seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 19113-0 1 JAH 707 19113-0 IgE ACnc Pt Ser Qn 0,00% CHEM IgE [Units/volume] in Serum IgE Ser-aCnc 1 Both 119 AL 19 Trüptaas seerumis/plasmas a45-48 JAH JAH EI S,P-Tryptase Trüptaas Trüptaas seerumis/plasmas QN ug/L ug/L Phadia 250 21582-2 2 JAH 784 21582-2 Tryptase MCnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Tryptase [Mass/volume] in Serum or Plasma Tryptase SerPl-mCnc 1 Both 1481 AL 19 Eosinofiilsete granulotsüütide katioonne proteiin a383 JAH JAH JAH S-ECP ECP Eosinofiilsete granulotsüütide katioonne proteiin seerumis QN ug/L ug/L 25638-8 3 JAH 783 25638-8 Eosinophil cationic protein MCnc Pt Ser Qn ALLERGY Eosinophil cationic protein (ECP) [Mass/volume] in Serum ECP-mCnc 1 Both 173 AL 19 c1 IgE penitsilliin G a795 JAH JAH EI S,P-c1 IgE Penitsilliin G IgE Penitsilliin G vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6851-0 4 JAH 1934 6851-0 Penicillin G Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Penicillin G IgE Ab [Units/volume] in Serum Penicillin G IgE Qn 1 Both 171 AL 19 c2 IgE penitsilliin V a793 JAH JAH EI S,P-c2 IgE Penitsilliin V IgE Penitsilliin V vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6210-9 5 JAH 3079 6210-9 Penicillin V Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Penicillin V IgE Ab [Units/volume] in Serum Penicillin V IgE Qn 1 Both 12,1353 172 AL 19 c5 IgE ampitsilliin a794 JAH JAH JAH S,P-c5 IgE Ampitsilliini IgE Ampitsilliinivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 6 JAH 1935 6712-4 Ampicillin Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Ampicillin IgE Ab [Units/volume] in Serum Ampicillin IgE Qn 1 Both 170 AL 19 c6 IgE amoksitsilliin a792 JAH JAH EI S,P-c6 IgE Amoksitsilliini IgE Amoksitsilliinivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6829-6 7 JAH 710 6829-6 Amoxicillin Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Amoxicillin IgE Ab [Units/volume] in Serum Amoxicillin IgE Qn 1 Both 2341 AL 19 Tsefakloori IgE a780 JAH JAH JAH S,P-c7 IgE Tsefakloori IgE Tsefakloorivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 8 JAH 4684 19733-5 Cefaclor Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Cefaclor IgE Ab [Units/volume] in Serum Cefaclor IgE Qn 1 Both 11,9307 154 AL 19 c8 IgE kloorheksidiin a867 JAH JAH EI S,P-c8 IgE Kloorheksidiini IgE Kloorheksidiinivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 66717-0 9 JAH 4141 66717-0 Chlorhexidine Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Chlorhexidine IgE Ab [Units/volume] in Serum Chlorhexidine IgE Qn 1 Both 9,6032 3068 AL 19 Basofiilide aktivatsiooni test paratsetamoolile a1551 JAH EI JAH B-c55 BAT Basofiilide aktivatsiooni test paratsetamoolile Basofiilide aktivatsiooni test paratsetamoolile QN SI SI 10 JAH 6882 A-5574 155 AL 19 c74 IgE želatiin a868 JAH JAH EI S,P-c74 IgE Zelatiini IgE Zelatiinivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 11 JAH 4142 7332-0 Gelatin Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 4 ALLERGY Gelatin IgE Ab [Units/volume] in Serum Gelatin IgE Qn 1 Both 9,0646 156 AL 19 c202 IgE suksametoonium a869 JAH JAH JAH S,P-c202 IgE Suksametooniumi IgE Suksametooniumivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 11201-1 12 JAH 4143 11201-1 Succinylcholine Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 5 ALLERGY Succinylcholine IgE Ab [Units/volume] in Serum Succinylcholine IgE Qn 1 Both 13,019 157 AL 19 c207 IgE protamiin a870 JAH JAH EI S,P-c207 IgE Protamiini IgE Protamiinivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 11192-2 13 JAH 4144 11192-2 Protamine Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 1 ALLERGY Protamine IgE Ab [Units/volume] in Serum Protamine IgE Qn 1 Both 14,3118 158 AL 19 c260 IgE morfiin a871 JAH JAH JAH S,P-c260 IgE Morfiini IgE Morfiinivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 15 JAH 4145 49871-7 Codeine Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 1 ALLERGY Codeine IgE Ab [Units/volume] in Serum Codeine IgE Qn 1 Both 8,6864 159 AL 19 c261 IgE folkodiin a872 JAH JAH JAH S,P-c261 IgE Folkodiini IgE Folkodiinivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 73720-5 16 JAH 4146 73720-5 Pholcodine Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L k[IU]/L ALLERGY Pholcodine IgE Ab [Units/volume] in Serum Pholcodine IgE Qn 1 Both 18,6087 2340 AL 19 Tseftriaksoon IgE a779 JAH JAH JAH S,P-c303 IgE Tseftriaksoon IgE Tseftriaksoonivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 17 JAH 5226 16569-6 Ceftriaxone Ab.IgE MCnc Pt Ser Qn ALLERGY Ceftriaxone IgE Ab [Mass/volume] in Serum Ceftriaxone IgE-mCnc 1 Both 16,012 198 AL 19 d1 IgE D. pteronyssinus a1876 JAH JAH EI S,P-d1 IgE Dermatophagoides pteronyssinus IgE Dermatophagoides pteronyssinus vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6096-2 21 JAH 711 6096-2 Dermatophagoides pteronyssinus Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY European house dust mite IgE Ab [Units/volume] in Serum D pteronyss IgE Qn 1 Both 203 AL 19 d2 IgE D. farinae a1938 JAH JAH EI S,P-d2 IgE Dermatophagoides farinae IgE Dermatophagoides farinae vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6095-4 23 JAH 712 6095-4 Dermatophagoides farinae Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY American house dust mite IgE Ab [Units/volume] in Serum D farinae IgE Qn 1 Both 228 AL 19 d3 IgE D. microceras a1988-13 JAH JAH EI S,P-d3 IgE Dermatophagoides microceras IgE Dermatophagoides microceras vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 14036-8 25 JAH 1936 14036-8 Dermatophagoides microceras Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Dermatophagoides microceras IgE Ab [Units/volume] in Serum D microceras IgE Qn 1 Both 204 AL 19 d70 IgE A. siro a1940 JAH JAH EI S,P-d70 IgE Acarus siro IgE Acarus siro vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6254-7 26 JAH 713 6254-7 Acarus siro Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Acarus siro IgE Ab [Units/volume] in Serum A siro IgE Qn 1 Both 174 AL 19 d71 IgE L. destructor a796 JAH JAH EI S,P-d71 IgE Lepidoglyphus destructor IgE Lepidoglyphus destructor vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6160-6 27 JAH 714 6160-6 Lepidoglyphus destructor Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Lepidoglyphus destructor IgE Ab [Units/volume] in Serum L destructor IgE Qn 1 Both 175 AL 19 d74 IgE E. maynei a797 JAH JAH EI S,P-d74 IgE Euroglyphus maynei IgE Euroglyphus maynei vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6114-3 30 JAH 1937 6114-3 Euroglyphus maynei Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Euroglyphus maynei IgE Ab [Units/volume] in Serum E maynei IgE Qn 1 Both 2322 AL 19 d202 IgE tolmulesta komponent Der p 1 a284 JAH JAH EI S,P-d202 IgE Dermatophagoides pteronyssinus Der p 1 (tsüsteiini proteaas) IgE Dermatophagoides pteronyssinus komponendi Der p 1 (tsüsteiini proteaas) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 31 JAH 5480 88708-3 Dermatophagoides pteronyssinus recombinant (rDer p) 1 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kU/L kU/L ALLERGY Dermatophagoides pteronyssinus recombinant (rDer p) 1 IgE Ab [Units/volume] in Serum D pteronyssinus recom (rDer p) 1 IgE Qn 1 Both 2323 AL 19 d203 IgE tolmulesta komponent Der p 2 a285 JAH JAH EI S,P-d203 IgE Dermatophagoides pteronyssinus Der p 2 (NPC2 perekond) IgE Dermatophagoides pteronyssinus komponendi Der p 2 (NPC2 perekond) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 32 JAH 5481 63457-6 Dermatophagoides pteronyssinus recombinant (rDer p) 2 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY European house dust mite recombinant (rDer p) 2 IgE Ab [Units/volume] in Serum D pteronyss (rDer p) 2 IgE Qn 1 Both 160 AL 19 d205 IgE tolmulesta Der p 10 (tropomüosiin) a873 JAH JAH EI S,P-d205 IgE Dermatophagoides pteronyssinus Der p 10 (tropomüosiin) IgE Dermatophagoides pteronyssinus komponendi Der p 10 (tropomüosiin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 63463-4 33 JAH 4147 63463-4 Dermatophagoides pteronyssinus recombinant (rDer p) 10 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 1 ALLERGY European house dust mite recombinant (rDer p) 10 IgE Ab [Units/volume] in Serum D pteronyss (rDer p) 10 IgE Qn 1 Both 18,6087 2630 AL 19 d209 tolmulesta komponendi Der p 23 vastane IgE a778 JAH JAH EI S,P-d209 IgE Dermatophagoides pteronyssinus Der p 23 (peritrofiini sarnane valk) IgE Dermatophagoides pteronyssinus komponendi Der p 23 (peritrofiini sarnane valk) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 34 JAH 5543 96278-7 Dermatophagoides pteronyssinus recombinant (rDer p) 23 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Dermatophagoides pteronyssinus recombinant (rDer p) 23 IgE Ab [Units/volume] in Serum D pteronyss (rDer p) 23 IgE Qn 1 Both 225 AL 19 ex71 IgE segu: hane-, kana-, pardi- ja kalkunisuled a1988-1 JAH JAH EI S,P-ex71 IgE Segu ex71: hane-, kana-, pardi-, kalkunisulgede IgE Sulgede (segu 71: hanesuled, kanasuled, pardisuled, kalkunisuled) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 72279-3 37 JAH 1525 72279-3 (Chicken feather+Duck feather+Goose feather+Turkey feather) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk k[IU]/L kIU/L ALLERGY Epidermal Allergen Mix 71 (Chicken feather+Duck feather+Goose feather+Turkey feather) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Epid Allerg Mix71 IgE Qn 1 Both 20,4621 230 AL 19 ex72 IgE segu: viirpapagoi, kanaarilinnu, vindi, parakeedi, papagoi suled a1988-6 JAH JAH EI S,P-ex72 IgE Segu ex72: viirpapagoi, kanaarilinnu, vindi, parakeedi, papagoi sulgede IgE Sulgede (segu 72 (viirpapagoi, kanaarilinnu, vindi, parakeedi, papagoi suled) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 73713-0 38 JAH 2860 73713-0 (Budgerigar feather+Canary feather+Finch feather+Parakeet feather+Parrot feather) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk kIU/L k[IU]/L ALLERGY Epidermal Allergen Mix 72 (Budgerigar feather+Canary feather+Finch feather+Parakeet feather+Parrot feather) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Epid Allerg Mix72 IgE Qn 1 Both 15,1456 205 AL 19 e1 IgE kassi epiteel, kõõm a1942 JAH JAH EI S,P-e1 IgE Kassi epiteeli, kõõma IgE Kassi epiteeli ja kõõma vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6833-8 40 JAH 715 6833-8 Cat dander Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kU/L kU/L ALLERGY Cat dander IgE Ab [Units/volume] in Serum Cat Dander IgE Qn 1 Both 176 AL 19 e3 IgE hobuse kõõm a798 JAH JAH EI S,P-e3 IgE Hobuse kõõma IgE Hobuse kõõma vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6143-2 43 JAH 716 6143-2 Horse dander Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Horse dander IgE Ab [Units/volume] in Serum Horse Dander IgE Qn 1 Both 177 AL 19 e4 IgE lehma kõõm a799 JAH JAH EI S,P-e4 IgE Lehma kõõma IgE Lehma kõõma vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6091-3 45 JAH 1942 6091-3 Cow dander Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Cow dander IgE Ab [Units/volume] in Serum Cow Dander IgE Qn 1 Both 206 AL 19 e5 IgE koera kõõm a1944 JAH JAH EI S,P-e5 IgE Koera kõõma IgE Koera kõõma vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6098-8 46 JAH 717 6098-8 Dog dander Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Dog dander IgE Ab [Units/volume] in Serum Dog Dander IgE Qn 1 Both 161 AL 19 e6 IgE merisea epiteel a874 JAH JAH EI S,P-e6 IgE Merisea epiteeli IgE Merisea epiteeli vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6134-1 48 JAH 718 6134-1 Guinea pig epithelium Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Guinea pig epithelium IgE Ab [Units/volume] in Serum Guinea Pig Epith IgE Qn 1 Both 162 AL 19 e81 IgE lamba epiteel a875 JAH JAH EI S,P-e81 IgE Lamba epiteeli IgE Lamba epiteeli vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6243-0 53 JAH 1943 6243-0 Sheep epithelium Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Sheep epithelium IgE Ab [Units/volume] in Serum Sheep Epith IgE Qn 1 Both 163 AL 19 e82 IgE küüliku epiteel a876 JAH JAH EI S,P-e82 IgE Küüliku epiteeli IgE Küüliku epiteeli vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6223-2 54 JAH 720 6223-2 Rabbit epithelium Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Rabbit epithelium IgE Ab [Units/volume] in Serum Rabbit Epith IgE Qn 1 Both 164 AL 19 e84 IgE hamstri epiteel a877 JAH JAH EI S,P-e84 IgE Hamstri epiteeli IgE Hamstri epiteeli vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6135-8 57 JAH 721 6135-8 Hamster epithelium Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Hamster epithelium IgE Ab [Units/volume] in Serum Hmtr Epith IgE Qn 1 Both 165 AL 19 e87 IgE roti epiteel a878 JAH JAH EI S,P-e87 IgE Roti IgE Rotivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 19753-3 61 JAH 723 19753-3 Rat epithelium+Serum proteins+Urine proteins Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Rat epithelium, serum proteins & urine proteins IgE Ab [Units/volume] in Serum Rat Epith+Ser+Ur IgE Qn 1 Both 166 AL 19 e88 IgE hiire epiteel a879 JAH JAH EI S,P-e88 IgE Hiire IgE Hiirevastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 19751-7 62 JAH 724 19751-7 Mouse epithelium+Serum proteins+Urine proteins Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Mouse epithelium, serum proteins & urine proteins IgE Ab [Units/volume] in Serum Mouse Epith+Ser+Ur Prot IgE Qn 1 Both 2342 AL 19 Papagoisulgede IgE a1001 JAH JAH JAH S,P-e91/e213 IgE Papagoisulgede IgE Papagoisulgede vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 64 JAH 3417 6202-6 Parrot feather Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Parrot feather IgE Ab [Units/volume] in Serum Parrot Feather IgE Qn 1 Both 13,7412 2345 AL 19 Kassi komponendi Fel d1 IgE a647 JAH JAH JAH S,P-e94 IgE Kassi Fel d 1 (uteroglobiin) IgE Kassi komponendi Fel d 1 (uteroglobiin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 65 JAH 5040 64975-6 Cat recombinant (rFel d) 1 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L IU/mL ALLERGY Cat recombinant (rFel d) 1 IgE Ab [Units/volume] in Serum Cat (rFel d) 1 IgE Qn 1 Both 17,6447 2374 AL 19 e101 IgE koera Can f 1 a679 JAH JAH EI S,P-e101 IgE Koera Can f 1 (lipokaliin) IgE Koera komponendi Can f 1 (lipokaliin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 66 JAH 5041 58773-3 Dog recombinant (rCan f) 1 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kU/L ALLERGY Dog recombinant (rCan f) 1 IgE Ab [Units/volume] in Serum Dog (rCan f) 1 IgE Qn 1 Both 17,6447 2375 AL 19 Koera komponendi Can f2 IgE a678 JAH JAH JAH S,P-e102 IgE Koera Can f 2 (lipokaliin) IgE Koera komponendi Can f 2 (lipokaliin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 67 JAH 5335 58772-5 Dog recombinant (rCan f) 2 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kU/L ALLERGY Dog recombinant (rCan f) 2 IgE Ab [Units/volume] in Serum Dog (rCan f) 2 IgE Qn 1 Both 167 AL 19 e208 IgE tšintšilja epiteel a880 JAH JAH EI S,P-e208 IgE Tsintsilja epiteeli IgE Tsintsilja epiteeli vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 72 JAH 3735 30987-2 Chinchilla epithelium Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 1 ALLERGY Chinchilla epithelium IgE Ab [Units/volume] in Serum Chinchilla Epith IgE Qn 1 Both 168 AL 19 e209 IgE liivahiire epiteel a881 JAH JAH JAH S,P-e209 IgE Liivahiire epiteeli IgE Liivahiire epiteeli vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 73 JAH 3829 7334-6 Gerbil epithelium Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 1 ALLERGY Gerbil epithelium IgE Ab [Units/volume] in Serum Gerbil Epith IgE Qn Both 2391 AL 19 e217 IgE tuhkru epiteel a635 JAH JAH JAH S,P-e217 IgE Tuhkru epiteeli IgE Tuhkru epiteeli vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 75 JAH 3736 11172-4 Ferret epithelium Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 2 ALLERGY Ferret epithelium IgE Ab [Units/volume] in Serum Ferret Epith IgE Qn 1 Both 2343 AL 19 Kassi seerumi albumiini komponendi Fel d2 IgE a636 JAH JAH JAH S,P-e220 IgE Kassi Fel d 2 (seerumi albumiin) IgE Kassi komponendi Fel d 2 (seerumi albumiin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 76 JAH 4593 19732-7 Cat serum albumin Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Cat serum albumin IgE Ab [Units/volume] in Serum Cat Serum Alb IgE Qn 1 Both 16,4052 2376 AL 19 Koera seerumi albumiini komponendi Can f3 IgE a677 JAH JAH JAH S,P-e221 IgE Koera Can f 3 (seerumi albumiin) IgE Koera komponendi Can f 3 (seerumi albumiin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 77 JAH 5042 19738-4 Dog serum albumin Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Dog serum albumin IgE Ab [Units/volume] in Serum Dog Serum Alb IgE Qn 1 Both 17,6447 2377 AL 19 Koera komponendi Can f5 IgE a676 JAH JAH JAH S,P-e226 IgE Koera Can f 5 (arginiini esteraas / prostata kallikreiin) IgE Koera komponendi Can f 5 (arginiini esteraas / prostata kallikreiin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 78 JAH 4592 64973-1 Dog recombinant (rCan f) 5 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L IU/mL ALLERGY Dog recombinant (rCan f) 5 IgE Ab [Units/volume] in Serum Dog (rCan f) 5 IgE Qn 1 Both 16,4052 2344 AL 19 Kassi komponendi Fel d4 IgE a648 JAH JAH JAH S,P-e228 IgE Kassi Fel d 4 (lipokaliin) IgE Kassi komponendi Fel d 4 (lipokaliin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 79 JAH 5334 64976-4 Cat recombinant (rFel d) 4 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L IU/mL ALLERGY Cat recombinant (rFel d) 4 IgE Ab [Units/volume] in Serum Cat (rFel d) 4 IgE Qn 1 Both 1855 AL 19 fx1 IgE segu: maapähkel, sarapuupähkel, parapähkel, kookospähkel, mandel a893 JAH JAH EI S,P-fx1 IgE Segu fx1: maa-, sarapuu-, para-, kookospähkli, mandli IgE Toiduallergeenide (segu 1: maapähkel, sarapuupähkel, parapähkel, kookospähkel, mandel) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 82 JAH 727 46708-4 (Arachis hypogaea+Bertholletia excelsa+Cocos nucifera+Corylus avellana+Prunus dulcis) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk kU/L kU/L ALLERGY Food Allergen Mix 1 (Peanut+Brazil nut+Coconut+Hazelnut+Almond) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Food Allerg Mix1 IgE Qn 1 Both 136 AL 19 fx2 IgE segu: tursk, krevett, rannakarp/jõekarp, tuunikala, lõhe a860 JAH JAH EI S,P-fx2 IgE Segu fx2: tursa, kreveti, rannakarbi, tuunikala, lõhe IgE Toiduallergeenide (segu 2: tursk, krevett, rannakarp, tuunikala, lõhe) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 46712-6 83 JAH 728 46712-6 (Gadus morhua+Mytilus edulis+Pandalus borealis+Salmo salar+Thunnus albacares) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk kU/L kU/L ALLERGY Food Allergen Mix 2 (Cod+Blue Mussel+Shrimp+Salmon+Tuna) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Food Allerg Mix2 IgE Qn 1 Both 137 AL 19 fx5 IgE segu: munavalge, piim, nisu, tursk, maapähkel, soja a861 JAH JAH EI S,P-fx5 IgE Segu fx5: munavalge, piima, nisu, tursa, maapähkli, soja IgE Toiduallergeenide (segu 5: munavalge, piim, nisu, tursk, maapähkel, soja) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 30187-9 85 JAH 730 30187-9 (Arachis hypogaea+Cow milk+Egg white+Gadus morhua+Glycine max+Triticum aestivum) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk ALLERGY Food Allergen Mix 5 (Peanut+Cow milk+Egg white+Cod+Soybean+Wheat) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Food Allerg Mix5 IgE Qn 1 Both 138 AL 19 fx22 IgE segu: pekaanipähkel, India pähkel, pistaatsiapähkel, Kreeka pähkel a862 JAH JAH EI S,P-fx22 IgE Segu fx22: india-, pekaani-, kreeka-, pistaatsiapähkli IgE Toiduallergeenide (segu 22: india-, pekaani-, kreeka-, pistaatsiapähkel) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 46707-6 92 JAH 3112 46707-6 (Anacardium occidentale+Carya illinoinensis+Juglans spp+Pistacia vera) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk k[IU]/L kU/L ALLERGY Food Allergen Mix 22 (Cashew+Pecan or Hickory nut+Walnut+Pistachio) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Food Allerg Mix22 IgE Qn 1 Both 16,8794 139 AL 19 fx32 IgE segu: lääts, hernes, aeduba, jaanileivapuu a863 JAH JAH EI S,P-fx32 IgE Segu fx32: läätse, herne, aedoa, jaanileivapuujahu IgE Toiduallergeenide (segu 32: lääts, hernes, aeduba, jaanileivapuujahu) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 96 JAH 4135 82552-1 (Ceratonia siliqua+Lens esculenta+Phaseolus vulgaris+Pisum sativum) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk k[IU]/mL kIU/mL ALLERGY Food Allergen Mix 32 (Carob+Lentil+White bean+Pea) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Food Allerg Mix32 IgE Qn 1 Both 17,6739 140 AL 19 fx71 IgE segu: köömned, muskaatpähkel, kardemon, nelk a864 JAH JAH EI S,P-fx71 IgE Segu fx71: köömne, muskaatpähkli, kardemoni, nelgi IgE Toiduallergeenide (segu 71: köömen, muskaatpähkel, kardemon, nelk) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 73714-8 99 JAH 4136 73714-8 (Carum carvi+Elettaria cardamomum+Mace+Syzygium aromaticum) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk kIU/L k[IU]/L ALLERGY Food Allergen Mix 71 (Caraway+Cardamon+Mace+Clove) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Food Allerg Mix71 IgE Qn 1 Both 15,9917 199 AL 19 f1 IgE munavalge a1878 JAH JAH EI S,P-f1 IgE Munavalge IgE Munavalgevastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6106-9 103 JAH 735 6106-9 Egg white Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Egg white IgE Ab [Units/volume] in Serum Egg White IgE Qn 1 Both 209 AL 19 f2 IgE lehmapiim a1959 JAH JAH EI S,P-f2 IgE Lehmapiima IgE Lehmapiimavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 7258-7 105 JAH 736 7258-7 Cow milk Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kU/L kU/L 0,00% ALLERGY Cow milk IgE Ab [Units/volume] in Serum Cow Milk IgE Qn 1 Both 210 AL 19 f3 IgE tursk a1960 JAH JAH EI S,P-f3 IgE Tursa IgE Tursavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6082-2 107 JAH 737 6082-2 Gadus morhua Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn 0,00% ALLERGY Codfish IgE Ab [Units/volume] in Serum Codfish IgE Qn 1 Both 129 AL 19 f426 IgE tursa Gad c 1 (parvalbumiin) a852 JAH JAH EI S,P-f426 IgE Tursa Gad c 1 (parvalbumiin) IgE Tursa komponendi Gad c 1 (parvalbumiin) vastane IgE seerumis QN kU/L kU/L Phadia 250 63473-3 109 JAH 3837 63473-3 Gadus morhua recombinant (rGad c) 1 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kU/L 1 ALLERGY Codfish recombinant (rGad c) 1 IgE Ab [Units/volume] in Serum Codfish (rGad c) 1 IgE Qn Both 211 AL 19 f4 IgE nisu a1961 JAH JAH EI S,P-f4 IgE Nisu IgE Nisuvastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6276-0 110 JAH 738 6276-0 Triticum aestivum Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn 0,00% ALLERGY Wheat IgE Ab [Units/volume] in Serum Wheat IgE Qn 1 Both 212 AL 19 f5 IgE rukis a1962 JAH JAH EI S,P-f5 IgE Rukki IgE Rukkivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 7674-5 112 JAH 739 7674-5 Secale cereale Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kU/L kU/L ALLERGY Rye IgE Ab [Units/volume] in Serum Rye IgE Qn 1 Both 98 AL 19 f6 IgE oder a822 JAH JAH EI S,P-f6 IgE Odra IgE Odravastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6037-6 114 JAH 740 6037-6 Hordeum vulgare Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Barley IgE Ab [Units/volume] in Serum Barley IgE Qn 1 Both 213 AL 19 f7 IgE kaer a1963 JAH JAH EI S,P-f7 IgE Kaera IgE Kaeravastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6190-3 115 JAH 741 6190-3 Avena sativa Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Oat IgE Ab [Units/volume] in Serum Oat IgE Qn 1 Both 99 AL 19 f8 IgE mais a823 JAH JAH EI S,P-f8 IgE Maisi IgE Maisivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6087-1 116 JAH 3110 6087-1 Zea mays Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L; kU/L 738 ALLERGY Corn IgE Ab [Units/volume] in Serum Corn IgE Qn 1 Both 11,7478 142 AL 19 f9 IgE riis a24277 JAH JAH EI S,P-f9 IgE Riisi IgE Riisivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6230-7 117 JAH 742 6230-7 Oryza sativa Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Rice IgE Ab [Units/volume] in Serum Rice IgE Qn 1 Both 100 AL 19 f10 IgE seesamiseeme a824 JAH JAH EI S,P-f10 IgE Seesamiseemne IgE Seesamiseemnevastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6242-2 118 JAH 743 6242-2 Sesamum indicum Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Sesame Seed IgE Ab [Units/volume] in Serum Sesame Seed IgE Qn 1 Both 101 AL 19 f11 IgE tatar a825 JAH JAH EI S,P-f11 IgE Tatra IgE Tatravastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6054-1 120 JAH 744 6054-1 Fagopyrum esculentum Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Buckwheat IgE Ab [Units/volume] in Serum Buckwheat IgE Qn 1 Both 102 AL 19 f12 IgE hernes a826 JAH JAH EI S,P-f12 IgE Herne IgE Hernevastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6204-2 121 JAH 1909 6204-2 Pisum sativum Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Pea IgE Ab [Units/volume] in Serum Pea IgE Qn 1 Both 200 AL 19 f13 IgE maapähkel a1879 JAH JAH EI S,P-f13 IgE Maapähkli IgE Maapähklivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6206-7 122 JAH 745 6206-7 Arachis hypogaea Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn 0,00% ALLERGY Peanut IgE Ab [Units/volume] in Serum Peanut IgE Qn 1 Both 214 AL 19 f14 IgE soja a1965 JAH JAH EI S,P-f14 IgE Soja IgE Sojavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6248-9 123 JAH 746 6248-9 Glycine max Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn 0,00% ALLERGY Soybean IgE Ab [Units/volume] in Serum Soybean IgE Qn 1 Both 2346 AL 19 Aedoa IgE a937 JAH JAH JAH S,P-f15 IgE Aedoa IgE Aedoavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 125 JAH 3081 6279-4 Bean white Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY White Bean IgE Ab [Units/volume] in Serum White Bean IgE Qn 1 Both 14,7509 227 AL 19 f17 IgE sarapuupähkel a1988-11 JAH JAH EI S,P-f17 IgE Sarapuupähkli IgE Sarapuupähklivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6136-6 126 JAH 1910 6136-6 Corylus avellana Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Hazelnut IgE Ab [Units/volume] in Serum Hazelnut IgE Qn 1 Both 1812 AL 19 f18 IgE parapähkel a885 JAH JAH EI S,P-f18 IgE Parapähkli IgE Parapähklivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 6050-9 128 JAH 3082 6050-9 Bertholletia excelsa Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L; kU/L 1401 ALLERGY Brazil Nut IgE Ab [Units/volume] in Serum Brazil Nut IgE Qn 1 Both 14,2061 226 AL 19 f20 IgE mandel a1988-10 JAH JAH EI S,P-f20 IgE Mandli IgE Mandlivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6019-4 129 JAH 1911 6019-4 Prunus dulcis Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Almond IgE Ab [Units/volume] in Serum Almond IgE Qn 1 Both 2378 AL 19 Krabi IgE a783 JAH EI JAH S,P-f23 IgE Krabi IgE Krabivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 131 JAH 5238 6092-1 Cancer pagurus Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L; kU/L 1274 ALLERGY Crab IgE Ab [Units/volume] in Serum Crab IgE Qn 1 Both 16,7072 233 AL 19 f24 IgE krevett a1988-9 JAH JAH EI S,P-f24 IgE Kreveti IgE Krevetivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6246-3 133 JAH 1912 6246-3 Pandalus borealis Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Shrimp IgE Ab [Units/volume] in Serum Shrimp IgE Qn 1 Both 1815 AL 19 f25 IgE tomat a892 JAH JAH EI S,P-f25 IgE Tomati IgE Tomativastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 6266-1 134 JAH 747 6266-1 Lycopersicon lycopersicum Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Tomato IgE Ab [Units/volume] in Serum Tomato IgE Qn 1 Both 103 AL 19 f26 IgE sealiha a827 JAH JAH EI S,P-f26 IgE Sealiha IgE Sealihavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6219-0 136 JAH 3092 6219-0 Pork Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L; kU/L 917 ALLERGY Pork IgE Ab [Units/volume] in Serum Pork IgE Qn 1 Both 13,4484 104 AL 19 f27 IgE veiseliha a828 JAH JAH EI S,P-f27 IgE Veiseliha IgE Veiselihavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6039-2 137 JAH 1913 6039-2 Beef Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Beef IgE Ab [Units/volume] in Serum Beef IgE Qn 1 Both 215 AL 19 f31 IgE porgand a1967 JAH JAH EI S,P-f31 IgE Porgandi IgE Porgandivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6061-6 138 JAH 748 6061-6 Daucus carota Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Carrot IgE Ab [Units/volume] in Serum Carrot IgE Qn 1 Both 2359 AL 19 Apelsini IgE a638 JAH JAH JAH S,P-f33 IgE Apelsini IgE Apelsinivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 140 JAH 1515 6194-5 Citrus sinensis Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Orange IgE Ab [Units/volume] in Serum Orange IgE Qn 1 Both 216 AL 19 f35 IgE kartul a1968 JAH JAH EI S,P-f35 IgE Kartuli IgE Kartulivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6220-8 142 JAH 749 6220-8 Solanum tuberosum Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Potato IgE Ab [Units/volume] in Serum Potato IgE Qn 1 Both 1913 AL 19 f36 IgE kookospähkel a897 JAH JAH EI S,P-f36 IgE Kookospähkli IgE Kookospähklivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 144 JAH 750 6081-4 Cocos nucifera Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Coconut IgE Ab [Units/volume] in Serum Coconut IgE Qn 1 Both 2383 AL 19 Rannakarbi IgE a784 JAH JAH JAH S,P-f37 IgE Rannakarbi IgE Rannakarbivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 145 JAH 3104 6048-3 Mytilus edulis Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Blue mussel IgE Ab [Units/volume] in Serum Blue mussel IgE Qn 1 Both 14,2061 2310 AL 19 f40 IgE tuunikala a748 JAH JAH EI S,P-f40 IgE Tuunikala IgE Tuunikalavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 146 JAH 2988 6270-3 Thunnus albacares Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L; kU/L 1582 ALLERGY Tuna IgE Ab [Units/volume] in Serum Tuna IgE Qn 1 Both 11,4729 149 AL 19 f41 IgE lõhe a2597 JAH JAH EI S,P-f41 IgE Lõhe IgE Lõhevastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6237-2 147 JAH 751 6237-2 Salmo salar Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Salmon IgE Ab [Units/volume] in Serum Salmon IgE Qn 1 Both 2385 AL 19 Pikša IgE a641 JAH JAH JAH S,P-f42 IgE Piksha IgE Pikshavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 148 JAH 4754 7384-1 Melanogrammus aeglefinus Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Haddock IgE Ab [Units/volume] in Serum Haddock IgE Qn 1 Both 14,6617 2308 AL 19 f44 IgE maasikas a896 JAH JAH EI S,P-f44 IgE Maasika IgE Maasikavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 149 JAH 1914 6257-0 Fragaria vesca Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Strawberry IgE Ab [Units/volume] in Serum Strawberry IgE Qn 1 Both 2757 AL 19 Pärmi IgE a1158 JAH JAH JAH S,P-f45 IgE Pärmi IgE Pärmivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 150 JAH 2170 6287-7 Saccharomyces cerevisiae Ab.IgE ACnc Pt ser Qn kU/L Baker's yeast IgE Ab [Units/volume] in Serum Baker's yeast IgE Qn lab both 2325 AL 19 f48 IgE sibul a359 JAH JAH EI S,P-f48 IgE Sibula IgE Sibulavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 152 JAH 5317 6193-7 Allium cepa Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Onion IgE Ab [Units/volume] in Serum Onion IgE Qn 1 Both 17,2276 217 AL 19 f49 IgE õun a1969 JAH JAH EI S,P-f49 IgE Õuna IgE Õunavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6021-0 153 JAH 752 6021-0 Malus sylvestris Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Apple IgE Ab [Units/volume] in Serum Apple IgE Qn 1 Both 2368 AL 19 Jaapani makrelli IgE a787 JAH JAH JAH S,P-f50 IgE Jaapani makrelli IgE Jaapani makrelli vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 155 JAH 5234 10925-6 Scomber japonicus Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Chub Mackerel IgE Ab [Units/volume] in Serum Chub Mackerel IgE Qn 1 Both 18,447 2369 AL 19 Jaapani noolkalmaari IgE a788 JAH JAH JAH S,P-f58 IgE Jaapani noolkalmaari IgE Jaapani noolkalmaari vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 157 JAH 5235 14038-4 Todarodes pacificus Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Pacific Squid IgE Ab [Units/volume] in Serum Pacific Squid IgE Qn 1 Both 19,4746 2365 AL 19 Kaheksajala IgE a789 JAH JAH JAH S,P-f59 IgE Kaheksajala IgE Kaheksajala vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 158 JAH 5232 10944-7 Octopus vulgaris Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Octopus IgE Ab [Units/volume] in Serum Octopus IgE Qn 1 Both 19,4746 2370 AL 19 Jaapani stauriidi IgE a790 JAH JAH JAH S,P-f60 IgE Jaapani stauriidi IgE Jaapani stauriidi vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 159 JAH 5233 11184-9 Trachurus japonicus Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Scad IgE Ab [Units/volume] in Serum Scad IgE Qn 1 Both 18,8949 2386 AL 19 Sardiini IgE a642 JAH JAH JAH S,P-f61 IgE Sardiini IgE Sardiinivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 160 JAH 4755 30989-8 Sardinops melanostictus Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Sardine (Sardinops melanosticta) IgE Ab [Units/volume] in Serum Sardine (melanost) IgE Qn 1 Both 16,4611 218 AL 19 f75 IgE munakollane a1970 JAH JAH EI S,P-f75 IgE Munakollase IgE Munakollasevastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6107-7 161 JAH 753 6107-7 Egg yolk Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Egg yolk IgE Ab [Units/volume] in Serum Egg Yolk IgE Qn 1 Both 208 AL 19 f76 IgE piima Bos d 4 (alfalaktalbumiin) a1957 JAH JAH EI S,P-f76 IgE Lehmapiima Bos d 4 (alfalaktalbumiin) IgE Lehmapiima komponendi Bos d 4 (alfalaktalbumiin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 7445-0 163 JAH 2133 7445-0 Lactalbumin alpha Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Lactalbumin alpha IgE Ab [Units/volume] in Serum A-Lactalb IgE Qn unknown Both 232 AL 19 f77 IgE piima Bos d 5 (beetalaktoglobuliin) a1988-8 JAH JAH EI S,P-f77 IgE Lehmapiima Bos d 5 (beetalaktoglobuliin) IgE Lehmapiima komponendi Bos d 5 (beetalaktoglobuliin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 41397-1 165 JAH 2134 41397-1 Beta lactoglobulin Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Beta lactoglobulin IgE Ab [Units/volume] in Serum B-Lactoglob IgE Qn unknown Both 236 AL 19 f78 IgE piima Bos d 8 (kaseiin) a9677 JAH JAH EI S,P-f78 IgE Lehmapiima Bos d 8 (kaseiin) IgE Lehmapiima komponendi Bos d 8 (kaseiin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6062-4 167 JAH 1916 6062-4 Casein Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Casein IgE Ab [Units/volume] in Serum Casein IgE Qn 1 Both 169 AL 19 f79 IgE gluteen a9397 JAH JAH EI S,P-f79 IgE Gluteeni IgE Gluteenivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6125-9 170 JAH 1917 6125-9 Gluten Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Gluten IgE Ab [Units/volume] in Serum Gluten IgE Qn 1 Both 2453 AL 19 Homaari IgE a1025 JAH JAH JAH S,P-f80 IgE Homaari IgE Homaarivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 171 JAH 5488 6165-5 Homarus gammarus Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L; kU/L ALLERGY Lobster IgE Ab [Units/volume] in Serum Lobster IgE Qn 1 Both 105 AL 19 f83 IgE kanaliha a829 JAH JAH EI S,P-f83 IgE Kanaliha IgE Kanalihavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6071-5 172 JAH 1918 6071-5 Chicken meat Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Chicken meat IgE Ab [Units/volume] in Serum Chicken Meat IgE Qn 1 Both 197 AL 19 f84 IgE kiivi a117 JAH JAH EI S,P-f84 IgE Kiivi IgE Kiivivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6154-9 173 JAH 1919 6154-9 Actinidia chinensis Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Kiwifruit IgE Ab [Units/volume] in Serum Kiwifruit IgE Qn 1 Both 106 AL 19 f85 IgE seller a830 JAH JAH EI S,P-f85 IgE Selleri IgE Sellerivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6065-7 175 JAH 754 6065-7 Apium graveolens Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Celery IgE Ab [Units/volume] in Serum Celery IgE Qn 1 Both 2361 AL 19 Meloni IgE a643 JAH JAH JAH S,P-f87 IgE Meloni IgE Melonivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 178 JAH 1920 57884-9 Cucumis melo spp Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Honeydew melon IgE Ab [Units/volume] in Serum Melon IgE Qn 1 Both 107 AL 19 f88 IgE lambaliha a831 JAH JAH EI S,P-f88 IgE Lambaliha IgE Lambalihavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6155-6 179 JAH 1921 6155-6 Lamb Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Lamb IgE Ab [Units/volume] in Serum Lamb IgE Qn 1 Both 2362 AL 19 Sinepi IgE a757 JAH JAH JAH S,P-f89 IgE Sinepi IgE Sinepivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 180 JAH 5057 6185-3 Mustard Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L; kU/L ALLERGY Mustard IgE Ab [Units/volume] in Serum Mustard IgE Qn 1 Both 14,4873 108 AL 19 f90 IgE linnased a832 JAH JAH EI S,P-f90 IgE Linnase IgE Linnasevastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6166-3 181 JAH 4130 6166-3 Malt Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 13 ALLERGY Malt IgE Ab [Units/volume] in Serum Malt IgE Qn 1 Both 14,2074 2363 AL 19 Mango IgE a703 JAH JAH JAH S,P-f91 IgE Mango IgE Mangovastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 182 JAH 3948 6167-1 Mangifera indica Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 9 ALLERGY Mango IgE Ab [Units/volume] in Serum Mango IgE Qn 1 Both 13,9287 141 AL 19 f92 IgE banaan a24258 JAH JAH EI S,P-f92 IgE Banaani IgE Banaanivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6035-0 183 JAH 755 6035-0 Musa spp Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Banana IgE Ab [Units/volume] in Serum Banana IgE Qn 1 Both 2311 AL 19 "f93 IgE kakao " a644 JAH JAH EI S,P-f93 IgE Kakao IgE Kakaovastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 184 JAH 1516 6080-6 Theobroma cacao Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Cocoa IgE Ab [Units/volume] in Serum Cocoa IgE Qn 1 Both 109 AL 19 f94 IgE pirn a833 JAH JAH EI S,P-f94 IgE Pirni IgE Pirnivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6207-5 185 JAH 2171 6207-5 Pyrus communis Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kU/L Allergy Pear IgE Ab [Units/volume] in Serum Pear IgE Qn lab both 151 AL 19 f95 IgE virsik a276 JAH JAH EI S,P-f95 IgE Virsiku IgE Virsikuvastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6205-9 186 JAH 1520 6205-9 Prunus persica Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Peach IgE Ab [Units/volume] in Serum Peach IgE Qn 1 Both 2882 AL 19 Avokaado IgE a1338 JAH JAH EI S,P-f96 IgE Avokaado IgE Avokaadovastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 187 JAH 2172 6033-5 Persea americana Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kU/L Allergy Avocado IgE Ab [Units/volume] in Serum Avocado IgE Qn lab both 2364 AL 19 Gliadiini IgE a781 JAH JAH JAH S,P-f98 IgE Gliadiini IgE Gliadaiinivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 188 JAH 3800 82583-6 Triticum aestivum native (nTri a) 19+20+21 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/mL kIU/mL ALLERGY Wheat native (nTri a) 19+20+21 IgE Ab [Units/volume] in Serum Wheat (nTri a) 19+20+21 IgE Qn 1 Both 13,9621 2312 AL 19 f201 IgE pekaani pähkel a741 JAH JAH EI S,P-f201 IgE Pekaanipähkli IgE Pekaanipähklivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 189 JAH 3083 6208-3 Carya illinoinensis nut Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L; kU/L 1096 ALLERGY Pecan or Hickory Nut IgE Ab [Units/volume] in Serum Pecan/Hick Nut IgE Qn 1 Both 12,4768 1813 AL 19 f202 IgE India pähkel a883 JAH JAH EI S,P-f202 IgE India pähkli IgE India pähkli vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 6718-1 190 JAH 3084 6718-1 Anacardium occidentale Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kU/L 1084 ALLERGY Cashew Nut IgE Ab [Units/volume] in Serum Cashew Nut IgE Qn 1 Both 13,9166 2313 AL 19 f203 IgE pistaatsia pähkel a742 JAH JAH EI S,P-f203 IgE Pistaatsiapähkli IgE Pistaatsiapähklivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 191 JAH 3085 7613-3 Pistacia vera Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 1583 ALLERGY Pistachio IgE Ab [Units/volume] in Serum Pistachio IgE Qn 1 Both 14,3702 231 AL 19 f204 IgE forell a1988-7 JAH JAH EI S,P-f204 IgE Forelli IgE Forellivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6268-7 192 JAH 1922 6268-7 Oncorhynchus mykiss Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Trout IgE Ab [Units/volume] in Serum Trout IgE Qn 1 Both 110 AL 19 f205 IgE heeringas a834 JAH JAH EI S,P-f205 IgE Heeringa IgE Heeringavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6139-0 193 JAH 3086 6139-0 Clupea harengus Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Herring IgE Ab [Units/volume] in Serum Herring IgE Qn 1 Both 14,9756 2392 AL 19 Veenuskarplaste IgE a791 JAH JAH JAH S,P-f207 IgE Veenuskarplaste IgE Veenuskarplaste vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 195 JAH 5239 6076-4 Ruditapes spp Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L; kU/L 1153 ALLERGY Clam IgE Ab [Units/volume] in Serum Clam IgE Qn 1 Both 17,2755 2347 AL 19 Ananassi IgE a745 JAH JAH JAH S,P-f210 IgE Ananassi IgE Ananassivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 198 JAH 3795 6218-2 Ananas comosus Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 11 ALLERGY Pineapple IgE Ab [Units/volume] in Serum 1 Both 111 AL 19 f212 IgE šampinjon a835 JAH JAH EI S,P-f212 IgE Shampinjoni IgE Shampinjonivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6848-6 200 JAH 4131 6848-6 Agaricus hortensis Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 9 ALLERGY Mushroom IgE Ab [Units/volume] in Serum Mushroom IgE Qn 1 Both 13,4649 2387 AL 19 Spinati IgE a715 JAH JAH JAH S,P-f214 IgE Spinati IgE Spinativastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 201 JAH 4950 6856-9 Spinacia oleracea Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Spinach IgE Ab [Units/volume] in Serum Spinach IgE Qn 1 Both 13,8036 2348 AL 19 Aedsalati IgE a714 JAH JAH JAH S,P-f215 IgE Aedsalati IgE Aedsalativastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 202 JAH 4951 6161-4 Lactuca sativa Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L; kU/L ALLERGY Lettuce IgE Ab [Units/volume] in Serum Lettuce IgE Qn 1 Both 14,7408 2349 AL 19 Kapsa IgE a708 JAH JAH JAH S,P-f216 IgE Kapsa IgE Kapsavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 203 JAH 3830 7169-6 Brassica oleracea var capitata Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 8 ALLERGY Cabbage IgE Ab [Units/volume] in Serum Cabbage IgE Qn Both 1816 AL 19 f218 IgE paprika a891 JAH JAH EI S,P-f218 IgE Paprika IgE Paprikavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 7563-0 204 JAH 1923 7563-0 Capsicum annuum Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kU/L kU/L ALLERGY Paprika IgE Ab [Units/volume] in Serum Paprika IgE Qn 1 Both 2350 AL 19 Apteegitilli seemnete IgE a929 JAH JAH JAH S,P-f219 IgE Apteegitilli seemne IgE Apteegitilli seemne vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 205 JAH 3981 10929-8 Foeniculum vulgare seed Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 2 ALLERGY Fennel Seed IgE Ab [Units/volume] in Serum Fennel Seed IgE Qn 1 Both 13,0877 112 AL 19 f225 IgE kõrvits a836 JAH JAH EI S,P-f225 IgE Kõrvitsa IgE Kõrvitsavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6854-4 209 JAH 756 6854-4 Cucurbita pepo Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Pumpkin IgE Ab [Units/volume] in Serum Pumpkin IgE Qn 1 Both 148 AL 19 f232 IgE munavalge Gal d 2 (ovalbumiin) a2579 JAH JAH EI S,P-f232 IgE Munavalge Gal d 2 (ovalbumiin) IgE Munavalge komponendi Gal d 2 (ovalbumiin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 7556-4 211 JAH 3089 7556-4 Ovalbumin Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Ovalbumin IgE Ab [Units/volume] in Serum Ovalb IgE Qn 1 Both 16,8794 207 AL 19 f233 IgE munavalge Gal d 1 (ovomukoid) a1947 JAH JAH EI S,P-f233 IgE Munavalge Gal d 1 (ovomukoid) IgE Munavalge komponendi Gal d 1 (ovomukoid) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 7557-2 212 JAH 1519 7557-2 Ovomucoid Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Ovomucoid IgE Ab [Units/volume] in Serum Ovomucoid IgE Qn 1 Both 3003 AL 19 Läätse IgE a939 JAH EI JAH S,P-f235 IgE Läätse IgE Läätsevastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 214 JAH 5307 7458-3 Lens esculenta Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Lentils IgE Ab [Units/volume] in Serum Lentils IgE Qn 1 Both 15,0491 113 AL 19 f236 IgE vadak a837 JAH JAH EI S,P-f236 IgE Vadaku IgE Vadakuvastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 7774-3 215 JAH 4132 7774-3 Cow whey Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 4 ALLERGY Cow whey IgE Ab [Units/volume] in Serum Cow Whey IgE Qn 1 Both 14,53 2351 AL 19 Aprikoosi IgE a898 JAH JAH JAH S,P-f237 IgE Aprikoosi IgE Aprikoosivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 216 JAH 3983 7091-2 Prunus armeniaca Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 9 ALLERGY Apricot IgE Ab [Units/volume] in Serum Apricot IgE Qn 1 Both 14,2074 2352 AL 19 Kirsi IgE a692 JAH JAH JAH S,P-f242 IgE Kirsi IgE Kirsivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 217 JAH 5324 6719-9 Prunus avium Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Cherry IgE Ab [Units/volume] in Serum Cherry IgE Qn 1 Both 14,3558 2379 AL 19 Kurgi IgE a713 JAH JAH JAH S,P-f244 IgE Kurgi IgE Kurgivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 218 JAH 4949 6724-9 Cucumis sativus Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Cucumber IgE Ab [Units/volume] in Serum Cucumber IgE Qn 1 Both 14,1298 114 AL 19 f245 IgE munavalge ja -kollane a838 EI EI EI S,P-f245 IgE Munavalge ja -kollase IgE Munavalge ja -kollase vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 7291-8 219 JAH 1924 7291-8 Egg whole Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kU/L kU/L ALLERGY Whole Egg IgE Ab [Units/volume] in Serum Whole Egg IgE Qn 1 Both 2454 AL 19 Guarkummi IgE a1051 JAH JAH EI S,P-f246 IgE Guarkummi IgE Guarkummivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 220 JAH 5489 10933-0 Cyamopsis tetragonoloba Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Guar gum IgE Ab [Units/volume] in Serum Guar gum IgE Qn 1 Both 2381 AL 19 Mee IgE a673 EI 2022-01-17 EI EI S,P-f247 IgE Mee IgE Meevastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 221 JAH 3831 7412-0 Honey Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 6 ALLERGY Honey IgE Ab [Units/volume] in Serum Honey IgE Qn Both 115 AL 19 f255 IgE ploom a839 JAH JAH EI S,P-f255 IgE Ploomi IgE Ploomivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6853-6 224 JAH 3984 6853-6 Prunus domestica Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 8 ALLERGY Plum IgE Ab [Units/volume] in Serum Plum IgE Qn 1 Both 13,6836 116 AL 19 f256 IgE Kreeka pähkel a840 JAH JAH EI S,P-f256 IgE Kreeka pähkli IgE Kreeka pähkli vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6273-7 225 JAH 3091 6273-7 Juglans spp Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L; kU/L 922 ALLERGY Walnut IgE Ab [Units/volume] in Serum Walnut IgE Qn 1 Both 14,0555 2372 AL 19 Kalmaari IgE a903 JAH JAH JAH S,P-f258 IgE Kalmaari IgE Kalmaarivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 227 JAH 5236 6858-5 Loligo sp Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Squid IgE Ab [Units/volume] in Serum Squid IgE Qn 1 Both 18,0822 1814 AL 19 f259 IgE viinamari a882 JAH JAH EI S,P-f259 IgE Viinamarja IgE Viinamarjavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 6841-1 228 JAH 1925 6841-1 Vitis vinifera Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kU/L kU/L ALLERGY Grape IgE Ab [Units/volume] in Serum Grape IgE Qn 1 Both 2353 AL 19 Brokoli IgE a712 JAH JAH JAH S,P-f260 IgE Brokoli IgE Brokolivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 229 JAH 3093 6052-5 Brassica oleracea var italica Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Broccoli IgE Ab [Units/volume] in Serum Broccoli IgE Qn 1 Both 14,3702 2868 AL 19 Baklažaani IgE a1323 JAH JAH JAH S,P-f262 IgE Baklažaani IgE Baklažaanivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 230 JAH 5975 7296-7 Solanum melongena Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Eggplant IgE Ab [Units/volume] in Serum Eggplant IgE Qn 1 Both 2354 AL 19 Spargli IgE a711 JAH JAH JAH S,P-f261 IgE Spargli IgE Sparglivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 231 JAH 4948 7099-5 Asparagus officinalis Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Asparagus IgE Ab [Units/volume] in Serum Asparagus IgE Qn 1 Both 15,2766 2870 AL 19 Tsillipipra IgE a1327 JAH JAH JAH S,P-f279 IgE Tsillipipra IgE Tsillipipravastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 240 JAH 3098 7591-1 Capsicum frutescens Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Chili Pepper IgE Ab [Units/volume] in Serum Chili Pepper IgE Qn 1 Both 14,9756 117 AL 19 f284 IgE kalkuniliha a841 JAH JAH EI S,P-f284 IgE Kalkuniliha IgE Kalkunilihavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6271-1 243 JAH 3101 6271-1 Turkey meat Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L; kU/L ALLERGY Turkey meat IgE Ab [Units/volume] in Serum Turkey Meat IgE Qn 1 Both 15,2315 2355 AL 19 Punase aedoa IgE a940 JAH JAH JAH S,P-f287 IgE Punase aedoa IgE Punase aedoa vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 244 JAH 5308 7129-0 Bean kidney red Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Red Kidney Bean IgE Ab [Units/volume] in Serum Red Kidney Bean IgE Qn 1 Both 15,8155 2339 AL 19 Austri IgE a785 JAH JAH JAH S,P-f290 IgE Austri IgE Austrivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 246 JAH 5043 7558-0 Ostrea edulis Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 1690 ALLERGY Oyster IgE Ab [Units/volume] in Serum Oyster IgE Qn 1 Both 15,2752 2356 AL 19 Lillkapsa IgE a709 JAH JAH JAH S,P-f291 IgE Lillkapsa IgE Lillkapsavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 247 JAH 5231 6835-3 Brassica oleracea var botrytis Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Cauliflower IgE Ab [Units/volume] in Serum Cauliflower IgE Qn 1 Both 15,0491 2455 AL 19 Jaanileivapuu IgE a1052 JAH JAH EI S,P-f296 IgE Jaanileivapuujahu IgE Jaanileivapuujahuvastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 249 JAH 5490 7179-5 Ceratonia siliqua Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Carob IgE Ab [Units/volume] in Serum Carob IgE Qn 1 Both 2456 AL 19 Kummiaraabiku IgE a1053 JAH JAH EI S,P-f297 IgE Kummiaraabiku IgE Kummiaraabikuvastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 250 JAH 5491 7382-5 Gum arabic Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Gum arabic IgE Ab [Units/volume] in Serum Gum Arabic IgE Qn 1 Both 2517 AL 19 f298 IgE tragantkummi a1056 JAH JAH EI S,P-f298 IgE Tragantkummi IgE Tragantkummivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 251 JAH 5497 7743-8 Astragalus spp Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Tragacanth IgE Ab [Units/volume] in Serum Tragacanth IgE Qn 1 Both 2761 AL 19 Hurmaa IgE a1150 JAH JAH JAH S,P-f301 IgE Hurmaa IgE Hurmaavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 253 JAH 3988 10947-0 Diospyros kaki Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 1 ALLERGY Persimmon IgE Ab [Units/volume] in Serum Persimmon IgE Qn 1 Both 15,9917 2380 AL 19 Mandariini IgE a637 JAH JAH JAH S,P-f302 IgE Mandariini IgE Mandariinivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 255 JAH 1926 7731-3 Citrus reticulata Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Mandarin IgE Ab [Units/volume] in Serum Mandarin IgE Qn 1 Both 2357 AL 19 Kikerherne IgE a938 JAH JAH JAH S,P-f309 IgE Kikerherne IgE Kikerherne vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 256 JAH 5309 7573-9 Cicer arietinus Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Chick Pea IgE Ab [Units/volume] in Serum Chick Pea IgE Qn 1 Both 16,1474 118 AL 19 f316 IgE rapsiseeme a842 JAH JAH EI S,P-f316 IgE Rapsiseemne IgE Rapsiseemnevastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 11195-5 258 JAH 4133 11195-5 Brassica rapa Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Rapeseed IgE Ab [Units/volume] in Serum Rapeseed IgE Qn 1 Both 15,9917 2358 AL 19 Koriandri IgE a758 JAH JAH EI S,P-f317 IgE Koriandri IgE Koriandrivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 259 JAH 3102 16650-4 Coriandrum sativum Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Cilantro IgE Ab [Units/volume] in Serum Cilantro IgE Qn 1 Both 16,8794 2373 AL 19 Kammkarbi IgE a786 JAH JAH JAH S,P-f338 IgE Kammkarbi IgE Kammkarbivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 264 JAH 5237 7691-9 Pecten spp Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 1211 ALLERGY Scallop IgE Ab [Units/volume] in Serum Scallop IgE Qn 1 Both 17,5092 2457 AL 19 Karmiinpunase IgE a1054 JAH JAH EI S,P-f340 IgE Karmiinpunase IgE Karmiinpunasevastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 265 JAH 5492 25609-9 Cochineal extract Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Cochineal extract IgE Ab [Units/volume] in Serum Chocineal IgE Qn 1 Both 120 AL 19 f342 IgE oliiv a843 JAH JAH EI S,P-f342 IgE Oliivi IgE Oliivivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 21428-8 266 JAH 4134 21428-8 Olea europaea Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 6 ALLERGY Olive IgE Ab [Units/volume] in Serum Olive IgE Qn 1 Both 12,2552 2360 AL 19 Vaarika IgE a944 JAH JAH JAH S,P-f343 IgE Vaarika IgE Vaarikavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 267 JAH 5319 7656-2 Rubus idaeus Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Raspberry IgE Ab [Units/volume] in Serum Raspberry IgE Qn 1 Both 15,9934 2837 AL 19 Kreveti Pen a 1 (tropomüosiin) IgE a1298 JAH JAH EI S,P-f351 IgE Kreveti Pen a 1 (tropomüosiin) IgE Kreveti komponendi Pen a 1 (tropomüosiin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 269 JAH 3832 58986-1 Penaeus aztecus tropomyosin recombinant (rPen a) 1 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kU/L 3 ALLERGY Shrimp tropomyosin recombinant (rPen a) 1 IgE Ab [Units/volume] in Serum Shrimp tm (rPen a) 1 IgE Qn Both 122 AL 19 f353 IgE soja Gly m 4 (PR-10) a845 JAH JAH EI S,P-f353 IgE Soja Gly m 4 (PR-10 valk) IgE Soja komponendi Gly m 4 (PR-10 valk) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 63476-6 270 JAH 2985 63476-6 Glycine max recombinant (rGly m) 4 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kU/L ALLERGY Soybean recombinant (rGly m) 4 IgE Ab [Units/volume] in Serum Soybean (rGly m) 4 IgE Qn 1 Both 11,4729 1817 AL 19 f354 IgE parapähkli Ber e 1 (2S) a886 JAH JAH EI S,P-f354 IgE Parapähkli Ber e 1 (säilitusvalk, 2S albumiin) IgE Parapähkli komponendi Ber e 1 (säilitusvalk, 2S albumiin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 64963-2 271 JAH 3833 64963-2 Bertholletia excelsa recombinant (rBer e) 1 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L IU/mL ALLERGY Brazil Nut recombinant (rBer e) 1 IgE Ab [Units/volume] in Serum Brazil Nut (rBer e) 1 IgE Qn Both 2452 AL 19 Nelma IgE a639 JAH JAH JAH S,P-f384 IgE Nelma IgE Nelmavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 273 JAH 4756 7775-0 Whitefish Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Whitefish IgE Ab [Units/volume] in Serum Whitefish IgE Qn 1 Both 14,3803 2384 AL 19 Saida IgE a640 JAH JAH JAH S,P-f413 IgE Saida IgE Saidavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 274 JAH 3105 11191-4 Pollachius virens Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Pollock IgE Ab [Units/volume] in Serum Pollock IgE Qn 1 Both 16,8794 123 AL 19 f416 IgE nisu Tri a 19 (oomega-5-gliadiin) a846 JAH JAH EI S,P-f416 IgE Nisu Tri a 19 (oomega-5-gliadiin) IgE Nisu komponendi Tri a 19 (oomega-5-gliadiin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 58752-7 275 JAH 1927 58752-7 Triticum aestivum recombinant (rTri a) 19 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kU/L KU/L ALLERGY Wheat recombinant (rTri a) 19 IgE Ab [Units/volume] in Serum Wheat (rTri a) 19 IgE Qn 1 Both 2393 AL 19 Virsiku komponendi Pru p1 IgE a693 JAH JAH JAH S,P-f419 IgE Virsiku Pru p 1 (PR-10 valk) IgE Virsiku komponendi Pru p 1 (PR-10 valk) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 277 JAH 5337 58776-6 Prunus persica recombinant (rPru p) 1 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kU/L ALLERGY Peach recombinant (rPru p) 1 IgE Ab [Units/volume] in Serum Peach (rPru p) 1 IgE Qn 1 Both 124 AL 19 f420 IgE virsiku Pru p 3 (LTP) a847 JAH JAH EI S,P-f420 IgE Virsiku Pru p 3 (nsLTP) IgE Virsiku komponendi Pru p 3 (nsLTP) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 59391-3 278 JAH 2174 59391-3 Prunus persica recombinant (rPru p) 3 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ku/L Allergy Peach recombinant (rPru p) 3 IgE Ab [Units/volume] in Serum Peach (rPru p) 3 IgE Qn lab both 2314 AL 19 f421 IgE virsiku Pru 4 (profiliin) a694 JAH JAH EI S,P-f421 IgE Virsiku Pru p 4 (profiliin) IgE Virsiku komponendi Pru p 4 (profiliin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 279 JAH 5325 58775-8 Prunus persica recombinant (rPru p) 4 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kU/L ALLERGY Peach recombinant (rPru p) 4 IgE Ab [Units/volume] in Serum Peach (rPru p) 4 IgE Qn 1 Both 17,8252 125 AL 19 f422 IgE maapähkli Ara h 1 (7S) a848 JAH JAH EI S,P-f422 IgE Maapähkli Ara h 1 (säilitusvalk, 7S globuliin) IgE Maapähkli komponendi Ara h 1 (säilitusvalk, 7S globuliin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 58779-0 282 JAH 3106 58779-0 Arachis hypogaea recombinant (rAra h) 1 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kU/L ALLERGY Peanut recombinant (rAra h) 1 IgE Ab [Units/volume] in Serum Peanut (rAra h) 1 IgE Qn 1 Both 17,6814 126 AL 19 f423 IgE maapähkli Ara h 2 (2S) a849 JAH JAH EI S,P-f423 IgE Maapähkli Ara h 2 (säilitusvalk, 2S albumiin) IgE Maapähkli komponendi Ara h 2 (säilitusvalk, 2S albumiin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 58778-2 284 JAH 2173 58778-2 Arachis hypogaea recombinant (rAra h) 2 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ku/L Allergy Peanut recombinant (rAra h) 2 IgE Ab [Units/volume] in Serum Peanut (rAra h) 2 IgE Qn lab both 127 AL 19 f424 IgE maapähkli Ara h 3 (11S) a850 JAH JAH EI S,P-f424 IgE Maapähkli Ara h 3 (säilitusvalk, 11S globuliin) IgE Maapähkli komponendi Ara h 3 (säilitusvalk, 11S globuliin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 58777-4 286 JAH 3107 58777-4 Arachis hypogaea recombinant (rAra h) 3 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kU/L ALLERGY Peanut recombinant (rAra h) 3 IgE Ab [Units/volume] in Serum Peanut (rAra h) 3 IgE Qn 1 Both 17,6814 121 AL 19 f352 IgE maapähkli Ara h 8 (PR-10) a844 JAH JAH EI S,P-f352 IgE Maapähkli Ara h 8 (PR-10 valk) IgE Maapähkli komponendi Ara h 8 (PR-10 valk) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 63477-4 292 JAH 2983 63477-4 Arachis hypogaea recombinant (rAra h) 8 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kU/L ALLERGY Peanut recombinant (rAra h) 8 IgE Ab [Units/volume] in Serum Peanut (rAra h) 8 IgE Qn 1 Both 11,4729 130 AL 19 f427 IgE maapähkli Ara h 9 (LTP) a853 JAH JAH EI S,P-f427 IgE Maapähkli Ara h 9 (nsLTP) IgE Maapähkli komponendi Ara h 9 (nsLTP) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 64965-7 293 JAH 3108 64965-7 Arachis hypogaea recombinant (rAra h) 9 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L IU/mL ALLERGY Peanut recombinant (rAra h) 9 IgE Ab [Units/volume] in Serum Peanut (rAra h) 9 IgE Qn 1 Both 17,6814 131 AL 19 f428 IgE sarapuupähkli Cor a 1 (PR-10) a854 JAH JAH EI S,P-f428 IgE Sarapuupähkli Cor a 1 (PR-10 valk) IgE Sarapuupähkli komponendi Cor a 1 (PR-10 valk) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 69421-6 295 JAH 3838 69421-6 Corylus avellana recombinant (rCor a) 1 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kU/L ALLERGY Hazelnut recombinant (rCor a) 1 IgE Ab [Units/volume] in Serum Hazelnut (rCor a) 1 IgE Qn Both 128 AL 19 f425 IgE sarapuupähkli Cor a 8 (LTP) a851 JAH JAH EI S,P-f425 IgE Sarapuupähkli Cor a 8 (nsLTP) IgE IgE Sarapuupähkli komponendi Cor a 8 (nsLTP) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 58753-5 296 JAH 3836 58753-5 Corylus avellana recombinant (rCor a) 8 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kU/L 1 ALLERGY Hazelnut recombinant (rCor a) 8 IgE Ab [Units/volume] in Serum Hazelnut (rCor a) 8 IgE Qn Both 135 AL 19 f440 IgE sarapuupähkli Cor a 9 (11S) a859 JAH JAH EI S,P-f440 IgE Sarapuupähkli Cor a 9 (säilitusvalk, 11S globuliin) IgE Sarapuupähkli komponendi Cor a 9 (säilitusvalk, 11S globuliin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 A-3843 297 JAH 3843 65765-0 Corylus avellana native (nCor a) 9 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L IU/mL ALLERGY Hazelnut native (nCor a) 9 IgE Ab [Units/volume] in Serum Hazelnut (nCor a) 9 IgE Qn 1 Both 8,6864 134 AL 19 f439 IgE sarapuupähkli Cor a 14 (2S) a857 JAH JAH EI S,P-f439 IgE Sarapuupähkli Cor a 14 (säilitusvalk, 2S albumiin) IgE Sarapuupähkli komponendi Cor a 14 (säilitusvalk, 2S albumiin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 A-3842 298 JAH 3842 81788-2 Corylus avellana recombinant (rCor a) 14 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Hazelnut recombinant (rCor a) 14 IgE Ab [Units/volume] in Serum Hazelnut (rCor a) 14 IgE Qn 1 Both 8,6864 132 AL 19 f431 IgE soja Gly m 5 (7S) a855 JAH JAH EI S,P-f431 IgE Soja Gly m 5 (säilitusvalk, 7S globuliin) IgE Soja komponendi Gly m 5 (säilitusvalk, 7S globuliin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 73719-7 299 JAH 2986 73719-7 Glycine max native (nGly m) 5 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L k[IU]/L ALLERGY Soybean (Glycine max) native (nGly m) 5 IgE Ab [Units/volume] in Serum Soybean (nGly m) 5 IgE Qn 1 Both 15,9942 133 AL 19 f432 IgE soja Gly m 6 (11S) a856 JAH JAH EI S,P-f432 IgE Soja Gly m 6 (säilitusvalk, 11S globuliin) IgE Soja komponendi Gly m 6 (säilitusvalk, 11S globuliin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 65772-6 300 JAH 2987 65772-6 Glycine max native (nGly m) 6 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L IsakU/ml ALLERGY Soybean native (nGly m) 6 IgE Ab [Units/volume] in Serum Soybean (nGly m) 6 IgE Qn 1 Both 11,4729 2883 AL 19 Nisu Tri a 14 (nsLTP) IgE a1339 JAH EI JAH S,P-f433 IgE Nisu Tri a 14 (nsLTP) IgE Nisu komponendi Tri a 14 (nsLTP) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 301 JAH 3839 64966-5 Triticum aestivum recombinant (rTri a) 14 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L IU/mL ALLERGY Wheat recombinant (rTri a) 14 IgE Ab [Units/volume] in Serum Wheat (rTri a) 14 IgE Qn Both 1818 AL 19 f434 IgE õuna Mal d 1 (PR-10) a889 JAH JAH EI S,P-f434 IgE Õuna Mal d 1 (PR-10 valk) IgE Õuna komponendi Mal d 1 (PR-10 valk) vastane IgE seerumis QN kU/L kU/L Phadia 64961-6 302 JAH 3840 64961-6 Malus domestica recombinant (rMal d) 1 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L IU/mL 1 ALLERGY Apple recombinant (rMal d) 1 IgE Ab [Units/volume] in Serum Apple (rMal d) 1 IgE Qn Both 1819 AL 19 f435 IgE õuna Mal d 3 (LTP) a890 JAH JAH EI S,P-f435 IgE Õuna Mal d 3 (nsLTP) IgE Õuna komponendi Mal d 3 (nsLTP) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 81791-6 303 JAH 3841 81791-6 Malus domestica recombinant (rMal d) 3 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Apple recombinant (rMal d) 3 IgE Ab [Units/volume] in Serum Apple (rMal d) 3 IgE Qn 1 Both 8,6864 1820 AL 19 f441 IgE Kreeka pähkli Jug r 1 (2S) a887 JAH JAH EI S,P-f441 IgE Kreeka pähkli Jug r 1 (säilitusvalk, 2S albumiin) IgE Kreeka pähkli komponendi Jug r 1 (säilitusvalk, 2S albumiin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 81790-8 304 JAH 3844 81790-8 Juglans regia recombinant (rJug r) 1 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY English Walnut (Juglans regia) recombinant (rJug r) 1 IgE Ab [Units/volume] in Serum English Walnut (rJug r) 1 IgE Qn 1 Both 8,6864 1821 AL 19 f442 IgE Kreeka pähkli Jug r 3 (LTP) a888 JAH JAH EI S,P-f442 IgE Kreeka pähkli Jug r 3 (nsLTP) IgE Kreeka pähkli komponendi Jug r 3 (nsLTP) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 81789-0 305 JAH 3845 81789-0 Juglans regia recombinant (rJug r) 3 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY English Walnut recombinant (rJug r) 3 IgE Ab [Units/volume] in Serum English Walnut (rJug r) 3 IgE Qn 1 Both 8,6864 1822 AL 19 f443 IgE India pähkli Ana o 3 (2S) a884 JAH JAH EI S,P-f443 IgE India pähkli Ana o 3 (säilitusvalk, 2S albumiin) IgE India pähkli komponendi Ana o 3 (säilitusvalk, 2S albumiin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia A-3846 306 JAH 3846 82539-8 Anacardium occidentale recombinant (rAna o) 3 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/mL kIU/mL ALLERGY Cashew nut recombinant (rAna o) 3 IgE Ab [Units/volume] in Serum Cashew nut (rAna o) 3 IgE Qn 1 Both 10,7694 201 AL 19 gx1 IgE segu: kera-, aru-, raihein, timut, aasnurmikas a1920 JAH JAH EI S,P-gx1 IgE Segu gx1: kera-, aru-, raiheina, timuti, aasnurmika IgE Heintaimede õietolmu (segu 1: kera-, aru-, raihein, timut, aasnurmikas) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 30189-5 307 JAH 757 30189-5 (Dactylis glomerata+Festuca elatior+Lolium perenne+Phleum pratense+Poa pratensis) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk ALLERGY Grass Allergen Mix 1 (Orchard grass+Meadow Fescue+Perennial rye grass+Timothy+Kentucky blue grass) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Grass Allerg Mix1 IgE Qn 1 Both 219 AL 19 g6 IgE timuti õietolm a1974 JAH JAH EI S,P-g6 IgE Timuti õietolmu IgE Timuti õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6265-3 314 JAH 759 6265-3 Phleum pratense Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Timothy IgE Ab [Units/volume] in Serum Timothy IgE Qn 1 Both 96 AL 19 g213 IgE timuti Phl p 1, Phl p 5b a820 JAH JAH EI S,P-g213 IgE Timuti õietolmu Phl p 1 (heintaimede grupp 1), Phl p 5b (heintaimede grupp 5) IgE Timuti õietolmu komponentide Phl p 1 (heintaimede grupp 1), Phl p 5b (heintaimede grupp 5) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 34429-1 324 JAH 2989 34429-1 Phleum pratense recombinant (rPhl p) 1+5b Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Timothy recombinant (rPhl p) 1 + 5b IgE Ab [Units/volume] in Serum Timothy (rPhl p) 1+5b IgE Qn 1 Both 22,1567 97 AL 19 g214 IgE timuti Phl p 7, Phl p 12 a821 JAH JAH EI S,P-g214 IgE Timuti õietolmu Phl p 7 (polkaltsiin), Phl p 12 (profiliin) IgE Timuti õietolmu komponentide Phl p 7 (polkaltsiin), Phl p12 (profiliin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 34430-9 325 JAH 3993 34430-9 Phleum pratense recombinant (rPhl p) 7+12 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 1 ALLERGY Timothy recombinant (rPhl p) 7 + 12 IgE Ab [Units/volume] in Serum Timothy (rPhl p) 7+12 IgE Qn 1 Both 15,9917 196 AL 19 g12 IgE rukki õietolm a819 JAH JAH EI S,P-g12 IgE Rukki õietolmu IgE Rukki õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6236-4 328 JAH 1932 6236-4 Secale cereale pollen Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Cultivated Rye IgE Ab [Units/volume] in Serum Cultivated Rye IgE Qn 1 Both 1854 AL 19 hx2 IgE segu: kodutolm, D pteronyssinus, D farinae, prussakas a894 JAH JAH EI S,P-hx2 IgE Segu hx2: kodutolmu, Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, prussaka IgE Tolmuallergeenide (segu 2: kodutolm, Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, prussakas) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 331 JAH 760 37987-5 (Blatella germanica+Dermatophagoides farinae+Dermatophagoides pteronyssinus+House dust Hollister Stier) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk kU/L kU/L ALLERGY Dust Allergen Mix 2 (Cockroach+American house dust mite+European house dust mite+House dust Hollister Stier) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Dust Allerg Mix2 IgE Qn 1 Both 195 AL 19 h2 IgE kodutolm a818 JAH JAH EI S,P-h2 IgE Kodutolmu IgE Kodutolmuvastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 7425-2 333 JAH 4156 7425-2 House dust Hollister Stier Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 20 ALLERGY House dust Hollister Stier IgE Ab [Units/volume] in Serum House Dust HS IgE Qn 1 Both 10,7254 1482 AL 19 S,P-IgE Phadiatop (inhaleeritavate allergeenide skriining) a765 JAH JAH EI S,P-Inh IgE (Phadiatop) Inh IgE segu: Phadiatop Inhaleeritavate allergeenide (segu: Dermatophagoides pteronyssinus, Cladosporium herbarum, kass, koer, hobune, kask, timut, puju) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 7599-4 335 JAH 709 7599-4 Phadiatop Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Phadiotop IgE Ab [Units/volume] in Serum Phadiotop IgE Qn 1 Both 11,4393 146 AL 19 i1 IgE mesilasmürk a24281 JAH JAH EI S,P-i1 IgE Mesilasmürgi IgE Mesilasmürgivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6844-5 341 JAH 761 6844-5 Apis mellifera Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kU/L kU/L ALLERGY Honey Bee IgE Ab [Units/volume] in Serum Honey Bee IgE Qn 1 Both 2366 AL 19 Parmu IgE a928 JAH JAH JAH S,P-i204 IgE Parmu IgE Parmuvastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 343 JAH 5336 6144-0 Tabanus spp Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Horse Fly IgE Ab [Units/volume] in Serum Horse Fly IgE Qn 1 Both 192 AL 19 i208 IgE mesilasmürgi Api m 1 (fosfolipaas A2) a815 JAH JAH EI S,P-i208 IgE Mesilasmürgi Api m 1 (fosfolipaas A2) IgE Mesilasmürgi komponendi Api m 1 (fosfolipaas A2) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 60421-5 344 JAH 2990 60421-5 Apis mellifera phospholipase A2 recombinant (rApi m) 1 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kU/L 3 ALLERGY Honey bee phospholipase A2 recombinant (rApi m) 1 IgE Ab [Units/volume] in Serum PLA2 rApi m 1 IgE Qn 1 Observation 8,7182 1846 AL 19 i217 mesilasmürgi Api m 10 (süsivesikurikas valk / ikarapiin) a579 JAH JAH EI S,P-i217 IgE Mesilasmürgi Api m 10 (ikarapiin) IgE Mesilasmürgi komponendi Api m 10 (ikarapiin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 350 JAH 4622 82613-1 Apis mellifera recombinant (rApi m) 10 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/mL kIU/mL ALLERGY Honey bee recombinant (rApi m) 10 IgE Ab [Units/volume] in Serum Honey bee (rApi m) 10 IgE Qn 1 Both 16,4611 145 AL 19 i3 IgE herilasmürk a24280 JAH JAH EI S,P-i3 IgE Herilasmürgi IgE Herilasmürgivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6740-5 352 JAH 762 6740-5 Vespula spp Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kU/L kU/L ALLERGY Yellow Jacket IgE Ab [Units/volume] in Serum Yellow Jacket IgE Qn 1 Both 194 AL 19 i211 IgE herilasmürgi Ves v 1 (fosfolipaas A1) a817 JAH JAH EI S,P-i211 IgE Herilasmürgi Ves v 1 (fosfolipaas A1B) IgE Herilasmürgi komponendi Ves v 1 (fosfolipaas A1B) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 66714-7 354 JAH 3828 66714-7 Vespula vulgaris recombinant (rVes v) 1 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kU/L 2 ALLERGY Common wasp recombinant (rVes v) 1 IgE Ab [Units/volume] in Serum Common wasp (rVes v) 1 IgE Qn Both 193 AL 19 i209 IgE herilasmürgi Ves v 5 (antigeen 5) a816 JAH JAH EI S,P-i209 IgE Herilasmürgi Ves v 5 (antigeen 5) IgE Herilasmürgi komponendi Ves v 5 (antigeen 5) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 60240-9 356 JAH 2991 60240-9 Vespula vulgaris recombinant (rVes v) 5 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kU/L ALLERGY Common wasp recombinant (rVes v) 5 IgE Ab [Units/volume] in Serum Common wasp (rVes v) 5 IgE Qn 1 Observation 11,4729 2838 AL 19 i205 IgE kimalane a1300 JAH EI JAH S,P-i205 IgE Kimalase IgE Kimalase vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 358 JAH 5928 6056-6 Bombus terrestris Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Bumble Bee IgE Ab [Units/volume] in Serum Bumble Bee IgE Qn 1 Both 143 AL 19 i6 IgE prussakas a24278 JAH JAH EI S,P-i6 IgE Prussaka IgE Prussakavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6078-0 359 JAH 763 6078-0 Blatella germanica Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Cockroach IgE Ab [Units/volume] in Serum Roach IgE Qn 1 Both 2367 AL 19 Sääse IgE a899 JAH JAH JAH S,P-i71 IgE Sääse IgE Sääsevastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 361 JAH 3126 6177-0 Aedes communis Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Aedes mosquito IgE Ab [Units/volume] in Serum Aedes mosquito IgE Qn 1 Both 13,711 147 AL 19 i75 IgE vapsikumürk a24282 JAH JAH EI S,P-i75 IgE Vapsikumürgi IgE Vapsikumürgivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 15342-9 362 JAH 4138 15342-9 Vespa crabro Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 3 ALLERGY European Hornet IgE Ab [Units/volume] in Serum European Hornet IgE Qn 1 Both 14,2074 191 AL 19 k78 IgE etüleenoksiid a814 JAH EI JAH S,P-k78 IgE Etüleenoksiidi IgE Etüleenoksiidivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6112-7 368 JAH 4155 6112-7 Ethylene oxide Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 6 ALLERGY Ethylene oxide IgE Ab [Units/volume] in Serum Ethylene Oxide IgE Qn 1 Both 16,1272 220 AL 19 k80 IgE formaldehüüd a1980 JAH JAH EI S,P-k80 IgE Formaldehüüdi IgE Formaldehüüdivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6119-2 370 JAH 764 6119-2 Formaldehyde Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Formaldehyde IgE Ab [Units/volume] in Serum Formaldehyde IgE Qn 1 Both 221 AL 19 k82 IgE lateks a1981 JAH JAH EI S,P-k82 IgE Lateksi IgE Lateksivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6158-0 371 JAH 765 6158-0 Latex Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Latex IgE Ab [Units/volume] in Serum Ltx IgE Qn 1 Both 2309 AL 19 k84 IgE päevalilleseeme a720 JAH JAH EI S,P-k84 IgE Päevalilleseemne IgE Päevalilleseemnete vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 372 JAH 5457 6258-8 Helianthus annuus seed Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L; kU/L ALLERGY Sunflower Seed IgE Ab [Units/volume] in Serum Sunflower Seed IgE Qn 1 Both 190 AL 19 k85 IgE kloramiin-T a813 EI 2021-12-16 EI EI S,P-k85 IgE Kloramiin-T IgE Kloramiin-T vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6072-3 373 JAH 1933 6072-3 Chloramin T Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Chloramin T IgE Ab [Units/volume] in Serum Chloramin T IgE Qn 1 Both 2516 AL 19 k87 IgE Aspergillus oryzae Asp o 21 (alfa-amülaas) a1055 JAH JAH JAH S,P-k87 IgE Aspergillus oryzae Asp o 21 (alfaamülaas) IgE Aspergillus oryzae komponendi Asp o 21 (alfaamülaas) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 374 JAH 5496 7073-0 Amylase Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Amylase IgE Ab [Units/volume] in Serum Amylase IgE Qn 1 Both 2371 AL 19 k201 IgE papaia Car p 1 a989 JAH JAH JAH S,P-k201 IgE Papaia Car p 1 (endopolügalakturonaas) IgE Papaia komponendi Car p 1 (endopolügalakturonaas) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 375 JAH 5400 10945-4 Papain Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Papain IgE Ab [Units/volume] in Serum Papain IgE Qn 1 Both 2623 AL 19 k215 IgE lateksi komponent Hev b 1 a1035 JAH JAH JAH S,P-k215 IgE Lateksi Hev b 1 (kummi pikenemise faktor) IgE Lateksi komponendi Hev b 1 (kummi pikenemise faktor) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 377 JAH 5527 50646-9 Latex recombinant (rHev b) 1 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kU/L ALLERGY Latex recombinant (rHev b) 1 IgE Ab [Units/volume] in Serum Latex (rHev b) 1 IgE Qn 1 Both 2624 AL 19 k217 IgE lateksi komponent Hev b 3 a1036 JAH JAH JAH S,P-k217 IgE Lateksi Hev b 3 (väikese kummiosakese valk) IgE Lateksi komponendi Hev b 3 (väikese kummiosakese valk) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 378 JAH 5528 56595-2 Latex recombinant (rHev b) 3 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Latex recombinant (rHev b) 3 IgE Ab [Units/volume] in Serum Latex (rHev b) 3 IgE Qn 1 Both 2625 AL 19 k218 IgE lateksi komponent Hev b 5 a1042 JAH JAH JAH S,P-k218 IgE Lateksi Hev b 5 (happeline valk) IgE Lateksi komponendi Hev b 5 (happeline valk) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 379 JAH 5529 56596-0 Latex recombinant (rHev b) 5 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Latex recombinant (rHev b) 5 IgE Ab [Units/volume] in Serum Latex (rHev b) 5 IgE Qn 1 Both 2626 AL 19 k220 IgE lateksi komponent Hev b 6.02 a1043 JAH JAH JAH S,P-k220 IgE Lateksi Hev b 6.02 (heveiin) IgE Lateksi komponendi Hev b 6.02 (heveiin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 381 JAH 5530 50649-3 Latex recombinant (rHev b) 6.02 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kU/L ALLERGY Latex recombinant (rHev b) 6.02 IgE Ab [Units/volume] in Serum Latex (rHev b) 6.02 IgE Qn 1 Both 2627 AL 19 k221 IgE lateksi komponent Hev b 8 a1044 JAH JAH JAH S,P-k221 IgE Lateksi Hev b 8 (profiliin) IgE Lateksi komponendi Hev b 8 (profiliin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 382 JAH 3847 56597-8 Latex recombinant (rHev b) 8 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 3 ALLERGY Latex recombinant (rHev b) 8 IgE Ab [Units/volume] in Serum Latex (rHev b) 8 IgE Qn 1 Both 2629 AL 19 k222 IgE lateksi komponent Hev b 9 a1045 EI 2019-05-30 EI EI S,P-k222 IgE Lateksi Hev b 9 (enolaas) IgE Lateksi komponendi Hev b 9 (enolaas) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 383 JAH 5532 59395-4 Latex recombinant (rHev b) 9 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kU/L ALLERGY Latex recombinant (rHev b) 9 IgE Ab [Units/volume] in Serum Latex (rHev b) 9 IgE Qn 1 Both 2628 AL 19 k224 IgE lateksi komponent Hev b 11 a1046 JAH JAH JAH S,P-k224 IgE Lateksi Hev b 11 (kitinaas) IgE Lateksi komponendi Hev b 11 (kitinaas) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 384 JAH 5531 50647-7 Latex recombinant (rHev b) 11 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kU/L ALLERGY Latex recombinant (rHev b) 11 IgE Ab [Units/volume] in Serum Latex (rHev b) 11 IgE Qn 1 Both 202 AL 19 mx2 IgE segu: P. chrysogenum, C. herbarum, A. fumigatus, C. albicans, A. alternata, S. rostrata a1923 JAH JAH EI S,P-mx2 IgE Segu mx2: Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria alternata, Helminthosporium halodes IgE Hallitusseente (segu 2: Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria alternata, Helminthosporium halodes) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 30183-8 386 JAH 766 30183-8 (Alternaria alternata+Aspergillus fumigatus+Candida albicans+Cladosporium herbarum+Helminthosporium halodes+Penicillium notatum) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk ALLERGY Mold Allergen Mix 2 (Alternaria alternata+Aspergillus fumigatus+Candida albicans+Cladosporium herbarum+Helminthosporium halodes+Penicillium notatum) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Mold Allerg Mix2 IgE Qn 1 Both 184 AL 19 m3 IgE A. fumigatus a807 JAH JAH EI S,P-m3 IgE Aspergillus fumigatus IgE Aspergillus fumigatus vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6025-1 392 JAH 768 6025-1 Aspergillus fumigatus Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Aspergillus fumigatus IgE Ab [Units/volume] in Serum A fumigatus IgE Qn 1 Both 2836 AL 19 Aspergillus fumigatus vastane IgG seerumis a1297 JAH EI JAH S,P-m3 IgG Aspergillus fumigatus IgG Aspergillus fumigatus vastane IgG seerumis/plasmas QN mg/L mg/L 394 JAH 769 7103-5 Aspergillus fumigatus Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Aspergillus fumigatus IgG Ab [Units/volume] in Serum A fumigatus IgG Qn 1 Both 185 AL 19 m6 IgE A. alternata a808 JAH JAH EI S,P-m6 IgE Alternaria alternata IgE Alternaria alternata vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6020-2 397 JAH 1946 6020-2 Alternaria alternata Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Alternaria alternata IgE Ab [Units/volume] in Serum A alternata IgE Qn 1 Both 186 AL 19 m70 IgE P. orbiculare a809 JAH JAH EI S,P-m70 IgE Pityrosporum orbiculare IgE Pityrosporum orbiculare vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 10949-6 412 JAH 1947 10949-6 Malassezia furfur Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Malassezia furfur IgE Ab [Units/volume] in Serum M furfur IgE Qn 1 Both 187 AL 19 m80 IgE Stafülokoki enterotoksiin A a810 JAH JAH JAH S,P-m80 IgE Staphylococcus aureus enterotoksiin A IgE Staphylococcus aureus enterotoksiin A vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 413 JAH 4152 25821-0 Staphylococcus aureus enterotoxin A Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 1 ALLERGY Staphylococcus aureus enterotoxin A IgE Ab [Units/volume] in Serum S aureus Etx A IgE Qn 1 Both 15,2515 188 AL 19 m81 IgE Stafülokoki enterotoksiin B a811 JAH JAH JAH S,P-m81 IgE Staphylococcus aureus enterotoksiin B IgE Staphylococcus aureus enterotoksiin B vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 25822-8 414 JAH 4153 25822-8 Staphylococcus aureus enterotoxin B Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Staphylococcus aureus enterotoxin B IgE Ab [Units/volume] in Serum S aureus Etx B IgE Qn 1 Both 15,6388 189 AL 19 m226 IgE Stafülokoki enterotoksiin TSST a812 JAH JAH JAH S,P-m226 IgE Staphylococcus aureus enterotoksiin TSST IgE Staphylococcus aureus enterotoksiin TSST vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 51856-3 421 JAH 4154 51856-3 Staphylococcus aureus enterotoxin TSST Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Staphylococcus aureus enterotoxin TSST IgE Ab [Units/volume] in Serum S aureus Etx TSST IgE Qn 1 Both 17,7979 3111 AL 19 m227 IgE Malassezia spp (Pityrosporum orbiculare/ovale) a1644 JAH JAH JAH S,P-m227 IgE Malassezia sp IgE Malassezia sp vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 422 JAH 3138 51857-1 Malassezia sp Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Malassezia sp IgE Ab [Units/volume] in Serum Malassezia sp IgE Qn 1 Both 15,1456 179 AL 19 o70 IgE seemnevedelik a801 JAH EI JAH S,P-o70 IgE Seemnevedeliku IgE Seemnevedelikuvastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 424 JAH 4148 6240-6 Seminal fluid Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 2 ALLERGY Seminal fluid IgE Ab [Units/volume] in Serum Seminal Fld IgE Qn 1 Both 17,7979 178 AL 19 o214 IgE CCD MUXF3, bromeliin a800 JAH JAH EI S,P-o214 IgE CCD IgE Ristreageerivate süsivesikdeterminantide vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 58984-6 425 JAH 3848 58984-6 Bromelin MUXF3 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kU/L 1 ALLERGY Bromelin MUXF3 IgE Ab [Units/volume] in Serum Bromelin MUXF3 IgE Qn 1 Both 1894 AL 19 o215 IgE galaktoos-alfa-1,3-galaktoos a1002 JAH JAH EI S,P-o215 IgE Galaktoos-alfa-1,3-galaktoosi IgE Galaktoos-alfa-1,3-galaktoosi vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L kU/L 427 JAH 4591 73837-7 Galactose-alpha-1,3-galactose Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 1 ALLERGY Galactose-alpha-1,3-galactose (Alpha-Gal) IgE Ab [Units/volume] in Serum Alpha-Gal IgE Qn 1 Both 16,4052 222 AL 19 p1 IgE Ascaris a1985 JAH JAH EI S,P-p1 IgE Ascaris IgE Ascaris-vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6022-8 428 JAH 770 6022-8 Ascaris sp Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Ascaris sp IgE Ab [Units/volume] in Serum Ascaris IgE Qn 1 Both 144 AL 19 p4 IgE Anisakis a24279 JAH JAH EI S,P-p4 IgE Anisakise IgE Anisakisevastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 10919-9 430 JAH 4137 10919-9 Anisakis Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 3 ALLERGY Anisakis IgE Ab [Units/volume] in Serum Anisakis IgE Qn 1 Both 9,6909 152 AL 19 tx4 IgE segu: tamm, jalakas, vahtralehine plaatan, paju, pappel a865 JAH JAH EI S,P-tx4 IgE Segu tx4: tamme, jalaka, vahtralehise plaatani, paju, papli IgE Puude õietolmu (segu 4: tamm, jalakas, vahtralehine plaatan, paju, pappel) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 24491-3 435 JAH 4139 24491-3 (Quercus alba+Ulmus americana+Platanus acerifolia+Salix caprea+Populus deltoides) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk k[IU]/L kIU/L ALLERGY Tree Allergen Mix 4 (White oak+White elm+London plane or Maple leaf sycamore+Willow+Cottonwood) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Tree Allerg Mix4 IgE Qn 1 Both 15,383 1853 AL 19 tx9 IgE segu: lepp, kask, sarapuu, tamm, paju a895 JAH JAH EI S,P-tx9 IgE Segu tx9: lepa, sarapuu, paju, kase, tamme IgE Puude õietolmu (segu 9: lepp, sarapuu, paju, kask, tamm) vastane IgE seerumis/plasmas kvalitatiivne! QN kU/L kU/L 437 JAH 1529 71371-9 (Alnus incana+Betula verrucosa+Corylus avellana+Quercus alba+Salix caprea) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk k[IU]/L kIU/L ALLERGY Tree Allergen Mix 9 (Grey alder+Silver birch+Hazelnut+White oak+Willow) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Tree Allerg Mix 9 IgE Qn 1 Both 11,4729 223 AL 19 t2 IgE lepa õietolm a1987 JAH JAH EI S,P-t2 IgE Lepa õietolmu IgE Sanglepa õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 15284-3 438 JAH 774 15284-3 Alnus incana Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Grey Alder IgE Ab [Units/volume] in Serum Grey Alder IgE Qn 1 Both 224 AL 19 t3 IgE kase õietolm a1988 JAH JAH EI S,P-t3 IgE Kase õietolmu IgE Arukase õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 15283-5 440 JAH 775 15283-5 Betula verrucosa Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kU/L kU/L ALLERGY Silver Birch IgE Ab [Units/volume] in Serum Silver Birch IgE Qn 1 Both 2389 AL 19 Hobukastani õietolmu IgE a721 JAH JAH JAH S,P-t203 IgE Hobukastani õietolmu IgE Hobukastani õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 443 JAH 5408 7220-7 Aesculus hippocastanum Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Horse Chestnut IgE Ab [Units/volume] in Serum Horse Chestnut IgE Qn 1 Both 183 AL 19 t215 IgE kase Bet v 1 (PR-10) a805 JAH JAH EI S,P-t215 IgE Kase õietolmu Bet v 1 (PR-10 valk) IgE Kase õietolmu komponendi Bet v 1 (PR-10 valk) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 30984-9 444 JAH 2994 30984-9 Betula verrucosa recombinant (rBet v) 1 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L ALLERGY Silver Birch recombinant (rBet v) 1 IgE Ab [Units/volume] in Serum Silver Birch (rBet v) 1 IgE Qn 1 Both 11,4729 234 AL 19 t4 IgE sarapuu õietolm a1989 JAH JAH EI S,P-t4 IgE Sarapuu õietolmu IgE Sarapuu õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6137-4 451 JAH 776 6137-4 Corylus avellana pollen Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Hazelnut Pollen IgE Ab [Units/volume] in Serum Hazelnut Poln IgE Qn 1 Both 3002 AL 19 Sabiina kadaka õietolmu IgE a973 JAH EI JAH S,P-t6 IgE Sabiina kadaka õietolmu IgE Sabiina kadaka õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 453 JAH 5368 6178-8 Juniperus sabinoides Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Mountain Juniper IgE Ab [Units/volume] in Serum Mt Juniper IgE Qn 1 Both 2382 AL 19 Paju õietolmu IgE a645 JAH JAH JAH S,P-t12 IgE Paju õietolmu IgE Paju õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 457 JAH 1928 6285-1 Salix caprea Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Willow IgE Ab [Units/volume] in Serum Willow IgE Qn 1 Both 2315 AL 19 t14 IgE papli õietolm a646 JAH JAH EI S,P-t14 IgE Papli õietolmu IgE Papli õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 458 JAH 1929 6090-5 Populus deltoides Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Cottonwood IgE Ab [Units/volume] in Serum Cottonwood IgE Qn 1 Both 2316 AL 19 t16 IgE männi õietolm a674 JAH JAH EI S,P-t16 IgE Männi õietolmu IgE Männi õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 459 JAH 778 6282-8 Pinus strobus Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Eastern White Pine IgE Ab [Units/volume] in Serum East White Pine IgE Qn 1 Both 2388 AL 19 Kuuse õietolmu IgE a943 JAH JAH JAH S,P-t201 IgE Kuuse õietolmu IgE Kuuse õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 460 JAH 3143 6857-7 Picea excelsa Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Spruce IgE Ab [Units/volume] in Serum Spruce IgE Qn 1 Both 16,3154 2390 AL 19 Kastani õietolmu IgE a722 JAH JAH JAH S,P-t206 IgE Kastanipuu õietolmu IgE Kastanipuu õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 461 JAH 5318 6069-9 Castanea sativa pollen Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Chestnut Pollen IgE Ab [Units/volume] in Serum Chestnut Poln IgE Qn 1 Both 17,8252 153 AL 19 wx7 IgE segu: härjasilm, võilill, teeleht, malts, kuldvits a866 JAH JAH EI S,P-wx7 IgE Segu wx7: härjasilma, võilille, süstlehise teelehe, valge hanemaltsa, hariliku kuldvitsa IgE Umbrohtude õietolmu (segu 7: härjasilm, võilill, süstlehine teeleht, valge hanemalts, harilik kuldvits) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 466 JAH 4140 82045-6 (Chrysanthemum leucanthemum+Taraxacum vulgare+Plantago lanceolata+Chenopodium album+Solidago virgaurea) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk k[IU]/mL kIU/mL ALLERGY Weed Allergen Mix 7 (Ox-eye daisy+Dandelion+English plantain+Goosefoot or Lambs quarters+Goldenrod) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Weed Allerg Mix7 IgE Qn 1 Both 8,6864 229 AL 19 w6 IgE puju õietolm a1988-4 JAH JAH EI S,P-w6 IgE Puju õietolmu IgE Puju õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6183-8 468 JAH 780 6183-8 Artemisia vulgaris Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Mugwort IgE Ab [Units/volume] in Serum Mugwort IgE Qn 1 Both 150 AL 19 w8 IgE võilille õietolm a2618 JAH JAH EI S,P-w8 IgE Võilille õietolmu IgE Võilille õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6097-0 471 JAH 781 6097-0 Taraxacum vulgare Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Dandelion IgE Ab [Units/volume] in Serum Dandelion IgE Qn 1 Both 2324 AL 19 w20 IgE nõges a739 JAH JAH EI S,P-w20 IgE Kõrvenõgese õietolmu IgE Kõrvenõgese õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 474 JAH 1941 6186-1 Urtica dioica Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Nettle IgE Ab [Units/volume] in Serum Nettle IgE Qn 1 Both 180 AL 19 w203 IgE rapsi õietolm a802 JAH JAH EI S,P-w203 IgE Rapsi õietolmu IgE Rapsi õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 11194-8 475 JAH 4149 11194-8 Brassica napus pollen Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Rape Pollen IgE Ab [Units/volume] in Serum Rape Poln IgE Qn 1 Both 17,7979 181 AL 19 w206 IgE kummeli õietolm a803 JAH JAH EI S,P-w206 IgE Kummeli õietolmu IgE Kummeli õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6057-4 476 JAH 4150 6057-4 Matricaria chamomilla Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 2 ALLERGY Chamomile IgE Ab [Units/volume] in Serum Chamomile IgE Qn 1 Both 17,7979 182 AL 19 w207 IgE lupiini õietolm a804 JAH JAH JAH S,P-w207 IgE Lupiini õietolmu IgE Lupiini õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 11180-7 477 JAH 4151 11180-7 Lupinus spp Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Lupin IgE Ab [Units/volume] in Serum Lupin IgE Qn 1 Both 17,7979 1996 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 JAH JAH EI S,P-IgE panel (ISAC) IgE paneel (ISAC) Immuunglobuliin E seerumis/plasmas (paneel, ISAC) Paneel 480 JAH 5084 L-5084 1997 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Munavalge Gal d 1 IgE (ISAC) a750-1 JAH EI EI S,P-Gal d 1 IgE Munavalge Gal d 1 (ovomukoid) IgE (ISAC) Munavalge komponendi Gal d 1 (ovomukoid) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 481 JAH 5085 L-5085 1998 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Munavalge Gal d 2 IgE (ISAC) a750-2 JAH EI EI S,P-Gal d 2 IgE Munavalge Gal d 2 (ovalbumiin) IgE (ISAC) Munavalge komponendi Gal d 2 (ovalbumiin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 482 JAH 5086 L-5086 1999 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Munavalge Gal d 3 IgE (ISAC) a750-3 JAH EI EI S,P-Gal d 3 IgE Munavalge Gal d 3 (konalbumiin/ovotransferriin) IgE (ISAC) Munavalge komponendi Gal d 3 (konalbumiin/ovotransferriin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 483 JAH 5087 L-5087 2000 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Munakollase Gal d 5 IgE (ISAC) a750-4 JAH EI EI S,P-Gal d 5 IgE Munakollase Gal d 5 (livetiin/seerumi albumiin) IgE (ISAC) Munakollase komponendi Gal d 5 (livetiin/seerumi albumiin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 484 JAH 5088 L-5088 2001 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Lehmapiima Bos d 4 IgE (ISAC) a750-5 JAH EI EI S,P-Bos d 4 IgE Lehmapiima Bos d 4 (alfalaktalbumiin) IgE (ISAC) Lehmapiima komponendi Bos d 4 (alfalaktalbumiin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 485 JAH 5089 L-5089 2002 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Lehmapiima Bos d 5 IgE (ISAC) a750-6 JAH EI EI S,P-Bos d 5 IgE Lehmapiima Bos d 5 (beetalaktoglobuliin) IgE (ISAC) Lehmapiima komponendi Bos d 5 (beetalaktoglobuliin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 486 JAH 5090 L-5090 2003 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Lehmapiima Bos d 6 IgE (ISAC) a750-7 JAH EI EI S,P-Bos d 6 IgE Lehmapiima Bos d 6 (seerumi albumiin) IgE (ISAC) Lehmapiima komponendi Bos d 6 (seerumi albumiin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 487 JAH 5091 L-5091 2004 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Lehmapiima Bos d 8 IgE (ISAC) a750-8 JAH EI EI S,P-Bos d 8 IgE Lehmapiima Bos d 8 (kaseiin) IgE (ISAC) Lehmapiima komponendi Bos d 8 (kaseiin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 488 JAH 5092 L-5092 2005 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Lehmapiima laktoferriini IgE (ISAC) a750-9 JAH EI EI S,P-Bos d lactoferrin IgE Lehmapiima laktoferriini (transferriin) IgE (ISAC) Lehmapiima laktoferriini (transferriin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 489 JAH 5093 L-5093 2006 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Tursa Gad c 1 IgE (ISAC) a750-10 JAH EI EI S,P-Gad c 1 IgE Tursa Gad c 1 (parvalbumiin) IgE (ISAC) Tursa komponendi Gad c 1 (parvalbumiin) vastane IgE seerumis (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 490 JAH 5094 L-5094 2007 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Kreveti Pen m 1 IgE (ISAC) a750-11 JAH EI EI S,P-Pen m 1 IgE Kreveti Pen m 1 (tropomüosiin) IgE (ISAC) Kreveti komponendi Pen m 1 (tropomüosiin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 491 JAH 5095 L-5095 2008 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Kreveti Pen m 2 IgE (ISAC) a750-12 JAH EI EI S,P-Pen m 2 IgE Kreveti Pen m 2 (arginiini kinaas) IgE (ISAC) Kreveti komponendi Pen m 2 (arginiini kinaas) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 492 JAH 5096 L-5096 2009 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Kreveti Pen m 4 IgE (ISAC) a750-13 JAH EI EI S,P-Pen m 4 IgE Kreveti Pen m 4 (sarkoplasma kaltsiumit siduv valk) IgE (ISAC) Kreveti komponendi Pen m 4 (sarkoplasma kaltsiumit siduv valk) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 493 JAH 5097 L-5097 2010 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 India pähkli Ana o 2 IgE (ISAC) a750-14 JAH EI EI S,P-Ana o 2 IgE India pähkli Ana o 2 (säilitusvalk, 11S globuliin) IgE (ISAC) India pähkli komponendi Ana o 2 (säilitusvalk, 11S globuliin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 494 JAH 5098 L-5098 2714 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Alfa-gal IgE (Galaktoos-alfa-1,3-galaktoos; ISAC) a750-118 JAH EI EI S,P-Ana o 3 IgE India pähkli Ana o 3 (säilitusvalk, 2S albumiin) IgE (ISAC) India pähkli komponendi Ana o 3 (säilitusvalk, 2S albumiin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E 495 JAH 5587 L-5363 2011 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Parapähkli Ber e 1 IgE (ISAC) a750-15 JAH EI EI S,P-Ber e 1 IgE Parapähkli Ber e 1 (säilitusvalk, 2S albumiin) IgE (ISAC) Parapähkli komponendi Ber e 1 (säilitusvalk, 2S albumiin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 496 JAH 5099 L-5099 2012 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Sarapuupähkli Cor a 1.0401 IgE (ISAC) a750-16 JAH EI EI S,P-Cor a 1.0401 IgE Sarapuupähkli Cor a 1.0401 (PR-10 valk) IgE (ISAC) Sarapuupähkli komponendi Cor a 1.0401 (PR-10 valk) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 497 JAH 5100 L-5100 2013 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Sarapuupähkli Cor a 8 IgE (ISAC) a750-17 JAH EI EI S,P-Cor a 8 IgE Sarapuupähkli Cor a 8 (nsLTP) IgE (ISAC) Sarapuupähkli komponendi Cor a 8 (nsLTP) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 498 JAH 5101 L-5101 2014 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Sarapuupähkli Cor a 9 IgE (ISAC) a750-18 JAH EI EI S,P-Cor a 9 IgE Sarapuupähkli Cor a 9 (säilitusvalk, 11S globuliin) IgE (ISAC) Sarapuupähkli komponendi Cor a 9 (säilitusvalk, 11S globuliin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 499 JAH 5102 L-5102 2715 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Sarapuupähkli Cor a 14 IgE (Säilitusvalk, 2S albumiin; ISAC) a750-119 JAH EI EI S,P-Cor a 14 IgE Sarapuupähkli Cor a 14 (säilitusvalk, 2S albumiin) IgE (ISAC) Sarapuupähkli komponendi Cor a 14 (säilitusvalk, 2S albumiin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E 500 JAH 5588 L-5364 2015 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Kreeka pähkli Jug r 1 IgE (ISAC) a750-19 JAH EI EI S,P-Jug r 1 IgE Kreeka pähkli Jug r 1 (säilitusvalk, 2S albumiin) IgE (ISAC) Kreeka pähkli komponendi Jug r 1 (säilitusvalk, 2S albumiin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 501 JAH 5103 L-5103 2016 AL 19 Kreeka pähkli Jug r 2 IgE (ISAC) a750-20 EI 2019-08-09 EI EI S,P-Jug r 2 IgE Kreeka pähkli Jug r 2 (säilitusvalk, 7S globuliin) IgE (ISAC) Kreeka pähkli komponendi Jug r 2 (säilitusvalk, 7S globuliin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E 502 JAH 5104 L-5104 2017 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Kreeka pähkli Jug r 3 IgE (ISAC) a750-21 JAH EI EI S,P-Jug r 3 IgE Kreeka pähkli Jug r 3 (nsLTP) IgE (ISAC) Kreeka pähkli komponendi Jug r 3 (nsLTP) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 503 JAH 5105 L-5105 2018 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Seesamiseemne Ses i 1 IgE (ISAC) a750-22 JAH EI EI S,P-Ses i 1 IgE Seesamiseemne Ses i 1 (säilitusvalk, 2S albumiin) IgE (ISAC) Seesamiseemne komponendi Ses i 1 (säilitusvalk, 2S albumiin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 504 JAH 5106 L-5106 2019 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Maapähkli Ara h 1 IgE (ISAC) a750-23 JAH EI EI S,P-Ara h 1 IgE Maapähkli Ara h 1 (säilitusvalk, 7S globuliin) IgE (ISAC) Maapähkli komponendi Ara h 1 (säilitusvalk, 7S globuliin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 505 JAH 5107 L-5107 2020 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Maapähkli Ara h 2 IgE (ISAC) a750-24 JAH EI EI S,P-Ara h 2 IgE Maapähkli Ara h 2 (säilitusvalk, 2S albumiin) IgE (ISAC) Maapähkli komponendi Ara h 2 (säilitusvalk, 2S albumiin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 506 JAH 5108 L-5108 2021 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Maapähkli Ara h 3 IgE (ISAC) a750-25 JAH EI EI S,P-Ara h 3 IgE Maapähkli Ara h 3 (säilitusvalk, 11S globuliin) IgE (ISAC) Maapähkli komponendi Ara h 3 (säilitusvalk, 11S globuliin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 507 JAH 5109 L-5109 2022 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Maapähkli Ara h 6 IgE (ISAC) a750-26 JAH EI EI S,P-Ara h 6 IgE Maapähkli Ara h 6 (säilitusvalk, 2S albumiin) IgE (ISAC) Maapähkli komponendi Ara h 6 (säilitusvalk, 2S albumiin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 508 JAH 5110 L-5110 2023 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Maapähkli Ara h 8 IgE (ISAC) a750-27 JAH EI EI S,P-Ara h 8 IgE Maapähkli Ara h 8 (PR-10 valk) IgE (ISAC) Maapähkli komponendi Ara h 8 (PR-10 valk) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 509 JAH 5111 L-5111 2024 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Maapähkli Ara h 9 IgE (ISAC) a750-28 JAH EI EI S,P-Ara h 9 IgE Maapähkli Ara h 9 (nsLTP) IgE (ISAC) Maapähkli komponendi Ara h 9 (nsLTP) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 510 JAH 5112 L-5112 2025 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Soja Gly m 4 IgE (ISAC) a750-29 JAH EI EI S,P-Gly m 4 IgE Soja Gly m 4 (PR-10 valk) IgE (ISAC) Soja komponendi Gly m 4 (PR-10 valk) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 511 JAH 5113 L-5113 2026 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Soja Gly m 5 IgE (ISAC) a750-30 JAH EI EI S,P-Gly m 5 IgE Soja Gly m 5 (säilitusvalk, beeta-konglütsiniin) IgE (ISAC) Soja komponendi Gly m 5 (säilitusvalk, beeta-konglütsiniin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 512 JAH 5114 L-5114 2027 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Soja Gly m 6 IgE (ISAC) a750-31 JAH EI EI S,P-Gly m 6 IgE Sojaoa Gly m 6 (säilitusvalk, glütsiniin) IgE (ISAC) Soja komponendi Gly m 6 (säilitusvalk, glütsiniin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 513 JAH 5115 L-5115 2028 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Tatra Fag e 2 IgE (ISAC) a750-32 JAH EI EI S,P-Fag e 2 IgE Tatra Fag e 2 (säilitusvalk, 2S albumiin) IgE (ISAC) Tatra komponendi Fag e 2 (säilitusvalk, 2S albumiin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 514 JAH 5116 L-5116 2029 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Nisu Tri a 14 IgE (ISAC) a750-33 JAH EI EI S,P-Tri a 14 IgE Nisu Tri a 14 (nsLTP) IgE (ISAC) Nisu komponendi Tri a 14 (nsLTP) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 515 JAH 5117 L-5117 2030 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Nisu Tri a 19.0101 IgE (ISAC) a750-34 JAH EI EI S,P-Tri a 19.0101 IgE Nisu Tri a 19.0101 (oomega-5 gliadiin) IgE (ISAC) Nisu komponendi Tri a 19.0101 (oomega-5 gliadiin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 516 JAH 5118 L-5118 2031 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Nisu Tri aA_TI IgE (ISAC) a750-35 JAH EI EI S,P-Tri a aA_TI IgE Nisu Tri aA_TI (alfaamülaas/trüpsiini inhibiitor) IgE (ISAC) Nisu komponendi Tri aA_TI (alfaamülaas/trüpsiini inhibiitor) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 517 JAH 5119 L-5119 2032 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Kiivi Act d 1 IgE (ISAC) a750-36 JAH EI EI S,P-Act d 1 IgE Kiivi Act d 1 (tsüsteiini proteaas) IgE (ISAC) Kiivi komponendi Act d 1 (tsüsteiini proteaas) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 518 JAH 5120 L-5120 2033 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Kiivi Act d 2 IgE (ISAC) a750-37 JAH EI EI S,P-Act d 2 IgE Kiivi Act d 2 (taumatiini sarnane valk) IgE (ISAC) Kiivi komponendi Act d 2 (taumatiini sarnane valk) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 519 JAH 5121 L-5121 2034 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Kiivi Act d 5 IgE (ISAC) a750-38 JAH EI EI S,P-Act d 5 IgE Kiivi Act d 5 (kivelliin) IgE (ISAC) Kiivi komponendi Act d 5 (kivelliin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 520 JAH 5122 L-5122 2035 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Kiivi Act d 8 IgE (ISAC) a750-39 JAH EI EI S,P-Act d 8 IgE Kiivi Act d 8 (PR-10 valk) IgE (ISAC) Kiivi komponendi Act d 8 (PR-10 valk) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 521 JAH 5123 L-5123 2036 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Õuna Mal d 1 IgE (ISAC) a750-40 JAH EI EI S,P-Mal d 1 IgE Õuna Mal d 1 (PR-10 valk) IgE (ISAC) Õuna komponendi Mal d 1 (PR-10 valk) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 522 JAH 5124 L-5124 2037 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Virsiku Pru p 1 IgE (ISAC) a750-41 JAH EI EI S,P-Pru p 1 IgE Virsiku Pru p 1 (PR-10 valk) IgE (ISAC) Virsiku komponendi Pru p 1 (PR-10 valk) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 523 JAH 5125 L-5125 2038 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Virsiku Pru p 3 IgE (ISAC) a750-42 JAH EI EI S,P-Pru p 3 IgE Virsiku Pru p 3 (nsLTP) IgE (ISAC) Virsiku komponendi Pru p 3 (nsLTP) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 524 JAH 5126 L-5126 2039 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Selleri Api g 1 IgE (ISAC) a750-43 JAH EI EI S,P-Api g 1 IgE Selleri Api g 1 (PR-10 valk) IgE (ISAC) Selleri komponendi Api g 1 (PR-10 valk) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 525 JAH 5127 L-5127 2040 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Hariliku sõrmrohu õietolmu Cyn d 1 IgE (ISAC) a750-44 JAH EI EI S,P-Cyn d 1 IgE Hariliku sõrmrohu õietolmu Cyn d 1 (heintaimede grupp 1) IgE (ISAC) Hariliku sõrmrohu õietolmu komponendi Cyn d 1 (heintaimede grupp 1) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 526 JAH 5128 L-5128 2041 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Timuti õietolmu Phl p 1 IgE (ISAC) a750-45 JAH EI EI S,P-Phl p 1 IgE Timuti õietolmu Phl p 1 (heintaimede grupp 1) IgE (ISAC) Timuti komponendi Phl p 1 (heintaimede grupp 1) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 527 JAH 5129 L-5129 2042 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Timuti õietolmu Phl p 2 IgE (ISAC) a750-46 JAH EI EI S,P-Phl p 2 IgE Timuti õietolmu Phl p 2 (heintaimede grupp 2) IgE (ISAC) Timuti komponendi Phl p 2 (heintaimede grupp 2) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 528 JAH 5130 L-5130 2043 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Timuti õietolmu Phl p 4 IgE (ISAC) a750-47 JAH EI EI S,P-Phl p 4 IgE Timuti õietolmu Phl p 4 (berberiini silla ensüüm) IgE (ISAC) Timuti komponendi Phl p 4 (berberiini silla ensüüm) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 529 JAH 5131 L-5131 2044 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Timuti õietolmu Phl p 5 IgE (ISAC) a750-48 JAH EI EI S,P-Phl p 5 IgE Timuti õietolmu Phl p 5 (heintaimede grupp 5) IgE (ISAC) Timuti komponendi Phl p 5 (heintaimede grupp 5) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 530 JAH 5132 L-5132 2045 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Timuti õietolmu Phl p 6 IgE (ISAC) a750-49 JAH EI EI S,P-Phl p 6 IgE Timuti õietolmu Phl p 6 (heintaimede grupp 6) IgE (ISAC) Timuti komponendi Phl p 6 (heintaimede grupp 6) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 531 JAH 5133 L-5133 2046 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Timuti õietolmu Phl p 7 IgE (ISAC) a750-50 JAH EI EI S,P-Phl p 7 IgE Timuti õietolmu Phl p 7 (polkaltsiin) IgE (ISAC) Timuti komponendi Phl p 7 (polkaltsiin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 532 JAH 5134 L-5134 2047 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Timuti õietolmu Phl p 11 IgE (ISAC) a750-51 JAH EI EI S,P-Phl p 11 IgE Timuti õietolmu Phl p 11 (Ole e 1-ga seotud valk) IgE (ISAC) Timuti komponendi Phl p 11 (Ole e 1-ga seotud valk) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 533 JAH 5135 L-5135 2048 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Timuti õietolmu Phl p 12 IgE (ISAC) a750-52 JAH EI EI S,P-Phl p 12 IgE Timuti õietolmu Phl p 12 (profiliin) IgE (ISAC) Timuti komponendi Phl p 12 (profiliin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 534 JAH 5136 L-5136 2049 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Lepa õietolmu Aln g 1 IgE (ISAC) a750-53 JAH EI EI S,P-Aln g 1 IgE Lepa õietolmu Aln g 1 (PR-10 valk) IgE (ISAC) Lepa õietolmu komponendi Aln g 1 (PR-10 valk) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 535 JAH 5137 L-5137 2050 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Kase õietolmu Bet v 1 IgE (ISAC) a750-54 JAH EI EI S,P-Bet v 1 IgE Kase õietolmu Bet v 1 (PR-10 valk) IgE (ISAC) Kase õietolmu komponendi Bet v 1 (PR-10 valk) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 536 JAH 5138 L-5138 2051 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Kase õietolmu Bet v 2 IgE (ISAC) a750-55 JAH EI EI S,P-Bet v 2 IgE Kase õietolmu Bet v 2 (profiliin) IgE (ISAC) Kase õietolmu komponendi Bet v 2 (profiliin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 537 JAH 5139 L-5139 2052 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Kase õietolmu Bet v 4 IgE (ISAC) a750-56 JAH EI EI S,P-Bet v 4 IgE Kase õietolmu Bet v 4 (polkaltsiin) IgE (ISAC) Kase õietolmu komponendi Bet v 4 (polkaltsiin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 538 JAH 5140 L-5140 2053 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Sarapuu õietolmu Cor a 1.0101 IgE (ISAC) a750-57 JAH EI EI S,P-Cor a 1.0101 IgE Sarapuu õietolmu Cor a 1.0101 (PR-10 valk) IgE (ISAC) Sarapuu õietolmu komponendi Cor a 1.0101 (PR-10 valk) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 539 JAH 5141 L-5141 2054 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Jaapani seedri õietolmu Cry j 1 IgE (ISAC) a750-58 JAH EI EI S,P-Cry j 1 IgE Jaapani seedri õietolmu Cry j 1 (pektaadi lüaas) IgE (ISAC) Jaapani seedri õietolmu komponendi Cry j 1 (pektaadi lüaas) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 540 JAH 5142 L-5142 2055 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Küpressi õietolmu Cup a 1 IgE (ISAC) a750-59 JAH EI EI S,P-Cup a 1 IgE Küpressi õietolmu Cup a 1 (pektaadi lüaas) IgE (ISAC) Küpressi õietolmu komponendi Cup a 1 (pektaadi lüaas) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 541 JAH 5143 L-5143 2056 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Oliivipuu õietolmu Ole e 1 IgE (ISAC) a750-60 JAH EI EI S,P-Ole e 1 IgE Oliivipuu õietolmu Ole e 1 (hariliku oliivi grupp 1) IgE (ISAC) Oliivipuu õietolmu komponendi Ole e 1 (hariliku oliivi grupp 1) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 542 JAH 5144 L-5144 2057 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Oliivipuu õietolmu Ole e 7 IgE (ISAC) a750-61 JAH EI EI S,P-Ole e 7 IgE Oliivipuu õietolmu Ole e 7 (nsLTP) IgE (ISAC) Oliivipuu õietolmu komponendi Ole e 7 (nsLTP) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 543 JAH 5145 L-5145 2058 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Oliivipuu õietolmu Ole e 9 IgE (ISAC) a750-62 JAH EI EI S,P-Ole e 9 IgE Oliivipuu õietolmu Ole e 9 (beeta-1,3-glükanaas) IgE (ISAC) Oliivipuu õietolmu komponendi Ole e 9 (beeta-1,3-glükanaas) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 544 JAH 5146 L-5146 2059 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Vahtralehise plaatani õietolmu Pla a 1 IgE (ISAC) a750-63 JAH EI EI S,P-Pla a 1 IgE Vahtralehise plaatani õietolmu Pla a 1 (võimalik invertaasi inhibiitor) IgE (ISAC) Vahtralehise plaatani õietolmu komponendi Pla a 1 (võimalik invertaasi inhibiitor) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 545 JAH 5147 L-5147 2060 AL 19 Vahtralehise plaatani õietolmu Pla a 2 IgE (ISAC) a750-64 EI 2019-08-09 EI EI S,P-Pla a 2 IgE Vahtralehise plaatani õietolmu Pla a 2 (polügalakturonaas) IgE (ISAC) Vahtralehise plaatani õietolmu komponendi Pla a 2 (polügalakturonaas) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E 546 JAH 5148 L-5148 2061 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Vahtralehise plaatani õietolmu Pla a 3 IgE (ISAC) a750-65 JAH EI EI S,P-Pla a 3 IgE Vahtralehise plaatani õietolmu Pla a 3 (nsLTP) IgE (ISAC) Vahtralehise plaatani õietolmu komponendi Pla a 3 (nsLTP) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 547 JAH 5149 L-5149 2062 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Ambroosia õietolmu Amb a 1 IgE (ISAC) a750-66 JAH EI EI S,P-Amb a 1 IgE Ambroosia õietolmu Amb a 1 (pektaadi lüaas) IgE (ISAC) Ambroosia õietolmu komponendi Amb a 1 (pektaadi lüaas) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 548 JAH 5150 L-5150 2063 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Puju õietolmu Art v 1 IgE (ISAC) a750-67 JAH EI EI S,P-Art v 1 IgE Puju õietolmu Art v 1 (defensiin) IgE (ISAC) Puju õietolmu komponendi Art v 1 (defensiin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 549 JAH 5151 L-5151 2064 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Puju õietolmu Art v 3 IgE (ISAC) a750-68 JAH EI EI S,P-Art v 3 IgE Puju õietolmu Art v 3 (nsLTP) IgE (ISAC) Puju õietolmu komponendi Art v 3 (nsLTP) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 550 JAH 5152 L-5152 2065 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Hanemaltsa Che a 1 IgE (ISAC) a750-69 JAH EI EI S,P-Che a 1 IgE Hanemaltsa Che a 1 (Ole e 1-ga seotud valk) IgE (ISAC) Hanemaltsa komponendi Che a 1 (Ole e 1-ga seotud valk) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 551 JAH 5153 L-5153 2066 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Üheaastase seljarohu õietolmu Mer a 1 IgE (ISAC) a750-70 JAH EI EI S,P-Mer a 1 IgE Üheaastase seljarohu õietolmu Mer a 1 (profiliin) IgE (ISAC) Üheaastase seljarohu õietolmu komponendi Mer a 1 (profiliin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 552 JAH 5154 L-5154 2067 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Juudinõgese õietolmu Par j 2 IgE (ISAC) a750-71 JAH EI EI S,P-Par j 2 IgE Juudinõgese õietolmu Par j 2 (nsLTP) IgE (ISAC) Juudinõgese õietolmu komponendi Par j 2 (nsLTP) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 553 JAH 5155 L-5155 2068 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Teelehe Pla l 1 IgE (ISAC) a750-72 JAH EI EI S,P-Pla l 1 IgE Teelehe Pla l 1 (Ole e 1-ga seotud valk) IgE (ISAC) Teelehe komponendi Pla l 1 (Ole e 1-ga seotud valk) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 554 JAH 5156 L-5156 2069 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Ohaka õietolmu Sal k 1 IgE (ISAC) a750-73 JAH EI EI S,P-Sal k 1 IgE Rand-ogamaltsa õietolmu Sal k 1 (pektiini metüülesteraas) IgE (ISAC) Rand-ogamaltsa õietolmu komponendi Sal k 1 (pektiini metüültransferaas) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 555 JAH 5157 L-5157 2070 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Koera Can f 1 IgE (ISAC) a750-74 JAH EI EI S,P-Can f 1 IgE Koera Can f 1 (lipokaliin) IgE (ISAC) Koera komponendi Can f 1 (lipokaliin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 556 JAH 5158 L-5158 2071 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Koera Can f 2 IgE (ISAC) a750-75 JAH EI EI S,P-Can f 2 IgE Koera Can f 2 (lipokaliin) IgE (ISAC) Koera komponendi Can f 2 (lipokaliin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 557 JAH 5159 L-5159 2072 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Koera Can f 3 IgE (ISAC) a750-76 JAH EI EI S,P-Can f 3 IgE Koera Can f 3 (seerumi albumiin) IgE (ISAC) Koera komponendi Can f 3 (seerumi albumiin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 558 JAH 5160 L-5160 2716 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Koera Can f 4 IgE (Lipokaliin; ISAC) a750-115 JAH EI EI S,P-Can f 4 IgE Koera Can f 4 (lipokaliin) IgE (ISAC) Koera komponendi Can f 4 (lipokaliin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E 559 JAH 5584 L-5584 2073 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Koera Can f 5 IgE (ISAC) a750-77 JAH EI EI S,P-Can f 5 IgE Koera Can f 5 (arginiini esteraas / prostata kallikreiin) IgE (ISAC) Koera komponendi Can f 5 (arginiini esteraas / prostata kallikreiin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 560 JAH 5161 L-5161 2717 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Koera Can f 6 IgE (Lipokaliin; ISAC) a750-116 JAH EI EI S,P-Can f 6 IgE Koera Can f 6 (lipokaliin) IgE (ISAC) Koera komponendi Can f 6 (lipokaliin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E 561 JAH 5585 L-5361 2074 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Hobuse Equ c 1 IgE (ISAC) a750-78 JAH EI EI S,P-Equ c 1 IgE Hobuse Equ c 1 (lipokaliin) IgE (ISAC) Hobuse komponendi Equ c 1 (lipokaliin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 562 JAH 5162 L-5162 2075 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Hobuse Equ c 3 IgE (ISAC) a750-79 JAH EI EI S,P-Equ c 3 IgE Hobuse Equ c 3 (seerumi albumiin) IgE (ISAC) Hobuse komponendi Equ c 3 (seerumi albumiin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 563 JAH 5163 L-5163 2076 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Kassi Fel d 1 IgE (ISAC) a750-80 JAH EI EI S,P-Fel d 1 IgE Kassi Fel d 1 (uteroglobiin) IgE (ISAC) Kassi komponendi Fel d 1 (uteroglobiin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 564 JAH 5164 L-5164 2077 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Kassi Fel d 2 IgE (ISAC) a750-81 JAH EI EI S,P-Fel d 2 IgE Kassi Fel d 2 (seerumi albumiin) IgE (ISAC) Kassi komponendi Fel d 2 (seerumi albumiin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 565 JAH 5165 L-5165 2078 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Kassi Fel d 4 IgE (ISAC) a750-82 JAH EI EI S,P-Fel d 4 IgE Kassi Fel d 4 (lipokaliin) IgE (ISAC) Kassi komponendi Fel d 4 (lipokaliin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 566 JAH 5166 L-5166 2079 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Hiire Mus m 1 IgE (ISAC) a750-83 JAH EI EI S,P-Mus m 1 IgE Hiire Mus m 1 (lipokaliin) IgE (ISAC) Hiire komponendi Mus m 1 (lipokaliin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 567 JAH 5167 L-5167 2080 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 A. alternata Alt a 1 IgE (ISAC) a750-84 JAH EI EI S,P-Alt a 1 IgE Alternaria alternata Alt a 1 (happeline glükoproteiin) IgE (ISAC) Alternaria alternata komponendi Alt a 1 (happeline glükoproteiin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 568 JAH 5168 L-5168 2081 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 A. alternata Alt a 6 IgE (ISAC) a750-85 JAH EI EI S,P-Alt a 6 IgE Alternaria alternata Alt a 6 (enolaas) IgE (ISAC) Alternaria alternata komponendi Alt a 6 (enolaas) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 569 JAH 5169 L-5169 2082 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 A. fumigatuse Asp f 1 IgE (ISAC) a750-86 JAH EI EI S,P-Asp f 1 IgE Aspergillus fumigatus Asp f 1 (mitogilliini perekond) IgE (ISAC) Aspergillus fumigatuse komponendi Asp f 1 (mitogilliini perekond) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 570 JAH 5171 L-5171 2083 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 A. fumigatuse Asp f 3 IgE (ISAC) a750-87 JAH EI EI S,P-Asp f 3 IgE Aspergillus fumigatus Asp f 3 (peroksüsomaalne valk) IgE (ISAC) Aspergillus fumigatuse komponendi Asp f 3 (peroksüsomaalne valk) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 571 JAH 5172 L-5172 2084 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 A. fumigatuse Asp f 6 IgE (ISAC) a750-88 JAH EI EI S,P-Asp f 6 IgE Aspergillus fumigatus Asp f 6 (Mn superoksiidi dismutaas) IgE (ISAC) Aspergillus fumigatuse komponendi Asp f 6 (Mn superoksiidi dismutaas) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 572 JAH 5173 L-5173 2085 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Cladosporiumi Cla h 8 IgE (ISAC) a750-89 JAH EI EI S,P-Cla h 8 IgE Cladosporiumi Cla h 8 (mannitooli dehüdrogenaas) IgE (ISAC) Cladosporiumi komponendi Cla h 8 (mannitooli dehüdrogenaas) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 573 JAH 5174 L-5174 2086 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Aidalesta Blo t 5 IgE (ISAC) a750-90 JAH EI EI S,P-Blo t 5 IgE Aidalesta Blo t 5 (lestaliste grupp 5) IgE (ISAC) Aidalesta komponendi Blo t 5 (lestaliste grupp 5) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 574 JAH 5175 L-5175 2087 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Tolmulesta Der f 1 IgE (ISAC) a750-91 JAH EI EI S,P-Der f 1 IgE Dermatophagoides farinae Der f 1 (tsüsteiini proteaas) IgE (ISAC) Dermatophagoides farinae komponendi Der f 1 (tsüsteiini proteaas) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 575 JAH 5176 L-5176 2088 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Tolmulesta Der f 2 IgE (ISAC) a750-92 JAH EI EI S,P-Der f 2 IgE Dermatophagoides farinae Der f 2 (NPC2 perekond) IgE (ISAC) Dermatophagoides farinae komponendi Der f 2 (NPC2 perekond) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 576 JAH 5177 L-5177 2089 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Tolmulesta Der p 1 IgE (ISAC) a750-93 JAH EI EI S,P-Der p 1 IgE Dermatophagoides pteronyssinus Der p 1 (tsüsteiini proteaas) IgE (ISAC) Dermatophagoides pteronyssinus komponendi Der p 1 (tsüsteiini proteaas) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 577 JAH 5178 L-5178 2090 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Tolmulesta Der p 2 IgE (ISAC) a750-94 JAH EI EI S,P-Der p 2 IgE Dermatophagoides pteronyssinus Der p 2 (NPC2 perekond) IgE (ISAC) Dermatophagoides pteronyssinus komponendi Der p 2 (NPC2 perekond) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 578 JAH 5179 L-5179 2091 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Tolmulesta Der p 10 IgE (ISAC) a750-95 JAH EI EI S,P-Der p 10 IgE Dermatophagoides pteronyssinus Der p 10 (tropomüosiin) IgE (ISAC) Dermatophagoides pteronyssinus komponendi Der p 10 (tropomüosiin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 579 JAH 5180 L-5180 2712 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Tolmulesta Der p 23 IgE (Peritrofiini sarnane valk; ISAC) a750-114 JAH EI EI S,P-Der p 23 IgE Tolmulesta Der p 23 (peritrofiini sarnane valk) IgE (ISAC) Tolmulesta komponendi Der p 23 (peritrofiini sarnane valk) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E 580 JAH 5583 L-5360 2092 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Aidalesta Lep d 2 IgE (ISAC) a750-96 JAH EI EI S,P-Lep d 2 IgE Aidalesta Lep d 2 (NPC2 perekond) IgE (ISAC) Aidalesta komponendi Lep d 2 (NPC2 perekond) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC)) QN ISU-E ISU-E ISU-E 581 JAH 5181 L-5181 2093 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Prussaka Bla g 1 IgE (ISAC) a750-97 JAH EI EI S,P-Bla g 1 IgE Prussaka Bla g 1 (prussakate grupp 1) IgE (ISAC) Prussaka komponendi Bla g 1 (prussakate grupp 1) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 582 JAH 5182 L-5182 2094 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Prussaka Bla g 2 IgE (ISAC) a750-98 JAH EI EI S,P-Bla g 2 IgE Prussaka Bla g 2 (aspartaadi proteaas) IgE (ISAC) Prussaka komponendi Bla g 2 (aspartaadi proteaas) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 583 JAH 5183 L-5183 2095 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Prussaka Bla g 5 IgE (ISAC) a750-99 JAH EI EI S,P-Bla g 5 IgE Prussaka Bla g 5 (glutatiooni S-transferaas) IgE (ISAC) Prussaka komponendi Bla g 5 (glutatiooni S-transferaas) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 584 JAH 5184 L-5184 2096 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Prussaka Bla g 7 IgE (ISAC) a750-100 JAH EI EI S,P-Bla g 7 IgE Prussaka Bla g 7 (tropomüosiin) IgE (ISAC) Prussaka komponendi Bla g 7 (tropomüosiin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 585 JAH 5185 L-5185 2097 AL 19 Mesilasmürgi Api m 1 IgE (ISAC) a750-101 EI 2019-08-09 EI EI S,P-Api m 1 IgE Mesilasmürgi Api m 1 (fosfolipaas A2) IgE (ISAC) Mesilasmürgi komponendi Api m 1 (fosfolipaas A2) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E 586 JAH 5186 L-5186 2098 AL 19 Mesilasmürgi Api m 4 IgE (ISAC) a750-102 EI 2019-08-09 EI EI S,P-Api m 4 IgE Mesilasmürgi Api m 4 (mellitiin) IgE (ISAC) Mesilasmürgi komponendi Api m 4 (mellitiin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E 587 JAH 5187 L-5187 2099 AL 19 Herilasmürgi Pol d 5 IgE (ISAC) a750-103 EI 2019-08-09 EI EI S,P-Pol d 5 IgE Herilasmürgi Pol d 5 (antigeen 5) IgE (ISAC) Herilasmürgi komponendi Pol d 5 (antigeen 5) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E 588 JAH 5188 L-5188 2100 AL 19 Herilasmürgi Ves v 5 IgE (ISAC) a750-104 EI 2019-08-09 EI EI S,P-Ves v 5 IgE Herilasmürgi Ves v 5 (antigeen 5) IgE (ISAC) Herilasmürgi komponendi Ves v 5 (antigeen 5) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E 589 JAH 5189 L-5189 2101 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Anisakise Ani s 1 IgE (ISAC) a750-105 JAH EI EI S,P-Ani s 1 IgE Anisakise Ani s 1 (seriini proteaasi inhibiitor) IgE (ISAC) Anisakise komponendi Ani s 1 (seriini proteaasi inhibiitor) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 590 JAH 5190 L-5190 2102 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Anisakise Ani s 3 IgE (ISAC) a750-106 JAH EI EI S,P-Ani s 3 IgE Anisakise Ani s 3 (tropomüosiin) IgE (ISAC) Anisakise komponendi Ani s 3 (tropomüosiin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 591 JAH 5191 L-5191 2103 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Lateksi Hev b 1 IgE (ISAC) a750-107 JAH EI EI S,P-Hev b 1 IgE Lateksi Hev b 1 (kummi pikenemise faktor) IgE (ISAC) Lateksi komponendi Hev b 1 (kummi pikenemise faktor) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 592 JAH 5192 L-5192 2104 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Lateksi Hev b 3 IgE (ISAC) a750-108 JAH EI EI S,P-Hev b 3 IgE Lateksi Hev b 3 (väikese kummiosakese valk) IgE (ISAC) Lateksi komponendi Hev b 3 (väikese kummiosakese valk) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 593 JAH 5193 L-5193 2105 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Lateksi Hev b 5 IgE (ISAC) a750-109 JAH EI EI S,P-Hev b 5 IgE Lateksi Hev b 5 (happeline valk) IgE (ISAC) Lateksi komponendi Hev b 5 (happeline valk) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 594 JAH 5194 L-5194 2106 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Lateksi Hev b 6.01 IgE (ISAC) a750-110 JAH EI EI S,P-Hev b 6.01 IgE Lateksi Hev b 6.01 (proheveiin) IgE (ISAC) Lateksi komponendi Hev b 6.01 (proheveiin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 595 JAH 5195 L-5195 2107 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Lateksi Hev b 8 IgE (ISAC) a750-111 JAH EI EI S,P-Hev b 8 IgE Lateksi Hev b 8 (profiliin) IgE (ISAC) Lateksi komponendi Hev b 8 (profiliin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 596 JAH 5196 L-5196 2108 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 CCD IgE (ISAC) a750-112 JAH EI EI S,P-CCD IgE CCD IgE (ISAC) Ristreageerivate süsivesikdeterminantide vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 597 JAH 5197 L-5197 2713 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Alfa-gal IgE (Galaktoos-alfa-1,3-galaktoos; ISAC) a750-117 JAH EI EI S,P-Alfa-gal IgE Galaktoos-alfa-1,3-galaktoosi IgE (ISAC) Galaktoos-alfa-1,3-galaktoosi vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E 598 JAH 5586 L-5362 1981 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 ISAC tõlgendus a750-113 JAH EI EI S,P-ISAC interpret ISAC tõlgendus ISAC tõlgendus Tekst 599 JAH 5819 L-5409 2815 AL 19 Allergiaanalüüside tõlgendus a750-113-3 EI 2020-03-26 EI EI S,P-ISAC interpret ISAC tõlgendus ISAC tõlgendus Tekst 599 JAH 5819 L-5409 419 VIR 20 Bakteriaalse meningiidi tekitajate DNA paneel liikvorist a650 EI 2023-07-06 EI EI CSF-MeningitisBac DNA panel Meningiiditekitajate bakterite DNA paneel liikvoris Meningiiditekitajate bakterite DNA liikvoris (paneel) Paneel L-2750 1 EI/Paneel 2750 L-2750 696 VIR 20 Bakteriaalsed antigeenid liikvoris a1084 EI 2021-04-27 EI EI CSF-MeningitisBac Ag panel strip Meningiiditekitajate bakterite antigeenide paneel liikvoris (ribaanalüüs) Meningiiditekitajate bakterite antigeenid liikvoris (paneel, ribaanalüüs) Paneel L-623 2 JAH 623 L-623 3112 VIR 20 Meningiiditekitajate DNA/RNA paneel liikvoris a1586 JAH JAH EI CSF-Meningitis pathogen DNA/RNA panel Meningiiditekitajate DNA/RNA paneel Meningiiditekitajate DNA/RNA paneel liikvoris Paneel " " 3 EI/Paneel 6716 L-5476 1720 VIR 20 Hingamisteede bakterite DNA paneel a208 JAH JAH JAH XXX-RespBac DNA panel Hingamisteede bakterite DNA paneel Hingamisteede bakterite DNA täpsustamata materjalis (paneel) Paneel L-2752 5 EI/Paneel 2752 L-2752 424 VIR 20 Streptococcus pneumoniae a651 JAH EI EI XXX-S pneumoniae DNA Streptococcus pneumoniae DNA Streptococcus pneumoniae DNA N/P Rotor-Gene 49672-9 6 JAH 634 49672-9 Streptococcus pneumoniae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Streptococcus pneumoniae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method S pneum DNA XXX Ql PCR 1 Both 471 VIR 20 Grampositiivsete bakterite DNA paneel a4567 Streptococcus pneumoniae a4567-3 JAH EI EI XXX-S pneumoniae DNA Streptococcus pneumoniae DNA Streptococcus pneumoniae DNA N/P 49672-9 6 JAH 634 49672-9 Streptococcus pneumoniae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Streptococcus pneumoniae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method S pneum DNA XXX Ql PCR 1 Both 1726 VIR 20 Hingamisteede bakterite DNA paneel a208 Streptococcus pneumoniae PCR a202 JAH EI JAH XXX-S pneumoniae DNA Streptococcus pneumoniae DNA Streptococcus pneumoniae DNA N/P 49672-9 6 JAH 634 49672-9 Streptococcus pneumoniae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Streptococcus pneumoniae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method S pneum DNA XXX Ql PCR 1 Both 3124 VIR 20 Meningiiditekitajate DNA/RNA paneel a1586 Streptococcus pneumoniae DNA a1598 JAH EI EI XXX-S pneumoniae DNA Streptococcus pneumoniae DNA Streptococcus pneumoniae DNA N/P 6 JAH 634 49672-9 Streptococcus pneumoniae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Streptococcus pneumoniae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method S pneum DNA XXX Ql PCR 1 Both 699 VIR 20 S. pneumoniae antigeen liikvoris a1079 JAH EI EI CSF-S pneumoniae Ag Streptococcus pneumoniae Ag liikvoris Streptococcus pneumoniae antigeen liikvoris N/P 14322-2 7 JAH 626 14322-2 Streptococcus pneumoniae Ag ACnc Pt CSF Ord LA MICRO Streptococcus pneumoniae Ag [Presence] in Cerebral spinal fluid by Latex agglutination S pneum Ag CSF Ql LA 1 Both 426 VIR 20 Haemophilus influenzae a653 JAH EI EI XXX-H influenzae DNA Haemophilus influenzae DNA Haemophilus influenzae DNA N/P Rotor-Gene 61366-1 8 JAH 662 61366-1 Haemophilus influenzae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Haemophilus influenzae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method Haem influ DNA XXX Ql PCR 1 Both 1722 VIR 20 Hingamisteede bakterite DNA paneel a208 Haemophilus influenzae PCR a203 JAH EI JAH XXX-H influenzae DNA Haemophilus influenzae DNA Haemophilus influenzae DNA N/P 61366-1 8 JAH 662 61366-1 Haemophilus influenzae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Haemophilus influenzae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method Haem influ DNA XXX Ql PCR 1 Both 3120 VIR 20 Meningiiditekitajate DNA/RNA paneel a1586 Haemophilus influenzae DNA a1594 JAH EI EI XXX-H influenzae DNA Haemophilus influenzae DNA Haemophilus influenzae DNA N/P 8 JAH 662 61366-1 Haemophilus influenzae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Haemophilus influenzae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method Haem influ DNA XXX Ql PCR 1 Both 2776 VIR 20 Haemophilus influenzae B DNA a1157 EI 2023-01-05 EI EI XXX-H influenzae B DNA Haemophilus influenzae B DNA Haemophilus influenzae B DNA N/P 9 JAH 635 29907-3 Haemophilus influenzae B DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Haemophilus influenzae B DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method Haem influ B DNA XXX Ql PCR 1 Both 698 VIR 20 H. influenzae B antigeen liikvoris a1078 JAH EI EI CSF-H influenzae B Ag Haemophilus influenzae B Ag liikvoris Haemophilus influenzae B antigeen liikvoris N/P 14321-4 10 JAH 625 14321-4 Haemophilus influenzae B Ag ACnc Pt CSF Ord LA MICRO Haemophilus influenzae B Ag [Presence] in Cerebral spinal fluid by Latex agglutination Haem influ B Ag CSF Ql LA 1 Both 425 VIR 20 Neisseria meningitidis a652 JAH EI EI XXX-N meningitidis DNA Neisseria meningitidis DNA Neisseria meningitidis DNA N/P Rotor-Gene 49671-1 12 JAH 636 49671-1 Neisseria meningitidis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Neisseria meningitidis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N men DNA XXX Ql PCR 1 Both 3122 VIR 20 Meningiiditekitajate DNA/RNA paneel a1586 Neisseria meningitidis DNA a1596 JAH EI EI XXX-N meningitidis DNA Neisseria meningitidis DNA Neisseria meningitidis DNA N/P 12 JAH 636 49671-1 Neisseria meningitidis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Neisseria meningitidis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N men DNA XXX Ql PCR 1 Both 697 VIR 20 N. meningitidis B/E. coli K1 antigeen liikvoris a1077 JAH EI EI CSF-N meningitidis/E coli Ag Neisseria meningitidis/Escherichia coli Ag liikvoris Neisseria meningitidis/Escherichia coli K1 antigeen liikvoris N/P 19134-6 13 JAH 624 19134-6 Neisseria meningitidis B+Escherichia coli K1 Ag ACnc Pt CSF Ord LA MICRO Neisseria meningitidis B+Escherichia coli K1 Ag [Presence] in Cerebral spinal fluid by Latex agglutination N men B+E coli K1 Ag CSF Ql LA 1 Both 701 VIR 20 N. meningitidis ACY/W135 antigeen liikvoris a1083 JAH EI EI CSF-N meningitidis A,C,Y,W135 Ag Neisseria meningitidis A,C,Y,W135 Ag liikvoris Neisseria meningitidis A, C, Y, W135 antigeenid liikvoris N/P 31909-5 17 JAH 1955 31909-5 Neisseria meningitidis A+C+w135+Y Ag ACnc Pt CSF Ord MICRO Neisseria meningitidis A+C+w135+Y Ag [Presence] in Cerebral spinal fluid N men A+C+W135+Y Ag CSF Ql 1 Both 39,9158 422 VIR 20 Listeria monocytogenes a659 JAH EI EI XXX-L monocytogenes DNA Listeria monocytogenes DNA Listeria monocytogenes DNA N/P Rotor-Gene 61369-5 24 JAH 638 61369-5 Listeria monocytogenes DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Listeria monocytogenes DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method L monocytog DNA XXX Ql PCR 1 Both 3121 VIR 20 Meningiiditekitajate DNA/RNA paneel a1586 Listeria monocytogenes DNA a1595 JAH EI EI XXX-L monocytogenes DNA Listeria monocytogenes DNA Listeria monocytogenes DNA N/P 24 JAH 638 61369-5 Listeria monocytogenes DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Listeria monocytogenes DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method L monocytog DNA XXX Ql PCR 1 Both 2292 VIR 20 Streptococcus agalactiae DNA tupekaapes a1004 JAH JAH EI Vag-S agalactiae DNA Streptococcus agalactiae DNA tupekaapes Streptococcus agalactiae DNA tupekaapes N/P 26 JAH/Võrreld 5373 90272-6 Streptococcus agalactiae DNA PrThr Pt Vag Ord Probe.amp.tar MICRO Streptococcus agalactiae DNA [Presence] in Vaginal fluid by NAA with probe detection Gp B Strep DNA Vag Ql NAA+probe 1 Both 421 VIR 20 Streptococcus agalactiae (GBS) a654 JAH EI EI XXX-S agalactiae DNA Streptococcus agalactiae DNA Streptococcus agalactiae DNA N/P Rotor-Gene 48683-7 27 JAH 637 48683-7 Streptococcus agalactiae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Streptococcus agalactiae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method Gp B Strep DNA XXX Ql PCR 1 Both 3123 VIR 20 Meningiiditekitajate DNA/RNA paneel a1586 Streptococcus agalactiae DNA a1597 JAH EI EI XXX-S agalactiae DNA Streptococcus agalactiae DNA Streptococcus agalactiae DNA N/P 27 JAH 637 48683-7 Streptococcus agalactiae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Streptococcus agalactiae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method Gp B Strep DNA XXX Ql PCR 1 Both 700 VIR 20 Streptococcus B antigeen liikvoris a1080 JAH EI EI CSF-Streptococcus B Ag Streptococcus B Ag liikvoris Streptococcus B antigeen liikvoris N/P 14323-0 28 JAH 627 14323-0 Streptococcus agalactiae Ag ACnc Pt CSF Ord LA MICRO Streptococcus agalactiae Ag [Presence] in Cerebral spinal fluid by Latex agglutination Gp B Strep Ag CSF Ql LA 1 Both 458 VIR 20 Sepsisetekitajate DNA paneel verest a4567-7 EI 2020-05-25 EI EI B-SepsisBac DNA panel Sepsisetekitajate bakterite DNA paneel Sepsisetekitajate bakterite DNA veres (paneel) Paneel 33 JAH 4046 L-4046 420 VIR 20 Vastsündinute sepsise tekitajate DNA paneel verest a661 EI 2023-04-18 EI EI B-NeonatalSepsisBac DNA panel Vastsündinute sepsise tekitajate DNA paneel Vastsündinute sepsise tekitajate DNA veres (paneel) Paneel Rotor-Gene 34 JAH 4388 L-4388 459 VIR 20 Gram-negatiivsete bakterite DNA veres a4568 JAH EI EI XXX-Gneg DNA panel Gramnegatiivste bakterite DNA paneel Gramnegatiivste bakterite DNA (paneel) Paneel L-3441 35 JAH 3441 L-3441 468 VIR 20 Gram-positiivsete bakterite DNA veres a4567 JAH EI EI XXX-Gpos DNA panel Grampositiivsete bakterite DNA paneel Grampositiivsete bakterite DNA (paneel) Paneel L-3442 36 JAH 3442 L-3442 3020 VIR 20 Ahvirõugete DNA haavandikaapes a1476 EI 2024-05-13 EI EI XXX-Monkeypox virus DNA Ahvirõugete viiruse DNA Ahvirõugete viiruse DNA N/P 37 JAH 6631 100383-9 Monkeypox virus DNA PrThr Pt XXX Ord Probe.amp.tar Laboratory 3053 VIR 20 Ahvirõugete DNA a1476-2 JAH JAH JAH XXX-Monkeypox virus DNA Ahvirõugete viiruse DNA Ahvirõugete viiruse DNA N/P 37 JAH 6631 100383-9 Monkeypox virus DNA PrThr Pt XXX Ord Probe.amp.tar Laboratory 466 VIR 20 Gramnegatiivste bakterite DNA paneel a4568 Acinetobacter baumannii a4568-7 JAH EI EI XXX-A baumannii DNA Acinetobacter baumannii DNA Acinetobacter baumannii DNA N/P 61360-4 38 JAH 1562 61360-4 Acinetobacter baumannii DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Acinetobacter baumannii DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method A baumannii DNA XXX Ql PCR 1 Both 463 VIR 20 Gramnegatiivste bakterite DNA paneel a4568 Enterobacter (cloacae/aerogenes) a4568-4 EI 2021-03-08 EI EI XXX-E cloacae, K aerogenes DNA Enterobacter cloacae, Klebsiella aerogenes DNA Enterobacter cloacae, Klebsiella aerogenes DNA N/P 43 JAH 3978 A-3978 474 VIR 20 Grampositiivsete bakterite DNA paneel a4567 Enterococcus faecalis a4567-6 JAH EI EI XXX-E faecalis DNA Enterococcus faecalis DNA Enterococcus faecalis DNA N/P 61362-0 45 JAH 1547 61362-0 Enterococcus faecalis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Enterococcus faecalis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method E faecalis DNA XXX Ql PCR 1 Both 473 VIR 20 Grampositiivsete bakterite DNA paneel a4567 Enterococcus faecium a4567-5 JAH EI EI XXX-E faecium DNA Enterococcus faecium DNA Enterococcus faecium DNA N/P 61397-6 46 JAH 1546 61397-6 Enterococcus faecium DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Enterococcus faecium DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method E faecium DNA XXX Ql PCR 1 Both 423 VIR 20 Escherichia coli a660 JAH EI EI XXX-E coli DNA Escherichia coli DNA Escherichia coli DNA N/P Rotor-Gene 61398-4 48 JAH 1554 61398-4 Escherichia coli DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Escherichia coli DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method E coli DNA XXX Ql PCR 1 Both 460 VIR 20 Gramnegatiivste bakterite DNA paneel a4568 Escherichia coli a4568-1 JAH EI EI XXX-E coli DNA Escherichia coli DNA Escherichia coli DNA N/P 61398-4 48 JAH 1554 61398-4 Escherichia coli DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Escherichia coli DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method E coli DNA XXX Ql PCR 1 Both 3119 VIR 20 Meningiiditekitajate DNA/RNA paneel a1586 Escherichia coli K1 DNA a1593 JAH EI EI XXX-E coli K1 DNA Escherichia coli K1 DNA Escherichia coli K1 DNA täpsustamata materjalis N/P " " 49 JAH 5523 A-5363 461 VIR 20 Gramnegatiivste bakterite DNA paneel a4568 Klebsiella (pneumoniae/oxytoca) a4568-2 JAH EI EI XXX-K pneumoniae, K oxytoca DNA Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca DNA Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca DNA N/P A-1555 52 JAH 1555 A-1555 470 VIR 20 Grampositiivsete bakterite DNA paneel a4567 Staphylococcus spp (ConS) a4567-2 JAH EI EI XXX-CoNS DNA CoNS DNA Koagulaasnegatiivsete stafülokokkide DNA N/P 70016-1 53 JAH 1543 70016-1 Staphylococcus sp.coagulase negative DNA Threshold Pt Bld Ord Probe.amp.tar MICRO Staphylococcus sp.coagulase negative DNA [Presence] in Blood by Probe and target amplification method Coag neg Staph DNA Bld Ql PCR 1 Both 11,4729 464 VIR 20 Gramnegatiivste bakterite DNA paneel a4568 Proteus mirabilis a4568-5 JAH EI EI XXX-P mirabilis DNA Proteus mirabilis DNA Proteus mirabilis DNA N/P 61400-8 55 JAH 1560 61400-8 Proteus mirabilis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Proteus mirabilis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method P mirabilis DNA XXX Ql PCR 1 Both 465 VIR 20 Gramnegatiivste bakterite DNA paneel a4568 Pseudomonas aeruginosa a4568-6 JAH EI EI XXX-P aeruginosa DNA Pseudomonas aeruginosa DNA Pseudomonas aeruginosa DNA N/P 61401-6 56 JAH 1561 61401-6 Pseudomonas aeruginosa DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Pseudomonas aeruginosa DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method P aeruginosa DNA XXX Ql PCR 1 Both 462 VIR 20 Gramnegatiivste bakterite DNA paneel a4568 Serratia marcescens a4568-3 JAH EI EI XXX-S marcescens DNA Serratia marcescens DNA Serratia marcescens DNA N/P 61402-4 58 JAH 1557 61402-4 Serratia marcescens DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Serratia marcescens DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method S marcescens DNA XXX Ql PCR 1 Both 469 VIR 20 Grampositiivsete bakterite DNA paneel a4567 Staphylococcus aureus a4567-1 JAH EI EI XXX-S aureus DNA Staphylococcus aureus DNA Staphylococcus aureus DNA N/P 61404-0 59 JAH 1542 61404-0 Staphylococcus aureus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Staphylococcus aureus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method S aureus DNA XXX Ql PCR 1 Both 467 VIR 20 Gramnegatiivste bakterite DNA paneel a4568 Stenotrophomonas maltophilia a4568-8 JAH EI EI XXX-S maltophilia DNA Stenotrophomonas maltophilia DNA Stenotrophomonas maltophilia DNA N/P 61403-2 64 JAH 1563 61403-2 Stenotrophomonas maltophilia DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Stenotrophomonas maltophilia DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method S maltophilia DNA XXX Ql PCR 1 Both 3125 VIR 20 Meningiiditekitajate DNA/RNA paneel a1586 Streptococcus pyogenes DNA a1599 JAH EI EI XXX-S pyogenes DNA Streptococcus pyogenes DNA Streptococcus pyogenes DNA N/P 65 JAH 1549 49610-9 Streptococcus pyogenes DNA Prid Pt XXX Nom Probe.amp.tar MICRO Streptococcus pyogenes DNA [Identifier] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method S pyo DNA XXX PCR 1 Both 472 VIR 20 Grampositiivsete bakterite DNA paneel a4567 Streptococcus spp a4567-4 JAH EI EI XXX-Streptococcus DNA Streptococcus DNA Streptococcus DNA N/P 70015-3 66 JAH 1545 70015-3 Streptococcus sp DNA Threshold Pt Bld Ord Probe.amp.tar MICRO Streptococcus sp DNA [Presence] in Blood by Probe and target amplification method Streptococcus DNA Bld Ql PCR 1 Both 11,4729 549 VIR 20 Viirusmeningiidi tekitajate DNA/RNA paneel liikvorist a662 EI 2023-07-06 EI EI CSF-MeningitisVir RNA/DNA panel Meningiiditekitajate viiruste RNA/DNA paneel liikvoris Meningiiditekitajate viiruste RNA/DNA liikvoris (paneel) Paneel Rotor-Gene L-2751 68 EI/Paneel 2751 L-2751 502 VIR 20 Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi DNA plasmas a347 JAH JAH EI XXX-HSV1,2 DNA panel HSV1,2 DNA paneel Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi DNA (paneel) Paneel L-2711 69 EI/Paneel 2711 L-2711 505 VIR 20 Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi DNA silmamaterjalis a9479-3 EI EI EI XXX-HSV1,2 DNA panel HSV1,2 DNA paneel Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi DNA (paneel) Paneel L-2711 69 EI/Paneel 2711 L-2711 508 VIR 20 Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi DNA ureetrakaapes a9479-2 EI EI EI XXX-HSV1,2 DNA panel HSV1,2 DNA paneel Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi DNA (paneel) Paneel L-2711 69 EI/Paneel 2711 L-2711 511 VIR 20 Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi DNA haavandikaapes a9479-1 EI EI EI XXX-HSV1,2 DNA panel HSV1,2 DNA paneel Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi DNA (paneel) Paneel L-2711 69 EI/Paneel 2711 L-2711 550 VIR 20 Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi DNA liikvoris a9479 EI EI EI XXX-HSV1,2 DNA panel HSV1,2 DNA paneel Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi DNA (paneel) Paneel Rotor-Gene L-2711 69 EI/Paneel 2711 L-2711 2486 VIR 20 Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi vastane IgM seerumis/plasmas (kinnitav uuring) a729 EI 2021-04-27 EI EI S,P-HSV1,2 IgM panel IB HSV1,2 IgM paneel (immunoblot) Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi vastane IgM seerumis/plasmas (paneel, immunoblot) Paneel 74 EI/Paneel 4635 L-4635 2485 VIR 20 Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi vastane IgG seerumis/plasmas (kinnitav uuring) a730 EI 2021-04-27 EI EI S,P-HSV1,2 IgG panel IB HSV1,2 IgG paneel (immunoblot) Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi vastane IgG seerumis/plasmas (paneel, immunoblot) Paneel 76 EI/Paneel 4634 L-4634 521 VIR 20 Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi vastane IgM seerumis a3313-6 JAH JAH EI S,P-HSV1,2 IgM HSV1,2 IgM Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P Euroimmun Analyzer I-2P 41149-6 78 JAH 3976 41149-6 Herpes simplex virus 1+2 Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord 2 MICRO Herpes simplex virus 1+2 IgM Ab [Presence] in Serum HSV1+2 IgM Ser Ql 1 Both 9,6445 2753 VIR 20 HSV1,2 IgG QN a1179 JAH EI JAH S,P-HSV1,2 IgG QN HSV1,2 IgG QN Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 82 JAH 5066 31411-2 Herpes simplex virus 1+2 Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn MICRO Herpes simplex virus 1+2 IgG Ab [Units/volume] in Serum HSV1+2 IgG Ser-aCnc 1 Both 10,18 2481 VIR 20 HSV1,2 IgG QN liikvoris a978 JAH JAH JAH CSF-HSV1,2 IgG QN HSV1,2 IgG QN liikvoris Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi vastase IgG hulk liikvoris QN kU/L kU/L 83 JAH 5067 A-5067 2480 VIR 20 HSV1,2 IgG indeks a976 JAH EI JAH CSF-S-HSV1,2 IgG-ind HSV1,2 IgG indeks Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi vastase IgG indeks QN 84 JAH 5059 13249-8 Herpes simplex virus 1+2 Ab.IgG ACnc Pt CSF Qn {Index_val} Index Value MICRO Herpes simplex virus 1+2 IgG Ab [Units/volume] in Cerebral spinal fluid HSV1+2 IgG CSF-aCnc 1 Both 10,18 503 VIR 20 HSV1,2 DNA paneel a347 Lihtherpeseviiruse 1. tüübi DNA plasmas a345 JAH EI EI XXX-HSV1 DNA HSV1 DNA Lihtherpeseviiruse 1. tüübi DNA N/P 16130-7 85 JAH 1609 16130-7 Herpes simplex virus 1 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0022% MICRO Herpes simplex virus 1 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV1 DNA XXX Ql PCR 1 Both 507 VIR 20 HSV1 DNA a7283-5 EI EI EI XXX-HSV1 DNA HSV1 DNA Lihtherpeseviiruse 1. tüübi DNA N/P 16130-7 85 JAH 1609 16130-7 Herpes simplex virus 1 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0022% MICRO Herpes simplex virus 1 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV1 DNA XXX Ql PCR 1 Both 510 VIR 20 HSV1 DNA a7283-3 EI EI EI XXX-HSV1 DNA HSV1 DNA Lihtherpeseviiruse 1. tüübi DNA N/P 16130-7 85 JAH 1609 16130-7 Herpes simplex virus 1 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0022% MICRO Herpes simplex virus 1 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV1 DNA XXX Ql PCR 1 Both 512 VIR 20 HSV1 DNA a7283-1 EI EI EI XXX-HSV1 DNA HSV1 DNA Lihtherpeseviiruse 1. tüübi DNA N/P 16130-7 85 JAH 1609 16130-7 Herpes simplex virus 1 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0022% MICRO Herpes simplex virus 1 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV1 DNA XXX Ql PCR 1 Both 551 VIR 20 Lihtherpeseviiruse 1. tüüp a7283 EI 2023-07-06 EI EI XXX-HSV1 DNA HSV1 DNA Lihtherpeseviiruse 1. tüübi DNA N/P Rotor-Gene 85 JAH 1609 16130-7 Herpes simplex virus 1 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0022% MICRO Herpes simplex virus 1 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV1 DNA XXX Ql PCR 1 Both 3113 VIR 20 Meningiiditekitajate DNA/RNA paneel a1586 Lihtherpeseviiruse 1. tüübi DNA a1587 JAH EI EI XXX-HSV1 DNA HSV1 DNA Lihtherpeseviiruse 1. tüübi DNA N/P 85 JAH 1609 16130-7 Herpes simplex virus 1 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0022% MICRO Herpes simplex virus 1 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV1 DNA XXX Ql PCR 1 Both 2487 VIR 20 Lihtherpesviiruse 1. tüübi IgM (kinnitav uuring) a727 EI 2021-04-27 EI EI S,P-HSV1 IgM IB HSV1 IgM (immunoblot) Lihtherpeseviiruse 1. tüübi vastane IgM seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 88 JAH 4646 A-4646 519 VIR 20 Lihtherpeseviiruse 1. tüübi vastane IgG seerumis a3313-7 JAH JAH EI S,P-HSV1 IgG HSV1 IgG Lihtherpeseviiruse 1. tüübi vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P Euroimmun Analyzer I-2P 51916-5 91 JAH 607 51916-5 Herpes simplex virus 1 Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Herpes simplex virus 1 IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HSV1 IgG Ser Ql EIA 1 Both 520 VIR 20 S-HSV1 IgG väärtus a33 JAH EI EI S,P-HSV1 IgG QN HSV1 IgG QN Lihtherpeseviiruse 1. tüübi vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 92 JAH 4162 7909-5 Herpes simplex virus 1 Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn 3 MICRO Herpes simplex virus 1 IgG Ab [Units/volume] in Serum HSV1 IgG Ser-aCnc 1 Both 10,4517 2489 VIR 20 Lihtherpesviiruse 1. tüübi IgG (kinnitav uuring) a725 EI 2021-04-27 EI EI S,P-HSV1 IgG IB HSV1 IgG (immunoblot) Lihtherpeseviiruse 1. tüübi vastane IgG seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 93 JAH 4644 33291-6 Herpes simplex virus 1 Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord IB 3 MICRO Herpes simplex virus 1 IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoblot HSV1 IgG Ser Ql IB 1 Both 9,4213 504 VIR 20 HSV1,2 DNA paneel a347 Lihtherpeseviiruse 2. tüübi DNA plasmas a346 JAH EI EI XXX-HSV2 DNA HSV2 DNA Lihtherpeseviiruse 2. tüübi DNA N/P 16131-5 97 JAH 1610 16131-5 Herpes simplex virus 2 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0089% MICRO Herpes simplex virus 2 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV2 DNA XXX Ql PCR 1 Both 506 VIR 20 HSV2 DNA a7283-6 EI EI EI XXX-HSV2 DNA HSV2 DNA Lihtherpeseviiruse 2. tüübi DNA N/P 16131-5 97 JAH 1610 16131-5 Herpes simplex virus 2 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0089% MICRO Herpes simplex virus 2 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV2 DNA XXX Ql PCR 1 Both 509 VIR 20 HSV2 DNA a7283-4 EI EI EI XXX-HSV2 DNA HSV2 DNA Lihtherpeseviiruse 2. tüübi DNA N/P 16131-5 97 JAH 1610 16131-5 Herpes simplex virus 2 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0089% MICRO Herpes simplex virus 2 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV2 DNA XXX Ql PCR 1 Both 513 VIR 20 HSV2 DNA a7283-2 EI EI EI XXX-HSV2 DNA HSV2 DNA Lihtherpeseviiruse 2. tüübi DNA N/P 16131-5 97 JAH 1610 16131-5 Herpes simplex virus 2 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0089% MICRO Herpes simplex virus 2 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV2 DNA XXX Ql PCR 1 Both 552 VIR 20 Lihtherpeseviiruse 2. tüüp a7284 EI 2023-07-06 EI EI XXX-HSV2 DNA HSV2 DNA Lihtherpeseviiruse 2. tüübi DNA N/P Rotor-Gene 16131-5 97 JAH 1610 16131-5 Herpes simplex virus 2 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0089% MICRO Herpes simplex virus 2 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV2 DNA XXX Ql PCR 1 Both 3114 VIR 20 Meningiiditekitajate DNA/RNA paneel a1586 Lihtherpeseviiruse 2. tüübi DNA a1588 JAH EI EI XXX-HSV2 DNA HSV2 DNA Lihtherpeseviiruse 2. tüübi DNA N/P 97 JAH 1610 16131-5 Herpes simplex virus 2 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0089% MICRO Herpes simplex virus 2 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV2 DNA XXX Ql PCR 1 Both 2488 VIR 20 Lihtherpesviiruse 2. tüübi IgM (kinnitav uuring) a728 EI 2021-04-27 EI EI S,P-HSV2 IgM IB HSV2 IgM (immunoblot) Lihtherpeseviiruse 2. tüübi vastane IgM seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 100 JAH 4647 A-4647 517 VIR 20 Lihtherpeseviiruse 2. tüübi vastane IgG seerumis a3313-8 JAH JAH EI S,P-HSV2 IgG HSV2 IgG Lihtherpeseviiruse 2. tüübi vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P Euroimmun Analyzer I-2P 43180-9 103 JAH 612 43180-9 Herpes simplex virus 2 Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Herpes simplex virus 2 IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HSV2 IgG Ser Ql EIA 1 Both 518 VIR 20 S-HSV2 IgG väärtus a53 JAH EI EI S,P-HSV2 IgG QN HSV2 IgG QN Lihtherpeseviiruse 2. tüübi vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 104 JAH 4161 7912-9 Herpes simplex virus 2 Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn 3 MICRO Herpes simplex virus 2 IgG Ab [Units/volume] in Serum HSV2 IgG Ser-aCnc 1 Both 11,0177 2490 VIR 20 Lihtherpesviiruse 2. tüübi IgG (kinnitav uuring) a726 EI 2021-04-27 EI EI S,P-HSV2 IgG IB HSV2 IgG (immunoblot) Lihtherpeseviiruse 2. tüübi vastane IgG seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 105 JAH 4645 16955-7 Herpes simplex virus 2 Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord IB 4 MICRO Herpes simplex virus 2 IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoblot HSV2 IgG Ser Ql IB 1 Both 10,0387 556 VIR 20 Tuulerõugeviirus a666 EI 2023-07-06 EI EI XXX-VZV DNA VZV DNA Tuulerõugeviiruse DNA N/P Rotor-Gene 11483-5 109 JAH 2511 11483-5 Varicella zoster virus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Varicella zoster virus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method VZV DNA XXX Ql PCR 1 Both 23,2617 585 VIR 20 Tuulerõugeviiruse DNA haavandikaapes a100 JAH JAH EI XXX-VZV DNA VZV DNA Tuulerõugeviiruse DNA N/P 11483-5 109 JAH 2511 11483-5 Varicella zoster virus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Varicella zoster virus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method VZV DNA XXX Ql PCR 1 Both 23,2617 603 VIR 20 Tuulerõugeviiruse DNA silmamaterjalis a101 EI EI EI XXX-VZV DNA VZV DNA Tuulerõugeviiruse DNA N/P 11483-5 109 JAH 2511 11483-5 Varicella zoster virus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Varicella zoster virus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method VZV DNA XXX Ql PCR 1 Both 23,2617 604 VIR 20 Tuulerõugeviiruse DNA liikvoris a87 EI EI EI XXX-VZV DNA VZV DNA Tuulerõugeviiruse DNA N/P 11483-5 109 JAH 2511 11483-5 Varicella zoster virus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Varicella zoster virus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method VZV DNA XXX Ql PCR 1 Both 23,2617 3116 VIR 20 Meningiiditekitajate DNA/RNA paneel a1586 Tuulerõugeviiruse DNA a1590 JAH EI EI XXX-VZV DNA VZV DNA Tuulerõugeviiruse DNA N/P 109 JAH 2511 11483-5 Varicella zoster virus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Varicella zoster virus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method VZV DNA XXX Ql PCR 1 Both 23,2617 545 VIR 20 Tuulerõugeviiruse vastane IgA seerumis a3305-1 JAH EI JAH S,P-VZV IgA VZV IgA Tuulerõugeviiruse vastane IgA seerumis/plasmas N/Pp/P Euroimmun Analyzer I-2P 110 JAH 4185 A-4185 543 VIR 20 Tuulerõugeviiruse vastane IgM seerumis a3305 JAH JAH EI S,P-VZV IgM VZV IgM Tuulerõugeviiruse vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 29662-4 112 JAH 700 29662-4 Varicella zoster virus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Varicella zoster virus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay VZV IgM Ser Ql EIA 1 Both 2689 VIR 20 VZV IgM QN a1123 JAH JAH JAH S,P-VZV IgM QN VZV IgM QN Tuulerõugeviiruse vastase IgM hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 113 JAH 2045 5404-9 Varicella zoster virus Ab.IgM ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO Varicella zoster virus IgM Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay VZV IgM Ser EIA-aCnc 1 Both 2336 VIR 20 VZV IgM liikvoris a991 EI 2021-04-27 EI EI CSF-VZV IgM VZV IgM liikvoris Tuulerõugeviiruse vastane IgM liikvoris N/Pp/P 114 JAH 701 69930-6 Varicella zoster virus Ab.IgM Threshold Pt CSF Ord EIA MICRO Varicella zoster virus IgM Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Immunoassay VZV IgM CSF Ql EIA 1 Both 11,4729 547 VIR 20 Tuulerõugeviiruse vastane IgG seerumis a3307 JAH JAH EI S,P-VZV IgG VZV IgG Tuulerõugeviiruse vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 15410-4 115 JAH 702 15410-4 Varicella zoster virus Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA 0,00% MICRO Varicella zoster virus IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay VZV IgG Ser Ql EIA 1 Both 548 VIR 20 S-VZV IgG väärtus a5039 JAH EI EI S,P-VZV IgG QN VZV IgG QN Tuulerõugeviiruse vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN U/L U/L 5403-1 116 JAH 2044 5403-1 Varicella zoster virus Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA ACU/mL; EIA Index 0,0023% MICRO Varicella zoster virus IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay VZV IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 2707 VIR 20 VZV IgG QN a1125 JAH EI JAH S,P-VZV IgG QN VZV IgG QN Tuulerõugeviiruse vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN U/L U/L 116 JAH 2044 5403-1 Varicella zoster virus Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA ACU/mL; EIA Index 0,0023% MICRO Varicella zoster virus IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay VZV IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 2910 VIR 20 VZV IgG liikvoris a1207 JAH JAH EI CSF-VZV IgG VZV IgG liikvoris Tuulerõugeviiruse vastane IgG liikvoris N/Pp/P 117 JAH 703 42537-1 Varicella zoster virus Ab.IgG ACnc Pt CSF Ord MICRO Varicella zoster virus IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid VZV IgG CSF Ql 1 Both 2637 VIR 20 VZV IgG QN liikvoris a1215 JAH JAH EI CSF-VZV IgG QN VZV IgG QN liikvoris VZV vastase IgG hulk liikvoris QN kU/L kU/L 118 JAH 5477 17764-2 Varicella zoster virus Ab.IgG ACnc Pt CSF Qn MICRO Varicella zoster virus IgG Ab [Units/volume] in Cerebral spinal fluid VZV IgG CSF-aCnc 1 Both 2638 VIR 20 VZV IgG indeks a1120 JAH JAH EI CSF-S-VZV IgG-ind VZV IgG indeks Tuulerõugeviiruse vastase IgG indeks QN 119 JAH 3015 96961-8 Varicella zoster virus Ab.IgG Index ACnc Pt Ser+CSF Qn {Index_val} Index MICRO Varicella zoster virus IgG Ab index [Units/volume] in Serum and CSF VZV IgG Index Ser+CSF-aCnc 1 Both 2644 VIR 20 CMV, EBV, HHV6 DNA paneel a1114 EI 2021-04-27 EI EI XXX-CMV, EBV, HHV6 DNA panel CMV, EBV, HHV6 DNA paneel Tsütomegaloviiruse, Epstein-Barri viiruse, inimese herpeseviiruse 6 DNA (paneel) Paneel 120 EI/Paneel 2866 L-2866 554 VIR 20 Epstein-Barr viirus a664 EI 2023-07-06 EI EI XXX-EBV DNA EBV DNA Epstein-Barr viiruse DNA N/P Rotor-Gene 5005-4 121 JAH 544 5005-4 Epstein Barr virus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Epstein Barr virus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method EBV DNA XXX Ql PCR 1 Both 592 VIR 20 Epstein-Barr viiruse DNA plasmas a344 JAH JAH EI XXX-EBV DNA EBV DNA Epstein-Barr viiruse DNA N/P 5005-4 121 JAH 544 5005-4 Epstein Barr virus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Epstein Barr virus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method EBV DNA XXX Ql PCR 1 Both 2684 VIR 20 EBV DNA a1116 EI EI JAH XXX-EBV DNA EBV DNA Epstein-Barr viiruse DNA N/P 121 JAH 544 5005-4 Epstein Barr virus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Epstein Barr virus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method EBV DNA XXX Ql PCR 1 Both 2257 VIR 20 Epstein-Barr viiruse DNA hulk a953 JAH EI JAH XXX-EBV DNA QN EBV DNA QN Epstein-Barr viiruse DNA hulk QN kIU/L kIU/L 122 JAH/Võrreld 6031 A-5493 452 VIR 20 Epstein-Barr viiruse vastased antikehad seerumis/plasmas (paneel) a3235 JAH JAH EI S,P-EBV Ab panel EBV Ab paneel Epstein-Barr viiruse vastased antikehad seerumis/plasmas (paneel) Paneel L-3272 124 JAH 3272 L-3272 453 VIR 20 EBV Ab paneel a3235 S-EBV VCA IgM a3235-1 JAH EI EI S,P-EBV VCA IgM EBV VCA IgM Epstein-Barr viiruse kapsiidi antigeeni vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 24115-8 127 JAH 546 24115-8 Epstein Barr virus capsid Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Epstein Barr virus capsid IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay EBV VCA IgM Ser Ql EIA 1 Both 455 VIR 20 EBV Ab paneel a3235 S-EBV VCA IgG a3235-3 JAH EI EI S,P-EBV VCA IgG EBV VCA IgG Epstein-Barr viiruse kapsiidi antigeeni vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 24114-1 129 JAH 547 24114-1 Epstein Barr virus capsid Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Epstein Barr virus capsid IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay EBV VCA IgG Ser Ql EIA 1 Both 456 VIR 20 EBV Ab paneel a3235 S-EBV VCA IgG avd a3235-4 JAH EI EI S,P-EBV VCA IgG avd EBV VCA IgG aviidsus Epstein-Barr viiruse kapsiidi antigeeni vastase IgG aviidsus seerumis/plasmas Tekst 69949-6 131 JAH 1989 69949-6 Epstein Barr virus capsid Ab.IgG avidity Threshold Pt Ser Ord EIA MICRO Epstein Barr virus capsid IgG Ab avidity [Presence] in Serum by Immunoassay EBV VCA IgG Avidity Ser Ql EIA 1 Both 26,9464 457 VIR 20 EBV Ab paneel a3235 S-EBV NA Ab a3235-5 JAH EI EI S,P-EBV NA Ab EBV NA Ab Epstein-Barr viiruse tuuma antigeeni vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 22296-8 136 JAH 1991 22296-8 Epstein Barr virus nuclear Ab ACnc Pt Ser Ord MICRO Epstein Barr virus nuclear Ab [Presence] in Serum EBV NA Ab Ser Ql 1 Both 454 VIR 20 EBV Ab paneel a3235 S-EBV EA Ab a3235-2 JAH EI EI S,P-EBV EA Ab EBV EA Ab Epstein-Barr viiruse varase antigeeni vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 5153-2 140 JAH 1990 5153-2 Epstein Barr virus early Ab ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Epstein Barr virus early Ab [Presence] in Serum by Immunoassay EBV EA Ab Ser Ql EIA 1 Both 553 VIR 20 Tsütomegaloviirus a663 EI 2023-07-06 EI EI XXX-CMV DNA CMV DNA Tsütomegaloviiruse DNA N/P Rotor-Gene 5000-5 143 JAH 535 5000-5 Cytomegalovirus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,00% MICRO Cytomegalovirus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method CMV DNA XXX Ql PCR 1 Both 593 VIR 20 Tsütomegaloviiruse DNA silmamaterjalis a268 JAH JAH EI XXX-CMV DNA CMV DNA Tsütomegaloviiruse DNA N/P 5000-5 143 JAH 535 5000-5 Cytomegalovirus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,00% MICRO Cytomegalovirus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method CMV DNA XXX Ql PCR 1 Both 606 VIR 20 Tsütomegaloviiruse DNA plasmas a79-35 EI EI EI XXX-CMV DNA CMV DNA Tsütomegaloviiruse DNA N/P 5000-5 143 JAH 535 5000-5 Cytomegalovirus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,00% MICRO Cytomegalovirus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method CMV DNA XXX Ql PCR 1 Both 2685 VIR 20 CMV DNA a1115 EI EI JAH XXX-CMV DNA CMV DNA Tsütomegaloviiruse DNA N/P 143 JAH 535 5000-5 Cytomegalovirus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,00% MICRO Cytomegalovirus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method CMV DNA XXX Ql PCR 1 Both 2264 VIR 20 Tsütomegaloviiruse DNA hulk a965 JAH JAH JAH XXX-CMV DNA QN CMV DNA QN Tsütomegaloviiruse DNA hulk täpsustamata materjalis QN kIU/L kIU/L 144 JAH/Võrreld 6032 34720-3 Cytomegalovirus DNA ACnc Pt XXX Qn Probe.amp.tar [IU]/mL IU/mL MICRO Cytomegalovirus DNA [Units/volume] (viral load) in Specimen by NAA with probe detection CMV DNA Spec NAA+probe-aCnc 1 Both 577 VIR 20 Tsütomegaloviiruse vastane IgM seerumis a3063-1 JAH JAH EI S,P-CMV IgM CMV IgM Tsütomegaloviiruse vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P immuunoflurestsents 22244-8 146 JAH 536 24119-0 Cytomegalovirus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Cytomegalovirus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay CMV IgM Ser Ql EIA 1 Both 2709 VIR 20 CMV IgM a3063 EI EI EI S,P-CMV IgM CMV IgM Tsütomegaloviiruse vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 146 JAH 536 24119-0 Cytomegalovirus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Cytomegalovirus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay CMV IgM Ser Ql EIA 1 Both 576 VIR 20 Tsütomegaloviiruse vastane IgG seerumis a3062-1 JAH JAH EI S,P-CMV IgG CMV IgG Tsütomegaloviiruse vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P immuunoflurestsents 49539-0 147 JAH 538 13949-3 Cytomegalovirus Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Cytomegalovirus IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay CMV IgG Ser Ql EIA 1 Both 2708 VIR 20 CMV IgG a3062 EI EI EI S,P-CMV IgG CMV IgG Tsütomegaloviiruse vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 147 JAH 538 13949-3 Cytomegalovirus Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Cytomegalovirus IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay CMV IgG Ser Ql EIA 1 Both 1935 VIR 20 CMV IgG väärtus a3062-2 JAH EI EI S,P-CMV IgG QN CMV IgG QN Tsütomegaloviiruse vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Cobas6000 149 JAH 537 5124-3 Cytomegalovirus Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA 0,01% MICRO Cytomegalovirus IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay CMV IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 2720 VIR 20 CMV IgG aviidsus QL a1024-2 JAH JAH JAH S,P-CMV IgG avd CMV IgG aviidsus Tsütomegaloviiruse vastase IgG aviidsus seerumis/plasmas Tekst 151 JAH 4311 78445-4 Cytomegalovirus Ab.IgG avidity Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA MICRO Cytomegalovirus IgG Ab avidity [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay CMV IgG Avidity SerPl Ql EIA 1 Both 22,3396 555 VIR 20 Inimese herpeseviirus 6 a665 EI 2023-07-06 EI EI XXX-HHV6 DNA HHV6 DNA Inimese herpeseviiruse 6 DNA N/P Rotor-Gene 29495-9 154 JAH 2508 29495-9 Herpes virus 6 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Herpes virus 6 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HHV6 DNA XXX Ql PCR 1 Both 24,4635 605 VIR 20 Inimese herpeseviiruse 6. tüübi DNA plasmas a601 JAH JAH EI XXX-HHV6 DNA HHV6 DNA Inimese herpeseviiruse 6 DNA N/P 29495-9 154 JAH 2508 29495-9 Herpes virus 6 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Herpes virus 6 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HHV6 DNA XXX Ql PCR 1 Both 24,4635 2683 VIR 20 HHV6 DNA a1118 EI EI JAH XXX-HHV6 DNA HHV6 DNA Inimese herpeseviiruse 6 DNA N/P 154 JAH 2508 29495-9 Herpes virus 6 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Herpes virus 6 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HHV6 DNA XXX Ql PCR 1 Both 24,4635 3115 VIR 20 Meningiiditekitajate DNA/RNA paneel a1586 Inimese herpeseviiruse 6 DNA a1589 JAH EI EI XXX-HHV6 DNA HHV6 DNA Inimese herpeseviiruse 6 DNA N/P 154 JAH 2508 29495-9 Herpes virus 6 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Herpes virus 6 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HHV6 DNA XXX Ql PCR 1 Both 24,4635 2299 VIR 20 Inimese herpeseviiruse 6 vastane IgM seerumis a45-129 JAH EI JAH S,P-HHV6 IgM HHV6 IgM Inimese herpeseviiruse 6 vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 155 JAH 595 41147-0 Herpes virus 6 Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord MICRO Herpes virus 6 IgM Ab [Presence] in Serum HHV6 IgM Ser Ql 1 Both 1694 VIR 20 Inimese herpeseviiruse 6 vastane IgG seerumis a348 JAH EI JAH S,P-HHV6 IgG HHV6 IgG Inimese herpeseviiruse 6 vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 41148-8 157 JAH 596 41148-8 Herpes virus 6 Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord MICRO Herpes virus 6 IgG Ab [Presence] in Serum HHV6 IgG Ser Ql 1 Both 557 VIR 20 Inimese herpeseviirus 7 a667 EI 2023-07-06 EI EI XXX-HHV7 DNA HHV7 DNA Inimese herpeseviiruse 7 DNA N/P 44423-2 159 JAH 4163 44423-2 Herpes virus 7 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 9 MICRO Herpes virus 7 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HHV7 DNA XXX Ql PCR 1 Both 12,2552 2483 VIR 20 Inimese herpesviiruse 7 vastane IgM seerumis a951 JAH EI JAH S,P-HHV7 IgM titr HHV7 IgM tiiter Inimese herpeseviiruse 7 vastase IgM tiiter seerumis/plasmas Tekst 160 JAH 5384 43022-3 Herpes virus 7 Ab.IgM Titr Pt Ser Qn {titer} titer MICRO Herpes virus 7 IgM Ab [Titer] in Serum HHV7 IgM Titr Ser 1 Both 2482 VIR 20 Inimese herpesviiruse 7 vastane IgG seerumis a950 JAH EI JAH S,P-HHV7 IgG titr HHV7 IgG tiiter Inimese herpeseviiruse 7 vastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst 161 JAH 5385 43023-1 Herpes virus 7 Ab.IgG Titr Pt Ser Qn {titer} titer MICRO Herpes virus 7 IgG Ab [Titer] in Serum HHV7 IgG Titr Ser 1 Both 1968 VIR 20 Polüoomiviirus JC DNA a629 JAH JAH JAH XXX-Polyomavirus JC DNA Polüoomiviirus JC DNA Polüoomiviiruse tüüp JC DNA N/P 166 JAH 615 42921-7 JC virus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO JC virus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method JCPyV DNA XXX Ql PCR 1 Both 3017 VIR 20 Polüoomiviirus JC DNA QN a743-1 JAH JAH JAH XXX-Polyomavirus JC DNA QN Polüoomiviirus JC DNA QN Polüoomiviiruse tüüp JC DNA hulk QN kIU/L kIU/L 167 JAH/Võrreld 6630 A-5551 418 VIR 20 A-hepatiidi viiruse vastane IgM seerumis/plasmas a1482 JAH EI JAH S,P-HAV IgM HAV IgM A-hepatiidi viiruse vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 13950-1 172 JAH 573 13950-1 Hepatitis A virus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA 0,01% MICRO Hepatitis A virus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HAV IgM Ser Ql EIA 1 Both 1727 VIR 20 A-hepatiidi viiruse vastane IgG a215 JAH JAH JAH S,P-HAV IgG HAV IgG A-hepatiidi viiruse vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 40724-7 173 JAH 574 40724-7 Hepatitis A virus Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Hepatitis A virus IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HAV IgG Ser Ql EIA 1 Both 1733 VIR 20 B-hepatiidi viiruse DNA hulk plasmas a45-152 EI EI EI S,P-HBV DNA QN HBV DNA QN B-hepatiidi viiruse DNA hulk seerumis/plasmas QN kIU/L kU/L 42595-9 177 JAH/Võrreld 578 42595-9 Hepatitis B virus DNA ACnc Pt Ser/Plas Qn Probe.amp.tar [IU]/mL IU/mL MICRO Hepatitis B virus DNA [Units/volume] (viral load) in Serum or Plasma by Probe and target amplification method HBV DNA SerPl PCR-aCnc 1 Both 19,7237 1951 VIR 20 B-hepatiidi viiruse DNA hulk plasmas a691 JAH JAH EI S,P-HBV DNA QN HBV DNA QN B-hepatiidi viiruse DNA hulk seerumis/plasmas QN kIU/L IU/mL 177 JAH/Võrreld 578 42595-9 Hepatitis B virus DNA ACnc Pt Ser/Plas Qn Probe.amp.tar [IU]/mL IU/mL MICRO Hepatitis B virus DNA [Units/volume] (viral load) in Serum or Plasma by Probe and target amplification method HBV DNA SerPl PCR-aCnc 1 Both 19,7237 427 VIR 20 B-hepatiidi viiruse pinna antigeen seerumis/plasmas a3076-3 JAH JAH EI S,P-HBsAg HBsAg B-hepatiidi viiruse pinnaantigeen seerumis/plasmas N/Pp/P 5196-1 179 JAH 579 5196-1 Hepatitis B virus surface Ag ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Hepatitis B virus surface Ag [Presence] in Serum by Immunoassay HBV surface Ag Ser Ql EIA 1 Both 428 VIR 20 B-hepatiidi viiruse pinnaantigeen seerumis/plasmas (kinnitav uuring) a45-167 JAH JAH EI S,P-HBsAg conf HBsAg (kinnitav) B-hepatiidi viiruse pinnaantigeen seerumis/plasmas (kinnitav uuring) N/Pp/P 7905-3 180 JAH 580 7905-3 Hepatitis B virus surface Ag ACnc Pt Ser Ord Neut MICRO Hepatitis B virus surface Ag [Presence] in Serum by Neutralization test HBV surface Ag Ser Ql Nt 1 Both 429 VIR 20 B-hepatiidi viiruse pinnaantigeen seerumis (kinnitav uuring) % a45-165 JAH EI EI S,P-HBsAg conf (%) HBsAg (kinnitav, %) B-hepatiidi viiruse pinnaantigeen seerumis/plasmas (kinnitav uuring, neutralisatsiooni protsent) QN % % Cobas 6000 181 JAH 4537 70154-0 Hepatitis B virus surface Ag AFr Pt Ser/Plas Qn Confirm %{neutralization} % neutralization 1 MICRO Hepatitis B virus surface Ag in Serum or Plasma by Confirmatory method HBV surface Ag SerPl Cfm-% 1 Both 8,1319 1779 VIR 20 B-hepatiidi viiruse pinnaantigeeni vastaste antikehade hulk seerumis a3092-3 JAH JAH EI S,P-HBs Ab HBs Ab B-hepatiidi viiruse pinnaantigeeni vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P Cobas e411 182 JAH 4538 22322-2 Hepatitis B virus surface Ab PrThr Pt Ser Ord 59 MICRO Hepatitis B virus surface Ab [Presence] in Serum HBV surface Ab Ser Ql 1 Both 9,1376 431 VIR 20 S-HBs Ab väärtus a3092 JAH EI EI S,P-HBs Ab QN HBs Ab QN B-hepatiidi viiruse pinnaantigeeni vastaste antikehade hulk seerumis/plasmas QN IU/L IU/L 5193-8 183 JAH 581 5193-8 Hepatitis B virus surface Ab ACnc Pt Ser Qn EIA m[IU]/mL mIU/mL MICRO Hepatitis B virus surface Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay HBV surface Ab Ser EIA-aCnc 1 Both 432 VIR 20 B-hepatiidi viiruse tuuma antigeeni vastane IgM seerumis/plasmas a1480 JAH JAH JAH S,P-HBc IgM HBc IgM B-hepatiidi viiruse tuuma antigeeni vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 184 JAH 582 24113-3 Hepatitis B virus core Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Hepatitis B virus core IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HBV core IgM Ser Ql EIA 1 Both 433 VIR 20 B-hepatiidi viiruse tuuma antigeeni vastased antikehad seerumis/plasmas a3067-3 JAH JAH EI S,P-HBc Ab HBc Ab B-hepatiidi viiruse tuuma antigeeni vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 13952-7 185 JAH 583 13952-7 Hepatitis B virus core Ab ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Hepatitis B virus core Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HBV core Ab Ser Ql EIA 1 Both 434 VIR 20 B-hepatiidi viiruse ümbrise antigeen seerumis/plasmas a1399 JAH JAH JAH S,P-HBe Ag HBe Ag B-hepatiidi viiruse ümbrise antigeen seerumis/plasmas N/Pp/P 13954-3 186 JAH 584 13954-3 Hepatitis B virus little e Ag ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Hepatitis B virus e Ag [Presence] in Serum by Immunoassay HBV e Ag Ser Ql EIA 1 Both 435 VIR 20 B-hepatiidi viiruse ümbrise antigeeni vastased antikehad seerumis/plasmas a1396 JAH JAH JAH S,P-HBe Ab HBe Ab B-hepatiidi viiruse ümbrise antigeeni vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 13953-5 187 JAH 585 13953-5 Hepatitis B virus little e Ab ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Hepatitis B virus e Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HBV e Ab Ser Ql EIA 1 Both 595 VIR 20 C-hepatiidi viiruse RNA hulk plasmas a1715 JAH JAH EI S,P-HCV RNA QN HCV RNA QN C-hepatiidi viiruse RNA hulk seerumis/plasmas QN kIU/L kIU/L 11011-4 189 JAH/Võrreld 591 11011-4 Hepatitis C virus RNA ACnc Pt Ser/Plas Qn Probe.amp.tar k[IU]/mL Thous IU/mL; units/mL 531 MICRO Hepatitis C virus RNA [Units/volume] (viral load) in Serum or Plasma by Probe and target amplification method HCV RNA SerPl PCR-aCnc 1 Both 16,5563 1732 VIR 20 C-hepatiidi viiruse genotüüp plasmas a45-156 JAH JAH JAH S,P-HCV genot HCV genotüüp C-hepatiidi viiruse genotüüp seerumis/plasmas Tekst 32286-7 190 JAH 2550 32286-7 Hepatitis C virus genotype Prid Pt Ser/Plas Nom Probe.amp.tar 842 MICRO Hepatitis C virus genotype [Identifier] in Serum or Plasma by Probe and target amplification method HCV Gentyp SerPl PCR 1 Both 16,5563 3136 VIR 20 HCV NS3 resistentsusmutatsioonide paneel a1669 JAH EI JAH P-HCV NS3 mut panel HCV NS3 resistentsusmutatsioonide paneel C-hepatiidi viiruse resistentsusmutatsioonid NS3 piirkonnas (paneel) Paneel 192 JAH 4636 L-4636 3137 VIR 20 Asunaprevir (gen) a1670 JAH EI JAH P-Asunaprevir (gen) HCV Asunaprevir (gen) C-hepatiidi viiruse asunapreviir-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst " " 193 JAH 4986 A-4986 3138 VIR 20 Boceprevir (gen) a1671 JAH EI JAH P-Boceprevir (gen) HCV Boceprevir (gen) C-hepatiidi viiruse botsepreviir-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst " " 194 JAH 4648 72859-2 Boceprevir Susc Pt Isolate OrdQn Genotyping ABXBACT Boceprevir [Susceptibility] by Genotype method Boceprevir Islt Genotyp 1 Both 21,2012 3139 VIR 20 Glecaprevir (gen) a1672 JAH EI JAH P-Glecaprevir (gen) HCV Glecaprevir (gen) C-hepatiidi viiruse glekapreviir-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst " " 195 JAH 5881 92733-5 Glecaprevir Susc Pt Isolate Ord Genotyping ABXBACT Glecaprevir [Susceptibility] by Genotype method Glecaprevir Islt Genotyp 1 Both 3140 VIR 20 Grazoprevir (gen) a1673 JAH EI JAH P-Grazoprevir (gen) HCV Grazoprevir (gen) C-hepatiidi viiruse grasopreviir-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst " " 196 JAH 4987 82523-2 Grazoprevir Susc Pt Isolate Ord Genotyping ABXBACT Grazoprevir [Susceptibility] Qualitative by Genotype method Grazoprevir Islt Ql Genotyp 1 Both 21,9845 3141 VIR 20 Paritaprevir (gen) a1674 JAH EI JAH P-Paritaprevir (gen) HCV Paritaprevir (gen) C-hepatiidi viiruse paritapreviir-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst " " 197 JAH 4649 82521-6 Paritaprevir Susc Pt Isolate Ord Genotyping ABXBACT Paritaprevir [Susceptibility] Qualitative by Genotype method Paritaprevir Islt Ql Genotyp 1 Both 21,2012 3142 VIR 20 Simepravir (gen) a1675 JAH EI JAH P-Simepravir (gen) HCV Simepravir (gen) C-hepatiidi viiruse simepraviir-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst " " 198 JAH 4650 A-4650 3143 VIR 20 Telaprevir (gen) a1676 JAH EI JAH P-Telaprevir (gen) HCV Telaprevir (gen) C-hepatiidi viiruse telapreviir-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst " " 199 JAH 4651 72860-0 Telaprevir Susc Pt Isolate OrdQn Genotyping ABXBACT Telaprevir [Susceptibility] by Genotype method Telaprevir Islt Genotyp 1 Both 21,2012 3144 VIR 20 Voxilaprevir (gen) a1677 JAH EI JAH P-Voxilaprevir (gen) HCV Voxilaprevir (gen) C-hepatiidi viiruse voksilapreviir-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst " " 200 JAH 5882 92734-3 Voxilaprevir Susc Pt Isolate Ord Genotyping ABXBACT Voxilaprevir [Susceptibility] by Genotype method Voxilaprevir Islt Genotyp 1 Both 3145 VIR 20 HCV NS5A resistentsusmutatsioonide paneel a1678 JAH EI JAH P-HCV NS5A mut panel HCV NS5A resistentsusmutatsioonide paneel C-hepatiidi viiruse resistentsusmutatsioonid NS5A piirkonnas (paneel) Paneel 202 JAH 4988 L-4988 3146 VIR 20 Daclatasvir (gen) a1679 JAH EI JAH P-Daclatasvir (gen) HCV Daclatasvir (gen) C-hepatiidi viiruse daklatasviir-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst " " 203 JAH 4989 82379-9 Daclatasvir Susc Pt Isolate Ord Genotyping ABXBACT Daclatasvir [Susceptibility] Qualitative by Genotype method Daclatasvir Islt Ql Genotyp 1 Both 21,9845 3147 VIR 20 Elbasvir (gen) a1680 JAH EI JAH P-Elbasvir (gen) HCV Elbasvir (gen) C-hepatiidi viiruse elbasviir-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst " " 204 JAH 4990 82376-5 Elbasvir Susc Pt Isolate Ord Genotyping ABXBACT Elbasvir [Susceptibility] Qualitative by Genotype method Elbasvir Islt Ql Genotyp 1 Observation 22,0169 3148 VIR 20 Ledipasvir (gen) a1681 JAH EI JAH P-Ledipasvir (gen) HCV Ledipasvir (gen) C-hepatiidi viiruse ledipasviir-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst " " 205 JAH 4991 82377-3 Ledipasvir Susc Pt Isolate Ord Genotyping ABXBACT Ledipasvir [Susceptibility] Qualitative by Genotype method Ledipasvir Islt Ql Genotyp 1 Observation 22,0169 3149 VIR 20 Ombitasvir (gen) a1682 JAH EI JAH P-Ombitasvir (gen) HCV Ombitasvir (gen) C-hepatiidi viiruse ombitasviir-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst " " 206 JAH 4992 82378-1 Ombitasvir Susc Pt Isolate Ord Genotyping ABXBACT Ombitasvir [Susceptibility] Qualitative by Genotype method Ombitasvir Islt Ql Genotyp 1 Observation 22,0169 3150 VIR 20 Pibrentasvir (gen) a1683 JAH EI JAH P-Pibrentasvir (gen) HCV Pibrentasvir (gen) C-hepatiidi viiruse pibrentasviir-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst " " 207 JAH 5883 92735-0 Pibrentasvir Susc Pt Isolate Ord Genotyping ABXBACT Pibrentasvir [Susceptibility] by Genotype method Pibrentasvir Islt Genotyp 1 Both 3151 VIR 20 Velpatasvir (gen) a1684 JAH EI JAH P-Velpatasvir (gen) HCV Velpatasvir (gen) C-hepatiidi viiruse velpatasviir-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst " " 208 JAH 4993 82520-8 Velpatasvir Susc Pt Isolate Ord Genotyping ABXBACT Velpatasvir [Susceptibility] Qualitative by Genotype method Velpatasvir Islt Ql Genotyp 1 Both 21,9845 447 VIR 20 C-hepatiidi viiruse vastased antikehad seerumis/plasmas a158 JAH JAH EI S,P-HCV Ab HCV Ab C-hepatiidi viiruse vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 13955-0 209 JAH 592 13955-0 Hepatitis C virus Ab ACnc Pt Ser Ord EIA 0,03% MICRO Hepatitis C virus Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HCV Ab Ser Ql EIA 1 Both 1952 VIR 20 D-hepatiidi viiruse RNA seerumis/plasmas a649 JAH JAH JAH S,P-HDV RNA HDV RNA D-hepatiidi viiruse RNA seerumis/plasmas N/P 211 JAH 594 7906-1 Hepatitis D virus RNA ACnc Pt Ser Ord Probe.amp.tar MICRO Hepatitis D virus RNA [Presence] in Serum by Probe & target amplification method HDV RNA Ser Ql PCR 1 Both 2583 VIR 20 D-hepatiidi viiruse vastased antikehad seerumis/plasmas a1102 JAH EI JAH S,P-HDV Ab HDV Ab D-hepatiidi viiruse vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 213 JAH 4325 13248-0 Hepatitis D virus Ab ACnc Pt Ser Ord 41 MICRO Hepatitis D virus Ab [Presence] in Serum HDV Ab Ser Ql 1 Both 11,5879 2333 VIR 20 E-hepatiidi viiruse RNA veres a987 JAH JAH JAH B-HEV RNA HEV RNA E-hepatiidi viiruse RNA veres N/P 215 JAH 2701 69577-5 Hepatitis E virus RNA Threshold Pt Bld Ord Probe.amp.tar 1 MICRO Hepatitis E virus RNA [Presence] in Blood by Probe and target amplification method HEV RNA Bld Ql PCR 1 Both 12,0093 1704 VIR 20 E-hepatiidi viiruse vastane IgM a265-2 EI 2019-09-25 JAH JAH S,P-HEV IgM HEV IgM E-hepatiidi viiruse vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 217 JAH 2970 14212-5 Hepatitis E virus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord MICRO Hepatitis E virus IgM Ab [Presence] in Serum HEV IgM Ser Ql 1 Both 11,4729 2732 VIR 20 HEV IgM a265-3 JAH JAH EI S,P-HEV IgM HEV IgM E-hepatiidi viiruse vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 217 JAH 2970 14212-5 Hepatitis E virus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord MICRO Hepatitis E virus IgM Ab [Presence] in Serum HEV IgM Ser Ql 1 Both 11,4729 1705 VIR 20 E-hepatiidi viiruse vastane IgG a264-2 EI 2019-09-25 JAH JAH S,P-HEV IgG HEV IgG E-hepatiidi viiruse vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 220 JAH 2971 49693-5 Hepatitis E virus Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA 3 MICRO Hepatitis E virus IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HEV IgG Ser Ql EIA 1 Both 14,0614 2731 VIR 20 HEV IgG a264-3 JAH JAH EI S,P-HEV IgG HEV IgG E-hepatiidi viiruse vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 220 JAH 2971 49693-5 Hepatitis E virus Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA 3 MICRO Hepatitis E virus IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HEV IgG Ser Ql EIA 1 Both 14,0614 1709 VIR 20 HIV-1 RNA (kvantitatiivne) plasmas a1718 JAH JAH EI S,P-HIV1 RNA QN HIV1 RNA QN Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi RNA hulk seerumis/plasmas QN copies/mL copies/mL 20447-9 225 JAH/Võrreld 602 20447-9 HIV 1 RNA NCnc Pt Ser/Plas Qn Probe.amp.tar {copies}/mL copies/mL; X100 copies/ml 626 MICRO HIV 1 RNA [#/volume] (viral load) in Serum or Plasma by Probe and target amplification method HIV1 RNA # SerPl PCR 1 Both 27,1284 2711 VIR 20 HIV1 RNA QN liikvoris a244 JAH JAH JAH XXX-HIV1 RNA QN HIV1 RNA QN Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi RNA hulk QN copies/mL copies/mL 226 JAH 4629 25836-8 HIV 1 RNA NCnc Pt XXX Qn Probe.amp.tar {copies}/mL copies/mL 4 MICRO HIV 1 RNA [#/volume] (viral load) in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HIV1 RNA # XXX PCR 1 Both 12,8209 501 VIR 20 HIV1,2 Ag+Ab a159 JAH JAH EI S,P-HIV1,2 Ag+Ab HIV1,2 Ag+Ab Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. ja 2. tüübi vastased antikehad, p24 antigeen seerumis/plasmas N/Pp/P 56888-1 235 JAH 603 56888-1 HIV 1+2 Ab+HIV1 p24 Ag ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO HIV 1+2 Ab+HIV1 p24 Ag [Presence] in Serum by Immunoassay HIV 1+2 Ab+HIV1 p24 Ag Ser Ql EIA 1 Both 1691 VIR 20 Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. ja 2. tüübi vastased antikehad, p24 antigeen seerumis/plasmas (kinnitav uuring) a45-130 JAH EI JAH S,P-HIV1,2 Ag+Ab conf HIV1,2 Ag+Ab (kinnitav) Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. ja 2. tüübi vastased antikehad, p24 antigeen seerumis/plasmas (kinnitav uuring) N/Pp/P A-3195 236 JAH 3195 L-3195 598 VIR 20 Inimese T-lümfotroopse viiruse 1. ja 2. tüübi vastased antikehad seerumis a9440 JAH JAH EI S,P-HTLV1,2 Ab HTLV1,2 Ab Inimese T-lümfotroopse viiruse 1. ja 2. tüübi vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 22362-8 277 JAH 1982 22362-8 HTLV I+II Ab ACnc Pt Ser Ord 11 MICRO HTLV I+II Ab [Presence] in Serum HTLV I+II Ab Ser Ql 1 Both 17,7119 1710 VIR 20 Respiratoorsed viirused PCR a79-00 JAH JAH JAH XXX-RespVir RNA/DNA panel Hingamisteede viiruste RNA/DNA paneel Hingamisteede viiruste RNA/DNA täpsustamata materjalis (paneel) Paneel L-2942 278 EI/Paneel 2942 L-2942 482 VIR 20 Gripi- ja RS-viiruste RNA (paneel) ninakaapes a364 JAH JAH EI XXX-RespVir RNA panel Hingamisteede viiruste RNA paneel Hingamisteede viiruste (A-, B-gripi, RSV) RNA (paneel) Paneel L-3019 280 EI/Paneel 4339 L-4339 2857 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA paneel a1314 JAH JAH EI XXX-Influenza A, B, SARS-CoV-2 RNA panel A-, B-gripi viiruse, SARS-CoV-2 RNA paneel A-, B-gripi viiruse, SARS koroonaviirus 2 RNA (paneel) Paneel CobasLiat 284 EI/Paneel 5947 L-5418 2820 VIR 20 Rotaviiruse, Adenoviiruse, Noroviiruse antigeenide immuunkromatograafiline uuring a10-741 JAH JAH EI St-Adenovirus, Rotavirus, Norovirus Ag panel Adenoviiruse, Rotaviiruse, Noroviiruse Ag paneel roojas (ribaanalüüs) Adenoviiruse, rotaviiruse ja noroviiruse Ag roojas (paneel, ribaanalüüs) Paneel 290 JAH 5821 80374-2 Adenovirus & Norovirus & Rotavirus Ag panel - Pt Stool - IA.rapid PANEL.MICRO Adenovirus and Norovirus and Rotavirus Ag panel - Stool by Rapid immunoassay Adeno + Noro + Rota Ag Pnl Stl EIA.rap 1 Order 558 VIR 20 Adenoviirus a668 EI 2023-07-06 EI EI XXX-Adenovirus DNA Adenoviiruse DNA Inimese adenoviiruse DNA N/P Rotor-Gene 39528-5 292 JAH 1646 39528-5 Adenovirus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Adenovirus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HAdV DNA XXX Ql PCR 1 Both 1714 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA paneel a79-00 Adenoviirus PCR a79-203 JAH EI JAH XXX-Adenovirus DNA Adenoviiruse DNA Inimese adenoviiruse DNA N/P 39528-5 292 JAH 1646 39528-5 Adenovirus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Adenovirus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HAdV DNA XXX Ql PCR 1 Both 2559 VIR 20 Adenoviirus F 40/41 a10-719 JAH EI EI St-Adenovirus 40, 41 DNA Adenoviiruse 40, 41 DNA roojas Adenoviiruse 40, 41 DNA roojas N/P 294 JAH 5518 92690-7 Adenovirus 40+41 DNA PrThr Pt Stool Ord Probe.amp.tar MICRO Adenovirus 40+41 DNA [Presence] in Stool by NAA with probe detection AdV 40+41 DNA Stl Ql NAA+probe 1 Both 1395 VIR 20 Adenoviiruse antigeeni (serotüübid 40, 41) immuunkromatograafiline uuring a10-22 JAH JAH EI XXX-Adenovirus Ag strip Adenoviiruse Ag (ribaanalüüs) Inimese adenoviiruse antigeen täpsustamata materjalis (ribaanalüüs) N/P 31714-9 295 JAH 3018 31714-9 Adenovirus Ag ACnc Pt XXX Ord 29 MICRO Adenovirus Ag [Presence] in Unspecified specimen HAdV Ag XXX Ql 1 Both 12,634 483 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA paneel a364 A-gripiviirused PCR a364-1 JAH EI EI XXX-Influenza A virus RNA A-gripi viiruse RNA A-gripi viiruse RNA N/P 34487-9 299 JAH 1643 34487-9 Influenza virus A RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Influenza virus A RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method FLUAV RNA XXX Ql PCR 1 Both 1717 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA paneel a79-00 A-gripiviirused PCR a79-200 JAH EI JAH XXX-Influenza A virus RNA A-gripi viiruse RNA A-gripi viiruse RNA N/P 34487-9 299 JAH 1643 34487-9 Influenza virus A RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Influenza virus A RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method FLUAV RNA XXX Ql PCR 1 Both 2777 VIR 20 A-gripi viiruse RNA a370 EI EI EI XXX-Influenza A virus RNA A-gripi viiruse RNA A-gripi viiruse RNA N/P 299 JAH 1643 34487-9 Influenza virus A RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Influenza virus A RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method FLUAV RNA XXX Ql PCR 1 Both 2871 VIR 20 A-, B-gripi viiruse, SARS-CoV-2 RNA paneel a1314 A-gripi viiruse RNA a1314-1 JAH EI EI XXX-Influenza A virus RNA A-gripi viiruse RNA A-gripi viiruse RNA N/P 299 JAH 1643 34487-9 Influenza virus A RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Influenza virus A RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method FLUAV RNA XXX Ql PCR 1 Both 484 VIR 20 A(H1N1)-gripiviirus PCR a362 EI EI EI XXX-Influenza A H1N1 virus RNA A (H1N1)-gripi viiruse RNA A (H1N1)-gripi viiruse RNA N/P 55465-9 301 JAH 2708 55465-9 Influenza virus A H1 2009 pandemic RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Influenza virus A H1 2009 pandemic RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method FLUAV H1 2009 pandemic RNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4393 485 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA paneel a364 B-gripiviirused PCR a364-2 JAH EI EI XXX-Influenza B virus RNA B-gripi viiruse RNA B-gripi viiruse RNA N/P 40982-1 309 JAH 1644 40982-1 Influenza virus B RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Influenza virus B RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method FLUBV RNA XXX Ql PCR 1 Both 1715 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA paneel a79-00 B-gripiviirused PCR a79-201 JAH EI JAH XXX-Influenza B virus RNA B-gripi viiruse RNA B-gripi viiruse RNA N/P 40982-1 309 JAH 1644 40982-1 Influenza virus B RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Influenza virus B RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method FLUBV RNA XXX Ql PCR 1 Both 2778 VIR 20 B-gripi viiruse RNA a363 EI EI EI XXX-Influenza B virus RNA B-gripi viiruse RNA B-gripi viiruse RNA N/P 309 JAH 1644 40982-1 Influenza virus B RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Influenza virus B RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method FLUBV RNA XXX Ql PCR 1 Both 2872 VIR 20 A-, B-gripi viiruse, SARS-CoV-2 RNA paneel a1314 B-gripi viiruse RNA a1314-2 JAH EI EI XXX-Influenza B virus RNA B-gripi viiruse RNA B-gripi viiruse RNA N/P 309 JAH 1644 40982-1 Influenza virus B RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Influenza virus B RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method FLUBV RNA XXX Ql PCR 1 Both 1712 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA paneel a79-00 Metapneumoviirus PCR a79-205 JAH EI JAH XXX-Metapneumovirus RNA Metapneumoviiruse RNA Metapneumoviiruse RNA N/P 38917-1 318 JAH 1647 38917-1 Human metapneumovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human metapneumovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method hMPV RNA XXX Ql PCR 1 Both 24,5193 1716 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA paneel a79-00 Paragripiviirused PCR a79-202 JAH EI JAH XXX-Parainfluenza virus RNA Paragripiviiruse RNA Paragripiviiruse RNA N/P 61365-3 319 JAH 1649 61365-3 Parainfluenza virus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Parainfluenza virus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HPIV RNA XXX Ql PCR 1 Both 1713 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA paneel a79-00 Rinoviirus-A PCR a79-206 JAH EI JAH XXX-Rhinovirus RNA Rinoviiruse RNA Rinoviiruse RNA N/P 7993-9 326 JAH 1650 7993-9 Rhinovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Rhinovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method Rhinovirus RNA XXX Ql PCR 1 Both 1711 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA paneel a79-00 RSV PCR a79-204 JAH EI JAH XXX-RSV RNA RSV RNA RS-viiruse RNA N/P 40988-8 327 JAH 1645 40988-8 Respiratory syncytial virus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Respiratory syncytial virus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method RSV RNA XXX Ql PCR 1 Both 1851 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA paneel a364 RS-viiruse RNA a364-3 JAH EI EI XXX-RSV RNA RSV RNA RS-viiruse RNA N/P 327 JAH 1645 40988-8 Respiratory syncytial virus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Respiratory syncytial virus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method RSV RNA XXX Ql PCR 1 Both 2779 VIR 20 RSV RNA a583 EI EI EI XXX-RSV RNA RSV RNA RS-viiruse RNA N/P 327 JAH 1645 40988-8 Respiratory syncytial virus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Respiratory syncytial virus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method RSV RNA XXX Ql PCR 1 Both 2813 VIR 20 SARS koroonaviirus 2 RNA a1919 JAH JAH EI XXX-SARS-CoV-2 RNA SARS koroonaviirus 2 RNA SARS koroonaviirus 2 RNA N/P 333 JAH 5806 94309-2 SARS coronavirus 2 RNA PrThr Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO SARS-CoV-2 (COVID-19) RNA [Presence] in Unspecified specimen by NAA with probe detection SARS-CoV-2 RNA XXX Ql NAA+probe 1 Both 2873 VIR 20 A-, B-gripi viiruse, SARS-CoV-2 RNA paneel a1314 SARS koroonaviirus 2 RNA (kiiruuring) a1314-3 JAH EI EI XXX-SARS-CoV-2 RNA SARS koroonaviirus 2 RNA SARS koroonaviirus 2 RNA N/P 333 JAH 5806 94309-2 SARS coronavirus 2 RNA PrThr Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO SARS-CoV-2 (COVID-19) RNA [Presence] in Unspecified specimen by NAA with probe detection SARS-CoV-2 RNA XXX Ql NAA+probe 1 Both 2874 VIR 20 SARS koroonaviirus 2 Ab a1326 EI 2023-03-13 EI EI S,P-SARS-CoV-2 Ab SARS koroonaviirus 2 Ab SARS koroonaviirus 2 vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 341 JAH 5876 94762-2 SARS coronavirus 2 Ab PrThr Pt Ser/Plas Ord IA MICRO SARS-CoV-2 (COVID-19) Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay SARS-CoV-2 Ab SerPl Ql IA 1 Both 2875 VIR 20 SARS koroonaviirus 2 Ab hulk seerumis/plasmas a1325 EI 2023-03-13 EI EI S,P-SARS-CoV-2 Ab QN SARS koroonaviirus 2 Ab QN SARS koroonaviirus 2 vastaste antikehade hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 342 JAH 5979 94769-7 SARS coronavirus 2 Ab ACnc Pt Ser/Plas Qn IA [IU]/mL IU/mL MICRO SARS-CoV-2 (COVID-19) Ab [Units/volume] in Serum or Plasma by Immunoassay SARS-CoV-2 Ab SerPl IA-aCnc 1 Both 3064 VIR 20 SARS-CoV-2 viiruse ogavalgu vastaste antikehade hulk plasmas a1543 EI 2023-10-25 EI EI S,P-SARS-CoV-2 Ab QN SARS koroonaviirus 2 Ab QN SARS koroonaviirus 2 vastaste antikehade hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 342 JAH 5979 94769-7 SARS coronavirus 2 Ab ACnc Pt Ser/Plas Qn IA [IU]/mL IU/mL MICRO SARS-CoV-2 (COVID-19) Ab [Units/volume] in Serum or Plasma by Immunoassay SARS-CoV-2 Ab SerPl IA-aCnc 1 Both 2899 VIR 20 SARS koroonaviirus 2 IgM a1348 JAH EI JAH S,P-SARS-CoV-2 IgM SARS koroonaviirus 2 IgM SARS koroonaviirus 2 vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 343 JAH 5833 94564-2 SARS coronavirus 2 Ab.IgM PrThr Pt Ser/Plas Ord IA MICRO SARS-CoV-2 (COVID-19) IgM Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay SARS-CoV-2 IgM SerPl Ql IA 1 Both 2822 VIR 20 SARS - koroonaviirus 2 IgG seerumis/plasmas a1273 EI 2023-10-27 EI EI S,P-SARS-CoV-2 IgG SARS koroonaviirus 2 IgG SARS koroonaviirus 2 vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 345 JAH 5823 94563-4 SARS coronavirus 2 Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IA MICRO SARS-CoV-2 (COVID-19) IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay SARS-CoV-2 IgG SerPl Ql IA 1 Both 2894 VIR 20 SARS koroonaviirus 2 vastase IgG hulk a1274 EI 2023-10-27 EI EI S,P-SARS-CoV-2 IgG QN SARS koroonaviirus 2 IgG QN SARS koroonaviirus 2 vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 346 JAH 5963 94505-5 SARS coronavirus 2 Ab.IgG ACnc Pt Ser/Plas Qn IA [arb'U]/mL arb U/mL MICRO SARS-CoV-2 (COVID-19) IgG Ab [Units/volume] in Serum or Plasma by Immunoassay SARS-CoV-2 IgG SerPl IA-aCnc 1 Both 1764 VIR 20 Lähis-Ida koroonaviiruse nakkus (MERS-CoV) a45-134 EI 2021-04-27 EI EI XXX-Coronavirus RNA Koroonaviiruse RNA Koroonaviiruse RNA N/P 41001-9 349 JAH 1648 41001-9 Human coronavirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human coronavirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HCoV RNA XXX Ql PCR 1 Both 1723 VIR 20 Hingamisteede bakterite DNA paneel a208 Legionella pneumophila PCR a206 JAH EI JAH XXX-L pneumophila DNA Legionella pneumophila DNA Legionella pneumophila DNA N/P 21363-7 356 JAH 663 21363-7 Legionella pneumophila DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Legionella pneumophila DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method L pneumo DNA XXX Ql PCR 1 Both 571 VIR 20 Legionella pneumophila antigeen uriinis a1129 JAH JAH EI U-L pneumophila Ag Legionella pneumophila Ag uriinis Legionella pneumophila antigeen uriinis N/P 31868-3 357 JAH 616 31868-3 Legionella pneumophila 1 Ag ACnc Pt Urine Ord MICRO Legionella pneumophila 1 Ag [Presence] in Urine L pneumo1 Ag Ur Ql 1 Both 1966 VIR 20 L pneumophila 1-7 IgM a723 EI 2021-04-27 EI EI S,P-L pneumophila 1-7 IgM Legionella pneumophila 1-7 IgM Legionella pneumophila serotüüpide 1-7 vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 358 JAH 617 49914-5 Legionella pneumophila 1+2+3+4+5+6 Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord MICRO Legionella pneumophila 1+2+3+4+5+6 IgM Ab [Presence] in Serum L pneumo pool 1-6 IgM Ser Ql 1 Both 21,1139 1965 VIR 20 L pneumophila 1-7 IgG a724 EI 2021-04-27 EI EI S,P-L pneumophila 1-7 IgG Legionella pneumophila 1-7 IgG Legionella pneumophila serotüüpide 1-7 vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 360 JAH 618 49913-7 Legionella pneumophila Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord MICRO Legionella pneumophila IgG Ab [Presence] in Serum L pneumo IgG Ser Ql 1 Both 18,3552 1718 VIR 20 Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae DNA paneel a620 Mycoplasma pneumoniae DNA a620-2 JAH EI JAH XXX-M pneumoniae DNA Mycoplasma pneumoniae DNA Mycoplasma pneumoniae DNA N/P 29257-3 363 JAH 664 29257-3 Mycoplasma pneumoniae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma pneumoniae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method M pneumo DNA XXX Ql PCR 1 Both 1725 VIR 20 Hingamisteede bakterite DNA paneel a208 Mycoplasma pneumoniae PCR a204 JAH EI JAH XXX-M pneumoniae DNA Mycoplasma pneumoniae DNA Mycoplasma pneumoniae DNA N/P 29257-3 363 JAH 664 29257-3 Mycoplasma pneumoniae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma pneumoniae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method M pneumo DNA XXX Ql PCR 1 Both 3126 VIR 20 Meningiiditekitajate DNA/RNA paneel a1586 Mycoplasma pneumoniae DNA a1582 JAH EI EI XXX-M pneumoniae DNA Mycoplasma pneumoniae DNA Mycoplasma pneumoniae DNA N/P 363 JAH 664 29257-3 Mycoplasma pneumoniae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma pneumoniae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method M pneumo DNA XXX Ql PCR 1 Both 531 VIR 20 Mycoplasma pneumoniae vastane IgA seerumis a3276-1 JAH JAH EI S,P-M pneumoniae IgA Mycoplasma pneumoniae IgA Mycoplasma pneumoniae vastane IgA seerumis/plasmas N/Pp/P 26684-1 364 JAH 1532 26684-1 Mycoplasma pneumoniae Ab.IgA ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Mycoplasma pneumoniae IgA Ab [Presence] in Serum by Immunoassay M pneumo IgA Ser Ql EIA 1 Both 527 VIR 20 Mycoplasma pneumoniae vastane IgM seerumis a3276-3 JAH JAH EI S,P-M pneumoniae IgM Mycoplasma pneumoniae IgM Mycoplasma pneumoniae vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 5257-1 366 JAH 1534 5257-1 Mycoplasma pneumoniae Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Mycoplasma pneumoniae IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay M pneumo IgM Ser Ql EIA 1 Both 529 VIR 20 Mycoplasma pneumoniae vastane IgG seerumis a3276-2 JAH JAH EI S,P-M pneumoniae IgG Mycoplasma pneumoniae IgG Mycoplasma pneumoniae vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 45224-3 368 JAH 2039 45224-3 Mycoplasma pneumoniae Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Mycoplasma pneumoniae IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay M pneumo IgG Ser Ql EIA 1 Both 19,4557 530 VIR 20 M pneum IgG väärtus a5031 JAH EI EI S,P-M pneumoniae IgG QN Mycoplasma pneumoniae IgG QN Mycoplasma pneumoniae vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 5255-5 369 JAH 1533 5255-5 Mycoplasma pneumoniae Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO Mycoplasma pneumoniae IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay M pneumo IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 1895 VIR 20 Chlamydophila pneumoniae ja Mycoplasma pneumoniae DNA a620 JAH JAH EI XXX-C pneumoniae, M pneumoniae DNA panel Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae DNA paneel Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae DNA (paneel) Paneel 371 EI/Paneel 4338 L-4338 1719 VIR 20 Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae DNA paneel a620 Chlamydophila pneumoniae DNA a620-1 JAH EI JAH XXX-C pneumoniae DNA Chlamydophila pneumoniae DNA Chlamydophila pneumoniae DNA N/P 34645-2 373 JAH 661 34645-2 Chlamydophila pneumoniae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Chlamydophila pneumoniae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C pneum DNA XXX Ql PCR 1 Both 1724 VIR 20 Hingamisteede bakterite DNA paneel a208 Chlamydophila pneumoniae PCR a205 JAH EI JAH XXX-C pneumoniae DNA Chlamydophila pneumoniae DNA Chlamydophila pneumoniae DNA N/P 34645-2 373 JAH 661 34645-2 Chlamydophila pneumoniae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Chlamydophila pneumoniae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C pneum DNA XXX Ql PCR 1 Both 445 VIR 20 Chlamydophila pneumoniae vastane IgA seerumis a3223 JAH JAH EI S,P-C pneumoniae IgA Chlamydophila pneumoniae IgA Chlamydophila pneumoniae vastane IgA seerumis/plasmas N/Pp/P 44982-7 374 JAH 516 44982-7 Chlamydophila pneumoniae Ab.IgA ACnc Pt Ser Ord MICRO Chlamydophila pneumoniae IgA Ab [Presence] in Serum C pneum IgA Ser Ql 1 Both 448 VIR 20 Chlamydophila pneumoniae vastane IgM seerumis a3221 JAH JAH EI S,P-C pneumoniae IgM Chlamydophila pneumoniae IgM Chlamydophila pneumoniae vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 24004-4 376 JAH 517 24004-4 Chlamydophila pneumoniae Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord MICRO Chlamydophila pneumoniae IgM Ab [Presence] in Serum C pneum IgM Ser Ql 1 Both 450 VIR 20 Chlamydophila pneumoniae vastane IgG seerumis a3222 JAH JAH EI S,P-C pneumoniae IgG Chlamydophila pneumoniae IgG Chlamydophila pneumoniae vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 44981-9 378 JAH 518 44981-9 Chlamydophila pneumoniae Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord MICRO Chlamydophila pneumoniae IgG Ab [Presence] in Serum C pneum IgG Ser Ql 1 Both 451 VIR 20 C pneum IgG väärtus a3317 JAH EI EI S,P-C pneumoniae IgG QN Chlamydophila pneumoniae IgG QN Chlamydophila pneumoniae vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 51806-8 379 JAH 1954 51806-8 Chlamydophila pneumoniae Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO Chlamydophila pneumoniae IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay C pneum IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 575 VIR 20 Streptococcus pneumoniae antigeen uriinis a10791 JAH JAH EI U-S pneumoniae Ag Streptococcus pneumoniae Ag uriinis Streptococcus penumoniae antigeen uriinis N/P 24027-5 381 JAH 1538 24027-5 Streptococcus pneumoniae Ag ACnc Pt Urine Ord MICRO Streptococcus pneumoniae Ag [Presence] in Urine S pneum Ag Ur Ql 1 Both 1896 VIR 20 Bordetella pertussis ja Bortetella parapertussis DNA ninakaapes (paneel) a65772 JAH JAH JAH XXX-B pertussis, B parapertussis DNA panel Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis DNA paneel Bordetella pertussis ja Bortetella parapertussis DNA (paneel) Paneel 382 EI/Paneel 2057 41875-6 Bordetella pertussis & Bordetella parapertussis DNA panel ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar PANEL.MICRO Bordetella pertussis & Bordetella parapertussis DNA panel [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method B pert+parapert DNA Pnl XXX PCR 1 Order 1721 VIR 20 Hingamisteede bakterite DNA paneel a208 Bordetella pertussis PCR a207 JAH EI JAH XXX-B pertussis DNA Bordetella pertussis DNA Bordetella pertussis DNA N/P 23826-1 383 JAH 660 23826-1 Bordetella pertussis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Bordetella pertussis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method B pert DNA XXX Ql PCR 1 Both 1897 VIR 20 Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis DNA paneel a65772 Bordetella pertussis DNA a157 JAH EI JAH XXX-B pertussis DNA Bordetella pertussis DNA Bordetella pertussis DNA N/P 383 JAH 660 23826-1 Bordetella pertussis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Bordetella pertussis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method B pert DNA XXX Ql PCR 1 Both 436 VIR 20 Bordetella pertussis vastane IgA seerumis a3211 EI 2019-05-21 EI EI S,P-B pertussis IgA Bordetella pertussis IgA Bordetella pertussis vastane IgA seerumis/plasmas N/Pp/P 385 JAH 502 29657-4 Bordetella pertussis Ab.IgA ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Bordetella pertussis IgA Ab [Presence] in Serum by Immunoassay B pert IgA Ser Ql EIA 1 Both 1856 VIR 20 S-B pertussis IgA väärtus a37 EI 2019-05-21 EI EI S,P-B pertussis IgA QN Bordetella pertussis IgA QN Bordetella pertussis vastase IgA hulk seerumis/plasmas QN kU/L IU/ml 386 JAH 2874 24128-1 Bordetella pertussis.toxin Ab.IgA ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO Bordetella pertussis toxin IgA Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay B pert PT IgA Ser EIA-aCnc 1 Both 22,7958 2622 VIR 20 S,P-B pertussis IgA hulk a927 JAH JAH JAH S,P-B pertussis IgA QN Bordetella pertussis IgA QN Bordetella pertussis vastase IgA hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 386 JAH 2874 24128-1 Bordetella pertussis.toxin Ab.IgA ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO Bordetella pertussis toxin IgA Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay B pert PT IgA Ser EIA-aCnc 1 Both 22,7958 437 VIR 20 Bordetella pertussis vastane IgG seerumis a3212 JAH JAH EI S,P-B pertussis IgG Bordetella pertussis IgG Bordetella pertussis vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 29659-0 388 JAH 504 29659-0 Bordetella pertussis Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Bordetella pertussis IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay B pert IgG Ser Ql EIA 1 Both 438 VIR 20 S-B pertussis IgG hulk a43 JAH EI EI S,P-B pertussis IgG QN Bordetella pertussis IgG QN Bordetella pertussis vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 24127-3 389 JAH 2875 24127-3 Bordetella pertussis.toxin Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO Bordetella pertussis toxin IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay B pert PT IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 20,8934 1898 VIR 20 Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis DNA paneel a65772 Bordetella parapertussis DNA a156 JAH EI JAH XXX-B parapertussis DNA Bordetella parapertussis DNA Bordetella parapertussis DNA N/P 391 JAH 2059 29723-4 Bordetella parapertussis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Bordetella parapertussis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method B parapert DNA XXX Ql PCR 1 Both 1748 VIR 20 Bordetella parapertussis vastane IgG seerumis a45-112 EI 2022-11-11 EI EI S,P-B parapertussis IgG Bordetella parapertussis IgG Bordetella parapertussis vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 69948-8 392 JAH 2116 69948-8 Bordetella parapertussis Ab.IgG Threshold Pt Ser Ord EIA MICRO Bordetella parapertussis IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay B parapert IgG Ser Ql EIA 1 Both 11,4729 3069 VIR 20 Bordetella parapertussis Ab a1552 JAH EI JAH S,P-B parapertussis Ab Bordetella parapertussis Ab Bordetella parapertussis vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 393 JAH 2109 10348-1 Bordetella parapertussis Ab ACnc Pt Ser Ord MICRO Bordetella parapertussis Ab [Presence] in Serum B parapert Ab Ser Ql 1 Both 34,3851 1702 VIR 20 Pneumocystis jirovecii a308 EI 2021-04-27 EI EI XXX-P jirovecii DNA Pneumocystis jirovecii DNA Pneumocystis jirovecii DNA N/P 6521-9 394 JAH 3076 6521-9 Pneumocystis jiroveci DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Pneumocystis jiroveci DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method P jiroveci DNA XXX Ql PCR 1 Both 27,2639 2933 VIR 20 Pneumocystis jirovecii DNA a10-750 JAH JAH EI XXX-P jirovecii DNA Pneumocystis jirovecii DNA Pneumocystis jirovecii DNA N/P 394 JAH 3076 6521-9 Pneumocystis jiroveci DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Pneumocystis jiroveci DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method P jiroveci DNA XXX Ql PCR 1 Both 27,2639 1383 VIR 20 Pneumocystis jiroveci uuring a10-33 EI 2021-07-01 EI EI XXX-P jirovecii Ag Pneumocystis jirovecii Ag Pneumocystis jirovecii antigeen N/P 700-5 397 JAH 1506 700-5 Pneumocystis jiroveci Ag ACnc Pt XXX Ord IF MICRO Pneumocystis jiroveci Ag [Presence] in Unspecified specimen by Immunofluorescence P jiroveci Ag XXX Ql IF 1 Both 11,433 523 VIR 20 Puukentsefaliidi viiruse vastane IgM seerumis a3288 JAH JAH EI S,P-TBEV IgM TBEV IgM Puukentsefaliidi viiruse vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 69923-1 399 JAH 666 69923-1 European tick borne encephalitis virus Ab.IgM Threshold Pt Ser Ord EIA MICRO European tick borne encephalitis virus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay TBEV IgM Ser Ql EIA 1 Both 11,4729 686 VIR 20 Puukentsefaliidi viiruse vastane IgM liikvoris a278 JAH JAH EI CSF-TBEV IgM TBEV IgM liikvoris Puukentsefaliidi viiruse vastane IgM liikvoris N/Pp/P 69924-9 401 JAH 668 69924-9 European tick borne encephalitis virus Ab.IgM Threshold Pt CSF Ord EIA MICRO European tick borne encephalitis virus IgM Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Immunoassay TBEV IgM CSF Ql EIA 1 Both 11,4729 525 VIR 20 Puukentsefaliidi viiruse vastane IgG seerumis a3290 JAH JAH EI S,P-TBEV IgG TBEV IgG Puukentsefaliidi viiruse vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 69926-4 402 JAH 670 69926-4 European tick borne encephalitis virus Ab.IgG Threshold Pt Ser Ord EIA MICRO European tick borne encephalitis virus IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay TBEV IgG Ser Ql EIA 1 Both 11,4729 526 VIR 20 Puukentsefaliidi viiruse vastase IgG hulk a3322 JAH EI EI S,P-TBEV IgG QN TBEV IgG QN Puukentsefaliidi viiruse vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 403 JAH 671 26059-6 European tick borne encephalitis virus Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO European tick borne encephalitis virus IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay TBEV IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 684 VIR 20 Puukentsefaliidi viiruse vastane IgG liikvoris a269 JAH JAH EI CSF-TBEV IgG TBEV IgG liikvoris Puukentsefaliidi viiruse vastane IgG liikvoris N/Pp/P 69927-2 404 JAH 672 69927-2 European tick borne encephalitis virus Ab.IgG Threshold Pt CSF Ord EIA MICRO European tick borne encephalitis virus IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Immunoassay TBEV IgG CSF Ql EIA 1 Both 11,4729 685 VIR 20 TBEV vastane IgG indeks, liikvori ja seerumi suhe a294 JAH JAH EI CSF-S-TBEV IgG-ind TBEV IgG indeks Puukentsefaliidi viiruse vastase IgG indeks QN 69928-0 406 JAH 3014 69928-0 European tick borne encephalitis virus Ab.IgG index ACnc Pt Ser+CSF Qn EIA MICRO European tick borne encephalitis virus IgG Ab index [Units/volume] in Serum and CSF by Immunoassay TBEV IgG Index Ser+CSF EIA-aCnc Both 1 1700 VIR 20 Borrelia burgdorferi DNA a1410 JAH JAH JAH XXX-B burgdorferi DNA Borrelia burgdorferi DNA Borrelia burgdorferi DNA N/P 4991-6 408 JAH 2847 4991-6 Borrelia burgdorferi DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 1884 MICRO Borrelia burgdorferi DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method B burgdor DNA XXX Ql PCR 1 Both 20,862 1701 VIR 20 Borrelia burgdorferi DNA liikvoris a45-154 JAH JAH JAH XXX-B burgdorferi DNA Borrelia burgdorferi DNA Borrelia burgdorferi DNA N/P 4991-6 408 JAH 2847 4991-6 Borrelia burgdorferi DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 1884 MICRO Borrelia burgdorferi DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method B burgdor DNA XXX Ql PCR 1 Both 20,862 1917 VIR 20 B burgdorferi IgM + vajadusel kinnitav a172-1 JAH JAH EI S,P-B burgdorferi IgM + conf conditionally Borrelia burgdorferi IgM + vajadusel kinnitav Borrelia burgdorferi vastane IgM seerumis/plasmas + vajadusel kinnitav uuring Paneel 409 EI/Paneel 4956 L-4956 439 VIR 20 Borrelia burgdorferi vastane IgM seerumis/plasmas a172 JAH JAH EI S,P-B burgdorferi IgM Borrelia burgdorferi IgM Borrelia burgdorferi vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 40612-4 410 JAH 509 40612-4 Borrelia burgdorferi Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Borrelia burgdorferi IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay B burgdor IgM Ser Ql EIA 1 Both 587 VIR 20 Borrelia burgdorferi vastane IgM seerumis/plasmas (kinnitav uuring) a7009 JAH JAH EI S,P-B burgdorferi IgM conf Borrelia burgdorferi IgM (kinnitav) Borrelia burgdorferi vastane IgM seerumis/plasmas (kinnitav uuring) N/Pp/P 6321-4 412 JAH 510 6321-4 Borrelia burgdorferi Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord IB MICRO Borrelia burgdorferi IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) B burgdor IgM Ser Ql IB 1 Both 704 VIR 20 Borrelia burgdorferi vastane IgM liikvoris a3313 JAH JAH EI CSF-B burgdorferi IgM Borrelia burgdorferi IgM liikvoris Borrelia burgdorferi vastane IgM liikvoris N/Pp/P 22132-5 413 JAH 511 22132-5 Borrelia burgdorferi Ab.IgM ACnc Pt CSF Ord MICRO Borrelia burgdorferi IgM Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid B burgdor IgM CSF Ql 1 Both 1918 VIR 20 B burgdorferi IgG + vajadusel kinnitav a171-1 JAH JAH EI S,P-B burgdorferi IgG + conf conditionally Borrelia burgdorferi IgG + vajadusel kinnitav Borrelia burgdorferi vastane IgG seerumis/plasmas + vajadusel kinnitav uuring Paneel 416 EI/Paneel 4954 L-4954 440 VIR 20 Borrelia burgdorferi vastane IgG seerumis/plasmas a171 JAH JAH EI S,P-B burgdorferi IgG Borrelia burgdorferi IgG Borrelia burgdorferi vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 16480-6 417 JAH 512 16480-6 Borrelia burgdorferi Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Borrelia burgdorferi IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay B burgdor IgG Ser Ql EIA 1 Both 586 VIR 20 Borrelia burgdorferi vastane IgG seerumis/plasmas (kinnitav uuring) a7008 JAH JAH EI S,P-B burgdorferi IgG conf Borrelia burgdorferi IgG (kinnitav) Borrelia burgdorferi vastane IgG seerumis/plasmas (kinnitav uuring) N/Pp/P 6320-6 419 JAH 513 6320-6 Borrelia burgdorferi Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord IB MICRO Borrelia burgdorferi IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) B burgdor IgG Ser Ql IB 1 Both 705 VIR 20 Borrelia burgdorferi vastane IgG liikvoris a3315 JAH JAH EI CSF-B burgdorferi IgG Borrelia burgdorferi IgG liikvoris Borrelia burgdorferi vastane IgG liikvoris N/Pp/P 22125-9 420 JAH 514 22125-9 Borrelia burgdorferi Ab.IgG ACnc Pt CSF Ord MICRO Borrelia burgdorferi IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid B burgdor IgG CSF Ql 1 Both 706 VIR 20 Borrelia burgdorferi vastane IgG indeks a586 JAH JAH EI CSF-S-B burgdorferi IgG-ind Borrelia burgdorferi IgG indeks Borrelia burgdorferi vastase IgG indeks QN 47304-1 423 JAH 1976 47304-1 Borrelia burgdorferi Ab.IgG index ACnc Pt Ser+CSF Qn MICRO Borrelia burgdorferi IgG Ab index [Units/volume] in Serum & CSF B burgdor IgG Index Ser+CSF-aCnc 1 Both 2477 VIR 20 Ehrlichia DNA a576 EI 2021-04-27 EI EI XXX-Ehrlichia DNA Ehrlichia DNA Ehrlichia phagocytophilum, Ehrlichia equi DNA N/P 425 JAH 2849 48866-8 Ehrlichia sp DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ehrlichia sp DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method Ehrlichia DNA XXX Ql PCR 1 Both 23,0869 1758 VIR 20 Anaplasma phagocytophilum vastane IgM seerumis a45-121 JAH JAH JAH S,P-A phagocytophilum IgM Anaplasma phagocytophilum IgM Anaplasma phagocytophilum vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 29857-0 427 JAH 548 29857-0 Anaplasma phagocytophilum Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord MICRO Anaplasma phagocytophilum IgM Ab [Presence] in Serum A phagocytoph IgM Ser Ql 1 Both 12,059 1759 VIR 20 Anaplasma phagocytophilum vastane IgG seerumis a45-120 JAH JAH JAH S,P-A phagocytophilum IgG Anaplasma phagocytophilum IgG Anaplasma phagocytophilum vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 29856-2 429 JAH 550 29856-2 Anaplasma phagocytophilum Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord MICRO Anaplasma phagocytophilum IgG Ab [Presence] in Serum A phagocytoph IgG Ser Ql 1 Both 12,059 560 VIR 20 Parehoviirus a670 EI 2023-07-06 EI EI XXX-Parechovirus RNA Parehoviiruse RNA Parehoviiruse RNA N/P 51669-0 431 JAH 4164 51669-0 Human parechovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human parechovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HPeV RNA XXX Ql PCR 1 Both 18,8174 3118 VIR 20 Meningiiditekitajate DNA/RNA paneel a1586 Parehoviiruse RNA a1592 JAH EI EI XXX-Parechovirus RNA Parehoviiruse RNA Parehoviiruse RNA N/P 431 JAH 4164 51669-0 Human parechovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human parechovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HPeV RNA XXX Ql PCR 1 Both 18,8174 559 VIR 20 Enteroviirus a669 EI 2023-07-06 EI EI XXX-Enterovirus RNA Enteroviiruste RNA Enteroviiruste RNA N/P Rotor-Gene 29591-5 432 JAH 1651 29591-5 Enterovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Enterovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method EV RNA XXX Ql PCR 1 Both 1696 VIR 20 Enteroviiruse RNA a45-161 EI 2021-04-27 EI EI XXX-Enterovirus RNA Enteroviiruste RNA Enteroviiruste RNA N/P 29591-5 432 JAH 1651 29591-5 Enterovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Enterovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method EV RNA XXX Ql PCR 1 Both 3085 VIR 20 Enteroviiruste RNA a1581 JAH EI EI XXX-Enterovirus RNA Enteroviiruste RNA Enteroviiruste RNA N/P 432 JAH 1651 29591-5 Enterovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Enterovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method EV RNA XXX Ql PCR 1 Both 3117 VIR 20 Meningiiditekitajate DNA/RNA paneel a1586 Enteroviiruste RNA a1591 JAH EI EI XXX-Enterovirus RNA Enteroviiruste RNA Enteroviiruste RNA N/P 432 JAH 1651 29591-5 Enterovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Enterovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method EV RNA XXX Ql PCR 1 Both 1391 VIR 20 Enterovirus antigeeni immuunkromatograafiline uuring a10-27 JAH JAH EI St-Enterovirus Ag Enteroviiruse Ag roojas Enteroviiruse antigeen roojas N/P 70065-8 433 JAH 1540 70065-8 Enterovirus Ag Threshold Pt Stool Ord EIA MICRO Enterovirus Ag [Presence] in Stool by Immunoassay EV Ag Stl Ql EIA 1 Both 11,4729 3132 VIR 20 Enteroviirused (Coxsackie B, ECHO ja polioviirused) isoleerimine rakukultuuril a1651 EI 2024-04-12 EI EI XXX-Enterovirus culture Enteroviiruste külv Enteroviiruste külv KYLV 434 JAH 2531 5843-8 Enterovirus identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture MICRO Enterovirus identified in Unspecified specimen by Organism specific culture EV XXX Cult 1 Both 24,697 1756 VIR 20 Enteroviiruse vastane IgM seerumis a45-123 JAH JAH JAH S,P-Enterovirus IgM Enteroviiruste IgM Enteroviirustevastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 70009-6 435 JAH 553 70009-6 Enterovirus Ab.IgM Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA MICRO Enterovirus IgM Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay EV IgM SerPl Ql EIA 1 Both 11,4729 1757 VIR 20 Enteroviiruse vastane IgG seerumis a45-122 JAH JAH JAH S,P-Enterovirus IgG Enteroviiruste IgG Enteroviirustevastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 70011-2 438 JAH 555 70011-2 Enterovirus Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA MICRO Enterovirus IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay EV IgG SerPl Ql EIA 1 Both 11,4729 1736 VIR 20 Coxsackie B-viiruse alatüüpide 1-6 vastane IgM seerumis a45-119 JAH JAH JAH S,P-Coxsackie virus IgM Coxsackie viiruse IgM Coxsackie viiruse vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 70012-0 441 JAH 539 70012-0 Coxsackievirus Ab.IgM Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA MICRO Coxsackievirus IgM Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay CV IgM SerPl Ql EIA 1 Both 16,3154 1737 VIR 20 Coxsackie B-viiruse alatüüpide 1-6 vastane IgG seerumis a45-118 JAH JAH JAH S,P-Coxsackie virus IgG Coxsackie viiruse IgG Coxsackie viiruse vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 70013-8 442 JAH 540 70013-8 Coxsackievirus Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA MICRO Coxsackievirus IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay CV IgG SerPl Ql EIA 1 Both 16,3154 3164 VIR 20 Helicobacter pylori DNA ja klaritromütsiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel (antrum) a1712 JAH EI JAH XXX-H pylori DNA, clarithromycin panel Helicobacter pylori DNA ja klaritromütsiin-tundlikkuse paneel Helicobacter pylori DNA ja klaritromütsiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel (paneel) Paneel " " 443 JAH 5610 L-5610 3165 VIR 20 Helicobacter pylori DNA ja klaritromütsiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel (korpus) a1717 JAH EI JAH XXX-H pylori DNA, clarithromycin panel Helicobacter pylori DNA ja klaritromütsiin-tundlikkuse paneel Helicobacter pylori DNA ja klaritromütsiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel (paneel) Paneel " " 443 JAH 5610 L-5610 3167 VIR 20 Helicobacter pylori DNA ja klaritromütsiin-tundlikkuse paneel; Helicobacter pylori DNA ja klaritromütsiin-tundlikkuse paneel a1712; a1717 Helicobacter pylori DNA a1714 JAH EI JAH XXX-H pylori DNA Helicobacter pylori DNA Helicobacter pylori DNA N/P 445 JAH 4324 49101-9 Helicobacter pylori DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Helicobacter pylori DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method H pylori DNA XXX Ql PCR 1 Both 16,8416 3166 VIR 20 Helicobacter pylori DNA ja klaritromütsiin-tundlikkuse paneel; Helicobacter pylori DNA ja klaritromütsiin-tundlikkuse paneel a1712; a1717 Helicobacter pylori klaritromütsiin-resistentsusmutatsioonid a1713 JAH EI JAH XXX-H pylori clarithromycin mut Helicobacter pylori klaritromütsiin-resistentsusmutatsioonid Helicobacter pylori resistentsusmutatsioonid klaritromütsiini suhtes N/P " " 446 JAH 5607 88509-5 Helicobacter pylori 23S rRNA clarithromycin resistance mutation Prid Pt Isolate/Specimen Nom Molgen ABXBACT Helicobacter pylori 23S rRNA clarithromycin resistance mutation [Identifier] by Molecular method H pylori 23S clarithro res mut Islt/Spm 1 Both 1021 VIR 20 Helicobacter pylori antigeen roojas a271 JAH JAH EI St-H pylori Ag Helicobacter pylori Ag roojas Helicobacter pylori antigeen roojas N/P 31843-6 448 JAH 1539 31843-6 Helicobacter pylori Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Helicobacter pylori Ag [Presence] in Stool H pylori Ag Stl Ql 1 Both 2479 VIR 20 Helicobacter pylori vastase IgA hulk seerumis a580 JAH JAH JAH S,P-H pylori IgA QN Helicobacter pylori IgA QN Helicobacter pylori vastase IgA hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 450 JAH 3943 7901-2 Helicobacter pylori Ab.IgA ACnc Pt Ser Qn 3 MICRO Helicobacter pylori IgA Ab [Units/volume] in Serum H pylori IgA Ser-aCnc 1 Both 9,2179 951 VIR 20 Helicobacter pylori IgG seerumis a280 JAH JAH EI S,P-H pylori IgG Helicobacter pylori IgG Helicobacter pylori vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 17859-0 451 JAH 568 17859-0 Helicobacter pylori Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA 0,01% MICRO Helicobacter pylori IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay H pylori IgG Ser Ql EIA 1 Both 1581 VIR 20 Gastropaneel a301 Helicobacter pylori IgG antikehad a306 JAH EI JAH S,P-H pylori IgG Helicobacter pylori IgG Helicobacter pylori vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 17859-0 451 JAH 568 17859-0 Helicobacter pylori Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA 0,01% MICRO Helicobacter pylori IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay H pylori IgG Ser Ql EIA 1 Both 952 VIR 20 H pylori IgG hulk a279 JAH EI EI S,P-H pylori IgG QN Helicobacter pylori IgG QN Helicobacter pylori vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 452 JAH 569 7902-0 Helicobacter pylori Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn 8 MICRO Helicobacter pylori IgG Ab [Units/volume] in Serum H pylori IgG Ser-aCnc 1 Both 23,2445 2566 VIR 20 Enteropatogeenide multiplex paneel a10-700 EI 2020-12-28 EI EI St-EntericPathogen RNA/DNA panel Soolepatogeenide RNA/DNA paneel roojas Soolepatogeenide RNA/DNA roojas (paneel) Paneel 454 EI/Paneel 5520 L-5353 2562 VIR 20 Rotaviirus A a10-722 JAH EI EI XXX-Rotavirus RNA Rotaviiruse RNA Rotaviiruse RNA N/P 466 JAH 2519 62859-4 Rotavirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Rotavirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method RV RNA XXX Ql PCR 1 Both 25,8209 1392 VIR 20 Rotavirus antigeeni immuunkromatograafiline uuring a10-25 JAH JAH EI St-Rotavirus Ag Rotaviiruse Ag roojas Rotaviiruse antigeen roojas N/P 17547-1 467 JAH 674 17547-1 Rotavirus Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Rotavirus Ag [Presence] in Stool RV Ag Stl Ql 1 Both 2561 VIR 20 Noroviirus GI/GII a10-721 JAH EI EI XXX-Norovirus RNA Noroviiruse RNA Noroviiruse RNA N/P 470 JAH 2520 56748-7 Norovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Norovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method Norovirus RNA XXX Ql PCR 1 Both 29,0293 1393 VIR 20 Norovirus antigeeni immuunkromatograafiline uuring a10-26 JAH JAH EI St-Norovirus Ag Noroviiruse Ag roojas Noroviiruse antigeen roojas N/P 49117-5 473 JAH 652 49117-5 Norovirus Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Norovirus Ag [Presence] in Stool Norovirus Ag Stl Ql 1 Both 1762 VIR 20 Astroviiruse antigeen roojas a79-100 EI 2020-08-26 EI EI XXX-Astrovirus RNA Astroviiruse RNA Astroviiruse RNA N/P 69938-9 474 JAH 2518 69938-9 Astrovirus RNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Astrovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HAstV RNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 2560 VIR 20 Astroviirus a10-720 JAH EI EI XXX-Astrovirus RNA Astroviiruse RNA Astroviiruse RNA N/P 474 JAH 2518 69938-9 Astrovirus RNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Astrovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HAstV RNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 2563 VIR 20 Sapoviirus a10-723 JAH EI EI XXX-Sapovirus RNA Sapoviiruse RNA Sapoviiruse RNA N/P 476 JAH 5437 72111-8 Sapovirus RNA PrThr Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Sapovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by NAA with probe detection Sapovirus RNA XXX Ql NAA+probe 1 Both 2545 VIR 20 Campylobacter coli/jejuni a10-701 JAH EI EI St-Campylobacter jejuni, coli DNA Campylobacter jejuni, Campylobacter coli DNA roojas Campylobacter jejuni, Campylobacter coli DNA roojas N/P 482 JAH 5602 81656-1 Campylobacter coli+jejuni tuf gene PrThr Pt Stool Ord Probe.amp.tar MICRO Campylobacter coli+jejuni tuf gene [Presence] in Stool by NAA with probe detection C coli+jejuni tuf Stl Ql NAA+probe 1 Observation 1371 VIR 20 Campylobacter antigeeni immunokromatograafiline uuring a10-503 JAH JAH EI St-Campylobacter Ag Campylobacter Ag roojas Campylobacter spp. antigeen roojas N/P 57768-4 483 JAH 2938 57768-4 Campylobacter jejuni+Campylobacter coli Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Campylobacter jejuni+Campylobacter coli Ag [Presence] in Stool C jejuni+C coli Ag Stl Ql 1 Both 11,4393 1745 VIR 20 Campylobacter vastane IgM seerumis a45-115 JAH JAH JAH S,P-Campylobacter IgM Campylobacter IgM Campylobacter-vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 46987-4 485 JAH 529 46987-4 Helicobacter pylori Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Helicobacter pylori IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay H pylori IgM Ser Ql EIA 1 Both 18,2525 1746 VIR 20 Campylobacter vastane IgG seerumis a45-114 JAH JAH JAH S,P-Campylobacter IgG Campylobacter IgG Campylobacter-vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 40617-3 486 JAH 530 40617-3 Campylobacter sp Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Campylobacter sp IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay Campylobacter IgG Ser Ql EIA 1 Both 2718 VIR 20 Yersinia enterocolitica/pseudotuberculosis/pestis a10-707 JAH EI EI XXX-Y enterocolitica, Y pseudotuberculosis, Y pestis DNA Yersinia enterocolitica, Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia pestis DNA Yersinia enterocolitica, Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia pestis DNA täpsustamata materjalis N/P 493 JAH 5589 48646-4 Yersinia sp DNA Prid Pt XXX Nom Probe.amp.tar MICRO Yersinia sp DNA [Identifier] in Specimen by NAA with probe detection Yersinia DNA Spec NAA+probe 1 Both 1883 VIR 20 Yersinia enterocolitica O3 vastaste antikehade tiiter seerumis a10-39 JAH JAH JAH S,P-Y enterocolitica 03 Ab titr Yersinia enterocolitica 03 Ab tiiter Yersinia enerocolitica 03 vastaste antikehade tiiter seerumis/plasmas Tekst 494 JAH 704 6959-1 Yersinia enterocolitica O3 Ab Titr Pt Ser Qn {titer} titer MICRO Yersinia enterocolitica O3 Ab [Titer] in Serum Y enteroO3 Ab Titr Ser 1 Both 1884 VIR 20 Yersinia enterocolitica O9 vastaste antikehade tiiter seerumis a10-40 JAH JAH JAH S,P-Y enterocolitica 09 Ab titr Yersinia enterocolitica 09 Ab tiiter Yersinia enerocolitica 09 vastaste antikehade tiiter seerumis/plasmas Tekst 495 JAH 705 6962-5 Yersinia enterocolitica O9 Ab Titr Pt Ser Qn {titer} titer MICRO Yersinia enterocolitica O9 Ab [Titer] in Serum Y enteroO9 Ab Titr Ser 1 Both 1382 VIR 20 Yersinia pseudotuberculosis vastaste antikehade tiiter seerumis a10-41 JAH JAH EI S,P-Y pseudotuberculosis Ab titr Yersinia pseudotuberculosis Ab tiiter Yersinia pseudotuberculosis vastaste antikehade tiiter seerumis/plasmas Tekst 6967-4 496 JAH 706 6967-4 Yersinia pseudotuberculosis Ab Titr Pt Ser Qn {titer} titer MICRO Yersinia pseudotuberculosis Ab [Titer] in Serum Y pseudoTB Ab Titr Ser 1 Both 2554 VIR 20 Shigella/Enteroinvasiivne Escherichia coli (EIEC) a10-714 JAH EI EI St-Shigella spp., EIEC DNA Shigella spp., EIEC DNA roojas Shigella spp., enteroinvasiivse Escherichia coli (EIEC) DNA roojas N/P 500 JAH 4995 70242-3 Shigella species+EIEC invasion plasmid antigen H (ipaH) gene PrThr Pt Stool Ord Probe.amp.tar MICRO Shigella species+EIEC invasion plasmid antigen H ipaH gene [Presence] in Stool by NAA with probe detection Shigella sp+EIEC ipaH Stl Ql NAA+probe 1 Both 1880 VIR 20 Shigella flexneri 1-5 vastaste antikehade tiiter seerumis a10-37 EI 2024-05-02 EI EI S,P-S flexneri 1-5 Ab titr Shigella flexneri 1-5 Ab tiiter Shigella flexneri serotüüpide 1-5 vastaste antikehade tiiter seerumis/plasmas Tekst 502 JAH 682 22539-1 Shigella flexneri Ab Titr Pt Ser Qn {titer} titer MICRO Shigella flexneri Ab [Titer] in Serum S flexneri Ab Titr Ser 1 Both 21,4079 1881 VIR 20 Shigella flexneri 6 vastaste antikehade tiiter seerumis a10-38 JAH EI EI S,P-S flexneri 6 Ab titr Shigella flexneri 6 Ab tiiter Shigella flexneri serotüüp 6 vastaste antikehade tiiter seerumis/plasmas Tekst 503 JAH 3282 A-3282 1882 VIR 20 Shigella sonnei vastaste antikehade tiiter seerumis a10-36 JAH JAH JAH S,P-S sonnei Ab titr Shigella sonnei Ab tiiter Shigella sonnei vastaste antikehade tiiter seerumis/plasmas Tekst 504 JAH 684 22540-9 Shigella sonnei Ab Titr Pt Ser Qn {titer} titer MICRO Shigella sonnei Ab [Titer] in Serum S sonnei Ab Titr Ser 1 Both 1376 VIR 20 Escherichia coli verotoksiini immuunkromatograafiline uuring a10-48 JAH JAH EI XXX-E coli tox Escherichia coli toksiin Escherichia coli toksiin N/P 53946-0 505 JAH 1497 53946-0 Escherichia coli shiga toxin Ag Prid Pt XXX Nom MICRO Escherichia coli shiga toxin Ag [Identifier] in Unspecified specimen E coli SXT Ag XXX 1 Both 2564 VIR 20 Esherichia coli O157 a10-709 JAH EI EI XXX-E coli O157:H7 DNA Escherichia coli O157:H7 DNA Escherichia coli O157:H7 DNA N/P 506 JAH 4041 38990-8 Escherichia coli O157:H7 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Escherichia coli O157:H7 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method E coli O157H7 DNA XXX Ql PCR 1 Both 15,5402 2549 VIR 20 Enterohemorraagiline Escherichia coli (EHEC) stx 1 a10-713 JAH EI EI XXX-EHEC tox Stx1 DNA EHEC toksiin Stx1 DNA Enterohemoraagilise Escherichia coli (EHEC) toksiin Stx1 DNA täpsustamata materjalis N/P 509 JAH 5515 63427-9 Escherichia coli Stx1 toxin stx1 gene PrThr Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Escherichia coli Stx1 toxin stx1 gene [Presence] in Unspecified specimen by NAA with probe detection EC stx1 XXX QI NAA+probe 1 Both 2550 VIR 20 Enterohemorraagiline Escherichia coli (EHEC) stx 2 a10-705 JAH EI EI XXX-EHEC tox Stx2 DNA EHEC toksiin Stx2 DNA Enterohemoraagilise Escherichia coli (EHEC) toksiin Stx2 DNA täpsustamata materjalis N/P 510 JAH 5516 63428-7 Escherichia coli Stx2 toxin stx2 gene PrThr Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Escherichia coli Stx2 toxin stx2 gene [Presence] in Unspecified specimen by NAA with probe detection EC stx2 XXX QI NAA+probe 1 Both 3133 VIR 20 Escherichia coli (STEC) verotoksiinide 1,2 geenide DNA uuring a10-751 JAH JAH EI St-STEC DNA STEC DNA roojas Shigatoksiini tootva Escherichia coli (STEC) DNA roojas N/P " " 511 JAH 4057 79386-9 Escherichia coli Stx1 toxin stx1 gene PrThr Pt Stool Ord Probe.amp.tar MICRO Escherichia coli Stx1 toxin stx1 gene [Presence] in Stool by NAA with probe detection EC stx1 gene Stl Ql NAA+probe 1 Observation 2551 VIR 20 Enteropatogeenne Escherichia coli (EPEC) a10-711 JAH EI EI St-EPEC DNA EPEC DNA roojas Enteropatogeense Escherichia coli (EPEC) DNA roojas N/P 512 JAH 4058 97318-0 Escherichia coli enteropathogenic DNA PrThr Pt Stool Ord Probe.amp.tar MICRO Escherichia coli enteropathogenic DNA [Presence] in Stool by NAA with probe detection EPEC DNA Stl Ql NAA+probe 1 Both 2552 VIR 20 Enterotoksigeenne Escherichia coli (ETEC) a10-712 JAH EI EI St-ETEC DNA ETEC DNA roojas Enterotoksiini tootva Escherichia coli (ETEC) DNA roojas N/P 513 JAH 4998 97319-8 Escherichia coli enterotoxigenic DNA PrThr Pt Stool Ord Probe.amp.tar MICRO Escherichia coli enterotoxigenic DNA [Presence] in Stool by NAA with probe detection ETEC DNA Stl Ql NAA+probe 1 Both 2565 VIR 20 Enteroagregatiivne Escherichia coli (EAEC) a10-710 JAH EI EI St-EAEC DNA EAEC DNA roojas Enteroagregatiivse Escherichia coli (EAEC) DNA roojas N/P 514 JAH 5519 97317-2 Escherichia coli enteroaggregative DNA PrThr Pt Stool Ord Probe.amp.tar MICRO Escherichia coli enteroaggregative DNA [Presence] in Stool by NAA with probe detection EAEC DNA Stl Ql NAA+probe 1 Both 2547 VIR 20 Plesiomonas shigelloides a10-703 JAH EI EI St-P shigelloides DNA Plesiomonas shigelloides DNA roojas Plesiomonas shigelloides DNA roojas N/P 515 JAH 4999 70296-9 Plesiomonas shigelloides DNA PrThr Pt Stool Ord Probe.amp.tar MICRO Plesiomonas shigelloides DNA [Presence] in Stool by Probe and target amplification method P shigelloides DNA Stl Ql PCR 1 Both 23,574 2548 VIR 20 Salmonella spp. a10-704 JAH EI EI XXX-Salmonella DNA Salmonella DNA Salmonella DNA N/P 517 JAH 2514 49612-5 Salmonella sp DNA Prid Pt XXX Nom Probe.amp.tar MICRO Salmonella sp DNA [Identifier] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method Salmonella DNA XXX PCR 1 Both 22,5319 1879 VIR 20 Salmonella (serogrupid A, B, C1, C2, D, E) vastaste antikehade tiiter seerumis a10-35 JAH JAH JAH S,P-Salmonella Ab titr Salmonella Ab tiiter Salmonella-vastaste antikehade tiiter seerumis/plasmas Tekst 521 JAH 685 22527-6 Salmonella sp Ab Titr Pt Ser Qn {titer} titer MICRO Salmonella sp Ab [Titer] in Serum Salmonella Ab Titr Ser 1 Both 2553 VIR 20 Vibrio parahaemolyticus/cholearae a10-706 JAH EI EI St-V cholerae, V parahaemolyticus, V vulnificus DNA Vibrio cholerae, Vibrio parahaemolyticus, Vibrio vulnificus DNA roojas Vibrio cholerae, Vibrio parahaemolyticus, Vibrio vulnificus DNA roojas N/P 523 JAH 4997 82200-7 Vibrio cholerae+parahaemolyticus+vulnificus DNA PrThr Pt Stool Ord Non-probe.amp.tar MICRO Vibrio cholerae+parahaemolyticus+vulnificus DNA [Presence] in Stool by Target amplification with non-probe based detection V chol+para+vul DNA Stl Ql Non-probe PCR 1 Both 20,3009 562 VIR 20 Chlamydia trachomatis ja Neisseria gonorrhoeae DNA emakakaelakanalikaapes a488 EI EI EI XXX-C trachomatis, N gonorrhoeae DNA panel Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae DNA paneel Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae DNA (paneel) Paneel 45068-4 538 EI/Paneel 4166 72828-7 Chlamydia trachomatis & Neisseria gonorrhoeae DNA panel - Pt XXX - PANEL.MICRO Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae DNA panel - Unspecified specimen CT+NG DNA Pnl XXX 1 Order 17,1595 565 VIR 20 Chlamydia trachomatis ja Neisseria gonorrhoeae DNA tupekaapes a489 EI EI EI XXX-C trachomatis, N gonorrhoeae DNA panel Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae DNA paneel Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae DNA (paneel) Paneel Cobas4800 538 EI/Paneel 4166 72828-7 Chlamydia trachomatis & Neisseria gonorrhoeae DNA panel - Pt XXX - PANEL.MICRO Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae DNA panel - Unspecified specimen CT+NG DNA Pnl XXX 1 Order 17,1595 568 VIR 20 Chlamydia trachomatis ja Neisseria gonorrhoeae DNA uriinis a490 EI EI EI XXX-C trachomatis, N gonorrhoeae DNA panel Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae DNA paneel Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae DNA (paneel) Paneel Cobas4800 44806-8 538 EI/Paneel 4166 72828-7 Chlamydia trachomatis & Neisseria gonorrhoeae DNA panel - Pt XXX - PANEL.MICRO Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae DNA panel - Unspecified specimen CT+NG DNA Pnl XXX 1 Order 17,1595 563 VIR 20 "Chlamydia trachomatis DNA " a478 JAH JAH EI XXX-C trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA N/P Cobas4800 21190-4 539 JAH 2143 21613-5 Chlamydia trachomatis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1312% MICRO Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C trach DNA XXX Ql PCR 1 Both 566 VIR 20 Chlamydia trachomatis DNA tupekaapes a479 EI EI EI XXX-C trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA N/P Cobas4800 45084-1 539 JAH 2143 21613-5 Chlamydia trachomatis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1312% MICRO Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C trach DNA XXX Ql PCR 1 Both 569 VIR 20 Chlamydia trachomatis DNA uriinis a480 EI EI EI XXX-C trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA N/P Cobas4800 6357-8 539 JAH 2143 21613-5 Chlamydia trachomatis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1312% MICRO Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C trach DNA XXX Ql PCR 1 Both 1730 VIR 20 Chlamydia trachomatis DNA sünoviaalvedelikus a45-159 EI 2019-04-30 JAH JAH XXX-C trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA N/P 539 JAH 2143 21613-5 Chlamydia trachomatis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1312% MICRO Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C trach DNA XXX Ql PCR 1 Both 1731 VIR 20 Chlamydia trachomatis DNA/RNA a478 Chlamydia trachomatis DNA silmamaterjalis a45-158 JAH JAH JAH XXX-C trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA N/P 21613-5 539 JAH 2143 21613-5 Chlamydia trachomatis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1312% MICRO Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C trach DNA XXX Ql PCR 1 Both 2725 VIR 20 Chlamydia trachomatis DNA spermas a3325 EI EI EI XXX-C trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA N/P 539 JAH 2143 21613-5 Chlamydia trachomatis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1312% MICRO Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C trach DNA XXX Ql PCR 1 Both 2474 VIR 20 Chlamydia trachomatis LGV DNA a45-126 EI 2021-04-27 EI EI XXX-C trachomatis LGV DNA Chlamydia trachomatis LGV DNA Chlamydia trachomatis LGV DNA N/P 541 JAH 2997 A-2997 443 VIR 20 Chlamydia trachomatis vastane IgA seerumis a3228 JAH JAH EI S,P-C trachomatis IgA Chlamydia trachomatis IgA Chlamydia trachomatis vastane IgA seerumis/plasmas N/Pp/P 45005-6 542 JAH 526 45005-6 Chlamydia trachomatis Ab.IgA ACnc Pt Ser Ord MICRO Chlamydia trachomatis IgA Ab [Presence] in Serum C trach IgA Ser Ql 1 Both 2762 VIR 20 Chlamydia trachomatis IgM a1149 EI 2021-04-05 EI EI S,P-C trachomatis IgM Chlamydia trachomatis IgM Chlamydia trachomatis vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 544 JAH 527 40710-6 Chlamydia trachomatis Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Chlamydia trachomatis IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay C trach IgM Ser Ql EIA 1 Both 441 VIR 20 Chlamydia trachomatis vastane IgG seerumis a3227 JAH JAH EI S,P-C trachomatis IgG Chlamydia trachomatis IgG Chlamydia trachomatis vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 45135-1 546 JAH 528 45135-1 Chlamydia trachomatis Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Chlamydia trachomatis IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay C trach IgG Ser Ql EIA 1 Both 442 VIR 20 S-C trachomatis IgG väärtus a5002 JAH EI EI S,P-C trachomatis IgG QN Chlamydia trachomatis IgG QN Chlamydia trachomatis vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 547 JAH 1980 26715-3 Chlamydia trachomatis Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO Chlamydia trachomatis IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay C trach IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 564 VIR 20 "Neisseria gonorrhoeae DNA " a481 JAH JAH EI XXX-N gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA N/P Cobas4800 21414-8 550 JAH 2144 24111-7 Neisseria gonorrhoeae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1483% MICRO Neisseria gonorrhoeae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea DNA XXX Ql PCR 1 Both 567 VIR 20 Neisseria gonorrhoeae DNA tupekaapes a482 EI EI EI XXX-N gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA N/P Cobas4800 32705-6 550 JAH 2144 24111-7 Neisseria gonorrhoeae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1483% MICRO Neisseria gonorrhoeae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea DNA XXX Ql PCR 1 Both 570 VIR 20 Neisseria gonorrhoeae DNA uriinis a483 EI EI EI XXX-N gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA N/P Cobas4800 21416-3 550 JAH 2144 24111-7 Neisseria gonorrhoeae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1483% MICRO Neisseria gonorrhoeae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea DNA XXX Ql PCR 1 Both 2509 VIR 20 Neisseria gonorrhoeae DNA a552 JAH JAH JAH XXX-N gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA N/P 550 JAH 2144 24111-7 Neisseria gonorrhoeae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1483% MICRO Neisseria gonorrhoeae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea DNA XXX Ql PCR 1 Both 2510 VIR 20 Neisseria gonorrhoeae DNA spermas a707 EI 2021-04-27 EI EI XXX-N gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA N/P 550 JAH 2144 24111-7 Neisseria gonorrhoeae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1483% MICRO Neisseria gonorrhoeae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea DNA XXX Ql PCR 1 Both 2726 VIR 20 Neisseria gonorrhoeae DNA spermas a3327 EI EI EI XXX-N gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA N/P 550 JAH 2144 24111-7 Neisseria gonorrhoeae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1483% MICRO Neisseria gonorrhoeae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea DNA XXX Ql PCR 1 Both 584 VIR 20 Trichomonas vaginalis DNA uriinis a6318-2 EI EI EI XXX-T vaginalis DNA/RNA Trichomonas vaginalis DNA/RNA Trichomonas vaginalis DNA/RNA N/P 69937-1 553 JAH 699 69937-1 Trichomonas vaginalis DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Trichomonas vaginalis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method T vaginalis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 600 VIR 20 Trichomonas vaginalis DNA ureetrakaapes a6318-1 EI EI EI XXX-T vaginalis DNA/RNA Trichomonas vaginalis DNA/RNA Trichomonas vaginalis DNA/RNA N/P 69937-1 553 JAH 699 69937-1 Trichomonas vaginalis DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Trichomonas vaginalis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method T vaginalis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 601 VIR 20 Trichomonas vaginalis DNA a6318 JAH JAH EI XXX-T vaginalis DNA/RNA Trichomonas vaginalis DNA/RNA Trichomonas vaginalis DNA/RNA N/P 69937-1 553 JAH 699 69937-1 Trichomonas vaginalis DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Trichomonas vaginalis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method T vaginalis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 2511 VIR 20 Trichomonas vaginalis DNA spermas a23978 EI 2021-04-27 EI EI XXX-T vaginalis DNA/RNA Trichomonas vaginalis DNA/RNA Trichomonas vaginalis DNA/RNA N/P 553 JAH 699 69937-1 Trichomonas vaginalis DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Trichomonas vaginalis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method T vaginalis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 533 VIR 20 Ureaplasma DNA uriinis a6318-5 EI EI EI XXX-Ureaplasma DNA panel Ureaplasma DNA paneel Ureaplasma DNA (paneel) Paneel Rotor-Gene 555 EI/Paneel 2982 L-2982 536 VIR 20 Ureaplasma DNA ureetrakaapes a6318-4 EI EI EI XXX-Ureaplasma DNA panel Ureaplasma DNA paneel Ureaplasma DNA (paneel) Paneel Rotor-Gene 555 EI/Paneel 2982 L-2982 539 VIR 20 Ureaplasma DNA a6318-3 JAH JAH EI XXX-Ureaplasma DNA panel Ureaplasma DNA paneel Ureaplasma DNA (paneel) Paneel Rotor-Gene 555 EI/Paneel 2982 L-2982 2512 VIR 20 Ureaplasma DNA spermas a256 EI 2021-04-27 EI EI XXX-Ureaplasma DNA panel Ureaplasma DNA paneel Ureaplasma DNA (paneel) Paneel 555 EI/Paneel 2982 L-2982 535 VIR 20 U. parvum a8220 EI EI EI XXX-U parvum DNA Ureaplasma parvum DNA Ureaplasma parvum DNA N/P Rotor-Gene 556 JAH 1577 69933-0 Ureaplasma parvum DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma parvum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method U parvum DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 538 VIR 20 U. parvum a8222 EI EI EI XXX-U parvum DNA Ureaplasma parvum DNA Ureaplasma parvum DNA N/P Rotor-Gene 556 JAH 1577 69933-0 Ureaplasma parvum DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma parvum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method U parvum DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 541 VIR 20 Ureaplasma DNA paneel a6318-3 U. parvum a46 JAH EI EI XXX-U parvum DNA Ureaplasma parvum DNA Ureaplasma parvum DNA N/P Rotor-Gene 556 JAH 1577 69933-0 Ureaplasma parvum DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma parvum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method U parvum DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 2513 VIR 20 Ureaplasma parvum DNA a705 EI 2021-04-27 EI EI XXX-U parvum DNA Ureaplasma parvum DNA Ureaplasma parvum DNA N/P 556 JAH 1577 69933-0 Ureaplasma parvum DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma parvum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method U parvum DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 534 VIR 20 U. urealyticum a8225 EI EI EI XXX-U urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA N/P Rotor-Gene 557 JAH 1580 51988-4 Ureaplasma urealyticum DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma urealyticum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method U urealyticum DNA XXX Ql PCR 1 Both 537 VIR 20 U. urealyticum a8218 EI EI EI XXX-U urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA N/P Rotor-Gene 557 JAH 1580 51988-4 Ureaplasma urealyticum DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma urealyticum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method U urealyticum DNA XXX Ql PCR 1 Both 540 VIR 20 Ureaplasma DNA paneel a6318-3 U. urealyticum a8226 JAH EI EI XXX-U urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA N/P Rotor-Gene 557 JAH 1580 51988-4 Ureaplasma urealyticum DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma urealyticum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method U urealyticum DNA XXX Ql PCR 1 Both 2514 VIR 20 Ureaplasma urealyticum DNA a704 EI 2021-04-27 EI EI XXX-U urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA N/P 557 JAH 1580 51988-4 Ureaplasma urealyticum DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma urealyticum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method U urealyticum DNA XXX Ql PCR 1 Both 580 VIR 20 Mycoplasma genitalium DNA ureetrakaapes a69978 EI EI EI XXX-M genitalium DNA/RNA Mycoplasma genitalium DNA/RNA Mycoplasma genitalium DNA/RNA N/P 69935-5 561 JAH 1590 69935-5 Mycoplasma genitalium DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma genitalium DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M genitalium DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 581 VIR 20 Mycoplasma genitalium DNA a69979 JAH JAH EI XXX-M genitalium DNA/RNA Mycoplasma genitalium DNA/RNA Mycoplasma genitalium DNA/RNA N/P 69935-5 561 JAH 1590 69935-5 Mycoplasma genitalium DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma genitalium DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M genitalium DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 582 VIR 20 Mycoplasma genitalium DNA uriinis a69977 EI EI EI XXX-M genitalium DNA/RNA Mycoplasma genitalium DNA/RNA Mycoplasma genitalium DNA/RNA N/P 69935-5 561 JAH 1590 69935-5 Mycoplasma genitalium DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma genitalium DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M genitalium DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 2507 VIR 20 Mycoplasma genitalium DNA spermas a23979 EI 2021-04-27 EI EI XXX-M genitalium DNA/RNA Mycoplasma genitalium DNA/RNA Mycoplasma genitalium DNA/RNA N/P 561 JAH 1590 69935-5 Mycoplasma genitalium DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma genitalium DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M genitalium DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 573 VIR 20 Mycoplasma hominis DNA a4578 JAH JAH EI XXX-M hominis DNA Mycoplasma hominis DNA Mycoplasma hominis DNA N/P 68546-1 562 JAH 1594 68546-1 Mycoplasma hominis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma hominis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M hominis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 574 VIR 20 Mycoplasma hominis DNA ureetrakaapes a4578-1 EI EI EI XXX-M hominis DNA Mycoplasma hominis DNA Mycoplasma hominis DNA N/P 68546-1 562 JAH 1594 68546-1 Mycoplasma hominis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma hominis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M hominis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 583 VIR 20 Mycoplasma hominis DNA uriinis a4578-2 EI EI EI XXX-M hominis DNA Mycoplasma hominis DNA Mycoplasma hominis DNA N/P 68546-1 562 JAH 1594 68546-1 Mycoplasma hominis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma hominis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M hominis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 2508 VIR 20 Mycoplasma hominis DNA spermas a6997 EI 2021-04-27 EI EI XXX-M hominis DNA Mycoplasma hominis DNA Mycoplasma hominis DNA N/P 562 JAH 1594 68546-1 Mycoplasma hominis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma hominis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M hominis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 2478 VIR 20 Haemophilus ducreyi DNA a45-127 EI 2021-04-27 EI EI XXX-H ducreyi DNA Haemophilus ducreyi DNA Haemophilus ducreyi DNA N/P 565 JAH 2996 29559-2 Haemophilus ducreyi DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 1938 MICRO Haemophilus ducreyi DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method H ducreyi DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 497 VIR 20 Inimese papilloomiviiruse kõrge riskiga genotüüpide DNA a487 JAH JAH EI XXX-HPV NAT panel HPV NAT paneel Inimese papilloomiviiruse (HPV kõrge riski genotüüpide) NAT (paneel) Paneel 49896-4 567 JAH 2712 L-2712 2867 VIR 20 Inimese papilloomiviiruse DNA paneel (sõeluuring) a1317 JAH JAH EI XXX-HPV NAT panel screen HPV NAT paneel (EKV sõeluuring) Inimese papilloomiviiruse (HPV kõrge riski genotüüpide) NAT (paneel) (emakakaelavähi sõeluuring) Paneel 568 JAH 5923 L-5470 498 VIR 20 HPV NAT paneel; HPV NAT paneel (EKV sõeluuring) a487; a1317 HPV 16 a484 JAH EI EI XXX-HPV 16 DNA HPV 16 DNA Inimese papilloomiviiruse 16. tüübi DNA N/P 61372-9 570 JAH 2713 61372-9 Human papilloma virus 16 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human papilloma virus 16 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HPV16 DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,3891 2767 VIR 20 HPV 16 DNA a2345-1 EI EI JAH XXX-HPV 16 DNA HPV 16 DNA Inimese papilloomiviiruse 16. tüübi DNA N/P 570 JAH 2713 61372-9 Human papilloma virus 16 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human papilloma virus 16 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HPV16 DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,3891 499 VIR 20 HPV NAT paneel; HPV NAT paneel (EKV sõeluuring) a487; a1317 HPV 18 a485 JAH EI EI XXX-HPV 18 DNA HPV 18 DNA Inimese papilloomiviiruse 18. tüübi DNA N/P 61373-7 572 JAH 2714 61373-7 Human papilloma virus 18 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human papilloma virus 18 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HPV18 DNA XXX Ql PCR 1 Both 32,0373 1703 VIR 20 Inimese papilloomiviiruse DNA biopsia materjalis a45-168 JAH EI JAH XXX-HPV high risk DNA HPV kõrge riski (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) DNA Inimese papilloomiviiruse kõrge riskiga (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) genotüüpide DNA N/P 49896-4 575 JAH 1965 49896-4 Human papilloma virus 16+18+31+33+35+39+45+51+52+56+58+59+68 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human papilloma virus 16+18+31+33+35+39+45+51+52+56+58+59+68 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HPV I/H Risk 1 DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 2773 VIR 20 HPV kõrge riski (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) DNA a2345-13 EI EI EI XXX-HPV high risk DNA HPV kõrge riski (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) DNA Inimese papilloomiviiruse kõrge riskiga (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) genotüüpide DNA N/P 575 JAH 1965 49896-4 Human papilloma virus 16+18+31+33+35+39+45+51+52+56+58+59+68 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human papilloma virus 16+18+31+33+35+39+45+51+52+56+58+59+68 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HPV I/H Risk 1 DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 2774 VIR 20 HPV kõrge riski (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) DNA a2345 EI EI JAH XXX-HPV high risk DNA HPV kõrge riski (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) DNA Inimese papilloomiviiruse kõrge riskiga (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) genotüüpide DNA N/P 575 JAH 1965 49896-4 Human papilloma virus 16+18+31+33+35+39+45+51+52+56+58+59+68 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human papilloma virus 16+18+31+33+35+39+45+51+52+56+58+59+68 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HPV I/H Risk 1 DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 500 VIR 20 HPV NAT paneel; HPV NAT paneel (EKV sõeluuring) a487; a1317 HPV muud genotüübid a486 JAH EI EI XXX-HPV high risk DNA excl 16,18 HPV kõrge riski (31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) DNA Inimese papilloomiviiruse kõrge riskiga (31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) genotüüpide DNA N/P 71431-1 578 JAH 2725 71431-1 Human papilloma virus 31+33+35+39+45+51+52+56+58+59+66+68 DNA Threshold Pt Cvx Ord Probe.amp.tar MICRO Human papilloma virus 31+33+35+39+45+51+52+56+58+59+66+68 DNA [Presence] in Cervix by Probe and target amplification method HPV H Risk 12 DNA Cervix Ql PCR 1 Both 17,3204 542 VIR 20 Treponema pallidum vastased antikehad seerumis/plasmas a148-99 JAH JAH EI S,P-T pallidum Ab Treponema pallidum Ab Treponema pallidum vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 47236-5 582 JAH 687 47236-5 Treponema pallidum Ab.IgG+IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Treponema pallidum IgG+IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay T pallidum IgG+IgM Ser Ql EIA 1 Both 590 VIR 20 Treponema pallidum vastane IgM seerumis (Elisa) a1649 JAH EI JAH S,P-T pallidum IgM Treponema pallidum IgM Treponema pallidum vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 47237-3 583 JAH 692 47237-3 Treponema pallidum Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Treponema pallidum IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay T pallidum IgM Ser Ql EIA 1 Both 1781 VIR 20 S-T pallidum IgM (Elisa) väärtus a492 JAH EI JAH S,P-T pallidum IgM QN Treponema pallidum IgM QN Treponema pallidum vastase IgM hulk seerumis/plasmas QN U/L 584 JAH 4496 22594-6 Treponema pallidum Ab.IgM ACnc Pt Ser Qn 3 MICRO Treponema pallidum IgM Ab [Units/volume] in Serum T pallidum IgM Ser-aCnc 1 Both 13,9503 589 VIR 20 Treponema pallidum vastane IgM seerumis a7007 EI EI EI S,P-T pallidum IgM IB Treponema pallidum IgM (immunoblot) Treponema pallidum vastane IgM seerumis/plasmas (immunoblot) N/Pp/P 40680-1 585 JAH 1537 40680-1 Treponema pallidum Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord IB MICRO Treponema pallidum IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) T pallidum IgM Ser Ql IB 1 Both 1850 VIR 20 Treponema pallidum vastane IgM seerumis a267 JAH JAH JAH S,P-T pallidum IgM IB Treponema pallidum IgM (immunoblot) Treponema pallidum vastane IgM seerumis/plasmas (immunoblot) N/Pp/P 585 JAH 1537 40680-1 Treponema pallidum Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord IB MICRO Treponema pallidum IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) T pallidum IgM Ser Ql IB 1 Both 2500 VIR 20 Treponema pallidumi vastane IgG a218 EI 2023-06-01 EI EI S,P-T pallidum IgG Treponema pallidum IgG Treponema pallidum vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 588 JAH 693 47238-1 Treponema pallidum Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Treponema pallidum IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay T pallidum IgG Ser Ql EIA 1 Both 3109 VIR 20 Treponema pallidum IgG a1640 JAH EI JAH S,P-T pallidum IgG Treponema pallidum IgG Treponema pallidum vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 588 JAH 693 47238-1 Treponema pallidum Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Treponema pallidum IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay T pallidum IgG Ser Ql EIA 1 Both 588 VIR 20 Treponema pallidum vastane IgG seerumis a7006 JAH JAH EI S,P-T pallidum IgG IB Treponema pallidum IgG (immunoblot) Treponema pallidum vastane IgG seerumis/plasmas (immunoblot) N/Pp/P 40679-3 590 JAH 1536 40679-3 Treponema pallidum Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord IB MICRO Treponema pallidum IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) T pallidum IgG Ser Ql IB 1 Both 2763 VIR 20 Treponema pallidum IgG liikvoris a1147 JAH JAH EI CSF-T pallidum IgG Treponema pallidum IgG liikvoris Treponema pallidum vastane IgG liikvoris N/Pp/P 591 JAH 3951 58031-6 Treponema pallidum Ab.IgG ACnc Pt CSF Ord MICRO Treponema pallidum IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid T pallidum IgG CSF Ql 1 Both 15,1334 2764 VIR 20 Treponema pallidum IgG indeks a1148 JAH JAH EI CSF-S-T pallidum IgG ind Treponema pallidum IgG indeks Treponema pallidum vastase IgG indeks QN 593 JAH 3994 A-3994 594 VIR 20 Treponema pallidum vastased antikehad seerumis a3277 EI 2023-06-01 EI EI S,P-TPHA TPHA Treponema pallidum vastased antikehad seerumis/plasmas (hemaglutinatsiooni test) N/P 8041-6 594 JAH 690 8041-6 Treponema pallidum Ab ACnc Pt Ser Ord HA MICRO Treponema pallidum Ab [Presence] in Serum by Hemagglutination T pallidum Ab Ser Ql HA 1 Both 596 VIR 20 Treponema pallidumi vastaste antikehade tiiter seerumis a2012-12-22 EI 2023-06-01 EI EI S,P-TPHA titr TPHA tiiter Treponema pallidum vastaste antikehade tiiter seerumis/plasmas (hemaglutinatsiooni test) Tekst 26009-1 595 JAH 691 26009-1 Treponema pallidum Ab Titr Pt Ser Qn HA {titer} titer MICRO Treponema pallidum Ab [Titer] in Serum by Hemagglutination T pallidum Ab Titr Ser HA 1 Both 703 VIR 20 Treponema pallidumi vastased antikehad liikvoris a2012-45 EI 2019-12-13 JAH EI CSF-TPHA TPHA liikvoris Treponema pallidum vastased antikehad liikvoris (hemaglutinatsiooni test) N/Pp/P 596 JAH 1987 50689-9 Treponema pallidum Ab ACnc Pt CSF Ord HA MICRO Treponema pallidum Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Hemagglutination T pallidum Ab CSF Ql HA 1 Both 702 VIR 20 Treponema pallidum vastaste antikehade tiiter liikvoris a2012-12-1 EI 2019-12-13 JAH EI CSF-TPHA titr TPHA tiiter liikvoris Treponema pallidumi vastaste antikehade tiiter liikvoris (hemaglutinatsiooni test) Tekst 597 JAH 1988 50695-6 Treponema pallidum Ab Titr Pt CSF Qn HA {titer} Titer MICRO Treponema pallidum Ab [Titer] in Cerebral spinal fluid by Hemagglutination T pallidum Ab Titr CSF HA 1 Both 2499 VIR 20 TPHA indeks a695 EI 2019-12-13 EI EI CSF-S-TPHA ind TPHA indeks Treponema pallidum vastaste antikehade indeks (hemaglutinatsiooni test) QN 598 JAH 3274 A-3274 597 VIR 20 Mittetreponemaalse reagiini vastaste antikehade (RPR) tiiter seerumis a2012-12-0 JAH JAH EI S,P-RPR titr RPR tiiter Mittetreponemaalse reagiini vastaste antikehade tiiter seerumis/plasmas Tekst 31147-2 600 JAH 689 31147-2 Reagin Ab Titr Pt Ser Qn RPR {titer} titer 0,05% MICRO Reagin Ab [Titer] in Serum by RPR RPR Ser-Titr 1 Both 561 VIR 20 Parvoviirus B19 a671 EI 2023-07-06 EI EI XXX-Parvovirus B19 DNA Parvoviirus B19 DNA Parvoviiruse B19 DNA N/P 9571-1 601 JAH 4165 9571-1 Parvovirus B19 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 16 MICRO Parvovirus B19 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method B19V DNA XXX Ql PCR 1 Both 15,1329 1740 VIR 20 Parvoviiruse B19 vastane IgM seerumis a914 EI 2021-03-10 JAH JAH S,P-Parvovirus B19 IgM Parvoviirus B19 IgM Parvoviiruse B19 vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 40659-5 603 JAH 656 40659-5 Parvovirus B19 Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord IF MICRO Parvovirus B19 IgM Ab [Presence] in Serum by Immunofluorescence B19V IgM Ser Ql IF 1 Both 2889 VIR 20 Parvoviirus B19 IgM a1342 JAH JAH EI S,P-Parvovirus B19 IgM Parvoviirus B19 IgM Parvoviiruse B19 vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 603 JAH 656 40659-5 Parvovirus B19 Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord IF MICRO Parvovirus B19 IgM Ab [Presence] in Serum by Immunofluorescence B19V IgM Ser Ql IF 1 Both 1741 VIR 20 Parvoviiruse B19 vastane IgG seerumis/plasmas a1343 JAH JAH EI S,P-Parvovirus B19 IgG Parvoviirus B19 IgG Parvoviiruse B19 vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 40657-9 606 JAH 657 40657-9 Parvovirus B19 Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord IF MICRO Parvovirus B19 IgG Ab [Presence] in Serum by Immunofluorescence B19V IgG Ser Ql IF 1 Both 1742 VIR 20 Mumpsiviiruse vastane IgM seerumis a45-138 JAH JAH JAH S,P-Mumps virus IgM Mumpsiviiruse IgM Mumpsiviirusevastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 6478-2 611 JAH 646 6478-2 Mumps virus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Mumps virus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay MuV IgM Ser Ql EIA 1 Both 2335 VIR 20 Mumpsiviiruse vastane IgG seerumis a912 JAH JAH JAH S,P-Mumps virus IgG Mumpsiviiruse IgG Mumpsiviirusevastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 612 JAH 647 6476-6 Mumps virus Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Mumps virus IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay MuV IgG Ser Ql EIA 1 Both 2945 VIR 20 Mumpsiviiruse IgG QN a1372 JAH EI JAH S,P-Mumps virus IgG QN Mumpsiviiruse IgG QN Mumpsiviirusevastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 613 JAH 6093 25418-5 Mumps virus Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn IA {index_val} MICRO Mumps virus IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay MuV IgG Ser IA-aCnc 1 Both 1738 VIR 20 Punetiseviiruse vastane IgM seermis a916 JAH JAH JAH S,P-Rubella virus IgM Punetiseviiruse IgM Punetiseviirusevastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 24116-6 614 JAH 679 24116-6 Rubella virus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Rubella virus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay RUBV IgM Ser Ql EIA 1 Both 1739 VIR 20 Punetiseviiruse vastane IgG seerumis a915 EI 2024-04-22 EI EI S,P-Rubella virus IgG Punetiseviiruse IgG Punetiseviirusevastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 40667-8 616 JAH 680 40667-8 Rubella virus Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Rubella virus IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay RUBV IgG Ser Ql EIA 1 Both 3193 VIR 20 Punetiseviiruse IgG QN a1810 JAH JAH JAH S,P-Rubella virus IgG QN Punetiseviiruse IgG QN Punetiseviirusevastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 617 JAH 681 5334-8 Rubella virus Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA 0,01% MICRO Rubella virus IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay RUBV IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 3134 VIR 20 Leetriviiruse RNA a1666 JAH EI JAH XXX-Measles RNA Leetriviiruse RNA Leetriviiruse RNA N/P 619 JAH 4767 48508-6 Measles virus RNA PrThr Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Measles virus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method MeV RNA XXX Ql PCR 1 Both 14,8063 1750 VIR 20 Leetriviiruse vastane IgM seerumis a702 JAH JAH JAH S,P-Measles virus IgM Leetriviiruse IgM Leetriviirusevastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 35276-5 621 JAH 2525 35276-5 Measles virus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Measles virus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay MeV IgM Ser Ql EIA 1 Both 11,4393 1751 VIR 20 Leetriviiruse vastane IgG seerumis/plasmas a701 JAH JAH EI S,P-Measles virus IgG Leetriviiruse IgG Leetriviirusevastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 35275-7 623 JAH 2526 35275-7 Measles virus Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA 1134 MICRO Measles virus IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay MeV IgG Ser Ql EIA 1 Both 11,4393 2484 VIR 20 Leetriviiruse IgG seerumis väärtus a700 JAH EI EI S,P-Measles virus IgG QN Leetriviiruse IgG QN Leetriviirusevastase IgG hulk seerumis/plasmas QN U/L U/L 624 JAH 3856 7962-4 Measles virus Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn 2 MICRO Measles virus IgG Ab [Units/volume] in Serum MeV IgG Ser-aCnc 1 Both 11,5349 1753 VIR 20 Hantaviirustevastane IgM seerumis a454 EI EI EI S,P-Hantavirus IgM Hantaviiruste IgM Hantaviirustevastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 32131-5 633 JAH 571 32131-5 Hantavirus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord MICRO Hantavirus IgM Ab [Presence] in Serum Hantavirus IgM Ser Ql 1 Both 2268 VIR 20 Hantaviirustevastane IgM seerumis a971 JAH JAH EI S,P-Hantavirus IgM Hantaviiruste IgM Hantaviirustevastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 633 JAH 571 32131-5 Hantavirus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord MICRO Hantavirus IgM Ab [Presence] in Serum Hantavirus IgM Ser Ql 1 Both 2267 VIR 20 Hantaviirustevastane IgG seerumis a972 JAH JAH EI S,P-Hantavirus IgG Hantaviiruste IgG Hantaviirustevastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 635 JAH 572 26620-5 Hantavirus Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord MICRO Hantavirus IgG Ab [Presence] in Serum Hantavirus IgG Ser Ql 1 Both 487 VIR 20 Hantaan viiruse vastane IgG seerumis a8227 JAH EI EI S,P-Hantaan virus IgG Hantaan viiruse IgG Hantaan viiruse vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P immuunoflurestsents 70052-6 638 JAH 1992 70052-6 Hantavirus hantaan Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord IF MICRO Hantavirus hantaan IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunofluorescence HTNV IgG SerPl Ql IF 1 Both 11,4729 493 VIR 20 Hantaviiruste vastane IgG seerumis (kinnitav uuring) a1472 JAH JAH EI S,P-Hantavirus IgG panel IB Hantaviiruste IgG paneel (immunoblot) Hantaviirustevastane IgG seerumis/plasmas (paneel, immunoblot) Paneel immunoblot 641 JAH 4179 L-4179 495 VIR 20 Hantaviiruste IgG paneel (immunoblot) a1472 Hantaan viiruse vastane IgG seerumis a2227 JAH EI EI S,P-Hantaan virus IgG IB Hantaan viiruse IgG (immunoblot) Hantaan viiruse vastane IgG seerumis/plasmas (immunoblot) N/Pp/P immunoblot 642 JAH 4181 A-4181 494 VIR 20 Hantaviiruste IgG paneel (immunoblot) a1472 Dobrova viiruse vastane IgG seerumis a2385 JAH EI EI S,P-Dobrova virus IgG IB Dobrova viiruse IgG (immunoblot) Dobrova viiruse vastane IgG seerumis/plasmas (immunoblot) N/Pp/P immunoblot 643 JAH 4180 A-4180 496 VIR 20 Hantaviiruste IgG paneel (immunoblot) a1472 Puumala viiruse vastane IgG seerumis a2252 JAH EI EI S,P-Puumala virus IgG IB Puumala viiruse IgG (immunoblot) Puumala viiruse vastane IgG seerumis/plasmas (immunoblot) N/Pp/P immunoblot 644 JAH 4182 A-4182 2866 VIR 20 Dengue viiruse RNA a1248 JAH EI JAH XXX-Dengue virus RNA Dengue viiruse RNA Dengue viiruse RNA N/P 645 JAH 4317 6387-5 Dengue virus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe MICRO Dengue virus DNA [Presence] in Unspecified specimen by DNA probe DENV DNA XXX Ql Prb 1 Both 17,1825 2476 VIR 20 Dengue viiruse IgM a558 JAH JAH JAH S,P-Dengue virus IgM Dengue viiruse IgM Dengue viiruse vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 647 JAH 3666 29663-2 Dengue virus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA 2 MICRO Dengue virus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay DENV IgM Ser Ql EIA 1 Both 14,4322 2475 VIR 20 Dengue viiruse IgG a557 JAH JAH JAH S,P-Dengue virus IgG Dengue viiruse IgG Dengue viiruse vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 648 JAH 3665 29661-6 Dengue virus Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA 1 MICRO Dengue virus IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay DENV IgG Ser Ql EIA 1 Both 13,826 2473 VIR 20 Chikungunya viiruse vastane IgM seerumis/plasmas a776 JAH JAH JAH S,P-Chikungunya virus IgM titr Chikungunya viiruse IgM tiiter Chikungunya viiruse vastase IgM tiiter seerumis/plasmas Tekst 649 JAH 4310 56130-8 Chikungunya virus Ab.IgM Titr Pt Ser/Plas Qn IF {titer} Titer MICRO Chikungunya virus IgM Ab [Titer] in Serum or Plasma by Immunofluorescence CHIKV IgM Titr SerPl IF 1 Both 15,746 2472 VIR 20 Chikungunya viiruse vastane IgG seerumis/plasmas a777 JAH JAH JAH S,P-Chikungunya virus IgG titr Chikungunya viiruse IgG tiiter Chikungunya viiruse vastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst 650 JAH 4309 56128-2 Chikungunya virus Ab.IgG Titr Pt Ser/Plas Qn IF {titer} Titer MICRO Chikungunya virus IgG Ab [Titer] in Serum or Plasma by Immunofluorescence CHIKV IgG Titr SerPl IF 1 Both 15,746 2186 VIR 20 Seoul viiruse vastane IgM seerumis a42-1-2 EI 2018-09-28 EI EI S,P-Seoul virus IgM Seoul viiruse IgM Seoul viiruse vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 653 JAH 5252 A-5252 492 VIR 20 Seoul viiruse vastane IgG seerumis a42-1 EI 2018-09-28 EI EI S,P-Seoul virus IgG Seoul viiruse IgG Seoul viiruse vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P immuunoflurestsents 654 JAH 1996 70060-9 Hantavirus seoul Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord IF MICRO Hantavirus seoul IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunofluorescence H seoul IgG SerPl Ql IF 1 Both 11,4729 2891 VIR 20 Hantaviiruste IgG paneel (immunoblot) a1472 Seoul viiruse vastane IgG seerumis/plasmas (kinnitav) a2387 JAH EI EI S,P-Seoul virus IgG IB Seoul viiruse IgG (immunoblot) Seoul viiruse vastane IgG seerumis/plasmas (immunoblot) N/P 655 JAH 6000 94101-3 Hantavirus seoul Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord Line blot MICRO Hantavirus seoul IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Line blot H seoul IgG SerPl Ql Line blot 1 Observation 2187 VIR 20 Sin Nombre viiruse vastane IgM seerumis a2048-2 EI 2018-09-28 EI EI S,P-Sin Nombre virus IgM Sin Nombre viiruse IgM Sin Nombre viiruse vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 656 JAH 5253 26650-2 Hantavirus sin nombre Ab.IgM PrThr Pt Ser Ord MICRO Hantavirus sin nombre IgM Ab [Presence] in Serum SNV IgM Ser Ql 1 Both 18,9927 491 VIR 20 Sin Nombre viiruse vastane IgG seerumis a2048 EI 2018-09-28 EI EI S,P-Sin Nombre virus IgG Sin Nombre viiruse IgG Sin Nombre viiruse vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P immuunoflurestsents 657 JAH 1997 26654-4 Hantavirus sin nombre Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord MICRO Hantavirus sin nombre IgG Ab [Presence] in Serum SNV IgG Ser Ql 1 Both 2890 VIR 20 Hantaviiruste IgG paneel (immunoblot) a1472 Sin Nombre viiruse vastane IgG seerumis/plasmas a2388 JAH EI EI S,P-Sin Nombre virus IgG IB Sin Nombre viiruse IgG (immunoblot) Sin Nombre viiruse IgG (immunoblot) N/P immunoblot 658 JAH 5999 A-5488 2694 VIR 20 Zika viiruse RNA a1109 EI 2021-04-27 EI EI XXX-Zika virus RNA Zika viiruse RNA Zika viiruse RNA N/P 662 JAH 4330 79190-5 Zika virus RNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Zika virus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method ZIKV RNA XXX Ql PCR 1 Both 20,6196 3105 VIR 20 Zika viiruse vastased antikehad seerumis/plasmas (paneel) a1625 JAH JAH JAH S,P-Zika virus Ab panel Zika viiruse Ab paneel Zika viiruse vastased antikehad seerumis/plasmas (paneel) Paneel 663 JAH 4566 L-4566 2497 VIR 20 Zika viiruse vastane IgM a556 EI 2023-05-10 EI EI S,P-Zika virus IgM Zika viiruse IgM Zika viiruse vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 664 JAH 4329 80824-6 Zika virus Ab.IgM PrThr Pt Ser Ord IA MICRO Zika virus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay ZIKV IgM Ser Ql IA 1 Both 15,3104 3106 VIR 20 Zika viiruse vastase IgM hulk seerumis/plasmas a1626 JAH EI JAH S,P-Zika virus IgM QN Zika viiruse IgM QN Zika viiruse vastase IgM hulk seerumis/plasmas QN kU/L "kU/L " 665 JAH 6108 80619-0 Zika virus Ab.IgM ACnc Pt Ser/Plas Qn IA {EIA_index} EIA index MICRO Zika virus IgM Ab [Units/volume] in Serum or Plasma by Immunoassay ZIKV IgM SerPl IA-aCnc 1 Both 2498 VIR 20 Zika viiruse vastane IgG a555 EI 2023-05-10 EI EI S,P-Zika virus IgG Zika viiruse IgG Zika viiruse vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 666 JAH 4328 91080-2 Zika virus Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IA MICRO Zika virus IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay ZIKV IgG SerPl Ql IA 1 Both 3107 VIR 20 Zika viiruse vastase IgG hulk seerumis/plasmas a1627 JAH EI JAH S,P-Zika virus IgG QN Zika viiruse IgG QN Zika viiruse vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L "kU/L " 667 JAH 6109 97870-0 Zika virus Ab.IgG ACnc Pt Ser/Plas Qn IA {EIA_index} EIA index MICRO Zika virus IgG Ab [Units/volume] in Serum or Plasma by Immunoassay ZIKV IgG SerPl IA-aCnc 1 Both 2643 VIR 20 Rickettsia Ab paneel a1126-5 JAH JAH JAH S,P-Rickettsia Ab panel Rickettsia Ab paneel Rickettsia-vastased antikehad serumis/plasmas (paneel) Paneel 676 JAH 5243 L-5243 3022 VIR 20 Rickettsia conorii IgM tiiter a1126-2 JAH EI JAH S,P-R conorii IgM titr Rickettsia conorii IgM tiiter Rickettsia conorii vastase IgM tiiter seerumis/plasmas Tekst 677 JAH 3668 25750-1 Rickettsia conorii Ab.IgM Titr Pt Ser Qn IF {titer} titer 2 MICRO Rickettsia conorii IgM Ab [Titer] in Serum by Immunofluorescence R conorii IgM Titr Ser IF 1 Both 25,2098 3023 VIR 20 Rickettsia conorii IgG tiiter a1126-1 JAH EI JAH S,P-R conorii IgG titr Rickettsia conorii IgG tiiter Rickettsia conorii vastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst 678 JAH 3667 25749-3 Rickettsia conorii Ab.IgG Titr Pt Ser Qn IF {titer} titer 2 MICRO Rickettsia conorii IgG Ab [Titer] in Serum by Immunofluorescence R conorii IgG Titr Ser IF 1 Both 24,7768 3025 VIR 20 Rickettsia typhi IgM tiiter a1126-4 JAH EI JAH S,P-R typhi IgM titr Rickettsia typhi IgM tiiter Rickettsia typhi vastase IgM tiiter seerumis Tekst 679 JAH 3670 5325-6 Rickettsia typhi Ab.IgM Titr Pt Ser Qn IF {titer} titer 5 MICRO Rickettsia typhi IgM Ab [Titer] in Serum by Immunofluorescence R typhi IgM Titr Ser IF 1 Both 22,2065 3024 VIR 20 Rickettsia typhi IgG tiiter a1126-3 JAH EI JAH S,P-R typhi IgG titr Rickettsia typhi IgG tiiter Rickettsia typhi vastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst 680 JAH 3669 5324-9 Rickettsia typhi Ab.IgG Titr Pt Ser Qn IF {titer} titer 8 MICRO Rickettsia typhi IgG Ab [Titer] in Serum by Immunofluorescence R typhi IgG Titr Ser IF 1 Both 21,7335 2501 VIR 20 Tropheryma whippelii DNA a575 JAH JAH JAH XXX-T whippelii DNA Tropheryma whippelii DNA Tropheryma whippelii DNA N/P 686 JAH 4336 46725-8 Tropheryma whippelii DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 3 MICRO Tropheryma whippelii DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method T whippelii DNA XXX Ql PCR 1 Both 22,9139 2902 VIR 20 Bartonella henselae/quintana vastased IgM, IgG a1351 JAH JAH JAH S,P-Bartonella Ab panel Bartonella Ab paneel Bartonella-vastased antikehad seerumis/plasmas (paneel) Paneel 690 JAH 4960 L-4960 2635 VIR 20 Bartonella henselae IgM ja IgG a1113 JAH JAH JAH S,P-B henselae Ab panel Bartonella henselae Ab paneel Bartonella henselae vastased antikehad seerumis/plasmas (paneel) Paneel 691 JAH 5227 L-5227 2471 VIR 20 Bartonella Ab paneel; Bartonella henselae Ab paneel a1351; a1113 Bartonella henselae vastased IgM a46-109 JAH EI JAH S,P-B henselae IgM titr Bartonella henselae IgM tiiter Bartonella henselae vastase IgM tiiter seerumis/plasmas Tekst 692 JAH 3704 22111-9 Bartonella henselae Ab.IgM Titr Pt Ser Qn {titer} titer 6 MICRO Bartonella henselae IgM Ab [Titer] in Serum B henselae IgM Titr Ser 1 Both 13,6965 2470 VIR 20 Bartonella Ab paneel; Bartonella henselae Ab paneel a1351; a1113 Bartonella henselae vastased IgG a46-108 JAH EI JAH S,P-B henselae IgG titr Bartonella henselae IgG tiiter Bartonella henselae vastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst 693 JAH 3703 22110-1 Bartonella henselae Ab.IgG Titr Pt Ser Qn {titer} titer 6 MICRO Bartonella henselae IgG Ab [Titer] in Serum B henselae IgG Titr Ser 1 Both 13,049 1729 VIR 20 Bartonella Ab paneel a1351 Bartonella quintana vastased IgM a45-109 JAH EI JAH S,P-B quintana IgM titr Bartonella quintana IgM tiiter Bartonella quintana vastase IgM tiiter seerumis/plasmas Tekst 694 JAH 3705 9361-7 Bartonella quintana Ab.IgM Titr Pt Ser Qn {titer} titer 7 MICRO Bartonella quintana IgM Ab [Titer] in Serum B quintana IgM Titr Ser 1 Both 13,6965 1728 VIR 20 Bartonella Ab paneel a1351 Bartonella quintana vastased IgG a45-108 JAH EI JAH S,P-B quintana IgG titr Bartonella quintana IgG tiiter Bartonella quintana vastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst 695 JAH 3706 9360-9 Bartonella quintana Ab.IgG Titr Pt Ser Qn {titer} titer 8 MICRO Bartonella quintana IgG Ab [Titer] in Serum B quintana IgG Titr Ser 1 Both 13,049 2758 VIR 20 Brucella DNA a1152 EI 2021-04-27 EI EI XXX-Brucella DNA Brucella DNA Brucella DNA N/P 696 JAH 4308 41626-3 Brucella sp DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Brucella sp DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method Brucella DNA XXX Ql PCR 1 Both 13,9871 1747 VIR 20 Brucella vastane antikeha seerumis a45-113 JAH JAH JAH S,P-Brucella Ab Brucella Ab Brucella-vastased antikehad seerumis/plasmas N/P 30202-6 698 JAH 515 30202-6 Brucella sp Ab ACnc Pt Ser Ord MICRO Brucella sp Ab [Presence] in Serum Brucella Ab Ser Ql 1 Both 2759 VIR 20 Brucella vastane aglutinatsioonitest a1155 EI 2023-03-17 EI EI S,P-Brucella Ab Brucella Ab Brucella-vastased antikehad seerumis/plasmas N/P 698 JAH 515 30202-6 Brucella sp Ab ACnc Pt Ser Ord MICRO Brucella sp Ab [Presence] in Serum Brucella Ab Ser Ql 1 Both 2739 VIR 20 Brucella vastane IgM a1154 JAH JAH JAH S,P-Brucella IgM QN Brucella IgM QN Brucella-vastase IgM hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 699 JAH 5633 13210-0 Brucella sp Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn Brucella sp IgG Ab [Units/volume] in Serum Brucella IgG Ser-aCnc Both 2740 VIR 20 Brucella vastane IgG a1153 JAH JAH JAH S,P-Brucella IgG QN Brucella IgG QN Brucella-vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 700 JAH 5634 5070-8 Brucella sp Ab.IgM ACnc Pt Ser Qn Brucella sp IgM Ab [Units/volume] in Serum Brucella IgM Ser-aCnc Both 1743 VIR 20 Chlamydia psittaci vastane IgM seerumis a45-117 JAH JAH JAH S,P-C psittaci IgM titr Chlamydia psittaci IgM tiiter Chlamydia psittaci vastase IgM tiiter seerumis/plasmas Tekst 44977-7 702 JAH 519 22181-2 Chlamydophila psittaci Ab.IgM Titr Pt Ser Qn {titer} titer 5 MICRO Chlamydophila psittaci IgM Ab [Titer] in Serum C psittaci IgM Titr Ser 1 Both 21,4685 1744 VIR 20 Chlamydia psittaci vastane IgG seerumis a45-116 JAH JAH JAH S,P-C psittaci IgG titr Chlamydia psittaci IgG tiiter Chlamydia psittaci vastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst 43868-9 703 JAH 520 22180-4 Chlamydophila psittaci Ab.IgG Titr Pt Ser Qn {titer} titer 5 MICRO Chlamydophila psittaci IgG Ab [Titer] in Serum C psittaci IgG Titr Ser 1 Both 20,9483 1749 VIR 20 Leptospira vastane antikeha seerumis a45-135 JAH JAH JAH S,P-Leptospira Ab Leptospira Ab Leptospira-vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 23197-7 708 JAH 619 23197-7 Leptospira sp Ab ACnc Pt Ser Ord Aggl MICRO Leptospira sp Ab [Presence] in Serum by Agglutination Leptospira Ab Ser Ql Aggl 1 Both 2491 VIR 20 Nematoodide (Anisakis, Ascaris, Filaria, Strongyloides, Toxocara, Trichinella) IgG sõeluuring a459 JAH EI JAH S-Nematodes IgG screen Nematoodide (Anisakis, Ascaris, Filaria, Strongyloides, Toxocara, Trichinella) IgG sõeluuring Nematoodide (Anisakis, Ascaris, Filaria, Strongyloides, Toxocara, Trichinella) vastane IgG seerumis (sõeluuring) N/Pp/P 710 JAH 5024 A-5024 1735 VIR 20 Toxocara canis vastane IgG seerumis a45-149 JAH JAH JAH S,P-T canis IgG Toxocara canis IgG Toxocara canis vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 40674-4 716 JAH 694 40674-4 Toxocara canis Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Toxocara canis IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay T canis IgG Ser Ql EIA 1 Both 1760 VIR 20 Toxoplasma gondii DNA silmamaterjalist a45-170 JAH JAH JAH XXX-T gondii DNA Toxoplasma gondii DNA Toxoplasma gondii DNA N/P 29904-0 719 JAH 2510 29904-0 Toxoplasma gondii DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Toxoplasma gondii DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method T gondii DNA XXX Ql PCR 1 Both 27,144 579 VIR 20 Toxoplasma gondii IgA seerumis a3304 EI EI EI S,P-T gondii IgA Toxoplasma gondii IgA Toxoplasma gondii vastane IgA seerumis/plasmas N/Pp/P 33459-9 720 JAH 695 33459-9 Toxoplasma gondii Ab.IgA ACnc Pt Ser Ord MICRO Toxoplasma gondii IgA Ab [Presence] in Serum T gondii IgA Ser Ql 1 Both 572 VIR 20 Toxoplasma gondii vastane IgM seerumis/plasmas a3302 JAH JAH EI S,P-T gondii IgM Toxoplasma gondii IgM Toxoplasma gondii vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P immuunoflurestsents 35282-3 722 JAH 696 25542-2 Toxoplasma gondii Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord 32 MICRO Toxoplasma gondii IgM Ab [Presence] in Serum T gondii IgM Ser Ql 1 Both 16,1464 578 VIR 20 Toxoplasma gondii vastane IgG seerumis/plasmas a3303 JAH JAH EI S,P-T gondii IgG Toxoplasma gondii IgG Toxoplasma gondii vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P immuunoflurestsents 35281-5 724 JAH 697 22580-5 Toxoplasma gondii Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord 16 MICRO Toxoplasma gondii IgG Ab [Presence] in Serum T gondii IgG Ser Ql 1 Both 15,5478 602 VIR 20 Toxoplasma gondii IgGavd a3324 JAH JAH JAH S,P-T gondii IgG avd Toxoplasma gondii IgG aviidsus Toxoplasma gondii vastase IgG aviidsus seerumis/plasmas Tekst 726 JAH 1986 56991-3 Toxoplasma gondii Ab.IgG avidity ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Toxoplasma gondii IgG Ab avidity [Presence] in Serum by Immunoassay T gondii IgG Avidity Ser Ql EIA 1 Both 1695 VIR 20 Trichinella antikehad seerumis a442 JAH JAH JAH S,P-T spiralis IgG Trichinella spiralis IgG Trichinella spiralis vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 6563-1 728 JAH 2854 6563-1 Trichinella spiralis Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Trichinella spiralis IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay T spiralis IgG Ser Ql EIA 1 Both 22,8142 1755 VIR 20 Francisella tularensis vastased antikehad seerumis a45-191 JAH JAH JAH S,P-Francisella Ab Francisella Ab Francisella-vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 734 JAH 2533 7888-1 Francisella tularensis Ab ACnc Pt Ser Ord MICRO Francisella tularensis Ab [Presence] in Serum F tular Ab Ser Ql 1 Both 25,9625 608 VIR 20 Clostridioides difficile Ag, toksiin A,B paneel roojast a10-561 Clostridioides difficile DNA paneel roojas a491 JAH JAH EI St-C difficile DNA panel Clostridioides difficile DNA paneel roojas Clostridioides difficile DNA roojas (paneel) Paneel RT-PCR 738 JAH 4054 L-4054 2301 VIR 20 Clostridioides difficile DNA paneel roojas a491 C difficile tox B DNA a491-1 JAH EI EI St-C difficile tox B DNA Clostridioides difficile toksiin B DNA roojas Clostridioides difficile toksiin B DNA roojas N/P 742 JAH 3465 74822-8 Clostridium difficile toxin B Pr Pt Stool Ord Probe.amp.tar MICRO Clostridium difficile toxin B [Presence] in Stool by Probe and target amplification method C dif Tox B Stl Ql PCR 1 Both 2546 VIR 20 Clostridium difficile (toksiin B geen) a10-702 JAH EI EI St-C difficile tox B DNA Clostridioides difficile toksiin B DNA roojas Clostridioides difficile toksiin B DNA roojas N/P 742 JAH 3465 74822-8 Clostridium difficile toxin B Pr Pt Stool Ord Probe.amp.tar MICRO Clostridium difficile toxin B [Presence] in Stool by Probe and target amplification method C dif Tox B Stl Ql PCR 1 Both 2300 VIR 20 Clostridioides difficile DNA paneel roojas a491 C difficile binary tox DNA a491-2 JAH EI EI St-C difficile binary tox DNA Clostridioides difficile binaarse toksiini DNA roojas Clostridioides difficile binaarse toksiini DNA roojas N/P 743 JAH 4831 A-4831 2317 VIR 20 Clostridioides difficile DNA paneel roojas a491 C difficile ribotype 027 DNA a491-3 JAH EI EI St-C difficile ribotype 027 DNA Clostridioides difficile ribotüüp 027 DNA roojas Clostridioides difficile ribotüüp 027 DNA roojas N/P 744 JAH 4355 87755-5 Clostridium difficile BI-NAP1-027 strain DNA PrThr Pt Stool Ord Probe.amp.tar MICRO Clostridium difficile BI-NAP1-027 strain DNA [Presence] in Stool by NAA with probe detection C diff BI NAP1 027 DNA Stl Ql NAA+probe 1 Both 25,2447 607 VIR 20 Clostridioides difficile uuring a10-561 JAH JAH EI St-C difficile Ag, tox A,B panel Clostridioides difficile Ag, toksiin A,B paneel roojast Clostridioides difficile Ag, toksiin A,B roojast (paneel) Paneel L-3037 745 JAH 3037 L-3037 1394 VIR 20 Clostridioides difficile Ag, toksiin A,B paneel roojast a10-561 Clostridioides difficile GDH antigeeni määramine roojast a10-24 JAH JAH EI St-C difficile Ag strip Clostridioides difficile Ag roojas (ribaanalüüs) Clostridioides difficile antigeen roojas (ribaanalüüs) N/P 57901-1 746 JAH 2878 57901-1 Clostridium difficile glutamate dehydrogenase ACnc Pt Stool Ord MICRO Clostridium difficile glutamate dehydrogenase [Presence] in Stool C diff GDH Stl Ql 1 Both 30,8391 2555 VIR 20 Cryptosporidium a10-715 JAH EI EI St-C hominis, C parvum DNA Cryptosporidium hominis, Cryptosporidium parvum DNA roojas Cryptosporidium hominis, Cryptosporidium parvum DNA roojas N/P 752 JAH 5002 80681-0 Cryptosporidium parvum+hominis oocyst wall protein (COWP) gene PrThr Pt Stool Ord Probe.amp.tar MICRO Cryptosporidium parvum+hominis oocyst wall protein (COWP) gene [Presence] in Stool by Probe and target amplification method C parvum+hominis COWP Stl Ql PCR 1 Both 16,816 1390 VIR 20 Parasiitide uuringupaneel a10-564 Cryptosporidium parvum antigeeni immuunkromatograafiline uuring a10-28 JAH JAH EI St-C parvum Ag Cryptosporidium parvum Ag roojas Cryptosporidium parvum antigeen roojas N/P 41487-0 753 JAH 1504 41487-0 Cryptosporidium parvum Ag ACnc Pt Stool Ord EIA 0,00% MICRO Cryptosporidium parvum Ag [Presence] in Stool by Immunoassay C parvum Ag Stl Ql EIA 1 Both 2556 VIR 20 Cyclospora cayetanensis a10-716 JAH EI EI St-C cayetanensis DNA Cyclospora cayetanensis DNA roojas Cyclospora cayetanensis DNA roojas N/P 755 JAH 5517 41436-7 Cyclospora cayetanensis DNA PrThr Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Cyclospora cayetanensis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method C cayetanensis DNA XXX Ql PCR 1 Both 2558 VIR 20 Giardia lamblia a10-718 JAH EI EI St-G lamblia DNA Giardia lamblia DNA roojas Giardia lamblia DNA roojas N/P 756 JAH 5001 80683-6 Giardia lamblia 18S rRNA PrThr Pt Stool Ord Probe.amp.tar MICRO Giardia lamblia 18S rRNA [Presence] in Stool by Probe and target amplification method G lamblia 18S rRNA Stl Ql PCR 1 Both 21,0628 1389 VIR 20 Parasiitide uuringupaneel a10-564 Giardia lamblia antigeeni immuunkromatograafiline uuring a10-29 JAH JAH EI St-G lamblia Ag Giardia lamblia Ag roojas Giardia lamblia antigeen roojas N/P 31830-3 757 JAH 1503 31830-3 Giardia lamblia Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Giardia lamblia Ag [Presence] in Stool G lamblia Ag Stl Ql 1 Both 1761 VIR 20 Echinococcus vastased antikehad seerumis a299 JAH JAH JAH S,P-Echinococcus IgG Echinococcus IgG Echinococcus-vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 35416-7 760 JAH 3572 35416-7 Echinococcus granulosus Ab ACnc Pt Ser Ord IB MICRO Echinococcus granulosus Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) E granulosus Ab Ser Ql IB 1 Both 13,2379 2940 VIR 20 Echinococcus multilocularis IgG (immunoblot) a1374 EI EI JAH S,P-E multilocularis IgG IB Echinococcus multilocularis IgG (immunoblot) Echinococcus multilocularis vastane IgG (immunoblot) N/Pp/P " " 762 JAH 4585 A-4585 2941 VIR 20 Echinococcus granulosus IgG (immunoblot) a1373 EI EI JAH S,P-E granulosus IgG IB Echinococcus granulosus IgG (immunoblot) Echinococcus granulosus vastane IgG seerumis/plasmas (immunoblot) N/Pp/P " " 765 JAH 4584 21252-2 Echinococcus granulosus Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord IB 1 MICRO Echinococcus granulosus IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) E granulosus IgG Ser Ql IB 1 Both 28,5782 2766 VIR 20 Strongyloides IgG a1139 EI 2022-12-01 EI EI S,P-Strongyloides IgG Strongyloides IgG Strongyloides-vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 768 JAH 4327 80660-4 Strongyloides sp Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord IA MICRO Strongyloides sp IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay Strongyloides IgG Ser Ql IA 1 Both 16,7696 2557 VIR 20 Entamoeba histolytica a10-717 JAH EI EI XXX-E histolytica DNA Entamoeba histolytica DNA Entamoeba histolytica DNA N/P 771 JAH 4319 6396-6 Entamoeba histolytica DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Entamoeba histolytica DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method E histolyt DNA XXX Ql PCR 1 Both 17,2087 1388 VIR 20 Entamoeba histolytica antigeeni immuunkromatograafiline uuring a10-30 JAH JAH EI St-E histolytica Ag Entamoeba histolytica Ag roojas Entamoeba histolytica antigeen roojas N/P 29905-7 772 JAH 2616 29905-7 Entamoeba histolytica Ag ACnc Pt Stool Ord EIA MICRO Entamoeba histolytica Ag [Presence] in Stool by Immunoassay E histolyt Ag Stl Ql EIA 1 Both 475 VIR 20 Seente DNA veres a4569 JAH EI EI XXX-Fungal DNA panel Seente DNA paneel Seente DNA (paneel) Paneel L-3440 774 JAH 3440 L-3440 476 VIR 20 Seente DNA paneel a4569 Candida albicans a4569-1 JAH EI EI XXX-C albicans DNA Candida albicans DNA Candida albicans DNA N/P A-1567 780 JAH 1567 76580-0 Candida albicans its gene PrThr Pt XXX.swab Ord Probe.amp.tar MICRO Candida albicans its gene [Presence] in Swab specimen by NAA with probe detection C albicans its Swab Ql NAA+probe 1 Observation 2765 VIR 20 Candida albicans DNA a1146 EI 2021-04-27 EI EI XXX-C albicans DNA Candida albicans DNA Candida albicans DNA N/P 780 JAH 1567 76580-0 Candida albicans its gene PrThr Pt XXX.swab Ord Probe.amp.tar MICRO Candida albicans its gene [Presence] in Swab specimen by NAA with probe detection C albicans its Swab Ql NAA+probe 1 Observation 2922 VIR 20 Nahaseente DNA paneel a1330 Candida albicans DNA a1233 JAH EI EI XXX-C albicans DNA Candida albicans DNA Candida albicans DNA N/P 780 JAH 1567 76580-0 Candida albicans its gene PrThr Pt XXX.swab Ord Probe.amp.tar MICRO Candida albicans its gene [Presence] in Swab specimen by NAA with probe detection C albicans its Swab Ql NAA+probe 1 Observation 480 VIR 20 Seente DNA paneel a4569 Candida glabrata a4569-5 JAH EI EI XXX-C glabrata DNA Candida glabrata DNA Candida glabrata DNA N/P 70026-0 787 JAH 1571 70026-0 Candida glabrata DNA Threshold Pt Bld Ord Probe.amp.tar MICRO Candida glabrata DNA [Presence] in Blood by Probe and target amplification method C glabrata DNA Bld Ql PCR 1 Both 34,8955 479 VIR 20 Seente DNA paneel a4569 Candida krusei a4569-4 JAH EI EI XXX-C krusei DNA Candida krusei DNA Candida krusei DNA N/P 70025-2 788 JAH 1570 70025-2 Candida krusei DNA Threshold Pt Bld Ord Probe.amp.tar MICRO Candida krusei DNA [Presence] in Blood by Probe and target amplification method C krusei DNA Bld Ql PCR 1 Both 35,9275 478 VIR 20 Seente DNA paneel a4569 Candida parapsilosis a4569-3 JAH EI EI XXX-C parapsilosis DNA Candida parapsilosis DNA Candida parapsilosis DNA N/P 70024-5 789 JAH 1569 70024-5 Candida parapsilosis DNA Threshold Pt Bld Ord Probe.amp.tar MICRO Candida parapsilosis DNA [Presence] in Blood by Probe and target amplification method C parapsilosis DNA Bld Ql PCR 1 Both 32,4503 477 VIR 20 Seente DNA paneel a4569 Candida tropicalis a4569-2 JAH EI EI XXX-C tropicalis DNA Candida tropicalis DNA Candida tropicalis DNA N/P 70023-7 790 JAH 1568 70023-7 Candida tropicalis DNA Threshold Pt Bld Ord Probe.amp.tar MICRO Candida tropicalis DNA [Presence] in Blood by Probe and target amplification method C tropicalis DNA Bld Ql PCR 1 Both 30,3026 481 VIR 20 Seente DNA paneel a4569 Aspergillus fumigatus a4569-6 JAH EI EI XXX-A fumigatus DNA Aspergillus fumigatus DNA Aspergillus fumigatus DNA N/P 62478-3 792 JAH 1572 62478-3 Aspergillus fumigatus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Aspergillus fumigatus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method A fumigatus DNA XXX Ql PCR 1 Both 21,9016 1763 VIR 20 Aspergillus, antigeen seerumis (galaktomannan) a79-99 EI 2022-10-18 EI EI S,P-Aspergillus Ag Aspergillus Ag Aspergillus antigeen (galaktomannaan) seerumis/plasmas N/P 44099-0 793 JAH 1499 44099-0 Galactomannan Ag ACnc Pt Ser/Plas Ord EIA MICRO Galactomannan Ag [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay Galactomannan Ag SerPl Ql EIA 1 Both 2951 VIR 20 Aspergillus antigeen (galaktomannaan) seerumis/plasmas a1394 JAH JAH JAH S,P-Aspergillus Ag Aspergillus Ag Aspergillus antigeen (galaktomannaan) seerumis/plasmas N/P 793 JAH 1499 44099-0 Galactomannan Ag ACnc Pt Ser/Plas Ord EIA MICRO Galactomannan Ag [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay Galactomannan Ag SerPl Ql EIA 1 Both 1752 VIR 20 Aspergillus antigeen (galaktomannaan) täpsustamata materjalis a453 EI 2022-10-18 EI EI XXX-Aspergillus Ag Aspergillus Ag Aspergillus antigeen (galaktomannaan) täpsustamata materjalis N/P A-3196 794 JAH 3196 A-3196 2952 VIR 20 Aspergillus antigeen (galaktomannaan) täpsustamata materjalis a1393 JAH JAH JAH XXX-Aspergillus Ag Aspergillus Ag Aspergillus antigeen (galaktomannaan) täpsustamata materjalis N/P 794 JAH 3196 A-3196 2953 VIR 20 Aspergillus antigeeni (galaktomannaan) suhe a1395 JAH EI JAH XXX-Aspergillus Ag ratio Aspergillus Ag (suhe) Aspergillus antigeeni (galaktomannaan) suhe täpsustamata materjalis QN 795 JAH 3197 62467-6 Galactomannan Ag ACnc Pt XXX Qn EIA {Index_val} numerical index MICRO Galactomannan Ag [Units/volume] in Unspecified specimen by Immunoassay Galactomannan Ag XXX EIA-aCnc 1 Both 10,3582 2631 VIR 20 Cryptococcus neoformans Ag a1110 JAH JAH JAH XXX-C neoformans Ag Cryptococcus neoformans Ag Cryptococcus neoformans antigeen N/P 797 JAH 1500 11472-8 Cryptococcus neoformans Ag ACnc Pt XXX Ord MICRO Cryptococcus neoformans Ag [Presence] in Unspecified specimen C neoform Ag XXX Ql 1 Both 3127 VIR 20 Meningiiditekitajate DNA/RNA paneel a1586 Cryptococcus neoformans/Cryptococcus gattii DNA a1601 JAH EI EI XXX-C neoformans/C gattii DNA Cryptococcus neoformans/Cryptococcus gattii DNA Cryptococcus neoformans/Cryptococcus gattii DNA N/P " " 799 JAH 6717 82181-9 Cryptococcus gattii+neoformans DNA PrThr Pt CSF Ord Non-probe.amp.tar MICRO Cryptococcus gattii+neoformans DNA [Presence] in Cerebral spinal fluid by NAA with non-probe detection C gattii+neofor DNA CSF Ql NAA+non-probe 1 Both 1697 VIR 20 Skin-Dermatophytes DNA a632 EI 2021-04-27 EI EI XXX-Dermatophytes DNA panel Nahaseente DNA paneel Nahaseente DNA täpsustamata materjalis (paneel) Paneel L-2698 800 EI/Paneel 2698 L-2698 1706 VIR 20 Küünte dermatofüütide ja T. rubrum DNA a254 EI 2021-04-27 EI EI XXX-Dermatophytes DNA panel Nahaseente DNA paneel Nahaseente DNA täpsustamata materjalis (paneel) Paneel L-2698 800 EI/Paneel 2698 L-2698 2911 VIR 20 Dermatofüütide DNA a1330 JAH JAH EI XXX-Dermatophytes DNA panel Nahaseente DNA paneel Nahaseente DNA täpsustamata materjalis (paneel) Paneel 800 EI/Paneel 2698 L-2698 1699 VIR 20 Dermatofüüdid a631 EI 2021-04-27 EI EI XXX-Dermatophytes DNA Nahaseente DNA Nahaseente DNA N/P A-2699 802 JAH 2699 A-2699 1708 VIR 20 Dermatofüüdid a252 EI 2023-12-04 EI EI XXX-Dermatophytes DNA Nahaseente DNA Nahaseente DNA N/P A-2699 802 JAH 2699 A-2699 1698 VIR 20 Trichophyton rubrum a630 EI 2021-04-27 EI EI XXX-T rubrum DNA Trichophyton rubrum DNA Trichophyton rubrum DNA N/P A-2700 803 JAH 2700 A-2700 1707 VIR 20 Trichophyton rubrum a253 EI 2023-12-04 EI EI XXX-T rubrum DNA Trichophyton rubrum DNA Trichophyton rubrum DNA N/P A-2700 803 JAH 2700 A-2700 2913 VIR 20 Nahaseente DNA paneel a1330 Trichophyton interdigitale DNA a1224 JAH EI EI XXX-T interdigitale DNA Trichophyton interdigitale DNA Trichophyton interdigitale DNA täpsustamata materjalis N/P 805 JAH 5391 A-5331 2914 VIR 20 Nahaseente DNA paneel a1330 Trichophyton tonsurans DNA a1225 JAH EI EI XXX-T tonsurans DNA Trichophyton tonsurans DNA Trichophyton tonsurans DNA täpsustamata materjalis N/P 806 JAH 5392 A-5326 2915 VIR 20 Nahaseente DNA paneel a1330 Trichophyton mentagrophytes DNA a1226 JAH EI EI XXX-T mentagrophytes DNA Trichophyton mentagrophytes DNA Trichophyton mentagrophytes DNA täpsustamata materjalis N/P 808 JAH 5393 A-5327 2912 VIR 20 Nahaseente DNA paneel a1330 Trichophyton rubrum/Trichophyton soudanense DNA a1234 JAH EI EI XXX-T rubrum/T soudanense DNA Trichophyton rubrum/Trichophyton soudanense DNA Trichophyton rubrum/Trichophyton soudanense DNA täpsustamata materjalis N/P 810 JAH 5394 A-5328 2916 VIR 20 Nahaseente DNA paneel a1330 Trichophyton violaceum DNA a1227 JAH EI EI XXX-T violaceum DNA Trichophyton violaceum DNA Trichophyton violaceum DNA N/P 811 JAH 3450 A-3450 2917 VIR 20 Nahaseente DNA paneel a1330 Trichophyton benhamiae DNA a1228 JAH EI EI XXX-T benhamiae DNA Trichophyton benhamiae DNA Trichophyton benhamiae DNA täpsustamata materjalis N/P 812 JAH 5395 A-5329 2918 VIR 20 Nahaseente DNA paneel a1330 Trichophyton verrucosum DNA a1229 JAH EI EI XXX-T verrucosum DNA Trichophyton verrucosum DNA Trichophyton verrucosum DNA täpsustamata materjalis N/P 813 JAH 5396 A-5330 2919 VIR 20 Nahaseente DNA paneel a1330 Microsporum canis DNA a1230 JAH EI EI XXX-M canis DNA Microsporum canis DNA Microsporum canis DNA N/P 815 JAH 3813 A-3813 2920 VIR 20 Nahaseente DNA paneel a1330 Microsporum audouinii DNA a1231 JAH EI EI XXX-M audouinii DNA Microsporum audouinii DNA Microsporum audouinii DNA täpsustamata materjalis N/P 816 JAH 5397 A-5325 2921 VIR 20 Nahaseente DNA paneel a1330 Epidermophyton floccosum DNA a1232 JAH EI EI XXX-E floccosum DNA Epidermophyton floccosum DNA Epidermophyton floccosum DNA N/P 817 JAH 3812 A-3812 1692 VIR 20 Malaariaplasmoodium veres a79-111 JAH JAH JAH B-Plasmodium-m Malaariaplasmoodiumi mikroskoopia Malaariaplasmoodiumi mikroskoopia verest N/P 32700-7 818 JAH 97 32700-7 Microscopic observation Prid Pt Bld Nom Malaria smear MICRO Microscopic observation [Identifier] in Blood by Malaria smear Malaria Smear Bld 1 Both 1693 VIR 20 Malaariaplasmoodium veres, kiirtest P-Optimal IT a79-112 JAH JAH JAH B-Plasmodium strip Malaariaplasmoodium (ribaanalüüs) Malaariaplasmoodium veres (ribaanalüüs) Tekst 50687-3 820 JAH 3660 50687-3 Plasmodium sp Ag ACnc Pt Bld Ord 2 MICRO Plasmodium sp Ag [Presence] in Blood Plasmodium Ag Bld Ql 1 Both 12,4032 3055 VIR 20 Malaariaplasmoodiumi IgG a1513 JAH JAH JAH S,P-Plasmodium IgG Malaariaplasmoodiumi IgG Malaariaplasmoodiumi vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 821 JAH 5576 A-5576 3050 VIR 20 Leishmania DNA a1507 JAH JAH JAH XXX-Leishmania DNA Leishmania DNA Leishmania DNA N/P 836 JAH 4343 23159-7 Leishmania sp DNA Prid Pt XXX Nom Probe.amp.tar 1 MICRO Leishmania sp DNA [Identifier] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method Leishmania DNA XXX PCR 1 Both 15,4662 3051 VIR 20 Leishmania Ab a1506 JAH JAH JAH S,P-Leishmania Ab Leishmania Ab Leishmania-vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 838 JAH 4342 7958-2 Leishmania sp Ab ACnc Pt Ser Ord MICRO Leishmania sp Ab [Presence] in Serum Leishmania Ab Ser Ql 1 Both 11,18 2493 VIR 20 Schistosoma haematobium (tserkaar) IgG a316 EI 2021-04-20 EI EI S,P-S haematobium (cercaria) IgG Schistosoma haematobium (tserkaar) IgG Schistosoma haematobium (tserkaar) vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 843 JAH 4347 A-4347 2492 VIR 20 Schistosoma haematobium (täisksvanud) IgG a317 EI 2021-04-20 EI EI S,P-S haematobium (adult) IgG Schistosoma haematobium (täisksvanud) IgG Schistosoma haematobium (täiskasvanud) vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 844 JAH 4346 A-4346 2494 VIR 20 Schistosoma mansoni IgG titr a315 EI 2021-04-20 EI EI S,P-S mansoni IgG titr Schistosoma mansoni IgG titr Schistosoma mansoni vastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst 845 JAH 4348 A-4348 2496 VIR 20 Schistosoma mansoni (tserkaar) IgG a314 EI 2021-04-20 EI EI S,P-S mansoni (cercaria) IgG Schistosoma mansoni (tserkaar) IgG Schistosoma mansoni (tserkaar) vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 846 JAH 4350 A-4350 2495 VIR 20 Schistosoma mansoni (täiskasvanud) IgG a313 EI 2021-04-20 EI EI S,P-S mansoni (adult) IgG Schistosoma mansoni (täiskasvanud) IgG Schistosoma mansoni (täiskasvanud) vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 847 JAH 4349 A-4349 2898 VIR 20 Filaria Ab a1346 JAH EI JAH S,P-Filaria Ab Filaria Ab Filaria-vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 848 JAH 4340 7887-3 Filaria Ab ACnc Pt Ser Qn MICRO Filaria Ab [Units/volume] in Serum Filaria Ab Ser-aCnc 1 Both 14,1675 2840 VIR 20 Taenia solium Ab a495 JAH JAH JAH S,P-T solium Ab QN Taenia solium Ab QN Taenia solium vastaste antikehade hulk seerumis/plasmas QN U/L U/L 849 JAH 4353 7850-1 Taenia solium larva Ab ACnc Pt Ser Qn 3 MICRO Taenia solium larva Ab [Units/volume] in Serum T sol lar Ab Ser-aCnc 1 Both 10,8557 2535 VIR 20 Histoplasma vastased antikehad seerumis a534 JAH JAH JAH S,P-H capsulatum Ab Histoplasma capsulatum Ab Histoplasma capsulatum vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 852 JAH 5510 22346-1 Histoplasma capsulatum Ab PrThr Pt Ser Ord MICRO Histoplasma capsulatum Ab [Presence] in Serum H capsul Ab Ser Ql 1 Both 3129 VIR 20 Ross-River viiruse vastane IgG ja IgM seerumis a1648 JAH JAH JAH S,P-RRV IgG, IgM titr panel Ross-River viiruse IgG, IgM tiitrite paneel Ross-River viiruse vastase IgG, IgM tiiter seerumis/plasmas (paneel) Paneel " " 860 EI/Paneel 7137 L-5544 3131 VIR 20 Ross-River viiruse IgG, IgM tiitrite paneel a1648 Ross-River viiruse vastase IgM hulk seerumis a1629 JAH EI JAH S,P-RRV IgM titr Ross-River viiruse IgM tiiter Ross-River viiruse vastase IgM tiiter seerumis/plasmas Tekst " " 861 JAH 7136 A-5614 3130 VIR 20 Ross-River viiruse IgG, IgM tiitrite paneel a1648 Ross-River viiruse vastase IgG hulk seerumis a1628 JAH EI JAH S,P-RRV IgG titr Ross-River viiruse IgG tiiter Ross-River viiruse vastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst " " 862 JAH 7135 A-5615 1402 MB 21 Anaeroobne külv Bact/ALERT a10-4 JAH JAH EI XXX-Automated anaerobic culture Automatiseeritud anaeroobne külv Automatiseeritud anaeroobne külv KYLV A-3039 3 JAH 3039 23667-9 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen Bacteria XXX 1 Both 9,3141 1387 MB 21 Aeroobne ja seente külv Bact/ALERT a10-3-1 JAH JAH EI XXX-Automated microbial culture (aer+fungal) Automatiseeritud külv (aer + seened) Automatiseeritud külv (aeroobne ja seente) KYLV 5 JAH 3043 L-3043 2428 MB 21 Aeroobne ja seente külv Bact/ALERT a10-3 JAH JAH EI XXX-Automated microbial culture (aer+fungal) Automatiseeritud külv (aer + seened) Automatiseeritud külv (aeroobne ja seente) KYLV 5 JAH 3043 L-3043 2438 MB 21 Verekülv (1. set) a10-562 JAH JAH EI XXX-Automated microbial culture (aer+an+fungal) Automatiseeritud külv (aer + anaer + seened) Automatiseeritud külv (aeroobne, anaeroobne ja seened) KYLV 6 JAH 3044 L-3044 2439 MB 21 Verekülv (2. set) a10-563 JAH JAH EI XXX-Automated microbial culture (aer+an+fungal) Automatiseeritud külv (aer + anaer + seened) Automatiseeritud külv (aeroobne, anaeroobne ja seened) KYLV 6 JAH 3044 L-3044 2828 MB 21 Seente külv (automatiseeritud) BACTEC a10-5 JAH JAH EI XXX-Automated fungal culture Automatiseeritud seente külv Automatiseeritud seente külv KYLV 7 JAH 3040 42805-2 Fungus identified Prid Pt XXX Nom MICRO Fungus identified in Unspecified specimen Fungus XXX 1 Both 9,3141 1365 MB 21 Aeroobne külv a10-0 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 634-6 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 2768 MB 21 Aeroobne külv a132 EI EI EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1366 MB 21 Anaeroobne külv a10-1 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 635-3 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 2770 MB 21 Uriini külv a10-21 EI EI EI U-Culture Uriini külv Uriini külv KYLV 12 JAH 2242 630-4 Bacteria identified Prid Pt Urine Nom Culture 0,37% MICRO Bacteria identified in Urine by Culture Bacteria Ur Cult 1 Both 1396 MB 21 Seente külv a10-2 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 580-1 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1372 MB 21 MRSA külv a10-6 JAH JAH EI XXX-MRSA culture MRSA külv Metitsilliiniresistentse Staphylococcus aureus külv KYLV 13317-3 15 JAH 2257 13317-3 Staphylococcus aureus.methicillin resistant isolate ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 0,31% MICRO Methicillin resistant Staphylococcus aureus [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture MRSA XXX Ql Cult 1 Both 2284 MB 21 VRE külv a10-578 JAH JAH EI XXX-VRE culture VRE külv Vankomütsiiniresistentse Enterococcus sp. külv KYLV 17 JAH 2258 13316-5 Enterococcus species.vancomycin resistant ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 0,00% MICRO Vancomycin resistant enterococcus [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture VRE XXX Ql Cult 1 Both 1405 MB 21 ESBL produtseerivate enterobakterite skriining a10-560 JAH JAH EI XXX-ESBL resistant bacteria culture ESBL produtseerivate enterobakterite külv Laiendatud spektriga beetalaktamaase produtseerivate enterobakterite külv KYLV 19 JAH 4407 73835-1 Bacteria.extended spectrum beta lactamase resistant identified Prid Pt Anal Nom Organism specific culture MICRO Bacteria.extended spectrum beta lactamase resistant identified in Anal by Organism specific culture Bacteria.ESBL resist Anal Cult 1 Both 13,7174 1398 MB 21 Staphylococcus aureus kvantitatiivne uuring a10-19 JAH JAH EI XXX-S aureus culture QN Staphylococcus aureus külv QN Staphylococcus aureus külv (kvantitatiivne) QN 26 JAH 4406 A-4406 1766 MB 21 Legionella spp. külv a79-104 JAH JAH JAH XXX-Legionella sp. culture Legionella sp. külv Legionella sp. külv KYLV 593-4 27 JAH 2244 593-4 Legionella sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 0,00% MICRO Legionella sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Legionella XXX Cult 1 Both 1767 MB 21 Legionella spp. külv rögas a79-103 EI 2021-04-27 EI EI XXX-Legionella sp. culture Legionella sp. külv Legionella sp. külv KYLV 593-4 27 JAH 2244 593-4 Legionella sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 0,00% MICRO Legionella sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Legionella XXX Cult 1 Both 1404 MB 21 C. diphtheriae külv a79-97 JAH JAH EI XXX-C diphtheriae culture Corynebacterium diphtheriae külv Corynebacterium diphtheriae külv KYLV 16676-9 28 JAH 2269 16676-9 Corynebacterium diphtheriae ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture MICRO Corynebacterium diphtheriae [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture C diphtheriae XXX Ql Cult 1 Both 2536 MB 21 Listeria sp. külv a10-480 JAH JAH EI XXX-L monocytogenes culture Listeria monocytogenes külv Listeria monocytogenes külv KYLV 31 JAH 2886 6609-2 Listeria sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture MICRO Listeria sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Listeria XXX Cult 1 Both 25,887 1360 MB 21 Neisseria gonorrhoeae külv a79-113 JAH JAH JAH XXX-N gonorrhoeae culture Neisseria gonorrhoeae külv Neisseria gonorrhoeae külv KYLV 698-1 33 JAH 2241 698-1 Neisseria gonorrhoeae ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 0,00% MICRO Neisseria gonorrhoeae [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture N gonorrhoea XXX Ql Cult 1 Both 1367 MB 21 Neisseria meningitidis külv a10-10 JAH JAH EI XXX-N meningitidis culture Neisseria meningitidis külv Neisseria meningitidis külv KYLV 16134-9 34 JAH 3158 16134-9 Neisseria meningitidis ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture MICRO Neisseria meningitidis [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture N men XXX Ql Cult 1 Both 8,0443 1370 MB 21 Beeta-hemolüütiliste streptokokkide uuring a10-7 JAH JAH EI XXX-B-Hem Streptococcus culture Beetahemolüütilise streptokoki külv Beetahemolüütilise streptokoki külv KYLV 547-0 35 JAH 2484 547-0 Streptococcus.beta-hemolytic ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 335 MICRO Streptococcus.beta-hemolytic [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture B-Hem Strep XXX Ql Cult 1 Both 16,8104 1363 MB 21 M. hominis külv a10-12 JAH JAH EI XXX-M hominis culture Mycoplasma hominis külv Mycoplasma hominis külv KYLV 15388-2 38 JAH 4068 15388-2 Mycoplasma hominis ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 5 MICRO Mycoplasma hominis [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture M hominis XXX Ql Cult 1 Both 21,2285 1403 MB 21 U. urealyticum külv a10-392 JAH JAH EI XXX-Ureaplasma sp. culture Ureaplasma sp. külv Ureaplasma sp. külv KYLV 17852-5 39 JAH 4069 32368-3 Ureaplasma sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture MICRO Ureaplasma sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Ureaplasma XXX Cult 1 Both 8,7142 1361 MB 21 Salmonella sp. külv a10-14 JAH JAH EI XXX-Salmonella sp. culture Salmonella sp. külv Salmonella sp. külv KYLV 17563-8 48 JAH 2489 17563-8 Salmonella sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture MICRO Salmonella sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Salmonella XXX Cult 1 Both 22,4659 1401 MB 21 Shigella sp. külv a10-15 JAH JAH EI XXX-Shigella sp. culture Shigella sp. külv Shigella sp. külv KYLV 17576-0 49 JAH 2490 17576-0 Shigella sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture MICRO Shigella sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Shigella XXX Cult 1 Both 25,3786 1399 MB 21 Campylobacter sp. külv a10-17 JAH JAH EI St-Campylobacter sp. culture Campylobacter sp. külv roojast Campylobacter sp. külv roojast KYLV 6331-3 50 JAH 2247 6331-3 Campylobacter sp identified Prid Pt Stool Nom Organism specific culture MICRO Campylobacter sp identified in Stool by Organism specific culture Campylobacter Stl Cult 1 Both 1400 MB 21 Yersinia sp. külv a10-18 JAH JAH EI St-Yersinia sp. culture Yersinia sp. külv roojast Yersinia sp. külv roojast KYLV 28549-4 52 JAH 2248 28549-4 Yersinia sp identified Prid Pt Stool Nom Organism specific culture MICRO Yersinia sp identified in Stool by Organism specific culture Yersinia Stl Cult 1 Both 1362 MB 21 Clostridioides difficile Ag, toksiin A,B paneel roojast a10-561 C. difficile külv a10-13 JAH JAH EI XXX-C difficile culture Clostridioides difficile külv Clostridioides difficile külv KYLV 563-7 55 JAH 4400 563-7 Clostridium difficile ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 2 MICRO Clostridium difficile [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture C dif XXX Ql Cult 1 Both 8,476 1385 MB 21 STEC külv a10-16 JAH JAH EI St-STEC culture STEC külv Shigatoksiini tootva Escherichia coli (STEC) külv roojast KYLV 58 JAH 4404 16835-1 Escherichia coli shiga-like identified Prid Pt Stool Nom Organism specific culture MICRO Escherichia coli shiga-like identified in Stool by Organism specific culture E coli SLTEC Stl Cult 1 Both 32,4472 1364 MB 21 Actinomyces külv a10-11 JAH JAH EI XXX-Actinomyces culture Actinomyces külv Actinomyces külv KYLV 59 JAH 4401 9816-0 Actinomyces sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 11 MICRO Actinomyces sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Actinomyces XXX Cult 1 Both 18,3922 1368 MB 21 Fusobacterium necrophorum uuring a10-9 JAH JAH EI XXX-F necrophorum culture Fusobacterium necrophorum külv Fusobacterium necrophorum külv KYLV 60 JAH 4402 A-4402 1369 MB 21 Streptococcus agalactiae, GBS külv a10-8 JAH JAH EI XXX-S agalactiae culture Streptococcus agalactiae külv Streptococcus agalactiae külv KYLV 61 JAH 4403 586-8 Streptococcus agalactiae ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 37 MICRO Streptococcus agalactiae [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture Gp B Strep XXX Ql Cult 1 Both 17,6769 1397 MB 21 Tinglikult patogeensete enterobakterite (Klebsiella, Enterobacter, Serratia) kvantitatiivne külv roojast a10-20 JAH JAH EI St-Conditionally pathogenic enterobacteria culture QN Tinglikult patogeensete enterobakterite (Klebsiella, Enterobacter, Serratia) külv roojast QN Tinglikult patogeensete enterobakterite (Klebsiella, Enterobacter, Serratia) külv roojast (kvantitatiivne) KYLV 62 JAH 4405 A-4405 1386 MB 21 Dermatofüütide külv a10-31 JAH JAH EI XXX-Dermatophyte culture Nahaseente külv Nahaseente külv KYLV 18482-0 65 JAH 2250 18482-0 Yeast ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 1862 MICRO Yeast [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture Yeast XXX Ql Cult 1 Both 11,3891 1837 MB 21 Kasv (poolkvant) a10-388 JAH EI EI XXX-Colony count Mikroobide hulk külvis Mikroobide hulk külvis Tekst 67 JAH 2588 565-2 Colony count Num Pt XXX Ord VC MICRO Colony count [#] in Unspecified specimen Qualitative by Visual count CC XXX Ql VC 1 Both 11,433 1903 MB 21 Kasv (uriin) a10-385 JAH EI EI XXX-Colony count Mikroobide hulk külvis Mikroobide hulk külvis Tekst 67 JAH 2588 565-2 Colony count Num Pt XXX Ord VC MICRO Colony count [#] in Unspecified specimen Qualitative by Visual count CC XXX Ql VC 1 Both 11,433 1904 MB 21 Kasv (kvant) a10-389 JAH EI EI XXX-Colony count Mikroobide hulk külvis Mikroobide hulk külvis Tekst 67 JAH 2588 565-2 Colony count Num Pt XXX Ord VC MICRO Colony count [#] in Unspecified specimen Qualitative by Visual count CC XXX Ql VC 1 Both 11,433 2286 MB 21 Kasv (ting) a10-390 JAH EI EI XXX-Colony count Mikroobide hulk külvis Mikroobide hulk külvis Tekst 67 JAH 2588 565-2 Colony count Num Pt XXX Ord VC MICRO Colony count [#] in Unspecified specimen Qualitative by Visual count CC XXX Ql VC 1 Both 11,433 2636 MB 21 Mikroobide hulk külvis a10-391 JAH EI EI XXX-Colony count Mikroobide hulk külvis Mikroobide hulk külvis Tekst 67 JAH 2588 565-2 Colony count Num Pt XXX Ord VC MICRO Colony count [#] in Unspecified specimen Qualitative by Visual count CC XXX Ql VC 1 Both 11,433 1770 MB 21 Mikroorganismi Samastamine a228 JAH JAH JAH Is-Identification Mikroobide samastamine Mikroobide samastamine MIKR 45335-7 68 JAH 2589 45335-7 Bacteria identification test ACnc Pt Isolate Ord Culture MICRO Bacteria Identification [Presence] in Isolate by Culture Bacteria ID test Islt Ql Cult 1 Observation 11,433 1887 MB 21 Mikroob a10-108 JAH EI EI Is-Identification Mikroobide samastamine Mikroobide samastamine MIKR 68 JAH 2589 45335-7 Bacteria identification test ACnc Pt Isolate Ord Culture MICRO Bacteria Identification [Presence] in Isolate by Culture Bacteria ID test Islt Ql Cult 1 Observation 11,433 2571 MB 21 Mikroobide samastamine välislaboris a436-100 JAH EI JAH Is-Identification Mikroobide samastamine Mikroobide samastamine MIKR 68 JAH 2589 45335-7 Bacteria identification test ACnc Pt Isolate Ord Culture MICRO Bacteria Identification [Presence] in Isolate by Culture Bacteria ID test Islt Ql Cult 1 Observation 11,433 1379 MB 21 Preparaat akridiin a10-43 JAH JAH EI XXX-Acridine orange-m panel Mikroskoopia (akridiinoranz) Täpsustamata materjali mikroskoopia paneel (akridiinoranz) Paneel 657-7 75 JAH 4543 L-4543 1378 MB 21 Preparaat gram a10-42 JAH JAH EI XXX-Gram-m panel Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia paneel (Gram) Paneel 664-3 78 JAH 4544 L-4544 1381 MB 21 Dermatofüütide mikroskoopia a10-32 JAH JAH EI XXX-Dermatophytes-m panel (KOH) Nahaseente mikroskoopia (KOH) Nahaseente mikroskoopia täpsustamata materjalist (KOH, paneel) Paneel 667-6 84 JAH 4547 L-4547 1407 MB 21 Acanthamoeba mikroskoopia silmamaterjalist; Entamoeba histolytica; Enterobius vermicularis munade mikroskoopia; Mikroskoopia (Gram); Parasiitide mikroskoopia (natiivpreparaat) a10-46; a10-34; a10-47; a10-42; a10-45 Lameepiteel a10-51 JAH EI EI XXX-Lameepiteeli rakud Lameepiteeli rakud Lameepiteeli rakud Tekst A-2905 94 JAH 2905 72161-3 Epithelial cells PrThr Pt XXX Ord Gram stain HEM/BC Epithelial cells [Presence] in Unspecified specimen by Gram stain Epi Cells XXX Ql Gram Stn 1 Observation 14,227 1409 MB 21 Acanthamoeba mikroskoopia silmamaterjalist; Entamoeba histolytica; Enterobius vermicularis munade mikroskoopia; Mikroskoopia (akridiinoranz); Parasiitide mikroskoopia (natiivpreparaat) a10-46; a10-34; a10-47; a10-43; a10-45 Erütrotsüüdid a10-50 JAH EI EI XXX-Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid Tekst 72162-1 97 JAH 2907 72162-1 Erythrocytes ACnc Pt XXX Ord Gram stain HEM/BC Erythrocytes [Presence] in Unspecified specimen by Gram stain RBC XXX Ql Gram Stn 1 Observation 7,9405 1427 MB 21 Mikroskoopia (Gram) a10-42 Lümfotsüüdid a10-70 JAH EI EI XXX-Lümfotsüüdid (mb) Lümfotsüüdid Lümfotsüüdid Tekst A-2910 98 JAH 2910 A-2910 1408 MB 21 Acanthamoeba mikroskoopia silmamaterjalist; Entamoeba histolytica; Enterobius vermicularis munade mikroskoopia; Mikroskoopia (akridiinoranz); Mikroskoopia (Gram); Parasiitide mikroskoopia (natiivpreparaat) a10-46; a10-34; a10-47; a10-43; a10-42; a10-45 PMN a10-49 JAH EI EI XXX-Polümorfonukleaarid Polümorfonukleaarid Polümorfonukleaarid Tekst A-2909 99 JAH 2909 20473-5 Polymorphonuclear cells PrThr Pt XXX Ord Wright stain 1506 HEM/BC Polymorphonuclear cells [Presence] in Unspecified specimen by Wright stain Polys XXX Ql Wright Stn 1 Observation 13,2954 1429 MB 21 Mikroskoopia (Gram) a10-42 Ripsepiteel a10-72 JAH EI EI XXX-Ripsepiteel Ripsepiteel Ripsepiteel Tekst A-2913 100 JAH 2913 A-2913 1428 MB 21 Mikroskoopia (Gram) a10-42 Alveolaarsed makrofaagid a10-71 JAH EI EI XXX-Alveolaarsed makrofaagid Alveolaarsed makrofaagid Alveolaarsed makrofaagid Tekst A-2914 101 JAH 2914 A-2914 1410 MB 21 Acanthamoeba mikroskoopia silmamaterjalist; Entamoeba histolytica; Enterobius vermicularis munade mikroskoopia; Mikroskoopia (akridiinoranz); Mikroskoopia (Gram); Parasiitide mikroskoopia (natiivpreparaat) a10-46; a10-34; a10-47; a10-43; a10-42; a10-45 Mikroobid a10-52 JAH EI EI XXX-Mikroobid Mikroobid Mikroobid Tekst A-2911 102 JAH 2911 A-2911 1413 MB 21 Acanthamoeba mikroskoopia silmamaterjalist a10-46 Acanthamoeba a10-55 JAH EI EI XXX-Acanthamoeba spp. Acanthamoeba spp. Acanthamoeba spp. Tekst A-2916 105 JAH 2916 A-2916 1406 MB 21 Mikroskoopia (Gram) a10-42 Gram (-) kokid a257 JAH EI EI XXX-Gramnegatiivsed kokid Gramnegatiivsed kokid Gramnegatiivsed kokid Tekst A-2919 109 JAH 2919 A-2919 1442 MB 21 Mikroskoopia (Gram) a10-42 Gram (-) diplokokid a10-85 JAH EI EI XXX-Gramnegatiivsed diplokokid Gramnegatiivsed diplokokid Gramnegatiivsed diplokokid Tekst 110 JAH 4482 A-4482 1430 MB 21 Mikroskoopia (Gram) a10-42 Gram (+) kokid a10-73 JAH EI EI XXX-Grampositiivsed kokid Grampositiivsed kokid Grampositiivsed kokid Tekst A-2920 111 JAH 2920 A-2920 1431 MB 21 Mikroskoopia (Gram) a10-42 Gram (+) diplokokid a10-74 JAH EI EI XXX-Grampositiivsed diplokokid Grampositiivsed diplokokid Grampositiivsed diplokokid Tekst 112 JAH 4475 A-4475 1432 MB 21 Mikroskoopia (Gram) a10-42 Gram (+) kokid ahelates a10-75 JAH EI EI XXX-Grampositiivsed kokid ahelates Grampositiivsed kokid ahelates Grampositiivsed kokid ahelates Tekst 113 JAH 4476 A-4476 1433 MB 21 Mikroskoopia (Gram) a10-42 Gram (+) kokid kobarates a10-76 JAH EI EI XXX-Grampositiivsed kokid kobarates Grampositiivsed kokid kobarates Grampositiivsed kokid kobarates Tekst 114 JAH 4477 A-4477 1434 MB 21 Mikroskoopia (Gram) a10-42 Gram (+) bakterid a10-77 JAH EI EI XXX-Grampositiivsed pulkbakterid Grampositiivsed pulkbakterid Grampositiivsed pulkbakterid Tekst A-2921 115 JAH 2921 A-2921 1443 MB 21 Mikroskoopia (Gram) a10-42 Gram (-) bakterid a10-86 JAH EI EI XXX-Gramnegatiivsed pulkbakterid Gramnegatiivsed pulkbakterid Gramnegatiivsed pulkbakterid Tekst A-2922 116 JAH 2922 A-2922 1422 MB 21 Mikroskoopia (akridiinoranz) a10-43 Kokid a10-65 JAH EI EI XXX-Kokid Kokid Kokid Tekst A-2923 118 JAH 2923 A-2923 1423 MB 21 Mikroskoopia (akridiinoranz) a10-43 Diplokokid a10-66 JAH EI EI XXX-Diplokokid Diplokokid Diplokokid Tekst 119 JAH 4472 A-4472 1414 MB 21 Mikroskoopia (akridiinoranz) a10-43 Kokid paarides a10-57 JAH EI EI XXX-Kokid paarides Kokid paarides Kokid paarides Tekst 120 JAH 4464 A-4464 1415 MB 21 Mikroskoopia (akridiinoranz) a10-43 Kokid ahelates a10-58 JAH EI EI XXX-Kokid ahelates Kokid ahelates Kokid ahelates Tekst 121 JAH 4465 A-4465 1416 MB 21 Mikroskoopia (akridiinoranz) a10-43 Kokid kobarates a10-59 JAH EI EI XXX-Kokid kobarates Kokid kobarates Kokid kobarates Tekst 122 JAH 4466 A-4466 1439 MB 21 Mikroskoopia (Gram) a10-42 Gram-variaabelsed batsillid a10-82 JAH EI EI XXX-Gramvariaabelsed batsillid Gramvariaabelsed batsillid Gramvariaabelsed batsillid Tekst A-2925 123 JAH 2925 A-2925 1440 MB 21 Mikroskoopia (Gram) a10-42 Gram-variaabelsed kokid a10-83 JAH EI EI XXX-Gramvariaabelsed kokid Gramvariaabelsed kokid Gramvariaabelsed kokid Tekst A-2926 124 JAH 2926 A-2926 1438 MB 21 Mikroskoopia (Gram) a10-42 Gram-variaabelsed kokobatsillid a10-81 JAH EI EI XXX-Gramvariaabelsed kokobatsillid Gramvariaabelsed kokobatsillid Gramvariaabelsed kokobatsillid Tekst A-2927 125 JAH 2927 A-2927 1419 MB 21 Mikroskoopia (akridiinoranz) a10-43 Filamentsed batsillid a10-62 JAH EI EI XXX-Filamentsed bakterid Filamentsed bakterid Filamentsed bakterid Tekst 126 JAH 4469 A-4469 1435 MB 21 Mikroskoopia (Gram) a10-42 Gram (+) filamentsed bakterid a10-78 JAH EI EI XXX-Grampositiivsed filamentsed bakterid Grampositiivsed filamentsed bakterid Grampositiivsed filamentsed bakterid Tekst 127 JAH 4478 A-4478 1444 MB 21 Mikroskoopia (Gram) a10-42 Gram (-) filamentsed bakterid a10-87 JAH EI EI XXX-Gramnegatiivsed filamentsed bakterid Gramnegatiivsed filamentsed bakterid Gramnegatiivsed filamentsed bakterid Tekst 128 JAH 4483 A-4483 1425 MB 21 Mikroskoopia (akridiinoranz) a10-43 Hargnevad filamendid a10-68 JAH EI EI XXX-Hargnevad filamendid Hargnevad filamendid Hargnevad filamendid Tekst 129 JAH 4474 A-4474 1441 MB 21 Mikroskoopia (Gram) a10-42 Gram-variaabelsed hargnevad filamendid a10-84 JAH EI EI XXX-Gramvariaabelsed hargnevad filamendid Gramvariaabelsed hargnevad filamendid Gramvariaabelsed hargnevad filamendid Tekst 130 JAH 4481 A-4481 1421 MB 21 Mikroskoopia (akridiinoranz) a10-43 Batsillid a10-64 JAH EI EI XXX-Batsillid Batsillid Batsillid Tekst 132 JAH 4471 A-4471 1418 MB 21 Mikroskoopia (akridiinoranz) a10-43 Suured batsillid a10-61 JAH EI EI XXX-Suured batsillid Suured batsillid Suured batsillid Tekst 133 JAH 4468 A-4468 1437 MB 21 Mikroskoopia (Gram) a10-42 Gram-positiivsed suured batsillid a10-80 JAH EI EI XXX-Grampositiivsed suured batsillid Grampositiivsed suured batsillid Grampositiivsed suured batsillid Tekst 134 JAH 4480 A-4480 1445 MB 21 Mikroskoopia (Gram) a10-42 Gram (-) väikesed batsillid a10-88 JAH EI EI XXX-Gramnegatiivsed väikesed batsillid Gramnegatiivsed väikesed batsillid Gramnegatiivsed väikesed batsillid Tekst 135 JAH 4484 A-4484 1417 MB 21 Mikroskoopia (akridiinoranz) a10-43 Kokobatsillid a10-60 JAH EI EI XXX-Kokobatsillid Kokobatsillid Kokobatsillid Tekst 136 JAH 4467 A-4467 1424 MB 21 Mikroskoopia (akridiinoranz) a10-43 Väikesed kokobatsillid a10-67 JAH EI EI XXX-Väiksed kokobatsillid Väiksed kokobatsillid Väiksed kokobatsillid Tekst 137 JAH 4473 A-4473 1420 MB 21 Mikroskoopia (akridiinoranz) a10-43 Korüneformsed batsillid a10-63 JAH EI EI XXX-Korüneformsed bakterid Korüneformsed bakterid Korüneformsed bakterid Tekst 138 JAH 4470 A-4470 1436 MB 21 Mikroskoopia (Gram) a10-42 Gram (+) korüneformsed bakterid a10-79 JAH EI EI XXX-Grampositiivsed korüneformsed bakterid Grampositiivsed korüneformsed bakterid Grampositiivsed korüneformsed bakterid Tekst 139 JAH 4479 A-4479 1412 MB 21 Acanthamoeba mikroskoopia silmamaterjalist; Entamoeba histolytica; Enterobius vermicularis munade mikroskoopia; Mikroskoopia (akridiinoranz); Mikroskoopia (Gram); Nahaseente mikroskoopia (KOH); Parasiitide mikroskoopia (natiivpreparaat) a10-46; a10-34; a10-47; a10-43; a10-42; a10-32; a10-45 Seenerakud a10-54 JAH EI EI XXX-Seenerakud Seenerakud Seenerakud Tekst 141 JAH 4463 A-4463 1446 MB 21 Nahaseente mikroskoopia (KOH) a10-32 Seene pungrakud a10-89 JAH EI EI XXX-Seene pungrakud Seene pungrakud Seene pungrakud Tekst 142 JAH 4485 A-4485 1448 MB 21 Nahaseente mikroskoopia (KOH) a10-32 Seene lühikesed hüüfid a10-91 JAH EI EI XXX-Seene lühikesed hüüfid Seene lühikesed hüüfid Seene lühikesed hüüfid Tekst 144 JAH 4486 A-4486 1449 MB 21 Nahaseente mikroskoopia (KOH) a10-32 Seene eosed a10-92 JAH EI EI XXX-Eosed Eosed Eosed Tekst A-2931 145 JAH 2931 A-2931 1775 MB 21 Nahaseente mikroskoopia (KOH) a10-32 Seene eosed juukskarva pinnal a10-94 JAH EI EI XXX-Seene eosed juuksekarva pinnal Seene eosed juuksekarva pinnal Seene eosed juuksekarva pinnal Tekst 146 JAH 4491 A-4491 1776 MB 21 Nahaseente mikroskoopia (KOH) a10-32 Seene eosed juuksekarva sees a10-95 JAH EI EI XXX-Seene eosed juuksekarva sees Seene eosed juuksekarva sees Seene eosed juuksekarva sees Tekst 147 JAH 4492 A-4492 1411 MB 21 Acanthamoeba mikroskoopia silmamaterjalist; Entamoeba histolytica; Enterobius vermicularis munade mikroskoopia; Mikroskoopia (akridiinoranz); Mikroskoopia (Gram); Nahaseente mikroskoopia (KOH); Parasiitide mikroskoopia (natiivpreparaat) a10-46; a10-34; a10-47; a10-43; a10-42; a10-32; a10-45 Seenemütseel (hüüfid) a10-53 JAH EI EI XXX-Dermatofüütide hüüfid Dermatofüütide hüüfid Dermatofüütide hüüfid Tekst A-2932 148 JAH 2932 A-2932 1454 MB 21 Nahaseente mikroskoopia (KOH) a10-32 Dermatofüütidele iseloomulikud hüüfid a10-93 JAH EI EI XXX-Dermatofüütide hüüfid Dermatofüütide hüüfid Dermatofüütide hüüfid Tekst A-2932 148 JAH 2932 A-2932 1447 MB 21 Nahaseente mikroskoopia (KOH) a10-32 Seene pseudomütseel (pseudohüüfid) a10-90 JAH EI EI XXX-Pseudohüüfid Pseudohüüfid Pseudohüüfid Tekst A-2933 149 JAH 2933 A-2933 2541 MB 21 Trichomonas vaginalis a10-56 JAH EI EI XXX-T vaginalis-m Trichomonas vaginalis mikroskoopia Trichomonas vaginalis mikroskoopia Tekst 153 JAH 2271 32766-8 Trichomonas vaginalis ACnc Pt XXX Ord Wet preparation MICRO Trichomonas vaginalis [Presence] in Unspecified specimen by Wet preparation T vaginalis XXX Ql Wet Prep 1 Both 1377 MB 21 Demodex folliculorum“i uuring rasunäärmest a10-44 JAH JAH EI Skin-D folliculorum-m Demodex folliculorum mikroskoopia nahakaapest Demodex folliculorum mikroskoopia nahakaapest Tekst 6680-3 156 JAH 2615 A-2615 1374 MB 21 Acanthamoeba uuring a10-46 JAH JAH EI Eye-Acanthamoeba-m Acanthamoeba mikroskoopia silmamaterjalist Acanthamoeba mikroskoopia silmamaterjalist Tekst 10636-9 158 JAH 2254 10636-9 Acanthamoeba sp identified Prid Pt Eye Nom Wet preparation MICRO Acanthamoeba sp identified in Eye by Wet preparation Acanthamoeba Eye Wet Prep 1 Both 1380 MB 21 Parasiitide uuring a10-564 JAH JAH EI XXX-Parasites panel Parasiitide uuringupaneel Parasiitide uuringupaneel täpsustamata materjalist Paneel 159 EI/Paneel 4539 L-4539 1373 MB 21 Parasiitide uuringupaneel a10-564 Parasiitide mikroskoopia a10-45 JAH JAH EI XXX-Parasites-m (wet mount) Parasiitide mikroskoopia (natiivpreparaat) Parasiitide mikroskoopia (natiivpreparaat) Tekst 680-9 162 JAH 2617 673-4 Ova & parasites identified Prid Pt XXX Nom Microscopy.light 527 MICRO Ova and parasites identified in Unspecified specimen by Light microscopy O+P XXX Micro 1 Both 15,7044 2307 MB 21 Coccidia mikroskoopia a10-492 JAH JAH EI St-Coccidia-m Coccidia mikroskoopia Coccidia mikroskoopia roojast Tekst 163 JAH 5453 10656-7 Coccidia identified Prid Pt Stool Nom Acid fast stain MICRO Coccidia identified in Stool by Acid fast stain Coccidia Stl Acid fast Stn 1 Both 1375 MB 21 Enterobius vermicularis uuring a10-47 JAH JAH EI XXX-E vermicularis-m Enterobius vermicularis munade mikroskoopia Enterobius vermicularis munade mikroskoopia täpsustamata materjalis Tekst 675-9 167 JAH 1498 675-9 Enterobius vermicularis Prid Pt XXX Nom Pinworm examination MICRO Enterobius vermicularis [Identifier] in Unspecified specimen by Pinworm exam E vermicularis XXX Pinworm Exam 1 Both 1453 MB 21 Enterobius vermicularis munade mikroskoopia; Parasiitide mikroskoopia (natiivpreparaat) a10-47; a10-45 Enterobius vermicularis (munad) a10-118 JAH EI EI XXX-E vermicularis-m Enterobius vermicularis munade mikroskoopia Enterobius vermicularis munade mikroskoopia täpsustamata materjalis Tekst 167 JAH 1498 675-9 Enterobius vermicularis Prid Pt XXX Nom Pinworm examination MICRO Enterobius vermicularis [Identifier] in Unspecified specimen by Pinworm exam E vermicularis XXX Pinworm Exam 1 Both 1450 MB 21 Entamoeba histolytica a10-34 Amööbi tsüstid a10-115 JAH EI EI XXX-Amööbi tsüstid Amööbi tsüstid Amööbi tsüstid Tekst 168 JAH 4487 A-4487 1451 MB 21 Entamoeba histolytica a10-34 Amööbi trofosoidid (vegetatiivsed vormid) a10-116 JAH EI EI XXX-Amööbi trofosoidid Amööbi trofosoidid Amööbi trofosoidid Tekst 169 JAH 4488 A-4488 1452 MB 21 Enterobius vermicularis munade mikroskoopia; Parasiitide mikroskoopia (natiivpreparaat) a10-47; a10-45 Ascaris lumbricoides (munad) a10-117 JAH EI EI XXX-Ascaris lumbricoides munad Ascaris lumbricoides munad Ascaris lumbricoides munad Tekst 170 JAH 4489 A-4489 2538 MB 21 Cyclospora sp. a10-494 JAH EI EI St-Cyclospora sp.-m Cyclospora sp. Cyclospora sp. mikroskoopia roojast Tekst 176 JAH 5512 50313-6 Cyclospora sp identified Prid Pt Stool Nom Safranin stain MICRO Cyclospora sp identified in Stool by Safranin stain Cyclospora Stl Safranin Stn 1 Both 2537 MB 21 Cryptosporidium sp. a10-493 JAH EI EI St-Cryptosporidium sp.-m Cryptosporidium sp. Cryptosporidium sp. mikroskoopia roojast Tekst 177 JAH 5511 20781-1 Cryptosporidium sp PrThr Pt Stool Ord Acid fast stain MICRO Cryptosporidium sp [Presence] in Stool by Acid fast stain Cryptosp Stl Ql Acid fast Stn 1 Both 2539 MB 21 Cystoisospora sp. a10-495 JAH EI EI St-Cystoisospora sp.-m Cystoisospora sp. Cystoisospora sp. mikroskoopia roojast Tekst 178 JAH 5513 A-5360 1886 MB 21 Parasiitide mikroskoopia (natiivpreparaat) a10-45 Difillobotrium latum a10-572 JAH EI EI St-D latum-m Diphyllobothrium latum Diphyllobothrium latum mikroskoopia roojast (formaliineeter) Tekst 183 JAH 3265 A-3265 1384 MB 21 Entamoeba histolytica mikroskoopiline uuring a10-34 JAH JAH EI St-E histolytica-m Entamoeba histolytica Entamoeba histolytica mikroskoopia roojast (formaliineeter) Tekst A-3249 184 JAH 3249 14125-9 Entamoeba histolytica PrThr Pt Stool Ord Trichrome stain MICRO Entamoeba histolytica [Presence] in Stool by Trichrome stain E histolyt Stl Ql Tri Stn 1 Both 18,5411 2540 MB 21 Sarcocystis sp. a10-496 JAH EI EI Sarcocystis sp.-m Sarcocystis sp. Sarcocystis sp. mikroskoopia roojast Tekst 196 JAH 5514 A-5361 1426 MB 21 Acanthamoeba mikroskoopia silmamaterjalist; Entamoeba histolytica; Enterobius vermicularis munade mikroskoopia; Mikroskoopia (akridiinoranz); Mikroskoopia (Gram); Nahaseente mikroskoopia (KOH); Parasiitide mikroskoopia (natiivpreparaat) a10-46; a10-34; a10-47; a10-43; a10-42; a10-32; a10-45 Preparaadi vabatekst a10-69 JAH EI EI XXX-Mikroskoopia leid Mikroskoopia leid Mikroskoopia leid Tekst A-3253 199 JAH 3253 A-3253 1838 AB 22 ROSCO 3A test a10-378 JAH EI EI Is-antimicrobial resistance or virulence mechanism Mikroobi resistentsus- või virulentsusmehhanism Mikroobi resistentsus- või virulentsusmehhanism AMR 1 JAH 5526 A-5364 2614 AB 22 KPC sõnum a10-517 JAH EI EI Is-antimicrobial resistance or virulence mechanism Mikroobi resistentsus- või virulentsusmehhanism Mikroobi resistentsus- või virulentsusmehhanism AMR 1 JAH 5526 A-5364 2615 AB 22 MBL sõnum a10-524 JAH EI EI Is-antimicrobial resistance or virulence mechanism Mikroobi resistentsus- või virulentsusmehhanism Mikroobi resistentsus- või virulentsusmehhanism AMR 1 JAH 5526 A-5364 2616 AB 22 OXA48 sõnum a10-525 JAH EI EI Is-antimicrobial resistance or virulence mechanism Mikroobi resistentsus- või virulentsusmehhanism Mikroobi resistentsus- või virulentsusmehhanism AMR 1 JAH 5526 A-5364 2617 AB 22 AmpC positiivne sõnum a10-528 JAH EI EI Is-antimicrobial resistance or virulence mechanism Mikroobi resistentsus- või virulentsusmehhanism Mikroobi resistentsus- või virulentsusmehhanism AMR 1 JAH 5526 A-5364 2618 AB 22 AmpC negatiivne sõnum a10-529 JAH EI EI Is-antimicrobial resistance or virulence mechanism Mikroobi resistentsus- või virulentsusmehhanism Mikroobi resistentsus- või virulentsusmehhanism AMR 1 JAH 5526 A-5364 2619 AB 22 VRE sõnum a10-540 JAH EI EI Is-antimicrobial resistance or virulence mechanism Mikroobi resistentsus- või virulentsusmehhanism Mikroobi resistentsus- või virulentsusmehhanism AMR 1 JAH 5526 A-5364 2620 AB 22 PNSP sõnum a10-541 JAH EI EI Is-antimicrobial resistance or virulence mechanism Mikroobi resistentsus- või virulentsusmehhanism Mikroobi resistentsus- või virulentsusmehhanism AMR 1 JAH 5526 A-5364 2621 AB 22 MRSA sõnum a10-393 JAH EI EI Is-antimicrobial resistance or virulence mechanism Mikroobi resistentsus- või virulentsusmehhanism Mikroobi resistentsus- või virulentsusmehhanism AMR 1 JAH 5526 A-5364 2727 AB 22 ESBL test (AmpC +) a10-380 JAH EI EI Is-antimicrobial resistance or virulence mechanism Mikroobi resistentsus- või virulentsusmehhanism Mikroobi resistentsus- või virulentsusmehhanism AMR 1 JAH 5526 A-5364 2728 AB 22 ROSCO KPC a10-395 JAH EI EI Is-antimicrobial resistance or virulence mechanism Mikroobi resistentsus- või virulentsusmehhanism Mikroobi resistentsus- või virulentsusmehhanism AMR 1 JAH 5526 A-5364 2738 AB 22 Mikroobi resistentsus- või virulentsusmehhanism a10-381 JAH EI EI Is-antimicrobial resistance or virulence mechanism Mikroobi resistentsus- või virulentsusmehhanism Mikroobi resistentsus- või virulentsusmehhanism AMR 1 JAH 5526 A-5364 2800 AB 22 MRSA (S. aureus DNA, mecA) ninakaapes (paneel) a1208 JAH EI EI XXX-MRSA DNA panel MRSA DNA paneel MRSA DNA täpsustamata materjalis (paneel) Paneel 3 JAH 5638 L-5382 1158 AB 22 Acinetobacter a10-336 JAH EI EI Is-Ab panel Antibiootikumtundlikkuse paneel Antibiootikumtundlikkuse paneel Paneel 29576-6 20 EI/Paneel 2622 29576-6 Bacterial susceptibility panel - Pt Isolate OrdQn PANEL.ABXBACT Bacterial susceptibility panel in Isolate Bacterial Susc Pnl Islt 1 Order 11,3891 1159 AB 22 Anaeroobid a10-337 JAH EI EI Is-Ab panel Antibiootikumtundlikkuse paneel Antibiootikumtundlikkuse paneel Paneel 29576-6 20 EI/Paneel 2622 29576-6 Bacterial susceptibility panel - Pt Isolate OrdQn PANEL.ABXBACT Bacterial susceptibility panel in Isolate Bacterial Susc Pnl Islt 1 Order 11,3891 1160 AB 22 Streptococcus gr. A, B, C and G a10-338 JAH EI EI Is-Ab panel Antibiootikumtundlikkuse paneel Antibiootikumtundlikkuse paneel Paneel 29576-6 20 EI/Paneel 2622 29576-6 Bacterial susceptibility panel - Pt Isolate OrdQn PANEL.ABXBACT Bacterial susceptibility panel in Isolate Bacterial Susc Pnl Islt 1 Order 11,3891 1161 AB 22 Campylobacter a10-341 JAH EI EI Is-Ab panel Antibiootikumtundlikkuse paneel Antibiootikumtundlikkuse paneel Paneel 29576-6 20 EI/Paneel 2622 29576-6 Bacterial susceptibility panel - Pt Isolate OrdQn PANEL.ABXBACT Bacterial susceptibility panel in Isolate Bacterial Susc Pnl Islt 1 Order 11,3891 1162 AB 22 Staphylococcus a10-344 JAH EI EI Is-Ab panel Antibiootikumtundlikkuse paneel Antibiootikumtundlikkuse paneel Paneel 29576-6 20 EI/Paneel 2622 29576-6 Bacterial susceptibility panel - Pt Isolate OrdQn PANEL.ABXBACT Bacterial susceptibility panel in Isolate Bacterial Susc Pnl Islt 1 Order 11,3891 1163 AB 22 Enterobacteriaceae a10-347 JAH EI EI Is-Ab panel Antibiootikumtundlikkuse paneel Antibiootikumtundlikkuse paneel Paneel 29576-6 20 EI/Paneel 2622 29576-6 Bacterial susceptibility panel - Pt Isolate OrdQn PANEL.ABXBACT Bacterial susceptibility panel in Isolate Bacterial Susc Pnl Islt 1 Order 11,3891 1164 AB 22 Enterobacteriaceae (uriin) a10-348 JAH EI EI Is-Ab panel Antibiootikumtundlikkuse paneel Antibiootikumtundlikkuse paneel Paneel 29576-6 20 EI/Paneel 2622 29576-6 Bacterial susceptibility panel - Pt Isolate OrdQn PANEL.ABXBACT Bacterial susceptibility panel in Isolate Bacterial Susc Pnl Islt 1 Order 11,3891 1165 AB 22 Enterococcus a10-349 JAH EI EI Is-Ab panel Antibiootikumtundlikkuse paneel Antibiootikumtundlikkuse paneel Paneel 29576-6 20 EI/Paneel 2622 29576-6 Bacterial susceptibility panel - Pt Isolate OrdQn PANEL.ABXBACT Bacterial susceptibility panel in Isolate Bacterial Susc Pnl Islt 1 Order 11,3891 1166 AB 22 Moraxella catarrhalis a10-356 JAH EI EI Is-Ab panel Antibiootikumtundlikkuse paneel Antibiootikumtundlikkuse paneel Paneel 29576-6 20 EI/Paneel 2622 29576-6 Bacterial susceptibility panel - Pt Isolate OrdQn PANEL.ABXBACT Bacterial susceptibility panel in Isolate Bacterial Susc Pnl Islt 1 Order 11,3891 1167 AB 22 Non Ferm a10-357 JAH EI EI Is-Ab panel Antibiootikumtundlikkuse paneel Antibiootikumtundlikkuse paneel Paneel 29576-6 20 EI/Paneel 2622 29576-6 Bacterial susceptibility panel - Pt Isolate OrdQn PANEL.ABXBACT Bacterial susceptibility panel in Isolate Bacterial Susc Pnl Islt 1 Order 11,3891 1168 AB 22 Pseudomonas a10-358 JAH EI EI Is-Ab panel Antibiootikumtundlikkuse paneel Antibiootikumtundlikkuse paneel Paneel 29576-6 20 EI/Paneel 2622 29576-6 Bacterial susceptibility panel - Pt Isolate OrdQn PANEL.ABXBACT Bacterial susceptibility panel in Isolate Bacterial Susc Pnl Islt 1 Order 11,3891 1169 AB 22 Staphylococcus uriin a10-360 JAH EI EI Is-Ab panel Antibiootikumtundlikkuse paneel Antibiootikumtundlikkuse paneel Paneel 29576-6 20 EI/Paneel 2622 29576-6 Bacterial susceptibility panel - Pt Isolate OrdQn PANEL.ABXBACT Bacterial susceptibility panel in Isolate Bacterial Susc Pnl Islt 1 Order 11,3891 1170 AB 22 Stenotrophomonas maltophilia a10-361 JAH EI EI Is-Ab panel Antibiootikumtundlikkuse paneel Antibiootikumtundlikkuse paneel Paneel 29576-6 20 EI/Paneel 2622 29576-6 Bacterial susceptibility panel - Pt Isolate OrdQn PANEL.ABXBACT Bacterial susceptibility panel in Isolate Bacterial Susc Pnl Islt 1 Order 11,3891 1171 AB 22 Streptococcus pneumoniae a10-363 JAH EI EI Is-Ab panel Antibiootikumtundlikkuse paneel Antibiootikumtundlikkuse paneel Paneel 29576-6 20 EI/Paneel 2622 29576-6 Bacterial susceptibility panel - Pt Isolate OrdQn PANEL.ABXBACT Bacterial susceptibility panel in Isolate Bacterial Susc Pnl Islt 1 Order 11,3891 1172 AB 22 Viridans gr. streptokokid a10-364 JAH EI EI Is-Ab panel Antibiootikumtundlikkuse paneel Antibiootikumtundlikkuse paneel Paneel 29576-6 20 EI/Paneel 2622 29576-6 Bacterial susceptibility panel - Pt Isolate OrdQn PANEL.ABXBACT Bacterial susceptibility panel in Isolate Bacterial Susc Pnl Islt 1 Order 11,3891 1173 AB 22 Vibrio cholerae a10-365 JAH EI EI Is-Ab panel Antibiootikumtundlikkuse paneel Antibiootikumtundlikkuse paneel Paneel 29576-6 20 EI/Paneel 2622 29576-6 Bacterial susceptibility panel - Pt Isolate OrdQn PANEL.ABXBACT Bacterial susceptibility panel in Isolate Bacterial Susc Pnl Islt 1 Order 11,3891 1174 AB 22 Pasteurella multocida a10-366 JAH EI EI Is-Ab panel Antibiootikumtundlikkuse paneel Antibiootikumtundlikkuse paneel Paneel 29576-6 20 EI/Paneel 2622 29576-6 Bacterial susceptibility panel - Pt Isolate OrdQn PANEL.ABXBACT Bacterial susceptibility panel in Isolate Bacterial Susc Pnl Islt 1 Order 11,3891 1175 AB 22 Candida a10-367 JAH EI EI Is-Ab panel Antibiootikumtundlikkuse paneel Antibiootikumtundlikkuse paneel Paneel 29576-6 20 EI/Paneel 2622 29576-6 Bacterial susceptibility panel - Pt Isolate OrdQn PANEL.ABXBACT Bacterial susceptibility panel in Isolate Bacterial Susc Pnl Islt 1 Order 11,3891 1176 AB 22 Non-species related a10-374 JAH EI EI Is-Ab panel Antibiootikumtundlikkuse paneel Antibiootikumtundlikkuse paneel Paneel 29576-6 20 EI/Paneel 2622 29576-6 Bacterial susceptibility panel - Pt Isolate OrdQn PANEL.ABXBACT Bacterial susceptibility panel in Isolate Bacterial Susc Pnl Islt 1 Order 11,3891 1177 AB 22 Urogenitaalsed mükoplasmad a10-321 JAH EI EI Is-Ab panel Antibiootikumtundlikkuse paneel Antibiootikumtundlikkuse paneel Paneel 29576-6 20 EI/Paneel 2622 29576-6 Bacterial susceptibility panel - Pt Isolate OrdQn PANEL.ABXBACT Bacterial susceptibility panel in Isolate Bacterial Susc Pnl Islt 1 Order 11,3891 1178 AB 22 Seened a10-325 JAH EI EI Is-Ab panel Antibiootikumtundlikkuse paneel Antibiootikumtundlikkuse paneel Paneel 29576-6 20 EI/Paneel 2622 29576-6 Bacterial susceptibility panel - Pt Isolate OrdQn PANEL.ABXBACT Bacterial susceptibility panel in Isolate Bacterial Susc Pnl Islt 1 Order 11,3891 1179 AB 22 Haemophilus a10-353 JAH EI EI Is-Ab panel Antibiootikumtundlikkuse paneel Antibiootikumtundlikkuse paneel Paneel 29576-6 20 EI/Paneel 2622 29576-6 Bacterial susceptibility panel - Pt Isolate OrdQn PANEL.ABXBACT Bacterial susceptibility panel in Isolate Bacterial Susc Pnl Islt 1 Order 11,3891 1180 AB 22 Meningococcus a10-355 JAH EI EI Is-Ab panel Antibiootikumtundlikkuse paneel Antibiootikumtundlikkuse paneel Paneel 29576-6 20 EI/Paneel 2622 29576-6 Bacterial susceptibility panel - Pt Isolate OrdQn PANEL.ABXBACT Bacterial susceptibility panel in Isolate Bacterial Susc Pnl Islt 1 Order 11,3891 1181 AB 22 Corynebacterium a10-504 JAH EI EI Is-Ab panel Antibiootikumtundlikkuse paneel Antibiootikumtundlikkuse paneel Paneel 29576-6 20 EI/Paneel 2622 29576-6 Bacterial susceptibility panel - Pt Isolate OrdQn PANEL.ABXBACT Bacterial susceptibility panel in Isolate Bacterial Susc Pnl Islt 1 Order 11,3891 1182 AB 22 Gonococcus a10-350 JAH EI EI Is-Ab panel Antibiootikumtundlikkuse paneel Antibiootikumtundlikkuse paneel Paneel 29576-6 20 EI/Paneel 2622 29576-6 Bacterial susceptibility panel - Pt Isolate OrdQn PANEL.ABXBACT Bacterial susceptibility panel in Isolate Bacterial Susc Pnl Islt 1 Order 11,3891 1183 AB 22 Listeria a10-351 JAH EI EI Is-Ab panel Antibiootikumtundlikkuse paneel Antibiootikumtundlikkuse paneel Paneel 29576-6 20 EI/Paneel 2622 29576-6 Bacterial susceptibility panel - Pt Isolate OrdQn PANEL.ABXBACT Bacterial susceptibility panel in Isolate Bacterial Susc Pnl Islt 1 Order 11,3891 1184 AB 22 Gr+ pulkbakterid a10-352 JAH EI EI Is-Ab panel Antibiootikumtundlikkuse paneel Antibiootikumtundlikkuse paneel Paneel 29576-6 20 EI/Paneel 2622 29576-6 Bacterial susceptibility panel - Pt Isolate OrdQn PANEL.ABXBACT Bacterial susceptibility panel in Isolate Bacterial Susc Pnl Islt 1 Order 11,3891 1847 AB 22 Kingella rida a10-576 JAH EI EI Is-Ab panel Antibiootikumtundlikkuse paneel Antibiootikumtundlikkuse paneel Paneel 20 EI/Paneel 2622 29576-6 Bacterial susceptibility panel - Pt Isolate OrdQn PANEL.ABXBACT Bacterial susceptibility panel in Isolate Bacterial Susc Pnl Islt 1 Order 11,3891 1848 AB 22 Salmonella rida a10-575 JAH EI EI Is-Ab panel Antibiootikumtundlikkuse paneel Antibiootikumtundlikkuse paneel Paneel 20 EI/Paneel 2622 29576-6 Bacterial susceptibility panel - Pt Isolate OrdQn PANEL.ABXBACT Bacterial susceptibility panel in Isolate Bacterial Susc Pnl Islt 1 Order 11,3891 1849 AB 22 Aerococcus rida a10-577 JAH EI EI Is-Ab panel Antibiootikumtundlikkuse paneel Antibiootikumtundlikkuse paneel Paneel 20 EI/Paneel 2622 29576-6 Bacterial susceptibility panel - Pt Isolate OrdQn PANEL.ABXBACT Bacterial susceptibility panel in Isolate Bacterial Susc Pnl Islt 1 Order 11,3891 1339 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-325; a10-367 Amphotericin B (M) a10-126 JAH EI EI Is-Amphotericin B Grad Amfoteritsiin Grad Amfoteritsiin Grad QN mg/L mg/L 6978-1 21 JAH 2383 6978-1 Amphotericin B Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Amphotericin B [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Amphotericin B Islt E-test 1 Observation 1340 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-367 Amphotericin B a10-127 JAH EI EI Is-Amphotericin B Amfoteritsiin Amfoteritsiin T/M/R 18863-1 23 JAH 4266 18863-1 Amphotericin B Susc Pt Isolate OrdQn 5 ABXBACT Amphotericin B [Susceptibility] Amphotericin B Susc Islt 1 Observation 17,7043 1333 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-336; a10-347; a10-348; a10-358 Amikacin (D) a10-120 JAH EI EI Is-Amikacin Disc Amikatsiin Disk Amikatsiin Disk T/M/R 13-3 24 JAH 2318 13-3 Amikacin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Amikacin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Amikacin Islt KB 1 Observation 1335 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-336; a10-347; a10-348; a10-357; a10-358; a10-374 Amikacin (M) a10-122 JAH EI EI Is-Amikacin Grad Amikatsiin Grad Amikatsiin Grad QN mg/L mg/L 6975-7 25 JAH 2374 6975-7 Amikacin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Amikacin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Amikacin Islt E-test 1 Observation 2851 AB 22 Amikatsiin MIK a10-760 JAH EI EI Is-Amikacin MIC Amikatsiin MIK Amikatsiin MIK QN mg/L mg/L 26 JAH 5713 12-5 Amikacin Susc Pt Isolate OrdQn MIC ABXBACT Amikacin [Susceptibility] by Minimum inhibitory concentration (MIC) Amikacin Islt MIC 1 Observation 1334 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-336; a10-347; a10-348; a10-357; a10-358; a10-374 Amikacin a10-121 JAH EI EI Is-Amikacin Amikatsiin Amikatsiin T/M/R 18860-7 27 JAH 4263 18860-7 Amikacin Susc Pt Isolate OrdQn 11 ABXBACT Amikacin [Susceptibility] Amikacin Susc Islt 1 Observation 13,4458 1337 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-349; a10-353; a10-363; a10-374 Amoxicillin (M) a10-124 JAH EI EI Is-Amoxicillin Grad Amoksitsilliin Grad Amoksitsilliin Grad QN mg/L mg/L 6976-5 29 JAH 4264 6976-5 Amoxicillin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Amoxicillin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Amoxicillin Islt E-test 1 Observation 13,5944 1338 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-349; a10-353; a10-363; a10-374 Amoxicillin a10-125 JAH EI EI Is-Amoxicillin Amoksitsilliin Amoksitsilliin T/M/R 18861-5 30 JAH 4265 18861-5 Amoxicillin Susc Pt Isolate OrdQn 4 ABXBACT Amoxicillin [Susceptibility] Amoxicillin Susc Islt 1 Observation 13,5944 1341 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-347; a10-348; a10-353; a10-356; a10-366 Amoxicillin/Clavulanic acid (D) a10-128 JAH EI EI Is-Amoxicillin + Clavulanate Disc Amoksitsilliin + klavulaanhape Disk Amoksitsilliin + klavulaanhape Disk T/M/R 21-6 33 JAH 2305 21-6 Amoxicillin+Clavulanate Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Amoxicillin+Clavulanate [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Amoxicillin+Clav Islt KB 1 Observation 1343 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-347; a10-348; a10-349; a10-353; a10-356; a10-366; a10-374 Amoxicillin/Clavulanic acid (M) a10-130 JAH EI EI Is-Amoxicillin + Clavulanate Grad Amoksitsilliin + klavulaanhape Grad Amoksitsilliin + klavulaanhape Grad QN mg/L mg/L 6977-3 34 JAH 2354 6977-3 Amoxicillin+Clavulanate Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Amoxicillin+Clavulanate [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Amoxicillin+Clav Islt E-test 1 Observation 2842 AB 22 Amoxicillin/Clavulanic acid MIK a10-775 JAH JAH EI Is-Amoxicillin + Clavulanate MIC Amoksitsilliin + klavulaanhape MIK Amoksitsilliin + klavulaanhape MIK QN mg/L mg/L 35 JAH 5774 20-8 Amoxicillin+Clavulanate Susc Pt Isolate OrdQn MIC ABXBACT Amoxicillin+Clavulanate [Susceptibility] by Minimum inhibitory concentration (MIC) Amoxicillin+Clav Islt MIC 1 Observation 1342 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-347; a10-348; a10-349; a10-353; a10-356; a10-366; a10-374 Amoxicillin/Clavulanic acid a10-129 JAH EI EI Is-Amoxicillin + Clavulanate Amoksitsilliin + klavulaanhape Amoksitsilliin + klavulaanhape T/M/R 18862-3 36 JAH 3239 18862-3 Amoxicillin+Clavulanate Susc Pt Isolate OrdQn ABXBACT Amoxicillin+Clavulanate [Susceptibility] Amoxicillin+Clav Susc Islt 1 Observation 8,1144 3080 AB 22 Amoxicillin/Clavulanic acid MIK i/v a10-1114 JAH EI EI Is-Amoxicillin + Clavulanate par MIC Amoksitsilliin + klavulaanhape (parenteraalne) MIK Amoksitsilliin + klavulaanhape (parenteraalne) MIK QN mg/L 39 JAH 7074 A-5599 2810 AB 22 Amoxicillin/Clavulanic acid (M) p.o. a10-537 JAH EI EI Is-Amoxicillin + Clavulanate po Grad Amoksitsilliin + klavulaanhape (suukaudne) Grad Amoksitsilliin + klavulaanhape (suukaudne) Grad QN mg/L mg/L 42 JAH 5777 A-5419 3081 AB 22 Amoxicillin/Clavulanic acid MIK p.o. a10-1115 JAH EI EI Is-Amoxicillin + Clavulanate po MIC Amoksitsilliin + klavulaanhape (suukaudne) MIK Amoksitsilliin + klavulaanhape (suukaudne) MIK QN mg/L 43 JAH 7075 A-5598 2809 AB 22 Amoxicillin/Clavulanic acid p.o. a10-536 JAH EI EI Is-Amoxicillin + Clavulanate po Amoksitsilliin + klavulaanhape (suukaudne) Amoksitsilliin + klavulaanhape (suukaudne) T/M/R 44 JAH 5776 A-5420 1345 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-347; a10-348; a10-349; a10-351; a10-353; a10-364 Ampicillin (D) a10-132 JAH EI EI Is-Ampicillin Disc Ampitsilliin Disk Ampitsilliin Disk T/M/R 29-9 45 JAH 2302 29-9 Ampicillin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Ampicillin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Ampicillin Islt KB 1 Observation 1347 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-347; a10-348; a10-349; a10-351; a10-353; a10-363; a10-364; a10-365; a10-374 Ampicillin (M) a10-134 JAH EI EI Is-Ampicillin Grad Ampitsilliin Grad Ampitsilliin Grad QN mg/L mg/L 6979-9 46 JAH 2351 6979-9 Ampicillin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Ampicillin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Ampicillin Islt E-test 1 Observation 2904 AB 22 Ampitsilliin MIK a10-776 JAH EI EI Is-Ampicillin MIC Ampitsilliin MIK Ampitsilliin MIK QN mg/L mg/L 47 JAH 5714 28-1 Ampicillin Susc Pt Isolate OrdQn MIC ug/mL ug/mL ABXBACT Ampicillin [Susceptibility] by Minimum inhibitory concentration (MIC) Ampicillin Islt MIC 1 Observation 1346 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-347; a10-348; a10-349; a10-351; a10-353; a10-363; a10-364; a10-365; a10-374 Ampicillin a10-133 JAH EI EI Is-Ampicillin Ampitsilliin Ampitsilliin T/M/R 18864-9 48 JAH 3245 18864-9 Ampicillin Susc Pt Isolate OrdQn ABXBACT Ampicillin [Susceptibility] Ampicillin Susc Islt 1 Observation 8,1144 1348 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-336; a10-347; a10-348 Ampicillin/Sulbactam (D) a10-136 JAH EI EI Is-Ampicillin + Sulbactam Disc Ampitsilliin + sulbaktaam Disk Ampitsilliin + sulbaktaam Disk T/M/R 33-1 49 JAH 2590 33-1 Ampicillin+Sulbactam Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Ampicillin+Sulbactam [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Ampicillin+Sulbac Islt KB 1 Observation 1350 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-336; a10-337; a10-347; a10-348; a10-349; a10-353; a10-356; a10-374 Ampicillin/Sulbactam (M) a10-138 JAH EI EI Is-Ampicillin + Sulbactam Grad Ampitsilliin + sulbaktaam Grad Ampitsilliin + sulbaktaam Grad QN mg/L mg/L 6980-7 50 JAH 2355 6980-7 Ampicillin+Sulbactam Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Ampicillin+Sulbactam [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Ampicillin+Sulbac Islt E-test 1 Observation 3000 AB 22 Ampitsilliin + sulbaktaam MIK a10-761 JAH EI EI Is-Ampicillin + Sulbactam MIC Ampitsilliin + sulbaktaam MIK Ampitsilliin + sulbaktaam MIK QN mg/L mg/L 51 JAH 6505 32-3 Ampicillin+Sulbactam Susc Pt Isolate OrdQn MIC ABXBACT Ampicillin+Sulbactam [Susceptibility] by Minimum inhibitory concentration (MIC) Ampicillin+Sulbac Islt MIC 1 Observation 1349 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-336; a10-337; a10-347; a10-348; a10-349; a10-353; a10-356; a10-374 Ampicillin/Sulbactam a10-137 JAH EI EI Is-Ampicillin + Sulbactam Ampitsilliin + sulbaktaam Ampitsilliin + sulbaktaam T/M/R 18865-6 52 JAH 4268 18865-6 Ampicillin+Sulbactam Susc Pt Isolate OrdQn 8 ABXBACT Ampicillin+Sulbactam [Susceptibility] Ampicillin+Sulbac Susc Islt 1 Observation 35,5821 1351 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-325; a10-367 Anidulafungin (M) a10-140 JAH EI EI Is-Anidulafungin Grad Anidulafungiin Grad Anidulafungiin Grad QN mg/L mg/L 77162-6 53 JAH 2389 77162-6 Anidulafungin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Anidulafungin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Anidulafungin Islt E-test 1 Both 8,476 1352 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-367 Anidulafungin a10-141 JAH EI EI Is-Anidulafungin Anidulafungiin Anidulafungiin T/M/R 57095-2 54 JAH 4269 57095-2 Anidulafungin Susc Pt Isolate OrdQn 1 ABXBACT Anidulafungin [Susceptibility] Anidulafungin Susc Islt 1 Observation 18,2741 1353 AB 22 Azithromycin (M) a10-142 JAH EI EI Is-Azithromycin Grad Asitromütsiin Grad Asitromütsiin Grad QN mg/L mg/L 6981-5 56 JAH 4270 6981-5 Azithromycin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip 1 ABXBACT Azithromycin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Azithromycin Islt E-test 1 Observation 15,6503 1354 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-321 Azithromycin a10-143 JAH EI EI Is-Azithromycin Asitromütsiin Asitromütsiin T/M/R 18866-4 58 JAH 4271 18866-4 Azithromycin Susc Pt Isolate OrdQn 3 ABXBACT Azithromycin [Susceptibility] Azithromycin Susc Islt 1 Observation 15,6503 1355 AB 22 Aztreonam (D) a10-144 JAH EI EI Is-Aztreonam Disc Astreonaam Disk Astreonaam Disk T/M/R 45-5 59 JAH 2338 45-5 Aztreonam Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Aztreonam [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Aztreonam Islt KB 1 Observation 1357 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-374 Aztreonam (M) a10-146 JAH EI EI Is-Aztreonam Grad Astreonaam Grad Astreonaam Grad QN mg/L mg/L 6982-3 60 JAH 4273 6982-3 Aztreonam Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip 1 ABXBACT Aztreonam [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Aztreonam Islt E-test 1 Observation 15,1628 2876 AB 22 Astreonaam MIK a10-762 JAH EI EI Is-Aztreonam MIC Astreonaam MIK Astreonaam MIK QN mg/L mg/L 61 JAH 5715 44-8 Aztreonam Susc Pt Isolate OrdQn MIC ug/mL ug/mL ABXBACT Aztreonam [Susceptibility] by Minimum inhibitory concentration (MIC) Aztreonam Islt MIC 1 Observation 1356 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-374 Aztreonam a10-145 JAH EI EI Is-Aztreonam Astreonaam Astreonaam T/M/R 18868-0 62 JAH 4272 18868-0 Aztreonam Susc Pt Isolate OrdQn 11 ABXBACT Aztreonam [Susceptibility] Aztreonam Susc Islt 1 Observation 15,1628 1234 AB 22 Daptomycin (M) a10-204 JAH EI EI Is-Daptomycin Grad Daptomütsiin Grad Daptomütsiin Grad QN mg/L mg/L 41691-7 63 JAH 2601 41691-7 Daptomycin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Daptomycin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Daptomycin Islt E-test 1 Observation 1235 AB 22 Daptomycin a10-205 JAH EI EI Is-Daptomycin Daptomütsiin Daptomütsiin T/M/R 35789-7 65 JAH 4223 35789-7 Daptomycin Susc Pt Isolate OrdQn 4 ABXBACT Daptomycin [Susceptibility] Daptomycin Susc Islt 1 Observation 18,2741 1239 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-338; a10-344; a10-360; a10-366 Doxycycline (M) a10-210 JAH EI EI Is-Doxycycline Grad Doksütsükliin Grad Doksütsükliin Grad QN mg/L mg/L 7008-6 67 JAH 4225 7008-6 Doxycycline Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip 1 ABXBACT Doxycycline [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Doxycycline Islt E-test 1 Observation 15,3148 1240 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-321; a10-338; a10-344; a10-360; a10-366 Doxycycline a10-211 JAH EI EI Is-Doxycycline Doksütsükliin Doksütsükliin T/M/R 18917-5 68 JAH 4226 18917-5 Doxycycline Susc Pt Isolate OrdQn 3 ABXBACT Doxycycline [Susceptibility] Doxycycline Susc Islt 1 Observation 15,3148 1236 AB 22 Doripenem (D) a10-206 JAH EI EI Is-Doripenem Disc Doripeneem Disk Doripeneem Disk T/M/R 72893-1 69 JAH 2603 72893-1 Doripenem Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Doripenem [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Doripenem Islt KB 1 Both 8,476 1238 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-374 Doripenem (M) a10-208 JAH EI EI Is-Doripenem Grad Doripeneem Grad Doripeneem Grad QN mg/L mg/L 58711-3 70 JAH 2369 58711-3 Doripenem Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Doripenem [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Doripenem Islt E-test 1 Observation 1237 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-374 Doripenem a10-207 JAH EI EI Is-Doripenem Doripeneem Doripeneem T/M/R 60535-2 71 JAH 4224 60535-2 Doripenem Susc Pt Isolate OrdQn 3 ABXBACT Doripenem [Susceptibility] Doripenem Susc Islt 1 Both 18,2413 1241 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-347; a10-348 Ertapenem (D) a10-212 JAH EI EI Is-Ertapenem Disc Ertapeneem Disk Ertapeneem Disk T/M/R 35799-6 75 JAH 2334 35799-6 Ertapenem Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Ertapenem [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Ertapenem Islt KB 1 Observation 1243 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-347; a10-348; a10-374 Ertapenem (M) a10-214 JAH EI EI Is-Ertapenem Grad Ertapeneem Grad Ertapeneem Grad QN mg/L mg/L 35800-2 76 JAH 2390 35800-2 Ertapenem Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Ertapenem [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Ertapenem Islt E-test 1 Observation 2846 AB 22 Ertapenem MIK a10-781 JAH JAH EI Is-Ertapenem MIC Ertapeneem MIK Ertapeneem MIK QN mg/L mg/L 77 JAH 5727 35801-0 Ertapenem Susc Pt Isolate OrdQn MIC ABXBACT Ertapenem [Susceptibility] by Minimum inhibitory concentration (MIC) Ertapenem Islt MIC 1 Observation 1242 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-347; a10-348; a10-374 Ertapenem a10-213 JAH EI EI Is-Ertapenem Ertapeneem Ertapeneem T/M/R 35802-8 78 JAH 3237 35802-8 Ertapenem Susc Pt Isolate OrdQn ABXBACT Ertapenem [Susceptibility] Ertapenem Susc Islt 1 Observation 17,3504 1244 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-338; a10-341; a10-344; a10-351; a10-356; a10-363 Erythromycin (D) a10-216 JAH EI EI Is-Erythromycin Disc Erütromütsiin Disk Erütromütsiin Disk T/M/R 234-5 79 JAH 2320 234-5 Erythromycin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Erythromycin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Erythromycin Islt KB 1 Observation 1246 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-338; a10-341; a10-344; a10-351; a10-356; a10-360; a10-363 Erythromycin (M) a10-218 JAH EI EI Is-Erythromycin Grad Erütromütsiin Grad Erütromütsiin Grad QN mg/L mg/L 7009-4 80 JAH 2393 7009-4 Erythromycin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Erythromycin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Erythromycin Islt E-test 1 Observation 2859 AB 22 Erütromütsiin MIK a10-787 JAH EI EI Is-Erythromycin MIC Erütromütsiin MIK Erütromütsiin MIK QN mg/L mg/L 81 JAH 5728 233-7 Erythromycin Susc Pt Isolate OrdQn MIC ABXBACT Erythromycin [Susceptibility] by Minimum inhibitory concentration (MIC) Erythromycin Islt MIC 1 Observation 1245 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-321; a10-338; a10-341; a10-344; a10-351; a10-356; a10-360; a10-363 Erythromycin a10-217 JAH EI EI Is-Erythromycin Erütromütsiin Erütromütsiin T/M/R 18919-1 82 JAH 4227 18919-1 Erythromycin Susc Pt Isolate OrdQn 12 ABXBACT Erythromycin [Susceptibility] Erythromycin Susc Islt 1 Observation 14,0125 1247 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-367 Fluconazole (M) a10-220 JAH EI EI Is-Fluconazole Grad Flukonasool Grad Flukonasool Grad QN mg/L mg/L 7013-6 83 JAH 2382 7013-6 Fluconazole Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Fluconazole [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Fluconazole Islt E-test 1 Observation 1248 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-367 Fluconazole a10-221 JAH EI EI Is-Fluconazole Flukonasool Flukonasool T/M/R 18924-1 85 JAH 4228 18924-1 Fluconazole Susc Pt Isolate OrdQn 5 ABXBACT Fluconazole [Susceptibility] Fluconazole Susc Islt 1 Observation 15,6503 1189 AB 22 5-Fluorocytosine (M) a10-334 JAH EI EI Is-5-Fluorocytosine Grad 5-Fluorotsütosiin Grad 5-Fluorotsütosiin Grad QN mg/L mg/L 7014-4 86 JAH 4205 7014-4 5-Fluorocytosine Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT 5-Fluorocytosine [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) 5-fluorocytosine Islt E-test 1 Observation 10,6625 1190 AB 22 5-Fluorocytosine a10-335 JAH EI EI Is-5-Fluorocytosine 5-Fluorotsütosiin 5-Fluorotsütosiin T/M/R 18855-7 87 JAH 4206 18855-7 5-Fluorocytosine Susc Pt Isolate OrdQn 4 ABXBACT 5-Fluorocytosine [Susceptibility] 5-fluorocytosine Susc Islt 1 Observation 10,6625 1249 AB 22 Fosfomycin (M) a10-222-1 EI 2023-01-02 EI EI Is-Fosfomycin Grad Fosfomütsiin Grad Fosfomütsiin Grad QN mg/L 35809-3 88 JAH 2391 35809-3 Fosfomycin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Fosfomycin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Fosfomycin Islt E-test 1 Observation 1250 AB 22 Fosfomycin a10-223-1 JAH EI EI Is-Fosfomycin Fosfomütsiin Fosfomütsiin T/M/R 25596-8 90 JAH 3246 25596-8 Fosfomycin Susc Pt Isolate OrdQn ABXBACT Fosfomycin [Susceptibility] Fosfomycin Susc Islt 1 Observation 8,1144 2886 AB 22 Fosfomycin po a10-222 JAH EI EI Is-Fosfomycin po Grad Fosfomycin (suukaudne) Grad Fosfomycin (suukaudne) Grad QN mg/L mg/L 91 JAH 5993 A-5490 2885 AB 22 Fosfomycin p.o. a10-223 JAH EI EI Is-Fosfomycin po Fosfomütsiin (suukaudne) Fosfomütsiin (suukaudne) T/M/R 93 JAH 5992 A-5491 2888 AB 22 Fosfomycin i/v a10-819 JAH EI EI Is-Fosfomycin par Fosfomütsiin (parenteraalne) Fosfomütsiin (parenteraalne) T/M/R 95 JAH 5995 A-5489 1251 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-344; a10-360 Fusidic acid (D) a10-224 JAH EI EI Is-Fusidate Disc Fusidiin Disk Fusidiin Disk T/M/R 263-4 97 JAH 2333 263-4 Fusidate Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Fusidate [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Fusidate Islt KB 1 Observation 1253 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-344; a10-360 Fusidic acid (M) a10-226 JAH EI EI Is-Fusidate Grad Fusidiin Grad Fusidiin Grad QN mg/L mg/L 7015-1 98 JAH 4230 7015-1 Fusidate Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Fusidate [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Fusidate Islt E-test 1 Observation 17,4103 1252 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-344; a10-360 Fusidic acid a10-225 JAH EI EI Is-Fusidate Fusidiin Fusidiin T/M/R 18927-4 100 JAH 4229 18927-4 Fusidate Susc Pt Isolate OrdQn 1 ABXBACT Fusidate [Susceptibility] Fusidate Susc Islt 1 Observation 17,4103 1254 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-336; a10-344; a10-347; a10-348; a10-358; a10-504 Gentamicin (D) a10-228 JAH EI EI Is-Gentamicin Disc Gentamütsiin Disk Gentamütsiin Disk T/M/R 268-3 101 JAH 2316 268-3 Gentamicin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion mm mm ABXBACT Gentamicin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Gentamicin Islt KB 1 Observation 1256 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-336; a10-344; a10-347; a10-348; a10-357; a10-358; a10-360; a10-374; a10-504 Gentamicin (M) a10-230 JAH EI EI Is-Gentamicin Grad Gentamütsiin Grad Gentamütsiin Grad QN mg/L mg/L 7016-9 102 JAH 2373 7016-9 Gentamicin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Gentamicin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Gentamicin Islt E-test 1 Observation 2847 AB 22 Gentamicin MIK a10-767 JAH JAH EI Is-Gentamicin MIC Gentamütsiin MIK Gentamütsiin MIK QN mg/L mg/L 103 JAH 5731 267-5 Gentamicin Susc Pt Isolate OrdQn MIC ug/mL ug/mL ABXBACT Gentamicin [Susceptibility] by Minimum inhibitory concentration (MIC) Gentamicin Islt MIC 1 Observation 1257 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-349 Gentamicin-High (D) a10-232 JAH EI EI Is-Gentamicin HL Disc Gentamütsiini kõrges kontsentratsioonis Disk Gentamütsiini kõrges kontsentratsioonis Disk T/M/R 7017-7 104 JAH 4231 7017-7 Gentamicin.high potency Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion 1 ABXBACT Gentamicin.high potency [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Gentamicin Synergy Islt KB 1 Observation 8,5074 1259 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-349 Gentamicin-High (M) a10-234 JAH EI EI Is-Gentamicin HL Grad Gentamütsiini kõrges kontsentratsioonis Grad Gentamütsiini kõrges kontsentratsioonis Grad QN mg/L mg/L 35817-6 105 JAH 2372 35817-6 Gentamicin.high potency Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Gentamicin.high potency [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Gentamicin Synergy Islt E-test 1 Observation 1258 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-349 Gentamicin-High a10-233 JAH EI EI Is-Gentamicin HL Gentamütsiini kõrges kontsentratsioonis Gentamütsiini kõrges kontsentratsioonis T/M/R 18929-0 106 JAH 4232 18929-0 Gentamicin.high potency Susc Pt Isolate OrdQn 5 ABXBACT Gentamicin.high potency [Susceptibility] Gentamicin Synergy Susc Islt 1 Observation 8,5074 1255 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-336; a10-344; a10-347; a10-348; a10-357; a10-358; a10-360; a10-374; a10-504 Gentamicin a10-229 JAH EI EI Is-Gentamicin Gentamütsiin Gentamütsiin T/M/R 18928-2 107 JAH 3232 18928-2 Gentamicin Susc Pt Isolate OrdQn ABXBACT Gentamicin [Susceptibility] Gentamicin Susc Islt 1 Observation 12,7047 1260 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-336; a10-347; a10-348; a10-358 Imipenem (D) a10-236 JAH EI EI Is-Imipenem Disc Imipeneem Disk Imipeneem Disk T/M/R 280-8 110 JAH 2605 280-8 Imipenem Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Imipenem [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Imipenem Islt KB 1 Observation 1262 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-336; a10-347; a10-348; a10-357; a10-358; a10-374 Imipenem (M) a10-238 JAH EI EI Is-Imipenem Grad Imipeneem Grad Imipeneem Grad QN mg/L mg/L 7019-3 111 JAH 2367 7019-3 Imipenem Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Imipenem [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Imipenem Islt E-test 1 Observation 2854 AB 22 Imipeneem MIK a10-768 JAH EI EI Is-Imipenem MIC Imipeneem MIK Imipeneem MIK QN mg/L mg/L 112 JAH 5732 279-0 Imipenem Susc Pt Isolate OrdQn MIC ABXBACT Imipenem [Susceptibility] by Minimum inhibitory concentration (MIC) Imipenem Islt MIC 1 Observation 1261 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-336; a10-347; a10-348; a10-357; a10-358; a10-374 Imipenem a10-237 JAH EI EI Is-Imipenem Imipeneem Imipeneem T/M/R 18932-4 113 JAH 4233 18932-4 Imipenem Susc Pt Isolate OrdQn 15 ABXBACT Imipenem [Susceptibility] Imipenem Susc Islt 1 Observation 14,0125 2542 AB 22 Imipenem + EDTA (IM10E) (D) a10-571 JAH EI EI Is-Imipenem + EDTA Disc Imipeneem + EDTA Disk Imipeneem + EDTA Disk T/M/R 114 JAH 2606 54172-2 Imipenem+EDTA Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Imipenem+EDTA [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Imipenem+EDTA Islt KB 1 Both 1263 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-325; a10-367 Itraconazole (M) a10-240 JAH EI EI Is-Itraconazole Grad Itrakonasool Grad Itrakonasool Grad QN mg/L mg/L 7021-9 115 JAH 2380 7021-9 Itraconazole Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Itraconazole [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Itraconaz Islt E-test 1 Observation 1264 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-367 Itraconazole a10-241 JAH EI EI Is-Itraconazole Itrakonasool Itrakonasool T/M/R 32603-3 116 JAH 4234 32603-3 Itraconazole Susc Pt Isolate OrdQn mm 2 ABXBACT Itraconazole [Susceptibility] Itraconaz Susc Islt 1 Observation 15,8371 1344 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-321 Josamycin a10-131 JAH EI EI Is-Josamycine Josamütsiin Josamütsiin T/M/R 25597-6 118 JAH 4267 25597-6 Josamycine Susc Pt Isolate OrdQn 1 ABXBACT Josamycine [Susceptibility] Josamycine Susc Islt 1 Observation 18,2741 1336 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-325; a10-367 Caspofungin (M) a10-123 JAH EI EI Is-Caspofungin Grad Kaspofungiin Grad Kaspofungiin Grad QN mg/L mg/L 54185-4 124 JAH 2384 54185-4 Caspofungin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Caspofungin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Caspofungin Islt E-test 1 Both 1191 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-367 Caspofungin a10-550 JAH EI EI Is-Caspofungin Kaspofungiin Kaspofungiin T/M/R 32378-2 126 JAH 4207 32378-2 Caspofungin Susc Pt Isolate OrdQn 7 ABXBACT Caspofungin [Susceptibility] Caspofungin Susc Islt 1 Observation 17,0691 1307 AB 22 Quinupristin/Dalfopristin (D) a10-296 JAH EI EI Is-Quinupristin + Dalfopristin Disc Kinupristiin + dalfopristiin Disk Kinupristiin + dalfopristiin Disk T/M/R 35835-8 129 JAH 2331 35835-8 Quinupristin+Dalfopristin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Quinupristin+Dalfopristin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Quinupristin+Dalfoprist Islt KB 1 Observation 1309 AB 22 Quinupristin/Dalfopristin (M) a10-298 JAH EI EI Is-Quinupristin + Dalfopristin Grad Kinupristiin + dalfopristiin Grad Kinupristiin + dalfopristiin Grad QN mg/L mg/L 33334-4 130 JAH 2398 33334-4 Quinupristin+Dalfopristin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Quinupristin+Dalfopristin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Quinupristin+Dalfoprist Islt E-test 1 Observation 1308 AB 22 Quinupristin/Dalfopristin a10-297 JAH EI EI Is-Quinupristin + Dalfopristin Kinupristiin + dalfopristiin Kinupristiin + dalfopristiin T/M/R 23640-6 132 JAH 4255 23640-6 Quinupristin+Dalfopristin Susc Pt Isolate OrdQn 4 ABXBACT Quinupristin+Dalfopristin [Susceptibility] Quinupristin+Dalfoprist Susc Islt 1 Observation 29,2259 1227 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-338; a10-344; a10-356; a10-360; a10-363 Clarithromycin (M) a10-196 JAH EI EI Is-Clarithromycin Grad Klaritromütsiin Grad Klaritromütsiin Grad QN mg/L mg/L 7003-7 134 JAH 4221 7003-7 Clarithromycin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Clarithromycin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Clarithro Islt E-test 1 Observation 14,1057 1228 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-338; a10-341; a10-344; a10-356; a10-360; a10-363 Clarithromycin a10-197 JAH EI EI Is-Clarithromycin Klaritromütsiin Klaritromütsiin T/M/R 18907-6 135 JAH 3235 18907-6 Clarithromycin Susc Pt Isolate OrdQn ABXBACT Clarithromycin [Susceptibility] Clarithro Susc Islt 1 Observation 13,6778 1229 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-338; a10-344; a10-360; a10-363; a10-364; a10-504 Clindamycin (D) a10-198 JAH EI EI Is-Clindamycin Disc Klindamütsiin Disk Klindamütsiin Disk T/M/R 194-1 136 JAH 2328 194-1 Clindamycin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Clindamycin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Clindamycin Islt KB 1 Observation 1231 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-337; a10-338; a10-344; a10-352; a10-360; a10-363; a10-364; a10-504 Clindamycin (M) a10-200 JAH EI EI Is-Clindamycin Grad Klindamütsiin Grad Klindamütsiin Grad QN mg/L mg/L 7005-2 137 JAH 2377 7005-2 Clindamycin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Clindamycin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Clindamycin Islt E-test 1 Observation 2858 AB 22 Klindamütsiin MIK a10-785 JAH EI EI Is-Clindamycin MIC Klindamütsiin MIK Klindamütsiin MIK QN mg/L mg/L 138 JAH 5725 193-3 Clindamycin Susc Pt Isolate OrdQn MIC ug/mL ug/mL ABXBACT Clindamycin [Susceptibility] by Minimum inhibitory concentration (MIC) Clindamycin Islt MIC 1 Observation 1230 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-321; a10-337; a10-338; a10-344; a10-352; a10-360; a10-363; a10-364; a10-504 Clindamycin a10-199 JAH EI EI Is-Clindamycin Klindamütsiin Klindamütsiin T/M/R 18908-4 139 JAH 3229 18908-4 Clindamycin Susc Pt Isolate OrdQn ABXBACT Clindamycin [Susceptibility] Clindamycin Susc Islt 1 Observation 13,4676 1221 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-338; a10-344; a10-347; a10-353; a10-356; a10-360; a10-363 Chloramphenicol (D) a10-188 JAH EI EI Is-Chloramphenicol Disc Klooramfenikool Disk Klooramfenikool Disk T/M/R 174-3 140 JAH 2330 174-3 Chloramphenicol Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Chloramphenicol [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Chloramphen Islt KB 1 Observation 1223 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-338; a10-344; a10-347; a10-353; a10-356; a10-360; a10-363; a10-365 Chloramphenicol (M) a10-190 JAH EI EI Is-Chloramphenicol Grad Klooramfenikool Grad Klooramfenikool Grad QN mg/L mg/L 7001-1 141 JAH 2394 7001-1 Chloramphenicol Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Chloramphenicol [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Chloramphen Islt E-test 1 Observation 2881 AB 22 Klooramfenikool MIK a10-784 JAH EI EI Is-Chloramphenicol MIC Klooramfenikool MIK Klooramfenikool MIK QN mg/L mg/L 142 JAH 5765 173-5 Chloramphenicol Susc Pt Isolate OrdQn MIC ug/mL ug/mL ABXBACT Chloramphenicol [Susceptibility] by Minimum inhibitory concentration (MIC) Chloramphen Islt MIC 1 Observation 1222 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-338; a10-344; a10-347; a10-353; a10-356; a10-360; a10-363 Chloramphenicol a10-189 JAH EI EI Is-Chloramphenicol Klooramfenikool Klooramfenikool T/M/R 18903-5 143 JAH 4220 18903-5 Chloramphenicol Susc Pt Isolate OrdQn 5 ABXBACT Chloramphenicol [Susceptibility] Chloramphen Susc Islt 1 Observation 15,3148 1232 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-336; a10-347 Colistin (M) a10-202 JAH EI EI Is-Colistin Grad Kolistiin Grad Kolistiin Grad QN mg/L mg/L 33333-6 144 JAH 2370 33333-6 Colistin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip 0,00% ABXBACT Colistin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Colistin Islt E-test 1 Observation 2878 AB 22 Kolistiin MIK a10-766 JAH EI EI Is-Colistin MIC Kolistiin MIK Kolistiin MIK QN mg/L mg/L 145 JAH 4838 205-5 Colistin Susc Pt Isolate OrdQn MIC ABXBACT Colistin [Susceptibility] by Minimum inhibitory concentration (MIC) Colistin Islt MIC 1 Observation 16,0122 1233 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-336; a10-347 Colistin a10-203 JAH EI EI Is-Colistin Kolistiin Kolistiin T/M/R 18912-6 146 JAH 4222 18912-6 Colistin Susc Pt Isolate OrdQn 3 ABXBACT Colistin [Susceptibility] Colistin Susc Islt 1 Observation 15,4768 1265 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-338; a10-347; a10-353; a10-356; a10-363 Levofloxacin (D) a10-242 JAH EI EI Is-Levofloxacin Disc Levofloksatsiin Disk Levofloksatsiin Disk T/M/R 21367-8 147 JAH 2324 21367-8 Levofloxacin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Levofloxacin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Levofloxacin Islt KB 1 Observation 1267 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-338; a10-347; a10-353; a10-356; a10-363; a10-374 Levofloxacin (M) a10-244 JAH EI EI Is-Levofloxacin Grad Levofloksatsiin Grad Levofloksatsiin Grad QN mg/L mg/L 7026-8 148 JAH 2376 7026-8 Levofloxacin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Levofloxacin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Levofloxacin Islt E-test 1 Observation 2906 AB 22 Levofloksatsiin MIK a10-769 JAH EI EI Is-Levofloxacin MIC Levofloksatsiin MIK Levofloksatsiin MIK QN mg/L mg/L 149 JAH 5734 20396-8 levoFLOXacin Susc Pt Isolate OrdQn MIC ABXBACT levoFLOXacin [Susceptibility] by Minimum inhibitory concentration (MIC) levoFLOXacin Islt MIC 1 Observation 1266 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-338; a10-347; a10-353; a10-356; a10-363; a10-374 Levofloxacin a10-243 JAH EI EI Is-Levofloxacin Levofloksatsiin Levofloksatsiin T/M/R 20629-2 150 JAH 3233 20629-2 Levofloxacin Susc Pt Isolate OrdQn ABXBACT Levofloxacin [Susceptibility] Levofloxacin Susc Islt 1 Observation 14,7804 1268 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-344; a10-349; a10-360; a10-504 Linezolid (D) a10-246 JAH EI EI Is-Linezolid Disc Linesoliid Disk Linesoliid Disk T/M/R 29255-7 151 JAH 2332 29255-7 Linezolid Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Linezolid [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Linezolid Islt KB 1 Observation 1270 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-344; a10-349; a10-360; a10-374; a10-504 Linezolid (M) a10-248 JAH EI EI Is-Linezolid Grad Linesoliid Grad Linesoliid Grad QN mg/L mg/L 33332-8 152 JAH 2395 33332-8 Linezolid Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Linezolid [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Linezolid Islt E-test 1 Observation 2860 AB 22 Linesoliid MIK a10-788 JAH EI EI Is-Linezolid MIC Linesoliid MIK Linesoliid MIK QN mg/L mg/L 153 JAH 5741 29254-0 Linezolid Susc Pt Isolate OrdQn MIC ABXBACT Linezolid [Susceptibility] by Minimum inhibitory concentration (MIC) Linezolid Islt MIC 1 Observation 1269 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-344; a10-349; a10-360; a10-374; a10-504 Linezolid a10-247 JAH EI EI Is-Linezolid Linesoliid Linesoliid T/M/R 29258-1 154 JAH 4235 29258-1 Linezolid Susc Pt Isolate OrdQn 2 ABXBACT Linezolid [Susceptibility] Linezolid Susc Islt 1 Observation 16,7689 1271 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-347; a10-348; a10-351; a10-353; a10-357; a10-358 Meropenem (D) a10-250 JAH EI EI Is-Meropenem Disc Meropeneem Disk Meropeneem Disk T/M/R 6653-0 157 JAH 2314 6653-0 Meropenem Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Meropenem [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Meropenem Islt KB 1 Observation 1273 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-347; a10-348; a10-351; a10-353; a10-355; a10-357; a10-358; a10-363; a10-374 Meropenem (M) a10-252 JAH EI EI Is-Meropenem Grad Meropeneem Grad Meropeneem Grad QN mg/L mg/L 7029-2 158 JAH 2368 7029-2 Meropenem Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Meropenem [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Meropenem Islt E-test 1 Observation 2855 AB 22 Meropeneem MIK a10-770 JAH EI EI Is-Meropenem MIC Meropeneem MIK Meropeneem MIK QN mg/L mg/L 159 JAH 5743 6652-2 Meropenem Susc Pt Isolate OrdQn MIC ABXBACT Meropenem [Susceptibility] by Minimum inhibitory concentration (MIC) Meropenem Islt MIC 1 Observation 1272 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-347; a10-348; a10-351; a10-353; a10-355; a10-357; a10-358; a10-363; a10-374 Meropenem a10-251 JAH EI EI Is-Meropenem Meropeneem Meropeneem T/M/R 18943-1 160 JAH 4236 18943-1 Meropenem Susc Pt Isolate OrdQn 8 ABXBACT Meropenem [Susceptibility] Meropenem Susc Islt 1 Observation 16,5011 1274 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-337 Metronidazole (M) a10-254 JAH EI EI Is-Metronidazole Grad Metronidasool Grad Metronidasool Grad QN mg/L mg/L 7031-8 163 JAH 2385 7031-8 Metronidazole Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Metronidazole [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Metronidazole Islt E-test 1 Observation 1275 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-337 Metronidazole a10-255 JAH EI EI Is-Metronidazole Metronidasool Metronidasool T/M/R 18946-4 165 JAH 4237 18946-4 Metronidazole Susc Pt Isolate OrdQn 3 ABXBACT Metronidazole [Susceptibility] Metronidazole Susc Islt 1 Observation 16,2594 1276 AB 22 Micafungin (M) a10-256 JAH EI EI Is-Micafungin Grad Mikafungiin Grad Mikafungiin Grad QN mg/L mg/L 170 JAH 3503 85048-7 Micafungin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Micafungin [Susceptibility] by Gradient strip Micafungin Islt Grad strip 1 Both 18,8054 1277 AB 22 Micafungin a10-257 JAH EI EI Is-Micafungin Mikafungiin Mikafungiin T/M/R 65340-2 172 JAH 4238 65340-2 Micafungin Susc Pt Isolate OrdQn 1 ABXBACT Micafungin [Susceptibility] Micafungin Susc Islt 1 Observation 18,8498 1278 AB 22 Minocycline (D) a10-258 JAH EI EI Is-Minocycline Disc Minotsükliin Disk Minotsükliin Disk T/M/R 336-8 175 JAH 2335 336-8 Minocycline Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Minocycline [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Minocycline Islt KB 1 Observation 1280 AB 22 Minocycline (M) a10-260 JAH EI EI Is-Minocycline Grad Minotsükliin Grad Minotsükliin Grad QN mg/L mg/L 7032-6 176 JAH 4240 7032-6 Minocycline Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Minocycline [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Minocycline Islt E-test 1 Observation 15,4768 1279 AB 22 Minocycline a10-259 JAH EI EI Is-Minocycline Minotsükliin Minotsükliin T/M/R 18948-0 178 JAH 4239 18948-0 Minocycline Susc Pt Isolate OrdQn 3 ABXBACT Minocycline [Susceptibility] Minocycline Susc Islt 1 Observation 15,4768 1281 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-504 Moxifloxacin (D) a10-262 JAH EI EI Is-Moxifloxacin Disc Moksifloksatsiin Disk Moksifloksatsiin Disk T/M/R 31041-7 181 JAH 3289 31041-7 Moxifloxacin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Moxifloxacin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Moxifloxacin Islt KB 1 Observation 8,1144 1283 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-374; a10-504 Moxifloxacin (M) a10-264 JAH EI EI Is-Moxifloxacin Grad Moksifloksatsiin Grad Moksifloksatsiin Grad QN mg/L mg/L 31043-3 182 JAH 4242 31043-3 Moxifloxacin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip 1 ABXBACT Moxifloxacin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Moxifloxacin Islt E-test 1 Observation 15,8371 2907 AB 22 Moksifloksatsiin MIK a10-839 JAH EI EI Is-Moxifloxacin MIC Moksifloksatsiin MIK Moksifloksatsiin MIK QN mg/L mg/L 183 JAH 5745 31037-5 Moxifloxacin Susc Pt Isolate OrdQn MIC ABXBACT Moxifloxacin [Susceptibility] by Minimum inhibitory concentration (MIC) Moxifloxacin Islt MIC 1 Observation 1282 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-374; a10-504 Moxifloxacin a10-263 JAH EI EI Is-Moxifloxacin Moksifloksatsiin Moksifloksatsiin T/M/R 31039-1 184 JAH 4241 31039-1 Moxifloxacin Susc Pt Isolate OrdQn 1 ABXBACT Moxifloxacin [Susceptibility] Moxifloxacin Susc Islt 1 Observation 15,8371 1284 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-344 Mupirocin (D) a10-266 JAH EI EI Is-Mupirocin Disc Mupirotsiin Disk Mupirotsiin Disk T/M/R 35822-6 185 JAH 2610 35822-6 Mupirocin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Mupirocin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Mupirocin Islt KB 1 Observation 1286 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-344 Mupirocin (M) a10-268 JAH EI EI Is-Mupirocin Grad Mupirotsiin Grad Mupirotsiin Grad QN mg/L mg/L 7033-4 186 JAH 2386 7033-4 Mupirocin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Mupirocin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Mupirocin Islt E-test 1 Observation 1285 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-344 Mupirocin a10-267 JAH EI EI Is-Mupirocin Mupirotsiin Mupirotsiin T/M/R 20389-3 188 JAH 4243 20389-3 Mupirocin Susc Pt Isolate OrdQn mm mm 2 ABXBACT Mupirocin [Susceptibility] Mupirocin Susc Islt 1 Observation 17,4103 1287 AB 22 Nalidixic acid (D) a10-270 JAH EI EI Is-Nalidixate Disc Nalidikshape Disk Nalidikshape Disk T/M/R 352-5 190 JAH 2326 352-5 Nalidixate Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Nalidixate [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Nalidixate Islt KB 1 Observation 1288 AB 22 Nalidixic acid a10-271 JAH EI EI Is-Nalidixate Nalidikshape Nalidikshape T/M/R 18952-2 193 JAH 4244 18952-2 Nalidixate Susc Pt Isolate OrdQn 3 ABXBACT Nalidixate [Susceptibility] Nalidixate Susc Islt 1 Observation 13,7172 1289 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-338; a10-348; a10-349; a10-360 Nitrofurantoin (D) a10-272 JAH EI EI Is-Nitrofurantoin Disc Nitrofurantoiin Disk Nitrofurantoiin Disk T/M/R 364-0 195 JAH 2327 364-0 Nitrofurantoin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Nitrofurantoin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Nitrofurantoin Islt KB 1 Observation 1291 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-338; a10-348; a10-349; a10-360 Nitrofurantoin (M) a10-274 JAH EI EI Is-Nitrofurantoin Grad Nitrofurantoiin Grad Nitrofurantoiin Grad QN mg/L mg/L 7036-7 196 JAH 4247 7036-7 Nitrofurantoin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Nitrofurantoin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Nitrofurantoin Islt E-test 1 Observation 16,2594 1290 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-338; a10-348; a10-349; a10-360 Nitrofurantoin a10-273 JAH EI EI Is-Nitrofurantoin Nitrofurantoiin Nitrofurantoiin T/M/R 18955-5 198 JAH 4245 18955-5 Nitrofurantoin Susc Pt Isolate OrdQn 16 ABXBACT Nitrofurantoin [Susceptibility] Nitrofurantoin Susc Islt 1 Observation 16,2594 1292 AB 22 Norfloxacin (D) a10-276 JAH EI EI Is-Norfloxacin Disc Norfloksatsiin Disk Norfloksatsiin Disk T/M/R 368-1 199 JAH 2325 368-1 Norfloxacin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Norfloxacin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Norfloxacin Islt KB 1 Observation 1294 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-374 Norfloxacin (M) a10-278 JAH EI EI Is-Norfloxacin Grad Norfloksatsiin Grad Norfloksatsiin Grad QN mg/L mg/L 7037-5 200 JAH 4249 7037-5 Norfloxacin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Norfloxacin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Norfloxacin Islt E-test 1 Observation 16,5011 2848 AB 22 Norfloxacin MIK a10-783 JAH JAH EI Is-Norfloxacin MIC Norfloksatsiin MIK Norfloksatsiin MIK QN mg/L mg/L 201 JAH 5749 367-3 Norfloxacin Susc Pt Isolate OrdQn MIC ABXBACT Norfloxacin [Susceptibility] by Minimum inhibitory concentration (MIC) Norfloxacin Islt MIC 1 Observation 1293 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-374 Norfloxacin a10-277 JAH EI EI Is-Norfloxacin Norfloksatsiin Norfloksatsiin T/M/R 18956-3 202 JAH 4248 18956-3 Norfloxacin Susc Pt Isolate OrdQn 3 ABXBACT Norfloxacin [Susceptibility] Norfloxacin Susc Islt 1 Observation 16,5011 1295 AB 22 Ofloxacin (D) a10-280 JAH EI EI Is-Ofloxacin Disc Ofloksatsiin Disk Ofloksatsiin Disk T/M/R 376-4 203 JAH 2343 376-4 Ofloxacin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Ofloxacin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Ofloxacin Islt KB 1 Observation 1297 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-374 Ofloxacin (M) a10-282 JAH EI EI Is-Ofloxacin Grad Ofloksatsiin Grad Ofloksatsiin Grad QN mg/L mg/L 7038-3 204 JAH 4251 7038-3 Ofloxacin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip 1 ABXBACT Ofloxacin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Ofloxacin Islt E-test 1 Observation 15,1628 1296 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-321; a10-374 Ofloxacin a10-281 JAH EI EI Is-Ofloxacin Ofloksatsiin Ofloksatsiin T/M/R 18959-7 205 JAH 4250 18959-7 Ofloxacin Susc Pt Isolate OrdQn 3 ABXBACT Ofloxacin [Susceptibility] Ofloxacin Susc Islt 1 Observation 15,1628 1298 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-363 Oxacillin (D) a10-284 JAH EI EI Is-Oxacillin Disc Oksatsilliin Disk Oksatsilliin Disk T/M/R 384-8 206 JAH 2304 384-8 Oxacillin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Oxacillin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Oxacillin Islt KB 1 Observation 1300 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-344; a10-360 Oxacillin (M) a10-286 JAH EI EI Is-Oxacillin Grad Oksatsilliin Grad Oksatsilliin Grad QN mg/L mg/L 7039-1 207 JAH 2353 7039-1 Oxacillin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Oxacillin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Oxacillin Islt E-test 1 Observation 2861 AB 22 Oksatsilliin MIK a10-805 JAH EI EI Is-Oxacillin MIC Oksatsilliin MIK Oksatsilliin MIK QN mg/L mg/L 208 JAH 5750 383-0 Oxacillin Susc Pt Isolate OrdQn MIC ABXBACT Oxacillin [Susceptibility] by Minimum inhibitory concentration (MIC) Oxacillin Islt MIC 1 Observation 1299 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-344; a10-360; a10-363 Oxacillin a10-285 JAH EI EI Is-Oxacillin Oksatsilliin Oksatsilliin T/M/R 18961-3 209 JAH 3238 18961-3 Oxacillin Susc Pt Isolate OrdQn ABXBACT Oxacillin [Susceptibility] Oxacillin Susc Islt 1 Observation 14,9628 1301 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-338; a10-353; a10-364; a10-504 Penicillin G (D) a10-288 JAH EI EI Is-Penicillin G Disc Penitsilliin G Disk Penitsilliin G Disk T/M/R 393-9 216 JAH 4252 393-9 Penicillin G Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Penicillin G [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Penicillin G Islt KB 1 Observation 14,4783 1303 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-338; a10-350; a10-352; a10-355; a10-363; a10-364; a10-374; a10-504 Penicillin G (M) a10-290 JAH EI EI Is-Penicillin G Grad Penitsilliin G Grad Penitsilliin G Grad QN mg/L mg/L 7041-7 217 JAH 4254 7041-7 Penicillin G Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Penicillin G [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Penicillin G Islt E-test 1 Observation 14,4783 2896 AB 22 Penicillin G MIK a10-777 JAH EI EI Is-Penicillin G MIC Penitsilliin G MIK Penitsilliin G MIK QN mg/L mg/L 218 JAH 6006 392-1 Penicillin G Susc Pt Isolate OrdQn MIC ABXBACT Penicillin G [Susceptibility] by Minimum inhibitory concentration (MIC) Penicillin G Islt MIC 1 Observation 1302 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-338; a10-350; a10-352; a10-353; a10-355; a10-363; a10-364; a10-374; a10-504 Penicillin G a10-289 JAH EI EI Is-Penicillin G Penitsilliin G Penitsilliin G T/M/R 18965-4 219 JAH 4253 18965-4 Penicillin G Susc Pt Isolate OrdQn 3 ABXBACT Penicillin G [Susceptibility] Penicillin G Susc Islt 1 Observation 14,4783 1304 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-347; a10-348; a10-358 Piperacillin/Tazobactam (D) a10-292 JAH EI EI Is-Piperacillin + Tazobactam Disc Piperatsilliin + tasobaktaam Disk Piperatsilliin + tasobaktaam Disk T/M/R 413-5 227 JAH 2306 413-5 Piperacillin+Tazobactam Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Piperacillin+Tazobactam [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Piperacillin+Tazobac Islt KB 1 Observation 1306 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-337; a10-347; a10-348; a10-357; a10-358; a10-374 Piperacillin/Tazobactam (M) a10-294 JAH EI EI Is-Piperacillin + Tazobactam Grad Piperatsilliin + tasobaktaam Grad Piperatsilliin + tasobaktaam Grad QN mg/L mg/L 7044-1 228 JAH 2356 7044-1 Piperacillin+Tazobactam Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Piperacillin+Tazobactam [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Piperacillin+Tazobac Islt E-test 1 Observation 2849 AB 22 Piperacillin/Tazobactam MIK a10-772 JAH JAH EI Is-Piperacillin + Tazobactam MIC Piperatsilliin + tasobaktaam MIK Piperatsilliin + tasobaktaam MIK QN mg/L mg/L 229 JAH 5752 412-7 Piperacillin+Tazobactam Susc Pt Isolate OrdQn MIC ABXBACT Piperacillin+Tazobactam [Susceptibility] by Minimum inhibitory concentration (MIC) Pip+Tazo Islt MIC 1 Observation 1305 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-337; a10-347; a10-348; a10-349; a10-357; a10-358; a10-374 Piperacillin/Tazobactam a10-293 JAH EI EI Is-Piperacillin + Tazobactam Piperatsilliin + tasobaktaam Piperatsilliin + tasobaktaam T/M/R 18970-4 230 JAH 3244 18970-4 Piperacillin+Tazobactam Susc Pt Isolate OrdQn ABXBACT Piperacillin+Tazobactam [Susceptibility] Pip+Tazo Susc Islt 1 Observation 8,1144 1187 AB 22 Pristinamycin (M) a10-332 JAH EI EI Is-Pristinamycin Grad Pristinamütsiin Grad Pristinamütsiin Grad QN mg/L mg/L 55709-0 235 JAH 4203 55709-0 Pristinamycin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Pristinamycin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Pristinamycin Islt E-test 1 Observation 18,2741 1188 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-321 Pristinamycin a10-333 JAH EI EI Is-Pristinamycin Pristinamütsiin Pristinamütsiin T/M/R 32383-2 237 JAH 4204 32383-2 Pristinamycin Susc Pt Isolate OrdQn 2 ABXBACT Pristinamycin [Susceptibility] Pristinamycin Susc Islt 1 Observation 18,2741 1310 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-344; a10-504 Rifampin (D) a10-300 JAH EI EI Is-Rifampin Disc Rifampitsiin Disk Rifampitsiin Disk T/M/R 429-1 238 JAH 2345 429-1 Rifampin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Rifampin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Rifampin Islt KB 1 Observation 1312 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-504 Rifampin (M) a10-302 JAH EI EI Is-Rifampin Grad Rifampitsiin Grad Rifampitsiin Grad QN mg/L mg/L 7045-8 239 JAH 2379 7045-8 Rifampin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Rifampin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Rifampin Islt E-test 1 Observation 1311 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-344; a10-504 Rifampin a10-301 JAH EI EI Is-Rifampin Rifampitsiin Rifampitsiin T/M/R 18974-6 241 JAH 4256 18974-6 Rifampin Susc Pt Isolate OrdQn 10 ABXBACT Rifampin [Susceptibility] Rifampin Susc Islt 1 Observation 14,3038 1313 AB 22 Spectinomycin (M) a10-304 JAH EI EI Is-Spectinomycin Grad Spektinomütsiin Grad Spektinomütsiin Grad QN mg/L mg/L 35840-8 243 JAH 4257 35840-8 Spectinomycin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Spectinomycin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Spectinomycin Islt E-test 1 Observation 17,4103 1314 AB 22 Spectinomycin a10-305 JAH EI EI Is-Spectinomycin Spektinomütsiin Spektinomütsiin T/M/R 18980-3 244 JAH 4258 18980-3 Spectinomycin Susc Pt Isolate OrdQn 2 ABXBACT Spectinomycin [Susceptibility] Spectinomycin Susc Islt 1 Observation 17,4103 1315 AB 22 Teicoplanin (D) a10-306 JAH EI EI Is-Teicoplanin Disc Teikoplaniin Disk Teikoplaniin Disk T/M/R 485-3 250 JAH 4259 485-3 Teicoplanin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Teicoplanin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Teicoplanin Islt KB 1 Observation 15,8371 1317 AB 22 Teicoplanin (M) a10-308 JAH EI EI Is-Teicoplanin Grad Teikoplaniin Grad Teikoplaniin Grad QN mg/L mg/L 7051-6 251 JAH 2611 7051-6 Teicoplanin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Teicoplanin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Teicoplanin Islt E-test 1 Observation 2908 AB 22 Teikoplaniin MIK a10-789 JAH EI EI Is-Teicoplanin MIC Teikoplaniin MIK Teikoplaniin MIK QN mg/L mg/L 252 JAH 5756 484-6 Teicoplanin Susc Pt Isolate OrdQn MIC ABXBACT Teicoplanin [Susceptibility] by Minimum inhibitory concentration (MIC) Teicoplanin Islt MIC 1 Observation 1316 AB 22 Teicoplanin a10-307 JAH EI EI Is-Teicoplanin Teikoplaniin Teikoplaniin T/M/R 18989-4 253 JAH 4260 18989-4 Teicoplanin Susc Pt Isolate OrdQn 2 ABXBACT Teicoplanin [Susceptibility] Teicoplanin Susc Islt 1 Observation 15,8371 1318 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-338; a10-344; a10-360; a10-366; a10-504 Tetracycline (D) a10-310 JAH EI EI Is-Tetracycline Disc Tetratsükliin Disk Tetratsükliin Disk T/M/R 497-8 256 JAH 2321 497-8 Tetracycline Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Tetracycline [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Tetracycline Islt KB 1 Observation 1320 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-338; a10-344; a10-360; a10-504 Tetracycline (M) a10-312 JAH EI EI Is-Tetracycline Grad Tetratsükliin Grad Tetratsükliin Grad QN mg/L mg/L 7052-4 257 JAH 2396 7052-4 Tetracycline Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Tetracycline [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Tetracycline Islt E-test 1 Observation 2909 AB 22 Tetratsükliin MIK a10-790 JAH EI EI Is-Tetracycline MIC Tetratsükliin MIK Tetratsükliin MIK QN mg/L mg/L 258 JAH 5758 496-0 Tetracycline Susc Pt Isolate OrdQn MIC ABXBACT Tetracycline [Susceptibility] by Minimum inhibitory concentration (MIC) Tetracycline Islt MIC 1 Observation 1319 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-321; a10-338; a10-344; a10-360; a10-366; a10-504 Tetracycline a10-311 JAH EI EI Is-Tetracycline Tetratsükliin Tetratsükliin T/M/R 18993-6 259 JAH 4261 18993-6 Tetracycline Susc Pt Isolate OrdQn 14 ABXBACT Tetracycline [Susceptibility] Tetracycline Susc Islt 1 Observation 15,4768 1321 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-338; a10-347; a10-348; a10-349 Tigecycline (D) a10-314 JAH EI EI Is-Tigecycline Disc Tigetsükliin Disk Tigetsükliin Disk T/M/R 42356-6 260 JAH 2612 42356-6 Tigecycline Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Tigecycline [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Tigecycline Islt KB 1 Observation 1323 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-338; a10-347; a10-348; a10-349; a10-374 Tigecycline (M) a10-316 JAH EI EI Is-Tigecycline Grad Tigetsükliin Grad Tigetsükliin Grad QN mg/L mg/L 42354-1 261 JAH 2387 42354-1 Tigecycline Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Tigecycline [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Tigecycline Islt E-test 1 Observation 2880 AB 22 Tigetsükliin MIK a10-791 JAH EI EI Is-Tigecycline MIC Tigetsükliin MIK Tigetsükliin MIK QN mg/L mg/L 262 JAH 5760 42355-8 Tigecycline Susc Pt Isolate OrdQn MIC ABXBACT Tigecycline [Susceptibility] by Minimum inhibitory concentration (MIC) Tigecycline Islt MIC 1 Observation 1322 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-338; a10-347; a10-348; a10-349; a10-374 Tigecycline a10-315 JAH EI EI Is-Tigecycline Tigetsükliin Tigetsükliin T/M/R 42357-4 263 JAH 4262 42357-4 Tigecycline Susc Pt Isolate OrdQn 2 ABXBACT Tigecycline [Susceptibility] Tigecycline Susc Islt 1 Observation 17,8053 1324 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-336; a10-344; a10-347; a10-348; a10-358 Tobramycin (D) a10-318 JAH EI EI Is-Tobramycin Disc Tobramütsiin Disk Tobramütsiin Disk T/M/R 509-0 268 JAH 2317 509-0 Tobramycin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Tobramycin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Tobramycin Islt KB 1 Observation 1326 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-336; a10-344; a10-347; a10-348; a10-358; a10-360; a10-374 Tobramycin (M) a10-320 JAH EI EI Is-Tobramycin Grad Tobramütsiin Grad Tobramütsiin Grad QN mg/L mg/L 7055-7 269 JAH 2397 7055-7 Tobramycin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Tobramycin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Tobramycin Islt E-test 1 Observation 2879 AB 22 Tobramütsiin MIK a10-773 JAH EI EI Is-Tobramycin MIC Tobramütsiin MIK Tobramütsiin MIK QN mg/L mg/L 270 JAH 5761 508-2 Tobramycin Susc Pt Isolate OrdQn MIC ABXBACT Tobramycin [Susceptibility] by Minimum inhibitory concentration (MIC) Tobramycin Islt MIC 1 Observation 1325 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-336; a10-344; a10-347; a10-348; a10-358; a10-360; a10-374 Tobramycin a10-319 JAH EI EI Is-Tobramycin Tobramütsiin Tobramütsiin T/M/R 18996-9 271 JAH 4067 18996-9 Tobramycin Susc Pt Isolate OrdQn 5 ABXBACT Tobramycin [Susceptibility] Tobramycin Susc Islt 1 Observation 13,8363 1842 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-336; a10-344; a10-348; a10-349; a10-351; a10-353; a10-356; a10-357; a10-360; a10-361; a10-363 Trimethoprim/Sulfamethoxazole (D) a10-322 JAH EI EI Is-Trimethoprim + sulfamethoxazole Disc Trimetoprim + sulfametoksasool Disk Trimetoprim + sulfametoksasool Disk T/M/R 276 JAH 2329 517-3 Trimethoprim+Sulfamethoxazole Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Trimethoprim+Sulfamethoxazole [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) TMP SMX Islt KB 1 Observation 1844 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-347; a10-348; a10-349; a10-351; a10-353; a10-356; a10-357; a10-360; a10-361; a10-363; a10-365 Trimethoprim/Sulfamethoxazole (M) a10-324 JAH EI EI Is-Trimethoprim + sulfamethoxazole Grad Trimetoprim + sulfametoksasool Grad Trimetoprim + sulfametoksasool Grad QN mg/L mg/L 277 JAH 2378 7057-3 Trimethoprim+Sulfamethoxazole Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Trimethoprim+Sulfamethoxazole [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) TMP SMX Islt E-test 1 Observation 2850 AB 22 Trimethoprim/Sulfamethoxazole MIK a10-774 JAH JAH EI Is-Trimethoprim + sulfamethoxazole MIC Trimetoprim + sulfametoksasool MIK Trimetoprim + sulfametoksasool MIK QN mg/L mg/L 278 JAH 5763 516-5 Trimethoprim+Sulfamethoxazole Susc Pt Isolate OrdQn MIC ABXBACT Trimethoprim+Sulfamethoxazole [Susceptibility] by Minimum inhibitory concentration (MIC) TMP SMX Islt MIC 1 Observation 1843 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-336; a10-344; a10-348; a10-349; a10-351; a10-353; a10-356; a10-357; a10-360; a10-361; a10-363 Trimethoprim/Sulfamethoxazole a10-323 JAH EI EI Is-Trimethoprim + sulfamethoxazole Trimetoprim + sulfametoksasool Trimetoprim + sulfametoksasool T/M/R 279 JAH 3240 18998-5 Trimethoprim+Sulfamethoxazole Susc Pt Isolate OrdQn ABXBACT Trimethoprim+Sulfamethoxazole [Susceptibility] TMP SMX Susc Islt 1 Observation 8,1144 1193 AB 22 Cefadroxil (D) a10-152 JAH EI EI Is-Cefadroxil Disc Tsefadroksiil Disk Tsefadroksiil Disk T/M/R 65-3 280 JAH 2592 65-3 Cefadroxil Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Cefadroxil [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Cefadroxil Islt KB 1 Observation 1195 AB 22 Cefadroxil (M) a10-154 JAH EI EI Is-Cefadroxil Grad Tsefadroksiil Grad Tsefadroksiil Grad QN mg/L mg/L 55628-2 281 JAH 4210 55628-2 Cefadroxil Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Cefadroxil [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Cefadroxil Islt E-test 1 Observation 16,5011 1194 AB 22 Cefadroxil a10-153 JAH EI EI Is-Cefadroxil Tsefadroksiil Tsefadroksiil T/M/R 18875-5 282 JAH 4209 18875-5 Cefadroxil Susc Pt Isolate OrdQn 2 ABXBACT Cefadroxil [Susceptibility] Cefadroxil Susc Islt 1 Observation 16,5011 1358 AB 22 Cefaclor (D) a10-148 JAH EI EI Is-Cefaclor Disc Tsefakloor Disk Tsefakloor Disk T/M/R 85-1 283 JAH 2591 85-1 Cefaclor Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Cefaclor [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Cefaclor Islt KB 1 Observation 1192 AB 22 Cefaclor (M) a10-150 JAH EI EI Is-Cefaclor Grad Tsefakloor Grad Tsefakloor Grad QN mg/L mg/L 6986-4 284 JAH 4208 6986-4 Cefaclor Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Cefaclor [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Cefaclor Islt E-test 1 Observation 16,0392 1359 AB 22 Cefaclor a10-149 JAH EI EI Is-Cefaclor Tsefakloor Tsefakloor T/M/R 18874-8 285 JAH 4274 18874-8 Cefaclor Susc Pt Isolate OrdQn 3 ABXBACT Cefaclor [Susceptibility] Cefaclor Susc Islt 1 Observation 16,0392 1196 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-374 Cefazolin (M) a10-156 JAH EI EI Is-Cefazolin Grad Tsefasoliin Grad Tsefasoliin Grad QN mg/L mg/L 41670-1 293 JAH 4211 41670-1 Cefazolin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip 1 ABXBACT Cefazolin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Cefazolin Islt E-test 1 Observation 15,0198 1197 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-374 Cefazolin a10-157 JAH EI EI Is-Cefazolin Tsefasoliin Tsefasoliin T/M/R 18878-9 294 JAH 4212 18878-9 Cefazolin Susc Pt Isolate OrdQn 23 ABXBACT Cefazolin [Susceptibility] Cefazolin Susc Islt 1 Observation 15,0198 1198 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-347; a10-348; a10-358 Cefepime (D) a10-158 JAH EI EI Is-Cefepime Disc Tsefepiim Disk Tsefepiim Disk T/M/R 8272-7 295 JAH 2307 8272-7 Cefepime Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Cefepime [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Cefepime Islt KB 1 Observation 1200 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-347; a10-348; a10-357; a10-358; a10-374 Cefepime (M) a10-160 JAH EI EI Is-Cefepime Grad Tsefepiim Grad Tsefepiim Grad QN mg/L mg/L 6987-2 296 JAH 2357 6987-2 Cefepime Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Cefepime [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Cefepime Islt E-test 1 Observation 2852 AB 22 Tsefepiim MIK a10-763 JAH EI EI Is-Cefepime MIC Tsefepiim MIK Tsefepiim MIK QN mg/L mg/L 297 JAH 5716 6644-9 Cefepime Susc Pt Isolate OrdQn MIC ABXBACT Cefepime [Susceptibility] by Minimum inhibitory concentration (MIC) Cefepime Islt MIC 1 Observation 1199 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-347; a10-348; a10-357; a10-358; a10-374 Cefepime a10-159 JAH EI EI Is-Cefepime Tsefepiim Tsefepiim T/M/R 18879-7 298 JAH 3242 18879-7 Cefepime Susc Pt Isolate OrdQn ABXBACT Cefepime [Susceptibility] Cefepime Susc Islt 1 Observation 8,1144 1201 AB 22 Cefixime (D) a10-162 JAH EI EI Is-Cefixime Disc Tsefiksiim Disk Tsefiksiim Disk T/M/R 81-0 302 JAH 4213 81-0 Cefixime Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Cefixime [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Cefixime Islt KB 1 Observation 16,7689 1203 AB 22 Cefixime (M) a10-164 JAH EI EI Is-Cefixime Grad Tsefiksiim Grad Tsefiksiim Grad QN mg/L mg/L 35766-5 303 JAH 4215 35766-5 Cefixime Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Cefixime [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Cefixime Islt E-test 1 Observation 16,7689 1202 AB 22 Cefixime a10-163 JAH EI EI Is-Cefixime Tsefiksiim Tsefiksiim T/M/R 18880-5 305 JAH 4214 18880-5 Cefixime Susc Pt Isolate OrdQn 3 ABXBACT Cefixime [Susceptibility] Cefixime Susc Islt 1 Observation 16,7689 1207 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-344; a10-347; a10-348; a10-360 Cefoxitin (D) a10-170 JAH EI EI Is-Cefoxitin Disc Tsefoksitiin Disk Tsefoksitiin Disk T/M/R 117-2 307 JAH 2309 117-2 Cefoxitin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Cefoxitin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Cefoxitin Islt KB 1 Observation 2877 AB 22 Tsefoksitiin MIK a10-779 JAH EI EI Is-Cefoxitin MIC Tsefoksitiin MIK Tsefoksitiin MIK QN mg/L mg/L 309 JAH 5719 116-4 cefOXitin Susc Pt Isolate OrdQn MIC ABXBACT cefOXitin [Susceptibility] by Minimum inhibitory concentration (MIC) cefOXitin Islt MIC 1 Observation 1208 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-344; a10-347; a10-348; a10-360 Cefoxitin a10-171 JAH EI EI Is-Cefoxitin Tsefoksitiin Tsefoksitiin T/M/R 18888-8 310 JAH 3230 18888-8 Cefoxitin Susc Pt Isolate OrdQn ABXBACT Cefoxitin [Susceptibility] Cefoxitin Susc Islt 1 Observation 14,3046 1204 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-347; a10-348; a10-353; a10-356; a10-366 Cefotaxime (D) a10-166 JAH EI EI Is-Cefotaxime Disc Tsefotaksiim Disk Tsefotaksiim Disk T/M/R 109-9 311 JAH 2308 109-9 Cefotaxime Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Cefotaxime [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Cefotaxime Islt KB 1 Observation 2856 AB 22 Tsefotaksiim MIK a10-778 JAH EI EI Is-Cefotaxime MIC Tsefotaksiim MIK Tsefotaksiim MIK QN mg/L mg/L 312 JAH 5942 108-1 Cefotaxime Susc Pt Isolate OrdQn MIC ABXBACT Cefotaxime [Susceptibility] by Minimum inhibitory concentration (MIC) Cefotaxime Islt MIC 1 Observation 1206 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-347; a10-348; a10-353; a10-355; a10-356; a10-363; a10-366; a10-374 Cefotaxime (M) a10-168 JAH EI EI Is-Cefotaxime LL Grad Tsefotaksiim madalas kontsentratsioonis Grad Tsefotaksiim madalas kontsentratsioonis Grad QN mg/L mg/L 6989-8 314 JAH 2358 6989-8 Cefotaxime Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Cefotaxime [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Cefotaxime Islt E-test 1 Observation 1205 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-347; a10-348; a10-353; a10-355; a10-356; a10-363; a10-366; a10-374 Cefotaxime a10-167 JAH EI EI Is-Cefotaxime Tsefotaksiim Tsefotaksiim T/M/R 18886-2 315 JAH 3236 18886-2 Cefotaxime Susc Pt Isolate OrdQn ABXBACT Cefotaxime [Susceptibility] Cefotaxime Susc Islt 1 Observation 13,5703 1209 AB 22 Cefpodoxime (D) a10-172 JAH EI EI Is-Cefpodoxime Disc Tsefpodoksiim Disk Tsefpodoksiim Disk T/M/R 121-4 317 JAH 2312 121-4 Cefpodoxime Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Cefpodoxime [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Cefpodoxime Islt KB 1 Observation 1211 AB 22 Cefpodoxime (M) a10-174 JAH EI EI Is-Cefpodoxime Grad Tsefpodoksiim Grad Tsefpodoksiim Grad QN mg/L mg/L 6993-0 318 JAH 4217 6993-0 Cefpodoxime Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Cefpodoxime [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Cefpodoxime Islt E-test 1 Observation 20,6656 1210 AB 22 Cefpodoxime a10-173 JAH EI EI Is-Cefpodoxime Tsefpodoksiim Tsefpodoksiim T/M/R 18890-4 319 JAH 4216 18890-4 Cefpodoxime Susc Pt Isolate OrdQn 5 ABXBACT Cefpodoxime [Susceptibility] Cefpodoxime Susc Islt 1 Observation 20,6656 1212 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-347; a10-348; a10-357; a10-358 Ceftazidime (D) a10-176 JAH EI EI Is-Ceftazidime Disc Tseftasidiim Disk Tseftasidiim Disk T/M/R 134-7 322 JAH 2597 134-7 Ceftazidime Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Ceftazidime [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Ceftazidime Islt KB 1 Observation 2853 AB 22 Tseftasidiim MIK a10-764 JAH EI EI Is-Ceftazidime MIC Tseftasidiim MIK Tseftasidiim MIK QN mg/L mg/L 323 JAH 5720 133-9 cefTAZidime Susc Pt Isolate OrdQn MIC ABXBACT cefTAZidime [Susceptibility] by Minimum inhibitory concentration (MIC) cefTAZidime Islt MIC 1 Observation 1214 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-347; a10-348; a10-357; a10-358; a10-374 Ceftazidime (M) a10-178 JAH EI EI Is-Ceftazidime Grad Tseftasidiim Grad Tseftasidiim Grad QN mg/L mg/L 6995-5 324 JAH 2360 6995-5 Ceftazidime Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Ceftazidime [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Ceftazidime Islt E-test 1 Observation 1213 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-347; a10-348; a10-357; a10-358; a10-374 Ceftazidime a10-177 JAH EI EI Is-Ceftazidime Tseftasidiim Tseftasidiim T/M/R 18893-8 325 JAH 4218 18893-8 Ceftazidime Susc Pt Isolate OrdQn 16 ABXBACT Ceftazidime [Susceptibility] Ceftazidime Susc Islt 1 Observation 14,1057 2895 AB 22 Ceftazidime/Avibactam (M) a10-513 JAH EI EI Is-Ceftazidime + Avibactam MIC Tseftasidiim + avibaktaam MIK Tseftasidiim + avibaktaam MIK QN mg/L mg/L 326 JAH 6005 73625-6 cefTAZidime+Avibactam Susc Pt Isolate OrdQn MIC ABXBACT cefTAZidime+Avibactam [Susceptibility] by Minimum inhibitory concentration (MIC) cefTAZidime+Avibactam Islt MIC 1 Observation 2934 AB 22 Ceftazidime/Avibactam a10-514 JAH EI EI Is-Ceftazidime + Avibactam Tseftasidiim + avibaktaam Tseftasidiim + avibaktaam T/M/R 328 JAH 4891 73603-3 Ceftazidime+Avibactam Susc Pt Isolate OrdQn ABXBACT Ceftazidime+Avibactam [Susceptibility] Ceftazidime+Avibactam Susc Islt 1 Observation 14,4371 2543 AB 22 Ceftolozane/Tazobactam a10-580 JAH EI EI Is-Ceftolozane + tazobactam Tseftolosaan + tasobaktaam Tseftolosaan + tasobaktaam T/M/R 329 JAH 4532 73602-5 Ceftolozane+Tazobactam Susc Pt Isolate OrdQn ABXBACT Ceftolozane+Tazobactam [Susceptibility] Ceftolozane+Tazobactam Susc Islt 1 Observation 19,3508 2544 AB 22 Ceftolozane/Tazobactam (M) a10-581 (end) EI 2023-02-09 EI EI Is-Ceftolozane + tazobactam Grad Tseftolosaan + tasobaktaam Grad Tseftolosaan + tasobaktaam Grad QN mg/L 330 JAH 4533 87735-7 Ceftolozane+Tazobactam Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ug/mL ug/ml ABXBACT Ceftolozane+Tazobactam [Susceptibility] by Gradient strip Ceftolozane+Tazobactam Islt Grad strip 1 Both 9,3141 3084 AB 22 Tseftolosaan + tasobaktaam MIK a10-581 JAH EI EI Is-Ceftolozane + tazobactam MIC Tseftolosaan + tasobaktaam MIK Tseftolosaan + tasobaktaam MIK QN mg/L "mg/L " 331 7071 73624-9 Ceftolozane+Tazobactam Susc Pt Isolate OrdQn MIC ABXBACT Observation 1215 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-364 Ceftriaxone (D) a10-180 JAH EI EI Is-Ceftriaxone Disc Tseftriaksoon Disk Tseftriaksoon Disk T/M/R 142-0 332 JAH 2313 142-0 Ceftriaxone Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Ceftriaxone [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Ceftriaxone Islt KB 1 Observation 1217 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-350; a10-355; a10-363; a10-364; a10-374 Ceftriaxone (M) a10-182 JAH EI EI Is-Ceftriaxone Grad Tseftriaksoon Grad Tseftriaksoon Grad QN mg/L mg/L 6998-9 333 JAH 2361 6998-9 Ceftriaxone Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip 0,00% ABXBACT Ceftriaxone [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Ceftriaxone Islt E-test 1 Observation 2905 AB 22 Tseftriaksoon MIK a10-838 JAH EI EI Is-Ceftriaxone MIC Tseftriaksoon MIK Tseftriaksoon MIK QN mg/L mg/L 334 JAH 5721 141-2 cefTRIAXone Susc Pt Isolate OrdQn MIC ABXBACT cefTRIAXone [Susceptibility] by Minimum inhibitory concentration (MIC) cefTRIAXone Islt MIC 1 Observation 1216 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-350; a10-355; a10-363; a10-364; a10-374 Ceftriaxone a10-181 JAH EI EI Is-Ceftriaxone Tseftriaksoon Tseftriaksoon T/M/R 18895-3 335 JAH 3241 18895-3 Ceftriaxone Susc Pt Isolate OrdQn ABXBACT Ceftriaxone [Susceptibility] Ceftriaxone Susc Islt 1 Observation 8,1144 2807 AB 22 Cefuroxime (M) p.o. a10-539 JAH EI EI Is-Cefuroxime po Grad Tsefuroksiim (suukaudne) Grad Tsefuroksiim (suukaudne) Grad QN mg/L mg/L 338 JAH 5710 55653-0 Cefuroxime.oral Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Cefuroxime Oral [Susceptibility] by Gradient strip Cefuroxime Oral Islt Grad strip 1 Observation 2843 AB 22 Cefuroxime MIK p.o. a10-799 JAH JAH EI Is-Cefuroxime po MIC Tsefuroksiim (suukaudne) MIK Tsefuroksiim (suukaudne) MIK QN mg/L mg/L 339 JAH 5798 20460-2 Cefuroxime.oral Susc Pt Isolate OrdQn MIC ABXBACT Cefuroxime Oral [Susceptibility] by Minimum inhibitory concentration (MIC) Cefuroxime Oral Islt MIC 1 Observation 2808 AB 22 Cefuroxime p.o. a10-538 JAH EI EI Is-Cefuroxime po Tsefuroksiim (suukaudne) Tsefuroksiim (suukaudne) T/M/R 340 JAH 4279 35783-0 Cefuroxime.oral Susc Pt Isolate OrdQn 1 ABXBACT Cefuroxime Oral [Susceptibility] Cefuroxime Oral Susc Islt 1 Observation 23,1084 1218 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-347; a10-348; a10-353; a10-356 Cefuroxime (D) a10-184 JAH EI EI Is-Cefuroxime par Disc Tsefuroksiim (parenteraalne) Disk Tsefuroksiim (parenteraalne) Disk T/M/R 341 JAH 2311 146-1 Cefuroxime.parenteral Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Cefuroxime Parenteral [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Cefuroxime Parenter Islt KB 1 Observation 1220 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-347; a10-348; a10-353; a10-356; a10-374 Cefuroxime (M) a10-186 JAH EI EI Is-Cefuroxime par Grad Tsefuroksiim (parenteraalne) Grad Tsefuroksiim (parenteraalne) Grad QN mg/L mg/L 342 JAH 5709 6999-7 Cefuroxime.parenteral Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Cefuroxime Parenteral [Susceptibility] by Gradient strip Cefuroxime Parenter Islt Grad strip 1 Observation 2844 AB 22 Cefuroxime MIK i/v a10-780 JAH JAH EI Is-Cefuroxime par MIC Tsefuroksiim (parenteraalne) MIK Tsefuroksiim (parenteraalne) MIK QN mg/L mg/L 343 JAH 5794 145-3 Cefuroxime.parenteral Susc Pt Isolate OrdQn MIC ABXBACT Cefuroxime Parenteral [Susceptibility] by Minimum inhibitory concentration (MIC) Cefuroxime Parenter Islt MIC 1 Observation 1219 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-347; a10-348; a10-353; a10-356; a10-374 Cefuroxime i/v a10-185 JAH EI EI Is-Cefuroxime par Tsefuroksiim (parenteraalne) Tsefuroksiim (parenteraalne) T/M/R 344 JAH 5800 18896-1 Cefuroxime.parenteral Susc Pt Isolate OrdQn ABXBACT Cefuroxime Parenteral [Susceptibility] Cefuroxime Parenter Susc Islt 1 Observation 1839 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-336; a10-341; a10-344; a10-347; a10-348; a10-353; a10-356; a10-358; a10-360; a10-366; a10-504 Ciprofloxacin (D) a10-192 JAH EI EI Is-Ciprofloxacin Disc Tsiprofloksatsiin Disk Tsiprofloksatsiin Disk T/M/R 347 JAH 2323 186-7 Ciprofloxacin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Ciprofloxacin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Ciprofloxacin Islt KB 1 Observation 1841 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-336; a10-347; a10-348; a10-350; a10-353; a10-355; a10-356; a10-357; a10-358; a10-360; a10-366 Ciprofloxacin (M) a10-194 JAH EI EI Is-Ciprofloxacin Grad Tsiprofloksatsiin Grad Tsiprofloksatsiin Grad QN mg/L mg/L 348 JAH 2375 7002-9 Ciprofloxacin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Ciprofloxacin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Ciprofloxacin Islt E-test 1 Observation 2845 AB 22 Ciprofloxacin MIK a10-765 JAH JAH EI Is-Ciprofloxacin MIC Tsiprofloksatsiin MIK Tsiprofloksatsiin MIK QN mg/L mg/L 349 JAH 5724 185-9 Ciprofloxacin Susc Pt Isolate OrdQn MIC ABXBACT Ciprofloxacin [Susceptibility] by Minimum inhibitory concentration (MIC) Ciprofloxacin Islt MIC 1 Observation 1840 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-336; a10-347; a10-348; a10-350; a10-353; a10-355; a10-356; a10-357; a10-358; a10-360; a10-366 Ciprofloxacin a10-193 JAH EI EI Is-Ciprofloxacin Tsiprofloksatsiin Tsiprofloksatsiin T/M/R 350 JAH 3231 18906-8 Ciprofloxacin Susc Pt Isolate OrdQn ABXBACT Ciprofloxacin [Susceptibility] Ciprofloxacin Susc Islt 1 Observation 13,013 1330 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-349; a10-504 Vancomycin (D) a10-326 JAH EI EI Is-Vancomycin Disc Vankomütsiin Disk Vankomütsiin Disk T/M/R 525-6 351 JAH 2315 525-6 Vancomycin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Vancomycin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Vancomycin Islt KB 1 Observation 1332 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-337; a10-338; a10-344; a10-349; a10-352; a10-360; a10-363; a10-504 Vancomycin (M) a10-328 JAH EI EI Is-Vancomycin Grad Vankomütsiin Grad Vankomütsiin Grad QN mg/L mg/L 7059-9 352 JAH 2371 7059-9 Vancomycin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip 0,00% ABXBACT Vancomycin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Vancomycin Islt E-test 1 Observation 2862 AB 22 Vankomütsiin MIK a10-792 JAH EI EI Is-Vancomycin MIC Vankomütsiin MIK Vankomütsiin MIK QN mg/L mg/L 353 JAH 5764 524-9 Vancomycin Susc Pt Isolate OrdQn MIC ABXBACT Vancomycin [Susceptibility] by Minimum inhibitory concentration (MIC) Vancomycin Islt MIC 1 Observation 1331 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-337; a10-338; a10-344; a10-349; a10-360; a10-363; a10-504 Vancomycin a10-327 JAH EI EI Is-Vancomycin Vankomütsiin Vankomütsiin T/M/R 19000-9 354 JAH 3234 19000-9 Vancomycin Susc Pt Isolate OrdQn ABXBACT Vancomycin [Susceptibility] Vancomycin Susc Islt 1 Observation 12,37 1185 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-367 Voriconazole (M) a10-330 JAH EI EI Is-Voriconazole Grad Vorikonasool Grad Vorikonasool Grad QN mg/L mg/L 35862-2 355 JAH 2388 35862-2 Voriconazole Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Voriconazole [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Voriconazole Islt E-test 1 Observation 1186 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-367 Voriconazole a10-331 JAH EI EI Is-Voriconazole Vorikonasool Vorikonasool T/M/R 32379-0 357 JAH 4202 32379-0 Voriconazole Susc Pt Isolate OrdQn 4 ABXBACT Voriconazole [Susceptibility] Voriconazole Susc Islt 1 Observation 16,2594 1773 MÜ 23 Mikroskoopiline uuring mükobakterite määramiseks a469 (v) EI 2022-03-28 EI JAH XXX-Acridine orange-m (mycobact) Mükobakterite mikroskoopia (akridiinoranz) Mükobakterite mikroskoopia täpsustamata materjalis (akridiinoranz) Tekst 1 JAH 3226 A-3226 3198 MÜ 23 Mükobakterite külvi (LJg/MGIT) ja mikroskoopia paneel a1723 Mükobakterite mikroskoopia (akridiinoranz) a1724 JAH EI JAH XXX-Acridine orange-m (mycobact) Mükobakterite mikroskoopia (akridiinoranz) Mükobakterite mikroskoopia täpsustamata materjalis (akridiinoranz) Tekst 1 JAH 3226 A-3226 3001 MÜ 23 Mikroskoopiline uuring mükobakterite määramiseks a469 EI 2024-04-22 EI EI XXX-Auramine-m (mycobact) Mükobakterite mikroskoopia (auramiin) Mükobakterite mikroskoopia täpsustamata materjalis (auramiin) Tekst 2 JAH 6380 87243-2 Microscopic observation PrThr Pt XXX Ord Auramine fluorochrome stain MICRO Microscopic observation [Presence] in Specimen by Auramine fluorochrome stain Auramine stain Spec Ql 1 Both 3090 MÜ 23 Mükobakterite mikroskoopia (Ziehl-Neelsen) a1607 JAH EI EI XXX-Ziehl-Neelsen-m Mükobakterite mikroskoopia (Ziehl-Neelsen) Mükobakterite mikroskoopia (Ziehl-Neelsen) Tekst 3 JAH 2273 656-9 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Acid fast stain.Ziehl-Neelsen MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Acid fast stain.Ziehl-Neelsen ZN Stn XXX 1 Both 16,4987 1771 MÜ 23 Mükobakterite külvi (LJg/MGIT) ja mikroskoopia paneel a1723 JAH EI JAH XXX-Mycobacterium culture panel (m/LJg/MGIT) Mükobakterite külvi (LJg/MGIT) ja mikroskoopia paneel Mükobakterite külv (Löwenstein-Jensen glütserooliga/MGIT) ja mikroskoopia (paneel) Paneel L-3194 4 EI/Paneel 3194 L-3194 3199 MÜ 23 Mükobakterite külvi (LJg/MGIT) ja mikroskoopia paneel a1723 Mükobakterite külv (MGIT) a1725 JAH EI JAH XXX-Mycobacterium culture MGIT Mükobakterite külv (MGIT) Mükobakterite külv (MGIT) KYLV " " 7 JAH 3163 50941-4 Mycobacterium sp PrThr Pt XXX Ord Organism specific culture MICRO Mycobacterium sp [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture Mycobacterium XXX Ql Cult 1 Both 16,4708 1772 MÜ 23 Mükobakterite külvi (LJg/MGIT) ja mikroskoopia paneel a1723 Mükobakterite külv LJg a1726 JAH EI JAH XXX-Mycobacterium culture Mükobakterite külv Mükobakterite külv KYLV 543-9 8 JAH 2272 543-9 Mycobacterium sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 0,03% MICRO Mycobacterium sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Mycobacterium XXX Cult 1 Both 1768 MÜ 23 Mükobakterite külv verest a1730 JAH EI JAH B-Mycobacterium culture Mükobakterite külv verest Mükobakterite külv verest KYLV 533-0 9 JAH 2300 533-0 Mycobacterium sp identified Prid Pt Bld Nom Organism specific culture 1877 MICRO Mycobacterium sp identified in Blood by Organism specific culture Mycobacterium Bld Cult 1 Both 25,0919 1774 MÜ 23 XXX-MTBC DNA-Rif panel a1735 JAH EI JAH XXX-MTBC DNA-Rif panel MTBC DNA ja Rif-tundlikkuse paneel Mycobacterium tuberculosis kompleksi DNA ja rifampitsiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel (paneel) Paneel L-2780 11 JAH 2780 L-2780 3194 MÜ 23 MTBC DNA ja Rif-, Inh-tundlikkuse paneel a1729 JAH EI JAH XXX-MTBC DNA-Rif, Inh panel MTBC DNA ja Rif-, Inh-tundlikkuse paneel Mycobacterium tuberculosis kompleksi DNA ja rifampitsiin- ja isoniasiid-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel (paneel) Paneel " " 12 JAH 2778 L-2778 3195 MÜ 23 MTBC DNA ja Rif-, Inh-tundlikkuse paneel a1729 Mycobacterium tuberculosis kompleksi DNA a1731 JAH EI JAH XXX-M tuberculosis complex DNA Mycobacterium tuberculosis kompleksi DNA Mycobacterium tuberculosis kompleksi DNA N/P 15 JAH 3536 38379-4 Mycobacterium tuberculosis complex DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 36 MICRO Mycobacterium tuberculosis complex DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M TB Cmplx DNA XXX Ql PCR 1 Both 22,5643 1769 MÜ 23 Mükobakterite geneetiline samastamine a1390 JAH EI JAH Is-Mycobacterium identified gen Mükobakterite samastamine (gen) Mükobakterite geneetiline samastamine MIKR 19 JAH 2281 614-8 Mycobacterium sp identified Prid Pt Isolate Nom Mycobacterial subtyping MICRO Mycobacterium sp identified in Isolate by Mycobacterial subtyping Mycobacterium Islt Mycob Subtyping 2 Both 3196 MÜ 23 MTBC DNA ja Rif-, Inh-tundlikkuse paneel a1729 Isoniasiid (gen) a1732 JAH EI JAH XXX-Isoniazid (gen) Isoniasiid (gen) Isoniasiid-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel T/M/R " " 20 JAH 2282 89488-1 Isoniazid Susc Pt Isolate/Specimen Ord Genotyping ABXBACT Isoniazid [Susceptibility] Qualitative by Genotype method Isoniazid Islt/Spm Ql Genotyp 1 Both 15,7469 3197 MÜ 23 MTBC DNA ja Rif-, Inh-tundlikkuse paneel a1729 Rifampitsiin (gen) a1733 JAH EI JAH XXX-Rifampin (gen) Rifampitsiin (gen) Rifampitsiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel T/M/R " " 21 JAH 2283 89489-9 Rifampin Susc Pt Isolate/Specimen Ord Genotyping ABXBACT Rifampin [Susceptibility] Qualitative by Genotype method Rifampin Islt/Spm Ql Genotyp 1 Both 12,8799 2948 MÜ 23 Mükobakterite Samastamine ja M.tuberculosis'e ravimtundlikkuse määramine a230 JAH EI JAH Is-DR SIRE panel Ravimtundlikkuse SIRE paneel Tuberkuloositekitajate ravimtundlikkuse SIRE paneel Paneel 31 JAH 2774 L-2774 599 MÜ 23 Mycobacter tuberculosis gamma-interferoon plasmas a3314-1 JAH JAH EI P-IGRA IGRA (tuberkuloosi sõeluuring) Gammainterferoon-test plasmas (tuberkuloosi sõeluuring) Tekst 45323-3 52 JAH 1984 45323-3 Mycobacterium tuberculosis tuberculin stimulated gamma interferon ACnc Pt Bld Ord MICRO Mycobacterium tuberculosis tuberculin stimulated gamma interferon [Presence] in Blood M TB tuberc IGNF Bld Ql 1 Both 1022 ST 24 Peitveri roojas a2100 JAH JAH EI St-Hb Peitveri roojas (Hb) Peitveri roojas (hemoglobiin) Tekst 2335-8 4 JAH 854 29771-3 Hemoglobin.gastrointestinal ACnc Pt Stool Ord Imm CHEM Hemoglobin.gastrointestinal [Presence] in Stool by Immunologic method Occult Bld Stl Ql Imm 1 Both 1901 ST 24 Peitveri roojas (kvantitatiivne) a613 JAH EI EI St-Hb QN Peitveri roojas (Hb, QN) Peitveri roojas (hemoglobiin, kvantitatiivne) QN ug/g ug/g 6 JAH 4359 A-4359 1876 ST 24 Kalprotektiin roojas a551 JAH JAH EI St-Calpro QL Kalprotektiin roojas QL Kalprotektiin roojas (kvalitatiivne) Tekst 8 JAH 3863 A-3863 1020 ST 24 Kalprotektiin roojas a550 JAH JAH EI St-Calpro Kalprotektiin roojas Kalprotektiin roojas QN ug/g µg/g 38445-3 9 JAH 863 38445-3 Calprotectin MCnt Pt Stool Qn ug/g ug/g CHEM Calprotectin [Mass/mass] in Stool Calprotectin Stl-mCnt 1 Both 1019 ST 24 Elastaas 1 (pankreasespetsiifiline) roojas a958 JAH JAH EI St-pE1 Elastaas 1 (pankreasespetsiifiline) roojas Elastaas 1 (pankreasespetsiifiline) roojas QN ug/g µg/g 25907-7 10 JAH/Võrreld 393 25907-7 Elastase.pancreatic MCnt Pt Stool Qn CHEM Elastase.pancreatic [Mass/mass] in Stool Elastase Panc Stl-mCnt 1 Both 1832 BoF 25 Bronhoalveolaarloputuse vedeliku tsütogramm a574 EI 2020-09-10 EI EI BalF-Diff-m Bronhoalveolaarloputuse vedeliku tsütogramm (mikroskoopia) Bronhoalveolaarloputuse vedeliku tsütogramm (mikroskoopia) Paneel mikroskoop 1 JAH 4576 81620-7 Differential panel - Pt Bronchial - PANEL.HEM/BC Differential panel - Bronchial specimen Diff Pnl Bronch 1 Order 1833 BoF 25 Bronhoalveolaarloputuse vedeliku tsütogramm (mikroskoopia) a574 Makrofaagide suhtarv a570 JAH EI EI BalF-Makrofaagid % Makrofaagid % Makrofaagide suhtarv bronhoalveolaarloputuse vedelikus QN % % 2 JAH 4577 14823-9 Macrophages/100 leukocytes NFr Pt Bronchial Qn Manual count % % 1 HEM/BC Macrophages/100 leukocytes in Bronchial specimen by Manual count Macrophages/leuk NFr Bronch Manual 1 Observation 8,7182 1834 BoF 25 Bronhoalveolaarloputuse vedeliku tsütogramm (mikroskoopia) a574 Lümfotsüütide suhtarv a571 JAH EI EI BalF-Lümfotsüüdid % Lümfotsüüdid % Lümfotsüütide suhtarv bronhoalveolaarloputuse vedelikus QN % % 3 JAH 4578 14819-7 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Bronchial Qn Manual count % % 2 HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Bronchial specimen by Manual count Lymphocytes/leuk NFr Bronch Manual 1 Observation 8,7182 1835 BoF 25 Bronhoalveolaarloputuse vedeliku tsütogramm (mikroskoopia) a574 Neutrofiilide suhtarv a572 JAH EI EI BalF-Neutrofiilid % Neutrofiilid % Neutrofiilide suhtarv bronhoalveolaarloputuse vedelikus QN % % 4 JAH 4579 32804-7 Neutrophils/100 leukocytes NFr Pt Bronchial Qn Manual count % % 1 HEM/BC Neutrophils/100 leukocytes in Bronchial specimen by Manual count Neutrophils/leuk NFr Bronch Manual 1 Observation 8,7182 1836 BoF 25 Bronhoalveolaarloputuse vedeliku tsütogramm (mikroskoopia) a574 Eosinofiilide suhtarv a573 JAH EI EI BalF-Eosinofiilid % Eosinofiilid % Eosinofiilide suhtarv bronhoalveolaarloputuse vedelikus QN % % 5 JAH 4580 14709-0 Eosinophils/100 leukocytes NFr Pt Bronchial Qn Manual count % % 2 HEM/BC Eosinophils/100 leukocytes in Bronchial specimen by Manual count Eosinophil/leuk NFr Bronch Manual 1 Observation 8,7182 1783 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku põhiuuring a5018 JAH JAH EI PrtF panel Kõhuõõnevedeliku põhiuuring Kõhuõõnevedeliku põhiuuring (paneel) Paneel 6 JAH 4498 L-4498 641 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku põhiuuring a5018 Kõhuõõnevedeliku leukotsüüdid a2357 JAH JAH EI PrtF-Cells Kõhuõõnevedeliku tsütoos Kõhuõõnevedeliku tsütoos Paneel L-2149 7 JAH 2149 L-2149 642 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütoos a2357 Värvus a2249 JAH EI EI PrtF-Color Kõhuõõnevedeliku värvus Kõhuõõnevedeliku värvus Tekst 14660-5 8 JAH 868 14660-5 Color Type Pt Periton fld Nom SPEC Color of Peritoneal fluid Color Prt 1 Observation 643 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütoos a2357 Läbipaistvus a2251 JAH EI EI PrtF-Appearance Kõhuõõnevedeliku läbipaistvus Kõhuõõnevedeliku läbipaistvus Tekst 14621-7 9 JAH 869 14621-7 Appearance Aper Pt Periton fld Nom SPEC Appearance of Peritoneal fluid Appearance Prt 1 Observation 644 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütoos a2357 PrtF-WBC a2255 JAH JAH EI PrtF-WBC Leukotsüüdid Leukotsüüdid kõhuõõnevedelikus QN E6/L E6/L 810-2 11 JAH 871 810-2 Leukocytes NCnc Pt Periton fld Qn Manual count 10*6/L 10^6/L HEM/BC Leukocytes [#/volume] in Peritoneal fluid by Manual count WBC # Prt Manual 1 Observation 83 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütoosi uuring (analüsaatoril) a902 JAH JAH EI PrtF-Diff-a Kõhuõõnevedeliku tsütogramm analüsaatoril Kõhuõõnevedeliku tsütogramm analüsaatoril Paneel 34558-7 15 JAH 874 34558-7 Cell count panel - Pt Periton fld Qn 2 PANEL.HEM/BC Cell count panel - Peritoneal fluid Cell Cnt Pnl Prt 1 Order 8,7811 645 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütogramm a2257 JAH JAH EI PrtF-Diff-m Kõhuõõnevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) Kõhuõõnevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) Paneel 29581-6 20 JAH 875 29581-6 Differential panel - Pt Periton fld - PANEL.HEM/BC Differential panel in Peritoneal fluid Diff Pnl Prt 1 Order 646 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) a2257 Lümfotsüüdid kõhuõõnevedelikus a2260 JAH EI EI PrtF-Lümfotsüüdid % Lümfotsüüdid % Lümfotsüütide suhtarv kõhuõõnevedelikus QN % % 14821-3 23 JAH 878 14821-3 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Periton fld Qn Manual count % % HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Peritoneal fluid by Manual count Lymphocytes Fr Prt Manual 1 Observation 649 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) a2257 Monotsüüdid/makrofaagid kõhuõõnevedelikus a2306 JAH EI EI PrtF-Monotsüüdid/makrofaagid % Monotsüüdid/makrofaagid % Monotsüütide/makrofaagide suhtarv kõhuõõnevedelikus QN % % 32029-1 26 JAH 881 32029-1 Monocytes+Macrophages/100 leukocytes NFr Pt Periton fld Qn Manual count % % HEM/BC Monocytes+Macrophages/100 leukocytes in Peritoneal fluid by Manual count Monos+Macros Fr Prt Manual 1 Observation 647 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) a2257 Neutrofiilid kõhuõõnevedelikus a2264 JAH EI EI PrtF-Neutrofiilid % Neutrofiilid % Neutrofiilide suhtarv kõhuõõnevedelikus QN % % 13836-2 27 JAH 882 13836-2 Neutrophils/100 leukocytes NFr Pt Periton fld Qn Manual count % % HEM/BC Neutrophils/100 leukocytes in Peritoneal fluid by Manual count Neutrophils Fr Prt Manual 1 Observation 648 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) a2257 Mesoteeli rakud kõhuõõnevedelikus a2268 JAH EI EI PrtF-Mesoteelirakud % Mesoteelirakud % Mesoteelirakkude suhtarv kõhuõõnevedelikus QN % % 14830-4 31 JAH 886 14830-4 Mesothelial cells/100 leukocytes NFr Pt Periton fld Qn Manual count % % HEM/BC Mesothelial cells/100 leukocytes in Peritoneal fluid by Manual count Mesothl Cell Fr Prt Manual 1 Observation 3067 BoF 25 Bilirubiin kõhuõõnevedelikus a1549 JAH JAH EI PrtF-Bil Bilirubiin kõhuõõnevedelikus Bilirubiin kõhuõõnevedelikus QN umol/L umol/L 33 JAH 4008 39461-9 Bilirubin SCnc Pt Periton fld Qn umol/L umol/L 3 CHEM Bilirubin.total [Moles/volume] in Peritoneal fluid Bilirub Prt-sCnc 1 Both 15,1055 636 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku põhiuuring; Seerumi/plasma ja kõhuõõnevedeliku albumiini gradient a5018; a5196 Albumiin kõhuõõnevedelikus a8263 JAH EI EI PrtF-Alb Albumiin kõhuõõnevedelikus Albumiin kõhuõõnevedelikus QN g/L g/L 1749-1 35 JAH 1848 1749-1 Albumin MCnc Pt Periton fld Qn g/L g/L CHEM Albumin [Mass/volume] in Peritoneal fluid Albumin Prt-mCnc 1 Both 635 BoF 25 Seerumi/plasma ja kõhuõõnevedeliku albumiini gradient a5196 JAH EI EI PrtF-SAAG Seerumi/plasma ja kõhuõõnevedeliku albumiini gradient Seerumi/plasma ja kõhuõõnevedeliku albumiini gradient QN g/L g/L 63549-0 36 JAH 1847 63549-0 Albumin.periton fld-Albumin.serum MCncDiff Pt Periton fld+Ser/Plas Qn g/dL g/dL CHEM Albumin.periton fld-Albumin.serum [Mass concentration difference] in Periton fld+Ser/Plas Albumin.periton fld-Albumin.serum-MDiff 1 Both 11,4393 679 BoF 25 Amülaas (pankreasespetsiifiline) kõhuõõnevedelikus a4274 JAH JAH EI PrtF-pAmyl Amülaas (pankreasespetsiifiline) kõhuõõnevedelikus Amülaas (pankreasespetsiifiline) kõhuõõnevedelikus QN U/L U/L 70258-9 39 JAH 2030 70258-9 Amylase.pancreatic CCnc Pt Periton fld Qn U/L U/L CHEM Amylase.pancreatic [Enzymatic activity/volume] in Peritoneal fluid Amylase P Prt-cCnc 1 Both 11,4729 680 BoF 25 Kreatiniin kõhuõõnevedelikus a4276 JAH JAH EI PrtF-Crea Kreatiniin kõhuõõnevedelikus Kreatiniin kõhuõõnevedelikus QN umol/L µmol/L 39474-2 45 JAH 1086 39474-2 Creatinine SCnc Pt Periton fld Qn umol/L CHEM Creatinine [Moles/volume] in Peritoneal fluid Creat Prt-sCnc unknown Both 638 BoF 25 Laktaadi dehüdrogenaas kõhuõõnevedelikus a4266 v EI 2021-06-10 EI EI PrtF-LDH (non-IFCC) LDH kõhuõõnevedelikus (non-IFCC) Laktaadi dehüdrogenaas kõhuõõnevedelikus (non-IFCC) QN U/L U/L 60020-5 47 JAH 1089 60020-5 Lactate dehydrogenase CCnc Pt Periton fld Qn Reaction: Pyruvate to Lactate U/L CHEM Lactate dehydrogenase [Enzymatic activity/volume] in Peritoneal fluid by Pyruvate LDH Prt P to L-cCnc unknown Both 2928 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku ja seerumi/plasma LDH suhe; Kõhuõõnevedeliku põhiuuring a4268; a5018 Laktaadi dehüdrogenaas kõhuõõnevedelikus a4266 JAH EI EI PrtF-LDH LDH kõhuõõnevedelikus Laktaadi dehüdrogenaas kõhuõõnevedelikus QN U/L U/L 48 JAH 6070 68387-0 Lactate dehydrogenase CCnc Pt Periton fld Qn Reaction: lactate to pyruvate U/L arb U/L CHEM Lactate dehydrogenase [Enzymatic activity/volume] in Peritoneal fluid by Lactate to pyruvate reaction LDH Prt L to P-cCnc 1 Both 637 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku ja seerumi/plasma laktaadi dehüdgrogenaasi suhe a4268 JAH JAH EI PrtF-LDH/S,P-LDH Kõhuõõnevedeliku ja seerumi/plasma LDH suhe Kõhuõõnevedeliku ja seerumi/plasma laktaadi dehüdrogenaasi suhe QN 53934-6 49 JAH 1088 53934-6 Lactate dehydrogenase.periton fld/Lactate dehydrogenase.serum RelCCnc Pt Periton fld+Ser/Plas Qn CHEM Lactate dehydrogenase.periton fld/Lactate dehydrogenase.serum in Periton fld+Ser/Plas LDH Prt/S unknown Observation 640 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku ja seerumi/plasma valgu suhe; Kõhuõõnevedeliku põhiuuring a4264; a5018 Valk kõhuõõnevedelikus a4262 JAH JAH EI PrtF-Prot Valk kõhuõõnevedelikus Valk kõhuõõnevedelikus QN g/L g/L 2883-7 53 JAH 1093 2883-7 Protein MCnc Pt Periton fld Qn g/L CHEM Protein [Mass/volume] in Peritoneal fluid Prot Prt-mCnc unknown Both 639 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku ja seerumi/plasma valgu suhe a4264 JAH JAH EI PrtF-Prot/S,P-Prot Kõhuõõnevedeliku ja seerumi/plasma valgu suhe Kõhuõõnevedeliku ja seerumi/plasma valgu suhe QN 70267-0 54 JAH 1094 70267-0 Protein.periton fld/Protein.serum RelMCnc Pt Periton fld+Ser/Plas Qn CHEM Protein in peritoneal fld/Protein.serum Protein.prt fld/SerPl 1 Both 11,4729 1784 BoF 25 Pleuravedeliku põhiuuring a24397 JAH JAH EI PlrF panel Pleuravedeliku põhiuuring Pleuravedeliku põhiuuring (paneel) Paneel 73 JAH 4499 L-4499 671 BoF 25 Pleuravedeliku põhiuuring a24397 Pleuravedeliku leukotsüüdid a2377 JAH JAH EI PlrF-Cells Pleuravedeliku tsütoos Pleuravedeliku tsütoos Paneel L-2150 74 JAH 2150 L-2150 672 BoF 25 Pleuravedeliku tsütoos a2377 Värvus a2224 JAH EI EI PlrF-Color Pleuravedeliku värvus Pleuravedeliku värvus Tekst 14662-1 75 JAH 893 14662-1 Color Type Pt Plr fld Nom SPEC Color of Pleural fluid Color Plr 1 Observation 673 BoF 25 Pleuravedeliku tsütoos a2377 Läbipaistvus a2226 JAH EI EI PlrF-Appearance Pleuravedeliku läbipaistvus Pleuravedeliku läbipaistvus Tekst 14620-9 76 JAH 894 14620-9 Appearance Aper Pt Plr fld Nom SPEC Appearance of Pleural fluid Appearance Plr 1 Observation 674 BoF 25 Pleuravedeliku tsütoos a2377 Leukotsüüdid a2230 JAH JAH EI PlrF-WBC Leukotsüüdid Leukotsüüdid pleuravedelikus QN E6/L E6/L 808-6 78 JAH 896 808-6 Leukocytes NCnc Pt Plr fld Qn Manual count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Leukocytes [#/volume] in Pleural fluid by Manual count WBC # Plr Manual 1 Observation 681 BoF 25 pH pleuravedelikus a5146 JAH JAH EI PlrF-pH pH pleuravedelikust pH pleuravedelikust QN 2750-8 80 JAH 1104 2750-8 pH LsCnc Pt Plr fld Qn [pH] CHEM pH of Pleural fluid pH Plr unknown Both 85 BoF 25 Pleuravedeliku tsütoosi uuring (analüsaatoril) a901 JAH JAH EI PlrF-Diff-a Pleuravedeliku tsütogramm analüsaatoril Pleuravedeliku tsütogramm analüsaatoril Paneel 34561-1 82 JAH 899 34561-1 Cell count panel - Pt Plr fld Qn 2 PANEL.HEM/BC Cell count panel - Pleural fluid Cell Cnt Pnl Plr 1 Order 8,7811 656 BoF 25 Pleuravedeliku tsütogramm a2232 JAH JAH EI PlrF-Diff-m Pleuravedeliku tsütogramm (mikroskoopia) Pleuravedeliku tsütogramm (mikroskoopia) Paneel 29583-2 87 JAH 900 29583-2 Differential panel - Pt Plr fld - PANEL.HEM/BC Differential panel in Pleural fluid Diff Pnl Plr 1 Order 657 BoF 25 Pleuravedeliku tsütogramm (mikroskoopia) a2232 Basofiilid pleuravedelikus a2233 JAH EI EI PlrF-Basofiilid % Basofiilid % Basofiilide suhtarv pleuravedelikus QN % % 31995-4 88 JAH 901 31995-4 Basophils/100 leukocytes NFr Pt Plr fld Qn Manual count % % HEM/BC Basophils/100 leukocytes in Pleural fluid by Manual count Basophils Fr Plr Manual 1 Observation 658 BoF 25 Pleuravedeliku tsütogramm (mikroskoopia) a2232 Eosinofiilid pleuravedelikus a2234 JAH EI EI PlrF-Eosinofiilid % Eosinofiilid % Eosinofiilide suhtarv pleuravedelikus QN % % 14344-6 89 JAH 902 14344-6 Eosinophils/100 leukocytes NFr Pt Plr fld Qn Manual count % % HEM/BC Eosinophils/100 leukocytes in Pleural fluid by Manual count Eosinophil Fr Plr Manual 1 Observation 659 BoF 25 Pleuravedeliku tsütogramm (mikroskoopia) a2232 Lümfotsüüdide suhtarv pleuravedelikus a2235 JAH EI EI PlrF-Lümfotsüüdid % Lümfotsüüdid % Lümfotsüütide suhtarv pleuravedelikus QN % % 14820-5 90 JAH 903 14820-5 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Plr fld Qn Manual count % % HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Pleural fluid by Manual count Lymphocytes Fr Plr Manual 1 Observation 664 BoF 25 Pleuravedeliku tsütogramm (mikroskoopia) a2232 Atüüpilised rakud pleuravedelikus a2243-2 JAH EI EI PlrF-Atüüpilised lümfotsüüdid % Atüüpilised lümfotsüüdid % Atüüpiliste lümfotsüütide suhtarv pleuravedelikus QN % % 33370-8 91 JAH 904 33370-8 Lymphocytes.variant/100 leukocytes NFr Pt Plr fld Qn % % HEM/BC Lymphocytes Variant/100 leukocytes in Pleural fluid Variant Lymphs Fr Plr 1 Observation 660 BoF 25 Pleuravedeliku tsütogramm (mikroskoopia) a2232 Monotsüütide/makrofaagide suhtarv pleuravedelikus a2238 JAH EI EI PlrF-Monotsüüdid/makrofaagid % Monotsüüdid/makrofaagid % Monotsüütide/makrofaagide suhtarv pleuravedelikus QN % % 32028-3 93 JAH 906 32028-3 Monocytes+Macrophages/100 leukocytes NFr Pt Plr fld Qn Manual count % % HEM/BC Monocytes+Macrophages/100 leukocytes in Pleural fluid by Manual count Monos+Macros Fr Plr Manual 1 Observation 661 BoF 25 Pleuravedeliku tsütogramm (mikroskoopia) a2232 Neutrofiilide suhtarv pleuravedelikus a2239 JAH EI EI PlrF-Neutrofiilid % Neutrofiilid % Neutrofiilide suhtarv pleuravedelikus QN % % 14848-6 94 JAH 907 14848-6 Neutrophils/100 leukocytes NFr Pt Plr fld Qn Manual count % % HEM/BC Neutrophils/100 leukocytes in Pleural fluid by Manual count Neutrophils Fr Plr Manual 1 Observation 663 BoF 25 Pleuravedeliku tsütogramm (mikroskoopia) a2232 Blastid pleuravedelikus a2243-1 JAH EI EI PlrF-Blastid % Blastid % Blastide suhtarv pleuravedelikus QN % % 33373-2 96 JAH 910 33373-2 Blasts/100 leukocytes NFr Pt Plr fld Qn % % HEM/BC Blasts/100 leukocytes in Pleural fluid Blasts Fr Plr 1 Observation 662 BoF 25 Pleuravedeliku tsütogramm (mikroskoopia) a2232 Mesoteelirakkude suhtarv pleuravedelikus a2243 JAH EI EI PlrF-Mesoteeli rakud % Mesoteeli rakud % Mesoteelirakkude suhtarv pleuravedelikus QN % % 14829-6 98 JAH 911 14829-6 Mesothelial cells/100 leukocytes NFr Pt Plr fld Qn Manual count % % HEM/BC Mesothelial cells/100 leukocytes in Pleural fluid by Manual count Mesothl Cell Fr Plr Manual 1 Observation 683 BoF 25 Amülaas (pankreasespetsiifiline) pleuravedelikus a5149 JAH JAH EI PlrF-pAmyl Amülaas (pankreasespetsiifiline) pleuravedelikus Amülaas (pankreasespetsiifiline) pleuravedelikus QN U/L U/L 70270-4 103 JAH 2031 70270-4 Amylase.pancreatic CCnc Pt Plr fld Qn U/L U/L CHEM Amylase.pancreatic [Enzymatic activity/volume] in Pleural fluid Amylase P Plr-cCnc 1 Both 11,4729 682 BoF 25 Glükoos pleuravedelikus a5147 JAH JAH EI PlrF-Gluc Glükoos pleuravedelikus Glükoos pleuravedelikus QN mmol/L mmol/L 14747-0 107 JAH 1097 14747-0 Glucose SCnc Pt Plr fld Qn mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Pleural fluid Glucose Plr-sCnc unknown Both 1830 BoF 25 Kolesterool pleuravedelikus a565 JAH JAH EI PlrF-Chol Kolesterool pleuravedelikus Kolesterool pleuravedelikus QN mmol/L mmol/L Cobas 6000 109 JAH 1098 39468-4 Cholesterol SCnc Pt Plr fld Qn mmol/L CHEM Cholesterol [Moles/volume] in Pleural fluid Cholest Plr-sCnc unknown Both 676 BoF 25 Laktaadi dehüdrogenaas pleuravedelikus a5141 v EI 2021-06-10 EI EI PlrF-LDH (non-IFCC) LDH pleuravedelikus (non-IFCC) Laktaadi dehüdrogenaas pleuravedelikus (non-IFCC) QN U/L U/L 60021-3 113 JAH 1102 60021-3 Lactate dehydrogenase CCnc Pt Plr fld Qn Reaction: Pyruvate to Lactate U/L CHEM Lactate dehydrogenase [Enzymatic activity/volume] in Pleural fluid by Pyruvate to lactate reaction LDH Plr P to unknown Both 2929 BoF 25 Pleuravedeliku ja seerumi/plasma LDH suhe; Pleuravedeliku põhiuuring a93; a24397 Laktaadi dehüdrogenaas pleuravedelikus a5141 JAH EI EI PlrF-LDH LDH pleuravedelikus Laktaadi dehüdrogenaas pleuravedelikus QN U/L U/L 114 JAH 6071 60022-1 Lactate dehydrogenase CCnc Pt Plr fld Qn Reaction: lactate to pyruvate U/L arb U/L CHEM Lactate dehydrogenase [Enzymatic activity/volume] in Pleural fluid by Lactate to pyruvate reaction LDH Plr L to P-cCnc 1 Both 675 BoF 25 Pleuravedeliku ja seerumi/plasma laktaadi dehüdgrogenaasi suhe a93 JAH EI EI PlrF-LDH/S,P-LDH Pleuravedeliku ja seerumi/plasma LDH suhe Pleuravedeliku ja seerumi/plasma laktaadi dehüdrogenaasi suhe QN 49930-1 115 JAH 1101 49930-1 Lactate dehydrogenase.plr/Lactate dehydrogenase.serum RelCCnc Pt Ser/Plas+Plr fld Qn CHEM Lactate dehydrogenase.pleural fluid/Lactate dehydrogenase.serum LDH Plr/SerPl unknown Observation 1831 BoF 25 Triglütseriidid pleuravedelikus a566 JAH JAH EI PlrF-Trigl Triglütseriidid pleuravedelikus Triglütseriidid pleuravedelikus QN mmol/L mmol/L Cobas 6000 117 JAH 1105 39801-6 Triglyceride SCnc Pt Plr fld Qn mmol/L CHEM Triglyceride [Moles/volume] in Pleural fluid Trigl Plr-sCnc unknown Both 678 BoF 25 Pleuravedeliku ja seerumi/plasma valgu suhe; Pleuravedeliku põhiuuring a138; a24397 Valk pleuravedelikus a137 JAH JAH EI PlrF-Prot Valk pleuravedelikus Valk pleuravedelikus QN g/L g/L 2882-9 119 JAH 1106 2882-9 Protein MCnc Pt Plr fld Qn g/L CHEM Protein [Mass/volume] in Pleural fluid Prot Plr-mC unknown Both 677 BoF 25 Pleuravedeliku ja seerumi/plasma valgu suhe a138 JAH JAH EI PlrF-Prot/S,P-Prot Pleuravedeliku ja seerumi/plasma valgu suhe Pleuravedeliku ja seerumi/plasma valgu suhe QN 49929-3 120 JAH 1107 49929-3 Protein.plr/Protein.serum RelMCnc Pt Ser/Plas+Plr fld Qn CHEM Protein.pleural fluid/Protein.serum Protein Plr/SerPl unknown Observation 665 BoF 25 Liigesevedeliku põhiuuring a2363 JAH JAH EI SynF-Cells Liigesevedeliku tsütoos Liigesevedeliku tsütoos Paneel L-2176 164 JAH 2176 L-2176 666 BoF 25 Liigesevedeliku tsütoos a2363 SynF-Värvus a2297 JAH EI EI SynF-Color Liigesevedeliku värvus Liigesevedeliku värvus Tekst 14664-7 165 JAH 941 14664-7 Color Type Pt Synv fld Nom 0,00% SPEC Color of Synovial fluid Color Snv 1 Observation 668 BoF 25 Liigesevedeliku tsütoos a2363 SynF-Läbipaistvus a2299 JAH EI EI SynF-Appearance Liigesevedeliku läbipaistvus Liigesevedeliku läbipaistvus Tekst 29605-3 166 JAH 943 29605-3 Appearance Aper Pt Synv fld Nom SPEC Appearance of Synovial fluid Appearance Snv 1 Observation 667 BoF 25 Liigesevedeliku tsütoos a2363 SynF-Viskoossus a2298 JAH EI EI SynF-Visc Liigesevedeliku viskoossus Liigesevedeliku viskoossus QN cm cm 41238-7 167 JAH 942 41238-7 Viscosity Visc Pt Synv fld Qn SPEC Viscosity of Synovial fluid Visc Snv 1 Observation 669 BoF 25 Liigesevedeliku tsütoos a2363 Liigesevedeliku leukotsüüdid a2303 JAH JAH EI SynF-WBC Leukotsüüdid Leukotsüüdid liigesevedelikus QN E6/L E6/L 814-4 169 JAH 949 814-4 Leukocytes NCnc Pt Synv fld Qn Manual count 10*6/L 10^6/L HEM/BC Leukocytes [#/volume] in Synovial fluid by Manual count WBC # Snv Manual 1 Observation 84 BoF 25 Liigesevedeliku tsütoosi uuring (analüsaatoril) a904 JAH JAH EI SynF-Diff-a Liigesevedeliku tsütogramm analüsaatoril Liigesevedeliku tsütogramm analüsaatoril Paneel 34559-5 170 JAH 954 34559-5 Cell count panel - Pt Synv fld Qn 8 PANEL.HEM/BC Cell count panel - Synovial fluid Cell Cnt Pnl Snv 1 Order 8,7811 650 BoF 25 Liigesevedeliku tsütogramm a2305-1 JAH JAH EI SynF-Diff-m Liigesevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) Liigesevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) Paneel 29582-4 175 JAH 957 29582-4 Differential panel - Pt Synv fld - PANEL.HEM/BC Differential panel in Synovial fluid Diff Pnl Snv 1 Order 651 BoF 25 Liigesevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) a2305-1 Eosinofiilid liigesevedelikus a2307 JAH EI EI SynF-Eosinofiilid % Eosinofiilid % Eosinofiilide suhtarv liigesevedelikus QN % % 57391-5 177 JAH 959 57391-5 Eosinophils/100 leukocytes NFr Pt Synv fld Qn Manual count % % HEM/BC Eosinophils/100 leukocytes in Synovial fluid by Manual count Eosinophil Fr Snv Manual 1 Both 653 BoF 25 Liigesevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) a2305-1 Lümfotsüüdid liigesevedelikus a2308 JAH EI EI SynF-Lümfotsüüdid % Lümfotsüüdid % Lümfotsüütide suhtarv liigesevedelikus QN % % 14822-1 178 JAH 960 14822-1 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Synv fld Qn Manual count % % HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Synovial fluid by Manual count Lymphocytes Fr Snv Manual 1 Observation 654 BoF 25 Liigesevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) a2305-1 Monotsüüdid/makrofaagid liigesevedelikus a2311 JAH EI EI SynF-Monotsüüdid/makrofaagid % Monotsüüdid/makrofaagid % Monotsüütide/makrofaagide suhtarv liigesevedelikus QN % % 21395-9 181 JAH 963 21395-9 Monocytes+Macrophages/100 leukocytes NFr Pt Synv fld Qn Manual count % % HEM/BC Monocytes+Macrophages/100 leukocytes in Synovial fluid by Manual count Monos+Macros Fr Snv Manual 1 Observation 655 BoF 25 Liigesevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) a2305-1 Neutrofiilid liigesevedelikus a2312 JAH EI EI SynF-Neutrofiilid % Neutrofiilid % Neutrofiilide suhtarv liigesevedelikus QN % % 40491-3 182 JAH 964 40491-3 Neutrophils/100 leukocytes NFr Pt Synv fld Qn Manual count % % HEM/BC Neutrophils/100 leukocytes in Synovial fluid by Manual count Neutrophils Fr Snv Manual 1 Observation 652 BoF 25 Liigesevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) a2305-1 Sünoviotsüüdid liigesevedelikus a2307-1 JAH EI EI SynF-Sünoviotsüüdid % Sünoviotsüüdid % Sünoviotsüütide suhtarv liigesevedelikus QN % % 35651-9 187 JAH 968 35651-9 Synovial lining cells/100 cells NFr Pt Synv fld Qn % % HEM/BC Synovial lining cells/100 cells in Synovial fluid Synoviocytes Fr Snv 1 Observation 90 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütogramm analüsaatoril; Liigesevedeliku tsütogramm analüsaatoril; Liikvori tsütogramm analüsaatoril; Pleuravedeliku tsütogramm analüsaatoril a902; a904; a900; a901 Erütrotsüüdid a905 JAH EI EI XXX-RBC Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid täpsustamata kehavedelikus QN E6/L E9L Sysmex XN 26455-6 211 JAH 971 6741-3 Erythrocytes NCnc Pt Body fld Qn Manual count 0,01% HEM/BC Erythrocytes [#/volume] in Body fluid by Manual count RBC # Fld Manual 1 Observation 88 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütogramm analüsaatoril; Liigesevedeliku tsütogramm analüsaatoril; Liikvori tsütogramm analüsaatoril; Pleuravedeliku tsütogramm analüsaatoril a902; a904; a900; a901 Leukotsüüdid a906 JAH EI EI XXX-WBC Leukotsüüdid Leukotsüüdid täpsustamata kehavedelikus QN E6/L E6L Sysmex XN 26466-3 212 JAH 976 6743-9 Leukocytes NCnc Pt Body fld Qn Manual count 10*6/L 10^6/L HEM/BC Leukocytes [#/volume] in Body fluid by Manual count WBC # Fld Manual 1 Observation 92 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütogramm analüsaatoril; Liigesevedeliku tsütogramm analüsaatoril; Liikvori tsütogramm analüsaatoril; Pleuravedeliku tsütogramm analüsaatoril a902; a904; a900; a901 Mononukleaarsete rakkude suhtarv a907 JAH EI EI XXX-MN% MN% Mononukleaarsete leukotsüütide suhtarv täpsustamata kehavedelikus QN % % Sysmex XN 26493-7 214 JAH 4129 26493-7 Mononuclear cells/100 leukocytes NFr Pt Body fld Qn % % 5 HEM/BC Mononuclear cells/100 leukocytes in Body fluid Mononuc Cells/leuk NFr Fld 1 Observation 14,7945 87 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütogramm analüsaatoril; Liigesevedeliku tsütogramm analüsaatoril; Liikvori tsütogramm analüsaatoril; Pleuravedeliku tsütogramm analüsaatoril a902; a904; a900; a901 Mononukleaarsete rakkude arv a909 JAH EI EI XXX-MN# MN Mononukleaarsete leukotsüütide arv täpsustamata kehavedelikus QN E6/L E6L Sysmex XN 26490-3 215 JAH 4126 26490-3 Mononuclear cells NCnc Pt Body fld Qn 10*3/uL 10*3/uL HEM/BC Mononuclear cells [#/volume] in Body fluid Mononuc Cells # Fld 1 Observation 14,7945 91 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütogramm analüsaatoril; Liigesevedeliku tsütogramm analüsaatoril; Liikvori tsütogramm analüsaatoril; Pleuravedeliku tsütogramm analüsaatoril a902; a904; a900; a901 Polümorfnukleaarsete rakkude suhtarv a908 JAH EI EI XXX-PMN% PMN% Polümorfonukleaarsete leukotsüütide suhtarv täpsustamata kehavedelikus QN % % Sysmex XN "26518-1 " 216 JAH 4128 26518-1 Polymorphonuclear cells/100 leukocytes NFr Pt Body fld Qn % % 41 HEM/BC Polymorphonuclear cells/100 leukocytes in Body fluid Polys/leuk NFr Fld 1 Observation 14,3766 86 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütogramm analüsaatoril; Liigesevedeliku tsütogramm analüsaatoril; Liikvori tsütogramm analüsaatoril; Pleuravedeliku tsütogramm analüsaatoril a902; a904; a900; a901 Polümorfnukleaarsete rakkude arv a910 JAH EI EI XXX-PMN# PMN Polümorfonukleaarsete leukotsüütide arv täpsustamata kehavedelikus QN E6/L E6L Sysmex XN 35002-5 217 JAH 4125 35002-5 Polymorphonuclear cells NCnc Pt Body fld Qn 10*3/uL 10*3/uL 13 HEM/BC Polymorphonuclear cells [#/volume] in Body fluid Polys # Fld 1 Observation 14,3766 89 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütogramm analüsaatoril; Liigesevedeliku tsütogramm analüsaatoril; Liikvori tsütogramm analüsaatoril; Pleuravedeliku tsütogramm analüsaatoril a902; a904; a900; a901 Tuumaga rakkude arv a911 JAH EI EI XXX-Tuumaga rakud # Tuumaga rakud Tuumaga rakkude arv täpsustamata kehavedelikus QN E6/L E6L Sysmex XN 55793-4 219 JAH 4127 55793-4 Nucleated cells NCnc Pt Body fld Qn 10*3/uL 10*3/uL 11 HEM/BC Nucleated cells [#/volume] in Body fluid Nuc cell # Fld 1 Observation 14,0558 2519 BoF 25 Glükoos amnionivedelikus a719 JAH JAH EI AmnF-Gluc Glükoos amnionivedelikus Glükoos amnionivedelikus QN mmol/L mmol/L 231 JAH 5498 A-5354 2520 BoF 25 Laktaadi dehüdrogenaas amnionivedelikus a718 JAH JAH EI AmnF-LDH LDH amnionivedelikus Laktaadi dehüdrogenaas amnionivedelikus QN U/L U/L 232 JAH 5499 2527-0 Lactate dehydrogenase CCnc Pt Amnio fld Qn U/L U/L CHEM Lactate dehydrogenase [Enzymatic activity/volume] in Amniotic fluid LDH Amn-cCnc 1 Both 1930 AN 26 Interleukiin 6 spermas a716 JAH JAH EI XXX-IL-6 IL-6 Interleukiin 6 täpsustamata materjalis QN ng/L ng/L 61 JAH 2232 49732-1 Interleukin 6 MCnc Pt Body fld Qn pg/mL pg/mL CHEM Interleukin 6 [Mass/volume] in Body fluid Il6 Fld-mCnc 1 Both 25,2063 2399 AN 26 Interleukiin 6 amnionivedelikus a717 JAH JAH EI XXX-IL-6 IL-6 Interleukiin 6 täpsustamata materjalis QN ng/L ng/L 61 JAH 2232 49732-1 Interleukin 6 MCnc Pt Body fld Qn pg/mL pg/mL CHEM Interleukin 6 [Mass/volume] in Body fluid Il6 Fld-mCnc 1 Both 25,2063 3092 AN 26 Interleukiin 6 liigesevedelikus a1609 JAH EI EI XXX-IL-6 IL-6 Interleukiin 6 täpsustamata materjalis QN ng/L ng/L 61 JAH 2232 49732-1 Interleukin 6 MCnc Pt Body fld Qn pg/mL pg/mL CHEM Interleukin 6 [Mass/volume] in Body fluid Il6 Fld-mCnc 1 Both 25,2063 3093 AN 26 Interleukiin 6 liikvoris a1455 JAH EI EI XXX-IL-6 IL-6 Interleukiin 6 täpsustamata materjalis QN ng/L ng/L 61 JAH 2232 49732-1 Interleukin 6 MCnc Pt Body fld Qn pg/mL pg/mL CHEM Interleukin 6 [Mass/volume] in Body fluid Il6 Fld-mCnc 1 Both 25,2063 894 HLA 27 HLA B27 alleel a3417 JAH JAH EI B-HLA-B*27 DNA HLA-B*27 DNA HLA-B*27 alleel Tekst 26043-0 1 JAH 1123 26043-0 HLA-B27 ACnc Pt Bld Ord Probe.amp.tar HLA HLA-B27 [Presence] by Probe & target amplification method HLA-B27 Ql PCR 1 Both 1652 HLA 27 Tsöliaakia - HLA antigeenid a336 JAH JAH JAH B-Coeliac panel Tsöliaakia - HLA antigeenide paneel Tsöliaakia - HLA antigeenid (paneel) Paneel L-2972 4 JAH 2972 L-2972 1655 HLA 27 Tsöliaakia - HLA antigeenide paneel a336 HLA-DQ2.2 (DQA1*02, DQB1*02) a332 JAH EI JAH B-HLA-DQ2.2 (DQA1*02, DQB1*02) HLA-DQ2.2 (DQA1*02, DQB1*02) Tsöliaakia - HLA-DQ2.2 antigeen (DQA1*02 ja DQB1*02 alleelid) Tekst A-3420 5 JAH 3420 A-3420 1653 HLA 27 Tsöliaakia - HLA antigeenide paneel a336 HLA-DQ2.5 (DQA1*05, DQB1*02) a333 JAH EI JAH B-HLA-DQ2.5 (DQA1*05, DQB1*02) HLA-DQ2.5 (DQA1*05, DQB1*02) Tsöliaakia - HLA-DQ2.5 antigeen (DQA1*05 ja DQB1*02 alleelid) Tekst A-3419 6 JAH 3419 A-3419 1654 HLA 27 Tsöliaakia - HLA antigeenide paneel a336 HLA-DQ8 (DQA1*03, DQB1*03:02) a334 JAH EI JAH B-HLA-DQ8 (DQA1*03, DQB1*03:02) HLA-DQ8 (DQA1*03, DQB1*03:02) Tsöliaakia - HLA-DQ8 antigeen (DQA1*03 ja DQB1*03:02 alleelid) Tekst 41283-3 7 JAH 3418 41283-3 HLA-DQ8 ACnc Pt Bld Ord 6 HLA HLA-DQ8 [Presence] HLA-DQ8 Ql 1 Observation 13,2256 2306 HLA 27 Narkolepsia-HLA DQB1*06:02; DQA1*01:02 a996 JAH JAH JAH B-HLA DQB1*06:02; DQA1*01:02 Narkolepsia-HLA DQB1*06:02; DQA1*01:02 Narkolepsia-HLA DQB1*06:02; DQA1*01:02 alleelid Tekst 8 JAH 2973 A-2973 1656 HLA 27 HLA esmane tüpiseerimine a45-182 EI EI EI B-HLA DNA panel I SCT, recipient HLA esmane tüpiseerimine tüviraku retsipiendile HLA alleelid tüviraku retsipiendile (esmane tüpiseerimine, paneel) Paneel 13 EI/Paneel 3453 L-3453 2706 HLA 27 HLA esmane tüpiseerimine tüviraku retsipiendile a1107 JAH EI JAH B-HLA DNA panel I SCT, recipient HLA esmane tüpiseerimine tüviraku retsipiendile HLA alleelid tüviraku retsipiendile (esmane tüpiseerimine, paneel) Paneel 13 EI/Paneel 3453 L-3453 2634 HLA 27 HLA-A DNA a1112 JAH JAH JAH B-HLA-A DNA HLA-A DNA HLA-A alleelid (madallahutusega) Tekst 18 JAH 1128 13298-5 HLA-A Type Pt Bld Nom HLA HLA-A [Type] HLA-A 1 Observation 2690 HLA 27 HLA esmane tüpiseerimine tüviraku retsipiendile a1107 HLA-A DNA High Res a1103 JAH EI JAH B-HLA-A DNA High Res HLA-A DNA High Res HLA-A alleelid (kõrglahutusega) Tekst 19 JAH 1129 57290-9 HLA-A Type Pt Bld Nom High resolution HLA HLA-A [Type] by High resolution HLA-A High Res 1 Both 1961 HLA 27 HLA-B DNA a626 EI 2021-04-27 EI EI B-HLA-B DNA HLA-B DNA HLA-B alleelid (madallahutusega) Tekst 20 JAH 1130 13299-3 HLA-B Type Pt Bld Nom HLA HLA-B [Type] HLA-B 1 Observation 2691 HLA 27 HLA esmane tüpiseerimine tüviraku retsipiendile a1107 HLA-B DNA High Res a1104 JAH EI JAH B-HLA-B DNA High Res HLA-B DNA High Res HLA-B alleelid (kõrglahutusega) Tekst 21 JAH 1131 57291-7 HLA-B Type Pt Bld Nom High resolution HLA HLA-B [Type] by High resolution HLA-B High Res 1 Both 2693 HLA 27 HLA esmane tüpiseerimine tüviraku retsipiendile a1107 HLA-C DNA High Res a1105 JAH EI JAH B-HLA-C DNA High Res HLA-C DNA High Res HLA-C alleelid (kõrglahutusega) Tekst 23 JAH 1133 57297-4 HLA-C W Type Pt Bld Nom High resolution HLA HLA-Cw [Type] by High resolution HLA-Cw High Res 1 Both 1962 HLA 27 HLA-DRB1 DNA a628 EI 2021-04-27 EI EI B-HLA-DRB1 DNA HLA-DRB1 DNA HLA-DRB1 alleelid (madallahutusega) Tekst 24 JAH 1134 57298-2 HLA-DRB1 Type Pt Bld Nom HLA HLA-DRB1 [Type] HLA-DRB1 1 Both 2692 HLA 27 HLA esmane tüpiseerimine tüviraku retsipiendile a1107 HLA-DRB1 DNA High Res a1106 JAH EI JAH B-HLA-DRB1 DNA High Res HLA-DRB1 DNA High Res HLA-DRB1 alleelid (kõrglahutusega) Tekst 25 JAH 1135 57293-3 HLA-DRB1 Type Pt Bld Nom High resolution HLA HLA-DRB1 [Type] by High resolution HLA-DRB1 High Res 1 Both 2273 HLA 27 HLA esmane tüpiseerimine tüviraku retsipiendile a1107 HLA-DQB1 DNA High Res a982 JAH JAH JAH B-HLA-DQB1 DNA High Res HLA-DQB1 DNA High Res HLA-DQB1 alleelid (kõrglahutusega) Tekst 37 JAH 1137 57299-0 HLA-DQB1 Type Pt Bld Nom High resolution HLA HLA-DQB1 [Type] by High resolution HLA-DQB1 High Res 1 Both 1486 AV 28 Ainevahetushäirete sõeluuring uriinis a390 JAH JAH JAH U-Metobolic disorders screen panel Ainevahetushäirete sõeluuring uriinis Ainevahetushäirete sõeluuring uriinis Paneel L-3198 1 JAH 3198 L-3198 1487 AV 28 Ainevahetushäirete sõeluuring uriinis a390 Aromaatsed ained (FeCl3 test, Föllingi reaktsioon) a391 JAH EI JAH U-Aromatic substances FeCl3 Aromaatsed ained (FeCl3 test, Föllingi reaktsioon) Aromaatseid rühmi sisaldavad ained uriinis(FeCl3 test, Föllingi reaktsioon) Tekst 74643-8 2 JAH 3199 74643-8 Aromatic solvents Threshold Pt Urine Ord 1 DRUG/TOX Aromatic solvents [Presence] in Urine Arom Solvents Ur Ql 1 Both 17,377 1488 AV 28 Ainevahetushäirete sõeluuring uriinis a390 2,4-dinitrofenüülhüdrasiini test a392 JAH EI JAH U-DNPH 2,4-dinitrofenüülhüdrasiini test 2,4-dinitrofenüülhüdrasiiniga reageerivad ained uriinis Tekst 9308-8 3 JAH 3200 9308-8 2,4-Dinitrophenylhydrazine reacting substances ACnc Pt Urine Ord CHEM 2,4-Dinitrophenylhydrazine reacting substances [Presence] in Urine DNPH Ur Ql 1 Both 8,0443 1489 AV 28 Ainevahetushäirete sõeluuring uriinis a390 Redutseerivad ained (Benedicti reaktsioon) a393 JAH EI JAH U-Reducing substances Benedict Redutseerivad ained (Benedicti reaktsioon) Redutseerivad ained uriinis (Bendicti reaktsioon) Tekst 5809-9 4 JAH 3201 5809-9 Reducing substances ACnc Pt Urine Ord 1206 UA Reducing substances [Presence] in Urine Reducing Subs Ur Ql 1 Both 8,0443 2398 AV 28 Redutseerivad ained (Benedicti reaktsioon) a680 JAH JAH EI U-Reducing substances Benedict Redutseerivad ained (Benedicti reaktsioon) Redutseerivad ained uriinis (Bendicti reaktsioon) Tekst 4 JAH 3201 5809-9 Reducing substances ACnc Pt Urine Ord 1206 UA Reducing substances [Presence] in Urine Reducing Subs Ur Ql 1 Both 8,0443 1490 AV 28 Ainevahetushäirete sõeluuring uriinis a390 Sulfitid a394 JAH EI JAH U-Sulfites Sulfitid Sulfitid uriinis Tekst 58457-3 5 JAH 3202 58457-3 Sulfites ACnc Pt Urine Ord Test strip CHEM Sulfites [Presence] in Urine by Test strip Sulfites Ur Ql Strip 1 Both 8,0443 1491 AV 28 Ainevahetushäirete sõeluuring uriinis a390 2-oksü,3-metüülvaleriaanhape (ketohapete test DNPH-ga) a395 JAH EI JAH U-2-Oxo-3-Methylvalerate DNPH 2-oksü-3-metüülvaleriaanhape (ketohapete test DNPH-ga) 2-oksü-3-metüülvaleriaanhape uriinis (ketohapete test 2,4-dinitrofenüülhüdrasiiniga) Tekst 29864-6 6 JAH 3203 29864-6 2-Oxo,3-Methylvalerate ACnc Pt Urine Ord CHEM 2-Oxo,3-Methylvalerate [Presence] in Urine 2Oxo3Me-valerate Ur Ql 1 Both 8,0443 1493 AV 28 Ainevahetushäirete sõeluuring uriinis a390 Mukopolüsahhariidid uriinis a397 JAH EI JAH U-Glycosaminoglycans Gükoosaminoglükaanid uriinis Gükoosaminoglükaanid uriinis (sõeluuring) Tekst 2398-6 7 JAH 3205 2398-6 Glycosaminoglycans ACnc Pt Urine Ord CHEM Glycosaminoglycans [Presence] in Urine GAG Ur Ql 1 Both 8,0443 1492 AV 28 Ainevahetushäirete sõeluuring uriinis a390 Ksantiini derivaadid (ksantenuuria test) a396 JAH EI JAH U-Xanthine derivatives Ksantiini derivaadid (ksantenuuria test) Ksantiini derivaadid uriinis (ksantenuuria test) Tekst 43250-0 8 JAH 3204 43250-0 Xanthine derivatives ACnc Pt Urine Ord CHEM Xanthine derivatives [Presence] in Urine Xanthine Deriv Ur Ql 1 Both 8,0443 2567 AV 28 Aminohapete analüüs liikvoris a1059 JAH JAH JAH CSF-Amino acids HPLC Aminohapped liikvoris (HPLC) Aminohapped liikvoris (HPLC) Tekst 9 JAH 3179 49303-1 Amino acids Imp Pt CSF Nar CHEM Amino acids [interpretation] in Cerebral spinal fluid Narrative Amino acids CSF-Imp 1 Observation 14,0434 1503 AV 28 Aminohapete analüüs seerumist a633 JAH JAH JAH S,P-Amino acids HPLC Aminohapped seerumis/plasmas (HPLC) Aminohapped seerumis/plasmas (HPLC) Tekst 49249-6 10 JAH 3180 49249-6 Amino acids Imp Pt Ser/Plas Nar CHEM Amino acids [interpretation] in Serum or Plasma Narrative Amino acids SerPl-Imp 1 Observation 8,0775 1502 AV 28 Aminohapete analüüs uriinis a79-115 JAH JAH JAH U-Amino acids HPLC Aminohapped uriinis (HPLC) Aminohapped uriinis (HPLC) Tekst 49250-4 11 JAH 3181 49250-4 Amino acids Imp Pt Urine Nar CHEM Amino acids [interpretation] in Urine Narrative Amino acids Ur-Imp 1 Observation 8,0775 1500 AV 28 Orgaanilised happed seerumis a45-187 JAH JAH JAH S-Organic acids GC/MS Orgaanilised happed seerumis (GC/MS) Orgaanilised happed seerumis (GC/MS) Tekst 49286-8 12 JAH 3182 49286-8 Organic acids pattern Imp Pt Ser/Plas Nar CHEM Organic acids pattern [interpretation] in Serum or Plasma Narrative Organic Acids Pattern SerPl-Imp 1 Observation 8,0775 1499 AV 28 Orgaanilised happed uriinis a45-188 JAH JAH JAH U-Organic acids GC/MS Orgaanilised happed uriinis (GC/MS) Orgaanilised happed uriinis (GC/MS) Tekst 49287-6 14 JAH 3183 49287-6 Organic acids pattern Imp Pt Urine Nar CHEM Organic acids pattern [interpretation] in Urine Narrative Organic Acids Pattern Ur-Imp 1 Observation 8,0775 1505 AV 28 Väga pika ahelaga rasvhapped seerumis (GC/MS) a418 JAH JAH JAH S-VLCFA panel GC/MS Väga pika ahelaga rasvhapete paneel seerumis (GC/MS) Väga pika ahelaga rasvhapete paneel seerumis (GC/MS) Paneel 49263-7 15 JAH 3184 49263-7 Fatty acids.very long chain pattern Imp Pt Ser/Plas Nar CHEM Fatty acids.very long chain pattern [interpretation] in Serum or Plasma Narrative VLCFA Pattern SerPl-Imp 1 Observation 8,0775 1506 AV 28 Väga pika ahelaga rasvhapete paneel seerumis (GC/MS) a418 Pristaanhape a411 JAH EI JAH S-Pristanate Pristaanhape Pristaanhape seerumis QN umol/L umol/L 22761-1 16 JAH/Võrreld 3214 22761-1 Pristanate SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Pristanate (C15:0(CH3)4) [Moles/volume] in Serum or Plasma Pristanate SerPl-sCnc 1 Observation 14,1207 1507 AV 28 Väga pika ahelaga rasvhapete paneel seerumis (GC/MS) a418 Fütaanhape a412 JAH EI JAH S-Phytanate Fütaanhape Fütaanhape seerumis QN umol/L umol/L 22671-2 17 JAH/Võrreld 3215 22671-2 Phytanate SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Phytanate (C16:0(CH3)4) [Moles/volume] in Serum or Plasma Phytanate SerPl-sCnc 1 Observation 13,4302 1508 AV 28 Väga pika ahelaga rasvhapete paneel seerumis (GC/MS) a418 C22 a413 JAH EI JAH S-C22 C22 Beheenhape (C22) seerumis QN umol/L umol/L 30194-5 18 JAH/Võrreld 3216 30194-5 Fatty acids.very long chain.C22:0 SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Fatty acids.very long chain C22:0 (Docosanoate) [Moles/volume] in Serum or Plasma VLCFA C22:0 SerPl-sCnc 1 Observation 14,5817 1509 AV 28 Väga pika ahelaga rasvhapete paneel seerumis (GC/MS) a418 C24 a414 JAH EI JAH S-C24 C24 Lignotseriinhape (C24) seerumis QN umol/L umol/L 30195-2 19 JAH/Võrreld 3217 30195-2 Fatty acids.very long chain.C24:0 SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L 6 CHEM Fatty acids.very long chain C24:0 (Tetracosanoate) [Moles/volume] in Serum or Plasma VLCFA C24:0 SerPl-sCnc 1 Observation 18,6485 1510 AV 28 Väga pika ahelaga rasvhapete paneel seerumis (GC/MS) a418 C26 a415 JAH EI JAH S-C26 C26 Tserotiinhape (C26) seerumis QN umol/L umol/L 30197-8 20 JAH/Võrreld 3218 30197-8 Fatty acids.very long chain.C26:0 SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Fatty acids.very long chain C26:0 (Hexacosanoate) [Moles/volume] in Serum or Plasma VLCFA C26:0 SerPl-sCnc 1 Observation 13,4302 1511 AV 28 Väga pika ahelaga rasvhapete paneel seerumis (GC/MS) a418 C24/C22 a416 JAH EI JAH S-C24/S-C22 C24/C22 Lignotseriinhappe (C24) ja beheenhappe (C22) suhe serumis QN 30196-0 21 JAH/Võrreld 3219 30196-0 Fatty acids.very long chain.C24:0/C22:0 SRto Pt Ser/Plas Qn {ratio} ratio CHEM Fatty acids.very long chain C24:0 (Tetracosanoate)/C22:0 (Docosanoate) [Molar ratio] in Serum or Plasma VLCFA C24:0/C22:0 SerPl-sRto 1 Observation 30,5444 1512 AV 28 Väga pika ahelaga rasvhapete paneel seerumis (GC/MS) a418 C26/C22 a417 JAH EI JAH S-C26/S-C22 C26/C22 Tserotiinhappe (C26) ja beheenhappe (C22) suhe seerumis QN 30198-6 22 JAH/Võrreld 3220 30198-6 Fatty acids.very long chain.C26:0/C22:0 SRto Pt Ser/Plas Qn {ratio} ratio CHEM Fatty acids.very long chain C26:0 (Hexacosanoate)/C22:0 (Docosanoate) [Molar ratio] in Serum or Plasma VLCFA C26:0/C22:0 SerPl-sRto 1 Observation 26,6246 1912 AV 28 Oligosahhariidid uriinis a689 JAH JAH JAH U-Oligosaccharides Oligosahhariidid uriinis Oligosahhariidid uriinis Tekst 25 JAH 3185 49284-3 Oligosaccharides pattern Imp Pt Urine Nar CHEM Oligosaccharides pattern [interpretation] in Urine Narrative Oligosaccharide Pattern Ur-Imp 1 Observation 9,3435 1513 AV 28 Puriinid ja pürimidiinid uriinis a443 JAH JAH JAH U-Purines, pyrimidines Puriinid ja pürimidiinid uriinis Puriinid ja pürimidiinid uriinis Tekst L-3187 35 JAH 3187 79677-1 Purine & Pyrimidine pattern Imp Pt Urine Nar CHEM Purine and Pyrimidine pattern [Interpretation] in Urine Narrative Purine + Pyrimidine pattern Ur-Imp 1 Observation 1494 AV 28 Monosahhariidide paneel uriinis (GC/MS) a410 EI 2019-12-05 JAH JAH U-Monosaccharides panel GC/MS Monosahhariidide paneel uriinis (GC/MS) Monosahhariidid uriinis (paneel, GC/MS) Paneel L-3188 36 JAH 3188 L-3188 3154 AV 28 Monosahhariidide paneel uriinis (GC/MS) a1177-1 JAH EI JAH U-Monosaccharides panel GC/MS Monosahhariidide paneel uriinis (GC/MS) Monosahhariidid uriinis (paneel, GC/MS) Paneel 36 JAH 3188 L-3188 3155 AV 28 Monosahhariidide paneel uriinis (GC/MS) a1177-1 Arabitool/kreatiniin uriinis a1700 JAH EI EI U-Arabitol/U-Crea Arabitool/kreatiniin uriinis Arabitooli ja kreatiniini suhe uriinis QN mmol/mol "mmol/mol " 37 JAH/Võrreld 5783 47829-7 Arabitol/Creatinine SRto Pt Urine Qn umol/mmol{creat} umol/mmol creatinine CHEM Arabitol/Creatinine [Molar ratio] in Urine Arabitol/Creat Ur-sRto 1 Both 3156 AV 28 Monosahhariidide paneel uriinis (GC/MS) a1177-1 Erütritool/kreatiniin uriinis a1701 JAH EI EI U-Erythritol/U-Crea Erütritool/kreatiniin uriinis Erütritooli ja kreatiniini suhe uriinis QN mmol/mol "mmol/mol " 38 JAH/Võrreld 5782 48107-7 Erythritol/Creatinine SRto Pt Urine Qn umol/mmol{creat} umol/mmol creatinine DRUG/TOX Erythritol/Creatinine [Molar ratio] in Urine Erythritol/Creat Ur-sRto 1 Both 1495 AV 28 Monosahhariidide paneel uriinis (GC/MS) a410 Fruktoos/kreatiniin uriinis a406 EI 2019-12-05 EI JAH U-Fructose/U-Crea Fruktoos/kreatiniin uriinis Fruktoosi ja kreatiniini suhe uriinis QN mmol/mol mmol/molCrea 34309-5 39 JAH/Võrreld 3206 34309-5 Fructose/Creatinine SRto Pt Urine Qn umol/mol{creat} umol/mol creatinine CHEM Fructose/Creatinine [Molar ratio] in Urine Fructose/Creat Ur-sRto 1 Both 15,0818 2743 AV 28 Monosahhariidide paneel uriinis (GC/MS); Suhkrud ja polüoolid uriinis (GC/MS) a1177-1; a1177 Fruktoos/kreatiniin uriinis a406-1 JAH EI JAH U-Fructose/U-Crea Fruktoos/kreatiniin uriinis Fruktoosi ja kreatiniini suhe uriinis QN mmol/mol mmol/mol 39 JAH/Võrreld 3206 34309-5 Fructose/Creatinine SRto Pt Urine Qn umol/mol{creat} umol/mol creatinine CHEM Fructose/Creatinine [Molar ratio] in Urine Fructose/Creat Ur-sRto 1 Both 15,0818 1496 AV 28 Galaktoos/kreatiniin uriinis a407 EI 2019-12-05 EI JAH U-Galactose/U-Crea Galaktoos/kreatiniin uriinis Galaktoosi ja kreatiniini suhe uriinis QN mmol/mol mmol/molCrea 25102-5 40 JAH/Võrreld 3207 25102-5 Galactose/Creatinine SRto Pt Urine Qn mmol/mol{creat} mmol/mol creatinine CHEM Galactose/Creatinine [Molar ratio] in Urine Galactose/Creat Ur-sRto 1 Both 14,9847 2744 AV 28 Monosahhariidide paneel uriinis (GC/MS); Suhkrud ja polüoolid uriinis (GC/MS) a1177-1; a1177 Galaktoos/kreatiniin uriinis a407-1 JAH EI JAH U-Galactose/U-Crea Galaktoos/kreatiniin uriinis Galaktoosi ja kreatiniini suhe uriinis QN mmol/mol mmol/mol 40 JAH/Võrreld 3207 25102-5 Galactose/Creatinine SRto Pt Urine Qn mmol/mol{creat} mmol/mol creatinine CHEM Galactose/Creatinine [Molar ratio] in Urine Galactose/Creat Ur-sRto 1 Both 14,9847 1497 AV 28 Galaktitool/kreatiniin uriinis a408 EI 2019-12-05 EI JAH U-Galactitol/U-Crea Galaktitool/kreatiniin uriinis Galaktitooli ja kreatiniini suhe uriinis QN mmol/mol mmol/molCrea 47857-8 41 JAH/Võrreld 3208 47857-8 Galactitol/Creatinine SRto Pt Urine Qn umol/mmol{creat} umol/mmol creatinine CHEM Galactitol/Creatinine [Molar ratio] in Urine Galactitol/Creat Ur-sRto 1 Both 19,9263 2745 AV 28 Monosahhariidide paneel uriinis (GC/MS); Suhkrud ja polüoolid uriinis (GC/MS) a1177-1; a1177 Galaktitool/kreatiniin uriinis a408-1 JAH EI JAH U-Galactitol/U-Crea Galaktitool/kreatiniin uriinis Galaktitooli ja kreatiniini suhe uriinis QN mmol/mol mmol/mol 41 JAH/Võrreld 3208 47857-8 Galactitol/Creatinine SRto Pt Urine Qn umol/mmol{creat} umol/mmol creatinine CHEM Galactitol/Creatinine [Molar ratio] in Urine Galactitol/Creat Ur-sRto 1 Both 19,9263 1498 AV 28 Glükoos/kreatiniin uriinis a409 EI 2019-12-05 EI JAH U-Gluc/U-Crea Glükoos/kreatiniin uriinis Glükoosi ja kreatiniini suhe uriinis QN mmol/mol mmol/molCrea 34312-9 42 JAH/Võrreld 3209 34312-9 Glucose/Creatinine SRto Pt Urine Qn mmol/mol{creat} mmol/mol creatinine CHEM Glucose/Creatinine [Molar ratio] in Urine Glucose/Creat Ur-sRto 1 Both 9,2842 2746 AV 28 Monosahhariidide paneel uriinis (GC/MS); Suhkrud ja polüoolid uriinis (GC/MS) a1177-1; a1177 Glükoos/kreatiniin uriinis a409-1 JAH EI JAH U-Gluc/U-Crea Glükoos/kreatiniin uriinis Glükoosi ja kreatiniini suhe uriinis QN mmol/mol mmol/mol 42 JAH/Võrreld 3209 34312-9 Glucose/Creatinine SRto Pt Urine Qn mmol/mol{creat} mmol/mol creatinine CHEM Glucose/Creatinine [Molar ratio] in Urine Glucose/Creat Ur-sRto 1 Both 9,2842 3157 AV 28 Monosahhariidide paneel uriinis (GC/MS) a1177-1 Laktoos/kreatiniin uriinis a1702 JAH EI EI U-Lactose/U-Crea Laktoos/kreatiniin uriinis Laktoosi ja kreatiniini suhe uriinis QN mmol/mol "mmol/mol " 43 JAH/Võrreld 5788 74438-3 Lactose/Creatinine SRto Pt Urine Qn mmol/mol{creat} mmol/mol creatinine CHEM Lactose/Creatinine [Molar ratio] in Urine Lactose/Creat Ur-sRto 1 Both 3158 AV 28 Monosahhariidide paneel uriinis (GC/MS) a1177-1 Mannoheptuloos/kreatiniin uriinis a1703 JAH EI EI U-Mannoheptulose/U-Crea Mannoheptuloos/kreatiniin uriinis Mannoheptuloosi ja kreatiniini suhe uriinis QN mmol/mol "mmol/mol " 44 JAH/Võrreld 5786 A-5421 3159 AV 28 Monosahhariidide paneel uriinis (GC/MS) a1177-1 Ribitool/kreatiniin uriinis a1704 JAH EI EI U-Ribitol/U-Crea Ribitool/kreatiniin uriinis Ribitooli ja kreatiniini suhe uriinis QN mmol/mol "mmol/mol " 45 JAH/Võrreld 5784 47884-2 Ribitol/Creatinine SRto Pt Urine Qn umol/mmol{creat} umol/mmol creatinine CHEM Ribitol/Creatinine [Molar ratio] in Urine Ribitol/Creat Ur-sRto 1 Both 3160 AV 28 Monosahhariidide paneel uriinis (GC/MS) a1177-1 Sedoheptuloos/kreatiniin uriinis a1705 JAH EI EI U-Sedoheptulose/U-Crea Sedoheptuloos/kreatiniin uriinis Sedoheptuloosi ja kreatiniini suhe uriinis QN mmol/mol "mmol/mol " 46 JAH/Võrreld 5785 78967-7 Sedoheptulose/Creatinine SRto Pt Urine Qn mmol/mol{creat} mmol/mol creatinine CHEM Sedoheptulose/Creatinine [Molar ratio] in Urine Sedoheptulose/Creat Ur-sRto 1 Both 3161 AV 28 Monosahhariidide paneel uriinis (GC/MS) a1177-1 Sukroos/kreatiniin uriinis a1706 JAH EI EI U-Sucrose/U-Crea Sukroos/kreatiniin uriinis Sukroosi ja kreatiniini suhe uriinis QN mmol/mol "mmol/mol " 47 JAH/Võrreld 5787 76132-0 Sucrose/Creatinine SRto Pt Urine Qn umol/mmol{creat} mmol/mol creatinine CHEM Sucrose/Creatinine [Molar ratio] in Urine Sucrose/Creat Ur-sRto 1 Both 2742 AV 28 Suhkrud ja polüoolid uriinis (GC/MS) a1177 JAH JAH JAH U-Sugars and polyols GC/MS Suhkrud ja polüoolid uriinis (GC/MS) Suhkrud ja polüoolid uriinis (GC/MS) Tekst 48 JAH 3859 74448-2 Sugars and polyols pattern Imp Pt Urine Nom CHEM Sugars and polyols pattern [interpretation] in Urine Sugars and polyols pattern Ur-Imp 1 Observation 19,4346 3152 AV 28 Kreatiini ja guanidinoatsetaadi paneel uriinis a1707 JAH EI JAH U-Creatine, guanidinoacetate panel Kreatiini ja guanidinoatsetaadi paneel uriinis Kreatiin ja guanidinoatsetaat uriinis (paneel) Paneel 52 JAH 3189 L-3189 3153 AV 28 Kreatiini ja guanidinoatsetaadi paneel uriinis a1707 Kreatiin/kreatiniin uriinis a1708 JAH EI JAH U-Creatine/U-Crea Kreatiin/kreatiniin uriinis Kreatiini ja kreatiniini suhe uriinis QN mmol/mol "mmol/mol " 53 JAH/Võrreld 3212 34275-8 Creatine/Creatinine SRto Pt Urine Qn mmol/mol{creat} mmol/mol creatinine CHEM Creatine/Creatinine [Molar ratio] in Urine Creatine/Creat Ur-sRto 1 Both 14,2737 1911 AV 28 Kreatiini ja guanidinoatsetaadi paneel uriinis a1707 Guanidinoatsetaat/kreatiniin uriinis a683 JAH JAH JAH U-Guanidinoacetate/U-Crea Guanidinoatsetaat/kreatiniin uriinis Guanidinoatsetaadi ja kreatiniini suhe uriinis QN mmol/mol mmol/molCrea 54 JAH/Võrreld 3213 34155-2 Guanidinoacetate/Creatinine SRto Pt Urine Qn umol/mol{creat} umol/mol creatinine CHEM Guanidinoacetate/Creatinine [Molar ratio] in Urine Guanidinoacetate/Creat Ur-sRto 1 Both 19,9263 1504 AV 28 Mukopolüsahhariidid uriinis a79-34 EI 2023-11-01 EI EI U-Glycosaminoglycans/U-Crea Gükoosaminoglükaanid/kreatiniin uriinis Gükoosaminoglükaanide ja kreatiniini suhe uriinis QN g/mol mg/mmolCrea 46132-7 55 JAH/Võrreld 3190 46132-7 Glycosaminoglycans/Creatinine Ratio Pt Urine Qn mg/mmol{creat} mg/mmol creatinine 5 CHEM Glycosaminoglycans/Creatinine [Ratio] in Urine GAG/Creat Ur-Rto 1 Both 15,8388 1929 AV 28 Siaalhappe paneel uriinis a690 JAH JAH JAH U-Sialate panel Siaalhappe paneel uriinis Siaalhape uriinis (paneel) Paneel 56 JAH 3210 L-3210 2261 AV 28 Glükoosaminoglükaanid uriinis a962 JAH JAH JAH U-GAG Glükoosaminoglükaanid uriinis Glükoosaminoglükaanid uriinis Tekst 59 JAH 3858 49268-6 Glycosaminoglycans pattern Imp Pt Urine Nar 1 CHEM Glycosaminoglycans pattern [interpretation] in Urine Narrative GAG Pattern Ur-Imp 1 Observation 13,1763 2141 AV 28 Karnitiinide paneel (MS/MS) a450-002 JAH JAH JAH S,P-Carnitines panel MS/MS Karnitiinide paneel (MS/MS) Karnitiinid seerumis/plasmas (paneel, MS/MS) Paneel 62 JAH 3369 L-3369 2142 AV 28 Karnitiinide paneel (MS/MS) a450-002 Vaba karnitiin a450-069 JAH EI JAH S,P-C0-carnitine C0-karnitiin Vaba karnitiin seerumis/plasmas QN umol/L umol/L 63 JAH/Võrreld 3370 14286-9 Carnitine.free (C0) SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L;mcmol/dL; mcmol/L; umole/L 20 CHEM Carnitine free (C0) [Moles/volume] in Serum or Plasma Carnitine Free SerPl-sCnc 1 Both 14,0837 2143 AV 28 Karnitiinide paneel (MS/MS) a450-002 C2-karnitiin a450-070 JAH EI JAH S,P-C2-carnitine C2-karnitiin Atsetüülkarnitiin seerumis/plasmas QN umol/L umol/L 64 JAH/Võrreld 3371 30191-1 Acetylcarnitine (C2) SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L 6 CHEM Acetylcarnitine (C2) [Moles/volume] in Serum or Plasma Acetylcarn SerPl-sCnc 1 Both 14,2966 2144 AV 28 Karnitiinide paneel (MS/MS) a450-002 C3-karnitiin a450-071 JAH EI JAH S,P-C3-carnitine C3-karnitiin Propionüülkarnitiin seerumis/plasmas QN umol/L umol/L 65 JAH/Võrreld 3372 30551-6 Propionylcarnitine (C3) SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L;mcmol/L; nmol/mL 5 CHEM Propionylcarnitine (C3) [Moles/volume] in Serum or Plasma Propionylcarn SerPl-sCnc 1 Observation 14,1749 2145 AV 28 Karnitiinide paneel (MS/MS) a450-002 C3DC-karnitiin a450-072 JAH EI JAH S,P-C3DC-carnitine C3DC-karnitiin Hüdroksüoktanoüülkarnitiin seerumis/plasmas QN umol/L umol/L 66 JAH/Võrreld 3373 55940-1 Malonylcarnitine (C3-DC) SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L 2 CHEM Malonylcarnitine (C3-DC) [Moles/volume] in Serum or Plasma Malonylcarn SerPl-sCnc 1 Both 12,5436 2146 AV 28 Karnitiinide paneel (MS/MS) a450-002 C4-karnitiin a450-073 JAH EI JAH S,P-C4-carnitine C4-karnitiin Butürüülkarnitiin seerumis/plasmas QN umol/L umol/L 67 JAH/Võrreld 3374 35655-0 Butyrylcarnitine (C4) SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L 2 CHEM Butyrylcarnitine (C4) [Moles/volume] in Serum or Plasma Butyrylcarn SerPl-sCnc 1 Observation 13,3094 2147 AV 28 Karnitiinide paneel (MS/MS) a450-002 C4DC-karnitiin a450-074 JAH EI JAH S,P-C4DC-carnitine C4DC-karnitiin Metüülmalonüülkarniiin seerumis/plasmas QN umol/L umol/L 68 JAH/Võrreld 3375 39010-4 Methylmalonylcarnitine (C4-DC) SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L;nmol/mL 3 CHEM Methylmalonylcarnitine (C4-DC) [Moles/volume] in Serum or Plasma Me-malonylcarn SerPl-sCnc 1 Observation 11,5459 2148 AV 28 Karnitiinide paneel (MS/MS) a450-002 C4OH-karnitiin a450-075 JAH EI JAH S,P-C4OH-carnitine C4OH-karnitiin Hüdroksübutürüülkarnitiin seerumis/plasmas QN umol/L umol/L 69 JAH/Võrreld 3376 39000-5 3-Hydroxybutyrylcarnitine (C4-OH) SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L;nmol/mL 3 CHEM 3-Hydroxybutyrylcarnitine (C4-OH) [Moles/volume] in Serum or Plasma 3OH-Butyrcarn SerPl-sCnc 1 Observation 9,4541 2149 AV 28 Karnitiinide paneel (MS/MS) a450-002 C5-karnitiin a450-076 JAH EI JAH S,P-C5-carnitine C5-karnitiin Isovalerüülkarnitiin seerumis/plasmas QN umol/L umol/L 70 JAH/Võrreld 3377 39009-6 Isovalerylcarnitine (C5) SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L;nmol/mL CHEM Isovalerylcarnitine (C5) [Moles/volume] in Serum or Plasma Isovalerylcarn SerPl-sCnc 1 Observation 11,843 2150 AV 28 Karnitiinide paneel (MS/MS) a450-002 C5:1-karnitiin a450-077 JAH EI JAH S,P-C5:1-carnitine C5:1-karnitiin Tiglüülkarnitiin seerumis/plasmas QN umol/L umol/L 71 JAH/Võrreld 3378 51416-6 Tiglylcarnitine (C5:1) SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Tiglylcarnitine (C5:1) [Moles/volume] in Serum or Plasma Tiglylcarn SerPl-sCnc 1 Both 13,1843 2151 AV 28 Karnitiinide paneel (MS/MS) a450-002 C5OH-karnitiin a450-078 JAH EI JAH S,P-C5OH-carnitine C5OH-karnitiin Hüdroksüisovalerüülkarnitiin seerumis/plasmas QN umol/L umol/L 72 JAH/Võrreld 3379 39001-3 3-Hydroxyisovalerylcarnitine (C5-OH) SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L;nmol/mL 3 CHEM 3-Hydroxyisovalerylcarnitine (C5-OH) [Moles/volume] in Serum or Plasma 3OH-Isovalerylcarn SerPl-sCnc 1 Observation 8,4181 2152 AV 28 Karnitiinide paneel (MS/MS) a450-002 C5DC-karnitiin a450-084 JAH EI JAH S,P-C5DC-carnitine C5DC-karnitiin Glutarüülkarnitiin seerumis/plasmas QN umol/L umol/L 73 JAH/Võrreld 3380 30349-5 Glutarylcarnitine (C5-DC) SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L;mcmol/L; nmol/mL 7 CHEM Glutarylcarnitine (C5-DC) [Moles/volume] in Serum or Plasma Glutarylcarn SerPl-sCnc 1 Observation 8,4181 2153 AV 28 Karnitiinide paneel (MS/MS) a450-002 C6-karnitiin a450-079 JAH EI JAH S,P-C6-carnitine C6-karnitiin Heksanoüülkarnitiin seerumis/plasmas QN umol/L umol/L 74 JAH/Võrreld 3381 30358-6 Hexanoylcarnitine (C6) SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L;mcmol/L; nmol/mL 5 CHEM Hexanoylcarnitine (C6) [Moles/volume] in Serum or Plasma Hexanoylcarn SerPl-sCnc 1 Observation 12,7334 2154 AV 28 Karnitiinide paneel (MS/MS) a450-002 C8-karnitiin a450-080 JAH EI JAH S,P-C8-carnitine C8-karnitiin Oktanoüülkarnitiin seerumis/plasmas QN umol/L umol/L 75 JAH/Võrreld 3382 30540-9 Octanoylcarnitine (C8) SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L;mcmol/L; nmol/mL 5 CHEM Octanoylcarnitine (C8) [Moles/volume] in Serum or Plasma Octanoylcarn SerPl-sCnc 1 Observation 13,0272 2155 AV 28 Karnitiinide paneel (MS/MS) a450-002 C8:1-karnitiin a450-081 JAH EI JAH S,P-C8:1-carnitine C8:1-karnitiin Oktenoüülkarnitiin seerumis/plasmas QN umol/L umol/L 76 JAH/Võrreld 3383 30541-7 Octenoylcarnitine (C8:1) SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L;mcmol/L; nmol/mL 4 CHEM Octenoylcarnitine (C8:1) [Moles/volume] in Serum or Plasma Octenoylcarn SerPl-sCnc 1 Observation 13,0272 2156 AV 28 Karnitiinide paneel (MS/MS) a450-002 C10-karnitiin a450-082 JAH EI JAH S,P-C10-carnitine C10-karnitiin Dekanoüülkarnitiin seerumis/plasmas QN umol/L umol/L 77 JAH/Võrreld 3384 30327-1 Decanoylcarnitine (C10) SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L;mcmol/L; nmol/mL 5 CHEM Decanoylcarnitine (C10) [Moles/volume] in Serum or Plasma Decanoylcarn SerPl-sCnc 1 Observation 12,8139 2157 AV 28 Karnitiinide paneel (MS/MS) a450-002 C10:1-karnitiin a450-083 JAH EI JAH S,P-C10:1-carnitine C10:1-karnitiin Detsenoüülkarnitiin seerumis/plasmas QN umol/L umol/L 78 JAH/Võrreld 3385 30328-9 Decenoylcarnitine (C10:1) SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L;mcmol/L; nmol/mL 5 CHEM Decenoylcarnitine (C10:1) [Moles/volume] in Serum or Plasma Decenoylcarn SerPl-sCnc 1 Observation 12,8139 2158 AV 28 Karnitiinide paneel (MS/MS) a450-002 C12-karnitiin a450-085 JAH EI JAH S,P-C12-carnitine C12-karnitiin Dodekanoüülkarnitiin seerumis/plasmas QN umol/L umol/L 79 JAH/Võrreld 3386 30331-3 Dodecanoylcarnitine (C12) SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L;mcmol/L; nmol/mL 6 CHEM Dodecanoylcarnitine (C12) [Moles/volume] in Serum or Plasma Dodecanoylcarn SerPl-sCnc 1 Observation 13,4631 2159 AV 28 Karnitiinide paneel (MS/MS) a450-002 C14-karnitiin a450-086 JAH EI JAH S,P-C14-carnitine C14-karnitiin Tetradekanoüülkarnitiin seerumis/plasmas QN umol/L umol/L 80 JAH/Võrreld 3387 30565-6 Tetradecanoylcarnitine (C14) SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L;mcmol/L; nmol/mL 6 CHEM Tetradecanoylcarnitine (C14) [Moles/volume] in Serum or Plasma Tdecanoylcarn SerPl-sCnc 1 Observation 13,1178 2160 AV 28 Karnitiinide paneel (MS/MS) a450-002 C14:1-karnitiin a450-087 JAH EI JAH S,P-C14:1-carnitine C14:1-karnitiin Tetradetsenoüülkarnitiin seerumis/plasmas QN umol/L umol/L 81 JAH/Võrreld 3388 30566-4 Tetradecenoylcarnitine (C14:1) SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L;mcmol/L; nmol/mL 5 CHEM Tetradecenoylcarnitine (C14:1) [Moles/volume] in Serum or Plasma Tdecenoylcarn SerPl-sCnc 1 Observation 13,1178 2161 AV 28 Karnitiinide paneel (MS/MS) a450-002 C14:2-karnitiin a450-088 JAH EI JAH S,P-C14:2-carnitine C14:2-karnitiin Tetradekadienoüülkarnitiin seerumis/plasmas QN umol/L umol/L 82 JAH/Võrreld 3389 30564-9 Tetradecadienoylcarnitine (C14:2) SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L;mcmol/L; nmol/mL 4 CHEM Tetradecadienoylcarnitine (C14:2) [Moles/volume] in Serum or Plasma Tdecadienoylcarn SerPl-sCnc 1 Observation 13,1178 2162 AV 28 Karnitiinide paneel (MS/MS) a450-002 C14OH-karnitiin a450-089 JAH EI JAH S,P-C14OH-carnitine C14OH-karnitiin Hüdroksütetradekanoüülkarnitiin seerumis/plasmas QN umol/L umol/L 83 JAH/Võrreld 3390 30238-0 3-Hydroxytetradecanoylcarnitine (C14-OH) SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L 5 CHEM 3-Hydroxytetradecanoylcarnitine (C14-OH) [Moles/volume] in Serum or Plasma 3OH-Tdecanoylcarn SerPl-sCnc 1 Observation 9,3187 2163 AV 28 Karnitiinide paneel (MS/MS) a450-002 C16-karnitiin a450-090 JAH EI JAH S,P-C16-carnitine C16-karnitiin Palmitoüülkarnitiin seerumis/plasmas QN umol/L umol/L 84 JAH/Võrreld 3391 30356-0 Palmitoylcarnitine (C16) SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L;mcmol/L; nmol/mL 6 CHEM Palmitoylcarnitine (C16) [Moles/volume] in Serum or Plasma Palmitoylcarn SerPl-sCnc 1 Observation 12,6172 2164 AV 28 Karnitiinide paneel (MS/MS) a450-002 C16:1-karnitiin a450-091 JAH EI JAH S,P-C16:1-carnitine C16:1-karnitiin Palmitoleüülkarnitiin seerumis/plasmas QN umol/L umol/L 85 JAH/Võrreld 3392 30357-8 Palmitoleylcarnitine (C16:1) SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L;mcmol/L; nmol/mL 5 CHEM Palmitoleylcarnitine (C16:1) [Moles/volume] in Serum or Plasma Palmitoleylcarn SerPl-sCnc 1 Observation 12,6172 2165 AV 28 Karnitiinide paneel (MS/MS) a450-002 C16:1OH-karnitiin a450-092 JAH EI JAH S,P-C16:1OH-carnitine C16:1OH-karnitiin Hüdroksüpalmitoleüülkarnitiin seerumis/plasmas QN umol/L umol/L 86 JAH/Võrreld 3393 30235-6 3-Hydroxypalmitoleylcarnitine (C16:1-OH) SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L 5 CHEM 3-Hydroxypalmitoleylcarnitine (C16:1-OH) [Moles/volume] in Serum or Plasma 3OH-Palmitoleylcarn SerPl-sCnc 1 Observation 15,4196 2166 AV 28 Karnitiinide paneel (MS/MS) a450-002 C16OH-karnitiin a450-093 JAH EI JAH S,P-C16OH-carnitine C16OH-karnitiin Hüdroksüpalmitoüülkarnitiin seerumis/plasmas QN umol/L umol/L 87 JAH/Võrreld 3394 30234-9 3-Hydroxypalmitoylcarnitine (C16-OH) SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L 5 CHEM 3-Hydroxypalmitoylcarnitine (C16-OH) [Moles/volume] in Serum or Plasma 3OH-Palmitoylcarn SerPl-sCnc 1 Observation 8,965 2167 AV 28 Karnitiinide paneel (MS/MS) a450-002 C18-karnitiin a450-098 JAH EI JAH S,P-C18-carnitine C18-karnitiin Stearoüülkarnitiin seerumis/plasmas QN umol/L umol/L 88 JAH/Võrreld 3395 30560-7 Stearoylcarnitine (C18) SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L;mcmol/L; nmol/mL 6 CHEM Stearoylcarnitine (C18) [Moles/volume] in Serum or Plasma Stearoylcarn SerPl-sCnc 1 Observation 11,8154 2168 AV 28 Karnitiinide paneel (MS/MS) a450-002 C18:1-karnitiin a450-094 JAH EI JAH S,P-C18:1-carnitine C18:1-karnitiin Oleoüülkarnitiin seerumis/plasmas QN umol/L umol/L 89 JAH/Võrreld 3396 30542-5 Oleoylcarnitine (C18:1) SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L;mcmol/L; nmol/mL 5 CHEM Oleoylcarnitine (C18:1) [Moles/volume] in Serum or Plasma Oleoylcarn SerPl-sCnc 1 Observation 11,8154 2169 AV 28 Karnitiinide paneel (MS/MS) a450-002 C18:1OH-karnitiin a450-095 JAH EI JAH S,P-C18:1OH-carnitine C18:1OH-karnitiin Hüdroksüoleoüülkarnitiin seerumis/plasmas QN umol/L umol/L 90 JAH/Võrreld 3397 30312-3 3-Hydroxyoleoylcarnitine (C18:1-OH) SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L;mcmol/L; nmol/mL 5 CHEM 3-Hydroxyoleoylcarnitine (C18:1-OH) [Moles/volume] in Serum or Plasma 3OH-Oleoylcarn SerPl-sCnc 1 Observation 14,4372 2170 AV 28 Karnitiinide paneel (MS/MS) a450-002 C18:2OH-karnitiin a450-096 JAH EI JAH S,P-C18:2OH-carnitine C18:2OH-karnitiin Hüdroksülinoleüülkarnitiin seerumis/plasmas QN umol/L umol/L 91 JAH/Võrreld 3398 30237-2 3-Hydroxylinoleoylcarnitine (C18:2-OH) SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L 5 CHEM 3-Hydroxylinoleoylcarnitine (C18:2-OH) [Moles/volume] in Serum or Plasma 3OH-Linoleoylcarn SerPl-sCnc 1 Observation 14,4372 2171 AV 28 Karnitiinide paneel (MS/MS) a450-002 C18OH-karnitiin a450-097 JAH EI JAH S,P-C18OH-carnitine C18OH-karnitiin Hüdroksüstearoüülkarnitiin seerumis/plasmas QN umol/L umol/L 92 JAH/Võrreld 3399 35656-8 3-Hydroxystearoylcarnitine (C18-OH) SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L 4 CHEM 3-Hydroxystearoylcarnitine (C18-OH) [Moles/volume] in Serum or Plasma 3OH-stearoylcarn SerPl-sCnc 1 Observation 8,3986 1974 AV 28 Kaasasündinud glükosüülimishaigused – transferriin (IEF) a297 JAH JAH JAH S-Transferrin IEF Kaasasündinud glükosüülimishaigused – transferriin (IEF) Kaasasündinud glükosüülimishaigused – transferriin seerumis (IEF) Tekst 107 JAH 3193 A-3193 1565 POR 29 Porfüüria uuringud uriinis a45-46 JAH JAH JAH U-Porphyria panel Porfüüria paneel uriinis Porfüüria markerid uriinis (paneel) Paneel 1 JAH 4296 L-4296 1570 POR 29 Porfüüria uuringud ööpäevauriinis a45-7 JAH JAH JAH dU-Porphyria panel Porfüüria paneel ööpäevases uriinis Porfüüria markerid ööpäevases uriinis (paneel) Paneel 2 JAH 4297 L-4297 1566 POR 29 Delta-aminolevuliinhape a45-174 EI 2022-01-12 EI EI U-DALA DALA uriinis Deltaaminolevuliinhape uriinis QN umol/L umol/L 34284-0 3 JAH 1002 34284-0 Delta aminolevulinate SCnc Pt Urine Qn umol/L umol/L CHEM Delta aminolevulinate [Moles/volume] in Urine D-ALA Ur-sCnc 1 Both 1571 POR 29 Porfüüria paneel ööpäevases uriinis a45-7 Delta-aminolevuliinhape a79-6 JAH JAH JAH dU-DALA DALA ööpäevases uriinis Deltaaminolevuliinhape ööpäevases uriinis QN umol/d µmol/d 26974-6 4 JAH 1798 25896-2 Delta aminolevulinate SCnc 24H Urine Qn umol/L umol/L 2 CHEM Delta aminolevulinate [Moles/volume] in 24 hour Urine D-ALA 24h Ur-sCnc 1 Both 27,3592 2956 POR 29 Porfüüria paneel uriinis a45-46 DALA/kreatiniin uriinis a1406 JAH EI JAH U-DALA/U-Crea DALA/kreatiniin uriinis Deltaaminolevuliinhappe ja kreatiniini suhe uriinis QN mmol/mol mmol/mol 5 JAH 1003 39782-8 Delta aminolevulinate/Creatinine SCrto Pt Urine Qn mmol/mol{creat} mmol/mol_cre CHEM Delta aminolevulinate/Creatinine [Molar ratio] in Urine D-ALA/Creat Ur-sRto 1 Both 26,1601 2260 POR 29 PBG uriinis (sõeluuring) a45-46-1 JAH JAH JAH U-PBG screen Porfobilinogeen uriinis (sõeluuring) Porfobilinogeen uriinis (sõeluuring) Tekst 7 JAH 5303 2809-2 Porphobilinogen PrThr Pt Urine Ord CHEM Porphobilinogen [Presence] in Urine PBG Ur Ql 1 Both 16,2284 1567 POR 29 Porfobilinogeen a45-175 EI 2022-01-12 EI EI U-PBG Porfobilinogeen uriinis Porfobilinogeen uriinis QN umol/L umol/L 2811-8 8 JAH 1035 2811-8 Porphobilinogen SCnc Pt Urine Qn umol/L CHEM Porphobilinogen [Moles/volume] in Urine PBG Ur-sCnc 1 Both 2459 POR 29 PBG ööpäevauriinis (sõeluuring) a956 JAH JAH JAH dU-PBG screen Porfobilinogeen ööpäevases uriinis (sõeluuring) Porfobilinogeen ööpäevases uriinis (sõeluuring) Tekst 9 JAH 5493 12245-7 Porphobilinogen PrThr 24H Urine Ord CHEM Porphobilinogen [Presence] in 24 hour Urine PBG 24h Ur Ql 1 Both 1572 POR 29 Porfüüria paneel ööpäevases uriinis a45-7 Porfobilinogeen a79-7 JAH JAH JAH dU-PBG Porfobilinogeen ööpäevases uriinis Porfobilinogeen ööpäevases uriinis QN umol/d µmol/d 27382-1 10 JAH 1831 14882-5 Porphobilinogen SRat 24H Urine Qn umol/(24.h) umol/24 H 5 CHEM Porphobilinogen [Moles/time] in 24 hour Urine PBG 24h Ur-sRate 1 Both 14,895 2957 POR 29 Porfüüria paneel uriinis a45-46 Porfobilinogeen/kreatiniin uriinis a1405 JAH EI JAH U-PBG/U-Crea Porfobilinogeen/kreatiniin uriinis Porfobilinogeeni ja kreatiniini suhe uriinis QN mmol/mol mmol/mol 11 JAH 2697 34357-4 Porphobilinogen/Creatinine SCrto Pt Urine Qn mmol/mol mmol/mol CHEM Porphobilinogen/Creatinine [Molar ratio] in Urine PBG/Creat Ur-sRto 1 Both 18,1729 2954 POR 29 Porfüüria paneel uriinis a45-46 Porfüriinid uriinis (ug/L) a1407 JAH EI JAH U-Porph (ug/L) Porfüriinid uriinis (ug/L) Porfüriinid uriinis (ug/L) QN ug/L ug/L 12 JAH 1832 11225-0 Porphyrins MCnc Pt Urine Qn ug/L mcg/L CHEM Porphyrins [Mass/volume] in Urine Porphyrins Ur-mCnc 1 Observation 1568 POR 29 Porfüriinid (uro-ja koproporfüriinid) a45-176 EI 2022-01-12 EI EI U-Porph (nmol/L) Porfüriinid uriinis (nmol/L) Porfüriinid uriinis (nmol/L) QN nmol/L nmol/L 39771-1 13 JAH 2702 39771-1 Porphyrins SCnc Pt Urine Qn nmol/L nmol/L;nmole/L CHEM Porphyrins [Moles/volume] in Urine Porphyrins Ur-sCnc 1 Both 19,6492 1573 POR 29 Porfüriinid (uro-ja koproporfüriinid) a79-8 EI 2022-01-12 EI EI dU-Porph Porfüriinid ööpäevases uriinis Porfüriinid ööpäevases uriinis QN ug/d ug/d 56970-7 14 JAH 1833 56970-7 Porphyrins MCnc 24H Urine Qn CHEM Porphyrins [Mass/volume] in 24 hour Urine Porphyrins 24H Ur-mCnc 1 Observation 2955 POR 29 Porfüüria paneel ööpäevases uriinis a45-7 Porfüriinid ööpäevases uriinis a1408 JAH EI JAH dU-Porph Porfüriinid ööpäevases uriinis Porfüriinid ööpäevases uriinis QN ug/d µg/d 14 JAH 1833 56970-7 Porphyrins MCnc 24H Urine Qn CHEM Porphyrins [Mass/volume] in 24 hour Urine Porphyrins 24H Ur-mCnc 1 Observation 1615 KR 30 Karüotüüp amnionivedelikust a45-179 JAH JAH JAH AmnF-Karyotype Karüotüüp amnionivedelikust Karüotüüp amnionivedelikust Tekst 33773-3 2 JAH 1442 33773-3 Karyotype Prid Pt Amnio fld Nom 0,00% MOLPATH Karyotype [Identifier] in Amniotic fluid Nominal Karyotyp Amn 1 Both 1605 KR 30 Interfaasi kromosoomid amnionivedelikust (FISH) a258 JAH JAH JAH AmnF-Chromosome interphase FISH Interfaasi kromosoomid amnionivedelikust (FISH) Interfaasi kromosoomid amnionivedelikust (FISH) Tekst 55192-9 3 JAH 1443 55192-9 Chromosome analysis.interphase Imp Pt Amnio fld Nar FISH MOLPATH Chromosome analysis.interphase [interpretation] in Amniotic fluid by Fluorescent in situ hybridization (FISH) Narrative Chrom analy interphase Amn FISH-Imp 1 Observation 1608 KR 30 Mikrodeletsioonid metafaasi kromosoomidel FISH a247 EI 2021-04-27 EI EI XXX-Chromosome metaphase microdel FISH Mikrodeletsioonid metafaasi kromosoomidel (FISH) Mikrodeletsioonid metafaasi kromosoomidel (FISH) Tekst 49063-1 4 JAH 1444 49063-1 Microdeletion syndromes Arb Pt XXX Nom FISH MOLPATH.DEL Microdeletion syndromes in Unspecified specimen by Fluorescent in situ hybridization (FISH) Nominal Microdeletion synd XXX FISH 1 Both 29,0659 1607 KR 30 Karüotüüp koorionist a238 JAH JAH JAH CVS-Karyotype Karüotüüp koorionist Karüotüüp koorionist Tekst 33774-1 5 JAH 1445 33774-1 Karyotype Prid Pt CVS Nom MOLPATH Karyotype [Identifier] in Chorionic villus sample Nominal Karyotyp CVS 1 Both 1616 KR 30 Interfaasi kromosoomid koorionist FISH a239 JAH JAH JAH CVS-Chromosome interphase FISH Interfaasi kromosoomid koorionist (FISH) Interfaasi kromosoomid koorionist (FISH) Tekst 55193-7 6 JAH 1446 55193-7 Chromosome analysis.interphase Imp Pt CVS Nar FISH MOLPATH Chromosome analysis.interphase [interpretation] in Chorionic villus sample by Fluorescent in situ hybridization (FISH) Narrative Chrom analy interphase CVS FISH-Imp 1 Observation 1614 KR 30 Karüotüüp verest a45-178 JAH JAH JAH B-Karyotype Karüotüüp verest Karüotüüp verest Tekst 29770-5 7 JAH 1448 29770-5 Karyotype Prid Pt Bld/Tiss Nom 0,01% MOLPATH Karyotype [Identifier] in Blood or Tissue Nominal Karyotyp Bld/T 1 Both 1606 KR 30 Karüotüüp nahast a259 JAH JAH JAH Tis-Karyotype Karüotüüp koematerjalist Karüotüüp koematerjalist Tekst 35129-6 8 JAH 2136 35129-6 Karyotype Prid Pt XXX Nom MOLPATH Karyotype [Identifier] in Unspecified specimen Nominal Karyotyp XXX 1 Both 1609 KR 30 Submikroskoopilised kromosoomiaberratsioonid a260 JAH JAH JAH B-Submicroscopic chromosome aberrations Submikroskoopilised kromosoomiaberratsioonid Submikroskoopilised kromosoomiaberratsioonid (ülegenoomne geenikiip) Tekst A-1440 11 JAH 1440 62343-9 Chromosome analysis copy number change panel - Pt Bld/Tiss - Microarray PANEL.HL7.CYTOGEN Chromosome analysis copy number change panel by Microarray CMA # change pnl Microarray 1 Order 1628 KR 30 " CATCH22 DiGeorge ja Phelan-McDermid sündroomid - TUPLE1 (22q11.2), SHANK3 (22q13.3) FISH" a45-185 EI 2021-04-27 EI EI XXX-TUPLE1(22q11.2), SHANK3(22q13.3) FISH DiGeorge ja Phelan-McDermid sündroomid - TUPLE1(22q11.2), SHANK3(22q13.3) (FISH) DiGeorge ja Phelan-McDermid sündroomid - TUPLE1(22q11.2), SHANK3(22q13.3) mikrodeletsioonid (FISH) Tekst 34517-3 14 JAH 1449 34517-3 CATCH22 syndrome gene mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nar Molgen MOLPATH.MUT CATCH22 syndrome gene mutation analysis in Blood or Tissue by Molecular genetics method Narrative CATCH22 gene Mut Anal Bld/T 1 Both 1066 PH 31 V faktori geeni Leideni mutatsioon ja protrombiini geeni G20210A mutatsioon a400-279 JAH JAH EI B-FVL, PT c.*20210G>A panel Trombofiilia - V faktori geeni Leideni ja protrombiini geeni c.*20210G>A mutatsioonide paneel Trombofiilia - V faktori geeni Leideni ja protrombiini geeni c.*20210G>A mutatsioonid (paneel) Paneel L-2745 1 JAH 2745 L-2745 1067 PH 31 Trombofiilia - V faktori geeni Leideni ja protrombiini geeni c.*20210G>A mutatsioonide paneel a400-279 V faktori geeni Leideni mutatsioon (c.1601G>A) a400-277 JAH EI EI B-FVL Trombofiilia - V faktori geeni Leideni mutatsioon Trombofiilia - V faktori geeni Leideni mutatsioon Tekst 21668-9 2 JAH 1355 21668-9 F5 gene.p.R506Q Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.MUT F5 gene p.R506Q [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method F5 p.R506Q Bld/T Ql 1 Both 1068 PH 31 Trombofiilia - V faktori geeni Leideni ja protrombiini geeni c.*20210G>A mutatsioonide paneel a400-279 Protrombiini geeni c.20210G>A mutatsioon a400-278 JAH EI EI B-PT c.*20210G>A Trombofiilia - protrombiini geeni c.*20210G>A mutatsioon Trombofiilia - protrombiini geeni c.*20210G>A mutatsioon Tekst 24475-6 3 JAH 1356 24475-6 F2 gene.p.G20210A Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen 0,02% MOLPATH.MUT F2 gene p.G20210A [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method F2 p.G20210A Bld/T Ql 1 Both 1618 PH 31 Homotsüsteiini ainevahetus - MTHFR geeni c.677C>T ja c.1298A>C mutatsioonide paneel a400-826 JAH EI JAH B-MTHFR c.677C>T, c.1298A>C panel Homotsüsteiini ainevahetus - MTHFR geeni c.677C>T ja c.1298A>C mutatsioonide paneel Homotsüsteiini ainevahetus - MTHFR geeni c.677C>T ja c.1298A>C mutatsioonid (paneel) Paneel L-1357 4 JAH 1357 L-1357 1619 PH 31 Homotsüsteiini ainevahetus - MTHFR geeni c.677C>T ja c.1298A>C mutatsioonide paneel a400-826 MTHFR geeni c.677C>T mutatsioon a328 JAH EI JAH B-MTHFR c.677C>T MTHFR geeni c.677C>T mutatsioon MTHFR geeni c.677C>T mutatsioon Tekst 28005-7 5 JAH 2494 28005-7 MTHFR gene.p.C677T Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen 979 MOLPATH.MUT MTHFR gene p.C677T [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method MTHFR p.C677T Bld/T Ql 1 Both 11,433 1620 PH 31 Homotsüsteiini ainevahetus - MTHFR geeni c.677C>T ja c.1298A>C mutatsioonide paneel a400-826 MTHFR geeni c.1298A>C mutatsioon a329 JAH EI JAH B-MTHFR c.1298A>C MTHFR geeni c.1298A>C mutatsioon MTHFR geeni c.1298A>C mutatsioon Tekst 28060-2 6 JAH 2495 28060-2 MTHFR gene.p.A1298C Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.MUT MTHFR gene p.A1298C [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method MTHFR p.A1298C Bld/T Ql 1 Both 11,433 2603 PH 31 Apolipoproteiin E genotüüp (sekveneerimine) a1072 JAH JAH JAH B-APOE seq Apolipoproteiin E genotüüp (sekveneerimine) Apolipoproteiin E genotüüp (sekveneerimine) Tekst 7 JAH 2806 42315-2 APOE gene allele 2+3+4 Prid Pt Bld/Tiss Nom Molgen MOLPATH.MUT APOE gene allele 2+3+4 [Identifier] in Blood or Tissue by Molecular genetics method Nominal APOE allele 2+3+4 Bld/T 1 Both 11,3891 1963 PH 31 Hüpolaktaasia täiskasvanutel (LCT geeni c.-13910C>T variant) a400-850 EI 2024-03-25 EI JAH XXX-LCT c.-13910C>T Hüpolaktaasia täiskasvanutel - LCT geeni c.-13910C>T variant Hüpolaktaasia täiskasvanutel - LCT geeni c.-13910C>T variant Tekst 10 JAH 1376 58924-2 LCT gene mutations tested for Prid Pt Bld/Tiss Nom Molgen MOLPATH.MUT LCT gene mutations tested for in Blood or Tissue by Molecular genetics method Nominal LCT gene Mut Tested Bld/T 1 Both 2253 PH 31 Kuulmislangus - GJB2 geeni mutatsioonid (sekveneerimine) a400-037 JAH JAH JAH B-GJB2 seq Kuulmislangus - GJB2 geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Kuulmislangus - GJB2 geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Tekst 14 JAH 1375 35300-3 GJB2 gene mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nar Molgen MOLPATH.MUT GJB2 gene mutations found [Identifier] in Blood or Tissue by Molecular genetics method Narrative GJB2 gene Mut Anal Bld/T 1 Both 2590 PH 31 Pendredi sündroom - SLC26A4 geeni mutatsioonid (sekveneerimine) a1099 JAH JAH JAH B-SLC26A4 seq Pendredi sündroom - SLC26A4 geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Pendredi sündroom - SLC26A4 geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Tekst 17 JAH 3905 41055-5 SLC26A4 gene mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nom Molgen MOLPATH.MUT SLC26A4 gene mutations found [Identifier] in Blood or Tissue by Molecular genetics method Nominal SLC26A4 gene Mut Anal Bld/T 1 Both 8,476 3048 PH 31 Aminoglükosiididest tingitud kurtus - MT-RNR1 geeni m.1555A>G mutatsioon (sekveneerimine) a1501 JAH JAH JAH B-MT-RNR1, m.1555A>G seq Aminoglükosiididest tingitud kurtus - MT-RNR1 geeni m.1555A>G mutatsioon (sekveneerimine) Aminoglükosiididest tingitud kurtus - MT-RNR1 geeni m.1555A>G mutatsioon (sekveneerimine) Tekst 18 JAH 3902 34678-3 MT-RNR1 gene.m.1555A>G Pr Pt Bld/Tiss Ord Molgen 2 MOLPATH.MUT MT-RNR1 gene m.1555A>G [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method MT-RNR1 m.1555A>G Bld/T Ql 1 Both 8,476 1975 PH 31 Tsüstiline fibroos (CF) – CFTR geeni mutatsioonid (NGS) a536 JAH JAH JAH B-CFTR seq Tsüstiline fibroos (CF) - CFTR geeni mutatsioonid (NGS) Tsüstiline fibroos (CF) - CFTR geeni mutatsioonid (NGS) Tekst 24 JAH 1398 21656-4 CFTR gene mutations tested for Prid Pt Bld/Tiss Nom Molgen MOLPATH.MUT CFTR gene mutations tested for in Blood or Tissue by Molecular genetics method Nominal CFTR Mut Tested Bld/T 1 Observation 22,2817 1958 PH 31 Hemokromatoos - HFE geeni p.C282Y ja p.H63D mutatsioonid a400-829 JAH JAH JAH B-HFE p.C282Y, p.H63D panel Pärilik hemokromatoos - HFE geeni p.C282Y ja p.H63D mutatsioonide paneel Pärilik hemokromatoos - HFE geeni p.C282Y ja p.H63D mutatsioonid (paneel) Paneel 26 JAH 1403 L-1403 1959 PH 31 Pärilik hemokromatoos - HFE geeni p.C282Y ja p.H63D mutatsioonide paneel a400-829 HFE geeni p.C282Y mutatsioon a377 JAH EI JAH B-HFE p.C282Y Pärilik hemokromatoos - HFE geeni p.C282Y mutatsioon Pärilik hemokromatoos - HFE geeni p.C282Y mutatsioon Tekst 27 JAH 1404 21695-2 HFE gene.p.C282Y Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.MUT HFE gene p.C282Y [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method HFE p.C282Y Bld/T Ql 1 Both 1960 PH 31 Pärilik hemokromatoos - HFE geeni p.C282Y ja p.H63D mutatsioonide paneel a400-829 HFE geeni p.H63D mutatsioon a378 JAH EI JAH B-HFE p.H63D Pärilik hemokromatoos - HFE geeni p.H63D mutatsioon Pärilik hemokromatoos - HFE geeni p.H63D mutatsioon Tekst 28 JAH 1405 21696-0 HFE gene.p.H63D Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.MUT HFE gene p.H63D [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method HFE p.H63D Bld/T Ql 1 Both 1948 PH 31 Alfa-1-antitrüpsiini puudulikkus (AAT) - SERPINA1 geeni p.E342K ja p.E264V mutatsioonid ehk Z ja S alleelid (paneel) a548 JAH JAH JAH B-SERPINA1 p.E342K, p.E264V panel Alfa-1-antitrüpsiini puudulikkus (AAT) - SERPINA1 geeni p.E342K ja p.E264V mutatsioonide (Z ja S alleelide) paneel Alfa-1-antitrüpsiini puudulikkus (AAT) - SERPINA1 geeni p.E342K ja p.E264V mutatsioonid (Z ja S alleelid, paneel) Paneel 29 JAH 1422 L-1422 1950 PH 31 Alfa-1-antitrüpsiini puudulikkus (AAT) - SERPINA1 geeni p.E342K ja p.E264V mutatsioonide (Z ja S alleelide) paneel a548 SERPINA1 geeni p.E342K mutatsioon ehk Z alleel a546 JAH EI JAH B-SERPINA1 p.E342K Alfa-1-antitrüpsiini puudulikkus (AAT) - SERPINA1 geeni p.E342K mutatsioon (Z alleel) Alfa-1-antitrüpsiini puudulikkus (AAT) - SERPINA1 geeni p.E342K mutatsioon (Z alleel) Tekst 30 JAH 1423 21725-7 SERPINA1 gene.p.E342V Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.MUT SERPINA1 gene p.E342V [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method SERPINA1 p.E342V Bld/T Ql 1 Both 1949 PH 31 Alfa-1-antitrüpsiini puudulikkus (AAT) - SERPINA1 geeni p.E342K ja p.E264V mutatsioonide (Z ja S alleelide) paneel a548 SERPINA1 geeni p.E264V mutatsioon ehk S alleel a547 JAH EI JAH B-SERPINA1 p.E264V Alfa-1-antitrüpsiini puudulikkus (AAT) - SERPINA1 geeni p.E264V mutatsioon (S alleel) Alfa-1-antitrüpsiini puudulikkus (AAT) - SERPINA1 geeni p.E264V mutatsioon (S alleel) Tekst 31 JAH 1424 21724-0 SERPINA1 gene.p.E264V Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.MUT SERPINA1 gene p.E264V [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method SERPINA1 p.E264V Bld/T Ql 1 Both 3031 PH 31 Perekondlik lipoproteiini lipaasi (LPL) puudulikkus (LPLD) - LPL geeni mutatsioonid (sekveneerimine) a1489 JAH EI JAH B-LPL seq Perekondlik lipoproteiini lipaasi (LPL) puudulikkus (LPLD) - LPL geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Perekondlik lipoproteiini lipaasi (LPL) puudulikkus (LPLD) - LPL geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Tekst 33 JAH 5564 A-5375 3028 PH 31 Hüperlipoproteineemia - APOA5 geeni mutatsioonid (sekveneerimine)  a1486 JAH EI JAH B-APOA5 seq Hüperlipoproteineemia - APOA5 geeni mutatsioonid (sekveneerimine)  Hüperlipoproteineemia - APOA5 geeni mutatsioonid (sekveneerimine)  Tekst 34 JAH 5565 A-5376 3027 PH 31 APOC2 geeni mutatsioonid (sekveneerimine)  a1485 JAH EI JAH B-APOC2 seq APOC2 geeni mutatsioonid (sekveneerimine)  APOC2 geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Tekst 35 JAH 5557 A-5371 3029 PH 31 Letsitiin-kolesterool-atsüültransferaasi (LCAT) puudulikkus - LCAT geeni mutatsioonid (sekveneerimine)  a1487 JAH EI JAH B-LCAT seq Letsitiin-kolesterool-atsüültransferaasi (LCAT) puudulikkus - LCAT geeni mutatsioonid (sekveneerimine)  Letsitiin-kolesterool-atsüültransferaasi (LCAT) puudulikkus - LCAT geeni mutatsioonid (sekveneerimine)  Tekst 36 JAH 5566 A-5377 3030 PH 31 Tangieri haigus - ABCA1 geeni mutatsioonid (sekveneerimine)  a1488 JAH EI JAH B-ABCA1 seq Tangieri haigus - ABCA1 geeni mutatsioonid (sekveneerimine)  Tangieri haigus - ABCA1 geeni mutatsioonid (sekveneerimine)  Tekst 37 JAH 5567 A-5378 2274 PH 31 Akondroplaasia - FGFR3 geeni p.G380R mutatsioon a983 JAH JAH JAH B-FGFR3 p.G380R Akondroplaasia - FGFR3 geeni p.G380R mutatsioon Akondroplaasia - FGFR3 geeni p.G380R mutatsioon Tekst 38 JAH 1417 21678-8 FGFR3 gene.p.G380R Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.MUT FGFR3 gene p.G380R [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method FGFR3 p.G380R Bld/T Ql 1 Both 1976 PH 31 Fenüülketonuuria (PKU) - PAH geeni p.R408W mutatsioon a400-842 JAH JAH JAH B-PAH p.R408W Fenüülketonuuria (PKU) - PAH geeni p.R408W mutatsioon Fenüülketonuuria (PKU) - PAH geeni p.R408W mutatsioon Tekst 39 JAH 1425 70245-6 PAH gene.p.R408W Prid Pt Bld/Tiss Nom Molgen MOLPATH.MUT PAH gene.p.R408W [Identifier] in Blood or Tissue by Molecular genetics method Nominal PAH p.R408W Bld/T 1 Both 11,4729 2884 PH 31 Fenüülketonuuria (PKU) - PAH geeni mutatsioonid (sekveneerimine) a1340 JAH EI JAH B-PAH seq Fenüülketonuuria (PKU) - PAH geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Fenüülketonuuria (PKU) - PAH geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Tekst 40 JAH 1358 49014-4 PAH gene mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nar Molgen MOLPATH.MUT PAH gene mutations found [Identifier] in Blood or Tissue by Molecular genetics method Narrative PAH gene Mut Anal Bld/T 1 Both 2864 PH 31 Galaktoseemia - GALT geeni p.Q188R mutatsioon a400-844 JAH JAH JAH B-GALT p.Q188R Galaktoseemia - GALT geeni p.Q188R mutatsioon Galaktoseemia - GALT geeni p.Q188R mutatsioon Tekst 41 JAH 1426 70248-0 GALT gene.p.Q188R Prid Pt Bld/Tiss Nom Molgen MOLPATH.MUT GALT gene.p.Q188R [Identifier] in Blood or Tissue by Molecular genetics method Nominal GALT p.Q188R Bld/T 1 Both 11,4729 2576 PH 31 Fruktoseemia - ALDOB geeni mutatsioonid 5. ja 9. eksonis (sekveneerimine) a1063 JAH JAH JAH B-ALDOB ex5,9 seq Fruktoseemia - ALDOB geeni mutatsioonid 5. ja 9. eksonis (sekveneerimine) Fruktoseemia - ALDOB geeni mutatsioonid 5. ja 9. eksonis (sekveneerimine) Tekst 43 JAH 1415 36918-1 ALDOB gene mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nar Molgen MOLPATH.MUT ALDOB gene mutations found [Identifier] in Blood or Tissue by Molecular genetics method Narrative ALDOB gene Mut Anal Bld/T 1 Both 2597 PH 31 Lühikese ahelaga atsüül-koensüüm A dehüdrogenaasi (SCAD) puudulikkus (ACADS) - ACADS geeni kodeeriva ala mutatsioonid (sekveneerimine) a1085 JAH JAH JAH B-ACADS seq Lühikese ahelaga atsüül-koensüüm A dehüdrogenaasi (SCAD) puudulikkus (ACADS) - ACADS geeni kodeeriva ala mutatsioonid (sekveneerimine) Lühikese ahelaga atsüül-CoA dehüdrogenaasi (SCAD) puudulikkus (ACADS) - ACADS geeni kodeeriva ala mutatsioonid (sekveneerimine) Tekst 44 JAH 3625 34498-6 ACADS gene mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nar Molgen MOLPATH.MUT ACADS gene mutation analysis in Blood or Tissue by Molecular genetics method Narrative ACADS gene Mut Anal Bld/T 1 Both 8,2751 2588 PH 31 Väga pika ahelaga atsüül-koensüüm A dehüdrogenaasi (VLCAD) puudulikkus (ACADVL) - ACADVL geeni mutatsioonid (sekveneerimine) a1086 JAH JAH JAH B-ACADVL seq Väga pika ahelaga atsüül-koensüüm A dehüdrogenaasi (VLCAD) puudulikkus (ACADVL) - ACADVL geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Väga pika ahelaga atsüül-CoA dehüdrogenaasi (VLCAD) puudulikkus (ACADVL) - ACADVL geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Tekst 45 JAH 3626 73736-1 ACADVL gene mutation analysis limited to known familial mutations Prid Pt Bld/Tiss Nar Molgen MOLPATH.MUT ACADVL gene mutation analysis limited to known familial mutations in Blood or Tissue by Molecular genetics method Narrative ACADVL Fam Mut Anal Bld/T 1 Both 8,2751 3034 PH 31 Androgeeni resistentsuse sündroom - AR geeni mutatsioonid (sekveneerimine) a1491 JAH JAH JAH B-AR seq Androgeeni resistentsuse sündroom - AR geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Androgeeni resistentsuse sündroom - AR geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Tekst 54 JAH 5569 41118-1 AR gene targeted mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nom Molgen MOLPATH.MUT AR gene mutations found [Identifier] in Blood or Tissue by Molecular genetics method Nominal AR gene Mut Anl Bld/T 1 Both 2639 PH 31 Perekondlik hüpokaltsiuuriline hüperkaltseemia - CASR geeni mutatsioonid (sekveneerimine) a1130 JAH JAH JAH B-CASR seq Perekondlik hüpokaltsiuuriline hüperkaltseemia - CASR geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Perekondlik hüpokaltsiuuriline hüperkaltseemia - CASR geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Tekst 55 JAH 5570 82534-9 CASR gene full mutation analysis Find Pt Bld/Tiss Doc Sequencing MOLPATH.MUT CASR gene full mutation analysis in Blood or Tissue by Sequencing CASR gene Full Mut Anl Bld/T Seq 1 Both 3037 PH 31 1. tüüpi tsitrullineemia - ASS1 geeni mutatsioonid (NGS) a1495 JAH JAH JAH B-ASS1 NGS 1. tüüpi tsitrullineemia - ASS1 geeni mutatsioonid (NGS) 1. tüüpi tsitrullineemia - ASS1 geeni mutatsioonid (NGS) Tekst 56 JAH 5572 81820-3 ASS1 gene targeted mutation analysis Find Pt Bld/Tiss Doc Molgen MOLPATH.MUT ASS1 gene targeted mutation analysis in Blood or Tissue by Molecular genetics method ASS1 Mut Anl Bld/T 1 Both 3038 PH 31 2. tüüpi tsitrullineemia - SLC25A13 geeni mutatsioonid (NGS) a1496 JAH JAH JAH B-SLC25A13 NGS 2. tüüpi tsitrullineemia - SLC25A13 geeni mutatsioonid (NGS) 2. tüüpi tsitrullineemia - SLC25A13 geeni mutatsioonid (NGS) Tekst 57 JAH 5571 61107-9 SLC25A13 gene targeted mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nar Molgen MOLPATH.MUT SLC25A13 gene targeted mutation analysis in Blood or Tissue by Molecular genetics method Narrative SLC25A13 gene Mut Anl Bld/T 1 Both 3035 PH 31 1. tüüpi glutaaratsiduuria - GCDH geeni mutatsioonid (NGS) a1493 JAH JAH JAH B-GCDH NGS 1. tüüpi glutaaratsiduuria - GCDH geeni mutatsioonid (NGS) 1. tüüpi glutaaratsiduuria - GCDH geeni mutatsioonid (NGS) Tekst 58 JAH 5573 75401-0 GCDH gene full mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nar Sequencing MOLPATH.MUT GCDH gene full mutation analysis in Blood or Tissue by Sequencing Narrative GCDH Full Mut Anl Bld/T Seq 1 Both 3036 PH 31 2. tüüpi glutaaratsiduuria - ETFA geeni mutatsioonid (NGS) a1494 JAH JAH JAH B-ETFA NGS 2. tüüpi glutaaratsiduuria - ETFA geeni mutatsioonid (NGS) 2. tüüpi glutaaratsiduuria - ETFA geeni mutatsioonid (NGS) Tekst 59 JAH 5574 A-5380 2604 PH 31 Menkese haigus - ATP7A geeni mutatsioonid (sekveneerimine) a1074 JAH JAH JAH B-ATP7A seq Menkese haigus - ATP7A geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Menkese haigus - ATP7A geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Tekst 60 JAH 3628 34659-3 ATP7A gene mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nar Molgen MOLPATH.MUT ATP7A gene mutation analysis in Blood or Tissue by Molecular genetics method Narrative ATP7A gene Mut Anal Bld/T 1 Both 8,2751 2198 PH 31 Wilsoni tõbi - ATP7B geeni p.H1069Q mutatsioon a925 JAH JAH JAH B-APT7B p.H1069Q Wilsoni tõbi - ATP7B geeni p.H1069Q mutatsioon Wilsoni tõbi - ATP7B geeni p.H1069Q mutatsioon Tekst 61 JAH 1402 21632-5 ATP7B gene.p.H1070Q Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.MUT ATP7B gene p.H1070Q [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method ATP7B p.H1070Q Bld/T Ql 1 Both 1647 PH 31 Wilsoni tõbi - kompleksanalüüs, ATP/7B geeni kodeeriva ala mutatsioonid a464 EI 2021-05-05 EI EI B-ATP7B seq Wilsoni tõbi - ATP7B geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Wilsoni tõbi - ATP7B geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Tekst 51756-5 62 JAH 1401 51756-5 ATP7B gene mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nar Molgen MOLPATH.MUT ATP7B gene mutations found [Identifier] in Blood or Tissue by Molecular genetics method Narrative ATP7B gene Mut Anal Bld/T 1 Both 2287 PH 31 Prader-Willi ja Angelmani sündroomid (PWS/AS) - SNRPN geeni deletsioon, uniparentaalne disoomia või vermimishäire (MLPA) a990 JAH EI JAH B-SNRPN rearrangements MLPA Prader-Willi ja Angelmani sündroomid (PWS/AS) - SNRPN geeni deletsioon, uniparentaalne disoomia või vermimishäire (MLPA) Prader-Willi ja Angelmani sündroomid (PWS/AS) - SNRPN geeni deletsioon, uniparentaalne disoomia või vermimishäire (MLPA) Tekst 63 JAH 2948 41117-3 AS+PWS gene mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nom Molgen MOLPATH.MUT AS+PWS gene mutations found [Identifier] in Blood or Tissue by Molecular genetics method Nominal AS+PWS gene Mut Anal Bld/T 1 Both 25,7759 3042 PH 31 Brunneri sündroom - MAOA geeni mutatsioonid (sekveneerimine) a1497 JAH JAH JAH B-MAOA seq Brunneri sündroom - MAOA geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Brunneri sündroom - MAOA geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Tekst 64 JAH 5580 A-5385 2285 PH 31 Beckwith-Wiedemanni ja Silver-Russelli sündroomid (BWS/SRS) - 11p15 piirkonna duplikatsioonid, deletsioonid ja vermimise häired (MLPA) a984 JAH JAH JAH B-11p15 rearrangements MLPA Beckwith-Wiedemanni ja Silver-Russelli sündroomid (BWS/SRS) - 11p15 piirkonna duplikatsioonid, deletsioonid ja vermimise häired (MLPA) Beckwith-Wiedemanni ja Silver-Russelli sündroomid (BWS/SRS) - 11p15 piirkonna duplikatsioonid, deletsioonid ja vermimise häired (MLPA) Tekst 65 JAH 2549 34514-0 SLC22A18 gene mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nar Molgen MOLPATH.MUT SLC22A18 gene mutation analysis in Blood or Tissue by Molecular genetics method Narrative SLC22A18 gene Mut Anal Bld/T 1 Both 11,433 1956 PH 31 Fragiilse X-i sündroomi uuring a537 JAH JAH JAH B-FMR1 repeats Fragiilse X-i sündroom (FXS) - FMR1 geeni trinukleotiidsed kordused Fragiilse X-i sündroom (FXS) - FMR1 geeni trinukleotiidsed kordused Tekst 67 JAH 1359 21759-6 FMR1 gene.CGG repeats Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRINUC FMR1 gene CGG repeats [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method FMR1 gene CGG Rpt Bld/T Ql 1 Both 1973 PH 31 Spinobulbaarne lihasatroofia (Kennedy haigus) - androgeeni retseptori geeni trinukleotiidsed kordused a684 JAH EI JAH B-AR repeats Spinobulbaarne lihasatroofia (Kennedy haigus) - androgeeni retseptori geeni trinukleotiidsed kordused Spinobulbaarne lihasatroofia (Kennedy haigus) - androgeeni retseptori geeni trinukleotiidsed kordused Tekst 69 JAH 2864 21754-7 AR gene.CAG repeats Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRINUC AR gene CAG repeats [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method AR gene CAG Rpt Bld/T Ql 1 Both 11,4393 2602 PH 31 X-liiteline koroidereemia - CHM geeni mutatsioonid (sekveneerimine) a1070 JAH JAH JAH B-CHM seq X-liiteline koroidereemia - CHM geeni mutatsioonid (sekveneerimine) X-liiteline koroidereemia - CHM geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Tekst 71 JAH 3592 A-3592 1972 PH 31 Spinaalne lihasatroofia (SMA) - SMN1 geeni homosügootne deletsioon a376 JAH JAH JAH B,AmnF,CVS-SMN1 homozyg del Spinaalne lihasatroofia (SMA) - SMN1 geeni homosügootne deletsioon Spinaalne lihasatroofia (SMA) - SMN1 geeni homosügootne deletsioon (NT-kiip) Tekst 72 JAH 1383 35462-1 SMN1 gene mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nar Molgen MOLPATH.MUT SMN1 gene mutation analysis in Blood or Tissue by Molecular genetics method Narrative SMN1 gene Mut Anal Bld/T 1 Both 1603 PH 31 Spinaalne lihasatroofia (SMA) - SMN geenide koopiaarv (MLPA) a401 JAH JAH JAH B-SMA MLPA Spinaalne lihasatroofia (SMA) - SMN geenide koopiaarv (MLPA) Spinaalne lihasatroofia (SMA) - SMN geenide koopiaarv (MLPA) Tekst 49857-6 73 JAH 1384 49857-6 SMN1 gene+SMN2 gene mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nar Molgen MOLPATH.MUT SMN1 gene+SMN2 gene mutations found [Identifier] in Blood or Tissue by Molecular genetics method Narrative SMN1+SMN2 gene Mut Anal Bld/T 1 Both 1601 PH 31 Juveniilne neuronaalne tseroidne lipofustsinoos (Batteni tõbi) - CLN3 geeni 7. ja 8. eksoni deletsioon a399 JAH JAH JAH B-CNL3 del ex7,8 Juveniilne neuronaalne tseroidne lipofustsinoos (Batteni tõbi) - CLN3 geeni 7. ja 8. eksoni deletsioon Juveniilne neuronaalne tseroidne lipofustsinoos (Batteni tõbi) - CLN3 geeni 7. ja 8. eksoni deletsioon Tekst 70243-1 74 JAH 1428 70243-1 CLN3 gene exon 7+8 deletion Prid Pt Bld/Tiss Nom Molgen MOLPATH.MUT CLN3 gene exon 7+8 deletion [Identifier] in Blood or Tissue by Molecular genetics method Nominal CLN3 exon 7+8 Del Bld/T 1 Both 11,4729 2741 PH 31 Duchenne ja Beckeri lihasdüstroofia (DMD/BMD) - DMD geeni mutatsioonid (MLPA) a1176 JAH EI JAH B-DMD MLPA Duchenne ja Beckeri lihasdüstroofia (DMD/BMD) - DMD geeni mutatsioonid (MLPA) Duchenne ja Beckeri lihasdüstroofia (DMD/BMD) - DMD geeni mutatsioonid (MLPA) Tekst 75 JAH 1353 50626-1 DMD gene mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nar Molgen MOLPATH.MUT DMD gene mutation analysis in Blood or Tissue by Molecular genetics method Narrative DMD gene Mut Anal Bld/T 1 Both 1947 PH 31 1. tüüpi müotooniline düstroofia (MD) - DMPK geeni trinukleotiidsed kordused (fragmentanalüüs) a682 JAH EI JAH B-DMPK repeats 1. tüüpi müotooniline düstroofia (DM1) - DMPK geeni trinukleotiidsed kordused (fragmentanalüüs) 1. tüüpi müotooniline düstroofia (DM1) - DMPK geeni trinukleotiidsed kordused (fragmentanalüüs) Tekst 77 JAH 1378 21757-0 DMPK gene.CTG repeats Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRINUC DMPK gene CTG repeats [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method DMPK gene CTG Rpt Bld/T Ql 1 Both 1978 PH 31 2. tüüpi müotooniline düstroofia (DM2) - CNBP geeni fragmentanalüüs a752 JAH EI JAH B-CNBP repeats 2. tüüpi müotooniline düstroofia (DM2) - CNBP geeni fragmentanalüüs 2. tüüpi müotooniline düstroofia (DM2) - CNBP geeni fragmentanalüüs Tekst 78 JAH 3550 40871-6 ZNF9 gene mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nom Molgen MOLPATH.MUT ZNF9 gene mutations found [Identifier] in Blood or Tissue by Molecular genetics method Nominal ZNF9 gene Mut Anal Bld/T 1 Both 23,2291 1629 PH 31 Huntingtoni tõbi (HD) - HTT geeni trinukleotiidsed kordused a444 JAH EI JAH B-HTT repeats Huntingtoni tõbi (HD) - HTT geeni trinukleotiidsed kordused Huntingtoni tõbi (HD) - HTT geeni trinukleotiidsed kordused Tekst 21763-8 79 JAH 1363 21763-8 HD gene.CAG repeats Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRINUC HD gene CAG repeats [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method HD gene CAG Rpt Bld/T Ql 1 Both 1646 PH 31 Frontotemporaalne dementsus (FTD) - C9orf72 geeni heksanukleotiidsed kordused a404 JAH EI JAH B-C9orf72 repeats Frontotemporaalne dementsus (FTD) - C9orf72 geeni heksanukleotiidsed kordused Frontotemporaalne dementsus (FTD) - C9orf72 geeni heksanukleotiidsed kordused Tekst A-3462 81 JAH 3462 81846-8 C9orf72 gene GGGGCC repeat analysis Find Pt Bld/Tiss Doc Molgen MOLPATH.NUCREPEAT C9orf72 gene GGGGCC repeat analysis in Blood or Tissue by Molecular genetics method C9orf72 GGGGCC repeat analysis Bld/T 1 Both 23,2559 1630 PH 31 Friedreichi ataksia (FRDA) - FXN geeni trinukleotiidsed kordused a445 JAH EI JAH B-FXN repeats Friedreichi ataksia (FRDA) - FXN geeni trinukleotiidsed kordused Friedreichi ataksia (FRDA) - FXN geeni trinukleotiidsed kordused Tekst 21762-0 82 JAH 1361 21762-0 FRDA gene.GAA repeats Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRINUC FRDA gene GAA repeats [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method FRDA gene GAA Rpt Bld/T Ql 1 Both 2960 PH 31 Neurofibromatoos - NF1 ja NF2 geenide mutatsioonid (paneeldiagnostika) a1448 JAH EI JAH B-NF1, NF2 NGS Neurofibromatoos - NF1 ja NF2 geenimutatsioonide paneel (NGS) Neurofibromatoos - NF1 ja NF2 geenimutatsioonide paneel (NGS) Tekst 83 JAH 4554 A-4554 2962 PH 31 Neurofibromatoos tüüp 1 - NF1 geeni deletsioonid ja duplikatsioonid (MLPA) a1447 JAH EI JAH B-NF1 MLPA Neurofibromatoos tüüp 1 - NF1 geeni deletsioonid ja duplikatsioonid (MLPA) Neurofibromatoos tüüp 1 - NF1 geeni deletsioonid ja duplikatsioonid (MLPA) Tekst 84 JAH 4276 21718-2 NF1 gene mutations tested for Prid Pt Bld/Tiss Nom Molgen MOLPATH.MUT NF1 gene mutations tested for in Blood or Tissue by Molecular genetics method Nominal NF1 gene Mut Tested Bld/T 1 Observation 18,8498 2961 PH 31 Neurofibromatoos tüüp 2 - NF2 geeni deletsioonid ja duplikatsioonid (MLPA) a1449 JAH EI JAH B-NF2 MLPA Neurofibromatoos tüüp 2 - NF2 geeni deletsioonid ja duplikatsioonid (MLPA) Neurofibromatoos tüüp 2 - NF2 geeni deletsioonid ja duplikatsioonid (MLPA) Tekst 85 JAH 4967 A-4967 2607 PH 31 Tuberoosne skleroos - TSC1 ja TSC2 geenimutatsioonide paneel (NGS) a1087 JAH JAH JAH B-TSC1, TSC2 NGS Tuberoosne skleroos - TSC1 ja TSC2 geenimutatsioonide paneel (NGS) Tuberoosne skleroos - TSC1 ja TSC2 geenimutatsioonide paneel (NGS) Tekst 86 JAH 4555 34650-2 TSC gene targeted mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nar Molgen MOLPATH.MUT TSC gene targeted mutation analysis in Blood or Tissue by Molecular genetics method Narrative TSC gene Mut Anal Bld/T 1 Both 15,318 2606 PH 31 MELAS sündroom - MT-TL1 geeni m.3243A>G mutatsioon (sekveneerimine) a1075 JAH JAH JAH B-MT-TL1 m.3243A>G seq MELAS sündroom - MT-TL1 geeni m.3243A>G mutatsioon (sekveneerimine) MELAS sündroom - MT-TL1 geeni m.3243A>G mutatsioon (sekveneerimine) Tekst 87 JAH 3627 21714-1 MT-TL1 gene.m.3243A>G Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen 1 MOLPATH.MUT MT-TL1 gene m.3243A>G [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method MT-TL1 m.3243A>G Bld/T Ql 1 Both 8,2751 2258 PH 31 Mitokondriaalsed haigused - mitokondri kogu genoomi uuring (sekveneerimine) a954 JAH JAH JAH B-Mitoconder seq Mitokondriaalsed haigused - mitokondri kogu genoomi uuring (sekveneerimine) Mitokondriaalsed haigused - MT-ND1, MT-ND2, MT-ND3, MT-ND4, MI-ND4L, MT-NDS, MT-ND6, MT-CYB, MT-CO1, MT-CO2, MT-CO3, MT-ATP6, MT-ATP8, MT-RNRI, MT-RNR2, MT-TT, MT-TP, MT-TE, MT-TL2, MT-TS2, MT-TH, MT-TR, MT-TG, MT-TK, MT-TD, MT-TS1, MT-TC, MT-TY, MT-TN, MT-TW, MT-TM, MT-TI, MT-TQ, MT-TL1 ,MT-TF, MT-TV, MT-TA geenid (sekveneerimine) Tekst 88 JAH 3623 34675-9 Mitochondria DNA mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nar Molgen MOLPATH.MUT Mitochondria Genes mutation analysis in Blood or Tissue by Molecular genetics method Narrative mtDNA Mut Anal Bld/T 1 Both 8,2751 2682 PH 31 Mitokondriaalsed haigused - mtDNA deletsioonid, duplikatsioonid ja põhimutatsioonid (MLPA) a1132 JAH JAH JAH B-mtDNA MLPA Mitokondriaalsed haigused - mtDNA deletsioonid, duplikatsioonid ja 6 põhimutatsiooni (MLPA) Mitokondriaalsed haigused - mtDNA deletsioonid, duplikatsioonid ja 6 põhimutatsiooni (MLPA) Tekst 89 JAH 4952 A-4952 1632 PH 31 Spinotserebellaarne ataksia (SCA) - SCA1, SCA2, SCA3 ja CACNAIA geenide trinukleotiidsete korduste paneel a451 JAH JAH JAH B-SCA genes CAG repeats Spinotserebellaarne ataksia (SCA) - ATXN1, ATXN2, ATXN3, ATXN7, ATXN8, ATXN10, ATN1, BEAN1, CACNA1A, FXN, NOP56, PPP2R2B, TBP geenide trinukleotiidsed kordused Spinotserebellaarne ataksia (SCA) - ATXN1, ATXN2, ATXN3, ATXN7, ATXN8, ATXN10, ATN1, BEAN1, CACNA1A, FXN, NOP56, PPP2R2B, TBP geenide trinukleotiidsed kordused Tekst 90 JAH 5582 21769-5 Spinocerebellar ataxia genes.CAG repeats PrThr Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.NUCREPEAT SCA genes CAG repeats [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method SCA genes CAG Rpt Bld/T Ql 1 Both 3043 PH 31 Spinotserebellaarne ataksia (SCA) - SCA1, SCA2, SCA3 ja CACNAIA geenide trinukleotiidsete korduste paneel a1499 JAH JAH JAH B-SCA genes CAG repeats panel Spinotserebellaarne ataksia (SCA) - SCA1, SCA2, SCA3 ja CACNAIA geenide trinukleotiidsete korduste paneel Spinotserebellaarne ataksia (SCA) - SCA1, SCA2, SCA3 ja CACNAIA geenide trinukleotiidsed kordused (paneel) Paneel 91 JAH 3032 L-3032 1631 PH 31 Pärilik motosensoorne neuropaatia (CMT1A) ja kompressioonipareesidega neuropaatia (HNPP) 17p11.2-12 dup. ja del. (MLPA) a381 JAH EI JAH B-17p11.2-17p12 rearrangements MLPA Pärilik motosensoorne neuropaatia (CMT1A) ja kompressioonipareeside eelsoodumusega pärilik neuropaatia (HNPP) - 17p11.2-17p12 piirkonna duplikatsioon ja 17p11.2 piirkonna deletsioon (MLPA) Pärilik motosensoorne neuropaatia (CMT1A) ja kompressioonipareeside eelsoodumusega pärilik neuropaatia (HNPP) - 7p11.2-17p12 piirkonna duplikatsioon ja 17p11.2 piirkonna deletsioon (MLPA) Tekst 21727-3 92 JAH 1381 21727-3 PMP22 gene mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nom Molgen MOLPATH.MUT PMP22 gene mutations found [Identifier] in Blood or Tissue by Molecular genetics method Nominal PMP22 gene Mut Anal Bld/T 1 Both 11,3891 1650 PH 31 Pärilik spastiline parapleegia (HSP) - SPG4 geeni mutatsioonid (sekveneerimine) a467 EI 2021-03-31 EI EI B-SPG4 seq Pärilik spastiline parapleegia (HSP) - SPG4 geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Pärilik spastiline parapleegia (HSP) - SPG4 geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Tekst 34516-5 95 JAH 1400 34516-5 SPAST gene mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nar Molgen MOLPATH.MUT SPAST gene mutations found [Identifier] in Blood or Tissue by Molecular genetics method Narrative SPAST gene Mut Anal Bld/T 1 Both 2834 PH 31 Angioneurootiline sündroom -SERPING1 a79-59 JAH EI JAH B-SERPING1 MLPA Angioneurootiline sündroom - SERPING1 geeni mutatsioonid (MLPA) Angioneurootiline sündroom - SERPING1 geeni mutatsioonid (MLPA) Tekst 96 JAH 5924 75380-6 SERPING1 gene targeted mutation analysis Find Pt Bld/Tiss Doc Molgen MOLPATH.MUT SERPING1 gene targeted mutation analysis in Blood or Tissue by Molecular genetics method SERPING1 Mut Anl Bld/T 1 Both 2589 PH 31 Beetatalasseemia - beetaglobiini geeni (HBB) mutatsioonid (sekveneerimine) a1098 JAH JAH JAH B-HBB seq Beetatalasseemia - beetaglobiini geeni (HBB) mutatsioonid (sekveneerimine) Beetatalasseemia - beetaglobiini geeni (HBB) mutatsioonid (sekveneerimine) Tekst 101 JAH 3610 50996-8 HBB gene mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nar Molgen 5 MOLPATH.MUT HBB gene mutation analysis in Blood or Tissue by Molecular genetics method Narrative HBB gene Mut Anal Bld/T 1 Both 15,3519 2596 PH 31 Pärilik spastiline parapleegia - MT-ATP6 geeni m.9176T>C mutatsioon (sekveneerimine) a1076 JAH JAH JAH B-MT-ATP6 m.9176T>C seq Pärilik spastiline parapleegia - MT-ATP6 geeni m.9176T>C mutatsioon (sekveneerimine) Pärilik spastiline parapleegia - MT-ATP6 geeni m.9176T>C mutatsioon (sekveneerimine) Tekst 103 JAH 3894 21704-2 MT-ATP6 gene mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nom Molgen MOLPATH.MUT MT-ATP6 gene mutations found [Identifier] in Blood or Tissue by Molecular genetics method Nominal MT-ATP6 gene Mut Anal Bld/T 1 Both 12,5971 3004 PH 31 Pigmentretiniiti ja Leberi kongenitaalset amauroosi geenide sekveneerimine a1463 JAH EI JAH B-LCA genes partial seq Leberi tüüpi pärilik amauroos (LCA) - geenimutatsioonide paneel (osaline sekveneerimine) Leberi tüüpi pärilik amauroos (LCA) - AIPL1, CRB1, CRX, GUCY2D, LRAT, TULP1, MERTK, CEP290, RDH12, RPGRIP1, LCA5, RPE65, SPATA7, IQCB, RD3 geenide mutatsioonid (osaline sekveneerimine) Tekst 104 JAH 5575 A-5381 3046 PH 31 Stargardti haigus - ABCA4 geeni mutatsioonid (sekveneerimine) a1504 JAH EI JAH B-ABCA4 seq Stargardti haigus - ABCA4 geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Stargardti haigus - ABCA4 geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Tekst 107 JAH 3601 A-3601 2600 PH 31 Autosoom-retsessiivne pigmentretiniit (ARRP) - RPE65 geeni mutatsioonid (sekveneerimine) a1068 JAH JAH JAH B-RPE65 seq Autosoom-retsessiivne pigmentretiniit (ARRP) - RPE65 geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Autosoom-retsessiivne pigmentretiniit (ARRP) - RPE65 geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Tekst 109 JAH 3587 A-3587 3047 PH 31 X-liiteline pigmentretiniit (XLRP) - RPGR geeni ORF15 regiooni mutatsioonid (sekveneerimine) a1505 JAH EI JAH B-RPGR ORF15 seq X-liiteline pigmentretiniit (XLRP) - RPGR geeni ORF15 regiooni mutatsioonid (sekveneerimine) X-liiteline pigmentretiniit (XLRP) - RPGR geeni ORF15 regiooni mutatsioonid (sekveneerimine) Tekst 111 JAH 3605 77119-6 RPGR gene full mutation analysis Find Pt Bld/Tiss Doc Sequencing MOLPATH.MUT RPGR gene full mutation analysis in Blood or Tissue by Sequencing RPGR Full Mut Anal Bld/T Seq 1 Both 2458 PH 31 X-liiteline võrkkesta kihistumine - RS1 geeni mutatsioonid (sekveneerimine) a567 JAH JAH JAH B-RS1 seq X-liiteline võrkkesta kihistumine - RS1 geeni mutatsioonid (sekveneerimine) X-liiteline võrkkesta kihistumine - RS1 geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Tekst 114 JAH 3606 38914-8 RS1 gene mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nar Molgen MOLPATH.MUT RS1 gene mutation analysis in Blood or Tissue by Molecular genetics method Narrative RS1 gene Mut Anal Bld/T 1 Both 8,2751 2601 PH 31 Vitelliformne makuli düstroofia (VMD) - geenimutatsioonide paneel (sekveneerimine) a1071 JAH JAH JAH B-BEST1 seq Vitelliformne makuli düstroofia (VMD) - BEST1 geeni mutatsioonid (sekveneerimine)  Vitelliformne makuli düstroofia (VMD) - BEST1 geeni mutatsioonid (sekveneerimine)  Tekst 117 JAH 5561 A-5374 2599 PH 31 Ealine makuli düstroofia (AMD) - ARMS2, CFH geeni mutatsioonid (sekveneerimine) a1069 JAH JAH JAH B-ARMS2, CFH seq Ealine makuli düstroofia (AMD) - ARMS2, CFH geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Ealine makuli düstroofia (AMD) - ARMS2, CFH geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Tekst 118 JAH 2789 51779-7 CFH gene mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nom Molgen MOLPATH.MUT CFH gene mutations found [Identifier] in Blood or Tissue by Molecular genetics method Nominal CFH gene Mut Anal Bld/T 1 Both 11,3891 1602 PH 31 Leberi päriliku nägemisnärvi neuropaatia (LHON) - MT-ND4, MT-ND6, MT-ND1 geeni mutatsioonid (RFLP) a400 JAH JAH JAH B-LHON genes RFLP Leberi pärilik nägemisnärvi neuropaatia (LHON) - MT-ND4, MT-ND6, MT-ND1 geenide mutatsioonid (RFLP) Leberi pärilik nägemisnärvi neuropaatia (LHON) - MT-ND4, MT-ND6, MT-ND1 geenide mutatsioonid (RFLP) Tekst L-2790 119 JAH 2790 L-2790 2598 PH 31 Aniriidia - PAX6 geeni mutatsioonid (sekveneerimine) a1067 JAH JAH JAH B-PAX6 seq Aniriidia - PAX6 geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Aniriidia - PAX6 geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Tekst 120 JAH 3583 59064-6 PAX6 gene mutation analysis Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.MUT PAX6 gene mutation analysis [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method PAX6 gene Mut Anal Bld/T Ql 1 Both 8,2751 3044 PH 31 Norrie haigus - NDP geeni mutatsioonid (sekveneerimine)  a1502 JAH EI JAH B-NDP seq Norrie haigus - NDP geeni mutatsioonid (sekveneerimine)  Norrie haigus - NDP geeni mutatsioonid (sekveneerimine)  Tekst 121 JAH 5558 A-5372 3045 PH 31 Papillorenaalne sündroom - PAX2 geeni mutatsioonid (sekveneerimine)  a1503 JAH EI JAH B-PAX2 seq Papillorenaalne sündroom - PAX2 geeni mutatsioonid (sekveneerimine)  Papillorenaalne sündroom - PAX2 geeni mutatsioonid (sekveneerimine)  Tekst 122 JAH 5559 A-5373 3032 PH 31 Smith-Lemli-Opitz sündroom (SLO) - DHCR7 geeni mutatsioonid (sekveneerimine) a1490 JAH EI JAH B-DHCR7 seq Smith-Lemli-Opitz sündroom (SLO) - DHCR7 geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Smith-Lemli-Opitz sündroom (SLO) - DHCR7 geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Tekst 123 JAH 5568 99058-0 DHCR7 gene full mutation analysis Find Pt Bld/Tiss Doc Sequencing MOLPATH.MUT DHCR7 gene full mutation analysis in Blood or Tissue by Sequencing DHCR7 gene Full Mut Anl Bld/T Seq 1 Both 3033 PH 31 Kaasasündinud adrenogenitaalne düsplaasia (CAH) - CYP21A2 geeni mutatsioonid (sekveneerimine) a1492 JAH JAH JAH B-CYP21A2 seq Kaasasündinud adrenogenitaalne düsplaasia (CAH) - CYP21A2 geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Kaasasündinud adrenogenitaalne düsplaasia (CAH) - CYP21A2 geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Tekst 125 JAH 3612 56780-0 CYP21A2 gene mutations tested for Prid Pt Bld/Tiss Nom Molgen 2 MOLPATH.MUT CYP21A2 gene mutations tested for in Blood or Tissue by Molecular genetics method Nominal CYP21A2 gene Mut Tested Bld/T 1 Observation 8,3091 2587 PH 31 Von Hippel-Linadu sündroom (VHL) - VHL geeni mutatsioonid 1.,2. ja 3. eksonis (sekveneerimine) a1096 JAH JAH JAH B-VHL ex1,2,3 seq Von Hippel-Linadu sündroom (VHL) - VHL geeni mutatsioonid 1.,2. ja 3. eksonis (sekveneerimine) Von Hippel-Linadu sündroom (VHL) - VHL geeni mutatsioonid 1.,2. ja 3. eksonis (sekveneerimine) Tekst 126 JAH 2582 34502-5 VHL gene mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nar Molgen MOLPATH.MUT VHL gene mutation analysis in Blood or Tissue by Molecular genetics method Narrative VHL gene Mut Anal Bld/T 1 Both 26,884 2605 PH 31 Statiin-seoseline müopaatia - SLCO1B1 geeni c.521T>C mutatsioon (sekveneerimine) a1073 JAH JAH JAH B-SLCO1B1 c.521T>C seq Statiin-seoseline müopaatia - SLCO1B1 geeni c.521T>C mutatsioon (sekveneerimine) Statiin-seoseline müopaatia - SLCO1B1 geeni c.521T>C mutatsioon (sekveneerimine) Tekst 127 JAH 3900 A-3900 2321 PH 31 Gilberti sündroom/irinotekaani toksilisus - UGT1A1 geeni c.-41 -40dupTA (UGT1A1*28) mutatsioon (sekveneerimine) a1028 JAH JAH JAH B-UGT1A1*28 seq Gilberti sündroom - UGT1A1 geeni c.-41 -40dupTA (UGT1A1*28) mutatsioon (sekveneerimine) Gilberti sündroom - UGT1A1 geeni c.-41 -40dupTA (UGT1A1*28) mutatsioon (sekveneerimine) Tekst 133 JAH 4277 72508-5 UGT1A1 gene.c.A(TA)7TAA(*28) Pr Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.MUT UGT1A1 gene c.A(TA)7TAA(*28) [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method UGT1A1*28 Bld/T Ql 1 Both 22,4034 3005 PH 31 CSTB geeni fragmentanalüüs a1458 JAH EI JAH B-CSTB repeats Progresseeruv müokloonus epilepsia - tandemkordused CSTB geeni regulatoorses alas Progresseeruv müokloonus epilepsia - tandemkordused CSTB geeni regulatoorses alas Tekst 135 JAH 6528 34698-1 CSTB gene targeted mutation analysis Find Pt Bld/Tiss Doc Molgen MOLPATH.MUT CSTB gene targeted mutation analysis in Blood or Tissue by Molecular genetics method CSTB gene Mut Anl Bld/T 1 Both 2440 PH 31 Y kromosoomi deletsioonide (AZF) paneel a521 JAH JAH JAH B-Y del panel Y kromosoomi deletsioonide paneel Y kromosoomi deletsioonid veres (paneel) Paneel 136 JAH 2235 35456-3 Y chromosome deletion Prid Pt Bld/Tiss Nom MOLPATH.DEL Y chromosome deletion [Identifier] in Blood or Tissue Nominal Y Chrom Del Bld/T 1 Both 33,0395 2441 PH 31 Y kromosoomi deletsioonide paneel a521 AZFa del a518 JAH EI JAH B-AZFa del AZFa del Deletsioon Y kromosoomi AZFa piirkonnas Tekst 137 JAH 2236 71359-4 Y chromosome AZFa region deletion Prid Pt Bld/Tiss Nar Molgen MOLPATH.DEL Y chromosome AZFa region deletion [Identifier] in Blood or Tissue by Molecular genetics method Narrative Y chr AZFa region Del Bld/T 1 Both 29,4946 2442 PH 31 Y kromosoomi deletsioonide paneel a521 AZFb del a519 JAH EI JAH B-AZFb del AZFb del Deletsioon Y kromosoomi AZFb piirkonnas Tekst 138 JAH 2237 71360-2 Y chromosome AZFb region deletion Prid Pt Bld/Tiss Nar Molgen MOLPATH.DEL Y chromosome AZFb region deletion [Identifier] in Blood or Tissue by Molecular genetics method Narrative Y chr AZFb region Del Bld/T 1 Both 29,4946 2443 PH 31 Y kromosoomi deletsioonide paneel a521 AZFc del a520 JAH EI JAH B-AZFc del AZFc del Deletsioon Y kromosoomi AZFc piirkonnas Tekst 139 JAH 2238 71361-0 Y chromosome AZFc region deletion Prid Pt Bld/Tiss Nar Molgen MOLPATH.DEL Y chromosome AZFc region deletion [Identifier] in Blood or Tissue by Molecular genetics method Narrative Y chr AZFc region Del Bld/T 1 Both 29,4946 2448 PH 31 Klinefelteri sündroom - X-disoomia meestel a522 JAH JAH JAH B-MFI XXY Klinefelteri sündroom - X-disoomia meestel Klinefelteri sündroom - 47 XXY ehk X-disoomia meestel Tekst 140 JAH 3616 A-3616 2594 PH 31 Pärilik rinna- ja munasarjavähk - BRCA1, BRCA2, CHEK2 geeni eksonite deletsioonid ja duplikatsioonid (MLPA) a1668 JAH EI JAH B-xxx MLPA Eksonite deletsioonid ja duplikatsioonid valitud geenis (MLPA) Eksonite deletsioonid ja duplikatsioonid valitud geenis (MLPA) Tekst 144 JAH 4541 A-4541 1982 PH 31 Perekonnas kirjeldatud mutatsioonide paneel lähisugulasel a764-1 JAH JAH JAH B-xxx mut panel Perekonnas kirjeldatud mutatsioonide paneel lähisugulasel Perekonnas kirjeldatud mutatsioonid lähisugulasel (paneel) Paneel 145 JAH 2770 L-2770 2197 PH 31 Perekonnas kirjeldatud mutatsioonid lähisugulasel a764 JAH EI JAH B-xxx mut Perekonnas kirjeldatud mutatsioonid lähisugulasel Perekonnas kirjeldatud mutatsioonid lähisugulasel Tekst 146 JAH 2504 A-2504 2593 PH 31 Perekonnas kirjeldatud mutatsioonid lähisugulasel a211-4 JAH JAH JAH B-xxx mut Perekonnas kirjeldatud mutatsioonid lähisugulasel Perekonnas kirjeldatud mutatsioonid lähisugulasel Tekst 146 JAH 2504 A-2504 1627 PH 31 Eksoomi sekveneerimine veres a45-184 JAH JAH JAH B-Exome seq NGS Eksoomi sekveneerimine (NGS) Eksoomi sekveneerimine veres (NGS) Tekst A-3295 147 JAH 3295 86205-2 Whole exome sequence analysis Find Pt Bld/Tiss Doc Molgen MOLPATH Whole exome sequence analysis in Blood or Tissue by Molecular genetics method Whole exome seq analysis Bld/T 1 Both 26,152 3135 PH 31 Pärilik rinna- ja munasarjavähk - kompleksanalüüs 14 geeni sekveneerimisega a1667 JAH EI JAH B-Genes seq (all exons) NGS Geenipaneeli sekveneerimine (kõik kodeerivad eksonid, NGS) Geenipaneeli sekveneerimine (kõik kodeerivad eksonid, NGS) Tekst " " 149 JAH 5454 A-5338 1977 PH 31 Geenipaneeli sekveneerimine (4800 geeni, NGS) a751 EI EI EI B-Genes seq (4800) NGS Geenipaneeli sekveneerimine (4800 geeni, NGS) Geenipaneeli sekveneerimine (4800 geeni, NGS) Tekst 151 JAH 3573 A-3573 2591 PH 31 Kompleksanalüüs geenide sekveneerimisega a211-1 JAH JAH JAH B-Genes seq (4800) NGS Geenipaneeli sekveneerimine (4800 geeni, NGS) Geenipaneeli sekveneerimine (4800 geeni, NGS) Tekst 151 JAH 3573 A-3573 2592 PH 31 Kompleksanalüüs valitud regioonide sekveneerimisega a211-2 JAH JAH JAH B-Genes seq (4800) NGS Geenipaneeli sekveneerimine (4800 geeni, NGS) Geenipaneeli sekveneerimine (4800 geeni, NGS) Tekst 151 JAH 3573 A-3573 2595 PH 31 Geenide analüüs a211-5 JAH JAH JAH B-Genes seq (4800) NGS Geenipaneeli sekveneerimine (4800 geeni, NGS) Geenipaneeli sekveneerimine (4800 geeni, NGS) Tekst 151 JAH 3573 A-3573 2696 PH 31 Mutatsioonianalüüs a211 EI EI JAH B-Genes seq (4800) NGS Geenipaneeli sekveneerimine (4800 geeni, NGS) Geenipaneeli sekveneerimine (4800 geeni, NGS) Tekst 151 JAH 3573 A-3573 2584 PH 31 Geenipaneeli sekveneerimine 4800 geeni, NGS (täiendav andmeanalüüs) a952 JAH JAH JAH B-Genes seq (4800) reanalysis Geenipaneeli sekveneerimine (4800 geeni, NGS, täiendav andmeanalüüs) Geenipaneeli sekveneerimine (4800 geeni, NGS, täiendav andmeanalüüs) Tekst 152 JAH 3854 A-3854 2254 PH 31 Geenipaneeli sekveneerimine (6700 geeni, NGS) a400-1129 JAH JAH JAH B-Genes seq (6700) NGS Geenipaneeli sekveneerimine (6700 geeni, NGS) Geenipaneeli sekveneerimine (6700 geeni, NGS) Tekst 153 JAH 5034 A-5034 2117 PH 31 Tõlgendus a400-1000 JAH EI JAH Pt-Interpretation Tõlgendus Tulemuse tõlgendus Tekst 158 JAH 3501 56850-1 Interpretation and review of laboratory results Imp Pt ^Patient Nom 1 ED Interpretation and review of laboratory results Imp & review of lab results 2 7,778 3088 FG 32 Antidepressandid PGx - CYP2D6 ja CYP2C19 geeniproduktide metaboolne aktiivsus a1605 JAH JAH JAH B-Pharmacogenetic AD profile Farmakogeneetiline profiil (antidepressandid) Farmakogeneetiline profiil (antidepressandid, paneel) Paneel " " 1 EI/Paneel 6099 L-5451 2829 FG 32 CYP2C9 geeni c.430C>T ja c.1075A>C mutatsioonid a1288 JAH JAH JAH B-CYP2C9 genotype CYP2C9 genotüüp CYP2C9 genotüüp Tekst 8 JAH 5842 46724-1 CYP2C9 gene targeted mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nom Molgen MOLPATH.PHARMG CYP2C9 gene mutations found [Identifier] in Blood or Tissue by Molecular genetics method Nominal CYP2C9 gene Mut Anl Bld/T 1 Both 2958 FG 32 Fluoropürimidiinide toksilisus - DPYD metaboolne aktiivsus (LAMP) a400-1201 JAH JAH JAH B-DPYD met act DPYD metaboolne aktiivsus DPYD metaboolne aktiivsus genotüübi alusel FGMA 11 JAH 6059 79719-1 DPYD gene product metabolic activity interpretation Imp Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.PHARMG DPYD gene product metabolic activity interpretation in Blood or Tissue Qualitative by Molecular genetics method DPYD gene prod met act imp Bld/T-Imp 1 Observation 3073 FG 32 DPYD genotüüp a400-1217 JAH EI JAH B-DPYD genotype DPYD genotüüp DPYD genotüüp Tekst " " 12 JAH 2584 93199-8 DPYD gene targeted mutation analysis Find Pt Bld/Tiss Doc Molgen MOLPATH.PHARMG DPYD gene targeted mutation analysis in Blood or Tissue by Molecular genetics method DPYD gene Mut Anl Bld/T 1 Both 27,8779 2937 FG 32 Irinotekaani toksilisus - UGT1A1 metaboolne aktiivsus a1368 JAH EI JAH B-UGT1A1 met act UGT1A1 metaboolne aktiivsus UGT1A1 metaboolne aktiivsus genotüübi alusel FGMA 20 JAH 6063 79718-3 UGT1A1 gene product metabolic activity interpretation Imp Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.PHARMG UGT1A1 gene product metabolic activity interpretation in Blood or Tissue Qualitative by Molecular genetics method UGT1A1 gene prod met act imp Bld/T-Imp 1 Observation 516 FG 32 Rs12979860 a358 EI EI EI B-IFNL3 genotype IFNL3 genotüüp IFNL3 genotüüp Tekst Rotor-Gene 60279-7 25 JAH 3862 60279-7 IL28B gene associated variant rs12979860 Pr Pt Bld Ord Molgen 6 MOLPATH.MUT IL28B gene associated variant rs12979860 [Presence] in Blood by Molecular genetics method IL28B rs12979860 Bld Ql 1 Both 32,5282 1979 FG 32 Interleukiin 28B geenivariant rs12979860 a753 EI 2021-05-05 EI EI B-IFNL3 genotype IFNL3 genotüüp IFNL3 genotüüp Tekst 25 JAH 3862 60279-7 IL28B gene associated variant rs12979860 Pr Pt Bld Ord Molgen 6 MOLPATH.MUT IL28B gene associated variant rs12979860 [Presence] in Blood by Molecular genetics method IL28B rs12979860 Bld Ql 1 Both 32,5282 3062 FG 32 HLA-B*57:01 DNA a1532 JAH EI JAH B-HLA-B*57:01 DNA HLA-B*57:01 DNA HLA-B*57:01 alleel N/P 26 JAH 1127 50956-2 HLA-B*5701 ACnc Pt Bld Ord HLA HLA-B*5701 [Presence] HLA-B*5701 Ql 1 Both 1023 SV 33 Sünnieelne kromosoomihaiguste sõeluuring I trimestril seerumis a236 JAH JAH EI Pt-Grav I trim Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang I trimestril Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang I trimestril Paneel 49086-2 1 JAH 2954 49086-2 First trimester maternal screen with nuchal translucency panel - Pt ^Patient - PANEL.CHEM First trimester maternal screen with nuchal translucency panel 1st trimester scn+NT Pnl Patient 1 Order 33,8721 1024 SV 33 Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang I trimestril a236 Rasedusega seotud plasma proteiin A seerumis a2030 JAH JAH EI S,P-PAPP-A PAPP-A Rasedusega seotud plasma proteiin A seerumis/plasmas QN U/L U/L 32046-5 3 JAH 395 32046-5 Pregnancy associated plasma protein A ACnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Pregnancy associated plasma protein A [Units/volume] in Serum or Plasma PAPP-A SerPl-aCnc 1 Both 1025 SV 33 Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang I trimestril a236 Koorioni gonadotropiini vaba beetaalaühik seerumis a98 JAH JAH EI S,P-fb-hCG fb-hCG Koorioni gonadotropiini vaba beetaalaühik seerumis/plasmas QN U/L U/L 19180-9 5 JAH 396 19180-9 Choriogonadotropin.beta subunit.free ACnc Pt Ser/Plas Qn [IU]/L IU/L CHEM Choriogonadotropin.beta subunit free [Units/volume] in Serum or Plasma B-HCG Free SerPl-aCnc 1 Both 1983 SV 33 Platsentaarne kasvufaktor seerumis a747 JAH JAH EI S,P-PlGF Platsentaarne kasvufaktor Platsentaarne kasvufaktor seerumis/plasmas QN ng/L ng/L Kryptor 7 JAH 3886 74755-0 Placental growth factor MCnc Pt Ser Qn pg/mL pg/mL CHEM Placental growth factor [Mass/volume] in Serum PIGF Ser-mCnc 1 Both 14,9128 1984 SV 33 FMS-sarnase türosiini kinaas-1 lahustuvad retseptorid seerumis a762 JAH JAH EI S,P-sFlt-1 sFlt-1 FMS-sarnase türosiini kinaas-1 lahustuvad retseptorid seerumis/plasmas QN ng/L ng/L Kryptor 8 JAH 5055 74756-8 Soluble fms-like tyrosine kinase-1 MCnc Pt Ser Qn pg/mL pg/mL CHEM Soluble fms-like tyrosine kinase-1 [Mass/volume] in Serum sFlt-1 Ser-mCnc 1 Both 9,3141 1985 SV 33 sFlt ja PlGF suhe seerumis a763 JAH JAH EI S,P-sFlt-1/S,P-PlGF sFlt-1/PlGF FMS-sarnase türosiini kinaas-1 lahustuvate retseptorite ja platsentaarse kasvufaktori suhe seerumis/plasmas QN 9 JAH 5056 74757-6 Soluble fms-like tyrosine kinase-1/placental growth factor Ratio Pt Ser Qn % % CHEM Soluble fms-like tyrosine kinase-1/placental growth factor [Ratio] in Serum sFlt-1/PIGF d Ser-Rto 1 Observation 9,3473 1026 SV 33 Sünnieelne kromosoomihaiguste ja kaasasündinud arenguhäire riskihinnang II trimestril seerumis a300-11 EI 2020-08-31 EI EI Pt-Grav II trim Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang II trimestril Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang II trimestril Paneel 49085-4 10 JAH 2955 49085-4 First & Second trimester integrated maternal screen panel - Pt ^Patient - PANEL.CHEM First and Second trimester integrated maternal screen panel Integrated scn Pnl Patient 1 Order 26,4078 1031 SV 33 GRAV2 a145 EI EI EI Pt-Grav II trim Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang II trimestril Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang II trimestril Paneel 35086-8 10 JAH 2955 49085-4 First & Second trimester integrated maternal screen panel - Pt ^Patient - PANEL.CHEM First and Second trimester integrated maternal screen panel Integrated scn Pnl Patient 1 Order 26,4078 1034 SV 33 Alfafetoproteiin seerumis a150 EI EI EI S,P-AFP grav AFP grav Alfafetoproteiin rasedatel seerumis/plasmas QN kU/L 19176-7 11 JAH 3291 19176-7 Alpha-1-Fetoprotein ACnc Pt Ser/Plas Qn [IU]/mL U/mL CHEM Alpha-1-Fetoprotein [Units/volume] in Serum or Plasma AFP SerPl-aCnc 1 Both 9,8509 2110 SV 33 AFP MoM a766 EI 2021-04-27 EI EI AFP MoM AFP MoM Alfafetoproteiini MoM Tekst 12 JAH 2958 20450-3 Alpha-1-Fetoprotein MoM Pt Ser/Plas Qn {MoM} M.O.M. 1109 CHEM Alpha-1-Fetoprotein [Multiple of the median] in Serum or Plasma AFP MoM SerPl 1 Observation 25,509 1032 SV 33 HCG a146 EI EI EI S,P-hCG grav hCG grav Koorioni gonadotropiin rasedatel seerumis/plasmas QN U/L 30243-0 13 JAH 2952 30243-0 Choriogonadotropin.intact ACnc Pt Ser/Plas Qn m[IU]/mL mU/mL; units/mL CHEM Choriogonadotropin.intact [Units/volume] in Serum or Plasma HGC Intact SerPl-aCnc 1 Both 6,7231 2111 SV 33 hCG MoM a769 EI 2021-04-27 EI EI hCG MoM hCG MoM Koorioni gonadotropiini MoM Tekst 14 JAH 2959 20465-1 Choriogonadotropin MoM Pt Ser/Plas Qn {MoM} M.O.M. 1178 CHEM Choriogonadotropin [Multiple of the median] in Serum or Plasma HCG MoM SerPl 1 Observation 24,6762 1033 SV 33 Östriool (mittekonjugeeritud) seerumis a149 EI EI EI S-E3 unconj E3 mittekonjugeeritud Östriool (mittekonjugeeritud) seerumis QN ug/L 2250-9 15 JAH 400 2250-9 Estriol.unconjugated MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL 0,01% CHEM Estriol.unconjugated [Mass/volume] in Serum or Plasma u Estriol SerPl-mCnc 1 Both 2112 SV 33 E3 unconj MoM a770 EI 2021-04-27 EI EI E3 unconj MoM E3 unconj MoM Östriooli (mittekonjugeeritud) MoM Tekst 16 JAH 2960 20466-9 Estriol.unconjugated MoM Pt Ser/Plas Qn {MoM} M.O.M. 1179 CHEM Estriol (E3).unconjugated [Multiple of the median] in Serum or Plasma u Estriol MoM SerPl 1 Observation 25,5709 2113 SV 33 NT MoM a300-14 EI 2021-04-27 EI EI NT MoM NT MoM Loote kuklavoldi paksuse MoM Tekst 17 JAH 2961 49035-9 Thickness MoM Pt Nuchal fold^fetus Qn US.measured M.O.M. OB.US Fetal Nuchal fold [Multiple of the median] Thickness US Fet Nuchal fold MoM Thickness US.meas 2 Observation 23,6315 1028 SV 33 Risk Tr. 21 suhtes NT'ta a300-2 EI 2021-04-27 EI EI Risk Tris21 Risk trisoomia 21. suhtes Risk trisoomia 21. suhtes Tekst 49090-4 18 JAH 2962 49090-4 Trisomy 21 risk based on maternal age Find Pt ^Fetus Qn {risk} 630 CHEM Trisomy 21 risk based on maternal age in Fetus Ts 21risk-age Fetus 1 Observation 29,2778 2114 SV 33 Vanuse risk trisoomia 21. suhtes a300-3 EI 2021-04-27 EI EI Age risk Tris21 Vanuse risk trisoomia 21. suhtes Vanuse risk trisoomia 21. suhtes Tekst 19 JAH 2967 47222-5 Trisomy 21 risk based on maternal age + Alpha-1-Fetoprotein + Choriogonadotropin + Estriol.unconjugated Find Pt ^Fetus Qn CHEM Trisomy 21 risk based on maternal age+Alpha-1-Fetoprotein+Choriogonadotropin+Estriol.unconjugated in Fetus Ts 21risk-age+AFP+HCG+uE3 Fetus 1 Observation 36,7225 1027 SV 33 Integreeritud risk Tr. 21 suhtes a300-1 EI 2021-04-27 EI EI Combined risk Tris21 Kombineeritud risk trisoomia 21. suhtes Kombineeritud risk trisoomia 21. suhtes Tekst 47222-5 20 JAH 2963 49030-0 Trisomy 21 risk based on maternal age + Pregnancy associated plasma protein A + Choriogonadotropin + Nuchal translucency Find Pt ^Fetus Qn CHEM Trisomy 21 risk based on maternal age+Pregnancy associated plasma protein A+Choriogonadotropin+Nuchal translucency in Fetus Ts 21 risk-age+PAPPA+HCG+NT Fetus 1 Observation 36,7225 1029 SV 33 Risk Tr. 18 suhtes a300-4 EI 2021-04-27 EI EI Risk Tris18 Risk trisoomia 18. suhtes Risk trisoomia 18. suhtes Tekst 47223-3 21 JAH 2964 47223-3 Trisomy 18 risk based on maternal age Find Pt ^Fetus Qn {risk} 700 CHEM Trisomy 18 risk based on maternal age in Fetus Ts 18 risk-Age Fetus 1 Observation 30,7617 2115 SV 33 Kombineeritud risk trisoomia 18. suhtes a300-13 EI 2021-04-27 EI EI Combined risk Tris18 Kombineeritud risk trisoomia 18. suhtes Kombineeritud risk trisoomia 18. suhtes Tekst 22 JAH 2965 88004-7 Trisomy 18 risk based on maternal age + Pregnancy associated plasma protein A + Choriogonadotropin + Nuchal translucency Likelihood Pt ^Fetus Qn {risk} risk CHEM Trisomy 18 risk based on maternal age + Pregnancy associated plasma protein A + Choriogonadotropin + Nuchal translucency [Likelihood] in Fetus Ts 18 risk-age+PAPPA+HCG+NT Fetus 1 Both 9,3141 1030 SV 33 Risk NTD suhtes a300-9 EI 2021-04-27 EI EI Risk NTD Risk neuraaltoru defektide suhtes Risk neuraaltoru defektide suhtes Tekst 49091-2 23 JAH 2966 49091-2 Neural tube defect risk based on maternal age Find Pt ^Fetus Qn CHEM Neural tube defect risk based on maternal age in Fetus Neural tube defect risk-age Fetus 1 Observation 33,3923 2249 SV 33 Vastsündinute skriining a400-600 JAH JAH JAH BS-Newborn screen panel Vastsündinute sõeluuringu paneel vereplekist Vastsündinute sõeluuring vereplekist (paneel) Paneel 24 JAH 5311 L-5311 2781 SV 33 Loote kromosoomide sõeluuring ema verest: NIPTIFY paneel a1183 JAH JAH JAH B-NIPT panel Loote kromosoomide sõeluuring ema verest: NIPT paneel Loote kromosoomide sõeluuring ema verest: NIPT - loote sagedasemate trisoomiate (Downi, Edwardsi ja Patau sündroomid) hindamine ema verest (paneel) Paneel 25 JAH 5344 77018-0 Noninvasive prenatal fetal 13 & 18 & 21 aneuploidy panel - Pt Plas.cfDNA - Sequencing PANEL.MOLPATH Noninvasive prenatal fetal 13 and 18 and 21 aneuploidy panel - Plasma cell-free DNA by Sequencing Noninv fet 13+18+21 aneu pnl cfDNA seq 1 Order 2782 SV 33 Loote kromosoomide sõeluuring ema verest: Panorama paneel (NIPT) a1195 JAH JAH JAH B-Panorama panel NIPT Loote kromosoomide sõeluuring ema verest: Panorama paneel (NIPT) Loote kromosoomide sõeluuring ema verest: Panorama - loote sagedasemate trisoomiate (Downi, Edwardsi ja Patau sündroomid), X monosoomia, triploidsus, 22q11.2 ja 1p36 deletsioonid, Angelmani, Cri-di-Chat, Prader-Willi sündroomid (paneel, NIPT) Paneel 26 JAH 5345 75547-0 Noninvasive prenatal fetal aneuploidy and microdeletion panel - Pt WBC.DNA+Plas.cfDNA - Dosage of chromosome specific cf DNA PANEL.MOLPATH Noninvasive prenatal fetal aneuploidy and microdeletion panel based on Plasma cell-free+WBC DNA by Dosage of chromosome-specific circulating cell free (ccf) DNA NIP aneu microdel pnl WBC.DNA+cfDNA 1 Order 2799 SV 33 Loote DNA fraktsioon a1205 JAH EI JAH B-fDNA fraction Loote DNA fraktsioon Loote DNA fraktsioon QN % % 27 EI 5357 75605-6 Cell-free DNA.fetal/Cell-free DNA.total SFr Pt Plas.cfDNA Qn Dosage of chromosome specific cf DNA % % MOLPATH Cell-free DNA.fetal/Cell-free DNA.total in Plasma cell-free DNA by Dosage of chromosome-specific cfDNA cfDNA.fet/cfDNA.total SFr Fetus 1 Both 2783 SV 33 Loote kromosoomide sõeluuring ema verest: NIPT paneel; Loote kromosoomide sõeluuring ema verest: Panorama paneel (NIPT) a1183; a1195 Loote sugu (NIPT) a1184 JAH EI JAH B-Fetal sex NIPT Loote sugu (NIPT) Loote sugu (NIPT) Tekst 28 JAH 5358 75604-9 Sex Find Pt WBC.DNA+Plas.cfDNA Nom Dosage of chromosome specific cf DNA MOLPATH Fetal sex in Cell-free+Maternal WBC DNA by Dosage of chromosome specific circulating cell free (ccf) DNA Fet sex cfDNA+DNA.Mat 1 Both 2784 SV 33 Loote kromosoomide sõeluuring ema verest: NIPT paneel; Loote kromosoomide sõeluuring ema verest: Panorama paneel (NIPT) a1183; a1195 Risk trisoomia 21. suhtes (NIPT) a1185 JAH EI JAH Risk Tris21 NIPT Risk trisoomia 21. suhtes (NIPT) Risk trisoomia 21. suhtes (NIPT) Tekst 29 JAH 5346 77014-9 Trisomy 21 risk Imp Pt Plas.cfDNA Ord Sequencing MOLPATH.TRISOMY Trisomy 21 risk [Interpretation] in Plasma cell-free DNA Qualitative by Sequencing Ts 21 risk Plas.cfDNA Seq-Imp 1 Observation 2785 SV 33 Loote kromosoomide sõeluuring ema verest: NIPT paneel; Loote kromosoomide sõeluuring ema verest: Panorama paneel (NIPT) a1183; a1195 Risk trisoomia 18. suhtes (NIPT) a1186 JAH EI JAH Risk Tris18 NIPT Risk trisoomia 18. suhtes (NIPT) Risk trisoomia 18. suhtes (NIPT) Tekst 30 JAH 5347 77015-6 Trisomy 18 risk Imp Pt Plas.cfDNA Ord Sequencing MOLPATH.TRISOMY Trisomy 18 risk [Interpretation] in Plasma cell-free DNA Qualitative by Sequencing Ts 18 risk Plas.cfDNA Seq-Imp 1 Observation 2786 SV 33 Loote kromosoomide sõeluuring ema verest: NIPT paneel; Loote kromosoomide sõeluuring ema verest: Panorama paneel (NIPT) a1183; a1195 Risk trisoomia 13. suhtes (NIPT) a1187 JAH EI JAH Risk Tris13 NIPT Risk trisoomia 13. suhtes (NIPT) Risk trisoomia 13. suhtes (NIPT) Tekst 31 JAH 5348 73824-5 Trisomy 13 risk Imp Pt Plas.cfDNA Ord Dosage of chromosome specific cf DNA MOLPATH.TRISOMY Fetal Trisomy 13 risk [Interpretation] based on Plasma cell-free DNA by Dosage of chromosome-specific cfDNA Qualitative Fet Ts 13 risk Plas.cfDNA Ql 1 Both 2787 SV 33 Loote kromosoomide sõeluuring ema verest: NIPT paneel; Loote kromosoomide sõeluuring ema verest: Panorama paneel (NIPT) a1183; a1195 Risk monosoomia X suhtes (NIPT) a1188 JAH EI JAH Risk monosX NIPT Risk monosoomia X suhtes (NIPT) Risk monosoomia X suhtes (NIPT) Tekst 32 JAH 5349 88571-5 Monosomy X risk Imp Pt Plas.cfDNA Ord Dosage of chromosome specific cf DNA MOLPATH Fetal Monosomy X risk [Interpretation] based on Plasma cell-free DNA by Dosage of chromosome-specific cfDNA Qualitative Fet Ms X risk Plas.cfDNA Ql 1 Observation 2788 SV 33 Loote kromosoomide sõeluuring ema verest: Panorama paneel (NIPT) a1195 Risk triploidsuse suhtes (NIPT) a1189 JAH EI JAH Risk triploidy NIPT Risk triploidsuse suhtes (NIPT) Risk triploidsuse suhtes (NIPT) Tekst 33 JAH 5350 75572-8 Triploidy risk Imp Pt WBC.DNA+Plas.cfDNA Ord Dosage of chromosome specific cf DNA MOLPATH.TRISOMY Fetal Triploidy risk [Interpretation] based on Plasma cell-free+WBC DNA by Dosage of chromosome-specific cfDNA Qualitative Fet Trip risk WBC.DNA+cfDNA Ql 1 Both 2789 SV 33 Loote kromosoomide sõeluuring ema verest: NIPT paneel; Loote kromosoomide sõeluuring ema verest: Panorama paneel (NIPT) a1183; a1195 Risk 22q11.2 deletsiooni suhtes (NIPT) a1190 JAH EI JAH Risk del22q11.2 NIPT Risk 22q11.2 deletsiooni suhtes (NIPT) Risk 22q11.2 deletsiooni suhtes (NIPT) Tekst 34 JAH 5351 88572-3 22q11.2 deletion risk Imp Pt Plas.cfDNA Ord Dosage of chromosome specific cf DNA MOLPATH.DELDUP Fetal 22q11.2 deletion risk [Interpretation] based on Plasma cell-free DNA by Dosage of chromosome-specific cfDNA Qualitative Fet 22q11.2 del risk Plas.cfDNA Ql 1 Observation 2790 SV 33 Loote kromosoomide sõeluuring ema verest: Panorama paneel (NIPT) a1195 Risk 1p36 deletsiooni suhtes (NIPT) a1191 JAH EI JAH Risk del1p36 NIPT Risk 1p36 deletsiooni suhtes (NIPT) Risk 1p36 deletsiooni suhtes (NIPT) Tekst 35 JAH 5353 75602-3 1p36 deletion risk Imp Pt WBC.DNA+Plas.cfDNA Ord Dosage of chromosome specific cf DNA MOLPATH.DEL Fetal 1p36 deletion risk [Interpretation] based on Plasma cell-free+WBC DNA by Dosage of chromosome-specific cfDNA Qualitative Fet 1p36 del risk WBC.DNA+cfDNA Ql 1 Both 2791 SV 33 Loote kromosoomide sõeluuring ema verest: Panorama paneel (NIPT) a1195 Risk Angelmani sündroomi suhtes (NIPT) a1192 JAH EI JAH Risk Angelman NIPT Risk Angelmani sündroomi suhtes (NIPT) Risk Angelmani sündroomi suhtes (NIPT) Tekst 36 JAH 5354 75590-0 Angelman syndrome risk Imp Pt WBC.DNA+Plas.cfDNA Ord Dosage of chromosome specific cf DNA MOLPATH Fetal Angelman syndrome risk [Interpretation] based on Plasma cell-free+WBC DNA by Dosage of chromosome-specific cfDNA Qualitative Fet AS risk WBC.DNA+cfDNA Ql 1 Both 2792 SV 33 Loote kromosoomide sõeluuring ema verest: Panorama paneel (NIPT) a1195 Risk Cri-du-chat sündroomi suhtes (NIPT) a1193 JAH EI JAH Risk Cri-du-chat NIPT Risk Cri-du-chat sündroomi suhtes (NIPT) Risk Cri-du-chat sündroomi suhtes (NIPT) Tekst 37 JAH 5355 75596-7 5p deletion risk Imp Pt WBC.DNA+Plas.cfDNA Ord Dosage of chromosome specific cf DNA MOLPATH.DEL Fetal 5p deletion risk [Interpretation] based on Plasma cell-free+WBC DNA by Dosage of chromosome-specific cfDNA Qualitative Fet 5p del risk WBC.DNA+cfDNA Ql 1 Both 2793 SV 33 Loote kromosoomide sõeluuring ema verest: Panorama paneel (NIPT) a1195 Risk Prader-Willi sündroomi suhtes (NIPT) a1194 JAH EI JAH Risk Prader-Willi NIPT Risk Prader-Willi sündroomi suhtes (NIPT) Risk Prader-Willi sündroomi suhtes (NIPT) Tekst 38 JAH 5356 75584-3 Prader-Willi syndrome risk Imp Pt WBC.DNA+Plas.cfDNA Ord Dosage of chromosome specific cf DNA MOLPATH.DEL Fetal Prader-Willi syndrome risk [Interpretation] based on Plasma cell-free+WBC DNA by Dosage of chromosome-specific cfDNA Qualitative Fet PWS risk WBC.DNA+cfDNA Ql 1 Both 2830 SV 33 Juhuleid a1292 JAH EI EI Pt-NIPT occasional result Juhuleid (NIPT) Juhuleid (NIPT) Tekst 40 JAH 5893 L-5414 2200 SV 33 Vastsündinute sõeluuringu paneel vereplekist a400-600 TSH vereplekist a930 JAH JAH JAH BS-TSH TSH vereplekist Kilpnääret stimuleeriv hormoon vereplekist QN mU/L mU/L 42 JAH/Võrreld 1352 29575-8 Thyrotropin ACnc Pt Bld.dot Qn m[IU]/L mIU/L CHEM Thyrotropin [Units/volume] in Dried blood spot TSH DBS-aCnc 1 Both 2202 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vastündinu vereplekist (sõeluuring, MS/MS) a450-001 JAH JAH JAH BS-Amino acids, Carnitines screen panel MS/MS Aminohapped ja karnitiinid vereplekist (sõeluuring, MS/MS) Aminohapped ja karnitiinid vereplekist (sõeluuring, MS/MS) Paneel 43 JAH 3301 L-3301 1953 SV 33 Fenüülalaniini ja türosiini paneel (tandem MS) a2379 JAH JAH JAH BS-Phe-Tyr panel Fenüülalaniini ja türosiini paneel (MS/MS) Fenüülalaniini ja türosiini paneel vereplekist (MS/MS) Paneel 44 JAH 3498 L-3498 2203 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vereplekist (sõeluuring, MS/MS) a450-001 Alaniin a450-003 JAH EI JAH BS-Ala Alaniin Alaniin vereplekist QN umol/L µmol/L 45 JAH/Võrreld 3302 47551-7 Alanine SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 4 CHEM Alanine [Moles/volume] in Dried blood spot Alanine DBS-sCnc 1 Both 16,1382 2204 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vereplekist (sõeluuring, MS/MS) a450-001 Arginiin a450-004 JAH EI JAH BS-Arg Arginiin Arginiin vereplekist QN umol/L µmol/L 46 JAH/Võrreld 3303 47562-4 Arginine SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 2 CHEM Arginine [Moles/volume] in Dried blood spot Arginine DBS-sCnc 1 Both 10,3356 2205 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vereplekist (sõeluuring, MS/MS) a450-001 Asparagiinhape a450-005 JAH EI JAH BS-Asp Asparagiinhape Asparagiinhape vereplekist QN umol/L µmol/L 47 JAH/Võrreld 3304 47573-1 Aspartate SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 2 CHEM Aspartate [Moles/volume] in Dried blood spot Aspartate DBS-sCnc 1 Both 11,4233 2206 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vereplekist (sõeluuring, MS/MS) a450-001 Tsitrulliin a450-006 JAH EI JAH BS-Cit Tsitrulliin Tsitrulliin vereplekist QN umol/L µmol/L 48 JAH/Võrreld 3305 42892-0 Citrulline SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 2 CHEM Citrulline [Moles/volume] in Dried blood spot Citrulline DBS-sCnc 1 Both 12,8164 2207 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vereplekist (sõeluuring, MS/MS) a450-001 Glutamiinhape a450-007 JAH EI JAH BS-Glu Glutamiinhape Glutamiinhape vereplekist QN umol/L µmol/L 49 JAH/Võrreld 3306 47623-4 Glutamate SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 1 CHEM Glutamate [Moles/volume] in Dried blood spot Glutamate DBS-sCnc 1 Both 11,5078 2208 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vereplekist (sõeluuring, MS/MS) a450-001 Glütsiin a450-008 JAH EI JAH BS-Gly Glütsiin Glütsiin vereplekist QN umol/L µmol/L 50 JAH/Võrreld 3307 47633-3 Glycine SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 2 CHEM Glycine [Moles/volume] in Dried blood spot Glycine DBS-sCnc 1 Both 10,7502 2209 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vereplekist (sõeluuring, MS/MS) a450-001 Leutsiin a450-009 JAH EI JAH BS-Leu Leutsiin Leutsiin vereplekist QN umol/L µmol/L 51 JAH/Võrreld 3308 47679-6 Leucine SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 2 CHEM Leucine [Moles/volume] in Dried blood spot Leucine DBS-sCnc 1 Both 11,0434 2210 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vereplekist (sõeluuring, MS/MS) a450-001 Lüsiin a450-114 JAH EI JAH BS-Lys Lüsiin Lüsiin vereplekist QN umol/L µmol/L 52 JAH/Võrreld 3309 47689-5 Lysine SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L CHEM Lysine [Moles/volume] in Dried blood spot Lysine DBS-sCnc 1 Both 10,9082 2211 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vereplekist (sõeluuring, MS/MS) a450-001 Metioniin a450-010 JAH EI JAH BS-Met Metioniin Metioniin vereplekist QN umol/L µmol/L 53 JAH/Võrreld 3310 47700-0 Methionine SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 2 CHEM Methionine [Moles/volume] in Dried blood spot Methionine DBS-sCnc 1 Both 11,5957 2212 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vereplekist (sõeluuring, MS/MS) a450-001 Ornitiin a450-011 JAH EI JAH BS-Orn Ornitiin Ornitiin vereplekist QN umol/L µmol/L 54 JAH/Võrreld 3311 47714-1 Ornithine SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 2 CHEM Ornithine [Moles/volume] in Dried blood spot Ornithine DBS-sCnc 1 Both 11,2634 1954 SV 33 Fenüülalaniini ja türosiini paneel (MS/MS) a2379 Fenüülalaniin a3099 EI EI JAH BS-Phe Fenüülalaniin Fenüülalaniin vereplekist QN umol/L umol/L 55 JAH/Võrreld 3312 29573-3 Phenylalanine SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L;mcmol/L 5 CHEM Phenylalanine [Moles/volume] in Dried blood spot Phe DBS-sCnc 1 Both 8,0811 2213 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vereplekist (sõeluuring, MS/MS) a450-001 Fenüülalaniin a450-012 JAH EI JAH BS-Phe Fenüülalaniin Fenüülalaniin vereplekist QN umol/L µmol/L 55 JAH/Võrreld 3312 29573-3 Phenylalanine SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L;mcmol/L 5 CHEM Phenylalanine [Moles/volume] in Dried blood spot Phe DBS-sCnc 1 Both 8,0811 2214 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vereplekist (sõeluuring, MS/MS) a450-001 Proliin a450-013 JAH EI JAH BS-Pro Proliin Proliin vereplekist QN umol/L µmol/L 56 JAH/Võrreld 3313 47732-3 Proline SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 1 CHEM Proline [Moles/volume] in Dried blood spot Proline DBS-sCnc 1 Both 10,6606 2215 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vereplekist (sõeluuring, MS/MS) a450-001 Suktsinüülatsetoon a450-014 JAH EI JAH BS-SucA Suktsinüülatsetoon Suktsinüülatsetoon vereplekist QN umol/L µmol/L 57 JAH/Võrreld 3314 53231-7 Succinylacetone SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 1 CHEM Succinylacetone [Moles/volume] in Dried blood spot Succinylacetone DBS-sCnc 1 Both 8,0811 1955 SV 33 Fenüülalaniini ja türosiini paneel (MS/MS) a2379 Türosiin a2309 EI EI JAH BS-Tyr Türosiin Türosiin vereplekist QN umol/L umol/L 58 JAH/Võrreld 3315 35571-9 Tyrosine SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 3 CHEM Tyrosine [Moles/volume] in Dried blood spot Tyrosine DBS-sCnc 1 Both 10,6606 2216 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vereplekist (sõeluuring, MS/MS) a450-001 Türosiin a450-015 JAH EI JAH BS-Tyr Türosiin Türosiin vereplekist QN umol/L µmol/L 58 JAH/Võrreld 3315 35571-9 Tyrosine SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 3 CHEM Tyrosine [Moles/volume] in Dried blood spot Tyrosine DBS-sCnc 1 Both 10,6606 2217 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vereplekist (sõeluuring, MS/MS) a450-001 Valiin a450-016 JAH EI JAH BS-Val Valiin Valiin vereplekist QN umol/L µmol/L 59 JAH/Võrreld 3316 47799-2 Valine SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 2 CHEM Valine [Moles/volume] in Dried blood spot Valine DBS-sCnc 1 Both 12,4605 2218 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vereplekist (sõeluuring, MS/MS) a450-001 C0-karnitiin a450-024 JAH EI JAH BS-C0-carnitine C0-karnitiin Vaba karnitiin vereplekist QN umol/L µmol/L 67 JAH/Võrreld 3324 38481-8 Carnitine.free (C0) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 2 CHEM Carnitine free (C0) [Moles/volume] in Dried blood spot Carnitine Free DBS-sCnc 1 Both 19,069 2219 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vereplekist (sõeluuring, MS/MS) a450-001 C2-karnitiin a450-025 JAH EI JAH BS-C2-carnitine C2-karnitiin Atsetüülkarnitiin vereplekist QN umol/L µmol/L 68 JAH/Võrreld 3325 50157-7 Acetylcarnitine (C2) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 2 CHEM Acetylcarnitine (C2) [Moles/volume] in Dried blood spot Acetylcarn DBS-sCnc 1 Both 14,2966 2220 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vereplekist (sõeluuring, MS/MS) a450-001 C3-karnitiin a450-026 JAH EI JAH BS-C3-carnitine C3-karnitiin Propionüülkarnitiin vereplekist QN umol/L µmol/L 69 JAH/Võrreld 3326 53160-8 Propionylcarnitine (C3) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 2 CHEM Propionylcarnitine (C3) [Moles/volume] in Dried blood spot Propionylcarn DBS-sCnc 1 Both 14,1365 2221 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vereplekist (sõeluuring, MS/MS) a450-001 C3DC-karnitiin a450-027 JAH EI JAH BS-C3DC-carnitine C3DC-karnitiin Hüdroksüoktanoüülkarnitiin vereplekist QN umol/L µmol/L 70 JAH/Võrreld 3327 54462-7 Malonylcarnitine (C3-DC) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 1 CHEM Malonylcarnitine (C3-DC) [Moles/volume] in Dried blood spot Malonylcarn DBS-sCnc 1 Both 12,5436 2222 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vereplekist (sõeluuring, MS/MS) a450-001 C4-karnitiin a450-028 JAH EI JAH BS-C4-carnitine C4-karnitiin Butürüülkarnitiin vereplekist QN umol/L µmol/L 71 JAH/Võrreld 3328 53065-9 Butyrylcarnitine (C4) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 2 CHEM Butyrylcarnitine (C4) [Moles/volume] in Dried blood spot Butyrylcarn DBS-sCnc 1 Both 13,2713 2223 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vereplekist (sõeluuring, MS/MS) a450-001 C4DC-karnitiin a450-029 JAH EI JAH BS-C4DC-carnitine C4DC-karnitiin Metüülmalonüülkarniiin vereplekist QN umol/L µmol/L 72 JAH/Võrreld 3329 45222-7 Methylmalonylcarnitine (C4-DC) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 1 CHEM Methylmalonylcarnitine (C4-DC) [Moles/volume] in Dried blood spot Me-malonylcarn DBS-sCnc 1 Both 12,5436 2224 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vereplekist (sõeluuring, MS/MS) a450-001 C4OH-karnitiin a450-030 JAH EI JAH BS-C4OH-carnitine C4OH-karnitiin Hüdroksübutürüülkarnitiin vereplekist QN umol/L µmol/L 73 JAH/Võrreld 3330 50102-3 3-Hydroxybutyrylcarnitine (C4-OH) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 1 CHEM 3-Hydroxybutyrylcarnitine (C4-OH) [Moles/volume] in Dried blood spot 3OH-Butyrcarn DBS-sCnc 1 Both 12,9508 2225 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vereplekist (sõeluuring, MS/MS) a450-001 C5-karnitiin a450-031 JAH EI JAH BS-C5-carnitine C5-karnitiin Isovalerüülkarnitiin vereplekist QN umol/L µmol/L 74 JAH/Võrreld 3331 45216-9 Isovalerylcarnitine+Methylbutyrylcarnitine (C5) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L CHEM Isovalerylcarnitine+Methylbutyrylcarnitine (C5) [Moles/volume] in Dried blood spot Isovaleryl+MeButyrylcarn DBS-sCnc 1 Both 11,804 2226 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vereplekist (sõeluuring, MS/MS) a450-001 C5:1-karnitiin a450-032 JAH EI JAH BS-C5:1-carnitine C5:1-karnitiin Tiglüülkarnitiin vereplekist QN umol/L µmol/L 75 JAH/Võrreld 3332 53170-7 Tiglylcarnitine (C5:1) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 1 CHEM Tiglylcarnitine (C5:1) [Moles/volume] in Dried blood spot Tiglylcarn DBS-sCnc 1 Both 13,1843 2227 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vereplekist (sõeluuring, MS/MS) a450-001 C5OH-karnitiin a450-033 JAH EI JAH BS-C5OH-carnitine C5OH-karnitiin Hüdroksüisovalerüülkarnitiin vereplekist QN umol/L µmol/L 76 JAH/Võrreld 3333 50106-4 3-Hydroxyisovalerylcarnitine (C5-OH) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 2 CHEM 3-Hydroxyisovalerylcarnitine (C5-OH) [Moles/volume] in Dried blood spot 3OH-Isovalerylcarn DBS-sCnc 1 Both 11,3457 2228 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vereplekist (sõeluuring, MS/MS) a450-001 C5DC-karnitiin a450-039 JAH EI JAH BS-C5DC-carnitine C5DC-karnitiin Glutarüülkarnitiin vereplekist QN umol/L µmol/L 77 JAH/Võrreld 3334 45207-8 Glutarylcarnitine (C5-DC) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 3 CHEM Glutarylcarnitine (C5-DC) [Moles/volume] in Dried blood spot Glutarylcarn DBS-sCnc 1 Both 11,6689 2229 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vereplekist (sõeluuring, MS/MS) a450-001 C6-karnitiin a450-034 JAH EI JAH BS-C6-carnitine C6-karnitiin Heksanoüülkarnitiin vereplekist QN umol/L µmol/L 78 JAH/Võrreld 3335 45211-0 Hexanoylcarnitine (C6) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 2 CHEM Hexanoylcarnitine (C6) [Moles/volume] in Dried blood spot Hexanoylcarn DBS-sCnc 1 Both 12,695 2230 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vereplekist (sõeluuring, MS/MS) a450-001 C8-karnitiin a450-035 JAH EI JAH BS-C8-carnitine C8-karnitiin Oktanoüülkarnitiin vereplekist QN umol/L µmol/L 79 JAH/Võrreld 3336 53175-6 Octanoylcarnitine (C8) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 2 CHEM Octanoylcarnitine (C8) [Moles/volume] in Dried blood spot Octanoylcarn DBS-sCnc 1 Both 12,989 2231 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vereplekist (sõeluuring, MS/MS) a450-001 C8:1-karnitiin a450-036 JAH EI JAH BS-C8:1-carnitine C8:1-karnitiin Oktenoüülkarnitiin vereplekist QN umol/L µmol/L 80 JAH/Võrreld 3337 53174-9 Octenoylcarnitine (C8:1) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 1 CHEM Octenoylcarnitine (C8:1) [Moles/volume] in Dried blood spot Octenoylcarn DBS-sCnc 1 Both 12,989 2232 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vereplekist (sõeluuring, MS/MS) a450-001 C10-karnitiin a450-037 JAH EI JAH BS-C10-carnitine C10-karnitiin Dekanoüülkarnitiin vereplekist QN umol/L µmol/L 81 JAH/Võrreld 3338 45197-1 Decanoylcarnitine (C10) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 2 CHEM Decanoylcarnitine (C10) [Moles/volume] in Dried blood spot Decanoylcarn DBS-sCnc 1 Both 12,7755 2233 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vereplekist (sõeluuring, MS/MS) a450-001 C10:1-karnitiin a450-038 JAH EI JAH BS-C10:1-carnitine C10:1-karnitiin Detsenoüülkarnitiin vereplekist QN umol/L µmol/L 82 JAH/Võrreld 3339 45198-9 Decenoylcarnitine (C10:1) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 1 CHEM Decenoylcarnitine (C10:1) [Moles/volume] in Dried blood spot Decenoylcarn DBS-sCnc 1 Both 12,7755 2234 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vereplekist (sõeluuring, MS/MS) a450-001 C12-karnitiin a450-040 JAH EI JAH BS-C12-carnitine C12-karnitiin Dodekanoüülkarnitiin vereplekist QN umol/L µmol/L 83 JAH/Võrreld 3340 45199-7 Dodecanoylcarnitine (C12) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 2 CHEM Dodecanoylcarnitine (C12) [Moles/volume] in Dried blood spot Dodecanoylcarn DBS-sCnc 1 Both 13,4251 2235 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vereplekist (sõeluuring, MS/MS) a450-001 C14-karnitiin a450-041 JAH EI JAH BS-C14-carnitine C14-karnitiin Tetradekanoüülkarnitiin vereplekist QN umol/L µmol/L 84 JAH/Võrreld 3341 53192-1 Tetradecanoylcarnitine (C14) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 2 CHEM Tetradecanoylcarnitine (C14) [Moles/volume] in Dried blood spot Tdecanoylcarn DBS-sCnc 1 Both 13,0796 2236 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vereplekist (sõeluuring, MS/MS) a450-001 C14:1-karnitiin a450-042 JAH EI JAH BS-C14:1-carnitine C14:1-karnitiin Tetradetsenoüülkarnitiin vereplekist QN umol/L µmol/L 85 JAH/Võrreld 3342 53191-3 Tetradecenoylcarnitine (C14:1) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 1 CHEM Tetradecenoylcarnitine (C14:1) [Moles/volume] in Dried blood spot Tdecenoylcarn DBS-sCnc 1 Both 13,0796 2237 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vereplekist (sõeluuring, MS/MS) a450-001 C14:2-karnitiin a450-043 JAH EI JAH BS-C14:2-carnitine C14:2-karnitiin Tetradekadienoüülkarnitiin vereplekist QN umol/L µmol/L 86 JAH/Võrreld 3343 53190-5 Tetradecadienoylcarnitine (C14:2) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 1 CHEM Tetradecadienoylcarnitine (C14:2) [Moles/volume] in Dried blood spot Tdecadienoylcarn DBS-sCnc 1 Both 13,0796 2238 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vereplekist (sõeluuring, MS/MS) a450-001 C14OH-karnitiin a450-044 JAH EI JAH BS-C14OH-carnitine C14OH-karnitiin Hüdroksütetradekanoüülkarnitiin vereplekist QN umol/L µmol/L 87 JAH/Võrreld 3344 50281-5 3-Hydroxytetradecanoylcarnitine (C14-OH) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 1 CHEM 3-Hydroxytetradecanoylcarnitine (C14-OH) [Moles/volume] in Dried blood spot 3OH-Tdecanoylcarn DBS-sCnc 1 Both 13,464 2239 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vereplekist (sõeluuring, MS/MS) a450-001 C16-karnitiin a450-045 JAH EI JAH BS-C16-carnitine C16-karnitiin Palmitoüülkarnitiin vereplekist QN umol/L µmol/L 88 JAH/Võrreld 3345 53199-6 Palmitoylcarnitine (C16) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 2 CHEM Palmitoylcarnitine (C16) [Moles/volume] in Dried blood spot Palmitoylcarn DBS-sCnc 1 Both 12,5787 2240 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vereplekist (sõeluuring, MS/MS) a450-001 C16:1-karnitiin a450-046 JAH EI JAH BS-C16:1-carnitine C16:1-karnitiin Palmitoleüülkarnitiin vereplekist QN umol/L µmol/L 89 JAH/Võrreld 3346 53198-8 Palmitoleylcarnitine (C16:1) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 1 CHEM Palmitoleylcarnitine (C16:1) [Moles/volume] in Dried blood spot Palmitoleylcarn DBS-sCnc 1 Both 12,5787 2241 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vereplekist (sõeluuring, MS/MS) a450-001 C16:1OH-karnitiin a450-047 JAH EI JAH BS-C16:1OH-carnitine C16:1OH-karnitiin Hüdroksüpalmitoleüülkarnitiin vereplekist QN umol/L µmol/L 90 JAH/Võrreld 3347 50121-3 3-Hydroxypalmitoleylcarnitine (C16:1-OH) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 1 CHEM 3-Hydroxypalmitoleylcarnitine (C16:1-OH) [Moles/volume] in Dried blood spot 3OH-Palmitoleylcarn DBS-sCnc 1 Both 15,3811 2242 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vereplekist (sõeluuring, MS/MS) a450-001 C16OH-karnitiin a450-048 JAH EI JAH BS-C16OH-carnitine C16OH-karnitiin Hüdroksüpalmitoüülkarnitiin vereplekist QN umol/L µmol/L 91 JAH/Võrreld 3348 50125-4 3-Hydroxypalmitoylcarnitine (C16-OH) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 1 CHEM 3-Hydroxypalmitoylcarnitine (C16-OH) [Moles/volume] in Dried blood spot 3OH-Palmitoylcarn DBS-sCnc 1 Both 8,9266 2243 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vereplekist (sõeluuring, MS/MS) a450-001 C18-karnitiin a450-049 JAH EI JAH BS-C18-carnitine C18-karnitiin Stearoüülkarnitiin vereplekist QN umol/L µmol/L 92 JAH/Võrreld 3349 53241-6 Stearoylcarnitine (C18) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 2 CHEM Stearoylcarnitine (C18) [Moles/volume] in Dried blood spot Stearoylcarn DBS-sCnc 1 Both 11,7765 2244 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vereplekist (sõeluuring, MS/MS) a450-001 C18OH-karnitiin a450-050 JAH EI JAH BS-C18OH-carnitine C18OH-karnitiin Hüdroksüstearoüülkarnitiin vereplekist QN umol/L µmol/L 93 JAH/Võrreld 3350 50132-0 3-Hydroxystearoylcarnitine (C18-OH) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 1 CHEM 3-Hydroxystearoylcarnitine (C18-OH) [Moles/volume] in Dried blood spot 3OH-stearoylcarn DBS-sCnc 1 Both 8,3597 2245 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vereplekist (sõeluuring, MS/MS) a450-001 C18:1-karnitiin a450-051 JAH EI JAH BS-C18:1-carnitine C18:1-karnitiin Oleoüülkarnitiin vereplekist QN umol/L µmol/L 94 JAH/Võrreld 3351 53202-8 Oleoylcarnitine (C18:1) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 2 CHEM Oleoylcarnitine (C18:1) [Moles/volume] in Dried blood spot Oleoylcarn DBS-sCnc 1 Both 11,7765 2246 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vereplekist (sõeluuring, MS/MS) a450-001 C18:1OH-karnitiin a450-052 JAH EI JAH BS-C18:1OH-carnitine C18:1OH-karnitiin Hüdroksüoleoüülkarnitiin vereplekist QN umol/L µmol/L 95 JAH/Võrreld 3352 50113-0 3-Hydroxyoleoylcarnitine (C18:1-OH) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 1 CHEM 3-Hydroxyoleoylcarnitine (C18:1-OH) [Moles/volume] in Dried blood spot 3OH-Oleoylcarn DBS-sCnc 1 Both 14,3983 2247 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vereplekist (sõeluuring, MS/MS) a450-001 C18:2OH-karnitiin a450-053 JAH EI JAH BS-C18:2OH-carnitine C18:2OH-karnitiin Hüdroksülinoleüülkarnitiin vereplekist QN umol/L µmol/L 96 JAH/Võrreld 3353 50109-8 3-Hydroxylinoleoylcarnitine (C18:2-OH) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L CHEM 3-Hydroxylinoleoylcarnitine (C18:2-OH) [Moles/volume] in Dried blood spot 3OH-Linoleoylcarn DBS-sCnc 1 Both 14,3983 2201 SV 33 Vastsündinute sõeluuringu paneel vereplekist a400-600 GALT aktiivsus vereplekist a931 JAH JAH JAH BS-GALT activity screen Klassikalise galaktoseemia sõeluuring (Beutleri test) Galaktoos-1-fosfaadi uridüültransferaasi aktiivsus vereplekist (Beutleri test, sõeluuring) Tekst 112 JAH 5259 33288-2 Galactose 1 phosphate uridyl transferase PrThr Pt Bld.dot Ord 3000 CHEM Galactose 1 phosphate uridyl transferase [Presence] in DBS Gal1PUT DBS Ql 1 Both 13,9661 3163 SV 33 Vastsündinute sõeluuringu paneel vereplekist a400-600 SMN1 geeni homosügootne deletsioon vereplekist (spinaalse lihasatroofia (SMA) sõeluuring) a1710 JAH EI JAH BS-SMA screen SMN1 geeni homosügootne deletsioon vereplekist (spinaalse lihasatroofia (SMA) sõeluuring) SMN1 geeni homosügootne deletsioon vereplekist (spinaalse lihasatroofia (SMA) sõeluuring) LLV " " 113 JAH 6972 92004-1 Spinal muscular atrophy Imp Pt Bld.dot Nom MOLPATH Spinal muscular atrophy newborn screen interpretation SMA DBS-Imp 1 Observation 2275 SV 33 Vastsündinute sõeluuringu arveldus a975 JAH JAH JAH BS-Newborn screen billing Vastsündinute sõeluuringu arveldus Vastsündinute sõeluuringu arveldus Tekst 117 JAH 5340 L-5333 726 SP 34 Keha pindala a5220 Patsiendi pikkus a5220-1 JAH EI EI Pt-Body height Pikkus Patsiendi pikkus QN cm cm 1 EI 4389 8302-2 Body height Len Pt ^Patient Qn [in_i] inches; cm 15 BDYHGT.ATOM Body height Body height 2 19,827 727 SP 34 Keha pindala a5220 Patsiendi kaal a5220-2 JAH EI EI Pt-Body weight Kehakaal Patsiendi kehakaal QN kg kg 2 EI 4390 29463-7 Body weight Mass Pt ^Patient Qn kg pounds;kilograms 56 BDYWGT.ATOM Body weight Weight 2 Observation 8,5074 2122 SP 34 Kaal a300-11-1 EI 2021-04-27 EI EI Pt-Body weight Kehakaal Patsiendi kehakaal QN kg kg 2 EI 4390 29463-7 Body weight Mass Pt ^Patient Qn kg pounds;kilograms 56 BDYWGT.ATOM Body weight Weight 2 Observation 8,5074 2944 SP 34 Patsiendi staatus a1383 JAH EI EI Pt-Patient status Patsiendi staatus Patsiendi staatus STAAT 3 EI 4862 L-4862 2769 SP 34 Menstruaaltsükli faas a3094 EI EI EI Pt-Menstrual status Menstruaaltsükli faas Patsiendi menstruaaltsükli faas MENSTR 4 EI 2562 8678-5 Menstrual status Find Pt ^Patient Nom Reported H&P.HX Menstrual status - Reported Menstrual status Reported 2 26,3833 2338 SP 34 Aeg peale koormust a20-2 JAH EI EI Pt-Time post challenge Aeg peale koormust Aeg peale koormust QN min min 10 JAH 2559 50220-3 Collection interval from baseline TimeDif Pt XXX Qn SPEC Collection interval from baseline of Unspecified specimen Collect interval from BL XXX 1 Observation 11,4393 2294 SP 34 Aeg peale ravimi manustamist a1008 JAH EI EI Pt-Time post medication Aeg peale ravimi manustamist Aeg peale ravimi manustamist QN h h 11 JAH 3415 L-3415 2582 SP 34 Aeg peale ravimi manustamist a1101 JAH EI EI Pt-Time post medication Aeg peale ravimi manustamist Aeg peale ravimi manustamist QN h 11 JAH 3415 L-3415 2295 SP 34 Ravimi annus a1007 JAH EI EI Pt-Dose of medication Ravimi annus Ravimi annus QN g g 12 EI 3499 18607-2 Medication XXX Dosage Pt Medication.current Qn ATTACH.MEDS Current medication Dose 3 10,8809 2841 SP 34 Viimase ravimidoosi kuupäev a1309 JAH EI EI Pt-Date of last dose Viimase ravimidoosi kuupäev Viimase ravimidoosi kuupäev Tekst 14 EI 5813 L-5407 1156 SP 34 dU-Uriini ööpäevane kogus a5167 JAH EI EI dU-Volume Uriini ööpäevane kogus Uriini ööpäevane kogus QN mL mL 3167-4 18 EI 5058 3167-4 Specimen volume Vol 24H Urine Qn L Liters; mL 387 SPEC Volume of 24 hour Urine Specimen vol 24h Ur 1 Observation 7,2784 1875 SP 34 Diagnoos a10-2500 JAH EI EI Pt-Diagnosis Saatediagnoos Saatediagnoos Tekst 20 EI 3673 29548-5 Diagnosis Imp Pt ^Patient Nar 29 H&P.PX Diagnosis Narrative Dx 2 Observation 8,6739 1889 SP 34 Diagnoos a10-2501 JAH EI EI Pt-Diagnosis Saatediagnoos Saatediagnoos Tekst 20 EI 3673 29548-5 Diagnosis Imp Pt ^Patient Nar 29 H&P.PX Diagnosis Narrative Dx 2 Observation 8,6739 2805 SP 34 NIPT näidustus a1212 JAH EI EI Pt-Indication (NIPT) NIPT näidustus Näidustus NIPT analüüsiks EESM 22 EI 5661 L-5389 2118 SP 34 Anamnees a400-2001 JAH EI EI Pt-Anamnesis Anamnees Anamnees Tekst 23 EI 3674 L-3674 2248 SP 34 Ema perekonnanimi, eesnimi, telefon a400-112 JAH EI EI Pt-Mothers data Ema perekonnanimi, eesnimi, telefon Ema perekonnanimi, eesnimi, telefon Tekst 24 EI 5283 L-5283 2191 SP 34 Gestatsiooniiga a400-004 JAH EI EI Pt-Gestational age Gestatsiooniiga Gestatsiooniiga QN wk wk 27 EI 2554 11884-4 Gestational age Time Pt ^Fetus Qn Clinical.estimated wk week 1500 OB.US Gestational age Estimated GA Clin est 2 Observation 11,4393 2801 SP 34 Loote soo määramine a1199 JAH EI EI Pt-Fetal sex reported Loote soo määramine Loote soo määramine J/E 29 EI 5705 L-5396 2190 SP 34 Sünnikaal a400-007 JAH EI EI Pt-Weight at birth Sünnikaal Patsiendi sünnikaal QN g g 30 EI 2552 8339-4 Body weight^at birth Mass Pt ^Patient Qn Measured g grams BDYWGT.MOLEC Body weight Measured --at birth Weight @ birth Measured 2 29,3635 2251 SP 34 Mitmikud (2;3) a948 JAH EI EI Pt-Twins Mitmikud (2;3) Mitmikud (2;3) Tekst 31 EI 5313 L-5313 2250 SP 34 Perearsti nimi, asutus, telefon a947 JAH EI EI Pt-Data of GP Perearsti nimi, asutus, telefon Perearsti nimi, asutus, telefon Tekst 32 EI 5312 L-5312 2172 SP 34 Suguvõsa info a400-2005 JAH EI EI Pt-Family information Suguvõsa info Suguvõsa info Tekst 33 EI 5070 L-5070 2173 SP 34 Muu (perek. anamnees, kaasuvad tunnused jne.) a400-525 JAH EI EI Pt-Other information Muu (perekondlik anamnees, kaasuvad tunnused jne.) Muu (perekondlik anamnees, kaasuvad tunnused jne.) Tekst 34 EI 5071 L-5071 2120 SP 34 Näidustus a400-526 JAH EI EI Pt-Indication Näidustus Näidustus Tekst 35 EI 3689 64436-9 Clinical or research indication for test Find Pt ^Patient Nom PhenX 6 PHENX Clinical or research indication for test [PhenX] Indication for test PhenX 2 17,8117 2180 SP 34 Uuringu eesmärk a400-2002 JAH EI EI Pt-Test objective Uuringu eesmärk Uuringu eesmärk EESM 37 EI 4849 L-4849 2581 SP 34 Ravimid a1100 JAH EI EI Pt-Medication used Kasutatav ravim Kasutatav ravim Tekst 42 EI 5525 L-5354 2798 SP 34 Kordusproov? a1198 JAH EI EI Pt-Repeated test Kordusproov Kordusproov J/E 45 EI 5665 L-5390 2119 SP 34 Tehtud uuringud a400-524 JAH EI EI Pt-Former tests Tehtud uuringud Tehtud uuringud Tekst 46 EI 3679 L-3679 2121 SP 34 Uuritav geen ja mutatsioon a400-2003 JAH EI EI Pt-Genes tested Uuritavad geenid Uuritavad geenid Tekst 47 EI 3677 L-3677 2703 SP 34 Uuritavad geenid del/dupl a1103-1 JAH EI EI Pt-Genes tested Uuritavad geenid Uuritavad geenid Tekst 47 EI 3677 L-3677 2704 SP 34 Uuritavad geenid del/dupl a1103-2 JAH EI EI Pt-Genes tested Uuritavad geenid Uuritavad geenid Tekst 47 EI 3677 L-3677 2705 SP 34 Uuritavad geenid del/dupl a1103-3 JAH EI EI Pt-Genes tested Uuritavad geenid Uuritavad geenid Tekst 47 EI 3677 L-3677 2174 SP 34 Uuritav geen ja mutatsioon a400-2004 JAH EI EI Pt-Gene and mutation Uuritav geen ja mutatsioon Uuritav geen ja mutatsioon Tekst 48 EI 5073 L-5073 2192 SP 34 Uuritav piirkond ja muutus a400-2010 JAH EI EI B-DNA region of interest Uuritav piirkond ja muutus Uuritav piirkond ja muutus kromosoomis Tekst 49 EI 4887 L-4887 2179 SP 34 Haigusega seotud geenipaneel a400-2011 JAH EI EI Pt-Disease panel Haigusega seotud geenipaneel Haigusega seotud geenipaneel GP 50 EI 4864 L-4864 2697 SP 34 Uuritavad geenid a1101-1 (endine) EI 2022-06-02 EI EI Pt-Disease panel Haigusega seotud geenipaneel Haigusega seotud geenipaneel GP 50 EI 4864 L-4864 2698 SP 34 Uuritav geenipaneel (valitud regioonid) a1102-1 JAH EI EI Pt-Disease panel Haigusega seotud geenipaneel Haigusega seotud geenipaneel GP 50 EI 4864 L-4864 2699 SP 34 Uuritav geenipaneel (valitud regioonid) a1102-2 JAH EI EI Pt-Disease panel Haigusega seotud geenipaneel Haigusega seotud geenipaneel GP 50 EI 4864 L-4864 2700 SP 34 Uuritav geenipaneel (valitud regioonid) a1102-3 JAH EI EI Pt-Disease panel Haigusega seotud geenipaneel Haigusega seotud geenipaneel GP 50 EI 4864 L-4864 2701 SP 34 Uuritav geenipaneel a1101-2 JAH EI EI Pt-Disease panel Haigusega seotud geenipaneel Haigusega seotud geenipaneel GP 50 EI 4864 L-4864 2702 SP 34 Uuritav geenipaneel a1101-3 JAH EI EI Pt-Disease panel Haigusega seotud geenipaneel Haigusega seotud geenipaneel GP 50 EI 4864 L-4864 2178 SP 34 Luuüdi uuringu staatus a918 JAH EI EI Pt-Bm examination Luuüdi uuring Luuüdi uuringu staatus STAAT 58 EI 5076 L-5076 2175 SP 34 Tsütostaatiline ravi a11-37 JAH EI EI Pt-Cytotherapy Tsütostaatiline ravi Tsütostaatiline ravi J/E 59 EI 5077 L-5077 2176 SP 34 Oluline lisainfo a11-40 JAH EI EI Pt-Additional information Oluline lisainfo Oluline lisainfo Tekst 60 EI 5078 L-5078 2177 SP 34 Vereloomet moduleeriv ravi (kasvufaktorid, EPO) a11-39 JAH EI EI Pt-Hematopoetic therapy Vereloomet moduleeriv ravi (kasvufaktorid, EPO) Vereloomet moduleeriv ravi (kasvufaktorid, EPO) J/E 61 EI 5079 L-5079 1874 SP 34 Antibiootikumravi a10-2600 JAH EI EI Pt-Anti-infective therapy Infektsioonivastane ravi Infektsioonivastane ravi Tekst 62 EI 4729 L-4729 1888 SP 34 Antibiootikumravi a10-2601 JAH EI EI Pt-Anti-infective therapy Infektsioonivastane ravi Infektsioonivastane ravi Tekst 62 EI 4729 L-4729 2946 SP 34 "Vereülekanne 3 kuu jooksul? " a1389 JAH EI EI Pt-Transfusion status Vereülekanne Vereülekanne J/E 67 EI 5314 55197-8 Transfusion status Find Pt ^Patient Ord BLDBK Transfusion status Qualitative Transfusion status Patient Ql 1 Observation 14,9779 2265 SP 34 Viimase vereülekande aeg a949 JAH EI EI Pt-Date of last transfusion Viimase vereülekande aeg Viimase vereülekande aeg Tekst 68 EI 4883 62317-3 Date of last blood product transfusion TmStp Pt ^Patient Qn H&P.HX Date of last blood product transfusion Date last blood product transfusion 2 22,1703 2319 SP 34 Positiivse vastuse korral lisatakse jätku-uuringud (Phadiatop) a765-1 JAH EI EI Pt-Agreement Nõusolek lisauuringuks Nõusolek lisauuringuks J/E 72 EI 4888 L-4888 2320 SP 34 Positiivse vastuse korral lisatakse jätku-uuringud (fx5) a861-1 JAH EI EI Pt-Agreement Nõusolek lisauuringuks Nõusolek lisauuringuks J/E 72 EI 4888 L-4888 2502 SP 34 RNA positiivse vastuse korral lisatakse genotüüp a5-55 JAH EI EI Pt-Agreement Nõusolek lisauuringuks Nõusolek lisauuringuks J/E 72 EI 4888 L-4888 2526 SP 34 Postiivse tulemuse korral suunata kinnitavale uuringule EKEI-sse? a625 JAH EI EI Pt-Agreement Nõusolek lisauuringuks Nõusolek lisauuringuks J/E 72 EI 4888 L-4888 2733 SP 34 "Kui liikvori põhiuuringud (CSF-WBC, CSF-valk) on normis, kas võib CSF-MeningitisBac tühistada? " a1137-1 JAH EI EI Pt-Agreement Nõusolek lisauuringuks Nõusolek lisauuringuks J/E 72 EI 4888 L-4888 2734 SP 34 Kui liikvori põhiuuringud (CSF-WBC, CSF-valk) on normis, kas võib analüüsi tühistada? a1137-2 JAH EI EI Pt-Agreement Nõusolek lisauuringuks Nõusolek lisauuringuks J/E 72 EI 4888 L-4888 2735 SP 34 "Kui liikvori põhiuuringud (CSF-WBC, CSF-valk) on normis, kas võib CSF-MeningitisVir tühistada? " a1137 JAH EI EI Pt-Agreement Nõusolek lisauuringuks Nõusolek lisauuringuks J/E 72 EI 4888 L-4888 2736 SP 34 Positiivse vastuse korral lisatakse jätku-uuringud (fx1) a893-1 JAH EI EI Pt-Agreement Nõusolek lisauuringuks Nõusolek lisauuringuks J/E 72 EI 4888 L-4888 2737 SP 34 Positiivse vastuse korral lisatakse jätku-uuringud (fx22) a862-1 JAH EI EI Pt-Agreement Nõusolek lisauuringuks Nõusolek lisauuringuks J/E 72 EI 4888 L-4888 2123 SP 34 Suitsetamine a300-11-2 EI 2021-04-27 EI EI Pt-Smoking status Suitsetamine Suitsetamine J/E 78 EI 5060 63638-1 Smoking status Find Pt ^Patient Nom FTND PHENX Smoking status [FTND] Smoking status FTND 2 14,4546 2124 SP 34 Diabeet a300-11-3 EI 2021-04-27 EI EI Pt-Diabetes status Diabeet Diabeet J/E 79 EI 5061 33248-6 Diabetes status Prid Pt ^Patient Nom 1005 MISC Diabetes status [Identifier] Diabetes status Patient 1 Observation 14,7124 2125 SP 34 IVF rasedus a300-11-4 EI 2021-04-27 EI EI Pt-IVF pregnancy IVF rasedus Kehavälise viljastamisega rasedus J/E 80 EI 5062 47224-1 In vitro fertilization pregnancy PrThr Pt ^Patient Ord CLIN In vitro fertilization pregnancy IVF pregnancy 2 Observation 11,7632 2126 SP 34 Loodete arv a300-11-5 EI 2021-04-27 EI EI Pt-No of fetuses Loodete arv Loodete arv Tekst 81 EI 5063 L-5063 2802 SP 34 Üksikrasedus a1200 JAH EI EI Pt-Single pregnancy Üksikrasedus Üksikrasedus J/E 82 EI 5706 L-5397 2127 SP 34 UH uuringu kuupäev a300-11-6 EI 2021-04-27 EI EI Pt-Date of US UH uuringu kuupäev Ultraheli uuringu kuupäev Tekst 83 EI 5064 34970-4 Date ultrasound Date Pt ^Patient Qn MMDDYY MISC Ultrasound date US Date 1 Observation 14,4159 2128 SP 34 Raseduse kestvus UH uuringul a300-11-7 EI 2021-04-27 EI EI Pt-Duration of pregnancy Raseduse kestus Raseduse kestus Tekst 84 EI 5065 L-5065 2129 SP 34 CRL a300-11-8 EI 2021-04-27 EI EI Pt-CRL CRL Loote pikkus QN mm mm 85 EI 5068 11957-8 Length.crown rump Len Pt ^Fetus Qn US.measured cm cm OB.US Fetal Crown Rump length US Fet CRL US.meas 2 Observation 11,7632 2130 SP 34 NT a300-15 EI 2021-04-27 EI EI Pt-NT NT Loote kuklapiirkonna läbikumavus e kuklavolt QN mm mm 86 EI 5069 12146-7 Thickness Len Pt Nuchal fold^Fetus Qn US.measured mm mm OB.US Fetal Nuchal fold Thickness US Fet Nuchal fold Thickness US.meas 2 Observation 17,56 2131 SP 34 NT mõõtmise kuupäev a300-11-10 EI 2021-04-27 EI EI Pt-Date of NT NT mõõtmise kuupäev Kuklavoldi mõõtmise kuupäev Tekst 87 EI 5074 L-5074 2132 SP 34 NT mõõtnud arsti nimi a300-11-11 EI 2021-04-27 EI EI Pt-Name of doctor (NT) NT mõõtnud arsti nimi Kuklavolti mõõtnud arsti nimi Tekst 88 EI 5075 L-5075 2804 SP 34 Patsient on allkirjastanud NIPTIFY testi nõusolekuvormi a1211 JAH EI EI Pt-NIPT agreement signed Patsient on allkirjastanud NIPTIFY testi nõusolekuvormi Patsient on allkirjastanud NIPTIFY testi nõusolekuvormi J/E 89 EI 5708 L-5399 2760 SP 34 Kas patsient soovib juhuleidude teatamist? a1151 JAH EI EI Pt-Occasional result Patsient soovib juhuleidude teavitamist Patsient soovib juhuleidude teavitamist J/E 90 EI 5258 L-5258 2803 SP 34 Pahaloomuline kasvaja raseduse ajal a1201 JAH EI EI Pt-Malignant tumor during pregnancy Pahaloomuline kasvaja raseduse ajal Pahaloomuline kasvaja raseduse ajal J/E 92 EI 5707 L-5398 3019 SP 34 Sümptomite alguskuupäev a1477 JAH EI EI Pt-Date of symptoms Sümptomite alguskuupäev Sümptomite alguskuupäev Tekst 100 EI 5862 A-5437 2869 SP 34 IVF doonormunarakuga a1324 JAH EI EI Pt-Twin pregnancy with IVF donated ovum Kaksikrasedus IVF doonormunarakuga Kaksikrasedus IVF doonormunarakuga J/E 122 EI 5976 L-5426 2923 SP 34 Tulemuste konfidentsiaalsus patsiendile kuni a1845 JAH EI EI Pt-Result confidentiality for patient until Tulemuste konfidentsiaalsus patsiendile kuni Tulemuste konfidentsiaalsus patsiendile kuni Tekst 123 EI 6022 L-5432 2939 SP 34 Prot-Fr näidustus (muu põhjuse korral lisa märkus) a1370 JAH EI EI Pt-Indication Prot-Fr. Näidustus Näidustus valkude fraktsioonide analüüsiks EESM 129 EI 6097 L-5449 3013 SP 34 Viimase ravimidoosi kellaaeg a1309-1 JAH EI EI Pt-Time of last dose Viimase ravimidoosi kellaaeg Viimase ravimidoosi kellaaeg Tekst 131 EI 6546 L-5466 3021 SP 34 Uuritav geenipaneel a1101-1 JAH EI EI Pt-Gene panel Uuritav geenipaneel Uuritav geenipaneel Tekst 132 EI 6625 L-5475 3094 SP 34 Geenimuutusega pereliikme nimi ja isikukood a1613 JAH EI EI Pt-Probands data Geenimuutusega pereliikme nimi ja isikukood Geenimuutusega pereliikme nimi ja isikukood Tekst " " 153 EI 7114 L-5531 3185 SP 34 Tasuline patsient a1759 JAH EI EI Pt-Tasuline patsient Tasuline patsient Tasuline patsient J/E EI 7417 L-5558 1542 Vta 35 DNA eraldamine a45-180 JAH JAH JAH XXX-DNA extraction DNA eraldamine DNA eraldamine täpsustamata materjalist QN ng/uL ng/uL A-3279 1 JAH 3279 L-3279 1914 Vta 35 DNA eraldamine a45-180-1 JAH JAH EI XXX-DNA extraction DNA eraldamine DNA eraldamine täpsustamata materjalist QN ng/uL ng/uL 1 JAH 3279 L-3279 2724 Vta 35 DNA eraldamine koematerjalist a1050 JAH EI EI XXX-DNA extraction DNA eraldamine DNA eraldamine täpsustamata materjalist QN ng/uL ng/uL 1 JAH 3279 L-3279 3077 Vta 35 Paneeli tõlgendus a39061 JAH EI EI Pt-Interpretation (panel) Paneeli tõlgendus Tõlgendus paneeli analüüsidele Tekst 52 JAH 3512 L-3512