id labor Valdkond VK sort Paneel P kood Analüüsi nimetus A kood Kehtiv Kehtiv lõpp Tellitav Vahendatav T lühend Kasutatav nimetus T Nimetus Vastuskood T Ühik Labor ühik Seade Diagnostikumi_tootja Sort Risttabel id algandmed Loinc # Component Property Time Aspects System Scale Method Ex UCUM Units Ex Units %99+ Common Tests Class Long Common Name Short Name Type Order/Obs Doc/Section Ext 4 HE 1 Hemogramm a2033 JAH JAH EI B-CBC Hemogramm Hemogramm Paneel 1 EI/Paneel 1 58410-2 Complete blood count (hemogram) panel - Pt Bld - Automated count PANEL.HEM/BC Complete blood count (hemogram) panel in Blood by Automated count CBC (hemogram) Bld Auto 1 Order 1 HE 1 Hemogramm viieosalise leukogrammiga a1178 JAH JAH EI B-CBC-5Diff Hemogramm 5-osalise leukogrammiga Hemogramm viieosalise leukogrammiga Paneel 4 EI/Paneel 12 57021-8 CBC W Auto Differential panel - Pt Bld Qn PANEL.HEM/BC CBC W Auto Differential panel in Blood CBC W Auto Diff Bld 1 Order 3 HE 1 B-CBC-5Diff-RET a24582 JAH JAH EI B-CBC-5Diff-NRBC-Ret Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega Hemogramm viieosalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega Paneel 6 EI/Paneel 1949 L-1949 12 HE 1 Hemogramm; Hemogramm 5-osalise leukogrammiga; Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega a2033; a1178; a24582 WBC a2034 JAH EI EI B-WBC WBC Leukotsüüdid QN E9/L E9/L 10 JAH/Võrreld 2 6690-2 Leukocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Leukocytes [#/volume] in Blood by Automated count WBC # Bld Auto 1 Observation 14 HE 1 Hemogramm; Hemogramm 5-osalise leukogrammiga; Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega a2033; a1178; a24582 RBC a2035 JAH EI EI B-RBC RBC Erütrotsüüdid QN E12/L E12/L 11 JAH/Võrreld 3 789-8 Erythrocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*6/uL 10^12/L;million/mm3 2,22% HEM/BC Erythrocytes [#/volume] in Blood by Automated count RBC # Bld Auto 1 Observation 9 HE 1 Hemogramm; Hemogramm 5-osalise leukogrammiga; Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega a2033; a1178; a24582 Hb a2041 JAH EI EI B-Hb Hb Hemoglobiin QN g/L g/L 12 JAH/Võrreld 4 718-7 Hemoglobin MCnc Pt Bld Qn g/dL 2,32% HEM/BC Hemoglobin [Mass/volume] in Blood Hgb Bld-mCnc 1 Both 11 HE 1 Hemogramm; Hemogramm 5-osalise leukogrammiga; Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega a2033; a1178; a24582 HCT a2042 JAH EI EI B-Hct Hct Hematokrit QN % % 13 JAH/Võrreld 5 4544-3 Hematocrit VFr Pt Bld Qn Automated count % HEM/BC Hematocrit [Volume Fraction] of Blood by Automated count Hct VFr Bld Auto 1 Both 15 HE 1 Hemogramm; Hemogramm 5-osalise leukogrammiga; Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega a2033; a1178; a24582 MCV a2036 JAH EI EI B-MCV MCV Erütrotsüütide keskmine maht QN fL fL 14 JAH/Võrreld 6 787-2 Erythrocyte mean corpuscular volume EntVol Pt RBC Qn Automated count fL fL HEM/BC Erythrocyte mean corpuscular volume [Entitic volume] by Automated count MCV RBC Auto 1 Observation 13 HE 1 Hemogramm; Hemogramm 5-osalise leukogrammiga; Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega a2033; a1178; a24582 MCH a2037 JAH EI EI B-MCH MCH Keskmine hemoglobiin erütrotsüüdis QN pg pg 15 JAH/Võrreld 7 785-6 Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin EntMass Pt RBC Qn Automated count pg pg 2,22% HEM/BC Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin [Entitic mass] by Automated count MCH RBC Qn Auto 1 Observation 17 HE 1 Hemogramm; Hemogramm 5-osalise leukogrammiga; Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega a2033; a1178; a24582 MCHC a2038 JAH EI EI B-MCHC MCHC Keskmine hemoglobiini kontsentratsioon erütrotsüüdis QN g/L g/L 16 JAH/Võrreld 8 786-4 Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin concentration MCnc Pt RBC Qn Automated count g/dL 2,22% HEM/BC Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin concentration [Mass/volume] by Automated count MCHC RBC Auto-mCnc 1 Observation 16 HE 1 Hemogramm; Hemogramm 5-osalise leukogrammiga; Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega a2033; a1178; a24582 RDW a2039 JAH EI EI B-RDW-CV RDW-CV Erütrotsüütide suurusjaotuvus QN % % 17 JAH/Võrreld 9 788-0 Erythrocyte distribution width Ratio Pt RBC Qn Automated count % % HEM/BC Erythrocyte distribution width [Ratio] by Automated count RDW RBC Auto-Rto 1 Observation 10 HE 1 Hemogramm; Hemogramm 5-osalise leukogrammiga; Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega a2033; a1178; a24582 PLT a2043 JAH EI EI B-Plt Plt Trombotsüüdid QN E9/L E9/L 19 JAH/Võrreld 11 777-3 Platelets NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Platelets [#/volume] in Blood by Automated count Platelet # Bld Auto 1 Observation 24 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga; Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega a1178; a24582 EO% a2052 JAH EI EI B-Eo% Eo% Eosinofiilide suhtarv QN % % 20 JAH/Võrreld 23 713-8 Eosinophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Eosinophils/100 leukocytes in Blood by Automated count Eosinophil NFr Bld Auto 1 Observation 23 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga; Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega a1178; a24582 BASO% a2053 JAH EI EI B-Baso% Baso% Basofiilide suhtarv QN % % 21 JAH/Võrreld 24 706-2 Basophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Basophils/100 leukocytes in Blood by Automated count Basophils NFr Bld Auto 1 Observation 25 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga; Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega a1178; a24582 MONO% a2051 JAH EI EI B-Mono% Mono% Monotsüütide suhtarv QN % % 22 JAH/Võrreld 25 5905-5 Monocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Monocytes/100 leukocytes in Blood by Automated count Monocytes NFr Bld Auto 1 Observation 26 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga; Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega a1178; a24582 LYMPH% a2050 JAH EI EI B-Lymph% Lymph% Lümfotsüütide suhtarv QN % % 23 JAH/Võrreld 26 736-9 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Blood by Automated count Lymphocytes NFr Bld Auto 1 Observation 27 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga; Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega a1178; a24582 NEUT% a2049 JAH EI EI B-Neut% Neut% Neutrofiilide suhtarv QN % % 26 JAH/Võrreld 27 770-8 Neutrophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % 1,03% HEM/BC Neutrophils/100 leukocytes in Blood by Automated count Neutrophils NFr Bld Auto 1 Observation 30 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga a1178 IG% a2059 JAH EI EI B-IG% IG% Ebaküpsete granulotsüütide suhtarv QN % % 28 JAH/Võrreld 33 38518-7 Granulocytes.immature/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % HEM/BC Granulocytes Immature/100 leukocytes in Blood Imm Granulocytes NFr Bld 1 Observation 19 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga; Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega a1178; a24582 EO# a2057 JAH EI EI B-Eo# Eo Eosinofiilide arv QN E9/L E9/L 29 JAH/Võrreld 28 711-2 Eosinophils NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 0,03% HEM/BC Eosinophils [#/volume] in Blood by Automated count Eosinophil # Bld Auto 1 Both 18 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga; Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega a1178; a24582 BASO# a2058 JAH EI EI B-Baso# Baso Basofiilide arv QN E9/L E9/L 30 JAH/Võrreld 29 704-7 Basophils NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 0,76% HEM/BC Basophils [#/volume] in Blood by Automated count Basophils # Bld Auto 1 Observation 20 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga; Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega a1178; a24582 MONO# a2056 JAH EI EI B-Mono# Mono Monotsüütide arv QN E9/L E9/L 31 JAH/Võrreld 30 742-7 Monocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Monocytes [#/volume] in Blood by Automated count Monocytes # Bld Auto 1 Observation 21 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga; Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega a1178; a24582 LYMPH# a2055 JAH EI EI B-Lymph# Lymph Lümfotsüütide arv QN E9/L E9/L 32 JAH/Võrreld 31 731-0 Lymphocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 0,28% HEM/BC Lymphocytes [#/volume] in Blood by Automated count Lymphocytes # Bld Auto 1 Observation 22 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga; Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega a1178; a24582 NEUT# a2054 JAH EI EI B-Neut# Neut Neutrofiilide arv QN E9/L E9/L 35 JAH/Võrreld 32 751-8 Neutrophils NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Neutrophils [#/volume] in Blood by Automated count Neutrophils # Bld Auto 1 Observation 31 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga a1178 IG# a2060 JAH EI EI B-IG# IG Ebaküpsete granulotsüütide arv QN E9/L E9/L 37 JAH/Võrreld 34 51584-1 Granulocytes.immature NCnc Pt Bld Qn 10*3/uL Giga cells /l HEM/BC Granulocytes Immature [#/volume] in Blood Imm Granulocytes # Bld 1 Both 8 HE 1 Hemogramm; Hemogramm 5-osalise leukogrammiga; Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega a2033; a1178; a24582 PDW a2044 JAH EI EI B-PDW PDW Trombotsüütide suurusjaotuvus QN fL fL 38 JAH/Võrreld 35 32207-3 Platelet distribution width EntVol Pt Bld Qn Automated count fL femtoliters HEM/BC Platelet distribution width [Entitic volume] in Blood by Automated count PDW Bld Auto 1 Observation 7 HE 1 Hemogramm; Hemogramm 5-osalise leukogrammiga; Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega a2033; a1178; a24582 MPV a2045 JAH EI EI B-MPV MPV Trombotsüütide keskmine maht QN fL fL 32623-1 40 JAH/Võrreld 36 32623-1 Platelet mean volume EntVol Pt Bld Qn Automated count fL fL HEM/BC Platelet mean volume [Entitic volume] in Blood by Automated count PMV Bld Auto 1 Observation 6 HE 1 Hemogramm; Hemogramm 5-osalise leukogrammiga; Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega a2033; a1178; a24582 P-LCR a2046 JAH EI EI B-LCR LCR Trombotsüütide suurte vormide suhtarv QN % % 41 JAH/Võrreld 37 48386-7 Platelets.large/Platelets NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Platelets Large/Platelets in Blood by Automated count Lg Platelets/Platelet NFr Bld Auto 1 Observation 2999 HE 1 Pct a1460 JAH EI EI B-Pct Pct Trombokrit QN % % 42 JAH/Võrreld 2114 51637-7 Plateletocrit VFr Pt Bld Qn HEM/BC Plateletocrit [Volume Fraction] in Blood Plateletocrit VFr Bld 1 Observation 2756 HE 1 IPF% a1159 JAH EI EI B-IPF IPF Ebaküpsete trombotsüütide suhtarv QN % % 43 JAH/Võrreld 1665 71693-6 Platelets.reticulated/100 platelets NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Platelets reticulated/100 platelets in Blood by Automated count Platelets.reticulated NFr Bld Auto 1 Observation 11,4729 94 HE 1 Hemoglobiin veres a2041-1 EI EI EI cB-Hb POCT Hb kapillaarses veres (POCT) Hemoglobiin kapillaarses veres (POCT) QN g/L g/L 30352-9 44 JAH 4172 30352-9 Hemoglobin MCnc Pt BldC Qn g/dL g/dL 2 HEM/BC Hemoglobin [Mass/volume] in Capillary blood Hgb BldC-mCnc 1 Both 8,476 2 HE 1 Normoblastid a2166 JAH JAH EI B-NRBC panel Normoblastide paneel Normoblastid (paneel) Paneel L-2738 45 EI/Paneel 2738 L-2738 29 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga; Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega; Normoblastide paneel a1178; a24582; a2166 NRBC# a24577 JAH EI EI B-NRBC# NRBC Normoblastide arv QN E9/L E9/L 771-6 46 JAH/Võrreld 40 771-6 Erythrocytes.nucleated NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Nucleated erythrocytes [#/volume] in Blood by Automated count nRBC # Bld Auto 1 Observation 28 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga; Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega; Normoblastide paneel a1178; a24582; a2166 NRBC% a24578 JAH EI EI B-NRBC% NRBC% Normoblastide suhtarv QN /100WBC /100WBC 58413-6 47 JAH/Võrreld 41 58413-6 Erythrocytes.nucleated/100 leukocytes Ratio Pt Bld Qn Automated count HEM/BC Nucleated erythrocytes/100 leukocytes [Ratio] in Blood by Automated count nRBC/100 WBC Bld Auto-Rto 1 Observation 5 HE 1 Retikulotsüüdid a2063 JAH JAH EI B-Ret panel Retikulotsüütide paneel Retikulotsüüdid (paneel) Paneel L-98 48 JAH 98 L-98 33 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega; Retikulotsüütide paneel a24582; a2063 RET% a2064 JAH EI EI B-Ret% Ret% Retikulotsüütide suhtarv QN % % 17849-1 49 JAH/Võrreld 99 17849-1 Reticulocytes/100 erythrocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Reticulocytes/100 erythrocytes in Blood by Automated count Retics/100 RBC NFr Auto 1 Observation 35 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega; Retikulotsüütide paneel a24582; a2063 RET# a2065 JAH EI EI B-Ret# Ret Retikulotsüütide arv QN E9/L E9/L 60474-4 50 JAH/Võrreld 100 60474-4 Reticulocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL m/UL HEM/BC Reticulocytes [#/volume] in Blood by Automated count Retics # Auto 1 Observation 34 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega; Retikulotsüütide paneel a24582; a2063 IRF a2066 JAH EI EI B-IRF IRF Ebaküpsete retikulotsüütide fraktsioon QN % % 33516-6 51 JAH/Võrreld 101 33516-6 Reticulocytes.immature/Reticulocytes.total NFr Pt Bld Qn % % HEM/BC Reticulocytes.immature/Reticulocytes.total in Blood Imm Retics NFr 1 Observation 11,3891 32 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega; Retikulotsüütide paneel a24582; a2063 Ret-Hb a6357 JAH EI EI B-RetHb RetHb Retikulotsüütide hemoglobiin QN pg pg 42810-2 55 JAH/Võrreld 105 42810-2 Hemoglobin EntMass Pt Retic Qn pg pg 1420 HEM/BC Hemoglobin [Entitic mass] in Reticulocytes Hgb Retic Qn 1 Observation 11,3891 36 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 JAH JAH EI B-Smear-m panel Vereäige mikroskoopia Vereäige mikroskoopia Paneel L-42 56 JAH 42 L-42 61 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Eosinofiilid a2147 JAH EI EI B-Eosinofiilid % Eosinofiilid % Eosinofiilide suhtarv QN % % 26450-7 57 JAH/Võrreld 43 26450-7 Eosinophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 49 HEM/BC Eosinophils/100 leukocytes in Blood Eosinophil NFr Bld 1 Observation 11,433 76 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Eosinofiilid # a2167 JAH EI EI B-Eosinofiilid # Eosinofiilid Eosinofiilide arv QN E9/L E9/L 26449-9 58 JAH/Võrreld 60 26449-9 Eosinophils NCnc Pt Bld Qn 10*3/uL "#/mm3; k/cumm" 0,82% HEM/BC Eosinophils [#/volume] in Blood Eosinophil # Bld 1 Observation 62 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Basofiilid a2148 JAH EI EI B-Basofiilid % Basofiilid % Basofiilide suhtarv QN % % 30180-4 59 JAH/Võrreld 44 30180-4 Basophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 54 HEM/BC Basophils/100 leukocytes in Blood Basophils NFr Bld 1 Observation 11,433 77 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Basofiilid # a2168 JAH EI EI B-Basofiilid # Basofiilid Basofiilide arv QN E9/L E9/L 26444-0 60 JAH/Võrreld 61 26444-0 Basophils NCnc Pt Bld Qn 10*3/uL k/cumm HEM/BC Basophils [#/volume] in Blood Basophils # Bld 1 Observation 63 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Monotsüüdid a2149 JAH EI EI B-Monotsüüdid % Monotsüüdid % Monotsüütide suhtarv QN % % 26485-3 61 JAH/Võrreld 45 26485-3 Monocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 40 HEM/BC Monocytes/100 leukocytes in Blood Monocytes NFr Bld 1 Observation 11,433 78 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Monotsüüdid # a2169 JAH EI EI B-Monotsüüdid # Monotsüüdid Monotsüütide arv QN E9/L E9/L 26484-6 62 JAH/Võrreld 62 26484-6 Monocytes NCnc Pt Bld Qn 10*3/uL k/cumm 0,92% HEM/BC Monocytes [#/volume] in Blood Monocytes # Bld 1 Observation 81 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Promonotsüüdid a2353 JAH EI EI B-Promonotsüüdid % Promonotsüüdid % Promonotsüütide suhtarv QN % % 30466-7 63 JAH/Võrreld 52 30466-7 Promonocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % HEM/BC Promonocytes/100 leukocytes in Blood Promonycytes NFr Bld 1 Observation 2304 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Lümfoidsed rakud kokku # a2368 JAH EI EI B-Lümfoidsed rakud # Lümfoidsed rakud Lümfoidsete rakkude arv QN E9/L E9/L 66 JAH/Võrreld 63 732-8 Lymphocytes NCnc Pt Bld Qn Manual count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Lymphocytes [#/volume] in Blood by Manual count Lymphocytes # Bld Manual 1 Observation 17,7932 64 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Lümfotsüüdid a2150 JAH EI EI B-Lümfotsüüdid % Lümfotsüüdid % Lümfotsüütide suhtarv QN % % 26478-8 67 JAH/Võrreld 47 26478-8 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 45 HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Blood Lymphocytes NFr Bld 1 Observation 11,433 79 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Lümfotsüüdid # a2170 JAH EI EI B-Lümfotsüüdid # Lümfotsüüdid Lümfotsüütide arv QN E9/L E9/L 26474-7 68 JAH/Võrreld 64 26474-7 Lymphocytes NCnc Pt Bld Qn 10*3/uL "#/mm3; k/cumm" 0,63% HEM/BC Lymphocytes [#/volume] in Blood Lymphocytes # Bld 1 Observation 72 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Reaktiivsed lümfotsüüdid a2160 JAH EI EI B-Reaktiivsed lümfotsüüdid % Reaktiivsed lümfotsüüdid % Reaktiivsete lümfotsüütide suhtarv QN % % 33835-0 69 JAH/Võrreld 48 33835-0 Lymphocytes.plasmacytoid/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % HEM/BC Lymphocytes Plasmacytoid/100 leukocytes in Blood by Manual count Plasmacoid Lymphs NFr Bld Manual 1 Observation 71 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Prolümfotsüüdid a2158 JAH EI EI B-Prolümfotsüüdid % Prolümfotsüüdid % Prolümfotsüütide suhtarv QN % % 6746-2 71 JAH/Võrreld 49 6746-2 Prolymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % HEM/BC Prolymphocytes/100 leukocytes in Blood by Manual count Prolymphocytes NFr Bld Manual 1 Observation 21 75 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Atüüpilised lümfoidsed rakud a2165 JAH EI EI B-Atüüpilised lümfotsüüdid % Atüüpilised lümfotsüüdid % Atüüpiliste lümfotsüütide suhtarv QN % % 29261-5 75 JAH/Võrreld 50 29261-5 Lymphocytes.abnormal/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % HEM/BC Lymphocytes Abnormal/100 leukocytes in Blood by Manual count Abnormal Lymphs NFr Bld Manual 1 Observation 18,6198 73 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Plasmarakud a2161 JAH EI EI B-Plasmarakud % Plasmarakud % Plasmarakkude suhtarv QN % % 13047-6 79 JAH/Võrreld 59 13047-6 Plasma cells/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % HEM/BC Plasma cells/100 leukocytes in Blood Plasma Cells NFr Bld 1 Observation 65 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Neutrofiilid a2151 JAH EI EI B-Neutrofiilid % Neutrofiilid % Neutrofiilide suhtarv QN % % 26511-6 81 JAH/Võrreld 53 26511-6 Neutrophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 37 HEM/BC Neutrophils/100 leukocytes in Blood Neutrophils/leuk NFr Bld 1 Observation 8,5074 80 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Neutrofiilid # a2171 JAH EI EI B-Neutrofiilid # Neutrofiilid Neutrofiilide arv QN E9/L E9/L 26499-4 82 JAH/Võrreld 65 26499-4 Neutrophils NCnc Pt Bld Qn 10*3/uL k/cumm 0,93% HEM/BC Neutrophils [#/volume] in Blood Neutrophils # Bld 1 Observation 66 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Segmenttuumsed neutrofiilid a2152 JAH EI EI B-Segmenttuumsed neutrofiilid % Segmenttuumsed neutrofiilid % Segmenttuumsete neutrofiilide suhtarv QN % % 26505-8 83 JAH/Võrreld 54 26505-8 Neutrophils.segmented/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % HEM/BC Neutrophils.segmented/100 leukocytes in Blood Neuts Seg NFr Bld 1 Observation 67 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Kepptuumsed neutrofiilid a2153 JAH EI EI B-Kepptuumsed neutrofiilid % Kepptuumsed neutrofiilid % Kepptuumsete neutrofiilide suhtarv QN % % 26508-2 84 JAH/Võrreld 55 26508-2 Neutrophils.band form/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 0,19% HEM/BC Neutrophils.band form/100 leukocytes in Blood Neuts Band NFr Bld 1 Observation 68 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Metamüelotsüüdid a2154 JAH EI EI B-Metamüelotsüüdid % Metamüelotsüüdid % Metamüelotsüütide suhtarv QN % % 740-1 86 JAH/Võrreld 56 740-1 Metamyelocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % 307 HEM/BC Metamyelocytes/100 leukocytes in Blood by Manual count Metamyelocytes NFr Bld Manual 1 Observation 23,8122 69 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Müelotsüüdid a2155 JAH EI EI B-Müelotsüüdid % Müelotsüüdid % Müelotsüütide suhtarv QN % % 26498-6 88 JAH/Võrreld 57 26498-6 Myelocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 0,04% HEM/BC Myelocytes/100 leukocytes in Blood Myelocytes NFr Bld 1 Observation 70 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Promüelotsüüdid a2156 JAH EI EI B-Promüelotsüüdid % Promüelotsüüdid % Promüelotsüütide suhtarv QN % % 26524-9 90 JAH/Võrreld 58 26524-9 Promyelocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 0,01% HEM/BC Promyelocytes/100 leukocytes in Blood Promyelocytes NFr Bld 1 Observation 74 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Blastid (spetsifitseerimata) a2163 JAH EI EI B-Blastid (spetsifitseerimata) % Blastid (spetsifitseerimata) % Blastide (spetsifitseerimata) suhtarv QN % % 709-6 93 JAH/Võrreld 51 709-6 Blasts/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % 791 HEM/BC Blasts/100 leukocytes in Blood by Manual count Blasts NFr Bld Manual 1 Observation 18,0359 56 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Neutrofiilide düsplaasia a2141 JAH EI EI B-Neutrofiilide düsplaasia Neutrofiilide düsplaasia Neutrofiilide düsplaasia Tekst 71369-3 98 JAH 68 71369-3 Neutrophils.dysplastic ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Neutrophils.dysplastic [Presence] in Blood by Light microscopy Neutrophils.dysplastic Bld Ql Smear 1 Observation 22,0963 57 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Toksogeenne granulatsioon a2142 JAH EI EI B-Toksogeenne granulatsioon Toksogeenne granulatsioon Toksogeenne granulatsioon Tekst 803-7 99 JAH 69 803-7 Toxic granules ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,0071% HEM/BC Toxic granules [Presence] in Blood by Light microscopy Toxic Granules Bld Ql Smear 1 Observation 58 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Hüpersegmentatsioon a2144 JAH EI EI B-Hüpersegmentatsioon Hüpersegmentatsioon Hüpersegmentatsioon Tekst 765-8 101 JAH 71 765-8 Neutrophils.hypersegmented ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Neutrophils.hypersegmented [Presence] in Blood by Light microscopy Neuts Hyperseg Bld Ql Smear 1 Observation 59 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Lümfotsüütide atüpism a2145 JAH EI EI B-Lümfotsüütide atüpism Lümfotsüütide atüpism Lümfotsüütide atüpism Tekst 733-6 105 JAH 72 733-6 Lymphocytes.variant ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Lymphocytes Variant [Presence] in Blood by Light microscopy Variant Lymphs Bld Ql Smear 1 Observation 11,4393 60 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Gumprechti varjud a2146 JAH EI EI B-Gumprechti varjud Gumprechti varjud Gumprechti varjud QN % /100WBC 14912-0 106 JAH/Võrreld 73 14912-0 Smudge cells/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count "#/100 WBC; %" 0,0056% HEM/BC Smudge cells/100 leukocytes in Blood by Manual count Smudge Cells NFr Bld Manual 1 Observation 37 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Aglomeratsioon a2120 JAH EI EI B-Aglomeratsioon Aglomeratsioon Aglomeratsioon Tekst 7797-4 107 JAH 74 7797-4 Rouleaux ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Rouleaux [Presence] in Blood by Light microscopy Rouleaux Bld Ql Smear 1 Observation 50 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Aglutinatsioon a2133 JAH EI EI B-Aglutinatsioon Aglutinatsioon Aglutinatsioon Tekst 50670-9 108 JAH 1671 50670-9 Erythrocyte agglutination ACnc Pt Bld Ord HEM/BC Erythrocyte agglutination [Presence] in Blood RBC agglut Bld Ql 1 Observation 38 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Hüpokromaasia a2121 JAH EI EI B-Hüpokromaasia Hüpokromaasia Hüpokromaasia Tekst 728-6 109 JAH 75 728-6 Hypochromia ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,03% HEM/BC Hypochromia [Presence] in Blood by Light microscopy Hypochromia Bld Ql Smear 1 Observation 39 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Polükromaasia a2122 JAH EI EI B-Polükromaasia Polükromaasia Polükromaasia Tekst 10378-8 110 JAH 76 10378-8 Polychromasia ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,09% HEM/BC Polychromasia [Presence] in Blood by Light microscopy Polychromasia Bld Ql Smear 1 Observation 40 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Anisokromaasia a2123 JAH EI EI B-Anisokromaasia Anisokromaasia Anisokromaasia Tekst 51582-5 111 JAH 77 51582-5 Anisochromasia ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Anisochromasia [Presence] in Blood by Light microscopy Anisochromasia Bld Ql Smear 1 Observation 41 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Erütrotsüütide anisotsütoos a2124 JAH EI EI B-Erütrotsüütide anisotsütoos Erütrotsüütide anisotsütoos Erütrotsüütide anisotsütoos Tekst 702-1 112 JAH 78 702-1 Anisocytosis ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,04% HEM/BC Anisocytosis [Presence] in Blood by Light microscopy Anisocytosis Bld Ql Smear 1 Observation 42 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Erütrotsüütide makrotsütoos a2125 JAH EI EI B-Erütrotsüütide makrotsütoos Erütrotsüütide makrotsütoos Erütrotsüütide makrotsütoos Tekst 738-5 113 JAH 79 738-5 Macrocytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,11% HEM/BC Macrocytes [Presence] in Blood by Light microscopy Macrocytes Bld Ql Smear 1 Observation 43 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Megalotsütoos a2126 JAH EI EI B-Erütrotsüütide megalotsütoos Erütrotsüütide megalotsütoos Erütrotsüütide megalotsütoos Tekst A-2736 114 JAH 2736 A-2736 44 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Erütrotsüütide mikrotsütoos a2127 JAH EI EI B-Erütrotsüütide mikrotsütoos Erütrotsüütide mikrotsütoos Erütrotsüütide mikrotsütoos Tekst 741-9 115 JAH 81 741-9 Microcytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,10% HEM/BC Microcytes [Presence] in Blood by Light microscopy Microcytes Bld Ql Smear 1 Observation 47 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Poikilotsütoos a2130 JAH EI EI B-Poikilotsütoos Poikilotsütoos Poikilotsütoos Tekst 779-9 116 JAH 84 779-9 Poikilocytosis ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,03% HEM/BC Poikilocytosis [Presence] in Blood by Light microscopy Poikilocytosis Bld Ql Smear 1 Observation 45 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Mikrosferotsütoos a2128 JAH EI EI B-Mikrosferotsütoos Mikrosferotsütoos Mikrosferotsütoos Tekst 48069-9 117 JAH 82 48069-9 Spherocytes.micro ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Spherocytes.micro [Presence] in Blood by Light microscopy Spherocytes.micro Bld Ql Smear 1 Both 46 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Ovalotsütoos a2129 JAH EI EI B-Ovalotsütoos Ovalotsütoos Ovalotsütoos Tekst 774-0 118 JAH 83 774-0 Ovalocytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,06% HEM/BC Ovalocytes [Presence] in Blood by Light microscopy Ovalocytes Bld Ql Smear 1 Observation 48 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Akantotsütoos a2131 JAH EI EI B-Akantotsütoos Akantotsütoos Akantotsütoos Tekst 7789-1 119 JAH 85 7789-1 Acanthocytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,00% HEM/BC Acanthocytes [Presence] in Blood by Light microscopy Acanthocytes Bld Ql Smear 1 Observation 49 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Fragmentatsioon a2132 JAH EI EI B-Fragmentatsioon Fragmentatsioon Fragmentatsioon Tekst 10373-9 120 JAH 86 10373-9 Fragments ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Fragments [Presence] in Blood by Light microscopy Fragments Bld Ql Smear 1 Observation 51 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Kodotsütoos ehk märklaudrakkude olemasolu a2134 JAH EI EI B-Kodotsütoos Märklaudrakud Kodotsütoos ehk märklaudrakkude olemasolu Tekst 10381-2 122 JAH 88 10381-2 Target cells ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,03% HEM/BC Target cells [Presence] in Blood by Light microscopy Targets Bld Ql Smear 1 Observation 55 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Dakrüotsütoos ehk pisarrakkude olemasolu a2140 JAH EI EI B-Dakrotsütoos Pisarrakud Dakrüotsütoos ehk pisarrakkude olemasolu Tekst 7791-7 123 JAH 94 7791-7 Dacryocytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,03% HEM/BC Dacrocytes [Presence] in Blood by Light microscopy Dacryocytes Bld Ql Smear 1 Observation 52 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Ehhinotsütoos a2135 JAH EI EI B-Ehhinotsütoos Ehhinotsütoos Ehhinotsütoos Tekst 7790-9 124 JAH 89 7790-9 Burr cells ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,01% HEM/BC Burr cells [Presence] in Blood by Light microscopy Burr Cells Bld Ql Smear 1 Observation 53 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Basofiilne sõmerus a2136 JAH EI EI B-Basofiilne sõmerus Basofiilne sõmerus Basofiilne sõmerus Tekst 703-9 127 JAH 90 703-9 Basophilic stippling ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,00% HEM/BC Basophilic stippling [Presence] in Blood by Light microscopy Baso Stipl Bld Ql Smear 1 Observation 54 HE 1 Vereäige mikroskoopia a2073 Howelli-Jolly kehakesed a2137 JAH EI EI B-Howelli-Jolly kehakesed Howelli-Jolly kehakesed Howelli-Jolly kehakesed Tekst 7793-3 128 JAH 91 7793-3 Howell-Jolly bodies ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,00% HEM/BC Howell-Jolly bodies [Presence] in Blood by Light microscopy Howell-Jolly Bod Bld Ql Smear 1 Observation 2138 HE 1 Luuüdi aspiraadi tsütoloogiline uuring a1321 Vereäige mikroskoopia hinnang a1321-5 JAH EI JAH B-Smear-m interpret Vereäige mikroskoopia hinnang Vereäige mikroskoopia hinnang Tekst 142 JAH 2949 14869-2 Pathologist review Imp Pt Bld Nom Pathologist comment 1595 BLDBK Pathologist review of Blood tests Path Rev Bld -Imp 1 Observation 11,4393 95 HE 1 Erütrotsüütide settekiirus a2031 JAH JAH EI B-ESR Settekiirus Erütrotsüütide settekiirus QN mm/h mm/h 4537-7 146 JAH/Võrreld 106 4537-7 Erythrocyte sedimentation rate Vel Pt Bld Qn Westergren mm/h mm/hr 0,03% HEM/BC Erythrocyte sedimentation rate by Westergren method ESR Bld Qn Westrgrn 1 Both 805 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a46-1 JAH JAH EI aB-ABB panel Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres Happe-aluse tasakaalu uuring arteriaalses veres Paneel 24336-0 1 JAH 1248 24336-0 Gas panel - Pt BldA Qn 0,01% PANEL.CHEM Gas panel in Arterial blood Gas Pnl BldA 1 Order 837 HAT 2 Happe-aluse tasakaalu POCT uuring arteriaalses veres a30-30 JAH JAH EI aB-ABB panel Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres Happe-aluse tasakaalu uuring arteriaalses veres Paneel RapidPoint 24336-0 1 JAH 1248 24336-0 Gas panel - Pt BldA Qn 0,01% PANEL.CHEM Gas panel in Arterial blood Gas Pnl BldA 1 Order 2432 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses nabaväädi veres a46-3 JAH JAH EI auB-ABB panel Happe-aluse tasakaal arteriaalses nabaväädi veres Happe-aluse tasakaalu uuring arteriaalses nabaväädi veres Paneel 2 EI 4899 51974-4 Gas panel - Pt BldCoA Qn PANEL.CHEM Gas panel - Arterial cord blood Gas Pnl BldCoA 1 Order 16,2945 2645 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses nabaväädi veres a34-30 JAH JAH EI auB-ABB panel Happe-aluse tasakaal arteriaalses nabaväädi veres Happe-aluse tasakaalu uuring arteriaalses nabaväädi veres Paneel RapidPoint 2 EI 4899 51974-4 Gas panel - Pt BldCoA Qn PANEL.CHEM Gas panel - Arterial cord blood Gas Pnl BldCoA 1 Order 16,2945 1859 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a46-1 Temperatuur a600-1 JAH EI EI Pt-t Kehatemperatuur Patsiendi kehatemperatuur QN C C 3 JAH 1249 8329-5 Body temperature Temp Pt Core Qn BDYTMP.MOLEC Body temperature - Core Bdy temp Core 2 1857 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a46-1 FiO2 a600-2 JAH EI EI FiO2 FiO2 Hapniku osakaal sissehingatavas õhus QN % % 4 JAH 1250 19994-3 Oxygen/Inspired gas setting VFr Pt Ventilator Qn % % 0,01% PULM Oxygen/Inspired gas setting [Volume Fraction] Ventilator O2/Inspired gas setting VFr Vent 2 839 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a30-30 pH arteriaalses veres a30-1 JAH EI EI aB-pH pH pH arteriaalses veres QN RapidPoint 2744-1 5 JAH 1251 2744-1 pH LsCnc Pt BldA Qn [pH] 0,08% CHEM pH of Arterial blood pH BldA 1 Both 2646 HAT 2 pH arteriaalses nabaväädi veres a34-1 JAH EI EI aB-pH pH pH arteriaalses veres QN 5 JAH 1251 2744-1 pH LsCnc Pt BldA Qn [pH] 0,08% CHEM pH of Arterial blood pH BldA 1 Both 848 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a30-30 Süsinikdioksiidi osarõhk arteriaalses veres a30-2 JAH EI EI aB-pCO2 pCO2 Süsinikdioksiidi osarõhk arteriaalses veres QN mmHg mmHg RapidPoint 2019-8 6 JAH 1252 2019-8 Carbon dioxide PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg 0,05% CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] in Arterial blood pCO2 BldA 1 Both 2433 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses nabaväädi veres a46-3 pCO2 nabaväädi veres a48-21 JAH EI EI aB-pCO2 pCO2 Süsinikdioksiidi osarõhk arteriaalses veres QN mmHg mmHg 6 JAH 1252 2019-8 Carbon dioxide PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg 0,05% CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] in Arterial blood pCO2 BldA 1 Both 2648 HAT 2 Süsinikdioksiidi osarõhk arteriaalses nabaväädi veres a34-2 JAH EI EI aB-pCO2 pCO2 Süsinikdioksiidi osarõhk arteriaalses veres QN mmHg mmHg 6 JAH 1252 2019-8 Carbon dioxide PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg 0,05% CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] in Arterial blood pCO2 BldA 1 Both 849 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a30-30 Hapniku osarõhk arteriaalses veres a30-3 JAH EI EI aB-pO2 pO2 Hapniku osarõhk arteriaalses veres QN mmHg mmHg RapidPoint 2703-7 8 JAH 1253 2703-7 Oxygen PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg 0,07% CHEM Oxygen [Partial pressure] in Arterial blood pO2 BldA 1 Both 2434 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses nabaväädi veres a46-3 pO2 nabaväädi veres a51-21 JAH EI EI aB-pO2 pO2 Hapniku osarõhk arteriaalses veres QN mmHg mmHg 8 JAH 1253 2703-7 Oxygen PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg 0,07% CHEM Oxygen [Partial pressure] in Arterial blood pO2 BldA 1 Both 2650 HAT 2 Hapniku osarõhk arteriaalses nabaväädi veres a34-3 JAH EI EI aB-pO2 pO2 Hapniku osarõhk arteriaalses veres QN mmHg mmHg 8 JAH 1253 2703-7 Oxygen PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg 0,07% CHEM Oxygen [Partial pressure] in Arterial blood pO2 BldA 1 Both 739 HAT 2 Hemoglobiini derivaatide paneel a1130-2 Hapnikuga küllastatus veres a1130-3 JAH EI EI aB-sO2 sO2 Hapnikuga küllastatus arteriaalses veres QN % % 9 JAH 1254 2708-6 Oxygen saturation MFr Pt BldA Qn % % 0,02% CHEM Oxygen saturation in Arterial blood SaO2% BldA 1 Observation 812 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a46-1 aB-sO2 a5055 JAH EI EI aB-sO2 sO2 Hapnikuga küllastatus arteriaalses veres QN % % 2708-6 9 JAH 1254 2708-6 Oxygen saturation MFr Pt BldA Qn % % 0,02% CHEM Oxygen saturation in Arterial blood SaO2% BldA 1 Observation 853 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a30-30 Hapnikuga küllastatus arteriaalses veres a30-7 JAH EI EI aB-sO2 sO2 Hapnikuga küllastatus arteriaalses veres QN % % RapidPoint 2708-6 9 JAH 1254 2708-6 Oxygen saturation MFr Pt BldA Qn % % 0,02% CHEM Oxygen saturation in Arterial blood SaO2% BldA 1 Observation 2656 HAT 2 Hapnikuga küllastatus arteriaalses nabaväädi veres a34-7 JAH EI EI aB-sO2 sO2 Hapnikuga küllastatus arteriaalses veres QN % % 9 JAH 1254 2708-6 Oxygen saturation MFr Pt BldA Qn % % 0,02% CHEM Oxygen saturation in Arterial blood SaO2% BldA 1 Observation 807 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a46-1 aB-pHt a47 JAH EI EI aB-pHt pH (t) pH (kehatemperatuuri järgi kohandatud) arteriaalses veres QN 33254-4 13 JAH 1257 33254-4 pH^^adjusted to patients actual temperature LsCnc Pt BldA Qn [pH] 0,01% CHEM pH of Arterial blood adjusted to patients actual temperature pH temp adj BldA 1 Observation 838 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a30-30 pH (kehatemperatuuri järgi kohandatud) arteriaalses veres a86 JAH EI EI aB-pHt pH (t) pH (kehatemperatuuri järgi kohandatud) arteriaalses veres QN RapidPoint 33254-4 13 JAH 1257 33254-4 pH^^adjusted to patients actual temperature LsCnc Pt BldA Qn [pH] 0,01% CHEM pH of Arterial blood adjusted to patients actual temperature pH temp adj BldA 1 Observation 2664 HAT 2 pH (kehatemperatuuri järgi kohandatud) arteriaalses nabaväädi veres a34-10 JAH EI EI aB-pHt pH (t) pH (kehatemperatuuri järgi kohandatud) arteriaalses veres QN 13 JAH 1257 33254-4 pH^^adjusted to patients actual temperature LsCnc Pt BldA Qn [pH] 0,01% CHEM pH of Arterial blood adjusted to patients actual temperature pH temp adj BldA 1 Observation 808 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a46-1 aB-pCO2t a48 JAH EI EI aB-pCO2t pCO2 (t) Süsinikdioksiidi osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) arteriaalses veres QN mmHg mmHg 32771-8 14 JAH 1258 32771-8 Carbon dioxide^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Arterial blood pCO2 temp adj BldA 1 Observation 840 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a30-30 Süsinikdioksiidi osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) arteriaalses veres a30-11 JAH EI EI aB-pCO2t pCO2 (t) Süsinikdioksiidi osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) arteriaalses veres QN mmHg mmHg RapidPoint 32771-8 14 JAH 1258 32771-8 Carbon dioxide^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Arterial blood pCO2 temp adj BldA 1 Observation 2660 HAT 2 Süsinikdioksiidi osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) arteriaalses nabaväädi veres a34-11 JAH EI EI aB-pCO2t pCO2 (t) Süsinikdioksiidi osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) arteriaalses veres QN mmHg mmHg 14 JAH 1258 32771-8 Carbon dioxide^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Arterial blood pCO2 temp adj BldA 1 Observation 806 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a46-1 aB-pO2t a51 JAH EI EI aB-pO2t pO2 (t) Hapniku osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) arteriaalses veres QN mmHg mmHg 19255-9 15 JAH 1259 19255-9 Oxygen^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Oxygen [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Arterial blood pO2 temp adj BldA 1 Observation 841 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a30-30 Hapniku osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) arteriaalses veres a30-12 JAH EI EI aB-pO2t pO2 (t) Hapniku osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) arteriaalses veres QN mmHg mmHg RapidPoint 19255-9 15 JAH 1259 19255-9 Oxygen^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Oxygen [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Arterial blood pO2 temp adj BldA 1 Observation 2662 HAT 2 Hapniku osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) arteriaalses nabaväädi veres a34-12 JAH EI EI aB-pO2t pO2 (t) Hapniku osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) arteriaalses veres QN mmHg mmHg 15 JAH 1259 19255-9 Oxygen^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Oxygen [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Arterial blood pO2 temp adj BldA 1 Observation 855 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a30-30 Hapnik arteriaalses veres a30-9 JAH EI EI aB-O2 O2 Hapnik arteriaalses veres QN Vol% mL/dL RapidPoint 59274-1 16 JAH 1260 59274-1 Oxygen content VFr Pt BldA Qn Calculated mL/dL CHEM Oxygen content in Arterial blood by calculation O2 Ct VFr BldA Calc 1 Observation 2658 HAT 2 Hapnik arteriaalses nabaväädi veres a34-9 JAH EI EI aB-O2 O2 Hapnik arteriaalses veres QN Vol% Vol% 16 JAH 1260 59274-1 Oxygen content VFr Pt BldA Qn Calculated mL/dL CHEM Oxygen content in Arterial blood by calculation O2 Ct VFr BldA Calc 1 Observation 811 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a46-1 aB-AaDpO2 a5045 JAH EI EI aB-AaDpO2 AaDpO2 Alveolaarse õhu ja arteriaalse vere hapniku osarõhkude vahe QN mmHg mmHg 19991-9 20 JAH 1264 19991-9 Oxygen.alveolar - arterial PPresDiff Pt Respiratory system Qn mm[Hg] mm Hg PULM Oxygen.alveolar - arterial [Partial pressure difference] Respiratory system O2 alv-art PPresDiff Respiratory 2 1858 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a46-1 pO2/FiO2 a46-6 JAH EI EI aB-pO2t/FiO2 pO2 (t)/FiO2 Arteriaalse vere ja sissehingatavaõhu hapniku osarõhkude suhe (kehatemperatuuri järgi kohandatud) QN mmHg mmHg 24 JAH 1267 50989-3 Horowitz index^^adjusted to patients actual temperature Ratio Pt BldA+Inhl gas Qn mm[Hg] mmHg CHEM Horowitz index adjusted to patients actual temperature in Arterial blood Horowitz index temp adj BldA+IhG-Rto 1 Both 810 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a46-1 aB-BE a50 JAH EI EI aB-BE BE Aluste liig arteriaalses veres QN mmol/L mmol/L 1925-7 26 JAH 1268 1925-7 Base excess SCnc Pt BldA Qn mmol/L mmol/L 0,04% CHEM Base excess in Arterial blood Base excess BldA-sCnc 1 Observation 851 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a30-30 Aluste liig arteriaalses veres a30-5 JAH EI EI aB-BE BE Aluste liig arteriaalses veres QN mmol/L mmol/l RapidPoint 1925-7 26 JAH 1268 1925-7 Base excess SCnc Pt BldA Qn mmol/L mmol/L 0,04% CHEM Base excess in Arterial blood Base excess BldA-sCnc 1 Observation 2435 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses nabaväädi veres a46-3 BE nabaväädi veres a50-21 JAH EI EI aB-BE BE Aluste liig arteriaalses veres QN mmol/L mmol/L 26 JAH 1268 1925-7 Base excess SCnc Pt BldA Qn mmol/L mmol/L 0,04% CHEM Base excess in Arterial blood Base excess BldA-sCnc 1 Observation 2654 HAT 2 Aluste liig arteriaalses nabaväädi veres a34-5 JAH EI EI aB-BE BE Aluste liig arteriaalses veres QN mmol/L mmol/L 26 JAH 1268 1925-7 Base excess SCnc Pt BldA Qn mmol/L mmol/L 0,04% CHEM Base excess in Arterial blood Base excess BldA-sCnc 1 Observation 809 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a46-1 aB-HCO3 a49 JAH EI EI aP-HCO3 Vesinikkarbonaat Vesinikkarbonaat arteriaalses plasmas QN mmol/L mmol/L 1960-4 30 JAH 1273 1960-4 Bicarbonate SCnc Pt BldA Qn mmol/L mmol/L 0,05% CHEM Bicarbonate [Moles/volume] in Arterial blood HCO3 BldA-sCnc 1 Both 850 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a30-30 Vesinikkarbonaat arteriaalses veres a30-4 JAH EI EI aP-HCO3 Vesinikkarbonaat Vesinikkarbonaat arteriaalses plasmas QN mmol/L mmol/l RapidPoint 1960-4 30 JAH 1273 1960-4 Bicarbonate SCnc Pt BldA Qn mmol/L mmol/L 0,05% CHEM Bicarbonate [Moles/volume] in Arterial blood HCO3 BldA-sCnc 1 Both 2652 HAT 2 Vesinikkarbonaat arteriaalses nabaväädi veres a34-4 JAH EI EI aP-HCO3 Vesinikkarbonaat Vesinikkarbonaat arteriaalses plasmas QN mmol/L mmol/L 30 JAH 1273 1960-4 Bicarbonate SCnc Pt BldA Qn mmol/L mmol/L 0,05% CHEM Bicarbonate [Moles/volume] in Arterial blood HCO3 BldA-sCnc 1 Both 802 HAT 2 Laktaat veres a94 JAH JAH EI aP-Lac Laktaat Laktaat arteriaalses plasmas QN mmol/L mmol/L ABL 735 34 JAH 1279 2518-9 Lactate SCnc Pt BldA Qn mmol/L mmol/L 0,00% CHEM Lactate [Moles/volume] in Arterial blood Lactate BldA-sCnc 1 Both 847 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a30-30 Laktaat arteriaalses veres a30-18 JAH EI EI aP-Lac Laktaat Laktaat arteriaalses plasmas QN mmol/L mmol/l RapidPoint 2518-9 34 JAH 1279 2518-9 Lactate SCnc Pt BldA Qn mmol/L mmol/L 0,00% CHEM Lactate [Moles/volume] in Arterial blood Lactate BldA-sCnc 1 Both 2666 HAT 2 Laktaat arteriaalses nabaväädi veres a34-18 JAH EI EI aP-Lac Laktaat Laktaat arteriaalses plasmas QN mmol/L mmol/L 34 JAH 1279 2518-9 Lactate SCnc Pt BldA Qn mmol/L mmol/L 0,00% CHEM Lactate [Moles/volume] in Arterial blood Lactate BldA-sCnc 1 Both 856 HAT 2 Happe-aluse tasakaalu POCT uuring venoosses veres a31-30 JAH JAH EI vB-ABB panel Happe-aluse tasakaal venoosses veres Happe-aluse tasakaalu uuring venoosses veres Paneel RapidPoint 24339-4 35 JAH 1280 24339-4 Gas panel - Pt BldV Qn PANEL.CHEM Gas panel in Venous blood Gas Pnl BldV 1 Order 2305 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres a24438 JAH JAH EI vB-ABB panel Happe-aluse tasakaal venoosses veres Happe-aluse tasakaalu uuring venoosses veres Paneel 35 JAH 1280 24339-4 Gas panel - Pt BldV Qn PANEL.CHEM Gas panel in Venous blood Gas Pnl BldV 1 Order 2686 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses nabaväädi veres a35-30 JAH JAH EI vuB-ABB panel Happe-aluse tasakaal venoosses nabaväädi veres Happe-aluse tasakaalu uuring venoosses nabaväädi veres Paneel RapidPoint 36 EI 4898 51972-8 Gas panel - Pt BldCoV Qn PANEL.CHEM Gas panel - Venous cord blood Gas Pnl BldCoV 1 Order 16,2945 874 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres a31-30 pH venoosses veres a311-1 JAH EI EI vB-pH pH pH venoosses veres QN RapidPoint 2746-6 37 JAH 1281 2746-6 pH LsCnc Pt BldV Qn [pH] 0,01% CHEM pH of Venous blood pH BldV 1 Both 2515 HAT 2 pH a1013 JAH EI EI vB-pH pH pH venoosses veres QN 37 JAH 1281 2746-6 pH LsCnc Pt BldV Qn [pH] 0,01% CHEM pH of Venous blood pH BldV 1 Both 2647 HAT 2 pH venoosses nabaväädi veres a35-1 JAH EI EI vB-pH pH pH venoosses veres QN 37 JAH 1281 2746-6 pH LsCnc Pt BldV Qn [pH] 0,01% CHEM pH of Venous blood pH BldV 1 Both 866 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres a31-30 Süsinikdioksiidi osarõhk venoosses veres a31-2 JAH EI EI vB-pCO2 pCO2 Süsinikdioksiidi osarõhk venoosses veres QN mmHg mmHg RapidPoint 2021-4 38 JAH 1282 2021-4 Carbon dioxide PPres Pt BldV Qn mm[Hg] mm Hg 0,01% CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] in Venous blood pCO2 BldV 1 Both 2649 HAT 2 Süsinikdioksiidi osarõhk venoosses nabaväädi vere a35-2 JAH EI EI vB-pCO2 pCO2 Süsinikdioksiidi osarõhk venoosses veres QN mmHg mmHg 38 JAH 1282 2021-4 Carbon dioxide PPres Pt BldV Qn mm[Hg] mm Hg 0,01% CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] in Venous blood pCO2 BldV 1 Both 867 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres a31-30 Hapniku osarõhk venoosses veres a31-3 JAH EI EI vB-pO2 pO2 Hapniku osarõhk venoosses veres QN mmHg mmHg RapidPoint 2705-2 39 JAH 1283 2705-2 Oxygen PPres Pt BldV Qn mm[Hg] mm Hg 0,00% CHEM Oxygen [Partial pressure] in Venous blood pO2 BldV 1 Both 2651 HAT 2 Hapniku osarõhk venoosses nabaväädi veres a35-3 JAH EI EI vB-pO2 pO2 Hapniku osarõhk venoosses veres QN mmHg mmHg 39 JAH 1283 2705-2 Oxygen PPres Pt BldV Qn mm[Hg] mm Hg 0,00% CHEM Oxygen [Partial pressure] in Venous blood pO2 BldV 1 Both 871 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres a31-30 Hapnikuga küllastatus venoosses veres a31-7 JAH EI EI vB-sO2 sO2 Hapnikuga küllastatus venoosses veres QN % % RapidPoint 2711-0 40 JAH 1284 2711-0 Oxygen saturation MFr Pt BldV Qn % %; Meas% HEMODYN.MOLEC Oxygen saturation in Venous blood SaO2% BldV 2 2657 HAT 2 Hapnikuga küllastatus venoosses nabaväädi veres a35-7 JAH EI EI vB-sO2 sO2 Hapnikuga küllastatus venoosses veres QN % % 40 JAH 1284 2711-0 Oxygen saturation MFr Pt BldV Qn % %; Meas% HEMODYN.MOLEC Oxygen saturation in Venous blood SaO2% BldV 2 857 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres a31-30 pH (kehatemperatuuri järgi kohandatud) venoosses veres a31-10 JAH EI EI vB-pHt pH (t) pH (kehatemperatuuri järgi kohandatud) venoosses veres QN RapidPoint 39486-6 43 JAH 1287 39486-6 pH^^adjusted to patients actual temperature LsCnc Pt BldV Qn [pH] CHEM pH of Venous blood adjusted to patients actual temperature pH temp adj BldV 1 Observation 2665 HAT 2 pH (kehatemperatuuri järgi kohandatud) venoosses nabaväädi veres a35-10 JAH EI EI vB-pHt pH (t) pH (kehatemperatuuri järgi kohandatud) venoosses veres QN 43 JAH 1287 39486-6 pH^^adjusted to patients actual temperature LsCnc Pt BldV Qn [pH] CHEM pH of Venous blood adjusted to patients actual temperature pH temp adj BldV 1 Observation 858 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres a31-30 Süsinikdioksiidi osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) venoosses veres a31-11 JAH EI EI vB-pCO2t pCO2 (t) Süsinikdioksiidi osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) venoosses veres QN mmHg mmHg RapidPoint 40619-9 44 JAH 1288 40619-9 Carbon dioxide^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldV Qn mm[Hg] CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Venous blood pCO2 temp adj BldV 1 Observation 2661 HAT 2 Süsinikdioksiidi osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) venoosses nabaväädi veres a35-11 JAH EI EI vB-pCO2t pCO2 (t) Süsinikdioksiidi osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) venoosses veres QN mmHg mmHg 44 JAH 1288 40619-9 Carbon dioxide^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldV Qn mm[Hg] CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Venous blood pCO2 temp adj BldV 1 Observation 859 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres a31-30 Hapniku osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) venoosses veres a31-12 JAH EI EI vB-pO2t pO2 (t) Hapniku osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) venoosses veres QN mmHg mmHg RapidPoint 19258-3 45 JAH 1289 19258-3 Oxygen^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldV Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Oxygen [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Venous blood pO2 temp adj BldV 1 Observation 2663 HAT 2 Hapniku osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) venoosses nabaväädi veres a35-12 JAH EI EI vB-pO2t pO2 (t) Hapniku osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) venoosses veres QN mmHg mmHg 45 JAH 1289 19258-3 Oxygen^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldV Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Oxygen [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Venous blood pO2 temp adj BldV 1 Observation 873 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres a31-30 Hapnik venoosses veres a31-9 JAH EI EI vB-O2 O2 Hapnik venoosses veres QN Vol% mL/dL RapidPoint 60841-4 46 JAH 1290 60841-4 Oxygen content VFr Pt BldV Qn Calculated mL/dL ml/dl CHEM Oxygen content in Venous blood by calculation O2 Ct VFr BldV Calc 1 11,3891 2659 HAT 2 Hapnik venoosses nabaväädi veres a35-9 JAH EI EI vB-O2 O2 Hapnik venoosses veres QN Vol% Vol% 46 JAH 1290 60841-4 Oxygen content VFr Pt BldV Qn Calculated mL/dL ml/dl CHEM Oxygen content in Venous blood by calculation O2 Ct VFr BldV Calc 1 11,3891 869 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres a31-30 Aluste liig venoosses veres a31-5 JAH EI EI vB-BE BE Aluste liig venoosses veres QN mmol/L mmol/l RapidPoint 1927-3 48 JAH 1292 1927-3 Base excess SCnc Pt BldV Qn mmol/L mmol/L 0,01% CHEM Base excess in Venous blood Base excess BldV-sCnc 1 Observation 2655 HAT 2 Aluste liig venoosses nabaväädi veres a35-5 JAH EI EI vB-BE BE Aluste liig venoosses veres QN mmol/L mmol/L 48 JAH 1292 1927-3 Base excess SCnc Pt BldV Qn mmol/L mmol/L 0,01% CHEM Base excess in Venous blood Base excess BldV-sCnc 1 Observation 868 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres a31-30 Vesinikkarbonaat venoosses veres a31-4 JAH EI EI vP-HCO3 Vesinikkarbonaat Vesinikkarbonaat plasmas QN mmol/L mmol/l RapidPoint 14627-4 51 JAH 1272 1963-8 Bicarbonate SCnc Pt Ser Qn mmol/L mmol/L CHEM Bicarbonate [Moles/volume] in Serum HCO3 Ser-sCnc 1 Both 2653 HAT 2 Vesinikkarbonaat venoosses nabaväädi veres a35-4 JAH EI EI vP-HCO3 Vesinikkarbonaat Vesinikkarbonaat plasmas QN mmol/L mmol/L 51 JAH 1272 1963-8 Bicarbonate SCnc Pt Ser Qn mmol/L mmol/L CHEM Bicarbonate [Moles/volume] in Serum HCO3 Ser-sCnc 1 Both 865 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres a31-30 Laktaat venoosses veres a31-18 JAH EI EI vP-Lac Laktaat Laktaat venoosses plasmas QN mmol/L mmol/l RapidPoint 2519-7 55 JAH 1297 2519-7 Lactate SCnc Pt BldV Qn mmol/L mmol/L CHEM Lactate [Moles/volume] in Venous blood Lactate BldV-sCnc 1 Both 2667 HAT 2 Laktaat venoosses nabaväädi veres a35-18 JAH EI EI vP-Lac Laktaat Laktaat venoosses plasmas QN mmol/L mmol/L 55 JAH 1297 2519-7 Lactate SCnc Pt BldV Qn mmol/L mmol/L CHEM Lactate [Moles/volume] in Venous blood Lactate BldV-sCnc 1 Both 875 HAT 2 Happe-aluse tasakaalu POCT uuring nabaväädi veres a32-30 JAH JAH EI mvB-ABB panel Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres Happe-aluse tasakaalu uuring segunenud venoosses veres Paneel RapidPoint 51973-6 56 JAH 1298 51973-6 Gas panel - Pt BldMV Qn PANEL.CHEM Gas panel in Mixed venous blood Gas Pnl BldMV 1 Order 876 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres a32-30 pH nabaväädi veres a32-1 JAH EI EI mvB-pH pH pH segunenud venoosses veres QN RapidPoint 19213-8 57 JAH 1299 19213-8 pH LsCnc Pt BldMV Qn [pH] CHEM pH of Mixed venous blood pH BldMV 1 Both 886 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres a32-30 Süsinikdioksiidi osarõhk nabaväädi veres a32-2 JAH EI EI mvB-pCO2 pCO2 Süsinikdioksiidi osarõhk segunenud venoosses veres QN mmHg mmHg RapidPoint 19212-0 58 JAH 1300 19212-0 Carbon dioxide PPres Pt BldMV Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] in Mixed venous blood pCO2 BldMV 1 Both 887 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres a32-30 Hapniku osarõhk nabaväädi veres a32-3 JAH EI EI mvB-pO2 pO2 Hapniku osarõhk segunenud venoosses veres QN mmHg mmHg RapidPoint 19211-2 60 JAH 1301 19211-2 Oxygen PPres Pt BldMV Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Oxygen [Partial pressure] in Mixed venous blood pO2 BldMV 1 Both 890 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres a32-30 Hapnikuga küllastatus nabaväädi veres a32-7 JAH EI EI mvB-sO2 sO2 Hapnikuga küllastatus segunenud venoosses veres QN % % RapidPoint 19224-5 61 JAH 1302 19224-5 Oxygen saturation MFr Pt BldMV Qn % % HEMODYN.MOLEC Oxygen saturation in Mixed venous blood SaO2% BldMV 2 877 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres a32-30 pH (kehatemperatuuri järgi kohandatud) nabaväädi veres a32-10 JAH EI EI mvB-pHt pH (t) pH (kehatemperatuuri järgi kohandatud) segunenud venoosses veres QN RapidPoint 50980-2 65 JAH 1304 50980-2 pH^^adjusted to patients actual temperature LsCnc Pt BldMV Qn [pH] CHEM pH of Mixed venous blood adjusted to patients actual temperature pH temp adj BldMV 1 Both 878 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres a32-30 Süsinikdioksiidi osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) nabaväädi veres a32-11 JAH EI EI mvB-pCO2t pCO2 (t) Süsinikdioksiidi osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) segunenud venoosses veres QN mmHg mmHg RapidPoint 50981-0 66 JAH 1305 50981-0 Carbon dioxide^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldMV Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Mixed venous blood pCO2 temp adj BldMV 1 Both 879 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres a32-30 Hapniku osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) nabaväädi veres a32-12 JAH EI EI mvB-pO2t pO2 (t) Hapniku osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) segunenud venoosses veres QN mmHg mmHg RapidPoint 19257-5 67 JAH 1306 19257-5 Oxygen^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldMV Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Oxygen [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Mixed venous blood pO2 temp adj BldMV 1 Observation 11,3891 892 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres a32-30 Hapnik nabaväädi veres a32-9 JAH EI EI mvB-O2 O2 Hapnik segunenud venoosses veres QN Vol% mL/dL RapidPoint 64798-2 68 JAH 1307 64798-2 Oxygen content VFr Pt BldMV Qn Calculated mL/dL ml/dl CHEM Oxygen content in Mixed venous blood by calculation O2 Ct VFr BldMV Calc 1 Observation 11,3891 888 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres a32-30 Aluste liig nabaväädi veres a32-5 JAH EI EI mvB-BE BE Aluste liig segunenud venoosses veres QN mmol/L mmol/l RapidPoint 19234-4 72 JAH 1311 19234-4 Base excess SCnc Pt BldMV Qn mmol/L mmol/L CHEM Base excess in Mixed venous blood Base excess BldMV-sCnc 1 Observation 893 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres a32-30 Vesinikkarbonaat nabaväädi veres a32-4 JAH EI EI mvP-HCO3 Vesinikkarbonaat Vesinikkarbonaat segatud venosses plasmas QN mmol/L mmol/l RapidPoint 19229-4 75 JAH 2717 19229-4 Bicarbonate SCnc Pt BldMV Qn mmol/L mmol/L CHEM Bicarbonate [Moles/volume] in Mixed venous blood HCO3 BldMV-sCnc 1 Both 11,3891 885 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres a32-30 Laktaat nabaväädi veres a32-18 JAH EI EI mvP-Lac Laktaat Laktaat segunenud venoosses plasmas QN mmol/L mmol/l RapidPoint 19240-1 77 JAH 1317 19240-1 Lactate SCnc Pt BldMV Qn CHEM Lactate [Moles/volume] in Mixed venous blood Lactate BldMV-sCnc 1 Both 818 HAT 2 Happe-aluse tasakaalu POCT uuring kapillaarses veres a33-30 JAH JAH EI cB-ABB panel Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres Happe-aluse tasakaalu uuring kapillaarses veres Paneel RapidPoint 24337-8 78 JAH 1318 24337-8 Gas panel - Pt BldC Qn PANEL.CHEM Gas panel in Capillary blood Gas Pnl BldC 1 Order 2283 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres a46-5 JAH JAH EI cB-ABB panel Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres Happe-aluse tasakaalu uuring kapillaarses veres Paneel 78 JAH 1318 24337-8 Gas panel - Pt BldC Qn PANEL.CHEM Gas panel in Capillary blood Gas Pnl BldC 1 Order 819 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres a33-30 pH kapillaarses veres a33-1 JAH EI EI cB-pH pH pH kapillaarses veres QN RapidPoint 2745-8 79 JAH 1322 2745-8 pH LsCnc Pt BldC Qn [pH] 0,00% CHEM pH of Capillary blood pH BldC 1 Both 829 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres a33-30 Süsinikdioksiidi osarõhk kapillaarses veres a33-2 JAH EI EI cB-pCO2 pCO2 Süsinikdioksiidi osarõhk kapillaarses veres QN mmHg mmHg RapidPoint 2020-6 80 JAH 1323 2020-6 Carbon dioxide PPres Pt BldC Qn mm[Hg] mm Hg 0,00% CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] in Capillary blood pCO2 BldC 1 Both 830 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres a33-30 Hapniku osarõhk kapillaarses veres a33-3 JAH EI EI cB-pO2 pO2 Hapniku osarõhk kapillaarses veres QN mmHg mmHg RapidPoint 2704-5 82 JAH 1324 2704-5 Oxygen PPres Pt BldC Qn mm[Hg] mm Hg 0,00% CHEM Oxygen [Partial pressure] in Capillary blood pO2 BldC 1 Both 834 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres a33-30 Hapnikuga küllastatus kapillaarses veres a33-7 JAH EI EI cB-sO2 sO2 Hapnikuga küllastatus kapillaarses veres QN % % RapidPoint 2709-4 83 JAH 1325 2709-4 Oxygen saturation MFr Pt BldC Qn % %; Calc% 0,00% HEMODYN.MOLEC Oxygen saturation in Capillary blood SaO2% BldC 2 820 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres a33-30 pH (kehatemperatuuri järgi kohandatud) kapillaarses veres a33-10 JAH EI EI cB-pHt pH (t) pH (kehatemperatuuri järgi kohandatud) kapillaarses veres QN RapidPoint 39485-8 87 JAH 1328 39485-8 pH^^adjusted to patients actual temperature LsCnc Pt BldC Qn [pH] CHEM pH of Capillary blood adjusted to patients actual temperature pH temp adj BldC 1 Observation 821 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres a33-30 Süsinikdioksiidi osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) kapillaarses veres a33-11 JAH EI EI cB-pCO2t pCO2 (t) Süsinikdioksiidi osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) kapillaarses veres QN mmHg mmHg RapidPoint 40620-7 88 JAH 1329 40620-7 Carbon dioxide^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldC Qn mm[Hg] CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Capillary blood pCO2 temp adj BldC 1 Observation 822 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres a33-30 Hapniku osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) kapillaarses veres a33-12 JAH EI EI cB-pO2t pO2 (t) Hapniku osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) kapillaarses veres QN mmHg mmHg RapidPoint 19256-7 89 JAH 1330 19256-7 Oxygen^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldC Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Oxygen [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Capillary blood pO2 temp adj BldC 1 Observation 11,3891 836 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres a33-30 Hapnik kapillaarses veres a33-9 JAH EI EI cB-O2 O2 Hapnik kapillaarses veres QN Vol% mL/dL RapidPoint 90 JAH 1331 64799-0 Oxygen content VFr Pt BldC Qn Calculated mL/dL ml/dl CHEM Oxygen content in Capillary blood by calculation O2 Ct VFr BldC Calc 1 11,3891 832 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres a33-30 Aluste liig venoosses veres a33-5 JAH EI EI cB-BE BE Aluste liig kapillaarses veres QN mmol/L mmol/l RapidPoint 1926-5 96 JAH 1337 1926-5 Base excess SCnc Pt BldC Qn mmol/L mmol/L CHEM Base excess in Capillary blood Base excess BldC-sCnc 1 Observation 831 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres a33-30 Vesinikkarbonaat kapillaarses veres a33-4 JAH EI EI cP-HCO3 Vesinikkarbonaat Vesinikkarbonaat kapillaarses plasmas QN mmol/L mmol/l RapidPoint 99 JAH 2720 1961-2 Bicarbonate SCnc Pt BldC Qn mmol/L mmol/L 1093 CHEM Bicarbonate [Moles/volume] in Capillary blood HCO3 BldC-sCnc 1 Both 11,3891 828 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres a33-30 Laktaat kapillaarses veres a33-18 JAH EI EI cP-Lac Laktaat Laktaat kapillaarses plasmas QN mmol/L mmol/l RapidPoint 103 JAH 1342 19239-3 Lactate SCnc Pt BldC Qn CHEM Lactate [Moles/volume] in Capillary blood Lactate BldC-sCnc 1 Both 738 HAT 2 Hemoglobiini fraktsioonid veres a1130-2 JAH JAH EI B-Hb derivatives panel Hemoglobiini derivaatide paneel Hemoglobiini derivaadid veres (paneel) Paneel 104 JAH 5476 L-5347 742 HAT 2 Hemoglobiini derivaatide paneel a1130-2 Karboksühemoglobiin veres a72-1 JAH EI EI B-COHb COHb Karboksühemoglobiin veres QN % % kogu Hb-st 20563-3 105 JAH 3429 20563-3 Carboxyhemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt Bld Qn % % 54 CHEM Carboxyhemoglobin/Hemoglobin.total in Blood COHgb MFr Bld 1 Both 11,8725 740 HAT 2 Hemoglobiini derivaatide paneel a1130-2 Methemoglobiin veres a5092-1 JAH EI EI B-MetHb MetHb Methemoglobiin veres QN % % kogu Hb-st 2614-6 106 JAH 3430 2614-6 Methemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt Bld Qn % % 67 CHEM Methemoglobin/Hemoglobin.total in Blood MetHgb MFr Bld 1 Both 11,2949 1787 HAT 2 Fetaalne hemoglobiin ja hemoglobiin looteveres a1130-1 JAH JAH EI B-HbF, Hb panel HbF, Hb paneel Fetaalne hemoglobiin ja hemoglobiin looteveres (paneel) Paneel 107 JAH 4502 L-4502 741 HAT 2 HbF, Hb paneel; Hemoglobiini derivaatide paneel a1130-1; a1130-2 Hemoglobiin veres a6622-11 JAH EI EI B-Hb oxym Hb Hemoglobiin veres (oksümeetria) QN g/L g/L 20509-6 108 JAH 1276 55782-7 Hemoglobin MCnc Pt Bld Qn Oximetry g/dL g/dL HEM/BC Hemoglobin [Mass/volume] in Blood by Oximetry Hgb Bld Oximetry-mCnc 1 Both 833 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres a33-30 Hemoglobiin kapillaarses veres a33-6 JAH EI EI B-Hb oxym Hb Hemoglobiin veres (oksümeetria) QN g/L g/l RapidPoint 108 JAH 1276 55782-7 Hemoglobin MCnc Pt Bld Qn Oximetry g/dL g/dL HEM/BC Hemoglobin [Mass/volume] in Blood by Oximetry Hgb Bld Oximetry-mCnc 1 Both 852 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a30-30 Hemoglobiin arteriaalses veres a30-6 JAH EI EI B-Hb oxym Hb Hemoglobiin veres (oksümeetria) QN g/L g/l RapidPoint 108 JAH 1276 55782-7 Hemoglobin MCnc Pt Bld Qn Oximetry g/dL g/dL HEM/BC Hemoglobin [Mass/volume] in Blood by Oximetry Hgb Bld Oximetry-mCnc 1 Both 870 HAT 2 Happe-aluse tasakaal venoosses veres a31-30 Hemoglobiin venoosses veres a31-6 JAH EI EI B-Hb oxym Hb Hemoglobiin veres (oksümeetria) QN g/L g/l RapidPoint 108 JAH 1276 55782-7 Hemoglobin MCnc Pt Bld Qn Oximetry g/dL g/dL HEM/BC Hemoglobin [Mass/volume] in Blood by Oximetry Hgb Bld Oximetry-mCnc 1 Both 889 HAT 2 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres a32-30 Hemoglobiin nabaväädi veres a32-6 JAH EI EI B-Hb oxym Hb Hemoglobiin veres (oksümeetria) QN g/L g/l RapidPoint 108 JAH 1276 55782-7 Hemoglobin MCnc Pt Bld Qn Oximetry g/dL g/dL HEM/BC Hemoglobin [Mass/volume] in Blood by Oximetry Hgb Bld Oximetry-mCnc 1 Both 2668 HAT 2 Hemoglobiin arteriaalses nabaväädi veres a34-6 JAH EI EI B-Hb oxym Hb Hemoglobiin veres (oksümeetria) QN g/L g/L 108 JAH 1276 55782-7 Hemoglobin MCnc Pt Bld Qn Oximetry g/dL g/dL HEM/BC Hemoglobin [Mass/volume] in Blood by Oximetry Hgb Bld Oximetry-mCnc 1 Both 2669 HAT 2 Hemoglobiin venoosses nabaväädi veres a35-6 JAH EI EI B-Hb oxym Hb Hemoglobiin veres (oksümeetria) QN g/L g/L 108 JAH 1276 55782-7 Hemoglobin MCnc Pt Bld Qn Oximetry g/dL g/dL HEM/BC Hemoglobin [Mass/volume] in Blood by Oximetry Hgb Bld Oximetry-mCnc 1 Both 803 HAT 2 HbF, Hb paneel a1130-1 Fetaalne hemoglobiin veres a1540 JAH JAH EI B-HbF neonat HbF Fetaalne hemoglobiin veres (vastsündinutel) QN % % kogu Hb-st 18291-5 109 JAH 1349 18291-5 Hemoglobin F/Hemoglobin.total MFr Pt Bld^newborn Qn % % HEM/BC Hemoglobin F/Hemoglobin.total in Blood from newborn Hgb F MFr Bld NB 1 Observation 815 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses nabaväädi veres a46-3 pH nabaväädi veres a47-21 JAH EI EI uB-pH pH nabaväädi veres pH nabaväädi veres QN ABL 735 14873-4 114 JAH 2159 14873-4 pH LsCnc Pt BldCo Qn [pH] CHEM pH of Cord blood pH BldCo 1 Both 27,7899 797 EL 3 Kaalium seerumis/plasmas a65 JAH JAH EI S,P-K Kaalium Kaalium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 2823-3 2 JAH/Võrreld 211 2823-3 Potassium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,2673% CHEM Potassium [Moles/volume] in Serum or Plasma Potassium SerPl-sCnc 1 Both 798 EL 3 Kaalium veres a6610 JAH JAH EI S,P-K Kaalium Kaalium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 6298-4 2 JAH/Võrreld 211 2823-3 Potassium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,2673% CHEM Potassium [Moles/volume] in Serum or Plasma Potassium SerPl-sCnc 1 Both 823 EL 3 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres a33-30 Kaalium kapillaarses veres a33-13 JAH EI EI S,P-K Kaalium Kaalium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l RapidPoint 2 JAH/Võrreld 211 2823-3 Potassium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,2673% CHEM Potassium [Moles/volume] in Serum or Plasma Potassium SerPl-sCnc 1 Both 842 EL 3 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a30-30 Kaalium arteriaalses veres a30-13 JAH EI EI S,P-K Kaalium Kaalium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l RapidPoint 32713-0 2 JAH/Võrreld 211 2823-3 Potassium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,2673% CHEM Potassium [Moles/volume] in Serum or Plasma Potassium SerPl-sCnc 1 Both 860 EL 3 Happe-aluse tasakaal venoosses veres a31-30 Kaalium venoosses veres a31-13 JAH EI EI S,P-K Kaalium Kaalium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l RapidPoint 39789-3 2 JAH/Võrreld 211 2823-3 Potassium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,2673% CHEM Potassium [Moles/volume] in Serum or Plasma Potassium SerPl-sCnc 1 Both 880 EL 3 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres a32-30 Kaalium nabaväädi veres a32-13 JAH EI EI S,P-K Kaalium Kaalium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l RapidPoint 41656-0 2 JAH/Võrreld 211 2823-3 Potassium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,2673% CHEM Potassium [Moles/volume] in Serum or Plasma Potassium SerPl-sCnc 1 Both 2670 EL 3 Kaalium arteriaalses nabaväädi veres a34-13 JAH EI EI S,P-K Kaalium Kaalium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 2 JAH/Võrreld 211 2823-3 Potassium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,2673% CHEM Potassium [Moles/volume] in Serum or Plasma Potassium SerPl-sCnc 1 Both 2671 EL 3 Kaalium venoosses nabaväädi veres a35-13 JAH EI EI S,P-K Kaalium Kaalium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 2 JAH/Võrreld 211 2823-3 Potassium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,2673% CHEM Potassium [Moles/volume] in Serum or Plasma Potassium SerPl-sCnc 1 Both 752 EL 3 Osmolaalsus (arvutuslik) a112 Naatrium seerumis/plasmas a109 JAH JAH EI S,P-Na Naatrium Naatrium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 2951-2 4 JAH/Võrreld 210 2951-2 Sodium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1705% CHEM Sodium [Moles/volume] in Serum or Plasma Sodium SerPl-sCnc 1 Both 800 EL 3 Naatrium veres a6612 JAH JAH EI S,P-Na Naatrium Naatrium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 2947-0 4 JAH/Võrreld 210 2951-2 Sodium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1705% CHEM Sodium [Moles/volume] in Serum or Plasma Sodium SerPl-sCnc 1 Both 824 EL 3 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres a33-30 Naatrium kapillaarses veres a33-14 JAH EI EI S,P-Na Naatrium Naatrium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l RapidPoint 4 JAH/Võrreld 210 2951-2 Sodium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1705% CHEM Sodium [Moles/volume] in Serum or Plasma Sodium SerPl-sCnc 1 Both 843 EL 3 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a30-30 Naatrium arteriaalses veres a30-14 JAH EI EI S,P-Na Naatrium Naatrium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l RapidPoint 32717-1 4 JAH/Võrreld 210 2951-2 Sodium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1705% CHEM Sodium [Moles/volume] in Serum or Plasma Sodium SerPl-sCnc 1 Both 861 EL 3 Happe-aluse tasakaal venoosses veres a31-30 Naatrium venoosses veres a31-14 JAH EI EI S,P-Na Naatrium Naatrium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l RapidPoint 39791-9 4 JAH/Võrreld 210 2951-2 Sodium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1705% CHEM Sodium [Moles/volume] in Serum or Plasma Sodium SerPl-sCnc 1 Both 881 EL 3 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres a32-30 Naatrium nabaväädi veres a32-14 JAH EI EI S,P-Na Naatrium Naatrium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l RapidPoint 41657-8 4 JAH/Võrreld 210 2951-2 Sodium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1705% CHEM Sodium [Moles/volume] in Serum or Plasma Sodium SerPl-sCnc 1 Both 2672 EL 3 Naatrium arteriaalses nabaväädi veres a34-14 JAH EI EI S,P-Na Naatrium Naatrium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 4 JAH/Võrreld 210 2951-2 Sodium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1705% CHEM Sodium [Moles/volume] in Serum or Plasma Sodium SerPl-sCnc 1 Both 2673 EL 3 Naatrium venoosses nabaväädi veres a35-14 JAH EI EI S,P-Na Naatrium Naatrium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 4 JAH/Võrreld 210 2951-2 Sodium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1705% CHEM Sodium [Moles/volume] in Serum or Plasma Sodium SerPl-sCnc 1 Both 795 EL 3 Kaltsium (ioniseeritud) seerumis/plasmas a69 JAH JAH EI S,P-iCa Kaltsium (ioniseeritud) Kaltsium (ioniseeritud) seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 12180-6 6 JAH 213 12180-6 Calcium.ionized SCnc Pt Ser/Plas Qn ISE mg/dL mmol/L CHEM Calcium.ionized [Moles/volume] in Serum or Plasma by Ion-selective membrane electrode (ISE) Ca-I SerPl ISE-sCnc 1 Both 799 EL 3 Kaltsium (ioniseeritud) veres a6611 JAH JAH EI S,P-iCa Kaltsium (ioniseeritud) Kaltsium (ioniseeritud) seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L ABL 735 6 JAH 213 12180-6 Calcium.ionized SCnc Pt Ser/Plas Qn ISE mg/dL mmol/L CHEM Calcium.ionized [Moles/volume] in Serum or Plasma by Ion-selective membrane electrode (ISE) Ca-I SerPl ISE-sCnc 1 Both 825 EL 3 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres a33-30 Kaltsium (ioniseeritud) kapillaarses veres a33-15 JAH EI EI S,P-iCa Kaltsium (ioniseeritud) Kaltsium (ioniseeritud) seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l RapidPoint 6 JAH 213 12180-6 Calcium.ionized SCnc Pt Ser/Plas Qn ISE mg/dL mmol/L CHEM Calcium.ionized [Moles/volume] in Serum or Plasma by Ion-selective membrane electrode (ISE) Ca-I SerPl ISE-sCnc 1 Both 844 EL 3 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a30-30 Kaltsium (ioniseeritud) arteriaalses veres a30-15 JAH EI EI S,P-iCa Kaltsium (ioniseeritud) Kaltsium (ioniseeritud) seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l RapidPoint 34581-9 6 JAH 213 12180-6 Calcium.ionized SCnc Pt Ser/Plas Qn ISE mg/dL mmol/L CHEM Calcium.ionized [Moles/volume] in Serum or Plasma by Ion-selective membrane electrode (ISE) Ca-I SerPl ISE-sCnc 1 Both 862 EL 3 Happe-aluse tasakaal venoosses veres a31-30 Kaltsium (ioniseeritud) venoosses veres a31-15 JAH EI EI S,P-iCa Kaltsium (ioniseeritud) Kaltsium (ioniseeritud) seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l RapidPoint 41645-3 6 JAH 213 12180-6 Calcium.ionized SCnc Pt Ser/Plas Qn ISE mg/dL mmol/L CHEM Calcium.ionized [Moles/volume] in Serum or Plasma by Ion-selective membrane electrode (ISE) Ca-I SerPl ISE-sCnc 1 Both 882 EL 3 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres a32-30 Kaltsium (ioniseeritud) nabaväädi veres a32-15 JAH EI EI S,P-iCa Kaltsium (ioniseeritud) Kaltsium (ioniseeritud) seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l RapidPoint 41646-1 6 JAH 213 12180-6 Calcium.ionized SCnc Pt Ser/Plas Qn ISE mg/dL mmol/L CHEM Calcium.ionized [Moles/volume] in Serum or Plasma by Ion-selective membrane electrode (ISE) Ca-I SerPl ISE-sCnc 1 Both 2674 EL 3 Kaltsium (ioniseeritud) arteriaalses nabaväädi veres a34-15 JAH EI EI S,P-iCa Kaltsium (ioniseeritud) Kaltsium (ioniseeritud) seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 6 JAH 213 12180-6 Calcium.ionized SCnc Pt Ser/Plas Qn ISE mg/dL mmol/L CHEM Calcium.ionized [Moles/volume] in Serum or Plasma by Ion-selective membrane electrode (ISE) Ca-I SerPl ISE-sCnc 1 Both 2675 EL 3 Kaltsium (ioniseeritud) venoosses nabaväädi veres a35-15 JAH EI EI S,P-iCa Kaltsium (ioniseeritud) Kaltsium (ioniseeritud) seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 6 JAH 213 12180-6 Calcium.ionized SCnc Pt Ser/Plas Qn ISE mg/dL mmol/L CHEM Calcium.ionized [Moles/volume] in Serum or Plasma by Ion-selective membrane electrode (ISE) Ca-I SerPl ISE-sCnc 1 Both 796 EL 3 S-iCa (7.4 pH juures) a56 JAH EI EI S,P-iCa (pH 7,4) Kaltsium (ioniseeritud, pH 7,4) Kaltsium (ioniseeritud, pH 7,4 korral) QN mmol/L mmol/L 19072-8 7 JAH/Võrreld 214 19072-8 Calcium.ionized^^adjusted to pH 7.4 SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Calcium.ionized [Moles/volume] adjusted to pH 7.4 in Serum or Plasma Ca-I adj pH7.4 SerPl-sCnc 1 Observation 2780 EL 3 Kaltsium (ioniseeritud) postfilter veres a1182 JAH JAH EI XXX-iCa Kaltsium (ioniseeritud) täpsustamata materjalis Kaltsium (ioniseeritud) täpsustamata materjalis QN mmol/L 8 JAH 5652 83064-6 Calcium.ionized SCnc Pt BldCRRT Qn mmol/L mmol/L CHEM Calcium.ionized [Moles/volume] in Blood drawn from CRRT circuit Ca-I BldCRRT-sCnc 1 Both 2797 EL 3 Kaltsium (ioniseeritud, pH 7,4) postfilter veres a1182-1 EI 2022-10-18 EI EI XXX-iCa (pH 7,4) Kaltsium (ioniseeritud, pH 7,4) täpsustamata materjalis Kaltsium (ioniseeritud, pH 7,4 korral) täpsustamata materjalis QN mmol/L 9 JAH 5664 A-5406 784 EL 3 Kaltsium seerumis/plasmas a67 JAH JAH EI S,P-Ca Kaltsium Kaltsium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 2000-8 10 JAH/Võrreld 212 2000-8 Calcium SCnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Calcium [Moles/volume] in Serum or Plasma Calcium SerPl-sCnc 1 Both 801 EL 3 Kloriid seerumis/plasmas a73 JAH JAH EI S,P-Cl Kloriid Kloriid seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 2075-0 13 JAH/Võrreld 216 2075-0 Chloride SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1479% CHEM Chloride [Moles/volume] in Serum or Plasma Chloride SerPl-sCnc 1 Both 826 EL 3 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres a33-30 Kloriid kapillaarses veres a33-16 JAH EI EI S,P-Cl Kloriid Kloriid seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l RapidPoint 13 JAH/Võrreld 216 2075-0 Chloride SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1479% CHEM Chloride [Moles/volume] in Serum or Plasma Chloride SerPl-sCnc 1 Both 845 EL 3 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a30-30 Kloriid arteriaalses veres a30-16 JAH EI EI S,P-Cl Kloriid Kloriid seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l RapidPoint 41650-3 13 JAH/Võrreld 216 2075-0 Chloride SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1479% CHEM Chloride [Moles/volume] in Serum or Plasma Chloride SerPl-sCnc 1 Both 863 EL 3 Happe-aluse tasakaal venoosses veres a31-30 Kloriid venoosses veres a31-16 JAH EI EI S,P-Cl Kloriid Kloriid seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l RapidPoint 41649-5 13 JAH/Võrreld 216 2075-0 Chloride SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1479% CHEM Chloride [Moles/volume] in Serum or Plasma Chloride SerPl-sCnc 1 Both 883 EL 3 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres a32-30 Kloriid nabaväädi veres a32-16 JAH EI EI S,P-Cl Kloriid Kloriid seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l RapidPoint 13 JAH/Võrreld 216 2075-0 Chloride SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1479% CHEM Chloride [Moles/volume] in Serum or Plasma Chloride SerPl-sCnc 1 Both 2676 EL 3 Kloriid venoosses nabaväädi veres a35-16 JAH EI EI S,P-Cl Kloriid Kloriid seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 13 JAH/Võrreld 216 2075-0 Chloride SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1479% CHEM Chloride [Moles/volume] in Serum or Plasma Chloride SerPl-sCnc 1 Both 2677 EL 3 Kloriid arteriaalses nabaväädi veres a34-16 JAH EI EI S,P-Cl Kloriid Kloriid seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 13 JAH/Võrreld 216 2075-0 Chloride SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1479% CHEM Chloride [Moles/volume] in Serum or Plasma Chloride SerPl-sCnc 1 Both 794 EL 3 Fosfaat seerumis/plasmas a34 JAH JAH EI S,P-P Fosfaat Fosfaat seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 14879-1 14 JAH/Võrreld 234 14879-1 Phosphate SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Phosphate [Moles/volume] in Serum or Plasma Phosphate SerPl-sCnc 1 Both 792 EL 3 Magneesium seerumis/plasmas a102 JAH JAH EI S,P-Mg Magneesium Magneesium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 2601-3 16 JAH/Võrreld 218 2601-3 Magnesium SCnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Magnesium [Moles/volume] in Serum or Plasma Magnesium SerPl-sCnc 1 Both 793 EL 3 Ammoonium plasmas a15 JAH JAH EI P-NH4 Ammoonium Ammoonium plasmas QN umol/L µmol/L 1845-7 19 JAH/Võrreld 224 1845-7 Ammonium ion SCnc Pt Plas Qn umol/L umol/L CHEM Ammonium ion [Moles/volume] in Plasma Ammonium Ion Plas-sCnc 1 Both 1058 KAR 4 Troponiin T (kõrgtundlik) seerumis/plasmas a129 JAH JAH EI S,P-cTnT-hs Troponiin T (kõrgtundlik) Troponiin T (kõrgtundlik) seerumis/plasmas QN ng/L ng/L 67151-1 1 JAH/Võrreld 2888 67151-1 Troponin T.cardiac MCnc Pt Ser/Plas Qn Detection limit <= 5 ng/L ng/L ng/L CHEM Troponin T.cardiac [Mass/volume] in Serum or Plasma by Detection limit <= 5 ng/L Troponin T SerPl DL <= 5 ng/L-mCnc 1 11,4393 1056 KAR 4 Kreatiini kinaasi MB isoensüümi mass seerumis/plasmas a84 JAH JAH EI S,P-CK-MBm CK-MBm Kreatiini kinaasi MB isoensüümi mass seerumis/plasmas QN ug/L µg/L 13969-1 6 JAH 315 13969-1 Creatine kinase.MB MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,3363% CHEM Creatine kinase.MB [Mass/volume] in Serum or Plasma CK MB SerPl-mCnc 1 Both 1057 KAR 4 B-tüüpi natriureetilise propeptiidi N-fragment seerumis/plasmas a26 JAH JAH EI S,P-NT-proBNP NT-proBNP B-tüüpi natriureetilise propeptiidi N-fragment seerumis/plasmas QN ng/L ng/L 33762-6 8 JAH 317 33762-6 Natriuretic peptide.B prohormone MCnc Pt Ser/Plas Qn pg/mL pg/mL CHEM Natriuretic peptide.B prohormone [Mass/volume] in Serum or Plasma proBNP SerPl-mCnc 1 Both 732 KE 5 C-reaktiivne valk seerumis/plasmas a27 JAH JAH EI S,P-CRP CRP C-reaktiivne valk seerumis/plasmas QN mg/L mg/L 1988-5 1 JAH/Võrreld 232 1988-5 C reactive protein MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0344% CHEM C reactive protein [Mass/volume] in Serum or Plasma CRP SerPl-mCnc 1 Both 768 KE 5 C-reaktiivne valk a231 JAH JAH EI cB-CRP POCT CRP kapillaarses veres (POCT) C-reaktiivne valk kapillaarses veres (POCT) QN mg/L mg/L 48421-2 4 JAH/Võrreld 2048 48421-2 C reactive protein MCnc Pt BldC Qn mg/L mg/L CHEM C reactive protein [Mass/volume] in Capillary blood CRP BldC-mCnc 1 Both 19,5595 772 KE 5 C reaktiivne valk a176 EI EI EI cB-CRP POCT CRP kapillaarses veres (POCT) C-reaktiivne valk kapillaarses veres (POCT) QN mg/L mg/l 48421-2 4 JAH/Võrreld 2048 48421-2 C reactive protein MCnc Pt BldC Qn mg/L mg/L CHEM C reactive protein [Mass/volume] in Capillary blood CRP BldC-mCnc 1 Both 19,5595 771 KE 5 Prokaltsitoniin seerumis/plasmas a1517 JAH JAH EI S,P-PCT Prokaltsitoniin Prokaltsitoniin seerumis/plasmas QN ug/L µg/L 33959-8 5 JAH/Võrreld 302 33959-8 Procalcitonin MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL CHEM Procalcitonin [Mass/volume] in Serum or Plasma Procalcitonin SerPl-mCnc 1 Both 2796 KE 5 Interleukiin 1beeta seerumis/plasmas a1203 JAH JAH JAH S,P-IL-1B IL-1B Interleukiin 1 beeta seerumis/plasmas QN ng/L 6 JAH 5656 13629-1 Interleukin 1 beta MCnc Pt Ser/Plas Qn pg/mL pg/mL CHEM Interleukin 1 beta [Mass/volume] in Serum or Plasma Il1Beta SerPl-mCnc 1 Both 763 KE 5 Interleukiin 6 seerumis/plasmas a3038 JAH JAH EI S,P-IL-6 IL-6 Interleukiin 6 seerumis/plasmas QN ng/L ng/L 26881-3 9 JAH 381 26881-3 Interleukin 6 MCnc Pt Ser/Plas Qn pg/mL pg/mL CHEM Interleukin 6 [Mass/volume] in Serum or Plasma Il6 SerPl-mCnc 1 Both 791 KE 5 Glükoosi taluvuse proov (0, 120 min); Glükoosi taluvuse proov rasedal; Laktoosi taluvuse proov (50 g) a1546-90; a15461-0; a97-0 Glükoos plasmas a39-1 JAH JAH EI fS,fP-Gluc Glükoos paastuseerumis/-plasmas Glükoos paastuseerumis/paastuplasmas QN mmol/L mmol/L 12 JAH/Võrreld 237 14771-0 Glucose^post CFst SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Fasting glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma Glucose p fast SerPl-sCnc 1 Both 753 KE 5 Glükoos seerumis/plasmas a39 JAH JAH EI S,P-Gluc Glükoos Glükoos seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 14771-0 14 JAH/Võrreld 239 14749-6 Glucose SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma Glucose SerPl-sCnc 1 Both 827 KE 5 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres a33-30 Glükoos kapillaarses veres a33-17 JAH EI EI S,P-Gluc Glükoos Glükoos seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l RapidPoint 14 JAH/Võrreld 239 14749-6 Glucose SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma Glucose SerPl-sCnc 1 Both 846 KE 5 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a30-30 Glükoos arteriaalses veres a30-17 JAH EI EI S,P-Gluc Glükoos Glükoos seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l RapidPoint 14 JAH/Võrreld 239 14749-6 Glucose SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma Glucose SerPl-sCnc 1 Both 864 KE 5 Happe-aluse tasakaal venoosses veres a31-30 Glükoos venoosses veres a31-17 JAH EI EI S,P-Gluc Glükoos Glükoos seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l RapidPoint 14 JAH/Võrreld 239 14749-6 Glucose SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma Glucose SerPl-sCnc 1 Both 884 KE 5 Happe-aluse tasakaal segunenud venoosses veres a32-30 Glükoos nabaväädi veres a32-17 JAH EI EI S,P-Gluc Glükoos Glükoos seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l RapidPoint 14 JAH/Võrreld 239 14749-6 Glucose SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma Glucose SerPl-sCnc 1 Both 1916 KE 5 Glükoos veres a581 JAH JAH EI S,P-Gluc Glükoos Glükoos seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L mmol/L 14 JAH/Võrreld 239 14749-6 Glucose SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma Glucose SerPl-sCnc 1 Both 2678 KE 5 Glükoos arteriaalses nabaväädi veres a34-17 JAH EI EI S,P-Gluc Glükoos Glükoos seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 14 JAH/Võrreld 239 14749-6 Glucose SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma Glucose SerPl-sCnc 1 Both 2679 KE 5 Glükoos venoosses nabaväädi veres a35-17 JAH EI EI S,P-Gluc Glükoos Glükoos seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 14 JAH/Võrreld 239 14749-6 Glucose SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma Glucose SerPl-sCnc 1 Both 789 KE 5 Glükoos veres a38 JAH JAH EI cB-Gluc POCT Glükoos kapillaarses veres (POCT) Glükoos kapillaarses veres (POCT) QN mmol/L mmol/L 14743-9 16 JAH/Võrreld 2049 14743-9 Glucose SCnc Pt BldC Qn Glucometer mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Capillary blood by Glucometer Glucose BldC Glucomtr-sCnc 1 Both 28,6478 790 KE 5 Glükoos veres a38-77 EI EI EI cB-Gluc POCT Glükoos kapillaarses veres (POCT) Glükoos kapillaarses veres (POCT) QN mmol/L mmol/L 14743-9 16 JAH/Võrreld 2049 14743-9 Glucose SCnc Pt BldC Qn Glucometer mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Capillary blood by Glucometer Glucose BldC Glucomtr-sCnc 1 Both 28,6478 2900 KE 5 HbA1c paneel a1349 EI 2021-04-09 EI EI B-HbA1c panel HbA1c paneel Glükohemoglobiin veres (paneel) Paneel 18 EI/Paneel 3757 L-3757 755 KE 5 HbA1c (IFCC) a42 JAH EI EI B-HbA1c (IFCC) HbA1c (IFCC) Glükohemoglobiin veres (IFCC) QN mmol/mol mmol/mol 59261-8 19 JAH/Võrreld 2741 59261-8 Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total SFr Pt Bld Qn IFCC mmol/mol mmol/mol HEM/BC Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total in Blood by IFCC protocol Hgb A1c SFr Bld IFCC 1 Both 18,6192 754 KE 5 HbA1c a114 JAH JAH EI B-HbA1c HbA1c Glükohemoglobiin veres QN % % 4548-4 20 JAH/Võrreld 236 4548-4 Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total MFr Pt Bld Qn % %; % Hgb 0,0883% HEM/BC Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total in Blood Hgb A1c MFr Bld 1 Both 760 KE 5 Glükoosi taluvuse proov (75 g) a1546-90 JAH JAH EI GTT (0, 120 min) Glükoosi taluvuse proov (0, 120 min) Glükoosi taluvuse proov (0, 120 min) Paneel L-240 25 JAH 240 L-240 756 KE 5 Glükoosi taluvuse proov rasedatel (75 g) a15461-0 JAH JAH EI GTT (pregnancy) Glükoosi taluvuse proov rasedal Glükoosi taluvuse proov rasedal Paneel L-3469 27 JAH 3469 L-3469 757 KE 5 Glükoos 0 min a44 EI 2019-02-27 EI EI fS,P-Gluc 0 min (pre 75 g Gluc PO) Glükoos 0 min (75 g) Glükoos paastuseerumis/paastuplasmas enne glükoosi manustamist QN mmol/L mmol/L 28 JAH/Võrreld 241 14996-3 Glucose^pre 75 g glucose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --pre 75 g glucose PO Glucose pre 75 g Glc PO SerPl-sCnc 1 Observation 761 KE 5 Glükoos 0 min a44-9 EI 2019-02-27 EI EI fS,P-Gluc 0 min (pre 75 g Gluc PO) Glükoos 0 min (75 g) Glükoos paastuseerumis/paastuplasmas enne glükoosi manustamist QN mmol/L mmol/L 28 JAH/Võrreld 241 14996-3 Glucose^pre 75 g glucose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --pre 75 g glucose PO Glucose pre 75 g Glc PO SerPl-sCnc 1 Observation 758 KE 5 Glükoos 60 min a1545 EI 2019-01-19 EI EI S,P-Gluc 60 min (post 75 g Gluc PO) Glükoos 60 min (75 g) Glükoos seerumis/plasmas 60 minutit pärast glükoosi manustamist QN mmol/L mmol/L 29 JAH/Võrreld 248 51597-3 Glucose^1H post 75 g glucose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --1 hour post 75 g glucose PO Glucose 1H p 75 g Glc PO SerPl-sCnc 1 Observation 759 KE 5 Glükoos 120 min a45 EI 2019-01-19 EI EI S,P-Gluc 120 min (post 75g Gluc PO) Glükoos 120 min (75 g) Glükoos seerumis/plasmas 120 minutit pärast glükoosi manustamist QN mmol/L mmol/L 30 JAH/Võrreld 242 14995-5 Glucose^2H post 75 g glucose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --2 hours post 75 g glucose PO Glucose 2H p 75 g Glc PO SerPl-sCnc 1 Both 762 KE 5 Glükoos 120 min a455-99 EI 2019-01-19 EI EI S,P-Gluc 120 min (post 75g Gluc PO) Glükoos 120 min (75 g) Glükoos seerumis/plasmas 120 minutit pärast glükoosi manustamist QN mmol/L mmol/L 30 JAH/Võrreld 242 14995-5 Glucose^2H post 75 g glucose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --2 hours post 75 g glucose PO Glucose 2H p 75 g Glc PO SerPl-sCnc 1 Both 804 KE 5 Laktaat plasmas a1797 JAH JAH EI P-Lac Laktaat Laktaat plasmas QN mmol/L mmol/L 2524-7 40 JAH/Võrreld 286 2524-7 Lactate SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 0,0138% CHEM Lactate [Moles/volume] in Serum or Plasma Lactate SerPl-sCnc 1 Both 769 KE 5 Alaniini aminotransferaas seerumis/plasmas a1 JAH JAH EI S,P-ALAT ALAT Alaniini aminotransferaas seerumis/plasmas QN U/L U/L 1744-2 42 JAH/Võrreld 222 1744-2 Alanine aminotransferase CCnc Pt Ser/Plas Qn Without P-5'-P U/L U/L CHEM Alanine aminotransferase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma by Without P-5'-P ALT SerPl w/o P-5'-P-cCnc 1 Both 775 KE 5 Aspartaadi aminotransferaas seerumis/plasmas a20 JAH JAH EI S,P-ASAT ASAT Aspartaadi aminotransferaas seerumis/plasmas QN U/L U/L 1920-8 44 JAH/Võrreld 228 1920-8 Aspartate aminotransferase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,8705% CHEM Aspartate aminotransferase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma AST SerPl-cCnc 1 Both 1890 KE 5 ASAT ja ALAT suhe seerumis/plasmas a40 JAH JAH EI S,P-ASAT/S,P-ALAT ASAT/ALAT Aspartaadi aminotransferaasi ja alaniini aminotransferaasi suhe seerumis/plasmas QN 45 JAH/Võrreld 4764 1916-6 Aspartate aminotransferase/Alanine aminotransferase CRto Pt Ser/Plas Qn U/U U/U CHEM Aspartate aminotransferase/Alanine aminotransferase [Enzymatic activity ratio] in Serum or Plasma AST/ALT SerPl-cRto 1 Observation 8,7459 785 KE 5 Aluseline fosfataas seerumis/plasmas a7 JAH JAH EI S,P-ALP ALP Aluseline fosfataas seerumis/plasmas QN U/L U/L 6768-6 46 JAH/Võrreld 223 6768-6 Alkaline phosphatase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,8002% CHEM Alkaline phosphatase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma ALP SerPl-cCnc 1 Both 1463 KE 5 ALP isoensüümid a420 Aluseline fosfataas seerumis a79-5 EI EI JAH S,P-ALP ALP Aluseline fosfataas seerumis/plasmas QN U/L U/L 6768-6 46 JAH/Võrreld 223 6768-6 Alkaline phosphatase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,8002% CHEM Alkaline phosphatase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma ALP SerPl-cCnc 1 Both 1458 KE 5 Aluselise fosfataasi isoensüümid seerumis a420 JAH JAH JAH S-ALP-isoE ALP isoensüümid Aluselise fosfataasi isoensüümid seerumis Tekst 14588-8 47 JAH 147 14588-8 Alkaline phosphatase isoenzymes Imp Pt Ser/Plas Nom CHEM Alkaline phosphatase isoenzymes [interpretation] in Serum or Plasma ALP Isos SerPl-Imp 1 Observation 1462 KE 5 ALP isoensüümid a420 Maksa 1 isoensüüm a79-2 JAH EI JAH S-l1ALP Maksa 1 isoensüüm Aluselise fosfataasi maksa isoensüüm 1 seerumis QN U/L U/L 13874-3 48 JAH/Võrreld 148 13874-3 Alkaline phosphatase.liver 1 CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L U/L CHEM Alkaline phosphatase.liver 1 [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma ALP Liver 1 SerPl-cCnc 1 Observation 1461 KE 5 ALP isoensüümid a420 Luu isoensüüm a79-1 JAH EI JAH S-bALP Luu isoensüüm Aluselise fosfataasi luu isoensüüm seerumis QN U/L U/L 1777-2 50 JAH/Võrreld 150 1777-2 Alkaline phosphatase.bone CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L CHEM Alkaline phosphatase.bone [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma ALP Bone SerPl-cCnc 1 Both 1460 KE 5 ALP isoensüümid a420 Maksa 2 isoensüüm a79-3 JAH EI JAH S-l2ALP Maksa 2 isoensüüm Aluselise fosfataasi maksa isoensüüm 2 seerumis QN U/L U/L 13875-0 52 JAH/Võrreld 152 13875-0 Alkaline phosphatase.liver 2 CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L U/L CHEM Alkaline phosphatase.liver 2 [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma ALP Liver 2 SerPl-cCnc 1 Observation 1459 KE 5 ALP isoensüümid a420 Soole isoensüüm a79-4 JAH EI JAH S-i1ALP Soole 1 isoensüüm Aluselise fosfataasi soole isoensüüm 1 seerumis QN U/L U/L A-156 58 JAH/Võrreld 156 A-156 777 KE 5 Gammaglutamüüli transferaas seerumis/plasmas a36 JAH JAH EI S,P-GGT GGT Gammaglutamüüli transferaas seerumis/plasmas QN U/L U/L 2324-2 68 JAH/Võrreld 235 2324-2 Gamma glutamyl transferase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,0564% CHEM Gamma glutamyl transferase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma GGT SerPl-cCnc 1 Both 721 KE 5 Bilirubiin seerumis/plasmas a24 JAH JAH EI S,P-Bil Bilirubiin Bilirubiin seerumis/plasmas QN umol/L µmol/L 14631-6 69 JAH/Võrreld 229 14631-6 Bilirubin SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Bilirubin [Moles/volume] in Serum or Plasma Bilirub SerPl-sCnc 1 Both 1899 KE 5 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres a30-30 Bilirubiin arteriaalses veres a30-8 JAH EI EI S,P-Bil Bilirubiin Bilirubiin seerumis/plasmas QN umol/L umol/L 69 JAH/Võrreld 229 14631-6 Bilirubin SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Bilirubin [Moles/volume] in Serum or Plasma Bilirub SerPl-sCnc 1 Both 2504 KE 5 Bilirubiin nabaväädi veres a32-8 JAH EI EI S,P-Bil Bilirubiin Bilirubiin seerumis/plasmas QN umol/L umol/L 69 JAH/Võrreld 229 14631-6 Bilirubin SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Bilirubin [Moles/volume] in Serum or Plasma Bilirub SerPl-sCnc 1 Both 2505 KE 5 Bilirubiin venoosses veres a31-8 JAH EI EI S,P-Bil Bilirubiin Bilirubiin seerumis/plasmas QN umol/L umol/L 69 JAH/Võrreld 229 14631-6 Bilirubin SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Bilirubin [Moles/volume] in Serum or Plasma Bilirub SerPl-sCnc 1 Both 2506 KE 5 Bilirubiin veres a241 JAH JAH EI S,P-Bil Bilirubiin Bilirubiin seerumis/plasmas QN umol/L umol/L 69 JAH/Võrreld 229 14631-6 Bilirubin SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Bilirubin [Moles/volume] in Serum or Plasma Bilirub SerPl-sCnc 1 Both 2680 KE 5 Bilirubiin arteriaalses nabaväädi veres a34-8 JAH EI EI S,P-Bil Bilirubiin Bilirubiin seerumis/plasmas QN umol/L umol/L 69 JAH/Võrreld 229 14631-6 Bilirubin SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Bilirubin [Moles/volume] in Serum or Plasma Bilirub SerPl-sCnc 1 Both 2681 KE 5 Bilirubiin venoosses nabaväädi veres a35-8 JAH EI EI S,P-Bil Bilirubiin Bilirubiin seerumis/plasmas QN umol/L umol/L 69 JAH/Võrreld 229 14631-6 Bilirubin SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Bilirubin [Moles/volume] in Serum or Plasma Bilirub SerPl-sCnc 1 Both 2503 KE 5 Bilirubiin (POCT) a33-8 JAH JAH EI cB-Bil POCT Bilirubiin kapillaarses veres (POCT) Bilirubiin kapillaarses veres (POCT) QN umol/L umol/L 70 JAH/Võrreld 4246 54363-7 Bilirubin SCnc Pt Bld Qn umol/L umol/L 3 CHEM Bilirubin.total [Moles/volume] in Blood Bilirub Bld-sCnc 1 Both 11,9904 731 KE 5 Bilirubiin (konjugeeritud) seerumis/plasmas a25 JAH JAH EI S,P-Bil-conj Bilirubiin (konjugeeritud) Bilirubiin (konjugeeritud) seerumis/plasmas QN umol/L µmol/L 14629-0 72 JAH/Võrreld 230 14629-0 Bilirubin.glucuronidated+Bilirubin.albumin bound SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Bilirubin.direct [Moles/volume] in Serum or Plasma Bilirub Direct SerPl-sCnc 1 Both 783 KE 5 Amülaas (pankreasespetsiifiline) seerumis/plasmas a47611 JAH JAH EI S,P-pAmyl Amülaas (pankreasespetsiifiline) Amülaas (pankreasespetsiifiline) seerumis/plasmas QN U/L U/L 1805-1 75 JAH/Võrreld 1753 1805-1 Amylase.pancreatic CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L U/L;units/L CHEM Amylase.pancreatic [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma Amylase P SerPl-cCnc 1 Observation 734 KE 5 Lipaas seerumis/plasmas a919 JAH JAH EI S,P-Lip Lipaas Lipaas seerumis/plasmas QN U/L U/L 3040-3 76 JAH/Võrreld 299 3040-3 Triacylglycerol lipase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,1557% CHEM Lipase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma Lipase SerPl-cCnc 1 Both 1457 KE 5 Süsivesikdefitsiitne transferriin seerumis a602 JAH JAH JAH S,P-CDT% CDT% Süsivesikdefitsiitne transferriin seerumis/plasmas QN % % 48495-6 78 JAH/Võrreld 305 48495-6 Transferrin.carbohydrate deficient/Transferrin.total MFr Pt Ser/Plas Qn % % CHEM Transferrin.carbohydrate deficient/Transferrin.total in Serum or Plasma CDT MFr SerPl 1 Both 782 KE 5 Sapphapped seerumis/plasmas a45344 JAH JAH EI S,P-TBA Sapphapped Sapphapped seerumis/plasmas QN umol/L µmol/L 14628-2 80 JAH/Võrreld 3071 14628-2 Bile acid SCnc Pt Ser Qn umol/L umol/L CHEM Bile acid [Moles/volume] in Serum Bile Ac Ser-sCnc 1 Both 32,6581 728 KE 5 eGFR (Crea, CKD-EPI); Kreatiniinikliirens; Kreatiniinikliirens (1,73 m2) a600; a88; a5206 Kreatiniin seerumis/plasmas a85 JAH JAH EI S,P-Crea Kreatiniin Kreatiniin seerumis/plasmas QN umol/L µmol/L 14682-9 82 JAH/Võrreld 279 14682-9 Creatinine SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Creatinine [Moles/volume] in Serum or Plasma Creat SerPl-sCnc 1 Both 2469 KE 5 Kreatiniin a85-11 JAH JAH JAH S,P-Crea Kreatiniin Kreatiniin seerumis/plasmas QN umol/L umol/L 82 JAH/Võrreld 279 14682-9 Creatinine SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Creatinine [Moles/volume] in Serum or Plasma Creat SerPl-sCnc 1 Both 722 KE 5 Hinnanguline glomerulaarfiltratsiooni kiirus (CKD-EPI valemi j.) a600 JAH JAH EI eGFR (Crea, CKD-EPI) eGFR (Crea, CKD-EPI) Hinnanguline glomerulaarfiltratsiooni kiirus (kreatiniin, CKD-EPI) QN mL/min/1.73m2 mL/min/1.73m2 62238-1 85 JAH/Võrreld 3485 62238-1 Glomerular filtration rate/1.73 sq M.predicted ArVRat Pt Ser/Plas Qn Creatinine-based formula (CKD-EPI) mL/min/{1.73_m2} mL/min/1.73 sq M 2 CHEM Glomerular filtration rate/1.73 sq M.predicted by Creatinine-based formula (CKD-EPI) GFR/BSA.pred SerPl CKD-EPI-ArVRat 1 Both 8,2638 725 KE 5 Keha pindala a5220 JAH EI EI Pt-Body surface area Keha pindala Patsiendi keha pindala QN m2 m2 3140-1 87 JAH/Võrreld 2561 3140-1 Body surface Area Pt ^Patient Qn Derived BDYSURF.ATOM Body surface area Derived from formula BSA Derived 2 26,77 724 KE 5 Kreatiniini kliirens a88 JAH JAH EI dU-S-Crea Kreatiniinikliirens Kreatiniinikliirens QN mL/min mL/min 2164-2 88 JAH/Võrreld 281 2164-2 Creatinine renal clearance VRat 24H Urine+Ser/Plas Qn mL/min 0,0084% CHEM Creatinine renal clearance in 24 hour Creat Cl 24H Ur+SerPl-vRate 1 Both 723 KE 5 Kreatiniini kliirens (1,73 m2) kehapinna kohta a5206 JAH JAH EI dU-S-Crea (1,73 m2) Kreatiniinikliirens (1,73 m2) Kreatiniinikliirens (1,73 m2 kehapinna kohta) QN mL/min/1.73m2 mL/min/1.73m2 12195-4 89 JAH/Võrreld 282 12195-4 Creatinine renal clearance/1.73 sq M ArVRat 24H Urine+Ser/Plas Qn 0,0027% CHEM Creatinine renal clearance/1.73 sq M in 24 hour Creat Cl/1.73 sq M 24H Ur+SerPl-ArVRat 1 Observation 751 KE 5 Osmolaalsus (arvutuslik) a112 Uurea seerumis/plasmas a134 JAH JAH EI S,P-Urea Uurea Uurea seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 22664-7 90 JAH/Võrreld 310 22664-7 Urea SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Urea [Moles/volume] in Serum or Plasma Urea SerPl-sCnc 1 Both 2467 KE 5 Uurea seerumis/plasmas a134-11 JAH JAH JAH S,P-Urea Uurea Uurea seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 90 JAH/Võrreld 310 22664-7 Urea SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Urea [Moles/volume] in Serum or Plasma Urea SerPl-sCnc 1 Both 1464 KE 5 Tsüstatiin C seerumis a45-52 JAH JAH JAH S,P-CysC Tsüstatiin C Tsüstatiin C seerumis/plasmas QN mg/L mg/L 33863-2 91 JAH/Võrreld 309 33863-2 Cystatin C MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/L mg/L CHEM Cystatin C [Mass/volume] in Serum or Plasma Cystatin C SerPl-mCnc 1 Both 2580 KE 5 eGFR (CysC, CKD-EPI) a1066 JAH EI JAH eGFR (CysC, CKD-EPI) eGFR (CysC, CKD-EPI) Hinnanguline glomerulaarfiltratsiooni kiirus (tsüstatiin C, CKD-EPI) QN mL/min/1.73m2 mL/min/1.73m2 92 JAH/Võrreld 5256 50210-4 Glomerular filtration rate/1.73 sq M.predicted ArVRat Pt Ser/Plas Qn Cystatin-based formula mL/min/{1.73_m2} mL/min; ml/min/1.73m2 CHEM Glomerular filtration rate/1.73 sq M.predicted [Volume Rate/Area] in Serum or Plasma by Cystatin-based formula GFR/BSA.pred SerPl Cystatin-based-ArVRat 1 Both 8,9746 1470 KE 5 Seerumi/plasma osmolaalsus (mõõdetav) a45-33 JAH JAH JAH S,P-Osmol Osmolaalsus Seerumi/plasma osmolaalsus QN mosm/kgH2O mosm/kgH2O 2692-2 93 JAH/Võrreld 300 2692-2 Osmolality Osmol Pt Ser/Plas Qn 0,0164% CHEM Osmolality of Serum or Plasma Osmolality SerPl 1 Both 750 KE 5 Plasma osmolaalsus (arvutuslik) a112 JAH JAH EI S,P-Osmol calc Osmolaalsus (arvutuslik) Seerumi/plasma osmolaalsus (arvutuslik) QN mosm/kgH2O mOsm/kg 18182-6 94 JAH 1957 18182-6 Osmolality Osmol Pt Ser/Plas Qn Calculated mosm/kg mosm/kg CHEM Osmolality of Serum or Plasma by calculation Osmolality SerPl Calc 1 Observation 711 KE 5 Albumiin seerumis a5195 JAH JAH EI S,P-Alb Albumiin Albumiin seerumis/plasmas QN g/L g/L 61151-7 95 JAH/Võrreld 219 61151-7 Albumin MCnc Pt Ser/Plas Qn BCG g/dL g/dl CHEM Albumin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Bromcresol green (BCG) dye binding method Albumin SerPl BCG-mCnc 1 Both 774 KE 5 Albumiin seerumis/plasmas a2 JAH JAH EI S,P-Alb Albumiin Albumiin seerumis/plasmas QN g/L g/L 61151-7 95 JAH/Võrreld 219 61151-7 Albumin MCnc Pt Ser/Plas Qn BCG g/dL g/dl CHEM Albumin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Bromcresol green (BCG) dye binding method Albumin SerPl BCG-mCnc 1 Both 2688 KE 5 Albumiin seerumis/plasmas (kõrgtundlik) a1124 JAH EI JAH S,P-Alb-hs Albumiin (kõrgtundlik) Albumiin seerumis/plasmas (kõrgtundlik) QN g/L g/L 96 JAH/Võrreld 220 1751-7 Albumin MCnc Pt Ser/Plas Qn g/dL 0,8632% CHEM Albumin [Mass/volume] in Serum or Plasma Albumin SerPl-mCnc 1 Both 767 KE 5 Kõhuõõnevedeliku ja seerumi/plasma valgu suhe; Kõhuõõnevedeliku põhiuuring; Pleuravedeliku ja seerumi/plasma valgu suhe; Pleuravedeliku põhiuuring a4264; a5018; a138; a24397 Valk seerumis/plasmas a139 JAH JAH EI S,P-Prot Valk Valk seerumis/plasmas QN g/L g/L 2885-2 97 JAH/Võrreld 311 2885-2 Protein MCnc Pt Ser/Plas Qn g/dL 0,82% CHEM Protein [Mass/volume] in Serum or Plasma Prot SerPl-mCnc 1 Both 1467 KE 5 Prealbumiin seerumis a45-39 JAH JAH JAH S,P-PreAlb Prealbumiin Prealbumiin seerumis/plasmas QN g/L g/L 14338-8 98 JAH/Võrreld 301 14338-8 Prealbumin MCnc Pt Ser/Plas Qn g/dL 0,0508% CHEM Prealbumin [Mass/volume] in Serum or Plasma Prealb SerPl-mCnc 1 Both 729 KE 5 Laktaadi dehüdrogenaas seerumis/plasmas a92 v EI 2021-06-10 EI EI S,P-LDH (non-IFCC) LDH (non-IFCC) Laktaadi dehüdrogenaas seerumis/plasmas (non-IFCC) QN U/L U/L 14805-6 99 JAH 285 14805-6 Lactate dehydrogenase CCnc Pt Ser/Plas Qn Reaction: pyruvate to lactate CHEM Lactate dehydrogenase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma by Pyruvate to lactate reaction LDH SerPl P to L-cCnc 1 Observation 2927 KE 5 Kõhuõõnevedeliku ja seerumi/plasma LDH suhe; Kõhuõõnevedeliku põhiuuring; Pleuravedeliku ja seerumi/plasma LDH suhe; Pleuravedeliku põhiuuring a4268; a5018; a93; a24397 Laktaadi dehüdrogenaas seerumis/plasmas a92 JAH JAH EI S,P-LDH LDH Laktaadi dehüdrogenaas seerumis/plasmas QN U/L U/L 100 JAH/Võrreld 6069 14804-9 Lactate dehydrogenase CCnc Pt Ser/Plas Qn Reaction: lactate to pyruvate U/L arb U/L CHEM Lactate dehydrogenase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma by Lactate to pyruvate reaction LDH SerPl L to P-cCnc 1 Both 1466 KE 5 Haptoglobiin seerumis/plasmas a45-17 JAH JAH JAH S,P-Hapto Haptoglobiin Haptoglobiin seerumis/plasmas QN g/L g/L 4542-7 101 JAH/Võrreld 254 4542-7 Haptoglobin MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/dL 0,0047% HEM/BC Haptoglobin [Mass/volume] in Serum or Plasma Haptoglob SerPl-mCnc 1 Both 733 KE 5 Kusihape seerumis/plasmas a90 JAH JAH EI S,P-UA Kusihape Kusihape seerumis/plasmas QN umol/L µmol/L 14933-6 106 JAH/Võrreld 284 14933-6 Urate SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Urate [Moles/volume] in Serum or Plasma Urate SerPl-sCnc 1 Both 720 KE 5 Kreatiini kinaas seerumis/plasmas a83 JAH JAH EI S,P-CK CK Kreatiini kinaas seerumis/plasmas QN U/L U/L 2157-6 107 JAH/Võrreld 278 2157-6 Creatine kinase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,3104% CHEM Creatine kinase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma CK SerPl-cCnc 1 Both 770 KE 5 Müoglobiin seerumis/plasmas a108 JAH JAH EI S,P-Myogl Müoglobiin Müoglobiin seerumis/plasmas QN ug/L µg/L 2639-3 117 JAH/Võrreld 316 2639-3 Myoglobin MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0217% CHEM Myoglobin [Mass/volume] in Serum or Plasma Myoglobin SerPl-mCnc 1 Both 786 KE 5 Kolesterool seerumis/plasmas a76 JAH JAH EI S,P-Chol Kolesterool Kolesterool seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 14647-2 120 JAH/Võrreld 271 14647-2 Cholesterol SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Cholesterol [Moles/volume] in Serum or Plasma Cholest SerPl-sCnc 1 Both 787 KE 5 HDL-kolesterool seerumis/plasmas a77 JAH JAH EI S,P-HDL-Chol HDL HDL-kolesterool seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 14646-4 122 JAH/Võrreld 272 14646-4 Cholesterol.in HDL SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Cholesterol in HDL [Moles/volume] in Serum or Plasma HDLc SerPl-sCnc 1 Both 788 KE 5 LDL-kolesterool paastuseerumis/paastuplasmas a78 JAH JAH EI S,P-LDL-Chol LDL LDL-kolesterool seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 22748-8 123 JAH/Võrreld 273 22748-8 Cholesterol.in LDL SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Cholesterol in LDL [Moles/volume] in Serum or Plasma LDLc SerPl-sCnc 1 Both 2811 KE 5 Mitte-HDL kolesterool seerumis/plasmas a1254 JAH EI EI S,P-non-HDL-Chol Mitte-HDL kolesterool Mitte-HDL kolesterool seerumis/plasmas QN mmol/L 125 JAH/Võrreld 5805 70204-3 Cholesterol.non HDL SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Cholesterol non HDL [Moles/volume] in Serum or Plasma NonHDLc SerPl-sCnc 1 Observation 765 KE 5 Triglütseriidid paastuseerumis/paastuplasmas a127 JAH JAH EI S,P-Trigl Triglütseriidid Triglütseriidid seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 14927-8 126 JAH/Võrreld 274 14927-8 Triglyceride SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Triglyceride [Moles/volume] in Serum or Plasma Trigl SerPl-sCnc 1 Both 2425 KE 5 Apolipoproteiin A1 seerumis/plasmas a920 JAH JAH JAH S,P-ApoA1 ApoA1 Apolipoproteiin A1 seerumis/plasmas QN umol/L umol/L 128 JAH/Võrreld 3852 76483-7 Apolipoprotein A-I SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Apolipoprotein A-I [Moles/volume] in Serum or Plasma Apo A-I SerPl-sCnc 1 Both 3063 KE 5 Lipoproteiin a a1542 JAH EI JAH S,P-Lp(a) Lipoproteiin a Lipoproteiin a seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/L 130 JAH/Võrreld 3853 43583-4 Lipoprotein (little a) SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L 11 CHEM Lipoprotein a [Moles/volume] in Serum or Plasma LPa SerPl-sCnc 1 Both 963 KE 5 Homotsüsteiin seerumis/plasmas a6016 JAH JAH EI S,P-Hcy Homotsüsteiin Homotsüsteiin seerumis/plasmas QN umol/L µmol/L 13965-9 131 JAH 325 13965-9 Homocysteine SCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0084% CHEM Homocysteine [Moles/volume] in Serum or Plasma Homocysteine SerPl-sCnc 1 Both 776 KE 5 Antistreptolüsiin O seerumis/plasmas a19 JAH JAH EI S,P-ASO ASO Antistreptolüsiin O seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 5370-2 132 JAH 227 5370-2 Streptolysin O Ab ACnc Pt Ser Qn 0,0021% MICRO Streptolysin O Ab [Units/volume] in Serum ASO Ab Ser-aCnc 1 Both 736 KE 5 RF seerumis/plasmas a120 JAH EI EI S,P-RF Reumatoidfaktor Reumatoidfaktor seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 11572-5 133 JAH 303 11572-5 Rheumatoid factor ACnc Pt Ser Qn 0,0132% SERO Rheumatoid factor [Units/volume] in Serum Rheumatoid fact Ser-aCnc 1 Both 1786 KE 5 Reumatoidfaktor seerumis/plasmas a160 JAH JAH EI S,P-RF interpret Reumatoidfaktor (tõlgendus) Reumatoidfaktor seerumis/plasmas (tõlgendus) Tekst Cobas 6000 134 JAH 4501 33910-1 Rheumatoid factor PrThr Pt Ser Ord 4 SERO Rheumatoid factor [Presence] in Serum Rheumatoid fact Ser Ql 1 Both 8,6864 2424 KE 5 Amüloid A a562 JAH JAH JAH S,P-Amyloid A Amüloid A Amüloid A seerumis/plasmas QN mg/dL mg/dL 136 JAH 5241 48498-0 Amyloid A MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/L mg/L CHEM Amyloid A [Mass/volume] in Serum or Plasma Amyloid A SerPl-mCnc 1 Both 16,012 1465 KE 5 Alfa-1-antitrüpsiin seerumis/plasmas a45-1 JAH JAH JAH S,P-AAT Alfa-1-antitrüpsiin Alfa-1-antitrüpsiin seerumis/plasmas QN g/L g/L 1825-9 137 JAH/Võrreld 221 1825-9 Alpha 1 antitrypsin MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/dL mg/dL 0,0036% CHEM Alpha 1 antitrypsin [Mass/volume] in Serum or Plasma A1AT SerPl-mCnc 1 Both 773 KE 5 Angiotensiini muundav ensüüm seerumis/plasmas a18 JAH JAH EI S,P-ACE ACE Angiotensiini muundav ensüüm seerumis/plasmas QN U/L U/L 2742-5 138 JAH/Võrreld 226 2742-5 Angiotensin converting enzyme CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,0051% CHEM Angiotensin converting enzyme [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma ACE SerPl-cCnc 1 Both 2824 KE 5 Angiotensiini muundav ensüüm liikvoris a1278 JAH JAH EI CSF-ACE ACE liikvoris Angiotensiini muundav ensüüm liikvoris QN U/L U/L 139 JAH/Võrreld 5875 12480-0 Angiotensin converting enzyme CCnc Pt CSF Qn U/L U/L CHEM Angiotensin converting enzyme [Enzymatic activity/volume] in Cerebral spinal fluid ACE CSF-cCnc 1 Both 778 KE 5 Laktoosi taluvuse proov (50 g) a97-0 JAH JAH EI LTT (50 g Lactose PO) Laktoosi taluvuse proov (50 g) Laktoosi taluvuse proov (50 g laktoosi) Paneel L-3007 145 JAH 3007 L-3007 781 KE 5 Glükoos 0 min a5173 EI 2019-02-27 EI EI fS,fP-Gluc 0 min (pre Lactose PO) Glükoos 0 min Glükoos paastuseerumis/paastuplasmas enne laktoosi manustamist QN mmol/L mmol/L 146 JAH/Võrreld 295 59157-8 Glucose^pre dose lactose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --pre dose lactose PO Glucose pre Lac PO SerPl-sCnc 1 Observation 779 KE 5 Glükoos 20 min a5142 EI 2019-01-19 EI EI S,P-Gluc 20 min (post 50g Lactose PO) Glükoos 20 min (50 g) Glükoos seerumis/plasmas 20 minutit pärast laktoosi manustamist QN mmol/L mmol/L 147 JAH/Võrreld 296 69943-9 Glucose^20M post 50 g lactose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --20 minutes post 50 g lactose PO Glucose 20M p 50 g lac PO SerPl-sCnc 1 Both 11,4729 780 KE 5 Glükoos 40 min a5143 EI 2019-01-19 EI EI S,P-Gluc 40 min (post 50g Lactose PO) Glükoos 40 min (50 g) Glükoos seerumis/plasmas 40 minutit pärast laktoosi manustamist QN mmol/L mmol/L 149 JAH/Võrreld 297 69944-7 Glucose^40M post 50 g lactose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --40 minutes post 50 g lactose PO Glucose 40M p 50 g lac PO SerPl-sCnc 1 Both 11,4729 1469 KE 5 Koliini esteraas seerumis a45-22 JAH JAH JAH S,P-ChE Koliini esteraas Koliini esteraas seerumis/plasmas QN U/L U/L 2098-2 151 JAH/Võrreld 275 2098-2 Cholinesterase CCnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Cholinesterase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma Cholinesterase SerPl-cCnc 1 Both 2426 KE 5 Diamiini oksüdaas a530 JAH JAH JAH S,P-DAO DAO Diamiini oksüdaas seerumis/plasmas QN kU/L U/mL 152 JAH 4370 60438-9 Diamine oxidase ACnc Pt Ser/Plas Qn U/mL U/mL CHEM Diamine oxidase [Units/volume] in Serum or Plasma Diamine oxidase SerPl-aCnc 1 Both 17,377 766 KE 5 Tseruloplasmiin seerumis/plasmas a130 JAH JAH EI S,P-Cer Tseruloplasmiin Tseruloplasmiin seerumis/plasmas QN g/L g/L 2064-4 156 JAH/Võrreld 308 2064-4 Ceruloplasmin MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,00% CHEM Ceruloplasmin [Mass/volume] in Serum or Plasma Ceruloplasmin SerPl-mCnc 1 Both 2903 KE 5 Vesinikkarbonaat a1352 JAH JAH EI P-HCO3 Vesinikkarbonaat Vesinikkarbonaat plasmas QN mmol/L mmol/L 157 JAH/Võrreld 313 1962-0 Bicarbonate SCnc Pt Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Bicarbonate [Moles/volume] in Plasma HCO3 Plas-sCnc 1 Both 898 HÜ 6 Protrombiini aeg plasmas a223 JAH JAH EI P-PT-INR PT-INR Protrombiini aeg plasmas Paneel L-178 1 JAH 178 L-178 899 HÜ 6 PT-INR a223 INR a2356-10 JAH JAH EI INR INR Rahvusvaheline normitud suhe QN 34714-6 3 JAH/Võrreld 180 34714-6 Coagulation tissue factor induced.INR RelTime Pt Bld Qn Coag 0,02% COAG INR in Blood by Coagulation assay INR Bld 1 Observation 900 HÜ 6 PT-INR a223 Protrombiini suhe a222 JAH JAH EI P-PT% PT% Protrombiini suhe QN % % 3289-6 4 JAH 179 3289-6 Prothrombin.activity actual/Normal RelTime Pt PPP Qn Coag % % COAG Prothrombin activity actual/normal in Platelet poor plasma by Coagulation assay Prothrom Act/Nor PPP 1 Observation 2410 HÜ 6 Protrombiini aeg a427 EI 2020-04-30 EI EI P-PT Protrombiini aeg Protrombiini aeg plasmas QN s s 5 JAH 4815 5902-2 Coagulation tissue factor induced Time Pt PPP Qn Coag s s 47 COAG Prothrombin time (PT) Prothrombin time 1 Both 13,0977 903 HÜ 6 Aktiveeritud osalise tromboplastiini aeg plasmas a2001 JAH JAH EI P-APTT APTT Aktiveeritud osalise tromboplastiini aeg plasmas QN s s 14979-9 9 JAH 181 14979-9 Coagulation surface induced Time Pt PPP Qn Coag s sec 0,25% COAG Activated partial thrombplastin time (aPTT) in Platelet poor plasma by Coagulation assay aPTT Time PPP 1 Both 2408 HÜ 6 APTT a959 JAH EI JAH P-APTT APTT Aktiveeritud osalise tromboplastiini aeg plasmas QN s s 9 JAH 181 14979-9 Coagulation surface induced Time Pt PPP Qn Coag s sec 0,25% COAG Activated partial thrombplastin time (aPTT) in Platelet poor plasma by Coagulation assay aPTT Time PPP 1 Both 908 HÜ 6 Madalmolekulaarne hepariin plasmas a2014 JAH JAH EI P-LMWH Madalmolekulaarne hepariin Madalmolekulaarne hepariin plasmas QN kU/L IU/mL 3271-4 12 JAH/Võrreld 196 3271-4 Heparin.low molecular weight ACnc Pt PPP Qn Chromo U/mL U/mL COAG LMWH PPP Chro-aCnc LMW Heparin [Units/volume] in Platelet poor plasma by Chromogenic method 1 Both 1553 HÜ 6 Hepariini/PF4 kompleksi vastased antikehad seerumis a325 JAH JAH JAH S-Hep/PF4 Ab Hep/PF4 Ab Hepariini/PF4 kompleksi vastased antikehad seerumis Tekst 34701-3 14 JAH/Võrreld 204 34701-3 Platelet Ab.heparin induced ACnc Pt Ser Ord 0,01% SERO Platelet Ab.heparin induced [Presence] in Serum Heparin Ind Platelet Ab Ser Ql 1 Both 1557 HÜ 6 Trombiini aeg a425 JAH JAH JAH P-TT Trombiini aeg Trombiini aeg plasmas QN s s 3243-3 15 JAH/Võrreld 183 3243-3 Coagulation thrombin induced Time Pt PPP Qn Coag s 0,01% COAG Thrombin time in Platelet poor plasma by Coagulation assay TT Time PPP 1 Both 905 HÜ 6 D-dimeerid plasmas a2004 JAH JAH EI P-D-Di D-dimeerid D-dimeerid plasmas QN mg/L µg/ml 48065-7 16 JAH 184 48065-7 Fibrin D-dimer FEU MCnc Pt PPP Qn ug/L FEU 0,02% COAG Fibrin D-dimer FEU [Mass/volume] in Platelet poor plasma D dimer FEU PPP-mCnc 1 Both 906 HÜ 6 Fibrinogeen plasmas a2010 JAH JAH EI P-Fibr Fibrinogeen Fibrinogeen plasmas QN g/L g/L 48664-7 18 JAH/Võrreld 182 48664-7 Fibrinogen MCnc Pt PPP Qn Coag.derived g/L g/L COAG Fibrinogen [Mass/volume] in Platelet poor plasma by Coagulation.derived Fibrinogen PPP Coag.derived-mCnc 1 BOTH 1564 HÜ 6 Reptilaasi aeg a433 JAH JAH JAH P-RT Reptilaasi aeg Reptilaasi aeg plasmas QN s s 6683-7 20 JAH/Võrreld 201 6683-7 Coagulation reptilase induced Time Pt PPP Qn Coag s COAG Reptilase Time PPP Reptilase time in Platelet poor plasma by Coagulation assay 1 Both 1551 HÜ 6 a2-antiplasmiin plasmas a79-110 JAH JAH JAH P-Antiplasmin Antiplasmiin Antiplasmiin plasmas QN % % 27810-1 22 JAH/Võrreld 3996 27810-1 Plasmin inhibitor actual/Normal RelCCnc Pt PPP Qn Chromo % % 8 COAG Plasmin inhibitor actual/normal in Platelet poor plasma by Chromogenic method Plasm Inhib Act/Nor PPP Chro 1 Observation 16,7689 904 HÜ 6 Antitrombiin III plasmas a2003 JAH JAH EI P-AT III Antitrombiin III Antitrombiin III plasmas QN % % 27811-9 23 JAH 185 27811-9 Antithrombin actual/Normal RelCCnc Pt PPP Qn Chromo % % 0,00% COAG AT III Act/Nor PPP Chro Antithrombin actual/normal in Platelet poor plasma by Chromogenic method 1 Observation 909 HÜ 6 Proteiin C plasmas a2015 JAH JAH EI P-PC Proteiin C Proteiin C plasmas QN % % 27818-4 24 JAH 186 27818-4 Protein C actual/Normal RelCCnc Pt PPP Qn Chromo % % 0,00% COAG Protein C actual/normal in Platelet poor plasma by Chromogenic method Prot C Act/Nor PPP Chro 1 Observation 910 HÜ 6 Proteiin S plasmas a2016 JAH JAH EI P-PS Proteiin S Proteiin S plasmas QN % % 27823-4 25 JAH 2146 27823-4 Protein S Ag actual/Normal RelMCnc Pt PPP QN Imm % COAG Protein S Ag actual/normal in Platelet poor plasma by Immunologic method Prot S Ag Act/Nor PPP Imm unknown Both 911 HÜ 6 Vaba proteiin S plasmas a2020 JAH JAH EI P-fPS Vaba proteiin S Vaba proteiin S plasmas QN % % 27821-8 27 JAH 187 27821-8 Protein S.free Ag actual/Normal RelMCnc Pt PPP Qn Imm % % COAG Protein S Free Ag actual/normal in Platelet poor plasma by Immunologic method Prot S Free Ag Act/Nor PPP Imm 1 Observation 1790 HÜ 6 Aktiveeritud proteiin C resistentsus plasmas a275 JAH JAH EI P-APC-R interpret APC-R (tõlgendus) Aktiveeritud proteiini C resistentsus plasmas (tõlgendus) Tekst Sysmex CS 2100i 29 JAH 4505 52750-7 Activated protein C resistance PrThr Pt PPP Ord Coag COAG Activated protein C resistance [Presence] in Platelet poor plasma by Coagulation assay aPCR PPP Ql 1 Both 8,6864 902 HÜ 6 P-APCR a274 JAH JAH EI P-APC-R ratio APC-R suhe Aktiveeritud proteiini C resistentsus (suhe) plasmas QN 13590-5 30 JAH 4298 13590-5 Activated protein C resistance TRto Pt PPP Qn Coag {ratio} ratio 45 COAG Activated protein C resistance [Time Ratio] in Platelet poor plasma by Coagulation assay aPCR PPP 1 Both 8,476 1559 HÜ 6 Luupustundlik APTT a428 EI 2021-04-27 EI EI P-PTT-LA Luupustundlik APTT Luupustundliku aktiveeritud osalise tromboplastiini aeg plasmas QN s s 34571-0 33 JAH 194 34571-0 Coagulation surface induced.lupus sensitive Time Pt PPP Qn Coag s s COAG aPTT-LA Time PPP Activated partial thrombplastin time (aPTT).lupus sensitive in Platelet poor plasma by Coagulation assay 1 Both 2409 HÜ 6 P-LA-APTT a960 JAH EI JAH P-PTT-LA Luupustundlik APTT Luupustundliku aktiveeritud osalise tromboplastiini aeg plasmas QN s s 33 JAH 194 34571-0 Coagulation surface induced.lupus sensitive Time Pt PPP Qn Coag s s COAG aPTT-LA Time PPP Activated partial thrombplastin time (aPTT).lupus sensitive in Platelet poor plasma by Coagulation assay 1 Both 2930 HÜ 6 Luupustundliku aktiveeritud osalise tromboplastiini aeg plasmas a1290 JAH JAH EI P-PTT-LA Luupustundlik APTT Luupustundliku aktiveeritud osalise tromboplastiini aeg plasmas QN s s 33 JAH 194 34571-0 Coagulation surface induced.lupus sensitive Time Pt PPP Qn Coag s s COAG aPTT-LA Time PPP Activated partial thrombplastin time (aPTT).lupus sensitive in Platelet poor plasma by Coagulation assay 1 Both 2931 HÜ 6 Luupustundliku APTT segutest 1:1 (0 min) a1365 JAH EI EI P-LA-APTT-mix1:1 0 min Luupustundliku APTT segutest 1:1 0 min Luupustundliku APTT segutest 1:1 (0 min) QN s s 34 JAH 4816 A-4816 896 HÜ 6 Luupusantikoagulandid (kinnitav uuring, paneel) a6 Normitud suhe a8 JAH EI EI P-LA normratio Luupusantikoagulandid (normitud suhe) Luupusantikoagulandid plasmas (normitud suhe) Tekst Sysmex CA 500 50410-0 36 JAH/Võrreld 195 50410-0 Coagulation dilute Russell viper venom induced/Coagulation dilute Russell viper venom induced.excess phospholipid Ratio Pt PPP Qn Coag COAG dRVV Tme/dRVVT cfm PPP-Rto Dilute Russell viper venom time (dRVVT)/Coagulation dilute Russell viper venom induced.excess phospholipid [Ratio] in Platelet poor plasma by Coagulation assay 1 Both 1789 HÜ 6 Luupusantikoagulandid plasmas (sõeluuring) a2013 JAH JAH EI P-LA screen normratio Luupusantikoagulandid (sõeluuring, normitud suhe) Luupusantikoagulandid plasmas (sõeluuring, normitud suhe) QN Sysmex CA 500 38 JAH 4504 15359-3 Coagulation dilute Russell viper venom induced actual/Normal RelTime Pt PPP Qn Coag % % 13 COAG dRVVT actual/normal (normalized LA screen) Screen dRVVT/normal 1 Observation 8,7182 895 HÜ 6 Luupusantikoagulandid plasmas (kinnitav test) a6 JAH JAH EI P-LA conf panel Luupusantikoagulandid (kinnitav uuring, paneel) Luupusantikoagulandid plasmas (kinnitav uuring, paneel) Paneel Sysmex CS series 39 JAH 4391 L-4391 2407 HÜ 6 Luupusantikoagulandid (kinnitav uuring) a434 JAH JAH JAH P-LA conf Luupusantikoagulandid (kinnitav uuring) Luupusantikoagulandid plasmas (kinnitav uuring) QN s s 40 JAH 1724 57838-5 Coagulation dilute Russell viper venom induced.excess phospholipid Time Pt PPP Qn s s COAG Dilute Russell viper venom time (dRVVT) excess phospholipid in Platelet poor plasma dRVVT confirm Time PPP 1 Both 1788 HÜ 6 Luupusantikoagulandid (kinnitav uuring, paneel) a6 Standardsuhe a0 JAH EI EI P-LA conf standard ratio Luupusantikoagulandid (kinnitav uuring, standardsuhe) Luupusantikoagulandid plasmas (kinnitav uuring, standardsuhe) QN Sysmex CA 500 41 JAH 4503 68916-6 Coagulation dilute Russell viper venom induced.excess phospholipid actual/Normal RelTime Pt PPP Qn Coag % % COAG dRVVT W excess phospholipid actual/normal (normalized LA confirm) Confirm dRVVT/normal 1 Observation 8,7182 2932 HÜ 6 Luupustundlik APTT (Rosneri indeks) a1366 JAH EI EI P-Rosner index Luupustundlik APTT (Rosneri indeks) Luupustundlik APTT (Rosneri indeks) QN % % 42 JAH 5802 69423-2 Rosner index RelTime Pt PPP Qn Coag % % COAG Rosner index in Platelet poor plasma by Coagulation assay Rosner index PPP 1 Observation 1558 HÜ 6 II faktor a426 JAH JAH JAH P-FII II faktor II faktor plasmas QN % % A-3997 43 JAH/Võrreld 3997 A-3997 1560 HÜ 6 V faktor a429 JAH JAH JAH P-FV V faktor V faktor plasmas QN % % 3193-0 44 JAH/Võrreld 1717 3193-0 Coagulation factor V activity actual/Normal RelTime Pt PPP Qn Coag % % COAG Coagulation factor V activity actual/normal in Platelet poor plasma by Coagulation assay Fact V Act/Nor PPP 1 Both 1561 HÜ 6 VII faktor a430 JAH JAH JAH P-FVII VII faktor VII faktor plasmas QN % % 3198-9 45 JAH/Võrreld 200 3198-9 Coagulation factor VII activity actual/Normal RelTime Pt PPP Qn Coag % % COAG Fact VII Act/Nor PPP Coagulation factor VII activity actual/normal in Platelet poor plasma by Coagulation assay 1 Observation 1545 HÜ 6 VIII faktor a45-57 JAH JAH JAH P-FVIII:C VIII faktor VIII faktor plasmas QN % % 3209-4 46 JAH/Võrreld 193 3209-4 Coagulation factor VIII activity actual/Normal RelTime Pt PPP Qn Coag % % 0,00% COAG Coagulation factor VIII activity actual/normal in Platelet poor plasma by Coagulation assay Fact VIII Act/Nor PPP 1 Observation 1546 HÜ 6 IX faktor a45-56 JAH JAH JAH P-FIX IX faktor IX faktor plasmas QN % % 3187-2 49 JAH/Võrreld 199 3187-2 Coagulation factor IX activity actual/Normal RelTime Pt PPP Qn Coag % % COAG Fact IX Act/Nor PPP Coagulation factor IX activity actual/normal in Platelet poor plasma by Coagulation assay 1 Observation 1552 HÜ 6 X faktor a2006 JAH JAH JAH P-FX X faktor X faktor plasmas QN % % 3218-5 50 JAH/Võrreld 1718 3218-5 Coagulation factor X activity actual/Normal RelTime Pt PPP Qn Coag % % COAG Coagulation factor X activity actual/normal in Platelet poor plasma by Coagulation assay Fact X Act/Nor PPP 1 Both 1562 HÜ 6 XI faktor a431 JAH JAH JAH P-FXI XI faktor XI faktor plasmas QN % % 3226-8 51 JAH/Võrreld 1719 3226-8 Coagulation factor XI activity actual/Normal RelTime Pt PPP Qn Coag % % COAG Coagulation factor XI activity actual/normal in Platelet poor plasma by Coagulation assay Fact XI Act/Nor PPP 1 Both 1563 HÜ 6 XII faktor a432 JAH JAH JAH P-FXII XII faktor XII faktor plasmas QN % % 3232-6 52 JAH/Võrreld 1720 3232-6 Coagulation factor XII activity actual/Normal RelTime Pt PPP Qn Coag % % COAG Coagulation factor XII activity actual/normal in Platelet poor plasma by Coagulation assay Fact XII Act/Nor PPP 1 Both 1549 HÜ 6 von Willebrandi faktor a45-60 JAH JAH JAH P-vWF von Willebrandi faktor von Willebrandi faktor plasmas QN % % 27816-8 54 JAH/Võrreld 192 27816-8 von Willebrand factor Ag actual/Normal RelMCnc Pt PPP Qn Imm % % 0,00% COAG von Willebrand factor (vWf) Ag actual/normal in Platelet poor plasma by Immunologic method vWF Ag Act/Nor PPP Imm 1 Observation 2413 HÜ 6 von Willebrandi faktori aktiivsus plasmas a554 JAH EI JAH P-vWF:Act von Willebrandi faktori aktiivsus von Willebrandi faktori aktiivsus plasmas QN % % 55 JAH/Võrreld 3998 68324-3 von Willebrand factor.activity actual/Normal RelRto Pt PPP Qn Imm % % 1 COAG von Willebrand factor (vWf).activity actual/normal in Platelet poor plasma by Immunologic method vWf:Ac Act/Nor PPP Imm 1 Both 13,6368 2414 HÜ 6 von Willebrandi faktori aktiivsuse ja antigeeni suhe a560 JAH EI JAH P-vWF:Act/P-vWF von Willebrandi faktori aktiivsus/von Willebrandi faktori Ag von Willebrandi faktori aktiivsuse ja antigeeni suhe QN 56 JAH/Võrreld 4818 50378-9 von Willebrand factor.collagen binding activity/von Willebrand factor Ag Ratio Pt PPP Qn IA {ratio} ratio COAG von Willebrand factor (vWf).collagen binding activity/von Willebrand factor Ag [Ratio] in Platelet poor plasma by Immunoassay vWF CBA/vWF Ag PPP IA-Rto 1 Observation 19,8839 2710 HÜ 6 von Willebrandi faktori multimeerid a1133 JAH JAH JAH P-vWF multimers von Willebrandi faktori multimeerid von Willebrandi faktori multimeerid plasmas Tekst 57 JAH 5007 32217-2 von Willebrand factor multimers PrThr Pt PPP Ord 1900 COAG von Willebrand factor (vWf) multimers [Presence] in Platelet poor plasma vWF multimers PPP Ql 1 Both 9,0358 2298 HÜ 6 Apiksabaan plasmas a1010 JAH JAH JAH P-APBN Apiksabaan Apiksabaan plasmas QN ug/L ug/L 62 JAH/Võrreld 4682 72608-3 Apixaban MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL DRUG/TOX Apixaban [Mass/volume] in Serum or Plasma Apixaban SerPl-mCnc 1 Both 19,3863 2297 HÜ 6 Dabigatraan plasmas a1011 JAH JAH JAH P-DBTN Dabigatraan Dabigatraan plasmas QN ug/L ug/L 63 JAH/Võrreld 4683 72625-7 Dabigatran MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL DRUG/TOX Dabigatran [Mass/volume] in Serum or Plasma Dabigatran SerPl-mCnc 1 Both 18,8054 2296 HÜ 6 Rivaroksabaan plasmas a1009 JAH JAH JAH P-RXN Rivaroksabaan Rivaroksabaan plasmas QN ug/L ug/L 66 JAH/Võrreld 3292 72624-0 Rivaroxaban MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL 2 DRUG/TOX Rivaroxaban [Mass/volume] in Serum or Plasma Rivaroxaban SerPl-mCnc 1 Both 8,0811 1550 HÜ 6 Hüübimisfaktorite inhibiitorite sõeluuring a45-59 JAH JAH JAH P-F inh screen (APTT mix 1:1) Hüübimisfaktorite inhibiitorite sõeluuring (APTT mix 1:1) Hüübimisfaktorite inhibiitorid plasmas (APTT mix 1:1) (sõeluuring) Tekst 40744-5 69 JAH 3036 40744-5 Factor inhibitor XXX ACnc Pt PPP Ord Coag COAG Factor inhibitor XXX [Presence] in Platelet poor plasma by Coagulation assay Fact Inhib XXX PPP Ql 1 Both 19,7978 2412 HÜ 6 VII faktori inhibiitorid a767 JAH JAH JAH P-FVII inh VII faktori inhibiitorid VII faktori inhibiitorid plasmas QN BU BU 73 JAH 4678 3196-3 Coagulation factor VII inhibitor ACnc Pt PPP Qn Coag [Beth'U] Bethesda Units COAG Coagulation factor VII inhibitor [Units/volume] in Platelet poor plasma by Coagulation assay Fact VII Inhib PPP-aCnc 1 Both 22,641 1544 HÜ 6 VIII faktori inhibiitorid a45-58 JAH JAH JAH P-FVIII inh VIII faktori inhibiitorid VIII faktori inhibiitorid plasmas QN BU BU 3204-5 74 JAH/Võrreld 1729 3204-5 Coagulation factor VIII inhibitor ACnc Pt PPP Qn Coag [Beth'U] Bethesda Units COAG Coagulation factor VIII inhibitor [Units/volume] in Platelet poor plasma by Coagulation assay Fact VIII Inhib PPP-aCnc 1 Both 912 HÜ 6 Veritsusaeg a2021 EI 2020-01-01 EI EI cB-Ivy Veritsusaeg Veritsusaeg QN min min 3179-9 82 JAH/Võrreld 191 3179-9 Bleeding time Time Pt ^Patient Qn Ivy min COAG Bleeding Tme Time Patient Ivy Bleeding time by Ivy method 1 Both 2574 HÜ 6 Trombotsüütide funktsiooni uuring a1062 JAH JAH EI B-PFA-Col/Epi, PFA-Col/ADP panel PFA-Col/Epi, PFA-Col/ADP paneel Trombotsüütide funktsiooni uuring kollageeni ja epinefriiniga, kollageeni ja adenosiindifosfaadiga (paneel) Paneel 83 EI/Paneel 5524 72257-9 Platelet function.collagen+Adenosine diphosphate induced & Epinephrine induced panel - Pt Bld - PANEL.COAG Platelet function.collagen + Adenosine diphosphate induced and Epinephrine induced panel - Blood Close Tme Coll+ADP + Epinep pnl Bld 1 Order 2572 HÜ 6 PFA-Col/Epi, PFA-Col/ADP paneel a1062 PFA-Col/Epi a1060 JAH JAH EI B-PFA-Col/Epi PFA-Col/Epi Trombotsüütide funktsiooni uuring kollageeni ja epinefriiniga QN s s PFA-200 84 JAH/Võrreld 189 24471-5 Platelet function.collagen+Epinephrine induced Time Pt Bld Qn s 0,00% COAG Platelet function (closure time) collagen+Epinephrine induced [Time] in Blood Closure Tme Coll+Epinep Time Bld 1 Observation 2573 HÜ 6 PFA-Col/Epi, PFA-Col/ADP paneel a1062 PFA-Col/ADP a1061 JAH JAH EI B-PFA-Col/ADP PFA-Col/ADP Trombotsüütide funktsiooni uuring kollageeni ja adenosiindifosfaadiga QN s s PFA-200 85 JAH/Võrreld 190 24472-3 Platelet function.collagen+Adenosine diphosphate induced Time Pt Bld Qn s COAG Platelet function (closure time) collagen+ADP induced [Time] in Blood Closure Tme Coll+ADP Time Bld 1 Observation 2579 HÜ 6 PFA-P2Y12 a1065 JAH JAH EI B-PFA-P2Y12 PFA-P2Y12 Trombotsüütide funktsiooni uuring P2Y12-retseptorite blokaadi hindamiseks QN s 86 JAH/Võrreld 197 53813-2 Platelet aggregation.adenosine diphosphate induced ACnc Pt Bld Qn COAG Platelet aggregation ADP induced [Units/volume] in Blood PA ADP Bld-aCnc 1 Observation 25,1389 1554 HÜ 6 Trombotsüütide agregatsioon ristotsetiini toimel a422 EI 2020-08-03 EI EI B-Agr-Risto Trombotsüütide agregatsioon (Risto) Trombotsüütide agregatsioon veres ristotsetiini toimel QN U U 56027-6 90 JAH/Võrreld 205 56027-6 Platelet aggregation.ristocetin induced^1.0 mg/mL ThrSCnc Pt Bld Qn COAG PA Rist 1.0 mg/mL Bld Platelet aggregation ristocetin induced [Substance threshold] in Blood --1.0 mg/mL 1 Observation 2832 HÜ 6 Trombotsüütide agregatsioon kõrges kontsentratsioonis ristotsetiini toimel a1295 JAH EI JAH B-Agr-Risto high Trombotsüütide agregatsioon (Risto high) Trombotsüütide agregatsioon kõrges kontsentratsioonis ristotsetiini toimel QN U U 91 JAH/Võrreld 4973 78686-3 Platelet aggregation.ristocetin induced^high dose ACnc Pt Bld Qn [arb'U] arb U COAG Platelet aggregation ristocetin induced [Units/volume] in Blood --High dose PA Rist hi dose Bld-aCnc 1 Both 11,7702 2833 HÜ 6 Trombotsüütide agregatsioon madalas kontsentratsioonis ristotsetiini toimel a1294 JAH EI JAH B-Agr-Risto low Trombotsüütide agregatsioon (Risto low) Trombotsüütide agregatsioon madalas kontsentratsioonis ristotsetiini toimel QN U U 92 JAH/Võrreld 4974 78739-0 Platelet aggregation.ristocetin induced^low dose ACnc Pt Bld Qn [arb'U] arb U COAG Platelet aggregation ristocetin induced [Units/volume] in Blood --Low dose PA Rist lo dose Bld-aCnc 1 Both 11,7702 1556 HÜ 6 Trombotsüütide agregatsioon kollageeni toimel a424 EI EI JAH B-Agr-Col Trombotsüütide agregatsioon (Col) Trombotsüütide agregatsioon veres kollageeni toimel QN U U 93 JAH/Võrreld 206 56009-4 Platelet aggregation.collagen induced^5 ug/mL ThrSCnc Pt Bld Qn COAG PA Coll 5 ug/mL Bld Platelet aggregation collagen induced [Substance threshold] in Blood --5 ug/mL 1 Observation 1547 HÜ 6 Trombotsüütide agregatsioon adenosiindifosfaadi toimel a45-65 JAH JAH JAH B-Agr-ADP Trombotsüütide agregatsioon (ADP) Trombotsüütide agregatsioon veres adenosiindifosfaadi toimel QN U U A-3999 94 JAH/Võrreld 207 56006-0 Platelet aggregation.adenosine diphosphate induced^10 um ThrSCnc Pt Bld Qn COAG PA ADP 10 um Bld Platelet aggregation ADP induced [Substance threshold] in Blood --10 um 1 Observation 2411 HÜ 6 Trombotsüütide agregatsioon ADP toimel (kõrgtundlik) a45-65-1 JAH JAH JAH B-Agr-ADP-hs Trombotsüütide agregatsioon (ADP-hs) Trombotsüütide agregatsioon veres adenosiinfosfaadi toimel (kõrgtundlik) QN U U 95 JAH 3999 A-3999 1548 HÜ 6 Trombotsüütide agregatsioon veres arahhidoonhappe toimel a45-63 JAH JAH JAH B-Agr-ASPI Trombotsüütide agregatsioon (ASPI) Trombotsüütide agregatsioon veres arahhidoonhappe toimel QN U U 56007-8 96 JAH/Võrreld 208 56007-8 Platelet aggregation.arachidonate induced^500 um ThrSCnc Pt Bld Qn COAG PA AA 500 um Bld Platelet aggregation arachidonate induced [Substance threshold] in Blood --500 um 1 Observation 1555 HÜ 6 Trombotsüütide agregatsioon trombiini retseptorit aktiveeriva peptiidi toimel a423 JAH JAH JAH B-Agr-TRAP Trombotsüütide agregatsioon (TRAP) Trombotsüütide agregatsioon veres trombiini retseptorit aktiveeriva peptiidi toimel QN U U 56019-3 97 JAH/Võrreld 209 56019-3 Platelet aggregation.thrombin induced ATP secretion^1 U/mL ThrSCnc Pt Bld Qn COAG PA Thromb ATP secr 1 U/mL Bld Platelet aggregation thrombin induced ATP secretion [Substance threshold] in Blood --1 U/mL 1 Observation 942 IHE 7 AB0-veregrupi ja Rh(D) korduv määramine a1400 EI 2019-04-25 JAH EI B-ABO-RhD ctrl panel ABO ja RhD (kontrolluuring) ABO-veregrupp ja RhD antigeen (kontrolluuring) Paneel 1 JAH 2623 L-2623 2570 IHE 7 AB0-veregrupi ja Rh(D) kinnitav määramine a1219 EI EI EI B-ABO-RhD ctrl panel ABO ja RhD (kontrolluuring) ABO-veregrupp ja RhD antigeen (kontrolluuring) Paneel 1 JAH 2623 L-2623 930 IHE 7 ABO, RhD ja erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kahe erütrotsüüdiga (paneel) a249 AB0-veregrupi ja Rh(D) kinnitav määramine a1401 JAH JAH EI B-ABO-RhD conf panel ABO ja RhD (kinnitav uuring) ABO-veregrupp ja RhD antigeen (kinnitav uuring) Paneel 2 JAH 166 34530-6 ABO & Rh group panel Pt Bld - 928 IHE 7 Erütrotsütaarsete antikehade, AB0 ja Rh(D) veregrupi määramine a249 JAH JAH EI B-ABO-RhD, RBC Ab screen I, II panel ABO, RhD ja erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kahe erütrotsüüdiga (paneel) ABO-veregrupp, RhD antigeen ja erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kahe erütrotsüüdiga (paneel) Paneel 3 JAH 4393 L-4393 1861 IHE 7 Esmased vereteenistuse uuringud a499 JAH JAH EI B-ABO-RhD, RBC Ab screen I, II panel ABO, RhD ja erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kahe erütrotsüüdiga (paneel) ABO-veregrupp, RhD antigeen ja erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kahe erütrotsüüdiga (paneel) Paneel 3 JAH 4393 L-4393 924 IHE 7 Vastsündinu veregrupiuuring a1417 JAH JAH EI B-ABO-RhD-DAT-n panel ABO, RhD ja DAT paneel vastsündinul ABO-veregrupp, RhD antigeen ja otsene antiglobuliintest vastsündinul (paneel) Paneel L-170 6 JAH 170 L-170 931 IHE 7 AB0 veregrupp a2109 EI 2018-12-14 EI EI B-ABO ctrl panel ABO (kontrolluuring, paneel) ABO-veregrupp (kontrolluuring, paneel) Paneel 8 JAH 4394 L-4394 932 IHE 7 AB0 veregrupp a2109-1 EI 2018-12-14 EI EI B-ABO ctrl ABO (kontrolluuring) ABO-veregrupp (kontrolluuring) ABO 9 JAH 169 883-9 ABO group Type Pt Bld Nom 219 BLDBK ABO group [Type] in Blood ABO Group Bld 1 Both 21,7859 933 IHE 7 AB0 veregrupp a2109-10 EI 2018-12-14 EI EI B-ABO ctrl ABO (kontrolluuring) ABO-veregrupp (kontrolluuring) ABO 9 JAH 169 883-9 ABO group Type Pt Bld Nom 219 BLDBK ABO group [Type] in Blood ABO Group Bld 1 Both 21,7859 934 IHE 7 AB0 veregrupp a2109-2 EI 2018-12-14 EI EI B-ABO ctrl ABO (kontrolluuring) ABO-veregrupp (kontrolluuring) ABO 9 JAH 169 883-9 ABO group Type Pt Bld Nom 219 BLDBK ABO group [Type] in Blood ABO Group Bld 1 Both 21,7859 935 IHE 7 AB0 veregrupp a2109-3 EI 2018-12-14 EI EI B-ABO ctrl ABO (kontrolluuring) ABO-veregrupp (kontrolluuring) ABO 9 JAH 169 883-9 ABO group Type Pt Bld Nom 219 BLDBK ABO group [Type] in Blood ABO Group Bld 1 Both 21,7859 936 IHE 7 AB0 veregrupp a2109-4 EI 2018-12-14 EI EI B-ABO ctrl ABO (kontrolluuring) ABO-veregrupp (kontrolluuring) ABO 9 JAH 169 883-9 ABO group Type Pt Bld Nom 219 BLDBK ABO group [Type] in Blood ABO Group Bld 1 Both 21,7859 937 IHE 7 AB0 veregrupp a2109-5 EI 2018-12-14 EI EI B-ABO ctrl ABO (kontrolluuring) ABO-veregrupp (kontrolluuring) ABO 9 JAH 169 883-9 ABO group Type Pt Bld Nom 219 BLDBK ABO group [Type] in Blood ABO Group Bld 1 Both 21,7859 938 IHE 7 AB0 veregrupp a2109-6 EI 2018-12-14 EI EI B-ABO ctrl ABO (kontrolluuring) ABO-veregrupp (kontrolluuring) ABO 9 JAH 169 883-9 ABO group Type Pt Bld Nom 219 BLDBK ABO group [Type] in Blood ABO Group Bld 1 Both 21,7859 939 IHE 7 AB0 veregrupp a2109-7 EI 2018-12-14 EI EI B-ABO ctrl ABO (kontrolluuring) ABO-veregrupp (kontrolluuring) ABO 9 JAH 169 883-9 ABO group Type Pt Bld Nom 219 BLDBK ABO group [Type] in Blood ABO Group Bld 1 Both 21,7859 940 IHE 7 AB0 veregrupp a2109-8 EI 2018-12-14 EI EI B-ABO ctrl ABO (kontrolluuring) ABO-veregrupp (kontrolluuring) ABO 9 JAH 169 883-9 ABO group Type Pt Bld Nom 219 BLDBK ABO group [Type] in Blood ABO Group Bld 1 Both 21,7859 941 IHE 7 AB0 veregrupp a2109-9 EI 2018-12-14 EI EI B-ABO ctrl ABO (kontrolluuring) ABO-veregrupp (kontrolluuring) ABO 9 JAH 169 883-9 ABO group Type Pt Bld Nom 219 BLDBK ABO group [Type] in Blood ABO Group Bld 1 Both 21,7859 1860 IHE 7 ABO veregrupp a510 JAH EI EI B-ABO ctrl ABO (kontrolluuring) ABO-veregrupp (kontrolluuring) ABO 9 JAH 169 883-9 ABO group Type Pt Bld Nom 219 BLDBK ABO group [Type] in Blood ABO Group Bld 1 Both 21,7859 2288 IHE 7 ABO, RhD ja erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kahe erütrotsüüdiga (paneel) a499 ABO-veregrupi esmane määramine a154 JAH JAH EI B-ABO ctrl ABO (kontrolluuring) ABO-veregrupp (kontrolluuring) ABO 9 JAH 169 883-9 ABO group Type Pt Bld Nom 219 BLDBK ABO group [Type] in Blood ABO Group Bld 1 Both 21,7859 2568 IHE 7 ABO veregrupp a2105 EI EI EI B-ABO ctrl ABO (kontrolluuring) ABO-veregrupp (kontrolluuring) ABO 9 JAH 169 883-9 ABO group Type Pt Bld Nom 219 BLDBK ABO group [Type] in Blood ABO Group Bld 1 Both 21,7859 2289 IHE 7 ABO-veregrupi korduv määramine a1381 JAH JAH EI B-ABO conf ABO (kinnitav uuring) ABO-veregrupp (kinnitav uuring) ABO 10 JAH 171 57743-7 ABO group Type Pt Bld Nom Confirm BLDBK ABO group [Type] in Blood by Confirmatory method ABO Group Bld Cfm 1 Both 21,7859 925 IHE 7 ABO, RhD ja DAT paneel vastsündinul a1417 AB0 veregrupp a2105-2 JAH EI EI B-ABO-n ABO vastsündinul ABO-veregrupp vastsündinul ABO 14580-5 11 JAH 2624 14580-5 ABO group Type Pt Bld^newborn Nom BLDBK ABO group [Type] in Blood from newborn ABO Group Bld NB 1 Both 11,3891 926 IHE 7 ABO, RhD ja DAT paneel vastsündinul a1417 RhD veregrupp a2106-2 JAH EI EI B-RhD RhD RhD antigeen RhD 14908-8 16 JAH 172 978-7 D Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK D Ag [Presence] on Red Blood Cells D Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 2290 IHE 7 ABO, RhD ja erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kahe erütrotsüüdiga (paneel) a499 RhD veregrupp a5010 JAH EI EI B-RhD RhD RhD antigeen RhD 16 JAH 172 978-7 D Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK D Ag [Presence] on Red Blood Cells D Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 2569 IHE 7 RhD veregrupp a2106 EI EI EI B-RhD RhD RhD antigeen RhD 16 JAH 172 978-7 D Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK D Ag [Presence] on Red Blood Cells D Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 945 IHE 7 Rh-fenotüübi määramine a45-72 EI 2020-03-06 JAH EI B-Rh fenotype Rh fenotüüp Rh fenotüüp Tekst 20 JAH 4090 10331-7 Rh Type Pt Bld Nom 33 BLDBK Rh [Type] in Blood Rh Bld 1 Both 11,6313 2812 IHE 7 Rh fenotüüp a1264 JAH JAH EI B-Rh fenotype Rh fenotüüp Rh fenotüüp Tekst 20 JAH 4090 10331-7 Rh Type Pt Bld Nom 33 BLDBK Rh [Type] in Blood Rh Bld 1 Both 11,6313 927 IHE 7 ABO, RhD ja DAT paneel vastsündinul a1417 Direktne antiglobuliintest ehk otsene Coombsi test a7957 JAH JAH EI B-DAT DAT Otsene antiglobuliintest Tekst 23 JAH 173 1007-4 Direct antiglobulin test.poly specific reagent Type Pt RBC Ord BLDBK Direct antiglobulin test.poly specific reagent [Presence] on Red Blood Cells DAT Poly-Sp Reag RBC Ql 1 Both 949 IHE 7 Direktne antiglobuliintest ehk otsene Coombsi test a7957-1 JAH JAH EI B-DAT DAT Otsene antiglobuliintest Tekst 1007-4 23 JAH 173 1007-4 Direct antiglobulin test.poly specific reagent Type Pt RBC Ord BLDBK Direct antiglobulin test.poly specific reagent [Presence] on Red Blood Cells DAT Poly-Sp Reag RBC Ql 1 Both 981 IHE 7 Direktne antiglobuliintest a153 JAH EI EI B-DAT DAT Otsene antiglobuliintest Tekst 1007-4 23 JAH 173 1007-4 Direct antiglobulin test.poly specific reagent Type Pt RBC Ord BLDBK Direct antiglobulin test.poly specific reagent [Presence] on Red Blood Cells DAT Poly-Sp Reag RBC Ql 1 Both 947 IHE 7 Otsene Coombsi testi diferentseerimine (tüpiseerimine või tiitrimine) a45-75 JAH JAH EI B-DAT typ DAT tüpiseerimine Otsene antiglobuliintest (tüpiseerimine) Tekst 51006-5 25 JAH 1716 51006-5 Direct antiglobulin test.XXX reagent ACnc Pt RBC Ord BLDBK Direct antiglobulin test.unspecified reagent [Presence] on Red Blood Cells DAT RBC Ql 1 Both 12,8138 929 IHE 7 ABO, RhD ja erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kahe erütrotsüüdiga (paneel) a249 Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kahe erütrotsüüdiga a477 JAH JAH EI B-RBC Ab screen I, II Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kahe erütrotsüüdiga Erütrotsütaarsed antikehad (sõeluuring kahe erütrotsüüdiga) N/P 1008-2 34 JAH 177 1008-2 Indirect antiglobulin test.poly specific reagent Pt Ser/Plas Ord BLDBK Indirect antiglobulin test.poly specific reagent [Presence] in Serum or Plasma IAT Poly-Sp Reag SerPl Ql 1 Observation 2518 IHE 7 Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kahe erütrotsüüdiga a2107 EI JAH EI B-RBC Ab screen I, II Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kahe erütrotsüüdiga Erütrotsütaarsed antikehad (sõeluuring kahe erütrotsüüdiga) N/P 34 JAH 177 1008-2 Indirect antiglobulin test.poly specific reagent Pt Ser/Plas Ord BLDBK Indirect antiglobulin test.poly specific reagent [Presence] in Serum or Plasma IAT Poly-Sp Reag SerPl Ql 1 Observation 950 IHE 7 ABO, RhD ja erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kahe erütrotsüüdiga (paneel) a499 Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kolme erütrotsüüdiga a476 JAH JAH EI B-RBC Ab screen I, II. III Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kolme erütrotsüüdiga Erütrotsütaarsed antikehad (sõeluuring kolme erütrotsüüdiga) N/P 895-3 35 JAH 176 895-3 Blood group antibody screen.cells I+II+III Pt Ser/Plas Ord BLDBK Blood group antibody screen.cells I+II+III [Presence] in Serum or Plasma Bld gp Ab Scn Cells x3 SerPl Ql 1 Observation 1576 IHE 7 Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kolme erütrotsüüdiga a1022 JAH JAH JAH B-RBC Ab screen I, II. III Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kolme erütrotsüüdiga Erütrotsütaarsed antikehad (sõeluuring kolme erütrotsüüdiga) N/P 35 JAH 176 895-3 Blood group antibody screen.cells I+II+III Pt Ser/Plas Ord BLDBK Blood group antibody screen.cells I+II+III [Presence] in Serum or Plasma Bld gp Ab Scn Cells x3 SerPl Ql 1 Observation 943 IHE 7 Erütrotsütaarsete antikehade tüpi-seerimine ühel paneelil a45-70 JAH JAH EI B-RBC Ab typ panel Erütrotsütaarsete antikehade tüpiseerimise paneel Erütrotsütaarsed antikehad (tüpiseerimine, paneel) Paneel 888-8 36 JAH 1713 888-8 Blood group antibodies identified Prid Pt Ser/Plas Nom 1716 BLDBK Blood group antibodies identified in Serum or Plasma Blood group antibodies SerPl 1 Both 11,3891 944 IHE 7 Erütrotsütaarsete antikehade tiitrimine a45-71 JAH JAH EI B-RBC Ab titr Erütrotsütaarsete antikehade tiiter Erütrotsütaarsete antikehade tiiter Tekst 15343-7 75 JAH 2633 15343-7 Blood group antibody screen Titr Pt Ser/Plas Qn {titer} titer BLDBK Blood group antibody screen [Titer] in Serum or Plasma Bld gp Ab Scn Titr SerPl 1 Both 11,3891 946 IHE 7 Ühe antigeeni määramine teiste veregrupisüsteemide puhul a45-73 JAH JAH EI B-RBC Ag Erütrotsütaarsed antigeenid Erütrotsütaarsed antigeenid Tekst 906-8 104 JAH 1715 906-8 Blood group antigens present Prid Pt Bld Nom BLDBK Blood group antigens present [Identifier] in Blood Antigens Present Bld 1 Observation 11,3891 2806 IHE 7 Veregrupisüsteemide geenid a1223 JAH JAH JAH B-Blood group system fenotypes panel Veregrupisüsteemide fenotüüpide paneel Veregrupisüsteemide fenotüüpide paneel Paneel " " 105 JAH 5704 L-5394 913 IHE 7 Sobivusproov a1258 JAH JAH EI B-XmB panel Doonorivere sobivusproovi paneel Doonorivere sobivusproov (paneel) Paneel 148 EI 4392 L-4392 1922 IHE 7 Sobivusproov, erandjuhud a1259 JAH JAH EI B-XmB panel Doonorivere sobivusproovi paneel Doonorivere sobivusproov (paneel) Paneel 148 EI 4392 L-4392 914 IHE 7 Doonorivere sobivusproovi paneel a1258 B-XmB a1258-1 JAH EI EI B-XmB Doonorivere sobivusproov Doonorivere sobivusproov Tekst 1250-0 149 EI 1714 1250-0 Major crossmatch Imp Pt Ser/Plas Nom 248 BLDBK Major crossmatch [interpretation] Maj XM SerPl-Imp 1 Observation 11,3891 916 IHE 7 Doonorivere sobivusproovi paneel a1258 B-XmB a1258-2 JAH EI EI B-XmB Doonorivere sobivusproov Doonorivere sobivusproov Tekst 1250-0 149 EI 1714 1250-0 Major crossmatch Imp Pt Ser/Plas Nom 248 BLDBK Major crossmatch [interpretation] Maj XM SerPl-Imp 1 Observation 11,3891 917 IHE 7 Doonorivere sobivusproovi paneel a1258 B-XmB a1258-3 JAH EI EI B-XmB Doonorivere sobivusproov Doonorivere sobivusproov Tekst 1250-0 149 EI 1714 1250-0 Major crossmatch Imp Pt Ser/Plas Nom 248 BLDBK Major crossmatch [interpretation] Maj XM SerPl-Imp 1 Observation 11,3891 918 IHE 7 Doonorivere sobivusproovi paneel a1258 B-XmB a1258-4 JAH EI EI B-XmB Doonorivere sobivusproov Doonorivere sobivusproov Tekst 1250-0 149 EI 1714 1250-0 Major crossmatch Imp Pt Ser/Plas Nom 248 BLDBK Major crossmatch [interpretation] Maj XM SerPl-Imp 1 Observation 11,3891 1923 IHE 7 Doonorivere sobivusproovi paneel a1259 B-XmB a1258-5 JAH EI EI B-XmB Doonorivere sobivusproov Doonorivere sobivusproov Tekst 149 EI 1714 1250-0 Major crossmatch Imp Pt Ser/Plas Nom 248 BLDBK Major crossmatch [interpretation] Maj XM SerPl-Imp 1 Observation 11,3891 1924 IHE 7 Doonorivere sobivusproovi paneel a1259 B-XmB a1258-6 JAH EI EI B-XmB Doonorivere sobivusproov Doonorivere sobivusproov Tekst 149 EI 1714 1250-0 Major crossmatch Imp Pt Ser/Plas Nom 248 BLDBK Major crossmatch [interpretation] Maj XM SerPl-Imp 1 Observation 11,3891 1925 IHE 7 Doonorivere sobivusproovi paneel a1259 B-XmB a1258-7 JAH EI EI B-XmB Doonorivere sobivusproov Doonorivere sobivusproov Tekst 149 EI 1714 1250-0 Major crossmatch Imp Pt Ser/Plas Nom 248 BLDBK Major crossmatch [interpretation] Maj XM SerPl-Imp 1 Observation 11,3891 1926 IHE 7 Doonorivere sobivusproovi paneel a1259 B-XmB a1258-8 JAH EI EI B-XmB Doonorivere sobivusproov Doonorivere sobivusproov Tekst 149 EI 1714 1250-0 Major crossmatch Imp Pt Ser/Plas Nom 248 BLDBK Major crossmatch [interpretation] Maj XM SerPl-Imp 1 Observation 11,3891 1927 IHE 7 Doonorivere sobivusproovi paneel a1259 B-XmB a1258-9 JAH EI EI B-XmB Doonorivere sobivusproov Doonorivere sobivusproov Tekst 149 EI 1714 1250-0 Major crossmatch Imp Pt Ser/Plas Nom 248 BLDBK Major crossmatch [interpretation] Maj XM SerPl-Imp 1 Observation 11,3891 1928 IHE 7 Doonorivere sobivusproovi paneel a1259 B-XmB a1258-10 JAH EI EI B-XmB Doonorivere sobivusproov Doonorivere sobivusproov Tekst 149 EI 1714 1250-0 Major crossmatch Imp Pt Ser/Plas Nom 248 BLDBK Major crossmatch [interpretation] Maj XM SerPl-Imp 1 Observation 11,3891 2415 IHE 7 Doonorivere sobivusproov a1258-11 JAH EI EI B-XmB Doonorivere sobivusproov Doonorivere sobivusproov Tekst 149 EI 1714 1250-0 Major crossmatch Imp Pt Ser/Plas Nom 248 BLDBK Major crossmatch [interpretation] Maj XM SerPl-Imp 1 Observation 11,3891 2416 IHE 7 Doonorivere sobivusproov a1258-12 JAH EI EI B-XmB Doonorivere sobivusproov Doonorivere sobivusproov Tekst 149 EI 1714 1250-0 Major crossmatch Imp Pt Ser/Plas Nom 248 BLDBK Major crossmatch [interpretation] Maj XM SerPl-Imp 1 Observation 11,3891 2417 IHE 7 Doonorivere sobivusproov a1258-13 JAH EI EI B-XmB Doonorivere sobivusproov Doonorivere sobivusproov Tekst 149 EI 1714 1250-0 Major crossmatch Imp Pt Ser/Plas Nom 248 BLDBK Major crossmatch [interpretation] Maj XM SerPl-Imp 1 Observation 11,3891 2418 IHE 7 Doonorivere sobivusproov a1258-14 JAH EI EI B-XmB Doonorivere sobivusproov Doonorivere sobivusproov Tekst 149 EI 1714 1250-0 Major crossmatch Imp Pt Ser/Plas Nom 248 BLDBK Major crossmatch [interpretation] Maj XM SerPl-Imp 1 Observation 11,3891 1920 U 8 Uriini ribaanalüüs + alati sademe mikroskoopia a2075-2 JAH JAH EI U-Strip + U-Sed-m Uriini ribaanalüüs + sademe mikroskoopia Uriini ribaanalüüs + uriini sademe mikroskoopia Paneel 2 EI/Paneel 4953 L-4953 1919 U 8 Uriini ribaanalüüs + vajadusel sademe mikroskoopia a2075-1 JAH JAH EI U-Strip + U-Sed-m conditionally Uriini ribaanalüüs + vajadusel sademe mikroskoopia Uriini ribaanalüüs + vajadusel uriini sademe mikroskoopia Paneel 3 EI/Paneel 4955 L-4955 1081 U 8 Uriini ribaanalüüs a2075 JAH JAH EI U-Strip Uriini ribaanalüüs Uriini ribaanalüüs Paneel 50556-0 4 JAH 785 50556-0 Urinalysis dipstick panel - Pt Urine - Test strip.automated PANEL.UA Urinalysis dipstick panel in Urine by Automated test strip UA dipstick Pnl Ur Strip.auto 1 Order 1092 U 8 Uriini ribaanalüüs a2075-8 EI EI EI U-Strip Uriini ribaanalüüs Uriini ribaanalüüs Paneel 50556-0 4 JAH 785 50556-0 Urinalysis dipstick panel - Pt Urine - Test strip.automated PANEL.UA Urinalysis dipstick panel in Urine by Automated test strip UA dipstick Pnl Ur Strip.auto 1 Order 1089 U 8 Uriini ribaanalüüs a2075 Erikaal a2083 JAH EI EI U-SG strip Erikaal Erikaal QN 53326-5 5 JAH/Võrreld 786 53326-5 Specific gravity Rden Pt Urine Qn Test strip.automated UA Specific gravity of Urine by Automated test strip Sp Gr Ur Strip.auto 1 Observation 1093 U 8 SG a220 EI EI EI U-SG strip Erikaal Erikaal QN 53326-5 5 JAH/Võrreld 786 53326-5 Specific gravity Rden Pt Urine Qn Test strip.automated UA Specific gravity of Urine by Automated test strip Sp Gr Ur Strip.auto 1 Observation 1993 U 8 Uriini ribaanalüüs a2075 Erikaal a2083-1 JAH EI EI U-SG strip Erikaal Erikaal QN 5 JAH/Võrreld 786 53326-5 Specific gravity Rden Pt Urine Qn Test strip.automated UA Specific gravity of Urine by Automated test strip Sp Gr Ur Strip.auto 1 Observation 1082 U 8 Uriini ribaanalüüs a2075 pH uriinis a2076 JAH EI EI U-pH strip pH pH QN 50560-2 6 JAH/Võrreld 787 50560-2 pH LsCnc Pt Urine Qn Test strip.automated [pH] pH UA pH of Urine by Automated test strip pH Ur Strip.auto 1 Observation 1094 U 8 pH a2076-8 EI EI EI U-pH strip pH pH QN 50560-2 6 JAH/Võrreld 787 50560-2 pH LsCnc Pt Urine Qn Test strip.automated [pH] pH UA pH of Urine by Automated test strip pH Ur Strip.auto 1 Observation 1986 U 8 Uriini ribaanalüüs a2075 pH uriinis a2076-1 JAH EI EI U-pH strip pH pH QN 6 JAH/Võrreld 787 50560-2 pH LsCnc Pt Urine Qn Test strip.automated [pH] pH UA pH of Urine by Automated test strip pH Ur Strip.auto 1 Observation 1084 U 8 Uriini ribaanalüüs a2075 Leukotsüüdid a2078 JAH EI EI U-WBC strip Leukotsüüdid Leukotsüüdid QN E6/L 58805-3 7 JAH/Võrreld 789 58805-3 Leukocytes NCnc Pt Urine Qn Test strip.automated /uL /uL UA Leukocytes [#/volume] in Urine by Automated test strip WBC # Ur Strip.auto 1 Both 17,589 1096 U 8 Leukotsüüdid a2078-8 EI EI EI U-WBC strip Leukotsüüdid Leukotsüüdid QN E6/L 58805-3 7 JAH/Võrreld 789 58805-3 Leukocytes NCnc Pt Urine Qn Test strip.automated /uL /uL UA Leukocytes [#/volume] in Urine by Automated test strip WBC # Ur Strip.auto 1 Both 17,589 1988 U 8 Uriini ribaanalüüs a2075 Leukotsüüdid a2078-1 JAH EI EI U-WBC strip Leukotsüüdid Leukotsüüdid QN E6/L E6/L 7 JAH/Võrreld 789 58805-3 Leukocytes NCnc Pt Urine Qn Test strip.automated /uL /uL UA Leukocytes [#/volume] in Urine by Automated test strip WBC # Ur Strip.auto 1 Both 17,589 1086 U 8 Uriini ribaanalüüs a2075 Nitrit a2080 JAH EI EI U-Nit strip Nitrit Nitrit Tekst 50558-6 9 JAH/Võrreld 788 50558-6 Nitrite ACnc Pt Urine Ord Test strip.automated UA Nitrite [Presence] in Urine by Automated test strip Nitrite Ur Ql Strip.auto 1 Observation 1098 U 8 Nitrit a2080-8 EI EI EI U-Nit strip Nitrit Nitrit Tekst 50558-6 9 JAH/Võrreld 788 50558-6 Nitrite ACnc Pt Urine Ord Test strip.automated UA Nitrite [Presence] in Urine by Automated test strip Nitrite Ur Ql Strip.auto 1 Observation 1990 U 8 Uriini ribaanalüüs a2075 Nitrit a2080-1 JAH EI EI U-Nit strip Nitrit Nitrit Tekst 9 JAH/Võrreld 788 50558-6 Nitrite ACnc Pt Urine Ord Test strip.automated UA Nitrite [Presence] in Urine by Automated test strip Nitrite Ur Ql Strip.auto 1 Observation 1091 U 8 Uriini ribaanalüüs a2075 Valk a2085 JAH EI EI U-Prot strip Valk Valk QN g/L 50561-0 10 JAH/Võrreld 790 50561-0 Protein MCnc Pt Urine Qn Test strip.automated mg/dL mg/dL UA Protein [Mass/volume] in Urine by Automated test strip Prot Ur Strip.auto-mCnc 1 Observation 17,589 1102 U 8 Valk a2085-8 EI EI EI U-Prot strip Valk Valk QN g/L 50561-0 10 JAH/Võrreld 790 50561-0 Protein MCnc Pt Urine Qn Test strip.automated mg/dL mg/dL UA Protein [Mass/volume] in Urine by Automated test strip Prot Ur Strip.auto-mCnc 1 Observation 17,589 1995 U 8 Uriini ribaanalüüs a2075 Valk a2085-1 JAH EI EI U-Prot strip Valk Valk QN g/L g/L 10 JAH/Võrreld 790 50561-0 Protein MCnc Pt Urine Qn Test strip.automated mg/dL mg/dL UA Protein [Mass/volume] in Urine by Automated test strip Prot Ur Strip.auto-mCnc 1 Observation 17,589 1090 U 8 Uriini ribaanalüüs a2075 Glükoos a2084 JAH EI EI U-Gluc strip Glükoos Glükoos QN mmol/L 59156-0 12 JAH/Võrreld 791 59156-0 Glucose SCnc Pt Urine Qn Test strip.automated mmol/L mmol/L UA Glucose [Moles/volume] in Urine by Automated test strip Glucose Ur Strip.auto-sCnc 1 Observation 17,589 1101 U 8 Glükoos a2084-8 EI EI EI U-Gluc strip Glükoos Glükoos QN mmol/L 59156-0 12 JAH/Võrreld 791 59156-0 Glucose SCnc Pt Urine Qn Test strip.automated mmol/L mmol/L UA Glucose [Moles/volume] in Urine by Automated test strip Glucose Ur Strip.auto-sCnc 1 Observation 17,589 1994 U 8 Uriini ribaanalüüs a2075 Glükoos a2084-1 JAH EI EI U-Gluc strip Glükoos Glükoos QN mmol/L mmol/L 12 JAH/Võrreld 791 59156-0 Glucose SCnc Pt Urine Qn Test strip.automated mmol/L mmol/L UA Glucose [Moles/volume] in Urine by Automated test strip Glucose Ur Strip.auto-sCnc 1 Observation 17,589 1085 U 8 Uriini ribaanalüüs a2075 Ketokehad a2079 JAH EI EI U-Ket strip Ketokehad Ketokehad QN mmol/L 59158-6 14 JAH/Võrreld 792 59158-6 Ketones SCnc Pt Urine Qn Test strip.automated mmol/L mmol/L UA Ketones [Moles/volume] in Urine by Automated test strip Ketones Ur Strip.auto-sCnc 1 Observation 17,589 1097 U 8 Ketokehad a2079-8 EI EI EI U-Ket strip Ketokehad Ketokehad QN mmol/L 59158-6 14 JAH/Võrreld 792 59158-6 Ketones SCnc Pt Urine Qn Test strip.automated mmol/L mmol/L UA Ketones [Moles/volume] in Urine by Automated test strip Ketones Ur Strip.auto-sCnc 1 Observation 17,589 1989 U 8 Uriini ribaanalüüs a2075 Ketokehad a2079-1 JAH EI EI U-Ket strip Ketokehad Ketokehad QN mmol/L mmol/L 14 JAH/Võrreld 792 59158-6 Ketones SCnc Pt Urine Qn Test strip.automated mmol/L mmol/L UA Ketones [Moles/volume] in Urine by Automated test strip Ketones Ur Strip.auto-sCnc 1 Observation 17,589 1088 U 8 Uriini ribaanalüüs a2075 Urobilinogeen a2082 JAH EI EI U-Ubg strip Urobilinogeen Urobilinogeen QN umol/L umol/L 16 JAH/Võrreld 793 60025-4 Urobilinogen SCnc Pt Urine Qn Test strip.automated umol/L umol/L UA Urobilinogen [Moles/volume] in Urine by Automated test strip Urobilinogen Ur Strip.auto-sCnc 1 Both 1100 U 8 Urobilinogeen a2082-8 EI EI EI U-Ubg strip Urobilinogeen Urobilinogeen QN umol/L 60025-4 16 JAH/Võrreld 793 60025-4 Urobilinogen SCnc Pt Urine Qn Test strip.automated umol/L umol/L UA Urobilinogen [Moles/volume] in Urine by Automated test strip Urobilinogen Ur Strip.auto-sCnc 1 Both 1992 U 8 Uriini ribaanalüüs a2075 Urobilinogeen a2082-1 JAH EI EI U-Ubg strip Urobilinogeen Urobilinogeen QN umol/L umol/L 16 JAH/Võrreld 793 60025-4 Urobilinogen SCnc Pt Urine Qn Test strip.automated umol/L umol/L UA Urobilinogen [Moles/volume] in Urine by Automated test strip Urobilinogen Ur Strip.auto-sCnc 1 Both 1087 U 8 Uriini ribaanalüüs a2075 Bilirubiin a2081 JAH EI EI U-Bil strip Bilirubiin Bilirubiin QN umol/L umol/L 18 JAH/Võrreld 794 41016-7 Bilirubin SCnc Pt Urine Qn Test strip umol/L umol/L UA Bilirubin.total [Moles/volume] in Urine by Test strip Bilirub Ur Strip-sCnc 1 Both 17,589 1099 U 8 Bilirubiin uriinis a2081-8 EI EI EI U-Bil strip Bilirubiin Bilirubiin QN umol/L 41016-7 18 JAH/Võrreld 794 41016-7 Bilirubin SCnc Pt Urine Qn Test strip umol/L umol/L UA Bilirubin.total [Moles/volume] in Urine by Test strip Bilirub Ur Strip-sCnc 1 Both 17,589 1991 U 8 Uriini ribaanalüüs a2075 Bilirubiin a2081-1 JAH EI EI U-Bil strip Bilirubiin Bilirubiin QN umol/L umol/L 18 JAH/Võrreld 794 41016-7 Bilirubin SCnc Pt Urine Qn Test strip umol/L umol/L UA Bilirubin.total [Moles/volume] in Urine by Test strip Bilirub Ur Strip-sCnc 1 Both 17,589 1083 U 8 Uriini ribaanalüüs a2075 Erütrotsüüdid a2077 JAH EI EI U-RBC strip Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid QN E6/L 57747-8 20 JAH/Võrreld 795 57747-8 Erythrocytes NCnc Pt Urine Qn Test strip.automated /uL /uL UA Erythrocytes [#/volume] in Urine by Automated test strip RBC # Ur Strip.auto 1 Observation 17,589 1095 U 8 Erütrotsüüdid a2077-8 EI EI EI U-RBC strip Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid QN E6/L 57747-8 20 JAH/Võrreld 795 57747-8 Erythrocytes NCnc Pt Urine Qn Test strip.automated /uL /uL UA Erythrocytes [#/volume] in Urine by Automated test strip RBC # Ur Strip.auto 1 Observation 17,589 1987 U 8 Uriini ribaanalüüs a2075 Erütrotsüüdid a2077-1 JAH EI EI U-RBC strip Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid QN E6/L E6/L 20 JAH/Võrreld 795 57747-8 Erythrocytes NCnc Pt Urine Qn Test strip.automated /uL /uL UA Erythrocytes [#/volume] in Urine by Automated test strip RBC # Ur Strip.auto 1 Observation 17,589 1103 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 JAH JAH EI U-Sed-m panel Uriini sademe mikroskoopia Uriini sademe mikroskoopia Paneel 24356-8 38 JAH 797 24356-8 Urinalysis complete panel - Pt Urine - PANEL.UA Urinalysis complete panel in Urine Urinalysis complete pnl Ur 1 Order 15,9935 1119 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Erütrotsüüdid a2087 JAH EI EI U-Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid QN /hpf /hpf 13945-1 41 JAH/Võrreld 798 13945-1 Erythrocytes Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,31% UA Erythrocytes [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field RBC #/area UrnS HPF 1 Observation 1120 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Leukotsüüdid a2088 JAH EI EI U-Leukotsüüdid Leukotsüüdid Leukotsüüdid QN /hpf /hpf 5821-4 44 JAH/Võrreld 799 5821-4 Leukocytes Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,33% UA Leukocytes [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field WBC #/area UrnS HPF 1 Observation 1121 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Lameepiteeli rakud a2089 JAH EI EI U-Lameepiteeli rakud Lameepiteeli rakud Lameepiteeli rakud QN /hpf /hpf 11277-1 47 JAH/Võrreld 800 11277-1 Epithelial cells.squamous Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,04% UA Epithelial cells.squamous [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Squamous #/area UrnS HPF 1 Observation 1122 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Transitoorse epiteeli rakud a2090 JAH EI EI U-Transitoorse epiteeli rakud Transitoorse epiteeli rakud Transitoorse epiteeli rakud QN /hpf /hpf 30089-7 50 JAH/Võrreld 801 30089-7 Transitional cells Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,01% UA Transitional cells [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Trans Cells #/area UrnS HPF 1 Observation 1123 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Tubulaarepiteeli rakud a2091 JAH EI EI U-Tubulaarepiteeli rakud Tubulaarepiteeli rakud Tubulaarepiteeli rakud QN /hpf /hpf 26052-1 51 JAH/Võrreld 802 26052-1 Epithelial cells.renal Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,01% UA Epithelial cells.renal [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Renal Epi Cells #/area UrnS HPF 1 Observation 1117 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Atüüpilised epiteelirakud a2119-4 JAH EI EI U-Atüüpilised epiteelirakud Atüüpilised epiteelirakud Atüüpilised epiteelirakud QN /hpf /hpf 41284-1 52 JAH/Võrreld 1682 41284-1 Epithelial cells.non-squamous Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Epithelial cells.non-squamous [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Non-sq Epi Cells #/area UrnS HPF 1 Observation 19,2431 1125 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Hüaliinsilindrid a2094 JAH EI EI U-Hüaliinsilindrid Hüaliinsilindrid Hüaliinsilindrid QN /hpf /hpf 46135-0 55 JAH/Võrreld 805 46135-0 Hyaline casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Hyaline casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Hyaline Casts #/area UrnS HPF 1 Both 25,8802 1126 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Granulaarsilindrid a2095 JAH EI EI U-Granulaarsilindrid Granulaarsilindrid Granulaarsilindrid QN /hpf /hpf 46134-3 58 JAH/Võrreld 806 46134-3 Granular casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Granular casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Gran Casts #/area UrnS HPF 1 Both 25,6387 1127 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Leukotsütaarsilindrid a2096 JAH EI EI U-Leukotsütaarsilindrid Leukotsütaarsilindrid Leukotsütaarsilindrid QN /hpf /hpf 49103-5 60 JAH/Võrreld 807 49103-5 Leukocyte casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA WBC casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field WBC Casts #/area UrnS HPF 1 Observation 17,4622 1128 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Erütrotsütaarsilindrid a2097 JAH EI EI U-Erütrotsütaarsilindrid Erütrotsütaarsilindrid Erütrotsütaarsilindrid QN /hpf /hpf 51790-4 62 JAH/Võrreld 808 51790-4 Erythrocyte casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA RBC casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field RBC Casts #/area UrnS HPF 1 Both 19,4395 1129 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Tubulaarepiteelsilindrid a2098 JAH EI EI U-Tubulaarepiteelsilindrid Tubulaarepiteelsilindrid Tubulaarepiteelsilindrid QN /hpf /hpf 45386-0 64 JAH/Võrreld 809 45386-0 Epithelial casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Epithelial casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Epith Casts #/area UrnS HPF 1 Observation 23,1596 1130 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Vahajad silindrid a2099 JAH EI EI U-Vahajad silindrid Vahajad silindrid Vahajad silindrid QN /hpf /hpf 41223-9 66 JAH/Võrreld 810 41223-9 Waxy casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Waxy casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Waxy Casts #/area UrnS HPF 1 Observation 25,6891 1118 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Bakteriaalsilindrid a2119-5 JAH EI EI U-Bakteriaalsilindrid Bakteriaalsilindrid Bakteriaalsilindrid QN /hpf /hpf 33784-0 68 JAH/Võrreld 1683 A-1683 1131 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Rasvsilindrid a5 JAH EI EI U-Rasvsilindrid Rasvsilindrid Rasvsilindrid QN /hpf /hpf 69 JAH/Võrreld 1684 67813-6 Fatty casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Fatty casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Fatty Casts #/area UrnS HPF 1 Observation 20,7621 1106 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Makrofaagid a2112 JAH EI EI U-Makrofaagid Makrofaagid Makrofaagid QN /hpf /hpf 72220-7 70 JAH/Võrreld 812 72220-7 Macrophages Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF HEM/BC Macrophages [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Macrophages #/area UrnS HPF 1 Observation 11,4838 1124 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Bakterid a2092 JAH EI EI U-Bakterid Bakterid Bakterid Tekst 25145-4 71 JAH 803 25145-4 Bacteria ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Bacteria [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Bacteria UrnS Ql Micro 1 Observation 1105 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Trichomonas vaginalis a2111 JAH EI EI U-T vaginalis T vaginalis Trichomonas vaginalis Tekst 5813-1 72 JAH 811 5813-1 Trichomonas vaginalis ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,00% UA Trichomonas vaginalis [Presence] in Urine sediment by Light microscopy T vaginalis UrnS Ql Micro 1 Observation 1114 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Pärmseened a2119-1 JAH EI EI U-Pärmseened Pärmseened Pärmseened Tekst /hpf 5822-2 73 JAH 1509 5822-2 Yeast Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" UA Yeast [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Yeast #/area UrnS HPF 1 Observation 1104 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Kusihappe kristallid a2369 JAH EI EI U-Kusihappe kristallid Kusihappe kristallid Kusihappe kristallid Tekst 5817-2 76 JAH 813 5817-2 Urate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,00% UA Urate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Urate Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 1107 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Ammooniumuraadi kristallid a2113 JAH EI EI U-Ammooniumuraadi kristallid Ammooniumuraadi kristallid Ammooniumuraadi kristallid Tekst 5766-1 77 JAH 814 5766-1 Ammonium urate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Ammonium urate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Amm Urate Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 1108 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Kaltsiumkarbonaadi kristallid a2114 JAH EI EI U-Kaltsiumkarbonaadi kristallid Kaltsiumkarbonaadi kristallid Kaltsiumkarbonaadi kristallid Tekst 5773-7 78 JAH 815 5773-7 Calcium carbonate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Calcium carbonate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Ca Carbonate Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 1109 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Kaltsiumoksalaadi kristallid a2115 JAH EI EI U-Kaltsiumoksalaadi kristallid Kaltsiumoksalaadi kristallid Kaltsiumoksalaadi kristallid Tekst 5774-5 79 JAH 816 5774-5 Calcium oxalate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,01% UA Calcium oxalate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy CaOx Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 1110 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Kaltsiumfosfaadi kristallid a2116 JAH EI EI U-Kaltsiumfosfaadi kristallid Kaltsiumfosfaadi kristallid Kaltsiumfosfaadi kristallid Tekst 5775-2 80 JAH 817 5775-2 Calcium phosphate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Calcium phosphate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Ca Phos Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 1111 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Amorfse uraadi kristallid a2117 JAH EI EI U-Amorfse uraadi kristallid Amorfse uraadi kristallid Amorfse uraadi kristallid Tekst 12454-5 81 JAH 818 12454-5 Urate crystals.amorphous ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,09% UA Urate crystals amorphous [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Amorph Urate Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 1112 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Amorfse fosfaadi kristallid a2118 JAH EI EI U-Amorfse fosfaadi kristallid Amorfse fosfaadi kristallid Amorfse fosfaadi kristallid Tekst 12453-7 82 JAH 819 12453-7 Phosphate crystals.amorphous ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Phosphate crystals amorphous [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Amorph Phos Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 1113 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Trifosfaadi kristallid a2119 JAH EI EI U-Trifosfaadi kristallid Trifosfaadi kristallid Trifosfaadi kristallid Tekst 5814-9 83 JAH 820 5814-9 Triple phosphate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,00% UA Triple phosphate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Tri-Phos Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 1115 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Rasvatilgad a2119-2 JAH EI EI U-Rasvatilgad Rasvatilgad Rasvatilgad Tekst 25158-7 85 JAH 2050 25158-7 Oval fat bodies (globules) ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Oval fat bodies (globules) [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Oval fat bodies UrnS Ql Micro 1 Observation 1116 U 8 Uriini sademe mikroskoopia a2086 Ovaalsed rasvkehakesed a2119-3 JAH EI EI U-Ovaalsed rasvkehakesed Ovaalsed rasvkehakesed Ovaalsed rasvkehakesed QN /hpf /hpf 5788-5 86 JAH/Võrreld 4397 5788-5 Oval fat bodies (globules) Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF 9 UA Oval fat bodies (globules) [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Oval fat bodies #/area UrnS HPF 1 Observation 8,5074 1147 U 8 Albumiin uriinis a5106 JAH JAH EI U-Alb Albumiin uriinis Albumiin uriinis QN mg/L mg/L 14957-5 87 JAH/Võrreld 997 14957-5 Albumin MCnc Pt Urine Qn Detection limit <= 20 mg/L mg/dL 0,01% CHEM Microalbumin [Mass/volume] in Urine Microalbumin Ur-mCnc 1 Both 1145 U 8 Albumiin ööpäevases uriinis a4 JAH JAH EI dU-Alb Albumiin ööpäevases uriinis Albumiin ööpäevases uriinis QN mg/d mg/d 14956-7 88 JAH/Võrreld 998 14956-7 Albumin MRat 24H Urine Qn Detection limit <= 20 mg/L mg/(24.h) CHEM Microalbumin [Mass/time] in 24 hour Urine Microalbumin 24H Ur-mRate 1 Both 1146 U 8 Albumiini ja kreatiniini suhe uriinis a5225 JAH JAH EI U-Alb/U-Crea Albumiin/kreatiniin uriinis Albumiini ja kreatiniini suhe uriinis QN g/mol mg/mmol 90 JAH/Võrreld 1000 30000-4 Albumin/Creatinine Ratio Pt Urine Qn Detection limit <= 20 mg/L mg/mmol milligrams/mmol CHEM Microalbumin/Creatinine [Ratio] in Urine Microalbumin/Creat Ur-Rto 1 Both 1138 U 8 Valk uriinis a5101 JAH JAH EI U-Prot Valk uriinis Valk uriinis QN g/L g/L 2888-6 91 JAH/Võrreld 1040 2888-6 Protein MCnc Pt Urine Qn g/dL 0,0284% UA Protein [Mass/volume] in Urine Prot Ur-mCnc 1 Both 1137 U 8 Valk ööpäevases uriinis a140 JAH JAH EI dU-Prot Valk ööpäevases uriinis Valk ööpäevases uriinis QN g/d g/24t 2889-4 92 JAH/Võrreld 1041 2889-4 Protein MRat 24H Urine Qn g/(24.h) g/24hr 0,0104% CHEM Protein [Mass/time] in 24 hour Urine Prot 24H Ur-mRate 1 Both 1136 U 8 Valgu ja kreatiniini suhe uriinis a45-64 JAH JAH EI U-Prot/U-Crea Valk/kreatiniin uriinis Valgu ja kreatiniini suhe uriinis QN g/mol g/mol 93 JAH/Võrreld 1042 34366-5 Protein/Creatinine Ratio Pt Urine Qn g/mmol{creat} g/mmol creatinine 16 CHEM Protein/Creatinine [Ratio] in Urine Prot/Creat Ur-Rto 1 Both 8,476 2468 U 8 Amülaas (pankreasespetsiifiline) uriinis a568 EI 2021-09-21 EI EI U-pAmyl Amülaas (pankreasespetsiifiline) uriinis Amülaas (pankreasespetsiifiline) uriinis QN U/L U/L 96 JAH 1510 22749-6 Amylase.pancreatic CCnc Pt Urine Qn U/L U/L CHEM Amylase.pancreatic [Enzymatic activity/volume] in Urine Amylase P Ur-cCnc 1 Observation 1157 U 8 Kreatiniin uriinis a5004 EI 2018-09-17 JAH EI U-Crea Kreatiniin uriinis Kreatiniin uriinis QN mmol/L µmol/L 98 JAH/Võrreld 1020 14683-7 Creatinine SCnc Pt Urine Qn mmol/L mmol/L CHEM Creatinine [Moles/volume] in Urine Creat Ur-sCnc 1 Both 1569 U 8 Kreatiniin uriinis a45-177 EI 2018-09-17 EI JAH U-Crea Kreatiniin uriinis Kreatiniin uriinis QN mmol/L mmol/L 98 JAH/Võrreld 1020 14683-7 Creatinine SCnc Pt Urine Qn mmol/L mmol/L CHEM Creatinine [Moles/volume] in Urine Creat Ur-sCnc 1 Both 2262 U 8 Kreatiniin uriinis a963 JAH JAH EI U-Crea Kreatiniin uriinis Kreatiniin uriinis QN mmol/L mmol/L 98 JAH/Võrreld 1020 14683-7 Creatinine SCnc Pt Urine Qn mmol/L mmol/L CHEM Creatinine [Moles/volume] in Urine Creat Ur-sCnc 1 Both 1574 U 8 Kreatiniin a79-9 EI 2021-04-27 EI EI dU-Crea Kreatiniin ööpäevases uriinis Kreatiniin ööpäevases uriinis QN mmol/d mmol/d 14684-5 99 JAH/Võrreld 1021 14684-5 Creatinine SRat 24H Urine Qn mmol/(24.h) mmolL/24hr CHEM Creatinine [Moles/time] in 24 hour Urine Creat 24H Ur-sRate 1 Both 1878 U 8 Kreatiniin ööpäevases uriinis a464-1 JAH JAH EI dU-Crea Kreatiniin ööpäevases uriinis Kreatiniin ööpäevases uriinis QN mmol/d mmol/d 99 JAH/Võrreld 1021 14684-5 Creatinine SRat 24H Urine Qn mmol/(24.h) mmolL/24hr CHEM Creatinine [Moles/time] in 24 hour Urine Creat 24H Ur-sRate 1 Both 1132 U 8 Glükoos uriinis a41 EI 2020-04-06 EI EI U-Gluc Glükoos uriinis Glükoos uriinis QN mmol/L mmol/L 15076-3 103 JAH/Võrreld 1012 15076-3 Glucose SCnc Pt Urine Qn mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Urine Glucose Ur-sCnc 1 Both 1149 U 8 U-Fosfaat a5099 JAH JAH EI U-P Fosfaat uriinis Fosfaat uriinis QN mmol/L mmol/L 13539-2 105 JAH/Võrreld 1009 13539-2 Phosphate SCnc Pt Urine Qn mmol/L mmol/L CHEM Phosphate [Moles/volume] in Urine Phosphate Ur-sCnc 1 Both 1148 U 8 Fosfaat ööpäevases uriinis a35 JAH JAH EI dU-P Fosfaat ööpäevases uriinis Fosfaat ööpäevases uriinis QN mmol/d mmol/d 14881-7 106 JAH/Võrreld 1010 14881-7 Phosphate SRat 24H Urine Qn mmol/(24.h) mmolL/24hr CHEM Phosphate [Moles/time] in 24 hour Urine Phosphate 24H Ur-sRate 1 Both 1151 U 8 U-K a5095 JAH JAH EI U-K Kaalium uriinis Kaalium uriinis QN mmol/L mmol/L 2828-2 108 JAH/Võrreld 1013 2828-2 Potassium SCnc Pt Urine Qn mmol/L mmol/L 0,0111% CHEM Potassium [Moles/volume] in Urine Potassium Ur-sCnc 1 Both 1150 U 8 Kaalium ööpäevases uriinis a66 JAH JAH EI dU-K Kaalium ööpäevases uriinis Kaalium ööpäevases uriinis QN mmol/d mmol/d 2829-0 109 JAH/Võrreld 1014 2829-0 Potassium SRat 24H Urine Qn CHEM Potassium [Moles/time] in 24 hour Urine Potassium 24H Ur-sRate 1 Both 1153 U 8 U-Ca a5140 JAH JAH EI U-Ca Kaltsium uriinis Kaltsium uriinis QN mmol/L mmol/L 2004-0 110 JAH/Võrreld 1015 2004-0 Calcium SCnc Pt Urine Qn mmol/L mmol/L CHEM Calcium [Moles/volume] in Urine Calcium Ur-sCnc 1 Both 1152 U 8 Kaltsium ööpäevases uriinis a68 JAH JAH EI dU-Ca Kaltsium ööpäevases uriinis Kaltsium ööpäevases uriinis QN mmol/d mmol/d 14637-3 111 JAH/Võrreld 1016 14637-3 Calcium SRat 24H Urine Qn mmol/(24.h) mmolL/24hr CHEM Calcium [Moles/time] in 24 hour Urine Calcium 24H Ur-sRate 1 Both 1155 U 8 U-Cl a5098 JAH JAH EI U-Cl Kloriid uriinis Kloriid uriinis QN mmol/L mmol/L 2078-4 113 JAH/Võrreld 1018 2078-4 Chloride SCnc Pt Urine Qn mmol/L mmol/L 0,0064% CHEM Chloride [Moles/volume] in Urine Chloride Ur-sCnc 1 Both 1154 U 8 Kloriid ööpäevases uriinis a74 JAH JAH EI dU-Cl Kloriid ööpäevases uriinis Kloriid ööpäevases uriinis QN mmol/d mmol/d 2079-2 114 JAH/Võrreld 1019 2079-2 Chloride SRat 24H Urine Qn mmol/(24.h) mmolL/24hr CHEM Chloride [Moles/time] in 24 hour Urine Chloride 24H Ur-sRate 1 Both 1140 U 8 U-Kusihape a1388-1 JAH JAH EI U-UA Kusihape uriinis Kusihape uriinis QN mmol/L mmol/L 14934-4 115 JAH/Võrreld 1022 14934-4 Urate SCnc Pt Urine Qn umol/L umol/L CHEM Urate [Moles/volume] in Urine Urate Ur-sCnc 1 Both 1139 U 8 Kusihape ööpäevases uriinis a1388 JAH JAH EI dU-UA Kusihape ööpäevases uriinis Kusihape ööpäevases uriinis QN mmol/d mmol/d 14935-1 116 JAH/Võrreld 1023 14935-1 Urate SRat 24H Urine Qn mmol/(24.h) mmolL/24hr CHEM Urate [Moles/time] in 24 hour Urine Urate 24H Ur-sRate 1 Both 1144 U 8 U-Magneesium a5097 JAH JAH EI U-Mg Magneesium uriinis Magneesium uriinis QN mmol/L mmol/L 2598-1 117 JAH/Võrreld 1024 2598-1 Magnesium SCnc Pt Urine Qn mmol/L mmol/L CHEM Magnesium [Moles/volume] in Urine Magnesium Ur-sCnc 1 Both 1143 U 8 Magneesium ööpäevases uriinis a103 JAH JAH EI dU-Mg Magneesium ööpäevases uriinis Magneesium ööpäevases uriinis QN mmol/d mmol/d 2599-9 118 JAH/Võrreld 1025 2599-9 Magnesium SRat 24H Urine Qn mmol/(24.h) mmolL/24hr CHEM Magnesium [Moles/time] in 24 hour Urine Magnesium 24H Ur-sRate 1 Both 1142 U 8 U-Naatrium a5096 JAH JAH EI U-Na Naatrium uriinis Naatrium uriinis QN mmol/L mmol/L 2955-3 120 JAH/Võrreld 1031 2955-3 Sodium SCnc Pt Urine Qn mmol/L mmol/L 0,0197% CHEM Sodium [Moles/volume] in Urine Sodium Ur-sCnc 1 Both 1141 U 8 Naatrium ööpäevases uriinis a110 JAH JAH EI dU-Na Naatrium ööpäevases uriinis Naatrium ööpäevases uriinis QN mmol/d mmol/d 2956-1 121 JAH/Võrreld 1032 2956-1 Sodium SRat 24H Urine Qn mmol/(24.h) mmolL/24hr CHEM Sodium [Moles/time] in 24 hour Urine Sodium 24H Ur-sRate 1 Both 1468 U 8 Uriini osmolaalsus a45-34 JAH JAH JAH U-Osmol Uriini osmolaalsus Uriini osmolaalsus QN mosm/kgH2O mosm/kgH2O 2695-5 124 JAH/Võrreld 1034 2695-5 Osmolality Osmol Pt Urine Qn 0,0081% CHEM Osmolality of Urine Osmolality Ur 1 Both 2436 U 8 Tsitraat ööpäevases uriinis a1027 JAH JAH JAH dU-Citrate Tsitraat ööpäevases uriinis Tsitraat ööpäevases uriinis QN mmol/d mmol/d 129 JAH/Võrreld 4072 14650-6 Citrate SRat 24H Urine Qn mmol/(24.h) mmol/24 H 3 CHEM Citrate [Moles/time] in 24 hour Urine Citrate 24h Ur-sRate 1 Both 13,9681 2437 U 8 Oksalaat ööpäevases uriinis a1026 JAH JAH JAH dU-Oxalate Oksalaat ööpäevases uriinis Oksalaat ööpäevases uriinis QN mg/d mg/d 130 JAH/Võrreld 4070 27222-9 Oxalate MCnc 24H Urine Qn mg/L mg/L 4 CHEM Oxalate [Mass/volume] in 24 hour Urine Oxalate 24h Ur-mCnc 1 Both 12,9149 1785 CSF 9 Liikvori põhiuuring a2200 JAH JAH EI CSF panel Liikvori põhiuuring Liikvori põhiuuring (paneel) Paneel 1 JAH 4500 L-4500 713 CSF 9 Liikvori põhiuuring a2200 Liikvori leukotsüüdid a2351 JAH JAH EI CSF-Cells Liikvori tsütoos Liikvori tsütoos Tekst L-2148 2 JAH 2148 L-2148 714 CSF 9 Liikvori tsütoos a2351 Värvus a2181 JAH EI EI CSF-Color Liikvori värvus Liikvori värvus Tekst 10335-8 3 JAH 835 10335-8 Color Type Pt CSF Nom 0,01% SPEC Color of Cerebral spinal fluid Color CSF 1 Observation 715 CSF 9 Liikvori tsütoos a2351 Läbipaistvus a2182 JAH EI EI CSF-Appearance Liikvori läbipaistvus Liikvori läbipaistvus Tekst 10333-3 4 JAH 836 10333-3 Appearance Aper Pt CSF Nom 0,01% SPEC Appearance of Cerebral spinal fluid Appearance CSF 1 Observation 82 CSF 9 Liikvori tsütoosi uuring (analüsaatoril) a900 JAH JAH EI CSF-Diff-a Liikvori tsütogramm analüsaatoril Liikvori tsütogramm analüsaatoril Paneel 34563-7 5 JAH 2734 34563-7 Cell count panel - Pt CSF Qn PANEL.HEM/BC Cell count panel in Cerebral spinal fluid Cell Cnt Pnl CSF 1 Order 16,5708 716 CSF 9 Liikvori tsütoos a2351 CSF-WBC a2186 JAH EI EI CSF-WBC Leukotsüüdid Leukotsüüdid liikvoris QN E6/L E6/L 806-0 7 JAH/Võrreld 823 806-0 Leukocytes NCnc Pt CSF Qn Manual count 0,01% HEM/BC Leukocytes [#/volume] in Cerebral spinal fluid by Manual count WBC # CSF Manual 1 Observation 687 CSF 9 Liikvori tsütogramm a2103-1 JAH JAH EI CSF-Diff-m Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) Paneel 29584-0 12 JAH 838 29584-0 Differential panel - Pt CSF - PANEL.HEM/BC Differential panel in Cerebral spinal fluid Diff Pnl CSF 1 Order 689 CSF 9 Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) a2103-1 Basofiilid liikvoris a2189 JAH EI EI CSF-Basofiilid % Basofiilid % Basofiilide suhtarv liikvoris QN % % mikroskoopia 13519-4 13 JAH/Võrreld 839 13519-4 Basophils/100 leukocytes NFr Pt CSF Qn Manual count % % HEM/BC Basophils/100 leukocytes in Cerebral spinal fluid by Manual count Basophils Fr CSF Manual 1 Observation 690 CSF 9 Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) a2103-1 Eosinofiilid liikvoris a2190 JAH EI EI CSF-Eosinofiilid % Eosinofiilid % Eosinofiilide suhtarv liikvoris QN % % mikroskoopia 12208-5 14 JAH/Võrreld 840 12208-5 Eosinophils/100 leukocytes NFr Pt CSF Qn Manual count % % HEM/BC Eosinophils/100 leukocytes in Cerebral spinal fluid by Manual count Eosinophil Fr CSF Manual 1 Observation 691 CSF 9 Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) a2103-1 Lümfotsüüdide suhtarv liikvoris a2191 JAH EI EI CSF-Lümfotsüüdid % Lümfotsüüdid % Lümfotsüütide suhtarv liikvoris QN % % mikroskoopia 10328-3 15 JAH/Võrreld 841 10328-3 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt CSF Qn Manual count % % 0,01% HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Cerebral spinal fluid by Manual count Lymphocytes Fr CSF Manual 1 Observation 692 CSF 9 Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) a2103-1 Plasmarakud liikvoris a2193 JAH EI EI CSF-Plasmarakud % Plasmarakud % Plasmarakkude suhtarv liikvoris QN % % mikroskoopia 40541-5 18 JAH/Võrreld 843 40541-5 Plasma cells/100 leukocytes NFr Pt CSF Qn Microscopy % % HEM/BC Plasma cells/100 leukocytes in Cerebral spinal fluid by Microscopy Plasma Cells Fr CSF Micro 1 Observation 693 CSF 9 Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) a2103-1 Monotsüütide/makrofaagide suhtarv liikvoris a2194 JAH EI EI CSF-Monotsüüdid/makrofaagid % Monotsüüdid/makrofaagid % Monotsüütide/makrofaagide suhtarv liikvoris QN % % mikroskoopia 23904-6 21 JAH/Võrreld 4187 23904-6 Monocytes+Macrophages/100 leukocytes NFr Pt CSF Qn Manual count % % 2 HEM/BC Monocytes+Macrophages/100 leukocytes in Cerebral spinal fluid by Manual count Monos+Macros/leuk NFr CSF Manual 1 Observation 10,7564 694 CSF 9 Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) a2103-1 Neutrofiilide suhtarv liikvoris a2195 JAH EI EI CSF-Neutrofiilid % Neutrofiilid % Neutrofiilide suhtarv liikvoris QN % % mikroskoopia 13516-0 22 JAH/Võrreld 845 13516-0 Neutrophils/100 leukocytes NFr Pt CSF Qn Manual count % % HEM/BC Neutrophils/100 leukocytes in Cerebral spinal fluid by Manual count Neutrophils Fr CSF Manual 1 Observation 695 CSF 9 Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) a2103-1 Blastid liikvoris a2198 JAH EI EI CSF-Blastid % Blastid % Blastide suhtarv liikvoris QN % % mikroskoopia 13521-0 25 JAH/Võrreld 848 13521-0 Blasts/100 leukocytes NFr Pt CSF Qn Manual count % % HEM/BC Blasts/100 leukocytes in Cerebral spinal fluid by Manual count Blasts Fr CSF Manual 1 Observation 688 CSF 9 Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) a2103-1 Bakterid liikvoris a2400 JAH EI EI CSF-Bacteria Bakterid liikvoris Bakterid liikvoris QN % % mikroskoopia 41602-4 30 JAH/Võrreld 4186 A-4186 710 CSF 9 CSF-Alb a5108 JAH JAH EI CSF-Alb Albumiin liikvoris Albumiin liikvoris QN mg/L mg/L 1746-7 32 JAH/Võrreld 1069 1746-7 Albumin MCnc Pt CSF Qn mg/dL 0,0010% CHEM Albumin [Mass/volume] in Cerebral spinal fluid Albumin CSF-mCnc 1 Both 709 CSF 9 CSF-Alb/S-Alb a119 JAH JAH EI CSF-Alb/S-Alb Liikvori- ja seerumialbumiini suhe Liikvori- ja seerumialbumiini suhe QN 1756-6 33 JAH/Võrreld 1070 1756-6 Albumin CSF/Albumin plasma RelMCnc Pt Plas+CSF Qn CHEM Albumin CSF/Albumin plasma in Plasma & CSF Albumin CSF/SerPl 1 Both 717 CSF 9 Glükoos liikvoris a5107 JAH EI EI CSF-Gluc Glükoos liikvoris Glükoos liikvoris QN mmol/L mmol/L 14744-7 34 JAH/Võrreld 1072 14744-7 Glucose SCnc Pt CSF Qn mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Cerebral spinal fluid Glucose CSF-sCnc 1 Both 1862 CSF 9 Liikvori põhiuuring a2200 Glükoosi suhe liikvoris ja seerumis a2386 JAH JAH EI CSF-Gluc/S,P-Gluc Liikvori- ja seerumi/plasma glükoosi suhe Liikvori- ja seerumi/plasma glükoosi suhe QN 35 JAH/Võrreld 1073 2352-3 Glucose CSF/Glucose plas RelMCnc Pt Plas+CSF Qn CHEM Glucose CSF/Glucose plas Glucose CSF/SerPl 1 Observation 719 CSF 9 Liikvori põhiuuring a2200 Laktaat liikvoris a96 JAH EI EI CSF-Lac Laktaat liikvoris Laktaat liikvoris QN mmol/L mmol/L 2520-5 37 JAH/Võrreld 1074 2520-5 Lactate SCnc Pt CSF Qn mmol/L mmol/L CHEM Lactate [Moles/volume] in Cerebral spinal fluid Lactate CSF-sCnc 1 Both 718 CSF 9 Liikvori põhiuuring a2200 Valk liikvoris a136 JAH JAH EI CSF-Prot Valk liikvoris Valk liikvoris QN g/L g/L 2880-3 38 JAH/Võrreld 1071 2880-3 Protein MCnc Pt CSF Qn mg/dL 0,0119% CHEM Protein [Mass/volume] in Cerebral spinal fluid Prot CSF-mCnc 1 Both 708 CSF 9 Oligoklonaalne IgG liikvoris a577 CSF-IgG a5109 JAH JAH EI CSF-IgG IgG liikvoris Immuunglobuliin G liikvoris QN mg/L mg/L 2464-6 39 JAH/Võrreld 1075 2464-6 IgG MCnc Pt CSF Qn mg/dL 0,0011% CHEM IgG [Mass/volume] in Cerebral spinal fluid IgG CSF-mCnc 1 Both 707 CSF 9 Immuunglobuliin G indeks a62 JAH JAH EI CSF-S-IgG-ind IgG indeks Immuunglobuliin G indeks QN 14117-6 40 JAH/Võrreld 1076 14117-6 IgG index RelRto Pt Ser+CSF Qn 0,0009% CHEM IgG index in Serum & CSF IgG index Ser+CSF 1 Observation 1829 CSF 9 Oligoklonaalne immuunglobuliin G liikvoris a577 JAH JAH EI CSF-IgG-oligo panel Oligoklonaalne IgG liikvoris Oligoklonaalne immuunglobuliin G liikvoris (paneel) Paneel 41 JAH 2505 L-2505 1539 CSF 9 Oligoklonaalne IgG liikvoris a577 Oligoklonaalne immuunglobuliin G liikvoris (tõlgendus) a45-32 JAH EI EI CSF-IgG-oligo-interpret Oligoklonaalne IgG liikvoris (tõlgendus) Oligoklonaalne immuunglobuliin G liikvoris (tõlgendus) Tekst L-2505 43 JAH 1079 49293-4 Protein fractions.oligoclonal bands Imp Pt CSF Nar Electrophoresis CHEM Protein fractions.oligoclonal bands [interpretation] in Cerebral spinal fluid by Electrophoresis Narrative Oligoclonal Bands CSF Elph-Imp 1 Observation 2401 CSF 9 Hüpokretiin liikvoris a995 JAH JAH JAH CSF-Hypocretin Hüpokretiin liikvoris Hüpokretiin liikvoris QN ng/L pg/ml 44 JAH/Võrreld 3635 91670-0 Orexin-A MCnc Pt CSF Qn ng/L ng/L CHEM Orexin-A [Mass/volume] in Cerebral spinal fluid Orexin-A CSF-mCnc 1 Both 1908 CSF 9 Kemokiin CXCL13 liikvoris a672 JAH JAH EI CSF-CXCL13 Kemokiin CXCL13 liikvoris Kemokiin CXCL13 liikvoris QN ng/L ng/L 45 JAH 4873 74917-6 CXCL13 Ag MCnc Pt CSF Qn pg/mL pg/mL CHEM CXCL13 Ag [Mass/volume] in Cerebral spinal fluid CXCL13 Ag CSF-mCnc 1 Both 8,7142 2521 CSF 9 Beetaamüloid liikvoris (paneel) a618-1 JAH JAH JAH CSF-Beta amyloid panel Beetaamüloidide paneel liikvoris Beetaamüloidid liikvoris (paneel) Paneel 47 JAH 5263 L-5263 2402 CSF 9 Beetaamüloidide paneel liikvoris a618-1 Beetaamüloid 40 liikvoris a616 JAH JAH JAH CSF-Beta amyloid 40 Beetaamüloid 40 liikvoris Beetaamüloid 40 liikvoris QN ng/L ng/L 48 JAH 5264 70072-4 Amyloid beta 40 peptide MCnc Pt CSF Qn pg/mL pg/mL CHEM Amyloid beta 40 peptide [Mass/volume] in Cerebral spinal fluid AL beta40 CSF-mCnc 1 Both 25,6343 1528 CSF 9 Beetaamüloidide paneel liikvoris a618-1 Beetaamüloid (1-42) liikvoris a354 JAH EI JAH CSF-Beta amyloid 42 Beetaamüloid 42 liikvoris Beetaamüloid 42 liikvoris QN ng/L pg/mL 49 JAH 4294 33203-1 Amyloid beta 42 peptide MCnc Pt CSF Qn pg/mL pg/mL CHEM Amyloid beta 42 peptide [Mass/volume] in Cerebral spinal fluid AL beta42 CSF-mCnc 1 Both 23,2212 2403 CSF 9 Beetaamüloidide paneel liikvoris a618-1 Beetaamüloid 42/40 suhe liikvoris a617 JAH EI JAH CSF-Beta amyloid 42/40 Beetaamüloid 42/40 Beetaamüloidide 42 ja 40 suhe liikvoris QN 50 JAH 5265 A-5265 2404 CSF 9 Tau- ja fosforüleeritud tau valk liikvoris (paneel) a615 JAH EI JAH CSF-Tau, pTau panel Tau ja pTau paneel liikvoris Tau- ja fosforüleeritud tau valk liikvoris (paneel) Paneel 51 JAH 4364 L-4364 1527 CSF 9 Kesknärvisüsteemi marker Tau a352 JAH EI JAH CSF-Tau Tau liikvoris Tau valk liikvoris QN ng/L pg/mL 52 JAH 4291 30160-6 Tau protein MCnc Pt CSF Qn pg/mL pg/mL CHEM Tau protein [Mass/volume] in Cerebral spinal fluid Tau Prot CSF-mCnc 1 Both 13,0133 1529 CSF 9 Kesknärvisüsteemi marker Fosfo-Tau a353 JAH EI JAH CSF-pTau pTau liikvoris Fosforüleeritud tau valk liikvoris QN ng/L pg/mL 53 JAH 4295 72260-3 Tau protein.phosphorylated 181 MCnc Pt CSF Qn EIA pg/mL pg/mL CHEM Phosphorylated tau 181 [Mass/volume] in Cerebral spinal fluid by Immunoassay p-tau181 CSF EIA-mCnc 1 Both 15,2744 2405 CSF 9 pTau/Tau liikvoris a614 JAH EI JAH CSF-pTau/CSF-Tau pTau/Tau liikvoris Fosforüleeritud tau ja tau valgu suhe liikvoris QN 54 JAH 4363 A-4363 2522 CSF 9 Proteiin 14-3-3 a497 JAH JAH JAH CSF-14-3-3 14-3-3 liikvoris 14-3-3 valk liikvoris Tekst 57 JAH 5500 31989-7 14-3-3 Ag PrThr Pt CSF Ord SERO 14-3-3 Ag [Presence] in Cerebral spinal fluid 14-3-3 Ag CSF Ql 1 Both 2400 CSF 9 Beeta-2-transferriin a974 EI 2020-09-07 EI EI XXX-Beta-2-transferrin Beeta-2-transferriin Beeta-2-transferriin täpsustamata materjalis N/P 58 JAH 5362 43858-0 Beta-2 transferrin PrThr Pt XXX Ord CHEM Beta-2 transferrin [Presence] in Unspecified specimen B2 Transferrin XXX Ql 1 Both 2721 CSF 9 Neurofilamendi kergvalk liikvoris a1108 JAH JAH JAH CSF-NFL Neurofilamendi kergvalk liikvoris Neurofilamendi kergvalk liikvoris QN ng/L ng/L 60 JAH 5595 A-5391 2942 CSF 9 Neurofilamendi vastased antikehad liikvoris a1250 JAH JAH EI CSF-NFL Ab Neurofilamendi vastased antikehad liikvoris Neurofilamendi vastased antikehad liikvoris N/P " " 62 JAH 6153 A-5520 3018 CSF 9 Prioonvalgu PrPSc agregatsioon a1462 JAH EI JAH CSF-PrPSc Prioonvalgu PrPSc agregatsioon liikvoris Prioonvalgu PrPSc agregatsioon liikvoris N/P " " 63 JAH 6547 97503-7 Prion protein.abnormal PrThr Pt CSF Ord MICRO Abnormal Prion Protein [Presence] in Cerebral spinal fluid Abn Prion Prot CSF Ql 1 Both 2924 TDM 10 Amikatsiin seerumis/plasmas a1354 JAH JAH JAH S,P-Amic Amikatsiin Amikatsiin seerumis/plasmas QN mg/L mg/L 3 JAH 412 35669-1 Amikacin MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/L mg/L 12 DRUG/TOX Amikacin [Mass/volume] in Serum or Plasma Amikacin SerPl-mCnc 1 Both 13,4102 1661 TDM 10 Bensodiasepiinid seerumis/plasmas a511 EI 2021-04-27 EI EI S,P-Bzd Bensodiasepiinid Bensodiasepiinid seerumis/plasmas QN ug/L ug/L 11024-7 16 JAH 414 11024-7 Benzodiazepines MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL DRUG/TOX Benzodiazepines [Mass/volume] in Serum or Plasma Benzodiaz SerPl-mCnc 1 Both 1069 TDM 10 Digoksiin seerumis/plasmas a30 JAH JAH EI S,P-Digox Digoksiin Digoksiin seerumis/plasmas QN ug/L µg/L 10535-3 23 JAH 415 10535-3 Digoxin MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL 0,0164% DRUG/TOX Digoxin [Mass/volume] in Serum or Plasma Digoxin SerPl-mCnc 1 Both 1662 TDM 10 Fenobarbitaal seerumis a79-105 JAH JAH JAH S,P-Phenobarb Fenobarbitaal Fenobarbitaal seerumis/plasmas QN mg/L mg/L 3948-7 30 JAH 419 3948-7 Phenobarbital MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL mcg/mL 0,0076% DRUG/TOX Phenobarbital [Mass/volume] in Serum or Plasma Phenobarb SerPl-mCnc 1 Both 1666 TDM 10 Fenütoiin seerumis a45-15 JAH JAH JAH S,P-Phenyt Fenütoiin Fenütoiin seerumis/plasmas QN mg/L mg/L 3968-5 31 JAH 420 3968-5 Phenytoin MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL mcg/mL 0,0219% DRUG/TOX Phenytoin [Mass/volume] in Serum or Plasma Phenytoin SerPl-mCnc 1 Both 1667 TDM 10 Gentamütsiin plasmas/seerumis a45-14 JAH JAH JAH S,P-Genta (trough) Gentamütsiini baaskontsentratsioon Gentamütsiini baaskontsentratsioon seerumis/plasmas QN mg/L mg/L 3665-7 32 JAH 421 3665-7 Gentamicin^trough MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0051% DRUG/TOX Gentamicin [Mass/volume] in Serum or Plasma --trough Gentamicin Trough SerPl-mCnc 1 Both 1072 TDM 10 Karbamasepiin seerumis/plasmas a71 JAH JAH EI S,P-Carba Karbamasepiin Karbamasepiin seerumis/plasmas QN mg/L mg/L 3432-2 36 JAH 423 3432-2 Carbamazepine MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL mcg/mL 0,0055% DRUG/TOX Carbamazepine [Mass/volume] in Serum or Plasma Carbamazepine SerPl-mCnc 1 Both 2463 TDM 10 Kofeiin seerumis a942 EI 2021-04-27 EI EI S,P-Caffeine Kofeiin Kofeiin seerumis/plasmas QN mg/L mg/L 40 JAH 5304 3422-3 Caffeine MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL ug/mL DRUG/TOX Caffeine [Mass/volume] in Serum or Plasma Caffeine SerPl-mCnc 1 Both 15,7183 1657 TDM 10 Lamotrigiin a45-24 JAH JAH JAH S,P-Lamotr Lamotrigiin Lamotrigiin seerumis/plasmas QN mg/L mg/L 6948-4 43 JAH 424 6948-4 Lamotrigine MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL mcg/mL 0,0018% DRUG/TOX Lamotrigine [Mass/volume] in Serum or Plasma Lamotrigine SerPl-mCnc 1 Both 1660 TDM 10 Liitium seerumis a45-25 JAH JAH JAH S,P-Li Liitium Liitium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 14334-7 48 JAH 217 14334-7 Lithium SCnc Pt Ser/Plas Qn mol/L mmol/L; mEq/L 46 DRUG/TOX Lithium [Moles/volume] in Serum or Plasma Lithium SerPl-sCnc 1 Both 1670 TDM 10 Metotreksaat seerumis a45-30 JAH JAH JAH S,P-MTX Metotreksaat Metotreksaat seerumis/plasmas QN umol/L umol/L 14836-1 52 JAH 426 14836-1 Methotrexate SCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0023% DRUG/TOX Methotrexate [Moles/volume] in Serum or Plasma MTX SerPl-sCnc 1 Both 1664 TDM 10 Okskarbasepiin seerumis a198 JAH JAH JAH S,P-Oxcarb Okskarbasepiin Okskarbasepiin seerumis/plasmas QN mg/L mg/L 35331-8 58 JAH 2877 35331-8 Oxcarbazepine MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL mcg/mL 1659 DRUG/TOX Oxcarbazepine [Mass/volume] in Serum or Plasma Oxcarbazepine SerPl-mCnc 1 Both 11,4393 1669 TDM 10 Paratsetamool seerumis a45-36 JAH JAH JAH S,P-Paracet Paratsetamool Paratsetamool seerumis/plasmas QN mg/L mg/L 3298-7 59 JAH 428 3298-7 Acetaminophen MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL mcg/mL 0,0163% DRUG/TOX Acetaminophen [Mass/volume] in Serum or Plasma Acetamin SerPl-mCnc 1 Both 1971 TDM 10 Siroliimus veres a545 EI 2021-04-27 EI EI B-Sirolimus Siroliimus Siroliimus veres QN ug/L ug/L 66 JAH 430 29247-4 Sirolimus MCnc Pt Bld Qn 0,0117% DRUG/TOX Sirolimus [Mass/volume] in Blood Sirolimus Bld-mCnc 1 Both 1659 TDM 10 Takroliimus veres a463 JAH JAH JAH B-Tacrolimus Takroliimus Takroliimus veres QN ug/L ug/L 11253-2 68 JAH 431 11253-2 Tacrolimus MCnc Pt Bld Qn 0,0685% DRUG/TOX Tacrolimus [Mass/volume] in Blood Tacrolimus Bld-mCnc 1 Both 1658 TDM 10 Teofülliin a45-10 JAH JAH JAH S,P-Theoph Teofülliin Teofülliin seerumis/plasmas QN mg/L mg/L 4049-3 69 JAH 432 4049-3 Theophylline MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL 0,0032% DRUG/TOX Theophylline [Mass/volume] in Serum or Plasma Theophylline SerPl-mCnc 1 Both 1663 TDM 10 TPMT erütrotsüütides a221 JAH JAH JAH RBC-TPMT TPMT erütrotsüütides Tiopuriini metüültransferaas erütrotsüütides QN ng/mL(RBC)/h ng/mL(RBC)/h 21563-2 70 JAH 306 21563-2 Thiopurine methyltransferase CCnc Pt RBC Qn U/mL{RBC} U/ML RBC CHEM Thiopurine methyltransferase [Enzymatic activity/volume] in Red Blood Cells TPMT RBC-cCnc 1 Both 2464 TDM 10 Topiramaat seerumis a921 JAH JAH JAH S,P-Topiram Topiramaat Topiramaat seerumis/plasmas QN mg/L mg/L 71 JAH 3730 17713-9 Topiramate MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL ug/mL 14 DRUG/TOX Topiramate [Mass/volume] in Serum or Plasma Topiramate SerPl-mCnc 1 Both 1665 TDM 10 Tsüklosporiin A veres a734 JAH JAH JAH B-CyA Tsüklosporiin A Tsüklosporiin A veres QN ug/L ug/L 3520-4 73 JAH 433 3520-4 Cyclosporine MCnc Pt Bld Qn 0,0153% DRUG/TOX Cyclosporine [Mass/volume] in Blood Cyclosporin Bld-mCnc 1 Both 1070 TDM 10 Valproaat seerumis/plasmas a141 JAH JAH EI S,P-Valpr Valproaat Valproaat seerumis/plasmas QN mg/L mg/L 4086-5 74 JAH 434 4086-5 Valproate MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL mcg/mL 0,0155% DRUG/TOX Valproate [Mass/volume] in Serum or Plasma Valproate SerPl-mCnc 1 Both 1071 TDM 10 Vankomütsiini baaskontsentratsioon seerumis/plasmas a142 JAH JAH EI S,P-Vanco Vankomütsiin Vankomütsiin seerumis/plasmas QN mg/L mg/L 76 JAH 435 20578-1 Vancomycin MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL ug/mL 34 DRUG/TOX Vancomycin [Mass/volume] in Serum or Plasma Vancomycin SerPl-mCnc 1 Both 12,8946 2109 TDM 10 Vankomütsiini tippkontsentratsioon seerumis/plasmas a142-1 JAH JAH EI S,P-Vanco (peak) Vankomütsiini tippkontsentratsioon Vankomütsiini tippkontsentratsioon seerumis/plasmas QN mg/L mg/L 77 JAH 436 4090-7 Vancomycin^peak MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0046% DRUG/TOX Vancomycin [Mass/volume] in Serum or Plasma --peak Vancomycin Peak SerPl-mCnc 1 Both 2460 TDM 10 Adalimumab seerumis a523 JAH JAH JAH S,P-Adalimumab Adalimumab Adalimumab seerumis/plasmas QN mg/L mg/L 80 JAH 3642 74117-3 Adalimumab MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL ug/mL 1 DRUG/TOX Adalimumab [Mass/volume] in Serum or Plasma Adalimumab SerPl-mCnc 1 Both 19,0802 1793 TDM 10 Adalimumab (Humira) seerumis a513 EI 2022-06-14 EI EI S,P-Adalimumab interpret Adalimumab (tõlgendus) Adalimumab seerumis/plasmas (tõlgendus) Tekst ELISA 81 JAH 4508 L-4508 2461 TDM 10 "Adalimumab vastased antikehad seerumis " a524 JAH JAH JAH S,P-Adalimumab Ab QN Adalimumab Ab QN Adalimumabi-vastaste antikehade hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 82 JAH 3643 74116-5 Adalimumab Ab MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL 1 SERO Adalimumab Ab [Mass/volume] in Serum or Plasma Adalimumab Ab SerPl-mCnc 1 Both 19,0802 1794 TDM 10 Adalimumab (Humira) vastased antikehad seerumis a514 JAH JAH EI S,P-Adalimumab Ab interpret Adalimumab Ab (tõlgendus) Adalimumabi-vastased antikehad seerumis/plasmas (tõlgendus) Tekst ELISA 83 JAH 4509 L-4509 1078 TDM 10 Infliximab (Remicade, Remsima) seerumis a525 JAH JAH EI S,P-Infliximab Infliksimab Infliksimab seerumis/plasmas QN mg/L ug/ml ELISA 39803-2 85 JAH 3645 39803-2 Infliximab MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL ug/mL 3 DRUG/TOX Infliximab [Mass/volume] in Serum or Plasma Infliximab SerPl-mCnc 1 Both 19,0802 1080 TDM 10 Infliximab vastased antikehad väärtus a526 JAH JAH JAH S,P-Infliximab Ab QN Infliksimab Ab QN Infliksimabi-vastaste antikehade hulk seerumis/plasmas QN kU/L AU/ml ELISA 86 JAH 4587 90780-8 inFLIXimab Ab ACnc Pt Ser Qn IA [arb'U] arb U SERO inFLIXimab Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay inFLIXimab Ab Ser IA-aCnc 1 Both 1796 TDM 10 Infliximabi vastased antikehad seerumis a516 JAH JAH JAH S,P-Infliximab Ab interpret Infliksimab Ab (tõlgendus) Infliksimabi-vastased antikehad seerumis/plasmas (tõlgendus) Tekst ELISA 87 JAH 4511 L-4511 2892 TDM 10 Vedolizumab a1344 JAH JAH JAH S-Vedolizumab Vedolizumab Vedolizumab seerumis QN mg/L mg/L 89 JAH 5229 86898-4 Vedolizumab MCnc Pt Ser/Plas Qn IA ug/mL ug/mL DRUG/TOX Vedolizumab [Mass/volume] in Serum or Plasma by Immunoassay Vedolizumab SerPl IA-mCnc 1 Both 21,5861 2893 TDM 10 Vedolizumab Ab a1345 JAH JAH JAH S-Vedolizumab Ab Vedolizumab Ab Vedolizumabi-vastaste antikehade hulk seerumis QN kU/L kU/L 90 JAH 5257 A-5257 2462 TDM 10 Interferoon beeta vastased antikehad a322 JAH JAH JAH S,P-bINF Ab Beetainterferooni Ab Beetainterferooni vastased antikehad seerumis/plasmas Tekst 92 JAH 4376 29647-5 Interferon.beta Ab ACnc Pt Ser/Plas Ord SERO Interferon beta Ab [Presence] in Serum or Plasma IFN-B Ab SerPl Ql 1 Both 10,4124 621 TOX 11 Etanool plasmas väärtus a31-1 JAH EI EI S,P-EtOH Etanool Etanool seerumis/plasmas QN g/L g/L Cobas 6000 5643-2 1 JAH/Võrreld 416 5643-2 Ethanol MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/dL mg/dL 0,0234% DRUG/TOX Ethanol [Mass/volume] in Serum or Plasma Ethanol SerPl-mCnc 1 Both 620 TOX 11 Etanool plasmas a311 JAH JAH EI S,P-EtOH interpret Etanool (tõlgendus) Etanool seerumis/plasmas (tõlgendus) Tekst Cobas 6000 5642-4 2 JAH 4167 5642-4 Ethanol Threshold Pt Ser/Plas Ord 2 DRUG/TOX Ethanol [Presence] in Serum or Plasma Ethanol SerPl Ql 1 Both 11,7356 1682 TOX 11 Alkoholi surrogaadid plasmas a456 JAH JAH JAH S,P-Alcohol surrogates Alkoholi surrogaadid plasmas Alkoholi surrogaadid seerumis/plasmas Paneel L-3681 3 JAH 3681 L-3681 1688 TOX 11 Alkoholi surrogaadid (glükoolid) plasmas a457 EI 2020-08-27 EI EI S,P-Alcohol surrogates (G) Alkoholi surrogaadid (glükoolid) Alkoholi surrogaadid (glükoolid) seerumis/plasmas Paneel L-2867 4 JAH 2867 L-2867 1684 TOX 11 Alkoholi surrogaadid plasmas a456 Etanool plasmas (gaaskromatograafiliselt) a365 JAH EI JAH S,P-EtOH GC Etanool (gaaskromatograafia) Etanool seerumis/plasmas (gaaskromatograafia) QN g/L g/L 14336-2 5 JAH/Võrreld 1757 14336-2 Ethanol MCnc Pt Ser/Plas Qn GC mg/dL mg/dL DRUG/TOX Ethanol [Mass/volume] in Serum or Plasma by Gas chromatography Ethanol SerPl GC-mCnc 1 Both 1687 TOX 11 Alkoholi surrogaadid plasmas a456 Atsetoon plasmas a384 JAH EI JAH S,P-Acetone Atsetoon Atsetoon seerumis/plasmas QN g/L g/L 5568-1 9 JAH/Võrreld 1756 5568-1 Acetone MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/dL mg/dL 0,0042% DRUG/TOX Acetone [Mass/volume] in Serum or Plasma Acetone SerPl-mCnc 1 Both 1685 TOX 11 Alkoholi surrogaadid plasmas a456 Isopropanool plasmas a386 JAH EI JAH S,P-Isopropanol Isopropanool Isopropanool seerumis/plasmas QN g/L g/L 5669-7 11 JAH/Võrreld 1780 5669-7 Isopropanol MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/dL mg/dL 16 DRUG/TOX Isopropanol [Mass/volume] in Serum or Plasma Isopropanol SerPl-mCnc 1 Both 14,4095 1686 TOX 11 Alkoholi surrogaadid plasmas a456 Propanool plasmas a45-40 EI 2021-04-27 EI EI S,P-Propanol Propanool Propanool seerumis/plasmas QN g/L g/L 17379-9 13 JAH/Võrreld 3683 17379-9 Propanol MCnc Pt Bld Qn mg/dL mg/dL 2 DRUG/TOX Propanol [Mass/volume] in Blood Propanol Bld-mCnc 1 Both 18,1054 1683 TOX 11 Alkoholi surrogaadid plasmas a456 Metanool plasmas a387 JAH EI JAH S,P-MeOH Metanool Metanool seerumis/plasmas QN g/L g/L 5693-7 15 JAH/Võrreld 1785 5693-7 Methanol MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/dL mg/dL 0,0019% DRUG/TOX Methanol [Mass/volume] in Serum or Plasma Methanol SerPl-mCnc 1 Both 1689 TOX 11 Alkoholi surrogaadid plasmas a456 Etüleenglükool seerumis a385 JAH EI JAH S,P-EG Etüleenglükool Etüleenglükool seerumis/plasmas QN g/L g/L 5646-5 18 JAH/Võrreld 1758 5646-5 Ethylene glycol MCnc Pt Ser/Plas Qn mcg/mL; mg/dL 0,0015% DRUG/TOX Ethylene glycol [Mass/volume] in Serum or Plasma Ethylene Glycol SerPl-mCnc 1 Both 1690 TOX 11 Propüleenglükool seerumis a45-42 JAH EI JAH S,P-PG Propüleenglükool Propüleenglükool seerumis/plasmas QN g/L g/L 12552-6 20 JAH/Võrreld 1788 12552-6 Propylene glycol MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/dL mg/dL DRUG/TOX Propylene glycol [Mass/volume] in Serum or Plasma Prop glycol SerPl-mCnc 1 Both 2466 TOX 11 Alkoholi surrogaadid plasmas a456 Propüleenglükool plasmas a735 JAH EI JAH S,P-PG Propüleenglükool Propüleenglükool seerumis/plasmas QN g/L g/L 20 JAH/Võrreld 1788 12552-6 Propylene glycol MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/dL mg/dL DRUG/TOX Propylene glycol [Mass/volume] in Serum or Plasma Prop glycol SerPl-mCnc 1 Both 2897 TOX 11 Narkootilise aine tuvastamine uriinist, mass-spektromeetrilise meetodiga a45-31 JAH JAH JAH U-Narco GC/MS Narkootilised ained uriinis (GC/MS) Narkootilised ained uriinis (GC/MS) Tekst 27 JAH 6013 12554-2 Narcotics Prid Pt Urine Nom DRUG/TOX Narcotics and opioids [Identifier] in Urine Narcotics Ur 1 Both 609 TOX 11 Sõltuvusained uriinis 6 parameetrit a174 JAH JAH EI U-Narco panel Sõltuvusainete paneel uriinis Sõltuvusained uriinis (paneel) Paneel L-2716 28 JAH 2716 L-2716 610 TOX 11 Sõltuvusained uriinis 9 parameetrit a173 JAH JAH EI U-Narco panel Sõltuvusainete paneel uriinis Sõltuvusained uriinis (paneel) Paneel L-2716 28 JAH 2716 L-2716 611 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis; Sõltuvusainete paneel uriinis a173; a174 Amfetamiin a11-100 JAH EI EI U-Amp Amfetamiin uriinis Amfetamiin uriinis Tekst 19261-7 29 JAH 437 19261-7 Amphetamines ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Amphetamines [Presence] in Urine by Screen method Amphetamines Ur Ql Scn 1 Both 631 TOX 11 Amfetamiin uriinis a13-1 JAH JAH EI U-Amp Amfetamiin uriinis Amfetamiin uriinis Tekst 19261-7 29 JAH 437 19261-7 Amphetamines ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Amphetamines [Presence] in Urine by Screen method Amphetamines Ur Ql Scn 1 Both 614 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis; Sõltuvusainete paneel uriinis a173; a174 Barbituraadid a11-103 JAH EI EI U-Bar Barbituraadid uriinis Barbituraadid uriinis Tekst 19270-8 30 JAH 438 19270-8 Barbiturates ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Barbiturates [Presence] in Urine by Screen method Barbiturates Ur Ql Scn 1 Both 622 TOX 11 Barbituraadid uriinis a21-1 JAH JAH EI U-Bar Barbituraadid uriinis Barbituraadid uriinis Tekst 19270-8 30 JAH 438 19270-8 Barbiturates ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Barbiturates [Presence] in Urine by Screen method Barbiturates Ur Ql Scn 1 Both 616 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis; Sõltuvusainete paneel uriinis a173; a174 Bensodiasepiinid a11-105 JAH EI EI U-Bzd Bensodiasepiinid uriinis Bensodiasepiinid uriinis Tekst 14316-4 31 JAH 439 14316-4 Benzodiazepines ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Benzodiazepines [Presence] in Urine by Screen method Benzodiaz Ur Ql Scn 1 Both 623 TOX 11 Bensodiasepiinid uriinis a23-1 JAH JAH EI U-Bzd Bensodiasepiinid uriinis Bensodiasepiinid uriinis Tekst 14316-4 31 JAH 439 14316-4 Benzodiazepines ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Benzodiazepines [Presence] in Urine by Screen method Benzodiaz Ur Ql Scn 1 Both 630 TOX 11 Buprenorfiin uriinis a52212-1 JAH JAH EI U-Bupr Buprenorfiin uriinis Buprenorfiin uriinis Tekst 3414-0 32 JAH 2128 3414-0 Buprenorphine ACnc Pt Urine Ord DRUG/TOX Buprenorphine [Presence] in Urine Buprenorphine Ur Ql unknown Both 626 TOX 11 Ecstasy uriinis a5221-1 JAH JAH EI U-Ecs Ecstasy uriinis Ecstasy uriinis Tekst 19568-5 33 JAH 444 19568-5 Methylenedioxymethamphetamine ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Methylenedioxymethamphetamine [Presence] in Urine by Screen method MDMA Ur Ql Scn 1 Both 627 TOX 11 Fentanüül uriinis a522211-1 JAH JAH EI U-Fent Fentanüül uriinis Fentanüül uriinis Tekst 11235-9 34 JAH 1803 11235-9 Fentanyl ACnc Pt Urine Ord 1516 DRUG/TOX Fentanyl [Presence] in Urine Fentanyl Ur Ql 1 Both 21,4079 618 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis a173 Fentsüklidiin uriinis a11-107 JAH EI EI U-PCP Fentsüklidiin uriinis Fentsüklidiin uriinis Tekst 3936-2 35 JAH 1802 3936-2 Phencyclidine ACnc Pt Urine Ord 321 DRUG/TOX Phencyclidine [Presence] in Urine PCP Ur Ql 1 Both 11,4393 1809 TOX 11 Gammahüdroksübutüraat uriinis a326 JAH JAH EI U-GHB strip GHB uriinis (ribaanalüüs) Gammahüdroksübutüraat uriinis (ribaanalüüs) Tekst 43197-3 37 JAH 3855 43197-3 Gamma hydroxybutyrate Threshold Pt Urine Ord Screen 1 CHEM Gamma hydroxybutyrate [Presence] in Urine by Screen method G-OH-Butyr Ur Ql Scn 1 Both 612 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis; Sõltuvusainete paneel uriinis a173; a174 Kannabinoidid uriinis a11-101 JAH EI EI U-THC Kannabinoidid uriinis Kannabinoidid uriinis Tekst 18282-4 38 JAH 440 18282-4 Cannabinoids ACnc Pt Urine Ord Screen 0,0964% DRUG/TOX Cannabinoids [Presence] in Urine by Screen method Cannabinoids Ur Ql Scn 1 Both 633 TOX 11 Kannabinoidid uriinis a70-1 JAH JAH EI U-THC Kannabinoidid uriinis Kannabinoidid uriinis Tekst 18282-4 38 JAH 440 18282-4 Cannabinoids ACnc Pt Urine Ord Screen 0,0964% DRUG/TOX Cannabinoids [Presence] in Urine by Screen method Cannabinoids Ur Ql Scn 1 Both 613 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis; Sõltuvusainete paneel uriinis a173; a174 Kokaiin a11-102 JAH EI EI U-Coc Kokaiin uriinis Kokaiin uriinis Tekst 19359-9 39 JAH 441 19359-9 Cocaine ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Cocaine [Presence] in Urine by Screen method Cocaine Ur Ql Scn 1 Both 625 TOX 11 Kokaiin uriinis a75-1 JAH JAH EI U-Coc Kokaiin uriinis Kokaiin uriinis Tekst 19359-9 39 JAH 441 19359-9 Cocaine ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Cocaine [Presence] in Urine by Screen method Cocaine Ur Ql Scn 1 Both 617 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis a173 Metadoon a11-106 JAH EI EI U-Mtd Metadoon uriinis Metadoon uriinis Tekst 19550-3 41 JAH 442 19550-3 Methadone ACnc Pt Urine Ord Screen 0,0057% DRUG/TOX Methadone [Presence] in Urine by Screen method Methadone Ur Ql Scn 1 Both 624 TOX 11 Metadoon uriinis a104-1 JAH JAH EI U-Mtd Metadoon uriinis Metadoon uriinis Tekst 19550-3 41 JAH 442 19550-3 Methadone ACnc Pt Urine Ord Screen 0,0057% DRUG/TOX Methadone [Presence] in Urine by Screen method Methadone Ur Ql Scn 1 Both 632 TOX 11 Metamfetamiin uriinis a105-1 JAH JAH EI U-Met Metamfetamiin uriinis Metamfetamiin uriinis Tekst 19554-5 42 JAH 443 19554-5 Methamphetamine ACnc Pt Urine Ord Screen 0,0138% DRUG/TOX Methamphetamine [Presence] in Urine by Screen method Methamphet Ur Ql Scn 1 Both 615 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis; Sõltuvusainete paneel uriinis a173; a174 Opiaadid uriinis a11-104 JAH EI EI U-Mop Opiaadid uriinis Opiaadid uriinis Tekst 19295-5 44 JAH 445 19295-5 Opiates ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Opiates [Presence] in Urine by Screen method Opiates Ur Ql Scn 1 Both 629 TOX 11 Opiaadid uriinis a111-1 JAH JAH EI U-Mop Opiaadid uriinis Opiaadid uriinis Tekst 19295-5 44 JAH 445 19295-5 Opiates ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Opiates [Presence] in Urine by Screen method Opiates Ur Ql Scn 1 Both 1797 TOX 11 Tramadool uriinis a531 JAH JAH EI U-TML Tramadool uriinis Tramadool uriinis Tekst 45 JAH 4512 19710-3 Tramadol PrThr Pt Urine Ord Screen 10 DRUG/TOX Tramadol [Presence] in Urine by Screen method Tramadol Ur Ql Scn 1 Both 8,6864 1798 TOX 11 Sünteetilised kannabinoidid uriinis a532 EI 2020-12-11 EI EI U-K2 Sünteetilised kannabinoidid uriinis Sünteetilised kannabinoidid uriinis Tekst 46 JAH 4513 67126-3 Cannabinoids.synthetic PrThr Pt Urine Ord Confirm 1 DRUG/TOX Cannabinoids synthetic [Presence] in Urine by Confirmatory method Cannabinoids synthetic Ur Ql Cfm 1 Both 8,6864 619 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis a173 Propoksüfeen a11-108 JAH EI EI U-PPX Propoksüfeen uriinis Propoksüfeen uriinis Tekst 19141-1 47 JAH 1835 19141-1 Propoxyphene ACnc Pt Urine Ord DRUG/TOX Propoxyphene [Presence] in Urine Propoxyph Ur Ql 1 Both 628 TOX 11 Tritsüklilised antidepressandid uriinis a128-1 JAH JAH EI U-TCA Tritsüklilised antidepressandid uriinis Tritsüklilised antidepressandid uriinis Tekst 19312-8 48 JAH 446 19312-8 Tricyclic antidepressants ACnc Pt Urine Ord Screen 0,0292% DRUG/TOX Tricyclic antidepressants [Presence] in Urine by Screen method Tricyclics Ur Ql Scn 1 Both 2633 TOX 11 Ketamiin uriinis a1111 JAH JAH EI U-Ket Ketamiin uriinis Ketamiin uriinis Tekst 51 JAH 5551 12327-3 Ketamine PrThr Pt Urine Ord DRUG/TOX Ketamine [Presence] in Urine Ketamine Ur Ql 1 Both 2465 TOX 11 Kotiniin uriinis a462 JAH JAH JAH U-Cotinine QL Kotiniin uriinis QL Kotiniin uriinis QL Tekst 52 JAH 3963 12293-7 Cotinine Threshold Pt Urine Ord 17 DRUG/TOX Cotinine [Presence] in Urine Cotinine Ur Ql 1 Both 13,8874 1810 TOX 11 Askorbiinhape uriinis a327 JAH EI EI U-Vit C Vitamiin C uriinis Vitamiin C uriinis Tekst 1904-2 54 JAH 3964 1904-2 Ascorbate ACnc Pt Urine Ord CHEM Ascorbate [Presence] in Urine Vit C Ur Ql 1 Both 9,8793 2719 TOX 11 Elavhõbe veres a1136 JAH JAH JAH B-Hg Elavhõbe veres Elavhõbe veres QN nmol/L nmol/L 61 JAH/Võrreld 3742 25170-2 Mercury SCnc Pt Bld Qn nmol/L nmol/L 15 DRUG/TOX Mercury [Moles/volume] in Blood Mercury Bld-sCnc 1 Both 1676 TOX 11 Elavhõbe uriinis a917 JAH JAH JAH U-Hg Elavhõbe uriinis Elavhõbe uriinis QN mg/L mg/L 5689-5 62 JAH/Võrreld 1799 5689-5 Mercury MCnc Pt Urine Qn ug/L mcg/mL; ng/mL DRUG/TOX Mercury [Mass/volume] in Urine Mercury Ur-mCnc 1 Both 1681 TOX 11 Kaadmium veres a45-20 JAH JAH JAH B-Cd Kaadmium Kaadmium veres QN ug/L mg/L 5609-3 67 JAH/Võrreld 1781 5609-3 Cadmium MCnc Pt Bld Qn ng/mL ng/mL DRUG/TOX Cadmium [Mass/volume] in Blood Cadmium Bld-mCnc 1 Both 1680 TOX 11 Kaadmium uriinis a45-21 JAH JAH JAH U-Cd Kaadmium uriinis Kaadmium uriinis QN ug/L mg/L 5611-9 68 JAH/Võrreld 1826 5611-9 Cadmium MCnc Pt Urine Qn ng/mL ng/mL DRUG/TOX Cadmium [Mass/volume] in Urine Cadmium Ur-mCnc 1 Both 2326 TOX 11 Koobalt plasmas a1032 JAH JAH JAH S,P-Co Koobalt Koobalt seerumis/plasmas QN ug/L ug/L 70 JAH 5293 5627-5 Cobalt MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/L ug/L DRUG/TOX Cobalt [Mass/volume] in Serum or Plasma Cobalt SerPl-mCnc 1 Both 15,6275 2327 TOX 11 Kroom plasmas a1033 JAH JAH JAH S,P-Cr (ug/L) Kroom (ug/L) Kroom seerumis/plasmas (ug/L) QN ug/L ug/L 74 JAH 5294 5622-6 Chromium MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL mcg/dL; ng/mL DRUG/TOX Chromium [Mass/volume] in Serum or Plasma Chromium SerPl-mCnc 1 Both 14,9989 2328 TOX 11 Mangaan plasmas a45-27-1 JAH JAH JAH S,P-Mn Mangaan Mangaan seerumis/plasmas QN ug/L ug/L 78 JAH 5009 5683-8 Manganese MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL DRUG/TOX Manganese [Mass/volume] in Serum or Plasma Manganese SerPl-mCnc 1 Both 14,9217 1678 TOX 11 Mangaan veres a45-27 EI 2019-04-25 JAH JAH B-Mn Mangaan Mangaan veres QN ug/L ug/L 79 JAH/Võrreld 1784 5681-2 Manganese MCnc Pt Bld Qn ng/mL ng/mL DRUG/TOX Manganese [Mass/volume] in Blood Manganese Bld-mCnc 1 Both 1679 TOX 11 Mangaan uriinis a45-26 JAH JAH JAH U-Mn Mangaan uriinis Mangaan uriinis QN mg/L mg/L 5684-6 80 JAH/Võrreld 1827 5684-6 Manganese MCnc Pt Urine Qn DRUG/TOX Manganese [Mass/volume] in Urine Manganese Ur-mCnc 1 Both 2318 TOX 11 Nikkel plasmas a1023 JAH JAH JAH S,P-Ni Nikkel Nikkel seerumis/plasmas QN ug/L 83 JAH 5295 5702-6 Nickel MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL mcg/mL; ng/mL DRUG/TOX Nickel [Mass/volume] in Serum or Plasma Nickel SerPl-mCnc 1 Both 15,4551 1671 TOX 11 Plii veres a45-38-1 JAH JAH JAH B-Pb Plii Plii veres QN mg/L mg/L 86 JAH/Võrreld 1786 5671-3 Lead MCnc Pt Bld Qn ug/dL mcg/dL; mcg/mL 0,0113% DRUG/TOX Lead [Mass/volume] in Blood Lead Bld-mCnc 1 Both 2695 TOX 11 Plii a45-38 EI EI JAH B-Pb Plii Plii veres QN mg/L mg/L 86 JAH/Võrreld 1786 5671-3 Lead MCnc Pt Bld Qn ug/dL mcg/dL; mcg/mL 0,0113% DRUG/TOX Lead [Mass/volume] in Blood Lead Bld-mCnc 1 Both 1677 TOX 11 Plii uriinis a45-37 JAH JAH JAH U-Pb Plii uriinis Plii uriinis QN mg/L mg/L 5676-2 87 JAH/Võrreld 1830 5676-2 Lead MCnc Pt Urine Qn ug/L mcg/dL; mg/dL; ng/mL DRUG/TOX Lead [Mass/volume] in Urine Lead Ur-mCnc 1 Both 2839 TOX 11 Seleen plasmas a1303 JAH EI JAH S-Se Seleen Seleen seerumis QN ug/L ug/L 91 JAH/Võrreld 3517 5724-0 Selenium MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL 14 DRUG/TOX Selenium [Mass/volume] in Serum or Plasma Selenium SerPl-mCnc 1 Both 13,7061 1675 TOX 11 Tsink plasmas a45-50 JAH JAH JAH S,P-Zn (mg/L) Tsink (mg/L) Tsink seerumis/plasmas (mg/L) QN mg/L mg/L 5763-8 95 JAH/Võrreld 1789 5763-8 Zinc MCnc Pt Ser/Plas Qn mcg/dL; mg/dL; ng/mL 0,0056% DRUG/TOX Zinc [Mass/volume] in Serum or Plasma Zinc SerPl-mCnc 1 Both 1672 TOX 11 Tsink uriinis a45-49 JAH JAH JAH U-Zn Tsink uriinis Tsink uriinis QN umol/L umol/L 34387-1 97 JAH/Võrreld 1036 34387-1 Zinc SCnc Pt Urine Qn nmol/L nmol/L DRUG/TOX Zinc [Moles/volume] in Urine Zinc Ur-sCnc 1 Both 2527 TOX 11 Tsink ööpäevases uriinis a782 EI 2021-04-27 EI EI dU-Zn (ug/d) Tsink ööpäevases uriinis (ug/d) Tsink ööpäevases uriinis (ug/d) QN ug/d ug/d 99 JAH 4907 5765-3 Zinc MRat 24H Urine Qn ug/(24.h) ug/24 H DRUG/TOX Zinc [Mass/time] in 24 hour Urine Zinc 24h Ur-mRate 1 Both 14,7366 1674 TOX 11 Vask plasmas a45-171 end EI 2022-08-12 EI EI S,P-Cu Vask Vask seerumis/plasmas QN umol/L umol/L 14665-4 100 JAH/Võrreld 312 14665-4 Copper SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L DRUG/TOX Copper [Moles/volume] in Serum or Plasma Copper SerPl-sCnc 1 Both 3052 TOX 11 Vask plasmas a45-171 JAH JAH JAH S,P-Cu (mg/L) Vask (mg/L) Vask seerumis/plasmas (mg/L) QN mg/L mg/L 101 JAH 4856 5631-7 Copper MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/dL mcg/dL; ng/mL DRUG/TOX Copper [Mass/volume] in Serum or Plasma Copper SerPl-mCnc 1 Both 13,5761 1673 TOX 11 Vask ööpäevases uriinis a45-171-1 JAH JAH JAH dU-Cu Vask ööpäevases uriinis Vask ööpäevases uriinis QN umol/d umol/d 105 JAH/Võrreld 1068 14666-2 Copper SRat 24H Urine Qn nmol/(24.h) nmol/24 hr DRUG/TOX Copper [Moles/time] in 24 hour Urine Copper 24H Ur-sRate 1 Both 958 IM 12 Kilpnääret stimuleeriv hormoon seerumis/plasmas a6001 JAH JAH EI S,P-TSH TSH Kilpnääret stimuleeriv hormoon seerumis/plasmas QN mU/L mU/L 3016-3 1 JAH 327 3016-3 Thyrotropin ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0600% CHEM Thyrotropin [Units/volume] in Serum or Plasma TSH SerPl-aCnc 1 Both 1595 IM 12 Trijoodtüroniin seerumis a79-92 JAH EI JAH S,P-T3 T3 Trijoodtüroniin seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/L 14930-2 4 JAH 331 14930-2 Triiodothyronine SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Triiodothyronine [Moles/volume] in Serum or Plasma T3 SerPl-sCnc 1 Both 960 IM 12 Vaba trijoodtüroniin seerumis/plasmas a6005 JAH JAH EI S,P-fT3 fT3 Vaba trijoodtüroniin seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/L 14928-6 5 JAH 330 14928-6 Triiodothyronine.free SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Triiodothyronine Free [Moles/volume] in Serum or Plasma T3Free SerPl-sCnc 1 Both 1596 IM 12 Türoksiin seerumis a79-93 JAH EI JAH S,P-T4 T4 Türoksiin seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/L 14921-1 7 JAH 329 14921-1 Thyroxine SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Thyroxine [Moles/volume] in Serum or Plasma T4 SerPl-sCnc 1 Both 959 IM 12 Vaba türoksiin seerumis/plasmas a6003 JAH JAH EI S,P-fT4 fT4 Vaba türoksiin seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/L 14920-3 8 JAH 328 14920-3 Thyroxine.free SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Thyroxine free [Moles/volume] in Serum or Plasma T4 Free SerPl-sCnc 1 Both 956 IM 12 Parathormoon plasmas a3054 JAH JAH EI S,P-PTH PTH Parathormoon seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/L 14866-8 10 JAH 337 14866-8 Parathyrin.intact SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Parathyrin.intact [Moles/volume] in Serum or Plasma PTH-Intact SerPl-sCnc 1 Both 957 IM 12 Parathormoon seerumis/plasmas a6000 JAH JAH EI S,P-PTH PTH Parathormoon seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/L 14866-8 10 JAH 337 14866-8 Parathyrin.intact SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Parathyrin.intact [Moles/volume] in Serum or Plasma PTH-Intact SerPl-sCnc 1 Both 2116 IM 12 Adrenokortikotroopne hormoon plasmas a6018-1 JAH JAH EI P-ACTH ACTH Adrenokortikotroopne hormoon plasmas QN pmol/L pmol/L 12 JAH 342 14674-6 Corticotropin SCnc Pt Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Corticotropin [Moles/volume] in Plasma ACTH Plas-sCnc 1 Both 961 IM 12 Kortisool seerumis/plasmas a6010 JAH JAH EI S,P-Cort Kortisool Kortisool seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/L 14675-3 21 JAH 344 14675-3 Cortisol SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Cortisol [Moles/volume] in Serum or Plasma Cortis SerPl-sCnc 1 Both 1590 IM 12 Kortisool ööpäevauriinis a45-93 JAH JAH JAH dU-Cort Kortisool ööpäevases uriinis Kortisool ööpäevases uriinis QN nmol/d nmoL/d 25884-8 36 JAH 347 25884-8 Cortisol.free SRat 24H Urine Qn RIA CHEM Cortisol Free [Moles/time] in 24 hour Urine by Radioimmunoassay (RIA) Cortis F 24H Ur RIA-sRate 1 Both 2271 IM 12 Kortisool süljes hommikul a945 JAH JAH EI Sal-Cort morning Kortisool süljes hommikul Kortisool süljes (hommikul) QN nmol/L nmol/L 39 JAH 4015 58675-0 Cortisol^8 AM specimen SCnc Pt Saliva Qn nmol/L nmol/L CHAL Cortisol [Moles/volume] in Saliva (oral fluid) --8 AM specimen Cortis 8 AM Sal-sCnc 1 Observation 16,6774 2272 IM 12 Kortisool süljes öösel a946 JAH JAH EI Sal-Cort night Kortisool süljes õhtul Kortisool süljes (õhtul) QN nmol/L nmol/L 42 JAH 4016 58643-8 Cortisol^12 AM specimen SCnc Pt Saliva Qn nmol/L nmol/L CHAL Cortisol [Moles/volume] in Saliva (oral fluid) --12 AM specimen Cortis 12 AM Sal-sCnc 1 Observation 21,4825 1594 IM 12 17-alfa-hüdroksüprogesteroon seerumis a45-78 JAH JAH JAH S,P-17-OHP 17-OHP 17-alfahüdroksüprogesteroon seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/L 14569-8 45 JAH 368 14569-8 17-Hydroxyprogesterone SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM 17-Hydroxyprogesterone [Moles/volume] in Serum or Plasma 17OHP SerPl-sCnc 1 Both 1587 IM 12 Aldosteroon plasmas a45-80 JAH JAH JAH S,P-Aldo Aldosteroon Aldosteroon seerumis/plasmas QN ng/dL ng/dL 1763-2 46 JAH 353 1763-2 Aldosterone MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/dL ng/dL 0,0034% CHEM Aldosterone [Mass/volume] in Serum or Plasma Aldost SerPl-mCnc 1 Both 1586 IM 12 Reniin plasmas a45-102 JAH JAH JAH P-Renin Reniin Reniin plasmas QN mU/L mU/L 2915-7 51 JAH 355 2915-7 Renin CCnc Pt Plas Qn 0,0029% CHEM Renin [Enzymatic activity/volume] in Plasma Renin Plas-cCnc 1 Both 1588 IM 12 Aldosteroon/reniin a219 JAH JAH JAH P-Aldo/P-Renin Aldosteroon/reniin Aldosterooni ja reniini suhe plasmas QN 30894-0 54 JAH 359 30894-0 Aldosterone/Renin Ratio Pt Ser/Plas Qn CHEM Aldosterone/Renin [Ratio] in Serum or Plasma Aldost/Renin SerPl-Rto 1 Both 962 IM 12 C-peptiid seerumis/plasmas a6015 JAH JAH EI S,P-C-pept C-peptiid C-peptiid seerumis/plasmas QN nmol/L pmol/L 14633-2 57 JAH 384 14633-2 C peptide SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM C peptide [Moles/volume] in Serum or Plasma C peptide SerPl-sCnc 1 Both 954 IM 12 Insuliin seerumis/plasmas a8677 JAH JAH EI S,P-Ins Insuliin Insuliin seerumis/plasmas QN mU/L mIU/L 20448-7 58 JAH 386 20448-7 Insulin ACnc Pt Ser/Plas Qn uU/mL mcU/mL 0,01% CHEM Insulin [Units/volume] in Serum or Plasma Insulin SerPl-aCnc 1 Both 953 IM 12 Koorioni gonadotropiin (intaktne+vaba beetaalaühik) seerumis/plasmas a82 JAH JAH EI S,P-hCG (intact + fb) hCG (intaktne + fb) Koorioni gonadotropiin (intaktne + vaba beetaalaühik) seerumis/plasmas QN U/L IU/L 45194-8 65 JAH 377 45194-8 Choriogonadotropin.intact+Beta subunit ACnc Pt Ser/Plas Qn m[IU]/mL mIU/mL CHEM Choriogonadotropin.intact+Beta subunit [Units/volume] in Serum or Plasma HGC Intact+B SerPl-aCnc 1 Both 1593 IM 12 Androsteendioon seerumis a45-81 JAH JAH JAH S-Androst Androsteendioon Androsteendioon seerumis QN nmol/L nmol/L 14603-5 67 JAH 376 14603-5 Androstenedione SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Androstenedione [Moles/volume] in Serum or Plasma Androst SerPl-sCnc 1 Both 965 IM 12 Dehüdroepiandrosteroonsulfaat seerumis/plasmas a6020 JAH JAH EI S,P-DHEAS DHEAS Dehüdroepiandrosteroonsulfaat seerumis/plasmas QN umol/L µmol/L 14688-6 68 JAH 375 14688-6 Dehydroepiandrosterone sulfate SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Dehydroepiandrosterone sulfate [Moles/volume] in Serum or Plasma DHEA-S SerPl-sCnc 1 Both 969 IM 12 Folliikuleid stimuleeriv hormoon seerumis/plasmas a6026 JAH JAH EI S,P-FSH FSH Folliikuleid stimuleeriv hormoon seerumis/plasmas QN U/L pmol/L 15067-2 71 JAH 361 15067-2 Follitropin ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0020% CHEM Follitropin [Units/volume] in Serum or Plasma FSH SerPl-aCnc 1 Both 970 IM 12 Luteiniseeriv hormoon seerumis/plasmas a6028 JAH JAH EI S,P-LH LH Luteiniseeriv hormoon seerumis/plasmas QN U/L IU/L 10501-5 76 JAH 363 10501-5 Lutropin ACnc Pt Ser/Plas Qn mU/mL mU/mL 0,0060% CHEM Lutropin [Units/volume] in Serum or Plasma LH SerPl-aCnc 1 Both 955 IM 12 Prolaktiin seerumis/plasmas a3039 JAH JAH EI S,P-Prol Prolaktiin Prolaktiin seerumis/plasmas QN mU/L mIU/L 15081-3 81 JAH 365 15081-3 Prolactin ACnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Prolactin [Units/volume] in Serum or Plasma Prolactin SerPl-aCnc 1 Both 1877 IM 12 Prolaktiin seerumis/plasmas (post-PEG) a366-1 JAH EI EI S,P-Prol (PEG) Prolaktiin (PEG) Prolaktiin seerumis/plasmas (pärast sadestamist polüetüleenglükooliga) QN mU/L mU/L mU/L 83 JAH 2944 A-2944 1585 IM 12 Makroprolaktiin seerumis a366-3 JAH JAH EI S,P-Prol macro Makroprolaktiin Makroprolaktiin seerumis/plasmas QN % % 48389-1 84 JAH 1899 48389-1 Macroprolactin/Prolactin SFr Pt Ser/Plas Qn % % 2 CHEM Macroprolactin/Prolactin [Moles] in Serum or Plasma Macroprolactin/Prolactin SFr SerPl 1 Both 971 IM 12 Progesteroon seerumis/plasmas a6032 JAH JAH EI S,P-Prog Progesteroon Progesteroon seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/L 14890-8 87 JAH 367 14890-8 Progesterone SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Progesterone [Moles/volume] in Serum or Plasma Progest SerPl-sCnc 1 Both 966 IM 12 Testosteroon seerumis/plasmas a6022 JAH JAH EI S,P-Testo Testosteroon Testosteroon seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/L 14913-8 89 JAH 372 14913-8 Testosterone SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Testosterone [Moles/volume] in Serum or Plasma Testost SerPl-sCnc 1 Both 3026 IM 12 Vaba testosteroon (arvutuslik) seerumis/plasmas a1293 JAH EI EI S,P-fTesto calc Vaba testosteroon (arvutuslik) Vaba testosteroon (arvutuslik) seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/L 91 JAH 5626 96559-0 Testosterone.free SCnc Pt Ser/Plas Qn Calculated pmol/L pmol/L CHEM Testosterone Free [Moles/volume] in Serum or Plasma by calculation Testost Free SerPl Calc-sCnc 1 Both 967 IM 12 Suguhormoone siduv globuliin seerumis/plasmas a6023 JAH JAH EI S,P-SHBG Suguhormoone siduv globuliin Suguhormoone siduv globuliin seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/L 13967-5 93 JAH 374 13967-5 Sex hormone binding globulin SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L 0,0033% CHEM Sex hormone binding globulin [Moles/volume] in Serum or Plasma SHBG SerPl-sCnc 1 Both 1852 IM 12 Vaba androgeeni indeks seerumis/plasmas a578 JAH JAH EI S,P-FAI Vaba androgeeni indeks Vaba androgeeni indeks seerumis/plasmas QN % % % 94 JAH 2053 24125-7 Androgen.free index SCrto Pt Ser/Plas Qn % 1573 CHEM Andorgen free Index in Serum or Plasma Androgen FAI SerPl-sRto 1 Observation 33,1704 968 IM 12 Östradiool seerumis/plasmas a6025 JAH JAH EI S,P-E2 Östradiool Östradiool seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/L 14715-7 96 JAH 370 14715-7 Estradiol SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Estradiol [Moles/volume] in Serum or Plasma Estradiol SerPl-sCnc 1 Both 972 IM 12 Anti-Mülleri hormoon seerumis/plasmas a9497 JAH JAH EI S,P-AMH Anti-Mülleri hormoon Anti-Mülleri hormoon seerumis/plasmas QN ug/L µg/L 38476-8 97 JAH 1968 38476-8 Mullerian inhibiting substance MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL 1606 CHEM Mullerian inhibiting substance [Mass/volume] in Serum or Plasma MIS SerPl-mCnc 1 Both 21,9674 2419 IM 12 Fibroblasti kasvufaktor 23 plasmas a986 EI 2021-04-27 EI EI P-FGF-23 FGF-23 Fibroblasti kasvufaktor 23 plasmas QN kU/L kRU/L 100 JAH 5374 46699-5 Fibroblast growth factor 23 ACnc Pt Plas Qn [arb'U]/mL rU/mL CHEM Fibroblast growth factor 23 [Units/volume] in Plasma FGF-23 Plas-aCnc 1 Both 1578 IM 12 Kasvuhormoon seerumis a45-92 JAH JAH JAH S,P-GH Kasvuhormoon Kasvuhormoon seerumis/plasmas QN mU/L mU/L 2963-7 101 JAH 379 33858-2 Somatotropin ACnc Pt Ser/Plas Qn m[IU]/L mIU/L CHEM Somatotropin [Units/volume] in Serum or Plasma GH SerPl-aCnc 1 Both 1592 IM 12 Insuliinisarnane kasvufaktor 1 seerumis a45-89 JAH JAH JAH S,P-IGF-1 IGF-1 Insuliinisarnane kasvufaktor 1 seerumis/plasmas QN ug/L ug/L 2484-4 115 JAH 382 2484-4 Insulin-like growth factor-I MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0025% CHEM Insulin-like growth factor-I [Mass/volume] in Serum or Plasma IGF-I SerPl-mCnc 1 Both 1591 IM 12 Insuliinisarnast kasvufaktorit siduv proteiin 3 seerumis a45-90 JAH JAH JAH S,P-IGFBP-3 IGFBP-3 Insuliinisarnast kasvufaktorit siduv proteiin 3 seerumis/plasmas QN mg/L mg/L 2483-6 116 JAH 383 2483-6 Insulin-like growth factor binding protein 3 MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0011% CHEM Insulin-like growth factor binding protein 3 [Mass/volume] in Serum or Plasma IGF BP3 SerPl-mCnc 1 Both 2996 IM 12 Tuumornekroosifaktor alfa seerumis/plasmas a1453 JAH EI JAH S,P-TNFa TNFa Tuumornekroosifaktor alfa seerumis/plasmas QN ng/L ng/L 119 JAH 5023 3074-2 Tumor necrosis factor.alpha MCnc Pt Ser/Plas Qn pg/mL pg/mL CHEM Tumor necrosis factor.alpha [Mass/volume] in Serum or Plasma A-Tumor Necrosis Fact SerPl-mCnc 1 Both 10,3991 1455 IM 12 I tüüpi kollageeni beeta-isomeriseerunud C-terminaalsed telopeptiidid a282 JAH EI EI S,P-CTx CTx I tüüpi kollageeni C-telopeptiidi beetaisomeer seerumis/plasmas QN ug/L 120 JAH 340 41171-0 Collagen crosslinked C-telopeptide MCnc Pt Ser/Plas Qn pg/mL pg/mL CHEM Collagen crosslinked C-telopeptide [Mass/volume] in Serum or Plasma Collagen CTx SerPl-mCnc 1 Both 1456 IM 12 I tüüpi prokollageeni N-terminaalne propeptiid a281 JAH JAH JAH S,P-P1NP P1NP I tüüpi prokollageeni N-fragment seerumis/plasmas QN ug/L ug/L 47255-5 121 JAH 341 47255-5 Procollagen peptide.type 1 N-Terminal MCnc Pt Ser Qn ug/L ug/L CHEM Procollagen peptide.type 1 N-Terminal [Mass/volume] in Serum Procollagen Peptide.1 N-term Ser-mCnc 1 Both 1589 IM 12 Osteokaltsiin seerumis a45-35 JAH JAH JAH S,P-Osteoca Osteokaltsiin Osteokaltsiin seerumis/plasmas QN ug/L ug/L 2697-1 123 JAH 339 2697-1 Osteocalcin MCnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Osteocalcin [Mass/volume] in Serum or Plasma Osteocalcin SerPl-mCnc 1 Both 2329 IM 12 Vitamiinide A ja E paneel a1047 JAH JAH JAH S,P-Vit A, E panel Vitamiinide A ja E paneel Vitamiinid A ja E seerumis/plasmas (paneel) Paneel 124 JAH 3685 L-3685 2330 IM 12 Vitamiinide A ja E paneel a1047 Vitamiin A a1048 JAH EI JAH S,P-Vit A Vitamiin A Vitamiin A seerumis/plasmas QN mg/L mg/L 125 JAH 3513 2923-1 Retinol MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL mcg/dL; mcg/mL 20 CHEM Retinol [Mass/volume] in Serum or Plasma Vit A SerPl-mCnc 1 Both 1599 IM 12 Vitamiin B1 veres a452 JAH JAH JAH B-Vit B1 Vitamiin B1 Vitamiin B1 veres QN ug/L ug/L 2998-3 128 JAH 3687 2998-3 Thiamine MCnc Pt Bld Qn ug/dL ug/dL 13 CHEM Thiamine [Mass/volume] in Blood Vit B1 Bld-mCnc 1 Both 19,2219 1598 IM 12 Vitamiin B6 veres a455 JAH JAH JAH B-Vit B6 Vitamiin B6 Vitamiin B6 veres QN ug/L ug/L A-3688 133 JAH 3688 A-3688 2331 IM 12 Vitamiinide A ja E paneel a1047 Vitamiin E a1049 JAH EI JAH S,P-Vit E Vitamiin E Vitamiin E seerumis/plasmas QN mg/L mg/L 136 JAH 3515 47791-9 Tocopherols MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/L mg/L CHEM Tocopherols [Mass/volume] in Serum or Plasma Tocopherols SerPl-mCnc 1 Both 9,9373 764 IM 12 Vitamiin D (25-OH) seerumis/plasmas a3068 JAH JAH EI S,P-Vit D (25-OH) Vitamiin D (25-OH) Vitamiin D (25-OH) seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/L 60493-4 137 JAH 338 60493-4 Calcidiol+Calciferol SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Calcidiol+Calciferol [Moles/volume] in Serum or Plasma Calcidiol+Calciferol SerPl-sCnc 1 Both 11,4838 2427 IM 12 Vitamiin D (1,25-OH) a981 JAH EI JAH S,P-Vit D (1,25-OH) Vitamiin D (1,25-OH) Vitamiin D (1,25-OH) seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/L 138 JAH 3740 14566-4 Calcitriol SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L 503 CHEM Calcitriol [Moles/volume] in Serum or Plasma 1,25(OH)2D3 SerPl-sCnc 1 Both 15,9973 2863 IM 12 Kopeptiin a1316 JAH JAH JAH S,P-Copept Kopeptiin Kopeptiin seerumis, plasmas QN pmol/L pmol/L 145 JAH 3751 78987-5 Provasopressin.C-terminal SCnc Pt Ser/Plas Qn IA pmol/L pmol/L CHEM Provasopressin.C-terminal [Moles/volume] in Serum or Plasma by Immunoassay CT-proAVP SerPl IA-sCnc 1 Both 17,9691 1579 IM 12 Gastropaneel a301 JAH EI JAH S,P-Gastro panel Gastropaneel Gastropaneel seerumis/plasmas Paneel L-3505 164 JAH 3505 L-3505 1584 IM 12 Gastropaneel a301 Pepsinogeen I a302 JAH EI JAH S,P-PG I Pepsinogeen I Pepsinogeen I seerumis/plasmas QN ug/L ug/L 2736-7 166 JAH 3508 2736-7 Pepsinogen I MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL 2 CHEM Pepsinogen I [Mass/volume] in Serum or Plasma Pepsinogen I SerPl-mCnc 1 Both 29,8952 1583 IM 12 Gastropaneel a301 Pepsinogeen II a303 JAH EI JAH S,P-PG II Pepsinogeen II Pepsinogeen II seerumis/plasmas QN ug/L ug/L 2738-3 168 JAH 3509 2738-3 Pepsinogen II MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL CHEM Pepsinogen II [Mass/volume] in Serum or Plasma Pepsinogen II SerPl-mCnc 1 Both 22,3083 1582 IM 12 Gastropaneel a301 Gastriin-17 a305 JAH EI JAH S,P-G17 Gastriin-17 Gastriin-17 fragment seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/L A-3510 169 JAH 3510 A-3510 1580 IM 12 Gastropaneel a301 Pepsinogeen I ja II suhe a304 JAH EI JAH S,P-PGI/S-PGII Pepsinogeen I/pepsinogeen II Pepsinogeen I ja pepsinogeen II suhe seerumis/plasmas QN A-3511 170 JAH 3511 A-3511 2420 IM 12 Leptiin a985 EI 2021-04-27 EI EI S,P-Leptin Leptiin Leptiin seerumis/plasmas QN ug/L ng/mL 171 JAH 3662 21365-2 Leptin MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ug/L;ng/mL 10 CHEM Leptin [Mass/volume] in Serum or Plasma Leptin SerPl-mCnc 1 Both 20,1299 1039 TU 13 Alfafetoproteiin seerumis/plasmas a4537 JAH JAH EI S,P-AFP AFP Alfafetoproteiin seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 53961-9 1 JAH 409 53961-9 Alpha-1-Fetoprotein.tumor marker ACnc Pt Ser/Plas Qn [IU]/mL U/mL CHEM Alpha-1-fetoprotein.tumor marker [Units/volume] in Serum or Plasma AFP-TM SerPl-aCnc 1 Both 9,8509 1054 TU 13 Kartsinoembrüonaalne antigeen seerumis/plasmas a4621 JAH JAH EI S,P-CEA CEA Kartsinoembrüonaalne antigeen seerumis/plasmas QN ug/L µg/L 2039-6 2 JAH 404 2039-6 Carcinoembryonic Ag MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0118% CHEM Carcinoembryonic Ag [Mass/volume] in Serum or Plasma CEA SerPl-mCnc 1 Both 1047 TU 13 fPSA% a4639 Prostataspetsiifiline antigeen seerumis/plasmas a4622 JAH JAH EI S,P-PSA PSA Prostataspetsiifiline antigeen seerumis/plasmas QN ug/L µg/L 2857-1 3 JAH 401 2857-1 Prostate specific Ag MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0598% CHEM Prostate specific Ag [Mass/volume] in Serum or Plasma PSA SerPl-mCnc 1 Both 1048 TU 13 fPSA% a4639 Vaba prostataspetsiifiline antigeen seerumis/plasmas a4637 JAH JAH EI S,P-fPSA fPSA Vaba prostataspetsiifiline antigeen seerumis/plasmas QN ug/L µg/L 10886-0 4 JAH 402 10886-0 Prostate specific Ag.free MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0025% CHEM Prostate Specific Ag Free [Mass/volume] in Serum or Plasma PSA Free SerPl-mCnc 1 Both 1046 TU 13 Vaba prostataspetsiifilise antigeeni % seerumis/plasmas a4639 JAH JAH EI S,P-fPSA% fPSA% Vaba prostataspetsiifilise antigeeni % seerumis/plasmas QN % % 12841-3 5 JAH 403 12841-3 Prostate specific Ag.free/Prostate specific Ag.total MFr Pt Ser/Plas Qn % % 0,0035% CHEM Prostate Specific Ag Free/Prostate specific Ag.total in Serum or Plasma PSA Free MFr SerPl 1 Observation 1055 TU 13 Happelise fosfataasi prostata isoensüüm seerumis a4622-2 EI EI EI S-pACP Happelise fosfataasi prostata isoensüüm Happelise fosfataasi prostata isoensüüm seerumis QN ug/L µg/L 20420-6 6 JAH 1967 20420-6 Acid phosphatase.prostatic MCnc Pt Ser Qn ng/mL ug/L;ng/mL 1938 CHEM Prostatic acid phosphatase [Mass/volume] in Serum PACP Ser-mCnc 1 Both 27,3895 1037 TU 13 ROMA indeks (postmenopaus); ROMA indeks (premenopaus) a116; a115 Kasvajaantigeen HE4 seerumis/plasmas a24443 JAH JAH EI S,P-HE4 HE4 Kasvajaantigeen HE4 seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/L Cobas 6000 55180-4 7 JAH 406 55180-4 Human epididymis protein 4 SCnc Pt Ser Qn pM CHEM Human epididymis protein 4 [Moles/volume] in Serum HE4 Ser-sCnc 1 Both 1038 TU 13 ROMA indeks (postmenopaus); ROMA indeks (premenopaus) a116; a115 Kasvajaantigeen CA 125 seerumis/plasmas a4651-1 JAH JAH EI S,P-CA 125 CA 125 Kasvajaantigeen CA 125 seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Cobas 6000 10334-1 8 JAH 405 10334-1 Cancer Ag 125 ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0073% CHEM Cancer Ag 125 [Units/volume] in Serum or Plasma Cancer Ag125 SerPl-aCnc 1 Both 1035 TU 13 ROMA (prem.) väärtus a115 JAH JAH EI S,P-ROMA premenopausal ROMA indeks (premenopaus) ROMA indeks seerumis/plasmas (premenopaus) QN % % Cobas 6000 10 JAH 4395 69569-2 Risk of ovarian malignancy algorithm score^premenopausal Score Pt Ser/Plas Qn {score} score 1 CHEM Risk of ovarian malignancy algorithm score in Serum or Plasma --premenopausal ROMA score premen SerPl 1 Both 19,5632 1036 TU 13 ROMA (postm.) väärtus a116 JAH JAH EI S,P-ROMA postmenopausal ROMA indeks (postmenopaus) ROMA indeks seerumis/plasmas (postmenopaus) QN % % Cobas 6000 11 JAH 4396 69570-0 Risk of ovarian malignancy algorithm score^postmenopausal Score Pt Ser/Plas Qn {score} score 1 CHEM Risk of ovarian malignancy algorithm score in Serum or Plasma --postmenopausal ROMA score postmen SerPl 1 Both 19,5632 1052 TU 13 Kasvajaantigeen CA 15-3 seerumis/plasmas a4618 JAH JAH EI S,P-CA 15-3 CA 15-3 Kasvajaantigeen CA 15-3 seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 6875-9 12 JAH 407 6875-9 Cancer Ag 15-3 ACnc Pt Ser/Plas Qn U/mL CHEM Cancer Ag 15-3 [Units/volume] in Serum or Plasma Cancer Ag15-3 SerPl-aCnc 1 Both 1053 TU 13 Kasvajaantigeen CA 19-9 seerumis/plasmas a4619 JAH JAH EI S,P-CA 19-9 CA 19-9 Kasvajaantigeen CA 19-9 seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 24108-3 13 JAH 408 24108-3 Cancer Ag 19-9 ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0052% CHEM Cancer Ag 19-9 [Units/volume] in Serum or Plasma Cancer Ag19-9 SerPl-aCnc 1 Both 1644 TU 13 Kasvajaantigeen CA 72-4 seerumis a966 JAH JAH JAH S,P-CA 72-4 CA 72-4 Kasvajaantigeen CA 72-4 seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 14 JAH 2041 2015-6 Cancer Ag 72-4 ACnc Pt Ser/Plas Ord CHEM Cancer Ag 72-4 [Presence] in Serum or Plasma Cancer Ag72-4 SerPl Ql 1 Both 1049 TU 13 Gastriin seerumis a858 JAH JAH JAH S,P-Gastr Gastriin Gastriin seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/L 15072-2 16 JAH 392 15072-2 Gastrin SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L CHEM Gastrin [Moles/volume] in Serum or Plasma Gastrin SerPl-sCnc 1 Both 1050 TU 13 Kaltsitoniin seerumis/plasmas a3027 JAH JAH EI S,P-CT Kaltsitoniin Kaltsitoniin seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/L 15035-9 17 JAH 336 15035-9 Calcitonin SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Calcitonin [Moles/volume] in Serum or Plasma Calcit SerPl-sCnc 1 Both 1040 TU 13 Türeoglobuliin seerumis/plasmas a6007 JAH JAH EI S,P-TG Türeoglobuliin Türeoglobuliin seerumis/plasmas QN ug/L µg/L 3013-0 21 JAH 334 3013-0 Thyroglobulin MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0020% CHEM Thyroglobulin [Mass/volume] in Serum or Plasma Thyroglob SerPl-mCnc 1 Both 1643 TU 13 Kromograniin A seerumis a1005 JAH JAH EI S,P-CgA Kromograniin A Kromograniin A seerumis/plasmas QN ug/L ug/L 22 JAH 1901 25587-7 Chromogranin A SCnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Chromogranin A [Moles/volume] in Serum or Plasma CgA SerPl-sCnc 1 Both 23,6988 2723 TU 13 Kromograniin A a471 EI EI EI S,P-CgA Kromograniin A Kromograniin A seerumis/plasmas QN ug/L ug/L 22 JAH 1901 25587-7 Chromogranin A SCnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Chromogranin A [Moles/volume] in Serum or Plasma CgA SerPl-sCnc 1 Both 23,6988 2772 TU 13 Kromograniin A a45-94 EI EI JAH S,P-CgA Kromograniin A Kromograniin A seerumis/plasmas QN ug/L ug/L 22 JAH 1901 25587-7 Chromogranin A SCnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Chromogranin A [Moles/volume] in Serum or Plasma CgA SerPl-sCnc 1 Both 23,6988 1638 TU 13 Neuronispetsiifiline enolaas seerumis a738 JAH JAH JAH S,P-NSE NSE Neuronispetsiifiline enolaas seerumis/plasmas QN ug/L ug/L 23 JAH 1900 57371-7 Enolase.neuron specific MCnc Pt Ser/Plas Qn EIA ng/mL ng/mL CHEM Enolase.neuron specific [Mass/volume] in Serum or Plasma by Immunoassay NSE SerPl EIA-mCnc 1 Both 2771 TU 13 NSE a45-96 EI EI EI S,P-NSE NSE Neuronispetsiifiline enolaas seerumis/plasmas QN ug/L ug/L 23 JAH 1900 57371-7 Enolase.neuron specific MCnc Pt Ser/Plas Qn EIA ng/mL ng/mL CHEM Enolase.neuron specific [Mass/volume] in Serum or Plasma by Immunoassay NSE SerPl EIA-mCnc 1 Both 1051 TU 13 Kasvajaantigeen S-100 seerumis a13244 JAH JAH EI S,P-S-100 S-100 Kasvajaantigeen S-100 seerumis/plasmas QN ug/L µg/L 47275-3 24 JAH 411 47275-3 S100 calcium binding protein B MCnc Pt Ser Qn ug/L ug/L CHEM S100 calcium binding protein B [Mass/volume] in Serum S100 calcium binding protein B Ser-mCnc 1 Both 1637 TU 13 Lamerakkvähi antigeen seerumis a235 JAH JAH JAH S,P-SCC Ag SCC Ag Lamerakkvähi antigeen seerumis/plasmas QN ug/L ug/L 9679-2 25 JAH 3995 9679-2 Squamous cell carcinoma Ag MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL 3 CHEM Squamous cell carcinoma Ag [Mass/volume] in Serum or Plasma SCC Ag SerPl-mCnc 1 Both 13,4649 2431 TU 13 Katehhoolamiinide metaboliidid plasmas a761 JAH JAH JAH P-Catechol panel Katehhoolamiinide metaboliitide paneel Katehhoolamiinide metaboliidid plasmas (paneel) Paneel 29 JAH 5487 L-5351 1041 TU 13 Katehhoolamiinide metaboliidid ööpäevases uriinis a999-1 JAH JAH EI dU-Catechol panel Katehhoolamiinide metaboliitide paneel ööpäevases uriinis Katehhoolamiinide metaboliidid ööpäevases uriinis (panel) Paneel 32000-2 30 JAH 1969 L-1969 2430 TU 13 Katehhoolamiinide metaboliitide paneel a761 P-Metanefriin a759 JAH EI JAH P-Meta Metanefriin Metanefriin plasmas QN ng/L pg/ml 31 JAH 4088 29142-7 Metanephrines MCnc Pt Ser/Plas Qn pg/mL pg/mL 5 CHEM Metanephrines [Mass/volume] in Serum or Plasma MetanephS SerPl-mCnc 1 Both 10,6459 1043 TU 13 U-Metanefriin a979 JAH EI EI U-Meta Metanefriin uriinis Metanefriin uriinis QN ug/L µg/L 11139-3 32 JAH 1027 11139-3 Metanephrine MCnc Pt Urine Qn CHEM Metanephrine [Mass/volume] in Urine Metaneph Ur-mCnc 1 Both 1042 TU 13 Katehhoolamiinide metaboliitide paneel ööpäevases uriinis a999-1 dU-Metanefriin a997 JAH EI EI dU-Meta Metanefriin ööpäevases uriinis Metanefriin ööpäevases uriinis QN ug/d µg/d 19049-6 33 JAH 1028 19049-6 Metanephrine MRat 24H Urine Qn CHEM Metanephrine [Mass/time] in 24 hour Urine Metaneph 24H Ur-mRate 1 Both 2429 TU 13 Katehhoolamiinide metaboliitide paneel a761 "P-Normetanefriin " a760 JAH EI JAH P-Normeta Normetanefriin Normetanefriin plasmas QN ng/L pg/ml 36 JAH 4087 2669-0 Normetanephrine MCnc Pt Ser/Plas Qn pg/mL pg/mL 9 CHEM Normetanephrine [Mass/volume] in Serum or Plasma Normetanephrine SerPl-mCnc 1 Both 13,0133 1045 TU 13 U-Normetanefriin a998 JAH JAH EI U-Normeta Normetanefriin uriinis Normetanefriin uriinis QN ug/L µg/L 2670-8 37 JAH 1029 2670-8 Normetanephrine MCnc Pt Urine Qn CHEM Normetanephrine [Mass/volume] in Urine Normetanephrine Ur-mCnc 1 Both 1044 TU 13 Katehhoolamiinide metaboliitide paneel ööpäevases uriinis a999-1 dU-Normetanefriin a999 JAH JAH EI dU-Normeta Normetanefriin ööpäevases uriinis Normetanefriin ööpäevases uriinis QN ug/d µg/d 2671-6 38 JAH 1030 2671-6 Normetanephrine MRat 24H Urine Qn ug/(24.H) 0,00% CHEM Normetanephrine [Mass/time] in 24 hour Urine Normetanephrine 24H Ur-mRate 1 Both 2266 TU 13 5-hüdroksüindool-äädikhape uriinis a967 JAH EI JAH U-5-HIAA 5-HIAA uriinis 5-hüdroksüindooläädikhape uriinis QN g/L g/L 39 JAH 995 1694-9 5-Hydroxyindoleacetate MCnc Pt Urine Qn ug/mL mcg/mL CHEM 5-Hydroxyindoleacetate [Mass/volume] in Urine 5OH-indoleacetate Ur-mCnc 1 Both 1639 TU 13 5-hüdroksüindool-äädikhape ööpäevauriinis a45-16 JAH JAH JAH dU-5-HIAA 5-HIAA ööpäevases uriinis 5-hüdroksüindooläädikhape ööpäevases uriinis QN mg/d mg/d 1695-6 40 JAH 996 1695-6 5-Hydroxyindoleacetate MRat 24H Urine Qn CHEM 5-Hydroxyindoleacetate [Mass/time] in 24 hour Urine 5OH-indoleacetate 24H Ur-mRate 1 Both 2585 TU 13 Pärilik rinna- ja munasarjavähk - BRCA1 ja BRCA2 geenide mutatsioonide paneel a1095 JAH EI EI B-BRCA1/2 mut panel Pärilik rinna- ja munasarjavähk - BRCA1 ja BRCA2 geenide mutatsioonide paneel Pärilik rinna- ja munasarjavähk - BRCA1 ja BRCA2 geenide mutatsioonid (paneel) Paneel 48 JAH 2566 L-2566 2935 TU 13 Pärilik rinna- ja munasarjavähk - BRCA1 geeni mutatsioonid (sekveneerimine) a1363 JAH JAH EI B-BRCA1 seq Pärilik rinna- ja munasarjavähk - BRCA1 geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Pärilik rinna- ja munasarjavähk - BRCA1 geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Tekst 50 JAH 1407 21639-0 BRCA1 gene mutations tested for Prid Pt Bld/Tiss Nom Molgen MOLPATH.MUT BRCA1 gene mutations tested for in Blood or Tissue by Molecular genetics method Nominal BRCA1 gene Mut Tested Bld/T 1 Observation 14,5404 2936 TU 13 Pärilik rinna- ja munasarjavähk - BRCA2 geeni mutatsioonid (sekveneerimine) a1364 JAH JAH EI B-BRCA2 seq Pärilik rinna- ja munasarjavähk - BRCA2 geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Pärilik rinna- ja munasarjavähk - BRCA2 geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Tekst 52 JAH 1409 38531-0 BRCA2 gene mutations tested for Prid Pt Bld/Tiss Nom Molgen MOLPATH.MUT BRCA2 gene mutations tested for in Blood or Tissue by Molecular genetics method Nominal BRCA2 gene Mut Tested Bld/T 1 Observation 14,5404 1970 TU 13 Pärilik rinna- ja munasarjavähk - BRCA1, BRCA2, CHEK2 geeni eksonite deletsioonid ja duplikatsioonid (MLPA) a675 JAH JAH JAH B-BRCA1/2, CHEK MLPA Pärilik rinna- ja munasarjavähk - BRCA1, BRCA2, CHEK2 geeni eksonite deletsioonid ja duplikatsioonid (MLPA) Pärilik rinna- ja munasarjavähk - BRCA1, BRCA2, CHEK2 geeni eksonite deletsioonid ja duplikatsioonid (MLPA) Tekst 54 JAH 4275 A-4275 1957 TU 13 Vähi eelsoodumus - geenimutatsioonide paneel (113 geeni, NGS) a681 JAH JAH JAH B-Cancer genes (113) NGS Pärilikud kasvajad - geenimutatsioonide paneel (113 geeni, NGS) Pärilikud kasvajad - geenimutatsioonide paneel (113 geeni, NGS) Tekst 55 JAH 3631 A-3631 2819 TU 13 Somaatilised muutused tuumorikoest (NGS, FFPE) a1236 JAH EI JAH Tis-Tumor somatic mut NGS, FFPE Somaatilised muutused kasvajakoest (NGS, FFPE) Somaatilised muutused kasvajakoest (NGS, FFPE) Tekst " " 56 JAH 5675 A-5409 2825 TU 13 Somaatilised muutused kasvajakoest (NGS, FFPE) a1236 Somaatilised mutatsioonid kasvajakoe DNAst (NGS) a1237 JAH EI JAH Tis-DNA mut NGS Somaatilised mutatsioonid kasvajakoe DNAst (NGS) Somaatilised mutatsioonid kasvajakoe DNAst (NGS) Tekst " " 57 JAH 5676 A-5407 2835 TU 13 Somaatilised muutused kasvajakoest (NGS, FFPE) a1236 Somaatilised mutatsioonid kasvajakoe RNAst (NGS) a1296 JAH EI JAH Tis-RNA mut NGS Somaatilised mutatsioonid kasvajakoe RNAst (NGS) Somaatilised mutatsioonid kasvajakoe RNAst (NGS) Tekst " " 58 JAH 5682 A-5408 2826 TU 13 Somaatilised muutused kasvajakoest (NGS, FFPE) a1236 Mikrosatelliitide ebastabiilsus kasvajakoes a1238 JAH EI JAH Tis-MSI Mikrosatelliitide ebastabiilsus kasvajakoes Mikrosatelliitide ebastabiilsus kasvajakoes LLM " " 59 JAH 5677 81695-9 Microsatellite instability Imp Pt Cancer specimen Ord PATH Microsatellite instability [Interpretation] in Cancer specimen Qualitative MSI Ca spec-Imp 1 Observation 2827 TU 13 Somaatilised muutused kasvajakoest (NGS, FFPE) a1236 Kasvaja mutatsioonikoormus a1239 JAH EI JAH Tis-TMB Kasvaja mutatsioonikoormus Kasvaja mutatsioonikoormus LLM " " 60 JAH 5678 94077-5 Tumor mutation burden Imp Pt Tumor Ord MOLPATH.MUT Tumor mutation burden [Interpretation] TMB Tumor-Imp 1 Both 1967 TU 13 MEN2 sündroom ja pärilik medullaarne kilpnäärmevähk - RET geeni mutatsioonid 10., 11., 13., 14., 15. ja 16. eksonis (sekveneerimine) a561 JAH EI JAH B-RET ex10,11,13,14,15,16 seq MEN2 sündroom ja pärilik medullaarne kilpnäärmevähk - RET geeni mutatsioonid 10., 11., 13., 14., 15. ja 16. eksonis (sekveneerimine) MEN2 sündroom ja pärilik medullaarne kilpnäärmevähk - RET geeni mutatsioonid 10., 11., 13., 14., 15. ja 16. eksonis (sekveneerimine) Tekst 62 JAH 1416 40693-4 RET gene mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nar Molgen MOLPATH.MUT RET gene mutations found [Identifier] in Blood or Tissue by Molecular genetics method Narrative RET gene Mut Anal Bld/T 1 Both 2608 TU 13 Pärilik mittepolüpoosne kolorektaalvähk - MLH1 geeni mutatsioonid (sekveneerimine) a1089 JAH JAH JAH B-MLH1 seq Pärilik mittepolüpoosne kolorektaalvähk - MLH1 geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Pärilik mittepolüpoosne kolorektaalvähk - MLH1 geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Tekst 65 JAH 2570 38536-9 MLH1 gene mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nar Molgen MOLPATH.MUT MLH1 gene mutation analysis in Blood or Tissue by Molecular genetics method Narrative MLH1 gene Mut Anal Bld/T 1 Both 25,1848 2609 TU 13 Pärilik mittepolüpoosne kolorektaalvähk - MSH2 geeni mutatsioonid (sekveneerimine) a1090 JAH JAH JAH B-MSH2 seq Pärilik mittepolüpoosne kolorektaalvähk - MSH2 geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Pärilik mittepolüpoosne kolorektaalvähk - MSH2 geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Tekst 66 JAH 2571 38550-0 MSH2 gene mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nar Molgen MOLPATH.MUT MSH2 gene mutation analysis in Blood or Tissue by Molecular genetics method Narrative MSH2 gene Mut Anal Bld/T 1 Both 25,6318 2610 TU 13 Pärilik mittepolüpoosne kolorektaalvähk - MSH6 geeni mutatsioonid (sekveneerimine) a1091 JAH JAH JAH B-MSH6 seq Pärilik mittepolüpoosne kolorektaalvähk - MSH6 geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Pärilik mittepolüpoosne kolorektaalvähk - MSH6 geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Tekst 67 JAH 2572 38906-4 MSH6 gene mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nar Molgen MOLPATH.MUT MSH6 gene mutation analysis in Blood or Tissue by Molecular genetics method Narrative MSH6 gene Mut Anal Bld/T 1 Both 26,1788 3039 TU 13 Pärilik mittepolüpoosne kolorektaalvähk - mikrosatelliitide ebastabiilsus (fragmentanalüüs) a1088 JAH EI JAH XXX-MSI Pärilik mittepolüpoosne kolorektaalvähk - mikrosatelliitide ebastabiilsus (fragmentanalüüs) Pärilik mittepolüpoosne kolorektaalvähk - mikrosatelliitide ebastabiilsus (fragmentanalüüs) Tekst 70 JAH 2569 43368-0 Microsatellite instability Prid Pt Tiss Nom Molgen MOLPATH Microsatellite instability [Identifier] in Tissue by Molecular genetics method Nominal MSI Tiss 1 Both 15,5599 2611 TU 13 MUTYH seoseline polüpoos - MUTYH geeni mutatsioonid (sekveneerimine) a1092 JAH JAH JAH B-MUTYH seq MUTYH seoseline polüpoos - MUTYH geeni mutatsioonid (sekveneerimine) MUTYH seoseline polüpoos - MUTYH geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Tekst 72 JAH 3608 40959-9 MUTYH gene mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nar Molgen MOLPATH.MUT MUTYH gene mutation analysis in Blood or Tissue by Molecular genetics method Narrative MUTYH gene Mut Anal Bld/T 1 Both 8,2751 2612 TU 13 MUTYH seoseline polüpoos - MUTYH geeni mutatsioonid Y165C ja G382D (RFLP) a1093 JAH JAH JAH B-MUTYH RFLP MUTYH seoseline polüpoos - MUTYH geeni mutatsioonid Y165C ja G382D (RFLP) MUTYH seoseline polüpoos - MUTYH geeni mutatsioonid Y165C ja G382D (RFLP) Tekst 73 JAH 3889 41081-1 MUTYH gene mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nom Molgen 1 MOLPATH.MUT MUTYH gene mutations found [Identifier] in Blood or Tissue by Molecular genetics method Nominal MUTYH gene Mut Anal Bld/T 1 Both 19,5632 2586 TU 13 Perekondlik adenomatoosne polüpoos (FAP) - APC geeni mutatsioonid (sekveneerimine) a1094 JAH JAH JAH B-APC seq Perekondlik adenomatoosne polüpoos (FAP) - APC geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Perekondlik adenomatoosne polüpoos (FAP) - APC geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Tekst 74 JAH 2804 20990-8 APC gene mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nom Molgen MOLPATH.MUT APC gene mutations found [Identifier] in Blood or Tissue by Molecular genetics method Nominal APC gene Mut Anal Bld/T 1 Both 11,3891 3040 TU 13 Nijmegen breakage sündroom - NBN geeni mutatsioonid (sekveneerimine) a1498 JAH EI JAH B-NBN seq Nijmegen breakage sündroom - NBN geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Nijmegen breakage sündroom - NBN geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Tekst " " 77 JAH 3890 82515-8 NBN gene targeted mutation analysis Find Pt Bld/Tiss Doc Molgen MOLPATH.MUT NBN gene targeted mutation analysis in Blood or Tissue by Molecular genetics method NBN Mut Anl Bld/T 1 Both 18,7043 3041 TU 13 Nijmegen breakage sündroom - NBN geeni c.657_661delACAAA mutatsioon a1500 JAH EI JAH B-NBN c.657_661delACAAA Nijmegen breakage sündroom - NBN geeni c.657_661delACAAA mutatsioon Nijmegen breakage sündroom - NBN geeni c.657_661delACAAA mutatsioon Tekst " " 78 JAH 5581 A-5386 1645 TU 13 Epidermaalse kasvufaktori retseptori (EGFR) geeni mutatsioonid 19., 20 ja 21. eksonis a461 JAH JAH JAH Tis-EGFR ex19,20,21 EGFR geeni mutatsioonid 19., 20., 21. eksonis Epidermaalse kasvufaktori retseptori (EGFR) geeni mutatsioonid 19., 20., 21. eksonis Tekst 21665-5 79 JAH 1411 21665-5 EGFR gene mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nom Molgen MOLPATH.MUT EGFR gene mutations found [Identifier] in Blood or Tissue by Molecular genetics method Nominal EGFR gene Mut Anal Bld/T 1 Both 1811 TU 13 Epidermaalse kasvufaktori retseptori (EGFR) geeni mutatsioonid 18., 19., 20. ja 21. eksonis plasmast a527 JAH JAH JAH P-EGFR ex18,19,20,21 EGFR geeni mutatsioonid 18., 19., 20. ja 21. eksonis Epidermaalse kasvufaktori retseptori (EGFR) geeni mutatsioonid 18., 19., 20. ja 21. eksonis plasmast Tekst 80 JAH 4536 A-4536 1892 TU 13 KIT geeni p.D816V mutatsioon a621 JAH EI JAH B-KIT p.D816V KIT geeni p.D816V mutatsioon KIT geeni p.D816V mutatsioon veres Tekst Tekst 90 JAH 4822 88519-4 KIT gene.c.2447A>T PrThr Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.MUT KIT gene c.2447A>T [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method KIT c.2447A>T Bld/T Ql 1 Both 26,0068 2687 TU 13 Retinoblastoom - RB1 geeni mutatsioonid (NGS)  a1131 JAH JAH JAH B-RB1 NGS Retinoblastoom - RB1 geeni mutatsioonid (NGS) Retinoblastoom - RB1 geeni mutatsioonid (NGS) Tekst 93 JAH 5560 21731-5 RB1 gene targeted mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nom Molgen MOLPATH.MUT RB1 gene mutations found [Identifier] in Blood or Tissue by Molecular genetics method Nominal RB1 gene Mut Anl Bld/T 1 Both 242 ANE 14 Transferriini lahustuvate retseptorite ja ferritiini indeks a405 Ferritiin seerumis/plasmas a419 EI EI EI S,P-Fer Ferritiin Ferritiin seerumis/plasmas QN ug/L ug/L 2276-4 1 JAH/Võrreld 318 2276-4 Ferritin MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0589% CHEM Ferritin [Mass/volume] in Serum or Plasma Ferritin SerPl-mCnc 1 Both 243 ANE 14 Ferritiin seerumis/plasmas a4797 JAH JAH EI S,P-Fer Ferritiin Ferritiin seerumis/plasmas QN ug/L µg/L 2276-4 1 JAH/Võrreld 318 2276-4 Ferritin MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0589% CHEM Ferritin [Mass/volume] in Serum or Plasma Ferritin SerPl-mCnc 1 Both 238 ANE 14 Transferriini küllastatus a125 Raud seerumis/plasmas a118 JAH JAH EI S,P-Fe Raud Raud seerumis/plasmas QN umol/L µmol/L 14798-3 2 JAH/Võrreld 319 14798-3 Iron SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Iron [Moles/volume] in Serum or Plasma Iron SerPl-sCnc 1 Both 239 ANE 14 Transferriini küllastatus a125 Transferriin seerumis/plasmas a124 JAH EI EI S,P-Transf Transferriin Transferriin seerumis/plasmas QN g/L g/L 3034-6 4 JAH/Võrreld 320 3034-6 Transferrin MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0037% CHEM Transferrin [Mass/volume] in Serum or Plasma Transferrin SerPl-mCnc 1 Both 237 ANE 14 Transferriini küllastatus seerumis/plasmas a125 JAH JAH EI S,P-sTransf Transferriini küllastatus Transferriini küllastatus seerumis/plasmas QN % % 13452-8 5 JAH/Võrreld 321 13452-8 Iron/Transferrin MCrto Pt Ser/Plas Qn CHEM Iron/Transferrin [Mass ratio] in Serum or Plasma Iron/Transferrin SerPl-mRto 1 Observation 241 ANE 14 Transferriini lahustuvate retseptorite ja ferritiini indeks a405 Transferriini lahustuvad retseptorid seerumis/plasmas a403 JAH JAH EI S,P-Transf-sR Transferriini lahustuvad retseptorid Transferriini lahustuvad retseptorid seerumis/plasmas QN mg/L mg/L 30248-9 6 JAH 322 30248-9 Transferrin receptor.soluble MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/L mg/L CHEM Transferrin receptor.soluble [Mass/volume] in Serum or Plasma sTfR SerPl-mCnc 1 Both 240 ANE 14 Transferriini lahustuvate retseptorite ja ferritiini indeks a405 JAH JAH EI S,P-Transf-sR/Fer index Transferriini lahustuvate retseptorite ja ferritiini indeks Transferriini lahustuvate retseptorite ja ferritiini indeks seerumis/plasmas QN 74807-9 7 JAH 4157 74807-9 Transferrin receptor.soluble/log Ferritin index MRto Pt Ser/Plas Qn {ratio} ratio CHEM Transferrin receptor.soluble/log Ferritin index [Mass Ratio] in Serum or Plasma sTfR SerPl 1 Both 24,5709 245 ANE 14 Folaat seerumis/plasmas a4798 JAH JAH EI S,P-Fol Folaat Folaat seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/L 14732-2 8 JAH 323 14732-2 Folate SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Folate [Moles/volume] in Serum or Plasma Folate SerPl-sCnc 1 Both 244 ANE 14 Vitamiin B12 seerumis/plasmas a4799 JAH JAH EI S,P-Vit B12 Vitamiin B12 Vitamiin B12 seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/L 14685-2 11 JAH 324 14685-2 Cobalamins SCnc Pt Ser Qn CHEM Cobalamin (Vitamin B12) [Moles/volume] in Serum Vit B12 Ser-sCnc 1 Both 2291 ANE 14 Holotranskobalamiin seerumis a553 JAH JAH JAH S,P-HoloTC Holotranskobalamiin Holotranskobalamiin seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/L 13 JAH/Võrreld 3725 72160-5 Holo-transcobalamin II SCnc Pt Ser Qn pmol/L pmol/L CHEM Holo-transcobalamin II [Moles/volume] in Serum Holo-TC-II Ser-sCnc 1 Both 8,6864 1483 ANE 14 Erütropoetiin seerumis a45-83 JAH JAH JAH S,P-EPO EPO Erütropoetiin seerumis/plasmas QN U/L U/L 15061-5 15 JAH 326 15061-5 Erythropoietin ACnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,0032% CHEM Erythropoietin [Units/volume] in Serum or Plasma EPO SerPl-aCnc 1 Both 2396 ANE 14 Hemoglobiini fraktsioonide paneel a733 JAH JAH JAH B-Hb-Fr panel Hemoglobiini fraktsioonide paneel Hemoglobiini fraktsioonid veres (paneel) Paneel 16 JAH 1759 43113-0 Hemoglobin panel - Pt Bld Qn Electrophoresis PANEL.HEM/BC Hemoglobin electrophoresis panel in Blood Hgb Pnl Bld Elph 1 Order 2729 ANE 14 Hemoglobiini fraktsioonid veres (sõeluuring) a1127 JAH EI JAH B-Hb-Fr panel Hemoglobiini fraktsioonide paneel Hemoglobiini fraktsioonid veres (paneel) Paneel 16 JAH 1759 43113-0 Hemoglobin panel - Pt Bld Qn Electrophoresis PANEL.HEM/BC Hemoglobin electrophoresis panel in Blood Hgb Pnl Bld Elph 1 Order 2730 ANE 14 Hemoglobiini fraktsioonid veres (kinnitav uuring) a1128 JAH EI JAH B-Hb-Fr panel Hemoglobiini fraktsioonide paneel Hemoglobiini fraktsioonid veres (paneel) Paneel 16 JAH 1759 43113-0 Hemoglobin panel - Pt Bld Qn Electrophoresis PANEL.HEM/BC Hemoglobin electrophoresis panel in Blood Hgb Pnl Bld Elph 1 Order 2394 ANE 14 Hemoglobiini fraktsioonide paneel a733 HbA a731 JAH EI JAH B-HbA HbA Hemoglobiin A veres QN % % 17 JAH/Võrreld 1760 20572-4 Hemoglobin A/Hemoglobin.total MFr Pt Bld Qn Electrophoresis % % HEM/BC Hemoglobin A/Hemoglobin.total in Blood by Electrophoresis Hgb A MFr Bld Elph 1 Observation 2947 ANE 14 HbF a1378 JAH EI JAH B-HbF HbF Fetaalne hemoglobiin veres QN % % 18 JAH/Võrreld 1761 38524-5 Hemoglobin F/Hemoglobin.total MFr Pt Bld Qn Electrophoresis pH 8.9 % % HEM/BC Hemoglobin F/Hemoglobin.total in Blood by Electrophoresis alkaline (pH 8.9) Hgb F MFr Bld Elph Alk 1 Observation 2395 ANE 14 Hemoglobiini fraktsioonide paneel a733 HbA2 a732 JAH EI JAH B-HbA2 HbA2 Hemoglobiin A2 veres QN % % 19 JAH/Võrreld 1762 4554-2 Hemoglobin A2/Hemoglobin.total MFr Pt Bld Qn Electrophoresis pH 8.9 % % HEM/BC Hemoglobin A2/Hemoglobin.total in Blood by Electrophoresis alkaline (pH 8.9) Hgb A2 MFr Bld Elph Alk 1 Observation 2817 ANE 14 G6PD/Hb a1241 JAH JAH JAH RBC-G6PD/B-Hb G6PD/Hb Glükoos-6-fosfaadi dehüdrogenaasi aktiivsus hemoglobiinisisalduse suhtes QN U/g U/g 27 JAH/Võrreld 250 49926-9 Glucose-6-Phosphate dehydrogenase CCnt Pt RBC Qn WHO method U/g{Hb} U/g Hb CHEM Glucose-6-Phosphate dehydrogenase [Enzymatic activity/mass] in Red Blood Cells by WHO method G6PD RBC WHO method-cCnt 1 Both 18,2759 1538 BM 15 Luuüdi aspiraadi tsütoloogiline uuring a1321 JAH JAH JAH Bm-Cytology Luuüdi aspiraadi tsütoloogiline uuring Luuüdi aspiraadi tsütoloogiline uuring Tekst 57764-3 1 JAH 1169 57764-3 Microscopic exam Imp Pt Bone mar Nom Cytology CYTO Microscopic exam [interpretation] of Bone marrow by Cytology Microscopic Mar-Imp 1 Both 2134 BM 15 Luuüdi aspiraadi tsütoloogiline uuring a1321 Luuüdi aspiraadi histoloogiline uuring a1321-1 JAH EI JAH Bm-Histology Luuüdi aspiraadi histoloogiline uuring Luuüdi aspiraadi histoloogiline uuring Tekst 2 JAH 1174 L-1174 2135 BM 15 Luuüdi aspiraadi tsütoloogiline uuring a1321 Luuüdi aspiraadi AcP-T värving a1321-2 JAH EI JAH Bm-AcP-T Luuüdi aspiraadi AcP-T värving Luuüdi aspiraadi happelise fosfataasi tsütokeemiline värving Tekst 3 JAH 1170 11020-5 Microscopic observation Prid Pt Bld/Bone mar Nom Tartrate-resistant acid phosphatase stain PATH Microscopic observation [Identifier] in Blood or Marrow by Tartrate-resistant acid phosphatase stain TRAP Stn Bld/Mar 1 Both 2140 BM 15 Luuüdi aspiraadi tsütoloogiline uuring a1321 Luuüdi aspiraadi MPO värving a1321-7 JAH EI JAH Bm-MPO Luuüdi aspiraadi MPO värving Luuüdi aspiraadi müeloperoksüdaasi tsütokeemiline värving Tekst 4 JAH 1171 13510-3 Microscopic observation Prid Pt Bone mar Nom Myeloperoxidase stain HEM/BC Microscopic observation [Identifier] in Bone marrow by Myeloperoxidase stain Myeloperoxidase Mar 1 Both 2139 BM 15 Luuüdi aspiraadi tsütoloogiline uuring a1321 Luuüdi aspiraadi NASDA värving a1321-6 JAH EI JAH Bm-NASDA Luuüdi aspiraadi NASDA värving Luuüdi aspiraadi mittespetsiifiliste esteraaside tsütokeemiline värving Tekst 5 JAH 1172 11017-1 Microscopic observation Prid Pt Bld/Bone mar Nom Chloracetate esterase stain PATH Microscopic observation [Identifier] in Blood or Marrow by Chloracetate esterase stain CAE Stn Bld/Mar 1 Both 2136 BM 15 Luuüdi aspiraadi tsütoloogiline uuring a1321 Luuüdi aspiraadi raua värving a1321-3 JAH EI JAH Bm-Fe Luuüdi aspiraadi raua värving Luuüdi aspiraadi raua tsütokeemiline värving Tekst 6 JAH 1173 13513-7 Iron.microscopic observation Prid Pt Bone mar Nom Potassium ferrocyanide stain HEM/BC Iron.microscopic observation [Identifier] in Bone marrow by Potassium ferrocyanide stain Iron Mar K Ferrocyanide Stn 1 Both 2137 BM 15 Luuüdi aspiraadi tsütoloogiline uuring a1321 Luuüdi aspiraadi Giemsa värving a1321-4 JAH EI JAH Bm-Giemsa Luuüdi aspiraadi Giemsa värving Luuüdi aspiraadi Giemsa tsütokeemiline värving Tekst 7 JAH 2744 10355-6 Microscopic observation Prid Pt Bone mar Nom Wright Giemsa stain 1586 MICRO Microscopic observation [Identifier] in Bone marrow by Wright Giemsa stain Wright Gie Stn Mar 1 Both 24,8353 1059 LEU 16 Beeta-2-mikroglobuliin seerumis a6011-1 JAH JAH EI S,P-b2-M Beeta-2-mikroglobuliin Beeta-2-mikroglobuliin seerumis/plasmas QN ug/L ng/mL 1952-1 1 JAH/Võrreld 410 1952-1 Beta-2-Microglobulin MCnc Pt Ser Qn 0,0012% CHEM Beta-2-Microglobulin [Mass/volume] in Serum B2 Microglob Ser-mCnc 1 Both 2577 LEU 16 Beeta-2-mikroglobuliin a6011 JAH EI EI S,P-b2-M Beeta-2-mikroglobuliin Beeta-2-mikroglobuliin seerumis/plasmas QN ug/L 1 JAH/Võrreld 410 1952-1 Beta-2-Microglobulin MCnc Pt Ser Qn 0,0012% CHEM Beta-2-Microglobulin [Mass/volume] in Serum B2 Microglob Ser-mCnc 1 Both 1061 LEU 16 Ig fKappa/Ig fLambda a5012 Immuunglobuliini vabad kapaahelad seerumis a63 JAH EI EI S-Ig fKappa Ig fKappa Immuunglobuliini vabad kapaahelad seerumis QN mg/L mg/L 36916-5 2 JAH 265 36916-5 Immunoglobulin light chains.kappa.free MCnc Pt Ser Qn mg/L mg/L 0,0016% CHEM Immunoglobulin light chains.kappa.free [Mass/volume] in Serum Kappa LC Free Ser-mCnc 1 Both 1062 LEU 16 Ig fKappa/Ig fLambda a5012 Immuunglobuliini vabad lambdaahelad seerumis a64 JAH EI EI S-Ig fLambda Ig fLambda Immuunglobuliini vabad lambdaahelad seerumis QN mg/L mg/L 33944-0 3 JAH 266 33944-0 Immunoglobulin light chains.lambda.free MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/L mg/L 0,0016% CHEM Immunoglobulin light chains.lambda.free [Mass/volume] in Serum or Plasma Lambda LC Free SerPl-mCnc 1 Both 1060 LEU 16 Immuunglobuliinide vabade kapa- ja lambdaahelate suhe seerumis a5012 JAH JAH EI S-Ig fKappa/S-Ig fLambda Ig fKappa/Ig fLambda Immuunglobuliini vabade kapa- ja lambdaahelate suhe seerumis QN 48378-4 4 JAH 267 48378-4 Immunoglobulin light chains.kappa.free/Immunoglobulin light chains.lambda.free MCrto Pt Ser Qn CHEM Immunoglobulin light chains.kappa.free/Immunoglobulin light chains.lambda.free [Mass ratio] in Serum Kappa LC Free/Lambda Free Ser-mRto 1 Both 743 LEU 16 Valkude fraktsioonid seerumis a1903-2 JAH JAH EI S-Prot-Fr panel Valkude fraktsioonid Valkude fraktsioonid seerumis Paneel 24351-9 5 JAH 109 24351-9 Protein fractions panel - Pt Ser/Plas Qn PANEL.CHEM Protein electrophoresis panel in Serum or Plasma Prot Elph Pnl SerPl 1 Order 23,1239 1471 LEU 16 Valkude fraktsioonid seerumis elektroforeetiliselt a45-190 JAH JAH JAH S-Prot-Fr panel Valkude fraktsioonid Valkude fraktsioonid seerumis Paneel 24351-9 5 JAH 109 24351-9 Protein fractions panel - Pt Ser/Plas Qn PANEL.CHEM Protein electrophoresis panel in Serum or Plasma Prot Elph Pnl SerPl 1 Order 23,1239 744 LEU 16 Valkude fraktsioonid a1903-2 S-Alb-Fr a5110 JAH EI EI S-Alb-Fr Albumiin Albumiini fraktsioon seerumis QN g/L g/L 2862-1 6 JAH/Võrreld 110 2862-1 Albumin MCnc Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis g/dL 0,0194% CHEM Albumin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Electrophoresis Albumin SerPl Elph-mCnc 1 Observation 1472 LEU 16 Valkude fraktsioonid a45-190 Albumiini fraktsioon seerumis a79-12 JAH EI JAH S-Alb-Fr Albumiin Albumiini fraktsioon seerumis QN g/L g/L 2862-1 6 JAH/Võrreld 110 2862-1 Albumin MCnc Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis g/dL 0,0194% CHEM Albumin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Electrophoresis Albumin SerPl Elph-mCnc 1 Observation 745 LEU 16 Valkude fraktsioonid a1903-2 S-a1-glob-Fr a5112 JAH EI EI S-a1-glob-Fr Alfa-1-globuliinid Alfa-1-globuliinide fraktsioon seerumis QN g/L g/L 2865-4 8 JAH/Võrreld 112 2865-4 Alpha 1 globulin MCnc Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis g/dL 0,0193% CHEM Alpha 1 globulin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Electrophoresis Alpha1 Glob SerPl Elph-mCnc 1 Observation 1473 LEU 16 Valkude fraktsioonid a45-190 a1-glob-Fr a79-13 JAH EI JAH S-a1-glob-Fr Alfa-1-globuliinid Alfa-1-globuliinide fraktsioon seerumis QN g/L g/L 2865-4 8 JAH/Võrreld 112 2865-4 Alpha 1 globulin MCnc Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis g/dL 0,0193% CHEM Alpha 1 globulin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Electrophoresis Alpha1 Glob SerPl Elph-mCnc 1 Observation 746 LEU 16 Valkude fraktsioonid a1903-2 S-a2-glob-Fr a5114 JAH EI EI S-a2-glob-Fr Alfa-2-globuliinid Alfa-2-globuliinide fraktsioon seerumis QN g/L g/L 2868-8 10 JAH/Võrreld 114 2868-8 Alpha 2 globulin MCnc Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis g/dL 0,0193% CHEM Alpha 2 globulin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Electrophoresis Alpha2 Glob SerPl Elph-mCnc 1 Observation 1474 LEU 16 Valkude fraktsioonid a45-190 a2-glob-Fr a79-14 JAH EI JAH S-a2-glob-Fr Alfa-2-globuliinid Alfa-2-globuliinide fraktsioon seerumis QN g/L g/L 2868-8 10 JAH/Võrreld 114 2868-8 Alpha 2 globulin MCnc Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis g/dL 0,0193% CHEM Alpha 2 globulin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Electrophoresis Alpha2 Glob SerPl Elph-mCnc 1 Observation 747 LEU 16 Valkude fraktsioonid a1903-2 S-b1-glob-Fr a5116 JAH EI EI S-b1-glob-Fr Beeta-1-globuliinid Beeta-1-globuliinide fraktsioon seerumis QN g/L g/L 32730-4 12 JAH/Võrreld 116 32730-4 Beta 1 globulin MCnc Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis g/dL g/dL CHEM Beta 1 globulin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Electrophoresis Beta1 Glob SerPl Elph-mCnc 1 Observation 1475 LEU 16 Valkude fraktsioonid a45-190 S-b1-glob-Fr a79-15 JAH EI JAH S-b1-glob-Fr Beeta-1-globuliinid Beeta-1-globuliinide fraktsioon seerumis QN g/L g/L 32730-4 12 JAH/Võrreld 116 32730-4 Beta 1 globulin MCnc Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis g/dL g/dL CHEM Beta 1 globulin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Electrophoresis Beta1 Glob SerPl Elph-mCnc 1 Observation 748 LEU 16 Valkude fraktsioonid a1903-2 S-b2-glob-Fr a5118 JAH EI EI S-b2-glob-Fr Beeta-2-globuliinid Beeta-2-globuliinide fraktsioon seerumis QN g/L g/L 32731-2 14 JAH/Võrreld 118 32731-2 Beta 2 globulin MCnc Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis g/dL g/dL CHEM Beta 2 globulin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Electrophoresis Beta2 Glob SerPl Elph-mCnc 1 Observation 1476 LEU 16 Valkude fraktsioonid a45-190 S-b2-glob-Fr a79-16 JAH EI JAH S-b2-glob-Fr Beeta-2-globuliinid Beeta-2-globuliinide fraktsioon seerumis QN g/L g/L 32731-2 14 JAH/Võrreld 118 32731-2 Beta 2 globulin MCnc Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis g/dL g/dL CHEM Beta 2 globulin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Electrophoresis Beta2 Glob SerPl Elph-mCnc 1 Observation 749 LEU 16 Valkude fraktsioonid a1903-2 S-g-glob-Fr a5120 JAH EI EI S-g-glob-Fr Gammaglobuliinid Gammaglobuliinide fraktsioon seerumis QN g/L g/L 2874-6 16 JAH/Võrreld 120 2874-6 Gamma globulin MCnc Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis g/dL 0,0194% CHEM Gamma globulin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Electrophoresis Gamma glob SerPl Elph-mCnc 1 Observation 1477 LEU 16 Valkude fraktsioonid a45-190 S-g-glob-Fr a79-17 JAH EI JAH S-g-glob-Fr Gammaglobuliinid Gammaglobuliinide fraktsioon seerumis QN g/L g/L 2874-6 16 JAH/Võrreld 120 2874-6 Gamma globulin MCnc Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis g/dL 0,0194% CHEM Gamma globulin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Electrophoresis Gamma glob SerPl Elph-mCnc 1 Observation 1540 LEU 16 Monoklonaalsed immuunglobuliinid seerumis a320 JAH JAH EI S-Monoclon-Ig Monoklonaalsed immuunglobuliinid seerumis Monoklonaalsed immuunglobuliinid seerumis Tekst 49275-1 26 JAH 5404 14895-7 Protein pattern Imp Pt Ser/Plas Nom Immunofixation CHEM Protein Fractions [Interpretation] in Serum or Plasma by Immunofixation Prot Pattern SerPl IFE-Imp 1 Observation 1064 LEU 16 Ig fKappa/Ig fLambda a658 Immuunglobuliinide vabad kapaahelad uriinis a655 JAH EI EI U-Ig fKappa Ig fKappa uriinis Immuunglobuliini vabad kapaahelad uriinis QN mg/L mg/L BN II 38176-4 30 JAH 4170 38176-4 Immunoglobulin light chains.kappa.free MCnc Pt Urine Qn mg/dL mcg/mL; mg/dL 6 CHEM Immunoglobulin light chains.kappa.free [Mass/volume] in Urine Kappa LC Free Ur-mCnc 1 Both 14,2701 1065 LEU 16 Ig fKappa/Ig fLambda a658 Immuunglobuliinide vabad lambdaahelad uriinis a656 JAH EI EI U-Ig fLambda Ig fLambda uriinis Immuunglobuliini vabad lambdaahelad uriinis QN mg/L mg/L BN II 38178-0 31 JAH 4171 38178-0 Immunoglobulin light chains.lambda.free MCnc Pt Urine Qn mg/dL mcg/mL; mg/dL 7 CHEM Immunoglobulin light chains.lambda.free [Mass/volume] in Urine Lambda LC Free Ur-mCnc 1 Both 14,5321 1063 LEU 16 Immuunglobuliinide vabade kapa- ja lambdaahelate suhe uriinis a658 JAH JAH EI U-Ig fKappa/U-Ig fLambda Ig fKappa/Ig fLambda Immuunglobuliini vabade kapa- ja lambdaahelate suhe uriinis QN BN II 32 JAH 4398 41759-2 Immunoglobulin light chains.kappa.free/Immunoglobulin light chains.lambda.free MRto Pt Urine Qn 7 CHEM Immunoglobulin light chains.kappa.free/Immunoglobulin light chains.lambda.free [Mass Ratio] in Urine Kappa LC Free/Lambda Free Ur 1 Observation 8,5074 1133 LEU 16 Valkude elektroforees uriinis a45-53 EI 2021-04-27 EI EI U-Prot-Fr panel Valkude fraktsioonid uriinis Valkude fraktsioonid uriinis Paneel 34539-7 33 JAH 124 34539-7 Protein electrophoresis panel - Pt Urine Qn PANEL.CHEM Protein electrophoresis panel in Urine Prot Elph Pnl Ur 1 Order 1478 LEU 16 Valkude fraktsioonid uriinis elektroforeetiliselt a79-21 JAH JAH JAH U-Prot-Fr panel Valkude fraktsioonid uriinis Valkude fraktsioonid uriinis Paneel 34539-7 33 JAH 124 34539-7 Protein electrophoresis panel - Pt Urine Qn PANEL.CHEM Protein electrophoresis panel in Urine Prot Elph Pnl Ur 1 Order 1479 LEU 16 Valkude fraktsioonid uriinis a79-21 Albumiini fraktsioon uriinis a79-22 JAH EI JAH U-Alb-Fr Albumiin Albumiini fraktsioon uriinis QN g/L g/L 6942-7 34 JAH/Võrreld 127 6942-7 Albumin MCnc Pt Urine Qn Electrophoresis g/dL 0,0029% CHEM Albumin [Mass/volume] in Urine by Electrophoresis Albumin Ur Elph-mCnc 1 Both 2949 LEU 16 Valkude fraktsioonid ööpäevases uriinis a79-21-1 Albumiini fraktsioon ööpäevases uriinis a1391 JAH EI JAH dU-Alb-Fr Albumiin Albumiini fraktsioon ööpäevases uriinis QN g/d g/d 35 JAH/Võrreld 6273 6941-9 Albumin MRat 24H Urine Qn Electrophoresis g/(24.h) g/24 H CHEM Albumin [Mass/time] in 24 hour Urine by Electrophoresis Albumin 24h Ur Elph-mRate 1 Observation 1135 LEU 16 Valkude fraktsioonid uriinis a45-53 U-Alb-Fr (REP) a107 EI 2021-04-27 EI EI U-Alb-Fr% Albumiin % Albumiini fraktsiooni osakaal uriinis QN % % 13992-3 36 JAH/Võrreld 128 13992-3 Albumin/Protein.total MFr Pt Urine Qn Electrophoresis % 0,0019% CHEM Albumin/Protein.total in Urine by Electrophoresis Albumin MFr Ur Elph 1 Observation 1480 LEU 16 Valkude fraktsioonid uriinis a79-21 Globuliinide fraktsioon uriinis a79-23 JAH EI JAH U-g-glob-Fr Gammaglobuliinid Gammaglobuliinide fraktsioon uriinis QN g/L g/L 9745-1 45 JAH/Võrreld 137 9745-1 Gamma globulin MCnc Pt Urine Qn Electrophoresis g/dL CHEM Gamma globulin [Mass/volume] in Urine by Electrophoresis Gamma glob Ur Elph-mCnc 1 Observation 2950 LEU 16 Valkude fraktsioonid ööpäevases uriinis a79-21-1 Globuliinide fraktsioon ööpäevases uriinis a1392 JAH EI JAH dU-g-glob-Fr Gammaglobuliinid Gammaglobuliinide fraktsioon ööpäevases uriinis QN g/d g/d 46 JAH/Võrreld 6274 94715-0 Gamma globulin MRat 24H Urine Qn Electrophoresis mg/(24.h) mg/24 H CHEM Gamma globulin [Mass/time] in 24 hour Urine by Electrophoresis Gamma glob 24h Ur Elph-mRate 1 Both 1541 LEU 16 Monoklonaalsed immuunglobuliinid uriinis a79-20 JAH JAH JAH U-Monoclon-Ig-interpret Monoklonaalsed immuunglobuliinid uriinis (tõlgendus) Monoklonaalsed immuunglobuliinid uriinis (tõlgendus) Tekst 49276-9 63 JAH 146 49276-9 Interpretation Imp Pt Urine Nar Immunofixation CHEM Immunofixation [interpretation] for Urine Narrative Interpretation Ur IFE-Imp 1 Observation 2926 LEU 16 Valkude fraktsioonid ööpäevases uriinis elektroforeetiliselt a79-21-1 JAH JAH JAH dU-Prot-Fr Valkude fraktsioonid ööpäevases uriinis Valkude fraktsioonid ööpäevases uriinis Tekst g/L 69 JAH 4732 58800-4 Protein fractions.oligoclonal bands Imp 24H Urine Nom Isoelectric focusing CHEM Oligoclonal bands [Interpretation] in 24 hour Urine by Isoelectric focusing Oligoclonal Bands 24h Ur IEF-Imp 1 Observation 8,9135 2925 LEU 16 Monoklonaalsed immuunglobuliinid ööpäevases uriinis a79-20-1 JAH JAH JAH dU-Monoclon-Ig-interpret Monoklonaalsed immuunglobuliinid ööpäevases uriinis (tõlgendus) Monoklonaalsed immuunglobuliinid ööpäevases uriinis (tõlgendus) Tekst kirjeldus 72 JAH 4108 49277-7 Interpretation Imp 24H Urine Nar Immunofixation 3 CHEM Immunofixation for 24 hour Urine Narrative Interpretation 24h Ur IFE-Imp 1 Observation 16,9441 2814 LEU 16 Küpserakuliste lümfoproliferatiivsete haiguste uuring (voolutsütomeetria) a1271 JAH JAH JAH XXX-Lymphoma-CLL Fc Küpserakuliste lümfoproliferatiivsete haiguste uuring (voolutsütomeetria) Küpserakuliste lümfoproliferatiivsete haiguste uuring (voolutsütomeetria) Tekst 73 JAH 1244 54223-3 Lymphoma - CLL screen markers Imp Pt XXX Nar CELLMARK Lymphoma - CLL screen markers [Interpretation] in Unspecified specimen Narrative Lymphoma - CLL screen markers XXX-Imp 1 Observation 8,5074 1543 LEU 16 Karüotüüp luuüdist a460 EI 2021-04-27 EI EI Bm-Karyotype Karüotüüp luuüdist Karüotüüp luuüdist Tekst 33893-9 80 JAH 1471 33893-9 Karyotype Prid Pt Bone mar Nom 0,00% MOLPATH Karyotype [Identifier] in Bone marrow Nominal Karyotyp Mar 1 Both 2259 LEU 16 del(9p21.3) CDKN2A/CDKN2B (FISH) a955 EI 2021-04-27 EI EI XXX-del(9p21.3) CDKN2A/CDKN2B FISH del(9p21.3) CDKN2A/CDKN2B (FISH) del(9p21.3) CDKN2A/CDKN2B deletsioon (FISH) Tekst 125 JAH 5032 A-5032 2943 LEU 16 t(9;22) BCR/ABL (p210 CML) mRNA % a1380 JAH EI JAH B-t(9;22) BCR/ABL (p210 CML) mRNA % t(9;22) BCR/ABL (p210 CML) mRNA % t(9;22) BCR/ABL (p210 CML) translokatsiooni mRNA suhtarv QN %(IS) %(IS) 144 JAH 1175 69380-4 BCR-ABL1 b2a2+b3a2 fusion transcript/ABL1 transcript (International Scale) RelRto Pt Bld/Tiss Qn Molgen % % MOLPATH.TRNLOC BCR-ABL1 b2a2+b3a2 fusion transcript/ABL1 transcript (International Scale) in Blood or Tissue by Molecular genetics method b2a2+b3a2/ABL1 transcript (IS) Bld/T 1 Both 11,4393 1604 LEU 16 JAK2 geeni p.V617F mutatsiooni DNA veres a926 JAH JAH JAH XXX-JAK2 p.V617F DNA % JAK2 p.V617F DNA % JAK2 geeni p.V617F mutatsiooni DNA suhtarv täpsustamata materjalis QN % % 43399-5 172 JAH 3849 53761-3 JAK2 gene.p.V617F mutant/normal RelRto Pt Bld/Tiss Qn Molgen % % 5 MOLPATH.MUT JAK2 gene p.V617F mutant/Normal in Blood or Tissue by Molecular genetics method JAK2 p.V617F mut/Nor Bld/T 1 Both 2578 LEU 16 Kroonilised müeloproliferatiivsed haigused - CALR, JAK2, MPL geenimutatsioonide paneel (NGS) a1064 JAH JAH JAH XXX-CMD genes NGS Kroonilised müeloproliferatiivsed haigused - CALR, JAK2, MPL geenimutatsioonide paneel (NGS) Kroonilised müeloproliferatiivsed haigused - CALR, JAK2, MPL geenimutatsioonide paneel (NGS) Tekst 173 JAH 5495 A-5353 2963 LEU 16 Hematoloogiliste kromosoomiaberratsioonide mRNA paneel a1413 JAH EI JAH XXX-Hem chromosome aber mRNA panel Hematoloogiliste kromosoomiaberratsioonide mRNA paneel Hematoloogiliste kromosoomiaberratsioonide mRNA (paneel) Paneel " " 181 JAH 1215 L-1215 2964 LEU 16 Hematoloogiliste kromosoomiaberratsioonide mRNA paneel a1413 t(1;11) MLL/EPS15 mRNA a1424 JAH EI JAH XXX-t(1;11) KMT2A/EPS15 mRNA t(1;11) KMT2A/EPS15 mRNA t(1;11) KMT2A/EPS15 translokatsiooni mRNA N/P " " 182 JAH 1217 70276-1 t(1;11)(p32;q23)(EPS15,MLL) fusion transcript Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRNLOC t(1;11)(p32;q23)(EPS15,MLL) fusion transcript [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method t(1;11)(EPS15,MLL) Bld/T Ql 1 Both 31,2449 2965 LEU 16 Hematoloogiliste kromosoomiaberratsioonide mRNA paneel a1413 t(1;11) MLL/MLLT11 mRNA a1430 JAH EI JAH XXX-t(1;11) KMT2A/MLLT11 mRNA t(1;11) KMT2A/MLLT11 mRNA t(1;11) KMT2A/MLLT11 translokatsiooni mRNA N/P " " 183 JAH 2979 A-2979 2966 LEU 16 Hematoloogiliste kromosoomiaberratsioonide mRNA paneel a1413 t(1;19) TCF3/PBX1 mRNA a1433 JAH EI JAH XXX- t(1;19) TCF3/PBX1 mRNA t(1;19) TCF3/PBX1 mRNA t(1;19)TCF3/PBX1 translokatsiooni mRNA N/P 184 JAH 1218 21800-8 t(1,19)(PBX1,TCF3) gene translocation Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRNLOC t(1,19)(PBX1,TCF3) Translocation [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method t(1,19)(PBX1,TCF3) Bld/T Ql 1 Observation 2967 LEU 16 Hematoloogiliste kromosoomiaberratsioonide mRNA paneel a1413 t(3;5) NPM/MLF1 mRNA a1434 JAH EI JAH XXX- t(3;5) NPM/MLF1 mRNA t(3;5) NPM/MLF1 mRNA t(3;5) NPM/MLF1 translokatsiooni mRNA N/P 185 JAH 1219 70277-9 t(3;5)(q25.1;q35.1)(MLF1,NPM1) fusion transcript Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRNLOC t(3;5)(q25.1;q35.1)(MLF1,NPM1) fusion transcript [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method t(3;5)(MLF1,NPM1) Bld/T Ql 1 Both 27,9027 2968 LEU 16 Hematoloogiliste kromosoomiaberratsioonide mRNA paneel a1413 t(3;21) RUNX1/MECOM mRNA a1435 JAH EI JAH XXX-t(3;21) RUNX1/MECOM mRNA t(3;21) RUNX1/MECOM mRNA t(3;21) RUNX1/MECOM translokatsiooni mRNA N/P 187 JAH 2695 70278-7 t(3;21)(q26;q22.3)(MECOM,RUNX1) fusion transcript Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRNLOC t(3;21)(q26;q22.3)(MECOM,RUNX1) fusion transcript [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method t(3;21)(MECOM,RUNX1) Bld/T Ql 1 Both 8,2751 2969 LEU 16 Hematoloogiliste kromosoomiaberratsioonide mRNA paneel a1413 t(4;11) MLL/AFF1 mRNA a1436 JAH EI JAH XXX-t(4;11) KMT2A/AFF1 mRNA t(4;11) KMT2A/AFF1 mRNA t(4;11) KMT2A/AFF1 translokatsiooni mRNA N/P " " 188 JAH 1222 21815-6 t(4,11)(MLLT2,MLL) gene translocation Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRNLOC t(4,11)(MLLT2,MLL) Translocation [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method t(4,11)(MLLT2,MLL) Bld/T Ql 1 Observation 2970 LEU 16 Hematoloogiliste kromosoomiaberratsioonide mRNA paneel a1413 t(5;12) ETV6/PDGFRB mRNA a1437 JAH EI JAH XXX-t(5;12) ETV6/PDGFRB mRNA t(5;12) ETV6/PDGFRB mRNA t(5;12) ETV6/PDGFRB translokatsiooni mRNA N/P 189 JAH 1223 21816-4 t(5,12)(PDGFRB,ETV6) gene translocation Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRNLOC t(5,12)(PDGFRB,ETV6) Translocation [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method t(5,12)(PDGFRB,ETV6) Bld/T Ql 1 Observation 17,8368 2971 LEU 16 Hematoloogiliste kromosoomiaberratsioonide mRNA paneel a1413 t(5;17) NPM1/RARa mRNA a1438 JAH EI JAH XXX-t(5;17) NPM1/RARa mRNA t(5;17) NPM1/RARa mRNA t(5;17) NPM1/RARa translokatsiooni mRNA N/P 190 JAH 1224 70279-5 t(5;17)(q25.1;q21.1)(NPM1,RARA) fusion transcript Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRNLOC t(5;17)(q25.1;q21.1)(NPM1,RARA) fusion transcript [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method t(5;17)(NPM1,RARA) Bld/T Ql 1 Both 32,1297 2972 LEU 16 Hematoloogiliste kromosoomiaberratsioonide mRNA paneel a1413 t(6;9) DEK/NUP214 mRNA a1439 JAH EI JAH XXX-t(6;9) DEK/NUP214 mRNA t(6;9) DEK/NUP214 mRNA t(6;9) DEK/NUP214 translokatsiooni mRNA N/P 191 JAH 1225 21817-2 t(6,9)(DEK,NUP214) gene translocation Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRNLOC t(6,9)(DEK,NUP214) Translocation [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method t(6,9)(DEK,NUP214) Bld/T Ql 1 Observation 2973 LEU 16 Hematoloogiliste kromosoomiaberratsioonide mRNA paneel a1413 t(6;11) MLL/MLLT4 mRNA a1441 JAH EI JAH XXX-t(6;11) KMT2A/AFDN mRNA t(6;11) KMT2A/AFDN mRNA t(6;11) KMT2A/AFDN translokatsiooni mRNA N/P " " 192 JAH 1226 70280-3 t(6;11)(q27;q23)(MLLT4,MLL) fusion transcript Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRNLOC t(6;11)(q27;q23)(MLLT4,MLL) fusion transcript [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method t(6;11)(MLLT4,MLL) Bld/T Ql 1 Both 33,4603 2974 LEU 16 Hematoloogiliste kromosoomiaberratsioonide mRNA paneel a1413 t(8;21) RUNX1/RUNX1T1 mRNA a1443 JAH EI JAH XXX-t(8;21) RUNX1/RUNX1T1 mRNA t(8;21) RUNX1/RUNX1T1 mRNA t(8;21) RUNX1/RUNX1T1 translokatsiooni mRNA N/P 193 JAH 1227 21819-8 t(8;21)(q22;q22.3)(RUNX1T1,RUNX1) fusion transcript Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRNLOC t(8;21)(q22;q22.3)(RUNX1T1,RUNX1) fusion transcript [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method t(8;21)(RUNX1T1,RUNX1) Bld/T Ql 1 Both 11,4729 2975 LEU 16 Hematoloogiliste kromosoomiaberratsioonide mRNA paneel a1413 t(9;9) SET/NUP214 mRNA a1444 JAH EI JAH XXX-t(9;9) SET/NUP214 mRNA t(9;9) SET/NUP214 mRNA t(9;9) SET/NUP214 translokatsiooni mRNA N/P 194 JAH 1228 70281-1 t(9;9)(q34;q34)(NUP214,SET) fusion transcript Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRNLOC t(9;9)(q34;q34)(NUP214,SET) fusion transcript [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method t(9;9)(NUP214,SET) Bld/T Ql 1 Both 41,3183 2976 LEU 16 Hematoloogiliste kromosoomiaberratsioonide mRNA paneel a1413 t(9;11) MLL/MLLT3 mRNA a1445 JAH EI JAH XXX-t(9;11) KMT2A/MLLT3 mRNA t(9;11) KMT2A/MLLT3 mRNA t(9;11) KMT2A/MLLT3 translokatsiooni mRNA N/P " " 195 JAH 1229 21820-6 t(9;11)(p22;q23)(MLLT3,MLL) fusion transcript Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRNLOC t(9;11)(p22;q23)(MLLT3,MLL) fusion transcript [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method t(9;11)(MLLT3,MLL) Bld/T Ql 1 Observation 11,4729 2977 LEU 16 Hematoloogiliste kromosoomiaberratsioonide mRNA paneel a1413 t(9;12) ETV6/ABL1 mRNA a1446 JAH EI JAH XXX-t(9;12) ETV6/ABL1 mRNA t(9;12) ETV6/ABL1 mRNA t(9;12) ETV6/ABL1 translokatsiooni mRNA N/P 196 JAH 1230 70282-9 t(9;12)(q34.1;p13)(ABL1,ETV6) fusion transcript Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRNLOC t(9;12)(q34.1;p13)(ABL1,ETV6) fusion transcript [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method t(9;12)(ABL1,ETV6) Bld/T Ql 1 Both 35,2776 2978 LEU 16 Hematoloogiliste kromosoomiaberratsioonide mRNA paneel a1413 t(9;22) BCR/ABL1 (p190) mRNA a1414 JAH EI JAH XXX-t(9;22) BCR/ABL1 (p190) mRNA t(9;22) BCR/ABL1 (p190) mRNA t(9;22) BCR/ABL1 (p190) translokatsiooni mRNA N/P 197 JAH 1231 21821-4 t(9,22)(ABL1,BCR) gene translocation Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRNLOC t(9,22)(ABL1,BCR) Translocation [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method t(9,22)(ABL1,BCR) Bld/T Ql 1 Observation 2979 LEU 16 Hematoloogiliste kromosoomiaberratsioonide mRNA paneel a1413 t(9;22) BCR/ABL1 (p210) mRNA a1415 JAH EI JAH XXX-t(9;22) BCR/ABL1 (p210) mRNA t(9;22) BCR/ABL1 (p210) mRNA t(9;22) BCR/ABL1 (p210) translokatsiooni mRNA N/P 198 JAH 3069 42714-6 t(9;22)(q34.1;q11)(ABL1,BCR) b2a2+b3a2 fusion transcript Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRNLOC t(9;22)(q34.1;q11)(ABL1,BCR) b2a2+b3a2 fusion transcript [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method t(ABL1,BCR)p210 Bld/T Ql 1 Both 30,649 2980 LEU 16 Hematoloogiliste kromosoomiaberratsioonide mRNA paneel a1413 t(9;22) BCR/ABL1 (p230) mRNA a1416 JAH EI JAH XXX-t(9;22) BCR/ABL1 (p230) mRNA t(9;22) BCR/ABL1 (p230) mRNA t(9;22) BCR/ABL1 (p230) translokatsiooni mRNA N/P 199 JAH 3070 75018-2 t(9;22)(q34.1;q11)(ABL1,BCR) e19a2 fusion transcript PrThr Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH t(9;22)(q34.1;q11)(ABL1,BCR) e19a2 fusion transcript [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method t(ABL1,BCR)e19a2 Bld/T Ql 1 Both 16,4755 2981 LEU 16 Hematoloogiliste kromosoomiaberratsioonide mRNA paneel a1413 t(10;11) MLL/MLLT10 mRNA a1418 JAH EI JAH XXX-t(10;11) KMT2A/MLLT10 mRNA t(10;11) KMT2A/MLLT10 mRNA t(10;11) KMT2A/MLLT10 translokatsiooni mRNA N/P " " 200 JAH 1232 62203-5 t(10,11)(AF10,MLL) gene translocation Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRNLOC t(10,11)(AF10,MLL) translocation [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method t(10,11)(AF10,MLL) Bld/T Ql 1 Both 2982 LEU 16 Hematoloogiliste kromosoomiaberratsioonide mRNA paneel a1413 t(11;17) MLL/MLLT6 mRNA a1419 JAH EI JAH XXX-t(11;17) KMT2A/MLLT6 mRNA t(11;17) KMT2A/MLLT6 mRNA t(11;17) KMT2A/MLLT6 translokatsiooni mRNA N/P " " 201 JAH 1233 70283-7 t(11;17)(q23;q21)(MLL,MLLT6) fusion transcript Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRNLOC t(11;17)(q23;q21)(MLL,MLLT6) fusion transcript [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method t(11;17)(MLL,MLLT6) Bld/T Ql 1 Both 33,3908 2983 LEU 16 Hematoloogiliste kromosoomiaberratsioonide mRNA paneel a1413 t(11;17) ZBTB16/RARa mRNA a1420 JAH EI JAH XXX-t(11;17) ZBTB16/RARa mRNA t(11;17) ZBTB16/RARa mRNA t(11;17) ZBTB16/RARa translokatsiooni mRNA N/P 202 JAH 1234 70284-5 t(11;17)(q23;q21.1)(ZBTB16,RARA) fusion transcript Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRNLOC t(11;17)(q23;q21.1)(ZBTB16,RARA) fusion transcript [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method t(11;17)(ZBTB16,RARA) Bld/T Ql 1 Both 33,3908 2984 LEU 16 Hematoloogiliste kromosoomiaberratsioonide mRNA paneel a1413 t(11;19) MLL/ELL mRNA a1421 JAH EI JAH XXX-t(11;19) KMT2A/ELL mRNA t(11;19) KMT2A/ELL mRNA t(11;19) KMT2A/ELL translokatsiooni mRNA N/P " " 203 JAH 1235 70285-2 t(11;19)(q23;p13.1)(MLL,ELL) fusion transcript Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRNLOC t(11;19)(q23;p13.1)(MLL,ELL) fusion transcript [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method t(11;19)(MLL,ELL) Bld/T Ql 1 Both 35,6364 2985 LEU 16 Hematoloogiliste kromosoomiaberratsioonide mRNA paneel a1413 t(11;19) MLL/MLLT1 mRNA a1422 JAH EI JAH XXX-t(11;19) KMT2A/MLLT1 mRNA t(11;19) KMT2A/MLLT1 mRNA t(11;19) KMT2A/MLLT1 translokatsiooni mRNA N/P " " 204 JAH 1236 21802-4 t(11,19)(MLL,MLLT1) gene translocation Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRNLOC t(11,19)(MLL,MLLT1) Translocation [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method t(11,19)(MLL,MLLT1) Bld/T Ql 1 Observation 2986 LEU 16 Hematoloogiliste kromosoomiaberratsioonide mRNA paneel a1413 t(12;21) ETV6/RUNX1 mRNA a1423 JAH EI JAH XXX-t(12;21) ETV6/RUNX1 mRNA t(12;21) ETV6/RUNX1 mRNA t(12;21) ETV6/RUNX1 translokatsiooni mRNA N/P 205 JAH 1237 21806-5 t(12,21)(ETV6,CBFA2) gene translocation Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRNLOC t(12,21)(ETV6,CBFA2) Translocation [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method t(12,21)(ETV6,CBFA2) Bld/T Ql 1 Observation 17,8368 2987 LEU 16 Hematoloogiliste kromosoomiaberratsioonide mRNA paneel a1413 t(12;22) ETV6/MN1 mRNA a1425 JAH EI JAH XXX-t(12;22) ETV6/MN1 mRNA t(12;22) ETV6/MN1 mRNA t(12;22) ETV6/MN1 translokatsiooni mRNA N/P 206 JAH 1238 70286-0 t(12;22)(p13;q12.1)(ETV6,MN1) fusion transcript Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRNLOC t(12;22)(p13;q12.1)(ETV6,MN1) fusion transcript [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method t(12;22)(ETV6,MN1) Bld/T Ql 1 Both 37,7862 2988 LEU 16 Hematoloogiliste kromosoomiaberratsioonide mRNA paneel a1413 t(15;17) PML/RARa (bcr1) mRNA a1426 JAH EI JAH XXX-t(15;17) PML/RARa (bcr1) mRNA t(15;17) PML/RARa (bcr1) mRNA t(15;17) PML/RARa (bcr1) translokatsiooni mRNA N/P 207 JAH 1239 21551-7 t(15,17)(PML,RARa) gene translocation Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRNLOC t(15,17)(PML,RARa) Translocation [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method t(15,17)(PML,RARa) Bld/T Ql 1 Observation 2994 LEU 16 Hematoloogiliste kromosoomiaberratsioonide mRNA paneel a1413 t(15;17) PML/RARa (bcr2) mRNA a1450 JAH JAH JAH XXX-t(15;17) PML/RARa (bcr2) mRNA t(15;17) PML/RARa (bcr2) mRNA t(15;17) PML/RARa (bcr2) translokatsiooni mRNA N/P 208 JAH 3553 60588-1 t(15;17)(q24.1;q21.1)(PML,RARA) bcr2 fusion transcript Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRNLOC t(15;17)(q24.1;q21.1)(PML,RARA) bcr2 fusion transcript [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method t(15;17) BCR2 Bld/T Ql 1 Observation 33,5182 2995 LEU 16 Hematoloogiliste kromosoomiaberratsioonide mRNA paneel a1413 t(15;17) PML/RARa (bcr3) mRNA a1451 JAH JAH JAH XXX-t(15;17) PML/RARa (bcr3) mRNA t(15;17) PML/RARa (bcr3) mRNA t(15;17) PML/RARa (bcr3) translokatsiooni mRNA N/P 209 JAH 3554 A-3554 2989 LEU 16 Hematoloogiliste kromosoomiaberratsioonide mRNA paneel a1413 t(16;21) FUS/ERG mRNA a1427 JAH EI JAH XXX-t(16;21) FUS/ERG mRNA t(16;21) FUS/ERG mRNA t(16;21) FUS/ERG translokatsiooni mRNA N/P " " 210 JAH 1240 70287-8 t(16;21)(p11.2;q22.3)(FUS,ERG) fusion transcript Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRNLOC t(16;21)(p11.2;q22.3)(FUS,ERG) fusion transcript [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method t(16;21)(FUS,ERG) Bld/T Ql 1 Both 38,8149 2990 LEU 16 Hematoloogiliste kromosoomiaberratsioonide mRNA paneel a1413 t(17;19) TCF3/HLF mRNA a1428 JAH EI JAH XXX-t(17;19) TCF3/HLF mRNA t(17;19) TCF3/HLF mRNA t(17;19) TCF3/HLF translokatsiooni mRNA N/P 211 JAH 1241 70288-6 t(17;19)(q22;p13.3)(HLF,TCF3) fusion transcript Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRNLOC t(17;19)(q22;p13.3)(HLF,TCF3) fusion transcript [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method t(17;19)(HLF,TCF3) Bld/T Ql 1 Both 11,4838 2991 LEU 16 Hematoloogiliste kromosoomiaberratsioonide mRNA paneel a1413 t(X;11) MLL/FOXO4 mRNA a1429 JAH EI JAH XXX-t(X;11) KMT2A/FOXO4 mRNA t(X;11) KMT2A/FOXO4 mRNA t(X;11) KMT2A/FOXO4 translokatsiooni mRNA N/P " " 212 JAH 1216 70275-3 t(X;11)(q13.1;q23)(FOXO4,MLL) fusion transcript Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRNLOC t(X;11)(q13.1;q23)(FOXO4,MLL) fusion transcript [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method t(X;11)(FOXO4,MLL) Bld/T Ql 1 Both 20,8399 2992 LEU 16 Hematoloogiliste kromosoomiaberratsioonide mRNA paneel a1413 inv(16) CBFB/MYH11 mRNA a1431 JAH EI JAH XXX-inv(16) CBFB/MYH11 mRNA inv(16) CBFB/MYH11 mRNA inv(16) CBFB/MYH11 inversiooni mRNA N/P 213 JAH 1243 70291-0 inv(16)(p13.1;q22.1)(MYH11,CBFB) fusion transcript Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.INV inv(16)(p13.1;q22.1)(MYH11,CBFB) fusion transcript [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method inv(16)(p13;q22) Bld/T Ql 1 Both 45,7065 2993 LEU 16 Hematoloogiliste kromosoomiaberratsioonide mRNA paneel a1413 del(1)(p32) STIL-TAL1 mRNA a1432 JAH EI JAH XXX-del(1)(p32) STIL-TAL1 mRNA del(1)(p32) STIL-TAL1 mRNA del(1)(p32) STIL-TAL1 deletsiooni mRNA N/P 214 JAH 1242 70289-4 del(1)(p32p32)(STIL,TAL1) fusion transcript Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.DEL del(1)(p32p32)(STIL,TAL1) fusion transcript [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method del(1p32)(STIL,TAL1) Bld/T Ql 1 Both 32,4503 2818 LEU 16 Hematoloogilised kasvajad - somaatiliste geenimutatsioonide paneel (54 geeni, NGS) a1218 JAH JAH JAH XXX-Myeloid genes (54) NGS Hematoloogilised kasvajad - somaatiliste geenimutatsioonide paneel (54 geeni, NGS) Hematoloogilised kasvajad - somaatiliste geenimutatsioonide paneel (54 geeni, NGS) Tekst 218 JAH 5281 A-5281 2754 LEU 16 T-lümfotsüütide klonaalsus - TCRB ja TCRG lookuste ümberkorraldused a1181 JAH JAH JAH XXX-TCRB, TCRG rearrangements T-lümfotsüütide klonaalsus - TCRB ja TCRG lookuste ümberkorraldused T-lümfotsüütide klonaalsus - TCRB ja TCRG lookuste ümberkorraldused Tekst " " 223 JAH 1439 56880-8 TCRB gene+TCRD gene+TCRG gene rearrangements Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.REARRANGE TCRB gene+TCRD gene+TCRG gene rearrangements [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method TCRB gene+TCRD gene+TCRG gene Bld/T Ql 1 Both 29,0659 2747 LEU 16 Somaatilised hüpermutatsioonid IGH variaabelses piirkonnas (NGS) a400-1179 JAH JAH JAH XXX-Somatic hypermut IGH genes NGS Somaatilised hüpermutatsioonid IGH variaabelses piirkonnas (NGS) Somaatilised hüpermutatsioonid IGH variaabelses piirkonnas (NGS) Paneel " " 225 JAH 5641 L-5383 2748 LEU 16 Somaatilised hüpermutatsioonid IGH variaabelses piirkonnas (NGS) a400-1179 IGHV geen a400-1180 JAH EI JAH XXX-IGHV IGHV geen Somaatilised mutatasioonid IGHV geenis (NGS) Tekst " " 226 JAH 5642 48670-4 IgVH gene targeted mutation analysis Find Pt Bld/Tiss Doc Molgen MOLPATH.MUT IgVH gene targeted mutation analysis in Blood or Tissue by Molecular genetics method IgVH gene Mut Anl Bld/T 1 Both 2749 LEU 16 Somaatilised hüpermutatsioonid IGH variaabelses piirkonnas (NGS) a400-1179 IGHD geen a400-1181 JAH EI JAH XXX-IGHD IGHD geen Somaatilised mutatasioonid IGHD geenis (NGS) Tekst " " 227 JAH 5643 A-5501 2750 LEU 16 Somaatilised hüpermutatsioonid IGH variaabelses piirkonnas (NGS) a400-1179 IGHJ geen a400-1182 EI 2021-04-27 EI EI XXX-IGHJ IGHJ geen Somaatilised mutatasioonid IGHJ geenis (NGS) Tekst " " 228 JAH 5644 A-5502 2751 LEU 16 Somaatilised hüpermutatsioonid IGH variaabelses piirkonnas (NGS) a400-1179 Mutatsioonide % a400-1183 JAH EI JAH XXX-Mut % Mutatsioonide % Mutatsioonide % IGHV geenis Tekst " " 229 JAH 5645 A-5504 2752 LEU 16 Somaatilised hüpermutatsioonid IGH variaabelses piirkonnas (NGS) a400-1179 Hüpermutatsioonide staatus a400-1184 JAH EI JAH XXX-Mut status Hüpermutatsioonide staatus Hüpermutatsioonide staatus IGHV geenis Tekst " " 230 JAH 5646 A-5503 2794 LEU 16 Kimäärsuse markerite (34) sõeluuring a1196 JAH JAH JAH Chimerity screen (34) Kimäärsuse markerite (34) sõeluuring Kimäärsuse markerid (34, sõeluuring) Tekst 232 JAH 2870 L-2870 2795 LEU 16 Kimäärsuse marker 1 a1197 JAH JAH JAH Chimerity marker 1 Kimäärsuse marker 1 Kimäärsuse marker 1 QN % % 233 JAH 2871 L-2871 983 IMS 17 Immuunglobuliin A seerumis/plasmas a59 JAH JAH EI S,P-IgA IgA Immuunglobuliin A seerumis/plasmas QN g/L g/L 2458-8 2 JAH/Võrreld 257 2458-8 IgA MCnc Pt Ser Qn mg/dL 0,0206% CHEM IgA [Mass/volume] in Serum IgA Ser-mCnc 1 Both 984 IMS 17 Immuunglobuliin M seerumis/plasmas a61 JAH JAH EI S,P-IgM IgM Immuunglobuliin M seerumis/plasmas QN g/L g/L 2472-9 3 JAH/Võrreld 259 2472-9 IgM MCnc Pt Ser Qn mg/dL 0,0150% CHEM IgM [Mass/volume] in Serum IgM Ser-mCnc 1 Both 982 IMS 17 Oligoklonaalne IgG liikvoris a577 Immuunglobuliin G seerumis/plasmas a60 JAH JAH EI S,P-IgG IgG Immuunglobuliin G seerumis/plasmas QN g/L g/L 2465-3 4 JAH/Võrreld 258 2465-3 IgG MCnc Pt Ser Qn mg/dL 0,0192% CHEM IgG [Mass/volume] in Serum IgG Ser-mCnc 1 Both 973 IMS 17 Immuunglobuliin G alaklassid 1-4 seerumis a1041 JAH JAH EI S,P-IgG 1-4 panel IgG alaklassid 1-4 Immuunglobuliin G alaklassid 1-4 seerumis/plasmas Paneel 47290-2 6 JAH 260 47290-2 IgG subclass panel MCnc Pt Ser Qn PANEL.CHEM IgG subclass panel [Mass/volume] in Serum IgG subclass Pnl Ser-mCnc 1 Order 974 IMS 17 IgG alaklassid 1-4 a1041 S-IgG alaklass1 a1037 JAH EI EI S,P-IgG1 IgG1 Immuunglobuliin G alaklass 1 seerumis/plasmas QN g/L g/L 2466-1 7 JAH 261 2466-1 IgG subclass 1 MCnc Pt Ser Qn mg/dL 0,0011% CHEM IgG subclass 1 [Mass/volume] in Serum IgG1 Ser-mCnc 1 Both 975 IMS 17 IgG alaklassid 1-4 a1041 S-IgG alaklass2 a1038 JAH EI EI S,P-IgG2 IgG2 Immuunglobuliin G alaklass 2 seerumis/plasmas QN g/L g/L 2467-9 8 JAH 262 2467-9 IgG subclass 2 MCnc Pt Ser Qn mg/dL 0,0010% CHEM IgG subclass 2 [Mass/volume] in Serum IgG2 Ser-mCnc 1 Both 976 IMS 17 IgG alaklassid 1-4 a1041 S-IgG alaklass3 a1039 JAH EI EI S,P-IgG3 IgG3 Immuunglobuliin G alaklass 3 seerumis/plasmas QN g/L g/L 2468-7 9 JAH 263 2468-7 IgG subclass 3 MCnc Pt Ser Qn mg/dL 0,0010% CHEM IgG subclass 3 [Mass/volume] in Serum IgG3 Ser-mCnc 1 Both 977 IMS 17 IgG alaklassid 1-4 a1041 S-IgG alaklass4 a1040 JAH EI EI S,P-IgG4 IgG4 Immuunglobuliin G alaklass 4 seerumis/plasmas QN g/L g/L 2469-5 10 JAH 264 2469-5 IgG subclass 4 MCnc Pt Ser Qn mg/dL 0,0011% CHEM IgG subclass 4 [Mass/volume] in Serum IgG4 Ser-mCnc 1 Both 2189 IMS 17 P-IgA IgG väärtus a924 JAH EI EI S,P-IgA IgG QN IgA vastane IgG QN Immuunglobuliin A vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 11 JAH 5285 13312-4 IgA Ab.IgG ACnc Pt Ser/Plas Qn [arb'U] U CHEM IgA IgG Ab [Units/volume] in Serum or Plasma IgA IgG SerPl-aCnc 1 Both 11,36 2188 IMS 17 Immuunglobuliin A vastane IgG plasmas a923 JAH JAH EI S,P-IgA IgG interpret IgA vastane IgG (tõlgendus) Immuunglobuliin A vastane IgG seerumis/plasmas (tõlgendus) Tekst 12 JAH 5284 44585-8 IgA Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord CHEM IgA IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma IgA IgG SerPl Ql 1 Both 11,36 2528 IMS 17 Komplemendi komponent C1q seerumis/plasmas a538 JAH JAH JAH S,P-C1q C1q Komplemendi komponent C1q seerumis/plasmas QN g/L g/L 13 JAH 5503 4478-4 Complement C1q MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL ug/mL;mg/dL HEM/BC Complement C1q [Mass/volume] in Serum or Plasma C1q SerPl-mCnc 1 Both 2755 IMS 17 Komplemendi komponent C1q IgG plasmas a1180 JAH JAH JAH S,P-C1q Ab C1q Ab Komplemendi komponendi C1q vastased antikehad seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 14 JAH 5651 44702-9 Complement C1q Ab ACnc Pt Ser Qn HEM/BC Complement C1q Ab [Units/volume] in Serum C1q Ab Ser-aCnc 1 Both 2423 IMS 17 Komplemendi komponent C2 seerumis/plasmas a539 JAH JAH JAH S,P-C2 C2 Komplemendi komponent C2 seerumis/plasmas QN % % 15 JAH 4368 A-4368 987 IMS 17 Komplemendi komponent C3 seerumis/plasmas a79 JAH JAH EI S,P-C3 C3 Komplemendi komponent C3 seerumis/plasmas QN g/L g/L 4485-9 16 JAH/Võrreld 276 4485-9 Complement C3 MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0094% HEM/BC Complement C3 [Mass/volume] in Serum or Plasma C3 SerPl-mCnc 1 Both 988 IMS 17 Komplemendi komponent C4 seerumis/plasmas a80 JAH JAH EI S,P-C4 C4 Komplemendi komponent C4 seerumis/plasmas QN g/L g/L 4498-2 18 JAH/Võrreld 277 4498-2 Complement C4 MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0091% HEM/BC Complement C4 [Mass/volume] in Serum or Plasma C4 SerPl-mCnc 1 Both 2997 IMS 17 Komplemendi komponent C5 seerumis/plasmas a1459 JAH JAH JAH S,P-C5 C5 Komplemendi komponent C5 seerumis/plasmas QN g/L g/L 19 JAH 6446 4505-4 Complement C5 MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/L mg/L; mg/dL HEM/BC Complement C5 [Mass/volume] in Serum or Plasma C5 SerPl-mCnc 1 Both 2529 IMS 17 Komplemendi komponent C5 seerumis/plasmas a540 JAH EI EI S,P-C5 (%) C5 (%) Komplemendi komponent C5 seerumis/plasmas (%) QN % % 20 JAH 5504 A-5355 2530 IMS 17 Komplemendi komponent C6 seerumis/plasmas a541 JAH JAH JAH S,P-C6 C6 Komplemendi komponent C6 seerumis/plasmas QN % % 21 JAH 5505 A-5356 2531 IMS 17 Komplemendi komponent C7 seerumis/plasmas a542 JAH JAH JAH S,P-C7 C7 Komplemendi komponent C7 seerumis/plasmas QN % % 22 JAH 5506 A-5357 2532 IMS 17 Komplemendi komponent C8 seerumis/plasmas a543 JAH JAH JAH S,P-C8 C8 Komplemendi komponent C8 seerumis/plasmas QN % % 23 JAH 5507 A-5358 2533 IMS 17 Komplemendi komponent C9 seerumis/plasmas a544 JAH JAH JAH S,P-C9 C9 Komplemendi komponent C9 seerumis/plasmas QN % % 24 JAH 5508 A-5359 986 IMS 17 Komplemendi komponendi C1 inhibiitor seerumis a9717 JAH JAH EI S,P-C1 inh C1 inhibiitor Komplemendi komponendi C1 inhibiitor seerumis/plasmas QN g/L g/L 4477-6 25 JAH 1970 4477-6 Complement C1 esterase inhibitor MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/dL g/L;mg/dL 1769 HEM/BC Complement C1 esterase inhibitor [Mass/volume] in Serum or Plasma C1INH SerPl-mCnc 1 Both 32,7091 411 IMS 17 Komplemendi komponendi C1 inhibiitori funktsioon seerumis a248 JAH JAH EI S,P-C1 inh, functional C1 inhibiitori funktsioon Komplemendi komponendi C1 funktsioon seerumis/plasmas QN % % 10634-4 26 JAH 3432 10634-4 Complement C1 esterase inhibitor.functional/Complement C1 esterase inhibitor.total MFr Pt Ser/Plas Qn % % 10 HEM/BC Complement C1 esterase inhibitor.functional/Complement C1 esterase inhibitor.total in Serum or Plasma C1INH Functional/C1INH Total MFr SerPl 1 Observation 26,8517 994 IMS 17 Komplemendi klassikalise tee aktiivsus CH50 seerumis a3276-8 EI EI EI S,P-CH50 CH50 Komplemendi klassikalise tee aktiivsus CH50 seerumis/plasmas QN kU/L CH50 Eq U/ml 4532-8 27 JAH 1971 4532-8 Complement total hemolytic CH50 ACnc Pt Ser/Plas Qn {CH 50 Units}/mL U/mL;units/mL 959 HEM/BC Complement total hemolytic CH50 [Units/volume] in Serum or Plasma CH50 SerPl-aCnc 1 Both 33,8034 1931 IMS 17 Komplemendi aktiivsuse sõeluuring a710 JAH JAH EI S-C1-C9 screen panel Komplemendi süsteemi sõeluuringu paneel Komplemendi süsteemi sõeluuring seerumis (paneel) Paneel 28 JAH 4979 74519-0 Complement activity panel - Pt Ser - PANEL.HEM/BC Complement activity panel - Serum Comp activity Pnl Ser 1 Order 9,3447 1932 IMS 17 Komplemendi süsteemi sõeluuringu paneel a710 Komplemendi klassikalise tee aktiivsus a710-1 JAH EI EI S-CP act Komplemendi klassikalise tee aktiivsus Komplemendi klassikalise tee aktiivsus seerumis QN % % 29 JAH 4980 74521-6 Complement total hemolytic CH50 actual/normal RelACnc Pt Ser Qn IA % % HEM/BC Complement total hemolytic CH50 actual/normal in Serum by Immunoassay CH50 Act/Nor Ser IA 1 Both 9,0358 1933 IMS 17 Komplemendi süsteemi sõeluuringu paneel a710 Komplemendi alternatiivse tee aktiivsus a710-2 JAH EI EI S-AP act Komplemendi alternatiivse tee aktiivsus Komplemendi alternatiivse tee aktiivsus seerumis QN % % 30 JAH 4981 74520-8 Complement alternate pathway AH50 actual/normal RelACnc Pt Ser Qn IA % % HEM/BC Complement alternate pathway AH50 actual/normal in Serum by Immunoassay AH50 Act/Nor Ser IA 1 Observation 9,0682 1934 IMS 17 Komplemendi süsteemi sõeluuringu paneel a710 Komplemendi MBL tee aktiivsus a710-3 JAH EI EI S-MBLP act Komplemendi lektiini tee aktiivsus Komplemendi lektiini tee aktiivsus seerumis QN % % 31 JAH 4982 74522-4 Complement lectin pathway actual/normal RelACnc Pt Ser Qn IA % % HEM/BC Complement lectin pathway actual/normal in Serum by Immunoassay Comp activity.lectin Act/Nor Ser IA 1 Observation 9,0682 2421 IMS 17 Komplemendi faktor H a755 EI 2021-04-27 EI EI S-CFH Komplemendi faktor H Komplemendi faktor H seerumis QN mg/L ug/L 32 JAH 5045 4519-5 Complement factor H MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/dL mg/dL HEM/BC Complement factor H [Mass/volume] in Serum or Plasma Comp Fact H SerPl-mCnc 1 Both 17,0692 2422 IMS 17 Komplemendi faktor I a756 EI 2021-04-27 EI EI S-CFI Komplemendi faktor I Komplemendi faktor I seerumis QN mg/L mg/L 33 JAH 5046 4520-3 Complement factor I MCnc Pt Ser/Plas Qn HEM/BC Complement factor I [Mass/volume] in Serum or Plasma Comp Fact I SerPl-mCnc 1 Both 15,8467 1792 IMS 17 Krüoglobuliinid a151 JAH JAH EI S-Cryo QL Krüoglobuliinid QL Krüoglobuliinid seerumis (kvalitatiivne) Tekst 35 JAH 4507 5117-7 Cryoglobulin PrThr Pt Ser Ord 13 CHEM Cryoglobulin [Presence] in Serum Cryoglob Ser Ql 1 Both 8,6864 980 IMS 17 Krüofibrinogeen a152 EI 2020-07-14 EI EI P-Cryofibrinogen Krüofibrinogeen Krüofibrinogeen plasmas Tekst 36 JAH 4169 11043-7 Cryofibrinogen ACnc Pt Plas Ord 10 CHEM Cryofibrinogen [Presence] in Plasma Cryofib Plas Ql 1 Both 8,476 1000 IMS 17 Lümfotsüütide alaklassid veres a3625 JAH JAH EI B-Lymph subclasses panel Fc Lümfotsüütide alaklassid veres (voolutsütomeetria) Lümfotsüütide alaklassid veres (voolutsütomeetria) Paneel FACS Calibur 38 JAH 4414 L-4414 1012 IMS 17 Lümfotsüütide alaklasside laiendatud paneel a609 JAH JAH EI B-Lymph subclasses panel broad Lümfotsüütide alaklasside laiendatud paneel veres (voolutsütomeetria) Lümfotsüütide alaklassid veres (laiendatud paneel, voolutsütomeetria) Paneel FACS Calibur 40 JAH 4195 L-4195 1006 IMS 17 Lümfotsüütide alaklasside laiendatud paneel veres (voolutsütomeetria); Lümfotsüütide alaklassid veres (voolutsütomeetria) a609; a3625 T-lümfotsüütide (CD3) arv a3609 JAH EI EI XXX-CD3# CD3 T-lümfotsüütide (CD3) arv QN E6/L rakku/µL FACS Calibur 20598-9 41 JAH/Võrreld 1154 20598-9 Cells.CD3 NCnc Pt XXX Qn /uL /uL CELLMARK CD3 cells [#/volume] in Unspecified specimen CD3 Cells # XXX 1 Both 1009 IMS 17 Lümfotsüütide alaklasside laiendatud paneel veres (voolutsütomeetria); Lümfotsüütide alaklassid veres (voolutsütomeetria) a609; a3625 T-lümfotsüütide (CD3) suhtarv a3646 JAH EI EI XXX-CD3% CD3% T-lümfotsüütide (CD3) suhtarv QN % % FACS Calibur 20599-7 42 JAH/Võrreld 1155 20599-7 Cells.CD3/100 cells NFr Pt XXX Qn % % CELLMARK CD3 cells/100 cells in Unspecified specimen CD3 Cells Fr XXX 1 Observation 1002 IMS 17 CD4/CD8; Lümfotsüütide alaklasside laiendatud paneel veres (voolutsütomeetria); Lümfotsüütide alaklassid veres (voolutsütomeetria) a3622; a609; a3625 T-helperrakkude (CD4) arv a3611 JAH EI EI XXX-CD4# CD4 T-helperrakkude (CD4) arv QN E6/L rakku/µL FACS Calibur 32515-9 43 JAH/Võrreld 1150 32515-9 Cells.CD3+CD4+ NCnc Pt XXX Qn /uL cells/uL 2 CELLMARK CD3+CD4+ (T4 helper) cells [#/volume] in Unspecified specimen CD3+CD4+ Cells # XXX 1 Observation 8,5074 1010 IMS 17 Lümfotsüütide alaklasside laiendatud paneel veres (voolutsütomeetria); Lümfotsüütide alaklassid veres (voolutsütomeetria) a609; a3625 T-helperrakkude (CD4) suhtarv a3647 JAH EI EI XXX-CD4% CD4% T-helperrakkude (CD4) suhtarv QN % % FACS Calibur 32516-7 44 JAH/Võrreld 1159 32516-7 Cells.CD3+CD4+/100 cells NFr Pt XXX Qn % % 8 CELLMARK CD3+CD4+ (T4 helper) cells/100 cells in Unspecified specimen CD3+CD4+ Cells NFr XXX 1 Observation 8,5074 1003 IMS 17 CD4/CD8; Lümfotsüütide alaklasside laiendatud paneel veres (voolutsütomeetria); Lümfotsüütide alaklassid veres (voolutsütomeetria) a3622; a609; a3625 T-supressorrakkude (CD8) arv a3615 JAH EI EI XXX-CD8# CD8 T-supressorrakkude (CD8) arv QN E6/L rakku/µL FACS Calibur 32517-5 45 JAH/Võrreld 1151 32517-5 Cells.CD3+CD8+ NCnc Pt XXX Qn /uL cells/uL 4 CELLMARK CD3+CD8+ (T8 suppressor cells) cells [#/volume] in Unspecified specimen CD3+CD8+ Cells # XXX 1 Observation 8,5074 1011 IMS 17 Lümfotsüütide alaklasside laiendatud paneel veres (voolutsütomeetria); Lümfotsüütide alaklassid veres (voolutsütomeetria) a609; a3625 T-supressorrakkude (CD8) suhtarv a3649 JAH EI EI XXX-CD8% CD8% T-supressorrakkude (CD8) suhtarv QN % % FACS Calibur 32518-3 46 JAH/Võrreld 1161 32518-3 Cells.CD3+CD8+/100 cells NFr Pt XXX Qn % % 2 CELLMARK CD3+CD8+ (T8 suppressor cells) cells/100 cells in Unspecified specimen CD3+CD8+ Cells NFr XXX 1 Observation 8,5074 1001 IMS 17 Lümfotsüütide alaklasside laiendatud paneel veres (voolutsütomeetria); Lümfotsüütide alaklassid veres (voolutsütomeetria) a609; a3625 T-helperrakkude (CD4) ja T-supressorrakkude (CD8) suhe a3622 JAH EI EI XXX-CD4#/CD8# CD4/CD8 T-helperrakkude (CD4) ja T-supressorrakkude (CD8) suhe QN FACS Calibur 20607-8 47 JAH/Võrreld 1152 20607-8 Cells.CD4/Cells.CD8 NRto Pt XXX Qn CELLMARK CD4 cells/CD8 Cells [# Ratio] in Unspecified specimen CD4 Cells/CD8 cells XXX 1 Observation 1004 IMS 17 Lümfotsüütide alaklasside laiendatud paneel veres (voolutsütomeetria); Lümfotsüütide alaklassid veres (voolutsütomeetria) a609; a3625 NK rakkude (CD16, CD56) arv a3603 JAH EI EI XXX-CD16,CD56# CD16,CD56 NK-rakkude (CD16, CD56) arv QN E6/L rakku/µL FACS Calibur 26561-1 49 JAH/Võrreld 1156 26561-1 Cells.CD16+CD56+ NCnc Pt XXX Qn /uL per cmm CELLMARK CD16+CD56+ cells [#/volume] in Unspecified specimen CD16+CD56+ Cells # XXX 1 Both 1007 IMS 17 Lümfotsüütide alaklasside laiendatud paneel veres (voolutsütomeetria); Lümfotsüütide alaklassid veres (voolutsütomeetria) a609; a3625 NK rakkude (CD16, CD56) suhtarv a3644 JAH EI EI XXX-CD16,CD56% CD16, CD56% NK rakkude (CD16, CD56) suhtarv QN % % FACS Calibur 20620-1 50 JAH/Võrreld 1157 20620-1 Cells.CD16+CD56+/100 cells NFr Pt XXX Qn % % CELLMARK CD16+CD56+ cells/100 cells in Unspecified specimen CD16+CD56+ Cells Fr XXX 1 Both 1005 IMS 17 Lümfotsüütide alaklasside laiendatud paneel veres (voolutsütomeetria); Lümfotsüütide alaklassid veres (voolutsütomeetria) a609; a3625 B-lümfotsüütide (CD19) arv a3604 JAH EI EI XXX-CD19# CD19 B-lümfotsüütide (CD19) arv QN E6/L rakku/µL FACS Calibur 20592-2 52 JAH/Võrreld 1163 20592-2 Cells.CD19 NCnc Pt XXX Qn /uL /uL CELLMARK CD19 cells [#/volume] in Unspecified specimen CD19 Cells # XXX 1 Both 1008 IMS 17 Lümfotsüütide alaklasside laiendatud paneel veres (voolutsütomeetria); Lümfotsüütide alaklassid veres (voolutsütomeetria) a609; a3625 B-lümfotsüütide (CD19) suhtarv a3645 JAH EI EI XXX-CD19% CD19% B-lümfotsüütide (CD19) suhtarv QN % % FACS Calibur 20593-0 53 JAH/Võrreld 1164 20593-0 Cells.CD19/100 cells NFr Pt XXX Qn % % 0,00% CELLMARK CD19 cells/100 cells in Unspecified specimen CD19 Cells Fr XXX 1 Both 1013 IMS 17 Lümfotsüütide alaklasside laiendatud paneel veres (voolutsütomeetria) a609 B-mälurakkude (CD19, CD27) arv a603 JAH EI EI XXX-CD19,CD27# CD19, CD27 B-mälurakkude (CD19, CD27) arv QN E6/L rakku/µL FACS Calibur 54 JAH/Võrreld 4196 89353-7 Cells.CD19+CD27+ NCnc Pt Bld Qn {cells}/uL cells/uL CELLMARK CD19+CD27+ cells [#/volume] in Blood CD19+CD27+ cells # Bld 1 Both 27,209 1014 IMS 17 Lümfotsüütide alaklasside laiendatud paneel veres (voolutsütomeetria) a609 B-mälurakkude (CD19, CD27) suhtarv a604 JAH EI EI XXX-CD19,CD27% CD19, CD27% B-mälurakkude (CD19, CD27) suhtarv QN % % FACS Calibur 55 JAH/Võrreld 4197 43273-2 Cells.CD19+CD27+IgD+/100 cells NFr Pt Bld/Tiss Qn % % CELLMARK CD19+CD27+IgD+ cells/100 cells in Blood or Tissue CD19+CD27+IgD+ Cells NFr Bld/T 1 Both 27,3487 1015 IMS 17 Lümfotsüütide alaklasside laiendatud paneel veres (voolutsütomeetria) a609 Lülitatud isotüübiga B-rakkude (IgDneg, IgMneg) arv a605 JAH EI EI XXX-CD19,CD27,IgD-,IgM-# CD19, CD27, IgD-, IgM- Lülitatud isotüübiga B-mälurakkude (CD19, CD27, IgD-, IgM-) arv QN E6/L rakku/µL FACS Calibur 56 JAH/Võrreld 4198 89349-5 Cells.CD19+CD27+IgD-IgM- NCnc Pt Bld Qn {cells}/uL cells/uL CELLMARK CD19+CD27+IgD-IgM- cells [#/volume] in Blood CD19+CD27+IgD-IgM- cells # Bld 1 Both 37,5277 1016 IMS 17 Lümfotsüütide alaklasside laiendatud paneel veres (voolutsütomeetria) a609 Lülitatud isotüübiga B-rakkude (IgDneg, IgMneg) suhtarv a606 JAH EI EI XXX-CD19,CD27,IgD-,IgM-% CD19, CD27, IgD-, IgM-% Lülitatud isotüübiga B-mälurakkude (CD19, CD27, IgD-, IgM-) suhtarv QN % % FACS Calibur 57 JAH/Võrreld 4199 A-4199 1017 IMS 17 Lümfotsüütide alaklasside laiendatud paneel veres (voolutsütomeetria) a609 Lülitamata isotüübiga B-rakkude (IgDpos, IgMpos) arv a607 JAH EI EI XXX-CD19,CD27,IgD+,IgM+# CD19, CD27, IgD+, IgM+ Lülitamata isotüübiga B-mälurakkude (CD19, CD27, IgD+, IgM+) arv QN E6/L rakku/µL FACS Calibur 58 JAH/Võrreld 4200 89351-1 Cells.CD19+CD27+IgD+IgM+ NCnc Pt Bld Qn {cells}/uL cells/uL CELLMARK CD19+CD27+IgD+IgM+ cells [#/volume] in Blood CD19+CD27+IgD+IgM+ cells # Bld 1 Both 37,5277 1018 IMS 17 Lümfotsüütide alaklasside laiendatud paneel veres (voolutsütomeetria) a609 Lülitamata isotüübiga B-rakkude (IgDpos, IgMpos) suhtarv a608 JAH EI EI XXX-CD19,CD27,IgD+,IgM+% CD19, CD27, IgD+, IgM+% Lülitamata isotüübiga B-mälurakkude (CD19, CD27, IgD+, IgM+) suhtarv QN % % FACS Calibur 59 JAH/Võrreld 4201 A-4201 262 IMS 17 CD19/CD20 rakud veres a79-302 JAH JAH EI B-CD20 panel CD20 paneel B-lümfotsüütide (CD20) arv ja suhtarv (paneel) Paneel L-3647 60 JAH 3647 L-3647 264 IMS 17 CD20 paneel a79-302 CD19/CD20 rakkude arv a79-300 JAH EI EI XXX-CD20# CD20 B-lümfotsüütide (CD20) arv QN E6/L rakku/uL 74837-6 61 JAH/Võrreld 3648 74837-6 Cells.CD20 NCnc Pt XXX Qn 10*6/L 10*6/L CELLMARK CD20 cells [#/volume] in Unspecified specimen CD20 Cells # XXX 1 Observation 12,2496 263 IMS 17 CD20 paneel a79-302 CD19/CD20 rakkude suhtarv a79-301 JAH EI EI XXX-CD20% CD20% B-lümfotsüütide (CD20) suhtarv QN % % 20595-5 62 JAH/Võrreld 3649 20595-5 Cells.CD20/100 cells NFr Pt XXX Qn % % 3 CELLMARK CD20 cells/100 cells in Unspecified specimen CD20 Cells NFr XXX 1 Observation 12,2496 996 IMS 17 Leukotsüütide adhesioon a45-157 JAH JAH EI B-Adhesion panel Fc Leukotsüütide adhesioonivõime paneel (voolutsütomeetria) Leukotsüütide adhesioonivõime veres (voolutsütomeetria, paneel) Paneel FACS Calibur 67 JAH 4191 L-4191 997 IMS 17 Leukotsüütide adhesioonivõime paneel (voolutsütomeetria) a45-157 CD11a, CD18 rakud a45-450 JAH EI EI B-CD11a,CD18% CD11a, CD18% CD11a, CD18 rakkude suhtarv QN % % FACS Calibur 68 JAH/Võrreld 4192 A-4192 998 IMS 17 Leukotsüütide adhesioonivõime paneel (voolutsütomeetria) a45-157 CD11b, CD18 rakud a45-451 JAH EI EI B-CD11b,CD18% CD11b, CD18% CD11b, CD18 rakkude suhtarv QN % % FACS Calibur 69 JAH/Võrreld 4193 A-4193 999 IMS 17 Leukotsüütide adhesioonivõime paneel (voolutsütomeetria) a45-157 CD11c, CD18 rakud a45-452 JAH EI EI B-CD11c,CD18% CD11c, CD18% CD11c, CD18 rakkude suhtarv QN % % FACS Calibur 70 JAH/Võrreld 4194 A-4194 1597 IMS 17 Rakupinnamarkerite immuunfenotüpeerimine veres a45-101 EI 2022-01-10 EI EI XXX-Immunophenotype Fc Immuunfenotüüp (voolutsütomeetria) Immuunfenotüüp (voolutsütomeetria) Tekst 54220-9 71 JAH 1245 54220-9 Immune response markers Imp Pt XXX Nar CELLMARK Immune response markers [interpretation] in Unspecified specimen Narrative Immune response markers XXX-Imp 1 Observation 11,4729 2406 IMS 17 "Immuunfenotüüp (voolutsütomeetria) " a45-100 EI 2022-01-10 EI EI XXX-Immunophenotype Fc Immuunfenotüüp (voolutsütomeetria) Immuunfenotüüp (voolutsütomeetria) Tekst 71 JAH 1245 54220-9 Immune response markers Imp Pt XXX Nar CELLMARK Immune response markers [interpretation] in Unspecified specimen Narrative Immune response markers XXX-Imp 1 Observation 11,4729 989 IMS 17 Leukotsüütide oksüdatiivne purse a45-140 EI 2022-06-08 EI EI B-Phagoburst panel Fc Leukotsüütide fagotsütoosivõime paneel (voolutsütomeetria) Leukotsüütide fagotsütoosivõime veres (voolutsütomeetria, paneel) Paneel FACS Calibur 73 JAH 4188 L-4188 990 IMS 17 Leukotsüütide fagotsütoosivõime paneel (voolutsütomeetria) a45-140 Granulotsüütide oksüdatiivne purse a45-137 JAH JAH EI B-Granulocyte OB Granulotsüütide fagotsütoosivõime Granulotsüütide fagotsütoosivõime veres QN % % FACS Calibur 74 JAH 4189 A-4189 991 IMS 17 Leukotsüütide fagotsütoosivõime paneel (voolutsütomeetria) a45-140 Oksüdeerivad monotsüüdid a45-139 EI 2022-10-13 EI EI B-Monocyte OB Monotsüütide fagotsütoosivõime Monotsüütide fagotsütoosivõime veres QN % % FACS Calibur 75 JAH 4190 A-4190 992 IMS 17 Corynebacterium diphtheriae toksiini vastane IgG seerumis a3276-4 JAH JAH EI S,P-C diphtheriae tox IgG QN Corynebacterium diphtheriae tox IgG QN Corynebacterium diphtheriae toksiini vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 48654-8 77 JAH 1974 48654-8 Corynebacterium diphtheriae toxin Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA [IU]/mL IU/mL MICRO Corynebacterium diphtheriae toxin IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay C diphtheriae Tox IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 993 IMS 17 Clostridium tetani toksiini vastane IgG seerumis a3276-7 JAH JAH EI S,P-C tetani tox IgG QN Clostridium tetani tox IgG QN Clostridium tetani toksiini vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 53935-3 78 JAH 1975 53935-3 Clostridium tetani toxin Ab.IgG ACnc Pt Ser/Plas Qn EIA MICRO Clostridium tetani toxin IgG Ab [Units/volume] in Serum or Plasma by Immunoassay C tetani Tox IgG SerPl EIA-aCnc 1 Both 995 IMS 17 Streptococcus pneumoniae kapsulaarse polüsahhariidi vastane IgG seerumis a3276-9 JAH JAH EI S,P-S pneumoniae PCP IgG QN Streptococcus pneumoniae PCP IgG QN Streptococcus pneumoniae kapsulaarse polüsahhariidi vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN mg/L mg/l 51407-5 79 JAH 658 51407-5 Streptococcus pneumoniae capsular polysaccharide Ab.IgG MCnc Pt Ser Qn EIA mg/L mg/L MICRO Streptococcus pneumoniae capsular polysaccharide IgG Ab [Mass/volume] in Serum by Immunoassay S pneum CPS IgG Ser EIA-mCnc 1 Both 985 IMS 17 Haemophilus influenzae tüüp B vastane IgG seerumis a6179 JAH JAH EI S,P-H influenzae B IgG QN Haemophilus influenzae B IgG QN Haemophilus influenzae B vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN mg/L mg/l 11257-3 80 JAH 570 11257-3 Haemophilus influenzae B Ab.IgG MCnc Pt Ser Qn EIA ug/mL mcg/mL MICRO Haemophilus influenzae B IgG Ab [Mass/volume] in Serum by Immunoassay Haem influ B IgG Ser EIA-mCnc 1 Both 415 AU 18 Türeoidperoksüdaasivastane IgG seerumis/plasmas a4622-5 JAH JAH EI S,P-TPO IgG TPO IgG Türeoidperoksüdaasi vastane IgG seerumis/plasmas QN kU/L kIU/L 8099-4 1 JAH 332 8099-4 Thyroperoxidase Ab ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0049% SERO Thyroperoxidase Ab [Units/volume] in Serum or Plasma Thyroperoxidase Ab SerPl-aCnc 1 Both 405 AU 18 S-TR IgG väärtus a5073 JAH EI EI S,P-TR IgG Türeotropiini retseptori IgG Türeotropiini retseptori vastane IgG seerumis/plasmas QN U/L U/L Cobas e411 57416-0 2 JAH 333 57416-0 Thyrotropin receptor Ab ACnc Pt Ser Qn EIA m[IU]/mL mUI/mL SERO Thyrotropin receptor Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay TSH Recep Ab Ser EIA-aCnc 1 Both 1780 AU 18 Türeotropiini retseptori vastane IgG seerumis a4620 JAH JAH EI S,P-TR IgG interpret Türeotropiini retseptori IgG (tõlgendus) Türeotropiini retseptori vastane IgG seerumis/plasmas (tõlgendus) Tekst Cobas e411 3 JAH 4495 82659-4 Thyrotropin receptor Ab PrThr Pt Ser Ord CHEM Thyrotropin receptor Ab [Presence] in Serum TSH Recep Ab Ser Ql 1 Both 8,7142 2722 AU 18 TSI a1138 JAH JAH JAH S,P-TSI TSI Türeotropiini retseptorit stimuleerivad antikehad seerumis/plasmas QN U/L U/L 4 JAH 4621 30567-2 Thyroid stimulating immunoglobulins ACnc Pt Ser Qn {Index_val} Index CHEM Thyroid stimulating immunoglobulins [Units/volume] in Serum TSI Ser-aCnc 1 Both 414 AU 18 Türeoglobuliini vastane IgG seerumis a4622-4 JAH JAH EI S,P-TG IgG Türeoglobuliini IgG Türeoglobuliinivastane IgG seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 8098-6 5 JAH 335 8098-6 Thyroglobulin Ab ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0027% SERO Thyroglobulin Ab [Units/volume] in Serum or Plasma Thyroglob Ab SerPl-aCnc 1 Both 1777 AU 18 Tuumavastane IgG seerumis/plasmas a5821 JAH JAH EI S,P-ANA IgG panel IIF ANA IgG paneel (IIF) Tuumavastane IgG seerumis/plasmas (paneel, kaudne immunofluorestsents) Paneel immuunoflurestsents 8 JAH 4493 L-4493 295 AU 18 Maksahaiguste IgG paneel (IIF) a39001 S,P-ANA IgG a39005 JAH EI EI S,P-ANA IgG ANA IgG Tuumavastane IgG seerumis/plasmas Tekst 9 JAH 2097 29950-3 Nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA SERO Nuclear IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay Nuclear IgG Ser Ql EIA 1 Both 1778 AU 18 ANA IgG paneel (IIF) a5821 S,P-ANA IgG mustrid a5821-1 JAH EI EI S,P-ANA IgG pattern ANA IgG muster Tuumavastaste IgG antikehade muster seerumis/plasmas Tekst immuunoflurestsents 11 JAH 4494 13068-2 Nuclear Ab pattern Imp Pt Ser Nom IF 65 SERO Nuclear Ab pattern [Interpretation] in Serum by Immunofluorescence ANA Pat Ser IF-Imp 1 Observation 8,7182 403 AU 18 ANA IgG paneel (IIF) a5821 S,P-ANA IgG tiiter a5821-2 JAH EI EI S,P-ANA IgG titr ANA IgG tiiter Tuumavastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst immuunoflurestsents 56634-9 12 JAH 448 56634-9 Nuclear Ab.IgG Titr Pt Ser Qn IF titer SERO Nuclear IgG Ab [Titer] in Serum by Immunofluorescence Nuclear IgG Titr Ser IF lab Both 341 AU 18 Süsteemsete sidekoehaigustega seotud IgG seerumis/plasmas (paneel 2) a7001 JAH EI EI S,P-CTD IgG panel IB Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) Süsteemsete sidekoehaigustega seotud IgG seerumis/plasmas (paneel, immunoblot) Paneel EuroBlotOne L-1862 16 JAH 483 43119-7 Extractable nuclear Ab panel - Pt Ser - PANEL.SERO Extractable nuclear Ab panel in Serum ENA Ab Pnl Ser 1 Order 354 AU 18 Süsteemsete sidekoehaigustega seotud IgG seerumis/plasmas (paneel, IB) a7140 JAH JAH EI S,P-CTD IgG panel IB Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) Süsteemsete sidekoehaigustega seotud IgG seerumis/plasmas (paneel, immunoblot) Paneel EuroBlotOne L-3860 16 JAH 483 43119-7 Extractable nuclear Ab panel - Pt Ser - PANEL.SERO Extractable nuclear Ab panel in Serum ENA Ab Pnl Ser 1 Order 1936 AU 18 Tsütoplasma antigeenide vastane IgG seerumis/plasmas (paneel, IB) a7200 JAH JAH EI S,P-Cytoplasm IgG panel IB Tsütoplasma antigeenide IgG paneel (immunoblot) Tsütoplasma antigeenide vastane IgG seerumis/plasmas (paneel, immunoblot) Paneel EuroBlotOne 17 JAH 5008 L-5008 254 AU 18 Jo-1 vastane IgG a9461 EI EI EI S,P-Jo1 IgG Jo1 IgG Jo1 (histidüül-tRNA süntetaas) vastane IgG seerumis/plasmas N/P immunoblot 44332-5 18 JAH 2191 44332-5 Jo-1 extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord SERO Jo-1 extractable nuclear IgG Ab [Presence] in Serum ENA Jo1 IgG Ser Ql lab both 351 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) a7001 Jo1 a7031 EI EI EI S,P-Jo1 IgG Jo1 IgG Jo1 (histidüül-tRNA süntetaas) vastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 44332-5 18 JAH 2191 44332-5 Jo-1 extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord SERO Jo-1 extractable nuclear IgG Ab [Presence] in Serum ENA Jo1 IgG Ser Ql lab both 376 AU 18 Müosiitide IgG paneel (immunoblot) a7002 Jo-1 a7060 JAH EI EI S,P-Jo1 IgG Jo1 IgG Jo1 (histidüül-tRNA süntetaas) vastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 44332-5 18 JAH 2191 44332-5 Jo-1 extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord SERO Jo-1 extractable nuclear IgG Ab [Presence] in Serum ENA Jo1 IgG Ser Ql lab both 1940 AU 18 Tsütoplasma antigeenide IgG paneel (immunoblot) a7200 Jo-1 a7148 JAH EI EI S,P-Jo1 IgG Jo1 IgG Jo1 (histidüül-tRNA süntetaas) vastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 18 JAH 2191 44332-5 Jo-1 extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord SERO Jo-1 extractable nuclear IgG Ab [Presence] in Serum ENA Jo1 IgG Ser Ql lab both 343 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) a7001 Sm a7050 EI EI EI S,P-Sm IgG Sm IgG Sm-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 21523-6 20 JAH 487 21523-6 Smith extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord SERO Smith extractable nuclear IgG Ab [Presence] in Serum ENA SM IgG Ser Ql 1 Both 22,3727 356 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) a7140 Sm a7142 JAH EI EI S,P-Sm IgG Sm IgG Sm-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 21523-6 20 JAH 487 21523-6 Smith extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord SERO Smith extractable nuclear IgG Ab [Presence] in Serum ENA SM IgG Ser Ql 1 Both 22,3727 348 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) a7001 U1 RNP a7038 EI EI EI S,P-U1RNP IgG U1RNP IgG U1RNP (U1 ribonukleoproteiin) vastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 38369-5 24 JAH 2976 38369-5 U1 small nuclear ribonucleoprotein Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord SERO U1 small nuclear ribonucleoprotein IgG Ab [Presence] in Serum U1 snRNP IgG Ser Ql 1 Both 11,4729 355 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) a7140 U1 RNP a7141 JAH EI EI S,P-U1RNP IgG U1RNP IgG U1RNP (U1 ribonukleoproteiin) vastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 38369-5 24 JAH 2976 38369-5 U1 small nuclear ribonucleoprotein Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord SERO U1 small nuclear ribonucleoprotein IgG Ab [Presence] in Serum U1 snRNP IgG Ser Ql 1 Both 11,4729 417 AU 18 U1 ribonukleoproteiini vastase IgG hulk seerumis/plasmas a312 JAH JAH EI S,P-U1RNP IgG QN U1RNP IgG QN U1RNP (U1 ribonukleoproteiin) vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L U/ml Phadia 250 56548-1 25 JAH 1860 56548-1 U1 small nuclear ribonucleoprotein Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA SERO U1 small nuclear ribonucleoprotein IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay U1 snRNP IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 330 AU 18 Süsteemse skleroosi IgG paneel (immunoblot) a1510 Scl-70 a7104 JAH EI EI S,P-Scl70 IgG Scl70 IgG Scl70-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 17570-3 26 JAH 486 21518-6 SCL-70 extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord 3 SERO SCL-70 extractable nuclear IgG Ab [Presence] in Serum ENA Scl70 IgG Ser Ql 1 Both 10,5324 346 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) a7001 Scl70 a7040 EI EI EI S,P-Scl70 IgG Scl70 IgG Scl70-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 21518-6 26 JAH 486 21518-6 SCL-70 extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord 3 SERO SCL-70 extractable nuclear IgG Ab [Presence] in Serum ENA Scl70 IgG Ser Ql 1 Both 10,5324 360 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) a7140 Scl70 a7146 JAH EI EI S,P-Scl70 IgG Scl70 IgG Scl70-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 17570-3 26 JAH 486 21518-6 SCL-70 extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord 3 SERO SCL-70 extractable nuclear IgG Ab [Presence] in Serum ENA Scl70 IgG Ser Ql 1 Both 10,5324 3011 AU 18 SSA-vastane IgG seerumis/plasmas a1464-1 JAH JAH EI S,P-SSA IgG SSA IgG SSA-vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 28 JAH 6543 17585-1 Sjogrens syndrome-A extractable nuclear Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord IA SERO Sjogrens syndrome-A extractable nuclear IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay ENA SS-A IgG Ser Ql IA 1 Both 344 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) a7001 SSA/Ro a7046 EI EI EI S,P-SSA IgG IB SSA IgG (immunoblot) SSA-vastane IgG seerumis/plasmas (immunoblot) N/P EuroBlotOne 31625-7 29 JAH 3048 31625-7 Sjogrens syndrome-A extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord 5 SERO Sjogrens syndrome-A extractable nuclear IgG Ab [Presence] in Serum ENA SS-A IgG Ser Ql 1 Both 21,0293 357 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) a7140 SSA/Ro a7143 JAH EI EI S,P-SSA IgG IB SSA IgG (immunoblot) SSA-vastane IgG seerumis/plasmas (immunoblot) N/P EuroBlotOne 17585-1 29 JAH 3048 31625-7 Sjogrens syndrome-A extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord 5 SERO Sjogrens syndrome-A extractable nuclear IgG Ab [Presence] in Serum ENA SS-A IgG Ser Ql 1 Both 21,0293 3007 AU 18 SSA-vastase IgG hulk seerumis/plasmas a1464 JAH JAH EI S,P-SSA IgG QN SSA IgG QN SSA-vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 30 JAH 488 29964-4 Sjogrens syndrome-A extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA U U SERO Sjogrens syndrome-A extractable nuclear IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay ENA SS-A IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 3010 AU 18 Ro52-vastane IgG seerumis/plasmas a1469-1 JAH JAH EI S,P-Ro52 IgG Ro52 IgG Ro52-vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 31 JAH 6542 63342-0 Sjogrens syndrome-A extractable nuclear 52kD Ab PrThr Pt Ser Ord IA SERO Sjogrens syndrome-A extractable nuclear 52kD Ab [Presence] in Serum by Immunoassay ENA SS-A 52kD Ab Ser Ql IA 1 Both 259 AU 18 Ro-52 vastane IgG a9467 EI EI EI S,P-Ro52 IgG IB Ro52 IgG (immunoblot) Ro52-vastane IgG seerumis/plasmas (immunoblot) N/P immunoblot 53016-2 32 JAH 1874 53016-2 Sjogrens syndrome-A extractable nuclear 52kD Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Sjogrens syndrome-A extractable nuclear 52kD Ab [Presence] in Serum ENA SS-A 52kD Ab Ser Ql 1 Both 11,4729 337 AU 18 Süsteemse skleroosi IgG paneel (immunoblot) a1510 Ro-52 a7131 JAH EI EI S,P-Ro52 IgG IB Ro52 IgG (immunoblot) Ro52-vastane IgG seerumis/plasmas (immunoblot) N/P EuroBlotOne 53016-2 32 JAH 1874 53016-2 Sjogrens syndrome-A extractable nuclear 52kD Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Sjogrens syndrome-A extractable nuclear 52kD Ab [Presence] in Serum ENA SS-A 52kD Ab Ser Ql 1 Both 11,4729 352 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) a7001 Ro-52 a7032 EI EI EI S,P-Ro52 IgG IB Ro52 IgG (immunoblot) Ro52-vastane IgG seerumis/plasmas (immunoblot) N/P EuroBlotOne 53016-2 32 JAH 1874 53016-2 Sjogrens syndrome-A extractable nuclear 52kD Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Sjogrens syndrome-A extractable nuclear 52kD Ab [Presence] in Serum ENA SS-A 52kD Ab Ser Ql 1 Both 11,4729 358 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) a7140 Ro-52 a7144 JAH EI EI S,P-Ro52 IgG IB Ro52 IgG (immunoblot) Ro52-vastane IgG seerumis/plasmas (immunoblot) N/P EuroBlotOne 53016-2 32 JAH 1874 53016-2 Sjogrens syndrome-A extractable nuclear 52kD Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Sjogrens syndrome-A extractable nuclear 52kD Ab [Presence] in Serum ENA SS-A 52kD Ab Ser Ql 1 Both 11,4729 379 AU 18 Müosiitide IgG paneel (immunoblot) a7002 Ro-52 a7130 JAH EI EI S,P-Ro52 IgG IB Ro52 IgG (immunoblot) Ro52-vastane IgG seerumis/plasmas (immunoblot) N/P EuroBlotOne 53016-2 32 JAH 1874 53016-2 Sjogrens syndrome-A extractable nuclear 52kD Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Sjogrens syndrome-A extractable nuclear 52kD Ab [Presence] in Serum ENA SS-A 52kD Ab Ser Ql 1 Both 11,4729 392 AU 18 Maksahaiguste IgG paneel (immunoblot) a7000 Ro-52 a7013 JAH EI EI S,P-Ro52 IgG IB Ro52 IgG (immunoblot) Ro52-vastane IgG seerumis/plasmas (immunoblot) N/P EuroBlotOne 53016-2 32 JAH 1874 53016-2 Sjogrens syndrome-A extractable nuclear 52kD Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Sjogrens syndrome-A extractable nuclear 52kD Ab [Presence] in Serum ENA SS-A 52kD Ab Ser Ql 1 Both 11,4729 1946 AU 18 Tsütoplasma antigeenide IgG paneel (immunoblot) a7200 Ro-52 a7197 JAH EI EI S,P-Ro52 IgG IB Ro52 IgG (immunoblot) Ro52-vastane IgG seerumis/plasmas (immunoblot) N/P EuroBlotOne 32 JAH 1874 53016-2 Sjogrens syndrome-A extractable nuclear 52kD Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Sjogrens syndrome-A extractable nuclear 52kD Ab [Presence] in Serum ENA SS-A 52kD Ab Ser Ql 1 Both 11,4729 3009 AU 18 Ro52 vastane IgG seerumis/plasmas a1469 JAH JAH EI S,P-Ro52 IgG QN Ro52 IgG QN Ro52-vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L "kU/L " 33 JAH 2167 70257-1 Sjogrens syndrome-A extractable nuclear 52kD Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA {arb'U}/mL arb U/mL SERO Sjogrens syndrome-A extractable nuclear 52kD IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay ENA SS-A 52kD IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 11,4729 3012 AU 18 SSB-vastane IgG seerumis/plasmas a1468-1 JAH JAH EI S,P-SSB IgG SSB IgG SSB-vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 34 JAH 6544 17588-5 Sjogrens syndrome-B extractable nuclear Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord IA SERO Sjogrens syndrome-B extractable nuclear IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay ENA SS-B IgG Ser Ql IA 1 Both 349 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) a7001 SSB/La a7034 EI EI EI S,P-SSB IgG IB SSB IgG (immunoblot) SSB-vastane IgG seerumis/plasmas (immunoblot) N/P EuroBlotOne 31626-5 35 JAH 489 31626-5 Sjogrens syndrome-B extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord 3 SERO Sjogrens syndrome-B extractable nuclear IgG Ab [Presence] in Serum ENA SS-B IgG Ser Ql 1 Both 19,7511 359 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) a7140 SSB/La a7145 JAH EI EI S,P-SSB IgG IB SSB IgG (immunoblot) SSB-vastane IgG seerumis/plasmas (immunoblot) N/P EuroBlotOne 17588-5 35 JAH 489 31626-5 Sjogrens syndrome-B extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord 3 SERO Sjogrens syndrome-B extractable nuclear IgG Ab [Presence] in Serum ENA SS-B IgG Ser Ql 1 Both 19,7511 3006 AU 18 SSB-vastase IgG hulk seerumis/plasmas a1468 JAH JAH EI S,P-SSB IgG QN SSB IgG QN SSB-vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 36 JAH 2168 29965-1 Sjogrens syndrome-B extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA [arb'U] U SERO Sjogrens syndrome-B extractable nuclear IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay ENA SS-B IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 30,7983 364 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) a7140 PCNA a7139 JAH EI EI S,P-PCNA IgG PCNA IgG PCNA (paljuneva raku tuuma antigeen) vastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 56733-9 37 JAH 1864 56733-9 PCNA extractable nuclear Ab ACnc Pt Ser Ord IB SERO PCNA extractable nuclear Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) ENA PCNA Ab Ser Ql IB 1 Both 345 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) a7001 Nucleos a7042 EI EI EI S,P-Nucleos IgG Nukleosoomi IgG Nukleosoomivastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 53015-4 39 JAH 1865 53015-4 Nucleosome Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Nucleosome Ab [Presence] in Serum Nucleosome Ab Ser Ql 1 Both 366 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) a7140 Nucleos a7151 JAH EI EI S,P-Nucleos IgG Nukleosoomi IgG Nukleosoomivastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 53015-4 39 JAH 1865 53015-4 Nucleosome Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Nucleosome Ab [Presence] in Serum Nucleosome Ab Ser Ql 1 Both 342 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) a7001 Histon a7052 EI EI EI S,P-Histone IgG Histoonide IgG Histoonidevastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 35284-9 40 JAH 1866 35284-9 Histone Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord SERO Histone IgG Ab [Presence] in Serum Histone IgG Ser Ql 1 Both 367 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) a7140 Histon a7152 JAH EI EI S,P-Histone IgG Histoonide IgG Histoonidevastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 35284-9 40 JAH 1866 35284-9 Histone Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord SERO Histone IgG Ab [Presence] in Serum Histone IgG Ser Ql 1 Both 350 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) a7001 Rib P Prot a7033 EI EI EI S,P-Rib P Prot IgG Rib P Prot IgG Ribosomaalse P-proteiini vastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 45226-8 42 JAH 1867 45226-8 Ribosomal P Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord SERO Ribosomal P IgG Ab [Presence] in Serum Ribosomal P IgG Ser Ql 1 Both 368 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) a7140 Rib P Prot a7153 EI EI EI S,P-Rib P Prot IgG Rib P Prot IgG Ribosomaalse P-proteiini vastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 45226-8 42 JAH 1867 45226-8 Ribosomal P Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord SERO Ribosomal P IgG Ab [Presence] in Serum Ribosomal P IgG Ser Ql 1 Both 1939 AU 18 Tsütoplasma antigeenide IgG paneel (immunoblot) a7200 Rib P Prot a7191 JAH EI EI S,P-Rib P Prot IgG Rib P Prot IgG Ribosomaalse P-proteiini vastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 42 JAH 1867 45226-8 Ribosomal P Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord SERO Ribosomal P IgG Ab [Presence] in Serum Ribosomal P IgG Ser Ql 1 Both 370 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) a7140 DFS70 a7137 JAH EI EI S,P-DFS70 IgG DFS70 IgG DFS70-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne A-3861 44 JAH 3861 82998-6 Dense fine speckled 70 protein Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IA SERO Dense fine speckled 70 protein IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay DFS70 IgG SerPl Ql IA 1 Both 8,7142 265 AU 18 DNA kaksikahela vastane IgG seerumis/plasmas a3806 JAH JAH EI S,P-dsDNA IgG dsDNA IgG DNA kaksikahela vastane IgG seerumis/plasmas N/P 58465-6 45 JAH 2095 63379-2 DNA double strand Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord 2 SERO DNA double strand IgG Ab [Presence] in Serum dsDNA IgG Ser Ql 1 Both 21,9719 347 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) a7001 dsDNA a7039 EI EI EI S,P-dsDNA IgG dsDNA IgG DNA kaksikahela vastane IgG seerumis/plasmas N/P 63379-2 45 JAH 2095 63379-2 DNA double strand Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord 2 SERO DNA double strand IgG Ab [Presence] in Serum dsDNA IgG Ser Ql 1 Both 21,9719 365 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) a7140 dsDNA a7150 JAH EI EI S,P-dsDNA IgG dsDNA IgG DNA kaksikahela vastane IgG seerumis/plasmas N/P 63379-2 45 JAH 2095 63379-2 DNA double strand Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord 2 SERO DNA double strand IgG Ab [Presence] in Serum dsDNA IgG Ser Ql 1 Both 21,9719 266 AU 18 dsDNA IgG väärtus a3888 JAH EI EI S,P-dsDNA IgG QN dsDNA IgG QN DNA kaksikahela vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 33800-4 46 JAH 2152 33800-4 DNA double strand Ab.IgG ACnc Pt ser QN IU/mL SERO DNA double strand IgG Ab [Units/volume] in Serum dsDNA IgG Ser-aCnc lab both 1845 AU 18 Tsüklilise tsitrulleeritud peptiidi vastane IgG seerumis/plasmas a155 JAH JAH EI S,P-CCP IgG interpret CCP IgG (tõlgendus) Tsüklilise tsitrulleeritud peptiidi vastane IgG seerumis/plasmas (tõlgendus) Tekst 47 JAH 4588 42898-7 Cyclic citrullinated peptide Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord SERO Cyclic citrullinated peptide IgG Ab [Presence] in Serum cCP IgG Ser Ql 1 Both 8,6864 400 AU 18 Tsüklilise tsitrulleeritud peptiidi vastase IgG hulk seerumis a6008 JAH EI EI S,P-CCP IgG QN CCP IgG QN Tsüklilise tsitrulleeritud peptiidi vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 33935-8 48 JAH 447 33935-8 Cyclic citrullinated peptide Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn U units 0,0067% SERO Cyclic citrullinated peptide IgG Ab [Units/volume] in Serum cCP IgG Ser-aCnc 1 Both 327 AU 18 Süsteemse skleroosiga seotud IgG seerumis (paneel, IB) a1510 JAH JAH EI S,P-S sclerosis IgG panel IB Süsteemse skleroosi IgG paneel (immunoblot) Süsteemse skleroosiga seotud IgG seerumis/plasmas (paneel, immunoblot) Paneel EuroBlotOne L-2078 49 JAH 2078 L-2078 328 AU 18 Süsteemse skleroosi IgG paneel (immunoblot) a1510 CENP-A a7097 JAH EI EI S,P-CENP-A IgG Tsentromeer A IgG Tsentromeer A vastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 72318-9 51 JAH 2079 72318-9 Centromere protein A Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA SERO Centromere protein A IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay CENP A IgG SerPl Ql EIA 1 Both 11,4838 1802 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) a7140 CENP-A a7159 JAH EI EI S,P-CENP-A IgG Tsentromeer A IgG Tsentromeer A vastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 51 JAH 2079 72318-9 Centromere protein A Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA SERO Centromere protein A IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay CENP A IgG SerPl Ql EIA 1 Both 11,4838 329 AU 18 Süsteemse skleroosi IgG paneel (immunoblot) a1510 CENP-B a7043 JAH EI EI S,P-CENP-B IgG Tsentromeer B IgG Tsentromeer B vastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 52 JAH 2080 53981-7 Centromere protein B Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Centromere protein B Ab [Presence] in Serum Centromere B Ab Ser Ql 1 Both 353 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) a7001 CentrB a7132 EI EI EI S,P-CENP-B IgG Tsentromeer B IgG Tsentromeer B vastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 53981-7 52 JAH 2080 53981-7 Centromere protein B Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Centromere protein B Ab [Presence] in Serum Centromere B Ab Ser Ql 1 Both 363 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) a7140 CENP-B a7149 JAH EI EI S,P-CENP-B IgG Tsentromeer B IgG Tsentromeer B vastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 52 JAH 2080 53981-7 Centromere protein B Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Centromere protein B Ab [Presence] in Serum Centromere B Ab Ser Ql 1 Both 334 AU 18 Süsteemse skleroosi IgG paneel (immunoblot) a1510 RP11 a7099 JAH EI EI S,P-RP11 IgG RP11 IgG RP11-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 72317-1 55 JAH 2081 72317-1 RNA polymerase III RP11 Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA SERO RNA polymerase III RP11 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay RNAp III RP11 IgG SerPl Ql EIA 1 Both 11,4838 1806 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) a7140 RP11 a7163 JAH EI EI S,P-RP11 IgG RP11 IgG RP11-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 55 JAH 2081 72317-1 RNA polymerase III RP11 Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA SERO RNA polymerase III RP11 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay RNAp III RP11 IgG SerPl Ql EIA 1 Both 11,4838 333 AU 18 Süsteemse skleroosi IgG paneel (immunoblot) a1510 RP155 a7100 JAH EI EI S,P-RP155 IgG RP155 IgG RP155-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 72316-3 56 JAH 2082 72316-3 RNA polymerase III RP155 Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA SERO RNA polymerase III RP155 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay RNAp III RP155 IgG SerPl Ql EIA 1 Both 11,4838 1807 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) a7140 RP155 a7164 JAH EI EI S,P-RP155 IgG RP155 IgG RP155-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 56 JAH 2082 72316-3 RNA polymerase III RP155 Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA SERO RNA polymerase III RP155 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay RNAp III RP155 IgG SerPl Ql EIA 1 Both 11,4838 332 AU 18 Süsteemse skleroosi IgG paneel (immunoblot) a1510 Fibrillarin a7089 JAH EI EI S,P-Fibrillarin IgG Fibrillariini IgG Fibrillariinivastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 49963-2 57 JAH 2083 82915-0 Fibrillarin Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord IA SERO Fibrillarin IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay Fibrillarin IgG Ser Ql IA 1 Both 20,0633 331 AU 18 Süsteemse skleroosi IgG paneel (immunoblot) a1510 NOR90 a7091 JAH EI EI S,P-NOR90 IgG NOR90 IgG NOR90-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 69956-1 59 JAH 2084 69956-1 Human upstream binding factor Ab.IgG Threshold Pt Ser Ord EIA SERO Human upstream binding factor IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay hUBF IgG Ser Ql EIA 1 Both 11,4729 336 AU 18 Süsteemse skleroosi IgG paneel (immunoblot) a1510 Th/To a7098 JAH EI EI S,P-Th/To IgG Th/To IgG Th/To-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 72314-8 60 JAH 2085 72314-8 Th-To Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA SERO Th-To IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay Th-To IgG SerPl Ql EIA 1 Both 11,4838 335 AU 18 Süsteemse skleroosi IgG paneel (immunoblot) a1510 PDGFR a7103 JAH EI EI S,P-PDGFR IgG PDGFR IgG PDGFR-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 72315-5 61 JAH 2087 72315-5 Platelet-derived growth factor receptor Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA SERO Platelet-derived growth factor receptor IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay PDGFR IgG SerPl Ql EIA 1 Both 11,4838 249 AU 18 Autoimmuunsete müosiitidega seotud IgG plasmas (paneel 2) a440 EI EI EI S,P-Myositis IgG panel IB Müosiitide IgG paneel (immunoblot) Autoimmuunsete müosiitidega seotud IgG seerumis/plasmas (paneel, immunoblot) Paneel immunoblot 62 JAH 3968 L-3968 371 AU 18 Autoimmuunsete müosiitidega seotud IgG seerumis/plasmas (paneel, IB) a7002 JAH JAH EI S,P-Myositis IgG panel IB Müosiitide IgG paneel (immunoblot) Autoimmuunsete müosiitidega seotud IgG seerumis/plasmas (paneel, immunoblot) Paneel EuroBlotOne L-2939 62 JAH 3968 L-3968 253 AU 18 Mi2 vastane IgG a9457 EI EI EI S,P-Mi2 IgG Mi2 IgG Mi2-vastane IgG seerumis/plasmas N/P immunoblot 56743-8 63 JAH 1870 56743-8 Mi-2 Ab ACnc Pt Ser Ord IB SERO Mi-2 Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) MI2 Ab Ser Ql IB 1 Both 373 AU 18 Müosiitide IgG paneel (immunoblot) a7002 Mi-2 a7070 EI EI EI S,P-Mi2 IgG Mi2 IgG Mi2-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 56743-8 63 JAH 1870 56743-8 Mi-2 Ab ACnc Pt Ser Ord IB SERO Mi-2 Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) MI2 Ab Ser Ql IB 1 Both 1799 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) a7140 Mi-2 alpha a7156 JAH EI EI S,P-Mi2a IgG Mi2-alfa IgG Mi2-alfa vastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 65 JAH 3969 82997-8 Mi-2 alpha Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord IA SERO Mi-2 alpha IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay Mi-2 alpha IgG Ser Ql IA 1 Both 8,7142 1823 AU 18 Müosiitide IgG paneel (immunoblot) a7002 Mi-2 alpha a7178 JAH EI EI S,P-Mi2a IgG Mi2-alfa IgG Mi2-alfa vastane IgG seerumis/plasmas N/P A-3969 65 JAH 3969 82997-8 Mi-2 alpha Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord IA SERO Mi-2 alpha IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay Mi-2 alpha IgG Ser Ql IA 1 Both 8,7142 1800 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) a7140 Mi-2 beta a7158 JAH EI EI S,P-Mi2b IgG Mi2-beeta IgG Mi2-beeta vastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 66 JAH 3970 82996-0 Mi-2 beta Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord IA SERO Mi-2 beta IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay Mi-2 beta IgG Ser Ql IA 1 Both 8,7142 1824 AU 18 Müosiitide IgG paneel (immunoblot) a7002 Mi-2 beta a7179 JAH EI EI S,P-Mi2b IgG Mi2-beeta IgG Mi2-beeta vastane IgG seerumis/plasmas N/P A-3970 66 JAH 3970 82996-0 Mi-2 beta Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord IA SERO Mi-2 beta IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay Mi-2 beta IgG Ser Ql IA 1 Both 8,7142 340 AU 18 Süsteemse skleroosi IgG paneel (immunoblot) a1510 Ku a7065 JAH EI EI S,P-Ku IgG Ku IgG Ku-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 18484-6 67 JAH 1871 18484-6 Ku Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Ku Ab [Presence] in Serum Ku Ab Ser Ql 1 Both 382 AU 18 Müosiitide IgG paneel (immunoblot) a7002 Ku a7135 JAH EI EI S,P-Ku IgG Ku IgG Ku-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 18484-6 67 JAH 1871 18484-6 Ku Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Ku Ab [Presence] in Serum Ku Ab Ser Ql 1 Both 1801 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) a7140 Ku a7166 JAH EI EI S,P-Ku IgG Ku IgG Ku-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 67 JAH 1871 18484-6 Ku Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Ku Ab [Presence] in Serum Ku Ab Ser Ql 1 Both 252 AU 18 TIF1-gamma vastane IgG a438 EI EI EI S,P-TIF1g IgG TIF1g IgG TIF1-gamma vastane IgG seerumis/plasmas N/P immunoblot 68 JAH 3971 82995-2 TIF1-gamma Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord IA SERO TIF1-gamma IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay TIF1-gamma IgG Ser Ql IA 1 Both 8,7142 1825 AU 18 Müosiitide IgG paneel (immunoblot) a7002 TIF1 gamma a7171 JAH EI EI S,P-TIF1g IgG TIF1g IgG TIF1-gamma vastane IgG seerumis/plasmas N/P A-3971 68 JAH 3971 82995-2 TIF1-gamma Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord IA SERO TIF1-gamma IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay TIF1-gamma IgG Ser Ql IA 1 Both 8,7142 251 AU 18 MDA-5 vastane IgG a437 EI EI EI S,P-MDA5 IgG MDA5 IgG MDA5-vastane IgG seerumis/plasmas N/P immunoblot 69 JAH 3972 82994-5 MDA5 Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord IA SERO MDA5 IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay MDA5 IgG Ser Ql IA 1 Both 8,7142 1826 AU 18 Müosiitide IgG paneel (immunoblot) a7002 MDA5 a7173 JAH EI EI S,P-MDA5 IgG MDA5 IgG MDA5-vastane IgG seerumis/plasmas N/P A-3972 69 JAH 3972 82994-5 MDA5 Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord IA SERO MDA5 IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay MDA5 IgG Ser Ql IA 1 Both 8,7142 1827 AU 18 Müosiitide IgG paneel (immunoblot) a7002 NXP2 a7175 JAH EI EI S,P-NXP2 IgG NXP2 IgG NXP2-vastane IgG seerumis/plasmas N/P A-3973 70 JAH 3973 82993-7 Mj Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord IA SERO Mj IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay Mj IgG Ser Ql IA 1 Both 7,9752 1828 AU 18 Müosiitide IgG paneel (immunoblot) a7002 SAE1 a7177 JAH EI EI S,P-SAE1 IgG SAE1 IgG SUMO-aktiveeriva ensüümi alaühik 1 vastane IgG seerumis/plasmas N/P A-3974 71 JAH 3974 82992-9 SUMO-activating enzyme subunit 1 Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord IA SERO SUMO-activating enzyme subunit 1 IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay SAE1 IgG Ser Ql IA 1 Both 8,7142 256 AU 18 PL7 vastane IgG a9463 EI EI EI S,P-PL7 IgG PL7 IgG PL7 ( treonüül-tRNA süntetaas) vastane IgG seerumis/plasmas N/P immunoblot 33772-5 72 JAH 1872 33772-5 Pl-7 Ab ACnc Pt Ser Ord SERO PL-7 Ab [Presence] in Serum PL7 Ab Ser Ql 1 Both 375 AU 18 Müosiitide IgG paneel (immunoblot) a7002 PL-7 a7058 JAH EI EI S,P-PL7 IgG PL7 IgG PL7 ( treonüül-tRNA süntetaas) vastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 33772-5 72 JAH 1872 33772-5 Pl-7 Ab ACnc Pt Ser Ord SERO PL-7 Ab [Presence] in Serum PL7 Ab Ser Ql 1 Both 1942 AU 18 Tsütoplasma antigeenide IgG paneel (immunoblot) a7200 PL-7 a7193 JAH EI EI S,P-PL7 IgG PL7 IgG PL7 ( treonüül-tRNA süntetaas) vastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 72 JAH 1872 33772-5 Pl-7 Ab ACnc Pt Ser Ord SERO PL-7 Ab [Presence] in Serum PL7 Ab Ser Ql 1 Both 257 AU 18 PL12 vastane IgG a9464 EI EI EI S,P-PL12 IgG PL12 IgG PL12 (alanüül-tRNA süntetaas) vastane IgG seerumis/plasmas N/P immunoblot 56745-3 73 JAH 1873 56745-3 Pl-12 Ab ACnc Pt Ser Ord IB SERO PL-12 Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) PL12 Ab Ser Ql IB 1 Both 374 AU 18 Müosiitide IgG paneel (immunoblot) a7002 PL-12 a7061 JAH EI EI S,P-PL12 IgG PL12 IgG PL12 (alanüül-tRNA süntetaas) vastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 56745-3 73 JAH 1873 56745-3 Pl-12 Ab ACnc Pt Ser Ord IB SERO PL-12 Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) PL12 Ab Ser Ql IB 1 Both 1943 AU 18 Tsütoplasma antigeenide IgG paneel (immunoblot) a7200 PL-12 a7194 JAH EI EI S,P-PL12 IgG PL12 IgG PL12 (alanüül-tRNA süntetaas) vastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 73 JAH 1873 56745-3 Pl-12 Ab ACnc Pt Ser Ord IB SERO PL-12 Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) PL12 Ab Ser Ql IB 1 Both 250 AU 18 HMGCR vastane IgG seerumis/plasmas a439 JAH JAH EI S,P-HMGCR IgG HMGCR IgG HMGCR (hüdroksü-metüülglutarüül-koensüüm A reduktaas) vastane IgG seerumis/plasmas N/P immunoblot 74 JAH 4174 82990-3 3-Hydroxy-3-Methylglutaryl-Coenzyme A Reductase Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IA SERO 3-Hydroxy-3-Methylglutaryl-coenzyme A reductase IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay HMGCR IgG SerPl Ql IA 1 Both 8,7142 1921 AU 18 HMGCR vastane IgG a440-1 EI EI EI S,P-HMGCR IgG HMGCR IgG HMGCR (hüdroksü-metüülglutarüül-koensüüm A reduktaas) vastane IgG seerumis/plasmas N/P 74 JAH 4174 82990-3 3-Hydroxy-3-Methylglutaryl-Coenzyme A Reductase Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IA SERO 3-Hydroxy-3-Methylglutaryl-coenzyme A reductase IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay HMGCR IgG SerPl Ql IA 1 Both 8,7142 339 AU 18 Süsteemse skleroosi IgG paneel (immunoblot) a1510 PM/Scl75 a7066 JAH EI EI S,P-PM/Scl75 IgG PM/Scl75 IgG PM/Scl75-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 72724-8 77 JAH 1999 72724-8 PM-SCL-75 Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA SERO PM-SCL-75 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay PM-SCL75 IgG SerPl Ql EIA 1 Both 25,6658 381 AU 18 Müosiitide IgG paneel (immunoblot) a7002 PM/Scl75 a7134 JAH EI EI S,P-PM/Scl75 IgG PM/Scl75 IgG PM/Scl75-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 72724-8 77 JAH 1999 72724-8 PM-SCL-75 Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA SERO PM-SCL-75 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay PM-SCL75 IgG SerPl Ql EIA 1 Both 25,6658 1805 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) a7140 PM/Scl75 a7167 JAH EI EI S,P-PM/Scl75 IgG PM/Scl75 IgG PM/Scl75-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 77 JAH 1999 72724-8 PM-SCL-75 Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA SERO PM-SCL-75 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay PM-SCL75 IgG SerPl Ql EIA 1 Both 25,6658 338 AU 18 Süsteemse skleroosi IgG paneel (immunoblot) a1510 PM/Scl100 a7133 JAH EI EI S,P-PM/Scl100 IgG PM/Scl100 IgG PM/Scl100-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 31563-0 78 JAH 1863 31563-0 PM-SCL extractable nuclear Ab ACnc Pt Ser Ord SERO PM-SCL extractable nuclear Ab [Presence] in Serum ENA PM/SCL Ab Ser Ql 1 Both 361 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) a7140 PM/Scl100 a7147 JAH EI EI S,P-PM/Scl100 IgG PM/Scl100 IgG PM/Scl100-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 31563-0 78 JAH 1863 31563-0 PM-SCL extractable nuclear Ab ACnc Pt Ser Ord SERO PM-SCL extractable nuclear Ab [Presence] in Serum ENA PM/SCL Ab Ser Ql 1 Both 380 AU 18 Müosiitide IgG paneel (immunoblot) a7002 PM/Scl100 a7068 JAH EI EI S,P-PM/Scl100 IgG PM/Scl100 IgG PM/Scl100-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 31563-0 78 JAH 1863 31563-0 PM-SCL extractable nuclear Ab ACnc Pt Ser Ord SERO PM-SCL extractable nuclear Ab [Presence] in Serum ENA PM/SCL Ab Ser Ql 1 Both 258 AU 18 EJ vastane IgG a9465 EI EI EI S,P-EJ IgG EJ IgG EJ (glütsüül-tRNA-süntetaas) vastane IgG seerumis/plasmas N/P immunoblot 45149-2 79 JAH 2000 45149-2 Ej Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Ej Ab [Presence] in Serum Ej Ab Ser Ql 1 Both 377 AU 18 Müosiitide IgG paneel (immunoblot) a7002 EJ a7064 JAH EI EI S,P-EJ IgG EJ IgG EJ (glütsüül-tRNA-süntetaas) vastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 45149-2 79 JAH 2000 45149-2 Ej Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Ej Ab [Presence] in Serum Ej Ab Ser Ql 1 Both 1944 AU 18 Tsütoplasma antigeenide IgG paneel (immunoblot) a7200 EJ a7195 JAH EI EI S,P-EJ IgG EJ IgG EJ (glütsüül-tRNA-süntetaas) vastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 79 JAH 2000 45149-2 Ej Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Ej Ab [Presence] in Serum Ej Ab Ser Ql 1 Both 378 AU 18 Müosiitide IgG paneel (immunoblot) a7002 OJ a7054 JAH EI EI S,P-OJ IgG OJ IgG OJ (isoleutsüül-tRNA-süntetaas) vastane IgG serumis/plasmas N/P EuroBlotOne 45152-6 80 JAH 2001 45152-6 OJ Ab ACnc Pt Ser Ord SERO OJ Ab [Presence] in Serum OJ Ab Ser Ql 1 Both 1945 AU 18 Tsütoplasma antigeenide IgG paneel (immunoblot) a7200 OJ a7196 JAH EI EI S,P-OJ IgG OJ IgG OJ (isoleutsüül-tRNA-süntetaas) vastane IgG serumis/plasmas N/P EuroBlotOne 80 JAH 2001 45152-6 OJ Ab ACnc Pt Ser Ord SERO OJ Ab [Presence] in Serum OJ Ab Ser Ql 1 Both 255 AU 18 SRP vastane IgG a9462 EI EI EI S,P-SRP IgG SRP IgG SRP-vastane IgG seerumis/plasmas N/P immunoblot 33921-8 81 JAH 2940 33921-8 Signal recognition particle Ab ACnc Pt Ser/Plas Ord SERO Signal Recognition Particle (SRP) Ab [Presence] in Serum or Plasma SRP Ab SerPl Ql 1 Both 25,3293 372 AU 18 Müosiitide IgG paneel (immunoblot) a7002 SRP a7072 JAH EI EI S,P-SRP IgG SRP IgG SRP-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 33921-8 81 JAH 2940 33921-8 Signal recognition particle Ab ACnc Pt Ser/Plas Ord SERO Signal Recognition Particle (SRP) Ab [Presence] in Serum or Plasma SRP Ab SerPl Ql 1 Both 25,3293 1941 AU 18 Tsütoplasma antigeenide IgG paneel (immunoblot) a7200 SRP a7192 JAH EI EI S,P-SRP IgG SRP IgG SRP-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 81 JAH 2940 33921-8 Signal recognition particle Ab ACnc Pt Ser/Plas Ord SERO Signal Recognition Particle (SRP) Ab [Presence] in Serum or Plasma SRP Ab SerPl Ql 1 Both 25,3293 2901 AU 18 MOG (müeliini oligodendrotsüüdi glükoproteiini) vastane IgG seerumis/plasmas a517 JAH JAH EI S,P-MOG IgG MOG IgG MOG (müeliini oligodendrotsüüdi glükoproteiini) vastane IgG seerumis/plasmas N/P 82 JAH 6030 A-5495 2397 AU 18 MOG IgG tiiter a1350 JAH EI EI S,P-MOG IgG titr MOG IgG tiiter MOG (müeliini oligodendrotsüüdi glükoproteiin) vastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst 83 JAH 3775 84873-9 Myelin oligodendrocyte glycoprotein Ab.IgG Titr Pt Ser/Plas Qn IF {titer} titer SERO Myelin oligodendrocyte glycoprotein IgG Ab [Titer] in Serum or Plasma by Immunofluorescence MOG IgG Titr SerPl IF 1 Both 8,7142 3049 AU 18 MOG IgG liikvoris a1470 JAH JAH JAH CSF-MOG IgG MOG IgG liikvoris MOG (müeliini oligodendrotsüüdi glükoproteiini) vastane IgG liikvoris N/P " " 84 JAH 6584 91543-9 Myelin oligodendrocyte glycoprotein Ab PrThr Pt CSF Ord CBA IFA SERO Myelin oligodendrocyte glycoprotein Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Cell binding immunofluorescent assay MOG Ab CSF Ql CBA IFA 1 Both 2642 AU 18 VGCC (kaltsiumikanalid) vastaste antikehade hulk seerumis/plasmas a1122 EI 2022-05-24 EI EI S,P-VGCC Ab QN VGCC Ab QN VGCC (kaltsiumikanalid) vastaste antikehade hulk seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/L 87 JAH 3777 31024-3 Voltage-gated calcium channel Ab SCnc Pt Ser Qn fmol/L fmol/L 8 SERO Voltage-gated calcium channel Ab [Moles/volume] in Serum VGCC Ab Ser-sCnc 1 Both 2337 AU 18 VGCC P/Q IgG QN a1006 EI 2019-07-30 EI JAH S,P-VGCC P/Q IgG QN VGCC P/Q IgG QN VGCC (kaltsiumkanalite) P/Q tüübi vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN pmol/L 88 JAH 4626 33980-4 Voltage-gated calcium channel PQ type binding Ab SCnc Pt Ser Qn pmol/L pmol/L 2 SERO Voltage-gated calcium channel P/Q type binding Ab [Moles/volume] in Serum VGCC-P/Q Bind Ab Ser-sCnc 1 Both 22,3971 3016 AU 18 VGCC (kaltsiumkanalite) P/Q tüübi vastase IgG hulk seerumis/plasmas a1474 JAH EI JAH S,P-VGCC P/Q IgG QN VGCC P/Q IgG QN VGCC (kaltsiumkanalite) P/Q tüübi vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/L 88 JAH 4626 33980-4 Voltage-gated calcium channel PQ type binding Ab SCnc Pt Ser Qn pmol/L pmol/L 2 SERO Voltage-gated calcium channel P/Q type binding Ab [Moles/volume] in Serum VGCC-P/Q Bind Ab Ser-sCnc 1 Both 22,3971 287 AU 18 Kardiolipiini vastased antikehad seerumis a3803 JAH JAH EI S,P-ACLA Ab ACLA Ab Kardiolipiini vastased antikehad seerumis/plasmas N/P 46125-1 90 JAH 4160 46125-1 Cardiolipin Ab ACnc Pt Ser Ord EIA 2 COAG Cardiolipin Ab [Presence] in Serum by Immunoassay Cardiolipin Ab Ser Ql EIA 1 Both 8,476 288 AU 18 S-ACLA väärtus a16 JAH EI EI S,P-ACLA Ab QN ACLA Ab QN Kardiolipiini vastaste antikehade hulk seerumis/plasmas QN kU/L RU/mL 3180-7 91 JAH 474 3180-7 Cardiolipin Ab ACnc Pt Ser Qn EIA U/mL U/mL COAG Cardiolipin Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay Cardiolipin Ab Ser EIA-aCnc 1 Both 260 AU 18 Beeta-2-glükoproteiin 1 vastased antikehad seerumis a3801 JAH JAH EI S,P-b2-GP1 Ab Beeta-2-GP1 Ab Beeta-2-glükoproteiin 1 vastased antikehad N/P 31256-1 95 JAH 2729 31256-1 Beta 2 glycoprotein 1 Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Beta 2 glycoprotein 1 Ab [Presence] in Serum B2 Glycoprot1 Ab Ser Ql 1 Both 26,1952 261 AU 18 S-ß2-GP1 Ab väärtus a5074 JAH EI EI S,P-b2-GP1 Ab QN Beeta-2-GP1 Ab QN Beeta-2-glükoproteiin 1 vastaste antikehade hulk seerumis/plasmas QN kU/L U/mL 56538-2 97 JAH 476 56538-2 Beta 2 glycoprotein 1 Ab ACnc Pt Ser Qn EIA SERO Beta 2 glycoprotein 1 Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay B2 Glycoprot1 Ab Ser EIA-aCnc 1 Both 398 AU 18 S-CIC(C1q) väärtus a28 JAH EI EI S,P-CIC(C1q) CIC(C1q) Tsirkuleerivad immuunkompleksid (C1q) seerumis/plasmas QN kU/L RU/ml Cobas 6000 6297-6 103 JAH 1887 6297-6 Complement C1q Ag ACnc Pt Ser Qn U units HEM/BC Complement C1q Ag [Units/volume] in Serum C1q Ag Ser-aCnc 1 Both 32,1716 397 AU 18 Tsirkuleerivad immuunkompleksid (C1q) seerumis a9438 EI 2020-10-09 EI EI S,P-CIC(C1q) interpret CIC(C1q) tõlgendus Tsirkuleerivad immuunkompleksid (C1q) seerumis/plasmas (tõlgendus) Tekst Cobas 6000 104 JAH 4177 44391-1 Immune complex ACnc Pt Ser/Plas Ord C1q binding assay SERO Immune complex [Presence] in Serum or Plasma by C1q binding assay IC SerPl Ql C1Q Bind 1 Both 11,0295 291 AU 18 Maksa autoimmuunhaigustega seotud IgG seerumis/plasmas (paneel, IIF) a39001 JAH JAH EI S,P-Liver IgG panel IIF Maksahaiguste IgG paneel (IIF) Maksa autoimmuunhaigustega seotud IgG seerumis/plasmas (paneel, kaudne immunofluorestsents) Paneel L-3170 105 JAH 3170 L-3170 383 AU 18 Maksa autoimmuunhaigustega seotud IgG seerumis/plasmas (paneel, IB) a7000 JAH JAH EI S,P-Liver IgG panel IB Maksahaiguste IgG paneel (immunoblot) Maksa autoimmuunhaigustega seotud IgG seerumis/plasmas (paneel, immunoblot) Paneel EuroBlotOne L-3171 106 JAH 3171 L-3171 292 AU 18 Maksahaiguste IgG paneel (IIF) a39001 S,P-AMA IgG a39002 JAH EI EI S,P-AMA IgG AMA IgG Mitokondrivastane IgG seerumis/plasmas N/P 14236-4 108 JAH 4866 82840-0 Mitochondria Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord IF SERO Mitochondria IgG Ab [Presence] in Serum by Immunofluorescence Mitochondria IgG Ser Ql IF 1 Both 10,402 369 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) a7140 AMA M2 a7154 EI EI EI S,P-AMA M2 IgG AMA M2 IgG M2 tüüpi mitokondrivastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 56735-4 110 JAH 1868 56735-4 Mitochondria M2 Ab ACnc Pt Ser Ord IB SERO Mitochondria M2 Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) Mitochondria M2 Ab Ser Ql IB 1 Both 388 AU 18 Maksahaiguste IgG paneel (immunoblot) a7000 AMA M2 a7010 JAH EI EI S,P-AMA M2 IgG AMA M2 IgG M2 tüüpi mitokondrivastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 56735-4 110 JAH 1868 56735-4 Mitochondria M2 Ab ACnc Pt Ser Ord IB SERO Mitochondria M2 Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) Mitochondria M2 Ab Ser Ql IB 1 Both 1937 AU 18 Tsütoplasma antigeenide IgG paneel (immunoblot) a7200 AMA M2 a7189 JAH EI EI S,P-AMA M2 IgG AMA M2 IgG M2 tüüpi mitokondrivastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 110 JAH 1868 56735-4 Mitochondria M2 Ab ACnc Pt Ser Ord IB SERO Mitochondria M2 Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) Mitochondria M2 Ab Ser Ql IB 1 Both 384 AU 18 Maksahaiguste IgG paneel (immunoblot) a7000 M2-3E a7020 JAH EI EI S,P-AMA M2-3E IgG AMA M2-3E IgG M2-3E tüüpi mitokondrivastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 72320-5 112 JAH 1880 72320-5 Mitochondria M2-3E Ab.IgG Threshold Pt Ser Ord EIA SERO Mitochondria M2-3E IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay M2-3E IgG Ser Ql EIA 1 Both 11,4838 1938 AU 18 Tsütoplasma antigeenide IgG paneel (immunoblot) a7200 M2-3E a7190 JAH EI EI S,P-AMA M2-3E IgG AMA M2-3E IgG M2-3E tüüpi mitokondrivastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 112 JAH 1880 72320-5 Mitochondria M2-3E Ab.IgG Threshold Pt Ser Ord EIA SERO Mitochondria M2-3E IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay M2-3E IgG Ser Ql EIA 1 Both 11,4838 293 AU 18 Maksahaiguste IgG paneel (IIF) a39001 S,P-SMA IgG a39003 JAH EI EI S,P-SMA IgG SMA IgG Silelihaskoevastane IgG seerumis/plasmas N/P 14252-1 115 JAH 4867 30557-3 Smooth muscle Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord SERO Smooth muscle IgG Ab [Presence] in Serum Smooth muscle IgG Ser Ql 1 Both 9,7306 294 AU 18 Maksahaiguste IgG paneel (IIF) a39001 S,P-LKMA IgG a39004 JAH EI EI S,P-LKMA IgG LKMA IgG Maksa-neeru mikrosoomide vastane IgG seerumis/plasmas N/P 14272-9 117 JAH 3178 14272-9 Liver kidney microsomal Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Liver kidney microsomal Ab [Presence] in Serum LKM Ab Ser Ql 1 Both 17,0614 386 AU 18 Maksahaiguste IgG paneel (immunoblot) a7000 LKMA1 a7024 JAH EI EI S,P-LKMA1 IgG LKMA1 IgG Maksa-neeru mikrosoomide 1. tüübi vastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 43234-4 118 JAH 1884 43234-4 Liver kidney microsomal 1 Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord SERO Liver kidney microsomal 1 IgG Ab [Presence] in Serum LKM-1 IgG Ser Ql 1 Both 10,2828 387 AU 18 Maksahaiguste IgG paneel (immunoblot) a7000 Sp100 a7026 JAH EI EI S,P-Sp100 IgG Sp100 IgG Sp100-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 56754-5 120 JAH 1881 56754-5 sp100 Ab ACnc Pt Ser Ord IB SERO sp100 Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) sp100 Ab Ser Ql IB 1 Both 1803 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) a7140 Sp100 a7160 JAH EI EI S,P-Sp100 IgG Sp100 IgG Sp100-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 120 JAH 1881 56754-5 sp100 Ab ACnc Pt Ser Ord IB SERO sp100 Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) sp100 Ab Ser Ql IB 1 Both 389 AU 18 Maksahaiguste IgG paneel (immunoblot) a7000 PML a7012 JAH EI EI S,P-PML IgG PML IgG PML-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 56753-7 121 JAH 1882 56753-7 PML Ab ACnc Pt Ser Ord IB SERO PML Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) PML Ab Ser Ql IB 1 Both 1804 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) a7140 PML a7161 JAH EI EI S,P-PML IgG PML IgG PML-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 121 JAH 1882 56753-7 PML Ab ACnc Pt Ser Ord IB SERO PML Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) PML Ab Ser Ql IB 1 Both 390 AU 18 Maksahaiguste IgG paneel (immunoblot) a7000 gp210 a7014 JAH EI EI S,P-gp210 IgG gp210 IgG gp210-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 56716-4 122 JAH 1883 56716-4 Nuclear pore protein gp210 Ab ACnc Pt Ser Ord IB SERO Nuclear pore protein gp210 Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) Nuclear pore protein gp210 Ab Ser Ql IB 1 Both 1808 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) a7140 gp210 a7165 JAH EI EI S,P-gp210 IgG gp210 IgG gp210-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 122 JAH 1883 56716-4 Nuclear pore protein gp210 Ab ACnc Pt Ser Ord IB SERO Nuclear pore protein gp210 Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) Nuclear pore protein gp210 Ab Ser Ql IB 1 Both 391 AU 18 Maksahaiguste IgG paneel (immunoblot) a7000 LC1 a7015 JAH EI EI S,P-LC1 IgG LC1 IgG LC1 (maksa tsütosoolne antigeen 1) vastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 56719-8 123 JAH 1885 56719-8 Liver cytosol Ab ACnc Pt Ser Ord IB SERO Liver cytosol Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) Liver Cytosol Ab Ser Ql IB 1 Both 385 AU 18 Maksahaiguste IgG paneel (immunoblot) a7000 SLA/LP a7022 JAH EI EI S,P-SLA/LP IgG SLA/LP IgG SLA/LP (maksa lahustuv antigeen) vastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne 56722-2 124 JAH 1886 56722-2 Soluble liver Ab ACnc Pt Ser Ord IB SERO Soluble liver Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) Soluble liver Ab Ser Ql IB 1 Both 319 AU 18 Parietaalrakkude ja sisemise faktori vastane IgG seerumis/plasmas a131 JAH JAH EI S,P-PCA, IF IgG panel PCA, sisemise faktori IgG paneel Parietaalrakkude ja sisemise faktori vastane IgG seerumis/plasmas (paneel) Paneel immuunoflurestsents L-3172 125 JAH 3172 L-3172 320 AU 18 PCA, sisemise faktori IgG paneel a131 Parietaalrakkude vastane IgG seerumis/plasmas a3816 JAH EI EI S,P-PCA IgG PCA IgG Parietaalrakkudevastane IgG seerumis/plasmas N/P immuunoflurestsents 31556-4 126 JAH 2096 31556-4 Parietal cell Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord SERO Parietal cell IgG Ab [Presence] in Serum PCA IgG Ser Ql 1 Both 321 AU 18 PCA, sisemise faktori IgG paneel a131 Sisemise faktori vastane IgG seerumis/plasmas a126 JAH EI EI S,P-IF IgG Sisemise faktori IgG Sisemise faktori vastane IgG seerumis/plasmas N/P immuunoflurestsents A-3173 129 JAH 3173 30530-0 Intrinsic factor Ab PrThr Pt Ser Ord 11 SERO Intrinsic factor Ab [Presence] in Serum IF Ab Ser Ql 1 Both 4,6814 289 AU 18 Koe transglutaminaasi vastane IgA seerumis/plasmas a8878-17 JAH JAH EI S,P-tTG IgA tTG IgA Koe transglutaminaasi vastane IgA seerumis/plasmas N/P 35280-7 131 JAH 4175 35280-7 Tissue transglutaminase Ab.IgA ACnc Pt Ser Ord EIA 5 SERO Tissue transglutaminase IgA Ab [Presence] in Serum by Immunoassay tTG IgA Ser Ql EIA 1 Both 8,476 2525 AU 18 tTG IgA a8878 EI JAH EI S,P-tTG IgA tTG IgA Koe transglutaminaasi vastane IgA seerumis/plasmas N/P 131 JAH 4175 35280-7 Tissue transglutaminase Ab.IgA ACnc Pt Ser Ord EIA 5 SERO Tissue transglutaminase IgA Ab [Presence] in Serum by Immunoassay tTG IgA Ser Ql EIA 1 Both 8,476 290 AU 18 S,P-tTG IgA väärtus a17 JAH EI EI S,P-tTG IgA QN tTG IgA QN Koe transglutaminaasi vastase IgA hulk seerumis/plasmas QN kU/L RU/mL 46128-5 132 JAH 481 46128-5 Tissue transglutaminase Ab.IgA ACnc Pt Ser Qn EIA SERO Tissue transglutaminase IgA Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay tTG IgA Ser EIA-aCnc 1 Both 1485 AU 18 Koe transglutaminaasi vastane IgG QN a79-109 JAH JAH JAH S,P-tTG IgG QN tTG IgG QN Koe transglutaminaasi vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 56537-4 133 JAH 482 56537-4 Tissue transglutaminase Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA SERO Tissue transglutaminase IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay tTG IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 410 AU 18 Endomüüsiumivastane IgA seerumis/plasmas a3807 JAH JAH EI S,P-EMA IgA EMA IgA Endomüüsiumivastane IgA seerumis/plasmas N/P 10362-2 134 JAH 2190 10362-2 Endomysium Ab.IgA ACnc Pt Ser Ord SERO Endomysium IgA Ab [Presence] in Serum Endomysium IgA Ser Ql lab both 2959 AU 18 Endomüüsiumivastane IgG seerumis/plasmas a3810 JAH EI JAH S,P-EMA IgG titr EMA IgG tiiter Endomüüsiumivastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst 136 JAH 3557 49726-3 Endomysium Ab.IgG Titr Pt Ser Qn {titer} titer SERO Endomysium IgG Ab [Titer] in Serum Endomysium IgG Titr Ser 1 Both 14,8349 283 AU 18 Gliadiinivastane IgA seerumis/plasmas a3808-29 JAH JAH EI S,P-AGA IgA AGA IgA Gliadiinivastane IgA seerumis/plasmas N/P 47393-4 138 JAH 4158 47393-4 Gliadin peptide Ab.IgA ACnc Pt Ser Ord EIA 1 SERO Gliadin peptide IgA Ab [Presence] in Serum by Immunoassay Gliadin peptide IgA Ser Ql EIA 1 Both 12,4944 284 AU 18 S,P-AGA IgA väärtus a29 JAH EI EI S,P-AGA IgA QN AGA IgA QN Gliadiinivastase IgA hulk seerumis/plasmas QN kU/L RU/mL 58709-7 139 JAH 472 58709-7 Gliadin peptide Ab.IgA ACnc Pt Ser Qn U Units SERO Gliadin peptide IgA Ab [Units/volume] in Serum Gliadin peptide IgA Ser-aCnc 1 Both 285 AU 18 Gliadiinivastane IgG seerumis/plasmas a3809-32 JAH JAH EI S,P-AGA IgG AGA IgG Gliadiinivastane IgG seerumis/plasmas N/P 47394-2 140 JAH 4159 47394-2 Gliadin peptide Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA 1 SERO Gliadin peptide IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay Gliadin peptide IgG Ser Ql EIA 1 Both 10,2828 2575 AU 18 AGA IgG a3809 EI EI EI S,P-AGA IgG AGA IgG Gliadiinivastane IgG seerumis/plasmas N/P 140 JAH 4159 47394-2 Gliadin peptide Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA 1 SERO Gliadin peptide IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay Gliadin peptide IgG Ser Ql EIA 1 Both 10,2828 286 AU 18 S,P-AGA IgG väärtus a32 JAH EI EI S,P-AGA IgG QN AGA IgG QN Gliadiinivastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L RU/mL 58710-5 141 JAH 473 58710-5 Gliadin peptide Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn U Units SERO Gliadin peptide IgG Ab [Units/volume] in Serum Gliadin peptide IgG Ser-aCnc 1 Both 313 AU 18 Neutrofiilide tsütoplasma vastane IgG seerumis/plasmas (paneel, IIF) a39023 JAH JAH EI S,P-ANCA IgG panel IIF ANCA IgG paneel (IIF) Neutrofiilide tsütoplasma vastane IgG seerumis/plasmas (paneel, kaudne immunofluorestsents) Paneel immuunoflurestsents L-3174 146 JAH 3174 L-3174 323 AU 18 Soolehaiguste IgA, IgG paneel (IIF) a39029 S,P-pANCA IgAG a39030 JAH EI EI S,P-pANCA IgAG pANCA IgA, IgG Perinukleaarse neutrofiilide tsütoplasma vastased IgA, IgG seerumis/plasmas N/P immuunoflurestsents 30539-1 147 JAH 2074 30539-1 Neutrophil cytoplasmic Ab.perinuclear ACnc Pt Ser Ord SERO Neutrophil cytoplasmic Ab.perinuclear [Presence] in Serum p-ANCA Ser Ql 1 Both 316 AU 18 ANCA IgG paneel (IIF) a39023 S,P-cANCA IgG a39026 JAH EI EI S,P-cANCA IgG cANCA IgG Tsütoplasmaatilise neutrofiilide tsütoplasma vastane IgG seerumis/plasmas N/P immuunoflurestsents 17353-4 149 JAH 1876 17353-4 Neutrophil cytoplasmic Ab.classic ACnc Pt Ser Ord IF SERO Neutrophil cytoplasmic Ab.classic [Presence] in Serum by Immunofluorescence c-ANCA Ser Ql IF 1 Both 314 AU 18 ANCA IgG paneel (IIF) a39023 S,P-DNA-pANCA IgG a39024 JAH EI EI S,P-pANCA fs IgG pANCA fs IgG Perinukleaarse neutrofiilide tsütoplasma vastane IgG seerumis/plasmas (formaliintundlik) N/P immuunoflurestsents 72521-8 150 JAH 2071 72521-8 p-ANCA formalin sensitive Ab.IgG Pr Pt Ser/Plas Ord IF SERO p-ANCA formalin sensitive IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma Qualitative by Immunofluorescence p-ANCA frmln sens IgG SerPl Ql IF 1 Both 13,8297 315 AU 18 ANCA IgG paneel (IIF) a39023 S,P-pANCA IgG a39025 JAH EI EI S,P-pANCA fr IgG pANCA fr IgG Perinukleaarse neutrofiilide tsütoplasma vastane IgG seerumis/plasmas (formaliinresistentne) N/P immuunoflurestsents 72522-6 151 JAH 2072 72522-6 p-ANCA formalin resistant Ab.IgG Pr Pt Ser/Plas Ord IF SERO p-ANCA formalin resistant IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma Qualitative by Immunofluorescence p-ANCA frmln resist IgG SerPl Ql IF 1 Both 13,8297 317 AU 18 ANCA IgG paneel (IIF) a39023 S,P-PR3 IgG a39027 JAH EI EI S,P-PR3 IgG PR3 IgG Proteinaas 3 vastane IgG seerumis/plasmas N/P immuunoflurestsents 63311-5 152 JAH 2091 63311-5 Proteinase 3 Ab ACnc Pt Ser Ord IF SERO Proteinase 3 Ab [Presence] in Serum by Immunofluorescence Proteinase3 Ab Ser Ql IF 1 Both 17,4958 416 AU 18 Proteinaas 3 vastase IgG hulk seerumis/plasmas a310 JAH JAH EI S,P-PR3 IgG QN PR3 IgG QN Proteinaas 3 vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L U/ml Phadia 250 48408-9 153 JAH 457 48408-9 Proteinase 3 Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn U/mL U/mL; units/mL SERO Proteinase 3 IgG Ab [Units/volume] in Serum Proteinase3 IgG Ser-aCnc 1 Both 318 AU 18 ANCA IgG paneel (IIF) a39023 S,P-MPO IgG a39028 JAH EI EI S,P-MPO IgG MPO IgG Müeloperoksüdaasivastane IgG seerumis/plasmas N/P immuunoflurestsents 72515-0 154 JAH 2187 72515-0 Myeloperoxidase Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord IF SERO Myeloperoxidase IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunofluorescence Myeloperoxidase IgG SerPl Ql IF 1 Both 22,3698 412 AU 18 Müeloperoksüdaasivastase IgG hulk seerumis/plasmas a309 JAH JAH EI S,P-MPO IgG QN MPO IgG QN Müeloperoksüdaasivastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L U/ml Phadia 250 48404-8 155 JAH 459 48404-8 Myeloperoxidase Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn U/mL U/mL; units/mL SERO Myeloperoxidase IgG Ab [Units/volume] in Serum Myeloperoxidase IgG Ser-aCnc 1 Both 2255 AU 18 ANCA IgG paneel (IIF) a39023 S,P-GBMA IgG a39000 JAH EI EI S,P-GBMA IgG GBMA IgG Glomeeruli basaalmembraani vastane IgG seerumis/plasmas N/P 160 JAH 5320 58796-4 Glomerular basement membrane Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord IF SERO Glomerular basement membrane IgG Ab [Presence] in Serum by Immunofluorescence GBM IgG Ser Ql IF 1 Both 24,0311 1536 AU 18 Glomeeruli basaalmembraani vastane IgG a45-86 EI 2018-10-01 EI EI S,P-GBMA IgG QN GBMA IgG QN Glomeeruli basaalmembraani vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 161 JAH 495 30343-8 Glomerular basement membrane Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA EU/mL SERO Glomerular basement membrane IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay GBM IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 2269 AU 18 GBMA IgG QN a970 JAH JAH JAH S,P-GBMA IgG QN GBMA IgG QN Glomeeruli basaalmembraani vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L 161 JAH 495 30343-8 Glomerular basement membrane Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA EU/mL SERO Glomerular basement membrane IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay GBM IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 1863 AU 18 Bulloossete dermatoosidega seotud IgG seerumis/plasmas (paneel, IIF) a3834 JAH JAH EI S,P-BP IgG panel IIF Bulloossete dermatooside IgG paneel (IIF) Bulloossete dermatoosidega seotud IgG seerumis/plasmas (paneel, kaudne immunofluorestsents) Paneel 162 JAH 2728 L-2728 297 AU 18 Bulloossete dermatooside IgG paneel (IIF) a3834 Desmosoomi vastane IgG a3827 JAH EI EI S,P-DSA IgG Desmosoomide IgG Desmosoomidevastane IgG seerumis/plasmas N/P A-3175 164 JAH 3175 82975-4 Desmosome Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IF SERO Desmosome IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunofluorescence Desmosome IgG SerPl Ql IF 1 Both 8,7142 1865 AU 18 Desmosoomide IgG tiiter a589 EI 2018-09-03 EI EI S,P-DSA IgG titr Desmosoomide IgG tiiter Desmosoomidevastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst Tiiter 165 JAH 464 71368-5 Desmosome Ab.IgG Titr Pt Ser Qn IF {titer} Titer SERO Desmosome IgG Ab [Titer] in Serum by Immunofluorescence Desmosome IgG Titr Ser IF 1 Both 32,4503 298 AU 18 Bulloossete dermatooside IgG paneel (IIF) a3834 Nahakoe basaalmembraani vastane IgG a3826 JAH EI EI S,P-SBMA IgG Naha basaalmembraani IgG Nahakoe basaalmembraani vastane IgG seerumis/plasmas N/P 45382-9 166 JAH 3176 45382-9 Epidermis Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Epidermis Ab [Presence] in Serum Epidis Ab Ser Ql 1 Both 10,5284 1864 AU 18 Nahakoe basaalmembraani IgG tiiter a588 EI 2018-09-03 EI EI S,P-SBMA IgG titr Naha basaalmembraani IgG tiiter Nahakoe basaalmembraani vastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst Tiiter 167 JAH 465 5152-4 Epidermis Ab Titr Pt Ser Qn IF {titer} titer SERO Epidermis Ab [Titer] in Serum by Immunofluorescence Epidis Ab Titr Ser IF 1 Both 1866 AU 18 Bulloossete dermatooside IgG paneel (IIF) a3834 Desmogleiin 1 IgG a590 JAH EI EI S,P-Dsg1 IgG Desmogleiin 1 IgG Desmogleiin 1 vastane IgG seerumis/plasmas N/P Tekst 168 JAH 4721 63218-2 Desmoglein 1 Ab PrThr Pt Ser Ord IA SERO Desmoglein 1 Ab [Presence] in Serum by Immunoassay Desmoglein 1 Ab Ser Ql IA 1 Both 18,3362 1867 AU 18 Desmogleiin 1 IgG tiiter a591 EI 2018-09-03 EI EI S,P-Dsg1 IgG titr Desmogleiin 1 IgG tiiter Desmogleiin 1 vastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst Tiiter 169 JAH 4722 A-4722 1868 AU 18 Bulloossete dermatooside IgG paneel (IIF) a3834 Desmogleiin 3 IgG a592 JAH EI EI S,P-Dsg3 IgG Desmogleiin 3 IgG Desmogleiin 3 vastane IgG seerumis/plasmas N/P Tekst 170 JAH 4723 63219-0 Desmoglein 3 Ab PrThr Pt Ser Ord IA SERO Desmoglein 3 Ab [Presence] in Serum by Immunoassay Desmoglein 3 Ab Ser Ql IA 1 Both 18,3362 1869 AU 18 Desmogleiin 3 IgG tiiter a593 EI 2018-09-03 EI EI S,P-Dsg3 IgG titr Desmogleiin 3 IgG tiiter Desmogleiin 3 vastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst Tiiter 171 JAH 4724 A-4724 1870 AU 18 Bulloossete dermatooside IgG paneel (IIF) a3834 BP180 IgG a594 JAH EI EI S,P-BP180 IgG BP180 IgG BP180-vastane IgG seerumis/plasmas N/P Tekst 172 JAH 4725 A-4725 1872 AU 18 Bulloossete dermatooside IgG paneel (IIF) a3834 BP230 IgG a596 JAH EI EI S,P-BP230 IgG BP230 IgG BP230-vastane IgG seerumis/plasmas N/P Tekst 173 JAH 4727 A-4727 1530 AU 18 Pankrease saarekeste vastane IgG seerumis a45-98 JAH JAH JAH S,P-ICA IgG ICA IgG Pankrease saarekeste vastane IgG seerumis/plasmas N/P 31547-3 176 JAH 2709 31547-3 Pancreatic islet cell Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Pancreatic islet cell Ab [Presence] in Serum Panc Islet Cell Ab Ser Ql 1 Both 11,3891 1532 AU 18 Insuliini vastane IgG seerumis a45-88-2 JAH JAH JAH S,P-IAA IgG QN Insuliini IgG QN Insuliinivastaste IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 179 JAH 388 8072-1 Insulin Ab ACnc Pt Ser Qn 0,0010% SERO Insulin Ab [Units/volume] in Serum Insulin Ab Ser-aCnc 1 Both 2632 AU 18 Insuliini IgG QN a45-88 EI EI JAH S,P-IAA IgG QN Insuliini IgG QN Insuliinivastaste IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 179 JAH 388 8072-1 Insulin Ab ACnc Pt Ser Qn 0,0010% SERO Insulin Ab [Units/volume] in Serum Insulin Ab Ser-aCnc 1 Both 1754 AU 18 Glutamaadi dekarboksülaasi 65 vastane IgG hulk seerumis a699 JAH JAH JAH S,P-GAD65 Ab QN GAD65 Ab QN GAD65 (glutamaadi dekarboksülaas 65) vastaste antikehade hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 56540-8 181 JAH 490 56540-8 Glutamate decarboxylase 65 Ab ACnc Pt Ser Qn EIA SERO Glutamate decarboxylase 65 Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay GAD65 Ab Ser EIA-aCnc 1 Both 2775 AU 18 GAD65 Ab QN a45-87 EI EI JAH S,P-GAD65 Ab QN GAD65 Ab QN GAD65 (glutamaadi dekarboksülaas 65) vastaste antikehade hulk seerumis/plasmas QN kU/L "kU/L " 181 JAH 490 56540-8 Glutamate decarboxylase 65 Ab ACnc Pt Ser Qn EIA SERO Glutamate decarboxylase 65 Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay GAD65 Ab Ser EIA-aCnc 1 Both 2334 AU 18 "IA2 (türosiini fosfataasi sarnane valk) vastase IgG hulk seerumis/plasmas " a988 JAH JAH JAH S,P-IA2 IgG QN IA2 IgG QN IA2 (türosiini fosfataasi sarnane valk) vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 183 JAH 2194 70253-0 Islet cell 512 Ab.IgG ACnc Pt Ser/Plas Qn EIA [IU]/mL IU/mL SERO Islet cell 512 IgG Ab [Units/volume] in Serum or Plasma by Immunoassay Islet Cell512 IgG SerPl EIA-aCnc 1 Both 23,2259 2256 AU 18 Neerupealise koore vastased antikehad seerumis a936 EI 2019-09-25 JAH JAH S,P-AAA Ab Neerupealise koore Ab Neerupealise koore vastased antikehad seerumis/plasmas N/P 185 JAH 5291 43608-9 Adrenal cortex Ab PrThr Pt Ser Ord SERO Adrenal cortex Ab [Presence] in Serum Adrenal cortex Ab Ser Ql 1 Both 23,3214 1531 AU 18 Neerupealise koore vastane IgG seerumis a45-95 JAH JAH JAH S,P-AAA IgG Neerupealise koore IgG Neerupealise koore vastane IgG seerumis/plasmas N/P 186 JAH 467 74967-1 Adrenal cortex Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord IF SERO Adrenal cortex IgG Ab [Presence] in Serum by Immunofluorescence Adrenal cortex IgG Ser Ql IF 1 Both 22,4654 1535 AU 18 21-hüdroksülaasi vastane IgG seerumis a45-79 JAH EI JAH S,P-21OH Ab 21-hüdroksülaasi Ab 21-hüdroksülaasi vastased antikehad seerumis/plasmas N/P 17781-6 187 JAH 3870 85363-0 21-Hydroxylase p450c21 Ab PrThr Pt Ser Ord {Index_val} SERO 21-Hydroxylase p450c21 Ab [Presence] in Serum 21-Hydroxylase p450c21 Ab Ser Ql 1 Both 9,0358 322 AU 18 Põletikuliste soolehaigustega seotud IgA, IgG seerumis/plasmas (paneel, IIF) a39029 JAH JAH EI S,P-Colon IgAG panel IIF Soolehaiguste IgA, IgG paneel (IIF) Põletikuliste soolehaigustega seotud IgA, IgG seerumis/plasmas (paneel, kaudne immunofluorestents) Paneel immuunoflurestsents L-2977 189 JAH 2977 L-2977 324 AU 18 Soolehaiguste IgA, IgG paneel (IIF) a39029 S,P-GC IgAG a39031 JAH EI EI S,P-GC IgAG Soole karikrakkude IgA, IgG Soole karikrakkude vastased IgA, IgG seerumis/plasmas N/P immuunoflurestsents 69955-3 190 JAH 2075 69955-3 Intestinal goblet cell Ab Threshold Pt Ser Ord EIA SERO Intestinal goblet cell Ab [Presence] in Serum by Immunoassay Intestinal goblet cell Ab Ser Ql EIA 1 Both 11,4729 325 AU 18 Soolehaiguste IgA, IgG paneel (IIF) a39029 S,P-PAC IgAG a39032 JAH EI EI S,P-PAC IgAG PAC IgA, IgG Pankrease atsinuserakkude vastased IgA, IgG seerumis/plasmas N/P immuunoflurestsents A-2076 191 JAH 2076 82982-0 Exocrine pancreas Ab.IgA+IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IF SERO Exocrine pancreas IgA+IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunofluorescence Exocrine pancreas IgA+IgG SerPl Ql IF 1 Both 8,7142 326 AU 18 Soolehaiguste IgA, IgG paneel (IIF) a39029 S,P-ASCA IgAG a39033 JAH EI EI S,P-ASCA IgAG ASCA IgA, IgG Saccharomyces cerevisiae vastased IgA, IgG seerumis/plasmas N/P immuunoflurestsents 53024-6 192 JAH 2077 53024-6 Saccharomyces cerevisiae Ab ACnc Pt Ser Ord ALLERGY Baker's yeast Ab [Presence] in Serum Baker's yeast Ab Ql 1 Both 2133 AU 18 Neuronaalsete antigeenide Ab paneel (IIF) a39016 Neuron Ab mustrid a39017-1 JAH EI EI S,P-Neuron Ab pattern Neuronaalsete Ab muster Neuronaalsete antikehade muster seerumis/plasmas Tekst immuunoflurestsents 195 JAH 5208 A-5208 306 AU 18 Neuronaalsete antigeenide vastased antikehad seerumis/plasmas a39016 JAH JAH EI S,P-Neuron Ab panel IIF Neuronaalsete antigeenide Ab paneel (IIF) Neuronaalsete antigeenide vastased antikehad seerumis/plasmas (paneel, kaudne immunofluorestsents) Paneel immuunoflurestsents L-3177 196 JAH 3177 L-3177 310 AU 18 S-Ri Ab a39017 EI EI EI S,P-Ri Ab Ri Ab Ri-vastased antikehad seerumis/plasmas N/P immuunoflurestsents 43187-4 197 JAH 2064 43187-4 Neuronal nuclear type 2 Ab ACnc Pt Ser Ord IF 1 SERO Neuronal nuclear type 2 Ab [Presence] in Serum by Immunofluorescence Hu2 Ab Ser Ql IF 1 Both 8,0763 309 AU 18 S-Yo Ab a39018 EI EI EI S,P-Yo Ab Yo Ab Yo-vastased antikehad seerumis/plasmas N/P immuunoflurestsents 14249-7 198 JAH 2065 14249-7 Purkinje cells Ab ACnc Pt Ser Ord IF 5 SERO Purkinje cells Ab [Presence] in Serum by Immunofluorescence Purkinje Cells Ab Ser Ql IF 1 Both 15,565 308 AU 18 S-Hu Ab a39019 EI EI EI S,P-Hu Ab Hu Ab Hu-vastased antikehad seerumis/plasmas N/P immuunoflurestsents 49738-8 199 JAH 2066 49738-8 Neuronal nuclear Ab ACnc Pt Ser Ord IF 4 SERO Neuronal nuclear Ab [Presence] in Serum by Immunofluorescence Hu Ab Ser Ql IF 1 Both 8,9396 307 AU 18 S-Myelin Ab a39020 EI EI EI S,P-Myelin Ab Müeliini Ab Müeliinivastased antikehad seerumis/plasmas N/P immuunoflurestsents 72524-2 200 JAH 2067 72524-2 Myelin Ab Threshold Pt Ser/Plas Ord IF SERO Myelin Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunofluorescence Myelin Ab SerPl Ql IF 1 Both 20,5668 312 AU 18 Neuronaalsete antigeenide Ab paneel (IIF) a39016 S-MAG Ab a39021 JAH EI EI S,P-MAG Ab MAG Ab MAG (müeliiniga seotud glükoproteiin) vastased antikehad seerumis/plasmas N/P immuunoflurestsents 17310-4 201 JAH 2068 17310-4 Myelin associated glycoprotein Ab ACnc Pt Ser Ord IF 1 SERO Myelin associated glycoprotein Ab [Presence] in Serum by Immunofluorescence MAG Ab Ser Ql IF 1 Both 10,0446 1523 AU 18 Müeliiniga seotud glükoproteiini (MAG) vastased antikehad a79-108 EI 2021-04-27 EI EI S,P-MAG Ab MAG Ab MAG (müeliiniga seotud glükoproteiin) vastased antikehad seerumis/plasmas N/P 26775-7 201 JAH 2068 17310-4 Myelin associated glycoprotein Ab ACnc Pt Ser Ord IF 1 SERO Myelin associated glycoprotein Ab [Presence] in Serum by Immunofluorescence MAG Ab Ser Ql IF 1 Both 10,0446 1524 AU 18 Vöötlihaste vastased antikehad a307 EI 2019-01-30 JAH EI S,P-Striated muscle Ab Vöötlihaste Ab Vöötlihaste vastased antikehad seerumis/plasmas N/P 202 JAH 4290 13931-1 Striated muscle Ab ACnc Pt Ser Ord 20 SERO Striated muscle Ab [Presence] in Serum Stria Mus Ab Ser Ql 1 Both 8,476 2270 AU 18 Vöötlihaste vastased antikehad seerumis/plasmas a969 JAH EI JAH S,P-Striated muscle Ab Vöötlihaste Ab Vöötlihaste vastased antikehad seerumis/plasmas N/P 202 JAH 4290 13931-1 Striated muscle Ab ACnc Pt Ser Ord 20 SERO Striated muscle Ab [Presence] in Serum Stria Mus Ab Ser Ql 1 Both 8,476 3065 AU 18 Vöötlihaste vastane IgG seerumis/plasmas a1544 JAH EI EI S,P-Striated muscle IgG Vöötlihaste IgG Vöötlihaste vastane IgG seerumis/plasmas N/P 203 JAH 6953 49692-7 Striated muscle Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord IF SERO Striated muscle IgG Ab [Presence] in Serum by Immunofluorescence Stria Mus IgG Ser Ql IF 1 Both 3066 AU 18 Vöötlihaste vastase IgG tiiter seerumis/plasmas a1550 JAH EI EI S,P-Striated muscle IgG titer Vöötlihaste IgG tiiter Vöötlihaste vastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst 204 JAH 6954 29998-2 Striated muscle Ab.IgG Titr Pt Ser Qn IF {titer} titer SERO Striated muscle IgG Ab [Titer] in Serum by Immunofluorescence Stria Mus IgG Titr Ser IF 1 Both 311 AU 18 S-GAD Ab a39022 EI EI EI S,P-GAD Ab GAD Ab GAD (glutamaadi dekarboksülaas) vastased antikehad seerumis/plasmas N/P immuunoflurestsents 72523-4 206 JAH 2069 82660-2 Glutamate decarboxylase Ab PrThr Pt Ser/Plas Ord IF CHEM Glutamate decarboxylase Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunofluorescence GAD Ab SerPl Ql IF 1 Both 8,7142 299 AU 18 Neuronaalsete antigeenide vastane IgG seerumis/plasmas (paneel, IB) a7003 JAH JAH EI S,P-Neuron IgG panel IB Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (immunoblot) Neuronaalsete antigeenide vastane IgG seerumis/plasmas (paneel, immunoblot) Paneel EuroBlotOne L-2975 214 JAH 2975 L-2975 304 AU 18 Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (immunoblot) a7003 Amp a7076 JAH EI EI S,P-Amph IgG Amfifüsiini IgG Amfifüsiinivastane IgG seerumis/plasmas N/P 33422-7 215 JAH 1897 33422-7 Amphiphysin Ab ACnc Pt Ser Ord 2 SERO Amphiphysin Ab [Presence] in Serum Amphiphysin Ab Ser Ql 1 Both 8,476 303 AU 18 Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (immunoblot) a7003 CV2 a7079 JAH EI EI S,P-CV2.1 IgG CV2.1 IgG CV2.1-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 34690-8 216 JAH 1892 47401-5 CV2 Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord IB 1 SERO CV2 IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) CV2 IgG Ser Ql IB 1 Both 17,8147 1915 AU 18 Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (immunoblot) a7003 GAD65 a7186 JAH EI EI S,P-GAD65 IgG GAD65 IgG GAD65 (glutamaadi dekarboksülaas 65) vastane IgG seerumis/plasmas N/P 217 JAH 3768 83004-2 Glutamate decarboxylase 65 Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IA SERO Glutamate decarboxylase 65 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay GAD65 IgG SerPl Ql IA 1 Both 8,7142 305 AU 18 Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (immunoblot) a7003 Hu a7073 JAH EI EI S,P-Hu IgG Hu IgG Hu-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 11088-2 218 JAH 1893 48405-5 Neuronal nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord IB 1 SERO Neuronal nuclear IgG Ab [Presence] in Serum by Immunofluorescence Hu IgG Ser Ql IF 1 Both 9,7129 300 AU 18 Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (immunoblot) a7003 Yo a7080 JAH EI EI S,P-Yo IgG Yo IgG Yo-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 27214-6 219 JAH 1894 27214-6 Purkinje cells Ab ACnc Pt Ser Ord 2 SERO Purkinje cells Ab [Presence] in Serum Purkinje Cells Ab Ser Ql 1 Both 8,476 301 AU 18 Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (immunoblot) a7003 Ri a7084 JAH EI EI S,P-Ri IgG Ri IgG Ri-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 31539-0 220 JAH 1895 31539-0 Neuronal nuclear type 2 Ab ACnc Pt Ser Ord 2 SERO Neuronal nuclear type 2 Ab [Presence] in Serum Hu2 Ab Ser Ql 1 Both 8,476 1522 AU 18 Ma1 antikehad a367 EI 2021-04-27 EI EI S,P-Ma1 Ab Ma1 Ab Ma1-vastased antikehad seerumis/plasmas N/P 221 JAH 5401 69558-5 Ma1 Ab PrThr Pt Ser Ord IB SERO Ma1 Ab [Presence] in Serum by Immunoblot Ma1 Ab Ser Ql IB 1 Both 2816 AU 18 Neurofilamendi vastased antikehad seerumis a1249-1 JAH JAH JAH S-NFL Ab Neurofilamendi vastased antikehad seerumis Neurofilamendi vastased antikehad seerumis N/P 222 JAH 5820 A-5433 1521 AU 18 Ma2/Ta antikehad a368 EI 2021-04-27 EI EI S,P-PNMA2 Ab PNMA2 Ab PNMA2 (paraneoplastiline antigeen MA2) vastased antikehad seerumis/plasmas N/P 223 JAH 4289 35458-9 Ma+Ta Ab ACnc Pt Ser Ord 1 SERO Ma+Ta Ab [Presence] in Serum Ma+Ta Ab Ser Ql 1 Both 35,6277 302 AU 18 Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (immunoblot) a7003 Ma2/Ta a7077 JAH EI EI S,P-PNMA2 IgG PNMA2 IgG PNMA2 (paraneoplastiline antigeen MA2) vastane IgG seerumis/plasmas N/P 35458-9 224 JAH 1896 82983-8 Ma+Ta Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IF SERO Ma+Ta IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunofluorescence Ma+Ta IgG SerPl Ql IF 1 Both 11,6749 1905 AU 18 Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (immunoblot) a7003 Recoverin a7182 JAH EI EI S,P-Recoverin IgG Rekoveriini IgG Rekoveriinivastane IgG seerumis/plasmas N/P 225 JAH 3769 83003-4 Recoverin Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IA SERO Recoverin IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay Recoverin IgG SerPl Ql IA 1 Both 8,7142 1537 AU 18 Zic4 antikehad seerumis a380 EI EI EI S,P-Zic4 IgG Zic4 IgG Zic4-vastane IgG seerumis/plasmas N/P A-3770 226 JAH 3770 83002-6 Zinc finger protein of the cerebellum 4 Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IA SERO Zinc finger protein of the cerebellum 4 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay Zic4 IgG SerPl Ql IA 1 Both 8,7142 1906 AU 18 Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (immunoblot) a7003 Zic4 a7184 JAH EI EI S,P-Zic4 IgG Zic4 IgG Zic4-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 226 JAH 3770 83002-6 Zinc finger protein of the cerebellum 4 Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IA SERO Zinc finger protein of the cerebellum 4 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay Zic4 IgG SerPl Ql IA 1 Both 8,7142 395 AU 18 Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (immunoblot) a7003 SOX1 a7087 JAH EI EI S,P-Sox1 IgG Sox1 IgG Sox1-vastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne A-3771 227 JAH 3771 83001-8 Glial nuclear type 1 Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IA SERO Glial nuclear type 1 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay Glial nuclear type 1 IgG SerPl Ql IA 1 Both 14,9874 394 AU 18 Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (immunoblot) a7003 Titin a7086 JAH EI EI S,P-Titin IgG Titiini IgG Titiinivastane IgG seerumis/plasmas N/P EuroBlotOne A-3772 228 JAH 3772 83000-0 Titin Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IA SERO Titin IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay Titin IgG SerPl Ql IA 1 Both 8,7142 1907 AU 18 Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (immunoblot) a7003 Tr (DNER) a7188 JAH EI EI S,P-Tr(DNER) IgG Tr(DNER) IgG Tr(DNER)-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 229 JAH 3773 82999-4 Purkinje cell cytoplasmic type Tr Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IA SERO PCA-Tr IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay PCA-Tr IgG SerPl Ql IA 1 Both 8,7142 1891 AU 18 Autoimmuunsete entsefaliitidega seotud IgG seerumis/plasmas (paneel, IIF) a624 JAH JAH EI S,P-Autoimmune encephalitis IgG panel IIF Autoimmuunsete entsefaliitide IgG paneel (IIF) Autoimmuunsete entsefaliitidega seotud IgG seerumis/plasmas (paneel, kaudne immunofluorestsents) Paneel 230 JAH 3060 L-3060 2276 AU 18 Autoimmuunsete entsefaliitidega seotud IgG liikvoris (paneel, IIF) a624-1 JAH JAH EI CSF-Autoimmune encephalitis IgG panel IIF Autoimmuunsete entsefaliitide IgG paneel liikvoris (IIF) Autoimmuunsete entsefaliitidega seotud IgG liikvoris (paneel, kaudne immunofluorestsetns) Paneel 231 JAH 3061 L-3061 413 AU 18 Autoimmuunsete entsefaliitide IgG paneel (IIF) a624 NMDA tüüpi glutamaadiretseptorite vastane IgG seerumis/plasmas a186 JAH EI EI S,P-NMDA IgG NMDA IgG NMDA tüüpi glutamaadi retseptorite vastane IgG seerumis/plasmas N/P A-3062 232 JAH 3062 82981-2 N-methyl-D-aspartate receptor Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IF SERO NMDAR IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunofluorescence NMDAR IgG SerPl Ql IF 1 Both 8,7142 2277 AU 18 Autoimmuunsete entsefaliitide IgG paneel liikvoris (IIF) a624-1 NMDA IgG liikvoris a186-2 JAH EI EI CSF-NMDA IgG NMDA IgG liikvoris NMDA tüüpi glutamaadi retseptorite vastane IgG liikvoris N/P 233 JAH 4601 82988-7 N-methyl-D-aspartate receptor Ab.IgG PrThr Pt CSF Ord IF SERO NMDAR IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Immunofluorescence NMDAR IgG CSF Ql IF 1 Both 8,7142 2640 AU 18 Autoimmuunsete entsefaliitide IgG paneel (IIF) a624 AMPA1, AMPA2 IgG a190-191 JAH EI EI S,P-AMPA1, AMPA2 IgG AMPA1, AMPA2 IgG AMPA1- ja AMPA2-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 234 JAH 3786 82733-7 Alpha-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionate receptor 1+2 Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IF SERO AMPAR1+AMPAR2 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunofluorescence AMPAR 1+2 IgG SerPl Ql IF 1 Both 8,7142 2641 AU 18 Autoimmuunsete entsefaliitide IgG paneel liikvoris (IIF) a624-1 AMPA1, AMPA2 IgG liikvoris a190-2-191-2 JAH EI EI CSF-AMPA1, AMPA2 IgG AMPA1, AMPA2 IgG liikvoris AMPA1- ja AMPA2-vastane IgG liikvoris N/P 235 JAH 4605 82732-9 Alpha-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionate receptor 1+2 Ab.IgG PrThr Pt CSF Ord IF SERO AMPAR1+AMPAR2 IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Immunofluorescence AMPAR 1+2 IgG CSF Ql IF 1 Both 8,7142 248 AU 18 AMPA1 vastane IgG a190 EI 2019-07-29 EI EI S,P-AMPA1 IgG AMPA1 IgG AMPA1-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 236 JAH 3063 82734-5 Alpha-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionate receptor 1 Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IF SERO AMPAR1 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunofluorescence AMPAR1 IgG SerPl Ql IF 1 Both 8,7142 2278 AU 18 AMPA1 IgG liikvoris a190-2 EI 2019-07-29 EI EI CSF-AMPA1 IgG AMPA1 IgG liikvoris AMPA1-vastane IgG liikvoris N/P 237 JAH 4602 82735-2 Alpha-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionate receptor 1 Ab.IgG PrThr Pt CSF Ord IF SERO AMPAR1 IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Immunofluorescence AMPAR1 IgG CSF Ql IF 1 Both 8,7142 247 AU 18 AMPA2 vastane IgG a191 EI 2019-07-29 EI EI S,P-AMPA2 IgG AMPA2 IgG AMPA2-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 238 JAH 3064 82980-4 Alpha-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionate receptor 2 Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IF SERO AMPAR2 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunofluorescence AMPAR2 IgG SerPl Ql IF 1 Both 8,7142 2279 AU 18 AMPA2 IgG liikvoris a191-2 EI 2019-07-29 EI EI CSF-AMPA2 IgG AMPA2 IgG liikvoris AMPA2-vastane IgG liikvoris N/P 239 JAH 4603 82987-9 Alpha-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionate receptor 2 Ab.IgG PrThr Pt CSF Ord IF SERO AMPAR2 IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Immunofluorescence AMPAR2 IgG CSF Ql IF 1 Both 8,7142 408 AU 18 Autoimmuunsete entsefaliitide IgG paneel (IIF) a624 CASPR2 vastane IgG seerumis/plasmas a195 JAH EI EI S,P-Caspr2 IgG Caspr2 IgG Caspr2-vastane IgG seerumis/plasmas N/P A-3065 240 JAH 3065 82979-6 Contactin-associated protein 2 Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IF SERO Contactin-associated protein 2 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunofluorescence CASPR2 IgG SerPl Ql IF 1 Both 8,7142 2280 AU 18 Autoimmuunsete entsefaliitide IgG paneel liikvoris (IIF) a624-1 Caspr2 IgG liikvoris a195-2 JAH EI EI CSF-Caspr2 IgG Caspr2 IgG liikvoris Caspr2-vastane IgG liikvoris N/P 241 JAH 4604 82986-1 Contactin-associated protein 2 Ab.IgG PrThr Pt CSF Ord IF SERO Contactin-associated protein 2 IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Immunofluorescence CASPR2 IgG CSF Ql IF 1 Both 8,7142 407 AU 18 Autoimmuunsete entsefaliitide IgG paneel (IIF) a624 LGI1 vastane IgG seerumis/plasmas a194 JAH EI EI S,P-LGI1 IgG LGI1 IgG LGI1-vastane IgG seerumis/plasmas N/P A-3066 242 JAH 3066 82978-8 Leucine-rich glioma-inactivated protein 1 Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IF SERO Leucine-rich glioma-inactivated protein 1 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunofluorescence LGI1 IgG SerPl Ql IF 1 Both 8,7142 2281 AU 18 Autoimmuunsete entsefaliitide IgG paneel liikvoris (IIF) a624-1 LGI1 IgG liikvoris a194-2 JAH EI EI CSF-LGI1 IgG LGI1 IgG liikvoris LGI1-vastane IgG liikvoris N/P 243 JAH 4606 82985-3 Leucine-rich glioma-inactivated protein 1 Ab.IgG PrThr Pt CSF Ord IF SERO Leucine-rich glioma-inactivated protein 1 IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Immunofluorescence LGI1 IgG CSF Ql IF 1 Both 8,7142 396 AU 18 Autoimmuunsete entsefaliitide IgG paneel (IIF) a624 GABA B1 retseptori vastane IgG seerumis/plasmas a193 JAH EI EI S,P-GABAR B1,B2 IgG GABAR B1,B2 IgG Gammaaminobutüraadi retseptor B1 ja B2 vastane IgG seerumis/plasmas N/P A-3067 244 JAH 3067 82977-0 Gamma aminobutyrate B receptor Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IF SERO GABBR IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunofluorescence GABBR IgG SerPl Ql IF 1 Both 8,7142 2282 AU 18 Autoimmuunsete entsefaliitide IgG paneel liikvoris (IIF) a624-1 GABAR B1,B2 IgG liikvoris a193-2 JAH EI EI CSF-GABAR B1,B2 IgG GABAR B1,B2 IgG liikvoris Gammaaminobutüraadi retseptor B1 ja B2 vastane IgG liikvoris N/P 245 JAH 4607 82984-6 Gamma aminobutyrate B receptor Ab.IgG PrThr Pt CSF Ord IF SERO GABBR IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Immunofluorescence GABBR IgG CSF Ql IF 1 Both 19,2843 2523 AU 18 DPPX IgG a1057 JAH EI EI S,P-DPPX IgG DPPX IgG DPPX (dipeptidüülpeptidaasi sarnane proteiin 6) vastane IgG seerumis/plasmas N/P 246 JAH 3694 82976-2 Dipeptidyl aminopeptidase-like protein 6 Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IF SERO Dipeptidyl aminopeptidase-like protein 6 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunofluorescence DPPX IgG SerPl Ql IF 1 Both 8,7142 2524 AU 18 DPPX IgG liikvoris a1058 JAH EI EI CSF-DPPX IgG DPPX IgG liikvoris DPPX (dipeptidüülpeptidaasi sarnane proteiin 6) vastane IgG liikvoris N/P 247 JAH 4608 82989-5 Dipeptidyl aminopeptidase-like protein 6 Ab.IgG PrThr Pt CSF Ord IF SERO Dipeptidyl aminopeptidase-like protein 6 IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Immunofluorescence DPPX IgG CSF Ql IF 1 Both 8,7142 409 AU 18 Akvaporiin 4 vastane IgG seerumis/plasmas a9437 JAH JAH EI S,P-AQP4 IgG Akvaporiin 4 IgG Akvaporiin 4 vastane IgG seerumis/plasmas N/P 43638-6 248 JAH 2088 43638-6 Aquaporin 4 receptor Ab.IgG ACnc Pt Ser/Plas Ord SERO Aquaporin 4 receptor IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma Aquaporin 4 receptor IgG SerPl Ql 1 Both 1484 AU 18 Atsetüülkoliini retseptori vastaste antikehade hulk seerumis/plasmas a382 JAH JAH JAH S,P-AChR Ab QN AChR Ab QN Atsetüülkoliini retseptori vastaste antikehade hulk seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/L 68937-2 249 JAH 2876 68937-2 Acetylcholine receptor Ab SCnc Pt Ser Qn EIA nmol/L nmol/L SERO Acetylcholine receptor Ab [Moles/volume] in Serum by Immunoassay AChR Ab Ser EIA-sCnc 1 Both 22,3802 1526 AU 18 Lihasspetsiifilise türosiinkinaasi retseptori antikehad (MuSK) a623 JAH JAH JAH S,P-MuSK Ab QN MuSK Ab QN MuSK (lihasespetsiifiline retseptor-türosiinkinaas) vastaste antikehade hulk seerumis/plasmas QN kU/L 251 JAH 4293 57436-8 Muscle specific receptor tyrosine kinase Ab ACnc Pt Ser Qn IA [arb'U]/mL U/mL SERO Muscle specific receptor tyrosine kinase Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay MuSK Ab Ser IA-aCnc 1 Both 13,3632 1514 AU 18 PANDAS-ega seotud autoantikehade uuringud a296 JAH JAH JAH S,P-PANDAS IgG panel PANDAS IgG paneel PANDAS-sündroomiga seotud IgG seerumis/plasmas (paneel) Paneel 253 JAH 4282 L-4282 1515 AU 18 PANDAS IgG paneel a296 Lüsogangliosiidi GM1 antikehad a293 JAH EI JAH S,P-LGM1 IgG titr LGM1 IgG tiiter LGM1 (lüsogangliosiid M1) vastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst 254 JAH 4283 82740-2 Lysoganglioside GM1 Ab.IgG Titr Pt Ser Qn IA {titer} titer SERO Lysoganglioside GM1 IgG Ab [Titer] in Serum by Immunoassay Lyso-GM1 IgG Titr Ser IA 1 Both 8,7142 1516 AU 18 Kaasasündinud glükosüülimishaigused – transferriin (IEF) a297 Dopamiini retseptor D2 antikehad a287 JAH EI JAH S,P-DR D2 IgG titr DR D2 IgG tiiter Dopamiini retseptor D2 vastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst 255 JAH 4284 82738-6 Dopamine receptor D2 long Ab.IgG Titr Pt Ser Qn IA {titer} titer SERO Dopamine receptor D2 IgG Ab [Titer] in Serum by Immunoassay DRD2L IgG Titr Ser IA 1 Both 8,7142 1517 AU 18 Beeta-tubuliini antikehad a295 JAH EI JAH S,P-Beta tubulin IgG titr Beetatubuliini IgG tiiter Beetatubuliini vastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst 256 JAH 4285 82737-8 Beta tubulin Ab.IgG Titr Pt Ser Qn IA {titer} titer SERO Beta tubulin IgG Ab [Titer] in Serum by Immunoassay B-Tubulin IgG Titr Ser IA 1 Both 8,7142 1518 AU 18 Echinococcus IgG a299 Dopamiini retseptor D1 antikehad a286 JAH EI JAH S,P-DR D1 IgG titr DR D1 IgG tiiter Dopamiini retseptor D1 vastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst 257 JAH 4286 82739-4 Dopamine receptor D1 Ab.IgG Titr Pt Ser Qn IA {titer} titer SERO Dopamine receptor D1 IgG Ab [Titer] in Serum by Immunoassay DRD1 IgG Titr Ser IA 1 Both 8,7142 1519 AU 18 CaM Kinase II aktiivsus a283 JAH EI JAH S,P-CaM kinase II activity CaM kinaas II aktiivsus Kaltsium/kalmoduliin-sõltuva proteiinkinaas II aktiivsus seerumis/plasmas QN % % 258 JAH 4287 82736-0 Calcium-calmodulin-dependent protein kinase II activity actual/Normal RelCCnc Pt Ser Qn % % CHEM Calcium-calmodulin-dependent protein kinase II activity actual/normal in Serum CaM Kinase II activity Act/Nor Ser 1 Both 8,7142 275 AU 18 Gangliosiidide vastane IgM seerumis/plasmas (paneel) a184-11 JAH JAH EI S,P-Gangliosides IgM panel Gangliosiidide IgM paneel Gangliosiidide vastane IgM seerumis/plasmas (paneel) Paneel L-3528 259 JAH 3528 L-3528 282 AU 18 Gangliosiidide IgM paneel a184-11 GM1 vastane IgM a79-311 JAH EI EI S,P-GM1 IgM GM1 IgM GM1 (gangliosiid M1) vastane IgM seerumis/plasmas N/P 44750-8 260 JAH 3529 44750-8 Ganglioside GM1 Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord 2 SERO Ganglioside GM1 IgM Ab [Presence] in Serum GM1 Gangl IgM Ser Ql 1 Both 11,9002 281 AU 18 Gangliosiidide IgM paneel a184-11 GM2 vastane IgM a178-11 JAH EI EI S,P-GM2 IgM GM2 IgM GM2 (gangliosiid M2) vastane IgM seerumis/plasmas N/P 56738-8 261 JAH 3530 56738-8 Ganglioside GM2 Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord IB SERO Ganglioside GM2 IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) GM2 Gangl IgM Ser Ql IB 1 Both 15,7988 280 AU 18 Gangliosiidide IgM paneel a184-11 GM3 vastane IgM a179-11 JAH EI EI S,P-GM3 IgM GM3 IgM GM3 (gangliosiid M3) vastane IgM seerumis/plasmas N/P 63253-9 262 JAH 3531 63253-9 Ganglioside GM3 Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA SERO Ganglioside GM3 IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay GM3 IgM Ser Ql EIA 1 Both 17,5103 279 AU 18 Gangliosiidide IgM paneel a184-11 GD1a vastane IgM a180-11 JAH EI EI S,P-GD1a IgM GD1a IgM GD1a (gangliosiid D1a) vastane IgM seerumis/plasmas N/P 57969-8 263 JAH 3532 57969-8 Ganglioside GD1a Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord SERO Ganglioside GD1a IgM Ab [Presence] in Serum GD1a Gangl IgM Ser Ql 1 Both 22,2724 278 AU 18 Gangliosiidide IgM paneel a184-11 GD1b vastane IgM a181-11 JAH EI EI S,P-GD1b IgM GD1b IgM GD1b (gangliosiid D1b) vastane IgM seerumis/plasmas N/P 56740-4 264 JAH 3533 56740-4 Ganglioside GD1b Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord IB SERO Ganglioside GD1b IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) GD1b Gangl IgM Ser Ql IB 1 Both 20,2894 277 AU 18 Gangliosiidide IgM paneel a184-11 GT1b vastane IgM a182-11 JAH EI EI S,P-GT1b IgM GT1b IgM GT1b (gangliosiid T1b) vastane IgM seerumis/plasmas N/P 63259-6 265 JAH 3534 63259-6 Ganglioside GT1b Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA SERO Ganglioside GT1b IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay GT1b Ganlg IgM Ser Ql EIA 1 Both 20,759 276 AU 18 Gangliosiidide IgM paneel a184-11 GQ1b vastane IgM a183-11 JAH EI EI S,P-GQ1b IgM GQ1b IgM GQ1b (gangliosiid Q1b) vastane IgM seerumis/plasmas N/P 56742-0 266 JAH 3535 56742-0 Ganglioside GQ1b Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord IB SERO Ganglioside GQ1b IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) GQ1b Gangl IgM Ser Ql IB 1 Both 20,894 267 AU 18 Gangliosiidide vastane IgG seerumis/plasmas (paneel) a184 JAH JAH EI S,P-Gangliosides IgG panel Gangliosiidide IgG paneel Gangliosiidide vastane IgG seerumis/plasmas (paneel) Paneel L-3452 267 JAH 3452 L-3452 274 AU 18 Gangliosiidide IgG paneel a184 GM1 vastane IgG a79-303 JAH EI EI S,P-GM1 IgG GM1 IgG GM1 (gangliosiid M1) vastane IgG seerumis/plasmas N/P 63461-8 268 JAH 3455 63461-8 Ganglioside GM1 Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord IB SERO Ganglioside GM1 IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) GM1 Gangl IgG Ser Ql IB 1 Observation 15,3309 273 AU 18 Gangliosiidide IgG paneel a184 GM2 vastane IgG a178 JAH EI EI S,P-GM2 IgG GM2 IgG GM2 (gangliosiid M2) vastane IgG seerumis/plasmas N/P 56737-0 270 JAH 3456 56737-0 Ganglioside GM2 Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord IB SERO Ganglioside GM2 IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) GM2 Gangl IgG Ser Ql IB 1 Both 15,7655 272 AU 18 Gangliosiidide IgG paneel a184 GM3 vastane IgG a179 JAH EI EI S,P-GM3 IgG GM3 IgG GM3 (gangliosiid M3) vastane IgG seerumis/plasmas N/P 60586-5 271 JAH 3457 60586-5 Ganglioside GM3 Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord IB SERO Ganglioside GM3 IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) GM3 IgG Ser Ql IB 1 Observation 17,4748 271 AU 18 Gangliosiidide IgG paneel a184 GD1a vastane IgG a180 JAH EI EI S,P-GD1a IgG GD1a IgG GD1a (gangliosiid D1a) vastane IgG seerumis/plasmas N/P 57968-0 272 JAH 3458 57968-0 Ganglioside GD1a Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord SERO Ganglioside GD1a IgG Ab [Presence] in Serum GD1a Gangl IgG Ser Ql 1 Both 20,5201 270 AU 18 Gangliosiidide IgG paneel a184 GD1b vastane IgG a181 JAH EI EI S,P-GD1b IgG GD1b IgG GD1b (gangliosiid D1b) vastane IgG seerumis/plasmas N/P 56739-6 273 JAH 3459 56739-6 Ganglioside GD1b Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord IB SERO Ganglioside GD1b IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) GD1b Gangl IgG Ser Ql IB 1 Both 18,7146 269 AU 18 Gangliosiidide IgG paneel a184 GT1b vastane IgG a182 JAH EI EI S,P-GT1b IgG GT1b IgG GT1b (gangliosiid T1b) vastane IgG seerumis/plasma N/P 60585-7 274 JAH 3460 60585-7 Ganglioside GT1b Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord IB SERO Ganglioside GT1b IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) GT1b Ganlg IgG Ser Ql IB 1 Observation 20,7222 268 AU 18 Gangliosiidide IgG paneel a184 GQ1b vastane IgG a183 JAH EI EI S,P-GQ1b IgG GQ1b IgG GQ1b (gangliosiid Q1b) vastane IgG seerumis/plasmas N/P 56741-2 275 JAH 3461 56741-2 Ganglioside GQ1b Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord IB SERO Ganglioside GQ1b IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) GQ1b Gangl IgG Ser Ql IB 1 Both 19,265 1534 AU 18 Folliikuleid stimuleeriva hormooni vastane IgA a45-84 EI EI EI S,P-FSH IgA QN FSH IgA QN Folliikuleid stimuleeriva hormooni vastase IgA hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 70255-5 281 JAH 493 70255-5 Follitropin Ab.IgA ACnc Pt Ser Qn EIA {arb'U} arb U SERO Follitropin IgA Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay FSH IgA Ser EIA-aCnc 1 Both 11,4729 1533 AU 18 Folliikuleid stimuleeriva hormooni vastane IgG a45-85 EI EI EI S,P-FSH IgG QN FSH IgG QN Folliikuleid stimuleeriva hormooni vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 70254-8 282 JAH 494 70254-8 Follitropin Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA {arb'U} arb U SERO Follitropin IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay FSH IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 11,4729 2831 AU 18 Sulfatiidi vastane IgM a79-106 JAH EI JAH S-Sulfatide IgM Sulfatiid IgM Sulfatiidi vastane IgM seerumis N/P 283 JAH 5915 44753-2 Sulfatide Ab.IgM PrThr Pt Ser Ord SERO Sulfatide IgM Ab [Presence] in Serum Sulfatide IgM Ser Ql 1 Both 2938 AU 18 Basaalganglionide vastane IgG seerumis a1369 JAH EI JAH S,P-ABGA IgG titr Basaalganglionide IgG tiiter Basaalganglionide vastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst 287 JAH 6087 A-5516 2998 AU 18 IgLON5 vastane IgG seerumis/plasmas a1452 JAH JAH EI S,P-IgLON5 IgG IgLON5 IgG IgLON5 vastane IgG seerumis/plasmas N/P " " 289 JAH 6453 96476-7 IgLON family member 5 Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord IF SERO IgLON5 IgG Ab [Presence] in Serum by Immunofluorescence IgLON5 IgG Ser Ql IF 1 Observation 3056 AU 18 Krooniline põletikuline demüeliniseeriv PNP (CIDP) (paneel) a1530 JAH EI JAH S-CIDP panel Krooniline põletikuline demüeliniseeriv PNP (CIDP) paneel Krooniline põletikuline demüeliniseeriv polüneuropaatia (CIDP) (paneel) Tekst 293 JAH 6813 L-5504 3058 AU 18 Krooniline põletikuline demüeliniseeriv PNP (CIDP) paneel a1530 Kontaktiin-1 (CNTN1) vastane IgG a1525 JAH EI JAH S-CNTN1 IgG Kontaktiin-1 IgG Kontaktiin-1 vastane IgG seerumis N/P 294 JAH 6826 A-5571 3060 AU 18 Krooniline põletikuline demüeliniseeriv PNP (CIDP) paneel a1530 Kontaktiin-1 (CNTN1) IgG alaklass 4 a1527 JAH EI JAH S-CNTN1 IgG4 Kontaktiin-1 IgG alaklass 4 Kontaktiin-1 IgG alaklass 4 seerumis N/P 295 JAH 6828 A-5570 3059 AU 18 Krooniline põletikuline demüeliniseeriv PNP (CIDP) paneel a1530 Neurofastsiin-155 IgG ja IgM vastased antikehad a1526 JAH EI JAH S-NF155 IgG, IgM Neurofastsiin-155 IgG, IgM Neurofastsiin-155 vastane IgG, IgM seerumis Tekst 296 JAH 6827 A-5572 3061 AU 18 Krooniline põletikuline demüeliniseeriv PNP (CIDP) paneel a1530 Neurofastsiin-155 IgG alaklass 4 a1528 JAH EI JAH S-NF155 IgG4 Neurofastsiin-155 IgG alaklass 4 Neurofastsiin-155 IgG alaklass 4 seerumis N/P 297 JAH 6829 A-5569 235 AL 19 Immuunglobuliin E seerumis/plasmas a6033 JAH JAH EI S,P-IgE IgE Immuunglobuliin E seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 19113-0 1 JAH 707 19113-0 IgE ACnc Pt Ser Qn 0,00% CHEM IgE [Units/volume] in Serum IgE Ser-aCnc 1 Both 119 AL 19 Trüptaas seerumis/plasmas a45-48 JAH JAH EI S,P-Tryptase Trüptaas Trüptaas seerumis/plasmas QN ug/L ug/L Phadia 250 21582-2 2 JAH 784 21582-2 Tryptase MCnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Tryptase [Mass/volume] in Serum or Plasma Tryptase SerPl-mCnc 1 Both 1481 AL 19 Eosinofiilsete granulotsüütide katioonne proteiin a383 JAH JAH JAH S-ECP ECP Eosinofiilsete granulotsüütide katioonne proteiin seerumis QN ug/L ug/L 25638-8 3 JAH 783 25638-8 Eosinophil cationic protein MCnc Pt Ser Qn ALLERGY Eosinophil cationic protein (ECP) [Mass/volume] in Serum ECP-mCnc 1 Both 173 AL 19 c1 IgE penitsilliin G a795 JAH JAH EI S,P-c1 IgE Penitsilliin G IgE Penitsilliin G vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6851-0 4 JAH 1934 6851-0 Penicillin G Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Penicillin G IgE Ab [Units/volume] in Serum Penicillin G IgE Qn 1 Both 171 AL 19 c2 IgE penitsilliin V a793 JAH JAH EI S,P-c2 IgE Penitsilliin V IgE Penitsilliin V vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6210-9 5 JAH 3079 6210-9 Penicillin V Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Penicillin V IgE Ab [Units/volume] in Serum Penicillin V IgE Qn 1 Both 12,1353 172 AL 19 c5 IgE ampitsilliin a794 JAH JAH JAH S,P-c5 IgE Ampitsilliini IgE Ampitsilliinivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 6 JAH 1935 6712-4 Ampicillin Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Ampicillin IgE Ab [Units/volume] in Serum Ampicillin IgE Qn 1 Both 170 AL 19 c6 IgE amoksitsilliin a792 JAH JAH EI S,P-c6 IgE Amoksitsilliini IgE Amoksitsilliinivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6829-6 7 JAH 710 6829-6 Amoxicillin Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Amoxicillin IgE Ab [Units/volume] in Serum Amoxicillin IgE Qn 1 Both 2341 AL 19 Tsefakloori IgE a780 JAH JAH JAH S,P-c7 IgE Tsefakloori IgE Tsefakloorivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 8 JAH 4684 19733-5 Cefaclor Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Cefaclor IgE Ab [Units/volume] in Serum Cefaclor IgE Qn 1 Both 11,9307 154 AL 19 c8 IgE kloorheksidiin a867 JAH JAH EI S,P-c8 IgE Kloorheksidiini IgE Kloorheksidiinivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 66717-0 9 JAH 4141 66717-0 Chlorhexidine Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Chlorhexidine IgE Ab [Units/volume] in Serum Chlorhexidine IgE Qn 1 Both 9,6032 3068 AL 19 Basofiilide aktivatsiooni test paratsetamoolile a1551 JAH EI JAH B-c55 BAT Basofiilide aktivatsiooni test paratsetamoolile Basofiilide aktivatsiooni test paratsetamoolile QN SI "SI " 10 JAH 6882 A-5574 155 AL 19 c74 IgE želatiin a868 JAH JAH EI S,P-c74 IgE Zelatiini IgE Zelatiinivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 11 JAH 4142 7332-0 Gelatin Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 4 ALLERGY Gelatin IgE Ab [Units/volume] in Serum Gelatin IgE Qn 1 Both 9,0646 156 AL 19 c202 IgE suksametoonium a869 JAH JAH JAH S,P-c202 IgE Suksametooniumi IgE Suksametooniumivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 11201-1 12 JAH 4143 11201-1 Succinylcholine Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 5 ALLERGY Succinylcholine IgE Ab [Units/volume] in Serum Succinylcholine IgE Qn 1 Both 13,019 157 AL 19 c207 IgE protamiin a870 JAH JAH EI S,P-c207 IgE Protamiini IgE Protamiinivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 11192-2 13 JAH 4144 11192-2 Protamine Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 1 ALLERGY Protamine IgE Ab [Units/volume] in Serum Protamine IgE Qn 1 Both 14,3118 158 AL 19 c260 IgE morfiin a871 JAH JAH JAH S,P-c260 IgE Morfiini IgE Morfiinivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 15 JAH 4145 49871-7 Codeine Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 1 ALLERGY Codeine IgE Ab [Units/volume] in Serum Codeine IgE Qn 1 Both 8,6864 159 AL 19 c261 IgE folkodiin a872 JAH JAH JAH S,P-c261 IgE Folkodiini IgE Folkodiinivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 73720-5 16 JAH 4146 73720-5 Pholcodine Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L k[IU]/L ALLERGY Pholcodine IgE Ab [Units/volume] in Serum Pholcodine IgE Qn 1 Both 18,6087 2340 AL 19 Tseftriaksoon IgE a779 JAH JAH JAH S,P-c303 IgE Tseftriaksoon IgE Tseftriaksoonivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 17 JAH 5226 16569-6 Ceftriaxone Ab.IgE MCnc Pt Ser Qn ALLERGY Ceftriaxone IgE Ab [Mass/volume] in Serum Ceftriaxone IgE-mCnc 1 Both 16,012 198 AL 19 d1 IgE D. pteronyssinus a1876 JAH JAH EI S,P-d1 IgE Dermatophagoides pteronyssinus IgE Dermatophagoides pteronyssinus vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6096-2 21 JAH 711 6096-2 Dermatophagoides pteronyssinus Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY European house dust mite IgE Ab [Units/volume] in Serum D pteronyss IgE Qn 1 Both 203 AL 19 d2 IgE D. farinae a1938 JAH JAH EI S,P-d2 IgE Dermatophagoides farinae IgE Dermatophagoides farinae vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6095-4 23 JAH 712 6095-4 Dermatophagoides farinae Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY American house dust mite IgE Ab [Units/volume] in Serum D farinae IgE Qn 1 Both 228 AL 19 d3 IgE D. microceras a1988-13 JAH JAH EI S,P-d3 IgE Dermatophagoides microceras IgE Dermatophagoides microceras vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 14036-8 25 JAH 1936 14036-8 Dermatophagoides microceras Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Dermatophagoides microceras IgE Ab [Units/volume] in Serum D microceras IgE Qn 1 Both 204 AL 19 d70 IgE A. siro a1940 JAH JAH EI S,P-d70 IgE Acarus siro IgE Acarus siro vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6254-7 26 JAH 713 6254-7 Acarus siro Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Acarus siro IgE Ab [Units/volume] in Serum A siro IgE Qn 1 Both 174 AL 19 d71 IgE L. destructor a796 JAH JAH EI S,P-d71 IgE Lepidoglyphus destructor IgE Lepidoglyphus destructor vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6160-6 27 JAH 714 6160-6 Lepidoglyphus destructor Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Lepidoglyphus destructor IgE Ab [Units/volume] in Serum L destructor IgE Qn 1 Both 175 AL 19 d74 IgE E. maynei a797 JAH JAH EI S,P-d74 IgE Euroglyphus maynei IgE Euroglyphus maynei vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6114-3 30 JAH 1937 6114-3 Euroglyphus maynei Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Euroglyphus maynei IgE Ab [Units/volume] in Serum E maynei IgE Qn 1 Both 2322 AL 19 d202 IgE tolmulesta komponent Der p 1 a284 JAH JAH EI S,P-d202 IgE Dermatophagoides pteronyssinus Der p 1 (tsüsteiini proteaas) IgE Dermatophagoides pteronyssinus komponendi Der p 1 (tsüsteiini proteaas) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 31 JAH 5480 88708-3 Dermatophagoides pteronyssinus recombinant (rDer p) 1 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kU/L kU/L ALLERGY Dermatophagoides pteronyssinus recombinant (rDer p) 1 IgE Ab [Units/volume] in Serum D pteronyssinus recom (rDer p) 1 IgE Qn 1 Both 2323 AL 19 d203 IgE tolmulesta komponent Der p 2 a285 JAH JAH EI S,P-d203 IgE Dermatophagoides pteronyssinus Der p 2 (NPC2 perekond) IgE Dermatophagoides pteronyssinus komponendi Der p 2 (NPC2 perekond) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 32 JAH 5481 63457-6 Dermatophagoides pteronyssinus recombinant (rDer p) 2 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY European house dust mite recombinant (rDer p) 2 IgE Ab [Units/volume] in Serum D pteronyss (rDer p) 2 IgE Qn 1 Both 160 AL 19 d205 IgE tolmulesta Der p 10 (tropomüosiin) a873 JAH JAH EI S,P-d205 IgE Dermatophagoides pteronyssinus Der p 10 (tropomüosiin) IgE Dermatophagoides pteronyssinus komponendi Der p 10 (tropomüosiin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 63463-4 33 JAH 4147 63463-4 Dermatophagoides pteronyssinus recombinant (rDer p) 10 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 1 ALLERGY European house dust mite recombinant (rDer p) 10 IgE Ab [Units/volume] in Serum D pteronyss (rDer p) 10 IgE Qn 1 Both 18,6087 2630 AL 19 d209 tolmulesta komponendi Der p 23 vastane IgE a778 JAH JAH JAH S,P-d209 IgE Dermatophagoides pteronyssinus Der p 23 (peritrofiini sarnane valk) IgE Dermatophagoides pteronyssinus komponendi Der p 23 (peritrofiini sarnane valk) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 34 JAH 5543 96278-7 Dermatophagoides pteronyssinus recombinant (rDer p) 23 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Dermatophagoides pteronyssinus recombinant (rDer p) 23 IgE Ab [Units/volume] in Serum D pteronyss (rDer p) 23 IgE Qn 1 Both 225 AL 19 ex71 IgE segu: hane-, kana-, pardi- ja kalkunisuled a1988-1 JAH JAH EI S,P-ex71 IgE Segu ex71: hane-, kana-, pardi-, kalkunisulgede IgE Sulgede (segu 71: hanesuled, kanasuled, pardisuled, kalkunisuled) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 72279-3 37 JAH 1525 72279-3 (Chicken feather+Duck feather+Goose feather+Turkey feather) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk k[IU]/L kIU/L ALLERGY Epidermal Allergen Mix 71 (Chicken feather+Duck feather+Goose feather+Turkey feather) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Epid Allerg Mix71 IgE Qn 1 Both 20,4621 230 AL 19 ex72 IgE segu: viirpapagoi, kanaarilinnu, vindi, parakeedi, papagoi suled a1988-6 JAH JAH EI S,P-ex72 IgE Segu ex72: viirpapagoi, kanaarilinnu, vindi, parakeedi, papagoi sulgede IgE Sulgede (segu 72 (viirpapagoi, kanaarilinnu, vindi, parakeedi, papagoi suled) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 73713-0 38 JAH 2860 73713-0 (Budgerigar feather+Canary feather+Finch feather+Parakeet feather+Parrot feather) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk kIU/L k[IU]/L ALLERGY Epidermal Allergen Mix 72 (Budgerigar feather+Canary feather+Finch feather+Parakeet feather+Parrot feather) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Epid Allerg Mix72 IgE Qn 1 Both 15,1456 205 AL 19 e1 IgE kassi epiteel, kõõm a1942 JAH JAH EI S,P-e1 IgE Kassi epiteeli, kõõma IgE Kassi epiteeli ja kõõma vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6833-8 40 JAH 715 6833-8 Cat dander Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kU/L kU/L ALLERGY Cat dander IgE Ab [Units/volume] in Serum Cat Dander IgE Qn 1 Both 176 AL 19 e3 IgE hobuse kõõm a798 JAH JAH EI S,P-e3 IgE Hobuse kõõma IgE Hobuse kõõma vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6143-2 43 JAH 716 6143-2 Horse dander Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Horse dander IgE Ab [Units/volume] in Serum Horse Dander IgE Qn 1 Both 177 AL 19 e4 IgE lehma kõõm a799 JAH JAH EI S,P-e4 IgE Lehma kõõma IgE Lehma kõõma vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6091-3 45 JAH 1942 6091-3 Cow dander Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Cow dander IgE Ab [Units/volume] in Serum Cow Dander IgE Qn 1 Both 206 AL 19 e5 IgE koera kõõm a1944 JAH JAH EI S,P-e5 IgE Koera kõõma IgE Koera kõõma vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6098-8 46 JAH 717 6098-8 Dog dander Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Dog dander IgE Ab [Units/volume] in Serum Dog Dander IgE Qn 1 Both 161 AL 19 e6 IgE merisea epiteel a874 JAH JAH EI S,P-e6 IgE Merisea epiteeli IgE Merisea epiteeli vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6134-1 48 JAH 718 6134-1 Guinea pig epithelium Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Guinea pig epithelium IgE Ab [Units/volume] in Serum Guinea Pig Epith IgE Qn 1 Both 162 AL 19 e81 IgE lamba epiteel a875 JAH JAH EI S,P-e81 IgE Lamba epiteeli IgE Lamba epiteeli vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6243-0 53 JAH 1943 6243-0 Sheep epithelium Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Sheep epithelium IgE Ab [Units/volume] in Serum Sheep Epith IgE Qn 1 Both 163 AL 19 e82 IgE küüliku epiteel a876 JAH JAH EI S,P-e82 IgE Küüliku epiteeli IgE Küüliku epiteeli vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6223-2 54 JAH 720 6223-2 Rabbit epithelium Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Rabbit epithelium IgE Ab [Units/volume] in Serum Rabbit Epith IgE Qn 1 Both 164 AL 19 e84 IgE hamstri epiteel a877 JAH JAH EI S,P-e84 IgE Hamstri epiteeli IgE Hamstri epiteeli vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6135-8 57 JAH 721 6135-8 Hamster epithelium Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Hamster epithelium IgE Ab [Units/volume] in Serum Hmtr Epith IgE Qn 1 Both 165 AL 19 e87 IgE roti epiteel a878 JAH JAH EI S,P-e87 IgE Roti IgE Rotivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 19753-3 61 JAH 723 19753-3 Rat epithelium+Serum proteins+Urine proteins Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Rat epithelium, serum proteins & urine proteins IgE Ab [Units/volume] in Serum Rat Epith+Ser+Ur IgE Qn 1 Both 166 AL 19 e88 IgE hiire epiteel a879 JAH JAH EI S,P-e88 IgE Hiire IgE Hiirevastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 19751-7 62 JAH 724 19751-7 Mouse epithelium+Serum proteins+Urine proteins Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Mouse epithelium, serum proteins & urine proteins IgE Ab [Units/volume] in Serum Mouse Epith+Ser+Ur Prot IgE Qn 1 Both 2342 AL 19 Papagoisulgede IgE a1001 JAH JAH JAH S,P-e91/e213 IgE Papagoisulgede IgE Papagoisulgede vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 64 JAH 3417 6202-6 Parrot feather Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Parrot feather IgE Ab [Units/volume] in Serum Parrot Feather IgE Qn 1 Both 13,7412 2345 AL 19 Kassi komponendi Fel d1 IgE a647 JAH JAH JAH S,P-e94 IgE Kassi Fel d 1 (uteroglobiin) IgE Kassi komponendi Fel d 1 (uteroglobiin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 65 JAH 5040 64975-6 Cat recombinant (rFel d) 1 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L IU/mL ALLERGY Cat recombinant (rFel d) 1 IgE Ab [Units/volume] in Serum Cat (rFel d) 1 IgE Qn 1 Both 17,6447 2374 AL 19 e101 IgE koera Can f 1 a679 JAH JAH JAH S,P-e101 IgE Koera Can f 1 (lipokaliin) IgE Koera komponendi Can f 1 (lipokaliin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 66 JAH 5041 58773-3 Dog recombinant (rCan f) 1 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kU/L ALLERGY Dog recombinant (rCan f) 1 IgE Ab [Units/volume] in Serum Dog (rCan f) 1 IgE Qn 1 Both 17,6447 2375 AL 19 Koera komponendi Can f2 IgE a678 JAH JAH JAH S,P-e102 IgE Koera Can f 2 (lipokaliin) IgE Koera komponendi Can f 2 (lipokaliin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 67 JAH 5335 58772-5 Dog recombinant (rCan f) 2 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kU/L ALLERGY Dog recombinant (rCan f) 2 IgE Ab [Units/volume] in Serum Dog (rCan f) 2 IgE Qn 1 Both 167 AL 19 e208 IgE tšintšilja epiteel a880 JAH JAH EI S,P-e208 IgE Tsintsilja epiteeli IgE Tsintsilja epiteeli vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 72 JAH 3735 30987-2 Chinchilla epithelium Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 1 ALLERGY Chinchilla epithelium IgE Ab [Units/volume] in Serum Chinchilla Epith IgE Qn 1 Both 168 AL 19 e209 IgE liivahiire epiteel a881 JAH JAH JAH S,P-e209 IgE Liivahiire epiteeli IgE Liivahiire epiteeli vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 73 JAH 3829 7334-6 Gerbil epithelium Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 1 ALLERGY Gerbil epithelium IgE Ab [Units/volume] in Serum Gerbil Epith IgE Qn Both 2391 AL 19 e217 IgE tuhkru epiteel a635 JAH JAH JAH S,P-e217 IgE Tuhkru epiteeli IgE Tuhkru epiteeli vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 75 JAH 3736 11172-4 Ferret epithelium Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 2 ALLERGY Ferret epithelium IgE Ab [Units/volume] in Serum Ferret Epith IgE Qn 1 Both 2343 AL 19 Kassi seerumi albumiini komponendi Fel d2 IgE a636 JAH JAH JAH S,P-e220 IgE Kassi Fel d 2 (seerumi albumiin) IgE Kassi komponendi Fel d 2 (seerumi albumiin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 76 JAH 4593 19732-7 Cat serum albumin Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Cat serum albumin IgE Ab [Units/volume] in Serum Cat Serum Alb IgE Qn 1 Both 16,4052 2376 AL 19 Koera seerumi albumiini komponendi Can f3 IgE a677 JAH JAH JAH S,P-e221 IgE Koera Can f 3 (seerumi albumiin) IgE Koera komponendi Can f 3 (seerumi albumiin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 77 JAH 5042 19738-4 Dog serum albumin Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Dog serum albumin IgE Ab [Units/volume] in Serum Dog Serum Alb IgE Qn 1 Both 17,6447 2377 AL 19 Koera komponendi Can f5 IgE a676 JAH JAH JAH S,P-e226 IgE Koera Can f 5 (arginiini esteraas / prostata kallikreiin) IgE Koera komponendi Can f 5 (arginiini esteraas / prostata kallikreiin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 78 JAH 4592 64973-1 Dog recombinant (rCan f) 5 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L IU/mL ALLERGY Dog recombinant (rCan f) 5 IgE Ab [Units/volume] in Serum Dog (rCan f) 5 IgE Qn 1 Both 16,4052 2344 AL 19 Kassi komponendi Fel d4 IgE a648 JAH JAH JAH S,P-e228 IgE Kassi Fel d 4 (lipokaliin) IgE Kassi komponendi Fel d 4 (lipokaliin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 79 JAH 5334 64976-4 Cat recombinant (rFel d) 4 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L IU/mL ALLERGY Cat recombinant (rFel d) 4 IgE Ab [Units/volume] in Serum Cat (rFel d) 4 IgE Qn 1 Both 1855 AL 19 fx1 IgE segu: maapähkel, sarapuupähkel, parapähkel, kookospähkel, mandel a893 JAH JAH EI S,P-fx1 IgE Segu fx1: maa-, sarapuu-, para-, kookospähkli, mandli IgE Toiduallergeenide (segu 1: maapähkel, sarapuupähkel, parapähkel, kookospähkel, mandel) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 82 JAH 727 46708-4 (Arachis hypogaea+Bertholletia excelsa+Cocos nucifera+Corylus avellana+Prunus dulcis) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk kU/L kU/L ALLERGY Food Allergen Mix 1 (Peanut+Brazil nut+Coconut+Hazelnut+Almond) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Food Allerg Mix1 IgE Qn 1 Both 136 AL 19 fx2 IgE segu: tursk, krevett, rannakarp/jõekarp, tuunikala, lõhe a860 JAH JAH EI S,P-fx2 IgE Segu fx2: tursa, kreveti, rannakarbi, tuunikala, lõhe IgE Toiduallergeenide (segu 2: tursk, krevett, rannakarp, tuunikala, lõhe) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 46712-6 83 JAH 728 46712-6 (Gadus morhua+Mytilus edulis+Pandalus borealis+Salmo salar+Thunnus albacares) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk kU/L kU/L ALLERGY Food Allergen Mix 2 (Cod+Blue Mussel+Shrimp+Salmon+Tuna) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Food Allerg Mix2 IgE Qn 1 Both 137 AL 19 fx5 IgE segu: munavalge, piim, nisu, tursk, maapähkel, soja a861 JAH JAH EI S,P-fx5 IgE Segu fx5: munavalge, piima, nisu, tursa, maapähkli, soja IgE Toiduallergeenide (segu 5: munavalge, piim, nisu, tursk, maapähkel, soja) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 30187-9 85 JAH 730 30187-9 (Arachis hypogaea+Cow milk+Egg white+Gadus morhua+Glycine max+Triticum aestivum) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk ALLERGY Food Allergen Mix 5 (Peanut+Cow milk+Egg white+Cod+Soybean+Wheat) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Food Allerg Mix5 IgE Qn 1 Both 138 AL 19 fx22 IgE segu: pekaanipähkel, India pähkel, pistaatsiapähkel, Kreeka pähkel a862 JAH JAH EI S,P-fx22 IgE Segu fx22: india-, pekaani-, kreeka-, pistaatsiapähkli IgE Toiduallergeenide (segu 22: india-, pekaani-, kreeka-, pistaatsiapähkel) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 46707-6 92 JAH 3112 46707-6 (Anacardium occidentale+Carya illinoinensis+Juglans spp+Pistacia vera) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk k[IU]/L kU/L ALLERGY Food Allergen Mix 22 (Cashew+Pecan or Hickory nut+Walnut+Pistachio) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Food Allerg Mix22 IgE Qn 1 Both 16,8794 139 AL 19 fx32 IgE segu: lääts, hernes, aeduba, jaanileivapuu a863 JAH JAH EI S,P-fx32 IgE Segu fx32: läätse, herne, aedoa, jaanileivapuujahu IgE Toiduallergeenide (segu 32: lääts, hernes, aeduba, jaanileivapuujahu) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 96 JAH 4135 82552-1 (Ceratonia siliqua+Lens esculenta+Phaseolus vulgaris+Pisum sativum) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk k[IU]/mL kIU/mL ALLERGY Food Allergen Mix 32 (Carob+Lentil+White bean+Pea) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Food Allerg Mix32 IgE Qn 1 Both 17,6739 140 AL 19 fx71 IgE segu: köömned, muskaatpähkel, kardemon, nelk a864 JAH JAH EI S,P-fx71 IgE Segu fx71: köömne, muskaatpähkli, kardemoni, nelgi IgE Toiduallergeenide (segu 71: köömen, muskaatpähkel, kardemon, nelk) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 73714-8 99 JAH 4136 73714-8 (Carum carvi+Elettaria cardamomum+Mace+Syzygium aromaticum) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk kIU/L k[IU]/L ALLERGY Food Allergen Mix 71 (Caraway+Cardamon+Mace+Clove) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Food Allerg Mix71 IgE Qn 1 Both 15,9917 199 AL 19 f1 IgE munavalge a1878 JAH JAH EI S,P-f1 IgE Munavalge IgE Munavalgevastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6106-9 103 JAH 735 6106-9 Egg white Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Egg white IgE Ab [Units/volume] in Serum Egg White IgE Qn 1 Both 209 AL 19 f2 IgE lehmapiim a1959 JAH JAH EI S,P-f2 IgE Lehmapiima IgE Lehmapiimavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 7258-7 105 JAH 736 7258-7 Cow milk Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kU/L kU/L 0,00% ALLERGY Cow milk IgE Ab [Units/volume] in Serum Cow Milk IgE Qn 1 Both 210 AL 19 f3 IgE tursk a1960 JAH JAH EI S,P-f3 IgE Tursa IgE Tursavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6082-2 107 JAH 737 6082-2 Gadus morhua Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn 0,00% ALLERGY Codfish IgE Ab [Units/volume] in Serum Codfish IgE Qn 1 Both 129 AL 19 f426 IgE tursa Gad c 1 (parvalbumiin) a852 JAH JAH EI S,P-f426 IgE Tursa Gad c 1 (parvalbumiin) IgE Tursa komponendi Gad c 1 (parvalbumiin) vastane IgE seerumis QN kU/L kU/L Phadia 250 63473-3 109 JAH 3837 63473-3 Gadus morhua recombinant (rGad c) 1 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kU/L 1 ALLERGY Codfish recombinant (rGad c) 1 IgE Ab [Units/volume] in Serum Codfish (rGad c) 1 IgE Qn Both 211 AL 19 f4 IgE nisu a1961 JAH JAH EI S,P-f4 IgE Nisu IgE Nisuvastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6276-0 110 JAH 738 6276-0 Triticum aestivum Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn 0,00% ALLERGY Wheat IgE Ab [Units/volume] in Serum Wheat IgE Qn 1 Both 212 AL 19 f5 IgE rukis a1962 JAH JAH EI S,P-f5 IgE Rukki IgE Rukkivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 7674-5 112 JAH 739 7674-5 Secale cereale Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kU/L kU/L ALLERGY Rye IgE Ab [Units/volume] in Serum Rye IgE Qn 1 Both 98 AL 19 f6 IgE oder a822 JAH JAH EI S,P-f6 IgE Odra IgE Odravastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6037-6 114 JAH 740 6037-6 Hordeum vulgare Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Barley IgE Ab [Units/volume] in Serum Barley IgE Qn 1 Both 213 AL 19 f7 IgE kaer a1963 JAH JAH EI S,P-f7 IgE Kaera IgE Kaeravastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6190-3 115 JAH 741 6190-3 Avena sativa Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Oat IgE Ab [Units/volume] in Serum Oat IgE Qn 1 Both 99 AL 19 f8 IgE mais a823 JAH JAH EI S,P-f8 IgE Maisi IgE Maisivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6087-1 116 JAH 3110 6087-1 Zea mays Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L; kU/L 738 ALLERGY Corn IgE Ab [Units/volume] in Serum Corn IgE Qn 1 Both 11,7478 142 AL 19 f9 IgE riis a24277 JAH JAH EI S,P-f9 IgE Riisi IgE Riisivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6230-7 117 JAH 742 6230-7 Oryza sativa Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Rice IgE Ab [Units/volume] in Serum Rice IgE Qn 1 Both 100 AL 19 f10 IgE seesamiseeme a824 JAH JAH EI S,P-f10 IgE Seesamiseemne IgE Seesamiseemnevastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6242-2 118 JAH 743 6242-2 Sesamum indicum Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Sesame Seed IgE Ab [Units/volume] in Serum Sesame Seed IgE Qn 1 Both 101 AL 19 f11 IgE tatar a825 JAH JAH EI S,P-f11 IgE Tatra IgE Tatravastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6054-1 120 JAH 744 6054-1 Fagopyrum esculentum Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Buckwheat IgE Ab [Units/volume] in Serum Buckwheat IgE Qn 1 Both 102 AL 19 f12 IgE hernes a826 JAH JAH EI S,P-f12 IgE Herne IgE Hernevastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6204-2 121 JAH 1909 6204-2 Pisum sativum Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Pea IgE Ab [Units/volume] in Serum Pea IgE Qn 1 Both 200 AL 19 f13 IgE maapähkel a1879 JAH JAH EI S,P-f13 IgE Maapähkli IgE Maapähklivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6206-7 122 JAH 745 6206-7 Arachis hypogaea Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn 0,00% ALLERGY Peanut IgE Ab [Units/volume] in Serum Peanut IgE Qn 1 Both 214 AL 19 f14 IgE soja a1965 JAH JAH EI S,P-f14 IgE Soja IgE Sojavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6248-9 123 JAH 746 6248-9 Glycine max Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn 0,00% ALLERGY Soybean IgE Ab [Units/volume] in Serum Soybean IgE Qn 1 Both 2346 AL 19 Aedoa IgE a937 JAH JAH JAH S,P-f15 IgE Aedoa IgE Aedoavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 125 JAH 3081 6279-4 Bean white Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY White Bean IgE Ab [Units/volume] in Serum White Bean IgE Qn 1 Both 14,7509 227 AL 19 f17 IgE sarapuupähkel a1988-11 JAH JAH EI S,P-f17 IgE Sarapuupähkli IgE Sarapuupähklivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6136-6 126 JAH 1910 6136-6 Corylus avellana Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Hazelnut IgE Ab [Units/volume] in Serum Hazelnut IgE Qn 1 Both 1812 AL 19 f18 IgE parapähkel a885 JAH JAH EI S,P-f18 IgE Parapähkli IgE Parapähklivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 6050-9 128 JAH 3082 6050-9 Bertholletia excelsa Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L; kU/L 1401 ALLERGY Brazil Nut IgE Ab [Units/volume] in Serum Brazil Nut IgE Qn 1 Both 14,2061 226 AL 19 f20 IgE mandel a1988-10 JAH JAH EI S,P-f20 IgE Mandli IgE Mandlivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6019-4 129 JAH 1911 6019-4 Prunus dulcis Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Almond IgE Ab [Units/volume] in Serum Almond IgE Qn 1 Both 2378 AL 19 Krabi IgE a783 JAH EI JAH S,P-f23 IgE Krabi IgE Krabivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 131 JAH 5238 6092-1 Cancer pagurus Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L; kU/L 1274 ALLERGY Crab IgE Ab [Units/volume] in Serum Crab IgE Qn 1 Both 16,7072 233 AL 19 f24 IgE krevett a1988-9 JAH JAH EI S,P-f24 IgE Kreveti IgE Krevetivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6246-3 133 JAH 1912 6246-3 Pandalus borealis Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Shrimp IgE Ab [Units/volume] in Serum Shrimp IgE Qn 1 Both 1815 AL 19 f25 IgE tomat a892 JAH JAH EI S,P-f25 IgE Tomati IgE Tomativastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 6266-1 134 JAH 747 6266-1 Lycopersicon lycopersicum Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Tomato IgE Ab [Units/volume] in Serum Tomato IgE Qn 1 Both 103 AL 19 f26 IgE sealiha a827 JAH JAH EI S,P-f26 IgE Sealiha IgE Sealihavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6219-0 136 JAH 3092 6219-0 Pork Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L; kU/L 917 ALLERGY Pork IgE Ab [Units/volume] in Serum Pork IgE Qn 1 Both 13,4484 104 AL 19 f27 IgE veiseliha a828 JAH JAH EI S,P-f27 IgE Veiseliha IgE Veiselihavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6039-2 137 JAH 1913 6039-2 Beef Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Beef IgE Ab [Units/volume] in Serum Beef IgE Qn 1 Both 215 AL 19 f31 IgE porgand a1967 JAH JAH EI S,P-f31 IgE Porgandi IgE Porgandivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6061-6 138 JAH 748 6061-6 Daucus carota Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Carrot IgE Ab [Units/volume] in Serum Carrot IgE Qn 1 Both 2359 AL 19 Apelsini IgE a638 JAH JAH JAH S,P-f33 IgE Apelsini IgE Apelsinivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 140 JAH 1515 6194-5 Citrus sinensis Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Orange IgE Ab [Units/volume] in Serum Orange IgE Qn 1 Both 216 AL 19 f35 IgE kartul a1968 JAH JAH EI S,P-f35 IgE Kartuli IgE Kartulivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6220-8 142 JAH 749 6220-8 Solanum tuberosum Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Potato IgE Ab [Units/volume] in Serum Potato IgE Qn 1 Both 1913 AL 19 f36 IgE kookospähkel a897 JAH JAH EI S,P-f36 IgE Kookospähkli IgE Kookospähklivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 144 JAH 750 6081-4 Cocos nucifera Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Coconut IgE Ab [Units/volume] in Serum Coconut IgE Qn 1 Both 2383 AL 19 Rannakarbi IgE a784 JAH JAH JAH S,P-f37 IgE Rannakarbi IgE Rannakarbivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 145 JAH 3104 6048-3 Mytilus edulis Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Blue mussel IgE Ab [Units/volume] in Serum Blue mussel IgE Qn 1 Both 14,2061 2310 AL 19 f40 IgE tuunikala a748 JAH JAH EI S,P-f40 IgE Tuunikala IgE Tuunikalavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 146 JAH 2988 6270-3 Thunnus albacares Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L; kU/L 1582 ALLERGY Tuna IgE Ab [Units/volume] in Serum Tuna IgE Qn 1 Both 11,4729 149 AL 19 f41 IgE lõhe a2597 JAH JAH EI S,P-f41 IgE Lõhe IgE Lõhevastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6237-2 147 JAH 751 6237-2 Salmo salar Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Salmon IgE Ab [Units/volume] in Serum Salmon IgE Qn 1 Both 2385 AL 19 Pikša IgE a641 JAH JAH JAH S,P-f42 IgE Piksha IgE Pikshavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 148 JAH 4754 7384-1 Melanogrammus aeglefinus Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Haddock IgE Ab [Units/volume] in Serum Haddock IgE Qn 1 Both 14,6617 2308 AL 19 f44 IgE maasikas a896 JAH JAH EI S,P-f44 IgE Maasika IgE Maasikavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 149 JAH 1914 6257-0 Fragaria vesca Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Strawberry IgE Ab [Units/volume] in Serum Strawberry IgE Qn 1 Both 2757 AL 19 Pärmi IgE a1158 JAH JAH JAH S,P-f45 IgE Pärmi IgE Pärmivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 150 JAH 2170 6287-7 Saccharomyces cerevisiae Ab.IgE ACnc Pt ser Qn kU/L Baker's yeast IgE Ab [Units/volume] in Serum Baker's yeast IgE Qn lab both 2325 AL 19 f48 IgE sibul a359 JAH JAH EI S,P-f48 IgE Sibula IgE Sibulavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 152 JAH 5317 6193-7 Allium cepa Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Onion IgE Ab [Units/volume] in Serum Onion IgE Qn 1 Both 17,2276 217 AL 19 f49 IgE õun a1969 JAH JAH EI S,P-f49 IgE Õuna IgE Õunavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6021-0 153 JAH 752 6021-0 Malus sylvestris Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Apple IgE Ab [Units/volume] in Serum Apple IgE Qn 1 Both 2368 AL 19 Jaapani makrelli IgE a787 JAH JAH JAH S,P-f50 IgE Jaapani makrelli IgE Jaapani makrelli vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 155 JAH 5234 10925-6 Scomber japonicus Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Chub Mackerel IgE Ab [Units/volume] in Serum Chub Mackerel IgE Qn 1 Both 18,447 2369 AL 19 Jaapani noolkalmaari IgE a788 JAH JAH JAH S,P-f58 IgE Jaapani noolkalmaari IgE Jaapani noolkalmaari vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 157 JAH 5235 14038-4 Todarodes pacificus Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Pacific Squid IgE Ab [Units/volume] in Serum Pacific Squid IgE Qn 1 Both 19,4746 2365 AL 19 Kaheksajala IgE a789 JAH JAH JAH S,P-f59 IgE Kaheksajala IgE Kaheksajala vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 158 JAH 5232 10944-7 Octopus vulgaris Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Octopus IgE Ab [Units/volume] in Serum Octopus IgE Qn 1 Both 19,4746 2370 AL 19 Jaapani stauriidi IgE a790 JAH JAH JAH S,P-f60 IgE Jaapani stauriidi IgE Jaapani stauriidi vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 159 JAH 5233 11184-9 Trachurus japonicus Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Scad IgE Ab [Units/volume] in Serum Scad IgE Qn 1 Both 18,8949 2386 AL 19 Sardiini IgE a642 JAH JAH JAH S,P-f61 IgE Sardiini IgE Sardiinivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 160 JAH 4755 30989-8 Sardinops melanostictus Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Sardine (Sardinops melanosticta) IgE Ab [Units/volume] in Serum Sardine (melanost) IgE Qn 1 Both 16,4611 218 AL 19 f75 IgE munakollane a1970 JAH JAH EI S,P-f75 IgE Munakollase IgE Munakollasevastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6107-7 161 JAH 753 6107-7 Egg yolk Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Egg yolk IgE Ab [Units/volume] in Serum Egg Yolk IgE Qn 1 Both 208 AL 19 f76 IgE piima Bos d 4 (alfalaktalbumiin) a1957 JAH JAH EI S,P-f76 IgE Lehmapiima Bos d 4 (alfalaktalbumiin) IgE Lehmapiima komponendi Bos d 4 (alfalaktalbumiin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 7445-0 163 JAH 2133 7445-0 Lactalbumin alpha Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Lactalbumin alpha IgE Ab [Units/volume] in Serum A-Lactalb IgE Qn unknown Both 232 AL 19 f77 IgE piima Bos d 5 (beetalaktoglobuliin) a1988-8 JAH JAH EI S,P-f77 IgE Lehmapiima Bos d 5 (beetalaktoglobuliin) IgE Lehmapiima komponendi Bos d 5 (beetalaktoglobuliin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 41397-1 165 JAH 2134 41397-1 Beta lactoglobulin Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Beta lactoglobulin IgE Ab [Units/volume] in Serum B-Lactoglob IgE Qn unknown Both 236 AL 19 f78 IgE piima Bos d 8 (kaseiin) a9677 JAH JAH EI S,P-f78 IgE Lehmapiima Bos d 8 (kaseiin) IgE Lehmapiima komponendi Bos d 8 (kaseiin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6062-4 167 JAH 1916 6062-4 Casein Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Casein IgE Ab [Units/volume] in Serum Casein IgE Qn 1 Both 169 AL 19 f79 IgE gluteen a9397 JAH JAH EI S,P-f79 IgE Gluteeni IgE Gluteenivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6125-9 170 JAH 1917 6125-9 Gluten Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Gluten IgE Ab [Units/volume] in Serum Gluten IgE Qn 1 Both 2453 AL 19 Homaari IgE a1025 JAH JAH JAH S,P-f80 IgE Homaari IgE Homaarivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 171 JAH 5488 6165-5 Homarus gammarus Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L; kU/L ALLERGY Lobster IgE Ab [Units/volume] in Serum Lobster IgE Qn 1 Both 105 AL 19 f83 IgE kanaliha a829 JAH JAH EI S,P-f83 IgE Kanaliha IgE Kanalihavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6071-5 172 JAH 1918 6071-5 Chicken meat Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Chicken meat IgE Ab [Units/volume] in Serum Chicken Meat IgE Qn 1 Both 197 AL 19 f84 IgE kiivi a117 JAH JAH EI S,P-f84 IgE Kiivi IgE Kiivivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6154-9 173 JAH 1919 6154-9 Actinidia chinensis Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Kiwifruit IgE Ab [Units/volume] in Serum Kiwifruit IgE Qn 1 Both 106 AL 19 f85 IgE seller a830 JAH JAH EI S,P-f85 IgE Selleri IgE Sellerivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6065-7 174 JAH 754 6065-7 Apium graveolens Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Celery IgE Ab [Units/volume] in Serum Celery IgE Qn 1 Both 2361 AL 19 Meloni IgE a643 JAH JAH JAH S,P-f87 IgE Meloni IgE Melonivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 177 JAH 1920 57884-9 Cucumis melo spp Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Honeydew melon IgE Ab [Units/volume] in Serum Melon IgE Qn 1 Both 107 AL 19 f88 IgE lambaliha a831 JAH JAH EI S,P-f88 IgE Lambaliha IgE Lambalihavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6155-6 178 JAH 1921 6155-6 Lamb Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Lamb IgE Ab [Units/volume] in Serum Lamb IgE Qn 1 Both 2362 AL 19 Sinepi IgE a757 JAH JAH JAH S,P-f89 IgE Sinepi IgE Sinepivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 179 JAH 5057 6185-3 Mustard Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L; kU/L ALLERGY Mustard IgE Ab [Units/volume] in Serum Mustard IgE Qn 1 Both 14,4873 108 AL 19 f90 IgE linnased a832 JAH JAH EI S,P-f90 IgE Linnase IgE Linnasevastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6166-3 180 JAH 4130 6166-3 Malt Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 13 ALLERGY Malt IgE Ab [Units/volume] in Serum Malt IgE Qn 1 Both 14,2074 2363 AL 19 Mango IgE a703 JAH JAH JAH S,P-f91 IgE Mango IgE Mangovastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 181 JAH 3948 6167-1 Mangifera indica Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 9 ALLERGY Mango IgE Ab [Units/volume] in Serum Mango IgE Qn 1 Both 13,9287 141 AL 19 f92 IgE banaan a24258 JAH JAH EI S,P-f92 IgE Banaani IgE Banaanivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6035-0 182 JAH 755 6035-0 Musa spp Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Banana IgE Ab [Units/volume] in Serum Banana IgE Qn 1 Both 2311 AL 19 "f93 IgE kakao " a644 JAH JAH EI S,P-f93 IgE Kakao IgE Kakaovastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 183 JAH 1516 6080-6 Theobroma cacao Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Cocoa IgE Ab [Units/volume] in Serum Cocoa IgE Qn 1 Both 109 AL 19 f94 IgE pirn a833 JAH JAH EI S,P-f94 IgE Pirni IgE Pirnivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6207-5 184 JAH 2171 6207-5 Pyrus communis Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kU/L Allergy Pear IgE Ab [Units/volume] in Serum Pear IgE Qn lab both 151 AL 19 f95 IgE virsik a276 JAH JAH EI S,P-f95 IgE Virsiku IgE Virsikuvastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6205-9 185 JAH 1520 6205-9 Prunus persica Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Peach IgE Ab [Units/volume] in Serum Peach IgE Qn 1 Both 2882 AL 19 Avokaado IgE a1338 JAH JAH EI S,P-f96 IgE Avokaado IgE Avokaadovastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 186 JAH 2172 6033-5 Persea americana Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kU/L Allergy Avocado IgE Ab [Units/volume] in Serum Avocado IgE Qn lab both 2364 AL 19 Gliadiini IgE a781 JAH JAH JAH S,P-f98 IgE Gliadiini IgE Gliadaiinivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 187 JAH 3800 82583-6 Triticum aestivum native (nTri a) 19+20+21 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/mL kIU/mL ALLERGY Wheat native (nTri a) 19+20+21 IgE Ab [Units/volume] in Serum Wheat (nTri a) 19+20+21 IgE Qn 1 Both 13,9621 2312 AL 19 f201 IgE pekaani pähkel a741 JAH JAH EI S,P-f201 IgE Pekaanipähkli IgE Pekaanipähklivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 188 JAH 3083 6208-3 Carya illinoinensis nut Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L; kU/L 1096 ALLERGY Pecan or Hickory Nut IgE Ab [Units/volume] in Serum Pecan/Hick Nut IgE Qn 1 Both 12,4768 1813 AL 19 f202 IgE India pähkel a883 JAH JAH EI S,P-f202 IgE India pähkli IgE India pähkli vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 6718-1 189 JAH 3084 6718-1 Anacardium occidentale Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kU/L 1084 ALLERGY Cashew Nut IgE Ab [Units/volume] in Serum Cashew Nut IgE Qn 1 Both 13,9166 2313 AL 19 f203 IgE pistaatsia pähkel a742 JAH JAH EI S,P-f203 IgE Pistaatsiapähkli IgE Pistaatsiapähklivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 190 JAH 3085 7613-3 Pistacia vera Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 1583 ALLERGY Pistachio IgE Ab [Units/volume] in Serum Pistachio IgE Qn 1 Both 14,3702 231 AL 19 f204 IgE forell a1988-7 JAH JAH EI S,P-f204 IgE Forelli IgE Forellivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6268-7 191 JAH 1922 6268-7 Oncorhynchus mykiss Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Trout IgE Ab [Units/volume] in Serum Trout IgE Qn 1 Both 110 AL 19 f205 IgE heeringas a834 JAH JAH EI S,P-f205 IgE Heeringa IgE Heeringavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6139-0 192 JAH 3086 6139-0 Clupea harengus Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Herring IgE Ab [Units/volume] in Serum Herring IgE Qn 1 Both 14,9756 2392 AL 19 Veenuskarplaste IgE a791 JAH JAH JAH S,P-f207 IgE Veenuskarplaste IgE Veenuskarplaste vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 194 JAH 5239 6076-4 Ruditapes spp Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L; kU/L 1153 ALLERGY Clam IgE Ab [Units/volume] in Serum Clam IgE Qn 1 Both 17,2755 2347 AL 19 Ananassi IgE a745 JAH JAH JAH S,P-f210 IgE Ananassi IgE Ananassivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 197 JAH 3795 6218-2 Ananas comosus Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 11 ALLERGY Pineapple IgE Ab [Units/volume] in Serum 1 Both 111 AL 19 f212 IgE šampinjon a835 JAH JAH EI S,P-f212 IgE Shampinjoni IgE Shampinjonivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6848-6 199 JAH 4131 6848-6 Agaricus hortensis Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 9 ALLERGY Mushroom IgE Ab [Units/volume] in Serum Mushroom IgE Qn 1 Both 13,4649 2387 AL 19 Spinati IgE a715 JAH JAH JAH S,P-f214 IgE Spinati IgE Spinativastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 200 JAH 4950 6856-9 Spinacia oleracea Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Spinach IgE Ab [Units/volume] in Serum Spinach IgE Qn 1 Both 13,8036 2348 AL 19 Aedsalati IgE a714 JAH JAH JAH S,P-f215 IgE Aedsalati IgE Aedsalativastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 201 JAH 4951 6161-4 Lactuca sativa Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L; kU/L ALLERGY Lettuce IgE Ab [Units/volume] in Serum Lettuce IgE Qn 1 Both 14,7408 2349 AL 19 Kapsa IgE a708 JAH JAH JAH S,P-f216 IgE Kapsa IgE Kapsavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 202 JAH 3830 7169-6 Brassica oleracea var capitata Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 8 ALLERGY Cabbage IgE Ab [Units/volume] in Serum Cabbage IgE Qn Both 1816 AL 19 f218 IgE paprika a891 JAH JAH EI S,P-f218 IgE Paprika IgE Paprikavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 7563-0 203 JAH 1923 7563-0 Capsicum annuum Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kU/L kU/L ALLERGY Paprika IgE Ab [Units/volume] in Serum Paprika IgE Qn 1 Both 2350 AL 19 Apteegitilli seemnete IgE a929 JAH JAH JAH S,P-f219 IgE Apteegitilli seemne IgE Apteegitilli seemne vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 204 JAH 3981 10929-8 Foeniculum vulgare seed Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 2 ALLERGY Fennel Seed IgE Ab [Units/volume] in Serum Fennel Seed IgE Qn 1 Both 13,0877 112 AL 19 f225 IgE kõrvits a836 JAH JAH EI S,P-f225 IgE Kõrvitsa IgE Kõrvitsavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6854-4 208 JAH 756 6854-4 Cucurbita pepo Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Pumpkin IgE Ab [Units/volume] in Serum Pumpkin IgE Qn 1 Both 148 AL 19 f232 IgE munavalge Gal d 2 (ovalbumiin) a2579 JAH JAH EI S,P-f232 IgE Munavalge Gal d 2 (ovalbumiin) IgE Munavalge komponendi Gal d 2 (ovalbumiin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 7556-4 210 JAH 3089 7556-4 Ovalbumin Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Ovalbumin IgE Ab [Units/volume] in Serum Ovalb IgE Qn 1 Both 16,8794 207 AL 19 f233 IgE munavalge Gal d 1 (ovomukoid) a1947 JAH JAH EI S,P-f233 IgE Munavalge Gal d 1 (ovomukoid) IgE Munavalge komponendi Gal d 1 (ovomukoid) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 7557-2 211 JAH 1519 7557-2 Ovomucoid Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Ovomucoid IgE Ab [Units/volume] in Serum Ovomucoid IgE Qn 1 Both 3003 AL 19 Läätse IgE a939 JAH EI JAH S,P-f235 IgE Läätse IgE Läätsevastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 213 JAH 5307 7458-3 Lens esculenta Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Lentils IgE Ab [Units/volume] in Serum Lentils IgE Qn 1 Both 15,0491 113 AL 19 f236 IgE vadak a837 JAH JAH EI S,P-f236 IgE Vadaku IgE Vadakuvastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 7774-3 214 JAH 4132 7774-3 Cow whey Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 4 ALLERGY Cow whey IgE Ab [Units/volume] in Serum Cow Whey IgE Qn 1 Both 14,53 2351 AL 19 Aprikoosi IgE a898 JAH JAH JAH S,P-f237 IgE Aprikoosi IgE Aprikoosivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 215 JAH 3983 7091-2 Prunus armeniaca Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 9 ALLERGY Apricot IgE Ab [Units/volume] in Serum Apricot IgE Qn 1 Both 14,2074 2352 AL 19 Kirsi IgE a692 JAH JAH JAH S,P-f242 IgE Kirsi IgE Kirsivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 216 JAH 5324 6719-9 Prunus avium Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Cherry IgE Ab [Units/volume] in Serum Cherry IgE Qn 1 Both 14,3558 2379 AL 19 Kurgi IgE a713 JAH JAH JAH S,P-f244 IgE Kurgi IgE Kurgivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 217 JAH 4949 6724-9 Cucumis sativus Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Cucumber IgE Ab [Units/volume] in Serum Cucumber IgE Qn 1 Both 14,1298 114 AL 19 f245 IgE munavalge ja -kollane a838 EI EI EI S,P-f245 IgE Munavalge ja -kollase IgE Munavalge ja -kollase vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 7291-8 218 JAH 1924 7291-8 Egg whole Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kU/L kU/L ALLERGY Whole Egg IgE Ab [Units/volume] in Serum Whole Egg IgE Qn 1 Both 2454 AL 19 Guarkummi IgE a1051 JAH JAH EI S,P-f246 IgE Guarkummi IgE Guarkummivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 219 JAH 5489 10933-0 Cyamopsis tetragonoloba Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Guar gum IgE Ab [Units/volume] in Serum Guar gum IgE Qn 1 Both 2381 AL 19 Mee IgE a673 EI 2022-01-17 EI EI S,P-f247 IgE Mee IgE Meevastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 220 JAH 3831 7412-0 Honey Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 6 ALLERGY Honey IgE Ab [Units/volume] in Serum Honey IgE Qn Both 115 AL 19 f255 IgE ploom a839 JAH JAH EI S,P-f255 IgE Ploomi IgE Ploomivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6853-6 223 JAH 3984 6853-6 Prunus domestica Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 8 ALLERGY Plum IgE Ab [Units/volume] in Serum Plum IgE Qn 1 Both 13,6836 116 AL 19 f256 IgE Kreeka pähkel a840 JAH JAH EI S,P-f256 IgE Kreeka pähkli IgE Kreeka pähkli vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6273-7 224 JAH 3091 6273-7 Juglans spp Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L; kU/L 922 ALLERGY Walnut IgE Ab [Units/volume] in Serum Walnut IgE Qn 1 Both 14,0555 2372 AL 19 Kalmaari IgE a903 JAH JAH JAH S,P-f258 IgE Kalmaari IgE Kalmaarivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 226 JAH 5236 6858-5 Loligo sp Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Squid IgE Ab [Units/volume] in Serum Squid IgE Qn 1 Both 18,0822 1814 AL 19 f259 IgE viinamari a882 JAH JAH EI S,P-f259 IgE Viinamarja IgE Viinamarjavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 6841-1 227 JAH 1925 6841-1 Vitis vinifera Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kU/L kU/L ALLERGY Grape IgE Ab [Units/volume] in Serum Grape IgE Qn 1 Both 2353 AL 19 Brokoli IgE a712 JAH JAH JAH S,P-f260 IgE Brokoli IgE Brokolivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 228 JAH 3093 6052-5 Brassica oleracea var italica Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Broccoli IgE Ab [Units/volume] in Serum Broccoli IgE Qn 1 Both 14,3702 2868 AL 19 Baklažaani IgE a1323 JAH JAH JAH S,P-f262 IgE Baklažaani IgE Baklažaanivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 229 JAH 5975 7296-7 Solanum melongena Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Eggplant IgE Ab [Units/volume] in Serum Eggplant IgE Qn 1 Both 2354 AL 19 Spargli IgE a711 JAH JAH JAH S,P-f261 IgE Spargli IgE Sparglivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 230 JAH 4948 7099-5 Asparagus officinalis Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Asparagus IgE Ab [Units/volume] in Serum Asparagus IgE Qn 1 Both 15,2766 2870 AL 19 Tsillipipra IgE a1327 JAH JAH JAH S,P-f279 IgE Tsillipipra IgE Tsillipipravastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 239 JAH 3098 7591-1 Capsicum frutescens Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Chili Pepper IgE Ab [Units/volume] in Serum Chili Pepper IgE Qn 1 Both 14,9756 117 AL 19 f284 IgE kalkuniliha a841 JAH JAH EI S,P-f284 IgE Kalkuniliha IgE Kalkunilihavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6271-1 242 JAH 3101 6271-1 Turkey meat Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L; kU/L ALLERGY Turkey meat IgE Ab [Units/volume] in Serum Turkey Meat IgE Qn 1 Both 15,2315 2355 AL 19 Punase aedoa IgE a940 JAH JAH JAH S,P-f287 IgE Punase aedoa IgE Punase aedoa vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 243 JAH 5308 7129-0 Bean kidney red Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Red Kidney Bean IgE Ab [Units/volume] in Serum Red Kidney Bean IgE Qn 1 Both 15,8155 2339 AL 19 Austri IgE a785 JAH JAH JAH S,P-f290 IgE Austri IgE Austrivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 245 JAH 5043 7558-0 Ostrea edulis Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 1690 ALLERGY Oyster IgE Ab [Units/volume] in Serum Oyster IgE Qn 1 Both 15,2752 2356 AL 19 Lillkapsa IgE a709 JAH JAH JAH S,P-f291 IgE Lillkapsa IgE Lillkapsavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 246 JAH 5231 6835-3 Brassica oleracea var botrytis Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Cauliflower IgE Ab [Units/volume] in Serum Cauliflower IgE Qn 1 Both 15,0491 2455 AL 19 Jaanileivapuu IgE a1052 JAH JAH EI S,P-f296 IgE Jaanileivapuujahu IgE Jaanileivapuujahuvastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 248 JAH 5490 7179-5 Ceratonia siliqua Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Carob IgE Ab [Units/volume] in Serum Carob IgE Qn 1 Both 2456 AL 19 Kummiaraabiku IgE a1053 JAH JAH EI S,P-f297 IgE Kummiaraabiku IgE Kummiaraabikuvastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 249 JAH 5491 7382-5 Gum arabic Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Gum arabic IgE Ab [Units/volume] in Serum Gum Arabic IgE Qn 1 Both 2517 AL 19 f298 IgE tragantkummi a1056 JAH JAH EI S,P-f298 IgE Tragantkummi IgE Tragantkummivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 250 JAH 5497 7743-8 Astragalus spp Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Tragacanth IgE Ab [Units/volume] in Serum Tragacanth IgE Qn 1 Both 2761 AL 19 Hurmaa IgE a1150 JAH JAH JAH S,P-f301 IgE Hurmaa IgE Hurmaavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 252 JAH 3988 10947-0 Diospyros kaki Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 1 ALLERGY Persimmon IgE Ab [Units/volume] in Serum Persimmon IgE Qn 1 Both 15,9917 2380 AL 19 Mandariini IgE a637 JAH JAH JAH S,P-f302 IgE Mandariini IgE Mandariinivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 254 JAH 1926 7731-3 Citrus reticulata Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Mandarin IgE Ab [Units/volume] in Serum Mandarin IgE Qn 1 Both 2357 AL 19 Kikerherne IgE a938 JAH JAH JAH S,P-f309 IgE Kikerherne IgE Kikerherne vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 255 JAH 5309 7573-9 Cicer arietinus Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Chick Pea IgE Ab [Units/volume] in Serum Chick Pea IgE Qn 1 Both 16,1474 118 AL 19 f316 IgE rapsiseeme a842 JAH JAH EI S,P-f316 IgE Rapsiseemne IgE Rapsiseemnevastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 11195-5 257 JAH 4133 11195-5 Brassica rapa Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Rapeseed IgE Ab [Units/volume] in Serum Rapeseed IgE Qn 1 Both 15,9917 2358 AL 19 Koriandri IgE a758 JAH JAH EI S,P-f317 IgE Koriandri IgE Koriandrivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 258 JAH 3102 16650-4 Coriandrum sativum Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Cilantro IgE Ab [Units/volume] in Serum Cilantro IgE Qn 1 Both 16,8794 2373 AL 19 Kammkarbi IgE a786 JAH JAH JAH S,P-f338 IgE Kammkarbi IgE Kammkarbivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 263 JAH 5237 7691-9 Pecten spp Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 1211 ALLERGY Scallop IgE Ab [Units/volume] in Serum Scallop IgE Qn 1 Both 17,5092 2457 AL 19 Karmiinpunase IgE a1054 JAH JAH EI S,P-340 IgE Karmiinpunase IgE Karmiinpunasevastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 264 JAH 5492 25609-9 Cochineal extract Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Cochineal extract IgE Ab [Units/volume] in Serum Chocineal IgE Qn 1 Both 120 AL 19 f342 IgE oliiv a843 JAH JAH EI S,P-f342 IgE Oliivi IgE Oliivivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 21428-8 265 JAH 4134 21428-8 Olea europaea Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 6 ALLERGY Olive IgE Ab [Units/volume] in Serum Olive IgE Qn 1 Both 12,2552 2360 AL 19 Vaarika IgE a944 JAH JAH JAH S,P-f343 IgE Vaarika IgE Vaarikavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 266 JAH 5319 7656-2 Rubus idaeus Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Raspberry IgE Ab [Units/volume] in Serum Raspberry IgE Qn 1 Both 15,9934 2837 AL 19 Kreveti Pen a 1 (tropomüosiin) IgE a1298 JAH EI JAH S,P-f351 IgE Kreveti Pen a 1 (tropomüosiin) IgE Kreveti komponendi Pen a 1 (tropomüosiin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 268 JAH 3832 58986-1 Penaeus aztecus tropomyosin recombinant (rPen a) 1 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kU/L 3 ALLERGY Shrimp tropomyosin recombinant (rPen a) 1 IgE Ab [Units/volume] in Serum Shrimp tm (rPen a) 1 IgE Qn Both 122 AL 19 f353 IgE soja Gly m 4 (PR-10) a845 JAH JAH EI S,P-f353 IgE Soja Gly m 4 (PR-10 valk) IgE Soja komponendi Gly m 4 (PR-10 valk) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 63476-6 269 JAH 2985 63476-6 Glycine max recombinant (rGly m) 4 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kU/L ALLERGY Soybean recombinant (rGly m) 4 IgE Ab [Units/volume] in Serum Soybean (rGly m) 4 IgE Qn 1 Both 11,4729 1817 AL 19 f354 IgE parapähkli Ber e 1 (2S) a886 JAH JAH EI S,P-f354 IgE Parapähkli Ber e 1 (säilitusvalk, 2S albumiin) IgE Parapähkli komponendi Ber e 1 (säilitusvalk, 2S albumiin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 64963-2 270 JAH 3833 64963-2 Bertholletia excelsa recombinant (rBer e) 1 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L IU/mL ALLERGY Brazil Nut recombinant (rBer e) 1 IgE Ab [Units/volume] in Serum Brazil Nut (rBer e) 1 IgE Qn Both 2452 AL 19 Nelma IgE a639 JAH JAH JAH S,P-f384 IgE Nelma IgE Nelmavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 272 JAH 4756 7775-0 Whitefish Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Whitefish IgE Ab [Units/volume] in Serum Whitefish IgE Qn 1 Both 14,3803 2384 AL 19 Saida IgE a640 JAH JAH JAH S,P-f413 IgE Saida IgE Saidavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 273 JAH 3105 11191-4 Pollachius virens Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Pollock IgE Ab [Units/volume] in Serum Pollock IgE Qn 1 Both 16,8794 123 AL 19 f416 IgE nisu Tri a 19 (oomega-5-gliadiin) a846 JAH JAH EI S,P-f416 IgE Nisu Tri a 19 (oomega-5-gliadiin) IgE Nisu komponendi Tri a 19 (oomega-5-gliadiin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 58752-7 274 JAH 1927 58752-7 Triticum aestivum recombinant (rTri a) 19 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kU/L KU/L ALLERGY Wheat recombinant (rTri a) 19 IgE Ab [Units/volume] in Serum Wheat (rTri a) 19 IgE Qn 1 Both 2393 AL 19 Virsiku komponendi Pru p1 IgE a693 JAH JAH JAH S,P-f419 IgE Virsiku Pru p 1 (PR-10 valk) IgE Virsiku komponendi Pru p 1 (PR-10 valk) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 276 JAH 5337 58776-6 Prunus persica recombinant (rPru p) 1 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kU/L ALLERGY Peach recombinant (rPru p) 1 IgE Ab [Units/volume] in Serum Peach (rPru p) 1 IgE Qn 1 Both 124 AL 19 f420 IgE virsiku Pru p 3 (LTP) a847 JAH JAH EI S,P-f420 IgE Virsiku Pru p 3 (nsLTP) IgE Virsiku komponendi Pru p 3 (nsLTP) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 59391-3 277 JAH 2174 59391-3 Prunus persica recombinant (rPru p) 3 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ku/L Allergy Peach recombinant (rPru p) 3 IgE Ab [Units/volume] in Serum Peach (rPru p) 3 IgE Qn lab both 2314 AL 19 f421 IgE virsiku Pru 4 (profiliin) a694 JAH JAH EI S,P-f421 IgE Virsiku Pru p 4 (profiliin) IgE Virsiku komponendi Pru p 4 (profiliin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 278 JAH 5325 58775-8 Prunus persica recombinant (rPru p) 4 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kU/L ALLERGY Peach recombinant (rPru p) 4 IgE Ab [Units/volume] in Serum Peach (rPru p) 4 IgE Qn 1 Both 17,8252 125 AL 19 f422 IgE maapähkli Ara h 1 (7S) a848 JAH JAH EI S,P-f422 IgE Maapähkli Ara h 1 (säilitusvalk, 7S globuliin) IgE Maapähkli komponendi Ara h 1 (säilitusvalk, 7S globuliin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 58779-0 281 JAH 3106 58779-0 Arachis hypogaea recombinant (rAra h) 1 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kU/L ALLERGY Peanut recombinant (rAra h) 1 IgE Ab [Units/volume] in Serum Peanut (rAra h) 1 IgE Qn 1 Both 17,6814 126 AL 19 f423 IgE maapähkli Ara h 2 (2S) a849 JAH JAH EI S,P-f423 IgE Maapähkli Ara h 2 (säilitusvalk, 2S albumiin) IgE Maapähkli komponendi Ara h 2 (säilitusvalk, 2S albumiin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 58778-2 283 JAH 2173 58778-2 Arachis hypogaea recombinant (rAra h) 2 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ku/L Allergy Peanut recombinant (rAra h) 2 IgE Ab [Units/volume] in Serum Peanut (rAra h) 2 IgE Qn lab both 127 AL 19 f424 IgE maapähkli Ara h 3 (11S) a850 JAH JAH EI S,P-f424 IgE Maapähkli Ara h 3 (säilitusvalk, 11S globuliin) IgE Maapähkli komponendi Ara h 3 (säilitusvalk, 11S globuliin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 58777-4 285 JAH 3107 58777-4 Arachis hypogaea recombinant (rAra h) 3 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kU/L ALLERGY Peanut recombinant (rAra h) 3 IgE Ab [Units/volume] in Serum Peanut (rAra h) 3 IgE Qn 1 Both 17,6814 121 AL 19 f352 IgE maapähkli Ara h 8 (PR-10) a844 JAH JAH EI S,P-f352 IgE Maapähkli Ara h 8 (PR-10 valk) IgE Maapähkli komponendi Ara h 8 (PR-10 valk) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 63477-4 291 JAH 2983 63477-4 Arachis hypogaea recombinant (rAra h) 8 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kU/L ALLERGY Peanut recombinant (rAra h) 8 IgE Ab [Units/volume] in Serum Peanut (rAra h) 8 IgE Qn 1 Both 11,4729 130 AL 19 f427 IgE maapähkli Ara h 9 (LTP) a853 JAH JAH EI S,P-f427 IgE Maapähkli Ara h 9 (nsLTP) IgE Maapähkli komponendi Ara h 9 (nsLTP) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 64965-7 292 JAH 3108 64965-7 Arachis hypogaea recombinant (rAra h) 9 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L IU/mL ALLERGY Peanut recombinant (rAra h) 9 IgE Ab [Units/volume] in Serum Peanut (rAra h) 9 IgE Qn 1 Both 17,6814 131 AL 19 f428 IgE sarapuupähkli Cor a 1 (PR-10) a854 JAH JAH EI S,P-f428 IgE Sarapuupähkli Cor a 1 (PR-10 valk) IgE Sarapuupähkli komponendi Cor a 1 (PR-10 valk) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 69421-6 294 JAH 3838 69421-6 Corylus avellana recombinant (rCor a) 1 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kU/L ALLERGY Hazelnut recombinant (rCor a) 1 IgE Ab [Units/volume] in Serum Hazelnut (rCor a) 1 IgE Qn Both 128 AL 19 f425 IgE sarapuupähkli Cor a 8 (LTP) a851 JAH JAH EI S,P-f425 IgE Sarapuupähkli Cor a 8 (nsLTP) IgE IgE Sarapuupähkli komponendi Cor a 8 (nsLTP) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 58753-5 295 JAH 3836 58753-5 Corylus avellana recombinant (rCor a) 8 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kU/L 1 ALLERGY Hazelnut recombinant (rCor a) 8 IgE Ab [Units/volume] in Serum Hazelnut (rCor a) 8 IgE Qn Both 135 AL 19 f440 IgE sarapuupähkli Cor a 9 (11S) a859 JAH JAH EI S,P-f440 IgE Sarapuupähkli Cor a 9 (säilitusvalk, 11S globuliin) IgE Sarapuupähkli komponendi Cor a 9 (säilitusvalk, 11S globuliin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 A-3843 296 JAH 3843 65765-0 Corylus avellana native (nCor a) 9 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L IU/mL ALLERGY Hazelnut native (nCor a) 9 IgE Ab [Units/volume] in Serum Hazelnut (nCor a) 9 IgE Qn 1 Both 8,6864 134 AL 19 f439 IgE sarapuupähkli Cor a 14 (2S) a857 JAH JAH EI S,P-f439 IgE Sarapuupähkli Cor a 14 (säilitusvalk, 2S albumiin) IgE Sarapuupähkli komponendi Cor a 14 (säilitusvalk, 2S albumiin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 A-3842 297 JAH 3842 81788-2 Corylus avellana recombinant (rCor a) 14 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Hazelnut recombinant (rCor a) 14 IgE Ab [Units/volume] in Serum Hazelnut (rCor a) 14 IgE Qn 1 Both 8,6864 132 AL 19 f431 IgE soja Gly m 5 (7S) a855 JAH JAH EI S,P-f431 IgE Soja Gly m 5 (säilitusvalk, 7S globuliin) IgE Soja komponendi Gly m 5 (säilitusvalk, 7S globuliin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 73719-7 298 JAH 2986 73719-7 Glycine max native (nGly m) 5 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L k[IU]/L ALLERGY Soybean (Glycine max) native (nGly m) 5 IgE Ab [Units/volume] in Serum Soybean (nGly m) 5 IgE Qn 1 Both 15,9942 133 AL 19 f432 IgE soja Gly m 6 (11S) a856 JAH JAH EI S,P-f432 IgE Soja Gly m 6 (säilitusvalk, 11S globuliin) IgE Soja komponendi Gly m 6 (säilitusvalk, 11S globuliin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 65772-6 299 JAH 2987 65772-6 Glycine max native (nGly m) 6 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L IsakU/ml ALLERGY Soybean native (nGly m) 6 IgE Ab [Units/volume] in Serum Soybean (nGly m) 6 IgE Qn 1 Both 11,4729 2883 AL 19 Nisu Tri a 14 (nsLTP) IgE a1339 JAH EI JAH S,P-f433 IgE Nisu Tri a 14 (nsLTP) IgE Nisu komponendi Tri a 14 (nsLTP) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 300 JAH 3839 64966-5 Triticum aestivum recombinant (rTri a) 14 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L IU/mL ALLERGY Wheat recombinant (rTri a) 14 IgE Ab [Units/volume] in Serum Wheat (rTri a) 14 IgE Qn Both 1818 AL 19 f434 IgE õuna Mal d 1 (PR-10) a889 JAH JAH EI S,P-f434 IgE Õuna Mal d 1 (PR-10 valk) IgE Õuna komponendi Mal d 1 (PR-10 valk) vastane IgE seerumis QN kU/L kU/L Phadia 64961-6 301 JAH 3840 64961-6 Malus domestica recombinant (rMal d) 1 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L IU/mL 1 ALLERGY Apple recombinant (rMal d) 1 IgE Ab [Units/volume] in Serum Apple (rMal d) 1 IgE Qn Both 1819 AL 19 f435 IgE õuna Mal d 3 (LTP) a890 JAH JAH EI S,P-f435 IgE Õuna Mal d 3 (nsLTP) IgE Õuna komponendi Mal d 3 (nsLTP) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 81791-6 302 JAH 3841 81791-6 Malus domestica recombinant (rMal d) 3 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Apple recombinant (rMal d) 3 IgE Ab [Units/volume] in Serum Apple (rMal d) 3 IgE Qn 1 Both 8,6864 1820 AL 19 f441 IgE Kreeka pähkli Jug r 1 (2S) a887 JAH JAH EI S,P-f441 IgE Kreeka pähkli Jug r 1 (säilitusvalk, 2S albumiin) IgE Kreeka pähkli komponendi Jug r 1 (säilitusvalk, 2S albumiin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 81790-8 303 JAH 3844 81790-8 Juglans regia recombinant (rJug r) 1 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY English Walnut (Juglans regia) recombinant (rJug r) 1 IgE Ab [Units/volume] in Serum English Walnut (rJug r) 1 IgE Qn 1 Both 8,6864 1821 AL 19 f442 IgE Kreeka pähkli Jug r 3 (LTP) a888 JAH JAH EI S,P-f442 IgE Kreeka pähkli Jug r 3 (nsLTP) IgE Kreeka pähkli komponendi Jug r 3 (nsLTP) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 81789-0 304 JAH 3845 81789-0 Juglans regia recombinant (rJug r) 3 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY English Walnut recombinant (rJug r) 3 IgE Ab [Units/volume] in Serum English Walnut (rJug r) 3 IgE Qn 1 Both 8,6864 1822 AL 19 f443 IgE India pähkli Ana o 3 (2S) a884 JAH JAH EI S,P-f443 IgE India pähkli Ana o 3 (säilitusvalk, 2S albumiin) IgE India pähkli komponendi Ana o 3 (säilitusvalk, 2S albumiin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia A-3846 305 JAH 3846 82539-8 Anacardium occidentale recombinant (rAna o) 3 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/mL kIU/mL ALLERGY Cashew nut recombinant (rAna o) 3 IgE Ab [Units/volume] in Serum Cashew nut (rAna o) 3 IgE Qn 1 Both 10,7694 201 AL 19 gx1 IgE segu: kera-, aru-, raihein, timut, aasnurmikas a1920 JAH JAH EI S,P-gx1 IgE Segu gx1: kera-, aru-, raiheina, timuti, aasnurmika IgE Heintaimede õietolmu (segu 1: kera-, aru-, raihein, timut, aasnurmikas) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 30189-5 306 JAH 757 30189-5 (Dactylis glomerata+Festuca elatior+Lolium perenne+Phleum pratense+Poa pratensis) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk ALLERGY Grass Allergen Mix 1 (Orchard grass+Meadow Fescue+Perennial rye grass+Timothy+Kentucky blue grass) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Grass Allerg Mix1 IgE Qn 1 Both 219 AL 19 g6 IgE timuti õietolm a1974 JAH JAH EI S,P-g6 IgE Timuti õietolmu IgE Timuti õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6265-3 313 JAH 759 6265-3 Phleum pratense Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Timothy IgE Ab [Units/volume] in Serum Timothy IgE Qn 1 Both 96 AL 19 g213 IgE timuti Phl p 1, Phl p 5b a820 JAH JAH EI S,P-g213 IgE Timuti õietolmu Phl p 1 (heintaimede grupp 1), Phl p 5b (heintaimede grupp 5) IgE Timuti õietolmu komponentide Phl p 1 (heintaimede grupp 1), Phl p 5b (heintaimede grupp 5) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 34429-1 323 JAH 2989 34429-1 Phleum pratense recombinant (rPhl p) 1+5b Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Timothy recombinant (rPhl p) 1 + 5b IgE Ab [Units/volume] in Serum Timothy (rPhl p) 1+5b IgE Qn 1 Both 22,1567 97 AL 19 g214 IgE timuti Phl p 7, Phl p 12 a821 JAH JAH EI S,P-g214 IgE Timuti õietolmu Phl p 7 (polkaltsiin), Phl p 12 (profiliin) IgE Timuti õietolmu komponentide Phl p 7 (polkaltsiin), Phl p12 (profiliin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 34430-9 324 JAH 3993 34430-9 Phleum pratense recombinant (rPhl p) 7+12 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 1 ALLERGY Timothy recombinant (rPhl p) 7 + 12 IgE Ab [Units/volume] in Serum Timothy (rPhl p) 7+12 IgE Qn 1 Both 15,9917 196 AL 19 g12 IgE rukki õietolm a819 JAH JAH EI S,P-g12 IgE Rukki õietolmu IgE Rukki õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6236-4 327 JAH 1932 6236-4 Secale cereale pollen Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Cultivated Rye IgE Ab [Units/volume] in Serum Cultivated Rye IgE Qn 1 Both 1854 AL 19 hx2 IgE segu: kodutolm, D pteronyssinus, D farinae, prussakas a894 JAH JAH EI S,P-hx2 IgE Segu hx2: kodutolmu, Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, prussaka IgE Tolmuallergeenide (segu 2: kodutolm, Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, prussakas) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 330 JAH 760 37987-5 (Blatella germanica+Dermatophagoides farinae+Dermatophagoides pteronyssinus+House dust Hollister Stier) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk kU/L kU/L ALLERGY Dust Allergen Mix 2 (Cockroach+American house dust mite+European house dust mite+House dust Hollister Stier) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Dust Allerg Mix2 IgE Qn 1 Both 195 AL 19 h2 IgE kodutolm a818 JAH JAH EI S,P-h2 IgE Kodutolmu IgE Kodutolmuvastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 7425-2 332 JAH 4156 7425-2 House dust Hollister Stier Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 20 ALLERGY House dust Hollister Stier IgE Ab [Units/volume] in Serum House Dust HS IgE Qn 1 Both 10,7254 1482 AL 19 S,P-IgE Phadiatop (inhaleeritavate allergeenide skriining) a765 JAH JAH EI S,P-Inh IgE (Phadiatop) Inh IgE segu: Phadiatop Inhaleeritavate allergeenide (segu: Dermatophagoides pteronyssinus, Cladosporium herbarum, kass, koer, hobune, kask, timut, puju) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 7599-4 334 JAH 709 7599-4 Phadiatop Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Phadiotop IgE Ab [Units/volume] in Serum Phadiotop IgE Qn 1 Both 11,4393 146 AL 19 i1 IgE mesilasmürk a24281 JAH JAH EI S,P-i1 IgE Mesilasmürgi IgE Mesilasmürgivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6844-5 340 JAH 761 6844-5 Apis mellifera Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kU/L kU/L ALLERGY Honey Bee IgE Ab [Units/volume] in Serum Honey Bee IgE Qn 1 Both 2366 AL 19 Parmu IgE a928 JAH JAH JAH S,P-i204 IgE Parmu IgE Parmuvastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 342 JAH 5336 6144-0 Tabanus spp Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Horse Fly IgE Ab [Units/volume] in Serum Horse Fly IgE Qn 1 Both 192 AL 19 i208 IgE mesilasmürgi Api m 1 (fosfolipaas A2) a815 JAH JAH EI S,P-i208 IgE Mesilasmürgi Api m 1 (fosfolipaas A2) IgE Mesilasmürgi komponendi Api m 1 (fosfolipaas A2) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 60421-5 343 JAH 2990 60421-5 Apis mellifera phospholipase A2 recombinant (rApi m) 1 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kU/L 3 ALLERGY Honey bee phospholipase A2 recombinant (rApi m) 1 IgE Ab [Units/volume] in Serum PLA2 rApi m 1 IgE Qn 1 Observation 8,7182 1846 AL 19 i217 mesilasmürgi Api m 10 (süsivesikurikas valk / ikarapiin) a579 JAH JAH EI S,P-i217 IgE Mesilasmürgi Api m 10 (ikarapiin) IgE Mesilasmürgi komponendi Api m 10 (ikarapiin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 349 JAH 4622 82613-1 Apis mellifera recombinant (rApi m) 10 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/mL kIU/mL ALLERGY Honey bee recombinant (rApi m) 10 IgE Ab [Units/volume] in Serum Honey bee (rApi m) 10 IgE Qn 1 Both 16,4611 145 AL 19 i3 IgE herilasmürk a24280 JAH JAH EI S,P-i3 IgE Herilasmürgi IgE Herilasmürgivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6740-5 351 JAH 762 6740-5 Vespula spp Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kU/L kU/L ALLERGY Yellow Jacket IgE Ab [Units/volume] in Serum Yellow Jacket IgE Qn 1 Both 194 AL 19 i211 IgE herilasmürgi Ves v 1 (fosfolipaas A1) a817 JAH JAH EI S,P-i211 IgE Herilasmürgi Ves v 1 (fosfolipaas A1B) IgE Herilasmürgi komponendi Ves v 1 (fosfolipaas A1B) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 66714-7 353 JAH 3828 66714-7 Vespula vulgaris recombinant (rVes v) 1 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kU/L 2 ALLERGY Common wasp recombinant (rVes v) 1 IgE Ab [Units/volume] in Serum Common wasp (rVes v) 1 IgE Qn Both 193 AL 19 i209 IgE herilasmürgi Ves v 5 (antigeen 5) a816 JAH JAH EI S,P-i209 IgE Herilasmürgi Ves v 5 (antigeen 5) IgE Herilasmürgi komponendi Ves v 5 (antigeen 5) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 60240-9 355 JAH 2991 60240-9 Vespula vulgaris recombinant (rVes v) 5 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kU/L ALLERGY Common wasp recombinant (rVes v) 5 IgE Ab [Units/volume] in Serum Common wasp (rVes v) 5 IgE Qn 1 Observation 11,4729 2838 AL 19 i205 IgE kimalane a1300 JAH EI JAH S,P-i205 IgE Kimalase IgE Kimalase vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 357 JAH 5928 6056-6 Bombus terrestris Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Bumble Bee IgE Ab [Units/volume] in Serum Bumble Bee IgE Qn 1 Both 143 AL 19 i6 IgE prussakas a24278 JAH JAH EI S,P-i6 IgE Prussaka IgE Prussakavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6078-0 358 JAH 763 6078-0 Blatella germanica Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Cockroach IgE Ab [Units/volume] in Serum Roach IgE Qn 1 Both 2367 AL 19 Sääse IgE a899 JAH JAH JAH S,P-i71 IgE Sääse IgE Sääsevastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 360 JAH 3126 6177-0 Aedes communis Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Aedes mosquito IgE Ab [Units/volume] in Serum Aedes mosquito IgE Qn 1 Both 13,711 147 AL 19 i75 IgE vapsikumürk a24282 JAH JAH EI S,P-i75 IgE Vapsikumürgi IgE Vapsikumürgivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 15342-9 361 JAH 4138 15342-9 Vespa crabro Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 3 ALLERGY European Hornet IgE Ab [Units/volume] in Serum European Hornet IgE Qn 1 Both 14,2074 191 AL 19 k78 IgE etüleenoksiid a814 EI 2022-11-11 EI EI S,P-k78 IgE Etüleenoksiidi IgE Etüleenoksiidivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6112-7 366 JAH 4155 6112-7 Ethylene oxide Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 6 ALLERGY Ethylene oxide IgE Ab [Units/volume] in Serum Ethylene Oxide IgE Qn 1 Both 16,1272 220 AL 19 k80 IgE formaldehüüd a1980 JAH JAH EI S,P-k80 IgE Formaldehüüdi IgE Formaldehüüdivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6119-2 368 JAH 764 6119-2 Formaldehyde Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Formaldehyde IgE Ab [Units/volume] in Serum Formaldehyde IgE Qn 1 Both 221 AL 19 k82 IgE lateks a1981 JAH JAH EI S,P-k82 IgE Lateksi IgE Lateksivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6158-0 369 JAH 765 6158-0 Latex Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Latex IgE Ab [Units/volume] in Serum Ltx IgE Qn 1 Both 2309 AL 19 k84 IgE päevalilleseeme a720 JAH JAH EI S,P-k84 IgE Päevalilleseemne IgE Päevalilleseemnete vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 370 JAH 5457 6258-8 Helianthus annuus seed Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L; kU/L ALLERGY Sunflower Seed IgE Ab [Units/volume] in Serum Sunflower Seed IgE Qn 1 Both 190 AL 19 k85 IgE kloramiin-T a813 EI 2021-12-16 EI EI S,P-k85 IgE Kloramiin-T IgE Kloramiin-T vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6072-3 371 JAH 1933 6072-3 Chloramin T Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Chloramin T IgE Ab [Units/volume] in Serum Chloramin T IgE Qn 1 Both 2516 AL 19 k87 IgE Aspergillus oryzae Asp o 21 (alfa-amülaas) a1055 JAH JAH JAH S,P-k87 IgE Aspergillus oryzae Asp o 21 (alfaamülaas) IgE Aspergillus oryzae komponendi Asp o 21 (alfaamülaas) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 372 JAH 5496 7073-0 Amylase Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Amylase IgE Ab [Units/volume] in Serum Amylase IgE Qn 1 Both 2371 AL 19 k201 IgE papaia Car p 1 a989 JAH JAH JAH S,P-k201 IgE Papaia Car p 1 (endopolügalakturonaas) IgE Papaia komponendi Car p 1 (endopolügalakturonaas) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 373 JAH 5400 10945-4 Papain Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Papain IgE Ab [Units/volume] in Serum Papain IgE Qn 1 Both 2623 AL 19 k215 IgE lateksi komponent Hev b 1 a1035 JAH JAH JAH S,P-k215 IgE Lateksi Hev b 1 (kummi pikenemise faktor) IgE Lateksi komponendi Hev b 1 (kummi pikenemise faktor) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 375 JAH 5527 50646-9 Latex recombinant (rHev b) 1 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kU/L ALLERGY Latex recombinant (rHev b) 1 IgE Ab [Units/volume] in Serum Latex (rHev b) 1 IgE Qn 1 Both 2624 AL 19 k217 IgE lateksi komponent Hev b 3 a1036 JAH JAH JAH S,P-k217 IgE Lateksi Hev b 3 (väikese kummiosakese valk) IgE Lateksi komponendi Hev b 3 (väikese kummiosakese valk) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 376 JAH 5528 56595-2 Latex recombinant (rHev b) 3 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Latex recombinant (rHev b) 3 IgE Ab [Units/volume] in Serum Latex (rHev b) 3 IgE Qn 1 Both 2625 AL 19 k218 IgE lateksi komponent Hev b 5 a1042 JAH JAH JAH S,P-k218 IgE Lateksi Hev b 5 (happeline valk) IgE Lateksi komponendi Hev b 5 (happeline valk) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 377 JAH 5529 56596-0 Latex recombinant (rHev b) 5 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Latex recombinant (rHev b) 5 IgE Ab [Units/volume] in Serum Latex (rHev b) 5 IgE Qn 1 Both 2626 AL 19 k220 IgE lateksi komponent Hev b 6.02 a1043 JAH JAH JAH S,P-k220 IgE Lateksi Hev b 6.02 (heveiin) IgE Lateksi komponendi Hev b 6.02 (heveiin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 379 JAH 5530 50649-3 Latex recombinant (rHev b) 6.02 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kU/L ALLERGY Latex recombinant (rHev b) 6.02 IgE Ab [Units/volume] in Serum Latex (rHev b) 6.02 IgE Qn 1 Both 2627 AL 19 k221 IgE lateksi komponent Hev b 8 a1044 JAH JAH JAH S,P-k221 IgE Lateksi Hev b 8 (profiliin) IgE Lateksi komponendi Hev b 8 (profiliin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 380 JAH 3847 56597-8 Latex recombinant (rHev b) 8 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 3 ALLERGY Latex recombinant (rHev b) 8 IgE Ab [Units/volume] in Serum Latex (rHev b) 8 IgE Qn 1 Both 2629 AL 19 k222 IgE lateksi komponent Hev b 9 a1045 EI 2019-05-30 EI EI S,P-k222 IgE Lateksi Hev b 9 (enolaas) IgE Lateksi komponendi Hev b 9 (enolaas) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 381 JAH 5532 59395-4 Latex recombinant (rHev b) 9 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kU/L ALLERGY Latex recombinant (rHev b) 9 IgE Ab [Units/volume] in Serum Latex (rHev b) 9 IgE Qn 1 Both 2628 AL 19 k224 IgE lateksi komponent Hev b 11 a1046 JAH JAH JAH S,P-k224 IgE Lateksi Hev b 11 (kitinaas) IgE Lateksi komponendi Hev b 11 (kitinaas) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 382 JAH 5531 50647-7 Latex recombinant (rHev b) 11 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kU/L ALLERGY Latex recombinant (rHev b) 11 IgE Ab [Units/volume] in Serum Latex (rHev b) 11 IgE Qn 1 Both 202 AL 19 mx2 IgE segu: P. chrysogenum, C. herbarum, A. fumigatus, C. albicans, A. alternata, S. rostrata a1923 JAH JAH EI S,P-mx2 IgE Segu mx2: Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria alternata, Helminthosporium halodes IgE Hallitusseente (segu 2: Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria alternata, Helminthosporium halodes) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 30183-8 384 JAH 766 30183-8 (Alternaria alternata+Aspergillus fumigatus+Candida albicans+Cladosporium herbarum+Helminthosporium halodes+Penicillium notatum) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk ALLERGY Mold Allergen Mix 2 (Alternaria alternata+Aspergillus fumigatus+Candida albicans+Cladosporium herbarum+Helminthosporium halodes+Penicillium notatum) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Mold Allerg Mix2 IgE Qn 1 Both 184 AL 19 m3 IgE A. fumigatus a807 JAH JAH EI S,P-m3 IgE Aspergillus fumigatus IgE Aspergillus fumigatus vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6025-1 390 JAH 768 6025-1 Aspergillus fumigatus Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Aspergillus fumigatus IgE Ab [Units/volume] in Serum A fumigatus IgE Qn 1 Both 2836 AL 19 Aspergillus fumigatus vastane IgG seerumis a1297 JAH EI JAH S,P-m3 IgG Aspergillus fumigatus IgG Aspergillus fumigatus vastane IgG seerumis/plasmas QN mg/L mg/L 392 JAH 769 7103-5 Aspergillus fumigatus Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Aspergillus fumigatus IgG Ab [Units/volume] in Serum A fumigatus IgG Qn 1 Both 185 AL 19 m6 IgE A. alternata a808 JAH JAH EI S,P-m6 IgE Alternaria alternata IgE Alternaria alternata vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6020-2 395 JAH 1946 6020-2 Alternaria alternata Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Alternaria alternata IgE Ab [Units/volume] in Serum A alternata IgE Qn 1 Both 186 AL 19 m70 IgE P. orbiculare a809 JAH JAH EI S,P-m70 IgE Pityrosporum orbiculare IgE Pityrosporum orbiculare vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 10949-6 409 JAH 1947 10949-6 Malassezia furfur Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Malassezia furfur IgE Ab [Units/volume] in Serum M furfur IgE Qn 1 Both 187 AL 19 m80 IgE Stafülokoki enterotoksiin A a810 JAH JAH JAH S,P-m80 IgE Staphylococcus aureus enterotoksiin A IgE Staphylococcus aureus enterotoksiin A vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 410 JAH 4152 25821-0 Staphylococcus aureus enterotoxin A Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 1 ALLERGY Staphylococcus aureus enterotoxin A IgE Ab [Units/volume] in Serum S aureus Etx A IgE Qn 1 Both 15,2515 188 AL 19 m81 IgE Stafülokoki enterotoksiin B a811 JAH JAH JAH S,P-m81 IgE Staphylococcus aureus enterotoksiin B IgE Staphylococcus aureus enterotoksiin B vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 25822-8 411 JAH 4153 25822-8 Staphylococcus aureus enterotoxin B Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Staphylococcus aureus enterotoxin B IgE Ab [Units/volume] in Serum S aureus Etx B IgE Qn 1 Both 15,6388 189 AL 19 m226 IgE Stafülokoki enterotoksiin TSST a812 JAH JAH JAH S,P-m226 IgE Staphylococcus aureus enterotoksiin TSST IgE Staphylococcus aureus enterotoksiin TSST vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 51856-3 418 JAH 4154 51856-3 Staphylococcus aureus enterotoxin TSST Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Staphylococcus aureus enterotoxin TSST IgE Ab [Units/volume] in Serum S aureus Etx TSST IgE Qn 1 Both 17,7979 179 AL 19 o70 IgE seemnevedelik a801 JAH EI JAH S,P-o70 IgE Seemnevedeliku IgE Seemnevedelikuvastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 421 JAH 4148 6240-6 Seminal fluid Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 2 ALLERGY Seminal fluid IgE Ab [Units/volume] in Serum Seminal Fld IgE Qn 1 Both 17,7979 178 AL 19 o214 IgE CCD MUXF3, bromeliin a800 JAH JAH EI S,P-o214 IgE CCD IgE Ristreageerivate süsivesikdeterminantide vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 58984-6 422 JAH 3848 58984-6 Bromelin MUXF3 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kU/L 1 ALLERGY Bromelin MUXF3 IgE Ab [Units/volume] in Serum Bromelin MUXF3 IgE Qn 1 Both 1894 AL 19 o215 IgE galaktoos-alfa-1,3-galaktoos a1002 JAH JAH EI S,P-o215 IgE Galaktoos-alfa-1,3-galaktoosi IgE Galaktoos-alfa-1,3-galaktoosi vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L kU/L 424 JAH 4591 73837-7 Galactose-alpha-1,3-galactose Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 1 ALLERGY Galactose-alpha-1,3-galactose (Alpha-Gal) IgE Ab [Units/volume] in Serum Alpha-Gal IgE Qn 1 Both 16,4052 222 AL 19 p1 IgE Ascaris a1985 JAH JAH EI S,P-p1 IgE Ascaris IgE Ascaris-vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6022-8 425 JAH 770 6022-8 Ascaris sp Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Ascaris sp IgE Ab [Units/volume] in Serum Ascaris IgE Qn 1 Both 144 AL 19 p4 IgE Anisakis a24279 JAH JAH EI S,P-p4 IgE Anisakise IgE Anisakisevastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 10919-9 427 JAH 4137 10919-9 Anisakis Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 3 ALLERGY Anisakis IgE Ab [Units/volume] in Serum Anisakis IgE Qn 1 Both 9,6909 152 AL 19 tx4 IgE segu: tamm, jalakas, vahtralehine plaatan, paju, pappel a865 JAH JAH EI S,P-tx4 IgE Segu tx4: tamme, jalaka, vahtralehise plaatani, paju, papli IgE Puude õietolmu (segu 4: tamm, jalakas, vahtralehine plaatan, paju, pappel) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 24491-3 432 JAH 4139 24491-3 (Quercus alba+Ulmus americana+Platanus acerifolia+Salix caprea+Populus deltoides) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk k[IU]/L kIU/L ALLERGY Tree Allergen Mix 4 (White oak+White elm+London plane or Maple leaf sycamore+Willow+Cottonwood) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Tree Allerg Mix4 IgE Qn 1 Both 15,383 1853 AL 19 tx9 IgE segu: lepp, kask, sarapuu, tamm, paju a895 JAH JAH EI S,P-tx9 IgE Segu tx9: lepa, sarapuu, paju, kase, tamme IgE Puude õietolmu (segu 9: lepp, sarapuu, paju, kask, tamm) vastane IgE seerumis/plasmas kvalitatiivne! QN kU/L kU/L 434 JAH 1529 71371-9 (Alnus incana+Betula verrucosa+Corylus avellana+Quercus alba+Salix caprea) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk k[IU]/L kIU/L ALLERGY Tree Allergen Mix 9 (Grey alder+Silver birch+Hazelnut+White oak+Willow) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Tree Allerg Mix 9 IgE Qn 1 Both 11,4729 223 AL 19 t2 IgE lepa õietolm a1987 JAH JAH EI S,P-t2 IgE Lepa õietolmu IgE Sanglepa õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 15284-3 435 JAH 774 15284-3 Alnus incana Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Grey Alder IgE Ab [Units/volume] in Serum Grey Alder IgE Qn 1 Both 224 AL 19 t3 IgE kase õietolm a1988 JAH JAH EI S,P-t3 IgE Kase õietolmu IgE Arukase õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 15283-5 437 JAH 775 15283-5 Betula verrucosa Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kU/L kU/L ALLERGY Silver Birch IgE Ab [Units/volume] in Serum Silver Birch IgE Qn 1 Both 2389 AL 19 Hobukastani õietolmu IgE a721 JAH JAH JAH S,P-t203 IgE Hobukastani õietolmu IgE Hobukastani õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 440 JAH 5408 7220-7 Aesculus hippocastanum Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Horse Chestnut IgE Ab [Units/volume] in Serum Horse Chestnut IgE Qn 1 Both 183 AL 19 t215 IgE kase Bet v 1 (PR-10) a805 JAH JAH EI S,P-t215 IgE Kase õietolmu Bet v 1 (PR-10 valk) IgE Kase õietolmu komponendi Bet v 1 (PR-10 valk) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 30984-9 441 JAH 2994 30984-9 Betula verrucosa recombinant (rBet v) 1 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L ALLERGY Silver Birch recombinant (rBet v) 1 IgE Ab [Units/volume] in Serum Silver Birch (rBet v) 1 IgE Qn 1 Both 11,4729 234 AL 19 t4 IgE sarapuu õietolm a1989 JAH JAH EI S,P-t4 IgE Sarapuu õietolmu IgE Sarapuu õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6137-4 448 JAH 776 6137-4 Corylus avellana pollen Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Hazelnut Pollen IgE Ab [Units/volume] in Serum Hazelnut Poln IgE Qn 1 Both 3002 AL 19 Sabiina kadaka õietolmu IgE a973 JAH EI JAH S,P-t6 IgE Sabiina kadaka õietolmu IgE Sabiina kadaka õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L "kU/L " 450 JAH 5368 6178-8 Juniperus sabinoides Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Mountain Juniper IgE Ab [Units/volume] in Serum Mt Juniper IgE Qn 1 Both 2382 AL 19 Paju õietolmu IgE a645 JAH JAH JAH S,P-t12 IgE Paju õietolmu IgE Paju õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 454 JAH 1928 6285-1 Salix caprea Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Willow IgE Ab [Units/volume] in Serum Willow IgE Qn 1 Both 2315 AL 19 t14 IgE papli õietolm a646 JAH JAH EI S,P-t14 IgE Papli õietolmu IgE Papli õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 455 JAH 1929 6090-5 Populus deltoides Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Cottonwood IgE Ab [Units/volume] in Serum Cottonwood IgE Qn 1 Both 2316 AL 19 t16 IgE männi õietolm a674 JAH JAH EI S,P-t16 IgE Männi õietolmu IgE Männi õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 456 JAH 778 6282-8 Pinus strobus Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Eastern White Pine IgE Ab [Units/volume] in Serum East White Pine IgE Qn 1 Both 2388 AL 19 Kuuse õietolmu IgE a943 JAH JAH JAH S,P-t201 IgE Kuuse õietolmu IgE Kuuse õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 457 JAH 3143 6857-7 Picea excelsa Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Spruce IgE Ab [Units/volume] in Serum Spruce IgE Qn 1 Both 16,3154 2390 AL 19 Kastani õietolmu IgE a722 JAH JAH JAH S,P-t206 IgE Kastanipuu õietolmu IgE Kastanipuu õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 458 JAH 5318 6069-9 Castanea sativa pollen Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Chestnut Pollen IgE Ab [Units/volume] in Serum Chestnut Poln IgE Qn 1 Both 17,8252 153 AL 19 wx7 IgE segu: härjasilm, võilill, teeleht, malts, kuldvits a866 JAH JAH EI S,P-wx7 IgE Segu wx7: härjasilma, võilille, süstlehise teelehe, valge hanemaltsa, hariliku kuldvitsa IgE Umbrohtude õietolmu (segu 7: härjasilm, võilill, süstlehine teeleht, valge hanemalts, harilik kuldvits) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 463 JAH 4140 82045-6 (Chrysanthemum leucanthemum+Taraxacum vulgare+Plantago lanceolata+Chenopodium album+Solidago virgaurea) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk k[IU]/mL kIU/mL ALLERGY Weed Allergen Mix 7 (Ox-eye daisy+Dandelion+English plantain+Goosefoot or Lambs quarters+Goldenrod) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Weed Allerg Mix7 IgE Qn 1 Both 8,6864 229 AL 19 w6 IgE puju õietolm a1988-4 JAH JAH EI S,P-w6 IgE Puju õietolmu IgE Puju õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6183-8 465 JAH 780 6183-8 Artemisia vulgaris Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Mugwort IgE Ab [Units/volume] in Serum Mugwort IgE Qn 1 Both 150 AL 19 w8 IgE võilille õietolm a2618 JAH JAH EI S,P-w8 IgE Võilille õietolmu IgE Võilille õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6097-0 468 JAH 781 6097-0 Taraxacum vulgare Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Dandelion IgE Ab [Units/volume] in Serum Dandelion IgE Qn 1 Both 2324 AL 19 w20 IgE nõges a739 JAH JAH EI S,P-w20 IgE Kõrvenõgese õietolmu IgE Kõrvenõgese õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 471 JAH 1941 6186-1 Urtica dioica Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Nettle IgE Ab [Units/volume] in Serum Nettle IgE Qn 1 Both 180 AL 19 w203 IgE rapsi õietolm a802 JAH JAH EI S,P-w203 IgE Rapsi õietolmu IgE Rapsi õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 11194-8 472 JAH 4149 11194-8 Brassica napus pollen Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Rape Pollen IgE Ab [Units/volume] in Serum Rape Poln IgE Qn 1 Both 17,7979 181 AL 19 w206 IgE kummeli õietolm a803 JAH JAH EI S,P-w206 IgE Kummeli õietolmu IgE Kummeli õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 6057-4 473 JAH 4150 6057-4 Matricaria chamomilla Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 2 ALLERGY Chamomile IgE Ab [Units/volume] in Serum Chamomile IgE Qn 1 Both 17,7979 182 AL 19 w207 IgE lupiini õietolm a804 JAH JAH JAH S,P-w207 IgE Lupiini õietolmu IgE Lupiini õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Phadia 250 11180-7 474 JAH 4151 11180-7 Lupinus spp Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Lupin IgE Ab [Units/volume] in Serum Lupin IgE Qn 1 Both 17,7979 1996 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 JAH JAH EI S,P-IgE panel (ISAC) IgE paneel (ISAC) Immuunglobuliin E seerumis/plasmas (paneel, ISAC) Paneel 477 JAH 5084 L-5084 1997 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Munavalge Gal d 1 IgE (ISAC) a750-1 JAH EI EI S,P-Gal d 1 IgE Munavalge Gal d 1 (ovomukoid) IgE (ISAC) Munavalge komponendi Gal d 1 (ovomukoid) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 478 JAH 5085 L-5085 1998 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Munavalge Gal d 2 IgE (ISAC) a750-2 JAH EI EI S,P-Gal d 2 IgE Munavalge Gal d 2 (ovalbumiin) IgE (ISAC) Munavalge komponendi Gal d 2 (ovalbumiin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 479 JAH 5086 L-5086 1999 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Munavalge Gal d 3 IgE (ISAC) a750-3 JAH EI EI S,P-Gal d 3 IgE Munavalge Gal d 3 (konalbumiin/ovotransferriin) IgE (ISAC) Munavalge komponendi Gal d 3 (konalbumiin/ovotransferriin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 480 JAH 5087 L-5087 2000 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Munakollase Gal d 5 IgE (ISAC) a750-4 JAH EI EI S,P-Gal d 5 IgE Munakollase Gal d 5 (livetiin/seerumi albumiin) IgE (ISAC) Munakollase komponendi Gal d 5 (livetiin/seerumi albumiin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 481 JAH 5088 L-5088 2001 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Lehmapiima Bos d 4 IgE (ISAC) a750-5 JAH EI EI S,P-Bos d 4 IgE Lehmapiima Bos d 4 (alfalaktalbumiin) IgE (ISAC) Lehmapiima komponendi Bos d 4 (alfalaktalbumiin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 482 JAH 5089 L-5089 2002 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Lehmapiima Bos d 5 IgE (ISAC) a750-6 JAH EI EI S,P-Bos d 5 IgE Lehmapiima Bos d 5 (beetalaktoglobuliin) IgE (ISAC) Lehmapiima komponendi Bos d 5 (beetalaktoglobuliin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 483 JAH 5090 L-5090 2003 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Lehmapiima Bos d 6 IgE (ISAC) a750-7 JAH EI EI S,P-Bos d 6 IgE Lehmapiima Bos d 6 (seerumi albumiin) IgE (ISAC) Lehmapiima komponendi Bos d 6 (seerumi albumiin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 484 JAH 5091 L-5091 2004 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Lehmapiima Bos d 8 IgE (ISAC) a750-8 JAH EI EI S,P-Bos d 8 IgE Lehmapiima Bos d 8 (kaseiin) IgE (ISAC) Lehmapiima komponendi Bos d 8 (kaseiin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 485 JAH 5092 L-5092 2005 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Lehmapiima laktoferriini IgE (ISAC) a750-9 JAH EI EI S,P-Bos d lactoferrin IgE Lehmapiima laktoferriini (transferriin) IgE (ISAC) Lehmapiima laktoferriini (transferriin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 486 JAH 5093 L-5093 2006 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Tursa Gad c 1 IgE (ISAC) a750-10 JAH EI EI S,P-Gad c 1 IgE Tursa Gad c 1 (parvalbumiin) IgE (ISAC) Tursa komponendi Gad c 1 (parvalbumiin) vastane IgE seerumis (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 487 JAH 5094 L-5094 2007 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Kreveti Pen m 1 IgE (ISAC) a750-11 JAH EI EI S,P-Pen m 1 IgE Kreveti Pen m 1 (tropomüosiin) IgE (ISAC) Kreveti komponendi Pen m 1 (tropomüosiin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 488 JAH 5095 L-5095 2008 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Kreveti Pen m 2 IgE (ISAC) a750-12 JAH EI EI S,P-Pen m 2 IgE Kreveti Pen m 2 (arginiini kinaas) IgE (ISAC) Kreveti komponendi Pen m 2 (arginiini kinaas) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 489 JAH 5096 L-5096 2009 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Kreveti Pen m 4 IgE (ISAC) a750-13 JAH EI EI S,P-Pen m 4 IgE Kreveti Pen m 4 (sarkoplasma kaltsiumit siduv valk) IgE (ISAC) Kreveti komponendi Pen m 4 (sarkoplasma kaltsiumit siduv valk) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 490 JAH 5097 L-5097 2010 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 India pähkli Ana o 2 IgE (ISAC) a750-14 JAH EI EI S,P-Ana o 2 IgE India pähkli Ana o 2 (säilitusvalk, 11S globuliin) IgE (ISAC) India pähkli komponendi Ana o 2 (säilitusvalk, 11S globuliin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 491 JAH 5098 L-5098 2714 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Alfa-gal IgE (Galaktoos-alfa-1,3-galaktoos; ISAC) a750-118 JAH EI EI S,P-Ana o 3 IgE India pähkli Ana o 3 (säilitusvalk, 2S albumiin) IgE (ISAC) India pähkli komponendi Ana o 3 (säilitusvalk, 2S albumiin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E 492 JAH 5587 L-5363 2011 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Parapähkli Ber e 1 IgE (ISAC) a750-15 JAH EI EI S,P-Ber e 1 IgE Parapähkli Ber e 1 (säilitusvalk, 2S albumiin) IgE (ISAC) Parapähkli komponendi Ber e 1 (säilitusvalk, 2S albumiin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 493 JAH 5099 L-5099 2012 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Sarapuupähkli Cor a 1.0401 IgE (ISAC) a750-16 JAH EI EI S,P-Cor a 1.0401 IgE Sarapuupähkli Cor a 1.0401 (PR-10 valk) IgE (ISAC) Sarapuupähkli komponendi Cor a 1.0401 (PR-10 valk) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 494 JAH 5100 L-5100 2013 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Sarapuupähkli Cor a 8 IgE (ISAC) a750-17 JAH EI EI S,P-Cor a 8 IgE Sarapuupähkli Cor a 8 (nsLTP) IgE (ISAC) Sarapuupähkli komponendi Cor a 8 (nsLTP) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 495 JAH 5101 L-5101 2014 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Sarapuupähkli Cor a 9 IgE (ISAC) a750-18 JAH EI EI S,P-Cor a 9 IgE Sarapuupähkli Cor a 9 (säilitusvalk, 11S globuliin) IgE (ISAC) Sarapuupähkli komponendi Cor a 9 (säilitusvalk, 11S globuliin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 496 JAH 5102 L-5102 2715 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Sarapuupähkli Cor a 14 IgE (Säilitusvalk, 2S albumiin; ISAC) a750-119 JAH EI EI S,P-Cor a 14 IgE Sarapuupähkli Cor a 14 (säilitusvalk, 2S albumiin) IgE (ISAC) Sarapuupähkli komponendi Cor a 14 (säilitusvalk, 2S albumiin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E 497 JAH 5588 L-5364 2015 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Kreeka pähkli Jug r 1 IgE (ISAC) a750-19 JAH EI EI S,P-Jug r 1 IgE Kreeka pähkli Jug r 1 (säilitusvalk, 2S albumiin) IgE (ISAC) Kreeka pähkli komponendi Jug r 1 (säilitusvalk, 2S albumiin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 498 JAH 5103 L-5103 2016 AL 19 Kreeka pähkli Jug r 2 IgE (ISAC) a750-20 EI 2019-08-09 EI EI S,P-Jug r 2 IgE Kreeka pähkli Jug r 2 (säilitusvalk, 7S globuliin) IgE (ISAC) Kreeka pähkli komponendi Jug r 2 (säilitusvalk, 7S globuliin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E 499 JAH 5104 L-5104 2017 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Kreeka pähkli Jug r 3 IgE (ISAC) a750-21 JAH EI EI S,P-Jug r 3 IgE Kreeka pähkli Jug r 3 (nsLTP) IgE (ISAC) Kreeka pähkli komponendi Jug r 3 (nsLTP) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 500 JAH 5105 L-5105 2018 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Seesamiseemne Ses i 1 IgE (ISAC) a750-22 JAH EI EI S,P-Ses i 1 IgE Seesamiseemne Ses i 1 (säilitusvalk, 2S albumiin) IgE (ISAC) Seesamiseemne komponendi Ses i 1 (säilitusvalk, 2S albumiin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 501 JAH 5106 L-5106 2019 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Maapähkli Ara h 1 IgE (ISAC) a750-23 JAH EI EI S,P-Ara h 1 IgE Maapähkli Ara h 1 (säilitusvalk, 7S globuliin) IgE (ISAC) Maapähkli komponendi Ara h 1 (säilitusvalk, 7S globuliin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 502 JAH 5107 L-5107 2020 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Maapähkli Ara h 2 IgE (ISAC) a750-24 JAH EI EI S,P-Ara h 2 IgE Maapähkli Ara h 2 (säilitusvalk, 2S albumiin) IgE (ISAC) Maapähkli komponendi Ara h 2 (säilitusvalk, 2S albumiin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 503 JAH 5108 L-5108 2021 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Maapähkli Ara h 3 IgE (ISAC) a750-25 JAH EI EI S,P-Ara h 3 IgE Maapähkli Ara h 3 (säilitusvalk, 11S globuliin) IgE (ISAC) Maapähkli komponendi Ara h 3 (säilitusvalk, 11S globuliin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 504 JAH 5109 L-5109 2022 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Maapähkli Ara h 6 IgE (ISAC) a750-26 JAH EI EI S,P-Ara h 6 IgE Maapähkli Ara h 6 (säilitusvalk, 2S albumiin) IgE (ISAC) Maapähkli komponendi Ara h 6 (säilitusvalk, 2S albumiin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 505 JAH 5110 L-5110 2023 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Maapähkli Ara h 8 IgE (ISAC) a750-27 JAH EI EI S,P-Ara h 8 IgE Maapähkli Ara h 8 (PR-10 valk) IgE (ISAC) Maapähkli komponendi Ara h 8 (PR-10 valk) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 506 JAH 5111 L-5111 2024 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Maapähkli Ara h 9 IgE (ISAC) a750-28 JAH EI EI S,P-Ara h 9 IgE Maapähkli Ara h 9 (nsLTP) IgE (ISAC) Maapähkli komponendi Ara h 9 (nsLTP) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 507 JAH 5112 L-5112 2025 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Soja Gly m 4 IgE (ISAC) a750-29 JAH EI EI S,P-Gly m 4 IgE Soja Gly m 4 (PR-10 valk) IgE (ISAC) Soja komponendi Gly m 4 (PR-10 valk) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 508 JAH 5113 L-5113 2026 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Soja Gly m 5 IgE (ISAC) a750-30 JAH EI EI S,P-Gly m 5 IgE Soja Gly m 5 (säilitusvalk, beeta-konglütsiniin) IgE (ISAC) Soja komponendi Gly m 5 (säilitusvalk, beeta-konglütsiniin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 509 JAH 5114 L-5114 2027 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Soja Gly m 6 IgE (ISAC) a750-31 JAH EI EI S,P-Gly m 6 IgE Sojaoa Gly m 6 (säilitusvalk, glütsiniin) IgE (ISAC) Soja komponendi Gly m 6 (säilitusvalk, glütsiniin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 510 JAH 5115 L-5115 2028 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Tatra Fag e 2 IgE (ISAC) a750-32 JAH EI EI S,P-Fag e 2 IgE Tatra Fag e 2 (säilitusvalk, 2S albumiin) IgE (ISAC) Tatra komponendi Fag e 2 (säilitusvalk, 2S albumiin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 511 JAH 5116 L-5116 2029 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Nisu Tri a 14 IgE (ISAC) a750-33 JAH EI EI S,P-Tri a 14 IgE Nisu Tri a 14 (nsLTP) IgE (ISAC) Nisu komponendi Tri a 14 (nsLTP) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 512 JAH 5117 L-5117 2030 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Nisu Tri a 19.0101 IgE (ISAC) a750-34 JAH EI EI S,P-Tri a 19.0101 IgE Nisu Tri a 19.0101 (oomega-5 gliadiin) IgE (ISAC) Nisu komponendi Tri a 19.0101 (oomega-5 gliadiin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 513 JAH 5118 L-5118 2031 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Nisu Tri aA_TI IgE (ISAC) a750-35 JAH EI EI S,P-Tri a aA_TI IgE Nisu Tri aA_TI (alfaamülaas/trüpsiini inhibiitor) IgE (ISAC) Nisu komponendi Tri aA_TI (alfaamülaas/trüpsiini inhibiitor) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 514 JAH 5119 L-5119 2032 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Kiivi Act d 1 IgE (ISAC) a750-36 JAH EI EI S,P-Act d 1 IgE Kiivi Act d 1 (tsüsteiini proteaas) IgE (ISAC) Kiivi komponendi Act d 1 (tsüsteiini proteaas) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 515 JAH 5120 L-5120 2033 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Kiivi Act d 2 IgE (ISAC) a750-37 JAH EI EI S,P-Act d 2 IgE Kiivi Act d 2 (taumatiini sarnane valk) IgE (ISAC) Kiivi komponendi Act d 2 (taumatiini sarnane valk) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 516 JAH 5121 L-5121 2034 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Kiivi Act d 5 IgE (ISAC) a750-38 JAH EI EI S,P-Act d 5 IgE Kiivi Act d 5 (kivelliin) IgE (ISAC) Kiivi komponendi Act d 5 (kivelliin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 517 JAH 5122 L-5122 2035 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Kiivi Act d 8 IgE (ISAC) a750-39 JAH EI EI S,P-Act d 8 IgE Kiivi Act d 8 (PR-10 valk) IgE (ISAC) Kiivi komponendi Act d 8 (PR-10 valk) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 518 JAH 5123 L-5123 2036 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Õuna Mal d 1 IgE (ISAC) a750-40 JAH EI EI S,P-Mal d 1 IgE Õuna Mal d 1 (PR-10 valk) IgE (ISAC) Õuna komponendi Mal d 1 (PR-10 valk) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 519 JAH 5124 L-5124 2037 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Virsiku Pru p 1 IgE (ISAC) a750-41 JAH EI EI S,P-Pru p 1 IgE Virsiku Pru p 1 (PR-10 valk) IgE (ISAC) Virsiku komponendi Pru p 1 (PR-10 valk) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 520 JAH 5125 L-5125 2038 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Virsiku Pru p 3 IgE (ISAC) a750-42 JAH EI EI S,P-Pru p 3 IgE Virsiku Pru p 3 (nsLTP) IgE (ISAC) Virsiku komponendi Pru p 3 (nsLTP) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 521 JAH 5126 L-5126 2039 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Selleri Api g 1 IgE (ISAC) a750-43 JAH EI EI S,P-Api g 1 IgE Selleri Api g 1 (PR-10 valk) IgE (ISAC) Selleri komponendi Api g 1 (PR-10 valk) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 522 JAH 5127 L-5127 2040 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Hariliku sõrmrohu õietolmu Cyn d 1 IgE (ISAC) a750-44 JAH EI EI S,P-Cyn d 1 IgE Hariliku sõrmrohu õietolmu Cyn d 1 (heintaimede grupp 1) IgE (ISAC) Hariliku sõrmrohu õietolmu komponendi Cyn d 1 (heintaimede grupp 1) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 523 JAH 5128 L-5128 2041 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Timuti õietolmu Phl p 1 IgE (ISAC) a750-45 JAH EI EI S,P-Phl p 1 IgE Timuti õietolmu Phl p 1 (heintaimede grupp 1) IgE (ISAC) Timuti komponendi Phl p 1 (heintaimede grupp 1) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 524 JAH 5129 L-5129 2042 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Timuti õietolmu Phl p 2 IgE (ISAC) a750-46 JAH EI EI S,P-Phl p 2 IgE Timuti õietolmu Phl p 2 (heintaimede grupp 2) IgE (ISAC) Timuti komponendi Phl p 2 (heintaimede grupp 2) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 525 JAH 5130 L-5130 2043 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Timuti õietolmu Phl p 4 IgE (ISAC) a750-47 JAH EI EI S,P-Phl p 4 IgE Timuti õietolmu Phl p 4 (berberiini silla ensüüm) IgE (ISAC) Timuti komponendi Phl p 4 (berberiini silla ensüüm) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 526 JAH 5131 L-5131 2044 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Timuti õietolmu Phl p 5 IgE (ISAC) a750-48 JAH EI EI S,P-Phl p 5 IgE Timuti õietolmu Phl p 5 (heintaimede grupp 5) IgE (ISAC) Timuti komponendi Phl p 5 (heintaimede grupp 5) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 527 JAH 5132 L-5132 2045 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Timuti õietolmu Phl p 6 IgE (ISAC) a750-49 JAH EI EI S,P-Phl p 6 IgE Timuti õietolmu Phl p 6 (heintaimede grupp 6) IgE (ISAC) Timuti komponendi Phl p 6 (heintaimede grupp 6) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 528 JAH 5133 L-5133 2046 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Timuti õietolmu Phl p 7 IgE (ISAC) a750-50 JAH EI EI S,P-Phl p 7 IgE Timuti õietolmu Phl p 7 (polkaltsiin) IgE (ISAC) Timuti komponendi Phl p 7 (polkaltsiin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 529 JAH 5134 L-5134 2047 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Timuti õietolmu Phl p 11 IgE (ISAC) a750-51 JAH EI EI S,P-Phl p 11 IgE Timuti õietolmu Phl p 11 (Ole e 1-ga seotud valk) IgE (ISAC) Timuti komponendi Phl p 11 (Ole e 1-ga seotud valk) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 530 JAH 5135 L-5135 2048 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Timuti õietolmu Phl p 12 IgE (ISAC) a750-52 JAH EI EI S,P-Phl p 12 IgE Timuti õietolmu Phl p 12 (profiliin) IgE (ISAC) Timuti komponendi Phl p 12 (profiliin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 531 JAH 5136 L-5136 2049 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Lepa õietolmu Aln g 1 IgE (ISAC) a750-53 JAH EI EI S,P-Aln g 1 IgE Lepa õietolmu Aln g 1 (PR-10 valk) IgE (ISAC) Lepa õietolmu komponendi Aln g 1 (PR-10 valk) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 532 JAH 5137 L-5137 2050 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Kase õietolmu Bet v 1 IgE (ISAC) a750-54 JAH EI EI S,P-Bet v 1 IgE Kase õietolmu Bet v 1 (PR-10 valk) IgE (ISAC) Kase õietolmu komponendi Bet v 1 (PR-10 valk) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 533 JAH 5138 L-5138 2051 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Kase õietolmu Bet v 2 IgE (ISAC) a750-55 JAH EI EI S,P-Bet v 2 IgE Kase õietolmu Bet v 2 (profiliin) IgE (ISAC) Kase õietolmu komponendi Bet v 2 (profiliin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 534 JAH 5139 L-5139 2052 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Kase õietolmu Bet v 4 IgE (ISAC) a750-56 JAH EI EI S,P-Bet v 4 IgE Kase õietolmu Bet v 4 (polkaltsiin) IgE (ISAC) Kase õietolmu komponendi Bet v 4 (polkaltsiin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 535 JAH 5140 L-5140 2053 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Sarapuu õietolmu Cor a 1.0101 IgE (ISAC) a750-57 JAH EI EI S,P-Cor a 1.0101 IgE Sarapuu õietolmu Cor a 1.0101 (PR-10 valk) IgE (ISAC) Sarapuu õietolmu komponendi Cor a 1.0101 (PR-10 valk) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 536 JAH 5141 L-5141 2054 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Jaapani seedri õietolmu Cry j 1 IgE (ISAC) a750-58 JAH EI EI S,P-Cry j 1 IgE Jaapani seedri õietolmu Cry j 1 (pektaadi lüaas) IgE (ISAC) Jaapani seedri õietolmu komponendi Cry j 1 (pektaadi lüaas) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 537 JAH 5142 L-5142 2055 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Küpressi õietolmu Cup a 1 IgE (ISAC) a750-59 JAH EI EI S,P-Cup a 1 IgE Küpressi õietolmu Cup a 1 (pektaadi lüaas) IgE (ISAC) Küpressi õietolmu komponendi Cup a 1 (pektaadi lüaas) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 538 JAH 5143 L-5143 2056 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Oliivipuu õietolmu Ole e 1 IgE (ISAC) a750-60 JAH EI EI S,P-Ole e 1 IgE Oliivipuu õietolmu Ole e 1 (hariliku oliivi grupp 1) IgE (ISAC) Oliivipuu õietolmu komponendi Ole e 1 (hariliku oliivi grupp 1) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 539 JAH 5144 L-5144 2057 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Oliivipuu õietolmu Ole e 7 IgE (ISAC) a750-61 JAH EI EI S,P-Ole e 7 IgE Oliivipuu õietolmu Ole e 7 (nsLTP) IgE (ISAC) Oliivipuu õietolmu komponendi Ole e 7 (nsLTP) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 540 JAH 5145 L-5145 2058 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Oliivipuu õietolmu Ole e 9 IgE (ISAC) a750-62 JAH EI EI S,P-Ole e 9 IgE Oliivipuu õietolmu Ole e 9 (beeta-1,3-glükanaas) IgE (ISAC) Oliivipuu õietolmu komponendi Ole e 9 (beeta-1,3-glükanaas) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 541 JAH 5146 L-5146 2059 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Vahtralehise plaatani õietolmu Pla a 1 IgE (ISAC) a750-63 JAH EI EI S,P-Pla a 1 IgE Vahtralehise plaatani õietolmu Pla a 1 (võimalik invertaasi inhibiitor) IgE (ISAC) Vahtralehise plaatani õietolmu komponendi Pla a 1 (võimalik invertaasi inhibiitor) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 542 JAH 5147 L-5147 2060 AL 19 Vahtralehise plaatani õietolmu Pla a 2 IgE (ISAC) a750-64 EI 2019-08-09 EI EI S,P-Pla a 2 IgE Vahtralehise plaatani õietolmu Pla a 2 (polügalakturonaas) IgE (ISAC) Vahtralehise plaatani õietolmu komponendi Pla a 2 (polügalakturonaas) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E 543 JAH 5148 L-5148 2061 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Vahtralehise plaatani õietolmu Pla a 3 IgE (ISAC) a750-65 JAH EI EI S,P-Pla a 3 IgE Vahtralehise plaatani õietolmu Pla a 3 (nsLTP) IgE (ISAC) Vahtralehise plaatani õietolmu komponendi Pla a 3 (nsLTP) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 544 JAH 5149 L-5149 2062 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Ambroosia õietolmu Amb a 1 IgE (ISAC) a750-66 JAH EI EI S,P-Amb a 1 IgE Ambroosia õietolmu Amb a 1 (pektaadi lüaas) IgE (ISAC) Ambroosia õietolmu komponendi Amb a 1 (pektaadi lüaas) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 545 JAH 5150 L-5150 2063 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Puju õietolmu Art v 1 IgE (ISAC) a750-67 JAH EI EI S,P-Art v 1 IgE Puju õietolmu Art v 1 (defensiin) IgE (ISAC) Puju õietolmu komponendi Art v 1 (defensiin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 546 JAH 5151 L-5151 2064 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Puju õietolmu Art v 3 IgE (ISAC) a750-68 JAH EI EI S,P-Art v 3 IgE Puju õietolmu Art v 3 (nsLTP) IgE (ISAC) Puju õietolmu komponendi Art v 3 (nsLTP) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 547 JAH 5152 L-5152 2065 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Hanemaltsa Che a 1 IgE (ISAC) a750-69 JAH EI EI S,P-Che a 1 IgE Hanemaltsa Che a 1 (Ole e 1-ga seotud valk) IgE (ISAC) Hanemaltsa komponendi Che a 1 (Ole e 1-ga seotud valk) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 548 JAH 5153 L-5153 2066 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Üheaastase seljarohu õietolmu Mer a 1 IgE (ISAC) a750-70 JAH EI EI S,P-Mer a 1 IgE Üheaastase seljarohu õietolmu Mer a 1 (profiliin) IgE (ISAC) Üheaastase seljarohu õietolmu komponendi Mer a 1 (profiliin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 549 JAH 5154 L-5154 2067 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Juudinõgese õietolmu Par j 2 IgE (ISAC) a750-71 JAH EI EI S,P-Par j 2 IgE Juudinõgese õietolmu Par j 2 (nsLTP) IgE (ISAC) Juudinõgese õietolmu komponendi Par j 2 (nsLTP) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 550 JAH 5155 L-5155 2068 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Teelehe Pla l 1 IgE (ISAC) a750-72 JAH EI EI S,P-Pla l 1 IgE Teelehe Pla l 1 (Ole e 1-ga seotud valk) IgE (ISAC) Teelehe komponendi Pla l 1 (Ole e 1-ga seotud valk) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 551 JAH 5156 L-5156 2069 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Ohaka õietolmu Sal k 1 IgE (ISAC) a750-73 JAH EI EI S,P-Sal k 1 IgE Rand-ogamaltsa õietolmu Sal k 1 (pektiini metüülesteraas) IgE (ISAC) Rand-ogamaltsa õietolmu komponendi Sal k 1 (pektiini metüültransferaas) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 552 JAH 5157 L-5157 2070 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Koera Can f 1 IgE (ISAC) a750-74 JAH EI EI S,P-Can f 1 IgE Koera Can f 1 (lipokaliin) IgE (ISAC) Koera komponendi Can f 1 (lipokaliin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 553 JAH 5158 L-5158 2071 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Koera Can f 2 IgE (ISAC) a750-75 JAH EI EI S,P-Can f 2 IgE Koera Can f 2 (lipokaliin) IgE (ISAC) Koera komponendi Can f 2 (lipokaliin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 554 JAH 5159 L-5159 2072 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Koera Can f 3 IgE (ISAC) a750-76 JAH EI EI S,P-Can f 3 IgE Koera Can f 3 (seerumi albumiin) IgE (ISAC) Koera komponendi Can f 3 (seerumi albumiin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 555 JAH 5160 L-5160 2716 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Koera Can f 4 IgE (Lipokaliin; ISAC) a750-115 JAH EI EI S,P-Can f 4 IgE Koera Can f 4 (lipokaliin) IgE (ISAC) Koera komponendi Can f 4 (lipokaliin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E 556 JAH 5584 L-5584 2073 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Koera Can f 5 IgE (ISAC) a750-77 JAH EI EI S,P-Can f 5 IgE Koera Can f 5 (arginiini esteraas / prostata kallikreiin) IgE (ISAC) Koera komponendi Can f 5 (arginiini esteraas / prostata kallikreiin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 557 JAH 5161 L-5161 2717 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Koera Can f 6 IgE (Lipokaliin; ISAC) a750-116 JAH EI EI S,P-Can f 6 IgE Koera Can f 6 (lipokaliin) IgE (ISAC) Koera komponendi Can f 6 (lipokaliin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E 558 JAH 5585 L-5361 2074 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Hobuse Equ c 1 IgE (ISAC) a750-78 JAH EI EI S,P-Equ c 1 IgE Hobuse Equ c 1 (lipokaliin) IgE (ISAC) Hobuse komponendi Equ c 1 (lipokaliin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 559 JAH 5162 L-5162 2075 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Hobuse Equ c 3 IgE (ISAC) a750-79 JAH EI EI S,P-Equ c 3 IgE Hobuse Equ c 3 (seerumi albumiin) IgE (ISAC) Hobuse komponendi Equ c 3 (seerumi albumiin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 560 JAH 5163 L-5163 2076 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Kassi Fel d 1 IgE (ISAC) a750-80 JAH EI EI S,P-Fel d 1 IgE Kassi Fel d 1 (uteroglobiin) IgE (ISAC) Kassi komponendi Fel d 1 (uteroglobiin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 561 JAH 5164 L-5164 2077 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Kassi Fel d 2 IgE (ISAC) a750-81 JAH EI EI S,P-Fel d 2 IgE Kassi Fel d 2 (seerumi albumiin) IgE (ISAC) Kassi komponendi Fel d 2 (seerumi albumiin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 562 JAH 5165 L-5165 2078 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Kassi Fel d 4 IgE (ISAC) a750-82 JAH EI EI S,P-Fel d 4 IgE Kassi Fel d 4 (lipokaliin) IgE (ISAC) Kassi komponendi Fel d 4 (lipokaliin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 563 JAH 5166 L-5166 2079 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Hiire Mus m 1 IgE (ISAC) a750-83 JAH EI EI S,P-Mus m 1 IgE Hiire Mus m 1 (lipokaliin) IgE (ISAC) Hiire komponendi Mus m 1 (lipokaliin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 564 JAH 5167 L-5167 2080 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 A. alternata Alt a 1 IgE (ISAC) a750-84 JAH EI EI S,P-Alt a 1 IgE Alternaria alternata Alt a 1 (happeline glükoproteiin) IgE (ISAC) Alternaria alternata komponendi Alt a 1 (happeline glükoproteiin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 565 JAH 5168 L-5168 2081 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 A. alternata Alt a 6 IgE (ISAC) a750-85 JAH EI EI S,P-Alt a 6 IgE Alternaria alternata Alt a 6 (enolaas) IgE (ISAC) Alternaria alternata komponendi Alt a 6 (enolaas) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 566 JAH 5169 L-5169 2082 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 A. fumigatuse Asp f 1 IgE (ISAC) a750-86 JAH EI EI S,P-Asp f 1 IgE Aspergillus fumigatus Asp f 1 (mitogilliini perekond) IgE (ISAC) Aspergillus fumigatuse komponendi Asp f 1 (mitogilliini perekond) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 567 JAH 5171 L-5171 2083 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 A. fumigatuse Asp f 3 IgE (ISAC) a750-87 JAH EI EI S,P-Asp f 3 IgE Aspergillus fumigatus Asp f 3 (peroksüsomaalne valk) IgE (ISAC) Aspergillus fumigatuse komponendi Asp f 3 (peroksüsomaalne valk) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 568 JAH 5172 L-5172 2084 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 A. fumigatuse Asp f 6 IgE (ISAC) a750-88 JAH EI EI S,P-Asp f 6 IgE Aspergillus fumigatus Asp f 6 (Mn superoksiidi dismutaas) IgE (ISAC) Aspergillus fumigatuse komponendi Asp f 6 (Mn superoksiidi dismutaas) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 569 JAH 5173 L-5173 2085 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Cladosporiumi Cla h 8 IgE (ISAC) a750-89 JAH EI EI S,P-Cla h 8 IgE Cladosporiumi Cla h 8 (mannitooli dehüdrogenaas) IgE (ISAC) Cladosporiumi komponendi Cla h 8 (mannitooli dehüdrogenaas) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 570 JAH 5174 L-5174 2086 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Aidalesta Blo t 5 IgE (ISAC) a750-90 JAH EI EI S,P-Blo t 5 IgE Aidalesta Blo t 5 (lestaliste grupp 5) IgE (ISAC) Aidalesta komponendi Blo t 5 (lestaliste grupp 5) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 571 JAH 5175 L-5175 2087 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Tolmulesta Der f 1 IgE (ISAC) a750-91 JAH EI EI S,P-Der f 1 IgE Dermatophagoides farinae Der f 1 (tsüsteiini proteaas) IgE (ISAC) Dermatophagoides farinae komponendi Der f 1 (tsüsteiini proteaas) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 572 JAH 5176 L-5176 2088 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Tolmulesta Der f 2 IgE (ISAC) a750-92 JAH EI EI S,P-Der f 2 IgE Dermatophagoides farinae Der f 2 (NPC2 perekond) IgE (ISAC) Dermatophagoides farinae komponendi Der f 2 (NPC2 perekond) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 573 JAH 5177 L-5177 2089 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Tolmulesta Der p 1 IgE (ISAC) a750-93 JAH EI EI S,P-Der p 1 IgE Dermatophagoides pteronyssinus Der p 1 (tsüsteiini proteaas) IgE (ISAC) Dermatophagoides pteronyssinus komponendi Der p 1 (tsüsteiini proteaas) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 574 JAH 5178 L-5178 2090 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Tolmulesta Der p 2 IgE (ISAC) a750-94 JAH EI EI S,P-Der p 2 IgE Dermatophagoides pteronyssinus Der p 2 (NPC2 perekond) IgE (ISAC) Dermatophagoides pteronyssinus komponendi Der p 2 (NPC2 perekond) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 575 JAH 5179 L-5179 2091 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Tolmulesta Der p 10 IgE (ISAC) a750-95 JAH EI EI S,P-Der p 10 IgE Dermatophagoides pteronyssinus Der p 10 (tropomüosiin) IgE (ISAC) Dermatophagoides pteronyssinus komponendi Der p 10 (tropomüosiin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 576 JAH 5180 L-5180 2712 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Tolmulesta Der p 23 IgE (Peritrofiini sarnane valk; ISAC) a750-114 JAH EI EI S,P-Der p 23 IgE Tolmulesta Der p 23 (peritrofiini sarnane valk) IgE (ISAC) Tolmulesta komponendi Der p 23 (peritrofiini sarnane valk) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E 577 JAH 5583 L-5360 2092 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Aidalesta Lep d 2 IgE (ISAC) a750-96 JAH EI EI S,P-Lep d 2 IgE Aidalesta Lep d 2 (NPC2 perekond) IgE (ISAC) Aidalesta komponendi Lep d 2 (NPC2 perekond) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC)) QN ISU-E ISU-E ISU-E 578 JAH 5181 L-5181 2093 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Prussaka Bla g 1 IgE (ISAC) a750-97 JAH EI EI S,P-Bla g 1 IgE Prussaka Bla g 1 (prussakate grupp 1) IgE (ISAC) Prussaka komponendi Bla g 1 (prussakate grupp 1) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 579 JAH 5182 L-5182 2094 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Prussaka Bla g 2 IgE (ISAC) a750-98 JAH EI EI S,P-Bla g 2 IgE Prussaka Bla g 2 (aspartaadi proteaas) IgE (ISAC) Prussaka komponendi Bla g 2 (aspartaadi proteaas) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 580 JAH 5183 L-5183 2095 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Prussaka Bla g 5 IgE (ISAC) a750-99 JAH EI EI S,P-Bla g 5 IgE Prussaka Bla g 5 (glutatiooni S-transferaas) IgE (ISAC) Prussaka komponendi Bla g 5 (glutatiooni S-transferaas) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 581 JAH 5184 L-5184 2096 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Prussaka Bla g 7 IgE (ISAC) a750-100 JAH EI EI S,P-Bla g 7 IgE Prussaka Bla g 7 (tropomüosiin) IgE (ISAC) Prussaka komponendi Bla g 7 (tropomüosiin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 582 JAH 5185 L-5185 2097 AL 19 Mesilasmürgi Api m 1 IgE (ISAC) a750-101 EI 2019-08-09 EI EI S,P-Api m 1 IgE Mesilasmürgi Api m 1 (fosfolipaas A2) IgE (ISAC) Mesilasmürgi komponendi Api m 1 (fosfolipaas A2) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E 583 JAH 5186 L-5186 2098 AL 19 Mesilasmürgi Api m 4 IgE (ISAC) a750-102 EI 2019-08-09 EI EI S,P-Api m 4 IgE Mesilasmürgi Api m 4 (mellitiin) IgE (ISAC) Mesilasmürgi komponendi Api m 4 (mellitiin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E 584 JAH 5187 L-5187 2099 AL 19 Herilasmürgi Pol d 5 IgE (ISAC) a750-103 EI 2019-08-09 EI EI S,P-Pol d 5 IgE Herilasmürgi Pol d 5 (antigeen 5) IgE (ISAC) Herilasmürgi komponendi Pol d 5 (antigeen 5) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E 585 JAH 5188 L-5188 2100 AL 19 Herilasmürgi Ves v 5 IgE (ISAC) a750-104 EI 2019-08-09 EI EI S,P-Ves v 5 IgE Herilasmürgi Ves v 5 (antigeen 5) IgE (ISAC) Herilasmürgi komponendi Ves v 5 (antigeen 5) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E 586 JAH 5189 L-5189 2101 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Anisakise Ani s 1 IgE (ISAC) a750-105 JAH EI EI S,P-Ani s 1 IgE Anisakise Ani s 1 (seriini proteaasi inhibiitor) IgE (ISAC) Anisakise komponendi Ani s 1 (seriini proteaasi inhibiitor) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 587 JAH 5190 L-5190 2102 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Anisakise Ani s 3 IgE (ISAC) a750-106 JAH EI EI S,P-Ani s 3 IgE Anisakise Ani s 3 (tropomüosiin) IgE (ISAC) Anisakise komponendi Ani s 3 (tropomüosiin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 588 JAH 5191 L-5191 2103 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Lateksi Hev b 1 IgE (ISAC) a750-107 JAH EI EI S,P-Hev b 1 IgE Lateksi Hev b 1 (kummi pikenemise faktor) IgE (ISAC) Lateksi komponendi Hev b 1 (kummi pikenemise faktor) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 589 JAH 5192 L-5192 2104 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Lateksi Hev b 3 IgE (ISAC) a750-108 JAH EI EI S,P-Hev b 3 IgE Lateksi Hev b 3 (väikese kummiosakese valk) IgE (ISAC) Lateksi komponendi Hev b 3 (väikese kummiosakese valk) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 590 JAH 5193 L-5193 2105 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Lateksi Hev b 5 IgE (ISAC) a750-109 JAH EI EI S,P-Hev b 5 IgE Lateksi Hev b 5 (happeline valk) IgE (ISAC) Lateksi komponendi Hev b 5 (happeline valk) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 591 JAH 5194 L-5194 2106 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Lateksi Hev b 6.01 IgE (ISAC) a750-110 JAH EI EI S,P-Hev b 6.01 IgE Lateksi Hev b 6.01 (proheveiin) IgE (ISAC) Lateksi komponendi Hev b 6.01 (proheveiin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 592 JAH 5195 L-5195 2107 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Lateksi Hev b 8 IgE (ISAC) a750-111 JAH EI EI S,P-Hev b 8 IgE Lateksi Hev b 8 (profiliin) IgE (ISAC) Lateksi komponendi Hev b 8 (profiliin) vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 593 JAH 5196 L-5196 2108 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 CCD IgE (ISAC) a750-112 JAH EI EI S,P-CCD IgE CCD IgE (ISAC) Ristreageerivate süsivesikdeterminantide vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E ISU-E 594 JAH 5197 L-5197 2713 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 Alfa-gal IgE (Galaktoos-alfa-1,3-galaktoos; ISAC) a750-117 JAH EI EI S,P-Alfa-gal IgE Galaktoos-alfa-1,3-galaktoosi IgE (ISAC) Galaktoos-alfa-1,3-galaktoosi vastane IgE seerumis/plasmas (ISAC) QN ISU-E ISU-E 595 JAH 5586 L-5362 1981 AL 19 IgE paneel (ISAC) a750 ISAC tõlgendus a750-113 JAH EI EI S,P-ISAC interpret ISAC tõlgendus ISAC tõlgendus Tekst 596 JAH 5819 L-5409 2815 AL 19 Allergiaanalüüside tõlgendus a750-113-3 EI 2020-03-26 EI EI S,P-ISAC interpret ISAC tõlgendus ISAC tõlgendus Tekst 596 JAH 5819 L-5409 419 VIR 20 Bakteriaalse meningiidi tekitajate DNA paneel liikvorist a650 JAH JAH EI CSF-MeningitisBac DNA panel Meningiiditekitajate bakterite DNA paneel liikvoris Meningiiditekitajate bakterite DNA liikvoris (paneel) Paneel L-2750 1 EI/Paneel 2750 L-2750 696 VIR 20 Bakteriaalsed antigeenid liikvoris a1084 EI 2021-04-27 EI EI CSF-MeningitisBac Ag panel strip Meningiiditekitajate bakterite antigeenide paneel liikvoris (ribaanalüüs) Meningiiditekitajate bakterite antigeenid liikvoris (paneel, ribaanalüüs) Paneel L-623 2 JAH 623 L-623 1720 VIR 20 Hingamisteede bakterite DNA paneel a208 JAH JAH JAH XXX-RespBac DNA panel Hingamisteede bakterite DNA paneel Hingamisteede bakterite DNA täpsustamata materjalis (paneel) Paneel L-2752 5 EI/Paneel 2752 L-2752 424 VIR 20 Meningiiditekitajate bakterite DNA paneel liikvoris a650 Streptococcus pneumoniae a651 JAH EI EI XXX-S pneumoniae DNA Streptococcus pneumoniae DNA Streptococcus pneumoniae DNA N/P Rotor-Gene 49672-9 6 JAH 634 49672-9 Streptococcus pneumoniae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Streptococcus pneumoniae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method S pneum DNA XXX Ql PCR 1 Both 471 VIR 20 Grampositiivsete bakterite DNA paneel a4567 Streptococcus pneumoniae a4567-3 JAH EI EI XXX-S pneumoniae DNA Streptococcus pneumoniae DNA Streptococcus pneumoniae DNA N/P 49672-9 6 JAH 634 49672-9 Streptococcus pneumoniae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Streptococcus pneumoniae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method S pneum DNA XXX Ql PCR 1 Both 1726 VIR 20 Hingamisteede bakterite DNA paneel a208 Streptococcus pneumoniae PCR a202 JAH EI JAH XXX-S pneumoniae DNA Streptococcus pneumoniae DNA Streptococcus pneumoniae DNA N/P 49672-9 6 JAH 634 49672-9 Streptococcus pneumoniae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Streptococcus pneumoniae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method S pneum DNA XXX Ql PCR 1 Both 699 VIR 20 Meningiiditekitajate bakterite antigeenide paneel liikvoris (ribaanalüüs) a1084 S. pneumoniae antigeen liikvoris a1079 JAH EI EI CSF-S pneumoniae Ag Streptococcus pneumoniae Ag liikvoris Streptococcus pneumoniae antigeen liikvoris N/P 14322-2 7 JAH 626 14322-2 Streptococcus pneumoniae Ag ACnc Pt CSF Ord LA MICRO Streptococcus pneumoniae Ag [Presence] in Cerebral spinal fluid by Latex agglutination S pneum Ag CSF Ql LA 1 Both 426 VIR 20 Meningiiditekitajate bakterite DNA paneel liikvoris a650 Haemophilus influenzae a653 JAH EI EI XXX-H influenzae DNA Haemophilus influenzae DNA Haemophilus influenzae DNA N/P Rotor-Gene 61366-1 8 JAH 662 61366-1 Haemophilus influenzae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Haemophilus influenzae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method Haem influ DNA XXX Ql PCR 1 Both 1722 VIR 20 Hingamisteede bakterite DNA paneel a208 Haemophilus influenzae PCR a203 JAH EI JAH XXX-H influenzae DNA Haemophilus influenzae DNA Haemophilus influenzae DNA N/P 61366-1 8 JAH 662 61366-1 Haemophilus influenzae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Haemophilus influenzae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method Haem influ DNA XXX Ql PCR 1 Both 2776 VIR 20 Haemophilus influenzae B DNA a1157 JAH EI JAH XXX-H influenzae B DNA Haemophilus influenzae B DNA Haemophilus influenzae B DNA N/P 9 JAH 635 29907-3 Haemophilus influenzae B DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Haemophilus influenzae B DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method Haem influ B DNA XXX Ql PCR 1 Both 698 VIR 20 Meningiiditekitajate bakterite antigeenide paneel liikvoris (ribaanalüüs) a1084 H. influenzae B antigeen liikvoris a1078 JAH EI EI CSF-H influenzae B Ag Haemophilus influenzae B Ag liikvoris Haemophilus influenzae B antigeen liikvoris N/P 14321-4 10 JAH 625 14321-4 Haemophilus influenzae B Ag ACnc Pt CSF Ord LA MICRO Haemophilus influenzae B Ag [Presence] in Cerebral spinal fluid by Latex agglutination Haem influ B Ag CSF Ql LA 1 Both 425 VIR 20 Meningiiditekitajate bakterite DNA paneel liikvoris a650 Neisseria meningitidis a652 JAH EI EI XXX-N meningitidis DNA Neisseria meningitidis DNA Neisseria meningitidis DNA N/P Rotor-Gene 49671-1 12 JAH 636 49671-1 Neisseria meningitidis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Neisseria meningitidis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N men DNA XXX Ql PCR 1 Both 697 VIR 20 Meningiiditekitajate bakterite antigeenide paneel liikvoris (ribaanalüüs) a1084 N. meningitidis B/E. coli K1 antigeen liikvoris a1077 JAH EI EI CSF-N meningitidis/E coli Ag Neisseria meningitidis/Escherichia coli Ag liikvoris Neisseria meningitidis/Escherichia coli K1 antigeen liikvoris N/P 19134-6 13 JAH 624 19134-6 Neisseria meningitidis B+Escherichia coli K1 Ag ACnc Pt CSF Ord LA MICRO Neisseria meningitidis B+Escherichia coli K1 Ag [Presence] in Cerebral spinal fluid by Latex agglutination N men B+E coli K1 Ag CSF Ql LA 1 Both 701 VIR 20 Meningiiditekitajate bakterite antigeenide paneel liikvoris (ribaanalüüs) a1084 N. meningitidis ACY/W135 antigeen liikvoris a1083 JAH EI EI CSF-N meningitidis A,C,Y,W135 Ag Neisseria meningitidis A,C,Y,W135 Ag liikvoris Neisseria meningitidis A, C, Y, W135 antigeenid liikvoris N/P 31909-5 17 JAH 1955 31909-5 Neisseria meningitidis A+C+w135+Y Ag ACnc Pt CSF Ord MICRO Neisseria meningitidis A+C+w135+Y Ag [Presence] in Cerebral spinal fluid N men A+C+W135+Y Ag CSF Ql 1 Both 39,9158 422 VIR 20 Meningiiditekitajate bakterite DNA paneel liikvoris; Vastsündinute sepsise tekitajate DNA paneel a650; a661 Listeria monocytogenes a659 JAH EI EI XXX-L monocytogenes DNA Listeria monocytogenes DNA Listeria monocytogenes DNA N/P Rotor-Gene 61369-5 24 JAH 638 61369-5 Listeria monocytogenes DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Listeria monocytogenes DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method L monocytog DNA XXX Ql PCR 1 Both 2292 VIR 20 Streptococcus agalactiae DNA tupekaapes a1004 JAH JAH EI Vag-S agalactiae DNA Streptococcus agalactiae DNA tupekaapes Streptococcus agalactiae DNA tupekaapes N/P 26 JAH/Võrreld 5373 90272-6 Streptococcus agalactiae DNA PrThr Pt Vag Ord Probe.amp.tar MICRO Streptococcus agalactiae DNA [Presence] in Vaginal fluid by NAA with probe detection Gp B Strep DNA Vag Ql NAA+probe 1 Both 421 VIR 20 Meningiiditekitajate bakterite DNA paneel liikvoris; Vastsündinute sepsise tekitajate DNA paneel a650; a661 Streptococcus agalactiae (GBS) a654 JAH EI EI XXX-S agalactiae DNA Streptococcus agalactiae DNA Streptococcus agalactiae DNA N/P Rotor-Gene 48683-7 27 JAH 637 48683-7 Streptococcus agalactiae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Streptococcus agalactiae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method Gp B Strep DNA XXX Ql PCR 1 Both 700 VIR 20 Meningiiditekitajate bakterite antigeenide paneel liikvoris (ribaanalüüs) a1084 Streptococcus B antigeen liikvoris a1080 JAH EI EI CSF-Streptococcus B Ag Streptococcus B Ag liikvoris Streptococcus B antigeen liikvoris N/P 14323-0 28 JAH 627 14323-0 Streptococcus agalactiae Ag ACnc Pt CSF Ord LA MICRO Streptococcus agalactiae Ag [Presence] in Cerebral spinal fluid by Latex agglutination Gp B Strep Ag CSF Ql LA 1 Both 458 VIR 20 Sepsisetekitajate DNA paneel verest a4567-7 EI 2020-05-25 EI EI B-SepsisBac DNA panel Sepsisetekitajate bakterite DNA paneel Sepsisetekitajate bakterite DNA veres (paneel) Paneel 32 JAH 4046 L-4046 420 VIR 20 Vastsündinute sepsise tekitajate DNA paneel verest a661 JAH JAH EI B-NeonatalSepsisBac DNA panel Vastsündinute sepsise tekitajate DNA paneel Vastsündinute sepsise tekitajate DNA veres (paneel) Paneel Rotor-Gene 33 JAH 4388 L-4388 459 VIR 20 Sepsisetekitajate bakterite DNA paneel a4567-7 Gram-negatiivsete bakterite DNA veres a4568 JAH EI EI XXX-Gneg DNA panel Gramnegatiivste bakterite DNA paneel Gramnegatiivste bakterite DNA (paneel) Paneel L-3441 34 JAH 3441 L-3441 468 VIR 20 Sepsisetekitajate bakterite DNA paneel a4567-7 Gram-positiivsete bakterite DNA veres a4567 JAH EI EI XXX-Gpos DNA panel Grampositiivsete bakterite DNA paneel Grampositiivsete bakterite DNA (paneel) Paneel L-3442 35 JAH 3442 L-3442 3020 VIR 20 Ahvirõugete DNA haavandikaapes a1476 JAH JAH JAH XXX-Monkeypox virus DNA Ahvirõugete viiruse DNA Ahvirõugete viiruse DNA N/P " " 36 JAH 6631 100383-9 Monkeypox virus DNA PrThr Pt XXX Ord Probe.amp.tar Laboratory 3053 VIR 20 Ahvirõugete DNA kurgukaapes a1476-1 JAH JAH JAH XXX-Monkeypox virus DNA Ahvirõugete viiruse DNA Ahvirõugete viiruse DNA N/P " " 36 JAH 6631 100383-9 Monkeypox virus DNA PrThr Pt XXX Ord Probe.amp.tar Laboratory 466 VIR 20 Gramnegatiivste bakterite DNA paneel a4568 Acinetobacter baumannii a4568-7 JAH EI EI XXX-A baumannii DNA Acinetobacter baumannii DNA Acinetobacter baumannii DNA N/P 61360-4 37 JAH 1562 61360-4 Acinetobacter baumannii DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Acinetobacter baumannii DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method A baumannii DNA XXX Ql PCR 1 Both 463 VIR 20 Gramnegatiivste bakterite DNA paneel a4568 Enterobacter (cloacae/aerogenes) a4568-4 EI 2021-03-08 EI EI XXX-E cloacae, K aerogenes DNA Enterobacter cloacae, Klebsiella aerogenes DNA Enterobacter cloacae, Klebsiella aerogenes DNA N/P 41 JAH 3978 A-3978 474 VIR 20 Grampositiivsete bakterite DNA paneel a4567 Enterococcus faecalis a4567-6 JAH EI EI XXX-E faecalis DNA Enterococcus faecalis DNA Enterococcus faecalis DNA N/P 61362-0 43 JAH 1547 61362-0 Enterococcus faecalis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Enterococcus faecalis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method E faecalis DNA XXX Ql PCR 1 Both 473 VIR 20 Grampositiivsete bakterite DNA paneel a4567 Enterococcus faecium a4567-5 JAH EI EI XXX-E faecium DNA Enterococcus faecium DNA Enterococcus faecium DNA N/P 61397-6 44 JAH 1546 61397-6 Enterococcus faecium DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Enterococcus faecium DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method E faecium DNA XXX Ql PCR 1 Both 423 VIR 20 Meningiiditekitajate bakterite DNA paneel liikvoris; Vastsündinute sepsise tekitajate DNA paneel a650; a661 Escherichia coli a660 JAH EI EI XXX-E coli DNA Escherichia coli DNA Escherichia coli DNA N/P Rotor-Gene 61398-4 46 JAH 1554 61398-4 Escherichia coli DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Escherichia coli DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method E coli DNA XXX Ql PCR 1 Both 460 VIR 20 Gramnegatiivste bakterite DNA paneel a4568 Escherichia coli a4568-1 JAH EI EI XXX-E coli DNA Escherichia coli DNA Escherichia coli DNA N/P 61398-4 46 JAH 1554 61398-4 Escherichia coli DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Escherichia coli DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method E coli DNA XXX Ql PCR 1 Both 461 VIR 20 Gramnegatiivste bakterite DNA paneel a4568 Klebsiella (pneumoniae/oxytoca) a4568-2 JAH EI EI XXX-K pneumoniae, K oxytoca DNA Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca DNA Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca DNA N/P A-1555 50 JAH 1555 A-1555 470 VIR 20 Grampositiivsete bakterite DNA paneel a4567 Staphylococcus spp (ConS) a4567-2 JAH EI EI XXX-CoNS DNA CoNS DNA Koagulaasnegatiivsete stafülokokkide DNA N/P 70016-1 51 JAH 1543 70016-1 Staphylococcus sp.coagulase negative DNA Threshold Pt Bld Ord Probe.amp.tar MICRO Staphylococcus sp.coagulase negative DNA [Presence] in Blood by Probe and target amplification method Coag neg Staph DNA Bld Ql PCR 1 Both 11,4729 464 VIR 20 Gramnegatiivste bakterite DNA paneel a4568 Proteus mirabilis a4568-5 JAH EI EI XXX-P mirabilis DNA Proteus mirabilis DNA Proteus mirabilis DNA N/P 61400-8 53 JAH 1560 61400-8 Proteus mirabilis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Proteus mirabilis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method P mirabilis DNA XXX Ql PCR 1 Both 465 VIR 20 Gramnegatiivste bakterite DNA paneel a4568 Pseudomonas aeruginosa a4568-6 JAH EI EI XXX-P aeruginosa DNA Pseudomonas aeruginosa DNA Pseudomonas aeruginosa DNA N/P 61401-6 54 JAH 1561 61401-6 Pseudomonas aeruginosa DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Pseudomonas aeruginosa DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method P aeruginosa DNA XXX Ql PCR 1 Both 462 VIR 20 Gramnegatiivste bakterite DNA paneel a4568 Serratia marcescens a4568-3 JAH EI EI XXX-S marcescens DNA Serratia marcescens DNA Serratia marcescens DNA N/P 61402-4 56 JAH 1557 61402-4 Serratia marcescens DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Serratia marcescens DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method S marcescens DNA XXX Ql PCR 1 Both 469 VIR 20 Grampositiivsete bakterite DNA paneel a4567 Staphylococcus aureus a4567-1 JAH EI EI XXX-S aureus DNA Staphylococcus aureus DNA Staphylococcus aureus DNA N/P 61404-0 57 JAH 1542 61404-0 Staphylococcus aureus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Staphylococcus aureus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method S aureus DNA XXX Ql PCR 1 Both 467 VIR 20 Gramnegatiivste bakterite DNA paneel a4568 Stenotrophomonas maltophilia a4568-8 JAH EI EI XXX-S maltophilia DNA Stenotrophomonas maltophilia DNA Stenotrophomonas maltophilia DNA N/P 61403-2 62 JAH 1563 61403-2 Stenotrophomonas maltophilia DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Stenotrophomonas maltophilia DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method S maltophilia DNA XXX Ql PCR 1 Both 472 VIR 20 Grampositiivsete bakterite DNA paneel a4567 Streptococcus spp a4567-4 JAH EI EI XXX-Streptococcus DNA Streptococcus DNA Streptococcus DNA N/P 70015-3 64 JAH 1545 70015-3 Streptococcus sp DNA Threshold Pt Bld Ord Probe.amp.tar MICRO Streptococcus sp DNA [Presence] in Blood by Probe and target amplification method Streptococcus DNA Bld Ql PCR 1 Both 11,4729 549 VIR 20 Viirusmeningiidi tekitajate DNA/RNA paneel liikvorist a662 JAH JAH EI CSF-MeningitisVir RNA/DNA panel Meningiiditekitajate viiruste RNA/DNA paneel liikvoris Meningiiditekitajate viiruste RNA/DNA liikvoris (paneel) Paneel Rotor-Gene L-2751 66 EI/Paneel 2751 L-2751 502 VIR 20 Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi DNA plasmas a347 JAH JAH EI XXX-HSV1,2 DNA panel HSV1,2 DNA paneel Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi DNA (paneel) Paneel L-2711 67 EI/Paneel 2711 L-2711 505 VIR 20 Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi DNA silmamaterjalis a9479-3 EI EI EI XXX-HSV1,2 DNA panel HSV1,2 DNA paneel Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi DNA (paneel) Paneel L-2711 67 EI/Paneel 2711 L-2711 508 VIR 20 Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi DNA ureetrakaapes a9479-2 EI EI EI XXX-HSV1,2 DNA panel HSV1,2 DNA paneel Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi DNA (paneel) Paneel L-2711 67 EI/Paneel 2711 L-2711 511 VIR 20 Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi DNA haavandikaapes a9479-1 EI EI EI XXX-HSV1,2 DNA panel HSV1,2 DNA paneel Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi DNA (paneel) Paneel L-2711 67 EI/Paneel 2711 L-2711 550 VIR 20 Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi DNA liikvoris a9479 EI EI EI XXX-HSV1,2 DNA panel HSV1,2 DNA paneel Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi DNA (paneel) Paneel Rotor-Gene L-2711 67 EI/Paneel 2711 L-2711 2486 VIR 20 Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi vastane IgM seerumis/plasmas (kinnitav uuring) a729 EI 2021-04-27 EI EI S,P-HSV1,2 IgM panel IB HSV1,2 IgM paneel (immunoblot) Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi vastane IgM seerumis/plasmas (paneel, immunoblot) Paneel 72 EI/Paneel 4635 L-4635 2485 VIR 20 Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi vastane IgG seerumis/plasmas (kinnitav uuring) a730 EI 2021-04-27 EI EI S,P-HSV1,2 IgG panel IB HSV1,2 IgG paneel (immunoblot) Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi vastane IgG seerumis/plasmas (paneel, immunoblot) Paneel 74 EI/Paneel 4634 L-4634 521 VIR 20 Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi vastane IgM seerumis a3313-6 JAH JAH EI S,P-HSV1,2 IgM HSV1,2 IgM Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P Euroimmun Analyzer I-2P 41149-6 76 JAH 3976 41149-6 Herpes simplex virus 1+2 Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord 2 MICRO Herpes simplex virus 1+2 IgM Ab [Presence] in Serum HSV1+2 IgM Ser Ql 1 Both 9,6445 2753 VIR 20 HSV1,2 IgG QN a1179 JAH EI JAH S,P-HSV1,2 IgG QN HSV1,2 IgG QN Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 82 JAH 5066 31411-2 Herpes simplex virus 1+2 Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn MICRO Herpes simplex virus 1+2 IgG Ab [Units/volume] in Serum HSV1+2 IgG Ser-aCnc 1 Both 10,18 2481 VIR 20 HSV1,2 IgG QN liikvoris a978 JAH JAH JAH CSF-HSV1,2 IgG QN HSV1,2 IgG QN liikvoris Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi vastase IgG hulk liikvoris QN kU/L kU/L 83 JAH 5067 A-5067 2480 VIR 20 HSV1,2 IgG indeks a976 JAH JAH JAH CSF-S-HSV1,2 IgG-ind HSV1,2 IgG indeks Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi vastase IgG indeks QN 84 JAH 5059 13249-8 Herpes simplex virus 1+2 Ab.IgG ACnc Pt CSF Qn {Index_val} Index Value MICRO Herpes simplex virus 1+2 IgG Ab [Units/volume] in Cerebral spinal fluid HSV1+2 IgG CSF-aCnc 1 Both 10,18 503 VIR 20 HSV1,2 DNA paneel a347 Lihtherpeseviiruse 1. tüübi DNA plasmas a345 JAH EI EI XXX-HSV1 DNA HSV1 DNA Lihtherpeseviiruse 1. tüübi DNA N/P 16130-7 85 JAH 1609 16130-7 Herpes simplex virus 1 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0022% MICRO Herpes simplex virus 1 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV1 DNA XXX Ql PCR 1 Both 507 VIR 20 HSV1 DNA a7283-5 EI EI EI XXX-HSV1 DNA HSV1 DNA Lihtherpeseviiruse 1. tüübi DNA N/P 16130-7 85 JAH 1609 16130-7 Herpes simplex virus 1 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0022% MICRO Herpes simplex virus 1 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV1 DNA XXX Ql PCR 1 Both 510 VIR 20 HSV1 DNA a7283-3 EI EI EI XXX-HSV1 DNA HSV1 DNA Lihtherpeseviiruse 1. tüübi DNA N/P 16130-7 85 JAH 1609 16130-7 Herpes simplex virus 1 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0022% MICRO Herpes simplex virus 1 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV1 DNA XXX Ql PCR 1 Both 512 VIR 20 HSV1 DNA a7283-1 EI EI EI XXX-HSV1 DNA HSV1 DNA Lihtherpeseviiruse 1. tüübi DNA N/P 16130-7 85 JAH 1609 16130-7 Herpes simplex virus 1 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0022% MICRO Herpes simplex virus 1 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV1 DNA XXX Ql PCR 1 Both 551 VIR 20 Meningiiditekitajate viiruste RNA/DNA paneel liikvoris a662 Lihtherpeseviiruse 1. tüüp a7283 JAH EI EI XXX-HSV1 DNA HSV1 DNA Lihtherpeseviiruse 1. tüübi DNA N/P Rotor-Gene 85 JAH 1609 16130-7 Herpes simplex virus 1 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0022% MICRO Herpes simplex virus 1 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV1 DNA XXX Ql PCR 1 Both 2487 VIR 20 Lihtherpesviiruse 1. tüübi IgM (kinnitav uuring) a727 EI 2021-04-27 EI EI S,P-HSV1 IgM IB HSV1 IgM (immunoblot) Lihtherpeseviiruse 1. tüübi vastane IgM seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 88 JAH 4646 A-4646 519 VIR 20 Lihtherpeseviiruse 1. tüübi vastane IgG seerumis a3313-7 JAH JAH EI S,P-HSV1 IgG HSV1 IgG Lihtherpeseviiruse 1. tüübi vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P Euroimmun Analyzer I-2P 51916-5 91 JAH 607 51916-5 Herpes simplex virus 1 Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Herpes simplex virus 1 IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HSV1 IgG Ser Ql EIA 1 Both 520 VIR 20 S-HSV1 IgG väärtus a33 JAH EI EI S,P-HSV1 IgG QN HSV1 IgG QN Lihtherpeseviiruse 1. tüübi vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L RU/ml Euroimmun Analyzer I-2P 5206-8 92 JAH 4162 7909-5 Herpes simplex virus 1 Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn 3 MICRO Herpes simplex virus 1 IgG Ab [Units/volume] in Serum HSV1 IgG Ser-aCnc 1 Both 10,4517 2489 VIR 20 Lihtherpesviiruse 1. tüübi IgG (kinnitav uuring) a725 EI 2021-04-27 EI EI S,P-HSV1 IgG IB HSV1 IgG (immunoblot) Lihtherpeseviiruse 1. tüübi vastane IgG seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 93 JAH 4644 33291-6 Herpes simplex virus 1 Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord IB 3 MICRO Herpes simplex virus 1 IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoblot HSV1 IgG Ser Ql IB 1 Both 9,4213 504 VIR 20 HSV1,2 DNA paneel a347 Lihtherpeseviiruse 2. tüübi DNA plasmas a346 JAH EI EI XXX-HSV2 DNA HSV2 DNA Lihtherpeseviiruse 2. tüübi DNA N/P 16131-5 97 JAH 1610 16131-5 Herpes simplex virus 2 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0089% MICRO Herpes simplex virus 2 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV2 DNA XXX Ql PCR 1 Both 506 VIR 20 HSV2 DNA a7283-6 EI EI EI XXX-HSV2 DNA HSV2 DNA Lihtherpeseviiruse 2. tüübi DNA N/P 16131-5 97 JAH 1610 16131-5 Herpes simplex virus 2 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0089% MICRO Herpes simplex virus 2 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV2 DNA XXX Ql PCR 1 Both 509 VIR 20 HSV2 DNA a7283-4 EI EI EI XXX-HSV2 DNA HSV2 DNA Lihtherpeseviiruse 2. tüübi DNA N/P 16131-5 97 JAH 1610 16131-5 Herpes simplex virus 2 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0089% MICRO Herpes simplex virus 2 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV2 DNA XXX Ql PCR 1 Both 513 VIR 20 HSV2 DNA a7283-2 EI EI EI XXX-HSV2 DNA HSV2 DNA Lihtherpeseviiruse 2. tüübi DNA N/P 16131-5 97 JAH 1610 16131-5 Herpes simplex virus 2 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0089% MICRO Herpes simplex virus 2 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV2 DNA XXX Ql PCR 1 Both 552 VIR 20 Meningiiditekitajate viiruste RNA/DNA paneel liikvoris a662 Lihtherpeseviiruse 2. tüüp a7284 JAH EI EI XXX-HSV2 DNA HSV2 DNA Lihtherpeseviiruse 2. tüübi DNA N/P Rotor-Gene 16131-5 97 JAH 1610 16131-5 Herpes simplex virus 2 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0089% MICRO Herpes simplex virus 2 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV2 DNA XXX Ql PCR 1 Both 2488 VIR 20 Lihtherpesviiruse 2. tüübi IgM (kinnitav uuring) a728 EI 2021-04-27 EI EI S,P-HSV2 IgM IB HSV2 IgM (immunoblot) Lihtherpeseviiruse 2. tüübi vastane IgM seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 100 JAH 4647 A-4647 517 VIR 20 Lihtherpeseviiruse 2. tüübi vastane IgG seerumis a3313-8 JAH JAH EI S,P-HSV2 IgG HSV2 IgG Lihtherpeseviiruse 2. tüübi vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P Euroimmun Analyzer I-2P 43180-9 103 JAH 612 43180-9 Herpes simplex virus 2 Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Herpes simplex virus 2 IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HSV2 IgG Ser Ql EIA 1 Both 518 VIR 20 S-HSV2 IgG väärtus a53 JAH EI EI S,P-HSV2 IgG QN HSV2 IgG QN Lihtherpeseviiruse 2. tüübi vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L RU/ml Euroimmun Analyzer I-2P 5209-2 104 JAH 4161 7912-9 Herpes simplex virus 2 Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn 3 MICRO Herpes simplex virus 2 IgG Ab [Units/volume] in Serum HSV2 IgG Ser-aCnc 1 Both 11,0177 2490 VIR 20 Lihtherpesviiruse 2. tüübi IgG (kinnitav uuring) a726 EI 2021-04-27 EI EI S,P-HSV2 IgG IB HSV2 IgG (immunoblot) Lihtherpeseviiruse 2. tüübi vastane IgG seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst 105 JAH 4645 16955-7 Herpes simplex virus 2 Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord IB 4 MICRO Herpes simplex virus 2 IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoblot HSV2 IgG Ser Ql IB 1 Both 10,0387 556 VIR 20 Meningiiditekitajate viiruste RNA/DNA paneel liikvoris a662 Tuulerõugeviirus a666 JAH EI EI XXX-VZV DNA VZV DNA Tuulerõugeviiruse DNA N/P Rotor-Gene 11483-5 109 JAH 2511 11483-5 Varicella zoster virus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Varicella zoster virus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method VZV DNA XXX Ql PCR 1 Both 23,2617 585 VIR 20 Tuulerõugeviiruse DNA haavandikaapes a100 JAH JAH EI XXX-VZV DNA VZV DNA Tuulerõugeviiruse DNA N/P 11483-5 109 JAH 2511 11483-5 Varicella zoster virus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Varicella zoster virus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method VZV DNA XXX Ql PCR 1 Both 23,2617 603 VIR 20 Tuulerõugeviiruse DNA silmamaterjalis a101 EI EI EI XXX-VZV DNA VZV DNA Tuulerõugeviiruse DNA N/P 11483-5 109 JAH 2511 11483-5 Varicella zoster virus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Varicella zoster virus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method VZV DNA XXX Ql PCR 1 Both 23,2617 604 VIR 20 Tuulerõugeviiruse DNA liikvoris a87 EI EI EI XXX-VZV DNA VZV DNA Tuulerõugeviiruse DNA N/P 11483-5 109 JAH 2511 11483-5 Varicella zoster virus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Varicella zoster virus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method VZV DNA XXX Ql PCR 1 Both 23,2617 545 VIR 20 Tuulerõugeviiruse vastane IgA seerumis a3305-1 JAH JAH EI S,P-VZV IgA VZV IgA Tuulerõugeviiruse vastane IgA seerumis/plasmas N/Pp/P Euroimmun Analyzer I-2P 110 JAH 4185 A-4185 543 VIR 20 Tuulerõugeviiruse vastane IgM seerumis a3305 JAH JAH EI S,P-VZV IgM VZV IgM Tuulerõugeviiruse vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 29662-4 112 JAH 700 29662-4 Varicella zoster virus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Varicella zoster virus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay VZV IgM Ser Ql EIA 1 Both 2689 VIR 20 VZV IgM QN a1123 JAH JAH JAH S,P-VZV IgM QN VZV IgM QN Tuulerõugeviiruse vastase IgM hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 113 JAH 2045 5404-9 Varicella zoster virus Ab.IgM ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO Varicella zoster virus IgM Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay VZV IgM Ser EIA-aCnc 1 Both 2336 VIR 20 VZV IgM liikvoris a991 EI 2021-04-27 EI EI CSF-VZV IgM VZV IgM liikvoris Tuulerõugeviiruse vastane IgM liikvoris N/Pp/P 114 JAH 701 69930-6 Varicella zoster virus Ab.IgM Threshold Pt CSF Ord EIA MICRO Varicella zoster virus IgM Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Immunoassay VZV IgM CSF Ql EIA 1 Both 11,4729 547 VIR 20 Tuulerõugeviiruse vastane IgG seerumis a3307 JAH JAH EI S,P-VZV IgG VZV IgG Tuulerõugeviiruse vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 15410-4 115 JAH 702 15410-4 Varicella zoster virus Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA 0,00% MICRO Varicella zoster virus IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay VZV IgG Ser Ql EIA 1 Both 548 VIR 20 S-VZV IgG väärtus a5039 JAH EI EI S,P-VZV IgG QN VZV IgG QN Tuulerõugeviiruse vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN U/L IU/l 5403-1 116 JAH 2044 5403-1 Varicella zoster virus Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA ACU/mL; EIA Index 0,0023% MICRO Varicella zoster virus IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay VZV IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 2707 VIR 20 VZV IgG QN a1125 JAH EI JAH S,P-VZV IgG QN VZV IgG QN Tuulerõugeviiruse vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN U/L U/L 116 JAH 2044 5403-1 Varicella zoster virus Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA ACU/mL; EIA Index 0,0023% MICRO Varicella zoster virus IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay VZV IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 2332 VIR 20 VZV IgG liikvoris a980 EI 2019-07-09 JAH JAH CSF-VZV IgG VZV IgG liikvoris Tuulerõugeviiruse vastane IgG liikvoris N/Pp/P 117 JAH 703 42537-1 Varicella zoster virus Ab.IgG ACnc Pt CSF Ord MICRO Varicella zoster virus IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid VZV IgG CSF Ql 1 Both 2910 VIR 20 VZV IgG liikvoris a1207 JAH EI EI CSF-VZV IgG VZV IgG liikvoris Tuulerõugeviiruse vastane IgG liikvoris N/Pp/P 117 JAH 703 42537-1 Varicella zoster virus Ab.IgG ACnc Pt CSF Ord MICRO Varicella zoster virus IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid VZV IgG CSF Ql 1 Both 2637 VIR 20 VZV IgG QN liikvoris a1121 JAH JAH JAH CSF-VZV IgG QN VZV IgG QN liikvoris VZV vastase IgG hulk liikvoris QN kU/L kU/L 118 JAH 5477 17764-2 Varicella zoster virus Ab.IgG ACnc Pt CSF Qn MICRO Varicella zoster virus IgG Ab [Units/volume] in Cerebral spinal fluid VZV IgG CSF-aCnc 1 Both 2638 VIR 20 VZV IgG indeks a1120 JAH JAH JAH CSF-S-VZV IgG-ind VZV IgG indeks Tuulerõugeviiruse vastase IgG indeks QN 119 JAH 3015 A-3015 2644 VIR 20 CMV, EBV, HHV6 DNA paneel a1114 EI 2021-04-27 EI EI XXX-CMV, EBV, HHV6 DNA panel CMV, EBV, HHV6 DNA paneel Tsütomegaloviiruse, Epstein-Barri viiruse, inimese herpeseviiruse 6 DNA (paneel) Paneel 120 EI/Paneel 2866 L-2866 554 VIR 20 Meningiiditekitajate viiruste RNA/DNA paneel liikvoris a662 Epstein-Barr viirus a664 JAH EI EI XXX-EBV DNA EBV DNA Epstein-Barr viiruse DNA N/P Rotor-Gene 5005-4 121 JAH 544 5005-4 Epstein Barr virus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Epstein Barr virus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method EBV DNA XXX Ql PCR 1 Both 592 VIR 20 Epstein-Barr viiruse DNA plasmas a344 JAH JAH EI XXX-EBV DNA EBV DNA Epstein-Barr viiruse DNA N/P 5005-4 121 JAH 544 5005-4 Epstein Barr virus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Epstein Barr virus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method EBV DNA XXX Ql PCR 1 Both 2684 VIR 20 EBV DNA a1116 EI EI JAH XXX-EBV DNA EBV DNA Epstein-Barr viiruse DNA N/P 121 JAH 544 5005-4 Epstein Barr virus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Epstein Barr virus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method EBV DNA XXX Ql PCR 1 Both 2257 VIR 20 Epstein-Barr viiruse DNA hulk a953 JAH EI JAH XXX-EBV DNA QN EBV DNA QN Epstein-Barr viiruse DNA hulk QN kIU/L kU/L 122 JAH/Võrreld 6031 A-5493 452 VIR 20 Epstein-Barr viiruse vastased antikehad seerumis/plasmas (paneel) a3235 JAH JAH EI S,P-EBV Ab panel EBV Ab paneel Epstein-Barr viiruse vastased antikehad seerumis/plasmas (paneel) Paneel L-3272 124 JAH 3272 L-3272 453 VIR 20 EBV Ab paneel a3235 S-EBV VCA IgM a3235-1 JAH EI EI S,P-EBV VCA IgM EBV VCA IgM Epstein-Barr viiruse kapsiidi antigeeni vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 24115-8 127 JAH 546 24115-8 Epstein Barr virus capsid Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Epstein Barr virus capsid IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay EBV VCA IgM Ser Ql EIA 1 Both 455 VIR 20 EBV Ab paneel a3235 S-EBV VCA IgG a3235-3 JAH EI EI S,P-EBV VCA IgG EBV VCA IgG Epstein-Barr viiruse kapsiidi antigeeni vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 24114-1 129 JAH 547 24114-1 Epstein Barr virus capsid Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Epstein Barr virus capsid IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay EBV VCA IgG Ser Ql EIA 1 Both 456 VIR 20 EBV Ab paneel a3235 S-EBV VCA IgG avd a3235-4 JAH EI EI S,P-EBV VCA IgG avd EBV VCA IgG aviidsus Epstein-Barr viiruse kapsiidi antigeeni vastase IgG aviidsus seerumis/plasmas Tekst 69949-6 131 JAH 1989 69949-6 Epstein Barr virus capsid Ab.IgG avidity Threshold Pt Ser Ord EIA MICRO Epstein Barr virus capsid IgG Ab avidity [Presence] in Serum by Immunoassay EBV VCA IgG Avidity Ser Ql EIA 1 Both 26,9464 457 VIR 20 EBV Ab paneel a3235 S-EBV NA Ab a3235-5 JAH EI EI S,P-EBV NA Ab EBV NA Ab Epstein-Barr viiruse tuuma antigeeni vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 22296-8 136 JAH 1991 22296-8 Epstein Barr virus nuclear Ab ACnc Pt Ser Ord MICRO Epstein Barr virus nuclear Ab [Presence] in Serum EBV NA Ab Ser Ql 1 Both 454 VIR 20 EBV Ab paneel a3235 S-EBV EA Ab a3235-2 JAH EI EI S,P-EBV EA Ab EBV EA Ab Epstein-Barr viiruse varase antigeeni vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 5153-2 140 JAH 1990 5153-2 Epstein Barr virus early Ab ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Epstein Barr virus early Ab [Presence] in Serum by Immunoassay EBV EA Ab Ser Ql EIA 1 Both 553 VIR 20 Meningiiditekitajate viiruste RNA/DNA paneel liikvoris a662 Tsütomegaloviirus a663 JAH EI EI XXX-CMV DNA CMV DNA Tsütomegaloviiruse DNA N/P Rotor-Gene 5000-5 143 JAH 535 5000-5 Cytomegalovirus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,00% MICRO Cytomegalovirus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method CMV DNA XXX Ql PCR 1 Both 593 VIR 20 Tsütomegaloviiruse DNA silmamaterjalis a268 JAH JAH EI XXX-CMV DNA CMV DNA Tsütomegaloviiruse DNA N/P 5000-5 143 JAH 535 5000-5 Cytomegalovirus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,00% MICRO Cytomegalovirus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method CMV DNA XXX Ql PCR 1 Both 606 VIR 20 Tsütomegaloviiruse DNA plasmas a79-35 EI EI EI XXX-CMV DNA CMV DNA Tsütomegaloviiruse DNA N/P 5000-5 143 JAH 535 5000-5 Cytomegalovirus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,00% MICRO Cytomegalovirus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method CMV DNA XXX Ql PCR 1 Both 2685 VIR 20 CMV DNA a1115 EI EI JAH XXX-CMV DNA CMV DNA Tsütomegaloviiruse DNA N/P 143 JAH 535 5000-5 Cytomegalovirus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,00% MICRO Cytomegalovirus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method CMV DNA XXX Ql PCR 1 Both 2264 VIR 20 Tsütomegaloviiruse DNA hulk a965 JAH JAH JAH XXX-CMV DNA QN CMV DNA QN Tsütomegaloviiruse DNA hulk täpsustamata materjalis QN kIU/L kU/L 144 JAH/Võrreld 6032 A-5494 577 VIR 20 Tsütomegaloviiruse vastane IgM seerumis a3063-1 JAH JAH EI S,P-CMV IgM CMV IgM Tsütomegaloviiruse vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P immuunoflurestsents 22244-8 146 JAH 536 24119-0 Cytomegalovirus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Cytomegalovirus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay CMV IgM Ser Ql EIA 1 Both 2709 VIR 20 CMV IgM a3063 EI EI EI S,P-CMV IgM CMV IgM Tsütomegaloviiruse vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 146 JAH 536 24119-0 Cytomegalovirus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Cytomegalovirus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay CMV IgM Ser Ql EIA 1 Both 576 VIR 20 Tsütomegaloviiruse vastane IgG seerumis a3062-1 JAH JAH EI S,P-CMV IgG CMV IgG Tsütomegaloviiruse vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P immuunoflurestsents 49539-0 147 JAH 538 13949-3 Cytomegalovirus Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Cytomegalovirus IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay CMV IgG Ser Ql EIA 1 Both 2708 VIR 20 CMV IgG a3062 EI EI EI S,P-CMV IgG CMV IgG Tsütomegaloviiruse vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 147 JAH 538 13949-3 Cytomegalovirus Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Cytomegalovirus IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay CMV IgG Ser Ql EIA 1 Both 1935 VIR 20 CMV IgG väärtus a3062-2 JAH EI EI S,P-CMV IgG QN CMV IgG QN Tsütomegaloviiruse vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Cobas6000 149 JAH 537 5124-3 Cytomegalovirus Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA 0,01% MICRO Cytomegalovirus IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay CMV IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 2720 VIR 20 CMV IgG aviidsus QL a1024-2 JAH JAH JAH S,P-CMV IgG avd QL CMV IgG aviidsus QL Tsütomegaloviiruse vastase IgG aviidsus seerumis/plasmas (kvalitatiivne) Tekst 151 JAH 4311 78445-4 Cytomegalovirus Ab.IgG avidity Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA MICRO Cytomegalovirus IgG Ab avidity [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay CMV IgG Avidity SerPl Ql EIA 1 Both 22,3396 555 VIR 20 Meningiiditekitajate viiruste RNA/DNA paneel liikvoris a662 Inimese herpeseviirus 6 a665 JAH EI EI XXX-HHV6 DNA HHV6 DNA Inimese herpeseviiruse 6 DNA N/P Rotor-Gene 29495-9 153 JAH 2508 29495-9 Herpes virus 6 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Herpes virus 6 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HHV6 DNA XXX Ql PCR 1 Both 24,4635 605 VIR 20 Inimese herpeseviiruse 6. tüübi DNA plasmas a601 JAH JAH EI XXX-HHV6 DNA HHV6 DNA Inimese herpeseviiruse 6 DNA N/P 29495-9 153 JAH 2508 29495-9 Herpes virus 6 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Herpes virus 6 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HHV6 DNA XXX Ql PCR 1 Both 24,4635 2683 VIR 20 HHV6 DNA a1118 EI EI JAH XXX-HHV6 DNA HHV6 DNA Inimese herpeseviiruse 6 DNA N/P 153 JAH 2508 29495-9 Herpes virus 6 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Herpes virus 6 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HHV6 DNA XXX Ql PCR 1 Both 24,4635 2299 VIR 20 Inimese herpeseviiruse 6 vastane IgM seerumis a45-129 JAH EI JAH S,P-HHV6 IgM HHV6 IgM Inimese herpeseviiruse 6 vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 154 JAH 595 41147-0 Herpes virus 6 Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord MICRO Herpes virus 6 IgM Ab [Presence] in Serum HHV6 IgM Ser Ql 1 Both 1694 VIR 20 Inimese herpeseviiruse 6 vastane IgG seerumis a348 JAH EI JAH S,P-HHV6 IgG HHV6 IgG Inimese herpeseviiruse 6 vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 41148-8 156 JAH 596 41148-8 Herpes virus 6 Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord MICRO Herpes virus 6 IgG Ab [Presence] in Serum HHV6 IgG Ser Ql 1 Both 557 VIR 20 Meningiiditekitajate viiruste RNA/DNA paneel liikvoris a662 Inimese herpeseviirus 7 a667 JAH EI EI XXX-HHV7 DNA HHV7 DNA Inimese herpeseviiruse 7 DNA N/P 44423-2 158 JAH 4163 44423-2 Herpes virus 7 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 9 MICRO Herpes virus 7 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HHV7 DNA XXX Ql PCR 1 Both 12,2552 2483 VIR 20 Inimese herpesviiruse 7 vastane IgM seerumis a951 JAH EI JAH S,P-HHV7 IgM titr HHV7 IgM tiiter Inimese herpeseviiruse 7 vastase IgM tiiter seerumis/plasmas Tekst 159 JAH 5384 43022-3 Herpes virus 7 Ab.IgM Titr Pt Ser Qn {titer} titer MICRO Herpes virus 7 IgM Ab [Titer] in Serum HHV7 IgM Titr Ser 1 Both 2482 VIR 20 Inimese herpesviiruse 7 vastane IgG seerumis a950 JAH EI JAH S,P-HHV7 IgG titr HHV7 IgG tiiter Inimese herpeseviiruse 7 vastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst 160 JAH 5385 43023-1 Herpes virus 7 Ab.IgG Titr Pt Ser Qn {titer} titer MICRO Herpes virus 7 IgG Ab [Titer] in Serum HHV7 IgG Titr Ser 1 Both 1968 VIR 20 Polüoomiviirus JC DNA liikvoris a629 JAH JAH JAH XXX-Polyomavirus JC DNA Polüoomiviirus JC DNA Polüoomiviiruse tüüp JC DNA N/P 165 JAH 615 42921-7 JC virus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO JC virus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method JCPyV DNA XXX Ql PCR 1 Both 3017 VIR 20 Polüoomiviirus JC DNA QN a743-1 JAH JAH JAH XXX-Polyomavirus JC DNA QN Polüoomiviirus JC DNA QN Polüoomiviiruse tüüp JC DNA hulk QN kIU/L kU/L 166 JAH/Võrreld 6630 A-5551 2534 VIR 20 A-hepatiidi viiruse genotüüp seerumis/plasmas a45-107 EI 2020-12-01 EI EI S,P-HAV genot HAV genotüüp A-hepatiidi viiruse genotüüp seerumis/plasmas Tekst 168 JAH 5509 89373-5 Hepatitis A virus genotype Type Pt XXX Nom Probe.amp.tar MICRO Hepatitis A virus genotype in Unspecified specimen by NAA with probe detection HAV Gentyp XXX NAA+probe Lab Both 418 VIR 20 A-hepatiidi viiruse vastane IgM seerumis/plasmas a1482 JAH EI JAH S,P-HAV IgM HAV IgM A-hepatiidi viiruse vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 13950-1 171 JAH 573 13950-1 Hepatitis A virus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA 0,01% MICRO Hepatitis A virus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HAV IgM Ser Ql EIA 1 Both 1727 VIR 20 A-hepatiidi viiruse vastane IgG a215 JAH JAH JAH S,P-HAV IgG HAV IgG A-hepatiidi viiruse vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 40724-7 172 JAH 574 40724-7 Hepatitis A virus Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Hepatitis A virus IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HAV IgG Ser Ql EIA 1 Both 1733 VIR 20 B-hepatiidi viiruse DNA hulk plasmas a45-152 EI EI EI S,P-HBV DNA QN HBV DNA QN B-hepatiidi viiruse DNA hulk seerumis/plasmas QN kIU/L kU/L 42595-9 175 JAH/Võrreld 578 42595-9 Hepatitis B virus DNA ACnc Pt Ser/Plas Qn Probe.amp.tar [IU]/mL IU/mL MICRO Hepatitis B virus DNA [Units/volume] (viral load) in Serum or Plasma by Probe and target amplification method HBV DNA SerPl PCR-aCnc 1 Both 19,7237 1951 VIR 20 B-hepatiidi viiruse DNA hulk plasmas a691 JAH JAH EI S,P-HBV DNA QN HBV DNA QN B-hepatiidi viiruse DNA hulk seerumis/plasmas QN kIU/L kU/L 175 JAH/Võrreld 578 42595-9 Hepatitis B virus DNA ACnc Pt Ser/Plas Qn Probe.amp.tar [IU]/mL IU/mL MICRO Hepatitis B virus DNA [Units/volume] (viral load) in Serum or Plasma by Probe and target amplification method HBV DNA SerPl PCR-aCnc 1 Both 19,7237 427 VIR 20 B-hepatiidi viiruse pinna antigeen seerumis/plasmas a3076-3 JAH JAH EI S,P-HBsAg HBsAg B-hepatiidi viiruse pinnaantigeen seerumis/plasmas N/Pp/P 5196-1 177 JAH 579 5196-1 Hepatitis B virus surface Ag ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Hepatitis B virus surface Ag [Presence] in Serum by Immunoassay HBV surface Ag Ser Ql EIA 1 Both 428 VIR 20 B-hepatiidi viiruse pinnaantigeen seerumis/plasmas (kinnitav uuring) a45-167 JAH JAH EI S,P-HBsAg conf HBsAg (kinnitav) B-hepatiidi viiruse pinnaantigeen seerumis/plasmas (kinnitav uuring) N/Pp/P 7905-3 178 JAH 580 7905-3 Hepatitis B virus surface Ag ACnc Pt Ser Ord Neut MICRO Hepatitis B virus surface Ag [Presence] in Serum by Neutralization test HBV surface Ag Ser Ql Nt 1 Both 429 VIR 20 B-hepatiidi viiruse pinnaantigeen seerumis (kinnitav uuring) % a45-165 JAH EI EI S,P-HBsAg conf (%) HBsAg (kinnitav, %) B-hepatiidi viiruse pinnaantigeen seerumis/plasmas (kinnitav uuring, neutralisatsiooni protsent) QN % % Cobas 6000 179 JAH 4537 70154-0 Hepatitis B virus surface Ag AFr Pt Ser/Plas Qn Confirm %{neutralization} % neutralization 1 MICRO Hepatitis B virus surface Ag in Serum or Plasma by Confirmatory method HBV surface Ag SerPl Cfm-% 1 Both 8,1319 1779 VIR 20 B-hepatiidi viiruse pinnaantigeeni vastaste antikehade hulk seerumis a3092-3 JAH JAH EI S,P-HBs Ab HBs Ab B-hepatiidi viiruse pinnaantigeeni vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P Cobas e411 180 JAH 4538 22322-2 Hepatitis B virus surface Ab PrThr Pt Ser Ord 59 MICRO Hepatitis B virus surface Ab [Presence] in Serum HBV surface Ab Ser Ql 1 Both 9,1376 431 VIR 20 S-HBs Ab väärtus a3092 JAH EI EI S,P-HBs Ab QN HBs Ab QN B-hepatiidi viiruse pinnaantigeeni vastaste antikehade hulk seerumis/plasmas QN IU/L IU/L 5193-8 181 JAH 581 5193-8 Hepatitis B virus surface Ab ACnc Pt Ser Qn EIA m[IU]/mL mIU/mL MICRO Hepatitis B virus surface Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay HBV surface Ab Ser EIA-aCnc 1 Both 432 VIR 20 B-hepatiidi viiruse tuuma antigeeni vastane IgM seerumis/plasmas a1480 JAH JAH JAH S,P-HBc IgM HBc IgM B-hepatiidi viiruse tuuma antigeeni vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 182 JAH 582 24113-3 Hepatitis B virus core Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Hepatitis B virus core IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HBV core IgM Ser Ql EIA 1 Both 433 VIR 20 B-hepatiidi viiruse tuuma antigeeni vastased antikehad seerumis/plasmas a3067-3 JAH JAH EI S,P-HBc Ab HBc Ab B-hepatiidi viiruse tuuma antigeeni vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 13952-7 183 JAH 583 13952-7 Hepatitis B virus core Ab ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Hepatitis B virus core Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HBV core Ab Ser Ql EIA 1 Both 434 VIR 20 B-hepatiidi viiruse ümbrise antigeen seerumis/plasmas a1399 JAH JAH JAH S,P-HBe Ag HBe Ag B-hepatiidi viiruse ümbrise antigeen seerumis/plasmas N/Pp/P 13954-3 184 JAH 584 13954-3 Hepatitis B virus little e Ag ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Hepatitis B virus e Ag [Presence] in Serum by Immunoassay HBV e Ag Ser Ql EIA 1 Both 435 VIR 20 B-hepatiidi viiruse ümbrise antigeeni vastased antikehad seerumis/plasmas a1396 JAH JAH JAH S,P-HBe Ab HBe Ab B-hepatiidi viiruse ümbrise antigeeni vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 13953-5 185 JAH 585 13953-5 Hepatitis B virus little e Ab ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Hepatitis B virus e Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HBV e Ab Ser Ql EIA 1 Both 595 VIR 20 C-hepatiidi viiruse RNA hulk plasmas a3402 JAH JAH EI S,P-HCV RNA QN HCV RNA QN C-hepatiidi viiruse RNA hulk seerumis/plasmas QN kIU/L 11011-4 187 JAH/Võrreld 591 11011-4 Hepatitis C virus RNA ACnc Pt Ser/Plas Qn Probe.amp.tar k[IU]/mL Thous IU/mL; units/mL 531 MICRO Hepatitis C virus RNA [Units/volume] (viral load) in Serum or Plasma by Probe and target amplification method HCV RNA SerPl PCR-aCnc 1 Both 16,5563 1732 VIR 20 C-hepatiidi viiruse genotüüp plasmas a45-156 JAH JAH JAH S,P-HCV genot HCV genotüüp C-hepatiidi viiruse genotüüp seerumis/plasmas Tekst 32286-7 188 JAH 2550 32286-7 Hepatitis C virus genotype Prid Pt Ser/Plas Nom Probe.amp.tar 842 MICRO Hepatitis C virus genotype [Identifier] in Serum or Plasma by Probe and target amplification method HCV Gentyp SerPl PCR 1 Both 16,5563 447 VIR 20 C-hepatiidi viiruse vastased antikehad seerumis/plasmas a158 JAH JAH EI S,P-HCV Ab HCV Ab C-hepatiidi viiruse vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 13955-0 207 JAH 592 13955-0 Hepatitis C virus Ab ACnc Pt Ser Ord EIA 0,03% MICRO Hepatitis C virus Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HCV Ab Ser Ql EIA 1 Both 1952 VIR 20 D-hepatiidi viiruse RNA seerumis/plasmas a649 JAH JAH JAH S,P-HDV RNA HDV RNA D-hepatiidi viiruse RNA seerumis/plasmas N/P 209 JAH 594 7906-1 Hepatitis D virus RNA ACnc Pt Ser Ord Probe.amp.tar MICRO Hepatitis D virus RNA [Presence] in Serum by Probe & target amplification method HDV RNA Ser Ql PCR 1 Both 2583 VIR 20 D-hepatiidi viiruse vastased antikehad seerumis/plasmas a1102 JAH EI JAH S,P-HDV Ab HDV Ab D-hepatiidi viiruse vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 211 JAH 4325 13248-0 Hepatitis D virus Ab ACnc Pt Ser Ord 41 MICRO Hepatitis D virus Ab [Presence] in Serum HDV Ab Ser Ql 1 Both 11,5879 2333 VIR 20 E-hepatiidi viiruse RNA veres a987 JAH JAH JAH B-HEV RNA HEV RNA E-hepatiidi viiruse RNA veres N/P 213 JAH 2701 69577-5 Hepatitis E virus RNA Threshold Pt Bld Ord Probe.amp.tar 1 MICRO Hepatitis E virus RNA [Presence] in Blood by Probe and target amplification method HEV RNA Bld Ql PCR 1 Both 12,0093 1704 VIR 20 E-hepatiidi viiruse vastane IgM a265-2 EI 2019-09-25 JAH JAH S,P-HEV IgM HEV IgM E-hepatiidi viiruse vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 215 JAH 2970 14212-5 Hepatitis E virus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord MICRO Hepatitis E virus IgM Ab [Presence] in Serum HEV IgM Ser Ql 1 Both 11,4729 2732 VIR 20 HEV IgM a265-3 JAH JAH EI S,P-HEV IgM HEV IgM E-hepatiidi viiruse vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 215 JAH 2970 14212-5 Hepatitis E virus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord MICRO Hepatitis E virus IgM Ab [Presence] in Serum HEV IgM Ser Ql 1 Both 11,4729 1705 VIR 20 E-hepatiidi viiruse vastane IgG a264-2 EI 2019-09-25 JAH JAH S,P-HEV IgG HEV IgG E-hepatiidi viiruse vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 218 JAH 2971 49693-5 Hepatitis E virus Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA 3 MICRO Hepatitis E virus IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HEV IgG Ser Ql EIA 1 Both 14,0614 2731 VIR 20 HEV IgG a264-3 JAH JAH EI S,P-HEV IgG HEV IgG E-hepatiidi viiruse vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 218 JAH 2971 49693-5 Hepatitis E virus Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA 3 MICRO Hepatitis E virus IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HEV IgG Ser Ql EIA 1 Both 14,0614 1709 VIR 20 HIV-1 RNA (kvantitatiivne) plasmas a244-1 JAH JAH EI S,P-HIV1 RNA QN HIV1 RNA QN Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi RNA hulk seerumis/plasmas QN copies/mL copies/mL 20447-9 223 JAH/Võrreld 602 20447-9 HIV 1 RNA NCnc Pt Ser/Plas Qn Probe.amp.tar {copies}/mL copies/mL; X100 copies/ml 626 MICRO HIV 1 RNA [#/volume] (viral load) in Serum or Plasma by Probe and target amplification method HIV1 RNA # SerPl PCR 1 Both 27,1284 2711 VIR 20 HIV1 RNA QN liikvoris a244 JAH JAH JAH XXX-HIV1 RNA QN HIV1 RNA QN Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi RNA hulk QN copies/mL copies/mL 224 JAH 4629 25836-8 HIV 1 RNA NCnc Pt XXX Qn Probe.amp.tar {copies}/mL copies/mL 4 MICRO HIV 1 RNA [#/volume] (viral load) in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HIV1 RNA # XXX PCR 1 Both 12,8209 501 VIR 20 HIV1,2 Ag+Ab a159 JAH JAH EI S,P-HIV1,2 Ag+Ab HIV1,2 Ag+Ab Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. ja 2. tüübi vastased antikehad, p24 antigeen seerumis/plasmas N/Pp/P 56888-1 233 JAH 603 56888-1 HIV 1+2 Ab+HIV1 p24 Ag ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO HIV 1+2 Ab+HIV1 p24 Ag [Presence] in Serum by Immunoassay HIV 1+2 Ab+HIV1 p24 Ag Ser Ql EIA 1 Both 1691 VIR 20 Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. ja 2. tüübi vastased antikehad, p24 antigeen seerumis (kinnitav uuring) a45-130 JAH JAH JAH S,P-HIV1,2 Ag+Ab conf HIV1,2 Ag+Ab (kinnitav) Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. ja 2. tüübi vastased antikehad, p24 antigeen seerumis/plasmas (kinnitav uuring) N/Pp/P A-3195 234 JAH 3195 L-3195 598 VIR 20 Inimese T-lümfotroopse viiruse 1. ja 2. tüübi vastased antikehad seerumis a9440 JAH JAH EI S,P-HTLV1,2 Ab HTLV1,2 Ab Inimese T-lümfotroopse viiruse 1. ja 2. tüübi vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 22362-8 279 JAH 1982 22362-8 HTLV I+II Ab ACnc Pt Ser Ord 11 MICRO HTLV I+II Ab [Presence] in Serum HTLV I+II Ab Ser Ql 1 Both 17,7119 1710 VIR 20 Respiratoorsed viirused PCR a79-00 JAH JAH JAH XXX-RespVir RNA/DNA panel Hingamisteede viiruste RNA/DNA paneel Hingamisteede viiruste RNA/DNA täpsustamata materjalis (paneel) Paneel L-2942 280 EI/Paneel 2942 L-2942 482 VIR 20 Gripi- ja RS-viiruste RNA (paneel) ninakaapes a364 JAH JAH EI XXX-RespVir RNA panel Hingamisteede viiruste RNA paneel Hingamisteede viiruste (A-, B-gripi, RSV) RNA (paneel) Paneel L-3019 282 EI/Paneel 4339 L-4339 2857 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA paneel a1314 JAH JAH EI XXX-Influenza A, B, SARS-CoV-2 RNA panel A-, B-gripi viiruse, SARS-CoV-2 RNA paneel A-, B-gripi viiruse, SARS koroonaviirus 2 RNA (paneel) Paneel CobasLiat 286 EI/Paneel 5947 L-5418 2820 VIR 20 Rotaviiruse, Adenoviiruse, Noroviiruse antigeenide immuunkromatograafiline uuring a10-741 JAH JAH EI St-Adenovirus, Rotavirus, Norovirus Ag panel Adenoviiruse, Rotaviiruse, Noroviiruse Ag paneel roojas (ribaanalüüs) Adenoviiruse, rotaviiruse ja noroviiruse Ag roojas (paneel, ribaanalüüs) Paneel 291 JAH 5821 80374-2 Adenovirus & Norovirus & Rotavirus Ag panel - Pt Stool - IA.rapid PANEL.MICRO Adenovirus and Norovirus and Rotavirus Ag panel - Stool by Rapid immunoassay Adeno + Noro + Rota Ag Pnl Stl EIA.rap 1 Order 558 VIR 20 Meningiiditekitajate viiruste RNA/DNA paneel liikvoris a662 Adenoviirus a668 JAH EI EI XXX-Adenovirus DNA Adenoviiruse DNA Inimese adenoviiruse DNA N/P Rotor-Gene 39528-5 293 JAH 1646 39528-5 Adenovirus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Adenovirus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HAdV DNA XXX Ql PCR 1 Both 1714 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA paneel a79-00 Adenoviirus PCR a79-203 JAH EI JAH XXX-Adenovirus DNA Adenoviiruse DNA Inimese adenoviiruse DNA N/P 39528-5 293 JAH 1646 39528-5 Adenovirus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Adenovirus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HAdV DNA XXX Ql PCR 1 Both 2559 VIR 20 Adenoviirus F 40/41 a10-719 JAH EI EI XXX-Adenovirus 40, 41 DNA Adenoviiruse 40, 41 DNA Adenoviiruse 40, 41 DNA täpsustamata materjalis N/P 295 JAH 5518 A-5518 1395 VIR 20 Adenoviiruse antigeeni (serotüübid 40, 41) immuunkromatograafiline uuring a10-22 JAH JAH EI XXX-Adenovirus Ag strip Adenoviiruse Ag (ribaanalüüs) Inimese adenoviiruse antigeen täpsustamata materjalis (ribaanalüüs) N/P 31714-9 296 JAH 3018 31714-9 Adenovirus Ag ACnc Pt XXX Ord 29 MICRO Adenovirus Ag [Presence] in Unspecified specimen HAdV Ag XXX Ql 1 Both 12,634 483 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA paneel a364 A-gripiviirused PCR a364-1 JAH EI EI XXX-Influenza A virus RNA A-gripi viiruse RNA A-gripi viiruse RNA N/P 34487-9 303 JAH 1643 34487-9 Influenza virus A RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Influenza virus A RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method FLUAV RNA XXX Ql PCR 1 Both 1717 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA paneel a79-00 A-gripiviirused PCR a79-200 JAH EI JAH XXX-Influenza A virus RNA A-gripi viiruse RNA A-gripi viiruse RNA N/P 34487-9 303 JAH 1643 34487-9 Influenza virus A RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Influenza virus A RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method FLUAV RNA XXX Ql PCR 1 Both 2777 VIR 20 A-gripi viiruse RNA a370 EI EI EI XXX-Influenza A virus RNA A-gripi viiruse RNA A-gripi viiruse RNA N/P 303 JAH 1643 34487-9 Influenza virus A RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Influenza virus A RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method FLUAV RNA XXX Ql PCR 1 Both 2871 VIR 20 A-, B-gripi viiruse, SARS-CoV-2 RNA paneel a1314 A-gripi viiruse RNA a1314-1 JAH EI EI XXX-Influenza A virus RNA A-gripi viiruse RNA A-gripi viiruse RNA N/P 303 JAH 1643 34487-9 Influenza virus A RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Influenza virus A RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method FLUAV RNA XXX Ql PCR 1 Both 484 VIR 20 A(H1N1)-gripiviirus PCR a362 EI EI EI XXX-Influenza A H1N1 virus RNA A (H1N1)-gripi viiruse RNA A (H1N1)-gripi viiruse RNA N/P 55465-9 312 JAH 2708 55465-9 Influenza virus A H1 2009 pandemic RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Influenza virus A H1 2009 pandemic RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method FLUAV H1 2009 pandemic RNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4393 485 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA paneel a364 B-gripiviirused PCR a364-2 JAH EI EI XXX-Influenza B virus RNA B-gripi viiruse RNA B-gripi viiruse RNA N/P 40982-1 313 JAH 1644 40982-1 Influenza virus B RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Influenza virus B RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method FLUBV RNA XXX Ql PCR 1 Both 1715 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA paneel a79-00 B-gripiviirused PCR a79-201 JAH EI JAH XXX-Influenza B virus RNA B-gripi viiruse RNA B-gripi viiruse RNA N/P 40982-1 313 JAH 1644 40982-1 Influenza virus B RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Influenza virus B RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method FLUBV RNA XXX Ql PCR 1 Both 2778 VIR 20 B-gripi viiruse RNA a363 EI EI EI XXX-Influenza B virus RNA B-gripi viiruse RNA B-gripi viiruse RNA N/P 313 JAH 1644 40982-1 Influenza virus B RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Influenza virus B RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method FLUBV RNA XXX Ql PCR 1 Both 2872 VIR 20 A-, B-gripi viiruse, SARS-CoV-2 RNA paneel a1314 B-gripi viiruse RNA a1314-2 JAH EI EI XXX-Influenza B virus RNA B-gripi viiruse RNA B-gripi viiruse RNA N/P 313 JAH 1644 40982-1 Influenza virus B RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Influenza virus B RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method FLUBV RNA XXX Ql PCR 1 Both 1712 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA paneel a79-00 Metapneumoviirus PCR a79-205 JAH EI JAH XXX-Metapneumovirus RNA Metapneumoviiruse RNA Metapneumoviiruse RNA N/P 38917-1 323 JAH 1647 38917-1 Human metapneumovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human metapneumovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method hMPV RNA XXX Ql PCR 1 Both 24,5193 1716 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA paneel a79-00 Paragripiviirused PCR a79-202 JAH EI JAH XXX-Parainfluenza virus RNA Paragripiviiruse RNA Paragripiviiruse RNA N/P 61365-3 324 JAH 1649 61365-3 Parainfluenza virus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Parainfluenza virus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HPIV RNA XXX Ql PCR 1 Both 1713 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA paneel a79-00 Rinoviirus-A PCR a79-206 JAH EI JAH XXX-Rhinovirus RNA Rinoviiruse RNA Rinoviiruse RNA N/P 7993-9 333 JAH 1650 7993-9 Rhinovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Rhinovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method Rhinovirus RNA XXX Ql PCR 1 Both 1711 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA paneel a79-00 RSV PCR a79-204 JAH EI JAH XXX-RSV RNA RSV RNA RS-viiruse RNA N/P 40988-8 334 JAH 1645 40988-8 Respiratory syncytial virus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Respiratory syncytial virus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method RSV RNA XXX Ql PCR 1 Both 1851 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA paneel a364 RS-viiruse RNA a364-3 JAH EI EI XXX-RSV RNA RSV RNA RS-viiruse RNA N/P 334 JAH 1645 40988-8 Respiratory syncytial virus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Respiratory syncytial virus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method RSV RNA XXX Ql PCR 1 Both 2779 VIR 20 RSV RNA a583 EI EI EI XXX-RSV RNA RSV RNA RS-viiruse RNA N/P 334 JAH 1645 40988-8 Respiratory syncytial virus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Respiratory syncytial virus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method RSV RNA XXX Ql PCR 1 Both 2813 VIR 20 SARS koroonaviirus 2 RNA a1919 JAH JAH EI XXX-SARS-CoV-2 RNA SARS koroonaviirus 2 RNA SARS koroonaviirus 2 RNA N/P " " 344 JAH 5806 94309-2 SARS coronavirus 2 RNA PrThr Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO SARS-CoV-2 (COVID-19) RNA [Presence] in Unspecified specimen by NAA with probe detection SARS-CoV-2 RNA XXX Ql NAA+probe 1 Both 2873 VIR 20 A-, B-gripi viiruse, SARS-CoV-2 RNA paneel a1314 SARS koroonaviirus 2 RNA (kiiruuring) a1314-3 JAH EI EI XXX-SARS-CoV-2 RNA SARS koroonaviirus 2 RNA SARS koroonaviirus 2 RNA N/P " " 344 JAH 5806 94309-2 SARS coronavirus 2 RNA PrThr Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO SARS-CoV-2 (COVID-19) RNA [Presence] in Unspecified specimen by NAA with probe detection SARS-CoV-2 RNA XXX Ql NAA+probe 1 Both 2874 VIR 20 SARS koroonaviirus 2 Ab a1326 JAH EI EI S,P-SARS-CoV-2 Ab SARS koroonaviirus 2 Ab SARS koroonaviirus 2 vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P " " 352 JAH 5876 94762-2 SARS coronavirus 2 Ab PrThr Pt Ser/Plas Ord IA MICRO SARS-CoV-2 (COVID-19) Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay SARS-CoV-2 Ab SerPl Ql IA 1 Both 2875 VIR 20 SARS koroonaviirus 2 Ab hulk seerumis/plasmas a1325 JAH EI EI S,P-SARS-CoV-2 Ab QN SARS koroonaviirus 2 Ab QN SARS koroonaviirus 2 vastaste antikehade hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 353 JAH 5979 94769-7 SARS coronavirus 2 Ab ACnc Pt Ser/Plas Qn IA [IU]/mL IU/mL MICRO SARS-CoV-2 (COVID-19) Ab [Units/volume] in Serum or Plasma by Immunoassay SARS-CoV-2 Ab SerPl IA-aCnc 1 Both 3064 VIR 20 SARS-CoV-2 viiruse ogavalgu vastaste antikehade hulk plasmas a1543 JAH EI JAH S,P-SARS-CoV-2 Ab QN SARS koroonaviirus 2 Ab QN SARS koroonaviirus 2 vastaste antikehade hulk seerumis/plasmas QN kU/L "kU/L " 353 JAH 5979 94769-7 SARS coronavirus 2 Ab ACnc Pt Ser/Plas Qn IA [IU]/mL IU/mL MICRO SARS-CoV-2 (COVID-19) Ab [Units/volume] in Serum or Plasma by Immunoassay SARS-CoV-2 Ab SerPl IA-aCnc 1 Both 2899 VIR 20 SARS koroonaviirus 2 IgM a1348 JAH EI JAH S,P-SARS-CoV-2 IgM SARS koroonaviirus 2 IgM SARS koroonaviirus 2 vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P " " 355 JAH 5833 94564-2 SARS coronavirus 2 Ab.IgM PrThr Pt Ser/Plas Ord IA MICRO SARS-CoV-2 (COVID-19) IgM Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay SARS-CoV-2 IgM SerPl Ql IA 1 Both 2822 VIR 20 SARS - koroonaviirus 2 IgG seerumis/plasmas a1273 JAH JAH EI S,P-SARS-CoV-2 IgG SARS koroonaviirus 2 IgG SARS koroonaviirus 2 vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 357 JAH 5823 94563-4 SARS coronavirus 2 Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IA MICRO SARS-CoV-2 (COVID-19) IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay SARS-CoV-2 IgG SerPl Ql IA 1 Both 2894 VIR 20 SARS koroonaviirus 2 vastase IgG hulk a1274 JAH EI EI S,P-SARS-CoV-2 IgG QN SARS koroonaviirus 2 IgG QN SARS koroonaviirus 2 vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L "kU/L " 358 JAH 5963 94505-5 SARS coronavirus 2 Ab.IgG ACnc Pt Ser/Plas Qn IA [arb'U]/mL arb U/mL MICRO SARS-CoV-2 (COVID-19) IgG Ab [Units/volume] in Serum or Plasma by Immunoassay SARS-CoV-2 IgG SerPl IA-aCnc 1 Both 1764 VIR 20 Lähis-Ida koroonaviiruse nakkus (MERS-CoV) a45-134 EI 2021-04-27 EI EI XXX-Coronavirus RNA Koroonaviiruse RNA Koroonaviiruse RNA N/P 41001-9 361 JAH 1648 41001-9 Human coronavirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human coronavirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HCoV RNA XXX Ql PCR 1 Both 1723 VIR 20 Hingamisteede bakterite DNA paneel a208 Legionella pneumophila PCR a206 JAH EI JAH XXX-L pneumophila DNA Legionella pneumophila DNA Legionella pneumophila DNA N/P 21363-7 368 JAH 663 21363-7 Legionella pneumophila DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Legionella pneumophila DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method L pneumo DNA XXX Ql PCR 1 Both 571 VIR 20 Legionella pneumophila antigeen uriinis a1129 JAH JAH EI U-L pneumophila Ag Legionella pneumophila Ag uriinis Legionella pneumophila antigeen uriinis N/P 31868-3 369 JAH 616 31868-3 Legionella pneumophila 1 Ag ACnc Pt Urine Ord MICRO Legionella pneumophila 1 Ag [Presence] in Urine L pneumo1 Ag Ur Ql 1 Both 1966 VIR 20 L pneumophila 1-7 IgM a723 EI 2021-04-27 EI EI S,P-L pneumophila 1-7 IgM Legionella pneumophila 1-7 IgM Legionella pneumophila serotüüpide 1-7 vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 370 JAH 617 49914-5 Legionella pneumophila 1+2+3+4+5+6 Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord MICRO Legionella pneumophila 1+2+3+4+5+6 IgM Ab [Presence] in Serum L pneumo pool 1-6 IgM Ser Ql 1 Both 21,1139 1965 VIR 20 L pneumophila 1-7 IgG a724 EI 2021-04-27 EI EI S,P-L pneumophila 1-7 IgG Legionella pneumophila 1-7 IgG Legionella pneumophila serotüüpide 1-7 vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 372 JAH 618 49913-7 Legionella pneumophila Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord MICRO Legionella pneumophila IgG Ab [Presence] in Serum L pneumo IgG Ser Ql 1 Both 18,3552 1718 VIR 20 Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae DNA paneel a620 Mycoplasma pneumoniae DNA a620-2 JAH EI JAH XXX-M pneumoniae DNA Mycoplasma pneumoniae DNA Mycoplasma pneumoniae DNA N/P 29257-3 375 JAH 664 29257-3 Mycoplasma pneumoniae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma pneumoniae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method M pneumo DNA XXX Ql PCR 1 Both 1725 VIR 20 Hingamisteede bakterite DNA paneel a208 Mycoplasma pneumoniae PCR a204 JAH EI JAH XXX-M pneumoniae DNA Mycoplasma pneumoniae DNA Mycoplasma pneumoniae DNA N/P 29257-3 375 JAH 664 29257-3 Mycoplasma pneumoniae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma pneumoniae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method M pneumo DNA XXX Ql PCR 1 Both 531 VIR 20 Mycoplasma pneumoniae vastane IgA seerumis a3276-1 JAH JAH EI S,P-M pneumoniae IgA Mycoplasma pneumoniae IgA Mycoplasma pneumoniae vastane IgA seerumis/plasmas N/Pp/P 26684-1 376 JAH 1532 26684-1 Mycoplasma pneumoniae Ab.IgA ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Mycoplasma pneumoniae IgA Ab [Presence] in Serum by Immunoassay M pneumo IgA Ser Ql EIA 1 Both 527 VIR 20 Mycoplasma pneumoniae vastane IgM seerumis a3276-3 JAH JAH EI S,P-M pneumoniae IgM Mycoplasma pneumoniae IgM Mycoplasma pneumoniae vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 5257-1 378 JAH 1534 5257-1 Mycoplasma pneumoniae Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Mycoplasma pneumoniae IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay M pneumo IgM Ser Ql EIA 1 Both 529 VIR 20 Mycoplasma pneumoniae vastane IgG seerumis a3276-2 JAH JAH EI S,P-M pneumoniae IgG Mycoplasma pneumoniae IgG Mycoplasma pneumoniae vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 45224-3 380 JAH 2039 45224-3 Mycoplasma pneumoniae Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Mycoplasma pneumoniae IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay M pneumo IgG Ser Ql EIA 1 Both 19,4557 530 VIR 20 M pneum IgG väärtus a5031 JAH EI EI S,P-M pneumoniae IgG QN Mycoplasma pneumoniae IgG QN Mycoplasma pneumoniae vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L RU/ml 5255-5 381 JAH 1533 5255-5 Mycoplasma pneumoniae Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO Mycoplasma pneumoniae IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay M pneumo IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 1895 VIR 20 Chlamydophila pneumoniae ja Mycoplasma pneumoniae DNA a620 JAH JAH EI XXX-C pneumoniae, M pneumoniae DNA panel Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae DNA paneel Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae DNA (paneel) Paneel 383 EI/Paneel 4338 L-4338 1719 VIR 20 Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae DNA paneel a620 Chlamydophila pneumoniae DNA a620-1 JAH EI JAH XXX-C pneumoniae DNA Chlamydophila pneumoniae DNA Chlamydophila pneumoniae DNA N/P 34645-2 384 JAH 661 34645-2 Chlamydophila pneumoniae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Chlamydophila pneumoniae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C pneum DNA XXX Ql PCR 1 Both 1724 VIR 20 Hingamisteede bakterite DNA paneel a208 Chlamydophila pneumoniae PCR a205 JAH EI JAH XXX-C pneumoniae DNA Chlamydophila pneumoniae DNA Chlamydophila pneumoniae DNA N/P 34645-2 384 JAH 661 34645-2 Chlamydophila pneumoniae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Chlamydophila pneumoniae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C pneum DNA XXX Ql PCR 1 Both 445 VIR 20 Chlamydophila pneumoniae vastane IgA seerumis a3223 JAH JAH EI S,P-C pneumoniae IgA Chlamydophila pneumoniae IgA Chlamydophila pneumoniae vastane IgA seerumis/plasmas N/Pp/P 44982-7 385 JAH 516 44982-7 Chlamydophila pneumoniae Ab.IgA ACnc Pt Ser Ord MICRO Chlamydophila pneumoniae IgA Ab [Presence] in Serum C pneum IgA Ser Ql 1 Both 448 VIR 20 Chlamydophila pneumoniae vastane IgM seerumis a3221 JAH JAH EI S,P-C pneumoniae IgM Chlamydophila pneumoniae IgM Chlamydophila pneumoniae vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 24004-4 387 JAH 517 24004-4 Chlamydophila pneumoniae Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord MICRO Chlamydophila pneumoniae IgM Ab [Presence] in Serum C pneum IgM Ser Ql 1 Both 450 VIR 20 Chlamydophila pneumoniae vastane IgG seerumis a3222 JAH JAH EI S,P-C pneumoniae IgG Chlamydophila pneumoniae IgG Chlamydophila pneumoniae vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 44981-9 389 JAH 518 44981-9 Chlamydophila pneumoniae Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord MICRO Chlamydophila pneumoniae IgG Ab [Presence] in Serum C pneum IgG Ser Ql 1 Both 451 VIR 20 C pneum IgG väärtus a3317 JAH EI EI S,P-C pneumoniae IgG QN Chlamydophila pneumoniae IgG QN Chlamydophila pneumoniae vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L RU/ml 51806-8 390 JAH 1954 51806-8 Chlamydophila pneumoniae Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO Chlamydophila pneumoniae IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay C pneum IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 575 VIR 20 Streptococcus pneumoniae antigeen uriinis a10791 JAH JAH EI U-S pneumoniae Ag Streptococcus pneumoniae Ag uriinis Streptococcus penumoniae antigeen uriinis N/P 24027-5 392 JAH 1538 24027-5 Streptococcus pneumoniae Ag ACnc Pt Urine Ord MICRO Streptococcus pneumoniae Ag [Presence] in Urine S pneum Ag Ur Ql 1 Both 1896 VIR 20 Bordetella pertussis ja Bortetella parapertussis DNA ninakaapes (paneel) a65772 JAH JAH JAH XXX-B pertussis, B parapertussis DNA panel Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis DNA paneel Bordetella pertussis ja Bortetella parapertussis DNA (paneel) Paneel 393 EI/Paneel 2057 41875-6 Bordetella pertussis & Bordetella parapertussis DNA panel ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar PANEL.MICRO Bordetella pertussis & Bordetella parapertussis DNA panel [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method B pert+parapert DNA Pnl XXX PCR 1 Order 1721 VIR 20 Hingamisteede bakterite DNA paneel a208 Bordetella pertussis PCR a207 JAH EI JAH XXX-B pertussis DNA Bordetella pertussis DNA Bordetella pertussis DNA N/P 23826-1 394 JAH 660 23826-1 Bordetella pertussis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Bordetella pertussis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method B pert DNA XXX Ql PCR 1 Both 1897 VIR 20 Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis DNA paneel a65772 Bordetella pertussis DNA a157 JAH EI JAH XXX-B pertussis DNA Bordetella pertussis DNA Bordetella pertussis DNA N/P 394 JAH 660 23826-1 Bordetella pertussis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Bordetella pertussis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method B pert DNA XXX Ql PCR 1 Both 436 VIR 20 Bordetella pertussis vastane IgA seerumis a3211 EI 2019-05-21 EI EI S,P-B pertussis IgA Bordetella pertussis IgA Bordetella pertussis vastane IgA seerumis/plasmas N/Pp/P 396 JAH 502 29657-4 Bordetella pertussis Ab.IgA ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Bordetella pertussis IgA Ab [Presence] in Serum by Immunoassay B pert IgA Ser Ql EIA 1 Both 1856 VIR 20 S-B pertussis IgA väärtus a37 EI 2019-05-21 EI EI S,P-B pertussis IgA QN Bordetella pertussis IgA QN Bordetella pertussis vastase IgA hulk seerumis/plasmas QN kU/L IU/ml 397 JAH 2874 24128-1 Bordetella pertussis.toxin Ab.IgA ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO Bordetella pertussis toxin IgA Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay B pert PT IgA Ser EIA-aCnc 1 Both 22,7958 2622 VIR 20 S,P-B pertussis IgA hulk a927 JAH JAH JAH S,P-B pertussis IgA QN Bordetella pertussis IgA QN Bordetella pertussis vastase IgA hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 397 JAH 2874 24128-1 Bordetella pertussis.toxin Ab.IgA ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO Bordetella pertussis toxin IgA Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay B pert PT IgA Ser EIA-aCnc 1 Both 22,7958 437 VIR 20 Bordetella pertussis vastane IgG seerumis a3212 JAH JAH EI S,P-B pertussis IgG Bordetella pertussis IgG Bordetella pertussis vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 29659-0 399 JAH 504 29659-0 Bordetella pertussis Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Bordetella pertussis IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay B pert IgG Ser Ql EIA 1 Both 438 VIR 20 S-B pertussis IgG hulk a43 JAH EI EI S,P-B pertussis IgG QN Bordetella pertussis IgG QN Bordetella pertussis vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 24127-3 400 JAH 2875 24127-3 Bordetella pertussis.toxin Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO Bordetella pertussis toxin IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay B pert PT IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 20,8934 1898 VIR 20 Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis DNA paneel a65772 Bordetella parapertussis DNA a156 JAH EI JAH XXX-B parapertussis DNA Bordetella parapertussis DNA Bordetella parapertussis DNA N/P 402 JAH 2059 29723-4 Bordetella parapertussis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Bordetella parapertussis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method B parapert DNA XXX Ql PCR 1 Both 1748 VIR 20 Bordetella parapertussis vastane IgG seerumis a45-112 EI 2022-11-11 EI EI S,P-B parapertussis IgG Bordetella parapertussis IgG Bordetella parapertussis vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 69948-8 403 JAH 2116 69948-8 Bordetella parapertussis Ab.IgG Threshold Pt Ser Ord EIA MICRO Bordetella parapertussis IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay B parapert IgG Ser Ql EIA 1 Both 11,4729 3069 VIR 20 Bordetella parapertussis Ab a1552 JAH EI JAH S,P-B parapertussis Ab Bordetella parapertussis Ab Bordetella parapertussis vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 404 JAH 2109 10348-1 Bordetella parapertussis Ab ACnc Pt Ser Ord MICRO Bordetella parapertussis Ab [Presence] in Serum B parapert Ab Ser Ql 1 Both 34,3851 1702 VIR 20 Pneumocystis jirovecii a308 EI 2021-04-27 EI EI XXX-P jirovecii DNA Pneumocystis jirovecii DNA Pneumocystis jirovecii DNA N/P 6521-9 405 JAH 3076 6521-9 Pneumocystis jiroveci DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Pneumocystis jiroveci DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method P jiroveci DNA XXX Ql PCR 1 Both 27,2639 2933 VIR 20 Pneumocystis jirovecii DNA a10-750 JAH JAH EI XXX-P jirovecii DNA Pneumocystis jirovecii DNA Pneumocystis jirovecii DNA N/P 405 JAH 3076 6521-9 Pneumocystis jiroveci DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Pneumocystis jiroveci DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method P jiroveci DNA XXX Ql PCR 1 Both 27,2639 1383 VIR 20 Pneumocystis jiroveci uuring a10-33 EI 2021-07-01 EI EI XXX-P jirovecii Ag Pneumocystis jirovecii Ag Pneumocystis jirovecii antigeen N/P 700-5 408 JAH 1506 700-5 Pneumocystis jiroveci Ag ACnc Pt XXX Ord IF MICRO Pneumocystis jiroveci Ag [Presence] in Unspecified specimen by Immunofluorescence P jiroveci Ag XXX Ql IF 1 Both 11,433 523 VIR 20 Puukentsefaliidi viiruse vastane IgM seerumis a3288 JAH JAH EI S,P-TBEV IgM TBEV IgM Puukentsefaliidi viiruse vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 69923-1 410 JAH 666 69923-1 European tick borne encephalitis virus Ab.IgM Threshold Pt Ser Ord EIA MICRO European tick borne encephalitis virus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay TBEV IgM Ser Ql EIA 1 Both 11,4729 686 VIR 20 Puukentsefaliidi viiruse vastane IgM liikvoris a278 JAH JAH EI CSF-TBEV IgM TBEV IgM liikvoris Puukentsefaliidi viiruse vastane IgM liikvoris N/Pp/P 69924-9 412 JAH 668 69924-9 European tick borne encephalitis virus Ab.IgM Threshold Pt CSF Ord EIA MICRO European tick borne encephalitis virus IgM Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Immunoassay TBEV IgM CSF Ql EIA 1 Both 11,4729 525 VIR 20 Puukentsefaliidi viiruse vastane IgG seerumis a3290 JAH JAH EI S,P-TBEV IgG TBEV IgG Puukentsefaliidi viiruse vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 69926-4 413 JAH 670 69926-4 European tick borne encephalitis virus Ab.IgG Threshold Pt Ser Ord EIA MICRO European tick borne encephalitis virus IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay TBEV IgG Ser Ql EIA 1 Both 11,4729 526 VIR 20 Puukentsefaliidi viiruse vastase IgG hulk a3322 JAH EI EI S,P-TBEV IgG QN TBEV IgG QN Puukentsefaliidi viiruse vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L VIEU/ml 26059-6 414 JAH 671 26059-6 European tick borne encephalitis virus Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO European tick borne encephalitis virus IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay TBEV IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 684 VIR 20 Puukentsefaliidi viiruse vastane IgG liikvoris a269 JAH JAH EI CSF-TBEV IgG TBEV IgG liikvoris Puukentsefaliidi viiruse vastane IgG liikvoris N/Pp/P 69927-2 415 JAH 672 69927-2 European tick borne encephalitis virus Ab.IgG Threshold Pt CSF Ord EIA MICRO European tick borne encephalitis virus IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Immunoassay TBEV IgG CSF Ql EIA 1 Both 11,4729 685 VIR 20 TBEV vastane IgG indeks, liikvori ja seerumi suhe a294 JAH JAH EI CSF-S-TBEV IgG-ind TBEV IgG indeks Puukentsefaliidi viiruse vastase IgG indeks QN 69928-0 417 JAH 3014 69928-0 European tick borne encephalitis virus Ab.IgG index ACnc Pt Ser+CSF Qn EIA MICRO European tick borne encephalitis virus IgG Ab index [Units/volume] in Serum and CSF by Immunoassay TBEV IgG Index Ser+CSF EIA-aCnc Both 1 1700 VIR 20 Borrelia burgdorferi DNA a1410 JAH JAH JAH XXX-B burgdorferi DNA Borrelia burgdorferi DNA Borrelia burgdorferi DNA N/P 4991-6 419 JAH 2847 4991-6 Borrelia burgdorferi DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 1884 MICRO Borrelia burgdorferi DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method B burgdor DNA XXX Ql PCR 1 Both 20,862 1701 VIR 20 Borrelia burgdorferi DNA liikvoris a45-154 JAH JAH JAH XXX-B burgdorferi DNA Borrelia burgdorferi DNA Borrelia burgdorferi DNA N/P 4991-6 419 JAH 2847 4991-6 Borrelia burgdorferi DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 1884 MICRO Borrelia burgdorferi DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method B burgdor DNA XXX Ql PCR 1 Both 20,862 1917 VIR 20 B burgdorferi IgM + vajadusel kinnitav a172-1 JAH JAH EI S,P-B burgdorferi IgM + conf conditionally Borrelia burgdorferi IgM + vajadusel kinnitav Borrelia burgdorferi vastane IgM seerumis/plasmas + vajadusel kinnitav uuring Paneel 420 EI/Paneel 4956 L-4956 439 VIR 20 Borrelia burgdorferi vastane IgM seerumis/plasmas a172 JAH JAH EI S,P-B burgdorferi IgM Borrelia burgdorferi IgM Borrelia burgdorferi vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 40612-4 421 JAH 509 40612-4 Borrelia burgdorferi Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Borrelia burgdorferi IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay B burgdor IgM Ser Ql EIA 1 Both 587 VIR 20 Borrelia burgdorferi vastane IgM seerumis/plasmas (kinnitav uuring) a7009 JAH JAH EI S,P-B burgdorferi IgM conf Borrelia burgdorferi IgM (kinnitav) Borrelia burgdorferi vastane IgM seerumis/plasmas (kinnitav uuring) N/Pp/P 6321-4 423 JAH 510 6321-4 Borrelia burgdorferi Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord IB MICRO Borrelia burgdorferi IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) B burgdor IgM Ser Ql IB 1 Both 704 VIR 20 Borrelia burgdorferi vastane IgM liikvoris a3313 JAH JAH EI CSF-B burgdorferi IgM Borrelia burgdorferi IgM liikvoris Borrelia burgdorferi vastane IgM liikvoris N/Pp/P 22132-5 424 JAH 511 22132-5 Borrelia burgdorferi Ab.IgM ACnc Pt CSF Ord MICRO Borrelia burgdorferi IgM Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid B burgdor IgM CSF Ql 1 Both 1918 VIR 20 B burgdorferi IgG + vajadusel kinnitav a171-1 JAH JAH EI S,P-B burgdorferi IgG + conf conditionally Borrelia burgdorferi IgG + vajadusel kinnitav Borrelia burgdorferi vastane IgG seerumis/plasmas + vajadusel kinnitav uuring Paneel 427 EI/Paneel 4954 L-4954 440 VIR 20 Borrelia burgdorferi vastane IgG seerumis/plasmas a171 JAH JAH EI S,P-B burgdorferi IgG Borrelia burgdorferi IgG Borrelia burgdorferi vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 16480-6 428 JAH 512 16480-6 Borrelia burgdorferi Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Borrelia burgdorferi IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay B burgdor IgG Ser Ql EIA 1 Both 586 VIR 20 Borrelia burgdorferi vastane IgG seerumis/plasmas (kinnitav uuring) a7008 JAH JAH EI S,P-B burgdorferi IgG conf Borrelia burgdorferi IgG (kinnitav) Borrelia burgdorferi vastane IgG seerumis/plasmas (kinnitav uuring) N/Pp/P 6320-6 430 JAH 513 6320-6 Borrelia burgdorferi Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord IB MICRO Borrelia burgdorferi IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) B burgdor IgG Ser Ql IB 1 Both 705 VIR 20 Borrelia burgdorferi vastane IgG liikvoris a3315 JAH JAH EI CSF-B burgdorferi IgG Borrelia burgdorferi IgG liikvoris Borrelia burgdorferi vastane IgG liikvoris N/Pp/P 22125-9 431 JAH 514 22125-9 Borrelia burgdorferi Ab.IgG ACnc Pt CSF Ord MICRO Borrelia burgdorferi IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid B burgdor IgG CSF Ql 1 Both 706 VIR 20 Borrelia burgdorferi vastane IgG indeks a586 JAH JAH EI CSF-S-B burgdorferi IgG-ind Borrelia burgdorferi IgG indeks Borrelia burgdorferi vastase IgG indeks QN 47304-1 434 JAH 1976 47304-1 Borrelia burgdorferi Ab.IgG index ACnc Pt Ser+CSF Qn MICRO Borrelia burgdorferi IgG Ab index [Units/volume] in Serum & CSF B burgdor IgG Index Ser+CSF-aCnc 1 Both 2477 VIR 20 Ehrlichia DNA a576 EI 2021-04-27 EI EI XXX-Ehrlichia DNA Ehrlichia DNA Ehrlichia phagocytophilum, Ehrlichia equi DNA N/P 435 JAH 2849 48866-8 Ehrlichia sp DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ehrlichia sp DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method Ehrlichia DNA XXX Ql PCR 1 Both 23,0869 1758 VIR 20 Anaplasma phagocytophilum vastane IgM seerumis a45-121 JAH JAH JAH S,P-A phagocytophilum IgM Anaplasma phagocytophilum IgM Anaplasma phagocytophilum vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 29857-0 437 JAH 548 29857-0 Anaplasma phagocytophilum Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord MICRO Anaplasma phagocytophilum IgM Ab [Presence] in Serum A phagocytoph IgM Ser Ql 1 Both 12,059 1759 VIR 20 Anaplasma phagocytophilum vastane IgG seerumis a45-120 JAH JAH JAH S,P-A phagocytophilum IgG Anaplasma phagocytophilum IgG Anaplasma phagocytophilum vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 29856-2 439 JAH 550 29856-2 Anaplasma phagocytophilum Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord MICRO Anaplasma phagocytophilum IgG Ab [Presence] in Serum A phagocytoph IgG Ser Ql 1 Both 12,059 560 VIR 20 Meningiiditekitajate viiruste RNA/DNA paneel liikvoris a662 Parehoviirus a670 JAH EI EI XXX-Parechovirus RNA Parehoviiruse RNA Parehoviiruse RNA N/P 51669-0 441 JAH 4164 51669-0 Human parechovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human parechovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HPeV RNA XXX Ql PCR 1 Both 18,8174 559 VIR 20 Meningiiditekitajate viiruste RNA/DNA paneel liikvoris a662 Enteroviirus a669 JAH EI EI XXX-Enterovirus RNA Enteroviiruste RNA Enteroviiruste RNA N/P Rotor-Gene 29591-5 442 JAH 1651 29591-5 Enterovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Enterovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method EV RNA XXX Ql PCR 1 Both 1696 VIR 20 Enteroviiruse RNA a45-161 EI 2021-04-27 EI EI XXX-Enterovirus RNA Enteroviiruste RNA Enteroviiruste RNA N/P 29591-5 442 JAH 1651 29591-5 Enterovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Enterovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method EV RNA XXX Ql PCR 1 Both 1391 VIR 20 Enterovirus antigeeni immuunkromatograafiline uuring a10-27 JAH JAH EI St-Enterovirus Ag Enteroviiruse Ag roojas Enteroviiruse antigeen roojas N/P 70065-8 443 JAH 1540 70065-8 Enterovirus Ag Threshold Pt Stool Ord EIA MICRO Enterovirus Ag [Presence] in Stool by Immunoassay EV Ag Stl Ql EIA 1 Both 11,4729 1756 VIR 20 Enteroviiruse vastane IgM seerumis a45-123 JAH JAH JAH S,P-Enterovirus IgM Enteroviiruste IgM Enteroviirustevastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 70009-6 445 JAH 553 70009-6 Enterovirus Ab.IgM Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA MICRO Enterovirus IgM Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay EV IgM SerPl Ql EIA 1 Both 11,4729 1757 VIR 20 Enteroviiruse vastane IgG seerumis a45-122 JAH JAH JAH S,P-Enterovirus IgG Enteroviiruste IgG Enteroviirustevastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 70011-2 448 JAH 555 70011-2 Enterovirus Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA MICRO Enterovirus IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay EV IgG SerPl Ql EIA 1 Both 11,4729 1736 VIR 20 Coxsackie B-viiruse alatüüpide 1-6 vastane IgM seerumis a45-119 JAH JAH JAH S,P-Coxsackie virus IgM Coxsackie viiruse IgM Coxsackie viiruse vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 70012-0 451 JAH 539 70012-0 Coxsackievirus Ab.IgM Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA MICRO Coxsackievirus IgM Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay CV IgM SerPl Ql EIA 1 Both 16,3154 1737 VIR 20 Coxsackie B-viiruse alatüüpide 1-6 vastane IgG seerumis a45-118 JAH JAH JAH S,P-Coxsackie virus IgG Coxsackie viiruse IgG Coxsackie viiruse vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 70013-8 452 JAH 540 70013-8 Coxsackievirus Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA MICRO Coxsackievirus IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay CV IgG SerPl Ql EIA 1 Both 16,3154 1021 VIR 20 Helicobacter pylori antigeen roojas a271 JAH JAH EI St-H pylori Ag Helicobacter pylori Ag roojas Helicobacter pylori antigeen roojas N/P 31843-6 458 JAH 1539 31843-6 Helicobacter pylori Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Helicobacter pylori Ag [Presence] in Stool H pylori Ag Stl Ql 1 Both 2479 VIR 20 Helicobacter pylori vastase IgA hulk seerumis a580 JAH JAH JAH S,P-H pylori IgA QN Helicobacter pylori IgA QN Helicobacter pylori vastase IgA hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 460 JAH 3943 7901-2 Helicobacter pylori Ab.IgA ACnc Pt Ser Qn 3 MICRO Helicobacter pylori IgA Ab [Units/volume] in Serum H pylori IgA Ser-aCnc 1 Both 9,2179 951 VIR 20 Helicobacter pylori IgG seerumis a280 JAH JAH EI S,P-H pylori IgG Helicobacter pylori IgG Helicobacter pylori vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 17859-0 461 JAH 568 17859-0 Helicobacter pylori Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA 0,01% MICRO Helicobacter pylori IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay H pylori IgG Ser Ql EIA 1 Both 1581 VIR 20 Gastropaneel a301 Helicobacter pylori IgG antikehad a306 JAH EI JAH S,P-H pylori IgG Helicobacter pylori IgG Helicobacter pylori vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 17859-0 461 JAH 568 17859-0 Helicobacter pylori Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA 0,01% MICRO Helicobacter pylori IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay H pylori IgG Ser Ql EIA 1 Both 952 VIR 20 H pylori IgG hulk a279 JAH EI EI S,P-H pylori IgG QN Helicobacter pylori IgG QN Helicobacter pylori vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L U/mL 7902-0 462 JAH 569 7902-0 Helicobacter pylori Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn 8 MICRO Helicobacter pylori IgG Ab [Units/volume] in Serum H pylori IgG Ser-aCnc 1 Both 23,2445 2566 VIR 20 Enteropatogeenide multiplex paneel a10-700 EI 2020-12-28 EI EI St-EntericPathogen RNA/DNA panel Soolepatogeenide RNA/DNA paneel roojas Soolepatogeenide RNA/DNA roojas (paneel) Paneel 464 EI/Paneel 5520 L-5353 2562 VIR 20 Rotaviirus A a10-722 JAH EI EI XXX-Rotavirus RNA Rotaviiruse RNA Rotaviiruse RNA N/P 466 JAH 2519 62859-4 Rotavirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Rotavirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method RV RNA XXX Ql PCR 1 Both 25,8209 1392 VIR 20 Rotavirus antigeeni immuunkromatograafiline uuring a10-25 JAH JAH EI St-Rotavirus Ag Rotaviiruse Ag roojas Rotaviiruse antigeen roojas N/P 17547-1 467 JAH 674 17547-1 Rotavirus Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Rotavirus Ag [Presence] in Stool RV Ag Stl Ql 1 Both 2561 VIR 20 Noroviirus GI/GII a10-721 JAH EI EI XXX-Norovirus RNA Noroviiruse RNA Noroviiruse RNA N/P 470 JAH 2520 56748-7 Norovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Norovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method Norovirus RNA XXX Ql PCR 1 Both 29,0293 1393 VIR 20 Norovirus antigeeni immuunkromatograafiline uuring a10-26 JAH JAH EI St-Norovirus Ag Noroviiruse Ag roojas Noroviiruse antigeen roojas N/P 49117-5 473 JAH 652 49117-5 Norovirus Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Norovirus Ag [Presence] in Stool Norovirus Ag Stl Ql 1 Both 1762 VIR 20 Astroviiruse antigeen roojas a79-100 EI 2020-08-26 EI EI XXX-Astrovirus RNA Astroviiruse RNA Astroviiruse RNA N/P 69938-9 474 JAH 2518 69938-9 Astrovirus RNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Astrovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HAstV RNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 2560 VIR 20 Astroviirus a10-720 JAH EI EI XXX-Astrovirus RNA Astroviiruse RNA Astroviiruse RNA N/P 474 JAH 2518 69938-9 Astrovirus RNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Astrovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HAstV RNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 2563 VIR 20 Sapoviirus a10-723 JAH EI EI XXX-Sapovirus RNA Sapoviiruse RNA Sapoviiruse RNA N/P 476 JAH 5437 72111-8 Sapovirus RNA PrThr Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Sapovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by NAA with probe detection Sapovirus RNA XXX Ql NAA+probe 1 Both 2545 VIR 20 Campylobacter coli/jejuni a10-701 JAH EI EI XXX-Campylobacter jejuni, coli DNA Campylobacter jejuni, Campylobacter coli DNA Campylobacter jejuni, Campylobacter coli DNA täpsustamata materjalis N/P 480 JAH 5602 A-5398 1371 VIR 20 Campylobacter antigeeni immunokromatograafiline uuring a10-503 JAH JAH EI St-Campylobacter Ag Campylobacter Ag roojas Campylobacter spp. antigeen roojas N/P 57768-4 481 JAH 2938 57768-4 Campylobacter jejuni+Campylobacter coli Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Campylobacter jejuni+Campylobacter coli Ag [Presence] in Stool C jejuni+C coli Ag Stl Ql 1 Both 11,4393 1745 VIR 20 Campylobacter vastane IgM seerumis a45-115 JAH JAH JAH S,P-Campylobacter IgM Campylobacter IgM Campylobacter-vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 46987-4 483 JAH 529 46987-4 Helicobacter pylori Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Helicobacter pylori IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay H pylori IgM Ser Ql EIA 1 Both 18,2525 1746 VIR 20 Campylobacter vastane IgG seerumis a45-114 JAH JAH JAH S,P-Campylobacter IgG Campylobacter IgG Campylobacter-vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 40617-3 484 JAH 530 40617-3 Campylobacter sp Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Campylobacter sp IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay Campylobacter IgG Ser Ql EIA 1 Both 2718 VIR 20 Yersinia enterocolitica/pseudotuberculosis/pestis a10-707 JAH EI EI XXX-Y enterocolitica, Y pseudotuberculosis, Y pestis DNA Yersinia enterocolitica, Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia pestis DNA Yersinia enterocolitica, Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia pestis DNA täpsustamata materjalis N/P 489 JAH 5589 48646-4 Yersinia sp DNA Prid Pt XXX Nom Probe.amp.tar MICRO Yersinia sp DNA [Identifier] in Specimen by NAA with probe detection Yersinia DNA Spec NAA+probe 1 Both 1883 VIR 20 Yersinia enterocolitica O3 vastaste antikehade tiiter seerumis a10-39 JAH JAH JAH S,P-Y enterocolitica 03 Ab titr Yersinia enterocolitica 03 Ab tiiter Yersinia enerocolitica 03 vastaste antikehade tiiter seerumis/plasmas Tekst 490 JAH 704 6959-1 Yersinia enterocolitica O3 Ab Titr Pt Ser Qn {titer} titer MICRO Yersinia enterocolitica O3 Ab [Titer] in Serum Y enteroO3 Ab Titr Ser 1 Both 1884 VIR 20 Yersinia enterocolitica O9 vastaste antikehade tiiter seerumis a10-40 JAH JAH JAH S,P-Y enterocolitica 09 Ab titr Yersinia enterocolitica 09 Ab tiiter Yersinia enerocolitica 09 vastaste antikehade tiiter seerumis/plasmas Tekst 491 JAH 705 6962-5 Yersinia enterocolitica O9 Ab Titr Pt Ser Qn {titer} titer MICRO Yersinia enterocolitica O9 Ab [Titer] in Serum Y enteroO9 Ab Titr Ser 1 Both 1382 VIR 20 Yersinia pseudotuberculosis vastaste antikehade tiiter seerumis a10-41 JAH JAH EI S,P-Y pseudotuberculosis Ab titr Yersinia pseudotuberculosis Ab tiiter Yersinia pseudotuberculosis vastaste antikehade tiiter seerumis/plasmas Tekst 6967-4 492 JAH 706 6967-4 Yersinia pseudotuberculosis Ab Titr Pt Ser Qn {titer} titer MICRO Yersinia pseudotuberculosis Ab [Titer] in Serum Y pseudoTB Ab Titr Ser 1 Both 2554 VIR 20 Shigella/Enteroinvasiivne Escherichia coli (EIEC) a10-714 JAH EI EI XXX-Shigella spp., EIEC DNA Shigella spp., EIEC DNA Shigella spp., enteroinvasiivse Escherichia coli (EIEC) DNA täpsustamata materjalis N/P 496 JAH 4995 A-4995 1880 VIR 20 Shigella flexneri 1-5 vastaste antikehade tiiter seerumis a10-37 JAH JAH JAH S,P-S flexneri 1-5 Ab titr Shigella flexneri 1-5 Ab tiiter Shigella flexneri serotüüpide 1-5 vastaste antikehade tiiter seerumis/plasmas Tekst 499 JAH 682 22539-1 Shigella flexneri Ab Titr Pt Ser Qn {titer} titer MICRO Shigella flexneri Ab [Titer] in Serum S flexneri Ab Titr Ser 1 Both 21,4079 1881 VIR 20 Shigella flexneri 6 vastaste antikehade tiiter seerumis a10-38 JAH EI EI S,P-S flexneri 6 Ab titr Shigella flexneri 6 Ab tiiter Shigella flexneri serotüüp 6 vastaste antikehade tiiter seerumis/plasmas Tekst 500 JAH 3282 A-3282 1882 VIR 20 Shigella sonnei vastaste antikehade tiiter seerumis a10-36 JAH JAH JAH S,P-S sonnei Ab titr Shigella sonnei Ab tiiter Shigella sonnei vastaste antikehade tiiter seerumis/plasmas Tekst 501 JAH 684 22540-9 Shigella sonnei Ab Titr Pt Ser Qn {titer} titer MICRO Shigella sonnei Ab [Titer] in Serum S sonnei Ab Titr Ser 1 Both 1376 VIR 20 Escherichia coli verotoksiini immuunkromatograafiline uuring a10-48 JAH JAH EI XXX-E coli tox Escherichia coli toksiin Escherichia coli toksiin N/P 53946-0 502 JAH 1497 53946-0 Escherichia coli shiga toxin Ag Prid Pt XXX Nom MICRO Escherichia coli shiga toxin Ag [Identifier] in Unspecified specimen E coli SXT Ag XXX 1 Both 2564 VIR 20 Esherichia coli O157 a10-709 JAH EI EI XXX-E coli O157:H7 DNA Escherichia coli O157:H7 DNA Escherichia coli O157:H7 DNA N/P 503 JAH 4041 38990-8 Escherichia coli O157:H7 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Escherichia coli O157:H7 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method E coli O157H7 DNA XXX Ql PCR 1 Both 15,5402 2549 VIR 20 Enterohemorraagiline Escherichia coli (EHEC) stx 1 a10-713 JAH EI EI XXX-EHEC tox Stx1 DNA EHEC toksiin Stx1 DNA Enterohemoraagilise Escherichia coli (EHEC) toksiin Stx1 DNA täpsustamata materjalis N/P 506 JAH 5515 63427-9 Escherichia coli Stx1 toxin stx1 gene PrThr Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Escherichia coli Stx1 toxin stx1 gene [Presence] in Unspecified specimen by NAA with probe detection EC stx1 XXX QI NAA+probe 1 Both 2550 VIR 20 Enterohemorraagiline Escherichia coli (EHEC) stx 2 a10-705 JAH EI EI XXX-EHEC tox Stx2 DNA EHEC toksiin Stx2 DNA Enterohemoraagilise Escherichia coli (EHEC) toksiin Stx2 DNA täpsustamata materjalis N/P 507 JAH 5516 63428-7 Escherichia coli Stx2 toxin stx2 gene PrThr Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Escherichia coli Stx2 toxin stx2 gene [Presence] in Unspecified specimen by NAA with probe detection EC stx2 XXX QI NAA+probe 1 Both 2551 VIR 20 Enteropatogeenne Escherichia coli (EPEC) a10-711 JAH EI EI XXX-EPEC DNA EPEC DNA Enteropatogeense Escherichia coli (EPEC) DNA täpsustamata materjalis N/P 509 JAH 4058 A-4058 2552 VIR 20 Enterotoksigeenne Escherichia coli (ETEC) a10-712 JAH EI EI XXX-ETEC DNA ETEC DNA Enterotoksiini tootva Escherichia coli (ETEC) DNA täpsustamata materjalis N/P 510 JAH 4998 A-4998 2565 VIR 20 Enteroagregatiivne Escherichia coli (EAEC) a10-710 JAH EI EI XXX-EAEC DNA EAEC DNA Enteroagregatiivse Escherichia coli (EAEC) DNA täpsustamata materjalis N/P 511 JAH 5519 A-5519 2547 VIR 20 Plesiomonas shigelloides a10-703 JAH EI EI St-P shigelloides DNA Plesiomonas shigelloides DNA roojas Plesiomonas shigelloides DNA roojas N/P 512 JAH 4999 70296-9 Plesiomonas shigelloides DNA PrThr Pt Stool Ord Probe.amp.tar MICRO Plesiomonas shigelloides DNA [Presence] in Stool by Probe and target amplification method P shigelloides DNA Stl Ql PCR 1 Both 23,574 2548 VIR 20 Salmonella spp. a10-704 JAH EI EI XXX-Salmonella DNA Salmonella DNA Salmonella DNA N/P 514 JAH 2514 49612-5 Salmonella sp DNA Prid Pt XXX Nom Probe.amp.tar MICRO Salmonella sp DNA [Identifier] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method Salmonella DNA XXX PCR 1 Both 22,5319 1879 VIR 20 Salmonella (serogrupid A, B, C1, C2, D, E) vastaste antikehade tiiter seerumis a10-35 JAH JAH JAH S,P-Salmonella Ab titr Salmonella Ab tiiter Salmonella-vastaste antikehade tiiter seerumis/plasmas Tekst 517 JAH 685 22527-6 Salmonella sp Ab Titr Pt Ser Qn {titer} titer MICRO Salmonella sp Ab [Titer] in Serum Salmonella Ab Titr Ser 1 Both 2553 VIR 20 Vibrio parahaemolyticus/cholearae a10-706 JAH EI EI St-V cholerae, V parahaemolyticus, V vulnificus DNA Vibrio cholerae, Vibrio parahaemolyticus, Vibrio vulnificus DNA roojas Vibrio cholerae, Vibrio parahaemolyticus, Vibrio vulnificus DNA roojas N/P 519 JAH 4997 82200-7 Vibrio cholerae+parahaemolyticus+vulnificus DNA PrThr Pt Stool Ord Non-probe.amp.tar MICRO Vibrio cholerae+parahaemolyticus+vulnificus DNA [Presence] in Stool by Target amplification with non-probe based detection V chol+para+vul DNA Stl Ql Non-probe PCR 1 Both 20,3009 562 VIR 20 Chlamydia trachomatis ja Neisseria gonorrhoeae DNA emakakaelakanalikaapes a488 EI EI EI XXX-C trachomatis, N gonorrhoeae DNA panel Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae DNA paneel Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae DNA (paneel) Paneel 45068-4 534 EI/Paneel 4166 72828-7 Chlamydia trachomatis & Neisseria gonorrhoeae DNA panel - Pt XXX - PANEL.MICRO Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae DNA panel - Unspecified specimen CT+NG DNA Pnl XXX 1 Order 17,1595 565 VIR 20 Chlamydia trachomatis ja Neisseria gonorrhoeae DNA tupekaapes a489 EI EI EI XXX-C trachomatis, N gonorrhoeae DNA panel Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae DNA paneel Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae DNA (paneel) Paneel Cobas4800 534 EI/Paneel 4166 72828-7 Chlamydia trachomatis & Neisseria gonorrhoeae DNA panel - Pt XXX - PANEL.MICRO Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae DNA panel - Unspecified specimen CT+NG DNA Pnl XXX 1 Order 17,1595 568 VIR 20 Chlamydia trachomatis ja Neisseria gonorrhoeae DNA uriinis a490 EI EI EI XXX-C trachomatis, N gonorrhoeae DNA panel Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae DNA paneel Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae DNA (paneel) Paneel Cobas4800 44806-8 534 EI/Paneel 4166 72828-7 Chlamydia trachomatis & Neisseria gonorrhoeae DNA panel - Pt XXX - PANEL.MICRO Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae DNA panel - Unspecified specimen CT+NG DNA Pnl XXX 1 Order 17,1595 563 VIR 20 "Chlamydia trachomatis DNA " a478 JAH JAH EI XXX-C trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA N/P Cobas4800 21190-4 535 JAH 2143 21613-5 Chlamydia trachomatis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1312% MICRO Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C trach DNA XXX Ql PCR 1 Both 566 VIR 20 Chlamydia trachomatis DNA tupekaapes a479 EI EI EI XXX-C trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA N/P Cobas4800 45084-1 535 JAH 2143 21613-5 Chlamydia trachomatis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1312% MICRO Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C trach DNA XXX Ql PCR 1 Both 569 VIR 20 Chlamydia trachomatis DNA uriinis a480 EI EI EI XXX-C trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA N/P Cobas4800 6357-8 535 JAH 2143 21613-5 Chlamydia trachomatis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1312% MICRO Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C trach DNA XXX Ql PCR 1 Both 1730 VIR 20 Chlamydia trachomatis DNA sünoviaalvedelikus a45-159 EI 2019-04-30 JAH JAH XXX-C trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA N/P 535 JAH 2143 21613-5 Chlamydia trachomatis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1312% MICRO Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C trach DNA XXX Ql PCR 1 Both 1731 VIR 20 Chlamydia trachomatis DNA/RNA a478 Chlamydia trachomatis DNA silmamaterjalis a45-158 JAH JAH JAH XXX-C trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA N/P 21613-5 535 JAH 2143 21613-5 Chlamydia trachomatis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1312% MICRO Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C trach DNA XXX Ql PCR 1 Both 2725 VIR 20 Chlamydia trachomatis DNA spermas a3325 EI EI EI XXX-C trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA N/P 535 JAH 2143 21613-5 Chlamydia trachomatis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1312% MICRO Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C trach DNA XXX Ql PCR 1 Both 2474 VIR 20 Chlamydia trachomatis LGV DNA a45-126 EI 2021-04-27 EI EI XXX-C trachomatis LGV DNA Chlamydia trachomatis LGV DNA Chlamydia trachomatis LGV DNA N/P 537 JAH 2997 A-2997 443 VIR 20 Chlamydia trachomatis vastane IgA seerumis a3228 JAH JAH EI S,P-C trachomatis IgA Chlamydia trachomatis IgA Chlamydia trachomatis vastane IgA seerumis/plasmas N/Pp/P 45005-6 538 JAH 526 45005-6 Chlamydia trachomatis Ab.IgA ACnc Pt Ser Ord MICRO Chlamydia trachomatis IgA Ab [Presence] in Serum C trach IgA Ser Ql 1 Both 2762 VIR 20 Chlamydia trachomatis IgM a1149 EI 2021-04-05 EI EI S,P-C trachomatis IgM Chlamydia trachomatis IgM Chlamydia trachomatis vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 540 JAH 527 40710-6 Chlamydia trachomatis Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Chlamydia trachomatis IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay C trach IgM Ser Ql EIA 1 Both 441 VIR 20 Chlamydia trachomatis vastane IgG seerumis a3227 JAH JAH EI S,P-C trachomatis IgG Chlamydia trachomatis IgG Chlamydia trachomatis vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 45135-1 542 JAH 528 45135-1 Chlamydia trachomatis Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Chlamydia trachomatis IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay C trach IgG Ser Ql EIA 1 Both 442 VIR 20 S-C trachomatis IgG väärtus a5002 JAH EI EI S,P-C trachomatis IgG QN Chlamydia trachomatis IgG QN Chlamydia trachomatis vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L RU/ml 26715-3 543 JAH 1980 26715-3 Chlamydia trachomatis Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO Chlamydia trachomatis IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay C trach IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 564 VIR 20 "Neisseria gonorrhoeae DNA " a481 JAH JAH EI XXX-N gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA N/P Cobas4800 21414-8 544 JAH 2144 24111-7 Neisseria gonorrhoeae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1483% MICRO Neisseria gonorrhoeae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea DNA XXX Ql PCR 1 Both 567 VIR 20 Neisseria gonorrhoeae DNA tupekaapes a482 EI EI EI XXX-N gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA N/P Cobas4800 32705-6 544 JAH 2144 24111-7 Neisseria gonorrhoeae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1483% MICRO Neisseria gonorrhoeae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea DNA XXX Ql PCR 1 Both 570 VIR 20 Neisseria gonorrhoeae DNA uriinis a483 EI EI EI XXX-N gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA N/P Cobas4800 21416-3 544 JAH 2144 24111-7 Neisseria gonorrhoeae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1483% MICRO Neisseria gonorrhoeae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea DNA XXX Ql PCR 1 Both 2509 VIR 20 Neisseria gonorrhoeae DNA a552 JAH JAH JAH XXX-N gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA N/P 544 JAH 2144 24111-7 Neisseria gonorrhoeae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1483% MICRO Neisseria gonorrhoeae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea DNA XXX Ql PCR 1 Both 2510 VIR 20 Neisseria gonorrhoeae DNA spermas a707 EI 2021-04-27 EI EI XXX-N gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA N/P 544 JAH 2144 24111-7 Neisseria gonorrhoeae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1483% MICRO Neisseria gonorrhoeae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea DNA XXX Ql PCR 1 Both 2726 VIR 20 Neisseria gonorrhoeae DNA spermas a3327 EI EI EI XXX-N gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA N/P 544 JAH 2144 24111-7 Neisseria gonorrhoeae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1483% MICRO Neisseria gonorrhoeae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea DNA XXX Ql PCR 1 Both 584 VIR 20 Trichomonas vaginalis DNA uriinis a6318-2 EI EI EI XXX-T vaginalis DNA/RNA Trichomonas vaginalis DNA/RNA Trichomonas vaginalis DNA/RNA N/P 69937-1 547 JAH 699 69937-1 Trichomonas vaginalis DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Trichomonas vaginalis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method T vaginalis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 600 VIR 20 Trichomonas vaginalis DNA ureetrakaapes a6318-1 EI EI EI XXX-T vaginalis DNA/RNA Trichomonas vaginalis DNA/RNA Trichomonas vaginalis DNA/RNA N/P 69937-1 547 JAH 699 69937-1 Trichomonas vaginalis DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Trichomonas vaginalis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method T vaginalis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 601 VIR 20 Trichomonas vaginalis DNA a6318 JAH JAH EI XXX-T vaginalis DNA/RNA Trichomonas vaginalis DNA/RNA Trichomonas vaginalis DNA/RNA N/P 69937-1 547 JAH 699 69937-1 Trichomonas vaginalis DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Trichomonas vaginalis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method T vaginalis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 2511 VIR 20 Trichomonas vaginalis DNA spermas a23978 EI 2021-04-27 EI EI XXX-T vaginalis DNA/RNA Trichomonas vaginalis DNA/RNA Trichomonas vaginalis DNA/RNA N/P 547 JAH 699 69937-1 Trichomonas vaginalis DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Trichomonas vaginalis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method T vaginalis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 533 VIR 20 Ureaplasma DNA uriinis a6318-5 EI EI EI XXX-Ureaplasma DNA panel Ureaplasma DNA paneel Ureaplasma DNA (paneel) Paneel Rotor-Gene 549 EI/Paneel 2982 L-2982 536 VIR 20 Ureaplasma DNA ureetrakaapes a6318-4 EI EI EI XXX-Ureaplasma DNA panel Ureaplasma DNA paneel Ureaplasma DNA (paneel) Paneel Rotor-Gene 549 EI/Paneel 2982 L-2982 539 VIR 20 Ureaplasma DNA a6318-3 JAH JAH EI XXX-Ureaplasma DNA panel Ureaplasma DNA paneel Ureaplasma DNA (paneel) Paneel Rotor-Gene 549 EI/Paneel 2982 L-2982 2512 VIR 20 Ureaplasma DNA spermas a256 EI 2021-04-27 EI EI XXX-Ureaplasma DNA panel Ureaplasma DNA paneel Ureaplasma DNA (paneel) Paneel 549 EI/Paneel 2982 L-2982 535 VIR 20 U. parvum a8220 EI EI EI XXX-U parvum DNA Ureaplasma parvum DNA Ureaplasma parvum DNA N/P Rotor-Gene 550 JAH 1577 69933-0 Ureaplasma parvum DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma parvum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method U parvum DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 538 VIR 20 U. parvum a8222 EI EI EI XXX-U parvum DNA Ureaplasma parvum DNA Ureaplasma parvum DNA N/P Rotor-Gene 550 JAH 1577 69933-0 Ureaplasma parvum DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma parvum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method U parvum DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 541 VIR 20 Ureaplasma DNA paneel a6318-3 U. parvum a46 JAH EI EI XXX-U parvum DNA Ureaplasma parvum DNA Ureaplasma parvum DNA N/P Rotor-Gene 550 JAH 1577 69933-0 Ureaplasma parvum DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma parvum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method U parvum DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 2513 VIR 20 Ureaplasma parvum DNA a705 EI 2021-04-27 EI EI XXX-U parvum DNA Ureaplasma parvum DNA Ureaplasma parvum DNA N/P 550 JAH 1577 69933-0 Ureaplasma parvum DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma parvum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method U parvum DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 534 VIR 20 U. urealyticum a8225 EI EI EI XXX-U urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA N/P Rotor-Gene 551 JAH 1580 51988-4 Ureaplasma urealyticum DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma urealyticum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method U urealyticum DNA XXX Ql PCR 1 Both 537 VIR 20 U. urealyticum a8218 EI EI EI XXX-U urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA N/P Rotor-Gene 551 JAH 1580 51988-4 Ureaplasma urealyticum DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma urealyticum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method U urealyticum DNA XXX Ql PCR 1 Both 540 VIR 20 Ureaplasma DNA paneel a6318-3 U. urealyticum a8226 JAH EI EI XXX-U urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA N/P Rotor-Gene 551 JAH 1580 51988-4 Ureaplasma urealyticum DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma urealyticum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method U urealyticum DNA XXX Ql PCR 1 Both 2514 VIR 20 Ureaplasma urealyticum DNA a704 EI 2021-04-27 EI EI XXX-U urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA N/P 551 JAH 1580 51988-4 Ureaplasma urealyticum DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma urealyticum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method U urealyticum DNA XXX Ql PCR 1 Both 580 VIR 20 Mycoplasma genitalium DNA ureetrakaapes a69978 EI EI EI XXX-M genitalium DNA/RNA Mycoplasma genitalium DNA/RNA Mycoplasma genitalium DNA/RNA N/P 69935-5 553 JAH 1590 69935-5 Mycoplasma genitalium DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma genitalium DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M genitalium DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 581 VIR 20 Mycoplasma genitalium DNA a69979 JAH JAH EI XXX-M genitalium DNA/RNA Mycoplasma genitalium DNA/RNA Mycoplasma genitalium DNA/RNA N/P 69935-5 553 JAH 1590 69935-5 Mycoplasma genitalium DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma genitalium DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M genitalium DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 582 VIR 20 Mycoplasma genitalium DNA uriinis a69977 EI EI EI XXX-M genitalium DNA/RNA Mycoplasma genitalium DNA/RNA Mycoplasma genitalium DNA/RNA N/P 69935-5 553 JAH 1590 69935-5 Mycoplasma genitalium DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma genitalium DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M genitalium DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 2507 VIR 20 Mycoplasma genitalium DNA spermas a23979 EI 2021-04-27 EI EI XXX-M genitalium DNA/RNA Mycoplasma genitalium DNA/RNA Mycoplasma genitalium DNA/RNA N/P 553 JAH 1590 69935-5 Mycoplasma genitalium DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma genitalium DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M genitalium DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 573 VIR 20 Mycoplasma hominis DNA a4578 JAH JAH EI XXX-M hominis DNA Mycoplasma hominis DNA Mycoplasma hominis DNA N/P 68546-1 555 JAH 1594 68546-1 Mycoplasma hominis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma hominis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M hominis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 574 VIR 20 Mycoplasma hominis DNA ureetrakaapes a4578-1 EI EI EI XXX-M hominis DNA Mycoplasma hominis DNA Mycoplasma hominis DNA N/P 68546-1 555 JAH 1594 68546-1 Mycoplasma hominis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma hominis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M hominis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 583 VIR 20 Mycoplasma hominis DNA uriinis a4578-2 EI EI EI XXX-M hominis DNA Mycoplasma hominis DNA Mycoplasma hominis DNA N/P 68546-1 555 JAH 1594 68546-1 Mycoplasma hominis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma hominis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M hominis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 2508 VIR 20 Mycoplasma hominis DNA spermas a6997 EI 2021-04-27 EI EI XXX-M hominis DNA Mycoplasma hominis DNA Mycoplasma hominis DNA N/P 555 JAH 1594 68546-1 Mycoplasma hominis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma hominis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M hominis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 2478 VIR 20 Haemophilus ducreyi DNA a45-127 EI 2021-04-27 EI EI XXX-H ducreyi DNA Haemophilus ducreyi DNA Haemophilus ducreyi DNA N/P 558 JAH 2996 29559-2 Haemophilus ducreyi DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 1938 MICRO Haemophilus ducreyi DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method H ducreyi DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 497 VIR 20 Inimese papilloomiviiruse kõrge riskiga genotüüpide DNA a487 JAH JAH EI XXX-HPV NAT panel HPV NAT paneel Inimese papilloomiviiruse (HPV kõrge riski genotüüpide) NAT (paneel) Paneel 49896-4 560 JAH 2712 L-2712 2867 VIR 20 Inimese papilloomiviiruse DNA paneel (sõeluuring) a1317 JAH JAH EI XXX-HPV NAT panel screen HPV NAT paneel (EKV sõeluuring) Inimese papilloomiviiruse (HPV kõrge riski genotüüpide) NAT (paneel) (emakakaelavähi sõeluuring) Paneel " " 561 JAH 5923 L-5470 498 VIR 20 HPV NAT paneel; HPV NAT paneel (EKV sõeluuring) a487; a1317 HPV 16 a484 JAH EI EI XXX-HPV 16 DNA HPV 16 DNA Inimese papilloomiviiruse 16. tüübi DNA N/P 61372-9 563 JAH 2713 61372-9 Human papilloma virus 16 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human papilloma virus 16 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HPV16 DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,3891 2767 VIR 20 HPV 16 DNA a2345-1 EI EI JAH XXX-HPV 16 DNA HPV 16 DNA Inimese papilloomiviiruse 16. tüübi DNA N/P 563 JAH 2713 61372-9 Human papilloma virus 16 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human papilloma virus 16 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HPV16 DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,3891 499 VIR 20 HPV NAT paneel; HPV NAT paneel (EKV sõeluuring) a487; a1317 HPV 18 a485 JAH EI EI XXX-HPV 18 DNA HPV 18 DNA Inimese papilloomiviiruse 18. tüübi DNA N/P 61373-7 565 JAH 2714 61373-7 Human papilloma virus 18 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human papilloma virus 18 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HPV18 DNA XXX Ql PCR 1 Both 32,0373 1703 VIR 20 Inimese papilloomiviiruse DNA biopsia materjalis a45-168 JAH JAH JAH XXX-HPV high risk DNA HPV kõrge riski (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) DNA Inimese papilloomiviiruse kõrge riskiga (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) genotüüpide DNA N/P 49896-4 568 JAH 1965 49896-4 Human papilloma virus 16+18+31+33+35+39+45+51+52+56+58+59+68 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human papilloma virus 16+18+31+33+35+39+45+51+52+56+58+59+68 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HPV I/H Risk 1 DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 2773 VIR 20 HPV kõrge riski (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) DNA a2345-13 EI EI EI XXX-HPV high risk DNA HPV kõrge riski (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) DNA Inimese papilloomiviiruse kõrge riskiga (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) genotüüpide DNA N/P 568 JAH 1965 49896-4 Human papilloma virus 16+18+31+33+35+39+45+51+52+56+58+59+68 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human papilloma virus 16+18+31+33+35+39+45+51+52+56+58+59+68 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HPV I/H Risk 1 DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 2774 VIR 20 HPV kõrge riski (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) DNA a2345 EI EI JAH XXX-HPV high risk DNA HPV kõrge riski (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) DNA Inimese papilloomiviiruse kõrge riskiga (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) genotüüpide DNA N/P 568 JAH 1965 49896-4 Human papilloma virus 16+18+31+33+35+39+45+51+52+56+58+59+68 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human papilloma virus 16+18+31+33+35+39+45+51+52+56+58+59+68 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HPV I/H Risk 1 DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 500 VIR 20 HPV NAT paneel; HPV NAT paneel (EKV sõeluuring) a487; a1317 HPV muud genotüübid a486 JAH EI EI XXX-HPV high risk DNA excl 16,18 HPV kõrge riski (31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) DNA Inimese papilloomiviiruse kõrge riskiga (31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) genotüüpide DNA N/P 71431-1 571 JAH 2725 71431-1 Human papilloma virus 31+33+35+39+45+51+52+56+58+59+66+68 DNA Threshold Pt Cvx Ord Probe.amp.tar MICRO Human papilloma virus 31+33+35+39+45+51+52+56+58+59+66+68 DNA [Presence] in Cervix by Probe and target amplification method HPV H Risk 12 DNA Cervix Ql PCR 1 Both 17,3204 542 VIR 20 Treponema pallidum vastased antikehad seerumis/plasmas a148-99 JAH JAH EI S,P-T pallidum Ab Treponema pallidum Ab Treponema pallidum vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 47236-5 575 JAH 687 47236-5 Treponema pallidum Ab.IgG+IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Treponema pallidum IgG+IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay T pallidum IgG+IgM Ser Ql EIA 1 Both 590 VIR 20 Treponema pallidum vastane IgM seerumis (Elisa) a493 JAH JAH JAH S,P-T pallidum IgM Treponema pallidum IgM Treponema pallidum vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 47237-3 576 JAH 692 47237-3 Treponema pallidum Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Treponema pallidum IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay T pallidum IgM Ser Ql EIA 1 Both 1781 VIR 20 S-T pallidum IgM (Elisa) väärtus a492 JAH EI EI S,P-T pallidum IgM QN Treponema pallidum IgM QN Treponema pallidum vastase IgM hulk seerumis/plasmas QN U/L ELISA 577 JAH 4496 22594-6 Treponema pallidum Ab.IgM ACnc Pt Ser Qn 3 MICRO Treponema pallidum IgM Ab [Units/volume] in Serum T pallidum IgM Ser-aCnc 1 Both 13,9503 589 VIR 20 Treponema pallidum vastane IgM seerumis a7007 EI EI EI S,P-T pallidum IgM IB Treponema pallidum IgM (immunoblot) Treponema pallidum vastane IgM seerumis/plasmas (immunoblot) N/Pp/P 40680-1 578 JAH 1537 40680-1 Treponema pallidum Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord IB MICRO Treponema pallidum IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) T pallidum IgM Ser Ql IB 1 Both 1850 VIR 20 Treponema pallidum vastane IgM seerumis a267 JAH JAH JAH S,P-T pallidum IgM IB Treponema pallidum IgM (immunoblot) Treponema pallidum vastane IgM seerumis/plasmas (immunoblot) N/Pp/P 578 JAH 1537 40680-1 Treponema pallidum Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord IB MICRO Treponema pallidum IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) T pallidum IgM Ser Ql IB 1 Both 2500 VIR 20 Treponema pallidumi vastane IgG a218 JAH JAH JAH S,P-T pallidum IgG Treponema pallidum IgG Treponema pallidum vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 581 JAH 693 47238-1 Treponema pallidum Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Treponema pallidum IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay T pallidum IgG Ser Ql EIA 1 Both 588 VIR 20 Treponema pallidum vastane IgG seerumis a7006 JAH JAH EI S,P-T pallidum IgG IB Treponema pallidum IgG (immunoblot) Treponema pallidum vastane IgG seerumis/plasmas (immunoblot) N/Pp/P 40679-3 583 JAH 1536 40679-3 Treponema pallidum Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord IB MICRO Treponema pallidum IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) T pallidum IgG Ser Ql IB 1 Both 2763 VIR 20 Treponema pallidum IgG liikvoris a1147 JAH JAH EI CSF-T pallidum IgG Treponema pallidum IgG liikvoris Treponema pallidum vastane IgG liikvoris N/Pp/P 584 JAH 3951 58031-6 Treponema pallidum Ab.IgG ACnc Pt CSF Ord MICRO Treponema pallidum IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid T pallidum IgG CSF Ql 1 Both 15,1334 2764 VIR 20 Treponema pallidum IgG indeks a1148 JAH JAH EI CSF-S-T pallidum IgG ind Treponema pallidum IgG indeks Treponema pallidum vastase IgG indeks QN 586 JAH 3994 A-3994 594 VIR 20 Treponema pallidum vastased antikehad seerumis a3277 JAH EI EI S,P-TPHA TPHA Treponema pallidum vastased antikehad seerumis/plasmas (hemaglutinatsiooni test) N/P 8041-6 587 JAH 690 8041-6 Treponema pallidum Ab ACnc Pt Ser Ord HA MICRO Treponema pallidum Ab [Presence] in Serum by Hemagglutination T pallidum Ab Ser Ql HA 1 Both 596 VIR 20 Treponema pallidumi vastaste antikehade tiiter seerumis a2012-12-22 JAH EI EI S,P-TPHA titr TPHA tiiter Treponema pallidum vastaste antikehade tiiter seerumis/plasmas (hemaglutinatsiooni test) Tekst 26009-1 588 JAH 691 26009-1 Treponema pallidum Ab Titr Pt Ser Qn HA {titer} titer MICRO Treponema pallidum Ab [Titer] in Serum by Hemagglutination T pallidum Ab Titr Ser HA 1 Both 703 VIR 20 Treponema pallidumi vastased antikehad liikvoris a2012-45 EI 2019-12-13 JAH EI CSF-TPHA TPHA liikvoris Treponema pallidum vastased antikehad liikvoris (hemaglutinatsiooni test) N/Pp/P 589 JAH 1987 50689-9 Treponema pallidum Ab ACnc Pt CSF Ord HA MICRO Treponema pallidum Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Hemagglutination T pallidum Ab CSF Ql HA 1 Both 702 VIR 20 Treponema pallidum vastaste antikehade tiiter liikvoris a2012-12-1 EI 2019-12-13 JAH EI CSF-TPHA titr TPHA tiiter liikvoris Treponema pallidumi vastaste antikehade tiiter liikvoris (hemaglutinatsiooni test) Tekst 590 JAH 1988 50695-6 Treponema pallidum Ab Titr Pt CSF Qn HA {titer} Titer MICRO Treponema pallidum Ab [Titer] in Cerebral spinal fluid by Hemagglutination T pallidum Ab Titr CSF HA 1 Both 2499 VIR 20 TPHA indeks a695 EI 2019-12-13 EI EI CSF-S-TPHA ind TPHA indeks Treponema pallidum vastaste antikehade indeks (hemaglutinatsiooni test) QN 591 JAH 3274 A-3274 597 VIR 20 Mittetreponemaalse reagiini vastaste antikehade (RPR) tiiter seerumis a2012-12-0 JAH JAH EI S,P-RPR titr RPR tiiter Mittetreponemaalse reagiini vastaste antikehade tiiter seerumis/plasmas Tekst 31147-2 593 JAH 689 31147-2 Reagin Ab Titr Pt Ser Qn RPR {titer} titer 0,05% MICRO Reagin Ab [Titer] in Serum by RPR RPR Ser-Titr 1 Both 561 VIR 20 Meningiiditekitajate viiruste RNA/DNA paneel liikvoris a662 Parvoviirus B19 a671 JAH EI EI XXX-Parvovirus B19 DNA Parvoviirus B19 DNA Parvoviiruse B19 DNA N/P 9571-1 594 JAH 4165 9571-1 Parvovirus B19 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 16 MICRO Parvovirus B19 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method B19V DNA XXX Ql PCR 1 Both 15,1329 1740 VIR 20 Parvoviiruse B19 vastane IgM seerumis a914 EI 2021-03-10 JAH JAH S,P-Parvovirus B19 IgM Parvoviirus B19 IgM Parvoviiruse B19 vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 40659-5 595 JAH 656 40659-5 Parvovirus B19 Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord IF MICRO Parvovirus B19 IgM Ab [Presence] in Serum by Immunofluorescence B19V IgM Ser Ql IF 1 Both 2889 VIR 20 Parvoviirus B19 IgM a1342 JAH JAH EI S,P-Parvovirus B19 IgM Parvoviirus B19 IgM Parvoviiruse B19 vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 595 JAH 656 40659-5 Parvovirus B19 Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord IF MICRO Parvovirus B19 IgM Ab [Presence] in Serum by Immunofluorescence B19V IgM Ser Ql IF 1 Both 1741 VIR 20 Parvoviiruse B19 vastane IgG seerumis/plasmas a1343 JAH JAH EI S,P-Parvovirus B19 IgG Parvoviirus B19 IgG Parvoviiruse B19 vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 40657-9 598 JAH 657 40657-9 Parvovirus B19 Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord IF MICRO Parvovirus B19 IgG Ab [Presence] in Serum by Immunofluorescence B19V IgG Ser Ql IF 1 Both 1742 VIR 20 Mumpsiviiruse vastane IgM seerumis a45-138 JAH JAH JAH S,P-Mumps virus IgM Mumpsiviiruse IgM Mumpsiviirusevastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 6478-2 603 JAH 646 6478-2 Mumps virus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Mumps virus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay MuV IgM Ser Ql EIA 1 Both 2335 VIR 20 Mumpsiviiruse vastane IgG seerumis a912 JAH JAH JAH S,P-Mumps virus IgG Mumpsiviiruse IgG Mumpsiviirusevastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 604 JAH 647 6476-6 Mumps virus Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Mumps virus IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay MuV IgG Ser Ql EIA 1 Both 2945 VIR 20 Mumpsiviiruse IgG QN a1372 JAH EI JAH S,P-Mumps virus IgG QN Mumpsiviiruse IgG QN Mumpsiviirusevastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 605 JAH 6093 25418-5 Mumps virus Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn IA {index_val} MICRO Mumps virus IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay MuV IgG Ser IA-aCnc 1 Both 1738 VIR 20 Punetiseviiruse vastane IgM seermis a916 JAH JAH JAH S,P-Rubella virus IgM Punetiseviiruse IgM Punetiseviirusevastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 24116-6 606 JAH 679 24116-6 Rubella virus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Rubella virus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay RUBV IgM Ser Ql EIA 1 Both 1739 VIR 20 Punetiseviiruse vastane IgG seerumis a915 JAH JAH JAH S,P-Rubella virus IgG Punetiseviiruse IgG Punetiseviirusevastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 40667-8 608 JAH 680 40667-8 Rubella virus Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Rubella virus IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay RUBV IgG Ser Ql EIA 1 Both 1750 VIR 20 Leetriviiruse vastane IgM seerumis a702 JAH JAH JAH S,P-Measles virus IgM Leetriviiruse IgM Leetriviirusevastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 35276-5 613 JAH 2525 35276-5 Measles virus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Measles virus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay MeV IgM Ser Ql EIA 1 Both 11,4393 1751 VIR 20 Leetriviiruse vastane IgG seerumis/plasmas a701 JAH JAH JAH S,P-Measles virus IgG Leetriviiruse IgG Leetriviirusevastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 35275-7 615 JAH 2526 35275-7 Measles virus Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA 1134 MICRO Measles virus IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay MeV IgG Ser Ql EIA 1 Both 11,4393 2484 VIR 20 Leetriviiruse IgG seerumis väärtus a700 JAH EI EI S,P-Measles virus IgG QN Leetriviiruse IgG QN Leetriviirusevastase IgG hulk seerumis/plasmas QN U/L U/L 616 JAH 3856 7962-4 Measles virus Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn 2 MICRO Measles virus IgG Ab [Units/volume] in Serum MeV IgG Ser-aCnc 1 Both 11,5349 1753 VIR 20 Hantaviirustevastane IgM seerumis a454 EI EI EI S,P-Hantavirus IgM Hantaviiruste IgM Hantaviirustevastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 32131-5 624 JAH 571 32131-5 Hantavirus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord MICRO Hantavirus IgM Ab [Presence] in Serum Hantavirus IgM Ser Ql 1 Both 2268 VIR 20 Hantaviirustevastane IgM seerumis a971 JAH JAH EI S,P-Hantavirus IgM Hantaviiruste IgM Hantaviirustevastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 624 JAH 571 32131-5 Hantavirus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord MICRO Hantavirus IgM Ab [Presence] in Serum Hantavirus IgM Ser Ql 1 Both 2267 VIR 20 Hantaviirustevastane IgG seerumis a972 JAH JAH EI S,P-Hantavirus IgG Hantaviiruste IgG Hantaviirustevastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 626 JAH 572 26620-5 Hantavirus Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord MICRO Hantavirus IgG Ab [Presence] in Serum Hantavirus IgG Ser Ql 1 Both 2181 VIR 20 Hantaviirustevastane IgM seerumis a3251-2 EI 2018-09-28 JAH EI S,P-Hantavirus IgM panel Hantaviiruste IgM paneel Hantaviirustevastane IgM seerumis/plasmas (paneel) Paneel 628 JAH 5251 L-5251 486 VIR 20 Hantaviirustevastane IgG seerumis a3251 EI 2018-09-28 JAH EI S,P-Hantavirus IgG panel Hantaviiruste IgG paneel Hantaviirustevastane IgG seerumis/plasmas (paneel) Paneel immuunoflurestsents 629 JAH 4178 L-4178 493 VIR 20 Hantaviiruste vastane IgG seerumis (kinnitav uuring) a1472 JAH JAH EI S,P-Hantavirus IgG panel IB Hantaviiruste IgG paneel (immunoblot) Hantaviirustevastane IgG seerumis/plasmas (paneel, immunoblot) Paneel immunoblot 630 JAH 4179 L-4179 2182 VIR 20 Hantaan viiruse vastane IgM seerumis a8227-2 EI 2018-09-28 EI EI S,P-Hantaan virus IgM Hantaan viiruse IgM Hantaan viiruse vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 631 JAH 2707 70053-4 Hantavirus hantaan Ab.IgM Threshold Pt Ser/Plas Ord IF MICRO Hantavirus hantaan IgM Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunofluorescence HTNV IgM SerPl Ql IF 1 Both 11,4729 487 VIR 20 Hantaan viiruse vastane IgG seerumis a8227 JAH EI EI S,P-Hantaan virus IgG Hantaan viiruse IgG Hantaan viiruse vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P immuunoflurestsents 70052-6 633 JAH 1992 70052-6 Hantavirus hantaan Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord IF MICRO Hantavirus hantaan IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunofluorescence HTNV IgG SerPl Ql IF 1 Both 11,4729 2183 VIR 20 Dobrova viiruse vastane IgM seerumis a8224-2 EI 2018-09-28 EI EI S,P-Dobrova virus IgM Dobrova viiruse IgM Dobrova viiruse vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 634 JAH 2704 70054-2 Hantavirus dobrova Ab.IgM Threshold Pt Ser/Plas Ord IF MICRO Hantavirus dobrova IgM Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunofluorescence H dobrova IgM SerPl Ql IF 1 Both 11,4729 489 VIR 20 Dobrova viiruse vastane IgG seerumis a8224 EI 2018-09-28 EI EI S,P-Dobrova virus IgG Dobrova viiruse IgG Dobrova viiruse vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P immuunoflurestsents 635 JAH 1993 70055-9 Hantavirus dobrova Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord IF MICRO Hantavirus dobrova IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunofluorescence H dobrova IgG SerPl Ql IF 1 Both 11,4729 2184 VIR 20 Saaremaa viiruse vastane IgM seerumis a8228-2 EI 2018-09-28 EI EI S,P-Saaremaa virus IgM Saaremaa viiruse IgM Saaremaa viiruse vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 636 JAH 2706 70057-5 Hantavirus saaremaa Ab.IgM Threshold Pt Ser/Plas Ord IF MICRO Hantavirus saaremaa IgM Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunofluorescence H saaremaa IgM SerPl Ql IF 1 Both 11,4729 488 VIR 20 Saaremaa viiruse vastane IgG seerumis a8228 EI 2018-09-28 EI EI S,P-Saaremaa virus IgG Saaremaa viiruse IgG Saaremaa viiruse vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P immuunoflurestsents 637 JAH 1994 70056-7 Hantavirus saaremaa Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord IF MICRO Hantavirus saaremaa IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunofluorescence H saaremaa IgG SerPl Ql IF 1 Both 11,4729 2185 VIR 20 Puumala viiruse vastane IgM seerumis a3102-2 EI 2018-09-28 EI EI S,P-Puumala virus IgM Puumala viiruse IgM Puumala viiruse vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 638 JAH 2705 70058-3 Hantavirus puumala Ab.IgM Threshold Pt Ser/Plas Ord IF MICRO Hantavirus puumala IgM Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunofluorescence PUUV IgM SerPl Ql IF 1 Both 11,4729 490 VIR 20 Puumala viiruse vastane IgG seerumis a3102 EI 2018-09-28 EI EI S,P-Puumala virus IgG Puumala viiruse IgG Puumala viiruse vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P immuunoflurestsents 640 JAH 1995 70059-1 Hantavirus puumala Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord IF MICRO Hantavirus puumala IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunofluorescence PUUV IgG SerPl Ql IF 1 Both 11,4729 495 VIR 20 Hantaviiruste IgG paneel (immunoblot) a1472 Hantaan viiruse vastane IgG seerumis a2227 JAH EI EI S,P-Hantaan virus IgG IB Hantaan viiruse IgG (immunoblot) Hantaan viiruse vastane IgG seerumis/plasmas (immunoblot) N/Pp/P immunoblot 642 JAH 4181 A-4181 494 VIR 20 Hantaviiruste IgG paneel (immunoblot) a1472 Dobrova viiruse vastane IgG seerumis a2385 JAH EI EI S,P-Dobrova virus IgG IB Dobrova viiruse IgG (immunoblot) Dobrova viiruse vastane IgG seerumis/plasmas (immunoblot) N/Pp/P immunoblot 643 JAH 4180 A-4180 496 VIR 20 Hantaviiruste IgG paneel (immunoblot) a1472 Puumala viiruse vastane IgG seerumis a2252 JAH EI EI S,P-Puumala virus IgG IB Puumala viiruse IgG (immunoblot) Puumala viiruse vastane IgG seerumis/plasmas (immunoblot) N/Pp/P immunoblot 644 JAH 4182 A-4182 2866 VIR 20 Dengue viiruse RNA a1248 JAH EI JAH XXX-Dengue virus RNA Dengue viiruse RNA Dengue viiruse RNA N/P 645 JAH 4317 6387-5 Dengue virus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe MICRO Dengue virus DNA [Presence] in Unspecified specimen by DNA probe DENV DNA XXX Ql Prb 1 Both 17,1825 2476 VIR 20 Dengue viiruse IgM a558 JAH JAH JAH S,P-Dengue virus IgM Dengue viiruse IgM Dengue viiruse vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 647 JAH 3666 29663-2 Dengue virus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA 2 MICRO Dengue virus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay DENV IgM Ser Ql EIA 1 Both 14,4322 2475 VIR 20 Dengue viiruse IgG a557 JAH JAH JAH S,P-Dengue virus IgG Dengue viiruse IgG Dengue viiruse vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 648 JAH 3665 29661-6 Dengue virus Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA 1 MICRO Dengue virus IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay DENV IgG Ser Ql EIA 1 Both 13,826 2473 VIR 20 Chikungunya viiruse vastase IgM seerumis/plasmas a776 JAH JAH JAH S,P-Chikungunya virus IgM titr Chikungunya viiruse IgM tiiter Chikungunya viiruse vastase IgM tiiter seerumis/plasmas Tekst 649 JAH 4310 56130-8 Chikungunya virus Ab.IgM Titr Pt Ser/Plas Qn IF {titer} Titer MICRO Chikungunya virus IgM Ab [Titer] in Serum or Plasma by Immunofluorescence CHIKV IgM Titr SerPl IF 1 Both 15,746 2472 VIR 20 Chikungunya viiruse vastase IgG seerumis/plasmas a777 JAH JAH JAH S,P-Chikungunya virus IgG titr Chikungunya viiruse IgG tiiter Chikungunya viiruse vastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst 650 JAH 4309 56128-2 Chikungunya virus Ab.IgG Titr Pt Ser/Plas Qn IF {titer} Titer MICRO Chikungunya virus IgG Ab [Titer] in Serum or Plasma by Immunofluorescence CHIKV IgG Titr SerPl IF 1 Both 15,746 2186 VIR 20 Seoul viiruse vastane IgM seerumis a42-1-2 EI 2018-09-28 EI EI S,P-Seoul virus IgM Seoul viiruse IgM Seoul viiruse vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 653 JAH 5252 A-5252 492 VIR 20 Seoul viiruse vastane IgG seerumis a42-1 EI 2018-09-28 EI EI S,P-Seoul virus IgG Seoul viiruse IgG Seoul viiruse vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P immuunoflurestsents 654 JAH 1996 70060-9 Hantavirus seoul Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord IF MICRO Hantavirus seoul IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunofluorescence H seoul IgG SerPl Ql IF 1 Both 11,4729 2891 VIR 20 Hantaviiruste IgG paneel (immunoblot) a1472 Seoul viiruse vastane IgG seerumis/plasmas (kinnitav) a2387 JAH EI EI S,P-Seoul virus IgG IB Seoul viiruse IgG (immunoblot) Seoul viiruse vastane IgG seerumis/plasmas (immunoblot) N/P 655 JAH 6000 94101-3 Hantavirus seoul Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord Line blot MICRO Hantavirus seoul IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Line blot H seoul IgG SerPl Ql Line blot 1 Observation 2187 VIR 20 Sin Nombre viiruse vastane IgM seerumis a2048-2 EI 2018-09-28 EI EI S,P-Sin Nombre virus IgM Sin Nombre viiruse IgM Sin Nombre viiruse vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 656 JAH 5253 26650-2 Hantavirus sin nombre Ab.IgM PrThr Pt Ser Ord MICRO Hantavirus sin nombre IgM Ab [Presence] in Serum SNV IgM Ser Ql 1 Both 18,9927 491 VIR 20 Sin Nombre viiruse vastane IgG seerumis a2048 EI 2018-09-28 EI EI S,P-Sin Nombre virus IgG Sin Nombre viiruse IgG Sin Nombre viiruse vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P immuunoflurestsents 657 JAH 1997 26654-4 Hantavirus sin nombre Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord MICRO Hantavirus sin nombre IgG Ab [Presence] in Serum SNV IgG Ser Ql 1 Both 2890 VIR 20 Hantaviiruste IgG paneel (immunoblot) a1472 Sin Nombre viiruse vastane IgG seerumis/plasmas a2388 JAH EI EI S,P-Sin Nombre virus IgG IB Sin Nombre viiruse IgG (immunoblot) Sin Nombre viiruse IgG (immunoblot) N/P immunoblot 658 JAH 5999 A-5488 2694 VIR 20 Zika viiruse RNA a1109 EI 2021-04-27 EI EI XXX-Zika virus RNA Zika viiruse RNA Zika viiruse RNA N/P 662 JAH 4330 79190-5 Zika virus RNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Zika virus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method ZIKV RNA XXX Ql PCR 1 Both 20,6196 2497 VIR 20 Zika viiruse vastane IgM a556 JAH JAH JAH S,P-Zika virus IgM Zika viiruse IgM Zika viiruse vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 664 JAH 4329 80824-6 Zika virus Ab.IgM PrThr Pt Ser Ord IA MICRO Zika virus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay ZIKV IgM Ser Ql IA 1 Both 15,3104 2498 VIR 20 Zika viiruse vastane IgG a555 JAH JAH JAH S,P-Zika virus IgG Zika viiruse IgG Zika viiruse vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 666 JAH 4328 91080-2 Zika virus Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IA MICRO Zika virus IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay ZIKV IgG SerPl Ql IA 1 Both 2643 VIR 20 Rickettsia Ab paneel a1126-5 JAH JAH JAH S,P-Rickettsia Ab panel Rickettsia Ab paneel Rickettsia-vastased antikehad serumis/plasmas (paneel) Paneel 676 JAH 5243 L-5243 3022 VIR 20 Rickettsia conorii IgM tiiter a1126-2 JAH EI JAH S,P-R conorii IgM titr Rickettsia conorii IgM tiiter Rickettsia conorii vastase IgM tiiter seerumis/plasmas Tekst 677 JAH 3668 25750-1 Rickettsia conorii Ab.IgM Titr Pt Ser Qn IF {titer} titer 2 MICRO Rickettsia conorii IgM Ab [Titer] in Serum by Immunofluorescence R conorii IgM Titr Ser IF 1 Both 25,2098 3023 VIR 20 Rickettsia conorii IgG tiiter a1126-1 JAH EI JAH S,P-R conorii IgG titr Rickettsia conorii IgG tiiter Rickettsia conorii vastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst 678 JAH 3667 25749-3 Rickettsia conorii Ab.IgG Titr Pt Ser Qn IF {titer} titer 2 MICRO Rickettsia conorii IgG Ab [Titer] in Serum by Immunofluorescence R conorii IgG Titr Ser IF 1 Both 24,7768 3025 VIR 20 Rickettsia typhi IgM tiiter a1126-4 JAH EI JAH S,P-R typhi IgM titr Rickettsia typhi IgM tiiter Rickettsia typhi vastase IgM tiiter seerumis Tekst 679 JAH 3670 5325-6 Rickettsia typhi Ab.IgM Titr Pt Ser Qn IF {titer} titer 5 MICRO Rickettsia typhi IgM Ab [Titer] in Serum by Immunofluorescence R typhi IgM Titr Ser IF 1 Both 22,2065 3024 VIR 20 Rickettsia typhi IgG tiiter a1126-3 JAH EI JAH S,P-R typhi IgG titr Rickettsia typhi IgG tiiter Rickettsia typhi vastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst 680 JAH 3669 5324-9 Rickettsia typhi Ab.IgG Titr Pt Ser Qn IF {titer} titer 8 MICRO Rickettsia typhi IgG Ab [Titer] in Serum by Immunofluorescence R typhi IgG Titr Ser IF 1 Both 21,7335 2501 VIR 20 Tropheryma whippelii DNA a575 JAH JAH JAH XXX-T whippelii DNA Tropheryma whippelii DNA Tropheryma whippelii DNA N/P 686 JAH 4336 46725-8 Tropheryma whippelii DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 3 MICRO Tropheryma whippelii DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method T whippelii DNA XXX Ql PCR 1 Both 22,9139 2902 VIR 20 Bartonella henselae/quintana vastased IgM, IgG a1351 JAH JAH JAH S,P-Bartonella Ab panel Bartonella Ab paneel Bartonella-vastased antikehad seerumis/plasmas (paneel) Paneel 690 JAH 4960 L-4960 2635 VIR 20 Bartonella henselae IgM ja IgG a1113 JAH JAH JAH S,P-B henselae Ab panel Bartonella henselae Ab paneel Bartonella henselae vastased antikehad seerumis/plasmas (paneel) Paneel 691 JAH 5227 L-5227 2471 VIR 20 Bartonella Ab paneel; Bartonella henselae Ab paneel a1351; a1113 Bartonella henselae vastased IgM a46-109 JAH EI JAH S,P-B henselae IgM titr Bartonella henselae IgM tiiter Bartonella henselae vastase IgM tiiter seerumis/plasmas Tekst 692 JAH 3704 22111-9 Bartonella henselae Ab.IgM Titr Pt Ser Qn {titer} titer 6 MICRO Bartonella henselae IgM Ab [Titer] in Serum B henselae IgM Titr Ser 1 Both 13,6965 2470 VIR 20 Bartonella Ab paneel; Bartonella henselae Ab paneel a1351; a1113 Bartonella henselae vastased IgG a46-108 JAH EI JAH S,P-B henselae IgG titr Bartonella henselae IgG tiiter Bartonella henselae vastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst 693 JAH 3703 22110-1 Bartonella henselae Ab.IgG Titr Pt Ser Qn {titer} titer 6 MICRO Bartonella henselae IgG Ab [Titer] in Serum B henselae IgG Titr Ser 1 Both 13,049 1729 VIR 20 Bartonella Ab paneel a1351 Bartonella quintana vastased IgM a45-109 JAH EI JAH S,P-B quintana IgM titr Bartonella quintana IgM tiiter Bartonella quintana vastase IgM tiiter seerumis/plasmas Tekst 694 JAH 3705 9361-7 Bartonella quintana Ab.IgM Titr Pt Ser Qn {titer} titer 7 MICRO Bartonella quintana IgM Ab [Titer] in Serum B quintana IgM Titr Ser 1 Both 13,6965 1728 VIR 20 Bartonella Ab paneel a1351 Bartonella quintana vastased IgG a45-108 JAH EI JAH S,P-B quintana IgG titr Bartonella quintana IgG tiiter Bartonella quintana vastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst 695 JAH 3706 9360-9 Bartonella quintana Ab.IgG Titr Pt Ser Qn {titer} titer 8 MICRO Bartonella quintana IgG Ab [Titer] in Serum B quintana IgG Titr Ser 1 Both 13,049 2758 VIR 20 Brucella DNA a1152 EI 2021-04-27 EI EI XXX-Brucella DNA Brucella DNA Brucella DNA N/P 696 JAH 4308 41626-3 Brucella sp DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Brucella sp DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method Brucella DNA XXX Ql PCR 1 Both 13,9871 1747 VIR 20 Brucella vastane antikeha seerumis a45-113 JAH JAH JAH S,P-Brucella Ab Brucella Ab Brucella-vastased antikehad seerumis/plasmas N/P 30202-6 698 JAH 515 30202-6 Brucella sp Ab ACnc Pt Ser Ord MICRO Brucella sp Ab [Presence] in Serum Brucella Ab Ser Ql 1 Both 2759 VIR 20 Brucella vastane aglutinatsioonitest a1155 JAH JAH JAH S,P-Brucella Ab Brucella Ab Brucella-vastased antikehad seerumis/plasmas N/P 698 JAH 515 30202-6 Brucella sp Ab ACnc Pt Ser Ord MICRO Brucella sp Ab [Presence] in Serum Brucella Ab Ser Ql 1 Both 2739 VIR 20 Brucella vastane IgM a1154 JAH JAH JAH S,P-Brucella IgM QN Brucella IgM QN Brucella-vastase IgM hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 699 JAH 5633 13210-0 Brucella sp Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn Brucella sp IgG Ab [Units/volume] in Serum Brucella IgG Ser-aCnc Both 2740 VIR 20 Brucella vastane IgG a1153 JAH JAH JAH S,P-Brucella IgG QN Brucella IgG QN Brucella-vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 700 JAH 5634 5070-8 Brucella sp Ab.IgM ACnc Pt Ser Qn Brucella sp IgM Ab [Units/volume] in Serum Brucella IgM Ser-aCnc Both 1743 VIR 20 Chlamydia psittaci vastane IgM seerumis a45-117 JAH JAH JAH S,P-C psittaci IgM titr Chlamydia psittaci IgM tiiter Chlamydia psittaci vastase IgM tiiter seerumis/plasmas Tekst 44977-7 702 JAH 519 22181-2 Chlamydophila psittaci Ab.IgM Titr Pt Ser Qn {titer} titer 5 MICRO Chlamydophila psittaci IgM Ab [Titer] in Serum C psittaci IgM Titr Ser 1 Both 21,4685 1744 VIR 20 Chlamydia psittaci vastane IgG seerumis a45-116 JAH JAH JAH S,P-C psittaci IgG titr Chlamydia psittaci IgG tiiter Chlamydia psittaci vastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst 43868-9 703 JAH 520 22180-4 Chlamydophila psittaci Ab.IgG Titr Pt Ser Qn {titer} titer 5 MICRO Chlamydophila psittaci IgG Ab [Titer] in Serum C psittaci IgG Titr Ser 1 Both 20,9483 1749 VIR 20 Leptospira vastane antikeha seerumis a45-135 JAH JAH JAH S,P-Leptospira Ab Leptospira Ab Leptospira-vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 23197-7 708 JAH 619 23197-7 Leptospira sp Ab ACnc Pt Ser Ord Aggl MICRO Leptospira sp Ab [Presence] in Serum by Agglutination Leptospira Ab Ser Ql Aggl 1 Both 2491 VIR 20 Nematoodide (Anisakis, Ascaris, Filaria, Strongyloides, Toxocara, Trichinella) IgG sõeluuring a459 JAH EI JAH S-Nematodes IgG screen Nematoodide (Anisakis, Ascaris, Filaria, Strongyloides, Toxocara, Trichinella) IgG sõeluuring Nematoodide (Anisakis, Ascaris, Filaria, Strongyloides, Toxocara, Trichinella) vastane IgG seerumis (sõeluuring) N/Pp/P 710 JAH 5024 A-5024 1735 VIR 20 Toxocara canis vastane IgG seerumis a45-149 JAH JAH JAH S,P-T canis IgG Toxocara canis IgG Toxocara canis vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 40674-4 716 JAH 694 40674-4 Toxocara canis Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Toxocara canis IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay T canis IgG Ser Ql EIA 1 Both 1760 VIR 20 Toxoplasma gondii DNA silmamaterjalist a45-170 JAH JAH JAH XXX-T gondii DNA Toxoplasma gondii DNA Toxoplasma gondii DNA N/P 29904-0 719 JAH 2510 29904-0 Toxoplasma gondii DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Toxoplasma gondii DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method T gondii DNA XXX Ql PCR 1 Both 27,144 579 VIR 20 Toxoplasma gondii IgA seerumis a3304 EI EI EI S,P-T gondii IgA Toxoplasma gondii IgA Toxoplasma gondii vastane IgA seerumis/plasmas N/Pp/P 33459-9 720 JAH 695 33459-9 Toxoplasma gondii Ab.IgA ACnc Pt Ser Ord MICRO Toxoplasma gondii IgA Ab [Presence] in Serum T gondii IgA Ser Ql 1 Both 572 VIR 20 Toxoplasma gondii vastane IgM seerumis/plasmas a3302 JAH JAH EI S,P-T gondii IgM Toxoplasma gondii IgM Toxoplasma gondii vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P immuunoflurestsents 35282-3 722 JAH 696 25542-2 Toxoplasma gondii Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord 32 MICRO Toxoplasma gondii IgM Ab [Presence] in Serum T gondii IgM Ser Ql 1 Both 16,1464 578 VIR 20 Toxoplasma gondii vastane IgG seerumis/plasmas a3303 JAH JAH EI S,P-T gondii IgG Toxoplasma gondii IgG Toxoplasma gondii vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P immuunoflurestsents 35281-5 724 JAH 697 22580-5 Toxoplasma gondii Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord 16 MICRO Toxoplasma gondii IgG Ab [Presence] in Serum T gondii IgG Ser Ql 1 Both 15,5478 602 VIR 20 Toxoplasma gondii IgGavd a3324 JAH JAH JAH S,P-T gondii IgG avd QL Toxoplasma gondii IgG aviidsus QL Toxoplasma gondii vastase IgG aviidsus seerumis/plasmas (kvalitatiivne) Tekst 726 JAH 1986 56991-3 Toxoplasma gondii Ab.IgG avidity ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Toxoplasma gondii IgG Ab avidity [Presence] in Serum by Immunoassay T gondii IgG Avidity Ser Ql EIA 1 Both 1695 VIR 20 Trichinella antikehad seerumis a442 JAH JAH JAH S,P-T spiralis IgG Trichinella spiralis IgG Trichinella spiralis vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 6563-1 728 JAH 2854 6563-1 Trichinella spiralis Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Trichinella spiralis IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay T spiralis IgG Ser Ql EIA 1 Both 22,8142 1755 VIR 20 Francisella vastane antikeha seerumis a45-124 JAH JAH JAH S,P-Francisella Ab Francisella Ab Francisella-vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 7888-1 734 JAH 2533 7888-1 Francisella tularensis Ab ACnc Pt Ser Ord MICRO Francisella tularensis Ab [Presence] in Serum F tular Ab Ser Ql 1 Both 25,9625 608 VIR 20 Clostridioides difficile Ag, toksiin A,B paneel roojast a10-561 Clostridioides difficile DNA paneel roojas a491 JAH JAH EI St-C difficile DNA panel Clostridioides difficile DNA paneel roojas Clostridioides difficile DNA roojas (paneel) Paneel RT-PCR 737 JAH 4054 L-4054 2301 VIR 20 Clostridioides difficile DNA paneel roojas a491 C difficile tox B DNA a491-1 JAH EI EI St-C difficile tox B DNA Clostridioides difficile toksiin B DNA roojas Clostridioides difficile toksiin B DNA roojas N/P 741 JAH 3465 74822-8 Clostridium difficile toxin B Pr Pt Stool Ord Probe.amp.tar MICRO Clostridium difficile toxin B [Presence] in Stool by Probe and target amplification method C dif Tox B Stl Ql PCR 1 Both 2546 VIR 20 Clostridium difficile (toksiin B geen) a10-702 JAH EI EI St-C difficile tox B DNA Clostridioides difficile toksiin B DNA roojas Clostridioides difficile toksiin B DNA roojas N/P 741 JAH 3465 74822-8 Clostridium difficile toxin B Pr Pt Stool Ord Probe.amp.tar MICRO Clostridium difficile toxin B [Presence] in Stool by Probe and target amplification method C dif Tox B Stl Ql PCR 1 Both 2300 VIR 20 Clostridioides difficile DNA paneel roojas a491 C difficile binary tox DNA a491-2 JAH EI EI St-C difficile binary tox DNA Clostridioides difficile binaarse toksiini DNA roojas Clostridioides difficile binaarse toksiini DNA roojas N/P 742 JAH 4831 A-4831 2317 VIR 20 Clostridioides difficile DNA paneel roojas a491 C difficile ribotype 027 DNA a491-3 JAH EI EI St-C difficile ribotype 027 DNA Clostridioides difficile ribotüüp 027 DNA roojas Clostridioides difficile ribotüüp 027 DNA roojas N/P 743 JAH 4355 87755-5 Clostridium difficile BI-NAP1-027 strain DNA PrThr Pt Stool Ord Probe.amp.tar MICRO Clostridium difficile BI-NAP1-027 strain DNA [Presence] in Stool by NAA with probe detection C diff BI NAP1 027 DNA Stl Ql NAA+probe 1 Both 25,2447 607 VIR 20 Clostridioides difficile uuring a10-561 JAH JAH EI St-C difficile Ag, tox A,B panel Clostridioides difficile Ag, toksiin A,B paneel roojast Clostridioides difficile Ag, toksiin A,B roojast (paneel) Paneel L-3037 744 JAH 3037 L-3037 1394 VIR 20 Clostridioides difficile Ag, toksiin A,B paneel roojast a10-561 Clostridioides difficile GDH antigeeni määramine roojast a10-24 JAH JAH EI St-C difficile Ag strip Clostridioides difficile Ag roojas (ribaanalüüs) Clostridioides difficile antigeen roojas (ribaanalüüs) N/P 57901-1 745 JAH 2878 57901-1 Clostridium difficile glutamate dehydrogenase ACnc Pt Stool Ord MICRO Clostridium difficile glutamate dehydrogenase [Presence] in Stool C diff GDH Stl Ql 1 Both 30,8391 2555 VIR 20 Cryptosporidium a10-715 JAH EI EI St-C hominis, C parvum DNA Cryptosporidium hominis, Cryptosporidium parvum DNA roojas Cryptosporidium hominis, Cryptosporidium parvum DNA roojas N/P 751 JAH 5002 80681-0 Cryptosporidium parvum+hominis oocyst wall protein (COWP) gene PrThr Pt Stool Ord Probe.amp.tar MICRO Cryptosporidium parvum+hominis oocyst wall protein (COWP) gene [Presence] in Stool by Probe and target amplification method C parvum+hominis COWP Stl Ql PCR 1 Both 16,816 1390 VIR 20 Parasiitide uuringupaneel a10-564 Cryptosporidium parvum antigeeni immuunkromatograafiline uuring a10-28 JAH JAH EI St-C parvum Ag Cryptosporidium parvum Ag roojas Cryptosporidium parvum antigeen roojas N/P 41487-0 752 JAH 1504 41487-0 Cryptosporidium parvum Ag ACnc Pt Stool Ord EIA 0,00% MICRO Cryptosporidium parvum Ag [Presence] in Stool by Immunoassay C parvum Ag Stl Ql EIA 1 Both 2556 VIR 20 Cyclospora cayetanensis a10-716 JAH EI EI St-C cayetanensis DNA Cyclospora cayetanensis DNA roojas Cyclospora cayetanensis DNA roojas N/P 754 JAH 5517 41436-7 Cyclospora cayetanensis DNA PrThr Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Cyclospora cayetanensis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method C cayetanensis DNA XXX Ql PCR 1 Both 2558 VIR 20 Giardia lamblia a10-718 JAH EI EI St-G lamblia DNA Giardia lamblia DNA roojas Giardia lamblia DNA roojas N/P 755 JAH 5001 80683-6 Giardia lamblia 18S rRNA PrThr Pt Stool Ord Probe.amp.tar MICRO Giardia lamblia 18S rRNA [Presence] in Stool by Probe and target amplification method G lamblia 18S rRNA Stl Ql PCR 1 Both 21,0628 1389 VIR 20 Parasiitide uuringupaneel a10-564 Giardia lamblia antigeeni immuunkromatograafiline uuring a10-29 JAH JAH EI St-G lamblia Ag Giardia lamblia Ag roojas Giardia lamblia antigeen roojas N/P 31830-3 756 JAH 1503 31830-3 Giardia lamblia Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Giardia lamblia Ag [Presence] in Stool G lamblia Ag Stl Ql 1 Both 1761 VIR 20 Echinococcus vastased antikehad seerumis a299 JAH JAH JAH S,P-Echinococcus IgG Echinococcus IgG Echinococcus-vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 35416-7 759 JAH 3572 35416-7 Echinococcus granulosus Ab ACnc Pt Ser Ord IB MICRO Echinococcus granulosus Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) E granulosus Ab Ser Ql IB 1 Both 13,2379 2940 VIR 20 Echinococcus multilocularis IgG (immunoblot) a1374 EI EI JAH S,P-E multilocularis IgG IB Echinococcus multilocularis IgG (immunoblot) Echinococcus multilocularis vastane IgG (immunoblot) N/Pp/P " " 761 JAH 4585 A-4585 2941 VIR 20 Echinococcus granulosus IgG (immunoblot) a1373 EI EI JAH S,P-E granulosus IgG IB Echinococcus granulosus IgG (immunoblot) Echinococcus granulosus vastane IgG seerumis/plasmas (immunoblot) N/Pp/P " " 764 JAH 4584 21252-2 Echinococcus granulosus Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord IB 1 MICRO Echinococcus granulosus IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) E granulosus IgG Ser Ql IB 1 Both 28,5782 2766 VIR 20 Strongyloides IgG a1139 JAH EI JAH S,P-Strongyloides IgG Strongyloides IgG Strongyloides-vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 767 JAH 4327 80660-4 Strongyloides sp Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord IA MICRO Strongyloides sp IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay Strongyloides IgG Ser Ql IA 1 Both 16,7696 2557 VIR 20 Entamoeba histolytica a10-717 JAH EI EI XXX-E histolytica DNA Entamoeba histolytica DNA Entamoeba histolytica DNA N/P 770 JAH 4319 6396-6 Entamoeba histolytica DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Entamoeba histolytica DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method E histolyt DNA XXX Ql PCR 1 Both 17,2087 1388 VIR 20 Entamoeba histolytica antigeeni immuunkromatograafiline uuring a10-30 JAH JAH EI St-E histolytica Ag Entamoeba histolytica Ag roojas Entamoeba histolytica antigeen roojas N/P 29905-7 771 JAH 2616 29905-7 Entamoeba histolytica Ag ACnc Pt Stool Ord EIA MICRO Entamoeba histolytica Ag [Presence] in Stool by Immunoassay E histolyt Ag Stl Ql EIA 1 Both 475 VIR 20 Sepsisetekitajate bakterite DNA paneel a4567-7 Seente DNA veres a4569 JAH EI EI XXX-Fungal DNA panel Seente DNA paneel Seente DNA (paneel) Paneel L-3440 773 JAH 3440 L-3440 476 VIR 20 Seente DNA paneel a4569 Candida albicans a4569-1 JAH EI EI XXX-C albicans DNA Candida albicans DNA Candida albicans DNA N/P A-1567 779 JAH 1567 A-1567 2765 VIR 20 Candida albicans DNA a1146 EI 2021-04-27 EI EI XXX-C albicans DNA Candida albicans DNA Candida albicans DNA N/P 779 JAH 1567 A-1567 2922 VIR 20 Nahaseente DNA paneel a1330 Candida albicans DNA a1233 JAH EI EI XXX-C albicans DNA Candida albicans DNA Candida albicans DNA N/P 779 JAH 1567 A-1567 480 VIR 20 Seente DNA paneel a4569 Candida glabrata a4569-5 JAH EI EI XXX-C glabrata DNA Candida glabrata DNA Candida glabrata DNA N/P 70026-0 785 JAH 1571 70026-0 Candida glabrata DNA Threshold Pt Bld Ord Probe.amp.tar MICRO Candida glabrata DNA [Presence] in Blood by Probe and target amplification method C glabrata DNA Bld Ql PCR 1 Both 34,8955 479 VIR 20 Seente DNA paneel a4569 Candida krusei a4569-4 JAH EI EI XXX-C krusei DNA Candida krusei DNA Candida krusei DNA N/P 70025-2 786 JAH 1570 70025-2 Candida krusei DNA Threshold Pt Bld Ord Probe.amp.tar MICRO Candida krusei DNA [Presence] in Blood by Probe and target amplification method C krusei DNA Bld Ql PCR 1 Both 35,9275 478 VIR 20 Seente DNA paneel a4569 Candida parapsilosis a4569-3 JAH EI EI XXX-C parapsilosis DNA Candida parapsilosis DNA Candida parapsilosis DNA N/P 70024-5 787 JAH 1569 70024-5 Candida parapsilosis DNA Threshold Pt Bld Ord Probe.amp.tar MICRO Candida parapsilosis DNA [Presence] in Blood by Probe and target amplification method C parapsilosis DNA Bld Ql PCR 1 Both 32,4503 477 VIR 20 Seente DNA paneel a4569 Candida tropicalis a4569-2 JAH EI EI XXX-C tropicalis DNA Candida tropicalis DNA Candida tropicalis DNA N/P 70023-7 788 JAH 1568 70023-7 Candida tropicalis DNA Threshold Pt Bld Ord Probe.amp.tar MICRO Candida tropicalis DNA [Presence] in Blood by Probe and target amplification method C tropicalis DNA Bld Ql PCR 1 Both 30,3026 481 VIR 20 Seente DNA paneel a4569 Aspergillus fumigatus a4569-6 JAH EI EI XXX-A fumigatus DNA Aspergillus fumigatus DNA Aspergillus fumigatus DNA N/P 62478-3 789 JAH 1572 62478-3 Aspergillus fumigatus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Aspergillus fumigatus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method A fumigatus DNA XXX Ql PCR 1 Both 21,9016 1763 VIR 20 Aspergillus, antigeen seerumis (galaktomannan) a79-99 EI 2022-10-18 EI EI S,P-Aspergillus Ag Aspergillus Ag Aspergillus antigeen (galaktomannaan) seerumis/plasmas N/P 44099-0 791 JAH 1499 44099-0 Galactomannan Ag ACnc Pt Ser/Plas Ord EIA MICRO Galactomannan Ag [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay Galactomannan Ag SerPl Ql EIA 1 Both 2951 VIR 20 Aspergillus antigeen (galaktomannaan) seerumis/plasmas a1394 JAH JAH JAH S,P-Aspergillus Ag Aspergillus Ag Aspergillus antigeen (galaktomannaan) seerumis/plasmas N/P " " 791 JAH 1499 44099-0 Galactomannan Ag ACnc Pt Ser/Plas Ord EIA MICRO Galactomannan Ag [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay Galactomannan Ag SerPl Ql EIA 1 Both 1752 VIR 20 Aspergillus antigeen (galaktomannaan) täpsustamata materjalis a453 EI 2022-10-18 EI EI XXX-Aspergillus Ag Aspergillus Ag Aspergillus antigeen (galaktomannaan) täpsustamata materjalis N/P A-3196 792 JAH 3196 A-3196 2952 VIR 20 Aspergillus antigeen (galaktomannaan) täpsustamata materjalis a1393 JAH JAH JAH XXX-Aspergillus Ag Aspergillus Ag Aspergillus antigeen (galaktomannaan) täpsustamata materjalis N/P " " 792 JAH 3196 A-3196 2953 VIR 20 Aspergillus antigeeni (galaktomannaan) suhe a1395 JAH EI JAH XXX-Aspergillus Ag ratio Aspergillus Ag (suhe) Aspergillus antigeeni (galaktomannaan) suhe täpsustamata materjalis QN " " 793 JAH 3197 62467-6 Galactomannan Ag ACnc Pt XXX Qn EIA {Index_val} numerical index MICRO Galactomannan Ag [Units/volume] in Unspecified specimen by Immunoassay Galactomannan Ag XXX EIA-aCnc 1 Both 10,3582 2631 VIR 20 Cryptococcus neoformans Ag a1110 JAH JAH JAH XXX-C neoformans Ag Cryptococcus neoformans Ag Cryptococcus neoformans antigeen N/P 795 JAH 1500 11472-8 Cryptococcus neoformans Ag ACnc Pt XXX Ord MICRO Cryptococcus neoformans Ag [Presence] in Unspecified specimen C neoform Ag XXX Ql 1 Both 1697 VIR 20 Skin-Dermatophytes DNA a632 EI 2021-04-27 EI EI XXX-Dermatophytes DNA panel Nahaseente DNA paneel Nahaseente DNA täpsustamata materjalis (paneel) Paneel L-2698 798 EI/Paneel 2698 L-2698 1706 VIR 20 Küünte dermatofüütide ja T. rubrum DNA a254 EI 2021-04-27 EI EI XXX-Dermatophytes DNA panel Nahaseente DNA paneel Nahaseente DNA täpsustamata materjalis (paneel) Paneel L-2698 798 EI/Paneel 2698 L-2698 2911 VIR 20 Dermatofüütide DNA a1330 JAH JAH EI XXX-Dermatophytes DNA panel Nahaseente DNA paneel Nahaseente DNA täpsustamata materjalis (paneel) Paneel " " 798 EI/Paneel 2698 L-2698 1699 VIR 20 Nahaseente DNA paneel a632 Dermatofüüdid a631 EI 2021-04-27 EI EI XXX-Dermatophytes DNA Nahaseente DNA Nahaseente DNA N/P A-2699 800 JAH 2699 A-2699 1708 VIR 20 Nahaseente DNA paneel a254 Dermatofüüdid a252 JAH EI JAH XXX-Dermatophytes DNA Nahaseente DNA Nahaseente DNA N/P A-2699 800 JAH 2699 A-2699 1698 VIR 20 Nahaseente DNA paneel a632 Trichophyton rubrum a630 EI 2021-04-27 EI EI XXX-T rubrum DNA Trichophyton rubrum DNA Trichophyton rubrum DNA N/P A-2700 801 JAH 2700 A-2700 1707 VIR 20 Nahaseente DNA paneel a254 Trichophyton rubrum a253 JAH EI JAH XXX-T rubrum DNA Trichophyton rubrum DNA Trichophyton rubrum DNA N/P A-2700 801 JAH 2700 A-2700 2913 VIR 20 Nahaseente DNA paneel a1330 Trichophyton interdigitale DNA a1224 JAH EI EI XXX-T interdigitale DNA Trichophyton interdigitale DNA Trichophyton interdigitale DNA täpsustamata materjalis N/P " " 803 JAH 5391 A-5331 2914 VIR 20 Nahaseente DNA paneel a1330 Trichophyton tonsurans DNA a1225 JAH EI EI XXX-T tonsurans DNA Trichophyton tonsurans DNA Trichophyton tonsurans DNA täpsustamata materjalis N/P " " 804 JAH 5392 A-5326 2915 VIR 20 Nahaseente DNA paneel a1330 Trichophyton mentagrophytes DNA a1226 JAH EI EI XXX-T mentagrophytes DNA Trichophyton mentagrophytes DNA Trichophyton mentagrophytes DNA täpsustamata materjalis N/P " " 806 JAH 5393 A-5327 2912 VIR 20 Nahaseente DNA paneel a1330 Trichophyton rubrum/Trichophyton soudanense DNA a1234 JAH EI EI XXX-T rubrum/T soudanense DNA Trichophyton rubrum/Trichophyton soudanense DNA Trichophyton rubrum/Trichophyton soudanense DNA täpsustamata materjalis N/P " " 808 JAH 5394 A-5328 2916 VIR 20 Nahaseente DNA paneel a1330 Trichophyton violaceum DNA a1227 JAH EI EI XXX-T violaceum DNA Trichophyton violaceum DNA Trichophyton violaceum DNA N/P 809 JAH 3450 A-3450 2917 VIR 20 Nahaseente DNA paneel a1330 Trichophyton benhamiae DNA a1228 JAH EI EI XXX-T benhamiae DNA Trichophyton benhamiae DNA Trichophyton benhamiae DNA täpsustamata materjalis N/P " " 810 JAH 5395 A-5329 2918 VIR 20 Nahaseente DNA paneel a1330 Trichophyton verrucosum DNA a1229 JAH EI EI XXX-T verrucosum DNA Trichophyton verrucosum DNA Trichophyton verrucosum DNA täpsustamata materjalis N/P " " 811 JAH 5396 A-5330 2919 VIR 20 Nahaseente DNA paneel a1330 Microsporum canis DNA a1230 JAH EI EI XXX-M canis DNA Microsporum canis DNA Microsporum canis DNA N/P 813 JAH 3813 A-3813 2920 VIR 20 Nahaseente DNA paneel a1330 Microsporum audouinii DNA a1231 JAH EI EI XXX-M audouinii DNA Microsporum audouinii DNA Microsporum audouinii DNA täpsustamata materjalis N/P " " 814 JAH 5397 A-5325 2921 VIR 20 Nahaseente DNA paneel a1330 Epidermophyton floccosum DNA a1232 JAH EI EI XXX-E floccosum DNA Epidermophyton floccosum DNA Epidermophyton floccosum DNA N/P 815 JAH 3812 A-3812 1692 VIR 20 Malaariaplasmoodium veres a79-111 JAH JAH JAH B-Plasmodium-m Malaariaplasmoodiumi mikroskoopia Malaariaplasmoodiumi mikroskoopia verest N/P 32700-7 816 JAH 97 32700-7 Microscopic observation Prid Pt Bld Nom Malaria smear MICRO Microscopic observation [Identifier] in Blood by Malaria smear Malaria Smear Bld 1 Both 1693 VIR 20 Malaariaplasmoodium veres, kiirtest P-Optimal IT a79-112 JAH JAH JAH B-Plasmodium strip Malaariaplasmoodium (ribaanalüüs) Malaariaplasmoodium veres (ribaanalüüs) Tekst 50687-3 818 JAH 3660 50687-3 Plasmodium sp Ag ACnc Pt Bld Ord 2 MICRO Plasmodium sp Ag [Presence] in Blood Plasmodium Ag Bld Ql 1 Both 12,4032 3055 VIR 20 Malaariaplasmoodiumi IgG a1513 JAH JAH JAH S,P-Plasmodium IgG Malaariaplasmoodiumi IgG Malaariaplasmoodiumi vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P " " 819 JAH 5576 A-5576 3050 VIR 20 Leishmania DNA a1507 JAH JAH JAH XXX-Leishmania DNA Leishmania DNA Leishmania DNA N/P 834 JAH 4343 23159-7 Leishmania sp DNA Prid Pt XXX Nom Probe.amp.tar 1 MICRO Leishmania sp DNA [Identifier] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method Leishmania DNA XXX PCR 1 Both 15,4662 3051 VIR 20 Leishmania Ab a1506 JAH JAH JAH S,P-Leishmania Ab Leishmania Ab Leishmania-vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 836 JAH 4342 7958-2 Leishmania sp Ab ACnc Pt Ser Ord MICRO Leishmania sp Ab [Presence] in Serum Leishmania Ab Ser Ql 1 Both 11,18 2493 VIR 20 Schistosoma haematobium (tserkaar) IgG a316 EI 2021-04-20 EI EI S,P-S haematobium (cercaria) IgG Schistosoma haematobium (tserkaar) IgG Schistosoma haematobium (tserkaar) vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 841 JAH 4347 A-4347 2492 VIR 20 Schistosoma haematobium (täisksvanud) IgG a317 EI 2021-04-20 EI EI S,P-S haematobium (adult) IgG Schistosoma haematobium (täisksvanud) IgG Schistosoma haematobium (täiskasvanud) vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 842 JAH 4346 A-4346 2494 VIR 20 Schistosoma mansoni IgG titr a315 EI 2021-04-20 EI EI S,P-S mansoni IgG titr Schistosoma mansoni IgG titr Schistosoma mansoni vastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst 843 JAH 4348 A-4348 2496 VIR 20 Schistosoma mansoni (tserkaar) IgG a314 EI 2021-04-20 EI EI S,P-S mansoni (cercaria) IgG Schistosoma mansoni (tserkaar) IgG Schistosoma mansoni (tserkaar) vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 844 JAH 4350 A-4350 2495 VIR 20 Schistosoma mansoni (täiskasvanud) IgG a313 EI 2021-04-20 EI EI S,P-S mansoni (adult) IgG Schistosoma mansoni (täiskasvanud) IgG Schistosoma mansoni (täiskasvanud) vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 845 JAH 4349 A-4349 2898 VIR 20 Filaria Ab a1346 JAH EI JAH S,P-Filaria Ab Filaria Ab Filaria-vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 846 JAH 4340 7887-3 Filaria Ab ACnc Pt Ser Qn MICRO Filaria Ab [Units/volume] in Serum Filaria Ab Ser-aCnc 1 Both 14,1675 2840 VIR 20 Taenia solium Ab a495 JAH JAH JAH S,P-T solium Ab QN Taenia solium Ab QN Taenia solium vastaste antikehade hulk seerumis/plasmas QN U/L U/L 847 JAH 4353 7850-1 Taenia solium larva Ab ACnc Pt Ser Qn 3 MICRO Taenia solium larva Ab [Units/volume] in Serum T sol lar Ab Ser-aCnc 1 Both 10,8557 2535 VIR 20 Histoplasma vastased antikehad seerumis a534 JAH JAH JAH S,P-H capsulatum Ab Histoplasma capsulatum Ab Histoplasma capsulatum vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 850 JAH 5510 22346-1 Histoplasma capsulatum Ab PrThr Pt Ser Ord MICRO Histoplasma capsulatum Ab [Presence] in Serum H capsul Ab Ser Ql 1 Both 1402 MB 21 Anaeroobne külv Bact/ALERT a10-4 JAH JAH EI XXX-Automated anaerobic culture Automatiseeritud anaeroobne külv Automatiseeritud anaeroobne külv KYLV A-3039 3 JAH 3039 23667-9 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen Bacteria XXX 1 Both 9,3141 1387 MB 21 Aeroobne ja seente külv Bact/ALERT a10-3-1 JAH JAH EI XXX-Automated microbial culture (aer+fungal) Automatiseeritud külv (aer + seened) Automatiseeritud külvi (aeroobne ja seente) paneel KYLV 5 JAH 3043 L-3043 2428 MB 21 Aeroobne ja seente külv Bact/ALERT a10-3 JAH JAH EI XXX-Automated microbial culture (aer+fungal) Automatiseeritud külv (aer + seened) Automatiseeritud külvi (aeroobne ja seente) paneel KYLV 5 JAH 3043 L-3043 2438 MB 21 Verekülv (1. set) a10-562 JAH JAH EI XXX-Automated microbial culture (aer+an+fungal) Automatiseeritud külv (aer + anaer + seened) Automatiseeritud külvi (aeroobne, anaeroobne ja seente) paneel KYLV 6 JAH 3044 L-3044 2439 MB 21 Verekülv (2. set) a10-563 JAH JAH EI XXX-Automated microbial culture (aer+an+fungal) Automatiseeritud külv (aer + anaer + seened) Automatiseeritud külvi (aeroobne, anaeroobne ja seente) paneel KYLV 6 JAH 3044 L-3044 2828 MB 21 Seente külv (automatiseeritud) BACTEC a10-5 JAH JAH EI XXX-Automated fungal culture Automatiseeritud seente külv Automatiseeritud seente külv KYLV 7 JAH 3040 42805-2 Fungus identified Prid Pt XXX Nom MICRO Fungus identified in Unspecified specimen Fungus XXX 1 Both 9,3141 1365 MB 21 Aeroobne külv a10-0 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 634-6 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 2768 MB 21 Aeroobne külv a132 EI EI EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1366 MB 21 Anaeroobne külv a10-1 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 635-3 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 2770 MB 21 Uriini külv a10-21 EI EI EI U-Culture Uriini külv Uriini külv KYLV 12 JAH 2242 630-4 Bacteria identified Prid Pt Urine Nom Culture 0,37% MICRO Bacteria identified in Urine by Culture Bacteria Ur Cult 1 Both 1396 MB 21 Seente külv a10-2 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 580-1 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1372 MB 21 MRSA külv a10-6 JAH JAH EI XXX-MRSA culture MRSA külv Metitsilliiniresistentse Staphylococcus aureus külv KYLV 13317-3 15 JAH 2257 13317-3 Staphylococcus aureus.methicillin resistant isolate ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 0,31% MICRO Methicillin resistant Staphylococcus aureus [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture MRSA XXX Ql Cult 1 Both 2284 MB 21 VRE külv a10-578 JAH JAH EI XXX-VRE culture VRE külv Vankomütsiiniresistentse Enterococcus sp. külv KYLV 17 JAH 2258 13316-5 Enterococcus species.vancomycin resistant ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 0,00% MICRO Vancomycin resistant enterococcus [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture VRE XXX Ql Cult 1 Both 1405 MB 21 ESBL produtseerivate enterobakterite skriining a10-560 JAH JAH EI XXX-ESBL resistant bacteria culture ESBL produtseerivate enterobakterite külv Laiendatud spektriga beetalaktamaase produtseerivate enterobakterite külv KYLV 18 JAH 4407 73835-1 Bacteria.extended spectrum beta lactamase resistant identified Prid Pt Anal Nom Organism specific culture MICRO Bacteria.extended spectrum beta lactamase resistant identified in Anal by Organism specific culture Bacteria.ESBL resist Anal Cult 1 Both 13,7174 1398 MB 21 Staphylococcus aureus kvantitatiivne uuring a10-19 JAH JAH EI XXX-S aureus culture QN Staphylococcus aureus külv QN Staphylococcus aureus külv (kvantitatiivne) QN 25 JAH 4406 A-4406 1766 MB 21 Legionella spp. külv a79-104 JAH JAH JAH XXX-Legionella sp. culture Legionella sp. külv Legionella sp. külv KYLV 593-4 26 JAH 2244 593-4 Legionella sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 0,00% MICRO Legionella sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Legionella XXX Cult 1 Both 1767 MB 21 Legionella spp. külv rögas a79-103 EI 2021-04-27 EI EI XXX-Legionella sp. culture Legionella sp. külv Legionella sp. külv KYLV 593-4 26 JAH 2244 593-4 Legionella sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 0,00% MICRO Legionella sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Legionella XXX Cult 1 Both 1404 MB 21 C. diphtheriae külv a79-97 JAH JAH EI XXX-C diphtheriae culture Corynebacterium diphtheriae külv Corynebacterium diphtheriae külv KYLV 16676-9 27 JAH 2269 16676-9 Corynebacterium diphtheriae ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture MICRO Corynebacterium diphtheriae [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture C diphtheriae XXX Ql Cult 1 Both 2536 MB 21 Listeria sp. külv a10-480 JAH JAH EI XXX-L monocytogenes culture Listeria monocytogenes külv Listeria monocytogenes külv KYLV 30 JAH 2886 6609-2 Listeria sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture MICRO Listeria sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Listeria XXX Cult 1 Both 25,887 1360 MB 21 Neisseria gonorrhoeae külv a79-113 JAH JAH JAH XXX-N gonorrhoeae culture Neisseria gonorrhoeae külv Neisseria gonorrhoeae külv KYLV 698-1 32 JAH 2241 698-1 Neisseria gonorrhoeae ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 0,00% MICRO Neisseria gonorrhoeae [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture N gonorrhoea XXX Ql Cult 1 Both 1367 MB 21 Neisseria meningitidis külv a10-10 JAH JAH EI XXX-N meningitidis culture Neisseria meningitidis külv Neisseria meningitidis külv KYLV 16134-9 33 JAH 3158 16134-9 Neisseria meningitidis ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture MICRO Neisseria meningitidis [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture N men XXX Ql Cult 1 Both 8,0443 1370 MB 21 Beeta-hemolüütiliste streptokokkide uuring a10-7 JAH JAH EI XXX-B-Hem Streptococcus culture Beetahemolüütilise streptokoki külv Beetahemolüütilise streptokoki külv KYLV 547-0 34 JAH 2484 547-0 Streptococcus.beta-hemolytic ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 335 MICRO Streptococcus.beta-hemolytic [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture B-Hem Strep XXX Ql Cult 1 Both 16,8104 1900 MB 21 M. hominis ja U. urealyticum/parvum külv a10-570 EI EI EI XXX-M hominis, Ureaplasma sp. culture panel Mycoplasma hominis ja Ureaplasma sp. külvi paneel Mycoplasma hominis ja Ureaplasma sp. külv täpsustamata materjalist (paneel) Paneel 35 EI/Paneel 4832 L-4832 1363 MB 21 M. hominis külv a10-12 JAH JAH EI XXX-M hominis culture Mycoplasma hominis külv Mycoplasma hominis külv KYLV 15388-2 37 JAH 4068 15388-2 Mycoplasma hominis ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 5 MICRO Mycoplasma hominis [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture M hominis XXX Ql Cult 1 Both 21,2285 1403 MB 21 U. urealyticum külv a10-392 JAH JAH EI XXX-Ureaplasma sp. culture Ureaplasma sp. külv Ureaplasma sp. külv KYLV 17852-5 38 JAH 4069 32368-3 Ureaplasma sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture MICRO Ureaplasma sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Ureaplasma XXX Cult 1 Both 8,7142 1361 MB 21 Salmonella sp. külv a10-14 JAH JAH EI XXX-Salmonella sp. culture Salmonella sp. külv Salmonella sp. külv KYLV 17563-8 47 JAH 2489 17563-8 Salmonella sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture MICRO Salmonella sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Salmonella XXX Cult 1 Both 22,4659 1401 MB 21 Shigella sp. külv a10-15 JAH JAH EI XXX-Shigella sp. culture Shigella sp. külv Shigella sp. külv KYLV 17576-0 48 JAH 2490 17576-0 Shigella sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture MICRO Shigella sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Shigella XXX Cult 1 Both 25,3786 1399 MB 21 Campylobacter sp. külv a10-17 JAH JAH EI St-Campylobacter sp. culture Campylobacter sp. külv roojast Campylobacter sp. külv roojast KYLV 6331-3 49 JAH 2247 6331-3 Campylobacter sp identified Prid Pt Stool Nom Organism specific culture MICRO Campylobacter sp identified in Stool by Organism specific culture Campylobacter Stl Cult 1 Both 1400 MB 21 Yersinia sp. külv a10-18 JAH JAH EI St-Yersinia sp. culture Yersinia sp. külv roojast Yersinia sp. külv roojast KYLV 28549-4 51 JAH 2248 28549-4 Yersinia sp identified Prid Pt Stool Nom Organism specific culture MICRO Yersinia sp identified in Stool by Organism specific culture Yersinia Stl Cult 1 Both 1362 MB 21 Clostridioides difficile Ag, toksiin A,B paneel roojast a10-561 C. difficile külv a10-13 JAH JAH EI XXX-C difficile culture Clostridioides difficile külv Clostridioides difficile külv KYLV 563-7 54 JAH 4400 563-7 Clostridium difficile ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 2 MICRO Clostridium difficile [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture C dif XXX Ql Cult 1 Both 8,476 1385 MB 21 STEC külv a10-16 JAH JAH EI St-STEC culture STEC külv Shigatoksiini tootva Escherichia coli (STEC) külv roojast KYLV 57 JAH 4404 16835-1 Escherichia coli shiga-like identified Prid Pt Stool Nom Organism specific culture MICRO Escherichia coli shiga-like identified in Stool by Organism specific culture E coli SLTEC Stl Cult 1 Both 32,4472 1364 MB 21 Actinomyces külv a10-11 JAH JAH EI XXX-Actinomyces culture Actinomyces külv Actinomyces külv KYLV 58 JAH 4401 9816-0 Actinomyces sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 11 MICRO Actinomyces sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Actinomyces XXX Cult 1 Both 18,3922 1368 MB 21 Fusobacterium necrophorum uuring a10-9 JAH JAH EI XXX-F necrophorum culture Fusobacterium necrophorum külv Fusobacterium necrophorum külv KYLV 59 JAH 4402 A-4402 1369 MB 21 Streptococcus agalactiae, GBS külv a10-8 JAH JAH EI XXX-S agalactiae culture Streptococcus agalactiae külv Streptococcus agalactiae külv KYLV 60 JAH 4403 586-8 Streptococcus agalactiae ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 37 MICRO Streptococcus agalactiae [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture Gp B Strep XXX Ql Cult 1 Both 17,6769 1397 MB 21 Tinglikult patogeensete enterobakterite (Klebsiella, Enterobacter, Serratia) kvantitatiivne külv roojast a10-20 JAH JAH EI St-Conditionally pathogenic enterobacteria culture QN Tinglikult patogeensete enterobakterite (Klebsiella, Enterobacter, Serratia) külv roojast QN Tinglikult patogeensete enterobakterite (Klebsiella, Enterobacter, Serratia) külv roojast (kvantitatiivne) KYLV 61 JAH 4405 A-4405 1386 MB 21 Dermatofüütide külv a10-31 JAH JAH EI XXX-Dermatophyte culture Nahaseente külv Nahaseente külv KYLV 18482-0 64 JAH 2250 18482-0 Yeast ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 1862 MICRO Yeast [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture Yeast XXX Ql Cult 1 Both 11,3891 1837 MB 21 Kasv (poolkvant) a10-388 JAH EI EI XXX-Colony count Mikroobide hulk külvis Mikroobide hulk külvis Tekst 66 JAH 2588 565-2 Colony count Num Pt XXX Ord VC MICRO Colony count [#] in Unspecified specimen Qualitative by Visual count CC XXX Ql VC 1 Both 11,433 1903 MB 21 Kasv (uriin) a10-385 JAH EI EI XXX-Colony count Mikroobide hulk külvis Mikroobide hulk külvis Tekst 66 JAH 2588 565-2 Colony count Num Pt XXX Ord VC MICRO Colony count [#] in Unspecified specimen Qualitative by Visual count CC XXX Ql VC 1 Both 11,433 1904 MB 21 Kasv (kvant) a10-389 JAH EI EI XXX-Colony count Mikroobide hulk külvis Mikroobide hulk külvis Tekst 66 JAH 2588 565-2 Colony count Num Pt XXX Ord VC MICRO Colony count [#] in Unspecified specimen Qualitative by Visual count CC XXX Ql VC 1 Both 11,433 2286 MB 21 Kasv (ting) a10-390 JAH EI EI XXX-Colony count Mikroobide hulk külvis Mikroobide hulk külvis Tekst 66 JAH 2588 565-2 Colony count Num Pt XXX Ord VC MICRO Colony count [#] in Unspecified specimen Qualitative by Visual count CC XXX Ql VC 1 Both 11,433 2636 MB 21 Mikroobide hulk külvis a10-391 JAH EI EI XXX-Colony count Mikroobide hulk külvis Mikroobide hulk külvis Tekst 66 JAH 2588 565-2 Colony count Num Pt XXX Ord VC MICRO Colony count [#] in Unspecified specimen Qualitative by Visual count CC XXX Ql VC 1 Both 11,433 1770 MB 21 Mikroorganismi Samastamine a228 JAH JAH JAH Is-Identification Mikroobide samastamine Mikroobide samastamine MIKR 45335-7 67 JAH 2589 45335-7 Bacteria identification test ACnc Pt Isolate Ord Culture MICRO Bacteria Identification [Presence] in Isolate by Culture Bacteria ID test Islt Ql Cult 1 Observation 11,433 1887 MB 21 Mikroob a10-108 JAH EI EI Is-Identification Mikroobide samastamine Mikroobide samastamine MIKR 67 JAH 2589 45335-7 Bacteria identification test ACnc Pt Isolate Ord Culture MICRO Bacteria Identification [Presence] in Isolate by Culture Bacteria ID test Islt Ql Cult 1 Observation 11,433 2571 MB 21 Mikroobide samastamine välislaboris a436-100 JAH EI JAH Is-Identification Mikroobide samastamine Mikroobide samastamine MIKR 67 JAH 2589 45335-7 Bacteria identification test ACnc Pt Isolate Ord Culture MICRO Bacteria Identification [Presence] in Isolate by Culture Bacteria ID test Islt Ql Cult 1 Observation 11,433 1379 MB 21 Preparaat akridiin a10-43 JAH JAH EI XXX-Acridine orange-m panel Mikroskoopia (akridiinoranz) Täpsustamata materjali mikroskoopia paneel (akridiinoranz) Paneel 657-7 75 JAH 4543 L-4543 1378 MB 21 Preparaat gram a10-42 JAH JAH EI XXX-Gram-m panel Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia paneel (Gram) Paneel 664-3 78 JAH 4544 L-4544 1381 MB 21 Dermatofüütide mikroskoopia a10-32 JAH JAH EI XXX-Dermatophytes-m panel (KOH) Nahaseente mikroskoopia (KOH) Nahaseente mikroskoopia täpsustamata materjalist (KOH, paneel) Paneel 667-6 84 JAH 4547 L-4547 1407 MB 21 Acanthamoeba mikroskoopia silmamaterjalist; Entamoeba histolytica; Enterobius vermicularis munade mikroskoopia; Mikroskoopia (Gram); Parasiitide mikroskoopia (natiivpreparaat) a10-46; a10-34; a10-47; a10-42; a10-45 Lameepiteel a10-51 JAH EI EI XXX-Lameepiteeli rakud Lameepiteeli rakud Lameepiteeli rakud Tekst A-2905 94 JAH 2905 72161-3 Epithelial cells PrThr Pt XXX Ord Gram stain HEM/BC Epithelial cells [Presence] in Unspecified specimen by Gram stain Epi Cells XXX Ql Gram Stn 1 Observation 14,227 1409 MB 21 Acanthamoeba mikroskoopia silmamaterjalist; Entamoeba histolytica; Enterobius vermicularis munade mikroskoopia; Mikroskoopia (akridiinoranz); Parasiitide mikroskoopia (natiivpreparaat) a10-46; a10-34; a10-47; a10-43; a10-45 Erütrotsüüdid a10-50 JAH EI EI XXX-Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid Tekst 72162-1 97 JAH 2907 72162-1 Erythrocytes ACnc Pt XXX Ord Gram stain HEM/BC Erythrocytes [Presence] in Unspecified specimen by Gram stain RBC XXX Ql Gram Stn 1 Observation 7,9405 1427 MB 21 Mikroskoopia (Gram) a10-42 Lümfotsüüdid a10-70 JAH EI EI XXX-Lümfotsüüdid (mb) Lümfotsüüdid Lümfotsüüdid Tekst A-2910 98 JAH 2910 A-2910 1408 MB 21 Acanthamoeba mikroskoopia silmamaterjalist; Entamoeba histolytica; Enterobius vermicularis munade mikroskoopia; Mikroskoopia (akridiinoranz); Mikroskoopia (Gram); Parasiitide mikroskoopia (natiivpreparaat) a10-46; a10-34; a10-47; a10-43; a10-42; a10-45 PMN a10-49 JAH EI EI XXX-Polümorfonukleaarid Polümorfonukleaarid Polümorfonukleaarid Tekst A-2909 99 JAH 2909 20473-5 Polymorphonuclear cells PrThr Pt XXX Ord Wright stain 1506 HEM/BC Polymorphonuclear cells [Presence] in Unspecified specimen by Wright stain Polys XXX Ql Wright Stn 1 Observation 13,2954 1429 MB 21 Mikroskoopia (Gram) a10-42 Ripsepiteel a10-72 JAH EI EI XXX-Ripsepiteel Ripsepiteel Ripsepiteel Tekst A-2913 100 JAH 2913 A-2913 1428 MB 21 Mikroskoopia (Gram) a10-42 Alveolaarsed makrofaagid a10-71 JAH EI EI XXX-Alveolaarsed makrofaagid Alveolaarsed makrofaagid Alveolaarsed makrofaagid Tekst A-2914 101 JAH 2914 A-2914 1410 MB 21 Acanthamoeba mikroskoopia silmamaterjalist; Entamoeba histolytica; Enterobius vermicularis munade mikroskoopia; Mikroskoopia (akridiinoranz); Mikroskoopia (Gram); Parasiitide mikroskoopia (natiivpreparaat) a10-46; a10-34; a10-47; a10-43; a10-42; a10-45 Mikroobid a10-52 JAH EI EI XXX-Mikroobid Mikroobid Mikroobid Tekst A-2911 102 JAH 2911 A-2911 1413 MB 21 Acanthamoeba mikroskoopia silmamaterjalist a10-46 Acanthamoeba a10-55 JAH EI EI XXX-Acanthamoeba spp. Acanthamoeba spp. Acanthamoeba spp. Tekst A-2916 105 JAH 2916 A-2916 1406 MB 21 Mikroskoopia (Gram) a10-42 Gram (-) kokid a257 JAH EI EI XXX-Gramnegatiivsed kokid Gramnegatiivsed kokid Gramnegatiivsed kokid Tekst A-2919 109 JAH 2919 A-2919 1442 MB 21 Mikroskoopia (Gram) a10-42 Gram (-) diplokokid a10-85 JAH EI EI XXX-Gramnegatiivsed diplokokid Gramnegatiivsed diplokokid Gramnegatiivsed diplokokid Tekst 110 JAH 4482 A-4482 1430 MB 21 Mikroskoopia (Gram) a10-42 Gram (+) kokid a10-73 JAH EI EI XXX-Grampositiivsed kokid Grampositiivsed kokid Grampositiivsed kokid Tekst A-2920 111 JAH 2920 A-2920 1431 MB 21 Mikroskoopia (Gram) a10-42 Gram (+) diplokokid a10-74 JAH EI EI XXX-Grampositiivsed diplokokid Grampositiivsed diplokokid Grampositiivsed diplokokid Tekst 112 JAH 4475 A-4475 1432 MB 21 Mikroskoopia (Gram) a10-42 Gram (+) kokid ahelates a10-75 JAH EI EI XXX-Grampositiivsed kokid ahelates Grampositiivsed kokid ahelates Grampositiivsed kokid ahelates Tekst 113 JAH 4476 A-4476 1433 MB 21 Mikroskoopia (Gram) a10-42 Gram (+) kokid kobarates a10-76 JAH EI EI XXX-Grampositiivsed kokid kobarates Grampositiivsed kokid kobarates Grampositiivsed kokid kobarates Tekst 114 JAH 4477 A-4477 1434 MB 21 Mikroskoopia (Gram) a10-42 Gram (+) bakterid a10-77 JAH EI EI XXX-Grampositiivsed pulkbakterid Grampositiivsed pulkbakterid Grampositiivsed pulkbakterid Tekst A-2921 115 JAH 2921 A-2921 1443 MB 21 Mikroskoopia (Gram) a10-42 Gram (-) bakterid a10-86 JAH EI EI XXX-Gramnegatiivsed pulkbakterid Gramnegatiivsed pulkbakterid Gramnegatiivsed pulkbakterid Tekst A-2922 116 JAH 2922 A-2922 1422 MB 21 Mikroskoopia (akridiinoranz) a10-43 Kokid a10-65 JAH EI EI XXX-Kokid Kokid Kokid Tekst A-2923 118 JAH 2923 A-2923 1423 MB 21 Mikroskoopia (akridiinoranz) a10-43 Diplokokid a10-66 JAH EI EI XXX-Diplokokid Diplokokid Diplokokid Tekst 119 JAH 4472 A-4472 1414 MB 21 Mikroskoopia (akridiinoranz) a10-43 Kokid paarides a10-57 JAH EI EI XXX-Kokid paarides Kokid paarides Kokid paarides Tekst 120 JAH 4464 A-4464 1415 MB 21 Mikroskoopia (akridiinoranz) a10-43 Kokid ahelates a10-58 JAH EI EI XXX-Kokid ahelates Kokid ahelates Kokid ahelates Tekst 121 JAH 4465 A-4465 1416 MB 21 Mikroskoopia (akridiinoranz) a10-43 Kokid kobarates a10-59 JAH EI EI XXX-Kokid kobarates Kokid kobarates Kokid kobarates Tekst 122 JAH 4466 A-4466 1439 MB 21 Mikroskoopia (Gram) a10-42 Gram-variaabelsed batsillid a10-82 JAH EI EI XXX-Gramvariaabelsed batsillid Gramvariaabelsed batsillid Gramvariaabelsed batsillid Tekst A-2925 123 JAH 2925 A-2925 1440 MB 21 Mikroskoopia (Gram) a10-42 Gram-variaabelsed kokid a10-83 JAH EI EI XXX-Gramvariaabelsed kokid Gramvariaabelsed kokid Gramvariaabelsed kokid Tekst A-2926 124 JAH 2926 A-2926 1438 MB 21 Mikroskoopia (Gram) a10-42 Gram-variaabelsed kokobatsillid a10-81 JAH EI EI XXX-Gramvariaabelsed kokobatsillid Gramvariaabelsed kokobatsillid Gramvariaabelsed kokobatsillid Tekst A-2927 125 JAH 2927 A-2927 1419 MB 21 Mikroskoopia (akridiinoranz) a10-43 Filamentsed batsillid a10-62 JAH EI EI XXX-Filamentsed bakterid Filamentsed bakterid Filamentsed bakterid Tekst 126 JAH 4469 A-4469 1435 MB 21 Mikroskoopia (Gram) a10-42 Gram (+) filamentsed bakterid a10-78 JAH EI EI XXX-Grampositiivsed filamentsed bakterid Grampositiivsed filamentsed bakterid Grampositiivsed filamentsed bakterid Tekst 127 JAH 4478 A-4478 1444 MB 21 Mikroskoopia (Gram) a10-42 Gram (-) filamentsed bakterid a10-87 JAH EI EI XXX-Gramnegatiivsed filamentsed bakterid Gramnegatiivsed filamentsed bakterid Gramnegatiivsed filamentsed bakterid Tekst 128 JAH 4483 A-4483 1425 MB 21 Mikroskoopia (akridiinoranz) a10-43 Hargnevad filamendid a10-68 JAH EI EI XXX-Hargnevad filamendid Hargnevad filamendid Hargnevad filamendid Tekst 129 JAH 4474 A-4474 1441 MB 21 Mikroskoopia (Gram) a10-42 Gram-variaabelsed hargnevad filamendid a10-84 JAH EI EI XXX-Gramvariaabelsed hargnevad filamendid Gramvariaabelsed hargnevad filamendid Gramvariaabelsed hargnevad filamendid Tekst 130 JAH 4481 A-4481 1421 MB 21 Mikroskoopia (akridiinoranz) a10-43 Batsillid a10-64 JAH EI EI XXX-Batsillid Batsillid Batsillid Tekst 132 JAH 4471 A-4471 1418 MB 21 Mikroskoopia (akridiinoranz) a10-43 Suured batsillid a10-61 JAH EI EI XXX-Suured batsillid Suured batsillid Suured batsillid Tekst 133 JAH 4468 A-4468 1437 MB 21 Mikroskoopia (Gram) a10-42 Gram-positiivsed suured batsillid a10-80 JAH EI EI XXX-Grampositiivsed suured batsillid Grampositiivsed suured batsillid Grampositiivsed suured batsillid Tekst 134 JAH 4480 A-4480 1445 MB 21 Mikroskoopia (Gram) a10-42 Gram (-) väikesed batsillid a10-88 JAH EI EI XXX-Gramnegatiivsed väikesed batsillid Gramnegatiivsed väikesed batsillid Gramnegatiivsed väikesed batsillid Tekst 135 JAH 4484 A-4484 1417 MB 21 Mikroskoopia (akridiinoranz) a10-43 Kokobatsillid a10-60 JAH EI EI XXX-Kokobatsillid Kokobatsillid Kokobatsillid Tekst 136 JAH 4467 A-4467 1424 MB 21 Mikroskoopia (akridiinoranz) a10-43 Väikesed kokobatsillid a10-67 JAH EI EI XXX-Väiksed kokobatsillid Väiksed kokobatsillid Väiksed kokobatsillid Tekst 137 JAH 4473 A-4473 1420 MB 21 Mikroskoopia (akridiinoranz) a10-43 Korüneformsed batsillid a10-63 JAH EI EI XXX-Korüneformsed bakterid Korüneformsed bakterid Korüneformsed bakterid Tekst 138 JAH 4470 A-4470 1436 MB 21 Mikroskoopia (Gram) a10-42 Gram (+) korüneformsed bakterid a10-79 JAH EI EI XXX-Grampositiivsed korüneformsed bakterid Grampositiivsed korüneformsed bakterid Grampositiivsed korüneformsed bakterid Tekst 139 JAH 4479 A-4479 1412 MB 21 Acanthamoeba mikroskoopia silmamaterjalist; Entamoeba histolytica; Enterobius vermicularis munade mikroskoopia; Mikroskoopia (akridiinoranz); Mikroskoopia (Gram); Nahaseente mikroskoopia (KOH); Parasiitide mikroskoopia (natiivpreparaat) a10-46; a10-34; a10-47; a10-43; a10-42; a10-32; a10-45 Seenerakud a10-54 JAH EI EI XXX-Seenerakud Seenerakud Seenerakud Tekst 141 JAH 4463 A-4463 1446 MB 21 Nahaseente mikroskoopia (KOH) a10-32 Seene pungrakud a10-89 JAH EI EI XXX-Seene pungrakud Seene pungrakud Seene pungrakud Tekst 142 JAH 4485 A-4485 1448 MB 21 Nahaseente mikroskoopia (KOH) a10-32 Seene lühikesed hüüfid a10-91 JAH EI EI XXX-Seene lühikesed hüüfid Seene lühikesed hüüfid Seene lühikesed hüüfid Tekst 144 JAH 4486 A-4486 1449 MB 21 Nahaseente mikroskoopia (KOH) a10-32 Seene eosed a10-92 JAH EI EI XXX-Eosed Eosed Eosed Tekst A-2931 145 JAH 2931 A-2931 1775 MB 21 Nahaseente mikroskoopia (KOH) a10-32 Seene eosed juukskarva pinnal a10-94 JAH EI EI XXX-Seene eosed juuksekarva pinnal Seene eosed juuksekarva pinnal Seene eosed juuksekarva pinnal Tekst 146 JAH 4491 A-4491 1776 MB 21 Nahaseente mikroskoopia (KOH) a10-32 Seene eosed juuksekarva sees a10-95 JAH EI EI XXX-Seene eosed juuksekarva sees Seene eosed juuksekarva sees Seene eosed juuksekarva sees Tekst 147 JAH 4492 A-4492 1411 MB 21 Acanthamoeba mikroskoopia silmamaterjalist; Entamoeba histolytica; Enterobius vermicularis munade mikroskoopia; Mikroskoopia (akridiinoranz); Mikroskoopia (Gram); Nahaseente mikroskoopia (KOH); Parasiitide mikroskoopia (natiivpreparaat) a10-46; a10-34; a10-47; a10-43; a10-42; a10-32; a10-45 Seenemütseel (hüüfid) a10-53 JAH EI EI XXX-Dermatofüütide hüüfid Dermatofüütide hüüfid Dermatofüütide hüüfid Tekst A-2932 148 JAH 2932 A-2932 1454 MB 21 Nahaseente mikroskoopia (KOH) a10-32 Dermatofüütidele iseloomulikud hüüfid a10-93 JAH EI EI XXX-Dermatofüütide hüüfid Dermatofüütide hüüfid Dermatofüütide hüüfid Tekst A-2932 148 JAH 2932 A-2932 1447 MB 21 Nahaseente mikroskoopia (KOH) a10-32 Seene pseudomütseel (pseudohüüfid) a10-90 JAH EI EI XXX-Pseudohüüfid Pseudohüüfid Pseudohüüfid Tekst A-2933 149 JAH 2933 A-2933 2541 MB 21 Trichomonas vaginalis a10-56 JAH EI EI XXX-T vaginalis-m Trichomonas vaginalis mikroskoopia Trichomonas vaginalis mikroskoopia Tekst 153 JAH 2271 32766-8 Trichomonas vaginalis ACnc Pt XXX Ord Wet preparation MICRO Trichomonas vaginalis [Presence] in Unspecified specimen by Wet preparation T vaginalis XXX Ql Wet Prep 1 Both 1377 MB 21 Demodex folliculorum“i uuring rasunäärmest a10-44 JAH JAH EI Skin-D folliculorum-m Demodex folliculorum mikroskoopia nahakaapest Demodex folliculorum mikroskoopia nahakaapest Tekst 6680-3 156 JAH 2615 A-2615 1374 MB 21 Acanthamoeba uuring a10-46 JAH JAH EI Eye-Acanthamoeba-m Acanthamoeba mikroskoopia silmamaterjalist Acanthamoeba mikroskoopia silmamaterjalist Tekst 10636-9 158 JAH 2254 10636-9 Acanthamoeba sp identified Prid Pt Eye Nom Wet preparation MICRO Acanthamoeba sp identified in Eye by Wet preparation Acanthamoeba Eye Wet Prep 1 Both 1380 MB 21 Parasiitide uuring a10-564 JAH JAH EI XXX-Parasites panel Parasiitide uuringupaneel Parasiitide uuringupaneel täpsustamata materjalist Paneel 159 EI/Paneel 4539 L-4539 1373 MB 21 Parasiitide uuringupaneel a10-564 Parasiitide mikroskoopia a10-45 JAH JAH EI XXX-Parasites-m (wet mount) Parasiitide mikroskoopia (natiivpreparaat) Parasiitide mikroskoopia (natiivpreparaat) Tekst 680-9 162 JAH 2617 673-4 Ova & parasites identified Prid Pt XXX Nom Microscopy.light 527 MICRO Ova and parasites identified in Unspecified specimen by Light microscopy O+P XXX Micro 1 Both 15,7044 2307 MB 21 Coccidia mikroskoopia a10-492 JAH JAH EI St-Coccidia-m Coccidia mikroskoopia Coccidia mikroskoopia roojast Tekst 163 JAH 5453 10656-7 Coccidia identified Prid Pt Stool Nom Acid fast stain MICRO Coccidia identified in Stool by Acid fast stain Coccidia Stl Acid fast Stn 1 Both 1375 MB 21 Enterobius vermicularis uuring a10-47 JAH JAH EI XXX-E vermicularis-m Enterobius vermicularis munade mikroskoopia Enterobius vermicularis munade mikroskoopia täpsustamata materjalis Tekst 675-9 167 JAH 1498 675-9 Enterobius vermicularis Prid Pt XXX Nom Pinworm examination MICRO Enterobius vermicularis [Identifier] in Unspecified specimen by Pinworm exam E vermicularis XXX Pinworm Exam 1 Both 1453 MB 21 Enterobius vermicularis munade mikroskoopia; Parasiitide mikroskoopia (natiivpreparaat) a10-47; a10-45 Enterobius vermicularis (munad) a10-118 JAH EI EI XXX-E vermicularis-m Enterobius vermicularis munade mikroskoopia Enterobius vermicularis munade mikroskoopia täpsustamata materjalis Tekst 167 JAH 1498 675-9 Enterobius vermicularis Prid Pt XXX Nom Pinworm examination MICRO Enterobius vermicularis [Identifier] in Unspecified specimen by Pinworm exam E vermicularis XXX Pinworm Exam 1 Both 1450 MB 21 Entamoeba histolytica a10-34 Amööbi tsüstid a10-115 JAH EI EI XXX-Amööbi tsüstid Amööbi tsüstid Amööbi tsüstid Tekst 168 JAH 4487 A-4487 1451 MB 21 Entamoeba histolytica a10-34 Amööbi trofosoidid (vegetatiivsed vormid) a10-116 JAH EI EI XXX-Amööbi trofosoidid Amööbi trofosoidid Amööbi trofosoidid Tekst 169 JAH 4488 A-4488 1452 MB 21 Enterobius vermicularis munade mikroskoopia; Parasiitide mikroskoopia (natiivpreparaat) a10-47; a10-45 Ascaris lumbricoides (munad) a10-117 JAH EI EI XXX-Ascaris lumbricoides munad Ascaris lumbricoides munad Ascaris lumbricoides munad Tekst 170 JAH 4489 A-4489 2538 MB 21 Cyclospora sp. a10-494 JAH EI EI St-Cyclospora sp.-m Cyclospora sp. Cyclospora sp. mikroskoopia roojast Tekst 176 JAH 5512 50313-6 Cyclospora sp identified Prid Pt Stool Nom Safranin stain MICRO Cyclospora sp identified in Stool by Safranin stain Cyclospora Stl Safranin Stn 1 Both 2537 MB 21 Cryptosporidium sp. a10-493 JAH EI EI St-Cryptosporidium sp.-m Cryptosporidium sp. Cryptosporidium sp. mikroskoopia roojast Tekst 177 JAH 5511 20781-1 Cryptosporidium sp PrThr Pt Stool Ord Acid fast stain MICRO Cryptosporidium sp [Presence] in Stool by Acid fast stain Cryptosp Stl Ql Acid fast Stn 1 Both 2539 MB 21 Cystoisospora sp. a10-495 JAH EI EI St-Cystoisospora sp.-m Cystoisospora sp. Cystoisospora sp. mikroskoopia roojast Tekst 178 JAH 5513 A-5360 1886 MB 21 Parasiitide mikroskoopia (natiivpreparaat) a10-45 Difillobotrium latum a10-572 JAH EI EI St-D latum-m Diphyllobothrium latum Diphyllobothrium latum mikroskoopia roojast (formaliineeter) Tekst 183 JAH 3265 A-3265 1384 MB 21 Entamoeba histolytica mikroskoopiline uuring a10-34 JAH JAH EI St-E histolytica-m Entamoeba histolytica Entamoeba histolytica mikroskoopia roojast (formaliineeter) Tekst A-3249 184 JAH 3249 14125-9 Entamoeba histolytica PrThr Pt Stool Ord Trichrome stain MICRO Entamoeba histolytica [Presence] in Stool by Trichrome stain E histolyt Stl Ql Tri Stn 1 Both 18,5411 2540 MB 21 Sarcocystis sp. a10-496 JAH EI EI Sarcocystis sp.-m Sarcocystis sp. Sarcocystis sp. mikroskoopia roojast Tekst 196 JAH 5514 A-5361 1426 MB 21 Acanthamoeba mikroskoopia silmamaterjalist; Entamoeba histolytica; Enterobius vermicularis munade mikroskoopia; Mikroskoopia (akridiinoranz); Mikroskoopia (Gram); Nahaseente mikroskoopia (KOH); Parasiitide mikroskoopia (natiivpreparaat) a10-46; a10-34; a10-47; a10-43; a10-42; a10-32; a10-45 Preparaadi vabatekst a10-69 JAH EI EI XXX-Mikroskoopia leid Mikroskoopia leid Mikroskoopia leid Tekst A-3253 199 JAH 3253 A-3253 1838 AB 22 ROSCO 3A test a10-378 JAH EI EI Is-antimicrobial resistance or virulence mechanism Mikroobi resistentsus- või virulentsusmehhanism Mikroobi resistentsus- või virulentsusmehhanism AMR 1 JAH 5526 A-5364 2614 AB 22 KPC sõnum a10-517 JAH EI EI Is-antimicrobial resistance or virulence mechanism Mikroobi resistentsus- või virulentsusmehhanism Mikroobi resistentsus- või virulentsusmehhanism AMR 1 JAH 5526 A-5364 2615 AB 22 MBL sõnum a10-524 JAH EI EI Is-antimicrobial resistance or virulence mechanism Mikroobi resistentsus- või virulentsusmehhanism Mikroobi resistentsus- või virulentsusmehhanism AMR 1 JAH 5526 A-5364 2616 AB 22 OXA48 sõnum a10-525 JAH EI EI Is-antimicrobial resistance or virulence mechanism Mikroobi resistentsus- või virulentsusmehhanism Mikroobi resistentsus- või virulentsusmehhanism AMR 1 JAH 5526 A-5364 2617 AB 22 AmpC positiivne sõnum a10-528 JAH EI EI Is-antimicrobial resistance or virulence mechanism Mikroobi resistentsus- või virulentsusmehhanism Mikroobi resistentsus- või virulentsusmehhanism AMR 1 JAH 5526 A-5364 2618 AB 22 AmpC negatiivne sõnum a10-529 JAH EI EI Is-antimicrobial resistance or virulence mechanism Mikroobi resistentsus- või virulentsusmehhanism Mikroobi resistentsus- või virulentsusmehhanism AMR 1 JAH 5526 A-5364 2619 AB 22 VRE sõnum a10-540 JAH EI EI Is-antimicrobial resistance or virulence mechanism Mikroobi resistentsus- või virulentsusmehhanism Mikroobi resistentsus- või virulentsusmehhanism AMR 1 JAH 5526 A-5364 2620 AB 22 PNSP sõnum a10-541 JAH EI EI Is-antimicrobial resistance or virulence mechanism Mikroobi resistentsus- või virulentsusmehhanism Mikroobi resistentsus- või virulentsusmehhanism AMR 1 JAH 5526 A-5364 2621 AB 22 MRSA sõnum a10-393 JAH EI EI Is-antimicrobial resistance or virulence mechanism Mikroobi resistentsus- või virulentsusmehhanism Mikroobi resistentsus- või virulentsusmehhanism AMR 1 JAH 5526 A-5364 2727 AB 22 ESBL test (AmpC +) a10-380 JAH EI EI Is-antimicrobial resistance or virulence mechanism Mikroobi resistentsus- või virulentsusmehhanism Mikroobi resistentsus- või virulentsusmehhanism AMR 1 JAH 5526 A-5364 2728 AB 22 ROSCO KPC a10-395 JAH EI EI Is-antimicrobial resistance or virulence mechanism Mikroobi resistentsus- või virulentsusmehhanism Mikroobi resistentsus- või virulentsusmehhanism AMR 1 JAH 5526 A-5364 2738 AB 22 Mikroobi resistentsus- või virulentsusmehhanism a10-381 JAH EI EI Is-antimicrobial resistance or virulence mechanism Mikroobi resistentsus- või virulentsusmehhanism Mikroobi resistentsus- või virulentsusmehhanism AMR 1 JAH 5526 A-5364 2800 AB 22 MRSA (S. aureus DNA, mecA) ninakaapes (paneel) a1208 JAH EI EI XXX-MRSA DNA panel MRSA DNA paneel MRSA DNA täpsustamata materjalis (paneel) Paneel 3 JAH 5638 L-5382 1158 AB 22 Acinetobacter a10-336 JAH EI EI Is-Ab panel Antibiootikumtundlikkuse paneel Antibiootikumtundlikkuse paneel Paneel 29576-6 25 EI/Paneel 2622 29576-6 Bacterial susceptibility panel - Pt Isolate OrdQn PANEL.ABXBACT Bacterial susceptibility panel in Isolate Bacterial Susc Pnl Islt 1 Order 11,3891 1159 AB 22 Anaeroobid a10-337 JAH EI EI Is-Ab panel Antibiootikumtundlikkuse paneel Antibiootikumtundlikkuse paneel Paneel 29576-6 25 EI/Paneel 2622 29576-6 Bacterial susceptibility panel - Pt Isolate OrdQn PANEL.ABXBACT Bacterial susceptibility panel in Isolate Bacterial Susc Pnl Islt 1 Order 11,3891 1160 AB 22 Streptococcus gr. A, B, C and G a10-338 JAH EI EI Is-Ab panel Antibiootikumtundlikkuse paneel Antibiootikumtundlikkuse paneel Paneel 29576-6 25 EI/Paneel 2622 29576-6 Bacterial susceptibility panel - Pt Isolate OrdQn PANEL.ABXBACT Bacterial susceptibility panel in Isolate Bacterial Susc Pnl Islt 1 Order 11,3891 1161 AB 22 Campylobacter a10-341 JAH EI EI Is-Ab panel Antibiootikumtundlikkuse paneel Antibiootikumtundlikkuse paneel Paneel 29576-6 25 EI/Paneel 2622 29576-6 Bacterial susceptibility panel - Pt Isolate OrdQn PANEL.ABXBACT Bacterial susceptibility panel in Isolate Bacterial Susc Pnl Islt 1 Order 11,3891 1162 AB 22 Staphylococcus a10-344 JAH EI EI Is-Ab panel Antibiootikumtundlikkuse paneel Antibiootikumtundlikkuse paneel Paneel 29576-6 25 EI/Paneel 2622 29576-6 Bacterial susceptibility panel - Pt Isolate OrdQn PANEL.ABXBACT Bacterial susceptibility panel in Isolate Bacterial Susc Pnl Islt 1 Order 11,3891 1163 AB 22 Enterobacteriaceae a10-347 JAH EI EI Is-Ab panel Antibiootikumtundlikkuse paneel Antibiootikumtundlikkuse paneel Paneel 29576-6 25 EI/Paneel 2622 29576-6 Bacterial susceptibility panel - Pt Isolate OrdQn PANEL.ABXBACT Bacterial susceptibility panel in Isolate Bacterial Susc Pnl Islt 1 Order 11,3891 1164 AB 22 Enterobacteriaceae (uriin) a10-348 JAH EI EI Is-Ab panel Antibiootikumtundlikkuse paneel Antibiootikumtundlikkuse paneel Paneel 29576-6 25 EI/Paneel 2622 29576-6 Bacterial susceptibility panel - Pt Isolate OrdQn PANEL.ABXBACT Bacterial susceptibility panel in Isolate Bacterial Susc Pnl Islt 1 Order 11,3891 1165 AB 22 Enterococcus a10-349 JAH EI EI Is-Ab panel Antibiootikumtundlikkuse paneel Antibiootikumtundlikkuse paneel Paneel 29576-6 25 EI/Paneel 2622 29576-6 Bacterial susceptibility panel - Pt Isolate OrdQn PANEL.ABXBACT Bacterial susceptibility panel in Isolate Bacterial Susc Pnl Islt 1 Order 11,3891 1166 AB 22 Moraxella catarrhalis a10-356 JAH EI EI Is-Ab panel Antibiootikumtundlikkuse paneel Antibiootikumtundlikkuse paneel Paneel 29576-6 25 EI/Paneel 2622 29576-6 Bacterial susceptibility panel - Pt Isolate OrdQn PANEL.ABXBACT Bacterial susceptibility panel in Isolate Bacterial Susc Pnl Islt 1 Order 11,3891 1167 AB 22 Non Ferm a10-357 JAH EI EI Is-Ab panel Antibiootikumtundlikkuse paneel Antibiootikumtundlikkuse paneel Paneel 29576-6 25 EI/Paneel 2622 29576-6 Bacterial susceptibility panel - Pt Isolate OrdQn PANEL.ABXBACT Bacterial susceptibility panel in Isolate Bacterial Susc Pnl Islt 1 Order 11,3891 1168 AB 22 Pseudomonas a10-358 JAH EI EI Is-Ab panel Antibiootikumtundlikkuse paneel Antibiootikumtundlikkuse paneel Paneel 29576-6 25 EI/Paneel 2622 29576-6 Bacterial susceptibility panel - Pt Isolate OrdQn PANEL.ABXBACT Bacterial susceptibility panel in Isolate Bacterial Susc Pnl Islt 1 Order 11,3891 1169 AB 22 Staphylococcus uriin a10-360 JAH EI EI Is-Ab panel Antibiootikumtundlikkuse paneel Antibiootikumtundlikkuse paneel Paneel 29576-6 25 EI/Paneel 2622 29576-6 Bacterial susceptibility panel - Pt Isolate OrdQn PANEL.ABXBACT Bacterial susceptibility panel in Isolate Bacterial Susc Pnl Islt 1 Order 11,3891 1170 AB 22 Stenotrophomonas maltophilia a10-361 JAH EI EI Is-Ab panel Antibiootikumtundlikkuse paneel Antibiootikumtundlikkuse paneel Paneel 29576-6 25 EI/Paneel 2622 29576-6 Bacterial susceptibility panel - Pt Isolate OrdQn PANEL.ABXBACT Bacterial susceptibility panel in Isolate Bacterial Susc Pnl Islt 1 Order 11,3891 1171 AB 22 Streptococcus pneumoniae a10-363 JAH EI EI Is-Ab panel Antibiootikumtundlikkuse paneel Antibiootikumtundlikkuse paneel Paneel 29576-6 25 EI/Paneel 2622 29576-6 Bacterial susceptibility panel - Pt Isolate OrdQn PANEL.ABXBACT Bacterial susceptibility panel in Isolate Bacterial Susc Pnl Islt 1 Order 11,3891 1172 AB 22 Viridans gr. streptokokid a10-364 JAH EI EI Is-Ab panel Antibiootikumtundlikkuse paneel Antibiootikumtundlikkuse paneel Paneel 29576-6 25 EI/Paneel 2622 29576-6 Bacterial susceptibility panel - Pt Isolate OrdQn PANEL.ABXBACT Bacterial susceptibility panel in Isolate Bacterial Susc Pnl Islt 1 Order 11,3891 1173 AB 22 Vibrio cholerae a10-365 JAH EI EI Is-Ab panel Antibiootikumtundlikkuse paneel Antibiootikumtundlikkuse paneel Paneel 29576-6 25 EI/Paneel 2622 29576-6 Bacterial susceptibility panel - Pt Isolate OrdQn PANEL.ABXBACT Bacterial susceptibility panel in Isolate Bacterial Susc Pnl Islt 1 Order 11,3891 1174 AB 22 Pasteurella multocida a10-366 JAH EI EI Is-Ab panel Antibiootikumtundlikkuse paneel Antibiootikumtundlikkuse paneel Paneel 29576-6 25 EI/Paneel 2622 29576-6 Bacterial susceptibility panel - Pt Isolate OrdQn PANEL.ABXBACT Bacterial susceptibility panel in Isolate Bacterial Susc Pnl Islt 1 Order 11,3891 1175 AB 22 Candida a10-367 JAH EI EI Is-Ab panel Antibiootikumtundlikkuse paneel Antibiootikumtundlikkuse paneel Paneel 29576-6 25 EI/Paneel 2622 29576-6 Bacterial susceptibility panel - Pt Isolate OrdQn PANEL.ABXBACT Bacterial susceptibility panel in Isolate Bacterial Susc Pnl Islt 1 Order 11,3891 1176 AB 22 Non-species related a10-374 JAH EI EI Is-Ab panel Antibiootikumtundlikkuse paneel Antibiootikumtundlikkuse paneel Paneel 29576-6 25 EI/Paneel 2622 29576-6 Bacterial susceptibility panel - Pt Isolate OrdQn PANEL.ABXBACT Bacterial susceptibility panel in Isolate Bacterial Susc Pnl Islt 1 Order 11,3891 1177 AB 22 Urogenitaalsed mükoplasmad a10-321 JAH EI EI Is-Ab panel Antibiootikumtundlikkuse paneel Antibiootikumtundlikkuse paneel Paneel 29576-6 25 EI/Paneel 2622 29576-6 Bacterial susceptibility panel - Pt Isolate OrdQn PANEL.ABXBACT Bacterial susceptibility panel in Isolate Bacterial Susc Pnl Islt 1 Order 11,3891 1178 AB 22 Seened a10-325 JAH EI EI Is-Ab panel Antibiootikumtundlikkuse paneel Antibiootikumtundlikkuse paneel Paneel 29576-6 25 EI/Paneel 2622 29576-6 Bacterial susceptibility panel - Pt Isolate OrdQn PANEL.ABXBACT Bacterial susceptibility panel in Isolate Bacterial Susc Pnl Islt 1 Order 11,3891 1179 AB 22 Haemophilus a10-353 JAH EI EI Is-Ab panel Antibiootikumtundlikkuse paneel Antibiootikumtundlikkuse paneel Paneel 29576-6 25 EI/Paneel 2622 29576-6 Bacterial susceptibility panel - Pt Isolate OrdQn PANEL.ABXBACT Bacterial susceptibility panel in Isolate Bacterial Susc Pnl Islt 1 Order 11,3891 1180 AB 22 Meningococcus a10-355 JAH EI EI Is-Ab panel Antibiootikumtundlikkuse paneel Antibiootikumtundlikkuse paneel Paneel 29576-6 25 EI/Paneel 2622 29576-6 Bacterial susceptibility panel - Pt Isolate OrdQn PANEL.ABXBACT Bacterial susceptibility panel in Isolate Bacterial Susc Pnl Islt 1 Order 11,3891 1181 AB 22 Corynebacterium a10-504 JAH EI EI Is-Ab panel Antibiootikumtundlikkuse paneel Antibiootikumtundlikkuse paneel Paneel 29576-6 25 EI/Paneel 2622 29576-6 Bacterial susceptibility panel - Pt Isolate OrdQn PANEL.ABXBACT Bacterial susceptibility panel in Isolate Bacterial Susc Pnl Islt 1 Order 11,3891 1182 AB 22 Gonococcus a10-350 JAH EI EI Is-Ab panel Antibiootikumtundlikkuse paneel Antibiootikumtundlikkuse paneel Paneel 29576-6 25 EI/Paneel 2622 29576-6 Bacterial susceptibility panel - Pt Isolate OrdQn PANEL.ABXBACT Bacterial susceptibility panel in Isolate Bacterial Susc Pnl Islt 1 Order 11,3891 1183 AB 22 Listeria a10-351 JAH EI EI Is-Ab panel Antibiootikumtundlikkuse paneel Antibiootikumtundlikkuse paneel Paneel 29576-6 25 EI/Paneel 2622 29576-6 Bacterial susceptibility panel - Pt Isolate OrdQn PANEL.ABXBACT Bacterial susceptibility panel in Isolate Bacterial Susc Pnl Islt 1 Order 11,3891 1184 AB 22 Gr+ pulkbakterid a10-352 JAH EI EI Is-Ab panel Antibiootikumtundlikkuse paneel Antibiootikumtundlikkuse paneel Paneel 29576-6 25 EI/Paneel 2622 29576-6 Bacterial susceptibility panel - Pt Isolate OrdQn PANEL.ABXBACT Bacterial susceptibility panel in Isolate Bacterial Susc Pnl Islt 1 Order 11,3891 1847 AB 22 Kingella rida a10-576 JAH EI EI Is-Ab panel Antibiootikumtundlikkuse paneel Antibiootikumtundlikkuse paneel Paneel 25 EI/Paneel 2622 29576-6 Bacterial susceptibility panel - Pt Isolate OrdQn PANEL.ABXBACT Bacterial susceptibility panel in Isolate Bacterial Susc Pnl Islt 1 Order 11,3891 1848 AB 22 Salmonella rida a10-575 JAH EI EI Is-Ab panel Antibiootikumtundlikkuse paneel Antibiootikumtundlikkuse paneel Paneel 25 EI/Paneel 2622 29576-6 Bacterial susceptibility panel - Pt Isolate OrdQn PANEL.ABXBACT Bacterial susceptibility panel in Isolate Bacterial Susc Pnl Islt 1 Order 11,3891 1849 AB 22 Aerococcus rida a10-577 JAH EI EI Is-Ab panel Antibiootikumtundlikkuse paneel Antibiootikumtundlikkuse paneel Paneel 25 EI/Paneel 2622 29576-6 Bacterial susceptibility panel - Pt Isolate OrdQn PANEL.ABXBACT Bacterial susceptibility panel in Isolate Bacterial Susc Pnl Islt 1 Order 11,3891 1339 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-325; a10-367 Amphotericin B (M) a10-126 JAH EI EI Is-Amphotericin B Grad Amfoteritsiin Grad Amfoteritsiin Grad QN mg/L 6978-1 26 JAH 2383 6978-1 Amphotericin B Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Amphotericin B [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Amphotericin B Islt E-test 1 Observation 1340 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-367 Amphotericin B a10-127 JAH EI EI Is-Amphotericin B Amfoteritsiin Amfoteritsiin T/M/R 18863-1 28 JAH 4266 18863-1 Amphotericin B Susc Pt Isolate OrdQn 5 ABXBACT Amphotericin B [Susceptibility] Amphotericin B Susc Islt 1 Observation 17,7043 1333 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-336; a10-347; a10-348; a10-358 Amikacin (D) a10-120 JAH EI EI Is-Amikacin Disc Amikatsiin Disk Amikatsiin Disk T/M/R 13-3 29 JAH 2318 13-3 Amikacin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Amikacin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Amikacin Islt KB 1 Observation 1335 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-336; a10-347; a10-348; a10-357; a10-358; a10-374 Amikacin (M) a10-122 JAH EI EI Is-Amikacin Grad Amikatsiin Grad Amikatsiin Grad QN mg/L 6975-7 30 JAH 2374 6975-7 Amikacin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Amikacin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Amikacin Islt E-test 1 Observation 2851 AB 22 Amikatsiin MIK a10-760 JAH EI EI Is-Amikacin MIC Amikatsiin MIK Amikatsiin MIK QN mg/L mg/L 31 JAH 5713 12-5 Amikacin Susc Pt Isolate OrdQn MIC ABXBACT Amikacin [Susceptibility] by Minimum inhibitory concentration (MIC) Amikacin Islt MIC 1 Observation 1334 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-336; a10-347; a10-348; a10-357; a10-358; a10-374 Amikacin a10-121 JAH EI EI Is-Amikacin Amikatsiin Amikatsiin T/M/R 18860-7 32 JAH 4263 18860-7 Amikacin Susc Pt Isolate OrdQn 11 ABXBACT Amikacin [Susceptibility] Amikacin Susc Islt 1 Observation 13,4458 1337 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-349; a10-353; a10-363; a10-374 Amoxicillin (M) a10-124 JAH EI EI Is-Amoxicillin Grad Amoksitsilliin Grad Amoksitsilliin Grad QN mg/L 6976-5 34 JAH 4264 6976-5 Amoxicillin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Amoxicillin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Amoxicillin Islt E-test 1 Observation 13,5944 1338 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-349; a10-353; a10-363; a10-374 Amoxicillin a10-125 JAH EI EI Is-Amoxicillin Amoksitsilliin Amoksitsilliin T/M/R 18861-5 35 JAH 4265 18861-5 Amoxicillin Susc Pt Isolate OrdQn 4 ABXBACT Amoxicillin [Susceptibility] Amoxicillin Susc Islt 1 Observation 13,5944 1341 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-347; a10-348; a10-353; a10-356; a10-366 Amoxicillin/Clavulanic acid (D) a10-128 JAH EI EI Is-Amoxicillin + Clavulanate Disc Amoksitsilliin + klavulaanhape Disk Amoksitsilliin + klavulaanhape Disk T/M/R 21-6 38 JAH 2305 21-6 Amoxicillin+Clavulanate Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Amoxicillin+Clavulanate [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Amoxicillin+Clav Islt KB 1 Observation 1343 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-347; a10-348; a10-349; a10-353; a10-356; a10-366; a10-374 Amoxicillin/Clavulanic acid (M) a10-130 JAH EI EI Is-Amoxicillin + Clavulanate Grad Amoksitsilliin + klavulaanhape Grad Amoksitsilliin + klavulaanhape Grad QN mg/L 6977-3 39 JAH 2354 6977-3 Amoxicillin+Clavulanate Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Amoxicillin+Clavulanate [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Amoxicillin+Clav Islt E-test 1 Observation 2842 AB 22 Amoxicillin/Clavulanic acid MIK a10-775 JAH JAH EI Is-Amoxicillin + Clavulanate MIC Amoksitsilliin + klavulaanhape MIK Amoksitsilliin + klavulaanhape MIK QN mg/L mg/L 40 JAH 5774 20-8 Amoxicillin+Clavulanate Susc Pt Isolate OrdQn MIC ABXBACT Amoxicillin+Clavulanate [Susceptibility] by Minimum inhibitory concentration (MIC) Amoxicillin+Clav Islt MIC 1 Observation 1342 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-347; a10-348; a10-349; a10-353; a10-356; a10-366; a10-374 Amoxicillin/Clavulanic acid a10-129 JAH EI EI Is-Amoxicillin + Clavulanate Amoksitsilliin + klavulaanhape Amoksitsilliin + klavulaanhape T/M/R 18862-3 41 JAH 3239 18862-3 Amoxicillin+Clavulanate Susc Pt Isolate OrdQn ABXBACT Amoxicillin+Clavulanate [Susceptibility] Amoxicillin+Clav Susc Islt 1 Observation 8,1144 2810 AB 22 Amoxicillin/Clavulanic acid (M) p.o. a10-537 JAH EI EI Is-Amoxicillin + Clavulanate po Grad Amoksitsilliin + klavulaanhape (suukaudne) Grad Amoksitsilliin + klavulaanhape (suukaudne) Grad QN mg/L 46 JAH 5777 A-5419 2809 AB 22 Amoxicillin/Clavulanic acid p.o. a10-536 JAH EI EI Is-Amoxicillin + Clavulanate po Amoksitsilliin + klavulaanhape (suukaudne) Amoksitsilliin + klavulaanhape (suukaudne) T/M/R 47 JAH 5776 A-5420 1345 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-347; a10-348; a10-349; a10-351; a10-353; a10-364 Ampicillin (D) a10-132 JAH EI EI Is-Ampicillin Disc Ampitsilliin Disk Ampitsilliin Disk T/M/R 29-9 48 JAH 2302 29-9 Ampicillin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Ampicillin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Ampicillin Islt KB 1 Observation 1347 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-347; a10-348; a10-349; a10-351; a10-353; a10-363; a10-364; a10-365; a10-374 Ampicillin (M) a10-134 JAH EI EI Is-Ampicillin Grad Ampitsilliin Grad Ampitsilliin Grad QN mg/L 6979-9 49 JAH 2351 6979-9 Ampicillin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Ampicillin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Ampicillin Islt E-test 1 Observation 2904 AB 22 Ampitsilliin MIK a10-776 JAH EI EI Is-Ampicillin MIC Ampitsilliin MIK Ampitsilliin MIK QN mg/L "mg/L " 50 JAH 5714 28-1 Ampicillin Susc Pt Isolate OrdQn MIC ug/mL ug/mL ABXBACT Ampicillin [Susceptibility] by Minimum inhibitory concentration (MIC) Ampicillin Islt MIC 1 Observation 1346 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-347; a10-348; a10-349; a10-351; a10-353; a10-363; a10-364; a10-365; a10-374 Ampicillin a10-133 JAH EI EI Is-Ampicillin Ampitsilliin Ampitsilliin T/M/R 18864-9 51 JAH 3245 18864-9 Ampicillin Susc Pt Isolate OrdQn ABXBACT Ampicillin [Susceptibility] Ampicillin Susc Islt 1 Observation 8,1144 1348 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-336; a10-347; a10-348 Ampicillin/Sulbactam (D) a10-136 JAH EI EI Is-Ampicillin + Sulbactam Disc Ampitsilliin + sulbaktaam Disk Ampitsilliin + sulbaktaam Disk T/M/R 33-1 52 JAH 2590 33-1 Ampicillin+Sulbactam Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Ampicillin+Sulbactam [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Ampicillin+Sulbac Islt KB 1 Observation 1350 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-336; a10-337; a10-347; a10-348; a10-349; a10-353; a10-356; a10-374 Ampicillin/Sulbactam (M) a10-138 JAH EI EI Is-Ampicillin + Sulbactam Grad Ampitsilliin + sulbaktaam Grad Ampitsilliin + sulbaktaam Grad QN mg/L 6980-7 53 JAH 2355 6980-7 Ampicillin+Sulbactam Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Ampicillin+Sulbactam [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Ampicillin+Sulbac Islt E-test 1 Observation 3000 AB 22 Ampitsilliin + sulbaktaam MIK a10-761 JAH EI EI Is-Ampicillin + Sulbactam MIC Ampitsilliin + sulbaktaam MIK Ampitsilliin + sulbaktaam MIK QN mg/L mg/L 54 JAH 6505 32-3 Ampicillin+Sulbactam Susc Pt Isolate OrdQn MIC ABXBACT Ampicillin+Sulbactam [Susceptibility] by Minimum inhibitory concentration (MIC) Ampicillin+Sulbac Islt MIC 1 Observation 1349 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-336; a10-337; a10-347; a10-348; a10-349; a10-353; a10-356; a10-374 Ampicillin/Sulbactam a10-137 JAH EI EI Is-Ampicillin + Sulbactam Ampitsilliin + sulbaktaam Ampitsilliin + sulbaktaam T/M/R 18865-6 55 JAH 4268 18865-6 Ampicillin+Sulbactam Susc Pt Isolate OrdQn 8 ABXBACT Ampicillin+Sulbactam [Susceptibility] Ampicillin+Sulbac Susc Islt 1 Observation 35,5821 1351 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-325; a10-367 Anidulafungin (M) a10-140 JAH EI EI Is-Anidulafungin Grad Anidulafungiin Grad Anidulafungiin Grad QN mg/L 77162-6 56 JAH 2389 77162-6 Anidulafungin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Anidulafungin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Anidulafungin Islt E-test 1 Both 8,476 1352 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-367 Anidulafungin a10-141 JAH EI EI Is-Anidulafungin Anidulafungiin Anidulafungiin T/M/R 57095-2 57 JAH 4269 57095-2 Anidulafungin Susc Pt Isolate OrdQn 1 ABXBACT Anidulafungin [Susceptibility] Anidulafungin Susc Islt 1 Observation 18,2741 1353 AB 22 Azithromycin (M) a10-142 JAH EI EI Is-Azithromycin Grad Asitromütsiin Grad Asitromütsiin Grad QN mg/L 6981-5 59 JAH 4270 6981-5 Azithromycin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip 1 ABXBACT Azithromycin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Azithromycin Islt E-test 1 Observation 15,6503 1354 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-321 Azithromycin a10-143 JAH EI EI Is-Azithromycin Asitromütsiin Asitromütsiin T/M/R 18866-4 61 JAH 4271 18866-4 Azithromycin Susc Pt Isolate OrdQn 3 ABXBACT Azithromycin [Susceptibility] Azithromycin Susc Islt 1 Observation 15,6503 1355 AB 22 Aztreonam (D) a10-144 JAH EI EI Is-Aztreonam Disc Astreonaam Disk Astreonaam Disk T/M/R 45-5 62 JAH 2338 45-5 Aztreonam Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Aztreonam [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Aztreonam Islt KB 1 Observation 1357 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-374 Aztreonam (M) a10-146 JAH EI EI Is-Aztreonam Grad Astreonaam Grad Astreonaam Grad QN mg/L 6982-3 63 JAH 4273 6982-3 Aztreonam Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip 1 ABXBACT Aztreonam [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Aztreonam Islt E-test 1 Observation 15,1628 2876 AB 22 Astreonaam MIK a10-762 JAH EI EI Is-Aztreonam MIC Astreonaam MIK Astreonaam MIK QN mg/L mg/L 64 JAH 5715 44-8 Aztreonam Susc Pt Isolate OrdQn MIC ug/mL ug/mL ABXBACT Aztreonam [Susceptibility] by Minimum inhibitory concentration (MIC) Aztreonam Islt MIC 1 Observation 1356 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-374 Aztreonam a10-145 JAH EI EI Is-Aztreonam Astreonaam Astreonaam T/M/R 18868-0 65 JAH 4272 18868-0 Aztreonam Susc Pt Isolate OrdQn 11 ABXBACT Aztreonam [Susceptibility] Aztreonam Susc Islt 1 Observation 15,1628 1234 AB 22 Daptomycin (M) a10-204 JAH EI EI Is-Daptomycin Grad Daptomütsiin Grad Daptomütsiin Grad QN mg/L 41691-7 66 JAH 2601 41691-7 Daptomycin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Daptomycin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Daptomycin Islt E-test 1 Observation 1235 AB 22 Daptomycin a10-205 JAH EI EI Is-Daptomycin Daptomütsiin Daptomütsiin T/M/R 35789-7 68 JAH 4223 35789-7 Daptomycin Susc Pt Isolate OrdQn 4 ABXBACT Daptomycin [Susceptibility] Daptomycin Susc Islt 1 Observation 18,2741 1239 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-338; a10-344; a10-360; a10-366 Doxycycline (M) a10-210 JAH EI EI Is-Doxycycline Grad Doksütsükliin Grad Doksütsükliin Grad QN mg/L 7008-6 70 JAH 4225 7008-6 Doxycycline Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip 1 ABXBACT Doxycycline [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Doxycycline Islt E-test 1 Observation 15,3148 1240 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-321; a10-338; a10-344; a10-360; a10-366 Doxycycline a10-211 JAH EI EI Is-Doxycycline Doksütsükliin Doksütsükliin T/M/R 18917-5 72 JAH 4226 18917-5 Doxycycline Susc Pt Isolate OrdQn 3 ABXBACT Doxycycline [Susceptibility] Doxycycline Susc Islt 1 Observation 15,3148 1236 AB 22 Doripenem (D) a10-206 JAH EI EI Is-Doripenem Disc Doripeneem Disk Doripeneem Disk T/M/R 72893-1 73 JAH 2603 72893-1 Doripenem Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Doripenem [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Doripenem Islt KB 1 Both 8,476 1238 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-374 Doripenem (M) a10-208 JAH EI EI Is-Doripenem Grad Doripeneem Grad Doripeneem Grad QN mg/L 58711-3 74 JAH 2369 58711-3 Doripenem Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Doripenem [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Doripenem Islt E-test 1 Observation 1237 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-374 Doripenem a10-207 JAH EI EI Is-Doripenem Doripeneem Doripeneem T/M/R 60535-2 75 JAH 4224 60535-2 Doripenem Susc Pt Isolate OrdQn 3 ABXBACT Doripenem [Susceptibility] Doripenem Susc Islt 1 Both 18,2413 1241 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-347; a10-348 Ertapenem (D) a10-212 JAH EI EI Is-Ertapenem Disc Ertapeneem Disk Ertapeneem Disk T/M/R 35799-6 79 JAH 2334 35799-6 Ertapenem Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Ertapenem [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Ertapenem Islt KB 1 Observation 1243 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-347; a10-348; a10-374 Ertapenem (M) a10-214 JAH EI EI Is-Ertapenem Grad Ertapeneem Grad Ertapeneem Grad QN mg/L mg/L 35800-2 80 JAH 2390 35800-2 Ertapenem Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Ertapenem [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Ertapenem Islt E-test 1 Observation 2846 AB 22 Ertapenem MIK a10-781 JAH JAH EI Is-Ertapenem MIC Ertapeneem MIK Ertapeneem MIK QN mg/L "mg/L " 81 JAH 5727 35801-0 Ertapenem Susc Pt Isolate OrdQn MIC ABXBACT Ertapenem [Susceptibility] by Minimum inhibitory concentration (MIC) Ertapenem Islt MIC 1 Observation 1242 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-347; a10-348; a10-374 Ertapenem a10-213 JAH EI EI Is-Ertapenem Ertapeneem Ertapeneem T/M/R 35802-8 82 JAH 3237 35802-8 Ertapenem Susc Pt Isolate OrdQn ABXBACT Ertapenem [Susceptibility] Ertapenem Susc Islt 1 Observation 17,3504 1244 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-338; a10-341; a10-344; a10-351; a10-356; a10-363 Erythromycin (D) a10-216 JAH EI EI Is-Erythromycin Disc Erütromütsiin Disk Erütromütsiin Disk T/M/R 234-5 83 JAH 2320 234-5 Erythromycin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Erythromycin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Erythromycin Islt KB 1 Observation 1246 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-338; a10-341; a10-344; a10-351; a10-356; a10-360; a10-363 Erythromycin (M) a10-218 JAH EI EI Is-Erythromycin Grad Erütromütsiin Grad Erütromütsiin Grad QN mg/L 7009-4 84 JAH 2393 7009-4 Erythromycin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Erythromycin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Erythromycin Islt E-test 1 Observation 2859 AB 22 Erütromütsiin MIK a10-787 JAH EI EI Is-Erythromycin MIC Erütromütsiin MIK Erütromütsiin MIK QN mg/L "mg/L " 85 JAH 5728 233-7 Erythromycin Susc Pt Isolate OrdQn MIC ABXBACT Erythromycin [Susceptibility] by Minimum inhibitory concentration (MIC) Erythromycin Islt MIC 1 Observation 1245 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-321; a10-338; a10-341; a10-344; a10-351; a10-356; a10-360; a10-363 Erythromycin a10-217 JAH EI EI Is-Erythromycin Erütromütsiin Erütromütsiin T/M/R 18919-1 86 JAH 4227 18919-1 Erythromycin Susc Pt Isolate OrdQn 12 ABXBACT Erythromycin [Susceptibility] Erythromycin Susc Islt 1 Observation 14,0125 1247 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-367 Fluconazole (M) a10-220 JAH EI EI Is-Fluconazole Grad Flukonasool Grad Flukonasool Grad QN mg/L 7013-6 87 JAH 2382 7013-6 Fluconazole Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Fluconazole [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Fluconazole Islt E-test 1 Observation 1248 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-367 Fluconazole a10-221 JAH EI EI Is-Fluconazole Flukonasool Flukonasool T/M/R 18924-1 89 JAH 4228 18924-1 Fluconazole Susc Pt Isolate OrdQn 5 ABXBACT Fluconazole [Susceptibility] Fluconazole Susc Islt 1 Observation 15,6503 1189 AB 22 5-Fluorocytosine (M) a10-334 JAH EI EI Is-5-Fluorocytosine Grad 5-Fluorotsütosiin Grad 5-Fluorotsütosiin Grad QN mg/L 7014-4 90 JAH 4205 7014-4 5-Fluorocytosine Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT 5-Fluorocytosine [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) 5-fluorocytosine Islt E-test 1 Observation 10,6625 1190 AB 22 5-Fluorocytosine a10-335 JAH EI EI Is-5-Fluorocytosine 5-Fluorotsütosiin 5-Fluorotsütosiin T/M/R 18855-7 91 JAH 4206 18855-7 5-Fluorocytosine Susc Pt Isolate OrdQn 4 ABXBACT 5-Fluorocytosine [Susceptibility] 5-fluorocytosine Susc Islt 1 Observation 10,6625 1249 AB 22 Fosfomycin (M) a10-222-1 JAH EI EI Is-Fosfomycin Grad Fosfomütsiin Grad Fosfomütsiin Grad QN mg/L 35809-3 92 JAH 2391 35809-3 Fosfomycin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Fosfomycin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Fosfomycin Islt E-test 1 Observation 1250 AB 22 Fosfomycin a10-223-1 JAH EI EI Is-Fosfomycin Fosfomütsiin Fosfomütsiin T/M/R 25596-8 94 JAH 3246 25596-8 Fosfomycin Susc Pt Isolate OrdQn ABXBACT Fosfomycin [Susceptibility] Fosfomycin Susc Islt 1 Observation 8,1144 2886 AB 22 Fosfomycin po a10-222 JAH EI EI Is-Fosfomycin po Grad Fosfomycin (suukaudne) Grad Fosfomycin (suukaudne) Grad QN mg/L 95 JAH 5993 A-5490 2885 AB 22 Fosfomycin p.o. a10-223 JAH EI EI Is-Fosfomycin po Fosfomütsiin (suukaudne) Fosfomütsiin (suukaudne) T/M/R 97 JAH 5992 A-5491 2888 AB 22 Fosfomycin i/v a10-819 JAH EI EI Is-Fosfomycin par Fosfomütsiin (parenteraalne) Fosfomütsiin (parenteraalne) T/M/R 99 JAH 5995 A-5489 1251 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-344; a10-360 Fusidic acid (D) a10-224 JAH EI EI Is-Fusidate Disc Fusidiin Disk Fusidiin Disk T/M/R 263-4 101 JAH 2333 263-4 Fusidate Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Fusidate [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Fusidate Islt KB 1 Observation 1253 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-344; a10-360 Fusidic acid (M) a10-226 JAH EI EI Is-Fusidate Grad Fusidiin Grad Fusidiin Grad QN mg/L 7015-1 102 JAH 4230 7015-1 Fusidate Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Fusidate [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Fusidate Islt E-test 1 Observation 17,4103 1252 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-344; a10-360 Fusidic acid a10-225 JAH EI EI Is-Fusidate Fusidiin Fusidiin T/M/R 18927-4 104 JAH 4229 18927-4 Fusidate Susc Pt Isolate OrdQn 1 ABXBACT Fusidate [Susceptibility] Fusidate Susc Islt 1 Observation 17,4103 1254 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-336; a10-344; a10-347; a10-348; a10-358; a10-504 Gentamicin (D) a10-228 JAH EI EI Is-Gentamicin Disc Gentamütsiin Disk Gentamütsiin Disk T/M/R 268-3 105 JAH 2316 268-3 Gentamicin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion mm mm ABXBACT Gentamicin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Gentamicin Islt KB 1 Observation 1256 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-336; a10-344; a10-347; a10-348; a10-357; a10-358; a10-360; a10-374; a10-504 Gentamicin (M) a10-230 JAH EI EI Is-Gentamicin Grad Gentamütsiin Grad Gentamütsiin Grad QN mg/L 7016-9 106 JAH 2373 7016-9 Gentamicin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Gentamicin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Gentamicin Islt E-test 1 Observation 2847 AB 22 Gentamicin MIK a10-767 JAH JAH EI Is-Gentamicin MIC Gentamütsiin MIK Gentamütsiin MIK QN mg/L "mg/L " 107 JAH 5731 267-5 Gentamicin Susc Pt Isolate OrdQn MIC ug/mL ug/mL ABXBACT Gentamicin [Susceptibility] by Minimum inhibitory concentration (MIC) Gentamicin Islt MIC 1 Observation 1257 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-349 Gentamicin-High (D) a10-232 JAH EI EI Is-Gentamicin HL Disc Gentamütsiini kõrges kontsentratsioonis Disk Gentamütsiini kõrges kontsentratsioonis Disk T/M/R 7017-7 108 JAH 4231 7017-7 Gentamicin.high potency Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion 1 ABXBACT Gentamicin.high potency [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Gentamicin Synergy Islt KB 1 Observation 8,5074 1259 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-349 Gentamicin-High (M) a10-234 JAH EI EI Is-Gentamicin HL Grad Gentamütsiini kõrges kontsentratsioonis Grad Gentamütsiini kõrges kontsentratsioonis Grad QN mg/L 35817-6 109 JAH 2372 35817-6 Gentamicin.high potency Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Gentamicin.high potency [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Gentamicin Synergy Islt E-test 1 Observation 1258 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-349 Gentamicin-High a10-233 JAH EI EI Is-Gentamicin HL Gentamütsiini kõrges kontsentratsioonis Gentamütsiini kõrges kontsentratsioonis T/M/R 18929-0 110 JAH 4232 18929-0 Gentamicin.high potency Susc Pt Isolate OrdQn 5 ABXBACT Gentamicin.high potency [Susceptibility] Gentamicin Synergy Susc Islt 1 Observation 8,5074 1255 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-336; a10-344; a10-347; a10-348; a10-357; a10-358; a10-360; a10-374; a10-504 Gentamicin a10-229 JAH EI EI Is-Gentamicin Gentamütsiin Gentamütsiin T/M/R 18928-2 111 JAH 3232 18928-2 Gentamicin Susc Pt Isolate OrdQn ABXBACT Gentamicin [Susceptibility] Gentamicin Susc Islt 1 Observation 12,7047 1260 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-336; a10-347; a10-348; a10-358 Imipenem (D) a10-236 JAH EI EI Is-Imipenem Disc Imipeneem Disk Imipeneem Disk T/M/R 280-8 114 JAH 2605 280-8 Imipenem Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Imipenem [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Imipenem Islt KB 1 Observation 1262 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-336; a10-347; a10-348; a10-357; a10-358; a10-374 Imipenem (M) a10-238 JAH EI EI Is-Imipenem Grad Imipeneem Grad Imipeneem Grad QN mg/L 7019-3 115 JAH 2367 7019-3 Imipenem Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Imipenem [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Imipenem Islt E-test 1 Observation 2854 AB 22 Imipeneem MIK a10-768 JAH EI EI Is-Imipenem MIC Imipeneem MIK Imipeneem MIK QN mg/L mg/L 116 JAH 5732 279-0 Imipenem Susc Pt Isolate OrdQn MIC ABXBACT Imipenem [Susceptibility] by Minimum inhibitory concentration (MIC) Imipenem Islt MIC 1 Observation 1261 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-336; a10-347; a10-348; a10-357; a10-358; a10-374 Imipenem a10-237 JAH EI EI Is-Imipenem Imipeneem Imipeneem T/M/R 18932-4 117 JAH 4233 18932-4 Imipenem Susc Pt Isolate OrdQn 15 ABXBACT Imipenem [Susceptibility] Imipenem Susc Islt 1 Observation 14,0125 2542 AB 22 Imipenem + EDTA (IM10E) (D) a10-571 JAH EI EI Is-Imipenem + EDTA Disc Imipeneem + EDTA Disk Imipeneem + EDTA Disk T/M/R 118 JAH 2606 54172-2 Imipenem+EDTA Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Imipenem+EDTA [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Imipenem+EDTA Islt KB 1 Both 1263 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-325; a10-367 Itraconazole (M) a10-240 JAH EI EI Is-Itraconazole Grad Itrakonasool Grad Itrakonasool Grad QN mg/L 7021-9 120 JAH 2380 7021-9 Itraconazole Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Itraconazole [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Itraconaz Islt E-test 1 Observation 1264 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-367 Itraconazole a10-241 JAH EI EI Is-Itraconazole Itrakonasool Itrakonasool T/M/R 32603-3 121 JAH 4234 32603-3 Itraconazole Susc Pt Isolate OrdQn mm 2 ABXBACT Itraconazole [Susceptibility] Itraconaz Susc Islt 1 Observation 15,8371 1344 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-321 Josamycin a10-131 JAH EI EI Is-Josamycine Josamütsiin Josamütsiin T/M/R 25597-6 123 JAH 4267 25597-6 Josamycine Susc Pt Isolate OrdQn 1 ABXBACT Josamycine [Susceptibility] Josamycine Susc Islt 1 Observation 18,2741 1336 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-325; a10-367 Caspofungin (M) a10-123 JAH EI EI Is-Caspofungin Grad Kaspofungiin Grad Kaspofungiin Grad QN mg/L 54185-4 130 JAH 2384 54185-4 Caspofungin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Caspofungin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Caspofungin Islt E-test 1 Both 1191 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-367 Caspofungin a10-550 JAH EI EI Is-Caspofungin Kaspofungiin Kaspofungiin T/M/R 32378-2 132 JAH 4207 32378-2 Caspofungin Susc Pt Isolate OrdQn 7 ABXBACT Caspofungin [Susceptibility] Caspofungin Susc Islt 1 Observation 17,0691 1307 AB 22 Quinupristin/Dalfopristin (D) a10-296 JAH EI EI Is-Quinupristin + Dalfopristin Disc Kinupristiin + dalfopristiin Disk Kinupristiin + dalfopristiin Disk T/M/R 35835-8 135 JAH 2331 35835-8 Quinupristin+Dalfopristin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Quinupristin+Dalfopristin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Quinupristin+Dalfoprist Islt KB 1 Observation 1309 AB 22 Quinupristin/Dalfopristin (M) a10-298 JAH EI EI Is-Quinupristin + Dalfopristin Grad Kinupristiin + dalfopristiin Grad Kinupristiin + dalfopristiin Grad QN mg/L 33334-4 136 JAH 2398 33334-4 Quinupristin+Dalfopristin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Quinupristin+Dalfopristin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Quinupristin+Dalfoprist Islt E-test 1 Observation 1308 AB 22 Quinupristin/Dalfopristin a10-297 JAH EI EI Is-Quinupristin + Dalfopristin Kinupristiin + dalfopristiin Kinupristiin + dalfopristiin T/M/R 23640-6 138 JAH 4255 23640-6 Quinupristin+Dalfopristin Susc Pt Isolate OrdQn 4 ABXBACT Quinupristin+Dalfopristin [Susceptibility] Quinupristin+Dalfoprist Susc Islt 1 Observation 29,2259 1227 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-338; a10-344; a10-356; a10-360; a10-363 Clarithromycin (M) a10-196 JAH EI EI Is-Clarithromycin Grad Klaritromütsiin Grad Klaritromütsiin Grad QN mg/L 7003-7 140 JAH 4221 7003-7 Clarithromycin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Clarithromycin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Clarithro Islt E-test 1 Observation 14,1057 1228 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-338; a10-341; a10-344; a10-356; a10-360; a10-363 Clarithromycin a10-197 JAH EI EI Is-Clarithromycin Klaritromütsiin Klaritromütsiin T/M/R 18907-6 142 JAH 3235 18907-6 Clarithromycin Susc Pt Isolate OrdQn ABXBACT Clarithromycin [Susceptibility] Clarithro Susc Islt 1 Observation 13,6778 1229 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-338; a10-344; a10-360; a10-363; a10-364; a10-504 Clindamycin (D) a10-198 JAH EI EI Is-Clindamycin Disc Klindamütsiin Disk Klindamütsiin Disk T/M/R 194-1 143 JAH 2328 194-1 Clindamycin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Clindamycin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Clindamycin Islt KB 1 Observation 1231 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-337; a10-338; a10-344; a10-352; a10-360; a10-363; a10-364; a10-504 Clindamycin (M) a10-200 JAH EI EI Is-Clindamycin Grad Klindamütsiin Grad Klindamütsiin Grad QN mg/L 7005-2 144 JAH 2377 7005-2 Clindamycin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Clindamycin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Clindamycin Islt E-test 1 Observation 2858 AB 22 Klindamütsiin MIK a10-785 JAH EI EI Is-Clindamycin MIC Klindamütsiin MIK Klindamütsiin MIK QN mg/L "mg/L " 145 JAH 5725 193-3 Clindamycin Susc Pt Isolate OrdQn MIC ug/mL ug/mL ABXBACT Clindamycin [Susceptibility] by Minimum inhibitory concentration (MIC) Clindamycin Islt MIC 1 Observation 1230 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-321; a10-337; a10-338; a10-344; a10-352; a10-360; a10-363; a10-364; a10-504 Clindamycin a10-199 JAH EI EI Is-Clindamycin Klindamütsiin Klindamütsiin T/M/R 18908-4 146 JAH 3229 18908-4 Clindamycin Susc Pt Isolate OrdQn ABXBACT Clindamycin [Susceptibility] Clindamycin Susc Islt 1 Observation 13,4676 1221 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-338; a10-344; a10-347; a10-353; a10-356; a10-360; a10-363 Chloramphenicol (D) a10-188 JAH EI EI Is-Chloramphenicol Disc Klooramfenikool Disk Klooramfenikool Disk T/M/R 174-3 147 JAH 2330 174-3 Chloramphenicol Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Chloramphenicol [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Chloramphen Islt KB 1 Observation 1223 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-338; a10-344; a10-347; a10-353; a10-356; a10-360; a10-363; a10-365 Chloramphenicol (M) a10-190 JAH EI EI Is-Chloramphenicol Grad Klooramfenikool Grad Klooramfenikool Grad QN mg/L 7001-1 148 JAH 2394 7001-1 Chloramphenicol Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Chloramphenicol [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Chloramphen Islt E-test 1 Observation 2881 AB 22 Klooramfenikool MIK a10-784 JAH EI EI Is-Chloramphenicol MIC Klooramfenikool MIK Klooramfenikool MIK QN mg/L mg/L 149 JAH 5765 173-5 Chloramphenicol Susc Pt Isolate OrdQn MIC ug/mL ug/mL ABXBACT Chloramphenicol [Susceptibility] by Minimum inhibitory concentration (MIC) Chloramphen Islt MIC 1 Observation 1222 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-338; a10-344; a10-347; a10-353; a10-356; a10-360; a10-363 Chloramphenicol a10-189 JAH EI EI Is-Chloramphenicol Klooramfenikool Klooramfenikool T/M/R 18903-5 150 JAH 4220 18903-5 Chloramphenicol Susc Pt Isolate OrdQn 5 ABXBACT Chloramphenicol [Susceptibility] Chloramphen Susc Islt 1 Observation 15,3148 1232 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-336; a10-347 Colistin (M) a10-202 JAH EI EI Is-Colistin Grad Kolistiin Grad Kolistiin Grad QN mg/L 33333-6 151 JAH 2370 33333-6 Colistin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip 0,00% ABXBACT Colistin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Colistin Islt E-test 1 Observation 2878 AB 22 Kolistiin MIK a10-766 JAH EI EI Is-Colistin MIC Kolistiin MIK Kolistiin MIK QN mg/L mg/L 152 JAH 4838 205-5 Colistin Susc Pt Isolate OrdQn MIC ABXBACT Colistin [Susceptibility] by Minimum inhibitory concentration (MIC) Colistin Islt MIC 1 Observation 16,0122 1233 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-336; a10-347 Colistin a10-203 JAH EI EI Is-Colistin Kolistiin Kolistiin T/M/R 18912-6 153 JAH 4222 18912-6 Colistin Susc Pt Isolate OrdQn 3 ABXBACT Colistin [Susceptibility] Colistin Susc Islt 1 Observation 15,4768 1265 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-338; a10-347; a10-353; a10-356; a10-363 Levofloxacin (D) a10-242 JAH EI EI Is-Levofloxacin Disc Levofloksatsiin Disk Levofloksatsiin Disk T/M/R 21367-8 154 JAH 2324 21367-8 Levofloxacin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Levofloxacin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Levofloxacin Islt KB 1 Observation 1267 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-338; a10-347; a10-353; a10-356; a10-363; a10-374 Levofloxacin (M) a10-244 JAH EI EI Is-Levofloxacin Grad Levofloksatsiin Grad Levofloksatsiin Grad QN mg/L 7026-8 155 JAH 2376 7026-8 Levofloxacin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Levofloxacin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Levofloxacin Islt E-test 1 Observation 2906 AB 22 Levofloksatsiin MIK a10-769 JAH EI EI Is-Levofloxacin MIC Levofloksatsiin MIK Levofloksatsiin MIK QN mg/L "mg/L " 156 JAH 5734 20396-8 levoFLOXacin Susc Pt Isolate OrdQn MIC ABXBACT levoFLOXacin [Susceptibility] by Minimum inhibitory concentration (MIC) levoFLOXacin Islt MIC 1 Observation 1266 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-338; a10-347; a10-353; a10-356; a10-363; a10-374 Levofloxacin a10-243 JAH EI EI Is-Levofloxacin Levofloksatsiin Levofloksatsiin T/M/R 20629-2 157 JAH 3233 20629-2 Levofloxacin Susc Pt Isolate OrdQn ABXBACT Levofloxacin [Susceptibility] Levofloxacin Susc Islt 1 Observation 14,7804 1268 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-344; a10-349; a10-360; a10-504 Linezolid (D) a10-246 JAH EI EI Is-Linezolid Disc Linesoliid Disk Linesoliid Disk T/M/R 29255-7 158 JAH 2332 29255-7 Linezolid Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Linezolid [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Linezolid Islt KB 1 Observation 1270 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-344; a10-349; a10-360; a10-374; a10-504 Linezolid (M) a10-248 JAH EI EI Is-Linezolid Grad Linesoliid Grad Linesoliid Grad QN mg/L 33332-8 159 JAH 2395 33332-8 Linezolid Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Linezolid [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Linezolid Islt E-test 1 Observation 2860 AB 22 Linesoliid MIK a10-788 JAH EI EI Is-Linezolid MIC Linesoliid MIK Linesoliid MIK QN mg/L "mg/L " 160 JAH 5741 29254-0 Linezolid Susc Pt Isolate OrdQn MIC ABXBACT Linezolid [Susceptibility] by Minimum inhibitory concentration (MIC) Linezolid Islt MIC 1 Observation 1269 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-344; a10-349; a10-360; a10-374; a10-504 Linezolid a10-247 JAH EI EI Is-Linezolid Linesoliid Linesoliid T/M/R 29258-1 161 JAH 4235 29258-1 Linezolid Susc Pt Isolate OrdQn 2 ABXBACT Linezolid [Susceptibility] Linezolid Susc Islt 1 Observation 16,7689 1271 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-347; a10-348; a10-351; a10-353; a10-357; a10-358 Meropenem (D) a10-250 JAH EI EI Is-Meropenem Disc Meropeneem Disk Meropeneem Disk T/M/R 6653-0 165 JAH 2314 6653-0 Meropenem Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Meropenem [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Meropenem Islt KB 1 Observation 1273 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-347; a10-348; a10-351; a10-353; a10-355; a10-357; a10-358; a10-363; a10-374 Meropenem (M) a10-252 JAH EI EI Is-Meropenem Grad Meropeneem Grad Meropeneem Grad QN mg/L 7029-2 166 JAH 2368 7029-2 Meropenem Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Meropenem [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Meropenem Islt E-test 1 Observation 2855 AB 22 Meropeneem MIK a10-770 JAH EI EI Is-Meropenem MIC Meropeneem MIK Meropeneem MIK QN mg/L mg/L 167 JAH 5743 6652-2 Meropenem Susc Pt Isolate OrdQn MIC ABXBACT Meropenem [Susceptibility] by Minimum inhibitory concentration (MIC) Meropenem Islt MIC 1 Observation 1272 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-347; a10-348; a10-351; a10-353; a10-355; a10-357; a10-358; a10-363; a10-374 Meropenem a10-251 JAH EI EI Is-Meropenem Meropeneem Meropeneem T/M/R 18943-1 168 JAH 4236 18943-1 Meropenem Susc Pt Isolate OrdQn 8 ABXBACT Meropenem [Susceptibility] Meropenem Susc Islt 1 Observation 16,5011 1274 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-337 Metronidazole (M) a10-254 JAH EI EI Is-Metronidazole Grad Metronidasool Grad Metronidasool Grad QN mg/L 7031-8 171 JAH 2385 7031-8 Metronidazole Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Metronidazole [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Metronidazole Islt E-test 1 Observation 1275 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-337 Metronidazole a10-255 JAH EI EI Is-Metronidazole Metronidasool Metronidasool T/M/R 18946-4 173 JAH 4237 18946-4 Metronidazole Susc Pt Isolate OrdQn 3 ABXBACT Metronidazole [Susceptibility] Metronidazole Susc Islt 1 Observation 16,2594 1276 AB 22 Micafungin (M) a10-256 JAH EI EI Is-Micafungin Grad Mikafungiin Grad Mikafungiin Grad QN mg/L 178 JAH 3503 85048-7 Micafungin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Micafungin [Susceptibility] by Gradient strip Micafungin Islt Grad strip 1 Both 18,8054 1277 AB 22 Micafungin a10-257 JAH EI EI Is-Micafungin Mikafungiin Mikafungiin T/M/R 65340-2 180 JAH 4238 65340-2 Micafungin Susc Pt Isolate OrdQn 1 ABXBACT Micafungin [Susceptibility] Micafungin Susc Islt 1 Observation 18,8498 1278 AB 22 Minocycline (D) a10-258 JAH EI EI Is-Minocycline Disc Minotsükliin Disk Minotsükliin Disk T/M/R 336-8 183 JAH 2335 336-8 Minocycline Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Minocycline [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Minocycline Islt KB 1 Observation 1280 AB 22 Minocycline (M) a10-260 JAH EI EI Is-Minocycline Grad Minotsükliin Grad Minotsükliin Grad QN mg/L 7032-6 184 JAH 4240 7032-6 Minocycline Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Minocycline [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Minocycline Islt E-test 1 Observation 15,4768 1279 AB 22 Minocycline a10-259 JAH EI EI Is-Minocycline Minotsükliin Minotsükliin T/M/R 18948-0 186 JAH 4239 18948-0 Minocycline Susc Pt Isolate OrdQn 3 ABXBACT Minocycline [Susceptibility] Minocycline Susc Islt 1 Observation 15,4768 1281 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-504 Moxifloxacin (D) a10-262 JAH EI EI Is-Moxifloxacin Disc Moksifloksatsiin Disk Moksifloksatsiin Disk T/M/R 31041-7 189 JAH 3289 31041-7 Moxifloxacin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Moxifloxacin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Moxifloxacin Islt KB 1 Observation 8,1144 1283 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-374; a10-504 Moxifloxacin (M) a10-264 JAH EI EI Is-Moxifloxacin Grad Moksifloksatsiin Grad Moksifloksatsiin Grad QN mg/L 31043-3 190 JAH 4242 31043-3 Moxifloxacin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip 1 ABXBACT Moxifloxacin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Moxifloxacin Islt E-test 1 Observation 15,8371 2907 AB 22 Moksifloksatsiin MIK a10-839 JAH EI EI Is-Moxifloxacin MIC Moksifloksatsiin MIK Moksifloksatsiin MIK QN mg/L "mg/L " 191 JAH 5745 31037-5 Moxifloxacin Susc Pt Isolate OrdQn MIC ABXBACT Moxifloxacin [Susceptibility] by Minimum inhibitory concentration (MIC) Moxifloxacin Islt MIC 1 Observation 1282 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-374; a10-504 Moxifloxacin a10-263 JAH EI EI Is-Moxifloxacin Moksifloksatsiin Moksifloksatsiin T/M/R 31039-1 192 JAH 4241 31039-1 Moxifloxacin Susc Pt Isolate OrdQn 1 ABXBACT Moxifloxacin [Susceptibility] Moxifloxacin Susc Islt 1 Observation 15,8371 1284 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-344 Mupirocin (D) a10-266 JAH EI EI Is-Mupirocin Disc Mupirotsiin Disk Mupirotsiin Disk T/M/R 35822-6 193 JAH 2610 35822-6 Mupirocin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Mupirocin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Mupirocin Islt KB 1 Observation 1286 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-344 Mupirocin (M) a10-268 JAH EI EI Is-Mupirocin Grad Mupirotsiin Grad Mupirotsiin Grad QN mg/L 7033-4 194 JAH 2386 7033-4 Mupirocin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Mupirocin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Mupirocin Islt E-test 1 Observation 1285 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-344 Mupirocin a10-267 JAH EI EI Is-Mupirocin Mupirotsiin Mupirotsiin T/M/R 20389-3 196 JAH 4243 20389-3 Mupirocin Susc Pt Isolate OrdQn mm mm 2 ABXBACT Mupirocin [Susceptibility] Mupirocin Susc Islt 1 Observation 17,4103 1287 AB 22 Nalidixic acid (D) a10-270 JAH EI EI Is-Nalidixate Disc Nalidikshape Disk Nalidikshape Disk T/M/R 352-5 198 JAH 2326 352-5 Nalidixate Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Nalidixate [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Nalidixate Islt KB 1 Observation 1288 AB 22 Nalidixic acid a10-271 JAH EI EI Is-Nalidixate Nalidikshape Nalidikshape T/M/R 18952-2 201 JAH 4244 18952-2 Nalidixate Susc Pt Isolate OrdQn 3 ABXBACT Nalidixate [Susceptibility] Nalidixate Susc Islt 1 Observation 13,7172 1289 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-338; a10-348; a10-349; a10-360 Nitrofurantoin (D) a10-272 JAH EI EI Is-Nitrofurantoin Disc Nitrofurantoiin Disk Nitrofurantoiin Disk T/M/R 364-0 203 JAH 2327 364-0 Nitrofurantoin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Nitrofurantoin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Nitrofurantoin Islt KB 1 Observation 1291 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-338; a10-348; a10-349; a10-360 Nitrofurantoin (M) a10-274 JAH EI EI Is-Nitrofurantoin Grad Nitrofurantoiin Grad Nitrofurantoiin Grad QN mg/L 7036-7 204 JAH 4247 7036-7 Nitrofurantoin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Nitrofurantoin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Nitrofurantoin Islt E-test 1 Observation 16,2594 1290 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-338; a10-348; a10-349; a10-360 Nitrofurantoin a10-273 JAH EI EI Is-Nitrofurantoin Nitrofurantoiin Nitrofurantoiin T/M/R 18955-5 206 JAH 4245 18955-5 Nitrofurantoin Susc Pt Isolate OrdQn 16 ABXBACT Nitrofurantoin [Susceptibility] Nitrofurantoin Susc Islt 1 Observation 16,2594 1292 AB 22 Norfloxacin (D) a10-276 JAH EI EI Is-Norfloxacin Disc Norfloksatsiin Disk Norfloksatsiin Disk T/M/R 368-1 207 JAH 2325 368-1 Norfloxacin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Norfloxacin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Norfloxacin Islt KB 1 Observation 1294 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-374 Norfloxacin (M) a10-278 JAH EI EI Is-Norfloxacin Grad Norfloksatsiin Grad Norfloksatsiin Grad QN mg/L 7037-5 208 JAH 4249 7037-5 Norfloxacin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Norfloxacin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Norfloxacin Islt E-test 1 Observation 16,5011 2848 AB 22 Norfloxacin MIK a10-783 JAH JAH EI Is-Norfloxacin MIC Norfloksatsiin MIK Norfloksatsiin MIK QN mg/L "mg/L " 209 JAH 5749 367-3 Norfloxacin Susc Pt Isolate OrdQn MIC ABXBACT Norfloxacin [Susceptibility] by Minimum inhibitory concentration (MIC) Norfloxacin Islt MIC 1 Observation 1293 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-374 Norfloxacin a10-277 JAH EI EI Is-Norfloxacin Norfloksatsiin Norfloksatsiin T/M/R 18956-3 210 JAH 4248 18956-3 Norfloxacin Susc Pt Isolate OrdQn 3 ABXBACT Norfloxacin [Susceptibility] Norfloxacin Susc Islt 1 Observation 16,5011 1295 AB 22 Ofloxacin (D) a10-280 JAH EI EI Is-Ofloxacin Disc Ofloksatsiin Disk Ofloksatsiin Disk T/M/R 376-4 211 JAH 2343 376-4 Ofloxacin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Ofloxacin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Ofloxacin Islt KB 1 Observation 1297 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-374 Ofloxacin (M) a10-282 JAH EI EI Is-Ofloxacin Grad Ofloksatsiin Grad Ofloksatsiin Grad QN mg/L 7038-3 212 JAH 4251 7038-3 Ofloxacin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip 1 ABXBACT Ofloxacin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Ofloxacin Islt E-test 1 Observation 15,1628 1296 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-321; a10-374 Ofloxacin a10-281 JAH EI EI Is-Ofloxacin Ofloksatsiin Ofloksatsiin T/M/R 18959-7 213 JAH 4250 18959-7 Ofloxacin Susc Pt Isolate OrdQn 3 ABXBACT Ofloxacin [Susceptibility] Ofloxacin Susc Islt 1 Observation 15,1628 1298 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-363 Oxacillin (D) a10-284 JAH EI EI Is-Oxacillin Disc Oksatsilliin Disk Oksatsilliin Disk T/M/R 384-8 214 JAH 2304 384-8 Oxacillin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Oxacillin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Oxacillin Islt KB 1 Observation 1300 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-344; a10-360 Oxacillin (M) a10-286 JAH EI EI Is-Oxacillin Grad Oksatsilliin Grad Oksatsilliin Grad QN mg/L 7039-1 215 JAH 2353 7039-1 Oxacillin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Oxacillin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Oxacillin Islt E-test 1 Observation 2861 AB 22 Oksatsilliin MIK a10-805 JAH EI EI Is-Oxacillin MIC Oksatsilliin MIK Oksatsilliin MIK QN mg/L mg/L 216 JAH 5750 383-0 Oxacillin Susc Pt Isolate OrdQn MIC ABXBACT Oxacillin [Susceptibility] by Minimum inhibitory concentration (MIC) Oxacillin Islt MIC 1 Observation 1299 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-344; a10-360; a10-363 Oxacillin a10-285 JAH EI EI Is-Oxacillin Oksatsilliin Oksatsilliin T/M/R 18961-3 217 JAH 3238 18961-3 Oxacillin Susc Pt Isolate OrdQn ABXBACT Oxacillin [Susceptibility] Oxacillin Susc Islt 1 Observation 14,9628 1301 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-338; a10-353; a10-364; a10-504 Penicillin G (D) a10-288 JAH EI EI Is-Penicillin G Disc Penitsilliin G Disk Penitsilliin G Disk T/M/R 393-9 224 JAH 4252 393-9 Penicillin G Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Penicillin G [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Penicillin G Islt KB 1 Observation 14,4783 1303 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-338; a10-350; a10-352; a10-355; a10-363; a10-364; a10-374; a10-504 Penicillin G (M) a10-290 JAH EI EI Is-Penicillin G Grad Penitsilliin G Grad Penitsilliin G Grad QN mg/L 7041-7 225 JAH 4254 7041-7 Penicillin G Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Penicillin G [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Penicillin G Islt E-test 1 Observation 14,4783 2896 AB 22 Penicillin G MIK a10-777 JAH EI EI Is-Penicillin G MIC Penitsilliin G MIK Penitsilliin G MIK QN mg/L 226 JAH 6006 392-1 Penicillin G Susc Pt Isolate OrdQn MIC ABXBACT Penicillin G [Susceptibility] by Minimum inhibitory concentration (MIC) Penicillin G Islt MIC 1 Observation 1302 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-338; a10-350; a10-352; a10-353; a10-355; a10-363; a10-364; a10-374; a10-504 Penicillin G a10-289 JAH EI EI Is-Penicillin G Penitsilliin G Penitsilliin G T/M/R 18965-4 227 JAH 4253 18965-4 Penicillin G Susc Pt Isolate OrdQn 3 ABXBACT Penicillin G [Susceptibility] Penicillin G Susc Islt 1 Observation 14,4783 1304 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-347; a10-348; a10-358 Piperacillin/Tazobactam (D) a10-292 JAH EI EI Is-Piperacillin + Tazobactam Disc Piperatsilliin + tasobaktaam Disk Piperatsilliin + tasobaktaam Disk T/M/R 413-5 235 JAH 2306 413-5 Piperacillin+Tazobactam Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Piperacillin+Tazobactam [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Piperacillin+Tazobac Islt KB 1 Observation 1306 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-337; a10-347; a10-348; a10-357; a10-358; a10-374 Piperacillin/Tazobactam (M) a10-294 JAH EI EI Is-Piperacillin + Tazobactam Grad Piperatsilliin + tasobaktaam Grad Piperatsilliin + tasobaktaam Grad QN mg/L 7044-1 236 JAH 2356 7044-1 Piperacillin+Tazobactam Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Piperacillin+Tazobactam [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Piperacillin+Tazobac Islt E-test 1 Observation 2849 AB 22 Piperacillin/Tazobactam MIK a10-772 JAH JAH EI Is-Piperacillin + Tazobactam MIC Piperatsilliin + tasobaktaam MIK Piperatsilliin + tasobaktaam MIK QN mg/L "mg/L " 237 JAH 5752 412-7 Piperacillin+Tazobactam Susc Pt Isolate OrdQn MIC ABXBACT Piperacillin+Tazobactam [Susceptibility] by Minimum inhibitory concentration (MIC) Pip+Tazo Islt MIC 1 Observation 1305 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-337; a10-347; a10-348; a10-349; a10-357; a10-358; a10-374 Piperacillin/Tazobactam a10-293 JAH EI EI Is-Piperacillin + Tazobactam Piperatsilliin + tasobaktaam Piperatsilliin + tasobaktaam T/M/R 18970-4 238 JAH 3244 18970-4 Piperacillin+Tazobactam Susc Pt Isolate OrdQn ABXBACT Piperacillin+Tazobactam [Susceptibility] Pip+Tazo Susc Islt 1 Observation 8,1144 1187 AB 22 Pristinamycin (M) a10-332 JAH EI EI Is-Pristinamycin Grad Pristinamütsiin Grad Pristinamütsiin Grad QN mg/L 55709-0 243 JAH 4203 55709-0 Pristinamycin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Pristinamycin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Pristinamycin Islt E-test 1 Observation 18,2741 1188 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-321 Pristinamycin a10-333 JAH EI EI Is-Pristinamycin Pristinamütsiin Pristinamütsiin T/M/R 32383-2 245 JAH 4204 32383-2 Pristinamycin Susc Pt Isolate OrdQn 2 ABXBACT Pristinamycin [Susceptibility] Pristinamycin Susc Islt 1 Observation 18,2741 1310 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-344; a10-504 Rifampin (D) a10-300 JAH EI EI Is-Rifampin Disc Rifampitsiin Disk Rifampitsiin Disk T/M/R 429-1 246 JAH 2345 429-1 Rifampin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Rifampin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Rifampin Islt KB 1 Observation 1312 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-504 Rifampin (M) a10-302 JAH EI EI Is-Rifampin Grad Rifampitsiin Grad Rifampitsiin Grad QN mg/L 7045-8 247 JAH 2379 7045-8 Rifampin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Rifampin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Rifampin Islt E-test 1 Observation 1311 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-344; a10-504 Rifampin a10-301 JAH EI EI Is-Rifampin Rifampitsiin Rifampitsiin T/M/R 18974-6 249 JAH 4256 18974-6 Rifampin Susc Pt Isolate OrdQn 10 ABXBACT Rifampin [Susceptibility] Rifampin Susc Islt 1 Observation 14,3038 1313 AB 22 Spectinomycin (M) a10-304 JAH EI EI Is-Spectinomycin Grad Spektinomütsiin Grad Spektinomütsiin Grad QN mg/L 35840-8 251 JAH 4257 35840-8 Spectinomycin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Spectinomycin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Spectinomycin Islt E-test 1 Observation 17,4103 1314 AB 22 Spectinomycin a10-305 JAH EI EI Is-Spectinomycin Spektinomütsiin Spektinomütsiin T/M/R 18980-3 252 JAH 4258 18980-3 Spectinomycin Susc Pt Isolate OrdQn 2 ABXBACT Spectinomycin [Susceptibility] Spectinomycin Susc Islt 1 Observation 17,4103 1315 AB 22 Teicoplanin (D) a10-306 JAH EI EI Is-Teicoplanin Disc Teikoplaniin Disk Teikoplaniin Disk T/M/R 485-3 258 JAH 4259 485-3 Teicoplanin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Teicoplanin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Teicoplanin Islt KB 1 Observation 15,8371 1317 AB 22 Teicoplanin (M) a10-308 JAH EI EI Is-Teicoplanin Grad Teikoplaniin Grad Teikoplaniin Grad QN mg/L 7051-6 259 JAH 2611 7051-6 Teicoplanin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Teicoplanin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Teicoplanin Islt E-test 1 Observation 2908 AB 22 Teikoplaniin MIK a10-789 JAH EI EI Is-Teicoplanin MIC Teikoplaniin MIK Teikoplaniin MIK QN mg/L "mg/L " 260 JAH 5756 484-6 Teicoplanin Susc Pt Isolate OrdQn MIC ABXBACT Teicoplanin [Susceptibility] by Minimum inhibitory concentration (MIC) Teicoplanin Islt MIC 1 Observation 1316 AB 22 Teicoplanin a10-307 JAH EI EI Is-Teicoplanin Teikoplaniin Teikoplaniin T/M/R 18989-4 261 JAH 4260 18989-4 Teicoplanin Susc Pt Isolate OrdQn 2 ABXBACT Teicoplanin [Susceptibility] Teicoplanin Susc Islt 1 Observation 15,8371 1318 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-338; a10-344; a10-360; a10-366; a10-504 Tetracycline (D) a10-310 JAH EI EI Is-Tetracycline Disc Tetratsükliin Disk Tetratsükliin Disk T/M/R 497-8 264 JAH 2321 497-8 Tetracycline Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Tetracycline [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Tetracycline Islt KB 1 Observation 1320 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-338; a10-344; a10-360; a10-504 Tetracycline (M) a10-312 JAH EI EI Is-Tetracycline Grad Tetratsükliin Grad Tetratsükliin Grad QN mg/L 7052-4 265 JAH 2396 7052-4 Tetracycline Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Tetracycline [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Tetracycline Islt E-test 1 Observation 2909 AB 22 Tetratsükliin MIK a10-790 JAH EI EI Is-Tetracycline MIC Tetratsükliin MIK Tetratsükliin MIK QN mg/L "mg/L " 266 JAH 5758 496-0 Tetracycline Susc Pt Isolate OrdQn MIC ABXBACT Tetracycline [Susceptibility] by Minimum inhibitory concentration (MIC) Tetracycline Islt MIC 1 Observation 1319 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-321; a10-338; a10-344; a10-360; a10-366; a10-504 Tetracycline a10-311 JAH EI EI Is-Tetracycline Tetratsükliin Tetratsükliin T/M/R 18993-6 267 JAH 4261 18993-6 Tetracycline Susc Pt Isolate OrdQn 14 ABXBACT Tetracycline [Susceptibility] Tetracycline Susc Islt 1 Observation 15,4768 1321 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-338; a10-347; a10-348; a10-349 Tigecycline (D) a10-314 JAH EI EI Is-Tigecycline Disc Tigetsükliin Disk Tigetsükliin Disk T/M/R 42356-6 268 JAH 2612 42356-6 Tigecycline Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Tigecycline [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Tigecycline Islt KB 1 Observation 1323 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-338; a10-347; a10-348; a10-349; a10-374 Tigecycline (M) a10-316 JAH EI EI Is-Tigecycline Grad Tigetsükliin Grad Tigetsükliin Grad QN mg/L 42354-1 269 JAH 2387 42354-1 Tigecycline Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Tigecycline [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Tigecycline Islt E-test 1 Observation 2880 AB 22 Tigetsükliin MIK a10-791 JAH EI EI Is-Tigecycline MIC Tigetsükliin MIK Tigetsükliin MIK QN mg/L mg/L 270 JAH 5760 42355-8 Tigecycline Susc Pt Isolate OrdQn MIC ABXBACT Tigecycline [Susceptibility] by Minimum inhibitory concentration (MIC) Tigecycline Islt MIC 1 Observation 1322 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-338; a10-347; a10-348; a10-349; a10-374 Tigecycline a10-315 JAH EI EI Is-Tigecycline Tigetsükliin Tigetsükliin T/M/R 42357-4 271 JAH 4262 42357-4 Tigecycline Susc Pt Isolate OrdQn 2 ABXBACT Tigecycline [Susceptibility] Tigecycline Susc Islt 1 Observation 17,8053 1324 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-336; a10-344; a10-347; a10-348; a10-358 Tobramycin (D) a10-318 JAH EI EI Is-Tobramycin Disc Tobramütsiin Disk Tobramütsiin Disk T/M/R 509-0 278 JAH 2317 509-0 Tobramycin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Tobramycin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Tobramycin Islt KB 1 Observation 1326 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-336; a10-344; a10-347; a10-348; a10-358; a10-360; a10-374 Tobramycin (M) a10-320 JAH EI EI Is-Tobramycin Grad Tobramütsiin Grad Tobramütsiin Grad QN mg/L 7055-7 279 JAH 2397 7055-7 Tobramycin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Tobramycin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Tobramycin Islt E-test 1 Observation 2879 AB 22 Tobramütsiin MIK a10-773 JAH EI EI Is-Tobramycin MIC Tobramütsiin MIK Tobramütsiin MIK QN mg/L mg/L 280 JAH 5761 508-2 Tobramycin Susc Pt Isolate OrdQn MIC ABXBACT Tobramycin [Susceptibility] by Minimum inhibitory concentration (MIC) Tobramycin Islt MIC 1 Observation 1325 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-336; a10-344; a10-347; a10-348; a10-358; a10-360; a10-374 Tobramycin a10-319 JAH EI EI Is-Tobramycin Tobramütsiin Tobramütsiin T/M/R 18996-9 281 JAH 4067 18996-9 Tobramycin Susc Pt Isolate OrdQn 5 ABXBACT Tobramycin [Susceptibility] Tobramycin Susc Islt 1 Observation 13,8363 1842 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-336; a10-344; a10-348; a10-349; a10-351; a10-353; a10-356; a10-357; a10-360; a10-361; a10-363 Trimethoprim/Sulfamethoxazole (D) a10-322 JAH EI EI Is-Trimethoprim + sulfamethoxazole Disc Trimetoprim + sulfametoksasool Disk Trimetoprim + sulfametoksasool Disk T/M/R 286 JAH 2329 517-3 Trimethoprim+Sulfamethoxazole Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Trimethoprim+Sulfamethoxazole [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) TMP SMX Islt KB 1 Observation 1844 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-347; a10-348; a10-349; a10-351; a10-353; a10-356; a10-357; a10-360; a10-361; a10-363; a10-365 Trimethoprim/Sulfamethoxazole (M) a10-324 JAH EI EI Is-Trimethoprim + sulfamethoxazole Grad Trimetoprim + sulfametoksasool Grad Trimetoprim + sulfametoksasool Grad QN mg/L mg/L 287 JAH 2378 7057-3 Trimethoprim+Sulfamethoxazole Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Trimethoprim+Sulfamethoxazole [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) TMP SMX Islt E-test 1 Observation 2850 AB 22 Trimethoprim/Sulfamethoxazole MIK a10-774 JAH JAH EI Is-Trimethoprim + sulfamethoxazole MIC Trimetoprim + sulfametoksasool MIK Trimetoprim + sulfametoksasool MIK QN mg/L "mg/L " 288 JAH 5763 516-5 Trimethoprim+Sulfamethoxazole Susc Pt Isolate OrdQn MIC ABXBACT Trimethoprim+Sulfamethoxazole [Susceptibility] by Minimum inhibitory concentration (MIC) TMP SMX Islt MIC 1 Observation 1843 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-336; a10-344; a10-348; a10-349; a10-351; a10-353; a10-356; a10-357; a10-360; a10-361; a10-363 Trimethoprim/Sulfamethoxazole a10-323 JAH EI EI Is-Trimethoprim + sulfamethoxazole Trimetoprim + sulfametoksasool Trimetoprim + sulfametoksasool T/M/R 289 JAH 3240 18998-5 Trimethoprim+Sulfamethoxazole Susc Pt Isolate OrdQn ABXBACT Trimethoprim+Sulfamethoxazole [Susceptibility] TMP SMX Susc Islt 1 Observation 8,1144 1193 AB 22 Cefadroxil (D) a10-152 JAH EI EI Is-Cefadroxil Disc Tsefadroksiil Disk Tsefadroksiil Disk T/M/R 65-3 290 JAH 2592 65-3 Cefadroxil Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Cefadroxil [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Cefadroxil Islt KB 1 Observation 1195 AB 22 Cefadroxil (M) a10-154 JAH EI EI Is-Cefadroxil Grad Tsefadroksiil Grad Tsefadroksiil Grad QN mg/L 55628-2 291 JAH 4210 55628-2 Cefadroxil Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Cefadroxil [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Cefadroxil Islt E-test 1 Observation 16,5011 1194 AB 22 Cefadroxil a10-153 JAH EI EI Is-Cefadroxil Tsefadroksiil Tsefadroksiil T/M/R 18875-5 292 JAH 4209 18875-5 Cefadroxil Susc Pt Isolate OrdQn 2 ABXBACT Cefadroxil [Susceptibility] Cefadroxil Susc Islt 1 Observation 16,5011 1358 AB 22 Cefaclor (D) a10-148 JAH EI EI Is-Cefaclor Disc Tsefakloor Disk Tsefakloor Disk T/M/R 85-1 293 JAH 2591 85-1 Cefaclor Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Cefaclor [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Cefaclor Islt KB 1 Observation 1192 AB 22 Cefaclor (M) a10-150 JAH EI EI Is-Cefaclor Grad Tsefakloor Grad Tsefakloor Grad QN mg/L 6986-4 294 JAH 4208 6986-4 Cefaclor Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Cefaclor [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Cefaclor Islt E-test 1 Observation 16,0392 1359 AB 22 Cefaclor a10-149 JAH EI EI Is-Cefaclor Tsefakloor Tsefakloor T/M/R 18874-8 295 JAH 4274 18874-8 Cefaclor Susc Pt Isolate OrdQn 3 ABXBACT Cefaclor [Susceptibility] Cefaclor Susc Islt 1 Observation 16,0392 1196 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-374 Cefazolin (M) a10-156 JAH EI EI Is-Cefazolin Grad Tsefasoliin Grad Tsefasoliin Grad QN mg/L 41670-1 303 JAH 4211 41670-1 Cefazolin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip 1 ABXBACT Cefazolin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Cefazolin Islt E-test 1 Observation 15,0198 1197 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-374 Cefazolin a10-157 JAH EI EI Is-Cefazolin Tsefasoliin Tsefasoliin T/M/R 18878-9 304 JAH 4212 18878-9 Cefazolin Susc Pt Isolate OrdQn 23 ABXBACT Cefazolin [Susceptibility] Cefazolin Susc Islt 1 Observation 15,0198 1198 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-347; a10-348; a10-358 Cefepime (D) a10-158 JAH EI EI Is-Cefepime Disc Tsefepiim Disk Tsefepiim Disk T/M/R 8272-7 305 JAH 2307 8272-7 Cefepime Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Cefepime [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Cefepime Islt KB 1 Observation 1200 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-347; a10-348; a10-357; a10-358; a10-374 Cefepime (M) a10-160 JAH EI EI Is-Cefepime Grad Tsefepiim Grad Tsefepiim Grad QN mg/L 6987-2 306 JAH 2357 6987-2 Cefepime Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Cefepime [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Cefepime Islt E-test 1 Observation 2852 AB 22 Tsefepiim MIK a10-763 JAH EI EI Is-Cefepime MIC Tsefepiim MIK Tsefepiim MIK QN mg/L mg/L 307 JAH 5716 6644-9 Cefepime Susc Pt Isolate OrdQn MIC ABXBACT Cefepime [Susceptibility] by Minimum inhibitory concentration (MIC) Cefepime Islt MIC 1 Observation 1199 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-347; a10-348; a10-357; a10-358; a10-374 Cefepime a10-159 JAH EI EI Is-Cefepime Tsefepiim Tsefepiim T/M/R 18879-7 308 JAH 3242 18879-7 Cefepime Susc Pt Isolate OrdQn ABXBACT Cefepime [Susceptibility] Cefepime Susc Islt 1 Observation 8,1144 1201 AB 22 Cefixime (D) a10-162 JAH EI EI Is-Cefixime Disc Tsefiksiim Disk Tsefiksiim Disk T/M/R 81-0 313 JAH 4213 81-0 Cefixime Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Cefixime [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Cefixime Islt KB 1 Observation 16,7689 1203 AB 22 Cefixime (M) a10-164 JAH EI EI Is-Cefixime Grad Tsefiksiim Grad Tsefiksiim Grad QN mg/L 35766-5 314 JAH 4215 35766-5 Cefixime Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Cefixime [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Cefixime Islt E-test 1 Observation 16,7689 1202 AB 22 Cefixime a10-163 JAH EI EI Is-Cefixime Tsefiksiim Tsefiksiim T/M/R 18880-5 316 JAH 4214 18880-5 Cefixime Susc Pt Isolate OrdQn 3 ABXBACT Cefixime [Susceptibility] Cefixime Susc Islt 1 Observation 16,7689 1207 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-344; a10-347; a10-348; a10-360 Cefoxitin (D) a10-170 JAH EI EI Is-Cefoxitin Disc Tsefoksitiin Disk Tsefoksitiin Disk T/M/R 117-2 318 JAH 2309 117-2 Cefoxitin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Cefoxitin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Cefoxitin Islt KB 1 Observation 2877 AB 22 Tsefoksitiin MIK a10-779 JAH EI EI Is-Cefoxitin MIC Tsefoksitiin MIK Tsefoksitiin MIK QN mg/L mg/L 320 JAH 5719 116-4 cefOXitin Susc Pt Isolate OrdQn MIC ABXBACT cefOXitin [Susceptibility] by Minimum inhibitory concentration (MIC) cefOXitin Islt MIC 1 Observation 1208 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-344; a10-347; a10-348; a10-360 Cefoxitin a10-171 JAH EI EI Is-Cefoxitin Tsefoksitiin Tsefoksitiin T/M/R 18888-8 321 JAH 3230 18888-8 Cefoxitin Susc Pt Isolate OrdQn ABXBACT Cefoxitin [Susceptibility] Cefoxitin Susc Islt 1 Observation 14,3046 1204 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-347; a10-348; a10-353; a10-356; a10-366 Cefotaxime (D) a10-166 JAH EI EI Is-Cefotaxime Disc Tsefotaksiim Disk Tsefotaksiim Disk T/M/R 109-9 323 JAH 2308 109-9 Cefotaxime Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Cefotaxime [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Cefotaxime Islt KB 1 Observation 2856 AB 22 Tsefotaksiim MIK a10-778 JAH EI EI Is-Cefotaxime MIC Tsefotaksiim MIK Tsefotaksiim MIK QN mg/L mg/L 324 JAH 5942 108-1 Cefotaxime Susc Pt Isolate OrdQn MIC ABXBACT Cefotaxime [Susceptibility] by Minimum inhibitory concentration (MIC) Cefotaxime Islt MIC 1 Observation 1206 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-347; a10-348; a10-353; a10-355; a10-356; a10-363; a10-366; a10-374 Cefotaxime (M) a10-168 JAH EI EI Is-Cefotaxime LL Grad Tsefotaksiim madalas kontsentratsioonis Grad Tsefotaksiim madalas kontsentratsioonis Grad QN mg/L 6989-8 326 JAH 2358 6989-8 Cefotaxime Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Cefotaxime [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Cefotaxime Islt E-test 1 Observation 1205 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-347; a10-348; a10-353; a10-355; a10-356; a10-363; a10-366; a10-374 Cefotaxime a10-167 JAH EI EI Is-Cefotaxime Tsefotaksiim Tsefotaksiim T/M/R 18886-2 327 JAH 3236 18886-2 Cefotaxime Susc Pt Isolate OrdQn ABXBACT Cefotaxime [Susceptibility] Cefotaxime Susc Islt 1 Observation 13,5703 1209 AB 22 Cefpodoxime (D) a10-172 JAH EI EI Is-Cefpodoxime Disc Tsefpodoksiim Disk Tsefpodoksiim Disk T/M/R 121-4 333 JAH 2312 121-4 Cefpodoxime Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Cefpodoxime [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Cefpodoxime Islt KB 1 Observation 1211 AB 22 Cefpodoxime (M) a10-174 JAH EI EI Is-Cefpodoxime Grad Tsefpodoksiim Grad Tsefpodoksiim Grad QN mg/L 6993-0 334 JAH 4217 6993-0 Cefpodoxime Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Cefpodoxime [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Cefpodoxime Islt E-test 1 Observation 20,6656 1210 AB 22 Cefpodoxime a10-173 JAH EI EI Is-Cefpodoxime Tsefpodoksiim Tsefpodoksiim T/M/R 18890-4 335 JAH 4216 18890-4 Cefpodoxime Susc Pt Isolate OrdQn 5 ABXBACT Cefpodoxime [Susceptibility] Cefpodoxime Susc Islt 1 Observation 20,6656 1212 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-347; a10-348; a10-357; a10-358 Ceftazidime (D) a10-176 JAH EI EI Is-Ceftazidime Disc Tseftasidiim Disk Tseftasidiim Disk T/M/R 134-7 339 JAH 2597 134-7 Ceftazidime Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Ceftazidime [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Ceftazidime Islt KB 1 Observation 2853 AB 22 Tseftasidiim MIK a10-764 JAH EI EI Is-Ceftazidime MIC Tseftasidiim MIK Tseftasidiim MIK QN mg/L mg/L 340 JAH 5720 133-9 cefTAZidime Susc Pt Isolate OrdQn MIC ABXBACT cefTAZidime [Susceptibility] by Minimum inhibitory concentration (MIC) cefTAZidime Islt MIC 1 Observation 1214 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-347; a10-348; a10-357; a10-358; a10-374 Ceftazidime (M) a10-178 JAH EI EI Is-Ceftazidime Grad Tseftasidiim Grad Tseftasidiim Grad QN mg/L 6995-5 341 JAH 2360 6995-5 Ceftazidime Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Ceftazidime [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Ceftazidime Islt E-test 1 Observation 1213 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-347; a10-348; a10-357; a10-358; a10-374 Ceftazidime a10-177 JAH EI EI Is-Ceftazidime Tseftasidiim Tseftasidiim T/M/R 18893-8 342 JAH 4218 18893-8 Ceftazidime Susc Pt Isolate OrdQn 16 ABXBACT Ceftazidime [Susceptibility] Ceftazidime Susc Islt 1 Observation 14,1057 2895 AB 22 Ceftazidime/Avibactam (M) a10-513 JAH EI EI Is-Ceftazidime + Avibactam MIC Tseftasidiim + avibaktaam MIK Tseftasidiim + avibaktaam MIK QN mg/L 343 JAH 6005 73625-6 cefTAZidime+Avibactam Susc Pt Isolate OrdQn MIC ABXBACT cefTAZidime+Avibactam [Susceptibility] by Minimum inhibitory concentration (MIC) cefTAZidime+Avibactam Islt MIC 1 Observation 2934 AB 22 Ceftazidime/Avibactam a10-514 JAH EI EI Is-Ceftazidime + Avibactam Tseftasidiim + avibaktaam Tseftasidiim + avibaktaam T/M/R " " 345 JAH 4891 73603-3 Ceftazidime+Avibactam Susc Pt Isolate OrdQn ABXBACT Ceftazidime+Avibactam [Susceptibility] Ceftazidime+Avibactam Susc Islt 1 Observation 14,4371 2543 AB 22 Ceftolozane/Tazobactam a10-580 JAH EI EI Is-Ceftolozane + tazobactam Tseftolosaan + tasobaktaam Tseftolosaan + tasobaktaam T/M/R 347 JAH 4532 73602-5 Ceftolozane+Tazobactam Susc Pt Isolate OrdQn ABXBACT Ceftolozane+Tazobactam [Susceptibility] Ceftolozane+Tazobactam Susc Islt 1 Observation 19,3508 2544 AB 22 Ceftolozane/Tazobactam (M) a10-581 JAH EI EI Is-Ceftolozane + tazobactam Grad Tseftolosaan + tasobaktaam Grad Tseftolosaan + tasobaktaam Grad QN mg/L mg/L 348 JAH 4533 87735-7 Ceftolozane+Tazobactam Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ug/mL ug/ml ABXBACT Ceftolozane+Tazobactam [Susceptibility] by Gradient strip Ceftolozane+Tazobactam Islt Grad strip 1 Both 9,3141 1215 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-364 Ceftriaxone (D) a10-180 JAH EI EI Is-Ceftriaxone Disc Tseftriaksoon Disk Tseftriaksoon Disk T/M/R 142-0 349 JAH 2313 142-0 Ceftriaxone Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Ceftriaxone [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Ceftriaxone Islt KB 1 Observation 1217 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-350; a10-355; a10-363; a10-364; a10-374 Ceftriaxone (M) a10-182 JAH EI EI Is-Ceftriaxone Grad Tseftriaksoon Grad Tseftriaksoon Grad QN mg/L 6998-9 350 JAH 2361 6998-9 Ceftriaxone Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip 0,00% ABXBACT Ceftriaxone [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Ceftriaxone Islt E-test 1 Observation 2905 AB 22 Tseftriaksoon MIK a10-838 JAH EI EI Is-Ceftriaxone MIC Tseftriaksoon MIK Tseftriaksoon MIK QN mg/L "mg/L " 351 JAH 5721 141-2 cefTRIAXone Susc Pt Isolate OrdQn MIC ABXBACT cefTRIAXone [Susceptibility] by Minimum inhibitory concentration (MIC) cefTRIAXone Islt MIC 1 Observation 1216 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-350; a10-355; a10-363; a10-364; a10-374 Ceftriaxone a10-181 JAH EI EI Is-Ceftriaxone Tseftriaksoon Tseftriaksoon T/M/R 18895-3 352 JAH 3241 18895-3 Ceftriaxone Susc Pt Isolate OrdQn ABXBACT Ceftriaxone [Susceptibility] Ceftriaxone Susc Islt 1 Observation 8,1144 2807 AB 22 Cefuroxime (M) p.o. a10-539 JAH EI EI Is-Cefuroxime po Grad Tsefuroksiim (suukaudne) Grad Tsefuroksiim (suukaudne) Grad QN mg/L "mg/L " 355 JAH 5710 55653-0 Cefuroxime.oral Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Cefuroxime Oral [Susceptibility] by Gradient strip Cefuroxime Oral Islt Grad strip 1 Observation 2843 AB 22 Cefuroxime MIK p.o. a10-799 JAH JAH EI Is-Cefuroxime po MIC Tsefuroksiim (suukaudne) MIK Tsefuroksiim (suukaudne) MIK QN mg/L "mg/L " 356 JAH 5798 20460-2 Cefuroxime.oral Susc Pt Isolate OrdQn MIC ABXBACT Cefuroxime Oral [Susceptibility] by Minimum inhibitory concentration (MIC) Cefuroxime Oral Islt MIC 1 Observation 2808 AB 22 Cefuroxime p.o. a10-538 JAH EI EI Is-Cefuroxime po Tsefuroksiim (suukaudne) Tsefuroksiim (suukaudne) T/M/R 357 JAH 4279 35783-0 Cefuroxime.oral Susc Pt Isolate OrdQn 1 ABXBACT Cefuroxime Oral [Susceptibility] Cefuroxime Oral Susc Islt 1 Observation 23,1084 1218 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-347; a10-348; a10-353; a10-356 Cefuroxime (D) a10-184 JAH EI EI Is-Cefuroxime par Disc Tsefuroksiim (parenteraalne) Disk Tsefuroksiim (parenteraalne) Disk T/M/R 358 JAH 2311 146-1 Cefuroxime.parenteral Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Cefuroxime Parenteral [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Cefuroxime Parenter Islt KB 1 Observation 1220 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-347; a10-348; a10-353; a10-356; a10-374 Cefuroxime (M) a10-186 JAH EI EI Is-Cefuroxime par Grad Tsefuroksiim (parenteraalne) Grad Tsefuroksiim (parenteraalne) Grad QN mg/L 359 JAH 5709 6999-7 Cefuroxime.parenteral Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Cefuroxime Parenteral [Susceptibility] by Gradient strip Cefuroxime Parenter Islt Grad strip 1 Observation 2844 AB 22 Cefuroxime MIK i/v a10-780 JAH JAH EI Is-Cefuroxime par MIC Tsefuroksiim (parenteraalne) MIK Tsefuroksiim (parenteraalne) MIK QN mg/L "mg/L " 360 JAH 5794 145-3 Cefuroxime.parenteral Susc Pt Isolate OrdQn MIC ABXBACT Cefuroxime Parenteral [Susceptibility] by Minimum inhibitory concentration (MIC) Cefuroxime Parenter Islt MIC 1 Observation 1219 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-347; a10-348; a10-353; a10-356; a10-374 Cefuroxime i/v a10-185 JAH EI EI Is-Cefuroxime par Tsefuroksiim (parenteraalne) Tsefuroksiim (parenteraalne) T/M/R 361 JAH 5800 18896-1 Cefuroxime.parenteral Susc Pt Isolate OrdQn ABXBACT Cefuroxime Parenteral [Susceptibility] Cefuroxime Parenter Susc Islt 1 Observation 1839 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-336; a10-341; a10-344; a10-347; a10-348; a10-353; a10-356; a10-358; a10-360; a10-366; a10-504 Ciprofloxacin (D) a10-192 JAH EI EI Is-Ciprofloxacin Disc Tsiprofloksatsiin Disk Tsiprofloksatsiin Disk T/M/R 364 JAH 2323 186-7 Ciprofloxacin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Ciprofloxacin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Ciprofloxacin Islt KB 1 Observation 1841 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-336; a10-347; a10-348; a10-350; a10-353; a10-355; a10-356; a10-357; a10-358; a10-360; a10-366 Ciprofloxacin (M) a10-194 JAH EI EI Is-Ciprofloxacin Grad Tsiprofloksatsiin Grad Tsiprofloksatsiin Grad QN mg/L mg/L 365 JAH 2375 7002-9 Ciprofloxacin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Ciprofloxacin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Ciprofloxacin Islt E-test 1 Observation 2845 AB 22 Ciprofloxacin MIK a10-765 JAH JAH EI Is-Ciprofloxacin MIC Tsiprofloksatsiin MIK Tsiprofloksatsiin MIK QN mg/L "mg/L " 366 JAH 5724 185-9 Ciprofloxacin Susc Pt Isolate OrdQn MIC ABXBACT Ciprofloxacin [Susceptibility] by Minimum inhibitory concentration (MIC) Ciprofloxacin Islt MIC 1 Observation 1840 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-336; a10-347; a10-348; a10-350; a10-353; a10-355; a10-356; a10-357; a10-358; a10-360; a10-366 Ciprofloxacin a10-193 JAH EI EI Is-Ciprofloxacin Tsiprofloksatsiin Tsiprofloksatsiin T/M/R 367 JAH 3231 18906-8 Ciprofloxacin Susc Pt Isolate OrdQn ABXBACT Ciprofloxacin [Susceptibility] Ciprofloxacin Susc Islt 1 Observation 13,013 1330 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-349; a10-504 Vancomycin (D) a10-326 JAH EI EI Is-Vancomycin Disc Vankomütsiin Disk Vankomütsiin Disk T/M/R 525-6 368 JAH 2315 525-6 Vancomycin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Vancomycin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Vancomycin Islt KB 1 Observation 1332 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-337; a10-338; a10-344; a10-349; a10-352; a10-360; a10-363; a10-504 Vancomycin (M) a10-328 JAH EI EI Is-Vancomycin Grad Vankomütsiin Grad Vankomütsiin Grad QN mg/L 7059-9 369 JAH 2371 7059-9 Vancomycin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip 0,00% ABXBACT Vancomycin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Vancomycin Islt E-test 1 Observation 2862 AB 22 Vankomütsiin MIK a10-792 JAH EI EI Is-Vancomycin MIC Vankomütsiin MIK Vankomütsiin MIK QN mg/L mg/L 370 JAH 5764 524-9 Vancomycin Susc Pt Isolate OrdQn MIC ABXBACT Vancomycin [Susceptibility] by Minimum inhibitory concentration (MIC) Vancomycin Islt MIC 1 Observation 1331 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel; Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-337; a10-338; a10-344; a10-349; a10-360; a10-363; a10-504 Vancomycin a10-327 JAH EI EI Is-Vancomycin Vankomütsiin Vankomütsiin T/M/R 19000-9 371 JAH 3234 19000-9 Vancomycin Susc Pt Isolate OrdQn ABXBACT Vancomycin [Susceptibility] Vancomycin Susc Islt 1 Observation 12,37 1185 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-367 Voriconazole (M) a10-330 JAH EI EI Is-Voriconazole Grad Vorikonasool Grad Vorikonasool Grad QN mg/L 35862-2 372 JAH 2388 35862-2 Voriconazole Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Voriconazole [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Voriconazole Islt E-test 1 Observation 1186 AB 22 Antibiootikumtundlikkuse paneel a10-367 Voriconazole a10-331 JAH EI EI Is-Voriconazole Vorikonasool Vorikonasool T/M/R 32379-0 374 JAH 4202 32379-0 Voriconazole Susc Pt Isolate OrdQn 4 ABXBACT Voriconazole [Susceptibility] Voriconazole Susc Islt 1 Observation 16,2594 1773 MÜ 23 Mikroskoopiline uuring mükobakterite määramiseks a469 (v) EI 2022-03-28 EI JAH XXX-Acridine orange-m (mycobact) Mükobakterite mikroskoopia (akridiinoranz) Mükobakterite mikroskoopia täpsustamata materjalis (akridiinoranz) Tekst 1 JAH 3226 A-3226 3001 MÜ 23 Mikroskoopiline uuring mükobakterite määramiseks a469 JAH JAH JAH XXX-Auramine-m (mycobact) Mükobakterite mikroskoopia (auramiin) Mükobakterite mikroskoopia täpsustamata materjalis (auramiin) Tekst " " 2 JAH 6380 87243-2 Microscopic observation PrThr Pt XXX Ord Auramine fluorochrome stain MICRO Microscopic observation [Presence] in Specimen by Auramine fluorochrome stain Auramine stain Spec Ql 1 Both 1771 MÜ 23 Algmaterjali Mikroskoopiline Uuring ning bioloogilise materjali aeroobne külv a229 JAH JAH JAH XXX-Mycobacterium culture panel (m/LJg/MGIT) Mükobakterite külvi (LJg/MGIT) ja mikroskoopia paneel Mükobakterite külv (Löwenstein-Jensen glütserooliga/MGIT) ja mikroskoopia (paneel) Paneel L-3194 4 EI/Paneel 3194 L-3194 1772 MÜ 23 Bioloogilise materjali külv mükobakterite suhtes a468 JAH JAH JAH XXX-Mycobacterium culture Mükobakterite külv Mükobakterite külv KYLV 543-9 8 JAH 2272 543-9 Mycobacterium sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 0,03% MICRO Mycobacterium sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Mycobacterium XXX Cult 1 Both 1768 MÜ 23 M. tuberculosis külv BACTEC-süsteemiga veres a79-142 JAH JAH JAH B-Mycobacterium culture Mükobakterite külv verest Mükobakterite külv verest KYLV 533-0 9 JAH 2300 533-0 Mycobacterium sp identified Prid Pt Bld Nom Organism specific culture 1877 MICRO Mycobacterium sp identified in Blood by Organism specific culture Mycobacterium Bld Cult 1 Both 25,0919 1774 MÜ 23 Mükobakterite määramine RT-PCR-ga a470 JAH JAH JAH XXX-MTBC DNA-Rif panel MTBC DNA ja Rif-tundlikkuse paneel Mycobacterium tuberculosis kompleksi DNA ja rifampitsiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel (paneel) Paneel L-2780 11 JAH 2780 L-2780 1769 MÜ 23 Mükobakterite geneetiline samastamine a1390 JAH EI JAH Is-Mycobacterium identified gen Mükobakterite samastamine (gen) Mükobakterite geneetiline samastamine MIKR 18 JAH 2281 614-8 Mycobacterium sp identified Prid Pt Isolate Nom Mycobacterial subtyping MICRO Mycobacterium sp identified in Isolate by Mycobacterial subtyping Mycobacterium Islt Mycob Subtyping 2 Both 2948 MÜ 23 Mükobakterite Samastamine ja M.tuberculosis'e ravimtundlikkuse määramine a230 JAH EI JAH Is-DR SIRE panel Ravimtundlikkuse SIRE paneel Tuberkuloositekitajate ravimtundlikkuse SIRE paneel Paneel " " 30 JAH 2774 L-2774 599 MÜ 23 Mycobacter tuberculosis gamma-interferoon plasmas a3314-1 JAH JAH EI P-IGRA IGRA (tuberkuloosi sõeluuring) Gammainterferoon-test plasmas (tuberkuloosi sõeluuring) Tekst 45323-3 50 JAH 1984 45323-3 Mycobacterium tuberculosis tuberculin stimulated gamma interferon ACnc Pt Bld Ord MICRO Mycobacterium tuberculosis tuberculin stimulated gamma interferon [Presence] in Blood M TB tuberc IGNF Bld Ql 1 Both 1022 ST 24 Peitveri roojas a2100 JAH JAH EI St-Hb Peitveri roojas (Hb) Peitveri roojas (hemoglobiin) Tekst 2335-8 4 JAH 854 29771-3 Hemoglobin.gastrointestinal ACnc Pt Stool Ord Imm CHEM Hemoglobin.gastrointestinal [Presence] in Stool by Immunologic method Occult Bld Stl Ql Imm 1 Both 1901 ST 24 Peitveri roojas (kvantitatiivne) a613 JAH EI EI St-Hb QN Peitveri roojas (Hb, QN) Peitveri roojas (hemoglobiin, kvantitatiivne) QN ug/g ug/g 6 JAH 4359 A-4359 1876 ST 24 Kalprotektiin roojas a551 JAH JAH EI St-Calpro QL Kalprotektiin roojas QL Kalprotektiin roojas (kvalitatiivne) Tekst 8 JAH 3863 A-3863 1020 ST 24 Kalprotektiin roojas a550 JAH JAH EI St-Calpro Kalprotektiin roojas Kalprotektiin roojas QN ug/g 38445-3 9 JAH 863 38445-3 Calprotectin MCnt Pt Stool Qn ug/g ug/g CHEM Calprotectin [Mass/mass] in Stool Calprotectin Stl-mCnt 1 Both 1019 ST 24 Elastaas 1 (pankreasespetsiifiline) roojas a958 JAH JAH EI St-pE1 Elastaas 1 (pankreasespetsiifiline) roojas Elastaas 1 (pankreasespetsiifiline) roojas QN ug/g µgE1/g roojas 25907-7 10 JAH/Võrreld 393 25907-7 Elastase.pancreatic MCnt Pt Stool Qn CHEM Elastase.pancreatic [Mass/mass] in Stool Elastase Panc Stl-mCnt 1 Both 1832 BoF 25 Bronhoalveolaarloputuse vedeliku tsütogramm a574 EI 2020-09-10 EI EI BalF-Diff-m Bronhoalveolaarloputuse vedeliku tsütogramm (mikroskoopia) Bronhoalveolaarloputuse vedeliku tsütogramm (mikroskoopia) Paneel mikroskoop 1 JAH 4576 81620-7 Differential panel - Pt Bronchial - PANEL.HEM/BC Differential panel - Bronchial specimen Diff Pnl Bronch 1 Order 1833 BoF 25 Bronhoalveolaarloputuse vedeliku tsütogramm (mikroskoopia) a574 Makrofaagide suhtarv a570 JAH EI EI BalF-Makrofaagid % Makrofaagid % Makrofaagide suhtarv bronhoalveolaarloputuse vedelikus QN % % 2 JAH 4577 14823-9 Macrophages/100 leukocytes NFr Pt Bronchial Qn Manual count % % 1 HEM/BC Macrophages/100 leukocytes in Bronchial specimen by Manual count Macrophages/leuk NFr Bronch Manual 1 Observation 8,7182 1834 BoF 25 Bronhoalveolaarloputuse vedeliku tsütogramm (mikroskoopia) a574 Lümfotsüütide suhtarv a571 JAH EI EI BalF-Lümfotsüüdid % Lümfotsüüdid % Lümfotsüütide suhtarv bronhoalveolaarloputuse vedelikus QN % % 3 JAH 4578 14819-7 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Bronchial Qn Manual count % % 2 HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Bronchial specimen by Manual count Lymphocytes/leuk NFr Bronch Manual 1 Observation 8,7182 1835 BoF 25 Bronhoalveolaarloputuse vedeliku tsütogramm (mikroskoopia) a574 Neutrofiilide suhtarv a572 JAH EI EI BalF-Neutrofiilid % Neutrofiilid % Neutrofiilide suhtarv bronhoalveolaarloputuse vedelikus QN % % 4 JAH 4579 32804-7 Neutrophils/100 leukocytes NFr Pt Bronchial Qn Manual count % % 1 HEM/BC Neutrophils/100 leukocytes in Bronchial specimen by Manual count Neutrophils/leuk NFr Bronch Manual 1 Observation 8,7182 1836 BoF 25 Bronhoalveolaarloputuse vedeliku tsütogramm (mikroskoopia) a574 Eosinofiilide suhtarv a573 JAH EI EI BalF-Eosinofiilid % Eosinofiilid % Eosinofiilide suhtarv bronhoalveolaarloputuse vedelikus QN % % 5 JAH 4580 14709-0 Eosinophils/100 leukocytes NFr Pt Bronchial Qn Manual count % % 2 HEM/BC Eosinophils/100 leukocytes in Bronchial specimen by Manual count Eosinophil/leuk NFr Bronch Manual 1 Observation 8,7182 1783 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku põhiuuring a5018 JAH JAH EI PrtF panel Kõhuõõnevedeliku põhiuuring Kõhuõõnevedeliku põhiuuring (paneel) Paneel 6 JAH 4498 L-4498 641 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku põhiuuring a5018 Kõhuõõnevedeliku leukotsüüdid a2357 JAH JAH EI PrtF-Cells Kõhuõõnevedeliku tsütoos Kõhuõõnevedeliku tsütoos Paneel L-2149 7 JAH 2149 L-2149 642 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütoos a2357 Värvus a2249 JAH EI EI PrtF-Color Kõhuõõnevedeliku värvus Kõhuõõnevedeliku värvus Tekst 14660-5 8 JAH 868 14660-5 Color Type Pt Periton fld Nom SPEC Color of Peritoneal fluid Color Prt 1 Observation 643 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütoos a2357 Läbipaistvus a2251 JAH EI EI PrtF-Appearance Kõhuõõnevedeliku läbipaistvus Kõhuõõnevedeliku läbipaistvus Tekst 14621-7 9 JAH 869 14621-7 Appearance Aper Pt Periton fld Nom SPEC Appearance of Peritoneal fluid Appearance Prt 1 Observation 644 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütoos a2357 PrtF-WBC a2255 JAH JAH EI PrtF-WBC Leukotsüüdid Leukotsüüdid kõhuõõnevedelikus QN E6/L E6/L 810-2 11 JAH 871 810-2 Leukocytes NCnc Pt Periton fld Qn Manual count 10*6/L 10^6/L HEM/BC Leukocytes [#/volume] in Peritoneal fluid by Manual count WBC # Prt Manual 1 Observation 83 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütoosi uuring (analüsaatoril) a902 JAH JAH EI PrtF-Diff-a Kõhuõõnevedeliku tsütogramm analüsaatoril Kõhuõõnevedeliku tsütogramm analüsaatoril Paneel 34558-7 15 JAH 874 34558-7 Cell count panel - Pt Periton fld Qn 2 PANEL.HEM/BC Cell count panel - Peritoneal fluid Cell Cnt Pnl Prt 1 Order 8,7811 645 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütogramm a2257 JAH JAH EI PrtF-Diff-m Kõhuõõnevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) Kõhuõõnevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) Paneel 29581-6 20 JAH 875 29581-6 Differential panel - Pt Periton fld - PANEL.HEM/BC Differential panel in Peritoneal fluid Diff Pnl Prt 1 Order 646 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) a2257 Lümfotsüüdid kõhuõõnevedelikus a2260 JAH EI EI PrtF-Lümfotsüüdid % Lümfotsüüdid % Lümfotsüütide suhtarv kõhuõõnevedelikus QN % % 14821-3 23 JAH 878 14821-3 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Periton fld Qn Manual count % % HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Peritoneal fluid by Manual count Lymphocytes Fr Prt Manual 1 Observation 649 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) a2257 Monotsüüdid/makrofaagid kõhuõõnevedelikus a2306 JAH EI EI PrtF-Monotsüüdid/makrofaagid % Monotsüüdid/makrofaagid % Monotsüütide/makrofaagide suhtarv kõhuõõnevedelikus QN % % 32029-1 26 JAH 881 32029-1 Monocytes+Macrophages/100 leukocytes NFr Pt Periton fld Qn Manual count % % HEM/BC Monocytes+Macrophages/100 leukocytes in Peritoneal fluid by Manual count Monos+Macros Fr Prt Manual 1 Observation 647 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) a2257 Neutrofiilid kõhuõõnevedelikus a2264 JAH EI EI PrtF-Neutrofiilid % Neutrofiilid % Neutrofiilide suhtarv kõhuõõnevedelikus QN % % 13836-2 27 JAH 882 13836-2 Neutrophils/100 leukocytes NFr Pt Periton fld Qn Manual count % % HEM/BC Neutrophils/100 leukocytes in Peritoneal fluid by Manual count Neutrophils Fr Prt Manual 1 Observation 648 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) a2257 Mesoteeli rakud kõhuõõnevedelikus a2268 JAH EI EI PrtF-Mesoteelirakud % Mesoteelirakud % Mesoteelirakkude suhtarv kõhuõõnevedelikus QN % % 14830-4 31 JAH 886 14830-4 Mesothelial cells/100 leukocytes NFr Pt Periton fld Qn Manual count % % HEM/BC Mesothelial cells/100 leukocytes in Peritoneal fluid by Manual count Mesothl Cell Fr Prt Manual 1 Observation 3067 BoF 25 Bilirubiin kõhuõõnevedelikus a1549 JAH JAH EI PrtF-Bil Bilirubiin kõhuõõnevedelikus Bilirubiin kõhuõõnevedelikus QN umol/L umol/L 33 JAH 4008 39461-9 Bilirubin SCnc Pt Periton fld Qn umol/L umol/L 3 CHEM Bilirubin.total [Moles/volume] in Peritoneal fluid Bilirub Prt-sCnc 1 Both 15,1055 636 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku põhiuuring; Seerumi/plasma ja kõhuõõnevedeliku albumiini gradient a5018; a5196 Albumiin kõhuõõnevedelikus a8263 JAH EI EI PrtF-Alb Albumiin kõhuõõnevedelikus Albumiin kõhuõõnevedelikus QN g/L g/L 1749-1 35 JAH 1848 1749-1 Albumin MCnc Pt Periton fld Qn g/L g/L CHEM Albumin [Mass/volume] in Peritoneal fluid Albumin Prt-mCnc 1 Both 635 BoF 25 Seerumi/plasma ja kõhuõõnevedeliku albumiini gradient a5196 JAH EI EI PrtF-SAAG Seerumi/plasma ja kõhuõõnevedeliku albumiini gradient Seerumi/plasma ja kõhuõõnevedeliku albumiini gradient QN g/L g/L 63549-0 36 JAH 1847 63549-0 Albumin.periton fld-Albumin.serum MCncDiff Pt Periton fld+Ser/Plas Qn g/dL g/dL CHEM Albumin.periton fld-Albumin.serum [Mass concentration difference] in Periton fld+Ser/Plas Albumin.periton fld-Albumin.serum-MDiff 1 Both 11,4393 679 BoF 25 Amülaas (pankreasespetsiifiline) kõhuõõnevedelikus a4274 JAH JAH EI PrtF-pAmyl Amülaas (pankreasespetsiifiline) kõhuõõnevedelikus Amülaas (pankreasespetsiifiline) kõhuõõnevedelikus QN U/L U/L 70258-9 39 JAH 2030 70258-9 Amylase.pancreatic CCnc Pt Periton fld Qn U/L U/L CHEM Amylase.pancreatic [Enzymatic activity/volume] in Peritoneal fluid Amylase P Prt-cCnc 1 Both 11,4729 680 BoF 25 Kreatiniin kõhuõõnevedelikus a4276 JAH JAH EI PrtF-Crea Kreatiniin kõhuõõnevedelikus Kreatiniin kõhuõõnevedelikus QN umol/L µmol/L 39474-2 45 JAH 1086 39474-2 Creatinine SCnc Pt Periton fld Qn umol/L CHEM Creatinine [Moles/volume] in Peritoneal fluid Creat Prt-sCnc unknown Both 638 BoF 25 Laktaadi dehüdrogenaas kõhuõõnevedelikus a4266 v EI 2021-06-10 EI EI PrtF-LDH (non-IFCC) LDH kõhuõõnevedelikus (non-IFCC) Laktaadi dehüdrogenaas kõhuõõnevedelikus (non-IFCC) QN U/L U/L 60020-5 47 JAH 1089 60020-5 Lactate dehydrogenase CCnc Pt Periton fld Qn Reaction: Pyruvate to Lactate U/L CHEM Lactate dehydrogenase [Enzymatic activity/volume] in Peritoneal fluid by Pyruvate LDH Prt P to L-cCnc unknown Both 2928 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku ja seerumi/plasma LDH suhe; Kõhuõõnevedeliku põhiuuring a4268; a5018 Laktaadi dehüdrogenaas kõhuõõnevedelikus a4266 JAH EI EI PrtF-LDH LDH kõhuõõnevedelikus Laktaadi dehüdrogenaas kõhuõõnevedelikus QN U/L U/L 48 JAH 6070 68387-0 Lactate dehydrogenase CCnc Pt Periton fld Qn Reaction: lactate to pyruvate U/L arb U/L CHEM Lactate dehydrogenase [Enzymatic activity/volume] in Peritoneal fluid by Lactate to pyruvate reaction LDH Prt L to P-cCnc 1 Both 637 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku ja seerumi/plasma laktaadi dehüdgrogenaasi suhe a4268 JAH JAH EI PrtF-LDH/S,P-LDH Kõhuõõnevedeliku ja seerumi/plasma LDH suhe Kõhuõõnevedeliku ja seerumi/plasma laktaadi dehüdrogenaasi suhe QN 53934-6 49 JAH 1088 53934-6 Lactate dehydrogenase.periton fld/Lactate dehydrogenase.serum RelCCnc Pt Periton fld+Ser/Plas Qn CHEM Lactate dehydrogenase.periton fld/Lactate dehydrogenase.serum in Periton fld+Ser/Plas LDH Prt/S unknown Observation 640 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku ja seerumi/plasma valgu suhe; Kõhuõõnevedeliku põhiuuring a4264; a5018 Valk kõhuõõnevedelikus a4262 JAH JAH EI PrtF-Prot Valk kõhuõõnevedelikus Valk kõhuõõnevedelikus QN g/L g/L 2883-7 53 JAH 1093 2883-7 Protein MCnc Pt Periton fld Qn g/L CHEM Protein [Mass/volume] in Peritoneal fluid Prot Prt-mCnc unknown Both 639 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku ja seerumi/plasma valgu suhe a4264 JAH JAH EI PrtF-Prot/S,P-Prot Kõhuõõnevedeliku ja seerumi/plasma valgu suhe Kõhuõõnevedeliku ja seerumi/plasma valgu suhe QN 70267-0 54 JAH 1094 70267-0 Protein.periton fld/Protein.serum RelMCnc Pt Periton fld+Ser/Plas Qn CHEM Protein in peritoneal fld/Protein.serum Protein.prt fld/SerPl 1 Both 11,4729 1784 BoF 25 Pleuravedeliku põhiuuring a24397 JAH JAH EI PlrF panel Pleuravedeliku põhiuuring Pleuravedeliku põhiuuring (paneel) Paneel 73 JAH 4499 L-4499 671 BoF 25 Pleuravedeliku põhiuuring a24397 Pleuravedeliku leukotsüüdid a2377 JAH JAH EI PlrF-Cells Pleuravedeliku tsütoos Pleuravedeliku tsütoos Paneel L-2150 74 JAH 2150 L-2150 672 BoF 25 Pleuravedeliku tsütoos a2377 Värvus a2224 JAH EI EI PlrF-Color Pleuravedeliku värvus Pleuravedeliku värvus Tekst 14662-1 75 JAH 893 14662-1 Color Type Pt Plr fld Nom SPEC Color of Pleural fluid Color Plr 1 Observation 673 BoF 25 Pleuravedeliku tsütoos a2377 Läbipaistvus a2226 JAH EI EI PlrF-Appearance Pleuravedeliku läbipaistvus Pleuravedeliku läbipaistvus Tekst 14620-9 76 JAH 894 14620-9 Appearance Aper Pt Plr fld Nom SPEC Appearance of Pleural fluid Appearance Plr 1 Observation 674 BoF 25 Pleuravedeliku tsütoos a2377 Leukotsüüdid a2230 JAH JAH EI PlrF-WBC Leukotsüüdid Leukotsüüdid pleuravedelikus QN E6/L E6/L 808-6 78 JAH 896 808-6 Leukocytes NCnc Pt Plr fld Qn Manual count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Leukocytes [#/volume] in Pleural fluid by Manual count WBC # Plr Manual 1 Observation 681 BoF 25 pH pleuravedelikus a5146 JAH JAH EI PlrF-pH pH pleuravedelikust pH pleuravedelikust QN 2750-8 80 JAH 1104 2750-8 pH LsCnc Pt Plr fld Qn [pH] CHEM pH of Pleural fluid pH Plr unknown Both 85 BoF 25 Pleuravedeliku tsütoosi uuring (analüsaatoril) a901 JAH JAH EI PlrF-Diff-a Pleuravedeliku tsütogramm analüsaatoril Pleuravedeliku tsütogramm analüsaatoril Paneel 34561-1 82 JAH 899 34561-1 Cell count panel - Pt Plr fld Qn 2 PANEL.HEM/BC Cell count panel - Pleural fluid Cell Cnt Pnl Plr 1 Order 8,7811 656 BoF 25 Pleuravedeliku tsütogramm a2232 JAH JAH EI PlrF-Diff-m Pleuravedeliku tsütogramm (mikroskoopia) Pleuravedeliku tsütogramm (mikroskoopia) Paneel 29583-2 87 JAH 900 29583-2 Differential panel - Pt Plr fld - PANEL.HEM/BC Differential panel in Pleural fluid Diff Pnl Plr 1 Order 657 BoF 25 Pleuravedeliku tsütogramm (mikroskoopia) a2232 Basofiilid pleuravedelikus a2233 JAH EI EI PlrF-Basofiilid % Basofiilid % Basofiilide suhtarv pleuravedelikus QN % % 31995-4 88 JAH 901 31995-4 Basophils/100 leukocytes NFr Pt Plr fld Qn Manual count % % HEM/BC Basophils/100 leukocytes in Pleural fluid by Manual count Basophils Fr Plr Manual 1 Observation 658 BoF 25 Pleuravedeliku tsütogramm (mikroskoopia) a2232 Eosinofiilid pleuravedelikus a2234 JAH EI EI PlrF-Eosinofiilid % Eosinofiilid % Eosinofiilide suhtarv pleuravedelikus QN % % 14344-6 89 JAH 902 14344-6 Eosinophils/100 leukocytes NFr Pt Plr fld Qn Manual count % % HEM/BC Eosinophils/100 leukocytes in Pleural fluid by Manual count Eosinophil Fr Plr Manual 1 Observation 659 BoF 25 Pleuravedeliku tsütogramm (mikroskoopia) a2232 Lümfotsüüdide suhtarv pleuravedelikus a2235 JAH EI EI PlrF-Lümfotsüüdid % Lümfotsüüdid % Lümfotsüütide suhtarv pleuravedelikus QN % % 14820-5 90 JAH 903 14820-5 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Plr fld Qn Manual count % % HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Pleural fluid by Manual count Lymphocytes Fr Plr Manual 1 Observation 664 BoF 25 Pleuravedeliku tsütogramm (mikroskoopia) a2232 Atüüpilised rakud pleuravedelikus a2243-2 JAH EI EI PlrF-Atüüpilised lümfotsüüdid % Atüüpilised lümfotsüüdid % Atüüpiliste lümfotsüütide suhtarv pleuravedelikus QN % % 33370-8 91 JAH 904 33370-8 Lymphocytes.variant/100 leukocytes NFr Pt Plr fld Qn % % HEM/BC Lymphocytes Variant/100 leukocytes in Pleural fluid Variant Lymphs Fr Plr 1 Observation 660 BoF 25 Pleuravedeliku tsütogramm (mikroskoopia) a2232 Monotsüütide/makrofaagide suhtarv pleuravedelikus a2238 JAH EI EI PlrF-Monotsüüdid/makrofaagid % Monotsüüdid/makrofaagid % Monotsüütide/makrofaagide suhtarv pleuravedelikus QN % % 32028-3 93 JAH 906 32028-3 Monocytes+Macrophages/100 leukocytes NFr Pt Plr fld Qn Manual count % % HEM/BC Monocytes+Macrophages/100 leukocytes in Pleural fluid by Manual count Monos+Macros Fr Plr Manual 1 Observation 661 BoF 25 Pleuravedeliku tsütogramm (mikroskoopia) a2232 Neutrofiilide suhtarv pleuravedelikus a2239 JAH EI EI PlrF-Neutrofiilid % Neutrofiilid % Neutrofiilide suhtarv pleuravedelikus QN % % 14848-6 94 JAH 907 14848-6 Neutrophils/100 leukocytes NFr Pt Plr fld Qn Manual count % % HEM/BC Neutrophils/100 leukocytes in Pleural fluid by Manual count Neutrophils Fr Plr Manual 1 Observation 663 BoF 25 Pleuravedeliku tsütogramm (mikroskoopia) a2232 Blastid pleuravedelikus a2243-1 JAH EI EI PlrF-Blastid % Blastid % Blastide suhtarv pleuravedelikus QN % % 33373-2 96 JAH 910 33373-2 Blasts/100 leukocytes NFr Pt Plr fld Qn % % HEM/BC Blasts/100 leukocytes in Pleural fluid Blasts Fr Plr 1 Observation 662 BoF 25 Pleuravedeliku tsütogramm (mikroskoopia) a2232 Mesoteelirakkude suhtarv pleuravedelikus a2243 JAH EI EI PlrF-Mesoteeli rakud % Mesoteeli rakud % Mesoteelirakkude suhtarv pleuravedelikus QN % % 14829-6 98 JAH 911 14829-6 Mesothelial cells/100 leukocytes NFr Pt Plr fld Qn Manual count % % HEM/BC Mesothelial cells/100 leukocytes in Pleural fluid by Manual count Mesothl Cell Fr Plr Manual 1 Observation 683 BoF 25 Amülaas (pankreasespetsiifiline) pleuravedelikus a5149 JAH JAH EI PlrF-pAmyl Amülaas (pankreasespetsiifiline) pleuravedelikus Amülaas (pankreasespetsiifiline) pleuravedelikus QN U/L U/L 70270-4 103 JAH 2031 70270-4 Amylase.pancreatic CCnc Pt Plr fld Qn U/L U/L CHEM Amylase.pancreatic [Enzymatic activity/volume] in Pleural fluid Amylase P Plr-cCnc 1 Both 11,4729 682 BoF 25 Glükoos pleuravedelikus a5147 JAH JAH EI PlrF-Gluc Glükoos pleuravedelikus Glükoos pleuravedelikus QN mmol/L mmol/L 14747-0 107 JAH 1097 14747-0 Glucose SCnc Pt Plr fld Qn mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Pleural fluid Glucose Plr-sCnc unknown Both 1830 BoF 25 Kolesterool pleuravedelikus a565 JAH JAH EI PlrF-Chol Kolesterool pleuravedelikus Kolesterool pleuravedelikus QN mmol/L mmol/L Cobas 6000 109 JAH 1098 39468-4 Cholesterol SCnc Pt Plr fld Qn mmol/L CHEM Cholesterol [Moles/volume] in Pleural fluid Cholest Plr-sCnc unknown Both 676 BoF 25 Laktaadi dehüdrogenaas pleuravedelikus a5141 v EI 2021-06-10 EI EI PlrF-LDH (non-IFCC) LDH pleuravedelikus (non-IFCC) Laktaadi dehüdrogenaas pleuravedelikus (non-IFCC) QN U/L U/L 60021-3 113 JAH 1102 60021-3 Lactate dehydrogenase CCnc Pt Plr fld Qn Reaction: Pyruvate to Lactate U/L CHEM Lactate dehydrogenase [Enzymatic activity/volume] in Pleural fluid by Pyruvate to lactate reaction LDH Plr P to unknown Both 2929 BoF 25 Pleuravedeliku ja seerumi/plasma LDH suhe; Pleuravedeliku põhiuuring a93; a24397 Laktaadi dehüdrogenaas pleuravedelikus a5141 JAH EI EI PlrF-LDH LDH pleuravedelikus Laktaadi dehüdrogenaas pleuravedelikus QN U/L U/L 114 JAH 6071 60022-1 Lactate dehydrogenase CCnc Pt Plr fld Qn Reaction: lactate to pyruvate U/L arb U/L CHEM Lactate dehydrogenase [Enzymatic activity/volume] in Pleural fluid by Lactate to pyruvate reaction LDH Plr L to P-cCnc 1 Both 675 BoF 25 Pleuravedeliku ja seerumi/plasma laktaadi dehüdgrogenaasi suhe a93 JAH EI EI PlrF-LDH/S,P-LDH Pleuravedeliku ja seerumi/plasma LDH suhe Pleuravedeliku ja seerumi/plasma laktaadi dehüdrogenaasi suhe QN 49930-1 115 JAH 1101 49930-1 Lactate dehydrogenase.plr/Lactate dehydrogenase.serum RelCCnc Pt Ser/Plas+Plr fld Qn CHEM Lactate dehydrogenase.pleural fluid/Lactate dehydrogenase.serum LDH Plr/SerPl unknown Observation 1831 BoF 25 Triglütseriidid pleuravedelikus a566 JAH JAH EI PlrF-Trigl Triglütseriidid pleuravedelikus Triglütseriidid pleuravedelikus QN mmol/L mmol/L Cobas 6000 117 JAH 1105 39801-6 Triglyceride SCnc Pt Plr fld Qn mmol/L CHEM Triglyceride [Moles/volume] in Pleural fluid Trigl Plr-sCnc unknown Both 678 BoF 25 Pleuravedeliku ja seerumi/plasma valgu suhe; Pleuravedeliku põhiuuring a138; a24397 Valk pleuravedelikus a137 JAH JAH EI PlrF-Prot Valk pleuravedelikus Valk pleuravedelikus QN g/L g/L 2882-9 119 JAH 1106 2882-9 Protein MCnc Pt Plr fld Qn g/L CHEM Protein [Mass/volume] in Pleural fluid Prot Plr-mC unknown Both 677 BoF 25 Pleuravedeliku ja seerumi/plasma valgu suhe a138 JAH JAH EI PlrF-Prot/S,P-Prot Pleuravedeliku ja seerumi/plasma valgu suhe Pleuravedeliku ja seerumi/plasma valgu suhe QN g/l 49929-3 120 JAH 1107 49929-3 Protein.plr/Protein.serum RelMCnc Pt Ser/Plas+Plr fld Qn CHEM Protein.pleural fluid/Protein.serum Protein Plr/SerPl unknown Observation 665 BoF 25 Liigesevedeliku põhiuuring a2363 JAH JAH EI SynF-Cells Liigesevedeliku tsütoos Liigesevedeliku tsütoos Paneel L-2176 164 JAH 2176 L-2176 666 BoF 25 Liigesevedeliku tsütoos a2363 SynF-Värvus a2297 JAH EI EI SynF-Color Liigesevedeliku värvus Liigesevedeliku värvus Tekst 14664-7 165 JAH 941 14664-7 Color Type Pt Synv fld Nom 0,00% SPEC Color of Synovial fluid Color Snv 1 Observation 668 BoF 25 Liigesevedeliku tsütoos a2363 SynF-Läbipaistvus a2299 JAH EI EI SynF-Appearance Liigesevedeliku läbipaistvus Liigesevedeliku läbipaistvus Tekst 29605-3 166 JAH 943 29605-3 Appearance Aper Pt Synv fld Nom SPEC Appearance of Synovial fluid Appearance Snv 1 Observation 667 BoF 25 Liigesevedeliku tsütoos a2363 SynF-Viskoossus a2298 JAH EI EI SynF-Visc Liigesevedeliku viskoossus Liigesevedeliku viskoossus QN cm cm 41238-7 167 JAH 942 41238-7 Viscosity Visc Pt Synv fld Qn SPEC Viscosity of Synovial fluid Visc Snv 1 Observation 669 BoF 25 Liigesevedeliku tsütoos a2363 Liigesevedeliku leukotsüüdid a2303 JAH JAH EI SynF-WBC Leukotsüüdid Leukotsüüdid liigesevedelikus QN E6/L E6/L 814-4 169 JAH 949 814-4 Leukocytes NCnc Pt Synv fld Qn Manual count 10*6/L 10^6/L HEM/BC Leukocytes [#/volume] in Synovial fluid by Manual count WBC # Snv Manual 1 Observation 84 BoF 25 Liigesevedeliku tsütoosi uuring (analüsaatoril) a904 JAH JAH EI SynF-Diff-a Liigesevedeliku tsütogramm analüsaatoril Liigesevedeliku tsütogramm analüsaatoril Paneel 34559-5 170 JAH 954 34559-5 Cell count panel - Pt Synv fld Qn 8 PANEL.HEM/BC Cell count panel - Synovial fluid Cell Cnt Pnl Snv 1 Order 8,7811 650 BoF 25 Liigesevedeliku tsütogramm a2305-1 JAH JAH EI SynF-Diff-m Liigesevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) Liigesevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) Paneel 29582-4 175 JAH 957 29582-4 Differential panel - Pt Synv fld - PANEL.HEM/BC Differential panel in Synovial fluid Diff Pnl Snv 1 Order 651 BoF 25 Liigesevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) a2305-1 Eosinofiilid liigesevedelikus a2307 JAH EI EI SynF-Eosinofiilid % Eosinofiilid % Eosinofiilide suhtarv liigesevedelikus QN % % 57391-5 177 JAH 959 57391-5 Eosinophils/100 leukocytes NFr Pt Synv fld Qn Manual count % % HEM/BC Eosinophils/100 leukocytes in Synovial fluid by Manual count Eosinophil Fr Snv Manual 1 Both 653 BoF 25 Liigesevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) a2305-1 Lümfotsüüdid liigesevedelikus a2308 JAH EI EI SynF-Lümfotsüüdid % Lümfotsüüdid % Lümfotsüütide suhtarv liigesevedelikus QN % % 14822-1 178 JAH 960 14822-1 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Synv fld Qn Manual count % % HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Synovial fluid by Manual count Lymphocytes Fr Snv Manual 1 Observation 654 BoF 25 Liigesevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) a2305-1 Monotsüüdid/makrofaagid liigesevedelikus a2311 JAH EI EI SynF-Monotsüüdid/makrofaagid % Monotsüüdid/makrofaagid % Monotsüütide/makrofaagide suhtarv liigesevedelikus QN % % 21395-9 181 JAH 963 21395-9 Monocytes+Macrophages/100 leukocytes NFr Pt Synv fld Qn Manual count % % HEM/BC Monocytes+Macrophages/100 leukocytes in Synovial fluid by Manual count Monos+Macros Fr Snv Manual 1 Observation 655 BoF 25 Liigesevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) a2305-1 Neutrofiilid liigesevedelikus a2312 JAH EI EI SynF-Neutrofiilid % Neutrofiilid % Neutrofiilide suhtarv liigesevedelikus QN % % 40491-3 182 JAH 964 40491-3 Neutrophils/100 leukocytes NFr Pt Synv fld Qn Manual count % % HEM/BC Neutrophils/100 leukocytes in Synovial fluid by Manual count Neutrophils Fr Snv Manual 1 Observation 652 BoF 25 Liigesevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) a2305-1 Sünoviotsüüdid liigesevedelikus a2307-1 JAH EI EI SynF-Sünoviotsüüdid % Sünoviotsüüdid % Sünoviotsüütide suhtarv liigesevedelikus QN % % 35651-9 187 JAH 968 35651-9 Synovial lining cells/100 cells NFr Pt Synv fld Qn % % HEM/BC Synovial lining cells/100 cells in Synovial fluid Synoviocytes Fr Snv 1 Observation 90 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütogramm analüsaatoril; Liigesevedeliku tsütogramm analüsaatoril; Liikvori tsütogramm analüsaatoril; Pleuravedeliku tsütogramm analüsaatoril a902; a904; a900; a901 Erütrotsüüdid a905 JAH EI EI XXX-RBC Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid täpsustamata kehavedelikus QN E6/L E9L Sysmex XN 26455-6 211 JAH 971 6741-3 Erythrocytes NCnc Pt Body fld Qn Manual count 0,01% HEM/BC Erythrocytes [#/volume] in Body fluid by Manual count RBC # Fld Manual 1 Observation 88 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütogramm analüsaatoril; Liigesevedeliku tsütogramm analüsaatoril; Liikvori tsütogramm analüsaatoril; Pleuravedeliku tsütogramm analüsaatoril a902; a904; a900; a901 Leukotsüüdid a906 JAH EI EI XXX-WBC Leukotsüüdid Leukotsüüdid täpsustamata kehavedelikus QN E6/L E6L Sysmex XN 26466-3 212 JAH 976 6743-9 Leukocytes NCnc Pt Body fld Qn Manual count 10*6/L 10^6/L HEM/BC Leukocytes [#/volume] in Body fluid by Manual count WBC # Fld Manual 1 Observation 92 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütogramm analüsaatoril; Liigesevedeliku tsütogramm analüsaatoril; Liikvori tsütogramm analüsaatoril; Pleuravedeliku tsütogramm analüsaatoril a902; a904; a900; a901 Mononukleaarsete rakkude suhtarv a907 JAH EI EI XXX-MN% MN% Mononukleaarsete leukotsüütide suhtarv täpsustamata kehavedelikus QN % % Sysmex XN 26493-7 214 JAH 4129 26493-7 Mononuclear cells/100 leukocytes NFr Pt Body fld Qn % % 5 HEM/BC Mononuclear cells/100 leukocytes in Body fluid Mononuc Cells/leuk NFr Fld 1 Observation 14,7945 87 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütogramm analüsaatoril; Liigesevedeliku tsütogramm analüsaatoril; Liikvori tsütogramm analüsaatoril; Pleuravedeliku tsütogramm analüsaatoril a902; a904; a900; a901 Mononukleaarsete rakkude arv a909 JAH EI EI XXX-MN# MN Mononukleaarsete leukotsüütide arv täpsustamata kehavedelikus QN E6/L E6L Sysmex XN 26490-3 215 JAH 4126 26490-3 Mononuclear cells NCnc Pt Body fld Qn 10*3/uL 10*3/uL HEM/BC Mononuclear cells [#/volume] in Body fluid Mononuc Cells # Fld 1 Observation 14,7945 91 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütogramm analüsaatoril; Liigesevedeliku tsütogramm analüsaatoril; Liikvori tsütogramm analüsaatoril; Pleuravedeliku tsütogramm analüsaatoril a902; a904; a900; a901 Polümorfnukleaarsete rakkude suhtarv a908 JAH EI EI XXX-PMN% PMN% Polümorfonukleaarsete leukotsüütide suhtarv täpsustamata kehavedelikus QN % % Sysmex XN "26518-1 " 216 JAH 4128 26518-1 Polymorphonuclear cells/100 leukocytes NFr Pt Body fld Qn % % 41 HEM/BC Polymorphonuclear cells/100 leukocytes in Body fluid Polys/leuk NFr Fld 1 Observation 14,3766 86 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütogramm analüsaatoril; Liigesevedeliku tsütogramm analüsaatoril; Liikvori tsütogramm analüsaatoril; Pleuravedeliku tsütogramm analüsaatoril a902; a904; a900; a901 Polümorfnukleaarsete rakkude arv a910 JAH EI EI XXX-PMN# PMN Polümorfonukleaarsete leukotsüütide arv täpsustamata kehavedelikus QN E6/L E6L Sysmex XN 35002-5 217 JAH 4125 35002-5 Polymorphonuclear cells NCnc Pt Body fld Qn 10*3/uL 10*3/uL 13 HEM/BC Polymorphonuclear cells [#/volume] in Body fluid Polys # Fld 1 Observation 14,3766 89 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütogramm analüsaatoril; Liigesevedeliku tsütogramm analüsaatoril; Liikvori tsütogramm analüsaatoril; Pleuravedeliku tsütogramm analüsaatoril a902; a904; a900; a901 Tuumaga rakkude arv a911 JAH EI EI XXX-Tuumaga rakud # Tuumaga rakud Tuumaga rakkude arv täpsustamata kehavedelikus QN E6/L E6L Sysmex XN 55793-4 219 JAH 4127 55793-4 Nucleated cells NCnc Pt Body fld Qn 10*3/uL 10*3/uL 11 HEM/BC Nucleated cells [#/volume] in Body fluid Nuc cell # Fld 1 Observation 14,0558 2519 BoF 25 Glükoos amnionivedelikus a719 JAH JAH EI AmnF-Gluc Glükoos amnionivedelikus Glükoos amnionivedelikus QN mmol/L 231 JAH 5498 A-5354 2520 BoF 25 Laktaadi dehüdrogenaas amnionivedelikus a718 JAH JAH EI AmnF-LDH LDH amnionivedelikus Laktaadi dehüdrogenaas amnionivedelikus QN U/L U/L 232 JAH 5499 2527-0 Lactate dehydrogenase CCnc Pt Amnio fld Qn U/L U/L CHEM Lactate dehydrogenase [Enzymatic activity/volume] in Amniotic fluid LDH Amn-cCnc 1 Both 1930 AN 26 Interleukiin 6 spermas a716 JAH JAH EI XXX-IL-6 IL-6 Interleukiin 6 täpsustamata materjalis QN ng/L ng/L 61 JAH 2232 49732-1 Interleukin 6 MCnc Pt Body fld Qn pg/mL pg/mL CHEM Interleukin 6 [Mass/volume] in Body fluid Il6 Fld-mCnc 1 Both 25,2063 2399 AN 26 Interleukiin 6 amnionivedelikus a717 JAH JAH EI XXX-IL-6 IL-6 Interleukiin 6 täpsustamata materjalis QN ng/L ng/L 61 JAH 2232 49732-1 Interleukin 6 MCnc Pt Body fld Qn pg/mL pg/mL CHEM Interleukin 6 [Mass/volume] in Body fluid Il6 Fld-mCnc 1 Both 25,2063 894 HLA 27 HLA B27 alleel a3417 JAH JAH EI B-HLA-B*27 DNA HLA-B*27 DNA HLA-B*27 alleel Tekst 26043-0 1 JAH 1123 26043-0 HLA-B27 ACnc Pt Bld Ord Probe.amp.tar HLA HLA-B27 [Presence] by Probe & target amplification method HLA-B27 Ql PCR 1 Both 1652 HLA 27 Tsöliaakia - HLA antigeenid a336 JAH JAH JAH B-Coeliac panel Tsöliaakia - HLA antigeenide paneel Tsöliaakia - HLA antigeenid (paneel) Paneel L-2972 4 JAH 2972 L-2972 1655 HLA 27 Tsöliaakia - HLA antigeenide paneel a336 HLA-DQ2.2 (DQA1*02, DQB1*02) a332 JAH EI JAH B-HLA-DQ2.2 (DQA1*02, DQB1*02) HLA-DQ2.2 (DQA1*02, DQB1*02) Tsöliaakia - HLA-DQ2.2 antigeen (DQA1*02 ja DQB1*02 alleelid) Tekst A-3420 5 JAH 3420 A-3420 1653 HLA 27 Tsöliaakia - HLA antigeenide paneel a336 HLA-DQ2.5 (DQA1*05, DQB1*02) a333 JAH EI JAH B-HLA-DQ2.5 (DQA1*05, DQB1*02) HLA-DQ2.5 (DQA1*05, DQB1*02) Tsöliaakia - HLA-DQ2.5 antigeen (DQA1*05 ja DQB1*02 alleelid) Tekst A-3419 6 JAH 3419 A-3419 1654 HLA 27 Tsöliaakia - HLA antigeenide paneel a336 HLA-DQ8 (DQA1*03, DQB1*03:02) a334 JAH EI JAH B-HLA-DQ8 (DQA1*03, DQB1*03:02) HLA-DQ8 (DQA1*03, DQB1*03:02) Tsöliaakia - HLA-DQ8 antigeen (DQA1*03 ja DQB1*03:02 alleelid) Tekst 41283-3 7 JAH 3418 41283-3 HLA-DQ8 ACnc Pt Bld Ord 6 HLA HLA-DQ8 [Presence] HLA-DQ8 Ql 1 Observation 13,2256 2306 HLA 27 Narkolepsia-HLA DQB1*06:02; DQA1*01:02 a996 JAH JAH JAH B-HLA DQB1*06:02; DQA1*01:02 Narkolepsia-HLA DQB1*06:02; DQA1*01:02 Narkolepsia-HLA DQB1*06:02; DQA1*01:02 alleelid Tekst 8 JAH 2973 A-2973 1656 HLA 27 HLA esmane tüpiseerimine a45-182 EI EI EI B-HLA DNA panel I SCT, recipient HLA esmane tüpiseerimine tüviraku retsipiendile HLA alleelid tüviraku retsipiendile (esmane tüpiseerimine, paneel) Paneel 13 EI/Paneel 3453 L-3453 2706 HLA 27 HLA esmane tüpiseerimine tüviraku retsipiendile a1107 JAH EI JAH B-HLA DNA panel I SCT, recipient HLA esmane tüpiseerimine tüviraku retsipiendile HLA alleelid tüviraku retsipiendile (esmane tüpiseerimine, paneel) Paneel 13 EI/Paneel 3453 L-3453 2634 HLA 27 HLA-A DNA a1112 JAH JAH JAH B-HLA-A DNA HLA-A DNA HLA-A alleelid (madallahutusega) Tekst 18 JAH 1128 13298-5 HLA-A Type Pt Bld Nom HLA HLA-A [Type] HLA-A 1 Observation 2690 HLA 27 HLA esmane tüpiseerimine tüviraku retsipiendile a1107 HLA-A DNA High Res a1103 JAH EI JAH B-HLA-A DNA High Res HLA-A DNA High Res HLA-A alleelid (kõrglahutusega) Tekst 19 JAH 1129 57290-9 HLA-A Type Pt Bld Nom High resolution HLA HLA-A [Type] by High resolution HLA-A High Res 1 Both 1961 HLA 27 HLA-B DNA a626 EI 2021-04-27 EI EI B-HLA-B DNA HLA-B DNA HLA-B alleelid (madallahutusega) Tekst 20 JAH 1130 13299-3 HLA-B Type Pt Bld Nom HLA HLA-B [Type] HLA-B 1 Observation 2691 HLA 27 HLA esmane tüpiseerimine tüviraku retsipiendile a1107 HLA-B DNA High Res a1104 JAH EI JAH B-HLA-B DNA High Res HLA-B DNA High Res HLA-B alleelid (kõrglahutusega) Tekst 21 JAH 1131 57291-7 HLA-B Type Pt Bld Nom High resolution HLA HLA-B [Type] by High resolution HLA-B High Res 1 Both 2693 HLA 27 HLA esmane tüpiseerimine tüviraku retsipiendile a1107 HLA-C DNA High Res a1105 JAH EI JAH B-HLA-C DNA High Res HLA-C DNA High Res HLA-C alleelid (kõrglahutusega) Tekst 23 JAH 1133 57297-4 HLA-C W Type Pt Bld Nom High resolution HLA HLA-Cw [Type] by High resolution HLA-Cw High Res 1 Both 1962 HLA 27 HLA-DRB1 DNA a628 EI 2021-04-27 EI EI B-HLA-DRB1 DNA HLA-DRB1 DNA HLA-DRB1 alleelid (madallahutusega) Tekst 24 JAH 1134 57298-2 HLA-DRB1 Type Pt Bld Nom HLA HLA-DRB1 [Type] HLA-DRB1 1 Both 2692 HLA 27 HLA esmane tüpiseerimine tüviraku retsipiendile a1107 HLA-DRB1 DNA High Res a1106 JAH EI JAH B-HLA-DRB1 DNA High Res HLA-DRB1 DNA High Res HLA-DRB1 alleelid (kõrglahutusega) Tekst 25 JAH 1135 57293-3 HLA-DRB1 Type Pt Bld Nom High resolution HLA HLA-DRB1 [Type] by High resolution HLA-DRB1 High Res 1 Both 2273 HLA 27 HLA esmane tüpiseerimine tüviraku retsipiendile a1107 HLA-DQB1 DNA High Res a982 JAH JAH JAH B-HLA-DQB1 DNA High Res HLA-DQB1 DNA High Res HLA-DQB1 alleelid (kõrglahutusega) Tekst 37 JAH 1137 57299-0 HLA-DQB1 Type Pt Bld Nom High resolution HLA HLA-DQB1 [Type] by High resolution HLA-DQB1 High Res 1 Both 1486 AV 28 Ainevahetushäirete sõeluuring uriinis a390 JAH JAH JAH U-Metobolic disorders screen panel Ainevahetushäirete sõeluuring uriinis Ainevahetushäirete sõeluuring uriinis Paneel L-3198 1 JAH 3198 L-3198 1487 AV 28 Ainevahetushäirete sõeluuring uriinis a390 Aromaatsed ained (FeCl3 test, Föllingi reaktsioon) a391 JAH EI JAH U-Aromatic substances FeCl3 Aromaatsed ained (FeCl3 test, Föllingi reaktsioon) Aromaatseid rühmi sisaldavad ained uriinis(FeCl3 test, Föllingi reaktsioon) Tekst 74643-8 2 JAH 3199 74643-8 Aromatic solvents Threshold Pt Urine Ord 1 DRUG/TOX Aromatic solvents [Presence] in Urine Arom Solvents Ur Ql 1 Both 17,377 1488 AV 28 Ainevahetushäirete sõeluuring uriinis a390 2,4-dinitrofenüülhüdrasiini test a392 JAH EI JAH U-DNPH 2,4-dinitrofenüülhüdrasiini test 2,4-dinitrofenüülhüdrasiiniga reageerivad ained uriinis Tekst 9308-8 3 JAH 3200 9308-8 2,4-Dinitrophenylhydrazine reacting substances ACnc Pt Urine Ord CHEM 2,4-Dinitrophenylhydrazine reacting substances [Presence] in Urine DNPH Ur Ql 1 Both 8,0443 1489 AV 28 Ainevahetushäirete sõeluuring uriinis a390 Redutseerivad ained (Benedicti reaktsioon) a393 JAH EI JAH U-Reducing substances Benedict Redutseerivad ained (Benedicti reaktsioon) Redutseerivad ained uriinis (Bendicti reaktsioon) Tekst 5809-9 4 JAH 3201 5809-9 Reducing substances ACnc Pt Urine Ord 1206 UA Reducing substances [Presence] in Urine Reducing Subs Ur Ql 1 Both 8,0443 2398 AV 28 Redutseerivad ained (Benedicti reaktsioon) a680 JAH JAH EI U-Reducing substances Benedict Redutseerivad ained (Benedicti reaktsioon) Redutseerivad ained uriinis (Bendicti reaktsioon) Tekst 4 JAH 3201 5809-9 Reducing substances ACnc Pt Urine Ord 1206 UA Reducing substances [Presence] in Urine Reducing Subs Ur Ql 1 Both 8,0443 1490 AV 28 Ainevahetushäirete sõeluuring uriinis a390 Sulfitid a394 JAH EI JAH U-Sulfites Sulfitid Sulfitid uriinis Tekst 58457-3 5 JAH 3202 58457-3 Sulfites ACnc Pt Urine Ord Test strip CHEM Sulfites [Presence] in Urine by Test strip Sulfites Ur Ql Strip 1 Both 8,0443 1491 AV 28 Ainevahetushäirete sõeluuring uriinis a390 2-oksü,3-metüülvaleriaanhape (ketohapete test DNPH-ga) a395 JAH EI JAH U-2-Oxo-3-Methylvalerate DNPH 2-oksü-3-metüülvaleriaanhape (ketohapete test DNPH-ga) 2-oksü-3-metüülvaleriaanhape uriinis (ketohapete test 2,4-dinitrofenüülhüdrasiiniga) Tekst 29864-6 6 JAH 3203 29864-6 2-Oxo,3-Methylvalerate ACnc Pt Urine Ord CHEM 2-Oxo,3-Methylvalerate [Presence] in Urine 2Oxo3Me-valerate Ur Ql 1 Both 8,0443 1493 AV 28 Ainevahetushäirete sõeluuring uriinis a390 Mukopolüsahhariidid uriinis a397 JAH EI JAH U-Mucopolysaccharides Mukopolüsahhariidid uriinis Mukopolüsahhariidid uriinis (sõeluuring) Tekst 2398-6 7 JAH 3205 2398-6 Glycosaminoglycans ACnc Pt Urine Ord CHEM Glycosaminoglycans [Presence] in Urine GAG Ur Ql 1 Both 8,0443 1492 AV 28 Ainevahetushäirete sõeluuring uriinis a390 Ksantiini derivaadid (ksantenuuria test) a396 JAH EI JAH U-Xanthine derivatives Ksantiini derivaadid (ksantenuuria test) Ksantiini derivaadid uriinis (ksantenuuria test) Tekst 43250-0 8 JAH 3204 43250-0 Xanthine derivatives ACnc Pt Urine Ord CHEM Xanthine derivatives [Presence] in Urine Xanthine Deriv Ur Ql 1 Both 8,0443 2567 AV 28 Aminohapete analüüs liikvoris a1059 JAH JAH JAH CSF-Amino acids HPLC Aminohapped liikvoris (HPLC) Aminohapped liikvoris (HPLC) Tekst 9 JAH 3179 49303-1 Amino acids Imp Pt CSF Nar CHEM Amino acids [interpretation] in Cerebral spinal fluid Narrative Amino acids CSF-Imp 1 Observation 14,0434 1503 AV 28 Aminohapete analüüs seerumist a633 JAH JAH JAH S,P-Amino acids HPLC Aminohapped seerumis/plasmas (HPLC) Aminohapped seerumis/plasmas (HPLC) Tekst 49249-6 10 JAH 3180 49249-6 Amino acids Imp Pt Ser/Plas Nar CHEM Amino acids [interpretation] in Serum or Plasma Narrative Amino acids SerPl-Imp 1 Observation 8,0775 1502 AV 28 Aminohapete analüüs uriinis a79-115 JAH JAH JAH U-Amino acids HPLC Aminohapped uriinis (HPLC) Aminohapped uriinis (HPLC) Tekst 49250-4 11 JAH 3181 49250-4 Amino acids Imp Pt Urine Nar CHEM Amino acids [interpretation] in Urine Narrative Amino acids Ur-Imp 1 Observation 8,0775 1500 AV 28 Orgaanilised happed seerumis a45-187 JAH JAH JAH S-Organic acids GC/MS Orgaanilised happed seerumis (GC/MS) Orgaanilised happed seerumis (GC/MS) Tekst 49286-8 12 JAH 3182 49286-8 Organic acids pattern Imp Pt Ser/Plas Nar CHEM Organic acids pattern [interpretation] in Serum or Plasma Narrative Organic Acids Pattern SerPl-Imp 1 Observation 8,0775 1499 AV 28 Orgaanilised happed uriinis a45-188 JAH JAH JAH U-Organic acids GC/MS Orgaanilised happed uriinis (GC/MS) Orgaanilised happed uriinis (GC/MS) Tekst 49287-6 14 JAH 3183 49287-6 Organic acids pattern Imp Pt Urine Nar CHEM Organic acids pattern [interpretation] in Urine Narrative Organic Acids Pattern Ur-Imp 1 Observation 8,0775 1505 AV 28 Väga pika ahelaga rasvhapped seerumis (GC/MS) a418 JAH JAH JAH S-VLCFA panel GC/MS Väga pika ahelaga rasvhapete paneel seerumis (GC/MS) Väga pika ahelaga rasvhapete paneel seerumis (GC/MS) Paneel 49263-7 15 JAH 3184 49263-7 Fatty acids.very long chain pattern Imp Pt Ser/Plas Nar CHEM Fatty acids.very long chain pattern [interpretation] in Serum or Plasma Narrative VLCFA Pattern SerPl-Imp 1 Observation 8,0775 1506 AV 28 Väga pika ahelaga rasvhapete paneel seerumis (GC/MS) a418 Pristaanhape a411 JAH EI JAH S-Pristanate Pristaanhape Pristaanhape seerumis QN umol/L umol/L 22761-1 16 JAH/Võrreld 3214 22761-1 Pristanate SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Pristanate (C15:0(CH3)4) [Moles/volume] in Serum or Plasma Pristanate SerPl-sCnc 1 Observation 14,1207 1507 AV 28 Väga pika ahelaga rasvhapete paneel seerumis (GC/MS) a418 Fütaanhape a412 JAH EI JAH S-Phytanate Fütaanhape Fütaanhape seerumis QN umol/L umol/L 22671-2 17 JAH/Võrreld 3215 22671-2 Phytanate SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Phytanate (C16:0(CH3)4) [Moles/volume] in Serum or Plasma Phytanate SerPl-sCnc 1 Observation 13,4302 1508 AV 28 Väga pika ahelaga rasvhapete paneel seerumis (GC/MS) a418 C22 a413 JAH EI JAH S-C22 C22 Beheenhape (C22) seerumis QN umol/L umol/L 30194-5 18 JAH/Võrreld 3216 30194-5 Fatty acids.very long chain.C22:0 SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Fatty acids.very long chain C22:0 (Docosanoate) [Moles/volume] in Serum or Plasma VLCFA C22:0 SerPl-sCnc 1 Observation 14,5817 1509 AV 28 Väga pika ahelaga rasvhapete paneel seerumis (GC/MS) a418 C24 a414 JAH EI JAH S-C24 C24 Lignotseriinhape (C24) seerumis QN umol/L umol/L 30195-2 19 JAH/Võrreld 3217 30195-2 Fatty acids.very long chain.C24:0 SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L 6 CHEM Fatty acids.very long chain C24:0 (Tetracosanoate) [Moles/volume] in Serum or Plasma VLCFA C24:0 SerPl-sCnc 1 Observation 18,6485 1510 AV 28 Väga pika ahelaga rasvhapete paneel seerumis (GC/MS) a418 C26 a415 JAH EI JAH S-C26 C26 Tserotiinhape (C26) seerumis QN umol/L umol/L 30197-8 20 JAH/Võrreld 3218 30197-8 Fatty acids.very long chain.C26:0 SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Fatty acids.very long chain C26:0 (Hexacosanoate) [Moles/volume] in Serum or Plasma VLCFA C26:0 SerPl-sCnc 1 Observation 13,4302 1511 AV 28 Väga pika ahelaga rasvhapete paneel seerumis (GC/MS) a418 C24/C22 a416 JAH EI JAH S-C24/S-C22 C24/C22 Lignotseriinhappe (C24) ja beheenhappe (C22) suhe serumis QN 30196-0 21 JAH/Võrreld 3219 30196-0 Fatty acids.very long chain.C24:0/C22:0 SRto Pt Ser/Plas Qn {ratio} ratio CHEM Fatty acids.very long chain C24:0 (Tetracosanoate)/C22:0 (Docosanoate) [Molar ratio] in Serum or Plasma VLCFA C24:0/C22:0 SerPl-sRto 1 Observation 30,5444 1512 AV 28 Väga pika ahelaga rasvhapete paneel seerumis (GC/MS) a418 C26/C22 a417 JAH EI JAH S-C26/S-C22 C26/C22 Tserotiinhappe (C26) ja beheenhappe (C22) suhe seerumis QN 30198-6 22 JAH/Võrreld 3220 30198-6 Fatty acids.very long chain.C26:0/C22:0 SRto Pt Ser/Plas Qn {ratio} ratio CHEM Fatty acids.very long chain C26:0 (Hexacosanoate)/C22:0 (Docosanoate) [Molar ratio] in Serum or Plasma VLCFA C26:0/C22:0 SerPl-sRto 1 Observation 26,6246 1912 AV 28 Oligosahhariidid uriinis a689 JAH JAH JAH U-Oligosaccharides Oligosahhariidid uriinis Oligosahhariidid uriinis Tekst 25 JAH 3185 49284-3 Oligosaccharides pattern Imp Pt Urine Nar CHEM Oligosaccharides pattern [interpretation] in Urine Narrative Oligosaccharide Pattern Ur-Imp 1 Observation 9,3435 1513 AV 28 Puriinid ja pürimidiinid uriinis a443 JAH JAH JAH U-Purines, pyrimidines Puriinid ja pürimidiinid uriinis Puriinid ja pürimidiinid uriinis Tekst L-3187 35 JAH 3187 79677-1 Purine & Pyrimidine pattern Imp Pt Urine Nar CHEM Purine and Pyrimidine pattern [Interpretation] in Urine Narrative Purine + Pyrimidine pattern Ur-Imp 1 Observation 1494 AV 28 Monosahhariidide paneel uriinis (GC/MS) a410 EI 2019-12-05 JAH JAH U-Monosaccharides panel GC/MS Monosahhariidide paneel uriinis (GC/MS) Monosahhariidid uriinis (paneel, GC/MS) Paneel L-3188 36 JAH 3188 L-3188 1495 AV 28 Monosahhariidide paneel uriinis (GC/MS) a410 Fruktoos/kreatiniin uriinis a406 EI 2019-12-05 EI JAH U-Fructose/U-Crea Fruktoos/kreatiniin uriinis Fruktoosi ja kreatiniini suhe uriinis QN mmol/mol mmol/molCrea 34309-5 39 JAH/Võrreld 3206 34309-5 Fructose/Creatinine SRto Pt Urine Qn umol/mol{creat} umol/mol creatinine CHEM Fructose/Creatinine [Molar ratio] in Urine Fructose/Creat Ur-sRto 1 Both 15,0818 2743 AV 28 Suhkrud ja polüoolid uriinis (GC/MS) a1177 Fruktoos/kreatiniin uriinis a406-1 JAH EI JAH U-Fructose/U-Crea Fruktoos/kreatiniin uriinis Fruktoosi ja kreatiniini suhe uriinis QN mmol/mol mmol/mol 39 JAH/Võrreld 3206 34309-5 Fructose/Creatinine SRto Pt Urine Qn umol/mol{creat} umol/mol creatinine CHEM Fructose/Creatinine [Molar ratio] in Urine Fructose/Creat Ur-sRto 1 Both 15,0818 1496 AV 28 Monosahhariidide paneel uriinis (GC/MS) a410 Galaktoos/kreatiniin uriinis a407 EI 2019-12-05 EI JAH U-Galactose/U-Crea Galaktoos/kreatiniin uriinis Galaktoosi ja kreatiniini suhe uriinis QN mmol/mol mmol/molCrea 25102-5 40 JAH/Võrreld 3207 25102-5 Galactose/Creatinine SRto Pt Urine Qn mmol/mol{creat} mmol/mol creatinine CHEM Galactose/Creatinine [Molar ratio] in Urine Galactose/Creat Ur-sRto 1 Both 14,9847 2744 AV 28 Suhkrud ja polüoolid uriinis (GC/MS) a1177 Galaktoos/kreatiniin uriinis a407-1 JAH EI JAH U-Galactose/U-Crea Galaktoos/kreatiniin uriinis Galaktoosi ja kreatiniini suhe uriinis QN mmol/mol mmol/mol 40 JAH/Võrreld 3207 25102-5 Galactose/Creatinine SRto Pt Urine Qn mmol/mol{creat} mmol/mol creatinine CHEM Galactose/Creatinine [Molar ratio] in Urine Galactose/Creat Ur-sRto 1 Both 14,9847 1497 AV 28 Monosahhariidide paneel uriinis (GC/MS) a410 Galaktitool/kreatiniin uriinis a408 EI 2019-12-05 EI JAH U-Galactitol/U-Crea Galaktitool/kreatiniin uriinis Galaktitooli ja kreatiniini suhe uriinis QN mmol/mol mmol/molCrea 47857-8 41 JAH/Võrreld 3208 47857-8 Galactitol/Creatinine SRto Pt Urine Qn umol/mmol{creat} umol/mmol creatinine CHEM Galactitol/Creatinine [Molar ratio] in Urine Galactitol/Creat Ur-sRto 1 Both 19,9263 2745 AV 28 Suhkrud ja polüoolid uriinis (GC/MS) a1177 Galaktitool/kreatiniin uriinis a408-1 JAH EI JAH U-Galactitol/U-Crea Galaktitool/kreatiniin uriinis Galaktitooli ja kreatiniini suhe uriinis QN mmol/mol mmol/mol 41 JAH/Võrreld 3208 47857-8 Galactitol/Creatinine SRto Pt Urine Qn umol/mmol{creat} umol/mmol creatinine CHEM Galactitol/Creatinine [Molar ratio] in Urine Galactitol/Creat Ur-sRto 1 Both 19,9263 1498 AV 28 Monosahhariidide paneel uriinis (GC/MS) a410 Glükoos/kreatiniin uriinis a409 EI 2019-12-05 EI JAH U-Gluc/U-Crea Glükoos/kreatiniin uriinis Glükoosi ja kreatiniini suhe uriinis QN mmol/mol mmol/molCrea 34312-9 42 JAH/Võrreld 3209 34312-9 Glucose/Creatinine SRto Pt Urine Qn mmol/mol{creat} mmol/mol creatinine CHEM Glucose/Creatinine [Molar ratio] in Urine Glucose/Creat Ur-sRto 1 Both 9,2842 2746 AV 28 Suhkrud ja polüoolid uriinis (GC/MS) a1177 Glükoos/kreatiniin uriinis a409-1 JAH EI JAH U-Gluc/U-Crea Glükoos/kreatiniin uriinis Glükoosi ja kreatiniini suhe uriinis QN mmol/mol mmol/mol 42 JAH/Võrreld 3209 34312-9 Glucose/Creatinine SRto Pt Urine Qn mmol/mol{creat} mmol/mol creatinine CHEM Glucose/Creatinine [Molar ratio] in Urine Glucose/Creat Ur-sRto 1 Both 9,2842 2742 AV 28 Suhkrud ja polüoolid uriinis (GC/MS) a1177 JAH JAH JAH U-Sugars and polyols GC/MS Suhkrud ja polüoolid uriinis (GC/MS) Suhkrud ja polüoolid uriinis (GC/MS) Tekst 48 JAH 3859 74448-2 Sugars and polyols pattern Imp Pt Urine Nom CHEM Sugars and polyols pattern [interpretation] in Urine Sugars and polyols pattern Ur-Imp 1 Observation 19,4346 1911 AV 28 Guanidinoatsetaat/kreatiniin uriinis a683 JAH JAH JAH U-Guanidinoacetate/U-Crea Guanidinoatsetaat/kreatiniin uriinis Guanidinoatsetaadi ja kreatiniini suhe uriinis QN mmol/mol mmol/molCrea 54 JAH/Võrreld 3213 34155-2 Guanidinoacetate/Creatinine SRto Pt Urine Qn umol/mol{creat} umol/mol creatinine CHEM Guanidinoacetate/Creatinine [Molar ratio] in Urine Guanidinoacetate/Creat Ur-sRto 1 Both 19,9263 1504 AV 28 Mukopolüsahhariidid uriinis a79-34 JAH JAH JAH U-Mucopolysaccharides/U-Crea Mukopolüsahhariidid/kreatiniin uriinis Mukopolüsahhariidide ja kreatiniini suhe uriinis QN g/mol g/molCrea 46132-7 55 JAH/Võrreld 3190 46132-7 Glycosaminoglycans/Creatinine Ratio Pt Urine Qn mg/mmol{creat} mg/mmol creatinine 5 CHEM Glycosaminoglycans/Creatinine [Ratio] in Urine GAG/Creat Ur-Rto 1 Both 15,8388 1929 AV 28 Siaalhappe paneel uriinis a690 JAH JAH JAH U-Sialate panel Siaalhappe paneel uriinis Siaalhape uriinis (paneel) Paneel 56 JAH 3210 L-3210 2261 AV 28 Glükoosaminoglükaanid uriinis a962 JAH JAH JAH U-GAG Glükoosaminoglükaanid uriinis Glükoosaminoglükaanid uriinis Tekst 59 JAH 3858 49268-6 Glycosaminoglycans pattern Imp Pt Urine Nar 1 CHEM Glycosaminoglycans pattern [interpretation] in Urine Narrative GAG Pattern Ur-Imp 1 Observation 13,1763 1501 AV 28 Atsüülkarnitiinide tandem MS analüüs a45-186 EI EI EI S,P-Acylcarnitines MS/MS Atsüülkarnitiinid (MS/MS) Atsüülkarnitiinid seerumis/plasmas (MS/MS) Tekst 46252-3 61 JAH 3192 46252-3 Acylcarnitine pattern Imp Pt Ser/Plas Nom CHEM Acylcarnitine pattern [interpretation] in Serum or Plasma Acylcarnitine pattern SerPl-Imp 1 Observation 12,559 2141 AV 28 Karnitiinide paneel (MS/MS) a450-002 JAH JAH JAH S,P-Carnitines panel MS/MS Karnitiinide paneel (MS/MS) Karnitiinid seerumis/plasmas (paneel, MS/MS) Paneel 62 JAH 3369 L-3369 2142 AV 28 Karnitiinide paneel (MS/MS) a450-002 Vaba karnitiin a450-069 JAH EI JAH S,P-C0-carnitine C0-karnitiin Vaba karnitiin seerumis/plasmas QN umol/L umol/L 63 JAH/Võrreld 3370 14286-9 Carnitine.free (C0) SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L;mcmol/dL; mcmol/L; umole/L 20 CHEM Carnitine free (C0) [Moles/volume] in Serum or Plasma Carnitine Free SerPl-sCnc 1 Both 14,0837 2143 AV 28 Karnitiinide paneel (MS/MS) a450-002 C2-karnitiin a450-070 JAH EI JAH S,P-C2-carnitine C2-karnitiin Atsetüülkarnitiin seerumis/plasmas QN umol/L umol/L 64 JAH/Võrreld 3371 30191-1 Acetylcarnitine (C2) SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L 6 CHEM Acetylcarnitine (C2) [Moles/volume] in Serum or Plasma Acetylcarn SerPl-sCnc 1 Both 14,2966 2144 AV 28 Karnitiinide paneel (MS/MS) a450-002 C3-karnitiin a450-071 JAH EI JAH S,P-C3-carnitine C3-karnitiin Propionüülkarnitiin seerumis/plasmas QN umol/L umol/L 65 JAH/Võrreld 3372 30551-6 Propionylcarnitine (C3) SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L;mcmol/L; nmol/mL 5 CHEM Propionylcarnitine (C3) [Moles/volume] in Serum or Plasma Propionylcarn SerPl-sCnc 1 Observation 14,1749 2145 AV 28 Karnitiinide paneel (MS/MS) a450-002 C3DC-karnitiin a450-072 JAH EI JAH S,P-C3DC-carnitine C3DC-karnitiin Hüdroksüoktanoüülkarnitiin seerumis/plasmas QN umol/L umol/L 66 JAH/Võrreld 3373 55940-1 Malonylcarnitine (C3-DC) SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L 2 CHEM Malonylcarnitine (C3-DC) [Moles/volume] in Serum or Plasma Malonylcarn SerPl-sCnc 1 Both 12,5436 2146 AV 28 Karnitiinide paneel (MS/MS) a450-002 C4-karnitiin a450-073 JAH EI JAH S,P-C4-carnitine C4-karnitiin Butürüülkarnitiin seerumis/plasmas QN umol/L umol/L 67 JAH/Võrreld 3374 35655-0 Butyrylcarnitine (C4) SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L 2 CHEM Butyrylcarnitine (C4) [Moles/volume] in Serum or Plasma Butyrylcarn SerPl-sCnc 1 Observation 13,3094 2147 AV 28 Karnitiinide paneel (MS/MS) a450-002 C4DC-karnitiin a450-074 JAH EI JAH S,P-C4DC-carnitine C4DC-karnitiin Metüülmalonüülkarniiin seerumis/plasmas QN umol/L umol/L 68 JAH/Võrreld 3375 39010-4 Methylmalonylcarnitine (C4-DC) SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L;nmol/mL 3 CHEM Methylmalonylcarnitine (C4-DC) [Moles/volume] in Serum or Plasma Me-malonylcarn SerPl-sCnc 1 Observation 11,5459 2148 AV 28 Karnitiinide paneel (MS/MS) a450-002 C4OH-karnitiin a450-075 JAH EI JAH S,P-C4OH-carnitine C4OH-karnitiin Hüdroksübutürüülkarnitiin seerumis/plasmas QN umol/L umol/L 69 JAH/Võrreld 3376 39000-5 3-Hydroxybutyrylcarnitine (C4-OH) SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L;nmol/mL 3 CHEM 3-Hydroxybutyrylcarnitine (C4-OH) [Moles/volume] in Serum or Plasma 3OH-Butyrcarn SerPl-sCnc 1 Observation 9,4541 2149 AV 28 Karnitiinide paneel (MS/MS) a450-002 C5-karnitiin a450-076 JAH EI JAH S,P-C5-carnitine C5-karnitiin Isovalerüülkarnitiin seerumis/plasmas QN umol/L umol/L 70 JAH/Võrreld 3377 39009-6 Isovalerylcarnitine (C5) SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L;nmol/mL CHEM Isovalerylcarnitine (C5) [Moles/volume] in Serum or Plasma Isovalerylcarn SerPl-sCnc 1 Observation 11,843 2150 AV 28 Karnitiinide paneel (MS/MS) a450-002 C5:1-karnitiin a450-077 JAH EI JAH S,P-C5:1-carnitine C5:1-karnitiin Tiglüülkarnitiin seerumis/plasmas QN umol/L umol/L 71 JAH/Võrreld 3378 51416-6 Tiglylcarnitine (C5:1) SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Tiglylcarnitine (C5:1) [Moles/volume] in Serum or Plasma Tiglylcarn SerPl-sCnc 1 Both 13,1843 2151 AV 28 Karnitiinide paneel (MS/MS) a450-002 C5OH-karnitiin a450-078 JAH EI JAH S,P-C5OH-carnitine C5OH-karnitiin Hüdroksüisovalerüülkarnitiin seerumis/plasmas QN umol/L umol/L 72 JAH/Võrreld 3379 39001-3 3-Hydroxyisovalerylcarnitine (C5-OH) SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L;nmol/mL 3 CHEM 3-Hydroxyisovalerylcarnitine (C5-OH) [Moles/volume] in Serum or Plasma 3OH-Isovalerylcarn SerPl-sCnc 1 Observation 8,4181 2152 AV 28 Karnitiinide paneel (MS/MS) a450-002 C5DC-karnitiin a450-084 JAH EI JAH S,P-C5DC-carnitine C5DC-karnitiin Glutarüülkarnitiin seerumis/plasmas QN umol/L umol/L 73 JAH/Võrreld 3380 30349-5 Glutarylcarnitine (C5-DC) SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L;mcmol/L; nmol/mL 7 CHEM Glutarylcarnitine (C5-DC) [Moles/volume] in Serum or Plasma Glutarylcarn SerPl-sCnc 1 Observation 8,4181 2153 AV 28 Karnitiinide paneel (MS/MS) a450-002 C6-karnitiin a450-079 JAH EI JAH S,P-C6-carnitine C6-karnitiin Heksanoüülkarnitiin seerumis/plasmas QN umol/L umol/L 74 JAH/Võrreld 3381 30358-6 Hexanoylcarnitine (C6) SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L;mcmol/L; nmol/mL 5 CHEM Hexanoylcarnitine (C6) [Moles/volume] in Serum or Plasma Hexanoylcarn SerPl-sCnc 1 Observation 12,7334 2154 AV 28 Karnitiinide paneel (MS/MS) a450-002 C8-karnitiin a450-080 JAH EI JAH S,P-C8-carnitine C8-karnitiin Oktanoüülkarnitiin seerumis/plasmas QN umol/L umol/L 75 JAH/Võrreld 3382 30540-9 Octanoylcarnitine (C8) SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L;mcmol/L; nmol/mL 5 CHEM Octanoylcarnitine (C8) [Moles/volume] in Serum or Plasma Octanoylcarn SerPl-sCnc 1 Observation 13,0272 2155 AV 28 Karnitiinide paneel (MS/MS) a450-002 C8:1-karnitiin a450-081 JAH EI JAH S,P-C8:1-carnitine C8:1-karnitiin Oktenoüülkarnitiin seerumis/plasmas QN umol/L umol/L 76 JAH/Võrreld 3383 30541-7 Octenoylcarnitine (C8:1) SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L;mcmol/L; nmol/mL 4 CHEM Octenoylcarnitine (C8:1) [Moles/volume] in Serum or Plasma Octenoylcarn SerPl-sCnc 1 Observation 13,0272 2156 AV 28 Karnitiinide paneel (MS/MS) a450-002 C10-karnitiin a450-082 JAH EI JAH S,P-C10-carnitine C10-karnitiin Dekanoüülkarnitiin seerumis/plasmas QN umol/L umol/L 77 JAH/Võrreld 3384 30327-1 Decanoylcarnitine (C10) SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L;mcmol/L; nmol/mL 5 CHEM Decanoylcarnitine (C10) [Moles/volume] in Serum or Plasma Decanoylcarn SerPl-sCnc 1 Observation 12,8139 2157 AV 28 Karnitiinide paneel (MS/MS) a450-002 C10:1-karnitiin a450-083 JAH EI JAH S,P-C10:1-carnitine C10:1-karnitiin Detsenoüülkarnitiin seerumis/plasmas QN umol/L umol/L 78 JAH/Võrreld 3385 30328-9 Decenoylcarnitine (C10:1) SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L;mcmol/L; nmol/mL 5 CHEM Decenoylcarnitine (C10:1) [Moles/volume] in Serum or Plasma Decenoylcarn SerPl-sCnc 1 Observation 12,8139 2158 AV 28 Karnitiinide paneel (MS/MS) a450-002 C12-karnitiin a450-085 JAH EI JAH S,P-C12-carnitine C12-karnitiin Dodekanoüülkarnitiin seerumis/plasmas QN umol/L umol/L 79 JAH/Võrreld 3386 30331-3 Dodecanoylcarnitine (C12) SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L;mcmol/L; nmol/mL 6 CHEM Dodecanoylcarnitine (C12) [Moles/volume] in Serum or Plasma Dodecanoylcarn SerPl-sCnc 1 Observation 13,4631 2159 AV 28 Karnitiinide paneel (MS/MS) a450-002 C14-karnitiin a450-086 JAH EI JAH S,P-C14-carnitine C14-karnitiin Tetradekanoüülkarnitiin seerumis/plasmas QN umol/L umol/L 80 JAH/Võrreld 3387 30565-6 Tetradecanoylcarnitine (C14) SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L;mcmol/L; nmol/mL 6 CHEM Tetradecanoylcarnitine (C14) [Moles/volume] in Serum or Plasma Tdecanoylcarn SerPl-sCnc 1 Observation 13,1178 2160 AV 28 Karnitiinide paneel (MS/MS) a450-002 C14:1-karnitiin a450-087 JAH EI JAH S,P-C14:1-carnitine C14:1-karnitiin Tetradetsenoüülkarnitiin seerumis/plasmas QN umol/L umol/L 81 JAH/Võrreld 3388 30566-4 Tetradecenoylcarnitine (C14:1) SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L;mcmol/L; nmol/mL 5 CHEM Tetradecenoylcarnitine (C14:1) [Moles/volume] in Serum or Plasma Tdecenoylcarn SerPl-sCnc 1 Observation 13,1178 2161 AV 28 Karnitiinide paneel (MS/MS) a450-002 C14:2-karnitiin a450-088 JAH EI JAH S,P-C14:2-carnitine C14:2-karnitiin Tetradekadienoüülkarnitiin seerumis/plasmas QN umol/L umol/L 82 JAH/Võrreld 3389 30564-9 Tetradecadienoylcarnitine (C14:2) SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L;mcmol/L; nmol/mL 4 CHEM Tetradecadienoylcarnitine (C14:2) [Moles/volume] in Serum or Plasma Tdecadienoylcarn SerPl-sCnc 1 Observation 13,1178 2162 AV 28 Karnitiinide paneel (MS/MS) a450-002 C14OH-karnitiin a450-089 JAH EI JAH S,P-C14OH-carnitine C14OH-karnitiin Hüdroksütetradekanoüülkarnitiin seerumis/plasmas QN umol/L umol/L 83 JAH/Võrreld 3390 30238-0 3-Hydroxytetradecanoylcarnitine (C14-OH) SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L 5 CHEM 3-Hydroxytetradecanoylcarnitine (C14-OH) [Moles/volume] in Serum or Plasma 3OH-Tdecanoylcarn SerPl-sCnc 1 Observation 9,3187 2163 AV 28 Karnitiinide paneel (MS/MS) a450-002 C16-karnitiin a450-090 JAH EI JAH S,P-C16-carnitine C16-karnitiin Palmitoüülkarnitiin seerumis/plasmas QN umol/L umol/L 84 JAH/Võrreld 3391 30356-0 Palmitoylcarnitine (C16) SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L;mcmol/L; nmol/mL 6 CHEM Palmitoylcarnitine (C16) [Moles/volume] in Serum or Plasma Palmitoylcarn SerPl-sCnc 1 Observation 12,6172 2164 AV 28 Karnitiinide paneel (MS/MS) a450-002 C16:1-karnitiin a450-091 JAH EI JAH S,P-C16:1-carnitine C16:1-karnitiin Palmitoleüülkarnitiin seerumis/plasmas QN umol/L umol/L 85 JAH/Võrreld 3392 30357-8 Palmitoleylcarnitine (C16:1) SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L;mcmol/L; nmol/mL 5 CHEM Palmitoleylcarnitine (C16:1) [Moles/volume] in Serum or Plasma Palmitoleylcarn SerPl-sCnc 1 Observation 12,6172 2165 AV 28 Karnitiinide paneel (MS/MS) a450-002 C16:1OH-karnitiin a450-092 JAH EI JAH S,P-C16:1OH-carnitine C16:1OH-karnitiin Hüdroksüpalmitoleüülkarnitiin seerumis/plasmas QN umol/L umol/L 86 JAH/Võrreld 3393 30235-6 3-Hydroxypalmitoleylcarnitine (C16:1-OH) SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L 5 CHEM 3-Hydroxypalmitoleylcarnitine (C16:1-OH) [Moles/volume] in Serum or Plasma 3OH-Palmitoleylcarn SerPl-sCnc 1 Observation 15,4196 2166 AV 28 Karnitiinide paneel (MS/MS) a450-002 C16OH-karnitiin a450-093 JAH EI JAH S,P-C16OH-carnitine C16OH-karnitiin Hüdroksüpalmitoüülkarnitiin seerumis/plasmas QN umol/L umol/L 87 JAH/Võrreld 3394 30234-9 3-Hydroxypalmitoylcarnitine (C16-OH) SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L 5 CHEM 3-Hydroxypalmitoylcarnitine (C16-OH) [Moles/volume] in Serum or Plasma 3OH-Palmitoylcarn SerPl-sCnc 1 Observation 8,965 2167 AV 28 Karnitiinide paneel (MS/MS) a450-002 C18-karnitiin a450-098 JAH EI JAH S,P-C18-carnitine C18-karnitiin Stearoüülkarnitiin seerumis/plasmas QN umol/L umol/L 88 JAH/Võrreld 3395 30560-7 Stearoylcarnitine (C18) SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L;mcmol/L; nmol/mL 6 CHEM Stearoylcarnitine (C18) [Moles/volume] in Serum or Plasma Stearoylcarn SerPl-sCnc 1 Observation 11,8154 2168 AV 28 Karnitiinide paneel (MS/MS) a450-002 C18:1-karnitiin a450-094 JAH EI JAH S,P-C18:1-carnitine C18:1-karnitiin Oleoüülkarnitiin seerumis/plasmas QN umol/L umol/L 89 JAH/Võrreld 3396 30542-5 Oleoylcarnitine (C18:1) SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L;mcmol/L; nmol/mL 5 CHEM Oleoylcarnitine (C18:1) [Moles/volume] in Serum or Plasma Oleoylcarn SerPl-sCnc 1 Observation 11,8154 2169 AV 28 Karnitiinide paneel (MS/MS) a450-002 C18:1OH-karnitiin a450-095 JAH EI JAH S,P-C18:1OH-carnitine C18:1OH-karnitiin Hüdroksüoleoüülkarnitiin seerumis/plasmas QN umol/L umol/L 90 JAH/Võrreld 3397 30312-3 3-Hydroxyoleoylcarnitine (C18:1-OH) SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L;mcmol/L; nmol/mL 5 CHEM 3-Hydroxyoleoylcarnitine (C18:1-OH) [Moles/volume] in Serum or Plasma 3OH-Oleoylcarn SerPl-sCnc 1 Observation 14,4372 2170 AV 28 Karnitiinide paneel (MS/MS) a450-002 C18:2OH-karnitiin a450-096 JAH EI JAH S,P-C18:2OH-carnitine C18:2OH-karnitiin Hüdroksülinoleüülkarnitiin seerumis/plasmas QN umol/L umol/L 91 JAH/Võrreld 3398 30237-2 3-Hydroxylinoleoylcarnitine (C18:2-OH) SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L 5 CHEM 3-Hydroxylinoleoylcarnitine (C18:2-OH) [Moles/volume] in Serum or Plasma 3OH-Linoleoylcarn SerPl-sCnc 1 Observation 14,4372 2171 AV 28 Karnitiinide paneel (MS/MS) a450-002 C18OH-karnitiin a450-097 JAH EI JAH S,P-C18OH-carnitine C18OH-karnitiin Hüdroksüstearoüülkarnitiin seerumis/plasmas QN umol/L umol/L 92 JAH/Võrreld 3399 35656-8 3-Hydroxystearoylcarnitine (C18-OH) SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L 4 CHEM 3-Hydroxystearoylcarnitine (C18-OH) [Moles/volume] in Serum or Plasma 3OH-stearoylcarn SerPl-sCnc 1 Observation 8,3986 1974 AV 28 Kaasasündinud glükosüülimishaigused – transferriin (IEF) a297 JAH JAH JAH S-Transferrin IEF Kaasasündinud glükosüülimishaigused – transferriin (IEF) Kaasasündinud glükosüülimishaigused – transferriin seerumis (IEF) Tekst 107 JAH 3193 A-3193 1565 POR 29 Porfüüria uuringud uriinis a45-46 JAH JAH JAH U-Porphyria panel Porfüüria paneel uriinis Porfüüria markerid uriinis (paneel) Paneel 1 JAH 4296 L-4296 1570 POR 29 Porfüüria uuringud ööpäevauriinis a45-7 JAH JAH JAH dU-Porphyria panel Porfüüria paneel ööpäevases uriinis Porfüüria markerid ööpäevases uriinis (paneel) Paneel 2 JAH 4297 L-4297 1566 POR 29 Delta-aminolevuliinhape a45-174 EI 2022-01-12 EI EI U-DALA DALA uriinis Deltaaminolevuliinhape uriinis QN umol/L umol/L 34284-0 3 JAH 1002 34284-0 Delta aminolevulinate SCnc Pt Urine Qn umol/L umol/L CHEM Delta aminolevulinate [Moles/volume] in Urine D-ALA Ur-sCnc 1 Both 1571 POR 29 Porfüüria paneel ööpäevases uriinis a45-7 Delta-aminolevuliinhape a79-6 JAH JAH JAH dU-DALA DALA ööpäevases uriinis Deltaaminolevuliinhape ööpäevases uriinis QN umol/d mg/d 26974-6 4 JAH 1798 25896-2 Delta aminolevulinate SCnc 24H Urine Qn umol/L umol/L 2 CHEM Delta aminolevulinate [Moles/volume] in 24 hour Urine D-ALA 24h Ur-sCnc 1 Both 27,3592 2956 POR 29 Porfüüria paneel uriinis a45-46 DALA/kreatiniin uriinis a1406 JAH EI JAH U-DALA/U-Crea DALA/kreatiniin uriinis Deltaaminolevuliinhappe ja kreatiniini suhe uriinis QN mmol/mol mmol/mol 5 JAH 1003 39782-8 Delta aminolevulinate/Creatinine SCrto Pt Urine Qn mmol/mol{creat} mmol/mol_cre CHEM Delta aminolevulinate/Creatinine [Molar ratio] in Urine D-ALA/Creat Ur-sRto 1 Both 26,1601 2260 POR 29 PBG uriinis (sõeluuring) a45-46-1 JAH JAH JAH U-PBG screen Porfobilinogeen uriinis (sõeluuring) Porfobilinogeen uriinis (sõeluuring) Tekst 7 JAH 5303 2809-2 Porphobilinogen PrThr Pt Urine Ord CHEM Porphobilinogen [Presence] in Urine PBG Ur Ql 1 Both 16,2284 1567 POR 29 Porfobilinogeen a45-175 EI 2022-01-12 EI EI U-PBG Porfobilinogeen uriinis Porfobilinogeen uriinis QN umol/L umol/L 2811-8 8 JAH 1035 2811-8 Porphobilinogen SCnc Pt Urine Qn umol/L CHEM Porphobilinogen [Moles/volume] in Urine PBG Ur-sCnc 1 Both 2459 POR 29 PBG ööpäevauriinis (sõeluuring) a956 JAH JAH JAH dU-PBG screen Porfobilinogeen ööpäevases uriinis (sõeluuring) Porfobilinogeen ööpäevases uriinis (sõeluuring) Tekst 9 JAH 5493 12245-7 Porphobilinogen PrThr 24H Urine Ord CHEM Porphobilinogen [Presence] in 24 hour Urine PBG 24h Ur Ql 1 Both 1572 POR 29 Porfüüria paneel ööpäevases uriinis a45-7 Porfobilinogeen a79-7 JAH JAH JAH dU-PBG Porfobilinogeen ööpäevases uriinis Porfobilinogeen ööpäevases uriinis QN umol/d ug/L 27382-1 10 JAH 1831 14882-5 Porphobilinogen SRat 24H Urine Qn umol/(24.h) umol/24 H 5 CHEM Porphobilinogen [Moles/time] in 24 hour Urine PBG 24h Ur-sRate 1 Both 14,895 2957 POR 29 Porfüüria paneel uriinis a45-46 Porfobilinogeen/kreatiniin uriinis a1405 JAH EI JAH U-PBG/U-Crea Porfobilinogeen/kreatiniin uriinis Porfobilinogeeni ja kreatiniini suhe uriinis QN mmol/mol mmol/mol 11 JAH 2697 34357-4 Porphobilinogen/Creatinine SCrto Pt Urine Qn mmol/mol mmol/mol CHEM Porphobilinogen/Creatinine [Molar ratio] in Urine PBG/Creat Ur-sRto 1 Both 18,1729 2954 POR 29 Porfüüria paneel uriinis a45-46 Porfüriinid uriinis (ug/L) a1407 JAH EI JAH U-Porph (ug/L) Porfüriinid uriinis (ug/L) Porfüriinid uriinis (ug/L) QN ug/L ug/L 12 JAH 1832 11225-0 Porphyrins MCnc Pt Urine Qn ug/L mcg/L CHEM Porphyrins [Mass/volume] in Urine Porphyrins Ur-mCnc 1 Observation 1568 POR 29 Porfüriinid (uro-ja koproporfüriinid) a45-176 EI 2022-01-12 EI EI U-Porph (nmol/L) Porfüriinid uriinis (nmol/L) Porfüriinid uriinis (nmol/L) QN nmol/L nmol/L 39771-1 13 JAH 2702 39771-1 Porphyrins SCnc Pt Urine Qn nmol/L nmol/L;nmole/L CHEM Porphyrins [Moles/volume] in Urine Porphyrins Ur-sCnc 1 Both 19,6492 1573 POR 29 Porfüriinid (uro-ja koproporfüriinid) a79-8 EI 2022-01-12 EI EI dU-Porph Porfüriinid ööpäevases uriinis Porfüriinid ööpäevases uriinis QN ug/d ug/d 56970-7 14 JAH 1833 56970-7 Porphyrins MCnc 24H Urine Qn CHEM Porphyrins [Mass/volume] in 24 hour Urine Porphyrins 24H Ur-mCnc 1 Observation 2955 POR 29 Porfüüria paneel ööpäevases uriinis a45-7 Porfüriinid ööpäevases uriinis a1408 JAH EI JAH dU-Porph Porfüriinid ööpäevases uriinis Porfüriinid ööpäevases uriinis QN ug/d µg/d 14 JAH 1833 56970-7 Porphyrins MCnc 24H Urine Qn CHEM Porphyrins [Mass/volume] in 24 hour Urine Porphyrins 24H Ur-mCnc 1 Observation 1615 KR 30 Karüotüüp amnionivedelikust a45-179 JAH JAH JAH AmnF-Karyotype Karüotüüp amnionivedelikust Karüotüüp amnionivedelikust Tekst 33773-3 2 JAH 1442 33773-3 Karyotype Prid Pt Amnio fld Nom 0,00% MOLPATH Karyotype [Identifier] in Amniotic fluid Nominal Karyotyp Amn 1 Both 1605 KR 30 Interfaasi kromosoomid amnionivedelikust (FISH) a258 JAH JAH JAH AmnF-Chromosome interphase FISH Interfaasi kromosoomid amnionivedelikust (FISH) Interfaasi kromosoomid amnionivedelikust (FISH) Tekst 55192-9 3 JAH 1443 55192-9 Chromosome analysis.interphase Imp Pt Amnio fld Nar FISH MOLPATH Chromosome analysis.interphase [interpretation] in Amniotic fluid by Fluorescent in situ hybridization (FISH) Narrative Chrom analy interphase Amn FISH-Imp 1 Observation 1608 KR 30 Mikrodeletsioonid metafaasi kromosoomidel FISH a247 EI 2021-04-27 EI EI XXX-Chromosome metaphase microdel FISH Mikrodeletsioonid metafaasi kromosoomidel (FISH) Mikrodeletsioonid metafaasi kromosoomidel (FISH) Tekst 49063-1 4 JAH 1444 49063-1 Microdeletion syndromes Arb Pt XXX Nom FISH MOLPATH.DEL Microdeletion syndromes in Unspecified specimen by Fluorescent in situ hybridization (FISH) Nominal Microdeletion synd XXX FISH 1 Both 29,0659 1607 KR 30 Karüotüüp koorionist a238 JAH JAH JAH CVS-Karyotype Karüotüüp koorionist Karüotüüp koorionist Tekst 33774-1 5 JAH 1445 33774-1 Karyotype Prid Pt CVS Nom MOLPATH Karyotype [Identifier] in Chorionic villus sample Nominal Karyotyp CVS 1 Both 1616 KR 30 Interfaasi kromosoomid koorionist FISH a239 JAH JAH JAH CVS-Chromosome interphase FISH Interfaasi kromosoomid koorionist (FISH) Interfaasi kromosoomid koorionist (FISH) Tekst 55193-7 6 JAH 1446 55193-7 Chromosome analysis.interphase Imp Pt CVS Nar FISH MOLPATH Chromosome analysis.interphase [interpretation] in Chorionic villus sample by Fluorescent in situ hybridization (FISH) Narrative Chrom analy interphase CVS FISH-Imp 1 Observation 1614 KR 30 Karüotüüp verest a45-178 JAH JAH JAH B-Karyotype Karüotüüp verest Karüotüüp verest Tekst 29770-5 7 JAH 1448 29770-5 Karyotype Prid Pt Bld/Tiss Nom 0,01% MOLPATH Karyotype [Identifier] in Blood or Tissue Nominal Karyotyp Bld/T 1 Both 1606 KR 30 Karüotüüp nahast a259 JAH JAH JAH Tis-Karyotype Karüotüüp koematerjalist Karüotüüp koematerjalist Tekst 35129-6 8 JAH 2136 35129-6 Karyotype Prid Pt XXX Nom MOLPATH Karyotype [Identifier] in Unspecified specimen Nominal Karyotyp XXX 1 Both 1609 KR 30 Submikroskoopilised kromosoomiaberratsioonid a260 JAH JAH JAH B-Submicroscopic chromosome aberrations Submikroskoopilised kromosoomiaberratsioonid Submikroskoopilised kromosoomiaberratsioonid (ülegenoomne geenikiip) Tekst A-1440 11 JAH 1440 62343-9 Chromosome analysis copy number change panel - Pt Bld/Tiss - Microarray PANEL.HL7.CYTOGEN Chromosome analysis copy number change panel by Microarray CMA # change pnl Microarray 1 Order 2199 KR 30 Submikroskoopiline kromosoomiaberratsioon, kinnitav (kvantitatiivne PCR) a922 EI 2019-11-14 JAH JAH B-Submicroscopic chromosome aberration conf Submikroskoopiline kromosoomiaberratsioon (kinnitav) Submikroskoopiline kromosoomiaberratsioon (kinnitav uuring) Tekst 12 JAH 1441 L-1441 1628 KR 30 " CATCH22 DiGeorge ja Phelan-McDermid sündroomid - TUPLE1 (22q11.2), SHANK3 (22q13.3) FISH" a45-185 EI 2021-04-27 EI EI XXX-TUPLE1(22q11.2), SHANK3(22q13.3) FISH DiGeorge ja Phelan-McDermid sündroomid - TUPLE1(22q11.2), SHANK3(22q13.3) (FISH) DiGeorge ja Phelan-McDermid sündroomid - TUPLE1(22q11.2), SHANK3(22q13.3) mikrodeletsioonid (FISH) Tekst 34517-3 14 JAH 1449 34517-3 CATCH22 syndrome gene mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nar Molgen MOLPATH.MUT CATCH22 syndrome gene mutation analysis in Blood or Tissue by Molecular genetics method Narrative CATCH22 gene Mut Anal Bld/T 1 Both 1066 PH 31 V faktori geeni Leideni mutatsioon ja protrombiini geeni G20210A mutatsioon a400-279 JAH JAH EI B-FVL, PT c.*20210G>A panel Trombofiilia - V faktori geeni Leideni ja protrombiini geeni c.*20210G>A mutatsioonide paneel Trombofiilia - V faktori geeni Leideni ja protrombiini geeni c.*20210G>A mutatsioonid (paneel) Paneel L-2745 1 JAH 2745 L-2745 1067 PH 31 Trombofiilia - V faktori geeni Leideni ja protrombiini geeni c.*20210G>A mutatsioonide paneel a400-279 V faktori geeni Leideni mutatsioon (c.1601G>A) a400-277 JAH EI EI B-FVL Trombofiilia - V faktori geeni Leideni mutatsioon Trombofiilia - V faktori geeni Leideni mutatsioon Tekst 21668-9 2 JAH 1355 21668-9 F5 gene.p.R506Q Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.MUT F5 gene p.R506Q [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method F5 p.R506Q Bld/T Ql 1 Both 1068 PH 31 Trombofiilia - V faktori geeni Leideni ja protrombiini geeni c.*20210G>A mutatsioonide paneel a400-279 Protrombiini geeni G20210GA mutatsioon a400-278 JAH EI EI B-PT c.*20210G>A Trombofiilia - protrombiini geeni c.*20210G>A mutatsioon Trombofiilia - protrombiini geeni c.*20210G>A mutatsioon Tekst 24475-6 3 JAH 1356 24475-6 F2 gene.p.G20210A Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen 0,02% MOLPATH.MUT F2 gene p.G20210A [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method F2 p.G20210A Bld/T Ql 1 Both 1618 PH 31 Homotsüsteiini ainevahetus - MTHFR geeni c.677C>T ja c.1298A>C mutatsioonide paneel a400-826 JAH EI JAH B-MTHFR c.677C>T, c.1298A>C panel Homotsüsteiini ainevahetus - MTHFR geeni c.677C>T ja c.1298A>C mutatsioonide paneel Homotsüsteiini ainevahetus - MTHFR geeni c.677C>T ja c.1298A>C mutatsioonid (paneel) Paneel L-1357 4 JAH 1357 L-1357 1619 PH 31 Homotsüsteiini ainevahetus - MTHFR geeni c.677C>T ja c.1298A>C mutatsioonide paneel a400-826 MTHFR geeni c.677C>T mutatsioon a328 JAH EI JAH B-MTHFR c.677C>T MTHFR geeni c.677C>T mutatsioon MTHFR geeni c.677C>T mutatsioon Tekst 28005-7 5 JAH 2494 28005-7 MTHFR gene.p.C677T Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen 979 MOLPATH.MUT MTHFR gene p.C677T [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method MTHFR p.C677T Bld/T Ql 1 Both 11,433 1620 PH 31 Homotsüsteiini ainevahetus - MTHFR geeni c.677C>T ja c.1298A>C mutatsioonide paneel a400-826 MTHFR geeni c.1298A>C mutatsioon a329 JAH EI JAH B-MTHFR c.1298A>C MTHFR geeni c.1298A>C mutatsioon MTHFR geeni c.1298A>C mutatsioon Tekst 28060-2 6 JAH 2495 28060-2 MTHFR gene.p.A1298C Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.MUT MTHFR gene p.A1298C [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method MTHFR p.A1298C Bld/T Ql 1 Both 11,433 2603 PH 31 Apolipoproteiin E genotüüp (sekveneerimine) a1072 JAH JAH JAH B-APOE seq Apolipoproteiin E genotüüp (sekveneerimine) Apolipoproteiin E genotüüp (sekveneerimine) Tekst 7 JAH 2806 42315-2 APOE gene allele 2+3+4 Prid Pt Bld/Tiss Nom Molgen MOLPATH.MUT APOE gene allele 2+3+4 [Identifier] in Blood or Tissue by Molecular genetics method Nominal APOE allele 2+3+4 Bld/T 1 Both 11,3891 1963 PH 31 Hüpolaktaasia täiskasvanutel (LCT geeni c.-13910C>T variant) a400-850 JAH EI JAH XXX-LCT c.-13910C>T Hüpolaktaasia täiskasvanutel - LCT geeni c.-13910C>T variant Hüpolaktaasia täiskasvanutel - LCT geeni c.-13910C>T variant Tekst 10 JAH 1376 58924-2 LCT gene mutations tested for Prid Pt Bld/Tiss Nom Molgen MOLPATH.MUT LCT gene mutations tested for in Blood or Tissue by Molecular genetics method Nominal LCT gene Mut Tested Bld/T 1 Both 2253 PH 31 Kuulmislangus - GJB2 geeni mutatsioonid (sekveneerimine) a400-037 JAH JAH JAH B-GJB2 seq Kuulmislangus - GJB2 geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Kuulmislangus - GJB2 geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Tekst 15 JAH 1375 35300-3 GJB2 gene mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nar Molgen MOLPATH.MUT GJB2 gene mutations found [Identifier] in Blood or Tissue by Molecular genetics method Narrative GJB2 gene Mut Anal Bld/T 1 Both 2590 PH 31 Pendredi sündroom - SLC26A4 geeni mutatsioonid (sekveneerimine) a1099 JAH JAH JAH B-SLC26A4 seq Pendredi sündroom - SLC26A4 geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Pendredi sündroom - SLC26A4 geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Tekst 17 JAH 3905 41055-5 SLC26A4 gene mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nom Molgen MOLPATH.MUT SLC26A4 gene mutations found [Identifier] in Blood or Tissue by Molecular genetics method Nominal SLC26A4 gene Mut Anal Bld/T 1 Both 8,476 3048 PH 31 Aminoglükosiididest tingitud kurtus - MT-RNR1 geeni m.1555A>G mutatsioon (sekveneerimine) a1501 JAH JAH JAH B-MT-RNR1, m.1555A>G seq Aminoglükosiididest tingitud kurtus - MT-RNR1 geeni m.1555A>G mutatsioon (sekveneerimine) Aminoglükosiididest tingitud kurtus - MT-RNR1 geeni m.1555A>G mutatsioon (sekveneerimine) Tekst 18 JAH 3902 34678-3 MT-RNR1 gene.m.1555A>G Pr Pt Bld/Tiss Ord Molgen 2 MOLPATH.MUT MT-RNR1 gene m.1555A>G [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method MT-RNR1 m.1555A>G Bld/T Ql 1 Both 8,476 1975 PH 31 Tsüstiline fibroos (CF) – CFTR geeni mutatsioonid (NGS) a536 JAH JAH JAH B-CFTR seq Tsüstiline fibroos (CF) - CFTR geeni mutatsioonid (NGS) Tsüstiline fibroos (CF) - CFTR geeni mutatsioonid (NGS) Tekst 24 JAH 1398 21656-4 CFTR gene mutations tested for Prid Pt Bld/Tiss Nom Molgen MOLPATH.MUT CFTR gene mutations tested for in Blood or Tissue by Molecular genetics method Nominal CFTR Mut Tested Bld/T 1 Observation 22,2817 1958 PH 31 Hemokromatoos - HFE geeni p.C282Y ja p.H63D mutatsioonid a400-829 JAH JAH JAH B-HFE p.C282Y, p.H63D panel Pärilik hemokromatoos - HFE geeni p.C282Y ja p.H63D mutatsioonide paneel Pärilik hemokromatoos - HFE geeni p.C282Y ja p.H63D mutatsioonid (paneel) Paneel 26 JAH 1403 L-1403 1959 PH 31 Pärilik hemokromatoos - HFE geeni p.C282Y ja p.H63D mutatsioonide paneel a400-829 HFE geeni p.C282Y mutatsioon a377 JAH EI JAH B-HFE p.C282Y Pärilik hemokromatoos - HFE geeni p.C282Y mutatsioon Pärilik hemokromatoos - HFE geeni p.C282Y mutatsioon Tekst 27 JAH 1404 21695-2 HFE gene.p.C282Y Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.MUT HFE gene p.C282Y [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method HFE p.C282Y Bld/T Ql 1 Both 1960 PH 31 Pärilik hemokromatoos - HFE geeni p.C282Y ja p.H63D mutatsioonide paneel a400-829 HFE geeni p.H63D mutatsioon a378 JAH EI JAH B-HFE p.H63D Pärilik hemokromatoos - HFE geeni p.H63D mutatsioon Pärilik hemokromatoos - HFE geeni p.H63D mutatsioon Tekst 28 JAH 1405 21696-0 HFE gene.p.H63D Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.MUT HFE gene p.H63D [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method HFE p.H63D Bld/T Ql 1 Both 1948 PH 31 Alfa-1-antitrüpsiini puudulikkus (AAT) - SERPINA1 geeni p.E342K ja p.E264V mutatsioonid ehk Z ja S alleelid (paneel) a548 JAH JAH JAH B-SERPINA1 p.E342K, p.E264V panel Alfa-1-antitrüpsiini puudulikkus (AAT) - SERPINA1 geeni p.E342K ja p.E264V mutatsioonide (Z ja S alleelide) paneel Alfa-1-antitrüpsiini puudulikkus (AAT) - SERPINA1 geeni p.E342K ja p.E264V mutatsioonid (Z ja S alleelid, paneel) Paneel 29 JAH 1422 L-1422 1950 PH 31 Alfa-1-antitrüpsiini puudulikkus (AAT) - SERPINA1 geeni p.E342K ja p.E264V mutatsioonide (Z ja S alleelide) paneel a548 SERPINA1 geeni p.E342K mutatsioon ehk Z alleel a546 JAH EI JAH B-SERPINA1 p.E342K Alfa-1-antitrüpsiini puudulikkus (AAT) - SERPINA1 geeni p.E342K mutatsioon (Z alleel) Alfa-1-antitrüpsiini puudulikkus (AAT) - SERPINA1 geeni p.E342K mutatsioon (Z alleel) Tekst 30 JAH 1423 21725-7 SERPINA1 gene.p.E342V Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.MUT SERPINA1 gene p.E342V [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method SERPINA1 p.E342V Bld/T Ql 1 Both 1949 PH 31 Alfa-1-antitrüpsiini puudulikkus (AAT) - SERPINA1 geeni p.E342K ja p.E264V mutatsioonide (Z ja S alleelide) paneel a548 SERPINA1 geeni p.E264V mutatsioon ehk S alleel a547 JAH EI JAH B-SERPINA1 p.E264V Alfa-1-antitrüpsiini puudulikkus (AAT) - SERPINA1 geeni p.E264V mutatsioon (S alleel) Alfa-1-antitrüpsiini puudulikkus (AAT) - SERPINA1 geeni p.E264V mutatsioon (S alleel) Tekst 31 JAH 1424 21724-0 SERPINA1 gene.p.E264V Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.MUT SERPINA1 gene p.E264V [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method SERPINA1 p.E264V Bld/T Ql 1 Both 3031 PH 31 Perekondlik lipoproteiini lipaasi (LPL) puudulikkus (LPLD) - LPL geeni mutatsioonid (sekveneerimine) a1489 JAH EI JAH B-LPL seq Perekondlik lipoproteiini lipaasi (LPL) puudulikkus (LPLD) - LPL geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Perekondlik lipoproteiini lipaasi (LPL) puudulikkus (LPLD) - LPL geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Tekst " " 33 JAH 5564 A-5375 3028 PH 31 Hüperlipoproteineemia - APOA5 geeni mutatsioonid (sekveneerimine)  a1486 JAH EI JAH B-APOA5 seq Hüperlipoproteineemia - APOA5 geeni mutatsioonid (sekveneerimine)  Hüperlipoproteineemia - APOA5 geeni mutatsioonid (sekveneerimine)  Tekst " " 34 JAH 5565 A-5376 3027 PH 31 APOC2 geeni mutatsioonid (sekveneerimine)  a1485 JAH EI JAH B-APOC2 seq APOC2 geeni mutatsioonid (sekveneerimine)  APOC2 geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Tekst " " 35 JAH 5557 A-5371 3029 PH 31 Letsitiin-kolesterool-atsüültransferaasi (LCAT) puudulikkus - LCAT geeni mutatsioonid (sekveneerimine)  a1487 JAH EI JAH B-LCAT seq Letsitiin-kolesterool-atsüültransferaasi (LCAT) puudulikkus - LCAT geeni mutatsioonid (sekveneerimine)  Letsitiin-kolesterool-atsüültransferaasi (LCAT) puudulikkus - LCAT geeni mutatsioonid (sekveneerimine)  Tekst " " 36 JAH 5566 A-5377 3030 PH 31 Tangieri haigus - ABCA1 geeni mutatsioonid (sekveneerimine)  a1488 JAH EI JAH B-ABCA1 seq Tangieri haigus - ABCA1 geeni mutatsioonid (sekveneerimine)  Tangieri haigus - ABCA1 geeni mutatsioonid (sekveneerimine)  Tekst " " 37 JAH 5567 A-5378 2274 PH 31 Akondroplaasia - FGFR3 geeni p.G380R mutatsioon a983 JAH JAH JAH B-FGFR3 p.G380R Akondroplaasia - FGFR3 geeni p.G380R mutatsioon Akondroplaasia - FGFR3 geeni p.G380R mutatsioon Tekst 38 JAH 1417 21678-8 FGFR3 gene.p.G380R Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.MUT FGFR3 gene p.G380R [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method FGFR3 p.G380R Bld/T Ql 1 Both 1976 PH 31 Fenüülketonuuria (PKU) - PAH geeni p.R408W mutatsioon a400-842 JAH JAH JAH B-PAH p.R408W Fenüülketonuuria (PKU) - PAH geeni p.R408W mutatsioon Fenüülketonuuria (PKU) - PAH geeni p.R408W mutatsioon Tekst 39 JAH 1425 70245-6 PAH gene.p.R408W Prid Pt Bld/Tiss Nom Molgen MOLPATH.MUT PAH gene.p.R408W [Identifier] in Blood or Tissue by Molecular genetics method Nominal PAH p.R408W Bld/T 1 Both 11,4729 2884 PH 31 Fenüülketonuuria (PKU) - PAH geeni mutatsioonid (sekveneerimine) a1340 JAH EI JAH B-PAH seq Fenüülketonuuria (PKU) - PAH geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Fenüülketonuuria (PKU) - PAH geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Tekst 40 JAH 1358 49014-4 PAH gene mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nar Molgen MOLPATH.MUT PAH gene mutations found [Identifier] in Blood or Tissue by Molecular genetics method Narrative PAH gene Mut Anal Bld/T 1 Both 2864 PH 31 Galaktoseemia - GALT geeni p.Q188R mutatsioon a400-844 JAH JAH JAH B-GALT p.Q188R Galaktoseemia - GALT geeni p.Q188R mutatsioon Galaktoseemia - GALT geeni p.Q188R mutatsioon Tekst 41 JAH 1426 70248-0 GALT gene.p.Q188R Prid Pt Bld/Tiss Nom Molgen MOLPATH.MUT GALT gene.p.Q188R [Identifier] in Blood or Tissue by Molecular genetics method Nominal GALT p.Q188R Bld/T 1 Both 11,4729 2576 PH 31 Fruktoseemia - ALDOB geeni mutatsioonid 5. ja 9. eksonis (sekveneerimine) a1063 JAH JAH JAH B-ALDOB ex5,9 seq Fruktoseemia - ALDOB geeni mutatsioonid 5. ja 9. eksonis (sekveneerimine) Fruktoseemia - ALDOB geeni mutatsioonid 5. ja 9. eksonis (sekveneerimine) Tekst 43 JAH 1415 36918-1 ALDOB gene mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nar Molgen MOLPATH.MUT ALDOB gene mutations found [Identifier] in Blood or Tissue by Molecular genetics method Narrative ALDOB gene Mut Anal Bld/T 1 Both 2597 PH 31 Lühikese ahelaga atsüül-koensüüm A dehüdrogenaasi (SCAD) puudulikkus (ACADS) - ACADS geeni kodeeriva ala mutatsioonid (sekveneerimine) a1085 JAH JAH JAH B-ACADS seq Lühikese ahelaga atsüül-koensüüm A dehüdrogenaasi (SCAD) puudulikkus (ACADS) - ACADS geeni kodeeriva ala mutatsioonid (sekveneerimine) Lühikese ahelaga atsüül-CoA dehüdrogenaasi (SCAD) puudulikkus (ACADS) - ACADS geeni kodeeriva ala mutatsioonid (sekveneerimine) Tekst 44 JAH 3625 34498-6 ACADS gene mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nar Molgen MOLPATH.MUT ACADS gene mutation analysis in Blood or Tissue by Molecular genetics method Narrative ACADS gene Mut Anal Bld/T 1 Both 8,2751 2588 PH 31 Väga pika ahelaga atsüül-koensüüm A dehüdrogenaasi (VLCAD) puudulikkus (ACADVL) - ACADVL geeni mutatsioonid (sekveneerimine) a1086 JAH JAH JAH B-ACADVL seq Väga pika ahelaga atsüül-koensüüm A dehüdrogenaasi (VLCAD) puudulikkus (ACADVL) - ACADVL geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Väga pika ahelaga atsüül-CoA dehüdrogenaasi (VLCAD) puudulikkus (ACADVL) - ACADVL geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Tekst 45 JAH 3626 73736-1 ACADVL gene mutation analysis limited to known familial mutations Prid Pt Bld/Tiss Nar Molgen MOLPATH.MUT ACADVL gene mutation analysis limited to known familial mutations in Blood or Tissue by Molecular genetics method Narrative ACADVL Fam Mut Anal Bld/T 1 Both 8,2751 3034 PH 31 Androgeeni resistentsuse sündroom - AR geeni mutatsioonid (sekveneerimine) a1491 JAH JAH JAH B-AR seq Androgeeni resistentsuse sündroom - AR geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Androgeeni resistentsuse sündroom - AR geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Tekst " " 54 JAH 5569 41118-1 AR gene targeted mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nom Molgen MOLPATH.MUT AR gene mutations found [Identifier] in Blood or Tissue by Molecular genetics method Nominal AR gene Mut Anl Bld/T 1 Both 2639 PH 31 Perekondlik hüpokaltsiuuriline hüperkaltseemia - CASR geeni mutatsioonid (sekveneerimine) a1130 JAH JAH JAH B-CASR seq Perekondlik hüpokaltsiuuriline hüperkaltseemia - CASR geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Perekondlik hüpokaltsiuuriline hüperkaltseemia - CASR geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Tekst 55 JAH 5570 82534-9 CASR gene full mutation analysis Find Pt Bld/Tiss Doc Sequencing MOLPATH.MUT CASR gene full mutation analysis in Blood or Tissue by Sequencing CASR gene Full Mut Anl Bld/T Seq 1 Both 3037 PH 31 1. tüüpi tsitrullineemia - ASS1 geeni mutatsioonid (NGS) a1495 JAH JAH JAH B-ASS1 NGS 1. tüüpi tsitrullineemia - ASS1 geeni mutatsioonid (NGS) 1. tüüpi tsitrullineemia - ASS1 geeni mutatsioonid (NGS) Tekst " " 56 JAH 5572 81820-3 ASS1 gene targeted mutation analysis Find Pt Bld/Tiss Doc Molgen MOLPATH.MUT ASS1 gene targeted mutation analysis in Blood or Tissue by Molecular genetics method ASS1 Mut Anl Bld/T 1 Both 3038 PH 31 2. tüüpi tsitrullineemia - SLC25A13 geeni mutatsioonid (NGS) a1496 JAH JAH JAH B-SLC25A13 NGS 2. tüüpi tsitrullineemia - SLC25A13 geeni mutatsioonid (NGS) 2. tüüpi tsitrullineemia - SLC25A13 geeni mutatsioonid (NGS) Tekst " " 57 JAH 5571 61107-9 SLC25A13 gene targeted mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nar Molgen MOLPATH.MUT SLC25A13 gene targeted mutation analysis in Blood or Tissue by Molecular genetics method Narrative SLC25A13 gene Mut Anl Bld/T 1 Both 3035 PH 31 1. tüüpi glutaaratsiduuria - GCDH geeni mutatsioonid (NGS) a1493 JAH JAH JAH B-GCDH NGS 1. tüüpi glutaaratsiduuria - GCDH geeni mutatsioonid (NGS) 1. tüüpi glutaaratsiduuria - GCDH geeni mutatsioonid (NGS) Tekst " " 58 JAH 5573 75401-0 GCDH gene full mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nar Sequencing MOLPATH.MUT GCDH gene full mutation analysis in Blood or Tissue by Sequencing Narrative GCDH Full Mut Anl Bld/T Seq 1 Both 3036 PH 31 2. tüüpi glutaaratsiduuria - ETFA geeni mutatsioonid (NGS) a1494 JAH JAH JAH B-ETFA NGS 2. tüüpi glutaaratsiduuria - ETFA geeni mutatsioonid (NGS) 2. tüüpi glutaaratsiduuria - ETFA geeni mutatsioonid (NGS) Tekst " " 59 JAH 5574 A-5380 2604 PH 31 Menkese haigus - ATP7A geeni mutatsioonid (sekveneerimine) a1074 JAH JAH JAH B-ATP7A seq Menkese haigus - ATP7A geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Menkese haigus - ATP7A geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Tekst 60 JAH 3628 34659-3 ATP7A gene mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nar Molgen MOLPATH.MUT ATP7A gene mutation analysis in Blood or Tissue by Molecular genetics method Narrative ATP7A gene Mut Anal Bld/T 1 Both 8,2751 2198 PH 31 Wilsoni tõbi - ATP7B geeni p.H1069Q mutatsioon a925 JAH JAH JAH B-APT7B p.H1069Q Wilsoni tõbi - ATP7B geeni p.H1069Q mutatsioon Wilsoni tõbi - ATP7B geeni p.H1069Q mutatsioon Tekst 61 JAH 1402 21632-5 ATP7B gene.p.H1070Q Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.MUT ATP7B gene p.H1070Q [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method ATP7B p.H1070Q Bld/T Ql 1 Both 1647 PH 31 Wilsoni tõbi - kompleksanalüüs, ATP/7B geeni kodeeriva ala mutatsioonid a464 EI 2021-05-05 EI EI B-ATP7B seq Wilsoni tõbi - ATP7B geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Wilsoni tõbi - ATP7B geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Tekst 51756-5 62 JAH 1401 51756-5 ATP7B gene mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nar Molgen MOLPATH.MUT ATP7B gene mutations found [Identifier] in Blood or Tissue by Molecular genetics method Narrative ATP7B gene Mut Anal Bld/T 1 Both 2287 PH 31 Prader-Willi ja Angelmani sündroomid (PWS/AS) - SNRPN geeni deletsioon, uniparentaalne disoomia või vermimishäire (MLPA) a990 JAH EI JAH B-SNRPN rearrangements MLPA Prader-Willi ja Angelmani sündroomid (PWS/AS) - SNRPN geeni deletsioon, uniparentaalne disoomia või vermimishäire (MLPA) Prader-Willi ja Angelmani sündroomid (PWS/AS) - SNRPN geeni deletsioon, uniparentaalne disoomia või vermimishäire (MLPA) Tekst 63 JAH 2948 41117-3 AS+PWS gene mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nom Molgen MOLPATH.MUT AS+PWS gene mutations found [Identifier] in Blood or Tissue by Molecular genetics method Nominal AS+PWS gene Mut Anal Bld/T 1 Both 25,7759 3042 PH 31 Brunneri sündroom - MAOA geeni mutatsioonid (sekveneerimine) a1497 JAH JAH JAH B-MAOA seq Brunneri sündroom - MAOA geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Brunneri sündroom - MAOA geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Tekst " " 64 JAH 5580 A-5385 2285 PH 31 Beckwith-Wiedemanni ja Silver-Russelli sündroomid (BWS/SRS) - 11p15 piirkonna duplikatsioonid, deletsioonid ja vermimise häired (MLPA) a984 JAH JAH JAH B-11p15 rearrangements MLPA Beckwith-Wiedemanni ja Silver-Russelli sündroomid (BWS/SRS) - 11p15 piirkonna duplikatsioonid, deletsioonid ja vermimise häired (MLPA) Beckwith-Wiedemanni ja Silver-Russelli sündroomid (BWS/SRS) - 11p15 piirkonna duplikatsioonid, deletsioonid ja vermimise häired (MLPA) Tekst 65 JAH 2549 34514-0 SLC22A18 gene mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nar Molgen MOLPATH.MUT SLC22A18 gene mutation analysis in Blood or Tissue by Molecular genetics method Narrative SLC22A18 gene Mut Anal Bld/T 1 Both 11,433 1956 PH 31 Fragiilse X-i sündroomi uuring a537 JAH JAH JAH B-FMR1 repeats Fragiilse X-i sündroom (FXS) - FMR1 geeni trinukleotiidsed kordused Fragiilse X-i sündroom (FXS) - FMR1 geeni trinukleotiidsed kordused Tekst 68 JAH 1359 21759-6 FMR1 gene.CGG repeats Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRINUC FMR1 gene CGG repeats [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method FMR1 gene CGG Rpt Bld/T Ql 1 Both 1973 PH 31 Spinobulbaarne lihasatroofia (Kennedy haigus) - androgeeni retseptori geeni trinukleotiidsed kordused a684 JAH EI JAH B-AR repeats Spinobulbaarne lihasatroofia (Kennedy haigus) - androgeeni retseptori geeni trinukleotiidsed kordused Spinobulbaarne lihasatroofia (Kennedy haigus) - androgeeni retseptori geeni trinukleotiidsed kordused Tekst 70 JAH 2864 21754-7 AR gene.CAG repeats Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRINUC AR gene CAG repeats [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method AR gene CAG Rpt Bld/T Ql 1 Both 11,4393 2602 PH 31 X-liiteline koroidereemia - CHM geeni mutatsioonid (sekveneerimine) a1070 JAH JAH JAH B-CHM seq X-liiteline koroidereemia - CHM geeni mutatsioonid (sekveneerimine) X-liiteline koroidereemia - CHM geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Tekst 72 JAH 3592 A-3592 1972 PH 31 Spinaalne lihasatroofia (SMA) - SMN1 geeni homosügootne deletsioon a376 JAH JAH JAH B,AmnF,CVS-SMN1 homozyg del Spinaalne lihasatroofia (SMA) - SMN1 geeni homosügootne deletsioon Spinaalne lihasatroofia (SMA) - SMN1 geeni homosügootne deletsioon (NT-kiip) Tekst 73 JAH 1383 35462-1 SMN1 gene mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nar Molgen MOLPATH.MUT SMN1 gene mutation analysis in Blood or Tissue by Molecular genetics method Narrative SMN1 gene Mut Anal Bld/T 1 Both 1603 PH 31 Spinaalne lihasatroofia (SMA) - SMN geenide koopiaarv (MLPA) a401 JAH JAH JAH B-SMA MLPA Spinaalne lihasatroofia (SMA) - SMN geenide koopiaarv (MLPA) Spinaalne lihasatroofia (SMA) - SMN geenide koopiaarv (MLPA) Tekst 49857-6 74 JAH 1384 49857-6 SMN1 gene+SMN2 gene mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nar Molgen MOLPATH.MUT SMN1 gene+SMN2 gene mutations found [Identifier] in Blood or Tissue by Molecular genetics method Narrative SMN1+SMN2 gene Mut Anal Bld/T 1 Both 1601 PH 31 Juveniilne neuronaalne tseroidne lipofustsinoos (Batteni tõbi) - CLN3 geeni 7. ja 8. eksoni deletsioon a399 JAH JAH JAH B-CNL3 del ex7,8 Juveniilne neuronaalne tseroidne lipofustsinoos (Batteni tõbi) - CLN3 geeni 7. ja 8. eksoni deletsioon Juveniilne neuronaalne tseroidne lipofustsinoos (Batteni tõbi) - CLN3 geeni 7. ja 8. eksoni deletsioon Tekst 70243-1 75 JAH 1428 70243-1 CLN3 gene exon 7+8 deletion Prid Pt Bld/Tiss Nom Molgen MOLPATH.MUT CLN3 gene exon 7+8 deletion [Identifier] in Blood or Tissue by Molecular genetics method Nominal CLN3 exon 7+8 Del Bld/T 1 Both 11,4729 2741 PH 31 Duchenne ja Beckeri lihasdüstroofia (DMD/BMD) - DMD geeni mutatsioonid (MLPA) a1176 JAH EI JAH B-DMD MLPA Duchenne ja Beckeri lihasdüstroofia (DMD/BMD) - DMD geeni mutatsioonid (MLPA) Duchenne ja Beckeri lihasdüstroofia (DMD/BMD) - DMD geeni mutatsioonid (MLPA) Tekst 76 JAH 1353 50626-1 DMD gene mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nar Molgen MOLPATH.MUT DMD gene mutation analysis in Blood or Tissue by Molecular genetics method Narrative DMD gene Mut Anal Bld/T 1 Both 1947 PH 31 1. tüüpi müotooniline düstroofia (MD) - DMPK geeni trinukleotiidsed kordused (fragmentanalüüs) a682 JAH EI JAH B-DMPK repeats 1. tüüpi müotooniline düstroofia (DM1) - DMPK geeni trinukleotiidsed kordused (fragmentanalüüs) 1. tüüpi müotooniline düstroofia (DM1) - DMPK geeni trinukleotiidsed kordused (fragmentanalüüs) Tekst 78 JAH 1378 21757-0 DMPK gene.CTG repeats Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRINUC DMPK gene CTG repeats [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method DMPK gene CTG Rpt Bld/T Ql 1 Both 1978 PH 31 2. tüüpi müotooniline düstroofia (DM2) - CNBP geeni fragmentanalüüs a752 JAH EI JAH B-CNBP repeats 2. tüüpi müotooniline düstroofia (DM2) - CNBP geeni fragmentanalüüs 2. tüüpi müotooniline düstroofia (DM2) - CNBP geeni fragmentanalüüs Tekst 79 JAH 3550 40871-6 ZNF9 gene mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nom Molgen MOLPATH.MUT ZNF9 gene mutations found [Identifier] in Blood or Tissue by Molecular genetics method Nominal ZNF9 gene Mut Anal Bld/T 1 Both 23,2291 1629 PH 31 Huntingtoni tõbi (HD) - HTT geeni trinukleotiidsed kordused a444 JAH EI JAH B-HTT repeats Huntingtoni tõbi (HD) - HTT geeni trinukleotiidsed kordused Huntingtoni tõbi (HD) - HTT geeni trinukleotiidsed kordused Tekst 21763-8 80 JAH 1363 21763-8 HD gene.CAG repeats Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRINUC HD gene CAG repeats [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method HD gene CAG Rpt Bld/T Ql 1 Both 1646 PH 31 Frontotemporaalne dementsus (FTD) - C9orf72 geeni heksanukleotiidsed kordused a404 JAH EI JAH B-C9orf72 repeats Frontotemporaalne dementsus (FTD) - C9orf72 geeni heksanukleotiidsed kordused Frontotemporaalne dementsus (FTD) - C9orf72 geeni heksanukleotiidsed kordused Tekst A-3462 82 JAH 3462 81846-8 C9orf72 gene GGGGCC repeat analysis Find Pt Bld/Tiss Doc Molgen MOLPATH.NUCREPEAT C9orf72 gene GGGGCC repeat analysis in Blood or Tissue by Molecular genetics method C9orf72 GGGGCC repeat analysis Bld/T 1 Both 23,2559 1630 PH 31 Friedreichi ataksia (FRDA) - FXN geeni trinukleotiidsed kordused a445 JAH EI JAH B-FXN repeats Friedreichi ataksia (FRDA) - FXN geeni trinukleotiidsed kordused Friedreichi ataksia (FRDA) - FXN geeni trinukleotiidsed kordused Tekst 21762-0 83 JAH 1361 21762-0 FRDA gene.GAA repeats Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRINUC FRDA gene GAA repeats [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method FRDA gene GAA Rpt Bld/T Ql 1 Both 2960 PH 31 Neurofibromatoos - NF1 ja NF2 geenide mutatsioonid (paneeldiagnostika) a1448 JAH EI JAH B-NF1, NF2 NGS Neurofibromatoos - NF1 ja NF2 geenimutatsioonide paneel (NGS) Neurofibromatoos - NF1 ja NF2 geenimutatsioonide paneel (NGS) Tekst 84 JAH 4554 A-4554 2962 PH 31 Neurofibromatoos tüüp 1 - NF1 geeni deletsioonid ja duplikatsioonid (MLPA) a1447 JAH EI JAH B-NF1 MLPA Neurofibromatoos tüüp 1 - NF1 geeni deletsioonid ja duplikatsioonid (MLPA) Neurofibromatoos tüüp 1 - NF1 geeni deletsioonid ja duplikatsioonid (MLPA) Tekst 85 JAH 4276 21718-2 NF1 gene mutations tested for Prid Pt Bld/Tiss Nom Molgen MOLPATH.MUT NF1 gene mutations tested for in Blood or Tissue by Molecular genetics method Nominal NF1 gene Mut Tested Bld/T 1 Observation 18,8498 2961 PH 31 Neurofibromatoos tüüp 2 - NF2 geeni deletsioonid ja duplikatsioonid (MLPA) a1449 JAH EI JAH B-NF2 MLPA Neurofibromatoos tüüp 2 - NF2 geeni deletsioonid ja duplikatsioonid (MLPA) Neurofibromatoos tüüp 2 - NF2 geeni deletsioonid ja duplikatsioonid (MLPA) Tekst 86 JAH 4967 A-4967 2607 PH 31 Tuberoosne skleroos - TSC1 ja TSC2 geenimutatsioonide paneel (NGS) a1087 JAH JAH JAH B-TSC1, TSC2 NGS Tuberoosne skleroos - TSC1 ja TSC2 geenimutatsioonide paneel (NGS) Tuberoosne skleroos - TSC1 ja TSC2 geenimutatsioonide paneel (NGS) Tekst 87 JAH 4555 34650-2 TSC gene targeted mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nar Molgen MOLPATH.MUT TSC gene targeted mutation analysis in Blood or Tissue by Molecular genetics method Narrative TSC gene Mut Anal Bld/T 1 Both 15,318 2606 PH 31 MELAS sündroom - MT-TL1 geeni m.3243A>G mutatsioon (sekveneerimine) a1075 JAH JAH JAH B-MT-TL1 m.3243A>G seq MELAS sündroom - MT-TL1 geeni m.3243A>G mutatsioon (sekveneerimine) MELAS sündroom - MT-TL1 geeni m.3243A>G mutatsioon (sekveneerimine) Tekst 88 JAH 3627 21714-1 MT-TL1 gene.m.3243A>G Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen 1 MOLPATH.MUT MT-TL1 gene m.3243A>G [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method MT-TL1 m.3243A>G Bld/T Ql 1 Both 8,2751 2258 PH 31 Mitokondriaalsed haigused - mitokondri kogu genoomi uuring (sekveneerimine) a954 JAH JAH JAH B-Mitoconder seq Mitokondriaalsed haigused - mitokondri kogu genoomi uuring (sekveneerimine) Mitokondriaalsed haigused - MT-ND1, MT-ND2, MT-ND3, MT-ND4, MI-ND4L, MT-NDS, MT-ND6, MT-CYB, MT-CO1, MT-CO2, MT-CO3, MT-ATP6, MT-ATP8, MT-RNRI, MT-RNR2, MT-TT, MT-TP, MT-TE, MT-TL2, MT-TS2, MT-TH, MT-TR, MT-TG, MT-TK, MT-TD, MT-TS1, MT-TC, MT-TY, MT-TN, MT-TW, MT-TM, MT-TI, MT-TQ, MT-TL1 ,MT-TF, MT-TV, MT-TA geenid (sekveneerimine) Tekst 89 JAH 3623 34675-9 Mitochondria DNA mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nar Molgen MOLPATH.MUT Mitochondria Genes mutation analysis in Blood or Tissue by Molecular genetics method Narrative mtDNA Mut Anal Bld/T 1 Both 8,2751 2682 PH 31 Mitokondriaalsed haigused - mtDNA deletsioonid, duplikatsioonid ja põhimutatsioonid (MLPA) a1132 JAH JAH JAH B-mtDNA MLPA Mitokondriaalsed haigused - mtDNA deletsioonid, duplikatsioonid ja 6 põhimutatsiooni (MLPA) Mitokondriaalsed haigused - mtDNA deletsioonid, duplikatsioonid ja 6 põhimutatsiooni (MLPA) Tekst 90 JAH 4952 A-4952 1632 PH 31 Spinotserebellaarne ataksia (SCA) - SCA1, SCA2, SCA3 ja CACNAIA geenide trinukleotiidsete korduste paneel a451 JAH JAH JAH B-SCA repeats Spinotserebellaarne ataksia (SCA) - ATXN1, ATXN2, ATXN3, ATXN7, ATXN8, ATXN10, ATN1, BEAN1, CACNA1A, FXN, NOP56, PPP2R2B, TBP geenide trinukleotiidsed kordused Spinotserebellaarne ataksia (SCA) - ATXN1, ATXN2, ATXN3, ATXN7, ATXN8, ATXN10, ATN1, BEAN1, CACNA1A, FXN, NOP56, PPP2R2B, TBP geenide trinukleotiidsed kordused Tekst 91 JAH 5582 21769-5 Spinocerebellar ataxia genes.CAG repeats PrThr Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.NUCREPEAT SCA genes CAG repeats [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method SCA genes CAG Rpt Bld/T Ql 1 Both 3043 PH 31 Spinotserebellaarne ataksia (SCA) - SCA1, SCA2, SCA3 ja CACNAIA geenide trinukleotiidsete korduste paneel a1499 JAH JAH JAH B-SCA repeats panel Spinotserebellaarne ataksia (SCA) - SCA1, SCA2, SCA3 ja CACNAIA geenide trinukleotiidsete korduste paneel Spinotserebellaarne ataksia (SCA) - SCA1, SCA2, SCA3 ja CACNAIA geenide trinukleotiidsed kordused (paneel) Paneel 92 JAH 3032 L-3032 1631 PH 31 Pärilik motosensoorne neuropaatia (CMT1A) ja kompressioonipareesidega neuropaatia (HNPP) 17p11.2-12 dup. ja del. (MLPA) a381 JAH EI JAH B-17p11.2-17p12 rearrangements MLPA Pärilik motosensoorne neuropaatia (CMT1A) ja kompressioonipareeside eelsoodumusega pärilik neuropaatia (HNPP) - 17p11.2-17p12 piirkonna duplikatsioon ja 17p11.2 piirkonna deletsioon (MLPA) Pärilik motosensoorne neuropaatia (CMT1A) ja kompressioonipareeside eelsoodumusega pärilik neuropaatia (HNPP) - 7p11.2-17p12 piirkonna duplikatsioon ja 17p11.2 piirkonna deletsioon (MLPA) Tekst 21727-3 93 JAH 1381 21727-3 PMP22 gene mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nom Molgen MOLPATH.MUT PMP22 gene mutations found [Identifier] in Blood or Tissue by Molecular genetics method Nominal PMP22 gene Mut Anal Bld/T 1 Both 11,3891 1650 PH 31 Pärilik spastiline parapleegia (HSP) - SPG4 geeni mutatsioonid (sekveneerimine) a467 EI 2021-03-31 EI EI B-SPG4 seq Pärilik spastiline parapleegia (HSP) - SPG4 geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Pärilik spastiline parapleegia (HSP) - SPG4 geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Tekst 34516-5 95 JAH 1400 34516-5 SPAST gene mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nar Molgen MOLPATH.MUT SPAST gene mutations found [Identifier] in Blood or Tissue by Molecular genetics method Narrative SPAST gene Mut Anal Bld/T 1 Both 2834 PH 31 Angioneurootiline sündroom -SERPING1 a79-59 JAH EI JAH B-SERPING1 MLPA Angioneurootiline sündroom - SERPING1 geeni mutatsioonid (MLPA) Angioneurootiline sündroom - SERPING1 geeni mutatsioonid (MLPA) Tekst 96 JAH 5924 75380-6 SERPING1 gene targeted mutation analysis Find Pt Bld/Tiss Doc Molgen MOLPATH.MUT SERPING1 gene targeted mutation analysis in Blood or Tissue by Molecular genetics method SERPING1 Mut Anl Bld/T 1 Both 2596 PH 31 Pärilik spastiline parapleegia - MT-ATP6 geeni m.9176T>C mutatsioon (sekveneerimine) a1076 JAH JAH JAH B-MT-ATP6 m.9176T>C seq Pärilik spastiline parapleegia - MT-ATP6 geeni m.9176T>C mutatsioon (sekveneerimine) Pärilik spastiline parapleegia - MT-ATP6 geeni m.9176T>C mutatsioon (sekveneerimine) Tekst 98 JAH 3894 21704-2 MT-ATP6 gene mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nom Molgen MOLPATH.MUT MT-ATP6 gene mutations found [Identifier] in Blood or Tissue by Molecular genetics method Nominal MT-ATP6 gene Mut Anal Bld/T 1 Both 12,5971 2589 PH 31 Beetatalasseemia - beetaglobiini geeni (HBB) mutatsioonid (sekveneerimine) a1098 JAH JAH JAH B-HBB seq Beetatalasseemia - beetaglobiini geeni (HBB) mutatsioonid (sekveneerimine) Beetatalasseemia - beetaglobiini geeni (HBB) mutatsioonid (sekveneerimine) Tekst 99 JAH 3610 50996-8 HBB gene mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nar Molgen 5 MOLPATH.MUT HBB gene mutation analysis in Blood or Tissue by Molecular genetics method Narrative HBB gene Mut Anal Bld/T 1 Both 15,3519 3046 PH 31 Stargardti haigus - ABCA4 geeni mutatsioonid (sekveneerimine) a1504 JAH EI JAH B-ABCA4 seq Stargardti haigus - ABCA4 geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Stargardti haigus - ABCA4 geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Tekst 103 JAH 3601 A-3601 2600 PH 31 Autosoom-retsessiivne pigmentretiniit (ARRP) - RPE65 geeni mutatsioonid (sekveneerimine) a1068 JAH JAH JAH B-RPE65 seq Autosoom-retsessiivne pigmentretiniit (ARRP) - RPE65 geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Autosoom-retsessiivne pigmentretiniit (ARRP) - RPE65 geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Tekst 105 JAH 3587 A-3587 3047 PH 31 X-liiteline pigmentretiniit (XLRP) - RPGR geeni ORF15 regiooni mutatsioonid (sekveneerimine) a1505 JAH EI JAH B-XLRP RPGR ORF15 seq X-liiteline pigmentretiniit (XLRP) - RPGR geeni ORF15 regiooni mutatsioonid (sekveneerimine) X-liiteline pigmentretiniit (XLRP) - RPGR geeni ORF15 regiooni mutatsioonid (sekveneerimine) Tekst 107 JAH 3605 77119-6 RPGR gene full mutation analysis Find Pt Bld/Tiss Doc Sequencing MOLPATH.MUT RPGR gene full mutation analysis in Blood or Tissue by Sequencing RPGR Full Mut Anal Bld/T Seq 1 Both 2458 PH 31 X-liiteline võrkkesta kihistumine - RS1 geeni mutatsioonid (sekveneerimine) a567 JAH JAH JAH B-RS1 seq X-liiteline võrkkesta kihistumine - RS1 geeni mutatsioonid (sekveneerimine) X-liiteline võrkkesta kihistumine - RS1 geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Tekst 109 JAH 3606 38914-8 RS1 gene mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nar Molgen MOLPATH.MUT RS1 gene mutation analysis in Blood or Tissue by Molecular genetics method Narrative RS1 gene Mut Anal Bld/T 1 Both 8,2751 2601 PH 31 Vitelliformne makuli düstroofia (VMD) - geenimutatsioonide paneel (sekveneerimine) a1071 JAH JAH JAH B-BEST1 seq Vitelliformne makuli düstroofia (VMD) - BEST1 geeni mutatsioonid (sekveneerimine)  Vitelliformne makuli düstroofia (VMD) - BEST1 geeni mutatsioonid (sekveneerimine)  Tekst 112 JAH 5561 A-5374 2599 PH 31 Ealine makuli düstroofia (AMD) - ARMS2, CFH geeni mutatsioonid (sekveneerimine) a1069 JAH JAH JAH B-AMD ARMS2, CFH seq Ealine makuli düstroofia (AMD) - ARMS2, CFH geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Ealine makuli düstroofia (AMD) - ARMS2, CFH geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Tekst 113 JAH 2789 51779-7 CFH gene mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nom Molgen MOLPATH.MUT CFH gene mutations found [Identifier] in Blood or Tissue by Molecular genetics method Nominal CFH gene Mut Anal Bld/T 1 Both 11,3891 1602 PH 31 Leberi päriliku nägemisnärvi neuropaatia (LHON) - MT-ND4, MT-ND6, MT-ND1 geeni mutatsioonid (RFLP) a400 JAH JAH JAH B-LHON RFLP Leberi pärilik nägemisnärvi neuropaatia (LHON) - MT-ND4, MT-ND6, MT-ND1 geenide mutatsioonid (RFLP) Leberi pärilik nägemisnärvi neuropaatia (LHON) - MT-ND4, MT-ND6, MT-ND1 geenide mutatsioonid (RFLP) Tekst L-2790 114 JAH 2790 L-2790 2598 PH 31 Aniriidia - PAX6 geeni mutatsioonid (sekveneerimine) a1067 JAH JAH JAH B-PAX6 seq Aniriidia - PAX6 geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Aniriidia - PAX6 geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Tekst 115 JAH 3583 59064-6 PAX6 gene mutation analysis Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.MUT PAX6 gene mutation analysis [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method PAX6 gene Mut Anal Bld/T Ql 1 Both 8,2751 3044 PH 31 Norrie haigus - NDP geeni mutatsioonid (sekveneerimine)  a1502 JAH EI JAH B-NDP seq Norrie haigus - NDP geeni mutatsioonid (sekveneerimine)  Norrie haigus - NDP geeni mutatsioonid (sekveneerimine)  Tekst " " 116 JAH 5558 A-5372 3045 PH 31 Papillorenaalne sündroom - PAX2 geeni mutatsioonid (sekveneerimine)  a1503 JAH EI JAH B-PAX2 seq Papillorenaalne sündroom - PAX2 geeni mutatsioonid (sekveneerimine)  Papillorenaalne sündroom - PAX2 geeni mutatsioonid (sekveneerimine)  Tekst " " 117 JAH 5559 A-5373 3032 PH 31 Smith-Lemli-Opitz sündroom (SLO) - DHCR7 geeni mutatsioonid (sekveneerimine) a1490 JAH EI JAH B-DHCR7 seq Smith-Lemli-Opitz sündroom (SLO) - DHCR7 geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Smith-Lemli-Opitz sündroom (SLO) - DHCR7 geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Tekst " " 118 JAH 5568 A-5379 3033 PH 31 Kaasasündinud adrenogenitaalne düsplaasia (CAH) - CYP21A2 geeni mutatsioonid (sekveneerimine) a1492 JAH JAH JAH B-CYP21A2 seq Kaasasündinud adrenogenitaalne düsplaasia (CAH) - CYP21A2 geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Kaasasündinud adrenogenitaalne düsplaasia (CAH) - CYP21A2 geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Tekst 120 JAH 3612 56780-0 CYP21A2 gene mutations tested for Prid Pt Bld/Tiss Nom Molgen 2 MOLPATH.MUT CYP21A2 gene mutations tested for in Blood or Tissue by Molecular genetics method Nominal CYP21A2 gene Mut Tested Bld/T 1 Observation 8,3091 2587 PH 31 Von Hippel-Linadu sündroom (VHL) - VHL geeni mutatsioonid 1.,2. ja 3. eksonis (sekveneerimine) a1096 JAH JAH JAH B-VHL ex1,2,3 seq Von Hippel-Linadu sündroom (VHL) - VHL geeni mutatsioonid 1.,2. ja 3. eksonis (sekveneerimine) Von Hippel-Linadu sündroom (VHL) - VHL geeni mutatsioonid 1.,2. ja 3. eksonis (sekveneerimine) Tekst 121 JAH 2582 34502-5 VHL gene mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nar Molgen MOLPATH.MUT VHL gene mutation analysis in Blood or Tissue by Molecular genetics method Narrative VHL gene Mut Anal Bld/T 1 Both 26,884 2605 PH 31 Statiin-seoseline müopaatia - SLCO1B1 geeni c.521T>C mutatsioon (sekveneerimine) a1073 JAH JAH JAH B-SLCO1B1 c.521T>C seq Statiin-seoseline müopaatia - SLCO1B1 geeni c.521T>C mutatsioon (sekveneerimine) Statiin-seoseline müopaatia - SLCO1B1 geeni c.521T>C mutatsioon (sekveneerimine) Tekst 122 JAH 3900 A-3900 2321 PH 31 Gilberti sündroom/irinotekaani toksilisus - UGT1A1 geeni c.-41 -40dupTA (UGT1A1*28) mutatsioon (sekveneerimine) a1028 JAH JAH JAH B-UGT1A1*28 seq Gilberti sündroom - UGT1A1 geeni c.-41 -40dupTA (UGT1A1*28) mutatsioon (sekveneerimine) Gilberti sündroom - UGT1A1 geeni c.-41 -40dupTA (UGT1A1*28) mutatsioon (sekveneerimine) Tekst 129 JAH 4277 72508-5 UGT1A1 gene.c.A(TA)7TAA(*28) Pr Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.MUT UGT1A1 gene c.A(TA)7TAA(*28) [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method UGT1A1*28 Bld/T Ql 1 Both 22,4034 2440 PH 31 Y kromosoomi deletsioonide (AZF) paneel a521 JAH JAH JAH B-Y del panel Y kromosoomi deletsioonide paneel Y kromosoomi deletsioonid veres (paneel) Paneel 131 JAH 2235 35456-3 Y chromosome deletion Prid Pt Bld/Tiss Nom MOLPATH.DEL Y chromosome deletion [Identifier] in Blood or Tissue Nominal Y Chrom Del Bld/T 1 Both 33,0395 2441 PH 31 Y kromosoomi deletsioonide paneel a521 AZFa del a518 JAH EI JAH B-AZFa del AZFa del Deletsioon Y kromosoomi AZFa piirkonnas Tekst 132 JAH 2236 71359-4 Y chromosome AZFa region deletion Prid Pt Bld/Tiss Nar Molgen MOLPATH.DEL Y chromosome AZFa region deletion [Identifier] in Blood or Tissue by Molecular genetics method Narrative Y chr AZFa region Del Bld/T 1 Both 29,4946 2442 PH 31 Y kromosoomi deletsioonide paneel a521 AZFb del a519 JAH EI JAH B-AZFb del AZFb del Deletsioon Y kromosoomi AZFb piirkonnas Tekst 133 JAH 2237 71360-2 Y chromosome AZFb region deletion Prid Pt Bld/Tiss Nar Molgen MOLPATH.DEL Y chromosome AZFb region deletion [Identifier] in Blood or Tissue by Molecular genetics method Narrative Y chr AZFb region Del Bld/T 1 Both 29,4946 2443 PH 31 Y kromosoomi deletsioonide paneel a521 AZFc del a520 JAH EI JAH B-AZFc del AZFc del Deletsioon Y kromosoomi AZFc piirkonnas Tekst 134 JAH 2238 71361-0 Y chromosome AZFc region deletion Prid Pt Bld/Tiss Nar Molgen MOLPATH.DEL Y chromosome AZFc region deletion [Identifier] in Blood or Tissue by Molecular genetics method Narrative Y chr AZFc region Del Bld/T 1 Both 29,4946 2448 PH 31 Klinefelteri sündroom - X-disoomia meestel a522 JAH JAH JAH B-MFI XXY Klinefelteri sündroom - X-disoomia meestel Klinefelteri sündroom - 47 XXY ehk X-disoomia meestel Tekst 135 JAH 3616 A-3616 2594 PH 31 Eksonite deletsioonid ja duplikatsioonid valitud geenis (MLPA) a211-3 JAH JAH JAH B-xxx MLPA Eksonite deletsioonid ja duplikatsioonid valitud geenis (MLPA) Eksonite deletsioonid ja duplikatsioonid valitud geenis (MLPA) Tekst 139 JAH 4541 A-4541 1982 PH 31 Perekonnas kirjeldatud mutatsioonide paneel lähisugulasel a764-1 JAH JAH JAH B-xxx mut panel Perekonnas kirjeldatud mutatsioonide paneel lähisugulasel Perekonnas kirjeldatud mutatsioonid lähisugulasel (paneel) Paneel 140 JAH 2770 L-2770 2197 PH 31 Perekonnas kirjeldatud mutatsioonid lähisugulasel a764 JAH EI JAH B-xxx mut Perekonnas kirjeldatud mutatsioonid lähisugulasel Perekonnas kirjeldatud mutatsioonid lähisugulasel Tekst 141 JAH 2504 A-2504 2593 PH 31 Perekonnas kirjeldatud mutatsioonid lähisugulasel a211-4 JAH JAH JAH B-xxx mut Perekonnas kirjeldatud mutatsioonid lähisugulasel Perekonnas kirjeldatud mutatsioonid lähisugulasel Tekst 141 JAH 2504 A-2504 1627 PH 31 Eksoomi sekveneerimine veres a45-184 JAH JAH JAH B-Exome seq NGS Eksoomi sekveneerimine (NGS) Eksoomi sekveneerimine veres (NGS) Tekst A-3295 142 JAH 3295 86205-2 Whole exome sequence analysis Find Pt Bld/Tiss Doc Molgen MOLPATH Whole exome sequence analysis in Blood or Tissue by Molecular genetics method Whole exome seq analysis Bld/T 1 Both 26,152 1977 PH 31 Geenipaneeli sekveneerimine (4800 geeni, NGS) a751 EI EI EI B-Genes seq (4800) NGS Geenipaneeli sekveneerimine (4800 geeni, NGS) Geenipaneeli sekveneerimine (4800 geeni, NGS) Tekst 146 JAH 3573 A-3573 2591 PH 31 Kompleksanalüüs geenide sekveneerimisega a211-1 JAH JAH JAH B-Genes seq (4800) NGS Geenipaneeli sekveneerimine (4800 geeni, NGS) Geenipaneeli sekveneerimine (4800 geeni, NGS) Tekst 146 JAH 3573 A-3573 2592 PH 31 Kompleksanalüüs valitud regioonide sekveneerimisega a211-2 JAH JAH JAH B-Genes seq (4800) NGS Geenipaneeli sekveneerimine (4800 geeni, NGS) Geenipaneeli sekveneerimine (4800 geeni, NGS) Tekst 146 JAH 3573 A-3573 2595 PH 31 Geenide analüüs a211-5 JAH JAH JAH B-Genes seq (4800) NGS Geenipaneeli sekveneerimine (4800 geeni, NGS) Geenipaneeli sekveneerimine (4800 geeni, NGS) Tekst 146 JAH 3573 A-3573 2696 PH 31 Mutatsioonianalüüs a211 EI EI JAH B-Genes seq (4800) NGS Geenipaneeli sekveneerimine (4800 geeni, NGS) Geenipaneeli sekveneerimine (4800 geeni, NGS) Tekst 146 JAH 3573 A-3573 2584 PH 31 Geenipaneeli sekveneerimine 4800 geeni, NGS (täiendav andmeanalüüs) a952 JAH JAH JAH B-Genes seq (4800) reanalysis Geenipaneeli sekveneerimine (4800 geeni, NGS, täiendav andmeanalüüs) Geenipaneeli sekveneerimine (4800 geeni, NGS, täiendav andmeanalüüs) Tekst 147 JAH 3854 A-3854 2254 PH 31 Geenipaneeli sekveneerimine (6700 geeni, NGS) a400-1129 JAH JAH JAH B-Genes seq (6700) NGS Geenipaneeli sekveneerimine (6700 geeni, NGS) Geenipaneeli sekveneerimine (6700 geeni, NGS) Tekst 148 JAH 5034 A-5034 2117 PH 31 Tõlgendus a400-1000 JAH EI JAH Pt-Interpretation Tõlgendus Tulemuse tõlgendus Tekst 152 JAH 3501 56850-1 Interpretation and review of laboratory results Imp Pt ^Patient Nom 1 ED Interpretation and review of laboratory results Imp & review of lab results 2 7,778 3005 PH 31 CSTB geeni fragmentanalüüs a1458 JAH EI JAH B-CSTB repeats Progresseeruv müokloonus epilepsia - tandemkordused CSTB geeni regulatoorses alas Progresseeruv müokloonus epilepsia - tandemkordused CSTB geeni regulatoorses alas Tekst " " 154 JAH 6528 34698-1 CSTB gene targeted mutation analysis Find Pt Bld/Tiss Doc Molgen MOLPATH.MUT CSTB gene targeted mutation analysis in Blood or Tissue by Molecular genetics method CSTB gene Mut Anl Bld/T 1 Both 3004 PH 31 Pigmentretiniiti ja Leberi kongenitaalset amauroosi geenide sekveneerimine a1463 JAH EI JAH B-LCA seq Pigmentretiniidi ja Leberi kongenitaalse amauroosi geenide mutatsioonid (sekveneerimine) Pigmentretiniidi ja Leberi kongenitaalse amauroosi geenide mutatsioonid (sekveneerimine) Tekst 155 JAH 6530 A-5545 2829 FG 32 CYP2C9 geeni c.430C>T ja c.1075A>C mutatsioonid a1288 JAH JAH JAH B-CYP2C9 genotype CYP2C9 genotüüp CYP2C9 genotüüp Tekst " " 8 JAH 5842 46724-1 CYP2C9 gene targeted mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nom Molgen MOLPATH.PHARMG CYP2C9 gene mutations found [Identifier] in Blood or Tissue by Molecular genetics method Nominal CYP2C9 gene Mut Anl Bld/T 1 Both 2958 FG 32 Fluoropürimidiinide toksilisus - DPYD metaboolne aktiivsus (LAMP) a400-1201 JAH EI JAH B-DPYD met act DPYD metaboolne aktiivsus DPYD metaboolne aktiivsus genotüübi alusel FGMA " " 11 JAH 6059 79719-1 DPYD gene product metabolic activity interpretation Imp Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.PHARMG DPYD gene product metabolic activity interpretation in Blood or Tissue Qualitative by Molecular genetics method DPYD gene prod met act imp Bld/T-Imp 1 Observation 2937 FG 32 Irinotekaani toksilisus - UGT1A1 metaboolne aktiivsus a1368 JAH EI JAH B-UGT1A1 met act UGT1A1 metaboolne aktiivsus UGT1A1 metaboolne aktiivsus genotüübi alusel FGMA " " 20 JAH 6063 79718-3 UGT1A1 gene product metabolic activity interpretation Imp Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.PHARMG UGT1A1 gene product metabolic activity interpretation in Blood or Tissue Qualitative by Molecular genetics method UGT1A1 gene prod met act imp Bld/T-Imp 1 Observation 516 FG 32 Rs12979860 a358 EI EI EI B-IFNL3 genotype IFNL3 genotüüp IFNL3 genotüüp Tekst Rotor-Gene 60279-7 25 JAH 3862 60279-7 IL28B gene associated variant rs12979860 Pr Pt Bld Ord Molgen 6 MOLPATH.MUT IL28B gene associated variant rs12979860 [Presence] in Blood by Molecular genetics method IL28B rs12979860 Bld Ql 1 Both 32,5282 1979 FG 32 Interleukiin 28B geenivariant rs12979860 a753 EI 2021-05-05 EI EI B-IFNL3 genotype IFNL3 genotüüp IFNL3 genotüüp Tekst 25 JAH 3862 60279-7 IL28B gene associated variant rs12979860 Pr Pt Bld Ord Molgen 6 MOLPATH.MUT IL28B gene associated variant rs12979860 [Presence] in Blood by Molecular genetics method IL28B rs12979860 Bld Ql 1 Both 32,5282 3062 FG 32 HLA-B*57:01 DNA a1532 JAH EI JAH B-HLA-B*57:01 DNA HLA-B*57:01 DNA HLA-B*57:01 alleel N/P " " 26 JAH 1127 50956-2 HLA-B*5701 ACnc Pt Bld Ord HLA HLA-B*5701 [Presence] HLA-B*5701 Ql 1 Both 1023 SV 33 Sünnieelne kromosoomihaiguste sõeluuring I trimestril seerumis a236 JAH JAH EI Pt-Grav I trim Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang I trimestril Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang I trimestril Paneel 49086-2 1 JAH 2954 49086-2 First trimester maternal screen with nuchal translucency panel - Pt ^Patient - PANEL.CHEM First trimester maternal screen with nuchal translucency panel 1st trimester scn+NT Pnl Patient 1 Order 33,8721 1024 SV 33 Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang I trimestril a236 Rasedusega seotud plasma proteiin A seerumis a2030 JAH JAH EI S,P-PAPP-A PAPP-A Rasedusega seotud plasma proteiin A seerumis/plasmas QN U/L U/L 32046-5 3 JAH 395 32046-5 Pregnancy associated plasma protein A ACnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Pregnancy associated plasma protein A [Units/volume] in Serum or Plasma PAPP-A SerPl-aCnc 1 Both 1025 SV 33 Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang I trimestril a236 Koorioni gonadotropiini vaba beetaalaühik seerumis a98 JAH JAH EI S,P-fb-hCG fb-hCG Koorioni gonadotropiini vaba beetaalaühik seerumis/plasmas QN U/L U/L 19180-9 5 JAH 396 19180-9 Choriogonadotropin.beta subunit.free ACnc Pt Ser/Plas Qn [IU]/L IU/L CHEM Choriogonadotropin.beta subunit free [Units/volume] in Serum or Plasma B-HCG Free SerPl-aCnc 1 Both 1983 SV 33 Platsentaarne kasvufaktor seerumis a747 JAH JAH EI S,P-PlGF Platsentaarne kasvufaktor Platsentaarne kasvufaktor seerumis/plasmas QN ng/L ng/L Kryptor 7 JAH 3886 74755-0 Placental growth factor MCnc Pt Ser Qn pg/mL pg/mL CHEM Placental growth factor [Mass/volume] in Serum PIGF Ser-mCnc 1 Both 14,9128 1984 SV 33 FMS-sarnase türosiini kinaas-1 lahustuvad retseptorid seerumis a762 JAH JAH EI S,P-sFlt-1 sFlt-1 FMS-sarnase türosiini kinaas-1 lahustuvad retseptorid seerumis/plasmas QN ng/L ng/L Kryptor 8 JAH 5055 74756-8 Soluble fms-like tyrosine kinase-1 MCnc Pt Ser Qn pg/mL pg/mL CHEM Soluble fms-like tyrosine kinase-1 [Mass/volume] in Serum sFlt-1 Ser-mCnc 1 Both 9,3141 1985 SV 33 sFlt ja PlGF suhe seerumis a763 JAH JAH EI S,P-sFlt-1/S,P-PlGF sFlt-1/PlGF FMS-sarnase türosiini kinaas-1 lahustuvate retseptorite ja platsentaarse kasvufaktori suhe seerumis/plasmas QN 9 JAH 5056 74757-6 Soluble fms-like tyrosine kinase-1/placental growth factor Ratio Pt Ser Qn % % CHEM Soluble fms-like tyrosine kinase-1/placental growth factor [Ratio] in Serum sFlt-1/PIGF d Ser-Rto 1 Observation 9,3473 1026 SV 33 Sünnieelne kromosoomihaiguste ja kaasasündinud arenguhäire riskihinnang II trimestril seerumis a300-11 EI 2020-08-31 EI EI Pt-Grav II trim Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang II trimestril Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang II trimestril Paneel 49085-4 10 JAH 2955 49085-4 First & Second trimester integrated maternal screen panel - Pt ^Patient - PANEL.CHEM First and Second trimester integrated maternal screen panel Integrated scn Pnl Patient 1 Order 26,4078 1031 SV 33 GRAV2 a145 EI EI EI Pt-Grav II trim Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang II trimestril Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang II trimestril Paneel 35086-8 10 JAH 2955 49085-4 First & Second trimester integrated maternal screen panel - Pt ^Patient - PANEL.CHEM First and Second trimester integrated maternal screen panel Integrated scn Pnl Patient 1 Order 26,4078 1034 SV 33 Alfafetoproteiin seerumis a150 EI EI EI S,P-AFP grav AFP grav Alfafetoproteiin rasedatel seerumis/plasmas QN kU/L 19176-7 11 JAH 3291 19176-7 Alpha-1-Fetoprotein ACnc Pt Ser/Plas Qn [IU]/mL U/mL CHEM Alpha-1-Fetoprotein [Units/volume] in Serum or Plasma AFP SerPl-aCnc 1 Both 9,8509 2110 SV 33 Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang II trimestril a300-11 AFP MoM a766 EI 2021-04-27 EI EI AFP MoM AFP MoM Alfafetoproteiini MoM Tekst 12 JAH 2958 20450-3 Alpha-1-Fetoprotein MoM Pt Ser/Plas Qn {MoM} M.O.M. 1109 CHEM Alpha-1-Fetoprotein [Multiple of the median] in Serum or Plasma AFP MoM SerPl 1 Observation 25,509 1032 SV 33 HCG a146 EI EI EI S,P-hCG grav hCG grav Koorioni gonadotropiin rasedatel seerumis/plasmas QN U/L 30243-0 13 JAH 2952 30243-0 Choriogonadotropin.intact ACnc Pt Ser/Plas Qn m[IU]/mL mU/mL; units/mL CHEM Choriogonadotropin.intact [Units/volume] in Serum or Plasma HGC Intact SerPl-aCnc 1 Both 6,7231 2111 SV 33 Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang II trimestril a300-11 hCG MoM a769 EI 2021-04-27 EI EI hCG MoM hCG MoM Koorioni gonadotropiini MoM Tekst 14 JAH 2959 20465-1 Choriogonadotropin MoM Pt Ser/Plas Qn {MoM} M.O.M. 1178 CHEM Choriogonadotropin [Multiple of the median] in Serum or Plasma HCG MoM SerPl 1 Observation 24,6762 1033 SV 33 Östriool (mittekonjugeeritud) seerumis a149 EI EI EI S-E3 unconj E3 mittekonjugeeritud Östriool (mittekonjugeeritud) seerumis QN ug/L 2250-9 15 JAH 400 2250-9 Estriol.unconjugated MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL 0,01% CHEM Estriol.unconjugated [Mass/volume] in Serum or Plasma u Estriol SerPl-mCnc 1 Both 2112 SV 33 Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang II trimestril a300-11 E3 unconj MoM a770 EI 2021-04-27 EI EI E3 unconj MoM E3 unconj MoM Östriooli (mittekonjugeeritud) MoM Tekst 16 JAH 2960 20466-9 Estriol.unconjugated MoM Pt Ser/Plas Qn {MoM} M.O.M. 1179 CHEM Estriol (E3).unconjugated [Multiple of the median] in Serum or Plasma u Estriol MoM SerPl 1 Observation 25,5709 2113 SV 33 Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang II trimestril a300-11 NT MoM a300-14 EI 2021-04-27 EI EI NT MoM NT MoM Loote kuklavoldi paksuse MoM Tekst 17 JAH 2961 49035-9 Thickness MoM Pt Nuchal fold^fetus Qn US.measured M.O.M. OB.US Fetal Nuchal fold [Multiple of the median] Thickness US Fet Nuchal fold MoM Thickness US.meas 2 Observation 23,6315 1028 SV 33 Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang II trimestril a300-11 Risk Tr. 21 suhtes NT'ta a300-2 EI 2021-04-27 EI EI Risk Tris21 Risk trisoomia 21. suhtes Risk trisoomia 21. suhtes Tekst 49090-4 18 JAH 2962 49090-4 Trisomy 21 risk based on maternal age Find Pt ^Fetus Qn {risk} 630 CHEM Trisomy 21 risk based on maternal age in Fetus Ts 21risk-age Fetus 1 Observation 29,2778 2114 SV 33 Vanuse risk trisoomia 21. suhtes a300-3 EI 2021-04-27 EI EI Age risk Tris21 Vanuse risk trisoomia 21. suhtes Vanuse risk trisoomia 21. suhtes Tekst 19 JAH 2967 47222-5 Trisomy 21 risk based on maternal age + Alpha-1-Fetoprotein + Choriogonadotropin + Estriol.unconjugated Find Pt ^Fetus Qn CHEM Trisomy 21 risk based on maternal age+Alpha-1-Fetoprotein+Choriogonadotropin+Estriol.unconjugated in Fetus Ts 21risk-age+AFP+HCG+uE3 Fetus 1 Observation 36,7225 1027 SV 33 Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang II trimestril a300-11 Integreeritud risk Tr. 21 suhtes a300-1 EI 2021-04-27 EI EI Combined risk Tris21 Kombineeritud risk trisoomia 21. suhtes Kombineeritud risk trisoomia 21. suhtes Tekst 47222-5 20 JAH 2963 49030-0 Trisomy 21 risk based on maternal age + Pregnancy associated plasma protein A + Choriogonadotropin + Nuchal translucency Find Pt ^Fetus Qn CHEM Trisomy 21 risk based on maternal age+Pregnancy associated plasma protein A+Choriogonadotropin+Nuchal translucency in Fetus Ts 21 risk-age+PAPPA+HCG+NT Fetus 1 Observation 36,7225 1029 SV 33 Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang II trimestril a300-11 Risk Tr. 18 suhtes a300-4 EI 2021-04-27 EI EI Risk Tris18 Risk trisoomia 18. suhtes Risk trisoomia 18. suhtes Tekst 47223-3 21 JAH 2964 47223-3 Trisomy 18 risk based on maternal age Find Pt ^Fetus Qn {risk} 700 CHEM Trisomy 18 risk based on maternal age in Fetus Ts 18 risk-Age Fetus 1 Observation 30,7617 2115 SV 33 Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang II trimestril a300-11 Kombineeritud risk trisoomia 18. suhtes a300-13 EI 2021-04-27 EI EI Combined risk Tris18 Kombineeritud risk trisoomia 18. suhtes Kombineeritud risk trisoomia 18. suhtes Tekst 22 JAH 2965 88004-7 Trisomy 18 risk based on maternal age + Pregnancy associated plasma protein A + Choriogonadotropin + Nuchal translucency Likelihood Pt ^Fetus Qn {risk} risk CHEM Trisomy 18 risk based on maternal age + Pregnancy associated plasma protein A + Choriogonadotropin + Nuchal translucency [Likelihood] in Fetus Ts 18 risk-age+PAPPA+HCG+NT Fetus 1 Both 9,3141 1030 SV 33 Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang II trimestril a300-11 Risk NTD suhtes a300-9 EI 2021-04-27 EI EI Risk NTD Risk neuraaltoru defektide suhtes Risk neuraaltoru defektide suhtes Tekst 49091-2 23 JAH 2966 49091-2 Neural tube defect risk based on maternal age Find Pt ^Fetus Qn CHEM Neural tube defect risk based on maternal age in Fetus Neural tube defect risk-age Fetus 1 Observation 33,3923 2249 SV 33 Vastsündinute skriining a400-600 JAH JAH JAH BS-Newborn screen panel Vastsündinute sõeluuringu paneel vereplekist Vastsündinute sõeluuring vereplekist (paneel) Paneel 24 JAH 5311 L-5311 2781 SV 33 Loote kromosoomide sõeluuring ema verest: NIPTIFY paneel a1183 JAH JAH JAH B-NIPT panel Loote kromosoomide sõeluuring ema verest: NIPT paneel Loote kromosoomide sõeluuring ema verest: NIPT - loote sagedasemate trisoomiate (Downi, Edwardsi ja Patau sündroomid) hindamine ema verest (paneel) Paneel " " 25 JAH 5344 77018-0 Noninvasive prenatal fetal 13 & 18 & 21 aneuploidy panel - Pt Plas.cfDNA - Sequencing PANEL.MOLPATH Noninvasive prenatal fetal 13 and 18 and 21 aneuploidy panel - Plasma cell-free DNA by Sequencing Noninv fet 13+18+21 aneu pnl cfDNA seq 1 Order 2782 SV 33 Loote kromosoomide sõeluuring ema verest: Panorama paneel (NIPT) a1195 JAH JAH JAH B-Panorama panel NIPT Loote kromosoomide sõeluuring ema verest: Panorama paneel (NIPT) Loote kromosoomide sõeluuring ema verest: Panorama - loote sagedasemate trisoomiate (Downi, Edwardsi ja Patau sündroomid), X monosoomia, triploidsus, 22q11.2 ja 1p36 deletsioonid, Angelmani, Cri-di-Chat, Prader-Willi sündroomid (paneel, NIPT) Paneel " " 26 JAH 5345 75547-0 Noninvasive prenatal fetal aneuploidy and microdeletion panel - Pt WBC.DNA+Plas.cfDNA - Dosage of chromosome specific cf DNA PANEL.MOLPATH Noninvasive prenatal fetal aneuploidy and microdeletion panel based on Plasma cell-free+WBC DNA by Dosage of chromosome-specific circulating cell free (ccf) DNA NIP aneu microdel pnl WBC.DNA+cfDNA 1 Order 2799 SV 33 Loote DNA fraktsioon a1205 JAH EI JAH B-fDNA fraction Loote DNA fraktsioon Loote DNA fraktsioon QN % "% " 27 EI 5357 75605-6 Cell-free DNA.fetal/Cell-free DNA.total SFr Pt Plas.cfDNA Qn Dosage of chromosome specific cf DNA % % MOLPATH Cell-free DNA.fetal/Cell-free DNA.total in Plasma cell-free DNA by Dosage of chromosome-specific cfDNA cfDNA.fet/cfDNA.total SFr Fetus 1 Both 2783 SV 33 Loote kromosoomide sõeluuring ema verest: NIPT paneel; Loote kromosoomide sõeluuring ema verest: Panorama paneel (NIPT) a1183; a1195 Loote sugu (NIPT) a1184 JAH EI JAH B-Fetal sex NIPT Loote sugu (NIPT) Loote sugu (NIPT) Tekst " " 28 JAH 5358 75604-9 Sex Find Pt WBC.DNA+Plas.cfDNA Nom Dosage of chromosome specific cf DNA MOLPATH Fetal sex in Cell-free+Maternal WBC DNA by Dosage of chromosome specific circulating cell free (ccf) DNA Fet sex cfDNA+DNA.Mat 1 Both 2784 SV 33 Loote kromosoomide sõeluuring ema verest: NIPT paneel; Loote kromosoomide sõeluuring ema verest: Panorama paneel (NIPT) a1183; a1195 Risk trisoomia 21. suhtes (NIPT) a1185 JAH EI JAH Risk Tris21 NIPT Risk trisoomia 21. suhtes (NIPT) Risk trisoomia 21. suhtes (NIPT) Tekst " " 29 JAH 5346 77014-9 Trisomy 21 risk Imp Pt Plas.cfDNA Ord Sequencing MOLPATH.TRISOMY Trisomy 21 risk [Interpretation] in Plasma cell-free DNA Qualitative by Sequencing Ts 21 risk Plas.cfDNA Seq-Imp 1 Observation 2785 SV 33 Loote kromosoomide sõeluuring ema verest: NIPT paneel; Loote kromosoomide sõeluuring ema verest: Panorama paneel (NIPT) a1183; a1195 Risk trisoomia 18. suhtes (NIPT) a1186 JAH EI JAH Risk Tris18 NIPT Risk trisoomia 18. suhtes (NIPT) Risk trisoomia 18. suhtes (NIPT) Tekst " " 30 JAH 5347 77015-6 Trisomy 18 risk Imp Pt Plas.cfDNA Ord Sequencing MOLPATH.TRISOMY Trisomy 18 risk [Interpretation] in Plasma cell-free DNA Qualitative by Sequencing Ts 18 risk Plas.cfDNA Seq-Imp 1 Observation 2786 SV 33 Loote kromosoomide sõeluuring ema verest: NIPT paneel; Loote kromosoomide sõeluuring ema verest: Panorama paneel (NIPT) a1183; a1195 Risk trisoomia 13. suhtes (NIPT) a1187 JAH EI JAH Risk Tris13 NIPT Risk trisoomia 13. suhtes (NIPT) Risk trisoomia 13. suhtes (NIPT) Tekst " " 31 JAH 5348 73824-5 Trisomy 13 risk Imp Pt Plas.cfDNA Ord Dosage of chromosome specific cf DNA MOLPATH.TRISOMY Fetal Trisomy 13 risk [Interpretation] based on Plasma cell-free DNA by Dosage of chromosome-specific cfDNA Qualitative Fet Ts 13 risk Plas.cfDNA Ql 1 Both 2787 SV 33 Loote kromosoomide sõeluuring ema verest: NIPT paneel; Loote kromosoomide sõeluuring ema verest: Panorama paneel (NIPT) a1183; a1195 Risk monosoomia X suhtes (NIPT) a1188 JAH EI JAH Risk monosX NIPT Risk monosoomia X suhtes (NIPT) Risk monosoomia X suhtes (NIPT) Tekst " " 32 JAH 5349 88571-5 Monosomy X risk Imp Pt Plas.cfDNA Ord Dosage of chromosome specific cf DNA MOLPATH Fetal Monosomy X risk [Interpretation] based on Plasma cell-free DNA by Dosage of chromosome-specific cfDNA Qualitative Fet Ms X risk Plas.cfDNA Ql 1 Observation 2788 SV 33 Loote kromosoomide sõeluuring ema verest: Panorama paneel (NIPT) a1195 Risk triploidsuse suhtes (NIPT) a1189 JAH EI JAH Risk triploidy NIPT Risk triploidsuse suhtes (NIPT) Risk triploidsuse suhtes (NIPT) Tekst " " 33 JAH 5350 75572-8 Triploidy risk Imp Pt WBC.DNA+Plas.cfDNA Ord Dosage of chromosome specific cf DNA MOLPATH.TRISOMY Fetal Triploidy risk [Interpretation] based on Plasma cell-free+WBC DNA by Dosage of chromosome-specific cfDNA Qualitative Fet Trip risk WBC.DNA+cfDNA Ql 1 Both 2789 SV 33 Loote kromosoomide sõeluuring ema verest: NIPT paneel; Loote kromosoomide sõeluuring ema verest: Panorama paneel (NIPT) a1183; a1195 Risk 22q11.2 deletsiooni suhtes (NIPT) a1190 JAH EI JAH Risk del22q11.2 NIPT Risk 22q11.2 deletsiooni suhtes (NIPT) Risk 22q11.2 deletsiooni suhtes (NIPT) Tekst " " 34 JAH 5351 88572-3 22q11.2 deletion risk Imp Pt Plas.cfDNA Ord Dosage of chromosome specific cf DNA MOLPATH.DELDUP Fetal 22q11.2 deletion risk [Interpretation] based on Plasma cell-free DNA by Dosage of chromosome-specific cfDNA Qualitative Fet 22q11.2 del risk Plas.cfDNA Ql 1 Observation 2790 SV 33 Loote kromosoomide sõeluuring ema verest: Panorama paneel (NIPT) a1195 Risk 1p36 deletsiooni suhtes (NIPT) a1191 JAH EI JAH Risk del1p36 NIPT Risk 1p36 deletsiooni suhtes (NIPT) Risk 1p36 deletsiooni suhtes (NIPT) Tekst " " 35 JAH 5353 75602-3 1p36 deletion risk Imp Pt WBC.DNA+Plas.cfDNA Ord Dosage of chromosome specific cf DNA MOLPATH.DEL Fetal 1p36 deletion risk [Interpretation] based on Plasma cell-free+WBC DNA by Dosage of chromosome-specific cfDNA Qualitative Fet 1p36 del risk WBC.DNA+cfDNA Ql 1 Both 2791 SV 33 Loote kromosoomide sõeluuring ema verest: Panorama paneel (NIPT) a1195 Risk Angelmani sündroomi suhtes (NIPT) a1192 JAH EI JAH Risk Angelman NIPT Risk Angelmani sündroomi suhtes (NIPT) Risk Angelmani sündroomi suhtes (NIPT) Tekst " " 36 JAH 5354 75590-0 Angelman syndrome risk Imp Pt WBC.DNA+Plas.cfDNA Ord Dosage of chromosome specific cf DNA MOLPATH Fetal Angelman syndrome risk [Interpretation] based on Plasma cell-free+WBC DNA by Dosage of chromosome-specific cfDNA Qualitative Fet AS risk WBC.DNA+cfDNA Ql 1 Both 2792 SV 33 Loote kromosoomide sõeluuring ema verest: Panorama paneel (NIPT) a1195 Risk Cri-du-chat sündroomi suhtes (NIPT) a1193 JAH EI JAH Risk Cri-du-chat NIPT Risk Cri-du-chat sündroomi suhtes (NIPT) Risk Cri-du-chat sündroomi suhtes (NIPT) Tekst " " 37 JAH 5355 75596-7 5p deletion risk Imp Pt WBC.DNA+Plas.cfDNA Ord Dosage of chromosome specific cf DNA MOLPATH.DEL Fetal 5p deletion risk [Interpretation] based on Plasma cell-free+WBC DNA by Dosage of chromosome-specific cfDNA Qualitative Fet 5p del risk WBC.DNA+cfDNA Ql 1 Both 2793 SV 33 Loote kromosoomide sõeluuring ema verest: Panorama paneel (NIPT) a1195 Risk Prader-Willi sündroomi suhtes (NIPT) a1194 JAH EI JAH Risk Prader-Willi NIPT Risk Prader-Willi sündroomi suhtes (NIPT) Risk Prader-Willi sündroomi suhtes (NIPT) Tekst " " 38 JAH 5356 75584-3 Prader-Willi syndrome risk Imp Pt WBC.DNA+Plas.cfDNA Ord Dosage of chromosome specific cf DNA MOLPATH.DEL Fetal Prader-Willi syndrome risk [Interpretation] based on Plasma cell-free+WBC DNA by Dosage of chromosome-specific cfDNA Qualitative Fet PWS risk WBC.DNA+cfDNA Ql 1 Both 2830 SV 33 Juhuleid a1292 JAH EI EI Pt-NIPT occasional result Juhuleid (NIPT) Juhuleid (NIPT) Tekst 40 JAH 5893 L-5414 2200 SV 33 Vastsündinute sõeluuringu paneel vereplekist a400-600 TSH vereplekist a930 JAH JAH JAH BS-TSH TSH vereplekist Kilpnääret stimuleeriv hormoon vereplekist QN mU/L mU/L 42 JAH/Võrreld 1352 29575-8 Thyrotropin ACnc Pt Bld.dot Qn m[IU]/L mIU/L CHEM Thyrotropin [Units/volume] in Dried blood spot TSH DBS-aCnc 1 Both 2202 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vastündinu vereplekist (sõeluuring, MS/MS) a450-001 JAH JAH JAH BS-Amino acids, Carnitines screen panel MS/MS Aminohapped ja karnitiinid vastündinu vereplekist (sõeluuring, MS/MS) Aminohapped ja karnitiinid vastündinu vereplekist (sõeluuring, MS/MS) Paneel 43 JAH 3301 L-3301 1953 SV 33 Fenüülalaniini ja türosiini paneel (tandem MS) a2379 JAH JAH JAH BS-Phe-Tyr panel Fenüülalaniini ja türosiini paneel (MS/MS) Fenüülalaniini ja türosiini paneel vereplekist (MS/MS) Paneel 44 JAH 3498 L-3498 2203 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vastündinu vereplekist (sõeluuring, MS/MS) a450-001 Alaniin a450-003 JAH EI JAH BS-Ala Alaniin Alaniin vereplekist QN umol/L µmol/L 45 JAH/Võrreld 3302 47551-7 Alanine SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 4 CHEM Alanine [Moles/volume] in Dried blood spot Alanine DBS-sCnc 1 Both 16,1382 2204 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vastündinu vereplekist (sõeluuring, MS/MS) a450-001 Arginiin a450-004 JAH EI JAH BS-Arg Arginiin Arginiin vereplekist QN umol/L µmol/L 46 JAH/Võrreld 3303 47562-4 Arginine SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 2 CHEM Arginine [Moles/volume] in Dried blood spot Arginine DBS-sCnc 1 Both 10,3356 2205 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vastündinu vereplekist (sõeluuring, MS/MS) a450-001 Asparagiinhape a450-005 JAH EI JAH BS-Asp Asparagiinhape Asparagiinhape vereplekist QN umol/L µmol/L 47 JAH/Võrreld 3304 47573-1 Aspartate SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 2 CHEM Aspartate [Moles/volume] in Dried blood spot Aspartate DBS-sCnc 1 Both 11,4233 2206 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vastündinu vereplekist (sõeluuring, MS/MS) a450-001 Tsitrulliin a450-006 JAH EI JAH BS-Cit Tsitrulliin Tsitrulliin vereplekist QN umol/L µmol/L 48 JAH/Võrreld 3305 42892-0 Citrulline SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 2 CHEM Citrulline [Moles/volume] in Dried blood spot Citrulline DBS-sCnc 1 Both 12,8164 2207 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vastündinu vereplekist (sõeluuring, MS/MS) a450-001 Glutamiinhape a450-007 JAH EI JAH BS-Glu Glutamiinhape Glutamiinhape vereplekist QN umol/L µmol/L 49 JAH/Võrreld 3306 47623-4 Glutamate SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 1 CHEM Glutamate [Moles/volume] in Dried blood spot Glutamate DBS-sCnc 1 Both 11,5078 2208 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vastündinu vereplekist (sõeluuring, MS/MS) a450-001 Glütsiin a450-008 JAH EI JAH BS-Gly Glütsiin Glütsiin vereplekist QN umol/L µmol/L 50 JAH/Võrreld 3307 47633-3 Glycine SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 2 CHEM Glycine [Moles/volume] in Dried blood spot Glycine DBS-sCnc 1 Both 10,7502 2209 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vastündinu vereplekist (sõeluuring, MS/MS) a450-001 Leutsiin a450-009 JAH EI JAH BS-Leu Leutsiin Leutsiin vereplekist QN umol/L µmol/L 51 JAH/Võrreld 3308 47679-6 Leucine SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 2 CHEM Leucine [Moles/volume] in Dried blood spot Leucine DBS-sCnc 1 Both 11,0434 2210 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vastündinu vereplekist (sõeluuring, MS/MS) a450-001 Lüsiin a450-114 JAH EI JAH BS-Lys Lüsiin Lüsiin vereplekist QN umol/L µmol/L 52 JAH/Võrreld 3309 47689-5 Lysine SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L CHEM Lysine [Moles/volume] in Dried blood spot Lysine DBS-sCnc 1 Both 10,9082 2211 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vastündinu vereplekist (sõeluuring, MS/MS) a450-001 Metioniin a450-010 JAH EI JAH BS-Met Metioniin Metioniin vereplekist QN umol/L µmol/L 53 JAH/Võrreld 3310 47700-0 Methionine SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 2 CHEM Methionine [Moles/volume] in Dried blood spot Methionine DBS-sCnc 1 Both 11,5957 2212 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vastündinu vereplekist (sõeluuring, MS/MS) a450-001 Ornitiin a450-011 JAH EI JAH BS-Orn Ornitiin Ornitiin vereplekist QN umol/L µmol/L 54 JAH/Võrreld 3311 47714-1 Ornithine SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 2 CHEM Ornithine [Moles/volume] in Dried blood spot Ornithine DBS-sCnc 1 Both 11,2634 1954 SV 33 Fenüülalaniini ja türosiini paneel (MS/MS) a2379 Fenüülalaniin a3099 EI EI JAH BS-Phe Fenüülalaniin Fenüülalaniin vereplekist QN umol/L umol/L 55 JAH/Võrreld 3312 29573-3 Phenylalanine SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L;mcmol/L 5 CHEM Phenylalanine [Moles/volume] in Dried blood spot Phe DBS-sCnc 1 Both 8,0811 2213 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vastündinu vereplekist (sõeluuring, MS/MS) a450-001 Fenüülalaniin a450-012 JAH EI JAH BS-Phe Fenüülalaniin Fenüülalaniin vereplekist QN umol/L µmol/L 55 JAH/Võrreld 3312 29573-3 Phenylalanine SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L;mcmol/L 5 CHEM Phenylalanine [Moles/volume] in Dried blood spot Phe DBS-sCnc 1 Both 8,0811 2214 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vastündinu vereplekist (sõeluuring, MS/MS) a450-001 Proliin a450-013 JAH EI JAH BS-Pro Proliin Proliin vereplekist QN umol/L µmol/L 56 JAH/Võrreld 3313 47732-3 Proline SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 1 CHEM Proline [Moles/volume] in Dried blood spot Proline DBS-sCnc 1 Both 10,6606 2215 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vastündinu vereplekist (sõeluuring, MS/MS) a450-001 Suktsinüülatsetoon a450-014 JAH EI JAH BS-SucA Suktsinüülatsetoon Suktsinüülatsetoon vereplekist QN umol/L µmol/L 57 JAH/Võrreld 3314 53231-7 Succinylacetone SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 1 CHEM Succinylacetone [Moles/volume] in Dried blood spot Succinylacetone DBS-sCnc 1 Both 8,0811 1955 SV 33 Fenüülalaniini ja türosiini paneel (MS/MS) a2379 Türosiin a2309 EI EI JAH BS-Tyr Türosiin Türosiin vereplekist QN umol/L umol/L 58 JAH/Võrreld 3315 35571-9 Tyrosine SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 3 CHEM Tyrosine [Moles/volume] in Dried blood spot Tyrosine DBS-sCnc 1 Both 10,6606 2216 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vastündinu vereplekist (sõeluuring, MS/MS) a450-001 Türosiin a450-015 JAH EI JAH BS-Tyr Türosiin Türosiin vereplekist QN umol/L µmol/L 58 JAH/Võrreld 3315 35571-9 Tyrosine SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 3 CHEM Tyrosine [Moles/volume] in Dried blood spot Tyrosine DBS-sCnc 1 Both 10,6606 2217 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vastündinu vereplekist (sõeluuring, MS/MS) a450-001 Valiin a450-016 JAH EI JAH BS-Val Valiin Valiin vereplekist QN umol/L µmol/L 59 JAH/Võrreld 3316 47799-2 Valine SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 2 CHEM Valine [Moles/volume] in Dried blood spot Valine DBS-sCnc 1 Both 12,4605 2218 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vastündinu vereplekist (sõeluuring, MS/MS) a450-001 C0-karnitiin a450-024 JAH EI JAH BS-C0-carnitine C0-karnitiin Vaba karnitiin vereplekist QN umol/L µmol/L 67 JAH/Võrreld 3324 38481-8 Carnitine.free (C0) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 2 CHEM Carnitine free (C0) [Moles/volume] in Dried blood spot Carnitine Free DBS-sCnc 1 Both 19,069 2219 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vastündinu vereplekist (sõeluuring, MS/MS) a450-001 C2-karnitiin a450-025 JAH EI JAH BS-C2-carnitine C2-karnitiin Atsetüülkarnitiin vereplekist QN umol/L µmol/L 68 JAH/Võrreld 3325 50157-7 Acetylcarnitine (C2) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 2 CHEM Acetylcarnitine (C2) [Moles/volume] in Dried blood spot Acetylcarn DBS-sCnc 1 Both 14,2966 2220 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vastündinu vereplekist (sõeluuring, MS/MS) a450-001 C3-karnitiin a450-026 JAH EI JAH BS-C3-carnitine C3-karnitiin Propionüülkarnitiin vereplekist QN umol/L µmol/L 69 JAH/Võrreld 3326 53160-8 Propionylcarnitine (C3) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 2 CHEM Propionylcarnitine (C3) [Moles/volume] in Dried blood spot Propionylcarn DBS-sCnc 1 Both 14,1365 2221 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vastündinu vereplekist (sõeluuring, MS/MS) a450-001 C3DC-karnitiin a450-027 JAH EI JAH BS-C3DC-carnitine C3DC-karnitiin Hüdroksüoktanoüülkarnitiin vereplekist QN umol/L µmol/L 70 JAH/Võrreld 3327 54462-7 Malonylcarnitine (C3-DC) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 1 CHEM Malonylcarnitine (C3-DC) [Moles/volume] in Dried blood spot Malonylcarn DBS-sCnc 1 Both 12,5436 2222 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vastündinu vereplekist (sõeluuring, MS/MS) a450-001 C4-karnitiin a450-028 JAH EI JAH BS-C4-carnitine C4-karnitiin Butürüülkarnitiin vereplekist QN umol/L µmol/L 71 JAH/Võrreld 3328 53065-9 Butyrylcarnitine (C4) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 2 CHEM Butyrylcarnitine (C4) [Moles/volume] in Dried blood spot Butyrylcarn DBS-sCnc 1 Both 13,2713 2223 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vastündinu vereplekist (sõeluuring, MS/MS) a450-001 C4DC-karnitiin a450-029 JAH EI JAH BS-C4DC-carnitine C4DC-karnitiin Metüülmalonüülkarniiin vereplekist QN umol/L µmol/L 72 JAH/Võrreld 3329 45222-7 Methylmalonylcarnitine (C4-DC) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 1 CHEM Methylmalonylcarnitine (C4-DC) [Moles/volume] in Dried blood spot Me-malonylcarn DBS-sCnc 1 Both 12,5436 2224 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vastündinu vereplekist (sõeluuring, MS/MS) a450-001 C4OH-karnitiin a450-030 JAH EI JAH BS-C4OH-carnitine C4OH-karnitiin Hüdroksübutürüülkarnitiin vereplekist QN umol/L µmol/L 73 JAH/Võrreld 3330 50102-3 3-Hydroxybutyrylcarnitine (C4-OH) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 1 CHEM 3-Hydroxybutyrylcarnitine (C4-OH) [Moles/volume] in Dried blood spot 3OH-Butyrcarn DBS-sCnc 1 Both 12,9508 2225 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vastündinu vereplekist (sõeluuring, MS/MS) a450-001 C5-karnitiin a450-031 JAH EI JAH BS-C5-carnitine C5-karnitiin Isovalerüülkarnitiin vereplekist QN umol/L µmol/L 74 JAH/Võrreld 3331 45216-9 Isovalerylcarnitine+Methylbutyrylcarnitine (C5) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L CHEM Isovalerylcarnitine+Methylbutyrylcarnitine (C5) [Moles/volume] in Dried blood spot Isovaleryl+MeButyrylcarn DBS-sCnc 1 Both 11,804 2226 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vastündinu vereplekist (sõeluuring, MS/MS) a450-001 C5:1-karnitiin a450-032 JAH EI JAH BS-C5:1-carnitine C5:1-karnitiin Tiglüülkarnitiin vereplekist QN umol/L µmol/L 75 JAH/Võrreld 3332 53170-7 Tiglylcarnitine (C5:1) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 1 CHEM Tiglylcarnitine (C5:1) [Moles/volume] in Dried blood spot Tiglylcarn DBS-sCnc 1 Both 13,1843 2227 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vastündinu vereplekist (sõeluuring, MS/MS) a450-001 C5OH-karnitiin a450-033 JAH EI JAH BS-C5OH-carnitine C5OH-karnitiin Hüdroksüisovalerüülkarnitiin vereplekist QN umol/L µmol/L 76 JAH/Võrreld 3333 50106-4 3-Hydroxyisovalerylcarnitine (C5-OH) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 2 CHEM 3-Hydroxyisovalerylcarnitine (C5-OH) [Moles/volume] in Dried blood spot 3OH-Isovalerylcarn DBS-sCnc 1 Both 11,3457 2228 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vastündinu vereplekist (sõeluuring, MS/MS) a450-001 C5DC-karnitiin a450-039 JAH EI JAH BS-C5DC-carnitine C5DC-karnitiin Glutarüülkarnitiin vereplekist QN umol/L µmol/L 77 JAH/Võrreld 3334 45207-8 Glutarylcarnitine (C5-DC) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 3 CHEM Glutarylcarnitine (C5-DC) [Moles/volume] in Dried blood spot Glutarylcarn DBS-sCnc 1 Both 11,6689 2229 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vastündinu vereplekist (sõeluuring, MS/MS) a450-001 C6-karnitiin a450-034 JAH EI JAH BS-C6-carnitine C6-karnitiin Heksanoüülkarnitiin vereplekist QN umol/L µmol/L 78 JAH/Võrreld 3335 45211-0 Hexanoylcarnitine (C6) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 2 CHEM Hexanoylcarnitine (C6) [Moles/volume] in Dried blood spot Hexanoylcarn DBS-sCnc 1 Both 12,695 2230 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vastündinu vereplekist (sõeluuring, MS/MS) a450-001 C8-karnitiin a450-035 JAH EI JAH BS-C8-carnitine C8-karnitiin Oktanoüülkarnitiin vereplekist QN umol/L µmol/L 79 JAH/Võrreld 3336 53175-6 Octanoylcarnitine (C8) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 2 CHEM Octanoylcarnitine (C8) [Moles/volume] in Dried blood spot Octanoylcarn DBS-sCnc 1 Both 12,989 2231 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vastündinu vereplekist (sõeluuring, MS/MS) a450-001 C8:1-karnitiin a450-036 JAH EI JAH BS-C8:1-carnitine C8:1-karnitiin Oktenoüülkarnitiin vereplekist QN umol/L µmol/L 80 JAH/Võrreld 3337 53174-9 Octenoylcarnitine (C8:1) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 1 CHEM Octenoylcarnitine (C8:1) [Moles/volume] in Dried blood spot Octenoylcarn DBS-sCnc 1 Both 12,989 2232 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vastündinu vereplekist (sõeluuring, MS/MS) a450-001 C10-karnitiin a450-037 JAH EI JAH BS-C10-carnitine C10-karnitiin Dekanoüülkarnitiin vereplekist QN umol/L µmol/L 81 JAH/Võrreld 3338 45197-1 Decanoylcarnitine (C10) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 2 CHEM Decanoylcarnitine (C10) [Moles/volume] in Dried blood spot Decanoylcarn DBS-sCnc 1 Both 12,7755 2233 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vastündinu vereplekist (sõeluuring, MS/MS) a450-001 C10:1-karnitiin a450-038 JAH EI JAH BS-C10:1-carnitine C10:1-karnitiin Detsenoüülkarnitiin vereplekist QN umol/L µmol/L 82 JAH/Võrreld 3339 45198-9 Decenoylcarnitine (C10:1) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 1 CHEM Decenoylcarnitine (C10:1) [Moles/volume] in Dried blood spot Decenoylcarn DBS-sCnc 1 Both 12,7755 2234 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vastündinu vereplekist (sõeluuring, MS/MS) a450-001 C12-karnitiin a450-040 JAH EI JAH BS-C12-carnitine C12-karnitiin Dodekanoüülkarnitiin vereplekist QN umol/L µmol/L 83 JAH/Võrreld 3340 45199-7 Dodecanoylcarnitine (C12) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 2 CHEM Dodecanoylcarnitine (C12) [Moles/volume] in Dried blood spot Dodecanoylcarn DBS-sCnc 1 Both 13,4251 2235 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vastündinu vereplekist (sõeluuring, MS/MS) a450-001 C14-karnitiin a450-041 JAH EI JAH BS-C14-carnitine C14-karnitiin Tetradekanoüülkarnitiin vereplekist QN umol/L µmol/L 84 JAH/Võrreld 3341 53192-1 Tetradecanoylcarnitine (C14) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 2 CHEM Tetradecanoylcarnitine (C14) [Moles/volume] in Dried blood spot Tdecanoylcarn DBS-sCnc 1 Both 13,0796 2236 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vastündinu vereplekist (sõeluuring, MS/MS) a450-001 C14:1-karnitiin a450-042 JAH EI JAH BS-C14:1-carnitine C14:1-karnitiin Tetradetsenoüülkarnitiin vereplekist QN umol/L µmol/L 85 JAH/Võrreld 3342 53191-3 Tetradecenoylcarnitine (C14:1) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 1 CHEM Tetradecenoylcarnitine (C14:1) [Moles/volume] in Dried blood spot Tdecenoylcarn DBS-sCnc 1 Both 13,0796 2237 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vastündinu vereplekist (sõeluuring, MS/MS) a450-001 C14:2-karnitiin a450-043 JAH EI JAH BS-C14:2-carnitine C14:2-karnitiin Tetradekadienoüülkarnitiin vereplekist QN umol/L µmol/L 86 JAH/Võrreld 3343 53190-5 Tetradecadienoylcarnitine (C14:2) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 1 CHEM Tetradecadienoylcarnitine (C14:2) [Moles/volume] in Dried blood spot Tdecadienoylcarn DBS-sCnc 1 Both 13,0796 2238 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vastündinu vereplekist (sõeluuring, MS/MS) a450-001 C14OH-karnitiin a450-044 JAH EI JAH BS-C14OH-carnitine C14OH-karnitiin Hüdroksütetradekanoüülkarnitiin vereplekist QN umol/L µmol/L 87 JAH/Võrreld 3344 50281-5 3-Hydroxytetradecanoylcarnitine (C14-OH) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 1 CHEM 3-Hydroxytetradecanoylcarnitine (C14-OH) [Moles/volume] in Dried blood spot 3OH-Tdecanoylcarn DBS-sCnc 1 Both 13,464 2239 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vastündinu vereplekist (sõeluuring, MS/MS) a450-001 C16-karnitiin a450-045 JAH EI JAH BS-C16-carnitine C16-karnitiin Palmitoüülkarnitiin vereplekist QN umol/L µmol/L 88 JAH/Võrreld 3345 53199-6 Palmitoylcarnitine (C16) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 2 CHEM Palmitoylcarnitine (C16) [Moles/volume] in Dried blood spot Palmitoylcarn DBS-sCnc 1 Both 12,5787 2240 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vastündinu vereplekist (sõeluuring, MS/MS) a450-001 C16:1-karnitiin a450-046 JAH EI JAH BS-C16:1-carnitine C16:1-karnitiin Palmitoleüülkarnitiin vereplekist QN umol/L µmol/L 89 JAH/Võrreld 3346 53198-8 Palmitoleylcarnitine (C16:1) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 1 CHEM Palmitoleylcarnitine (C16:1) [Moles/volume] in Dried blood spot Palmitoleylcarn DBS-sCnc 1 Both 12,5787 2241 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vastündinu vereplekist (sõeluuring, MS/MS) a450-001 C16:1OH-karnitiin a450-047 JAH EI JAH BS-C16:1OH-carnitine C16:1OH-karnitiin Hüdroksüpalmitoleüülkarnitiin vereplekist QN umol/L µmol/L 90 JAH/Võrreld 3347 50121-3 3-Hydroxypalmitoleylcarnitine (C16:1-OH) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 1 CHEM 3-Hydroxypalmitoleylcarnitine (C16:1-OH) [Moles/volume] in Dried blood spot 3OH-Palmitoleylcarn DBS-sCnc 1 Both 15,3811 2242 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vastündinu vereplekist (sõeluuring, MS/MS) a450-001 C16OH-karnitiin a450-048 JAH EI JAH BS-C16OH-carnitine C16OH-karnitiin Hüdroksüpalmitoüülkarnitiin vereplekist QN umol/L µmol/L 91 JAH/Võrreld 3348 50125-4 3-Hydroxypalmitoylcarnitine (C16-OH) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 1 CHEM 3-Hydroxypalmitoylcarnitine (C16-OH) [Moles/volume] in Dried blood spot 3OH-Palmitoylcarn DBS-sCnc 1 Both 8,9266 2243 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vastündinu vereplekist (sõeluuring, MS/MS) a450-001 C18-karnitiin a450-049 JAH EI JAH BS-C18-carnitine C18-karnitiin Stearoüülkarnitiin vereplekist QN umol/L µmol/L 92 JAH/Võrreld 3349 53241-6 Stearoylcarnitine (C18) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 2 CHEM Stearoylcarnitine (C18) [Moles/volume] in Dried blood spot Stearoylcarn DBS-sCnc 1 Both 11,7765 2244 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vastündinu vereplekist (sõeluuring, MS/MS) a450-001 C18OH-karnitiin a450-050 JAH EI JAH BS-C18OH-carnitine C18OH-karnitiin Hüdroksüstearoüülkarnitiin vereplekist QN umol/L µmol/L 93 JAH/Võrreld 3350 50132-0 3-Hydroxystearoylcarnitine (C18-OH) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 1 CHEM 3-Hydroxystearoylcarnitine (C18-OH) [Moles/volume] in Dried blood spot 3OH-stearoylcarn DBS-sCnc 1 Both 8,3597 2245 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vastündinu vereplekist (sõeluuring, MS/MS) a450-001 C18:1-karnitiin a450-051 JAH EI JAH BS-C18:1-carnitine C18:1-karnitiin Oleoüülkarnitiin vereplekist QN umol/L µmol/L 94 JAH/Võrreld 3351 53202-8 Oleoylcarnitine (C18:1) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 2 CHEM Oleoylcarnitine (C18:1) [Moles/volume] in Dried blood spot Oleoylcarn DBS-sCnc 1 Both 11,7765 2246 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vastündinu vereplekist (sõeluuring, MS/MS) a450-001 C18:1OH-karnitiin a450-052 JAH EI JAH BS-C18:1OH-carnitine C18:1OH-karnitiin Hüdroksüoleoüülkarnitiin vereplekist QN umol/L µmol/L 95 JAH/Võrreld 3352 50113-0 3-Hydroxyoleoylcarnitine (C18:1-OH) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 1 CHEM 3-Hydroxyoleoylcarnitine (C18:1-OH) [Moles/volume] in Dried blood spot 3OH-Oleoylcarn DBS-sCnc 1 Both 14,3983 2247 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vastündinu vereplekist (sõeluuring, MS/MS) a450-001 C18:2OH-karnitiin a450-053 JAH EI JAH BS-C18:2OH-carnitine C18:2OH-karnitiin Hüdroksülinoleüülkarnitiin vereplekist QN umol/L µmol/L 96 JAH/Võrreld 3353 50109-8 3-Hydroxylinoleoylcarnitine (C18:2-OH) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L CHEM 3-Hydroxylinoleoylcarnitine (C18:2-OH) [Moles/volume] in Dried blood spot 3OH-Linoleoylcarn DBS-sCnc 1 Both 14,3983 2201 SV 33 Vastsündinute sõeluuringu paneel vereplekist a400-600 GALT aktiivsus vereplekist a931 JAH JAH JAH BS-GALT activity screen Klassikalise galaktoseemia sõeluuring (Beutleri test) Galaktoos-1-fosfaadi uridüültransferaasi aktiivsus vereplekist (Beutleri test, sõeluuring) Tekst 112 JAH 5259 33288-2 Galactose 1 phosphate uridyl transferase PrThr Pt Bld.dot Ord 3000 CHEM Galactose 1 phosphate uridyl transferase [Presence] in DBS Gal1PUT DBS Ql 1 Both 13,9661 2275 SV 33 Vastsündinute sõeluuringu arveldus a975 JAH JAH JAH BS-Newborn screen billing Vastsündinute sõeluuringu arveldus Vastsündinute sõeluuringu arveldus Tekst 114 JAH 5340 L-5333 726 SP 34 Keha pindala a5220 Patsiendi pikkus a5220-1 JAH EI EI Pt-Body height Pikkus Patsiendi pikkus QN cm cm 4 EI 4389 8302-2 Body height Len Pt ^Patient Qn [in_i] inches; cm 15 BDYHGT.ATOM Body height Body height 2 19,827 727 SP 34 Keha pindala a5220 Patsiendi kaal a5220-2 JAH EI EI Pt-Body weight Kehakaal Patsiendi kehakaal QN kg kg 5 EI 4390 29463-7 Body weight Mass Pt ^Patient Qn kg pounds;kilograms 56 BDYWGT.ATOM Body weight Weight 2 Observation 8,5074 2122 SP 34 Kaal a300-11-1 EI 2021-04-27 EI EI Pt-Body weight Kehakaal Patsiendi kehakaal QN kg kg 5 EI 4390 29463-7 Body weight Mass Pt ^Patient Qn kg pounds;kilograms 56 BDYWGT.ATOM Body weight Weight 2 Observation 8,5074 2944 SP 34 Patsiendi staatus a1383 JAH EI EI Pt-Patient status Patsiendi staatus Patsiendi staatus STAAT 6 EI 4862 L-4862 2769 SP 34 Menstruaaltsükli faas a3094 EI EI EI Pt-Menstrual status Menstruaaltsükli faas Patsiendi menstruaaltsükli faas MENSTR 7 EI 2562 8678-5 Menstrual status Find Pt ^Patient Nom Reported H&P.HX Menstrual status - Reported Menstrual status Reported 2 26,3833 2338 SP 34 Aeg peale koormust a20-2 JAH EI EI Pt-Time post challenge Aeg peale koormust Aeg peale koormust QN min min 13 JAH 2559 50220-3 Collection interval from baseline TimeDif Pt XXX Qn SPEC Collection interval from baseline of Unspecified specimen Collect interval from BL XXX 1 Observation 11,4393 2294 SP 34 Aeg peale ravimi manustamist a1008 JAH EI EI Pt-Time post medication Aeg peale ravimi manustamist Aeg peale ravimi manustamist QN h 14 JAH 3415 L-3415 2582 SP 34 Aeg peale ravimi manustamist a1101 JAH EI EI Pt-Time post medication Aeg peale ravimi manustamist Aeg peale ravimi manustamist QN h 14 JAH 3415 L-3415 2295 SP 34 Ravimi annus a1007 JAH EI EI Pt-Dose of medication Ravimi annus Ravimi annus QN g 15 EI 3499 18607-2 Medication XXX Dosage Pt Medication.current Qn ATTACH.MEDS Current medication Dose 3 10,8809 2841 SP 34 Viimase ravimidoosi kuupäev a1309 JAH EI EI Pt-Date of last dose Viimase ravimidoosi kuupäev Viimase ravimidoosi kuupäev Tekst " " 17 EI 5813 L-5407 1156 SP 34 dU-Uriini ööpäevane kogus a5167 JAH EI EI dU-Volume Uriini ööpäevane kogus Uriini ööpäevane kogus QN mL mL 3167-4 22 EI 5058 3167-4 Specimen volume Vol 24H Urine Qn L Liters; mL 387 SPEC Volume of 24 hour Urine Specimen vol 24h Ur 1 Observation 7,2784 1875 SP 34 Diagnoos a10-2500 JAH EI EI Pt-Diagnosis Saatediagnoos Saatediagnoos Tekst Tekst 24 EI 3673 29548-5 Diagnosis Imp Pt ^Patient Nar 29 H&P.PX Diagnosis Narrative Dx 2 Observation 8,6739 1889 SP 34 Diagnoos a10-2501 JAH EI EI Pt-Diagnosis Saatediagnoos Saatediagnoos Tekst 24 EI 3673 29548-5 Diagnosis Imp Pt ^Patient Nar 29 H&P.PX Diagnosis Narrative Dx 2 Observation 8,6739 2805 SP 34 NIPT näidustus a1212 JAH EI EI Pt-Indication (NIPT) NIPT näidustus Näidustus NIPT analüüsiks EESM " " 26 EI 5661 L-5389 2118 SP 34 Anamnees a400-2001 JAH EI EI Pt-Anamnesis Anamnees Anamnees Tekst 27 EI 3674 L-3674 2248 SP 34 Ema perekonnanimi, eesnimi, telefon a400-112 JAH EI EI Pt-Mothers data Ema perekonnanimi, eesnimi, telefon Ema perekonnanimi, eesnimi, telefon Tekst 28 EI 5283 L-5283 2191 SP 34 Gestatsiooniiga a400-004 JAH EI EI Pt-Gestational age Gestatsiooniiga Gestatsiooniiga QN wk wk 31 EI 2554 11884-4 Gestational age Time Pt ^Fetus Qn Clinical.estimated wk week 1500 OB.US Gestational age Estimated GA Clin est 2 Observation 11,4393 2801 SP 34 Loote soo määramine a1199 JAH EI EI Pt-Fetal sex reported Loote soo määramine Loote soo määramine J/E 33 EI 5705 L-5396 2190 SP 34 Sünnikaal a400-007 JAH EI EI Pt-Weight at birth Sünnikaal Patsiendi sünnikaal QN g g 34 EI 2552 8339-4 Body weight^at birth Mass Pt ^Patient Qn Measured g grams BDYWGT.MOLEC Body weight Measured --at birth Weight @ birth Measured 2 29,3635 2251 SP 34 Mitmikud (2;3) a948 JAH EI EI Pt-Twins Mitmikud (2;3) Mitmikud (2;3) Tekst 35 EI 5313 L-5313 2250 SP 34 Perearsti nimi, asutus, telefon a947 JAH EI EI Pt-Data of GP Perearsti nimi, asutus, telefon Perearsti nimi, asutus, telefon Tekst 36 EI 5312 L-5312 2172 SP 34 Suguvõsa info a400-2005 JAH EI EI Pt-Family information Suguvõsa info Suguvõsa info Tekst 37 EI 5070 L-5070 2173 SP 34 Muu (perek. anamnees, kaasuvad tunnused jne.) a400-525 JAH EI EI Pt-Other information Muu (perekondlik anamnees, kaasuvad tunnused jne.) Muu (perekondlik anamnees, kaasuvad tunnused jne.) Tekst 38 EI 5071 L-5071 2120 SP 34 Näidustus a400-526 JAH EI EI Pt-Indication Näidustus Näidustus Tekst 39 EI 3689 64436-9 Clinical or research indication for test Find Pt ^Patient Nom PhenX 6 PHENX Clinical or research indication for test [PhenX] Indication for test PhenX 2 17,8117 2180 SP 34 Uuringu eesmärk a400-2002 JAH EI EI Pt-Test objective Uuringu eesmärk Uuringu eesmärk EESM 41 EI 4849 L-4849 2581 SP 34 Ravimid a1100 JAH EI EI Pt-Medication used Kasutatav ravim Kasutatav ravim Tekst 46 EI 5525 L-5354 2798 SP 34 Kordusproov? a1198 JAH EI EI Pt-Repeated test Kordusproov Kordusproov J/E 49 EI 5665 L-5390 2119 SP 34 Tehtud uuringud a400-524 JAH EI EI Pt-Former tests Tehtud uuringud Tehtud uuringud Tekst 50 EI 3679 L-3679 2121 SP 34 Uuritav geen ja mutatsioon a400-2003 JAH EI EI Pt-Genes tested Uuritavad geenid Uuritavad geenid Tekst 51 EI 3677 L-3677 2703 SP 34 Uuritavad geenid del/dupl a1103-1 JAH EI EI Pt-Genes tested Uuritavad geenid Uuritavad geenid Tekst 51 EI 3677 L-3677 2704 SP 34 Uuritavad geenid del/dupl a1103-2 JAH EI EI Pt-Genes tested Uuritavad geenid Uuritavad geenid Tekst 51 EI 3677 L-3677 2705 SP 34 Uuritavad geenid del/dupl a1103-3 JAH EI EI Pt-Genes tested Uuritavad geenid Uuritavad geenid Tekst 51 EI 3677 L-3677 2174 SP 34 Uuritav geen ja mutatsioon a400-2004 JAH EI EI Pt-Gene and mutation Uuritav geen ja mutatsioon Uuritav geen ja mutatsioon Tekst 52 EI 5073 L-5073 2192 SP 34 Uuritav piirkond ja muutus a400-2010 JAH EI EI B-DNA region of interest Uuritav piirkond ja muutus Uuritav piirkond ja muutus kromosoomis Tekst 53 EI 4887 L-4887 2179 SP 34 Haigusega seotud geenipaneel a400-2011 JAH EI EI Pt-Disease panel Haigusega seotud geenipaneel Haigusega seotud geenipaneel GP 54 EI 4864 L-4864 2697 SP 34 Uuritavad geenid a1101-1 (endine) EI 2022-06-02 EI EI Pt-Disease panel Haigusega seotud geenipaneel Haigusega seotud geenipaneel GP 54 EI 4864 L-4864 2698 SP 34 Uuritav geenipaneel (valitud regioonid) a1102-1 JAH EI EI Pt-Disease panel Haigusega seotud geenipaneel Haigusega seotud geenipaneel GP 54 EI 4864 L-4864 2699 SP 34 Uuritav geenipaneel (valitud regioonid) a1102-2 JAH EI EI Pt-Disease panel Haigusega seotud geenipaneel Haigusega seotud geenipaneel GP 54 EI 4864 L-4864 2700 SP 34 Uuritav geenipaneel (valitud regioonid) a1102-3 JAH EI EI Pt-Disease panel Haigusega seotud geenipaneel Haigusega seotud geenipaneel GP 54 EI 4864 L-4864 2701 SP 34 Uuritav geenipaneel a1101-2 JAH EI EI Pt-Disease panel Haigusega seotud geenipaneel Haigusega seotud geenipaneel GP 54 EI 4864 L-4864 2702 SP 34 Uuritav geenipaneel a1101-3 JAH EI EI Pt-Disease panel Haigusega seotud geenipaneel Haigusega seotud geenipaneel GP 54 EI 4864 L-4864 2178 SP 34 Luuüdi uuringu staatus a918 JAH EI EI Pt-Bm examination Luuüdi uuring Luuüdi uuringu staatus STAAT 62 EI 5076 L-5076 2175 SP 34 Tsütostaatiline ravi a11-37 JAH EI EI Pt-Cytotherapy Tsütostaatiline ravi Tsütostaatiline ravi J/E 63 EI 5077 L-5077 2176 SP 34 Oluline lisainfo a11-40 JAH EI EI Pt-Additional information Oluline lisainfo Oluline lisainfo Tekst 64 EI 5078 L-5078 2177 SP 34 Vereloomet moduleeriv ravi (kasvufaktorid, EPO) a11-39 JAH EI EI Pt-Hematopoetic therapy Vereloomet moduleeriv ravi (kasvufaktorid, EPO) Vereloomet moduleeriv ravi (kasvufaktorid, EPO) J/E 65 EI 5079 L-5079 1874 SP 34 Antibiootikumravi a10-2600 JAH EI EI Pt-Anti-infective therapy Infektsioonivastane ravi Infektsioonivastane ravi Tekst Tekst 66 EI 4729 L-4729 1888 SP 34 Antibiootikumravi a10-2601 JAH EI EI Pt-Anti-infective therapy Infektsioonivastane ravi Infektsioonivastane ravi Tekst 66 EI 4729 L-4729 2946 SP 34 "Vereülekanne 3 kuu jooksul? " a1389 JAH EI EI Pt-Transfusion status Vereülekanne Vereülekanne J/E 71 EI 5314 55197-8 Transfusion status Find Pt ^Patient Ord BLDBK Transfusion status Qualitative Transfusion status Patient Ql 1 Observation 14,9779 2265 SP 34 Viimase vereülekande aeg a949 JAH EI EI Pt-Date of last transfusion Viimase vereülekande aeg Viimase vereülekande aeg Tekst 72 EI 4883 62317-3 Date of last blood product transfusion TmStp Pt ^Patient Qn H&P.HX Date of last blood product transfusion Date last blood product transfusion 2 22,1703 2319 SP 34 Positiivse vastuse korral lisatakse jätku-uuringud (Phadiatop) a765-1 JAH EI EI Pt-Agreement Nõusolek lisauuringuks Nõusolek lisauuringuks J/E 76 EI 4888 L-4888 2320 SP 34 Positiivse vastuse korral lisatakse jätku-uuringud (fx5) a861-1 JAH EI EI Pt-Agreement Nõusolek lisauuringuks Nõusolek lisauuringuks J/E 76 EI 4888 L-4888 2502 SP 34 RNA positiivse vastuse korral lisatakse genotüüp a5-55 JAH EI EI Pt-Agreement Nõusolek lisauuringuks Nõusolek lisauuringuks J/E 76 EI 4888 L-4888 2526 SP 34 Postiivse tulemuse korral suunata kinnitavale uuringule EKEI-sse? a625 JAH EI EI Pt-Agreement Nõusolek lisauuringuks Nõusolek lisauuringuks J/E 76 EI 4888 L-4888 2733 SP 34 "Kui liikvori põhiuuringud (CSF-WBC, CSF-valk) on normis, kas võib CSF-MeningitisBac tühistada? " a1137-1 JAH EI EI Pt-Agreement Nõusolek lisauuringuks Nõusolek lisauuringuks J/E 76 EI 4888 L-4888 2734 SP 34 Kui liikvori põhiuuringud (CSF-WBC, CSF-valk) on normis, kas võib analüüsi tühistada? a1137-2 JAH EI EI Pt-Agreement Nõusolek lisauuringuks Nõusolek lisauuringuks J/E 76 EI 4888 L-4888 2735 SP 34 "Kui liikvori põhiuuringud (CSF-WBC, CSF-valk) on normis, kas võib CSF-MeningitisVir tühistada? " a1137 JAH EI EI Pt-Agreement Nõusolek lisauuringuks Nõusolek lisauuringuks J/E 76 EI 4888 L-4888 2736 SP 34 Positiivse vastuse korral lisatakse jätku-uuringud (fx1) a893-1 JAH EI EI Pt-Agreement Nõusolek lisauuringuks Nõusolek lisauuringuks J/E 76 EI 4888 L-4888 2737 SP 34 Positiivse vastuse korral lisatakse jätku-uuringud (fx22) a862-1 JAH EI EI Pt-Agreement Nõusolek lisauuringuks Nõusolek lisauuringuks J/E 76 EI 4888 L-4888 2123 SP 34 Suitsetamine a300-11-2 EI 2021-04-27 EI EI Pt-Smoking status Suitsetamine Suitsetamine J/E 82 EI 5060 63638-1 Smoking status Find Pt ^Patient Nom FTND PHENX Smoking status [FTND] Smoking status FTND 2 14,4546 2124 SP 34 Diabeet a300-11-3 EI 2021-04-27 EI EI Pt-Diabetes status Diabeet Diabeet J/E 83 EI 5061 33248-6 Diabetes status Prid Pt ^Patient Nom 1005 MISC Diabetes status [Identifier] Diabetes status Patient 1 Observation 14,7124 2125 SP 34 IVF rasedus a300-11-4 EI 2021-04-27 EI EI Pt-IVF pregnancy IVF rasedus Kehavälise viljastamisega rasedus J/E 84 EI 5062 47224-1 In vitro fertilization pregnancy PrThr Pt ^Patient Ord CLIN In vitro fertilization pregnancy IVF pregnancy 2 Observation 11,7632 2126 SP 34 Loodete arv a300-11-5 EI 2021-04-27 EI EI Pt-No of fetuses Loodete arv Loodete arv Tekst 85 EI 5063 L-5063 2802 SP 34 Üksikrasedus a1200 JAH EI EI Pt-Single pregnancy Üksikrasedus Üksikrasedus J/E 86 EI 5706 L-5397 2127 SP 34 UH uuringu kuupäev a300-11-6 EI 2021-04-27 EI EI Pt-Date of US UH uuringu kuupäev Ultraheli uuringu kuupäev Tekst 87 EI 5064 34970-4 Date ultrasound Date Pt ^Patient Qn MMDDYY MISC Ultrasound date US Date 1 Observation 14,4159 2128 SP 34 Raseduse kestvus UH uuringul a300-11-7 EI 2021-04-27 EI EI Pt-Duration of pregnancy Raseduse kestus Raseduse kestus Tekst 88 EI 5065 L-5065 2129 SP 34 CRL a300-11-8 EI 2021-04-27 EI EI Pt-CRL CRL Loote pikkus QN mm mm 89 EI 5068 11957-8 Length.crown rump Len Pt ^Fetus Qn US.measured cm cm OB.US Fetal Crown Rump length US Fet CRL US.meas 2 Observation 11,7632 2130 SP 34 NT a300-15 EI 2021-04-27 EI EI Pt-NT NT Loote kuklapiirkonna läbikumavus e kuklavolt QN mm mm 90 EI 5069 12146-7 Thickness Len Pt Nuchal fold^Fetus Qn US.measured mm mm OB.US Fetal Nuchal fold Thickness US Fet Nuchal fold Thickness US.meas 2 Observation 17,56 2131 SP 34 NT mõõtmise kuupäev a300-11-10 EI 2021-04-27 EI EI Pt-Date of NT NT mõõtmise kuupäev Kuklavoldi mõõtmise kuupäev Tekst 91 EI 5074 L-5074 2132 SP 34 NT mõõtnud arsti nimi a300-11-11 EI 2021-04-27 EI EI Pt-Name of doctor (NT) NT mõõtnud arsti nimi Kuklavolti mõõtnud arsti nimi Tekst 92 EI 5075 L-5075 2804 SP 34 Patsient on allkirjastanud NIPTIFY testi nõusolekuvormi a1211 JAH EI EI Pt-NIPT agreement signed Patsient on allkirjastanud NIPTIFY testi nõusolekuvormi Patsient on allkirjastanud NIPTIFY testi nõusolekuvormi J/E 93 EI 5708 L-5399 2760 SP 34 Kas patsient soovib juhuleidude teatamist? a1151 JAH EI EI Pt-Occasional result Patsient soovib juhuleidude teavitamist Patsient soovib juhuleidude teavitamist J/E 94 EI 5258 L-5258 2803 SP 34 Pahaloomuline kasvaja raseduse ajal a1201 JAH EI EI Pt-Malignant tumor during pregnancy Pahaloomuline kasvaja raseduse ajal Pahaloomuline kasvaja raseduse ajal J/E 96 EI 5707 L-5398 3019 SP 34 Sümptomite alguskuupäev a1477 JAH EI EI Pt-Date of symptoms Sümptomite alguskuupäev Sümptomite alguskuupäev Tekst " " 104 EI 5862 A-5437 2869 SP 34 IVF doonormunarakuga a1324 JAH EI EI Pt-Twin pregnancy with IVF donated ovum Kaksikrasedus IVF doonormunarakuga Kaksikrasedus IVF doonormunarakuga J/E 126 EI 5976 L-5426 2923 SP 34 Tulemuste konfidentsiaalsus patsiendile kuni a1845 JAH EI EI Pt-Result confidentiality for patient until Tulemuste konfidentsiaalsus patsiendile kuni Tulemuste konfidentsiaalsus patsiendile kuni Tekst " " 127 EI 6022 L-5432 2939 SP 34 Prot-Fr näidustus (muu põhjuse korral lisa märkus) a1370 JAH EI EI Pt-Indication Prot-Fr. Näidustus Näidustus valkude fraktsioonide analüüsiks EESM 133 EI 6097 L-5449 3013 SP 34 Viimase ravimidoosi kellaaeg a1309-1 JAH EI EI Pt-Time of last dose Viimase ravimidoosi kellaaeg Viimase ravimidoosi kellaaeg Tekst 135 EI 6546 L-5466 3021 SP 34 Uuritav geenipaneel a1101-1 JAH EI EI Pt-Gene panel Uuritav geenipaneel Uuritav geenipaneel Tekst " " 136 EI 6625 L-5475 1542 Vta 35 DNA eraldamine a45-180 JAH JAH JAH XXX-DNA extraction DNA eraldamine DNA eraldamine täpsustamata materjalist QN ng/uL ng/uL A-3279 1 JAH 3279 L-3279 1914 Vta 35 DNA eraldamine a45-180-1 JAH JAH EI XXX-DNA extraction DNA eraldamine DNA eraldamine täpsustamata materjalist QN ng/uL ng/uL 1 JAH 3279 L-3279 2724 Vta 35 DNA eraldamine koematerjalist a1050 JAH EI EI XXX-DNA extraction DNA eraldamine DNA eraldamine täpsustamata materjalist QN ng/uL ng/uL 1 JAH 3279 L-3279