id labor Valdkond VK sort Paneel P kood Analüüsi nimetus A kood Kehtiv Kehtiv lõpp Tellitav Vahendatav T lühend Kasutatav nimetus T Nimetus Vastuskood T Ühik Labor ühik Seade Diagnostikumi_tootja Sort Risttabel id algandmed Loinc # Component Property Time Aspects System Scale Method Ex UCUM Units Ex Units %99+ Common Tests Class Long Common Name Short Name Type Order/Obs Doc/Section Ext 835 HE 1 CBC Hemogramm shk717 JAH JAH EI B-CBC Hemogramm Hemogramm Paneel Sysmex XN-1000 1 JAH 1 58410-2 Complete blood count (hemogram) panel - Pt Bld - Automated count PANEL.HEM/BC Complete blood count (hemogram) panel in Blood by Automated count CBC (hemogram) Bld Auto 1 Order 845 HE 1 CBC-5Diff Hemogramm viieosalise leukogrammiga shk21573 EI 2018-10-29 JAH EI B-CBC-5Diff Hemogramm 5-osalise leukogrammiga Hemogramm viieosalise leukogrammiga Paneel Sysmex XN-1000 4 JAH 12 57021-8 CBC W Auto Differential panel - Pt Bld Qn PANEL.HEM/BC CBC W Auto Differential panel in Blood CBC W Auto Diff Bld 1 Order 869 HE 1 Hemogramm viieosalise leukogrammiga ja normoblastidega shk20871 JAH JAH EI B-CBC-5Diff-NRBC Hemogramm 5-osalise leukogrammi ja normoblastidega Hemogramm viieosalise leukogrammi ja normoblastidega Paneel Sysmex XN-1000 5 JAH 1950 L-1950 868 HE 1 CBC-5Diff-NRBC-RET Hemogramm viieosalise leukogrammiga, normoblastidega ja retikulotsüütidega shk722 JAH JAH EI B-CBC-5Diff-NRBC-Ret Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega Hemogramm viieosalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega Paneel Sysmex XN-1000 6 JAH 1949 L-1949 836 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga shk21573 WBC ams22898 JAH EI EI B-WBC WBC Leukotsüüdid QN E9/L E9/L Sysmex XN-1000 10 JAH/Võrreld 2 6690-2 Leukocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Leukocytes [#/volume] in Blood by Automated count WBC # Bld Auto 1 Observation 837 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga shk21573 RBC ams22909 JAH EI EI B-RBC RBC Erütrotsüüdid QN E12/L E12/L Sysmex XN-1000 11 JAH/Võrreld 3 789-8 Erythrocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*6/uL 10^12/L;million/mm3 2,22% HEM/BC Erythrocytes [#/volume] in Blood by Automated count RBC # Bld Auto 1 Observation 838 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga shk21573 HGB ams22910 JAH EI EI B-Hb Hb Hemoglobiin QN g/L g/L Sysmex XN-1000 12 JAH/Võrreld 4 718-7 Hemoglobin MCnc Pt Bld Qn g/dL 2,32% HEM/BC Hemoglobin [Mass/volume] in Blood Hgb Bld-mCnc 1 Both 839 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga shk21573 HCT ams22911 JAH EI EI B-Hct Hct Hematokrit QN % % Sysmex XN-1000 13 JAH/Võrreld 5 4544-3 Hematocrit VFr Pt Bld Qn Automated count % HEM/BC Hematocrit [Volume Fraction] of Blood by Automated count Hct VFr Bld Auto 1 Both 840 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga shk21573 MCV ams22912 JAH EI EI B-MCV MCV Erütrotsüütide keskmine maht QN fL fL Sysmex XN-1000 14 JAH/Võrreld 6 787-2 Erythrocyte mean corpuscular volume EntVol Pt RBC Qn Automated count fL fL HEM/BC Erythrocyte mean corpuscular volume [Entitic volume] by Automated count MCV RBC Auto 1 Observation 841 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga shk21573 MCH ams22913 JAH EI EI B-MCH MCH Keskmine hemoglobiin erütrotsüüdis QN pg pg Sysmex XN-1000 15 JAH/Võrreld 7 785-6 Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin EntMass Pt RBC Qn Automated count pg pg 2,22% HEM/BC Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin [Entitic mass] by Automated count MCH RBC Qn Auto 1 Observation 842 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga shk21573 MCHC ams22914 JAH EI EI B-MCHC MCHC Keskmine hemoglobiini kontsentratsioon erütrotsüüdis QN g/L g/L Sysmex XN-1000 16 JAH/Võrreld 8 786-4 Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin concentration MCnc Pt RBC Qn Automated count g/dL 2,22% HEM/BC Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin concentration [Mass/volume] by Automated count MCHC RBC Auto-mCnc 1 Observation 843 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga shk21573 RDW-CV ams22915 JAH EI EI B-RDW-CV RDW-CV Erütrotsüütide suurusjaotuvus QN % % Sysmex XN-1000 17 JAH/Võrreld 9 788-0 Erythrocyte distribution width Ratio Pt RBC Qn Automated count % % HEM/BC Erythrocyte distribution width [Ratio] by Automated count RDW RBC Auto-Rto 1 Observation 844 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga shk21573 PLT ams22916 JAH EI EI B-Plt Plt Trombotsüüdid QN E9/L E9/L Sysmex XN-1000 19 JAH/Võrreld 11 777-3 Platelets NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Platelets [#/volume] in Blood by Automated count Platelet # Bld Auto 1 Observation 846 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga shk21573 EO% ams22902 JAH EI EI B-Eo% Eo% Eosinofiilide suhtarv QN % % Sysmex XN-1000 20 JAH/Võrreld 23 713-8 Eosinophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Eosinophils/100 leukocytes in Blood by Automated count Eosinophil NFr Bld Auto 1 Observation 847 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga shk21573 BASO% ams22903 JAH EI EI B-Baso% Baso% Basofiilide suhtarv QN % % Sysmex XN-1000 21 JAH/Võrreld 24 706-2 Basophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Basophils/100 leukocytes in Blood by Automated count Basophils NFr Bld Auto 1 Observation 848 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga shk21573 MONO% ams22901 JAH EI EI B-Mono% Mono% Monotsüütide suhtarv QN % % Sysmex XN-1000 22 JAH/Võrreld 25 5905-5 Monocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Monocytes/100 leukocytes in Blood by Automated count Monocytes NFr Bld Auto 1 Observation 849 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga shk21573 LYMPH% ams22900 JAH EI EI B-Lymph% Lymph% Lümfotsüütide suhtarv QN % % Sysmex XN-1000 23 JAH/Võrreld 26 736-9 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Blood by Automated count Lymphocytes NFr Bld Auto 1 Observation 850 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga shk21573 NEUT% ams22899 JAH EI EI B-Neut% Neut% Neutrofiilide suhtarv QN % % Sysmex XN-1000 26 JAH/Võrreld 27 770-8 Neutrophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % 1,03% HEM/BC Neutrophils/100 leukocytes in Blood by Automated count Neutrophils NFr Bld Auto 1 Observation 856 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammi ja normoblastidega shk20871 IG% ams21560 JAH EI EI B-IG% IG% Ebaküpsete granulotsüütide suhtarv QN % % Sysmex XN-1000 28 JAH/Võrreld 33 38518-7 Granulocytes.immature/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % HEM/BC Granulocytes Immature/100 leukocytes in Blood Imm Granulocytes NFr Bld 1 Observation 851 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga shk21573 EO# ams22907 JAH EI EI B-Eo# Eo Eosinofiilide arv QN E9/L E9/L Sysmex XN-1000 29 JAH/Võrreld 28 711-2 Eosinophils NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 0,03% HEM/BC Eosinophils [#/volume] in Blood by Automated count Eosinophil # Bld Auto 1 Both 852 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga shk21573 BASO# ams22908 JAH EI EI B-Baso# Baso Basofiilide arv QN E9/L E9/L Sysmex XN-1000 30 JAH/Võrreld 29 704-7 Basophils NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 0,76% HEM/BC Basophils [#/volume] in Blood by Automated count Basophils # Bld Auto 1 Observation 853 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga shk21573 MONO# ams22906 JAH EI EI B-Mono# Mono Monotsüütide arv QN E9/L E9/L Sysmex XN-1000 31 JAH/Võrreld 30 742-7 Monocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Monocytes [#/volume] in Blood by Automated count Monocytes # Bld Auto 1 Observation 854 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga shk21573 LYMPH# ams22905 JAH EI EI B-Lymph# Lymph Lümfotsüütide arv QN E9/L E9/L Sysmex XN-1000 32 JAH/Võrreld 31 731-0 Lymphocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 0,28% HEM/BC Lymphocytes [#/volume] in Blood by Automated count Lymphocytes # Bld Auto 1 Observation 855 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga shk21573 NEUT# ams22904 JAH EI EI B-Neut# Neut Neutrofiilide arv QN E9/L E9/L Sysmex XN-1000 35 JAH/Võrreld 32 751-8 Neutrophils NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Neutrophils [#/volume] in Blood by Automated count Neutrophils # Bld Auto 1 Observation 857 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammi ja normoblastidega shk20871 IG# ams21566 JAH EI EI B-IG# IG Ebaküpsete granulotsüütide arv QN E9/L E9/L Sysmex XN-1000 37 JAH/Võrreld 34 51584-1 Granulocytes.immature NCnc Pt Bld Qn 10*3/uL Giga cells /l HEM/BC Granulocytes Immature [#/volume] in Blood Imm Granulocytes # Bld 1 Both 858 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga shk21573 PDW ams22918 JAH EI EI B-PDW PDW Trombotsüütide suurusjaotuvus QN fL fL Sysmex XN-1000 38 JAH/Võrreld 35 32207-3 Platelet distribution width EntVol Pt Bld Qn Automated count fL femtoliters HEM/BC Platelet distribution width [Entitic volume] in Blood by Automated count PDW Bld Auto 1 Observation 859 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga shk21573 MPV ams22917 JAH EI EI B-MPV MPV Trombotsüütide keskmine maht QN fL fL Sysmex XN-1000 40 JAH/Võrreld 36 32623-1 Platelet mean volume EntVol Pt Bld Qn Automated count fL fL HEM/BC Platelet mean volume [Entitic volume] in Blood by Automated count PMV Bld Auto 1 Observation 860 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga shk21573 LCR ams23192 JAH EI EI B-LCR LCR Trombotsüütide suurte vormide suhtarv QN % % Sysmex XN-1000 41 JAH/Võrreld 37 48386-7 Platelets.large/Platelets NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Platelets Large/Platelets in Blood by Automated count Lg Platelets/Platelet NFr Bld Auto 1 Observation 870 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga shk21573 Pct ams22919 JAH EI EI B-Pct Pct Trombokrit QN % % Sysmex XN-1000 42 JAH/Võrreld 2114 51637-7 Plateletocrit VFr Pt Bld Qn HEM/BC Plateletocrit [Volume Fraction] in Blood Plateletocrit VFr Bld 1 Observation 861 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammi ja normoblastidega shk20871 NRBC# ams21574 JAH EI EI B-NRBC# NRBC Normoblastide arv QN E9/L E9/L Sysmex XN-1000 46 JAH/Võrreld 40 771-6 Erythrocytes.nucleated NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Nucleated erythrocytes [#/volume] in Blood by Automated count nRBC # Bld Auto 1 Observation 862 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammi ja normoblastidega shk20871 NRBC% ams21575 JAH EI EI B-NRBC% NRBC% Normoblastide suhtarv QN /100WBC /100WBC Sysmex XN-1000 47 JAH/Võrreld 41 58413-6 Erythrocytes.nucleated/100 leukocytes Ratio Pt Bld Qn Automated count HEM/BC Nucleated erythrocytes/100 leukocytes [Ratio] in Blood by Automated count nRBC/100 WBC Bld Auto-Rto 1 Observation 863 HE 1 CBC-5Diff-RET Hemogramm viieosalise leukogrammiga ja retikulotsüütidega shk20872 JAH JAH EI B-Ret panel Retikulotsüütide paneel Retikulotsüüdid (paneel) Paneel Sysmex XN-1000 48 JAH 98 L-98 864 HE 1 Retikulotsüütide paneel shk20872 B-Ret% ams21602 JAH EI EI B-Ret% Ret% Retikulotsüütide suhtarv QN % % Sysmex XN-1000 49 JAH/Võrreld 99 17849-1 Reticulocytes/100 erythrocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Reticulocytes/100 erythrocytes in Blood by Automated count Retics/100 RBC NFr Auto 1 Observation 865 HE 1 Retikulotsüütide paneel shk20872 B-Ret# ams21601 JAH EI EI B-Ret# Ret Retikulotsüütide arv QN E9/L E9/L Sysmex XN-1000 50 JAH/Võrreld 100 60474-4 Reticulocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL m/UL HEM/BC Reticulocytes [#/volume] in Blood by Automated count Retics # Auto 1 Observation 866 HE 1 Retikulotsüütide paneel shk20872 B-IRF ams21603 JAH EI EI B-IRF IRF Ebaküpsete retikulotsüütide fraktsioon QN % % Sysmex XN-1000 51 JAH/Võrreld 101 33516-6 Reticulocytes.immature/Reticulocytes.total NFr Pt Bld Qn % % HEM/BC Reticulocytes.immature/Reticulocytes.total in Blood Imm Retics NFr 1 Observation 11,3891 867 HE 1 Retikulotsüütide paneel shk20872 RET-Hb ams21604 JAH EI EI B-RetHb RetHb Retikulotsüütide hemoglobiin QN pg pg Sysmex XN-1000 55 JAH/Võrreld 105 42810-2 Hemoglobin EntMass Pt Retic Qn pg pg 1420 HEM/BC Hemoglobin [Entitic mass] in Reticulocytes Hgb Retic Qn 1 Observation 11,3891 719 HE 1 Vereäige mikroskoopia kapillaarvereset shk21936 JAH JAH EI B-Smear-m panel Vereäige mikroskoopia Vereäige mikroskoopia Paneel mikroskoop 56 JAH 42 L-42 720 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk21936 B-Eosinofiilid % ams23882 JAH EI EI B-Eosinofiilid % Eosinofiilid % Eosinofiilide suhtarv QN % % mikroskoop 57 JAH/Võrreld 43 26450-7 Eosinophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 49 HEM/BC Eosinophils/100 leukocytes in Blood Eosinophil NFr Bld 1 Observation 11,433 721 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk21936 B-Basofüülid % ams23883 JAH EI EI B-Basofiilid % Basofiilid % Basofiilide suhtarv QN % % mikroskoop 59 JAH/Võrreld 44 30180-4 Basophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 54 HEM/BC Basophils/100 leukocytes in Blood Basophils NFr Bld 1 Observation 11,433 722 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk21936 B-Monotsüüdid % ams23879 JAH EI EI B-Monotsüüdid % Monotsüüdid % Monotsüütide suhtarv QN % % mikroskoop 61 JAH/Võrreld 45 26485-3 Monocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 40 HEM/BC Monocytes/100 leukocytes in Blood Monocytes NFr Bld 1 Observation 11,433 727 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk21936 B-Promonotsüüdid % ams23880 JAH EI EI B-Promonotsüüdid % Promonotsüüdid % Promonotsüütide suhtarv QN % % mikroskoop 63 JAH/Võrreld 52 30466-7 Promonocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % HEM/BC Promonocytes/100 leukocytes in Blood Promonycytes NFr Bld 1 Observation 827 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk21936 B-Lümfoidsed rakud % ams23875 JAH EI EI B-Lümfoidsed rakud % Lümfoidsed rakud % Lümfoidsete rakkude suhtarv QN % % mikroskoop 65 JAH/Võrreld 2710 737-7 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % 186 HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Blood by Manual count Lymphocytes NFr Bld Manual 1 Observation 22,7112 723 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk21936 B-Lümfotsüüdid % ams23874 JAH EI EI B-Lümfotsüüdid % Lümfotsüüdid % Lümfotsüütide suhtarv QN % % mikroskoop 67 JAH/Võrreld 47 26478-8 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 45 HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Blood Lymphocytes NFr Bld 1 Observation 11,433 724 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk21936 B-Reaktiivsed lümfotsüüdid % ams23876 JAH EI EI B-Reaktiivsed lümfotsüüdid % Reaktiivsed lümfotsüüdid % Reaktiivsete lümfotsüütide suhtarv QN % % mikroskoop 69 JAH/Võrreld 48 33835-0 Lymphocytes.plasmacytoid/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % HEM/BC Lymphocytes Plasmacytoid/100 leukocytes in Blood by Manual count Plasmacoid Lymphs NFr Bld Manual 1 Observation 761 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk21936 B-Lümfoblastide % ams23877 JAH EI EI B-Lümfoblastid % Lümfoblastid % Lümfoblastide suhtarv QN % % mikroskoop 73 JAH/Võrreld 95 34922-5 Lymphoblasts/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % HEM/BC Lymphoblasts/100 leukocytes in Blood Lymphoblasts NFr Bld 1 Observation 725 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk21936 B-Atüüpilised lümfotsüüdid % ams23878 JAH EI EI B-Atüüpilised lümfotsüüdid % Atüüpilised lümfotsüüdid % Atüüpiliste lümfotsüütide suhtarv QN % % mikroskoop 75 JAH/Võrreld 50 29261-5 Lymphocytes.abnormal/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % HEM/BC Lymphocytes Abnormal/100 leukocytes in Blood by Manual count Abnormal Lymphs NFr Bld Manual 1 Observation 18,6198 733 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk21936 B-Plasmarakud % ams23881 JAH EI EI B-Plasmarakud % Plasmarakud % Plasmarakkude suhtarv QN % % mikroskoop 79 JAH/Võrreld 59 13047-6 Plasma cells/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % HEM/BC Plasma cells/100 leukocytes in Blood Plasma Cells NFr Bld 1 Observation 728 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk21936 B-Segmenttuumsed neutrofiilid % ams23873 JAH EI EI B-Segmenttuumsed neutrofiilid % Segmenttuumsed neutrofiilid % Segmenttuumsete neutrofiilide suhtarv QN % % mikroskoop 83 JAH/Võrreld 54 26505-8 Neutrophils.segmented/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % HEM/BC Neutrophils.segmented/100 leukocytes in Blood Neuts Seg NFr Bld 1 Observation 729 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk21936 B-Kepptuumsed neutrofiilid % ams23872 JAH EI EI B-Kepptuumsed neutrofiilid % Kepptuumsed neutrofiilid % Kepptuumsete neutrofiilide suhtarv QN % % mikroskoop 84 JAH/Võrreld 55 26508-2 Neutrophils.band form/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 0,19% HEM/BC Neutrophils.band form/100 leukocytes in Blood Neuts Band NFr Bld 1 Observation 730 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk21936 B-Metamüelotsüüdid % ams23871 JAH EI EI B-Metamüelotsüüdid % Metamüelotsüüdid % Metamüelotsüütide suhtarv QN % % mikroskoop 86 JAH/Võrreld 56 740-1 Metamyelocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % 307 HEM/BC Metamyelocytes/100 leukocytes in Blood by Manual count Metamyelocytes NFr Bld Manual 1 Observation 23,8122 731 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk21936 B-Müelotsüüdid % ams23870 JAH EI EI B-Müelotsüüdid % Müelotsüüdid % Müelotsüütide suhtarv QN % % mikroskoop 88 JAH/Võrreld 57 26498-6 Myelocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 0,04% HEM/BC Myelocytes/100 leukocytes in Blood Myelocytes NFr Bld 1 Observation 732 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk21936 B-Promüelotsüüdid % ams23869 JAH EI EI B-Promüelotsüüdid % Promüelotsüüdid % Promüelotsüütide suhtarv QN % % mikroskoop 90 JAH/Võrreld 58 26524-9 Promyelocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 0,01% HEM/BC Promyelocytes/100 leukocytes in Blood Promyelocytes NFr Bld 1 Observation 726 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk21936 B-Blastid (spetsifitseerimata) % ams23868 JAH EI EI B-Blastid (spetsifitseerimata) % Blastid (spetsifitseerimata) % Blastide (spetsifitseerimata) suhtarv QN % % mikroskoop 93 JAH/Võrreld 51 709-6 Blasts/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % 791 HEM/BC Blasts/100 leukocytes in Blood by Manual count Blasts NFr Bld Manual 1 Observation 18,0359 735 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk21936 B-Normoblastid % ams23888 JAH EI EI B-Normoblastid % Normoblastid % Normoblastide suhtarv QN /100WBC /100WBC mikroskoop 97 JAH/Võrreld 67 33990-3 Normoblasts/100 leukocytes Ratio Pt Bld Qn /100{WBCs} /100 leukocytes HEM/BC Normoblasts/100 leukocytes [Ratio] in Blood Normoblasts Bld-Rto 1 Observation 736 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk21936 B-Toksogeenne granulatsioon ams23884 JAH EI EI B-Toksogeenne granulatsioon Toksogeenne granulatsioon Toksogeenne granulatsioon Tekst mikroskoop 100 JAH 69 803-7 Toxic granules ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,0071% HEM/BC Toxic granules [Presence] in Blood by Light microscopy Toxic Granules Bld Ql Smear 1 Observation 737 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk21936 B-Döhle kehakesed ams23893 JAH EI EI B-Döhle kehakesed Döhle kehakesed Döhle kehakesed Tekst mikroskoop 101 JAH 70 7792-5 Dohle body ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,0030% HEM/BC Dohle body [Presence] in Blood by Light microscopy Dohle Bod Bld Ql Smear 1 Observation 738 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk21936 B-Hüpersegmentatsioon ams23885 JAH EI EI B-Hüpersegmentatsioon Hüpersegmentatsioon Hüpersegmentatsioon Tekst mikroskoop 102 JAH 71 765-8 Neutrophils.hypersegmented ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Neutrophils.hypersegmented [Presence] in Blood by Light microscopy Neuts Hyperseg Bld Ql Smear 1 Observation 820 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk21936 B-Neutrofiilide vakuolisatsioon ams23890 JAH EI EI B-Neutrofiilide vakuolisatsioon Neutrofiilide vakuolisatsioon Neutrofiilide vakuolisatsioon Tekst mikroskoop 103 JAH 1669 18319-4 Neutrophils.vacuolated ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,0010% HEM/BC Neutrophils.vacuolated [Presence] in Blood by Light microscopy Neuts Vac Bld Ql Smear 1 Observation 834 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk21936 B-Monotsüütide vakuolisatsioon ams23891 JAH EI EI B-Monotsüütide vakuolisatsioon Monotsüütide vakuolisatsioon Monotsüütide vakuolisatsioon Tekst mikroskoop 104 JAH 4433 50672-5 Leukocyte toxic vacuoles PrThr Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Leukocyte toxic vacuoles [Presence] in Blood by Light microscopy WBC toxic vacuoles Bld Ql Smear 1 Observation 26,1852 821 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk21936 B-Aueri kepikesed ams23915 JAH EI EI B-Aueri kepikesed Aueri kepikesed Aueri kepikesed Tekst mikroskoop 105 JAH 1670 11281-3 Auer rods ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Auer rods [Presence] in Blood by Light microscopy Auer Bodies Bld Ql Smear 1 Observation 739 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk21936 B-Lümfotsüütide atüpism ams23886 JAH EI EI B-Lümfotsüütide atüpism Lümfotsüütide atüpism Lümfotsüütide atüpism Tekst mikroskoop 106 JAH 72 733-6 Lymphocytes.variant ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Lymphocytes Variant [Presence] in Blood by Light microscopy Variant Lymphs Bld Ql Smear 1 Observation 11,4393 740 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk21936 B-Gumprechti varjud ams23887 JAH EI EI B-Gumprechti varjud Gumprechti varjud Gumprechti varjud QN % % mikroskoop 107 JAH/Võrreld 73 14912-0 Smudge cells/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count "#/100 WBC; %" 0,0056% HEM/BC Smudge cells/100 leukocytes in Blood by Manual count Smudge Cells NFr Bld Manual 1 Observation 741 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk21936 B-Aglomeratsioon ams23889 JAH EI EI B-Aglomeratsioon Aglomeratsioon Aglomeratsioon Tekst mikroskoop 108 JAH 74 7797-4 Rouleaux ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Rouleaux [Presence] in Blood by Light microscopy Rouleaux Bld Ql Smear 1 Observation 822 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk21936 B-Aglutinatsioon ams23914 JAH EI EI B-Aglutinatsioon Aglutinatsioon Aglutinatsioon Tekst mikroskoop 109 JAH 1671 50670-9 Erythrocyte agglutination ACnc Pt Bld Ord HEM/BC Erythrocyte agglutination [Presence] in Blood RBC agglut Bld Ql 1 Observation 742 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk21936 B-Hüpokromaasia ams23894 JAH EI EI B-Hüpokromaasia Hüpokromaasia Hüpokromaasia Tekst mikroskoop 110 JAH 75 728-6 Hypochromia ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,03% HEM/BC Hypochromia [Presence] in Blood by Light microscopy Hypochromia Bld Ql Smear 1 Observation 743 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk21936 B-Polükromaasia ams23895 JAH EI EI B-Polükromaasia Polükromaasia Polükromaasia Tekst mikroskoop 111 JAH 76 10378-8 Polychromasia ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,09% HEM/BC Polychromasia [Presence] in Blood by Light microscopy Polychromasia Bld Ql Smear 1 Observation 744 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk21936 B-Anisokromaasia ams23896 JAH EI EI B-Anisokromaasia Anisokromaasia Anisokromaasia Tekst mikroskoop 112 JAH 77 51582-5 Anisochromasia ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Anisochromasia [Presence] in Blood by Light microscopy Anisochromasia Bld Ql Smear 1 Observation 745 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk21936 B-Erütrotsüütide anisotsütoos ams23897 JAH EI EI B-Erütrotsüütide anisotsütoos Erütrotsüütide anisotsütoos Erütrotsüütide anisotsütoos Tekst mikroskoop 113 JAH 78 702-1 Anisocytosis ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,04% HEM/BC Anisocytosis [Presence] in Blood by Light microscopy Anisocytosis Bld Ql Smear 1 Observation 746 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk21936 B-Erütrotsüütide makrotsütoos ams23898 JAH EI EI B-Erütrotsüütide makrotsütoos Erütrotsüütide makrotsütoos Erütrotsüütide makrotsütoos Tekst mikroskoop 114 JAH 79 738-5 Macrocytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,11% HEM/BC Macrocytes [Presence] in Blood by Light microscopy Macrocytes Bld Ql Smear 1 Observation 747 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk21936 B-Erütrotsüütide mikrotsütoos ams23899 JAH EI EI B-Erütrotsüütide mikrotsütoos Erütrotsüütide mikrotsütoos Erütrotsüütide mikrotsütoos Tekst mikroskoop 116 JAH 81 741-9 Microcytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,10% HEM/BC Microcytes [Presence] in Blood by Light microscopy Microcytes Bld Ql Smear 1 Observation 750 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk21936 B-Poikilotsütoos ams23902 JAH EI EI B-Poikilotsütoos Poikilotsütoos Poikilotsütoos Tekst mikroskoop 117 JAH 84 779-9 Poikilocytosis ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,03% HEM/BC Poikilocytosis [Presence] in Blood by Light microscopy Poikilocytosis Bld Ql Smear 1 Observation 748 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk21936 B-Mikrosferotsütoos ams23900 JAH EI EI B-Mikrosferotsütoos Mikrosferotsütoos Mikrosferotsütoos Tekst mikroskoop 118 JAH 82 48069-9 Spherocytes.micro ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Spherocytes.micro [Presence] in Blood by Light microscopy Spherocytes.micro Bld Ql Smear 1 Both 749 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk21936 B-Ovalotsütoos ams23901 JAH EI EI B-Ovalotsütoos Ovalotsütoos Ovalotsütoos Tekst mikroskoop 119 JAH 83 774-0 Ovalocytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,06% HEM/BC Ovalocytes [Presence] in Blood by Light microscopy Ovalocytes Bld Ql Smear 1 Observation 751 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk21936 B-Akantotsütoos ams23903 JAH EI EI B-Akantotsütoos Akantotsütoos Akantotsütoos Tekst mikroskoop 120 JAH 85 7789-1 Acanthocytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,00% HEM/BC Acanthocytes [Presence] in Blood by Light microscopy Acanthocytes Bld Ql Smear 1 Observation 752 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk21936 B-Fragmentatsioon (skisotsüüdid) ams23904 JAH EI EI B-Fragmentatsioon Fragmentatsioon Fragmentatsioon Tekst mikroskoop 121 JAH 86 10373-9 Fragments ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Fragments [Presence] in Blood by Light microscopy Fragments Bld Ql Smear 1 Observation 753 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk21936 B-Stomatotsütoos ams23905 JAH EI EI B-Stomatotsütoos Stomatotsütoos Stomatotsütoos Tekst mikroskoop 122 JAH 87 10380-4 Stomatocytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Stomatocytes [Presence] in Blood by Light microscopy Stomatocytes Bld Ql Smear 1 Observation 754 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk21936 B-Kodotsütoos (märklauaerütrotsüüdid) ams23906 JAH EI EI B-Kodotsütoos Märklaudrakud Kodotsütoos ehk märklaudrakkude olemasolu Tekst mikroskoop 123 JAH 88 10381-2 Target cells ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,03% HEM/BC Target cells [Presence] in Blood by Light microscopy Targets Bld Ql Smear 1 Observation 760 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk21936 B-Dakrotsütoos (pisarerütrotsüüdid) ams23913 JAH EI EI B-Dakrotsütoos Pisarrakud Dakrüotsütoos ehk pisarrakkude olemasolu Tekst mikroskoop 124 JAH 94 7791-7 Dacryocytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,03% HEM/BC Dacrocytes [Presence] in Blood by Light microscopy Dacryocytes Bld Ql Smear 1 Observation 755 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk21936 B-Ehhinotsütoos ams23907 JAH EI EI B-Ehhinotsütoos Ehhinotsütoos Ehhinotsütoos Tekst mikroskoop 125 JAH 89 7790-9 Burr cells ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,01% HEM/BC Burr cells [Presence] in Blood by Light microscopy Burr Cells Bld Ql Smear 1 Observation 756 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk21936 B-Basofiilne sõmerus ams23909 JAH EI EI B-Basofiilne sõmerus Basofiilne sõmerus Basofiilne sõmerus Tekst mikroskoop 128 JAH 90 703-9 Basophilic stippling ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,00% HEM/BC Basophilic stippling [Presence] in Blood by Light microscopy Baso Stipl Bld Ql Smear 1 Observation 757 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk21936 B-Howelli-Jolly kehakesed ams23910 JAH EI EI B-Howelli-Jolly kehakesed Howelli-Jolly kehakesed Howelli-Jolly kehakesed Tekst mikroskoop 129 JAH 91 7793-3 Howell-Jolly bodies ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,00% HEM/BC Howell-Jolly bodies [Presence] in Blood by Light microscopy Howell-Jolly Bod Bld Ql Smear 1 Observation 758 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk21936 B-Caboti ringid ams23911 JAH EI EI B-Caboti ringid Caboti ringid Caboti ringid Tekst mikroskoop 130 JAH 92 11280-5 Cabot rings ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Cabot rings [Presence] in Blood by Light microscopy Cabot rings Bld Ql Smear 1 Observation 759 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk21936 B-Pappenheimeri kehakesed ams23912 JAH EI EI B-Pappenheimeri kehakesed Pappenheimeri kehakesed Pappenheimeri kehakesed Tekst mikroskoop 131 JAH 93 7795-8 Pappenheimer bodies ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Pappenheimer bodies [Presence] in Blood by Light microscopy Pappenheimer Bod Bld Ql Smear 1 Observation 823 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk21936 B-Trombotsüütide anisotsütoos ams23917 JAH EI EI B-Trombotsüütide anisotsütoos Trombotsüütide anisotsütoos Trombotsüütide anisotsütoos Tekst mikroskoop 133 JAH 1675 51640-1 Platelet anisocytosis ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Platelet anisocytosis [Presence] in Blood by Light microscopy Platelet anisocytosis Bld Ql Smear 1 Observation 824 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk21936 B-Hiidtrosüüdid ams23918 JAH EI EI B-Hiidtrombotsüüdid Hiidtrombotsüüdid Hiidtrombotsüüdid Tekst mikroskoop 136 JAH 1678 5908-9 Platelets.giant ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,0017% HEM/BC Platelets Giant [Presence] in Blood by Light microscopy Giant Platelets Bld Ql Smear 1 Observation 825 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk21936 B-Trombotsüütide agregaatid ams23916 JAH EI EI B-Trombotsüütide agregaadid Trombotsüütide agregaadid Trombotsüütide agregaadid Tekst mikroskoop 137 JAH 1679 7796-6 Platelet clump ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Platelet clump [Presence] in Blood by Light microscopy Platelet Clump Bld Ql Smear 1 Observation 734 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk21936 B-Megakarüotsüütide tuumad ams23892 JAH EI EI B-Megakarüotsüütide tuumad Megakarüotsüütide tuumad Megakarüotsüütide tuumad QN % % mikroskoop 140 JAH/Võrreld 66 70028-6 Megakaryocytic nuclei/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % HEM/BC Megakaryocytic nuclei/100 leukocytes in Blood by Manual count Megakaryocytic nuclei NFr Bld Manual 1 Observation 11,4729 762 HE 1 Erütrotsüütide settekiirus ams10104 JAH JAH EI B-ESR Settekiirus Erütrotsüütide settekiirus QN mm/h mm/h Electa Lab Monitor 20E 145 JAH/Võrreld 106 4537-7 Erythrocyte sedimentation rate Vel Pt Bld Qn Westergren mm/h mm/hr 0,03% HEM/BC Erythrocyte sedimentation rate by Westergren method ESR Bld Qn Westrgrn 1 Both 877 HAT 2 Happe-aluse tasakaalu uuring arteriaalses veres shk21856 JAH JAH EI aB-ABB panel Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres Happe-aluse tasakaalu uuring arteriaalses veres Paneel Siemens RapidPoint 500 1 JAH 1248 24336-0 Gas panel - Pt BldA Qn 0,01% PANEL.CHEM Gas panel in Arterial blood Gas Pnl BldA 1 Order 878 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres shk21856 FiO2 ams23650 JAH EI EI FiO2 FiO2 Hapniku osakaal sissehingatavas õhus QN % % Siemens RapidPoint 500 4 JAH 1250 19994-3 Oxygen/Inspired gas setting VFr Pt Ventilator Qn % % 0,01% PULM Oxygen/Inspired gas setting [Volume Fraction] Ventilator O2/Inspired gas setting VFr Vent 2 879 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres shk21856 aB-pCO2 ams23643 JAH EI EI aB-pCO2 pCO2 Süsinikdioksiidi osarõhk arteriaalses veres QN mmHg mmHg Siemens RapidPoint 500 6 JAH 1252 2019-8 Carbon dioxide PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg 0,05% CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] in Arterial blood pCO2 BldA 1 Both 880 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres shk21856 aB-pO2 ams23644 JAH EI EI aB-pO2 pO2 Hapniku osarõhk arteriaalses veres QN mmHg mmHg Siemens RapidPoint 500 8 JAH 1253 2703-7 Oxygen PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg 0,07% CHEM Oxygen [Partial pressure] in Arterial blood pO2 BldA 1 Both 881 HAT 2 Hemoglobiini fraktsioonide paneel shk21535 aB-sO2 ams22802 JAH EI EI aB-sO2 sO2 Hapnikuga küllastatus arteriaalses veres QN % % Siemens RapidPoint 500 9 JAH 1254 2708-6 Oxygen saturation MFr Pt BldA Qn % % 0,02% CHEM Oxygen saturation in Arterial blood SaO2% BldA 1 Observation 882 HAT 2 Hemoglobiini fraktsioonide paneel shk21535 aB-O2Hb ams22801 JAH EI EI aB-O2Hb Oksühemoglobiin Oksühemoglobiin arteriaalses veres QN % % Siemens RapidPoint 500 11 JAH 1255 2714-4 Oxyhemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldA Qn % % CHEM Fractional oxyhemoglobin in Arterial blood OxyHgb MFr BldA 1 Observation 883 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres shk21856 aB-pHt ams23642 JAH EI EI aB-pHt pH (t) pH (kehatemperatuuri järgi kohandatud) arteriaalses veres QN Siemens RapidPoint 500 13 JAH 1257 33254-4 pH^^adjusted to patients actual temperature LsCnc Pt BldA Qn [pH] 0,01% CHEM pH of Arterial blood adjusted to patients actual temperature pH temp adj BldA 1 Observation 884 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres shk21856 aB-tO2 ams23648 JAH EI EI aB-O2 O2 Hapnik arteriaalses veres QN Vol% Vol% Siemens RapidPoint 500 16 JAH 1260 59274-1 Oxygen content VFr Pt BldA Qn Calculated mL/dL CHEM Oxygen content in Arterial blood by calculation O2 Ct VFr BldA Calc 1 Observation 885 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres shk21856 aB-p50 ams23647 JAH EI EI aB-p50 pO2 (sO2 50%) Hapniku osarõhk (küllastatus hapnikuga 50%) arteriaalses veres QN mmHg mmHg Siemens RapidPoint 500 17 JAH 1261 19214-6 Oxygen^^saturation adjusted to 0.5 PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Oxygen [Partial pressure] saturation adjusted to 0.5 in Arterial blood pO2 satn adj to 0.5 BldA 1 Observation 886 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres shk21856 aB-Shuntt ams23649 JAH EI EI aB-Shuntt Shunt (t) Füsioloogiline shunt (kehatemperatuuri järgi kohandatud) arteriaalses veres QN % % Siemens RapidPoint 500 19 JAH 1263 72325-4 Functional shunt volume^^adjusted to patients actual temperature VFr Pt BldA Qn % % HEMODYN.MOLEC Arterial blood Functional shunt volume adjusted to patients actual temperature BldA Fshunt vol temp adj VFr 2 Observation 22,0427 887 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres shk21856 aB-ABE ams23646 JAH EI EI aB-BE BE Aluste liig arteriaalses veres QN mmol/L mmol/L Siemens RapidPoint 500 26 JAH 1268 1925-7 Base excess SCnc Pt BldA Qn mmol/L mmol/L 0,04% CHEM Base excess in Arterial blood Base excess BldA-sCnc 1 Observation 888 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres shk21856 aP-HCO3 ams23645 JAH EI EI aP-HCO3 Vesinikkarbonaat Vesinikkarbonaat arteriaalses plasmas QN mmol/L mmol/L Siemens RapidPoint 500 30 JAH 1273 1960-4 Bicarbonate SCnc Pt BldA Qn mmol/L mmol/L 0,05% CHEM Bicarbonate [Moles/volume] in Arterial blood HCO3 BldA-sCnc 1 Both 898 HAT 2 Hemoglobiini fraktsioonide paneel shk21535 aB-COHb ams22803 JAH EI EI aB-COHb COHb Karboksühemoglobiin arteriaalses veres QN % % Siemens RapidPoint 500 32 JAH 1343 2030-5 Carboxyhemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldA Qn % % CHEM Carboxyhemoglobin/Hemoglobin.total in Arterial blood COHgb MFr BldA 1 Observation 900 HAT 2 Hemoglobiini fraktsioonide paneel shk21535 aB-MetHb ams22804 JAH EI EI aB-MetHb MetHb Methemoglobiin arteriaalses veres QN % % Siemens RapidPoint 500 33 JAH 1346 2615-3 Methemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldA Qn % % CHEM Methemoglobin/Hemoglobin.total in Arterial blood MetHgb MFr BldA 1 Observation 890 HAT 2 Laktaat arteriaalses plasmas ams709 JAH JAH EI aP-Lac Laktaat Laktaat arteriaalses plasmas QN mmol/L mmol/L Siemens RapidPoint 500 34 JAH 1279 2518-9 Lactate SCnc Pt BldA Qn mmol/L mmol/L 0,00% CHEM Lactate [Moles/volume] in Arterial blood Lactate BldA-sCnc 1 Both 1092 HAT 2 pH (kehatemperatuuri järgi korrigeeritud) ams22832 JAH JAH EI vB-pHt pH (t) pH (kehatemperatuuri järgi kohandatud) venoosses veres QN Siemens RapidPoint 500 43 JAH 1287 39486-6 pH^^adjusted to patients actual temperature LsCnc Pt BldV Qn [pH] CHEM pH of Venous blood adjusted to patients actual temperature pH temp adj BldV 1 Observation 891 HAT 2 Laktaat venoosses veres ams10810 JAH JAH EI vP-Lac Laktaat Laktaat venoosses plasmas QN mmol/L mmol/L Siemens RapidPoint 500 55 JAH 1297 2519-7 Lactate SCnc Pt BldV Qn mmol/L mmol/L CHEM Lactate [Moles/volume] in Venous blood Lactate BldV-sCnc 1 Both 892 HAT 2 Happe-aluse tasakaalu uuring kapillaarses veres shk21857 JAH JAH EI cB-ABB panel Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres Happe-aluse tasakaalu uuring kapillaarses veres Paneel Siemens RapidPoint 500 78 JAH 1318 24337-8 Gas panel - Pt BldC Qn PANEL.CHEM Gas panel in Capillary blood Gas Pnl BldC 1 Order 893 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres shk21857 cB-pCO2 ams23652 JAH EI EI cB-pCO2 pCO2 Süsinikdioksiidi osarõhk kapillaarses veres QN mmHg mmHg Siemens RapidPoint 500 80 JAH 1323 2020-6 Carbon dioxide PPres Pt BldC Qn mm[Hg] mm Hg 0,00% CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] in Capillary blood pCO2 BldC 1 Both 894 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres shk21857 cB-pO2 ams23653 JAH EI EI cB-pO2 pO2 Hapniku osarõhk kapillaarses veres QN mmHg mmHg Siemens RapidPoint 500 82 JAH 1324 2704-5 Oxygen PPres Pt BldC Qn mm[Hg] mm Hg 0,00% CHEM Oxygen [Partial pressure] in Capillary blood pO2 BldC 1 Both 895 HAT 2 cB-O2Hb ams22820 JAH EI EI cB-O2Hb Oksühemoglobiin Oksühemoglobiin kapillaarses veres QN % % Siemens RapidPoint 500 85 JAH 1326 2715-1 Oxyhemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldC Qn % % CHEM Fractional oxyhemoglobin in Capillary blood OxyHgb MFr BldC 1 Observation 896 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres shk21857 cB-pHt ams23651 JAH EI EI cB-pHt pH (t) pH (kehatemperatuuri järgi kohandatud) kapillaarses veres QN Siemens RapidPoint 500 87 JAH 1328 39485-8 pH^^adjusted to patients actual temperature LsCnc Pt BldC Qn [pH] CHEM pH of Capillary blood adjusted to patients actual temperature pH temp adj BldC 1 Observation 897 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres shk21857 cB-ABE ams23654 JAH EI EI cB-BE BE Aluste liig kapillaarses veres QN mmol/L mmol/L Siemens RapidPoint 500 96 JAH 1337 1926-5 Base excess SCnc Pt BldC Qn mmol/L mmol/L CHEM Base excess in Capillary blood Base excess BldC-sCnc 1 Observation 902 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres shk21857 cP-HCO3 ams23655 JAH EI EI cP-HCO3 Vesinikkarbonaat Vesinikkarbonaat kapillaarses plasmas QN mmol/L mmol/L Siemens RapidPoint 500 99 JAH 2720 1961-2 Bicarbonate SCnc Pt BldC Qn mmol/L mmol/L 1093 CHEM Bicarbonate [Moles/volume] in Capillary blood HCO3 BldC-sCnc 1 Both 11,3891 899 HAT 2 cB-COHb ams22821 JAH EI EI cB-COHb COHb Karboksühemoglobiin kapillaarses veres QN % % Siemens RapidPoint 500 101 JAH 1345 2031-3 Carboxyhemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldC Qn % % CHEM Carboxyhemoglobin/Hemoglobin.total in Capillary blood COHgb MFr BldC 1 Observation 889 HAT 2 Hemoglobiini fraktsioonide paneel shk21535 B-Hb oxym ams22806 JAH EI EI B-Hb oxym Hb Hemoglobiin veres (oksümeetria) QN g/L g/L Siemens RapidPoint 500 108 JAH 1276 55782-7 Hemoglobin MCnc Pt Bld Qn Oximetry g/dL g/dL HEM/BC Hemoglobin [Mass/volume] in Blood by Oximetry Hgb Bld Oximetry-mCnc 1 Both 872 EL 3 Kaalium arteriaalses plasmas ams23341 JAH JAH EI S,P-K Kaalium Kaalium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L Siemens RapidPoint 500 3 JAH/Võrreld 211 2823-3 Potassium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,2673% CHEM Potassium [Moles/volume] in Serum or Plasma Potassium SerPl-sCnc 1 Both 871 EL 3 Naatrium arteriaalses plasmas ams10831 JAH JAH EI S,P-Na Naatrium Naatrium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L Siemens RapidPoint 500 5 JAH/Võrreld 210 2951-2 Sodium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1705% CHEM Sodium [Moles/volume] in Serum or Plasma Sodium SerPl-sCnc 1 Both 873 EL 3 Kaltsium (ioniseeritud, pH 7,4) shk21804 Kaltsium (ioniseeritud) arteriaalses plasmas ams23480 JAH EI EI S,P-iCa Kaltsium (ioniseeritud) Kaltsium (ioniseeritud) seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L Siemens RapidPoint 500 7 JAH 213 12180-6 Calcium.ionized SCnc Pt Ser/Plas Qn ISE mg/dL mmol/L CHEM Calcium.ionized [Moles/volume] in Serum or Plasma by Ion-selective membrane electrode (ISE) Ca-I SerPl ISE-sCnc 1 Both 874 EL 3 Kaltsium (ioniseeritud, pH 7,4) arteriaalses plasmas shk21804 JAH JAH EI S,P-iCa (pH 7,4) Kaltsium (ioniseeritud, pH 7,4) Kaltsium (ioniseeritud, pH 7,4 korral) QN mmol/L mmol/L Siemens RapidPoint 500 8 JAH/Võrreld 214 19072-8 Calcium.ionized^^adjusted to pH 7.4 SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Calcium.ionized [Moles/volume] adjusted to pH 7.4 in Serum or Plasma Ca-I adj pH7.4 SerPl-sCnc 1 Observation 907 EL 3 Kaltsium paastuplasmas ams23007 JAH JAH EI S,P-Ca Kaltsium Kaltsium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L Roche Cobas integra 9 JAH/Võrreld 212 2000-8 Calcium SCnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Calcium [Moles/volume] in Serum or Plasma Calcium SerPl-sCnc 1 Both 875 EL 3 Kloriid arteriaalses plasmas ams23694 JAH JAH EI S,P-Cl Kloriid Kloriid seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L Siemens RapidPoint 500 12 JAH/Võrreld 216 2075-0 Chloride SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1479% CHEM Chloride [Moles/volume] in Serum or Plasma Chloride SerPl-sCnc 1 Both 918 EL 3 Fosfaat plasmas ams22964 JAH JAH EI S,P-P Fosfaat Fosfaat seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L Roche Cobas integra 13 JAH/Võrreld 234 14879-1 Phosphate SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Phosphate [Moles/volume] in Serum or Plasma Phosphate SerPl-sCnc 1 Both 908 EL 3 Magneesium paastuplasmas ams22984 JAH JAH EI S,P-Mg Magneesium Magneesium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L Roche Cobas integra 15 JAH/Võrreld 218 2601-3 Magnesium SCnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Magnesium [Moles/volume] in Serum or Plasma Magnesium SerPl-sCnc 1 Both 42 EL 3 Ammoonium ams24217 JAH JAH JAH P-NH4 Ammoonium Ammoonium plasmas QN umol/L umol/L 18 JAH/Võrreld 224 1845-7 Ammonium ion SCnc Pt Plas Qn umol/L umol/L CHEM Ammonium ion [Moles/volume] in Plasma Ammonium Ion Plas-sCnc 1 Both 1075 KAR 4 Troponiin T (kõrgtundlik) plasmas ams23607 JAH JAH EI S,P-cTnT-hs Troponiin T (kõrgtundlik) Troponiin T (kõrgtundlik) seerumis/plasmas QN ng/L ng/L Roche Cobas e601 1 JAH/Võrreld 2888 67151-1 Troponin T.cardiac MCnc Pt Ser/Plas Qn Detection limit <= 5 ng/L ng/L ng/L CHEM Troponin T.cardiac [Mass/volume] in Serum or Plasma by Detection limit <= 5 ng/L Troponin T SerPl DL <= 5 ng/L-mCnc 1 11,4393 932 KAR 4 Kreatiniini kinaasi MB isoensüümi mass plasmas ams23013 JAH JAH EI S,P-CK-MBm CK-MBm Kreatiini kinaasi MB isoensüümi mass seerumis/plasmas QN ug/L ug/L Roche Cobas e601 6 JAH/Võrreld 315 13969-1 Creatine kinase.MB MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,3363% CHEM Creatine kinase.MB [Mass/volume] in Serum or Plasma CK MB SerPl-mCnc 1 Both 63 KAR 4 Müogloglobiin seerumis ams10827 JAH JAH JAH S,P-Myogl Müoglobiin Müoglobiin seerumis/plasmas QN ug/L ug/L 8 JAH/Võrreld 316 2639-3 Myoglobin MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0217% CHEM Myoglobin [Mass/volume] in Serum or Plasma Myoglobin SerPl-mCnc 1 Both 933 KAR 4 B-tüüpi natriureetilise propeptiidi N-terminaalne fragment plasmas ams23000 JAH JAH EI S,P-NT-proBNP NT-proBNP B-tüüpi natriureetilise propeptiidi N-fragment seerumis/plasmas QN ng/L ng/L Roche Cobas e601 9 JAH/Võrreld 317 33762-6 Natriuretic peptide.B prohormone MCnc Pt Ser/Plas Qn pg/mL pg/mL CHEM Natriuretic peptide.B prohormone [Mass/volume] in Serum or Plasma proBNP SerPl-mCnc 1 Both 916 KE 5 C-reaktiivne valk plasmas ams23042 JAH JAH EI S,P-CRP CRP C-reaktiivne valk seerumis/plasmas QN mg/L mg/L Roche Cobas c501 1 JAH/Võrreld 232 1988-5 C reactive protein MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0344% CHEM C reactive protein [Mass/volume] in Serum or Plasma CRP SerPl-mCnc 1 Both 917 KE 5 C-reaktiivne valk seerumis/plasmas (kõrgtundlik) ams23077 JAH JAH EI S,P-CRP-hs CRP (kõrgtundlik) C-reaktiivne valk seerumis/plasmas (kõrgtundlik) QN mg/L mg/L Roche Cobas integra 3 JAH/Võrreld 233 30522-7 C reactive protein MCnc Pt Ser/Plas Qn High sensitivity 0,0083% CHEM C reactive protein [Mass/volume] in Serum or Plasma by High sensitivity method CRP SerPl HS-mCnc 1 Both 703 KE 5 Prokaltsitoniin plasmas ams23057 JAH JAH EI S,P-PCT Prokaltsitoniin Prokaltsitoniin seerumis/plasmas QN ug/L ug/L Roche Cobas c501 5 JAH/Võrreld 302 33959-8 Procalcitonin MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL CHEM Procalcitonin [Mass/volume] in Serum or Plasma Procalcitonin SerPl-mCnc 1 Both 85 KE 5 Interleukiin 6 seerumis shk88 JAH JAH JAH S,P-IL-6 IL-6 Interleukiin 6 seerumis/plasmas QN ng/L ng/L 6 JAH/Võrreld 381 26881-3 Interleukin 6 MCnc Pt Ser/Plas Qn pg/mL pg/mL CHEM Interleukin 6 [Mass/volume] in Serum or Plasma Il6 SerPl-mCnc 1 Both 44 KE 5 Glükoos plasmas ams23024 JAH JAH EI fS,fP-Gluc Glükoos paastuseerumis/-plasmas Glükoos paastuseerumis/paastuplasmas QN mmol/L mmol/L Roche Cobas c501 7 JAH/Võrreld 237 14771-0 Glucose^post CFst SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Fasting glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma Glucose p fast SerPl-sCnc 1 Both 876 KE 5 Glükoos arteriaalses veres ams22484 JAH JAH EI fcB-Gluc Glükoos kapillaarses paastuveres Glükoos kapillaarses paastuveres QN mmol/L mmol/L Siemens RapidPoint 500 8 JAH/Võrreld 238 14770-2 Glucose^post CFst SCnc Pt BldC Qn Glucometer mmol/L mmol/L CHAL Fasting glucose [Moles/volume] in Capillary blood by Glucometer Glucose p fast BldC Glucomtr-sCnc 1 Both 45 KE 5 Liikvori- ja seerumi/plasma glükoosi suhe shk21996 Glükoos ams24171 JAH EI JAH S,P-Gluc Glükoos Glükoos seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 9 JAH/Võrreld 239 14749-6 Glucose SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma Glucose SerPl-sCnc 1 Both 903 KE 5 Glükoos venoosses veres ams21716 JAH JAH EI B-Gluc POCT Glükoos veres (POCT) Glükoos veres (POCT) QN mmol/L mmol/L Roche Cobas c501 12 JAH/Võrreld 3693 72516-8 Glucose SCnc Pt Bld Qn Test strip.automated umol/L umol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Blood by Automated test strip Glucose Bld Strip.auto-sCnc 1 Both 829 KE 5 Glükohemoglobiin veres (IFCC) shk21716 JAH JAH EI B-HbA1c (IFCC) HbA1c (IFCC) Glükohemoglobiin veres (IFCC) QN mmol/mol mmol/mol Roche Cobas integra 14 JAH/Võrreld 2741 59261-8 Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total SFr Pt Bld Qn IFCC mmol/mol mmol/mol HEM/BC Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total in Blood by IFCC protocol Hgb A1c SFr Bld IFCC 1 Both 18,6192 764 KE 5 HbA1c (IFCC) shk21716 Glükohemoglobiin veres (NGSP) ams23099 JAH EI EI B-HbA1c HbA1c Glükohemoglobiin veres QN % % Roche Cobas integra 15 JAH/Võrreld 236 4548-4 Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total MFr Pt Bld Qn % %; % Hgb 0,0883% HEM/BC Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total in Blood Hgb A1c MFr Bld 1 Both 832 KE 5 HbA1c (IFCC) shk21716 Hinnatud keskmine glükoosi kontsentratsioon ams23091 JAH EI EI B-eAG eAG Hinnanguline keskmine glükoos veres QN mmol/L mmol/L Arvutuslik 19 JAH/Võrreld 3416 53553-4 Estimated average glucose SCnc Pt Bld Qn Estimated from glycated hemoglobin mmol/L mmol/L CHEM Glucose mean value [Moles/volume] in Blood Estimated from glycated hemoglobin Est. average glucose Bld gHb Est-sCnc 1 Both 15,6611 708 KE 5 Glükoosi taluvuse proov plasmast (75 g Gluc PO) (0/120min) shk10525 JAH JAH EI GTT (0, 120 min) Glükoosi taluvuse proov (0, 120 min) Glükoosi taluvuse proov (0, 120 min) Paneel Roche Cobas c501 20 JAH 240 L-240 501 KE 5 Glükoosi taluvuse proov (1,75 g glükoosi 1 kg kohta) shk21727 JAH JAH EI GTT (0, 60, 120 min) Glükoosi taluvuse proov (0, 60, 120 min) Glükoosi taluvuse proov (0, 60, 120 min) Paneel Roche Cobas integra 21 JAH 3006 L-3006 709 KE 5 Glükoosi taluvuse proov (0, 120 min) shk10525 fP-Gluc 0 min (pre 75 g Gluc PO) ams11152 JAH EI EI fS,P-Gluc 0 min (pre 75 g Gluc PO) Glükoos 0 min (75 g) Glükoos paastuseerumis/paastuplasmas enne glükoosi manustamist QN mmol/L mmol/L Roche Cobas c501 23 JAH/Võrreld 241 14996-3 Glucose^pre 75 g glucose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --pre 75 g glucose PO Glucose pre 75 g Glc PO SerPl-sCnc 1 Observation 711 KE 5 Glükoosi taluvuse proov (0, 120 min) shk10525 P-Gluc 60 min (post 75 g Gluc PO) ams22635 JAH EI EI S,P-Gluc 60 min (post 75 g Gluc PO) Glükoos 60 min (75 g) Glükoos seerumis/plasmas 60 minutit pärast glükoosi manustamist QN mmol/L mmol/L Roche Cobas c501 24 JAH/Võrreld 248 51597-3 Glucose^1H post 75 g glucose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --1 hour post 75 g glucose PO Glucose 1H p 75 g Glc PO SerPl-sCnc 1 Observation 710 KE 5 Glükoosi taluvuse proov (0, 120 min) shk10525 P-Gluc 120 min (post 75g Gluc PO) ams11154 JAH EI EI S,P-Gluc 120 min (post 75g Gluc PO) Glükoos 120 min (75 g) Glükoos seerumis/plasmas 120 minutit pärast glükoosi manustamist QN mmol/L mmol/L Roche Cobas c501 25 JAH/Võrreld 242 14995-5 Glucose^2H post 75 g glucose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --2 hours post 75 g glucose PO Glucose 2H p 75 g Glc PO SerPl-sCnc 1 Both 46 KE 5 Glükoosi taluvuse proov (0, 60, 120 min) shk21727 fP-Gluc 0 min (pre 1,75 g Gluc/1kg BW PO) ams23167 JAH EI EI fS,P-Gluc 0 min (pre 1,75 g Gluc/1kg BW PO) Glükoos 0 min (1,75 g/1 kg) Glükoos paastuseerumis/paastuplasmas enne glükoosi manustamist (1,75 g glükoosi 1 kg kohta) QN mmol/L mmol/L Roche Cobas integra 26 JAH/Võrreld 244 40148-9 Glucose^pre XXX challenge SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --pre XXX challenge Glucose pre chal SerPl-sCnc 1 Observation 625 KE 5 Glükoosi taluvuse proov (0, 60, 120 min) shk21727 P-Gluc 120 min (post 1,75 g Gluc/1 kg BW PO) ams23168 JAH EI EI S,P-Gluc 120 min (post xxx challenge) Glükoos 120 min (pärast mõjutust) Glükoos seerumis/plasmas 120 minutit (pärast mõjutust) QN mmol/L mmol/L Roche Cobas c501 32 JAH/Võrreld 4006 25668-5 Glucose^2H post XXX challenge SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 8 CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --2 hours post XXX challenge Glucose 2h p chal SerPl-sCnc 1 Both 9,8919 909 KE 5 Alaniini aminotransferaas plasmas ams23066 JAH JAH EI S,P-ALAT ALAT Alaniini aminotransferaas seerumis/plasmas QN U/L U/L Roche Cobas c501 36 JAH/Võrreld 222 1744-2 Alanine aminotransferase CCnc Pt Ser/Plas Qn Without P-5'-P U/L U/L CHEM Alanine aminotransferase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma by Without P-5'-P ALT SerPl w/o P-5'-P-cCnc 1 Both 913 KE 5 ASAT Aspartaadi aminotransferaas plasmas ams23021 JAH JAH EI S,P-ASAT ASAT Aspartaadi aminotransferaas seerumis/plasmas QN U/L U/L Roche Cobas c501 37 JAH/Võrreld 228 1920-8 Aspartate aminotransferase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,8705% CHEM Aspartate aminotransferase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma AST SerPl-cCnc 1 Both 910 KE 5 Aluseline fosfataas plasmas ams23041 JAH JAH EI S,P-ALP ALP Aluseline fosfataas seerumis/plasmas QN U/L U/L Roche Cobas c501 40 JAH 223 6768-6 Alkaline phosphatase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,8002% CHEM Alkaline phosphatase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma ALP SerPl-cCnc 1 Both 16 KE 5 Aluselise fosfataasi isoensüümid ams23751 JAH JAH JAH S-ALP-isoE ALP isoensüümid Aluselise fosfataasi isoensüümid seerumis Tekst 41 JAH 147 14588-8 Alkaline phosphatase isoenzymes Imp Pt Ser/Plas Nom CHEM Alkaline phosphatase isoenzymes [interpretation] in Serum or Plasma ALP Isos SerPl-Imp 1 Observation 919 KE 5 Gammaglutamüüli transferaas plasmas ams22965 JAH JAH EI S,P-GGT GGT Gammaglutamüüli transferaas seerumis/plasmas QN U/L U/L Roche Cobas c501 61 JAH/Võrreld 235 2324-2 Gamma glutamyl transferase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,0564% CHEM Gamma glutamyl transferase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma GGT SerPl-cCnc 1 Both 914 KE 5 Bilirubiin plasmas ams22962 JAH JAH EI S,P-Bil Bilirubiin Bilirubiin seerumis/plasmas QN umol/L umol/L Roche Cobas c501 62 JAH/Võrreld 229 14631-6 Bilirubin SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Bilirubin [Moles/volume] in Serum or Plasma Bilirub SerPl-sCnc 1 Both 915 KE 5 Bilirubiin (konjugeeritud) (direktne bilirubiin) plasmas ams22961 JAH JAH EI S,P-Bil-conj Bilirubiin (konjugeeritud) Bilirubiin (konjugeeritud) seerumis/plasmas QN umol/L umol/L Roche Cobas c501 64 JAH/Võrreld 230 14629-0 Bilirubin.glucuronidated+Bilirubin.albumin bound SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Bilirubin.direct [Moles/volume] in Serum or Plasma Bilirub Direct SerPl-sCnc 1 Both 911 KE 5 Amülaas plasmas ams22960 JAH JAH EI S,P-Amyl Amülaas Amülaas seerumis/plasmas QN U/L U/L Roche Cobas c501 66 JAH 225 1798-8 Amylase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,0927% CHEM Amylase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma Amylase SerPl-cCnc 1 Both 929 KE 5 Lipaas plasmas ams23064 JAH JAH EI S,P-Lip Lipaas Lipaas seerumis/plasmas QN U/L U/L Roche Cobas c501 69 JAH 299 3040-3 Triacylglycerol lipase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,1557% CHEM Lipase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma Lipase SerPl-cCnc 1 Both 514 KE 5 Sapphapped seerumis ams23298 JAH JAH JAH S,P-TBA Sapphapped Sapphapped seerumis/plasmas QN umol/L umol/L 72 JAH/Võrreld 3071 14628-2 Bile acid SCnc Pt Ser Qn umol/L umol/L CHEM Bile acid [Moles/volume] in Serum Bile Ac Ser-sCnc 1 Both 32,6581 713 KE 5 Kreatiniinikliirens shk21832 P-Crea ams23576 JAH EI EI S,P-Crea Kreatiniin Kreatiniin seerumis/plasmas QN umol/L umol/L Roche Cobas c501 74 JAH/Võrreld 279 14682-9 Creatinine SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Creatinine [Moles/volume] in Serum or Plasma Creat SerPl-sCnc 1 Both 765 KE 5 Hinnanguline glomerulaarfiltratsiooni kiirus ams22789 JAH JAH EI eGFR (Crea, MDRD) eGFR (Crea, MDRD) Hinnanguline glomerulaarfiltratsiooni kiirus (kreatiniin, MDRD) QN mL/min/1.73m2 mL/min/1.73m2 Arvutuslik 76 JAH/Võrreld 280 33914-3 Glomerular filtration rate/1.73 sq M.predicted ArVRat Pt Ser/Plas Qn Creatinine-based formula (MDRD) mL/min/{1.73m2} 0,6625% CHEM Glomerular filtration rate/1.73 sq M.predicted by Creatinine-based formula (MDRD) GFR/BSA.pred SerPl MDRD-ArVRat 1 Both 714 KE 5 Kreatiniini kliirens shk21832 JAH JAH EI dU-S-Crea Kreatiniinikliirens Kreatiniinikliirens QN mL/min mL/min Roche Cobas c501 80 JAH/Võrreld 281 2164-2 Creatinine renal clearance VRat 24H Urine+Ser/Plas Qn mL/min 0,0084% CHEM Creatinine renal clearance in 24 hour Creat Cl 24H Ur+SerPl-vRate 1 Both 931 KE 5 Uurea paastuplasmas ams22987 JAH JAH EI S,P-Urea Uurea Uurea seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L Roche Cobas c501 82 JAH/Võrreld 310 22664-7 Urea SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Urea [Moles/volume] in Serum or Plasma Urea SerPl-sCnc 1 Both 39 KE 5 IgG indeks shk692 S-Alb ams1572 JAH EI JAH S,P-Alb Albumiin Albumiin seerumis/plasmas QN g/L g/L 87 JAH/Võrreld 219 61151-7 Albumin MCnc Pt Ser/Plas Qn BCG g/dL g/dl CHEM Albumin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Bromcresol green (BCG) dye binding method Albumin SerPl BCG-mCnc 1 Both 40 KE 5 TBEV IgG indeks shk21807 Albumiin seerumis/plasmas (kõrgtundlik) ams23485 JAH EI JAH S,P-Alb-hs Albumiin (kõrgtundlik) Albumiin seerumis/plasmas (kõrgtundlik) QN g/L g/L 88 JAH/Võrreld 220 1751-7 Albumin MCnc Pt Ser/Plas Qn g/dL 0,8632% CHEM Albumin [Mass/volume] in Serum or Plasma Albumin SerPl-mCnc 1 Both 62 KE 5 Valkude fraktsioonid shk22011 Prot ams24186 JAH EI JAH S,P-Prot Valk Valk seerumis/plasmas QN g/L g/L 89 JAH/Võrreld 311 2885-2 Protein MCnc Pt Ser/Plas Qn g/dL 0,82% CHEM Protein [Mass/volume] in Serum or Plasma Prot SerPl-mCnc 1 Both 60 KE 5 Prealbumiin seerumis ams23352 JAH JAH JAH S,P-PreAlb Prealbumiin Prealbumiin seerumis/plasmas QN g/L g/L 90 JAH/Võrreld 301 14338-8 Prealbumin MCnc Pt Ser/Plas Qn g/dL 0,0508% CHEM Prealbumin [Mass/volume] in Serum or Plasma Prealb SerPl-mCnc 1 Both 928 KE 5 Laktaadi dehüdrogenaas plasmas ams23063 JAH JAH EI S,P-LDH LDH Laktaadi dehüdrogenaas seerumis/plasmas QN U/L U/L Roche Cobas c501 91 JAH 285 14805-6 Lactate dehydrogenase CCnc Pt Ser/Plas Qn Reaction: pyruvate to lactate CHEM Lactate dehydrogenase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma by Pyruvate to lactate reaction LDH SerPl P to L-cCnc 1 Observation 47 KE 5 Haptoglobiin seerumis ams1394 JAH JAH JAH S,P-Hapto Haptoglobiin Haptoglobiin seerumis/plasmas QN g/L g/L 92 JAH/Võrreld 254 4542-7 Haptoglobin MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/dL 0,0047% HEM/BC Haptoglobin [Mass/volume] in Serum or Plasma Haptoglob SerPl-mCnc 1 Both 920 KE 5 Hemoglobiin plasmas ams22922 JAH JAH JAH P-Hb Hemoglobiin plasmas Hemoglobiin plasmas QN mg/L mg/L 94 JAH/Võrreld 255 721-1 Hemoglobin.free MCnc Pt Plas Qn mg/L mg/L HEM/BC Free Hemoglobin [Mass/volume] in Plasma Hgb Free Plas-mCnc 1 Both 927 KE 5 Kusihape plasmas ams23039 JAH JAH EI S,P-UA Kusihape Kusihape seerumis/plasmas QN umol/L umol/L Roche Cobas c501 97 JAH/Võrreld 284 14933-6 Urate SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Urate [Moles/volume] in Serum or Plasma Urate SerPl-sCnc 1 Both 712 KE 5 Kreatiini kinaas seerumis ams10792 JAH JAH JAH S,P-CK CK Kreatiini kinaas seerumis/plasmas QN U/L U/L 98 JAH/Võrreld 278 2157-6 Creatine kinase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,3104% CHEM Creatine kinase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma CK SerPl-cCnc 1 Both 923 KE 5 Kolesterool plasmas ams22975 JAH JAH EI S,P-Chol Kolesterool Kolesterool seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L Roche Cobas c501 101 JAH/Võrreld 271 14647-2 Cholesterol SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Cholesterol [Moles/volume] in Serum or Plasma Cholest SerPl-sCnc 1 Both 924 KE 5 HDL-kolesterool paastuplasmas ams22976 JAH JAH EI S,P-HDL-Chol HDL HDL-kolesterool seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L Roche Cobas c501 103 JAH/Võrreld 272 14646-4 Cholesterol.in HDL SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Cholesterol in HDL [Moles/volume] in Serum or Plasma HDLc SerPl-sCnc 1 Both 925 KE 5 LDL-kolesterool plasmas ams23028 JAH JAH EI S,P-LDL-Chol LDL LDL-kolesterool seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L Roche Cobas c501 104 JAH/Võrreld 273 22748-8 Cholesterol.in LDL SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Cholesterol in LDL [Moles/volume] in Serum or Plasma LDLc SerPl-sCnc 1 Both 926 KE 5 Triglütseriidid paastuplasmas ams22986 JAH JAH EI fS,fP-Trigl Triglütseriidid Triglütseriidid paastuseerumis/paastuplasmas QN mmol/L mmol/L Roche Cobas c501 105 JAH/Võrreld 274 14927-8 Triglyceride SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Triglyceride [Moles/volume] in Serum or Plasma Trigl SerPl-sCnc 1 Both 65 KE 5 Homotsüsteiin seerumis ams1674 JAH JAH JAH S,P-Hcy Homotsüsteiin Homotsüsteiin seerumis/plasmas QN umol/L umol/L 113 JAH 325 13965-9 Homocysteine SCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0084% CHEM Homocysteine [Moles/volume] in Serum or Plasma Homocysteine SerPl-sCnc 1 Both 912 KE 5 Antistreptolüsiin O ams23034 JAH JAH EI S,P-ASO ASO Antistreptolüsiin O seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Roche Cobas c501 114 JAH 227 5370-2 Streptolysin O Ab ACnc Pt Ser Qn 0,0021% MICRO Streptolysin O Ab [Units/volume] in Serum ASO Ab Ser-aCnc 1 Both 930 KE 5 Reumatoidfaktor plasmas ams23001 JAH JAH EI S,P-RF Reumatoidfaktor Reumatoidfaktor seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Roche Cobas integra 115 JAH 303 11572-5 Rheumatoid factor ACnc Pt Ser Qn 0,0132% SERO Rheumatoid factor [Units/volume] in Serum Rheumatoid fact Ser-aCnc 1 Both 2 KE 5 Valkude fraktsioonid seerumis shk22011 JAH JAH JAH S-Prot-Fr panel Valkude fraktsioonid Valkude fraktsioonid seerumis Paneel 118 JAH 109 24351-9 Protein fractions panel - Pt Ser/Plas Qn PANEL.CHEM Protein electrophoresis panel in Serum or Plasma Prot Elph Pnl SerPl 1 Order 23,1239 3 KE 5 Valkude fraktsioonid shk22011 Albumiin-Prot-Fr ams24187 JAH EI JAH S-Alb-Fr Albumiin Fr Albumiini fraktsioon seerumis QN g/L g/L 119 JAH/Võrreld 110 2862-1 Albumin MCnc Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis g/dL 0,0194% CHEM Albumin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Electrophoresis Albumin SerPl Elph-mCnc 1 Observation 4 KE 5 Valkude fraktsioonid shk22011 Albumiin % ams24194 JAH EI JAH S-Alb-Fr% Albumiin % Albumiini fraktsiooni osakaal seerumis QN % % 120 JAH/Võrreld 111 13980-8 Albumin/Protein.total MFr Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis % CHEM Albumin/Protein.total in Serum or Plasma by Electrophoresis Albumin MFr SerPl Elph 1 Observation 5 KE 5 Valkude fraktsioonid shk22011 a1-glob-Fr ams24188 JAH EI JAH S-a1-glob-Fr Alfa-1-globuliinid Alfa-1-globuliinide fraktsioon seerumis QN g/L g/L 121 JAH/Võrreld 112 2865-4 Alpha 1 globulin MCnc Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis g/dL 0,0193% CHEM Alpha 1 globulin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Electrophoresis Alpha1 Glob SerPl Elph-mCnc 1 Observation 6 KE 5 Valkude fraktsioonid shk22011 Alfa-1-globuliinid % ams24195 JAH EI JAH S-a1-glob-Fr% Alfa-1-globuliinid % Alfa-1-globuliinide fraktsiooni osakaal seerumis QN % % 122 JAH/Võrreld 113 13978-2 Alpha 1 globulin/Protein.total MFr Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis % CHEM Alpha 1 globulin/Protein.total in Serum or Plasma by Electrophoresis Alpha1 Glob MFr SerPl Elph 1 Observation 7 KE 5 Valkude fraktsioonid shk22011 a2-glob-Fr ams24189 JAH EI JAH S-a2-glob-Fr Alfa-2-globuliinid Alfa-2-globuliinide fraktsioon seerumis QN g/L g/L 123 JAH/Võrreld 114 2868-8 Alpha 2 globulin MCnc Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis g/dL 0,0193% CHEM Alpha 2 globulin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Electrophoresis Alpha2 Glob SerPl Elph-mCnc 1 Observation 8 KE 5 Valkude fraktsioonid shk22011 Alfa-2-globuliinid % ams24196 JAH EI JAH S-a2-glob-Fr% Alfa-2-globuliinid % Alfa-2-globuliinide fraktsiooni osakaal seerumis QN % % 124 JAH/Võrreld 115 13981-6 Alpha 2 globulin/Protein.total MFr Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis % CHEM Alpha 2 globulin/Protein.total in Serum or Plasma by Electrophoresis Alpha2 Glob MFr SerPl Elph 1 Observation 9 KE 5 Valkude fraktsioonid shk22011 b1-glob-Fr ams24190 JAH EI JAH S-b1-glob-Fr Beeta-1-globuliinid Beeta-1-globuliinide fraktsioon seerumis QN g/L g/L 125 JAH/Võrreld 116 32730-4 Beta 1 globulin MCnc Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis g/dL g/dL CHEM Beta 1 globulin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Electrophoresis Beta1 Glob SerPl Elph-mCnc 1 Observation 10 KE 5 Valkude fraktsioonid shk22011 Beeta-1-globuliinid % ams24197 JAH EI JAH S-b1-glob-Fr% Beeta-1-globuliinid % Beeta-1-globuliinide fraktsiooni osakaal seerumis QN % % 126 JAH/Võrreld 117 32732-0 Beta 1 globulin/Protein.total MFr Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis % % CHEM Beta 1 globulin/Protein.total in Serum or Plasma by Electrophoresis Beta1 Glob MFr SerPl Elph 1 Observation 11 KE 5 Valkude fraktsioonid shk22011 b2-glob-Fr ams24191 JAH EI JAH S-b2-glob-Fr Beeta-2-globuliinid Beeta-2-globuliinide fraktsioon seerumis QN g/L g/L 127 JAH/Võrreld 118 32731-2 Beta 2 globulin MCnc Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis g/dL g/dL CHEM Beta 2 globulin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Electrophoresis Beta2 Glob SerPl Elph-mCnc 1 Observation 12 KE 5 Valkude fraktsioonid shk22011 Beeta-2-globuliinid % ams24198 JAH EI JAH S-b2-glob-Fr% Beeta-2-globuliinid % Beeta-2-globuliinide fraktsiooni osakaal seerumis QN % % 128 JAH/Võrreld 119 32733-8 Beta 2 globulin/Protein.total MFr Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis % % CHEM Beta 2 globulin/Protein.total in Serum or Plasma by Electrophoresis Beta2 Glob MFr SerPl Elph 1 Observation 13 KE 5 Valkude fraktsioonid shk22011 g-glob-Fr ams24192 JAH EI JAH S-g-glob-Fr Gammaglobuliinid Gammaglobuliinide fraktsioon seerumis QN g/L g/L 129 JAH/Võrreld 120 2874-6 Gamma globulin MCnc Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis g/dL 0,0194% CHEM Gamma globulin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Electrophoresis Gamma glob SerPl Elph-mCnc 1 Observation 14 KE 5 Valkude fraktsioonid shk22011 Gammaglobuliinid % ams24199 JAH EI JAH S-g-glob-Fr% Gammaglobuliinid % Gammaglobuliinide fraktsiooni osakaal seerumis QN % % 130 JAH/Võrreld 121 13983-2 Gamma globulin/Protein.total MFr Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis % CHEM Gamma globulin/Protein.total in Serum or Plasma by Electrophoresis Gamma glob MFr SerPl Elph 1 Observation 341 KE 5 Valkude fraktsioonid shk22011 Monoclonal-Prot-Fr ams24193 JAH EI JAH S-M-spike1-Fr M-komponent 1 Monoklonaalne komponent 1 seerumis QN g/L g/L 133 JAH/Võrreld 1791 51435-6 Protein.monoclonal band 1 MCnc Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis g/L g/L CHEM Protein.monoclonal band 1 [Mass/volume] in Serum or Plasma by Electrophoresis M Protein 1 SerPl Elph-mCnc 1 Observation 41 KE 5 Alfa-1-antitrüpsiin ams22757 JAH JAH JAH S,P-AAT Alfa-1-antitrüpsiin Alfa-1-antitrüpsiin seerumis/plasmas QN g/L g/L 140 JAH/Võrreld 221 1825-9 Alpha 1 antitrypsin MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/dL mg/dL 0,0036% CHEM Alpha 1 antitrypsin [Mass/volume] in Serum or Plasma A1AT SerPl-mCnc 1 Both 43 KE 5 Angiotensiini muundav ensüüm seerumis ams1742 JAH JAH JAH S,P-ACE ACE Angiotensiini muundav ensüüm seerumis/plasmas QN U/L U/L 141 JAH/Võrreld 226 2742-5 Angiotensin converting enzyme CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,0051% CHEM Angiotensin converting enzyme [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma ACE SerPl-cCnc 1 Both 56 KE 5 Laktoosi taluvuse proov (2g Lactose/1kg BW PO) shk21728 JAH JAH EI LTT (2g Lactose/kg BW PO) Laktoosi taluvuse proov (2g/kg ) Laktoosi taluvuse proov (2g laktoosi 1 kg kohta) Paneel Roche Cobas integra 142 JAH 288 L-288 57 KE 5 Laktoosi taluvuse proov (2g/kg ) shk21728 P-Gluc 20 min (post 2g Lactose/1kg BW PO) ams23170 JAH EI EI S,P-Gluc 20 min (post 2g Lactose/1kg BW PO) Glükoos 20 min (2 g/1 kg) Glükoos seerumis/plasmas 20 minutit pärast laktoosi manustamist QN mmol/L mmol/L Roche Cobas c501 143 JAH/Võrreld 290 69941-3 Glucose^20M post dose lactose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --20 minutes post dose lactose PO Glucose 20M p Lac PO SerPl-sCnc 1 Both 11,4729 58 KE 5 Laktoosi taluvuse proov (2g/kg ) shk21728 P-Gluc 40 min (post 2g Lactose/1kg BW PO) ams23171 JAH EI EI S,P-Gluc 40 min (post 2g Lactose/1kg BW PO) Glükoos 40 min (2 g/1 kg) Glükoos seerumis/plasmas 40 minutit pärast laktoosi manustamist QN mmol/L mmol/L Roche Cobas c501 144 JAH/Võrreld 291 69942-1 Glucose^40M post dose lactose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --40 minutes post dose lactose PO Glucose 40M p Lac PO SerPl-sCnc 1 Both 11,4729 707 KE 5 Laktoosi taluvuse proov (50 g Lactose PO) shk10343 JAH JAH EI LTT (50 g Lactose PO) Laktoosi taluvuse proov (50 g) Laktoosi taluvuse proov (50 g laktoosi) Paneel Roche Cobas c501 147 JAH 3007 L-3007 59 KE 5 Laktoosi taluvuse proov (2g/kg ) shk21728 fP-Gluc 0 min (pre Lactose PO) ams23169 JAH EI EI fS,fP-Gluc 0 min (pre Lactose PO) Glükoos 0 min Glükoos paastuseerumis/paastuplasmas enne laktoosi manustamist QN mmol/L mmol/L Roche Cobas integra 148 JAH/Võrreld 295 59157-8 Glucose^pre dose lactose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --pre dose lactose PO Glucose pre Lac PO SerPl-sCnc 1 Observation 705 KE 5 Laktoosi taluvuse proov (50 g) shk10343 P-Gluc 20 min (post 50g Lactose PO) ams10817 JAH EI EI S,P-Gluc 20 min (post 50g Lactose PO) Glükoos 20 min (50 g) Glükoos seerumis/plasmas 20 minutit pärast laktoosi manustamist QN mmol/L mmol/L Roche Cobas c501 149 JAH/Võrreld 296 69943-9 Glucose^20M post 50 g lactose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --20 minutes post 50 g lactose PO Glucose 20M p 50 g lac PO SerPl-sCnc 1 Both 11,4729 706 KE 5 Laktoosi taluvuse proov (50 g) shk10343 P-Gluc 40 min (post 50g Lactose PO) ams10818 JAH EI EI S,P-Gluc 40 min (post 50g Lactose PO) Glükoos 40 min (50 g) Glükoos seerumis/plasmas 40 minutit pärast laktoosi manustamist QN mmol/L mmol/L Roche Cobas c501 151 JAH/Võrreld 297 69944-7 Glucose^40M post 50 g lactose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --40 minutes post 50 g lactose PO Glucose 40M p 50 g lac PO SerPl-sCnc 1 Both 11,4729 52 KE 5 Koliini esteraas ams1588 JAH JAH JAH S,P-ChE Koliini esteraas Koliini esteraas seerumis/plasmas QN U/L U/L 154 JAH/Võrreld 275 2098-2 Cholinesterase CCnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Cholinesterase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma Cholinesterase SerPl-cCnc 1 Both 61 KE 5 Tseruloplasmiin seerumis ams21425 JAH JAH JAH S,P-Cer Tseruloplasmiin Tseruloplasmiin seerumis/plasmas QN g/L g/L 161 JAH/Võrreld 308 2064-4 Ceruloplasmin MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,00% CHEM Ceruloplasmin [Mass/volume] in Serum or Plasma Ceruloplasmin SerPl-mCnc 1 Both 904 HÜ 6 Rahvusvaheline normitud suhe ams22570 JAH JAH EI INR INR Rahvusvaheline normitud suhe QN Sysmex CS-2500 3 JAH/Võrreld 180 34714-6 Coagulation tissue factor induced.INR RelTime Pt Bld Qn Coag 0,02% COAG INR in Blood by Coagulation assay INR Bld 1 Observation 26 HÜ 6 Luupustundlik APTT shk21822 APTT ams23557 JAH EI JAH P-APTT APTT Aktiveeritud osalise tromboplastiini aeg plasmas QN s s 9 JAH/Võrreld 181 14979-9 Coagulation surface induced Time Pt PPP Qn Coag s sec 0,25% COAG Activated partial thrombplastin time (aPTT) in Platelet poor plasma by Coagulation assay aPTT Time PPP 1 Both 36 HÜ 6 Madalmolekulaarne hepariin ams24212 JAH JAH JAH P-LMWH Madalmolekulaarne hepariin Madalmolekulaarne hepariin plasmas QN kU/L kU/L 12 JAH/Võrreld 196 3271-4 Heparin.low molecular weight ACnc Pt PPP Qn Chromo U/mL U/mL COAG LMWH PPP Chro-aCnc LMW Heparin [Units/volume] in Platelet poor plasma by Chromogenic method 1 Both 27 HÜ 6 Trombiini aeg ams23807 JAH JAH JAH P-TT Trombiini aeg Trombiini aeg plasmas QN s s 15 JAH/Võrreld 183 3243-3 Coagulation thrombin induced Time Pt PPP Qn Coag s 0,01% COAG Thrombin time in Platelet poor plasma by Coagulation assay TT Time PPP 1 Both 906 HÜ 6 D-dimeerid plasmas ams22047 JAH JAH EI P-D-Di D-dimeerid D-dimeerid plasmas QN mg/L mg/L Sysmex CS-2500 16 JAH 184 48065-7 Fibrin D-dimer FEU MCnc Pt PPP Qn ug/L FEU 0,02% COAG Fibrin D-dimer FEU [Mass/volume] in Platelet poor plasma D dimer FEU PPP-mCnc 1 Both 905 HÜ 6 Fibrinogeen plasmas ams14 JAH JAH EI P-Fibr Fibrinogeen Fibrinogeen plasmas QN g/L g/L Sysmex CS-2500 18 JAH/Võrreld 182 48664-7 Fibrinogen MCnc Pt PPP Qn Coag.derived g/L g/L COAG Fibrinogen [Mass/volume] in Platelet poor plasma by Coagulation.derived Fibrinogen PPP Coag.derived-mCnc 1 BOTH 38 HÜ 6 Plasminogeen plasmas ams1696 JAH JAH JAH P-Plasm Plasminogeen Plasminogeen plasmas QN % % 21 JAH/Võrreld 202 28660-9 Plasminogen actual/Normal RelCCnc Pt PPP Qn Chromo % % COAG Plasminogen actual/normal in Platelet poor plasma by Chromogenic method PLG Act/Nor PPP Chro 1 Observation 28 HÜ 6 Antitrombiin III plasmas ams3 JAH JAH JAH P-AT III Antitrombiin III Antitrombiin III plasmas QN % % 23 JAH 185 27811-9 Antithrombin actual/Normal RelCCnc Pt PPP Qn Chromo % % 0,00% COAG AT III Act/Nor PPP Chro Antithrombin actual/normal in Platelet poor plasma by Chromogenic method 1 Observation 29 HÜ 6 Proteiin C plasmas ams1310 JAH JAH JAH P-PC Proteiin C Proteiin C plasmas QN % % 24 JAH 186 27818-4 Protein C actual/Normal RelCCnc Pt PPP Qn Chromo % % 0,00% COAG Protein C actual/normal in Platelet poor plasma by Chromogenic method Prot C Act/Nor PPP Chro 1 Observation 30 HÜ 6 Vaba Proteiin S ams1312 JAH JAH JAH P-fPS Vaba proteiin S Vaba proteiin S plasmas QN % % 26 JAH 187 27821-8 Protein S.free Ag actual/Normal RelMCnc Pt PPP Qn Imm % % COAG Protein S Free Ag actual/normal in Platelet poor plasma by Immunologic method Prot S Free Ag Act/Nor PPP Imm 1 Observation 31 HÜ 6 Aktiveeritud proteiini C resistentsus plasmas ams1311 JAH JAH JAH P-APC-R APC-R Aktiveeritud proteiini C resistentsus plasmas QN s s 27 JAH 188 48590-4 Coagulation surface induced^after addition of APC Time Pt PPP Qn Coag s s COAG aPTT in Platelet poor plasma by Coagulation assay --after addition of APC aPTT after addition of APC PPP 1 Observation 8,5074 34 HÜ 6 Luupustundliku aktiveeritud osalise tromboplastiini aeg plasmas shk21822 JAH JAH JAH P-PTT-LA Luupustundlik APTT Luupustundliku aktiveeritud osalise tromboplastiini aeg plasmas QN s s 30 JAH 194 34571-0 Coagulation surface induced.lupus sensitive Time Pt PPP Qn Coag s s COAG aPTT-LA Time PPP Activated partial thrombplastin time (aPTT).lupus sensitive in Platelet poor plasma by Coagulation assay 1 Both 35 HÜ 6 Luupusantikoagulandid plasmas (normitud suhe) ams1606 JAH JAH JAH P-LA normratio Luupusantikoagulandid (normitud suhe) Luupusantikoagulandid plasmas (normitud suhe) Tekst 33 JAH/Võrreld 195 50410-0 Coagulation dilute Russell viper venom induced/Coagulation dilute Russell viper venom induced.excess phospholipid Ratio Pt PPP Qn Coag COAG dRVV Tme/dRVVT cfm PPP-Rto Dilute Russell viper venom time (dRVVT)/Coagulation dilute Russell viper venom induced.excess phospholipid [Ratio] in Platelet poor plasma by Coagulation assay 1 Both 37 HÜ 6 VII faktor plasmas ams23563 JAH JAH JAH P-FVII VII faktor VII faktor plasmas QN % % 41 JAH/Võrreld 200 3198-9 Coagulation factor VII activity actual/Normal RelTime Pt PPP Qn Coag % % COAG Fact VII Act/Nor PPP Coagulation factor VII activity actual/normal in Platelet poor plasma by Coagulation assay 1 Observation 33 HÜ 6 VIII faktor plasmas ams23564 JAH JAH JAH P-FVIII:C VIII faktor VIII faktor plasmas QN % % 42 JAH/Võrreld 193 3209-4 Coagulation factor VIII activity actual/Normal RelTime Pt PPP Qn Coag % % 0,00% COAG Coagulation factor VIII activity actual/normal in Platelet poor plasma by Coagulation assay Fact VIII Act/Nor PPP 1 Observation 32 HÜ 6 von Willebrandi faktor plasmas ams23562 JAH JAH JAH P-vWF von Willebrandi faktor von Willebrandi faktor plasmas QN % % 48 JAH/Võrreld 192 27816-8 von Willebrand factor Ag actual/Normal RelMCnc Pt PPP Qn Imm % % 0,00% COAG von Willebrand factor (vWf) Ag actual/normal in Platelet poor plasma by Immunologic method vWF Ag Act/Nor PPP Imm 1 Observation 508 HÜ 6 Hüübimisfaktorite inhibiitorite sõeluuring ams23565 JAH JAH JAH P-F inh screen Hüübimisfaktorite inhibiitorite sõeluuring Hüübimisfaktorite inhibiitorid plasmas (sõeluuring) Tekst 59 JAH 3036 40744-5 Factor inhibitor XXX ACnc Pt PPP Ord Coag COAG Factor inhibitor XXX [Presence] in Platelet poor plasma by Coagulation assay Fact Inhib XXX PPP Ql 1 Both 19,7978 763 HÜ 6 Veritsusaeg ams10237 JAH JAH EI Pt-Ivy Veritsusaeg Veritsusaeg QN min min kell 70 JAH/Võrreld 191 3179-9 Bleeding time Time Pt ^Patient Qn Ivy min COAG Bleeding Tme Time Patient Ivy Bleeding time by Ivy method 1 Both 477 HÜ 6 B-INTEM ams23566 JAH EI JAH B-INTEM INTEM Hüübimise seesmise süsteemi tromboelastomeetriline uuring Tekst 83 JAH 2855 L-2855 478 HÜ 6 B-EXTEM ams23567 JAH EI JAH B-EXTEM EXTEM Hüübimise välise süsteemi tromboelastomeetriline uuring Tekst 84 JAH 2856 L-2856 479 HÜ 6 B-FIBTEM ams23568 JAH EI JAH B-FIBTEM FIBTEM Fibriini moodustumise ja polümerisatsiooni tromboelastomeetriline uuring Tekst 85 JAH 2857 L-2857 480 HÜ 6 B-HEPTEM ams23569 JAH EI JAH B-HEPTEM HEPTEM Hüübimise seesmise süsteemi tromboelastomeetriline uuring hepariinravi korral Tekst 86 JAH 2858 L-2858 481 HÜ 6 B-APTEM ams23570 JAH EI JAH B-APTEM APTEM Hüübimise välise süsteemi tromboelastomeetriline uuring fibrinolüüsi inhibeerimise korral Tekst 87 JAH 2859 L-2859 457 IHE 7 ABO-veregrupp ja RhDantigeen (kontrolluuring) shk21983 JAH JAH EI B-ABO-RhD ctrl panel ABO ja RhD (kontrolluuring) ABO-veregrupp ja RhD antigeen (kontrolluuring) Paneel 1 JAH 2623 L-2623 17 IHE 7 AB0-veregrupp ja RhD antigeen (kinnitav uuring) shk21982 JAH JAH EI B-ABO-RhD conf panel ABO ja RhD (kinnitav uuring) ABO-veregrupp ja RhD antigeen (kinnitav uuring) Paneel 2 JAH 166 34530-6 ABO & Rh group panel Pt Bld - 19 IHE 7 AB0-veregrupp, RhD antigeen ja otsene antiglobuliintest vastsündinul shk615 JAH JAH EI B-ABO-RhD-DAT-n panel ABO, RhD ja DAT paneel vastsündinul ABO-veregrupp, RhD antigeen ja otsene antiglobuliintest vastsündinul (paneel) Paneel 5 JAH 170 L-170 18 IHE 7 AB0-veregrupi kontrolluuring ams24144 JAH JAH EI B-ABO ctrl ABO (kontrolluuring) ABO-veregrupp (kontrolluuring) ABO 8 JAH 169 883-9 ABO group Type Pt Bld Nom 219 BLDBK ABO group [Type] in Blood ABO Group Bld 1 Both 21,7859 20 IHE 7 ABO ja RhD (kinnitav uuring) shk21982 AB0 veregrupp geeltehnikaga ams24146 JAH EI EI B-ABO conf ABO (kinnitav uuring) ABO-veregrupp (kinnitav uuring) ABO 9 JAH 171 57743-7 ABO group Type Pt Bld Nom Confirm BLDBK ABO group [Type] in Blood by Confirmatory method ABO Group Bld Cfm 1 Both 21,7859 458 IHE 7 ABO, RhD ja DAT paneel vastsündinul shk615 AB0 vastsündinul ams1320 JAH EI EI B-ABO-n ABO vastsündinul ABO-veregrupp vastsündinul ABO 10 JAH 2624 14580-5 ABO group Type Pt Bld^newborn Nom BLDBK ABO group [Type] in Blood from newborn ABO Group Bld NB 1 Both 11,3891 21 IHE 7 ABO ja RhD (kinnitav uuring) shk21982 RhD veregrupp geeltehnikaga ams24147 JAH EI EI B-RhD RhD RhD antigeen RhD 15 JAH 172 978-7 D Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK D Ag [Presence] on Red Blood Cells D Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 22 IHE 7 ABO, RhD ja DAT paneel vastsündinul shk615 RhD antigeen vastsündinul ams1414 JAH EI EI B-RhD-n RhD vastsündinul RhD antigeen vastsündinul RhD 16 JAH 4978 14908-8 Rh Type Pt Bld^newborn Nom BLDBK Rh [Type] in Blood from newborn Rh Bld NB 1 Both 19,9661 627 IHE 7 Rh fenotüüp ams24202 JAH JAH EI B-Rh fenotype Rh fenotüüp Rh fenotüüp Tekst 19 JAH 4090 10331-7 Rh Type Pt Bld Nom 33 BLDBK Rh [Type] in Blood Rh Bld 1 Both 11,6313 23 IHE 7 ABO, RhD ja DAT paneel vastsündinul shk615 Otsene antiglobuliintest ams1415 JAH EI EI B-DAT DAT Otsene antiglobuliintest Tekst 22 JAH 173 1007-4 Direct antiglobulin test.poly specific reagent Type Pt RBC Ord BLDBK Direct antiglobulin test.poly specific reagent [Presence] on Red Blood Cells DAT Poly-Sp Reag RBC Ql 1 Both 340 IHE 7 Otsene antiglobuliintest (tüpiseerimine) ams21821 JAH JAH JAH B-DAT typ DAT tüpiseerimine Otsene antiglobuliintest (tüpiseerimine) Tekst 24 JAH 1716 51006-5 Direct antiglobulin test.XXX reagent ACnc Pt RBC Ord BLDBK Direct antiglobulin test.unspecified reagent [Presence] on Red Blood Cells DAT RBC Ql 1 Both 12,8138 25 IHE 7 Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kahe erütrotsüüdiga ams21617 JAH JAH EI B-RBC Ab screen I, II Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kahe erütrotsüüdiga Erütrotsütaarsed antikehad (sõeluuring kahe erütrotsüüdiga) Tekst 33 JAH 177 1008-2 Indirect antiglobulin test.poly specific reagent Pt Ser/Plas Ord BLDBK Indirect antiglobulin test.poly specific reagent [Presence] in Serum or Plasma IAT Poly-Sp Reag SerPl Ql 1 Observation 24 IHE 7 Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kolme erütrotsüüdiga ams1326 JAH JAH JAH B-RBC Ab screen I, II. III Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kolme erütrotsüüdiga Erütrotsütaarsed antikehad (sõeluuring kolme erütrotsüüdiga) Tekst 34 JAH 176 895-3 Blood group antibody screen.cells I+II+III Pt Ser/Plas Ord BLDBK Blood group antibody screen.cells I+II+III [Presence] in Serum or Plasma Bld gp Ab Scn Cells x3 SerPl Ql 1 Observation 337 IHE 7 Erütrotsütaarsed antikehad (tüpiseerimine) ams1329 JAH JAH JAH B-RBC Ab typ Erütrotsütaarsete antikehade tüpiseerimine Erütrotsütaarsed antikehad (tüpiseerimine) Tekst 35 JAH 1713 888-8 Blood group antibodies identified Prid Pt Ser/Plas Nom 1716 BLDBK Blood group antibodies identified in Serum or Plasma Blood group antibodies SerPl 1 Both 11,3891 459 IHE 7 Erütrotsütaarsete antikehade tiitri määramine ams1327 JAH JAH JAH B-RBC Ab titr Erütrotsütaarsete antikehade tiiter Erütrotsütaarsete antikehade tiiter Tekst 74 JAH 2633 15343-7 Blood group antibody screen Titr Pt Ser/Plas Qn {titer} titer BLDBK Blood group antibody screen [Titer] in Serum or Plasma Bld gp Ab Scn Titr SerPl 1 Both 11,3891 339 IHE 7 Erütrotsütaarsed antigeenid ams1321 JAH JAH EI B-RBC Ag Erütrotsütaarsed antigeenid Erütrotsütaarsed antigeenid Tekst 103 JAH 1715 906-8 Blood group antigens present Prid Pt Bld Nom BLDBK Blood group antigens present [Identifier] in Blood Antigens Present Bld 1 Observation 11,3891 338 IHE 7 Doonorvere sobivusproov shk20950 JAH JAH EI B-XmB Doonorivere sobivusproov Doonorivere sobivusproov Tekst 147 JAH 1714 1250-0 Major crossmatch Imp Pt Ser/Plas Nom 248 BLDBK Major crossmatch [interpretation] Maj XM SerPl-Imp 1 Observation 11,3891 997 U 8 Uriini ribaanalüüs shk21808 JAH JAH EI U-Strip Uriini ribaanalüüs Uriini ribaanalüüs Paneel Roche Urisys 1800 4 JAH 785 50556-0 Urinalysis dipstick panel - Pt Urine - Test strip.automated PANEL.UA Urinalysis dipstick panel in Urine by Automated test strip UA dipstick Pnl Ur Strip.auto 1 Order 998 U 8 Uriini ribaanalüüs shk21808 U-SG strip ams23491 JAH EI EI U-SG strip Erikaal Erikaal QN Roche Urisys 1800 5 JAH/Võrreld 786 53326-5 Specific gravity Rden Pt Urine Qn Test strip.automated UA Specific gravity of Urine by Automated test strip Sp Gr Ur Strip.auto 1 Observation 999 U 8 Uriini ribaanalüüs shk21808 U-pH strip ams23492 JAH EI EI U-pH strip pH pH QN Roche Urisys 1800 6 JAH/Võrreld 787 50560-2 pH LsCnc Pt Urine Qn Test strip.automated [pH] pH UA pH of Urine by Automated test strip pH Ur Strip.auto 1 Observation 1001 U 8 Uriini ribaanalüüs shk21808 U-WBC strip ams23493 JAH EI EI U-WBC strip Leukotsüüdid Leukotsüüdid QN E6/L E9/L Roche Urisys 1800 7 JAH/Võrreld 789 58805-3 Leukocytes NCnc Pt Urine Qn Test strip.automated /uL /uL UA Leukocytes [#/volume] in Urine by Automated test strip WBC # Ur Strip.auto 1 Both 17,589 1000 U 8 Uriini ribaanalüüs shk21808 U-Nit strip ams23494 JAH EI EI U-Nit strip Nitrit Nitrit Tekst Roche Urisys 1800 9 JAH/Võrreld 788 50558-6 Nitrite ACnc Pt Urine Ord Test strip.automated UA Nitrite [Presence] in Urine by Automated test strip Nitrite Ur Ql Strip.auto 1 Observation 1002 U 8 Uriini ribaanalüüs shk21808 U-Prot strip ams23495 JAH EI EI U-Prot strip Valk Valk QN g/L g/L Roche Urisys 1800 10 JAH/Võrreld 790 50561-0 Protein MCnc Pt Urine Qn Test strip.automated mg/dL mg/dL UA Protein [Mass/volume] in Urine by Automated test strip Prot Ur Strip.auto-mCnc 1 Observation 17,589 1003 U 8 Uriini ribaanalüüs shk21808 U-Gluc strip ams23496 JAH EI EI U-Gluc strip Glükoos Glükoos QN mmol/L mmol/L Roche Urisys 1800 12 JAH/Võrreld 791 59156-0 Glucose SCnc Pt Urine Qn Test strip.automated mmol/L mmol/L UA Glucose [Moles/volume] in Urine by Automated test strip Glucose Ur Strip.auto-sCnc 1 Observation 17,589 1004 U 8 Uriini ribaanalüüs shk21808 U-Ket strip ams23497 JAH EI EI U-Ket strip Ketokehad Ketokehad QN mmol/L mmol/L Roche Urisys 1800 14 JAH/Võrreld 792 59158-6 Ketones SCnc Pt Urine Qn Test strip.automated mmol/L mmol/L UA Ketones [Moles/volume] in Urine by Automated test strip Ketones Ur Strip.auto-sCnc 1 Observation 17,589 1005 U 8 Uriini ribaanalüüs shk21808 U-Ubg strip ams23498 JAH EI EI U-Ubg strip Urobilinogeen Urobilinogeen QN umol/L umol/L Roche Urisys 1800 16 JAH/Võrreld 793 60025-4 Urobilinogen SCnc Pt Urine Qn Test strip.automated umol/L umol/L UA Urobilinogen [Moles/volume] in Urine by Automated test strip Urobilinogen Ur Strip.auto-sCnc 1 Both 1006 U 8 Uriini ribaanalüüs shk21808 U-Bil strip ams23499 JAH EI EI U-Bil strip Bilirubiin Bilirubiin QN umol/L umol/L Roche Urisys 1800 18 JAH/Võrreld 794 41016-7 Bilirubin SCnc Pt Urine Qn Test strip umol/L umol/L UA Bilirubin.total [Moles/volume] in Urine by Test strip Bilirub Ur Strip-sCnc 1 Both 17,589 1007 U 8 Uriini ribaanalüüs shk21808 U-RBC strip ams23500 JAH EI EI U-RBC strip Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid QN E6/L E12/L Roche Urisys 1800 20 JAH/Võrreld 795 57747-8 Erythrocytes NCnc Pt Urine Qn Test strip.automated /uL /uL UA Erythrocytes [#/volume] in Urine by Automated test strip RBC # Ur Strip.auto 1 Observation 17,589 1008 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk21855 JAH JAH EI U-Sed-m panel Uriini sademe mikroskoopia Uriini sademe mikroskoopia Paneel mikroskoop 35 JAH 797 24356-8 Urinalysis complete panel - Pt Urine - PANEL.UA Urinalysis complete panel in Urine Urinalysis complete pnl Ur 1 Order 15,9935 1009 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk21855 U-Erütrotsüüdid ams23613 JAH EI EI U-Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid QN /hpf E12/L mikroskoop 36 JAH/Võrreld 798 13945-1 Erythrocytes Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,31% UA Erythrocytes [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field RBC #/area UrnS HPF 1 Observation 1010 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk21855 U-Leukotsüüdid ams23614 JAH EI EI U-Leukotsüüdid Leukotsüüdid Leukotsüüdid QN /hpf E9/L mikroskoop 39 JAH/Võrreld 799 5821-4 Leukocytes Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,33% UA Leukocytes [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field WBC #/area UrnS HPF 1 Observation 1011 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk21855 U-Lameepiteeli rakud ams23615 JAH EI EI U-Lameepiteeli rakud Lameepiteeli rakud Lameepiteeli rakud QN /hpf /hpf mikroskoop 42 JAH/Võrreld 800 11277-1 Epithelial cells.squamous Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,04% UA Epithelial cells.squamous [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Squamous #/area UrnS HPF 1 Observation 1012 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk21855 U-Transitoorse epiteeli rakud ams23616 JAH EI EI U-Transitoorse epiteeli rakud Transitoorse epiteeli rakud Transitoorse epiteeli rakud QN /hpf /hpf mikroskoop 43 JAH/Võrreld 801 30089-7 Transitional cells Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,01% UA Transitional cells [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Trans Cells #/area UrnS HPF 1 Observation 1013 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk21855 U-Tubulaarepiteeli rakud ams23617 JAH EI EI U-Tubulaarepiteeli rakud Tubulaarepiteeli rakud Tubulaarepiteeli rakud QN /hpf /hpf mikroskoop 44 JAH/Võrreld 802 26052-1 Epithelial cells.renal Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,01% UA Epithelial cells.renal [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Renal Epi Cells #/area UrnS HPF 1 Observation 1062 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk21855 U-Atüüpilised epiteeli rakud ams23639 JAH EI EI U-Atüüpilised epiteelirakud Atüüpilised epiteelirakud Atüüpilised epiteelirakud QN /hpf /hpf mikroskoop 45 JAH/Võrreld 1682 41284-1 Epithelial cells.non-squamous Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Epithelial cells.non-squamous [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Non-sq Epi Cells #/area UrnS HPF 1 Observation 19,2431 1016 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk21855 U-Hüaliinsilindrid ams23620 JAH EI EI U-Hüaliinsilindrid Hüaliinsilindrid Hüaliinsilindrid QN /hpf E6/L mikroskoop 47 JAH 805 46135-0 Hyaline casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Hyaline casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Hyaline Casts #/area UrnS HPF 1 Both 25,8802 1017 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk21855 U-Granulaarsilindrid ams23621 JAH EI EI U-Granulaarsilindrid Granulaarsilindrid Granulaarsilindrid QN /hpf mikroskoop 48 JAH 806 46134-3 Granular casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Granular casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Gran Casts #/area UrnS HPF 1 Both 25,6387 1018 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk21855 U-Leukotsütaarsilindrid ams23622 JAH EI EI U-Leukotsütaarsilindrid Leukotsütaarsilindrid Leukotsütaarsilindrid QN /hpf mikroskoop 49 JAH 807 49103-5 Leukocyte casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA WBC casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field WBC Casts #/area UrnS HPF 1 Observation 17,4622 1019 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk21855 U-Erütrotsütaarsilindrid ams23623 JAH EI EI U-Erütrotsütaarsilindrid Erütrotsütaarsilindrid Erütrotsütaarsilindrid QN /hpf mikroskoop 50 JAH 808 51790-4 Erythrocyte casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA RBC casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field RBC Casts #/area UrnS HPF 1 Both 19,4395 1020 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk21855 U-Tubulaarepiteelsilindrid ams23624 JAH EI EI U-Tubulaarepiteelsilindrid Tubulaarepiteelsilindrid Tubulaarepiteelsilindrid QN /hpf mikroskoop 51 JAH 809 45386-0 Epithelial casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Epithelial casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Epith Casts #/area UrnS HPF 1 Observation 23,1596 1021 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk21855 U-Vahajad silindrid ams23625 JAH EI EI U-Vahajad silindrid Vahajad silindrid Vahajad silindrid QN /hpf mikroskoop 52 JAH 810 41223-9 Waxy casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Waxy casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Waxy Casts #/area UrnS HPF 1 Observation 25,6891 1063 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk21855 U-Bakteriaalsilindrid ams23637 JAH EI EI U-Bakteriaalsilindrid Bakteriaalsilindrid Bakteriaalsilindrid QN /hpf mikroskoop 53 JAH 1683 A-1683 1064 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk21855 U-Rasvsilindrid ams23636 JAH EI EI U-Rasvsilindrid Rasvsilindrid Rasvsilindrid QN /hpf mikroskoop 54 JAH 1684 67813-6 Fatty casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Fatty casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Fatty Casts #/area UrnS HPF 1 Observation 20,7621 1023 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk21855 U-Makrofaagid ams23627 JAH EI EI U-Makrofaagid Makrofaagid Makrofaagid QN /hpf /hpf mikroskoop 55 JAH/Võrreld 812 72220-7 Macrophages Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF HEM/BC Macrophages [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Macrophages #/area UrnS HPF 1 Observation 11,4838 1014 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk21855 U-Bakterid ams23618 JAH EI EI U-Bakterid Bakterid Bakterid Tekst E6/L mikroskoop 56 JAH 803 25145-4 Bacteria ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Bacteria [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Bacteria UrnS Ql Micro 1 Observation 1022 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk21855 U-T vaginalis ams23626 JAH EI EI U-T vaginalis T vaginalis Trichomonas vaginalis Tekst mikroskoop 57 JAH 811 5813-1 Trichomonas vaginalis ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,00% UA Trichomonas vaginalis [Presence] in Urine sediment by Light microscopy T vaginalis UrnS Ql Micro 1 Observation 1051 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk21855 U-Pärmseened ams23638 JAH EI EI U-Pärmseened Pärmseened Pärmseened Tekst E6/L mikroskoop 58 JAH 1509 5822-2 Yeast Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" UA Yeast [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Yeast #/area UrnS HPF 1 Observation 1015 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk21855 U-Kristallid ams23619 JAH EI EI U-Kristallid Kristallid Kristallid Tekst E6/L mikroskoop 59 JAH 804 49755-2 Crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Crystals UrnS Ql Micro 1 Observation 1024 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk21855 U-Kusihappe kristallid ams23628 JAH EI EI U-Kusihappe kristallid Kusihappe kristallid Kusihappe kristallid Tekst mikroskoop 60 JAH 813 5817-2 Urate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,00% UA Urate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Urate Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 1025 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk21855 U-Ammooniumuraadi kristallid ams23629 JAH EI EI U-Ammooniumuraadi kristallid Ammooniumuraadi kristallid Ammooniumuraadi kristallid Tekst mikroskoop 61 JAH 814 5766-1 Ammonium urate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Ammonium urate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Amm Urate Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 1026 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk21855 U-Kaltsiumkarbonaadi kristallid ams23630 JAH EI EI U-Kaltsiumkarbonaadi kristallid Kaltsiumkarbonaadi kristallid Kaltsiumkarbonaadi kristallid Tekst mikroskoop 62 JAH 815 5773-7 Calcium carbonate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Calcium carbonate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Ca Carbonate Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 1027 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk21855 U-Kaltsiumoksalaadi kristallid ams23631 JAH EI EI U-Kaltsiumoksalaadi kristallid Kaltsiumoksalaadi kristallid Kaltsiumoksalaadi kristallid Tekst mikroskoop 63 JAH 816 5774-5 Calcium oxalate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,01% UA Calcium oxalate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy CaOx Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 1028 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk21855 U-Kaltsiumfosfaadi kristallid ams23632 JAH EI EI U-Kaltsiumfosfaadi kristallid Kaltsiumfosfaadi kristallid Kaltsiumfosfaadi kristallid Tekst mikroskoop 64 JAH 817 5775-2 Calcium phosphate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Calcium phosphate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Ca Phos Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 1029 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk21855 U-Amorfse fosfaadi kristallid ams23634 JAH EI EI U-Amorfse uraadi kristallid Amorfse uraadi kristallid Amorfse uraadi kristallid Tekst mikroskoop 65 JAH 818 12454-5 Urate crystals.amorphous ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,09% UA Urate crystals amorphous [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Amorph Urate Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 1030 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk21855 U-Amorfse uraadi kristallid ams23633 JAH EI EI U-Amorfse fosfaadi kristallid Amorfse fosfaadi kristallid Amorfse fosfaadi kristallid Tekst mikroskoop 66 JAH 819 12453-7 Phosphate crystals.amorphous ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Phosphate crystals amorphous [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Amorph Phos Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 1031 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk21855 U-Trifosfaadi kristallid ams23635 JAH EI EI U-Trifosfaadi kristallid Trifosfaadi kristallid Trifosfaadi kristallid Tekst mikroskoop 67 JAH 820 5814-9 Triple phosphate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,00% UA Triple phosphate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Tri-Phos Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 1065 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk21855 U-Bilirubiini kristallid ams23641 JAH EI EI U-Bilirubiini kristallid Bilirubiini kristallid Bilirubiini kristallid Tekst mikroskoop 68 JAH 1687 5771-1 Bilirubin crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Bilirubin crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Bilirub Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 1033 U 8 Albumiin uriinis ams22958 JAH JAH EI U-Alb Albumiin uriinis Albumiin uriinis QN mg/L mg/L Roche Cobas integra 71 JAH/Võrreld 997 14957-5 Albumin MCnc Pt Urine Qn Detection limit <= 20 mg/L mg/dL 0,01% CHEM Microalbumin [Mass/volume] in Urine Microalbumin Ur-mCnc 1 Both 807 U 8 Albumiin ööpäevases uriinis ams22957 JAH JAH EI dU-Alb Albumiin ööpäevases uriinis Albumiin ööpäevases uriinis QN mg/d mg/d Roche Cobas integra 72 JAH/Võrreld 998 14956-7 Albumin MRat 24H Urine Qn Detection limit <= 20 mg/L mg/(24.h) CHEM Microalbumin [Mass/time] in 24 hour Urine Microalbumin 24H Ur-mRate 1 Both 808 U 8 Albumiini ja kreatiniini suhe uriinis ams23069 JAH JAH EI U-Alb/U-Crea Albumiin/kreatiniin uriinis Albumiini ja kreatiniini suhe uriinis QN g/mol g/mol Roche Cobas integra 74 JAH/Võrreld 1000 30000-4 Albumin/Creatinine Ratio Pt Urine Qn Detection limit <= 20 mg/L mg/mmol milligrams/mmol CHEM Microalbumin/Creatinine [Ratio] in Urine Microalbumin/Creat Ur-Rto 1 Both 263 U 8 Monoklonaalsed immuunglobuliinid uriinis shk21768 Valk uriinis ams23761 JAH EI JAH U-Prot Valk uriinis Valk uriinis QN g/L g/L 76 JAH/Võrreld 1040 2888-6 Protein MCnc Pt Urine Qn g/dL 0,0284% UA Protein [Mass/volume] in Urine Prot Ur-mCnc 1 Both 817 U 8 Valk ööpäevases uriinis ams22989 JAH JAH EI dU-Prot Valk ööpäevases uriinis Valk ööpäevases uriinis QN g/d g/d Roche Cobas integra 77 JAH/Võrreld 1041 2889-4 Protein MRat 24H Urine Qn g/(24.h) g/24hr 0,0104% CHEM Protein [Mass/time] in 24 hour Urine Prot 24H Ur-mRate 1 Both 818 U 8 Valk/kreatiniin uriinis ams24315 JAH JAH EI U-Prot/U-Crea Valk/kreatiniin uriinis Valgu ja kreatiniini suhe uriinis QN g/mol g/mol Arvutuslik 78 JAH/Võrreld 1042 34366-5 Protein/Creatinine Ratio Pt Urine Qn g/mmol{creat} g/mmol creatinine 16 CHEM Protein/Creatinine [Ratio] in Urine Prot/Creat Ur-Rto 1 Both 8,476 1034 U 8 Amülaas, pankreasespetsiifiline uriinis ams23020 JAH JAH EI U-Amyl Amülaas uriinis Amülaas uriinis QN U/L U/L Roche Cobas c500 103 JAH 1001 1799-6 Amylase CCnc Pt Urine Qn U/L CHEM Amylase [Enzymatic activity/volume] in Urine Amylase Ur-cCnc 1 Both 1036 U 8 Kreatiniin uriinis ams23673 JAH JAH EI U-Crea Kreatiniin uriinis Kreatiniin uriinis QN mmol/L mmol/L Roche Cobas c501 107 JAH 1020 14683-7 Creatinine SCnc Pt Urine Qn mmol/L mmol/L CHEM Creatinine [Moles/volume] in Urine Creat Ur-sCnc 1 Both 716 U 8 Kreatiniinikliirens shk21832 dU-Crea ams23577 JAH EI EI dU-Crea Kreatiniin ööpäevases uriinis Kreatiniin ööpäevases uriinis QN mmol/d mmol/d Roche Cobas c501 108 JAH 1021 14684-5 Creatinine SRat 24H Urine Qn mmol/(24.h) mmolL/24hr CHEM Creatinine [Moles/time] in 24 hour Urine Creat 24H Ur-sRate 1 Both 816 U 8 Uurea ööpäevases uriinis ams22988 JAH JAH EI dU-Urea Uurea ööpäevases uriinis Uurea ööpäevases uriinis QN mmol/d mmol/d Roche Cobas integra 110 JAH/Võrreld 1039 25550-5 Urea SRat 24H Urine Qn mmol/(24.h) mmolL/24hr CHEM Urea [Moles/time] in 24 hour Urine Urea 24H Ur-sRate 1 Both 1035 U 8 Glükoos uriinis ams22970 JAH JAH EI U-Gluc Glükoos uriinis Glükoos uriinis QN mmol/L mmol/L Roche Cobas c501 112 JAH/Võrreld 1012 15076-3 Glucose SCnc Pt Urine Qn mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Urine Glucose Ur-sCnc 1 Both 809 U 8 Fosfaat ööpäevases uriinis ams23022 JAH JAH EI dU-P Fosfaat ööpäevases uriinis Fosfaat ööpäevases uriinis QN mmol/d mmol/d Roche Cobas integra 115 JAH/Võrreld 1010 14881-7 Phosphate SRat 24H Urine Qn mmol/(24.h) mmolL/24hr CHEM Phosphate [Moles/time] in 24 hour Urine Phosphate 24H Ur-sRate 1 Both 810 U 8 Kaalium ööpäevases uriinis ams22971 JAH JAH EI dU-K Kaalium ööpäevases uriinis Kaalium ööpäevases uriinis QN mmol/d mmol/d Roche Cobas integra 118 JAH/Võrreld 1014 2829-0 Potassium SRat 24H Urine Qn CHEM Potassium [Moles/time] in 24 hour Urine Potassium 24H Ur-sRate 1 Both 811 U 8 Kaltsium ööpäevases uriinis ams23025 JAH JAH EI dU-Ca Kaltsium ööpäevases uriinis Kaltsium ööpäevases uriinis QN mmol/d mmol/d Roche Cobas integra 120 JAH/Võrreld 1016 14637-3 Calcium SRat 24H Urine Qn mmol/(24.h) mmolL/24hr CHEM Calcium [Moles/time] in 24 hour Urine Calcium 24H Ur-sRate 1 Both 812 U 8 Kloriid ööpäevases uriinis ams22973 JAH JAH EI dU-Cl Kloriid ööpäevases uriinis Kloriid ööpäevases uriinis QN mmol/d mmol/d Roche Cobas integra 123 JAH/Võrreld 1019 2079-2 Chloride SRat 24H Urine Qn mmol/(24.h) mmolL/24hr CHEM Chloride [Moles/time] in 24 hour Urine Chloride 24H Ur-sRate 1 Both 813 U 8 Kusihape ööpäevases uriinis ams23578 JAH JAH EI dU-UA Kusihape ööpäevases uriinis Kusihape ööpäevases uriinis QN mmol/d mmol/d Roche Cobas integra 125 JAH/Võrreld 1023 14935-1 Urate SRat 24H Urine Qn mmol/(24.h) mmolL/24hr CHEM Urate [Moles/time] in 24 hour Urine Urate 24H Ur-sRate 1 Both 814 U 8 Magneesium ööpäevases uriinis ams23029 JAH JAH EI dU-Mg Magneesium ööpäevases uriinis Magneesium ööpäevases uriinis QN mmol/d mmol/d Roche Cobas integra 127 JAH/Võrreld 1025 2599-9 Magnesium SRat 24H Urine Qn mmol/(24.h) mmolL/24hr CHEM Magnesium [Moles/time] in 24 hour Urine Magnesium 24H Ur-sRate 1 Both 815 U 8 Naatrium ööpäevases uriinis ams23030 JAH JAH EI dU-Na Naatrium ööpäevases uriinis Naatrium ööpäevases uriinis QN mmol/d mmol/d Roche Cobas integra 130 JAH/Võrreld 1032 2956-1 Sodium SRat 24H Urine Qn mmol/(24.h) mmolL/24hr CHEM Sodium [Moles/time] in 24 hour Urine Sodium 24H Ur-sRate 1 Both 780 CSF 9 Leukotsüüdid shk10118 CSF-Appearance ams20133 JAH EI EI CSF-Appearance Liikvori läbipaistvus Liikvori läbipaistvus Tekst mikroskoop 4 JAH 836 10333-3 Appearance Aper Pt CSF Nom 0,01% SPEC Appearance of Cerebral spinal fluid Appearance CSF 1 Observation 779 CSF 9 Erütrotsüüdid liikvoris ams21815 JAH JAH EI CSF-RBC Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid liikvoris QN E6/L E6/L mikroskoop 6 JAH/Võrreld 824 792-2 Erythrocytes NCnc Pt CSF Qn Manual count HEM/BC Erythrocytes [#/volume] in Cerebral spinal fluid by Manual count RBC # CSF Manual 1 Observation 778 CSF 9 Leukotsüüdid liikvoris shk10118 JAH JAH EI CSF-WBC Leukotsüüdid Leukotsüüdid liikvoris QN E6/L E6/L mikroskoop 7 JAH/Võrreld 823 806-0 Leukocytes NCnc Pt CSF Qn Manual count 0,01% HEM/BC Leukocytes [#/volume] in Cerebral spinal fluid by Manual count WBC # CSF Manual 1 Observation 781 CSF 9 Liikvori tsütogramm shk10115 JAH JAH EI CSF-Diff Liikvori tsütogramm Liikvori tsütogramm Paneel mikroskoop 12 JAH 838 29584-0 Differential panel - Pt CSF - PANEL.HEM/BC Differential panel in Cerebral spinal fluid Diff Pnl CSF 1 Order 782 CSF 9 Liikvori tsütogramm shk10115 CSF-Lümfotsüüdid % ams10172 JAH EI EI CSF-Lümfotsüüdid % Lümfotsüüdid % Lümfotsüütide suhtarv liikvoris QN % % mikroskoop 15 JAH/Võrreld 841 10328-3 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt CSF Qn Manual count % % 0,01% HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Cerebral spinal fluid by Manual count Lymphocytes Fr CSF Manual 1 Observation 783 CSF 9 Liikvori tsütogramm shk10115 CSF-Monotsüüdid % ams10173 JAH EI EI CSF-Monotsüüdid % Monotsüüdid % Monotsüütide suhtarv liikvoris QN % % mikroskoop 19 JAH/Võrreld 844 10329-1 Monocytes/100 leukocytes NFr Pt CSF Qn Manual count % % HEM/BC Monocytes/100 leukocytes in Cerebral spinal fluid by Manual count Monocytes Fr CSF Manual 1 Observation 784 CSF 9 Liikvori tsütogramm shk10115 CSF-Neutrofiilid % ams10171 JAH EI EI CSF-Neutrofiilid % Neutrofiilid % Neutrofiilide suhtarv liikvoris QN % % mikroskoop 22 JAH/Võrreld 845 13516-0 Neutrophils/100 leukocytes NFr Pt CSF Qn Manual count % % HEM/BC Neutrophils/100 leukocytes in Cerebral spinal fluid by Manual count Neutrophils Fr CSF Manual 1 Observation 819 CSF 9 Leukotsüüdid shk10118 CSF-Xan ams20132 JAH EI EI CSF-Xan Liikvori ksantokroomia Liikvori ksantokroomia Tekst mikroskoop 33 JAH 1512 13532-7 Xanthochromia ACnc Pt CSF Ord 640 SPEC Xanthochromia [Presence] of Cerebral spinal fluid Xanthochromia CSF Ql 1 Observation 265 CSF 9 IgG indeks shk692 CSF-Alb ams1570 JAH EI JAH CSF-Alb Albumiin liikvoris Albumiin liikvoris QN mg/L mg/L 34 JAH/Võrreld 1069 1746-7 Albumin MCnc Pt CSF Qn mg/dL 0,0010% CHEM Albumin [Mass/volume] in Cerebral spinal fluid Albumin CSF-mCnc 1 Both 266 CSF 9 IgG indeks shk692 CSF-Alb/S-Alb ams21718 JAH EI JAH CSF-Alb/S-Alb Liikvori- ja seerumialbumiini suhe Liikvori- ja seerumialbumiini suhe QN 35 JAH/Võrreld 1070 1756-6 Albumin CSF/Albumin plasma RelMCnc Pt Plas+CSF Qn CHEM Albumin CSF/Albumin plasma in Plasma & CSF Albumin CSF/SerPl 1 Both 267 CSF 9 Liikvori- ja seerumi/plasma glükoosi suhe shk21996 Glükoos liikvoris ams24170 JAH EI JAH CSF-Gluc Glükoos liikvoris Glükoos liikvoris QN mmol/L mmol/L 36 JAH/Võrreld 1072 14744-7 Glucose SCnc Pt CSF Qn mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Cerebral spinal fluid Glucose CSF-sCnc 1 Both 268 CSF 9 Liikvori- ja seerumi/plasma glükoosi suhe shk21996 JAH JAH JAH CSF-Gluc/S,P-Gluc Liikvori- ja seerumi/plasma glükoosi suhe Liikvori- ja seerumi/plasma glükoosi suhe QN 37 JAH/Võrreld 1073 2352-3 Glucose CSF/Glucose plas RelMCnc Pt Plas+CSF Qn CHEM Glucose CSF/Glucose plas Glucose CSF/SerPl 1 Observation 1037 CSF 9 Valk seljaajuvedelikus ams22993 JAH JAH EI CSF-Prot Valk liikvoris Valk liikvoris QN g/L g/L Roche Cobas c501 40 JAH/Võrreld 1071 2880-3 Protein MCnc Pt CSF Qn mg/dL 0,0119% CHEM Protein [Mass/volume] in Cerebral spinal fluid Prot CSF-mCnc 1 Both 269 CSF 9 IgG indeks shk692 CSF-IgG ams1569 JAH EI JAH CSF-IgG IgG liikvoris Immuunglobuliin G liikvoris QN mg/L mg/L 41 JAH/Võrreld 1075 2464-6 IgG MCnc Pt CSF Qn mg/dL 0,0011% CHEM IgG [Mass/volume] in Cerebral spinal fluid IgG CSF-mCnc 1 Both 270 CSF 9 Immuunglobuliin G indeks shk692 JAH JAH JAH CSF-S-IgG-ind IgG indeks Immuunglobuliin G indeks QN 42 JAH/Võrreld 1076 14117-6 IgG index RelRto Pt Ser+CSF Qn 0,0009% CHEM IgG index in Serum & CSF IgG index Ser+CSF 1 Observation 449 CSF 9 Immuunglobuliinid (oligoklonaalsed) liikvoris ams22891 JAH JAH JAH CSF-IgG-oligo panel Oligoklonaalne IgG liikvoris Oligoklonaalne immuunglobuliin G liikvoris (paneel) Paneel 43 JAH 2505 L-2505 100 TDM 10 Amikatsiin seerumis ams23730 JAH JAH JAH S,P-Amic Amikatsiin Amikatsiin seerumis/plasmas QN mg/L mg/L 1 JAH/Võrreld 412 35669-1 Amikacin MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/L mg/L 12 DRUG/TOX Amikacin [Mass/volume] in Serum or Plasma Amikacin SerPl-mCnc 1 Both 13,4102 956 TDM 10 Bensodiasepiinid plasmas ams23356 JAH JAH EI S,P-Bzd Bensodiasepiinid Bensodiasepiinid seerumis/plasmas QN ug/L ug/L Roche Cobas integra 2 JAH/Võrreld 414 11024-7 Benzodiazepines MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL DRUG/TOX Benzodiazepines [Mass/volume] in Serum or Plasma Benzodiaz SerPl-mCnc 1 Both 101 TDM 10 Digoksiin seerumis ams21400 JAH JAH JAH S,P-Digox Digoksiin Digoksiin seerumis/plasmas QN ug/L ug/L 5 JAH/Võrreld 415 10535-3 Digoxin MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL 0,0164% DRUG/TOX Digoxin [Mass/volume] in Serum or Plasma Digoxin SerPl-mCnc 1 Both 102 TDM 10 Fenobarbitaal ams23698 JAH JAH JAH S,P-Phenobarb Fenobarbitaal Fenobarbitaal seerumis/plasmas QN mg/L mg/L 8 JAH/Võrreld 419 3948-7 Phenobarbital MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL mcg/mL 0,0076% DRUG/TOX Phenobarbital [Mass/volume] in Serum or Plasma Phenobarb SerPl-mCnc 1 Both 103 TDM 10 Fenütoiin seerumis ams23663 JAH JAH JAH S,P-Phenyt Fenütoiin Fenütoiin seerumis/plasmas QN mg/L mg/L 9 JAH/Võrreld 420 3968-5 Phenytoin MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL mcg/mL 0,0219% DRUG/TOX Phenytoin [Mass/volume] in Serum or Plasma Phenytoin SerPl-mCnc 1 Both 104 TDM 10 Gentamütsiini baaskontsentratsioon ams23697 JAH JAH JAH S,P-Genta (trough) Gentamütsiini baaskontsentratsioon Gentamütsiini baaskontsentratsioon seerumis/plasmas QN mg/L mg/L 10 JAH/Võrreld 421 3665-7 Gentamicin^trough MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0051% DRUG/TOX Gentamicin [Mass/volume] in Serum or Plasma --trough Gentamicin Trough SerPl-mCnc 1 Both 105 TDM 10 Karbamasepiin seerumis ams1364 JAH JAH JAH S,P-Carba Karbamasepiin Karbamasepiin seerumis/plasmas QN mg/L mg/L 13 JAH/Võrreld 423 3432-2 Carbamazepine MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL mcg/mL 0,0055% DRUG/TOX Carbamazepine [Mass/volume] in Serum or Plasma Carbamazepine SerPl-mCnc 1 Both 106 TDM 10 Lamotrigiin ams23739 JAH JAH JAH S,P-Lamotr Lamotrigiin Lamotrigiin seerumis/plasmas QN mg/L mg/L 20 JAH/Võrreld 424 6948-4 Lamotrigine MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL mcg/mL 0,0018% DRUG/TOX Lamotrigine [Mass/volume] in Serum or Plasma Lamotrigine SerPl-mCnc 1 Both 484 TDM 10 Okskarbasepiin seerumis ams22752 JAH JAH JAH S,P-Oxcarb Okskarbasepiin Okskarbasepiin seerumis/plasmas QN mg/L mg/L 32 JAH/Võrreld 2877 35331-8 Oxcarbazepine MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL mcg/mL 1659 DRUG/TOX Oxcarbazepine [Mass/volume] in Serum or Plasma Oxcarbazepine SerPl-mCnc 1 Both 11,4393 108 TDM 10 Paratsetamool seerumis ams1363 JAH JAH JAH S,P-Paracet Paratsetamool Paratsetamool seerumis/plasmas QN mg/L mg/L 33 JAH/Võrreld 428 3298-7 Acetaminophen MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL mcg/mL 0,0163% DRUG/TOX Acetaminophen [Mass/volume] in Serum or Plasma Acetamin SerPl-mCnc 1 Both 109 TDM 10 Teofülliin plasmas ams1369 JAH JAH JAH S,P-Theoph Teofülliin Teofülliin seerumis/plasmas QN mg/L mg/L 41 JAH/Võrreld 432 4049-3 Theophylline MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL 0,0032% DRUG/TOX Theophylline [Mass/volume] in Serum or Plasma Theophylline SerPl-mCnc 1 Both 110 TDM 10 Tsüklosporiin A veres ams23691 JAH JAH JAH B-CyA Tsüklosporiin A Tsüklosporiin A veres QN ug/L ug/L 44 JAH/Võrreld 433 3520-4 Cyclosporine MCnc Pt Bld Qn 0,0153% DRUG/TOX Cyclosporine [Mass/volume] in Blood Cyclosporin Bld-mCnc 1 Both 111 TDM 10 Valproaat seerumis ams1371 JAH JAH JAH S,P-Valpr Valproaat Valproaat seerumis/plasmas QN mg/L mg/L 45 JAH/Võrreld 434 4086-5 Valproate MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL mcg/mL 0,0155% DRUG/TOX Valproate [Mass/volume] in Serum or Plasma Valproate SerPl-mCnc 1 Both 112 TDM 10 Vankomütsiini baaskontsentratsioon seerumis ams22642 JAH JAH JAH S,P-Vanco Vankomütsiin Vankomütsiin seerumis/plasmas QN mg/L mg/L 46 JAH/Võrreld 435 20578-1 Vancomycin MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL ug/mL 34 DRUG/TOX Vancomycin [Mass/volume] in Serum or Plasma Vancomycin SerPl-mCnc 1 Both 12,8946 957 TOX 11 Etanool plasmas ams23067 JAH JAH EI S,P-EtOH Etanool Etanool seerumis/plasmas QN g/L g/L Roche Cobas c501 1 JAH/Võrreld 416 5643-2 Ethanol MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/dL mg/dL 0,0234% DRUG/TOX Ethanol [Mass/volume] in Serum or Plasma Ethanol SerPl-mCnc 1 Both 1068 TOX 11 Etanool uriinis ams595 JAH JAH EI U-EtOH QL Etanool uriinis QL Etanool uriinis (kvalitatiivne) Tekst Roche Cobas c501 7 JAH 2033 5644-0 Ethanol ACnc Pt Urine Ord DRUG/TOX Ethanol [Presence] in Urine Ethanol Ur Ql 1 Both 107 TOX 11 Metanool veres ams23672 JAH JAH JAH B-MeOH Metanool veres Metanool veres QN g/L g/L 17 JAH/Võrreld 425 9334-4 Methanol MCnc Pt Bld Qn DRUG/TOX Methanol [Mass/volume] in Blood Methanol Bld-mCnc 1 Both 828 TOX 11 Sõltuvusained uriinis shk21755 JAH JAH EI U-Narco panel Sõltuvusainete paneel uriinis Sõltuvusained uriinis (paneel) Paneel 31 JAH 2716 L-2716 767 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis shk21755 Amfetamiin uriinis ams23307 JAH EI EI U-Amp Amfetamiin uriinis Amfetamiin uriinis Tekst 32 JAH 437 19261-7 Amphetamines ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Amphetamines [Presence] in Urine by Screen method Amphetamines Ur Ql Scn 1 Both 768 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis shk21755 Barbituraadid uriinis ams23312 JAH EI EI U-Bar Barbituraadid uriinis Barbituraadid uriinis Tekst 33 JAH 438 19270-8 Barbiturates ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Barbiturates [Presence] in Urine by Screen method Barbiturates Ur Ql Scn 1 Both 769 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis shk21755 Bensodiasepiinid uriinis ams23313 JAH EI EI U-Bzd Bensodiasepiinid uriinis Bensodiasepiinid uriinis Tekst 34 JAH 439 14316-4 Benzodiazepines ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Benzodiazepines [Presence] in Urine by Screen method Benzodiaz Ur Ql Scn 1 Both 774 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis shk21755 Ecstasy uriinis ams23309 JAH EI EI U-Ecs Ecstasy uriinis Ecstasy uriinis Tekst 36 JAH 444 19568-5 Methylenedioxymethamphetamine ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Methylenedioxymethamphetamine [Presence] in Urine by Screen method MDMA Ur Ql Scn 1 Both 770 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis shk21755 Kannabinoidid uriinis ams23311 JAH EI EI U-THC Kannabinoidid uriinis Kannabinoidid uriinis Tekst 41 JAH 440 18282-4 Cannabinoids ACnc Pt Urine Ord Screen 0,0964% DRUG/TOX Cannabinoids [Presence] in Urine by Screen method Cannabinoids Ur Ql Scn 1 Both 771 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis shk21755 Kokaiin uriinis ams23310 JAH EI EI U-Coc Kokaiin uriinis Kokaiin uriinis Tekst 42 JAH 441 19359-9 Cocaine ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Cocaine [Presence] in Urine by Screen method Cocaine Ur Ql Scn 1 Both 772 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis shk21755 Metadoon uriinis ams23316 JAH EI EI U-Mtd Metadoon uriinis Metadoon uriinis Tekst 44 JAH 442 19550-3 Methadone ACnc Pt Urine Ord Screen 0,0057% DRUG/TOX Methadone [Presence] in Urine by Screen method Methadone Ur Ql Scn 1 Both 773 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis shk21755 Metamfetamiin uriinis ams23308 JAH EI EI U-Met Metamfetamiin uriinis Metamfetamiin uriinis Tekst 45 JAH 443 19554-5 Methamphetamine ACnc Pt Urine Ord Screen 0,0138% DRUG/TOX Methamphetamine [Presence] in Urine by Screen method Methamphet Ur Ql Scn 1 Both 775 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis shk21755 Opiaadid uriinis ams23314 JAH EI EI U-Mop Opiaadid uriinis Opiaadid uriinis Tekst 47 JAH 445 19295-5 Opiates ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Opiates [Presence] in Urine by Screen method Opiates Ur Ql Scn 1 Both 776 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis shk21755 Tritsüklilised antidepressandid uriinis ams23315 JAH EI EI U-TCA Tritsüklilised antidepressandid uriinis Tritsüklilised antidepressandid uriinis Tekst 51 JAH 446 19312-8 Tricyclic antidepressants ACnc Pt Urine Ord Screen 0,0292% DRUG/TOX Tricyclic antidepressants [Presence] in Urine by Screen method Tricyclics Ur Ql Scn 1 Both 715 TOX 11 Vask seerumis ams10883 JAH JAH JAH S,P-Cu Vask Vask seerumis/plasmas QN umol/L umol/L 97 JAH/Võrreld 312 14665-4 Copper SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L DRUG/TOX Copper [Moles/volume] in Serum or Plasma Copper SerPl-sCnc 1 Both 264 TOX 11 Vask ööpäevases uriinis ams21424 JAH JAH JAH dU-Cu Vask ööpäevases uriinis Vask ööpäevases uriinis QN umol/d umol/d 103 JAH/Võrreld 1068 14666-2 Copper SRat 24H Urine Qn nmol/(24.h) nmol/24 hr DRUG/TOX Copper [Moles/time] in 24 hour Urine Copper 24H Ur-sRate 1 Both 939 IM 12 Türeotropiin ehk kilpnääret stimuleeriv hormoon plasmas ams22952 JAH JAH EI S,P-TSH TSH Kilpnääret stimuleeriv hormoon seerumis/plasmas QN mU/L mU/L Roche Cobas e601 1 JAH/Võrreld 327 3016-3 Thyrotropin ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0600% CHEM Thyrotropin [Units/volume] in Serum or Plasma TSH SerPl-aCnc 1 Both 941 IM 12 Vaba trijoodtüroniin plasmas ams22953 JAH JAH EI S,P-fT3 fT3 Vaba trijoodtüroniin seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/L Roche Cobas e601 5 JAH 330 14928-6 Triiodothyronine.free SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Triiodothyronine Free [Moles/volume] in Serum or Plasma T3Free SerPl-sCnc 1 Both 940 IM 12 Vaba türoksiin plasmas ams22954 JAH JAH EI S,P-fT4 fT4 Vaba türoksiin seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/L Roche Cobas e601 8 JAH 328 14920-3 Thyroxine.free SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Thyroxine free [Moles/volume] in Serum or Plasma T4 Free SerPl-sCnc 1 Both 71 IM 12 Parathormoon seerumis ams377 JAH JAH JAH S,P-PTH PTH Parathormoon seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/L 11 JAH 337 14866-8 Parathyrin.intact SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Parathyrin.intact [Moles/volume] in Serum or Plasma PTH-Intact SerPl-sCnc 1 Both 73 IM 12 Adrenokortikotroopne hormoon plasmas ams365 JAH JAH JAH P-ACTH ACTH Adrenokortikotroopne hormoon plasmas QN pmol/L pmol/L 12 JAH 342 14674-6 Corticotropin SCnc Pt Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Corticotropin [Moles/volume] in Plasma ACTH Plas-sCnc 1 Both 74 IM 12 Kortisool seerumis ams21320 JAH JAH JAH S,P-Cort Kortisool Kortisool seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/L 22 JAH 344 14675-3 Cortisol SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Cortisol [Moles/volume] in Serum or Plasma Cortis SerPl-sCnc 1 Both 75 IM 12 Kortisool ööpäeva uriinis ams23330 JAH JAH JAH dU-Cort Kortisool ööpäevases uriinis Kortisool ööpäevases uriinis QN nmol/d nmol/d 37 JAH 347 25884-8 Cortisol.free SRat 24H Urine Qn RIA CHEM Cortisol Free [Moles/time] in 24 hour Urine by Radioimmunoassay (RIA) Cortis F 24H Ur RIA-sRate 1 Both 79 IM 12 17-alfahüdroksüprogesteroon seerumi ams23674 JAH JAH JAH S,P-17-OHP 17-OHP 17-alfahüdroksüprogesteroon seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/L 42 JAH 368 14569-8 17-Hydroxyprogesterone SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM 17-Hydroxyprogesterone [Moles/volume] in Serum or Plasma 17OHP SerPl-sCnc 1 Both 76 IM 12 Aldosteroon ams23759 JAH JAH JAH S,P-Aldo Aldosteroon Aldosteroon seerumis/plasmas QN ng/dL ng/dL 44 JAH 353 1763-2 Aldosterone MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/dL ng/dL 0,0034% CHEM Aldosterone [Mass/volume] in Serum or Plasma Aldost SerPl-mCnc 1 Both 77 IM 12 Reniin, aktiivsus plasmas ams1353 JAH JAH JAH P-Renin Reniin Reniin plasmas QN mU/L mU/L 48 JAH 355 2915-7 Renin CCnc Pt Plas Qn 0,0029% CHEM Renin [Enzymatic activity/volume] in Plasma Renin Plas-cCnc 1 Both 949 IM 12 C-peptiid plasmas ams22943 JAH JAH EI S,P-C-pept C-peptiid C-peptiid seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/L Roche Cobas e411 54 JAH 384 14633-2 C peptide SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM C peptide [Moles/volume] in Serum or Plasma C peptide SerPl-sCnc 1 Both 88 IM 12 Insuliin seerumis ams338 JAH JAH JAH S,P-Ins Insuliin Insuliin seerumis/plasmas QN mU/L mU/L 56 JAH 386 20448-7 Insulin ACnc Pt Ser/Plas Qn uU/mL mcU/mL 0,01% CHEM Insulin [Units/volume] in Serum or Plasma Insulin SerPl-aCnc 1 Both 948 IM 12 Koorioni gonadotropiin plasmas ams23056 JAH JAH EI S,P-hCG (intact + fb) hCG (intaktne + fb) Koorioni gonadotropiin (intaktne + vaba beetaalaühik) seerumis/plasmas QN U/L U/L Roche Cobas e601 63 JAH 377 45194-8 Choriogonadotropin.intact+Beta subunit ACnc Pt Ser/Plas Qn m[IU]/mL mIU/mL CHEM Choriogonadotropin.intact+Beta subunit [Units/volume] in Serum or Plasma HGC Intact+B SerPl-aCnc 1 Both 83 IM 12 Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang I trimestril shk743 hCG grav ams21356 JAH EI JAH S,P-hCG hCG Koorioni gonadotropiin seerumis/plasmas QN U/L U/L 64 JAH 378 19080-1 Choriogonadotropin ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0211% CHEM Choriogonadotropin [Units/volume] in Serum or Plasma HCG SerPl-aCnc 1 Both 82 IM 12 Androsteendioon seerumis ams1478 JAH JAH JAH S-Androst Androsteendioon Androsteendioon seerumis QN nmol/L nmol/L 65 JAH 376 14603-5 Androstenedione SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Androstenedione [Moles/volume] in Serum or Plasma Androst SerPl-sCnc 1 Both 81 IM 12 Dehüdroepiandrosteroonsulfaat seerumis shk79 JAH JAH JAH S,P-DHEAS DHEAS Dehüdroepiandrosteroonsulfaat seerumis/plasmas QN umol/L umol/L 66 JAH 375 14688-6 Dehydroepiandrosterone sulfate SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Dehydroepiandrosterone sulfate [Moles/volume] in Serum or Plasma DHEA-S SerPl-sCnc 1 Both 943 IM 12 Follitropiin ehk folliikuleid stimuleeriv hormoon plasmas ams22945 JAH JAH EI S,P-FSH FSH Folliikuleid stimuleeriv hormoon seerumis/plasmas QN U/L U/L Roche Cobas e411 68 JAH 361 15067-2 Follitropin ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0020% CHEM Follitropin [Units/volume] in Serum or Plasma FSH SerPl-aCnc 1 Both 944 IM 12 Luteiniseeriv hormoon plasmas ams23018 JAH JAH EI S,P-LH LH Luteiniseeriv hormoon seerumis/plasmas QN U/L U/L Roche Cobas e411 73 JAH 363 10501-5 Lutropin ACnc Pt Ser/Plas Qn mU/mL mU/mL 0,0060% CHEM Lutropin [Units/volume] in Serum or Plasma LH SerPl-aCnc 1 Both 78 IM 12 Makroprolaktiin shk21519 Prolaktiin seerumis ams23329 JAH EI JAH S,P-Prol Prolaktiin Prolaktiin seerumis/plasmas QN mU/L mU/L 78 JAH 365 15081-3 Prolactin ACnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Prolactin [Units/volume] in Serum or Plasma Prolactin SerPl-aCnc 1 Both 489 IM 12 Makroprolaktiin shk21519 Prolaktiin seerumis (pärast sadestamist polüetüleenglükooliga) ams22781 JAH EI JAH S,P-Prol (PEG) Prolaktiin (PEG) Prolaktiin seerumis/plasmas (pärast sadestamist polüetüleenglükooliga) QN mU/L mU/L 81 JAH 2944 A-2944 360 IM 12 Makroprolaktiin seerumis shk21519 JAH JAH JAH S,P-Prol macro Makroprolaktiin Makroprolaktiin seerumis/plasmas QN % % 82 JAH 1899 48389-1 Macroprolactin/Prolactin SFr Pt Ser/Plas Qn % % 2 CHEM Macroprolactin/Prolactin [Moles] in Serum or Plasma Macroprolactin/Prolactin SFr SerPl 1 Both 945 IM 12 Progesteroon plasmas ams23606 JAH JAH EI S,P-Prog Progesteroon Progesteroon seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/L Roche Cobas e411 83 JAH 367 14890-8 Progesterone SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Progesterone [Moles/volume] in Serum or Plasma Progest SerPl-sCnc 1 Both 947 IM 12 Testosteroon plasmas ams23801 JAH JAH EI S,P-Testo Testosteroon Testosteroon seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/L Roche Cobas e601 85 JAH 372 14913-8 Testosterone SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Testosterone [Moles/volume] in Serum or Plasma Testost SerPl-sCnc 1 Both 80 IM 12 Suguhormoone siduv globuliin seerumis shk109 JAH JAH JAH S,P-SHBG Suguhormoone siduv globuliin Suguhormoone siduv globuliin seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/L 89 JAH 374 13967-5 Sex hormone binding globulin SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L 0,0033% CHEM Sex hormone binding globulin [Moles/volume] in Serum or Plasma SHBG SerPl-sCnc 1 Both 946 IM 12 Östradiool plasmas ams23571 JAH JAH EI S,P-E2 Östradiool Östradiool seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/L Roche Cobas e411 92 JAH 370 14715-7 Estradiol SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Estradiol [Moles/volume] in Serum or Plasma Estradiol SerPl-sCnc 1 Both 368 IM 12 Anti-Mülleri hormoon plasmas ams22790 JAH JAH JAH S,P-AMH Anti-Mülleri hormoon Anti-Mülleri hormoon seerumis/plasmas QN ug/L ug/L 94 JAH 1968 38476-8 Mullerian inhibiting substance MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL 1606 CHEM Mullerian inhibiting substance [Mass/volume] in Serum or Plasma MIS SerPl-mCnc 1 Both 21,9674 84 IM 12 Kasvuhormoon seerumis ams350 JAH JAH JAH S,P-GH (mU/L) Kasvuhormoon (mU/L) Kasvuhormoon (mU/L) seerumis/plasmas QN mU/L mU/L 99 JAH 379 33858-2 Somatotropin ACnc Pt Ser/Plas Qn m[IU]/L mIU/L CHEM Somatotropin [Units/volume] in Serum or Plasma GH SerPl-aCnc 1 Both 86 IM 12 Insuliinisarnane kasvufaktor 1 seerumis ams22923 JAH JAH JAH S,P-IGF-1 IGF-1 Insuliinisarnane kasvufaktor 1 seerumis/plasmas QN ug/L ug/L 113 JAH 382 2484-4 Insulin-like growth factor-I MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0025% CHEM Insulin-like growth factor-I [Mass/volume] in Serum or Plasma IGF-I SerPl-mCnc 1 Both 87 IM 12 Insuliinisarnast kasvufaktorit siduv proteiin 3 seerumis ams1355 JAH JAH JAH S,P-IGFBP-3 IGFBP-3 Insuliinisarnast kasvufaktorit siduv proteiin 3 seerumis/plasmas QN mg/L mg/L 114 JAH 383 2483-6 Insulin-like growth factor binding protein 3 MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0011% CHEM Insulin-like growth factor binding protein 3 [Mass/volume] in Serum or Plasma IGF BP3 SerPl-mCnc 1 Both 580 IM 12 Vitamiin A ams24274 JAH JAH JAH S,P-Vit A Vitamiin A Vitamiin A seerumis/plasmas QN mg/L mg/L 123 JAH 3513 2923-1 Retinol MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL mcg/dL; mcg/mL 20 CHEM Retinol [Mass/volume] in Serum or Plasma Vit A SerPl-mCnc 1 Both 594 IM 12 Vitamiinid B1 ja B6 veres (paneel) shk21866 JAH JAH JAH B-Vit B1, B6 panel Vitamiinide B1 ja B6 paneel Vitamiinid B1 ja B6 veres (paneel) Paneel 125 JAH 3686 L-3686 595 IM 12 Vitamiinide B1 ja B6 paneel shk21866 Vitamiin B1veres ams23676 JAH EI JAH B-Vit B1 Vitamiin B1 Vitamiin B1 veres QN ug/L ug/L 126 JAH 3687 2998-3 Thiamine MCnc Pt Bld Qn ug/dL ug/dL 13 CHEM Thiamine [Mass/volume] in Blood Vit B1 Bld-mCnc 1 Both 19,2219 617 IM 12 Vitamiin B2 ams24272 JAH JAH JAH B-Vit B2 Vitamiin B2 Vitamiin B2 veres QN ug/L ug/L 128 JAH 3884 6695-1 Riboflavin MCnc Pt Bld Qn ug/mL ug/mL 4 CHEM Riboflavin [Mass/volume] in Blood Vit B2 Bld-mCnc 1 Both 17,3255 618 IM 12 Vitamiin B3 ams24273 JAH JAH JAH S,P-Vit B3 Vitamiin B3 Vitamiin B3 seerumis/plasmas QN ug/L ug/L 129 JAH 3885 18244-4 Niacin MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL 10 CHEM Niacin [Mass/volume] in Serum or Plasma Niacin SerPl-mCnc 1 Both 18,3013 596 IM 12 Vitamiinide B1 ja B6 paneel shk21866 Vitamiin B6 veres ams23677 JAH EI JAH B-Vit B6 Vitamiin B6 Vitamiin B6 veres QN ug/L ug/L 130 JAH 3688 A-3688 72 IM 12 Vitamiin D (25-OH) seerumis ams1552 JAH JAH JAH S,P-Vit D (25-OH) Vitamiin D (25-OH) Vitamiin D (25-OH) seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/L 134 JAH 338 60493-4 Calcidiol+Calciferol SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Calcidiol+Calciferol [Moles/volume] in Serum or Plasma Calcidiol+Calciferol SerPl-sCnc 1 Both 11,4838 601 IM 12 Kopeptiin ams24185 JAH JAH JAH S,P-Copept Kopeptiin Kopeptiin seerumis, plasmas QN pmol/L pmol/L 140 JAH 3751 78987-5 Provasopressin.C-terminal SCnc Pt Ser/Plas Qn IA pmol/L pmol/L CHEM Provasopressin.C-terminal [Moles/volume] in Serum or Plasma by Immunoassay CT-proAVP SerPl IA-sCnc 1 Both 17,9691 593 IM 12 Leptiin seerumis ams23704 JAH JAH JAH S,P-Leptin Leptiin Leptiin seerumis/plasmas QN ug/L ug/L 167 JAH 3662 21365-2 Leptin MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ug/L;ng/mL 10 CHEM Leptin [Mass/volume] in Serum or Plasma Leptin SerPl-mCnc 1 Both 20,1299 955 TU 13 Alfafetoproteiin plasmas ams23047 JAH JAH EI S,P-AFP AFP Alfafetoproteiin seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Roche Cobas e411 1 JAH 409 53961-9 Alpha-1-Fetoprotein.tumor marker ACnc Pt Ser/Plas Qn [IU]/mL U/mL CHEM Alpha-1-fetoprotein.tumor marker [Units/volume] in Serum or Plasma AFP-TM SerPl-aCnc 1 Both 9,8509 951 TU 13 Kartsinoembrüonaalne antigeen plasmas ams22947 JAH JAH EI S,P-CEA CEA Kartsinoembrüonaalne antigeen seerumis/plasmas QN ug/L ug/L Roche Cobas e411 2 JAH 404 2039-6 Carcinoembryonic Ag MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0118% CHEM Carcinoembryonic Ag [Mass/volume] in Serum or Plasma CEA SerPl-mCnc 1 Both 950 TU 13 Prostataspetsiifiline antigeen plasmas ams22951 JAH JAH EI S,P-PSA PSA Prostataspetsiifiline antigeen seerumis/plasmas QN ug/L ug/L Roche Cobas e411 3 JAH 401 2857-1 Prostate specific Ag MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0598% CHEM Prostate specific Ag [Mass/volume] in Serum or Plasma PSA SerPl-mCnc 1 Both 766 TU 13 Vaba prostataspetsiifilise antigeeni % plasmas ams23044 JAH JAH EI S,P-fPSA% fPSA% Vaba prostataspetsiifilise antigeeni % seerumis/plasmas QN % % Roche Cobas e411 5 JAH 403 12841-3 Prostate specific Ag.free/Prostate specific Ag.total MFr Pt Ser/Plas Qn % % 0,0035% CHEM Prostate Specific Ag Free/Prostate specific Ag.total in Serum or Plasma PSA Free MFr SerPl 1 Observation 953 TU 13 Kasvajaantigeen HE4 plasmas ams23054 JAH JAH EI S,P-HE4 HE4 Kasvajaantigeen HE4 seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/L Roche Cobas e411 7 JAH 406 55180-4 Human epididymis protein 4 SCnc Pt Ser Qn pM CHEM Human epididymis protein 4 [Moles/volume] in Serum HE4 Ser-sCnc 1 Both 952 TU 13 Kasvaja-antigeen CA 125 plasmas ams23055 JAH JAH EI S,P-CA 125 CA 125 Kasvajaantigeen CA 125 seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Roche Cobas e411 8 JAH 405 10334-1 Cancer Ag 125 ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0073% CHEM Cancer Ag 125 [Units/volume] in Serum or Plasma Cancer Ag125 SerPl-aCnc 1 Both 833 TU 13 ROMA indeks plasmas (postmenopaus) ams23742 JAH JAH EI S,P-ROMA premenopausal ROMA indeks (premenopaus) ROMA indeks seerumis/plasmas (premenopaus) QN % % Arvutuslik 10 JAH 4395 69569-2 Risk of ovarian malignancy algorithm score^premenopausal Score Pt Ser/Plas Qn {score} score 1 CHEM Risk of ovarian malignancy algorithm score in Serum or Plasma --premenopausal ROMA score premen SerPl 1 Both 19,5632 97 TU 13 Kasvajaantigeen CA 15-3 seerumis ams21334 JAH JAH JAH S,P-CA 15-3 CA 15-3 Kasvajaantigeen CA 15-3 seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 12 JAH 407 6875-9 Cancer Ag 15-3 ACnc Pt Ser/Plas Qn U/mL CHEM Cancer Ag 15-3 [Units/volume] in Serum or Plasma Cancer Ag15-3 SerPl-aCnc 1 Both 954 TU 13 Kasvaja-antigeen CA 19-9 ams22948 JAH JAH EI S,P-CA 19-9 CA 19-9 Kasvajaantigeen CA 19-9 seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Roche Cobas e411 13 JAH 408 24108-3 Cancer Ag 19-9 ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0052% CHEM Cancer Ag 19-9 [Units/volume] in Serum or Plasma Cancer Ag19-9 SerPl-aCnc 1 Both 384 TU 13 Kasvajaantigeen CA 72-4 seerumis ams21333 JAH JAH JAH S,P-CA 72-4 CA 72-4 Kasvajaantigeen CA 72-4 seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 14 JAH 2041 2015-6 Cancer Ag 72-4 ACnc Pt Ser/Plas Ord CHEM Cancer Ag 72-4 [Presence] in Serum or Plasma Cancer Ag72-4 SerPl Ql 1 Both 90 TU 13 Gastriin seerumis ams23958 JAH JAH JAH S,P-Gastr Gastriin Gastriin seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/L 16 JAH 392 15072-2 Gastrin SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L CHEM Gastrin [Moles/volume] in Serum or Plasma Gastrin SerPl-sCnc 1 Both 70 TU 13 Kaltsitoniin seerumis shk89 JAH JAH JAH S,P-CT Kaltsitoniin Kaltsitoniin seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/L 17 JAH 336 15035-9 Calcitonin SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Calcitonin [Moles/volume] in Serum or Plasma Calcit SerPl-sCnc 1 Both 68 TU 13 Türeoglobuliin seerumis ams489 JAH JAH JAH S,P-TG Türeoglobuliin Türeoglobuliin seerumis/plasmas QN ug/L ug/L 21 JAH 334 3013-0 Thyroglobulin MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0020% CHEM Thyroglobulin [Mass/volume] in Serum or Plasma Thyroglob SerPl-mCnc 1 Both 361 TU 13 Kromograniin A ams23806 JAH JAH JAH S,P-CgA Kromograniin A Kromograniin A seerumis/plasmas QN ug/L ug/L 22 JAH 1901 25587-7 Chromogranin A SCnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Chromogranin A [Moles/volume] in Serum or Plasma CgA SerPl-sCnc 1 Both 23,6988 99 TU 13 S-100 ams24161 JAH JAH JAH S,P-S-100 S-100 Kasvajaantigeen S-100 seerumis/plasmas QN ug/L ug/L 24 JAH 411 47275-3 S100 calcium binding protein B MCnc Pt Ser Qn ug/L ug/L CHEM S100 calcium binding protein B [Mass/volume] in Serum S100 calcium binding protein B Ser-mCnc 1 Both 261 TU 13 Metanefriin ööpäevases uriinis ams23588 JAH JAH JAH dU-Meta Metanefriin ööpäevases uriinis Metanefriin ööpäevases uriinis QN ug/d ug/d 33 JAH 1028 19049-6 Metanephrine MRat 24H Urine Qn CHEM Metanephrine [Mass/time] in 24 hour Urine Metaneph 24H Ur-mRate 1 Both 614 TU 13 Adrenaliin ams23699 JAH JAH JAH P-Adre Adrenaliin Adrenaliin plasmas QN ng/L ng/L 34 JAH 3871 2230-1 Epinephrine MCnc Pt Plas Qn pg/mL pg/mL 15 CHEM Epinephrine [Mass/volume] in Plasma Epineph Plas-mCnc 1 Both 9,6319 615 TU 13 Noradrenaliin seerumis ams23700 JAH JAH JAH P-Noradre Noradrenaliin Noradrenaliin plasmas QN ng/L ng/L 35 JAH 3872 2666-6 Norepinephrine MCnc Pt Plas Qn pg/mL pg/mL 16 CHEM Norepinephrine [Mass/volume] in Plasma Norepineph Plas-mCnc 1 Both 9,5748 262 TU 13 Normetanefriin ööpäevases uriinis ams23589 JAH JAH JAH dU-Normeta Normetanefriin ööpäevases uriinis Normetanefriin ööpäevases uriinis QN ug/d ug/d 38 JAH 1030 2671-6 Normetanephrine MRat 24H Urine Qn ug/(24.H) 0,00% CHEM Normetanephrine [Mass/time] in 24 hour Urine Normetanephrine 24H Ur-mRate 1 Both 934 ANE 14 Ferritiin plasmas ams22944 JAH JAH EI S,P-Fer Ferritiin Ferritiin seerumis/plasmas QN ug/L ug/L Roche Cobas e601 1 JAH/Võrreld 318 2276-4 Ferritin MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0589% CHEM Ferritin [Mass/volume] in Serum or Plasma Ferritin SerPl-mCnc 1 Both 935 ANE 14 Raud plasmas ams23008 JAH JAH EI S,P-Fe Raud Raud seerumis/plasmas QN umol/L umol/L Roche Cobas integra 2 JAH/Võrreld 319 14798-3 Iron SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Iron [Moles/volume] in Serum or Plasma Iron SerPl-sCnc 1 Both 936 ANE 14 Transferiin plasmas ams23002 JAH JAH EI S,P-Transf Transferriin Transferriin seerumis/plasmas QN g/L g/L Roche Cobas integra 4 JAH 320 3034-6 Transferrin MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0037% CHEM Transferrin [Mass/volume] in Serum or Plasma Transferrin SerPl-mCnc 1 Both 64 ANE 14 Transferriini lahustuvad retseptorid seerumis ams22830 JAH JAH JAH S,P-Transf-sR Transferriini lahustuvad retseptorid Transferriini lahustuvad retseptorid seerumis/plasmas QN mg/L mg/L 6 JAH 322 30248-9 Transferrin receptor.soluble MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/L mg/L CHEM Transferrin receptor.soluble [Mass/volume] in Serum or Plasma sTfR SerPl-mCnc 1 Both 937 ANE 14 Foolhape plasmas ams23702 JAH JAH EI S,P-Fol Folaat Folaat seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/L Roche Cobas e601 8 JAH 323 14732-2 Folate SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Folate [Moles/volume] in Serum or Plasma Folate SerPl-sCnc 1 Both 938 ANE 14 Vitamiin B12 plasmas ams23058 JAH JAH EI S,P-Vit B12 Vitamiin B12 Vitamiin B12 seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/L Roche Cobas e601 11 JAH/Võrreld 324 14685-2 Cobalamins SCnc Pt Ser Qn CHEM Cobalamin (Vitamin B12) [Moles/volume] in Serum Vit B12 Ser-sCnc 1 Both 66 ANE 14 Erütropoetiin seerumis ams1356 JAH JAH JAH S,P-EPO EPO Erütropoetiin seerumis/plasmas QN U/L U/L 15 JAH/Võrreld 326 15061-5 Erythropoietin ACnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,0032% CHEM Erythropoietin [Units/volume] in Serum or Plasma EPO SerPl-aCnc 1 Both 901 ANE 14 Hemoglobiini fraktsioonid arteriaalses veres shk21535 JAH JAH EI B-Hb-Fr panel Hemoglobiini fraktsioonide paneel Hemoglobiini fraktsioonid veres (paneel) Paneel Siemens RapidPoint 500 16 JAH 1759 43113-0 Hemoglobin panel - Pt Bld Qn Electrophoresis PANEL.HEM/BC Hemoglobin electrophoresis panel in Blood Hgb Pnl Bld Elph 1 Order 292 BM 15 Luuüdi aspiraadi tsütoloogiline uuring ams1301 JAH JAH JAH Bm-Cytology Luuüdi aspiraadi tsütoloogiline uuring Luuüdi aspiraadi tsütoloogiline uuring Tekst 1 JAH 1169 57764-3 Microscopic exam Imp Pt Bone mar Nom Cytology CYTO Microscopic exam [interpretation] of Bone marrow by Cytology Microscopic Mar-Imp 1 Both 293 BM 15 Luuüdi aspiraadi histoloogiline uuring shk597 JAH JAH JAH Bm-Histology Luuüdi aspiraadi histoloogiline uuring Luuüdi aspiraadi histoloogiline uuring Tekst 2 JAH 1174 L-1174 467 BM 15 Luuüdi aspiraadi histoloogiline uuring shk597 Luuüdi aspiraadi Giemsa tsütokeemiline värving ams23294 JAH EI JAH Bm-Giemsa Luuüdi aspiraadi Giemsa värving Luuüdi aspiraadi Giemsa tsütokeemiline värving Tekst 7 JAH 2744 10355-6 Microscopic observation Prid Pt Bone mar Nom Wright Giemsa stain 1586 MICRO Microscopic observation [Identifier] in Bone marrow by Wright Giemsa stain Wright Gie Stn Mar 1 Both 24,8353 98 LEU 16 Beeta-2-mikroglobuliin seerumis ams1360 JAH JAH JAH S,P-b2-M Beeta-2-mikroglobuliin Beeta-2-mikroglobuliin seerumis/plasmas QN ug/L ug/L 1 JAH 410 1952-1 Beta-2-Microglobulin MCnc Pt Ser Qn 0,0012% CHEM Beta-2-Microglobulin [Mass/volume] in Serum B2 Microglob Ser-mCnc 1 Both 49 LEU 16 Ig fKappa/Ig fLambda shk21769 Immuunglobuliini vabad kappaahelad seerumis ams23345 JAH EI JAH S-Ig fKappa Ig fKappa Immuunglobuliini vabad kapaahelad seerumis QN mg/L mg/L 2 JAH 265 36916-5 Immunoglobulin light chains.kappa.free MCnc Pt Ser Qn mg/L mg/L 0,0016% CHEM Immunoglobulin light chains.kappa.free [Mass/volume] in Serum Kappa LC Free Ser-mCnc 1 Both 50 LEU 16 Ig fKappa/Ig fLambda shk21769 Immuunglobuliini vabad lambdaahelad seerumis ams23346 JAH EI JAH S-Ig fLambda Ig fLambda Immuunglobuliini vabad lambdaahelad seerumis QN mg/L mg/L 3 JAH 266 33944-0 Immunoglobulin light chains.lambda.free MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/L mg/L 0,0016% CHEM Immunoglobulin light chains.lambda.free [Mass/volume] in Serum or Plasma Lambda LC Free SerPl-mCnc 1 Both 51 LEU 16 Immuunglobuliini vabade kapa- ja lambdaahelate suhe seerumis shk21769 JAH JAH JAH S-Ig fKappa/S-Ig fLambda Ig fKappa/Ig fLambda Immuunglobuliini vabade kapa- ja lambdaahelate suhe seerumis QN 4 JAH 267 48378-4 Immunoglobulin light chains.kappa.free/Immunoglobulin light chains.lambda.free MCrto Pt Ser Qn CHEM Immunoglobulin light chains.kappa.free/Immunoglobulin light chains.lambda.free [Mass ratio] in Serum Kappa LC Free/Lambda Free Ser-mRto 1 Both 15 LEU 16 Monoklonaalsed immuunglobuliinid uriinis shk21768 JAH JAH JAH U-Monoclon-Ig panel Monoklonaalsed immuunglobuliinid uriinis Monoklonaalsed immuunglobuliinid uriinis (paneel) Paneel 13 JAH 144 29585-7 Immunoelectrophoresis panel - Pt Urine - PANEL.CHEM Immunoelectrophoresis panel in Urine IEP Pnl Ur 1 Order 11,3891 294 LEU 16 JAK2 geeni p.V617F mutatsiooni DNA veres ams22661 JAH JAH JAH B-JAK2 p.V617F DNA JAK2 p.V617F DNA JAK2 geeni p.V617F mutatsiooni DNA veres Tekst 115 JAH 1206 43399-5 JAK2 gene.p.V617F Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.MUT JAK2 gene p.V617F [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method JAK2 p.V617F Bld/T Ql 1 Both 921 IMS 17 Immuunoglobuliin A plasmas ams23035 JAH JAH EI S,P-IgA IgA Immuunglobuliin A seerumis/plasmas QN g/L g/L Roche Cobas c501 2 JAH 257 2458-8 IgA MCnc Pt Ser Qn mg/dL 0,0206% CHEM IgA [Mass/volume] in Serum IgA Ser-mCnc 1 Both 922 IMS 17 Immuunoglobuliin M plasmas ams23004 JAH JAH EI S,P-IgM IgM Immuunglobuliin M seerumis/plasmas QN g/L g/L Roche Cobas c501 3 JAH 259 2472-9 IgM MCnc Pt Ser Qn mg/dL 0,0150% CHEM IgM [Mass/volume] in Serum IgM Ser-mCnc 1 Both 48 IMS 17 IgG indeks shk692 S-IgG ams1571 JAH EI JAH S,P-IgG IgG Immuunglobuliin G seerumis/plasmas QN g/L g/L 4 JAH 258 2465-3 IgG MCnc Pt Ser Qn mg/dL 0,0192% CHEM IgG [Mass/volume] in Serum IgG Ser-mCnc 1 Both 53 IMS 17 Komplemendi komponent C3 seerumis ams21332 JAH JAH JAH S,P-C3 C3 Komplemendi komponent C3 seerumis/plasmas QN g/L g/L 15 JAH 276 4485-9 Complement C3 MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0094% HEM/BC Complement C3 [Mass/volume] in Serum or Plasma C3 SerPl-mCnc 1 Both 54 IMS 17 Komplemendi komponent C4 seerumis ams21355 JAH JAH JAH S,P-C4 C4 Komplemendi komponent C4 seerumis/plasmas QN g/L g/L 17 JAH 277 4498-2 Complement C4 MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0091% HEM/BC Complement C4 [Mass/volume] in Serum or Plasma C4 SerPl-mCnc 1 Both 369 IMS 17 C1 inhibiitor ams24319 JAH JAH JAH S,P-C1 inh C1 inhibiitor Komplemendi komponendi C1 inhibiitor seerumis/plasmas QN g/L g/L 23 JAH 1970 4477-6 Complement C1 esterase inhibitor MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/dL g/L;mg/dL 1769 HEM/BC Complement C1 esterase inhibitor [Mass/volume] in Serum or Plasma C1INH SerPl-mCnc 1 Both 32,7091 55 IMS 17 Krüoglobuliinid ams23996 JAH JAH JAH S-Cryo Krüoglobuliinid Krüoglobuliinid seerumis QN mg/L mg/L 33 JAH 283 78989-1 Cryoglobulin MCnc Pt Ser Qn g/L g/L SERO Cryoglobulin [Mass/volume] in Serum Cryoglob Ser-mCnc 1 Both 8,476 831 IMS 17 CD4+/CD8+ rakkude arv ja suhe shk20969 JAH JAH EI B-CD4/CD8 panel CD4/CD8 T-rakkude arv ja suhe (paneel) T-helperrakkude (CD4) ja T-supressorrakkude (CD8) suhe seerumis (paneel) Paneel BD FACS Calibur 36 JAH 2945 L-2945 629 IMS 17 Lümfotsüütide alaklassid II (voolutsütomeetria) shk21950 JAH JAH JAH XXX-Lymph subclasses panel II Fc Lümfotsüütide alaklassid II (voolutsütomeetria) Lümfotsüütide alaklassid II (voolutsütomeetria) Paneel 39 JAH 4195 L-4195 283 IMS 17 Lümfotsüütide alaklassid II (voolutsütomeetria) shk21950 CD3 ams23984 JAH EI JAH XXX-CD3# CD3 T-lümfotsüütide (CD3) arv QN E6/L E6/L 40 JAH/Võrreld 1154 20598-9 Cells.CD3 NCnc Pt XXX Qn /uL /uL CELLMARK CD3 cells [#/volume] in Unspecified specimen CD3 Cells # XXX 1 Both 284 IMS 17 Lümfotsüütide alaklassid II (voolutsütomeetria) shk21950 CD3% ams23985 JAH EI JAH XXX-CD3% CD3% T-lümfotsüütide (CD3) suhtarv QN % % 41 JAH/Võrreld 1155 20599-7 Cells.CD3/100 cells NFr Pt XXX Qn % % CELLMARK CD3 cells/100 cells in Unspecified specimen CD3 Cells Fr XXX 1 Observation 280 IMS 17 Lümfotsüütide alaklassid II (voolutsütomeetria) shk21950 CD4 ams23986 JAH EI JAH XXX-CD4# CD4 T-helperrakkude (CD4) arv QN E6/L E6/L 42 JAH/Võrreld 1150 32515-9 Cells.CD3+CD4+ NCnc Pt XXX Qn /uL cells/uL 2 CELLMARK CD3+CD4+ (T4 helper) cells [#/volume] in Unspecified specimen CD3+CD4+ Cells # XXX 1 Observation 8,5074 287 IMS 17 Lümfotsüütide alaklassid II (voolutsütomeetria) shk21950 CD4% ams23987 JAH EI JAH XXX-CD4% CD4% T-helperrakkude (CD4) suhtarv QN % % 43 JAH/Võrreld 1159 32516-7 Cells.CD3+CD4+/100 cells NFr Pt XXX Qn % % 8 CELLMARK CD3+CD4+ (T4 helper) cells/100 cells in Unspecified specimen CD3+CD4+ Cells NFr XXX 1 Observation 8,5074 281 IMS 17 Lümfotsüütide alaklassid II (voolutsütomeetria) shk21950 CD8 ams23988 JAH EI JAH XXX-CD8# CD8 T-supressorrakkude (CD8) arv QN E6/L E6/L 44 JAH/Võrreld 1151 32517-5 Cells.CD3+CD8+ NCnc Pt XXX Qn /uL cells/uL 4 CELLMARK CD3+CD8+ (T8 suppressor cells) cells [#/volume] in Unspecified specimen CD3+CD8+ Cells # XXX 1 Observation 8,5074 288 IMS 17 Lümfotsüütide alaklassid II (voolutsütomeetria) shk21950 CD8% ams23989 JAH EI JAH XXX-CD8% CD8% T-supressorrakkude (CD8) suhtarv QN % % 45 JAH/Võrreld 1161 32518-3 Cells.CD3+CD8+/100 cells NFr Pt XXX Qn % % 2 CELLMARK CD3+CD8+ (T8 suppressor cells) cells/100 cells in Unspecified specimen CD3+CD8+ Cells NFr XXX 1 Observation 8,5074 282 IMS 17 Lümfotsüütide alaklassid II (voolutsütomeetria) shk21950 CD4/CD8 ams23990 JAH EI JAH XXX-CD4#/CD8# CD4/CD8 T-helperrakkude (CD4) ja T-supressorrakkude (CD8) suhe QN 46 JAH/Võrreld 1152 20607-8 Cells.CD4/Cells.CD8 NRto Pt XXX Qn CELLMARK CD4 cells/CD8 Cells [# Ratio] in Unspecified specimen CD4 Cells/CD8 cells XXX 1 Observation 285 IMS 17 Lümfotsüütide alaklassid II (voolutsütomeetria) shk21950 CD16,CD56 ams23991 JAH EI JAH XXX-CD16,CD56# CD16,CD56 NK-rakkude (CD16, CD56) arv QN E6/L E6/L 49 JAH/Võrreld 1156 26561-1 Cells.CD16+CD56+ NCnc Pt XXX Qn /uL per cmm CELLMARK CD16+CD56+ cells [#/volume] in Unspecified specimen CD16+CD56+ Cells # XXX 1 Both 286 IMS 17 Lümfotsüütide alaklassid II (voolutsütomeetria) shk21950 CD16, CD56% ams23992 JAH EI JAH XXX-CD16,CD56% CD16, CD56% NK rakkude (CD16, CD56) suhtarv QN % % 50 JAH/Võrreld 1157 20620-1 Cells.CD16+CD56+/100 cells NFr Pt XXX Qn % % CELLMARK CD16+CD56+ cells/100 cells in Unspecified specimen CD16+CD56+ Cells Fr XXX 1 Both 289 IMS 17 Lümfotsüütide alaklassid II (voolutsütomeetria) shk21950 CD19 ams23993 JAH EI JAH XXX-CD19# CD19 B-lümfotsüütide (CD19) arv QN E6/L E6/L 52 JAH 1163 20592-2 Cells.CD19 NCnc Pt XXX Qn /uL /uL CELLMARK CD19 cells [#/volume] in Unspecified specimen CD19 Cells # XXX 1 Both 589 IMS 17 CD20 paneel shk21972 JAH JAH JAH B-CD20 panel CD20 paneel B-lümfotsüütide (CD20) arv ja suhtarv (paneel) Paneel 60 JAH 3647 L-3647 590 IMS 17 CD20 paneel shk21972 CD20 ams24118 JAH EI JAH XXX-CD20# CD20 B-lümfotsüütide (CD20) arv QN E6/L E6/L 61 JAH 3648 74837-6 Cells.CD20 NCnc Pt XXX Qn 10*6/L 10*6/L CELLMARK CD20 cells [#/volume] in Unspecified specimen CD20 Cells # XXX 1 Observation 12,2496 591 IMS 17 CD20 paneel shk21972 CD20% ams24119 JAH EI JAH XXX-CD20% CD20% B-lümfotsüütide (CD20) suhtarv QN % % 62 JAH 3649 20595-5 Cells.CD20/100 cells NFr Pt XXX Qn % % 3 CELLMARK CD20 cells/100 cells in Unspecified specimen CD20 Cells NFr XXX 1 Observation 12,2496 290 IMS 17 Lümfotsüütide alaklassid II (voolutsütomeetria) shk21950 CD45 ams23994 JAH EI JAH XXX-CD45# CD45 Lümfotsüütide (CD45) arv QN E6/L E6/L 64 JAH 1165 27071-0 Cells.CD45 NCnc Pt Bld Qn /uL "#/mm3" CELLMARK CD45 cells [#/volume] in Blood CD45 Cells # Bld 1 Observation 942 AU 18 Kilpnäärme peroksüdaasi vastased autoantikehad plasmas ams23036 JAH JAH EI S,P-TPO IgG TPO IgG Türeoidperoksüdaasi vastane IgG seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Roche Cobas e601 1 JAH 332 8099-4 Thyroperoxidase Ab ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0049% SERO Thyroperoxidase Ab [Units/volume] in Serum or Plasma Thyroperoxidase Ab SerPl-aCnc 1 Both 67 AU 18 Türeotropiini retseptori vastane IgG seerumis ams1406 JAH JAH JAH S,P-TR IgG Türeotropiini retseptori IgG Türeotropiini retseptori vastane IgG seerumis/plasmas QN U/L U/L 2 JAH 333 57416-0 Thyrotropin receptor Ab ACnc Pt Ser Qn EIA m[IU]/mL mUI/mL SERO Thyrotropin receptor Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay TSH Recep Ab Ser EIA-aCnc 1 Both 663 AU 18 Kilpnääret stimuleeriv immuunoglobuliin ams23755 JAH JAH JAH S,P-TSI TSI Türeotropiini retseptorit stimuleerivad antikehad seerumis/plasmas QN U/L U/L 4 JAH 4621 A-4621 69 AU 18 Türeoglobuliinivastane IgG seerumis ams490 JAH JAH JAH S,P-TG IgG Türeoglobuliini IgG Türeoglobuliinivastane IgG seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 5 JAH 335 8098-6 Thyroglobulin Ab ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0027% SERO Thyroglobulin Ab [Units/volume] in Serum or Plasma Thyroglob Ab SerPl-aCnc 1 Both 406 AU 18 Tuumavastase IgG tiiter seerumis ams23752 JAH JAH JAH S,P-ANA IgG ANA IgG Tuumavastane IgG seerumis/plasmas Tekst 9 JAH 2097 29950-3 Nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA SERO Nuclear IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay Nuclear IgG Ser Ql EIA 1 Both 125 AU 18 Tuumavastaste antikehade tüpiseerimine HEp-2 rakuliiniga ams1557 JAH JAH JAH S,P-ANA IgG titr Hep2 ANA IgG tiiter Hep2 Tuumavastaste IgG antikehade tiiter Hep2 rakuliinil seerumis/plasmas Tekst 12 JAH 470 33253-6 Nuclear Ab Titr Pt Ser Qn Hep2 substrate {titer} titer SERO Nuclear Ab [Titer] in Serum by Hep2 substrate ANA Titr Ser HEp2 subst 1 Both 133 AU 18 Ekstraheeritavate tuumaantigeenide vastane IgG (Sm, RNP, SSA/Ro, SSB/La, Scl70, Jo1) seerumis (paneel) shk22017 JAH JAH JAH S,P-CTD IgG panel IB Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (IB) Süsteemsete sidekoehaigustega seotud IgG seerumis/plasmas (paneel, immunoblot) Paneel 14 JAH 483 43119-7 Extractable nuclear Ab panel - Pt Ser - PANEL.SERO Extractable nuclear Ab panel in Serum ENA Ab Pnl Ser 1 Order 415 AU 18 Müosiitide IgG paneel II (Mi2, PL7, PL12, Jo1, EJ, SRP, Ro52, HMGCR, MDA5, TIF1g) shk22030 Jo1 IgG ams24254 JAH EI JAH S,P-Jo1 IgG Jo1 IgG Jo1 (histidüül-tRNA süntetaas) vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 19 JAH 2191 44332-5 Jo-1 extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord SERO Jo-1 extractable nuclear IgG Ab [Presence] in Serum ENA Jo1 IgG Ser Ql lab both 134 AU 18 Jo1 (histidüül-tRNA süntetaas) vastase IgG hulk seerumis ams23381 JAH JAH JAH S,P-Jo1 IgG QN Jo1 IgG QN Jo1 (histidüül-tRNA süntetaas) vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 20 JAH 484 35333-4 Jo-1 extractable nuclear Ab ACnc Pt Ser Qn EIA SERO Jo-1 extractable nuclear Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay ENA Jo1 Ab Ser EIA-aCnc 1 Both 136 AU 18 Sm IgG ams24581 JAH EI JAH S,P-Sm IgG Sm IgG Sm-vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 21 JAH 487 21523-6 Smith extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord SERO Smith extractable nuclear IgG Ab [Presence] in Serum ENA SM IgG Ser Ql 1 Both 22,3727 412 AU 18 Sm IgG QN ams24328 JAH JAH JAH S,P-Sm IgG QN Sm IgG QN Sm-vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 22 JAH 2166 33564-6 Smith extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA SERO Smith extractable nuclear IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay ENA SM IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 22,3727 498 AU 18 U1 snRNP IgG ams24582 JAH EI JAH S,P-U1RNP IgG U1RNP IgG U1RNP (U1 ribonukleoproteiin) vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 25 JAH 2976 38369-5 U1 small nuclear ribonucleoprotein Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord SERO U1 small nuclear ribonucleoprotein IgG Ab [Presence] in Serum U1 snRNP IgG Ser Ql 1 Both 11,4729 342 AU 18 U1RNP (U1 ribonukleoproteiin) vastase IgG hulk seerumis ams24329 JAH JAH JAH S,P-U1RNP IgG QN U1RNP IgG QN U1RNP (U1 ribonukleoproteiin) vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 26 JAH 1860 56548-1 U1 small nuclear ribonucleoprotein Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA SERO U1 small nuclear ribonucleoprotein IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay U1 snRNP IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 135 AU 18 Scl70 IgG ams24220 JAH EI JAH S,P-Scl70 IgG Scl70 IgG Scl70-vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 27 JAH 486 21518-6 SCL-70 extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord 3 SERO SCL-70 extractable nuclear IgG Ab [Presence] in Serum ENA Scl70 IgG Ser Ql 1 Both 10,5324 411 AU 18 Scl70 IgG QN ams24252 JAH JAH JAH S,P-Scl70 IgG QN Scl70 IgG QN Scl70-vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 28 JAH 2165 47322-3 SCL-70 extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn U/L SERO SCL-70 extractable nuclear IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay ENA Scl70 IgG Ser EIA-aCnc lab both 512 AU 18 SSA/Ro IgG ams24584 JAH EI JAH S,P-SSA IgG SSA IgG SSA-vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 29 JAH 3048 31625-7 Sjogrens syndrome-A extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord 5 SERO Sjogrens syndrome-A extractable nuclear IgG Ab [Presence] in Serum ENA SS-A IgG Ser Ql 1 Both 21,0293 137 AU 18 SSA-vastase IgG hulk seerumis ams24314 JAH JAH JAH S,P-SSA IgG QN SSA IgG QN SSA-vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 30 JAH 488 29964-4 Sjogrens syndrome-A extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA U U SERO Sjogrens syndrome-A extractable nuclear IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay ENA SS-A IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 352 AU 18 Ro52 IgG ams24221 JAH EI JAH S,P-Ro52 IgG Ro52 IgG Ro52-vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 31 JAH 1874 53016-2 Sjogrens syndrome-A extractable nuclear 52kD Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Sjogrens syndrome-A extractable nuclear 52kD Ab [Presence] in Serum ENA SS-A 52kD Ab Ser Ql 1 Both 11,4729 138 AU 18 SSB/La IgG ams24586 JAH EI JAH S,P-SSB IgG SSB IgG SSB-vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 33 JAH 489 31626-5 Sjogrens syndrome-B extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord 3 SERO Sjogrens syndrome-B extractable nuclear IgG Ab [Presence] in Serum ENA SS-B IgG Ser Ql 1 Both 19,7511 413 AU 18 SSB-vastase IgG hulk seerumis ams24350 JAH JAH JAH S,P-SSB IgG QN SSB IgG QN SSB-vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 34 JAH 2168 29965-1 Sjogrens syndrome-B extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA [arb'U] U SERO Sjogrens syndrome-B extractable nuclear IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay ENA SS-B IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 30,7983 344 AU 18 PCNA IgG ams24587 JAH EI JAH S,P-PCNA IgG PCNA IgG PCNA (paljuneva raku tuuma antigeen) vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 35 JAH 1864 56733-9 PCNA extractable nuclear Ab ACnc Pt Ser Ord IB SERO PCNA extractable nuclear Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) ENA PCNA Ab Ser Ql IB 1 Both 345 AU 18 Nucleos IgG ams24588 JAH EI JAH S,P-Nucleos IgG Nukleosoomi IgG Nukleosoomivastane IgG seerumis/plasmas Tekst 37 JAH 1865 53015-4 Nucleosome Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Nucleosome Ab [Presence] in Serum Nucleosome Ab Ser Ql 1 Both 346 AU 18 Histooni IgG ams24589 JAH EI JAH S,P-Histone IgG Histoonide IgG Histoonidevastane IgG seerumis/plasmas Tekst 38 JAH 1866 35284-9 Histone Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord SERO Histone IgG Ab [Presence] in Serum Histone IgG Ser Ql 1 Both 347 AU 18 Rib P Prot IgG ams24590 JAH EI JAH S,P-Rib P Prot IgG Rib P Prot IgG Ribosomaalse P-proteiini vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 40 JAH 1867 45226-8 Ribosomal P Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord SERO Ribosomal P IgG Ab [Presence] in Serum Ribosomal P IgG Ser Ql 1 Both 612 AU 18 DFS70 IgG ams24592 JAH EI JAH S,P-DFS70 IgG DFS70 IgG DFS70-vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 42 JAH 3861 82998-6 Dense fine speckled 70 protein Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IA SERO Dense fine speckled 70 protein IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay DFS70 IgG SerPl Ql IA 1 Both 8,7142 404 AU 18 DNA kaksikahela vastane IgG seerumis ams1349 JAH JAH JAH S,P-dsDNA IgG dsDNA IgG DNA kaksikahela vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 43 JAH 2095 63379-2 DNA double strand Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord 2 SERO DNA double strand IgG Ab [Presence] in Serum dsDNA IgG Ser Ql 1 Both 21,9719 410 AU 18 dsDNA IgG QN ams24160 JAH JAH JAH S,P-dsDNA IgG QN dsDNA IgG QN DNA kaksikahela vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 45 JAH 2152 33800-4 DNA double strand Ab.IgG ACnc Pt ser QN IU/mL SERO DNA double strand IgG Ab [Units/volume] in Serum dsDNA IgG Ser-aCnc lab both 113 AU 18 Tsüklilise tsitrulleeritud peptiidi vastase IgG hulk seerumis ams1408 JAH JAH JAH S,P-CCP IgG QN CCP IgG QN Tsüklilise tsitrulleeritud peptiidi vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 47 JAH 447 33935-8 Cyclic citrullinated peptide Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn U units 0,0067% SERO Cyclic citrullinated peptide IgG Ab [Units/volume] in Serum cCP IgG Ser-aCnc 1 Both 395 AU 18 Tsentromeer A IgG ams24222 JAH EI JAH S,P-CENP-A IgG Tsentromeer A IgG Tsentromeer A vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 50 JAH 2079 72318-9 Centromere protein A Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA SERO Centromere protein A IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay CENP A IgG SerPl Ql EIA 1 Both 11,4838 396 AU 18 Tsentromeer B IgG ams24223 JAH EI JAH S,P-CENP-B IgG Tsentromeer B IgG Tsentromeer B vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 51 JAH 2080 53981-7 Centromere protein B Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Centromere protein B Ab [Presence] in Serum Centromere B Ab Ser Ql 1 Both 672 AU 18 Tsentromeer B IgG QN ams24203 JAH JAH JAH S,P-CENP-B IgG QN Tsentromeer B IgG QN Tsentromeer B vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 52 JAH 4730 53982-5 Centromere protein B Ab ACnc Pt Ser Qn [arb'U]/mL U/mL 985 SERO Centromere protein B Ab [Units/volume] in Serum Centromere B Ab Ser-aCnc 1 Both 19,433 397 AU 18 RP11 IgG ams24224 JAH EI JAH S,P-RP11 IgG RP11 IgG RP11-vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 54 JAH 2081 72317-1 RNA polymerase III RP11 Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA SERO RNA polymerase III RP11 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay RNAp III RP11 IgG SerPl Ql EIA 1 Both 11,4838 398 AU 18 RP155 IgG ams24225 JAH EI JAH S,P-RP155 IgG RP155 IgG RP155-vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 55 JAH 2082 72316-3 RNA polymerase III RP155 Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA SERO RNA polymerase III RP155 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay RNAp III RP155 IgG SerPl Ql EIA 1 Both 11,4838 399 AU 18 Fibrillarin IgG ams24226 JAH EI JAH S,P-Fibrillarin IgG Fibrillariini IgG Fibrillariinivastane IgG seerumis/plasmas Tekst 56 JAH 2083 82915-0 Fibrillarin Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord IA SERO Fibrillarin IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay Fibrillarin IgG Ser Ql IA 1 Both 20,0633 400 AU 18 NOR90 IgG ams24227 JAH EI JAH S,P-NOR90 IgG NOR90 IgG NOR90-vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 58 JAH 2084 69956-1 Human upstream binding factor Ab.IgG Threshold Pt Ser Ord EIA SERO Human upstream binding factor IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay hUBF IgG Ser Ql EIA 1 Both 11,4729 401 AU 18 Th/To IgG ams24228 JAH EI JAH S,P-Th/To IgG Th/To IgG Th/To-vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 59 JAH 2085 72314-8 Th-To Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA SERO Th-To IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay Th-To IgG SerPl Ql EIA 1 Both 11,4838 402 AU 18 PDGFR IgG ams24229 JAH EI JAH S,P-PDGFR IgG PDGFR IgG PDGFR-vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 60 JAH 2087 72315-5 Platelet-derived growth factor receptor Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA SERO Platelet-derived growth factor receptor IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay PDGFR IgG SerPl Ql EIA 1 Both 11,4838 628 AU 18 Müosiitide IgG paneel II (Mi2, PL7, PL12, Jo-1, EJ, SRP, Ro52, HMGCR, MDA-5, TIF1-gamma) shk22030 JAH JAH JAH S,P-Myositis IgG panel II Müosiitide IgG paneel II (Mi2, PL7, PL12, Jo1, EJ, SRP, Ro52, HMGCR, MDA5, TIF1g) Autoimmuunsete müosiitidega seotud IgG (Mi2, PL7, PL12, Jo1, EJ, SRP, Ro52, HMGCR, MDA5, TIF1g) seerumis/plasmas (paneel II) Paneel 63 JAH 4173 L-4173 619 AU 18 Müosiitide IgG paneel II (Mi2, PL7, PL12, Jo1, EJ, SRP, Ro52, HMGCR, MDA5, TIF1g) shk22030 Mi2a IgG ams24261 JAH EI JAH S,P-Mi2a IgG Mi2a IgG Mi2-alfa vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 66 JAH 3969 82997-8 Mi-2 alpha Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord IA SERO Mi-2 alpha IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay Mi-2 alpha IgG Ser Ql IA 1 Both 8,7142 620 AU 18 Müosiitide IgG paneel II (Mi2, PL7, PL12, Jo1, EJ, SRP, Ro52, HMGCR, MDA5, TIF1g) shk22030 Mi2b IgG ams24262 JAH EI JAH S,P-Mi2b IgG Mi2b IgG Mi2-beeta vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 67 JAH 3970 82996-0 Mi-2 beta Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord IA SERO Mi-2 beta IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay Mi-2 beta IgG Ser Ql IA 1 Both 8,7142 349 AU 18 Ku IgG ams24230 JAH EI JAH S,P-Ku IgG Ku IgG Ku-vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 68 JAH 1871 18484-6 Ku Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Ku Ab [Presence] in Serum Ku Ab Ser Ql 1 Both 621 AU 18 Müosiitide IgG paneel II (Mi2, PL7, PL12, Jo1, EJ, SRP, Ro52, HMGCR, MDA5, TIF1g) shk22030 TIF1g IgG ams24263 JAH EI JAH S,P-TIF1g IgG TIF1g IgG TIF1-gamma vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 69 JAH 3971 82995-2 TIF1-gamma Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord IA SERO TIF1-gamma IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay TIF1-gamma IgG Ser Ql IA 1 Both 8,7142 622 AU 18 Müosiitide IgG paneel II (Mi2, PL7, PL12, Jo1, EJ, SRP, Ro52, HMGCR, MDA5, TIF1g) shk22030 MDA5 IgG ams24260 JAH EI JAH S,P-MDA5 IgG MDA5 IgG MDA5-vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 70 JAH 3972 82994-5 MDA5 Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord IA SERO MDA5 IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay MDA5 IgG Ser Ql IA 1 Both 8,7142 623 AU 18 Müosiitide IgG paneel II (Mi2, PL7, PL12, Jo1, EJ, SRP, Ro52, HMGCR, MDA5, TIF1g) shk22030 NXP2 IgG ams24265 JAH EI JAH S,P-NXP2 IgG NXP2 IgG NXP2-vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 71 JAH 3973 82993-7 Mj Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord IA SERO Mj IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay Mj IgG Ser Ql IA 1 Both 7,9752 624 AU 18 Müosiitide IgG paneel II (Mi2, PL7, PL12, Jo1, EJ, SRP, Ro52, HMGCR, MDA5, TIF1g) shk22030 SAE1 IgG ams24264 JAH EI JAH S,P-SAE1 IgG SAE1 IgG SUMO-aktiveeriva ensüümi alaühik 1 vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 72 JAH 3974 82992-9 SUMO-activating enzyme subunit 1 Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord IA SERO SUMO-activating enzyme subunit 1 IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay SAE1 IgG Ser Ql IA 1 Both 8,7142 350 AU 18 Müosiitide IgG paneel II (Mi2, PL7, PL12, Jo1, EJ, SRP, Ro52, HMGCR, MDA5, TIF1g) shk22030 PL7 IgG ams24255 JAH EI JAH S,P-PL7 IgG PL7 IgG PL7 ( treonüül-tRNA süntetaas) vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 73 JAH 1872 33772-5 Pl-7 Ab ACnc Pt Ser Ord SERO PL-7 Ab [Presence] in Serum PL7 Ab Ser Ql 1 Both 351 AU 18 Müosiitide IgG paneel II (Mi2, PL7, PL12, Jo1, EJ, SRP, Ro52, HMGCR, MDA5, TIF1g) shk22030 PL12 IgG ams24256 JAH EI JAH S,P-PL12 IgG PL12 IgG PL12 (alanüül-tRNA süntetaas) vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 74 JAH 1873 56745-3 Pl-12 Ab ACnc Pt Ser Ord IB SERO PL-12 Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) PL12 Ab Ser Ql IB 1 Both 661 AU 18 PM/Scl IgG ams24594 JAH EI JAH S,P-PM/Scl IgG PM/Scl IgG PM/Scl-vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 76 JAH 4595 56721-4 PM-SCL extractable nuclear Ab PrThr Pt Ser Ord IB 1 SERO PM-SCL extractable nuclear Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) ENA PM/SCL Ab Ser Ql IB 1 Both 39,4971 375 AU 18 PM/Scl75 IgG ams24231 JAH EI JAH S,P-PM/Scl75 IgG PM/Scl75 IgG PM/Scl75-vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 78 JAH 1999 72724-8 PM-SCL-75 Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA SERO PM-SCL-75 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay PM-SCL75 IgG SerPl Ql EIA 1 Both 25,6658 343 AU 18 PM/Scl100 IgG ams24232 JAH EI JAH S,P-PM/Scl100 IgG PM/Scl100 IgG PM/Scl100-vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 79 JAH 1863 31563-0 PM-SCL extractable nuclear Ab ACnc Pt Ser Ord SERO PM-SCL extractable nuclear Ab [Presence] in Serum ENA PM/SCL Ab Ser Ql 1 Both 376 AU 18 Müosiitide IgG paneel II (Mi2, PL7, PL12, Jo1, EJ, SRP, Ro52, HMGCR, MDA5, TIF1g) shk22030 EJ IgG ams24257 JAH EI JAH S,P-EJ IgG EJ IgG EJ (glütsüül-tRNA-süntetaas) vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 80 JAH 2000 45149-2 Ej Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Ej Ab [Presence] in Serum Ej Ab Ser Ql 1 Both 377 AU 18 Müosiitide IgG paneel II (Mi2, PL7, PL12, Jo1, EJ, SRP, Ro52, HMGCR, MDA5, TIF1g) shk22030 OJ IgG ams24258 JAH EI JAH S,P-OJ IgG OJ IgG OJ (isoleutsüül-tRNA-süntetaas) vastane IgG serumis/plasmas Tekst 81 JAH 2001 45152-6 OJ Ab ACnc Pt Ser Ord SERO OJ Ab [Presence] in Serum OJ Ab Ser Ql 1 Both 487 AU 18 Müosiitide IgG paneel II (Mi2, PL7, PL12, Jo1, EJ, SRP, Ro52, HMGCR, MDA5, TIF1g) shk22030 SRP IgG ams24259 JAH EI JAH S,P-SRP IgG SRP IgG SRP-vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 82 JAH 2940 33921-8 Signal recognition particle Ab ACnc Pt Ser/Plas Ord SERO Signal Recognition Particle (SRP) Ab [Presence] in Serum or Plasma SRP Ab SerPl Ql 1 Both 25,3293 128 AU 18 Kardiolipiinivastased IgG tüüpi antikehad ams22644 JAH JAH JAH S,P-ACLA IgG QN ACLA IgG QN Kardiolipiini vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 88 JAH 475 3181-5 Cardiolipin Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA COAG Cardiolipin IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay Cardiolipin IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 407 AU 18 Kardiolipiinivastase IgM hulk seerumis ams23679 JAH JAH JAH S,P-ACLA IgM QN ACLA IgM QN Kardiolipiinivastase IgM hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 89 JAH 2099 3182-3 Cardiolipin Ab.IgM ACnc Pt Ser Qn EIA [MPL'U] MPL units 0,0032% COAG Cardiolipin IgM Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay Cardiolipin IgM Ser EIA-aCnc 1 Both 129 AU 18 Beeta-2-glükoproteiin 1 vastaste antikehade hulk seerumis ams22645 JAH JAH JAH S,P-b2-GP1 Ab QN b2-GP1 Ab QN Beeta-2-glükoproteiin 1 vastaste antikehade hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 91 JAH 476 56538-2 Beta 2 glycoprotein 1 Ab ACnc Pt Ser Qn EIA SERO Beta 2 glycoprotein 1 Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay B2 Glycoprot1 Ab Ser EIA-aCnc 1 Both 408 AU 18 b2-GP1 IgM QN ams23758 JAH JAH JAH S,P-b2-GP1 IgM QN b2-GP1 IgM QN Beeta-2-glükoproteiin 1 vastase IgM hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 92 JAH 2100 44449-7 Beta 2 glycoprotein 1 Ab.IgM ACnc Pt Ser Qn EIA SERO Beta 2 glycoprotein 1 IgM Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay B2 Glycoprot1 IgM Ser EIA-aCnc 1 Both 130 AU 18 Beeta-2-glükoproteiin 1 vastase IgG hulk seerumis ams22646 JAH JAH JAH S,P-b2-GP1 IgG QN b2-GP1 IgG QN Beeta-2-glükoproteiin 1 vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 94 JAH 478 44448-9 Beta 2 glycoprotein 1 Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA SERO Beta 2 glycoprotein 1 IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay B2 Glycoprot1 IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 353 AU 18 Tsirkuleerivad immuunkompleksid ams1407 JAH JAH JAH S,P-CIC(C1q) CIC(C1q) Tsirkuleerivad immuunkompleksid (C1q) seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 96 JAH 1887 6297-6 Complement C1q Ag ACnc Pt Ser Qn U units HEM/BC Complement C1q Ag [Units/volume] in Serum C1q Ag Ser-aCnc 1 Both 32,1716 518 AU 18 Maksa autoimmuunhaigustega seotud IgG seerumi shk22102 JAH JAH JAH S,P-Liver IgG panel IIF Maksahaiguste IgG paneel (IIF) Maksa autoimmuunhaigustega seotud IgG seerumis/plasmas (paneel, kaudne immunofluorestsents) Paneel 98 JAH 3170 L-3170 674 AU 18 Maksahaiguste IgG paneel (IIF) shk22102 AMA IgG ams24609 JAH EI JAH S,P-AMA IgG AMA IgG Mitokondrivastane IgG seerumis/plasmas Tekst 101 JAH 4866 82840-0 Mitochondria Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord IF SERO Mitochondria IgG Ab [Presence] in Serum by Immunofluorescence Mitochondria IgG Ser Ql IF 1 Both 10,402 114 AU 18 Mitokondrivastase IgG tiiter seerumis ams1800 JAH JAH JAH S,P-AMA IgG titr AMA IgG tiiter Mitokondrivastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst 102 JAH 449 56632-3 Mitochondria M2 Ab.IgG Titr Pt Ser Qn IF {titer} titer SERO Mitochondria M2 IgG Ab [Titer] in Serum by Immunofluorescence Mitochondria M2 IgG Titr Ser IF 1 Both 348 AU 18 AMA M2 IgG ams24595 JAH EI JAH S,P-AMA M2 IgG AMA M2 IgG M2 tüüpi mitokondrivastane IgG seerumis/plasmas Tekst 103 JAH 1868 56735-4 Mitochondria M2 Ab ACnc Pt Ser Ord IB SERO Mitochondria M2 Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) Mitochondria M2 Ab Ser Ql IB 1 Both 660 AU 18 AMA M2 IgG QN ams24278 JAH JAH JAH S,P-AMA M2 IgG QN AMA M2 IgG QN M2 tüüpi mitokondrivastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 104 JAH 4589 14251-3 Mitochondria M2 Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn [arb'U] EIA units 7 SERO Mitochondria M2 IgG Ab [Units/volume] in Serum Mitochondria M2 IgG Ser-aCnc 1 Both 5,9562 675 AU 18 Maksahaiguste IgG paneel (IIF) shk22102 SMA IgG ams24610 JAH EI JAH S,P-SMA IgG SMA IgG Silelihaskoevastane IgG seerumis/plasmas Tekst 108 JAH 4867 30557-3 Smooth muscle Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord SERO Smooth muscle IgG Ab [Presence] in Serum Smooth muscle IgG Ser Ql 1 Both 9,7306 115 AU 18 Silelihaskoevastase IgG tiiter seerumis ams20153 JAH JAH JAH S,P-SMA IgG titr SMA IgG tiiter Silelihaskoevastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst 109 JAH 450 47977-4 Smooth muscle Ab.IgG Titr Pt Ser Qn {titer} titer SERO Smooth muscle IgG Ab [Titer] in Serum Smooth muscle IgG Titr Ser 1 Both 521 AU 18 Maksahaiguste IgG paneel (IIF) shk22102 LKMA IgG ams24611 JAH EI JAH S,P-LKMA IgG LKMA IgG Maksa-neeru mikrosoomide vastased antikehad seerumis/plasmas Tekst 110 JAH 3178 14272-9 Liver kidney microsomal Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Liver kidney microsomal Ab [Presence] in Serum LKM Ab Ser Ql 1 Both 17,0614 519 AU 18 Parietaalrakkude ja sisemise faktori vastane IgG seerumis (paneel) shk22042 JAH JAH JAH S,P-PCA, IF IgG panel PCA, sisemise faktori IgG paneel Parietaalrakkude ja sisemise faktori vastane IgG seerumis/plasmas (paneel) Paneel 118 JAH 3172 L-3172 405 AU 18 Parietaalrakkudevastane IgG seerumis ams22797 JAH JAH JAH S,P-PCA IgG PCA IgG Parietaalrakkudevastane IgG seerumis/plasmas Tekst 119 JAH 2096 31556-4 Parietal cell Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord SERO Parietal cell IgG Ab [Presence] in Serum PCA IgG Ser Ql 1 Both 676 AU 18 PCA, sisemise faktori IgG paneel shk22042 PCA H/K-ATPaasi IgG QN ams24294 JAH EI JAH S,P-PCA H/K ATPase IgG QN PCA H/K-ATPaasi IgG QN Parietaalrakkude H/K-ATPaasi vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 120 JAH 4893 40960-7 Parietal cell Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn [arb'U]/L U/L SERO Parietal cell IgG Ab [Units/volume] in Serum PCA IgG Ser-aCnc 1 Both 10,1169 677 AU 18 PCA, sisemise faktori IgG paneel shk22042 Sisemise faktori IgG QN ams24295 JAH EI JAH S,P-IF IgG QN Sisemise faktori IgG QN Sisemise faktori vastase IgG hulk seerums/plasmas QN kU/L kU/L 123 JAH 4894 60221-9 Intrinsic factor Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn [arb'U]/mL U/mL SERO Intrinsic factor IgG Ab [Units/volume] in Serum IF IgG Ser-aCnc 1 Both 20,7172 131 AU 18 Koe transglutaminaasi vastase IgA hulk seerumis ams22019 JAH JAH JAH S,P-tTG IgA QN tTG IgA QN Koe transglutaminaasi vastase IgA hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 125 JAH 481 46128-5 Tissue transglutaminase Ab.IgA ACnc Pt Ser Qn EIA SERO Tissue transglutaminase IgA Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay tTG IgA Ser EIA-aCnc 1 Both 132 AU 18 Koe transglutaminaasi vastase IgG hulk seerumis ams22018 JAH JAH JAH S,P-tTG IgG QN tTG IgG QN Koe transglutaminaasi vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 126 JAH 482 56537-4 Tissue transglutaminase Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA SERO Tissue transglutaminase IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay tTG IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 126 AU 18 Gliadiinivastase IgA hulk seerumis shk61 JAH JAH JAH S,P-AGA IgA QN AGA IgA QN Gliadiinivastase IgA hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 133 JAH 472 58709-7 Gliadin peptide Ab.IgA ACnc Pt Ser Qn U Units SERO Gliadin peptide IgA Ab [Units/volume] in Serum Gliadin peptide IgA Ser-aCnc 1 Both 127 AU 18 Gliadiinivastase IgG hulk seerumis shk60 JAH JAH JAH S,P-AGA IgG QN AGA IgG QN Gliadiinivastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 135 JAH 473 58710-5 Gliadin peptide Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn U Units SERO Gliadin peptide IgG Ab [Units/volume] in Serum Gliadin peptide IgG Ser-aCnc 1 Both 116 AU 18 Neutrofiilide tsütoplasma vastase IgG tiiter seerumis ams1341 JAH JAH JAH S,P-ANCA IgG titr ANCA IgG tiiter Neutrofiilide tsütoplasma vastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst 137 JAH 455 29967-7 Neutrophil cytoplasmic Ab.IgG Titr Pt Ser Qn IF {titer} titer 0,0096% SERO Neutrophil cytoplasmic IgG Ab [Titer] in Serum by Immunofluorescence ANCA IgG Titr Ser IF 1 Both 466 AU 18 Neutrofiilide tsütoplasma vastane IgG (PR3, Lactofer, MPO, Neutr elastase, Cathepsin G, BPI) seerumis (paneel) shk21067 JAH JAH JAH S,P-ANCA IgG panel ELISA ANCA IgG paneel (ELISA) Neutrofiilide tsütoplasma vastane IgG seerumis/plasmas (paneel, ELISA) Paneel 139 JAH 2727 L-2727 403 AU 18 ANCA IgG paneel (ELISA) shk21067 PR3 IgG ams22065 JAH EI JAH S,P-PR3 IgG PR3 IgG Proteinaas 3 vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 147 JAH 2091 63311-5 Proteinase 3 Ab ACnc Pt Ser Ord IF SERO Proteinase 3 Ab [Presence] in Serum by Immunofluorescence Proteinase3 Ab Ser Ql IF 1 Both 17,4958 117 AU 18 PR3 IgG QN ams24270 JAH JAH JAH S,P-PR3 IgG QN PR3 IgG QN Proteinaas 3 vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 148 JAH 457 48408-9 Proteinase 3 Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn U/mL U/mL; units/mL SERO Proteinase 3 IgG Ab [Units/volume] in Serum Proteinase3 IgG Ser-aCnc 1 Both 414 AU 18 ANCA IgG paneel (ELISA) shk21067 MPO IgG ams22067 JAH EI JAH S,P-MPO IgG MPO IgG Müeloperoksüdaasivastane IgG seerumis/plasmas Tekst 149 JAH 2187 72515-0 Myeloperoxidase Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord IF SERO Myeloperoxidase IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunofluorescence Myeloperoxidase IgG SerPl Ql IF 1 Both 22,3698 119 AU 18 MPO IgG QN ams24271 JAH JAH JAH S,P-MPO IgG QN MPO IgG QN Müeloperoksüdaasivastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 150 JAH 459 48404-8 Myeloperoxidase Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn U/mL U/mL; units/mL SERO Myeloperoxidase IgG Ab [Units/volume] in Serum Myeloperoxidase IgG Ser-aCnc 1 Both 118 AU 18 ANCA IgG paneel (ELISA) shk21067 Laktoferriini IgG ams22066 JAH EI JAH S,P-Lactofer IgG Laktoferriini IgG Laktoferriinivastane IgG seerumis/plasmas Tekst 151 JAH 458 54018-7 Lactoferrin Ab ACnc Pt Ser Ord 2 SERO Lactoferrin Ab [Presence] in Serum Lactoferrin Ab Ser Ql 1 Both 16,2255 120 AU 18 ANCA IgG paneel (ELISA) shk21067 Neutrofiilide elastaasi IgG ams22068 JAH EI JAH S,P-Neutr elastase IgG Neutrofiilide elastaasi IgG Neutrofiilide elastaasi vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 152 JAH 460 54017-9 Elastase Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Elastase Ab [Presence] in Serum Elastase Ab Ser Ql 1 Both 14,85 121 AU 18 ANCA IgG paneel (ELISA) shk21067 Katepsiin G IgG ams22069 JAH EI JAH S,P-Cathepsin G IgG Katepsiin G IgG Katepsiin G vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 153 JAH 461 54016-1 Cathepsin G Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Cathepsin G Ab [Presence] in Serum Cathepsin G Ab Ser Ql 1 Both 16,4673 122 AU 18 ANCA IgG paneel (ELISA) shk21067 BPI IgG ams22070 JAH EI JAH S,P-BPI IgG BPI IgG BPI-vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 154 JAH 462 53013-9 Bactericidal permeability increasing protein Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Bactericidal permeability increasing protein Ab [Presence] in Serum BPI Ab Ser Ql 1 Both 12,4961 140 AU 18 GBMA IgG QN ams24233 JAH JAH JAH S,P-GBMA IgG QN GBMA IgG QN Glomeeruli basaalmembraani vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 156 JAH 495 30343-8 Glomerular basement membrane Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA EU/mL SERO Glomerular basement membrane IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay GBM IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 681 AU 18 Bulloossete dermatoosidega seotud IgG seerumis shk22090 JAH JAH JAH S,P-BP IgG panel (ELISA) Bulloossete dermatooside IgG paneel (ELISA) Bulloossete dermatoosidega seotud IgG seerumis/plasmas (paneel, ELISA) Paneel 158 JAH 5219 L-5219 123 AU 18 Desmosoomide IgG tiiter ams23804 JAH EI JAH S,P-DSA IgG titr Desmosoomide IgG tiiter Desmosoomidevastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst 161 JAH 464 71368-5 Desmosome Ab.IgG Titr Pt Ser Qn IF {titer} Titer SERO Desmosome IgG Ab [Titer] in Serum by Immunofluorescence Desmosome IgG Titr Ser IF 1 Both 32,4503 124 AU 18 Naha basaalmembraani IgG tiiter ams23805 JAH EI JAH S,P-SBMA IgG titr Naha basaalmembraani IgG tiiter Nahakoe basaalmembraani vastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst 163 JAH 465 5152-4 Epidermis Ab Titr Pt Ser Qn IF {titer} titer SERO Epidermis Ab [Titer] in Serum by Immunofluorescence Epidis Ab Titr Ser IF 1 Both 668 AU 18 Bulloossete dermatooside IgG paneel (ELISA) shk22090 Desmogleiin 1 IgG ams24535 JAH EI JAH S,P-Dsg1 IgG Desmogleiin 1 IgG Desmogleiin 1 vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 164 JAH 4721 63218-2 Desmoglein 1 Ab PrThr Pt Ser Ord IA SERO Desmoglein 1 Ab [Presence] in Serum by Immunoassay Desmoglein 1 Ab Ser Ql IA 1 Both 18,3362 669 AU 18 Bulloossete dermatooside IgG paneel (ELISA) shk22090 Desmogleiin 3 IgG ams24536 JAH EI JAH S,P-Dsg3 IgG Desmogleiin 3 IgG Desmogleiin 3 vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 166 JAH 4723 63219-0 Desmoglein 3 Ab PrThr Pt Ser Ord IA SERO Desmoglein 3 Ab [Presence] in Serum by Immunoassay Desmoglein 3 Ab Ser Ql IA 1 Both 18,3362 670 AU 18 Bulloossete dermatooside IgG paneel (ELISA) shk22090 BP180 IgG ams24533 JAH EI JAH S,P-BP180 IgG BP180 IgG BP180-vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 169 JAH 4725 A-4725 671 AU 18 Bulloossete dermatooside IgG paneel (ELISA) shk22090 BP230 IgG ams24534 JAH EI JAH S,P-BP230 IgG BP230 IgG BP230-vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 171 JAH 4727 A-4727 682 AU 18 Bulloossete dermatooside IgG paneel (ELISA) shk22090 Envoplakiin IgG ams24537 JAH EI JAH S,P-Envoplakin IgG Envoplakiin IgG Envoplakiinivastane IgG seerumis/plasmas Tekst 173 JAH 5220 A-5220 683 AU 18 Bulloossete dermatooside IgG paneel (ELISA) shk22090 Kollageen VII IgG ams24538 JAH EI JAH S,P-Col VII IgG Kollageen VII IgG Kollageen VII vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 174 JAH 5221 A-5221 460 AU 18 Pankrease saarekeste vastane IgG seerumis ams1338 JAH JAH JAH S,P-ICA IgG ICA IgG Pankrease saarekeste vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 175 JAH 2709 31547-3 Pancreatic islet cell Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Pancreatic islet cell Ab [Presence] in Serum Panc Islet Cell Ab Ser Ql 1 Both 11,3891 89 AU 18 Insuliinivastase IgG hulk seerumis ams1336 JAH JAH JAH S,P-IAA IgG QN Insuliini IgG QN Insuliinivastaste IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 177 JAH 388 8072-1 Insulin Ab ACnc Pt Ser Qn 0,0010% SERO Insulin Ab [Units/volume] in Serum Insulin Ab Ser-aCnc 1 Both 139 AU 18 GAD65 vastased IgG antikehad seerumis ams21842 JAH JAH JAH S,P-GAD65 IgG QN GAD65 IgG QN GAD65 (glutamaadi dekarboksülaas 65) vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 178 JAH 490 56540-8 Glutamate decarboxylase 65 Ab ACnc Pt Ser Qn EIA SERO Glutamate decarboxylase 65 Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay GAD65 Ab Ser EIA-aCnc 1 Both 416 AU 18 IA-2 vastased IgG antikehad seerumis ams21841 JAH JAH JAH S,P-IA2 IgG QN IA2 IgG QN IA2 (türosiini fosfataasi sarnane valk) vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 180 JAH 2194 70253-0 Islet cell 512 Ab.IgG ACnc Pt Ser/Plas Qn EIA [IU]/mL IU/mL SERO Islet cell 512 IgG Ab [Units/volume] in Serum or Plasma by Immunoassay Islet Cell512 IgG SerPl EIA-aCnc 1 Both 23,2259 520 AU 18 Neuronaalsete antigeenide Ab paneel (IIF) shk22109 JAH JAH JAH S,P-Neuron Ab panel IIF Neuronaalsete antigeenide Ab paneel (IIF) Neuronaalsete antigeenide vastased antikehad seerumis/plasmas (paneel, kaudne immunofluorestsents) Paneel 193 JAH 3177 L-3177 389 AU 18 Neuronaalsete antigeenide Ab paneel (IIF) shk22109 Ri Ab ams24619 JAH EI JAH S,P-Ri Ab Ri Ab Ri-vastased antikehad seerumis/plasmas Tekst 194 JAH 2064 43187-4 Neuronal nuclear type 2 Ab ACnc Pt Ser Ord IF 1 SERO Neuronal nuclear type 2 Ab [Presence] in Serum by Immunofluorescence Hu2 Ab Ser Ql IF 1 Both 8,0763 390 AU 18 Neuronaalsete antigeenide Ab paneel (IIF) shk22109 Yo Ab ams24621 JAH EI JAH S,P-Yo Ab Yo Ab Yo-vastased antikehad seerumis/plasmas Tekst 195 JAH 2065 14249-7 Purkinje cells Ab ACnc Pt Ser Ord IF 5 SERO Purkinje cells Ab [Presence] in Serum by Immunofluorescence Purkinje Cells Ab Ser Ql IF 1 Both 15,565 391 AU 18 Neuronaalsete antigeenide Ab paneel (IIF) shk22109 Hu Ab ams24620 JAH EI JAH S,P-Hu Ab Hu Ab Hu-vastased antikehad seerumis/plasmas Tekst 196 JAH 2066 49738-8 Neuronal nuclear Ab ACnc Pt Ser Ord IF 4 SERO Neuronal nuclear Ab [Presence] in Serum by Immunofluorescence Hu Ab Ser Ql IF 1 Both 8,9396 392 AU 18 Neuronaalsete antigeenide Ab paneel (IIF) shk22109 Müeliini Ab ams24624 JAH EI JAH S,P-Myelin Ab Müeliini Ab Müeliinivastased antikehad seerumis/plasmas Tekst 197 JAH 2067 72524-2 Myelin Ab Threshold Pt Ser/Plas Ord IF SERO Myelin Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunofluorescence Myelin Ab SerPl Ql IF 1 Both 20,5668 393 AU 18 Neuronaalsete antigeenide Ab paneel (IIF) shk22109 MAG Ab ams24622 JAH EI JAH S,P-MAG Ab MAG Ab MAG (müeliiniga seotud glükoproteiin) vastased antikehad seerumis/plasmas Tekst 198 JAH 2068 17310-4 Myelin associated glycoprotein Ab ACnc Pt Ser Ord IF 1 SERO Myelin associated glycoprotein Ab [Presence] in Serum by Immunofluorescence MAG Ab Ser Ql IF 1 Both 10,0446 394 AU 18 Neuronaalsete antigeenide Ab paneel (IIF) shk22109 GAD Ab ams24623 JAH EI JAH S,P-GAD Ab GAD Ab GAD (glutamaadi dekarboksülaas) vastased antikehad seerumis/plasmas Tekst 201 JAH 2069 82660-2 Glutamate decarboxylase Ab PrThr Pt Ser/Plas Ord IF CHEM Glutamate decarboxylase Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunofluorescence GAD Ab SerPl Ql IF 1 Both 8,7142 497 AU 18 Neuronaalsete antigeenide vastane IgG (Amph, CV2.1, Hu, Yo, Ri, PNMA2) seerumis (paneel) shk22080 JAH JAH JAH S,P-Neuron IgG panel IB Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (IB) Neuronaalsete antigeenide vastane IgG seerumis/plasmas (paneel, immunoblot) Paneel 209 JAH 2975 L-2975 359 AU 18 Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (IB) shk22080 Amfifüsiini IgG ams24372 JAH EI JAH S,P-Amph IgG Amfifüsiini IgG Amfifüsiinivastane IgG seerumis/plasmas Tekst 211 JAH 1897 33422-7 Amphiphysin Ab ACnc Pt Ser Ord 2 SERO Amphiphysin Ab [Presence] in Serum Amphiphysin Ab Ser Ql 1 Both 8,476 354 AU 18 Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (IB) shk22080 CV2.1 IgG ams24373 JAH EI JAH S,P-CV2.1 IgG CV2.1 IgG CV2.1-vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 212 JAH 1892 47401-5 CV2 Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord IB 1 SERO CV2 IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) CV2 IgG Ser Ql IB 1 Both 17,8147 604 AU 18 Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (IB) shk22080 GAD65 IgG ams24374 JAH EI JAH S,P-GAD65 IgG GAD65 IgG GAD65 (glutamaadi dekarboksülaas 65) vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 213 JAH 3768 83004-2 Glutamate decarboxylase 65 Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IA SERO Glutamate decarboxylase 65 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay GAD65 IgG SerPl Ql IA 1 Both 8,7142 355 AU 18 Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (IB) shk22080 Hu IgG ams24375 JAH EI JAH S,P-Hu IgG Hu IgG Hu-vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 214 JAH 1893 48405-5 Neuronal nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord IB 1 SERO Neuronal nuclear IgG Ab [Presence] in Serum by Immunofluorescence Hu IgG Ser Ql IF 1 Both 9,7129 356 AU 18 Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (IB) shk22080 Yo IgG ams24376 JAH EI JAH S,P-Yo IgG Yo IgG Yo-vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 215 JAH 1894 27214-6 Purkinje cells Ab ACnc Pt Ser Ord 2 SERO Purkinje cells Ab [Presence] in Serum Purkinje Cells Ab Ser Ql 1 Both 8,476 357 AU 18 Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (IB) shk22080 Ri IgG ams24377 JAH EI JAH S,P-Ri IgG Ri IgG Ri-vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 216 JAH 1895 31539-0 Neuronal nuclear type 2 Ab ACnc Pt Ser Ord 2 SERO Neuronal nuclear type 2 Ab [Presence] in Serum Hu2 Ab Ser Ql 1 Both 8,476 358 AU 18 Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (IB) shk22080 PNMA2 IgG ams24378 JAH EI JAH S,P-PNMA2 IgG PNMA2 IgG PNMA2 (paraneoplastiline antigeen MA2) vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 220 JAH 1896 82983-8 Ma+Ta Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IF SERO Ma+Ta IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunofluorescence Ma+Ta IgG SerPl Ql IF 1 Both 11,6749 605 AU 18 Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (IB) shk22080 Rekoveriini IgG ams24379 JAH EI JAH S,P-Recoverin IgG Rekoveriini IgG Rekoveriinivastane IgG seerumis/plasmas Tekst 221 JAH 3769 83003-4 Recoverin Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IA SERO Recoverin IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay Recoverin IgG SerPl Ql IA 1 Both 8,7142 606 AU 18 Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (IB) shk22080 Zic4 IgG ams24380 JAH EI JAH S,P-Zic4 IgG Zic4 IgG Zic4-vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 222 JAH 3770 83002-6 Zinc finger protein of the cerebellum 4 Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IA SERO Zinc finger protein of the cerebellum 4 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay Zic4 IgG SerPl Ql IA 1 Both 8,7142 607 AU 18 Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (IB) shk22080 Sox1 IgG ams24381 JAH EI JAH S,P-Sox1 IgG Sox1 IgG Sox1-vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 224 JAH 3771 83001-8 Glial nuclear type 1 Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IA SERO Glial nuclear type 1 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay Glial nuclear type 1 IgG SerPl Ql IA 1 Both 14,9874 608 AU 18 Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (IB) shk22080 Titiini IgG ams24382 JAH EI JAH S,P-Titin IgG Titiini IgG Titiinivastane IgG seerumis/plasmas Tekst 225 JAH 3772 83000-0 Titin Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IA SERO Titin IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay Titin IgG SerPl Ql IA 1 Both 8,7142 609 AU 18 Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (IB) shk22080 Tr(DNER) IgG ams24383 JAH EI JAH S,P-Tr(DNER) IgG Tr(DNER) IgG Tr(DNER)-vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 227 JAH 3773 82999-4 Purkinje cell cytoplasmic type Tr Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IA SERO PCA-Tr IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay PCA-Tr IgG SerPl Ql IA 1 Both 8,7142 483 AU 18 Atsetüülkoliini retseptori vastaste antikehade hulk ams23306 JAH JAH JAH S,P-AChR Ab QN AChR Ab QN Atsetüülkoliini retseptori vastaste antikehade hulk seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/L 251 JAH 2876 68937-2 Acetylcholine receptor Ab SCnc Pt Ser Qn EIA nmol/L nmol/L SERO Acetylcholine receptor Ab [Moles/volume] in Serum by Immunoassay AChR Ab Ser EIA-sCnc 1 Both 22,3802 581 AU 18 Gangliosiidide IgM paneel (GM1, GM2, GM3, GD1a, GD1b, GT1b, GQ1b) shk21939 JAH JAH JAH S,P-Gangliosides IgM panel Gangliosiidide IgM paneel Gangliosiidide vastane IgM seerumis/plasmas (paneel) Paneel 262 JAH 3528 L-3528 582 AU 18 Gangliosiidide IgM paneel shk21939 GM1 IgM ams23955 JAH EI JAH S,P-GM1 IgM GM1 IgM GM1 (gangliosiid M1) vastane IgM seerumis/plasmas Tekst 263 JAH 3529 44750-8 Ganglioside GM1 Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord 2 SERO Ganglioside GM1 IgM Ab [Presence] in Serum GM1 Gangl IgM Ser Ql 1 Both 11,9002 583 AU 18 Gangliosiidide IgM paneel shk21939 GM2 IgM ams23933 JAH EI JAH S,P-GM2 IgM GM2 IgM GM2 (gangliosiid M2) vastane IgM seerumis/plasmas Tekst 264 JAH 3530 56738-8 Ganglioside GM2 Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord IB SERO Ganglioside GM2 IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) GM2 Gangl IgM Ser Ql IB 1 Both 15,7988 584 AU 18 Gangliosiidide IgM paneel shk21939 GM3 IgM ams23934 JAH EI JAH S,P-GM3 IgM GM3 IgM GM3 (gangliosiid M3) vastane IgM seerumis/plasmas Tekst 265 JAH 3531 63253-9 Ganglioside GM3 Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA SERO Ganglioside GM3 IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay GM3 IgM Ser Ql EIA 1 Both 17,5103 585 AU 18 Gangliosiidide IgM paneel shk21939 GD1a IgM ams23935 JAH EI JAH S,P-GD1a IgM GD1a IgM GD1a (gangliosiid D1a) vastane IgM seerumis/plasmas Tekst 266 JAH 3532 57969-8 Ganglioside GD1a Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord SERO Ganglioside GD1a IgM Ab [Presence] in Serum GD1a Gangl IgM Ser Ql 1 Both 22,2724 586 AU 18 Gangliosiidide IgM paneel shk21939 GD1b IgM ams23936 JAH EI JAH S,P-GD1b IgM GD1b IgM GD1b (gangliosiid D1b) vastane IgM seerumis/plasmas Tekst 267 JAH 3533 56740-4 Ganglioside GD1b Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord IB SERO Ganglioside GD1b IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) GD1b Gangl IgM Ser Ql IB 1 Both 20,2894 587 AU 18 Gangliosiidide IgM paneel shk21939 GT1b IgM ams23937 JAH EI JAH S,P-GT1b IgM GT1b IgM GT1b (gangliosiid T1b) vastane IgM seerumis/plasmas Tekst 268 JAH 3534 63259-6 Ganglioside GT1b Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA SERO Ganglioside GT1b IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay GT1b Ganlg IgM Ser Ql EIA 1 Both 20,759 588 AU 18 Gangliosiidide IgM paneel shk21939 GQ1b IgM ams23938 JAH EI JAH S,P-GQ1b IgM GQ1b IgM GQ1b (gangliosiid Q1b) vastane IgM seerumis/plasmas Tekst 269 JAH 3535 56742-0 Ganglioside GQ1b Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord IB SERO Ganglioside GQ1b IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) GQ1b Gangl IgM Ser Ql IB 1 Both 20,894 572 AU 18 Gangliosiidide IgG paneel (GM1, GM2, GM3, GD1a, GD1b, GT1b, GQ1b) shk21940 JAH JAH JAH S,P-Gangliosides IgG panel Gangliosiidide IgG paneel Gangliosiidide vastane IgG seerumis/plasmas (paneel) Paneel 270 JAH 3452 L-3452 573 AU 18 Gangliosiidide IgG paneel shk21940 GM1 IgG ams23954 JAH EI JAH S,P-GM1 IgG GM1 IgG GM1 (gangliosiid M1) vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 271 JAH 3455 63461-8 Ganglioside GM1 Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord IB SERO Ganglioside GM1 IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) GM1 Gangl IgG Ser Ql IB 1 Observation 15,3309 574 AU 18 Gangliosiidide IgG paneel shk21940 GM2 IgG ams23940 JAH EI JAH S,P-GM2 IgG GM2 IgG GM2 (gangliosiid M2) vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 272 JAH 3456 56737-0 Ganglioside GM2 Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord IB SERO Ganglioside GM2 IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) GM2 Gangl IgG Ser Ql IB 1 Both 15,7655 575 AU 18 Gangliosiidide IgG paneel shk21940 GM3 IgG ams23941 JAH EI JAH S,P-GM3 IgG GM3 IgG GM3 (gangliosiid M3) vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 273 JAH 3457 60586-5 Ganglioside GM3 Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord IB SERO Ganglioside GM3 IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) GM3 IgG Ser Ql IB 1 Observation 17,4748 576 AU 18 Gangliosiidide IgG paneel shk21940 GD1a IgG ams23942 JAH EI JAH S,P-GD1a IgG GD1a IgG GD1a (gangliosiid D1a) vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 274 JAH 3458 57968-0 Ganglioside GD1a Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord SERO Ganglioside GD1a IgG Ab [Presence] in Serum GD1a Gangl IgG Ser Ql 1 Both 20,5201 577 AU 18 Gangliosiidide IgG paneel shk21940 GD1b IgG ams23943 JAH EI JAH S,P-GD1b IgG GD1b IgG GD1b (gangliosiid D1b) vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 275 JAH 3459 56739-6 Ganglioside GD1b Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord IB SERO Ganglioside GD1b IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) GD1b Gangl IgG Ser Ql IB 1 Both 18,7146 578 AU 18 Gangliosiidide IgG paneel shk21940 GT1b IgG ams23944 JAH EI JAH S,P-GT1b IgG GT1b IgG GT1b (gangliosiid T1b) vastane IgG seerumis/plasma Tekst 276 JAH 3460 60585-7 Ganglioside GT1b Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord IB SERO Ganglioside GT1b IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) GT1b Ganlg IgG Ser Ql IB 1 Observation 20,7222 579 AU 18 Gangliosiidide IgG paneel shk21940 GQ1b IgG ams23945 JAH EI JAH S,P-GQ1b IgG GQ1b IgG GQ1b (gangliosiid Q1b) vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 277 JAH 3461 56741-2 Ganglioside GQ1b Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord IB SERO Ganglioside GQ1b IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) GQ1b Gangl IgG Ser Ql IB 1 Both 19,265 983 AL 19 Immuunglobuliin E ams11887 JAH JAH EI S,P-IgE IgE Immuunglobuliin E seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Siemens Immulite 2000 XPi 1 JAH 707 19113-0 IgE ACnc Pt Ser Qn 0,00% CHEM IgE [Units/volume] in Serum IgE Ser-aCnc 1 Both 254 AL 19 Trüptaas seerumis ams23380 JAH JAH JAH S,P-Tryptase Trüptaas Trüptaas seerumis/plasmas QN ug/L ug/L 2 JAH 784 21582-2 Tryptase MCnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Tryptase [Mass/volume] in Serum or Plasma Tryptase SerPl-mCnc 1 Both 253 AL 19 Eosinofiilsete granulotsüütide katioonne proteiin seerumis ams23701 JAH JAH JAH S-ECP ECP Eosinofiilsete granulotsüütide katioonne proteiin seerumis QN ug/L ug/L 3 JAH 783 25638-8 Eosinophil cationic protein MCnc Pt Ser Qn ALLERGY Eosinophil cationic protein (ECP) [Mass/volume] in Serum ECP-mCnc 1 Both 984 AL 19 IgE D2 (Dermatophagoides farinae) ams21956 JAH JAH EI S,P-d2 IgE D farinae IgE Dermatophagoides farinae vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Siemens Immulite 2000 XPi 31 JAH 712 6095-4 Dermatophagoides farinae Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY American house dust mite IgE Ab [Units/volume] in Serum D farinae IgE Qn 1 Both 226 AL 19 Acarus siro vastane IgE seerumis ams23740 JAH JAH JAH S,P-d70 IgE A siro IgE Acarus siro vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 37 JAH 713 6254-7 Acarus siro Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Acarus siro IgE Ab [Units/volume] in Serum A siro IgE Qn 1 Both 227 AL 19 Lepidoglyphus destructor vastane IgE seerumis ams23687 JAH JAH JAH S,P-d71 IgE L destructor IgE Lepidoglyphus destructor vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 39 JAH 714 6160-6 Lepidoglyphus destructor Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Lepidoglyphus destructor IgE Ab [Units/volume] in Serum L destructor IgE Qn 1 Both 986 AL 19 IgE ep1(kassiepiteel, hobusekõõm, lehmakõõm, koerakõõm) ams21932 JAH JAH EI S,P-ex1 IgE Segu ex1: kassi epiteeli,kassi, koera, hobuse, lehma kõõma IgE Epidermaalsete allergeenide (segu 1: kassi epiteel ja kõõm, koera kõõm, hobuse kõõm, lehma kõõm) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Siemens Immulite 2000 XPi 54 JAH 725 30185-3 (Cat dander+Cow dander+Dog dander+Horse dander) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk ALLERGY Epidermal Allergen Mix 1 (Cat dander+Cow dander+Dog dander+Horse dander) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Epid Allerg Mix1 IgE Qn 1 Both 1054 AL 19 IgE ep70 (meresea epiteel, jänese epiteel, hamstri epiteel, rott, hiir) ams21934 JAH JAH EI S,P-ex70 IgE Segu ex70: merisea, jänese, hamstri epiteeli, roti, hiire IgE Epidermaalsete allergeenide (segu 70: merisea epiteel, jänese epiteel, hamstri epiteel, rott, hiir) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Siemens Immulite 2000 XPi 55 JAH 1524 71370-1 (Guinea pig epithelium+Hamster epithelium+Mouse+Rabbit epithelium+Rat) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk k[IU]/L kIU/L ALLERGY Epidermal Allergen Mix 70 (Guinea pig epithelium+Hamster epithelium+Mouse+Rabbit epithelium+Rat) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Epidermal Mix 70 IgE Qn 1 Both 11,4729 985 AL 19 IgE E1 (kassiepiteel) ams21944 JAH JAH EI S,P-e1 IgE Kassi epiteeli, kõõma IgE Kassi epiteeli ja kõõma vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Siemens Immulite 2000 XPi 59 JAH 715 6833-8 Cat dander Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kU/L kU/L ALLERGY Cat dander IgE Ab [Units/volume] in Serum Cat Dander IgE Qn 1 Both 1052 AL 19 IgE E2 (koera epiteel) ams21955 JAH JAH EI S,P-e2 IgE Koera epiteeli IgE Koera epiteeli vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Siemens Immulite 2000 XPi 62 JAH 1517 6099-6 Dog epithelium Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Dog epithelium IgE Ab [Units/volume] in Serum Dog Epith IgE Qn 1 Both 228 AL 19 Merisea epiteeli IgE ams24172 JAH JAH JAH S,P-e6 IgE Merisea epiteeli IgE Merisea epiteeli vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 71 JAH 718 6134-1 Guinea pig epithelium Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Guinea pig epithelium IgE Ab [Units/volume] in Serum Guinea Pig Epith IgE Qn 1 Both 367 AL 19 Lamba epiteeli IgE ams24218 JAH JAH JAH S,P-e81 IgE Lamba epiteeli IgE Lamba epiteeli vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 78 JAH 1943 6243-0 Sheep epithelium Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Sheep epithelium IgE Ab [Units/volume] in Serum Sheep Epith IgE Qn 1 Both 229 AL 19 Küüliku epiteeli IgE ams24173 JAH JAH JAH S,P-e82 IgE Küüliku epiteeli IgE Küüliku epiteeli vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 80 JAH 720 6223-2 Rabbit epithelium Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Rabbit epithelium IgE Ab [Units/volume] in Serum Rabbit Epith IgE Qn 1 Both 230 AL 19 Hamstri epiteeli IgE ams24174 JAH JAH JAH S,P-e84 IgE Hamstri epiteeli IgE Hamstri epiteeli vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 83 JAH 721 6135-8 Hamster epithelium Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Hamster epithelium IgE Ab [Units/volume] in Serum Hmtr Epith IgE Qn 1 Both 1078 AL 19 Papagoisulgude vastane IgE seerumis ams23087 JAH JAH EI S,P-e91/e213 IgE Papagoisulgede IgE Papagoisulgede vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Siemens Immulite 2000 XPi 92 JAH 3417 6202-6 Parrot feather Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Parrot feather IgE Ab [Units/volume] in Serum Parrot Feather IgE Qn 1 Both 13,7412 597 AL 19 Tsintsilja epiteeli IgE ams24277 JAH JAH JAH S,P-e208 IgE Tsintsilja epiteeli IgE Tsintsilja epiteeli vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 101 JAH 3735 30987-2 Chinchilla epithelium Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 1 ALLERGY Chinchilla epithelium IgE Ab [Units/volume] in Serum Chinchilla Epith IgE Qn 1 Both 987 AL 19 IgE fp1 (maapähkel, sarapuu pähkel, brasiilia pähkel, mandel, kookospähkel) ams21914 JAH JAH EI S,P-fx1 IgE Segu fx1: maa-, sarapuu-, para-, kookospähkli, mandli IgE Toiduallergeenide (segu 1: maapähkel, sarapuupähkel, parapähkel, kookospähkel, mandel) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Siemens Immulite 2000 XPi 109 JAH 727 46708-4 (Arachis hypogaea+Bertholletia excelsa+Cocos nucifera+Corylus avellana+Prunus dulcis) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk kU/L kU/L ALLERGY Food Allergen Mix 1 (Peanut+Brazil nut+Coconut+Hazelnut+Almond) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Food Allerg Mix1 IgE Qn 1 Both 988 AL 19 IgE fp2 ( tursk, krevett, sinine rannakarp/jõekarp, tuunikala, lõhekala) ams21916 JAH JAH EI S,P-fx2 IgE Segu fx2: tursa, kreveti, rannakarbi, tuunikala, lõhe IgE Toiduallergeenide (segu 2: tursk, krevett, rannakarp, tuunikala, lõhe) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Siemens Immulite 2000 XPi 110 JAH 728 46712-6 (Gadus morhua+Mytilus edulis+Pandalus borealis+Salmo salar+Thunnus albacares) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk kU/L kU/L ALLERGY Food Allergen Mix 2 (Cod+Blue Mussel+Shrimp+Salmon+Tuna) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Food Allerg Mix2 IgE Qn 1 Both 989 AL 19 IgE fp3 (nisu, kaer, mais, seesami seemned, tatar) ams21919 JAH JAH EI S,P-fx3 IgE Segu fx3: nisu, kaera, maisi, tatra, seesamiseemnete IgE Toiduallergeenide (segu 3: nisu, kaer, mais, tatar, seesamiseemned) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Siemens Immulite 2000 XPi 111 JAH 729 52972-7 (Avena sativa+Fagopyrum esculentum+Sesamum indicum+Triticum aestivum+Zea mays) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk kU/L KU/L ALLERGY Food Allergen Mix 3 (Oat+Buckwheat+Sesame seed+Wheat+Corn) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Food Allerg Mix3 IgE Qn 1 Both 990 AL 19 IgE fp5 ( munavalge, piim, tursk, nisu, maapähkel, sojauba) ams21921 JAH JAH EI S,P-fx5 IgE Segu fx5: munavalge, piima, nisu, tursa, maapähkli, soja IgE Toiduallergeenide (segu 5: munavalge, piim, nisu, tursk, maapähkel, soja) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Siemens Immulite 2000 XPi 112 JAH 730 30187-9 (Arachis hypogaea+Cow milk+Egg white+Gadus morhua+Glycine max+Triticum aestivum) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk ALLERGY Food Allergen Mix 5 (Peanut+Cow milk+Egg white+Cod+Soybean+Wheat) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Food Allerg Mix5 IgE Qn 1 Both 231 AL 19 Segu fx13: herne, valge oa, porgandi, kartuli IgE ams23748 JAH JAH JAH S,P-fx13 IgE Segu fx13: herne, valge oa, porgandi, kartuli IgE Toiduallergeenide (segu 13: hernes, valge uba, porgand, kartul) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 115 JAH 731 69931-4 (Daucus carota+Phaseolus vulgaris+Pisum sativum+Solanum tuberosum) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk k[IU]/L kIU/L ALLERGY Food Allergen Mix 13 (Carrot+White bean+Peas+Potato) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Food Allerg Mix13 IgE Qn 1 Both 11,4729 704 AL 19 Toiduallergeenide (segu 15: apelsin, õun, virsik, banaan) vastane IgE seerumis ams23376 JAH JAH JAH S,P-fx15 IgE Segu fx15: apelsini, õuna, virsiku, banaani IgE Toiduallergeenide (segu 15: apelsin, õun, virsik, banaan) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 116 JAH 1522 69958-7 (Citrus sinensis+Malus sylvestris+Musa spp+Prunus persica) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk k[IU]/L kIU/L ALLERGY Food Allergen Mix 15 (Orange+Apple+Banana+Peach) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Food Allerg Mix15 IgE Qn 1 Both 11,4729 232 AL 19 Toiduallergeenide (segu 20: nisu, rukis, oder, riis) vastane IgE seerumis ams23366 JAH JAH JAH S,P-fx20 IgE Segu fx20: nisu, rukki, odra, riisi IgE Toiduallergeenide (segu 20: nisu, rukis, oder, riis) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 118 JAH 732 46713-4 (Hordeum vulgare+Oryza sativa+Secale cereale+Triticum aestivum) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk kU/L kU/L ALLERGY Food Allergen Mix 20 (Barley+Rice+Rye+Wheat) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Food Allerg Mix20 IgE Qn 1 Both 1053 AL 19 IgE fp51 ( tomat, porgand, kartul, küüslauk, sinep) ams21923 JAH JAH EI S,P-fx51 IgE Segu fx51: tomati, porgandi, kartuli, küüslaugu, sinepi IgE Toiduallergeenide (segu 51: tomat, porgand, kartul, küüslauk, sinep) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Siemens Immulite 2000 XPi 124 JAH 1523 71374-3 (Daucus carota+Lycopersicon lycopersicum+Mustard+Solanum tuberosum+Allium sativum) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk k[IU]/L kIU/L ALLERGY Food Allergen Mix 51 (Carrot+Tomato+Mustard+Potato+Garlic) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Food Allerg Mix 51 IgE Qn 1 Both 11,4729 233 AL 19 Toiduallergeenide (segu 73: sea-, veise-, kanaliha) vastane IgE seerumis ams23365 JAH JAH JAH S,P-fx73 IgE Segu fx73: sea-, veise-, kanaliha IgE Toiduallergeenide (segu 73: sea-, veise-, kanaliha) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 128 JAH 733 69922-3 (Beef+Chicken+Pork) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk k[IU]/L kIU/L ALLERGY Food Allergen Mix 73 (Beef+Chicken+Pork) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Food Allerg Mix73 IgE Qn 1 Both 11,4729 234 AL 19 Munavalgevastane IgE seerumis ams23359 JAH JAH JAH S,P-f1 IgE Munavalge IgE Munavalgevastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 130 JAH 735 6106-9 Egg white Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Egg white IgE Ab [Units/volume] in Serum Egg White IgE Qn 1 Both 991 AL 19 IgE F2 (piim) ams21942 JAH JAH EI S,P-f2 IgE Lehmapiima IgE Lehmapiimavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Siemens Immulite 2000 XPi 133 JAH 736 7258-7 Cow milk Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kU/L kU/L 0,00% ALLERGY Cow milk IgE Ab [Units/volume] in Serum Cow Milk IgE Qn 1 Both 235 AL 19 Nisuvastane IgE seerumis ams23367 JAH JAH JAH S,P-f4 IgE Nisu IgE Nisuvastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 139 JAH 738 6276-0 Triticum aestivum Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn 0,00% ALLERGY Wheat IgE Ab [Units/volume] in Serum Wheat IgE Qn 1 Both 236 AL 19 Rukkivastane IgE seerumis ams23686 JAH JAH JAH S,P-f5 IgE Rukki IgE Rukkivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 142 JAH 739 7674-5 Secale cereale Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kU/L kU/L ALLERGY Rye IgE Ab [Units/volume] in Serum Rye IgE Qn 1 Both 237 AL 19 Kaeravastane IgE seerumis ams23360 JAH JAH JAH S,P-f7 IgE Kaera IgE Kaeravastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 145 JAH 741 6190-3 Avena sativa Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Oat IgE Ab [Units/volume] in Serum Oat IgE Qn 1 Both 238 AL 19 Riisi IgE ams24612 JAH JAH JAH S,P-f9 IgE Riisi IgE Riisivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 147 JAH 742 6230-7 Oryza sativa Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Rice IgE Ab [Units/volume] in Serum Rice IgE Qn 1 Both 239 AL 19 Tatra IgE ams24180 JAH JAH JAH S,P-f11 IgE Tatra IgE Tatravastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 150 JAH 744 6054-1 Fagopyrum esculentum Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Buckwheat IgE Ab [Units/volume] in Serum Buckwheat IgE Qn 1 Both 362 AL 19 Herne IgE ams24614 JAH JAH JAH S,P-f12 IgE Herne IgE Hernevastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 151 JAH 1909 6204-2 Pisum sativum Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Pea IgE Ab [Units/volume] in Serum Pea IgE Qn 1 Both 240 AL 19 Sojavastane IgE seerumis ams23361 JAH JAH JAH S,P-f14 IgE Soja IgE Sojavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 153 JAH 746 6248-9 Glycine max Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn 0,00% ALLERGY Soybean IgE Ab [Units/volume] in Serum Soybean IgE Qn 1 Both 241 AL 19 Tomativastane IgE seerumis ams23362 JAH JAH JAH S,P-f25 IgE Tomati IgE Tomativastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 164 JAH 747 6266-1 Lycopersicon lycopersicum Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Tomato IgE Ab [Units/volume] in Serum Tomato IgE Qn 1 Both 363 AL 19 Veiselihavastane IgE seerumis ams22894 JAH JAH JAH S,P-f27 IgE Veiseliha IgE Veiselihavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 167 JAH 1913 6039-2 Beef Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Beef IgE Ab [Units/volume] in Serum Beef IgE Qn 1 Both 242 AL 19 Porgandivastane IgE seerumis ams23363 JAH JAH JAH S,P-f31 IgE Porgandi IgE Porgandivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 168 JAH 748 6061-6 Daucus carota Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Carrot IgE Ab [Units/volume] in Serum Carrot IgE Qn 1 Both 243 AL 19 Kartulivastane IgE seerumis ams23364 JAH JAH JAH S,P-f35 IgE Kartuli IgE Kartulivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 172 JAH 749 6220-8 Solanum tuberosum Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Potato IgE Ab [Units/volume] in Serum Potato IgE Qn 1 Both 244 AL 19 Munakollasevastane IgE seerumis ams23684 JAH JAH JAH S,P-f75 IgE Munakollase IgE Munakollasevastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 191 JAH 753 6107-7 Egg yolk Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Egg yolk IgE Ab [Units/volume] in Serum Egg Yolk IgE Qn 1 Both 364 AL 19 Kaseiinivastane IgE seerumis ams23601 JAH JAH JAH S,P-f78 IgE Kaseiini Bos d8 IgE Kaseiini komponendi Bos d8 vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 198 JAH 1916 6062-4 Casein Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Casein IgE Ab [Units/volume] in Serum Casein IgE Qn 1 Both 365 AL 19 Gluteenivastane IgE ams23602 JAH JAH JAH S,P-f79 IgE Gluteeni IgE Gluteenivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 200 JAH 1917 6125-9 Gluten Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Gluten IgE Ab [Units/volume] in Serum Gluten IgE Qn 1 Both 366 AL 19 Kanalihavastane IgE seerumis ams22893 JAH JAH JAH S,P-f83 IgE Kanaliha IgE Kanalihavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 203 JAH 1918 6071-5 Chicken meat Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Chicken meat IgE Ab [Units/volume] in Serum Chicken Meat IgE Qn 1 Both 245 AL 19 Banaani IgE ams24313 JAH JAH JAH S,P-f92 IgE Banaani IgE Banaanivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 213 JAH 755 6035-0 Musa spp Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Banana IgE Ab [Units/volume] in Serum Banana IgE Qn 1 Both 992 AL 19 IgE-gp1(kerahein, nurmikas, püsiraihein, põldtimut, aasnurmikas ams21993 JAH JAH EI S,P-gx1 IgE Segu gx1: kera-, aru-, raiheina, timuti, aasnurmika IgE Heintaimede õietolmu (segu 1: kera-, aru-, raihein, timut, aasnurmikas) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Siemens Immulite 2000 XPi 332 JAH 757 30189-5 (Dactylis glomerata+Festuca elatior+Lolium perenne+Phleum pratense+Poa pratensis) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk ALLERGY Grass Allergen Mix 1 (Orchard grass+Meadow Fescue+Perennial rye grass+Timothy+Kentucky blue grass) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Grass Allerg Mix1 IgE Qn 1 Both 993 AL 19 IgE-gp4 lõhnav maarjahein, püsiraihein, pilliroog, kultiveeritud rukis, samethein) ams21995 JAH JAH EI S,P-gx4 IgE Segu gx4: lõhnava maarja-, rai-, sametheina, pilliroo, rukki IgE Heintaimede õietolmu (segu 4: lõhnav maarjahein, raihein, pilliroog, rukis, samethein) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Siemens Immulite 2000 XPi 333 JAH 758 69960-3 (Anthoxanthum odoratum+Holcus lanatus+Lolium perenne+Phragmites communis+Secale cereale) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk k[IU]/L kIU/L ALLERGY Grass Allergen Mix 4 (Sweet vernal grass+Velvet grass+Perennial rye grass+Common reed+Rye) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Grass Allerg Mix4 IgE Qn 1 Both 11,4729 1070 AL 19 IgE H1 (majatolm - Greer) ams21946 JAH JAH EI S,P-h1 IgE Majatolmu IgE Majatolmuvastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Siemens Immulite 2000 XPi 369 JAH 2038 9828-5 House dust Greer Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY House dust Greer IgE Ab [Units/volume] in Serum House Dust Greer IgE Qn 1 Both 1055 AL 19 " ip8 (dermatophagoides pternossinus, kassiepiteel, koerakõõm, põldtimut, kultiveeritud rukis, cladosporium herbatum, kask,puju" ams21949 JAH JAH EI S,P-ix8 IgE Segu ix8: D pteronyssinus, C herbarum, kassi epiteeli, koera kõõma, kase, timuti, puju, rukki IgE Inhaleeritavate allergeenide (segu 8: Dermatophagoides pteronyssinus, Cladosporium herbarum, kassi epiteel, koera kõõm, kask, timut, puju, rukis) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Siemens Immulite 2000 XPi 376 JAH 1528 71373-5 (Artemisia vulgaris+Betula verrucosa+Cat dander+Cladosporium herbarum+Dermatophagoides pteronyssinus+Dog dander+Phleum pratense+Secale cereale) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk k[IU]/L kIU/L ALLERGY Inhalant Allergen Mix 8 (Mugwort+Common silver birch+Cat dander+C herbarum+Dermatophagoides pteronyssinus+Dog dander+Timothy grass+Rye) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Inhalant Allerg Mix 8 IgE Qn 1 Both 11,4729 246 AL 19 Mesilasmürgivastane IgE seerumis ams23385 JAH JAH JAH S,P-i1 IgE Mesilasmürgi IgE Mesilasmürgivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 378 JAH 761 6844-5 Apis mellifera Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kU/L kU/L ALLERGY Honey Bee IgE Ab [Units/volume] in Serum Honey Bee IgE Qn 1 Both 499 AL 19 Mesilasmürgi komponendi Api m1 IgE ams24362 JAH JAH JAH S,P-i208 IgE Mesilasmürgi komponendi Api m1 IgE Mesilasmürgi komponendi Api m1 vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 381 JAH 2990 60421-5 Apis mellifera phospholipase A2 recombinant (rApi m) 1 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kU/L 3 ALLERGY Honey bee phospholipase A2 recombinant (rApi m) 1 IgE Ab [Units/volume] in Serum PLA2 rApi m 1 IgE Qn 1 Observation 8,7182 247 AL 19 Herilasmürgivastane IgE seerumis ams23384 JAH JAH JAH S,P-i3 IgE Herilasmürgi IgE Herilasmürgivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 386 JAH 762 6740-5 Vespula spp Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kU/L kU/L ALLERGY Yellow Jacket IgE Ab [Units/volume] in Serum Yellow Jacket IgE Qn 1 Both 500 AL 19 Herilasmürgi komponendi Ves v5 IgE ams24363 JAH JAH JAH S,P-i209 IgE Herilasmürgi komponendi Ves v5 IgE Herilasmürgi komponendi Ves v5 vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 390 JAH 2991 60240-9 Vespula vulgaris recombinant (rVes v) 5 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kU/L ALLERGY Common wasp recombinant (rVes v) 5 IgE Ab [Units/volume] in Serum Common wasp (rVes v) 5 IgE Qn 1 Observation 11,4729 248 AL 19 Formaldehüüdivastane IgE seerumis ams23688 JAH JAH JAH S,P-k80 IgE Formaldehüüdi IgE Formaldehüüdivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 406 JAH 764 6119-2 Formaldehyde Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Formaldehyde IgE Ab [Units/volume] in Serum Formaldehyde IgE Qn 1 Both 249 AL 19 Lateksivastane IgE seerumis ams23689 JAH JAH JAH S,P-k82 IgE Lateksi IgE Lateksivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 408 JAH 765 6158-0 Latex Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Latex IgE Ab [Units/volume] in Serum Ltx IgE Qn 1 Both 1066 AL 19 IgE mp1( penicillium notatum, cladosporium herbatum, aspergilus fumigatus, candida albicans, alternaria tenius) ams21930 JAH JAH EI S,P-mx1 IgE Segu mx1: P notatum, C herbarum, A fumigatus, A alternata IgE Hallitusseente (segu 1: Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Apergillus fumigatus, Alternaria alternata) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Siemens Immulite 2000 XPi 427 JAH 1908 41742-8 (Alternaria alternata+Aspergillus fumigatus+Cladosporium herbarum+Penicillium notatum) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk ALLERGY Mold Allergen Mix 1 (Alternaria alternata+Aspergillus fumigatus+Cladosporium herbarum+Penicillium notatum) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Mold Allerg Mix1 IgE Qn 1 Both 250 AL 19 A fumigatus IgE ams23931 JAH JAH JAH S,P-m3 IgE A fumigatus IgE Aspergillus fumigatus vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 435 JAH 768 6025-1 Aspergillus fumigatus Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Aspergillus fumigatus IgE Ab [Units/volume] in Serum A fumigatus IgE Qn 1 Both 251 AL 19 A fumigatus IgG ams23995 JAH JAH JAH S,P-m3 IgG A fumigatus IgG Aspergillus fumigatus vastane IgG seerumis/plasmas QN mg/L mg/L 437 JAH 769 7103-5 Aspergillus fumigatus Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Aspergillus fumigatus IgG Ab [Units/volume] in Serum A fumigatus IgG Qn 1 Both 994 AL 19 Ascaris-vastane IgE seerumis ams23086 JAH JAH EI S,P-p1 IgE Ascaris IgE Ascaris-vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Siemens Immulite 2000 XPi 478 JAH 770 6022-8 Ascaris sp Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Ascaris sp IgE Ab [Units/volume] in Serum Ascaris IgE Qn 1 Both 252 AL 19 Echinococcus-vastane IgE seerumis ams23449 JAH JAH JAH S,P-p2 IgE Echinococcus IgE Echinococcus-vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 479 JAH 771 6103-6 Echinococcus sp Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Echinococcus sp IgE Ab [Units/volume] in Serum Echinococcus IgE Qn 1 Both 995 AL 19 IgEtp1(vaher, kask, tamm, jalakas, pähklipuu) ams21997 JAH JAH EI S,P-tx1 IgE Segu tx1: saarvahtra, arukase, tamme, jalaka, pähklipuu IgE Puude õietolmu (segu 1: saarvaher, arukask, tamm, jalakas, pähklipuu) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Siemens Immulite 2000 XPi 484 JAH 772 30184-6 (Acer negundo+Betula verrucosa+Quercus alba+Ulmus americana+Juglans californica) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk ALLERGY Tree Allergen Mix 1 (Boxelder+Silver birch+White oak+White elm+California walnut) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Tree Allerg Mix1 IgE Qn 1 Both 996 AL 19 IgE-tp5 (lepp, sarapuu, jalakas, paju, pappel) ams21999 JAH JAH EI S,P-tx5 IgE Segu tx5: lepa, sarapuu, paju, jalaka, papli IgE Puude õietolmu (segu 5: lepp, sarapuu, paju, jalakas, pappel) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Siemens Immulite 2000 XPi 486 JAH 773 69959-5 (Alnus incana+Corylus avellana+Ulmus americana+Salix caprea+Populus deltoides) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk k[IU]/L kIU/L ALLERGY Tree Allergen Mix 5 (Grey alder+Hazelnut+White elm+Willow+Cottonwood) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Tree Allerg Mix5 IgE Qn 1 Both 11,4729 1069 AL 19 IgE-wp1 (harilik ambroosia, puju, inglise teeleht, valge hanemalts, ohakas) ams22001 JAH JAH EI S,P-wx1 IgE Segu wx1: hariliku ambroosia, puju, süstlehise teelehe, valge hanemaltsa, ohaka IgE Umbrohtude õietolmu (segu 1: harilik ambroosia, puju, süstlehine teeleht, valge hanemalts, ohakas) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Siemens Immulite 2000 XPi 516 JAH 2037 24480-6 (Ambrosia elatior+Artemisia vulgaris+Chenopodium album+Plantago lanceolata+Salsola kali) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk ALLERGY Weed Allergen Mix 1 (Common ragweed+Mugwort+Goosefoot or Lambs quarters+English plantain+Saltwort) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Weed Allerg Mix1 IgE Qn 1 Both 471 VIR 20 Meningiiditekitajate bakterite DNA paneel liikvoris shk21467 JAH JAH JAH CSF-MeningitisBac DNA panel Meningiiditekitajete bakterite DNA paneel liikvoris Meningiiditekitajete bakterite DNA liikvoris (paneel) Paneel 1 JAH 2750 L-2750 473 VIR 20 Hingamisteede bakterite DNA (paneel) shk21891 JAH JAH JAH XXX-RespBac DNA panel Hingamisteede bakterite DNA paneel Hingamisteede bakterite DNA täpsustamata materjalis (paneel) Paneel 3 JAH 2752 L-2752 196 VIR 20 Meningiiditekitajete bakterite DNA paneel liikvoris shk21467 S pneumoniae DNA ams22674 JAH EI JAH XXX-S pneumoniae DNA Streptococcus pneumoniae DNA Streptococcus pneumoniae DNA N/P 5 JAH 634 49672-9 Streptococcus pneumoniae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Streptococcus pneumoniae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method S pneum DNA XXX Ql PCR 1 Both 191 VIR 20 Neisseria meningitidis/Escherichia coli Ag liikvoris shk21135 Streptococcus pneumoniae ams22701 JAH EI EI CSF-S pneumoniae Ag Streptococcus pneumoniae Ag liikvoris Streptococcus pneumoniae antigeen liikvoris N/P 6 JAH 626 14322-2 Streptococcus pneumoniae Ag ACnc Pt CSF Ord LA MICRO Streptococcus pneumoniae Ag [Presence] in Cerebral spinal fluid by Latex agglutination S pneum Ag CSF Ql LA 1 Both 207 VIR 20 Hingamisteede bakterite DNA paneel shk21891 H influenzae DNA ams23716 JAH EI JAH XXX-H influenzae DNA Haemophilus influenzae DNA Haemophilus influenzae DNA N/P 7 JAH 662 61366-1 Haemophilus influenzae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Haemophilus influenzae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method Haem influ DNA XXX Ql PCR 1 Both 197 VIR 20 Meningiiditekitajete bakterite DNA paneel liikvoris shk21467 H influenzae B DNA ams22675 JAH EI JAH XXX-H influenzae B DNA Haemophilus influenzae B DNA Haemophilus influenzae B DNA N/P 8 JAH 635 29907-3 Haemophilus influenzae B DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Haemophilus influenzae B DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method Haem influ B DNA XXX Ql PCR 1 Both 190 VIR 20 Neisseria meningitidis/Escherichia coli Ag liikvoris shk21135 Haemophilus influenzae B antigeen liikvoris ams22700 JAH EI EI CSF-H influenzae B Ag Haemophilus influenzae B Ag liikvoris Haemophilus influenzae B antigeen liikvoris N/P 9 JAH 625 14321-4 Haemophilus influenzae B Ag ACnc Pt CSF Ord LA MICRO Haemophilus influenzae B Ag [Presence] in Cerebral spinal fluid by Latex agglutination Haem influ B Ag CSF Ql LA 1 Both 1080 VIR 20 Moraxella catarrhalis DNA ams24544 JAH EI EI XXX-M catarrhalis DNA Moraxella catarrhalis DNA Moraxella catarrhalis DNA N/P QiaGen Rotor-Gene Q MDx 10 JAH 3547 65809-6 Kingella kingae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Kingella kingae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method K kingae DNA XXX Ql PCR 1 Both 16,4537 198 VIR 20 Meningiiditekitajete bakterite DNA paneel liikvoris shk21467 N meningitidis DNA ams22676 JAH EI JAH XXX-N meningitidis DNA Neisseria meningitidis DNA Neisseria meningitidis DNA N/P 11 JAH 636 49671-1 Neisseria meningitidis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Neisseria meningitidis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N men DNA XXX Ql PCR 1 Both 189 VIR 20 Meningiiditekitajate bakterite antigeenid liikvoris (paneel, ribaanalüüs) shk21135 JAH JAH EI CSF-N meningitidis/E coli Ag Neisseria meningitidis/Escherichia coli Ag liikvoris Neisseria meningitidis/Escherichia coli K1 antigeen liikvoris N/P 12 JAH 624 19134-6 Neisseria meningitidis B+Escherichia coli K1 Ag ACnc Pt CSF Ord LA MICRO Neisseria meningitidis B+Escherichia coli K1 Ag [Presence] in Cerebral spinal fluid by Latex agglutination N men B+E coli K1 Ag CSF Ql LA 1 Both 193 VIR 20 Neisseria meningitidis/Escherichia coli Ag liikvoris shk21135 N. meningitidis A ams22703 JAH EI EI CSF-N meningitidis A Ag Neisseria meningitidis A Ag liikvoris Neisseria meningitidis A antigeen liikvoris N/P 13 JAH 628 6494-9 Neisseria meningitidis A Ag ACnc Pt CSF Ord LA MICRO Neisseria meningitidis A Ag [Presence] in Cerebral spinal fluid by Latex agglutination N men A Ag CSF Ql LA 1 Both 194 VIR 20 Neisseria meningitidis/Escherichia coli Ag liikvoris shk21135 N. meningitidis C ams22704 JAH EI EI CSF-N meningitidis C Ag Neisseria meningitidis C Ag liikvoris Neisseria meningitidis C antigeen liikvoris N/P 14 JAH 629 6500-3 Neisseria meningitidis C Ag ACnc Pt CSF Ord LA MICRO Neisseria meningitidis C Ag [Presence] in Cerebral spinal fluid by Latex agglutination N men C Ag CSF Ql LA 1 Both 195 VIR 20 Neisseria meningitidis/Escherichia coli Ag liikvoris shk21135 N. meningitidis Y/W ams22705 JAH EI EI CSF-N meningitidis Y/W135 Ag Neisseria meningitidis Y/W135 Ag liikvoris Neisseria meningitidis Y/W135 antigeen liikvoris N/P 15 JAH 630 17330-2 Neisseria meningitidis Y Ag ACnc Pt CSF Ord MICRO Neisseria meningitidis Y Ag [Presence] in Cerebral spinal fluid N men Y Ag CSF Ql 1 Both 48,0346 200 VIR 20 Meningiiditekitajete bakterite DNA paneel liikvoris shk21467 L monocytogenes DNA ams22678 JAH EI JAH XXX-L monocytogenes DNA Listeria monocytogenes DNA Listeria monocytogenes DNA N/P 17 JAH 638 61369-5 Listeria monocytogenes DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Listeria monocytogenes DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method L monocytog DNA XXX Ql PCR 1 Both 199 VIR 20 Meningiiditekitajete bakterite DNA paneel liikvoris shk21467 S agalactiae DNA ams22677 JAH EI JAH XXX-S agalactiae DNA Streptococcus agalactiae DNA Streptococcus agalactiae DNA N/P 20 JAH 637 48683-7 Streptococcus agalactiae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Streptococcus agalactiae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method Gp B Strep DNA XXX Ql PCR 1 Both 192 VIR 20 Neisseria meningitidis/Escherichia coli Ag liikvoris shk21135 Streptococcus B ams22702 JAH EI EI CSF-Streptococcus B Ag Streptococcus B Ag liikvoris Streptococcus B antigeen liikvoris N/P 21 JAH 627 14323-0 Streptococcus agalactiae Ag ACnc Pt CSF Ord LA MICRO Streptococcus agalactiae Ag [Presence] in Cerebral spinal fluid by Latex agglutination Gp B Strep Ag CSF Ql LA 1 Both 324 VIR 20 Meningiiditekitajete bakterite DNA paneel liikvoris shk21467 E coli DNA ams23808 JAH EI JAH XXX-E coli DNA Escherichia coli DNA Escherichia coli DNA N/P 39 JAH 1554 61398-4 Escherichia coli DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Escherichia coli DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method E coli DNA XXX Ql PCR 1 Both 323 VIR 20 XXX-S aureus DNA ams23332 JAH JAH JAH XXX-S aureus DNA Staphylococcus aureus DNA Staphylococcus aureus DNA N/P 50 JAH 1542 61404-0 Staphylococcus aureus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Staphylococcus aureus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method S aureus DNA XXX Ql PCR 1 Both 472 VIR 20 Meningiiditekitajate viiruste DNA paneel liikvoris shk21465 JAH JAH JAH CSF-MeningitisVir RNA/DNA panel Meningiiditekitajate viiruste RNA/DNA paneel liikvoris Meningiiditekitajate viiruste RNA/DNA liikvoris (paneel) Paneel 58 JAH 2751 L-2751 461 VIR 20 Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi DNA (paneel) veres shk746 JAH JAH JAH XXX-HSV1,2 DNA panel HSV1,2 DNA paneel Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi DNA (paneel) Paneel 59 JAH 2711 L-2711 325 VIR 20 HSV1 DNA ams24157 JAH JAH JAH XXX-HSV1 DNA HSV1 DNA Lihtherpeseviiruse 1. tüübi DNA N/P 76 JAH 1609 16130-7 Herpes simplex virus 1 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0022% MICRO Herpes simplex virus 1 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV1 DNA XXX Ql PCR 1 Both 701 VIR 20 Lihtherpeseviiruste 1.tüübi vastase IgM hulk seerumis ams24341 JAH JAH EI S,P-HSV1 IgM QN HSV1 IgM QN Lihtherpeseviiruse 1. tüübi vastase IgM hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Orgentec alegria 78 JAH 4623 7910-3 Herpes simplex virus 1 Ab.IgM ACnc Pt Ser Qn 2 MICRO Herpes simplex virus 1 IgM Ab [Units/volume] in Serum HSV1 IgM Ser-aCnc 1 Both 8,1605 179 VIR 20 Lihtherpeseviiruse 1. tüübi vastane IgG liikvoris ams22925 JAH JAH JAH CSF-HSV1 IgM HSV1 IgM liikvoris Lihtherpeseviiruse 1. tüübi vastane IgM liikvoris N/Pp/P 80 JAH 606 69921-5 Herpes simplex virus 1 Ab.IgM Threshold Pt CSF Ord EIA MICRO Herpes simplex virus 1 IgM Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Immunoassay HSV1 IgM CSF Ql EIA 1 Both 11,4729 700 VIR 20 Lihtherpeseviiruste 1.tüübi vastase IgG hulk seerumis ams24342 JAH JAH EI S,P-HSV1 IgG QN HSV1 IgG QN Lihtherpeseviiruse 1. tüübi vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Orgentec alegria 83 JAH 4162 7909-5 Herpes simplex virus 1 Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn 3 MICRO Herpes simplex virus 1 IgG Ab [Units/volume] in Serum HSV1 IgG Ser-aCnc 1 Both 10,4517 180 VIR 20 Lihtherpeseviiruse 1. tüübi vastane IgG liikvoris ams21409 JAH JAH JAH CSF-HSV1 IgG HSV1 IgG liikvoris Lihtherpeseviiruse 1. tüübi vastane IgG liikvoris N/Pp/P 85 JAH 608 42507-4 Herpes simplex virus 1 Ab.IgG ACnc Pt CSF Ord MICRO Herpes simplex virus 1 IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid HSV1 IgG CSF Ql 1 Both 502 VIR 20 HSV1 IgG indeks ams24152 JAH JAH JAH CSF-S-HSV1 IgG-ind HSV1 IgG indeks Lihtherpeseviiruse 1. tüübi vastase IgG indeks QN 87 JAH 3012 A-3012 326 VIR 20 HSV2 DNA ams24158 JAH JAH JAH XXX-HSV2 DNA HSV2 DNA Lihtherpeseviiruse 2. tüübi DNA N/P 88 JAH 1610 16131-5 Herpes simplex virus 2 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0089% MICRO Herpes simplex virus 2 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV2 DNA XXX Ql PCR 1 Both 702 VIR 20 Lihtterpeseviiruste 2. tüübi vastase IgM hulk seerumis ams24344 JAH JAH EI S,P-HSV2 IgM QN HSV2 IgM QN Lihtherpeseviiruse 2. tüübi vastase IgM hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Orgentec alegria 90 JAH 4624 13252-2 Herpes simplex virus 2 Ab.IgM ACnc Pt CSF Qn MICRO Herpes simplex virus 2 IgM Ab [Units/volume] in Cerebral spinal fluid HSV2 IgM CSF-aCnc 1 Both 8,1605 181 VIR 20 Lihtherpeseviiruse 1. tüübi vastane IgG liikvoris ams22926 JAH JAH JAH CSF-HSV2 IgM HSV2 IgM liikvoris Lihtherpeseviiruse 2. tüübi vastane IgM liikvoris N/Pp/P 92 JAH 611 43026-4 Herpes simplex virus 2 Ab.IgM ACnc Pt CSF Ord MICRO Herpes simplex virus 2 IgM Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid HSV2 IgM CSF Ql 1 Both 699 VIR 20 Lihtherpeseviiruste 2. tüübi vastase IgG hulk seerumis ams24343 JAH JAH EI S,P-HSV2 IgG QN HSV2 IgG QN Lihtherpeseviiruse 2. tüübi vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Orgentec alegria 95 JAH 4161 7912-9 Herpes simplex virus 2 Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn 3 MICRO Herpes simplex virus 2 IgG Ab [Units/volume] in Serum HSV2 IgG Ser-aCnc 1 Both 11,0177 182 VIR 20 Lihtherpeseviiruse 2. tüübi vastane IgG liikvoris ams21411 JAH JAH JAH CSF-HSV2 IgG HSV2 IgG liikvoris Lihtherpeseviiruse 2. tüübi vastane IgG liikvoris N/Pp/P 97 JAH 613 27315-1 Herpes simplex virus 2 Ab.IgG ACnc Pt CSF Ord MICRO Herpes simplex virus 2 IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid HSV2 IgG CSF Ql 1 Both 503 VIR 20 HSV2 IgG Indeks ams24154 JAH JAH JAH CSF-S-HSV2 IgG-ind HSV2 IgG Indeks Lihtherpeseviiruse 2. tüübi vastase IgG indeks QN 99 JAH 3013 A-3013 452 VIR 20 VZV DNA ams24159 JAH JAH JAH XXX-VZV DNA VZV DNA Tuulerõugeviiruse DNA N/P 100 JAH 2511 11483-5 Varicella zoster virus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Varicella zoster virus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method VZV DNA XXX Ql PCR 1 Both 23,2617 223 VIR 20 Tuulerõugeviiruse vastane IgM seerumis ams1263 JAH JAH JAH S,P-VZV IgM VZV IgM Tuulerõugeviiruse vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 103 JAH 700 29662-4 Varicella zoster virus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Varicella zoster virus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay VZV IgM Ser Ql EIA 1 Both 386 VIR 20 VZV IgM QN ams24178 JAH JAH JAH S,P-VZV IgM QN VZV IgM QN Tuulerõugeviiruse vastase IgM hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 104 JAH 2045 5404-9 Varicella zoster virus Ab.IgM ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO Varicella zoster virus IgM Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay VZV IgM Ser EIA-aCnc 1 Both 224 VIR 20 Tuulerõugeviiruse vastane IgG seerumis ams1264 JAH JAH JAH S,P-VZV IgG VZV IgG Tuulerõugeviiruse vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 106 JAH 702 15410-4 Varicella zoster virus Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA 0,00% MICRO Varicella zoster virus IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay VZV IgG Ser Ql EIA 1 Both 385 VIR 20 VZV IgG QN ams24155 JAH JAH JAH S,P-VZV IgG QN VZV IgG QN Tuulerõugeviiruse vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN U/L kU/L 107 JAH 2044 5403-1 Varicella zoster virus Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA ACU/mL; EIA Index 0,0023% MICRO Varicella zoster virus IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay VZV IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 225 VIR 20 Tuulerõugeviiruse vastane IgG liikvoris ams1266 JAH JAH JAH CSF-VZV IgG VZV IgG liikvoris Tuulerõugeviiruse vastane IgG liikvoris N/Pp/P 108 JAH 703 42537-1 Varicella zoster virus Ab.IgG ACnc Pt CSF Ord MICRO Varicella zoster virus IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid VZV IgG CSF Ql 1 Both 505 VIR 20 VZV IgG indeks ams24156 JAH JAH JAH CSF-S-VZV IgG-ind VZV IgG indeks Tuulerõugeviiruse vastase IgG indeks QN 110 JAH 3015 A-3015 482 VIR 20 CMV, EBV, HHV6 DNA paneel shk21949 JAH JAH JAH XXX-CMV, EBV, HHV6 DNA panel CMV, EBV, HHV6 DNA paneel Tsütomegaloviiruse, Epstein-Barri viiruse, inimese herpeseviiruse 6 DNA (paneel) Paneel 111 JAH 2866 L-2866 159 VIR 20 Meningiiditekitajate viiruste RNA/DNA paneel liikvoris shk21465 EBV DNA ams22670 JAH EI JAH XXX-EBV DNA EBV DNA Epstein-Barr viiruse DNA N/P 112 JAH 544 5005-4 Epstein Barr virus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Epstein Barr virus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method EBV DNA XXX Ql PCR 1 Both 158 VIR 20 EBV DNA QN ams23678 JAH JAH JAH XXX-EBV DNA QN EBV DNA QN Epstein-Barr viiruse DNA hulk QN copies/mL copies/mL 113 JAH 541 32585-2 Epstein Barr virus DNA NCnc Pt XXX Qn Probe.amp.tar {copies}/mL copies; copies/mL 1467 MICRO Epstein Barr virus DNA [#/volume] (viral load) in Unspecified specimen by Probe and target amplification method EBV DNA # XXX PCR 1 Both 19,755 698 VIR 20 Epstein-Barr viiruse kapsiidi antigeeni vastase IgM hulk seerumis ams24347 JAH JAH EI S,P-EBV VCA IgM QN EBV VCA IgM QN Epstein-Barr viiruse kapsiidi antigeeni vastase IgM hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Orgentec alegria 118 JAH 3869 7886-5 Epstein Barr virus capsid Ab.IgM ACnc Pt Ser Qn [arb'U]/mL arb U/mL 13 MICRO Epstein Barr virus capsid IgM Ab [Units/volume] in Serum EBV VCA IgM Ser-aCnc 1 Both 18,2071 697 VIR 20 Epstein-Barr viiruse kapsiidi antigeeni vastase IgG hulk seerumis ams24348 JAH JAH EI S,P-EBV VCA IgG QN EBV VCA IgG QN Epstein-Barr viiruse kapsiidi antigeeni vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Orgentec alegria 120 JAH 3868 5157-3 Epstein Barr virus capsid Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA 13 MICRO Epstein Barr virus capsid IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay EBV VCA IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 18,2071 696 VIR 20 Epstein-Barr viiruse tuumaantigeeni vastase IgG hulk ams24346 JAH JAH EI S,P-EBV NA IgG QN EBV NA IgG QN Epstein-Barr viiruse tuumaantigeeni vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Orgentec alegria 124 JAH 3867 30083-0 Epstein Barr virus nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA [IU]/mL IU/mL 9 MICRO Epstein Barr virus nuclear IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay EBV NA IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 12,7478 152 VIR 20 Tsütomegaloviiruse DNA veres ams1256 JAH JAH JAH XXX-CMV DNA CMV DNA Tsütomegaloviiruse DNA N/P 132 JAH 535 5000-5 Cytomegalovirus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,00% MICRO Cytomegalovirus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method CMV DNA XXX Ql PCR 1 Both 151 VIR 20 Tsütomegaloviiruse DNA hulk ams21329 JAH JAH JAH XXX-CMV DNA QN CMV DNA QN Tsütomegaloviiruse DNA hulk QN copies/mL copies/mL 133 JAH 531 34720-3 Cytomegalovirus DNA ACnc Pt XXX Qn Probe.amp.tar MICRO Cytomegalovirus DNA [Units/volume] (viral load) in Unspecified specimen by Probe and target amplification method CMV DNA XXX PCR-aCnc 1 Both 19,8536 153 VIR 20 Tsütomegaloviiruse vastane IgM seerumis ams1486 JAH JAH JAH S,P-CMV IgM CMV IgM Tsütomegaloviiruse vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 134 JAH 536 24119-0 Cytomegalovirus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Cytomegalovirus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay CMV IgM Ser Ql EIA 1 Both 155 VIR 20 Tsütomegaloviiruse vastane IgG seerumis ams1687 JAH JAH JAH S,P-CMV IgG CMV IgG Tsütomegaloviiruse vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 135 JAH 538 13949-3 Cytomegalovirus Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Cytomegalovirus IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay CMV IgG Ser Ql EIA 1 Both 154 VIR 20 CMV IgG QN ams24177 JAH JAH JAH S,P-CMV IgG QN CMV IgG QN Tsütomegaloviiruse vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 137 JAH 537 5124-3 Cytomegalovirus Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA 0,01% MICRO Cytomegalovirus IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay CMV IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 450 VIR 20 Meningiiditekitajate viiruste RNA/DNA paneel liikvoris shk21465 HHV6 DNA ams22672 JAH EI JAH XXX-HHV6 DNA HHV6 DNA Inimese herpeseviiruse 6 DNA N/P 142 JAH 2508 29495-9 Herpes virus 6 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Herpes virus 6 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HHV6 DNA XXX Ql PCR 1 Both 24,4635 175 VIR 20 Inimese herpeseviiruse 6 vastane IgM seerumis ams23317 JAH JAH JAH S,P-HHV6 IgM HHV6 IgM Inimese herpeseviiruse 6 vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 143 JAH 595 41147-0 Herpes virus 6 Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord MICRO Herpes virus 6 IgM Ab [Presence] in Serum HHV6 IgM Ser Ql 1 Both 176 VIR 20 Inimese herpeseviiruse 6 vastane IgG seerumis ams23318 JAH JAH JAH S,P-HHV6 IgG HHV6 IgG Inimese herpeseviiruse 6 vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 145 JAH 596 41148-8 Herpes virus 6 Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord MICRO Herpes virus 6 IgG Ab [Presence] in Serum HHV6 IgG Ser Ql 1 Both 142 VIR 20 Polüoomiviiruse tüüp BK DNA hulk täisveres ams23226 JAH JAH JAH XXX-Polyomavirus BK DNA QN Polüoomiviirus BK DNA QN Polüoomiviiruse tüüp BK DNA hulk QN copies/mL copies/mL 152 JAH 507 42587-6 BK virus DNA ACnc Pt XXX Qn Probe.amp.tar MICRO BK virus DNA [Units/volume] (viral load) in Unspecified specimen by Probe and target amplification method BKV DNA XXX PCR-aCnc 1 Both 22,2607 184 VIR 20 Polüoomiviiruse tüüp JC DNA ams22720 JAH JAH JAH XXX-Polyomavirus JC DNA Polüoomiviirus JC DNA Polüoomiviiruse tüüp JC DNA N/P 153 JAH 615 42921-7 JC virus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO JC virus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method JCPyV DNA XXX Ql PCR 1 Both 183 VIR 20 Polüoomiviiruse tüüp JC DNA hulk ams22719 JAH JAH JAH XXX-Polyomavirus JC DNA QN Polüoomiviirus JC DNA QN Polüoomiviiruse tüüp JC DNA hulk QN copies/mL copies/mL 154 JAH 614 49412-0 JC virus DNA NCnc Pt XXX Qn Probe.amp.tar {copies}/mL copies/mL MICRO JC virus DNA [#/volume] (viral load) in Unspecified specimen by Probe and target amplification method JCPyV DNA # XXX PCR 1 Both 32,6655 964 VIR 20 A-hepatiidi viiruse vastane IgM seerumis ams22418 JAH JAH JAH S,P-HAV IgM HAV IgM A-hepatiidi viiruse vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 157 JAH 573 13950-1 Hepatitis A virus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA 0,01% MICRO Hepatitis A virus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HAV IgM Ser Ql EIA 1 Both 166 VIR 20 A-hepatiidi viiruse vastane IgG seerumis ams23561 JAH JAH JAH S,P-HAV IgG HAV IgG A-hepatiidi viiruse vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 158 JAH 574 40724-7 Hepatitis A virus Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Hepatitis A virus IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HAV IgG Ser Ql EIA 1 Both 167 VIR 20 B-hepatiidi viiruse DNA plasmas ams21660 JAH JAH JAH S,P-HBV DNA HBV DNA B-hepatiidi viiruse DNA seeumis/plasmas N/P 160 JAH 575 29610-3 Hepatitis B virus DNA ACnc Pt Ser/Plas Ord Probe.amp.tar MICRO Hepatitis B virus DNA [Presence] in Serum or Plasma by Probe and target amplification method HBV DNA SerPl Ql PCR 1 Both 19,7237 168 VIR 20 B-hepatiidiviiruse DNA kvantitatiivne määramine PCR-ga ams21661 JAH JAH JAH S,P-HBV DNA QN HBV DNA QN B-hepatiidi viiruse DNA hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 161 JAH/Võrreld 578 42595-9 Hepatitis B virus DNA ACnc Pt Ser/Plas Qn Probe.amp.tar [IU]/mL IU/mL MICRO Hepatitis B virus DNA [Units/volume] (viral load) in Serum or Plasma by Probe and target amplification method HBV DNA SerPl PCR-aCnc 1 Both 19,7237 965 VIR 20 B-hepatiidiviiruse pinnaantigeen seerumis shk63 JAH JAH EI S,P-HBsAg HBsAg B-hepatiidi viiruse pinnaantigeen seerumis/plasmas N/Pp/P Roche Cobas e411 163 JAH 579 5196-1 Hepatitis B virus surface Ag ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Hepatitis B virus surface Ag [Presence] in Serum by Immunoassay HBV surface Ag Ser Ql EIA 1 Both 169 VIR 20 B-hepatiidiviiruse pinnaantigeeni kinnitav uuring ams21428 JAH JAH JAH S,P-HBsAg conf HBsAg (kinnitav) B-hepatiidi viiruse pinnaantigeen seerumis/plasmas (kinnitav uuring) N/Pp/P 164 JAH 580 7905-3 Hepatitis B virus surface Ag ACnc Pt Ser Ord Neut MICRO Hepatitis B virus surface Ag [Presence] in Serum by Neutralization test HBV surface Ag Ser Ql Nt 1 Both 966 VIR 20 B-hepatiidi viiruse pinnaantigeeni vastase antikeha hulk seerumis ams22416 JAH JAH JAH S,P-HBs Ab QN HBs Ab QN B-hepatiidi viiruse pinnaantigeeni vastaste antikehade hulk seerumis/plasmas QN U/L U/L 167 JAH 581 5193-8 Hepatitis B virus surface Ab ACnc Pt Ser Qn EIA m[IU]/mL mIU/mL MICRO Hepatitis B virus surface Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay HBV surface Ab Ser EIA-aCnc 1 Both 967 VIR 20 B-hepatiidi viiruse tuuma antigeeni vastane IgM seerumis ams22415 JAH JAH JAH S,P-HBc IgM HBc IgM B-hepatiidi viiruse tuuma antigeeni vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 168 JAH 582 24113-3 Hepatitis B virus core Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Hepatitis B virus core IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HBV core IgM Ser Ql EIA 1 Both 170 VIR 20 B-hepatiidi viiruse tuuma antigeeni vastased antikehad seerumis ams23447 JAH JAH JAH S,P-HBc Ab HBc Ab B-hepatiidi viiruse tuuma antigeeni vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 169 JAH 583 13952-7 Hepatitis B virus core Ab ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Hepatitis B virus core Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HBV core Ab Ser Ql EIA 1 Both 171 VIR 20 B-hepatiidi viiruse ümbrise antigeeni vastane antikeha ams22734 JAH JAH JAH S,P-HBe Ag HBe Ag B-hepatiidi viiruse ümbrise antigeen seerumis/plasmas N/Pp/P 170 JAH 584 13954-3 Hepatitis B virus little e Ag ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Hepatitis B virus e Ag [Presence] in Serum by Immunoassay HBV e Ag Ser Ql EIA 1 Both 172 VIR 20 B-hepatiidi viiruse ümbrise antigeen seerumis ams22712 JAH JAH JAH S,P-HBe Ab HBe Ab B-hepatiidi viiruse ümbrise antigeeni vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 171 JAH 585 13953-5 Hepatitis B virus little e Ab ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Hepatitis B virus e Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HBV e Ab Ser Ql EIA 1 Both 173 VIR 20 C-hepatiidi viiruse RNA plasmas ams21318 JAH JAH JAH P-HCV RNA HCV RNA C-hepatiidi viiruse RNA plasmas N/P 172 JAH 586 11259-9 Hepatitis C virus RNA ACnc Pt Ser/Plas Ord Probe.amp.tar 740 MICRO Hepatitis C virus RNA [Presence] in Serum or Plasma by Probe and target amplification method HCV RNA SerPl Ql PCR 1 Both 16,5563 968 VIR 20 C-hepatiidi viiruse RNA hulk plasmas ams23242 JAH JAH EI P-HCV RNA QN HCV RNA QN C-hepatiidi viiruse RNA hulk plasmas QN kU/L kU/L Abbott m2000 system 173 JAH/Võrreld 591 11011-4 Hepatitis C virus RNA ACnc Pt Ser/Plas Qn Probe.amp.tar k[IU]/mL Thous IU/mL; units/mL 531 MICRO Hepatitis C virus RNA [Units/volume] (viral load) in Serum or Plasma by Probe and target amplification method HCV RNA SerPl PCR-aCnc 1 Both 16,5563 456 VIR 20 C-hepatiidi viiruse genotüüp plasmas ams1223 JAH JAH JAH S,P-HCV genot HCV genotüüp C-hepatiidi viiruse genotüüp seerumis/plasmas Tekst 174 JAH 2550 32286-7 Hepatitis C virus genotype Prid Pt Ser/Plas Nom Probe.amp.tar 842 MICRO Hepatitis C virus genotype [Identifier] in Serum or Plasma by Probe and target amplification method HCV Gentyp SerPl PCR 1 Both 16,5563 610 VIR 20 HCV NS3 resistentsusmutatsioonid shk21945 JAH JAH JAH P-HCV NS3 mut HCV NS3 resistentsusmutatsioonid C-hepatiidi viiruse ravimresistentsusmutatsioonid NS3 piirkonnas Tekst 175 JAH 3780 73654-6 Hepatitis C virus NS3 gene mutations detected Prid Pt Isolate Nom Genotyping ABXBACT Hepatitis C virus NS3 gene mutations detected [Identifier] by Genotype method HCV NS3 Mut Det Islt Genotyp 1 Both 664 VIR 20 HCV NS3 resistentsusmutatsioonid shk21945 Boceprevir (gen) ams23961 JAH EI JAH P-Boceprevir (gen) Boceprevir (gen) C-hepatiidi viiruse botsepreviir-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel T/M/R 177 JAH 4648 72859-2 Boceprevir Susc Pt Isolate OrdQn Genotyping ABXBACT Boceprevir [Susceptibility] by Genotype method Boceprevir Islt Genotyp 1 Both 21,2012 665 VIR 20 HCV NS3 resistentsusmutatsioonid shk21945 Paritaprevir (gen) ams23963 JAH EI JAH P-Paritaprevir (gen) Paritaprevir (gen) C-hepatiidi viiruse paritapreviir-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel T/M/R 178 JAH 4649 82521-6 Paritaprevir Susc Pt Isolate Ord Genotyping ABXBACT Paritaprevir [Susceptibility] Qualitative by Genotype method Paritaprevir Islt Ql Genotyp 1 Both 21,2012 666 VIR 20 HCV NS3 resistentsusmutatsioonid shk21945 Simepravir (gen) ams23964 JAH EI JAH P-Simepravir (gen) Simepravir (gen) C-hepatiidi viiruse simepraviir-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel T/M/R 179 JAH 4650 A-4650 667 VIR 20 HCV NS3 resistentsusmutatsioonid shk21945 Telaprevir (gen) ams23965 JAH EI JAH P-Telaprevir (gen) Telaprevir (gen) C-hepatiidi viiruse telapreviir-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel T/M/R 180 JAH 4651 72860-0 Telaprevir Susc Pt Isolate OrdQn Genotyping ABXBACT Telaprevir [Susceptibility] by Genotype method Telaprevir Islt Genotyp 1 Both 21,2012 678 VIR 20 HCV NS3 resistentsusmutatsioonid shk21945 Asunaprevir (gen) ams23960 JAH EI JAH P-Asunaprevir (gen) Asunaprevir (gen) C-hepatiidi viiruse asunapreviir-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel T/M/R 181 JAH 4986 A-4986 679 VIR 20 HCV NS3 resistentsusmutatsioonid shk21945 Glazoprevir (gen) ams23962 JAH EI JAH P-Grazoprevir (gen) Grazoprevir (gen) C-hepatiidi viiruse grasopreviir-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel T/M/R 182 JAH 4987 82523-2 Grazoprevir Susc Pt Isolate Ord Genotyping ABXBACT Grazoprevir [Susceptibility] Qualitative by Genotype method Grazoprevir Islt Ql Genotyp 1 Both 21,9845 969 VIR 20 C-hepatiidi viiruse vastane antikeha seerumis ams22447 JAH JAH JAH S,P-HCV Ab HCV Ab C-hepatiidi viiruse vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 189 JAH 592 13955-0 Hepatitis C virus Ab ACnc Pt Ser Ord EIA 0,03% MICRO Hepatitis C virus Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HCV Ab Ser Ql EIA 1 Both 174 VIR 20 HDV RNA ams23756 JAH JAH JAH S,P-HDV RNA HDV RNA D-hepatiidi viiruse RNA seerumis/plasmas N/P 191 JAH 594 7906-1 Hepatitis D virus RNA ACnc Pt Ser Ord Probe.amp.tar MICRO Hepatitis D virus RNA [Presence] in Serum by Probe & target amplification method HDV RNA Ser Ql PCR 1 Both 177 VIR 20 Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi RNA liikvoris ams22767 JAH JAH JAH P-HIV1 RNA HIV1 RNA Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi RNA plasmas N/P 201 JAH 601 25835-0 HIV 1 RNA ACnc Pt Ser/Plas Ord Probe.amp.tar 1661 MICRO HIV 1 RNA [Presence] in Serum or Plasma by Probe and target amplification method HIV1 RNA SerPl Ql PCR 1 Both 27,1284 178 VIR 20 Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi RNA hulk liikvoris ams23222 JAH JAH JAH P-HIV1 RNA QN HIV1 RNA QN Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi RNA hulk plasmas QN copies/mL copies/mL 202 JAH/Võrreld 602 20447-9 HIV 1 RNA NCnc Pt Ser/Plas Qn Probe.amp.tar {copies}/mL copies/mL; X100 copies/ml 626 MICRO HIV 1 RNA [#/volume] (viral load) in Serum or Plasma by Probe and target amplification method HIV1 RNA # SerPl PCR 1 Both 27,1284 970 VIR 20 Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. ja 2. tüübi vastased antikehad, p24 antigeen seerumis ams22659 JAH JAH EI S,P-HIV1,2 Ag+Ab HIV1,2 Ag+Ab Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. ja 2. tüübi vastased antikehad, p24 antigeen seerumis/plasmas N/Pp/P Roche Cobas e411 209 JAH 603 56888-1 HIV 1+2 Ab+HIV1 p24 Ag ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO HIV 1+2 Ab+HIV1 p24 Ag [Presence] in Serum by Immunoassay HIV 1+2 Ab+HIV1 p24 Ag Ser Ql EIA 1 Both 524 VIR 20 Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. ja 2. tüübi vastased antikehad, p24 antigeen seerumis (kinnitav uuring) ams1618 JAH JAH JAH S,P-HIV1,2 Ag+Ab conf HIV1,2 Ag+Ab (kinnitav) Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. ja 2. tüübi vastased antikehad, p24 antigeen seerumis/plasmas (kinnitav uuring) N/Pp/P 210 JAH 3195 L-3195 777 VIR 20 Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. ja 2. tüübi vastane antikeha seerumis (ribaanalüüs) ams22451 JAH JAH JAH S,P-HIV1,2 Ab strip HIV1,2 Ab ribaanalüüs Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. ja 2. tüübi vastased antikehad seerumis/plasmas (ribaanalüüs) N/Pp/P 211 JAH 604 7918-6 HIV 1+2 Ab ACnc Pt Ser Ord MICRO HIV 1+2 Ab [Presence] in Serum HIV1+2 Ab Ser Ql 1 Both 631 VIR 20 Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi resistentsusmutatsioonid antiretroviirusravimite suhtes (paneel) verest shk21803 JAH JAH JAH P-HIV1 res mut panel HIV1 resitentsusmutatsioonide paneel Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi resistentsusmutatsioonid antiretroviirusravimite suhtes (paneel) Paneel 214 JAH 4434 L-4434 632 VIR 20 HIV1 resitentsusmutatsioonide paneel shk21803 HIV1 PI primaarsed resistentsusmutatsioonid ams23452 JAH EI JAH P-HIV1 PI primary mut HIV1 PI primaarsed resistentsusmutatsioonid Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi primaarsed resistentsusmutatsioonid proteaasi inhibiitorite (PI) suhtes Tekst 215 JAH 4435 A-4435 633 VIR 20 HIV1 resitentsusmutatsioonide paneel shk21803 HIV1 PI sekundaarsed reistentsusmutatsioonid ams23453 JAH EI JAH P-HIV1 PI secondary mut HIV1 PI sekundaarsed reistentsusmutatsioonid Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi sekundaarsed resistentsusmutatsioonid proteaasi inhibiitorite (PI) suhtes Tekst 216 JAH 4436 A-4436 634 VIR 20 HIV1 resitentsusmutatsioonide paneel shk21803 Atazanavir (gen) ams23454 JAH EI JAH P-ATV (gen) Atazanavir (gen) Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi atasanaviir-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel T/M/R 217 JAH 4437 41403-7 Atazanavir Susc Pt Isolate OrdQn Genotyping 3 ABXBACT Atazanavir [Susceptibility] by Genotype method Atazanavir Islt Genotyp 1 Observation 16,7365 635 VIR 20 HIV1 resitentsusmutatsioonide paneel shk21803 Darunavir (gen) ams23455 JAH EI JAH P-DRV (gen) Darunavir (gen) Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi darunaviir-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel T/M/R 218 JAH 4438 55091-3 Darunavir Susc Pt Isolate OrdQn Genotyping ABXBACT Darunavir [Susceptibility] by Genotype method Darunavir Islt Genotyp 1 Both 18,2641 636 VIR 20 HIV1 resitentsusmutatsioonide paneel shk21803 Indinavir (gen) ams23457 JAH EI JAH P-IDV (gen) Indinavir (gen) Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi indinaviir-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel T/M/R 219 JAH 4439 30292-7 Indinavir Susc Pt Isolate OrdQn Genotyping 3 ABXBACT Indinavir [Susceptibility] by Genotype method Indinavir Islt Genotyp 1 Observation 17,2513 637 VIR 20 HIV1 resitentsusmutatsioonide paneel shk21803 Lopinavir (gen) ams23458 JAH EI JAH P-LPV (gen) Lopinavir (gen) Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi lopinaviir-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel T/M/R 220 JAH 4440 41031-6 Lopinavir Susc Pt Isolate OrdQn Genotyping 1 ABXBACT Lopinavir [Susceptibility] by Genotype method Lopinavir Islt Genotyp 1 Observation 17,8989 638 VIR 20 HIV1 resitentsusmutatsioonide paneel shk21803 Nelfinavir (gen) ams23459 JAH EI JAH P-NFV (gen) Nelfinavir (gen) Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi nelfinaviir-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel T/M/R 221 JAH 4441 30294-3 Nelfinavir Susc Pt Isolate OrdQn Genotyping 3 ABXBACT Nelfinavir [Susceptibility] by Genotype method Nelfinavir Islt Genotyp 1 Observation 17,5545 639 VIR 20 HIV1 resitentsusmutatsioonide paneel shk21803 Saquinavir (gen) ams23460 JAH EI JAH P-SQV (gen) Saquinavir (gen) Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi sakvinaviir-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel T/M/R 222 JAH 4442 30295-0 Saquinavir Susc Pt Isolate OrdQn Genotyping 2 ABXBACT Saquinavir [Susceptibility] by Genotype method Saquinavir Islt Genotyp 1 Observation 17,2513 640 VIR 20 HIV1 resitentsusmutatsioonide paneel shk21803 Tipranavir (gen) ams23461 JAH EI JAH P-TPV (gen) Tipranavir (gen) Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi tipranaviir-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel T/M/R 223 JAH 4443 43737-6 Tipranavir Susc Pt Isolate OrdQn Genotyping ABXBACT Tipranavir [Susceptibility] by Genotype method Tipranavir Islt Genotyp 1 Observation 17,8989 641 VIR 20 HIV1 resitentsusmutatsioonide paneel shk21803 Fosamprenavir (gen) ams23456 JAH EI JAH P-fAPV (gen) Fosamprenavir (gen) Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi fosamprenaviir-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel T/M/R 224 JAH 4444 43736-8 Fosamprenavir Susc Pt Isolate OrdQn Genotyping 3 ABXBACT Fosamprenavir [Susceptibility] by Genotype method Fosamprenavir Islt Genotyp 1 Observation 18,2976 642 VIR 20 HIV1 resitentsusmutatsioonide paneel shk21803 HIV1 NRTI resistentsusmutatsioonid ams23472 JAH EI JAH P-HIV1 NRTI mut HIV1 NRTI resistentsusmutatsioonid Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi resistentsusmutatsioonid nukleosiidse pöördtranskriptaasi inhibiitorite (NRTI) suhtes Tekst 225 JAH 4445 45175-7 HIV nucleoside reverse transcriptase gene mutations detected Prid Pt Isolate Nom 2 ABXBACT HIV nucleoside reverse transcriptase gene mutations detected [Identifier] HIV NRTI gene Mut Det Islt 1 Both 19,318 643 VIR 20 HIV1 resitentsusmutatsioonide paneel shk21803 HIV1 NNRTI resistentsusmutatsioonid ams23473 JAH EI JAH P-HIV1 NNRTI mut HIV1 NNRTI resistentsusmutatsioonid Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi resistentsusmutatsioonid mittenukleosiidse pöördtraskriptaasi inhibiitorite (NNRTI) suhtes Tekst 226 JAH 4446 45176-5 HIV nonnucleoside reverse transcriptase gene mutations detected Prid Pt Isolate Nom 2 ABXBACT HIV nonnucleoside reverse transcriptase gene mutations detected [Identifier] HIV NNRTI gene Mut Det Islt 1 Both 19,318 644 VIR 20 HIV1 resitentsusmutatsioonide paneel shk21803 Lamivudine (gen) ams23462 JAH EI JAH P-3TC (gen) Lamivudine (gen) Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi lamivudiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel T/M/R 227 JAH 4447 30283-6 Lamivudine Susc Pt Isolate OrdQn Genotyping 4 ABXBACT Lamivudine [Susceptibility] by Genotype method Lamivudine Islt Genotyp 1 Observation 17,5545 645 VIR 20 HIV1 resitentsusmutatsioonide paneel shk21803 Abacavir (gen) ams23463 JAH EI JAH P-ABC (gen) Abacavir (gen) Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi abakaviir-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel T/M/R 228 JAH 4448 30287-7 Abacavir Susc Pt Isolate OrdQn Genotyping 6 ABXBACT Abacavir [Susceptibility] by Genotype method Abacavir Islt Genotyp 1 Observation 16,7365 646 VIR 20 HIV1 resitentsusmutatsioonide paneel shk21803 Zidovudine (gen) ams23464 JAH EI JAH P-AZT (gen) Zidovudine (gen) Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi zidovudiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel T/M/R 229 JAH 4449 30282-8 Zidovudine Susc Pt Isolate OrdQn Genotyping 4 ABXBACT Zidovudine [Susceptibility] by Genotype method Zidovudine Islt Genotyp 1 Observation 18,2976 647 VIR 20 HIV1 resitentsusmutatsioonide paneel shk21803 Stavudine (gen) ams23465 JAH EI JAH P-D4T (gen) Stavudine (gen) Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi stavudiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel T/M/R 230 JAH 4450 30286-9 Stavudine Susc Pt Isolate OrdQn Genotyping 3 ABXBACT Stavudine [Susceptibility] by Genotype method Stavudine Islt Genotyp 1 Observation 18,2976 648 VIR 20 HIV1 resitentsusmutatsioonide paneel shk21803 Didanosine (gen) ams23466 JAH EI JAH P-DDI (gen) Didanosine (gen) Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi didanosiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel T/M/R 231 JAH 4451 30284-4 Didanosine Susc Pt Isolate OrdQn Genotyping 3 ABXBACT Didanosine [Susceptibility] by Genotype method Didanosine Islt Genotyp 1 Observation 18,2976 649 VIR 20 HIV1 resitentsusmutatsioonide paneel shk21803 Emtricitabine (gen) ams23467 JAH EI JAH P-FTC (gen) Emtricitabine (gen) Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi emtritsitabiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel T/M/R 232 JAH 4452 41402-9 Emtricitabine Susc Pt Isolate OrdQn Genotyping 2 ABXBACT Emtricitabine [Susceptibility] by Genotype method Emtricitabine Islt Genotyp 1 Observation 19,3508 650 VIR 20 HIV1 resitentsusmutatsioonide paneel shk21803 Tenofovir DF (gen) ams23468 JAH EI JAH P-TDF (gen) Tenofovir DF (gen) Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi tenofoviir DF-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel T/M/R 233 JAH 4453 41396-3 Tenofovir Susc Pt Isolate OrdQn Genotyping 6 ABXBACT Tenofovir [Susceptibility] by Genotype method Tenofovir Islt Genotyp 1 Observation 18,7704 651 VIR 20 HIV1 resitentsusmutatsioonide paneel shk21803 Efavirenz (gen) ams23469 JAH EI JAH P-EFV (gen) Efavirenz (gen) Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi efavirens-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel T/M/R 234 JAH 4454 30291-9 Efavirenz Susc Pt Isolate OrdQn Genotyping 3 ABXBACT Efavirenz [Susceptibility] by Genotype method Efavirenz Islt Genotyp 1 Observation 17,5545 652 VIR 20 HIV1 resitentsusmutatsioonide paneel shk21803 Etravirine (gen) ams23470 JAH EI JAH P-ETR (gen) Etravirine (gen) Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi etraviriin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel T/M/R 235 JAH 4455 52749-9 Etravirine Susc Pt Isolate OrdQn Genotyping 2 ABXBACT Etravirine [Susceptibility] by Genotype method Etravirine Islt Genotyp 1 Both 19,318 653 VIR 20 HIV1 resitentsusmutatsioonide paneel shk21803 Nevirapine (gen) ams23471 JAH EI JAH P-NVP (gen) Nevirapine (gen) Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi nevirapiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel T/M/R 236 JAH 4456 30289-3 Nevirapine Susc Pt Isolate OrdQn Genotyping 3 ABXBACT Nevirapine [Susceptibility] by Genotype method Nevirapine Islt Genotyp 1 Observation 17,8989 654 VIR 20 HIV1 resitentsusmutatsioonide paneel shk21803 Rilpivirine (gen) ams23474 JAH EI JAH P-RVP (gen) Rilpivirine (gen) Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi rilpiviriin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel T/M/R 237 JAH 4457 68463-9 Rilpivirine Susc Pt Isolate OrdQn Genotyping 1 ABXBACT Rilpivirine [Susceptibility] by Genotype method Rilpivirine Islt Genotyp 1 Both 19,318 655 VIR 20 HIV1 resitentsusmutatsioonide paneel shk21803 HIV1 INI primaarsed resistentsusmutatsioonid ams23475 JAH EI JAH P-HIV1 INI primary mut HIV1 INI primaarsed resistentsusmutatsioonid Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi primaarsed resistentsusmutatsioonid integraasi inhibiitorite (INI) suhtes Tekst 238 JAH 4458 A-4458 656 VIR 20 HIV1 resitentsusmutatsioonide paneel shk21803 HIV1 INI sekundaarsed resistentsusmutatsioonid ams23476 JAH EI JAH P-HIV1 INI secondary mut HIV1 INI sekundaarsed resistentsusmutatsioonid Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi sekundaarsed resistentsusmutatsioonid integraasi inhibiitorite (INI) suhtes Tekst 239 JAH 4459 A-4459 657 VIR 20 HIV1 resitentsusmutatsioonide paneel shk21803 Dolutegravir (gen) ams23477 JAH EI JAH P-DTG (gen) Dolutegravir (gen) Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi dolutegraviir-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel T/M/R 240 JAH 4460 72857-6 Dolutegravir Susc Pt Isolate OrdQn Genotyping ABXBACT Dolutegravir [Susceptibility] by Genotype method Dolutegravir Islt Genotyp 1 Both 21,1325 658 VIR 20 HIV1 resitentsusmutatsioonide paneel shk21803 Elvitegravir (gen) ams23478 JAH EI JAH P-EVG (gen) Elvitegravir (gen) Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi elvitegraviir-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel T/M/R 241 JAH 4461 72526-7 Elvitegravir Susc Pt Isolate OrdQn Genotyping ABXBACT Elvitegravir [Susceptibility] by Genotype method Elvitegravir Islt Genotyp 1 Both 21,1325 659 VIR 20 HIV1 resitentsusmutatsioonide paneel shk21803 Raltegravir (gen) ams23479 JAH EI JAH P-RAL (gen) Raltegravir (gen) Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi raltegraviir-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel T/M/R 242 JAH 4462 72525-9 Raltegravir Susc Pt Isolate OrdQn Genotyping ABXBACT Raltegravir [Susceptibility] by Genotype method Raltegravir Islt Genotyp 1 Both 19,318 592 VIR 20 Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi ravimiresistentsusmutatsioonidInimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi troopsus verest ams22861 JAH JAH JAH P-HIV1 tropism HIV1 tropism Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi tropism plasmas Tekst 245 JAH 3658 57182-8 HIV 1 RNA tropism Prid Pt Plas Nar ABXBACT HIV 1 RNA tropism [Identifier] in Plasma Narrative HIV1 RNA tropism Plas 1 Both 21,9399 373 VIR 20 Inimese T-lümfotroopse viiruse 1. ja 2. tüübi vastased antikehad seerumis ams23383 JAH JAH JAH S,P-HTLV1,2 Ab HTLV1,2 Ab Inimese T-lümfotroopse viiruse 1. ja 2. tüübi vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 250 JAH 1982 22362-8 HTLV I+II Ab ACnc Pt Ser Ord 11 MICRO HTLV I+II Ab [Presence] in Serum HTLV I+II Ab Ser Ql 1 Both 17,7119 488 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA (paneel) biopsiamaterjalis shk21926 JAH JAH JAH XXX-RespVir RNA/DNA panel Hingamisteede viiruste RNA/DNA paneel Hingamisteede viiruste RNA/DNA täpsustamata materjalis (paneel) Paneel 251 JAH 2942 L-2942 613 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA paneel II täpsustamata materjalist shk22059 JAH JAH JAH XXX-RespVir RNA/DNA panel broad Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel Hingamisteede viiruste RNA/DNA täpsustamata materjalis (laiendatud paneel) Paneel 252 JAH 3865 L-3865 1083 VIR 20 Hingamisteede viiruste (A-, B-gripi, RSV) RNA (paneel) shk21900 JAH JAH EI XXX-RespVir RNA panel Hingamisteede viiruste RNA paneel Hingamisteede viiruste (A-, B-gripi, RSV) RNA (paneel) Paneel Cepheid GeneXpert Dx System 253 JAH 4339 L-4339 1074 VIR 20 A ja B-gripi viiruse Ag paneel ninakaapes (ribaanalüüs) shk21917 JAH JAH EI XXX-Influenza A,B virus Ag strip panel A ja B-gripi viiruse Ag paneel (ribaanalüüs) A ja B-gripi viiruse antigeen täpsustamata materjalis (paneel; ribaanalüüs) Paneel BD Veritor 257 JAH 2769 L-2769 330 VIR 20 1. tüüpi müotooniline düstroofia (MD) - DMPK geeni trinukleotiidsed kordused (fragmentanalüüs) shk21810 Adenovirus DNA ams23511 JAH EI JAH XXX-Adenovirus DNA Adenoviiruse DNA Inimese adenoviiruse DNA N/P 258 JAH 1646 39528-5 Adenovirus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Adenovirus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HAdV DNA XXX Ql PCR 1 Both 506 VIR 20 Adenoviiruse antigeen roojast ams22243 JAH JAH EI XXX-Adenovirus Ag strip Adenoviiruse Ag (ribaanalüüs) Inimese adenoviiruse antigeen täpsustamata materjalis (ribaanalüüs) N/P 261 JAH 3018 31714-9 Adenovirus Ag ACnc Pt XXX Ord 29 MICRO Adenovirus Ag [Presence] in Unspecified specimen HAdV Ag XXX Ql 1 Both 12,634 327 VIR 20 1. tüüpi müotooniline düstroofia (MD) - DMPK geeni trinukleotiidsed kordused (fragmentanalüüs) shk21810 Influenza A virus RNA ams23508 JAH EI JAH XXX-Influenza A virus RNA A-gripi viiruse RNA A-gripi viiruse RNA N/P 266 JAH 1643 34487-9 Influenza virus A RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Influenza virus A RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method FLUAV RNA XXX Ql PCR 1 Both 960 VIR 20 A ja B-gripi viiruse Ag paneel (ribaanalüüs) shk21917 A-gripi viiruse antigeen ninakaapes (ribaanalüüs) ams23754 JAH EI EI Nose-Influenza A virus Ag A-gripi viiruse Ag ninakaapes A-gripi viiruse antigeen ninakaapes N/P BD Veritor 269 JAH 557 44560-1 Influenza virus A Ag ACnc Pt Nose Ord IF MICRO Influenza virus A Ag [Presence] in Nose by Immunofluorescence FLUAV Ag Nose Ql IF 1 Both 328 VIR 20 1. tüüpi müotooniline düstroofia (MD) - DMPK geeni trinukleotiidsed kordused (fragmentanalüüs) shk21810 Influenza B virus RNA ams23509 JAH EI JAH XXX-Influenza B virus RNA B-gripi viiruse RNA B-gripi viiruse RNA N/P 275 JAH 1644 40982-1 Influenza virus B RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Influenza virus B RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method FLUBV RNA XXX Ql PCR 1 Both 961 VIR 20 A ja B-gripi viiruse Ag paneel (ribaanalüüs) shk21917 B-gripi viiruse antigeen ninakaapes (ribaanalüüs) ams23753 JAH EI EI Nose-Influenza B virus Ag B-gripi viiruse Ag ninakaapes B-gripi viiruse antigeen ninakaapes N/P BD Veritor 277 JAH 558 44573-4 Influenza virus B Ag ACnc Pt Nose Ord IF MICRO Influenza virus B Ag [Presence] in Nose by Immunofluorescence FLUBV Ag Nose Ql IF 1 Both 331 VIR 20 1. tüüpi müotooniline düstroofia (MD) - DMPK geeni trinukleotiidsed kordused (fragmentanalüüs) shk21810 Metapneumovirus RNA ams23513 JAH EI JAH XXX-Metapneumovirus RNA Metapneumoviiruse RNA Metapneumoviiruse RNA N/P 282 JAH 1647 38917-1 Human metapneumovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human metapneumovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method hMPV RNA XXX Ql PCR 1 Both 24,5193 333 VIR 20 1. tüüpi müotooniline düstroofia (MD) - DMPK geeni trinukleotiidsed kordused (fragmentanalüüs) shk21810 Parainfluenza virus RNA ams23510 JAH EI JAH XXX-Parainfluenza virus RNA Paragripiviiruse RNA Paragripiviiruse RNA N/P 284 JAH 1649 61365-3 Parainfluenza virus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Parainfluenza virus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HPIV RNA XXX Ql PCR 1 Both 334 VIR 20 1. tüüpi müotooniline düstroofia (MD) - DMPK geeni trinukleotiidsed kordused (fragmentanalüüs) shk21810 Rhionovirus RNA ams23514 JAH EI JAH XXX-Rhionovirus RNA Rinoviiruse RNA Rinoviiruse RNA N/P 293 JAH 1650 7993-9 Rhinovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Rhinovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method Rhinovirus RNA XXX Ql PCR 1 Both 329 VIR 20 1. tüüpi müotooniline düstroofia (MD) - DMPK geeni trinukleotiidsed kordused (fragmentanalüüs) shk21810 RSV RNA ams23512 JAH EI JAH XXX-RSV RNA RSV RNA RS-viiruse RNA N/P 294 JAH 1645 40988-8 Respiratory syncytial virus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Respiratory syncytial virus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method RSV RNA XXX Ql PCR 1 Both 336 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel shk22059 Bokaviiruse DNA ams24337 JAH EI JAH XXX-Bocavirus DNA Bokaviiruse DNA Bokaviiruse DNA N/P 303 JAH 1652 62424-7 Human bocavirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human bocavirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HBoV RNA XXX Ql PCR 1 Both 26,1703 332 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel shk22059 Koroonaviiruse RNA ams24338 JAH EI JAH XXX-Coronavirus RNA Koroonaviiruse RNA Koroonaviiruse RNA N/P 304 JAH 1648 41001-9 Human coronavirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human coronavirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HCoV RNA XXX Ql PCR 1 Both 208 VIR 20 Hingamisteede bakterite DNA paneel shk21891 L pneumophila DNA ams23714 JAH EI JAH XXX-L pneumophila DNA Legionella pneumophila DNA Legionella pneumophila DNA N/P 307 JAH 663 21363-7 Legionella pneumophila DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Legionella pneumophila DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method L pneumo DNA XXX Ql PCR 1 Both 185 VIR 20 Legionella pneumophila antigeen uriinis ams22328 JAH JAH EI U-L pneumophila Ag Legionella pneumophila Ag uriinis Legionella pneumophila antigeen uriinis N/P 308 JAH 616 31868-3 Legionella pneumophila 1 Ag ACnc Pt Urine Ord MICRO Legionella pneumophila 1 Ag [Presence] in Urine L pneumo1 Ag Ur Ql 1 Both 1081 VIR 20 Legionella sp DNA ams24545 JAH EI EI XXX-Legionella sp DNA Legionella sp DNA Legionella sp DNA N/P QiaGen Rotor-Gene Q MDx 311 JAH 3639 49616-6 Legionella sp DNA Prid Pt XXX Nom Probe.amp.tar 5 MICRO Legionella sp DNA [Identifier] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method Legionella DNA XXX PCR 1 Both 13,3808 209 VIR 20 Hingamisteede bakterite DNA paneel shk21891 M pneumoniae DNA ams23713 JAH EI JAH XXX-M pneumoniae DNA Mycoplasma pneumoniae DNA Mycoplasma pneumoniae DNA N/P 312 JAH 664 29257-3 Mycoplasma pneumoniae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma pneumoniae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method M pneumo DNA XXX Ql PCR 1 Both 693 VIR 20 Mycoplasma pneumoniae vastase IgA hulk seerumis ams24323 JAH JAH EI S,P-M pneumoniae IgA QN Mycoplasma pneumoniae IgA QN Mycoplasma pneumoniae vastase IgA hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Orgentec alegria 314 JAH 2042 13270-4 Mycoplasma pneumoniae Ab.IgA ACnc Pt Ser Qn MICRO Mycoplasma pneumoniae IgA Ab [Units/volume] in Serum M pneumo IgA Ser-aCnc 1 Both 692 VIR 20 Mycoplasma pneumoniae vastase IgM hulk seerumis ams24325 JAH JAH EI S,P-M pneumoniae IgM QN Mycoplasma pneumoniae IgM QN Mycoplasma pneumoniae vastase IgM hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Orgentec alegria 316 JAH 1985 5256-3 Mycoplasma pneumoniae Ab.IgM ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO Mycoplasma pneumoniae IgM Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay M pneumo IgM Ser EIA-aCnc 1 Both 686 VIR 20 Mycoplasma pneumoniae vastane IgG hulk seerumis ams24324 JAH JAH EI S,P-M pneumoniae IgG QN Mycoplasma pneumoniae IgG QN Mycoplasma pneumoniae vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Orgentec alegria 318 JAH 1533 5255-5 Mycoplasma pneumoniae Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO Mycoplasma pneumoniae IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay M pneumo IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 206 VIR 20 Hingamisteede bakterite DNA paneel shk21891 C pneumoniae DNA ams23718 JAH EI JAH XXX-C pneumoniae DNA Chlamydophila pneumoniae DNA Chlamydophila pneumoniae DNA N/P 321 JAH 661 34645-2 Chlamydophila pneumoniae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Chlamydophila pneumoniae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C pneum DNA XXX Ql PCR 1 Both 690 VIR 20 Chlamydophila pneumoniae vastase IgA hulk seerumis ams24320 JAH JAH EI S,P-C pneumoniae IgA QN Chlamydophila pneumoniae IgA QN Chlamydophila pneumoniae vastase IgA hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Orgentec alegria 323 JAH 1953 31300-7 Chlamydophila pneumoniae Ab.IgA ACnc Pt Ser Qn MICRO Chlamydophila pneumoniae IgA Ab [Units/volume] in Serum C pneum IgA Ser-aCnc 1 Both 688 VIR 20 Chlamydophila pneumoniae vastane IgM seerumis ams24322 JAH JAH EI S,P-C pneumoniae IgM QN Chlamydophila pneumoniae IgM QN Chlamydophila pneumoniae vastase IgM hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Orgentec alegria 325 JAH 1948 51807-6 Chlamydophila pneumoniae Ab.IgM ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO Chlamydophila pneumoniae IgM Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay C pneum IgM Ser EIA-aCnc 1 Both 691 VIR 20 Chlamydophila pneumoniae vastane IgG hulk seerumis ams24321 JAH JAH EI S,P-C pneumoniae IgG QN Chlamydophila pneumoniae IgG QN Chlamydophila pneumoniae vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Orgentec alegria 327 JAH 1954 51806-8 Chlamydophila pneumoniae Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO Chlamydophila pneumoniae IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay C pneum IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 321 VIR 20 Streptococcus pneumoniae antigeen uriinis ams22317 JAH JAH EI U-S pneumoniae Ag Streptococcus pneumoniae Ag uriinis Streptococcus penumoniae antigeen uriinis N/P 328 JAH 1538 24027-5 Streptococcus pneumoniae Ag ACnc Pt Urine Ord MICRO Streptococcus pneumoniae Ag [Presence] in Urine S pneum Ag Ur Ql 1 Both 387 VIR 20 Bordetella pertussis ja Bortetella parapertussis DNA (paneel) shk21765 JAH JAH JAH XXX-B pertussis, B parapertussis DNA panel Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis DNA paneel Bordetella pertussis ja Bortetella parapertussis DNA (paneel) Paneel 329 JAH 2057 41875-6 Bordetella pertussis & Bordetella parapertussis DNA panel ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar PANEL.MICRO Bordetella pertussis & Bordetella parapertussis DNA panel [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method B pert+parapert DNA Pnl XXX PCR 1 Order 205 VIR 20 Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis DNA paneel shk21765 Bordetella pertussis DNA ams23339 JAH EI JAH XXX-B pertussis DNA Bordetella pertussis DNA Bordetella pertussis DNA N/P 330 JAH 660 23826-1 Bordetella pertussis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Bordetella pertussis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method B pert DNA XXX Ql PCR 1 Both 694 VIR 20 Bordetella pertussis vastase IgA hulk seerumis ams24326 JAH JAH EI S,P-B pertussis IgA QN Bordetella pertussis IgA QN Bordetella pertussis vastase IgA hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Orgentec alegria 333 JAH 2874 24128-1 Bordetella pertussis.toxin Ab.IgA ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO Bordetella pertussis toxin IgA Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay B pert PT IgA Ser EIA-aCnc 1 Both 22,7958 695 VIR 20 Bordetella pertussis vastase IgG hulk seerumis ams24327 JAH JAH EI S,P-B pertussis IgG QN Bordetella pertussis IgG QN Bordetella pertussis vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Orgentec alegria 336 JAH 2875 24127-3 Bordetella pertussis.toxin Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO Bordetella pertussis toxin IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay B pert PT IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 20,8934 388 VIR 20 Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis DNA paneel shk21765 Bordetella parapertussis DNA ams23340 JAH EI JAH XXX-B parapertussis DNA Bordetella parapertussis DNA Bordetella parapertussis DNA N/P 338 JAH 2059 29723-4 Bordetella parapertussis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Bordetella parapertussis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method B parapert DNA XXX Ql PCR 1 Both 515 VIR 20 P jirovecii DNA ams24547 JAH JAH EI XXX-P jirovecii DNA Pneumocystis jirovecii DNA Pneumocystis jirovecii DNA N/P QiaGen Rotor-Gene Q MDx 341 JAH 3076 6521-9 Pneumocystis jiroveci DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Pneumocystis jiroveci DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method P jiroveci DNA XXX Ql PCR 1 Both 27,2639 320 VIR 20 Pneumocystis jiroveci antigeen bronhiaspiraadist ams22129 JAH JAH EI XXX-P jirovecii Ag Pneumocystis jirovecii Ag Pneumocystis jirovecii antigeen N/P 343 JAH 1506 700-5 Pneumocystis jiroveci Ag ACnc Pt XXX Ord IF MICRO Pneumocystis jiroveci Ag [Presence] in Unspecified specimen by Immunofluorescence P jiroveci Ag XXX Ql IF 1 Both 11,433 971 VIR 20 Puukentsefaliidi viiruse vastane IgM seerumis ams22419 JAH JAH JAH S,P-TBEV IgM TBEV IgM Puukentsefaliidi viiruse vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 344 JAH 666 69923-1 European tick borne encephalitis virus Ab.IgM Threshold Pt Ser Ord EIA MICRO European tick borne encephalitis virus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay TBEV IgM Ser Ql EIA 1 Both 11,4729 210 VIR 20 Puukentsefaliidi viiruse vastane IgM liikvoris ams1250 JAH JAH JAH CSF-TBEV IgM TBEV IgM liikvoris Puukentsefaliidi viiruse vastane IgM liikvoris N/Pp/P 346 JAH 668 69924-9 European tick borne encephalitis virus Ab.IgM Threshold Pt CSF Ord EIA MICRO European tick borne encephalitis virus IgM Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Immunoassay TBEV IgM CSF Ql EIA 1 Both 11,4729 972 VIR 20 Puukentsefaliidi viiruse vastane IgG seerumis ams22420 JAH JAH JAH S,P-TBEV IgG TBEV IgG Puukentsefaliidi viiruse vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 347 JAH 670 69926-4 European tick borne encephalitis virus Ab.IgG Threshold Pt Ser Ord EIA MICRO European tick borne encephalitis virus IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay TBEV IgG Ser Ql EIA 1 Both 11,4729 211 VIR 20 TBEV IgG indeks shk21807 S-TBEV IgG QN ams23489 JAH EI JAH S,P-TBEV IgG QN TBEV IgG QN Puukentsefaliidi viiruse vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 348 JAH 671 26059-6 European tick borne encephalitis virus Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO European tick borne encephalitis virus IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay TBEV IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 212 VIR 20 Puukentsefaliidi viiruse vastased IgG antikehad seljaajuvedelikus ams1249 JAH JAH JAH CSF-TBEV IgG TBEV IgG liikvoris Puukentsefaliidi viiruse vastane IgG liikvoris N/Pp/P 349 JAH 672 69927-2 European tick borne encephalitis virus Ab.IgG Threshold Pt CSF Ord EIA MICRO European tick borne encephalitis virus IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Immunoassay TBEV IgG CSF Ql EIA 1 Both 11,4729 213 VIR 20 TBEV IgG indeks shk21807 CSF-TBEV IgG QN ams23490 JAH EI JAH CSF-TBEV IgG QN TBEV IgG QN liikvoris Puukentsefaliidi viiruse vastase IgG hulk liikvoris QN kU/L kU/L 350 JAH 673 A-673 504 VIR 20 Puukentsefaliidi viiruse vastase IgG indeks shk21807 JAH JAH JAH CSF-S-TBEV IgG-ind TBEV IgG indeks Puukentsefaliidi viiruse vastase IgG indeks QN 351 JAH 3014 69928-0 European tick borne encephalitis virus Ab.IgG index ACnc Pt Ser+CSF Qn EIA MICRO European tick borne encephalitis virus IgG Ab index [Units/volume] in Serum and CSF by Immunoassay TBEV IgG Index Ser+CSF EIA-aCnc Both 1 689 VIR 20 Borrelia burgdorferi vastase IgM hulk seerumis ams24388 JAH JAH EI S,P-B burgdorferi IgM QN Borrelia burgdorferi IgM QN Borrelia burgdorferi vastase IgM hulk seerumis QN kU/L kU/L Orgentec alegria 355 JAH 1952 5064-1 Borrelia burgdorferi Ab.IgM ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO Borrelia burgdorferi IgM Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay B burgdor IgM Ser EIA-aCnc 1 Both 958 VIR 20 Borrelia burgdorferi vastane IgM seerumis (kinnitav uuring) ams22421 JAH JAH JAH S,P-B burgdorferi IgM conf Borrelia burgdorferi IgM (kinnitav) Borrelia burgdorferi vastane IgM seerumis/plasmas (kinnitav uuring) N/Pp/P 356 JAH 510 6321-4 Borrelia burgdorferi Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord IB MICRO Borrelia burgdorferi IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) B burgdor IgM Ser Ql IB 1 Both 143 VIR 20 Borrelia burgdorferi vastane IgM liikvoris ams1529 JAH JAH JAH CSF-B burgdorferi IgM Borrelia burgdorferi IgM liikvoris Borrelia burgdorferi vastane IgM liikvoris N/Pp/P 357 JAH 511 22132-5 Borrelia burgdorferi Ab.IgM ACnc Pt CSF Ord MICRO Borrelia burgdorferi IgM Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid B burgdor IgM CSF Ql 1 Both 687 VIR 20 Borrelia burgdorferi vastase IgG hulk seerumis ams24387 JAH JAH EI S,P-B burgdorferi IgG QN Borrelia burgdorferi IgG QN Borrelia burgdorferi vastase IgG hulk seerumis QN kU/L kU/L Orgentec alegria 362 JAH 1664 5062-5 Borrelia burgdorferi Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO Borrelia burgdorferi IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay B burgdor IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 959 VIR 20 Borrelia burgdorferi vastane IgG seerumis (kinnitav uuring) ams23210 JAH JAH JAH S,P-B burgdorferi IgG conf Borrelia burgdorferi IgG (kinnitav) Borrelia burgdorferi vastane IgG seerumis/plasmas (kinnitav uuring) N/Pp/P 363 JAH 513 6320-6 Borrelia burgdorferi Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord IB MICRO Borrelia burgdorferi IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) B burgdor IgG Ser Ql IB 1 Both 144 VIR 20 Borrelia burgdorferi IgG indeks shk788 Borrelia burgdorferi vastane IgG liikvoris ams1530 JAH EI JAH CSF-B burgdorferi IgG Borrelia burgdorferi IgG liikvoris Borrelia burgdorferi vastane IgG liikvoris N/Pp/P 364 JAH 514 22125-9 Borrelia burgdorferi Ab.IgG ACnc Pt CSF Ord MICRO Borrelia burgdorferi IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid B burgdor IgG CSF Ql 1 Both 370 VIR 20 Borrelia burgdorferi vastase IgG liikvoris ja seerumis indeks shk788 JAH JAH JAH CSF-S-B burgdorferi IgG-ind Borrelia burgdorferi IgG indeks Borrelia burgdorferi vastase IgG indeks QN 367 JAH 1976 47304-1 Borrelia burgdorferi Ab.IgG index ACnc Pt Ser+CSF Qn MICRO Borrelia burgdorferi IgG Ab index [Units/volume] in Serum & CSF B burgdor IgG Index Ser+CSF-aCnc 1 Both 160 VIR 20 Anaplasma phagocytophilum vastane IgG seerumis ams23584 JAH JAH JAH S,P-A phagocytophilum IgM Anaplasma phagocytophilum IgM Anaplasma phagocytophilum vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 370 JAH 548 29857-0 Anaplasma phagocytophilum Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord MICRO Anaplasma phagocytophilum IgM Ab [Presence] in Serum A phagocytoph IgM Ser Ql 1 Both 12,059 161 VIR 20 Anaplasma phagocytophilum vastane IgG seerumis ams23583 JAH JAH JAH S,P-A phagocytophilum IgG Anaplasma phagocytophilum IgG Anaplasma phagocytophilum vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 372 JAH 550 29856-2 Anaplasma phagocytophilum Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord MICRO Anaplasma phagocytophilum IgG Ab [Presence] in Serum A phagocytoph IgG Ser Ql 1 Both 12,059 335 VIR 20 Enteroviiruste RNA roojas ams23690 JAH JAH JAH XXX-Enterovirus RNA Enteroviiruste RNA Enteroviiruste RNA N/P 375 JAH 1651 29591-5 Enterovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Enterovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method EV RNA XXX Ql PCR 1 Both 162 VIR 20 Enteroviirustevastane IgM seerumis ams1206 JAH JAH JAH S,P-Enterovirus IgM Enteroviiruste IgM Enteroviirustevastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 378 JAH 553 70009-6 Enterovirus Ab.IgM Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA MICRO Enterovirus IgM Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay EV IgM SerPl Ql EIA 1 Both 11,4729 163 VIR 20 Enteroviirustevastane IgG seerumis ams1207 JAH JAH JAH S,P-Enterovirus IgG Enteroviiruste IgG Enteroviirustevastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 381 JAH 555 70011-2 Enterovirus Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA MICRO Enterovirus IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay EV IgG SerPl Ql EIA 1 Both 11,4729 156 VIR 20 Coxsackie viiruse vastane IgM seerumis ams23394 JAH JAH JAH S,P-Coxsackie virus IgM Coxsackie viiruse IgM Coxsackie viiruse vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 384 JAH 539 70012-0 Coxsackievirus Ab.IgM Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA MICRO Coxsackievirus IgM Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay CV IgM SerPl Ql EIA 1 Both 16,3154 157 VIR 20 Coxsackie viiruse vastane IgG seerumis ams23395 JAH JAH JAH S,P-Coxsackie virus IgG Coxsackie viiruse IgG Coxsackie viiruse vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 385 JAH 540 70013-8 Coxsackievirus Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA MICRO Coxsackievirus IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay CV IgG SerPl Ql EIA 1 Both 16,3154 322 VIR 20 Helicobacter pylori antigeen roojas ams22262 JAH JAH EI St-H pylori Ag Helicobacter pylori Ag roojas Helicobacter pylori antigeen roojas N/P 388 JAH 1539 31843-6 Helicobacter pylori Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Helicobacter pylori Ag [Presence] in Stool H pylori Ag Stl Ql 1 Both 962 VIR 20 Helicobacter pylori vastane IgA seerumis ams22413 JAH JAH JAH S,P-H pylori IgA Helicobacter pylori IgA Helicobacter pylori vastane IgA seerumis/plasmas N/Pp/P 389 JAH 567 16125-7 Helicobacter pylori Ab.IgA ACnc Pt Ser Ord MICRO Helicobacter pylori IgA Ab [Presence] in Serum H pylori IgA Ser Ql 1 Both 963 VIR 20 Helicobacter pylori vastane IgG seerumis ams22412 JAH JAH JAH S,P-H pylori IgG Helicobacter pylori IgG Helicobacter pylori vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 391 JAH 568 17859-0 Helicobacter pylori Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA 0,01% MICRO Helicobacter pylori IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay H pylori IgG Ser Ql EIA 1 Both 1056 VIR 20 Helicobacter pylori vastased antikehad seerumis ams22414 JAH JAH JAH S,P-H pylori Ab Helicobacter pylori Ab Helicobacter pylori vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 393 JAH 1535 22310-7 Helicobacter pylori Ab ACnc Pt Ser Ord MICRO Helicobacter pylori Ab [Presence] in Serum H pylori Ab Ser Ql 1 Both 214 VIR 20 Rotaviiruse antigeen roojas ams22141 JAH JAH EI St-Rotavirus Ag Rotaviiruse Ag roojas Rotaviiruse antigeen roojas N/P 397 JAH 674 17547-1 Rotavirus Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Rotavirus Ag [Presence] in Stool RV Ag Stl Ql 1 Both 202 VIR 20 Noroviiruse antigeen roojas ams22934 JAH JAH EI St-Norovirus Ag Noroviiruse Ag roojas Noroviiruse antigeen roojas N/P 403 JAH 652 49117-5 Norovirus Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Norovirus Ag [Presence] in Stool Norovirus Ag Stl Ql 1 Both 141 VIR 20 Astroviiruse antigeen roojas ams22933 JAH JAH EI St-Astrovirus Ag Astroviiruse Ag roojas Astroviiruse antigeen roojas N/P 405 JAH 501 7810-5 Astrovirus Ag ACnc Pt Stool Ord EIA MICRO Astrovirus Ag [Presence] in Stool by Immunoassay HAstV Ag Stl Ql EIA 1 Both 571 VIR 20 Soolebakterite DNA paneel roojas shk22101 JAH JAH JAH St-EntericBac DNA panel Soolebakterite DNA paneel roojas Soolebakterite DNA roojas (paneel) Paneel 407 JAH 3443 L-3443 453 VIR 20 Soolebakterite DNA paneel roojas shk22101 Campylobacter DNA ams24604 JAH EI JAH XXX-Campylobacter DNA Campylobacter DNA Campylobacter DNA N/P 409 JAH 2513 49614-1 Campylobacter sp DNA Prid Pt XXX Nom Probe.amp.tar MICRO Campylobacter sp DNA [Identifier] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method Campylobacter DNA XXX PCR 1 Both 23,3607 486 VIR 20 Campylobacter Ag roojas ams24085 JAH JAH EI St-Campylobacter Ag Campylobacter Ag roojas Campylobacter spp. antigeen roojas N/P 410 JAH 2938 57768-4 Campylobacter jejuni+Campylobacter coli Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Campylobacter jejuni+Campylobacter coli Ag [Presence] in Stool C jejuni+C coli Ag Stl Ql 1 Both 11,4393 150 VIR 20 Chlamydia trachomatis vastane IgM seerumis ams22707 JAH JAH JAH S,P-Campylobacter IgM Campylobacter IgM Campylobacter-vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 412 JAH 529 46987-4 Helicobacter pylori Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Helicobacter pylori IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay H pylori IgM Ser Ql EIA 1 Both 18,2525 980 VIR 20 Yersinia enterocolitica 03 vastaste antikehade tiiter seerumis ams22427 JAH JAH JAH S,P-Y enterocolitica 03 Ab titr Yersinia enterocolitica 03 Ab tiiter Yersinia enerocolitica 03 vastaste antikehade tiiter seerumis/plasmas Tekst 419 JAH 704 6959-1 Yersinia enterocolitica O3 Ab Titr Pt Ser Qn {titer} titer MICRO Yersinia enterocolitica O3 Ab [Titer] in Serum Y enteroO3 Ab Titr Ser 1 Both 981 VIR 20 Yersinia enterocolitica 09 vastaste antikehade tiiter seerumis ams22426 JAH JAH JAH S,P-Y enterocolitica 09 Ab titr Yersinia enterocolitica 09 Ab tiiter Yersinia enerocolitica 09 vastaste antikehade tiiter seerumis/plasmas Tekst 420 JAH 705 6962-5 Yersinia enterocolitica O9 Ab Titr Pt Ser Qn {titer} titer MICRO Yersinia enterocolitica O9 Ab [Titer] in Serum Y enteroO9 Ab Titr Ser 1 Both 982 VIR 20 Yersinia pseudotuberculosis vastaste antikehade tiiter seerumis ams22425 JAH JAH JAH S,P-Y pseudotuberculosis Ab titr Yersinia pseudotuberculosis Ab tiiter Yersinia pseudotuberculosis vastaste antikehade tiiter seerumis/plasmas Tekst 421 JAH 706 6967-4 Yersinia pseudotuberculosis Ab Titr Pt Ser Qn {titer} titer MICRO Yersinia pseudotuberculosis Ab [Titer] in Serum Y pseudoTB Ab Titr Ser 1 Both 680 VIR 20 Soolebakterite DNA paneel roojas shk22101 Shigella spp., EIEC DNA roojas ams24605 JAH EI JAH St-Shigella spp., EIEC DNA Shigella spp., EIEC DNA roojas Shigella spp., enteroinvasiivse Escherichia coli (EIEC) DNA roojas N/P 425 JAH 4995 70242-3 Shigella species+EIEC invasion plasmid antigen H (ipaH) gene PrThr Pt Stool Ord Probe.amp.tar MICRO Shigella species+EIEC invasion plasmid antigen H (ipaH) gene [Presence] in Stool by Probe and target amplification method Shigella sp+EIEC ipaH Stl Ql PCR 1 Both 22,7918 317 VIR 20 Escherichia coli toksiin roojas ams22260 JAH JAH EI XXX-E coli tox Escherichia coli toksiin Escherichia coli toksiin N/P 431 JAH 1497 53946-0 Escherichia coli shiga toxin Ag Prid Pt XXX Nom MICRO Escherichia coli shiga toxin Ag [Identifier] in Unspecified specimen E coli SXT Ag XXX 1 Both 626 VIR 20 Soolebakterite DNA paneel roojas shk22101 EHEC DNA roojas ams24606 JAH EI JAH St-EHEC DNA EHEC DNA roojas Enterohemoraagilise Escherichia coli (EHEC) DNA roojas N/P 434 JAH 4056 80679-4 Escherichia coli Stx1+Stx2 toxin stx1+stx2 genes PrThr Pt Stool Ord Probe.amp.tar MICRO Escherichia coli Stx1 and Stx2 toxin stx1+stx2 genes [Presence] in Stool by NAA with probe detection EC stx1+stx2 genes Stl Ql NAA+probe 1 Both 30,7889 454 VIR 20 Soolebakterite DNA paneel roojas shk22101 Salmonella DNA ams24607 JAH EI JAH XXX-Salmonella DNA Salmonella DNA Salmonella DNA N/P 443 JAH 2514 49612-5 Salmonella sp DNA Prid Pt XXX Nom Probe.amp.tar MICRO Salmonella sp DNA [Identifier] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method Salmonella DNA XXX PCR 1 Both 22,5319 973 VIR 20 Salmonella-vastaste antikehade tiiter seerumis shk21723 JAH JAH EI S,P-Salmonella Ab titr Salmonella Ab tiiter Salmonella-vastaste antikehade tiiter seerumis/plasmas Tekst 446 JAH 685 22527-6 Salmonella sp Ab Titr Pt Ser Qn {titer} titer MICRO Salmonella sp Ab [Titer] in Serum Salmonella Ab Titr Ser 1 Both 1085 VIR 20 Salmonella Ab tiiter shk21723 S paratyphi A vastased antikehad seerumis ams23106 JAH EI EI S,P-S paratyphi A Ab Salmonella paratyphi A Ab Salmonella paratyphi A vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 448 JAH 4427 22516-9 Salmonella paratyphi A Ab PrThr Pt Ser Ord MICRO Salmonella paratyphi A Ab [Presence] in Serum S Paraty A Ab Ser Ql 1 Both 11,8547 1086 VIR 20 Salmonella Ab tiiter shk21723 S paratyphi B vastased antikehad seerumis ams23107 JAH EI EI S,P-S paratyphi B Ab Salmonella paratyphi B Ab Salmonella paratyphi B vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 449 JAH 4428 22520-1 Salmonella paratyphi B Ab PrThr Pt Ser Ord MICRO Salmonella paratyphi B Ab [Presence] in Serum S Paraty B Ab Ser Ql 1 Both 11,8547 1087 VIR 20 Salmonella Ab tiiter shk21723 S typhimurium vastased antikehad seerumis ams23109 JAH EI EI S,P-S typhimurium Ab Salmonella typhimurium Ab Salmonella typhimurium vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 450 JAH 4429 22531-8 Salmonella typhimurium Ab PrThr Pt Ser Ord MICRO Salmonella typhimurium Ab [Presence] in Serum S Typhimur Ab Ser Ql 1 Both 11,8547 1088 VIR 20 Salmonella Ab tiiter shk21723 S enteritidis vastased antikehad seerumis ams23110 JAH EI EI S,P-S enteritidis Ab Salmonella enteritidis Ab Salmonella enteritidis vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 451 JAH 4430 23422-9 Salmonella enteritidis Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord MICRO Salmonella enteritidis IgG Ab [Presence] in Serum S Enteritid IgG Ser Ql 1 Both 11,5951 1089 VIR 20 Salmonella Ab tiiter shk21723 S typhi vastased antikehad seerumis ams23105 JAH EI EI S,P-S typhi Ab Salmonella typhi Ab Salmonella typhi vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 452 JAH 4431 A-4431 1090 VIR 20 Salmonella Ab tiiter shk21723 S paratyphi C vastased antikehad seerumis ams23108 JAH EI EI S,P-S paratyphi C Ab Salmonella paratyphi C Ab Salmonella paratyphi C vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 453 JAH 4432 A-4432 1071 VIR 20 Chlamydia trachomatis DNA emakakaelakanalikaapest ams1469 JAH JAH EI XXX-C trachomatis DNA Chlamydia trachomatis DNA Chlamydia trachomatis DNA N/P Abbott m2000 system 459 JAH 2143 21613-5 Chlamydia trachomatis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1312% MICRO Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C trach DNA XXX Ql PCR 1 Both 148 VIR 20 Chlamydia trachomatis vastane IgA seerumis ams22708 JAH JAH JAH S,P-C trachomatis IgA Chlamydia trachomatis IgA Chlamydia trachomatis vastane IgA seerumis/plasmas N/Pp/P 462 JAH 526 45005-6 Chlamydia trachomatis Ab.IgA ACnc Pt Ser Ord MICRO Chlamydia trachomatis IgA Ab [Presence] in Serum C trach IgA Ser Ql 1 Both 371 VIR 20 C trachomatis IgA QN ams24384 JAH JAH JAH S,P-C trachomatis IgA QN Chlamydia trachomatis IgA QN Chlamydia trachomatis vastase IgA hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 463 JAH 1979 45006-4 Chlamydia trachomatis Ab.IgA ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO Chlamydia trachomatis IgA Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay C trach IgA Ser EIA-aCnc 1 Both 662 VIR 20 C trachomatis IgM QN ams24275 JAH JAH JAH S,P-C trachomatis IgM QN Chlamydia trachomatis IgM QN Chlamydia trachomatis vastase IgM hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 465 JAH 4596 5090-6 Chlamydia trachomatis Ab.IgM ACnc Pt Ser Qn MICRO Chlamydia trachomatis IgM Ab [Units/volume] in Serum C trach IgM Ser-aCnc 1 Both 14,9547 149 VIR 20 Chlamydia trachomatis vastane IgG seerumis ams22709 JAH JAH JAH S,P-C trachomatis IgG Chlamydia trachomatis IgG Chlamydia trachomatis vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 466 JAH 528 45135-1 Chlamydia trachomatis Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Chlamydia trachomatis IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay C trach IgG Ser Ql EIA 1 Both 372 VIR 20 C trachomatis IgG QN ams24276 JAH JAH JAH S,P-C trachomatis IgG QN Chlamydia trachomatis IgG QN Chlamydia trachomatis vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 467 JAH 1980 26715-3 Chlamydia trachomatis Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO Chlamydia trachomatis IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay C trach IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 409 VIR 20 Neisseria gonorrhoeae DNA ams23227 JAH JAH JAH XXX-N gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA N/P 468 JAH 2144 24111-7 Neisseria gonorrhoeae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1483% MICRO Neisseria gonorrhoeae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea DNA XXX Ql PCR 1 Both 979 VIR 20 T vaginalis DNA ams24597 JAH JAH EI XXX-T vaginalis DNA Trichomonas vaginalis DNA Trichomonas vaginalis DNA N/P QiaGen Rotor-Gene Q MDx 471 JAH 699 69937-1 Trichomonas vaginalis DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Trichomonas vaginalis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method T vaginalis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 1076 VIR 20 Ureaplasma DNA paneel shk22099 JAH JAH EI XXX-Ureaplasma DNA panel Ureaplasma DNA paneel Ureaplasma DNA (paneel) Paneel QiaGen Rotor-Gene Q MDx 472 JAH 2982 L-2982 1058 VIR 20 Ureaplasma DNA paneel shk22099 Ureaplasma parvum DNA ams24600 JAH EI EI XXX-U parvum DNA Ureaplasma parvum DNA Ureaplasma parvum DNA N/P QiaGen Rotor-Gene Q MDx 473 JAH 1577 69933-0 Ureaplasma parvum DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma parvum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method U parvum DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 1059 VIR 20 Ureaplasma DNA paneel shk22099 Ureaplasma urealyticum DNA ams24601 JAH EI EI XXX-U urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA N/P QiaGen Rotor-Gene Q MDx 474 JAH 1580 51988-4 Ureaplasma urealyticum DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma urealyticum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method U urealyticum DNA XXX Ql PCR 1 Both 1060 VIR 20 M genitalium DNA ams24598 JAH JAH EI XXX-M genitalium DNA Mycoplasma genitalium DNA Mycoplasma genitalium DNA N/P QiaGen Rotor-Gene Q MDx 476 JAH 1590 69935-5 Mycoplasma genitalium DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma genitalium DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M genitalium DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 1061 VIR 20 M hominis DNA ams24602 JAH JAH EI XXX-M hominis DNA Mycoplasma hominis DNA Mycoplasma hominis DNA N/P QiaGen Rotor-Gene Q MDx 477 JAH 1594 68546-1 Mycoplasma hominis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma hominis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M hominis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 462 VIR 20 Inimese papilloomiviiruse DNA (paneel) ureetrakaapest shk810 JAH JAH JAH XXX-HPV DNA panel HPV DNA paneel Inimese papilloomiviiruse (HPV16, HPV18, HPV kõrge riski genotüüpide) DNA (paneel) Paneel 482 JAH 2712 L-2712 463 VIR 20 HPV DNA paneel shk810 HPV 16 DNA ams1577 JAH EI JAH XXX-HPV 16 DNA HPV 16 DNA Inimese papilloomiviiruse 16. tüübi DNA N/P 483 JAH 2713 61372-9 Human papilloma virus 16 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human papilloma virus 16 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HPV16 DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,3891 464 VIR 20 HPV DNA paneel shk810 HPV 18 DNA ams23296 JAH EI JAH XXX-HPV18 DNA HPV 18 DNA Inimese papilloomiviiruse 18. tüübi DNA N/P 484 JAH 2714 61373-7 Human papilloma virus 18 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human papilloma virus 18 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HPV18 DNA XXX Ql PCR 1 Both 32,0373 465 VIR 20 HPV DNA paneel shk810 HPV kõrge risk: 31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68 ams23297 JAH EI JAH XXX-HPV high risk DNA excl 16,18 HPV kõrge riski (31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) DNA Inimese papilloomiviiruse kõrge riskiga (31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) genotüüpide DNA N/P 488 JAH 2725 71431-1 Human papilloma virus 31+33+35+39+45+51+52+56+58+59+66+68 DNA Threshold Pt Cvx Ord Probe.amp.tar MICRO Human papilloma virus 31+33+35+39+45+51+52+56+58+59+66+68 DNA [Presence] in Cervix by Probe and target amplification method HPV H Risk 12 DNA Cervix Ql PCR 1 Both 17,3204 1077 VIR 20 Treponema pallidum vastane IgM seerumis (kinnitav uuring) ams22429 JAH JAH JAH XXX-T pallidum DNA Treponema pallidum DNA Treponema pallidum DNA N/P 489 JAH 2995 41163-7 Treponema pallidum DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 1841 MICRO Treponema pallidum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method T pallidum DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 975 VIR 20 Mittetreponemaalse reagiini vastased antikehad seerumis shk394 JAH JAH EI S,P-RPR RPR Mittetreponemaalse reagiini vastased antikehad seerumis/plasmas N/P 490 JAH 688 20507-0 Reagin Ab ACnc Pt Ser Ord RPR 0,04% MICRO Reagin Ab [Presence] in Serum by RPR RPR Ser Ql 1 Both 976 VIR 20 Treponema pallidumi vastaste antikehade tiitrite määramine mittespetsiifilise RPR-ga ams1492 JAH JAH EI S,P-RPR titr RPR tiiter Mittetreponemaalse reagiini vastaste antikehade tiiter seerumis/plasmas Tekst 491 JAH 689 31147-2 Reagin Ab Titr Pt Ser Qn RPR {titer} titer 0,05% MICRO Reagin Ab [Titer] in Serum by RPR RPR Ser-Titr 1 Both 218 VIR 20 Treponema pallidum, antikehade indeks (hemaglutinatsiooni test) shk21486 JAH JAH JAH S,P-TPHA TPHA Treponema pallidum vastased antikehad seerumis/plasmas (hemaglutinatsiooni test) N/P 492 JAH 690 8041-6 Treponema pallidum Ab ACnc Pt Ser Ord HA MICRO Treponema pallidum Ab [Presence] in Serum by Hemagglutination T pallidum Ab Ser Ql HA 1 Both 219 VIR 20 TPHA shk21486 S1-TPHA titr ams22726 JAH EI JAH S,P-TPHA titr TPHA tiiter Treponema pallidum vastaste antikehade tiiter seerumis/plasmas (hemaglutinatsiooni test) Tekst 493 JAH 691 26009-1 Treponema pallidum Ab Titr Pt Ser Qn HA {titer} titer MICRO Treponema pallidum Ab [Titer] in Serum by Hemagglutination T pallidum Ab Titr Ser HA 1 Both 374 VIR 20 TPHA shk21486 CSF-TPHA titr ams22724 JAH EI JAH CSF-TPHA titr TPHA tiiter liikvoris Treponema pallidumi vastaste antikehade tiiter liikvoris (hemaglutinatsiooni test) Tekst 495 JAH 1988 50695-6 Treponema pallidum Ab Titr Pt CSF Qn HA {titer} Titer MICRO Treponema pallidum Ab [Titer] in Cerebral spinal fluid by Hemagglutination T pallidum Ab Titr CSF HA 1 Both 974 VIR 20 Treponema pallidum vastased antikehad seerumis ams22706 JAH JAH EI S,P-T pallidum Ab Treponema pallidum Ab Treponema pallidum vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P Roche Cobas e411 498 JAH 687 47236-5 Treponema pallidum Ab.IgG+IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Treponema pallidum IgG+IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay T pallidum IgG+IgM Ser Ql EIA 1 Both 977 VIR 20 Treponema pallidum vastane IgM seerumis ams22430 JAH JAH JAH S,P-T pallidum IgM Treponema pallidum IgM Treponema pallidum vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 499 JAH 692 47237-3 Treponema pallidum Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Treponema pallidum IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay T pallidum IgM Ser Ql EIA 1 Both 978 VIR 20 Treponema pallidum vastane IgG seerumis ams22432 JAH JAH JAH S,P-T pallidum IgG Treponema pallidum IgG Treponema pallidum vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 504 JAH 693 47238-1 Treponema pallidum Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Treponema pallidum IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay T pallidum IgG Ser Ql EIA 1 Both 1057 VIR 20 Treponema pallidum vastane IgG seerumis (kinnitav uuring) ams22431 JAH JAH JAH S,P-T pallidum IgG conf Treponema pallidum IgG (kinnitav) Treponema pallidum vastane IgG seerumis/plasmas (kinnitav uuring) N/Pp/P 505 JAH 1536 40679-3 Treponema pallidum Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord IB MICRO Treponema pallidum IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) T pallidum IgG Ser Ql IB 1 Both 203 VIR 20 Parvoviiruse B19 vastane IgM seerumis ams22779 JAH JAH JAH S,P-Parvovirus B19 IgM Parvoviirus B19 IgM Parvoviiruse B19 vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 510 JAH 656 40659-5 Parvovirus B19 Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord IF MICRO Parvovirus B19 IgM Ab [Presence] in Serum by Immunofluorescence B19V IgM Ser Ql IF 1 Both 204 VIR 20 Parvoviiruse B19 vastane IgG seerumis ams22778 JAH JAH JAH S,P-Parvovirus B19 IgG Parvoviirus B19 IgG Parvoviiruse B19 vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 513 JAH 657 40657-9 Parvovirus B19 Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord IF MICRO Parvovirus B19 IgG Ab [Presence] in Serum by Immunofluorescence B19V IgG Ser Ql IF 1 Both 201 VIR 20 Mumpsiviiruse IgM ams23757 JAH JAH JAH S,P-Mumps virus IgM Mumpsiviiruse IgM Mumpsiviirusevastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 517 JAH 646 6478-2 Mumps virus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Mumps virus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay MuV IgM Ser Ql EIA 1 Both 215 VIR 20 Punetiseviirusevastane IgM seerumis ams1246 JAH JAH JAH S,P-Rubella virus IgM Punetiseviiruse IgM Punetiseviirusevastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 519 JAH 679 24116-6 Rubella virus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Rubella virus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay RUBV IgM Ser Ql EIA 1 Both 216 VIR 20 Punetiseviirusevastane IgG seerumis ams1245 JAH JAH JAH S,P-Rubella virus IgG Punetiseviiruse IgG Punetiseviirusevastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 520 JAH 680 40667-8 Rubella virus Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Rubella virus IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay RUBV IgG Ser Ql EIA 1 Both 217 VIR 20 Punetiseviiruse IgG QN ams24176 JAH JAH JAH S,P-Rubella virus IgG QN Punetiseviiruse IgG QN Punetiseviirusevastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 521 JAH 681 5334-8 Rubella virus Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA 0,01% MICRO Rubella virus IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay RUBV IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 455 VIR 20 Leetriviirusevastane IgM seerumis ams22765 JAH JAH JAH S,P-Measles virus IgM Leetriviiruse IgM Leetriviirusevastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 524 JAH 2525 35276-5 Measles virus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Measles virus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay MeV IgM Ser Ql EIA 1 Both 11,4393 611 VIR 20 Leetriviirusevastase IgG hulk seerumis ams23706 JAH JAH JAH S,P-Measles virus IgG QN Leetriviiruse IgG QN Leetriviirusevastase IgG hulk seerumis/plasmas QN U/L kU/L 527 JAH 3856 7962-4 Measles virus Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn 2 MICRO Measles virus IgG Ab [Units/volume] in Serum MeV IgG Ser-aCnc 1 Both 11,5349 164 VIR 20 Hantaviirustevastane IgM seerumis ams22647 JAH JAH JAH S,P-Hantavirus IgM Hantaviiruste IgM Hantaviirustevastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 529 JAH 571 32131-5 Hantavirus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord MICRO Hantavirus IgM Ab [Presence] in Serum Hantavirus IgM Ser Ql 1 Both 165 VIR 20 Hantaviirustevastane IgG seerumis ams22648 JAH JAH JAH S,P-Hantavirus IgG Hantaviiruste IgG Hantaviirustevastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 531 JAH 572 26620-5 Hantavirus Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord MICRO Hantavirus IgG Ab [Presence] in Serum Hantavirus IgG Ser Ql 1 Both 145 VIR 20 Brucella-vastased antikehad seerumis ams23603 JAH JAH JAH S,P-Brucella Ab Brucella Ab Brucella-vastased antikehad seerumis/plasmas N/P 594 JAH 515 30202-6 Brucella sp Ab ACnc Pt Ser Ord MICRO Brucella sp Ab [Presence] in Serum Brucella Ab Ser Ql 1 Both 146 VIR 20 Chlamydia psittaci vastane IgM seerumis ams23590 JAH JAH JAH S,P-C psittaci IgM titr Chlamydia psittaci IgM tiiter Chlamydia psittaci vastase IgM tiiter seerumis/plasmas Tekst 597 JAH 519 22181-2 Chlamydophila psittaci Ab.IgM Titr Pt Ser Qn {titer} titer 5 MICRO Chlamydophila psittaci IgM Ab [Titer] in Serum C psittaci IgM Titr Ser 1 Both 21,4685 147 VIR 20 Chlamydia psittaci vastane IgG seerumis ams23591 JAH JAH JAH S,P-C psittaci IgG titr Chlamydia psittaci IgG tiiter Chlamydia psittaci vastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst 598 JAH 520 22180-4 Chlamydophila psittaci Ab.IgG Titr Pt Ser Qn {titer} titer 5 MICRO Chlamydophila psittaci IgG Ab [Titer] in Serum C psittaci IgG Titr Ser 1 Both 20,9483 476 VIR 20 Leptospira-vastased IgM, IgG seerumis (paneel) shk21789 JAH JAH JAH S,P-Leptospira Ab panel Leptospira Ab paneel Leptospira-vastased IgM, IgG antikehad seerumis/plasmas (paneel) Paneel 600 JAH 2853 L-2853 187 VIR 20 Leptospira Ab paneel shk21789 Leptospira IgM ams23378 JAH EI JAH S,P-Leptospira IgM Leptospira IgM Leptospira-vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 601 JAH 621 23201-7 Leptospira sp Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Leptospira sp IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay Leptospira IgM Ser Ql EIA 1 Both 188 VIR 20 Leptospira Ab paneel shk21789 Leptospira IgG ams23379 JAH EI JAH S,P-Leptospira IgG Leptospira IgG Leptospira-vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 602 JAH 622 23199-3 Leptospira sp Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Leptospira sp IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay Leptospira IgG Ser Ql EIA 1 Both 186 VIR 20 Leptospira-vastased antikehad seerumis ams1267 JAH JAH JAH S,P-Leptospira Ab Leptospira Ab Leptospira-vastased antikehad seerumis/plasmas N/P 603 JAH 619 23197-7 Leptospira sp Ab ACnc Pt Ser Ord Aggl MICRO Leptospira sp Ab [Presence] in Serum by Agglutination Leptospira Ab Ser Ql Aggl 1 Both 451 VIR 20 T gondii DNA ams23703 JAH JAH JAH XXX-T gondii DNA Toxoplasma gondii DNA Toxoplasma gondii DNA N/P 610 JAH 2510 29904-0 Toxoplasma gondii DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Toxoplasma gondii DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method T gondii DNA XXX Ql PCR 1 Both 27,144 220 VIR 20 Toxoplasma gondii vastane IgA seerumis ams22634 JAH JAH JAH S,P-T gondii IgA Toxoplasma gondii IgA Toxoplasma gondii vastane IgA seerumis/plasmas N/Pp/P 611 JAH 695 33459-9 Toxoplasma gondii Ab.IgA ACnc Pt Ser Ord MICRO Toxoplasma gondii IgA Ab [Presence] in Serum T gondii IgA Ser Ql 1 Both 221 VIR 20 Toxoplasma gondii vastane IgM seerumis ams22411 JAH JAH JAH S,P-T gondii IgM Toxoplasma gondii IgM Toxoplasma gondii vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 613 JAH 696 25542-2 Toxoplasma gondii Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord 32 MICRO Toxoplasma gondii IgM Ab [Presence] in Serum T gondii IgM Ser Ql 1 Both 16,1464 222 VIR 20 Toxoplasma gondii vastane IgG seerumis ams22410 JAH JAH JAH S,P-T gondii IgG Toxoplasma gondii IgG Toxoplasma gondii vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 615 JAH 697 22580-5 Toxoplasma gondii Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord 16 MICRO Toxoplasma gondii IgG Ab [Presence] in Serum T gondii IgG Ser Ql 1 Both 15,5478 602 VIR 20 F tularensis IgM ams24215 JAH JAH JAH S,P-F tularensis IgM Francisella tularensis IgM Francisella tularensis IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 624 JAH 3763 7890-7 Francisella tularensis Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord MICRO Francisella tularensis IgM Ab [Presence] in Serum F tular IgM Ser Ql 1 Both 603 VIR 20 F tularensis IgG ams24214 JAH JAH JAH S,P-F tularensis IgG Francisella tularensis IgG Francisella tularensis IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 625 JAH 3764 7889-9 Francisella tularensis Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord MICRO Francisella tularensis IgG Ab [Presence] in Serum F tular IgG Ser Ql 1 Both 1082 VIR 20 Clostridium difficile DNA paneel roojas shk21752 JAH JAH EI St-C difficile DNA panel Clostridium difficile DNA paneel roojas Clostridium difficile DNA roojas (paneel) Paneel Cepheid GeneXpert Dx System 626 JAH 4054 L-4054 1079 VIR 20 Clostridium difficile DNA paneel roojas shk21752 Clostridium difficile toxin B DNA roojas ams23300 JAH EI EI St-C difficile tox B DNA Clostridium difficile toksiin B DNA Clostridium difficile toksiin B DNA roojas N/P Cepheid GeneXpert Dx System 630 JAH 3465 74822-8 Clostridium difficile toxin B Pr Pt Stool Ord Probe.amp.tar MICRO Clostridium difficile toxin B [Presence] in Stool by Probe and target amplification method C dif Tox B Stl Ql PCR 1 Both 1091 VIR 20 Clostridium difficile DNA paneel roojas shk21752 Clostridium difficile binary toxin DNA roojas ams23301 JAH EI EI St-C difficile binary tox DNA Clostridium difficile binaarse toksiini DNA roojas Clostridium difficile binaarse toksiini DNA roojas N/P Cepheid GeneXpert Dx System 631 JAH 4831 A-4831 1084 VIR 20 Clostridium difficile DNA paneel roojas shk21752 Clostridium difficile ribotype 027 roojas ams23302 JAH EI EI St-C difficile ribotype 027 DNA Clostridium difficile ribotüüp 027 DNA roojas Clostridium difficile ribotüüp 027 DNA roojas N/P Cepheid GeneXpert Dx System 632 JAH 4355 87755-5 Clostridium difficile BI-NAP1-027 strain DNA PrThr Pt Stool Ord Probe.amp.tar MICRO Clostridium difficile BI-NAP1-027 strain DNA [Presence] in Stool by NAA with probe detection C diff BI NAP1 027 DNA Stl Ql NAA+probe 1 Both 25,2447 485 VIR 20 Clostridium difficile antigeen roojas (ribaanalüüs) ams23075 JAH JAH EI St-C difficile Ag strip Clostridium difficile Ag roojas (ribaanalüüs) Clostridium difficile antigeen roojas (ribaanalüüs) N/P 634 JAH 2878 57901-1 Clostridium difficile glutamate dehydrogenase ACnc Pt Stool Ord MICRO Clostridium difficile glutamate dehydrogenase [Presence] in Stool C diff GDH Stl Ql 1 Both 30,8391 319 VIR 20 Cryptosporidium parvum antigeen roojas ams22256 JAH JAH EI St-C parvum Ag Cryptosporidium parvum Ag roojas Cryptosporidium parvum antigeen roojas N/P 641 JAH 1504 41487-0 Cryptosporidium parvum Ag ACnc Pt Stool Ord EIA 0,00% MICRO Cryptosporidium parvum Ag [Presence] in Stool by Immunoassay C parvum Ag Stl Ql EIA 1 Both 1050 VIR 20 Giardia lamblia antigeen roojas ams22546 JAH JAH EI St-G lamblia Ag Giardia lamblia Ag roojas Giardia lamblia antigeen roojas N/P 644 JAH 1503 31830-3 Giardia lamblia Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Giardia lamblia Ag [Presence] in Stool G lamblia Ag Stl Ql 1 Both 318 VIR 20 C neoformans Ag ams23797 JAH JAH JAH XXX-C neoformans Ag Cryptococcus neoformans Ag Cryptococcus neoformans antigeen N/P 679 JAH 1500 11472-8 Cryptococcus neoformans Ag ACnc Pt XXX Ord MICRO Cryptococcus neoformans Ag [Presence] in Unspecified specimen C neoform Ag XXX Ql 1 Both 1 VIR 20 Malaariaplasmoodiumi mikroskoopia veres ams1292 JAH JAH JAH B-Plasmodium-m Malaariaplasmoodiumi mikroskoopia Malaariaplasmoodiumi mikroskoopia verest N/P 700 JAH 97 32700-7 Microscopic observation Prid Pt Bld Nom Malaria smear MICRO Microscopic observation [Identifier] in Blood by Malaria smear Malaria Smear Bld 1 Both 509 MB 21 Automatiseeritud aeroobne külv abstsessimaterjalist ams22386 JAH JAH EI XXX-Automated aerobic culture Automatiseeritud aeroobne külv Automatiseeritud aeroobne külv KYLV biomerieux BacT/ALERT 3D 1 JAH 3038 6463-4 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Culture 39 MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Culture Bacteria XXX Cult 1 Both 9,3141 510 MB 21 Automatiseeritud anaerobne külv dreenist ams23220 JAH JAH EI XXX-Automated anaerobic culture Automatiseeritud anaeroobne külv Automatiseeritud anaeroobne külv KYLV biomerieux BacT/ALERT 3D 3 JAH 3039 23667-9 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen Bacteria XXX 1 Both 9,3141 417 MB 21 Aeroobne külv ninakaapelt ams22201 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV Külv 7 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 513 MB 21 Doonormaterjali aeroobne külv shk397 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture DM Doonormaterjali aeroobne külv Doonormaterjali aeroobne külv KYLV Külv 8 JAH 3056 A-3056 418 MB 21 Aeroobne külv amnionivedelikust ams22381 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV Külv 9 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 420 MB 21 Aeroobne külv kateeteruriinist ams22300 JAH JAH EI U-Culture Uriini külv Uriini külv KYLV Külv 11 JAH 2242 630-4 Bacteria identified Prid Pt Urine Nom Culture 0,37% MICRO Bacteria identified in Urine by Culture Bacteria Ur Cult 1 Both 511 MB 21 Automatiseeritud seente külv abstsessimaterjalist ams22388 JAH JAH EI XXX-Automated fungal culture Automatiseeritud seente külv Automatiseeritud seente külv KYLV biomerieux BacT/ALERT 3D 13 JAH 3040 42805-2 Fungus identified Prid Pt XXX Nom MICRO Fungus identified in Unspecified specimen Fungus XXX 1 Both 9,3141 424 MB 21 Seente külv abstsessimaterjalist ams22385 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV Külv 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 427 MB 21 Metitsilliiniresistentse Staphylococcus aureus külv ams22144 JAH JAH EI XXX-MRSA culture MRSA külv Metitsilliiniresistentse Staphylococcus aureus külv KYLV Külv 15 JAH 2257 13317-3 Staphylococcus aureus.methicillin resistant isolate ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 0,31% MICRO Methicillin resistant Staphylococcus aureus [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture MRSA XXX Ql Cult 1 Both 446 MB 21 Staphylococcus aureus külv roojast ams22142 JAH JAH EI XXX-S aureus culture Staphylococcus aureus külv Staphylococcus aureus külv KYLV Külv 20 JAH 2485 20966-8 Staphylococcus sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture MICRO Staphylococcus sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Staphylococcus XXX Cult 1 Both 24,697 432 MB 21 Corynebacterium diphtheriae külv kurgukaapelt ams22307 JAH JAH EI XXX-C diphtheriae culture Corynebacterium diphtheriae külv Corynebacterium diphtheriae külv KYLV Külv 23 JAH 2269 16676-9 Corynebacterium diphtheriae ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture MICRO Corynebacterium diphtheriae [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture C diphtheriae XXX Ql Cult 1 Both 419 MB 21 Neisseria gonorrhoeae külv emakakaelakanalikaapelt ams22369 JAH JAH JAH XXX-N gonorrhoeae culture Neisseria gonorrhoeae külv Neisseria gonorrhoeae külv KYLV 28 JAH 2241 698-1 Neisseria gonorrhoeae ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 0,00% MICRO Neisseria gonorrhoeae [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture N gonorrhoea XXX Ql Cult 1 Both 516 MB 21 XXX-N meningitidis culture ams24349 JAH JAH EI XXX-N meningitidis culture Neisseria meningitidis külv Neisseria meningitidis külv KYLV Külv 29 JAH 3158 16134-9 Neisseria meningitidis ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture MICRO Neisseria meningitidis [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture N men XXX Ql Cult 1 Both 8,0443 445 MB 21 Beetahemolüütilise streptokoki külv kurgukaapelt ams21354 JAH JAH EI XXX-B-Hem Streptococcus culture Beetahemolüütilise streptokoki külv Beetahemolüütilise streptokoki külv KYLV Külv 30 JAH 2484 547-0 Streptococcus.beta-hemolytic ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 335 MICRO Streptococcus.beta-hemolytic [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture B-Hem Strep XXX Ql Cult 1 Both 16,8104 421 MB 21 Salmonella sp., Shigella sp. külv roojast ams22145 JAH JAH EI St-Salmonella sp., Shigella sp. culture Salmonella sp., Shigella sp. külv roojast Salmonella sp., Shigella sp. külv roojast KYLV Külv 40 JAH 2246 43371-4 Salmonella sp &or Shigella sp identified Prid Pt Stool Nom Organism specific culture MICRO Salmonella sp/Shigella sp identified in Stool by Organism specific culture Salm/Shig Stl Cult 1 Both 447 MB 21 Salmonella sp. külv roojast ams22143 JAH JAH EI XXX-Salmonella sp. culture Salmonella sp. külv Salmonella sp. külv KYLV Külv 43 JAH 2489 17563-8 Salmonella sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture MICRO Salmonella sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Salmonella XXX Cult 1 Both 22,4659 448 MB 21 Shigella sp. külv roojast ams22146 JAH JAH EI XXX-Shigella sp. culture Shigella sp. külv Shigella sp. külv KYLV Külv 44 JAH 2490 17576-0 Shigella sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture MICRO Shigella sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Shigella XXX Cult 1 Both 25,3786 422 MB 21 Campylobacter sp. külv roojast ams22245 JAH JAH EI St-Campylobacter sp. culture Campylobacter sp. külv roojast Campylobacter sp. külv roojast KYLV Külv 45 JAH 2247 6331-3 Campylobacter sp identified Prid Pt Stool Nom Organism specific culture MICRO Campylobacter sp identified in Stool by Organism specific culture Campylobacter Stl Cult 1 Both 423 MB 21 Yersinia sp. külv roojast ams22147 JAH JAH EI St-Yersinia sp. culture Yersinia sp. külv roojast Yersinia sp. külv roojast KYLV Külv 47 JAH 2248 28549-4 Yersinia sp identified Prid Pt Stool Nom Organism specific culture MICRO Yersinia sp identified in Stool by Organism specific culture Yersinia Stl Cult 1 Both 630 MB 21 Streptococcus agalactiae külv tupekaapes ams22399 JAH JAH EI XXX-S agalactiae culture Streptococcus agalactiae külv Streptococcus agalactiae külv KYLV Külv 56 JAH 4403 586-8 Streptococcus agalactiae ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 37 MICRO Streptococcus agalactiae [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture Gp B Strep XXX Ql Cult 1 Both 17,6769 425 MB 21 Nahaseente külv juustest ams22318 JAH JAH EI XXX-Dermatophyte culture Nahaseente külv Nahaseente külv KYLV Külv 60 JAH 2250 18482-0 Yeast ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 1862 MICRO Yeast [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture Yeast XXX Ql Cult 1 Both 11,3891 428 MB 21 Liikvori mikroskoopia (akridiinoranz) ams23174 JAH JAH EI XXX-Acridine orange-m Mikroskoopia (akridiinoranz) Täpsustamata materjali mikroskoopia (akridiinoranz) Tekst mikroskoop 74 JAH 2261 657-7 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Acridine orange stain MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Acridine orange stain AO Stn XXX 1 Both 429 MB 21 Liikvori mikroskoopia (Gram) ams22405 JAH JAH EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst mikroskoop 77 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 430 MB 21 Küünekaape mikroskoopia (calcofluor) ams23097 JAH JAH EI XXX-Calcofluor-m Mikroskoopia (calcofluor) Täpsustamata materjali mikroskoopia (calcofluor) Tekst mikroskoop 81 JAH 2263 658-5 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Calcofluor White preparation MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Calcofluor white Calcofluor white XXX 1 Both 431 MB 21 Juuste mikroskoopia (kaaliumhüdroksiid) ams22320 JAH JAH EI XXX-KOH-m Mikroskoopia (KOH) Täpsustamata materjali mikroskoopia (kaaliumhüdroksiid) Tekst mikroskoop 83 JAH 2265 667-6 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom KOH preparation 0,00% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by KOH preparation KOH Prep XXX 1 Both 1073 MB 21 Demodex folliculorum mikroskoopiline uuring nahalt ams22500 JAH JAH EI Skin-D folliculorum-m Demodex folliculorum mikroskoopia nahakaapest Demodex folliculorum mikroskoopia nahakaapest Tekst mikroskoop 155 JAH 2615 A-2615 426 MB 21 Acanthamoeba mikroskoopia silmamaterjalist ams24596 JAH JAH JAH Eye-Acanthamoeba-m Acanthamoeba mikroskoopia silmamaterjalist Acanthamoeba mikroskoopia silmamaterjalist Tekst 157 JAH 2254 10636-9 Acanthamoeba sp identified Prid Pt Eye Nom Wet preparation MICRO Acanthamoeba sp identified in Eye by Wet preparation Acanthamoeba Eye Wet Prep 1 Both 1072 MB 21 Parasiitide uuring roojast (preparaat formaliineeter) ams22523 JAH JAH EI St-Parasites-m (formalin-aether) Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) Tekst mikroskoop 160 JAH 2260 10701-1 Ova+Parasites identified Prid Pt Stool Nom Concentration MICRO Ova+Parasites identified in Stool by Concentration O+P Stl Conc 1 Both 1049 MB 21 Enterobius vermicularis munade mikroskoopia anaalkaapes ams10102 JAH JAH EI XXX-E vermicularis-m Enterobius vermicularis munade mikroskoopia Enterobius vermicularis munade mikroskoopia täpsustamata materjalis Tekst mikroskoop 166 JAH 1498 675-9 Enterobius vermicularis Prid Pt XXX Nom Pinworm examination MICRO Enterobius vermicularis [Identifier] in Unspecified specimen by Pinworm exam E vermicularis XXX Pinworm Exam 1 Both 434 MÜ 23 Mükobakterite mikroskoopia (Ziehl-Neelsen) biopsiamaterjalist ams21986 JAH JAH EI XXX-Ziehl-Neelsen-m Mükobakterite mikroskoopia (Ziehl-Neelsen) Mükobakterite mikroskoopia (Ziehl-Neelsen) Tekst mikroskoop 2 JAH 2273 656-9 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Acid fast stain.Ziehl-Neelsen MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Acid fast stain.Ziehl-Neelsen ZN Stn XXX 1 Both 16,4987 523 MÜ 23 Mükobakterite külvi (LJg/MGIT) ja mikroskoopia paneel liikvoris shk21814 JAH JAH JAH XXX-Mycobacterium culture panel (m/LJg/MGIT) Mükobakterite külvi (LJg/MGIT) ja mikroskoopia paneel Mükobakterite külv (Löwenstein-Jensen glütserooliga/MGIT) ja mikroskoopia (paneel) Paneel 3 JAH 3194 L-3194 517 MÜ 23 Mükobakterite külvi (LJg/MGIT) ja mikroskoopia paneel shk21814 Mükobakterite külv MGIT ams23533 JAH EI JAH XXX-Mycobacterium culture MGIT Mükobakterite külv MGIT Mükobakterite külv (MGIT) KYLV 6 JAH 3163 50941-4 Mycobacterium sp PrThr Pt XXX Ord Organism specific culture MICRO Mycobacterium sp [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture Mycobacterium XXX Ql Cult 1 Both 16,4708 433 MÜ 23 Mükobakterite külvi (LJg/MGIT) ja mikroskoopia paneel shk21814 Mükobakterite külv ams23534 JAH EI JAH XXX-Mycobacterium culture Mükobakterite külv Mükobakterite külv KYLV 7 JAH 2272 543-9 Mycobacterium sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 0,03% MICRO Mycobacterium sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Mycobacterium XXX Cult 1 Both 444 MÜ 23 Mükobakterite külv verest ams21326 JAH JAH JAH B-Mycobacterium culture Mükobakterite külv verest Mükobakterite külv verest KYLV 8 JAH 2300 533-0 Mycobacterium sp identified Prid Pt Bld Nom Organism specific culture 1877 MICRO Mycobacterium sp identified in Blood by Organism specific culture Mycobacterium Bld Cult 1 Both 25,0919 435 MÜ 23 Mükobakterite samastamine ams1167 JAH JAH JAH XXX-Mycobacterium identified (chromat) Mükobakterite samastamine (kromatograafia) Mükobakterite samastamine (kromatograafia) MIKR 11 JAH 2277 40699-1 Mycobacterium sp identified Prid Pt XXX Nom MICRO Mycobacterium sp identified in Unspecified specimen Mycobacterium XXX 1 Both 475 MÜ 23 Mükobakterite samastamine ja ravimtundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel MTBDRsl (paneel) shk463 JAH JAH JAH XXX-MTBDRsl panel MTBDRsl paneel Mükobakterite samastamine ja ravimtundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel: reservrida (MTBDRsl paneel) Paneel 13 JAH 2779 L-2779 830 MÜ 23 Mükobakterite samastamine ja rifampitsiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel (MTB-Rif paneel) shk21489 JAH JAH EI XXX-MTB-Rif panel MTB-Rif paneel Mükobakterite samastamine ja rifampitsiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel (MTB-Rif paneel) Paneel Cepheid GeneXpert Dx System 14 JAH 2780 L-2780 826 MÜ 23 MTB-Rif paneel shk21489 Rifampitsiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel ams23074 JAH EI EI XXX-Rifampin (gen) Rifampitsiin (gen) Rifampitsiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel T/M/R mikroskoop 19 JAH 2283 89489-9 Rifampin Susc Pt Isolate/Specimen Ord Genotyping ABXBACT Rifampin [Susceptibility] Qualitative by Genotype method Rifampin Islt/Spm Ql Genotyp 1 Both 12,8799 599 MÜ 23 MTBDRsl paneel shk463 Amikatsiin (gen) ams23762 JAH EI JAH XXX-Amikacin (gen) Amikatsiin (gen) Amikatsiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel T/M/R 21 JAH 3738 89484-0 Amikacin Susc Pt Isolate/Specimen Ord Genotyping ABXBACT Amikacin [Susceptibility] Qualitative by Genotype method Amikacin Islt/Spm Ql Genotyp 1 Both 15,2747 600 MÜ 23 MTBDRsl paneel shk463 Kapreomütsiin (gen) ams23764 JAH EI JAH XXX-Capreomycin (gen) Kapreomütsiin (gen) Kapreomütsiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel T/M/R 22 JAH 3739 89483-2 Capreomycin Susc Pt Isolate/Specimen Ord Genotyping ABXBACT Capreomycin [Susceptibility] Qualitative by Genotype method Capreomycin Islt/Spm Ql Genotyp 1 Both 17,3864 598 MÜ 23 MTBDRsl paneel shk463 Kanamütsiin (gen) ams23763 JAH EI JAH XXX-Kanamycin (gen) Kanamütsiin (gen) Kanamütsiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel T/M/R 23 JAH 3737 89482-4 Kanamycin Susc Pt Isolate/Specimen Ord Genotyping ABXBACT Kanamycin [Susceptibility] Qualitative by Genotype method Kanamycin Islt/Spm Ql Genotyp 1 Both 16,2208 436 MÜ 23 MTBDRsl paneel shk463 Aminoglükosiidid (gen) ams23291 JAH EI JAH XXX-Aminoglycosides (gen) Aminoglükosiidid (gen) Aminoglükosiidide-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel T/M/R 24 JAH 2285 89490-7 Aminoglycoside Susc Pt Isolate/Specimen Ord Genotyping ABXBACT Aminoglycoside [Susceptibility] Qualitative by Genotype method Aminoglycoside Islt/Spm Ql Genotyp 1 Both 16,1078 437 MÜ 23 MTBDRsl paneel shk463 Ethambutol (gen) ams21311 JAH EI JAH XXX-Ethambutol (gen) Etambutool (gen) Etambutool-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel T/M/R 25 JAH 2286 89491-5 Ethambutol Susc Pt Isolate/Specimen Ord Genotyping ABXBACT Ethambutol [Susceptibility] Qualitative by Genotype method Ethambutol Islt/Spm Ql Genotyp 1 Both 21,1856 438 MÜ 23 Pyrazinamide 100 µg/ml ams21336 JAH JAH JAH Is-Pyrazinamide 100 ug/mL Pürasiinamiid 100 ug/mL Pürasiinamiid 100 ug/mL T/M/R 35 JAH 2292 25229-6 Pyrazinamide 100.0 ug/mL Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Pyrazinamide 100 ug/mL [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria PZA 100 ug/mL Islt SlowMyco 1 Observation 474 MÜ 23 Tuberkuloositekitajate ravimtundlikkuse paneel reservrida shk20789 JAH JAH JAH Is-Reserve panel Ravimtundlikkuse paneel reservrida Tuberkuloositekitajate ravimtundlikkuse paneel reservrida Paneel 36 JAH 2776 L-2776 439 MÜ 23 Ravimtundlikkuse paneel reservrida shk20789 Capreomycin 2,5 µg/ml ams21317 JAH EI JAH Is-Capreomycin 2,5 ug/mL Kapreomütsiin 2,5 ug/mL Kapreomütsiin 2,5 ug/mL T/M/R 37 JAH 2294 23607-5 Capreomycin Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Capreomycin [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria Capreomycin Islt SlowMyco 1 Observation 440 MÜ 23 Ravimtundlikkuse paneel reservrida shk20789 Amikacin 1 µg/ml ams21313 JAH EI JAH Is-Amikacin 1 ug/mL Amikatsiin 1,0 ug/mL Amikatsiin 1,0 ug/mL T/M/R 38 JAH 2295 60564-2 Amikacin 1.0 ug/mL Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Amikacin 1 ug/mL [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria Amikacin 1 ug/mL Islt SlowMyco 1 441 MÜ 23 Ravimtundlikkuse paneel reservrida shk20789 Kanamycin 5 µg/ml ams21314 JAH EI JAH Is-Kanamycin 5 ug/mL Kanamütsiin 5,0 ug/mL Kanamütsiin 5,0 ug/mL T/M/R 40 JAH 2296 25182-7 Kanamycin 5.0 ug/mL Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Kanamycin 5 ug/mL [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria Kanamycin 5 ug/mL Islt SlowMyco 1 Observation 442 MÜ 23 Ravimtundlikkuse paneel reservrida shk20789 Protioonamiid 2,5 µg/ml ams21315 JAH EI JAH Is-Prothionamide 2,5 ug/mL Protioonamiid 2,5 ug/mL Protioonamiid 2,5 ug/mL T/M/R 41 JAH 2297 63565-6 Prothionamide Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Prothionamide [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria Prothionamide Islt SlowMyco 1 Observation 27,8779 443 MÜ 23 Ravimtundlikkuse paneel reservrida shk20789 Ofloxacin 2 µg/ml ams21316 JAH EI JAH Is-Ofloxacin 2 ug/mL Ofloksatsiin 2,0 ug/mL Ofloksatsiin 2,0 ug/mL T/M/R 42 JAH 2298 41409-4 Ofloxacin 2.0 ug/mL Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Ofloxacin 2 ug/mL [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria Ofloxacin 2 ug/mL Islt SlowMyco 1 Observation 1067 MÜ 23 Tsütokiin interferon täisveres ams22055 JAH JAH EI P-IGRA IGRA (tuberkuloosi sõeluuring) Gammainterferoon-test plasmas (tuberkuloosi sõeluuring) Tekst 50 JAH 1984 45323-3 Mycobacterium tuberculosis tuberculin stimulated gamma interferon ACnc Pt Bld Ord MICRO Mycobacterium tuberculosis tuberculin stimulated gamma interferon [Presence] in Blood M TB tuberc IGNF Bld Ql 1 Both 1032 ST 24 Peitveri roojas ams22522 JAH JAH EI St-Hb Peitveri roojas (Hb) Peitveri roojas (hemoglobiin) Tekst 3 JAH 854 29771-3 Hemoglobin.gastrointestinal ACnc Pt Stool Ord Imm CHEM Hemoglobin.gastrointestinal [Presence] in Stool by Immunologic method Occult Bld Stl Ql Imm 1 Both 260 ST 24 Kalprotektiin roojas ams22921 JAH JAH JAH St-Calpro Kalprotektiin roojas Kalprotektiin roojas QN ug/g ug/g 8 JAH 863 38445-3 Calprotectin MCnt Pt Stool Qn ug/g ug/g CHEM Calprotectin [Mass/mass] in Stool Calprotectin Stl-mCnt 1 Both 91 ST 24 Elastaas 1 (pankreasespetsiifiline) roojas ams24184 JAH JAH JAH St-pE1 Elastaas 1 (pankreasespetsiifiline) roojas Elastaas 1 (pankreasespetsiifiline) roojas QN ug/g ug/g 9 JAH/Võrreld 393 25907-7 Elastase.pancreatic MCnt Pt Stool Qn CHEM Elastase.pancreatic [Mass/mass] in Stool Elastase Panc Stl-mCnt 1 Both 255 ST 24 Koprogramm ehk rooja lihtuuring shk21937 JAH JAH EI St-Microscopy Koprogramm Koprogramm Tekst mikroskoop 14 JAH 855 6470-9 Microscopic observation Prid Pt Stool Nom Wet preparation MICRO Microscopic observation [Identifier] in Stool by Wet preparation Wet Prep Stl 1 Both 11,433 258 ST 24 Koprogramm shk21937 Rooja värvus ams23919 JAH EI EI St-Color Rooja värvus Rooja värvus Tekst mikroskoop 15 JAH 861 9397-1 Color Type Pt Stool Nom SPEC Color of Stool Color Stl 1 Observation 259 ST 24 Koprogramm shk21937 Rooja konsistents ams23920 JAH EI EI St-Consistency Rooja konsistents Rooja konsistents Tekst mikroskoop 16 JAH 862 11029-6 Consistency Type Pt Stool Nom SPEC Consistency of Stool Consistency Stl 1 Observation 256 ST 24 Koprogramm shk21937 Leukotsüüdid ams23927 JAH EI EI St-Leukotsüüdid Leukotsüüdid Leukotsüüdid roojas Tekst mikroskoop 17 JAH 857 13655-6 Leukocytes ACnc Pt Stool Ord Microscopy.light 0,01% HEM/BC Leukocytes [Presence] in Stool by Light microscopy WBC Stl Ql Micro 1 Observation 257 ST 24 Koprogramm shk21937 Erütrotsüüdid ams23928 JAH EI EI St-Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid roojas Tekst mikroskoop 18 JAH 858 33668-5 Erythrocytes ACnc Pt Stool Ord HEM/BC Erythrocytes [Presence] in Stool RBC Stl Ql 1 Observation 378 ST 24 Koprogramm shk21937 Lima roojas ams23921 JAH EI EI St-Mucus Lima Lima roojas Tekst mikroskoop 20 JAH 2022 42524-9 Mucus ACnc Pt Stool Ord Microscopy.light CHEM Mucus [Presence] in Stool by Light microscopy Mucous Threads Stl Ql Micro 1 Both 20,5953 379 ST 24 Koprogramm shk21937 Lihaskiud roojas ams23922 JAH EI EI St-Lihaskiud Lihaskiud Lihaskiud roojas Tekst mikroskoop 21 JAH 2023 2605-4 Meat fibers ACnc Pt Stool Ord Microscopy.light 1322 CHEM Meat fibers [Presence] in Stool by Light microscopy Meat Fibers Stl Ql Micro 1 Both 17,8598 380 ST 24 Koprogramm shk21937 Taimsed rakud roojas ams23923 JAH EI EI St-Taimsed rakud Taimsed rakud Taimsed rakud roojas Tekst mikroskoop 22 JAH 2024 55835-3 Vegetable fibers ACnc Pt Stool Ord Microscopy.light CHEM Vegetable fibers [Presence] in Stool by Light microscopy Vegetable Fibers Stl Ql Micro 1 Observation 17,8598 383 ST 24 Koprogramm shk21937 Tärklisegraanulid roojas ams23926 JAH EI EI St-Tärklisegraanulid Tärklisegraanulid Tärklisegraanulid roojas Tekst mikroskoop 23 JAH 2027 2967-8 Starch granules ACnc Pt Stool Ord Microscopy.light CHEM Starch granules [Presence] in Stool by Light microscopy Starch Granules Stl Ql Micro 1 Both 29,0407 381 ST 24 Koprogramm shk21937 Rasvatilgad roojas ams23924 JAH EI EI St-Rasvatilgad Rasvatilgad Rasvatilgad roojas Tekst mikroskoop 25 JAH 2025 10753-2 Fat.microscopic observation Prid Pt Stool Nom Sudan IV stain CHEM Fat.microscopic observation [Identifier] in Stool by Sudan IV stain Fat Stl Sudan IV Stn 1 Both 19,2676 382 ST 24 Koprogramm shk21937 Rasvhapped roojas ams23925 JAH EI EI St-Rasvhappe kristallid Rasvhappe kristallid Rasvhappe kristallid roojas Tekst mikroskoop 26 JAH 2026 A-2026 785 BoF 25 Erütrotsüüdid kõhuõõnevedelikus ams23610 JAH JAH EI PrtF-RBC Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid kõhuõõnevedelikus QN E6/L E6/L mikroskoop 10 JAH 867 795-5 Erythrocytes NCnc Pt Periton fld Qn Manual count 10*12/L 10^12/L HEM/BC Erythrocytes [#/volume] in Peritoneal fluid by Manual count RBC # Prt Manual 1 Observation 786 BoF 25 Leukotsüüdid kõhuõõnevedelikus ams22560 JAH JAH EI PrtF-WBC Leukotsüüdid Leukotsüüdid kõhuõõnevedelikus QN E6/L E6/L mikroskoop 11 JAH 871 810-2 Leukocytes NCnc Pt Periton fld Qn Manual count 10*6/L 10^6/L HEM/BC Leukocytes [#/volume] in Peritoneal fluid by Manual count WBC # Prt Manual 1 Observation 787 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütogramm shk21424 JAH JAH EI PrtF-Diff Kõhuõõnevedeliku tsütogramm Kõhuõõnevedeliku tsütogramm Paneel mikroskoop 20 JAH 875 29581-6 Differential panel - Pt Periton fld - PANEL.HEM/BC Differential panel in Peritoneal fluid Diff Pnl Prt 1 Order 788 BoF 25 Pleuravedeliku tsütogramm shk21420 PlrF-Lümfotsüüdid % ams22548 JAH EI EI PrtF-Lümfotsüüdid % Lümfotsüüdid % Lümfotsüütide suhtarv kõhuõõnevedelikus QN % % mikroskoop 23 JAH 878 14821-3 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Periton fld Qn Manual count % % HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Peritoneal fluid by Manual count Lymphocytes Fr Prt Manual 1 Observation 789 BoF 25 Pleuravedeliku tsütogramm shk21420 PlrF-Monotsüüdid/makrofaagid % ams22547 JAH EI EI PrtF-Monotsüüdid/makrofaagid % Monotsüüdid/makrofaagid % Monotsüütide/makrofaagide suhtarv kõhuõõnevedelikus QN % % mikroskoop 26 JAH 881 32029-1 Monocytes+Macrophages/100 leukocytes NFr Pt Periton fld Qn Manual count % % HEM/BC Monocytes+Macrophages/100 leukocytes in Peritoneal fluid by Manual count Monos+Macros Fr Prt Manual 1 Observation 790 BoF 25 Pleuravedeliku tsütogramm shk21420 PlrF-Neutrofiilid % ams22549 JAH EI EI PrtF-Neutrofiilid % Neutrofiilid % Neutrofiilide suhtarv kõhuõõnevedelikus QN % % mikroskoop 27 JAH 882 13836-2 Neutrophils/100 leukocytes NFr Pt Periton fld Qn Manual count % % HEM/BC Neutrophils/100 leukocytes in Peritoneal fluid by Manual count Neutrophils Fr Prt Manual 1 Observation 791 BoF 25 Pleuravedeliku tsütogramm shk21420 PlrF-Mesoteelirakud % ams22550 JAH EI EI PrtF-Mesoteelirakud % Mesoteelirakud % Mesoteelirakkude suhtarv kõhuõõnevedelikus QN % % mikroskoop 31 JAH 886 14830-4 Mesothelial cells/100 leukocytes NFr Pt Periton fld Qn Manual count % % HEM/BC Mesothelial cells/100 leukocytes in Peritoneal fluid by Manual count Mesothl Cell Fr Prt Manual 1 Observation 718 BoF 25 Seerumi/plasma ja kõhuõõnevedeliku albumiini gradient shk21051 PrtF-Alb ams22039 JAH EI EI PrtF-Alb Albumiin kõhuõõnevedelikus Albumiin kõhuõõnevedelikus QN g/L g/L Roche Cobas c501 35 JAH 1848 1749-1 Albumin MCnc Pt Periton fld Qn g/L g/L CHEM Albumin [Mass/volume] in Peritoneal fluid Albumin Prt-mCnc 1 Both 717 BoF 25 Seerumi ja astsiidivedeliku albumiini gradient shk21051 JAH JAH EI PrtF-SAAG Seerumi/plasma ja kõhuõõnevedeliku albumiini gradient Seerumi/plasma ja kõhuõõnevedeliku albumiini gradient QN g/L g/L Roche Cobas c501 36 JAH 1847 63549-0 Albumin.periton fld-Albumin.serum MCncDiff Pt Periton fld+Ser/Plas Qn g/dL g/dL CHEM Albumin.periton fld-Albumin.serum [Mass concentration difference] in Periton fld+Ser/Plas Albumin.periton fld-Albumin.serum-MDiff 1 Both 11,4393 1038 BoF 25 Amülaas-pankreasespetsiifilineastsiidivedelikus ams23005 JAH JAH EI PrtF-Amyl Amülaas kõhuõõnevedelikus Amülaas kõhuõõnevedelikus QN U/L U/L Roche Cobas c502 37 JAH 1083 1797-0 Amylase CCnc Pt Periton fld Qn U/L CHEM Amylase [Enzymatic activity/volume] in Peritoneal fluid Amylase Prt- unknown Both 1039 BoF 25 Glükoos kõhuõõnevedelikus ams23023 JAH JAH EI PrtF-Gluc Glükoos kõhuõõnevededlikus Glükoos kõhuõõnevededlikus QN mmol/L mmol/L Roche Cobas c501 41 JAH 1084 14748-8 Glucose SCnc Pt Periton fld Qn mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Peritoneal fluid Glucose Prt-sCnc unknown Both 1040 BoF 25 Laktaadi dehüdrogenaas kõhuõõnevedelikus shk21617 JAH JAH EI PrtF-LDH LDH kõhuõõnevedelikus Laktaadi dehüdrogenaas kõhuõõnevedelikus QN U/L U/L Roche Cobas c501 47 JAH 1089 60020-5 Lactate dehydrogenase CCnc Pt Periton fld Qn Reaction: Pyruvate to Lactate U/L CHEM Lactate dehydrogenase [Enzymatic activity/volume] in Peritoneal fluid by Pyruvate LDH Prt P to L-cCnc unknown Both 1041 BoF 25 Valk kõhuõõnevedelikus ams23092 JAH JAH EI PrtF-Prot Valk kõhuõõnevedelikus Valk kõhuõõnevedelikus QN g/L g/L Roche Cobas c501 52 JAH 1093 2883-7 Protein MCnc Pt Periton fld Qn g/L CHEM Protein [Mass/volume] in Peritoneal fluid Prot Prt-mCnc unknown Both 793 BoF 25 Erütrotsüütide arv pleuravedelikus ams23608 JAH JAH EI PlrF-RBC Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid pleuravedelikus QN E6/L E6/L Sysmex XN-1000 75 JAH 892 793-0 Erythrocytes NCnc Pt Plr fld Qn Manual count 10*12/L 10^12/L HEM/BC Erythrocytes [#/volume] in Pleural fluid by Manual count RBC # Plr Manual 1 Observation 794 BoF 25 Leukotsüüdid pleuravedelikus ams23609 JAH JAH EI PlrF-WBC Leukotsüüdid Leukotsüüdid pleuravedelikus QN E6/L E6/L Sysmex XN-1000 76 JAH 896 808-6 Leukocytes NCnc Pt Plr fld Qn Manual count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Leukocytes [#/volume] in Pleural fluid by Manual count WBC # Plr Manual 1 Observation 792 BoF 25 Pleuravedeliku erikaal ams22552 JAH JAH EI PlrF-SG Pleuravedeliku erikaal Pleuravedeliku erikaal Tekst Roche Urisys 1800 77 JAH 889 14349-5 Specific gravity Rden Pt Plr fld Qn Refractometry CHEM Specific gravity of Pleural fluid by Refractometry Sp Gr Plr Refractometry 1 Both 1093 BoF 25 pH pleuravedelikust ams24617 JAH JAH EI PlrF-pH pH pleuravedelikust pH pleuravedelikust QN Siemens RapidPoint 500 78 JAH 1104 2750-8 pH LsCnc Pt Plr fld Qn [pH] CHEM pH of Pleural fluid pH Plr unknown Both 795 BoF 25 Pleuravedeliku tsütogramm shk21420 JAH JAH EI PlrF-Diff Pleuravedeliku tsütogramm Pleuravedeliku tsütogramm Paneel mikroskoop 85 JAH 900 29583-2 Differential panel - Pt Plr fld - PANEL.HEM/BC Differential panel in Pleural fluid Diff Pnl Plr 1 Order 1042 BoF 25 Amülaas pleuravedelikus ams22939 JAH JAH EI PlrF-Amyl Amülaas pleuravedelikus Amülaas pleuravedelikus QN U/L U/L Roche Cobas c501 100 JAH 1096 1796-2 Amylase CCnc Pt Plr fld Qn U/L CHEM Amylase [Enzymatic activity/volume] in Pleural fluid Amylase Plr- unknown Both 1043 BoF 25 Glükoos pleuravedelikus ams22967 JAH JAH EI PlrF-Gluc Glükoos pleuravedelikus Glükoos pleuravedelikus QN mmol/L mmol/L Roche Cobas c501 105 JAH 1097 14747-0 Glucose SCnc Pt Plr fld Qn mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Pleural fluid Glucose Plr-sCnc unknown Both 1045 BoF 25 LDH Laktaadi dehüdrogenaas pleuravedelikus ams22937 JAH JAH EI PlrF-LDH LDH pleuravedelikus Laktaadi dehüdrogenaas pleuravedelikus QN U/L U/L Roche Cobas c503 111 JAH 1102 60021-3 Lactate dehydrogenase CCnc Pt Plr fld Qn Reaction: Pyruvate to Lactate U/L CHEM Lactate dehydrogenase [Enzymatic activity/volume] in Pleural fluid by Pyruvate to lactate reaction LDH Plr P to unknown Both 1044 BoF 25 LDH kõhuõõnevedelikus shk21617 Pleuravedeliku ja seerumi/plasma laktaadi dehüdrogenaasi suhe ams23027 JAH EI EI PlrF-LDH/S,P-LDH Pleuravedeliku ja seerumi/plasma LDH suhe Pleuravedeliku ja seerumi/plasma laktaadi dehüdrogenaasi suhe QN Roche Cobas c502 112 JAH 1101 49930-1 Lactate dehydrogenase.plr/Lactate dehydrogenase.serum RelCCnc Pt Ser/Plas+Plr fld Qn CHEM Lactate dehydrogenase.pleural fluid/Lactate dehydrogenase.serum LDH Plr/SerPl unknown Observation 1046 BoF 25 Valk pleuravedelikus shk21614 JAH JAH EI PlrF-Prot Valk pleuravedelikus Valk pleuravedelikus QN g/L g/L Roche Cobas c501 116 JAH 1106 2882-9 Protein MCnc Pt Plr fld Qn g/L CHEM Protein [Mass/volume] in Pleural fluid Prot Plr-mC unknown Both 1047 BoF 25 Valk pleuravedelikus shk21614 Pleuravedeliku ja seerumi/plasma valgu suhe ams22992 JAH EI EI PlrF-Prot/S,P-Prot Pleuravedeliku ja seerumi/plasma valgu suhe Pleuravedeliku ja seerumi/plasma valgu suhe QN Roche Cobas c502 117 JAH 1107 49929-3 Protein.plr/Protein.serum RelMCnc Pt Ser/Plas+Plr fld Qn CHEM Protein.pleural fluid/Protein.serum Protein Plr/SerPl unknown Observation 796 BoF 25 Erütrotsüüdid liigesevedelikus ams23611 JAH JAH EI SynF-RBC Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid liigesevedelikus QN E6/L E6/L Sysmex XN-1000 164 JAH 940 797-1 Erythrocytes NCnc Pt Synv fld Qn Manual count 10*6/L 10^6/L HEM/BC Erythrocytes [#/volume] in Synovial fluid by Manual count RBC # Snv Manual 1 Observation 797 BoF 25 SynF-WBC ams23612 JAH JAH EI SynF-WBC Leukotsüüdid Leukotsüüdid liigesevedelikus QN E6/L E6/L Sysmex XN-1000 165 JAH 949 814-4 Leukocytes NCnc Pt Synv fld Qn Manual count 10*6/L 10^6/L HEM/BC Leukocytes [#/volume] in Synovial fluid by Manual count WBC # Snv Manual 1 Observation 798 BoF 25 Liigesevedeliku tsütogramm shk21426 JAH JAH EI SynF-Diff Liigesevedeliku tsütogramm Liigesevedeliku tsütogramm Paneel mikroskoop 171 JAH 957 29582-4 Differential panel - Pt Synv fld - PANEL.HEM/BC Differential panel in Synovial fluid Diff Pnl Snv 1 Order 799 BoF 25 Liigesevedeliku tsütogramm shk21426 SynF-Lümfotsüüdid % ams22562 JAH EI EI SynF-Lümfotsüüdid % Lümfotsüüdid % Lümfotsüütide suhtarv liigesevedelikus QN % % mikroskoop 174 JAH 960 14822-1 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Synv fld Qn Manual count % % HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Synovial fluid by Manual count Lymphocytes Fr Snv Manual 1 Observation 800 BoF 25 Liigesevedeliku tsütogramm shk21426 SynF-Monotsüüdid/makrofaagid % ams22561 JAH EI EI SynF-Monotsüüdid/makrofaagid % Monotsüüdid/makrofaagid % Monotsüütide/makrofaagide suhtarv liigesevedelikus QN % % mikroskoop 177 JAH 963 21395-9 Monocytes+Macrophages/100 leukocytes NFr Pt Synv fld Qn Manual count % % HEM/BC Monocytes+Macrophages/100 leukocytes in Synovial fluid by Manual count Monos+Macros Fr Snv Manual 1 Observation 801 BoF 25 Liigesevedeliku tsütogramm shk21426 SynF-Neutrofiilid % ams22563 JAH EI EI SynF-Neutrofiilid % Neutrofiilid % Neutrofiilide suhtarv liigesevedelikus QN % % mikroskoop 178 JAH 964 40491-3 Neutrophils/100 leukocytes NFr Pt Synv fld Qn Manual count % % HEM/BC Neutrophils/100 leukocytes in Synovial fluid by Manual count Neutrophils Fr Snv Manual 1 Observation 1048 BoF 25 Glükoos liigesevedelikus ams22966 JAH JAH EI SynF-Gluc Glükoos liigesevedelikus Glükoos liigesevedelikus QN mmol/L mmol/L Roche Cobas c501 190 JAH 1120 14750-4 Glucose SCnc Pt Synv fld Qn mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Synovial fluid Glucose Snv-sCnc unknown Both 802 BoF 25 Bronhoalveolaarloputuse vedeliku tsütogramm shk21869 JAH JAH EI XXX-Diff Täpsustamata kehavedeliku tsütogramm Täpsustamata kehavedeliku tsütogramm Paneel mikroskoop 209 JAH 981 29580-8 Differential panel - Pt Body fld - PANEL.HEM/BC Differential panel in Body fluid Diff Pnl Fld 1 Order 803 BoF 25 Täpsustamata kehavedeliku tsütogramm shk21869 BalF-Eosinofiilid % ams23685 JAH EI EI XXX-Eosinofiilid % Eosinofiilid % Eosinofiilide suhtarv täpsustamata kehavedelikus QN % % mikroskoop 217 JAH 983 12209-3 Eosinophils/100 leukocytes NFr Pt Body fld Qn Manual count % % HEM/BC Eosinophils/100 leukocytes in Body fluid by Manual count Eosinophil Fr Fld Manual 1 Observation 804 BoF 25 Täpsustamata kehavedeliku tsütogramm shk21869 BalF-Lümfotsüüdid % ams23681 JAH EI EI XXX-Lümfotsüüdid % Lümfotsüüdid % Lümfotsüütide suhtarv täpsustamata kehavedelikus QN % % mikroskoop 218 JAH 984 13941-0 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Body fld Qn Manual count % % HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Body fluid by Manual count Lymphocytes Fr Fld Manual 1 Observation 805 BoF 25 Täpsustamata kehavedeliku tsütogramm shk21869 BalF-Monotsüüdid/makrofaagid % ams23680 JAH EI EI XXX-Monotsüüdid/makrofaagid % Monotsüüdid/makrofaagid % Monotsüütide/makrofaagide suhtarv täpsustamata kehavedelikus QN % % mikroskoop 221 JAH 987 21394-2 Monocytes+Macrophages/100 leukocytes NFr Pt Body fld Qn Manual count % % HEM/BC Monocytes+Macrophages/100 leukocytes in Body fluid by Manual count Monos+Macros Fr Fld Manual 1 Observation 806 BoF 25 Täpsustamata kehavedeliku tsütogramm shk21869 BalF-Neutrofiilid % ams23682 JAH EI EI XXX-Neutrofiilid % Neutrofiilid % Neutrofiilide suhtarv täpsustamata kehavedelikus QN % % mikroskoop 222 JAH 988 12238-2 Neutrophils/100 leukocytes NFr Pt Body fld Qn Manual count % % HEM/BC Neutrophils/100 leukocytes in Body fluid by Manual count Neutrophils Fr Fld Manual 1 Observation 271 HLA 27 HLA-B*27 alleel täisveres ams1485 JAH JAH JAH B-HLA-B*27 DNA HLA-B*27 DNA HLA-B*27 alleel Tekst 1 JAH 1123 26043-0 HLA-B27 ACnc Pt Bld Ord Probe.amp.tar HLA HLA-B27 [Presence] by Probe & target amplification method HLA-B27 Ql PCR 1 Both 291 HLA 27 HLA-B17 antigeen (voolutsütomeetria) ams21954 JAH JAH JAH B-HLA-B17 Ag Fc HLA-B17 Ag (voolutsütomeetria) HLA-B17 antigeen (voolutsütomeetria) Tekst 3 JAH 1168 4815-7 HLA-B17 ACnc Pt Bld Ord HLA HLA-B17 [Presence] HLA-B17 Ql 1 Observation 272 HLA 27 HLA-B*57:01 alleel täisveres ams23675 JAH JAH JAH B-HLA-B*57:01 DNA HLA-B*57:01 DNA HLA-B*57:01 alleel Tekst 4 JAH 1127 50956-2 HLA-B*5701 ACnc Pt Bld Ord HLA HLA-B*5701 [Presence] HLA-B*5701 Ql 1 Both 673 HLA 27 HLA esmane tüpiseerimine elundite siirdamiseks shk21995 JAH JAH JAH HLA DNA panel I OT HLA esmane tüpiseerimine elundite siirdamiseks HLA esmane tüpiseerimine elundite siirdamiseks (paneel) Paneel 12 JAH 4833 L-4833 273 HLA 27 HLA esmane tüpiseerimine elundite siirdamiseks shk21995 HLA-A alleelid (madallahutusega 2 kohta) ams24163 JAH EI JAH B-HLA-A DNA HLA-A DNA HLA-A alleelid (madallahutusega; 2 kohta) Tekst 20 JAH 1128 13298-5 HLA-A Type Pt Bld Nom HLA HLA-A [Type] HLA-A 1 Observation 274 HLA 27 HLA esmane tüpiseerimine elundite siirdamiseks shk21995 HLA-B alleelid (madallahutusega 2 kohta) ams24164 JAH EI JAH B-HLA-B DNA HLA-B DNA HLA-B alleelid (madallahutusega; 2 kohta) Tekst 22 JAH 1130 13299-3 HLA-B Type Pt Bld Nom HLA HLA-B [Type] HLA-B 1 Observation 275 HLA 27 HLA esmane tüpiseerimine elundite siirdamiseks shk21995 HLA-C alleelid (madallahutusega 2 kohta) ams24165 JAH EI JAH B-HLA-C DNA HLA-C DNA HLA-C alleelid (madallahutusega; 2 kohta) Tekst 24 JAH 1132 42664-3 HLA-C W Type Pt Bld Nom HLA HLA-Cw [Type] HLA-Cw 1 Observation 276 HLA 27 HLA esmane tüpiseerimine elundite siirdamiseks shk21995 HLA-DRB1 alleelid (madallahutusega 2 kohta) ams24166 JAH EI JAH B-HLA-DRB1 DNA HLA-DRB1 DNA HLA-DRB1 alleelid (madallahutusega; 2 kohta) Tekst 26 JAH 1134 57298-2 HLA-DRB1 Type Pt Bld Nom HLA HLA-DRB1 [Type] HLA-DRB1 1 Both 616 HLA 27 HLA esmane tüpiseerimine elundite siirdamiseks shk21995 HLA-DQA1 alleelid veres (madallahutusega 2 kohta) ams24168 JAH EI JAH B-HLA-DQA1 DNA HLA-DQA1 DNA HLA-DQA1 alleelid veres (madallahutusega; 2 kohta) Tekst 29 JAH 3874 44728-4 HLA-DQA1 ACnc Pt Bld/Tiss Ord 9 HLA HLA-DQA1 [Presence] HLA-DQA1 Ql 1 Observation 12,6301 277 HLA 27 HLA esmane tüpiseerimine elundite siirdamiseks shk21995 HLA-DQB1 alleelid (madallahutusega 2 kohta) ams24167 JAH EI JAH B-HLA-DQB1 DNA HLA-DQB1 DNA HLA-DQB1 alleelid (madallahutusega; 2 kohta) Tekst 30 JAH 1136 53938-7 HLA-DQB1 Type Pt Bld Nom HLA HLA-DQB1 [Type] HLA-DQB1 1 Both 278 HLA 27 HLA klass I antikehad seerumis (ELISA) ams21377 JAH JAH JAH S-HLA class I Ab ELISA HLA klass I Ab (ELISA) HLA klass I antikehad seerumis (ELISA) Tekst 37 JAH 1139 72322-1 HLA-A+B+C Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA HLA HLA-A+B+C (class I) IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay HLA-A+B+C IgG SerPl Ql EIA 1 Both 24,1675 279 HLA 27 HLA klass II antikehad seerumis (ELISA) ams21378 JAH JAH JAH S-HLA class II Ab ELISA HLA klass II Ab (ELISA) HLA klass II antikehad seerumis (ELISA) Tekst 41 JAH 1140 72321-3 HLA-DP+DQ+DR Ab.IgG Threshold Pt Ser Ord EIA HLA HLA-DP+DQ+DR (class II) IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HLA-DP+DQ+DR IgG Ser Ql EIA 1 Both 24,1675 522 AV 28 Transferriin (IEF) ams24089 JAH JAH JAH S-Transferrin IEF Transferriin (IEF) Transferriin seerumis (IEF) Tekst 99 JAH 3193 A-3193 316 KR 30 Karüotüüp verest ams23593 JAH JAH JAH B-Karyotype Karüotüüp verest Karüotüüp verest Tekst 7 JAH 1448 29770-5 Karyotype Prid Pt Bld/Tiss Nom 0,01% MOLPATH Karyotype [Identifier] in Blood or Tissue Nominal Karyotyp Bld/T 1 Both 468 PH 31 Trombofiilia - V faktori geeni Leideni ja protrombiini geeni c.*20210G>A mutatsioonide paneel shk959 JAH JAH JAH B-FVL, PT c.*20210G>A panel Trombofiilia - V faktori geeni Leideni ja protrombiini geeni c.*20210G>A mutatsioonide paneel Trombofiilia - V faktori geeni Leideni ja protrombiini geeni c.*20210G>A mutatsioonid (paneel) Paneel 1 JAH 2745 L-2745 297 PH 31 Trombofiilia - V faktori geeni Leideni ja protrombiini geeni c.*20210G>A mutatsioonide paneel shk959 Trombofiilia - V faktori geeni Leideni mutatsioon ams1773 JAH EI JAH B-FVL Trombofiilia - V faktori geeni Leideni mutatsioon Trombofiilia - V faktori geeni Leideni mutatsioon Tekst 2 JAH 1355 21668-9 F5 gene.p.R506Q Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.MUT F5 gene p.R506Q [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method F5 p.R506Q Bld/T Ql 1 Both 298 PH 31 Trombofiilia - V faktori geeni Leideni ja protrombiini geeni c.*20210G>A mutatsioonide paneel shk959 Trombofiilia - protrombiini geeni c.*20210G>A mutatsioon ams23293 JAH EI JAH B-PT c.*20210G>A Trombofiilia - protrombiini geeni c.*20210G>A mutatsioon Trombofiilia - protrombiini geeni c.*20210G>A mutatsioon Tekst 3 JAH 1356 24475-6 F2 gene.p.G20210A Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen 0,02% MOLPATH.MUT F2 gene p.G20210A [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method F2 p.G20210A Bld/T Ql 1 Both 469 PH 31 Tsüstiline fibroos (CF) - CFTR geeni p.F508del ja 394delTT mutatsioonide paneel shk21759 JAH JAH JAH B-CFTR p.F508del, 394delTT panel Tsüstiline fibroos (CF) - CFTR geeni p.F508del ja 394delTT mutatsioonide paneel Tsüstiline fibroos (CF) - CFTR geeni p.F508del ja 394delTT mutatsioonid (paneel) Paneel 34 JAH 2747 L-2747 310 PH 31 Tsüstiline fibroos (CF) - CFTR geeni p.F508del ja 394delTT mutatsioonide paneel shk21759 Tsüstiline fibroos (CF) - CFTR geeni p.F508del mutatsioon ams23326 JAH EI JAH B-CFTR p.F508del Tsüstiline fibroos (CF) - CFTR geeni p.F508del mutatsioon Tsüstiline fibroos (CF) - CFTR geeni p.F508del mutatsioon Tekst 35 JAH 1391 21655-6 CFTR gene.p.F508 del Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.MUT CFTR gene p.F508 Del [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method CFTR p.F508 Del Bld/T Ql 1 Both 311 PH 31 Tsüstiline fibroos (CF) - CFTR geeni p.F508del ja 394delTT mutatsioonide paneel shk21759 Tsüstiline fibroos (CF) - CFTR geeni 394delTT mutatsioon ams23327 JAH EI JAH B-CFTR 394delTT Tsüstiline fibroos (CF) - CFTR geeni 394delTT mutatsioon Tsüstiline fibroos (CF) - CFTR geeni 394delTT mutatsioon Tekst 36 JAH 1392 70244-9 CFTR gene.c.394delTT Prid Pt Bld/Tiss Nom Molgen MOLPATH.MUT CFTR gene c.394delTT [Identifier] in Blood or Tissue by Molecular genetics method Nominal CFTR c.394delTT Bld/T 1 Both 11,4729 313 PH 31 Pärilik hemokromatoos - HFE geeni p.C282Y ja p.H63D mutatsioonide paneel shk22040 JAH JAH JAH B-HFE p.C282Y, p.H63D panel Pärilik hemokromatoos - HFE geeni p.C282Y ja p.H63D mutatsioonide paneel Pärilik hemokromatoos - HFE geeni p.C282Y ja p.H63D mutatsioonid (paneel) Paneel 43 JAH 1403 L-1403 314 PH 31 Pärilik hemokromatoos - HFE geeni p.C282Y ja p.H63D mutatsioonide paneel shk22040 Pärilik hemokromatoos - HFE geeni p.C282Y mutatsioon ams24280 JAH EI JAH B-HFE p.C282Y Pärilik hemokromatoos - HFE geeni p.C282Y mutatsioon Pärilik hemokromatoos - HFE geeni p.C282Y mutatsioon Tekst 44 JAH 1404 21695-2 HFE gene.p.C282Y Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.MUT HFE gene p.C282Y [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method HFE p.C282Y Bld/T Ql 1 Both 315 PH 31 Pärilik hemokromatoos - HFE geeni p.C282Y ja p.H63D mutatsioonide paneel shk22040 Pärilik hemokromatoos - HFE geeni p.H63D mutatsioon ams24281 JAH EI JAH B-HFE p.H63D Pärilik hemokromatoos - HFE geeni p.H63D mutatsioon Pärilik hemokromatoos - HFE geeni p.H63D mutatsioon Tekst 45 JAH 1405 21696-0 HFE gene.p.H63D Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.MUT HFE gene p.H63D [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method HFE p.H63D Bld/T Ql 1 Both 299 PH 31 Fragiilse X-i sündroom (FXS) - FMR1 geeni trinukleotiidsed kordused täisveres ams23592 JAH JAH JAH B-FMR1 repeats Fragiilse X-i sündroom (FXS) - FMR1 geeni trinukleotiidsed kordused Fragiilse X-i sündroom (FXS) - FMR1 geeni trinukleotiidsed kordused Tekst 112 JAH 1359 21759-6 FMR1 gene.CGG repeats Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRINUC FMR1 gene CGG repeats [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method FMR1 gene CGG Rpt Bld/T Ql 1 Both 304 PH 31 Spinaalne lihastroofia (SMA)-SMN1 geeni homosügootne deletsioon ams22836 JAH JAH JAH B,AmnF,CVS-SMN1 homozyg del Spinaalne lihasatroofia (SMA) - SMN1 geeni homosügootne deletsioon Spinaalne lihasatroofia (SMA) - SMN1 geeni homosügootne deletsioon (APEX, NT-kiip) Tekst 117 JAH 1383 35462-1 SMN1 gene mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nar Molgen MOLPATH.MUT SMN1 gene mutation analysis in Blood or Tissue by Molecular genetics method Narrative SMN1 gene Mut Anal Bld/T 1 Both 305 PH 31 Spinaalne lihastroofia (SMA)-SMN geenide koopiaarv (MLPA) ams22837 JAH JAH JAH B-SMA MLPA Spinaalne lihasatroofia (SMA) - SMN geenide koopiaarv (MLPA) Spinaalne lihasatroofia (SMA) - SMN geenide koopiaarv (MLPA) Tekst 118 JAH 1384 49857-6 SMN1 gene+SMN2 gene mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nar Molgen MOLPATH.MUT SMN1 gene+SMN2 gene mutations found [Identifier] in Blood or Tissue by Molecular genetics method Narrative SMN1+SMN2 gene Mut Anal Bld/T 1 Both 296 PH 31 Duchenne'i ja Beckeri lihasdüstroofia (DMD/BMD) - DMD geeni mutatsioonid (MLPA) ams23357 JAH JAH JAH B-DMD MLPA Duchenne ja Beckeri lihasdüstroofia (DMD/BMD) - DMD geeni mutatsioonid (MLPA) Duchenne ja Beckeri lihasdüstroofia (DMD/BMD) - DMD geeni mutatsioonid (MLPA) Tekst 120 JAH 1353 50626-1 DMD gene mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nar Molgen MOLPATH.MUT DMD gene mutation analysis in Blood or Tissue by Molecular genetics method Narrative DMD gene Mut Anal Bld/T 1 Both 302 PH 31 1. tüüpi müotooniline düstroofia (MD) DPMK geeni fragmentanalüüs shk21810 JAH JAH JAH B-DMPK repeats 1. tüüpi müotooniline düstroofia (MD) - DMPK geeni trinukleotiidsed kordused (fragmentanalüüs) 1. tüüpi müotooniline düstroofia (MD) - DMPK geeni trinukleotiidsed kordused (fragmentanalüüs) Tekst 121 JAH 1378 21757-0 DMPK gene.CTG repeats Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRINUC DMPK gene CTG repeats [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method DMPK gene CTG Rpt Bld/T Ql 1 Both 301 PH 31 Huntingtoni tõbi (HD) - HTT geeni trinukleotiidsed kordused ams22740 JAH JAH JAH B-HTT repeats Huntingtoni tõbi (HD) - HTT geeni trinukleotiidsed kordused Huntingtoni tõbi (HD) - HTT geeni trinukleotiidsed kordused Tekst 124 JAH 1363 21763-8 HD gene.CAG repeats Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRINUC HD gene CAG repeats [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method HD gene CAG Rpt Bld/T Ql 1 Both 300 PH 31 Friedreichi ataksia (FRDA) - FXN geeni trinukleotiidsed kordused ams23331 JAH JAH JAH B-FXN repeats Friedreichi ataksia (FRDA) - FXN geeni trinukleotiidsed kordused Friedreichi ataksia (FRDA) - FXN geeni trinukleotiidsed kordused Tekst 127 JAH 1361 21762-0 FRDA gene.GAA repeats Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRINUC FRDA gene GAA repeats [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method FRDA gene GAA Rpt Bld/T Ql 1 Both 507 PH 31 Spinotserebellaarne ataksia (SCA) - SCA1, SCA2, SCA3 ja CACNAIA geenide trinukleotiidsed kordused (paneel) shk21770 JAH JAH JAH B-SCA repeats panel Spinotserebellaarne ataksia (SCA) - SCA1, SCA2, SCA3 ja CACNAIA geenide trinukleotiidsete korduste paneel Spinotserebellaarne ataksia (SCA) - SCA1, SCA2, SCA3 ja CACNAIA geenide trinukleotiidsed kordused (paneel) Paneel 139 JAH 3032 L-3032 306 PH 31 Spinotserebellaarne ataksia (SCA) - SCA1, SCA2, SCA3 ja CACNAIA geenide trinukleotiidsete korduste paneel shk21770 1. tüüpi spinotserebellaarne ataksia (SCA) - SCA1 geeni trinukleotiidsed kordused (fragmentanalüüs) ams23347 JAH EI JAH B-SCA1 repeats 1. tüüpi spinotserebellaarne ataksia (SCA) - SCA1 geeni trinukleotiidsed kordused (fragmentanalüüs) 1. tüüpi spinotserebellaarne ataksia (SCA) - SCA1 geeni trinukleotiidsed kordused (fragmentanalüüs) Tekst 140 JAH 1386 21765-3 SCA1 gene.CAG repeats Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRINUC SCA1 gene CAG repeats [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method SCA1 gene CAG Rpt Bld/T Ql 1 Both 307 PH 31 Spinotserebellaarne ataksia (SCA) - SCA1, SCA2, SCA3 ja CACNAIA geenide trinukleotiidsete korduste paneel shk21770 2. tüüpi spinotserebellaarne ataksia (SCA) - SCA2 geeni trinukleotiidsed kordused (fragmentanalüüs) ams23348 JAH EI JAH B-SCA2 repeats 2. tüüpi spinotserebellaarne ataksia (SCA) - SCA2 geeni trinukleotiidsed kordused (fragmentanalüüs) 2. tüüpi spinotserebellaarne ataksia (SCA) - SCA2 geeni trinukleotiidsed kordused (fragmentanalüüs) Tekst 141 JAH 1387 21766-1 SCA2 gene.CAG repeats Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRINUC SCA2 gene CAG repeats [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method SCA2 gene CAG Rpt Bld/T Ql 1 Both 308 PH 31 Spinotserebellaarne ataksia (SCA) - SCA1, SCA2, SCA3 ja CACNAIA geenide trinukleotiidsete korduste paneel shk21770 3. tüüpi spinotserebellaarne ataksia (SCA) - SCA3 geeni trinukleotiidsed kordused (fragmentanalüüs) ams23349 JAH EI JAH B-SCA3 repeats 3. tüüpi spinotserebellaarne ataksia (SCA) - SCA3 geeni trinukleotiidsed kordused (fragmentanalüüs) 3. tüüpi spinotserebellaarne ataksia (SCA) - SCA3 geeni trinukleotiidsed kordused (fragmentanalüüs) Tekst 142 JAH 1388 21764-6 MJD gene.CAG repeats Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRINUC MJD gene CAG repeats [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method MJD gene CAG Rpt Bld/T Ql 1 Both 309 PH 31 Spinotserebellaarne ataksia (SCA) - SCA1, SCA2, SCA3 ja CACNAIA geenide trinukleotiidsete korduste paneel shk21770 6. tüüpi spinotserebellaarne ataksia - CACNAIA geeni fragmentanalüüs ams23350 JAH EI JAH B-SCA6 repeats 6. tüüpi spinotserebellaarne ataksia (SCA) - CACNAIA geeni trinukleotiidsed kordused (fragmentanalüüs) 6. tüüpi spinotserebellaarne ataksia (SCA) - CACNAIA geeni trinukleotiidsed kordused (fragmentanalüüs) Tekst 143 JAH 1389 21755-4 CACNA1A gene.CAG repeats Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRINUC CACNA1A gene CAG repeats [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method CACNA1A gene CAG Rpt Bld/T Ql 1 Both 470 PH 31 Spinotserebellaarne ataksia (SCA) - SCA1, SCA2, SCA3 ja CACNAIA geenide trinukleotiidsete korduste paneel shk21770 Spinotserebellaarne ataksia (SCA) - SCA1, SCA2, SCA3 ja CACNAIA geenide trinukleotiidsed kordused (tõlgendus) ams23351 JAH EI JAH B-SCA repeats interpret Spinotserebellaarne ataksia (SCA) - SCA1, SCA2, SCA3 ja CACNAIA geenide trinukleotiidsed kordused (tõlgendus) Spinotserebellaarne ataksia (SCA) - SCA1, SCA2, SCA3 ja CACNAIA geenide trinukleotiidsed kordused (tõlgendus) Tekst 144 JAH 2749 36911-6 Spinocerebellar ataxia gene mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nom Molgen MOLPATH.MUT SCA gene mutations found [Identifier] in Blood or Tissue by Molecular genetics method Nominal SCA gene Mut Anal Bld/T 1 Both 22,3829 303 PH 31 Pärilik motosensoorne neuropaatia(CMT1A) ja kompressioonipareeside eelsoodumusega pärilik neuropaatia(HNPP) ams22078 JAH JAH JAH B-17p11.2-17p12 rearrangements MLPA Pärilik motosensoorne neuropaatia (CMT1A) ja kompressioonipareeside eelsoodumusega pärilik neuropaatia (HNPP) - 17p11.2-17p12 piirkonna duplikatsioon ja 17p11.2 piirkonna deletsioon (MLPA) Pärilik motosensoorne neuropaatia (CMT1A) ja kompressioonipareeside eelsoodumusega pärilik neuropaatia (HNPP) - 7p11.2-17p12 piirkonna duplikatsioon ja 17p11.2 piirkonna deletsioon (MLPA) Tekst 146 JAH 1381 21727-3 PMP22 gene mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nom Molgen MOLPATH.MUT PMP22 gene mutations found [Identifier] in Blood or Tissue by Molecular genetics method Nominal PMP22 gene Mut Anal Bld/T 1 Both 11,3891 312 PH 31 Pärilik spastiline parapleegia (HSP) - SPG4 geeni kodeeriva ala mutatsioonid (sekveneerimine) ams22860 JAH JAH JAH B-SPG4 seq Pärilik spastiline parapleegia (HSP) - SPG4 geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Pärilik spastiline parapleegia (HSP) - SPG4 geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Tekst 149 JAH 1400 34516-5 SPAST gene mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nar Molgen MOLPATH.MUT SPAST gene mutations found [Identifier] in Blood or Tissue by Molecular genetics method Narrative SPAST gene Mut Anal Bld/T 1 Both 92 SV 32 I trimestri sõeluuring seerumis shk21861 JAH JAH JAH Pt-Grav I trim Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang I trimestril Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang I trimestril Paneel 1 JAH 2954 49086-2 First trimester maternal screen with nuchal translucency panel - Pt ^Patient - PANEL.CHEM First trimester maternal screen with nuchal translucency panel 1st trimester scn+NT Pnl Patient 1 Order 33,8721 95 SV 32 II trimestri sõeluuring seerumist shk743 JAH JAH JAH Pt-Grav I trim Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang I trimestril Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang I trimestril Paneel 1 JAH 2954 49086-2 First trimester maternal screen with nuchal translucency panel - Pt ^Patient - PANEL.CHEM First trimester maternal screen with nuchal translucency panel 1st trimester scn+NT Pnl Patient 1 Order 33,8721 93 SV 32 Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang I trimestril shk21861 PAPP-A ams23664 JAH EI JAH S,P-PAPP-A PAPP-A Rasedusega seotud plasma proteiin A seerumis/plasmas QN U/L U/L 3 JAH 395 32046-5 Pregnancy associated plasma protein A ACnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Pregnancy associated plasma protein A [Units/volume] in Serum or Plasma PAPP-A SerPl-aCnc 1 Both 94 SV 32 Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang I trimestril shk21861 fb-hCG ams23665 JAH EI JAH S,P-fb-hCG fb-hCG Koorioni gonadotropiini vaba beetaalaühik seerumis/plasmas QN U/L U/L 5 JAH 396 19180-9 Choriogonadotropin.beta subunit.free ACnc Pt Ser/Plas Qn [IU]/L IU/L CHEM Choriogonadotropin.beta subunit free [Units/volume] in Serum or Plasma B-HCG Free SerPl-aCnc 1 Both 525 SV 32 Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang I trimestril shk743 AFP grav ams1484 JAH EI JAH S,P-AFP grav AFP grav Alfafetoproteiin rasedatel seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 12 JAH 3291 19176-7 Alpha-1-Fetoprotein ACnc Pt Ser/Plas Qn [IU]/mL U/mL CHEM Alpha-1-Fetoprotein [Units/volume] in Serum or Plasma AFP SerPl-aCnc 1 Both 9,8509 96 SV 32 Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang I trimestril shk743 E3 unconj ams21357 JAH EI JAH S-E3 unconj E3 mittekonjugeeritud Östriool (mittekonjugeeritud) seerumis QN ug/L ug/L 16 JAH 400 2250-9 Estriol.unconjugated MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL 0,01% CHEM Estriol.unconjugated [Mass/volume] in Serum or Plasma u Estriol SerPl-mCnc 1 Both 490 SV 32 Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang I trimestril shk21861 Neuraaltoru defekti skriining ams23666 JAH EI JAH NT MoM NT MoM Loote kuklavoldi paksuse MoM Tekst 18 JAH 2961 49035-9 Thickness MoM Pt Nuchal fold^fetus Qn US.measured M.O.M. OB.US Fetal Nuchal fold [Multiple of the median] Thickness US Fet Nuchal fold MoM Thickness US.meas 2 Observation 23,6315 491 SV 32 Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang I trimestril shk21861 Risk trisoomia 21. suhtes (NT-ta) ams23667 JAH EI JAH Risk Tris21 Risk trisoomia 21. suhtes Risk trisoomia 21. suhtes Tekst 19 JAH 2962 49090-4 Trisomy 21 risk based on maternal age Find Pt ^Fetus Qn {risk} 630 CHEM Trisomy 21 risk based on maternal age in Fetus Ts 21risk-age Fetus 1 Observation 29,2778 496 SV 32 Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang I trimestril shk21861 Vanuse risk trisoomia 21. suhtes ams23668 JAH EI JAH Age risk Tris21 Vanuse risk trisoomia 21. suhtes Vanuse risk trisoomia 21. suhtes Tekst 20 JAH 2967 47222-5 Trisomy 21 risk based on maternal age + Alpha-1-Fetoprotein + Choriogonadotropin + Estriol.unconjugated Find Pt ^Fetus Qn CHEM Trisomy 21 risk based on maternal age+Alpha-1-Fetoprotein+Choriogonadotropin+Estriol.unconjugated in Fetus Ts 21risk-age+AFP+HCG+uE3 Fetus 1 Observation 36,7225 492 SV 32 Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang I trimestril shk21861 Kombineeritud risk trisoomia 21. suhtes ams23669 JAH EI JAH Combined risk Tris21 Kombineeritud risk trisoomia 21. suhtes Kombineeritud risk trisoomia 21. suhtes Tekst 21 JAH 2963 49030-0 Trisomy 21 risk based on maternal age + Pregnancy associated plasma protein A + Choriogonadotropin + Nuchal translucency Find Pt ^Fetus Qn CHEM Trisomy 21 risk based on maternal age+Pregnancy associated plasma protein A+Choriogonadotropin+Nuchal translucency in Fetus Ts 21 risk-age+PAPPA+HCG+NT Fetus 1 Observation 36,7225 493 SV 32 Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang I trimestril shk21861 Risk trisoomia 18. suhtes ams23670 JAH EI JAH Risk Tris18 Risk trisoomia 18. suhtes Risk trisoomia 18. suhtes Tekst 22 JAH 2964 47223-3 Trisomy 18 risk based on maternal age Find Pt ^Fetus Qn {risk} 700 CHEM Trisomy 18 risk based on maternal age in Fetus Ts 18 risk-Age Fetus 1 Observation 30,7617 494 SV 32 Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang I trimestril shk21861 Kombineeritud risk trisoomia 18. suhtes ams23671 JAH EI JAH Combined risk Tris18 Kombineeritud risk trisoomia 18. suhtes Kombineeritud risk trisoomia 18. suhtes Tekst 23 JAH 2965 88004-7 Trisomy 18 risk based on maternal age + Pregnancy associated plasma protein A + Choriogonadotropin + Nuchal translucency Likelihood Pt ^Fetus Qn {risk} risk CHEM Trisomy 18 risk based on maternal age + Pregnancy associated plasma protein A + Choriogonadotropin + Nuchal translucency [Likelihood] in Fetus Ts 18 risk-age+PAPPA+HCG+NT Fetus 1 Both 9,3141 495 SV 32 Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang I trimestril shk743 Risk neuraaltoru defektide suhtes ams23217 JAH EI JAH Risk NTD Risk neuraaltoru defektide suhtes Risk neuraaltoru defektide suhtes Tekst 24 JAH 2966 49091-2 Neural tube defect risk based on maternal age Find Pt ^Fetus Qn CHEM Neural tube defect risk based on maternal age in Fetus Neural tube defect risk-age Fetus 1 Observation 33,3923 295 SV 32 Kilpnääret stimuleeriv hormoon ams22838 JAH JAH JAH BS-TSH TSH vereplekist Kilpnääret stimuleeriv hormoon vereplekist QN mU/L mU/L 41 JAH 1352 29575-8 Thyrotropin ACnc Pt Bld.dot Qn m[IU]/L mIU/L CHEM Thyrotropin [Units/volume] in Dried blood spot TSH DBS-aCnc 1 Both 526 SV 32 Aminohapped ja karnitiinid vastündinu vereplekist (sõeluuring, tandem mass-spektromeetria) shk22086 JAH JAH JAH BS-Amino acids, Carnitines screen panel MS/MS Aminohapped ja karnitiinid vastündinu vereplekist (sõeluuring, MS/MS) Aminohapped ja karnitiinid vastündinu vereplekist (sõeluuring, MS/MS) Paneel 42 JAH 3301 L-3301 527 SV 32 Aminohapped ja karnitiinid vastündinu vereplekist (sõeluuring, MS/MS) shk22086 Alaniin ams24482 JAH EI JAH BS-Ala Alaniin Alaniin vereplekist QN umol/L umol/L 44 JAH 3302 47551-7 Alanine SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 4 CHEM Alanine [Moles/volume] in Dried blood spot Alanine DBS-sCnc 1 Both 16,1382 528 SV 32 Aminohapped ja karnitiinid vastündinu vereplekist (sõeluuring, MS/MS) shk22086 Arginiin ams24483 JAH EI JAH BS-Arg Arginiin Arginiin vereplekist QN umol/L umol/L 45 JAH 3303 47562-4 Arginine SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 2 CHEM Arginine [Moles/volume] in Dried blood spot Arginine DBS-sCnc 1 Both 10,3356 529 SV 32 Aminohapped ja karnitiinid vastündinu vereplekist (sõeluuring, MS/MS) shk22086 Aspargiinhape ams24484 JAH EI JAH BS-Asp Asparagiinhape Asparagiinhape vereplekist QN umol/L umol/L 46 JAH 3304 47573-1 Aspartate SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 2 CHEM Aspartate [Moles/volume] in Dried blood spot Aspartate DBS-sCnc 1 Both 11,4233 530 SV 32 Aminohapped ja karnitiinid vastündinu vereplekist (sõeluuring, MS/MS) shk22086 Tsitrulliin ams24485 JAH EI JAH BS-Cit Tsitrulliin Tsitrulliin vereplekist QN umol/L umol/L 47 JAH 3305 42892-0 Citrulline SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 2 CHEM Citrulline [Moles/volume] in Dried blood spot Citrulline DBS-sCnc 1 Both 12,8164 531 SV 32 Aminohapped ja karnitiinid vastündinu vereplekist (sõeluuring, MS/MS) shk22086 Glutamiinhape ams24486 JAH EI JAH BS-Glu Glutamiinhape Glutamiinhape vereplekist QN umol/L umol/L 48 JAH 3306 47623-4 Glutamate SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 1 CHEM Glutamate [Moles/volume] in Dried blood spot Glutamate DBS-sCnc 1 Both 11,5078 532 SV 32 Aminohapped ja karnitiinid vastündinu vereplekist (sõeluuring, MS/MS) shk22086 Glütsiin ams24487 JAH EI JAH BS-Gly Glütsiin Glütsiin vereplekist QN umol/L umol/L 49 JAH 3307 47633-3 Glycine SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 2 CHEM Glycine [Moles/volume] in Dried blood spot Glycine DBS-sCnc 1 Both 10,7502 533 SV 32 Aminohapped ja karnitiinid vastündinu vereplekist (sõeluuring, MS/MS) shk22086 Leutsiin ams24488 JAH EI JAH BS-Leu Leutsiin Leutsiin vereplekist QN umol/L umol/L 50 JAH 3308 47679-6 Leucine SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 2 CHEM Leucine [Moles/volume] in Dried blood spot Leucine DBS-sCnc 1 Both 11,0434 534 SV 32 Aminohapped ja karnitiinid vastündinu vereplekist (sõeluuring, MS/MS) shk22086 Metioniin ams24489 JAH EI JAH BS-Met Metioniin Metioniin vereplekist QN umol/L umol/L 52 JAH 3310 47700-0 Methionine SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 2 CHEM Methionine [Moles/volume] in Dried blood spot Methionine DBS-sCnc 1 Both 11,5957 535 SV 32 Aminohapped ja karnitiinid vastündinu vereplekist (sõeluuring, MS/MS) shk22086 Ornitiin ams24490 JAH EI JAH BS-Orn Ornitiin Ornitiin vereplekist QN umol/L umol/L 53 JAH 3311 47714-1 Ornithine SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 2 CHEM Ornithine [Moles/volume] in Dried blood spot Ornithine DBS-sCnc 1 Both 11,2634 536 SV 32 Aminohapped ja karnitiinid vastündinu vereplekist (sõeluuring, MS/MS) shk22086 Fenüülalaniin ams24491 JAH EI JAH BS-Phe Fenüülalaniin Fenüülalaniin vereplekist QN umol/L mg/dL 54 JAH 3312 29573-3 Phenylalanine SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L;mcmol/L 5 CHEM Phenylalanine [Moles/volume] in Dried blood spot Phe DBS-sCnc 1 Both 8,0811 537 SV 32 Aminohapped ja karnitiinid vastündinu vereplekist (sõeluuring, MS/MS) shk22086 Proliin ams24492 JAH EI JAH BS-Pro Proliin Proliin vereplekist QN umol/L umol/L 55 JAH 3313 47732-3 Proline SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 1 CHEM Proline [Moles/volume] in Dried blood spot Proline DBS-sCnc 1 Both 10,6606 538 SV 32 Aminohapped ja karnitiinid vastündinu vereplekist (sõeluuring, MS/MS) shk22086 Suktsinüülatsetoon ams24493 JAH EI JAH BS-SucA Suktsinüülatsetoon Suktsinüülatsetoon vereplekist QN umol/L umol/L 56 JAH 3314 53231-7 Succinylacetone SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 1 CHEM Succinylacetone [Moles/volume] in Dried blood spot Succinylacetone DBS-sCnc 1 Both 8,0811 539 SV 32 Aminohapped ja karnitiinid vastündinu vereplekist (sõeluuring, MS/MS) shk22086 Türosiin ams24494 JAH EI JAH BS-Tyr Türosiin Türosiin vereplekist QN umol/L umol/L 57 JAH 3315 35571-9 Tyrosine SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 3 CHEM Tyrosine [Moles/volume] in Dried blood spot Tyrosine DBS-sCnc 1 Both 10,6606 540 SV 32 Aminohapped ja karnitiinid vastündinu vereplekist (sõeluuring, MS/MS) shk22086 Valiin ams24495 JAH EI JAH BS-Val Valiin Valiin vereplekist QN umol/L umol/L 58 JAH 3316 47799-2 Valine SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 2 CHEM Valine [Moles/volume] in Dried blood spot Valine DBS-sCnc 1 Both 12,4605 541 SV 32 Aminohapped ja karnitiinid vastündinu vereplekist (sõeluuring, MS/MS) shk22086 C0-karnitiin ams24496 JAH EI JAH BS-C0-carnitine C0-karnitiin Vaba karnitiin vereplekist QN umol/L umol/L 66 JAH 3324 38481-8 Carnitine.free (C0) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 2 CHEM Carnitine free (C0) [Moles/volume] in Dried blood spot Carnitine Free DBS-sCnc 1 Both 19,069 542 SV 32 Aminohapped ja karnitiinid vastündinu vereplekist (sõeluuring, MS/MS) shk22086 C2-karnitiin ams24497 JAH EI JAH BS-C2-carnitine C2-karnitiin Atsetüülkarnitiin vereplekist QN umol/L umol/L 67 JAH 3325 50157-7 Acetylcarnitine (C2) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 2 CHEM Acetylcarnitine (C2) [Moles/volume] in Dried blood spot Acetylcarn DBS-sCnc 1 Both 14,2966 543 SV 32 Aminohapped ja karnitiinid vastündinu vereplekist (sõeluuring, MS/MS) shk22086 C3-karnitiin ams24498 JAH EI JAH BS-C3-carnitine C3-karnitiin Propionüülkarnitiin vereplekist QN umol/L umol/L 68 JAH 3326 53160-8 Propionylcarnitine (C3) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 2 CHEM Propionylcarnitine (C3) [Moles/volume] in Dried blood spot Propionylcarn DBS-sCnc 1 Both 14,1365 544 SV 32 Aminohapped ja karnitiinid vastündinu vereplekist (sõeluuring, MS/MS) shk22086 C3DC-karnitiin ams24499 JAH EI JAH BS-C3DC-carnitine C3DC-karnitiin Hüdroksüoktanoüülkarnitiin vereplekist QN umol/L umol/L 69 JAH 3327 54462-7 Malonylcarnitine (C3-DC) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 1 CHEM Malonylcarnitine (C3-DC) [Moles/volume] in Dried blood spot Malonylcarn DBS-sCnc 1 Both 12,5436 545 SV 32 Aminohapped ja karnitiinid vastündinu vereplekist (sõeluuring, MS/MS) shk22086 C4-karnitiin ams24500 JAH EI JAH BS-C4-carnitine C4-karnitiin Butürüülkarnitiin vereplekist QN umol/L umol/L 70 JAH 3328 53065-9 Butyrylcarnitine (C4) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 2 CHEM Butyrylcarnitine (C4) [Moles/volume] in Dried blood spot Butyrylcarn DBS-sCnc 1 Both 13,2713 546 SV 32 Aminohapped ja karnitiinid vastündinu vereplekist (sõeluuring, MS/MS) shk22086 C4DC-karnitiin ams24501 JAH EI JAH BS-C4DC-carnitine C4DC-karnitiin Metüülmalonüülkarniiin vereplekist QN umol/L umol/L 71 JAH 3329 45222-7 Methylmalonylcarnitine (C4-DC) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 1 CHEM Methylmalonylcarnitine (C4-DC) [Moles/volume] in Dried blood spot Me-malonylcarn DBS-sCnc 1 Both 12,5436 547 SV 32 Aminohapped ja karnitiinid vastündinu vereplekist (sõeluuring, MS/MS) shk22086 C4OH-karnitiin ams24502 JAH EI JAH BS-C4OH-carnitine C4OH-karnitiin Hüdroksübutürüülkarnitiin vereplekist QN umol/L umol/L 72 JAH 3330 50102-3 3-Hydroxybutyrylcarnitine (C4-OH) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 1 CHEM 3-Hydroxybutyrylcarnitine (C4-OH) [Moles/volume] in Dried blood spot 3OH-Butyrcarn DBS-sCnc 1 Both 12,9508 548 SV 32 Aminohapped ja karnitiinid vastündinu vereplekist (sõeluuring, MS/MS) shk22086 C5-karnitiin ams24503 JAH EI JAH BS-C5-carnitine C5-karnitiin Isovalerüülkarnitiin vereplekist QN umol/L umol/L 73 JAH 3331 45216-9 Isovalerylcarnitine+Methylbutyrylcarnitine (C5) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L CHEM Isovalerylcarnitine+Methylbutyrylcarnitine (C5) [Moles/volume] in Dried blood spot Isovaleryl+MeButyrylcarn DBS-sCnc 1 Both 11,804 549 SV 32 Aminohapped ja karnitiinid vastündinu vereplekist (sõeluuring, MS/MS) shk22086 C5:1-karnitiin ams24504 JAH EI JAH BS-C5:1-carnitine C5:1-karnitiin Tiglüülkarnitiin vereplekist QN umol/L umol/L 74 JAH 3332 53170-7 Tiglylcarnitine (C5:1) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 1 CHEM Tiglylcarnitine (C5:1) [Moles/volume] in Dried blood spot Tiglylcarn DBS-sCnc 1 Both 13,1843 550 SV 32 Aminohapped ja karnitiinid vastündinu vereplekist (sõeluuring, MS/MS) shk22086 C5OH-karnitiin ams24505 JAH EI JAH BS-C5OH-carnitine C5OH-karnitiin Hüdroksüisovalerüülkarnitiin vereplekist QN umol/L umol/L 75 JAH 3333 50106-4 3-Hydroxyisovalerylcarnitine (C5-OH) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 2 CHEM 3-Hydroxyisovalerylcarnitine (C5-OH) [Moles/volume] in Dried blood spot 3OH-Isovalerylcarn DBS-sCnc 1 Both 11,3457 551 SV 32 Aminohapped ja karnitiinid vastündinu vereplekist (sõeluuring, MS/MS) shk22086 C5DC-karnitiin ams24506 JAH EI JAH BS-C5DC-carnitine C5DC-karnitiin Glutarüülkarnitiin vereplekist QN umol/L umol/L 76 JAH 3334 45207-8 Glutarylcarnitine (C5-DC) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 3 CHEM Glutarylcarnitine (C5-DC) [Moles/volume] in Dried blood spot Glutarylcarn DBS-sCnc 1 Both 11,6689 552 SV 32 Aminohapped ja karnitiinid vastündinu vereplekist (sõeluuring, MS/MS) shk22086 C6-karnitiin ams24507 JAH EI JAH BS-C6-carnitine C6-karnitiin Heksanoüülkarnitiin vereplekist QN umol/L umol/L 77 JAH 3335 45211-0 Hexanoylcarnitine (C6) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 2 CHEM Hexanoylcarnitine (C6) [Moles/volume] in Dried blood spot Hexanoylcarn DBS-sCnc 1 Both 12,695 553 SV 32 Aminohapped ja karnitiinid vastündinu vereplekist (sõeluuring, MS/MS) shk22086 C8-karnitiin ams24508 JAH EI JAH BS-C8-carnitine C8-karnitiin Oktanoüülkarnitiin vereplekist QN umol/L umol/L 78 JAH 3336 53175-6 Octanoylcarnitine (C8) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 2 CHEM Octanoylcarnitine (C8) [Moles/volume] in Dried blood spot Octanoylcarn DBS-sCnc 1 Both 12,989 554 SV 32 Aminohapped ja karnitiinid vastündinu vereplekist (sõeluuring, MS/MS) shk22086 C8:1-karnitiin ams24509 JAH EI JAH BS-C8:1-carnitine C8:1-karnitiin Oktenoüülkarnitiin vereplekist QN umol/L umol/L 79 JAH 3337 53174-9 Octenoylcarnitine (C8:1) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 1 CHEM Octenoylcarnitine (C8:1) [Moles/volume] in Dried blood spot Octenoylcarn DBS-sCnc 1 Both 12,989 555 SV 32 Aminohapped ja karnitiinid vastündinu vereplekist (sõeluuring, MS/MS) shk22086 C10-karnitiin ams24510 JAH EI JAH BS-C10-carnitine C10-karnitiin Dekanoüülkarnitiin vereplekist QN umol/L umol/L 80 JAH 3338 45197-1 Decanoylcarnitine (C10) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 2 CHEM Decanoylcarnitine (C10) [Moles/volume] in Dried blood spot Decanoylcarn DBS-sCnc 1 Both 12,7755 556 SV 32 Aminohapped ja karnitiinid vastündinu vereplekist (sõeluuring, MS/MS) shk22086 C10:1-karnitiin ams24511 JAH EI JAH BS-C10:1-carnitine C10:1-karnitiin Detsenoüülkarnitiin vereplekist QN umol/L umol/L 81 JAH 3339 45198-9 Decenoylcarnitine (C10:1) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 1 CHEM Decenoylcarnitine (C10:1) [Moles/volume] in Dried blood spot Decenoylcarn DBS-sCnc 1 Both 12,7755 557 SV 32 Aminohapped ja karnitiinid vastündinu vereplekist (sõeluuring, MS/MS) shk22086 C12-karnitiin ams24512 JAH EI JAH BS-C12-carnitine C12-karnitiin Dodekanoüülkarnitiin vereplekist QN umol/L umol/L 82 JAH 3340 45199-7 Dodecanoylcarnitine (C12) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 2 CHEM Dodecanoylcarnitine (C12) [Moles/volume] in Dried blood spot Dodecanoylcarn DBS-sCnc 1 Both 13,4251 558 SV 32 Aminohapped ja karnitiinid vastündinu vereplekist (sõeluuring, MS/MS) shk22086 C14-karnitiin ams24513 JAH EI JAH BS-C14-carnitine C14-karnitiin Tetradekanoüülkarnitiin vereplekist QN umol/L umol/L 83 JAH 3341 53192-1 Tetradecanoylcarnitine (C14) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 2 CHEM Tetradecanoylcarnitine (C14) [Moles/volume] in Dried blood spot Tdecanoylcarn DBS-sCnc 1 Both 13,0796 559 SV 32 Aminohapped ja karnitiinid vastündinu vereplekist (sõeluuring, MS/MS) shk22086 C14:1-karnitiin ams24514 JAH EI JAH BS-C14:1-carnitine C14:1-karnitiin Tetradetsenoüülkarnitiin vereplekist QN umol/L umol/L 84 JAH 3342 53191-3 Tetradecenoylcarnitine (C14:1) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 1 CHEM Tetradecenoylcarnitine (C14:1) [Moles/volume] in Dried blood spot Tdecenoylcarn DBS-sCnc 1 Both 13,0796 560 SV 32 Aminohapped ja karnitiinid vastündinu vereplekist (sõeluuring, MS/MS) shk22086 C14:2-karnitiin ams24515 JAH EI JAH BS-C14:2-carnitine C14:2-karnitiin Tetradekadienoüülkarnitiin vereplekist QN umol/L umol/L 85 JAH 3343 53190-5 Tetradecadienoylcarnitine (C14:2) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 1 CHEM Tetradecadienoylcarnitine (C14:2) [Moles/volume] in Dried blood spot Tdecadienoylcarn DBS-sCnc 1 Both 13,0796 561 SV 32 Aminohapped ja karnitiinid vastündinu vereplekist (sõeluuring, MS/MS) shk22086 C14OH-karnitiin ams24516 JAH EI JAH BS-C14OH-carnitine C14OH-karnitiin Hüdroksütetradekanoüülkarnitiin vereplekist QN umol/L umol/L 86 JAH 3344 50281-5 3-Hydroxytetradecanoylcarnitine (C14-OH) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 1 CHEM 3-Hydroxytetradecanoylcarnitine (C14-OH) [Moles/volume] in Dried blood spot 3OH-Tdecanoylcarn DBS-sCnc 1 Both 13,464 562 SV 32 Aminohapped ja karnitiinid vastündinu vereplekist (sõeluuring, MS/MS) shk22086 C16-karnitiin ams24517 JAH EI JAH BS-C16-carnitine C16-karnitiin Palmitoüülkarnitiin vereplekist QN umol/L umol/L 87 JAH 3345 53199-6 Palmitoylcarnitine (C16) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 2 CHEM Palmitoylcarnitine (C16) [Moles/volume] in Dried blood spot Palmitoylcarn DBS-sCnc 1 Both 12,5787 563 SV 32 Aminohapped ja karnitiinid vastündinu vereplekist (sõeluuring, MS/MS) shk22086 C16:1-karnitiin ams24518 JAH EI JAH BS-C16:1-carnitine C16:1-karnitiin Palmitoleüülkarnitiin vereplekist QN umol/L umol/L 88 JAH 3346 53198-8 Palmitoleylcarnitine (C16:1) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 1 CHEM Palmitoleylcarnitine (C16:1) [Moles/volume] in Dried blood spot Palmitoleylcarn DBS-sCnc 1 Both 12,5787 564 SV 32 Aminohapped ja karnitiinid vastündinu vereplekist (sõeluuring, MS/MS) shk22086 C16:1OH-karnitiin ams24519 JAH EI JAH BS-C16:1OH-carnitine C16:1OH-karnitiin Hüdroksüpalmitoleüülkarnitiin vereplekist QN umol/L umol/L 89 JAH 3347 50121-3 3-Hydroxypalmitoleylcarnitine (C16:1-OH) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 1 CHEM 3-Hydroxypalmitoleylcarnitine (C16:1-OH) [Moles/volume] in Dried blood spot 3OH-Palmitoleylcarn DBS-sCnc 1 Both 15,3811 565 SV 32 Aminohapped ja karnitiinid vastündinu vereplekist (sõeluuring, MS/MS) shk22086 C16OH-karnitiin ams24520 JAH EI JAH BS-C16OH-carnitine C16OH-karnitiin Hüdroksüpalmitoüülkarnitiin vereplekist QN umol/L umol/L 90 JAH 3348 50125-4 3-Hydroxypalmitoylcarnitine (C16-OH) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 1 CHEM 3-Hydroxypalmitoylcarnitine (C16-OH) [Moles/volume] in Dried blood spot 3OH-Palmitoylcarn DBS-sCnc 1 Both 8,9266 566 SV 32 Aminohapped ja karnitiinid vastündinu vereplekist (sõeluuring, MS/MS) shk22086 C18-karnitiin ams24521 JAH EI JAH BS-C18-carnitine C18-karnitiin Stearoüülkarnitiin vereplekist QN umol/L umol/L 91 JAH 3349 53241-6 Stearoylcarnitine (C18) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 2 CHEM Stearoylcarnitine (C18) [Moles/volume] in Dried blood spot Stearoylcarn DBS-sCnc 1 Both 11,7765 567 SV 32 Aminohapped ja karnitiinid vastündinu vereplekist (sõeluuring, MS/MS) shk22086 C18OH-karnitiin ams24522 JAH EI JAH BS-C18OH-carnitine C18OH-karnitiin Hüdroksüstearoüülkarnitiin vereplekist QN umol/L umol/L 92 JAH 3350 50132-0 3-Hydroxystearoylcarnitine (C18-OH) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 1 CHEM 3-Hydroxystearoylcarnitine (C18-OH) [Moles/volume] in Dried blood spot 3OH-stearoylcarn DBS-sCnc 1 Both 8,3597 568 SV 32 Aminohapped ja karnitiinid vastündinu vereplekist (sõeluuring, MS/MS) shk22086 C18:1-karnitiin ams24523 JAH EI JAH BS-C18:1-carnitine C18:1-karnitiin Oleoüülkarnitiin vereplekist QN umol/L umol/L 93 JAH 3351 53202-8 Oleoylcarnitine (C18:1) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 2 CHEM Oleoylcarnitine (C18:1) [Moles/volume] in Dried blood spot Oleoylcarn DBS-sCnc 1 Both 11,7765 569 SV 32 Aminohapped ja karnitiinid vastündinu vereplekist (sõeluuring, MS/MS) shk22086 C18:1OH-karnitiin ams24524 JAH EI JAH BS-C18:1OH-carnitine C18:1OH-karnitiin Hüdroksüoleoüülkarnitiin vereplekist QN umol/L umol/L 94 JAH 3352 50113-0 3-Hydroxyoleoylcarnitine (C18:1-OH) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 1 CHEM 3-Hydroxyoleoylcarnitine (C18:1-OH) [Moles/volume] in Dried blood spot 3OH-Oleoylcarn DBS-sCnc 1 Both 14,3983 570 SV 32 Aminohapped ja karnitiinid vastündinu vereplekist (sõeluuring, MS/MS) shk22086 C18:2OH-karnitiin ams24525 JAH EI JAH BS-C18:2OH-carnitine C18:2OH-karnitiin Hüdroksülinoleüülkarnitiin vereplekist QN umol/L umol/L 95 JAH 3353 50109-8 3-Hydroxylinoleoylcarnitine (C18:2-OH) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L CHEM 3-Hydroxylinoleoylcarnitine (C18:2-OH) [Moles/volume] in Dried blood spot 3OH-Linoleoylcarn DBS-sCnc 1 Both 14,3983 684 SV 32 Aminohapped ja karnitiinid vastündinu vereplekist (sõeluuring, MS/MS) shk22086 GALT aktiivsus vereplekist (sõeluuring) ams24527 JAH EI JAH BS-GALT activity screen GALT aktiivsus vereplekist (sõeluuring) Galaktoos-1-fosfaadi uridüültransferaasi aktiivsus vereplekist (Beutleri test, sõeluuring) Tekst 111 JAH 5259 33288-2 Galactose 1 phosphate uridyl transferase PrThr Pt Bld.dot Ord 3000 CHEM Galactose 1 phosphate uridyl transferase [Presence] in DBS Gal1PUT DBS Ql 1 Both 13,9661 685 SP 33 Aminohapped ja karnitiinid vastündinu vereplekist (sõeluuring, MS/MS) shk22086 Ema perekonnanimi, eesnimi ams24526 JAH EI JAH Pt-Mothers data Ema perekonnanimi, eesnimi, telefon Ema perekonnanimi, eesnimi, telefon Tekst 26 EI 5283 L-5283