id labor Valdkond VK sort Paneel P kood Analüüsi nimetus A kood Kehtiv Kehtiv lõpp Tellitav Vahendatav T lühend Kasutatav nimetus T Nimetus Vastuskood T Ühik Labor ühik Seade Diagnostikumi_tootja Sort Risttabel id algandmed Loinc # Component Property Time Aspects System Scale Method Ex UCUM Units Ex Units %99+ Common Tests Class Long Common Name Short Name Type Order/Obs Doc/Section Ext 835 HE 1 CBC Hemogramm shk717 JAH JAH EI B-CBC Hemogramm Hemogramm Paneel Sysmex XN-1000 1 EI/Paneel 1 58410-2 Complete blood count (hemogram) panel - Pt Bld - Automated count PANEL.HEM/BC Complete blood count (hemogram) panel in Blood by Automated count CBC (hemogram) Bld Auto 1 Order 845 HE 1 CBC-5Diff Hemogramm viieosalise leukogrammiga shk21573 EI 2018-10-29 JAH EI B-CBC-5Diff Hemogramm 5-osalise leukogrammiga Hemogramm viieosalise leukogrammiga Paneel Sysmex XN-1000 4 EI/Paneel 12 57021-8 CBC W Auto Differential panel - Pt Bld Qn PANEL.HEM/BC CBC W Auto Differential panel in Blood CBC W Auto Diff Bld 1 Order 869 HE 1 Hemogramm viieosalise leukogrammiga ja normoblastidega shk20871 JAH JAH EI B-CBC-5Diff-NRBC Hemogramm 5-osalise leukogrammi ja normoblastidega Hemogramm viieosalise leukogrammi ja normoblastidega Paneel Sysmex XN-1000 5 EI/Paneel 1950 L-1950 868 HE 1 CBC-5Diff-NRBC-RET Hemogramm viieosalise leukogrammiga, normoblastidega ja retikulotsüütidega shk722 JAH JAH EI B-CBC-5Diff-NRBC-Ret Hemogramm 5-osalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega Hemogramm viieosalise leukogrammi, normoblastide ja retikulotsüütidega Paneel Sysmex XN-1000 6 EI/Paneel 1949 L-1949 836 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga shk21573 WBC ams22898 JAH EI EI B-WBC WBC Leukotsüüdid QN E9/L E9/L Sysmex XN-1000 10 JAH/Võrreld 2 6690-2 Leukocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Leukocytes [#/volume] in Blood by Automated count WBC # Bld Auto 1 Observation 837 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga shk21573 RBC ams22909 JAH EI EI B-RBC RBC Erütrotsüüdid QN E12/L E12/L Sysmex XN-1000 11 JAH/Võrreld 3 789-8 Erythrocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*6/uL 10^12/L;million/mm3 2,22% HEM/BC Erythrocytes [#/volume] in Blood by Automated count RBC # Bld Auto 1 Observation 838 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga shk21573 HGB ams22910 JAH EI EI B-Hb Hb Hemoglobiin QN g/L g/L Sysmex XN-1000 12 JAH/Võrreld 4 718-7 Hemoglobin MCnc Pt Bld Qn g/dL 2,32% HEM/BC Hemoglobin [Mass/volume] in Blood Hgb Bld-mCnc 1 Both 839 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga shk21573 HCT ams22911 JAH EI EI B-Hct Hct Hematokrit QN % % Sysmex XN-1000 13 JAH/Võrreld 5 4544-3 Hematocrit VFr Pt Bld Qn Automated count % HEM/BC Hematocrit [Volume Fraction] of Blood by Automated count Hct VFr Bld Auto 1 Both 840 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga shk21573 MCV ams22912 JAH EI EI B-MCV MCV Erütrotsüütide keskmine maht QN fL fL Sysmex XN-1000 14 JAH/Võrreld 6 787-2 Erythrocyte mean corpuscular volume EntVol Pt RBC Qn Automated count fL fL HEM/BC Erythrocyte mean corpuscular volume [Entitic volume] by Automated count MCV RBC Auto 1 Observation 841 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga shk21573 MCH ams22913 JAH EI EI B-MCH MCH Keskmine hemoglobiin erütrotsüüdis QN pg pg Sysmex XN-1000 15 JAH/Võrreld 7 785-6 Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin EntMass Pt RBC Qn Automated count pg pg 2,22% HEM/BC Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin [Entitic mass] by Automated count MCH RBC Qn Auto 1 Observation 842 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga shk21573 MCHC ams22914 JAH EI EI B-MCHC MCHC Keskmine hemoglobiini kontsentratsioon erütrotsüüdis QN g/L g/L Sysmex XN-1000 16 JAH/Võrreld 8 786-4 Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin concentration MCnc Pt RBC Qn Automated count g/dL 2,22% HEM/BC Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin concentration [Mass/volume] by Automated count MCHC RBC Auto-mCnc 1 Observation 843 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga shk21573 RDW-CV ams22915 JAH EI EI B-RDW-CV RDW-CV Erütrotsüütide suurusjaotuvus QN % % Sysmex XN-1000 17 JAH/Võrreld 9 788-0 Erythrocyte distribution width Ratio Pt RBC Qn Automated count % % HEM/BC Erythrocyte distribution width [Ratio] by Automated count RDW RBC Auto-Rto 1 Observation 844 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga shk21573 PLT ams22916 JAH EI EI B-Plt Plt Trombotsüüdid QN E9/L E9/L Sysmex XN-1000 19 JAH/Võrreld 11 777-3 Platelets NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Platelets [#/volume] in Blood by Automated count Platelet # Bld Auto 1 Observation 846 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga shk21573 EO% ams22902 JAH EI EI B-Eo% Eo% Eosinofiilide suhtarv QN % % Sysmex XN-1000 20 JAH/Võrreld 23 713-8 Eosinophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Eosinophils/100 leukocytes in Blood by Automated count Eosinophil NFr Bld Auto 1 Observation 847 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga shk21573 BASO% ams22903 JAH EI EI B-Baso% Baso% Basofiilide suhtarv QN % % Sysmex XN-1000 21 JAH/Võrreld 24 706-2 Basophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Basophils/100 leukocytes in Blood by Automated count Basophils NFr Bld Auto 1 Observation 848 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga shk21573 MONO% ams22901 JAH EI EI B-Mono% Mono% Monotsüütide suhtarv QN % % Sysmex XN-1000 22 JAH/Võrreld 25 5905-5 Monocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Monocytes/100 leukocytes in Blood by Automated count Monocytes NFr Bld Auto 1 Observation 849 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga shk21573 LYMPH% ams22900 JAH EI EI B-Lymph% Lymph% Lümfotsüütide suhtarv QN % % Sysmex XN-1000 23 JAH/Võrreld 26 736-9 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Blood by Automated count Lymphocytes NFr Bld Auto 1 Observation 850 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga shk21573 NEUT% ams22899 JAH EI EI B-Neut% Neut% Neutrofiilide suhtarv QN % % Sysmex XN-1000 26 JAH/Võrreld 27 770-8 Neutrophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % 1,03% HEM/BC Neutrophils/100 leukocytes in Blood by Automated count Neutrophils NFr Bld Auto 1 Observation 856 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammi ja normoblastidega shk20871 IG% ams21560 JAH EI EI B-IG% IG% Ebaküpsete granulotsüütide suhtarv QN % % Sysmex XN-1000 28 JAH/Võrreld 33 38518-7 Granulocytes.immature/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % HEM/BC Granulocytes Immature/100 leukocytes in Blood Imm Granulocytes NFr Bld 1 Observation 851 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga shk21573 EO# ams22907 JAH EI EI B-Eo# Eo Eosinofiilide arv QN E9/L E9/L Sysmex XN-1000 29 JAH/Võrreld 28 711-2 Eosinophils NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 0,03% HEM/BC Eosinophils [#/volume] in Blood by Automated count Eosinophil # Bld Auto 1 Both 852 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga shk21573 BASO# ams22908 JAH EI EI B-Baso# Baso Basofiilide arv QN E9/L E9/L Sysmex XN-1000 30 JAH/Võrreld 29 704-7 Basophils NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 0,76% HEM/BC Basophils [#/volume] in Blood by Automated count Basophils # Bld Auto 1 Observation 853 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga shk21573 MONO# ams22906 JAH EI EI B-Mono# Mono Monotsüütide arv QN E9/L E9/L Sysmex XN-1000 31 JAH/Võrreld 30 742-7 Monocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Monocytes [#/volume] in Blood by Automated count Monocytes # Bld Auto 1 Observation 854 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga shk21573 LYMPH# ams22905 JAH EI EI B-Lymph# Lymph Lümfotsüütide arv QN E9/L E9/L Sysmex XN-1000 32 JAH/Võrreld 31 731-0 Lymphocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 0,28% HEM/BC Lymphocytes [#/volume] in Blood by Automated count Lymphocytes # Bld Auto 1 Observation 855 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga shk21573 NEUT# ams22904 JAH EI EI B-Neut# Neut Neutrofiilide arv QN E9/L E9/L Sysmex XN-1000 35 JAH/Võrreld 32 751-8 Neutrophils NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Neutrophils [#/volume] in Blood by Automated count Neutrophils # Bld Auto 1 Observation 857 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammi ja normoblastidega shk20871 IG# ams21566 JAH EI EI B-IG# IG Ebaküpsete granulotsüütide arv QN E9/L E9/L Sysmex XN-1000 37 JAH/Võrreld 34 51584-1 Granulocytes.immature NCnc Pt Bld Qn 10*3/uL Giga cells /l HEM/BC Granulocytes Immature [#/volume] in Blood Imm Granulocytes # Bld 1 Both 858 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga shk21573 PDW ams22918 JAH EI EI B-PDW PDW Trombotsüütide suurusjaotuvus QN fL fL Sysmex XN-1000 38 JAH/Võrreld 35 32207-3 Platelet distribution width EntVol Pt Bld Qn Automated count fL femtoliters HEM/BC Platelet distribution width [Entitic volume] in Blood by Automated count PDW Bld Auto 1 Observation 859 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga shk21573 MPV ams22917 JAH EI EI B-MPV MPV Trombotsüütide keskmine maht QN fL fL Sysmex XN-1000 40 JAH/Võrreld 36 32623-1 Platelet mean volume EntVol Pt Bld Qn Automated count fL fL HEM/BC Platelet mean volume [Entitic volume] in Blood by Automated count PMV Bld Auto 1 Observation 860 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga shk21573 LCR ams23192 JAH EI EI B-LCR LCR Trombotsüütide suurte vormide suhtarv QN % % Sysmex XN-1000 41 JAH/Võrreld 37 48386-7 Platelets.large/Platelets NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Platelets Large/Platelets in Blood by Automated count Lg Platelets/Platelet NFr Bld Auto 1 Observation 870 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga shk21573 Pct ams22919 JAH EI EI B-Pct Pct Trombokrit QN % % Sysmex XN-1000 42 JAH/Võrreld 2114 51637-7 Plateletocrit VFr Pt Bld Qn HEM/BC Plateletocrit [Volume Fraction] in Blood Plateletocrit VFr Bld 1 Observation 861 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammi ja normoblastidega shk20871 NRBC# ams21574 JAH EI EI B-NRBC# NRBC Normoblastide arv QN E9/L E9/L Sysmex XN-1000 46 JAH/Võrreld 40 771-6 Erythrocytes.nucleated NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Nucleated erythrocytes [#/volume] in Blood by Automated count nRBC # Bld Auto 1 Observation 862 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammi ja normoblastidega shk20871 NRBC% ams21575 JAH EI EI B-NRBC% NRBC% Normoblastide suhtarv QN /100WBC /100WBC Sysmex XN-1000 47 JAH/Võrreld 41 58413-6 Erythrocytes.nucleated/100 leukocytes Ratio Pt Bld Qn Automated count HEM/BC Nucleated erythrocytes/100 leukocytes [Ratio] in Blood by Automated count nRBC/100 WBC Bld Auto-Rto 1 Observation 863 HE 1 CBC-5Diff-RET Hemogramm viieosalise leukogrammiga ja retikulotsüütidega shk20872 JAH JAH EI B-Ret panel Retikulotsüütide paneel Retikulotsüüdid (paneel) Paneel Sysmex XN-1000 48 JAH 98 L-98 864 HE 1 Retikulotsüütide paneel shk20872 B-Ret% ams21602 JAH EI EI B-Ret% Ret% Retikulotsüütide suhtarv QN % % Sysmex XN-1000 49 JAH/Võrreld 99 17849-1 Reticulocytes/100 erythrocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Reticulocytes/100 erythrocytes in Blood by Automated count Retics/100 RBC NFr Auto 1 Observation 865 HE 1 Retikulotsüütide paneel shk20872 B-Ret# ams21601 JAH EI EI B-Ret# Ret Retikulotsüütide arv QN E9/L E9/L Sysmex XN-1000 50 JAH/Võrreld 100 60474-4 Reticulocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL m/UL HEM/BC Reticulocytes [#/volume] in Blood by Automated count Retics # Auto 1 Observation 866 HE 1 Retikulotsüütide paneel shk20872 B-IRF ams21603 JAH EI EI B-IRF IRF Ebaküpsete retikulotsüütide fraktsioon QN % % Sysmex XN-1000 51 JAH/Võrreld 101 33516-6 Reticulocytes.immature/Reticulocytes.total NFr Pt Bld Qn % % HEM/BC Reticulocytes.immature/Reticulocytes.total in Blood Imm Retics NFr 1 Observation 11,3891 867 HE 1 Retikulotsüütide paneel shk20872 RET-Hb ams21604 JAH EI EI B-RetHb RetHb Retikulotsüütide hemoglobiin QN pg pg Sysmex XN-1000 55 JAH/Võrreld 105 42810-2 Hemoglobin EntMass Pt Retic Qn pg pg 1420 HEM/BC Hemoglobin [Entitic mass] in Reticulocytes Hgb Retic Qn 1 Observation 11,3891 719 HE 1 Vereäige mikroskoopia kapillaarvereset shk21936 JAH JAH EI B-Smear-m panel Vereäige mikroskoopia Vereäige mikroskoopia Paneel mikroskoop 56 JAH 42 L-42 720 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk21936 B-Eosinofiilid % ams23882 JAH EI EI B-Eosinofiilid % Eosinofiilid % Eosinofiilide suhtarv QN % % mikroskoop 57 JAH/Võrreld 43 26450-7 Eosinophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 49 HEM/BC Eosinophils/100 leukocytes in Blood Eosinophil NFr Bld 1 Observation 11,433 721 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk21936 B-Basofüülid % ams23883 JAH EI EI B-Basofiilid % Basofiilid % Basofiilide suhtarv QN % % mikroskoop 59 JAH/Võrreld 44 30180-4 Basophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 54 HEM/BC Basophils/100 leukocytes in Blood Basophils NFr Bld 1 Observation 11,433 722 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk21936 B-Monotsüüdid % ams23879 JAH EI EI B-Monotsüüdid % Monotsüüdid % Monotsüütide suhtarv QN % % mikroskoop 61 JAH/Võrreld 45 26485-3 Monocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 40 HEM/BC Monocytes/100 leukocytes in Blood Monocytes NFr Bld 1 Observation 11,433 727 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk21936 B-Promonotsüüdid % ams23880 JAH EI EI B-Promonotsüüdid % Promonotsüüdid % Promonotsüütide suhtarv QN % % mikroskoop 63 JAH/Võrreld 52 30466-7 Promonocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % HEM/BC Promonocytes/100 leukocytes in Blood Promonycytes NFr Bld 1 Observation 827 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk21936 B-Lümfoidsed rakud % ams23875 JAH EI EI B-Lümfoidsed rakud % Lümfoidsed rakud % Lümfoidsete rakkude suhtarv QN % % mikroskoop 65 JAH/Võrreld 2710 737-7 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % 186 HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Blood by Manual count Lymphocytes NFr Bld Manual 1 Observation 22,7112 723 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk21936 B-Lümfotsüüdid % ams23874 JAH EI EI B-Lümfotsüüdid % Lümfotsüüdid % Lümfotsüütide suhtarv QN % % mikroskoop 67 JAH/Võrreld 47 26478-8 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 45 HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Blood Lymphocytes NFr Bld 1 Observation 11,433 724 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk21936 B-Reaktiivsed lümfotsüüdid % ams23876 JAH EI EI B-Reaktiivsed lümfotsüüdid % Reaktiivsed lümfotsüüdid % Reaktiivsete lümfotsüütide suhtarv QN % % mikroskoop 69 JAH/Võrreld 48 33835-0 Lymphocytes.plasmacytoid/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % HEM/BC Lymphocytes Plasmacytoid/100 leukocytes in Blood by Manual count Plasmacoid Lymphs NFr Bld Manual 1 Observation 761 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk21936 B-Lümfoblastide % ams23877 JAH EI EI B-Lümfoblastid % Lümfoblastid % Lümfoblastide suhtarv QN % % mikroskoop 73 JAH/Võrreld 95 34922-5 Lymphoblasts/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % HEM/BC Lymphoblasts/100 leukocytes in Blood Lymphoblasts NFr Bld 1 Observation 725 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk21936 B-Atüüpilised lümfotsüüdid % ams23878 JAH EI EI B-Atüüpilised lümfotsüüdid % Atüüpilised lümfotsüüdid % Atüüpiliste lümfotsüütide suhtarv QN % % mikroskoop 75 JAH/Võrreld 50 29261-5 Lymphocytes.abnormal/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % HEM/BC Lymphocytes Abnormal/100 leukocytes in Blood by Manual count Abnormal Lymphs NFr Bld Manual 1 Observation 18,6198 733 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk21936 B-Plasmarakud % ams23881 JAH EI EI B-Plasmarakud % Plasmarakud % Plasmarakkude suhtarv QN % % mikroskoop 79 JAH/Võrreld 59 13047-6 Plasma cells/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % HEM/BC Plasma cells/100 leukocytes in Blood Plasma Cells NFr Bld 1 Observation 728 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk21936 B-Segmenttuumsed neutrofiilid % ams23873 JAH EI EI B-Segmenttuumsed neutrofiilid % Segmenttuumsed neutrofiilid % Segmenttuumsete neutrofiilide suhtarv QN % % mikroskoop 83 JAH/Võrreld 54 26505-8 Neutrophils.segmented/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % HEM/BC Neutrophils.segmented/100 leukocytes in Blood Neuts Seg NFr Bld 1 Observation 729 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk21936 B-Kepptuumsed neutrofiilid % ams23872 JAH EI EI B-Kepptuumsed neutrofiilid % Kepptuumsed neutrofiilid % Kepptuumsete neutrofiilide suhtarv QN % % mikroskoop 84 JAH/Võrreld 55 26508-2 Neutrophils.band form/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 0,19% HEM/BC Neutrophils.band form/100 leukocytes in Blood Neuts Band NFr Bld 1 Observation 730 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk21936 B-Metamüelotsüüdid % ams23871 JAH EI EI B-Metamüelotsüüdid % Metamüelotsüüdid % Metamüelotsüütide suhtarv QN % % mikroskoop 86 JAH/Võrreld 56 740-1 Metamyelocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % 307 HEM/BC Metamyelocytes/100 leukocytes in Blood by Manual count Metamyelocytes NFr Bld Manual 1 Observation 23,8122 731 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk21936 B-Müelotsüüdid % ams23870 JAH EI EI B-Müelotsüüdid % Müelotsüüdid % Müelotsüütide suhtarv QN % % mikroskoop 88 JAH/Võrreld 57 26498-6 Myelocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 0,04% HEM/BC Myelocytes/100 leukocytes in Blood Myelocytes NFr Bld 1 Observation 732 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk21936 B-Promüelotsüüdid % ams23869 JAH EI EI B-Promüelotsüüdid % Promüelotsüüdid % Promüelotsüütide suhtarv QN % % mikroskoop 90 JAH/Võrreld 58 26524-9 Promyelocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 0,01% HEM/BC Promyelocytes/100 leukocytes in Blood Promyelocytes NFr Bld 1 Observation 726 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk21936 B-Blastid (spetsifitseerimata) % ams23868 JAH EI EI B-Blastid (spetsifitseerimata) % Blastid (spetsifitseerimata) % Blastide (spetsifitseerimata) suhtarv QN % % mikroskoop 93 JAH/Võrreld 51 709-6 Blasts/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % 791 HEM/BC Blasts/100 leukocytes in Blood by Manual count Blasts NFr Bld Manual 1 Observation 18,0359 735 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk21936 B-Normoblastid % ams23888 JAH EI EI B-Normoblastid % Normoblastid % Normoblastide suhtarv QN /100WBC /100WBC mikroskoop 96 JAH/Võrreld 67 33990-3 Normoblasts/100 leukocytes Ratio Pt Bld Qn /100{WBCs} /100 leukocytes HEM/BC Normoblasts/100 leukocytes [Ratio] in Blood Normoblasts Bld-Rto 1 Observation 736 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk21936 B-Toksogeenne granulatsioon ams23884 JAH EI EI B-Toksogeenne granulatsioon Toksogeenne granulatsioon Toksogeenne granulatsioon Tekst mikroskoop 99 JAH 69 803-7 Toxic granules ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,0071% HEM/BC Toxic granules [Presence] in Blood by Light microscopy Toxic Granules Bld Ql Smear 1 Observation 737 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk21936 B-Döhle kehakesed ams23893 JAH EI EI B-Döhle kehakesed Döhle kehakesed Döhle kehakesed Tekst mikroskoop 100 JAH 70 7792-5 Dohle body ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,0030% HEM/BC Dohle body [Presence] in Blood by Light microscopy Dohle Bod Bld Ql Smear 1 Observation 738 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk21936 B-Hüpersegmentatsioon ams23885 JAH EI EI B-Hüpersegmentatsioon Hüpersegmentatsioon Hüpersegmentatsioon Tekst mikroskoop 101 JAH 71 765-8 Neutrophils.hypersegmented ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Neutrophils.hypersegmented [Presence] in Blood by Light microscopy Neuts Hyperseg Bld Ql Smear 1 Observation 820 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk21936 B-Neutrofiilide vakuolisatsioon ams23890 JAH EI EI B-Neutrofiilide vakuolisatsioon Neutrofiilide vakuolisatsioon Neutrofiilide vakuolisatsioon Tekst mikroskoop 102 JAH 1669 18319-4 Neutrophils.vacuolated ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,0010% HEM/BC Neutrophils.vacuolated [Presence] in Blood by Light microscopy Neuts Vac Bld Ql Smear 1 Observation 834 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk21936 B-Monotsüütide vakuolisatsioon ams23891 JAH EI EI B-Monotsüütide vakuolisatsioon Monotsüütide vakuolisatsioon Monotsüütide vakuolisatsioon Tekst mikroskoop 103 JAH 4433 50672-5 Leukocyte toxic vacuoles PrThr Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Leukocyte toxic vacuoles [Presence] in Blood by Light microscopy WBC toxic vacuoles Bld Ql Smear 1 Observation 26,1852 821 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk21936 B-Aueri kepikesed ams23915 JAH EI EI B-Aueri kepikesed Aueri kepikesed Aueri kepikesed Tekst mikroskoop 104 JAH 1670 11281-3 Auer rods ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Auer rods [Presence] in Blood by Light microscopy Auer Bodies Bld Ql Smear 1 Observation 739 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk21936 B-Lümfotsüütide atüpism ams23886 JAH EI EI B-Lümfotsüütide atüpism Lümfotsüütide atüpism Lümfotsüütide atüpism Tekst mikroskoop 105 JAH 72 733-6 Lymphocytes.variant ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Lymphocytes Variant [Presence] in Blood by Light microscopy Variant Lymphs Bld Ql Smear 1 Observation 11,4393 740 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk21936 B-Gumprechti varjud ams23887 JAH EI EI B-Gumprechti varjud Gumprechti varjud Gumprechti varjud QN % % mikroskoop 106 JAH/Võrreld 73 14912-0 Smudge cells/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count "#/100 WBC; %" 0,0056% HEM/BC Smudge cells/100 leukocytes in Blood by Manual count Smudge Cells NFr Bld Manual 1 Observation 741 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk21936 B-Aglomeratsioon ams23889 JAH EI EI B-Aglomeratsioon Aglomeratsioon Aglomeratsioon Tekst mikroskoop 107 JAH 74 7797-4 Rouleaux ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Rouleaux [Presence] in Blood by Light microscopy Rouleaux Bld Ql Smear 1 Observation 822 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk21936 B-Aglutinatsioon ams23914 JAH EI EI B-Aglutinatsioon Aglutinatsioon Aglutinatsioon Tekst mikroskoop 108 JAH 1671 50670-9 Erythrocyte agglutination ACnc Pt Bld Ord HEM/BC Erythrocyte agglutination [Presence] in Blood RBC agglut Bld Ql 1 Observation 742 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk21936 B-Hüpokromaasia ams23894 JAH EI EI B-Hüpokromaasia Hüpokromaasia Hüpokromaasia Tekst mikroskoop 109 JAH 75 728-6 Hypochromia ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,03% HEM/BC Hypochromia [Presence] in Blood by Light microscopy Hypochromia Bld Ql Smear 1 Observation 743 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk21936 B-Polükromaasia ams23895 JAH EI EI B-Polükromaasia Polükromaasia Polükromaasia Tekst mikroskoop 110 JAH 76 10378-8 Polychromasia ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,09% HEM/BC Polychromasia [Presence] in Blood by Light microscopy Polychromasia Bld Ql Smear 1 Observation 744 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk21936 B-Anisokromaasia ams23896 JAH EI EI B-Anisokromaasia Anisokromaasia Anisokromaasia Tekst mikroskoop 111 JAH 77 51582-5 Anisochromasia ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Anisochromasia [Presence] in Blood by Light microscopy Anisochromasia Bld Ql Smear 1 Observation 745 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk21936 B-Erütrotsüütide anisotsütoos ams23897 JAH EI EI B-Erütrotsüütide anisotsütoos Erütrotsüütide anisotsütoos Erütrotsüütide anisotsütoos Tekst mikroskoop 112 JAH 78 702-1 Anisocytosis ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,04% HEM/BC Anisocytosis [Presence] in Blood by Light microscopy Anisocytosis Bld Ql Smear 1 Observation 746 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk21936 B-Erütrotsüütide makrotsütoos ams23898 JAH EI EI B-Erütrotsüütide makrotsütoos Erütrotsüütide makrotsütoos Erütrotsüütide makrotsütoos Tekst mikroskoop 113 JAH 79 738-5 Macrocytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,11% HEM/BC Macrocytes [Presence] in Blood by Light microscopy Macrocytes Bld Ql Smear 1 Observation 747 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk21936 B-Erütrotsüütide mikrotsütoos ams23899 JAH EI EI B-Erütrotsüütide mikrotsütoos Erütrotsüütide mikrotsütoos Erütrotsüütide mikrotsütoos Tekst mikroskoop 115 JAH 81 741-9 Microcytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,10% HEM/BC Microcytes [Presence] in Blood by Light microscopy Microcytes Bld Ql Smear 1 Observation 750 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk21936 B-Poikilotsütoos ams23902 JAH EI EI B-Poikilotsütoos Poikilotsütoos Poikilotsütoos Tekst mikroskoop 116 JAH 84 779-9 Poikilocytosis ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,03% HEM/BC Poikilocytosis [Presence] in Blood by Light microscopy Poikilocytosis Bld Ql Smear 1 Observation 748 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk21936 B-Mikrosferotsütoos ams23900 JAH EI EI B-Mikrosferotsütoos Mikrosferotsütoos Mikrosferotsütoos Tekst mikroskoop 117 JAH 82 48069-9 Spherocytes.micro ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Spherocytes.micro [Presence] in Blood by Light microscopy Spherocytes.micro Bld Ql Smear 1 Both 749 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk21936 B-Ovalotsütoos ams23901 JAH EI EI B-Ovalotsütoos Ovalotsütoos Ovalotsütoos Tekst mikroskoop 118 JAH 83 774-0 Ovalocytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,06% HEM/BC Ovalocytes [Presence] in Blood by Light microscopy Ovalocytes Bld Ql Smear 1 Observation 751 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk21936 B-Akantotsütoos ams23903 JAH EI EI B-Akantotsütoos Akantotsütoos Akantotsütoos Tekst mikroskoop 119 JAH 85 7789-1 Acanthocytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,00% HEM/BC Acanthocytes [Presence] in Blood by Light microscopy Acanthocytes Bld Ql Smear 1 Observation 752 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk21936 B-Fragmentatsioon (skisotsüüdid) ams23904 JAH EI EI B-Fragmentatsioon Fragmentatsioon Fragmentatsioon Tekst mikroskoop 120 JAH 86 10373-9 Fragments ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Fragments [Presence] in Blood by Light microscopy Fragments Bld Ql Smear 1 Observation 753 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk21936 B-Stomatotsütoos ams23905 JAH EI EI B-Stomatotsütoos Stomatotsütoos Stomatotsütoos Tekst mikroskoop 121 JAH 87 10380-4 Stomatocytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Stomatocytes [Presence] in Blood by Light microscopy Stomatocytes Bld Ql Smear 1 Observation 754 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk21936 B-Kodotsütoos (märklauaerütrotsüüdid) ams23906 JAH EI EI B-Kodotsütoos Märklaudrakud Kodotsütoos ehk märklaudrakkude olemasolu Tekst mikroskoop 122 JAH 88 10381-2 Target cells ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,03% HEM/BC Target cells [Presence] in Blood by Light microscopy Targets Bld Ql Smear 1 Observation 760 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk21936 B-Dakrotsütoos (pisarerütrotsüüdid) ams23913 JAH EI EI B-Dakrotsütoos Pisarrakud Dakrüotsütoos ehk pisarrakkude olemasolu Tekst mikroskoop 123 JAH 94 7791-7 Dacryocytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,03% HEM/BC Dacrocytes [Presence] in Blood by Light microscopy Dacryocytes Bld Ql Smear 1 Observation 755 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk21936 B-Ehhinotsütoos ams23907 JAH EI EI B-Ehhinotsütoos Ehhinotsütoos Ehhinotsütoos Tekst mikroskoop 124 JAH 89 7790-9 Burr cells ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,01% HEM/BC Burr cells [Presence] in Blood by Light microscopy Burr Cells Bld Ql Smear 1 Observation 756 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk21936 B-Basofiilne sõmerus ams23909 JAH EI EI B-Basofiilne sõmerus Basofiilne sõmerus Basofiilne sõmerus Tekst mikroskoop 127 JAH 90 703-9 Basophilic stippling ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,00% HEM/BC Basophilic stippling [Presence] in Blood by Light microscopy Baso Stipl Bld Ql Smear 1 Observation 757 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk21936 B-Howelli-Jolly kehakesed ams23910 JAH EI EI B-Howelli-Jolly kehakesed Howelli-Jolly kehakesed Howelli-Jolly kehakesed Tekst mikroskoop 128 JAH 91 7793-3 Howell-Jolly bodies ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,00% HEM/BC Howell-Jolly bodies [Presence] in Blood by Light microscopy Howell-Jolly Bod Bld Ql Smear 1 Observation 758 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk21936 B-Caboti ringid ams23911 JAH EI EI B-Caboti ringid Caboti ringid Caboti ringid Tekst mikroskoop 129 JAH 92 11280-5 Cabot rings ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Cabot rings [Presence] in Blood by Light microscopy Cabot rings Bld Ql Smear 1 Observation 759 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk21936 B-Pappenheimeri kehakesed ams23912 JAH EI EI B-Pappenheimeri kehakesed Pappenheimeri kehakesed Pappenheimeri kehakesed Tekst mikroskoop 130 JAH 93 7795-8 Pappenheimer bodies ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Pappenheimer bodies [Presence] in Blood by Light microscopy Pappenheimer Bod Bld Ql Smear 1 Observation 823 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk21936 B-Trombotsüütide anisotsütoos ams23917 JAH EI EI B-Trombotsüütide anisotsütoos Trombotsüütide anisotsütoos Trombotsüütide anisotsütoos Tekst mikroskoop 132 JAH 1675 51640-1 Platelet anisocytosis ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Platelet anisocytosis [Presence] in Blood by Light microscopy Platelet anisocytosis Bld Ql Smear 1 Observation 824 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk21936 B-Hiidtrosüüdid ams23918 JAH EI EI B-Hiidtrombotsüüdid Hiidtrombotsüüdid Hiidtrombotsüüdid Tekst mikroskoop 135 JAH 1678 5908-9 Platelets.giant ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,0017% HEM/BC Platelets Giant [Presence] in Blood by Light microscopy Giant Platelets Bld Ql Smear 1 Observation 825 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk21936 B-Trombotsüütide agregaatid ams23916 JAH EI EI B-Trombotsüütide agregaadid Trombotsüütide agregaadid Trombotsüütide agregaadid Tekst mikroskoop 136 JAH 1679 7796-6 Platelet clump ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Platelet clump [Presence] in Blood by Light microscopy Platelet Clump Bld Ql Smear 1 Observation 734 HE 1 Vereäige mikroskoopia shk21936 B-Megakarüotsüütide tuumad ams23892 JAH EI EI B-Megakarüotsüütide tuumad Megakarüotsüütide tuumad Megakarüotsüütide tuumad QN % % mikroskoop 139 JAH/Võrreld 66 70028-6 Megakaryocytic nuclei/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % HEM/BC Megakaryocytic nuclei/100 leukocytes in Blood by Manual count Megakaryocytic nuclei NFr Bld Manual 1 Observation 11,4729 762 HE 1 Erütrotsüütide settekiirus ams10104 JAH JAH EI B-ESR Settekiirus Erütrotsüütide settekiirus QN mm/h mm/h Electa Lab Monitor 20E 146 JAH/Võrreld 106 4537-7 Erythrocyte sedimentation rate Vel Pt Bld Qn Westergren mm/h mm/hr 0,03% HEM/BC Erythrocyte sedimentation rate by Westergren method ESR Bld Qn Westrgrn 1 Both 877 HAT 2 Happe-aluse tasakaalu uuring arteriaalses veres shk21856 JAH JAH EI aB-ABB panel Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres Happe-aluse tasakaalu uuring arteriaalses veres Paneel Siemens RapidPoint 500 1 JAH 1248 24336-0 Gas panel - Pt BldA Qn 0,01% PANEL.CHEM Gas panel in Arterial blood Gas Pnl BldA 1 Order 878 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres shk21856 FiO2 ams23650 JAH EI EI FiO2 FiO2 Hapniku osakaal sissehingatavas õhus QN % % Siemens RapidPoint 500 4 JAH 1250 19994-3 Oxygen/Inspired gas setting VFr Pt Ventilator Qn % % 0,01% PULM Oxygen/Inspired gas setting [Volume Fraction] Ventilator O2/Inspired gas setting VFr Vent 2 879 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres shk21856 aB-pCO2 ams23643 JAH EI EI aB-pCO2 pCO2 Süsinikdioksiidi osarõhk arteriaalses veres QN mmHg mmHg Siemens RapidPoint 500 6 JAH 1252 2019-8 Carbon dioxide PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg 0,05% CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] in Arterial blood pCO2 BldA 1 Both 880 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres shk21856 aB-pO2 ams23644 JAH EI EI aB-pO2 pO2 Hapniku osarõhk arteriaalses veres QN mmHg mmHg Siemens RapidPoint 500 8 JAH 1253 2703-7 Oxygen PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg 0,07% CHEM Oxygen [Partial pressure] in Arterial blood pO2 BldA 1 Both 881 HAT 2 Hemoglobiini fraktsioonide paneel shk21535 aB-sO2 ams22802 JAH EI EI aB-sO2 sO2 Hapnikuga küllastatus arteriaalses veres QN % % Siemens RapidPoint 500 9 JAH 1254 2708-6 Oxygen saturation MFr Pt BldA Qn % % 0,02% CHEM Oxygen saturation in Arterial blood SaO2% BldA 1 Observation 882 HAT 2 Hemoglobiini fraktsioonide paneel shk21535 aB-O2Hb ams22801 JAH EI EI aB-O2Hb Oksühemoglobiin Oksühemoglobiin arteriaalses veres QN % % Siemens RapidPoint 500 11 JAH 1255 2714-4 Oxyhemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldA Qn % % CHEM Fractional oxyhemoglobin in Arterial blood OxyHgb MFr BldA 1 Observation 883 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres shk21856 aB-pHt ams23642 JAH EI EI aB-pHt pH (t) pH (kehatemperatuuri järgi kohandatud) arteriaalses veres QN Siemens RapidPoint 500 13 JAH 1257 33254-4 pH^^adjusted to patients actual temperature LsCnc Pt BldA Qn [pH] 0,01% CHEM pH of Arterial blood adjusted to patients actual temperature pH temp adj BldA 1 Observation 884 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres shk21856 aB-tO2 ams23648 JAH EI EI aB-O2 O2 Hapnik arteriaalses veres QN Vol% Vol% Siemens RapidPoint 500 16 JAH 1260 59274-1 Oxygen content VFr Pt BldA Qn Calculated mL/dL CHEM Oxygen content in Arterial blood by calculation O2 Ct VFr BldA Calc 1 Observation 885 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres shk21856 aB-p50 ams23647 JAH EI EI aB-p50 pO2 (sO2 50%) Hapniku osarõhk (küllastatus hapnikuga 50%) arteriaalses veres QN mmHg mmHg Siemens RapidPoint 500 17 JAH 1261 19214-6 Oxygen^^saturation adjusted to 0.5 PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Oxygen [Partial pressure] saturation adjusted to 0.5 in Arterial blood pO2 satn adj to 0.5 BldA 1 Observation 886 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres shk21856 aB-Shuntt ams23649 JAH EI EI aB-Shuntt Shunt (t) Füsioloogiline shunt (kehatemperatuuri järgi kohandatud) arteriaalses veres QN % % Siemens RapidPoint 500 19 JAH 1263 72325-4 Functional shunt volume^^adjusted to patients actual temperature VFr Pt BldA Qn % % HEMODYN.MOLEC Arterial blood Functional shunt volume adjusted to patients actual temperature BldA Fshunt vol temp adj VFr 2 Observation 22,0427 1097 HAT 2 pO2/FiO2% shk22253 JAH EI EI aB-pO2/FiO2% pO2/FiO2% Arteriaalse vere ja sissehingatava õhu hapniku osarõhkude suhe QN mmHg/% mmHg/% arvutuslik 23 JAH 4568 A-4568 887 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres shk21856 aB-ABE ams23646 JAH EI EI aB-BE BE Aluste liig arteriaalses veres QN mmol/L mmol/L Siemens RapidPoint 500 26 JAH 1268 1925-7 Base excess SCnc Pt BldA Qn mmol/L mmol/L 0,04% CHEM Base excess in Arterial blood Base excess BldA-sCnc 1 Observation 1095 HAT 2 BE (st) ams25014 JAH EI EI aB-BEst BE (st) Aluste liig (standardiseeritud) arteriaalses veres QN mmol/L mmol/L RapidPoint500 Siemens 27 JAH 1269 19235-1 Base excess^^standard SCnc Pt BldA Qn mmol/L mmol/L CHEM Base excess standard in Arterial blood Base excess std BldA-sCnc 1 Observation 1094 HAT 2 Anioonide vahe ams25000 JAH EI EI AnionGap (K+) Anioonide vahe Anioonide vahe QN mmol/L mmol/L RapidPoint500 Siemens 29 JAH 1271 1863-0 Anion gap 4 SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 0,03% CHEM Anion gap 4 in Serum or Plasma Anion Gap4 SerPl-sCnc 1 Observation 888 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres shk21856 aP-HCO3 ams23645 JAH EI EI aP-HCO3 Vesinikkarbonaat Vesinikkarbonaat arteriaalses plasmas QN mmol/L mmol/L Siemens RapidPoint 500 30 JAH 1273 1960-4 Bicarbonate SCnc Pt BldA Qn mmol/L mmol/L 0,05% CHEM Bicarbonate [Moles/volume] in Arterial blood HCO3 BldA-sCnc 1 Both 898 HAT 2 Hemoglobiini fraktsioonide paneel shk21535 aB-COHb ams22803 JAH EI EI aB-COHb COHb Karboksühemoglobiin arteriaalses veres QN % % Siemens RapidPoint 500 32 JAH 1343 2030-5 Carboxyhemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldA Qn % % CHEM Carboxyhemoglobin/Hemoglobin.total in Arterial blood COHgb MFr BldA 1 Observation 900 HAT 2 Hemoglobiini fraktsioonide paneel shk21535 aB-MetHb ams22804 JAH EI EI aB-MetHb MetHb Methemoglobiin arteriaalses veres QN % % Siemens RapidPoint 500 33 JAH 1346 2615-3 Methemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldA Qn % % CHEM Methemoglobin/Hemoglobin.total in Arterial blood MetHgb MFr BldA 1 Observation 890 HAT 2 Laktaat arteriaalses plasmas ams709 JAH JAH EI aP-Lac Laktaat Laktaat arteriaalses plasmas QN mmol/L mmol/L Siemens RapidPoint 500 34 JAH 1279 2518-9 Lactate SCnc Pt BldA Qn mmol/L mmol/L 0,00% CHEM Lactate [Moles/volume] in Arterial blood Lactate BldA-sCnc 1 Both 1092 HAT 2 pH (kehatemperatuuri järgi korrigeeritud) ams22832 JAH JAH EI vB-pHt pH (t) pH (kehatemperatuuri järgi kohandatud) venoosses veres QN Siemens RapidPoint 500 43 JAH 1287 39486-6 pH^^adjusted to patients actual temperature LsCnc Pt BldV Qn [pH] CHEM pH of Venous blood adjusted to patients actual temperature pH temp adj BldV 1 Observation 891 HAT 2 Laktaat venoosses veres ams10810 JAH JAH EI vP-Lac Laktaat Laktaat venoosses plasmas QN mmol/L mmol/L Siemens RapidPoint 500 55 JAH 1297 2519-7 Lactate SCnc Pt BldV Qn mmol/L mmol/L CHEM Lactate [Moles/volume] in Venous blood Lactate BldV-sCnc 1 Both 892 HAT 2 Happe-aluse tasakaalu uuring kapillaarses veres shk21857 JAH JAH EI cB-ABB panel Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres Happe-aluse tasakaalu uuring kapillaarses veres Paneel Siemens RapidPoint 500 78 JAH 1318 24337-8 Gas panel - Pt BldC Qn PANEL.CHEM Gas panel in Capillary blood Gas Pnl BldC 1 Order 893 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres shk21857 cB-pCO2 ams23652 JAH EI EI cB-pCO2 pCO2 Süsinikdioksiidi osarõhk kapillaarses veres QN mmHg mmHg Siemens RapidPoint 500 80 JAH 1323 2020-6 Carbon dioxide PPres Pt BldC Qn mm[Hg] mm Hg 0,00% CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] in Capillary blood pCO2 BldC 1 Both 894 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres shk21857 cB-pO2 ams23653 JAH EI EI cB-pO2 pO2 Hapniku osarõhk kapillaarses veres QN mmHg mmHg Siemens RapidPoint 500 82 JAH 1324 2704-5 Oxygen PPres Pt BldC Qn mm[Hg] mm Hg 0,00% CHEM Oxygen [Partial pressure] in Capillary blood pO2 BldC 1 Both 895 HAT 2 cB-O2Hb ams22820 JAH EI EI cB-O2Hb Oksühemoglobiin Oksühemoglobiin kapillaarses veres QN % % Siemens RapidPoint 500 85 JAH 1326 2715-1 Oxyhemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldC Qn % % CHEM Fractional oxyhemoglobin in Capillary blood OxyHgb MFr BldC 1 Observation 896 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres shk21857 cB-pHt ams23651 JAH EI EI cB-pHt pH (t) pH (kehatemperatuuri järgi kohandatud) kapillaarses veres QN Siemens RapidPoint 500 87 JAH 1328 39485-8 pH^^adjusted to patients actual temperature LsCnc Pt BldC Qn [pH] CHEM pH of Capillary blood adjusted to patients actual temperature pH temp adj BldC 1 Observation 897 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres shk21857 cB-ABE ams23654 JAH EI EI cB-BE BE Aluste liig kapillaarses veres QN mmol/L mmol/L Siemens RapidPoint 500 96 JAH 1337 1926-5 Base excess SCnc Pt BldC Qn mmol/L mmol/L CHEM Base excess in Capillary blood Base excess BldC-sCnc 1 Observation 902 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres shk21857 cP-HCO3 ams23655 JAH EI EI cP-HCO3 Vesinikkarbonaat Vesinikkarbonaat kapillaarses plasmas QN mmol/L mmol/L Siemens RapidPoint 500 99 JAH 2720 1961-2 Bicarbonate SCnc Pt BldC Qn mmol/L mmol/L 1093 CHEM Bicarbonate [Moles/volume] in Capillary blood HCO3 BldC-sCnc 1 Both 11,3891 899 HAT 2 cB-COHb ams22821 JAH EI EI cB-COHb COHb Karboksühemoglobiin kapillaarses veres QN % % Siemens RapidPoint 500 101 JAH 1345 2031-3 Carboxyhemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldC Qn % % CHEM Carboxyhemoglobin/Hemoglobin.total in Capillary blood COHgb MFr BldC 1 Observation 889 HAT 2 Hemoglobiini fraktsioonide paneel shk21535 B-Hb oxym ams22806 JAH EI EI B-Hb oxym Hb Hemoglobiin veres (oksümeetria) QN g/L g/L Siemens RapidPoint 500 108 JAH 1276 55782-7 Hemoglobin MCnc Pt Bld Qn Oximetry g/dL g/dL HEM/BC Hemoglobin [Mass/volume] in Blood by Oximetry Hgb Bld Oximetry-mCnc 1 Both 872 EL 3 Kaalium arteriaalses plasmas ams23341 JAH JAH EI S,P-K Kaalium Kaalium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L Siemens RapidPoint 500 2 JAH/Võrreld 211 2823-3 Potassium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,2673% CHEM Potassium [Moles/volume] in Serum or Plasma Potassium SerPl-sCnc 1 Both 871 EL 3 Naatrium arteriaalses plasmas ams10831 JAH JAH EI S,P-Na Naatrium Naatrium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L Siemens RapidPoint 500 4 JAH/Võrreld 210 2951-2 Sodium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1705% CHEM Sodium [Moles/volume] in Serum or Plasma Sodium SerPl-sCnc 1 Both 873 EL 3 Kaltsium (ioniseeritud, pH 7,4) shk21804 Kaltsium (ioniseeritud) arteriaalses plasmas ams23480 JAH JAH EI S,P-iCa Kaltsium (ioniseeritud) Kaltsium (ioniseeritud) seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L Siemens RapidPoint 500 6 JAH 213 12180-6 Calcium.ionized SCnc Pt Ser/Plas Qn ISE mg/dL mmol/L CHEM Calcium.ionized [Moles/volume] in Serum or Plasma by Ion-selective membrane electrode (ISE) Ca-I SerPl ISE-sCnc 1 Both 874 EL 3 Kaltsium (ioniseeritud, pH 7,4) arteriaalses plasmas shk21804 JAH JAH EI S,P-iCa (pH 7,4) Kaltsium (ioniseeritud, pH 7,4) Kaltsium (ioniseeritud, pH 7,4 korral) QN mmol/L mmol/L Siemens RapidPoint 500 7 JAH/Võrreld 214 19072-8 Calcium.ionized^^adjusted to pH 7.4 SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Calcium.ionized [Moles/volume] adjusted to pH 7.4 in Serum or Plasma Ca-I adj pH7.4 SerPl-sCnc 1 Observation 907 EL 3 Kaltsium paastuplasmas ams23007 JAH JAH EI S,P-Ca Kaltsium Kaltsium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L Roche Cobas c501 10 JAH/Võrreld 212 2000-8 Calcium SCnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Calcium [Moles/volume] in Serum or Plasma Calcium SerPl-sCnc 1 Both 875 EL 3 Kloriid arteriaalses plasmas ams23694 JAH JAH EI S,P-Cl Kloriid Kloriid seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L Siemens RapidPoint 500 13 JAH/Võrreld 216 2075-0 Chloride SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1479% CHEM Chloride [Moles/volume] in Serum or Plasma Chloride SerPl-sCnc 1 Both 918 EL 3 Fosfaat plasmas ams22964 JAH JAH EI S,P-P Fosfaat Fosfaat seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L Roche Cobas c501 14 JAH/Võrreld 234 14879-1 Phosphate SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Phosphate [Moles/volume] in Serum or Plasma Phosphate SerPl-sCnc 1 Both 908 EL 3 Magneesium paastuplasmas ams22984 JAH JAH EI S,P-Mg Magneesium Magneesium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L Roche Cobas c501 16 JAH/Võrreld 218 2601-3 Magnesium SCnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Magnesium [Moles/volume] in Serum or Plasma Magnesium SerPl-sCnc 1 Both 42 EL 3 Ammoonium ams24217 JAH JAH EI P-NH4 Ammoonium Ammoonium plasmas QN umol/L umol/L Roche cobas c501 Roche 19 JAH/Võrreld 224 1845-7 Ammonium ion SCnc Pt Plas Qn umol/L umol/L CHEM Ammonium ion [Moles/volume] in Plasma Ammonium Ion Plas-sCnc 1 Both 1075 KAR 4 Troponiin T (kõrgtundlik) plasmas ams23607 JAH JAH EI S,P-cTnT-hs Troponiin T (kõrgtundlik) Troponiin T (kõrgtundlik) seerumis/plasmas QN ng/L ng/L Roche Cobas e601 1 JAH/Võrreld 2888 67151-1 Troponin T.cardiac MCnc Pt Ser/Plas Qn Detection limit <= 5 ng/L ng/L ng/L CHEM Troponin T.cardiac [Mass/volume] in Serum or Plasma by Detection limit <= 5 ng/L Troponin T SerPl DL <= 5 ng/L-mCnc 1 11,4393 932 KAR 4 Kreatiniini kinaasi MB isoensüümi mass plasmas ams23013 JAH JAH EI S,P-CK-MBm CK-MBm Kreatiini kinaasi MB isoensüümi mass seerumis/plasmas QN ug/L ug/L Roche Cobas e601 6 JAH 315 13969-1 Creatine kinase.MB MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,3363% CHEM Creatine kinase.MB [Mass/volume] in Serum or Plasma CK MB SerPl-mCnc 1 Both 933 KAR 4 B-tüüpi natriureetilise propeptiidi N-terminaalne fragment plasmas ams23000 JAH JAH EI S,P-NT-proBNP NT-proBNP B-tüüpi natriureetilise propeptiidi N-fragment seerumis/plasmas QN ng/L ng/L Roche Cobas e601 8 JAH 317 33762-6 Natriuretic peptide.B prohormone MCnc Pt Ser/Plas Qn pg/mL pg/mL CHEM Natriuretic peptide.B prohormone [Mass/volume] in Serum or Plasma proBNP SerPl-mCnc 1 Both 916 KE 5 C-reaktiivne valk plasmas ams23042 JAH JAH EI S,P-CRP CRP C-reaktiivne valk seerumis/plasmas QN mg/L mg/L Roche Cobas c501 1 JAH/Võrreld 232 1988-5 C reactive protein MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0344% CHEM C reactive protein [Mass/volume] in Serum or Plasma CRP SerPl-mCnc 1 Both 917 KE 5 C-reaktiivne valk seerumis/plasmas (kõrgtundlik) ams23077 EI 2021-06-09 JAH EI S,P-CRP-hs CRP (kõrgtundlik) C-reaktiivne valk seerumis/plasmas (kõrgtundlik) QN mg/L mg/L Roche Cobas integra 3 JAH/Võrreld 233 30522-7 C reactive protein MCnc Pt Ser/Plas Qn High sensitivity 0,0083% CHEM C reactive protein [Mass/volume] in Serum or Plasma by High sensitivity method CRP SerPl HS-mCnc 1 Both 703 KE 5 Prokaltsitoniin plasmas ams23057 JAH JAH EI S,P-PCT Prokaltsitoniin Prokaltsitoniin seerumis/plasmas QN ug/L ug/L Roche Cobas c501 5 JAH/Võrreld 302 33959-8 Procalcitonin MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL CHEM Procalcitonin [Mass/volume] in Serum or Plasma Procalcitonin SerPl-mCnc 1 Both 85 KE 5 Interleukiin 6 seerumis shk88 JAH JAH JAH S,P-IL-6 IL-6 Interleukiin 6 seerumis/plasmas QN ng/L ng/L 9 JAH 381 26881-3 Interleukin 6 MCnc Pt Ser/Plas Qn pg/mL pg/mL CHEM Interleukin 6 [Mass/volume] in Serum or Plasma Il6 SerPl-mCnc 1 Both 44 KE 5 Glükoos plasmas ams23024 JAH JAH EI fS,fP-Gluc Glükoos paastuseerumis/-plasmas Glükoos paastuseerumis/paastuplasmas QN mmol/L mmol/L Roche Cobas c501 12 JAH/Võrreld 237 14771-0 Glucose^post CFst SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Fasting glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma Glucose p fast SerPl-sCnc 1 Both 876 KE 5 Glükoos arteriaalses veres ams22484 JAH JAH EI fcB-Gluc Glükoos kapillaarses paastuveres Glükoos kapillaarses paastuveres QN mmol/L mmol/L Siemens RapidPoint 500 13 JAH/Võrreld 238 14770-2 Glucose^post CFst SCnc Pt BldC Qn Glucometer mmol/L mmol/L CHAL Fasting glucose [Moles/volume] in Capillary blood by Glucometer Glucose p fast BldC Glucomtr-sCnc 1 Both 45 KE 5 Liikvori- ja seerumi/plasma glükoosi suhe shk21996 Glükoos ams24171 JAH JAH JAH S,P-Gluc Glükoos Glükoos seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L 14 JAH/Võrreld 239 14749-6 Glucose SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma Glucose SerPl-sCnc 1 Both 1108 KE 5 Glükoos kapillaarses veres (POCT) ams25777 JAH JAH EI cB-Gluc POCT Glükoos kapillaarses veres (POCT) Glükoos kapillaarses veres (POCT) QN mmol/L mmol/L Roche AccuCheck Inform II Roche 16 JAH/Võrreld 2049 14743-9 Glucose SCnc Pt BldC Qn Glucometer mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Capillary blood by Glucometer Glucose BldC Glucomtr-sCnc 1 Both 28,6478 903 KE 5 Glükoos venoosses veres ams21716 JAH JAH EI B-Gluc POCT Glükoos veres (POCT) Glükoos veres (POCT) QN mmol/L mmol/L Roche Cobas c501 17 JAH/Võrreld 3693 72516-8 Glucose SCnc Pt Bld Qn Test strip.automated umol/L umol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Blood by Automated test strip Glucose Bld Strip.auto-sCnc 1 Both 829 KE 5 Glükohemoglobiin veres (IFCC) shk21716 JAH JAH EI B-HbA1c (IFCC) HbA1c (IFCC) Glükohemoglobiin veres (IFCC) QN mmol/mol mmol/mol Roche Cobas PRO Roche 19 JAH/Võrreld 2741 59261-8 Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total SFr Pt Bld Qn IFCC mmol/mol mmol/mol HEM/BC Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total in Blood by IFCC protocol Hgb A1c SFr Bld IFCC 1 Both 18,6192 764 KE 5 HbA1c (IFCC) shk21716 Glükohemoglobiin veres (NGSP) ams23099 JAH EI EI B-HbA1c HbA1c Glükohemoglobiin veres QN % % Roche Cobas PRO Roche 20 JAH/Võrreld 236 4548-4 Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total MFr Pt Bld Qn % %; % Hgb 0,0883% HEM/BC Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total in Blood Hgb A1c MFr Bld 1 Both 832 KE 5 HbA1c (IFCC) shk21716 Hinnatud keskmine glükoosi kontsentratsioon ams23091 JAH EI EI B-eAG eAG Hinnanguline keskmine glükoos veres QN mmol/L mmol/L Arvutuslik 24 JAH/Võrreld 3416 53553-4 Estimated average glucose SCnc Pt Bld Qn Estimated from glycated hemoglobin mmol/L mmol/L CHEM Glucose mean value [Moles/volume] in Blood Estimated from glycated hemoglobin Est. average glucose Bld gHb Est-sCnc 1 Both 15,6611 708 KE 5 Glükoosi taluvuse proov plasmast (75 g Gluc PO) (0/120min) shk10525 JAH JAH EI GTT (0, 120 min) Glükoosi taluvuse proov (0, 120 min) Glükoosi taluvuse proov (0, 120 min) Paneel Roche Cobas c501 25 JAH 240 L-240 501 KE 5 Glükoosi taluvuse proov (1,75 g glükoosi 1 kg kohta) shk21727 JAH JAH EI GTT (0, 60, 120 min) Glükoosi taluvuse proov (0, 60, 120 min) Glükoosi taluvuse proov (0, 60, 120 min) Paneel Roche Cobas c501 26 JAH 3006 L-3006 709 KE 5 Glükoosi taluvuse proov (0, 120 min) shk10525 fP-Gluc 0 min (pre 75 g Gluc PO) ams11152 JAH JAH EI fS,P-Gluc 0 min (pre 75 g Gluc PO) Glükoos 0 min (75 g) Glükoos paastuseerumis/paastuplasmas enne glükoosi manustamist QN mmol/L mmol/L Roche Cobas c501 28 JAH/Võrreld 241 14996-3 Glucose^pre 75 g glucose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --pre 75 g glucose PO Glucose pre 75 g Glc PO SerPl-sCnc 1 Observation 711 KE 5 Glükoosi taluvuse proov (0, 120 min) shk10525 P-Gluc 60 min (post 75 g Gluc PO) ams22635 JAH JAH EI S,P-Gluc 60 min (post 75 g Gluc PO) Glükoos 60 min (75 g) Glükoos seerumis/plasmas 60 minutit pärast glükoosi manustamist QN mmol/L mmol/L Roche Cobas c501 29 JAH/Võrreld 248 51597-3 Glucose^1H post 75 g glucose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --1 hour post 75 g glucose PO Glucose 1H p 75 g Glc PO SerPl-sCnc 1 Observation 710 KE 5 Glükoosi taluvuse proov (0, 120 min) shk10525 P-Gluc 120 min (post 75g Gluc PO) ams11154 JAH JAH EI S,P-Gluc 120 min (post 75g Gluc PO) Glükoos 120 min (75 g) Glükoos seerumis/plasmas 120 minutit pärast glükoosi manustamist QN mmol/L mmol/L Roche Cobas c501 30 JAH/Võrreld 242 14995-5 Glucose^2H post 75 g glucose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --2 hours post 75 g glucose PO Glucose 2H p 75 g Glc PO SerPl-sCnc 1 Both 46 KE 5 Glükoosi taluvuse proov (0, 60, 120 min) shk21727 fP-Gluc 0 min (pre 1,75 g Gluc/1kg BW PO) ams23167 JAH JAH EI fS,P-Gluc 0 min (pre 1,75 g Gluc/1kg BW PO) Glükoos 0 min (1,75 g/1 kg) Glükoos paastuseerumis/paastuplasmas enne glükoosi manustamist (1,75 g glükoosi 1 kg kohta) QN mmol/L mmol/L Roche Cobas c501 31 JAH/Võrreld 244 47622-6 Glucose^pre dose glucose SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --pre dose glucose Glucose pre Glc SerPl-sCnc 1 Observation 625 KE 5 Glükoosi taluvuse proov (0, 60, 120 min) shk21727 P-Gluc 120 min (post 1,75 g Gluc/1 kg BW PO) ams23168 JAH JAH EI S,P-Gluc 120 min (post xxx challenge) Glükoos 120 min (pärast mõjutust) Glükoos seerumis/plasmas 120 minutit (pärast mõjutust) QN mmol/L mmol/L Roche Cobas c501 38 JAH/Võrreld 4006 25668-5 Glucose^2H post XXX challenge SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 8 CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --2 hours post XXX challenge Glucose 2h p chal SerPl-sCnc 1 Both 9,8919 909 KE 5 Alaniini aminotransferaas plasmas ams23066 JAH JAH EI S,P-ALAT ALAT Alaniini aminotransferaas seerumis/plasmas QN U/L U/L Roche Cobas c501 42 JAH/Võrreld 222 1744-2 Alanine aminotransferase CCnc Pt Ser/Plas Qn Without P-5'-P U/L U/L CHEM Alanine aminotransferase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma by Without P-5'-P ALT SerPl w/o P-5'-P-cCnc 1 Both 913 KE 5 ASAT Aspartaadi aminotransferaas plasmas ams23021 JAH JAH EI S,P-ASAT ASAT Aspartaadi aminotransferaas seerumis/plasmas QN U/L U/L Roche Cobas c501 44 JAH/Võrreld 228 1920-8 Aspartate aminotransferase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,8705% CHEM Aspartate aminotransferase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma AST SerPl-cCnc 1 Both 910 KE 5 Aluseline fosfataas plasmas ams23041 JAH JAH EI S,P-ALP ALP Aluseline fosfataas seerumis/plasmas QN U/L U/L Roche Cobas c501 46 JAH/Võrreld 223 6768-6 Alkaline phosphatase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,8002% CHEM Alkaline phosphatase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma ALP SerPl-cCnc 1 Both 16 KE 5 Aluselise fosfataasi isoensüümid ams23751 JAH JAH JAH S-ALP-isoE ALP isoensüümid Aluselise fosfataasi isoensüümid seerumis Tekst 47 JAH 147 14588-8 Alkaline phosphatase isoenzymes Imp Pt Ser/Plas Nom CHEM Alkaline phosphatase isoenzymes [interpretation] in Serum or Plasma ALP Isos SerPl-Imp 1 Observation 919 KE 5 Gammaglutamüüli transferaas plasmas ams22965 JAH JAH EI S,P-GGT GGT Gammaglutamüüli transferaas seerumis/plasmas QN U/L U/L Roche Cobas c501 68 JAH/Võrreld 235 2324-2 Gamma glutamyl transferase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,0564% CHEM Gamma glutamyl transferase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma GGT SerPl-cCnc 1 Both 914 KE 5 Bilirubiin plasmas ams22962 JAH JAH EI S,P-Bil Bilirubiin Bilirubiin seerumis/plasmas QN umol/L umol/L Roche Cobas c501 69 JAH/Võrreld 229 14631-6 Bilirubin SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Bilirubin [Moles/volume] in Serum or Plasma Bilirub SerPl-sCnc 1 Both 915 KE 5 Bilirubiin (konjugeeritud) (direktne bilirubiin) plasmas ams22961 JAH JAH EI S,P-Bil-conj Bilirubiin (konjugeeritud) Bilirubiin (konjugeeritud) seerumis/plasmas QN umol/L umol/L Roche Cobas c501 72 JAH/Võrreld 230 14629-0 Bilirubin.glucuronidated+Bilirubin.albumin bound SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Bilirubin.direct [Moles/volume] in Serum or Plasma Bilirub Direct SerPl-sCnc 1 Both 911 KE 5 Amülaas plasmas ams22960 JAH JAH EI S,P-Amyl Amülaas Amülaas seerumis/plasmas QN U/L U/L Roche Cobas c501 74 JAH/Võrreld 225 1798-8 Amylase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,0927% CHEM Amylase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma Amylase SerPl-cCnc 1 Both 929 KE 5 Lipaas plasmas ams23064 JAH JAH EI S,P-Lip Lipaas Lipaas seerumis/plasmas QN U/L U/L Roche Cobas c501 76 JAH/Võrreld 299 3040-3 Triacylglycerol lipase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,1557% CHEM Lipase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma Lipase SerPl-cCnc 1 Both 514 KE 5 Sapphapped seerumis ams23298 JAH JAH JAH S,P-TBA Sapphapped Sapphapped seerumis/plasmas QN umol/L umol/L 80 JAH/Võrreld 3071 14628-2 Bile acid SCnc Pt Ser Qn umol/L umol/L CHEM Bile acid [Moles/volume] in Serum Bile Ac Ser-sCnc 1 Both 32,6581 713 KE 5 Kreatiniinikliirens shk21832 P-Crea ams23576 JAH EI EI S,P-Crea Kreatiniin Kreatiniin seerumis/plasmas QN umol/L umol/L Roche Cobas c501 82 JAH/Võrreld 279 14682-9 Creatinine SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Creatinine [Moles/volume] in Serum or Plasma Creat SerPl-sCnc 1 Both 765 KE 5 Hinnanguline glomerulaarfiltratsiooni kiirus ams22789 JAH JAH EI eGFR (Crea, MDRD) eGFR (Crea, MDRD) Hinnanguline glomerulaarfiltratsiooni kiirus (kreatiniin, MDRD) QN mL/min/1.73m2 mL/min/1.73m2 Arvutuslik 84 JAH/Võrreld 280 33914-3 Glomerular filtration rate/1.73 sq M.predicted ArVRat Pt Ser/Plas Qn Creatinine-based formula (MDRD) mL/min/{1.73m2} 0,6625% CHEM Glomerular filtration rate/1.73 sq M.predicted by Creatinine-based formula (MDRD) GFR/BSA.pred SerPl MDRD-ArVRat 1 Both 714 KE 5 Kreatiniini kliirens shk21832 JAH JAH EI dU-S-Crea Kreatiniinikliirens Kreatiniinikliirens QN mL/min mL/min Roche Cobas c501 88 JAH/Võrreld 281 2164-2 Creatinine renal clearance VRat 24H Urine+Ser/Plas Qn mL/min 0,0084% CHEM Creatinine renal clearance in 24 hour Creat Cl 24H Ur+SerPl-vRate 1 Both 931 KE 5 Uurea paastuplasmas ams22987 JAH JAH EI S,P-Urea Uurea Uurea seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L Roche Cobas c501 90 JAH/Võrreld 310 22664-7 Urea SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Urea [Moles/volume] in Serum or Plasma Urea SerPl-sCnc 1 Both 39 KE 5 IgG indeks shk692 S-Alb ams1572 JAH EI JAH S,P-Alb Albumiin Albumiin seerumis/plasmas QN g/L g/L 97 JAH/Võrreld 219 61151-7 Albumin MCnc Pt Ser/Plas Qn BCG g/dL g/dl CHEM Albumin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Bromcresol green (BCG) dye binding method Albumin SerPl BCG-mCnc 1 Both 40 KE 5 TBEV IgG indeks shk21807 Albumiin seerumis/plasmas (kõrgtundlik) ams23485 JAH EI JAH S,P-Alb-hs Albumiin (kõrgtundlik) Albumiin seerumis/plasmas (kõrgtundlik) QN g/L g/L 98 JAH/Võrreld 220 1751-7 Albumin MCnc Pt Ser/Plas Qn g/dL 0,8632% CHEM Albumin [Mass/volume] in Serum or Plasma Albumin SerPl-mCnc 1 Both 62 KE 5 Valkude fraktsioonid shk22011 Prot ams24186 JAH EI JAH S,P-Prot Valk Valk seerumis/plasmas QN g/L g/L 99 JAH/Võrreld 311 2885-2 Protein MCnc Pt Ser/Plas Qn g/dL 0,82% CHEM Protein [Mass/volume] in Serum or Plasma Prot SerPl-mCnc 1 Both 60 KE 5 Prealbumiin seerumis ams23352 JAH JAH JAH S,P-PreAlb Prealbumiin Prealbumiin seerumis/plasmas QN g/L g/L 100 JAH/Võrreld 301 14338-8 Prealbumin MCnc Pt Ser/Plas Qn g/dL 0,0508% CHEM Prealbumin [Mass/volume] in Serum or Plasma Prealb SerPl-mCnc 1 Both 928 KE 5 Laktaadi dehüdrogenaas plasmas ams23063 EI 2021-06-01 JAH EI S,P-LDH (non-IFCC) LDH (non-IFCC) Laktaadi dehüdrogenaas seerumis/plasmas (non-IFCC) QN U/L U/L Roche Cobas c501 101 JAH 285 14805-6 Lactate dehydrogenase CCnc Pt Ser/Plas Qn Reaction: pyruvate to lactate CHEM Lactate dehydrogenase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma by Pyruvate to lactate reaction LDH SerPl P to L-cCnc 1 Observation 1109 KE 5 LDH ams25778 JAH JAH EI S,P-LDH LDH Laktaadi dehüdrogenaas seerumis/plasmas QN U/L U/L Roche cobas c501 Roche 102 JAH/Võrreld 6069 14804-9 Lactate dehydrogenase CCnc Pt Ser/Plas Qn Reaction: lactate to pyruvate U/L arb U/L CHEM Lactate dehydrogenase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma by Lactate to pyruvate reaction LDH SerPl L to P-cCnc 1 Both 47 KE 5 Haptoglobiin seerumis ams1394 JAH JAH JAH S,P-Hapto Haptoglobiin Haptoglobiin seerumis/plasmas QN g/L g/L 103 JAH/Võrreld 254 4542-7 Haptoglobin MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/dL 0,0047% HEM/BC Haptoglobin [Mass/volume] in Serum or Plasma Haptoglob SerPl-mCnc 1 Both 920 KE 5 Hemoglobiin plasmas ams22922 JAH JAH JAH P-Hb Hemoglobiin plasmas Hemoglobiin plasmas QN mg/L mg/L 105 JAH/Võrreld 255 721-1 Hemoglobin.free MCnc Pt Plas Qn mg/L mg/L HEM/BC Free Hemoglobin [Mass/volume] in Plasma Hgb Free Plas-mCnc 1 Both 927 KE 5 Kusihape plasmas ams23039 JAH JAH EI S,P-UA Kusihape Kusihape seerumis/plasmas QN umol/L umol/L Roche Cobas c501 108 JAH/Võrreld 284 14933-6 Urate SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Urate [Moles/volume] in Serum or Plasma Urate SerPl-sCnc 1 Both 712 KE 5 Kreatiini kinaas plasmas ams25031 JAH JAH EI S,P-CK CK Kreatiini kinaas seerumis/plasmas QN U/L U/L Roche cobas c501 Roche 109 JAH/Võrreld 278 2157-6 Creatine kinase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,3104% CHEM Creatine kinase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma CK SerPl-cCnc 1 Both 63 KE 5 Müogloglobiin seerumis ams10827 JAH JAH JAH S,P-Myogl Müoglobiin Müoglobiin seerumis/plasmas QN ug/L ug/L 119 JAH/Võrreld 316 2639-3 Myoglobin MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0217% CHEM Myoglobin [Mass/volume] in Serum or Plasma Myoglobin SerPl-mCnc 1 Both 923 KE 5 Kolesterool plasmas ams22975 JAH JAH EI S,P-Chol Kolesterool Kolesterool seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L Roche Cobas c501 122 JAH/Võrreld 271 14647-2 Cholesterol SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Cholesterol [Moles/volume] in Serum or Plasma Cholest SerPl-sCnc 1 Both 924 KE 5 HDL-kolesterool paastuplasmas ams22976 JAH JAH EI S,P-HDL-Chol HDL HDL-kolesterool seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L Roche Cobas c501 124 JAH/Võrreld 272 14646-4 Cholesterol.in HDL SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Cholesterol in HDL [Moles/volume] in Serum or Plasma HDLc SerPl-sCnc 1 Both 925 KE 5 LDL-kolesterool plasmas ams23028 JAH JAH EI S,P-LDL-Chol LDL LDL-kolesterool seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L Roche Cobas c501 125 JAH/Võrreld 273 22748-8 Cholesterol.in LDL SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Cholesterol in LDL [Moles/volume] in Serum or Plasma LDLc SerPl-sCnc 1 Both 1316 KE 5 Mitte-HDL kolesterool ams26550 JAH EI EI S,P-non-HDL-Chol Mitte-HDL kolesterool Mitte-HDL kolesterool seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L arvutuslik test 127 JAH/Võrreld 5805 70204-3 Cholesterol.non HDL SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Cholesterol non HDL [Moles/volume] in Serum or Plasma NonHDLc SerPl-sCnc 1 Observation 926 KE 5 Triglütseriidid paastuplasmas ams22986 JAH JAH EI S,P-Trigl Triglütseriidid Triglütseriidid seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/L Roche Cobas c501 128 JAH/Võrreld 274 14927-8 Triglyceride SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Triglyceride [Moles/volume] in Serum or Plasma Trigl SerPl-sCnc 1 Both 65 KE 5 Homotsüsteiin seerumis ams1674 JAH JAH JAH S,P-Hcy Homotsüsteiin Homotsüsteiin seerumis/plasmas QN umol/L umol/L 133 JAH 325 13965-9 Homocysteine SCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0084% CHEM Homocysteine [Moles/volume] in Serum or Plasma Homocysteine SerPl-sCnc 1 Both 912 KE 5 Antistreptolüsiin O ams23034 JAH JAH EI S,P-ASO ASO Antistreptolüsiin O seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Roche Cobas c501 134 JAH 227 5370-2 Streptolysin O Ab ACnc Pt Ser Qn 0,0021% MICRO Streptolysin O Ab [Units/volume] in Serum ASO Ab Ser-aCnc 1 Both 930 KE 5 Reumatoidfaktor plasmas ams23001 JAH JAH EI S,P-RF Reumatoidfaktor Reumatoidfaktor seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Roche Cobas c501 135 JAH 303 11572-5 Rheumatoid factor ACnc Pt Ser Qn 0,0132% SERO Rheumatoid factor [Units/volume] in Serum Rheumatoid fact Ser-aCnc 1 Both 41 KE 5 Alfa-1-antitrüpsiin ams22757 JAH JAH JAH S,P-AAT Alfa-1-antitrüpsiin Alfa-1-antitrüpsiin seerumis/plasmas QN g/L g/L 139 JAH/Võrreld 221 1825-9 Alpha 1 antitrypsin MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/dL mg/dL 0,0036% CHEM Alpha 1 antitrypsin [Mass/volume] in Serum or Plasma A1AT SerPl-mCnc 1 Both 43 KE 5 Angiotensiini muundav ensüüm seerumis ams1742 JAH JAH JAH S,P-ACE ACE Angiotensiini muundav ensüüm seerumis/plasmas QN U/L U/L 140 JAH/Võrreld 226 2742-5 Angiotensin converting enzyme CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,0051% CHEM Angiotensin converting enzyme [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma ACE SerPl-cCnc 1 Both 56 KE 5 Laktoosi taluvuse proov (2g Lactose/1kg BW PO) shk21728 JAH JAH EI LTT (2g Lactose/kg BW PO) Laktoosi taluvuse proov (2g/kg ) Laktoosi taluvuse proov (2g laktoosi 1 kg kohta) Paneel Roche Cobas c501 142 JAH 288 L-288 57 KE 5 Laktoosi taluvuse proov (2g/kg ) shk21728 P-Gluc 20 min (post 2g Lactose/1kg BW PO) ams23170 JAH EI EI S,P-Gluc 20 min (post 2g Lactose/1kg BW PO) Glükoos 20 min (2 g/1 kg) Glükoos seerumis/plasmas 20 minutit pärast laktoosi manustamist QN mmol/L mmol/L Roche Cobas c501 143 JAH/Võrreld 290 69941-3 Glucose^20M post dose lactose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --20 minutes post dose lactose PO Glucose 20M p Lac PO SerPl-sCnc 1 Both 11,4729 58 KE 5 Laktoosi taluvuse proov (2g/kg ) shk21728 P-Gluc 40 min (post 2g Lactose/1kg BW PO) ams23171 JAH EI EI S,P-Gluc 40 min (post 2g Lactose/1kg BW PO) Glükoos 40 min (2 g/1 kg) Glükoos seerumis/plasmas 40 minutit pärast laktoosi manustamist QN mmol/L mmol/L Roche Cobas c501 144 JAH/Võrreld 291 69942-1 Glucose^40M post dose lactose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --40 minutes post dose lactose PO Glucose 40M p Lac PO SerPl-sCnc 1 Both 11,4729 707 KE 5 Laktoosi taluvuse proov (50 g Lactose PO) shk10343 JAH JAH EI LTT (50 g Lactose PO) Laktoosi taluvuse proov (50 g) Laktoosi taluvuse proov (50 g laktoosi) Paneel Roche Cobas c501 147 JAH 3007 L-3007 59 KE 5 Laktoosi taluvuse proov (2g/kg ) shk21728 fP-Gluc 0 min (pre Lactose PO) ams23169 JAH EI EI fS,fP-Gluc 0 min (pre Lactose PO) Glükoos 0 min Glükoos paastuseerumis/paastuplasmas enne laktoosi manustamist QN mmol/L mmol/L Roche Cobas c501 148 JAH/Võrreld 295 59157-8 Glucose^pre dose lactose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --pre dose lactose PO Glucose pre Lac PO SerPl-sCnc 1 Observation 705 KE 5 Laktoosi taluvuse proov (50 g) shk10343 P-Gluc 20 min (post 50g Lactose PO) ams10817 JAH EI EI S,P-Gluc 20 min (post 50g Lactose PO) Glükoos 20 min (50 g) Glükoos seerumis/plasmas 20 minutit pärast laktoosi manustamist QN mmol/L mmol/L Roche Cobas c501 149 JAH/Võrreld 296 69943-9 Glucose^20M post 50 g lactose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --20 minutes post 50 g lactose PO Glucose 20M p 50 g lac PO SerPl-sCnc 1 Both 11,4729 706 KE 5 Laktoosi taluvuse proov (50 g) shk10343 P-Gluc 40 min (post 50g Lactose PO) ams10818 JAH EI EI S,P-Gluc 40 min (post 50g Lactose PO) Glükoos 40 min (50 g) Glükoos seerumis/plasmas 40 minutit pärast laktoosi manustamist QN mmol/L mmol/L Roche Cobas c501 151 JAH/Võrreld 297 69944-7 Glucose^40M post 50 g lactose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --40 minutes post 50 g lactose PO Glucose 40M p 50 g lac PO SerPl-sCnc 1 Both 11,4729 52 KE 5 Koliini esteraas ams1588 JAH JAH JAH S,P-ChE Koliini esteraas Koliini esteraas seerumis/plasmas QN U/L U/L 153 JAH/Võrreld 275 2098-2 Cholinesterase CCnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Cholinesterase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma Cholinesterase SerPl-cCnc 1 Both 61 KE 5 Tseruloplasmiin seerumis ams21425 JAH JAH JAH S,P-Cer Tseruloplasmiin Tseruloplasmiin seerumis/plasmas QN g/L g/L 160 JAH/Võrreld 308 2064-4 Ceruloplasmin MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,00% CHEM Ceruloplasmin [Mass/volume] in Serum or Plasma Ceruloplasmin SerPl-mCnc 1 Both 904 HÜ 6 Rahvusvaheline normitud suhe ams22570 JAH JAH EI INR INR Rahvusvaheline normitud suhe QN Sysmex CS-2500 3 JAH/Võrreld 180 34714-6 Coagulation tissue factor induced.INR RelTime Pt Bld Qn Coag 0,02% COAG INR in Blood by Coagulation assay INR Bld 1 Observation 26 HÜ 6 Luupustundlik APTT shk21822 APTT ams23557 JAH EI JAH P-APTT APTT Aktiveeritud osalise tromboplastiini aeg plasmas QN s s 9 JAH 181 14979-9 Coagulation surface induced Time Pt PPP Qn Coag s sec 0,25% COAG Activated partial thrombplastin time (aPTT) in Platelet poor plasma by Coagulation assay aPTT Time PPP 1 Both 36 HÜ 6 Madalmolekulaarne hepariin ams24212 JAH JAH JAH P-LMWH Madalmolekulaarne hepariin Madalmolekulaarne hepariin plasmas QN kU/L kU/L 12 JAH/Võrreld 196 3271-4 Heparin.low molecular weight ACnc Pt PPP Qn Chromo U/mL U/mL COAG LMWH PPP Chro-aCnc LMW Heparin [Units/volume] in Platelet poor plasma by Chromogenic method 1 Both 27 HÜ 6 Trombiini aeg ams23807 JAH JAH JAH P-TT Trombiini aeg Trombiini aeg plasmas QN s s 15 JAH/Võrreld 183 3243-3 Coagulation thrombin induced Time Pt PPP Qn Coag s 0,01% COAG Thrombin time in Platelet poor plasma by Coagulation assay TT Time PPP 1 Both 906 HÜ 6 D-dimeerid plasmas ams22047 JAH JAH EI P-D-Di D-dimeerid D-dimeerid plasmas QN mg/L mg/L Sysmex CS-2500 16 JAH 184 48065-7 Fibrin D-dimer FEU MCnc Pt PPP Qn ug/L FEU 0,02% COAG Fibrin D-dimer FEU [Mass/volume] in Platelet poor plasma D dimer FEU PPP-mCnc 1 Both 905 HÜ 6 Fibrinogeen plasmas ams14 JAH JAH EI P-Fibr Fibrinogeen Fibrinogeen plasmas QN g/L g/L Sysmex CS-2500 18 JAH/Võrreld 182 48664-7 Fibrinogen MCnc Pt PPP Qn Coag.derived g/L g/L COAG Fibrinogen [Mass/volume] in Platelet poor plasma by Coagulation.derived Fibrinogen PPP Coag.derived-mCnc 1 BOTH 38 HÜ 6 Plasminogeen plasmas ams1696 JAH JAH JAH P-Plasm Plasminogeen Plasminogeen plasmas QN % % 20 JAH/Võrreld 202 28660-9 Plasminogen actual/Normal RelCCnc Pt PPP Qn Chromo % % COAG Plasminogen actual/normal in Platelet poor plasma by Chromogenic method PLG Act/Nor PPP Chro 1 Observation 28 HÜ 6 Antitrombiin III plasmas ams3 JAH JAH JAH P-AT III Antitrombiin III Antitrombiin III plasmas QN % % 22 JAH 185 27811-9 Antithrombin actual/Normal RelCCnc Pt PPP Qn Chromo % % 0,00% COAG AT III Act/Nor PPP Chro Antithrombin actual/normal in Platelet poor plasma by Chromogenic method 1 Observation 29 HÜ 6 Proteiin C plasmas ams1310 JAH JAH JAH P-PC Proteiin C Proteiin C plasmas QN % % 23 JAH 186 27818-4 Protein C actual/Normal RelCCnc Pt PPP Qn Chromo % % 0,00% COAG Protein C actual/normal in Platelet poor plasma by Chromogenic method Prot C Act/Nor PPP Chro 1 Observation 30 HÜ 6 Vaba Proteiin S ams1312 JAH JAH JAH P-fPS Vaba proteiin S Vaba proteiin S plasmas QN % % 26 JAH 187 27821-8 Protein S.free Ag actual/Normal RelMCnc Pt PPP Qn Imm % % COAG Protein S Free Ag actual/normal in Platelet poor plasma by Immunologic method Prot S Free Ag Act/Nor PPP Imm 1 Observation 31 HÜ 6 Aktiveeritud proteiini C resistentsus plasmas ams1311 JAH JAH JAH P-APC-R APC-R Aktiveeritud proteiini C resistentsus plasmas QN s s 27 JAH 188 48590-4 Coagulation surface induced^after addition of APC Time Pt PPP Qn Coag s s COAG aPTT in Platelet poor plasma by Coagulation assay --after addition of APC aPTT after addition of APC PPP 1 Observation 8,5074 34 HÜ 6 Luupustundliku aktiveeritud osalise tromboplastiini aeg plasmas shk21822 JAH JAH JAH P-PTT-LA Luupustundlik APTT Luupustundliku aktiveeritud osalise tromboplastiini aeg plasmas QN s s 32 JAH 194 34571-0 Coagulation surface induced.lupus sensitive Time Pt PPP Qn Coag s s COAG aPTT-LA Time PPP Activated partial thrombplastin time (aPTT).lupus sensitive in Platelet poor plasma by Coagulation assay 1 Both 35 HÜ 6 Luupusantikoagulandid plasmas (normitud suhe) ams1606 JAH JAH JAH P-LA normratio Luupusantikoagulandid (normitud suhe) Luupusantikoagulandid plasmas (normitud suhe) Tekst 35 JAH/Võrreld 195 50410-0 Coagulation dilute Russell viper venom induced/Coagulation dilute Russell viper venom induced.excess phospholipid Ratio Pt PPP Qn Coag COAG dRVV Tme/dRVVT cfm PPP-Rto Dilute Russell viper venom time (dRVVT)/Coagulation dilute Russell viper venom induced.excess phospholipid [Ratio] in Platelet poor plasma by Coagulation assay 1 Both 37 HÜ 6 VII faktor plasmas ams23563 JAH JAH JAH P-FVII VII faktor VII faktor plasmas QN % % 44 JAH/Võrreld 200 3198-9 Coagulation factor VII activity actual/Normal RelTime Pt PPP Qn Coag % % COAG Fact VII Act/Nor PPP Coagulation factor VII activity actual/normal in Platelet poor plasma by Coagulation assay 1 Observation 33 HÜ 6 VIII faktor plasmas ams23564 JAH JAH JAH P-FVIII:C VIII faktor VIII faktor plasmas QN % % 45 JAH/Võrreld 193 3209-4 Coagulation factor VIII activity actual/Normal RelTime Pt PPP Qn Coag % % 0,00% COAG Coagulation factor VIII activity actual/normal in Platelet poor plasma by Coagulation assay Fact VIII Act/Nor PPP 1 Observation 32 HÜ 6 von Willebrandi faktor plasmas ams23562 JAH JAH JAH P-vWF von Willebrandi faktor von Willebrandi faktor plasmas QN % % 53 JAH/Võrreld 192 27816-8 von Willebrand factor Ag actual/Normal RelMCnc Pt PPP Qn Imm % % 0,00% COAG von Willebrand factor (vWf) Ag actual/normal in Platelet poor plasma by Immunologic method vWF Ag Act/Nor PPP Imm 1 Observation 508 HÜ 6 Hüübimisfaktorite inhibiitorite sõeluuring ams23565 JAH JAH JAH P-F inh screen (APTT mix 1:1) Hüübimisfaktorite inhibiitorite sõeluuring (APTT mix 1:1) Hüübimisfaktorite inhibiitorid plasmas (APTT mix 1:1) (sõeluuring) Tekst 67 JAH 3036 97024-4 aPTT mixing study panel - Pt PPP - PANEL.COAG aPTT mixing study panel - Platelet poor plasma aPTT Mix Pnl PPP 1 Order 19,7978 763 HÜ 6 Veritsusaeg ams10237 EI 2023-03-24 JAH EI cB-Ivy Veritsusaeg Veritsusaeg QN min min kell 82 JAH/Võrreld 191 3179-9 Bleeding time Time Pt ^Patient Qn Ivy min COAG Bleeding Tme Time Patient Ivy Bleeding time by Ivy method 1 Both 477 HÜ 6 B-INTEM ams23566 JAH EI JAH B-INTEM INTEM Hüübimise seesmise süsteemi tromboelastomeetriline uuring Tekst 96 JAH 2855 L-2855 478 HÜ 6 B-EXTEM ams23567 JAH EI JAH B-EXTEM EXTEM Hüübimise välise süsteemi tromboelastomeetriline uuring Tekst 97 JAH 2856 L-2856 479 HÜ 6 B-FIBTEM ams23568 JAH EI JAH B-FIBTEM FIBTEM Fibriini moodustumise ja polümerisatsiooni tromboelastomeetriline uuring Tekst 98 JAH 2857 L-2857 480 HÜ 6 B-HEPTEM ams23569 JAH EI JAH B-HEPTEM HEPTEM Hüübimise seesmise süsteemi tromboelastomeetriline uuring hepariinravi korral Tekst 99 JAH 2858 L-2858 481 HÜ 6 B-APTEM ams23570 JAH EI JAH B-APTEM APTEM Hüübimise välise süsteemi tromboelastomeetriline uuring fibrinolüüsi inhibeerimise korral Tekst 100 JAH 2859 L-2859 457 IHE 7 ABO-veregrupp ja RhDantigeen (kontrolluuring) shk21983 JAH JAH EI B-ABO-RhD ctrl panel ABO ja RhD (kontrolluuring) ABO-veregrupp ja RhD antigeen (kontrolluuring) Paneel 1 JAH 2623 L-2623 17 IHE 7 AB0-veregrupp ja RhD antigeen (kinnitav uuring) shk21982 JAH JAH EI B-ABO-RhD conf panel ABO ja RhD (kinnitav uuring) ABO-veregrupp ja RhD antigeen (kinnitav uuring) Paneel 2 JAH 166 34530-6 ABO & Rh group panel Pt Bld - 19 IHE 7 AB0-veregrupp, RhD antigeen ja otsene antiglobuliintest vastsündinul shk615 JAH JAH EI B-ABO-RhD-DAT-n panel ABO, RhD ja DAT paneel vastsündinul ABO-veregrupp, RhD antigeen ja otsene antiglobuliintest vastsündinul (paneel) Paneel 6 JAH 170 L-170 18 IHE 7 AB0-veregrupi kontrolluuring ams24144 JAH JAH EI B-ABO ctrl ABO (kontrolluuring) ABO-veregrupp (kontrolluuring) ABO 10 JAH 169 883-9 ABO group Type Pt Bld Nom 219 BLDBK ABO group [Type] in Blood ABO Group Bld 1 Both 21,7859 20 IHE 7 ABO ja RhD (kinnitav uuring) shk21982 AB0 veregrupp geeltehnikaga ams24146 JAH EI EI B-ABO conf ABO (kinnitav uuring) ABO-veregrupp (kinnitav uuring) ABO 11 JAH 171 57743-7 ABO group Type Pt Bld Nom Confirm BLDBK ABO group [Type] in Blood by Confirmatory method ABO Group Bld Cfm 1 Both 21,7859 458 IHE 7 ABO, RhD ja DAT paneel vastsündinul shk615 AB0 vastsündinul ams1320 JAH EI EI B-ABO-n ABO vastsündinul ABO-veregrupp vastsündinul ABO 12 JAH 2624 14580-5 ABO group Type Pt Bld^newborn Nom BLDBK ABO group [Type] in Blood from newborn ABO Group Bld NB 1 Both 11,3891 21 IHE 7 ABO ja RhD (kinnitav uuring) shk21982 RhD veregrupp geeltehnikaga ams24147 JAH EI EI B-RhD RhD RhD antigeen N/P 17 JAH 172 978-7 D Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK D Ag [Presence] on Red Blood Cells D Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 22 IHE 7 ABO, RhD ja DAT paneel vastsündinul shk615 RhD antigeen vastsündinul ams1414 JAH EI EI B-RhD-n RhD vastsündinul RhD antigeen vastsündinul N/P 18 JAH 4978 14908-8 Rh Type Pt Bld^newborn Nom BLDBK Rh [Type] in Blood from newborn Rh Bld NB 1 Both 19,9661 627 IHE 7 Rh fenotüüp ams24202 JAH JAH EI B-Rh fenotype Rh fenotüüp Rh fenotüüp Tekst 21 JAH 4090 10331-7 Rh Type Pt Bld Nom 33 BLDBK Rh [Type] in Blood Rh Bld 1 Both 11,6313 23 IHE 7 ABO, RhD ja DAT paneel vastsündinul shk615 Otsene antiglobuliintest ams1415 JAH EI EI B-DAT DAT Otsene antiglobuliintest Tekst 24 JAH 173 1007-4 Direct antiglobulin test.poly specific reagent Type Pt RBC Ord BLDBK Direct antiglobulin test.poly specific reagent [Presence] on Red Blood Cells DAT Poly-Sp Reag RBC Ql 1 Both 340 IHE 7 Otsene antiglobuliintest (tüpiseerimine) ams21821 JAH JAH JAH B-DAT typ DAT tüpiseerimine Otsene antiglobuliintest (tüpiseerimine) Tekst 26 JAH 1716 51006-5 Direct antiglobulin test.XXX reagent ACnc Pt RBC Ord BLDBK Direct antiglobulin test.unspecified reagent [Presence] on Red Blood Cells DAT RBC Ql 1 Both 12,8138 25 IHE 7 Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kahe erütrotsüüdiga ams21617 EI 2020-07-15 JAH EI B-RBC Ab screen I, II Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kahe erütrotsüüdiga Erütrotsütaarsed antikehad (sõeluuring kahe erütrotsüüdiga) N/P 34 JAH 177 1008-2 Indirect antiglobulin test.poly specific reagent Pt Ser/Plas Ord BLDBK Indirect antiglobulin test.poly specific reagent [Presence] in Serum or Plasma IAT Poly-Sp Reag SerPl Ql 1 Observation 24 IHE 7 Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kolme erütrotsüüdiga ams1326 JAH JAH EI B-RBC Ab screen I, II. III Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kolme erütrotsüüdiga Erütrotsütaarsed antikehad (sõeluuring kolme erütrotsüüdiga) N/P Manuaalne BIO-RAD ID-Card LISS/Coombs + BIO-RAD ID-DiaCell I II III 0,8% suspensioon 35 JAH 176 895-3 Blood group antibody screen.cells I+II+III Pt Ser/Plas Ord BLDBK Blood group antibody screen.cells I+II+III [Presence] in Serum or Plasma Bld gp Ab Scn Cells x3 SerPl Ql 1 Observation 337 IHE 7 Erütrotsütaarsed antikehad (tüpiseerimine) ams1329 JAH JAH JAH B-RBC Ab typ panel Erütrotsütaarsete antikehade tüpiseerimise paneel Erütrotsütaarsed antikehad (tüpiseerimine, paneel) Paneel 36 JAH 1713 888-8 Blood group antibodies identified Prid Pt Ser/Plas Nom 1716 BLDBK Blood group antibodies identified in Serum or Plasma Blood group antibodies SerPl 1 Both 11,3891 459 IHE 7 Erütrotsütaarsete antikehade tiitri määramine ams1327 JAH JAH JAH B-RBC Ab titr Erütrotsütaarsete antikehade tiiter Erütrotsütaarsete antikehade tiiter Tekst 75 JAH 2633 15343-7 Blood group antibody screen Titr Pt Ser/Plas Qn {titer} titer BLDBK Blood group antibody screen [Titer] in Serum or Plasma Bld gp Ab Scn Titr SerPl 1 Both 11,3891 339 IHE 7 Erütrotsütaarsed antigeenid ams1321 JAH JAH EI B-RBC Ag Erütrotsütaarsed antigeenid Erütrotsütaarsed antigeenid Tekst 104 JAH 1715 906-8 Blood group antigens present Prid Pt Bld Nom BLDBK Blood group antigens present [Identifier] in Blood Antigens Present Bld 1 Observation 11,3891 338 IHE 7 Doonorvere sobivusproov shk20950 JAH JAH EI B-XmB Doonorivere sobivusproov Doonorivere sobivusproov Tekst 149 EI 1714 1250-0 Major crossmatch Imp Pt Ser/Plas Nom 248 BLDBK Major crossmatch [interpretation] Maj XM SerPl-Imp 1 Observation 11,3891 997 U 8 Uriini ribaanalüüs shk21808 JAH JAH EI U-Strip Uriini ribaanalüüs Uriini ribaanalüüs Paneel Roche cobas 6500 4 JAH 785 50556-0 Urinalysis dipstick panel - Pt Urine - Test strip.automated PANEL.UA Urinalysis dipstick panel in Urine by Automated test strip UA dipstick Pnl Ur Strip.auto 1 Order 998 U 8 Uriini ribaanalüüs shk21808 U-SG strip ams23491 JAH EI EI U-SG strip Erikaal Erikaal QN Roche Urisys 1800 5 JAH/Võrreld 786 53326-5 Specific gravity Rden Pt Urine Qn Test strip.automated UA Specific gravity of Urine by Automated test strip Sp Gr Ur Strip.auto 1 Observation 999 U 8 Uriini ribaanalüüs shk21808 U-pH strip ams23492 JAH EI EI U-pH strip pH pH QN Roche Urisys 1800 6 JAH/Võrreld 787 50560-2 pH LsCnc Pt Urine Qn Test strip.automated [pH] pH UA pH of Urine by Automated test strip pH Ur Strip.auto 1 Observation 1001 U 8 Uriini ribaanalüüs shk21808 U-WBC strip ams23493 JAH EI EI U-WBC strip Leukotsüüdid Leukotsüüdid QN E6/L E9/L Roche Urisys 1800 7 JAH/Võrreld 789 58805-3 Leukocytes NCnc Pt Urine Qn Test strip.automated /uL /uL UA Leukocytes [#/volume] in Urine by Automated test strip WBC # Ur Strip.auto 1 Both 17,589 1000 U 8 Uriini ribaanalüüs shk21808 U-Nit strip ams23494 JAH EI EI U-Nit strip Nitrit Nitrit Tekst Roche Urisys 1800 9 JAH/Võrreld 788 50558-6 Nitrite ACnc Pt Urine Ord Test strip.automated UA Nitrite [Presence] in Urine by Automated test strip Nitrite Ur Ql Strip.auto 1 Observation 1002 U 8 Uriini ribaanalüüs shk21808 U-Prot strip ams23495 JAH EI EI U-Prot strip Valk Valk QN g/L g/L Roche Urisys 1800 10 JAH/Võrreld 790 50561-0 Protein MCnc Pt Urine Qn Test strip.automated mg/dL mg/dL UA Protein [Mass/volume] in Urine by Automated test strip Prot Ur Strip.auto-mCnc 1 Observation 17,589 1003 U 8 Uriini ribaanalüüs shk21808 U-Gluc strip ams23496 JAH EI EI U-Gluc strip Glükoos Glükoos QN mmol/L mmol/L Roche Urisys 1800 12 JAH/Võrreld 791 59156-0 Glucose SCnc Pt Urine Qn Test strip.automated mmol/L mmol/L UA Glucose [Moles/volume] in Urine by Automated test strip Glucose Ur Strip.auto-sCnc 1 Observation 17,589 1004 U 8 Uriini ribaanalüüs shk21808 U-Ket strip ams23497 JAH EI EI U-Ket strip Ketokehad Ketokehad QN mmol/L mmol/L Roche Urisys 1800 14 JAH/Võrreld 792 59158-6 Ketones SCnc Pt Urine Qn Test strip.automated mmol/L mmol/L UA Ketones [Moles/volume] in Urine by Automated test strip Ketones Ur Strip.auto-sCnc 1 Observation 17,589 1005 U 8 Uriini ribaanalüüs shk21808 U-Ubg strip ams23498 JAH EI EI U-Ubg strip Urobilinogeen Urobilinogeen QN umol/L umol/L Roche Urisys 1800 16 JAH/Võrreld 793 60025-4 Urobilinogen SCnc Pt Urine Qn Test strip.automated umol/L umol/L UA Urobilinogen [Moles/volume] in Urine by Automated test strip Urobilinogen Ur Strip.auto-sCnc 1 Both 1006 U 8 Uriini ribaanalüüs shk21808 U-Bil strip ams23499 JAH EI EI U-Bil strip Bilirubiin Bilirubiin QN umol/L umol/L Roche Urisys 1800 18 JAH/Võrreld 794 41016-7 Bilirubin SCnc Pt Urine Qn Test strip umol/L umol/L UA Bilirubin.total [Moles/volume] in Urine by Test strip Bilirub Ur Strip-sCnc 1 Both 17,589 1007 U 8 Uriini ribaanalüüs shk21808 U-RBC strip ams23500 JAH EI EI U-RBC strip Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid QN E6/L E12/L Roche Urisys 1800 20 JAH/Võrreld 795 57747-8 Erythrocytes NCnc Pt Urine Qn Test strip.automated /uL /uL UA Erythrocytes [#/volume] in Urine by Automated test strip RBC # Ur Strip.auto 1 Observation 17,589 1008 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk21855 JAH JAH EI U-Sed-m panel Uriini sademe mikroskoopia Uriini sademe mikroskoopia Paneel mikroskoop 38 JAH 797 24356-8 Urinalysis complete panel - Pt Urine - PANEL.UA Urinalysis complete panel in Urine Urinalysis complete pnl Ur 1 Order 15,9935 1009 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk21855 U-Erütrotsüüdid ams23613 JAH EI EI U-Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid QN /hpf E12/L mikroskoop 41 JAH/Võrreld 798 13945-1 Erythrocytes Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,31% UA Erythrocytes [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field RBC #/area UrnS HPF 1 Observation 1010 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk21855 U-Leukotsüüdid ams23614 JAH EI EI U-Leukotsüüdid Leukotsüüdid Leukotsüüdid QN /hpf E9/L mikroskoop 44 JAH/Võrreld 799 5821-4 Leukocytes Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,33% UA Leukocytes [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field WBC #/area UrnS HPF 1 Observation 1011 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk21855 U-Lameepiteeli rakud ams23615 JAH EI EI U-Lameepiteeli rakud Lameepiteeli rakud Lameepiteeli rakud QN /hpf /hpf mikroskoop 47 JAH/Võrreld 800 11277-1 Epithelial cells.squamous Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,04% UA Epithelial cells.squamous [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Squamous #/area UrnS HPF 1 Observation 1012 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk21855 U-Transitoorse epiteeli rakud ams23616 JAH EI EI U-Transitoorse epiteeli rakud Transitoorse epiteeli rakud Transitoorse epiteeli rakud QN /hpf /hpf mikroskoop 50 JAH/Võrreld 801 30089-7 Transitional cells Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,01% UA Transitional cells [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Trans Cells #/area UrnS HPF 1 Observation 1013 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk21855 U-Tubulaarepiteeli rakud ams23617 JAH EI EI U-Tubulaarepiteeli rakud Tubulaarepiteeli rakud Tubulaarepiteeli rakud QN /hpf /hpf mikroskoop 51 JAH/Võrreld 802 26052-1 Epithelial cells.renal Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,01% UA Epithelial cells.renal [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Renal Epi Cells #/area UrnS HPF 1 Observation 1062 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk21855 U-Atüüpilised epiteeli rakud ams23639 JAH EI EI U-Atüüpilised epiteelirakud Atüüpilised epiteelirakud Atüüpilised epiteelirakud QN /hpf /hpf mikroskoop 52 JAH/Võrreld 1682 41284-1 Epithelial cells.non-squamous Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Epithelial cells.non-squamous [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Non-sq Epi Cells #/area UrnS HPF 1 Observation 19,2431 1016 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk21855 U-Hüaliinsilindrid ams23620 JAH EI EI U-Hüaliinsilindrid Hüaliinsilindrid Hüaliinsilindrid QN /hpf E6/L mikroskoop 55 JAH/Võrreld 805 46135-0 Hyaline casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Hyaline casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Hyaline Casts #/area UrnS HPF 1 Both 25,8802 1017 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk21855 U-Granulaarsilindrid ams23621 JAH EI EI U-Granulaarsilindrid Granulaarsilindrid Granulaarsilindrid QN /hpf mikroskoop 58 JAH/Võrreld 806 46134-3 Granular casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Granular casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Gran Casts #/area UrnS HPF 1 Both 25,6387 1018 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk21855 U-Leukotsütaarsilindrid ams23622 JAH EI EI U-Leukotsütaarsilindrid Leukotsütaarsilindrid Leukotsütaarsilindrid QN /hpf mikroskoop 60 JAH/Võrreld 807 49103-5 Leukocyte casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA WBC casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field WBC Casts #/area UrnS HPF 1 Observation 17,4622 1019 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk21855 U-Erütrotsütaarsilindrid ams23623 JAH EI EI U-Erütrotsütaarsilindrid Erütrotsütaarsilindrid Erütrotsütaarsilindrid QN /hpf mikroskoop 62 JAH/Võrreld 808 51790-4 Erythrocyte casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA RBC casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field RBC Casts #/area UrnS HPF 1 Both 19,4395 1020 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk21855 U-Tubulaarepiteelsilindrid ams23624 JAH EI EI U-Tubulaarepiteelsilindrid Tubulaarepiteelsilindrid Tubulaarepiteelsilindrid QN /hpf mikroskoop 64 JAH/Võrreld 809 45386-0 Epithelial casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Epithelial casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Epith Casts #/area UrnS HPF 1 Observation 23,1596 1021 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk21855 U-Vahajad silindrid ams23625 JAH EI EI U-Vahajad silindrid Vahajad silindrid Vahajad silindrid QN /hpf mikroskoop 66 JAH/Võrreld 810 41223-9 Waxy casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Waxy casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Waxy Casts #/area UrnS HPF 1 Observation 25,6891 1063 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk21855 U-Bakteriaalsilindrid ams23637 JAH EI EI U-Bakteriaalsilindrid Bakteriaalsilindrid Bakteriaalsilindrid QN /hpf mikroskoop 68 JAH/Võrreld 1683 A-1683 1064 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk21855 U-Rasvsilindrid ams23636 JAH EI EI U-Rasvsilindrid Rasvsilindrid Rasvsilindrid QN /hpf mikroskoop 69 JAH/Võrreld 1684 67813-6 Fatty casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Fatty casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Fatty Casts #/area UrnS HPF 1 Observation 20,7621 1023 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk21855 U-Makrofaagid ams23627 JAH EI EI U-Makrofaagid Makrofaagid Makrofaagid QN /hpf /hpf mikroskoop 70 JAH/Võrreld 812 72220-7 Macrophages Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF HEM/BC Macrophages [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Macrophages #/area UrnS HPF 1 Observation 11,4838 1014 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk21855 U-Bakterid ams23618 JAH EI EI U-Bakterid Bakterid Bakterid Tekst E6/L mikroskoop 71 JAH 803 25145-4 Bacteria ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Bacteria [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Bacteria UrnS Ql Micro 1 Observation 1022 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk21855 U-T vaginalis ams23626 JAH EI EI U-T vaginalis T vaginalis Trichomonas vaginalis Tekst mikroskoop 72 JAH 811 5813-1 Trichomonas vaginalis ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,00% UA Trichomonas vaginalis [Presence] in Urine sediment by Light microscopy T vaginalis UrnS Ql Micro 1 Observation 1051 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk21855 U-Pärmseened ams23638 JAH EI EI U-Pärmseened Pärmseened Pärmseened Tekst E6/L mikroskoop 73 JAH 1509 5822-2 Yeast Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" UA Yeast [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Yeast #/area UrnS HPF 1 Observation 1015 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk21855 U-Kristallid ams23619 JAH EI EI U-Kristallid Kristallid Kristallid Tekst E6/L mikroskoop 74 JAH 804 49755-2 Crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Crystals UrnS Ql Micro 1 Observation 1024 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk21855 U-Kusihappe kristallid ams23628 JAH EI EI U-Kusihappe kristallid Kusihappe kristallid Kusihappe kristallid Tekst mikroskoop 76 JAH 813 5817-2 Urate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,00% UA Urate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Urate Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 1025 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk21855 U-Ammooniumuraadi kristallid ams23629 JAH EI EI U-Ammooniumuraadi kristallid Ammooniumuraadi kristallid Ammooniumuraadi kristallid Tekst mikroskoop 77 JAH 814 5766-1 Ammonium urate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Ammonium urate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Amm Urate Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 1026 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk21855 U-Kaltsiumkarbonaadi kristallid ams23630 JAH EI EI U-Kaltsiumkarbonaadi kristallid Kaltsiumkarbonaadi kristallid Kaltsiumkarbonaadi kristallid Tekst mikroskoop 78 JAH 815 5773-7 Calcium carbonate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Calcium carbonate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Ca Carbonate Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 1027 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk21855 U-Kaltsiumoksalaadi kristallid ams23631 JAH EI EI U-Kaltsiumoksalaadi kristallid Kaltsiumoksalaadi kristallid Kaltsiumoksalaadi kristallid Tekst mikroskoop 79 JAH 816 5774-5 Calcium oxalate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,01% UA Calcium oxalate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy CaOx Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 1028 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk21855 U-Kaltsiumfosfaadi kristallid ams23632 JAH EI EI U-Kaltsiumfosfaadi kristallid Kaltsiumfosfaadi kristallid Kaltsiumfosfaadi kristallid Tekst mikroskoop 80 JAH 817 5775-2 Calcium phosphate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Calcium phosphate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Ca Phos Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 1029 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk21855 U-Amorfse fosfaadi kristallid ams23634 JAH EI EI U-Amorfse uraadi kristallid Amorfse uraadi kristallid Amorfse uraadi kristallid Tekst mikroskoop 81 JAH 818 12454-5 Urate crystals.amorphous ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,09% UA Urate crystals amorphous [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Amorph Urate Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 1030 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk21855 U-Amorfse uraadi kristallid ams23633 JAH EI EI U-Amorfse fosfaadi kristallid Amorfse fosfaadi kristallid Amorfse fosfaadi kristallid Tekst mikroskoop 82 JAH 819 12453-7 Phosphate crystals.amorphous ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Phosphate crystals amorphous [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Amorph Phos Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 1031 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk21855 U-Trifosfaadi kristallid ams23635 JAH EI EI U-Trifosfaadi kristallid Trifosfaadi kristallid Trifosfaadi kristallid Tekst mikroskoop 83 JAH 820 5814-9 Triple phosphate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,00% UA Triple phosphate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Tri-Phos Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 1065 U 8 Uriini sademe mikroskoopia shk21855 U-Bilirubiini kristallid ams23641 JAH EI EI U-Bilirubiini kristallid Bilirubiini kristallid Bilirubiini kristallid Tekst mikroskoop 84 JAH 1687 5771-1 Bilirubin crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Bilirubin crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Bilirub Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 1033 U 8 Albumiin uriinis ams22958 JAH JAH EI U-Alb Albumiin uriinis Albumiin uriinis QN mg/L mg/L Roche Cobas c501 87 JAH/Võrreld 997 14957-5 Albumin MCnc Pt Urine Qn Detection limit <= 20 mg/L mg/dL 0,01% CHEM Microalbumin [Mass/volume] in Urine Microalbumin Ur-mCnc 1 Both 807 U 8 Albumiin ööpäevases uriinis ams22957 JAH JAH EI dU-Alb Albumiin ööpäevases uriinis Albumiin ööpäevases uriinis QN mg/d mg/d Roche Cobas c501 88 JAH/Võrreld 998 14956-7 Albumin MRat 24H Urine Qn Detection limit <= 20 mg/L mg/(24.h) CHEM Microalbumin [Mass/time] in 24 hour Urine Microalbumin 24H Ur-mRate 1 Both 808 U 8 Albumiini ja kreatiniini suhe uriinis ams23069 JAH JAH EI U-Alb/U-Crea Albumiin/kreatiniin uriinis Albumiini ja kreatiniini suhe uriinis QN g/mol g/mol Arvutuslik 90 JAH/Võrreld 1000 30000-4 Albumin/Creatinine Ratio Pt Urine Qn Detection limit <= 20 mg/L mg/mmol milligrams/mmol CHEM Microalbumin/Creatinine [Ratio] in Urine Microalbumin/Creat Ur-Rto 1 Both 263 U 8 Monoklonaalsed immuunglobuliinid uriinis shk21768 Valk uriinis ams23761 JAH EI JAH U-Prot Valk uriinis Valk uriinis QN g/L g/L 91 JAH/Võrreld 1040 2888-6 Protein MCnc Pt Urine Qn g/dL 0,0284% UA Protein [Mass/volume] in Urine Prot Ur-mCnc 1 Both 817 U 8 Valk ööpäevases uriinis ams22989 JAH JAH EI dU-Prot Valk ööpäevases uriinis Valk ööpäevases uriinis QN g/d g/d Roche Cobas c501 92 JAH/Võrreld 1041 2889-4 Protein MRat 24H Urine Qn g/(24.h) g/24hr 0,0104% CHEM Protein [Mass/time] in 24 hour Urine Prot 24H Ur-mRate 1 Both 818 U 8 Valk/kreatiniin uriinis ams24315 JAH JAH EI U-Prot/U-Crea Valk/kreatiniin uriinis Valgu ja kreatiniini suhe uriinis QN g/mol g/mol Arvutuslik 93 JAH/Võrreld 1042 34366-5 Protein/Creatinine Ratio Pt Urine Qn g/mmol{creat} g/mmol creatinine 16 CHEM Protein/Creatinine [Ratio] in Urine Prot/Creat Ur-Rto 1 Both 8,476 1034 U 8 Amülaas, pankreasespetsiifiline uriinis ams23020 JAH JAH EI U-Amyl Amülaas uriinis Amülaas uriinis QN U/L U/L Roche Cobas c501 95 JAH 1001 1799-6 Amylase CCnc Pt Urine Qn U/L CHEM Amylase [Enzymatic activity/volume] in Urine Amylase Ur-cCnc 1 Both 1036 U 8 Kreatiniin uriinis ams23673 JAH JAH EI U-Crea Kreatiniin uriinis Kreatiniin uriinis QN mmol/L mmol/L Roche Cobas c501 98 JAH/Võrreld 1020 14683-7 Creatinine SCnc Pt Urine Qn mmol/L mmol/L CHEM Creatinine [Moles/volume] in Urine Creat Ur-sCnc 1 Both 716 U 8 Kreatiniinikliirens shk21832 dU-Crea ams23577 JAH EI EI dU-Crea Kreatiniin ööpäevases uriinis Kreatiniin ööpäevases uriinis QN mmol/d mmol/d Roche Cobas c501 99 JAH/Võrreld 1021 14684-5 Creatinine SRat 24H Urine Qn mmol/(24.h) mmolL/24hr CHEM Creatinine [Moles/time] in 24 hour Urine Creat 24H Ur-sRate 1 Both 816 U 8 Uurea ööpäevases uriinis ams22988 JAH JAH EI dU-Urea Uurea ööpäevases uriinis Uurea ööpäevases uriinis QN mmol/d mmol/d Roche Cobas c501 101 JAH/Võrreld 1039 25550-5 Urea SRat 24H Urine Qn mmol/(24.h) mmolL/24hr CHEM Urea [Moles/time] in 24 hour Urine Urea 24H Ur-sRate 1 Both 1035 U 8 Glükoos uriinis ams22970 JAH JAH EI U-Gluc Glükoos uriinis Glükoos uriinis QN mmol/L mmol/L Roche Cobas c501 103 JAH/Võrreld 1012 15076-3 Glucose SCnc Pt Urine Qn mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Urine Glucose Ur-sCnc 1 Both 809 U 8 Fosfaat ööpäevases uriinis ams23022 JAH JAH EI dU-P Fosfaat ööpäevases uriinis Fosfaat ööpäevases uriinis QN mmol/d mmol/d Roche Cobas c501 106 JAH/Võrreld 1010 14881-7 Phosphate SRat 24H Urine Qn mmol/(24.h) mmolL/24hr CHEM Phosphate [Moles/time] in 24 hour Urine Phosphate 24H Ur-sRate 1 Both 810 U 8 Kaalium ööpäevases uriinis ams22971 JAH JAH EI dU-K Kaalium ööpäevases uriinis Kaalium ööpäevases uriinis QN mmol/d mmol/d Roche Cobas c501 109 JAH/Võrreld 1014 2829-0 Potassium SRat 24H Urine Qn CHEM Potassium [Moles/time] in 24 hour Urine Potassium 24H Ur-sRate 1 Both 811 U 8 Kaltsium ööpäevases uriinis ams23025 JAH JAH EI dU-Ca Kaltsium ööpäevases uriinis Kaltsium ööpäevases uriinis QN mmol/d mmol/d Roche Cobas c501 111 JAH/Võrreld 1016 14637-3 Calcium SRat 24H Urine Qn mmol/(24.h) mmolL/24hr CHEM Calcium [Moles/time] in 24 hour Urine Calcium 24H Ur-sRate 1 Both 812 U 8 Kloriid ööpäevases uriinis ams22973 JAH JAH EI dU-Cl Kloriid ööpäevases uriinis Kloriid ööpäevases uriinis QN mmol/d mmol/d Roche Cobas c501 115 JAH/Võrreld 1019 2079-2 Chloride SRat 24H Urine Qn mmol/(24.h) mmolL/24hr CHEM Chloride [Moles/time] in 24 hour Urine Chloride 24H Ur-sRate 1 Both 813 U 8 Kusihape ööpäevases uriinis ams23578 JAH JAH EI dU-UA Kusihape ööpäevases uriinis Kusihape ööpäevases uriinis QN mmol/d mmol/d Roche Cobas c501 117 JAH/Võrreld 1023 14935-1 Urate SRat 24H Urine Qn mmol/(24.h) mmolL/24hr CHEM Urate [Moles/time] in 24 hour Urine Urate 24H Ur-sRate 1 Both 814 U 8 Magneesium ööpäevases uriinis ams23029 JAH JAH EI dU-Mg Magneesium ööpäevases uriinis Magneesium ööpäevases uriinis QN mmol/d mmol/d Roche Cobas c501 119 JAH/Võrreld 1025 2599-9 Magnesium SRat 24H Urine Qn mmol/(24.h) mmolL/24hr CHEM Magnesium [Moles/time] in 24 hour Urine Magnesium 24H Ur-sRate 1 Both 815 U 8 Naatrium ööpäevases uriinis ams23030 JAH JAH EI dU-Na Naatrium ööpäevases uriinis Naatrium ööpäevases uriinis QN mmol/d mmol/d Roche Cobas c501 122 JAH/Võrreld 1032 2956-1 Sodium SRat 24H Urine Qn mmol/(24.h) mmolL/24hr CHEM Sodium [Moles/time] in 24 hour Urine Sodium 24H Ur-sRate 1 Both 780 CSF 9 Leukotsüüdid shk10118 CSF-Appearance ams20133 JAH EI EI CSF-Appearance Liikvori läbipaistvus Liikvori läbipaistvus Tekst mikroskoop 4 JAH 836 10333-3 Appearance Aper Pt CSF Nom 0,01% SPEC Appearance of Cerebral spinal fluid Appearance CSF 1 Observation 779 CSF 9 Erütrotsüüdid liikvoris ams21815 JAH JAH EI CSF-RBC Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid liikvoris QN E6/L E6/L mikroskoop 6 JAH/Võrreld 824 792-2 Erythrocytes NCnc Pt CSF Qn Manual count HEM/BC Erythrocytes [#/volume] in Cerebral spinal fluid by Manual count RBC # CSF Manual 1 Observation 778 CSF 9 Leukotsüüdid liikvoris shk10118 JAH JAH EI CSF-WBC Leukotsüüdid Leukotsüüdid liikvoris QN E6/L E6/L mikroskoop 7 JAH/Võrreld 823 806-0 Leukocytes NCnc Pt CSF Qn Manual count 0,01% HEM/BC Leukocytes [#/volume] in Cerebral spinal fluid by Manual count WBC # CSF Manual 1 Observation 781 CSF 9 Liikvori tsütogramm shk10115 JAH JAH EI CSF-Diff-m Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) Paneel mikroskoop 12 JAH 838 29584-0 Differential panel - Pt CSF - PANEL.HEM/BC Differential panel in Cerebral spinal fluid Diff Pnl CSF 1 Order 782 CSF 9 Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) shk10115 CSF-Lümfotsüüdid % ams10172 JAH EI EI CSF-Lümfotsüüdid % Lümfotsüüdid % Lümfotsüütide suhtarv liikvoris QN % % mikroskoop 15 JAH/Võrreld 841 10328-3 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt CSF Qn Manual count % % 0,01% HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Cerebral spinal fluid by Manual count Lymphocytes Fr CSF Manual 1 Observation 783 CSF 9 Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) shk10115 CSF-Monotsüüdid % ams10173 JAH EI EI CSF-Monotsüüdid % Monotsüüdid % Monotsüütide suhtarv liikvoris QN % % mikroskoop 19 JAH/Võrreld 844 10329-1 Monocytes/100 leukocytes NFr Pt CSF Qn Manual count % % HEM/BC Monocytes/100 leukocytes in Cerebral spinal fluid by Manual count Monocytes Fr CSF Manual 1 Observation 784 CSF 9 Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) shk10115 CSF-Neutrofiilid % ams10171 JAH EI EI CSF-Neutrofiilid % Neutrofiilid % Neutrofiilide suhtarv liikvoris QN % % mikroskoop 22 JAH/Võrreld 845 13516-0 Neutrophils/100 leukocytes NFr Pt CSF Qn Manual count % % HEM/BC Neutrophils/100 leukocytes in Cerebral spinal fluid by Manual count Neutrophils Fr CSF Manual 1 Observation 819 CSF 9 Leukotsüüdid shk10118 CSF-Xan ams20132 JAH EI EI CSF-Xan Liikvori ksantokroomia Liikvori ksantokroomia Tekst mikroskoop 31 JAH 1512 13532-7 Xanthochromia ACnc Pt CSF Ord 640 SPEC Xanthochromia [Presence] of Cerebral spinal fluid Xanthochromia CSF Ql 1 Observation 265 CSF 9 IgG indeks shk692 CSF-Alb ams1570 JAH EI JAH CSF-Alb Albumiin liikvoris Albumiin liikvoris QN mg/L mg/L 32 JAH/Võrreld 1069 1746-7 Albumin MCnc Pt CSF Qn mg/dL 0,0010% CHEM Albumin [Mass/volume] in Cerebral spinal fluid Albumin CSF-mCnc 1 Both 266 CSF 9 IgG indeks shk692 CSF-Alb/S-Alb ams21718 JAH EI JAH CSF-Alb/S-Alb Liikvori- ja seerumialbumiini suhe Liikvori- ja seerumialbumiini suhe QN 33 JAH/Võrreld 1070 1756-6 Albumin CSF/Albumin plasma RelMCnc Pt Plas+CSF Qn CHEM Albumin CSF/Albumin plasma in Plasma & CSF Albumin CSF/SerPl 1 Both 267 CSF 9 Liikvori- ja seerumi/plasma glükoosi suhe shk21996 Glükoos liikvoris ams24170 JAH EI JAH CSF-Gluc Glükoos liikvoris Glükoos liikvoris QN mmol/L mmol/L 34 JAH/Võrreld 1072 14744-7 Glucose SCnc Pt CSF Qn mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Cerebral spinal fluid Glucose CSF-sCnc 1 Both 268 CSF 9 Liikvori- ja seerumi/plasma glükoosi suhe shk21996 JAH JAH JAH CSF-Gluc/S,P-Gluc Liikvori- ja seerumi/plasma glükoosi suhe Liikvori- ja seerumi/plasma glükoosi suhe QN 35 JAH/Võrreld 1073 2352-3 Glucose CSF/Glucose plas RelMCnc Pt Plas+CSF Qn CHEM Glucose CSF/Glucose plas Glucose CSF/SerPl 1 Observation 1314 CSF 9 Laktaat liikvoris ams26330 JAH JAH EI CSF-Lac Laktaat liikvoris Laktaat liikvoris QN mmol/L mmol/L Roche cobas Pro Roche 37 JAH/Võrreld 1074 2520-5 Lactate SCnc Pt CSF Qn mmol/L mmol/L CHEM Lactate [Moles/volume] in Cerebral spinal fluid Lactate CSF-sCnc 1 Both 1037 CSF 9 Valk seljaajuvedelikus ams22993 JAH JAH EI CSF-Prot Valk liikvoris Valk liikvoris QN g/L g/L Roche Cobas c501 38 JAH/Võrreld 1071 2880-3 Protein MCnc Pt CSF Qn mg/dL 0,0119% CHEM Protein [Mass/volume] in Cerebral spinal fluid Prot CSF-mCnc 1 Both 269 CSF 9 IgG indeks shk692 CSF-IgG ams1569 JAH EI JAH CSF-IgG IgG liikvoris Immuunglobuliin G liikvoris QN mg/L mg/L 39 JAH/Võrreld 1075 2464-6 IgG MCnc Pt CSF Qn mg/dL 0,0011% CHEM IgG [Mass/volume] in Cerebral spinal fluid IgG CSF-mCnc 1 Both 1313 CSF 9 IgG liikvoris ams26327 JAH JAH EI CSF-IgG IgG liikvoris Immuunglobuliin G liikvoris QN mg/L mg/L Roche cobas Pro Roche 39 JAH/Võrreld 1075 2464-6 IgG MCnc Pt CSF Qn mg/dL 0,0011% CHEM IgG [Mass/volume] in Cerebral spinal fluid IgG CSF-mCnc 1 Both 270 CSF 9 Immuunglobuliin G indeks shk692 JAH JAH JAH CSF-S-IgG-ind IgG indeks Immuunglobuliin G indeks QN 40 JAH/Võrreld 1076 14117-6 IgG index RelRto Pt Ser+CSF Qn 0,0009% CHEM IgG index in Serum & CSF IgG index Ser+CSF 1 Observation 1317 CSF 9 IgG indeks ams26607 JAH JAH EI CSF-S-IgG-ind IgG indeks Immuunglobuliin G indeks QN 40 JAH/Võrreld 1076 14117-6 IgG index RelRto Pt Ser+CSF Qn 0,0009% CHEM IgG index in Serum & CSF IgG index Ser+CSF 1 Observation 449 CSF 9 Immuunglobuliinid (oligoklonaalsed) liikvoris ams22891 JAH JAH JAH CSF-IgG-oligo panel Oligoklonaalne IgG liikvoris Oligoklonaalne immuunglobuliin G liikvoris (paneel) Paneel 41 JAH 2505 L-2505 100 TDM 10 Amikatsiin seerumis ams23730 JAH JAH JAH S,P-Amic Amikatsiin Amikatsiin seerumis/plasmas QN mg/L mg/L 3 JAH 412 35669-1 Amikacin MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/L mg/L 12 DRUG/TOX Amikacin [Mass/volume] in Serum or Plasma Amikacin SerPl-mCnc 1 Both 13,4102 956 TDM 10 Bensodiasepiinid plasmas ams23356 EI 2021-06-09 JAH EI S,P-Bzd Bensodiasepiinid Bensodiasepiinid seerumis/plasmas QN ug/L ug/L Roche Cobas integra 16 JAH 414 11024-7 Benzodiazepines MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL DRUG/TOX Benzodiazepines [Mass/volume] in Serum or Plasma Benzodiaz SerPl-mCnc 1 Both 101 TDM 10 Digoksiin seerumis ams21400 JAH JAH JAH S,P-Digox Digoksiin Digoksiin seerumis/plasmas QN ug/L ug/L 23 JAH 415 10535-3 Digoxin MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL 0,0164% DRUG/TOX Digoxin [Mass/volume] in Serum or Plasma Digoxin SerPl-mCnc 1 Both 102 TDM 10 Fenobarbitaal ams23698 JAH JAH JAH S,P-Phenobarb Fenobarbitaal Fenobarbitaal seerumis/plasmas QN mg/L mg/L 30 JAH 419 3948-7 Phenobarbital MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL mcg/mL 0,0076% DRUG/TOX Phenobarbital [Mass/volume] in Serum or Plasma Phenobarb SerPl-mCnc 1 Both 103 TDM 10 Fenütoiin seerumis ams23663 JAH JAH JAH S,P-Phenyt Fenütoiin Fenütoiin seerumis/plasmas QN mg/L mg/L 31 JAH 420 3968-5 Phenytoin MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL mcg/mL 0,0219% DRUG/TOX Phenytoin [Mass/volume] in Serum or Plasma Phenytoin SerPl-mCnc 1 Both 104 TDM 10 Gentamütsiini baaskontsentratsioon ams23697 JAH JAH JAH S,P-Genta (trough) Gentamütsiini baaskontsentratsioon Gentamütsiini baaskontsentratsioon seerumis/plasmas QN mg/L mg/L 32 JAH 421 3665-7 Gentamicin^trough MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0051% DRUG/TOX Gentamicin [Mass/volume] in Serum or Plasma --trough Gentamicin Trough SerPl-mCnc 1 Both 105 TDM 10 Karbamasepiin seerumis ams1364 JAH JAH JAH S,P-Carba Karbamasepiin Karbamasepiin seerumis/plasmas QN mg/L mg/L 37 JAH 423 3432-2 Carbamazepine MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL mcg/mL 0,0055% DRUG/TOX Carbamazepine [Mass/volume] in Serum or Plasma Carbamazepine SerPl-mCnc 1 Both 106 TDM 10 Lamotrigiin ams23739 JAH JAH JAH S,P-Lamotr Lamotrigiin Lamotrigiin seerumis/plasmas QN mg/L mg/L 45 JAH 424 6948-4 Lamotrigine MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL mcg/mL 0,0018% DRUG/TOX Lamotrigine [Mass/volume] in Serum or Plasma Lamotrigine SerPl-mCnc 1 Both 484 TDM 10 Okskarbasepiin seerumis ams22752 JAH JAH JAH S,P-Oxcarb Okskarbasepiin Okskarbasepiin seerumis/plasmas QN mg/L mg/L 60 JAH 2877 35331-8 Oxcarbazepine MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL mcg/mL 1659 DRUG/TOX Oxcarbazepine [Mass/volume] in Serum or Plasma Oxcarbazepine SerPl-mCnc 1 Both 11,4393 108 TDM 10 Paratsetamool seerumis ams1363 JAH JAH JAH S,P-Paracet Paratsetamool Paratsetamool seerumis/plasmas QN mg/L mg/L 61 JAH 428 3298-7 Acetaminophen MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL mcg/mL 0,0163% DRUG/TOX Acetaminophen [Mass/volume] in Serum or Plasma Acetamin SerPl-mCnc 1 Both 109 TDM 10 Teofülliin plasmas ams1369 JAH JAH JAH S,P-Theoph Teofülliin Teofülliin seerumis/plasmas QN mg/L mg/L 71 JAH 432 4049-3 Theophylline MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL 0,0032% DRUG/TOX Theophylline [Mass/volume] in Serum or Plasma Theophylline SerPl-mCnc 1 Both 110 TDM 10 Tsüklosporiin A veres ams23691 JAH JAH JAH B-CyA Tsüklosporiin A Tsüklosporiin A veres QN ug/L ug/L 75 JAH 433 3520-4 Cyclosporine MCnc Pt Bld Qn 0,0153% DRUG/TOX Cyclosporine [Mass/volume] in Blood Cyclosporin Bld-mCnc 1 Both 111 TDM 10 Valproaat seerumis ams1371 JAH JAH JAH S,P-Valpr Valproaat Valproaat seerumis/plasmas QN mg/L mg/L 76 JAH 434 4086-5 Valproate MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL mcg/mL 0,0155% DRUG/TOX Valproate [Mass/volume] in Serum or Plasma Valproate SerPl-mCnc 1 Both 112 TDM 10 Vankomütsiini baaskontsentratsioon seerumis ams22642 JAH JAH JAH S,P-Vanco Vankomütsiin Vankomütsiin seerumis/plasmas QN mg/L mg/L 78 JAH 435 20578-1 Vancomycin MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL ug/mL 34 DRUG/TOX Vancomycin [Mass/volume] in Serum or Plasma Vancomycin SerPl-mCnc 1 Both 12,8946 957 TOX 11 Etanool plasmas ams23067 JAH JAH EI S,P-EtOH Etanool Etanool seerumis/plasmas QN g/L g/L Roche Cobas c501 1 JAH/Võrreld 416 5643-2 Ethanol MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/dL mg/dL 0,0234% DRUG/TOX Ethanol [Mass/volume] in Serum or Plasma Ethanol SerPl-mCnc 1 Both 1068 TOX 11 Etanool uriinis ams595 JAH JAH EI U-EtOH QL Etanool uriinis QL Etanool uriinis (kvalitatiivne) Tekst Roche Cobas c501 7 JAH 2033 5644-0 Ethanol ACnc Pt Urine Ord DRUG/TOX Ethanol [Presence] in Urine Ethanol Ur Ql 1 Both 107 TOX 11 Metanool veres ams23672 JAH JAH JAH B-MeOH Metanool veres Metanool veres QN g/L g/L 14 JAH/Võrreld 425 9334-4 Methanol MCnc Pt Bld Qn DRUG/TOX Methanol [Mass/volume] in Blood Methanol Bld-mCnc 1 Both 828 TOX 11 Sõltuvusained uriinis shk21755 JAH JAH EI U-Narco panel Sõltuvusainete paneel uriinis Sõltuvusained uriinis (paneel) Paneel 28 JAH 2716 L-2716 767 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis shk21755 Amfetamiin uriinis ams23307 JAH EI EI U-Amp Amfetamiin uriinis Amfetamiin uriinis Tekst 29 JAH 437 19261-7 Amphetamines ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Amphetamines [Presence] in Urine by Screen method Amphetamines Ur Ql Scn 1 Both 768 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis shk21755 Barbituraadid uriinis ams23312 JAH EI EI U-Bar Barbituraadid uriinis Barbituraadid uriinis Tekst 31 JAH 438 19270-8 Barbiturates ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Barbiturates [Presence] in Urine by Screen method Barbiturates Ur Ql Scn 1 Both 769 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis shk21755 Bensodiasepiinid uriinis ams23313 JAH EI EI U-Bzd Bensodiasepiinid uriinis Bensodiasepiinid uriinis Tekst 33 JAH 439 14316-4 Benzodiazepines ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Benzodiazepines [Presence] in Urine by Screen method Benzodiaz Ur Ql Scn 1 Both 1315 TOX 11 Buprenorfiin uriinis U-Bupr JAH EI EI U-Bupr Buprenorfiin uriinis Buprenorfiin uriinis Tekst Multi-Drug 10 Drugs Rapid Test Panel (Urine) DOA-R1104 CiTest 35 JAH 2128 3414-0 Buprenorphine ACnc Pt Urine Ord DRUG/TOX Buprenorphine [Presence] in Urine Buprenorphine Ur Ql unknown Both 774 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis shk21755 Ecstasy uriinis ams23309 JAH EI EI U-Ecs Ecstasy uriinis Ecstasy uriinis Tekst 36 JAH 444 19568-5 Methylenedioxymethamphetamine ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Methylenedioxymethamphetamine [Presence] in Urine by Screen method MDMA Ur Ql Scn 1 Both 770 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis shk21755 Kannabinoidid uriinis ams23311 JAH EI EI U-THC Kannabinoidid uriinis Kannabinoidid uriinis Tekst 41 JAH 440 18282-4 Cannabinoids ACnc Pt Urine Ord Screen 0,0964% DRUG/TOX Cannabinoids [Presence] in Urine by Screen method Cannabinoids Ur Ql Scn 1 Both 771 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis shk21755 Kokaiin uriinis ams23310 JAH EI EI U-Coc Kokaiin uriinis Kokaiin uriinis Tekst 43 JAH 441 19359-9 Cocaine ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Cocaine [Presence] in Urine by Screen method Cocaine Ur Ql Scn 1 Both 772 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis shk21755 Metadoon uriinis ams23316 JAH EI EI U-Mtd Metadoon uriinis Metadoon uriinis Tekst 46 JAH 442 19550-3 Methadone ACnc Pt Urine Ord Screen 0,0057% DRUG/TOX Methadone [Presence] in Urine by Screen method Methadone Ur Ql Scn 1 Both 775 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis shk21755 Opiaadid uriinis ams23314 JAH EI EI U-Mop Opiaadid uriinis Opiaadid uriinis Tekst 49 JAH 445 19295-5 Opiates ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Opiates [Presence] in Urine by Screen method Opiates Ur Ql Scn 1 Both 776 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis shk21755 Tritsüklilised antidepressandid uriinis ams23315 JAH EI EI U-TCA Tritsüklilised antidepressandid uriinis Tritsüklilised antidepressandid uriinis Tekst 54 JAH 446 19312-8 Tricyclic antidepressants ACnc Pt Urine Ord Screen 0,0292% DRUG/TOX Tricyclic antidepressants [Presence] in Urine by Screen method Tricyclics Ur Ql Scn 1 Both 715 TOX 11 Vask seerumis ams10883 JAH JAH JAH S,P-Cu Vask Vask seerumis/plasmas QN umol/L umol/L 107 JAH/Võrreld 312 14665-4 Copper SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L DRUG/TOX Copper [Moles/volume] in Serum or Plasma Copper SerPl-sCnc 1 Both 264 TOX 11 Vask ööpäevases uriinis ams21424 JAH JAH JAH dU-Cu Vask ööpäevases uriinis Vask ööpäevases uriinis QN umol/d umol/d 112 JAH/Võrreld 1068 14666-2 Copper SRat 24H Urine Qn nmol/(24.h) nmol/24 hr DRUG/TOX Copper [Moles/time] in 24 hour Urine Copper 24H Ur-sRate 1 Both 939 IM 12 Türeotropiin ehk kilpnääret stimuleeriv hormoon plasmas ams22952 JAH JAH EI S,P-TSH TSH Kilpnääret stimuleeriv hormoon seerumis/plasmas QN mU/L mU/L Roche Cobas e601 1 JAH 327 3016-3 Thyrotropin ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0600% CHEM Thyrotropin [Units/volume] in Serum or Plasma TSH SerPl-aCnc 1 Both 941 IM 12 Vaba trijoodtüroniin plasmas ams22953 JAH JAH EI S,P-fT3 fT3 Vaba trijoodtüroniin seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/L Roche Cobas e601 5 JAH 330 14928-6 Triiodothyronine.free SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Triiodothyronine Free [Moles/volume] in Serum or Plasma T3Free SerPl-sCnc 1 Both 940 IM 12 Vaba türoksiin plasmas ams22954 JAH JAH EI S,P-fT4 fT4 Vaba türoksiin seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/L Roche Cobas e601 8 JAH 328 14920-3 Thyroxine.free SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Thyroxine free [Moles/volume] in Serum or Plasma T4 Free SerPl-sCnc 1 Both 71 IM 12 Parathormoon seerumis ams377 JAH JAH JAH S,P-PTH PTH Parathormoon seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/L 10 JAH 337 14866-8 Parathyrin.intact SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Parathyrin.intact [Moles/volume] in Serum or Plasma PTH-Intact SerPl-sCnc 1 Both 73 IM 12 Adrenokortikotroopne hormoon plasmas ams365 JAH JAH JAH P-ACTH ACTH Adrenokortikotroopne hormoon plasmas QN pmol/L pmol/L 12 JAH 342 14674-6 Corticotropin SCnc Pt Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Corticotropin [Moles/volume] in Plasma ACTH Plas-sCnc 1 Both 74 IM 12 Kortisool seerumis ams21320 JAH JAH JAH S,P-Cort Kortisool Kortisool seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/L 21 JAH 344 14675-3 Cortisol SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Cortisol [Moles/volume] in Serum or Plasma Cortis SerPl-sCnc 1 Both 75 IM 12 Kortisool ööpäeva uriinis ams23330 JAH JAH JAH dU-Cort Kortisool ööpäevases uriinis Kortisool ööpäevases uriinis QN nmol/d nmol/d 36 JAH 347 25884-8 Cortisol.free SRat 24H Urine Qn RIA CHEM Cortisol Free [Moles/time] in 24 hour Urine by Radioimmunoassay (RIA) Cortis F 24H Ur RIA-sRate 1 Both 79 IM 12 17-alfahüdroksüprogesteroon seerumi ams23674 JAH JAH JAH S,P-17-OHP 17-OHP 17-alfahüdroksüprogesteroon seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/L 45 JAH 368 14569-8 17-Hydroxyprogesterone SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM 17-Hydroxyprogesterone [Moles/volume] in Serum or Plasma 17OHP SerPl-sCnc 1 Both 76 IM 12 Aldosteroon ams23759 JAH JAH JAH S,P-Aldo Aldosteroon Aldosteroon seerumis/plasmas QN ng/dL ng/dL 46 JAH 353 1763-2 Aldosterone MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/dL ng/dL 0,0034% CHEM Aldosterone [Mass/volume] in Serum or Plasma Aldost SerPl-mCnc 1 Both 77 IM 12 Reniin, aktiivsus plasmas ams1353 JAH JAH JAH P-Renin Reniin Reniin plasmas QN mU/L mU/L 50 JAH 355 2915-7 Renin CCnc Pt Plas Qn 0,0029% CHEM Renin [Enzymatic activity/volume] in Plasma Renin Plas-cCnc 1 Both 949 IM 12 C-peptiid plasmas ams22943 JAH JAH EI S,P-C-pept C-peptiid C-peptiid seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/L Roche Cobas e411 56 JAH 384 14633-2 C peptide SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM C peptide [Moles/volume] in Serum or Plasma C peptide SerPl-sCnc 1 Both 88 IM 12 Insuliin seerumis ams338 JAH JAH JAH S,P-Ins Insuliin Insuliin seerumis/plasmas QN mU/L mU/L 57 JAH 386 20448-7 Insulin ACnc Pt Ser/Plas Qn uU/mL mcU/mL 0,01% CHEM Insulin [Units/volume] in Serum or Plasma Insulin SerPl-aCnc 1 Both 948 IM 12 Koorioni gonadotropiin plasmas ams23056 JAH JAH EI S,P-hCG (intact + fb) hCG (intaktne + fb) Koorioni gonadotropiin (intaktne + vaba beetaalaühik) seerumis/plasmas QN U/L U/L Roche Cobas e601 64 JAH 377 45194-8 Choriogonadotropin.intact+Beta subunit ACnc Pt Ser/Plas Qn m[IU]/mL mIU/mL CHEM Choriogonadotropin.intact+Beta subunit [Units/volume] in Serum or Plasma HGC Intact+B SerPl-aCnc 1 Both 83 IM 12 Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang I trimestril shk743 hCG grav ams21356 JAH EI JAH S,P-hCG hCG Koorioni gonadotropiin seerumis/plasmas QN U/L U/L 65 JAH 378 19080-1 Choriogonadotropin ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0211% CHEM Choriogonadotropin [Units/volume] in Serum or Plasma HCG SerPl-aCnc 1 Both 82 IM 12 Androsteendioon seerumis ams1478 JAH JAH JAH S-Androst Androsteendioon Androsteendioon seerumis QN nmol/L nmol/L 66 JAH 376 14603-5 Androstenedione SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Androstenedione [Moles/volume] in Serum or Plasma Androst SerPl-sCnc 1 Both 81 IM 12 Dehüdroepiandrosteroonsulfaat seerumis shk79 JAH JAH JAH S,P-DHEAS DHEAS Dehüdroepiandrosteroonsulfaat seerumis/plasmas QN umol/L umol/L 67 JAH 375 14688-6 Dehydroepiandrosterone sulfate SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Dehydroepiandrosterone sulfate [Moles/volume] in Serum or Plasma DHEA-S SerPl-sCnc 1 Both 943 IM 12 Follitropiin ehk folliikuleid stimuleeriv hormoon plasmas ams22945 JAH JAH EI S,P-FSH FSH Folliikuleid stimuleeriv hormoon seerumis/plasmas QN U/L U/L Roche Cobas e411 70 JAH 361 15067-2 Follitropin ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0020% CHEM Follitropin [Units/volume] in Serum or Plasma FSH SerPl-aCnc 1 Both 944 IM 12 Luteiniseeriv hormoon plasmas ams23018 JAH JAH EI S,P-LH LH Luteiniseeriv hormoon seerumis/plasmas QN U/L U/L Roche Cobas e411 75 JAH 363 10501-5 Lutropin ACnc Pt Ser/Plas Qn mU/mL mU/mL 0,0060% CHEM Lutropin [Units/volume] in Serum or Plasma LH SerPl-aCnc 1 Both 78 IM 12 Makroprolaktiin shk21519 Prolaktiin seerumis ams23329 JAH EI JAH S,P-Prol Prolaktiin Prolaktiin seerumis/plasmas QN mU/L mU/L 80 JAH 365 15081-3 Prolactin ACnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Prolactin [Units/volume] in Serum or Plasma Prolactin SerPl-aCnc 1 Both 489 IM 12 Makroprolaktiin shk21519 Prolaktiin seerumis (pärast sadestamist polüetüleenglükooliga) ams22781 JAH EI JAH S,P-Prol (PEG) Prolaktiin (PEG) Prolaktiin seerumis/plasmas (pärast sadestamist polüetüleenglükooliga) QN mU/L mU/L 82 JAH 2944 A-2944 360 IM 12 Makroprolaktiin seerumis shk21519 JAH JAH JAH S,P-Prol macro Makroprolaktiin Makroprolaktiin seerumis/plasmas QN % % 83 JAH 1899 48389-1 Macroprolactin/Prolactin SFr Pt Ser/Plas Qn % % 2 CHEM Macroprolactin/Prolactin [Moles] in Serum or Plasma Macroprolactin/Prolactin SFr SerPl 1 Both 945 IM 12 Progesteroon plasmas ams23606 JAH JAH EI S,P-Prog Progesteroon Progesteroon seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/L Roche Cobas e411 86 JAH 367 14890-8 Progesterone SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Progesterone [Moles/volume] in Serum or Plasma Progest SerPl-sCnc 1 Both 947 IM 12 Testosteroon plasmas ams23801 JAH JAH EI S,P-Testo Testosteroon Testosteroon seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/L Roche Cobas PRO Roche 88 JAH 372 14913-8 Testosterone SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Testosterone [Moles/volume] in Serum or Plasma Testost SerPl-sCnc 1 Both 80 IM 12 Suguhormoone siduv globuliin seerumis shk109 JAH JAH JAH S,P-SHBG Suguhormoone siduv globuliin Suguhormoone siduv globuliin seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/L 92 JAH 374 13967-5 Sex hormone binding globulin SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L 0,0033% CHEM Sex hormone binding globulin [Moles/volume] in Serum or Plasma SHBG SerPl-sCnc 1 Both 946 IM 12 Östradiool plasmas ams23571 JAH JAH EI S,P-E2 Östradiool Östradiool seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/L Roche Cobas e411 95 JAH 370 14715-7 Estradiol SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Estradiol [Moles/volume] in Serum or Plasma Estradiol SerPl-sCnc 1 Both 368 IM 12 Anti-Mülleri hormoon plasmas ams22790 JAH JAH JAH S,P-AMH Anti-Mülleri hormoon Anti-Mülleri hormoon seerumis/plasmas QN ug/L ug/L 96 JAH 1968 38476-8 Mullerian inhibiting substance MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL 1606 CHEM Mullerian inhibiting substance [Mass/volume] in Serum or Plasma MIS SerPl-mCnc 1 Both 21,9674 84 IM 12 Kasvuhormoon seerumis ams350 JAH JAH JAH S,P-GH Kasvuhormoon Kasvuhormoon seerumis/plasmas QN mU/L mU/L 100 JAH 379 33858-2 Somatotropin ACnc Pt Ser/Plas Qn m[IU]/L mIU/L CHEM Somatotropin [Units/volume] in Serum or Plasma GH SerPl-aCnc 1 Both 86 IM 12 Insuliinisarnane kasvufaktor 1 seerumis ams22923 JAH JAH JAH S,P-IGF-1 IGF-1 Insuliinisarnane kasvufaktor 1 seerumis/plasmas QN ug/L ug/L 115 JAH 382 2484-4 Insulin-like growth factor-I MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0025% CHEM Insulin-like growth factor-I [Mass/volume] in Serum or Plasma IGF-I SerPl-mCnc 1 Both 87 IM 12 Insuliinisarnast kasvufaktorit siduv proteiin 3 seerumis ams1355 JAH JAH JAH S,P-IGFBP-3 IGFBP-3 Insuliinisarnast kasvufaktorit siduv proteiin 3 seerumis/plasmas QN mg/L mg/L 117 JAH 383 2483-6 Insulin-like growth factor binding protein 3 MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0011% CHEM Insulin-like growth factor binding protein 3 [Mass/volume] in Serum or Plasma IGF BP3 SerPl-mCnc 1 Both 1152 IM 12 CTx ams26237 JAH JAH JAH S,P-CTx CTx I tüüpi kollageeni C-telopeptiidi beetaisomeer seerumis/plasmas QN ug/L ug/L 121 JAH 340 41171-0 Collagen crosslinked C-telopeptide MCnc Pt Ser/Plas Qn pg/mL pg/mL CHEM Collagen crosslinked C-telopeptide [Mass/volume] in Serum or Plasma Collagen CTx SerPl-mCnc 1 Both 580 IM 12 Vitamiin A ams24274 JAH JAH JAH S,P-Vit A Vitamiin A Vitamiin A seerumis/plasmas QN mg/L mg/L 126 JAH 3513 2923-1 Retinol MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL mcg/dL; mcg/mL 20 CHEM Retinol [Mass/volume] in Serum or Plasma Vit A SerPl-mCnc 1 Both 594 IM 12 Vitamiinid B1 ja B6 veres (paneel) shk21866 JAH JAH JAH B-Vit B1, B6 panel Vitamiinide B1 ja B6 paneel Vitamiinid B1 ja B6 veres (paneel) Paneel 128 JAH 3686 L-3686 595 IM 12 Vitamiinide B1 ja B6 paneel shk21866 Vitamiin B1veres ams23676 JAH EI JAH B-Vit B1 Vitamiin B1 Vitamiin B1 veres QN ug/L ug/L 129 JAH 3687 2998-3 Thiamine MCnc Pt Bld Qn ug/dL ug/dL 13 CHEM Thiamine [Mass/volume] in Blood Vit B1 Bld-mCnc 1 Both 19,2219 617 IM 12 Vitamiin B2 ams24272 JAH JAH JAH B-Vit B2 Vitamiin B2 Vitamiin B2 veres QN ug/L ug/L 131 JAH 3884 6695-1 Riboflavin MCnc Pt Bld Qn ug/mL ug/mL 4 CHEM Riboflavin [Mass/volume] in Blood Vit B2 Bld-mCnc 1 Both 17,3255 618 IM 12 Vitamiin B3 ams24273 JAH JAH JAH S,P-Vit B3 Vitamiin B3 Vitamiin B3 seerumis/plasmas QN ug/L ug/L 132 JAH 3885 18244-4 Niacin MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL 10 CHEM Niacin [Mass/volume] in Serum or Plasma Niacin SerPl-mCnc 1 Both 18,3013 596 IM 12 Vitamiinide B1 ja B6 paneel shk21866 Vitamiin B6 veres ams23677 JAH EI JAH B-Vit B6 Vitamiin B6 Vitamiin B6 veres QN ug/L ug/L 134 JAH 3688 A-3688 72 IM 12 Vitamiin D (25-OH) seerumis ams1552 JAH JAH EI S,P-Vit D (25-OH) Vitamiin D (25-OH) Vitamiin D (25-OH) seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/L Roche cobas PRO Roche 138 JAH 338 60493-4 Calcidiol+Calciferol SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Calcidiol+Calciferol [Moles/volume] in Serum or Plasma Calcidiol+Calciferol SerPl-sCnc 1 Both 11,4838 601 IM 12 Kopeptiin ams24185 JAH JAH JAH S,P-Copept Kopeptiin Kopeptiin seerumis, plasmas QN pmol/L pmol/L 146 JAH 3751 78987-5 Provasopressin.C-terminal SCnc Pt Ser/Plas Qn IA pmol/L pmol/L CHEM Provasopressin.C-terminal [Moles/volume] in Serum or Plasma by Immunoassay CT-proAVP SerPl IA-sCnc 1 Both 17,9691 593 IM 12 Leptiin seerumis ams23704 JAH JAH JAH S,P-Leptin Leptiin Leptiin seerumis/plasmas QN ug/L ug/L 176 JAH 3662 21365-2 Leptin MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ug/L;ng/mL 10 CHEM Leptin [Mass/volume] in Serum or Plasma Leptin SerPl-mCnc 1 Both 20,1299 955 TU 13 Alfafetoproteiin plasmas ams23047 JAH JAH EI S,P-AFP AFP Alfafetoproteiin seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Roche Cobas e411 1 JAH 409 53961-9 Alpha-1-Fetoprotein.tumor marker ACnc Pt Ser/Plas Qn [IU]/mL U/mL CHEM Alpha-1-fetoprotein.tumor marker [Units/volume] in Serum or Plasma AFP-TM SerPl-aCnc 1 Both 9,8509 951 TU 13 Kartsinoembrüonaalne antigeen plasmas ams22947 JAH JAH EI S,P-CEA CEA Kartsinoembrüonaalne antigeen seerumis/plasmas QN ug/L ug/L Roche Cobas e411 2 JAH 404 2039-6 Carcinoembryonic Ag MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0118% CHEM Carcinoembryonic Ag [Mass/volume] in Serum or Plasma CEA SerPl-mCnc 1 Both 950 TU 13 Prostataspetsiifiline antigeen plasmas ams22951 JAH JAH EI S,P-PSA PSA Prostataspetsiifiline antigeen seerumis/plasmas QN ug/L ug/L Roche Cobas e411 3 JAH 401 2857-1 Prostate specific Ag MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0598% CHEM Prostate specific Ag [Mass/volume] in Serum or Plasma PSA SerPl-mCnc 1 Both 766 TU 13 Vaba prostataspetsiifilise antigeeni % plasmas ams23044 JAH JAH EI S,P-fPSA% fPSA% Vaba prostataspetsiifilise antigeeni % seerumis/plasmas QN % % Roche Cobas e411 5 JAH 403 12841-3 Prostate specific Ag.free/Prostate specific Ag.total MFr Pt Ser/Plas Qn % % 0,0035% CHEM Prostate Specific Ag Free/Prostate specific Ag.total in Serum or Plasma PSA Free MFr SerPl 1 Observation 953 TU 13 Kasvajaantigeen HE4 plasmas ams23054 JAH JAH EI S,P-HE4 HE4 Kasvajaantigeen HE4 seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/L Roche Cobas e411 7 JAH 406 55180-4 Human epididymis protein 4 SCnc Pt Ser Qn pM CHEM Human epididymis protein 4 [Moles/volume] in Serum HE4 Ser-sCnc 1 Both 952 TU 13 Kasvaja-antigeen CA 125 plasmas ams23055 JAH JAH EI S,P-CA 125 CA 125 Kasvajaantigeen CA 125 seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Roche Cobas e411 8 JAH 405 10334-1 Cancer Ag 125 ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0073% CHEM Cancer Ag 125 [Units/volume] in Serum or Plasma Cancer Ag125 SerPl-aCnc 1 Both 833 TU 13 ROMA indeks plasmas (postmenopaus) ams23742 JAH JAH EI S,P-ROMA premenopausal ROMA indeks (premenopaus) ROMA indeks seerumis/plasmas (premenopaus) QN % % Arvutuslik 10 JAH 4395 69569-2 Risk of ovarian malignancy algorithm score^premenopausal Score Pt Ser/Plas Qn {score} score 1 CHEM Risk of ovarian malignancy algorithm score in Serum or Plasma --premenopausal ROMA score premen SerPl 1 Both 19,5632 97 TU 13 Kasvajaantigeen CA 15-3 seerumis ams21334 JAH JAH JAH S,P-CA 15-3 CA 15-3 Kasvajaantigeen CA 15-3 seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 12 JAH 407 6875-9 Cancer Ag 15-3 ACnc Pt Ser/Plas Qn U/mL CHEM Cancer Ag 15-3 [Units/volume] in Serum or Plasma Cancer Ag15-3 SerPl-aCnc 1 Both 954 TU 13 Kasvaja-antigeen CA 19-9 ams22948 JAH JAH EI S,P-CA 19-9 CA 19-9 Kasvajaantigeen CA 19-9 seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Roche Cobas e411 13 JAH 408 24108-3 Cancer Ag 19-9 ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0052% CHEM Cancer Ag 19-9 [Units/volume] in Serum or Plasma Cancer Ag19-9 SerPl-aCnc 1 Both 384 TU 13 Kasvajaantigeen CA 72-4 seerumis ams21333 JAH JAH JAH S,P-CA 72-4 CA 72-4 Kasvajaantigeen CA 72-4 seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 14 JAH 2041 2015-6 Cancer Ag 72-4 ACnc Pt Ser/Plas Ord CHEM Cancer Ag 72-4 [Presence] in Serum or Plasma Cancer Ag72-4 SerPl Ql 1 Both 90 TU 13 Gastriin seerumis ams23958 JAH JAH JAH S,P-Gastr Gastriin Gastriin seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/L 16 JAH 392 15072-2 Gastrin SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L CHEM Gastrin [Moles/volume] in Serum or Plasma Gastrin SerPl-sCnc 1 Both 70 TU 13 Kaltsitoniin seerumis shk89 JAH JAH JAH S,P-CT Kaltsitoniin Kaltsitoniin seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/L 17 JAH 336 15035-9 Calcitonin SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Calcitonin [Moles/volume] in Serum or Plasma Calcit SerPl-sCnc 1 Both 68 TU 13 Türeoglobuliin seerumis ams489 JAH JAH JAH S,P-TG Türeoglobuliin Türeoglobuliin seerumis/plasmas QN ug/L ug/L 21 JAH 334 3013-0 Thyroglobulin MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0020% CHEM Thyroglobulin [Mass/volume] in Serum or Plasma Thyroglob SerPl-mCnc 1 Both 361 TU 13 Kromograniin A ams23806 JAH JAH JAH S,P-CgA Kromograniin A Kromograniin A seerumis/plasmas QN ug/L ug/L 22 JAH 1901 25587-7 Chromogranin A SCnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Chromogranin A [Moles/volume] in Serum or Plasma CgA SerPl-sCnc 1 Both 23,6988 99 TU 13 S-100 ams24161 JAH JAH JAH S,P-S-100 S-100 Kasvajaantigeen S-100 seerumis/plasmas QN ug/L ug/L 24 JAH 411 47275-3 S100 calcium binding protein B MCnc Pt Ser Qn ug/L ug/L CHEM S100 calcium binding protein B [Mass/volume] in Serum S100 calcium binding protein B Ser-mCnc 1 Both 261 TU 13 Metanefriin ööpäevases uriinis ams23588 JAH JAH JAH dU-Meta Metanefriin ööpäevases uriinis Metanefriin ööpäevases uriinis QN ug/d ug/d 33 JAH 1028 19049-6 Metanephrine MRat 24H Urine Qn CHEM Metanephrine [Mass/time] in 24 hour Urine Metaneph 24H Ur-mRate 1 Both 614 TU 13 Adrenaliin ams23699 JAH JAH JAH P-Adre Adrenaliin Adrenaliin plasmas QN ng/L ng/L 34 JAH 3871 2230-1 Epinephrine MCnc Pt Plas Qn pg/mL pg/mL 15 CHEM Epinephrine [Mass/volume] in Plasma Epineph Plas-mCnc 1 Both 9,6319 615 TU 13 Noradrenaliin seerumis ams23700 JAH JAH JAH P-Noradre Noradrenaliin Noradrenaliin plasmas QN ng/L ng/L 35 JAH 3872 2666-6 Norepinephrine MCnc Pt Plas Qn pg/mL pg/mL 16 CHEM Norepinephrine [Mass/volume] in Plasma Norepineph Plas-mCnc 1 Both 9,5748 262 TU 13 Normetanefriin ööpäevases uriinis ams23589 JAH JAH JAH dU-Normeta Normetanefriin ööpäevases uriinis Normetanefriin ööpäevases uriinis QN ug/d ug/d 38 JAH 1030 2671-6 Normetanephrine MRat 24H Urine Qn ug/(24.H) 0,00% CHEM Normetanephrine [Mass/time] in 24 hour Urine Normetanephrine 24H Ur-mRate 1 Both 934 ANE 14 Ferritiin plasmas ams22944 JAH JAH EI S,P-Fer Ferritiin Ferritiin seerumis/plasmas QN ug/L ug/L Roche Cobas e601 1 JAH/Võrreld 318 2276-4 Ferritin MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0589% CHEM Ferritin [Mass/volume] in Serum or Plasma Ferritin SerPl-mCnc 1 Both 935 ANE 14 Raud plasmas ams23008 JAH JAH EI S,P-Fe Raud Raud seerumis/plasmas QN umol/L umol/L Roche Cobas c501 2 JAH/Võrreld 319 14798-3 Iron SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Iron [Moles/volume] in Serum or Plasma Iron SerPl-sCnc 1 Both 936 ANE 14 Transferiin plasmas ams23002 JAH JAH EI S,P-Transf Transferriin Transferriin seerumis/plasmas QN g/L g/L Roche Cobas c501 4 JAH/Võrreld 320 3034-6 Transferrin MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0037% CHEM Transferrin [Mass/volume] in Serum or Plasma Transferrin SerPl-mCnc 1 Both 64 ANE 14 Transferriini lahustuvad retseptorid seerumis ams22830 JAH JAH JAH S,P-Transf-sR Transferriini lahustuvad retseptorid Transferriini lahustuvad retseptorid seerumis/plasmas QN mg/L mg/L 6 JAH 322 30248-9 Transferrin receptor.soluble MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/L mg/L CHEM Transferrin receptor.soluble [Mass/volume] in Serum or Plasma sTfR SerPl-mCnc 1 Both 937 ANE 14 Foolhape plasmas ams23702 JAH JAH EI S,P-Fol Folaat Folaat seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/L Roche Cobas e601 8 JAH 323 14732-2 Folate SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Folate [Moles/volume] in Serum or Plasma Folate SerPl-sCnc 1 Both 938 ANE 14 Vitamiin B12 plasmas ams23058 JAH JAH EI S,P-Vit B12 Vitamiin B12 Vitamiin B12 seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/L Roche Cobas e601 11 JAH 324 14685-2 Cobalamins SCnc Pt Ser Qn CHEM Cobalamin (Vitamin B12) [Moles/volume] in Serum Vit B12 Ser-sCnc 1 Both 66 ANE 14 Erütropoetiin seerumis ams1356 JAH JAH JAH S,P-EPO EPO Erütropoetiin seerumis/plasmas QN U/L U/L 14 JAH 326 15061-5 Erythropoietin ACnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,0032% CHEM Erythropoietin [Units/volume] in Serum or Plasma EPO SerPl-aCnc 1 Both 901 ANE 14 Hemoglobiini fraktsioonid arteriaalses veres shk21535 JAH JAH EI B-Hb-Fr panel Hemoglobiini fraktsioonide paneel Hemoglobiini fraktsioonid veres (paneel) Paneel Siemens RapidPoint 500 15 JAH 1759 43113-0 Hemoglobin panel - Pt Bld Qn Electrophoresis PANEL.HEM/BC Hemoglobin electrophoresis panel in Blood Hgb Pnl Bld Elph 1 Order 292 BM 15 Luuüdi aspiraadi tsütoloogiline uuring ams1301 JAH JAH JAH Bm-Cytology Luuüdi aspiraadi tsütoloogiline uuring Luuüdi aspiraadi tsütoloogiline uuring Tekst 1 JAH 1169 57764-3 Microscopic exam Imp Pt Bone mar Nom Cytology CYTO Microscopic exam [interpretation] of Bone marrow by Cytology Microscopic Mar-Imp 1 Both 293 BM 15 Luuüdi aspiraadi histoloogiline uuring shk597 JAH JAH JAH Bm-Histology Luuüdi aspiraadi histoloogiline uuring Luuüdi aspiraadi histoloogiline uuring Tekst 2 JAH 1174 L-1174 467 BM 15 Luuüdi aspiraadi histoloogiline uuring shk597 Luuüdi aspiraadi Giemsa tsütokeemiline värving ams23294 JAH EI JAH Bm-Giemsa Luuüdi aspiraadi Giemsa värving Luuüdi aspiraadi Giemsa tsütokeemiline värving Tekst 7 JAH 2744 10355-6 Microscopic observation Prid Pt Bone mar Nom Wright Giemsa stain 1586 MICRO Microscopic observation [Identifier] in Bone marrow by Wright Giemsa stain Wright Gie Stn Mar 1 Both 24,8353 98 LEU 16 Beeta-2-mikroglobuliin seerumis ams1360 JAH JAH JAH S,P-b2-M Beeta-2-mikroglobuliin Beeta-2-mikroglobuliin seerumis/plasmas QN ug/L ug/L 1 JAH/Võrreld 410 1952-1 Beta-2-Microglobulin MCnc Pt Ser Qn 0,0012% CHEM Beta-2-Microglobulin [Mass/volume] in Serum B2 Microglob Ser-mCnc 1 Both 49 LEU 16 Ig fKappa/Ig fLambda shk21769 Immuunglobuliini vabad kappaahelad seerumis ams23345 JAH EI JAH S-Ig fKappa Ig fKappa Immuunglobuliini vabad kapaahelad seerumis QN mg/L mg/L 2 JAH 265 36916-5 Immunoglobulin light chains.kappa.free MCnc Pt Ser Qn mg/L mg/L 0,0016% CHEM Immunoglobulin light chains.kappa.free [Mass/volume] in Serum Kappa LC Free Ser-mCnc 1 Both 50 LEU 16 Ig fKappa/Ig fLambda shk21769 Immuunglobuliini vabad lambdaahelad seerumis ams23346 JAH EI JAH S-Ig fLambda Ig fLambda Immuunglobuliini vabad lambdaahelad seerumis QN mg/L mg/L 3 JAH 266 33944-0 Immunoglobulin light chains.lambda.free MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/L mg/L 0,0016% CHEM Immunoglobulin light chains.lambda.free [Mass/volume] in Serum or Plasma Lambda LC Free SerPl-mCnc 1 Both 51 LEU 16 Immuunglobuliini vabade kapa- ja lambdaahelate suhe seerumis shk21769 JAH JAH JAH S-Ig fKappa/S-Ig fLambda Ig fKappa/Ig fLambda Immuunglobuliini vabade kapa- ja lambdaahelate suhe seerumis QN 4 JAH 267 48378-4 Immunoglobulin light chains.kappa.free/Immunoglobulin light chains.lambda.free MCrto Pt Ser Qn CHEM Immunoglobulin light chains.kappa.free/Immunoglobulin light chains.lambda.free [Mass ratio] in Serum Kappa LC Free/Lambda Free Ser-mRto 1 Both 2 LEU 16 Valkude fraktsioonid seerumis shk22011 JAH JAH JAH S-Prot-Fr panel Valkude fraktsioonid Valkude fraktsioonid seerumis (paneel) Paneel 5 JAH 109 24351-9 Protein fractions panel - Pt Ser/Plas Qn PANEL.CHEM Protein electrophoresis panel in Serum or Plasma Prot Elph Pnl SerPl 1 Order 23,1239 3 LEU 16 Valkude fraktsioonid shk22011 Albumiin-Prot-Fr ams24187 JAH EI JAH S-Alb-Fr Albumiin Albumiini fraktsioon seerumis QN g/L g/L 6 JAH/Võrreld 110 2862-1 Albumin MCnc Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis g/dL 0,0194% CHEM Albumin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Electrophoresis Albumin SerPl Elph-mCnc 1 Observation 4 LEU 16 Valkude fraktsioonid shk22011 Albumiin % ams24194 JAH EI JAH S-Alb-Fr% Albumiin % Albumiini fraktsiooni osakaal seerumis QN % % 7 JAH/Võrreld 111 13980-8 Albumin/Protein.total MFr Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis % CHEM Albumin/Protein.total in Serum or Plasma by Electrophoresis Albumin MFr SerPl Elph 1 Observation 5 LEU 16 Valkude fraktsioonid shk22011 a1-glob-Fr ams24188 JAH EI JAH S-a1-glob-Fr Alfa-1-globuliinid Alfa-1-globuliinide fraktsioon seerumis QN g/L g/L 8 JAH/Võrreld 112 2865-4 Alpha 1 globulin MCnc Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis g/dL 0,0193% CHEM Alpha 1 globulin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Electrophoresis Alpha1 Glob SerPl Elph-mCnc 1 Observation 6 LEU 16 Valkude fraktsioonid shk22011 Alfa-1-globuliinid % ams24195 JAH EI JAH S-a1-glob-Fr% Alfa-1-globuliinid % Alfa-1-globuliinide fraktsiooni osakaal seerumis QN % % 9 JAH/Võrreld 113 13978-2 Alpha 1 globulin/Protein.total MFr Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis % CHEM Alpha 1 globulin/Protein.total in Serum or Plasma by Electrophoresis Alpha1 Glob MFr SerPl Elph 1 Observation 7 LEU 16 Valkude fraktsioonid shk22011 a2-glob-Fr ams24189 JAH EI JAH S-a2-glob-Fr Alfa-2-globuliinid Alfa-2-globuliinide fraktsioon seerumis QN g/L g/L 10 JAH/Võrreld 114 2868-8 Alpha 2 globulin MCnc Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis g/dL 0,0193% CHEM Alpha 2 globulin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Electrophoresis Alpha2 Glob SerPl Elph-mCnc 1 Observation 8 LEU 16 Valkude fraktsioonid shk22011 Alfa-2-globuliinid % ams24196 JAH EI JAH S-a2-glob-Fr% Alfa-2-globuliinid % Alfa-2-globuliinide fraktsiooni osakaal seerumis QN % % 11 JAH/Võrreld 115 13981-6 Alpha 2 globulin/Protein.total MFr Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis % CHEM Alpha 2 globulin/Protein.total in Serum or Plasma by Electrophoresis Alpha2 Glob MFr SerPl Elph 1 Observation 9 LEU 16 Valkude fraktsioonid shk22011 b1-glob-Fr ams24190 JAH EI JAH S-b1-glob-Fr Beeta-1-globuliinid Beeta-1-globuliinide fraktsioon seerumis QN g/L g/L 12 JAH/Võrreld 116 32730-4 Beta 1 globulin MCnc Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis g/dL g/dL CHEM Beta 1 globulin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Electrophoresis Beta1 Glob SerPl Elph-mCnc 1 Observation 10 LEU 16 Valkude fraktsioonid shk22011 Beeta-1-globuliinid % ams24197 JAH EI JAH S-b1-glob-Fr% Beeta-1-globuliinid % Beeta-1-globuliinide fraktsiooni osakaal seerumis QN % % 13 JAH/Võrreld 117 32732-0 Beta 1 globulin/Protein.total MFr Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis % % CHEM Beta 1 globulin/Protein.total in Serum or Plasma by Electrophoresis Beta1 Glob MFr SerPl Elph 1 Observation 11 LEU 16 Valkude fraktsioonid shk22011 b2-glob-Fr ams24191 JAH EI JAH S-b2-glob-Fr Beeta-2-globuliinid Beeta-2-globuliinide fraktsioon seerumis QN g/L g/L 14 JAH/Võrreld 118 32731-2 Beta 2 globulin MCnc Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis g/dL g/dL CHEM Beta 2 globulin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Electrophoresis Beta2 Glob SerPl Elph-mCnc 1 Observation 12 LEU 16 Valkude fraktsioonid shk22011 Beeta-2-globuliinid % ams24198 JAH EI JAH S-b2-glob-Fr% Beeta-2-globuliinid % Beeta-2-globuliinide fraktsiooni osakaal seerumis QN % % 15 JAH/Võrreld 119 32733-8 Beta 2 globulin/Protein.total MFr Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis % % CHEM Beta 2 globulin/Protein.total in Serum or Plasma by Electrophoresis Beta2 Glob MFr SerPl Elph 1 Observation 13 LEU 16 Valkude fraktsioonid shk22011 g-glob-Fr ams24192 JAH EI JAH S-g-glob-Fr Gammaglobuliinid Gammaglobuliinide fraktsioon seerumis QN g/L g/L 16 JAH/Võrreld 120 2874-6 Gamma globulin MCnc Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis g/dL 0,0194% CHEM Gamma globulin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Electrophoresis Gamma glob SerPl Elph-mCnc 1 Observation 14 LEU 16 Valkude fraktsioonid shk22011 Gammaglobuliinid % ams24199 JAH EI JAH S-g-glob-Fr% Gammaglobuliinid % Gammaglobuliinide fraktsiooni osakaal seerumis QN % % 17 JAH/Võrreld 121 13983-2 Gamma globulin/Protein.total MFr Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis % CHEM Gamma globulin/Protein.total in Serum or Plasma by Electrophoresis Gamma glob MFr SerPl Elph 1 Observation 341 LEU 16 Valkude fraktsioonid shk22011 Monoclonal-Prot-Fr ams24193 JAH EI JAH S-M-spike1-Fr M-komponent 1 Monoklonaalne komponent 1 seerumis QN g/L g/L 18 JAH/Võrreld 1791 51435-6 Protein.monoclonal band 1 MCnc Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis g/L g/L CHEM Protein.monoclonal band 1 [Mass/volume] in Serum or Plasma by Electrophoresis M Protein 1 SerPl Elph-mCnc 1 Observation 15 LEU 16 Monoklonaalsed immuunglobuliinid uriinis shk21768 JAH JAH JAH U-Monoclon-Ig panel Monoklonaalsed immuunglobuliinid uriinis Monoklonaalsed immuunglobuliinid uriinis (paneel) Paneel 54 JAH 144 29585-7 Immunoelectrophoresis panel - Pt Urine - PANEL.CHEM Immunoelectrophoresis panel in Urine IEP Pnl Ur 1 Order 11,3891 294 LEU 16 JAK2 geeni p.V617F mutatsiooni DNA veres ams22661 JAH JAH JAH B-JAK2 p.V617F DNA JAK2 p.V617F DNA JAK2 geeni p.V617F mutatsiooni DNA veres N/P 160 JAH 1206 43399-5 JAK2 gene.p.V617F Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.MUT JAK2 gene p.V617F [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method JAK2 p.V617F Bld/T Ql 1 Both 921 IMS 17 Immuunoglobuliin A plasmas ams23035 JAH JAH EI S,P-IgA IgA Immuunglobuliin A seerumis/plasmas QN g/L g/L Roche Cobas c501 2 JAH/Võrreld 257 2458-8 IgA MCnc Pt Ser Qn mg/dL 0,0206% CHEM IgA [Mass/volume] in Serum IgA Ser-mCnc 1 Both 922 IMS 17 Immuunoglobuliin M plasmas ams23004 JAH JAH EI S,P-IgM IgM Immuunglobuliin M seerumis/plasmas QN g/L g/L Roche Cobas c501 3 JAH/Võrreld 259 2472-9 IgM MCnc Pt Ser Qn mg/dL 0,0150% CHEM IgM [Mass/volume] in Serum IgM Ser-mCnc 1 Both 48 IMS 17 IgG indeks shk692 S-IgG ams1571 JAH EI JAH S,P-IgG IgG Immuunglobuliin G seerumis/plasmas QN g/L g/L 4 JAH/Võrreld 258 2465-3 IgG MCnc Pt Ser Qn mg/dL 0,0192% CHEM IgG [Mass/volume] in Serum IgG Ser-mCnc 1 Both 53 IMS 17 Komplemendi komponent C3 seerumis ams21332 JAH JAH JAH S,P-C3 C3 Komplemendi komponent C3 seerumis/plasmas QN g/L g/L 16 JAH/Võrreld 276 4485-9 Complement C3 MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0094% HEM/BC Complement C3 [Mass/volume] in Serum or Plasma C3 SerPl-mCnc 1 Both 54 IMS 17 Komplemendi komponent C4 seerumis ams21355 JAH JAH JAH S,P-C4 C4 Komplemendi komponent C4 seerumis/plasmas QN g/L g/L 18 JAH/Võrreld 277 4498-2 Complement C4 MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0091% HEM/BC Complement C4 [Mass/volume] in Serum or Plasma C4 SerPl-mCnc 1 Both 369 IMS 17 C1 inhibiitor ams24319 JAH JAH JAH S,P-C1 inh C1 inhibiitor Komplemendi komponendi C1 inhibiitor seerumis/plasmas QN g/L g/L 25 JAH 1970 4477-6 Complement C1 esterase inhibitor MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/dL g/L;mg/dL 1769 HEM/BC Complement C1 esterase inhibitor [Mass/volume] in Serum or Plasma C1INH SerPl-mCnc 1 Both 32,7091 55 IMS 17 Krüoglobuliinid ams23996 JAH JAH JAH S-Cryo Krüoglobuliinid Krüoglobuliinid seerumis QN mg/L mg/L 34 JAH 283 78989-1 Cryoglobulin MCnc Pt Ser Qn g/L g/L SERO Cryoglobulin [Mass/volume] in Serum Cryoglob Ser-mCnc 1 Both 8,476 831 IMS 17 CD4+/CD8+ rakkude arv ja suhe shk20969 JAH JAH EI B-CD4/CD8 panel CD4/CD8 T-rakkude arv ja suhe (paneel) T-helperrakkude (CD4) ja T-supressorrakkude (CD8) suhe veres (paneel) Paneel BD FACS Calibur 37 JAH 2945 L-2945 629 IMS 17 Lümfotsüütide alaklassid II (voolutsütomeetria) shk21950 JAH JAH JAH B-Lymph subclasses panel broad Lümfotsüütide alaklasside laiendatud paneel veres (voolutsütomeetria) Lümfotsüütide alaklassid veres (laiendatud paneel, voolutsütomeetria) Paneel 40 JAH 4195 L-4195 283 IMS 17 Lümfotsüütide alaklasside laiendatud paneel veres (voolutsütomeetria) shk21950 CD3 ams23984 JAH EI JAH XXX-CD3# CD3 T-lümfotsüütide (CD3) arv QN E6/L E6/L 41 JAH/Võrreld 1154 20598-9 Cells.CD3 NCnc Pt XXX Qn /uL /uL CELLMARK CD3 cells [#/volume] in Unspecified specimen CD3 Cells # XXX 1 Both 284 IMS 17 Lümfotsüütide alaklasside laiendatud paneel veres (voolutsütomeetria) shk21950 CD3% ams23985 JAH EI JAH XXX-CD3% CD3% T-lümfotsüütide (CD3) suhtarv QN % % 42 JAH/Võrreld 1155 20599-7 Cells.CD3/100 cells NFr Pt XXX Qn % % CELLMARK CD3 cells/100 cells in Unspecified specimen CD3 Cells Fr XXX 1 Observation 280 IMS 17 Lümfotsüütide alaklasside laiendatud paneel veres (voolutsütomeetria) shk21950 CD4 ams23986 JAH EI JAH XXX-CD4# CD4 T-helperrakkude (CD4) arv QN E6/L E6/L 43 JAH/Võrreld 1150 32515-9 Cells.CD3+CD4+ NCnc Pt XXX Qn /uL cells/uL 2 CELLMARK CD3+CD4+ (T4 helper) cells [#/volume] in Unspecified specimen CD3+CD4+ Cells # XXX 1 Observation 8,5074 287 IMS 17 Lümfotsüütide alaklasside laiendatud paneel veres (voolutsütomeetria) shk21950 CD4% ams23987 JAH EI JAH XXX-CD4% CD4% T-helperrakkude (CD4) suhtarv QN % % 44 JAH/Võrreld 1159 32516-7 Cells.CD3+CD4+/100 cells NFr Pt XXX Qn % % 8 CELLMARK CD3+CD4+ (T4 helper) cells/100 cells in Unspecified specimen CD3+CD4+ Cells NFr XXX 1 Observation 8,5074 281 IMS 17 Lümfotsüütide alaklasside laiendatud paneel veres (voolutsütomeetria) shk21950 CD8 ams23988 JAH EI JAH XXX-CD8# CD8 T-supressorrakkude (CD8) arv QN E6/L E6/L 45 JAH/Võrreld 1151 32517-5 Cells.CD3+CD8+ NCnc Pt XXX Qn /uL cells/uL 4 CELLMARK CD3+CD8+ (T8 suppressor cells) cells [#/volume] in Unspecified specimen CD3+CD8+ Cells # XXX 1 Observation 8,5074 288 IMS 17 Lümfotsüütide alaklasside laiendatud paneel veres (voolutsütomeetria) shk21950 CD8% ams23989 JAH EI JAH XXX-CD8% CD8% T-supressorrakkude (CD8) suhtarv QN % % 46 JAH/Võrreld 1161 32518-3 Cells.CD3+CD8+/100 cells NFr Pt XXX Qn % % 2 CELLMARK CD3+CD8+ (T8 suppressor cells) cells/100 cells in Unspecified specimen CD3+CD8+ Cells NFr XXX 1 Observation 8,5074 282 IMS 17 Lümfotsüütide alaklasside laiendatud paneel veres (voolutsütomeetria) shk21950 CD4/CD8 ams23990 JAH EI JAH XXX-CD4#/CD8# CD4/CD8 T-helperrakkude (CD4) ja T-supressorrakkude (CD8) suhe QN 47 JAH/Võrreld 1152 20607-8 Cells.CD4/Cells.CD8 NRto Pt XXX Qn CELLMARK CD4 cells/CD8 Cells [# Ratio] in Unspecified specimen CD4 Cells/CD8 cells XXX 1 Observation 285 IMS 17 Lümfotsüütide alaklasside laiendatud paneel veres (voolutsütomeetria) shk21950 CD16,CD56 ams23991 JAH EI JAH XXX-CD16,CD56# CD16,CD56 NK-rakkude (CD16, CD56) arv QN E6/L E6/L 49 JAH/Võrreld 1156 26561-1 Cells.CD16+CD56+ NCnc Pt XXX Qn /uL per cmm CELLMARK CD16+CD56+ cells [#/volume] in Unspecified specimen CD16+CD56+ Cells # XXX 1 Both 286 IMS 17 Lümfotsüütide alaklasside laiendatud paneel veres (voolutsütomeetria) shk21950 CD16, CD56% ams23992 JAH EI JAH XXX-CD16,CD56% CD16, CD56% NK rakkude (CD16, CD56) suhtarv QN % % 50 JAH/Võrreld 1157 20620-1 Cells.CD16+CD56+/100 cells NFr Pt XXX Qn % % CELLMARK CD16+CD56+ cells/100 cells in Unspecified specimen CD16+CD56+ Cells Fr XXX 1 Both 289 IMS 17 Lümfotsüütide alaklasside laiendatud paneel veres (voolutsütomeetria) shk21950 CD19 ams23993 JAH EI JAH XXX-CD19# CD19 B-lümfotsüütide (CD19) arv QN E6/L E6/L 52 JAH/Võrreld 1163 20592-2 Cells.CD19 NCnc Pt XXX Qn /uL /uL CELLMARK CD19 cells [#/volume] in Unspecified specimen CD19 Cells # XXX 1 Both 589 IMS 17 CD20 paneel shk21972 JAH JAH JAH B-CD20 panel CD20 paneel B-lümfotsüütide (CD20) arv ja suhtarv (paneel) Paneel 60 JAH 3647 L-3647 590 IMS 17 CD20 paneel shk21972 CD20 ams24118 JAH EI JAH XXX-CD20# CD20 B-lümfotsüütide (CD20) arv QN E6/L E6/L 61 JAH/Võrreld 3648 74837-6 Cells.CD20 NCnc Pt XXX Qn 10*6/L 10*6/L CELLMARK CD20 cells [#/volume] in Unspecified specimen CD20 Cells # XXX 1 Observation 12,2496 591 IMS 17 CD20 paneel shk21972 CD20% ams24119 JAH EI JAH XXX-CD20% CD20% B-lümfotsüütide (CD20) suhtarv QN % % 62 JAH/Võrreld 3649 20595-5 Cells.CD20/100 cells NFr Pt XXX Qn % % 3 CELLMARK CD20 cells/100 cells in Unspecified specimen CD20 Cells NFr XXX 1 Observation 12,2496 290 IMS 17 Lümfotsüütide alaklasside laiendatud paneel veres (voolutsütomeetria) shk21950 CD45 ams23994 JAH EI JAH XXX-CD45# CD45 Lümfotsüütide (CD45) arv QN E6/L E6/L 63 JAH/Võrreld 1165 27071-0 Cells.CD45 NCnc Pt Bld Qn /uL "#/mm3" CELLMARK CD45 cells [#/volume] in Blood CD45 Cells # Bld 1 Observation 942 AU 18 Kilpnäärme peroksüdaasi vastased autoantikehad plasmas ams23036 JAH JAH EI S,P-TPO IgG TPO IgG Türeoidperoksüdaasi vastane IgG seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Roche Cobas e601 1 JAH 332 8099-4 Thyroperoxidase Ab ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0049% SERO Thyroperoxidase Ab [Units/volume] in Serum or Plasma Thyroperoxidase Ab SerPl-aCnc 1 Both 67 AU 18 Türeotropiini retseptori vastane IgG seerumis ams1406 JAH JAH JAH S,P-TR IgG Türeotropiini retseptori IgG Türeotropiini retseptori vastane IgG seerumis/plasmas QN U/L U/L 2 JAH 333 57416-0 Thyrotropin receptor Ab ACnc Pt Ser Qn EIA m[IU]/mL mUI/mL SERO Thyrotropin receptor Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay TSH Recep Ab Ser EIA-aCnc 1 Both 663 AU 18 Kilpnääret stimuleeriv immuunoglobuliin ams23755 JAH JAH JAH S,P-TSI TSI Türeotropiini retseptorit stimuleerivad antikehad seerumis/plasmas QN U/L U/L 4 JAH 4621 30567-2 Thyroid stimulating immunoglobulins ACnc Pt Ser Qn {Index_val} Index CHEM Thyroid stimulating immunoglobulins [Units/volume] in Serum TSI Ser-aCnc 1 Both 69 AU 18 Türeoglobuliinivastane IgG seerumis ams490 JAH JAH JAH S,P-TG IgG Türeoglobuliini IgG Türeoglobuliinivastane IgG seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 5 JAH 335 8098-6 Thyroglobulin Ab ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0027% SERO Thyroglobulin Ab [Units/volume] in Serum or Plasma Thyroglob Ab SerPl-aCnc 1 Both 406 AU 18 Tuumavastase IgG tiiter seerumis ams23752 JAH JAH JAH S,P-ANA IgG ANA IgG Tuumavastane IgG seerumis/plasmas Tekst 9 JAH 2097 29950-3 Nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA SERO Nuclear IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay Nuclear IgG Ser Ql EIA 1 Both 125 AU 18 Tuumavastaste antikehade tüpiseerimine HEp-2 rakuliiniga ams1557 JAH JAH JAH S,P-ANA IgG titr Hep2 ANA IgG tiiter Hep2 Tuumavastaste IgG antikehade tiiter Hep2 rakuliinil seerumis/plasmas Tekst 13 JAH 470 33253-6 Nuclear Ab Titr Pt Ser Qn Hep2 substrate {titer} titer SERO Nuclear Ab [Titer] in Serum by Hep2 substrate ANA Titr Ser HEp2 subst 1 Both 133 AU 18 Ekstraheeritavate tuumaantigeenide vastane IgG (Sm, RNP, SSA/Ro, SSB/La, Scl70, Jo1) seerumis (paneel) shk22017 JAH JAH JAH S,P-CTD IgG panel IB Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) Süsteemsete sidekoehaigustega seotud IgG seerumis/plasmas (paneel, immunoblot) Paneel 16 JAH 483 43119-7 Extractable nuclear Ab panel - Pt Ser - PANEL.SERO Extractable nuclear Ab panel in Serum ENA Ab Pnl Ser 1 Order 415 AU 18 Müosiitide IgG paneel (immunoblot) shk22030 Jo1 IgG ams24254 JAH EI JAH S,P-Jo1 IgG Jo1 IgG Jo1 (histidüül-tRNA süntetaas) vastane IgG seerumis/plasmas N/P 18 JAH 2191 44332-5 Jo-1 extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord SERO Jo-1 extractable nuclear IgG Ab [Presence] in Serum ENA Jo1 IgG Ser Ql lab both 134 AU 18 Jo1 (histidüül-tRNA süntetaas) vastase IgG hulk seerumis ams23381 JAH JAH JAH S,P-Jo1 IgG QN Jo1 IgG QN Jo1 (histidüül-tRNA süntetaas) vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 19 JAH 484 35333-4 Jo-1 extractable nuclear Ab ACnc Pt Ser Qn EIA SERO Jo-1 extractable nuclear Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay ENA Jo1 Ab Ser EIA-aCnc 1 Both 136 AU 18 Sm IgG ams24581 JAH EI JAH S,P-Sm IgG Sm IgG Sm-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 20 JAH 487 21523-6 Smith extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord SERO Smith extractable nuclear IgG Ab [Presence] in Serum ENA SM IgG Ser Ql 1 Both 22,3727 412 AU 18 Sm IgG QN ams24328 JAH JAH JAH S,P-Sm IgG QN Sm IgG QN Sm-vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 21 JAH 2166 33564-6 Smith extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA SERO Smith extractable nuclear IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay ENA SM IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 22,3727 498 AU 18 U1 snRNP IgG ams24582 JAH EI JAH S,P-U1RNP IgG U1RNP IgG U1RNP (U1 ribonukleoproteiin) vastane IgG seerumis/plasmas N/P 23 JAH 2976 38369-5 U1 small nuclear ribonucleoprotein Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord SERO U1 small nuclear ribonucleoprotein IgG Ab [Presence] in Serum U1 snRNP IgG Ser Ql 1 Both 11,4729 342 AU 18 U1RNP (U1 ribonukleoproteiin) vastase IgG hulk seerumis ams24329 JAH JAH JAH S,P-U1RNP IgG QN U1RNP IgG QN U1RNP (U1 ribonukleoproteiin) vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 24 JAH 1860 56548-1 U1 small nuclear ribonucleoprotein Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA SERO U1 small nuclear ribonucleoprotein IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay U1 snRNP IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 135 AU 18 Scl70 IgG ams24220 JAH EI JAH S,P-Scl70 IgG Scl70 IgG Scl70-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 25 JAH 486 21518-6 SCL-70 extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord 3 SERO SCL-70 extractable nuclear IgG Ab [Presence] in Serum ENA Scl70 IgG Ser Ql 1 Both 10,5324 411 AU 18 Scl70 IgG QN ams24252 JAH JAH JAH S,P-Scl70 IgG QN Scl70 IgG QN Scl70-vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 26 JAH 2165 47322-3 SCL-70 extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn U/L SERO SCL-70 extractable nuclear IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay ENA Scl70 IgG Ser EIA-aCnc lab both 512 AU 18 SSA/Ro IgG ams24584 JAH EI JAH S,P-SSA IgG IB SSA IgG (immunoblot) SSA-vastane IgG seerumis/plasmas (immunoblot) N/P 28 JAH 3048 31625-7 Sjogrens syndrome-A extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord 5 SERO Sjogrens syndrome-A extractable nuclear IgG Ab [Presence] in Serum ENA SS-A IgG Ser Ql 1 Both 21,0293 137 AU 18 SSA-vastase IgG hulk seerumis ams24314 JAH JAH JAH S,P-SSA IgG QN SSA IgG QN SSA-vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 29 JAH 488 29964-4 Sjogrens syndrome-A extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA U U SERO Sjogrens syndrome-A extractable nuclear IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay ENA SS-A IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 352 AU 18 Ro52 IgG ams24221 JAH EI JAH S,P-Ro52 IgG IB Ro52 IgG (immunoblot) Ro52-vastane IgG seerumis/plasmas (immunoblot) N/P 31 JAH 1874 53016-2 Sjogrens syndrome-A extractable nuclear 52kD Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Sjogrens syndrome-A extractable nuclear 52kD Ab [Presence] in Serum ENA SS-A 52kD Ab Ser Ql 1 Both 11,4729 138 AU 18 SSB/La IgG ams24586 JAH EI JAH S,P-SSB IgG IB SSB IgG (immunoblot) SSB-vastane IgG seerumis/plasmas (immunoblot) N/P 34 JAH 489 31626-5 Sjogrens syndrome-B extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord 3 SERO Sjogrens syndrome-B extractable nuclear IgG Ab [Presence] in Serum ENA SS-B IgG Ser Ql 1 Both 19,7511 413 AU 18 SSB-vastase IgG hulk seerumis ams24350 JAH JAH JAH S,P-SSB IgG QN SSB IgG QN SSB-vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 35 JAH 2168 29965-1 Sjogrens syndrome-B extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA [arb'U] U SERO Sjogrens syndrome-B extractable nuclear IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay ENA SS-B IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 30,7983 344 AU 18 PCNA IgG ams24587 JAH EI JAH S,P-PCNA IgG PCNA IgG PCNA (paljuneva raku tuuma antigeen) vastane IgG seerumis/plasmas N/P 36 JAH 1864 56733-9 PCNA extractable nuclear Ab ACnc Pt Ser Ord IB SERO PCNA extractable nuclear Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) ENA PCNA Ab Ser Ql IB 1 Both 345 AU 18 Nucleos IgG ams24588 JAH EI JAH S,P-Nucleos IgG Nukleosoomi IgG Nukleosoomivastane IgG seerumis/plasmas N/P 38 JAH 1865 53015-4 Nucleosome Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Nucleosome Ab [Presence] in Serum Nucleosome Ab Ser Ql 1 Both 346 AU 18 Histooni IgG ams24589 JAH EI JAH S,P-Histone IgG Histoonide IgG Histoonidevastane IgG seerumis/plasmas N/P 39 JAH 1866 35284-9 Histone Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord SERO Histone IgG Ab [Presence] in Serum Histone IgG Ser Ql 1 Both 347 AU 18 Rib P Prot IgG ams24590 JAH EI JAH S,P-Rib P Prot IgG Rib P Prot IgG Ribosomaalse P-proteiini vastane IgG seerumis/plasmas N/P 41 JAH 1867 45226-8 Ribosomal P Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord SERO Ribosomal P IgG Ab [Presence] in Serum Ribosomal P IgG Ser Ql 1 Both 612 AU 18 DFS70 IgG ams24592 JAH EI JAH S,P-DFS70 IgG DFS70 IgG DFS70-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 43 JAH 3861 82998-6 Dense fine speckled 70 protein Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IA SERO Dense fine speckled 70 protein IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay DFS70 IgG SerPl Ql IA 1 Both 8,7142 404 AU 18 DNA kaksikahela vastane IgG seerumis ams1349 JAH JAH JAH S,P-dsDNA IgG dsDNA IgG DNA kaksikahela vastane IgG seerumis/plasmas N/P 44 JAH 2095 63379-2 DNA double strand Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord 2 SERO DNA double strand IgG Ab [Presence] in Serum dsDNA IgG Ser Ql 1 Both 21,9719 410 AU 18 dsDNA IgG QN ams24160 JAH JAH JAH S,P-dsDNA IgG QN dsDNA IgG QN DNA kaksikahela vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 45 JAH 2152 33800-4 DNA double strand Ab.IgG ACnc Pt ser QN IU/mL SERO DNA double strand IgG Ab [Units/volume] in Serum dsDNA IgG Ser-aCnc lab both 113 AU 18 Tsüklilise tsitrulleeritud peptiidi vastase IgG hulk seerumis ams1408 JAH JAH JAH S,P-CCP IgG QN CCP IgG QN Tsüklilise tsitrulleeritud peptiidi vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 46 JAH 447 33935-8 Cyclic citrullinated peptide Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn U units 0,0067% SERO Cyclic citrullinated peptide IgG Ab [Units/volume] in Serum cCP IgG Ser-aCnc 1 Both 1107 AU 18 CCP IgG QN ams25293 JAH JAH EI S,P-CCP IgG QN CCP IgG QN Tsüklilise tsitrulleeritud peptiidi vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Orgentec alegria Orgentec 46 JAH 447 33935-8 Cyclic citrullinated peptide Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn U units 0,0067% SERO Cyclic citrullinated peptide IgG Ab [Units/volume] in Serum cCP IgG Ser-aCnc 1 Both 395 AU 18 Tsentromeer A IgG ams24222 JAH EI JAH S,P-CENP-A IgG Tsentromeer A IgG Tsentromeer A vastane IgG seerumis/plasmas N/P 50 JAH 2079 72318-9 Centromere protein A Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA SERO Centromere protein A IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay CENP A IgG SerPl Ql EIA 1 Both 11,4838 396 AU 18 Tsentromeer B IgG ams24223 JAH EI JAH S,P-CENP-B IgG Tsentromeer B IgG Tsentromeer B vastane IgG seerumis/plasmas N/P 51 JAH 2080 53981-7 Centromere protein B Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Centromere protein B Ab [Presence] in Serum Centromere B Ab Ser Ql 1 Both 672 AU 18 Tsentromeer B IgG QN ams24203 JAH JAH JAH S,P-CENP-B IgG QN Tsentromeer B IgG QN Tsentromeer B vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 52 JAH 4730 53982-5 Centromere protein B Ab ACnc Pt Ser Qn [arb'U]/mL U/mL 985 SERO Centromere protein B Ab [Units/volume] in Serum Centromere B Ab Ser-aCnc 1 Both 19,433 397 AU 18 RP11 IgG ams24224 JAH EI JAH S,P-RP11 IgG RP11 IgG RP11-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 54 JAH 2081 72317-1 RNA polymerase III RP11 Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA SERO RNA polymerase III RP11 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay RNAp III RP11 IgG SerPl Ql EIA 1 Both 11,4838 398 AU 18 RP155 IgG ams24225 JAH EI JAH S,P-RP155 IgG RP155 IgG RP155-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 55 JAH 2082 72316-3 RNA polymerase III RP155 Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA SERO RNA polymerase III RP155 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay RNAp III RP155 IgG SerPl Ql EIA 1 Both 11,4838 399 AU 18 Fibrillarin IgG ams24226 JAH EI JAH S,P-Fibrillarin IgG Fibrillariini IgG Fibrillariinivastane IgG seerumis/plasmas N/P 56 JAH 2083 82915-0 Fibrillarin Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord IA SERO Fibrillarin IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay Fibrillarin IgG Ser Ql IA 1 Both 20,0633 400 AU 18 NOR90 IgG ams24227 JAH EI JAH S,P-NOR90 IgG NOR90 IgG NOR90-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 58 JAH 2084 69956-1 Human upstream binding factor Ab.IgG Threshold Pt Ser Ord EIA SERO Human upstream binding factor IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay hUBF IgG Ser Ql EIA 1 Both 11,4729 401 AU 18 Th/To IgG ams24228 JAH EI JAH S,P-Th/To IgG Th/To IgG Th/To-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 59 JAH 2085 72314-8 Th-To Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA SERO Th-To IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay Th-To IgG SerPl Ql EIA 1 Both 11,4838 402 AU 18 PDGFR IgG ams24229 JAH EI JAH S,P-PDGFR IgG PDGFR IgG PDGFR-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 60 JAH 2087 72315-5 Platelet-derived growth factor receptor Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA SERO Platelet-derived growth factor receptor IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay PDGFR IgG SerPl Ql EIA 1 Both 11,4838 628 AU 18 Müosiitide IgG paneel II (Mi2, PL7, PL12, Jo-1, EJ, SRP, Ro52, HMGCR, MDA-5, TIF1-gamma) shk22030 JAH JAH JAH S,P-Myositis IgG panel IB Müosiitide IgG paneel (immunoblot) Autoimmuunsete müosiitidega seotud IgG seerumis/plasmas (paneel, immunoblot) Paneel 61 JAH 3968 L-3968 619 AU 18 Müosiitide IgG paneel (immunoblot) shk22030 Mi2a IgG ams24261 JAH EI JAH S,P-Mi2a IgG Mi2-alfa IgG Mi2-alfa vastane IgG seerumis/plasmas N/P 64 JAH 3969 82997-8 Mi-2 alpha Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord IA SERO Mi-2 alpha IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay Mi-2 alpha IgG Ser Ql IA 1 Both 8,7142 620 AU 18 Müosiitide IgG paneel (immunoblot) shk22030 Mi2b IgG ams24262 JAH EI JAH S,P-Mi2b IgG Mi2-beeta IgG Mi2-beeta vastane IgG seerumis/plasmas N/P 65 JAH 3970 82996-0 Mi-2 beta Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord IA SERO Mi-2 beta IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay Mi-2 beta IgG Ser Ql IA 1 Both 8,7142 349 AU 18 Ku IgG ams24230 JAH EI JAH S,P-Ku IgG Ku IgG Ku-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 66 JAH 1871 18484-6 Ku Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Ku Ab [Presence] in Serum Ku Ab Ser Ql 1 Both 621 AU 18 Müosiitide IgG paneel (immunoblot) shk22030 TIF1g IgG ams24263 JAH EI JAH S,P-TIF1g IgG TIF1g IgG TIF1-gamma vastane IgG seerumis/plasmas N/P 67 JAH 3971 82995-2 TIF1-gamma Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord IA SERO TIF1-gamma IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay TIF1-gamma IgG Ser Ql IA 1 Both 8,7142 622 AU 18 Müosiitide IgG paneel (immunoblot) shk22030 MDA5 IgG ams24260 JAH EI JAH S,P-MDA5 IgG MDA5 IgG MDA5-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 68 JAH 3972 82994-5 MDA5 Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord IA SERO MDA5 IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay MDA5 IgG Ser Ql IA 1 Both 8,7142 623 AU 18 Müosiitide IgG paneel (immunoblot) shk22030 NXP2 IgG ams24265 JAH EI JAH S,P-NXP2 IgG NXP2 IgG NXP2-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 69 JAH 3973 82993-7 Mj Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord IA SERO Mj IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay Mj IgG Ser Ql IA 1 Both 7,9752 624 AU 18 Müosiitide IgG paneel (immunoblot) shk22030 SAE1 IgG ams24264 JAH EI JAH S,P-SAE1 IgG SAE1 IgG SUMO-aktiveeriva ensüümi alaühik 1 vastane IgG seerumis/plasmas N/P 70 JAH 3974 82992-9 SUMO-activating enzyme subunit 1 Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord IA SERO SUMO-activating enzyme subunit 1 IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay SAE1 IgG Ser Ql IA 1 Both 8,7142 350 AU 18 Müosiitide IgG paneel (immunoblot) shk22030 PL7 IgG ams24255 JAH EI JAH S,P-PL7 IgG PL7 IgG PL7 ( treonüül-tRNA süntetaas) vastane IgG seerumis/plasmas N/P 71 JAH 1872 33772-5 Pl-7 Ab ACnc Pt Ser Ord SERO PL-7 Ab [Presence] in Serum PL7 Ab Ser Ql 1 Both 351 AU 18 Müosiitide IgG paneel (immunoblot) shk22030 PL12 IgG ams24256 JAH EI JAH S,P-PL12 IgG PL12 IgG PL12 (alanüül-tRNA süntetaas) vastane IgG seerumis/plasmas N/P 72 JAH 1873 56745-3 Pl-12 Ab ACnc Pt Ser Ord IB SERO PL-12 Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) PL12 Ab Ser Ql IB 1 Both 661 AU 18 PM/Scl IgG ams24594 JAH EI JAH S,P-PM/Scl IgG PM/Scl IgG PM/Scl-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 74 JAH 4595 56721-4 PM-SCL extractable nuclear Ab PrThr Pt Ser Ord IB 1 SERO PM-SCL extractable nuclear Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) ENA PM/SCL Ab Ser Ql IB 1 Both 39,4971 375 AU 18 PM/Scl75 IgG ams24231 JAH EI JAH S,P-PM/Scl75 IgG PM/Scl75 IgG PM/Scl75-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 76 JAH 1999 72724-8 PM-SCL-75 Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA SERO PM-SCL-75 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay PM-SCL75 IgG SerPl Ql EIA 1 Both 25,6658 343 AU 18 PM/Scl100 IgG ams24232 JAH EI JAH S,P-PM/Scl100 IgG PM/Scl100 IgG PM/Scl100-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 77 JAH 1863 82925-9 PM-SCL-100 Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord Line blot SERO PM-SCL-100 IgG Ab [Presence] in Serum by Line blot PM/SCL-100 IgG Ser Ql Line blot 1 Both 376 AU 18 Müosiitide IgG paneel (immunoblot) shk22030 EJ IgG ams24257 JAH EI JAH S,P-EJ IgG EJ IgG EJ (glütsüül-tRNA-süntetaas) vastane IgG seerumis/plasmas N/P 78 JAH 2000 45149-2 Ej Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Ej Ab [Presence] in Serum Ej Ab Ser Ql 1 Both 377 AU 18 Müosiitide IgG paneel (immunoblot) shk22030 OJ IgG ams24258 JAH EI JAH S,P-OJ IgG OJ IgG OJ (isoleutsüül-tRNA-süntetaas) vastane IgG serumis/plasmas N/P 79 JAH 2001 45152-6 OJ Ab ACnc Pt Ser Ord SERO OJ Ab [Presence] in Serum OJ Ab Ser Ql 1 Both 487 AU 18 Müosiitide IgG paneel (immunoblot) shk22030 SRP IgG ams24259 JAH EI JAH S,P-SRP IgG SRP IgG SRP-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 80 JAH 2940 33921-8 Signal recognition particle Ab ACnc Pt Ser/Plas Ord SERO Signal Recognition Particle (SRP) Ab [Presence] in Serum or Plasma SRP Ab SerPl Ql 1 Both 25,3293 128 AU 18 Kardiolipiinivastased IgG tüüpi antikehad ams22644 JAH JAH JAH S,P-ACLA IgG QN ACLA IgG QN Kardiolipiini vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 92 JAH 475 3181-5 Cardiolipin Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA COAG Cardiolipin IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay Cardiolipin IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 407 AU 18 Kardiolipiinivastase IgM hulk seerumis ams23679 JAH JAH JAH S,P-ACLA IgM QN ACLA IgM QN Kardiolipiinivastase IgM hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 93 JAH 2099 3182-3 Cardiolipin Ab.IgM ACnc Pt Ser Qn EIA [MPL'U] MPL units 0,0032% COAG Cardiolipin IgM Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay Cardiolipin IgM Ser EIA-aCnc 1 Both 129 AU 18 Beeta-2-glükoproteiin 1 vastaste antikehade hulk seerumis ams22645 JAH JAH JAH S,P-b2-GP1 Ab QN Beeta-2-GP1 Ab QN Beeta-2-glükoproteiin 1 vastaste antikehade hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 96 JAH 476 56538-2 Beta 2 glycoprotein 1 Ab ACnc Pt Ser Qn EIA SERO Beta 2 glycoprotein 1 Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay B2 Glycoprot1 Ab Ser EIA-aCnc 1 Both 408 AU 18 b2-GP1 IgM QN ams23758 JAH JAH JAH S,P-b2-GP1 IgM QN Beeta-2-GP1 IgM QN Beeta-2-glükoproteiin 1 vastase IgM hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 98 JAH 2100 44449-7 Beta 2 glycoprotein 1 Ab.IgM ACnc Pt Ser Qn EIA SERO Beta 2 glycoprotein 1 IgM Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay B2 Glycoprot1 IgM Ser EIA-aCnc 1 Both 130 AU 18 Beeta-2-glükoproteiin 1 vastase IgG hulk seerumis ams22646 JAH JAH JAH S,P-b2-GP1 IgG QN Beeta-2-GP1 IgG QN Beeta-2-glükoproteiin 1 vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 100 JAH 478 44448-9 Beta 2 glycoprotein 1 Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA SERO Beta 2 glycoprotein 1 IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay B2 Glycoprot1 IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 353 AU 18 Tsirkuleerivad immuunkompleksid ams1407 JAH JAH JAH S,P-CIC(C1q) CIC(C1q) Tsirkuleerivad immuunkompleksid (C1q) seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 102 JAH 1887 6297-6 Complement C1q Ag ACnc Pt Ser Qn U units HEM/BC Complement C1q Ag [Units/volume] in Serum C1q Ag Ser-aCnc 1 Both 32,1716 518 AU 18 Maksa autoimmuunhaigustega seotud IgG seerumi shk22102 JAH JAH JAH S,P-Liver IgG panel IIF Maksahaiguste IgG paneel (IIF) Maksa autoimmuunhaigustega seotud IgG seerumis/plasmas (paneel, kaudne immunofluorestsents) Paneel 104 JAH 3170 L-3170 674 AU 18 Maksahaiguste IgG paneel (IIF) shk22102 AMA IgG ams24609 JAH EI JAH S,P-AMA IgG AMA IgG Mitokondrivastane IgG seerumis/plasmas N/P 106 JAH 4866 82840-0 Mitochondria Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord IF SERO Mitochondria IgG Ab [Presence] in Serum by Immunofluorescence Mitochondria IgG Ser Ql IF 1 Both 10,402 114 AU 18 Mitokondrivastase IgG tiiter seerumis ams1800 JAH JAH JAH S,P-AMA IgG titr AMA IgG tiiter Mitokondrivastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst 107 JAH 449 56632-3 Mitochondria M2 Ab.IgG Titr Pt Ser Qn IF {titer} titer SERO Mitochondria M2 IgG Ab [Titer] in Serum by Immunofluorescence Mitochondria M2 IgG Titr Ser IF 1 Both 348 AU 18 AMA M2 IgG ams24595 JAH EI JAH S,P-AMA M2 IgG AMA M2 IgG M2 tüüpi mitokondrivastane IgG seerumis/plasmas N/P 108 JAH 1868 56735-4 Mitochondria M2 Ab ACnc Pt Ser Ord IB SERO Mitochondria M2 Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) Mitochondria M2 Ab Ser Ql IB 1 Both 660 AU 18 AMA M2 IgG QN ams24278 JAH JAH JAH S,P-AMA M2 IgG QN AMA M2 IgG QN M2 tüüpi mitokondrivastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 109 JAH 4589 14251-3 Mitochondria M2 Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn [arb'U] EIA units 7 SERO Mitochondria M2 IgG Ab [Units/volume] in Serum Mitochondria M2 IgG Ser-aCnc 1 Both 5,9562 675 AU 18 Maksahaiguste IgG paneel (IIF) shk22102 SMA IgG ams24610 JAH EI JAH S,P-SMA IgG SMA IgG Silelihaskoevastane IgG seerumis/plasmas N/P 112 JAH 4867 30557-3 Smooth muscle Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord SERO Smooth muscle IgG Ab [Presence] in Serum Smooth muscle IgG Ser Ql 1 Both 9,7306 115 AU 18 Silelihaskoevastase IgG tiiter seerumis ams20153 JAH JAH JAH S,P-SMA IgG titr SMA IgG tiiter Silelihaskoevastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst 113 JAH 450 47977-4 Smooth muscle Ab.IgG Titr Pt Ser Qn {titer} titer SERO Smooth muscle IgG Ab [Titer] in Serum Smooth muscle IgG Titr Ser 1 Both 521 AU 18 Maksahaiguste IgG paneel (IIF) shk22102 LKMA IgG ams24611 JAH EI JAH S,P-LKMA IgG LKMA IgG Maksa-neeru mikrosoomide vastane IgG seerumis/plasmas N/P 114 JAH 3178 14272-9 Liver kidney microsomal Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Liver kidney microsomal Ab [Presence] in Serum LKM Ab Ser Ql 1 Both 17,0614 519 AU 18 Parietaalrakkude ja sisemise faktori vastane IgG seerumis (paneel) shk22042 JAH JAH JAH S,P-PCA, IF IgG panel PCA, sisemise faktori IgG paneel Parietaalrakkude ja sisemise faktori vastane IgG seerumis/plasmas (paneel) Paneel 122 JAH 3172 L-3172 405 AU 18 Parietaalrakkudevastane IgG seerumis ams22797 JAH JAH JAH S,P-PCA IgG PCA IgG Parietaalrakkudevastane IgG seerumis/plasmas N/P 123 JAH 2096 31556-4 Parietal cell Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord SERO Parietal cell IgG Ab [Presence] in Serum PCA IgG Ser Ql 1 Both 676 AU 18 PCA, sisemise faktori IgG paneel shk22042 PCA H/K-ATPaasi IgG QN ams24294 JAH EI JAH S,P-PCA H/K ATPase IgG QN PCA H/K-ATPaasi IgG QN Parietaalrakkude H/K-ATPaasi vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 124 JAH 4893 40960-7 Parietal cell Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn [arb'U]/L U/L SERO Parietal cell IgG Ab [Units/volume] in Serum PCA IgG Ser-aCnc 1 Both 10,1169 677 AU 18 PCA, sisemise faktori IgG paneel shk22042 Sisemise faktori IgG QN ams24295 JAH EI JAH S,P-IF IgG QN Sisemise faktori IgG QN Sisemise faktori vastase IgG hulk seerums/plasmas QN kU/L kU/L 126 JAH 4894 60221-9 Intrinsic factor Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn [arb'U]/mL U/mL SERO Intrinsic factor IgG Ab [Units/volume] in Serum IF IgG Ser-aCnc 1 Both 20,7172 131 AU 18 Koe transglutaminaasi vastase IgA hulk seerumis ams22019 JAH JAH JAH S,P-tTG IgA QN tTG IgA QN Koe transglutaminaasi vastase IgA hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 128 JAH 481 46128-5 Tissue transglutaminase Ab.IgA ACnc Pt Ser Qn EIA SERO Tissue transglutaminase IgA Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay tTG IgA Ser EIA-aCnc 1 Both 132 AU 18 Koe transglutaminaasi vastase IgG hulk seerumis ams22018 JAH JAH JAH S,P-tTG IgG QN tTG IgG QN Koe transglutaminaasi vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 129 JAH 482 56537-4 Tissue transglutaminase Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA SERO Tissue transglutaminase IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay tTG IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 126 AU 18 Gliadiinivastase IgA hulk seerumis shk61 JAH JAH JAH S,P-AGA IgA QN AGA IgA QN Gliadiinivastase IgA hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 135 JAH 472 58709-7 Gliadin peptide Ab.IgA ACnc Pt Ser Qn U Units SERO Gliadin peptide IgA Ab [Units/volume] in Serum Gliadin peptide IgA Ser-aCnc 1 Both 127 AU 18 Gliadiinivastase IgG hulk seerumis shk60 JAH JAH JAH S,P-AGA IgG QN AGA IgG QN Gliadiinivastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 137 JAH 473 58710-5 Gliadin peptide Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn U Units SERO Gliadin peptide IgG Ab [Units/volume] in Serum Gliadin peptide IgG Ser-aCnc 1 Both 116 AU 18 Neutrofiilide tsütoplasma vastase IgG tiiter seerumis ams1341 EI 2022-07-28 EI EI S,P-ANCA IgG titr ANCA IgG tiiter Neutrofiilide tsütoplasma vastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst 139 JAH 455 29967-7 Neutrophil cytoplasmic Ab.IgG Titr Pt Ser Qn IF {titer} titer 0,0096% SERO Neutrophil cytoplasmic IgG Ab [Titer] in Serum by Immunofluorescence ANCA IgG Titr Ser IF 1 Both 466 AU 18 Neutrofiilide tsütoplasma vastane IgG (PR3, Lactofer, MPO, Neutr elastase, Cathepsin G, BPI) seerumis (paneel) shk21067 JAH JAH JAH S,P-ANCA IgG panel ELISA ANCA IgG paneel (ELISA) Neutrofiilide tsütoplasma vastane IgG seerumis/plasmas (paneel, ELISA) Paneel 140 JAH 2727 L-2727 403 AU 18 ANCA IgG paneel (ELISA) shk21067 PR3 IgG ams22065 JAH EI JAH S,P-PR3 IgG PR3 IgG Proteinaas 3 vastane IgG seerumis/plasmas N/P 147 JAH 2091 63311-5 Proteinase 3 Ab ACnc Pt Ser Ord IF SERO Proteinase 3 Ab [Presence] in Serum by Immunofluorescence Proteinase3 Ab Ser Ql IF 1 Both 17,4958 117 AU 18 PR3 IgG QN ams24270 JAH JAH JAH S,P-PR3 IgG QN PR3 IgG QN Proteinaas 3 vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 148 JAH 457 48408-9 Proteinase 3 Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn U/mL U/mL; units/mL SERO Proteinase 3 IgG Ab [Units/volume] in Serum Proteinase3 IgG Ser-aCnc 1 Both 414 AU 18 ANCA IgG paneel (ELISA) shk21067 MPO IgG ams22067 JAH EI JAH S,P-MPO IgG MPO IgG Müeloperoksüdaasivastane IgG seerumis/plasmas N/P 150 JAH 2187 72515-0 Myeloperoxidase Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord IF SERO Myeloperoxidase IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunofluorescence Myeloperoxidase IgG SerPl Ql IF 1 Both 22,3698 119 AU 18 MPO IgG QN ams24271 JAH JAH JAH S,P-MPO IgG QN MPO IgG QN Müeloperoksüdaasivastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 151 JAH 459 48404-8 Myeloperoxidase Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn U/mL U/mL; units/mL SERO Myeloperoxidase IgG Ab [Units/volume] in Serum Myeloperoxidase IgG Ser-aCnc 1 Both 118 AU 18 ANCA IgG paneel (ELISA) shk21067 Laktoferriini IgG ams22066 JAH EI JAH S,P-Lactofer IgG Laktoferriini IgG Laktoferriinivastane IgG seerumis/plasmas N/P 153 JAH 458 54018-7 Lactoferrin Ab ACnc Pt Ser Ord 2 SERO Lactoferrin Ab [Presence] in Serum Lactoferrin Ab Ser Ql 1 Both 16,2255 120 AU 18 ANCA IgG paneel (ELISA) shk21067 Neutrofiilide elastaasi IgG ams22068 JAH EI JAH S,P-Neutr elastase IgG Neutrofiilide elastaasi IgG Neutrofiilide elastaasi vastane IgG seerumis/plasmas N/P 154 JAH 460 54017-9 Elastase Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Elastase Ab [Presence] in Serum Elastase Ab Ser Ql 1 Both 14,85 121 AU 18 ANCA IgG paneel (ELISA) shk21067 Katepsiin G IgG ams22069 JAH EI JAH S,P-Cathepsin G IgG Katepsiin G IgG Katepsiin G vastane IgG seerumis/plasmas N/P 155 JAH 461 54016-1 Cathepsin G Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Cathepsin G Ab [Presence] in Serum Cathepsin G Ab Ser Ql 1 Both 16,4673 122 AU 18 ANCA IgG paneel (ELISA) shk21067 BPI IgG ams22070 JAH EI JAH S,P-BPI IgG BPI IgG BPI-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 156 JAH 462 53013-9 Bactericidal permeability increasing protein Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Bactericidal permeability increasing protein Ab [Presence] in Serum BPI Ab Ser Ql 1 Both 12,4961 140 AU 18 GBMA IgG QN ams24233 JAH JAH JAH S,P-GBMA IgG QN GBMA IgG QN Glomeeruli basaalmembraani vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 158 JAH 495 30343-8 Glomerular basement membrane Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA EU/mL SERO Glomerular basement membrane IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay GBM IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 681 AU 18 Bulloossete dermatoosidega seotud IgG seerumis shk22090 JAH JAH JAH S,P-BP IgG panel ELISA Bulloossete dermatooside IgG paneel (ELISA) Bulloossete dermatoosidega seotud IgG seerumis/plasmas (paneel, ELISA) Paneel 160 JAH 5219 L-5219 123 AU 18 Desmosoomide IgG tiiter ams23804 EI 2022-07-28 EI EI S,P-DSA IgG titr Desmosoomide IgG tiiter Desmosoomidevastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst 162 JAH 464 71368-5 Desmosome Ab.IgG Titr Pt Ser Qn IF {titer} Titer SERO Desmosome IgG Ab [Titer] in Serum by Immunofluorescence Desmosome IgG Titr Ser IF 1 Both 32,4503 124 AU 18 Naha basaalmembraani IgG tiiter ams23805 EI 2022-07-28 EI EI S,P-SBMA IgG titr Naha basaalmembraani IgG tiiter Nahakoe basaalmembraani vastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst 164 JAH 465 5152-4 Epidermis Ab Titr Pt Ser Qn IF {titer} titer SERO Epidermis Ab [Titer] in Serum by Immunofluorescence Epidis Ab Titr Ser IF 1 Both 668 AU 18 Bulloossete dermatooside IgG paneel (ELISA) shk22090 Desmogleiin 1 IgG ams24535 JAH EI JAH S,P-Dsg1 IgG Desmogleiin 1 IgG Desmogleiin 1 vastane IgG seerumis/plasmas N/P 165 JAH 4721 63218-2 Desmoglein 1 Ab PrThr Pt Ser Ord IA SERO Desmoglein 1 Ab [Presence] in Serum by Immunoassay Desmoglein 1 Ab Ser Ql IA 1 Both 18,3362 669 AU 18 Bulloossete dermatooside IgG paneel (ELISA) shk22090 Desmogleiin 3 IgG ams24536 JAH EI JAH S,P-Dsg3 IgG Desmogleiin 3 IgG Desmogleiin 3 vastane IgG seerumis/plasmas N/P 167 JAH 4723 63219-0 Desmoglein 3 Ab PrThr Pt Ser Ord IA SERO Desmoglein 3 Ab [Presence] in Serum by Immunoassay Desmoglein 3 Ab Ser Ql IA 1 Both 18,3362 670 AU 18 Bulloossete dermatooside IgG paneel (ELISA) shk22090 BP180 IgG ams24533 JAH EI JAH S,P-BP180 IgG BP180 IgG BP180-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 169 JAH 4725 A-4725 671 AU 18 Bulloossete dermatooside IgG paneel (ELISA) shk22090 BP230 IgG ams24534 JAH EI JAH S,P-BP230 IgG BP230 IgG BP230-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 170 JAH 4727 A-4727 682 AU 18 Bulloossete dermatooside IgG paneel (ELISA) shk22090 Envoplakiin IgG ams24537 JAH EI JAH S,P-Envoplakin IgG Envoplakiin IgG Envoplakiinivastane IgG seerumis/plasmas N/P 171 JAH 5220 A-5220 683 AU 18 Bulloossete dermatooside IgG paneel (ELISA) shk22090 Kollageen VII IgG ams24538 JAH EI JAH S,P-Col VII IgG Kollageen VII IgG Kollageen VII vastane IgG seerumis/plasmas N/P 172 JAH 5221 94096-5 Collagen type VII Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IA SERO Collagen type VII IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay CollagenVII IgG SerPl Ql IA 1 Observation 460 AU 18 Pankrease saarekeste vastane IgG seerumis ams1338 JAH JAH JAH S,P-ICA IgG ICA IgG Pankrease saarekeste vastane IgG seerumis/plasmas N/P 173 JAH 2709 31547-3 Pancreatic islet cell Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Pancreatic islet cell Ab [Presence] in Serum Panc Islet Cell Ab Ser Ql 1 Both 11,3891 89 AU 18 Insuliinivastase IgG hulk seerumis ams1336 JAH JAH JAH S,P-IAA IgG QN Insuliini IgG QN Insuliinivastaste IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 176 JAH 388 8072-1 Insulin Ab ACnc Pt Ser Qn 0,0010% SERO Insulin Ab [Units/volume] in Serum Insulin Ab Ser-aCnc 1 Both 139 AU 18 GAD65 vastased IgG antikehad seerumis ams21842 JAH JAH JAH S,P-GAD65 Ab QN GAD65 Ab QN GAD65 (glutamaadi dekarboksülaas 65) vastaste antikehade hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 178 JAH 490 56540-8 Glutamate decarboxylase 65 Ab ACnc Pt Ser Qn EIA SERO Glutamate decarboxylase 65 Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay GAD65 Ab Ser EIA-aCnc 1 Both 416 AU 18 IA-2 vastased IgG antikehad seerumis ams21841 JAH JAH JAH S,P-IA2 IgG QN IA2 IgG QN IA2 (türosiini fosfataasi sarnane valk) vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 180 JAH 2194 70253-0 Islet cell 512 Ab.IgG ACnc Pt Ser/Plas Qn EIA [IU]/mL IU/mL SERO Islet cell 512 IgG Ab [Units/volume] in Serum or Plasma by Immunoassay Islet Cell512 IgG SerPl EIA-aCnc 1 Both 23,2259 520 AU 18 Neuronaalsete antigeenide Ab paneel (IIF) shk22109 JAH JAH JAH S,P-Neuron Ab panel IIF Neuronaalsete antigeenide Ab paneel (IIF) Neuronaalsete antigeenide vastased antikehad seerumis/plasmas (paneel, kaudne immunofluorestsents) Paneel 193 JAH 3177 L-3177 389 AU 18 Neuronaalsete antigeenide Ab paneel (IIF) shk22109 Ri Ab ams24619 JAH EI JAH S,P-Ri Ab Ri Ab Ri-vastased antikehad seerumis/plasmas N/P 194 JAH 2064 43187-4 Neuronal nuclear type 2 Ab ACnc Pt Ser Ord IF 1 SERO Neuronal nuclear type 2 Ab [Presence] in Serum by Immunofluorescence Hu2 Ab Ser Ql IF 1 Both 8,0763 390 AU 18 Neuronaalsete antigeenide Ab paneel (IIF) shk22109 Yo Ab ams24621 JAH EI JAH S,P-Yo Ab Yo Ab Yo-vastased antikehad seerumis/plasmas N/P 195 JAH 2065 14249-7 Purkinje cells Ab ACnc Pt Ser Ord IF 5 SERO Purkinje cells Ab [Presence] in Serum by Immunofluorescence Purkinje Cells Ab Ser Ql IF 1 Both 15,565 391 AU 18 Neuronaalsete antigeenide Ab paneel (IIF) shk22109 Hu Ab ams24620 JAH EI JAH S,P-Hu Ab Hu Ab Hu-vastased antikehad seerumis/plasmas N/P 196 JAH 2066 49738-8 Neuronal nuclear Ab ACnc Pt Ser Ord IF 4 SERO Neuronal nuclear Ab [Presence] in Serum by Immunofluorescence Hu Ab Ser Ql IF 1 Both 8,9396 392 AU 18 Neuronaalsete antigeenide Ab paneel (IIF) shk22109 Müeliini Ab ams24624 JAH EI JAH S,P-Myelin Ab Müeliini Ab Müeliinivastased antikehad seerumis/plasmas N/P 197 JAH 2067 72524-2 Myelin Ab Threshold Pt Ser/Plas Ord IF SERO Myelin Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunofluorescence Myelin Ab SerPl Ql IF 1 Both 20,5668 393 AU 18 Neuronaalsete antigeenide Ab paneel (IIF) shk22109 MAG Ab ams24622 JAH EI JAH S,P-MAG Ab MAG Ab MAG (müeliiniga seotud glükoproteiin) vastased antikehad seerumis/plasmas N/P 198 JAH 2068 17310-4 Myelin associated glycoprotein Ab ACnc Pt Ser Ord IF 1 SERO Myelin associated glycoprotein Ab [Presence] in Serum by Immunofluorescence MAG Ab Ser Ql IF 1 Both 10,0446 394 AU 18 Neuronaalsete antigeenide Ab paneel (IIF) shk22109 GAD Ab ams24623 JAH EI JAH S,P-GAD Ab GAD Ab GAD (glutamaadi dekarboksülaas) vastased antikehad seerumis/plasmas N/P 203 JAH 2069 82660-2 Glutamate decarboxylase Ab PrThr Pt Ser/Plas Ord IF CHEM Glutamate decarboxylase Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunofluorescence GAD Ab SerPl Ql IF 1 Both 8,7142 497 AU 18 Neuronaalsete antigeenide vastane IgG (Amph, CV2.1, Hu, Yo, Ri, PNMA2) seerumis (paneel) shk22080 JAH JAH JAH S,P-Neuron IgG panel IB Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (immunoblot) Neuronaalsete antigeenide vastane IgG seerumis/plasmas (paneel, immunoblot) Paneel 211 JAH 2975 L-2975 359 AU 18 Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (immunoblot) shk22080 Amfifüsiini IgG ams24372 JAH EI JAH S,P-Amph IgG Amfifüsiini IgG Amfifüsiinivastane IgG seerumis/plasmas N/P 212 JAH 1897 33422-7 Amphiphysin Ab ACnc Pt Ser Ord 2 SERO Amphiphysin Ab [Presence] in Serum Amphiphysin Ab Ser Ql 1 Both 8,476 354 AU 18 Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (immunoblot) shk22080 CV2.1 IgG ams24373 JAH EI JAH S,P-CV2.1 IgG CV2.1 IgG CV2.1-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 213 JAH 1892 47401-5 CV2 Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord IB 1 SERO CV2 IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) CV2 IgG Ser Ql IB 1 Both 17,8147 604 AU 18 Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (immunoblot) shk22080 GAD65 IgG ams24374 JAH EI JAH S,P-GAD65 IgG GAD65 IgG GAD65 (glutamaadi dekarboksülaas 65) vastane IgG seerumis/plasmas N/P 214 JAH 3768 83004-2 Glutamate decarboxylase 65 Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IA SERO Glutamate decarboxylase 65 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay GAD65 IgG SerPl Ql IA 1 Both 8,7142 355 AU 18 Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (immunoblot) shk22080 Hu IgG ams24375 JAH EI JAH S,P-Hu IgG Hu IgG Hu-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 215 JAH 1893 48405-5 Neuronal nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord IB 1 SERO Neuronal nuclear IgG Ab [Presence] in Serum by Immunofluorescence Hu IgG Ser Ql IF 1 Both 9,7129 356 AU 18 Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (immunoblot) shk22080 Yo IgG ams24376 JAH EI JAH S,P-Yo IgG Yo IgG Yo-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 216 JAH 1894 27214-6 Purkinje cells Ab ACnc Pt Ser Ord 2 SERO Purkinje cells Ab [Presence] in Serum Purkinje Cells Ab Ser Ql 1 Both 8,476 357 AU 18 Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (immunoblot) shk22080 Ri IgG ams24377 JAH EI JAH S,P-Ri IgG Ri IgG Ri-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 217 JAH 1895 31539-0 Neuronal nuclear type 2 Ab ACnc Pt Ser Ord 2 SERO Neuronal nuclear type 2 Ab [Presence] in Serum Hu2 Ab Ser Ql 1 Both 8,476 358 AU 18 Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (immunoblot) shk22080 PNMA2 IgG ams24378 JAH EI JAH S,P-PNMA2 IgG PNMA2 IgG PNMA2 (paraneoplastiline antigeen MA2) vastane IgG seerumis/plasmas N/P 221 JAH 1896 82983-8 Ma+Ta Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IF SERO Ma+Ta IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunofluorescence Ma+Ta IgG SerPl Ql IF 1 Both 11,6749 605 AU 18 Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (immunoblot) shk22080 Rekoveriini IgG ams24379 JAH EI JAH S,P-Recoverin IgG Rekoveriini IgG Rekoveriinivastane IgG seerumis/plasmas N/P 222 JAH 3769 83003-4 Recoverin Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IA SERO Recoverin IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay Recoverin IgG SerPl Ql IA 1 Both 8,7142 606 AU 18 Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (immunoblot) shk22080 Zic4 IgG ams24380 JAH EI JAH S,P-Zic4 IgG Zic4 IgG Zic4-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 223 JAH 3770 83002-6 Zinc finger protein of the cerebellum 4 Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IA SERO Zinc finger protein of the cerebellum 4 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay Zic4 IgG SerPl Ql IA 1 Both 8,7142 607 AU 18 Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (immunoblot) shk22080 Sox1 IgG ams24381 JAH EI JAH S,P-Sox1 IgG Sox1 IgG Sox1-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 224 JAH 3771 83001-8 Glial nuclear type 1 Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IA SERO Glial nuclear type 1 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay Glial nuclear type 1 IgG SerPl Ql IA 1 Both 14,9874 608 AU 18 Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (immunoblot) shk22080 Titiini IgG ams24382 JAH EI JAH S,P-Titin IgG Titiini IgG Titiinivastane IgG seerumis/plasmas N/P 225 JAH 3772 83000-0 Titin Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IA SERO Titin IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay Titin IgG SerPl Ql IA 1 Both 8,7142 609 AU 18 Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (immunoblot) shk22080 Tr(DNER) IgG ams24383 JAH EI JAH S,P-Tr(DNER) IgG Tr(DNER) IgG Tr(DNER)-vastane IgG seerumis/plasmas N/P 226 JAH 3773 82999-4 Purkinje cell cytoplasmic type Tr Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IA SERO PCA-Tr IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay PCA-Tr IgG SerPl Ql IA 1 Both 8,7142 483 AU 18 Atsetüülkoliini retseptori vastaste antikehade hulk ams23306 JAH JAH JAH S,P-AChR Ab QN AChR Ab QN Atsetüülkoliini retseptori vastaste antikehade hulk seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/L 246 JAH 2876 68937-2 Acetylcholine receptor Ab SCnc Pt Ser Qn EIA nmol/L nmol/L SERO Acetylcholine receptor Ab [Moles/volume] in Serum by Immunoassay AChR Ab Ser EIA-sCnc 1 Both 22,3802 581 AU 18 Gangliosiidide IgM paneel (GM1, GM2, GM3, GD1a, GD1b, GT1b, GQ1b) shk21939 JAH JAH JAH S,P-Gangliosides IgM panel Gangliosiidide IgM paneel Gangliosiidide vastane IgM seerumis/plasmas (paneel) Paneel 255 JAH 3528 L-3528 582 AU 18 Gangliosiidide IgM paneel shk21939 GM1 IgM ams23955 JAH EI JAH S,P-GM1 IgM GM1 IgM GM1 (gangliosiid M1) vastane IgM seerumis/plasmas N/P 256 JAH 3529 44750-8 Ganglioside GM1 Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord 2 SERO Ganglioside GM1 IgM Ab [Presence] in Serum GM1 Gangl IgM Ser Ql 1 Both 11,9002 583 AU 18 Gangliosiidide IgM paneel shk21939 GM2 IgM ams23933 JAH EI JAH S,P-GM2 IgM GM2 IgM GM2 (gangliosiid M2) vastane IgM seerumis/plasmas N/P 257 JAH 3530 56738-8 Ganglioside GM2 Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord IB SERO Ganglioside GM2 IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) GM2 Gangl IgM Ser Ql IB 1 Both 15,7988 584 AU 18 Gangliosiidide IgM paneel shk21939 GM3 IgM ams23934 JAH EI JAH S,P-GM3 IgM GM3 IgM GM3 (gangliosiid M3) vastane IgM seerumis/plasmas N/P 258 JAH 3531 63253-9 Ganglioside GM3 Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA SERO Ganglioside GM3 IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay GM3 IgM Ser Ql EIA 1 Both 17,5103 585 AU 18 Gangliosiidide IgM paneel shk21939 GD1a IgM ams23935 JAH EI JAH S,P-GD1a IgM GD1a IgM GD1a (gangliosiid D1a) vastane IgM seerumis/plasmas N/P 259 JAH 3532 57969-8 Ganglioside GD1a Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord SERO Ganglioside GD1a IgM Ab [Presence] in Serum GD1a Gangl IgM Ser Ql 1 Both 22,2724 586 AU 18 Gangliosiidide IgM paneel shk21939 GD1b IgM ams23936 JAH EI JAH S,P-GD1b IgM GD1b IgM GD1b (gangliosiid D1b) vastane IgM seerumis/plasmas N/P 260 JAH 3533 56740-4 Ganglioside GD1b Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord IB SERO Ganglioside GD1b IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) GD1b Gangl IgM Ser Ql IB 1 Both 20,2894 587 AU 18 Gangliosiidide IgM paneel shk21939 GT1b IgM ams23937 JAH EI JAH S,P-GT1b IgM GT1b IgM GT1b (gangliosiid T1b) vastane IgM seerumis/plasmas N/P 261 JAH 3534 63259-6 Ganglioside GT1b Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA SERO Ganglioside GT1b IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay GT1b Ganlg IgM Ser Ql EIA 1 Both 20,759 588 AU 18 Gangliosiidide IgM paneel shk21939 GQ1b IgM ams23938 JAH EI JAH S,P-GQ1b IgM GQ1b IgM GQ1b (gangliosiid Q1b) vastane IgM seerumis/plasmas N/P 262 JAH 3535 56742-0 Ganglioside GQ1b Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord IB SERO Ganglioside GQ1b IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) GQ1b Gangl IgM Ser Ql IB 1 Both 20,894 572 AU 18 Gangliosiidide IgG paneel (GM1, GM2, GM3, GD1a, GD1b, GT1b, GQ1b) shk21940 JAH JAH JAH S,P-Gangliosides IgG panel Gangliosiidide IgG paneel Gangliosiidide vastane IgG seerumis/plasmas (paneel) Paneel 263 JAH 3452 L-3452 573 AU 18 Gangliosiidide IgG paneel shk21940 GM1 IgG ams23954 JAH EI JAH S,P-GM1 IgG GM1 IgG GM1 (gangliosiid M1) vastane IgG seerumis/plasmas N/P 264 JAH 3455 63461-8 Ganglioside GM1 Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord IB SERO Ganglioside GM1 IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) GM1 Gangl IgG Ser Ql IB 1 Observation 15,3309 574 AU 18 Gangliosiidide IgG paneel shk21940 GM2 IgG ams23940 JAH EI JAH S,P-GM2 IgG GM2 IgG GM2 (gangliosiid M2) vastane IgG seerumis/plasmas N/P 266 JAH 3456 56737-0 Ganglioside GM2 Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord IB SERO Ganglioside GM2 IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) GM2 Gangl IgG Ser Ql IB 1 Both 15,7655 575 AU 18 Gangliosiidide IgG paneel shk21940 GM3 IgG ams23941 JAH EI JAH S,P-GM3 IgG GM3 IgG GM3 (gangliosiid M3) vastane IgG seerumis/plasmas N/P 267 JAH 3457 60586-5 Ganglioside GM3 Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord IB SERO Ganglioside GM3 IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) GM3 IgG Ser Ql IB 1 Observation 17,4748 576 AU 18 Gangliosiidide IgG paneel shk21940 GD1a IgG ams23942 JAH EI JAH S,P-GD1a IgG GD1a IgG GD1a (gangliosiid D1a) vastane IgG seerumis/plasmas N/P 268 JAH 3458 57968-0 Ganglioside GD1a Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord SERO Ganglioside GD1a IgG Ab [Presence] in Serum GD1a Gangl IgG Ser Ql 1 Both 20,5201 577 AU 18 Gangliosiidide IgG paneel shk21940 GD1b IgG ams23943 JAH EI JAH S,P-GD1b IgG GD1b IgG GD1b (gangliosiid D1b) vastane IgG seerumis/plasmas N/P 269 JAH 3459 56739-6 Ganglioside GD1b Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord IB SERO Ganglioside GD1b IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) GD1b Gangl IgG Ser Ql IB 1 Both 18,7146 578 AU 18 Gangliosiidide IgG paneel shk21940 GT1b IgG ams23944 JAH EI JAH S,P-GT1b IgG GT1b IgG GT1b (gangliosiid T1b) vastane IgG seerumis/plasma N/P 270 JAH 3460 60585-7 Ganglioside GT1b Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord IB SERO Ganglioside GT1b IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) GT1b Ganlg IgG Ser Ql IB 1 Observation 20,7222 579 AU 18 Gangliosiidide IgG paneel shk21940 GQ1b IgG ams23945 JAH EI JAH S,P-GQ1b IgG GQ1b IgG GQ1b (gangliosiid Q1b) vastane IgG seerumis/plasmas N/P 271 JAH 3461 56741-2 Ganglioside GQ1b Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord IB SERO Ganglioside GQ1b IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) GQ1b Gangl IgG Ser Ql IB 1 Both 19,265 983 AL 19 Immuunglobuliin E ams11887 JAH JAH EI S,P-IgE IgE Immuunglobuliin E seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Siemens Immulite 2000 XPi 1 JAH 707 19113-0 IgE ACnc Pt Ser Qn 0,00% CHEM IgE [Units/volume] in Serum IgE Ser-aCnc 1 Both 254 AL 19 Trüptaas seerumis ams23380 JAH JAH JAH S,P-Tryptase Trüptaas Trüptaas seerumis/plasmas QN ug/L ug/L 2 JAH 784 21582-2 Tryptase MCnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Tryptase [Mass/volume] in Serum or Plasma Tryptase SerPl-mCnc 1 Both 253 AL 19 Eosinofiilsete granulotsüütide katioonne proteiin seerumis ams23701 JAH JAH JAH S-ECP ECP Eosinofiilsete granulotsüütide katioonne proteiin seerumis QN ug/L ug/L 3 JAH 783 25638-8 Eosinophil cationic protein MCnc Pt Ser Qn ALLERGY Eosinophil cationic protein (ECP) [Mass/volume] in Serum ECP-mCnc 1 Both 984 AL 19 IgE D2 (Dermatophagoides farinae) ams21956 JAH JAH EI S,P-d2 IgE Dermatophagoides farinae IgE Dermatophagoides farinae vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Siemens Immulite 2000 XPi 23 JAH 712 6095-4 Dermatophagoides farinae Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY American house dust mite IgE Ab [Units/volume] in Serum D farinae IgE Qn 1 Both 226 AL 19 Acarus siro vastane IgE seerumis ams23740 JAH JAH JAH S,P-d70 IgE Acarus siro IgE Acarus siro vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 26 JAH 713 6254-7 Acarus siro Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Acarus siro IgE Ab [Units/volume] in Serum A siro IgE Qn 1 Both 227 AL 19 Lepidoglyphus destructor vastane IgE seerumis ams23687 JAH JAH JAH S,P-d71 IgE Lepidoglyphus destructor IgE Lepidoglyphus destructor vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 27 JAH 714 6160-6 Lepidoglyphus destructor Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Lepidoglyphus destructor IgE Ab [Units/volume] in Serum L destructor IgE Qn 1 Both 986 AL 19 IgE ep1(kassiepiteel, hobusekõõm, lehmakõõm, koerakõõm) ams21932 JAH JAH EI S,P-ex1 IgE Segu ex1: kassi epiteeli,kassi, koera, hobuse, lehma kõõma IgE Epidermaalsete allergeenide (segu 1: kassi epiteel ja kõõm, koera kõõm, hobuse kõõm, lehma kõõm) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Siemens Immulite 2000 XPi 35 JAH 725 30185-3 (Cat dander+Cow dander+Dog dander+Horse dander) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk ALLERGY Epidermal Allergen Mix 1 (Cat dander+Cow dander+Dog dander+Horse dander) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Epid Allerg Mix1 IgE Qn 1 Both 1054 AL 19 IgE ep70 (meresea epiteel, jänese epiteel, hamstri epiteel, rott, hiir) ams21934 JAH JAH EI S,P-ex70 IgE Segu ex70: merisea, jänese, hamstri epiteeli, roti, hiire IgE Epidermaalsete allergeenide (segu 70: merisea epiteel, jänese epiteel, hamstri epiteel, rott, hiir) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Siemens Immulite 2000 XPi 36 JAH 1524 71370-1 (Guinea pig epithelium+Hamster epithelium+Mouse+Rabbit epithelium+Rat) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk k[IU]/L kIU/L ALLERGY Epidermal Allergen Mix 70 (Guinea pig epithelium+Hamster epithelium+Mouse+Rabbit epithelium+Rat) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Epidermal Mix 70 IgE Qn 1 Both 11,4729 985 AL 19 IgE E1 (kassiepiteel) ams21944 JAH JAH EI S,P-e1 IgE Kassi epiteeli, kõõma IgE Kassi epiteeli ja kõõma vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Siemens Immulite 2000 XPi 40 JAH 715 6833-8 Cat dander Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kU/L kU/L ALLERGY Cat dander IgE Ab [Units/volume] in Serum Cat Dander IgE Qn 1 Both 1052 AL 19 IgE E2 (koera epiteel) ams21955 EI 2022-09-27 JAH EI S,P-e2 IgE Koera epiteeli IgE Koera epiteeli vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Siemens Immulite 2000 XPi 42 JAH 1517 6099-6 Dog epithelium Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Dog epithelium IgE Ab [Units/volume] in Serum Dog Epith IgE Qn 1 Both 1122 AL 19 Koera kõõma IgE ams26005 JAH JAH EI S,P-e5 IgE Koera kõõma IgE Koera kõõma vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Siemens Immulite 2000 XPi Siemens 46 JAH 717 6098-8 Dog dander Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Dog dander IgE Ab [Units/volume] in Serum Dog Dander IgE Qn 1 Both 228 AL 19 Merisea epiteeli IgE ams24172 JAH JAH JAH S,P-e6 IgE Merisea epiteeli IgE Merisea epiteeli vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 48 JAH 718 6134-1 Guinea pig epithelium Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Guinea pig epithelium IgE Ab [Units/volume] in Serum Guinea Pig Epith IgE Qn 1 Both 367 AL 19 Lamba epiteeli IgE ams24218 JAH JAH JAH S,P-e81 IgE Lamba epiteeli IgE Lamba epiteeli vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 53 JAH 1943 6243-0 Sheep epithelium Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Sheep epithelium IgE Ab [Units/volume] in Serum Sheep Epith IgE Qn 1 Both 229 AL 19 Küüliku epiteeli IgE ams24173 JAH JAH JAH S,P-e82 IgE Küüliku epiteeli IgE Küüliku epiteeli vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 54 JAH 720 6223-2 Rabbit epithelium Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Rabbit epithelium IgE Ab [Units/volume] in Serum Rabbit Epith IgE Qn 1 Both 230 AL 19 Hamstri epiteeli IgE ams24174 JAH JAH JAH S,P-e84 IgE Hamstri epiteeli IgE Hamstri epiteeli vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 57 JAH 721 6135-8 Hamster epithelium Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Hamster epithelium IgE Ab [Units/volume] in Serum Hmtr Epith IgE Qn 1 Both 1078 AL 19 Papagoisulgude vastane IgE seerumis ams23087 JAH JAH EI S,P-e91/e213 IgE Papagoisulgede IgE Papagoisulgede vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Siemens Immulite 2000 XPi 64 JAH 3417 6202-6 Parrot feather Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Parrot feather IgE Ab [Units/volume] in Serum Parrot Feather IgE Qn 1 Both 13,7412 597 AL 19 Tsintsilja epiteeli IgE ams24277 JAH JAH JAH S,P-e208 IgE Tsintsilja epiteeli IgE Tsintsilja epiteeli vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 72 JAH 3735 30987-2 Chinchilla epithelium Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L 1 ALLERGY Chinchilla epithelium IgE Ab [Units/volume] in Serum Chinchilla Epith IgE Qn 1 Both 987 AL 19 IgE fp1 (maapähkel, sarapuu pähkel, brasiilia pähkel, mandel, kookospähkel) ams21914 JAH JAH EI S,P-fx1 IgE Segu fx1: maa-, sarapuu-, para-, kookospähkli, mandli IgE Toiduallergeenide (segu 1: maapähkel, sarapuupähkel, parapähkel, kookospähkel, mandel) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Siemens Immulite 2000 XPi 82 JAH 727 46708-4 (Arachis hypogaea+Bertholletia excelsa+Cocos nucifera+Corylus avellana+Prunus dulcis) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk kU/L kU/L ALLERGY Food Allergen Mix 1 (Peanut+Brazil nut+Coconut+Hazelnut+Almond) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Food Allerg Mix1 IgE Qn 1 Both 988 AL 19 IgE fp2 ( tursk, krevett, sinine rannakarp/jõekarp, tuunikala, lõhekala) ams21916 JAH JAH EI S,P-fx2 IgE Segu fx2: tursa, kreveti, rannakarbi, tuunikala, lõhe IgE Toiduallergeenide (segu 2: tursk, krevett, rannakarp, tuunikala, lõhe) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Siemens Immulite 2000 XPi 83 JAH 728 46712-6 (Gadus morhua+Mytilus edulis+Pandalus borealis+Salmo salar+Thunnus albacares) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk kU/L kU/L ALLERGY Food Allergen Mix 2 (Cod+Blue Mussel+Shrimp+Salmon+Tuna) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Food Allerg Mix2 IgE Qn 1 Both 989 AL 19 IgE fp3 (nisu, kaer, mais, seesami seemned, tatar) ams21919 JAH JAH EI S,P-fx3 IgE Segu fx3: nisu, kaera, maisi, tatra, seesamiseemne IgE Toiduallergeenide (segu 3: nisu, kaer, mais, tatar, seesamiseeme) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Siemens Immulite 2000 XPi 84 JAH 729 52972-7 (Avena sativa+Fagopyrum esculentum+Sesamum indicum+Triticum aestivum+Zea mays) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk kU/L KU/L ALLERGY Food Allergen Mix 3 (Oat+Buckwheat+Sesame seed+Wheat+Corn) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Food Allerg Mix3 IgE Qn 1 Both 990 AL 19 IgE fp5 ( munavalge, piim, tursk, nisu, maapähkel, sojauba) ams21921 JAH JAH EI S,P-fx5 IgE Segu fx5: munavalge, piima, nisu, tursa, maapähkli, soja IgE Toiduallergeenide (segu 5: munavalge, piim, nisu, tursk, maapähkel, soja) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Siemens Immulite 2000 XPi 85 JAH 730 30187-9 (Arachis hypogaea+Cow milk+Egg white+Gadus morhua+Glycine max+Triticum aestivum) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk ALLERGY Food Allergen Mix 5 (Peanut+Cow milk+Egg white+Cod+Soybean+Wheat) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Food Allerg Mix5 IgE Qn 1 Both 231 AL 19 Segu fx13: herne, valge oa, porgandi, kartuli IgE ams23748 JAH JAH JAH S,P-fx13 IgE Segu fx13: herne, valge oa, porgandi, kartuli IgE Toiduallergeenide (segu 13: hernes, valge uba, porgand, kartul) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 88 JAH 731 69931-4 (Daucus carota+Phaseolus vulgaris+Pisum sativum+Solanum tuberosum) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk k[IU]/L kIU/L ALLERGY Food Allergen Mix 13 (Carrot+White bean+Peas+Potato) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Food Allerg Mix13 IgE Qn 1 Both 11,4729 704 AL 19 Toiduallergeenide (segu 15: apelsin, õun, virsik, banaan) vastane IgE seerumis ams23376 JAH JAH JAH S,P-fx15 IgE Segu fx15: apelsini, õuna, virsiku, banaani IgE Toiduallergeenide (segu 15: apelsin, õun, virsik, banaan) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 89 JAH 1522 69958-7 (Citrus sinensis+Malus sylvestris+Musa spp+Prunus persica) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk k[IU]/L kIU/L ALLERGY Food Allergen Mix 15 (Orange+Apple+Banana+Peach) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Food Allerg Mix15 IgE Qn 1 Both 11,4729 232 AL 19 Toiduallergeenide (segu 20: nisu, rukis, oder, riis) vastane IgE seerumis ams23366 JAH JAH JAH S,P-fx20 IgE Segu fx20: nisu, rukki, odra, riisi IgE Toiduallergeenide (segu 20: nisu, rukis, oder, riis) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 91 JAH 732 46713-4 (Hordeum vulgare+Oryza sativa+Secale cereale+Triticum aestivum) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk kU/L kU/L ALLERGY Food Allergen Mix 20 (Barley+Rice+Rye+Wheat) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Food Allerg Mix20 IgE Qn 1 Both 1053 AL 19 IgE fp51 ( tomat, porgand, kartul, küüslauk, sinep) ams21923 JAH JAH EI S,P-fx51 IgE Segu fx51: tomati, porgandi, kartuli, küüslaugu, sinepi IgE Toiduallergeenide (segu 51: tomat, porgand, kartul, küüslauk, sinep) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Siemens Immulite 2000 XPi 97 JAH 1523 71374-3 (Daucus carota+Lycopersicon lycopersicum+Mustard+Solanum tuberosum+Allium sativum) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk k[IU]/L kIU/L ALLERGY Food Allergen Mix 51 (Carrot+Tomato+Mustard+Potato+Garlic) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Food Allerg Mix 51 IgE Qn 1 Both 11,4729 233 AL 19 Toiduallergeenide (segu 73: sea-, veise-, kanaliha) vastane IgE seerumis ams23365 JAH JAH JAH S,P-fx73 IgE Segu fx73: sea-, veise-, kanaliha IgE Toiduallergeenide (segu 73: sea-, veise-, kanaliha) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 101 JAH 733 69922-3 (Beef+Chicken+Pork) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk k[IU]/L kIU/L ALLERGY Food Allergen Mix 73 (Beef+Chicken+Pork) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Food Allerg Mix73 IgE Qn 1 Both 11,4729 234 AL 19 Munavalgevastane IgE seerumis ams23359 JAH JAH JAH S,P-f1 IgE Munavalge IgE Munavalgevastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 103 JAH 735 6106-9 Egg white Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Egg white IgE Ab [Units/volume] in Serum Egg White IgE Qn 1 Both 991 AL 19 IgE F2 (piim) ams21942 JAH JAH EI S,P-f2 IgE Lehmapiima IgE Lehmapiimavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Siemens Immulite 2000 XPi 105 JAH 736 7258-7 Cow milk Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kU/L kU/L 0,00% ALLERGY Cow milk IgE Ab [Units/volume] in Serum Cow Milk IgE Qn 1 Both 235 AL 19 Nisuvastane IgE seerumis ams23367 JAH JAH JAH S,P-f4 IgE Nisu IgE Nisuvastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 110 JAH 738 6276-0 Triticum aestivum Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn 0,00% ALLERGY Wheat IgE Ab [Units/volume] in Serum Wheat IgE Qn 1 Both 236 AL 19 Rukkivastane IgE seerumis ams23686 JAH JAH JAH S,P-f5 IgE Rukki IgE Rukkivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 112 JAH 739 7674-5 Secale cereale Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kU/L kU/L ALLERGY Rye IgE Ab [Units/volume] in Serum Rye IgE Qn 1 Both 237 AL 19 Kaeravastane IgE seerumis ams23360 JAH JAH JAH S,P-f7 IgE Kaera IgE Kaeravastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 115 JAH 741 6190-3 Avena sativa Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Oat IgE Ab [Units/volume] in Serum Oat IgE Qn 1 Both 238 AL 19 Riisi IgE ams24612 JAH JAH JAH S,P-f9 IgE Riisi IgE Riisivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 117 JAH 742 6230-7 Oryza sativa Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Rice IgE Ab [Units/volume] in Serum Rice IgE Qn 1 Both 239 AL 19 Tatra IgE ams24180 JAH JAH JAH S,P-f11 IgE Tatra IgE Tatravastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 120 JAH 744 6054-1 Fagopyrum esculentum Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Buckwheat IgE Ab [Units/volume] in Serum Buckwheat IgE Qn 1 Both 362 AL 19 Herne IgE ams24614 JAH JAH JAH S,P-f12 IgE Herne IgE Hernevastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 121 JAH 1909 6204-2 Pisum sativum Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Pea IgE Ab [Units/volume] in Serum Pea IgE Qn 1 Both 240 AL 19 Sojavastane IgE seerumis ams23361 JAH JAH JAH S,P-f14 IgE Soja IgE Sojavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 123 JAH 746 6248-9 Glycine max Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn 0,00% ALLERGY Soybean IgE Ab [Units/volume] in Serum Soybean IgE Qn 1 Both 241 AL 19 Tomativastane IgE seerumis ams23362 JAH JAH JAH S,P-f25 IgE Tomati IgE Tomativastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 134 JAH 747 6266-1 Lycopersicon lycopersicum Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Tomato IgE Ab [Units/volume] in Serum Tomato IgE Qn 1 Both 363 AL 19 Veiselihavastane IgE seerumis ams22894 JAH JAH JAH S,P-f27 IgE Veiseliha IgE Veiselihavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 137 JAH 1913 6039-2 Beef Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Beef IgE Ab [Units/volume] in Serum Beef IgE Qn 1 Both 242 AL 19 Porgandivastane IgE seerumis ams23363 JAH JAH JAH S,P-f31 IgE Porgandi IgE Porgandivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 138 JAH 748 6061-6 Daucus carota Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Carrot IgE Ab [Units/volume] in Serum Carrot IgE Qn 1 Both 243 AL 19 Kartulivastane IgE seerumis ams23364 JAH JAH JAH S,P-f35 IgE Kartuli IgE Kartulivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 142 JAH 749 6220-8 Solanum tuberosum Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Potato IgE Ab [Units/volume] in Serum Potato IgE Qn 1 Both 244 AL 19 Munakollasevastane IgE seerumis ams23684 JAH JAH JAH S,P-f75 IgE Munakollase IgE Munakollasevastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 161 JAH 753 6107-7 Egg yolk Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Egg yolk IgE Ab [Units/volume] in Serum Egg Yolk IgE Qn 1 Both 364 AL 19 Kaseiinivastane IgE seerumis ams23601 JAH JAH JAH S,P-f78 IgE Lehmapiima Bos d 8 (kaseiin) IgE Lehmapiima komponendi Bos d 8 (kaseiin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 167 JAH 1916 6062-4 Casein Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Casein IgE Ab [Units/volume] in Serum Casein IgE Qn 1 Both 365 AL 19 Gluteenivastane IgE ams23602 JAH JAH JAH S,P-f79 IgE Gluteeni IgE Gluteenivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 170 JAH 1917 6125-9 Gluten Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Gluten IgE Ab [Units/volume] in Serum Gluten IgE Qn 1 Both 366 AL 19 Kanalihavastane IgE seerumis ams22893 JAH JAH JAH S,P-f83 IgE Kanaliha IgE Kanalihavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 172 JAH 1918 6071-5 Chicken meat Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Chicken meat IgE Ab [Units/volume] in Serum Chicken Meat IgE Qn 1 Both 245 AL 19 Banaani IgE ams24313 JAH JAH JAH S,P-f92 IgE Banaani IgE Banaanivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 183 JAH 755 6035-0 Musa spp Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Banana IgE Ab [Units/volume] in Serum Banana IgE Qn 1 Both 992 AL 19 IgE-gp1(kerahein, nurmikas, püsiraihein, põldtimut, aasnurmikas ams21993 JAH JAH EI S,P-gx1 IgE Segu gx1: kera-, aru-, raiheina, timuti, aasnurmika IgE Heintaimede õietolmu (segu 1: kera-, aru-, raihein, timut, aasnurmikas) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Siemens Immulite 2000 XPi 307 JAH 757 30189-5 (Dactylis glomerata+Festuca elatior+Lolium perenne+Phleum pratense+Poa pratensis) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk ALLERGY Grass Allergen Mix 1 (Orchard grass+Meadow Fescue+Perennial rye grass+Timothy+Kentucky blue grass) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Grass Allerg Mix1 IgE Qn 1 Both 993 AL 19 IgE-gp4 lõhnav maarjahein, püsiraihein, pilliroog, kultiveeritud rukis, samethein) ams21995 JAH JAH EI S,P-gx4 IgE Segu gx4: lõhnava maarja-, rai-, sametheina, pilliroo, rukki IgE Heintaimede õietolmu (segu 4: lõhnav maarjahein, raihein, pilliroog, rukis, samethein) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Siemens Immulite 2000 XPi 308 JAH 758 69960-3 (Anthoxanthum odoratum+Holcus lanatus+Lolium perenne+Phragmites communis+Secale cereale) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk k[IU]/L kIU/L ALLERGY Grass Allergen Mix 4 (Sweet vernal grass+Velvet grass+Perennial rye grass+Common reed+Rye) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Grass Allerg Mix4 IgE Qn 1 Both 11,4729 1070 AL 19 IgE H1 (majatolm - Greer) ams21946 JAH JAH EI S,P-h1 IgE Majatolmu IgE Majatolmuvastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Siemens Immulite 2000 XPi 332 JAH 2038 9828-5 House dust Greer Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY House dust Greer IgE Ab [Units/volume] in Serum House Dust Greer IgE Qn 1 Both 1055 AL 19 " ip8 (dermatophagoides pternossinus, kassiepiteel, koerakõõm, põldtimut, kultiveeritud rukis, cladosporium herbatum, kask,puju" ams21949 JAH JAH EI S,P-ix8 IgE Segu ix8: Dermatophagoides pteronyssinus, Cladosporium herbarum, kassi epiteeli, koera kõõma, kase, timuti, puju, rukki IgE Inhaleeritavate allergeenide (segu 8: Dermatophagoides pteronyssinus, Cladosporium herbarum, kassi epiteel, koera kõõm, kask, timut, puju, rukis) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Siemens Immulite 2000 XPi 339 JAH 1528 71373-5 (Artemisia vulgaris+Betula verrucosa+Cat dander+Cladosporium herbarum+Dermatophagoides pteronyssinus+Dog dander+Phleum pratense+Secale cereale) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk k[IU]/L kIU/L ALLERGY Inhalant Allergen Mix 8 (Mugwort+Common silver birch+Cat dander+C herbarum+Dermatophagoides pteronyssinus+Dog dander+Timothy grass+Rye) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Inhalant Allerg Mix 8 IgE Qn 1 Both 11,4729 246 AL 19 Mesilasmürgivastane IgE seerumis ams23385 JAH JAH JAH S,P-i1 IgE Mesilasmürgi IgE Mesilasmürgivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 341 JAH 761 6844-5 Apis mellifera Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kU/L kU/L ALLERGY Honey Bee IgE Ab [Units/volume] in Serum Honey Bee IgE Qn 1 Both 499 AL 19 Mesilasmürgi komponendi Api m1 IgE ams24362 JAH JAH JAH S,P-i208 IgE Mesilasmürgi Api m 1 (fosfolipaas A2) IgE Mesilasmürgi komponendi Api m 1 (fosfolipaas A2) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 344 JAH 2990 60421-5 Apis mellifera phospholipase A2 recombinant (rApi m) 1 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kU/L 3 ALLERGY Honey bee phospholipase A2 recombinant (rApi m) 1 IgE Ab [Units/volume] in Serum PLA2 rApi m 1 IgE Qn 1 Observation 8,7182 247 AL 19 Herilasmürgivastane IgE seerumis ams23384 JAH JAH JAH S,P-i3 IgE Herilasmürgi IgE Herilasmürgivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 352 JAH 762 6740-5 Vespula spp Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kU/L kU/L ALLERGY Yellow Jacket IgE Ab [Units/volume] in Serum Yellow Jacket IgE Qn 1 Both 500 AL 19 Herilasmürgi komponendi Ves v5 IgE ams24363 JAH JAH JAH S,P-i209 IgE Herilasmürgi Ves v 5 (antigeen 5) IgE Herilasmürgi komponendi Ves v 5 (antigeen 5) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 356 JAH 2991 60240-9 Vespula vulgaris recombinant (rVes v) 5 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kU/L ALLERGY Common wasp recombinant (rVes v) 5 IgE Ab [Units/volume] in Serum Common wasp (rVes v) 5 IgE Qn 1 Observation 11,4729 248 AL 19 Formaldehüüdivastane IgE seerumis ams23688 JAH JAH JAH S,P-k80 IgE Formaldehüüdi IgE Formaldehüüdivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 370 JAH 764 6119-2 Formaldehyde Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Formaldehyde IgE Ab [Units/volume] in Serum Formaldehyde IgE Qn 1 Both 249 AL 19 Lateksivastane IgE seerumis ams23689 JAH JAH JAH S,P-k82 IgE Lateksi IgE Lateksivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 371 JAH 765 6158-0 Latex Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Latex IgE Ab [Units/volume] in Serum Ltx IgE Qn 1 Both 1066 AL 19 IgE mp1( penicillium notatum, cladosporium herbatum, aspergilus fumigatus, candida albicans, alternaria tenius) ams21930 JAH JAH EI S,P-mx1 IgE Segu mx1: Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata IgE Hallitusseente (segu 1: Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Apergillus fumigatus, Alternaria alternata) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Siemens Immulite 2000 XPi 385 JAH 1908 41742-8 (Alternaria alternata+Aspergillus fumigatus+Cladosporium herbarum+Penicillium notatum) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk ALLERGY Mold Allergen Mix 1 (Alternaria alternata+Aspergillus fumigatus+Cladosporium herbarum+Penicillium notatum) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Mold Allerg Mix1 IgE Qn 1 Both 250 AL 19 A fumigatus IgE ams23931 JAH JAH JAH S,P-m3 IgE Aspergillus fumigatus IgE Aspergillus fumigatus vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 392 JAH 768 6025-1 Aspergillus fumigatus Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Aspergillus fumigatus IgE Ab [Units/volume] in Serum A fumigatus IgE Qn 1 Both 251 AL 19 A fumigatus IgG ams23995 JAH JAH JAH S,P-m3 IgG Aspergillus fumigatus IgG Aspergillus fumigatus vastane IgG seerumis/plasmas QN mg/L mg/L 394 JAH 769 7103-5 Aspergillus fumigatus Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Aspergillus fumigatus IgG Ab [Units/volume] in Serum A fumigatus IgG Qn 1 Both 994 AL 19 Ascaris-vastane IgE seerumis ams23086 JAH JAH EI S,P-p1 IgE Ascaris IgE Ascaris-vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Siemens Immulite 2000 XPi 428 JAH 770 6022-8 Ascaris sp Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Ascaris sp IgE Ab [Units/volume] in Serum Ascaris IgE Qn 1 Both 252 AL 19 Echinococcus-vastane IgE seerumis ams23449 JAH JAH JAH S,P-p2 IgE Echinococcus IgE Echinococcus-vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 429 JAH 771 6103-6 Echinococcus sp Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Echinococcus sp IgE Ab [Units/volume] in Serum Echinococcus IgE Qn 1 Both 995 AL 19 IgEtp1(vaher, kask, tamm, jalakas, pähklipuu) ams21997 JAH JAH EI S,P-tx1 IgE Segu tx1: saarvahtra, kase, tamme, jalaka, pähklipuu IgE Puude õietolmu (segu 1: saarvaher, kask, tamm, jalakas, pähklipuu) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Siemens Immulite 2000 XPi 434 JAH 772 30184-6 (Acer negundo+Betula verrucosa+Quercus alba+Ulmus americana+Juglans californica) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk ALLERGY Tree Allergen Mix 1 (Boxelder+Silver birch+White oak+White elm+California walnut) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Tree Allerg Mix1 IgE Qn 1 Both 996 AL 19 IgE-tp5 (lepp, sarapuu, jalakas, paju, pappel) ams21999 JAH JAH EI S,P-tx5 IgE Segu tx5: lepa, sarapuu, paju, jalaka, papli IgE Puude õietolmu (segu 5: lepp, sarapuu, paju, jalakas, pappel) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Siemens Immulite 2000 XPi 436 JAH 773 69959-5 (Alnus incana+Corylus avellana+Ulmus americana+Salix caprea+Populus deltoides) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk k[IU]/L kIU/L ALLERGY Tree Allergen Mix 5 (Grey alder+Hazelnut+White elm+Willow+Cottonwood) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Tree Allerg Mix5 IgE Qn 1 Both 11,4729 1069 AL 19 IgE-wp1 (harilik ambroosia, puju, inglise teeleht, valge hanemalts, ohakas) ams22001 JAH JAH EI S,P-wx1 IgE Segu wx1: hariliku ambroosia, puju, süstlehise teelehe, valge hanemaltsa, ohaka IgE Umbrohtude õietolmu (segu 1: harilik ambroosia, puju, süstlehine teeleht, valge hanemalts, ohakas) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Siemens Immulite 2000 XPi 463 JAH 2037 24480-6 (Ambrosia elatior+Artemisia vulgaris+Chenopodium album+Plantago lanceolata+Salsola kali) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk ALLERGY Weed Allergen Mix 1 (Common ragweed+Mugwort+Goosefoot or Lambs quarters+English plantain+Saltwort) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Weed Allerg Mix1 IgE Qn 1 Both 471 VIR 20 Meningiiditekitajate bakterite DNA paneel liikvoris shk21467 JAH JAH JAH CSF-MeningitisBac DNA panel Meningiiditekitajate bakterite DNA paneel liikvoris Meningiiditekitajate bakterite DNA liikvoris (paneel) Paneel 1 EI/Paneel 2750 L-2750 473 VIR 20 Hingamisteede bakterite DNA (paneel) shk21891 JAH JAH EI XXX-RespBac DNA panel Hingamisteede bakterite DNA paneel Hingamisteede bakterite DNA täpsustamata materjalis (paneel) Paneel 5 EI/Paneel 2752 L-2752 196 VIR 20 Meningiiditekitajate bakterite DNA paneel liikvoris shk21467 S pneumoniae DNA ams22674 JAH EI JAH XXX-S pneumoniae DNA Streptococcus pneumoniae DNA Streptococcus pneumoniae DNA N/P 6 JAH 634 49672-9 Streptococcus pneumoniae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Streptococcus pneumoniae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method S pneum DNA XXX Ql PCR 1 Both 191 VIR 20 Neisseria meningitidis/Escherichia coli Ag liikvoris shk21135 Streptococcus pneumoniae ams22701 JAH EI EI CSF-S pneumoniae Ag Streptococcus pneumoniae Ag liikvoris Streptococcus pneumoniae antigeen liikvoris N/P 7 JAH 626 14322-2 Streptococcus pneumoniae Ag ACnc Pt CSF Ord LA MICRO Streptococcus pneumoniae Ag [Presence] in Cerebral spinal fluid by Latex agglutination S pneum Ag CSF Ql LA 1 Both 207 VIR 20 Hingamisteede bakterite DNA paneel shk21891 H influenzae DNA ams23716 JAH EI JAH XXX-H influenzae DNA Haemophilus influenzae DNA Haemophilus influenzae DNA N/P 8 JAH 662 61366-1 Haemophilus influenzae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Haemophilus influenzae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method Haem influ DNA XXX Ql PCR 1 Both 197 VIR 20 Meningiiditekitajate bakterite DNA paneel liikvoris shk21467 H influenzae B DNA ams22675 JAH EI JAH XXX-H influenzae B DNA Haemophilus influenzae B DNA Haemophilus influenzae B DNA N/P 9 JAH 635 29907-3 Haemophilus influenzae B DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Haemophilus influenzae B DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method Haem influ B DNA XXX Ql PCR 1 Both 190 VIR 20 Neisseria meningitidis/Escherichia coli Ag liikvoris shk21135 Haemophilus influenzae B antigeen liikvoris ams22700 JAH EI EI CSF-H influenzae B Ag Haemophilus influenzae B Ag liikvoris Haemophilus influenzae B antigeen liikvoris N/P 10 JAH 625 14321-4 Haemophilus influenzae B Ag ACnc Pt CSF Ord LA MICRO Haemophilus influenzae B Ag [Presence] in Cerebral spinal fluid by Latex agglutination Haem influ B Ag CSF Ql LA 1 Both 1080 VIR 20 Moraxella catarrhalis DNA ams24544 JAH EI EI XXX-M catarrhalis DNA Moraxella catarrhalis DNA Moraxella catarrhalis DNA N/P QiaGen Rotor-Gene Q MDx 11 JAH 3547 76573-5 Moraxella catarrhalis g1b gene PrThr Pt XXX.swab Ord Probe.amp.tar MICRO Moraxella catarrhalis g1b gene [Presence] in Swab specimen by NAA with probe detection M catarr g1b Swab Ql NAA+probe 1 Observation 198 VIR 20 Meningiiditekitajate bakterite DNA paneel liikvoris shk21467 N meningitidis DNA ams22676 JAH EI JAH XXX-N meningitidis DNA Neisseria meningitidis DNA Neisseria meningitidis DNA N/P 12 JAH 636 49671-1 Neisseria meningitidis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Neisseria meningitidis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N men DNA XXX Ql PCR 1 Both 189 VIR 20 Meningiiditekitajate bakterite antigeenid liikvoris (paneel, ribaanalüüs) shk21135 JAH JAH EI CSF-N meningitidis/E coli Ag Neisseria meningitidis/Escherichia coli Ag liikvoris Neisseria meningitidis/Escherichia coli K1 antigeen liikvoris N/P 13 JAH 624 19134-6 Neisseria meningitidis B+Escherichia coli K1 Ag ACnc Pt CSF Ord LA MICRO Neisseria meningitidis B+Escherichia coli K1 Ag [Presence] in Cerebral spinal fluid by Latex agglutination N men B+E coli K1 Ag CSF Ql LA 1 Both 193 VIR 20 Neisseria meningitidis/Escherichia coli Ag liikvoris shk21135 N. meningitidis A ams22703 JAH EI EI CSF-N meningitidis A Ag Neisseria meningitidis A Ag liikvoris Neisseria meningitidis A antigeen liikvoris N/P 14 JAH 628 6494-9 Neisseria meningitidis A Ag ACnc Pt CSF Ord LA MICRO Neisseria meningitidis A Ag [Presence] in Cerebral spinal fluid by Latex agglutination N men A Ag CSF Ql LA 1 Both 194 VIR 20 Neisseria meningitidis/Escherichia coli Ag liikvoris shk21135 N. meningitidis C ams22704 JAH EI EI CSF-N meningitidis C Ag Neisseria meningitidis C Ag liikvoris Neisseria meningitidis C antigeen liikvoris N/P 15 JAH 629 6500-3 Neisseria meningitidis C Ag ACnc Pt CSF Ord LA MICRO Neisseria meningitidis C Ag [Presence] in Cerebral spinal fluid by Latex agglutination N men C Ag CSF Ql LA 1 Both 195 VIR 20 Neisseria meningitidis/Escherichia coli Ag liikvoris shk21135 N. meningitidis Y/W ams22705 JAH EI EI CSF-N meningitidis Y/W135 Ag Neisseria meningitidis Y/W135 Ag liikvoris Neisseria meningitidis Y/W135 antigeen liikvoris N/P 16 JAH 630 17330-2 Neisseria meningitidis Y Ag ACnc Pt CSF Ord MICRO Neisseria meningitidis Y Ag [Presence] in Cerebral spinal fluid N men Y Ag CSF Ql 1 Both 48,0346 200 VIR 20 Meningiiditekitajate bakterite DNA paneel liikvoris shk21467 L monocytogenes DNA ams22678 JAH EI JAH XXX-L monocytogenes DNA Listeria monocytogenes DNA Listeria monocytogenes DNA N/P 24 JAH 638 61369-5 Listeria monocytogenes DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Listeria monocytogenes DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method L monocytog DNA XXX Ql PCR 1 Both 1125 VIR 20 Streptococcus agalactiae DNA tupekaapes ams26009 JAH JAH EI Vag-S agalactiae DNA Streptococcus agalactiae DNA tupekaapes Streptococcus agalactiae DNA tupekaapes N/P " " Cepheid GeneXpert Dx System Cepheid 26 JAH/Võrreld 5373 90272-6 Streptococcus agalactiae DNA PrThr Pt Vag Ord Probe.amp.tar MICRO Streptococcus agalactiae DNA [Presence] in Vaginal fluid by NAA with probe detection Gp B Strep DNA Vag Ql NAA+probe 1 Both 199 VIR 20 Meningiiditekitajate bakterite DNA paneel liikvoris shk21467 S agalactiae DNA ams22677 JAH EI JAH XXX-S agalactiae DNA Streptococcus agalactiae DNA Streptococcus agalactiae DNA N/P 27 JAH 637 48683-7 Streptococcus agalactiae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Streptococcus agalactiae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method Gp B Strep DNA XXX Ql PCR 1 Both 192 VIR 20 Neisseria meningitidis/Escherichia coli Ag liikvoris shk21135 Streptococcus B ams22702 JAH EI EI CSF-Streptococcus B Ag Streptococcus B Ag liikvoris Streptococcus B antigeen liikvoris N/P 28 JAH 627 14323-0 Streptococcus agalactiae Ag ACnc Pt CSF Ord LA MICRO Streptococcus agalactiae Ag [Presence] in Cerebral spinal fluid by Latex agglutination Gp B Strep Ag CSF Ql LA 1 Both 324 VIR 20 Meningiiditekitajate bakterite DNA paneel liikvoris shk21467 E coli DNA ams23808 JAH EI JAH XXX-E coli DNA Escherichia coli DNA Escherichia coli DNA N/P 48 JAH 1554 61398-4 Escherichia coli DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Escherichia coli DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method E coli DNA XXX Ql PCR 1 Both 323 VIR 20 XXX-S aureus DNA ams23332 JAH JAH JAH XXX-S aureus DNA Staphylococcus aureus DNA Staphylococcus aureus DNA N/P 59 JAH 1542 61404-0 Staphylococcus aureus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Staphylococcus aureus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method S aureus DNA XXX Ql PCR 1 Both 1124 VIR 20 Streptococcus pyogenes DNA ams26010 JAH JAH EI XXX-S pyogenes DNA Streptococcus pyogenes DNA Streptococcus pyogenes DNA N/P Cepheid GeneXpert Dx System Cepheid 65 JAH 1549 49610-9 Streptococcus pyogenes DNA Prid Pt XXX Nom Probe.amp.tar MICRO Streptococcus pyogenes DNA [Identifier] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method S pyo DNA XXX PCR 1 Both 472 VIR 20 Meningiiditekitajate viiruste DNA paneel liikvoris shk21465 JAH JAH JAH CSF-MeningitisVir RNA/DNA panel Meningiiditekitajate viiruste RNA/DNA paneel liikvoris Meningiiditekitajate viiruste RNA/DNA liikvoris (paneel) Paneel 68 EI/Paneel 2751 L-2751 461 VIR 20 Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi DNA (paneel) veres shk746 JAH JAH JAH XXX-HSV1,2 DNA panel HSV1,2 DNA paneel Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi DNA (paneel) Paneel 69 EI/Paneel 2711 L-2711 325 VIR 20 HSV1 DNA ams24157 JAH JAH JAH XXX-HSV1 DNA HSV1 DNA Lihtherpeseviiruse 1. tüübi DNA N/P 85 JAH 1609 16130-7 Herpes simplex virus 1 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0022% MICRO Herpes simplex virus 1 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV1 DNA XXX Ql PCR 1 Both 701 VIR 20 Lihtherpeseviiruste 1.tüübi vastase IgM hulk seerumis ams24341 JAH JAH EI S,P-HSV1 IgM QN HSV1 IgM QN Lihtherpeseviiruse 1. tüübi vastase IgM hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Orgentec alegria 87 JAH 4623 7910-3 Herpes simplex virus 1 Ab.IgM ACnc Pt Ser Qn 2 MICRO Herpes simplex virus 1 IgM Ab [Units/volume] in Serum HSV1 IgM Ser-aCnc 1 Both 8,1605 179 VIR 20 Lihtherpeseviiruse 1. tüübi vastane IgG liikvoris ams22925 JAH JAH JAH CSF-HSV1 IgM HSV1 IgM liikvoris Lihtherpeseviiruse 1. tüübi vastane IgM liikvoris N/Pp/P 89 JAH 606 69921-5 Herpes simplex virus 1 Ab.IgM Threshold Pt CSF Ord EIA MICRO Herpes simplex virus 1 IgM Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Immunoassay HSV1 IgM CSF Ql EIA 1 Both 11,4729 700 VIR 20 Lihtherpeseviiruste 1.tüübi vastase IgG hulk seerumis ams24342 JAH JAH EI S,P-HSV1 IgG QN HSV1 IgG QN Lihtherpeseviiruse 1. tüübi vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Orgentec alegria 92 JAH 4162 7909-5 Herpes simplex virus 1 Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn 3 MICRO Herpes simplex virus 1 IgG Ab [Units/volume] in Serum HSV1 IgG Ser-aCnc 1 Both 10,4517 180 VIR 20 Lihtherpeseviiruse 1. tüübi vastane IgG liikvoris ams21409 JAH JAH JAH CSF-HSV1 IgG HSV1 IgG liikvoris Lihtherpeseviiruse 1. tüübi vastane IgG liikvoris N/Pp/P 94 JAH 608 42507-4 Herpes simplex virus 1 Ab.IgG ACnc Pt CSF Ord MICRO Herpes simplex virus 1 IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid HSV1 IgG CSF Ql 1 Both 502 VIR 20 HSV1 IgG indeks ams24152 JAH JAH JAH CSF-S-HSV1 IgG-ind HSV1 IgG indeks Lihtherpeseviiruse 1. tüübi vastase IgG indeks QN 96 JAH 3012 A-3012 326 VIR 20 HSV2 DNA ams24158 JAH JAH JAH XXX-HSV2 DNA HSV2 DNA Lihtherpeseviiruse 2. tüübi DNA N/P 97 JAH 1610 16131-5 Herpes simplex virus 2 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0089% MICRO Herpes simplex virus 2 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV2 DNA XXX Ql PCR 1 Both 702 VIR 20 Lihtterpeseviiruste 2. tüübi vastase IgM hulk seerumis ams24344 JAH JAH EI S,P-HSV2 IgM QN HSV2 IgM QN Lihtherpeseviiruse 2. tüübi vastase IgM hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Orgentec alegria 99 JAH 4624 13252-2 Herpes simplex virus 2 Ab.IgM ACnc Pt CSF Qn MICRO Herpes simplex virus 2 IgM Ab [Units/volume] in Cerebral spinal fluid HSV2 IgM CSF-aCnc 1 Both 8,1605 181 VIR 20 Lihtherpeseviiruse 1. tüübi vastane IgG liikvoris ams22926 JAH JAH JAH CSF-HSV2 IgM HSV2 IgM liikvoris Lihtherpeseviiruse 2. tüübi vastane IgM liikvoris N/Pp/P 101 JAH 611 43026-4 Herpes simplex virus 2 Ab.IgM ACnc Pt CSF Ord MICRO Herpes simplex virus 2 IgM Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid HSV2 IgM CSF Ql 1 Both 699 VIR 20 Lihtherpeseviiruste 2. tüübi vastase IgG hulk seerumis ams24343 JAH JAH EI S,P-HSV2 IgG QN HSV2 IgG QN Lihtherpeseviiruse 2. tüübi vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Orgentec alegria 104 JAH 4161 7912-9 Herpes simplex virus 2 Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn 3 MICRO Herpes simplex virus 2 IgG Ab [Units/volume] in Serum HSV2 IgG Ser-aCnc 1 Both 11,0177 182 VIR 20 Lihtherpeseviiruse 2. tüübi vastane IgG liikvoris ams21411 JAH JAH JAH CSF-HSV2 IgG HSV2 IgG liikvoris Lihtherpeseviiruse 2. tüübi vastane IgG liikvoris N/Pp/P 106 JAH 613 27315-1 Herpes simplex virus 2 Ab.IgG ACnc Pt CSF Ord MICRO Herpes simplex virus 2 IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid HSV2 IgG CSF Ql 1 Both 503 VIR 20 HSV2 IgG Indeks ams24154 JAH JAH JAH CSF-S-HSV2 IgG-ind HSV2 IgG Indeks Lihtherpeseviiruse 2. tüübi vastase IgG indeks QN 108 JAH 3013 A-3013 452 VIR 20 VZV DNA ams24159 JAH JAH JAH XXX-VZV DNA VZV DNA Tuulerõugeviiruse DNA N/P 109 JAH 2511 11483-5 Varicella zoster virus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Varicella zoster virus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method VZV DNA XXX Ql PCR 1 Both 23,2617 223 VIR 20 Tuulerõugeviiruse vastane IgM seerumis ams1263 JAH JAH JAH S,P-VZV IgM VZV IgM Tuulerõugeviiruse vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 112 JAH 700 29662-4 Varicella zoster virus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Varicella zoster virus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay VZV IgM Ser Ql EIA 1 Both 386 VIR 20 VZV IgM QN ams24178 EI 2020-12-10 JAH JAH S,P-VZV IgM QN VZV IgM QN Tuulerõugeviiruse vastase IgM hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 113 JAH 2045 5404-9 Varicella zoster virus Ab.IgM ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO Varicella zoster virus IgM Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay VZV IgM Ser EIA-aCnc 1 Both 1100 VIR 20 VZV IgM QN ams25287 JAH JAH EI S,P-VZV IgM QN VZV IgM QN Tuulerõugeviiruse vastase IgM hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Orgentec alegria Orgentec 113 JAH 2045 5404-9 Varicella zoster virus Ab.IgM ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO Varicella zoster virus IgM Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay VZV IgM Ser EIA-aCnc 1 Both 224 VIR 20 Tuulerõugeviiruse vastane IgG seerumis ams1264 JAH JAH JAH S,P-VZV IgG VZV IgG Tuulerõugeviiruse vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 115 JAH 702 15410-4 Varicella zoster virus Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA 0,00% MICRO Varicella zoster virus IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay VZV IgG Ser Ql EIA 1 Both 385 VIR 20 VZV IgG QN ams24155 EI 2020-12-10 JAH JAH S,P-VZV IgG QN VZV IgG QN Tuulerõugeviiruse vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN U/L kU/L 116 JAH 2044 5403-1 Varicella zoster virus Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA ACU/mL; EIA Index 0,0023% MICRO Varicella zoster virus IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay VZV IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 1101 VIR 20 VZV IgG QN ams25286 JAH JAH EI S,P-VZV IgG QN VZV IgG QN Tuulerõugeviiruse vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN U/L U/L Orgentec alegria Orgentec 116 JAH 2044 5403-1 Varicella zoster virus Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA ACU/mL; EIA Index 0,0023% MICRO Varicella zoster virus IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay VZV IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 225 VIR 20 Tuulerõugeviiruse vastane IgG liikvoris ams1266 JAH JAH JAH CSF-VZV IgG VZV IgG liikvoris Tuulerõugeviiruse vastane IgG liikvoris N/Pp/P 117 JAH 703 42537-1 Varicella zoster virus Ab.IgG ACnc Pt CSF Ord MICRO Varicella zoster virus IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid VZV IgG CSF Ql 1 Both 505 VIR 20 VZV IgG indeks ams24156 JAH JAH JAH CSF-S-VZV IgG-ind VZV IgG indeks Tuulerõugeviiruse vastase IgG indeks QN 119 JAH 3015 96961-8 Varicella zoster virus Ab.IgG Index ACnc Pt Ser+CSF Qn {Index_val} Index MICRO Varicella zoster virus IgG Ab index [Units/volume] in Serum and CSF VZV IgG Index Ser+CSF-aCnc 1 Both 482 VIR 20 CMV, EBV, HHV6 DNA paneel shk21949 JAH JAH JAH XXX-CMV, EBV, HHV6 DNA panel CMV, EBV, HHV6 DNA paneel Tsütomegaloviiruse, Epstein-Barri viiruse, inimese herpeseviiruse 6 DNA (paneel) Paneel 120 EI/Paneel 2866 L-2866 159 VIR 20 Meningiiditekitajate viiruste RNA/DNA paneel liikvoris shk21465 EBV DNA ams22670 JAH JAH JAH XXX-EBV DNA EBV DNA Epstein-Barr viiruse DNA N/P 121 JAH 544 5005-4 Epstein Barr virus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Epstein Barr virus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method EBV DNA XXX Ql PCR 1 Both 1123 VIR 20 EBV DNA ams24666 JAH JAH JAH XXX-EBV DNA EBV DNA Epstein-Barr viiruse DNA N/P 121 JAH 544 5005-4 Epstein Barr virus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Epstein Barr virus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method EBV DNA XXX Ql PCR 1 Both 698 VIR 20 Epstein-Barr viiruse kapsiidi antigeeni vastase IgM hulk seerumis ams24347 JAH JAH EI S,P-EBV VCA IgM QN EBV VCA IgM QN Epstein-Barr viiruse kapsiidi antigeeni vastase IgM hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Orgentec alegria 128 JAH 3869 7886-5 Epstein Barr virus capsid Ab.IgM ACnc Pt Ser Qn [arb'U]/mL arb U/mL 13 MICRO Epstein Barr virus capsid IgM Ab [Units/volume] in Serum EBV VCA IgM Ser-aCnc 1 Both 18,2071 697 VIR 20 Epstein-Barr viiruse kapsiidi antigeeni vastase IgG hulk seerumis ams24348 JAH JAH EI S,P-EBV VCA IgG QN EBV VCA IgG QN Epstein-Barr viiruse kapsiidi antigeeni vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Orgentec alegria 130 JAH 3868 5157-3 Epstein Barr virus capsid Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA 13 MICRO Epstein Barr virus capsid IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay EBV VCA IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 18,2071 696 VIR 20 Epstein-Barr viiruse tuumaantigeeni vastase IgG hulk ams24346 JAH JAH EI S,P-EBV NA IgG QN EBV NA IgG QN Epstein-Barr viiruse tuumaantigeeni vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Orgentec alegria 134 JAH 3867 30083-0 Epstein Barr virus nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA [IU]/mL IU/mL 9 MICRO Epstein Barr virus nuclear IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay EBV NA IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 12,7478 152 VIR 20 Tsütomegaloviiruse DNA veres ams1256 JAH JAH JAH XXX-CMV DNA CMV DNA Tsütomegaloviiruse DNA N/P 143 JAH 535 5000-5 Cytomegalovirus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,00% MICRO Cytomegalovirus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method CMV DNA XXX Ql PCR 1 Both 151 VIR 20 Tsütomegaloviiruse DNA hulk ams25783 JAH JAH JAH XXX-CMV DNA QN CMV DNA QN Tsütomegaloviiruse DNA hulk täpsustamata materjalis QN kIU/L kU/L 144 JAH/Võrreld 6032 34720-3 Cytomegalovirus DNA ACnc Pt XXX Qn Probe.amp.tar [IU]/mL IU/mL MICRO Cytomegalovirus DNA [Units/volume] (viral load) in Specimen by NAA with probe detection CMV DNA Spec NAA+probe-aCnc 1 Both 153 VIR 20 Tsütomegaloviiruse vastane IgM seerumis ams1486 JAH JAH JAH S,P-CMV IgM CMV IgM Tsütomegaloviiruse vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 146 JAH 536 24119-0 Cytomegalovirus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Cytomegalovirus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay CMV IgM Ser Ql EIA 1 Both 155 VIR 20 Tsütomegaloviiruse vastane IgG seerumis ams1687 JAH JAH JAH S,P-CMV IgG CMV IgG Tsütomegaloviiruse vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 147 JAH 538 13949-3 Cytomegalovirus Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Cytomegalovirus IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay CMV IgG Ser Ql EIA 1 Both 154 VIR 20 CMV IgG QN ams24177 JAH JAH JAH S,P-CMV IgG QN CMV IgG QN Tsütomegaloviiruse vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 149 JAH 537 5124-3 Cytomegalovirus Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA 0,01% MICRO Cytomegalovirus IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay CMV IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 450 VIR 20 Meningiiditekitajate viiruste RNA/DNA paneel liikvoris shk21465 HHV6 DNA ams22672 JAH EI JAH XXX-HHV6 DNA HHV6 DNA Inimese herpeseviiruse 6 DNA N/P 154 JAH 2508 29495-9 Herpes virus 6 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Herpes virus 6 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HHV6 DNA XXX Ql PCR 1 Both 24,4635 175 VIR 20 Inimese herpeseviiruse 6 vastane IgM seerumis ams23317 JAH JAH JAH S,P-HHV6 IgM HHV6 IgM Inimese herpeseviiruse 6 vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 155 JAH 595 41147-0 Herpes virus 6 Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord MICRO Herpes virus 6 IgM Ab [Presence] in Serum HHV6 IgM Ser Ql 1 Both 176 VIR 20 Inimese herpeseviiruse 6 vastane IgG seerumis ams23318 JAH JAH JAH S,P-HHV6 IgG HHV6 IgG Inimese herpeseviiruse 6 vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 157 JAH 596 41148-8 Herpes virus 6 Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord MICRO Herpes virus 6 IgG Ab [Presence] in Serum HHV6 IgG Ser Ql 1 Both 184 VIR 20 Polüoomiviiruse tüüp JC DNA ams22720 JAH JAH JAH XXX-Polyomavirus JC DNA Polüoomiviirus JC DNA Polüoomiviiruse tüüp JC DNA N/P 166 JAH 615 42921-7 JC virus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO JC virus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method JCPyV DNA XXX Ql PCR 1 Both 183 VIR 20 Polüoomiviiruse tüüp JC DNA hulk ams22719 JAH JAH JAH XXX-Polyomavirus JC DNA QN Polüoomiviirus JC DNA QN Polüoomiviiruse tüüp JC DNA hulk QN kIU/L kU/L 167 JAH/Võrreld 6630 A-5551 964 VIR 20 A-hepatiidi viiruse vastane IgM plasmas ams22418 JAH JAH JAH S,P-HAV IgM HAV IgM A-hepatiidi viiruse vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 172 JAH 573 13950-1 Hepatitis A virus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA 0,01% MICRO Hepatitis A virus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HAV IgM Ser Ql EIA 1 Both 166 VIR 20 A-hepatiidi viiruse vastane IgG seerumis ams23561 JAH JAH JAH S,P-HAV IgG HAV IgG A-hepatiidi viiruse vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 173 JAH 574 40724-7 Hepatitis A virus Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Hepatitis A virus IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HAV IgG Ser Ql EIA 1 Both 167 VIR 20 B-hepatiidi viiruse DNA plasmas ams21660 JAH JAH JAH S,P-HBV DNA HBV DNA B-hepatiidi viiruse DNA seeumis/plasmas N/P 175 JAH 575 29610-3 Hepatitis B virus DNA ACnc Pt Ser/Plas Ord Probe.amp.tar MICRO Hepatitis B virus DNA [Presence] in Serum or Plasma by Probe and target amplification method HBV DNA SerPl Ql PCR 1 Both 19,7237 168 VIR 20 B-hepatiidiviiruse DNA kvantitatiivne määramine PCR-ga ams21661 JAH JAH EI S,P-HBV DNA QN HBV DNA QN B-hepatiidi viiruse DNA hulk seerumis/plasmas QN kIU/L kU/L "Cepheid Genexpert IV " Cepheid 177 JAH/Võrreld 578 42595-9 Hepatitis B virus DNA ACnc Pt Ser/Plas Qn Probe.amp.tar [IU]/mL IU/mL MICRO Hepatitis B virus DNA [Units/volume] (viral load) in Serum or Plasma by Probe and target amplification method HBV DNA SerPl PCR-aCnc 1 Both 19,7237 965 VIR 20 B-hepatiidiviiruse pinnaantigeen plasmas shk63 JAH JAH EI S,P-HBsAg HBsAg B-hepatiidi viiruse pinnaantigeen seerumis/plasmas N/Pp/P Roche Cobas PRO 179 JAH 579 5196-1 Hepatitis B virus surface Ag ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Hepatitis B virus surface Ag [Presence] in Serum by Immunoassay HBV surface Ag Ser Ql EIA 1 Both 169 VIR 20 B-hepatiidiviiruse pinnaantigeeni kinnitav uuring ams21428 JAH JAH JAH S,P-HBsAg conf HBsAg (kinnitav) B-hepatiidi viiruse pinnaantigeen seerumis/plasmas (kinnitav uuring) N/Pp/P 180 JAH 580 7905-3 Hepatitis B virus surface Ag ACnc Pt Ser Ord Neut MICRO Hepatitis B virus surface Ag [Presence] in Serum by Neutralization test HBV surface Ag Ser Ql Nt 1 Both 966 VIR 20 B-hepatiidi viiruse pinnaantigeeni vastase antikeha hulk plasmas ams22416 JAH JAH EI S,P-HBs Ab QN HBs Ab QN B-hepatiidi viiruse pinnaantigeeni vastaste antikehade hulk seerumis/plasmas QN IU/L U/L Roche Cobas PRO Roche 183 JAH 581 5193-8 Hepatitis B virus surface Ab ACnc Pt Ser Qn EIA m[IU]/mL mIU/mL MICRO Hepatitis B virus surface Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay HBV surface Ab Ser EIA-aCnc 1 Both 967 VIR 20 B-hepatiidi viiruse tuuma antigeeni vastane IgM plasmas ams22415 JAH JAH EI S,P-HBc IgM HBc IgM B-hepatiidi viiruse tuuma antigeeni vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P Roche Cobas PRO Roche 184 JAH 582 24113-3 Hepatitis B virus core Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Hepatitis B virus core IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HBV core IgM Ser Ql EIA 1 Both 170 VIR 20 B-hepatiidi viiruse tuuma antigeeni vastased antikehad seerumis ams23447 JAH JAH JAH S,P-HBc Ab HBc Ab B-hepatiidi viiruse tuuma antigeeni vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 185 JAH 583 13952-7 Hepatitis B virus core Ab ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Hepatitis B virus core Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HBV core Ab Ser Ql EIA 1 Both 171 VIR 20 B-hepatiidi viiruse ümbrise antigeeni vastane antikeha ams22734 JAH JAH JAH S,P-HBe Ag HBe Ag B-hepatiidi viiruse ümbrise antigeen seerumis/plasmas N/Pp/P 186 JAH 584 13954-3 Hepatitis B virus little e Ag ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Hepatitis B virus e Ag [Presence] in Serum by Immunoassay HBV e Ag Ser Ql EIA 1 Both 172 VIR 20 B-hepatiidi viiruse ümbrise antigeen seerumis ams22712 JAH JAH JAH S,P-HBe Ab HBe Ab B-hepatiidi viiruse ümbrise antigeeni vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 187 JAH 585 13953-5 Hepatitis B virus little e Ab ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Hepatitis B virus e Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HBV e Ab Ser Ql EIA 1 Both 173 VIR 20 C-hepatiidi viiruse RNA plasmas ams21318 JAH JAH JAH S,P-HCV RNA HCV RNA C-hepatiidi viiruse RNA seerumis/plasmas N/P 188 JAH 586 11259-9 Hepatitis C virus RNA ACnc Pt Ser/Plas Ord Probe.amp.tar 740 MICRO Hepatitis C virus RNA [Presence] in Serum or Plasma by Probe and target amplification method HCV RNA SerPl Ql PCR 1 Both 16,5563 968 VIR 20 C-hepatiidi viiruse RNA hulk plasmas ams23242 JAH JAH EI S,P-HCV RNA QN HCV RNA QN C-hepatiidi viiruse RNA hulk seerumis/plasmas QN kIU/L kU/L Abbott m2000 system 189 JAH/Võrreld 591 11011-4 Hepatitis C virus RNA ACnc Pt Ser/Plas Qn Probe.amp.tar k[IU]/mL Thous IU/mL; units/mL 531 MICRO Hepatitis C virus RNA [Units/volume] (viral load) in Serum or Plasma by Probe and target amplification method HCV RNA SerPl PCR-aCnc 1 Both 16,5563 456 VIR 20 C-hepatiidi viiruse genotüüp plasmas ams1223 JAH JAH JAH S,P-HCV genot HCV genotüüp C-hepatiidi viiruse genotüüp seerumis/plasmas Tekst 190 JAH 2550 32286-7 Hepatitis C virus genotype Prid Pt Ser/Plas Nom Probe.amp.tar 842 MICRO Hepatitis C virus genotype [Identifier] in Serum or Plasma by Probe and target amplification method HCV Gentyp SerPl PCR 1 Both 16,5563 610 VIR 20 HCV NS3 resistentsusmutatsioonid shk21945 JAH JAH JAH P-HCV NS3 mut HCV NS3 resistentsusmutatsioonid C-hepatiidi viiruse ravimresistentsusmutatsioonid NS3 piirkonnas Tekst 191 JAH 3780 73654-6 Hepatitis C virus NS3 gene mutations detected Prid Pt Isolate Nom Genotyping ABXBACT Hepatitis C virus NS3 gene mutations detected [Identifier] by Genotype method HCV NS3 Mut Det Islt Genotyp 1 Both 678 VIR 20 HCV NS3 resistentsusmutatsioonid shk21945 Asunaprevir (gen) ams23960 JAH EI JAH P-Asunaprevir (gen) HCV Asunaprevir (gen) C-hepatiidi viiruse asunapreviir-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst 193 JAH 4986 A-4986 664 VIR 20 HCV NS3 resistentsusmutatsioonid shk21945 Boceprevir (gen) ams23961 JAH EI JAH P-Boceprevir (gen) HCV Boceprevir (gen) C-hepatiidi viiruse botsepreviir-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst 194 JAH 4648 72859-2 Boceprevir Susc Pt Isolate OrdQn Genotyping ABXBACT Boceprevir [Susceptibility] by Genotype method Boceprevir Islt Genotyp 1 Both 21,2012 679 VIR 20 HCV NS3 resistentsusmutatsioonid shk21945 Glazoprevir (gen) ams23962 JAH EI JAH P-Grazoprevir (gen) HCV Grazoprevir (gen) C-hepatiidi viiruse grasopreviir-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst 196 JAH 4987 82523-2 Grazoprevir Susc Pt Isolate Ord Genotyping ABXBACT Grazoprevir [Susceptibility] Qualitative by Genotype method Grazoprevir Islt Ql Genotyp 1 Both 21,9845 665 VIR 20 HCV NS3 resistentsusmutatsioonid shk21945 Paritaprevir (gen) ams23963 JAH EI JAH P-Paritaprevir (gen) HCV Paritaprevir (gen) C-hepatiidi viiruse paritapreviir-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst 197 JAH 4649 82521-6 Paritaprevir Susc Pt Isolate Ord Genotyping ABXBACT Paritaprevir [Susceptibility] Qualitative by Genotype method Paritaprevir Islt Ql Genotyp 1 Both 21,2012 666 VIR 20 HCV NS3 resistentsusmutatsioonid shk21945 Simepravir (gen) ams23964 JAH EI JAH P-Simepravir (gen) HCV Simepravir (gen) C-hepatiidi viiruse simepraviir-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst 198 JAH 4650 A-4650 667 VIR 20 HCV NS3 resistentsusmutatsioonid shk21945 Telaprevir (gen) ams23965 JAH EI JAH P-Telaprevir (gen) HCV Telaprevir (gen) C-hepatiidi viiruse telapreviir-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst 199 JAH 4651 72860-0 Telaprevir Susc Pt Isolate OrdQn Genotyping ABXBACT Telaprevir [Susceptibility] by Genotype method Telaprevir Islt Genotyp 1 Both 21,2012 969 VIR 20 C-hepatiidi viiruse vastane antikeha plasmas ams22447 JAH JAH EI S,P-HCV Ab HCV Ab C-hepatiidi viiruse vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P Roche Cobas PRO Roche 209 JAH 592 13955-0 Hepatitis C virus Ab ACnc Pt Ser Ord EIA 0,03% MICRO Hepatitis C virus Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HCV Ab Ser Ql EIA 1 Both 174 VIR 20 HDV RNA ams23756 JAH JAH JAH S,P-HDV RNA HDV RNA D-hepatiidi viiruse RNA seerumis/plasmas N/P 211 JAH 594 7906-1 Hepatitis D virus RNA ACnc Pt Ser Ord Probe.amp.tar MICRO Hepatitis D virus RNA [Presence] in Serum by Probe & target amplification method HDV RNA Ser Ql PCR 1 Both 177 VIR 20 Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi RNA liikvoris ams22767 JAH JAH JAH S,P-HIV1 RNA HIV1 RNA Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi RNA seerumis/plasmas N/P 224 JAH 601 25835-0 HIV 1 RNA ACnc Pt Ser/Plas Ord Probe.amp.tar 1661 MICRO HIV 1 RNA [Presence] in Serum or Plasma by Probe and target amplification method HIV1 RNA SerPl Ql PCR 1 Both 27,1284 178 VIR 20 Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi RNA hulk plasmas ams23222 JAH JAH EI S,P-HIV1 RNA QN HIV1 RNA QN Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi RNA hulk seerumis/plasmas QN copies/mL copies/mL 225 JAH/Võrreld 602 20447-9 HIV 1 RNA NCnc Pt Ser/Plas Qn Probe.amp.tar {copies}/mL copies/mL; X100 copies/ml 626 MICRO HIV 1 RNA [#/volume] (viral load) in Serum or Plasma by Probe and target amplification method HIV1 RNA # SerPl PCR 1 Both 27,1284 1128 VIR 20 Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi RNA hulk liikvoris ams26059 JAH JAH EI XXX-HIV1 RNA QN HIV1 RNA QN Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi RNA hulk QN copies/mL copies/mL "Hologic Panther System " Hologic 226 JAH 4629 25836-8 HIV 1 RNA NCnc Pt XXX Qn Probe.amp.tar {copies}/mL copies/mL 4 MICRO HIV 1 RNA [#/volume] (viral load) in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HIV1 RNA # XXX PCR 1 Both 12,8209 970 VIR 20 Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. ja 2. tüübi vastased antikehad, p24 antigeen plasmas ams22659 JAH JAH EI S,P-HIV1,2 Ag+Ab HIV1,2 Ag+Ab Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. ja 2. tüübi vastased antikehad, p24 antigeen seerumis/plasmas N/Pp/P Roche Cobas PRO Roche 235 JAH 603 56888-1 HIV 1+2 Ab+HIV1 p24 Ag ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO HIV 1+2 Ab+HIV1 p24 Ag [Presence] in Serum by Immunoassay HIV 1+2 Ab+HIV1 p24 Ag Ser Ql EIA 1 Both 524 VIR 20 Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. ja 2. tüübi vastased antikehad, p24 antigeen seerumis (kinnitav uuring) ams1618 JAH JAH JAH S,P-HIV1,2 Ag+Ab conf HIV1,2 Ag+Ab (kinnitav) Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. ja 2. tüübi vastased antikehad, p24 antigeen seerumis/plasmas (kinnitav uuring) N/Pp/P 236 JAH 3195 L-3195 777 VIR 20 Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. ja 2. tüübi vastane antikeha seerumis (ribaanalüüs) ams22451 JAH JAH JAH S,P-HIV1,2 Ab strip HIV1,2 Ab (ribaanalüüs) Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. ja 2. tüübi vastased antikehad seerumis/plasmas (ribaanalüüs) N/Pp/P 237 JAH 604 7918-6 HIV 1+2 Ab ACnc Pt Ser Ord MICRO HIV 1+2 Ab [Presence] in Serum HIV1+2 Ab Ser Ql 1 Both 631 VIR 20 Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi resistentsusmutatsioonid antiretroviirusravimite suhtes (paneel) verest shk21803 JAH JAH JAH P-HIV1 res mut panel HIV1 resistentsusmutatsioonide paneel Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi resistentsusmutatsioonid antiretroviirusravimite suhtes (paneel) Paneel 240 JAH 4434 L-4434 655 VIR 20 HIV1 resistentsusmutatsioonide paneel shk21803 HIV1 INI primaarsed resistentsusmutatsioonid ams23475 JAH EI JAH P-HIV1 INI primary mut HIV1 INI primaarsed resistentsusmutatsioonid Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi primaarsed resistentsusmutatsioonid integraasi inhibiitorite (INI) suhtes Tekst 242 JAH 4458 A-4458 656 VIR 20 HIV1 resistentsusmutatsioonide paneel shk21803 HIV1 INI sekundaarsed resistentsusmutatsioonid ams23476 JAH EI JAH P-HIV1 INI secondary mut HIV1 INI sekundaarsed resistentsusmutatsioonid Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi sekundaarsed resistentsusmutatsioonid integraasi inhibiitorite (INI) suhtes Tekst 243 JAH 4459 A-4459 657 VIR 20 HIV1 resistentsusmutatsioonide paneel shk21803 Dolutegravir (gen) ams23477 JAH EI JAH P-DTG (gen) HIV1 Dolutegravir (gen) Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi dolutegraviir-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst 246 JAH 4460 72857-6 Dolutegravir Susc Pt Isolate OrdQn Genotyping ABXBACT Dolutegravir [Susceptibility] by Genotype method Dolutegravir Islt Genotyp 1 Both 21,1325 658 VIR 20 HIV1 resistentsusmutatsioonide paneel shk21803 Elvitegravir (gen) ams23478 JAH EI JAH P-EVG (gen) HIV1 Elvitegravir (gen) Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi elvitegraviir-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst 247 JAH 4461 72526-7 Elvitegravir Susc Pt Isolate OrdQn Genotyping ABXBACT Elvitegravir [Susceptibility] by Genotype method Elvitegravir Islt Genotyp 1 Both 21,1325 659 VIR 20 HIV1 resistentsusmutatsioonide paneel shk21803 Raltegravir (gen) ams23479 JAH EI JAH P-RAL (gen) HIV1 Raltegravir (gen) Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi raltegraviir-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst 248 JAH 4462 72525-9 Raltegravir Susc Pt Isolate OrdQn Genotyping ABXBACT Raltegravir [Susceptibility] by Genotype method Raltegravir Islt Genotyp 1 Both 19,318 632 VIR 20 HIV1 resistentsusmutatsioonide paneel shk21803 HIV1 PI primaarsed resistentsusmutatsioonid ams23452 JAH EI JAH P-HIV1 PI primary mut HIV1 PI primaarsed resistentsusmutatsioonid Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi primaarsed resistentsusmutatsioonid proteaasi inhibiitorite (PI) suhtes Tekst 251 JAH 4435 A-4435 633 VIR 20 HIV1 resistentsusmutatsioonide paneel shk21803 HIV1 PI sekundaarsed reistentsusmutatsioonid ams23453 JAH EI JAH P-HIV1 PI secondary mut HIV1 PI sekundaarsed reistentsusmutatsioonid Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi sekundaarsed resistentsusmutatsioonid proteaasi inhibiitorite (PI) suhtes Tekst 252 JAH 4436 A-4436 634 VIR 20 HIV1 resistentsusmutatsioonide paneel shk21803 Atazanavir (gen) ams23454 JAH EI JAH P-ATV (gen) HIV1 Atazanavir (gen) Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi atasanaviir-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst 253 JAH 4437 41403-7 Atazanavir Susc Pt Isolate OrdQn Genotyping 3 ABXBACT Atazanavir [Susceptibility] by Genotype method Atazanavir Islt Genotyp 1 Observation 16,7365 635 VIR 20 HIV1 resistentsusmutatsioonide paneel shk21803 Darunavir (gen) ams23455 JAH EI JAH P-DRV (gen) HIV1 Darunavir (gen) Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi darunaviir-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst 254 JAH 4438 55091-3 Darunavir Susc Pt Isolate OrdQn Genotyping ABXBACT Darunavir [Susceptibility] by Genotype method Darunavir Islt Genotyp 1 Both 18,2641 641 VIR 20 HIV1 resistentsusmutatsioonide paneel shk21803 Fosamprenavir (gen) ams23456 JAH EI JAH P-fAPV (gen) HIV1 Fosamprenavir (gen) Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi fosamprenaviir-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst 255 JAH 4444 43736-8 Fosamprenavir Susc Pt Isolate OrdQn Genotyping 3 ABXBACT Fosamprenavir [Susceptibility] by Genotype method Fosamprenavir Islt Genotyp 1 Observation 18,2976 636 VIR 20 HIV1 resistentsusmutatsioonide paneel shk21803 Indinavir (gen) ams23457 JAH EI JAH P-IDV (gen) HIV1 Indinavir (gen) Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi indinaviir-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst 256 JAH 4439 30292-7 Indinavir Susc Pt Isolate OrdQn Genotyping 3 ABXBACT Indinavir [Susceptibility] by Genotype method Indinavir Islt Genotyp 1 Observation 17,2513 637 VIR 20 HIV1 resistentsusmutatsioonide paneel shk21803 Lopinavir (gen) ams23458 JAH EI JAH P-LPV (gen) HIV1 Lopinavir (gen) Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi lopinaviir-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst 257 JAH 4440 41031-6 Lopinavir Susc Pt Isolate OrdQn Genotyping 1 ABXBACT Lopinavir [Susceptibility] by Genotype method Lopinavir Islt Genotyp 1 Observation 17,8989 638 VIR 20 HIV1 resistentsusmutatsioonide paneel shk21803 Nelfinavir (gen) ams23459 JAH EI JAH P-NFV (gen) HIV1 Nelfinavir (gen) Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi nelfinaviir-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst 258 JAH 4441 30294-3 Nelfinavir Susc Pt Isolate OrdQn Genotyping 3 ABXBACT Nelfinavir [Susceptibility] by Genotype method Nelfinavir Islt Genotyp 1 Observation 17,5545 639 VIR 20 HIV1 resistentsusmutatsioonide paneel shk21803 Saquinavir (gen) ams23460 JAH EI JAH P-SQV (gen) HIV1 Saquinavir (gen) Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi sakvinaviir-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst 259 JAH 4442 30295-0 Saquinavir Susc Pt Isolate OrdQn Genotyping 2 ABXBACT Saquinavir [Susceptibility] by Genotype method Saquinavir Islt Genotyp 1 Observation 17,2513 640 VIR 20 HIV1 resistentsusmutatsioonide paneel shk21803 Tipranavir (gen) ams23461 JAH EI JAH P-TPV (gen) HIV1 Tipranavir (gen) Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi tipranaviir-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst 260 JAH 4443 43737-6 Tipranavir Susc Pt Isolate OrdQn Genotyping ABXBACT Tipranavir [Susceptibility] by Genotype method Tipranavir Islt Genotyp 1 Observation 17,8989 642 VIR 20 HIV1 resistentsusmutatsioonide paneel shk21803 HIV1 NRTI resistentsusmutatsioonid ams23472 JAH EI JAH P-HIV1 NRTI mut HIV1 NRTI resistentsusmutatsioonid Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi resistentsusmutatsioonid nukleosiidse pöördtranskriptaasi inhibiitorite (NRTI) suhtes Tekst 262 JAH 4445 45175-7 HIV nucleoside reverse transcriptase gene mutations detected Prid Pt Isolate Nom 2 ABXBACT HIV nucleoside reverse transcriptase gene mutations detected [Identifier] HIV NRTI gene Mut Det Islt 1 Both 19,318 645 VIR 20 HIV1 resistentsusmutatsioonide paneel shk21803 Abacavir (gen) ams23463 JAH EI JAH P-ABC (gen) HIV1 Abacavir (gen) Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi abakaviir-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst 263 JAH 4448 30287-7 Abacavir Susc Pt Isolate OrdQn Genotyping 6 ABXBACT Abacavir [Susceptibility] by Genotype method Abacavir Islt Genotyp 1 Observation 16,7365 648 VIR 20 HIV1 resistentsusmutatsioonide paneel shk21803 Didanosine (gen) ams23466 JAH EI JAH P-DDI (gen) HIV1 Didanosine (gen) Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi didanosiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst 264 JAH 4451 30284-4 Didanosine Susc Pt Isolate OrdQn Genotyping 3 ABXBACT Didanosine [Susceptibility] by Genotype method Didanosine Islt Genotyp 1 Observation 18,2976 649 VIR 20 HIV1 resistentsusmutatsioonide paneel shk21803 Emtricitabine (gen) ams23467 JAH EI JAH P-FTC (gen) HIV1 Emtricitabine (gen) Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi emtritsitabiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst 265 JAH 4452 41402-9 Emtricitabine Susc Pt Isolate OrdQn Genotyping 2 ABXBACT Emtricitabine [Susceptibility] by Genotype method Emtricitabine Islt Genotyp 1 Observation 19,3508 644 VIR 20 HIV1 resistentsusmutatsioonide paneel shk21803 Lamivudine (gen) ams23462 JAH EI JAH P-3TC (gen) HIV1 Lamivudine (gen) Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi lamivudiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst 266 JAH 4447 30283-6 Lamivudine Susc Pt Isolate OrdQn Genotyping 4 ABXBACT Lamivudine [Susceptibility] by Genotype method Lamivudine Islt Genotyp 1 Observation 17,5545 647 VIR 20 HIV1 resistentsusmutatsioonide paneel shk21803 Stavudine (gen) ams23465 JAH EI JAH P-D4T (gen) HIV1 Stavudine (gen) Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi stavudiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst 267 JAH 4450 30286-9 Stavudine Susc Pt Isolate OrdQn Genotyping 3 ABXBACT Stavudine [Susceptibility] by Genotype method Stavudine Islt Genotyp 1 Observation 18,2976 646 VIR 20 HIV1 resistentsusmutatsioonide paneel shk21803 Zidovudine (gen) ams23464 JAH EI JAH P-AZT (gen) HIV1 Zidovudine (gen) Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi zidovudiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst 268 JAH 4449 30282-8 Zidovudine Susc Pt Isolate OrdQn Genotyping 4 ABXBACT Zidovudine [Susceptibility] by Genotype method Zidovudine Islt Genotyp 1 Observation 18,2976 650 VIR 20 HIV1 resistentsusmutatsioonide paneel shk21803 Tenofovir DF (gen) ams23468 JAH EI JAH P-TDF (gen) HIV1 Tenofovir DF (gen) Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi tenofoviir DF-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst 269 JAH 4453 41396-3 Tenofovir Susc Pt Isolate OrdQn Genotyping 6 ABXBACT Tenofovir [Susceptibility] by Genotype method Tenofovir Islt Genotyp 1 Observation 18,7704 643 VIR 20 HIV1 resistentsusmutatsioonide paneel shk21803 HIV1 NNRTI resistentsusmutatsioonid ams23473 JAH EI JAH P-HIV1 NNRTI mut HIV1 NNRTI resistentsusmutatsioonid Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi resistentsusmutatsioonid mittenukleosiidse pöördtranskriptaasi inhibiitorite (NNRTI) suhtes Tekst 270 JAH 4446 45176-5 HIV nonnucleoside reverse transcriptase gene mutations detected Prid Pt Isolate Nom 2 ABXBACT HIV nonnucleoside reverse transcriptase gene mutations detected [Identifier] HIV NNRTI gene Mut Det Islt 1 Both 19,318 651 VIR 20 HIV1 resistentsusmutatsioonide paneel shk21803 Efavirenz (gen) ams23469 JAH EI JAH P-EFV (gen) HIV1 Efavirenz (gen) Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi efavirens-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst 272 JAH 4454 30291-9 Efavirenz Susc Pt Isolate OrdQn Genotyping 3 ABXBACT Efavirenz [Susceptibility] by Genotype method Efavirenz Islt Genotyp 1 Observation 17,5545 652 VIR 20 HIV1 resistentsusmutatsioonide paneel shk21803 Etravirine (gen) ams23470 JAH EI JAH P-ETR (gen) HIV1 Etravirine (gen) Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi etraviriin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst 273 JAH 4455 52749-9 Etravirine Susc Pt Isolate OrdQn Genotyping 2 ABXBACT Etravirine [Susceptibility] by Genotype method Etravirine Islt Genotyp 1 Both 19,318 653 VIR 20 HIV1 resistentsusmutatsioonide paneel shk21803 Nevirapine (gen) ams23471 JAH EI JAH P-NVP (gen) HIV1 Nevirapine (gen) Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi nevirapiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst 274 JAH 4456 30289-3 Nevirapine Susc Pt Isolate OrdQn Genotyping 3 ABXBACT Nevirapine [Susceptibility] by Genotype method Nevirapine Islt Genotyp 1 Observation 17,8989 654 VIR 20 HIV1 resistentsusmutatsioonide paneel shk21803 Rilpivirine (gen) ams23474 JAH EI JAH P-RVP (gen) HIV1 Rilpivirine (gen) Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi rilpiviriin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel Tekst 275 JAH 4457 68463-9 Rilpivirine Susc Pt Isolate OrdQn Genotyping 1 ABXBACT Rilpivirine [Susceptibility] by Genotype method Rilpivirine Islt Genotyp 1 Both 19,318 592 VIR 20 Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi ravimiresistentsusmutatsioonidInimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi troopsus verest ams22861 JAH JAH JAH P-HIV1 tropism HIV1 tropism Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi tropism plasmas Tekst 276 JAH 3658 57182-8 HIV 1 RNA tropism Prid Pt Plas Nar ABXBACT HIV 1 RNA tropism [Identifier] in Plasma Narrative HIV1 RNA tropism Plas 1 Both 21,9399 373 VIR 20 Inimese T-lümfotroopse viiruse 1. ja 2. tüübi vastased antikehad seerumis ams23383 JAH JAH JAH S,P-HTLV1,2 Ab HTLV1,2 Ab Inimese T-lümfotroopse viiruse 1. ja 2. tüübi vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 277 JAH 1982 22362-8 HTLV I+II Ab ACnc Pt Ser Ord 11 MICRO HTLV I+II Ab [Presence] in Serum HTLV I+II Ab Ser Ql 1 Both 17,7119 488 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA (paneel) biopsiamaterjalis shk21926 EI 2020-04-21 JAH JAH XXX-RespVir RNA/DNA panel Hingamisteede viiruste RNA/DNA paneel Hingamisteede viiruste RNA/DNA täpsustamata materjalis (paneel) Paneel 278 EI/Paneel 2942 L-2942 613 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA paneel II täpsustamata materjalist shk22059 JAH JAH EI XXX-RespVir RNA/DNA panel broad Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel Hingamisteede viiruste RNA/DNA täpsustamata materjalis (laiendatud paneel) Paneel 279 EI/Paneel 3865 L-3865 1083 VIR 20 Hingamisteede viiruste (A-, B-gripi, RSV) RNA (paneel) shk21900 JAH JAH EI XXX-RespVir RNA panel Hingamisteede viiruste RNA paneel Hingamisteede viiruste (A-, B-gripi, RSV) RNA (paneel) Paneel Cepheid GeneXpert Dx System 280 EI/Paneel 4339 L-4339 1074 VIR 20 A ja B-gripi viiruse Ag paneel ninakaapes (ribaanalüüs) shk21917 EI 2022-08-05 EI EI XXX-Influenza A,B virus Ag strip panel A- ja B-gripi viiruse Ag paneel (ribaanalüüs) A- ja B-gripi viiruse antigeen täpsustamata materjalis (paneel; ribaanalüüs) Paneel BD Veritor 291 JAH 2769 L-2769 330 VIR 20 1. tüüpi müotooniline düstroofia (DM1) - DMPK geeni trinukleotiidsed kordused (fragmentanalüüs) shk21810 Adenovirus DNA ams23511 JAH EI JAH XXX-Adenovirus DNA Adenoviiruse DNA Inimese adenoviiruse DNA N/P 292 JAH 1646 39528-5 Adenovirus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Adenovirus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HAdV DNA XXX Ql PCR 1 Both 506 VIR 20 Adenoviiruse antigeen roojast ams22243 JAH JAH EI XXX-Adenovirus Ag strip Adenoviiruse Ag (ribaanalüüs) Inimese adenoviiruse antigeen täpsustamata materjalis (ribaanalüüs) N/P 295 JAH 3018 31714-9 Adenovirus Ag ACnc Pt XXX Ord 29 MICRO Adenovirus Ag [Presence] in Unspecified specimen HAdV Ag XXX Ql 1 Both 12,634 327 VIR 20 1. tüüpi müotooniline düstroofia (DM1) - DMPK geeni trinukleotiidsed kordused (fragmentanalüüs) shk21810 Influenza A virus RNA ams23508 JAH EI JAH XXX-Influenza A virus RNA A-gripi viiruse RNA A-gripi viiruse RNA N/P 299 JAH 1643 34487-9 Influenza virus A RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Influenza virus A RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method FLUAV RNA XXX Ql PCR 1 Both 960 VIR 20 A- ja B-gripi viiruse Ag paneel (ribaanalüüs) shk21917 A-gripi viiruse antigeen ninakaapes (ribaanalüüs) ams23754 EI 2022-08-05 EI EI Nose-Influenza A virus Ag A-gripi viiruse Ag ninakaapes A-gripi viiruse antigeen ninakaapes N/P BD Veritor 306 JAH 557 44560-1 Influenza virus A Ag ACnc Pt Nose Ord IF MICRO Influenza virus A Ag [Presence] in Nose by Immunofluorescence FLUAV Ag Nose Ql IF 1 Both 328 VIR 20 1. tüüpi müotooniline düstroofia (DM1) - DMPK geeni trinukleotiidsed kordused (fragmentanalüüs) shk21810 Influenza B virus RNA ams23509 JAH EI JAH XXX-Influenza B virus RNA B-gripi viiruse RNA B-gripi viiruse RNA N/P 309 JAH 1644 40982-1 Influenza virus B RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Influenza virus B RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method FLUBV RNA XXX Ql PCR 1 Both 961 VIR 20 A- ja B-gripi viiruse Ag paneel (ribaanalüüs) shk21917 B-gripi viiruse antigeen ninakaapes (ribaanalüüs) ams23753 EI 2022-08-05 EI EI Nose-Influenza B virus Ag B-gripi viiruse Ag ninakaapes B-gripi viiruse antigeen ninakaapes N/P BD Veritor 313 JAH 558 44573-4 Influenza virus B Ag ACnc Pt Nose Ord IF MICRO Influenza virus B Ag [Presence] in Nose by Immunofluorescence FLUBV Ag Nose Ql IF 1 Both 331 VIR 20 1. tüüpi müotooniline düstroofia (DM1) - DMPK geeni trinukleotiidsed kordused (fragmentanalüüs) shk21810 Metapneumovirus RNA ams23513 JAH EI JAH XXX-Metapneumovirus RNA Metapneumoviiruse RNA Metapneumoviiruse RNA N/P 318 JAH 1647 38917-1 Human metapneumovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human metapneumovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method hMPV RNA XXX Ql PCR 1 Both 24,5193 333 VIR 20 1. tüüpi müotooniline düstroofia (DM1) - DMPK geeni trinukleotiidsed kordused (fragmentanalüüs) shk21810 Parainfluenza virus RNA ams23510 JAH EI JAH XXX-Parainfluenza virus RNA Paragripiviiruse RNA Paragripiviiruse RNA N/P 319 JAH 1649 61365-3 Parainfluenza virus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Parainfluenza virus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HPIV RNA XXX Ql PCR 1 Both 334 VIR 20 1. tüüpi müotooniline düstroofia (DM1) - DMPK geeni trinukleotiidsed kordused (fragmentanalüüs) shk21810 Rhionovirus RNA ams23514 JAH EI JAH XXX-Rhinovirus RNA Rinoviiruse RNA Rinoviiruse RNA N/P 326 JAH 1650 7993-9 Rhinovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Rhinovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method Rhinovirus RNA XXX Ql PCR 1 Both 329 VIR 20 1. tüüpi müotooniline düstroofia (DM1) - DMPK geeni trinukleotiidsed kordused (fragmentanalüüs) shk21810 RSV RNA ams23512 JAH EI JAH XXX-RSV RNA RSV RNA RS-viiruse RNA N/P 327 JAH 1645 40988-8 Respiratory syncytial virus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Respiratory syncytial virus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method RSV RNA XXX Ql PCR 1 Both 1096 VIR 20 SARS koroonaviirus 2 RNA ams25058 JAH JAH EI XXX-SARS-CoV-2 RNA SARS koroonaviirus 2 RNA SARS koroonaviirus 2 RNA N/P " " Rotor-Gene Q MDx RIDA®GENE SARS-CoV-2 RUO/r-biopharm 333 JAH 5806 94309-2 SARS coronavirus 2 RNA PrThr Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO SARS-CoV-2 (COVID-19) RNA [Presence] in Unspecified specimen by NAA with probe detection SARS-CoV-2 RNA XXX Ql NAA+probe 1 Both 336 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel shk22059 Bokaviiruse DNA ams24337 JAH EI JAH XXX-Bocavirus DNA Bokaviiruse DNA Bokaviiruse DNA N/P 348 JAH 1652 62424-7 Human bocavirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human bocavirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HBoV RNA XXX Ql PCR 1 Both 26,1703 332 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA laiendatud paneel shk22059 Koroonaviiruse RNA ams24338 JAH EI JAH XXX-Coronavirus RNA Koroonaviiruse RNA Koroonaviiruse RNA N/P 349 JAH 1648 41001-9 Human coronavirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human coronavirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HCoV RNA XXX Ql PCR 1 Both 208 VIR 20 Hingamisteede bakterite DNA paneel shk21891 L pneumophila DNA ams23714 JAH EI JAH XXX-L pneumophila DNA Legionella pneumophila DNA Legionella pneumophila DNA N/P 356 JAH 663 21363-7 Legionella pneumophila DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Legionella pneumophila DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method L pneumo DNA XXX Ql PCR 1 Both 185 VIR 20 Legionella pneumophila antigeen uriinis ams22328 JAH JAH EI U-L pneumophila Ag Legionella pneumophila Ag uriinis Legionella pneumophila antigeen uriinis N/P 357 JAH 616 31868-3 Legionella pneumophila 1 Ag ACnc Pt Urine Ord MICRO Legionella pneumophila 1 Ag [Presence] in Urine L pneumo1 Ag Ur Ql 1 Both 1081 VIR 20 Legionella sp DNA ams24545 JAH EI EI XXX-Legionella sp DNA Legionella sp DNA Legionella sp DNA N/P QiaGen Rotor-Gene Q MDx 362 JAH 3639 49616-6 Legionella sp DNA Prid Pt XXX Nom Probe.amp.tar 5 MICRO Legionella sp DNA [Identifier] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method Legionella DNA XXX PCR 1 Both 13,3808 209 VIR 20 Hingamisteede bakterite DNA paneel shk21891 M pneumoniae DNA ams23713 JAH EI JAH XXX-M pneumoniae DNA Mycoplasma pneumoniae DNA Mycoplasma pneumoniae DNA N/P 363 JAH 664 29257-3 Mycoplasma pneumoniae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma pneumoniae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method M pneumo DNA XXX Ql PCR 1 Both 693 VIR 20 Mycoplasma pneumoniae vastase IgA hulk seerumis ams24323 JAH JAH EI S,P-M pneumoniae IgA QN Mycoplasma pneumoniae IgA QN Mycoplasma pneumoniae vastase IgA hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Orgentec alegria 365 JAH 2042 13270-4 Mycoplasma pneumoniae Ab.IgA ACnc Pt Ser Qn MICRO Mycoplasma pneumoniae IgA Ab [Units/volume] in Serum M pneumo IgA Ser-aCnc 1 Both 692 VIR 20 Mycoplasma pneumoniae vastase IgM hulk seerumis ams24325 JAH JAH EI S,P-M pneumoniae IgM QN Mycoplasma pneumoniae IgM QN Mycoplasma pneumoniae vastase IgM hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Orgentec alegria 367 JAH 1985 5256-3 Mycoplasma pneumoniae Ab.IgM ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO Mycoplasma pneumoniae IgM Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay M pneumo IgM Ser EIA-aCnc 1 Both 686 VIR 20 Mycoplasma pneumoniae vastane IgG hulk seerumis ams24324 JAH JAH EI S,P-M pneumoniae IgG QN Mycoplasma pneumoniae IgG QN Mycoplasma pneumoniae vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Orgentec alegria 369 JAH 1533 5255-5 Mycoplasma pneumoniae Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO Mycoplasma pneumoniae IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay M pneumo IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 206 VIR 20 Hingamisteede bakterite DNA paneel shk21891 C pneumoniae DNA ams23718 JAH EI JAH XXX-C pneumoniae DNA Chlamydophila pneumoniae DNA Chlamydophila pneumoniae DNA N/P 373 JAH 661 34645-2 Chlamydophila pneumoniae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Chlamydophila pneumoniae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C pneum DNA XXX Ql PCR 1 Both 690 VIR 20 Chlamydophila pneumoniae vastase IgA hulk seerumis ams24320 JAH JAH EI S,P-C pneumoniae IgA QN Chlamydophila pneumoniae IgA QN Chlamydophila pneumoniae vastase IgA hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Orgentec alegria 375 JAH 1953 31300-7 Chlamydophila pneumoniae Ab.IgA ACnc Pt Ser Qn MICRO Chlamydophila pneumoniae IgA Ab [Units/volume] in Serum C pneum IgA Ser-aCnc 1 Both 688 VIR 20 Chlamydophila pneumoniae vastane IgM seerumis ams24322 JAH JAH EI S,P-C pneumoniae IgM QN Chlamydophila pneumoniae IgM QN Chlamydophila pneumoniae vastase IgM hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Orgentec alegria 377 JAH 1948 51807-6 Chlamydophila pneumoniae Ab.IgM ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO Chlamydophila pneumoniae IgM Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay C pneum IgM Ser EIA-aCnc 1 Both 691 VIR 20 Chlamydophila pneumoniae vastane IgG hulk seerumis ams24321 JAH JAH EI S,P-C pneumoniae IgG QN Chlamydophila pneumoniae IgG QN Chlamydophila pneumoniae vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Orgentec alegria 379 JAH 1954 51806-8 Chlamydophila pneumoniae Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO Chlamydophila pneumoniae IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay C pneum IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 321 VIR 20 Streptococcus pneumoniae antigeen uriinis ams22317 JAH JAH EI U-S pneumoniae Ag Streptococcus pneumoniae Ag uriinis Streptococcus penumoniae antigeen uriinis N/P 381 JAH 1538 24027-5 Streptococcus pneumoniae Ag ACnc Pt Urine Ord MICRO Streptococcus pneumoniae Ag [Presence] in Urine S pneum Ag Ur Ql 1 Both 387 VIR 20 Bordetella pertussis ja Bortetella parapertussis DNA (paneel) shk21765 JAH JAH JAH XXX-B pertussis, B parapertussis DNA panel Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis DNA paneel Bordetella pertussis ja Bortetella parapertussis DNA (paneel) Paneel 382 EI/Paneel 2057 41875-6 Bordetella pertussis & Bordetella parapertussis DNA panel ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar PANEL.MICRO Bordetella pertussis & Bordetella parapertussis DNA panel [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method B pert+parapert DNA Pnl XXX PCR 1 Order 205 VIR 20 Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis DNA paneel shk21765 Bordetella pertussis DNA ams23339 JAH EI JAH XXX-B pertussis DNA Bordetella pertussis DNA Bordetella pertussis DNA N/P 383 JAH 660 23826-1 Bordetella pertussis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Bordetella pertussis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method B pert DNA XXX Ql PCR 1 Both 694 VIR 20 Bordetella pertussis vastase IgA hulk seerumis ams24326 JAH JAH EI S,P-B pertussis IgA QN Bordetella pertussis IgA QN Bordetella pertussis vastase IgA hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Orgentec alegria 386 JAH 2874 24128-1 Bordetella pertussis.toxin Ab.IgA ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO Bordetella pertussis toxin IgA Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay B pert PT IgA Ser EIA-aCnc 1 Both 22,7958 695 VIR 20 Bordetella pertussis vastase IgG hulk seerumis ams24327 JAH JAH EI S,P-B pertussis IgG QN Bordetella pertussis IgG QN Bordetella pertussis vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Orgentec alegria 389 JAH 2875 24127-3 Bordetella pertussis.toxin Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO Bordetella pertussis toxin IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay B pert PT IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 20,8934 388 VIR 20 Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis DNA paneel shk21765 Bordetella parapertussis DNA ams23340 JAH EI JAH XXX-B parapertussis DNA Bordetella parapertussis DNA Bordetella parapertussis DNA N/P 391 JAH 2059 29723-4 Bordetella parapertussis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Bordetella parapertussis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method B parapert DNA XXX Ql PCR 1 Both 515 VIR 20 Pneumocystis jirovecii DNA rögast ams24547 JAH JAH EI XXX-P jirovecii DNA Pneumocystis jirovecii DNA Pneumocystis jirovecii DNA N/P QiaGen Rotor-Gene Q MDx 394 JAH 3076 6521-9 Pneumocystis jiroveci DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Pneumocystis jiroveci DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method P jiroveci DNA XXX Ql PCR 1 Both 27,2639 1129 VIR 20 Pneumocystis jirovecii DNA bronhoalveolaarloputuse vedelikus ams26060 JAH JAH EI XXX-P jirovecii DNA Pneumocystis jirovecii DNA Pneumocystis jirovecii DNA N/P "QIAGene Rotor-Gene Q, QIACube " 394 JAH 3076 6521-9 Pneumocystis jiroveci DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Pneumocystis jiroveci DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method P jiroveci DNA XXX Ql PCR 1 Both 27,2639 320 VIR 20 Pneumocystis jiroveci antigeen bronhiaspiraadist ams22129 JAH JAH EI XXX-P jirovecii Ag Pneumocystis jirovecii Ag Pneumocystis jirovecii antigeen N/P 397 JAH 1506 700-5 Pneumocystis jiroveci Ag ACnc Pt XXX Ord IF MICRO Pneumocystis jiroveci Ag [Presence] in Unspecified specimen by Immunofluorescence P jiroveci Ag XXX Ql IF 1 Both 11,433 1164 VIR 20 Pneumocystis jiroveci antigeen bronhoalveolaarloputusvedelikust ams22125 JAH JAH EI XXX-P jirovecii Ag Pneumocystis jirovecii Ag Pneumocystis jirovecii antigeen N/P 397 JAH 1506 700-5 Pneumocystis jiroveci Ag ACnc Pt XXX Ord IF MICRO Pneumocystis jiroveci Ag [Presence] in Unspecified specimen by Immunofluorescence P jiroveci Ag XXX Ql IF 1 Both 11,433 1165 VIR 20 Pneumocystis jirovecii antigeen rögast ams22271 JAH JAH EI XXX-P jirovecii Ag Pneumocystis jirovecii Ag Pneumocystis jirovecii antigeen N/P 397 JAH 1506 700-5 Pneumocystis jiroveci Ag ACnc Pt XXX Ord IF MICRO Pneumocystis jiroveci Ag [Presence] in Unspecified specimen by Immunofluorescence P jiroveci Ag XXX Ql IF 1 Both 11,433 971 VIR 20 Puukentsefaliidi viiruse vastane IgM seerumis ams22419 JAH JAH JAH S,P-TBEV IgM TBEV IgM Puukentsefaliidi viiruse vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 399 JAH 666 69923-1 European tick borne encephalitis virus Ab.IgM Threshold Pt Ser Ord EIA MICRO European tick borne encephalitis virus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay TBEV IgM Ser Ql EIA 1 Both 11,4729 210 VIR 20 Puukentsefaliidi viiruse vastane IgM liikvoris ams1250 JAH JAH JAH CSF-TBEV IgM TBEV IgM liikvoris Puukentsefaliidi viiruse vastane IgM liikvoris N/Pp/P 401 JAH 668 69924-9 European tick borne encephalitis virus Ab.IgM Threshold Pt CSF Ord EIA MICRO European tick borne encephalitis virus IgM Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Immunoassay TBEV IgM CSF Ql EIA 1 Both 11,4729 972 VIR 20 Puukentsefaliidi viiruse vastane IgG seerumis ams22420 JAH JAH JAH S,P-TBEV IgG TBEV IgG Puukentsefaliidi viiruse vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 402 JAH 670 69926-4 European tick borne encephalitis virus Ab.IgG Threshold Pt Ser Ord EIA MICRO European tick borne encephalitis virus IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay TBEV IgG Ser Ql EIA 1 Both 11,4729 211 VIR 20 TBEV IgG indeks shk21807 S-TBEV IgG QN ams23489 JAH EI JAH S,P-TBEV IgG QN TBEV IgG QN Puukentsefaliidi viiruse vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 403 JAH 671 26059-6 European tick borne encephalitis virus Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO European tick borne encephalitis virus IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay TBEV IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 212 VIR 20 Puukentsefaliidi viiruse vastased IgG antikehad seljaajuvedelikus ams1249 JAH JAH JAH CSF-TBEV IgG TBEV IgG liikvoris Puukentsefaliidi viiruse vastane IgG liikvoris N/Pp/P 404 JAH 672 69927-2 European tick borne encephalitis virus Ab.IgG Threshold Pt CSF Ord EIA MICRO European tick borne encephalitis virus IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Immunoassay TBEV IgG CSF Ql EIA 1 Both 11,4729 213 VIR 20 TBEV IgG indeks shk21807 CSF-TBEV IgG QN ams23490 JAH EI JAH CSF-TBEV IgG QN TBEV IgG QN liikvoris Puukentsefaliidi viiruse vastase IgG hulk liikvoris QN kU/L kU/L 405 JAH 673 A-673 504 VIR 20 Puukentsefaliidi viiruse vastase IgG indeks shk21807 JAH JAH JAH CSF-S-TBEV IgG-ind TBEV IgG indeks Puukentsefaliidi viiruse vastase IgG indeks QN 406 JAH 3014 69928-0 European tick borne encephalitis virus Ab.IgG index ACnc Pt Ser+CSF Qn EIA MICRO European tick borne encephalitis virus IgG Ab index [Units/volume] in Serum and CSF by Immunoassay TBEV IgG Index Ser+CSF EIA-aCnc Both 1 689 VIR 20 Borrelia burgdorferi vastase IgM hulk seerumis ams24388 JAH JAH EI S,P-B burgdorferi IgM QN Borrelia burgdorferi IgM QN Borrelia burgdorferi vastase IgM hulk seerumis QN kU/L kU/L Orgentec alegria 411 JAH 1952 5064-1 Borrelia burgdorferi Ab.IgM ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO Borrelia burgdorferi IgM Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay B burgdor IgM Ser EIA-aCnc 1 Both 958 VIR 20 Borrelia burgdorferi vastane IgM seerumis (kinnitav uuring) ams22421 JAH JAH JAH S,P-B burgdorferi IgM conf Borrelia burgdorferi IgM (kinnitav) Borrelia burgdorferi vastane IgM seerumis/plasmas (kinnitav uuring) N/Pp/P 412 JAH 510 6321-4 Borrelia burgdorferi Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord IB MICRO Borrelia burgdorferi IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) B burgdor IgM Ser Ql IB 1 Both 143 VIR 20 Borrelia burgdorferi vastane IgM liikvoris ams1529 JAH JAH JAH CSF-B burgdorferi IgM Borrelia burgdorferi IgM liikvoris Borrelia burgdorferi vastane IgM liikvoris N/Pp/P 413 JAH 511 22132-5 Borrelia burgdorferi Ab.IgM ACnc Pt CSF Ord MICRO Borrelia burgdorferi IgM Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid B burgdor IgM CSF Ql 1 Both 1106 VIR 20 Borrelia burgdorferi IgM QN liikvoris ams25291 JAH JAH EI CSF-B burgdorferi IgM QN Borrelia burgdorferi IgM QN liikvoris Borrelia burgdorferi vastase IgM hulk liikvoris QN kU/L kU/L Orgentec alegria Orgentec 414 JAH 4946 14078-0 Borrelia burgdorferi Ab.IgM ACnc Pt CSF Qn IA MICRO Borrelia burgdorferi IgM Ab [Units/volume] in Cerebral spinal fluid by Immunoassay B burgdor IgM CSF IA-aCnc 1 Both 14,7675 687 VIR 20 Borrelia burgdorferi vastase IgG hulk seerumis ams24387 JAH JAH EI S,P-B burgdorferi IgG QN Borrelia burgdorferi IgG QN Borrelia burgdorferi vastase IgG hulk seerumis QN kU/L kU/L Orgentec alegria 418 JAH 1664 5062-5 Borrelia burgdorferi Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO Borrelia burgdorferi IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay B burgdor IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 959 VIR 20 Borrelia burgdorferi vastane IgG seerumis (kinnitav uuring) ams23210 JAH JAH JAH S,P-B burgdorferi IgG conf Borrelia burgdorferi IgG (kinnitav) Borrelia burgdorferi vastane IgG seerumis/plasmas (kinnitav uuring) N/Pp/P 419 JAH 513 6320-6 Borrelia burgdorferi Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord IB MICRO Borrelia burgdorferi IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) B burgdor IgG Ser Ql IB 1 Both 144 VIR 20 Borrelia burgdorferi IgG indeks shk788 Borrelia burgdorferi vastane IgG liikvoris ams1530 JAH EI JAH CSF-B burgdorferi IgG Borrelia burgdorferi IgG liikvoris Borrelia burgdorferi vastane IgG liikvoris N/Pp/P 420 JAH 514 22125-9 Borrelia burgdorferi Ab.IgG ACnc Pt CSF Ord MICRO Borrelia burgdorferi IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid B burgdor IgG CSF Ql 1 Both 1105 VIR 20 Borrelia burgdorferi IgG QN liikvoris ams25292 JAH JAH EI CSF-B burgdorferi IgG QN Borrelia burgdorferi IgG QN liikvoris Borrelia burgdorferi vastase IgG hulk liikvoris QN kU/L kU/L Orgentec alegria Orgentec 421 JAH 3887 22126-7 Borrelia burgdorferi Ab.IgG ACnc Pt CSF Qn MICRO Borrelia burgdorferi IgG Ab [Units/volume] in Cerebral spinal fluid B burgdor IgG CSF-aCnc 1 Both 15,2926 370 VIR 20 Borrelia burgdorferi vastase IgG liikvoris ja seerumis indeks shk788 JAH JAH JAH CSF-S-B burgdorferi IgG-ind Borrelia burgdorferi IgG indeks Borrelia burgdorferi vastase IgG indeks QN 423 JAH 1976 47304-1 Borrelia burgdorferi Ab.IgG index ACnc Pt Ser+CSF Qn MICRO Borrelia burgdorferi IgG Ab index [Units/volume] in Serum & CSF B burgdor IgG Index Ser+CSF-aCnc 1 Both 160 VIR 20 Anaplasma phagocytophilum vastane IgG seerumis ams23584 JAH JAH JAH S,P-A phagocytophilum IgM Anaplasma phagocytophilum IgM Anaplasma phagocytophilum vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 427 JAH 548 29857-0 Anaplasma phagocytophilum Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord MICRO Anaplasma phagocytophilum IgM Ab [Presence] in Serum A phagocytoph IgM Ser Ql 1 Both 12,059 161 VIR 20 Anaplasma phagocytophilum vastane IgG seerumis ams23583 JAH JAH JAH S,P-A phagocytophilum IgG Anaplasma phagocytophilum IgG Anaplasma phagocytophilum vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 429 JAH 550 29856-2 Anaplasma phagocytophilum Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord MICRO Anaplasma phagocytophilum IgG Ab [Presence] in Serum A phagocytoph IgG Ser Ql 1 Both 12,059 335 VIR 20 Enteroviiruste RNA roojas ams23690 JAH JAH JAH XXX-Enterovirus RNA Enteroviiruste RNA Enteroviiruste RNA N/P 432 JAH 1651 29591-5 Enterovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Enterovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method EV RNA XXX Ql PCR 1 Both 162 VIR 20 Enteroviirustevastane IgM seerumis ams1206 JAH JAH JAH S,P-Enterovirus IgM Enteroviiruste IgM Enteroviirustevastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 435 JAH 553 70009-6 Enterovirus Ab.IgM Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA MICRO Enterovirus IgM Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay EV IgM SerPl Ql EIA 1 Both 11,4729 163 VIR 20 Enteroviirustevastane IgG seerumis ams1207 JAH JAH JAH S,P-Enterovirus IgG Enteroviiruste IgG Enteroviirustevastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 438 JAH 555 70011-2 Enterovirus Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA MICRO Enterovirus IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay EV IgG SerPl Ql EIA 1 Both 11,4729 156 VIR 20 Coxsackie viiruse vastane IgM seerumis ams23394 JAH JAH JAH S,P-Coxsackie virus IgM Coxsackie viiruse IgM Coxsackie viiruse vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 441 JAH 539 70012-0 Coxsackievirus Ab.IgM Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA MICRO Coxsackievirus IgM Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay CV IgM SerPl Ql EIA 1 Both 16,3154 157 VIR 20 Coxsackie viiruse vastane IgG seerumis ams23395 JAH JAH JAH S,P-Coxsackie virus IgG Coxsackie viiruse IgG Coxsackie viiruse vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 442 JAH 540 70013-8 Coxsackievirus Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA MICRO Coxsackievirus IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay CV IgG SerPl Ql EIA 1 Both 16,3154 322 VIR 20 Helicobacter pylori antigeen roojas ams22262 JAH JAH EI St-H pylori Ag Helicobacter pylori Ag roojas Helicobacter pylori antigeen roojas N/P 448 JAH 1539 31843-6 Helicobacter pylori Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Helicobacter pylori Ag [Presence] in Stool H pylori Ag Stl Ql 1 Both 962 VIR 20 Helicobacter pylori vastane IgA seerumis ams22413 EI 2022-05-05 JAH JAH S,P-H pylori IgA Helicobacter pylori IgA Helicobacter pylori vastane IgA seerumis/plasmas N/Pp/P 449 JAH 567 16125-7 Helicobacter pylori Ab.IgA ACnc Pt Ser Ord MICRO Helicobacter pylori IgA Ab [Presence] in Serum H pylori IgA Ser Ql 1 Both 1102 VIR 20 Helicobacter pylori IgA QN ams25288 JAH JAH EI S,P-H pylori IgA QN Helicobacter pylori IgA QN Helicobacter pylori vastase IgA hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Orgentec alegria Orgentec 450 JAH 3943 7901-2 Helicobacter pylori Ab.IgA ACnc Pt Ser Qn 3 MICRO Helicobacter pylori IgA Ab [Units/volume] in Serum H pylori IgA Ser-aCnc 1 Both 9,2179 963 VIR 20 Helicobacter pylori vastane IgG seerumis ams22412 EI 2022-05-05 JAH JAH S,P-H pylori IgG Helicobacter pylori IgG Helicobacter pylori vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 451 JAH 568 17859-0 Helicobacter pylori Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA 0,01% MICRO Helicobacter pylori IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay H pylori IgG Ser Ql EIA 1 Both 1103 VIR 20 Helicobacter pylori IgG QN ams25289 JAH JAH EI S,P-H pylori IgG QN Helicobacter pylori IgG QN Helicobacter pylori vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Orgentec alegria Orgentec 452 JAH 569 7902-0 Helicobacter pylori Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn 8 MICRO Helicobacter pylori IgG Ab [Units/volume] in Serum H pylori IgG Ser-aCnc 1 Both 23,2445 1056 VIR 20 Helicobacter pylori vastased antikehad seerumis ams22414 JAH JAH JAH S,P-H pylori Ab Helicobacter pylori Ab Helicobacter pylori vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 453 JAH 1535 22310-7 Helicobacter pylori Ab ACnc Pt Ser Ord MICRO Helicobacter pylori Ab [Presence] in Serum H pylori Ab Ser Ql 1 Both 214 VIR 20 Rotaviiruse antigeen roojas ams22141 JAH JAH EI St-Rotavirus Ag Rotaviiruse Ag roojas Rotaviiruse antigeen roojas N/P 467 JAH 674 17547-1 Rotavirus Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Rotavirus Ag [Presence] in Stool RV Ag Stl Ql 1 Both 202 VIR 20 Noroviiruse antigeen roojas ams22934 JAH JAH EI St-Norovirus Ag Noroviiruse Ag roojas Noroviiruse antigeen roojas N/P 473 JAH 652 49117-5 Norovirus Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Norovirus Ag [Presence] in Stool Norovirus Ag Stl Ql 1 Both 141 VIR 20 Astroviiruse antigeen roojas ams22933 EI 2020-07-28 JAH EI St-Astrovirus Ag Astroviiruse Ag roojas Astroviiruse antigeen roojas N/P 475 JAH 501 7810-5 Astrovirus Ag ACnc Pt Stool Ord EIA MICRO Astrovirus Ag [Presence] in Stool by Immunoassay HAstV Ag Stl Ql EIA 1 Both 571 VIR 20 Soolebakterite DNA paneel roojas shk22101 JAH JAH JAH St-EntericBac DNA panel Soolebakterite DNA paneel roojas Soolebakterite DNA roojas (paneel) Paneel 478 EI/Paneel 3443 L-3443 453 VIR 20 Soolebakterite DNA paneel roojas shk22101 Campylobacter DNA ams24604 JAH EI JAH St-Campylobacter DNA Campylobacter DNA roojas Campylobacter DNA roojas N/P 481 JAH 2513 49614-1 Campylobacter sp DNA Prid Pt XXX Nom Probe.amp.tar MICRO Campylobacter sp DNA [Identifier] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method Campylobacter DNA XXX PCR 1 Both 23,3607 486 VIR 20 Campylobacter Ag roojas ams24085 JAH JAH EI St-Campylobacter Ag Campylobacter Ag roojas Campylobacter spp. antigeen roojas N/P 483 JAH 2938 57768-4 Campylobacter jejuni+Campylobacter coli Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Campylobacter jejuni+Campylobacter coli Ag [Presence] in Stool C jejuni+C coli Ag Stl Ql 1 Both 11,4393 150 VIR 20 Chlamydia trachomatis vastane IgM seerumis ams22707 JAH JAH JAH S,P-Campylobacter IgM Campylobacter IgM Campylobacter-vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 485 JAH 529 46987-4 Helicobacter pylori Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Helicobacter pylori IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay H pylori IgM Ser Ql EIA 1 Both 18,2525 1098 VIR 20 Yersinia IgA QN ams25284 JAH JAH EI S,P-Yersinia IgA QN Yersinia IgA QN Yersinia-vastase IgA hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Orgentec alegria Orgentec 488 JAH 4836 17775-8 Yersinia sp Ab.IgA ACnc Pt Ser Qn MICRO Yersinia sp IgA Ab [Units/volume] in Serum Yersinia IgA Ser-aCnc 1 Both 15,7939 1099 VIR 20 Yersinia IgG QN ams25285 JAH JAH EI S,P-Yersinia IgG QN Yersinia IgG QN Yersinia-vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L Orgentec alegria Orgentec 490 JAH 4837 17776-6 Yersinia sp Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn MICRO Yersinia sp IgG Ab [Units/volume] in Serum Yersinia IgG Ser-aCnc 1 Both 13,4163 980 VIR 20 Yersinia enterocolitica 03 vastaste antikehade tiiter seerumis ams22427 JAH JAH JAH S,P-Y enterocolitica 03 Ab titr Yersinia enterocolitica 03 Ab tiiter Yersinia enerocolitica 03 vastaste antikehade tiiter seerumis/plasmas Tekst 494 JAH 704 6959-1 Yersinia enterocolitica O3 Ab Titr Pt Ser Qn {titer} titer MICRO Yersinia enterocolitica O3 Ab [Titer] in Serum Y enteroO3 Ab Titr Ser 1 Both 981 VIR 20 Yersinia enterocolitica 09 vastaste antikehade tiiter seerumis ams22426 JAH JAH JAH S,P-Y enterocolitica 09 Ab titr Yersinia enterocolitica 09 Ab tiiter Yersinia enerocolitica 09 vastaste antikehade tiiter seerumis/plasmas Tekst 495 JAH 705 6962-5 Yersinia enterocolitica O9 Ab Titr Pt Ser Qn {titer} titer MICRO Yersinia enterocolitica O9 Ab [Titer] in Serum Y enteroO9 Ab Titr Ser 1 Both 982 VIR 20 Yersinia pseudotuberculosis vastaste antikehade tiiter seerumis ams22425 JAH JAH JAH S,P-Y pseudotuberculosis Ab titr Yersinia pseudotuberculosis Ab tiiter Yersinia pseudotuberculosis vastaste antikehade tiiter seerumis/plasmas Tekst 496 JAH 706 6967-4 Yersinia pseudotuberculosis Ab Titr Pt Ser Qn {titer} titer MICRO Yersinia pseudotuberculosis Ab [Titer] in Serum Y pseudoTB Ab Titr Ser 1 Both 680 VIR 20 Soolebakterite DNA paneel roojas shk22101 Shigella spp., EIEC DNA roojas ams24605 JAH EI JAH St-Shigella spp., EIEC DNA Shigella spp., EIEC DNA roojas Shigella spp., enteroinvasiivse Escherichia coli (EIEC) DNA roojas N/P 500 JAH 4995 70242-3 Shigella species+EIEC invasion plasmid antigen H (ipaH) gene PrThr Pt Stool Ord Probe.amp.tar MICRO Shigella species+EIEC invasion plasmid antigen H ipaH gene [Presence] in Stool by NAA with probe detection Shigella sp+EIEC ipaH Stl Ql NAA+probe 1 Both 317 VIR 20 Escherichia coli toksiin roojas ams22260 EI 2022-03-29 JAH EI XXX-E coli tox Escherichia coli toksiin Escherichia coli toksiin N/P 505 JAH 1497 53946-0 Escherichia coli shiga toxin Ag Prid Pt XXX Nom MICRO Escherichia coli shiga toxin Ag [Identifier] in Unspecified specimen E coli SXT Ag XXX 1 Both 626 VIR 20 Soolebakterite DNA paneel roojas shk22101 EHEC DNA roojas ams25839 JAH JAH EI St-EHEC DNA EHEC DNA roojas Enterohemoraagilise Escherichia coli (EHEC) DNA roojas N/P AmplexDiagnostics GENIE II Amplex 508 JAH 4056 80679-4 Escherichia coli Stx1+Stx2 toxin stx1+stx2 genes PrThr Pt Stool Ord Probe.amp.tar MICRO Escherichia coli Stx1 and Stx2 toxin stx1+stx2 genes [Presence] in Stool by NAA with probe detection EC stx1+stx2 genes Stl Ql NAA+probe 1 Both 30,7889 454 VIR 20 Soolebakterite DNA paneel roojas shk22101 Salmonella DNA ams24607 JAH EI JAH XXX-Salmonella DNA Salmonella DNA Salmonella DNA N/P 517 JAH 2514 49612-5 Salmonella sp DNA Prid Pt XXX Nom Probe.amp.tar MICRO Salmonella sp DNA [Identifier] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method Salmonella DNA XXX PCR 1 Both 22,5319 973 VIR 20 Salmonella-vastaste antikehade tiiter seerumis shk21723 JAH JAH EI S,P-Salmonella Ab titr Salmonella Ab tiiter Salmonella-vastaste antikehade tiiter seerumis/plasmas Tekst 521 JAH 685 22527-6 Salmonella sp Ab Titr Pt Ser Qn {titer} titer MICRO Salmonella sp Ab [Titer] in Serum Salmonella Ab Titr Ser 1 Both 1085 VIR 20 Salmonella Ab tiiter shk21723 S paratyphi A vastased antikehad seerumis ams23106 JAH EI EI S,P-S paratyphi A Ab Salmonella paratyphi A Ab Salmonella paratyphi A vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 525 JAH 4427 22516-9 Salmonella paratyphi A Ab PrThr Pt Ser Ord MICRO Salmonella paratyphi A Ab [Presence] in Serum S Paraty A Ab Ser Ql 1 Both 11,8547 1086 VIR 20 Salmonella Ab tiiter shk21723 S paratyphi B vastased antikehad seerumis ams23107 JAH EI EI S,P-S paratyphi B Ab Salmonella paratyphi B Ab Salmonella paratyphi B vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 526 JAH 4428 22520-1 Salmonella paratyphi B Ab PrThr Pt Ser Ord MICRO Salmonella paratyphi B Ab [Presence] in Serum S Paraty B Ab Ser Ql 1 Both 11,8547 1087 VIR 20 Salmonella Ab tiiter shk21723 S typhimurium vastased antikehad seerumis ams23109 JAH EI EI S,P-S typhimurium Ab Salmonella typhimurium Ab Salmonella typhimurium vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 527 JAH 4429 22531-8 Salmonella typhimurium Ab PrThr Pt Ser Ord MICRO Salmonella typhimurium Ab [Presence] in Serum S Typhimur Ab Ser Ql 1 Both 11,8547 1088 VIR 20 Salmonella Ab tiiter shk21723 S enteritidis vastased antikehad seerumis ams23110 JAH EI EI S,P-S enteritidis Ab Salmonella enteritidis Ab Salmonella enteritidis vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 528 JAH 4430 23422-9 Salmonella enteritidis Ab.IgG PrThr Pt Ser Ord MICRO Salmonella enteritidis IgG Ab [Presence] in Serum S Enteritid IgG Ser Ql 1 Both 11,5951 1089 VIR 20 Salmonella Ab tiiter shk21723 S typhi vastased antikehad seerumis ams23105 JAH EI EI S,P-S typhi Ab Salmonella typhi Ab Salmonella typhi vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 529 JAH 4431 A-4431 1090 VIR 20 Salmonella Ab tiiter shk21723 S paratyphi C vastased antikehad seerumis ams23108 JAH EI EI S,P-S paratyphi C Ab Salmonella paratyphi C Ab Salmonella paratyphi C vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 530 JAH 4432 A-4432 1120 VIR 20 STLI DNA haavandi paneel shk22767 JAH EI EI XXX-STDI DNA ulcer panel STLI DNA haavandi paneel Sugulisel teel levivate infektsioonitekitajate DNA (haavandi paneel) Paneel " " BioRad CFX96 BioRad 533 EI/Paneel 3001 L-3001 1121 VIR 20 Bakteriaalse vaginoosi tekitajate DNA paneel shk22766 JAH EI EI XXX-Bacterial vaginosis DNA panel Bakteriaalse vaginoosi tekitajate DNA paneel Bakteriaalse vaginoosi tekitajate DNA (paneel) Paneel BioRad CFX96 BioRad 537 JAH 3002 L-3002 1071 VIR 20 Chlamydia trachomatis DNA emakakaelakanalikaapest ams1469 EI 2019-07-01 JAH EI XXX-C trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA N/P Abbott m2000 system 539 JAH 2143 21613-5 Chlamydia trachomatis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1312% MICRO Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C trach DNA XXX Ql PCR 1 Both 1127 VIR 20 Chlamydia trachomatis rRNA tupekaapest ams26055 JAH JAH EI XXX-C trachomatis rRNA Chlamydia trachomatis rRNA Chlamydia trachomatis rRNA N/P Hologic Panther System Hologic 540 JAH 2130 4993-2 Chlamydia trachomatis rRNA ACnc Pt XXX Ord Probe 5 MICRO Chlamydia trachomatis rRNA [Presence] in Unspecified specimen by DNA probe C trach rRNA XXX Ql Prb 1 Both 13,5162 1138 VIR 20 Chlamydia trachomatis rRNA määramine ureetrakaapelt ams24801 JAH JAH EI XXX-C trachomatis rRNA Chlamydia trachomatis rRNA Chlamydia trachomatis rRNA N/P "Hologic Panther System " Hologic 540 JAH 2130 4993-2 Chlamydia trachomatis rRNA ACnc Pt XXX Ord Probe 5 MICRO Chlamydia trachomatis rRNA [Presence] in Unspecified specimen by DNA probe C trach rRNA XXX Ql Prb 1 Both 13,5162 1139 VIR 20 Chlamydia trachomatis rRNA määramine konjunktiivikaapelt ams24804 JAH JAH EI XXX-C trachomatis rRNA Chlamydia trachomatis rRNA Chlamydia trachomatis rRNA N/P "Hologic Panther System " Hologic 540 JAH 2130 4993-2 Chlamydia trachomatis rRNA ACnc Pt XXX Ord Probe 5 MICRO Chlamydia trachomatis rRNA [Presence] in Unspecified specimen by DNA probe C trach rRNA XXX Ql Prb 1 Both 13,5162 1140 VIR 20 Chlamydia trachomatis rRNA määramine esmasjoa uriinist ams24802 JAH JAH EI XXX-C trachomatis rRNA Chlamydia trachomatis rRNA Chlamydia trachomatis rRNA N/P "Hologic Panther System " Hologic 540 JAH 2130 4993-2 Chlamydia trachomatis rRNA ACnc Pt XXX Ord Probe 5 MICRO Chlamydia trachomatis rRNA [Presence] in Unspecified specimen by DNA probe C trach rRNA XXX Ql Prb 1 Both 13,5162 1141 VIR 20 Chlamydia trachomatis rRNA määramine emakakaelakanakaapest ams24803 JAH JAH EI XXX-C trachomatis rRNA Chlamydia trachomatis rRNA Chlamydia trachomatis rRNA N/P "Hologic Panther System " Hologic 540 JAH 2130 4993-2 Chlamydia trachomatis rRNA ACnc Pt XXX Ord Probe 5 MICRO Chlamydia trachomatis rRNA [Presence] in Unspecified specimen by DNA probe C trach rRNA XXX Ql Prb 1 Both 13,5162 148 VIR 20 Chlamydia trachomatis vastane IgA seerumis ams22708 JAH JAH JAH S,P-C trachomatis IgA Chlamydia trachomatis IgA Chlamydia trachomatis vastane IgA seerumis/plasmas N/Pp/P 542 JAH 526 45005-6 Chlamydia trachomatis Ab.IgA ACnc Pt Ser Ord MICRO Chlamydia trachomatis IgA Ab [Presence] in Serum C trach IgA Ser Ql 1 Both 371 VIR 20 C trachomatis IgA QN ams24384 JAH JAH JAH S,P-C trachomatis IgA QN Chlamydia trachomatis IgA QN Chlamydia trachomatis vastase IgA hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 543 JAH 1979 45006-4 Chlamydia trachomatis Ab.IgA ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO Chlamydia trachomatis IgA Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay C trach IgA Ser EIA-aCnc 1 Both 662 VIR 20 C trachomatis IgM QN ams24275 JAH JAH JAH S,P-C trachomatis IgM QN Chlamydia trachomatis IgM QN Chlamydia trachomatis vastase IgM hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 545 JAH 4596 5090-6 Chlamydia trachomatis Ab.IgM ACnc Pt Ser Qn MICRO Chlamydia trachomatis IgM Ab [Units/volume] in Serum C trach IgM Ser-aCnc 1 Both 14,9547 149 VIR 20 Chlamydia trachomatis vastane IgG seerumis ams22709 JAH JAH JAH S,P-C trachomatis IgG Chlamydia trachomatis IgG Chlamydia trachomatis vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 546 JAH 528 45135-1 Chlamydia trachomatis Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Chlamydia trachomatis IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay C trach IgG Ser Ql EIA 1 Both 372 VIR 20 C trachomatis IgG QN ams24276 JAH JAH JAH S,P-C trachomatis IgG QN Chlamydia trachomatis IgG QN Chlamydia trachomatis vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 547 JAH 1980 26715-3 Chlamydia trachomatis Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO Chlamydia trachomatis IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay C trach IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 409 VIR 20 Neisseria gonorrhoeae DNA ams23227 JAH JAH JAH XXX-N gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA N/P 550 JAH 2144 24111-7 Neisseria gonorrhoeae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1483% MICRO Neisseria gonorrhoeae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea DNA XXX Ql PCR 1 Both 1126 VIR 20 Neisseria gonorrhoeae rRNA tupikaapest ams26058 JAH JAH EI XXX-N gonorrhoeae rRNA Neisseria gonorrhoeae rRNA Neisseria gonorrhoeae rRNA N/P Hologic Panther System Hologic 551 JAH 2546 43305-2 Neisseria gonorrhoeae rRNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 257 MICRO Neisseria gonorrhoeae rRNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea rRNA XXX Ql PCR 1 Both 23,8617 1133 VIR 20 Neisseria gonorrhoeae rRNA määramine ureetrakaapelt ams24793 JAH JAH EI XXX-N gonorrhoeae rRNA Neisseria gonorrhoeae rRNA Neisseria gonorrhoeae rRNA N/P "Hologic Panther System " Hologic 551 JAH 2546 43305-2 Neisseria gonorrhoeae rRNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 257 MICRO Neisseria gonorrhoeae rRNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea rRNA XXX Ql PCR 1 Both 23,8617 1134 VIR 20 Neisseria gonorrhoeae rRNA määramine silmamaterjalist ams24798 JAH JAH EI XXX-N gonorrhoeae rRNA Neisseria gonorrhoeae rRNA Neisseria gonorrhoeae rRNA N/P "Hologic Panther System " Hologic 551 JAH 2546 43305-2 Neisseria gonorrhoeae rRNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 257 MICRO Neisseria gonorrhoeae rRNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea rRNA XXX Ql PCR 1 Both 23,8617 1135 VIR 20 Neisseria gonorrhoeae rRNA määramine konjunktiivikaapelt ams24800 JAH JAH EI XXX-N gonorrhoeae rRNA Neisseria gonorrhoeae rRNA Neisseria gonorrhoeae rRNA N/P "Hologic Panther System " Hologic 551 JAH 2546 43305-2 Neisseria gonorrhoeae rRNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 257 MICRO Neisseria gonorrhoeae rRNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea rRNA XXX Ql PCR 1 Both 23,8617 1136 VIR 20 Neisseria gonorrhoeae rRNA määramine esmasjoa uriinist ams24797 JAH JAH EI XXX-N gonorrhoeae rRNA Neisseria gonorrhoeae rRNA Neisseria gonorrhoeae rRNA N/P "Hologic Panther System " Hologic 551 JAH 2546 43305-2 Neisseria gonorrhoeae rRNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 257 MICRO Neisseria gonorrhoeae rRNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea rRNA XXX Ql PCR 1 Both 23,8617 1137 VIR 20 Neisseria gonorrhoeae rRNA määramine emakakaelakanalikaapes ams24799 JAH JAH EI XXX-N gonorrhoeae rRNA Neisseria gonorrhoeae rRNA Neisseria gonorrhoeae rRNA N/P "Hologic Panther System " Hologic 551 JAH 2546 43305-2 Neisseria gonorrhoeae rRNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 257 MICRO Neisseria gonorrhoeae rRNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea rRNA XXX Ql PCR 1 Both 23,8617 979 VIR 20 Trichomonas vaginalis DNA emakakaelakanalikaapelt ams24597 JAH JAH EI XXX-T vaginalis DNA/RNA Trichomonas vaginalis DNA/RNA Trichomonas vaginalis DNA/RNA N/P QiaGen Rotor-Gene Q MDx 553 JAH 699 69937-1 Trichomonas vaginalis DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Trichomonas vaginalis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method T vaginalis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 1142 VIR 20 Trichomonas vaginalis DNA ureetrakaapelt ams26065 JAH JAH EI XXX-T vaginalis DNA/RNA Trichomonas vaginalis DNA/RNA Trichomonas vaginalis DNA/RNA N/P " " "QIAGene Rotor-Gene Q, QIACube " 553 JAH 699 69937-1 Trichomonas vaginalis DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Trichomonas vaginalis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method T vaginalis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 1143 VIR 20 Trichomonas vaginalis DNA esmajoa uriini ams26066 JAH JAH EI XXX-T vaginalis DNA/RNA Trichomonas vaginalis DNA/RNA Trichomonas vaginalis DNA/RNA N/P " " QIAGene Rotor-Gene Q, QIACube 553 JAH 699 69937-1 Trichomonas vaginalis DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Trichomonas vaginalis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method T vaginalis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 1144 VIR 20 Trichomonas vaginalis DNA tupekaabelt ams26067 JAH JAH EI XXX-T vaginalis DNA/RNA Trichomonas vaginalis DNA/RNA Trichomonas vaginalis DNA/RNA N/P " " "QIAGene Rotor-Gene Q, QIACube " 553 JAH 699 69937-1 Trichomonas vaginalis DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Trichomonas vaginalis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method T vaginalis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 1076 VIR 20 Ureaplasma DNA paneel shk22099 JAH JAH EI XXX-Ureaplasma DNA panel Ureaplasma DNA paneel Ureaplasma DNA (paneel) Paneel QiaGen Rotor-Gene Q MDx 555 EI/Paneel 2982 L-2982 1058 VIR 20 Ureaplasma DNA paneel shk22099 Ureaplasma parvum DNA ams24600 JAH EI EI XXX-U parvum DNA Ureaplasma parvum DNA Ureaplasma parvum DNA N/P QiaGen Rotor-Gene Q MDx 556 JAH 1577 69933-0 Ureaplasma parvum DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma parvum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method U parvum DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 1059 VIR 20 Ureaplasma DNA paneel shk22099 Ureaplasma urealyticum DNA ams24601 JAH EI EI XXX-U urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA N/P QiaGen Rotor-Gene Q MDx 557 JAH 1580 51988-4 Ureaplasma urealyticum DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma urealyticum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method U urealyticum DNA XXX Ql PCR 1 Both 1060 VIR 20 Mycoplasma genitalium DNA emakakaelakanalikaapelt ams24598 JAH JAH EI XXX-M genitalium DNA/RNA Mycoplasma genitalium DNA/RNA Mycoplasma genitalium DNA/RNA N/P QiaGen Rotor-Gene Q MDx 561 JAH 1590 69935-5 Mycoplasma genitalium DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma genitalium DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M genitalium DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 1130 VIR 20 Mycoplasma genitalium DNA ureetrakaapelt ams26062 JAH JAH EI XXX-M genitalium DNA/RNA Mycoplasma genitalium DNA/RNA Mycoplasma genitalium DNA/RNA N/P " " QIAGene Rotor-Gene Q, QIACube 561 JAH 1590 69935-5 Mycoplasma genitalium DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma genitalium DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M genitalium DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 1131 VIR 20 Mycoplasma genitalium DNA esmajoa uriinis ams26063 JAH JAH EI XXX-M genitalium DNA/RNA Mycoplasma genitalium DNA/RNA Mycoplasma genitalium DNA/RNA N/P " " "QIAGene Rotor-Gene Q, QIACube " 561 JAH 1590 69935-5 Mycoplasma genitalium DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma genitalium DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M genitalium DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 1132 VIR 20 Mycoplasma genitalium DNA tupekaapelt ams26064 JAH JAH EI XXX-M genitalium DNA/RNA Mycoplasma genitalium DNA/RNA Mycoplasma genitalium DNA/RNA N/P " " QIAGene Rotor-Gene Q, QIACube 561 JAH 1590 69935-5 Mycoplasma genitalium DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma genitalium DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M genitalium DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 1061 VIR 20 M hominis DNA ams24602111 EI 2022-10-25 EI EI XXX-M hominis DNA Mycoplasma hominis DNA Mycoplasma hominis DNA N/P QiaGen Rotor-Gene Q MDx 562 JAH 1594 68546-1 Mycoplasma hominis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma hominis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M hominis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 462 VIR 20 Inimese papilloomiviiruse DNA (paneel) ureetrakaapest shk810 JAH JAH JAH XXX-HPV NAT panel HPV NAT paneel Inimese papilloomiviiruse (HPV kõrge riski genotüüpide) NAT (paneel) Paneel 567 JAH 2712 L-2712 463 VIR 20 HPV NAT paneel shk810 HPV 16 DNA ams1577 JAH EI JAH XXX-HPV 16 DNA HPV 16 DNA Inimese papilloomiviiruse 16. tüübi DNA N/P 570 JAH 2713 61372-9 Human papilloma virus 16 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human papilloma virus 16 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HPV16 DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,3891 464 VIR 20 HPV NAT paneel shk810 HPV 18 DNA ams23296 JAH EI JAH XXX-HPV 18 DNA HPV 18 DNA Inimese papilloomiviiruse 18. tüübi DNA N/P 572 JAH 2714 61373-7 Human papilloma virus 18 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human papilloma virus 18 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HPV18 DNA XXX Ql PCR 1 Both 32,0373 465 VIR 20 HPV NAT paneel shk810 HPV kõrge risk: 31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68 ams23297 JAH EI JAH XXX-HPV high risk DNA excl 16,18 HPV kõrge riski (31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) DNA Inimese papilloomiviiruse kõrge riskiga (31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) genotüüpide DNA N/P 578 JAH 2725 71431-1 Human papilloma virus 31+33+35+39+45+51+52+56+58+59+66+68 DNA Threshold Pt Cvx Ord Probe.amp.tar MICRO Human papilloma virus 31+33+35+39+45+51+52+56+58+59+66+68 DNA [Presence] in Cervix by Probe and target amplification method HPV H Risk 12 DNA Cervix Ql PCR 1 Both 17,3204 1077 VIR 20 Treponema pallidum vastane IgM seerumis (kinnitav uuring) ams22429 JAH JAH JAH XXX-T pallidum DNA Treponema pallidum DNA Treponema pallidum DNA N/P 581 JAH 2995 41163-7 Treponema pallidum DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 1841 MICRO Treponema pallidum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method T pallidum DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 974 VIR 20 Treponema pallidum vastased antikehad plasmas ams22706 JAH JAH EI S,P-T pallidum Ab Treponema pallidum Ab Treponema pallidum vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P Roche Cobas PRO 582 JAH 687 47236-5 Treponema pallidum Ab.IgG+IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Treponema pallidum IgG+IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay T pallidum IgG+IgM Ser Ql EIA 1 Both 977 VIR 20 Treponema pallidum vastane IgM seerumis ams22430 JAH JAH JAH S,P-T pallidum IgM Treponema pallidum IgM Treponema pallidum vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 583 JAH 692 47237-3 Treponema pallidum Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Treponema pallidum IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay T pallidum IgM Ser Ql EIA 1 Both 978 VIR 20 Treponema pallidum vastane IgG seerumis ams22432 JAH JAH JAH S,P-T pallidum IgG Treponema pallidum IgG Treponema pallidum vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 588 JAH 693 47238-1 Treponema pallidum Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Treponema pallidum IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay T pallidum IgG Ser Ql EIA 1 Both 1057 VIR 20 Treponema pallidum vastane IgG seerumis (kinnitav uuring) ams22431 JAH JAH JAH S,P-T pallidum IgG IB Treponema pallidum IgG (immunoblot) Treponema pallidum vastane IgG seerumis/plasmas (immunoblot) N/Pp/P 590 JAH 1536 40679-3 Treponema pallidum Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord IB MICRO Treponema pallidum IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) T pallidum IgG Ser Ql IB 1 Both 218 VIR 20 Treponema pallidum, antikehade indeks (hemaglutinatsiooni test) shk21486 JAH JAH JAH S,P-TPHA TPHA Treponema pallidum vastased antikehad seerumis/plasmas (hemaglutinatsiooni test) N/P 594 JAH 690 8041-6 Treponema pallidum Ab ACnc Pt Ser Ord HA MICRO Treponema pallidum Ab [Presence] in Serum by Hemagglutination T pallidum Ab Ser Ql HA 1 Both 219 VIR 20 TPHA shk21486 S1-TPHA titr ams22726 JAH EI JAH S,P-TPHA titr TPHA tiiter Treponema pallidum vastaste antikehade tiiter seerumis/plasmas (hemaglutinatsiooni test) Tekst 595 JAH 691 26009-1 Treponema pallidum Ab Titr Pt Ser Qn HA {titer} titer MICRO Treponema pallidum Ab [Titer] in Serum by Hemagglutination T pallidum Ab Titr Ser HA 1 Both 374 VIR 20 TPHA shk21486 CSF-TPHA titr ams22724 JAH EI JAH CSF-TPHA titr TPHA tiiter liikvoris Treponema pallidumi vastaste antikehade tiiter liikvoris (hemaglutinatsiooni test) Tekst 597 JAH 1988 50695-6 Treponema pallidum Ab Titr Pt CSF Qn HA {titer} Titer MICRO Treponema pallidum Ab [Titer] in Cerebral spinal fluid by Hemagglutination T pallidum Ab Titr CSF HA 1 Both 975 VIR 20 Mittetreponemaalse reagiini vastased antikehad seerumis shk394 JAH JAH EI S,P-RPR RPR Mittetreponemaalse reagiini vastased antikehad seerumis/plasmas N/P 599 JAH 688 20507-0 Reagin Ab ACnc Pt Ser Ord RPR 0,04% MICRO Reagin Ab [Presence] in Serum by RPR RPR Ser Ql 1 Both 976 VIR 20 Treponema pallidumi vastaste antikehade tiitrite määramine mittespetsiifilise RPR-ga ams1492 JAH JAH EI S,P-RPR titr RPR tiiter Mittetreponemaalse reagiini vastaste antikehade tiiter seerumis/plasmas Tekst 600 JAH 689 31147-2 Reagin Ab Titr Pt Ser Qn RPR {titer} titer 0,05% MICRO Reagin Ab [Titer] in Serum by RPR RPR Ser-Titr 1 Both 203 VIR 20 Parvoviiruse B19 vastane IgM seerumis ams22779 JAH JAH JAH S,P-Parvovirus B19 IgM Parvoviirus B19 IgM Parvoviiruse B19 vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 603 JAH 656 40659-5 Parvovirus B19 Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord IF MICRO Parvovirus B19 IgM Ab [Presence] in Serum by Immunofluorescence B19V IgM Ser Ql IF 1 Both 204 VIR 20 Parvoviiruse B19 vastane IgG seerumis ams22778 JAH JAH JAH S,P-Parvovirus B19 IgG Parvoviirus B19 IgG Parvoviiruse B19 vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 606 JAH 657 40657-9 Parvovirus B19 Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord IF MICRO Parvovirus B19 IgG Ab [Presence] in Serum by Immunofluorescence B19V IgG Ser Ql IF 1 Both 201 VIR 20 Mumpsiviiruse IgM ams23757 JAH JAH JAH S,P-Mumps virus IgM Mumpsiviiruse IgM Mumpsiviirusevastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 611 JAH 646 6478-2 Mumps virus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Mumps virus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay MuV IgM Ser Ql EIA 1 Both 215 VIR 20 Punetiseviirusevastane IgM seerumis ams1246 JAH JAH JAH S,P-Rubella virus IgM Punetiseviiruse IgM Punetiseviirusevastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 614 JAH 679 24116-6 Rubella virus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Rubella virus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay RUBV IgM Ser Ql EIA 1 Both 216 VIR 20 Punetiseviirusevastane IgG seerumis ams1245 JAH JAH JAH S,P-Rubella virus IgG Punetiseviiruse IgG Punetiseviirusevastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 616 JAH 680 40667-8 Rubella virus Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Rubella virus IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay RUBV IgG Ser Ql EIA 1 Both 217 VIR 20 Punetiseviiruse IgG QN ams24176 JAH JAH JAH S,P-Rubella virus IgG QN Punetiseviiruse IgG QN Punetiseviirusevastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 617 JAH 681 5334-8 Rubella virus Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA 0,01% MICRO Rubella virus IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay RUBV IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 455 VIR 20 Leetriviirusevastane IgM seerumis ams22765 JAH JAH JAH S,P-Measles virus IgM Leetriviiruse IgM Leetriviirusevastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 621 JAH 2525 35276-5 Measles virus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Measles virus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay MeV IgM Ser Ql EIA 1 Both 11,4393 611 VIR 20 Leetriviirusevastase IgG hulk seerumis ams23706 JAH JAH JAH S,P-Measles virus IgG QN Leetriviiruse IgG QN Leetriviirusevastase IgG hulk seerumis/plasmas QN U/L kU/L 624 JAH 3856 7962-4 Measles virus Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn 2 MICRO Measles virus IgG Ab [Units/volume] in Serum MeV IgG Ser-aCnc 1 Both 11,5349 164 VIR 20 Hantaviirustevastane IgM seerumis ams22647 JAH JAH JAH S,P-Hantavirus IgM Hantaviiruste IgM Hantaviirustevastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 633 JAH 571 32131-5 Hantavirus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord MICRO Hantavirus IgM Ab [Presence] in Serum Hantavirus IgM Ser Ql 1 Both 165 VIR 20 Hantaviirustevastane IgG seerumis ams22648 JAH JAH JAH S,P-Hantavirus IgG Hantaviiruste IgG Hantaviirustevastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 635 JAH 572 26620-5 Hantavirus Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord MICRO Hantavirus IgG Ab [Presence] in Serum Hantavirus IgG Ser Ql 1 Both 145 VIR 20 Brucella-vastased antikehad seerumis ams23603 JAH JAH JAH S,P-Brucella Ab Brucella Ab Brucella-vastased antikehad seerumis/plasmas N/P 698 JAH 515 30202-6 Brucella sp Ab ACnc Pt Ser Ord MICRO Brucella sp Ab [Presence] in Serum Brucella Ab Ser Ql 1 Both 146 VIR 20 Chlamydia psittaci vastane IgM seerumis ams23590 JAH JAH JAH S,P-C psittaci IgM titr Chlamydia psittaci IgM tiiter Chlamydia psittaci vastase IgM tiiter seerumis/plasmas Tekst 702 JAH 519 22181-2 Chlamydophila psittaci Ab.IgM Titr Pt Ser Qn {titer} titer 5 MICRO Chlamydophila psittaci IgM Ab [Titer] in Serum C psittaci IgM Titr Ser 1 Both 21,4685 147 VIR 20 Chlamydia psittaci vastane IgG seerumis ams23591 JAH JAH JAH S,P-C psittaci IgG titr Chlamydia psittaci IgG tiiter Chlamydia psittaci vastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst 703 JAH 520 22180-4 Chlamydophila psittaci Ab.IgG Titr Pt Ser Qn {titer} titer 5 MICRO Chlamydophila psittaci IgG Ab [Titer] in Serum C psittaci IgG Titr Ser 1 Both 20,9483 476 VIR 20 Leptospira-vastased IgM, IgG seerumis (paneel) shk21789 JAH JAH JAH S,P-Leptospira Ab panel Leptospira Ab paneel Leptospira-vastased IgM, IgG antikehad seerumis/plasmas (paneel) Paneel 705 EI/Paneel 2853 L-2853 187 VIR 20 Leptospira Ab paneel shk21789 Leptospira IgM ams23378 JAH EI JAH S,P-Leptospira IgM Leptospira IgM Leptospira-vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 706 JAH 621 23201-7 Leptospira sp Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Leptospira sp IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay Leptospira IgM Ser Ql EIA 1 Both 188 VIR 20 Leptospira Ab paneel shk21789 Leptospira IgG ams23379 JAH EI JAH S,P-Leptospira IgG Leptospira IgG Leptospira-vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 707 JAH 622 23199-3 Leptospira sp Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Leptospira sp IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay Leptospira IgG Ser Ql EIA 1 Both 186 VIR 20 Leptospira-vastased antikehad seerumis ams1267 JAH JAH JAH S,P-Leptospira Ab Leptospira Ab Leptospira-vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 708 JAH 619 23197-7 Leptospira sp Ab ACnc Pt Ser Ord Aggl MICRO Leptospira sp Ab [Presence] in Serum by Agglutination Leptospira Ab Ser Ql Aggl 1 Both 451 VIR 20 T gondii DNA ams23703 JAH JAH JAH XXX-T gondii DNA Toxoplasma gondii DNA Toxoplasma gondii DNA N/P 719 JAH 2510 29904-0 Toxoplasma gondii DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Toxoplasma gondii DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method T gondii DNA XXX Ql PCR 1 Both 27,144 220 VIR 20 Toxoplasma gondii vastane IgA seerumis ams22634 JAH JAH JAH S,P-T gondii IgA Toxoplasma gondii IgA Toxoplasma gondii vastane IgA seerumis/plasmas N/Pp/P 720 JAH 695 33459-9 Toxoplasma gondii Ab.IgA ACnc Pt Ser Ord MICRO Toxoplasma gondii IgA Ab [Presence] in Serum T gondii IgA Ser Ql 1 Both 221 VIR 20 Toxoplasma gondii vastane IgM seerumis ams22411 JAH JAH JAH S,P-T gondii IgM Toxoplasma gondii IgM Toxoplasma gondii vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 722 JAH 696 25542-2 Toxoplasma gondii Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord 32 MICRO Toxoplasma gondii IgM Ab [Presence] in Serum T gondii IgM Ser Ql 1 Both 16,1464 222 VIR 20 Toxoplasma gondii vastane IgG seerumis ams22410 JAH JAH JAH S,P-T gondii IgG Toxoplasma gondii IgG Toxoplasma gondii vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 724 JAH 697 22580-5 Toxoplasma gondii Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord 16 MICRO Toxoplasma gondii IgG Ab [Presence] in Serum T gondii IgG Ser Ql 1 Both 15,5478 602 VIR 20 F tularensis IgM ams24215 JAH JAH JAH S,P-F tularensis IgM Francisella tularensis IgM Francisella tularensis IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 736 JAH 3763 7890-7 Francisella tularensis Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord MICRO Francisella tularensis IgM Ab [Presence] in Serum F tular IgM Ser Ql 1 Both 603 VIR 20 F tularensis IgG ams24214 JAH JAH JAH S,P-F tularensis IgG Francisella tularensis IgG Francisella tularensis IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 737 JAH 3764 7889-9 Francisella tularensis Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord MICRO Francisella tularensis IgG Ab [Presence] in Serum F tular IgG Ser Ql 1 Both 1082 VIR 20 Clostridioides difficile DNA paneel roojas shk22705 JAH JAH EI St-C difficile DNA panel Clostridioides difficile DNA paneel roojas Clostridioides difficile DNA roojas (paneel) Paneel AmplexDiagnostics GENIE II Amplex 738 JAH 4054 L-4054 1113 VIR 20 Clostridioides difficile DNA paneel roojas shk22705 Clostridioides difficile DNA roojas ams25844 JAH EI EI St-C difficile DNA Clostridioides difficile DNA roojas Clostridioides difficile DNA roojas N/P " " AmplexDiagnostics GENIE II Amplex 739 JAH 2524 61367-9 Clostridioides difficile DNA PrThr Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Clostridioides difficile DNA [Presence] in Specimen by NAA with probe detection C diff DNA Spec Ql NAA+probe 1 Both 1112 VIR 20 Clostridioides difficile DNA paneel roojas shk22705 Clostridioides difficile toksiin A DNA roojas ams25838 JAH EI EI St-C difficile tox A DNA Clostridioides difficile toksiin A DNA roojas Clostridioides difficile toksiin A DNA roojas N/P " " AmplexDiagnostics GENIE II Amplex 741 JAH 4830 A-4830 1079 VIR 20 Clostridioides difficile DNA paneel roojas shk22705 Clostridioides difficile toxin B DNA roojas ams23300 JAH EI EI St-C difficile tox B DNA Clostridioides difficile toksiin B DNA roojas Clostridioides difficile toksiin B DNA roojas N/P AmplexDiagnostics GENIE II Amplex 742 JAH 3465 74822-8 Clostridium difficile toxin B Pr Pt Stool Ord Probe.amp.tar MICRO Clostridium difficile toxin B [Presence] in Stool by Probe and target amplification method C dif Tox B Stl Ql PCR 1 Both 1091 VIR 20 Clostridioides difficile DNA paneel roojas shk22705 Clostridioides difficile binary toxin DNA roojas ams23301 JAH EI EI St-C difficile binary tox DNA Clostridioides difficile binaarse toksiini DNA roojas Clostridioides difficile binaarse toksiini DNA roojas N/P Cepheid GeneXpert Dx System 743 JAH 4831 A-4831 1084 VIR 20 Clostridioides difficile ribotype 027 roojas ams23302 JAH EI EI St-C difficile ribotype 027 DNA Clostridioides difficile ribotüüp 027 DNA roojas Clostridioides difficile ribotüüp 027 DNA roojas N/P Cepheid GeneXpert Dx System 744 JAH 4355 87755-5 Clostridium difficile BI-NAP1-027 strain DNA PrThr Pt Stool Ord Probe.amp.tar MICRO Clostridium difficile BI-NAP1-027 strain DNA [Presence] in Stool by NAA with probe detection C diff BI NAP1 027 DNA Stl Ql NAA+probe 1 Both 25,2447 1174 VIR 20 Clostridioides difficile toksiinid A, B roojas (ribaanalüüs) ams24751 JAH JAH EI St-C difficile tox A, B strip Clostridioides difficile toksiinid A, B roojas (ribaanalüüs) Clostridioides difficile toksiinid A ja B roojas (ribaanalüüs) N/P " " 747 JAH 1495 34713-8 Clostridium difficile toxin A+B ACnc Pt Stool Ord 0,03% MICRO Clostridium difficile toxin A+B [Presence] in Stool C dif Tox A+B Stl Ql 1 Both 319 VIR 20 Cryptosporidium parvum antigeen roojas ams22256 JAH JAH EI St-C parvum Ag Cryptosporidium parvum Ag roojas Cryptosporidium parvum antigeen roojas N/P 753 JAH 1504 41487-0 Cryptosporidium parvum Ag ACnc Pt Stool Ord EIA 0,00% MICRO Cryptosporidium parvum Ag [Presence] in Stool by Immunoassay C parvum Ag Stl Ql EIA 1 Both 1050 VIR 20 Giardia lamblia antigeen roojas ams22546 JAH JAH EI St-G lamblia Ag Giardia lamblia Ag roojas Giardia lamblia antigeen roojas N/P 757 JAH 1503 31830-3 Giardia lamblia Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Giardia lamblia Ag [Presence] in Stool G lamblia Ag Stl Ql 1 Both 318 VIR 20 C neoformans Ag ams23797 JAH JAH JAH XXX-C neoformans Ag Cryptococcus neoformans Ag Cryptococcus neoformans antigeen N/P 797 JAH 1500 11472-8 Cryptococcus neoformans Ag ACnc Pt XXX Ord MICRO Cryptococcus neoformans Ag [Presence] in Unspecified specimen C neoform Ag XXX Ql 1 Both 1 VIR 20 Malaariaplasmoodiumi mikroskoopia veres ams1292 JAH JAH JAH B-Plasmodium-m Malaariaplasmoodiumi mikroskoopia Malaariaplasmoodiumi mikroskoopia verest N/P 818 JAH 97 32700-7 Microscopic observation Prid Pt Bld Nom Malaria smear MICRO Microscopic observation [Identifier] in Blood by Malaria smear Malaria Smear Bld 1 Both 509 MB 21 Automatiseeritud aeroobne külv abstsessimaterjalist ams22386 JAH JAH EI XXX-Automated aerobic culture Automatiseeritud aeroobne külv Automatiseeritud aeroobne külv KYLV biomerieux BacT/ALERT Virtuo 1 JAH 3038 6463-4 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Culture 39 MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Culture Bacteria XXX Cult 1 Both 9,3141 1276 MB 21 Automatiseeritud aeroobne külv amnionivedelikust ams22098 JAH JAH EI XXX-Automated aerobic culture Automatiseeritud aeroobne külv Automatiseeritud aeroobne külv KYLV biomerieux BacT/ALERT Virtuo 1 JAH 3038 6463-4 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Culture 39 MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Culture Bacteria XXX Cult 1 Both 9,3141 1277 MB 21 Automatiseeritud aeroobne külv dreenieritisest ams23219 JAH JAH EI XXX-Automated aerobic culture Automatiseeritud aeroobne külv Automatiseeritud aeroobne külv KYLV biomerieux BacT/ALERT Virtuo 1 JAH 3038 6463-4 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Culture 39 MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Culture Bacteria XXX Cult 1 Both 9,3141 1278 MB 21 Automatiseeritud aeroobne külv kehavedelikust ams22268 JAH JAH EI XXX-Automated aerobic culture Automatiseeritud aeroobne külv Automatiseeritud aeroobne külv KYLV biomerieux BacT/ALERT Virtuo 1 JAH 3038 6463-4 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Culture 39 MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Culture Bacteria XXX Cult 1 Both 9,3141 1279 MB 21 Automatiseeritud aeroobne külv kõhuõõnevedelikust ams22483 JAH JAH EI XXX-Automated aerobic culture Automatiseeritud aeroobne külv Automatiseeritud aeroobne külv KYLV biomerieux BacT/ALERT Virtuo 1 JAH 3038 6463-4 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Culture 39 MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Culture Bacteria XXX Cult 1 Both 9,3141 1280 MB 21 Automatiseeritud aeroobne külv liigesevedelikust ams22275 JAH JAH EI XXX-Automated aerobic culture Automatiseeritud aeroobne külv Automatiseeritud aeroobne külv KYLV biomerieux BacT/ALERT Virtuo 1 JAH 3038 6463-4 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Culture 39 MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Culture Bacteria XXX Cult 1 Both 9,3141 1281 MB 21 Automatiseeritud aeroobne külv liikvorist ams22178 JAH JAH EI XXX-Automated aerobic culture Automatiseeritud aeroobne külv Automatiseeritud aeroobne külv KYLV biomerieux BacT/ALERT Virtuo 1 JAH 3038 6463-4 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Culture 39 MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Culture Bacteria XXX Cult 1 Both 9,3141 1282 MB 21 Automatiseeritud aeroobne külv mädast ams22212 JAH JAH EI XXX-Automated aerobic culture Automatiseeritud aeroobne külv Automatiseeritud aeroobne külv KYLV biomerieux BacT/ALERT Virtuo 1 JAH 3038 6463-4 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Culture 39 MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Culture Bacteria XXX Cult 1 Both 9,3141 1283 MB 21 Automatiseeritud aeroobne külv koematerjalist ams22276 JAH JAH EI XXX-Automated aerobic culture Automatiseeritud aeroobne külv Automatiseeritud aeroobne külv KYLV biomerieux BacT/ALERT Virtuo 1 JAH 3038 6463-4 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Culture 39 MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Culture Bacteria XXX Cult 1 Both 9,3141 1284 MB 21 Automatiseeritud aeroobne külv pleuravedelikust ams22206 JAH JAH EI XXX-Automated aerobic culture Automatiseeritud aeroobne külv Automatiseeritud aeroobne külv KYLV biomerieux BacT/ALERT Virtuo 1 JAH 3038 6463-4 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Culture 39 MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Culture Bacteria XXX Cult 1 Both 9,3141 1285 MB 21 Automatiseeritud aeroobne külv sapist ams22122 JAH JAH EI XXX-Automated aerobic culture Automatiseeritud aeroobne külv Automatiseeritud aeroobne külv KYLV biomerieux BacT/ALERT Virtuo 1 JAH 3038 6463-4 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Culture 39 MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Culture Bacteria XXX Cult 1 Both 9,3141 1286 MB 21 Automatiseeritud aeroobne külv tsüstimaterjalist ams22215 JAH JAH EI XXX-Automated aerobic culture Automatiseeritud aeroobne külv Automatiseeritud aeroobne külv KYLV biomerieux BacT/ALERT Virtuo 1 JAH 3038 6463-4 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Culture 39 MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Culture Bacteria XXX Cult 1 Both 9,3141 1287 MB 21 Automatiseeritud aeroobne külv uriinist (põiepunktsioonist) ams22339 JAH JAH EI XXX-Automated aerobic culture Automatiseeritud aeroobne külv Automatiseeritud aeroobne külv KYLV biomerieux BacT/ALERT Virtuo 1 JAH 3038 6463-4 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Culture 39 MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Culture Bacteria XXX Cult 1 Both 9,3141 1288 MB 21 Automatiseeritud aeroobne külv verest shk280 JAH JAH EI XXX-Automated aerobic culture Automatiseeritud aeroobne külv Automatiseeritud aeroobne külv KYLV biomerieux BacT/ALERT Virtuo 1 JAH 3038 6463-4 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Culture 39 MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Culture Bacteria XXX Cult 1 Both 9,3141 510 MB 21 Automatiseeritud anaerobne külv dreenieritisest ams23220 JAH JAH EI XXX-Automated anaerobic culture Automatiseeritud anaeroobne külv Automatiseeritud anaeroobne külv KYLV biomerieux BacT/ALERT Virtuo 3 JAH 3039 23667-9 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen Bacteria XXX 1 Both 9,3141 1289 MB 21 Automatiseeritud anaeroobne külv abstsessimaterjalist ams22387 JAH JAH EI XXX-Automated anaerobic culture Automatiseeritud anaeroobne külv Automatiseeritud anaeroobne külv KYLV biomerieux BacT/ALERT Virtuo 3 JAH 3039 23667-9 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen Bacteria XXX 1 Both 9,3141 1290 MB 21 Automatiseeritud anaeroobne külv amnionivedelikust ams22099 JAH JAH EI XXX-Automated anaerobic culture Automatiseeritud anaeroobne külv Automatiseeritud anaeroobne külv KYLV biomerieux BacT/ALERT Virtuo 3 JAH 3039 23667-9 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen Bacteria XXX 1 Both 9,3141 1291 MB 21 Automatiseeritud anaeroobne külv kehavedelikust ams22280 JAH JAH EI XXX-Automated anaerobic culture Automatiseeritud anaeroobne külv Automatiseeritud anaeroobne külv KYLV biomerieux BacT/ALERT Virtuo 3 JAH 3039 23667-9 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen Bacteria XXX 1 Both 9,3141 1292 MB 21 Automatiseeritud anaeroobne külv kõhuõõnevedelikust ams22087 JAH JAH EI XXX-Automated anaerobic culture Automatiseeritud anaeroobne külv Automatiseeritud anaeroobne külv KYLV biomerieux BacT/ALERT Virtuo 3 JAH 3039 23667-9 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen Bacteria XXX 1 Both 9,3141 1293 MB 21 Automatiseeritud anaeroobne külv liigesevedelikust ams22278 JAH JAH EI XXX-Automated anaerobic culture Automatiseeritud anaeroobne külv Automatiseeritud anaeroobne külv KYLV biomerieux BacT/ALERT Virtuo 3 JAH 3039 23667-9 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen Bacteria XXX 1 Both 9,3141 1294 MB 21 Automatiseeritud anaeroobne külv mädast ams22214 JAH JAH EI XXX-Automated anaerobic culture Automatiseeritud anaeroobne külv Automatiseeritud anaeroobne külv KYLV biomerieux BacT/ALERT Virtuo 3 JAH 3039 23667-9 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen Bacteria XXX 1 Both 9,3141 1295 MB 21 Automatiseeritud anaeroobne külv koematerjalist ams22281 JAH JAH EI XXX-Automated anaerobic culture Automatiseeritud anaeroobne külv Automatiseeritud anaeroobne külv KYLV biomerieux BacT/ALERT Virtuo 3 JAH 3039 23667-9 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen Bacteria XXX 1 Both 9,3141 1296 MB 21 Automatiseeritud anaeroobne külv pleuravedelikust ams22207 JAH JAH EI XXX-Automated anaerobic culture Automatiseeritud anaeroobne külv Automatiseeritud anaeroobne külv KYLV biomerieux BacT/ALERT Virtuo 3 JAH 3039 23667-9 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen Bacteria XXX 1 Both 9,3141 1297 MB 21 Automatiseeritud anaeroobne külv sapist ams22121 JAH JAH EI XXX-Automated anaerobic culture Automatiseeritud anaeroobne külv Automatiseeritud anaeroobne külv KYLV biomerieux BacT/ALERT Virtuo 3 JAH 3039 23667-9 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen Bacteria XXX 1 Both 9,3141 1298 MB 21 Automatiseeritud anaeroobne külv tsüstimaterjalist ams22222 JAH JAH EI XXX-Automated anaerobic culture Automatiseeritud anaeroobne külv Automatiseeritud anaeroobne külv KYLV biomerieux BacT/ALERT Virtuo 3 JAH 3039 23667-9 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen Bacteria XXX 1 Both 9,3141 1299 MB 21 Automatiseeritud anaeroobne külv uriinist (põiepunktsioonist) ams22313 JAH JAH EI XXX-Automated anaerobic culture Automatiseeritud anaeroobne külv Automatiseeritud anaeroobne külv KYLV biomerieux BacT/ALERT Virtuo 3 JAH 3039 23667-9 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen Bacteria XXX 1 Both 9,3141 1300 MB 21 Automatiseeritud anaeroobne külv verest shk324 JAH JAH EI XXX-Automated anaerobic culture Automatiseeritud anaeroobne külv Automatiseeritud anaeroobne külv KYLV biomerieux BacT/ALERT Virtuo 3 JAH 3039 23667-9 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen Bacteria XXX 1 Both 9,3141 511 MB 21 Automatiseeritud seente külv abstsessimaterjalist ams22388 JAH JAH EI XXX-Automated fungal culture Automatiseeritud seente külv Automatiseeritud seente külv KYLV biomerieux BacT/ALERT Virtuo 7 JAH 3040 42805-2 Fungus identified Prid Pt XXX Nom MICRO Fungus identified in Unspecified specimen Fungus XXX 1 Both 9,3141 1301 MB 21 Automatiseeritud seente külv amnionivedelikust ams22132 JAH JAH EI XXX-Automated fungal culture Automatiseeritud seente külv Automatiseeritud seente külv KYLV biomerieux BacT/ALERT Virtuo 7 JAH 3040 42805-2 Fungus identified Prid Pt XXX Nom MICRO Fungus identified in Unspecified specimen Fungus XXX 1 Both 9,3141 1302 MB 21 Automatiseeritud seente külv dreenieritisest ams22929 JAH JAH EI XXX-Automated fungal culture Automatiseeritud seente külv Automatiseeritud seente külv KYLV biomerieux BacT/ALERT Virtuo 7 JAH 3040 42805-2 Fungus identified Prid Pt XXX Nom MICRO Fungus identified in Unspecified specimen Fungus XXX 1 Both 9,3141 1303 MB 21 Automatiseeritud seente külv kehavedelikust ams22293 JAH JAH EI XXX-Automated fungal culture Automatiseeritud seente külv Automatiseeritud seente külv KYLV biomerieux BacT/ALERT Virtuo 7 JAH 3040 42805-2 Fungus identified Prid Pt XXX Nom MICRO Fungus identified in Unspecified specimen Fungus XXX 1 Both 9,3141 1304 MB 21 Automatiseeritud seente külv kõhuõõnevedelikust ams22086 JAH JAH EI XXX-Automated fungal culture Automatiseeritud seente külv Automatiseeritud seente külv KYLV biomerieux BacT/ALERT Virtuo 7 JAH 3040 42805-2 Fungus identified Prid Pt XXX Nom MICRO Fungus identified in Unspecified specimen Fungus XXX 1 Both 9,3141 1305 MB 21 Automatiseeritud seente külv liigesevedelikust ams22282 JAH JAH EI XXX-Automated fungal culture Automatiseeritud seente külv Automatiseeritud seente külv KYLV biomerieux BacT/ALERT Virtuo 7 JAH 3040 42805-2 Fungus identified Prid Pt XXX Nom MICRO Fungus identified in Unspecified specimen Fungus XXX 1 Both 9,3141 1306 MB 21 Automatiseeritud seente külv liikvorist ams22194 JAH JAH EI XXX-Automated fungal culture Automatiseeritud seente külv Automatiseeritud seente külv KYLV biomerieux BacT/ALERT Virtuo 7 JAH 3040 42805-2 Fungus identified Prid Pt XXX Nom MICRO Fungus identified in Unspecified specimen Fungus XXX 1 Both 9,3141 1307 MB 21 Automatiseeritud seente külv mädast ams22216 JAH JAH EI XXX-Automated fungal culture Automatiseeritud seente külv Automatiseeritud seente külv KYLV biomerieux BacT/ALERT Virtuo 7 JAH 3040 42805-2 Fungus identified Prid Pt XXX Nom MICRO Fungus identified in Unspecified specimen Fungus XXX 1 Both 9,3141 1308 MB 21 Automatiseeritud seente külv koematerjalist ams22274 JAH JAH EI XXX-Automated fungal culture Automatiseeritud seente külv Automatiseeritud seente külv KYLV biomerieux BacT/ALERT Virtuo 7 JAH 3040 42805-2 Fungus identified Prid Pt XXX Nom MICRO Fungus identified in Unspecified specimen Fungus XXX 1 Both 9,3141 1309 MB 21 Automatiseeritud seente külv pleuravedelikust ams22208 JAH JAH EI XXX-Automated fungal culture Automatiseeritud seente külv Automatiseeritud seente külv KYLV biomerieux BacT/ALERT Virtuo 7 JAH 3040 42805-2 Fungus identified Prid Pt XXX Nom MICRO Fungus identified in Unspecified specimen Fungus XXX 1 Both 9,3141 1310 MB 21 Automatiseeritud seente külv tsüstimaterjalist ams22631 JAH JAH EI XXX-Automated fungal culture Automatiseeritud seente külv Automatiseeritud seente külv KYLV biomerieux BacT/ALERT Virtuo 7 JAH 3040 42805-2 Fungus identified Prid Pt XXX Nom MICRO Fungus identified in Unspecified specimen Fungus XXX 1 Both 9,3141 1311 MB 21 Automatiseeritud seente külv uriinist (põiepunktsioonist) ams22314 JAH JAH EI XXX-Automated fungal culture Automatiseeritud seente külv Automatiseeritud seente külv KYLV biomerieux BacT/ALERT Virtuo 7 JAH 3040 42805-2 Fungus identified Prid Pt XXX Nom MICRO Fungus identified in Unspecified specimen Fungus XXX 1 Both 9,3141 1312 MB 21 Automatiseeritud seente külv verest shk365 JAH JAH EI XXX-Automated fungal culture Automatiseeritud seente külv Automatiseeritud seente külv KYLV biomerieux BacT/ALERT Virtuo 7 JAH 3040 42805-2 Fungus identified Prid Pt XXX Nom MICRO Fungus identified in Unspecified specimen Fungus XXX 1 Both 9,3141 417 MB 21 Aeroobne külv ninakaapelt ams22201 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV Külv 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1175 MB 21 Aeroobne külv abstsessimaterjalist ams22383 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV Külv 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1176 MB 21 Aeroobne külv amnionivedelikust ams22403 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV Külv 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1177 MB 21 Aeroobne külv biopsiamaterjalist shk285 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV Külv 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1178 MB 21 Aeroobne külv bronhiaspiraadist ams22625 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV Külv 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1179 MB 21 Aeroobne külv bronhoalveolaarloputusvedelikust ams22123 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV Külv 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1180 MB 21 Aeroobne külv dreenieritisest ams22224 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV Külv 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1181 MB 21 Aeroobne külv eesnahakaapelt ams22389 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV Külv 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1182 MB 21 Aeroobne külv emakakaelakanalikaapelt ams22250 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV Külv 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1183 MB 21 Aeroobne külv emakaõõneeritisest ams22148 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV Külv 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1184 MB 21 Aeroobne külv fistulieritisest ams22264 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV Külv 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1185 MB 21 Aeroobne külv haavaeritisest ams22230 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV Külv 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1186 MB 21 Aeroobne külv haavandi eritisest ams22258 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV Külv 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1187 MB 21 Aeroobne külv haavandikaapelt ams22266 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV Külv 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1188 MB 21 Aeroobne külv hambajuurekanali materjalist ams22283 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV Külv 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1189 MB 21 Aeroobne külv kateetritükilt ams22794 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV Külv 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1190 MB 21 Aeroobne külv kehavedelikust ams22298 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV Külv 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1191 MB 21 Aeroobne külv keskkõrvaeritisest ams22231 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV Külv 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1192 MB 21 Aeroobne külv konjunktiivikaapelt ams22157 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV Külv 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1193 MB 21 Aeroobne külv kurgukaapelt shk310 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV Külv 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1194 MB 21 Aeroobne külv kõhuõõnevedelikust ams25160 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV Külv 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1195 MB 21 Aeroobne külv kõrvaeritisest ams22228 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV Külv 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1196 MB 21 Aeroobne külv liigesevedelikust ams22395 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV Külv 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1197 MB 21 Aeroobne külv mädast ams22223 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV Külv 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1198 MB 21 Aeroobne külv koematerjalist ams22273 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV Külv 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1199 MB 21 Aeroobne külv nabaväädi materjalist ams22834 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV Külv 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1200 MB 21 Aeroobne külv platsentast ams22210 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV Külv 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1201 MB 21 Aeroobne külv rinnapiimast ams22152 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV Külv 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1202 MB 21 Aeroobne külv rögast shk307 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV Külv 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1203 MB 21 Aeroobne külv sapist ams22119 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV Külv 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1204 MB 21 Aeroobne külv siinusepunktaadist ams22461 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV Külv 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1205 MB 21 Aeroobne külv silmamaterjalist ams22240 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV Külv 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1206 MB 21 Aeroobne külv suulimaskestakaapelt ams22161 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV Külv 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1207 MB 21 Aeroobne külv trahheaaspiraadist ams22292 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV Külv 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1208 MB 21 Aeroobne külv troofilise haavandi eritisest ams22236 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV Külv 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1209 MB 21 Aeroobne külv tsüstimaterjalist ams22213 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV Külv 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1210 MB 21 Aeroobne külv tupekaapelt ams22397 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV Külv 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1211 MB 21 Aeroobne külv ureetrakaapelt ams22319 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV Külv 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1212 MB 21 Aeroobne külv veresoonekanüülilt ams22246 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV Külv 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1213 MB 21 Aeroobne külv villisisust ams22289 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV Külv 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1214 MB 21 Aeroobne külv välisgenitaalidelt ams22137 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV Külv 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1215 MB 21 Aeroobne külv väliskõrvaeritisest ams22239 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV Külv 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 513 MB 21 Doonormaterjali aeroobne külv shk397 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture DM Doonormaterjali aeroobne külv Doonormaterjali aeroobne külv KYLV Külv 9 JAH 3056 A-3056 418 MB 21 Aeroobne külv amnionivedelikust ams22381 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV Külv 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 1216 MB 21 Anaeroobne külv abstsessimaterjalist ams22384 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV Külv 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 1217 MB 21 Anaeroobne külv biopsiamaterjalist shk327 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV Külv 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 1218 MB 21 Anaeroobne külv emakaõõneeritisest ams22149 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV Külv 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 1219 MB 21 Anaeroobne külv fistulieritisest ams22267 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV Külv 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 1220 MB 21 Anaeroobne külv haavaeritisest ams22232 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV Külv 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 1221 MB 21 Anaeroobne külv haavandi eritisest ams22259 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV Külv 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 1222 MB 21 Anaeroobne külv haavandikaapelt ams22270 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV Külv 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 1223 MB 21 Anaeroobne külv hambajuurekanali materjalist ams22287 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV Külv 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 1224 MB 21 Anaeroobne külv kehavedelikust ams22299 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV Külv 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 1225 MB 21 Anaeroobne külv kõhuõõnevedelikust ams22094 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV Külv 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 1226 MB 21 Anaeroobne külv liigesevedelikust ams22288 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV Külv 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 1227 MB 21 Anaeroobne külv mädast ams22225 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV Külv 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 1228 MB 21 Anaeroobne külv koematerjalist ams22279 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV Külv 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 1229 MB 21 Anaeroobne külv platsentast ams22211 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV Külv 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 1230 MB 21 Anaeroobne külv sapist ams22120 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV Külv 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 1231 MB 21 Anaeroobne külv siinusepunktaadist ams904 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV Külv 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 1232 MB 21 Anaeroobne külv troofilise haavandi eritisest ams22237 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV Külv 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 1233 MB 21 Anaeroobne külv tsüstimaterjalist ams22220 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV Külv 10 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 420 MB 21 Aeroobne külv kateeteruriinist ams22300 JAH JAH EI U-Culture Uriini külv Uriini külv KYLV Külv 12 JAH 2242 630-4 Bacteria identified Prid Pt Urine Nom Culture 0,37% MICRO Bacteria identified in Urine by Culture Bacteria Ur Cult 1 Both 1171 MB 21 Aeroobne külv keskjoauriinist ams22309 JAH JAH EI U-Culture Uriini külv Uriini külv KYLV 12 JAH 2242 630-4 Bacteria identified Prid Pt Urine Nom Culture 0,37% MICRO Bacteria identified in Urine by Culture Bacteria Ur Cult 1 Both 1172 MB 21 Aeroobne külv nefrostoomi uriinist ams22304 JAH JAH EI U-Culture Uriini külv Uriini külv KYLV 12 JAH 2242 630-4 Bacteria identified Prid Pt Urine Nom Culture 0,37% MICRO Bacteria identified in Urine by Culture Bacteria Ur Cult 1 Both 1173 MB 21 Aeroobne külv uriinist (põiepunktsioonist) ams22340 JAH JAH EI U-Culture Uriini külv Uriini külv KYLV 12 JAH 2242 630-4 Bacteria identified Prid Pt Urine Nom Culture 0,37% MICRO Bacteria identified in Urine by Culture Bacteria Ur Cult 1 Both 424 MB 21 Seente külv abstsessimaterjalist ams22385 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV Külv 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1234 MB 21 Seente külv amnionivedelikust ams22382 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV Külv 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1235 MB 21 Seente külv biopsiamaterjalist ams23979 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV Külv 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1236 MB 21 Seente külv bronhiaspiraadist ams22626 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV Külv 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1237 MB 21 Seente külv bronhoalveolaarloputusvedelikust ams22124 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV Külv 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1238 MB 21 Seente külv dreeni eritisest ams22928 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV Külv 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1239 MB 21 Seente külv eesnahakaapelt ams22390 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV Külv 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1240 MB 21 Seente külv emakakaelakanalikaapelt ams22391 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV Külv 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1241 MB 21 Seente külv emakaõõneeritisest ams22150 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV Külv 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1242 MB 21 Seente külv haavandi eritisest ams22263 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV Külv 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1243 MB 21 Seente külv hambajuurekanali materjalist ams22285 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV Külv 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1244 MB 21 Seente külv kateeritükilt ams22795 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV Külv 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1245 MB 21 Seente külv kateeteruriinist ams22302 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV Külv 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1246 MB 21 Seente külv kehavedelikust ams22133 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV Külv 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1247 MB 21 Seente külv keskkõrvaeritis ams22233 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV Külv 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1248 MB 21 Seente külv konjunktiivikaapelt ams22163 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV Külv 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1249 MB 21 Seente külv kurgukaapelt shk384 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV Külv 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1250 MB 21 Seente külv kõhuõõnevedelikust ams22091 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV Külv 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1251 MB 21 Seente külv kõrvaeritisest ams22229 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV Külv 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1252 MB 21 Seente külv liigesevedelikust ams22290 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV Külv 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1253 MB 21 Seente külv mädast ams22227 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV Külv 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1254 MB 21 Seente külv koematerjalist ams22277 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV Külv 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1255 MB 21 Seente külv nabaväädi materjalist ams22835 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV Külv 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1256 MB 21 Seente külv nahakaapelt ams22261 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV Külv 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1257 MB 21 Seente külv nefrostoomi uriinist ams22306 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV Külv 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1258 MB 21 Seente külv ninakaapelt ams22205 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV Külv 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1259 MB 21 Seente külv platsentast ams22393 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV Külv 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1260 MB 21 Seente külv roojast ams22135 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV Külv 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1261 MB 21 Seente külv rögast shk359 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV Külv 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1262 MB 21 Seente külv siinusepunktaadist ams22463 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV Külv 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1263 MB 21 Seente külv silmamaterjalist ams22241 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV Külv 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1264 MB 21 Seente külv suulimaskestakaapelt ams22165 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV Külv 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1265 MB 21 Seente külv trahheaaspiraadist ams22301 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV Külv 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1266 MB 21 Seente külv troofilise haavandi eritisest ams22238 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV Külv 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1267 MB 21 Seente külv tsüstimaterjalist ams22630 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV Külv 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1268 MB 21 Seente külv tupekaapelt ams22398 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV Külv 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1269 MB 21 Seente külv ureetrakaapelt ams22327 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV Külv 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1270 MB 21 Seente külv uriinist (keskjoa) ams22337 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV Külv 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1271 MB 21 Seente külv uriinist (põiepunktsioonist) ams22315 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV Külv 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1272 MB 21 Seente külv veresoonekanüülilt ams22247 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV Külv 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1273 MB 21 Seente külv villisisust ams22297 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV Külv 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1274 MB 21 Seente külv välisgenitaalidelt ams22139 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV Külv 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 1275 MB 21 Seente külv väliskõrvaeritist ams22464 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV Külv 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 427 MB 21 Metitsilliiniresistentse Staphylococcus aureus külv ninakaapelt ams22204 JAH JAH EI XXX-MRSA culture MRSA külv Metitsilliiniresistentse Staphylococcus aureus külv KYLV Külv 15 JAH 2257 13317-3 Staphylococcus aureus.methicillin resistant isolate ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 0,31% MICRO Methicillin resistant Staphylococcus aureus [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture MRSA XXX Ql Cult 1 Both 1166 MB 21 Metitsilliiniresistentse Staphylococcus aureus külv nahakaapelt ams22265 JAH JAH EI XXX-MRSA culture MRSA külv Metitsilliiniresistentse Staphylococcus aureus külv KYLV Külv 15 JAH 2257 13317-3 Staphylococcus aureus.methicillin resistant isolate ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 0,31% MICRO Methicillin resistant Staphylococcus aureus [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture MRSA XXX Ql Cult 1 Both 446 MB 21 Staphylococcus aureus külv roojast ams22142 JAH JAH EI XXX-S aureus culture Staphylococcus aureus külv Staphylococcus aureus külv KYLV Külv 25 JAH 2485 20966-8 Staphylococcus sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture MICRO Staphylococcus sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Staphylococcus XXX Cult 1 Both 24,697 432 MB 21 Corynebacterium diphtheriae külv kurgukaapelt ams22307 JAH JAH EI XXX-C diphtheriae culture Corynebacterium diphtheriae külv Corynebacterium diphtheriae külv KYLV Külv 28 JAH 2269 16676-9 Corynebacterium diphtheriae ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture MICRO Corynebacterium diphtheriae [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture C diphtheriae XXX Ql Cult 1 Both 1170 MB 21 Corynebacterium diphtheriae külv ninakapelt ams22202 JAH JAH EI XXX-C diphtheriae culture Corynebacterium diphtheriae külv Corynebacterium diphtheriae külv KYLV " " Külv 28 JAH 2269 16676-9 Corynebacterium diphtheriae ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture MICRO Corynebacterium diphtheriae [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture C diphtheriae XXX Ql Cult 1 Both 419 MB 21 Neisseria gonorrhoeae külv emakakaelakanalikaapelt ams22369 JAH JAH JAH XXX-N gonorrhoeae culture Neisseria gonorrhoeae külv Neisseria gonorrhoeae külv KYLV 33 JAH 2241 698-1 Neisseria gonorrhoeae ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 0,00% MICRO Neisseria gonorrhoeae [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture N gonorrhoea XXX Ql Cult 1 Both 516 MB 21 XXX-N meningitidis culture ams24349 JAH JAH EI XXX-N meningitidis culture Neisseria meningitidis külv Neisseria meningitidis külv KYLV Külv 34 JAH 3158 16134-9 Neisseria meningitidis ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture MICRO Neisseria meningitidis [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture N men XXX Ql Cult 1 Both 8,0443 445 MB 21 Beetahemolüütilise streptokoki külv kurgukaapelt ams21354 JAH JAH EI XXX-B-Hem Streptococcus culture Beetahemolüütilise streptokoki külv Beetahemolüütilise streptokoki külv KYLV Külv 35 JAH 2484 547-0 Streptococcus.beta-hemolytic ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 335 MICRO Streptococcus.beta-hemolytic [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture B-Hem Strep XXX Ql Cult 1 Both 16,8104 421 MB 21 Salmonella sp., Shigella sp. külv roojast ams22145 JAH JAH EI St-Salmonella sp., Shigella sp. culture Salmonella sp., Shigella sp. külv roojast Salmonella sp., Shigella sp. külv roojast KYLV Külv 45 JAH 2246 43371-4 Salmonella sp &or Shigella sp identified Prid Pt Stool Nom Organism specific culture MICRO Salmonella sp/Shigella sp identified in Stool by Organism specific culture Salm/Shig Stl Cult 1 Both 447 MB 21 Salmonella sp. külv roojast ams22143 JAH JAH EI XXX-Salmonella sp. culture Salmonella sp. külv Salmonella sp. külv KYLV Külv 48 JAH 2489 17563-8 Salmonella sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture MICRO Salmonella sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Salmonella XXX Cult 1 Both 22,4659 448 MB 21 Shigella sp. külv roojast ams22146 JAH JAH EI XXX-Shigella sp. culture Shigella sp. külv Shigella sp. külv KYLV Külv 49 JAH 2490 17576-0 Shigella sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture MICRO Shigella sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Shigella XXX Cult 1 Both 25,3786 422 MB 21 Campylobacter sp. külv roojast ams22245 JAH JAH EI St-Campylobacter sp. culture Campylobacter sp. külv roojast Campylobacter sp. külv roojast KYLV Külv 50 JAH 2247 6331-3 Campylobacter sp identified Prid Pt Stool Nom Organism specific culture MICRO Campylobacter sp identified in Stool by Organism specific culture Campylobacter Stl Cult 1 Both 423 MB 21 Yersinia sp. külv roojast ams22147 JAH JAH EI St-Yersinia sp. culture Yersinia sp. külv roojast Yersinia sp. külv roojast KYLV Külv 52 JAH 2248 28549-4 Yersinia sp identified Prid Pt Stool Nom Organism specific culture MICRO Yersinia sp identified in Stool by Organism specific culture Yersinia Stl Cult 1 Both 630 MB 21 Streptococcus agalactiae külv tupekaapes ams22399 JAH JAH EI XXX-S agalactiae culture Streptococcus agalactiae külv Streptococcus agalactiae külv KYLV Külv 61 JAH 4403 586-8 Streptococcus agalactiae ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 37 MICRO Streptococcus agalactiae [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture Gp B Strep XXX Ql Cult 1 Both 17,6769 1163 MB 21 Streptococcus agalactiae külv emakakaelakanalikaapelt ams22136 JAH JAH EI XXX-S agalactiae culture Streptococcus agalactiae külv Streptococcus agalactiae külv KYLV Külv 61 JAH 4403 586-8 Streptococcus agalactiae ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 37 MICRO Streptococcus agalactiae [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture Gp B Strep XXX Ql Cult 1 Both 17,6769 425 MB 21 Nahaseente külv juustest ams22318 JAH JAH EI XXX-Dermatophyte culture Nahaseente külv Nahaseente külv KYLV Külv 65 JAH 2250 18482-0 Yeast ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 1862 MICRO Yeast [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture Yeast XXX Ql Cult 1 Both 11,3891 1153 MB 21 Nahaseente külv küünekaapest ams22323 JAH JAH EI XXX-Dermatophyte culture Nahaseente külv Nahaseente külv KYLV 65 JAH 2250 18482-0 Yeast ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 1862 MICRO Yeast [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture Yeast XXX Ql Cult 1 Both 11,3891 1154 MB 21 Nahaseente külv nahakaapest ams24528 JAH JAH EI XXX-Dermatophyte culture Nahaseente külv Nahaseente külv KYLV 65 JAH 2250 18482-0 Yeast ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 1862 MICRO Yeast [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture Yeast XXX Ql Cult 1 Both 11,3891 428 MB 21 Liikvori mikroskoopia (akridiinoranz) ams23174 JAH JAH EI XXX-Acridine orange-m Mikroskoopia (akridiinoranz) Täpsustamata materjali mikroskoopia (akridiinoranz) Tekst mikroskoop 76 JAH 2261 657-7 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Acridine orange stain MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Acridine orange stain AO Stn XXX 1 Both 1158 MB 21 Vere mikroskoopia (akridiinoranz) ams23176 JAH JAH EI XXX-Acridine orange-m Mikroskoopia (akridiinoranz) Täpsustamata materjali mikroskoopia (akridiinoranz) Tekst mikroskoop 76 JAH 2261 657-7 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Acridine orange stain MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Acridine orange stain AO Stn XXX 1 Both 1159 MB 21 Koematerjali mikroskoopia (akridiinoranz) ams23186 JAH JAH EI XXX-Acridine orange-m Mikroskoopia (akridiinoranz) Täpsustamata materjali mikroskoopia (akridiinoranz) Tekst mikroskoop 76 JAH 2261 657-7 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Acridine orange stain MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Acridine orange stain AO Stn XXX 1 Both 429 MB 21 Liikvori mikroskoopia (Gram) ams22405 JAH JAH EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst mikroskoop 79 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 1155 MB 21 Vere mikroskoopia (Gram) ams23175 JAH JAH EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst mikroskoop 79 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 1156 MB 21 Röga mikroskoopia (Gram) ams23111 JAH JAH EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst mikroskoop 79 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 1157 MB 21 Koematerjali mikroskoopia (Gram) ams23185 JAH JAH EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst mikroskoop 79 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 430 MB 21 Küünekaape mikroskoopia (calcofluor) ams23097 JAH JAH EI XXX-Calcofluor-m Mikroskoopia (calcofluor) Täpsustamata materjali mikroskoopia (calcofluor) Tekst mikroskoop 83 JAH 2263 658-5 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Calcofluor White preparation MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Calcofluor white Calcofluor white XXX 1 Both 1169 MB 21 Nahakaape mikroskoopia (calcofluor) ams23098 JAH JAH EI XXX-Calcofluor-m Mikroskoopia (calcofluor) Täpsustamata materjali mikroskoopia (calcofluor) Tekst mikroskoop 83 JAH 2263 658-5 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Calcofluor White preparation MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Calcofluor white Calcofluor white XXX 1 Both 431 MB 21 Juuste mikroskoopia (kaaliumhüdroksiid) ams22320 JAH JAH EI XXX-KOH-m Mikroskoopia (KOH) Täpsustamata materjali mikroskoopia (kaaliumhüdroksiid) Tekst mikroskoop 85 JAH 2265 667-6 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom KOH preparation 0,00% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by KOH preparation KOH Prep XXX 1 Both 1167 MB 21 Nahakaape mikroskoopia (kaaliumhüdroksiid) ams22329 JAH JAH EI XXX-KOH-m Mikroskoopia (KOH) Täpsustamata materjali mikroskoopia (kaaliumhüdroksiid) Tekst mikroskoop 85 JAH 2265 667-6 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom KOH preparation 0,00% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by KOH preparation KOH Prep XXX 1 Both 1168 MB 21 Küünekaape mikroskoopia (kaaliumhüdroksiid) ams22322 JAH JAH EI XXX-KOH-m Mikroskoopia (KOH) Täpsustamata materjali mikroskoopia (kaaliumhüdroksiid) Tekst mikroskoop 85 JAH 2265 667-6 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom KOH preparation 0,00% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by KOH preparation KOH Prep XXX 1 Both 1073 MB 21 Demodex folliculorum mikroskoopiline uuring nahalt ams22500 JAH JAH EI Skin-D folliculorum-m Demodex folliculorum mikroskoopia nahakaapest Demodex folliculorum mikroskoopia nahakaapest Tekst mikroskoop 156 JAH 2615 A-2615 426 MB 21 Acanthamoeba mikroskoopia silmamaterjalist ams24596 JAH JAH JAH Eye-Acanthamoeba-m Acanthamoeba mikroskoopia silmamaterjalist Acanthamoeba mikroskoopia silmamaterjalist Tekst 158 JAH 2254 10636-9 Acanthamoeba sp identified Prid Pt Eye Nom Wet preparation MICRO Acanthamoeba sp identified in Eye by Wet preparation Acanthamoeba Eye Wet Prep 1 Both 1072 MB 21 Parasiitide uuring roojast (preparaat formaliineeter) ams22523 JAH JAH EI St-Parasites-m (formalin-aether) Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) Tekst mikroskoop 161 JAH 2260 10701-1 Ova+Parasites identified Prid Pt Stool Nom Concentration MICRO Ova+Parasites identified in Stool by Concentration O+P Stl Conc 1 Both 1049 MB 21 Enterobius vermicularis munade mikroskoopia anaalkaapes ams10102 JAH JAH EI XXX-E vermicularis-m Enterobius vermicularis munade mikroskoopia Enterobius vermicularis munade mikroskoopia täpsustamata materjalis Tekst mikroskoop 167 JAH 1498 675-9 Enterobius vermicularis Prid Pt XXX Nom Pinworm examination MICRO Enterobius vermicularis [Identifier] in Unspecified specimen by Pinworm exam E vermicularis XXX Pinworm Exam 1 Both 434 MÜ 23 Mükobakterite mikroskoopia (Ziehl-Neelsen) biopsiamaterjalist ams21986 EI 2022-12-16 EI EI XXX-Ziehl-Neelsen-m Mükobakterite mikroskoopia (Ziehl-Neelsen) Mükobakterite mikroskoopia (Ziehl-Neelsen) Tekst mikroskoop 3 JAH 2273 656-9 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Acid fast stain.Ziehl-Neelsen MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Acid fast stain.Ziehl-Neelsen ZN Stn XXX 1 Both 16,4987 1160 MÜ 23 Mükobakterite mikroskoopia (Ziehl-Neelsen) rögast ams22269 JAH JAH JAH XXX-Ziehl-Neelsen-m Mükobakterite mikroskoopia (Ziehl-Neelsen) Mükobakterite mikroskoopia (Ziehl-Neelsen) Tekst 3 JAH 2273 656-9 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Acid fast stain.Ziehl-Neelsen MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Acid fast stain.Ziehl-Neelsen ZN Stn XXX 1 Both 16,4987 1161 MÜ 23 Mükobakterite mikroskoopia (Ziehl-Neelsen) bronhiaspiraadist ams21979 JAH JAH JAH XXX-Ziehl-Neelsen-m Mükobakterite mikroskoopia (Ziehl-Neelsen) Mükobakterite mikroskoopia (Ziehl-Neelsen) Tekst 3 JAH 2273 656-9 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Acid fast stain.Ziehl-Neelsen MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Acid fast stain.Ziehl-Neelsen ZN Stn XXX 1 Both 16,4987 1162 MÜ 23 Mükobakterite mikroskoopia (Ziehl-Neelsen) pleuravedelikust ams22209 JAH JAH JAH XXX-Ziehl-Neelsen-m Mükobakterite mikroskoopia (Ziehl-Neelsen) Mükobakterite mikroskoopia (Ziehl-Neelsen) Tekst 3 JAH 2273 656-9 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Acid fast stain.Ziehl-Neelsen MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Acid fast stain.Ziehl-Neelsen ZN Stn XXX 1 Both 16,4987 523 MÜ 23 Mükobakterite külvi (LJg/MGIT) ja mikroskoopia paneel liikvoris shk21814 JAH JAH JAH XXX-Mycobacterium culture panel (m/LJg/MGIT) Mükobakterite külvi (LJg/MGIT) ja mikroskoopia paneel Mükobakterite külv (Löwenstein-Jensen glütserooliga/MGIT) ja mikroskoopia (paneel) Paneel 4 EI/Paneel 3194 L-3194 517 MÜ 23 Mükobakterite külvi (LJg/MGIT) ja mikroskoopia paneel shk21814 Mükobakterite külv MGIT ams23533 JAH EI JAH XXX-Mycobacterium culture MGIT Mükobakterite külv (MGIT) Mükobakterite külv (MGIT) KYLV 7 JAH 3163 50941-4 Mycobacterium sp PrThr Pt XXX Ord Organism specific culture MICRO Mycobacterium sp [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture Mycobacterium XXX Ql Cult 1 Both 16,4708 433 MÜ 23 Mükobakterite külvi (LJg/MGIT) ja mikroskoopia paneel shk21814 Mükobakterite külv ams23534 JAH EI JAH XXX-Mycobacterium culture Mükobakterite külv Mükobakterite külv KYLV 8 JAH 2272 543-9 Mycobacterium sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 0,03% MICRO Mycobacterium sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Mycobacterium XXX Cult 1 Both 444 MÜ 23 Mükobakterite külv verest ams21326 JAH JAH JAH B-Mycobacterium culture Mükobakterite külv verest Mükobakterite külv verest KYLV 9 JAH 2300 533-0 Mycobacterium sp identified Prid Pt Bld Nom Organism specific culture 1877 MICRO Mycobacterium sp identified in Blood by Organism specific culture Mycobacterium Bld Cult 1 Both 25,0919 435 MÜ 23 Mükobakterite samastamine ams1167 JAH JAH JAH XXX-Mycobacterium identified (chromat) Mükobakterite samastamine (kromatograafia) Mükobakterite samastamine (kromatograafia) MIKR 10 JAH 2277 40699-1 Mycobacterium sp identified Prid Pt XXX Nom MICRO Mycobacterium sp identified in Unspecified specimen Mycobacterium XXX 1 Both 830 MÜ 23 Mükobakterite samastamine ja rifampitsiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel (MTB-Rif paneel) shk21489 JAH JAH EI XXX-MTBC DNA-Rif panel MTBC DNA ja Rif-tundlikkuse paneel Mycobacterium tuberculosis kompleksi DNA ja rifampitsiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel (paneel) Paneel Cepheid GeneXpert Dx System 11 JAH 2780 L-2780 475 MÜ 23 Mükobakterite samastamine ja ravimtundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel MTBDRsl (paneel) shk463 JAH JAH JAH XXX-MTBC DNA-DR panel MTBC DNA ja reservrea ravimtundlikkuse paneel Mycobacterium tuberculosis kompleksi DNA ja reservrea ravimtundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel (paneel) Paneel 13 JAH 2779 L-2779 826 MÜ 23 MTBC DNA ja Rif-tundlikkuse paneel shk21489 Rifampitsiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel ams23074 JAH EI EI XXX-Rifampin (gen) Rifampitsiin (gen) Rifampitsiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel T/M/R mikroskoop 21 JAH 2283 89489-9 Rifampin Susc Pt Isolate/Specimen Ord Genotyping ABXBACT Rifampin [Susceptibility] Qualitative by Genotype method Rifampin Islt/Spm Ql Genotyp 1 Both 12,8799 599 MÜ 23 MTBC DNA ja reservrea ravimtundlikkuse paneel shk463 Amikatsiin (gen) ams23762 JAH EI JAH XXX-Amikacin (gen) Amikatsiin (gen) Amikatsiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel T/M/R 23 JAH 3738 89484-0 Amikacin Susc Pt Isolate/Specimen Ord Genotyping ABXBACT Amikacin [Susceptibility] Qualitative by Genotype method Amikacin Islt/Spm Ql Genotyp 1 Both 15,2747 600 MÜ 23 MTBC DNA ja reservrea ravimtundlikkuse paneel shk463 Kapreomütsiin (gen) ams23764 JAH EI JAH XXX-Capreomycin (gen) Kapreomütsiin (gen) Kapreomütsiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel T/M/R 24 JAH 3739 89483-2 Capreomycin Susc Pt Isolate/Specimen Ord Genotyping ABXBACT Capreomycin [Susceptibility] Qualitative by Genotype method Capreomycin Islt/Spm Ql Genotyp 1 Both 17,3864 598 MÜ 23 MTBC DNA ja reservrea ravimtundlikkuse paneel shk463 Kanamütsiin (gen) ams23763 JAH EI JAH XXX-Kanamycin (gen) Kanamütsiin (gen) Kanamütsiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel T/M/R 25 JAH 3737 89482-4 Kanamycin Susc Pt Isolate/Specimen Ord Genotyping ABXBACT Kanamycin [Susceptibility] Qualitative by Genotype method Kanamycin Islt/Spm Ql Genotyp 1 Both 16,2208 436 MÜ 23 MTBC DNA ja reservrea ravimtundlikkuse paneel shk463 Aminoglükosiidid (gen) ams23291 JAH EI JAH XXX-Aminoglycosides (gen) Aminoglükosiidid (gen) Aminoglükosiidide-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel T/M/R 26 JAH 2285 89490-7 Aminoglycoside Susc Pt Isolate/Specimen Ord Genotyping ABXBACT Aminoglycoside [Susceptibility] Qualitative by Genotype method Aminoglycoside Islt/Spm Ql Genotyp 1 Both 16,1078 437 MÜ 23 MTBC DNA ja reservrea ravimtundlikkuse paneel shk463 Ethambutol (gen) ams21311 JAH EI JAH XXX-Ethambutol (gen) Etambutool (gen) Etambutool-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel T/M/R 27 JAH 2286 89491-5 Ethambutol Susc Pt Isolate/Specimen Ord Genotyping ABXBACT Ethambutol [Susceptibility] Qualitative by Genotype method Ethambutol Islt/Spm Ql Genotyp 1 Both 21,1856 438 MÜ 23 Pyrazinamide 100 µg/ml ams21336 JAH JAH JAH Is-Pyrazinamide 100 ug/mL Pürasiinamiid 100 ug/mL Pürasiinamiid 100 ug/mL T/M/R 37 JAH 2292 25229-6 Pyrazinamide 100.0 ug/mL Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Pyrazinamide 100 ug/mL [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria PZA 100 ug/mL Islt SlowMyco 1 Observation 474 MÜ 23 Tuberkuloositekitajate ravimtundlikkuse paneel reservrida shk20789 JAH JAH JAH Is-DR reserve panel Ravimtundlikkuse reservrea paneel Tuberkuloositekitajate ravimtundlikkuse reservrea paneel Paneel 38 JAH 2776 L-2776 439 MÜ 23 Ravimtundlikkuse reservrea paneel shk20789 Capreomycin 2,5 µg/ml ams21317 JAH EI JAH Is-Capreomycin 2,5 ug/mL Kapreomütsiin 2,5 ug/mL Kapreomütsiin 2,5 ug/mL T/M/R 39 JAH 2294 23607-5 Capreomycin Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Capreomycin [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria Capreomycin Islt SlowMyco 1 Observation 440 MÜ 23 Ravimtundlikkuse reservrea paneel shk20789 Amikacin 1 µg/ml ams21313 JAH EI JAH Is-Amikacin 1 ug/mL Amikatsiin 1,0 ug/mL Amikatsiin 1,0 ug/mL T/M/R 40 JAH 2295 60564-2 Amikacin 1.0 ug/mL Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Amikacin 1 ug/mL [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria Amikacin 1 ug/mL Islt SlowMyco 1 441 MÜ 23 Ravimtundlikkuse reservrea paneel shk20789 Kanamycin 5 µg/ml ams21314 JAH EI JAH Is-Kanamycin 5 ug/mL Kanamütsiin 5,0 ug/mL Kanamütsiin 5,0 ug/mL T/M/R 42 JAH 2296 25182-7 Kanamycin 5.0 ug/mL Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Kanamycin 5 ug/mL [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria Kanamycin 5 ug/mL Islt SlowMyco 1 Observation 442 MÜ 23 Ravimtundlikkuse reservrea paneel shk20789 Protioonamiid 2,5 µg/ml ams21315 JAH EI JAH Is-Prothionamide 2,5 ug/mL Protioonamiid 2,5 ug/mL Protioonamiid 2,5 ug/mL T/M/R 43 JAH 2297 63565-6 Prothionamide Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Prothionamide [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria Prothionamide Islt SlowMyco 1 Observation 27,8779 443 MÜ 23 Ravimtundlikkuse reservrea paneel shk20789 Ofloxacin 2 µg/ml ams21316 JAH EI JAH Is-Ofloxacin 2 ug/mL Ofloksatsiin 2,0 ug/mL Ofloksatsiin 2,0 ug/mL T/M/R 44 JAH 2298 41409-4 Ofloxacin 2.0 ug/mL Susc Pt Isolate OrdQn Method for Slow-growing mycobacteria ABXBACT Ofloxacin 2 ug/mL [Susceptibility] by Method for Slow-growing mycobacteria Ofloxacin 2 ug/mL Islt SlowMyco 1 Observation 1067 MÜ 23 Tsütokiin interferon täisveres ams22055 JAH JAH EI P-IGRA IGRA (tuberkuloosi sõeluuring) Gammainterferoon-test plasmas (tuberkuloosi sõeluuring) Tekst 52 JAH 1984 45323-3 Mycobacterium tuberculosis tuberculin stimulated gamma interferon ACnc Pt Bld Ord MICRO Mycobacterium tuberculosis tuberculin stimulated gamma interferon [Presence] in Blood M TB tuberc IGNF Bld Ql 1 Both 1032 ST 24 Peitveri roojas ams22522 JAH JAH EI St-Hb Peitveri roojas (Hb) Peitveri roojas (hemoglobiin) Tekst 4 JAH 854 29771-3 Hemoglobin.gastrointestinal ACnc Pt Stool Ord Imm CHEM Hemoglobin.gastrointestinal [Presence] in Stool by Immunologic method Occult Bld Stl Ql Imm 1 Both 260 ST 24 Kalprotektiin roojas ams22921 JAH JAH JAH St-Calpro Kalprotektiin roojas Kalprotektiin roojas QN ug/g ug/g 9 JAH 863 38445-3 Calprotectin MCnt Pt Stool Qn ug/g ug/g CHEM Calprotectin [Mass/mass] in Stool Calprotectin Stl-mCnt 1 Both 1104 ST 24 Kalprotektiin roojas ams25290 JAH JAH EI St-Calpro Kalprotektiin roojas Kalprotektiin roojas QN ug/g ug/g Orgentec alegria Orgentec 9 JAH 863 38445-3 Calprotectin MCnt Pt Stool Qn ug/g ug/g CHEM Calprotectin [Mass/mass] in Stool Calprotectin Stl-mCnt 1 Both 91 ST 24 Elastaas 1 (pankreasespetsiifiline) roojas ams24184 JAH JAH JAH St-pE1 Elastaas 1 (pankreasespetsiifiline) roojas Elastaas 1 (pankreasespetsiifiline) roojas QN ug/g ug/g 10 JAH/Võrreld 393 25907-7 Elastase.pancreatic MCnt Pt Stool Qn CHEM Elastase.pancreatic [Mass/mass] in Stool Elastase Panc Stl-mCnt 1 Both 255 ST 24 Koprogramm ehk rooja lihtuuring shk21937 EI 2021-06-09 JAH EI St-Microscopy Koprogramm Koprogramm Tekst mikroskoop 15 JAH 855 6470-9 Microscopic observation Prid Pt Stool Nom Wet preparation MICRO Microscopic observation [Identifier] in Stool by Wet preparation Wet Prep Stl 1 Both 11,433 258 ST 24 Koprogramm shk21937 Rooja värvus ams23919 JAH EI EI St-Color Rooja värvus Rooja värvus Tekst mikroskoop 16 JAH 861 9397-1 Color Type Pt Stool Nom SPEC Color of Stool Color Stl 1 Observation 259 ST 24 Koprogramm shk21937 Rooja konsistents ams23920 JAH EI EI St-Consistency Rooja konsistents Rooja konsistents Tekst mikroskoop 17 JAH 862 11029-6 Consistency Type Pt Stool Nom SPEC Consistency of Stool Consistency Stl 1 Observation 256 ST 24 Koprogramm shk21937 Leukotsüüdid ams23927 JAH EI EI St-Leukotsüüdid Leukotsüüdid Leukotsüüdid roojas Tekst mikroskoop 18 JAH 857 13655-6 Leukocytes ACnc Pt Stool Ord Microscopy.light 0,01% HEM/BC Leukocytes [Presence] in Stool by Light microscopy WBC Stl Ql Micro 1 Observation 257 ST 24 Koprogramm shk21937 Erütrotsüüdid ams23928 JAH EI EI St-Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid roojas Tekst mikroskoop 19 JAH 858 33668-5 Erythrocytes ACnc Pt Stool Ord HEM/BC Erythrocytes [Presence] in Stool RBC Stl Ql 1 Observation 378 ST 24 Koprogramm shk21937 Lima roojas ams23921 JAH EI EI St-Mucus Lima Lima roojas Tekst mikroskoop 21 JAH 2022 42524-9 Mucus ACnc Pt Stool Ord Microscopy.light CHEM Mucus [Presence] in Stool by Light microscopy Mucous Threads Stl Ql Micro 1 Both 20,5953 379 ST 24 Koprogramm shk21937 Lihaskiud roojas ams23922 JAH EI EI St-Lihaskiud Lihaskiud Lihaskiud roojas Tekst mikroskoop 22 JAH 2023 2605-4 Meat fibers ACnc Pt Stool Ord Microscopy.light 1322 CHEM Meat fibers [Presence] in Stool by Light microscopy Meat Fibers Stl Ql Micro 1 Both 17,8598 380 ST 24 Koprogramm shk21937 Taimsed rakud roojas ams23923 JAH EI EI St-Taimsed rakud Taimsed rakud Taimsed rakud roojas Tekst mikroskoop 23 JAH 2024 55835-3 Vegetable fibers ACnc Pt Stool Ord Microscopy.light CHEM Vegetable fibers [Presence] in Stool by Light microscopy Vegetable Fibers Stl Ql Micro 1 Observation 17,8598 383 ST 24 Koprogramm shk21937 Tärklisegraanulid roojas ams23926 JAH EI EI St-Tärklisegraanulid Tärklisegraanulid Tärklisegraanulid roojas Tekst mikroskoop 24 JAH 2027 2967-8 Starch granules ACnc Pt Stool Ord Microscopy.light CHEM Starch granules [Presence] in Stool by Light microscopy Starch Granules Stl Ql Micro 1 Both 29,0407 381 ST 24 Koprogramm shk21937 Rasvatilgad roojas ams23924 JAH EI EI St-Rasvatilgad Rasvatilgad Rasvatilgad roojas Tekst mikroskoop 26 JAH 2025 10753-2 Fat.microscopic observation Prid Pt Stool Nom Sudan IV stain CHEM Fat.microscopic observation [Identifier] in Stool by Sudan IV stain Fat Stl Sudan IV Stn 1 Both 19,2676 382 ST 24 Koprogramm shk21937 Rasvhapped roojas ams23925 JAH EI EI St-Rasvhappe kristallid Rasvhappe kristallid Rasvhappe kristallid roojas Tekst mikroskoop 27 JAH 2026 96734-9 Fatty acid salts PrThr Pt Stool Ord Microscopy.light CHEM Fatty acid salts [Presence] in Stool by Light microscopy FA salts Stl Ql Micro 1 Both 785 BoF 25 Erütrotsüüdid kõhuõõnevedelikus ams23610 JAH JAH EI PrtF-RBC Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid kõhuõõnevedelikus QN E6/L E6/L mikroskoop 10 JAH 867 795-5 Erythrocytes NCnc Pt Periton fld Qn Manual count 10*12/L 10^12/L HEM/BC Erythrocytes [#/volume] in Peritoneal fluid by Manual count RBC # Prt Manual 1 Observation 786 BoF 25 Leukotsüüdid kõhuõõnevedelikus ams22560 JAH JAH EI PrtF-WBC Leukotsüüdid Leukotsüüdid kõhuõõnevedelikus QN E6/L E6/L mikroskoop 11 JAH 871 810-2 Leukocytes NCnc Pt Periton fld Qn Manual count 10*6/L 10^6/L HEM/BC Leukocytes [#/volume] in Peritoneal fluid by Manual count WBC # Prt Manual 1 Observation 787 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütogramm shk21424 JAH JAH EI PrtF-Diff-m Kõhuõõnevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) Kõhuõõnevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) Paneel mikroskoop 20 JAH 875 29581-6 Differential panel - Pt Periton fld - PANEL.HEM/BC Differential panel in Peritoneal fluid Diff Pnl Prt 1 Order 788 BoF 25 Pleuravedeliku tsütogramm (mikroskoopia) shk21420 PlrF-Lümfotsüüdid % ams22548 JAH EI EI PrtF-Lümfotsüüdid % Lümfotsüüdid % Lümfotsüütide suhtarv kõhuõõnevedelikus QN % % mikroskoop 23 JAH 878 14821-3 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Periton fld Qn Manual count % % HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Peritoneal fluid by Manual count Lymphocytes Fr Prt Manual 1 Observation 789 BoF 25 Pleuravedeliku tsütogramm (mikroskoopia) shk21420 PlrF-Monotsüüdid/makrofaagid % ams22547 JAH EI EI PrtF-Monotsüüdid/makrofaagid % Monotsüüdid/makrofaagid % Monotsüütide/makrofaagide suhtarv kõhuõõnevedelikus QN % % mikroskoop 26 JAH 881 32029-1 Monocytes+Macrophages/100 leukocytes NFr Pt Periton fld Qn Manual count % % HEM/BC Monocytes+Macrophages/100 leukocytes in Peritoneal fluid by Manual count Monos+Macros Fr Prt Manual 1 Observation 790 BoF 25 Pleuravedeliku tsütogramm (mikroskoopia) shk21420 PlrF-Neutrofiilid % ams22549 JAH EI EI PrtF-Neutrofiilid % Neutrofiilid % Neutrofiilide suhtarv kõhuõõnevedelikus QN % % mikroskoop 27 JAH 882 13836-2 Neutrophils/100 leukocytes NFr Pt Periton fld Qn Manual count % % HEM/BC Neutrophils/100 leukocytes in Peritoneal fluid by Manual count Neutrophils Fr Prt Manual 1 Observation 791 BoF 25 Pleuravedeliku tsütogramm (mikroskoopia) shk21420 PlrF-Mesoteelirakud % ams22550 JAH EI EI PrtF-Mesoteelirakud % Mesoteelirakud % Mesoteelirakkude suhtarv kõhuõõnevedelikus QN % % mikroskoop 31 JAH 886 14830-4 Mesothelial cells/100 leukocytes NFr Pt Periton fld Qn Manual count % % HEM/BC Mesothelial cells/100 leukocytes in Peritoneal fluid by Manual count Mesothl Cell Fr Prt Manual 1 Observation 718 BoF 25 Seerumi/plasma ja kõhuõõnevedeliku albumiini gradient shk21051 PrtF-Alb ams22039 JAH EI EI PrtF-Alb Albumiin kõhuõõnevedelikus Albumiin kõhuõõnevedelikus QN g/L g/L Roche Cobas c501 35 JAH 1848 1749-1 Albumin MCnc Pt Periton fld Qn g/L g/L CHEM Albumin [Mass/volume] in Peritoneal fluid Albumin Prt-mCnc 1 Both 717 BoF 25 Seerumi ja astsiidivedeliku albumiini gradient shk21051 JAH JAH EI PrtF-SAAG Seerumi/plasma ja kõhuõõnevedeliku albumiini gradient Seerumi/plasma ja kõhuõõnevedeliku albumiini gradient QN g/L g/L Roche Cobas c501 36 JAH 1847 63549-0 Albumin.periton fld-Albumin.serum MCncDiff Pt Periton fld+Ser/Plas Qn g/dL g/dL CHEM Albumin.periton fld-Albumin.serum [Mass concentration difference] in Periton fld+Ser/Plas Albumin.periton fld-Albumin.serum-MDiff 1 Both 11,4393 1038 BoF 25 Amülaas-pankreasespetsiifilineastsiidivedelikus ams23005 JAH JAH EI PrtF-Amyl Amülaas kõhuõõnevedelikus Amülaas kõhuõõnevedelikus QN U/L U/L Roche Cobas c501 37 JAH 1083 1797-0 Amylase CCnc Pt Periton fld Qn U/L CHEM Amylase [Enzymatic activity/volume] in Peritoneal fluid Amylase Prt- unknown Both 1039 BoF 25 Glükoos kõhuõõnevedelikus ams23023 JAH JAH EI PrtF-Gluc Glükoos kõhuõõnevedelikus Glükoos kõhuõõnevedelikus QN mmol/L mmol/L Roche Cobas c501 41 JAH 1084 14748-8 Glucose SCnc Pt Periton fld Qn mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Peritoneal fluid Glucose Prt-sCnc unknown Both 1040 BoF 25 Laktaadi dehüdrogenaas kõhuõõnevedelikus shk21617 EI 2021-06-12 JAH EI PrtF-LDH (non-IFCC) LDH kõhuõõnevedelikus (non-IFCC) Laktaadi dehüdrogenaas kõhuõõnevedelikus (non-IFCC) QN U/L U/L Roche Cobas c501 47 JAH 1089 60020-5 Lactate dehydrogenase CCnc Pt Periton fld Qn Reaction: Pyruvate to Lactate U/L CHEM Lactate dehydrogenase [Enzymatic activity/volume] in Peritoneal fluid by Pyruvate LDH Prt P to L-cCnc unknown Both 1111 BoF 25 LDH kõhuõõnevedelikus ams22938 JAH JAH EI PrtF-LDH LDH kõhuõõnevedelikus Laktaadi dehüdrogenaas kõhuõõnevedelikus QN U/L U/L Roche cobas c501 Roche 48 JAH 6070 68387-0 Lactate dehydrogenase CCnc Pt Periton fld Qn Reaction: lactate to pyruvate U/L arb U/L CHEM Lactate dehydrogenase [Enzymatic activity/volume] in Peritoneal fluid by Lactate to pyruvate reaction LDH Prt L to P-cCnc 1 Both 1041 BoF 25 Valk kõhuõõnevedelikus ams23092 JAH JAH EI PrtF-Prot Valk kõhuõõnevedelikus Valk kõhuõõnevedelikus QN g/L g/L Roche Cobas c501 53 JAH 1093 2883-7 Protein MCnc Pt Periton fld Qn g/L CHEM Protein [Mass/volume] in Peritoneal fluid Prot Prt-mCnc unknown Both 793 BoF 25 Erütrotsüütide arv pleuravedelikus ams23608 JAH JAH EI PlrF-RBC Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid pleuravedelikus QN E6/L E6/L Sysmex XN-1000 77 JAH 892 793-0 Erythrocytes NCnc Pt Plr fld Qn Manual count 10*12/L 10^12/L HEM/BC Erythrocytes [#/volume] in Pleural fluid by Manual count RBC # Plr Manual 1 Observation 794 BoF 25 Leukotsüüdid pleuravedelikus ams23609 JAH JAH EI PlrF-WBC Leukotsüüdid Leukotsüüdid pleuravedelikus QN E6/L E6/L Sysmex XN-1000 78 JAH 896 808-6 Leukocytes NCnc Pt Plr fld Qn Manual count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Leukocytes [#/volume] in Pleural fluid by Manual count WBC # Plr Manual 1 Observation 792 BoF 25 Pleuravedeliku erikaal ams22552 JAH JAH EI PlrF-SG Pleuravedeliku erikaal Pleuravedeliku erikaal Tekst Roche Urisys 1800 79 JAH 889 14349-5 Specific gravity Rden Pt Plr fld Qn Refractometry CHEM Specific gravity of Pleural fluid by Refractometry Sp Gr Plr Refractometry 1 Both 1093 BoF 25 pH pleuravedelikust ams24617 JAH JAH EI PlrF-pH pH pleuravedelikust pH pleuravedelikust QN Siemens RapidPoint 500 80 JAH 1104 2750-8 pH LsCnc Pt Plr fld Qn [pH] CHEM pH of Pleural fluid pH Plr unknown Both 795 BoF 25 Pleuravedeliku tsütogramm shk21420 JAH JAH EI PlrF-Diff-m Pleuravedeliku tsütogramm (mikroskoopia) Pleuravedeliku tsütogramm (mikroskoopia) Paneel mikroskoop 87 JAH 900 29583-2 Differential panel - Pt Plr fld - PANEL.HEM/BC Differential panel in Pleural fluid Diff Pnl Plr 1 Order 1042 BoF 25 Amülaas pleuravedelikus ams22939 JAH JAH EI PlrF-Amyl Amülaas pleuravedelikus Amülaas pleuravedelikus QN U/L U/L Roche Cobas c501 102 JAH 1096 1796-2 Amylase CCnc Pt Plr fld Qn U/L CHEM Amylase [Enzymatic activity/volume] in Pleural fluid Amylase Plr- unknown Both 1043 BoF 25 Glükoos pleuravedelikus ams22967 JAH JAH EI PlrF-Gluc Glükoos pleuravedelikus Glükoos pleuravedelikus QN mmol/L mmol/L Roche Cobas c501 107 JAH 1097 14747-0 Glucose SCnc Pt Plr fld Qn mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Pleural fluid Glucose Plr-sCnc unknown Both 1045 BoF 25 LDH Laktaadi dehüdrogenaas pleuravedelikus ams22937 EI 2021-06-12 JAH EI PlrF-LDH (non-IFCC) LDH pleuravedelikus (non-IFCC) Laktaadi dehüdrogenaas pleuravedelikus (non-IFCC) QN U/L U/L Roche Cobas c501 113 JAH 1102 60021-3 Lactate dehydrogenase CCnc Pt Plr fld Qn Reaction: Pyruvate to Lactate U/L CHEM Lactate dehydrogenase [Enzymatic activity/volume] in Pleural fluid by Pyruvate to lactate reaction LDH Plr P to unknown Both 1110 BoF 25 LDH pleuravedelikus ams22936 JAH JAH EI PlrF-LDH LDH pleuravedelikus Laktaadi dehüdrogenaas pleuravedelikus QN U/L U/L Roche cobas c501 Roche 114 JAH 6071 60022-1 Lactate dehydrogenase CCnc Pt Plr fld Qn Reaction: lactate to pyruvate U/L arb U/L CHEM Lactate dehydrogenase [Enzymatic activity/volume] in Pleural fluid by Lactate to pyruvate reaction LDH Plr L to P-cCnc 1 Both 1044 BoF 25 LDH kõhuõõnevedelikus (non-IFCC) shk21617 Pleuravedeliku ja seerumi/plasma laktaadi dehüdrogenaasi suhe ams23027 JAH EI EI PlrF-LDH/S,P-LDH Pleuravedeliku ja seerumi/plasma LDH suhe Pleuravedeliku ja seerumi/plasma laktaadi dehüdrogenaasi suhe QN arvutuslik 115 JAH 1101 49930-1 Lactate dehydrogenase.plr/Lactate dehydrogenase.serum RelCCnc Pt Ser/Plas+Plr fld Qn CHEM Lactate dehydrogenase.pleural fluid/Lactate dehydrogenase.serum LDH Plr/SerPl unknown Observation 1046 BoF 25 Valk pleuravedelikus shk21614 JAH JAH EI PlrF-Prot Valk pleuravedelikus Valk pleuravedelikus QN g/L g/L Roche Cobas c501 119 JAH 1106 2882-9 Protein MCnc Pt Plr fld Qn g/L CHEM Protein [Mass/volume] in Pleural fluid Prot Plr-mC unknown Both 1047 BoF 25 Valk pleuravedelikus shk21614 Pleuravedeliku ja seerumi/plasma valgu suhe ams22992 JAH EI EI PlrF-Prot/S,P-Prot Pleuravedeliku ja seerumi/plasma valgu suhe Pleuravedeliku ja seerumi/plasma valgu suhe QN arvutuslik 120 JAH 1107 49929-3 Protein.plr/Protein.serum RelMCnc Pt Ser/Plas+Plr fld Qn CHEM Protein.pleural fluid/Protein.serum Protein Plr/SerPl unknown Observation 796 BoF 25 Erütrotsüüdid liigesevedelikus ams23611 JAH JAH EI SynF-RBC Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid liigesevedelikus QN E6/L E6/L Sysmex XN-1000 168 JAH 940 797-1 Erythrocytes NCnc Pt Synv fld Qn Manual count 10*6/L 10^6/L HEM/BC Erythrocytes [#/volume] in Synovial fluid by Manual count RBC # Snv Manual 1 Observation 797 BoF 25 SynF-WBC ams23612 JAH JAH EI SynF-WBC Leukotsüüdid Leukotsüüdid liigesevedelikus QN E6/L E6/L Sysmex XN-1000 169 JAH 949 814-4 Leukocytes NCnc Pt Synv fld Qn Manual count 10*6/L 10^6/L HEM/BC Leukocytes [#/volume] in Synovial fluid by Manual count WBC # Snv Manual 1 Observation 798 BoF 25 Liigesevedeliku tsütogramm shk21426 JAH JAH EI SynF-Diff-m Liigesevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) Liigesevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) Paneel mikroskoop 175 JAH 957 29582-4 Differential panel - Pt Synv fld - PANEL.HEM/BC Differential panel in Synovial fluid Diff Pnl Snv 1 Order 799 BoF 25 Liigesevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) shk21426 SynF-Lümfotsüüdid % ams22562 JAH EI EI SynF-Lümfotsüüdid % Lümfotsüüdid % Lümfotsüütide suhtarv liigesevedelikus QN % % mikroskoop 178 JAH 960 14822-1 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Synv fld Qn Manual count % % HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Synovial fluid by Manual count Lymphocytes Fr Snv Manual 1 Observation 800 BoF 25 Liigesevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) shk21426 SynF-Monotsüüdid/makrofaagid % ams22561 JAH EI EI SynF-Monotsüüdid/makrofaagid % Monotsüüdid/makrofaagid % Monotsüütide/makrofaagide suhtarv liigesevedelikus QN % % mikroskoop 181 JAH 963 21395-9 Monocytes+Macrophages/100 leukocytes NFr Pt Synv fld Qn Manual count % % HEM/BC Monocytes+Macrophages/100 leukocytes in Synovial fluid by Manual count Monos+Macros Fr Snv Manual 1 Observation 801 BoF 25 Liigesevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) shk21426 SynF-Neutrofiilid % ams22563 JAH EI EI SynF-Neutrofiilid % Neutrofiilid % Neutrofiilide suhtarv liigesevedelikus QN % % mikroskoop 182 JAH 964 40491-3 Neutrophils/100 leukocytes NFr Pt Synv fld Qn Manual count % % HEM/BC Neutrophils/100 leukocytes in Synovial fluid by Manual count Neutrophils Fr Snv Manual 1 Observation 1048 BoF 25 Glükoos liigesevedelikus ams22966 JAH JAH EI SynF-Gluc Glükoos liigesevedelikus Glükoos liigesevedelikus QN mmol/L mmol/L Roche Cobas c501 194 JAH 1120 14750-4 Glucose SCnc Pt Synv fld Qn mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Synovial fluid Glucose Snv-sCnc unknown Both 802 BoF 25 Bronhoalveolaarloputuse vedeliku tsütogramm shk21869 JAH JAH EI XXX-Diff-m Täpsustamata kehavedeliku tsütogramm (mikroskoopia) Täpsustamata kehavedeliku tsütogramm (mikroskoopia) Paneel mikroskoop 213 JAH 981 29580-8 Differential panel - Pt Body fld - PANEL.HEM/BC Differential panel in Body fluid Diff Pnl Fld 1 Order 803 BoF 25 Täpsustamata kehavedeliku tsütogramm (mikroskoopia) shk21869 BalF-Eosinofiilid % ams23685 JAH EI EI XXX-Eosinofiilid % Eosinofiilid % Eosinofiilide suhtarv täpsustamata kehavedelikus QN % % mikroskoop 221 JAH 983 12209-3 Eosinophils/100 leukocytes NFr Pt Body fld Qn Manual count % % HEM/BC Eosinophils/100 leukocytes in Body fluid by Manual count Eosinophil Fr Fld Manual 1 Observation 804 BoF 25 Täpsustamata kehavedeliku tsütogramm (mikroskoopia) shk21869 BalF-Lümfotsüüdid % ams23681 JAH EI EI XXX-Lümfotsüüdid % Lümfotsüüdid % Lümfotsüütide suhtarv täpsustamata kehavedelikus QN % % mikroskoop 222 JAH 984 13941-0 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Body fld Qn Manual count % % HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Body fluid by Manual count Lymphocytes Fr Fld Manual 1 Observation 805 BoF 25 Täpsustamata kehavedeliku tsütogramm (mikroskoopia) shk21869 BalF-Monotsüüdid/makrofaagid % ams23680 JAH EI EI XXX-Monotsüüdid/makrofaagid % Monotsüüdid/makrofaagid % Monotsüütide/makrofaagide suhtarv täpsustamata kehavedelikus QN % % mikroskoop 225 JAH 987 21394-2 Monocytes+Macrophages/100 leukocytes NFr Pt Body fld Qn Manual count % % HEM/BC Monocytes+Macrophages/100 leukocytes in Body fluid by Manual count Monos+Macros Fr Fld Manual 1 Observation 806 BoF 25 Täpsustamata kehavedeliku tsütogramm (mikroskoopia) shk21869 BalF-Neutrofiilid % ams23682 JAH EI EI XXX-Neutrofiilid % Neutrofiilid % Neutrofiilide suhtarv täpsustamata kehavedelikus QN % % mikroskoop 226 JAH 988 12238-2 Neutrophils/100 leukocytes NFr Pt Body fld Qn Manual count % % HEM/BC Neutrophils/100 leukocytes in Body fluid by Manual count Neutrophils Fr Fld Manual 1 Observation 271 HLA 27 HLA-B*27 alleel täisveres ams1485 JAH JAH JAH B-HLA-B*27 DNA HLA-B*27 DNA HLA-B*27 alleel Tekst 1 JAH 1123 26043-0 HLA-B27 ACnc Pt Bld Ord Probe.amp.tar HLA HLA-B27 [Presence] by Probe & target amplification method HLA-B27 Ql PCR 1 Both 291 HLA 27 HLA-B17 antigeen (voolutsütomeetria) ams21954 JAH JAH JAH B-HLA-B17 Ag Fc HLA-B17 Ag (voolutsütomeetria) HLA-B17 antigeen (voolutsütomeetria) Tekst 3 JAH 1168 4815-7 HLA-B17 ACnc Pt Bld Ord HLA HLA-B17 [Presence] HLA-B17 Ql 1 Observation 673 HLA 27 HLA esmane tüpiseerimine elundite siirdamiseks shk21995 JAH JAH JAH HLA DNA panel I OT HLA esmane tüpiseerimine elundite siirdamiseks HLA esmane tüpiseerimine elundite siirdamiseks (paneel) Paneel 10 EI/Paneel 4833 L-4833 273 HLA 27 HLA esmane tüpiseerimine elundite siirdamiseks shk21995 HLA-A alleelid (madallahutusega 2 kohta) ams24163 JAH EI JAH B-HLA-A DNA HLA-A DNA HLA-A alleelid (madallahutusega) Tekst 18 JAH 1128 13298-5 HLA-A Type Pt Bld Nom HLA HLA-A [Type] HLA-A 1 Observation 274 HLA 27 HLA esmane tüpiseerimine elundite siirdamiseks shk21995 HLA-B alleelid (madallahutusega 2 kohta) ams24164 JAH EI JAH B-HLA-B DNA HLA-B DNA HLA-B alleelid (madallahutusega) Tekst 20 JAH 1130 13299-3 HLA-B Type Pt Bld Nom HLA HLA-B [Type] HLA-B 1 Observation 275 HLA 27 HLA esmane tüpiseerimine elundite siirdamiseks shk21995 HLA-C alleelid (madallahutusega 2 kohta) ams24165 JAH EI JAH B-HLA-C DNA HLA-C DNA HLA-C alleelid (madallahutusega) Tekst 22 JAH 1132 42664-3 HLA-C W Type Pt Bld Nom HLA HLA-Cw [Type] HLA-Cw 1 Observation 276 HLA 27 HLA esmane tüpiseerimine elundite siirdamiseks shk21995 HLA-DRB1 alleelid (madallahutusega 2 kohta) ams24166 JAH EI JAH B-HLA-DRB1 DNA HLA-DRB1 DNA HLA-DRB1 alleelid (madallahutusega) Tekst 24 JAH 1134 57298-2 HLA-DRB1 Type Pt Bld Nom HLA HLA-DRB1 [Type] HLA-DRB1 1 Both 616 HLA 27 HLA esmane tüpiseerimine elundite siirdamiseks shk21995 HLA-DQA1 alleelid veres (madallahutusega 2 kohta) ams24168 JAH EI JAH B-HLA-DQA1 DNA HLA-DQA1 DNA HLA-DQA1 alleelid veres (madallahutusega) Tekst 34 JAH 3874 44728-4 HLA-DQA1 ACnc Pt Bld/Tiss Ord 9 HLA HLA-DQA1 [Presence] HLA-DQA1 Ql 1 Observation 12,6301 277 HLA 27 HLA esmane tüpiseerimine elundite siirdamiseks shk21995 HLA-DQB1 alleelid (madallahutusega 2 kohta) ams24167 JAH EI JAH B-HLA-DQB1 DNA HLA-DQB1 DNA HLA-DQB1 alleelid (madallahutusega) Tekst 36 JAH 1136 53938-7 HLA-DQB1 Type Pt Bld Nom HLA HLA-DQB1 [Type] HLA-DQB1 1 Both 278 HLA 27 HLA klass I antikehad seerumis (ELISA) ams21377 JAH JAH JAH S-HLA class I Ab ELISA HLA klass I Ab (ELISA) HLA klass I antikehad seerumis (ELISA) Tekst 45 JAH 1139 72322-1 HLA-A+B+C Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA HLA HLA-A+B+C (class I) IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay HLA-A+B+C IgG SerPl Ql EIA 1 Both 24,1675 279 HLA 27 HLA klass II antikehad seerumis (ELISA) ams21378 JAH JAH JAH S-HLA class II Ab ELISA HLA klass II Ab (ELISA) HLA klass II antikehad seerumis (ELISA) Tekst 49 JAH 1140 72321-3 HLA-DP+DQ+DR Ab.IgG Threshold Pt Ser Ord EIA HLA HLA-DP+DQ+DR (class II) IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HLA-DP+DQ+DR IgG Ser Ql EIA 1 Both 24,1675 1150 AV 28 Aminohapped seerumis/plasmas (HPLC) ams26199 JAH JAH JAH S,P-Amino acids HPLC Aminohapped seerumis/plasmas (HPLC) Aminohapped seerumis/plasmas (HPLC) Tekst " " 10 JAH 3180 49249-6 Amino acids Imp Pt Ser/Plas Nar CHEM Amino acids [interpretation] in Serum or Plasma Narrative Amino acids SerPl-Imp 1 Observation 8,0775 1149 AV 28 Aminohapped uriinis (HPLC) ams26197 JAH JAH JAH U-Amino acids HPLC Aminohapped uriinis (HPLC) Aminohapped uriinis (HPLC) Tekst 11 JAH 3181 49250-4 Amino acids Imp Pt Urine Nar CHEM Amino acids [interpretation] in Urine Narrative Amino acids Ur-Imp 1 Observation 8,0775 1151 AV 28 Orgaanilised happed seerumis (GC/MS) ams26200 JAH JAH JAH S-Organic acids GC/MS Orgaanilised happed seerumis (GC/MS) Orgaanilised happed seerumis (GC/MS) Tekst 12 JAH 3182 49286-8 Organic acids pattern Imp Pt Ser/Plas Nar CHEM Organic acids pattern [interpretation] in Serum or Plasma Narrative Organic Acids Pattern SerPl-Imp 1 Observation 8,0775 1148 AV 28 Orgaanilised happed uriinis (GC/MS) ams26198 JAH JAH JAH U-Organic acids GC/MS Orgaanilised happed uriinis (GC/MS) Orgaanilised happed uriinis (GC/MS) Tekst 14 JAH 3183 49287-6 Organic acids pattern Imp Pt Urine Nar CHEM Organic acids pattern [interpretation] in Urine Narrative Organic Acids Pattern Ur-Imp 1 Observation 8,0775 522 AV 28 Transferriin (IEF) ams24089 JAH JAH JAH S-Transferrin IEF Kaasasündinud glükosüülimishaigused – transferriin (IEF) Kaasasündinud glükosüülimishaigused – transferriin seerumis (IEF) Tekst 107 JAH 3193 A-3193 316 KR 30 Karüotüüp verest ams23593 JAH JAH JAH B-Karyotype Karüotüüp verest Karüotüüp verest Tekst 7 JAH 1448 29770-5 Karyotype Prid Pt Bld/Tiss Nom 0,01% MOLPATH Karyotype [Identifier] in Blood or Tissue Nominal Karyotyp Bld/T 1 Both 468 PH 31 Trombofiilia - V faktori geeni Leideni ja protrombiini geeni c.*20210G>A mutatsioonide paneel shk22838 JAH JAH EI B-FVL, PT c.*20210G>A panel Trombofiilia - V faktori geeni Leideni ja protrombiini geeni c.*20210G>A mutatsioonide paneel Trombofiilia - V faktori geeni Leideni ja protrombiini geeni c.*20210G>A mutatsioonid (paneel) Paneel Cepheid Genexpert IV Cepheid 1 JAH 2745 L-2745 297 PH 31 Trombofiilia - V faktori geeni Leideni ja protrombiini geeni c.*20210G>A mutatsioonide paneel shk22838 Trombofiilia - V faktori geeni Leideni mutatsioon ams26258 JAH EI EI B-FVL Trombofiilia - V faktori geeni Leideni mutatsioon Trombofiilia - V faktori geeni Leideni mutatsioon Tekst Cepheid Genexpert IV Cepheid 2 JAH 1355 21668-9 F5 gene.p.R506Q Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.MUT F5 gene p.R506Q [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method F5 p.R506Q Bld/T Ql 1 Both 298 PH 31 Trombofiilia - V faktori geeni Leideni ja protrombiini geeni c.*20210G>A mutatsioonide paneel shk22838 Trombofiilia - protrombiini geeni c.*20210G>A mutatsioon ams26259 JAH EI EI B-PT c.*20210G>A Trombofiilia - protrombiini geeni c.*20210G>A mutatsioon Trombofiilia - protrombiini geeni c.*20210G>A mutatsioon Tekst Cepheid Genexpert IV Cepheid 3 JAH 1356 24475-6 F2 gene.p.G20210A Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen 0,02% MOLPATH.MUT F2 gene p.G20210A [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method F2 p.G20210A Bld/T Ql 1 Both 469 PH 31 Tsüstiline fibroos (CF) - CFTR geeni p.F508del ja 394delTT mutatsioonide paneel shk21759 JAH JAH JAH B-CFTR p.F508del, 394delTT panel Tsüstiline fibroos (CF) - CFTR geeni p.F508del ja 394delTT mutatsioonide paneel Tsüstiline fibroos (CF) - CFTR geeni p.F508del ja 394delTT mutatsioonid (paneel) Paneel 21 JAH 2747 L-2747 310 PH 31 Tsüstiline fibroos (CF) - CFTR geeni p.F508del ja 394delTT mutatsioonide paneel shk21759 Tsüstiline fibroos (CF) - CFTR geeni p.F508del mutatsioon ams23326 JAH EI JAH B-CFTR p.F508del Tsüstiline fibroos (CF) - CFTR geeni p.F508del mutatsioon Tsüstiline fibroos (CF) - CFTR geeni p.F508del mutatsioon Tekst 22 JAH 1391 21655-6 CFTR gene.p.F508 del Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.MUT CFTR gene p.F508 Del [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method CFTR p.F508 Del Bld/T Ql 1 Both 311 PH 31 Tsüstiline fibroos (CF) - CFTR geeni p.F508del ja 394delTT mutatsioonide paneel shk21759 Tsüstiline fibroos (CF) - CFTR geeni 394delTT mutatsioon ams23327 JAH EI JAH B-CFTR 394delTT Tsüstiline fibroos (CF) - CFTR geeni 394delTT mutatsioon Tsüstiline fibroos (CF) - CFTR geeni 394delTT mutatsioon Tekst 23 JAH 1392 70244-9 CFTR gene.c.394delTT Prid Pt Bld/Tiss Nom Molgen MOLPATH.MUT CFTR gene c.394delTT [Identifier] in Blood or Tissue by Molecular genetics method Nominal CFTR c.394delTT Bld/T 1 Both 11,4729 313 PH 31 Pärilik hemokromatoos - HFE geeni p.C282Y ja p.H63D mutatsioonide paneel shk22040 JAH JAH JAH B-HFE p.C282Y, p.H63D panel Pärilik hemokromatoos - HFE geeni p.C282Y ja p.H63D mutatsioonide paneel Pärilik hemokromatoos - HFE geeni p.C282Y ja p.H63D mutatsioonid (paneel) Paneel 26 JAH 1403 L-1403 314 PH 31 Pärilik hemokromatoos - HFE geeni p.C282Y ja p.H63D mutatsioonide paneel shk22040 Pärilik hemokromatoos - HFE geeni p.C282Y mutatsioon ams24280 JAH EI JAH B-HFE p.C282Y Pärilik hemokromatoos - HFE geeni p.C282Y mutatsioon Pärilik hemokromatoos - HFE geeni p.C282Y mutatsioon Tekst 27 JAH 1404 21695-2 HFE gene.p.C282Y Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.MUT HFE gene p.C282Y [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method HFE p.C282Y Bld/T Ql 1 Both 315 PH 31 Pärilik hemokromatoos - HFE geeni p.C282Y ja p.H63D mutatsioonide paneel shk22040 Pärilik hemokromatoos - HFE geeni p.H63D mutatsioon ams24281 JAH EI JAH B-HFE p.H63D Pärilik hemokromatoos - HFE geeni p.H63D mutatsioon Pärilik hemokromatoos - HFE geeni p.H63D mutatsioon Tekst 28 JAH 1405 21696-0 HFE gene.p.H63D Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.MUT HFE gene p.H63D [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method HFE p.H63D Bld/T Ql 1 Both 299 PH 31 Fragiilse X-i sündroom (FXS) - FMR1 geeni trinukleotiidsed kordused täisveres ams23592 JAH JAH JAH B-FMR1 repeats Fragiilse X-i sündroom (FXS) - FMR1 geeni trinukleotiidsed kordused Fragiilse X-i sündroom (FXS) - FMR1 geeni trinukleotiidsed kordused Tekst 67 JAH 1359 21759-6 FMR1 gene.CGG repeats Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRINUC FMR1 gene CGG repeats [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method FMR1 gene CGG Rpt Bld/T Ql 1 Both 304 PH 31 Spinaalne lihastroofia (SMA)-SMN1 geeni homosügootne deletsioon ams22836 JAH JAH JAH B,AmnF,CVS-SMN1 homozyg del Spinaalne lihasatroofia (SMA) - SMN1 geeni homosügootne deletsioon Spinaalne lihasatroofia (SMA) - SMN1 geeni homosügootne deletsioon (NT-kiip) Tekst 72 JAH 1383 35462-1 SMN1 gene mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nar Molgen MOLPATH.MUT SMN1 gene mutation analysis in Blood or Tissue by Molecular genetics method Narrative SMN1 gene Mut Anal Bld/T 1 Both 305 PH 31 Spinaalne lihastroofia (SMA)-SMN geenide koopiaarv (MLPA) ams22837 JAH JAH JAH B-SMA MLPA Spinaalne lihasatroofia (SMA) - SMN geenide koopiaarv (MLPA) Spinaalne lihasatroofia (SMA) - SMN geenide koopiaarv (MLPA) Tekst 73 JAH 1384 49857-6 SMN1 gene+SMN2 gene mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nar Molgen MOLPATH.MUT SMN1 gene+SMN2 gene mutations found [Identifier] in Blood or Tissue by Molecular genetics method Narrative SMN1+SMN2 gene Mut Anal Bld/T 1 Both 296 PH 31 Duchenne'i ja Beckeri lihasdüstroofia (DMD/BMD) - DMD geeni mutatsioonid (MLPA) ams23357 JAH JAH JAH B-DMD MLPA Duchenne ja Beckeri lihasdüstroofia (DMD/BMD) - DMD geeni mutatsioonid (MLPA) Duchenne ja Beckeri lihasdüstroofia (DMD/BMD) - DMD geeni mutatsioonid (MLPA) Tekst 75 JAH 1353 50626-1 DMD gene mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nar Molgen MOLPATH.MUT DMD gene mutation analysis in Blood or Tissue by Molecular genetics method Narrative DMD gene Mut Anal Bld/T 1 Both 302 PH 31 1. tüüpi müotooniline düstroofia (MD) DPMK geeni fragmentanalüüs shk21810 JAH JAH JAH B-DMPK repeats 1. tüüpi müotooniline düstroofia (DM1) - DMPK geeni trinukleotiidsed kordused (fragmentanalüüs) 1. tüüpi müotooniline düstroofia (DM1) - DMPK geeni trinukleotiidsed kordused (fragmentanalüüs) Tekst 77 JAH 1378 21757-0 DMPK gene.CTG repeats Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRINUC DMPK gene CTG repeats [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method DMPK gene CTG Rpt Bld/T Ql 1 Both 301 PH 31 Huntingtoni tõbi (HD) - HTT geeni trinukleotiidsed kordused ams22740 JAH JAH JAH B-HTT repeats Huntingtoni tõbi (HD) - HTT geeni trinukleotiidsed kordused Huntingtoni tõbi (HD) - HTT geeni trinukleotiidsed kordused Tekst 79 JAH 1363 21763-8 HD gene.CAG repeats Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRINUC HD gene CAG repeats [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method HD gene CAG Rpt Bld/T Ql 1 Both 300 PH 31 Friedreichi ataksia (FRDA) - FXN geeni trinukleotiidsed kordused ams23331 JAH JAH JAH B-FXN repeats Friedreichi ataksia (FRDA) - FXN geeni trinukleotiidsed kordused Friedreichi ataksia (FRDA) - FXN geeni trinukleotiidsed kordused Tekst 82 JAH 1361 21762-0 FRDA gene.GAA repeats Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.TRINUC FRDA gene GAA repeats [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method FRDA gene GAA Rpt Bld/T Ql 1 Both 507 PH 31 Spinotserebellaarne ataksia (SCA) - SCA1, SCA2, SCA3 ja CACNAIA geenide trinukleotiidsed kordused (paneel) shk21770 EI 2022-07-28 EI EI B-SCA genes CAG repeats panel Spinotserebellaarne ataksia (SCA) - SCA1, SCA2, SCA3 ja CACNAIA geenide trinukleotiidsete korduste paneel Spinotserebellaarne ataksia (SCA) - SCA1, SCA2, SCA3 ja CACNAIA geenide trinukleotiidsed kordused (paneel) Paneel 91 JAH 3032 L-3032 303 PH 31 Pärilik motosensoorne neuropaatia(CMT1A) ja kompressioonipareeside eelsoodumusega pärilik neuropaatia(HNPP) ams22078 JAH JAH JAH B-17p11.2-17p12 rearrangements MLPA Pärilik motosensoorne neuropaatia (CMT1A) ja kompressioonipareeside eelsoodumusega pärilik neuropaatia (HNPP) - 17p11.2-17p12 piirkonna duplikatsioon ja 17p11.2 piirkonna deletsioon (MLPA) Pärilik motosensoorne neuropaatia (CMT1A) ja kompressioonipareeside eelsoodumusega pärilik neuropaatia (HNPP) - 7p11.2-17p12 piirkonna duplikatsioon ja 17p11.2 piirkonna deletsioon (MLPA) Tekst 92 JAH 1381 21727-3 PMP22 gene mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nom Molgen MOLPATH.MUT PMP22 gene mutations found [Identifier] in Blood or Tissue by Molecular genetics method Nominal PMP22 gene Mut Anal Bld/T 1 Both 11,3891 312 PH 31 Pärilik spastiline parapleegia (HSP) - SPG4 geeni kodeeriva ala mutatsioonid (sekveneerimine) ams22860 EI 2022-07-28 EI EI B-SPG4 seq Pärilik spastiline parapleegia (HSP) - SPG4 geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Pärilik spastiline parapleegia (HSP) - SPG4 geeni mutatsioonid (sekveneerimine) Tekst 95 JAH 1400 34516-5 SPAST gene mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nar Molgen MOLPATH.MUT SPAST gene mutations found [Identifier] in Blood or Tissue by Molecular genetics method Narrative SPAST gene Mut Anal Bld/T 1 Both 1114 FG 32 CYP2C9 genotüüp ams25967 JAH JAH JAH B-CYP2C9 genotype CYP2C9 genotüüp CYP2C9 genotüüp Tekst " " 8 JAH 5842 46724-1 CYP2C9 gene targeted mutation analysis Prid Pt Bld/Tiss Nom Molgen MOLPATH.PHARMG CYP2C9 gene mutations found [Identifier] in Blood or Tissue by Molecular genetics method Nominal CYP2C9 gene Mut Anl Bld/T 1 Both 272 FG 32 HLA-B*57:01 alleel täisveres ams23675 JAH JAH JAH B-HLA-B*57:01 DNA HLA-B*57:01 DNA HLA-B*57:01 alleel N/P 26 JAH 1127 50956-2 HLA-B*5701 ACnc Pt Bld Ord HLA HLA-B*5701 [Presence] HLA-B*5701 Ql 1 Both 92 SV 33 I trimestri sõeluuring seerumis shk21861 JAH JAH JAH Pt-Grav I trim Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang I trimestril Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang I trimestril Paneel 1 JAH 2954 49086-2 First trimester maternal screen with nuchal translucency panel - Pt ^Patient - PANEL.CHEM First trimester maternal screen with nuchal translucency panel 1st trimester scn+NT Pnl Patient 1 Order 33,8721 95 SV 33 II trimestri sõeluuring seerumist shk743 JAH JAH JAH Pt-Grav I trim Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang I trimestril Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang I trimestril Paneel 1 JAH 2954 49086-2 First trimester maternal screen with nuchal translucency panel - Pt ^Patient - PANEL.CHEM First trimester maternal screen with nuchal translucency panel 1st trimester scn+NT Pnl Patient 1 Order 33,8721 93 SV 33 Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang I trimestril shk21861 PAPP-A ams23664 JAH EI JAH S,P-PAPP-A PAPP-A Rasedusega seotud plasma proteiin A seerumis/plasmas QN U/L U/L 3 JAH 395 32046-5 Pregnancy associated plasma protein A ACnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Pregnancy associated plasma protein A [Units/volume] in Serum or Plasma PAPP-A SerPl-aCnc 1 Both 94 SV 33 Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang I trimestril shk21861 fb-hCG ams23665 JAH EI JAH S,P-fb-hCG fb-hCG Koorioni gonadotropiini vaba beetaalaühik seerumis/plasmas QN U/L U/L 5 JAH 396 19180-9 Choriogonadotropin.beta subunit.free ACnc Pt Ser/Plas Qn [IU]/L IU/L CHEM Choriogonadotropin.beta subunit free [Units/volume] in Serum or Plasma B-HCG Free SerPl-aCnc 1 Both 525 SV 33 Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang I trimestril shk743 AFP grav ams1484 JAH EI JAH S,P-AFP grav AFP grav Alfafetoproteiin rasedatel seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 11 JAH 3291 19176-7 Alpha-1-Fetoprotein ACnc Pt Ser/Plas Qn [IU]/mL U/mL CHEM Alpha-1-Fetoprotein [Units/volume] in Serum or Plasma AFP SerPl-aCnc 1 Both 9,8509 96 SV 33 Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang I trimestril shk743 E3 unconj ams21357 JAH EI JAH S-E3 unconj E3 mittekonjugeeritud Östriool (mittekonjugeeritud) seerumis QN ug/L ug/L 15 JAH 400 2250-9 Estriol.unconjugated MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL 0,01% CHEM Estriol.unconjugated [Mass/volume] in Serum or Plasma u Estriol SerPl-mCnc 1 Both 490 SV 33 Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang I trimestril shk21861 Neuraaltoru defekti skriining ams23666 JAH EI JAH NT MoM NT MoM Loote kuklavoldi paksuse MoM Tekst 17 JAH 2961 49035-9 Thickness MoM Pt Nuchal fold^fetus Qn US.measured M.O.M. OB.US Fetal Nuchal fold [Multiple of the median] Thickness US Fet Nuchal fold MoM Thickness US.meas 2 Observation 23,6315 491 SV 33 Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang I trimestril shk21861 Risk trisoomia 21. suhtes (NT-ta) ams23667 JAH EI JAH Risk Tris21 Risk trisoomia 21. suhtes Risk trisoomia 21. suhtes Tekst 18 JAH 2962 49090-4 Trisomy 21 risk based on maternal age Find Pt ^Fetus Qn {risk} 630 CHEM Trisomy 21 risk based on maternal age in Fetus Ts 21risk-age Fetus 1 Observation 29,2778 496 SV 33 Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang I trimestril shk21861 Vanuse risk trisoomia 21. suhtes ams23668 JAH EI JAH Age risk Tris21 Vanuse risk trisoomia 21. suhtes Vanuse risk trisoomia 21. suhtes Tekst 19 JAH 2967 47222-5 Trisomy 21 risk based on maternal age + Alpha-1-Fetoprotein + Choriogonadotropin + Estriol.unconjugated Find Pt ^Fetus Qn CHEM Trisomy 21 risk based on maternal age+Alpha-1-Fetoprotein+Choriogonadotropin+Estriol.unconjugated in Fetus Ts 21risk-age+AFP+HCG+uE3 Fetus 1 Observation 36,7225 492 SV 33 Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang I trimestril shk21861 Kombineeritud risk trisoomia 21. suhtes ams23669 JAH EI JAH Combined risk Tris21 Kombineeritud risk trisoomia 21. suhtes Kombineeritud risk trisoomia 21. suhtes Tekst 20 JAH 2963 49030-0 Trisomy 21 risk based on maternal age + Pregnancy associated plasma protein A + Choriogonadotropin + Nuchal translucency Find Pt ^Fetus Qn CHEM Trisomy 21 risk based on maternal age+Pregnancy associated plasma protein A+Choriogonadotropin+Nuchal translucency in Fetus Ts 21 risk-age+PAPPA+HCG+NT Fetus 1 Observation 36,7225 493 SV 33 Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang I trimestril shk21861 Risk trisoomia 18. suhtes ams23670 JAH EI JAH Risk Tris18 Risk trisoomia 18. suhtes Risk trisoomia 18. suhtes Tekst 21 JAH 2964 47223-3 Trisomy 18 risk based on maternal age Find Pt ^Fetus Qn {risk} 700 CHEM Trisomy 18 risk based on maternal age in Fetus Ts 18 risk-Age Fetus 1 Observation 30,7617 494 SV 33 Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang I trimestril shk21861 Kombineeritud risk trisoomia 18. suhtes ams23671 JAH EI JAH Combined risk Tris18 Kombineeritud risk trisoomia 18. suhtes Kombineeritud risk trisoomia 18. suhtes Tekst 22 JAH 2965 88004-7 Trisomy 18 risk based on maternal age + Pregnancy associated plasma protein A + Choriogonadotropin + Nuchal translucency Likelihood Pt ^Fetus Qn {risk} risk CHEM Trisomy 18 risk based on maternal age + Pregnancy associated plasma protein A + Choriogonadotropin + Nuchal translucency [Likelihood] in Fetus Ts 18 risk-age+PAPPA+HCG+NT Fetus 1 Both 9,3141 495 SV 33 Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang I trimestril shk743 Risk neuraaltoru defektide suhtes ams23217 JAH EI JAH Risk NTD Risk neuraaltoru defektide suhtes Risk neuraaltoru defektide suhtes Tekst 23 JAH 2966 49091-2 Neural tube defect risk based on maternal age Find Pt ^Fetus Qn CHEM Neural tube defect risk based on maternal age in Fetus Neural tube defect risk-age Fetus 1 Observation 33,3923 295 SV 33 Kilpnääret stimuleeriv hormoon ams22838 JAH JAH JAH BS-TSH TSH vereplekist Kilpnääret stimuleeriv hormoon vereplekist QN mU/L mU/L 42 JAH/Võrreld 1352 29575-8 Thyrotropin ACnc Pt Bld.dot Qn m[IU]/L mIU/L CHEM Thyrotropin [Units/volume] in Dried blood spot TSH DBS-aCnc 1 Both 526 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vastündinu vereplekist (sõeluuring, tandem mass-spektromeetria) shk22086 JAH JAH JAH BS-Amino acids, Carnitines screen panel MS/MS Aminohapped ja karnitiinid vereplekist (sõeluuring, MS/MS) Aminohapped ja karnitiinid vereplekist (sõeluuring, MS/MS) Paneel 43 JAH 3301 L-3301 527 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vereplekist (sõeluuring, MS/MS) shk22086 Alaniin ams24482 JAH EI JAH BS-Ala Alaniin Alaniin vereplekist QN umol/L umol/L 45 JAH/Võrreld 3302 47551-7 Alanine SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 4 CHEM Alanine [Moles/volume] in Dried blood spot Alanine DBS-sCnc 1 Both 16,1382 528 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vereplekist (sõeluuring, MS/MS) shk22086 Arginiin ams24483 JAH EI JAH BS-Arg Arginiin Arginiin vereplekist QN umol/L umol/L 46 JAH/Võrreld 3303 47562-4 Arginine SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 2 CHEM Arginine [Moles/volume] in Dried blood spot Arginine DBS-sCnc 1 Both 10,3356 529 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vereplekist (sõeluuring, MS/MS) shk22086 Aspargiinhape ams24484 JAH EI JAH BS-Asp Asparagiinhape Asparagiinhape vereplekist QN umol/L umol/L 47 JAH/Võrreld 3304 47573-1 Aspartate SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 2 CHEM Aspartate [Moles/volume] in Dried blood spot Aspartate DBS-sCnc 1 Both 11,4233 530 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vereplekist (sõeluuring, MS/MS) shk22086 Tsitrulliin ams24485 JAH EI JAH BS-Cit Tsitrulliin Tsitrulliin vereplekist QN umol/L umol/L 48 JAH/Võrreld 3305 42892-0 Citrulline SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 2 CHEM Citrulline [Moles/volume] in Dried blood spot Citrulline DBS-sCnc 1 Both 12,8164 531 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vereplekist (sõeluuring, MS/MS) shk22086 Glutamiinhape ams24486 JAH EI JAH BS-Glu Glutamiinhape Glutamiinhape vereplekist QN umol/L umol/L 49 JAH/Võrreld 3306 47623-4 Glutamate SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 1 CHEM Glutamate [Moles/volume] in Dried blood spot Glutamate DBS-sCnc 1 Both 11,5078 532 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vereplekist (sõeluuring, MS/MS) shk22086 Glütsiin ams24487 JAH EI JAH BS-Gly Glütsiin Glütsiin vereplekist QN umol/L umol/L 50 JAH/Võrreld 3307 47633-3 Glycine SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 2 CHEM Glycine [Moles/volume] in Dried blood spot Glycine DBS-sCnc 1 Both 10,7502 533 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vereplekist (sõeluuring, MS/MS) shk22086 Leutsiin ams24488 JAH EI JAH BS-Leu Leutsiin Leutsiin vereplekist QN umol/L umol/L 51 JAH/Võrreld 3308 47679-6 Leucine SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 2 CHEM Leucine [Moles/volume] in Dried blood spot Leucine DBS-sCnc 1 Both 11,0434 534 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vereplekist (sõeluuring, MS/MS) shk22086 Metioniin ams24489 JAH EI JAH BS-Met Metioniin Metioniin vereplekist QN umol/L umol/L 53 JAH/Võrreld 3310 47700-0 Methionine SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 2 CHEM Methionine [Moles/volume] in Dried blood spot Methionine DBS-sCnc 1 Both 11,5957 535 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vereplekist (sõeluuring, MS/MS) shk22086 Ornitiin ams24490 JAH EI JAH BS-Orn Ornitiin Ornitiin vereplekist QN umol/L umol/L 54 JAH/Võrreld 3311 47714-1 Ornithine SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 2 CHEM Ornithine [Moles/volume] in Dried blood spot Ornithine DBS-sCnc 1 Both 11,2634 536 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vereplekist (sõeluuring, MS/MS) shk22086 Fenüülalaniin ams24491 JAH EI JAH BS-Phe Fenüülalaniin Fenüülalaniin vereplekist QN umol/L mg/dL 55 JAH/Võrreld 3312 29573-3 Phenylalanine SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L;mcmol/L 5 CHEM Phenylalanine [Moles/volume] in Dried blood spot Phe DBS-sCnc 1 Both 8,0811 537 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vereplekist (sõeluuring, MS/MS) shk22086 Proliin ams24492 JAH EI JAH BS-Pro Proliin Proliin vereplekist QN umol/L umol/L 56 JAH/Võrreld 3313 47732-3 Proline SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 1 CHEM Proline [Moles/volume] in Dried blood spot Proline DBS-sCnc 1 Both 10,6606 538 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vereplekist (sõeluuring, MS/MS) shk22086 Suktsinüülatsetoon ams24493 JAH EI JAH BS-SucA Suktsinüülatsetoon Suktsinüülatsetoon vereplekist QN umol/L umol/L 57 JAH/Võrreld 3314 53231-7 Succinylacetone SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 1 CHEM Succinylacetone [Moles/volume] in Dried blood spot Succinylacetone DBS-sCnc 1 Both 8,0811 539 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vereplekist (sõeluuring, MS/MS) shk22086 Türosiin ams24494 JAH EI JAH BS-Tyr Türosiin Türosiin vereplekist QN umol/L umol/L 58 JAH/Võrreld 3315 35571-9 Tyrosine SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 3 CHEM Tyrosine [Moles/volume] in Dried blood spot Tyrosine DBS-sCnc 1 Both 10,6606 540 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vereplekist (sõeluuring, MS/MS) shk22086 Valiin ams24495 JAH EI JAH BS-Val Valiin Valiin vereplekist QN umol/L umol/L 59 JAH/Võrreld 3316 47799-2 Valine SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 2 CHEM Valine [Moles/volume] in Dried blood spot Valine DBS-sCnc 1 Both 12,4605 541 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vereplekist (sõeluuring, MS/MS) shk22086 C0-karnitiin ams24496 JAH EI JAH BS-C0-carnitine C0-karnitiin Vaba karnitiin vereplekist QN umol/L umol/L 67 JAH/Võrreld 3324 38481-8 Carnitine.free (C0) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 2 CHEM Carnitine free (C0) [Moles/volume] in Dried blood spot Carnitine Free DBS-sCnc 1 Both 19,069 542 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vereplekist (sõeluuring, MS/MS) shk22086 C2-karnitiin ams24497 JAH EI JAH BS-C2-carnitine C2-karnitiin Atsetüülkarnitiin vereplekist QN umol/L umol/L 68 JAH/Võrreld 3325 50157-7 Acetylcarnitine (C2) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 2 CHEM Acetylcarnitine (C2) [Moles/volume] in Dried blood spot Acetylcarn DBS-sCnc 1 Both 14,2966 543 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vereplekist (sõeluuring, MS/MS) shk22086 C3-karnitiin ams24498 JAH EI JAH BS-C3-carnitine C3-karnitiin Propionüülkarnitiin vereplekist QN umol/L umol/L 69 JAH/Võrreld 3326 53160-8 Propionylcarnitine (C3) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 2 CHEM Propionylcarnitine (C3) [Moles/volume] in Dried blood spot Propionylcarn DBS-sCnc 1 Both 14,1365 544 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vereplekist (sõeluuring, MS/MS) shk22086 C3DC-karnitiin ams24499 JAH EI JAH BS-C3DC-carnitine C3DC-karnitiin Hüdroksüoktanoüülkarnitiin vereplekist QN umol/L umol/L 70 JAH/Võrreld 3327 54462-7 Malonylcarnitine (C3-DC) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 1 CHEM Malonylcarnitine (C3-DC) [Moles/volume] in Dried blood spot Malonylcarn DBS-sCnc 1 Both 12,5436 545 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vereplekist (sõeluuring, MS/MS) shk22086 C4-karnitiin ams24500 JAH EI JAH BS-C4-carnitine C4-karnitiin Butürüülkarnitiin vereplekist QN umol/L umol/L 71 JAH/Võrreld 3328 53065-9 Butyrylcarnitine (C4) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 2 CHEM Butyrylcarnitine (C4) [Moles/volume] in Dried blood spot Butyrylcarn DBS-sCnc 1 Both 13,2713 546 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vereplekist (sõeluuring, MS/MS) shk22086 C4DC-karnitiin ams24501 JAH EI JAH BS-C4DC-carnitine C4DC-karnitiin Metüülmalonüülkarniiin vereplekist QN umol/L umol/L 72 JAH/Võrreld 3329 45222-7 Methylmalonylcarnitine (C4-DC) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 1 CHEM Methylmalonylcarnitine (C4-DC) [Moles/volume] in Dried blood spot Me-malonylcarn DBS-sCnc 1 Both 12,5436 547 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vereplekist (sõeluuring, MS/MS) shk22086 C4OH-karnitiin ams24502 JAH EI JAH BS-C4OH-carnitine C4OH-karnitiin Hüdroksübutürüülkarnitiin vereplekist QN umol/L umol/L 73 JAH/Võrreld 3330 50102-3 3-Hydroxybutyrylcarnitine (C4-OH) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 1 CHEM 3-Hydroxybutyrylcarnitine (C4-OH) [Moles/volume] in Dried blood spot 3OH-Butyrcarn DBS-sCnc 1 Both 12,9508 548 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vereplekist (sõeluuring, MS/MS) shk22086 C5-karnitiin ams24503 JAH EI JAH BS-C5-carnitine C5-karnitiin Isovalerüülkarnitiin vereplekist QN umol/L umol/L 74 JAH/Võrreld 3331 45216-9 Isovalerylcarnitine+Methylbutyrylcarnitine (C5) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L CHEM Isovalerylcarnitine+Methylbutyrylcarnitine (C5) [Moles/volume] in Dried blood spot Isovaleryl+MeButyrylcarn DBS-sCnc 1 Both 11,804 549 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vereplekist (sõeluuring, MS/MS) shk22086 C5:1-karnitiin ams24504 JAH EI JAH BS-C5:1-carnitine C5:1-karnitiin Tiglüülkarnitiin vereplekist QN umol/L umol/L 75 JAH/Võrreld 3332 53170-7 Tiglylcarnitine (C5:1) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 1 CHEM Tiglylcarnitine (C5:1) [Moles/volume] in Dried blood spot Tiglylcarn DBS-sCnc 1 Both 13,1843 550 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vereplekist (sõeluuring, MS/MS) shk22086 C5OH-karnitiin ams24505 JAH EI JAH BS-C5OH-carnitine C5OH-karnitiin Hüdroksüisovalerüülkarnitiin vereplekist QN umol/L umol/L 76 JAH/Võrreld 3333 50106-4 3-Hydroxyisovalerylcarnitine (C5-OH) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 2 CHEM 3-Hydroxyisovalerylcarnitine (C5-OH) [Moles/volume] in Dried blood spot 3OH-Isovalerylcarn DBS-sCnc 1 Both 11,3457 551 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vereplekist (sõeluuring, MS/MS) shk22086 C5DC-karnitiin ams24506 JAH EI JAH BS-C5DC-carnitine C5DC-karnitiin Glutarüülkarnitiin vereplekist QN umol/L umol/L 77 JAH/Võrreld 3334 45207-8 Glutarylcarnitine (C5-DC) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 3 CHEM Glutarylcarnitine (C5-DC) [Moles/volume] in Dried blood spot Glutarylcarn DBS-sCnc 1 Both 11,6689 552 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vereplekist (sõeluuring, MS/MS) shk22086 C6-karnitiin ams24507 JAH EI JAH BS-C6-carnitine C6-karnitiin Heksanoüülkarnitiin vereplekist QN umol/L umol/L 78 JAH/Võrreld 3335 45211-0 Hexanoylcarnitine (C6) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 2 CHEM Hexanoylcarnitine (C6) [Moles/volume] in Dried blood spot Hexanoylcarn DBS-sCnc 1 Both 12,695 553 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vereplekist (sõeluuring, MS/MS) shk22086 C8-karnitiin ams24508 JAH EI JAH BS-C8-carnitine C8-karnitiin Oktanoüülkarnitiin vereplekist QN umol/L umol/L 79 JAH/Võrreld 3336 53175-6 Octanoylcarnitine (C8) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 2 CHEM Octanoylcarnitine (C8) [Moles/volume] in Dried blood spot Octanoylcarn DBS-sCnc 1 Both 12,989 554 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vereplekist (sõeluuring, MS/MS) shk22086 C8:1-karnitiin ams24509 JAH EI JAH BS-C8:1-carnitine C8:1-karnitiin Oktenoüülkarnitiin vereplekist QN umol/L umol/L 80 JAH/Võrreld 3337 53174-9 Octenoylcarnitine (C8:1) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 1 CHEM Octenoylcarnitine (C8:1) [Moles/volume] in Dried blood spot Octenoylcarn DBS-sCnc 1 Both 12,989 555 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vereplekist (sõeluuring, MS/MS) shk22086 C10-karnitiin ams24510 JAH EI JAH BS-C10-carnitine C10-karnitiin Dekanoüülkarnitiin vereplekist QN umol/L umol/L 81 JAH/Võrreld 3338 45197-1 Decanoylcarnitine (C10) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 2 CHEM Decanoylcarnitine (C10) [Moles/volume] in Dried blood spot Decanoylcarn DBS-sCnc 1 Both 12,7755 556 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vereplekist (sõeluuring, MS/MS) shk22086 C10:1-karnitiin ams24511 JAH EI JAH BS-C10:1-carnitine C10:1-karnitiin Detsenoüülkarnitiin vereplekist QN umol/L umol/L 82 JAH/Võrreld 3339 45198-9 Decenoylcarnitine (C10:1) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 1 CHEM Decenoylcarnitine (C10:1) [Moles/volume] in Dried blood spot Decenoylcarn DBS-sCnc 1 Both 12,7755 557 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vereplekist (sõeluuring, MS/MS) shk22086 C12-karnitiin ams24512 JAH EI JAH BS-C12-carnitine C12-karnitiin Dodekanoüülkarnitiin vereplekist QN umol/L umol/L 83 JAH/Võrreld 3340 45199-7 Dodecanoylcarnitine (C12) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 2 CHEM Dodecanoylcarnitine (C12) [Moles/volume] in Dried blood spot Dodecanoylcarn DBS-sCnc 1 Both 13,4251 558 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vereplekist (sõeluuring, MS/MS) shk22086 C14-karnitiin ams24513 JAH EI JAH BS-C14-carnitine C14-karnitiin Tetradekanoüülkarnitiin vereplekist QN umol/L umol/L 84 JAH/Võrreld 3341 53192-1 Tetradecanoylcarnitine (C14) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 2 CHEM Tetradecanoylcarnitine (C14) [Moles/volume] in Dried blood spot Tdecanoylcarn DBS-sCnc 1 Both 13,0796 559 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vereplekist (sõeluuring, MS/MS) shk22086 C14:1-karnitiin ams24514 JAH EI JAH BS-C14:1-carnitine C14:1-karnitiin Tetradetsenoüülkarnitiin vereplekist QN umol/L umol/L 85 JAH/Võrreld 3342 53191-3 Tetradecenoylcarnitine (C14:1) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 1 CHEM Tetradecenoylcarnitine (C14:1) [Moles/volume] in Dried blood spot Tdecenoylcarn DBS-sCnc 1 Both 13,0796 560 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vereplekist (sõeluuring, MS/MS) shk22086 C14:2-karnitiin ams24515 JAH EI JAH BS-C14:2-carnitine C14:2-karnitiin Tetradekadienoüülkarnitiin vereplekist QN umol/L umol/L 86 JAH/Võrreld 3343 53190-5 Tetradecadienoylcarnitine (C14:2) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 1 CHEM Tetradecadienoylcarnitine (C14:2) [Moles/volume] in Dried blood spot Tdecadienoylcarn DBS-sCnc 1 Both 13,0796 561 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vereplekist (sõeluuring, MS/MS) shk22086 C14OH-karnitiin ams24516 JAH EI JAH BS-C14OH-carnitine C14OH-karnitiin Hüdroksütetradekanoüülkarnitiin vereplekist QN umol/L umol/L 87 JAH/Võrreld 3344 50281-5 3-Hydroxytetradecanoylcarnitine (C14-OH) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 1 CHEM 3-Hydroxytetradecanoylcarnitine (C14-OH) [Moles/volume] in Dried blood spot 3OH-Tdecanoylcarn DBS-sCnc 1 Both 13,464 562 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vereplekist (sõeluuring, MS/MS) shk22086 C16-karnitiin ams24517 JAH EI JAH BS-C16-carnitine C16-karnitiin Palmitoüülkarnitiin vereplekist QN umol/L umol/L 88 JAH/Võrreld 3345 53199-6 Palmitoylcarnitine (C16) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 2 CHEM Palmitoylcarnitine (C16) [Moles/volume] in Dried blood spot Palmitoylcarn DBS-sCnc 1 Both 12,5787 563 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vereplekist (sõeluuring, MS/MS) shk22086 C16:1-karnitiin ams24518 JAH EI JAH BS-C16:1-carnitine C16:1-karnitiin Palmitoleüülkarnitiin vereplekist QN umol/L umol/L 89 JAH/Võrreld 3346 53198-8 Palmitoleylcarnitine (C16:1) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 1 CHEM Palmitoleylcarnitine (C16:1) [Moles/volume] in Dried blood spot Palmitoleylcarn DBS-sCnc 1 Both 12,5787 564 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vereplekist (sõeluuring, MS/MS) shk22086 C16:1OH-karnitiin ams24519 JAH EI JAH BS-C16:1OH-carnitine C16:1OH-karnitiin Hüdroksüpalmitoleüülkarnitiin vereplekist QN umol/L umol/L 90 JAH/Võrreld 3347 50121-3 3-Hydroxypalmitoleylcarnitine (C16:1-OH) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 1 CHEM 3-Hydroxypalmitoleylcarnitine (C16:1-OH) [Moles/volume] in Dried blood spot 3OH-Palmitoleylcarn DBS-sCnc 1 Both 15,3811 565 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vereplekist (sõeluuring, MS/MS) shk22086 C16OH-karnitiin ams24520 JAH EI JAH BS-C16OH-carnitine C16OH-karnitiin Hüdroksüpalmitoüülkarnitiin vereplekist QN umol/L umol/L 91 JAH/Võrreld 3348 50125-4 3-Hydroxypalmitoylcarnitine (C16-OH) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 1 CHEM 3-Hydroxypalmitoylcarnitine (C16-OH) [Moles/volume] in Dried blood spot 3OH-Palmitoylcarn DBS-sCnc 1 Both 8,9266 566 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vereplekist (sõeluuring, MS/MS) shk22086 C18-karnitiin ams24521 JAH EI JAH BS-C18-carnitine C18-karnitiin Stearoüülkarnitiin vereplekist QN umol/L umol/L 92 JAH/Võrreld 3349 53241-6 Stearoylcarnitine (C18) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 2 CHEM Stearoylcarnitine (C18) [Moles/volume] in Dried blood spot Stearoylcarn DBS-sCnc 1 Both 11,7765 567 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vereplekist (sõeluuring, MS/MS) shk22086 C18OH-karnitiin ams24522 JAH EI JAH BS-C18OH-carnitine C18OH-karnitiin Hüdroksüstearoüülkarnitiin vereplekist QN umol/L umol/L 93 JAH/Võrreld 3350 50132-0 3-Hydroxystearoylcarnitine (C18-OH) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 1 CHEM 3-Hydroxystearoylcarnitine (C18-OH) [Moles/volume] in Dried blood spot 3OH-stearoylcarn DBS-sCnc 1 Both 8,3597 568 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vereplekist (sõeluuring, MS/MS) shk22086 C18:1-karnitiin ams24523 JAH EI JAH BS-C18:1-carnitine C18:1-karnitiin Oleoüülkarnitiin vereplekist QN umol/L umol/L 94 JAH/Võrreld 3351 53202-8 Oleoylcarnitine (C18:1) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 2 CHEM Oleoylcarnitine (C18:1) [Moles/volume] in Dried blood spot Oleoylcarn DBS-sCnc 1 Both 11,7765 569 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vereplekist (sõeluuring, MS/MS) shk22086 C18:1OH-karnitiin ams24524 JAH EI JAH BS-C18:1OH-carnitine C18:1OH-karnitiin Hüdroksüoleoüülkarnitiin vereplekist QN umol/L umol/L 95 JAH/Võrreld 3352 50113-0 3-Hydroxyoleoylcarnitine (C18:1-OH) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L 1 CHEM 3-Hydroxyoleoylcarnitine (C18:1-OH) [Moles/volume] in Dried blood spot 3OH-Oleoylcarn DBS-sCnc 1 Both 14,3983 570 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vereplekist (sõeluuring, MS/MS) shk22086 C18:2OH-karnitiin ams24525 JAH EI JAH BS-C18:2OH-carnitine C18:2OH-karnitiin Hüdroksülinoleüülkarnitiin vereplekist QN umol/L umol/L 96 JAH/Võrreld 3353 50109-8 3-Hydroxylinoleoylcarnitine (C18:2-OH) SCnc Pt Bld.dot Qn umol/L umol/L CHEM 3-Hydroxylinoleoylcarnitine (C18:2-OH) [Moles/volume] in Dried blood spot 3OH-Linoleoylcarn DBS-sCnc 1 Both 14,3983 684 SV 33 Aminohapped ja karnitiinid vereplekist (sõeluuring, MS/MS) shk22086 GALT aktiivsus vereplekist (sõeluuring) ams24527 JAH EI JAH BS-GALT activity screen Klassikalise galaktoseemia sõeluuring (Beutleri test) Galaktoos-1-fosfaadi uridüültransferaasi aktiivsus vereplekist (Beutleri test, sõeluuring) Tekst 112 JAH 5259 33288-2 Galactose 1 phosphate uridyl transferase PrThr Pt Bld.dot Ord 3000 CHEM Galactose 1 phosphate uridyl transferase [Presence] in DBS Gal1PUT DBS Ql 1 Both 13,9661 685 SP 34 Aminohapped ja karnitiinid vereplekist (sõeluuring, MS/MS) shk22086 Ema perekonnanimi, eesnimi ams24526 JAH EI JAH Pt-Mothers data Ema perekonnanimi, eesnimi, telefon Ema perekonnanimi, eesnimi, telefon Tekst 24 EI 5283 L-5283