id labor Valdkond VK sort Paneel P kood Analüüsi nimetus A kood Kehtiv Kehtiv lõpp Tellitav Vahendatav T lühend Kasutatav nimetus T Nimetus Vastuskood T Ühik Labor ühik Seade Diagnostikumi_tootja Sort Risttabel id algandmed Loinc # Component Property Time Aspects System Scale Method Ex UCUM Units Ex Units %99+ Common Tests Class Long Common Name Short Name Type Order/Obs Doc/Section Ext 8 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 1907159 JAH JAH EI B-CBC-5Diff Hemogramm 5-osalise leukogrammiga Hemogramm viieosalise leukogrammiga Paneel 4 EI/Paneel 12 57021-8 CBC W Auto Differential panel - Pt Bld Qn PANEL.HEM/BC CBC W Auto Differential panel in Blood CBC W Auto Diff Bld 1 Order 37 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 1907159 WBC 3057897 JAH EI EI B-WBC WBC Leukotsüüdid QN E9/L l Sysmex XT-4000i 10 JAH/Võrreld 2 6690-2 Leukocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Leukocytes [#/volume] in Blood by Automated count WBC # Bld Auto 1 Observation 66 HE 1 WBC 3059162 JAH EI EI B-WBC WBC Leukotsüüdid QN E9/L l Sysmex XT-4000i 10 JAH/Võrreld 2 6690-2 Leukocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Leukocytes [#/volume] in Blood by Automated count WBC # Bld Auto 1 Observation 33 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 1907159 RBC 3059103 JAH EI EI B-RBC RBC Erütrotsüüdid QN E12/L l Sysmex XT-4000i 11 JAH/Võrreld 3 789-8 Erythrocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*6/uL 10^12/L;million/mm3 2,22% HEM/BC Erythrocytes [#/volume] in Blood by Automated count RBC # Bld Auto 1 Observation 60 HE 1 RBC 3059163 JAH EI EI B-RBC RBC Erütrotsüüdid QN E12/L l Sysmex XT-4000i 11 JAH/Võrreld 3 789-8 Erythrocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*6/uL 10^12/L;million/mm3 2,22% HEM/BC Erythrocytes [#/volume] in Blood by Automated count RBC # Bld Auto 1 Observation 14 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 1907159 Hb 3059104 JAH EI EI B-Hb Hb Hemoglobiin QN g/L g/l Sysmex XT-4000i 12 JAH/Võrreld 4 718-7 Hemoglobin MCnc Pt Bld Qn g/dL 2,32% HEM/BC Hemoglobin [Mass/volume] in Blood Hgb Bld-mCnc 1 Both 42 HE 1 Hb 3059164 JAH EI EI B-Hb Hb Hemoglobiin QN g/L g/l Sysmex XT-4000i 12 JAH/Võrreld 4 718-7 Hemoglobin MCnc Pt Bld Qn g/dL 2,32% HEM/BC Hemoglobin [Mass/volume] in Blood Hgb Bld-mCnc 1 Both 15 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 1907159 Hct 3059105 JAH EI EI B-Hct Hct Hematokrit QN % % Sysmex XT-4000i 13 JAH/Võrreld 5 4544-3 Hematocrit VFr Pt Bld Qn Automated count % HEM/BC Hematocrit [Volume Fraction] of Blood by Automated count Hct VFr Bld Auto 1 Both 43 HE 1 Hct 3059165 JAH EI EI B-Hct Hct Hematokrit QN % % Sysmex XT-4000i 13 JAH/Võrreld 5 4544-3 Hematocrit VFr Pt Bld Qn Automated count % HEM/BC Hematocrit [Volume Fraction] of Blood by Automated count Hct VFr Bld Auto 1 Both 22 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 1907159 MCV 3059106 JAH EI EI B-MCV MCV Erütrotsüütide keskmine maht QN fL fL Sysmex XT-4000i 14 JAH/Võrreld 6 787-2 Erythrocyte mean corpuscular volume EntVol Pt RBC Qn Automated count fL fL HEM/BC Erythrocyte mean corpuscular volume [Entitic volume] by Automated count MCV RBC Auto 1 Observation 52 HE 1 MCV 3059166 JAH EI EI B-MCV MCV Erütrotsüütide keskmine maht QN fL fL Sysmex XT-4000i 14 JAH/Võrreld 6 787-2 Erythrocyte mean corpuscular volume EntVol Pt RBC Qn Automated count fL fL HEM/BC Erythrocyte mean corpuscular volume [Entitic volume] by Automated count MCV RBC Auto 1 Observation 20 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 1907159 MCH 3059107 JAH EI EI B-MCH MCH Keskmine hemoglobiin erütrotsüüdis QN pg pg Sysmex XT-4000i 15 JAH/Võrreld 7 785-6 Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin EntMass Pt RBC Qn Automated count pg pg 2,22% HEM/BC Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin [Entitic mass] by Automated count MCH RBC Qn Auto 1 Observation 50 HE 1 MCH 3059167 JAH EI EI B-MCH MCH Keskmine hemoglobiin erütrotsüüdis QN pg pg Sysmex XT-4000i 15 JAH/Võrreld 7 785-6 Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin EntMass Pt RBC Qn Automated count pg pg 2,22% HEM/BC Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin [Entitic mass] by Automated count MCH RBC Qn Auto 1 Observation 21 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 1907159 MCHC 3059108 JAH EI EI B-MCHC MCHC Keskmine hemoglobiini kontsentratsioon erütrotsüüdis QN g/L g/l Sysmex XT-4000i 16 JAH/Võrreld 8 786-4 Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin concentration MCnc Pt RBC Qn Automated count g/dL 2,22% HEM/BC Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin concentration [Mass/volume] by Automated count MCHC RBC Auto-mCnc 1 Observation 51 HE 1 MCHC 3059168 JAH EI EI B-MCHC MCHC Keskmine hemoglobiini kontsentratsioon erütrotsüüdis QN g/L g/l Sysmex XT-4000i 16 JAH/Võrreld 8 786-4 Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin concentration MCnc Pt RBC Qn Automated count g/dL 2,22% HEM/BC Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin concentration [Mass/volume] by Automated count MCHC RBC Auto-mCnc 1 Observation 30 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 1907159 Plt 3059111 JAH EI EI B-RDW-CV RDW-CV Erütrotsüütide suurusjaotuvus QN % l Sysmex XT-4000i 17 JAH/Võrreld 9 788-0 Erythrocyte distribution width Ratio Pt RBC Qn Automated count % % HEM/BC Erythrocyte distribution width [Ratio] by Automated count RDW RBC Auto-Rto 1 Observation 34 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 1907159 RDW- CV 3059191 JAH EI EI B-RDW-CV RDW-CV Erütrotsüütide suurusjaotuvus QN % % Sysmex XT-4000i 17 JAH/Võrreld 9 788-0 Erythrocyte distribution width Ratio Pt RBC Qn Automated count % % HEM/BC Erythrocyte distribution width [Ratio] by Automated count RDW RBC Auto-Rto 1 Observation 61 HE 1 RDW-CV 3059207 JAH EI EI B-RDW-CV RDW-CV Erütrotsüütide suurusjaotuvus QN % % Sysmex XT-4000i 17 JAH/Võrreld 9 788-0 Erythrocyte distribution width Ratio Pt RBC Qn Automated count % % HEM/BC Erythrocyte distribution width [Ratio] by Automated count RDW RBC Auto-Rto 1 Observation 59 HE 1 Plt 3059169 JAH EI EI B-Plt Plt Trombotsüüdid QN E9/L l Sysmex XT-4000i 19 JAH/Võrreld 11 777-3 Platelets NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Platelets [#/volume] in Blood by Automated count Platelet # Bld Auto 1 Observation 13 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 1907159 Eo% 3059179 JAH EI EI B-Eo% Eo% Eosinofiilide suhtarv QN % % Sysmex XT-4000i 20 JAH/Võrreld 23 713-8 Eosinophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Eosinophils/100 leukocytes in Blood by Automated count Eosinophil NFr Bld Auto 1 Observation 41 HE 1 Eo% 3059199 JAH EI EI B-Eo% Eo% Eosinofiilide suhtarv QN % % Sysmex XT-4000i 20 JAH/Võrreld 23 713-8 Eosinophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Eosinophils/100 leukocytes in Blood by Automated count Eosinophil NFr Bld Auto 1 Observation 11 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 1907159 Baso% 3059182 JAH EI EI B-Baso% Baso% Basofiilide suhtarv QN % % Sysmex XT-4000i 21 JAH/Võrreld 24 706-2 Basophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Basophils/100 leukocytes in Blood by Automated count Basophils NFr Bld Auto 1 Observation 39 HE 1 Baso% 3059200 JAH EI EI B-Baso% Baso% Basofiilide suhtarv QN % % Sysmex XT-4000i 21 JAH/Võrreld 24 706-2 Basophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Basophils/100 leukocytes in Blood by Automated count Basophils NFr Bld Auto 1 Observation 24 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 1907159 Mono% 3059178 JAH EI EI B-Mono% Mono% Monotsüütide suhtarv QN % % Sysmex XT-4000i 22 JAH/Võrreld 25 5905-5 Monocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Monocytes/100 leukocytes in Blood by Automated count Monocytes NFr Bld Auto 1 Observation 54 HE 1 Mono% 3059198 JAH EI EI B-Mono% Mono% Monotsüütide suhtarv QN % % Sysmex XT-4000i 22 JAH/Võrreld 25 5905-5 Monocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Monocytes/100 leukocytes in Blood by Automated count Monocytes NFr Bld Auto 1 Observation 19 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 1907159 Lymph% 3059113 JAH EI EI B-Lymph% Lymph% Lümfotsüütide suhtarv QN % % Sysmex XT-4000i 23 JAH/Võrreld 26 736-9 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Blood by Automated count Lymphocytes NFr Bld Auto 1 Observation 49 HE 1 Lymph% 3059197 JAH EI EI B-Lymph% Lymph% Lümfotsüütide suhtarv QN % % Sysmex XT-4000i 23 JAH/Võrreld 26 736-9 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Blood by Automated count Lymphocytes NFr Bld Auto 1 Observation 27 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 1907159 Neut% 3059183 JAH EI EI B-Neut% Neut% Neutrofiilide suhtarv QN % % Sysmex XT-4000i 26 JAH/Võrreld 27 770-8 Neutrophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % 1,03% HEM/BC Neutrophils/100 leukocytes in Blood by Automated count Neutrophils NFr Bld Auto 1 Observation 57 HE 1 Neut% 3059201 JAH EI EI B-Neut% Neut% Neutrofiilide suhtarv QN % % Sysmex XT-4000i 26 JAH/Võrreld 27 770-8 Neutrophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % 1,03% HEM/BC Neutrophils/100 leukocytes in Blood by Automated count Neutrophils NFr Bld Auto 1 Observation 17 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 1907159 IG% 3059184 JAH EI EI B-IG% IG% Ebaküpsete granulotsüütide suhtarv QN % % Sysmex XT-4000i 28 JAH/Võrreld 33 38518-7 Granulocytes.immature/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % HEM/BC Granulocytes Immature/100 leukocytes in Blood Imm Granulocytes NFr Bld 1 Observation 12 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 1907159 Eo 3059187 JAH EI EI B-Eo# Eo Eosinofiilide arv QN E9/L l Sysmex XT-4000i 29 JAH/Võrreld 28 711-2 Eosinophils NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 0,03% HEM/BC Eosinophils [#/volume] in Blood by Automated count Eosinophil # Bld Auto 1 Both 40 HE 1 Eo 3059204 JAH EI EI B-Eo# Eo Eosinofiilide arv QN E9/L l Sysmex XT-4000i 29 JAH/Võrreld 28 711-2 Eosinophils NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 0,03% HEM/BC Eosinophils [#/volume] in Blood by Automated count Eosinophil # Bld Auto 1 Both 582 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 1907159 Eosinofiilide abs arv 6763996 JAH JAH JAH B-Eo# Eo Eosinofiilide arv QN E9/L x 10 9/L 29 JAH/Võrreld 28 711-2 Eosinophils NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 0,03% HEM/BC Eosinophils [#/volume] in Blood by Automated count Eosinophil # Bld Auto 1 Both 10 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 1907159 Baso 3059188 JAH EI EI B-Baso# Baso Basofiilide arv QN E9/L l Sysmex XT-4000i 30 JAH/Võrreld 29 704-7 Basophils NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 0,76% HEM/BC Basophils [#/volume] in Blood by Automated count Basophils # Bld Auto 1 Observation 38 HE 1 Baso 3059205 JAH EI EI B-Baso# Baso Basofiilide arv QN E9/L l Sysmex XT-4000i 30 JAH/Võrreld 29 704-7 Basophils NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 0,76% HEM/BC Basophils [#/volume] in Blood by Automated count Basophils # Bld Auto 1 Observation 23 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 1907159 Mono 3059186 JAH EI EI B-Mono# Mono Monotsüütide arv QN E9/L l Sysmex XT-4000i 31 JAH/Võrreld 30 742-7 Monocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Monocytes [#/volume] in Blood by Automated count Monocytes # Bld Auto 1 Observation 53 HE 1 Mono 3059203 JAH EI EI B-Mono# Mono Monotsüütide arv QN E9/L l Sysmex XT-4000i 31 JAH/Võrreld 30 742-7 Monocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Monocytes [#/volume] in Blood by Automated count Monocytes # Bld Auto 1 Observation 593 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 1907159 Monotsüütide abs arv 6763997 JAH EI JAH B-Mono# Mono Monotsüütide arv QN E9/L x 10 9/L 31 JAH/Võrreld 30 742-7 Monocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Monocytes [#/volume] in Blood by Automated count Monocytes # Bld Auto 1 Observation 18 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 1907159 Lymph 3059185 JAH EI EI B-Lymph# Lymph Lümfotsüütide arv QN E9/L l Sysmex XT-4000i 32 JAH/Võrreld 31 731-0 Lymphocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 0,28% HEM/BC Lymphocytes [#/volume] in Blood by Automated count Lymphocytes # Bld Auto 1 Observation 48 HE 1 Lymph 3059202 JAH EI EI B-Lymph# Lymph Lümfotsüütide arv QN E9/L l Sysmex XT-4000i 32 JAH/Võrreld 31 731-0 Lymphocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 0,28% HEM/BC Lymphocytes [#/volume] in Blood by Automated count Lymphocytes # Bld Auto 1 Observation 26 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 1907159 Neut 3059189 JAH EI EI B-Neut# Neut Neutrofiilide arv QN E9/L l Sysmex XT-4000i 35 JAH/Võrreld 32 751-8 Neutrophils NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Neutrophils [#/volume] in Blood by Automated count Neutrophils # Bld Auto 1 Observation 56 HE 1 Neut 3059206 JAH EI EI B-Neut# Neut Neutrofiilide arv QN E9/L l Sysmex XT-4000i 35 JAH/Võrreld 32 751-8 Neutrophils NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Neutrophils [#/volume] in Blood by Automated count Neutrophils # Bld Auto 1 Observation 16 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 1907159 IG 3059190 JAH EI EI B-IG# IG Ebaküpsete granulotsüütide arv QN E9/L l Sysmex XT-4000i 37 JAH/Võrreld 34 51584-1 Granulocytes.immature NCnc Pt Bld Qn 10*3/uL Giga cells /l HEM/BC Granulocytes Immature [#/volume] in Blood Imm Granulocytes # Bld 1 Both 28 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 1907159 PDW 3059192 JAH EI EI B-PDW PDW Trombotsüütide suurusjaotuvus QN fL fL Sysmex XT-4000i 38 JAH/Võrreld 35 32207-3 Platelet distribution width EntVol Pt Bld Qn Automated count fL femtoliters HEM/BC Platelet distribution width [Entitic volume] in Blood by Automated count PDW Bld Auto 1 Observation 58 HE 1 PDW 3059208 JAH EI EI B-PDW PDW Trombotsüütide suurusjaotuvus QN fL fL Sysmex XT-4000i 38 JAH/Võrreld 35 32207-3 Platelet distribution width EntVol Pt Bld Qn Automated count fL femtoliters HEM/BC Platelet distribution width [Entitic volume] in Blood by Automated count PDW Bld Auto 1 Observation 597 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 1907159 PDW 6763995 JAH EI JAH B-PDW-CV PDW-CV Trombotsüütide suurusjaotuvus (CV) QN % % 39 JAH/Võrreld 3946 51631-0 Platelet distribution width Ratio Pt Bld Qn % % HEM/BC Platelet distribution width [Ratio] in Blood PDW Bld-Rto 1 Observation 15,4154 25 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 1907159 MPV 3059193 JAH EI EI B-MPV MPV Trombotsüütide keskmine maht QN fL fL Sysmex XT-4000i 40 JAH/Võrreld 36 32623-1 Platelet mean volume EntVol Pt Bld Qn Automated count fL fL HEM/BC Platelet mean volume [Entitic volume] in Blood by Automated count PMV Bld Auto 1 Observation 55 HE 1 MPV 3059209 JAH EI EI B-MPV MPV Trombotsüütide keskmine maht QN fL fL Sysmex XT-4000i 40 JAH/Võrreld 36 32623-1 Platelet mean volume EntVol Pt Bld Qn Automated count fL fL HEM/BC Platelet mean volume [Entitic volume] in Blood by Automated count PMV Bld Auto 1 Observation 594 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 1907159 MPV 6763994 JAH EI JAH B-MPV MPV Trombotsüütide keskmine maht QN fL % 40 JAH/Võrreld 36 32623-1 Platelet mean volume EntVol Pt Bld Qn Automated count fL fL HEM/BC Platelet mean volume [Entitic volume] in Blood by Automated count PMV Bld Auto 1 Observation 29 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 1907159 P-LCR 3059194 JAH EI EI B-LCR LCR Trombotsüütide suurte vormide suhtarv QN % % Sysmex XT-4000i 41 JAH/Võrreld 37 48386-7 Platelets.large/Platelets NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Platelets Large/Platelets in Blood by Automated count Lg Platelets/Platelet NFr Bld Auto 1 Observation 47 HE 1 LCR 3059210 JAH EI EI B-LCR LCR Trombotsüütide suurte vormide suhtarv QN % % Sysmex XT-4000i 41 JAH/Võrreld 37 48386-7 Platelets.large/Platelets NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Platelets Large/Platelets in Blood by Automated count Lg Platelets/Platelet NFr Bld Auto 1 Observation 601 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 1907159 Trombokrit 6763993 JAH EI JAH B-Pct Pct Trombokrit QN % % 42 JAH/Võrreld 2114 51637-7 Plateletocrit VFr Pt Bld Qn HEM/BC Plateletocrit [Volume Fraction] in Blood Plateletocrit VFr Bld 1 Observation 605 HE 1 Retikulotsüüdid 6764016 JAH JAH JAH B-Ret panel Retikulotsüütide paneel Retikulotsüüdid (paneel) Paneel 48 JAH 98 L-98 65 HE 1 Ret% 3059211 JAH JAH EI B-Ret% Ret% Retikulotsüütide suhtarv QN % % Sysmex XT-4000i 49 JAH/Võrreld 99 17849-1 Reticulocytes/100 erythrocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Reticulocytes/100 erythrocytes in Blood by Automated count Retics/100 RBC NFr Auto 1 Observation 608 HE 1 Retikulotsüütide paneel 6764016 Retikulotsüütide suhtarv 6764017 JAH EI JAH B-Ret% Ret% Retikulotsüütide suhtarv QN % % 49 JAH/Võrreld 99 17849-1 Reticulocytes/100 erythrocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Reticulocytes/100 erythrocytes in Blood by Automated count Retics/100 RBC NFr Auto 1 Observation 64 HE 1 Ret 3059212 JAH EI EI B-Ret# Ret Retikulotsüütide arv QN E9/L l Sysmex XT-4000i 50 JAH/Võrreld 100 60474-4 Reticulocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL m/UL HEM/BC Reticulocytes [#/volume] in Blood by Automated count Retics # Auto 1 Observation 606 HE 1 Retikulotsüütide paneel 6764016 Retikulotsüüdide arv 6764018 JAH EI JAH B-Ret# Ret Retikulotsüütide arv QN E9/L x 10 9/L 50 JAH/Võrreld 100 60474-4 Reticulocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL m/UL HEM/BC Reticulocytes [#/volume] in Blood by Automated count Retics # Auto 1 Observation 46 HE 1 IRF 3059224 JAH EI EI B-IRF IRF Ebaküpsete retikulotsüütide fraktsioon QN % % 51 JAH/Võrreld 101 33516-6 Reticulocytes.immature/Reticulocytes.total NFr Pt Bld Qn % % HEM/BC Reticulocytes.immature/Reticulocytes.total in Blood Imm Retics NFr 1 Observation 11,3891 607 HE 1 Retikulotsüütide paneel 6764016 Retikulotsüütide Hgb 6764019 JAH JAH JAH B-RetHb RetHb Retikulotsüütide hemoglobiin QN pg pg 55 JAH/Võrreld 105 42810-2 Hemoglobin EntMass Pt Retic Qn pg pg 1420 HEM/BC Hemoglobin [Entitic mass] in Reticulocytes Hgb Retic Qn 1 Observation 11,3891 120 HE 1 Vereäige mikroskoopia 1907140 JAH JAH EI B-Smear-m panel Vereäige mikroskoopia Vereäige mikroskoopia Paneel 56 JAH 42 L-42 609 HE 1 Vereäige mikroskoopia 6763999 JAH JAH JAH B-Smear-m panel Vereäige mikroskoopia Vereäige mikroskoopia Paneel 56 JAH 42 L-42 126 HE 1 Vereäige mikroskoopia 1907140 Eosinofiilid % 3056882 JAH EI EI B-Eosinofiilid % Eosinofiilid % Eosinofiilide suhtarv QN % % 57 JAH/Võrreld 43 26450-7 Eosinophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 49 HEM/BC Eosinophils/100 leukocytes in Blood Eosinophil NFr Bld 1 Observation 11,433 139 HE 1 Vereäige mikroskoopia 1907140 Monotsüüdid % 3056881 JAH EI EI B-Monotsüüdid % Monotsüüdid % Monotsüütide suhtarv QN % % 61 JAH/Võrreld 45 26485-3 Monocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 40 HEM/BC Monocytes/100 leukocytes in Blood Monocytes NFr Bld 1 Observation 11,433 136 HE 1 Vereäige mikroskoopia 1907140 Lümfotsüüdid % 3056879 JAH EI EI B-Lümfotsüüdid % Lümfotsüüdid % Lümfotsüütide suhtarv QN % % 67 JAH/Võrreld 47 26478-8 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 45 HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Blood Lymphocytes NFr Bld 1 Observation 11,433 151 HE 1 Vereäige mikroskoopia 1907140 Reaktiivsed lümfotsüüdid % 6764000 JAH EI EI B-Reaktiivsed lümfotsüüdid % Reaktiivsed lümfotsüüdid % Reaktiivsete lümfotsüütide suhtarv QN % % 69 JAH/Võrreld 48 33835-0 Lymphocytes.plasmacytoid/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % HEM/BC Lymphocytes Plasmacytoid/100 leukocytes in Blood by Manual count Plasmacoid Lymphs NFr Bld Manual 1 Observation 149 HE 1 Vereäige mikroskoopia 1907140 Prolümfotsüüdid % 6764001 JAH EI EI B-Prolümfotsüüdid % Prolümfotsüüdid % Prolümfotsüütide suhtarv QN % % 71 JAH/Võrreld 49 6746-2 Prolymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % HEM/BC Prolymphocytes/100 leukocytes in Blood by Manual count Prolymphocytes NFr Bld Manual 1 Observation 21 623 HE 1 Vereäige mikroskoopia 6763999 Lümfoidrakud 6764006 JAH EI JAH B-Atüüpilised lümfotsüüdid % Atüüpilised lümfotsüüdid % Atüüpiliste lümfotsüütide suhtarv QN % % 75 JAH/Võrreld 50 29261-5 Lymphocytes.abnormal/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % HEM/BC Lymphocytes Abnormal/100 leukocytes in Blood by Manual count Abnormal Lymphs NFr Bld Manual 1 Observation 18,6198 147 HE 1 Vereäige mikroskoopia 1907140 Plasmarakud % 3056880 JAH EI EI B-Plasmarakud % Plasmarakud % Plasmarakkude suhtarv QN % % 79 JAH/Võrreld 59 13047-6 Plasma cells/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % HEM/BC Plasma cells/100 leukocytes in Blood Plasma Cells NFr Bld 1 Observation 152 HE 1 Vereäige mikroskoopia 1907140 Segmenttuumsed neutrofiilid % 3056878 JAH EI EI B-Segmenttuumsed neutrofiilid % Segmenttuumsed neutrofiilid % Segmenttuumsete neutrofiilide suhtarv QN % % 83 JAH/Võrreld 54 26505-8 Neutrophils.segmented/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % HEM/BC Neutrophils.segmented/100 leukocytes in Blood Neuts Seg NFr Bld 1 Observation 135 HE 1 Vereäige mikroskoopia 1907140 Kepptuumsed neutrofiilid % 3056877 JAH EI EI B-Kepptuumsed neutrofiilid % Kepptuumsed neutrofiilid % Kepptuumsete neutrofiilide suhtarv QN % % 84 JAH/Võrreld 55 26508-2 Neutrophils.band form/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 0,19% HEM/BC Neutrophils.band form/100 leukocytes in Blood Neuts Band NFr Bld 1 Observation 137 HE 1 Vereäige mikroskoopia 1907140 Metamüelotsüüdid % 3056876 JAH EI EI B-Metamüelotsüüdid % Metamüelotsüüdid % Metamüelotsüütide suhtarv QN % % 86 JAH/Võrreld 56 740-1 Metamyelocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % 307 HEM/BC Metamyelocytes/100 leukocytes in Blood by Manual count Metamyelocytes NFr Bld Manual 1 Observation 23,8122 141 HE 1 Vereäige mikroskoopia 1907140 Müelotsüüdid % 3056875 JAH EI EI B-Müelotsüüdid % Müelotsüüdid % Müelotsüütide suhtarv QN % % 88 JAH/Võrreld 57 26498-6 Myelocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 0,04% HEM/BC Myelocytes/100 leukocytes in Blood Myelocytes NFr Bld 1 Observation 150 HE 1 Vereäige mikroskoopia 1907140 Promüelotsüüdid % 3056874 JAH EI EI B-Promüelotsüüdid % Promüelotsüüdid % Promüelotsüütide suhtarv QN % % 90 JAH/Võrreld 58 26524-9 Promyelocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 0,01% HEM/BC Promyelocytes/100 leukocytes in Blood Promyelocytes NFr Bld 1 Observation 125 HE 1 Vereäige mikroskoopia 1907140 Blastid(spetsifitseerimata)% 3056873 JAH EI EI B-Blastid (spetsifitseerimata) % Blastid (spetsifitseerimata) % Blastide (spetsifitseerimata) suhtarv QN % % 93 JAH/Võrreld 51 709-6 Blasts/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % 791 HEM/BC Blasts/100 leukocytes in Blood by Manual count Blasts NFr Bld Manual 1 Observation 18,0359 142 HE 1 Vereäige mikroskoopia 1907140 Normoblastid 3056887 JAH EI EI B-Normoblastid % Normoblastid % Normoblastide suhtarv QN /100WBC /100WBC 96 JAH/Võrreld 67 33990-3 Normoblasts/100 leukocytes Ratio Pt Bld Qn /100{WBCs} /100 leukocytes HEM/BC Normoblasts/100 leukocytes [Ratio] in Blood Normoblasts Bld-Rto 1 Observation 153 HE 1 Vereäige mikroskoopia 1907140 Toksogeenne granulatsioon 3056885 JAH EI EI B-Toksogeenne granulatsioon Toksogeenne granulatsioon Toksogeenne granulatsioon Tekst 99 JAH 69 803-7 Toxic granules ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,0071% HEM/BC Toxic granules [Presence] in Blood by Light microscopy Toxic Granules Bld Ql Smear 1 Observation 632 HE 1 Vereäige mikroskoopia 6763999 Neutrofiilide toksogeene sõmerus 6764003 JAH EI JAH B-Toksogeenne granulatsioon Toksogeenne granulatsioon Toksogeenne granulatsioon Tekst 99 JAH 69 803-7 Toxic granules ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,0071% HEM/BC Toxic granules [Presence] in Blood by Light microscopy Toxic Granules Bld Ql Smear 1 Observation 133 HE 1 Vereäige mikroskoopia 1907140 Hüpersegmentatsioon 3056884 JAH EI EI B-Hüpersegmentatsioon Hüpersegmentatsioon Hüpersegmentatsioon Tekst 101 JAH 71 765-8 Neutrophils.hypersegmented ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Neutrophils.hypersegmented [Presence] in Blood by Light microscopy Neuts Hyperseg Bld Ql Smear 1 Observation 131 HE 1 Vereäige mikroskoopia 1907140 Gumprechti varjud 6764002 JAH EI EI B-Gumprechti varjud Gumprechti varjud Gumprechti varjud QN % 100 WBC 106 JAH/Võrreld 73 14912-0 Smudge cells/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count "#/100 WBC; %" 0,0056% HEM/BC Smudge cells/100 leukocytes in Blood by Manual count Smudge Cells NFr Bld Manual 1 Observation 615 HE 1 Vereäige mikroskoopia 6763999 Erütrots. aglomeratsioon 6764004 JAH EI JAH B-Aglomeratsioon Aglomeratsioon Aglomeratsioon Tekst 107 JAH 74 7797-4 Rouleaux ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Rouleaux [Presence] in Blood by Light microscopy Rouleaux Bld Ql Smear 1 Observation 134 HE 1 Vereäige mikroskoopia 1907140 Hüpokromaasia 3057981 JAH EI EI B-Hüpokromaasia Hüpokromaasia Hüpokromaasia Tekst 109 JAH 75 728-6 Hypochromia ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,03% HEM/BC Hypochromia [Presence] in Blood by Light microscopy Hypochromia Bld Ql Smear 1 Observation 148 HE 1 Vereäige mikroskoopia 1907140 Polükromaasia 3057982 JAH EI EI B-Polükromaasia Polükromaasia Polükromaasia Tekst 110 JAH 76 10378-8 Polychromasia ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,09% HEM/BC Polychromasia [Presence] in Blood by Light microscopy Polychromasia Bld Ql Smear 1 Observation 616 HE 1 Vereäige mikroskoopia 6763999 Erütrots. anisokromaasia 6764005 JAH EI JAH B-Anisokromaasia Anisokromaasia Anisokromaasia Tekst 111 JAH 77 51582-5 Anisochromasia ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Anisochromasia [Presence] in Blood by Light microscopy Anisochromasia Bld Ql Smear 1 Observation 127 HE 1 Vereäige mikroskoopia 1907140 Erütrotsüütide anisotsütoos 3056888 JAH EI EI B-Erütrotsüütide anisotsütoos Erütrotsüütide anisotsütoos Erütrotsüütide anisotsütoos Tekst 112 JAH 78 702-1 Anisocytosis ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,04% HEM/BC Anisocytosis [Presence] in Blood by Light microscopy Anisocytosis Bld Ql Smear 1 Observation 128 HE 1 Vereäige mikroskoopia 1907140 Erütrotsüütide makrotsütoos 3056890 JAH EI EI B-Erütrotsüütide makrotsütoos Erütrotsüütide makrotsütoos Erütrotsüütide makrotsütoos Tekst 113 JAH 79 738-5 Macrocytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,11% HEM/BC Macrocytes [Presence] in Blood by Light microscopy Macrocytes Bld Ql Smear 1 Observation 625 HE 1 Vereäige mikroskoopia 6763999 Makrotsütoos 6764007 JAH EI JAH B-Erütrotsüütide makrotsütoos Erütrotsüütide makrotsütoos Erütrotsüütide makrotsütoos Tekst 1,2,3 113 JAH 79 738-5 Macrocytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,11% HEM/BC Macrocytes [Presence] in Blood by Light microscopy Macrocytes Bld Ql Smear 1 Observation 129 HE 1 Vereäige mikroskoopia 1907140 Erütrotsüütide mikrotsütoos 3056889 JAH EI EI B-Erütrotsüütide mikrotsütoos Erütrotsüütide mikrotsütoos Erütrotsüütide mikrotsütoos Tekst 115 JAH 81 741-9 Microcytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,10% HEM/BC Microcytes [Presence] in Blood by Light microscopy Microcytes Bld Ql Smear 1 Observation 627 HE 1 Vereäige mikroskoopia 6763999 Mikrotsütoos 6764008 JAH EI JAH B-Erütrotsüütide mikrotsütoos Erütrotsüütide mikrotsütoos Erütrotsüütide mikrotsütoos Tekst 115 JAH 81 741-9 Microcytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,10% HEM/BC Microcytes [Presence] in Blood by Light microscopy Microcytes Bld Ql Smear 1 Observation 122 HE 1 Vereäige mikroskoopia 1907140 " Poikilotsütoos" 3056891 JAH EI EI B-Poikilotsütoos Poikilotsütoos Poikilotsütoos Tekst 116 JAH 84 779-9 Poikilocytosis ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,03% HEM/BC Poikilocytosis [Presence] in Blood by Light microscopy Poikilocytosis Bld Ql Smear 1 Observation 138 HE 1 Vereäige mikroskoopia 1907140 Mikrosferotsütoos 3056893 JAH EI EI B-Mikrosferotsütoos Mikrosferotsütoos Mikrosferotsütoos Tekst 117 JAH 82 48069-9 Spherocytes.micro ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Spherocytes.micro [Presence] in Blood by Light microscopy Spherocytes.micro Bld Ql Smear 1 Both 644 HE 1 Vereäige mikroskoopia 6763999 Sfärotsütoos 6764009 JAH EI JAH B-Mikrosferotsütoos Mikrosferotsütoos Mikrosferotsütoos Tekst 1,2,3 117 JAH 82 48069-9 Spherocytes.micro ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Spherocytes.micro [Presence] in Blood by Light microscopy Spherocytes.micro Bld Ql Smear 1 Both 144 HE 1 Vereäige mikroskoopia 1907140 Ovalotsütoos 3056892 JAH EI EI B-Ovalotsütoos Ovalotsütoos Ovalotsütoos Tekst 118 JAH 83 774-0 Ovalocytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,06% HEM/BC Ovalocytes [Presence] in Blood by Light microscopy Ovalocytes Bld Ql Smear 1 Observation 635 HE 1 Vereäige mikroskoopia 6763999 Ovalotsütoos 6764013 JAH EI JAH B-Ovalotsütoos Ovalotsütoos Ovalotsütoos Tekst 1,2,3 118 JAH 83 774-0 Ovalocytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,06% HEM/BC Ovalocytes [Presence] in Blood by Light microscopy Ovalocytes Bld Ql Smear 1 Observation 123 HE 1 Vereäige mikroskoopia 1907140 Akantotsütoos 3057944 JAH EI EI B-Akantotsütoos Akantotsütoos Akantotsütoos Tekst 119 JAH 85 7789-1 Acanthocytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,00% HEM/BC Acanthocytes [Presence] in Blood by Light microscopy Acanthocytes Bld Ql Smear 1 Observation 130 HE 1 Vereäige mikroskoopia 1907140 Fragmentatsioon 6764011 JAH EI EI B-Fragmentatsioon Fragmentatsioon Fragmentatsioon Tekst 120 JAH 86 10373-9 Fragments ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Fragments [Presence] in Blood by Light microscopy Fragments Bld Ql Smear 1 Observation 140 HE 1 Vereäige mikroskoopia 1907140 Märklaudrakud 3057980 JAH EI EI B-Kodotsütoos Märklaudrakud Kodotsütoos ehk märklaudrakkude olemasolu Tekst 122 JAH 88 10381-2 Target cells ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,03% HEM/BC Target cells [Presence] in Blood by Light microscopy Targets Bld Ql Smear 1 Observation 629 HE 1 Vereäige mikroskoopia 6763999 Märklaudrakud 6764010 JAH EI JAH B-Kodotsütoos Märklaudrakud Kodotsütoos ehk märklaudrakkude olemasolu Tekst 1,2,3 122 JAH 88 10381-2 Target cells ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,03% HEM/BC Target cells [Presence] in Blood by Light microscopy Targets Bld Ql Smear 1 Observation 146 HE 1 Vereäige mikroskoopia 1907140 Pisarrakud 3057945 JAH EI EI B-Dakrotsütoos Pisarrakud Dakrüotsütoos ehk pisarrakkude olemasolu Tekst 123 JAH 94 7791-7 Dacryocytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,03% HEM/BC Dacrocytes [Presence] in Blood by Light microscopy Dacryocytes Bld Ql Smear 1 Observation 617 HE 1 Vereäige mikroskoopia 6763999 Erütrotsüütide basofiilne sumerus 6764015 JAH EI JAH B-Basofiilne sõmerus Basofiilne sõmerus Basofiilne sõmerus Tekst 127 JAH 90 703-9 Basophilic stippling ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,00% HEM/BC Basophilic stippling [Presence] in Blood by Light microscopy Baso Stipl Bld Ql Smear 1 Observation 132 HE 1 Vereäige mikroskoopia 1907140 Howelli-Jolly kehakesed 3057984 JAH EI EI B-Howelli-Jolly kehakesed Howelli-Jolly kehakesed Howelli-Jolly kehakesed Tekst 128 JAH 91 7793-3 Howell-Jolly bodies ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,00% HEM/BC Howell-Jolly bodies [Presence] in Blood by Light microscopy Howell-Jolly Bod Bld Ql Smear 1 Observation 613 HE 1 Vereäige mikroskoopia 6763999 Cabot' ringid 6764014 JAH EI JAH B-Caboti ringid Caboti ringid Caboti ringid Tekst 129 JAH 92 11280-5 Cabot rings ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Cabot rings [Presence] in Blood by Light microscopy Cabot rings Bld Ql Smear 1 Observation 145 HE 1 Vereäige mikroskoopia 1907140 Pappenheimeri kehakesed 6764012 JAH EI EI B-Pappenheimeri kehakesed Pappenheimeri kehakesed Pappenheimeri kehakesed Tekst 130 JAH 93 7795-8 Pappenheimer bodies ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Pappenheimer bodies [Presence] in Blood by Light microscopy Pappenheimer Bod Bld Ql Smear 1 Observation 67 HE 1 Settekiirus 1907134 JAH JAH EI B-ESR Settekiirus Erütrotsüütide settekiirus QN mm/h mm/t 146 JAH/Võrreld 106 4537-7 Erythrocyte sedimentation rate Vel Pt Bld Qn Westergren mm/h mm/hr 0,03% HEM/BC Erythrocyte sedimentation rate by Westergren method ESR Bld Qn Westrgrn 1 Both 576 HE 1 ESR (EDTA) 6763998 JAH JAH EI B-ESR Settekiirus Erütrotsüütide settekiirus QN mm/h mm/h 146 JAH/Võrreld 106 4537-7 Erythrocyte sedimentation rate Vel Pt Bld Qn Westergren mm/h mm/hr 0,03% HEM/BC Erythrocyte sedimentation rate by Westergren method ESR Bld Qn Westrgrn 1 Both 255 HAT 2 B-ABB 1908179 JAH JAH EI aB-ABB panel Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres Happe-aluse tasakaalu uuring arteriaalses veres Paneel 1 JAH 1248 24336-0 Gas panel - Pt BldA Qn 0,01% PANEL.CHEM Gas panel in Arterial blood Gas Pnl BldA 1 Order 259 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres 1908179 pH 3059337 JAH EI EI aB-pH pH pH arteriaalses veres QN 5 JAH 1251 2744-1 pH LsCnc Pt BldA Qn [pH] 0,08% CHEM pH of Arterial blood pH BldA 1 Both 258 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres 1908179 pCO2 3059338 JAH EI EI aB-pCO2 pCO2 Süsinikdioksiidi osarõhk arteriaalses veres QN mmHg mmHg 6 JAH 1252 2019-8 Carbon dioxide PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg 0,05% CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] in Arterial blood pCO2 BldA 1 Both 260 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres 1908179 pO2 3059339 JAH EI EI aB-pO2 pO2 Hapniku osarõhk arteriaalses veres QN mmHg mmHg 8 JAH 1253 2703-7 Oxygen PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg 0,07% CHEM Oxygen [Partial pressure] in Arterial blood pO2 BldA 1 Both 256 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres 1908179 BE 3059341 JAH EI EI aB-BE BE Aluste liig arteriaalses veres QN mmol/L mmol/l 26 JAH 1268 1925-7 Base excess SCnc Pt BldA Qn mmol/L mmol/L 0,04% CHEM Base excess in Arterial blood Base excess BldA-sCnc 1 Observation 257 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres 1908179 HCO3 3059340 JAH EI EI aP-HCO3 Vesinikkarbonaat Vesinikkarbonaat arteriaalses plasmas QN mmol/L mmol/l 30 JAH 1273 1960-4 Bicarbonate SCnc Pt BldA Qn mmol/L mmol/L 0,05% CHEM Bicarbonate [Moles/volume] in Arterial blood HCO3 BldA-sCnc 1 Both 247 HAT 2 aB-Lac 1907368 JAH JAH EI aP-Lac Laktaat Laktaat arteriaalses plasmas QN mmol/L mmol/l 34 JAH 1279 2518-9 Lactate SCnc Pt BldA Qn mmol/L mmol/L 0,00% CHEM Lactate [Moles/volume] in Arterial blood Lactate BldA-sCnc 1 Both 289 HAT 2 Laktaat 1907369 JAH JAH EI vP-Lac Laktaat Laktaat venoosses plasmas QN mmol/L Cobas Integra 400 Plus 55 JAH 1297 2519-7 Lactate SCnc Pt BldV Qn mmol/L mmol/L CHEM Lactate [Moles/volume] in Venous blood Lactate BldV-sCnc 1 Both 1189 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres 1907325 JAH JAH EI cB-ABB panel Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres Happe-aluse tasakaalu uuring kapillaarses veres Paneel 78 JAH 1318 24337-8 Gas panel - Pt BldC Qn PANEL.CHEM Gas panel in Capillary blood Gas Pnl BldC 1 Order 1193 HAT 2 pH 3057478 JAH EI EI cB-pH pH pH kapillaarses veres QN 79 JAH 1322 2745-8 pH LsCnc Pt BldC Qn [pH] 0,00% CHEM pH of Capillary blood pH BldC 1 Both 1190 HAT 2 pCO2 3057479 JAH EI EI cB-pCO2 pCO2 Süsinikdioksiidi osarõhk kapillaarses veres QN mmHg mmHg 80 JAH 1323 2020-6 Carbon dioxide PPres Pt BldC Qn mm[Hg] mm Hg 0,00% CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] in Capillary blood pCO2 BldC 1 Both 1194 HAT 2 sO2 6769072 JAH EI EI cB-sO2 sO2 Hapnikuga küllastatus kapillaarses veres QN % % 83 JAH 1325 2709-4 Oxygen saturation MFr Pt BldC Qn % %; Calc% 0,00% HEMODYN.MOLEC Oxygen saturation in Capillary blood SaO2% BldC 2 1195 HAT 2 Oksühemoglobiin 3057495 JAH EI EI cB-O2Hb Oksühemoglobiin Oksühemoglobiin kapillaarses veres QN % % 85 JAH 1326 2715-1 Oxyhemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldC Qn % % CHEM Fractional oxyhemoglobin in Capillary blood OxyHgb MFr BldC 1 Observation 1191 HAT 2 BE 3057484 JAH EI EI cB-BE BE Aluste liig kapillaarses veres QN mmol/L mmol/L 96 JAH 1337 1926-5 Base excess SCnc Pt BldC Qn mmol/L mmol/L CHEM Base excess in Capillary blood Base excess BldC-sCnc 1 Observation 1192 HAT 2 Vesinikkarbonaat 3057482 JAH EI EI cP-HCO3 Vesinikkarbonaat Vesinikkarbonaat kapillaarses plasmas QN mmol/L mmol/L 99 JAH 2720 1961-2 Bicarbonate SCnc Pt BldC Qn mmol/L mmol/L 1093 CHEM Bicarbonate [Moles/volume] in Capillary blood HCO3 BldC-sCnc 1 Both 11,3891 1196 HAT 2 COHb 6769073 JAH EI EI cB-COHb COHb Karboksühemoglobiin kapillaarses veres QN % % 101 JAH 1345 2031-3 Carboxyhemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldC Qn % % CHEM Carboxyhemoglobin/Hemoglobin.total in Capillary blood COHgb MFr BldC 1 Observation 1198 HAT 2 MetHb 6769074 JAH EI EI cB-MetHb MetHb Methemoglobiin kapillaarses veres QN % % 102 JAH 1348 2616-1 Methemoglobin/Hemoglobin.total MFr Pt BldC Qn % % CHEM Methemoglobin/Hemoglobin.total in Capillary blood MetHgb MFr BldC 1 Observation 1197 HAT 2 Laktaat 6769076 JAH EI EI cP-Lac Laktaat Laktaat kapillaarses plasmas QN mmol/L mmol/L 103 JAH 1342 19239-3 Lactate SCnc Pt BldC Qn CHEM Lactate [Moles/volume] in Capillary blood Lactate BldC-sCnc 1 Both 281 EL 3 Kaalium 1907337 JAH JAH EI S,P-K Kaalium Kaalium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l Cobas Integra 400 Plus 2 JAH/Võrreld 211 2823-3 Potassium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,2673% CHEM Potassium [Moles/volume] in Serum or Plasma Potassium SerPl-sCnc 1 Both 298 EL 3 Naatrium 1907382 JAH JAH EI S,P-Na Naatrium Naatrium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l Cobas Integra 400 Plus 4 JAH/Võrreld 210 2951-2 Sodium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1705% CHEM Sodium [Moles/volume] in Serum or Plasma Sodium SerPl-sCnc 1 Both 246 EL 3 Kaltsium (ioniseeritud) 1907342 JAH JAH EI S,P-iCa Kaltsium (ioniseeritud) Kaltsium (ioniseeritud) seerumis/plasmas QN mmol/L 6 JAH 213 12180-6 Calcium.ionized SCnc Pt Ser/Plas Qn ISE mg/dL mmol/L CHEM Calcium.ionized [Moles/volume] in Serum or Plasma by Ion-selective membrane electrode (ISE) Ca-I SerPl ISE-sCnc 1 Both 745 EL 3 Ioniseeritud kaltsium 6764040 JAH JAH JAH S,P-iCa Kaltsium (ioniseeritud) Kaltsium (ioniseeritud) seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l 6 JAH 213 12180-6 Calcium.ionized SCnc Pt Ser/Plas Qn ISE mg/dL mmol/L CHEM Calcium.ionized [Moles/volume] in Serum or Plasma by Ion-selective membrane electrode (ISE) Ca-I SerPl ISE-sCnc 1 Both 282 EL 3 Kaltsium 1907340 JAH JAH EI S,P-Ca Kaltsium Kaltsium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l Cobas Integra 400 Plus 10 JAH/Võrreld 212 2000-8 Calcium SCnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Calcium [Moles/volume] in Serum or Plasma Calcium SerPl-sCnc 1 Both 749 EL 3 Kloriid 6764039 JAH JAH JAH S,P-Cl Kloriid Kloriid seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l 13 JAH/Võrreld 216 2075-0 Chloride SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1479% CHEM Chloride [Moles/volume] in Serum or Plasma Chloride SerPl-sCnc 1 Both 268 EL 3 Fosfaat 1907311 JAH JAH EI S,P-P Fosfaat Fosfaat seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l Cobas Integra 400 Plus 14 JAH/Võrreld 234 14879-1 Phosphate SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Phosphate [Moles/volume] in Serum or Plasma Phosphate SerPl-sCnc 1 Both 297 EL 3 Magneesium 1907378 JAH JAH EI S,P-Mg Magneesium Magneesium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l Cobas Integra 400 Plus 16 JAH/Võrreld 218 2601-3 Magnesium SCnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Magnesium [Moles/volume] in Serum or Plasma Magnesium SerPl-sCnc 1 Both 176 KAR 4 cTnT 1908227 JAH JAH EI S,P-cTnT-hs Troponiin T (kõrgtundlik) Troponiin T (kõrgtundlik) seerumis/plasmas QN ng/L ng/ml Cobas e411 1 JAH/Võrreld 2888 67151-1 Troponin T.cardiac MCnc Pt Ser/Plas Qn Detection limit <= 5 ng/L ng/L ng/L CHEM Troponin T.cardiac [Mass/volume] in Serum or Plasma by Detection limit <= 5 ng/L Troponin T SerPl DL <= 5 ng/L-mCnc 1 11,4393 242 KAR 4 Troponiin T 6764538 EI 2019-02-14 JAH EI B-cTnT POCT Troponiin T (POCT) Troponiin T (kardiaalne) veres (POCT) QN ng/L ng/l Cobas e411 2 JAH 314 48425-3 Troponin T.cardiac MCnc Pt Bld Qn ug/L ug/L CHEM Troponin T.cardiac [Mass/volume] in Blood Troponin T Bld-mCnc 1 Both 705 KAR 4 Troponiin I (ülitundlik) 6764085 JAH EI EI S,P-cTnI Troponiin I Troponiin I (kardiaalne) seerumis/plasmas QN ng/L ug/L 4 JAH 1530 10839-9 Troponin I.cardiac MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/L;ng/mL 0,3741% CHEM Troponin I.cardiac [Mass/volume] in Serum or Plasma Troponin I SerPl-mCnc 1 Both 175 KAR 4 CK-MBm 1908237 JAH JAH EI S,P-CK-MBm CK-MBm Kreatiini kinaasi MB isoensüümi mass seerumis/plasmas QN ug/L ng/ml Cobas e411 6 JAH 315 13969-1 Creatine kinase.MB MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,3363% CHEM Creatine kinase.MB [Mass/volume] in Serum or Plasma CK MB SerPl-mCnc 1 Both 667 KAR 4 CK-MB mass 6764088 JAH JAH EI S,P-CK-MBm CK-MBm Kreatiini kinaasi MB isoensüümi mass seerumis/plasmas QN ug/L ug/L 6 JAH 315 13969-1 Creatine kinase.MB MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,3363% CHEM Creatine kinase.MB [Mass/volume] in Serum or Plasma CK MB SerPl-mCnc 1 Both 236 KAR 4 NT-pro BNP 1908228 JAH JAH EI S,P-NT-proBNP NT-proBNP B-tüüpi natriureetilise propeptiidi N-fragment seerumis/plasmas QN ng/L pg/ml Cobas e411 8 JAH 317 33762-6 Natriuretic peptide.B prohormone MCnc Pt Ser/Plas Qn pg/mL pg/mL CHEM Natriuretic peptide.B prohormone [Mass/volume] in Serum or Plasma proBNP SerPl-mCnc 1 Both 662 KAR 4 BNP 6764087 JAH JAH EI S,P-NT-proBNP NT-proBNP B-tüüpi natriureetilise propeptiidi N-fragment seerumis/plasmas QN ng/L ng/l 8 JAH 317 33762-6 Natriuretic peptide.B prohormone MCnc Pt Ser/Plas Qn pg/mL pg/mL CHEM Natriuretic peptide.B prohormone [Mass/volume] in Serum or Plasma proBNP SerPl-mCnc 1 Both 264 KE 5 CRP 1907304 JAH JAH EI S,P-CRP CRP C-reaktiivne valk seerumis/plasmas QN mg/L mg/l Cobas Integra 400 Plus 1 JAH/Võrreld 232 1988-5 C reactive protein MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0344% CHEM C reactive protein [Mass/volume] in Serum or Plasma CRP SerPl-mCnc 1 Both 726 KE 5 CRP 6764031 JAH JAH EI S,P-CRP CRP C-reaktiivne valk seerumis/plasmas QN mg/L mg/l 1 JAH/Võrreld 232 1988-5 C reactive protein MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0344% CHEM C reactive protein [Mass/volume] in Serum or Plasma CRP SerPl-mCnc 1 Both 238 KE 5 Prokaltsitoniin 1908261 JAH JAH EI S,P-PCT Prokaltsitoniin Prokaltsitoniin seerumis/plasmas QN ug/L ng/ml Cobas e411 5 JAH/Võrreld 302 33959-8 Procalcitonin MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL CHEM Procalcitonin [Mass/volume] in Serum or Plasma Procalcitonin SerPl-mCnc 1 Both 270 KE 5 Glükoos 1907281 JAH JAH EI fS,fP-Gluc Glükoos paastuseerumis/-plasmas Glükoos paastuseerumis/paastuplasmas QN mmol/L mmol/l Cobas Integra 400 Plus 12 JAH/Võrreld 237 14771-0 Glucose^post CFst SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Fasting glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma Glucose p fast SerPl-sCnc 1 Both 271 KE 5 Glükoos(plasmas) 1907317 JAH JAH EI fS,fP-Gluc Glükoos paastuseerumis/-plasmas Glükoos paastuseerumis/paastuplasmas QN mmol/L Cobas Integra 400 Plus 12 JAH/Võrreld 237 14771-0 Glucose^post CFst SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Fasting glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma Glucose p fast SerPl-sCnc 1 Both 738 KE 5 Glükoos 6764030 JAH JAH EI fS,fP-Gluc Glükoos paastuseerumis/-plasmas Glükoos paastuseerumis/paastuplasmas QN mmol/L mmol/l 12 JAH/Võrreld 237 14771-0 Glucose^post CFst SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Fasting glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma Glucose p fast SerPl-sCnc 1 Both 367 KE 5 fB-Gluc 6765372 JAH EI EI fcB-Gluc Glükoos kapillaarses paastuveres Glükoos kapillaarses paastuveres QN mmol/L mmol/l 13 JAH/Võrreld 238 14770-2 Glucose^post CFst SCnc Pt BldC Qn Glucometer mmol/L mmol/L CHAL Fasting glucose [Moles/volume] in Capillary blood by Glucometer Glucose p fast BldC Glucomtr-sCnc 1 Both 262 KE 5 cB-Gluc 1907315 JAH JAH EI cB-Gluc POCT Glükoos kapillaarses veres (POCT) Glükoos kapillaarses veres (POCT) QN mmol/L mmol/l 16 JAH/Võrreld 2049 14743-9 Glucose SCnc Pt BldC Qn Glucometer mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Capillary blood by Glucometer Glucose BldC Glucomtr-sCnc 1 Both 28,6478 277 KE 5 HbA1c 6763640 B-HbA1c-IFCC 6763641 JAH EI EI B-HbA1c (IFCC) HbA1c (IFCC) Glükohemoglobiin veres (IFCC) QN mmol/mol mmol/mol Cobas Integra 400 Plus 19 JAH/Võrreld 2741 59261-8 Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total SFr Pt Bld Qn IFCC mmol/mol mmol/mol HEM/BC Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total in Blood by IFCC protocol Hgb A1c SFr Bld IFCC 1 Both 18,6192 276 KE 5 HbA1C 6763640 JAH JAH EI B-HbA1c HbA1c Glükohemoglobiin veres QN % 20 JAH/Võrreld 236 4548-4 Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total MFr Pt Bld Qn % %; % Hgb 0,0883% HEM/BC Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total in Blood Hgb A1c MFr Bld 1 Both 278 KE 5 HbA1c 6763640 Hemoglobiin, glükeeritud, A1C fraktsioon 3057487 JAH EI EI B-HbA1c HbA1c Glükohemoglobiin veres QN % % Cobas Integra 400 Plus 20 JAH/Võrreld 236 4548-4 Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total MFr Pt Bld Qn % %; % Hgb 0,0883% HEM/BC Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total in Blood Hgb A1c MFr Bld 1 Both 739 KE 5 HbA1c 6764064 JAH EI EI B-HbA1c HbA1c Glükohemoglobiin veres QN % % 20 JAH/Võrreld 236 4548-4 Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total MFr Pt Bld Qn % %; % Hgb 0,0883% HEM/BC Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total in Blood Hgb A1c MFr Bld 1 Both 272 KE 5 Glükoosi taluvuse proov 1907560 JAH JAH EI GTT (0, 60, 120 min) Glükoosi taluvuse proov (0, 60, 120 min) Glükoosi taluvuse proov (0, 60, 120 min) Paneel mmol/l Cobas Integra 400 Plus 26 JAH 3006 L-3006 273 KE 5 Glükoosi taluvuse proov (0, 60, 120 min) 1907560 Glükoos 0 min (75 g) 3057921 JAH JAH EI fS,P-Gluc 0 min (pre 75 g Gluc PO) Glükoos 0 min (75 g) Glükoos paastuseerumis/paastuplasmas enne glükoosi manustamist QN mmol/L mmol/l Cobas Integra 400 Plus 28 JAH/Võrreld 241 14996-3 Glucose^pre 75 g glucose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --pre 75 g glucose PO Glucose pre 75 g Glc PO SerPl-sCnc 1 Observation 275 KE 5 Glükoosi taluvuse proov (0, 60, 120 min) 1907560 Glükoos 60 min (75 g) 3057922 JAH JAH EI S,P-Gluc 60 min (post 75 g Gluc PO) Glükoos 60 min (75 g) Glükoos seerumis/plasmas 60 minutit pärast glükoosi manustamist QN mmol/L mmol/l Cobas Integra 400 Plus 29 JAH/Võrreld 248 51597-3 Glucose^1H post 75 g glucose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --1 hour post 75 g glucose PO Glucose 1H p 75 g Glc PO SerPl-sCnc 1 Observation 274 KE 5 Glükoosi taluvuse proov (0, 60, 120 min) 1907560 Glükoos 120 min (75 g) 3057923 JAH JAH EI S,P-Gluc 120 min (post 75g Gluc PO) Glükoos 120 min (75 g) Glükoos seerumis/plasmas 120 minutit pärast glükoosi manustamist QN mmol/L mmol/l Cobas Integra 400 Plus 30 JAH/Võrreld 242 14995-5 Glucose^2H post 75 g glucose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --2 hours post 75 g glucose PO Glucose 2H p 75 g Glc PO SerPl-sCnc 1 Both 248 KE 5 ALAT 1907287 JAH JAH EI S,P-ALAT ALAT Alaniini aminotransferaas seerumis/plasmas QN U/L U/l Cobas Integra 400 Plus 42 JAH/Võrreld 222 1744-2 Alanine aminotransferase CCnc Pt Ser/Plas Qn Without P-5'-P U/L U/L CHEM Alanine aminotransferase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma by Without P-5'-P ALT SerPl w/o P-5'-P-cCnc 1 Both 253 KE 5 ASAT 1907300 JAH JAH EI S,P-ASAT ASAT Aspartaadi aminotransferaas seerumis/plasmas QN U/L U/l Cobas Integra 400 Plus 44 JAH/Võrreld 228 1920-8 Aspartate aminotransferase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,8705% CHEM Aspartate aminotransferase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma AST SerPl-cCnc 1 Both 250 KE 5 ALP 1907291 JAH JAH EI S,P-ALP ALP Aluseline fosfataas seerumis/plasmas QN U/L U/l Cobas Integra 400 Plus 46 JAH/Võrreld 223 6768-6 Alkaline phosphatase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,8002% CHEM Alkaline phosphatase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma ALP SerPl-cCnc 1 Both 717 KE 5 Alkaalne fosfataas 6764034 JAH JAH EI S,P-ALP ALP Aluseline fosfataas seerumis/plasmas QN U/L U/l 46 JAH/Võrreld 223 6768-6 Alkaline phosphatase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,8002% CHEM Alkaline phosphatase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma ALP SerPl-cCnc 1 Both 269 KE 5 GGT 1907313 JAH JAH EI S,P-GGT GGT Gammaglutamüüli transferaas seerumis/plasmas QN U/L U/l Cobas Integra 400 Plus 68 JAH/Võrreld 235 2324-2 Gamma glutamyl transferase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,0564% CHEM Gamma glutamyl transferase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma GGT SerPl-cCnc 1 Both 261 KE 5 Bilirubiin 1907303 JAH JAH EI S,P-Bil Bilirubiin Bilirubiin seerumis/plasmas QN umol/L mmol/l Cobas Integra 400 Plus 69 JAH/Võrreld 229 14631-6 Bilirubin SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Bilirubin [Moles/volume] in Serum or Plasma Bilirub SerPl-sCnc 1 Both 723 KE 5 Bilirubiin (konjug) 6764038 JAH JAH JAH S,P-Bil-conj Bilirubiin (konjugeeritud) Bilirubiin (konjugeeritud) seerumis/plasmas QN umol/L mkmol/l 72 JAH/Võrreld 230 14629-0 Bilirubin.glucuronidated+Bilirubin.albumin bound SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Bilirubin.direct [Moles/volume] in Serum or Plasma Bilirub Direct SerPl-sCnc 1 Both 251 KE 5 Amülaas 1907293 JAH JAH EI S,P-Amyl Amülaas Amülaas seerumis/plasmas QN U/L U/l Cobas Integra 400 Plus 74 JAH/Võrreld 225 1798-8 Amylase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,0927% CHEM Amylase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma Amylase SerPl-cCnc 1 Both 718 KE 5 Amülaas 6764035 JAH JAH EI S,P-Amyl Amülaas Amülaas seerumis/plasmas QN U/L U/l 74 JAH/Võrreld 225 1798-8 Amylase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,0927% CHEM Amylase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma Amylase SerPl-cCnc 1 Both 296 KE 5 Lipaas 1907376 JAH JAH EI S,P-Lip Lipaas Lipaas seerumis/plasmas QN U/L U/l Cobas Integra 400 Plus 76 JAH/Võrreld 299 3040-3 Triacylglycerol lipase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,1557% CHEM Lipase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma Lipase SerPl-cCnc 1 Both 758 KE 5 Lipaas 6764052 JAH JAH EI S,P-Lip Lipaas Lipaas seerumis/plasmas QN U/L U/l 76 JAH/Võrreld 299 3040-3 Triacylglycerol lipase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,1557% CHEM Lipase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma Lipase SerPl-cCnc 1 Both 765 KE 5 Süsivesikdefitsiitne transferriin 6764917 JAH JAH EI S,P-CDT% CDT% Süsivesikdefitsiitne transferriin seerumis/plasmas QN % % 78 JAH/Võrreld 305 48495-6 Transferrin.carbohydrate deficient/Transferrin.total MFr Pt Ser/Plas Qn % % CHEM Transferrin.carbohydrate deficient/Transferrin.total in Serum or Plasma CDT MFr SerPl 1 Both 700 KE 5 Sapphapped seerumis 6764865 JAH JAH JAH S,P-TBA Sapphapped Sapphapped seerumis/plasmas QN umol/L umol/L 80 JAH/Võrreld 3071 14628-2 Bile acid SCnc Pt Ser Qn umol/L umol/L CHEM Bile acid [Moles/volume] in Serum Bile Ac Ser-sCnc 1 Both 32,6581 284 KE 5 Kreatiniin 1907360 JAH EI EI S,P-Crea Kreatiniin Kreatiniin seerumis/plasmas QN umol/L mkmol/l Cobas Integra 400 Plus 82 JAH/Võrreld 279 14682-9 Creatinine SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Creatinine [Moles/volume] in Serum or Plasma Creat SerPl-sCnc 1 Both 266 KE 5 eGFR (Crea, MDRD) 6764037 JAH EI EI eGFR (Crea, MDRD) eGFR (Crea, MDRD) Hinnanguline glomerulaarfiltratsiooni kiirus (kreatiniin, MDRD) QN mL/min/1.73m2 ml/min/1,73 m2 84 JAH/Võrreld 280 33914-3 Glomerular filtration rate/1.73 sq M.predicted ArVRat Pt Ser/Plas Qn Creatinine-based formula (MDRD) mL/min/{1.73m2} 0,6625% CHEM Glomerular filtration rate/1.73 sq M.predicted by Creatinine-based formula (MDRD) GFR/BSA.pred SerPl MDRD-ArVRat 1 Both 1127 KE 5 eGFR (Crea, MDRD) 6765924 JAH JAH EI eGFR (Crea, MDRD) eGFR (Crea, MDRD) Hinnanguline glomerulaarfiltratsiooni kiirus (kreatiniin, MDRD) QN mL/min/1.73m2 "mL/min/1.73m2 " 84 JAH/Võrreld 280 33914-3 Glomerular filtration rate/1.73 sq M.predicted ArVRat Pt Ser/Plas Qn Creatinine-based formula (MDRD) mL/min/{1.73m2} 0,6625% CHEM Glomerular filtration rate/1.73 sq M.predicted by Creatinine-based formula (MDRD) GFR/BSA.pred SerPl MDRD-ArVRat 1 Both 310 KE 5 Uurea 1907396 JAH JAH EI S,P-Urea Uurea Uurea seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l Cobas Integra 400 Plus 90 JAH/Võrreld 310 22664-7 Urea SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Urea [Moles/volume] in Serum or Plasma Urea SerPl-sCnc 1 Both 771 KE 5 Tsüstatiin-C 6764051 JAH JAH EI S,P-CysC Tsüstatiin C Tsüstatiin C seerumis/plasmas QN mg/L mg/l 91 JAH/Võrreld 309 33863-2 Cystatin C MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/L mg/L CHEM Cystatin C [Mass/volume] in Serum or Plasma Cystatin C SerPl-mCnc 1 Both 761 KE 5 Osmolaalsus seerumis 6764062 JAH JAH JAH S,P-Osmol Osmolaalsus Seerumi/plasma osmolaalsus QN mosm/kgH2O Mosm/kgH2O 94 JAH/Võrreld 300 2692-2 Osmolality Osmol Pt Ser/Plas Qn 0,0164% CHEM Osmolality of Serum or Plasma Osmolality SerPl 1 Both 249 KE 5 Albumiin 1907288 JAH JAH EI S,P-Alb Albumiin Albumiin seerumis/plasmas QN g/L g/l Cobas Integra 400 Plus 96 JAH/Võrreld 219 61151-7 Albumin MCnc Pt Ser/Plas Qn BCG g/dL g/dl CHEM Albumin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Bromcresol green (BCG) dye binding method Albumin SerPl BCG-mCnc 1 Both 715 KE 5 Albumiin 6764043 JAH JAH EI S,P-Alb Albumiin Albumiin seerumis/plasmas QN g/L g/l 96 JAH/Võrreld 219 61151-7 Albumin MCnc Pt Ser/Plas Qn BCG g/dL g/dl CHEM Albumin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Bromcresol green (BCG) dye binding method Albumin SerPl BCG-mCnc 1 Both 775 KE 5 Valkude fraktsioonid 6764065 Albumiin 6764066 JAH EI EI S,P-Alb Albumiin Albumiin seerumis/plasmas QN g/L g/l 96 JAH/Võrreld 219 61151-7 Albumin MCnc Pt Ser/Plas Qn BCG g/dL g/dl CHEM Albumin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Bromcresol green (BCG) dye binding method Albumin SerPl BCG-mCnc 1 Both 311 KE 5 Valk 1907401 JAH JAH EI S,P-Prot Valk Valk seerumis/plasmas QN g/L g/l Cobas Integra 400 Plus 98 JAH/Võrreld 311 2885-2 Protein MCnc Pt Ser/Plas Qn g/dL 0,82% CHEM Protein [Mass/volume] in Serum or Plasma Prot SerPl-mCnc 1 Both 294 KE 5 LDH 1907365 JAH JAH EI S,P-LDH (non-IFCC) LDH (non-IFCC) Laktaadi dehüdrogenaas seerumis/plasmas (non-IFCC) QN U/L U/l Cobas Integra 400 Plus 100 JAH 285 14805-6 Lactate dehydrogenase CCnc Pt Ser/Plas Qn Reaction: pyruvate to lactate CHEM Lactate dehydrogenase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma by Pyruvate to lactate reaction LDH SerPl P to L-cCnc 1 Observation 288 KE 5 Kusihape 1907363 JAH JAH EI S,P-UA Kusihape Kusihape seerumis/plasmas QN umol/L mkmol/l Cobas Integra 400 Plus 107 JAH/Võrreld 284 14933-6 Urate SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Urate [Moles/volume] in Serum or Plasma Urate SerPl-sCnc 1 Both 263 KE 5 CK 1907357 JAH JAH EI S,P-CK CK Kreatiini kinaas seerumis/plasmas QN U/L U/l Cobas Integra 400 Plus 108 JAH/Võrreld 278 2157-6 Creatine kinase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,3104% CHEM Creatine kinase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma CK SerPl-cCnc 1 Both 753 KE 5 Kreatiini kinaas 6764036 JAH JAH EI S,P-CK CK Kreatiini kinaas seerumis/plasmas QN U/L U/l 108 JAH/Võrreld 278 2157-6 Creatine kinase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,3104% CHEM Creatine kinase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma CK SerPl-cCnc 1 Both 1167 KE 5 Müoglobiin 6766292 JAH JAH EI S,P-Myogl Müoglobiin Müoglobiin seerumis/plasmas QN ug/L "ug/L " 118 JAH/Võrreld 316 2639-3 Myoglobin MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0217% CHEM Myoglobin [Mass/volume] in Serum or Plasma Myoglobin SerPl-mCnc 1 Both 283 KE 5 Kolesterool 1907352 JAH JAH EI S,P-Chol Kolesterool Kolesterool seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l Cobas Integra 400 Plus 121 JAH/Võrreld 271 14647-2 Cholesterol SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Cholesterol [Moles/volume] in Serum or Plasma Cholest SerPl-sCnc 1 Both 279 KE 5 HDL 1907356 JAH JAH EI S,P-HDL-Chol HDL HDL-kolesterool seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l Cobas Integra 400 Plus 123 JAH/Võrreld 272 14646-4 Cholesterol.in HDL SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Cholesterol in HDL [Moles/volume] in Serum or Plasma HDLc SerPl-sCnc 1 Both 295 KE 5 LDL 1907377 JAH JAH EI S,P-LDL-Chol LDL LDL-kolesterool seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l Cobas Integra 400 Plus 124 JAH/Võrreld 273 22748-8 Cholesterol.in LDL SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Cholesterol in LDL [Moles/volume] in Serum or Plasma LDLc SerPl-sCnc 1 Both 309 KE 5 Triglütseriidid 1907392 JAH JAH EI S,P-Trigl Triglütseriidid Triglütseriidid seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l Cobas Integra 400 Plus 127 JAH/Võrreld 274 14927-8 Triglyceride SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Triglyceride [Moles/volume] in Serum or Plasma Trigl SerPl-sCnc 1 Both 769 KE 5 Triglütseriidid 6764032 JAH JAH EI S,P-Trigl Triglütseriidid Triglütseriidid seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l 127 JAH/Võrreld 274 14927-8 Triglyceride SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Triglyceride [Moles/volume] in Serum or Plasma Trigl SerPl-sCnc 1 Both 721 KE 5 Apolipoproteiin B 6764033 JAH JAH JAH S,P-ApoB ApoB Apolipoproteiin B seerumis/plasmas QN umol/L g/l 130 JAH/Võrreld 1755 76482-9 Apolipoprotein B SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Apolipoprotein B [Moles/volume] in Serum or Plasma Apo B SerPl-sCnc 1 Both 8,4389 683 KE 5 Homotsüsteiin 6764110 JAH JAH JAH S,P-Hcy Homotsüsteiin Homotsüsteiin seerumis/plasmas QN umol/L mkmol/l 132 JAH 325 13965-9 Homocysteine SCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0084% CHEM Homocysteine [Moles/volume] in Serum or Plasma Homocysteine SerPl-sCnc 1 Both 254 KE 5 ASO 1907299 JAH JAH EI S,P-ASO ASO Antistreptolüsiin O seerumis/plasmas QN kU/L ng/ml Cobas Integra 400 Plus 133 JAH 227 5370-2 Streptolysin O Ab ACnc Pt Ser Qn 0,0021% MICRO Streptolysin O Ab [Units/volume] in Serum ASO Ab Ser-aCnc 1 Both 720 KE 5 Antistreptolüsiin-O 17526 JAH JAH EI S,P-ASO ASO Antistreptolüsiin O seerumis/plasmas QN kU/L IU/ml 133 JAH 227 5370-2 Streptolysin O Ab ACnc Pt Ser Qn 0,0021% MICRO Streptolysin O Ab [Units/volume] in Serum ASO Ab Ser-aCnc 1 Both 303 KE 5 Reumatoidfaktor 1907390 JAH JAH EI S,P-RF Reumatoidfaktor Reumatoidfaktor seerumis/plasmas QN kU/L U/l Cobas Integra 400 Plus 134 JAH 303 11572-5 Rheumatoid factor ACnc Pt Ser Qn 0,0132% SERO Rheumatoid factor [Units/volume] in Serum Rheumatoid fact Ser-aCnc 1 Both 764 KE 5 Reumatoidfaktor 6764044 JAH JAH EI S,P-RF Reumatoidfaktor Reumatoidfaktor seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 134 JAH 303 11572-5 Rheumatoid factor ACnc Pt Ser Qn 0,0132% SERO Rheumatoid factor [Units/volume] in Serum Rheumatoid fact Ser-aCnc 1 Both 716 KE 5 Alfa-1-antitrüpsiin 6764545 JAH JAH JAH S,P-AAT Alfa-1-antitrüpsiin Alfa-1-antitrüpsiin seerumis/plasmas QN g/L g/l 138 JAH/Võrreld 221 1825-9 Alpha 1 antitrypsin MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/dL mg/dL 0,0036% CHEM Alpha 1 antitrypsin [Mass/volume] in Serum or Plasma A1AT SerPl-mCnc 1 Both 719 KE 5 Angiotensiini konverteeriv ensüüm (ACE) 6764059 JAH JAH JAH S,P-ACE ACE Angiotensiini muundav ensüüm seerumis/plasmas QN U/L U/l 139 JAH/Võrreld 226 2742-5 Angiotensin converting enzyme CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,0051% CHEM Angiotensin converting enzyme [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma ACE SerPl-cCnc 1 Both 290 KE 5 Laktoosi taluvuse proov 1907564 JAH JAH EI LTT (2g Lactose/kg BW PO) Laktoosi taluvuse proov (2g/kg ) Laktoosi taluvuse proov (2g laktoosi 1 kg kohta) Paneel 141 JAH 288 L-288 293 KE 5 Laktoosi taluvuse proov (2g/kg ) 1907564 Enne laktoosi manustamist 3057949 JAH EI EI fS,fP-Gluc 0 min (pre Lactose PO) Glükoos 0 min Glükoos paastuseerumis/paastuplasmas enne laktoosi manustamist QN mmol/L 147 JAH/Võrreld 295 59157-8 Glucose^pre dose lactose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --pre dose lactose PO Glucose pre Lac PO SerPl-sCnc 1 Observation 568 KE 5 Glükoos 0 min (LTT) 6764894 JAH JAH JAH fS,fP-Gluc 0 min (pre Lactose PO) Glükoos 0 min Glükoos paastuseerumis/paastuplasmas enne laktoosi manustamist QN mmol/L mmol/l 147 JAH/Võrreld 295 59157-8 Glucose^pre dose lactose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --pre dose lactose PO Glucose pre Lac PO SerPl-sCnc 1 Observation 291 KE 5 Laktoosi taluvuse proov (2g/kg ) 1907564 20 min pärast 3057950 JAH EI EI S,P-Gluc 20 min (post 50g Lactose PO) Glükoos 20 min (50 g) Glükoos seerumis/plasmas 20 minutit pärast laktoosi manustamist QN mmol/L 148 JAH/Võrreld 296 69943-9 Glucose^20M post 50 g lactose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --20 minutes post 50 g lactose PO Glucose 20M p 50 g lac PO SerPl-sCnc 1 Both 11,4729 292 KE 5 Laktoosi taluvuse proov (2g/kg ) 1907564 40 min pärast 3057951 JAH EI EI S,P-Gluc 40 min (post 50g Lactose PO) Glükoos 40 min (50 g) Glükoos seerumis/plasmas 40 minutit pärast laktoosi manustamist QN mmol/L 150 JAH/Võrreld 297 69944-7 Glucose^40M post 50 g lactose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --40 minutes post 50 g lactose PO Glucose 40M p 50 g lac PO SerPl-sCnc 1 Both 11,4729 770 KE 5 Tseruloplasmiin 6764919 JAH JAH EI S,P-Cer Tseruloplasmiin Tseruloplasmiin seerumis/plasmas QN g/L mg/l 159 JAH/Võrreld 308 2064-4 Ceruloplasmin MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,00% CHEM Ceruloplasmin [Mass/volume] in Serum or Plasma Ceruloplasmin SerPl-mCnc 1 Both 299 HÜ 6 PT-INR 1907152 JAH JAH EI P-PT-INR PT-INR Protrombiini aeg plasmas Paneel 1 JAH 178 L-178 300 HÜ 6 PT-INR 1907152 INR 3059076 JAH EI EI INR INR Rahvusvaheline normitud suhe QN 3 JAH/Võrreld 180 34714-6 Coagulation tissue factor induced.INR RelTime Pt Bld Qn Coag 0,02% COAG INR in Blood by Coagulation assay INR Bld 1 Observation 649 HÜ 6 PT-INR 1907152 INR 6764022 JAH EI EI INR INR Rahvusvaheline normitud suhe QN 3 JAH/Võrreld 180 34714-6 Coagulation tissue factor induced.INR RelTime Pt Bld Qn Coag 0,02% COAG INR in Blood by Coagulation assay INR Bld 1 Observation 301 HÜ 6 PT-INR 1907152 PT% 3056933 JAH EI EI P-PT% PT% Protrombiini suhe QN % % 4 JAH 179 3289-6 Prothrombin.activity actual/Normal RelTime Pt PPP Qn Coag % % COAG Prothrombin activity actual/normal in Platelet poor plasma by Coagulation assay Prothrom Act/Nor PPP 1 Observation 650 HÜ 6 PT-INR 1907152 PT 6764021 JAH EI EI P-PT% PT% Protrombiini suhe QN % % 4 JAH 179 3289-6 Prothrombin.activity actual/Normal RelTime Pt PPP Qn Coag % % COAG Prothrombin activity actual/normal in Platelet poor plasma by Coagulation assay Prothrom Act/Nor PPP 1 Observation 280 HÜ 6 INR (POCT) 6765423 JAH JAH EI cB-INR POCT INR kapillaarses veres (POCT) Rahvusvaheline normitud suhe kapillaarses veres (POCT) QN Micro INR 7 JAH/Võrreld 3168 46418-0 Coagulation tissue factor induced.INR RelTime Pt BldC Qn Coag COAG INR in Capillary blood by Coagulation assay INR BldC 1 Observation 8,0775 252 HÜ 6 APTT 1907131 JAH JAH EI P-APTT APTT Aktiveeritud osalise tromboplastiini aeg plasmas QN s sek 9 JAH 181 14979-9 Coagulation surface induced Time Pt PPP Qn Coag s sec 0,25% COAG Activated partial thrombplastin time (aPTT) in Platelet poor plasma by Coagulation assay aPTT Time PPP 1 Both 265 HÜ 6 D-dimeerid 1907135 JAH JAH EI P-D-Di D-dimeerid D-dimeerid plasmas QN mg/L ug/mL 16 JAH 184 48065-7 Fibrin D-dimer FEU MCnc Pt PPP Qn ug/L FEU 0,02% COAG Fibrin D-dimer FEU [Mass/volume] in Platelet poor plasma D dimer FEU PPP-mCnc 1 Both 647 HÜ 6 Fibrinogeen 6764023 JAH JAH JAH P-Fibr Fibrinogeen Fibrinogeen plasmas QN g/L g/l 18 JAH/Võrreld 182 48664-7 Fibrinogen MCnc Pt PPP Qn Coag.derived g/L g/L COAG Fibrinogen [Mass/volume] in Platelet poor plasma by Coagulation.derived Fibrinogen PPP Coag.derived-mCnc 1 BOTH 343 HÜ 6 Antitrombiin III 1907133 JAH JAH JAH P-AT III Antitrombiin III Antitrombiin III plasmas QN % 22 JAH 185 27811-9 Antithrombin actual/Normal RelCCnc Pt PPP Qn Chromo % % 0,00% COAG AT III Act/Nor PPP Chro Antithrombin actual/normal in Platelet poor plasma by Chromogenic method 1 Observation 357 HÜ 6 Proteiin C 1907735 JAH JAH JAH P-PC Proteiin C Proteiin C plasmas QN % 23 JAH 186 27818-4 Protein C actual/Normal RelCCnc Pt PPP Qn Chromo % % 0,00% COAG Protein C actual/normal in Platelet poor plasma by Chromogenic method Prot C Act/Nor PPP Chro 1 Observation 651 HÜ 6 Proteiin-C 6764025 JAH JAH JAH P-PC Proteiin C Proteiin C plasmas QN % % 23 JAH 186 27818-4 Protein C actual/Normal RelCCnc Pt PPP Qn Chromo % % 0,00% COAG Protein C actual/normal in Platelet poor plasma by Chromogenic method Prot C Act/Nor PPP Chro 1 Observation 652 HÜ 6 Proteiin-S 6764024 JAH JAH JAH P-PS Proteiin S Proteiin S plasmas QN % % 24 JAH 2146 27823-4 Protein S Ag actual/Normal RelMCnc Pt PPP QN Imm % COAG Protein S Ag actual/normal in Platelet poor plasma by Immunologic method Prot S Ag Act/Nor PPP Imm unknown Both 362 HÜ 6 Vaba Proteiin S 1907737 JAH JAH JAH P-fPS Vaba proteiin S Vaba proteiin S plasmas QN % 26 JAH 187 27821-8 Protein S.free Ag actual/Normal RelMCnc Pt PPP Qn Imm % % COAG Protein S Free Ag actual/normal in Platelet poor plasma by Immunologic method Prot S Free Ag Act/Nor PPP Imm 1 Observation 344 HÜ 6 APR-R 1907736 JAH JAH JAH P-APC-R APC-R Aktiveeritud proteiini C resistentsus plasmas QN s 27 JAH 188 48590-4 Coagulation surface induced^after addition of APC Time Pt PPP Qn Coag s s COAG aPTT in Platelet poor plasma by Coagulation assay --after addition of APC aPTT after addition of APC PPP 1 Observation 8,5074 355 HÜ 6 Luupusantikoagulandid 1907962 JAH JAH JAH P-LA screen Luupusantikoagulandid (sõeluuring) Luupusantikoagulandid plasmas (sõeluuring) QN s 36 JAH 1723 6303-2 Coagulation dilute Russell viper venom induced Time Pt PPP Qn Coag s seconds;sec 0,0038% COAG Dilute Russell viper venom time (dRVVT) in Platelet poor plasma by Coagulation assay dRVV Tme Time PPP 1 Both 364 HÜ 6 VII faktor 1907738 JAH JAH JAH P-FVII VII faktor VII faktor plasmas QN % 44 JAH/Võrreld 200 3198-9 Coagulation factor VII activity actual/Normal RelTime Pt PPP Qn Coag % % COAG Fact VII Act/Nor PPP Coagulation factor VII activity actual/normal in Platelet poor plasma by Coagulation assay 1 Observation 365 HÜ 6 VIII faktor 1907729 JAH JAH JAH P-FVIII:C VIII faktor VIII faktor plasmas QN % 45 JAH/Võrreld 193 3209-4 Coagulation factor VIII activity actual/Normal RelTime Pt PPP Qn Coag % % 0,00% COAG Coagulation factor VIII activity actual/normal in Platelet poor plasma by Coagulation assay Fact VIII Act/Nor PPP 1 Observation 366 HÜ 6 von Willebrandi faktor 1907728 JAH JAH JAH P-vWF von Willebrandi faktor von Willebrandi faktor plasmas QN % 53 JAH/Võrreld 192 27816-8 von Willebrand factor Ag actual/Normal RelMCnc Pt PPP Qn Imm % % 0,00% COAG von Willebrand factor (vWf) Ag actual/normal in Platelet poor plasma by Immunologic method vWF Ag Act/Nor PPP Imm 1 Observation 154 IHE 7 AB0, RhD ja DAT vastsünd.. 1907168 JAH JAH EI B-ABO-RhD-DAT-n panel ABO, RhD ja DAT paneel vastsündinul ABO-veregrupp, RhD antigeen ja otsene antiglobuliintest vastsündinul (paneel) Paneel 6 JAH 170 L-170 155 IHE 7 ABO, RhD ja DAT paneel vastsündinul 1907168 ABO veregrupp 3057007 JAH EI EI B-ABO-RhD-DAT-n panel ABO, RhD ja DAT paneel vastsündinul ABO-veregrupp, RhD antigeen ja otsene antiglobuliintest vastsündinul (paneel) Paneel 6 JAH 170 L-170 156 IHE 7 ABO, RhD ja DAT paneel vastsündinul 1907168 Direktne antiglobuliintest 3057013 JAH EI EI B-ABO-RhD-DAT-n panel ABO, RhD ja DAT paneel vastsündinul ABO-veregrupp, RhD antigeen ja otsene antiglobuliintest vastsündinul (paneel) Paneel 6 JAH 170 L-170 157 IHE 7 ABO, RhD ja DAT paneel vastsündinul 1907168 Rh (D) kuuluvus 3057011 JAH EI EI B-ABO-RhD-DAT-n panel ABO, RhD ja DAT paneel vastsündinul ABO-veregrupp, RhD antigeen ja otsene antiglobuliintest vastsündinul (paneel) Paneel 6 JAH 170 L-170 161 IHE 7 ABO (kontrolluuring) 1907162 JAH JAH EI B-ABO ctrl ABO (kontrolluuring) ABO-veregrupp (kontrolluuring) ABO 10 JAH 169 883-9 ABO group Type Pt Bld Nom 219 BLDBK ABO group [Type] in Blood ABO Group Bld 1 Both 21,7859 158 IHE 7 ABO (kinnitav uuring) 1907161 JAH JAH EI B-ABO conf ABO (kinnitav uuring) ABO-veregrupp (kinnitav uuring) ABO 11 JAH 171 57743-7 ABO group Type Pt Bld Nom Confirm BLDBK ABO group [Type] in Blood by Confirmatory method ABO Group Bld Cfm 1 Both 21,7859 160 IHE 7 ABO (kinnitav uuring) 1907161 veregrupp 3058977 JAH EI EI B-ABO conf ABO (kinnitav uuring) ABO-veregrupp (kinnitav uuring) ABO 11 JAH 171 57743-7 ABO group Type Pt Bld Nom Confirm BLDBK ABO group [Type] in Blood by Confirmatory method ABO Group Bld Cfm 1 Both 21,7859 654 IHE 7 ABO (kontrolluuring) 1907162 ABO veregrupp 6764027 JAH EI JAH B-ABO conf ABO (kinnitav uuring) ABO-veregrupp (kinnitav uuring) ABO 11 JAH 171 57743-7 ABO group Type Pt Bld Nom Confirm BLDBK ABO group [Type] in Blood by Confirmatory method ABO Group Bld Cfm 1 Both 21,7859 159 IHE 7 ABO (kinnitav uuring) 1907161 Rh(D) 3058976 JAH EI EI B-RhD RhD RhD antigeen N/P 17 JAH 172 978-7 D Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK D Ag [Presence] on Red Blood Cells D Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 358 IHE 7 RhD 1907744 JAH JAH JAH B-RhD RhD RhD antigeen N/P 17 JAH 172 978-7 D Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK D Ag [Presence] on Red Blood Cells D Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 1106 IHE 7 Rh fenotüüp 6766065 JAH JAH JAH B-Rh fenotype Rh fenotüüp Rh fenotüüp Tekst Bio Rad Bio Rad 21 JAH 4090 10331-7 Rh Type Pt Bld Nom 33 BLDBK Rh [Type] in Blood Rh Bld 1 Both 11,6313 162 IHE 7 DAT 1908099 JAH JAH EI B-DAT DAT Otsene antiglobuliintest Tekst 24 JAH 173 1007-4 Direct antiglobulin test.poly specific reagent Type Pt RBC Ord BLDBK Direct antiglobulin test.poly specific reagent [Presence] on Red Blood Cells DAT Poly-Sp Reag RBC Ql 1 Both 169 IHE 7 Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring 1907165 JAH JAH EI B-RBC Ab screen I, II Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kahe erütrotsüüdiga Erütrotsütaarsed antikehad (sõeluuring kahe erütrotsüüdiga) N/P 34 JAH 177 1008-2 Indirect antiglobulin test.poly specific reagent Pt Ser/Plas Ord BLDBK Indirect antiglobulin test.poly specific reagent [Presence] in Serum or Plasma IAT Poly-Sp Reag SerPl Ql 1 Observation 656 IHE 7 Erütrotsüütide vastased Ak-d 6764028 JAH JAH JAH B-RBC Ab screen I, II Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kahe erütrotsüüdiga Erütrotsütaarsed antikehad (sõeluuring kahe erütrotsüüdiga) N/P 34 JAH 177 1008-2 Indirect antiglobulin test.poly specific reagent Pt Ser/Plas Ord BLDBK Indirect antiglobulin test.poly specific reagent [Presence] in Serum or Plasma IAT Poly-Sp Reag SerPl Ql 1 Observation 347 IHE 7 Erütrotsütaarsete antikehade tüpiseerimi 1907755 JAH JAH JAH B-RBC Ab typ panel Erütrotsütaarsete antikehade tüpiseerimise paneel Erütrotsütaarsed antikehad (tüpiseerimine, paneel) Paneel 36 JAH 1713 888-8 Blood group antibodies identified Prid Pt Ser/Plas Nom 1716 BLDBK Blood group antibodies identified in Serum or Plasma Blood group antibodies SerPl 1 Both 11,3891 348 IHE 7 Erütrotsütaarsete antikehade tüpiseerimi 1907754 JAH JAH JAH B-RBC Ab typ panel Erütrotsütaarsete antikehade tüpiseerimise paneel Erütrotsütaarsed antikehad (tüpiseerimine, paneel) Paneel 36 JAH 1713 888-8 Blood group antibodies identified Prid Pt Ser/Plas Nom 1716 BLDBK Blood group antibodies identified in Serum or Plasma Blood group antibodies SerPl 1 Both 11,3891 349 IHE 7 Erütrotsütarsete antikehade tiitrimine 1907749 JAH JAH JAH B-RBC Ab titr Erütrotsütaarsete antikehade tiiter Erütrotsütaarsete antikehade tiiter Tekst 75 JAH 2633 15343-7 Blood group antibody screen Titr Pt Ser/Plas Qn {titer} titer BLDBK Blood group antibody screen [Titer] in Serum or Plasma Bld gp Ab Scn Titr SerPl 1 Both 11,3891 163 IHE 7 Doonorivere sobivusproov 1907164 JAH JAH EI B-XmB Doonorivere sobivusproov Doonorivere sobivusproov Tekst 149 EI 1714 1250-0 Major crossmatch Imp Pt Ser/Plas Nom 248 BLDBK Major crossmatch [interpretation] Maj XM SerPl-Imp 1 Observation 11,3891 164 IHE 7 Doonorivere sobivusproov 1907164 1. sobivusproov 3056999 JAH EI EI B-XmB Doonorivere sobivusproov Doonorivere sobivusproov Tekst 149 EI 1714 1250-0 Major crossmatch Imp Pt Ser/Plas Nom 248 BLDBK Major crossmatch [interpretation] Maj XM SerPl-Imp 1 Observation 11,3891 165 IHE 7 Doonorivere sobivusproov 1907164 2. sobivusproov 3057953 JAH EI EI B-XmB Doonorivere sobivusproov Doonorivere sobivusproov Tekst 149 EI 1714 1250-0 Major crossmatch Imp Pt Ser/Plas Nom 248 BLDBK Major crossmatch [interpretation] Maj XM SerPl-Imp 1 Observation 11,3891 166 IHE 7 Doonorivere sobivusproov 1907164 3. sobivusproov 3057954 JAH EI EI B-XmB Doonorivere sobivusproov Doonorivere sobivusproov Tekst 149 EI 1714 1250-0 Major crossmatch Imp Pt Ser/Plas Nom 248 BLDBK Major crossmatch [interpretation] Maj XM SerPl-Imp 1 Observation 11,3891 167 IHE 7 Doonorivere sobivusproov 1907164 4. sobivusproov 3057955 JAH EI EI B-XmB Doonorivere sobivusproov Doonorivere sobivusproov Tekst 149 EI 1714 1250-0 Major crossmatch Imp Pt Ser/Plas Nom 248 BLDBK Major crossmatch [interpretation] Maj XM SerPl-Imp 1 Observation 11,3891 168 IHE 7 Doonorivere sobivusproov 1907164 5. sobivusproov 3057956 JAH EI EI B-XmB Doonorivere sobivusproov Doonorivere sobivusproov Tekst 149 EI 1714 1250-0 Major crossmatch Imp Pt Ser/Plas Nom 248 BLDBK Major crossmatch [interpretation] Maj XM SerPl-Imp 1 Observation 11,3891 346 IHE 7 Doonorivere sobivusproov 1907757 JAH JAH JAH B-XmB Doonorivere sobivusproov Doonorivere sobivusproov Tekst 149 EI 1714 1250-0 Major crossmatch Imp Pt Ser/Plas Nom 248 BLDBK Major crossmatch [interpretation] Maj XM SerPl-Imp 1 Observation 11,3891 80 U 8 Uriini ribaanalüüs 1907156 JAH JAH EI U-Strip Uriini ribaanalüüs Uriini ribaanalüüs Paneel 4 JAH 785 50556-0 Urinalysis dipstick panel - Pt Urine - Test strip.automated PANEL.UA Urinalysis dipstick panel in Urine by Automated test strip UA dipstick Pnl Ur Strip.auto 1 Order 82 U 8 Uriini ribaanalüüs 1907156 Erikaal 3056937 JAH EI EI U-SG strip Erikaal Erikaal QN Cobas U-411 5 JAH/Võrreld 786 53326-5 Specific gravity Rden Pt Urine Qn Test strip.automated UA Specific gravity of Urine by Automated test strip Sp Gr Ur Strip.auto 1 Observation 1082 U 8 Uriini ribaanalüüs 1907156 Erikaal 6764207 JAH EI EI U-SG strip Erikaal Erikaal QN 5 JAH/Võrreld 786 53326-5 Specific gravity Rden Pt Urine Qn Test strip.automated UA Specific gravity of Urine by Automated test strip Sp Gr Ur Strip.auto 1 Observation 88 U 8 Uriini ribaanalüüs 1907156 pH 3056938 JAH EI EI U-pH strip pH pH QN Cobas U-411 6 JAH/Võrreld 787 50560-2 pH LsCnc Pt Urine Qn Test strip.automated [pH] pH UA pH of Urine by Automated test strip pH Ur Strip.auto 1 Observation 86 U 8 Uriini ribaanalüüs 1907156 Leukotsüüdid 3056939 JAH EI EI U-WBC strip Leukotsüüdid Leukotsüüdid QN E6/L mikroliitris Cobas U-411 7 JAH/Võrreld 789 58805-3 Leukocytes NCnc Pt Urine Qn Test strip.automated /uL /uL UA Leukocytes [#/volume] in Urine by Automated test strip WBC # Ur Strip.auto 1 Both 17,589 87 U 8 Uriini ribaanalüüs 1907156 Nitrit 3056940 JAH EI EI U-Nit strip Nitrit Nitrit Tekst Cobas U-411 9 JAH/Võrreld 788 50558-6 Nitrite ACnc Pt Urine Ord Test strip.automated UA Nitrite [Presence] in Urine by Automated test strip Nitrite Ur Ql Strip.auto 1 Observation 90 U 8 Uriini ribaanalüüs 1907156 Valk 3056941 JAH EI EI U-Prot strip Valk Valk QN g/L g/l Cobas U-411 10 JAH/Võrreld 790 50561-0 Protein MCnc Pt Urine Qn Test strip.automated mg/dL mg/dL UA Protein [Mass/volume] in Urine by Automated test strip Prot Ur Strip.auto-mCnc 1 Observation 17,589 118 U 8 Valk 1907403 JAH JAH EI U-Prot strip Valk Valk QN g/L g/l Cobas Integra 400 Plus 10 JAH/Võrreld 790 50561-0 Protein MCnc Pt Urine Qn Test strip.automated mg/dL mg/dL UA Protein [Mass/volume] in Urine by Automated test strip Prot Ur Strip.auto-mCnc 1 Observation 17,589 84 U 8 Uriini ribaanalüüs 1907156 Glükoos 3056942 JAH EI EI U-Gluc strip Glükoos Glükoos QN mmol/L mmol/l Cobas U-411 12 JAH/Võrreld 791 59156-0 Glucose SCnc Pt Urine Qn Test strip.automated mmol/L mmol/L UA Glucose [Moles/volume] in Urine by Automated test strip Glucose Ur Strip.auto-sCnc 1 Observation 17,589 85 U 8 Uriini ribaanalüüs 1907156 Ketokehad 3056943 JAH EI EI U-Ket strip Ketokehad Ketokehad QN mmol/L mmol/l Cobas U-411 14 JAH/Võrreld 792 59158-6 Ketones SCnc Pt Urine Qn Test strip.automated mmol/L mmol/L UA Ketones [Moles/volume] in Urine by Automated test strip Ketones Ur Strip.auto-sCnc 1 Observation 17,589 89 U 8 Uriini ribaanalüüs 1907156 Urobilinogeen 3056944 JAH EI EI U-Ubg strip Urobilinogeen Urobilinogeen QN umol/L mikromol/l Cobas U-411 16 JAH/Võrreld 793 60025-4 Urobilinogen SCnc Pt Urine Qn Test strip.automated umol/L umol/L UA Urobilinogen [Moles/volume] in Urine by Automated test strip Urobilinogen Ur Strip.auto-sCnc 1 Both 81 U 8 Uriini ribaanalüüs 1907156 Bilirubiin 3056945 JAH EI EI U-Bil strip Bilirubiin Bilirubiin QN umol/L mikrol/l Cobas U-411 18 JAH/Võrreld 794 41016-7 Bilirubin SCnc Pt Urine Qn Test strip umol/L umol/L UA Bilirubin.total [Moles/volume] in Urine by Test strip Bilirub Ur Strip-sCnc 1 Both 17,589 83 U 8 Uriini ribaanalüüs 1907156 Erütrotsüüdid 3056946 JAH EI EI U-RBC strip Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid QN E6/L mikroliitris Cobas U-411 20 JAH/Võrreld 795 57747-8 Erythrocytes NCnc Pt Urine Qn Test strip.automated /uL /uL UA Erythrocytes [#/volume] in Urine by Automated test strip RBC # Ur Strip.auto 1 Observation 17,589 1083 U 8 Uriini ribaanalüüs 1907156 Erütrotsüüdid 6764208 JAH EI EI U-RBC strip Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid QN E6/L 20 JAH/Võrreld 795 57747-8 Erythrocytes NCnc Pt Urine Qn Test strip.automated /uL /uL UA Erythrocytes [#/volume] in Urine by Automated test strip RBC # Ur Strip.auto 1 Observation 17,589 92 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 1907158 JAH JAH EI U-Sed-m panel Uriini sademe mikroskoopia Uriini sademe mikroskoopia Paneel 38 JAH 797 24356-8 Urinalysis complete panel - Pt Urine - PANEL.UA Urinalysis complete panel in Urine Urinalysis complete pnl Ur 1 Order 15,9935 1199 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 6769116 JAH JAH EI U-Sed-m panel Uriini sademe mikroskoopia Uriini sademe mikroskoopia Paneel 38 JAH 797 24356-8 Urinalysis complete panel - Pt Urine - PANEL.UA Urinalysis complete panel in Urine Urinalysis complete pnl Ur 1 Order 15,9935 99 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 1907158 Erütrotsüüdid 3056948 JAH EI EI U-Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid QN /hpf rakku vaateväljas 41 JAH/Võrreld 798 13945-1 Erythrocytes Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,31% UA Erythrocytes [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field RBC #/area UrnS HPF 1 Observation 108 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 1907158 Lümfotsüüdid 6764210 JAH EI EI U-Lümfotsüüdid Lümfotsüüdid Lümfotsüüdid QN /hpf /vv 45 JAH/Võrreld 1688 72219-9 Lymphocytes Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF HEM/BC Lymphocytes [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Lymphocytes #/area UrnS HPF 1 Observation 11,4838 110 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 1907158 Neutrofiilid 3056947 JAH EI EI U-Neutrofiilid Neutrofiilid Neutrofiilid QN /hpf rakku vaateväljas 46 JAH/Võrreld 1689 38996-5 Neutrophils ACnc Pt Urine Ord Microscopy.light 1522 UA Neutrophils [Presence] in Urine by Light microscopy Neutrophils Ur Ql Micro 1 Observation 10,694 1096 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 1907158 Granulotsüüdid 6764209 JAH EI EI U-Neutrofiilid Neutrofiilid Neutrofiilid QN /hpf /vv 46 JAH/Võrreld 1689 38996-5 Neutrophils ACnc Pt Urine Ord Microscopy.light 1522 UA Neutrophils [Presence] in Urine by Light microscopy Neutrophils Ur Ql Micro 1 Observation 10,694 105 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 1907158 Lameepiteel 3056949 JAH EI EI U-Lameepiteeli rakud Lameepiteeli rakud Lameepiteeli rakud QN /hpf rakku vaateväljas 47 JAH/Võrreld 800 11277-1 Epithelial cells.squamous Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,04% UA Epithelial cells.squamous [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Squamous #/area UrnS HPF 1 Observation 1201 U 8 Lameepiteeli rakud 6769123 JAH EI EI U-Lameepiteeli rakud-digi Lameepiteeli rakud Lameepiteeli rakud (digimikroskoopia) Tekst " " 48 JAH 5830 53318-2 Epithelial cells.squamous PrThr Pt Urine Ord Automated UA Epithelial cells.squamous [Presence] in Urine by Automated Squamous Ur Ql Auto 1 Observation 1200 U 8 Mitte-lameepiteeli rakud 6769128 JAH EI EI U-Mitte-lameepiteeli rakud-digi Mitte-lameepiteeli rakud Mitte-lameepiteeli rakud (digimikroskoopia) Tekst " " 49 JAH 5826 50225-2 Epithelial cells.non-squamous PrThr Pt Urine Ord Automated UA Epithelial cells.non-squamous [Presence] in Urine by Automated Non-sq Epi Cells Ur Ql Auto 1 Observation 113 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 1907158 Transitoorse epiteeli rakud 3056950 JAH EI EI U-Transitoorse epiteeli rakud Transitoorse epiteeli rakud Transitoorse epiteeli rakud QN /hpf rakku vaateväljas 50 JAH/Võrreld 801 30089-7 Transitional cells Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,01% UA Transitional cells [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Trans Cells #/area UrnS HPF 1 Observation 116 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 1907158 Tuubulaarepiteeli rakud 3056951 JAH EI EI U-Tubulaarepiteeli rakud Tubulaarepiteeli rakud Tubulaarepiteeli rakud QN /hpf rakku vaateväljas 51 JAH/Võrreld 802 26052-1 Epithelial cells.renal Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,01% UA Epithelial cells.renal [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Renal Epi Cells #/area UrnS HPF 1 Observation 96 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 1907158 Atüüpilised epiteelrakud 3056952 JAH EI EI U-Atüüpilised epiteelirakud Atüüpilised epiteelirakud Atüüpilised epiteelirakud QN /hpf rakku vaateväljas 52 JAH/Võrreld 1682 41284-1 Epithelial cells.non-squamous Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Epithelial cells.non-squamous [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Non-sq Epi Cells #/area UrnS HPF 1 Observation 19,2431 107 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 1907158 Lima 3056967 JAH EI EI U-Mucus Lima Lima Tekst 53 JAH 4042 8247-9 Mucus ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 17 UA Mucus [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Mucous Threads UrnS Ql Micro 1 Observation 13,0492 101 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 1907158 Hüaliinsilindrid 3056954 JAH EI EI U-Hüaliinsilindrid Hüaliinsilindrid Hüaliinsilindrid QN /hpf rakku vaateväljas 55 JAH/Võrreld 805 46135-0 Hyaline casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Hyaline casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Hyaline Casts #/area UrnS HPF 1 Both 25,8802 100 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 1907158 Granulaarsilindrid 3056955 JAH EI EI U-Granulaarsilindrid Granulaarsilindrid Granulaarsilindrid QN /hpf rakku vaateväljas 58 JAH/Võrreld 806 46134-3 Granular casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Granular casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Gran Casts #/area UrnS HPF 1 Both 25,6387 106 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 1907158 Leukotsütaarsilindrid 6764211 JAH EI EI U-Leukotsütaarsilindrid Leukotsütaarsilindrid Leukotsütaarsilindrid QN /hpf 60 JAH/Võrreld 807 49103-5 Leukocyte casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA WBC casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field WBC Casts #/area UrnS HPF 1 Observation 17,4622 98 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 1907158 Erütrotsütaarsilindrid 6764213 JAH EI EI U-Erütrotsütaarsilindrid Erütrotsütaarsilindrid Erütrotsütaarsilindrid QN /hpf 62 JAH/Võrreld 808 51790-4 Erythrocyte casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA RBC casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field RBC Casts #/area UrnS HPF 1 Both 19,4395 115 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 1907158 Tuublaarepiteelisilindrid 3056957 JAH EI EI U-Tubulaarepiteelsilindrid Tubulaarepiteelsilindrid Tubulaarepiteelsilindrid QN /hpf rakku vaateväljas 64 JAH/Võrreld 809 45386-0 Epithelial casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Epithelial casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Epith Casts #/area UrnS HPF 1 Observation 23,1596 117 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 1907158 Vahajad silindrid 3056956 JAH EI EI U-Vahajad silindrid Vahajad silindrid Vahajad silindrid QN /hpf rakku vaateväljas 66 JAH/Võrreld 810 41223-9 Waxy casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Waxy casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Waxy Casts #/area UrnS HPF 1 Observation 25,6891 1105 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 1907158 Mikroobisilindrid 6764212 JAH EI EI U-Bakteriaalsilindrid Bakteriaalsilindrid Bakteriaalsilindrid QN /hpf 68 JAH/Võrreld 1683 A-1683 112 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 1907158 Rasvsilindrid 3056959 JAH EI EI U-Rasvsilindrid Rasvsilindrid Rasvsilindrid QN /hpf rakku vaateväljas 69 JAH/Võrreld 1684 67813-6 Fatty casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Fatty casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Fatty Casts #/area UrnS HPF 1 Observation 20,7621 109 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 1907158 Makrofaagid 3056953 JAH EI EI U-Makrofaagid Makrofaagid Makrofaagid QN /hpf rakku vaateväljas 70 JAH/Võrreld 812 72220-7 Macrophages Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF HEM/BC Macrophages [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Macrophages #/area UrnS HPF 1 Observation 11,4838 97 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 1907158 Bakterid 3056965 JAH EI EI U-Bakterid Bakterid Bakterid Tekst 71 JAH 803 25145-4 Bacteria ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Bacteria [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Bacteria UrnS Ql Micro 1 Observation 1202 U 8 Bakterid 6769117 JAH EI EI U-Bakterid Bakterid Bakterid Tekst 71 JAH 803 25145-4 Bacteria ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Bacteria [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Bacteria UrnS Ql Micro 1 Observation 111 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 1907158 Pärmseened 3056966 JAH EI EI U-Pärmseened Pärmseened Pärmseened Tekst 73 JAH 1509 5822-2 Yeast Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" UA Yeast [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Yeast #/area UrnS HPF 1 Observation 1098 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 1907158 Kristallid 6764777 JAH EI EI U-Kristallid Kristallid Kristallid Tekst 74 JAH 804 49755-2 Crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Crystals UrnS Ql Micro 1 Observation 104 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 1907158 Kusihappe kristallid 3056963 JAH EI EI U-Kusihappe kristallid Kusihappe kristallid Kusihappe kristallid Tekst 76 JAH 813 5817-2 Urate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,00% UA Urate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Urate Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 93 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 1907158 Ammooniumuraadi kristallid 6764214 JAH EI EI U-Ammooniumuraadi kristallid Ammooniumuraadi kristallid Ammooniumuraadi kristallid Tekst 77 JAH 814 5766-1 Ammonium urate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Ammonium urate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Amm Urate Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 103 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 1907158 Kaltsiumoksalaadi kristallid 3056960 JAH EI EI U-Kaltsiumoksalaadi kristallid Kaltsiumoksalaadi kristallid Kaltsiumoksalaadi kristallid Tekst 79 JAH 816 5774-5 Calcium oxalate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,01% UA Calcium oxalate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy CaOx Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 102 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 1907158 Kaltsiumfosfaadi kristallid 6764215 JAH EI EI U-Kaltsiumfosfaadi kristallid Kaltsiumfosfaadi kristallid Kaltsiumfosfaadi kristallid Tekst 80 JAH 817 5775-2 Calcium phosphate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Calcium phosphate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Ca Phos Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 95 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 1907158 Amorfse uraadi kristallid 3056964 JAH EI EI U-Amorfse uraadi kristallid Amorfse uraadi kristallid Amorfse uraadi kristallid Tekst 81 JAH 818 12454-5 Urate crystals.amorphous ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,09% UA Urate crystals amorphous [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Amorph Urate Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 94 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 1907158 Amorfse fosfaadi kristallid 3056962 JAH EI EI U-Amorfse fosfaadi kristallid Amorfse fosfaadi kristallid Amorfse fosfaadi kristallid Tekst 82 JAH 819 12453-7 Phosphate crystals.amorphous ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Phosphate crystals amorphous [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Amorph Phos Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 114 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 1907158 Trifosfaadi kristallid 3056961 JAH EI EI U-Trifosfaadi kristallid Trifosfaadi kristallid Trifosfaadi kristallid Tekst 83 JAH 820 5814-9 Triple phosphate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,00% UA Triple phosphate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Tri-Phos Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 1 U 8 Albumiin uriinis 1907290 JAH JAH EI U-Alb Albumiin uriinis Albumiin uriinis QN mg/L mg/24h Cobas Integra 400 Plus 87 JAH/Võrreld 997 14957-5 Albumin MCnc Pt Urine Qn Detection limit <= 20 mg/L mg/dL 0,01% CHEM Microalbumin [Mass/volume] in Urine Microalbumin Ur-mCnc 1 Both 2 U 8 Albumiin/kreatiniin uriinis 1908137 JAH JAH EI U-Alb/U-Crea Albumiin/kreatiniin uriinis Albumiini ja kreatiniini suhe uriinis QN g/mol mg/mmol 90 JAH/Võrreld 1000 30000-4 Albumin/Creatinine Ratio Pt Urine Qn Detection limit <= 20 mg/L mg/mmol milligrams/mmol CHEM Microalbumin/Creatinine [Ratio] in Urine Microalbumin/Creat Ur-Rto 1 Both 3 U 8 Albumiin/kreatiniin uriinis 1908137 Albumiini ja kreatiniini suhe 3059096 JAH EI EI U-Alb/U-Crea Albumiin/kreatiniin uriinis Albumiini ja kreatiniini suhe uriinis QN g/mol Cobas Integra 400 Plus 90 JAH/Võrreld 1000 30000-4 Albumin/Creatinine Ratio Pt Urine Qn Detection limit <= 20 mg/L mg/mmol milligrams/mmol CHEM Microalbumin/Creatinine [Ratio] in Urine Microalbumin/Creat Ur-Rto 1 Both 7 U 8 dU-Crea 1907361 JAH JAH EI U-Alb/U-Crea Albumiin/kreatiniin uriinis Albumiini ja kreatiniini suhe uriinis QN g/mol 90 JAH/Võrreld 1000 30000-4 Albumin/Creatinine Ratio Pt Urine Qn Detection limit <= 20 mg/L mg/mmol milligrams/mmol CHEM Microalbumin/Creatinine [Ratio] in Urine Microalbumin/Creat Ur-Rto 1 Both 1074 U 8 Alb / kreat suhe uriinis 6764218 JAH JAH EI U-Alb/U-Crea Albumiin/kreatiniin uriinis Albumiini ja kreatiniini suhe uriinis QN g/mol 90 JAH/Võrreld 1000 30000-4 Albumin/Creatinine Ratio Pt Urine Qn Detection limit <= 20 mg/L mg/mmol milligrams/mmol CHEM Microalbumin/Creatinine [Ratio] in Urine Microalbumin/Creat Ur-Rto 1 Both 1076 U 8 Albumiin/kreatiniin uriinis 6764218 Albumiini / kreat suhe 6764219 JAH EI EI U-Alb/U-Crea Albumiin/kreatiniin uriinis Albumiini ja kreatiniini suhe uriinis QN g/mol mg/mmol Cr 90 JAH/Võrreld 1000 30000-4 Albumin/Creatinine Ratio Pt Urine Qn Detection limit <= 20 mg/L mg/mmol milligrams/mmol CHEM Microalbumin/Creatinine [Ratio] in Urine Microalbumin/Creat Ur-Rto 1 Both 6 U 8 Amülaas uriinis 1907965 JAH JAH EI U-Amyl Amülaas uriinis Amülaas uriinis QN U/L U/l Cobas Integra 400 Plus 95 JAH 1001 1799-6 Amylase CCnc Pt Urine Qn U/L CHEM Amylase [Enzymatic activity/volume] in Urine Amylase Ur-cCnc 1 Both 4 U 8 Albumiin/kreatiniin uriinis 1908137 Kreatiniin 3059098 JAH EI EI U-Crea Kreatiniin uriinis Kreatiniin uriinis QN mmol/L Cobas Integra 400 Plus 98 JAH/Võrreld 1020 14683-7 Creatinine SCnc Pt Urine Qn mmol/L mmol/L CHEM Creatinine [Moles/volume] in Urine Creat Ur-sCnc 1 Both 317 CSF 9 Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) 1907145 RBC 3059322 JAH EI EI CSF-RBC Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid liikvoris QN E6/L l Sysmex XT-4000i 6 JAH/Võrreld 824 792-2 Erythrocytes NCnc Pt CSF Qn Manual count HEM/BC Erythrocytes [#/volume] in Cerebral spinal fluid by Manual count RBC # CSF Manual 1 Observation 321 CSF 9 CSF-WBC 1907148 JAH JAH EI CSF-WBC Leukotsüüdid Leukotsüüdid liikvoris QN E6/L l Sysmex XT-4000i 7 JAH/Võrreld 823 806-0 Leukocytes NCnc Pt CSF Qn Manual count 0,01% HEM/BC Leukocytes [#/volume] in Cerebral spinal fluid by Manual count WBC # CSF Manual 1 Observation 315 CSF 9 Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) 1907145 PMN 3056924 JAH EI EI CSF-PMN% PMN% Polümorfonukleaarsete leukotsüütide suhtarv liikvoris QN % % Sysmex XT-4000i 8 JAH/Võrreld 825 33963-0 Granulocytes/100 leukocytes NFr Pt CSF Qn % % (granulos per total leukos) HEM/BC Granulocytes/100 leukocytes in Cerebral spinal fluid Granulocytes Fr CSF 1 Observation 316 CSF 9 Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) 1907145 PMN(Neutrof.,eosinof.,basof.) 3056922 JAH EI EI CSF-PMN# PMN Polümorfonukleaarsete leukotsüütide arv liikvoris QN E6/L × 106/l Sysmex XT-4000i 9 JAH/Võrreld 826 35059-5 Granulocytes NCnc Pt CSF Qn HEM/BC Granulocytes [#/volume] in Cerebral spinal fluid Granulocytes # CSF 1 Observation 313 CSF 9 Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) 1907145 MN 3059321 JAH EI EI CSF-MN% MN% Mononukleaarsete leukotsüütide suhtarv liikvoris QN % % Sysmex XT-4000i 10 JAH/Võrreld 827 26492-9 Mononuclear cells/100 leukocytes NFr Pt CSF Qn % % HEM/BC Mononuclear cells/100 leukocytes in Cerebral spinal fluid Mononuc Cells Fr CSF 1 Observation 314 CSF 9 Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) 1907145 MN(Lümfots.,monots.) 3056923 JAH EI EI CSF-MN# MN Mononukleaarsete leukotsüütide arv liikvoris QN E6/L × 106/l Sysmex XT-4000i 11 JAH/Võrreld 828 26489-5 Mononuclear cells NCnc Pt CSF Qn HEM/BC Mononuclear cells [#/volume] in Cerebral spinal fluid Mononuc Cells # CSF 1 Observation 312 CSF 9 CSF-Diff 1907145 JAH JAH EI CSF-Diff-m Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) Liikvori tsütogramm (mikroskoopia) Paneel µm 12 JAH 838 29584-0 Differential panel - Pt CSF - PANEL.HEM/BC Differential panel in Cerebral spinal fluid Diff Pnl CSF 1 Order 318 CSF 9 CSF-Gluc 1907319 JAH JAH EI CSF-Gluc Glükoos liikvoris Glükoos liikvoris QN mmol/L mmol/l 34 JAH/Võrreld 1072 14744-7 Glucose SCnc Pt CSF Qn mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Cerebral spinal fluid Glucose CSF-sCnc 1 Both 319 CSF 9 CSF-Lac 1907371 JAH JAH EI CSF-Lac Laktaat liikvoris Laktaat liikvoris QN mmol/L mmol/l 37 JAH/Võrreld 1074 2520-5 Lactate SCnc Pt CSF Qn mmol/L mmol/L CHEM Lactate [Moles/volume] in Cerebral spinal fluid Lactate CSF-sCnc 1 Both 320 CSF 9 CSF-Prot 1907402 JAH JAH EI CSF-Prot Valk liikvoris Valk liikvoris QN g/L g/l 38 JAH/Võrreld 1071 2880-3 Protein MCnc Pt CSF Qn mg/dL 0,0119% CHEM Protein [Mass/volume] in Cerebral spinal fluid Prot CSF-mCnc 1 Both 177 TDM 10 Digoksiin 1907307 JAH JAH EI S,P-Digox Digoksiin Digoksiin seerumis/plasmas QN ug/L ng/ml Cobas e411 23 JAH 415 10535-3 Digoxin MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL 0,0164% DRUG/TOX Digoxin [Mass/volume] in Serum or Plasma Digoxin SerPl-mCnc 1 Both 727 TDM 10 Digoksiin 6764920 JAH JAH EI S,P-Digox Digoksiin Digoksiin seerumis/plasmas QN ug/L nmol/l 23 JAH 415 10535-3 Digoxin MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL 0,0164% DRUG/TOX Digoxin [Mass/volume] in Serum or Plasma Digoxin SerPl-mCnc 1 Both 729 TDM 10 Fenobarbitaal 6764055 JAH JAH EI S,P-Phenobarb Fenobarbitaal Fenobarbitaal seerumis/plasmas QN mg/L mg/ml 30 JAH 419 3948-7 Phenobarbital MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL mcg/mL 0,0076% DRUG/TOX Phenobarbital [Mass/volume] in Serum or Plasma Phenobarb SerPl-mCnc 1 Both 730 TDM 10 Fenütoiin 6764922 JAH JAH EI S,P-Phenyt Fenütoiin Fenütoiin seerumis/plasmas QN mg/L umol/L 31 JAH 420 3968-5 Phenytoin MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL mcg/mL 0,0219% DRUG/TOX Phenytoin [Mass/volume] in Serum or Plasma Phenytoin SerPl-mCnc 1 Both 748 TDM 10 Karbamasepiin 6764921 JAH JAH JAH S,P-Carba Karbamasepiin Karbamasepiin seerumis/plasmas QN mg/L umol/L 37 JAH 423 3432-2 Carbamazepine MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL mcg/mL 0,0055% DRUG/TOX Carbamazepine [Mass/volume] in Serum or Plasma Carbamazepine SerPl-mCnc 1 Both 781 TDM 10 Valproehape 6764918 JAH JAH JAH S,P-Valpr Valproaat Valproaat seerumis/plasmas QN mg/L umol/L 76 JAH 434 4086-5 Valproate MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL mcg/mL 0,0155% DRUG/TOX Valproate [Mass/volume] in Serum or Plasma Valproate SerPl-mCnc 1 Both 267 TOX 11 Etanool 1907309 JAH JAH EI S,P-EtOH Etanool Etanool seerumis/plasmas QN g/L g/l Cobas Integra 400 Plus 1 JAH/Võrreld 416 5643-2 Ethanol MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/dL mg/dL 0,0234% DRUG/TOX Ethanol [Mass/volume] in Serum or Plasma Ethanol SerPl-mCnc 1 Both 68 TOX 11 Sõltuvusained uriinis 1907385 JAH JAH EI U-Narco panel Sõltuvusainete paneel uriinis Sõltuvusained uriinis (paneel) Paneel 28 JAH 2716 L-2716 69 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis 1907385 Amfetamiin uriinis 3057596 JAH EI EI U-Amp Amfetamiin uriinis Amfetamiin uriinis Tekst ng/ml 29 JAH 437 19261-7 Amphetamines ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Amphetamines [Presence] in Urine by Screen method Amphetamines Ur Ql Scn 1 Both 70 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis 1907385 Barbituraadid uriinis 3057586 JAH EI EI U-Bar Barbituraadid uriinis Barbituraadid uriinis Tekst ng/ml 31 JAH 438 19270-8 Barbiturates ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Barbiturates [Presence] in Urine by Screen method Barbiturates Ur Ql Scn 1 Both 71 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis 1907385 Bensodiasepiinid uriinis 3057600 JAH EI EI U-Bzd Bensodiasepiinid uriinis Bensodiasepiinid uriinis Tekst ng/ml 33 JAH 439 14316-4 Benzodiazepines ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Benzodiazepines [Presence] in Urine by Screen method Benzodiaz Ur Ql Scn 1 Both 72 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis 1907385 Ecstasy uriinis 3058881 JAH EI EI U-Ecs Ecstasy uriinis Ecstasy uriinis Tekst ng/ml 36 JAH 444 19568-5 Methylenedioxymethamphetamine ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Methylenedioxymethamphetamine [Presence] in Urine by Screen method MDMA Ur Ql Scn 1 Both 73 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis 1907385 Fentsüklidiin uriinis 3059090 JAH EI EI U-PCP Fentsüklidiin uriinis Fentsüklidiin uriinis Tekst ng/ml 38 JAH 1802 3936-2 Phencyclidine ACnc Pt Urine Ord 321 DRUG/TOX Phencyclidine [Presence] in Urine PCP Ur Ql 1 Both 11,4393 74 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis 1907385 Kannabinoidid uriinis 3057598 JAH EI EI U-THC Kannabinoidid uriinis Kannabinoidid uriinis Tekst ng/ml 41 JAH 440 18282-4 Cannabinoids ACnc Pt Urine Ord Screen 0,0964% DRUG/TOX Cannabinoids [Presence] in Urine by Screen method Cannabinoids Ur Ql Scn 1 Both 75 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis 1907385 Kokaiin uriinis 3057584 JAH EI EI U-Coc Kokaiin uriinis Kokaiin uriinis Tekst ng/ml 43 JAH 441 19359-9 Cocaine ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Cocaine [Presence] in Urine by Screen method Cocaine Ur Ql Scn 1 Both 76 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis 1907385 Metadoon uriinis 3058880 JAH EI EI U-Mtd Metadoon uriinis Metadoon uriinis Tekst ng/ml 46 JAH 442 19550-3 Methadone ACnc Pt Urine Ord Screen 0,0057% DRUG/TOX Methadone [Presence] in Urine by Screen method Methadone Ur Ql Scn 1 Both 77 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis 1907385 Metamfetamiin uriinis 3057590 JAH EI EI U-Met Metamfetamiin uriinis Metamfetamiin uriinis Tekst ng/ml 47 JAH 443 19554-5 Methamphetamine ACnc Pt Urine Ord Screen 0,0138% DRUG/TOX Methamphetamine [Presence] in Urine by Screen method Methamphet Ur Ql Scn 1 Both 78 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis 1907385 Opiaadid uriinis 3058882 JAH EI EI U-Mop Opiaadid uriinis Opiaadid uriinis Tekst ng/ml 49 JAH 445 19295-5 Opiates ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Opiates [Presence] in Urine by Screen method Opiates Ur Ql Scn 1 Both 79 TOX 11 Sõltuvusainete paneel uriinis 1907385 Tritsüklilised antidepressandid uriinis 3057592 JAH EI EI U-TCA Tritsüklilised antidepressandid uriinis Tritsüklilised antidepressandid uriinis Tekst ng/ml 54 JAH 446 19312-8 Tricyclic antidepressants ACnc Pt Urine Ord Screen 0,0292% DRUG/TOX Tricyclic antidepressants [Presence] in Urine by Screen method Tricyclics Ur Ql Scn 1 Both 782 TOX 11 Vask seerumis 6764923 JAH JAH JAH S,P-Cu Vask Vask seerumis/plasmas QN umol/L umol/L 107 JAH/Võrreld 312 14665-4 Copper SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L DRUG/TOX Copper [Moles/volume] in Serum or Plasma Copper SerPl-sCnc 1 Both 243 IM 12 TSH 6764994 JAH JAH EI S,P-TSH TSH Kilpnääret stimuleeriv hormoon seerumis/plasmas QN mU/L mlU/ml Cobas e411 1 JAH 327 3016-3 Thyrotropin ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0600% CHEM Thyrotropin [Units/volume] in Serum or Plasma TSH SerPl-aCnc 1 Both 706 IM 12 TSH 1907249 JAH JAH EI S,P-TSH TSH Kilpnääret stimuleeriv hormoon seerumis/plasmas QN mU/L mU/l 1 JAH 327 3016-3 Thyrotropin ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0600% CHEM Thyrotropin [Units/volume] in Serum or Plasma TSH SerPl-aCnc 1 Both 182 IM 12 fT3 1907252 JAH JAH EI S,P-fT3 fT3 Vaba trijoodtüroniin seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/l Cobas e411 5 JAH 330 14928-6 Triiodothyronine.free SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Triiodothyronine Free [Moles/volume] in Serum or Plasma T3Free SerPl-sCnc 1 Both 183 IM 12 fT4 1907253 JAH JAH EI S,P-fT4 fT4 Vaba türoksiin seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/l Cobas e411 8 JAH 328 14920-3 Thyroxine.free SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Thyroxine free [Moles/volume] in Serum or Plasma T4 Free SerPl-sCnc 1 Both 691 IM 12 Parathormoon 6764089 JAH JAH JAH S,P-PTH PTH Parathormoon seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/l 10 JAH 337 14866-8 Parathyrin.intact SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Parathyrin.intact [Moles/volume] in Serum or Plasma PTH-Intact SerPl-sCnc 1 Both 658 IM 12 AKTH 6764090 JAH JAH JAH P-ACTH ACTH Adrenokortikotroopne hormoon plasmas QN pmol/L pmol/l 12 JAH 342 14674-6 Corticotropin SCnc Pt Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Corticotropin [Moles/volume] in Plasma ACTH Plas-sCnc 1 Both 689 IM 12 Kortisool 6764097 JAH JAH JAH S,P-Cort Kortisool Kortisool seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/l 21 JAH 344 14675-3 Cortisol SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Cortisol [Moles/volume] in Serum or Plasma Cortis SerPl-sCnc 1 Both 695 IM 12 Reniin 6764924 JAH JAH JAH P-Renin Reniin Reniin plasmas QN mU/L uIU/ml 50 JAH 355 2915-7 Renin CCnc Pt Plas Qn 0,0029% CHEM Renin [Enzymatic activity/volume] in Plasma Renin Plas-cCnc 1 Both 660 IM 12 Aldosterooni/reniini suhe 6765028 EI 2023-08-01 JAH JAH P-Aldo/P-Renin Aldosteroon/reniin Aldosterooni ja reniini suhe plasmas QN pmol/uIU 53 JAH 359 30894-0 Aldosterone/Renin Ratio Pt Ser/Plas Qn CHEM Aldosterone/Renin [Ratio] in Serum or Plasma Aldost/Renin SerPl-Rto 1 Both 668 IM 12 C-peptiid 6764094 JAH JAH JAH S,P-C-pept C-peptiid C-peptiid seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/l 56 JAH 384 14633-2 C peptide SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM C peptide [Moles/volume] in Serum or Plasma C peptide SerPl-sCnc 1 Both 573 IM 12 Insuliin 0 min 6765211 JAH JAH JAH S,P-Ins Insuliin Insuliin seerumis/plasmas QN mU/L mIU/l 57 JAH 386 20448-7 Insulin ACnc Pt Ser/Plas Qn uU/mL mcU/mL 0,01% CHEM Insulin [Units/volume] in Serum or Plasma Insulin SerPl-aCnc 1 Both 574 IM 12 Insuliin 120 min 6765213 JAH JAH JAH S,P-Ins Insuliin Insuliin seerumis/plasmas QN mU/L mIU/l 57 JAH 386 20448-7 Insulin ACnc Pt Ser/Plas Qn uU/mL mcU/mL 0,01% CHEM Insulin [Units/volume] in Serum or Plasma Insulin SerPl-aCnc 1 Both 575 IM 12 Insuliin 60 min 6765212 JAH JAH JAH S,P-Ins Insuliin Insuliin seerumis/plasmas QN mU/L mIU/l 57 JAH 386 20448-7 Insulin ACnc Pt Ser/Plas Qn uU/mL mcU/mL 0,01% CHEM Insulin [Units/volume] in Serum or Plasma Insulin SerPl-aCnc 1 Both 686 IM 12 Insuliin 6764095 JAH JAH JAH S,P-Ins Insuliin Insuliin seerumis/plasmas QN mU/L mIU/l 57 JAH 386 20448-7 Insulin ACnc Pt Ser/Plas Qn uU/mL mcU/mL 0,01% CHEM Insulin [Units/volume] in Serum or Plasma Insulin SerPl-aCnc 1 Both 1149 IM 12 Insuliin 6764893 JAH EI EI S,P-Ins Insuliin Insuliin seerumis/plasmas QN mU/L mU/L 57 JAH 386 20448-7 Insulin ACnc Pt Ser/Plas Qn uU/mL mcU/mL 0,01% CHEM Insulin [Units/volume] in Serum or Plasma Insulin SerPl-aCnc 1 Both 680 IM 12 hCG 6764078 JAH JAH JAH S,P-hCG (intact + fb) hCG (intaktne + fb) Koorioni gonadotropiin (intaktne + vaba beetaalaühik) seerumis/plasmas QN U/L IU/l 64 JAH 377 45194-8 Choriogonadotropin.intact+Beta subunit ACnc Pt Ser/Plas Qn m[IU]/mL mIU/mL CHEM Choriogonadotropin.intact+Beta subunit [Units/volume] in Serum or Plasma HGC Intact+B SerPl-aCnc 1 Both 1146 IM 12 hCG 10479 JAH JAH EI S,P-hCG hCG Koorioni gonadotropiin seerumis/plasmas QN U/L U/L 65 JAH 378 19080-1 Choriogonadotropin ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0211% CHEM Choriogonadotropin [Units/volume] in Serum or Plasma HCG SerPl-aCnc 1 Both 669 IM 12 DHEAS 6764083 JAH JAH JAH S,P-DHEAS DHEAS Dehüdroepiandrosteroonsulfaat seerumis/plasmas QN umol/L mkmol/l 67 JAH 375 14688-6 Dehydroepiandrosterone sulfate SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Dehydroepiandrosterone sulfate [Moles/volume] in Serum or Plasma DHEA-S SerPl-sCnc 1 Both 181 IM 12 FSH 1907972 JAH JAH JAH S,P-FSH FSH Folliikuleid stimuleeriv hormoon seerumis/plasmas QN U/L mlU/ml Cobas e411 70 JAH 361 15067-2 Follitropin ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0020% CHEM Follitropin [Units/volume] in Serum or Plasma FSH SerPl-aCnc 1 Both 235 IM 12 LH 1907971 JAH JAH JAH S,P-LH LH Luteiniseeriv hormoon seerumis/plasmas QN U/L mlU/ml Cobas e411 75 JAH 363 10501-5 Lutropin ACnc Pt Ser/Plas Qn mU/mL mU/mL 0,0060% CHEM Lutropin [Units/volume] in Serum or Plasma LH SerPl-aCnc 1 Both 693 IM 12 Prolaktiin 6764079 JAH JAH JAH S,P-Prol Prolaktiin Prolaktiin seerumis/plasmas QN mU/L IU/l 80 JAH 365 15081-3 Prolactin ACnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Prolactin [Units/volume] in Serum or Plasma Prolactin SerPl-aCnc 1 Both 692 IM 12 Progesteroon 6764080 JAH JAH JAH S,P-Prog Progesteroon Progesteroon seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/l 86 JAH 367 14890-8 Progesterone SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Progesterone [Moles/volume] in Serum or Plasma Progest SerPl-sCnc 1 Both 672 IM 12 Testosteroon 6764082 JAH EI JAH S,P-Testo Testosteroon Testosteroon seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/l 88 JAH 372 14913-8 Testosterone SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Testosterone [Moles/volume] in Serum or Plasma Testost SerPl-sCnc 1 Both 671 IM 12 SHBG 6764086 JAH EI JAH S,P-SHBG Suguhormoone siduv globuliin Suguhormoone siduv globuliin seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/l 92 JAH 374 13967-5 Sex hormone binding globulin SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L 0,0033% CHEM Sex hormone binding globulin [Moles/volume] in Serum or Plasma SHBG SerPl-sCnc 1 Both 673 IM 12 Vaba androgeeni indeks 6764084 JAH EI JAH S,P-FAI Vaba androgeeni indeks Vaba androgeeni indeks seerumis/plasmas QN % 93 JAH 2053 24125-7 Androgen.free index SCrto Pt Ser/Plas Qn % 1573 CHEM Andorgen free Index in Serum or Plasma Androgen FAI SerPl-sRto 1 Observation 33,1704 712 IM 12 Östradiool 6764081 JAH JAH JAH S,P-E2 Östradiool Östradiool seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/l 95 JAH 370 14715-7 Estradiol SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Estradiol [Moles/volume] in Serum or Plasma Estradiol SerPl-sCnc 1 Both 685 IM 12 IGF-1 6764092 JAH JAH JAH S,P-IGF-1 IGF-1 Insuliinisarnane kasvufaktor 1 seerumis/plasmas QN ug/L ng/ml 115 JAH 382 2484-4 Insulin-like growth factor-I MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0025% CHEM Insulin-like growth factor-I [Mass/volume] in Serum or Plasma IGF-I SerPl-mCnc 1 Both 684 IM 12 IGF BP-3 6764093 JAH JAH JAH S,P-IGFBP-3 IGFBP-3 Insuliinisarnast kasvufaktorit siduv proteiin 3 seerumis/plasmas QN mg/L mg/l 117 JAH 383 2483-6 Insulin-like growth factor binding protein 3 MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0011% CHEM Insulin-like growth factor binding protein 3 [Mass/volume] in Serum or Plasma IGF BP3 SerPl-mCnc 1 Both 762 IM 12 Osteokaltsiin 6764058 JAH JAH JAH S,P-Osteoca Osteokaltsiin Osteokaltsiin seerumis/plasmas QN ug/L ng/ml 124 JAH 339 2697-1 Osteocalcin MCnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Osteocalcin [Mass/volume] in Serum or Plasma Osteocalcin SerPl-mCnc 1 Both 245 IM 12 Vitamiin D (25-OH) 1908139 JAH JAH EI S,P-Vit D (25-OH) Vitamiin D (25-OH) Vitamiin D (25-OH) seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/l 138 JAH 338 60493-4 Calcidiol+Calciferol SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Calcidiol+Calciferol [Moles/volume] in Serum or Plasma Calcidiol+Calciferol SerPl-sCnc 1 Both 11,4838 711 IM 12 Vitamiin D (25-OH) 6764077 JAH JAH EI S,P-Vit D (25-OH) Vitamiin D (25-OH) Vitamiin D (25-OH) seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/l 138 JAH 338 60493-4 Calcidiol+Calciferol SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Calcidiol+Calciferol [Moles/volume] in Serum or Plasma Calcidiol+Calciferol SerPl-sCnc 1 Both 11,4838 733 IM 12 Gastropaneel 6765037 JAH JAH EI S,P-Gastro panel Gastropaneel Gastropaneel seerumis/plasmas Paneel 170 JAH 3505 L-3505 735 IM 12 Gastropaneel 6765037 Pepsinogeen I 6765038 JAH EI JAH S,P-PG I Pepsinogeen I Pepsinogeen I seerumis/plasmas QN ug/L ug/L 171 JAH 3508 2736-7 Pepsinogen I MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL 2 CHEM Pepsinogen I [Mass/volume] in Serum or Plasma Pepsinogen I SerPl-mCnc 1 Both 29,8952 737 IM 12 Gastropaneel 6765037 Pepsinogeen II 6765039 JAH EI JAH S,P-PG II Pepsinogeen II Pepsinogeen II seerumis/plasmas QN ug/L ug/L 173 JAH 3509 2738-3 Pepsinogen II MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL CHEM Pepsinogen II [Mass/volume] in Serum or Plasma Pepsinogen II SerPl-mCnc 1 Both 22,3083 736 IM 12 Gastropaneel 6765037 Pepsinogeen I / II suhe 6765040 JAH EI JAH S,P-PGI/S-PGII Pepsinogeen I/pepsinogeen II Pepsinogeen I ja pepsinogeen II suhe seerumis/plasmas QN 175 JAH 3511 A-3511 657 TU 13 AFP 6764104 JAH JAH JAH S,P-AFP AFP Alfafetoproteiin seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 1 JAH 409 53961-9 Alpha-1-Fetoprotein.tumor marker ACnc Pt Ser/Plas Qn [IU]/mL U/mL CHEM Alpha-1-fetoprotein.tumor marker [Units/volume] in Serum or Plasma AFP-TM SerPl-aCnc 1 Both 9,8509 174 TU 13 CEA 1908056 JAH JAH EI S,P-CEA CEA Kartsinoembrüonaalne antigeen seerumis/plasmas QN ug/L ng/ml Cobas e411 2 JAH 404 2039-6 Carcinoembryonic Ag MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0118% CHEM Carcinoembryonic Ag [Mass/volume] in Serum or Plasma CEA SerPl-mCnc 1 Both 666 TU 13 CEA 6764103 JAH JAH JAH S,P-CEA CEA Kartsinoembrüonaalne antigeen seerumis/plasmas QN ug/L ug/L 2 JAH 404 2039-6 Carcinoembryonic Ag MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0118% CHEM Carcinoembryonic Ag [Mass/volume] in Serum or Plasma CEA SerPl-mCnc 1 Both 239 TU 13 PSA 1907236 JAH JAH EI S,P-PSA PSA Prostataspetsiifiline antigeen seerumis/plasmas QN ug/L ng/ml Cobas e411 3 JAH 401 2857-1 Prostate specific Ag MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0598% CHEM Prostate specific Ag [Mass/volume] in Serum or Plasma PSA SerPl-mCnc 1 Both 694 TU 13 PSA 6764100 JAH JAH JAH S,P-PSA PSA Prostataspetsiifiline antigeen seerumis/plasmas QN ug/L ug/L 3 JAH 401 2857-1 Prostate specific Ag MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0598% CHEM Prostate specific Ag [Mass/volume] in Serum or Plasma PSA SerPl-mCnc 1 Both 180 TU 13 fPSA 1907978 JAH JAH EI S,P-fPSA fPSA Vaba prostataspetsiifiline antigeen seerumis/plasmas QN ug/L % Cobas e411 4 JAH 402 10886-0 Prostate specific Ag.free MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0025% CHEM Prostate Specific Ag Free [Mass/volume] in Serum or Plasma PSA Free SerPl-mCnc 1 Both 709 TU 13 Vaba PSA (PSA lisauuring) 6764101 JAH JAH JAH S,P-fPSA fPSA Vaba prostataspetsiifiline antigeen seerumis/plasmas QN ug/L ug/L 4 JAH 402 10886-0 Prostate specific Ag.free MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0025% CHEM Prostate Specific Ag Free [Mass/volume] in Serum or Plasma PSA Free SerPl-mCnc 1 Both 708 TU 13 Vaba PSA % üld PSA-st 6764102 JAH JAH JAH S,P-fPSA% fPSA% Vaba prostataspetsiifilise antigeeni % seerumis/plasmas QN % % 5 JAH 403 12841-3 Prostate specific Ag.free/Prostate specific Ag.total MFr Pt Ser/Plas Qn % % 0,0035% CHEM Prostate Specific Ag Free/Prostate specific Ag.total in Serum or Plasma PSA Free MFr SerPl 1 Observation 681 TU 13 HE4 6764107 JAH JAH JAH S,P-HE4 HE4 Kasvajaantigeen HE4 seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/l 7 JAH 406 55180-4 Human epididymis protein 4 SCnc Pt Ser Qn pM CHEM Human epididymis protein 4 [Moles/volume] in Serum HE4 Ser-sCnc 1 Both 171 TU 13 CA 125 1907221 JAH JAH EI S,P-CA 125 CA 125 Kasvajaantigeen CA 125 seerumis/plasmas QN kU/L U/ml Cobas e411 8 JAH 405 10334-1 Cancer Ag 125 ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0073% CHEM Cancer Ag 125 [Units/volume] in Serum or Plasma Cancer Ag125 SerPl-aCnc 1 Both 172 TU 13 CA 15-3 1907222 JAH JAH EI S,P-CA 15-3 CA 15-3 Kasvajaantigeen CA 15-3 seerumis/plasmas QN kU/L U/ml Cobas e411 12 JAH 407 6875-9 Cancer Ag 15-3 ACnc Pt Ser/Plas Qn U/mL CHEM Cancer Ag 15-3 [Units/volume] in Serum or Plasma Cancer Ag15-3 SerPl-aCnc 1 Both 173 TU 13 CA 19-9 1907223 JAH JAH EI S,P-CA 19-9 CA 19-9 Kasvajaantigeen CA 19-9 seerumis/plasmas QN kU/L U/ml Cobas e411 13 JAH 408 24108-3 Cancer Ag 19-9 ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0052% CHEM Cancer Ag 19-9 [Units/volume] in Serum or Plasma Cancer Ag19-9 SerPl-aCnc 1 Both 679 TU 13 Gastriin 6765027 JAH JAH JAH S,P-Gastr Gastriin Gastriin seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/l 16 JAH 392 15072-2 Gastrin SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L CHEM Gastrin [Moles/volume] in Serum or Plasma Gastrin SerPl-sCnc 1 Both 1150 TU 13 Gastriin 6764072 JAH EI EI S,P-Gastr Gastriin Gastriin seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/L 16 JAH 392 15072-2 Gastrin SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L CHEM Gastrin [Moles/volume] in Serum or Plasma Gastrin SerPl-sCnc 1 Both 687 TU 13 Kaltsitoniin 6764091 JAH JAH JAH S,P-CT Kaltsitoniin Kaltsitoniin seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/l 17 JAH 336 15035-9 Calcitonin SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Calcitonin [Moles/volume] in Serum or Plasma Calcit SerPl-sCnc 1 Both 707 TU 13 Türeoglobuliin 6764098 JAH JAH JAH S,P-TG Türeoglobuliin Türeoglobuliin seerumis/plasmas QN ug/L ug/L 21 JAH 334 3013-0 Thyroglobulin MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0020% CHEM Thyroglobulin [Mass/volume] in Serum or Plasma Thyroglob SerPl-mCnc 1 Both 178 ANE 14 Ferritiin 1907210 JAH JAH EI S,P-Fer Ferritiin Ferritiin seerumis/plasmas QN ug/L ng/ml Cobas e411 1 JAH/Võrreld 318 2276-4 Ferritin MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0589% CHEM Ferritin [Mass/volume] in Serum or Plasma Ferritin SerPl-mCnc 1 Both 674 ANE 14 Ferritiin 6764076 JAH JAH EI S,P-Fer Ferritiin Ferritiin seerumis/plasmas QN ug/L ug/L 1 JAH/Võrreld 318 2276-4 Ferritin MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0589% CHEM Ferritin [Mass/volume] in Serum or Plasma Ferritin SerPl-mCnc 1 Both 302 ANE 14 Raud 1907389 JAH JAH EI S,P-Fe Raud Raud seerumis/plasmas QN umol/L mmol/l Cobas Integra 400 Plus 2 JAH/Võrreld 319 14798-3 Iron SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Iron [Moles/volume] in Serum or Plasma Iron SerPl-sCnc 1 Both 304 ANE 14 Transferriin 6764042 JAH JAH EI S,P-Transf Transferriin Transferriin seerumis/plasmas QN g/L g/l Cobas Integra 400 Plus 4 JAH/Võrreld 320 3034-6 Transferrin MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0037% CHEM Transferrin [Mass/volume] in Serum or Plasma Transferrin SerPl-mCnc 1 Both 305 ANE 14 Transferriini saturatsioon 6765060 JAH JAH EI S,P-sTransf Transferriini küllastatus Transferriini küllastatus seerumis/plasmas QN % 5 JAH/Võrreld 321 13452-8 Iron/Transferrin MCrto Pt Ser/Plas Qn CHEM Iron/Transferrin [Mass ratio] in Serum or Plasma Iron/Transferrin SerPl-mRto 1 Observation 308 ANE 14 Transferriini küllastatus 6765060 Transferriini saturatsioon 6764041 JAH EI EI S,P-sTransf Transferriini küllastatus Transferriini küllastatus seerumis/plasmas QN % % Cobas Integra 400 Plus 5 JAH/Võrreld 321 13452-8 Iron/Transferrin MCrto Pt Ser/Plas Qn CHEM Iron/Transferrin [Mass ratio] in Serum or Plasma Iron/Transferrin SerPl-mRto 1 Observation 766 ANE 14 Transf. lahustuvad retseptorid 6764546 JAH JAH EI S,P-Transf-sR Transferriini lahustuvad retseptorid Transferriini lahustuvad retseptorid seerumis/plasmas QN mg/L mg/l 6 JAH 322 30248-9 Transferrin receptor.soluble MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/L mg/L CHEM Transferrin receptor.soluble [Mass/volume] in Serum or Plasma sTfR SerPl-mCnc 1 Both 179 ANE 14 Folaat 6764074 JAH JAH EI S,P-Fol Folaat Folaat seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/l Cobas e411 8 JAH 323 14732-2 Folate SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Folate [Moles/volume] in Serum or Plasma Folate SerPl-sCnc 1 Both 244 ANE 14 Vitamiin B12 1907254 JAH JAH EI S,P-Vit B12 Vitamiin B12 Vitamiin B12 seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/l Cobas e411 11 JAH 324 14685-2 Cobalamins SCnc Pt Ser Qn CHEM Cobalamin (Vitamin B12) [Moles/volume] in Serum Vit B12 Ser-sCnc 1 Both 710 ANE 14 Vitamiin B12 6764075 JAH JAH EI S,P-Vit B12 Vitamiin B12 Vitamiin B12 seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/l 11 JAH 324 14685-2 Cobalamins SCnc Pt Ser Qn CHEM Cobalamin (Vitamin B12) [Moles/volume] in Serum Vit B12 Ser-sCnc 1 Both 670 ANE 14 Erütropoetiin 6764111 JAH JAH JAH S,P-EPO EPO Erütropoetiin seerumis/plasmas QN U/L IU/l 14 JAH 326 15061-5 Erythropoietin ACnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,0032% CHEM Erythropoietin [Units/volume] in Serum or Plasma EPO SerPl-aCnc 1 Both 661 LEU 16 B2-mikroglobuliin 6764930 JAH JAH JAH S,P-b2-M Beeta-2-mikroglobuliin Beeta-2-mikroglobuliin seerumis/plasmas QN ug/L mg/l 1 JAH/Võrreld 410 1952-1 Beta-2-Microglobulin MCnc Pt Ser Qn 0,0012% CHEM Beta-2-Microglobulin [Mass/volume] in Serum B2 Microglob Ser-mCnc 1 Both 774 LEU 16 Valkude fraktsioonid seerumis 6764065 JAH JAH EI S-Prot-Fr panel Valkude fraktsioonid Valkude fraktsioonid seerumis (paneel) Paneel 5 JAH 109 24351-9 Protein fractions panel - Pt Ser/Plas Qn PANEL.CHEM Protein electrophoresis panel in Serum or Plasma Prot Elph Pnl SerPl 1 Order 23,1239 776 LEU 16 Valkude fraktsioonid 6764065 Alfa-1-globuliin 6764067 JAH EI JAH S-a1-glob-Fr Alfa-1-globuliinid Alfa-1-globuliinide fraktsioon seerumis QN g/L g/l 8 JAH/Võrreld 112 2865-4 Alpha 1 globulin MCnc Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis g/dL 0,0193% CHEM Alpha 1 globulin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Electrophoresis Alpha1 Glob SerPl Elph-mCnc 1 Observation 777 LEU 16 Valkude fraktsioonid 6764065 Alfa-2-globuliin 6764068 JAH EI JAH S-a2-glob-Fr Alfa-2-globuliinid Alfa-2-globuliinide fraktsioon seerumis QN g/L g/l 10 JAH/Võrreld 114 2868-8 Alpha 2 globulin MCnc Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis g/dL 0,0193% CHEM Alpha 2 globulin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Electrophoresis Alpha2 Glob SerPl Elph-mCnc 1 Observation 778 LEU 16 Valkude fraktsioonid 6764065 Beeta-1-globuliin 6764069 JAH EI JAH S-b1-glob-Fr Beeta-1-globuliinid Beeta-1-globuliinide fraktsioon seerumis QN g/L g/l 12 JAH/Võrreld 116 32730-4 Beta 1 globulin MCnc Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis g/dL g/dL CHEM Beta 1 globulin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Electrophoresis Beta1 Glob SerPl Elph-mCnc 1 Observation 779 LEU 16 Valkude fraktsioonid 6764065 Beeta-2-globuliin 6764070 JAH EI JAH S-b2-glob-Fr Beeta-2-globuliinid Beeta-2-globuliinide fraktsioon seerumis QN g/L g/l 14 JAH/Võrreld 118 32731-2 Beta 2 globulin MCnc Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis g/dL g/dL CHEM Beta 2 globulin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Electrophoresis Beta2 Glob SerPl Elph-mCnc 1 Observation 780 LEU 16 Valkude fraktsioonid 6764065 Gamma-globuliin 6764071 JAH EI JAH S-g-glob-Fr Gammaglobuliinid Gammaglobuliinide fraktsioon seerumis QN g/L g/l 16 JAH/Võrreld 120 2874-6 Gamma globulin MCnc Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis g/dL 0,0194% CHEM Gamma globulin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Electrophoresis Gamma glob SerPl Elph-mCnc 1 Observation 742 IMS 17 Immuunglobuliin A 6764049 JAH JAH JAH S,P-IgA IgA Immuunglobuliin A seerumis/plasmas QN g/L g/l 2 JAH/Võrreld 257 2458-8 IgA MCnc Pt Ser Qn mg/dL 0,0206% CHEM IgA [Mass/volume] in Serum IgA Ser-mCnc 1 Both 1147 IMS 17 IgA 6763597 JAH EI EI S,P-IgA IgA Immuunglobuliin A seerumis/plasmas QN g/L "g/L " 2 JAH/Võrreld 257 2458-8 IgA MCnc Pt Ser Qn mg/dL 0,0206% CHEM IgA [Mass/volume] in Serum IgA Ser-mCnc 1 Both 744 IMS 17 Immuunglobuliin M 6764050 JAH JAH JAH S,P-IgM IgM Immuunglobuliin M seerumis/plasmas QN g/L g/l 3 JAH/Võrreld 259 2472-9 IgM MCnc Pt Ser Qn mg/dL 0,0150% CHEM IgM [Mass/volume] in Serum IgM Ser-mCnc 1 Both 743 IMS 17 Immuunglobuliin G 6764048 JAH JAH JAH S,P-IgG IgG Immuunglobuliin G seerumis/plasmas QN g/L g/l 4 JAH/Võrreld 258 2465-3 IgG MCnc Pt Ser Qn mg/dL 0,0192% CHEM IgG [Mass/volume] in Serum IgG Ser-mCnc 1 Both 353 IMS 17 Komplement C3 6764046 JAH JAH JAH S,P-C3 C3 Komplemendi komponent C3 seerumis/plasmas QN g/L g/l 16 JAH/Võrreld 276 4485-9 Complement C3 MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0094% HEM/BC Complement C3 [Mass/volume] in Serum or Plasma C3 SerPl-mCnc 1 Both 354 IMS 17 Komplement C4 6764045 JAH JAH JAH S,P-C4 C4 Komplemendi komponent C4 seerumis/plasmas QN g/L g/l 18 JAH/Võrreld 277 4498-2 Complement C4 MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0091% HEM/BC Complement C4 [Mass/volume] in Serum or Plasma C4 SerPl-mCnc 1 Both 704 AU 18 TPO Ak 6764073 JAH JAH JAH S,P-TPO IgG TPO IgG Türeoidperoksüdaasi vastane IgG seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 1 JAH 332 8099-4 Thyroperoxidase Ab ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0049% SERO Thyroperoxidase Ab [Units/volume] in Serum or Plasma Thyroperoxidase Ab SerPl-aCnc 1 Both 564 AU 18 TR- Ab 6764134 JAH JAH JAH S,P-TR IgG Türeotropiini retseptori IgG Türeotropiini retseptori vastane IgG seerumis/plasmas QN U/L IU/l 2 JAH 333 57416-0 Thyrotropin receptor Ab ACnc Pt Ser Qn EIA m[IU]/mL mUI/mL SERO Thyrotropin receptor Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay TSH Recep Ab Ser EIA-aCnc 1 Both 703 AU 18 TG - Ak 6764099 JAH JAH JAH S,P-TG IgG Türeoglobuliini IgG Türeoglobuliinivastane IgG seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 5 JAH 335 8098-6 Thyroglobulin Ab ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0027% SERO Thyroglobulin Ab [Units/volume] in Serum or Plasma Thyroglob Ab SerPl-aCnc 1 Both 541 AU 18 ANA - Tuumavastane IgG 6764135 JAH JAH JAH S,P-ANA IgG titr ANA IgG tiiter Tuumavastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst 12 JAH 448 56634-9 Nuclear Ab.IgG Titr Pt Ser Qn IF titer SERO Nuclear IgG Ab [Titer] in Serum by Immunofluorescence Nuclear IgG Titr Ser IF lab Both 552 AU 18 Jo-1 IgG 6765010 JAH JAH JAH S,P-Jo1 IgG QN Jo1 IgG QN Jo1 (histidüül-tRNA süntetaas) vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L EliA U/ml 19 JAH 484 35333-4 Jo-1 extractable nuclear Ab ACnc Pt Ser Qn EIA SERO Jo-1 extractable nuclear Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay ENA Jo1 Ab Ser EIA-aCnc 1 Both 562 AU 18 Sm IgG 6765013 JAH JAH JAH S,P-Sm IgG QN Sm IgG QN Sm-vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L EliA U/ml 21 JAH 2166 33564-6 Smith extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA SERO Smith extractable nuclear IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay ENA SM IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 22,3727 566 AU 18 U1RNP IgG 6765011 JAH JAH JAH S,P-U1RNP IgG QN U1RNP IgG QN U1RNP (U1 ribonukleoproteiin) vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L EliA U/ml 24 JAH 1860 56548-1 U1 small nuclear ribonucleoprotein Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA SERO U1 small nuclear ribonucleoprotein IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay U1 snRNP IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 561 AU 18 Scl 70 IgG 6765012 JAH JAH JAH S,P-Scl70 IgG QN Scl70 IgG QN Scl70-vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L EliA U/ml 26 JAH 2165 47322-3 SCL-70 extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn U/L SERO SCL-70 extractable nuclear IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay ENA Scl70 IgG Ser EIA-aCnc lab both 560 AU 18 Ro/SS-A IgG 6765014 JAH JAH JAH S,P-SSA IgG QN SSA IgG QN SSA-vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L EliA U/ml 29 JAH 488 29964-4 Sjogrens syndrome-A extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA U U SERO Sjogrens syndrome-A extractable nuclear IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay ENA SS-A IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 556 AU 18 La/SS-B IgG 6765015 JAH JAH JAH S,P-SSB IgG QN SSB IgG QN SSB-vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L EliA U/ml 35 JAH 2168 29965-1 Sjogrens syndrome-B extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA [arb'U] U SERO Sjogrens syndrome-B extractable nuclear IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay ENA SS-B IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 30,7983 545 AU 18 ds-DNA IgG 6765017 JAH JAH JAH S,P-dsDNA IgG QN dsDNA IgG QN DNA kaksikahela vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L IU/ml 45 JAH 2152 33800-4 DNA double strand Ab.IgG ACnc Pt ser QN IU/mL SERO DNA double strand IgG Ab [Units/volume] in Serum dsDNA IgG Ser-aCnc lab both 544 AU 18 Anti-CCP 6764544 JAH JAH JAH S,P-CCP IgG QN CCP IgG QN Tsüklilise tsitrulleeritud peptiidi vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L EliA U/ml 46 JAH 447 33935-8 Cyclic citrullinated peptide Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn U units 0,0067% SERO Cyclic citrullinated peptide IgG Ab [Units/volume] in Serum cCP IgG Ser-aCnc 1 Both 565 AU 18 Tsentromeeri IgG 6765016 JAH JAH JAH S,P-CENP-B IgG QN Tsentromeer B IgG QN Tsentromeer B vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L EliA U/ml 52 JAH 4730 53982-5 Centromere protein B Ab ACnc Pt Ser Qn [arb'U]/mL U/mL 985 SERO Centromere protein B Ab [Units/volume] in Serum Centromere B Ab Ser-aCnc 1 Both 19,433 553 AU 18 Kardiolipiini IgG 6765020 JAH JAH JAH S,P-ACLA IgG QN ACLA IgG QN Kardiolipiini vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L GPL-U/ml 92 JAH 475 3181-5 Cardiolipin Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA COAG Cardiolipin IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay Cardiolipin IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 540 AU 18 AMA - Mitokondriaalne IgG 6764139 JAH JAH JAH S,P-AMA IgG titr AMA IgG tiiter Mitokondrivastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst 107 JAH 449 56632-3 Mitochondria M2 Ab.IgG Titr Pt Ser Qn IF {titer} titer SERO Mitochondria M2 IgG Ab [Titer] in Serum by Immunofluorescence Mitochondria M2 IgG Titr Ser IF 1 Both 563 AU 18 SMA - Silelihaskoe Ak 6764141 JAH JAH JAH S,P-SMA IgG titr SMA IgG tiiter Silelihaskoevastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst 113 JAH 450 47977-4 Smooth muscle Ab.IgG Titr Pt Ser Qn {titer} titer SERO Smooth muscle IgG Ab [Titer] in Serum Smooth muscle IgG Titr Ser 1 Both 557 AU 18 LKMA - Maksa-neeru mikrosoomide Ak 6764898 JAH JAH JAH S,P-LKMA IgG titr LKMA IgG tiiter Maksa-neeru mikrosoomide vastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst 116 JAH 454 46982-5 Liver kidney microsomal Ab.IgG Titr Pt Ser Qn IF {titer} titer SERO Liver kidney microsomal IgG Ab [Titer] in Serum by Immunofluorescence LK Microsom IgG Titr Ser IF 1 Both 559 AU 18 PCA - Parietaalrakkude IgG 6764138 JAH JAH JAH S,P-PCA IgG PCA IgG Parietaalrakkudevastane IgG seerumis/plasmas N/P 123 JAH 2096 31556-4 Parietal cell Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord SERO Parietal cell IgG Ab [Presence] in Serum PCA IgG Ser Ql 1 Both 1148 AU 18 tTG IgA 1908077 JAH JAH JAH S,P-tTG IgA tTG IgA Koe transglutaminaasi vastane IgA seerumis/plasmas N/P " " 127 JAH 4175 35280-7 Tissue transglutaminase Ab.IgA ACnc Pt Ser Ord EIA 5 SERO Tissue transglutaminase IgA Ab [Presence] in Serum by Immunoassay tTG IgA Ser Ql EIA 1 Both 8,476 554 AU 18 Koe transglutaminaasi IgA 6764621 JAH JAH JAH S,P-tTG IgA QN tTG IgA QN Koe transglutaminaasi vastase IgA hulk seerumis/plasmas QN kU/L EliA U/ml 128 JAH 481 46128-5 Tissue transglutaminase Ab.IgA ACnc Pt Ser Qn EIA SERO Tissue transglutaminase IgA Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay tTG IgA Ser EIA-aCnc 1 Both 555 AU 18 Koe transglutaminaasi IgG 6764622 JAH JAH JAH S,P-tTG IgG QN tTG IgG QN Koe transglutaminaasi vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L EliA U/ml 129 JAH 482 56537-4 Tissue transglutaminase Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA SERO Tissue transglutaminase IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay tTG IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 546 AU 18 Endomüüsiumi IgA 6765030 JAH JAH JAH S,P-EMA IgA titr EMA IgA tiiter Endomüüsiumivastase IgA tiiter seerumis/plasmas Tekst 131 JAH 466 27038-9 Endomysium Ab.IgA Titr Pt Ser Qn IF {titer} titer 0,00% SERO Endomysium IgA Ab [Titer] in Serum by Immunofluorescence Endomysium IgA Titr Ser IF 1 Both 547 AU 18 Endomüüsiumi IgG 6765031 JAH JAH JAH S,P-EMA IgG titr EMA IgG tiiter Endomüüsiumivastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst 132 JAH 3557 49726-3 Endomysium Ab.IgG Titr Pt Ser Qn {titer} titer SERO Endomysium IgG Ab [Titer] in Serum Endomysium IgG Titr Ser 1 Both 14,8349 549 AU 18 Gliadiini IgA 6764746 JAH JAH JAH S,P-AGA IgA QN AGA IgA QN Gliadiinivastase IgA hulk seerumis/plasmas QN kU/L EliA U/ml 135 JAH 472 58709-7 Gliadin peptide Ab.IgA ACnc Pt Ser Qn U Units SERO Gliadin peptide IgA Ab [Units/volume] in Serum Gliadin peptide IgA Ser-aCnc 1 Both 550 AU 18 Gliadiini IgG 6764747 JAH JAH JAH S,P-AGA IgG QN AGA IgG QN Gliadiinivastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L EliA U/ml 137 JAH 473 58710-5 Gliadin peptide Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn U Units SERO Gliadin peptide IgG Ab [Units/volume] in Serum Gliadin peptide IgG Ser-aCnc 1 Both 558 AU 18 Müeloperoksüdaasi IgG 6765018 JAH JAH JAH S,P-MPO IgG QN MPO IgG QN Müeloperoksüdaasivastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L U/ml 151 JAH 459 48404-8 Myeloperoxidase Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn U/mL U/mL; units/mL SERO Myeloperoxidase IgG Ab [Units/volume] in Serum Myeloperoxidase IgG Ser-aCnc 1 Both 548 AU 18 GAD65 IgG 6764764 JAH JAH JAH S,P-GAD65 Ab QN GAD65 Ab QN GAD65 (glutamaadi dekarboksülaas 65) vastaste antikehade hulk seerumis/plasmas QN kU/L 178 JAH 490 56540-8 Glutamate decarboxylase 65 Ab ACnc Pt Ser Qn EIA SERO Glutamate decarboxylase 65 Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay GAD65 Ab Ser EIA-aCnc 1 Both 551 AU 18 IA2 IgG 6764765 JAH JAH JAH S,P-IA2 IgG IA2 IgG IA2 (türosiini fosfataasi sarnane valk) vastane IgG seerumis/plasmas N/P 179 JAH 491 70252-2 Islet cell 512 Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA SERO Islet cell 512 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay Islet Cell512 IgG SerPl Ql EIA 1 Both 11,4729 240 AL 19 S-Ig E 1908241 JAH JAH EI S,P-IgE IgE Immuunglobuliin E seerumis/plasmas QN kU/L IU/ml Cobas e411 1 JAH 707 19113-0 IgE ACnc Pt Ser Qn 0,00% CHEM IgE [Units/volume] in Serum IgE Ser-aCnc 1 Both 449 AL 19 c1 Penicillin G IgE 6764564 JAH JAH EI S,P-c1 IgE Penitsilliin G IgE Penitsilliin G vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 4 JAH 1934 6851-0 Penicillin G Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Penicillin G IgE Ab [Units/volume] in Serum Penicillin G IgE Qn 1 Both 450 AL 19 c5 Ampicillin IgE 6764565 JAH JAH EI S,P-c5 IgE Ampitsilliini IgE Ampitsilliinivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 6 JAH 1935 6712-4 Ampicillin Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Ampicillin IgE Ab [Units/volume] in Serum Ampicillin IgE Qn 1 Both 451 AL 19 c6 Amoxicillin IgE 6764566 JAH JAH EI S,P-c6 IgE Amoksitsilliini IgE Amoksitsilliinivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 7 JAH 710 6829-6 Amoxicillin Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Amoxicillin IgE Ab [Units/volume] in Serum Amoxicillin IgE Qn 1 Both 218 AL 19 D.pteronyssinus IgE 3059248 JAH EI EI S,P-d1 IgE IB Dermatophagoides pteronyssinus IgE (immunoblot) Dermatophagoides pteronyssinus vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/ml 22 JAH 4760 15682-8 Dermatophagoides pteronyssinus Ab.IgE.RAST class PrThr Pt Ser Ord ALLERGY European house dust mite IgE Ab RAST class [Presence] in Serum D pteronyss IgE RAST Ql 1 Observation 13,6558 452 AL 19 d1 D. Pteronyssinus IgE 6764124 JAH JAH EI S,P-d1 IgE IB Dermatophagoides pteronyssinus IgE (immunoblot) Dermatophagoides pteronyssinus vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst kU/l 22 JAH 4760 15682-8 Dermatophagoides pteronyssinus Ab.IgE.RAST class PrThr Pt Ser Ord ALLERGY European house dust mite IgE Ab RAST class [Presence] in Serum D pteronyss IgE RAST Ql 1 Observation 13,6558 217 AL 19 D.farinae IgE 3059250 JAH EI EI S,P-d2 IgE IB Dermatophagoides farinae IgE (immunoblot) Dermatophagoides farinae vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/ml 24 JAH 4761 15680-2 Dermatophagoides farinae Ab.IgE.RAST class PrThr Pt Ser Ord 3 ALLERGY American house dust mite IgE Ab RAST class [Presence] in Serum D farinae IgE RAST Ql 1 Observation 13,1366 462 AL 19 ex1 Kass, koer, hobune, lehm IgE 6764555 JAH EI EI S,P-ex1 IgE Segu ex1: kassi epiteeli,kassi, koera, hobuse, lehma kõõma IgE Epidermaalsete allergeenide (segu 1: kassi epiteel ja kõõm, koera kõõm, hobuse kõõm, lehma kõõm) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 35 JAH 725 30185-3 (Cat dander+Cow dander+Dog dander+Horse dander) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk ALLERGY Epidermal Allergen Mix 1 (Cat dander+Cow dander+Dog dander+Horse dander) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Epid Allerg Mix1 IgE Qn 1 Both 463 AL 19 ex73 Hane-, kana-, pardi-, papagoisuled 6764556 JAH EI EI S,P-ex73 IgE Segu ex73: hane-, kana-, pardi-, papagoisulgede IgE Sulgede (segu 73: hanesuled, kanasuled, pardisuled, papagoisuled) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 39 JAH 726 31161-3 (Chicken feather+Duck feather+Goose feather+Parrot feather) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk kU/L kU/L ALLERGY Epidermal Allergen Mix 73 (Chicken feather+Duck feather+Goose feather+Parrot feather) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Epid Allerg Mix73 IgE Qn 1 Both 224 AL 19 Kassi epiteeli, kõõma IgE 3059259 JAH EI EI S,P-e1 IgE IB Kassi epiteeli, kõõma IgE (immunoblot) Kassi epiteeli ja kõõma vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/ml 41 JAH 4773 15609-1 Cat dander Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Cat dander IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Cat Dander IgE RAST Ql 1 Observation 12,9663 453 AL 19 e1 Kassi epiteel IgE 6764125 JAH JAH EI S,P-e1 IgE IB Kassi epiteeli, kõõma IgE (immunoblot) Kassi epiteeli ja kõõma vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst kU/l 41 JAH 4773 15609-1 Cat dander Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Cat dander IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Cat Dander IgE RAST Ql 1 Observation 12,9663 221 AL 19 Hobuse kõõma IgE 3059260 JAH EI EI S,P-e3 IgE IB Hobuse kõõma IgE (immunoblot) Hobuse kõõma vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/ml 44 JAH 4774 15784-2 Horse dander Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Horse dander IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Horse Dander IgE RAST Ql 1 Observation 13,1366 454 AL 19 e3 Hobuse kõõm IgE 6764557 JAH JAH EI S,P-e3 IgE IB Hobuse kõõma IgE (immunoblot) Hobuse kõõma vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst kU/l 44 JAH 4774 15784-2 Horse dander Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Horse dander IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Horse Dander IgE RAST Ql 1 Observation 13,1366 455 AL 19 e4 Lehma kõõm IgE 6764558 JAH JAH EI S,P-e4 IgE Lehma kõõma IgE Lehma kõõma vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 45 JAH 1942 6091-3 Cow dander Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Cow dander IgE Ab [Units/volume] in Serum Cow Dander IgE Qn 1 Both 225 AL 19 Koera kõõma IgE 3059261 JAH EI EI S,P-e5 IgE IB Koera kõõma IgE (immunoblot) Koera kõõma vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/ml 47 JAH 4775 15685-1 Dog dander Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Dog dander IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Dog Dander IgE RAST Ql 1 Observation 14,8935 456 AL 19 e5 Koera kõõm IgE 6765308 JAH JAH EI S,P-e5 IgE IB Koera kõõma IgE (immunoblot) Koera kõõma vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst kU/l 47 JAH 4775 15685-1 Dog dander Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Dog dander IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Dog Dander IgE RAST Ql 1 Observation 14,8935 227 AL 19 Merisea epiteeli IgE 3059262 JAH EI EI S,P-e6 IgE IB Merisea epiteeli IgE (immunoblot) Merisea epiteeli vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/ml 49 JAH 4792 15759-4 Guinea pig epithelium Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Guinea pig epithelium IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Guinea Pig Epith IgE RAST Ql 1 Observation 15,0639 457 AL 19 e6 Merisea epiteel IgE 6764559 JAH JAH EI S,P-e6 IgE IB Merisea epiteeli IgE (immunoblot) Merisea epiteeli vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst kU/l 49 JAH 4792 15759-4 Guinea pig epithelium Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Guinea pig epithelium IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Guinea Pig Epith IgE RAST Ql 1 Observation 15,0639 458 AL 19 e81 Lamba epiteel IgE 6764560 JAH JAH EI S,P-e81 IgE Lamba epiteeli IgE Lamba epiteeli vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 53 JAH 1943 6243-0 Sheep epithelium Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Sheep epithelium IgE Ab [Units/volume] in Serum Sheep Epith IgE Qn 1 Both 222 AL 19 Jänese epiteeli IgE 3059264 JAH JAH EI S,P-e82 IgE IB Küüliku epiteeli IgE (immunoblot) Küüliku epiteeli vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/ml 55 JAH 4793 15971-5 Rabbit epithelium Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Rabbit epithelium IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Rabbit Epith IgE RAST Ql 1 Observation 16,2905 459 AL 19 e82 Küüliku epiteel IgE 6764561 JAH JAH EI S,P-e82 IgE IB Küüliku epiteeli IgE (immunoblot) Küüliku epiteeli vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst kU/l 55 JAH 4793 15971-5 Rabbit epithelium Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Rabbit epithelium IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Rabbit Epith IgE RAST Ql 1 Observation 16,2905 219 AL 19 Hamstri epiteeli Ig E 3059263 JAH EI EI S,P-e84 IgE IB Hamstri epiteeli IgE (immunoblot) Hamstri epiteeli vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/ml 58 JAH 4794 15765-1 Hamster epithelium Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 1 ALLERGY Hamster epithelium IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Hmtr Epith IgE RAST Ql 1 Observation 16,9038 460 AL 19 e84 Hamstri epiteel IgE 6764562 JAH JAH EI S,P-e84 IgE IB Hamstri epiteeli IgE (immunoblot) Hamstri epiteeli vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst kU/l 58 JAH 4794 15765-1 Hamster epithelium Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 1 ALLERGY Hamster epithelium IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Hmtr Epith IgE RAST Ql 1 Observation 16,9038 461 AL 19 e85 Kanasuled IgE 6764563 JAH JAH EI S,P-e85 IgE Kanasulgede IgE Kanasulgede vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 59 JAH 722 6070-7 Chicken feather Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Chicken feather IgE Ab [Units/volume] in Serum Chicken Feather IgE Qn 1 Both 516 AL 19 fx1 Pähklite segu IgE 6764572 JAH EI EI S,P-fx1 IgE Segu fx1: maa-, sarapuu-, para-, kookospähkli, mandli IgE Toiduallergeenide (segu 1: maapähkel, sarapuupähkel, parapähkel, kookospähkel, mandel) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 82 JAH 727 46708-4 (Arachis hypogaea+Bertholletia excelsa+Cocos nucifera+Corylus avellana+Prunus dulcis) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk kU/L kU/L ALLERGY Food Allergen Mix 1 (Peanut+Brazil nut+Coconut+Hazelnut+Almond) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Food Allerg Mix1 IgE Qn 1 Both 518 AL 19 fx2 Tursk, krevett, lõhe, tuunikala, teo 6764570 JAH JAH EI S,P-fx2 IgE Segu fx2: tursa, kreveti, rannakarbi, tuunikala, lõhe IgE Toiduallergeenide (segu 2: tursk, krevett, rannakarp, tuunikala, lõhe) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 83 JAH 728 46712-6 (Gadus morhua+Mytilus edulis+Pandalus borealis+Salmo salar+Thunnus albacares) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk kU/L kU/L ALLERGY Food Allergen Mix 2 (Cod+Blue Mussel+Shrimp+Salmon+Tuna) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Food Allerg Mix2 IgE Qn 1 Both 465 AL 19 fx5 Toiduallergia sõeluuring 6764116 JAH JAH EI S,P-fx5 IgE Segu fx5: munavalge, piima, nisu, tursa, maapähkli, soja IgE Toiduallergeenide (segu 5: munavalge, piim, nisu, tursk, maapähkel, soja) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 85 JAH 730 30187-9 (Arachis hypogaea+Cow milk+Egg white+Gadus morhua+Glycine max+Triticum aestivum) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk ALLERGY Food Allergen Mix 5 (Peanut+Cow milk+Egg white+Cod+Soybean+Wheat) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Food Allerg Mix5 IgE Qn 1 Both 517 AL 19 fx15 Õun, virsik, apelsin, banaan IgE 6764571 JAH JAH EI S,P-fx15 IgE Segu fx15: apelsini, õuna, virsiku, banaani IgE Toiduallergeenide (segu 15: apelsin, õun, virsik, banaan) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 89 JAH 1522 69958-7 (Citrus sinensis+Malus sylvestris+Musa spp+Prunus persica) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk k[IU]/L kIU/L ALLERGY Food Allergen Mix 15 (Orange+Apple+Banana+Peach) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Food Allerg Mix15 IgE Qn 1 Both 11,4729 519 AL 19 fx20 Nisu, rukis, oder, riis IgE 6764573 JAH JAH EI S,P-fx20 IgE Segu fx20: nisu, rukki, odra, riisi IgE Toiduallergeenide (segu 20: nisu, rukis, oder, riis) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 91 JAH 732 46713-4 (Hordeum vulgare+Oryza sativa+Secale cereale+Triticum aestivum) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk kU/L kU/L ALLERGY Food Allergen Mix 20 (Barley+Rice+Rye+Wheat) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Food Allerg Mix20 IgE Qn 1 Both 521 AL 19 fx73 Sea-, veise-, kanaliha IgE 6764763 JAH JAH EI S,P-fx51 IgE Segu fx51: tomati, porgandi, kartuli, küüslaugu, sinepi IgE Toiduallergeenide (segu 51: tomat, porgand, kartul, küüslauk, sinep) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 97 JAH 1523 71374-3 (Daucus carota+Lycopersicon lycopersicum+Mustard+Solanum tuberosum+Allium sativum) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk k[IU]/L kIU/L ALLERGY Food Allergen Mix 51 (Carrot+Tomato+Mustard+Potato+Garlic) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Food Allerg Mix 51 IgE Qn 1 Both 11,4729 203 AL 19 Munavalge IgE 3059277 JAH JAH EI S,P-f1 IgE IB Munavalge IgE (immunoblot) Munavalgevastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/ml 104 JAH 4777 15689-3 Egg white Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 4 ALLERGY Egg white IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Egg White IgE RAST Ql 1 Observation 14,2802 482 AL 19 f1 Munavalge IgE 6764117 JAH EI EI S,P-f1 IgE IB Munavalge IgE (immunoblot) Munavalgevastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst kU/l 104 JAH 4777 15689-3 Egg white Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 4 ALLERGY Egg white IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Egg White IgE RAST Ql 1 Observation 14,2802 199 AL 19 Lehmapiima IgE 3059276 JAH JAH EI S,P-f2 IgE IB Lehmapiima IgE (immunoblot) Lehmapiimavastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/ml 106 JAH 4778 25383-1 Cow milk Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Cow milk IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Cow Milk IgE RAST Ql 1 Observation 14,1684 489 AL 19 f2 Lehmapiim IgE 6764118 JAH EI EI S,P-f2 IgE IB Lehmapiima IgE (immunoblot) Lehmapiimavastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst kU/l 106 JAH 4778 25383-1 Cow milk Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Cow milk IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Cow Milk IgE RAST Ql 1 Observation 14,1684 212 AL 19 Tursa Ig E 3059284 JAH JAH EI S,P-f3 IgE IB Tursa IgE (immunoblot) Tursavastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/ml 108 JAH 4803 15650-5 Gadus morhua Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Codfish IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Codfish IgE RAST Ql 1 Observation 14,4621 495 AL 19 f3 Tursk IgE 6764119 JAH JAH EI S,P-f3 IgE IB Tursa IgE (immunoblot) Tursavastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst kU/l 108 JAH 4803 15650-5 Gadus morhua Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Codfish IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Codfish IgE RAST Ql 1 Observation 14,4621 204 AL 19 Nisu Ig E 3059288 JAH EI EI S,P-f4 IgE IB Nisu IgE (immunoblot) Nisuvastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/ml 111 JAH 4789 16085-3 Triticum aestivum Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Wheat IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Wheat IgE RAST Ql 1 Observation 13,5014 501 AL 19 f4 Nisu IgE 6764120 JAH JAH EI S,P-f4 IgE IB Nisu IgE (immunoblot) Nisuvastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst kU/l 111 JAH 4789 16085-3 Triticum aestivum Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Wheat IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Wheat IgE RAST Ql 1 Observation 13,5014 206 AL 19 Rukki IgE 3059289 JAH EI EI S,P-f5 IgE IB Rukki IgE (immunoblot) Rukkivastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/ml 113 JAH 4791 15998-8 Secale cereale Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Rye IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Rye IgE RAST Ql 1 Observation 13,7814 508 AL 19 f5 Rukis IgE 6764579 JAH JAH EI S,P-f5 IgE IB Rukki IgE (immunoblot) Rukkivastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst kU/l 113 JAH 4791 15998-8 Secale cereale Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Rye IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Rye IgE RAST Ql 1 Observation 13,7814 509 AL 19 f6 Oder IgE 6764580 JAH JAH EI S,P-f6 IgE Odra IgE Odravastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 114 JAH 740 6037-6 Hordeum vulgare Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Barley IgE Ab [Units/volume] in Serum Barley IgE Qn 1 Both 510 AL 19 f7 Kaer IgE 6764581 JAH EI EI S,P-f7 IgE Kaera IgE Kaeravastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 115 JAH 741 6190-3 Avena sativa Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Oat IgE Ab [Units/volume] in Serum Oat IgE Qn 1 Both 1159 AL 19 Kaera IgE 6768765 JAH JAH EI S,P-f7 IgE Kaera IgE Kaeravastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 115 JAH 741 6190-3 Avena sativa Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Oat IgE Ab [Units/volume] in Serum Oat IgE Qn 1 Both 513 AL 19 f9 Riis IgE 6764582 JAH JAH EI S,P-f9 IgE Riisi IgE Riisivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 117 JAH 742 6230-7 Oryza sativa Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Rice IgE Ab [Units/volume] in Serum Rice IgE Qn 1 Both 208 AL 19 Seesamiseemnete IgE 3059290 JAH JAH EI S,P-f10 IgE IB Seesamiseemne IgE (immunoblot) Seesamiseemne vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/ml 119 JAH 4805 16014-3 Sesamum indicum Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Sesame Seed IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Sesame Seed IgE RAST Ql 1 Observation 14,2802 483 AL 19 f10 Seesamiseemned IgE 6764583 JAH JAH EI S,P-f10 IgE IB Seesamiseemne IgE (immunoblot) Seesamiseemne vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst kU/l 119 JAH 4805 16014-3 Sesamum indicum Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Sesame Seed IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Sesame Seed IgE RAST Ql 1 Observation 14,2802 484 AL 19 f11 Tatar IgE 6764584 JAH JAH EI S,P-f11 IgE Tatra IgE Tatravastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 120 JAH 744 6054-1 Fagopyrum esculentum Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Buckwheat IgE Ab [Units/volume] in Serum Buckwheat IgE Qn 1 Both 485 AL 19 f12 Hernes IgE 6764585 JAH JAH EI S,P-f12 IgE Herne IgE Hernevastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 121 JAH 1909 6204-2 Pisum sativum Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Pea IgE Ab [Units/volume] in Serum Pea IgE Qn 1 Both 210 AL 19 Soja IgE 3059291 JAH JAH EI S,P-f14 IgE IB Soja IgE (immunoblot) Sojavastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/ml 124 JAH 4782 15568-9 Glycine max Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Soybean IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Soybean IgE RAST Ql 1 Observation 14,1684 487 AL 19 f14 Soja IgE 6764122 JAH EI EI S,P-f14 IgE IB Soja IgE (immunoblot) Sojavastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst kU/l 124 JAH 4782 15568-9 Glycine max Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Soybean IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Soybean IgE RAST Ql 1 Observation 14,1684 207 AL 19 Sarapuupähkeli IgE 3059272 JAH JAH EI S,P-f17 IgE IB Sarapuupähkli IgE (immunoblot) Sarapuupähklivastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/ml 127 JAH 4780 15766-9 Corylus avellana Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Hazelnut IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Hazelnut IgE RAST Ql 1 Observation 13,2287 488 AL 19 f17 Sarapuu pähkel IgE 6764591 JAH EI EI S,P-f17 IgE IB Sarapuupähkli IgE (immunoblot) Sarapuupähklivastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst kU/l 127 JAH 4780 15766-9 Corylus avellana Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Hazelnut IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Hazelnut IgE RAST Ql 1 Observation 13,2287 201 AL 19 Mandli IgE 3059275 JAH JAH EI S,P-f20 IgE IB Mandli IgE (immunoblot) Mandlivastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/ml 130 JAH 4799 15527-5 Prunus dulcis Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Almond IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Almond IgE RAST Ql 1 Observation 15,1555 490 AL 19 f20 Mandel IgE 6764592 JAH JAH EI S,P-f20 IgE IB Mandli IgE (immunoblot) Mandlivastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst kU/l 130 JAH 4799 15527-5 Prunus dulcis Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Almond IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Almond IgE RAST Ql 1 Observation 15,1555 493 AL 19 f24 Krevett IgE 6764593 JAH EI EI S,P-f24 IgE Kreveti IgE Krevetivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 133 JAH 1912 6246-3 Pandalus borealis Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Shrimp IgE Ab [Units/volume] in Serum Shrimp IgE Qn 1 Both 1155 AL 19 Kreveti IgE 3059285 JAH JAH EI S,P-f24 IgE Kreveti IgE Krevetivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 133 JAH 1912 6246-3 Pandalus borealis Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Shrimp IgE Ab [Units/volume] in Serum Shrimp IgE Qn 1 Both 211 AL 19 Tomati Ig E 3059283 JAH JAH EI S,P-f25 IgE IB Tomati IgE (immunoblot) Tomativastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/ml 135 JAH 4801 16057-2 Lycopersicon lycopersicum Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Tomato IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Tomato IgE RAST Ql 1 Observation 15,1555 494 AL 19 f25 Tomat IgE 6764594 JAH EI EI S,P-f25 IgE IB Tomati IgE (immunoblot) Tomativastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst kU/l 135 JAH 4801 16057-2 Lycopersicon lycopersicum Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Tomato IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Tomato IgE RAST Ql 1 Observation 15,1555 205 AL 19 Porgandi Ig E 3059282 JAH JAH EI S,P-f31 IgE IB Porgandi IgE (immunoblot) Porgandivastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/ml 139 JAH 4781 15605-9 Daucus carota Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Carrot IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Carrot IgE RAST Ql 1 Observation 15,0639 496 AL 19 f31 Porgand IgE 6764595 JAH JAH EI S,P-f31 IgE IB Porgandi IgE (immunoblot) Porgandivastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst kU/l 139 JAH 4781 15605-9 Daucus carota Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Carrot IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Carrot IgE RAST Ql 1 Observation 15,0639 195 AL 19 ApelsiniIgE 3059286 JAH JAH EI S,P-f33 IgE IB Apelsini IgE (immunoblot) Apelsinivastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/ml 141 JAH 4802 15894-9 Citrus sinensis Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Orange IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Orange IgE RAST Ql 1 Observation 15,0639 497 AL 19 f33 Apelsin IgE 6764596 JAH EI EI S,P-f33 IgE IB Apelsini IgE (immunoblot) Apelsinivastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst kU/l 141 JAH 4802 15894-9 Citrus sinensis Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Orange IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Orange IgE RAST Ql 1 Observation 15,0639 196 AL 19 Kartuli Ig E 3059280 JAH JAH EI S,P-f35 IgE IB Kartuli IgE (immunoblot) Kartulivastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/ml 143 JAH 4788 15957-4 Solanum tuberosum Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Potato IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Potato IgE RAST Ql 1 Observation 15,0639 498 AL 19 f35 Kartul IgE 6764597 JAH JAH EI S,P-f35 IgE IB Kartuli IgE (immunoblot) Kartulivastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst kU/l 143 JAH 4788 15957-4 Solanum tuberosum Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Potato IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Potato IgE RAST Ql 1 Observation 15,0639 500 AL 19 f36 Kookospähkel IgE 6764598 JAH JAH EI S,P-f35 IgE IB Kartuli IgE (immunoblot) Kartulivastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst kU/l 143 JAH 4788 15957-4 Solanum tuberosum Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Potato IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Potato IgE RAST Ql 1 Observation 15,0639 502 AL 19 f40 Tuunikala IgE 6764599 JAH JAH EI S,P-f40 IgE Tuunikala IgE Tuunikalavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 146 JAH 2988 6270-3 Thunnus albacares Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L; kU/L 1582 ALLERGY Tuna IgE Ab [Units/volume] in Serum Tuna IgE Qn 1 Both 11,4729 503 AL 19 f41 Lõhe IgE 6764600 JAH JAH EI S,P-f41 IgE Lõhe IgE Lõhevastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 147 JAH 751 6237-2 Salmo salar Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Salmon IgE Ab [Units/volume] in Serum Salmon IgE Qn 1 Both 1156 AL 19 Maasika IgE 6768766 JAH JAH EI S,P-f44 IgE Maasika IgE Maasikavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 149 JAH 1914 6257-0 Fragaria vesca Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Strawberry IgE Ab [Units/volume] in Serum Strawberry IgE Qn 1 Both 1153 AL 19 Sibula IgE 6768767 JAH JAH EI S,P-f48 IgE Sibula IgE Sibulavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L "kU/L " 152 JAH 5317 6193-7 Allium cepa Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Onion IgE Ab [Units/volume] in Serum Onion IgE Qn 1 Both 17,2276 213 AL 19 Õuna IgE 3059287 JAH JAH EI S,P-f49 IgE IB Õuna IgE (immunoblot) Õunavastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/ml 154 JAH 4804 15539-0 Malus sylvestris Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Apple IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Apple IgE RAST Ql 1 Observation 15,1555 507 AL 19 f49 Õun IgE 6764601 JAH JAH EI S,P-f49 IgE IB Õuna IgE (immunoblot) Õunavastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst kU/l 154 JAH 4804 15539-0 Malus sylvestris Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Apple IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Apple IgE RAST Ql 1 Observation 15,1555 202 AL 19 Munakollase IgE 3059278 JAH JAH EI S,P-f75 IgE IB Munakollase IgE (immunoblot) Munakollasevastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/ml 162 JAH 4786 15691-9 Egg yolk Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Egg yolk IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Egg Yolk IgE RAST Ql 1 Observation 15,9711 511 AL 19 f76 Laktoalbumiin IgE (labiilne) 3059301 JAH JAH EI S,P-f76 IgE Lehmapiima Bos d 4 (alfalaktalbumiin) IgE Lehmapiima komponendi Bos d 4 (alfalaktalbumiin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 163 JAH 2133 7445-0 Lactalbumin alpha Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Lactalbumin alpha IgE Ab [Units/volume] in Serum A-Lactalb IgE Qn unknown Both 481 AL 19 Beeta laktoglobuliin IgE (stabiilne) 3059302 JAH JAH EI S,P-f77 IgE Lehmapiima Bos d 5 (beetalaktoglobuliin) IgE Lehmapiima komponendi Bos d 5 (beetalaktoglobuliin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 165 JAH 2134 41397-1 Beta lactoglobulin Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Beta lactoglobulin IgE Ab [Units/volume] in Serum B-Lactoglob IgE Qn unknown Both 197 AL 19 Kaseiini Ig E 3059279 JAH JAH EI S,P-f78 IgE IB Lehmapiima Bos d 8 (kaseiin) IgE (immunoblot) Lehmapiima komponendi Bos d 8 (kaseiin) vastane (immunoblot) Tekst IU/ml 168 JAH 4785 15606-7 Casein Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Casein IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Casein IgE RAST Ql 1 Observation 15,6989 512 AL 19 f78 Kaseiin IgE (stabiilne) 6764576 JAH JAH EI S,P-f78 IgE IB Lehmapiima Bos d 8 (kaseiin) IgE (immunoblot) Lehmapiima komponendi Bos d 8 (kaseiin) vastane (immunoblot) Tekst kU/l 168 JAH 4785 15606-7 Casein Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Casein IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Casein IgE RAST Ql 1 Observation 15,6989 1158 AL 19 Kiivi IgE 6768770 JAH JAH EI S,P-f84 IgE Kiivi IgE Kiivivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 173 JAH 1919 6154-9 Actinidia chinensis Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Kiwifruit IgE Ab [Units/volume] in Serum Kiwifruit IgE Qn 1 Both 209 AL 19 Selleri Ig E 3059281 JAH EI EI S,P-f85 IgE IB Selleri IgE (immunoblot) Sellerivastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/ml 176 JAH 4800 15618-2 Apium graveolens Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Celery IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Celery IgE RAST Ql 1 Observation 15,4618 514 AL 19 f92 Banaan IgE 6764602 JAH EI EI S,P-f92 IgE Banaani IgE Banaanivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 183 JAH 755 6035-0 Musa spp Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Banana IgE Ab [Units/volume] in Serum Banana IgE Qn 1 Both 1157 AL 19 Banaani IgE 6768775 JAH JAH EI S,P-f92 IgE Banaani IgE Banaanivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 183 JAH 755 6035-0 Musa spp Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Banana IgE Ab [Units/volume] in Serum Banana IgE Qn 1 Both 515 AL 19 f93 Kakao IgE 6764603 JAH EI EI S,P-f93 IgE Kakao IgE Kakaovastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 184 JAH 1516 6080-6 Theobroma cacao Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Cocoa IgE Ab [Units/volume] in Serum Cocoa IgE Qn 1 Both 1160 AL 19 Kakao IgE 6768774 JAH JAH EI S,P-f93 IgE Kakao IgE Kakaovastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 184 JAH 1516 6080-6 Theobroma cacao Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Cocoa IgE Ab [Units/volume] in Serum Cocoa IgE Qn 1 Both 1161 AL 19 Virsiku IgE 6768768 JAH EI EI S,P-f95 IgE Virsiku IgE Virsikuvastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 186 JAH 1520 6205-9 Prunus persica Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Peach IgE Ab [Units/volume] in Serum Peach IgE Qn 1 Both 491 AL 19 f218 Paprika IgE 6764604 JAH JAH EI S,P-f218 IgE Paprika IgE Paprikavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 204 JAH 1923 7563-0 Capsicum annuum Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kU/L kU/L ALLERGY Paprika IgE Ab [Units/volume] in Serum Paprika IgE Qn 1 Both 492 AL 19 f225 Kõrvits IgE 6764605 JAH JAH EI S,P-f225 IgE Kõrvitsa IgE Kõrvitsavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 209 JAH 756 6854-4 Cucurbita pepo Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Pumpkin IgE Ab [Units/volume] in Serum Pumpkin IgE Qn 1 Both 522 AL 19 Ovomukoid IgE/ Munavalge komponent 6764574 JAH JAH EI S,P-f233 IgE Munavalge Gal d 1 (ovomukoid) IgE Munavalge komponendi Gal d 1 (ovomukoid) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kIU/l 212 JAH 1519 7557-2 Ovomucoid Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Ovomucoid IgE Ab [Units/volume] in Serum Ovomucoid IgE Qn 1 Both 198 AL 19 Kreeka pähkeli IgE 3059274 JAH JAH EI S,P-f256 IgE IB Kreeka pähkli IgE (immunoblot) Kreeka pähkli vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/ml 226 JAH 4798 16074-7 Juglans spp Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Walnut IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Walnut IgE RAST Ql 1 Observation 15,83 1162 AL 19 Viinamarja IgE 6768771 JAH JAH EI S,P-f259 IgE Viinamarja IgE Viinamarjavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 228 JAH 1925 6841-1 Vitis vinifera Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kU/L kU/L ALLERGY Grape IgE Ab [Units/volume] in Serum Grape IgE Qn 1 Both 1154 AL 19 Karri IgE 6768772 JAH JAH EI S,P-f281 IgE Karri IgE Karrivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/L 242 JAH 3100 7270-2 Curry Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Curry IgE Ab [Units/volume] in Serum Curry IgE Qn 1 Both 15,5282 499 AL 19 f353 Gly m4 IgE/Soja kompnoent 6764588 JAH JAH EI S,P-f353 IgE Soja Gly m 4 (PR-10 valk) IgE Soja komponendi Gly m 4 (PR-10 valk) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 270 JAH 2985 63476-6 Glycine max recombinant (rGly m) 4 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kU/L ALLERGY Soybean recombinant (rGly m) 4 IgE Ab [Units/volume] in Serum Soybean (rGly m) 4 IgE Qn 1 Both 11,4729 504 AL 19 f416 Omega-5-gliadiin IgE 6764578 JAH JAH EI S,P-f416 IgE Nisu Tri a 19 (oomega-5-gliadiin) IgE Nisu komponendi Tri a 19 (oomega-5-gliadiin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 275 JAH 1927 58752-7 Triticum aestivum recombinant (rTri a) 19 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kU/L KU/L ALLERGY Wheat recombinant (rTri a) 19 IgE Ab [Units/volume] in Serum Wheat (rTri a) 19 IgE Qn 1 Both 200 AL 19 Maapähkeli Ig E 3059273 JAH JAH EI S,P-f13 IgE IB Maapähkli IgE (immunoblot) Maapähklivastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst kU/l 281 JAH 4779 15917-8 Arachis hypogaea Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Peanut IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Peanut IgE RAST Ql 1 Observation 13,9643 486 AL 19 f13 Maapähkel IgE 6764121 JAH EI EI S,P-f13 IgE IB Maapähkli IgE (immunoblot) Maapähklivastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst kU/l 281 JAH 4779 15917-8 Arachis hypogaea Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Peanut IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Peanut IgE RAST Ql 1 Observation 13,9643 479 AL 19 Ara h2 IgE/Maapähkli komponent 6764586 JAH JAH EI S,P-f423 IgE Maapähkli Ara h 2 (säilitusvalk, 2S albumiin) IgE Maapähkli komponendi Ara h 2 (säilitusvalk, 2S albumiin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 284 JAH 2173 58778-2 Arachis hypogaea recombinant (rAra h) 2 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ku/L Allergy Peanut recombinant (rAra h) 2 IgE Ab [Units/volume] in Serum Peanut (rAra h) 2 IgE Qn lab both 480 AL 19 Ara h8 IgE/Maapähkli komponent 6764587 JAH JAH EI S,P-f352 IgE Maapähkli Ara h 8 (PR-10 valk) IgE Maapähkli komponendi Ara h 8 (PR-10 valk) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 292 JAH 2983 63477-4 Arachis hypogaea recombinant (rAra h) 8 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kU/L ALLERGY Peanut recombinant (rAra h) 8 IgE Ab [Units/volume] in Serum Peanut (rAra h) 8 IgE Qn 1 Both 11,4729 505 AL 19 f431 Gly m5 IgE/Soja komponent 6764589 JAH JAH EI S,P-f431 IgE Soja Gly m 5 (säilitusvalk, 7S globuliin) IgE Soja komponendi Gly m 5 (säilitusvalk, 7S globuliin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 299 JAH 2986 73719-7 Glycine max native (nGly m) 5 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L k[IU]/L ALLERGY Soybean (Glycine max) native (nGly m) 5 IgE Ab [Units/volume] in Serum Soybean (nGly m) 5 IgE Qn 1 Both 15,9942 506 AL 19 f432 Gly m6 IgE/Soja komponent 6764590 JAH JAH EI S,P-f432 IgE Soja Gly m 6 (säilitusvalk, 11S globuliin) IgE Soja komponendi Gly m 6 (säilitusvalk, 11S globuliin) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 300 JAH 2987 65772-6 Glycine max native (nGly m) 6 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L IsakU/ml ALLERGY Soybean native (nGly m) 6 IgE Ab [Units/volume] in Serum Soybean (nGly m) 6 IgE Qn 1 Both 11,4729 526 AL 19 gx1 Heintaimede segu 1 IgE 6764615 JAH JAH EI S,P-gx1 IgE Segu gx1: kera-, aru-, raiheina, timuti, aasnurmika IgE Heintaimede õietolmu (segu 1: kera-, aru-, raihein, timut, aasnurmikas) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 307 JAH 757 30189-5 (Dactylis glomerata+Festuca elatior+Lolium perenne+Phleum pratense+Poa pratensis) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk ALLERGY Grass Allergen Mix 1 (Orchard grass+Meadow Fescue+Perennial rye grass+Timothy+Kentucky blue grass) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Grass Allerg Mix1 IgE Qn 1 Both 524 AL 19 g6 Timuti õietolm IgE 6764130 JAH JAH EI S,P-g6 IgE Timuti õietolmu IgE Timuti õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 314 JAH 759 6265-3 Phleum pratense Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Timothy IgE Ab [Units/volume] in Serum Timothy IgE Qn 1 Both 527 AL 19 Phl p1, Phl p5b / Timuti komponendid 6764616 JAH EI EI S,P-g213 IgE Timuti õietolmu Phl p 1 (heintaimede grupp 1), Phl p 5b (heintaimede grupp 5) IgE Timuti õietolmu komponentide Phl p 1 (heintaimede grupp 1), Phl p 5b (heintaimede grupp 5) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 324 JAH 2989 34429-1 Phleum pratense recombinant (rPhl p) 1+5b Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Timothy recombinant (rPhl p) 1 + 5b IgE Ab [Units/volume] in Serum Timothy (rPhl p) 1+5b IgE Qn 1 Both 22,1567 525 AL 19 g7 Pilliroo õietolm IgE 6764617 JAH JAH EI S,P-g7 IgE Pilliroo õietolmu IgE Pilliroo õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 326 JAH 1930 6228-1 Agrostis stolonifera Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Red top grass IgE Ab [Units/volume] in Serum Red top grass IgE Qn 1 Both 230 AL 19 Rukki õietolmu IgE 3059256 JAH EI EI S,P-g12 IgE IB Rukki õietolmu IgE (immunoblot) Rukki õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/ml 329 JAH 4766 15997-0 Secale cereale pollen Ab.IgE.RAST class PrThr Pt Ser Ord 2 ALLERGY Cultivated Rye IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Cultivated Rye IgE RAST Ql 1 Observation 16,4735 466 AL 19 hx2 Majatolm, D pteron., D farinae, tara 6764551 JAH JAH EI S,P-hx2 IgE Segu hx2: kodutolmu, Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, prussaka IgE Tolmuallergeenide (segu 2: kodutolm, Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, prussakas) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 331 JAH 760 37987-5 (Blatella germanica+Dermatophagoides farinae+Dermatophagoides pteronyssinus+House dust Hollister Stier) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk kU/L kU/L ALLERGY Dust Allergen Mix 2 (Cockroach+American house dust mite+European house dust mite+House dust Hollister Stier) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Dust Allerg Mix2 IgE Qn 1 Both 470 AL 19 Inhal allerg sõeluuring Phadiatop 6764547 JAH JAH EI S,P-Inh IgE (Phadiatop) Inh IgE segu: Phadiatop Inhaleeritavate allergeenide (segu: Dermatophagoides pteronyssinus, Cladosporium herbarum, kass, koer, hobune, kask, timut, puju) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 335 JAH 709 7599-4 Phadiatop Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Phadiotop IgE Ab [Units/volume] in Serum Phadiotop IgE Qn 1 Both 11,4393 467 AL 19 i1 Mesilasmürk IgE 6764114 JAH JAH EI S,P-i1 IgE Mesilasmürgi IgE Mesilasmürgivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 341 JAH 761 6844-5 Apis mellifera Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kU/L kU/L ALLERGY Honey Bee IgE Ab [Units/volume] in Serum Honey Bee IgE Qn 1 Both 448 AL 19 Api m1 / Mesilasmürgi komponent 6764548 JAH JAH EI S,P-i208 IgE Mesilasmürgi Api m 1 (fosfolipaas A2) IgE Mesilasmürgi komponendi Api m 1 (fosfolipaas A2) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 344 JAH 2990 60421-5 Apis mellifera phospholipase A2 recombinant (rApi m) 1 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kU/L 3 ALLERGY Honey bee phospholipase A2 recombinant (rApi m) 1 IgE Ab [Units/volume] in Serum PLA2 rApi m 1 IgE Qn 1 Observation 8,7182 468 AL 19 i3 Herilasmürk IgE 6764113 JAH JAH EI S,P-i3 IgE Herilasmürgi IgE Herilasmürgivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 352 JAH 762 6740-5 Vespula spp Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kU/L kU/L ALLERGY Yellow Jacket IgE Ab [Units/volume] in Serum Yellow Jacket IgE Qn 1 Both 478 AL 19 Ves v5 / Herilasmürgi komponent 6764549 JAH JAH EI S,P-i209 IgE Herilasmürgi Ves v 5 (antigeen 5) IgE Herilasmürgi komponendi Ves v 5 (antigeen 5) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 356 JAH 2991 60240-9 Vespula vulgaris recombinant (rVes v) 5 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kU/L ALLERGY Common wasp recombinant (rVes v) 5 IgE Ab [Units/volume] in Serum Common wasp (rVes v) 5 IgE Qn 1 Observation 11,4729 469 AL 19 i6 Tarakan IgE 6764552 JAH JAH EI S,P-i6 IgE Prussaka IgE Prussakavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 359 JAH 763 6078-0 Blatella germanica Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Cockroach IgE Ab [Units/volume] in Serum Roach IgE Qn 1 Both 464 AL 19 Formaldehüüd IgE 6764567 JAH JAH EI S,P-k80 IgE Formaldehüüdi IgE Formaldehüüdivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 370 JAH 764 6119-2 Formaldehyde Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Formaldehyde IgE Ab [Units/volume] in Serum Formaldehyde IgE Qn 1 Both 471 AL 19 k82 Lateks IgE 6764568 JAH JAH EI S,P-k82 IgE Lateksi IgE Lateksivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 371 JAH 765 6158-0 Latex Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Latex IgE Ab [Units/volume] in Serum Ltx IgE Qn 1 Both 1163 AL 19 Päevalilleseemne IgE 6768600 JAH JAH EI S,P-k84 IgE Päevalilleseemne IgE Päevalilleseemnete vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L "kU/L " 372 JAH 5457 6258-8 Helianthus annuus seed Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L; kU/L ALLERGY Sunflower Seed IgE Ab [Units/volume] in Serum Sunflower Seed IgE Qn 1 Both 476 AL 19 mx1 Hallitusseente segu IgE 6764131 JAH JAH EI S,P-mx1 IgE Segu mx1: Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata IgE Hallitusseente (segu 1: Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Apergillus fumigatus, Alternaria alternata) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 385 JAH 1908 41742-8 (Alternaria alternata+Aspergillus fumigatus+Cladosporium herbarum+Penicillium notatum) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk ALLERGY Mold Allergen Mix 1 (Alternaria alternata+Aspergillus fumigatus+Cladosporium herbarum+Penicillium notatum) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Mold Allerg Mix1 IgE Qn 1 Both 228 AL 19 P. notatum IgE 3059265 JAH EI EI S,P-m1 IgE IB Penicillium notatum IgE (immunoblot) Penicillium notatum vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/ml 389 JAH 4795 15924-4 Penicillium notatum Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Penicillium notatum IgE Ab RAST class [Presence] in Serum P notatum IgE RAST Ql 1 Observation 13,5014 472 AL 19 m1 Penicillium notatum IgE 6764553 JAH JAH EI S,P-m1 IgE IB Penicillium notatum IgE (immunoblot) Penicillium notatum vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst kU/l 389 JAH 4795 15924-4 Penicillium notatum Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Penicillium notatum IgE Ab RAST class [Presence] in Serum P notatum IgE RAST Ql 1 Observation 13,5014 216 AL 19 C. herbarum Ig E 3059266 JAH EI EI S,P-m2 IgE IB Cladosporium herbarum IgE (immunoblot) Cladosporium herbarum vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/ml 391 JAH 4796 15642-2 Cladosporium herbarum Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Cladosporium herbarum IgE Ab RAST class [Presence] in Serum C herbarum IgE RAST Ql 1 Observation 13,1974 473 AL 19 m2 Cladosporium herbarum IgE 6764132 JAH JAH EI S,P-m2 IgE IB Cladosporium herbarum IgE (immunoblot) Cladosporium herbarum vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst kU/l 391 JAH 4796 15642-2 Cladosporium herbarum Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Cladosporium herbarum IgE Ab RAST class [Presence] in Serum C herbarum IgE RAST Ql 1 Observation 13,1974 215 AL 19 A. fumigatus Ig E 3059267 JAH EI EI S,P-m3 IgE IB Aspergillus fumigatus IgE (immunoblot) Aspergillus fumigatus vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/ml 393 JAH 4797 15549-9 Aspergillus fumigatus Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Aspergillus fumigatus IgE Ab RAST class [Presence] in Serum A fumigatus IgE RAST Ql 1 Observation 11,47 474 AL 19 m3 Aspergillus fumigatus IgE 6764554 JAH JAH EI S,P-m3 IgE IB Aspergillus fumigatus IgE (immunoblot) Aspergillus fumigatus vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst kU/l 393 JAH 4797 15549-9 Aspergillus fumigatus Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Aspergillus fumigatus IgE Ab RAST class [Presence] in Serum A fumigatus IgE RAST Ql 1 Observation 11,47 475 AL 19 m5 Candida albicans IgE 6764550 JAH JAH EI S,P-m5 IgE Candida albicans IgE Candida albicans vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 396 JAH 1945 6059-0 Candida albicans Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Candida albicans IgE Ab [Units/volume] in Serum C albicans IgE Qn 1 Both 214 AL 19 A. alternata Ig E 3059268 JAH JAH EI S,P-m6 IgE IB Alternaria alternata IgE (immunoblot) Alternaria alternata vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/ml 398 JAH 4776 15530-9 Alternaria alternata Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 3 ALLERGY Alternaria alternata IgE Ab RAST class [Presence] in Serum A alternata IgE RAST Ql 1 Observation 13,7814 477 AL 19 p1 Ascaris IgE 6764115 JAH JAH EI S,P-p1 IgE Ascaris IgE Ascaris-vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 428 JAH 770 6022-8 Ascaris sp Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Ascaris sp IgE Ab [Units/volume] in Serum Ascaris IgE Qn 1 Both 535 AL 19 tx9 Kask, lepp, tamm, paju, sarapuu 6764607 JAH JAH EI S,P-tx9 IgE Segu tx9: lepa, sarapuu, paju, kase, tamme IgE Puude õietolmu (segu 9: lepp, sarapuu, paju, kask, tamm) vastane IgE seerumis/plasmas kvalitatiivne! QN kU/L kU/l 437 JAH 1529 71371-9 (Alnus incana+Betula verrucosa+Corylus avellana+Quercus alba+Salix caprea) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk k[IU]/L kIU/L ALLERGY Tree Allergen Mix 9 (Grey alder+Silver birch+Hazelnut+White oak+Willow) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Tree Allerg Mix 9 IgE Qn 1 Both 11,4729 226 AL 19 Lepa õietolmu IgE 3059251 JAH EI EI S,P-t2 IgE Lepa õietolmu IgE Sanglepa õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L IU/ml 438 JAH 774 15284-3 Alnus incana Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Grey Alder IgE Ab [Units/volume] in Serum Grey Alder IgE Qn 1 Both 531 AL 19 t2 Lepa õietolm IgE 6764614 JAH JAH EI S,P-t2 IgE Lepa õietolmu IgE Sanglepa õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 438 JAH 774 15284-3 Alnus incana Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Grey Alder IgE Ab [Units/volume] in Serum Grey Alder IgE Qn 1 Both 223 AL 19 Kase õietolmu IgE 3059252 JAH EI EI S,P-t3 IgE Kase õietolmu IgE Arukase õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L IU/ml 440 JAH 775 15283-5 Betula verrucosa Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kU/L kU/L ALLERGY Silver Birch IgE Ab [Units/volume] in Serum Silver Birch IgE Qn 1 Both 532 AL 19 t3 Kase õietolm IgE 6764128 JAH JAH EI S,P-t3 IgE Kase õietolmu IgE Arukase õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 440 JAH 775 15283-5 Betula verrucosa Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kU/L kU/L ALLERGY Silver Birch IgE Ab [Units/volume] in Serum Silver Birch IgE Qn 1 Both 523 AL 19 Bet v1 / Kase komponent 6764608 JAH JAH EI S,P-t215 IgE Kase õietolmu Bet v 1 (PR-10 valk) IgE Kase õietolmu komponendi Bet v 1 (PR-10 valk) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 444 JAH 2994 30984-9 Betula verrucosa recombinant (rBet v) 1 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L ALLERGY Silver Birch recombinant (rBet v) 1 IgE Ab [Units/volume] in Serum Silver Birch (rBet v) 1 IgE Qn 1 Both 11,4729 231 AL 19 Sarapuu õietolmu Ig E 3059253 JAH EI EI S,P-t4 IgE IB Sarapuu õietolmu IgE (immunoblot) Sarapuu õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/ml 452 JAH 4765 15767-7 Corylus avellana pollen Ab.IgE.RAST class PrThr Pt Ser Ord 1 ALLERGY Hazelnut Pollen IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Hazelnut Poln IgE RAST Ql 1 Observation 11,0953 533 AL 19 t4 Sarapuu õietolm IgE 6764609 JAH JAH EI S,P-t4 IgE IB Sarapuu õietolmu IgE (immunoblot) Sarapuu õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst kU/l 452 JAH 4765 15767-7 Corylus avellana pollen Ab.IgE.RAST class PrThr Pt Ser Ord 1 ALLERGY Hazelnut Pollen IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Hazelnut Poln IgE RAST Ql 1 Observation 11,0953 220 AL 19 Heintaimede õietolmu Ig E 3059254 JAH EI EI S,P-t7 IgE IB Tamme õietolmu IgE (immunoblot) Tamme õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/ml 455 JAH 4790 15875-8 Quercus alba Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY White Oak IgE Ab RAST class [Presence] in Serum White Oak IgE RAST Ql 1 Observation 13,9643 534 AL 19 t7 Tamme õietolm IgE 6764611 JAH JAH EI S,P-t7 IgE IB Tamme õietolmu IgE (immunoblot) Tamme õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst kU/l 455 JAH 4790 15875-8 Quercus alba Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY White Oak IgE Ab RAST class [Presence] in Serum White Oak IgE RAST Ql 1 Observation 13,9643 528 AL 19 t12 Paju õietolm IgE 6764610 JAH JAH EI S,P-t12 IgE Paju õietolmu IgE Paju õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 457 JAH 1928 6285-1 Salix caprea Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Willow IgE Ab [Units/volume] in Serum Willow IgE Qn 1 Both 529 AL 19 t14 Papli õietolm IgE 6764612 JAH JAH EI S,P-t14 IgE Papli õietolmu IgE Papli õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 458 JAH 1929 6090-5 Populus deltoides Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Cottonwood IgE Ab [Units/volume] in Serum Cottonwood IgE Qn 1 Both 530 AL 19 t16 Männi õietolm IgE 6764613 JAH EI EI S,P-t16 IgE Männi õietolmu IgE Männi õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 459 JAH 778 6282-8 Pinus strobus Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Eastern White Pine IgE Ab [Units/volume] in Serum East White Pine IgE Qn 1 Both 539 AL 19 wx3 Puju, teeleht, hanemalts, kõrvenõges 6764618 JAH JAH EI S,P-wx3 IgE Segu wx3: puju, süstlehise teelehe, valge hanemaltsa, hariliku kuldvitsa, kõrvenõgese IgE Umbrohtude õietolmu (segu 3: puju, süstlehine teeleht, valge hanemalts, harilik kuldvits, kõrvenõges) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 464 JAH 779 46709-2 (Artemisia vulgaris+Chenopodium album+Plantago lanceolata+Solidago virgaurea+Urtica dioica) Ab.IgE MCnc Pt Ser Qn Multidisk ALLERGY Weed Allergen Mix 3 (Mugwort+Goosefoot or Lambs quarters+English plantain+Goldenrod+Nettle) IgE Ab [Mass/volume] in Serum by Multidisk Weed Allerg Mix3 IgE-mCnc 1 Both 229 AL 19 Puju õietolmu IgE 3059257 JAH EI EI S,P-w6 IgE IB Puju õietolmu IgE (immunoblot) Puju õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/ml 469 JAH 4768 15863-4 Artemisia vulgaris Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Mugwort IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Mugwort IgE RAST Ql 1 Observation 13,5014 537 AL 19 w6 Puju õietolm IgE 6764129 JAH JAH EI S,P-w6 IgE IB Puju õietolmu IgE (immunoblot) Puju õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst kU/l 469 JAH 4768 15863-4 Artemisia vulgaris Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY Mugwort IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Mugwort IgE RAST Ql 1 Observation 13,5014 233 AL 19 Teelehe õietolmu IgE 3059258 JAH EI EI S,P-w9 IgE IB Teelehe õietolmu IgE (immunoblot) Teelehe õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst IU/ml 473 JAH 4772 15952-5 Plantago lanceolata Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY English plantain IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Engl plantain IgE RAST Ql 1 Observation 13,9167 538 AL 19 w9 Teelehe õietolm IgE 6764619 JAH JAH EI S,P-w9 IgE IB Teelehe õietolmu IgE (immunoblot) Teelehe õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas (immunoblot) Tekst kU/l 473 JAH 4772 15952-5 Plantago lanceolata Ab.IgE.RAST class Pt PrThr Ser Ord 2 ALLERGY English plantain IgE Ab RAST class [Presence] in Serum Engl plantain IgE RAST Ql 1 Observation 13,9167 536 AL 19 w20 Kõrvenõgese õietolm IgE 6764620 JAH EI EI S,P-w20 IgE Kõrvenõgese õietolmu IgE Kõrvenõgese õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 474 JAH 1941 6186-1 Urtica dioica Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Nettle IgE Ab [Units/volume] in Serum Nettle IgE Qn 1 Both 1132 VIR 20 Hingamisteede bakterite DNA paneel 6763603 JAH JAH EI XXX-RespBac DNA panel Hingamisteede bakterite DNA paneel Hingamisteede bakterite DNA täpsustamata materjalis (paneel) Paneel " " 5 EI/Paneel 2752 L-2752 1136 VIR 20 Streptococcus pneumoniae DNA 6765469 JAH EI EI XXX-S pneumoniae DNA Streptococcus pneumoniae DNA Streptococcus pneumoniae DNA N/P 6 JAH 634 49672-9 Streptococcus pneumoniae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Streptococcus pneumoniae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method S pneum DNA XXX Ql PCR 1 Both 1134 VIR 20 Haemophilus influenzae DNA 6765468 JAH EI EI XXX-H influenzae DNA Haemophilus influenzae DNA Haemophilus influenzae DNA N/P 8 JAH 662 61366-1 Haemophilus influenzae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Haemophilus influenzae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method Haem influ DNA XXX Ql PCR 1 Both 850 VIR 20 HSV 1,2 DNA emakakaelakanalis 6764650 JAH JAH JAH XXX-HSV1,2 DNA panel HSV1,2 DNA paneel Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi DNA (paneel) Paneel 69 EI/Paneel 2711 L-2711 880 VIR 20 HSV 1,2 DNA haavandikaapes 6764641 JAH JAH JAH XXX-HSV1,2 DNA panel HSV1,2 DNA paneel Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi DNA (paneel) Paneel 69 EI/Paneel 2711 L-2711 898 VIR 20 HSV 1,2 DNA liikvoris 6764482 JAH JAH JAH XXX-HSV1,2 DNA panel HSV1,2 DNA paneel Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi DNA (paneel) Paneel 69 EI/Paneel 2711 L-2711 919 VIR 20 HSV 1,2 DNA määratlemata materjalis 6764495 JAH JAH JAH XXX-HSV1,2 DNA panel HSV1,2 DNA paneel Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi DNA (paneel) Paneel 69 EI/Paneel 2711 L-2711 971 VIR 20 HSV 1,2 DNA tupekaapes 6764662 JAH JAH JAH XXX-HSV1,2 DNA panel HSV1,2 DNA paneel Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi DNA (paneel) Paneel 69 EI/Paneel 2711 L-2711 1044 VIR 20 HSV 1,2 DNA villisisus (grupp) 6764444 JAH JAH JAH XXX-HSV1,2 DNA panel HSV1,2 DNA paneel Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi DNA (paneel) Paneel 69 EI/Paneel 2711 L-2711 810 VIR 20 HSV 1,2 IgM 6764173 JAH JAH JAH S,P-HSV1,2 IgM QN HSV1,2 IgM QN Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi vastase IgM hulk seerumis/plasmas QN kU/L 79 JAH 1983 41399-7 Herpes simplex virus 1+2 Ab.IgM ACnc Pt Ser Qn EIA 0,0013% MICRO Herpes simplex virus 1+2 IgM Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay HSV1+2 IgM Ser EIA-aCnc 1 Both 851 VIR 20 HSV1,2 DNA paneel 6764650 HSV1 DNA 6764651 JAH EI JAH XXX-HSV1 DNA HSV1 DNA Lihtherpeseviiruse 1. tüübi DNA N/P 85 JAH 1609 16130-7 Herpes simplex virus 1 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0022% MICRO Herpes simplex virus 1 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV1 DNA XXX Ql PCR 1 Both 881 VIR 20 HSV1,2 DNA paneel 6764641 HSV1 DNA 6764636 JAH EI JAH XXX-HSV1 DNA HSV1 DNA Lihtherpeseviiruse 1. tüübi DNA N/P 85 JAH 1609 16130-7 Herpes simplex virus 1 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0022% MICRO Herpes simplex virus 1 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV1 DNA XXX Ql PCR 1 Both 899 VIR 20 HSV1,2 DNA paneel 6764482 HSV 1 DNA 6764483 JAH EI JAH XXX-HSV1 DNA HSV1 DNA Lihtherpeseviiruse 1. tüübi DNA N/P 85 JAH 1609 16130-7 Herpes simplex virus 1 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0022% MICRO Herpes simplex virus 1 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV1 DNA XXX Ql PCR 1 Both 920 VIR 20 HSV1,2 DNA paneel 6764495 HSV 1 DNA 6764496 JAH EI JAH XXX-HSV1 DNA HSV1 DNA Lihtherpeseviiruse 1. tüübi DNA N/P 85 JAH 1609 16130-7 Herpes simplex virus 1 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0022% MICRO Herpes simplex virus 1 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV1 DNA XXX Ql PCR 1 Both 972 VIR 20 HSV1,2 DNA paneel 6764662 HSV1 DNA 6764663 JAH EI JAH XXX-HSV1 DNA HSV1 DNA Lihtherpeseviiruse 1. tüübi DNA N/P 85 JAH 1609 16130-7 Herpes simplex virus 1 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0022% MICRO Herpes simplex virus 1 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV1 DNA XXX Ql PCR 1 Both 1045 VIR 20 HSV1,2 DNA paneel 6764444 HSV 1 DNA 6764445 JAH EI JAH XXX-HSV1 DNA HSV1 DNA Lihtherpeseviiruse 1. tüübi DNA N/P 85 JAH 1609 16130-7 Herpes simplex virus 1 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0022% MICRO Herpes simplex virus 1 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV1 DNA XXX Ql PCR 1 Both 809 VIR 20 HSV 1 IgG 6764175 JAH JAH JAH S,P-HSV1 IgG HSV1 IgG Lihtherpeseviiruse 1. tüübi vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 91 JAH 607 51916-5 Herpes simplex virus 1 Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Herpes simplex virus 1 IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HSV1 IgG Ser Ql EIA 1 Both 852 VIR 20 HSV1,2 DNA paneel 6764650 HSV2 DNA 6764652 JAH EI JAH XXX-HSV2 DNA HSV2 DNA Lihtherpeseviiruse 2. tüübi DNA N/P 97 JAH 1610 16131-5 Herpes simplex virus 2 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0089% MICRO Herpes simplex virus 2 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV2 DNA XXX Ql PCR 1 Both 882 VIR 20 HSV1,2 DNA paneel 6764641 HSV2 DNA 6764637 JAH EI JAH XXX-HSV2 DNA HSV2 DNA Lihtherpeseviiruse 2. tüübi DNA N/P 97 JAH 1610 16131-5 Herpes simplex virus 2 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0089% MICRO Herpes simplex virus 2 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV2 DNA XXX Ql PCR 1 Both 900 VIR 20 HSV1,2 DNA paneel 6764482 HSV 2 DNA 6764484 JAH EI JAH XXX-HSV2 DNA HSV2 DNA Lihtherpeseviiruse 2. tüübi DNA N/P 97 JAH 1610 16131-5 Herpes simplex virus 2 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0089% MICRO Herpes simplex virus 2 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV2 DNA XXX Ql PCR 1 Both 921 VIR 20 HSV1,2 DNA paneel 6764495 HSV 2 DNA 6764497 JAH EI JAH XXX-HSV2 DNA HSV2 DNA Lihtherpeseviiruse 2. tüübi DNA N/P 97 JAH 1610 16131-5 Herpes simplex virus 2 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0089% MICRO Herpes simplex virus 2 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV2 DNA XXX Ql PCR 1 Both 973 VIR 20 HSV1,2 DNA paneel 6764662 HSV2 DNA 6764664 JAH EI JAH XXX-HSV2 DNA HSV2 DNA Lihtherpeseviiruse 2. tüübi DNA N/P 97 JAH 1610 16131-5 Herpes simplex virus 2 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0089% MICRO Herpes simplex virus 2 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV2 DNA XXX Ql PCR 1 Both 1046 VIR 20 HSV1,2 DNA paneel 6764444 HSV 2 DNA 6764446 JAH EI JAH XXX-HSV2 DNA HSV2 DNA Lihtherpeseviiruse 2. tüübi DNA N/P 97 JAH 1610 16131-5 Herpes simplex virus 2 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0089% MICRO Herpes simplex virus 2 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV2 DNA XXX Ql PCR 1 Both 811 VIR 20 HSV 2 IgG 6764174 JAH JAH JAH S,P-HSV2 IgG HSV2 IgG Lihtherpeseviiruse 2. tüübi vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 103 JAH 612 43180-9 Herpes simplex virus 2 Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Herpes simplex virus 2 IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HSV2 IgG Ser Ql EIA 1 Both 933 VIR 20 Varicella zoster viirus (VZV) 6764507 JAH JAH JAH XXX-VZV DNA VZV DNA Tuulerõugeviiruse DNA N/P 109 JAH 2511 11483-5 Varicella zoster virus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Varicella zoster virus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method VZV DNA XXX Ql PCR 1 Both 23,2617 1054 VIR 20 Varicella zoster viirus (VZV) 6764447 JAH JAH JAH XXX-VZV DNA VZV DNA Tuulerõugeviiruse DNA N/P 109 JAH 2511 11483-5 Varicella zoster virus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Varicella zoster virus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method VZV DNA XXX Ql PCR 1 Both 23,2617 837 VIR 20 Varicella zoster IgM 6764172 JAH JAH JAH S,P-VZV IgM VZV IgM Tuulerõugeviiruse vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 112 JAH 700 29662-4 Varicella zoster virus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Varicella zoster virus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay VZV IgM Ser Ql EIA 1 Both 836 VIR 20 Varicella zoster IgG 6764171 JAH JAH JAH S,P-VZV IgG VZV IgG Tuulerõugeviiruse vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 115 JAH 702 15410-4 Varicella zoster virus Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA 0,00% MICRO Varicella zoster virus IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay VZV IgG Ser Ql EIA 1 Both 801 VIR 20 Infektsioosse mononukleoosi mittespetsiifilised antikehad 1908210 EBV VCA IgM 6764205 JAH EI JAH S,P-EBV VCA IgM EBV VCA IgM Epstein-Barr viiruse kapsiidi antigeeni vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 127 JAH 546 24115-8 Epstein Barr virus capsid Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Epstein Barr virus capsid IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay EBV VCA IgM Ser Ql EIA 1 Both 800 VIR 20 Infektsioosse mononukleoosi mittespetsiifilised antikehad 1908210 EBV VCA IgG 6764203 JAH EI JAH S,P-EBV VCA IgG EBV VCA IgG Epstein-Barr viiruse kapsiidi antigeeni vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 129 JAH 547 24114-1 Epstein Barr virus capsid Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Epstein Barr virus capsid IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay EBV VCA IgG Ser Ql EIA 1 Both 799 VIR 20 Infektsioosse mononukleoosi mittespetsiifilised antikehad 1908210 EBV NA IgG 6764204 JAH EI JAH S,P-EBV NA Ab EBV NA Ab Epstein-Barr viiruse tuuma antigeeni vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 136 JAH 1991 22296-8 Epstein Barr virus nuclear Ab ACnc Pt Ser Ord MICRO Epstein Barr virus nuclear Ab [Presence] in Serum EBV NA Ab Ser Ql 1 Both 234 VIR 20 Infekts. mononukleoosi puhused mittesp. 1908210 JAH JAH EI S,P-Inf mononucl Ab Infektsioosse mononukleoosi mittespetsiifilised antikehad Infektsioosse mononukleoosi puhused mittespetsiifilised antikehad seerumis/plasmas N/P 142 JAH 545 5213-4 Heterophile Ab ACnc Pt Ser Ord LA MICRO Heterophile Ab [Presence] in Serum by Latex agglutination Heteroph Ab Ser Ql LA 1 Both 12,5301 795 VIR 20 CMV IgM 6764192 JAH JAH JAH S,P-CMV IgM CMV IgM Tsütomegaloviiruse vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 146 JAH 536 24119-0 Cytomegalovirus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Cytomegalovirus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay CMV IgM Ser Ql EIA 1 Both 794 VIR 20 CMV IgG 6764191 JAH JAH JAH S,P-CMV IgG CMV IgG Tsütomegaloviiruse vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 147 JAH 538 13949-3 Cytomegalovirus Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Cytomegalovirus IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay CMV IgG Ser Ql EIA 1 Both 843 VIR 20 Inimese herpesviirus 8 (HHV8) DNA veres 6765373 JAH JAH JAH XXX-HHV8 DNA HHV8 DNA Inimese herpeseviiruse 8 DNA N/P 162 JAH 2850 49403-9 Herpes virus 8 DNA NCnc Pt XXX Qn Probe.amp.tar {copies}/mL copies/mL 2 MICRO Herpes virus 8 DNA [#/volume] (viral load) in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HHV8 DNA # XXX PCR 1 Both 11,7566 803 VIR 20 HAV IgM 6764153 JAH JAH JAH S,P-HAV IgM HAV IgM A-hepatiidi viiruse vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 172 JAH 573 13950-1 Hepatitis A virus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA 0,01% MICRO Hepatitis A virus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HAV IgM Ser Ql EIA 1 Both 802 VIR 20 HAV Ab 6764185 JAH JAH JAH S,P-HAV IgG HAV IgG A-hepatiidi viiruse vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 173 JAH 574 40724-7 Hepatitis A virus Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Hepatitis A virus IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HAV IgG Ser Ql EIA 1 Both 840 VIR 20 Hepatiit B viiruse DNA 6764440 JAH JAH JAH S,P-HBV DNA HBV DNA B-hepatiidi viiruse DNA seeumis/plasmas N/P 175 JAH 575 29610-3 Hepatitis B virus DNA ACnc Pt Ser/Plas Ord Probe.amp.tar MICRO Hepatitis B virus DNA [Presence] in Serum or Plasma by Probe and target amplification method HBV DNA SerPl Ql PCR 1 Both 19,7237 185 VIR 20 HBsAg 1907193 JAH JAH EI S,P-HBsAg HBsAg B-hepatiidi viiruse pinnaantigeen seerumis/plasmas N/Pp/P 179 JAH 579 5196-1 Hepatitis B virus surface Ag ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Hepatitis B virus surface Ag [Presence] in Serum by Immunoassay HBV surface Ag Ser Ql EIA 1 Both 186 VIR 20 HBsAg 1907193 B hepatiidi viiruse pinnaantigeen 3057148 JAH EI EI S,P-HBsAg HBsAg B-hepatiidi viiruse pinnaantigeen seerumis/plasmas N/Pp/P 179 JAH 579 5196-1 Hepatitis B virus surface Ag ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Hepatitis B virus surface Ag [Presence] in Serum by Immunoassay HBV surface Ag Ser Ql EIA 1 Both 187 VIR 20 HBsAg 1907193 piirväärtuse indeks 3059505 JAH EI EI S,P-HBsAg HBsAg B-hepatiidi viiruse pinnaantigeen seerumis/plasmas N/Pp/P Cobas e411 179 JAH 579 5196-1 Hepatitis B virus surface Ag ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Hepatitis B virus surface Ag [Presence] in Serum by Immunoassay HBV surface Ag Ser Ql EIA 1 Both 805 VIR 20 HBs Ab 6764159 JAH JAH EI S,P-HBs Ab QN HBs Ab QN B-hepatiidi viiruse pinnaantigeeni vastaste antikehade hulk seerumis/plasmas QN IU/L IU/l 183 JAH 581 5193-8 Hepatitis B virus surface Ab ACnc Pt Ser Qn EIA m[IU]/mL mIU/mL MICRO Hepatitis B virus surface Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay HBV surface Ab Ser EIA-aCnc 1 Both 804 VIR 20 HBc IgM 6764156 JAH JAH JAH S,P-HBc IgM HBc IgM B-hepatiidi viiruse tuuma antigeeni vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 184 JAH 582 24113-3 Hepatitis B virus core Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Hepatitis B virus core IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HBV core IgM Ser Ql EIA 1 Both 841 VIR 20 Hepatiit C viiruse RNA + genotüüp 6764441 JAH JAH JAH S,P-HCV genot HCV genotüüp C-hepatiidi viiruse genotüüp seerumis/plasmas Tekst 190 JAH 2550 32286-7 Hepatitis C virus genotype Prid Pt Ser/Plas Nom Probe.amp.tar 842 MICRO Hepatitis C virus genotype [Identifier] in Serum or Plasma by Probe and target amplification method HCV Gentyp SerPl PCR 1 Both 16,5563 188 VIR 20 HCV Ab 1907203 JAH JAH EI S,P-HCV Ab HCV Ab C-hepatiidi viiruse vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 209 JAH 592 13955-0 Hepatitis C virus Ab ACnc Pt Ser Ord EIA 0,03% MICRO Hepatitis C virus Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HCV Ab Ser Ql EIA 1 Both 190 VIR 20 HIV1,2 Ag +Ab 1907216 JAH JAH EI S,P-HIV1,2 Ag+Ab HIV1,2 Ag+Ab Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. ja 2. tüübi vastased antikehad, p24 antigeen seerumis/plasmas N/Pp/P 235 JAH 603 56888-1 HIV 1+2 Ab+HIV1 p24 Ag ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO HIV 1+2 Ab+HIV1 p24 Ag [Presence] in Serum by Immunoassay HIV 1+2 Ab+HIV1 p24 Ag Ser Ql EIA 1 Both 191 VIR 20 HIV1,2 Ag+Ab 1907216 Inimese immuunpuudulikkuse 1 ja 2 viirus 3057188 JAH EI EI S,P-HIV1,2 Ag+Ab HIV1,2 Ag+Ab Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. ja 2. tüübi vastased antikehad, p24 antigeen seerumis/plasmas N/Pp/P 235 JAH 603 56888-1 HIV 1+2 Ab+HIV1 p24 Ag ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO HIV 1+2 Ab+HIV1 p24 Ag [Presence] in Serum by Immunoassay HIV 1+2 Ab+HIV1 p24 Ag Ser Ql EIA 1 Both 192 VIR 20 HIV1,2 Ag+Ab 1907216 piirväärtuse indeks 3059504 JAH EI EI S,P-HIV1,2 Ag+Ab HIV1,2 Ag+Ab Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. ja 2. tüübi vastased antikehad, p24 antigeen seerumis/plasmas N/Pp/P Cobas e411 235 JAH 603 56888-1 HIV 1+2 Ab+HIV1 p24 Ag ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO HIV 1+2 Ab+HIV1 p24 Ag [Presence] in Serum by Immunoassay HIV 1+2 Ab+HIV1 p24 Ag Ser Ql EIA 1 Both 193 VIR 20 HIV1/2 Ab ribaanalüüs 1907844 JAH JAH EI S,P-HIV1,2 Ab strip HIV1,2 Ab (ribaanalüüs) Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. ja 2. tüübi vastased antikehad seerumis/plasmas (ribaanalüüs) N/Pp/P 237 JAH 604 7918-6 HIV 1+2 Ab ACnc Pt Ser Ord MICRO HIV 1+2 Ab [Presence] in Serum HIV1+2 Ab Ser Ql 1 Both 1139 VIR 20 A-, B-gripi viiruse, RSV, SARS-CoV-2 RNA paneel 6768350 JAH JAH EI XXX-Influenza A, B, RSV, SARS-CoV-2 RNA panel A-, B-gripi viiruse, RSV, SARS-CoV-2 RNA paneel A-, B-gripi viiruse, RS-viiruse, SARS koroonaviirus 2 RNA täpsustamata materjalis (paneel) Paneel " " 285 EI/Paneel 5967 L-5424 184 VIR 20 Gripp A+B 1908240 JAH JAH EI Nose-Influenza A virus Ag A-gripi viiruse Ag ninakaapes A-gripi viiruse antigeen ninakaapes N/P 306 JAH 557 44560-1 Influenza virus A Ag ACnc Pt Nose Ord IF MICRO Influenza virus A Ag [Presence] in Nose by Immunofluorescence FLUAV Ag Nose Ql IF 1 Both 1131 VIR 20 SARS koroonaviirus 2 RNA 6767763 JAH JAH EI XXX-SARS-CoV-2 RNA SARS koroonaviirus 2 RNA SARS koroonaviirus 2 RNA N/P " " 333 JAH 5806 94309-2 SARS coronavirus 2 RNA PrThr Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO SARS-CoV-2 (COVID-19) RNA [Presence] in Unspecified specimen by NAA with probe detection SARS-CoV-2 RNA XXX Ql NAA+probe 1 Both 1138 VIR 20 SARS koroonaviirus 2 Ag 6768349 JAH JAH EI XXX-SARS-CoV-2 Ag SARS koroonaviirus 2 Ag SARS koroonaviirus 2 Ag täpsustamata materjalis N/P " " 338 JAH/Võrreld 5966 96119-3 SARS coronavirus 2 Ag PrThr Pt Respiratory.upper Ord IA MICRO SARS-CoV-2 (COVID-19) Ag [Presence] in Upper respiratory specimen by Immunoassay SARS-CoV-2 Ag Upper resp Ql IA 1 Both 1140 VIR 20 SARS koroonaviirus 2 Ag 56925 JAH JAH EI XXX-SARS-CoV-2 Ag SARS koroonaviirus 2 Ag SARS koroonaviirus 2 Ag täpsustamata materjalis N/P " " 338 JAH/Võrreld 5966 96119-3 SARS coronavirus 2 Ag PrThr Pt Respiratory.upper Ord IA MICRO SARS-CoV-2 (COVID-19) Ag [Presence] in Upper respiratory specimen by Immunoassay SARS-CoV-2 Ag Upper resp Ql IA 1 Both 1137 VIR 20 SARS koroonaviirus 2 Ag (ribaanalüüs) 6767849 JAH JAH EI XXX-SARS-CoV-2 Ag strip SARS koroonaviirus 2 Ag (ribaanalüüs) SARS koroonaviirus 2 antigeen täpsustamata materjalis (ribaanalüüs) N/P " " 339 JAH 5945 94558-4 SARS coronavirus 2 Ag PrThr Pt Respiratory Ord IA.rapid MICRO SARS-CoV-2 (COVID-19) Ag [Presence] in Respiratory specimen by Rapid immunoassay SARS-CoV-2 Ag Resp Ql IA.rapid 1 Both 1130 VIR 20 SARS koroonaviirus 2 IgG 6767774 JAH JAH EI S,P-SARS-CoV-2 IgG SARS koroonaviirus 2 IgG SARS koroonaviirus 2 vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P " " 345 JAH 5823 94563-4 SARS coronavirus 2 Ab.IgG PrThr Pt Ser/Plas Ord IA MICRO SARS-CoV-2 (COVID-19) IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay SARS-CoV-2 IgG SerPl Ql IA 1 Both 1151 VIR 20 Legionella pneumophila Ag uriinis 63441 JAH JAH EI U-L pneumophila Ag Legionella pneumophila Ag uriinis Legionella pneumophila antigeen uriinis N/P 357 JAH 616 31868-3 Legionella pneumophila 1 Ag ACnc Pt Urine Ord MICRO Legionella pneumophila 1 Ag [Presence] in Urine L pneumo1 Ag Ur Ql 1 Both 940 VIR 20 M. pneumoniae DNA 6764426 JAH EI JAH XXX-M pneumoniae DNA Mycoplasma pneumoniae DNA Mycoplasma pneumoniae DNA N/P 363 JAH 664 29257-3 Mycoplasma pneumoniae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma pneumoniae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method M pneumo DNA XXX Ql PCR 1 Both 1133 VIR 20 Mycoplasma pneumoniae DNA 6765467 JAH EI EI XXX-M pneumoniae DNA Mycoplasma pneumoniae DNA Mycoplasma pneumoniae DNA N/P 363 JAH 664 29257-3 Mycoplasma pneumoniae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma pneumoniae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method M pneumo DNA XXX Ql PCR 1 Both 817 VIR 20 M pneumoniae IgA 6764166 JAH JAH JAH S,P-M pneumoniae IgA Mycoplasma pneumoniae IgA Mycoplasma pneumoniae vastane IgA seerumis/plasmas N/Pp/P 364 JAH 1532 26684-1 Mycoplasma pneumoniae Ab.IgA ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Mycoplasma pneumoniae IgA Ab [Presence] in Serum by Immunoassay M pneumo IgA Ser Ql EIA 1 Both 1108 VIR 20 Mycoplasma pneumoniae IgA 1907608 JAH JAH EI S,P-M pneumoniae IgA Mycoplasma pneumoniae IgA Mycoplasma pneumoniae vastane IgA seerumis/plasmas N/Pp/P Alegria 364 JAH 1532 26684-1 Mycoplasma pneumoniae Ab.IgA ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Mycoplasma pneumoniae IgA Ab [Presence] in Serum by Immunoassay M pneumo IgA Ser Ql EIA 1 Both 819 VIR 20 M pneumoniae IgM 6764167 JAH JAH JAH S,P-M pneumoniae IgM Mycoplasma pneumoniae IgM Mycoplasma pneumoniae vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 366 JAH 1534 5257-1 Mycoplasma pneumoniae Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Mycoplasma pneumoniae IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay M pneumo IgM Ser Ql EIA 1 Both 1110 VIR 20 Mycoplasma pneumoniae IgM 1907610 JAH JAH EI S,P-M pneumoniae IgM Mycoplasma pneumoniae IgM Mycoplasma pneumoniae vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P Alegria 366 JAH 1534 5257-1 Mycoplasma pneumoniae Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Mycoplasma pneumoniae IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay M pneumo IgM Ser Ql EIA 1 Both 818 VIR 20 M pneumoniae IgG 6764168 JAH JAH JAH S,P-M pneumoniae IgG Mycoplasma pneumoniae IgG Mycoplasma pneumoniae vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 368 JAH 2039 45224-3 Mycoplasma pneumoniae Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Mycoplasma pneumoniae IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay M pneumo IgG Ser Ql EIA 1 Both 19,4557 1109 VIR 20 Mycoplasma pneumoniae IgG 1907609 JAH JAH EI S,P-M pneumoniae IgG Mycoplasma pneumoniae IgG Mycoplasma pneumoniae vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P Alegria 368 JAH 2039 45224-3 Mycoplasma pneumoniae Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Mycoplasma pneumoniae IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay M pneumo IgG Ser Ql EIA 1 Both 19,4557 939 VIR 20 Chl. pneumoniae DNA 6764425 JAH EI JAH XXX-C pneumoniae DNA Chlamydophila pneumoniae DNA Chlamydophila pneumoniae DNA N/P 373 JAH 661 34645-2 Chlamydophila pneumoniae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Chlamydophila pneumoniae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C pneum DNA XXX Ql PCR 1 Both 1135 VIR 20 Chlamydophila pneumoniae DNA 6765470 JAH EI EI XXX-C pneumoniae DNA Chlamydophila pneumoniae DNA Chlamydophila pneumoniae DNA N/P 373 JAH 661 34645-2 Chlamydophila pneumoniae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Chlamydophila pneumoniae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C pneum DNA XXX Ql PCR 1 Both 1107 VIR 20 Chlamydophila pneumoniae IgA 1907839 JAH JAH EI S,P-C pneumoniae IgA Chlamydophila pneumoniae IgA Chlamydophila pneumoniae vastane IgA seerumis/plasmas N/Pp/P Alegria 374 JAH 516 44982-7 Chlamydophila pneumoniae Ab.IgA ACnc Pt Ser Ord MICRO Chlamydophila pneumoniae IgA Ab [Presence] in Serum C pneum IgA Ser Ql 1 Both 789 VIR 20 Chl. pneumoniae IgA 6764165 JAH JAH JAH S,P-C pneumoniae IgA QN Chlamydophila pneumoniae IgA QN Chlamydophila pneumoniae vastase IgA hulk seerumis/plasmas QN kU/L 375 JAH 1953 31300-7 Chlamydophila pneumoniae Ab.IgA ACnc Pt Ser Qn MICRO Chlamydophila pneumoniae IgA Ab [Units/volume] in Serum C pneum IgA Ser-aCnc 1 Both 1111 VIR 20 Chlamydophila pneumoniae IgM 1907840 JAH JAH EI S,P-C pneumoniae IgM Chlamydophila pneumoniae IgM Chlamydophila pneumoniae vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P Alegria 376 JAH 517 24004-4 Chlamydophila pneumoniae Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord MICRO Chlamydophila pneumoniae IgM Ab [Presence] in Serum C pneum IgM Ser Ql 1 Both 791 VIR 20 Chl. pneumoniae IgM 6764164 JAH JAH JAH S,P-C pneumoniae IgM QN Chlamydophila pneumoniae IgM QN Chlamydophila pneumoniae vastase IgM hulk seerumis/plasmas QN kU/L 377 JAH 1948 51807-6 Chlamydophila pneumoniae Ab.IgM ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO Chlamydophila pneumoniae IgM Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay C pneum IgM Ser EIA-aCnc 1 Both 1112 VIR 20 Chlamydophila pneumoniae IgG 1907841 JAH JAH EI S,P-C pneumoniae IgG Chlamydophila pneumoniae IgG Chlamydophila pneumoniae vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 378 JAH 518 44981-9 Chlamydophila pneumoniae Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord MICRO Chlamydophila pneumoniae IgG Ab [Presence] in Serum C pneum IgG Ser Ql 1 Both 790 VIR 20 Chl. pneumoniae IgG 6764163 JAH JAH JAH S,P-C pneumoniae IgG QN Chlamydophila pneumoniae IgG QN Chlamydophila pneumoniae vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L 379 JAH 1954 51806-8 Chlamydophila pneumoniae Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO Chlamydophila pneumoniae IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay C pneum IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 1152 VIR 20 Streptococcus pneumoniae Ag uriinis 63442 JAH JAH EI U-S pneumoniae Ag Streptococcus pneumoniae Ag uriinis Streptococcus penumoniae antigeen uriinis N/P 381 JAH 1538 24027-5 Streptococcus pneumoniae Ag ACnc Pt Urine Ord MICRO Streptococcus pneumoniae Ag [Presence] in Urine S pneum Ag Ur Ql 1 Both 903 VIR 20 Bordetella ninaneelukaapes 6764421 JAH JAH JAH XXX-B pertussis, B parapertussis DNA panel Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis DNA paneel Bordetella pertussis ja Bortetella parapertussis DNA (paneel) Paneel 382 EI/Paneel 2057 41875-6 Bordetella pertussis & Bordetella parapertussis DNA panel ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar PANEL.MICRO Bordetella pertussis & Bordetella parapertussis DNA panel [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method B pert+parapert DNA Pnl XXX PCR 1 Order 905 VIR 20 Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis DNA paneel 6764421 B. pertussis DNA 6764422 JAH EI JAH XXX-B pertussis DNA Bordetella pertussis DNA Bordetella pertussis DNA N/P 383 JAH 660 23826-1 Bordetella pertussis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Bordetella pertussis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method B pert DNA XXX Ql PCR 1 Both 783 VIR 20 B pertussis PT IgA 6764169 JAH JAH JAH S,P-B pertussis IgA QN Bordetella pertussis IgA QN Bordetella pertussis vastase IgA hulk seerumis/plasmas QN kU/L IU/ml 386 JAH 2874 24128-1 Bordetella pertussis.toxin Ab.IgA ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO Bordetella pertussis toxin IgA Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay B pert PT IgA Ser EIA-aCnc 1 Both 22,7958 784 VIR 20 B pertussis PT IgG 6764170 JAH JAH JAH S,P-B pertussis IgG QN Bordetella pertussis IgG QN Bordetella pertussis vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L IU/ml 389 JAH 2875 24127-3 Bordetella pertussis.toxin Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO Bordetella pertussis toxin IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay B pert PT IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 20,8934 904 VIR 20 Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis DNA paneel 6764421 B. parapertussis/bronchiseptica DNA 6764423 JAH EI JAH XXX-B parapertussis DNA Bordetella parapertussis DNA Bordetella parapertussis DNA N/P 391 JAH 2059 29723-4 Bordetella parapertussis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Bordetella parapertussis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method B parapert DNA XXX Ql PCR 1 Both 824 VIR 20 Puukentsefaliit IgM 6764180 JAH JAH JAH S,P-TBEV IgM TBEV IgM Puukentsefaliidi viiruse vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 399 JAH 666 69923-1 European tick borne encephalitis virus Ab.IgM Threshold Pt Ser Ord EIA MICRO European tick borne encephalitis virus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay TBEV IgM Ser Ql EIA 1 Both 11,4729 823 VIR 20 Puukentsefaliit IgG 6764181 JAH JAH JAH S,P-TBEV IgG TBEV IgG Puukentsefaliidi viiruse vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 402 JAH 670 69926-4 European tick borne encephalitis virus Ab.IgG Threshold Pt Ser Ord EIA MICRO European tick borne encephalitis virus IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay TBEV IgG Ser Ql EIA 1 Both 11,4729 906 VIR 20 Borrelia burgdorferi DNA 6764490 JAH JAH JAH XXX-B burgdorferi DNA Borrelia burgdorferi DNA Borrelia burgdorferi DNA N/P 408 JAH 2847 4991-6 Borrelia burgdorferi DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 1884 MICRO Borrelia burgdorferi DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method B burgdor DNA XXX Ql PCR 1 Both 20,862 787 VIR 20 Borrelia IgM 6764176 JAH JAH JAH S,P-B burgdorferi IgM Borrelia burgdorferi IgM Borrelia burgdorferi vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 410 JAH 509 40612-4 Borrelia burgdorferi Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Borrelia burgdorferi IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay B burgdor IgM Ser Ql EIA 1 Both 788 VIR 20 Borrelia IgM Immunoblot 6764178 JAH JAH JAH S,P-B burgdorferi IgM conf Borrelia burgdorferi IgM (kinnitav) Borrelia burgdorferi vastane IgM seerumis/plasmas (kinnitav uuring) N/Pp/P 412 JAH 510 6321-4 Borrelia burgdorferi Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord IB MICRO Borrelia burgdorferi IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) B burgdor IgM Ser Ql IB 1 Both 797 VIR 20 CSF-Borrelia IgM 6765022 JAH JAH JAH CSF-B burgdorferi IgM Borrelia burgdorferi IgM liikvoris Borrelia burgdorferi vastane IgM liikvoris N/Pp/P 413 JAH 511 22132-5 Borrelia burgdorferi Ab.IgM ACnc Pt CSF Ord MICRO Borrelia burgdorferi IgM Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid B burgdor IgM CSF Ql 1 Both 785 VIR 20 Borrelia IgG 6764177 JAH JAH JAH S,P-B burgdorferi IgG Borrelia burgdorferi IgG Borrelia burgdorferi vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 417 JAH 512 16480-6 Borrelia burgdorferi Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Borrelia burgdorferi IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay B burgdor IgG Ser Ql EIA 1 Both 786 VIR 20 Borrelia IgG Immunoblot 6764179 JAH JAH JAH S,P-B burgdorferi IgG conf Borrelia burgdorferi IgG (kinnitav) Borrelia burgdorferi vastane IgG seerumis/plasmas (kinnitav uuring) N/Pp/P 419 JAH 513 6320-6 Borrelia burgdorferi Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord IB MICRO Borrelia burgdorferi IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) B burgdor IgG Ser Ql IB 1 Both 796 VIR 20 CSF-Borrelia IgG 6765021 JAH JAH JAH CSF-B burgdorferi IgG Borrelia burgdorferi IgG liikvoris Borrelia burgdorferi vastane IgG liikvoris N/Pp/P 420 JAH 514 22125-9 Borrelia burgdorferi Ab.IgG ACnc Pt CSF Ord MICRO Borrelia burgdorferi IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid B burgdor IgG CSF Ql 1 Both 839 VIR 20 Ehrlichia: E. phagocytophilum, E. Equi D 6765374 JAH JAH JAH XXX-Ehrlichia DNA Ehrlichia DNA Ehrlichia phagocytophilum, Ehrlichia equi DNA N/P 425 JAH 2849 48866-8 Ehrlichia sp DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ehrlichia sp DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method Ehrlichia DNA XXX Ql PCR 1 Both 23,0869 893 VIR 20 Enteroviiruste RNA 6764428 JAH JAH JAH XXX-Enterovirus RNA Enteroviiruste RNA Enteroviiruste RNA N/P 432 JAH 1651 29591-5 Enterovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Enterovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method EV RNA XXX Ql PCR 1 Both 897 VIR 20 Enteroviiruste RNA 6764481 JAH JAH JAH XXX-Enterovirus RNA Enteroviiruste RNA Enteroviiruste RNA N/P 432 JAH 1651 29591-5 Enterovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Enterovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method EV RNA XXX Ql PCR 1 Both 916 VIR 20 Enteroviiruste RNA 6764494 JAH JAH JAH XXX-Enterovirus RNA Enteroviiruste RNA Enteroviiruste RNA N/P 432 JAH 1651 29591-5 Enterovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Enterovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method EV RNA XXX Ql PCR 1 Both 393 VIR 20 Enteroviiruse AG roojas 1908209 JAH JAH EI St-Enterovirus Ag Enteroviiruse Ag roojas Enteroviiruse antigeen roojas N/P 433 JAH 1540 70065-8 Enterovirus Ag Threshold Pt Stool Ord EIA MICRO Enterovirus Ag [Presence] in Stool by Immunoassay EV Ag Stl Ql EIA 1 Both 11,4729 400 VIR 20 H. pylori Ag roojas 6764224 JAH JAH EI St-H pylori Ag Helicobacter pylori Ag roojas Helicobacter pylori antigeen roojas N/P 448 JAH 1539 31843-6 Helicobacter pylori Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Helicobacter pylori Ag [Presence] in Stool H pylori Ag Stl Ql 1 Both 189 VIR 20 Helicobacter pylori vastased antikehad 1907199 JAH JAH EI S,P-H pylori IgG Helicobacter pylori IgG Helicobacter pylori vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 451 JAH 568 17859-0 Helicobacter pylori Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA 0,01% MICRO Helicobacter pylori IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay H pylori IgG Ser Ql EIA 1 Both 424 VIR 20 Rotaviiruse Ag roojas 1907967 JAH JAH EI St-Rotavirus Ag Rotaviiruse Ag roojas Rotaviiruse antigeen roojas N/P 467 JAH 674 17547-1 Rotavirus Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Rotavirus Ag [Presence] in Stool RV Ag Stl Ql 1 Both 1064 VIR 20 Rotaviiruse Ag roojas 6764227 JAH JAH EI St-Rotavirus Ag Rotaviiruse Ag roojas Rotaviiruse antigeen roojas N/P 467 JAH 674 17547-1 Rotavirus Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Rotavirus Ag [Presence] in Stool RV Ag Stl Ql 1 Both 369 VIR 20 Adenoviiruse 40,41 Ag roojas 1908065 JAH JAH EI St-Adenovirus 40,41 Ag Adenoviiruse 40,41 Ag roojas Inimese adenoviiruse alatüüpide 40 ja 41 antigeen roojas N/P 469 JAH 496 31709-9 Adenovirus 40+41 Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Adenovirus 40+41 Ag [Presence] in Stool HAdV40+41 Ag Stl Ql 1 Both 1055 VIR 20 Adenoviiruse Ag roojas 6764225 JAH JAH EI St-Adenovirus 40,41 Ag Adenoviiruse 40,41 Ag roojas Inimese adenoviiruse alatüüpide 40 ja 41 antigeen roojas N/P 469 JAH 496 31709-9 Adenovirus 40+41 Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Adenovirus 40+41 Ag [Presence] in Stool HAdV40+41 Ag Stl Ql 1 Both 368 VIR 20 " Noroviiruse Ag roojas" 1908217 JAH JAH EI St-Norovirus Ag Noroviiruse Ag roojas Noroviiruse antigeen roojas N/P 473 JAH 652 49117-5 Norovirus Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Norovirus Ag [Presence] in Stool Norovirus Ag Stl Ql 1 Both 1062 VIR 20 Noroviiruse Ag roojas 6764228 JAH JAH EI St-Norovirus Ag Noroviiruse Ag roojas Noroviiruse antigeen roojas N/P 473 JAH 652 49117-5 Norovirus Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Norovirus Ag [Presence] in Stool Norovirus Ag Stl Ql 1 Both 1056 VIR 20 Astroviiruse Ag roojas 6764226 JAH JAH EI St-Astrovirus Ag Astroviiruse Ag roojas Astroviiruse antigeen roojas N/P 475 JAH 501 7810-5 Astrovirus Ag ACnc Pt Stool Ord EIA MICRO Astrovirus Ag [Presence] in Stool by Immunoassay HAstV Ag Stl Ql EIA 1 Both 812 VIR 20 Jersinia enterocolitica 03 Ab 6764195 JAH JAH JAH S,P-Y enterocolitica 03 Ab titr Yersinia enterocolitica 03 Ab tiiter Yersinia enerocolitica 03 vastaste antikehade tiiter seerumis/plasmas Tekst 494 JAH 704 6959-1 Yersinia enterocolitica O3 Ab Titr Pt Ser Qn {titer} titer MICRO Yersinia enterocolitica O3 Ab [Titer] in Serum Y enteroO3 Ab Titr Ser 1 Both 813 VIR 20 Jersinia enterocolitica 09 Ab 6764193 JAH JAH JAH S,P-Y enterocolitica 09 Ab titr Yersinia enterocolitica 09 Ab tiiter Yersinia enerocolitica 09 vastaste antikehade tiiter seerumis/plasmas Tekst 495 JAH 705 6962-5 Yersinia enterocolitica O9 Ab Titr Pt Ser Qn {titer} titer MICRO Yersinia enterocolitica O9 Ab [Titer] in Serum Y enteroO9 Ab Titr Ser 1 Both 814 VIR 20 Jersinia pseudotuberculosis Ab 6764194 JAH JAH JAH S,P-Y pseudotuberculosis Ab titr Yersinia pseudotuberculosis Ab tiiter Yersinia pseudotuberculosis vastaste antikehade tiiter seerumis/plasmas Tekst 496 JAH 706 6967-4 Yersinia pseudotuberculosis Ab Titr Pt Ser Qn {titer} titer MICRO Yersinia pseudotuberculosis Ab [Titer] in Serum Y pseudoTB Ab Titr Ser 1 Both 829 VIR 20 Shigella flexneri 1-5 Ab 6764200 JAH JAH JAH S,P-S flexneri 1-5 Ab titr Shigella flexneri 1-5 Ab tiiter Shigella flexneri serotüüpide 1-5 vastaste antikehade tiiter seerumis/plasmas Tekst 502 JAH 682 22539-1 Shigella flexneri Ab Titr Pt Ser Qn {titer} titer MICRO Shigella flexneri Ab [Titer] in Serum S flexneri Ab Titr Ser 1 Both 21,4079 830 VIR 20 Shigella flexneri 6 Ab 6764199 JAH JAH JAH S,P-S flexneri 6 Ab titr Shigella flexneri 6 Ab tiiter Shigella flexneri serotüüp 6 vastaste antikehade tiiter seerumis/plasmas Tekst 503 JAH 3282 A-3282 831 VIR 20 Shigella sonnei Ab 6764201 JAH JAH JAH S,P-S sonnei Ab titr Shigella sonnei Ab tiiter Shigella sonnei vastaste antikehade tiiter seerumis/plasmas Tekst 504 JAH 684 22540-9 Shigella sonnei Ab Titr Pt Ser Qn {titer} titer MICRO Shigella sonnei Ab [Titer] in Serum S sonnei Ab Titr Ser 1 Both 828 VIR 20 Salmonella Ab 6764198 JAH JAH JAH S,P-Salmonella Ab titr Salmonella Ab tiiter Salmonella-vastaste antikehade tiiter seerumis/plasmas Tekst 521 JAH 685 22527-6 Salmonella sp Ab Titr Pt Ser Qn {titer} titer MICRO Salmonella sp Ab [Titer] in Serum Salmonella Ab Titr Ser 1 Both 867 VIR 20 STLI paneel: emakakaelakanali kaabe 6764645 JAH JAH JAH XXX-STDI DNA panel STLI DNA paneel Sugulisel teel levivate infektsioonitekitajate DNA (paneel) Paneel 531 EI/Paneel 2999 L-2999 957 VIR 20 STLI paneel: sperma 6764675 JAH JAH JAH XXX-STDI DNA panel STLI DNA paneel Sugulisel teel levivate infektsioonitekitajate DNA (paneel) Paneel 531 EI/Paneel 2999 L-2999 984 VIR 20 STLI paneel: tupekaabe 6764659 JAH JAH JAH XXX-STDI DNA panel STLI DNA paneel Sugulisel teel levivate infektsioonitekitajate DNA (paneel) Paneel 531 EI/Paneel 2999 L-2999 1013 VIR 20 STLI paneel: ureetrakaabe 6764668 JAH JAH JAH XXX-STDI DNA panel STLI DNA paneel Sugulisel teel levivate infektsioonitekitajate DNA (paneel) Paneel 531 EI/Paneel 2999 L-2999 1035 VIR 20 STLI paneel: esmasjoa uriin 6764625 JAH JAH JAH XXX-STDI DNA panel STLI DNA paneel Sugulisel teel levivate infektsioonitekitajate DNA (paneel) Paneel 531 EI/Paneel 2999 L-2999 858 VIR 20 STLI laiendatud paneel: emakakaelakanali 6764647 JAH JAH JAH XXX-STDI DNA panel broad STLI DNA laiendatud paneel Sugulisel teel levivate infektsioonitekitajate DNA täpsustamata materjalis (laiendatud paneel) Paneel 532 EI/Paneel 3000 L-3000 948 VIR 20 STLI laiendatud paneel: sperma 6764681 JAH JAH JAH XXX-STDI DNA panel broad STLI DNA laiendatud paneel Sugulisel teel levivate infektsioonitekitajate DNA täpsustamata materjalis (laiendatud paneel) Paneel 532 EI/Paneel 3000 L-3000 977 VIR 20 STLI laiendatud paneel: tupekaabe 6764661 JAH JAH JAH XXX-STDI DNA panel broad STLI DNA laiendatud paneel Sugulisel teel levivate infektsioonitekitajate DNA täpsustamata materjalis (laiendatud paneel) Paneel 532 EI/Paneel 3000 L-3000 1004 VIR 20 STLI laiendatud paneel: ureetrakaabe 6764670 JAH JAH JAH XXX-STDI DNA panel broad STLI DNA laiendatud paneel Sugulisel teel levivate infektsioonitekitajate DNA täpsustamata materjalis (laiendatud paneel) Paneel 532 EI/Paneel 3000 L-3000 1028 VIR 20 STLI laiendatud paneel: esmasjoa uriin 6764626 JAH JAH JAH XXX-STDI DNA panel broad STLI DNA laiendatud paneel Sugulisel teel levivate infektsioonitekitajate DNA täpsustamata materjalis (laiendatud paneel) Paneel 532 EI/Paneel 3000 L-3000 883 VIR 20 STLI haavandi paneel: haavandikaabe 6764635 JAH JAH JAH XXX-STDI DNA ulcer panel STLI DNA haavandi paneel Sugulisel teel levivate infektsioonitekitajate DNA (haavandi paneel) Paneel 533 EI/Paneel 3001 L-3001 1047 VIR 20 STLI haavandi paneel: villisisu 6764630 JAH JAH JAH XXX-STDI DNA ulcer panel STLI DNA haavandi paneel Sugulisel teel levivate infektsioonitekitajate DNA (haavandi paneel) Paneel 533 EI/Paneel 3001 L-3001 848 VIR 20 Chlamydia trachomatis DNA 6764449 JAH JAH JAH XXX-C trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA N/P 539 JAH 2143 21613-5 Chlamydia trachomatis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1312% MICRO Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C trach DNA XXX Ql PCR 1 Both 909 VIR 20 Chlamydia trachomatis DNA 6764492 JAH JAH JAH XXX-C trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA N/P 539 JAH 2143 21613-5 Chlamydia trachomatis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1312% MICRO Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C trach DNA XXX Ql PCR 1 Both 943 VIR 20 Chlamydia trachomatis DNA 6764676 JAH JAH JAH XXX-C trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA N/P 539 JAH 2143 21613-5 Chlamydia trachomatis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1312% MICRO Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C trach DNA XXX Ql PCR 1 Both 996 VIR 20 Chlamydia trachomatis DNA 6764470 JAH JAH JAH XXX-C trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA N/P 539 JAH 2143 21613-5 Chlamydia trachomatis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1312% MICRO Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C trach DNA XXX Ql PCR 1 Both 1128 VIR 20 Chlamydia trachomatis DNA 6764430 JAH EI EI XXX-C trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA N/P 539 JAH 2143 21613-5 Chlamydia trachomatis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1312% MICRO Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C trach DNA XXX Ql PCR 1 Both 1129 VIR 20 Chlamydia trachomatis DNA 6764460 JAH EI EI XXX-C trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA Chlamydia trachomatis DNA/RNA N/P 539 JAH 2143 21613-5 Chlamydia trachomatis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1312% MICRO Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C trach DNA XXX Ql PCR 1 Both 847 VIR 20 Chl trachomatis LGV DNA 6764646 JAH JAH JAH XXX-C trachomatis LGV DNA Chlamydia trachomatis LGV DNA Chlamydia trachomatis LGV DNA N/P 541 JAH 2997 A-2997 878 VIR 20 Chl trachomatis LGV DNA 6764640 JAH JAH JAH XXX-C trachomatis LGV DNA Chlamydia trachomatis LGV DNA Chlamydia trachomatis LGV DNA N/P 541 JAH 2997 A-2997 896 VIR 20 Chl trachomatis LGV DNA 6764690 JAH JAH JAH XXX-C trachomatis LGV DNA Chlamydia trachomatis LGV DNA Chlamydia trachomatis LGV DNA N/P 541 JAH 2997 A-2997 908 VIR 20 Chl trachomatis LGV DNA 6764703 JAH JAH JAH XXX-C trachomatis LGV DNA Chlamydia trachomatis LGV DNA Chlamydia trachomatis LGV DNA N/P 541 JAH 2997 A-2997 942 VIR 20 Chl trachomatis LGV DNA 6764680 JAH JAH JAH XXX-C trachomatis LGV DNA Chlamydia trachomatis LGV DNA Chlamydia trachomatis LGV DNA N/P 541 JAH 2997 A-2997 969 VIR 20 Chl trachomatis LGV DNA 6764660 JAH JAH JAH XXX-C trachomatis LGV DNA Chlamydia trachomatis LGV DNA Chlamydia trachomatis LGV DNA N/P 541 JAH 2997 A-2997 995 VIR 20 Chl trachomatis LGV DNA 6764669 JAH JAH JAH XXX-C trachomatis LGV DNA Chlamydia trachomatis LGV DNA Chlamydia trachomatis LGV DNA N/P 541 JAH 2997 A-2997 1024 VIR 20 Chl trachomatis LGV DNA 6764627 JAH JAH JAH XXX-C trachomatis LGV DNA Chlamydia trachomatis LGV DNA Chlamydia trachomatis LGV DNA N/P 541 JAH 2997 A-2997 1042 VIR 20 Chl trachomatis LGV DNA 6764633 JAH JAH JAH XXX-C trachomatis LGV DNA Chlamydia trachomatis LGV DNA Chlamydia trachomatis LGV DNA N/P 541 JAH 2997 A-2997 792 VIR 20 Chl. trachomatis IgA 6764184 JAH JAH JAH S,P-C trachomatis IgA Chlamydia trachomatis IgA Chlamydia trachomatis vastane IgA seerumis/plasmas N/Pp/P 542 JAH 526 45005-6 Chlamydia trachomatis Ab.IgA ACnc Pt Ser Ord MICRO Chlamydia trachomatis IgA Ab [Presence] in Serum C trach IgA Ser Ql 1 Both 793 VIR 20 Chl. trachomatis IgG 6764182 JAH JAH JAH S,P-C trachomatis IgG Chlamydia trachomatis IgG Chlamydia trachomatis vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 546 JAH 528 45135-1 Chlamydia trachomatis Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Chlamydia trachomatis IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay C trach IgG Ser Ql EIA 1 Both 947 VIR 20 Neisseria gonorrhoeae DNA 6764677 JAH JAH JAH XXX-N gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA N/P 550 JAH 2144 24111-7 Neisseria gonorrhoeae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1483% MICRO Neisseria gonorrhoeae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea DNA XXX Ql PCR 1 Both 857 VIR 20 Neisseria gonorrhoeae DNA 6764452 JAH JAH JAH XXX-N gonorrhoeae rRNA Neisseria gonorrhoeae rRNA Neisseria gonorrhoeae rRNA N/P 551 JAH 2546 43305-2 Neisseria gonorrhoeae rRNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 257 MICRO Neisseria gonorrhoeae rRNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea rRNA XXX Ql PCR 1 Both 23,8617 926 VIR 20 Neisseria gonorrhoeae DNA 6764500 JAH JAH JAH XXX-N gonorrhoeae rRNA Neisseria gonorrhoeae rRNA Neisseria gonorrhoeae rRNA N/P 551 JAH 2546 43305-2 Neisseria gonorrhoeae rRNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 257 MICRO Neisseria gonorrhoeae rRNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea rRNA XXX Ql PCR 1 Both 23,8617 1003 VIR 20 Neisseria gonorrhoeae DNA 6764473 JAH JAH JAH XXX-N gonorrhoeae rRNA Neisseria gonorrhoeae rRNA Neisseria gonorrhoeae rRNA N/P 551 JAH 2546 43305-2 Neisseria gonorrhoeae rRNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 257 MICRO Neisseria gonorrhoeae rRNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea rRNA XXX Ql PCR 1 Both 23,8617 864 VIR 20 STLI DNA laiendatud paneel 6764647 Trichomonas vaginalis DNA 6764454 JAH EI JAH XXX-T vaginalis DNA/RNA Trichomonas vaginalis DNA/RNA Trichomonas vaginalis DNA/RNA N/P 553 JAH 699 69937-1 Trichomonas vaginalis DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Trichomonas vaginalis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method T vaginalis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 929 VIR 20 Trichomonas vaginalis DNA 6764503 JAH JAH JAH XXX-T vaginalis DNA/RNA Trichomonas vaginalis DNA/RNA Trichomonas vaginalis DNA/RNA N/P 553 JAH 699 69937-1 Trichomonas vaginalis DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Trichomonas vaginalis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method T vaginalis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 1010 VIR 20 STLI DNA laiendatud paneel 6764670 Trichomonas vaginalis DNA 6764475 JAH EI JAH XXX-T vaginalis DNA/RNA Trichomonas vaginalis DNA/RNA Trichomonas vaginalis DNA/RNA N/P 553 JAH 699 69937-1 Trichomonas vaginalis DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Trichomonas vaginalis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method T vaginalis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 875 VIR 20 U. urealyticum, U.parvum DNA emakakaelak 6764455 JAH JAH JAH XXX-Ureaplasma DNA panel Ureaplasma DNA paneel Ureaplasma DNA (paneel) Paneel 555 EI/Paneel 2982 L-2982 930 VIR 20 U. urealyticum, U.parvum DNA määratlemat 6764504 JAH JAH JAH XXX-Ureaplasma DNA panel Ureaplasma DNA paneel Ureaplasma DNA (paneel) Paneel 555 EI/Paneel 2982 L-2982 964 VIR 20 U.urealyticum, U. parvum DNA spermas 6764685 JAH JAH JAH XXX-Ureaplasma DNA panel Ureaplasma DNA paneel Ureaplasma DNA (paneel) Paneel 555 EI/Paneel 2982 L-2982 990 VIR 20 U. urealyticum, U. parvum DNA tupekaapes 6764465 JAH JAH JAH XXX-Ureaplasma DNA panel Ureaplasma DNA paneel Ureaplasma DNA (paneel) Paneel 555 EI/Paneel 2982 L-2982 1020 VIR 20 U. urealyticum, U.parvum DNA ureetrakaap 6764476 JAH JAH JAH XXX-Ureaplasma DNA panel Ureaplasma DNA paneel Ureaplasma DNA (paneel) Paneel 555 EI/Paneel 2982 L-2982 1039 VIR 20 U.urealyticum, U.parvum DNA uriinis 6764435 JAH JAH JAH XXX-Ureaplasma DNA panel Ureaplasma DNA paneel Ureaplasma DNA (paneel) Paneel 555 EI/Paneel 2982 L-2982 865 VIR 20 STLI DNA laiendatud paneel 6764647 Ureaplasma parvum DNA 6764456 JAH EI JAH XXX-U parvum DNA Ureaplasma parvum DNA Ureaplasma parvum DNA N/P 556 JAH 1577 69933-0 Ureaplasma parvum DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma parvum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method U parvum DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 931 VIR 20 Ureaplasma DNA paneel 6764504 Ureaplasma parvum DNA 6764505 JAH EI JAH XXX-U parvum DNA Ureaplasma parvum DNA Ureaplasma parvum DNA N/P 556 JAH 1577 69933-0 Ureaplasma parvum DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma parvum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method U parvum DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 955 VIR 20 STLI DNA laiendatud paneel 6764681 Ureaplasma parvum DNA 6764683 JAH EI JAH XXX-U parvum DNA Ureaplasma parvum DNA Ureaplasma parvum DNA N/P 556 JAH 1577 69933-0 Ureaplasma parvum DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma parvum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method U parvum DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 982 VIR 20 STLI DNA laiendatud paneel 6764661 Ureaplasma parvum DNA 6764466 JAH EI JAH XXX-U parvum DNA Ureaplasma parvum DNA Ureaplasma parvum DNA N/P 556 JAH 1577 69933-0 Ureaplasma parvum DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma parvum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method U parvum DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 1011 VIR 20 STLI DNA laiendatud paneel 6764670 Ureaplasma parvum DNA 6764477 JAH EI JAH XXX-U parvum DNA Ureaplasma parvum DNA Ureaplasma parvum DNA N/P 556 JAH 1577 69933-0 Ureaplasma parvum DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma parvum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method U parvum DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 1033 VIR 20 STLI DNA laiendatud paneel 6764626 Ureaplasma parvum DNA 6764436 JAH EI JAH XXX-U parvum DNA Ureaplasma parvum DNA Ureaplasma parvum DNA N/P 556 JAH 1577 69933-0 Ureaplasma parvum DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma parvum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method U parvum DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 866 VIR 20 STLI DNA laiendatud paneel 6764647 Ureaplasma urealyticum DNA 6764457 JAH EI JAH XXX-U urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA N/P 557 JAH 1580 51988-4 Ureaplasma urealyticum DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma urealyticum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method U urealyticum DNA XXX Ql PCR 1 Both 932 VIR 20 Ureaplasma DNA paneel 6764504 Ureaplasma urealyticum DNA 6764506 JAH EI JAH XXX-U urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA N/P 557 JAH 1580 51988-4 Ureaplasma urealyticum DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma urealyticum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method U urealyticum DNA XXX Ql PCR 1 Both 956 VIR 20 STLI DNA laiendatud paneel 6764681 Ureaplasma urealyticum DNA 6764684 JAH EI JAH XXX-U urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA N/P 557 JAH 1580 51988-4 Ureaplasma urealyticum DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma urealyticum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method U urealyticum DNA XXX Ql PCR 1 Both 983 VIR 20 STLI DNA laiendatud paneel 6764661 Ureaplasma urealyticum DNA 6764467 JAH EI JAH XXX-U urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA N/P 557 JAH 1580 51988-4 Ureaplasma urealyticum DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma urealyticum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method U urealyticum DNA XXX Ql PCR 1 Both 1012 VIR 20 STLI DNA laiendatud paneel 6764670 Ureaplasma urealyticum DNA 6764478 JAH EI JAH XXX-U urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA N/P 557 JAH 1580 51988-4 Ureaplasma urealyticum DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma urealyticum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method U urealyticum DNA XXX Ql PCR 1 Both 1034 VIR 20 STLI DNA laiendatud paneel 6764626 Ureaplasma urealyticum DNA 6764437 JAH EI JAH XXX-U urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA N/P 557 JAH 1580 51988-4 Ureaplasma urealyticum DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma urealyticum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method U urealyticum DNA XXX Ql PCR 1 Both 855 VIR 20 Mycoplasma genitalium DNA 6764450 JAH JAH JAH XXX-M genitalium DNA/RNA Mycoplasma genitalium DNA/RNA Mycoplasma genitalium DNA/RNA N/P 561 JAH 1590 69935-5 Mycoplasma genitalium DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma genitalium DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M genitalium DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 924 VIR 20 Mycoplasma genitalium DNA 6764498 JAH JAH JAH XXX-M genitalium DNA/RNA Mycoplasma genitalium DNA/RNA Mycoplasma genitalium DNA/RNA N/P 561 JAH 1590 69935-5 Mycoplasma genitalium DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma genitalium DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M genitalium DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 945 VIR 20 Mycoplasma genitalium DNA 6764679 JAH JAH JAH XXX-M genitalium DNA/RNA Mycoplasma genitalium DNA/RNA Mycoplasma genitalium DNA/RNA N/P 561 JAH 1590 69935-5 Mycoplasma genitalium DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma genitalium DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M genitalium DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 975 VIR 20 Mycoplasma genitalium DNA 6764461 JAH JAH JAH XXX-M genitalium DNA/RNA Mycoplasma genitalium DNA/RNA Mycoplasma genitalium DNA/RNA N/P 561 JAH 1590 69935-5 Mycoplasma genitalium DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma genitalium DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M genitalium DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 1001 VIR 20 Mycoplasma genitalium DNA 6764471 JAH JAH JAH XXX-M genitalium DNA/RNA Mycoplasma genitalium DNA/RNA Mycoplasma genitalium DNA/RNA N/P 561 JAH 1590 69935-5 Mycoplasma genitalium DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma genitalium DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M genitalium DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 1026 VIR 20 Mycoplasma genitalium DNA 6764431 JAH JAH JAH XXX-M genitalium DNA/RNA Mycoplasma genitalium DNA/RNA Mycoplasma genitalium DNA/RNA N/P 561 JAH 1590 69935-5 Mycoplasma genitalium DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma genitalium DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M genitalium DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 856 VIR 20 Mycoplasma hominis DNA 6764451 JAH JAH JAH XXX-M hominis DNA Mycoplasma hominis DNA Mycoplasma hominis DNA N/P 562 JAH 1594 68546-1 Mycoplasma hominis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma hominis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M hominis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 925 VIR 20 Mycoplasma hominis DNA 6764499 JAH JAH JAH XXX-M hominis DNA Mycoplasma hominis DNA Mycoplasma hominis DNA N/P 562 JAH 1594 68546-1 Mycoplasma hominis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma hominis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M hominis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 946 VIR 20 Mycoplasma hominis DNA 6764682 JAH JAH JAH XXX-M hominis DNA Mycoplasma hominis DNA Mycoplasma hominis DNA N/P 562 JAH 1594 68546-1 Mycoplasma hominis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma hominis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M hominis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 976 VIR 20 Mycoplasma hominis DNA 6764462 JAH JAH JAH XXX-M hominis DNA Mycoplasma hominis DNA Mycoplasma hominis DNA N/P 562 JAH 1594 68546-1 Mycoplasma hominis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma hominis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M hominis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 1002 VIR 20 Mycoplasma hominis DNA 6764472 JAH JAH JAH XXX-M hominis DNA Mycoplasma hominis DNA Mycoplasma hominis DNA N/P 562 JAH 1594 68546-1 Mycoplasma hominis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma hominis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M hominis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 1027 VIR 20 Mycoplasma hominis DNA 6764432 JAH JAH JAH XXX-M hominis DNA Mycoplasma hominis DNA Mycoplasma hominis DNA N/P 562 JAH 1594 68546-1 Mycoplasma hominis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma hominis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M hominis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 345 VIR 20 Atopobium vaginae DNA 6764649 JAH JAH JAH XXX-A vaginae DNA Atopobium vaginae DNA Atopobium vaginae DNA N/P 563 JAH 2998 69565-0 Atopobium vaginae DNA ACnc Pt Vag Ord Probe.amp.tar MICRO Atopobium vaginae DNA [Presence] in Vaginal fluid by Probe and target amplification method A vaginae DNA Vag Ql PCR 1 Both 11,4729 902 VIR 20 Atopobium vaginae DNA 6764693 JAH JAH JAH XXX-A vaginae DNA Atopobium vaginae DNA Atopobium vaginae DNA N/P 563 JAH 2998 69565-0 Atopobium vaginae DNA ACnc Pt Vag Ord Probe.amp.tar MICRO Atopobium vaginae DNA [Presence] in Vaginal fluid by Probe and target amplification method A vaginae DNA Vag Ql PCR 1 Both 11,4729 941 VIR 20 Atopobium vaginae DNA 6764687 JAH JAH JAH XXX-A vaginae DNA Atopobium vaginae DNA Atopobium vaginae DNA N/P 563 JAH 2998 69565-0 Atopobium vaginae DNA ACnc Pt Vag Ord Probe.amp.tar MICRO Atopobium vaginae DNA [Presence] in Vaginal fluid by Probe and target amplification method A vaginae DNA Vag Ql PCR 1 Both 11,4729 968 VIR 20 Atopobium vaginae DNA 6764657 JAH JAH JAH XXX-A vaginae DNA Atopobium vaginae DNA Atopobium vaginae DNA N/P 563 JAH 2998 69565-0 Atopobium vaginae DNA ACnc Pt Vag Ord Probe.amp.tar MICRO Atopobium vaginae DNA [Presence] in Vaginal fluid by Probe and target amplification method A vaginae DNA Vag Ql PCR 1 Both 11,4729 993 VIR 20 Atopobium vaginae DNA 6764672 JAH JAH JAH XXX-A vaginae DNA Atopobium vaginae DNA Atopobium vaginae DNA N/P 563 JAH 2998 69565-0 Atopobium vaginae DNA ACnc Pt Vag Ord Probe.amp.tar MICRO Atopobium vaginae DNA [Presence] in Vaginal fluid by Probe and target amplification method A vaginae DNA Vag Ql PCR 1 Both 11,4729 1023 VIR 20 Atopobium vaginae DNA 6764629 JAH JAH JAH XXX-A vaginae DNA Atopobium vaginae DNA Atopobium vaginae DNA N/P 563 JAH 2998 69565-0 Atopobium vaginae DNA ACnc Pt Vag Ord Probe.amp.tar MICRO Atopobium vaginae DNA [Presence] in Vaginal fluid by Probe and target amplification method A vaginae DNA Vag Ql PCR 1 Both 11,4729 350 VIR 20 Gardnerella vaginalis DNA 6764628 JAH JAH JAH XXX-G vaginalis DNA Gardnerella vaginalis DNA Gardnerella vaginalis DNA N/P 564 JAH 1616 69936-3 Gardnerella vaginalis DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Gardnerella vaginalis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method G vaginalis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 849 VIR 20 Gardnerella vaginalis DNA 6764648 JAH JAH JAH XXX-G vaginalis DNA Gardnerella vaginalis DNA Gardnerella vaginalis DNA N/P 564 JAH 1616 69936-3 Gardnerella vaginalis DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Gardnerella vaginalis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method G vaginalis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 917 VIR 20 Gardnerella vaginalis DNA 6764692 JAH JAH JAH XXX-G vaginalis DNA Gardnerella vaginalis DNA Gardnerella vaginalis DNA N/P 564 JAH 1616 69936-3 Gardnerella vaginalis DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Gardnerella vaginalis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method G vaginalis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 944 VIR 20 Gardnerella vaginalis DNA 6764686 JAH JAH JAH XXX-G vaginalis DNA Gardnerella vaginalis DNA Gardnerella vaginalis DNA N/P 564 JAH 1616 69936-3 Gardnerella vaginalis DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Gardnerella vaginalis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method G vaginalis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 970 VIR 20 Gardnerella vaginalis DNA 6764658 JAH JAH JAH XXX-G vaginalis DNA Gardnerella vaginalis DNA Gardnerella vaginalis DNA N/P 564 JAH 1616 69936-3 Gardnerella vaginalis DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Gardnerella vaginalis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method G vaginalis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 997 VIR 20 Gardnerella vaginalis DNA 6764671 JAH JAH JAH XXX-G vaginalis DNA Gardnerella vaginalis DNA Gardnerella vaginalis DNA N/P 564 JAH 1616 69936-3 Gardnerella vaginalis DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Gardnerella vaginalis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method G vaginalis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 351 VIR 20 Haemophilus ducreyi DNA 6764632 JAH JAH JAH XXX-H ducreyi DNA Haemophilus ducreyi DNA Haemophilus ducreyi DNA N/P 565 JAH 2996 29559-2 Haemophilus ducreyi DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 1938 MICRO Haemophilus ducreyi DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method H ducreyi DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 879 VIR 20 Haemophilus ducreyi DNA 6764639 JAH JAH JAH XXX-H ducreyi DNA Haemophilus ducreyi DNA Haemophilus ducreyi DNA N/P 565 JAH 2996 29559-2 Haemophilus ducreyi DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 1938 MICRO Haemophilus ducreyi DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method H ducreyi DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 918 VIR 20 Haemophilus ducreyi DNA 6764702 JAH JAH JAH XXX-H ducreyi DNA Haemophilus ducreyi DNA Haemophilus ducreyi DNA N/P 565 JAH 2996 29559-2 Haemophilus ducreyi DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 1938 MICRO Haemophilus ducreyi DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method H ducreyi DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 838 VIR 20 Kõrge riski HPV genot. 6764691 JAH JAH JAH XXX-HPV high risk DNA HPV kõrge riski (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) DNA Inimese papilloomiviiruse kõrge riskiga (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) genotüüpide DNA N/P 575 JAH 1965 49896-4 Human papilloma virus 16+18+31+33+35+39+45+51+52+56+58+59+68 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human papilloma virus 16+18+31+33+35+39+45+51+52+56+58+59+68 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HPV I/H Risk 1 DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 854 VIR 20 Kõrge riski HPV genot 6764653 JAH JAH JAH XXX-HPV high risk DNA HPV kõrge riski (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) DNA Inimese papilloomiviiruse kõrge riskiga (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) genotüüpide DNA N/P 575 JAH 1965 49896-4 Human papilloma virus 16+18+31+33+35+39+45+51+52+56+58+59+68 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human papilloma virus 16+18+31+33+35+39+45+51+52+56+58+59+68 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HPV I/H Risk 1 DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 892 VIR 20 Kõrge riski HPV genot 6764643 JAH JAH JAH XXX-HPV high risk DNA HPV kõrge riski (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) DNA Inimese papilloomiviiruse kõrge riskiga (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) genotüüpide DNA N/P 575 JAH 1965 49896-4 Human papilloma virus 16+18+31+33+35+39+45+51+52+56+58+59+68 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human papilloma virus 16+18+31+33+35+39+45+51+52+56+58+59+68 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HPV I/H Risk 1 DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 923 VIR 20 Kõrge riski HPV 6764694 JAH JAH JAH XXX-HPV high risk DNA HPV kõrge riski (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) DNA Inimese papilloomiviiruse kõrge riskiga (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) genotüüpide DNA N/P 575 JAH 1965 49896-4 Human papilloma virus 16+18+31+33+35+39+45+51+52+56+58+59+68 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human papilloma virus 16+18+31+33+35+39+45+51+52+56+58+59+68 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HPV I/H Risk 1 DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 974 VIR 20 Kõrge riski HPV genot 6764665 JAH JAH JAH XXX-HPV high risk DNA HPV kõrge riski (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) DNA Inimese papilloomiviiruse kõrge riskiga (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) genotüüpide DNA N/P 575 JAH 1965 49896-4 Human papilloma virus 16+18+31+33+35+39+45+51+52+56+58+59+68 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human papilloma virus 16+18+31+33+35+39+45+51+52+56+58+59+68 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HPV I/H Risk 1 DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 1000 VIR 20 Kõrge riski HPV genot 6764673 JAH JAH JAH XXX-HPV high risk DNA HPV kõrge riski (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) DNA Inimese papilloomiviiruse kõrge riskiga (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) genotüüpide DNA N/P 575 JAH 1965 49896-4 Human papilloma virus 16+18+31+33+35+39+45+51+52+56+58+59+68 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human papilloma virus 16+18+31+33+35+39+45+51+52+56+58+59+68 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HPV I/H Risk 1 DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 873 VIR 20 Treponema pallidum DNA 6764654 JAH JAH JAH XXX-T pallidum DNA Treponema pallidum DNA Treponema pallidum DNA N/P 581 JAH 2995 41163-7 Treponema pallidum DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 1841 MICRO Treponema pallidum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method T pallidum DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 888 VIR 20 STLI DNA haavandi paneel 6764635 Treponema pallidum DNA 6764638 JAH EI JAH XXX-T pallidum DNA Treponema pallidum DNA Treponema pallidum DNA N/P 581 JAH 2995 41163-7 Treponema pallidum DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 1841 MICRO Treponema pallidum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method T pallidum DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 901 VIR 20 Treponema pallidum DNA 6764688 JAH JAH JAH XXX-T pallidum DNA Treponema pallidum DNA Treponema pallidum DNA N/P 581 JAH 2995 41163-7 Treponema pallidum DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 1841 MICRO Treponema pallidum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method T pallidum DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 928 VIR 20 Treponema pallidum DNA 6764701 JAH JAH JAH XXX-T pallidum DNA Treponema pallidum DNA Treponema pallidum DNA N/P 581 JAH 2995 41163-7 Treponema pallidum DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 1841 MICRO Treponema pallidum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method T pallidum DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 954 VIR 20 STLI DNA laiendatud paneel 6764681 Trichomonas vaginalis DNA 6764678 JAH EI JAH XXX-T pallidum DNA Treponema pallidum DNA Treponema pallidum DNA N/P 581 JAH 2995 41163-7 Treponema pallidum DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 1841 MICRO Treponema pallidum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method T pallidum DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 981 VIR 20 STLI DNA laiendatud paneel 6764661 Trichomonas vaginalis DNA 6764464 JAH EI JAH XXX-T pallidum DNA Treponema pallidum DNA Treponema pallidum DNA N/P 581 JAH 2995 41163-7 Treponema pallidum DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 1841 MICRO Treponema pallidum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method T pallidum DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 988 VIR 20 Treponema pallidum DNA 6764666 JAH JAH JAH XXX-T pallidum DNA Treponema pallidum DNA Treponema pallidum DNA N/P 581 JAH 2995 41163-7 Treponema pallidum DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 1841 MICRO Treponema pallidum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method T pallidum DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 1032 VIR 20 STLI DNA laiendatud paneel 6764626 Trichomonas vaginalis DNA 6764434 JAH EI JAH XXX-T pallidum DNA Treponema pallidum DNA Treponema pallidum DNA N/P 581 JAH 2995 41163-7 Treponema pallidum DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 1841 MICRO Treponema pallidum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method T pallidum DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 1052 VIR 20 STLI DNA haavandi paneel 6764630 Treponema pallidum DNA 6764631 JAH EI JAH XXX-T pallidum DNA Treponema pallidum DNA Treponema pallidum DNA N/P 581 JAH 2995 41163-7 Treponema pallidum DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 1841 MICRO Treponema pallidum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method T pallidum DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 237 VIR 20 PaGIA 1908086 JAH JAH EI S,P-T pallidum Ab Treponema pallidum Ab Treponema pallidum vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 582 JAH 687 47236-5 Treponema pallidum Ab.IgG+IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Treponema pallidum IgG+IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay T pallidum IgG+IgM Ser Ql EIA 1 Both 241 VIR 20 T.pallidumi Ab 1908097 JAH JAH EI S,P-T pallidum Ab Treponema pallidum Ab Treponema pallidum vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P Cobas e411 582 JAH 687 47236-5 Treponema pallidum Ab.IgG+IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Treponema pallidum IgG+IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay T pallidum IgG+IgM Ser Ql EIA 1 Both 832 VIR 20 T. pallidum Ab 6764155 JAH JAH EI S,P-T pallidum Ab Treponema pallidum Ab Treponema pallidum vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 582 JAH 687 47236-5 Treponema pallidum Ab.IgG+IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Treponema pallidum IgG+IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay T pallidum IgG+IgM Ser Ql EIA 1 Both 825 VIR 20 RPR tiiter (NB! ravi jälgimiseks) 6764157 JAH JAH JAH S,P-RPR RPR Mittetreponemaalse reagiini vastased antikehad seerumis/plasmas N/P 599 JAH 688 20507-0 Reagin Ab ACnc Pt Ser Ord RPR 0,04% MICRO Reagin Ab [Presence] in Serum by RPR RPR Ser Ql 1 Both 822 VIR 20 Parvoviirus B 19 IgM 6764186 JAH JAH JAH S,P-Parvovirus B19 IgM Parvoviirus B19 IgM Parvoviiruse B19 vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 603 JAH 656 40659-5 Parvovirus B19 Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord IF MICRO Parvovirus B19 IgM Ab [Presence] in Serum by Immunofluorescence B19V IgM Ser Ql IF 1 Both 821 VIR 20 Parvoviirus B 19 IgG 6764187 JAH JAH JAH S,P-Parvovirus B19 IgG Parvoviirus B19 IgG Parvoviiruse B19 vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 606 JAH 657 40657-9 Parvovirus B19 Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord IF MICRO Parvovirus B19 IgG Ab [Presence] in Serum by Immunofluorescence B19V IgG Ser Ql IF 1 Both 820 VIR 20 Mumpsiviirus IgM 6764188 JAH JAH JAH S,P-Mumps virus IgM Mumpsiviiruse IgM Mumpsiviirusevastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 611 JAH 646 6478-2 Mumps virus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Mumps virus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay MuV IgM Ser Ql EIA 1 Both 827 VIR 20 Rubella IgM 6764197 JAH JAH JAH S,P-Rubella virus IgM Punetiseviiruse IgM Punetiseviirusevastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 614 JAH 679 24116-6 Rubella virus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Rubella virus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay RUBV IgM Ser Ql EIA 1 Both 826 VIR 20 Rubella IgG 6764196 JAH JAH JAH S,P-Rubella virus IgG Punetiseviiruse IgG Punetiseviirusevastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 616 JAH 680 40667-8 Rubella virus Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Rubella virus IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay RUBV IgG Ser Ql EIA 1 Both 816 VIR 20 Leetriviirus IgM 6764189 JAH JAH JAH S,P-Measles virus IgM Leetriviiruse IgM Leetriviirusevastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 621 JAH 2525 35276-5 Measles virus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Measles virus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay MeV IgM Ser Ql EIA 1 Both 11,4393 815 VIR 20 Leetriviirus IgG 6764190 JAH JAH JAH S,P-Measles virus IgG Leetriviiruse IgG Leetriviirusevastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 623 JAH 2526 35275-7 Measles virus Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA 1134 MICRO Measles virus IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay MeV IgG Ser Ql EIA 1 Both 11,4393 844 VIR 20 Toxoplasma gondii DNA 6764442 JAH JAH JAH XXX-T gondii DNA Toxoplasma gondii DNA Toxoplasma gondii DNA N/P 719 JAH 2510 29904-0 Toxoplasma gondii DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Toxoplasma gondii DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method T gondii DNA XXX Ql PCR 1 Both 27,144 927 VIR 20 Toxoplasma gondii DNA 6764502 JAH JAH JAH XXX-T gondii DNA Toxoplasma gondii DNA Toxoplasma gondii DNA N/P 719 JAH 2510 29904-0 Toxoplasma gondii DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Toxoplasma gondii DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method T gondii DNA XXX Ql PCR 1 Both 27,144 833 VIR 20 Toxoplasma IgA 6764202 JAH JAH JAH S,P-T gondii IgA Toxoplasma gondii IgA Toxoplasma gondii vastane IgA seerumis/plasmas N/Pp/P 720 JAH 695 33459-9 Toxoplasma gondii Ab.IgA ACnc Pt Ser Ord MICRO Toxoplasma gondii IgA Ab [Presence] in Serum T gondii IgA Ser Ql 1 Both 835 VIR 20 Toxoplasma IgM 6764162 JAH JAH JAH S,P-T gondii IgM Toxoplasma gondii IgM Toxoplasma gondii vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 722 JAH 696 25542-2 Toxoplasma gondii Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord 32 MICRO Toxoplasma gondii IgM Ab [Presence] in Serum T gondii IgM Ser Ql 1 Both 16,1464 834 VIR 20 Toxoplasma IgG 6764161 JAH JAH JAH S,P-T gondii IgG QN Toxoplasma gondii IgG QN Toxoplasma gondii vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 725 JAH 698 5388-4 Toxoplasma gondii Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA 0,00% MICRO Toxoplasma gondii IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay T gondii IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 1164 VIR 20 Clostridioides difficile DNA paneel roojas 6768589 JAH JAH EI St-C difficile DNA panel Clostridioides difficile DNA paneel roojas Clostridioides difficile DNA roojas (paneel) Paneel " " 738 JAH 4054 L-4054 1141 VIR 20 Clostridioides difficile toksiin A,B DNA roojas 44874 JAH JAH EI St-C difficile tox A,B DNA Clostridioides difficile toksiin A,B DNA roojas Clostridioides difficile toksiin A ja B DNA roojas N/P " " 740 JAH 4055 54067-4 Clostridium difficile toxin genes ACnc Pt Stool Ord Probe.amp.tar 25 MICRO Clostridium difficile toxin genes [Presence] in Stool by Probe and target amplification method C dif Tox gens Stl Ql PCR 1 Both 15,7278 1165 VIR 20 Clostridioides difficile toksiin B DNA roojas 6766650 JAH EI EI St-C difficile tox B DNA Clostridioides difficile toksiin B DNA roojas Clostridioides difficile toksiin B DNA roojas N/P " " 742 JAH 3465 74822-8 Clostridium difficile toxin B Pr Pt Stool Ord Probe.amp.tar MICRO Clostridium difficile toxin B [Presence] in Stool by Probe and target amplification method C dif Tox B Stl Ql PCR 1 Both 1166 VIR 20 Clostridioides difficile binaarse toksiini DNA roojas 6768407 JAH EI EI St-C difficile binary tox DNA Clostridioides difficile binaarse toksiini DNA roojas Clostridioides difficile binaarse toksiini DNA roojas N/P " " 743 JAH 4831 A-4831 1188 VIR 20 Clostridioides difficile ribotüüp 027 DNA roojas 6768408 JAH EI EI St-C difficile ribotype 027 DNA Clostridioides difficile ribotüüp 027 DNA roojas Clostridioides difficile ribotüüp 027 DNA roojas N/P " " 744 JAH 4355 87755-5 Clostridium difficile BI-NAP1-027 strain DNA PrThr Pt Stool Ord Probe.amp.tar MICRO Clostridium difficile BI-NAP1-027 strain DNA [Presence] in Stool by NAA with probe detection C diff BI NAP1 027 DNA Stl Ql NAA+probe 1 Both 25,2447 399 VIR 20 Giar. lamblia antigeen roojas 1908066 JAH JAH EI St-G lamblia Ag Giardia lamblia Ag roojas Giardia lamblia antigeen roojas N/P 757 JAH 1503 31830-3 Giardia lamblia Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Giardia lamblia Ag [Presence] in Stool G lamblia Ag Stl Ql 1 Both 1059 VIR 20 Giardia lamblia Ag roojas 6764229 JAH JAH EI St-G lamblia Ag Giardia lamblia Ag roojas Giardia lamblia antigeen roojas N/P 757 JAH 1503 31830-3 Giardia lamblia Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Giardia lamblia Ag [Presence] in Stool G lamblia Ag Stl Ql 1 Both 846 VIR 20 Candida albicans DNA 6764458 JAH JAH JAH XXX-C albicans DNA Candida albicans DNA Candida albicans DNA N/P 780 JAH 1567 76580-0 Candida albicans its gene PrThr Pt XXX.swab Ord Probe.amp.tar MICRO Candida albicans its gene [Presence] in Swab specimen by NAA with probe detection C albicans its Swab Ql NAA+probe 1 Observation 907 VIR 20 Candida albicans DNA 6764491 JAH JAH JAH XXX-C albicans DNA Candida albicans DNA Candida albicans DNA N/P 780 JAH 1567 76580-0 Candida albicans its gene PrThr Pt XXX.swab Ord Probe.amp.tar MICRO Candida albicans its gene [Presence] in Swab specimen by NAA with probe detection C albicans its Swab Ql NAA+probe 1 Observation 994 VIR 20 Candida albicans DNA 6764479 JAH JAH JAH XXX-C albicans DNA Candida albicans DNA Candida albicans DNA N/P 780 JAH 1567 76580-0 Candida albicans its gene PrThr Pt XXX.swab Ord Probe.amp.tar MICRO Candida albicans its gene [Presence] in Swab specimen by NAA with probe detection C albicans its Swab Ql NAA+probe 1 Observation 999 VIR 20 Candida albicans spp DNA 6765051 JAH EI JAH XXX-C albicans DNA Candida albicans DNA Candida albicans DNA N/P 780 JAH 1567 76580-0 Candida albicans its gene PrThr Pt XXX.swab Ord Probe.amp.tar MICRO Candida albicans its gene [Presence] in Swab specimen by NAA with probe detection C albicans its Swab Ql NAA+probe 1 Observation 356 VIR 20 Nahaseente DNA 6764695 JAH JAH JAH XXX-Dermatophytes DNA panel Nahaseente DNA paneel Nahaseente DNA täpsustamata materjalis (paneel) Paneel 800 EI/Paneel 2698 L-2698 890 VIR 20 Dermatofüütide DNA juustes 6765222 JAH EI JAH XXX-Dermatophytes DNA Nahaseente DNA Nahaseente DNA N/P 802 JAH 2699 A-2699 894 VIR 20 Dermatofüütide DNA küünekaapes 6764700 JAH EI JAH XXX-Dermatophytes DNA Nahaseente DNA Nahaseente DNA N/P 802 JAH 2699 A-2699 914 VIR 20 Dermatofüütide DNA nahakaapes 6764697 JAH EI JAH XXX-Dermatophytes DNA Nahaseente DNA Nahaseente DNA N/P 802 JAH 2699 A-2699 361 VIR 20 T rubrum küünekaapes 6764696 JAH JAH JAH XXX-T rubrum DNA Trichophyton rubrum DNA Trichophyton rubrum DNA N/P 803 JAH 2700 A-2700 891 VIR 20 Trichophyton rubrum DNA juustes 6765221 JAH EI JAH XXX-T rubrum DNA Trichophyton rubrum DNA Trichophyton rubrum DNA N/P 803 JAH 2700 A-2700 895 VIR 20 Trichophyton rubrum DNA küünekaapes 6764699 JAH EI JAH XXX-T rubrum DNA Trichophyton rubrum DNA Trichophyton rubrum DNA N/P 803 JAH 2700 A-2700 375 MB 21 Automatiseeritud aeroobne külv 1907410 JAH JAH EI XXX-Automated aerobic culture Automatiseeritud aeroobne külv Automatiseeritud aeroobne külv KYLV 1 JAH 3038 6463-4 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Culture 39 MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Culture Bacteria XXX Cult 1 Both 9,3141 1168 MB 21 Automatiseeritud aeroobne külv 6769008 JAH EI EI XXX-Automated aerobic culture Automatiseeritud aeroobne külv Automatiseeritud aeroobne külv KYLV 1 JAH 3038 6463-4 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Culture 39 MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Culture Bacteria XXX Cult 1 Both 9,3141 1169 MB 21 Automatiseeritud aeroobne külv 6769005 JAH EI EI XXX-Automated aerobic culture Automatiseeritud aeroobne külv Automatiseeritud aeroobne külv KYLV 1 JAH 3038 6463-4 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Culture 39 MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Culture Bacteria XXX Cult 1 Both 9,3141 1170 MB 21 Automatiseeritud aeroobne külv 6769009 JAH EI EI XXX-Automated aerobic culture Automatiseeritud aeroobne külv Automatiseeritud aeroobne külv KYLV 1 JAH 3038 6463-4 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Culture 39 MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Culture Bacteria XXX Cult 1 Both 9,3141 1171 MB 21 Automatiseeritud aeroobne külv 6769007 JAH EI EI XXX-Automated aerobic culture Automatiseeritud aeroobne külv Automatiseeritud aeroobne külv KYLV 1 JAH 3038 6463-4 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Culture 39 MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Culture Bacteria XXX Cult 1 Both 9,3141 1172 MB 21 Automatiseeritud aeroobne külv 6769006 JAH EI EI XXX-Automated aerobic culture Automatiseeritud aeroobne külv Automatiseeritud aeroobne külv KYLV 1 JAH 3038 6463-4 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Culture 39 MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Culture Bacteria XXX Cult 1 Both 9,3141 1183 MB 21 Automatiseeritud külv 6769040 JAH EI EI XXX-Automated microbial culture Automatiseeritud külv Automatiseeritud külv KYLV 2 JAH 3041 21020-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic+Aerobic culture 1062 MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe+Aerobe culture Bacteria XXX Anaerobe+Aerobe Cult 1 Both 9,3141 1184 MB 21 Automatiseeritud külv 6769041 JAH EI EI XXX-Automated microbial culture Automatiseeritud külv Automatiseeritud külv KYLV 2 JAH 3041 21020-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic+Aerobic culture 1062 MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe+Aerobe culture Bacteria XXX Anaerobe+Aerobe Cult 1 Both 9,3141 1185 MB 21 Automatiseeritud külv 6769042 JAH EI EI XXX-Automated microbial culture Automatiseeritud külv Automatiseeritud külv KYLV 2 JAH 3041 21020-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic+Aerobic culture 1062 MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe+Aerobe culture Bacteria XXX Anaerobe+Aerobe Cult 1 Both 9,3141 1186 MB 21 Automatiseeritud külv 6769043 JAH EI EI XXX-Automated microbial culture Automatiseeritud külv Automatiseeritud külv KYLV 2 JAH 3041 21020-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic+Aerobic culture 1062 MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe+Aerobe culture Bacteria XXX Anaerobe+Aerobe Cult 1 Both 9,3141 1187 MB 21 Automatiseeritud külv 6769044 JAH EI EI XXX-Automated microbial culture Automatiseeritud külv Automatiseeritud külv KYLV 2 JAH 3041 21020-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic+Aerobic culture 1062 MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe+Aerobe culture Bacteria XXX Anaerobe+Aerobe Cult 1 Both 9,3141 1173 MB 21 Automatiseeritud anaeroobne külv 6769010 JAH EI EI XXX-Automated anaerobic culture Automatiseeritud anaeroobne külv Automatiseeritud anaeroobne külv KYLV 3 JAH 3039 23667-9 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen Bacteria XXX 1 Both 9,3141 1174 MB 21 Automatiseeritud anaeroobne külv 6769011 JAH EI EI XXX-Automated anaerobic culture Automatiseeritud anaeroobne külv Automatiseeritud anaeroobne külv KYLV 3 JAH 3039 23667-9 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen Bacteria XXX 1 Both 9,3141 1175 MB 21 Automatiseeritud anaeroobne külv 6769012 JAH EI EI XXX-Automated anaerobic culture Automatiseeritud anaeroobne külv Automatiseeritud anaeroobne külv KYLV 3 JAH 3039 23667-9 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen Bacteria XXX 1 Both 9,3141 1176 MB 21 Automatiseeritud anaeroobne külv 6769013 JAH EI EI XXX-Automated anaerobic culture Automatiseeritud anaeroobne külv Automatiseeritud anaeroobne külv KYLV 3 JAH 3039 23667-9 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen Bacteria XXX 1 Both 9,3141 1177 MB 21 Automatiseeritud anaeroobne külv 6769014 JAH EI EI XXX-Automated anaerobic culture Automatiseeritud anaeroobne külv Automatiseeritud anaeroobne külv KYLV 3 JAH 3039 23667-9 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen Bacteria XXX 1 Both 9,3141 1178 MB 21 Automatiseeritud seente külv 6769035 JAH EI EI XXX-Automated fungal culture Automatiseeritud seente külv Automatiseeritud seente külv KYLV 7 JAH 3040 42805-2 Fungus identified Prid Pt XXX Nom MICRO Fungus identified in Unspecified specimen Fungus XXX 1 Both 9,3141 1179 MB 21 Automatiseeritud seente külv 6769036 JAH EI EI XXX-Automated fungal culture Automatiseeritud seente külv Automatiseeritud seente külv KYLV 7 JAH 3040 42805-2 Fungus identified Prid Pt XXX Nom MICRO Fungus identified in Unspecified specimen Fungus XXX 1 Both 9,3141 1180 MB 21 Automatiseeritud seente külv 6769037 JAH EI EI XXX-Automated fungal culture Automatiseeritud seente külv Automatiseeritud seente külv KYLV 7 JAH 3040 42805-2 Fungus identified Prid Pt XXX Nom MICRO Fungus identified in Unspecified specimen Fungus XXX 1 Both 9,3141 1181 MB 21 Automatiseeritud seente külv 6769038 JAH EI EI XXX-Automated fungal culture Automatiseeritud seente külv Automatiseeritud seente külv KYLV 7 JAH 3040 42805-2 Fungus identified Prid Pt XXX Nom MICRO Fungus identified in Unspecified specimen Fungus XXX 1 Both 9,3141 1182 MB 21 Automatiseeritud seente külv 6769039 JAH EI EI XXX-Automated fungal culture Automatiseeritud seente külv Automatiseeritud seente külv KYLV 7 JAH 3040 42805-2 Fungus identified Prid Pt XXX Nom MICRO Fungus identified in Unspecified specimen Fungus XXX 1 Both 9,3141 370 MB 21 Aeroobne külv 1907532 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 376 MB 21 Bile-Aer 1907412 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 377 MB 21 Br-Aer 1907414 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 385 MB 21 CSF- Aer 1907419 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 387 MB 21 Ctp-Aer 1907416 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 391 MB 21 Ear-Aer 1907916 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 394 MB 21 Eye-Aer 1907424 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 396 MB 21 Fi-Aer 1907425 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 397 MB 21 Fx-Aer 1907893 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 408 MB 21 Nose-Aer 1907428 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 410 MB 21 Og-Aer 1907429 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 419 MB 21 PlrFf-Aer 1907430 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 421 MB 21 Pus-Aer 1907433 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 425 MB 21 Se-Aer 1907421 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 427 MB 21 Skin-Aer 1907435 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 429 MB 21 Sp-Aer 1907437 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 432 MB 21 SynF-Aer 1907897 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 434 MB 21 Th-Aer 1907440 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 436 MB 21 Tra-Aer 1907439 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 440 MB 21 Uf-Aer 1907444 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 443 MB 21 Ut-AerMyc 1907553 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 444 MB 21 Vag-AerMyc 1907554 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 446 MB 21 Wd-Aer 1907449 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 447 MB 21 Wd-Aer 1907447 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1079 MB 21 Uriin (keskjoa) - aeroobne külv 6764220 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 8 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 378 MB 21 catU-Aer 1907445 JAH JAH EI U-Culture Uriini külv Uriini külv KYLV 12 JAH 2242 630-4 Bacteria identified Prid Pt Urine Nom Culture 0,37% MICRO Bacteria identified in Urine by Culture Bacteria Ur Cult 1 Both 439 MB 21 U-Aer 1907443 JAH JAH EI U-Culture Uriini külv Uriini külv KYLV 12 JAH 2242 630-4 Bacteria identified Prid Pt Urine Nom Culture 0,37% MICRO Bacteria identified in Urine by Culture Bacteria Ur Cult 1 Both 441 MB 21 U-Ident 1907890 JAH JAH EI U-Culture Uriini külv Uriini külv KYLV 12 JAH 2242 630-4 Bacteria identified Prid Pt Urine Nom Culture 0,37% MICRO Bacteria identified in Urine by Culture Bacteria Ur Cult 1 Both 442 MB 21 Uriini külv 1907442 JAH JAH EI U-Culture Uriini külv Uriini külv KYLV 12 JAH 2242 630-4 Bacteria identified Prid Pt Urine Nom Culture 0,37% MICRO Bacteria identified in Urine by Culture Bacteria Ur Cult 1 Both 1078 MB 21 Uriin (kateetri) - aeroobne külv 6764756 JAH JAH EI U-Culture Uriini külv Uriini külv KYLV 12 JAH 2242 630-4 Bacteria identified Prid Pt Urine Nom Culture 0,37% MICRO Bacteria identified in Urine by Culture Bacteria Ur Cult 1 Both 388 MB 21 Ctp-Myc 1907496 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 392 MB 21 Ear-Myc 1907501 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 395 MB 21 Eye-Myc 1907503 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 404 MB 21 Mo-Myc 1907505 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 409 MB 21 Nose-Myc 1907506 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 411 MB 21 Og-Myc 1907895 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 422 MB 21 Pus-Myc 1907508 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 423 MB 21 Pus-Myc 1907509 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 426 MB 21 Se-Myc 1907510 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 428 MB 21 Skin-Myc 1907511 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 430 MB 21 Sp-MycQ 1907489 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 435 MB 21 Th-Myc 1907514 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 437 MB 21 Tra-Myc 1907513 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 431 MB 21 St-Sa 1907515 JAH JAH EI XXX-S aureus culture Staphylococcus aureus külv Staphylococcus aureus külv KYLV 25 JAH 2485 20966-8 Staphylococcus sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture MICRO Staphylococcus sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Staphylococcus XXX Cult 1 Both 24,697 1065 MB 21 Salmonella külv 6764230 JAH JAH EI St-Salmonella sp., Shigella sp. culture Salmonella sp., Shigella sp. külv roojast Salmonella sp., Shigella sp. külv roojast KYLV 45 JAH 2246 43371-4 Salmonella sp &or Shigella sp identified Prid Pt Stool Nom Organism specific culture MICRO Salmonella sp/Shigella sp identified in Stool by Organism specific culture Salm/Shig Stl Cult 1 Both 1066 MB 21 Shigella külv 6764231 JAH JAH EI St-Salmonella sp., Shigella sp. culture Salmonella sp., Shigella sp. külv roojast Salmonella sp., Shigella sp. külv roojast KYLV 45 JAH 2246 43371-4 Salmonella sp &or Shigella sp identified Prid Pt Stool Nom Organism specific culture MICRO Salmonella sp/Shigella sp identified in Stool by Organism specific culture Salm/Shig Stl Cult 1 Both 1057 MB 21 Campylobacter külv 6764233 JAH JAH EI XXX-Campylobacter sp. culture Campylobacter sp. külv Campylobacter sp. külv KYLV 51 JAH 2486 6332-1 Campylobacter sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture MICRO Campylobacter sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Campylobacter XXX Cult 1 Both 23,2981 1068 MB 21 Yersinia külv 6764232 JAH JAH EI St-Yersinia sp. culture Yersinia sp. külv roojast Yersinia sp. külv roojast KYLV 52 JAH 2248 28549-4 Yersinia sp identified Prid Pt Stool Nom Organism specific culture MICRO Yersinia sp identified in Stool by Organism specific culture Yersinia Stl Cult 1 Both 420 MB 21 PrepG 1907538 JAH JAH EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 79 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 405 MB 21 Nail-Myc 1907968 JAH JAH EI XXX-KOH-m Mikroskoopia (KOH) Täpsustamata materjali mikroskoopia (kaaliumhüdroksiid) Tekst 85 JAH 2265 667-6 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom KOH preparation 0,00% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by KOH preparation KOH Prep XXX 1 Both 413 MB 21 Parasiitide mikroskoopia 1907150 JAH JAH EI St-Parasites-m (formalin-aether) Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) Tekst 161 JAH 2260 10701-1 Ova+Parasites identified Prid Pt Stool Nom Concentration MICRO Ova+Parasites identified in Stool by Concentration O+P Stl Conc 1 Both 1067 MB 21 Ussnugiliste munad 6764222 JAH JAH EI St-Parasites-m (formalin-aether) Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) Tekst 161 JAH 2260 10701-1 Ova+Parasites identified Prid Pt Stool Nom Concentration MICRO Ova+Parasites identified in Stool by Concentration O+P Stl Conc 1 Both 390 MB 21 E vermicularis munade mikroskoopia 1907132 JAH JAH EI XXX-E vermicularis-m Enterobius vermicularis munade mikroskoopia Enterobius vermicularis munade mikroskoopia täpsustamata materjalis Tekst 167 JAH 1498 675-9 Enterobius vermicularis Prid Pt XXX Nom Pinworm examination MICRO Enterobius vermicularis [Identifier] in Unspecified specimen by Pinworm exam E vermicularis XXX Pinworm Exam 1 Both 1058 MB 21 Enterobius vermicularis 6764234 JAH JAH EI XXX-E vermicularis-m Enterobius vermicularis munade mikroskoopia Enterobius vermicularis munade mikroskoopia täpsustamata materjalis Tekst 167 JAH 1498 675-9 Enterobius vermicularis Prid Pt XXX Nom Pinworm examination MICRO Enterobius vermicularis [Identifier] in Unspecified specimen by Pinworm exam E vermicularis XXX Pinworm Exam 1 Both 371 AB 22 Amikacin 20115 JAH JAH EI Is-Amikacin Disc Amikatsiin Disk Amikatsiin Disk T/M/R 24 JAH 2318 13-3 Amikacin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Amikacin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Amikacin Islt KB 1 Observation 372 AB 22 Amoxicillin/Clavulanic acid 20114 JAH JAH EI Is-Amoxicillin + Clavulanate Disc Amoksitsilliin + klavulaanhape Disk Amoksitsilliin + klavulaanhape Disk T/M/R 33 JAH 2305 21-6 Amoxicillin+Clavulanate Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Amoxicillin+Clavulanate [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Amoxicillin+Clav Islt KB 1 Observation 373 AB 22 Ampicillin 20116 JAH JAH EI Is-Ampicillin Ampitsilliin Ampitsilliin T/M/R 48 JAH 3245 18864-9 Ampicillin Susc Pt Isolate OrdQn ABXBACT Ampicillin [Susceptibility] Ampicillin Susc Islt 1 Observation 8,1144 374 AB 22 Ampicillin/Sulbactam 20211 JAH JAH EI Is-Ampicillin + Sulbactam Grad Ampitsilliin + sulbaktaam Grad Ampitsilliin + sulbaktaam Grad QN mg/L 50 JAH 2355 6980-7 Ampicillin+Sulbactam Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Ampicillin+Sulbactam [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Ampicillin+Sulbac Islt E-test 1 Observation 1113 AB 22 Asitromütsiin Disk 20120 JAH JAH EI Is-Azithromycin Disc Asitromütsiin Disk Asitromütsiin Disk T/M/R 55 JAH 2337 37-2 Azithromycin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Azithromycin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Azithromycin Islt KB 1 Observation 389 AB 22 Doxycycline 20158 JAH JAH EI Is-Doxycycline Disc Doksütsükliin Disk Doksütsükliin Disk T/M/R 66 JAH 2322 226-1 Doxycycline Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Doxycycline [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Doxycycline Islt KB 1 Observation 1117 AB 22 Ertapeneem Disk 20162 JAH JAH EI Is-Ertapenem Disc Ertapeneem Disk Ertapeneem Disk T/M/R 75 JAH 2334 35799-6 Ertapenem Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Ertapenem [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Ertapenem Islt KB 1 Observation 1118 AB 22 Erütromütsiin Disk 20161 JAH JAH EI Is-Erythromycin Disc Erütromütsiin Disk Erütromütsiin Disk T/M/R 79 JAH 2320 234-5 Erythromycin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Erythromycin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Erythromycin Islt KB 1 Observation 398 AB 22 Gentamicin 20173 JAH JAH EI Is-Gentamicin Disc Gentamütsiin Disk Gentamütsiin Disk T/M/R 101 JAH 2316 268-3 Gentamicin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion mm mm ABXBACT Gentamicin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Gentamicin Islt KB 1 Observation 1119 AB 22 Gentamütsiini kõrges kontsentratsioonis Disk 20171 JAH JAH EI Is-Gentamicin HL Disc Gentamütsiini kõrges kontsentratsioonis Disk Gentamütsiini kõrges kontsentratsioonis Disk T/M/R 104 JAH 4231 7017-7 Gentamicin.high potency Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion 1 ABXBACT Gentamicin.high potency [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Gentamicin Synergy Islt KB 1 Observation 8,5074 401 AB 22 Imipenem 20175 JAH JAH EI Is-Imipenem Disc Imipeneem Disk Imipeneem Disk T/M/R 110 JAH 2605 280-8 Imipenem Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Imipenem [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Imipenem Islt KB 1 Observation 1120 AB 22 Imipeneem Grad 20851 JAH JAH EI Is-Imipenem Grad Imipeneem Grad Imipeneem Grad QN mg/L 111 JAH 2367 7019-3 Imipenem Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Imipenem [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Imipenem Islt E-test 1 Observation 1125 AB 22 Imipeneem Grad 49144 JAH JAH EI Is-Imipenem Grad Imipeneem Grad Imipeneem Grad QN mg/L 111 JAH 2367 7019-3 Imipenem Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Imipenem [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Imipenem Islt E-test 1 Observation 384 AB 22 Clarithromycin 20136 JAH JAH EI Is-Clarithromycin Disc Klaritromütsiin Disk Klaritromütsiin Disk T/M/R 133 JAH 2319 190-9 Clarithromycin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Clarithromycin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Clarithro Islt KB 1 Observation 1116 AB 22 Klindamütsiin Disk 20135 JAH JAH EI Is-Clindamycin Disc Klindamütsiin Disk Klindamütsiin Disk T/M/R 136 JAH 2328 194-1 Clindamycin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Clindamycin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Clindamycin Islt KB 1 Observation 382 AB 22 Chloramphenicol 20131 JAH JAH EI Is-Chloramphenicol Disc Klooramfenikool Disk Klooramfenikool Disk T/M/R 140 JAH 2330 174-3 Chloramphenicol Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Chloramphenicol [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Chloramphen Islt KB 1 Observation 403 AB 22 Meropenem 20185 JAH JAH EI Is-Meropenem Disc Meropeneem Disk Meropeneem Disk T/M/R 157 JAH 2314 6653-0 Meropenem Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Meropenem [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Meropenem Islt KB 1 Observation 406 AB 22 Nitrofurantoin 20195 JAH JAH EI Is-Nitrofurantoin Disc Nitrofurantoiin Disk Nitrofurantoiin Disk T/M/R 195 JAH 2327 364-0 Nitrofurantoin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Nitrofurantoin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Nitrofurantoin Islt KB 1 Observation 407 AB 22 Norfloxacin 20196 JAH JAH EI Is-Norfloxacin Disc Norfloksatsiin Disk Norfloksatsiin Disk T/M/R 199 JAH 2325 368-1 Norfloxacin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Norfloxacin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Norfloxacin Islt KB 1 Observation 412 AB 22 Oxacillin 20202 JAH JAH EI Is-Oxacillin Disc Oksatsilliin Disk Oksatsilliin Disk T/M/R 206 JAH 2304 384-8 Oxacillin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Oxacillin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Oxacillin Islt KB 1 Observation 417 AB 22 Penicillin G 20204 JAH JAH EI Is-Penicillin Disc Penitsilliin Disk Penitsilliin Disk T/M/R 213 JAH 2303 13968-3 Penicillin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Penicillin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Penicillin Islt KB 1 Observation 418 AB 22 Piperacillin/Tazobactam 20235 JAH JAH EI Is-Piperacillin + Tazobactam Disc Piperatsilliin + tasobaktaam Disk Piperatsilliin + tasobaktaam Disk T/M/R 227 JAH 2306 413-5 Piperacillin+Tazobactam Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Piperacillin+Tazobactam [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Piperacillin+Tazobac Islt KB 1 Observation 1121 AB 22 Piperatsilliin+tasobaktaam Grad 20816 JAH JAH EI Is-Piperacillin + Tazobactam Grad Piperatsilliin + tasobaktaam Grad Piperatsilliin + tasobaktaam Grad QN mg/L 228 JAH 2356 7044-1 Piperacillin+Tazobactam Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Piperacillin+Tazobactam [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Piperacillin+Tazobac Islt E-test 1 Observation 1123 AB 22 Piperatsilliin+tasobaktaam Grad 49142 JAH JAH EI Is-Piperacillin + Tazobactam Grad Piperatsilliin + tasobaktaam Grad Piperatsilliin + tasobaktaam Grad QN mg/L 228 JAH 2356 7044-1 Piperacillin+Tazobactam Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Piperacillin+Tazobactam [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Piperacillin+Tazobac Islt E-test 1 Observation 433 AB 22 Tetracycline 20222 JAH JAH EI Is-Tetracycline Disc Tetratsükliin Disk Tetratsükliin Disk T/M/R 256 JAH 2321 497-8 Tetracycline Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Tetracycline [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Tetracycline Islt KB 1 Observation 1122 AB 22 Tobramütsiin Disk 20233 JAH JAH EI Is-Tobramycin Disc Tobramütsiin Disk Tobramütsiin Disk T/M/R 268 JAH 2317 509-0 Tobramycin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Tobramycin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Tobramycin Islt KB 1 Observation 438 AB 22 Trimethoprim/Sulfamethoxazole 20220 JAH JAH EI Is-Trimethoprim + sulfamethoxazole Disc Trimetoprim + sulfametoksasool Disk Trimetoprim + sulfametoksasool Disk T/M/R 276 JAH 2329 517-3 Trimethoprim+Sulfamethoxazole Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Trimethoprim+Sulfamethoxazole [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) TMP SMX Islt KB 1 Observation 379 AB 22 Cefepime 20164 JAH JAH EI Is-Cefepime Disc Tsefepiim Disk Tsefepiim Disk T/M/R 295 JAH 2307 8272-7 Cefepime Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Cefepime [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Cefepime Islt KB 1 Observation 1124 AB 22 Tsefepiim Disk 49195 JAH JAH EI Is-Cefepime Disc Tsefepiim Disk Tsefepiim Disk T/M/R 295 JAH 2307 8272-7 Cefepime Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Cefepime [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Cefepime Islt KB 1 Observation 1126 AB 22 Tsefepiim Grad 50944 JAH JAH EI Is-Cefepime Grad Tsefepiim Grad Tsefepiim Grad QN mg/L 296 JAH 2357 6987-2 Cefepime Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Cefepime [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Cefepime Islt E-test 1 Observation 380 AB 22 Cefoxitin 20169 JAH JAH EI Is-Cefoxitin Disc Tsefoksitiin Disk Tsefoksitiin Disk T/M/R 307 JAH 2309 117-2 Cefoxitin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Cefoxitin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Cefoxitin Islt KB 1 Observation 1142 AB 22 Tsefotaksiim 20149 JAH JAH EI Is-Cefotaxime Tsefotaksiim Tsefotaksiim T/M/R 315 JAH 3236 18886-2 Cefotaxime Susc Pt Isolate OrdQn ABXBACT Cefotaxime [Susceptibility] Cefotaxime Susc Islt 1 Observation 13,5703 1114 AB 22 Tsefpodoksiim 20140 JAH JAH EI Is-Cefpodoxime Tsefpodoksiim Tsefpodoksiim T/M/R 319 JAH 4216 18890-4 Cefpodoxime Susc Pt Isolate OrdQn 5 ABXBACT Cefpodoxime [Susceptibility] Cefpodoxime Susc Islt 1 Observation 20,6656 1143 AB 22 Tsefpodoksiim 49171 JAH JAH EI Is-Cefpodoxime Tsefpodoksiim Tsefpodoksiim T/M/R 319 JAH 4216 18890-4 Cefpodoxime Susc Pt Isolate OrdQn 5 ABXBACT Cefpodoxime [Susceptibility] Cefpodoxime Susc Islt 1 Observation 20,6656 381 AB 22 Ceftazidime 20124 JAH JAH EI Is-Ceftazidime Disc Tseftasidiim Disk Tseftasidiim Disk T/M/R 322 JAH 2597 134-7 Ceftazidime Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Ceftazidime [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Ceftazidime Islt KB 1 Observation 1145 AB 22 Tseftriaksoon 49174 JAH JAH EI Is-Ceftriaxone Tseftriaksoon Tseftriaksoon T/M/R 335 JAH 3241 18895-3 Ceftriaxone Susc Pt Isolate OrdQn ABXBACT Ceftriaxone [Susceptibility] Ceftriaxone Susc Islt 1 Observation 8,1144 1115 AB 22 Tsefuroksiim Disk 20151 JAH JAH EI Is-Cefuroxime par Disc Tsefuroksiim (parenteraalne) Disk Tsefuroksiim (parenteraalne) Disk T/M/R 341 JAH 2311 146-1 Cefuroxime.parenteral Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Cefuroxime Parenteral [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Cefuroxime Parenter Islt KB 1 Observation 1144 AB 22 Tsefuroksiim 49182 JAH JAH EI Is-Cefuroxime Tsefuroksiim Tsefuroksiim T/M/R " " 346 JAH 4219 51724-3 Cefuroxime Susc Pt Isolate OrdQn 10 ABXBACT Cefuroxime [Susceptibility] Cefuroxime Susc Islt 1 Both 14,4847 383 AB 22 Ciprofloxacin 20134 JAH JAH EI Is-Ciprofloxacin Disc Tsiprofloksatsiin Disk Tsiprofloksatsiin Disk T/M/R 347 JAH 2323 186-7 Ciprofloxacin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Ciprofloxacin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Ciprofloxacin Islt KB 1 Observation 445 AB 22 Vancomycin 20237 JAH JAH EI Is-Vancomycin Disc Vankomütsiin Disk Vankomütsiin Disk T/M/R 351 JAH 2315 525-6 Vancomycin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Vancomycin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Vancomycin Islt KB 1 Observation 338 ST 24 St-Hb/suunata mikrobioloogiasse 1908175 JAH EI EI St-Hb POX Peitveri roojas (pseudoperoksüdaas) Peitveri roojas (pseudoperoksüdaas) Tekst 2 JAH 853 2335-8 Hemoglobin.gastrointestinal ACnc Pt Stool Ord 0,04% CHEM Hemoglobin.gastrointestinal [Presence] in Stool Hemocult Stl Ql 1 Both 415 ST 24 Peitveri roojas (pseudoperoksüdaas) 1908175 hemoglobiin 3059331 JAH JAH EI St-Hb POX Peitveri roojas (pseudoperoksüdaas) Peitveri roojas (pseudoperoksüdaas) Tekst 2 JAH 853 2335-8 Hemoglobin.gastrointestinal ACnc Pt Stool Ord 0,04% CHEM Hemoglobin.gastrointestinal [Presence] in Stool Hemocult Stl Ql 1 Both 416 ST 24 Peitveri roojas (pseudoperoksüdaas) 1908175 transferriin 3059332 JAH EI EI St-Hb POX Peitveri roojas (pseudoperoksüdaas) Peitveri roojas (pseudoperoksüdaas) Tekst 2 JAH 853 2335-8 Hemoglobin.gastrointestinal ACnc Pt Stool Ord 0,04% CHEM Hemoglobin.gastrointestinal [Presence] in Stool Hemocult Stl Ql 1 Both 1063 ST 24 Peitveri roojas 6764223 JAH JAH EI St-Hb Peitveri roojas (Hb) Peitveri roojas (hemoglobiin) Tekst 4 JAH 854 29771-3 Hemoglobin.gastrointestinal ACnc Pt Stool Ord Imm CHEM Hemoglobin.gastrointestinal [Presence] in Stool by Immunologic method Occult Bld Stl Ql Imm 1 Both 402 ST 24 Kalprotektiin roojas 6764235 JAH JAH EI St-Calpro Kalprotektiin roojas Kalprotektiin roojas QN ug/g ug/g 9 JAH 863 38445-3 Calprotectin MCnt Pt Stool Qn ug/g ug/g CHEM Calprotectin [Mass/mass] in Stool Calprotectin Stl-mCnt 1 Both 337 BoF 25 PrtF-WBC 1907146 JAH JAH EI PrtF-WBC Leukotsüüdid Leukotsüüdid kõhuõõnevedelikus QN E6/L × 106/l Sysmex XT-4000i 11 JAH 871 810-2 Leukocytes NCnc Pt Periton fld Qn Manual count 10*6/L 10^6/L HEM/BC Leukocytes [#/volume] in Peritoneal fluid by Manual count WBC # Prt Manual 1 Observation 330 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) 1908167 MN 3059320 JAH EI EI PrtF-MN% MN% Mononukleaarsete leukotsüütide suhtarv kõhuõõnevedelikus QN % % Sysmex XT-4000i 16 JAH 1705 70038-5 Mononuclear cells/100 leukocytes NFr Pt Periton fld Qn Automated count % % HEM/BC Mononuclear cells/100 leukocytes in Peritoneal fluid by Automated count Mononuc Cells NFr Prt Auto 1 Observation 11,4729 331 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) 1908167 MN (lümf, mon) 3059317 JAH EI EI PrtF-MN# MN Mononukleaarsete leukotsüütide arv kõhuõõnevedelikus QN E6/L 106/l Sysmex XT-4000i 17 JAH 1707 70047-6 Mononuclear cells NCnc Pt Periton fld Qn Automated count 10*3/uL 10*6/L HEM/BC Mononuclear cells [#/volume] in Peritoneal fluid by Automated count Mononuc Cells # Prt Auto 1 Observation 11,4729 332 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) 1908167 PMN 3059319 JAH EI EI PrtF-PMN% PMN% Polümorfonukleaarsete leukotsüütide suhtarv kõhuõõnevedelikus QN % % Sysmex XT-4000i 18 JAH 1706 70039-3 Polymorphonuclear cells/100 leukocytes NFr Pt Periton fld Qn Automated count % % HEM/BC Polymorphonuclear cells/100 leukocytes in Peritoneal fluid by Automated count Polys NFr Prt Auto 1 Observation 11,4729 333 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) 1908167 PMN( neut, eos, baso) 3059316 JAH EI EI PrtF-PMN# PMN Polümorfonukleaarsete leukotsüütide arv kõhuõõnevedelikus QN E6/L 106/l Sysmex XT-4000i 19 JAH 1708 70048-4 Polymorphonuclear cells NCnc Pt Periton fld Qn Automated count 10*3/uL 10*6/L HEM/BC Polymorphonuclear cells [#/volume] in Peritoneal fluid by Automated count Polys # Prt Auto 1 Observation 11,4729 329 BoF 25 PrtF-Diff 1908167 JAH JAH EI PrtF-Diff-m Kõhuõõnevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) Kõhuõõnevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) Paneel 20 JAH 875 29581-6 Differential panel - Pt Periton fld - PANEL.HEM/BC Differential panel in Peritoneal fluid Diff Pnl Prt 1 Order 328 BoF 25 PrtF-Amyl 1907295 JAH JAH EI PrtF-Amyl Amülaas kõhuõõnevedelikus Amülaas kõhuõõnevedelikus QN U/L 37 JAH 1083 1797-0 Amylase CCnc Pt Periton fld Qn U/L CHEM Amylase [Enzymatic activity/volume] in Peritoneal fluid Amylase Prt- unknown Both 334 BoF 25 PrtF-Gluc 1907314 JAH JAH EI PrtF-Gluc Glükoos kõhuõõnevedelikus Glükoos kõhuõõnevedelikus QN mmol/L 41 JAH 1084 14748-8 Glucose SCnc Pt Periton fld Qn mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Peritoneal fluid Glucose Prt-sCnc unknown Both 335 BoF 25 PrtF-LDH 1907366 JAH JAH EI PrtF-LDH (non-IFCC) LDH kõhuõõnevedelikus (non-IFCC) Laktaadi dehüdrogenaas kõhuõõnevedelikus (non-IFCC) QN U/L U/l 47 JAH 1089 60020-5 Lactate dehydrogenase CCnc Pt Periton fld Qn Reaction: Pyruvate to Lactate U/L CHEM Lactate dehydrogenase [Enzymatic activity/volume] in Peritoneal fluid by Pyruvate LDH Prt P to L-cCnc unknown Both 336 BoF 25 PrtF-Prot 1907399 JAH JAH EI PrtF-Prot Valk kõhuõõnevedelikus Valk kõhuõõnevedelikus QN g/L g/l 53 JAH 1093 2883-7 Protein MCnc Pt Periton fld Qn g/L CHEM Protein [Mass/volume] in Peritoneal fluid Prot Prt-mCnc unknown Both 322 BoF 25 PlrF-WBC 1907149 JAH JAH EI PlrF-WBC Leukotsüüdid Leukotsüüdid pleuravedelikus QN E6/L × 106/l Sysmex XT-4000i 78 JAH 896 808-6 Leukocytes NCnc Pt Plr fld Qn Manual count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Leukocytes [#/volume] in Pleural fluid by Manual count WBC # Plr Manual 1 Observation 324 BoF 25 PrlF-Diff 1907144 JAH JAH EI PlrF-Diff-m Pleuravedeliku tsütogramm (mikroskoopia) Pleuravedeliku tsütogramm (mikroskoopia) Paneel 87 JAH 900 29583-2 Differential panel - Pt Plr fld - PANEL.HEM/BC Differential panel in Pleural fluid Diff Pnl Plr 1 Order 323 BoF 25 PrlF-Amyl 1907296 JAH JAH EI PlrF-Amyl Amülaas pleuravedelikus Amülaas pleuravedelikus QN U/L mmol/l 102 JAH 1096 1796-2 Amylase CCnc Pt Plr fld Qn U/L CHEM Amylase [Enzymatic activity/volume] in Pleural fluid Amylase Plr- unknown Both 325 BoF 25 PrlF-Gluc 1907318 JAH JAH EI PlrF-Gluc Glükoos pleuravedelikus Glükoos pleuravedelikus QN mmol/L mmol/l 107 JAH 1097 14747-0 Glucose SCnc Pt Plr fld Qn mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Pleural fluid Glucose Plr-sCnc unknown Both 326 BoF 25 PrlF-LDH 1907367 JAH JAH EI PlrF-LDH (non-IFCC) LDH pleuravedelikus (non-IFCC) Laktaadi dehüdrogenaas pleuravedelikus (non-IFCC) QN U/L U/l 113 JAH 1102 60021-3 Lactate dehydrogenase CCnc Pt Plr fld Qn Reaction: Pyruvate to Lactate U/L CHEM Lactate dehydrogenase [Enzymatic activity/volume] in Pleural fluid by Pyruvate to lactate reaction LDH Plr P to unknown Both 124 BoF 25 Vereäige mikroskoopia 1907140 Basofiilne sõmerus erütrotsüütides 3057983 JAH EI EI PlrF-Trigl Triglütseriidid pleuravedelikus Triglütseriidid pleuravedelikus QN mmol/L 117 JAH 1105 39801-6 Triglyceride SCnc Pt Plr fld Qn mmol/L CHEM Triglyceride [Moles/volume] in Pleural fluid Trigl Plr-sCnc unknown Both 327 BoF 25 PrlF-Prot 1907400 JAH JAH EI PlrF-Prot Valk pleuravedelikus Valk pleuravedelikus QN g/L g/l 119 JAH 1106 2882-9 Protein MCnc Pt Plr fld Qn g/L CHEM Protein [Mass/volume] in Pleural fluid Prot Plr-mC unknown Both 340 BoF 25 Sy-WBC 1907147 JAH JAH EI SynF-WBC Leukotsüüdid Leukotsüüdid liigesevedelikus QN E6/L × 106/l Sysmex XT-4000i 169 JAH 949 814-4 Leukocytes NCnc Pt Synv fld Qn Manual count 10*6/L 10^6/L HEM/BC Leukocytes [#/volume] in Synovial fluid by Manual count WBC # Snv Manual 1 Observation 339 BoF 25 Sy-Diff 1907143 JAH JAH EI SynF-Diff-m Liigesevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) Liigesevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) Paneel 175 JAH 957 29582-4 Differential panel - Pt Synv fld - PANEL.HEM/BC Differential panel in Synovial fluid Diff Pnl Snv 1 Order 1073 AN 26 Tsink seminaalplasmas 6764244 JAH EI JAH SemP-Zn Zn seminaalplasmas Tsink seminaalplasmas QN mmol/L mmol/ml 41 JAH 2234 10633-6 Zinc SCnc Pt Semen Qn umol/L umol/L DRUG/TOX Zinc [Moles/volume] in Semen Zinc Smn-sCnc 1 1071 AN 26 Alfa-glükosidaas seminaalplasmas 6764245 JAH EI JAH SemP-AGLU Alfaglükosidaas seminaalplasmas Alfaglükosidaas seminaalplasmas QN U/L mU/ml 42 JAH 3555 1814-3 Acid alpha glucosidase CCnc Pt Semen Qn U/L U/L 2 CHEM Acid alpha glucosidase [Enzymatic activity/volume] in Semen Acid A-Glucosidase Smn-cCnc 1 Both 19,5419 1072 AN 26 Fruktoos seminaalplasmas 6764246 JAH EI JAH SemP-Fructose Fruktoos seminaalplasmas Fruktoos seminaalplasmas QN mmol/L mmol/ml 43 JAH 3556 10574-2 Fructose SCnc Pt Semen Qn mmol/L mmol/L CHEM Fructose [Moles/volume] in Semen Fructose Smn-sCnc 1 Both 12,2619 1069 AN 26 IL-6 eesnäärme sekreedis 6764238 JAH JAH JAH XXX-IL-6 IL-6 Interleukiin 6 täpsustamata materjalis QN ng/L ng/l 61 JAH 2232 49732-1 Interleukin 6 MCnc Pt Body fld Qn pg/mL pg/mL CHEM Interleukin 6 [Mass/volume] in Body fluid Il6 Fld-mCnc 1 Both 25,2063 1070 AN 26 IL-6 sem plasmas 6764242 JAH JAH JAH XXX-IL-6 IL-6 Interleukiin 6 täpsustamata materjalis QN ng/L ng/l 61 JAH 2232 49732-1 Interleukin 6 MCnc Pt Body fld Qn pg/mL pg/mL CHEM Interleukin 6 [Mass/volume] in Body fluid Il6 Fld-mCnc 1 Both 25,2063 682 HLA 27 HLA B27 6764109 JAH JAH JAH B-HLA-B*27 DNA HLA-B*27 DNA HLA-B*27 alleel Tekst 1 JAH 1123 26043-0 HLA-B27 ACnc Pt Bld Ord Probe.amp.tar HLA HLA-B27 [Presence] by Probe & target amplification method HLA-B27 Ql PCR 1 Both 842 PH 31 Hüpolaktaasia täisk- LCT geeni c.-13910C 6764878 JAH JAH JAH XXX-LCT c.-13910C>T Hüpolaktaasia täiskasvanutel - LCT geeni c.-13910C>T variant Hüpolaktaasia täiskasvanutel - LCT geeni c.-13910C>T variant Tekst 10 JAH 1376 58924-2 LCT gene mutations tested for Prid Pt Bld/Tiss Nom Molgen MOLPATH.MUT LCT gene mutations tested for in Blood or Tissue by Molecular genetics method Nominal LCT gene Mut Tested Bld/T 1 Both 967 PH 31 Hüpolaktaasia täisk- LCT geeni c.-13910C 6764877 JAH JAH JAH XXX-LCT c.-13910C>T Hüpolaktaasia täiskasvanutel - LCT geeni c.-13910C>T variant Hüpolaktaasia täiskasvanutel - LCT geeni c.-13910C>T variant Tekst 10 JAH 1376 58924-2 LCT gene mutations tested for Prid Pt Bld/Tiss Nom Molgen MOLPATH.MUT LCT gene mutations tested for in Blood or Tissue by Molecular genetics method Nominal LCT gene Mut Tested Bld/T 1 Both 734 PH 31 Gastropaneel 6765037 Gastropaneeli tõlgendus 6765043 JAH EI JAH Pt-Interpretation Tõlgendus Tulemuse tõlgendus Tekst 158 JAH 3501 56850-1 Interpretation and review of laboratory results Imp Pt ^Patient Nom 1 ED Interpretation and review of laboratory results Imp & review of lab results 2 7,778 170 SV 33 " hCG" 1907977 JAH JAH EI S,P-fb-hCG fb-hCG Koorioni gonadotropiini vaba beetaalaühik seerumis/plasmas QN U/L U/l Cobas e411 5 JAH 396 19180-9 Choriogonadotropin.beta subunit.free ACnc Pt Ser/Plas Qn [IU]/L IU/L CHEM Choriogonadotropin.beta subunit free [Units/volume] in Serum or Plasma B-HCG Free SerPl-aCnc 1 Both