id labor Valdkond VK sort Paneel P kood Analüüsi nimetus A kood Kehtiv Kehtiv lõpp Tellitav Vahendatav T lühend Kasutatav nimetus T Nimetus Vastuskood T Ühik Labor ühik Seade Diagnostikumi_tootja Sort Risttabel id algandmed Loinc # Component Property Time Aspects System Scale Method Ex UCUM Units Ex Units %99+ Common Tests Class Long Common Name Short Name Type Order/Obs Doc/Section Ext 1254 HE 1 Hemogramm 6763689 JAH JAH EI B-CBC Hemogramm Hemogramm Paneel 1 JAH 1 58410-2 Complete blood count (hemogram) panel - Pt Bld - Automated count PANEL.HEM/BC Complete blood count (hemogram) panel in Blood by Automated count CBC (hemogram) Bld Auto 1 Order 133 HE 1 B1-A3Diff 1908328 JAH JAH EI B-CBC-3Diff Hemogramm 3-osalise leukogrammiga Hemogramm kolmeosalise leukogrammiga Paneel 3 JAH 2124 L-2124 442 HE 1 Hemogramm viieosalise leukogrammiga 6763690 JAH JAH JAH B-CBC-5Diff Hemogramm 5-osalise leukogrammiga Hemogramm viieosalise leukogrammiga Paneel 4 JAH 12 57021-8 CBC W Auto Differential panel - Pt Bld Qn PANEL.HEM/BC CBC W Auto Differential panel in Blood CBC W Auto Diff Bld 1 Order 153 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga 1908328 WBC 3060026 JAH EI EI B-WBC WBC Leukotsüüdid QN E9/L IU/l 10 JAH/Võrreld 2 6690-2 Leukocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Leukocytes [#/volume] in Blood by Automated count WBC # Bld Auto 1 Observation 1041 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 6763690 Leukotsüüdid 3060326 JAH EI JAH B-WBC WBC Leukotsüüdid QN E9/L x 10 9/L 10 JAH/Võrreld 2 6690-2 Leukocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Leukocytes [#/volume] in Blood by Automated count WBC # Bld Auto 1 Observation 150 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga 1908328 RBC 3060013 JAH EI EI B-RBC RBC Erütrotsüüdid QN E12/L IU/l 11 JAH/Võrreld 3 789-8 Erythrocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*6/uL 10^12/L;million/mm3 2,22% HEM/BC Erythrocytes [#/volume] in Blood by Automated count RBC # Bld Auto 1 Observation 137 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga 1908328 HGB 3060018 JAH EI EI B-Hb Hb Hemoglobiin QN g/L g/l 12 JAH/Võrreld 4 718-7 Hemoglobin MCnc Pt Bld Qn g/dL 2,32% HEM/BC Hemoglobin [Mass/volume] in Blood Hgb Bld-mCnc 1 Both 1040 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 6763690 Hemoglobiin 3060318 JAH EI JAH B-Hb Hb Hemoglobiin QN g/L g/l 12 JAH/Võrreld 4 718-7 Hemoglobin MCnc Pt Bld Qn g/dL 2,32% HEM/BC Hemoglobin [Mass/volume] in Blood Hgb Bld-mCnc 1 Both 136 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga 1908328 HCT 3060014 JAH EI EI B-Hct Hct Hematokrit QN % % 13 JAH/Võrreld 5 4544-3 Hematocrit VFr Pt Bld Qn Automated count % HEM/BC Hematocrit [Volume Fraction] of Blood by Automated count Hct VFr Bld Auto 1 Both 1039 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 6763690 Hematokrit 3060314 JAH EI JAH B-Hct Hct Hematokrit QN % % 13 JAH/Võrreld 5 4544-3 Hematocrit VFr Pt Bld Qn Automated count % HEM/BC Hematocrit [Volume Fraction] of Blood by Automated count Hct VFr Bld Auto 1 Both 142 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga 1908328 MCV 3060015 JAH EI EI B-MCV MCV Erütrotsüütide keskmine maht QN fL fL 14 JAH/Võrreld 6 787-2 Erythrocyte mean corpuscular volume EntVol Pt RBC Qn Automated count fL fL HEM/BC Erythrocyte mean corpuscular volume [Entitic volume] by Automated count MCV RBC Auto 1 Observation 1044 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 6763690 MCV 3060315 JAH EI JAH B-MCV MCV Erütrotsüütide keskmine maht QN fL fL 14 JAH/Võrreld 6 787-2 Erythrocyte mean corpuscular volume EntVol Pt RBC Qn Automated count fL fL HEM/BC Erythrocyte mean corpuscular volume [Entitic volume] by Automated count MCV RBC Auto 1 Observation 140 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga 1908328 MCH 3060019 JAH EI EI B-MCH MCH Keskmine hemoglobiin erütrotsüüdis QN pg pg 15 JAH/Võrreld 7 785-6 Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin EntMass Pt RBC Qn Automated count pg pg 2,22% HEM/BC Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin [Entitic mass] by Automated count MCH RBC Qn Auto 1 Observation 1042 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 6763690 MCH 3060319 JAH EI JAH B-MCH MCH Keskmine hemoglobiin erütrotsüüdis QN pg pg 15 JAH/Võrreld 7 785-6 Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin EntMass Pt RBC Qn Automated count pg pg 2,22% HEM/BC Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin [Entitic mass] by Automated count MCH RBC Qn Auto 1 Observation 141 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga 1908328 MCHC 3060020 JAH EI EI B-MCHC MCHC Keskmine hemoglobiini kontsentratsioon erütrotsüüdis QN g/L g/l 16 JAH/Võrreld 8 786-4 Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin concentration MCnc Pt RBC Qn Automated count g/dL 2,22% HEM/BC Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin concentration [Mass/volume] by Automated count MCHC RBC Auto-mCnc 1 Observation 1043 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 6763690 MCHC 3060320 JAH EI JAH B-MCHC MCHC Keskmine hemoglobiini kontsentratsioon erütrotsüüdis QN g/L g/l 16 JAH/Võrreld 8 786-4 Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin concentration MCnc Pt RBC Qn Automated count g/dL 2,22% HEM/BC Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin concentration [Mass/volume] by Automated count MCHC RBC Auto-mCnc 1 Observation 1047 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 6763690 RDW 3060317 JAH EI JAH B-RDW-CV RDW-CV Erütrotsüütide suurusjaotuvus QN % % 17 JAH/Võrreld 9 788-0 Erythrocyte distribution width Ratio Pt RBC Qn Automated count % % HEM/BC Erythrocyte distribution width [Ratio] by Automated count RDW RBC Auto-Rto 1 Observation 152 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga 1908328 RDW-CW 3060017 JAH EI EI B-RDW-SD RDW-SD Erütrotsüütide suurusjaotuvus QN fL fL 18 JAH/Võrreld 10 21000-5 Erythrocyte distribution width EntVol Pt RBC Qn Automated count fL fL HEM/BC Erythrocyte distribution width [Entitic volume] by Automated count RDW RBC Auto 1 Observation 149 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga 1908328 PLT 3060021 JAH EI EI B-Plt Plt Trombotsüüdid QN E9/L IU/l 19 JAH/Võrreld 11 777-3 Platelets NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Platelets [#/volume] in Blood by Automated count Platelet # Bld Auto 1 Observation 1049 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 6763690 Trombotsüüdid 3060321 JAH EI JAH B-Plt Plt Trombotsüüdid QN E9/L x 10 9/L 19 JAH/Võrreld 11 777-3 Platelets NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Platelets [#/volume] in Blood by Automated count Platelet # Bld Auto 1 Observation 446 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 6763690 EO% 6763691 JAH EI JAH B-Eo% Eo% Eosinofiilide suhtarv QN % % 20 JAH/Võrreld 23 713-8 Eosinophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Eosinophils/100 leukocytes in Blood by Automated count Eosinophil NFr Bld Auto 1 Observation 444 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 6763690 BASO% 6763692 JAH EI JAH B-Baso% Baso% Basofiilide suhtarv QN % % 21 JAH/Võrreld 24 706-2 Basophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Basophils/100 leukocytes in Blood by Automated count Basophils NFr Bld Auto 1 Observation 143 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga 1908328 MID 3060029 JAH EI EI B-Mono% Mono% Monotsüütide suhtarv QN % % 22 JAH/Võrreld 25 5905-5 Monocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Monocytes/100 leukocytes in Blood by Automated count Monocytes NFr Bld Auto 1 Observation 452 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 6763690 MONO% 6763693 JAH EI JAH B-Mono% Mono% Monotsüütide suhtarv QN % % 22 JAH/Võrreld 25 5905-5 Monocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Monocytes/100 leukocytes in Blood by Automated count Monocytes NFr Bld Auto 1 Observation 138 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga 1908328 LYMPH 3060027 JAH EI EI B-Lymph% Lymph% Lümfotsüütide suhtarv QN % % 23 JAH/Võrreld 26 736-9 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Blood by Automated count Lymphocytes NFr Bld Auto 1 Observation 450 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 6763690 LYMPH% 6763694 JAH EI JAH B-Lymph% Lymph% Lümfotsüütide suhtarv QN % % 23 JAH/Võrreld 26 736-9 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Blood by Automated count Lymphocytes NFr Bld Auto 1 Observation 135 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga 1908328 GRAN 3060028 JAH EI EI B-Neut% Neut% Neutrofiilide suhtarv QN % % 26 JAH/Võrreld 27 770-8 Neutrophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % 1,03% HEM/BC Neutrophils/100 leukocytes in Blood by Automated count Neutrophils NFr Bld Auto 1 Observation 454 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 6763690 NEUT% 6763695 JAH EI JAH B-Neut% Neut% Neutrofiilide suhtarv QN % % 26 JAH/Võrreld 27 770-8 Neutrophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % 1,03% HEM/BC Neutrophils/100 leukocytes in Blood by Automated count Neutrophils NFr Bld Auto 1 Observation 448 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 6763690 IG% 6763696 JAH EI JAH B-IG% IG% Ebaküpsete granulotsüütide suhtarv QN % % 28 JAH/Võrreld 33 38518-7 Granulocytes.immature/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % HEM/BC Granulocytes Immature/100 leukocytes in Blood Imm Granulocytes NFr Bld 1 Observation 445 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 6763690 EO# 6763697 JAH EI JAH B-Eo# Eo Eosinofiilide arv QN E9/L x 10 9/L 29 JAH/Võrreld 28 711-2 Eosinophils NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 0,03% HEM/BC Eosinophils [#/volume] in Blood by Automated count Eosinophil # Bld Auto 1 Both 1038 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 6763690 Eosinofiilide abs arv 6763980 JAH EI JAH B-Eo# Eo Eosinofiilide arv QN E9/L x 10 9/L 29 JAH/Võrreld 28 711-2 Eosinophils NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 0,03% HEM/BC Eosinophils [#/volume] in Blood by Automated count Eosinophil # Bld Auto 1 Both 443 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 6763690 BASO# 6763698 JAH EI JAH B-Baso# Baso Basofiilide arv QN E9/L x 10 9/L 30 JAH/Võrreld 29 704-7 Basophils NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 0,76% HEM/BC Basophils [#/volume] in Blood by Automated count Basophils # Bld Auto 1 Observation 144 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga 1908328 MID (abs.) 6764500 JAH EI EI B-Mono# Mono Monotsüütide arv QN E9/L IU/l 31 JAH/Võrreld 30 742-7 Monocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Monocytes [#/volume] in Blood by Automated count Monocytes # Bld Auto 1 Observation 451 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 6763690 MONO# 6763699 JAH EI JAH B-Mono# Mono Monotsüütide arv QN E9/L x 10 9/L 31 JAH/Võrreld 30 742-7 Monocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Monocytes [#/volume] in Blood by Automated count Monocytes # Bld Auto 1 Observation 139 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga 1908328 LYMPH (abs.) 6764498 JAH EI EI B-Lymph# Lymph Lümfotsüütide arv QN E9/L IU/l 32 JAH/Võrreld 31 731-0 Lymphocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 0,28% HEM/BC Lymphocytes [#/volume] in Blood by Automated count Lymphocytes # Bld Auto 1 Observation 449 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 6763690 LYMPH# 3060327 JAH EI JAH B-Lymph# Lymph Lümfotsüütide arv QN E9/L 32 JAH/Võrreld 31 731-0 Lymphocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 0,28% HEM/BC Lymphocytes [#/volume] in Blood by Automated count Lymphocytes # Bld Auto 1 Observation 134 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga 1908328 GRA (abs.) 3056813 JAH EI EI B-Neut# Neut Neutrofiilide arv QN E9/L 35 JAH/Võrreld 32 751-8 Neutrophils NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Neutrophils [#/volume] in Blood by Automated count Neutrophils # Bld Auto 1 Observation 453 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 6763690 NEUT# 6763700 JAH EI JAH B-Neut# Neut Neutrofiilide arv QN E9/L x 10 9/L 35 JAH/Võrreld 32 751-8 Neutrophils NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Neutrophils [#/volume] in Blood by Automated count Neutrophils # Bld Auto 1 Observation 447 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 6763690 IG# 6763701 JAH EI JAH B-IG# IG Ebaküpsete granulotsüütide arv QN E9/L x 10 9/L 37 JAH/Võrreld 34 51584-1 Granulocytes.immature NCnc Pt Bld Qn 10*3/uL Giga cells /l HEM/BC Granulocytes Immature [#/volume] in Blood Imm Granulocytes # Bld 1 Both 147 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga 1908328 PDW 3060024 JAH EI EI B-PDW PDW Trombotsüütide suurusjaotuvus QN fL fL 38 JAH/Võrreld 35 32207-3 Platelet distribution width EntVol Pt Bld Qn Automated count fL femtoliters HEM/BC Platelet distribution width [Entitic volume] in Blood by Automated count PDW Bld Auto 1 Observation 151 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga 1908328 RDW% 3060016 JAH EI EI B-PDW-CV PDW-CV Trombotsüütide suurusjaotuvus (CV) QN % % 39 JAH 3946 51631-0 Platelet distribution width Ratio Pt Bld Qn % % HEM/BC Platelet distribution width [Ratio] in Blood PDW Bld-Rto 1 Observation 15,4154 1046 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 6763690 PDW 6763979 JAH EI JAH B-PDW-CV PDW-CV Trombotsüütide suurusjaotuvus (CV) QN % % 39 JAH 3946 51631-0 Platelet distribution width Ratio Pt Bld Qn % % HEM/BC Platelet distribution width [Ratio] in Blood PDW Bld-Rto 1 Observation 15,4154 145 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga 1908328 MPV 3060023 JAH EI EI B-MPV MPV Trombotsüütide keskmine maht QN fL fL 40 JAH/Võrreld 36 32623-1 Platelet mean volume EntVol Pt Bld Qn Automated count fL fL HEM/BC Platelet mean volume [Entitic volume] in Blood by Automated count PMV Bld Auto 1 Observation 1045 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 6763690 MPV 3060323 JAH EI EI B-MPV MPV Trombotsüütide keskmine maht QN fL % 40 JAH/Võrreld 36 32623-1 Platelet mean volume EntVol Pt Bld Qn Automated count fL fL HEM/BC Platelet mean volume [Entitic volume] in Blood by Automated count PMV Bld Auto 1 Observation 148 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga 1908328 P-LCR 3060025 JAH EI EI B-LCR LCR Trombotsüütide suurte vormide suhtarv QN % % 41 JAH/Võrreld 37 48386-7 Platelets.large/Platelets NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Platelets Large/Platelets in Blood by Automated count Lg Platelets/Platelet NFr Bld Auto 1 Observation 146 HE 1 Hemogramm 3-osalise leukogrammiga 1908328 PCT 3060022 JAH EI EI B-Pct Pct Trombokrit QN % % 42 JAH/Võrreld 2114 51637-7 Plateletocrit VFr Pt Bld Qn HEM/BC Plateletocrit [Volume Fraction] in Blood Plateletocrit VFr Bld 1 Observation 1048 HE 1 Hemogramm 5-osalise leukogrammiga 6763690 Trombokrit 3060322 JAH EI EI B-Pct Pct Trombokrit QN % % 42 JAH/Võrreld 2114 51637-7 Plateletocrit VFr Pt Bld Qn HEM/BC Plateletocrit [Volume Fraction] in Blood Plateletocrit VFr Bld 1 Observation 1256 HE 1 Normoblastide paneel 6763702 JAH JAH JAH B-NRBC panel Normoblastide paneel Normoblastid (paneel) Paneel 45 JAH 2738 L-2738 1257 HE 1 Normoblastide paneel 6763702 NRBC 6763704 JAH EI JAH B-NRBC# NRBC Normoblastide arv QN E9/L x 10 9/L 46 JAH/Võrreld 40 771-6 Erythrocytes.nucleated NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Nucleated erythrocytes [#/volume] in Blood by Automated count nRBC # Bld Auto 1 Observation 1258 HE 1 Normoblastide paneel 6763702 NRBC% 6763703 JAH EI JAH B-NRBC% NRBC% Normoblastide suhtarv QN /100WBC /100WBC 47 JAH/Võrreld 41 58413-6 Erythrocytes.nucleated/100 leukocytes Ratio Pt Bld Qn Automated count HEM/BC Nucleated erythrocytes/100 leukocytes [Ratio] in Blood by Automated count nRBC/100 WBC Bld Auto-Rto 1 Observation 589 HE 1 Retikulotsüütide määramine läbivoolu tsü 6763705 JAH JAH JAH B-Ret panel Retikulotsüütide paneel Retikulotsüüdid (paneel) Paneel 48 JAH 98 L-98 1050 HE 1 Retikulotsüüdid 6763982 JAH JAH JAH B-Ret panel Retikulotsüütide paneel Retikulotsüüdid (paneel) Paneel % 48 JAH 98 L-98 595 HE 1 Retikulotsüütide paneel 6763705 RET% 6763706 JAH EI JAH B-Ret% Ret% Retikulotsüütide suhtarv QN % % 49 JAH/Võrreld 99 17849-1 Reticulocytes/100 erythrocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Reticulocytes/100 erythrocytes in Blood by Automated count Retics/100 RBC NFr Auto 1 Observation 191 HE 1 B1-Retic-m 1907167 JAH JAH EI B-Ret# Ret Retikulotsüütide arv QN E9/L ‰ 50 JAH/Võrreld 100 60474-4 Reticulocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL m/UL HEM/BC Reticulocytes [#/volume] in Blood by Automated count Retics # Auto 1 Observation 594 HE 1 Retikulotsüütide paneel 6763705 RET# 6763707 JAH EI JAH B-Ret# Ret Retikulotsüütide arv QN E9/L x 10 9/L 50 JAH/Võrreld 100 60474-4 Reticulocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL m/UL HEM/BC Reticulocytes [#/volume] in Blood by Automated count Retics # Auto 1 Observation 591 HE 1 Retikulotsüütide paneel 6763705 IRF 6763708 JAH EI JAH B-IRF IRF Ebaküpsete retikulotsüütide fraktsioon QN % % 51 JAH/Võrreld 101 33516-6 Reticulocytes.immature/Reticulocytes.total NFr Pt Bld Qn % % HEM/BC Reticulocytes.immature/Reticulocytes.total in Blood Imm Retics NFr 1 Observation 11,3891 592 HE 1 Retikulotsüütide paneel 6763705 LFR 6763709 JAH EI JAH B-LFR LFR Suurema küpsusastmega retikulotsüüdid QN % % 52 JAH/Võrreld 102 34419-2 Reticulocytes.mature/Reticulocytes.total NFr Pt Bld Qn % % HEM/BC Reticulocytes.mature/Reticulocytes.total in Blood Mat Retics NFr 1 Observation 593 HE 1 Retikulotsüütide paneel 6763705 MFR 6763710 JAH EI JAH B-MFR MFR Keskmise küpsusastmega retikulotsüüdid QN % % 53 JAH/Võrreld 103 34420-0 Reticulocytes.mid/Reticulocytes.total NFr Pt Bld Qn % % HEM/BC Reticulocytes.mid/Reticulocytes.total in Blood Mid Retics NFr 1 Observation 590 HE 1 Retikulotsüütide paneel 6763705 HFR 6763711 JAH EI JAH B-HFR HFR Väiksema küpsusastmega retikulotsüüdid QN % % 54 JAH/Võrreld 104 51642-7 Reticulocytes.high light scatter/Reticulocytes.total NFr Pt Bld Qn % % HEM/BC Reticulocytes.high light scatter/Reticulocytes.total in Blood HL Retics NFr 1 Observation 11,4838 596 HE 1 Retikulotsüütide paneel 6763705 Ret-He 6763712 JAH EI JAH B-RetHb RetHb Retikulotsüütide hemoglobiin QN pg pg 55 JAH/Võrreld 105 42810-2 Hemoglobin EntMass Pt Retic Qn pg pg 1420 HEM/BC Hemoglobin [Entitic mass] in Reticulocytes Hgb Retic Qn 1 Observation 11,3891 154 HE 1 B1-Hemo-p 1907154 JAH JAH EI B-Smear-m panel Vereäige mikroskoopia Vereäige mikroskoopia Paneel 56 JAH 42 L-42 184 HE 1 B1-Hemo-s 1907153 JAH JAH EI B-Smear-m panel Vereäige mikroskoopia Vereäige mikroskoopia Paneel 56 JAH 42 L-42 1051 HE 1 Vereäige mikroskoopia 1908066 JAH JAH JAH B-Smear-m panel Vereäige mikroskoopia Vereäige mikroskoopia Paneel 56 JAH 42 L-42 160 HE 1 Vereäige mikroskoopia 1907154 Eosinofiilid 3057301 JAH EI EI B-Eosinofiilid % Eosinofiilid % Eosinofiilide suhtarv QN % % 57 JAH/Võrreld 43 26450-7 Eosinophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 49 HEM/BC Eosinophils/100 leukocytes in Blood Eosinophil NFr Bld 1 Observation 11,433 186 HE 1 Vereäige mikroskoopia 1907153 Eosinofiilid 3057289 JAH EI EI B-Eosinofiilid % Eosinofiilid % Eosinofiilide suhtarv QN % % 57 JAH/Võrreld 43 26450-7 Eosinophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 49 HEM/BC Eosinophils/100 leukocytes in Blood Eosinophil NFr Bld 1 Observation 11,433 697 HE 1 Vereäige mikroskoopia 1907153 Eosinofiilid 3059373 JAH EI JAH B-Eosinofiilid % Eosinofiilid % Eosinofiilide suhtarv QN % % 57 JAH/Võrreld 43 26450-7 Eosinophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 49 HEM/BC Eosinophils/100 leukocytes in Blood Eosinophil NFr Bld 1 Observation 11,433 1053 HE 1 Vereäige mikroskoopia 1908066 Eosinofiilid 3059188 JAH EI JAH B-Eosinofiilid % Eosinofiilid % Eosinofiilide suhtarv QN % % 57 JAH/Võrreld 43 26450-7 Eosinophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 49 HEM/BC Eosinophils/100 leukocytes in Blood Eosinophil NFr Bld 1 Observation 11,433 698 HE 1 Vereäige mikroskoopia 1907153 Eosinofiilid # 6763719 JAH EI JAH B-Eosinofiilid # Eosinofiilid Eosinofiilide arv QN E9/L x 10 9/L 58 JAH/Võrreld 60 26449-9 Eosinophils NCnc Pt Bld Qn 10*3/uL "#/mm3; k/cumm" 0,82% HEM/BC Eosinophils [#/volume] in Blood Eosinophil # Bld 1 Observation 156 HE 1 Vereäige mikroskoopia 1907154 Basofiilid 3057302 JAH EI EI B-Basofiilid % Basofiilid % Basofiilide suhtarv QN % % 59 JAH/Võrreld 44 30180-4 Basophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 54 HEM/BC Basophils/100 leukocytes in Blood Basophils NFr Bld 1 Observation 11,433 185 HE 1 Vereäige mikroskoopia 1907153 Basofiilid 3057290 JAH EI EI B-Basofiilid % Basofiilid % Basofiilide suhtarv QN % % 59 JAH/Võrreld 44 30180-4 Basophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 54 HEM/BC Basophils/100 leukocytes in Blood Basophils NFr Bld 1 Observation 11,433 694 HE 1 Vereäige mikroskoopia 1907153 Basofiilid 3059374 JAH EI JAH B-Basofiilid % Basofiilid % Basofiilide suhtarv QN % % 59 JAH/Võrreld 44 30180-4 Basophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 54 HEM/BC Basophils/100 leukocytes in Blood Basophils NFr Bld 1 Observation 11,433 1052 HE 1 Vereäige mikroskoopia 1908066 Basofiilid 3059191 JAH EI JAH B-Basofiilid % Basofiilid % Basofiilide suhtarv QN % % 59 JAH/Võrreld 44 30180-4 Basophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 54 HEM/BC Basophils/100 leukocytes in Blood Basophils NFr Bld 1 Observation 11,433 695 HE 1 Vereäige mikroskoopia 1907153 Basofiilid # 6763720 JAH EI JAH B-Basofiilid # Basofiilid Basofiilide arv QN E9/L x 10 9/L 60 JAH/Võrreld 61 26444-0 Basophils NCnc Pt Bld Qn 10*3/uL k/cumm HEM/BC Basophils [#/volume] in Blood Basophils # Bld 1 Observation 172 HE 1 Vereäige mikroskoopia 1907154 Monotsüüdid 3057300 JAH EI EI B-Monotsüüdid % Monotsüüdid % Monotsüütide suhtarv QN % % 61 JAH/Võrreld 45 26485-3 Monocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 40 HEM/BC Monocytes/100 leukocytes in Blood Monocytes NFr Bld 1 Observation 11,433 189 HE 1 Vereäige mikroskoopia 1907153 Monotsüüdid 3057288 JAH EI EI B-Monotsüüdid % Monotsüüdid % Monotsüütide suhtarv QN % % 61 JAH/Võrreld 45 26485-3 Monocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 40 HEM/BC Monocytes/100 leukocytes in Blood Monocytes NFr Bld 1 Observation 11,433 717 HE 1 Vereäige mikroskoopia 1907153 Monotsüüdid 3060329 JAH EI JAH B-Monotsüüdid % Monotsüüdid % Monotsüütide suhtarv QN % % 61 JAH/Võrreld 45 26485-3 Monocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 40 HEM/BC Monocytes/100 leukocytes in Blood Monocytes NFr Bld 1 Observation 11,433 1057 HE 1 Vereäige mikroskoopia 1908066 Monotsüüdid 3059190 JAH EI JAH B-Monotsüüdid % Monotsüüdid % Monotsüütide suhtarv QN % % 61 JAH/Võrreld 45 26485-3 Monocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 40 HEM/BC Monocytes/100 leukocytes in Blood Monocytes NFr Bld 1 Observation 11,433 718 HE 1 Vereäige mikroskoopia 1907153 Monotsüüdid # 6763721 JAH EI JAH B-Monotsüüdid # Monotsüüdid Monotsüütide arv QN E9/L x 10 9/L 62 JAH/Võrreld 62 26484-6 Monocytes NCnc Pt Bld Qn 10*3/uL k/cumm 0,92% HEM/BC Monocytes [#/volume] in Blood Monocytes # Bld 1 Observation 725 HE 1 Vereäige mikroskoopia 1907153 Promonotsüüdid 6763717 JAH EI JAH B-Promonotsüüdid % Promonotsüüdid % Promonotsüütide suhtarv QN % % 63 JAH/Võrreld 52 30466-7 Promonocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % HEM/BC Promonocytes/100 leukocytes in Blood Promonycytes NFr Bld 1 Observation 710 HE 1 Vereäige mikroskoopia 1907153 Lümfoidsed rakud kokku 6763714 JAH EI JAH B-Lümfoidsed rakud % Lümfoidsed rakud % Lümfoidsete rakkude suhtarv QN % % 65 JAH/Võrreld 2710 737-7 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % 186 HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Blood by Manual count Lymphocytes NFr Bld Manual 1 Observation 22,7112 711 HE 1 Vereäige mikroskoopia 1907153 Lümfoidsed rakud kokku # 6763722 JAH EI JAH B-Lümfoidsed rakud # Lümfoidsed rakud Lümfoidsete rakkude arv QN E9/L x 10 9/L 66 JAH/Võrreld 63 732-8 Lymphocytes NCnc Pt Bld Qn Manual count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Lymphocytes [#/volume] in Blood by Manual count Lymphocytes # Bld Manual 1 Observation 17,7932 168 HE 1 Vereäige mikroskoopia 1907154 Lümfotsüüdid 3057298 JAH EI EI B-Lümfotsüüdid % Lümfotsüüdid % Lümfotsüütide suhtarv QN % % 67 JAH/Võrreld 47 26478-8 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 45 HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Blood Lymphocytes NFr Bld 1 Observation 11,433 188 HE 1 Vereäige mikroskoopia 1907153 Lümfotsüüdid 3057287 JAH EI EI B-Lümfotsüüdid % Lümfotsüüdid % Lümfotsüütide suhtarv QN % % 67 JAH/Võrreld 47 26478-8 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 45 HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Blood Lymphocytes NFr Bld 1 Observation 11,433 712 HE 1 Vereäige mikroskoopia 1907153 Lümfotsüüdid 3059375 JAH EI JAH B-Lümfotsüüdid % Lümfotsüüdid % Lümfotsüütide suhtarv QN % % 67 JAH/Võrreld 47 26478-8 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 45 HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Blood Lymphocytes NFr Bld 1 Observation 11,433 1056 HE 1 Vereäige mikroskoopia 1908066 Lümfotsüüdid 3059189 JAH EI JAH B-Lümfotsüüdid % Lümfotsüüdid % Lümfotsüütide suhtarv QN % % 67 JAH/Võrreld 47 26478-8 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 45 HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Blood Lymphocytes NFr Bld 1 Observation 11,433 713 HE 1 Vereäige mikroskoopia 1907153 Lümfotsüüdid # 6763723 JAH EI JAH B-Lümfotsüüdid # Lümfotsüüdid Lümfotsüütide arv QN E9/L x 10 9/L 68 JAH/Võrreld 64 26474-7 Lymphocytes NCnc Pt Bld Qn 10*3/uL "#/mm3; k/cumm" 0,63% HEM/BC Lymphocytes [#/volume] in Blood Lymphocytes # Bld 1 Observation 179 HE 1 Vereäige mikroskoopia 1907154 Reaktiivsed lümfotsüüdid 3059367 JAH EI EI B-Reaktiivsed lümfotsüüdid % Reaktiivsed lümfotsüüdid % Reaktiivsete lümfotsüütide suhtarv QN % % 69 JAH/Võrreld 48 33835-0 Lymphocytes.plasmacytoid/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % HEM/BC Lymphocytes Plasmacytoid/100 leukocytes in Blood by Manual count Plasmacoid Lymphs NFr Bld Manual 1 Observation 724 HE 1 Vereäige mikroskoopia 1907153 Prolümfotsüüdid 6763715 JAH EI JAH B-Prolümfotsüüdid % Prolümfotsüüdid % Prolümfotsüütide suhtarv QN % % 71 JAH/Võrreld 49 6746-2 Prolymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % HEM/BC Prolymphocytes/100 leukocytes in Blood by Manual count Prolymphocytes NFr Bld Manual 1 Observation 21 693 HE 1 Vereäige mikroskoopia 1907153 Atüüpilised lümfoidsed rakud 6763716 JAH EI JAH B-Atüüpilised lümfotsüüdid % Atüüpilised lümfotsüüdid % Atüüpiliste lümfotsüütide suhtarv QN % % 75 JAH/Võrreld 50 29261-5 Lymphocytes.abnormal/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % HEM/BC Lymphocytes Abnormal/100 leukocytes in Blood by Manual count Abnormal Lymphs NFr Bld Manual 1 Observation 18,6198 176 HE 1 Vereäige mikroskoopia 1907154 Plasmarakud 3057299 JAH EI EI B-Plasmarakud % Plasmarakud % Plasmarakkude suhtarv QN % % 79 JAH/Võrreld 59 13047-6 Plasma cells/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % HEM/BC Plasma cells/100 leukocytes in Blood Plasma Cells NFr Bld 1 Observation 723 HE 1 Vereäige mikroskoopia 1907153 Plasmarakud 3059379 JAH EI JAH B-Plasmarakud % Plasmarakud % Plasmarakkude suhtarv QN % % 79 JAH/Võrreld 59 13047-6 Plasma cells/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % HEM/BC Plasma cells/100 leukocytes in Blood Plasma Cells NFr Bld 1 Observation 720 HE 1 Vereäige mikroskoopia 1907153 Neutrofiilid # 6763724 JAH EI JAH B-Neutrofiilid # Neutrofiilid Neutrofiilide arv QN E9/L x 10 9/L 82 JAH/Võrreld 65 26499-4 Neutrophils NCnc Pt Bld Qn 10*3/uL k/cumm 0,93% HEM/BC Neutrophils [#/volume] in Blood Neutrophils # Bld 1 Observation 180 HE 1 Vereäige mikroskoopia 1907154 Segmenttuumsed neutrofiilid 3057297 JAH EI EI B-Segmenttuumsed neutrofiilid % Segmenttuumsed neutrofiilid % Segmenttuumsete neutrofiilide suhtarv QN % % 83 JAH/Võrreld 54 26505-8 Neutrophils.segmented/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % HEM/BC Neutrophils.segmented/100 leukocytes in Blood Neuts Seg NFr Bld 1 Observation 190 HE 1 Vereäige mikroskoopia 1907153 Segmenttuumsed neutrofiilid 3057286 JAH EI EI B-Segmenttuumsed neutrofiilid % Segmenttuumsed neutrofiilid % Segmenttuumsete neutrofiilide suhtarv QN % % 83 JAH/Võrreld 54 26505-8 Neutrophils.segmented/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % HEM/BC Neutrophils.segmented/100 leukocytes in Blood Neuts Seg NFr Bld 1 Observation 727 HE 1 Vereäige mikroskoopia 1907153 Segmenttuumsed neutrofiilid 3059372 JAH EI JAH B-Segmenttuumsed neutrofiilid % Segmenttuumsed neutrofiilid % Segmenttuumsete neutrofiilide suhtarv QN % % 83 JAH/Võrreld 54 26505-8 Neutrophils.segmented/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % HEM/BC Neutrophils.segmented/100 leukocytes in Blood Neuts Seg NFr Bld 1 Observation 1059 HE 1 Vereäige mikroskoopia 1908066 Segmenttuumsed 3059187 JAH EI JAH B-Segmenttuumsed neutrofiilid % Segmenttuumsed neutrofiilid % Segmenttuumsete neutrofiilide suhtarv QN % % 83 JAH/Võrreld 54 26505-8 Neutrophils.segmented/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % HEM/BC Neutrophils.segmented/100 leukocytes in Blood Neuts Seg NFr Bld 1 Observation 166 HE 1 Vereäige mikroskoopia 1907154 Kepptuumsed neutrofiilid 3057296 JAH EI EI B-Kepptuumsed neutrofiilid % Kepptuumsed neutrofiilid % Kepptuumsete neutrofiilide suhtarv QN % % 84 JAH/Võrreld 55 26508-2 Neutrophils.band form/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 0,19% HEM/BC Neutrophils.band form/100 leukocytes in Blood Neuts Band NFr Bld 1 Observation 187 HE 1 Vereäige mikroskoopia 1907153 Kepptuumsed neutrofiilid 3057285 JAH EI EI B-Kepptuumsed neutrofiilid % Kepptuumsed neutrofiilid % Kepptuumsete neutrofiilide suhtarv QN % % 84 JAH/Võrreld 55 26508-2 Neutrophils.band form/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 0,19% HEM/BC Neutrophils.band form/100 leukocytes in Blood Neuts Band NFr Bld 1 Observation 709 HE 1 Vereäige mikroskoopia 1907153 Kepptuumsed neutrofiilid 3059371 JAH EI JAH B-Kepptuumsed neutrofiilid % Kepptuumsed neutrofiilid % Kepptuumsete neutrofiilide suhtarv QN % % 84 JAH/Võrreld 55 26508-2 Neutrophils.band form/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 0,19% HEM/BC Neutrophils.band form/100 leukocytes in Blood Neuts Band NFr Bld 1 Observation 1055 HE 1 Vereäige mikroskoopia 1908066 Kepptuumsed 3059186 JAH EI JAH B-Kepptuumsed neutrofiilid % Kepptuumsed neutrofiilid % Kepptuumsete neutrofiilide suhtarv QN % % 84 JAH/Võrreld 55 26508-2 Neutrophils.band form/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 0,19% HEM/BC Neutrophils.band form/100 leukocytes in Blood Neuts Band NFr Bld 1 Observation 170 HE 1 Vereäige mikroskoopia 1907154 Metamüelotsüüdid 3057295 JAH EI EI B-Metamüelotsüüdid % Metamüelotsüüdid % Metamüelotsüütide suhtarv QN % % 86 JAH/Võrreld 56 740-1 Metamyelocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % 307 HEM/BC Metamyelocytes/100 leukocytes in Blood by Manual count Metamyelocytes NFr Bld Manual 1 Observation 23,8122 716 HE 1 Vereäige mikroskoopia 1907153 Metamüelotsüüdid 3059370 JAH EI JAH B-Metamüelotsüüdid % Metamüelotsüüdid % Metamüelotsüütide suhtarv QN % % 86 JAH/Võrreld 56 740-1 Metamyelocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % 307 HEM/BC Metamyelocytes/100 leukocytes in Blood by Manual count Metamyelocytes NFr Bld Manual 1 Observation 23,8122 173 HE 1 Vereäige mikroskoopia 1907154 Müelotsüüdid 3057294 JAH EI EI B-Müelotsüüdid % Müelotsüüdid % Müelotsüütide suhtarv QN % % 88 JAH/Võrreld 57 26498-6 Myelocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 0,04% HEM/BC Myelocytes/100 leukocytes in Blood Myelocytes NFr Bld 1 Observation 719 HE 1 Vereäige mikroskoopia 1907153 Müelotsüüdid 3059369 JAH EI JAH B-Müelotsüüdid % Müelotsüüdid % Müelotsüütide suhtarv QN % % 88 JAH/Võrreld 57 26498-6 Myelocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 0,04% HEM/BC Myelocytes/100 leukocytes in Blood Myelocytes NFr Bld 1 Observation 178 HE 1 Vereäige mikroskoopia 1907154 Provormid 3057293 JAH EI EI B-Promüelotsüüdid % Promüelotsüüdid % Promüelotsüütide suhtarv QN % % 90 JAH/Võrreld 58 26524-9 Promyelocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 0,01% HEM/BC Promyelocytes/100 leukocytes in Blood Promyelocytes NFr Bld 1 Observation 726 HE 1 Vereäige mikroskoopia 1907153 Promüelotsüüdid 3059368 JAH EI JAH B-Promüelotsüüdid % Promüelotsüüdid % Promüelotsüütide suhtarv QN % % 90 JAH/Võrreld 58 26524-9 Promyelocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 0,01% HEM/BC Promyelocytes/100 leukocytes in Blood Promyelocytes NFr Bld 1 Observation 158 HE 1 Vereäige mikroskoopia 1907154 blastid 3057292 JAH EI EI B-Blastid (spetsifitseerimata) % Blastid (spetsifitseerimata) % Blastide (spetsifitseerimata) suhtarv QN % % 93 JAH/Võrreld 51 709-6 Blasts/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % 791 HEM/BC Blasts/100 leukocytes in Blood by Manual count Blasts NFr Bld Manual 1 Observation 18,0359 696 HE 1 Vereäige mikroskoopia 1907153 Blastid (spetsifitseerimata) 3059366 JAH EI JAH B-Blastid (spetsifitseerimata) % Blastid (spetsifitseerimata) % Blastide (spetsifitseerimata) suhtarv QN % % 93 JAH/Võrreld 51 709-6 Blasts/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % 791 HEM/BC Blasts/100 leukocytes in Blood by Manual count Blasts NFr Bld Manual 1 Observation 18,0359 174 HE 1 Vereäige mikroskoopia 1907154 NRBC 3057306 JAH EI EI B-Normoblastid % Normoblastid % Normoblastide suhtarv QN /100WBC 97 JAH/Võrreld 67 33990-3 Normoblasts/100 leukocytes Ratio Pt Bld Qn /100{WBCs} /100 leukocytes HEM/BC Normoblasts/100 leukocytes [Ratio] in Blood Normoblasts Bld-Rto 1 Observation 722 HE 1 Vereäige mikroskoopia 1907153 Neutrofiilide düsplastiline morfoloogia 6763726 JAH EI JAH B-Neutrofiilide düsplaasia Neutrofiilide düsplaasia Neutrofiilide düsplaasia Tekst 99 JAH 68 71369-3 Neutrophils.dysplastic ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Neutrophils.dysplastic [Presence] in Blood by Light microscopy Neutrophils.dysplastic Bld Ql Smear 1 Observation 22,0963 183 HE 1 Vereäige mikroskoopia 1907154 Toksogeenne granulatsioon neutrofiilides 3057304 JAH EI EI B-Toksogeenne granulatsioon Toksogeenne granulatsioon Toksogeenne granulatsioon Tekst % 100 JAH 69 803-7 Toxic granules ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,0071% HEM/BC Toxic granules [Presence] in Blood by Light microscopy Toxic Granules Bld Ql Smear 1 Observation 721 HE 1 Vereäige mikroskoopia 1907153 Neutrofiilide Döhle kehakesed 6763727 JAH EI JAH B-Döhle kehakesed Döhle kehakesed Döhle kehakesed Tekst 101 JAH 70 7792-5 Dohle body ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,0030% HEM/BC Dohle body [Presence] in Blood by Light microscopy Dohle Bod Bld Ql Smear 1 Observation 163 HE 1 Vereäige mikroskoopia 1907154 Hüpersegmentatsioon neutrofiilides 3057303 JAH EI EI B-Hüpersegmentatsioon Hüpersegmentatsioon Hüpersegmentatsioon Tekst 102 JAH 71 765-8 Neutrophils.hypersegmented ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Neutrophils.hypersegmented [Presence] in Blood by Light microscopy Neuts Hyperseg Bld Ql Smear 1 Observation 1058 HE 1 Vereäige mikroskoopia 1908066 Neutrofiilide hüpersegmentatsioon 3060171 JAH EI JAH B-Hüpersegmentatsioon Hüpersegmentatsioon Hüpersegmentatsioon Tekst 1,2,3 102 JAH 71 765-8 Neutrophils.hypersegmented ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Neutrophils.hypersegmented [Presence] in Blood by Light microscopy Neuts Hyperseg Bld Ql Smear 1 Observation 714 HE 1 Vereäige mikroskoopia 1907153 Lümfotsüütide atüpism 6763728 JAH EI JAH B-Lümfotsüütide atüpism Lümfotsüütide atüpism Lümfotsüütide atüpism Tekst 106 JAH 72 733-6 Lymphocytes.variant ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Lymphocytes Variant [Presence] in Blood by Light microscopy Variant Lymphs Bld Ql Smear 1 Observation 11,4393 708 HE 1 Vereäige mikroskoopia 1907153 Gumprechti varjud (lagunenud rakud) 6763729 JAH EI JAH B-Gumprechti varjud Gumprechti varjud Gumprechti varjud QN % 100 WBC 107 JAH/Võrreld 73 14912-0 Smudge cells/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count "#/100 WBC; %" 0,0056% HEM/BC Smudge cells/100 leukocytes in Blood by Manual count Smudge Cells NFr Bld Manual 1 Observation 699 HE 1 Vereäige mikroskoopia 1907153 Erütrotsüütide aglomeratsioon 6763730 JAH EI JAH B-Aglomeratsioon Aglomeratsioon Aglomeratsioon Tekst 108 JAH 74 7797-4 Rouleaux ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Rouleaux [Presence] in Blood by Light microscopy Rouleaux Bld Ql Smear 1 Observation 164 HE 1 Vereäige mikroskoopia 1907154 Hüpokromaasia 3058400 JAH EI EI B-Hüpokromaasia Hüpokromaasia Hüpokromaasia Tekst % 110 JAH 75 728-6 Hypochromia ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,03% HEM/BC Hypochromia [Presence] in Blood by Light microscopy Hypochromia Bld Ql Smear 1 Observation 177 HE 1 Vereäige mikroskoopia 1907154 Polükromaasia 3058401 JAH EI EI B-Polükromaasia Polükromaasia Polükromaasia Tekst % 111 JAH 76 10378-8 Polychromasia ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,09% HEM/BC Polychromasia [Presence] in Blood by Light microscopy Polychromasia Bld Ql Smear 1 Observation 700 HE 1 Vereäige mikroskoopia 1907153 Erütrotsüütide anisokromaasia 6763731 JAH EI JAH B-Anisokromaasia Anisokromaasia Anisokromaasia Tekst 112 JAH 77 51582-5 Anisochromasia ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Anisochromasia [Presence] in Blood by Light microscopy Anisochromasia Bld Ql Smear 1 Observation 1054 HE 1 Vereäige mikroskoopia 1908066 Erütrots. anisokromaasia 6763981 JAH EI JAH B-Anisokromaasia Anisokromaasia Anisokromaasia Tekst 112 JAH 77 51582-5 Anisochromasia ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Anisochromasia [Presence] in Blood by Light microscopy Anisochromasia Bld Ql Smear 1 Observation 161 HE 1 Vereäige mikroskoopia 1907154 Erütrotsüütide anisotsütoos 3057307 JAH EI EI B-Erütrotsüütide anisotsütoos Erütrotsüütide anisotsütoos Erütrotsüütide anisotsütoos Tekst % 113 JAH 78 702-1 Anisocytosis ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,04% HEM/BC Anisocytosis [Presence] in Blood by Light microscopy Anisocytosis Bld Ql Smear 1 Observation 169 HE 1 Vereäige mikroskoopia 1907154 Makrotsütaarsed erütrotsüüdid 3057309 JAH EI EI B-Erütrotsüütide makrotsütoos Erütrotsüütide makrotsütoos Erütrotsüütide makrotsütoos Tekst % 114 JAH 79 738-5 Macrocytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,11% HEM/BC Macrocytes [Presence] in Blood by Light microscopy Macrocytes Bld Ql Smear 1 Observation 703 HE 1 Vereäige mikroskoopia 1907153 Erütrotsüütide makrotsütoos 6763732 JAH EI JAH B-Erütrotsüütide makrotsütoos Erütrotsüütide makrotsütoos Erütrotsüütide makrotsütoos Tekst 1,2,3 114 JAH 79 738-5 Macrocytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,11% HEM/BC Macrocytes [Presence] in Blood by Light microscopy Macrocytes Bld Ql Smear 1 Observation 704 HE 1 Vereäige mikroskoopia 1907153 Erütrotsüütide megalotsütoos 6763733 JAH EI JAH B-Erütrotsüütide megalotsütoos Erütrotsüütide megalotsütoos Erütrotsüütide megalotsütoos Tekst 115 JAH 2736 A-2736 171 HE 1 Vereäige mikroskoopia 1907154 Mikrotsütaarsed erütrotsüüdid 3057308 JAH EI EI B-Erütrotsüütide mikrotsütoos Erütrotsüütide mikrotsütoos Erütrotsüütide mikrotsütoos Tekst 116 JAH 81 741-9 Microcytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,10% HEM/BC Microcytes [Presence] in Blood by Light microscopy Microcytes Bld Ql Smear 1 Observation 705 HE 1 Vereäige mikroskoopia 1907153 Erütrotsüütide mikrotsütoos 6763734 JAH EI JAH B-Erütrotsüütide mikrotsütoos Erütrotsüütide mikrotsütoos Erütrotsüütide mikrotsütoos Tekst 116 JAH 81 741-9 Microcytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,10% HEM/BC Microcytes [Presence] in Blood by Light microscopy Microcytes Bld Ql Smear 1 Observation 162 HE 1 Vereäige mikroskoopia 1907154 Erütrotsüütide poikilotsütoos 3057310 JAH EI EI B-Poikilotsütoos Poikilotsütoos Poikilotsütoos Tekst % 117 JAH 84 779-9 Poikilocytosis ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,03% HEM/BC Poikilocytosis [Presence] in Blood by Light microscopy Poikilocytosis Bld Ql Smear 1 Observation 181 HE 1 Vereäige mikroskoopia 1907154 Sfärotsütoos 3057312 JAH EI EI B-Mikrosferotsütoos Mikrosferotsütoos Mikrosferotsütoos Tekst % 118 JAH 82 48069-9 Spherocytes.micro ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Spherocytes.micro [Presence] in Blood by Light microscopy Spherocytes.micro Bld Ql Smear 1 Both 175 HE 1 Vereäige mikroskoopia 1907154 Ovalotsütoos 3057311 JAH EI EI B-Ovalotsütoos Ovalotsütoos Ovalotsütoos Tekst % 119 JAH 83 774-0 Ovalocytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,06% HEM/BC Ovalocytes [Presence] in Blood by Light microscopy Ovalocytes Bld Ql Smear 1 Observation 155 HE 1 Vereäige mikroskoopia 1907154 Akantotsütoos 3058363 JAH EI EI B-Akantotsütoos Akantotsütoos Akantotsütoos Tekst % 120 JAH 85 7789-1 Acanthocytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,00% HEM/BC Acanthocytes [Presence] in Blood by Light microscopy Acanthocytes Bld Ql Smear 1 Observation 182 HE 1 Vereäige mikroskoopia 1907154 Skisotsütoos 3057313 JAH EI EI B-Fragmentatsioon Fragmentatsioon Fragmentatsioon Tekst % 121 JAH 86 10373-9 Fragments ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Fragments [Presence] in Blood by Light microscopy Fragments Bld Ql Smear 1 Observation 707 HE 1 Vereäige mikroskoopia 1907153 Erütrotsüütide stomatotsütoos 6763735 JAH EI JAH B-Stomatotsütoos Stomatotsütoos Stomatotsütoos Tekst 122 JAH 87 10380-4 Stomatocytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Stomatocytes [Presence] in Blood by Light microscopy Stomatocytes Bld Ql Smear 1 Observation 167 HE 1 Vereäige mikroskoopia 1907154 Kodotsütoos (Märklaudrakud) 3058399 JAH EI EI B-Kodotsütoos Märklaudrakud Kodotsütoos ehk märklaudrakkude olemasolu Tekst % 123 JAH 88 10381-2 Target cells ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,03% HEM/BC Target cells [Presence] in Blood by Light microscopy Targets Bld Ql Smear 1 Observation 159 HE 1 Vereäige mikroskoopia 1907154 Dakrotsütoos 3058364 JAH EI EI B-Dakrotsütoos Pisarrakud Dakrüotsütoos ehk pisarrakkude olemasolu Tekst % 124 JAH 94 7791-7 Dacryocytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,03% HEM/BC Dacrocytes [Presence] in Blood by Light microscopy Dacryocytes Bld Ql Smear 1 Observation 702 HE 1 Vereäige mikroskoopia 1907153 Erütrotsüütide ehhinotsütoos 6763736 JAH EI JAH B-Ehhinotsütoos Ehhinotsütoos Ehhinotsütoos Tekst 125 JAH 89 7790-9 Burr cells ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,01% HEM/BC Burr cells [Presence] in Blood by Light microscopy Burr Cells Bld Ql Smear 1 Observation 157 HE 1 Vereäige mikroskoopia 1907154 Basofiilne sõmerus erütrotsüütides 3058402 JAH EI EI B-Basofiilne sõmerus Basofiilne sõmerus Basofiilne sõmerus Tekst % 128 JAH 90 703-9 Basophilic stippling ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,00% HEM/BC Basophilic stippling [Presence] in Blood by Light microscopy Baso Stipl Bld Ql Smear 1 Observation 165 HE 1 Vereäige mikroskoopia 1907154 Jolly kehakesed erütrotsüütides 3058403 JAH EI EI B-Howelli-Jolly kehakesed Howelli-Jolly kehakesed Howelli-Jolly kehakesed Tekst % 129 JAH 91 7793-3 Howell-Jolly bodies ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,00% HEM/BC Howell-Jolly bodies [Presence] in Blood by Light microscopy Howell-Jolly Bod Bld Ql Smear 1 Observation 701 HE 1 Vereäige mikroskoopia 1907153 Erütrotsüütide Cabot´ringid 6763737 JAH EI JAH B-Caboti ringid Caboti ringid Caboti ringid Tekst 130 JAH 92 11280-5 Cabot rings ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Cabot rings [Presence] in Blood by Light microscopy Cabot rings Bld Ql Smear 1 Observation 706 HE 1 Vereäige mikroskoopia 1907153 Erütrotsüütide Pappenheimeri kehakesed 6763738 JAH EI JAH B-Pappenheimeri kehakesed Pappenheimeri kehakesed Pappenheimeri kehakesed Tekst 131 JAH 93 7795-8 Pappenheimer bodies ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Pappenheimer bodies [Presence] in Blood by Light microscopy Pappenheimer Bod Bld Ql Smear 1 Observation 715 HE 1 Vereäige mikroskoopia 1907153 Megakarüotsüütide tuumad 6763725 JAH EI JAH B-Megakarüotsüütide tuumad Megakarüotsüütide tuumad Megakarüotsüütide tuumad QN % % 140 JAH/Võrreld 66 70028-6 Megakaryocytic nuclei/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % HEM/BC Megakaryocytic nuclei/100 leukocytes in Blood by Manual count Megakaryocytic nuclei NFr Bld Manual 1 Observation 11,4729 192 HE 1 B2-ESRw 1907148 JAH JAH EI B-ESR Settekiirus Erütrotsüütide settekiirus QN mm/h mm/t 145 JAH/Võrreld 106 4537-7 Erythrocyte sedimentation rate Vel Pt Bld Qn Westergren mm/h mm/hr 0,03% HEM/BC Erythrocyte sedimentation rate by Westergren method ESR Bld Qn Westrgrn 1 Both 1037 HE 1 ESR 3059135 JAH JAH EI B-ESR Settekiirus Erütrotsüütide settekiirus QN mm/h mm/h 145 JAH/Võrreld 106 4537-7 Erythrocyte sedimentation rate Vel Pt Bld Qn Westergren mm/h mm/hr 0,03% HEM/BC Erythrocyte sedimentation rate by Westergren method ESR Bld Qn Westrgrn 1 Both 1240 HE 1 ESR (EDTA) 6764370 JAH JAH EI B-ESR Settekiirus Erütrotsüütide settekiirus QN mm/h mm/h 145 JAH/Võrreld 106 4537-7 Erythrocyte sedimentation rate Vel Pt Bld Qn Westergren mm/h mm/hr 0,03% HEM/BC Erythrocyte sedimentation rate by Westergren method ESR Bld Qn Westrgrn 1 Both 1255 HE 1 Kapillaarvere settekiirus 6764645 JAH JAH EI cB-ESR Kapillaarvere settekiirus Kapillaarvere erütrotsüütide settekiirus QN mm/h 146 JAH/Võrreld 108 30341-2 Erythrocyte sedimentation rate Vel Pt Bld Qn mm/h 0,07% HEM/BC Erythrocyte sedimentation rate ESR Bld Qn 1 Both 1 HAT 2 aB-ABB 1907338 JAH JAH EI aB-ABB panel Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres Happe-aluse tasakaalu uuring arteriaalses veres Paneel mmol/l 1 JAH 1248 24336-0 Gas panel - Pt BldA Qn 0,01% PANEL.CHEM Gas panel in Arterial blood Gas Pnl BldA 1 Order 5 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres 1907338 pH 3057889 JAH EI EI aB-pH pH pH arteriaalses veres QN 5 JAH 1251 2744-1 pH LsCnc Pt BldA Qn [pH] 0,08% CHEM pH of Arterial blood pH BldA 1 Both 4 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres 1907338 pCO2 3057890 JAH EI EI aB-pCO2 pCO2 Süsinikdioksiidi osarõhk arteriaalses veres QN mmHg mmHg 6 JAH 1252 2019-8 Carbon dioxide PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg 0,05% CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] in Arterial blood pCO2 BldA 1 Both 6 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres 1907338 pO2 3057892 JAH EI EI aB-pO2 pO2 Hapniku osarõhk arteriaalses veres QN mmHg mmHg 8 JAH 1253 2703-7 Oxygen PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg 0,07% CHEM Oxygen [Partial pressure] in Arterial blood pO2 BldA 1 Both 2 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres 1907338 ABE 3057895 JAH EI EI aB-BE BE Aluste liig arteriaalses veres QN mmol/L mmol/l 26 JAH 1268 1925-7 Base excess SCnc Pt BldA Qn mmol/L mmol/L 0,04% CHEM Base excess in Arterial blood Base excess BldA-sCnc 1 Observation 3 HAT 2 Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres 1907338 HCO3 3057893 JAH EI EI aP-HCO3 Vesinikkarbonaat Vesinikkarbonaat arteriaalses plasmas QN mmol/L mmol/l 30 JAH 1273 1960-4 Bicarbonate SCnc Pt BldA Qn mmol/L mmol/L 0,05% CHEM Bicarbonate [Moles/volume] in Arterial blood HCO3 BldA-sCnc 1 Both 7 HAT 2 aB-Lac* 1907382 JAH JAH EI aP-Lac Laktaat Laktaat arteriaalses plasmas QN mmol/L 34 JAH 1279 2518-9 Lactate SCnc Pt BldA Qn mmol/L mmol/L 0,00% CHEM Lactate [Moles/volume] in Arterial blood Lactate BldA-sCnc 1 Both 27 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres 1907339 HCO3 3057901 JAH EI EI vP-HCO3 Vesinikkarbonaat Vesinikkarbonaat plasmas QN mmol/L 51 JAH 1272 1963-8 Bicarbonate SCnc Pt Ser Qn mmol/L mmol/L CHEM Bicarbonate [Moles/volume] in Serum HCO3 Ser-sCnc 1 Both 25 HAT 2 cB-ABB* 1907339 JAH JAH EI cB-ABB panel Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres Happe-aluse tasakaalu uuring kapillaarses veres Paneel 78 JAH 1318 24337-8 Gas panel - Pt BldC Qn PANEL.CHEM Gas panel in Capillary blood Gas Pnl BldC 1 Order 29 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres 1907339 pH 3057897 JAH EI EI cB-pH pH pH kapillaarses veres QN 79 JAH 1322 2745-8 pH LsCnc Pt BldC Qn [pH] 0,00% CHEM pH of Capillary blood pH BldC 1 Both 28 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres 1907339 pCO2 3057898 JAH EI EI cB-pCO2 pCO2 Süsinikdioksiidi osarõhk kapillaarses veres QN mmHg 80 JAH 1323 2020-6 Carbon dioxide PPres Pt BldC Qn mm[Hg] mm Hg 0,00% CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] in Capillary blood pCO2 BldC 1 Both 30 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres 1907339 pO2 3057900 JAH EI EI cB-pO2 pO2 Hapniku osarõhk kapillaarses veres QN mmHg 82 JAH 1324 2704-5 Oxygen PPres Pt BldC Qn mm[Hg] mm Hg 0,00% CHEM Oxygen [Partial pressure] in Capillary blood pO2 BldC 1 Both 26 HAT 2 Happe-aluse tasakaal kapillaarses veres 1907339 ABE 3057903 JAH EI EI cB-BE BE Aluste liig kapillaarses veres QN mmol/L 96 JAH 1337 1926-5 Base excess SCnc Pt BldC Qn mmol/L mmol/L CHEM Base excess in Capillary blood Base excess BldC-sCnc 1 Observation 46 HAT 2 cB-Lac 1908321 JAH JAH EI cP-Lac Laktaat Laktaat kapillaarses plasmas QN mmol/L mmol/l 103 JAH 1342 19239-3 Lactate SCnc Pt BldC Qn CHEM Lactate [Moles/volume] in Capillary blood Lactate BldC-sCnc 1 Both 113 EL 3 S-K 1907351 JAH JAH EI S,P-K Kaalium Kaalium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l 3 JAH/Võrreld 211 2823-3 Potassium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,2673% CHEM Potassium [Moles/volume] in Serum or Plasma Potassium SerPl-sCnc 1 Both 1104 EL 3 Kaalium 3057929 JAH JAH EI S,P-K Kaalium Kaalium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l 3 JAH/Võrreld 211 2823-3 Potassium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,2673% CHEM Potassium [Moles/volume] in Serum or Plasma Potassium SerPl-sCnc 1 Both 116 EL 3 S-Na 1907396 JAH JAH EI S,P-Na Naatrium Naatrium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l 5 JAH/Võrreld 210 2951-2 Sodium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1705% CHEM Sodium [Moles/volume] in Serum or Plasma Sodium SerPl-sCnc 1 Both 1112 EL 3 Naatrium 3058000 JAH JAH EI S,P-Na Naatrium Naatrium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l 5 JAH/Võrreld 210 2951-2 Sodium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1705% CHEM Sodium [Moles/volume] in Serum or Plasma Sodium SerPl-sCnc 1 Both 505 EL 3 Kaltsium, ioniseeritud 6763622 JAH JAH JAH S,P-iCa Kaltsium (ioniseeritud) Kaltsium (ioniseeritud) seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l 7 JAH 213 12180-6 Calcium.ionized SCnc Pt Ser/Plas Qn ISE mg/dL mmol/L CHEM Calcium.ionized [Moles/volume] in Serum or Plasma by Ion-selective membrane electrode (ISE) Ca-I SerPl ISE-sCnc 1 Both 93 EL 3 S-Ca 1907354 JAH JAH EI S,P-Ca Kaltsium Kaltsium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l 9 JAH/Võrreld 212 2000-8 Calcium SCnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Calcium [Moles/volume] in Serum or Plasma Calcium SerPl-sCnc 1 Both 504 EL 3 Kaltsium 3057932 JAH JAH JAH S,P-Ca Kaltsium Kaltsium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l 9 JAH/Võrreld 212 2000-8 Calcium SCnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Calcium [Moles/volume] in Serum or Plasma Calcium SerPl-sCnc 1 Both 1106 EL 3 Kloriid 6763989 JAH JAH JAH S,P-Cl Kloriid Kloriid seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l 12 JAH/Võrreld 216 2075-0 Chloride SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1479% CHEM Chloride [Moles/volume] in Serum or Plasma Chloride SerPl-sCnc 1 Both 120 EL 3 S-P 1907325 JAH JAH EI S,P-P Fosfaat Fosfaat seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l 13 JAH/Võrreld 234 14879-1 Phosphate SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Phosphate [Moles/volume] in Serum or Plasma Phosphate SerPl-sCnc 1 Both 530 EL 3 Magneesium 6763623 JAH JAH JAH S,P-Mg Magneesium Magneesium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l 15 JAH/Võrreld 218 2601-3 Magnesium SCnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Magnesium [Moles/volume] in Serum or Plasma Magnesium SerPl-sCnc 1 Both 655 KAR 4 Troponiin T (kõrgtundlik) 6763646 JAH JAH JAH S,P-cTnT-hs Troponiin T (kõrgtundlik) Troponiin T (kõrgtundlik) seerumis/plasmas QN ng/L ng/ml 1 JAH/Võrreld 2888 67151-1 Troponin T.cardiac MCnc Pt Ser/Plas Qn Detection limit <= 5 ng/L ng/L ng/L CHEM Troponin T.cardiac [Mass/volume] in Serum or Plasma by Detection limit <= 5 ng/L Troponin T SerPl DL <= 5 ng/L-mCnc 1 11,4393 57 KAR 4 P-cTnT 1907407 JAH JAH EI B-cTnT POCT Troponiin T (POCT) Troponiin T (kardiaalne) veres (POCT) QN ng/L ng/ml 2 JAH/Võrreld 314 48425-3 Troponin T.cardiac MCnc Pt Bld Qn ug/L ug/L CHEM Troponin T.cardiac [Mass/volume] in Blood Troponin T Bld-mCnc 1 Both 1243 KAR 4 Troponiin I (ülitundlik) 6764371 JAH JAH EI S,P-cTnI-hs Troponiin I (kõrgtundlik) Troponiin I (kõrgtundlik) seerumis/plasmas QN ng/L ng/ml 3 JAH 3428 49563-0 Troponin I.cardiac MCnc Pt Ser/Plas Qn Detection limit <= 0.01 ng/mL ng/mL ng/mL 3 CHEM Troponin I.cardiac [Mass/volume] in Serum or Plasma by Detection limit <= 0.01 ng/mL Troponin I SerPl DL<=0.01 ng/mL-mCnc 1 Both 8,2638 98 KAR 4 S-CK-MB_mass 1908384 JAH JAH EI S,P-CK-MBm CK-MBm Kreatiini kinaasi MB isoensüümi mass seerumis/plasmas QN ug/L ng/ml 6 JAH/Võrreld 315 13969-1 Creatine kinase.MB MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,3363% CHEM Creatine kinase.MB [Mass/volume] in Serum or Plasma CK MB SerPl-mCnc 1 Both 346 KAR 4 CK-MB mass 6763647 JAH JAH JAH S,P-CK-MBm CK-MBm Kreatiini kinaasi MB isoensüümi mass seerumis/plasmas QN ug/L ng/ml 6 JAH/Võrreld 315 13969-1 Creatine kinase.MB MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,3363% CHEM Creatine kinase.MB [Mass/volume] in Serum or Plasma CK MB SerPl-mCnc 1 Both 1070 KAR 4 CK-MB mass 6764002 JAH JAH JAH S,P-CK-MBm CK-MBm Kreatiini kinaasi MB isoensüümi mass seerumis/plasmas QN ug/L ng/ml 6 JAH/Võrreld 315 13969-1 Creatine kinase.MB MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,3363% CHEM Creatine kinase.MB [Mass/volume] in Serum or Plasma CK MB SerPl-mCnc 1 Both 541 KAR 4 Müoglobiin 6763648 JAH JAH JAH S,P-Myogl Müoglobiin Müoglobiin seerumis/plasmas QN ug/L ng/ml 8 JAH/Võrreld 316 2639-3 Myoglobin MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0217% CHEM Myoglobin [Mass/volume] in Serum or Plasma Myoglobin SerPl-mCnc 1 Both 77 KAR 4 P-NT pro BNP 1908311 JAH JAH EI S,P-NT-proBNP NT-proBNP B-tüüpi natriureetilise propeptiidi N-fragment seerumis/plasmas QN ng/L pg/ml 9 JAH/Võrreld 317 33762-6 Natriuretic peptide.B prohormone MCnc Pt Ser/Plas Qn pg/mL pg/mL CHEM Natriuretic peptide.B prohormone [Mass/volume] in Serum or Plasma proBNP SerPl-mCnc 1 Both 1068 KAR 4 BNP 6764003 JAH JAH EI S,P-NT-proBNP NT-proBNP B-tüüpi natriureetilise propeptiidi N-fragment seerumis/plasmas QN ng/L pg/ml 9 JAH/Võrreld 317 33762-6 Natriuretic peptide.B prohormone MCnc Pt Ser/Plas Qn pg/mL pg/mL CHEM Natriuretic peptide.B prohormone [Mass/volume] in Serum or Plasma proBNP SerPl-mCnc 1 Both 1267 KAR 4 NT-proBNP 6763649 JAH JAH EI S,P-NT-proBNP NT-proBNP B-tüüpi natriureetilise propeptiidi N-fragment seerumis/plasmas QN ng/L pg/ml 9 JAH/Võrreld 317 33762-6 Natriuretic peptide.B prohormone MCnc Pt Ser/Plas Qn pg/mL pg/mL CHEM Natriuretic peptide.B prohormone [Mass/volume] in Serum or Plasma proBNP SerPl-mCnc 1 Both 100 KE 5 S-CRP 1907318 JAH JAH EI S,P-CRP CRP C-reaktiivne valk seerumis/plasmas QN mg/L mg/l 1 JAH/Võrreld 232 1988-5 C reactive protein MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0344% CHEM C reactive protein [Mass/volume] in Serum or Plasma CRP SerPl-mCnc 1 Both 220 KE 5 S1-CRP 1908443 JAH JAH EI S,P-CRP CRP C-reaktiivne valk seerumis/plasmas QN mg/L 1 JAH/Võrreld 232 1988-5 C reactive protein MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0344% CHEM C reactive protein [Mass/volume] in Serum or Plasma CRP SerPl-mCnc 1 Both 1092 KE 5 CRP 6763621 JAH JAH EI S,P-CRP CRP C-reaktiivne valk seerumis/plasmas QN mg/L mg/l 1 JAH/Võrreld 232 1988-5 C reactive protein MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0344% CHEM C reactive protein [Mass/volume] in Serum or Plasma CRP SerPl-mCnc 1 Both 353 KE 5 CRP, kõrgtundlik 6763654 JAH JAH JAH S,P-CRP-hs CRP (kõrgtundlik) C-reaktiivne valk seerumis/plasmas (kõrgtundlik) QN mg/L mg/l 3 JAH/Võrreld 233 30522-7 C reactive protein MCnc Pt Ser/Plas Qn High sensitivity 0,0083% CHEM C reactive protein [Mass/volume] in Serum or Plasma by High sensitivity method CRP SerPl HS-mCnc 1 Both 1245 KE 5 hsCRP 1908445 JAH JAH EI S,P-CRP-hs CRP (kõrgtundlik) C-reaktiivne valk seerumis/plasmas (kõrgtundlik) QN mg/L mg/l 3 JAH/Võrreld 233 30522-7 C reactive protein MCnc Pt Ser/Plas Qn High sensitivity 0,0083% CHEM C reactive protein [Mass/volume] in Serum or Plasma by High sensitivity method CRP SerPl HS-mCnc 1 Both 579 KE 5 Prokaltsitoniin 6763652 JAH JAH JAH S,P-PCT Prokaltsitoniin Prokaltsitoniin seerumis/plasmas QN ug/L ng/ml 5 JAH/Võrreld 302 33959-8 Procalcitonin MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL CHEM Procalcitonin [Mass/volume] in Serum or Plasma Procalcitonin SerPl-mCnc 1 Both 501 KE 5 Interleukiin-6 6763842 JAH JAH JAH S,P-IL-6 IL-6 Interleukiin 6 seerumis/plasmas QN ng/L 6 JAH/Võrreld 381 26881-3 Interleukin 6 MCnc Pt Ser/Plas Qn pg/mL pg/mL CHEM Interleukin 6 [Mass/volume] in Serum or Plasma Il6 SerPl-mCnc 1 Both 32 KE 5 cB-Gluc 2 kordust 1908484 JAH JAH EI fS,fP-Gluc Glükoos paastuseerumis/-plasmas Glükoos paastuseerumis/paastuplasmas QN mmol/L mmol/l 7 JAH/Võrreld 237 14771-0 Glucose^post CFst SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Fasting glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma Glucose p fast SerPl-sCnc 1 Both 34 KE 5 Glükoos paastuseerumis/-plasmas 1908484 Glükoos 2. kordus 3060434 JAH EI EI fS,fP-Gluc Glükoos paastuseerumis/-plasmas Glükoos paastuseerumis/paastuplasmas QN mmol/L mmol/l 7 JAH/Võrreld 237 14771-0 Glucose^post CFst SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Fasting glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma Glucose p fast SerPl-sCnc 1 Both 35 KE 5 cB-Gluc 3 kordust 1908068 JAH JAH EI fS,fP-Gluc Glükoos paastuseerumis/-plasmas Glükoos paastuseerumis/paastuplasmas QN mmol/L mmol/l 7 JAH/Võrreld 237 14771-0 Glucose^post CFst SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Fasting glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma Glucose p fast SerPl-sCnc 1 Both 36 KE 5 Glükoos paastuseerumis/-plasmas 1908068 Glükoos 1. kordus 3059193 JAH EI EI fS,fP-Gluc Glükoos paastuseerumis/-plasmas Glükoos paastuseerumis/paastuplasmas QN mmol/L mmol/l 7 JAH/Võrreld 237 14771-0 Glucose^post CFst SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Fasting glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma Glucose p fast SerPl-sCnc 1 Both 37 KE 5 Glükoos paastuseerumis/-plasmas 1908068 Glükoos 2. kordus 3060414 JAH EI EI fS,fP-Gluc Glükoos paastuseerumis/-plasmas Glükoos paastuseerumis/paastuplasmas QN mmol/L mmol/l 7 JAH/Võrreld 237 14771-0 Glucose^post CFst SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Fasting glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma Glucose p fast SerPl-sCnc 1 Both 38 KE 5 Glükoos paastuseerumis/-plasmas 1908068 Glükoos 3. kordus 3060415 JAH EI EI fS,fP-Gluc Glükoos paastuseerumis/-plasmas Glükoos paastuseerumis/paastuplasmas QN mmol/L mmol/l 7 JAH/Võrreld 237 14771-0 Glucose^post CFst SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Fasting glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma Glucose p fast SerPl-sCnc 1 Both 39 KE 5 cB-Gluc 4 kordust 1908418 JAH JAH EI fS,fP-Gluc Glükoos paastuseerumis/-plasmas Glükoos paastuseerumis/paastuplasmas QN mmol/L mmol/l 7 JAH/Võrreld 237 14771-0 Glucose^post CFst SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Fasting glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma Glucose p fast SerPl-sCnc 1 Both 40 KE 5 Glükoos paastuseerumis/-plasmas 1908418 Glükoos 06.00 3060276 JAH EI EI fS,fP-Gluc Glükoos paastuseerumis/-plasmas Glükoos paastuseerumis/paastuplasmas QN mmol/L mmol/l 7 JAH/Võrreld 237 14771-0 Glucose^post CFst SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Fasting glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma Glucose p fast SerPl-sCnc 1 Both 41 KE 5 Glükoos paastuseerumis/-plasmas 1908418 Glükoos (kordus) 12.00 3060277 JAH EI EI fS,fP-Gluc Glükoos paastuseerumis/-plasmas Glükoos paastuseerumis/paastuplasmas QN mmol/L mmol/l 7 JAH/Võrreld 237 14771-0 Glucose^post CFst SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Fasting glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma Glucose p fast SerPl-sCnc 1 Both 42 KE 5 Glükoos paastuseerumis/-plasmas 1908418 Glükoos (kordus) 17.00 3060278 JAH EI EI fS,fP-Gluc Glükoos paastuseerumis/-plasmas Glükoos paastuseerumis/paastuplasmas QN mmol/L mmol/l 7 JAH/Võrreld 237 14771-0 Glucose^post CFst SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Fasting glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma Glucose p fast SerPl-sCnc 1 Both 43 KE 5 Glükoos paastuseerumis/-plasmas 1908418 Glükoos (kordus) 21.00 3060279 JAH EI EI fS,fP-Gluc Glükoos paastuseerumis/-plasmas Glükoos paastuseerumis/paastuplasmas QN mmol/L mmol/l 7 JAH/Võrreld 237 14771-0 Glucose^post CFst SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Fasting glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma Glucose p fast SerPl-sCnc 1 Both 44 KE 5 cB-Gluc_tasul_eksp 1908190 JAH JAH EI fS,fP-Gluc Glükoos paastuseerumis/-plasmas Glükoos paastuseerumis/paastuplasmas QN mmol/L mmol/l 7 JAH/Võrreld 237 14771-0 Glucose^post CFst SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Fasting glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma Glucose p fast SerPl-sCnc 1 Both 45 KE 5 cB-Gluc-korduv 1908485 JAH JAH EI fS,fP-Gluc Glükoos paastuseerumis/-plasmas Glükoos paastuseerumis/paastuplasmas QN mmol/L mmol/l 7 JAH/Võrreld 237 14771-0 Glucose^post CFst SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Fasting glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma Glucose p fast SerPl-sCnc 1 Both 55 KE 5 P- Gluc 1908425 JAH JAH EI fS,fP-Gluc Glükoos paastuseerumis/-plasmas Glükoos paastuseerumis/paastuplasmas QN mmol/L 7 JAH/Võrreld 237 14771-0 Glucose^post CFst SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Fasting glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma Glucose p fast SerPl-sCnc 1 Both 109 KE 5 S-Gluc 1907295 JAH JAH EI fS,fP-Gluc Glükoos paastuseerumis/-plasmas Glükoos paastuseerumis/paastuplasmas QN mmol/L mmol/l 7 JAH/Võrreld 237 14771-0 Glucose^post CFst SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Fasting glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma Glucose p fast SerPl-sCnc 1 Both 737 KE 5 fB-Gluc 6765347 JAH EI JAH fcB-Gluc Glükoos kapillaarses paastuveres Glükoos kapillaarses paastuveres QN mmol/L mmol/l 8 JAH/Võrreld 238 14770-2 Glucose^post CFst SCnc Pt BldC Qn Glucometer mmol/L mmol/L CHAL Fasting glucose [Moles/volume] in Capillary blood by Glucometer Glucose p fast BldC Glucomtr-sCnc 1 Both 33 KE 5 Glükoos paastuseerumis/-plasmas 1908484 Glükoos 1. kordus 3060433 JAH EI EI S,P-Gluc Glükoos Glükoos seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l 9 JAH/Võrreld 239 14749-6 Glucose SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma Glucose SerPl-sCnc 1 Both 31 KE 5 cB-Gluc 1907329 JAH JAH EI cB-Gluc POCT Glükoos kapillaarses veres (POCT) Glükoos kapillaarses veres (POCT) QN mmol/L mmol/l 11 JAH/Võrreld 2049 14743-9 Glucose SCnc Pt BldC Qn Glucometer mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Capillary blood by Glucometer Glucose BldC Glucomtr-sCnc 1 Both 28,6478 15 KE 5 B1-HbA1C 1907341 JAH JAH EI B-HbA1c (IFCC) HbA1c (IFCC) Glükohemoglobiin veres (IFCC) QN mmol/mol mmol/mol 14 JAH/Võrreld 2741 59261-8 Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total SFr Pt Bld Qn IFCC mmol/mol mmol/mol HEM/BC Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total in Blood by IFCC protocol Hgb A1c SFr Bld IFCC 1 Both 18,6192 16 KE 5 HbA1c (IFCC) 1907341 Hemoglobiin, glükeeritud, A1C 3060406 JAH EI EI B-HbA1c (IFCC) HbA1c (IFCC) Glükohemoglobiin veres (IFCC) QN mmol/mol mmol/mol 14 JAH/Võrreld 2741 59261-8 Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total SFr Pt Bld Qn IFCC mmol/mol mmol/mol HEM/BC Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total in Blood by IFCC protocol Hgb A1c SFr Bld IFCC 1 Both 18,6192 416 KE 5 Glükohemoglobiin (IFCC) 6763639 JAH JAH EI B-HbA1c (IFCC) HbA1c (IFCC) Glükohemoglobiin veres (IFCC) QN mmol/mol mmol/mol 14 JAH/Võrreld 2741 59261-8 Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total SFr Pt Bld Qn IFCC mmol/mol mmol/mol HEM/BC Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total in Blood by IFCC protocol Hgb A1c SFr Bld IFCC 1 Both 18,6192 17 KE 5 HbA1c (IFCC) 1907341 Hemoglobiin, glükeeritud, A1C fraktsioon 3057906 JAH EI EI B-HbA1c HbA1c Glükohemoglobiin veres QN % % 15 JAH/Võrreld 236 4548-4 Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total MFr Pt Bld Qn % %; % Hgb 0,0883% HEM/BC Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total in Blood Hgb A1c MFr Bld 1 Both 1102 KE 5 HbA1c 3060302 JAH EI EI B-HbA1c HbA1c Glükohemoglobiin veres QN % % 15 JAH/Võrreld 236 4548-4 Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total MFr Pt Bld Qn % %; % Hgb 0,0883% HEM/BC Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total in Blood Hgb A1c MFr Bld 1 Both 64 KE 5 P-GTT 1907334 JAH JAH EI GTT (0, 120 min) Glükoosi taluvuse proov (0, 120 min) Glükoosi taluvuse proov (0, 120 min) Paneel mmol/l 20 JAH 240 L-240 67 KE 5 P-GTTgr 1907569 JAH JAH EI GTT (0, 120 min) Glükoosi taluvuse proov (0, 120 min) Glükoosi taluvuse proov (0, 120 min) Paneel mmol/l 20 JAH 240 L-240 68 KE 5 Glükoosi taluvuse proov (0, 120 min) 1907569 1 tunni pärast 3058323 JAH EI EI S,P-Gluc 60 min (post 75 g Gluc PO) Glükoos 60 min (75 g) Glükoos seerumis/plasmas 60 minutit pärast glükoosi manustamist QN mmol/L mmol/l 24 JAH/Võrreld 248 51597-3 Glucose^1H post 75 g glucose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --1 hour post 75 g glucose PO Glucose 1H p 75 g Glc PO SerPl-sCnc 1 Observation 65 KE 5 Glükoosi taluvuse proov (0, 120 min) 1907334 2 tunni pärast (2t) 3057880 JAH EI EI S,P-Gluc 120 min (post 75g Gluc PO) Glükoos 120 min (75 g) Glükoos seerumis/plasmas 120 minutit pärast glükoosi manustamist QN mmol/L mmol/l 25 JAH/Võrreld 242 14995-5 Glucose^2H post 75 g glucose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --2 hours post 75 g glucose PO Glucose 2H p 75 g Glc PO SerPl-sCnc 1 Both 69 KE 5 Glükoosi taluvuse proov (0, 120 min) 1907569 2 tunni pärast 3058324 JAH EI EI S,P-Gluc 120 min (post 75g Gluc PO) Glükoos 120 min (75 g) Glükoos seerumis/plasmas 120 minutit pärast glükoosi manustamist QN mmol/L mmol/l 25 JAH/Võrreld 242 14995-5 Glucose^2H post 75 g glucose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --2 hours post 75 g glucose PO Glucose 2H p 75 g Glc PO SerPl-sCnc 1 Both 71 KE 5 P-Lac* 1907386 JAH JAH EI P-Lac Laktaat Laktaat plasmas QN mmol/L mmol/l 34 JAH/Võrreld 286 2524-7 Lactate SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 0,0138% CHEM Lactate [Moles/volume] in Serum or Plasma Lactate SerPl-sCnc 1 Both 84 KE 5 S-ALT 1907301 JAH JAH EI S,P-ALAT ALAT Alaniini aminotransferaas seerumis/plasmas QN U/L U/l 36 JAH/Võrreld 222 1744-2 Alanine aminotransferase CCnc Pt Ser/Plas Qn Without P-5'-P U/L U/L CHEM Alanine aminotransferase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma by Without P-5'-P ALT SerPl w/o P-5'-P-cCnc 1 Both 1085 KE 5 ALAT 3057835 JAH JAH EI S,P-ALAT ALAT Alaniini aminotransferaas seerumis/plasmas QN U/L U/l 36 JAH/Võrreld 222 1744-2 Alanine aminotransferase CCnc Pt Ser/Plas Qn Without P-5'-P U/L U/L CHEM Alanine aminotransferase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma by Without P-5'-P ALT SerPl w/o P-5'-P-cCnc 1 Both 87 KE 5 S-AST 1907314 JAH JAH EI S,P-ASAT ASAT Aspartaadi aminotransferaas seerumis/plasmas QN U/L U/l 37 JAH/Võrreld 228 1920-8 Aspartate aminotransferase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,8705% CHEM Aspartate aminotransferase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma AST SerPl-cCnc 1 Both 1091 KE 5 ASAT 3057850 JAH JAH EI S,P-ASAT ASAT Aspartaadi aminotransferaas seerumis/plasmas QN U/L U/l 37 JAH/Võrreld 228 1920-8 Aspartate aminotransferase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,8705% CHEM Aspartate aminotransferase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma AST SerPl-cCnc 1 Both 83 KE 5 S-ALP 1908380 JAH JAH EI S,P-ALP ALP Aluseline fosfataas seerumis/plasmas QN U/L U/l 40 JAH 223 6768-6 Alkaline phosphatase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,8002% CHEM Alkaline phosphatase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma ALP SerPl-cCnc 1 Both 1087 KE 5 Alkaalne fosfataas 3060103 JAH JAH JAH S,P-ALP ALP Aluseline fosfataas seerumis/plasmas QN U/L U/l 40 JAH 223 6768-6 Alkaline phosphatase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,8002% CHEM Alkaline phosphatase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma ALP SerPl-cCnc 1 Both 290 KE 5 ALP-isoensüümid 6763657 JAH JAH JAH S-ALP-isoE ALP isoensüümid Aluselise fosfataasi isoensüümid seerumis Tekst 41 JAH 147 14588-8 Alkaline phosphatase isoenzymes Imp Pt Ser/Plas Nom CHEM Alkaline phosphatase isoenzymes [interpretation] in Serum or Plasma ALP Isos SerPl-Imp 1 Observation 108 KE 5 S-GGT 1907327 JAH JAH EI S,P-GGT GGT Gammaglutamüüli transferaas seerumis/plasmas QN U/L U/l 61 JAH/Võrreld 235 2324-2 Gamma glutamyl transferase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,0564% CHEM Gamma glutamyl transferase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma GGT SerPl-cCnc 1 Both 1096 KE 5 Gamma- glutamüüli transferaas 3057868 JAH JAH EI S,P-GGT GGT Gammaglutamüüli transferaas seerumis/plasmas QN U/L U/l 61 JAH/Võrreld 235 2324-2 Gamma glutamyl transferase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,0564% CHEM Gamma glutamyl transferase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma GGT SerPl-cCnc 1 Both 90 KE 5 S-Bil 1907317 JAH JAH EI S,P-Bil Bilirubiin Bilirubiin seerumis/plasmas QN umol/L umol/l 62 JAH/Võrreld 229 14631-6 Bilirubin SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Bilirubin [Moles/volume] in Serum or Plasma Bilirub SerPl-sCnc 1 Both 91 KE 5 S-Bil vastsünd 1908258 JAH JAH EI S,P-Bil Bilirubiin Bilirubiin seerumis/plasmas QN umol/L umol/l 62 JAH/Võrreld 229 14631-6 Bilirubin SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Bilirubin [Moles/volume] in Serum or Plasma Bilirub SerPl-sCnc 1 Both 308 KE 5 Bilirubiin 3057854 JAH JAH EI S,P-Bil Bilirubiin Bilirubiin seerumis/plasmas QN umol/L mkmol/l 62 JAH/Võrreld 229 14631-6 Bilirubin SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Bilirubin [Moles/volume] in Serum or Plasma Bilirub SerPl-sCnc 1 Both 92 KE 5 S-Bil-Cj 1907315 JAH JAH EI S,P-Bil-conj Bilirubiin (konjugeeritud) Bilirubiin (konjugeeritud) seerumis/plasmas QN umol/L umol/l 64 JAH/Võrreld 230 14629-0 Bilirubin.glucuronidated+Bilirubin.albumin bound SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Bilirubin.direct [Moles/volume] in Serum or Plasma Bilirub Direct SerPl-sCnc 1 Both 310 KE 5 Bilirubiin (mittekonjugeeritud) 6763626 Bilirubiin, direktne 3057851 JAH JAH EI S,P-Bil-conj Bilirubiin (konjugeeritud) Bilirubiin (konjugeeritud) seerumis/plasmas QN umol/L mkmol/l 64 JAH/Võrreld 230 14629-0 Bilirubin.glucuronidated+Bilirubin.albumin bound SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Bilirubin.direct [Moles/volume] in Serum or Plasma Bilirub Direct SerPl-sCnc 1 Both 309 KE 5 Bilirubiin (mittekonjugeeritud) 6763626 JAH JAH EI S,P-Bil-unconj Bilirubiin (mittekonjugeeritud) Bilirubiin (mittekonjugeeritud) seerumis/plasmas QN umol/L umol/l 65 JAH/Võrreld 231 14630-8 Bilirubin.non-glucuronidated SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Bilirubin.indirect [Moles/volume] in Serum or Plasma Bilirub Indirect SerPl-sCnc 1 Both 1088 KE 5 Amülaas 6763624 JAH JAH EI S,P-Amyl Amülaas Amülaas seerumis/plasmas QN U/L U/l 66 JAH 225 1798-8 Amylase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,0927% CHEM Amylase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma Amylase SerPl-cCnc 1 Both 85 KE 5 S-Amyl 1907307 JAH JAH EI S,P-pAmyl Amülaas (pankreasespetsiifiline) Amülaas (pankreasespetsiifiline) seerumis/plasmas QN U/L U/l 67 JAH/Võrreld 1753 1805-1 Amylase.pancreatic CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L U/L;units/L CHEM Amylase.pancreatic [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma Amylase P SerPl-cCnc 1 Observation 523 KE 5 Lipaas 6763625 JAH JAH JAH S,P-Lip Lipaas Lipaas seerumis/plasmas QN U/L U/l 69 JAH 299 3040-3 Triacylglycerol lipase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,1557% CHEM Lipase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma Lipase SerPl-cCnc 1 Both 1114 KE 5 Süsivesikdefitsiitne transferriin 6764799 JAH JAH JAH S,P-CDT% CDT% Süsivesikdefitsiitne transferriin seerumis/plasmas QN % % 71 JAH/Võrreld 305 48495-6 Transferrin.carbohydrate deficient/Transferrin.total MFr Pt Ser/Plas Qn % % CHEM Transferrin.carbohydrate deficient/Transferrin.total in Serum or Plasma CDT MFr SerPl 1 Both 610 KE 5 sapphapped 6764767 JAH JAH JAH S,P-TBA Sapphapped Sapphapped seerumis/plasmas QN umol/L umol/l 72 JAH/Võrreld 3071 14628-2 Bile acid SCnc Pt Ser Qn umol/L umol/L CHEM Bile acid [Moles/volume] in Serum Bile Ac Ser-sCnc 1 Both 32,6581 99 KE 5 S-Crea 1907374 JAH JAH EI S,P-Crea Kreatiniin Kreatiniin seerumis/plasmas QN umol/L umol/l 74 JAH/Võrreld 279 14682-9 Creatinine SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Creatinine [Moles/volume] in Serum or Plasma Creat SerPl-sCnc 1 Both 1108 KE 5 Kreatiniin 3057966 JAH JAH EI S,P-Crea Kreatiniin Kreatiniin seerumis/plasmas QN umol/L mkmol/l 74 JAH/Võrreld 279 14682-9 Creatinine SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Creatinine [Moles/volume] in Serum or Plasma Creat SerPl-sCnc 1 Both 103 KE 5 S-eGFR 6763620 JAH JAH EI eGFR (Crea, MDRD) eGFR (Crea, MDRD) Hinnanguline glomerulaarfiltratsiooni kiirus (kreatiniin, MDRD) QN mL/min/1.73m2 76 JAH/Võrreld 280 33914-3 Glomerular filtration rate/1.73 sq M.predicted ArVRat Pt Ser/Plas Qn Creatinine-based formula (MDRD) mL/min/{1.73m2} 0,6625% CHEM Glomerular filtration rate/1.73 sq M.predicted by Creatinine-based formula (MDRD) GFR/BSA.pred SerPl MDRD-ArVRat 1 Both 1094 KE 5 eGFR 6763988 JAH JAH EI eGFR (Crea, MDRD) eGFR (Crea, MDRD) Hinnanguline glomerulaarfiltratsiooni kiirus (kreatiniin, MDRD) QN mL/min/1.73m2 ml/min/1,73 m2 76 JAH/Võrreld 280 33914-3 Glomerular filtration rate/1.73 sq M.predicted ArVRat Pt Ser/Plas Qn Creatinine-based formula (MDRD) mL/min/{1.73m2} 0,6625% CHEM Glomerular filtration rate/1.73 sq M.predicted by Creatinine-based formula (MDRD) GFR/BSA.pred SerPl MDRD-ArVRat 1 Both 126 KE 5 S-Urea 1907410 JAH JAH EI S,P-Urea Uurea Uurea seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l 82 JAH/Võrreld 310 22664-7 Urea SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Urea [Moles/volume] in Serum or Plasma Urea SerPl-sCnc 1 Both 1117 KE 5 Uurea 3058032 JAH JAH EI S,P-Urea Uurea Uurea seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l 82 JAH/Võrreld 310 22664-7 Urea SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Urea [Moles/volume] in Serum or Plasma Urea SerPl-sCnc 1 Both 658 KE 5 Tsüstatiin-C 6763637 JAH JAH JAH S,P-CysC Tsüstatiin C Tsüstatiin C seerumis/plasmas QN mg/L mg/l 83 JAH/Võrreld 309 33863-2 Cystatin C MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/L mg/L CHEM Cystatin C [Mass/volume] in Serum or Plasma Cystatin C SerPl-mCnc 1 Both 1113 KE 5 Osmolaalsus seerumis 6763991 JAH JAH JAH S,P-Osmol Osmolaalsus Seerumi/plasma osmolaalsus QN mosm/kgH2O Mosm/kgH2O 85 JAH/Võrreld 300 2692-2 Osmolality Osmol Pt Ser/Plas Qn 0,0164% CHEM Osmolality of Serum or Plasma Osmolality SerPl 1 Both 82 KE 5 S-Alb 1907302 JAH JAH EI S,P-Alb Albumiin Albumiin seerumis/plasmas QN g/L g/l 87 JAH/Võrreld 219 61151-7 Albumin MCnc Pt Ser/Plas Qn BCG g/dL g/dl CHEM Albumin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Bromcresol green (BCG) dye binding method Albumin SerPl BCG-mCnc 1 Both 683 KE 5 Valkude fraktsioonid 1907418 Albumiin 6763993 JAH EI JAH S,P-Alb Albumiin Albumiin seerumis/plasmas QN g/L g/l 87 JAH/Võrreld 219 61151-7 Albumin MCnc Pt Ser/Plas Qn BCG g/dL g/dl CHEM Albumin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Bromcresol green (BCG) dye binding method Albumin SerPl BCG-mCnc 1 Both 1086 KE 5 Albumiin 3057836 JAH JAH EI S,P-Alb Albumiin Albumiin seerumis/plasmas QN g/L g/l 87 JAH/Võrreld 219 61151-7 Albumin MCnc Pt Ser/Plas Qn BCG g/dL g/dl CHEM Albumin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Bromcresol green (BCG) dye binding method Albumin SerPl BCG-mCnc 1 Both 121 KE 5 S-Prot 1907415 JAH JAH EI S,P-Prot Valk Valk seerumis/plasmas QN g/L g/l 89 JAH/Võrreld 311 2885-2 Protein MCnc Pt Ser/Plas Qn g/dL 0,82% CHEM Protein [Mass/volume] in Serum or Plasma Prot SerPl-mCnc 1 Both 577 KE 5 Prealbumiin 6763638 JAH JAH JAH S,P-PreAlb Prealbumiin Prealbumiin seerumis/plasmas QN g/L g/l 90 JAH/Võrreld 301 14338-8 Prealbumin MCnc Pt Ser/Plas Qn g/dL 0,0508% CHEM Prealbumin [Mass/volume] in Serum or Plasma Prealb SerPl-mCnc 1 Both 114 KE 5 S-LDHüdrogenaas 1907379 JAH JAH EI S,P-LDH LDH Laktaadi dehüdrogenaas seerumis/plasmas QN U/L U/l 91 JAH 285 14805-6 Lactate dehydrogenase CCnc Pt Ser/Plas Qn Reaction: pyruvate to lactate CHEM Lactate dehydrogenase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma by Pyruvate to lactate reaction LDH SerPl P to L-cCnc 1 Observation 1110 KE 5 Laktaadi dehüdrogenaas 3057974 JAH JAH EI S,P-LDH LDH Laktaadi dehüdrogenaas seerumis/plasmas QN U/L U/l 91 JAH 285 14805-6 Lactate dehydrogenase CCnc Pt Ser/Plas Qn Reaction: pyruvate to lactate CHEM Lactate dehydrogenase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma by Pyruvate to lactate reaction LDH SerPl P to L-cCnc 1 Observation 428 KE 5 Haptoglobiin 6763636 JAH JAH JAH S,P-Hapto Haptoglobiin Haptoglobiin seerumis/plasmas QN g/L g/l 92 JAH/Võrreld 254 4542-7 Haptoglobin MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/dL 0,0047% HEM/BC Haptoglobin [Mass/volume] in Serum or Plasma Haptoglob SerPl-mCnc 1 Both 127 KE 5 S-UricA 1907377 JAH JAH EI S,P-UA Kusihape Kusihape seerumis/plasmas QN umol/L umol/l 97 JAH/Võrreld 284 14933-6 Urate SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Urate [Moles/volume] in Serum or Plasma Urate SerPl-sCnc 1 Both 1109 KE 5 Kusihape 3060435 JAH JAH EI S,P-UA Kusihape Kusihape seerumis/plasmas QN umol/L mkmol/l 97 JAH/Võrreld 284 14933-6 Urate SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Urate [Moles/volume] in Serum or Plasma Urate SerPl-sCnc 1 Both 96 KE 5 S-CK 1907371 JAH JAH EI S,P-CK CK Kreatiini kinaas seerumis/plasmas QN U/L U/l 98 JAH/Võrreld 278 2157-6 Creatine kinase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,3104% CHEM Creatine kinase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma CK SerPl-cCnc 1 Both 513 KE 5 Kreatiini kinaas 3060115 JAH JAH JAH S,P-CK CK Kreatiini kinaas seerumis/plasmas QN U/L U/l 98 JAH/Võrreld 278 2157-6 Creatine kinase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,3104% CHEM Creatine kinase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma CK SerPl-cCnc 1 Both 97 KE 5 S-CK-MB 1908212 JAH JAH EI S,P-CK-MB CK-MB Kreatiini kinaasi MB isoensüümi aktiivsus seerumis/plasmas QN U/L 99 JAH/Võrreld 1508 32673-6 Creatine kinase.MB CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L U/L; units/L 375 CHEM Creatine kinase.MB [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma CK MB SerPl-cCnc 1 Both 18,7486 94 KE 5 S-Chol 1907366 JAH JAH EI S,P-Chol Kolesterool Kolesterool seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l 101 JAH/Võrreld 271 14647-2 Cholesterol SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Cholesterol [Moles/volume] in Serum or Plasma Cholest SerPl-sCnc 1 Both 95 KE 5 S-Chol_exp_tasul 1908192 JAH JAH EI S,P-Chol Kolesterool Kolesterool seerumis/plasmas QN mmol/L 101 JAH/Võrreld 271 14647-2 Cholesterol SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Cholesterol [Moles/volume] in Serum or Plasma Cholest SerPl-sCnc 1 Both 1107 KE 5 Kolesterool 3057944 JAH JAH EI S,P-Chol Kolesterool Kolesterool seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l 101 JAH/Võrreld 271 14647-2 Cholesterol SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Cholesterol [Moles/volume] in Serum or Plasma Cholest SerPl-sCnc 1 Both 112 KE 5 S-HDL 1907370 JAH JAH EI S,P-HDL-Chol HDL HDL-kolesterool seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l 103 JAH/Võrreld 272 14646-4 Cholesterol.in HDL SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Cholesterol in HDL [Moles/volume] in Serum or Plasma HDLc SerPl-sCnc 1 Both 1103 KE 5 HDL kolesterool 3057961 JAH JAH EI S,P-HDL-Chol HDL HDL-kolesterool seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l 103 JAH/Võrreld 272 14646-4 Cholesterol.in HDL SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Cholesterol in HDL [Moles/volume] in Serum or Plasma HDLc SerPl-sCnc 1 Both 115 KE 5 S-LDL 1907391 JAH JAH EI S,P-LDL-Chol LDL LDL-kolesterool seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l 104 JAH/Võrreld 273 22748-8 Cholesterol.in LDL SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Cholesterol in LDL [Moles/volume] in Serum or Plasma LDLc SerPl-sCnc 1 Both 1111 KE 5 LDL kolesterool 3057993 JAH JAH EI S,P-LDL-Chol LDL LDL-kolesterool seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l 104 JAH/Võrreld 273 22748-8 Cholesterol.in LDL SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Cholesterol in LDL [Moles/volume] in Serum or Plasma LDLc SerPl-sCnc 1 Both 124 KE 5 S-Trigl 1907406 JAH JAH EI fS,fP-Trigl Triglütseriidid Triglütseriidid paastuseerumis/paastuplasmas QN mmol/L mmol/l 105 JAH/Võrreld 274 14927-8 Triglyceride SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Triglyceride [Moles/volume] in Serum or Plasma Trigl SerPl-sCnc 1 Both 1115 KE 5 Triglütseriidid 3058027 JAH JAH EI fS,fP-Trigl Triglütseriidid Triglütseriidid paastuseerumis/paastuplasmas QN mmol/L mmol/l 105 JAH/Võrreld 274 14927-8 Triglyceride SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Triglyceride [Moles/volume] in Serum or Plasma Trigl SerPl-sCnc 1 Both 1090 KE 5 Apolipoproteiin B 6763987 JAH JAH JAH S,P-ApoB ApoB Apolipoproteiin B seerumis/plasmas QN umol/L g/l 109 JAH/Võrreld 1755 76482-9 Apolipoprotein B SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Apolipoprotein B [Moles/volume] in Serum or Plasma Apo B SerPl-sCnc 1 Both 8,4389 468 KE 5 Homotsüsteiin 6763841 JAH JAH JAH S,P-Hcy Homotsüsteiin Homotsüsteiin seerumis/plasmas QN umol/L mkmol/l 113 JAH 325 13965-9 Homocysteine SCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0084% CHEM Homocysteine [Moles/volume] in Serum or Plasma Homocysteine SerPl-sCnc 1 Both 86 KE 5 S-ASO 1907313 JAH JAH EI S,P-ASO ASO Antistreptolüsiin O seerumis/plasmas QN kU/L IU/l 114 JAH 227 5370-2 Streptolysin O Ab ACnc Pt Ser Qn 0,0021% MICRO Streptolysin O Ab [Units/volume] in Serum ASO Ab Ser-aCnc 1 Both 1089 KE 5 Antistreptolüsiin-O 3058934 JAH JAH EI S,P-ASO ASO Antistreptolüsiin O seerumis/plasmas QN kU/L IU/ml 114 JAH 227 5370-2 Streptolysin O Ab ACnc Pt Ser Qn 0,0021% MICRO Streptolysin O Ab [Units/volume] in Serum ASO Ab Ser-aCnc 1 Both 123 KE 5 S-RF 1907404 JAH JAH EI S,P-RF Reumatoidfaktor Reumatoidfaktor seerumis/plasmas QN kU/L 115 JAH 303 11572-5 Rheumatoid factor ACnc Pt Ser Qn 0,0132% SERO Rheumatoid factor [Units/volume] in Serum Rheumatoid fact Ser-aCnc 1 Both 597 KE 5 Reumatoidfaktor 6763628 JAH JAH EI S,P-RF Reumatoidfaktor Reumatoidfaktor seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 115 JAH 303 11572-5 Rheumatoid factor ACnc Pt Ser Qn 0,0132% SERO Rheumatoid factor [Units/volume] in Serum Rheumatoid fact Ser-aCnc 1 Both 682 KE 5 Valkude fraktsioonid 1907418 JAH JAH JAH S-Prot-Fr panel Valkude fraktsioonid Valkude fraktsioonid seerumis Paneel g/l 118 JAH 109 24351-9 Protein fractions panel - Pt Ser/Plas Qn PANEL.CHEM Protein electrophoresis panel in Serum or Plasma Prot Elph Pnl SerPl 1 Order 23,1239 684 KE 5 Valkude fraktsioonid 1907418 Alfa-1-globuliin 6763994 JAH EI JAH S-a1-glob-Fr Alfa-1-globuliinid Alfa-1-globuliinide fraktsioon seerumis QN g/L g/l 121 JAH/Võrreld 112 2865-4 Alpha 1 globulin MCnc Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis g/dL 0,0193% CHEM Alpha 1 globulin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Electrophoresis Alpha1 Glob SerPl Elph-mCnc 1 Observation 685 KE 5 Valkude fraktsioonid 1907418 Alfa-2-globuliin 6763995 JAH EI JAH S-a2-glob-Fr Alfa-2-globuliinid Alfa-2-globuliinide fraktsioon seerumis QN g/L g/l 123 JAH/Võrreld 114 2868-8 Alpha 2 globulin MCnc Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis g/dL 0,0193% CHEM Alpha 2 globulin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Electrophoresis Alpha2 Glob SerPl Elph-mCnc 1 Observation 686 KE 5 Valkude fraktsioonid 1907418 Beeta-1-globuliin 6763996 JAH EI JAH S-b1-glob-Fr Beeta-1-globuliinid Beeta-1-globuliinide fraktsioon seerumis QN g/L g/l 125 JAH/Võrreld 116 32730-4 Beta 1 globulin MCnc Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis g/dL g/dL CHEM Beta 1 globulin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Electrophoresis Beta1 Glob SerPl Elph-mCnc 1 Observation 687 KE 5 Valkude fraktsioonid 1907418 Beeta-2-globuliin 6763997 JAH EI JAH S-b2-glob-Fr Beeta-2-globuliinid Beeta-2-globuliinide fraktsioon seerumis QN g/L g/l 127 JAH/Võrreld 118 32731-2 Beta 2 globulin MCnc Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis g/dL g/dL CHEM Beta 2 globulin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Electrophoresis Beta2 Glob SerPl Elph-mCnc 1 Observation 688 KE 5 Valkude fraktsioonid 1907418 Gamma-globuliin 6763998 JAH EI JAH S-g-glob-Fr Gammaglobuliinid Gammaglobuliinide fraktsioon seerumis QN g/L g/l 129 JAH/Võrreld 120 2874-6 Gamma globulin MCnc Pt Ser/Plas Qn Electrophoresis g/dL 0,0194% CHEM Gamma globulin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Electrophoresis Gamma glob SerPl Elph-mCnc 1 Observation 279 KE 5 AAT 6763633 JAH JAH JAH S,P-AAT Alfa-1-antitrüpsiin Alfa-1-antitrüpsiin seerumis/plasmas QN g/L g/l 140 JAH/Võrreld 221 1825-9 Alpha 1 antitrypsin MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/dL mg/dL 0,0036% CHEM Alpha 1 antitrypsin [Mass/volume] in Serum or Plasma A1AT SerPl-mCnc 1 Both 280 KE 5 ACE 6763627 JAH JAH JAH S,P-ACE ACE Angiotensiini muundav ensüüm seerumis/plasmas QN U/L U/l 141 JAH/Võrreld 226 2742-5 Angiotensin converting enzyme CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,0051% CHEM Angiotensin converting enzyme [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma ACE SerPl-cCnc 1 Both 72 KE 5 P-LTT* 1907387 JAH JAH EI LTT (50 g Lactose PO) Laktoosi taluvuse proov (50 g) Laktoosi taluvuse proov (50 g laktoosi) Paneel 147 JAH 3007 L-3007 66 KE 5 Glükoosi taluvuse proov (0, 120 min) 1907334 Enne glükoos manustamist (0t) 3057879 JAH EI EI fS,fP-Gluc 0 min (pre Lactose PO) Glükoos 0 min Glükoos paastuseerumis/paastuplasmas enne laktoosi manustamist QN mmol/L mmol/l 148 JAH/Võrreld 295 59157-8 Glucose^pre dose lactose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --pre dose lactose PO Glucose pre Lac PO SerPl-sCnc 1 Observation 70 KE 5 Glükoosi taluvuse proov (0, 120 min) 1907569 Enne glükoosi manustamist 3058322 JAH EI EI fS,fP-Gluc 0 min (pre Lactose PO) Glükoos 0 min Glükoos paastuseerumis/paastuplasmas enne laktoosi manustamist QN mmol/L mmol/l 148 JAH/Võrreld 295 59157-8 Glucose^pre dose lactose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --pre dose lactose PO Glucose pre Lac PO SerPl-sCnc 1 Observation 76 KE 5 Laktoosi taluvuse proov (50 g) 1907387 enne laktoosi manustamist 3059881 JAH EI EI fS,fP-Gluc 0 min (pre Lactose PO) Glükoos 0 min Glükoos paastuseerumis/paastuplasmas enne laktoosi manustamist QN mmol/L 148 JAH/Võrreld 295 59157-8 Glucose^pre dose lactose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --pre dose lactose PO Glucose pre Lac PO SerPl-sCnc 1 Observation 1031 KE 5 Glükoos 0 min (LTT) 6764772 JAH JAH EI fS,fP-Gluc 0 min (pre Lactose PO) Glükoos 0 min Glükoos paastuseerumis/paastuplasmas enne laktoosi manustamist QN mmol/L mmol/l 148 JAH/Võrreld 295 59157-8 Glucose^pre dose lactose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --pre dose lactose PO Glucose pre Lac PO SerPl-sCnc 1 Observation 73 KE 5 Laktoosi taluvuse proov (50 g) 1907387 20 min. pärast 3059882 JAH EI EI S,P-Gluc 20 min (post 50g Lactose PO) Glükoos 20 min (50 g) Glükoos seerumis/plasmas 20 minutit pärast laktoosi manustamist QN mmol/L 149 JAH/Võrreld 296 69943-9 Glucose^20M post 50 g lactose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --20 minutes post 50 g lactose PO Glucose 20M p 50 g lac PO SerPl-sCnc 1 Both 11,4729 1032 KE 5 Glükoos 20 min (LTT) 6764773 JAH JAH EI S,P-Gluc 20 min (post 50g Lactose PO) Glükoos 20 min (50 g) Glükoos seerumis/plasmas 20 minutit pärast laktoosi manustamist QN mmol/L mmol/l 149 JAH/Võrreld 296 69943-9 Glucose^20M post 50 g lactose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --20 minutes post 50 g lactose PO Glucose 20M p 50 g lac PO SerPl-sCnc 1 Both 11,4729 74 KE 5 Laktoosi taluvuse proov (50 g) 1907387 40 min pärast 3059883 JAH EI EI S,P-Gluc 40 min (post 50g Lactose PO) Glükoos 40 min (50 g) Glükoos seerumis/plasmas 40 minutit pärast laktoosi manustamist QN mmol/L 151 JAH/Võrreld 297 69944-7 Glucose^40M post 50 g lactose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --40 minutes post 50 g lactose PO Glucose 40M p 50 g lac PO SerPl-sCnc 1 Both 11,4729 1033 KE 5 Glükoos 40 min (LTT) 6764774 JAH JAH EI S,P-Gluc 40 min (post 50g Lactose PO) Glükoos 40 min (50 g) Glükoos seerumis/plasmas 40 minutit pärast laktoosi manustamist QN mmol/L mmol/l 151 JAH/Võrreld 297 69944-7 Glucose^40M post 50 g lactose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --40 minutes post 50 g lactose PO Glucose 40M p 50 g lac PO SerPl-sCnc 1 Both 11,4729 75 KE 5 Laktoosi taluvuse proov (50 g) 1907387 60 min. pärast 3059884 JAH EI EI S,P-Gluc 60 min (post 50g Lactose PO) Glükoos 60 min (50 g) Glükoos seerumis/plasmas 60 minutit pärast laktoosi manustamist QN mmol/L 152 JAH/Võrreld 298 14755-3 Glucose^1H post 50 g lactose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --1 hour post 50 g lactose PO Glucose 1H p 50 g Lac PO SerPl-sCnc 1 Both 1265 KE 5 Koliini esteraas 6764878 JAH JAH EI S,P-ChE Koliini esteraas Koliini esteraas seerumis/plasmas QN U/L U/l 154 JAH/Võrreld 275 2098-2 Cholinesterase CCnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Cholinesterase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma Cholinesterase SerPl-cCnc 1 Both 656 KE 5 Tseruloplasmiin 6763632 JAH JAH JAH S,P-Cer Tseruloplasmiin Tseruloplasmiin seerumis/plasmas QN g/L g/l 161 JAH/Võrreld 308 2064-4 Ceruloplasmin MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,00% CHEM Ceruloplasmin [Mass/volume] in Serum or Plasma Ceruloplasmin SerPl-mCnc 1 Both 1116 KE 5 Tseruloplasmiin 6764801 JAH JAH JAH S,P-Cer Tseruloplasmiin Tseruloplasmiin seerumis/plasmas QN g/L mg/l 161 JAH/Võrreld 308 2064-4 Ceruloplasmin MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,00% CHEM Ceruloplasmin [Mass/volume] in Serum or Plasma Ceruloplasmin SerPl-mCnc 1 Both 78 HÜ 6 P-PT_ 1907996 JAH JAH EI P-PT-INR PT-INR Protrombiini aeg plasmas Paneel % 1 JAH 178 L-178 79 HÜ 6 PT-INR 1907996 INR- 3060125 JAH JAH EI INR INR Rahvusvaheline normitud suhe QN 3 JAH/Võrreld 180 34714-6 Coagulation tissue factor induced.INR RelTime Pt Bld Qn Coag 0,02% COAG INR in Blood by Coagulation assay INR Bld 1 Observation 1062 HÜ 6 INR 3058928 JAH JAH EI INR INR Rahvusvaheline normitud suhe QN 3 JAH/Võrreld 180 34714-6 Coagulation tissue factor induced.INR RelTime Pt Bld Qn Coag 0,02% COAG INR in Blood by Coagulation assay INR Bld 1 Observation 80 HÜ 6 PT-INR 1907996 PT%- 3060126 JAH JAH EI P-PT% PT% Protrombiini suhe QN % % 4 JAH 179 3289-6 Prothrombin.activity actual/Normal RelTime Pt PPP Qn Coag % % COAG Prothrombin activity actual/normal in Platelet poor plasma by Coagulation assay Prothrom Act/Nor PPP 1 Observation 56 HÜ 6 P-APTT_ 1907994 JAH JAH EI P-APTT APTT Aktiveeritud osalise tromboplastiini aeg plasmas QN s s 9 JAH/Võrreld 181 14979-9 Coagulation surface induced Time Pt PPP Qn Coag s sec 0,25% COAG Activated partial thrombplastin time (aPTT) in Platelet poor plasma by Coagulation assay aPTT Time PPP 1 Both 1060 HÜ 6 APTT 3058925 JAH JAH EI P-APTT APTT Aktiveeritud osalise tromboplastiini aeg plasmas QN s s 9 JAH/Võrreld 181 14979-9 Coagulation surface induced Time Pt PPP Qn Coag s sec 0,25% COAG Activated partial thrombplastin time (aPTT) in Platelet poor plasma by Coagulation assay aPTT Time PPP 1 Both 654 HÜ 6 Trombiini aeg 6763679 JAH JAH JAH P-TT Trombiini aeg Trombiini aeg plasmas QN s s 15 JAH/Võrreld 183 3243-3 Coagulation thrombin induced Time Pt PPP Qn Coag s 0,01% COAG Thrombin time in Platelet poor plasma by Coagulation assay TT Time PPP 1 Both 60 HÜ 6 P-FiDD_ 1907995 JAH JAH EI P-D-Di D-dimeerid D-dimeerid plasmas QN mg/L ug/ml 16 JAH 184 48065-7 Fibrin D-dimer FEU MCnc Pt PPP Qn ug/L FEU 0,02% COAG Fibrin D-dimer FEU [Mass/volume] in Platelet poor plasma D dimer FEU PPP-mCnc 1 Both 1061 HÜ 6 D-dimeerid 6763984 JAH JAH EI P-D-Di D-dimeerid D-dimeerid plasmas QN mg/L ng FEU/ml 16 JAH 184 48065-7 Fibrin D-dimer FEU MCnc Pt PPP Qn ug/L FEU 0,02% COAG Fibrin D-dimer FEU [Mass/volume] in Platelet poor plasma D dimer FEU PPP-mCnc 1 Both 1259 HÜ 6 D-dimeerid 6763680 JAH JAH EI P-D-Di D-dimeerid D-dimeerid plasmas QN mg/L mg/l 16 JAH 184 48065-7 Fibrin D-dimer FEU MCnc Pt PPP Qn ug/L FEU 0,02% COAG Fibrin D-dimer FEU [Mass/volume] in Platelet poor plasma D dimer FEU PPP-mCnc 1 Both 391 HÜ 6 Fibrinogeen 6763678 JAH JAH JAH P-Fibr Fibrinogeen Fibrinogeen plasmas QN g/L g/l 18 JAH/Võrreld 182 48664-7 Fibrinogen MCnc Pt PPP Qn Coag.derived g/L g/L COAG Fibrinogen [Mass/volume] in Platelet poor plasma by Coagulation.derived Fibrinogen PPP Coag.derived-mCnc 1 BOTH 297 HÜ 6 Antitrombiin III 1907147 JAH JAH JAH P-AT III Antitrombiin III Antitrombiin III plasmas QN % 23 JAH 185 27811-9 Antithrombin actual/Normal RelCCnc Pt PPP Qn Chromo % % 0,00% COAG AT III Act/Nor PPP Chro Antithrombin actual/normal in Platelet poor plasma by Chromogenic method 1 Observation 581 HÜ 6 Proteiin-C 6763986 JAH JAH JAH P-PC Proteiin C Proteiin C plasmas QN % % 24 JAH 186 27818-4 Protein C actual/Normal RelCCnc Pt PPP Qn Chromo % % 0,00% COAG Protein C actual/normal in Platelet poor plasma by Chromogenic method Prot C Act/Nor PPP Chro 1 Observation 582 HÜ 6 Proteiin-S 6763985 JAH JAH JAH P-PS Proteiin S Proteiin S plasmas QN % % 25 JAH 2146 27823-4 Protein S Ag actual/Normal RelMCnc Pt PPP QN Imm % COAG Protein S Ag actual/normal in Platelet poor plasma by Immunologic method Prot S Ag Act/Nor PPP Imm unknown Both 298 HÜ 6 APC-R 6764999 JAH JAH JAH P-APC-R APC-R Aktiveeritud proteiini C resistentsus plasmas QN s 27 JAH 188 48590-4 Coagulation surface induced^after addition of APC Time Pt PPP Qn Coag s s COAG aPTT in Platelet poor plasma by Coagulation assay --after addition of APC aPTT after addition of APC PPP 1 Observation 8,5074 387 HÜ 6 Faktor VIII 6763682 JAH JAH JAH P-FVIII:C VIII faktor VIII faktor plasmas QN % % 42 JAH/Võrreld 193 3209-4 Coagulation factor VIII activity actual/Normal RelTime Pt PPP Qn Coag % % 0,00% COAG Coagulation factor VIII activity actual/normal in Platelet poor plasma by Coagulation assay Fact VIII Act/Nor PPP 1 Observation 729 HÜ 6 Von Willebrandi faktor 6763681 JAH JAH JAH P-vWF von Willebrandi faktor von Willebrandi faktor plasmas QN % % 48 JAH/Võrreld 192 27816-8 von Willebrand factor Ag actual/Normal RelMCnc Pt PPP Qn Imm % % 0,00% COAG von Willebrand factor (vWf) Ag actual/normal in Platelet poor plasma by Immunologic method vWF Ag Act/Nor PPP Imm 1 Observation 219 HÜ 6 Pt-Ivy 1907174 JAH JAH EI Pt-Ivy Veritsusaeg Veritsusaeg QN min min 70 JAH/Võrreld 191 3179-9 Bleeding time Time Pt ^Patient Qn Ivy min COAG Bleeding Tme Time Patient Ivy Bleeding time by Ivy method 1 Both 1261 HÜ 6 PFA-Col/Epi 6764643 JAH JAH JAH B-PFA-Col/Epi PFA-Col/Epi Trombotsüütide funktsiooni uuring kollageeni ja epinefriiniga QN s s 72 JAH/Võrreld 189 24471-5 Platelet function.collagen+Epinephrine induced Time Pt Bld Qn s 0,00% COAG Platelet function (closure time) collagen+Epinephrine induced [Time] in Blood Closure Tme Coll+Epinep Time Bld 1 Observation 1260 HÜ 6 PFA-Col/ADP 6764644 JAH JAH JAH B-PFA-Col/ADP PFA-Col/ADP Trombotsüütide funktsiooni uuring kollageeni ja adenosiindifosfaadiga QN s s 73 JAH/Võrreld 190 24472-3 Platelet function.collagen+Adenosine diphosphate induced Time Pt Bld Qn s COAG Platelet function (closure time) collagen+ADP induced [Time] in Blood Closure Tme Coll+ADP Time Bld 1 Observation 18 IHE 7 B3-AB0+Rh otsene 1907981 JAH JAH EI B-ABO-RhD conf panel ABO ja RhD (kinnitav uuring) ABO-veregrupp ja RhD antigeen (kinnitav uuring) Paneel 2 JAH 166 34530-6 ABO & Rh group panel Pt Bld - 1063 IHE 7 ABO ja Rh(D) veregrupp 3059892 JAH JAH EI B-ABO-RhD conf panel ABO ja RhD (kinnitav uuring) ABO-veregrupp ja RhD antigeen (kinnitav uuring) Paneel 2 JAH 166 34530-6 ABO & Rh group panel Pt Bld - 19 IHE 7 B3-AB0+Rh(D) kinnitav 1907982 JAH JAH EI B-ABO conf ABO (kinnitav uuring) ABO-veregrupp (kinnitav uuring) ABO 9 JAH 171 57743-7 ABO group Type Pt Bld Nom Confirm BLDBK ABO group [Type] in Blood by Confirmatory method ABO Group Bld Cfm 1 Both 21,7859 1064 IHE 7 ABO ja RhD (kinnitav uuring) 3059892 ABO veregrupp 6763684 JAH EI EI B-ABO conf ABO (kinnitav uuring) ABO-veregrupp (kinnitav uuring) ABO 9 JAH 171 57743-7 ABO group Type Pt Bld Nom Confirm BLDBK ABO group [Type] in Blood by Confirmatory method ABO Group Bld Cfm 1 Both 21,7859 1065 IHE 7 ABO ja RhD (kinnitav uuring) 3059892 Rh(D) 6763685 JAH EI EI B-RhD RhD RhD antigeen RhD 15 JAH 172 978-7 D Ag ACnc Pt RBC Ord BLDBK D Ag [Presence] on Red Blood Cells D Ag RBC Ql 1 Both 11,3891 20 IHE 7 B3-DAT-g_ 1907985 JAH JAH EI B-DAT DAT Otsene antiglobuliintest Tekst 22 JAH 173 1007-4 Direct antiglobulin test.poly specific reagent Type Pt RBC Ord BLDBK Direct antiglobulin test.poly specific reagent [Presence] on Red Blood Cells DAT Poly-Sp Reag RBC Ql 1 Both 14 IHE 7 B1-aRBC 1907983 JAH JAH EI B-RBC Ab screen I, II Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kahe erütrotsüüdiga Erütrotsütaarsed antikehad (sõeluuring kahe erütrotsüüdiga) Tekst 33 JAH 177 1008-2 Indirect antiglobulin test.poly specific reagent Pt Ser/Plas Ord BLDBK Indirect antiglobulin test.poly specific reagent [Presence] in Serum or Plasma IAT Poly-Sp Reag SerPl Ql 1 Observation 382 IHE 7 Erütrotsütaarsete immuunantikehade skrii 6763687 JAH JAH JAH B-RBC Ab screen I, II Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kahe erütrotsüüdiga Erütrotsütaarsed antikehad (sõeluuring kahe erütrotsüüdiga) Tekst 33 JAH 177 1008-2 Indirect antiglobulin test.poly specific reagent Pt Ser/Plas Ord BLDBK Indirect antiglobulin test.poly specific reagent [Presence] in Serum or Plasma IAT Poly-Sp Reag SerPl Ql 1 Observation 21 IHE 7 B3-XmB-g_ 1907988 JAH JAH EI B-XmB Doonorivere sobivusproov Doonorivere sobivusproov Tekst 147 JAH 1714 1250-0 Major crossmatch Imp Pt Ser/Plas Nom 248 BLDBK Major crossmatch [interpretation] Maj XM SerPl-Imp 1 Observation 11,3891 117 IHE 7 Sobivusproov geeltehnikaga 1907178 JAH JAH EI B-XmB Doonorivere sobivusproov Doonorivere sobivusproov Tekst 147 JAH 1714 1250-0 Major crossmatch Imp Pt Ser/Plas Nom 248 BLDBK Major crossmatch [interpretation] Maj XM SerPl-Imp 1 Observation 11,3891 118 IHE 7 Doonorivere sobivusproov 1907178 Mittesobiv doos 6763978 JAH JAH EI B-XmB Doonorivere sobivusproov Doonorivere sobivusproov Tekst 147 JAH 1714 1250-0 Major crossmatch Imp Pt Ser/Plas Nom 248 BLDBK Major crossmatch [interpretation] Maj XM SerPl-Imp 1 Observation 11,3891 119 IHE 7 Doonorivere sobivusproov 1907178 Sobiv doos 6763977 JAH JAH EI B-XmB Doonorivere sobivusproov Doonorivere sobivusproov Tekst 147 JAH 1714 1250-0 Major crossmatch Imp Pt Ser/Plas Nom 248 BLDBK Major crossmatch [interpretation] Maj XM SerPl-Imp 1 Observation 11,3891 263 U 8 U-Strip 1908408 JAH JAH EI U-Strip Uriini ribaanalüüs Uriini ribaanalüüs Paneel 4 JAH 785 50556-0 Urinalysis dipstick panel - Pt Urine - Test strip.automated PANEL.UA Urinalysis dipstick panel in Urine by Automated test strip UA dipstick Pnl Ur Strip.auto 1 Order 1221 U 8 Uriini ribaanalüüs 1908424 JAH JAH EI U-Strip Uriini ribaanalüüs Uriini ribaanalüüs Paneel 4 JAH 785 50556-0 Urinalysis dipstick panel - Pt Urine - Test strip.automated PANEL.UA Urinalysis dipstick panel in Urine by Automated test strip UA dipstick Pnl Ur Strip.auto 1 Order 272 U 8 Uriini ribaanalüüs 1908408 SG 3060196 JAH EI EI U-SG strip Erikaal Erikaal QN 5 JAH/Võrreld 786 53326-5 Specific gravity Rden Pt Urine Qn Test strip.automated UA Specific gravity of Urine by Automated test strip Sp Gr Ur Strip.auto 1 Observation 1223 U 8 Uriini ribaanalüüs 1908424 Erikaal 6763740 JAH EI EI U-SG strip Erikaal Erikaal QN 5 JAH/Võrreld 786 53326-5 Specific gravity Rden Pt Urine Qn Test strip.automated UA Specific gravity of Urine by Automated test strip Sp Gr Ur Strip.auto 1 Observation 270 U 8 Uriini ribaanalüüs 1908408 pH 3060198 JAH EI EI U-pH strip pH pH QN 6 JAH/Võrreld 787 50560-2 pH LsCnc Pt Urine Qn Test strip.automated [pH] pH UA pH of Urine by Automated test strip pH Ur Strip.auto 1 Observation 1229 U 8 Uriini ribaanalüüs 1908424 pH 3060293 JAH EI EI U-pH strip pH pH QN 6 JAH/Võrreld 787 50560-2 pH LsCnc Pt Urine Qn Test strip.automated [pH] pH UA pH of Urine by Automated test strip pH Ur Strip.auto 1 Observation 268 U 8 Uriini ribaanalüüs 1908408 LEU 3060202 JAH EI EI U-WBC strip Leukotsüüdid Leukotsüüdid QN E6/L Leu/ul 7 JAH/Võrreld 789 58805-3 Leukocytes NCnc Pt Urine Qn Test strip.automated /uL /uL UA Leukocytes [#/volume] in Urine by Automated test strip WBC # Ur Strip.auto 1 Both 17,589 1227 U 8 Uriini ribaanalüüs 1908424 Leukotsüüdid 3060294 JAH EI EI U-WBC strip Leukotsüüdid Leukotsüüdid QN E6/L Leu/ul 7 JAH/Võrreld 789 58805-3 Leukocytes NCnc Pt Urine Qn Test strip.automated /uL /uL UA Leukocytes [#/volume] in Urine by Automated test strip WBC # Ur Strip.auto 1 Both 17,589 269 U 8 Uriini ribaanalüüs 1908408 NIT 3060201 JAH EI EI U-Nit strip Nitrit Nitrit Tekst 9 JAH/Võrreld 788 50558-6 Nitrite ACnc Pt Urine Ord Test strip.automated UA Nitrite [Presence] in Urine by Automated test strip Nitrite Ur Ql Strip.auto 1 Observation 1228 U 8 Uriini ribaanalüüs 1908424 Nitritid 3060295 JAH EI EI U-Nit strip Nitrit Nitrit Tekst 9 JAH/Võrreld 788 50558-6 Nitrite ACnc Pt Urine Ord Test strip.automated UA Nitrite [Presence] in Urine by Automated test strip Nitrite Ur Ql Strip.auto 1 Observation 271 U 8 Uriini ribaanalüüs 1908408 PRO 3060199 JAH EI EI U-Prot strip Valk Valk QN g/L g/l 10 JAH/Võrreld 790 50561-0 Protein MCnc Pt Urine Qn Test strip.automated mg/dL mg/dL UA Protein [Mass/volume] in Urine by Automated test strip Prot Ur Strip.auto-mCnc 1 Observation 17,589 1231 U 8 Uriini ribaanalüüs 1908424 Valk 3060296 JAH EI EI U-Prot strip Valk Valk QN g/L g/l 10 JAH/Võrreld 790 50561-0 Protein MCnc Pt Urine Qn Test strip.automated mg/dL mg/dL UA Protein [Mass/volume] in Urine by Automated test strip Prot Ur Strip.auto-mCnc 1 Observation 17,589 221 U 8 U-Gluc_ 1907998 JAH JAH EI U-Gluc strip Glükoos Glükoos QN mmol/L mmol/l 12 JAH/Võrreld 791 59156-0 Glucose SCnc Pt Urine Qn Test strip.automated mmol/L mmol/L UA Glucose [Moles/volume] in Urine by Automated test strip Glucose Ur Strip.auto-sCnc 1 Observation 17,589 266 U 8 Uriini ribaanalüüs 1908408 GLU 3060193 JAH EI EI U-Gluc strip Glükoos Glükoos QN mmol/L mmol/l 12 JAH/Võrreld 791 59156-0 Glucose SCnc Pt Urine Qn Test strip.automated mmol/L mmol/L UA Glucose [Moles/volume] in Urine by Automated test strip Glucose Ur Strip.auto-sCnc 1 Observation 17,589 1225 U 8 Uriini ribaanalüüs 1908424 Glükoos 3060297 JAH EI EI U-Gluc strip Glükoos Glükoos QN mmol/L mmol/l 12 JAH/Võrreld 791 59156-0 Glucose SCnc Pt Urine Qn Test strip.automated mmol/L mmol/L UA Glucose [Moles/volume] in Urine by Automated test strip Glucose Ur Strip.auto-sCnc 1 Observation 17,589 267 U 8 Uriini ribaanalüüs 1908408 KET 3060195 JAH EI EI U-Ket strip Ketokehad Ketokehad QN mmol/L mmol/l 14 JAH/Võrreld 792 59158-6 Ketones SCnc Pt Urine Qn Test strip.automated mmol/L mmol/L UA Ketones [Moles/volume] in Urine by Automated test strip Ketones Ur Strip.auto-sCnc 1 Observation 17,589 1226 U 8 Uriini ribaanalüüs 1908424 Ketokehad 3060298 JAH EI EI U-Ket strip Ketokehad Ketokehad QN mmol/L mmol/l 14 JAH/Võrreld 792 59158-6 Ketones SCnc Pt Urine Qn Test strip.automated mmol/L mmol/L UA Ketones [Moles/volume] in Urine by Automated test strip Ketones Ur Strip.auto-sCnc 1 Observation 17,589 273 U 8 Uriini ribaanalüüs 1908408 UBG 3060200 JAH EI EI U-Ubg strip Urobilinogeen Urobilinogeen QN umol/L umol/l 16 JAH/Võrreld 793 60025-4 Urobilinogen SCnc Pt Urine Qn Test strip.automated umol/L umol/L UA Urobilinogen [Moles/volume] in Urine by Automated test strip Urobilinogen Ur Strip.auto-sCnc 1 Both 1230 U 8 Uriini ribaanalüüs 1908424 Urobilinogeen 3060299 JAH EI EI U-Ubg strip Urobilinogeen Urobilinogeen QN umol/L umol/l 16 JAH/Võrreld 793 60025-4 Urobilinogen SCnc Pt Urine Qn Test strip.automated umol/L umol/L UA Urobilinogen [Moles/volume] in Urine by Automated test strip Urobilinogen Ur Strip.auto-sCnc 1 Both 264 U 8 Uriini ribaanalüüs 1908408 BIL 3060194 JAH EI EI U-Bil strip Bilirubiin Bilirubiin QN umol/L umol/l 18 JAH/Võrreld 794 41016-7 Bilirubin SCnc Pt Urine Qn Test strip umol/L umol/L UA Bilirubin.total [Moles/volume] in Urine by Test strip Bilirub Ur Strip-sCnc 1 Both 17,589 1222 U 8 Uriini ribaanalüüs 1908424 Bilirubiin 3060300 JAH EI EI U-Bil strip Bilirubiin Bilirubiin QN umol/L umol/l 18 JAH/Võrreld 794 41016-7 Bilirubin SCnc Pt Urine Qn Test strip umol/L umol/L UA Bilirubin.total [Moles/volume] in Urine by Test strip Bilirub Ur Strip-sCnc 1 Both 17,589 265 U 8 Uriini ribaanalüüs 1908408 BLD 3060197 JAH EI EI U-RBC strip Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid QN E6/L Ery/ul 20 JAH/Võrreld 795 57747-8 Erythrocytes NCnc Pt Urine Qn Test strip.automated /uL /uL UA Erythrocytes [#/volume] in Urine by Automated test strip RBC # Ur Strip.auto 1 Observation 17,589 1224 U 8 Uriini ribaanalüüs 1908424 Erütrotsüüdid 6763741 JAH EI EI U-RBC strip Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid QN E6/L 20 JAH/Võrreld 795 57747-8 Erythrocytes NCnc Pt Urine Qn Test strip.automated /uL /uL UA Erythrocytes [#/volume] in Urine by Automated test strip RBC # Ur Strip.auto 1 Observation 17,589 235 U 8 U-Sedim 1908194 JAH JAH EI U-Sed-m panel Uriini sademe mikroskoopia Uriini sademe mikroskoopia Paneel 35 JAH 797 24356-8 Urinalysis complete panel - Pt Urine - PANEL.UA Urinalysis complete panel in Urine Urinalysis complete pnl Ur 1 Order 15,9935 253 U 8 U-Sedim (lühike) 1907172 JAH JAH EI U-Sed-m panel Uriini sademe mikroskoopia Uriini sademe mikroskoopia Paneel 35 JAH 797 24356-8 Urinalysis complete panel - Pt Urine - PANEL.UA Urinalysis complete panel in Urine Urinalysis complete pnl Ur 1 Order 15,9935 240 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 1908194 erütrotsüüdid 3059736 JAH EI EI U-Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid QN /hpf 36 JAH/Võrreld 798 13945-1 Erythrocytes Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,31% UA Erythrocytes [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field RBC #/area UrnS HPF 1 Observation 257 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 1907172 erütrotsüüdid 3059715 JAH EI EI U-Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid QN /hpf 36 JAH/Võrreld 798 13945-1 Erythrocytes Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,31% UA Erythrocytes [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field RBC #/area UrnS HPF 1 Observation 239 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 1908194 düsmorfne erütrotsüüt 3059769 JAH EI EI U-Düsmorfsed erütrotsüüdid Düsmorfsed erütrotsüüdid Düsmorfsed erütrotsüüdid QN % 37 JAH/Võrreld 821 53967-6 Erythrocytes.dysmorphic/100 erythrocytes NFr Pt Urine sed Qn Microscopy.light UA Erythrocytes.dysmorphic/100 erythrocytes in Urine sediment by Light microscopy Dysmorphic RBC/100 RBC NFr UrnS Micro 1 Observation 256 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 1907172 düsmorfne erütrotsüüt 3059770 JAH EI EI U-Düsmorfsed erütrotsüüdid Düsmorfsed erütrotsüüdid Düsmorfsed erütrotsüüdid QN % 37 JAH/Võrreld 821 53967-6 Erythrocytes.dysmorphic/100 erythrocytes NFr Pt Urine sed Qn Microscopy.light UA Erythrocytes.dysmorphic/100 erythrocytes in Urine sediment by Light microscopy Dysmorphic RBC/100 RBC NFr UrnS Micro 1 Observation 246 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 1908194 leukotsüüdid 3059735 JAH EI EI U-Leukotsüüdid Leukotsüüdid Leukotsüüdid QN /hpf 39 JAH/Võrreld 799 5821-4 Leukocytes Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,33% UA Leukocytes [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field WBC #/area UrnS HPF 1 Observation 260 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 1907172 leukotsüüdid 3059713 JAH EI EI U-Leukotsüüdid Leukotsüüdid Leukotsüüdid QN /hpf 39 JAH/Võrreld 799 5821-4 Leukocytes Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,33% UA Leukocytes [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field WBC #/area UrnS HPF 1 Observation 1235 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 1908194 Lümfotsüüdid 6764051 JAH EI EI U-Lümfotsüüdid Lümfotsüüdid Lümfotsüüdid QN /hpf /vv 40 JAH/Võrreld 1688 72219-9 Lymphocytes Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF HEM/BC Lymphocytes [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Lymphocytes #/area UrnS HPF 1 Observation 11,4838 242 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 1908194 granulotsüüdid 3059740 JAH EI EI U-Neutrofiilid Neutrofiilid Neutrofiilid QN /hpf 41 JAH/Võrreld 1689 38996-5 Neutrophils ACnc Pt Urine Ord Microscopy.light 1522 UA Neutrophils [Presence] in Urine by Light microscopy Neutrophils Ur Ql Micro 1 Observation 10,694 258 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 1907172 granulotsüüt 3059772 JAH EI EI U-Neutrofiilid Neutrofiilid Neutrofiilid QN /hpf 41 JAH/Võrreld 1689 38996-5 Neutrophils ACnc Pt Urine Ord Microscopy.light 1522 UA Neutrophils [Presence] in Urine by Light microscopy Neutrophils Ur Ql Micro 1 Observation 10,694 245 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 1908194 lameepiteel 3059737 JAH EI EI U-Lameepiteeli rakud Lameepiteeli rakud Lameepiteeli rakud QN /hpf 42 JAH/Võrreld 800 11277-1 Epithelial cells.squamous Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,04% UA Epithelial cells.squamous [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Squamous #/area UrnS HPF 1 Observation 252 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 1908194 üleminekuepiteelid 3060339 JAH EI EI U-Lameepiteeli rakud Lameepiteeli rakud Lameepiteeli rakud QN /hpf 42 JAH/Võrreld 800 11277-1 Epithelial cells.squamous Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,04% UA Epithelial cells.squamous [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Squamous #/area UrnS HPF 1 Observation 259 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 1907172 lameepiteel 3059786 JAH EI EI U-Lameepiteeli rakud Lameepiteeli rakud Lameepiteeli rakud QN /hpf 42 JAH/Võrreld 800 11277-1 Epithelial cells.squamous Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,04% UA Epithelial cells.squamous [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Squamous #/area UrnS HPF 1 Observation 262 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 1907172 ülemineku epiteel 3059727 JAH EI EI U-Transitoorse epiteeli rakud Transitoorse epiteeli rakud Transitoorse epiteeli rakud QN /hpf 43 JAH/Võrreld 801 30089-7 Transitional cells Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,01% UA Transitional cells [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Trans Cells #/area UrnS HPF 1 Observation 251 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 1908194 tuubulusepiteel 3060338 JAH EI EI U-Tubulaarepiteeli rakud Tubulaarepiteeli rakud Tubulaarepiteeli rakud QN /hpf 44 JAH/Võrreld 802 26052-1 Epithelial cells.renal Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,01% UA Epithelial cells.renal [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Renal Epi Cells #/area UrnS HPF 1 Observation 261 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 1907172 tuubulusepiteelid 3060340 JAH EI EI U-Tubulaarepiteeli rakud Tubulaarepiteeli rakud Tubulaarepiteeli rakud QN /hpf 44 JAH/Võrreld 802 26052-1 Epithelial cells.renal Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,01% UA Epithelial cells.renal [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Renal Epi Cells #/area UrnS HPF 1 Observation 243 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 1908194 hüaliinsilindrid 3059746 JAH EI EI U-Hüaliinsilindrid Hüaliinsilindrid Hüaliinsilindrid QN /hpf 47 JAH 805 46135-0 Hyaline casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Hyaline casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Hyaline Casts #/area UrnS HPF 1 Both 25,8802 241 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 1908194 granulaarsed silindrid 3059745 JAH EI EI U-Granulaarsilindrid Granulaarsilindrid Granulaarsilindrid QN /hpf 48 JAH 806 46134-3 Granular casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Granular casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Gran Casts #/area UrnS HPF 1 Both 25,6387 1234 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 1908194 Leukots. silindrid 6763743 JAH EI EI U-Leukotsütaarsilindrid Leukotsütaarsilindrid Leukotsütaarsilindrid QN /hpf 49 JAH 807 49103-5 Leukocyte casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA WBC casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field WBC Casts #/area UrnS HPF 1 Observation 17,4622 1232 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 1908194 Erütrots. silindrid 6763744 JAH EI EI U-Erütrotsütaarsilindrid Erütrotsütaarsilindrid Erütrotsütaarsilindrid QN /hpf 50 JAH 808 51790-4 Erythrocyte casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA RBC casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field RBC Casts #/area UrnS HPF 1 Both 19,4395 1276 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 1908194 Tubulaarepiteelsilindrid 6763745 JAH EI EI U-Tubulaarepiteelsilindrid Tubulaarepiteelsilindrid Tubulaarepiteelsilindrid QN /hpf 51 JAH 809 45386-0 Epithelial casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Epithelial casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Epith Casts #/area UrnS HPF 1 Observation 23,1596 1277 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 1908194 Vahajad silindrid 6763746 JAH EI EI U-Vahajad silindrid Vahajad silindrid Vahajad silindrid QN /hpf 52 JAH 810 41223-9 Waxy casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Waxy casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Waxy Casts #/area UrnS HPF 1 Observation 25,6891 247 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 1908194 mikroobisilindrid 3060337 JAH EI EI U-Bakteriaalsilindrid Bakteriaalsilindrid Bakteriaalsilindrid QN /hpf 53 JAH 1683 A-1683 1236 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 1908194 Makrofaagid 6763748 JAH EI EI U-Makrofaagid Makrofaagid Makrofaagid QN /hpf /vv 55 JAH/Võrreld 812 72220-7 Macrophages Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF HEM/BC Macrophages [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Macrophages #/area UrnS HPF 1 Observation 11,4838 238 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 1908194 bakterid 3059767 JAH EI EI U-Bakterid Bakterid Bakterid Tekst 56 JAH 803 25145-4 Bacteria ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Bacteria [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Bacteria UrnS Ql Micro 1 Observation 255 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 1907172 bakterid 3059726 JAH EI EI U-Bakterid Bakterid Bakterid Tekst 56 JAH 803 25145-4 Bacteria ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Bacteria [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Bacteria UrnS Ql Micro 1 Observation 1274 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 1908194 T vaginalis 6763747 JAH EI EI U-T vaginalis T vaginalis Trichomonas vaginalis Tekst 57 JAH 811 5813-1 Trichomonas vaginalis ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,00% UA Trichomonas vaginalis [Presence] in Urine sediment by Light microscopy T vaginalis UrnS Ql Micro 1 Observation 249 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 1908194 pärmirakud 3060342 JAH EI EI U-Pärmseened Pärmseened Pärmseened Tekst 58 JAH 1509 5822-2 Yeast Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" UA Yeast [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Yeast #/area UrnS HPF 1 Observation 250 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 1908194 pärmiseened 3059747 JAH EI EI U-Pärmseened Pärmseened Pärmseened Tekst 58 JAH 1509 5822-2 Yeast Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" UA Yeast [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Yeast #/area UrnS HPF 1 Observation 1233 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 1908194 Kristallid 6763742 JAH EI EI U-Kristallid Kristallid Kristallid Tekst 59 JAH 804 49755-2 Crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Crystals UrnS Ql Micro 1 Observation 1273 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 1908194 Kusihappe kristallid 6763753 JAH EI EI U-Kusihappe kristallid Kusihappe kristallid Kusihappe kristallid Tekst 60 JAH 813 5817-2 Urate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,00% UA Urate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Urate Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 1248 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 1907172 Ammooniumuraatide kristallid 6764052 JAH EI EI U-Ammooniumuraadi kristallid Ammooniumuraadi kristallid Ammooniumuraadi kristallid Tekst 61 JAH 814 5766-1 Ammonium urate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Ammonium urate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Amm Urate Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 1271 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 1908194 Ammooniumuraadi kristallid 6763749 JAH EI EI U-Ammooniumuraadi kristallid Ammooniumuraadi kristallid Ammooniumuraadi kristallid Tekst 61 JAH 814 5766-1 Ammonium urate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Ammonium urate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Amm Urate Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 1272 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 1908194 Kaltsiumkarbonaadi kristallid 6763750 JAH EI EI U-Kaltsiumkarbonaadi kristallid Kaltsiumkarbonaadi kristallid Kaltsiumkarbonaadi kristallid Tekst 62 JAH 815 5773-7 Calcium carbonate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Calcium carbonate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Ca Carbonate Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 248 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 1908194 oksalaadid 3059741 JAH EI EI U-Kaltsiumoksalaadi kristallid Kaltsiumoksalaadi kristallid Kaltsiumoksalaadi kristallid Tekst 63 JAH 816 5774-5 Calcium oxalate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,01% UA Calcium oxalate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy CaOx Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 1249 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 1907172 Amorfsed fosfaadid (kaltsiumfosf.) 6763751 JAH EI EI U-Kaltsiumfosfaadi kristallid Kaltsiumfosfaadi kristallid Kaltsiumfosfaadi kristallid Tekst 64 JAH 817 5775-2 Calcium phosphate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Calcium phosphate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Ca Phos Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 237 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 1908194 amorfsed uraadid 3059743 JAH EI EI U-Amorfse uraadi kristallid Amorfse uraadi kristallid Amorfse uraadi kristallid Tekst 65 JAH 818 12454-5 Urate crystals.amorphous ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,09% UA Urate crystals amorphous [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Amorph Urate Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 244 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 1908194 kusihappe kristallid 3060341 JAH EI EI U-Amorfse uraadi kristallid Amorfse uraadi kristallid Amorfse uraadi kristallid Tekst 65 JAH 818 12454-5 Urate crystals.amorphous ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,09% UA Urate crystals amorphous [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Amorph Urate Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 1250 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 1907172 Kusihappekristallid 6764053 JAH EI EI U-Amorfse uraadi kristallid Amorfse uraadi kristallid Amorfse uraadi kristallid Tekst 65 JAH 818 12454-5 Urate crystals.amorphous ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,09% UA Urate crystals amorphous [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Amorph Urate Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 236 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 1908194 amorfsed fosfaadid 3059742 JAH EI EI U-Amorfse fosfaadi kristallid Amorfse fosfaadi kristallid Amorfse fosfaadi kristallid Tekst 66 JAH 819 12453-7 Phosphate crystals.amorphous ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Phosphate crystals amorphous [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Amorph Phos Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 254 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 1907172 amjorfsed fosfaadid 3059771 JAH EI EI U-Amorfse fosfaadi kristallid Amorfse fosfaadi kristallid Amorfse fosfaadi kristallid Tekst 66 JAH 819 12453-7 Phosphate crystals.amorphous ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Phosphate crystals amorphous [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Amorph Phos Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 1251 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 1907172 Tripelfosfaadid (struviidid) 6764054 JAH EI EI U-Trifosfaadi kristallid Trifosfaadi kristallid Trifosfaadi kristallid Tekst 67 JAH 820 5814-9 Triple phosphate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,00% UA Triple phosphate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Tri-Phos Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 1275 U 8 Uriini sademe mikroskoopia 1908194 Trifosfaadi kristallid 6763752 JAH EI EI U-Trifosfaadi kristallid Trifosfaadi kristallid Trifosfaadi kristallid Tekst 67 JAH 820 5814-9 Triple phosphate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,00% UA Triple phosphate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Tri-Phos Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 222 U 8 U-M.alb. 1908175 JAH JAH EI U-Alb Albumiin uriinis Albumiin uriinis QN mg/L mg/l 71 JAH/Võrreld 997 14957-5 Albumin MCnc Pt Urine Qn Detection limit <= 20 mg/L mg/dL 0,01% CHEM Microalbumin [Mass/volume] in Urine Microalbumin Ur-mCnc 1 Both 677 U 8 Albumiin/kreatiniin uriinis 6763669 U-Albumiin 3059689 JAH EI EI U-Alb Albumiin uriinis Albumiin uriinis QN mg/L mg/l 71 JAH/Võrreld 997 14957-5 Albumin MCnc Pt Urine Qn Detection limit <= 20 mg/L mg/dL 0,01% CHEM Microalbumin [Mass/volume] in Urine Microalbumin Ur-mCnc 1 Both 200 U 8 dU-Alb 1908087 JAH JAH JAH dU-Alb Albumiin ööpäevases uriinis Albumiin ööpäevases uriinis QN mg/d 72 JAH/Võrreld 998 14956-7 Albumin MRat 24H Urine Qn Detection limit <= 20 mg/L mg/(24.h) CHEM Microalbumin [Mass/time] in 24 hour Urine Microalbumin 24H Ur-mRate 1 Both 676 U 8 U-Alb/U-Crea 6763669 JAH JAH JAH U-Alb/U-Crea Albumiin/kreatiniin uriinis Albumiini ja kreatiniini suhe uriinis QN g/mol mg/mmol Cr 74 JAH/Võrreld 1000 30000-4 Albumin/Creatinine Ratio Pt Urine Qn Detection limit <= 20 mg/L mg/mmol milligrams/mmol CHEM Microalbumin/Creatinine [Ratio] in Urine Microalbumin/Creat Ur-Rto 1 Both 1217 U 8 Alb / kreat suhe uriinis 6764056 JAH JAH JAH U-Alb/U-Crea Albumiin/kreatiniin uriinis Albumiini ja kreatiniini suhe uriinis QN g/mol 74 JAH/Võrreld 1000 30000-4 Albumin/Creatinine Ratio Pt Urine Qn Detection limit <= 20 mg/L mg/mmol milligrams/mmol CHEM Microalbumin/Creatinine [Ratio] in Urine Microalbumin/Creat Ur-Rto 1 Both 234 U 8 U-Prot 1907999 JAH JAH EI U-Prot Valk uriinis Valk uriinis QN g/L g/l 76 JAH/Võrreld 1040 2888-6 Protein MCnc Pt Urine Qn g/dL 0,0284% UA Protein [Mass/volume] in Urine Prot Ur-mCnc 1 Both 679 U 8 U-Valk 3058932 JAH EI JAH U-Prot Valk uriinis Valk uriinis QN g/L 76 JAH/Võrreld 1040 2888-6 Protein MCnc Pt Urine Qn g/dL 0,0284% UA Protein [Mass/volume] in Urine Prot Ur-mCnc 1 Both 53 U 8 dU-Prot 1907412 JAH JAH EI dU-Prot Valk ööpäevases uriinis Valk ööpäevases uriinis QN g/d g/l 77 JAH/Võrreld 1041 2889-4 Protein MRat 24H Urine Qn g/(24.h) g/24hr 0,0104% CHEM Protein [Mass/time] in 24 hour Urine Prot 24H Ur-mRate 1 Both 63 U 8 Pf-Prot 1907414 JAH JAH EI dU-Prot Valk ööpäevases uriinis Valk ööpäevases uriinis QN g/d g/l 77 JAH/Võrreld 1041 2889-4 Protein MRat 24H Urine Qn g/(24.h) g/24hr 0,0104% CHEM Protein [Mass/time] in 24 hour Urine Prot 24H Ur-mRate 1 Both 131 U 8 U-Prot* 1907417 JAH JAH EI dU-Prot Valk ööpäevases uriinis Valk ööpäevases uriinis QN g/d 77 JAH/Võrreld 1041 2889-4 Protein MRat 24H Urine Qn g/(24.h) g/24hr 0,0104% CHEM Protein [Mass/time] in 24 hour Urine Prot 24H Ur-mRate 1 Both 201 U 8 dU-Prot 1907992 JAH JAH EI dU-Prot Valk ööpäevases uriinis Valk ööpäevases uriinis QN g/d 77 JAH/Võrreld 1041 2889-4 Protein MRat 24H Urine Qn g/(24.h) g/24hr 0,0104% CHEM Protein [Mass/time] in 24 hour Urine Prot 24H Ur-mRate 1 Both 128 U 8 U-Amyl 1908089 JAH JAH EI U-Amyl Amülaas uriinis Amülaas uriinis QN U/L 103 JAH 1001 1799-6 Amylase CCnc Pt Urine Qn U/L CHEM Amylase [Enzymatic activity/volume] in Urine Amylase Ur-cCnc 1 Both 1263 U 8 Amülaas uriinis 6764879 JAH JAH EI U-Amyl Amülaas uriinis Amülaas uriinis QN U/L U/l 103 JAH 1001 1799-6 Amylase CCnc Pt Urine Qn U/L CHEM Amylase [Enzymatic activity/volume] in Urine Amylase Ur-cCnc 1 Both 129 U 8 U-Crea 1908468 JAH JAH EI U-Crea Kreatiniin uriinis Kreatiniin uriinis QN mmol/L umol/l 107 JAH 1020 14683-7 Creatinine SCnc Pt Urine Qn mmol/L mmol/L CHEM Creatinine [Moles/volume] in Urine Creat Ur-sCnc 1 Both 678 U 8 Albumiin/kreatiniin uriinis 6763669 U-Kreatiniin 6763670 JAH EI JAH U-Crea Kreatiniin uriinis Kreatiniin uriinis QN mmol/L mkmol/l 107 JAH 1020 14683-7 Creatinine SCnc Pt Urine Qn mmol/L mmol/L CHEM Creatinine [Moles/volume] in Urine Creat Ur-sCnc 1 Both 1218 U 8 Albumiin/kreatiniin uriinis 6764056 Kreatiniin uriinis 6764057 JAH EI JAH U-Crea Kreatiniin uriinis Kreatiniin uriinis QN mmol/L mmol/l 107 JAH 1020 14683-7 Creatinine SCnc Pt Urine Qn mmol/L mmol/L CHEM Creatinine [Moles/volume] in Urine Creat Ur-sCnc 1 Both 130 U 8 U-Gluc 1907557 JAH JAH EI U-Gluc Glükoos uriinis Glükoos uriinis QN mmol/L mmol/l 112 JAH/Võrreld 1012 15076-3 Glucose SCnc Pt Urine Qn mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Urine Glucose Ur-sCnc 1 Both 52 CSF 9 CSF-WBC_ 1907991 JAH JAH EI CSF-WBC Leukotsüüdid Leukotsüüdid liikvoris QN E6/L x10/6 7 JAH/Võrreld 823 806-0 Leukocytes NCnc Pt CSF Qn Manual count 0,01% HEM/BC Leukocytes [#/volume] in Cerebral spinal fluid by Manual count WBC # CSF Manual 1 Observation 199 CSF 9 CSF-WBC 1907162 JAH JAH EI CSF-WBC Leukotsüüdid Leukotsüüdid liikvoris QN E6/L 7 JAH/Võrreld 823 806-0 Leukocytes NCnc Pt CSF Qn Manual count 0,01% HEM/BC Leukocytes [#/volume] in Cerebral spinal fluid by Manual count WBC # CSF Manual 1 Observation 193 CSF 9 CSF-Diff 1907159 JAH JAH EI CSF-Diff Liikvori tsütogramm Liikvori tsütogramm Paneel 12 JAH 838 29584-0 Differential panel - Pt CSF - PANEL.HEM/BC Differential panel in Cerebral spinal fluid Diff Pnl CSF 1 Order 194 CSF 9 Liikvori tsütogramm 1907159 Lümfotsüüdid 3057342 JAH EI EI CSF-Lümfotsüüdid % Lümfotsüüdid % Lümfotsüütide suhtarv liikvoris QN % % 15 JAH/Võrreld 841 10328-3 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt CSF Qn Manual count % % 0,01% HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Cerebral spinal fluid by Manual count Lymphocytes Fr CSF Manual 1 Observation 195 CSF 9 Liikvori tsütogramm 1907159 Monotsüüdid 3057343 JAH EI EI CSF-Monotsüüdid % Monotsüüdid % Monotsüütide suhtarv liikvoris QN % % 19 JAH/Võrreld 844 10329-1 Monocytes/100 leukocytes NFr Pt CSF Qn Manual count % % HEM/BC Monocytes/100 leukocytes in Cerebral spinal fluid by Manual count Monocytes Fr CSF Manual 1 Observation 196 CSF 9 Liikvori tsütogramm 1907159 Neutrofiilid 3057341 JAH EI EI CSF-Neutrofiilid % Neutrofiilid % Neutrofiilide suhtarv liikvoris QN % % 22 JAH/Võrreld 845 13516-0 Neutrophils/100 leukocytes NFr Pt CSF Qn Manual count % % HEM/BC Neutrophils/100 leukocytes in Cerebral spinal fluid by Manual count Neutrophils Fr CSF Manual 1 Observation 48 CSF 9 CSF-Gluc 1907333 JAH JAH EI CSF-Gluc Glükoos liikvoris Glükoos liikvoris QN mmol/L mmolL 36 JAH/Võrreld 1072 14744-7 Glucose SCnc Pt CSF Qn mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Cerebral spinal fluid Glucose CSF-sCnc 1 Both 49 CSF 9 Glükoos liikvoris 1907333 CSF-Gluc 3057876 JAH EI EI CSF-Gluc Glükoos liikvoris Glükoos liikvoris QN mmol/L mmolL 36 JAH/Võrreld 1072 14744-7 Glucose SCnc Pt CSF Qn mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Cerebral spinal fluid Glucose CSF-sCnc 1 Both 197 CSF 9 CSF-Gluc_ 1907989 JAH JAH EI CSF-Gluc Glükoos liikvoris Glükoos liikvoris QN mmol/L mmol/l 36 JAH/Võrreld 1072 14744-7 Glucose SCnc Pt CSF Qn mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Cerebral spinal fluid Glucose CSF-sCnc 1 Both 50 CSF 9 Glükoos liikvoris 1907333 CSF-Gluc/S-Gluc 3057877 JAH EI EI CSF-Gluc/S,P-Gluc Liikvori- ja seerumi/plasma glükoosi suhe Liikvori- ja seerumi/plasma glükoosi suhe QN 37 JAH/Võrreld 1073 2352-3 Glucose CSF/Glucose plas RelMCnc Pt Plas+CSF Qn CHEM Glucose CSF/Glucose plas Glucose CSF/SerPl 1 Observation 51 CSF 9 CSF-Prot 1907416 JAH JAH EI CSF-Prot Valk liikvoris Valk liikvoris QN g/L g/l 40 JAH/Võrreld 1071 2880-3 Protein MCnc Pt CSF Qn mg/dL 0,0119% CHEM Protein [Mass/volume] in Cerebral spinal fluid Prot CSF-mCnc 1 Both 198 CSF 9 CSF-Prot_ 1907990 JAH JAH EI CSF-Prot Valk liikvoris Valk liikvoris QN g/L g/l 40 JAH/Võrreld 1071 2880-3 Protein MCnc Pt CSF Qn mg/dL 0,0119% CHEM Protein [Mass/volume] in Cerebral spinal fluid Prot CSF-mCnc 1 Both 1264 TDM 10 Bensodiasepiinid 6764956 JAH JAH EI S,P-Bzd Bensodiasepiinid Bensodiasepiinid seerumis/plasmas QN ug/L ng/ml 2 JAH/Võrreld 414 11024-7 Benzodiazepines MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL DRUG/TOX Benzodiazepines [Mass/volume] in Serum or Plasma Benzodiaz SerPl-mCnc 1 Both 357 TDM 10 Digoksiin 6763658 JAH JAH JAH S,P-Digox Digoksiin Digoksiin seerumis/plasmas QN ug/L ng/ml 5 JAH/Võrreld 415 10535-3 Digoxin MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL 0,0164% DRUG/TOX Digoxin [Mass/volume] in Serum or Plasma Digoxin SerPl-mCnc 1 Both 1093 TDM 10 Digoksiin 6764805 JAH JAH JAH S,P-Digox Digoksiin Digoksiin seerumis/plasmas QN ug/L nmol/l 5 JAH/Võrreld 415 10535-3 Digoxin MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL 0,0164% DRUG/TOX Digoxin [Mass/volume] in Serum or Plasma Digoxin SerPl-mCnc 1 Both 389 TDM 10 Fenobarbitaal 6763659 JAH JAH JAH S,P-Phenobarb Fenobarbitaal Fenobarbitaal seerumis/plasmas QN mg/L mg/ml 8 JAH/Võrreld 419 3948-7 Phenobarbital MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL mcg/mL 0,0076% DRUG/TOX Phenobarbital [Mass/volume] in Serum or Plasma Phenobarb SerPl-mCnc 1 Both 390 TDM 10 Fenütoiin 6763660 JAH JAH JAH S,P-Phenyt Fenütoiin Fenütoiin seerumis/plasmas QN mg/L mg/ml 9 JAH/Võrreld 420 3968-5 Phenytoin MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL mcg/mL 0,0219% DRUG/TOX Phenytoin [Mass/volume] in Serum or Plasma Phenytoin SerPl-mCnc 1 Both 1095 TDM 10 Fenütoiin 6764807 JAH JAH JAH S,P-Phenyt Fenütoiin Fenütoiin seerumis/plasmas QN mg/L umol/l 9 JAH/Võrreld 420 3968-5 Phenytoin MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL mcg/mL 0,0219% DRUG/TOX Phenytoin [Mass/volume] in Serum or Plasma Phenytoin SerPl-mCnc 1 Both 506 TDM 10 Karbamasepiin 6763661 JAH JAH JAH S,P-Carba Karbamasepiin Karbamasepiin seerumis/plasmas QN mg/L mg/l 13 JAH/Võrreld 423 3432-2 Carbamazepine MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL mcg/mL 0,0055% DRUG/TOX Carbamazepine [Mass/volume] in Serum or Plasma Carbamazepine SerPl-mCnc 1 Both 1105 TDM 10 Karbamasepiin 6764806 JAH JAH JAH S,P-Carba Karbamasepiin Karbamasepiin seerumis/plasmas QN mg/L umol/l 13 JAH/Võrreld 423 3432-2 Carbamazepine MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL mcg/mL 0,0055% DRUG/TOX Carbamazepine [Mass/volume] in Serum or Plasma Carbamazepine SerPl-mCnc 1 Both 516 TDM 10 Lamotrigiin 6763662 JAH JAH JAH S,P-Lamotr Lamotrigiin Lamotrigiin seerumis/plasmas QN mg/L ug/ml 20 JAH/Võrreld 424 6948-4 Lamotrigine MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL mcg/mL 0,0018% DRUG/TOX Lamotrigine [Mass/volume] in Serum or Plasma Lamotrigine SerPl-mCnc 1 Both 522 TDM 10 Liitium 6763663 JAH JAH JAH S,P-Li Liitium Liitium seerumis/plasmas QN mmol/L 23 JAH/Võrreld 217 14334-7 Lithium SCnc Pt Ser/Plas Qn mol/L mmol/L; mEq/L 46 DRUG/TOX Lithium [Moles/volume] in Serum or Plasma Lithium SerPl-sCnc 1 Both 1266 TDM 10 Metotreksaat 6764957 JAH JAH JAH S,P-MTX Metotreksaat Metotreksaat seerumis/plasmas QN umol/L 27 JAH/Võrreld 426 14836-1 Methotrexate SCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0023% DRUG/TOX Methotrexate [Moles/volume] in Serum or Plasma MTX SerPl-sCnc 1 Both 540 TDM 10 Mükofenoolhape 6763664 JAH JAH JAH P-MPA Mükofenoolhape Mükofenoolhape plasmas QN mg/L 30 JAH/Võrreld 427 23905-3 Mycophenolate MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0009% DRUG/TOX Mycophenolate [Mass/volume] in Serum or Plasma Mycophenolate SerPl-mCnc 1 Both 636 TDM 10 Teofülliin 6763666 JAH JAH JAH S,P-Theoph Teofülliin Teofülliin seerumis/plasmas QN mg/L ?g/mL 41 JAH/Võrreld 432 4049-3 Theophylline MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL 0,0032% DRUG/TOX Theophylline [Mass/volume] in Serum or Plasma Theophylline SerPl-mCnc 1 Both 657 TDM 10 Tsüklosporiin 6763665 JAH JAH JAH B-CyA Tsüklosporiin A Tsüklosporiin A veres QN ug/L ng/ml 44 JAH/Võrreld 433 3520-4 Cyclosporine MCnc Pt Bld Qn 0,0153% DRUG/TOX Cyclosporine [Mass/volume] in Blood Cyclosporin Bld-mCnc 1 Both 689 TDM 10 Valproaat 6763667 JAH JAH JAH S,P-Valpr Valproaat Valproaat seerumis/plasmas QN mg/L mg/l 45 JAH/Võrreld 434 4086-5 Valproate MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL mcg/mL 0,0155% DRUG/TOX Valproate [Mass/volume] in Serum or Plasma Valproate SerPl-mCnc 1 Both 1118 TDM 10 Valproehape 6764800 JAH JAH JAH S,P-Valpr Valproaat Valproaat seerumis/plasmas QN mg/L umol/l 45 JAH/Võrreld 434 4086-5 Valproate MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL mcg/mL 0,0155% DRUG/TOX Valproate [Mass/volume] in Serum or Plasma Valproate SerPl-mCnc 1 Both 383 TOX 11 Etanool 6763653 JAH JAH JAH S,P-EtOH Etanool Etanool seerumis/plasmas QN g/L g/l 1 JAH/Võrreld 416 5643-2 Ethanol MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/dL mg/dL 0,0234% DRUG/TOX Ethanol [Mass/volume] in Serum or Plasma Ethanol SerPl-mCnc 1 Both 223 TOX 11 Un-Amp 1908143 JAH JAH EI U-Amp Amfetamiin uriinis Amfetamiin uriinis Tekst 32 JAH 437 19261-7 Amphetamines ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Amphetamines [Presence] in Urine by Screen method Amphetamines Ur Ql Scn 1 Both 224 TOX 11 Un--Amp 1908149 JAH JAH EI U-Amp Amfetamiin uriinis Amfetamiin uriinis Tekst 32 JAH 437 19261-7 Amphetamines ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Amphetamines [Presence] in Urine by Screen method Amphetamines Ur Ql Scn 1 Both 225 TOX 11 Un-Bar 1908144 JAH JAH EI U-Bar Barbituraadid uriinis Barbituraadid uriinis Tekst 33 JAH 438 19270-8 Barbiturates ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Barbiturates [Presence] in Urine by Screen method Barbiturates Ur Ql Scn 1 Both 226 TOX 11 Un-Bzo 1908145 JAH JAH EI U-Bzd Bensodiasepiinid uriinis Bensodiasepiinid uriinis Tekst 34 JAH 439 14316-4 Benzodiazepines ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Benzodiazepines [Presence] in Urine by Screen method Benzodiaz Ur Ql Scn 1 Both 228 TOX 11 Un-MDMA 1908181 JAH JAH EI U-Ecs Ecstasy uriinis Ecstasy uriinis Tekst 36 JAH 444 19568-5 Methylenedioxymethamphetamine ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Methylenedioxymethamphetamine [Presence] in Urine by Screen method MDMA Ur Ql Scn 1 Both 233 TOX 11 Un-THC 1908148 JAH JAH EI U-THC Kannabinoidid uriinis Kannabinoidid uriinis Tekst 41 JAH 440 18282-4 Cannabinoids ACnc Pt Urine Ord Screen 0,0964% DRUG/TOX Cannabinoids [Presence] in Urine by Screen method Cannabinoids Ur Ql Scn 1 Both 227 TOX 11 Un-Coca 1908146 JAH JAH EI U-Coc Kokaiin uriinis Kokaiin uriinis Tekst 42 JAH 441 19359-9 Cocaine ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Cocaine [Presence] in Urine by Screen method Cocaine Ur Ql Scn 1 Both 230 TOX 11 Un-MTD 1908179 JAH JAH EI U-Mtd Metadoon uriinis Metadoon uriinis Tekst 44 JAH 442 19550-3 Methadone ACnc Pt Urine Ord Screen 0,0057% DRUG/TOX Methadone [Presence] in Urine by Screen method Methadone Ur Ql Scn 1 Both 229 TOX 11 Un-Met 1908147 JAH JAH EI U-Met Metamfetamiin uriinis Metamfetamiin uriinis Tekst 45 JAH 443 19554-5 Methamphetamine ACnc Pt Urine Ord Screen 0,0138% DRUG/TOX Methamphetamine [Presence] in Urine by Screen method Methamphet Ur Ql Scn 1 Both 231 TOX 11 Un-OPI 1908182 JAH JAH EI U-Mop Opiaadid uriinis Opiaadid uriinis Tekst 47 JAH 445 19295-5 Opiates ACnc Pt Urine Ord Screen DRUG/TOX Opiates [Presence] in Urine by Screen method Opiates Ur Ql Scn 1 Both 232 TOX 11 Un-TCA 1908180 JAH JAH EI U-TCA Tritsüklilised antidepressandid uriinis Tritsüklilised antidepressandid uriinis Tekst 51 JAH 446 19312-8 Tricyclic antidepressants ACnc Pt Urine Ord Screen 0,0292% DRUG/TOX Tricyclic antidepressants [Presence] in Urine by Screen method Tricyclics Ur Ql Scn 1 Both 1268 TOX 11 Tsink 6764955 JAH JAH EI S,P-Zn Tsink Tsink seerumis/plasmas QN umol/L mg/l 90 JAH/Võrreld 307 14955-9 Zinc SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L DRUG/TOX Zinc [Moles/volume] in Serum or Plasma Zinc SerPl-sCnc 1 Both 692 TOX 11 Vask 6763668 JAH JAH JAH S,P-Cu Vask Vask seerumis/plasmas QN umol/L mg/l 97 JAH/Võrreld 312 14665-4 Copper SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L DRUG/TOX Copper [Moles/volume] in Serum or Plasma Copper SerPl-sCnc 1 Both 1119 TOX 11 Vask seerumis 6764808 JAH JAH JAH S,P-Cu Vask Vask seerumis/plasmas QN umol/L umol/l 97 JAH/Võrreld 312 14665-4 Copper SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L DRUG/TOX Copper [Moles/volume] in Serum or Plasma Copper SerPl-sCnc 1 Both 125 IM 12 S-TSH 1908227 JAH JAH EI S,P-TSH TSH Kilpnääret stimuleeriv hormoon seerumis/plasmas QN mU/L mlU/L 1 JAH/Võrreld 327 3016-3 Thyrotropin ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0600% CHEM Thyrotropin [Units/volume] in Serum or Plasma TSH SerPl-aCnc 1 Both 1081 IM 12 TSH 6763799 JAH JAH EI S,P-TSH TSH Kilpnääret stimuleeriv hormoon seerumis/plasmas QN mU/L mU/l 1 JAH/Võrreld 327 3016-3 Thyrotropin ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0600% CHEM Thyrotropin [Units/volume] in Serum or Plasma TSH SerPl-aCnc 1 Both 634 IM 12 T3 6763801 JAH JAH JAH S,P-T3 T3 Trijoodtüroniin seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/l 4 JAH 331 14930-2 Triiodothyronine SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Triiodothyronine [Moles/volume] in Serum or Plasma T3 SerPl-sCnc 1 Both 106 IM 12 S-fT3 1908229 JAH JAH EI S,P-fT3 fT3 Vaba trijoodtüroniin seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/l 5 JAH 330 14928-6 Triiodothyronine.free SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Triiodothyronine Free [Moles/volume] in Serum or Plasma T3Free SerPl-sCnc 1 Both 1073 IM 12 FT3 3059829 JAH JAH EI S,P-fT3 fT3 Vaba trijoodtüroniin seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/l 5 JAH 330 14928-6 Triiodothyronine.free SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Triiodothyronine Free [Moles/volume] in Serum or Plasma T3Free SerPl-sCnc 1 Both 635 IM 12 T4 6763800 JAH JAH JAH S,P-T4 T4 Türoksiin seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/l 7 JAH 329 14921-1 Thyroxine SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Thyroxine [Moles/volume] in Serum or Plasma T4 SerPl-sCnc 1 Both 107 IM 12 S-fT4 1908228 JAH JAH EI S,P-fT4 fT4 Vaba türoksiin seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/l 8 JAH 328 14920-3 Thyroxine.free SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Thyroxine free [Moles/volume] in Serum or Plasma T4 Free SerPl-sCnc 1 Both 1074 IM 12 FT4 3060284 JAH JAH EI S,P-fT4 fT4 Vaba türoksiin seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/l 8 JAH 328 14920-3 Thyroxine.free SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Thyroxine free [Moles/volume] in Serum or Plasma T4 Free SerPl-sCnc 1 Both 1241 IM 12 FT4 1908421 JAH JAH EI S,P-fT4 fT4 Vaba türoksiin seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/l 8 JAH 328 14920-3 Thyroxine.free SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Thyroxine free [Moles/volume] in Serum or Plasma T4 Free SerPl-sCnc 1 Both 584 IM 12 PTH 6763806 JAH JAH JAH S,P-PTH PTH Parathormoon seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/l 11 JAH 337 14866-8 Parathyrin.intact SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Parathyrin.intact [Moles/volume] in Serum or Plasma PTH-Intact SerPl-sCnc 1 Both 281 IM 12 ACTH 6764662 JAH JAH JAH P-ACTH ACTH Adrenokortikotroopne hormoon plasmas QN pmol/L 12 JAH 342 14674-6 Corticotropin SCnc Pt Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Corticotropin [Moles/volume] in Plasma ACTH Plas-sCnc 1 Both 287 IM 12 AKTH 6763808 JAH JAH JAH P-ACTH ACTH Adrenokortikotroopne hormoon plasmas QN pmol/L pmol/l 12 JAH 342 14674-6 Corticotropin SCnc Pt Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Corticotropin [Moles/volume] in Plasma ACTH Plas-sCnc 1 Both 512 IM 12 Kortisool 6763809 JAH JAH JAH S,P-Cort Kortisool Kortisool seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/l 22 JAH 344 14675-3 Cortisol SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Cortisol [Moles/volume] in Serum or Plasma Cortis SerPl-sCnc 1 Both 274 IM 12 17-OH progesteroon 6763816 JAH JAH JAH S,P-17-OHP 17-OHP 17-alfahüdroksüprogesteroon seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/l 42 JAH 368 14569-8 17-Hydroxyprogesterone SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM 17-Hydroxyprogesterone [Moles/volume] in Serum or Plasma 17OHP SerPl-sCnc 1 Both 288 IM 12 Aldosteroon 6765210 JAH JAH JAH S,P-Aldo Aldosteroon Aldosteroon seerumis/plasmas QN ng/dL ng/dL 44 JAH 353 1763-2 Aldosterone MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/dL ng/dL 0,0034% CHEM Aldosterone [Mass/volume] in Serum or Plasma Aldost SerPl-mCnc 1 Both 1066 IM 12 Aldosteroon 6763810 JAH JAH JAH S,P-Aldo (pmol/L) Aldosteroon (pmol/L) Aldosteroon seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/l 45 JAH 3009 14586-2 Aldosterone SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Aldosterone [Moles/volume] in Serum or Plasma Aldost SerPl-sCnc 1 Both 11,4729 588 IM 12 Reniin 6764809 JAH JAH JAH P-Renin Reniin Reniin plasmas QN mU/L uIU/ml 48 JAH 355 2915-7 Renin CCnc Pt Plas Qn 0,0029% CHEM Renin [Enzymatic activity/volume] in Plasma Renin Plas-cCnc 1 Both 1242 IM 12 Reniin 6764010 JAH JAH EI P-Renin Reniin Reniin plasmas QN mU/L ng/mL/h 48 JAH 355 2915-7 Renin CCnc Pt Plas Qn 0,0029% CHEM Renin [Enzymatic activity/volume] in Plasma Renin Plas-cCnc 1 Both 1262 IM 12 Reniin 6763811 JAH JAH JAH P-Renin Reniin Reniin plasmas QN mU/L ng/mL/h 48 JAH 355 2915-7 Renin CCnc Pt Plas Qn 0,0029% CHEM Renin [Enzymatic activity/volume] in Plasma Renin Plas-cCnc 1 Both 289 IM 12 Aldosterooni/reniini suhe 6764967 JAH JAH JAH P-Aldo/P-Renin Aldosteroon/reniin Aldosterooni ja reniini suhe plasmas QN pmol/uIU 51 JAH 359 30894-0 Aldosterone/Renin Ratio Pt Ser/Plas Qn CHEM Aldosterone/Renin [Ratio] in Serum or Plasma Aldost/Renin SerPl-Rto 1 Both 352 IM 12 C-peptiid 6763824 JAH JAH JAH S,P-C-pept C-peptiid C-peptiid seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/l 54 JAH 384 14633-2 C peptide SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM C peptide [Moles/volume] in Serum or Plasma C peptide SerPl-sCnc 1 Both 500 IM 12 Insuliin 6763825 JAH JAH JAH S,P-Ins Insuliin Insuliin seerumis/plasmas QN mU/L mIU/l 56 JAH 386 20448-7 Insulin ACnc Pt Ser/Plas Qn uU/mL mcU/mL 0,01% CHEM Insulin [Units/volume] in Serum or Plasma Insulin SerPl-aCnc 1 Both 1034 IM 12 Insuliin 0 min 6765211 JAH JAH JAH S,P-Ins Insuliin Insuliin seerumis/plasmas QN mU/L mIU/l 56 JAH 386 20448-7 Insulin ACnc Pt Ser/Plas Qn uU/mL mcU/mL 0,01% CHEM Insulin [Units/volume] in Serum or Plasma Insulin SerPl-aCnc 1 Both 1035 IM 12 Insuliin 120 min 6765213 JAH JAH JAH S,P-Ins Insuliin Insuliin seerumis/plasmas QN mU/L mIU/l 56 JAH 386 20448-7 Insulin ACnc Pt Ser/Plas Qn uU/mL mcU/mL 0,01% CHEM Insulin [Units/volume] in Serum or Plasma Insulin SerPl-aCnc 1 Both 1036 IM 12 Insuliin 60 min 6765212 JAH JAH JAH S,P-Ins Insuliin Insuliin seerumis/plasmas QN mU/L mIU/l 56 JAH 386 20448-7 Insulin ACnc Pt Ser/Plas Qn uU/mL mcU/mL 0,01% CHEM Insulin [Units/volume] in Serum or Plasma Insulin SerPl-aCnc 1 Both 111 IM 12 S-hCG 1908297 JAH JAH EI S,P-hCG (intact + fb) hCG (intaktne + fb) Koorioni gonadotropiin (intaktne + vaba beetaalaühik) seerumis/plasmas QN U/L U/l 63 JAH 377 45194-8 Choriogonadotropin.intact+Beta subunit ACnc Pt Ser/Plas Qn m[IU]/mL mIU/mL CHEM Choriogonadotropin.intact+Beta subunit [Units/volume] in Serum or Plasma HGC Intact+B SerPl-aCnc 1 Both 295 IM 12 Androsteendioon 6763821 JAH JAH JAH S-Androst Androsteendioon Androsteendioon seerumis QN nmol/L nmol/l 65 JAH 376 14603-5 Androstenedione SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Androstenedione [Moles/volume] in Serum or Plasma Androst SerPl-sCnc 1 Both 356 IM 12 DHEAS 6763820 JAH JAH JAH S,P-DHEAS DHEAS Dehüdroepiandrosteroonsulfaat seerumis/plasmas QN umol/L mkmol/l 66 JAH 375 14688-6 Dehydroepiandrosterone sulfate SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Dehydroepiandrosterone sulfate [Moles/volume] in Serum or Plasma DHEA-S SerPl-sCnc 1 Both 394 IM 12 FSH 6763812 JAH JAH JAH S,P-FSH FSH Folliikuleid stimuleeriv hormoon seerumis/plasmas QN U/L IU/l 68 JAH 361 15067-2 Follitropin ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0020% CHEM Follitropin [Units/volume] in Serum or Plasma FSH SerPl-aCnc 1 Both 521 IM 12 LH 6763813 JAH JAH JAH S,P-LH LH Luteiniseeriv hormoon seerumis/plasmas QN U/L IU/l 73 JAH 363 10501-5 Lutropin ACnc Pt Ser/Plas Qn mU/mL mU/mL 0,0060% CHEM Lutropin [Units/volume] in Serum or Plasma LH SerPl-aCnc 1 Both 580 IM 12 Prolaktiin 6763814 JAH JAH JAH S,P-Prol Prolaktiin Prolaktiin seerumis/plasmas QN mU/L mU/l 78 JAH 365 15081-3 Prolactin ACnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Prolactin [Units/volume] in Serum or Plasma Prolactin SerPl-aCnc 1 Both 1078 IM 12 Prolaktiin 6764000 JAH JAH JAH S,P-Prol Prolaktiin Prolaktiin seerumis/plasmas QN mU/L IU/l 78 JAH 365 15081-3 Prolactin ACnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Prolactin [Units/volume] in Serum or Plasma Prolactin SerPl-aCnc 1 Both 578 IM 12 Progesteroon 6763815 JAH JAH JAH S,P-Prog Progesteroon Progesteroon seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/l 83 JAH 367 14890-8 Progesterone SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Progesterone [Moles/volume] in Serum or Plasma Progest SerPl-sCnc 1 Both 637 IM 12 Testosteroon 6763818 JAH JAH JAH S,P-Testo Testosteroon Testosteroon seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/l 85 JAH 372 14913-8 Testosterone SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Testosterone [Moles/volume] in Serum or Plasma Testost SerPl-sCnc 1 Both 611 IM 12 SHBG 6763819 JAH JAH JAH S,P-SHBG Suguhormoone siduv globuliin Suguhormoone siduv globuliin seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/l 89 JAH 374 13967-5 Sex hormone binding globulin SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L 0,0033% CHEM Sex hormone binding globulin [Moles/volume] in Serum or Plasma SHBG SerPl-sCnc 1 Both 1071 IM 12 Vaba androgeeni indeks 6764001 JAH EI JAH S,P-FAI Vaba androgeeni indeks Vaba androgeeni indeks seerumis/plasmas QN % 90 JAH 2053 24125-7 Androgen.free index SCrto Pt Ser/Plas Qn % 1573 CHEM Andorgen free Index in Serum or Plasma Androgen FAI SerPl-sRto 1 Observation 33,1704 733 IM 12 Östradiool 6763817 JAH JAH JAH S,P-E2 Östradiool Östradiool seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/l 92 JAH 370 14715-7 Estradiol SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Estradiol [Moles/volume] in Serum or Plasma Estradiol SerPl-sCnc 1 Both 296 IM 12 Anti-Mülleri hormoon 6764847 JAH JAH JAH S,P-AMH Anti-Mülleri hormoon Anti-Mülleri hormoon seerumis/plasmas QN ug/L 94 JAH 1968 38476-8 Mullerian inhibiting substance MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL 1606 CHEM Mullerian inhibiting substance [Mass/volume] in Serum or Plasma MIS SerPl-mCnc 1 Both 21,9674 509 IM 12 Kasvuhormoon 6763822 JAH JAH JAH S,P-GH (mU/L) Kasvuhormoon (mU/L) Kasvuhormoon (mU/L) seerumis/plasmas QN mU/L mIU/l 99 JAH 379 33858-2 Somatotropin ACnc Pt Ser/Plas Qn m[IU]/L mIU/L CHEM Somatotropin [Units/volume] in Serum or Plasma GH SerPl-aCnc 1 Both 490 IM 12 IGF-1 6763823 JAH JAH JAH S,P-IGF-1 IGF-1 Insuliinisarnane kasvufaktor 1 seerumis/plasmas QN ug/L ug/L 113 JAH 382 2484-4 Insulin-like growth factor-I MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0025% CHEM Insulin-like growth factor-I [Mass/volume] in Serum or Plasma IGF-I SerPl-mCnc 1 Both 1077 IM 12 IGF-1 6764005 JAH JAH JAH S,P-IGF-1 IGF-1 Insuliinisarnane kasvufaktor 1 seerumis/plasmas QN ug/L ng/ml 113 JAH 382 2484-4 Insulin-like growth factor-I MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0025% CHEM Insulin-like growth factor-I [Mass/volume] in Serum or Plasma IGF-I SerPl-mCnc 1 Both 1076 IM 12 IGF BP-3 6764004 JAH JAH JAH S,P-IGFBP-3 IGFBP-3 Insuliinisarnast kasvufaktorit siduv proteiin 3 seerumis/plasmas QN mg/L mg/l 114 JAH 383 2483-6 Insulin-like growth factor binding protein 3 MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0011% CHEM Insulin-like growth factor binding protein 3 [Mass/volume] in Serum or Plasma IGF BP3 SerPl-mCnc 1 Both 354 IM 12 C-telopeptiid 6763650 JAH JAH JAH S,P-CTx CTx I tüüpi kollageeni C-telopeptiidi beetaisomeer seerumis/plasmas QN ug/L ng/ml 118 JAH 340 41171-0 Collagen crosslinked C-telopeptide MCnc Pt Ser/Plas Qn pg/mL pg/mL CHEM Collagen crosslinked C-telopeptide [Mass/volume] in Serum or Plasma Collagen CTx SerPl-mCnc 1 Both 564 IM 12 Osteokaltsiin 6763651 JAH JAH JAH S,P-Osteoca Osteokaltsiin Osteokaltsiin seerumis/plasmas QN ug/L ng/ml 121 JAH 339 2697-1 Osteocalcin MCnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Osteocalcin [Mass/volume] in Serum or Plasma Osteocalcin SerPl-mCnc 1 Both 728 IM 12 Vitamiin D (25-OH) 6763807 JAH JAH JAH S,P-Vit D (25-OH) Vitamiin D (25-OH) Vitamiin D (25-OH) seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/l 134 JAH 338 60493-4 Calcidiol+Calciferol SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Calcidiol+Calciferol [Moles/volume] in Serum or Plasma Calcidiol+Calciferol SerPl-sCnc 1 Both 11,4838 1097 IM 12 Gastropaneel 6764978 JAH JAH JAH S,P-Gastritis panel Gastriidi paneel Gastriidi paneel seerumis/plasmas Paneel 161 JAH 3505 L-3505 1099 IM 12 Gastriidi paneel 6764978 Pepsinogeen I 6764979 JAH EI JAH S,P-PG I Pepsinogeen I Pepsinogeen I seerumis/plasmas QN ug/L ug/L 163 JAH 3508 2736-7 Pepsinogen I MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL 2 CHEM Pepsinogen I [Mass/volume] in Serum or Plasma Pepsinogen I SerPl-mCnc 1 Both 29,8952 1101 IM 12 Gastriidi paneel 6764978 Pepsinogeen II 6764980 JAH EI JAH S,P-PG II Pepsinogeen II Pepsinogeen II seerumis/plasmas QN ug/L ug/L 164 JAH 3509 2738-3 Pepsinogen II MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL CHEM Pepsinogen II [Mass/volume] in Serum or Plasma Pepsinogen II SerPl-mCnc 1 Both 22,3083 1100 IM 12 Gastriidi paneel 6764978 Pepsinogeen I / II suhe 6764981 JAH EI JAH S,P-PGI/S-PGII Pepsinogeen I/pepsinogeen II Pepsinogeen I ja pepsinogeen II suhe seerumis/plasmas QN 166 JAH 3511 A-3511 286 TU 13 AFP 6763828 JAH JAH JAH S,P-AFP AFP Alfafetoproteiin seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 1 JAH 409 53961-9 Alpha-1-Fetoprotein.tumor marker ACnc Pt Ser/Plas Qn [IU]/mL U/mL CHEM Alpha-1-fetoprotein.tumor marker [Units/volume] in Serum or Plasma AFP-TM SerPl-aCnc 1 Both 9,8509 47 TU 13 CEA 6763832 JAH JAH EI S,P-CEA CEA Kartsinoembrüonaalne antigeen seerumis/plasmas QN ug/L ug/L 2 JAH 404 2039-6 Carcinoembryonic Ag MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0118% CHEM Carcinoembryonic Ag [Mass/volume] in Serum or Plasma CEA SerPl-mCnc 1 Both 1069 TU 13 CEA 6764009 JAH JAH EI S,P-CEA CEA Kartsinoembrüonaalne antigeen seerumis/plasmas QN ug/L ng/ml 2 JAH 404 2039-6 Carcinoembryonic Ag MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0118% CHEM Carcinoembryonic Ag [Mass/volume] in Serum or Plasma CEA SerPl-mCnc 1 Both 122 TU 13 S-PSA 1908230 JAH JAH EI S,P-PSA PSA Prostataspetsiifiline antigeen seerumis/plasmas QN ug/L ng/ml 3 JAH 401 2857-1 Prostate specific Ag MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0598% CHEM Prostate specific Ag [Mass/volume] in Serum or Plasma PSA SerPl-mCnc 1 Both 583 TU 13 PSA 6763829 JAH JAH EI S,P-PSA PSA Prostataspetsiifiline antigeen seerumis/plasmas QN ug/L ug/L 3 JAH 401 2857-1 Prostate specific Ag MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0598% CHEM Prostate specific Ag [Mass/volume] in Serum or Plasma PSA SerPl-mCnc 1 Both 1079 TU 13 PSA 3059921 JAH JAH EI S,P-PSA PSA Prostataspetsiifiline antigeen seerumis/plasmas QN ug/L ng/ml 3 JAH 401 2857-1 Prostate specific Ag MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0598% CHEM Prostate specific Ag [Mass/volume] in Serum or Plasma PSA SerPl-mCnc 1 Both 105 TU 13 S-fPSA 1908231 JAH JAH EI S,P-fPSA fPSA Vaba prostataspetsiifiline antigeen seerumis/plasmas QN ug/L ng/ml 4 JAH 402 10886-0 Prostate specific Ag.free MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0025% CHEM Prostate Specific Ag Free [Mass/volume] in Serum or Plasma PSA Free SerPl-mCnc 1 Both 680 TU 13 Vaba PSA 6763830 JAH JAH EI S,P-fPSA fPSA Vaba prostataspetsiifiline antigeen seerumis/plasmas QN ug/L ug/L 4 JAH 402 10886-0 Prostate specific Ag.free MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0025% CHEM Prostate Specific Ag Free [Mass/volume] in Serum or Plasma PSA Free SerPl-mCnc 1 Both 1084 TU 13 Vaba PSA (PSA lisauuring) 6764007 JAH JAH EI S,P-fPSA fPSA Vaba prostataspetsiifiline antigeen seerumis/plasmas QN ug/L ng/ml 4 JAH 402 10886-0 Prostate specific Ag.free MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0025% CHEM Prostate Specific Ag Free [Mass/volume] in Serum or Plasma PSA Free SerPl-mCnc 1 Both 681 TU 13 fPSA 6763830 Vaba PSA % 6763831 JAH EI EI S,P-fPSA% fPSA% Vaba prostataspetsiifilise antigeeni % seerumis/plasmas QN % % 5 JAH 403 12841-3 Prostate specific Ag.free/Prostate specific Ag.total MFr Pt Ser/Plas Qn % % 0,0035% CHEM Prostate Specific Ag Free/Prostate specific Ag.total in Serum or Plasma PSA Free MFr SerPl 1 Observation 1083 TU 13 Vaba PSA % üld PSA-st 6764008 JAH JAH EI S,P-fPSA% fPSA% Vaba prostataspetsiifilise antigeeni % seerumis/plasmas QN % % 5 JAH 403 12841-3 Prostate specific Ag.free/Prostate specific Ag.total MFr Pt Ser/Plas Qn % % 0,0035% CHEM Prostate Specific Ag Free/Prostate specific Ag.total in Serum or Plasma PSA Free MFr SerPl 1 Observation 440 TU 13 HE4 6764011 JAH JAH JAH S,P-HE4 HE4 Kasvajaantigeen HE4 seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/l 7 JAH 406 55180-4 Human epididymis protein 4 SCnc Pt Ser Qn pM CHEM Human epididymis protein 4 [Moles/volume] in Serum HE4 Ser-sCnc 1 Both 22 TU 13 CA 125 6763833 JAH JAH EI S,P-CA 125 CA 125 Kasvajaantigeen CA 125 seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 8 JAH 405 10334-1 Cancer Ag 125 ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0073% CHEM Cancer Ag 125 [Units/volume] in Serum or Plasma Cancer Ag125 SerPl-aCnc 1 Both 23 TU 13 CA 15-3 6763834 JAH JAH EI S,P-CA 15-3 CA 15-3 Kasvajaantigeen CA 15-3 seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 12 JAH 407 6875-9 Cancer Ag 15-3 ACnc Pt Ser/Plas Qn U/mL CHEM Cancer Ag 15-3 [Units/volume] in Serum or Plasma Cancer Ag15-3 SerPl-aCnc 1 Both 24 TU 13 CA 19-9 6763835 JAH JAH EI S,P-CA 19-9 CA 19-9 Kasvajaantigeen CA 19-9 seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 13 JAH 408 24108-3 Cancer Ag 19-9 ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0052% CHEM Cancer Ag 19-9 [Units/volume] in Serum or Plasma Cancer Ag19-9 SerPl-aCnc 1 Both 403 TU 13 Gastriin 6764966 JAH JAH JAH S,P-Gastr Gastriin Gastriin seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/l 16 JAH 392 15072-2 Gastrin SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L CHEM Gastrin [Moles/volume] in Serum or Plasma Gastrin SerPl-sCnc 1 Both 503 TU 13 Kaltsitoniin 6763805 JAH JAH JAH S,P-CT Kaltsitoniin Kaltsitoniin seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/l 17 JAH 336 15035-9 Calcitonin SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Calcitonin [Moles/volume] in Serum or Plasma Calcit SerPl-sCnc 1 Both 660 TU 13 Türeoglobuliin 6763803 JAH JAH JAH S,P-TG Türeoglobuliin Türeoglobuliin seerumis/plasmas QN ug/L ug/L 21 JAH 334 3013-0 Thyroglobulin MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0020% CHEM Thyroglobulin [Mass/volume] in Serum or Plasma Thyroglob SerPl-mCnc 1 Both 1082 TU 13 Türeoglobuliin 6764006 JAH JAH JAH S,P-TG Türeoglobuliin Türeoglobuliin seerumis/plasmas QN ug/L ng/ml 21 JAH 334 3013-0 Thyroglobulin MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0020% CHEM Thyroglobulin [Mass/volume] in Serum or Plasma Thyroglob SerPl-mCnc 1 Both 608 TU 13 S100 6763655 JAH JAH JAH S,P-S-100 S-100 Kasvajaantigeen S-100 seerumis/plasmas QN ug/L ug/L 24 JAH 411 47275-3 S100 calcium binding protein B MCnc Pt Ser Qn ug/L ug/L CHEM S100 calcium binding protein B [Mass/volume] in Serum S100 calcium binding protein B Ser-mCnc 1 Both 54 ANE 14 Ferritiin 6763837 JAH JAH EI S,P-Fer Ferritiin Ferritiin seerumis/plasmas QN ug/L ug/L 1 JAH/Võrreld 318 2276-4 Ferritin MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0589% CHEM Ferritin [Mass/volume] in Serum or Plasma Ferritin SerPl-mCnc 1 Both 1072 ANE 14 Ferritiin 6763999 JAH JAH EI S,P-Fer Ferritiin Ferritiin seerumis/plasmas QN ug/L ng/ml 1 JAH/Võrreld 318 2276-4 Ferritin MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0589% CHEM Ferritin [Mass/volume] in Serum or Plasma Ferritin SerPl-mCnc 1 Both 104 ANE 14 S-Fe 1907403 JAH JAH EI S,P-Fe Raud Raud seerumis/plasmas QN umol/L ug/ml 2 JAH/Võrreld 319 14798-3 Iron SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Iron [Moles/volume] in Serum or Plasma Iron SerPl-sCnc 1 Both 587 ANE 14 Raud 3058024 JAH JAH EI S,P-Fe Raud Raud seerumis/plasmas QN umol/L mkmol/l 2 JAH/Võrreld 319 14798-3 Iron SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Iron [Moles/volume] in Serum or Plasma Iron SerPl-sCnc 1 Both 646 ANE 14 Transferriin 6763629 JAH JAH JAH S,P-Transf Transferriin Transferriin seerumis/plasmas QN g/L g/l 4 JAH 320 3034-6 Transferrin MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0037% CHEM Transferrin [Mass/volume] in Serum or Plasma Transferrin SerPl-mCnc 1 Both 647 ANE 14 Transferriini küllastatus 6763630 JAH JAH JAH S,P-sTransf Transferriini küllastatus Transferriini küllastatus seerumis/plasmas QN % % 5 JAH 321 13452-8 Iron/Transferrin MCrto Pt Ser/Plas Qn CHEM Iron/Transferrin [Mass ratio] in Serum or Plasma Iron/Transferrin SerPl-mRto 1 Observation 648 ANE 14 Transferriini lahustuvad retseptorid 6763631 JAH JAH JAH S,P-Transf-sR Transferriini lahustuvad retseptorid Transferriini lahustuvad retseptorid seerumis/plasmas QN mg/L mg/l 6 JAH 322 30248-9 Transferrin receptor.soluble MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/L mg/L CHEM Transferrin receptor.soluble [Mass/volume] in Serum or Plasma sTfR SerPl-mCnc 1 Both 392 ANE 14 Folaat 6763838 JAH JAH JAH S,P-Fol Folaat Folaat seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/l 8 JAH 323 14732-2 Folate SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Folate [Moles/volume] in Serum or Plasma Folate SerPl-sCnc 1 Both 132 ANE 14 Vitamiin B12 6763839 JAH JAH EI S,P-Vit B12 Vitamiin B12 Vitamiin B12 seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/l 11 JAH/Võrreld 324 14685-2 Cobalamins SCnc Pt Ser Qn CHEM Cobalamin (Vitamin B12) [Moles/volume] in Serum Vit B12 Ser-sCnc 1 Both 381 ANE 14 EPO 6763840 JAH JAH JAH S,P-EPO EPO Erütropoetiin seerumis/plasmas QN U/L IU/l 15 JAH/Võrreld 326 15061-5 Erythropoietin ACnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,0032% CHEM Erythropoietin [Units/volume] in Serum or Plasma EPO SerPl-aCnc 1 Both 307 LEU 16 Beeta-2 mikroglobuliin 6763836 JAH JAH JAH S,P-b2-M Beeta-2-mikroglobuliin Beeta-2-mikroglobuliin seerumis/plasmas QN ug/L ug/L 1 JAH 410 1952-1 Beta-2-Microglobulin MCnc Pt Ser Qn 0,0012% CHEM Beta-2-Microglobulin [Mass/volume] in Serum B2 Microglob Ser-mCnc 1 Both 1067 LEU 16 B2-mikroglobuliin 6764845 JAH JAH JAH S,P-b2-M Beeta-2-mikroglobuliin Beeta-2-mikroglobuliin seerumis/plasmas QN ug/L mg/l 1 JAH 410 1952-1 Beta-2-Microglobulin MCnc Pt Ser Qn 0,0012% CHEM Beta-2-Microglobulin [Mass/volume] in Serum B2 Microglob Ser-mCnc 1 Both 493 LEU 16 Ig fKappa/Ig fLambda 6763643 Ig-kapa(vaba) 6763644 JAH EI JAH S-Ig fKappa Ig fKappa Immuunglobuliini vabad kapaahelad seerumis QN mg/L mg/l 2 JAH 265 36916-5 Immunoglobulin light chains.kappa.free MCnc Pt Ser Qn mg/L mg/L 0,0016% CHEM Immunoglobulin light chains.kappa.free [Mass/volume] in Serum Kappa LC Free Ser-mCnc 1 Both 494 LEU 16 Ig fKappa/Ig fLambda 6763643 Ig-lambda(vaba) 6763645 JAH EI JAH S-Ig fLambda Ig fLambda Immuunglobuliini vabad lambdaahelad seerumis QN mg/L mg/l 3 JAH 266 33944-0 Immunoglobulin light chains.lambda.free MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/L mg/L 0,0016% CHEM Immunoglobulin light chains.lambda.free [Mass/volume] in Serum or Plasma Lambda LC Free SerPl-mCnc 1 Both 409 LEU 16 Kapa/lambda/CD19 paneel 6765051 JAH JAH JAH S-Ig fKappa/S-Ig fLambda Ig fKappa/Ig fLambda Immuunglobuliini vabade kapa- ja lambdaahelate suhe seerumis QN 4 JAH 267 48378-4 Immunoglobulin light chains.kappa.free/Immunoglobulin light chains.lambda.free MCrto Pt Ser Qn CHEM Immunoglobulin light chains.kappa.free/Immunoglobulin light chains.lambda.free [Mass ratio] in Serum Kappa LC Free/Lambda Free Ser-mRto 1 Both 492 LEU 16 Ig-kapa(vaba)/Ig-lambda(vaba) 6763643 JAH JAH JAH S-Ig fKappa/S-Ig fLambda Ig fKappa/Ig fLambda Immuunglobuliini vabade kapa- ja lambdaahelate suhe seerumis QN 4 JAH 267 48378-4 Immunoglobulin light chains.kappa.free/Immunoglobulin light chains.lambda.free MCrto Pt Ser Qn CHEM Immunoglobulin light chains.kappa.free/Immunoglobulin light chains.lambda.free [Mass ratio] in Serum Kappa LC Free/Lambda Free Ser-mRto 1 Both 498 LEU 16 Immuunfiksatsioon 6763656 JAH JAH JAH S-Monoclon-Ig panel Monoklonaalsed immuunglobuliinid seerumis Monoklonaalsed immuunglobuliinid seerumis (paneel) Paneel 5 JAH 141 29586-5 Immunoelectrophoresis panel - Pt Ser - PANEL.CHEM Immunoelectrophoresis panel in Serum IEP Pnl Ser 1 Order 11,3891 408 LEU 16 JAK p. V617F DNA 6764959 JAH JAH JAH B-JAK2 p.V617F DNA JAK2 p.V617F DNA JAK2 geeni p.V617F mutatsiooni DNA veres Tekst 115 JAH 1206 43399-5 JAK2 gene.p.V617F Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.MUT JAK2 gene p.V617F [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method JAK2 p.V617F Bld/T Ql 1 Both 483 IMS 17 IgA 6763640 JAH JAH JAH S,P-IgA IgA Immuunglobuliin A seerumis/plasmas QN g/L g/l 2 JAH 257 2458-8 IgA MCnc Pt Ser Qn mg/dL 0,0206% CHEM IgA [Mass/volume] in Serum IgA Ser-mCnc 1 Both 495 IMS 17 IgM 6763642 JAH JAH JAH S,P-IgM IgM Immuunglobuliin M seerumis/plasmas QN g/L g/l 3 JAH 259 2472-9 IgM MCnc Pt Ser Qn mg/dL 0,0150% CHEM IgM [Mass/volume] in Serum IgM Ser-mCnc 1 Both 491 IMS 17 IgG 6763641 JAH JAH JAH S,P-IgG IgG Immuunglobuliin G seerumis/plasmas QN g/L g/l 4 JAH 258 2465-3 IgG MCnc Pt Ser Qn mg/dL 0,0192% CHEM IgG [Mass/volume] in Serum IgG Ser-mCnc 1 Both 333 IMS 17 C3 6763634 JAH JAH JAH S,P-C3 C3 Komplemendi komponent C3 seerumis/plasmas QN g/L g/l 15 JAH 276 4485-9 Complement C3 MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0094% HEM/BC Complement C3 [Mass/volume] in Serum or Plasma C3 SerPl-mCnc 1 Both 334 IMS 17 C4 6763635 JAH JAH JAH S,P-C4 C4 Komplemendi komponent C4 seerumis/plasmas QN g/L g/l 17 JAH 277 4498-2 Complement C4 MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0091% HEM/BC Complement C4 [Mass/volume] in Serum or Plasma C4 SerPl-mCnc 1 Both 526 IMS 17 CD3% 6764889 JAH EI JAH XXX-CD3% CD3% T-lümfotsüütide (CD3) suhtarv QN % % 41 JAH/Võrreld 1155 20599-7 Cells.CD3/100 cells NFr Pt XXX Qn % % CELLMARK CD3 cells/100 cells in Unspecified specimen CD3 Cells Fr XXX 1 Observation 527 IMS 17 CD4/CD8 6764896 JAH EI JAH XXX-CD4#/CD8# CD4/CD8 T-helperrakkude (CD4) ja T-supressorrakkude (CD8) suhe QN 46 JAH/Võrreld 1152 20607-8 Cells.CD4/Cells.CD8 NRto Pt XXX Qn CELLMARK CD4 cells/CD8 Cells [# Ratio] in Unspecified specimen CD4 Cells/CD8 cells XXX 1 Observation 524 IMS 17 CD16%, CD56% 6764891 JAH EI JAH XXX-CD16,CD56% CD16, CD56% NK rakkude (CD16, CD56) suhtarv QN % 50 JAH/Võrreld 1157 20620-1 Cells.CD16+CD56+/100 cells NFr Pt XXX Qn % % CELLMARK CD16+CD56+ cells/100 cells in Unspecified specimen CD16+CD56+ Cells Fr XXX 1 Both 525 IMS 17 CD19% 6764898 JAH EI JAH XXX-CD19% CD19% B-lümfotsüütide (CD19) suhtarv QN % % 53 JAH 1164 20593-0 Cells.CD19/100 cells NFr Pt XXX Qn % % 0,00% CELLMARK CD19 cells/100 cells in Unspecified specimen CD19 Cells Fr XXX 1 Both 88 AU 18 S-aTPO 1908232 JAH JAH EI S,P-TPO IgG TPO IgG Türeoidperoksüdaasi vastane IgG seerumis/plasmas QN kU/L IU/ml 1 JAH 332 8099-4 Thyroperoxidase Ab ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0049% SERO Thyroperoxidase Ab [Units/volume] in Serum or Plasma Thyroperoxidase Ab SerPl-aCnc 1 Both 1080 AU 18 TPO Ak 3059834 JAH JAH EI S,P-TPO IgG TPO IgG Türeoidperoksüdaasi vastane IgG seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 1 JAH 332 8099-4 Thyroperoxidase Ab ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0049% SERO Thyroperoxidase Ab [Units/volume] in Serum or Plasma Thyroperoxidase Ab SerPl-aCnc 1 Both 645 AU 18 TR antikehad 6763802 JAH JAH JAH S,P-TR IgG Türeotropiini retseptori IgG Türeotropiini retseptori vastane IgG seerumis/plasmas QN U/L U/l 2 JAH 333 57416-0 Thyrotropin receptor Ab ACnc Pt Ser Qn EIA m[IU]/mL mUI/mL SERO Thyrotropin receptor Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay TSH Recep Ab Ser EIA-aCnc 1 Both 1028 AU 18 TR- Ab 6764034 JAH JAH JAH S,P-TR IgG Türeotropiini retseptori IgG Türeotropiini retseptori vastane IgG seerumis/plasmas QN U/L IU/l 2 JAH 333 57416-0 Thyrotropin receptor Ab ACnc Pt Ser Qn EIA m[IU]/mL mUI/mL SERO Thyrotropin receptor Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay TSH Recep Ab Ser EIA-aCnc 1 Both 638 AU 18 TG antikehad 6763804 JAH JAH JAH S,P-TG IgG Türeoglobuliini IgG Türeoglobuliinivastane IgG seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 5 JAH 335 8098-6 Thyroglobulin Ab ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0027% SERO Thyroglobulin Ab [Units/volume] in Serum or Plasma Thyroglob Ab SerPl-aCnc 1 Both 291 AU 18 ANA IgG tiiter 6764656 JAH JAH JAH S,P-ANA IgG titr ANA IgG tiiter Tuumavastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst 11 JAH 448 56634-9 Nuclear Ab.IgG Titr Pt Ser Qn IF titer SERO Nuclear IgG Ab [Titer] in Serum by Immunofluorescence Nuclear IgG Titr Ser IF lab Both 659 AU 18 Tuumavastased antikehad 6763771 JAH JAH JAH S,P-ANA IgG titr ANA IgG tiiter Tuumavastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst 11 JAH 448 56634-9 Nuclear Ab.IgG Titr Pt Ser Qn IF titer SERO Nuclear IgG Ab [Titer] in Serum by Immunofluorescence Nuclear IgG Titr Ser IF lab Both 1010 AU 18 ANA - Tuumavastane IgG 6764035 JAH JAH JAH S,P-ANA IgG titr ANA IgG tiiter Tuumavastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst 11 JAH 448 56634-9 Nuclear Ab.IgG Titr Pt Ser Qn IF titer SERO Nuclear IgG Ab [Titer] in Serum by Immunofluorescence Nuclear IgG Titr Ser IF lab Both 367 AU 18 ENA paneel (Jo-1, RNP, Scl-70, Sm, SS-A/ 6763781 JAH JAH JAH S,P-CTD IgG panel IB Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (IB) Süsteemsete sidekoehaigustega seotud IgG seerumis/plasmas (paneel, immunoblot) Paneel ENA unit 14 JAH 483 43119-7 Extractable nuclear Ab panel - Pt Ser - PANEL.SERO Extractable nuclear Ab panel in Serum ENA Ab Pnl Ser 1 Order 368 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (IB) 6763781 Jo-1 antikehad 6763782 JAH EI JAH S,P-Jo1 IgG QN Jo1 IgG QN Jo1 (histidüül-tRNA süntetaas) vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L 20 JAH 484 35333-4 Jo-1 extractable nuclear Ab ACnc Pt Ser Qn EIA SERO Jo-1 extractable nuclear Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay ENA Jo1 Ab Ser EIA-aCnc 1 Both 502 AU 18 Jo-1 IgG QN 6764930 JAH JAH JAH S,P-Jo1 IgG QN Jo1 IgG QN Jo1 (histidüül-tRNA süntetaas) vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L EliA U/ml 20 JAH 484 35333-4 Jo-1 extractable nuclear Ab ACnc Pt Ser Qn EIA SERO Jo-1 extractable nuclear Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay ENA Jo1 Ab Ser EIA-aCnc 1 Both 371 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (IB) 6763781 Sm antikehad 6763785 JAH EI JAH S,P-Sm IgG QN Sm IgG QN Sm-vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L ENA unit 22 JAH 2166 33564-6 Smith extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA SERO Smith extractable nuclear IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay ENA SM IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 22,3727 1027 AU 18 Sm IgG 6764933 JAH JAH JAH S,P-Sm IgG QN Sm IgG QN Sm-vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L EliA U/ml 22 JAH 2166 33564-6 Smith extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA SERO Smith extractable nuclear IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay ENA SM IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 22,3727 369 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (IB) 6763781 RNP antikehad 6763783 JAH EI JAH S,P-RNP, Sm IgG RNP, Sm IgG RNP (ribonukleoproteiin) ja Sm-vastane IgG seerumis/plasmas Tekst ENA unit 23 JAH 2192 31628-1 Smith extractable nuclear Ab+Ribonucleoprotein extractable nuclear Ab ACnc Pt ser Ord SERO Smith extractable nuclear Ab+Ribonucleoprotein extractable nuclear Ab [Presence] in Serum ENA SM+RNP Ab Ser Ql lab both 1030 AU 18 U1RNP IgG 6764931 JAH JAH JAH S,P-U1RNP IgG QN U1RNP IgG QN U1RNP (U1 ribonukleoproteiin) vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L EliA U/ml 26 JAH 1860 56548-1 U1 small nuclear ribonucleoprotein Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA SERO U1 small nuclear ribonucleoprotein IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay U1 snRNP IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 370 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (IB) 6763781 Scl70 antikehad 6763784 JAH EI JAH S,P-Scl70 IgG QN Scl70 IgG QN Scl70-vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L ENA unit 28 JAH 2165 47322-3 SCL-70 extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn U/L SERO SCL-70 extractable nuclear IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay ENA Scl70 IgG Ser EIA-aCnc lab both 1026 AU 18 Scl 70 IgG 6764932 JAH JAH JAH S,P-Scl70 IgG QN Scl70 IgG QN Scl70-vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L EliA U/ml 28 JAH 2165 47322-3 SCL-70 extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn U/L SERO SCL-70 extractable nuclear IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay ENA Scl70 IgG Ser EIA-aCnc lab both 372 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (IB) 6763781 SS-A antikehad 6763786 JAH EI JAH S,P-SSA IgG QN SSA IgG QN SSA-vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L ENA unit 30 JAH 488 29964-4 Sjogrens syndrome-A extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA U U SERO Sjogrens syndrome-A extractable nuclear IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay ENA SS-A IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 1025 AU 18 Ro/SS-A IgG 6764934 JAH JAH JAH S,P-SSA IgG QN SSA IgG QN SSA-vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L EliA U/ml 30 JAH 488 29964-4 Sjogrens syndrome-A extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA U U SERO Sjogrens syndrome-A extractable nuclear IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay ENA SS-A IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 373 AU 18 Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (IB) 6763781 SS-B antikehad 6763787 JAH EI JAH S,P-SSB IgG QN SSB IgG QN SSB-vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L ENA unit 34 JAH 2168 29965-1 Sjogrens syndrome-B extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA [arb'U] U SERO Sjogrens syndrome-B extractable nuclear IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay ENA SS-B IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 30,7983 1022 AU 18 La/SS-B IgG 6764935 JAH JAH JAH S,P-SSB IgG QN SSB IgG QN SSB-vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L EliA U/ml 34 JAH 2168 29965-1 Sjogrens syndrome-B extractable nuclear Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA [arb'U] U SERO Sjogrens syndrome-B extractable nuclear IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay ENA SS-B IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 30,7983 358 AU 18 dsDNA antikehad 6763777 JAH JAH JAH S,P-dsDNA IgG dsDNA IgG DNA kaksikahela vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 43 JAH 2095 63379-2 DNA double strand Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord 2 SERO DNA double strand IgG Ab [Presence] in Serum dsDNA IgG Ser Ql 1 Both 21,9719 1013 AU 18 ds-DNA IgG 6764937 JAH JAH JAH S,P-dsDNA IgG QN dsDNA IgG QN DNA kaksikahela vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L IU/ml 45 JAH 2152 33800-4 DNA double strand Ab.IgG ACnc Pt ser QN IU/mL SERO DNA double strand IgG Ab [Units/volume] in Serum dsDNA IgG Ser-aCnc lab both 340 AU 18 CCP antikehad 6763780 JAH JAH JAH S,P-CCP IgG QN CCP IgG QN Tsüklilise tsitrulleeritud peptiidi vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L RU/ml 47 JAH 447 33935-8 Cyclic citrullinated peptide Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn U units 0,0067% SERO Cyclic citrullinated peptide IgG Ab [Units/volume] in Serum cCP IgG Ser-aCnc 1 Both 1012 AU 18 Anti-CCP 6764528 JAH JAH JAH S,P-CCP IgG QN CCP IgG QN Tsüklilise tsitrulleeritud peptiidi vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L EliA U/ml 47 JAH 447 33935-8 Cyclic citrullinated peptide Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn U units 0,0067% SERO Cyclic citrullinated peptide IgG Ab [Units/volume] in Serum cCP IgG Ser-aCnc 1 Both 1244 AU 18 Anti-CCP 6763990 JAH JAH JAH S,P-CCP IgG QN CCP IgG QN Tsüklilise tsitrulleeritud peptiidi vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L 47 JAH 447 33935-8 Cyclic citrullinated peptide Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn U units 0,0067% SERO Cyclic citrullinated peptide IgG Ab [Units/volume] in Serum cCP IgG Ser-aCnc 1 Both 1029 AU 18 Tsentromeeri IgG 6764936 JAH JAH JAH S,P-CENP-B IgG QN Tsentromeer B IgG QN Tsentromeer B vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L EliA U/ml 52 JAH 4730 53982-5 Centromere protein B Ab ACnc Pt Ser Qn [arb'U]/mL U/mL 985 SERO Centromere protein B Ab [Units/volume] in Serum Centromere B Ab Ser-aCnc 1 Both 19,433 507 AU 18 Kardiolipiini antikehad 6763794 JAH JAH JAH S,P-ACLA Ab QN ACLA Ab QN Kardiolipiini vastaste antikehade hulk seerumis/plasmas QN kU/L kvalitatiivne test 87 JAH 474 3180-7 Cardiolipin Ab ACnc Pt Ser Qn EIA U/mL U/mL COAG Cardiolipin Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay Cardiolipin Ab Ser EIA-aCnc 1 Both 508 AU 18 Kardiolipiini IgG 6763795 JAH JAH JAH S,P-ACLA IgG QN ACLA IgG QN Kardiolipiini vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L EIU 88 JAH 475 3181-5 Cardiolipin Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA COAG Cardiolipin IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay Cardiolipin IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 1019 AU 18 Kardiolipiini IgG 6764939 JAH JAH JAH S,P-ACLA IgG QN ACLA IgG QN Kardiolipiini vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L GPL-U/ml 88 JAH 475 3181-5 Cardiolipin Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA COAG Cardiolipin IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay Cardiolipin IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 305 AU 18 Beeta2 glükoproteiin 1 ak 6763778 JAH JAH JAH S,P-b2-GP1 Ab b2-GP1 Ab Beeta-2-glükoproteiin 1 vastased antikehad Tekst kvalitatiivne test 90 JAH 2729 31256-1 Beta 2 glycoprotein 1 Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Beta 2 glycoprotein 1 Ab [Presence] in Serum B2 Glycoprot1 Ab Ser Ql 1 Both 26,1952 306 AU 18 Beeta2 glükoproteiin 1 IgG 6763779 JAH JAH JAH S,P-b2-GP1 IgG QN b2-GP1 IgG QN Beeta-2-glükoproteiin 1 vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L EIU 94 JAH 478 44448-9 Beta 2 glycoprotein 1 Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA SERO Beta 2 glycoprotein 1 IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay B2 Glycoprot1 IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 534 AU 18 Mitokondrite vastased antikehad 6763772 JAH JAH JAH S,P-AMA IgG titr AMA IgG tiiter Mitokondrivastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst 102 JAH 449 56632-3 Mitochondria M2 Ab.IgG Titr Pt Ser Qn IF {titer} titer SERO Mitochondria M2 IgG Ab [Titer] in Serum by Immunofluorescence Mitochondria M2 IgG Titr Ser IF 1 Both 612 AU 18 Silelihaskoe antikehad 6763773 JAH JAH JAH S,P-SMA IgG titr SMA IgG tiiter Silelihaskoevastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst 109 JAH 450 47977-4 Smooth muscle Ab.IgG Titr Pt Ser Qn {titer} titer SERO Smooth muscle IgG Ab [Titer] in Serum Smooth muscle IgG Titr Ser 1 Both 1023 AU 18 LKMA - Maksa-neeru mikrosoomide Ak 6764777 JAH JAH JAH S,P-LKMA IgG titr LKMA IgG tiiter Maksa-neeru mikrosoomide vastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst 112 JAH 454 46982-5 Liver kidney microsomal Ab.IgG Titr Pt Ser Qn IF {titer} titer SERO Liver kidney microsomal IgG Ab [Titer] in Serum by Immunofluorescence LK Microsom IgG Titr Ser IF 1 Both 531 AU 18 Mao parietaalrakkude antikehad 6763774 JAH JAH JAH S,P-PCA IgG PCA IgG Parietaalrakkudevastane IgG seerumis/plasmas Tekst 119 JAH 2096 31556-4 Parietal cell Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord SERO Parietal cell IgG Ab [Presence] in Serum PCA IgG Ser Ql 1 Both 510 AU 18 Koe transglutaminaasi IgA 6763796 JAH JAH JAH S,P-tTG IgA QN tTG IgA QN Koe transglutaminaasi vastase IgA hulk seerumis/plasmas QN kU/L 125 JAH 481 46128-5 Tissue transglutaminase Ab.IgA ACnc Pt Ser Qn EIA SERO Tissue transglutaminase IgA Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay tTG IgA Ser EIA-aCnc 1 Both 1020 AU 18 Koe transglutaminaasi IgA 6764533 JAH JAH JAH S,P-tTG IgA QN tTG IgA QN Koe transglutaminaasi vastase IgA hulk seerumis/plasmas QN kU/L EliA U/ml 125 JAH 481 46128-5 Tissue transglutaminase Ab.IgA ACnc Pt Ser Qn EIA SERO Tissue transglutaminase IgA Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay tTG IgA Ser EIA-aCnc 1 Both 511 AU 18 Koe transglutaminaasi IgG 6763797 JAH JAH JAH S,P-tTG IgG QN tTG IgG QN Koe transglutaminaasi vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L EIU 126 JAH 482 56537-4 Tissue transglutaminase Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA SERO Tissue transglutaminase IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay tTG IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 1021 AU 18 Koe transglutaminaasi IgG 6764534 JAH JAH JAH S,P-tTG IgG QN tTG IgG QN Koe transglutaminaasi vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L EliA U/ml 126 JAH 482 56537-4 Tissue transglutaminase Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA SERO Tissue transglutaminase IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay tTG IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 1238 AU 18 Koe transglutaminaasi IgG 6764036 JAH JAH JAH S,P-tTG IgG QN tTG IgG QN Koe transglutaminaasi vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L 126 JAH 482 56537-4 Tissue transglutaminase Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA SERO Tissue transglutaminase IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay tTG IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 374 AU 18 Endomüüsiumi IgA 6763776 JAH JAH JAH S,P-EMA IgA titr EMA IgA tiiter Endomüüsiumivastase IgA tiiter seerumis/plasmas Tekst 129 JAH 466 27038-9 Endomysium Ab.IgA Titr Pt Ser Qn IF {titer} titer 0,00% SERO Endomysium IgA Ab [Titer] in Serum by Immunofluorescence Endomysium IgA Titr Ser IF 1 Both 1014 AU 18 Endomüüsiumi IgG 6764969 JAH JAH JAH S,P-EMA IgG titr EMA IgG tiiter Endomüüsiumivastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst 130 JAH 3557 49726-3 Endomysium Ab.IgG Titr Pt Ser Qn {titer} titer SERO Endomysium IgG Ab [Titer] in Serum Endomysium IgG Titr Ser 1 Both 14,8349 1252 AU 18 AGA IgAG 6763791 JAH JAH JAH S,P-AGA IgAG panel AGA IgA, IgG paneel Gliadiinivastased IgA ja IgG seerumis/plasmas (paneel) Paneel 131 JAH 471 57776-7 Gliadin peptide Ab.IgA & IgG panel - Pt Ser - PANEL.SERO Gliadin peptide Ab.IgA & IgG panel in Serum Gliadin peptide IgA & IgG panel Ser 1 Order 414 AU 18 Gliadiini IgA 6763792 JAH JAH JAH S,P-AGA IgA QN AGA IgA QN Gliadiinivastase IgA hulk seerumis/plasmas QN kU/L RU/ml 133 JAH 472 58709-7 Gliadin peptide Ab.IgA ACnc Pt Ser Qn U Units SERO Gliadin peptide IgA Ab [Units/volume] in Serum Gliadin peptide IgA Ser-aCnc 1 Both 1016 AU 18 Gliadiini IgA 6764536 JAH JAH JAH S,P-AGA IgA QN AGA IgA QN Gliadiinivastase IgA hulk seerumis/plasmas QN kU/L EliA U/ml 133 JAH 472 58709-7 Gliadin peptide Ab.IgA ACnc Pt Ser Qn U Units SERO Gliadin peptide IgA Ab [Units/volume] in Serum Gliadin peptide IgA Ser-aCnc 1 Both 415 AU 18 Gliadiini IgG 6763793 JAH JAH JAH S,P-AGA IgG QN AGA IgG QN Gliadiinivastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L RU/ml 135 JAH 473 58710-5 Gliadin peptide Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn U Units SERO Gliadin peptide IgG Ab [Units/volume] in Serum Gliadin peptide IgG Ser-aCnc 1 Both 1017 AU 18 Gliadiini IgG 6764537 JAH JAH JAH S,P-AGA IgG QN AGA IgG QN Gliadiinivastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L EliA U/ml 135 JAH 473 58710-5 Gliadin peptide Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn U Units SERO Gliadin peptide IgG Ab [Units/volume] in Serum Gliadin peptide IgG Ser-aCnc 1 Both 562 AU 18 Neutrofiilide tsütoplasma antikehad 6763775 JAH JAH JAH S,P-ANCA IgG titr ANCA IgG tiiter Neutrofiilide tsütoplasma vastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst 137 JAH 455 29967-7 Neutrophil cytoplasmic Ab.IgG Titr Pt Ser Qn IF {titer} titer 0,0096% SERO Neutrophil cytoplasmic IgG Ab [Titer] in Serum by Immunofluorescence ANCA IgG Titr Ser IF 1 Both 292 AU 18 ANCA IgG paneel 6764650 JAH JAH JAH S,P-ANCA IgG panel ELISA ANCA IgG paneel (ELISA) Neutrofiilide tsütoplasma vastane IgG seerumis/plasmas (paneel, ELISA) Paneel 139 JAH 2727 L-2727 1011 AU 18 ANCA paneel (cANCA, pANCA) 6764775 JAH JAH JAH S,P-ANCA IgG panel IIF ANCA IgG paneel (IIF) Neutrofiilide tsütoplasma vastane IgG seerumis/plasmas (paneel, kaudne immunofluorestsents) Paneel 140 JAH 3174 L-3174 294 AU 18 ANCA IgG paneel (ELISA) 6764650 PR 3 IgG QN 6764651 JAH JAH JAH S,P-PR3 IgG QN PR3 IgG QN Proteinaas 3 vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L 148 JAH 457 48408-9 Proteinase 3 Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn U/mL U/mL; units/mL SERO Proteinase 3 IgG Ab [Units/volume] in Serum Proteinase3 IgG Ser-aCnc 1 Both 1253 AU 18 ANCA IgG paneel (IIF) 6764775 PR3 IgG QN 6764880 JAH EI JAH S,P-PR3 IgG QN PR3 IgG QN Proteinaas 3 vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L Suhe(Ratio) 148 JAH 457 48408-9 Proteinase 3 Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn U/mL U/mL; units/mL SERO Proteinase 3 IgG Ab [Units/volume] in Serum Proteinase3 IgG Ser-aCnc 1 Both 293 AU 18 ANCA IgG paneel (ELISA) 6764650 MPO IgG QN 6764652 JAH JAH JAH S,P-MPO IgG QN MPO IgG QN Müeloperoksüdaasivastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L 150 JAH 459 48404-8 Myeloperoxidase Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn U/mL U/mL; units/mL SERO Myeloperoxidase IgG Ab [Units/volume] in Serum Myeloperoxidase IgG Ser-aCnc 1 Both 1024 AU 18 Müeloperoksüdaasi IgG 6764917 JAH JAH JAH S,P-MPO IgG QN MPO IgG QN Müeloperoksüdaasivastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L U/ml 150 JAH 459 48404-8 Myeloperoxidase Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn U/mL U/mL; units/mL SERO Myeloperoxidase IgG Ab [Units/volume] in Serum Myeloperoxidase IgG Ser-aCnc 1 Both 1239 AU 18 Pankrease saarekeste Ak-d (ICA) 6764037 JAH JAH JAH S,P-ICA IgG ICA IgG Pankrease saarekeste vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 175 JAH 2709 31547-3 Pancreatic islet cell Ab ACnc Pt Ser Ord SERO Pancreatic islet cell Ab [Presence] in Serum Panc Islet Cell Ab Ser Ql 1 Both 11,3891 402 AU 18 GAD 65 IgG QN 6764922 JAH JAH JAH S,P-GAD65 IgG QN GAD65 IgG QN GAD65 (glutamaadi dekarboksülaas 65) vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L 178 JAH 490 56540-8 Glutamate decarboxylase 65 Ab ACnc Pt Ser Qn EIA SERO Glutamate decarboxylase 65 Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay GAD65 Ab Ser EIA-aCnc 1 Both 1015 AU 18 GAD65 IgG 6764659 JAH JAH JAH S,P-GAD65 IgG QN GAD65 IgG QN GAD65 (glutamaadi dekarboksülaas 65) vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L 178 JAH 490 56540-8 Glutamate decarboxylase 65 Ab ACnc Pt Ser Qn EIA SERO Glutamate decarboxylase 65 Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay GAD65 Ab Ser EIA-aCnc 1 Both 1018 AU 18 IA2 IgG 6764660 JAH JAH JAH S,P-IA2 IgG IA2 IgG IA2 (türosiini fosfataasi sarnane valk) vastane IgG seerumis/plasmas Tekst 179 JAH 491 70252-2 Islet cell 512 Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA SERO Islet cell 512 IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay Islet Cell512 IgG SerPl Ql EIA 1 Both 11,4729 275 AU 18 21-hüdroksülaasi IgG 6764661 JAH JAH JAH S,P-21OH IgG QN 21-hüdroksülaasi IgG QN 21-hüdroksülaasi vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L U/l 185 JAH 360 17781-6 21-Hydroxylase Ab ACnc Pt Ser Qn U/mL units/mL SERO 21-Hydroxylase Ab [Units/volume] in Serum 21Hydroxylase Ab Ser-aCnc 1 Both 395 AU 18 FSH antikehad 6763788 JAH JAH JAH S,P-FSH IgAG panel FSH IgA, IgG paneel Folliikuleid stimuleeriva hormooni vastased IgA ja IgG seerumis/plasmas (paneel) Paneel 282 JAH 492 L-492 396 AU 18 FSH IgA, IgG paneel 6763788 FSH IgA 6763789 JAH EI JAH S,P-FSH IgA QN FSH IgA QN Folliikuleid stimuleeriva hormooni vastase IgA hulk seerumis/plasmas QN kU/L 283 JAH 493 70255-5 Follitropin Ab.IgA ACnc Pt Ser Qn EIA {arb'U} arb U SERO Follitropin IgA Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay FSH IgA Ser EIA-aCnc 1 Both 11,4729 397 AU 18 FSH IgA, IgG paneel 6763788 FSH IgG 6763790 JAH EI JAH S,P-FSH IgG QN FSH IgG QN Folliikuleid stimuleeriva hormooni vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L 284 JAH 494 70254-8 Follitropin Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA {arb'U} arb U SERO Follitropin IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay FSH IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 11,4729 484 AL 19 IgE (üld) 6763826 JAH JAH JAH S,P-IgE IgE Immuunglobuliin E seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 1 JAH 707 19113-0 IgE ACnc Pt Ser Qn 0,00% CHEM IgE [Units/volume] in Serum IgE Ser-aCnc 1 Both 947 AL 19 c1 Penicillin G IgE 6764387 JAH JAH JAH S,P-c1 IgE Penitsilliin G IgE Penitsilliin G vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 4 JAH 1934 6851-0 Penicillin G Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Penicillin G IgE Ab [Units/volume] in Serum Penicillin G IgE Qn 1 Both 948 AL 19 c5 Ampicillin IgE 6764388 JAH JAH JAH S,P-c5 IgE Ampitsilliini IgE Ampitsilliinivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 8 JAH 1935 6712-4 Ampicillin Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Ampicillin IgE Ab [Units/volume] in Serum Ampicillin IgE Qn 1 Both 949 AL 19 c6 Amoxicillin IgE 6764389 JAH JAH JAH S,P-c6 IgE Amoksitsilliini IgE Amoksitsilliinivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 10 JAH 710 6829-6 Amoxicillin Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Amoxicillin IgE Ab [Units/volume] in Serum Amoxicillin IgE Qn 1 Both 616 AL 19 Spets IgE D. Pteronyssinus 6764025 JAH JAH JAH S,P-d1 IgE D pteronyssinus IgE Dermatophagoides pteronyssinus vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 27 JAH 711 6096-2 Dermatophagoides pteronyssinus Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY European house dust mite IgE Ab [Units/volume] in Serum D pteronyss IgE Qn 1 Both 355 AL 19 D farinae IgE 6765021 JAH JAH JAH S,P-d2 IgE D farinae IgE Dermatophagoides farinae vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 31 JAH 712 6095-4 Dermatophagoides farinae Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY American house dust mite IgE Ab [Units/volume] in Serum D farinae IgE Qn 1 Both 278 AL 19 A siro IgE 6765004 JAH JAH JAH S,P-d70 IgE A siro IgE Acarus siro vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 37 JAH 713 6254-7 Acarus siro Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Acarus siro IgE Ab [Units/volume] in Serum A siro IgE Qn 1 Both 958 AL 19 ex1 Kass, koer, hobune, lehm IgE 6764378 JAH JAH JAH S,P-ex1 IgE Segu ex1: kassi epiteeli,kassi, koera, hobuse, lehma kõõma IgE Epidermaalsete allergeenide (segu 1: kassi epiteel ja kõõm, koera kõõm, hobuse kõõm, lehma kõõm) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 54 JAH 725 30185-3 (Cat dander+Cow dander+Dog dander+Horse dander) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk ALLERGY Epidermal Allergen Mix 1 (Cat dander+Cow dander+Dog dander+Horse dander) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Epid Allerg Mix1 IgE Qn 1 Both 400 AL 19 fx73 Sea-, veise-, kanaliha IgE 6764379 JAH JAH JAH S,P-ex73 IgE Segu ex73: hane-, kana-, pardi-, papagoisulgede IgE Sulgede (segu 73: hanesuled, kanasuled, pardisuled, papagoisuled) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 58 JAH 726 31161-3 (Chicken feather+Duck feather+Goose feather+Parrot feather) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk kU/L kU/L ALLERGY Epidermal Allergen Mix 73 (Chicken feather+Duck feather+Goose feather+Parrot feather) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Epid Allerg Mix73 IgE Qn 1 Both 621 AL 19 Spets IgE Kass 6764026 JAH JAH JAH S,P-e1 IgE Kassi epiteeli, kõõma IgE Kassi epiteeli ja kõõma vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 59 JAH 715 6833-8 Cat dander Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kU/L kU/L ALLERGY Cat dander IgE Ab [Units/volume] in Serum Cat Dander IgE Qn 1 Both 622 AL 19 Spets IgE Koera epiteel 6764027 JAH JAH JAH S,P-e2 IgE Koera epiteeli IgE Koera epiteeli vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 62 JAH 1517 6099-6 Dog epithelium Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Dog epithelium IgE Ab [Units/volume] in Serum Dog Epith IgE Qn 1 Both 950 AL 19 e3 Hobuse kõõm IgE 6764380 JAH JAH JAH S,P-e3 IgE Hobuse kõõma IgE Hobuse kõõma vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 63 JAH 716 6143-2 Horse dander Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Horse dander IgE Ab [Units/volume] in Serum Horse Dander IgE Qn 1 Both 951 AL 19 e4 Lehma kõõm IgE 6764381 JAH JAH JAH S,P-e4 IgE Lehma kõõma IgE Lehma kõõma vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 66 JAH 1942 6091-3 Cow dander Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Cow dander IgE Ab [Units/volume] in Serum Cow Dander IgE Qn 1 Both 952 AL 19 e5 Koera kõõm IgE 6765247 JAH JAH JAH S,P-e5 IgE Koera kõõma IgE Koera kõõma vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 68 JAH 717 6098-8 Dog dander Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Dog dander IgE Ab [Units/volume] in Serum Dog Dander IgE Qn 1 Both 953 AL 19 e6 Merisea epiteel IgE 6764382 JAH JAH JAH S,P-e6 IgE Merisea epiteeli IgE Merisea epiteeli vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 71 JAH 718 6134-1 Guinea pig epithelium Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Guinea pig epithelium IgE Ab [Units/volume] in Serum Guinea Pig Epith IgE Qn 1 Both 954 AL 19 e81 Lamba epiteel IgE 6764383 JAH JAH JAH S,P-e81 IgE Lamba epiteeli IgE Lamba epiteeli vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 78 JAH 1943 6243-0 Sheep epithelium Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Sheep epithelium IgE Ab [Units/volume] in Serum Sheep Epith IgE Qn 1 Both 955 AL 19 e82 Küüliku epiteel IgE 6764384 JAH JAH JAH S,P-e82 IgE Küüliku epiteeli IgE Küüliku epiteeli vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 80 JAH 720 6223-2 Rabbit epithelium Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Rabbit epithelium IgE Ab [Units/volume] in Serum Rabbit Epith IgE Qn 1 Both 956 AL 19 e84 Hamstri epiteel IgE 6764385 JAH JAH JAH S,P-e84 IgE Hamstri epiteeli IgE Hamstri epiteeli vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 83 JAH 721 6135-8 Hamster epithelium Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Hamster epithelium IgE Ab [Units/volume] in Serum Hmtr Epith IgE Qn 1 Both 957 AL 19 e85 Kanasuled IgE 6764386 JAH JAH JAH S,P-e85 IgE Kanasulgede IgE Kanasulgede vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 86 JAH 722 6070-7 Chicken feather Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Chicken feather IgE Ab [Units/volume] in Serum Chicken Feather IgE Qn 1 Both 398 AL 19 fx1 Pähklite segu IgE 6764395 JAH JAH JAH S,P-fx1 IgE Segu fx1: maa-, sarapuu-, para-, kookospähkli, mandli IgE Toiduallergeenide (segu 1: maapähkel, sarapuupähkel, parapähkel, kookospähkel, mandel) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 109 JAH 727 46708-4 (Arachis hypogaea+Bertholletia excelsa+Cocos nucifera+Corylus avellana+Prunus dulcis) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk kU/L kU/L ALLERGY Food Allergen Mix 1 (Peanut+Brazil nut+Coconut+Hazelnut+Almond) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Food Allerg Mix1 IgE Qn 1 Both 399 AL 19 fx2 Tursk, krevett, lõhe, tuunikala, teo 6764393 JAH JAH JAH S,P-fx2 IgE Segu fx2: tursa, kreveti, rannakarbi, tuunikala, lõhe IgE Toiduallergeenide (segu 2: tursk, krevett, rannakarp, tuunikala, lõhe) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 110 JAH 728 46712-6 (Gadus morhua+Mytilus edulis+Pandalus borealis+Salmo salar+Thunnus albacares) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk kU/L kU/L ALLERGY Food Allergen Mix 2 (Cod+Blue Mussel+Shrimp+Salmon+Tuna) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Food Allerg Mix2 IgE Qn 1 Both 487 AL 19 IgE paneel Toiduallergeenid 6764017 JAH JAH JAH S,P-fx5 IgE Segu fx5: munavalge, piima, nisu, tursa, maapähkli, soja IgE Toiduallergeenide (segu 5: munavalge, piim, nisu, tursk, maapähkel, soja) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 112 JAH 730 30187-9 (Arachis hypogaea+Cow milk+Egg white+Gadus morhua+Glycine max+Triticum aestivum) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk ALLERGY Food Allergen Mix 5 (Peanut+Cow milk+Egg white+Cod+Soybean+Wheat) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Food Allerg Mix5 IgE Qn 1 Both 993 AL 19 fx15 Õun, virsik, apelsin, banaan IgE 6764394 JAH JAH JAH S,P-fx15 IgE Segu fx15: apelsini, õuna, virsiku, banaani IgE Toiduallergeenide (segu 15: apelsin, õun, virsik, banaan) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 116 JAH 1522 69958-7 (Citrus sinensis+Malus sylvestris+Musa spp+Prunus persica) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk k[IU]/L kIU/L ALLERGY Food Allergen Mix 15 (Orange+Apple+Banana+Peach) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Food Allerg Mix15 IgE Qn 1 Both 11,4729 994 AL 19 fx20 Nisu, rukis, oder, riis IgE 6764396 JAH JAH JAH S,P-fx20 IgE Segu fx20: nisu, rukki, odra, riisi IgE Toiduallergeenide (segu 20: nisu, rukis, oder, riis) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 118 JAH 732 46713-4 (Hordeum vulgare+Oryza sativa+Secale cereale+Triticum aestivum) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk kU/L kU/L ALLERGY Food Allergen Mix 20 (Barley+Rice+Rye+Wheat) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Food Allerg Mix20 IgE Qn 1 Both 995 AL 19 fx73 Sea-, veise-, kanaliha IgE 6764658 JAH JAH JAH S,P-fx51 IgE Segu fx51: tomati, porgandi, kartuli, küüslaugu, sinepi IgE Toiduallergeenide (segu 51: tomat, porgand, kartul, küüslauk, sinep) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 124 JAH 1523 71374-3 (Daucus carota+Lycopersicon lycopersicum+Mustard+Solanum tuberosum+Allium sativum) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk k[IU]/L kIU/L ALLERGY Food Allergen Mix 51 (Carrot+Tomato+Mustard+Potato+Garlic) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Food Allerg Mix 51 IgE Qn 1 Both 11,4729 401 AL 19 fx74 Tursk, lest IgE 6765003 JAH JAH JAH S,P-fx74 IgE Segu fx74: tursa, heeringa, makrelli, lesta IgE Toiduallergeenide (segu 74: tursk, heeringas, makrell, lest) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 129 JAH 734 51828-2 (Clupea harengus+Gadus morhua+Pleuronectes platessa+Scomber scombrus) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Food Allergen Mix 74 (Herring+Cod+Plaice+Mackerel) IgE Ab [Units/volume] in Serum Food Allerg Mix74 IgE Qn 1 Both 624 AL 19 Spets IgE Munavalge 6764018 JAH JAH JAH S,P-f1 IgE Munavalge IgE Munavalgevastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 130 JAH 735 6106-9 Egg white Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Egg white IgE Ab [Units/volume] in Serum Egg White IgE Qn 1 Both 626 AL 19 Spets IgE Piim 6764019 JAH JAH JAH S,P-f2 IgE Lehmapiima IgE Lehmapiimavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 133 JAH 736 7258-7 Cow milk Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kU/L kU/L 0,00% ALLERGY Cow milk IgE Ab [Units/volume] in Serum Cow Milk IgE Qn 1 Both 619 AL 19 Spets IgE Kala (tursk) 6764020 JAH JAH JAH S,P-f3 IgE Tursa IgE Tursavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 136 JAH 737 6082-2 Gadus morhua Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn 0,00% ALLERGY Codfish IgE Ab [Units/volume] in Serum Codfish IgE Qn 1 Both 625 AL 19 Spets IgE Nisu 6764021 JAH JAH JAH S,P-f4 IgE Nisu IgE Nisuvastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 139 JAH 738 6276-0 Triticum aestivum Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn 0,00% ALLERGY Wheat IgE Ab [Units/volume] in Serum Wheat IgE Qn 1 Both 986 AL 19 f5 Rukis IgE 6764402 JAH JAH JAH S,P-f5 IgE Rukki IgE Rukkivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 142 JAH 739 7674-5 Secale cereale Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kU/L kU/L ALLERGY Rye IgE Ab [Units/volume] in Serum Rye IgE Qn 1 Both 987 AL 19 f6 Oder IgE 6764403 JAH JAH JAH S,P-f6 IgE Odra IgE Odravastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 144 JAH 740 6037-6 Hordeum vulgare Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Barley IgE Ab [Units/volume] in Serum Barley IgE Qn 1 Both 988 AL 19 f7 Kaer IgE 6764404 JAH JAH JAH S,P-f7 IgE Kaera IgE Kaeravastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 145 JAH 741 6190-3 Avena sativa Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Oat IgE Ab [Units/volume] in Serum Oat IgE Qn 1 Both 386 AL 19 f9 Riis IgE 6764405 JAH JAH JAH S,P-f9 IgE Riisi IgE Riisivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 147 JAH 742 6230-7 Oryza sativa Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Rice IgE Ab [Units/volume] in Serum Rice IgE Qn 1 Both 968 AL 19 f10 Seesamiseemned IgE 6764406 JAH JAH JAH S,P-f10 IgE Seesamiseemnete IgE Seesamiseemnetevastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 148 JAH 743 6242-2 Sesamum indicum Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Sesame Seed IgE Ab [Units/volume] in Serum Sesame Seed IgE Qn 1 Both 384 AL 19 f11 Tatar IgE 6764407 JAH JAH JAH S,P-f11 IgE Tatra IgE Tatravastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 150 JAH 744 6054-1 Fagopyrum esculentum Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Buckwheat IgE Ab [Units/volume] in Serum Buckwheat IgE Qn 1 Both 969 AL 19 f12 Hernes IgE 6764408 JAH JAH JAH S,P-f12 IgE Herne IgE Hernevastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 151 JAH 1909 6204-2 Pisum sativum Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Pea IgE Ab [Units/volume] in Serum Pea IgE Qn 1 Both 613 AL 19 Spets IgE Arahhis 6764022 JAH JAH JAH S,P-f13 IgE Maapähkli IgE Maapähklivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 152 JAH 745 6206-7 Arachis hypogaea Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn 0,00% ALLERGY Peanut IgE Ab [Units/volume] in Serum Peanut IgE Qn 1 Both 627 AL 19 Spets IgE Soja 6764023 JAH JAH JAH S,P-f14 IgE Soja IgE Sojavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 153 JAH 746 6248-9 Glycine max Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn 0,00% ALLERGY Soybean IgE Ab [Units/volume] in Serum Soybean IgE Qn 1 Both 970 AL 19 f17 Sarapuu pähkel IgE 6764414 JAH JAH JAH S,P-f17 IgE Sarapuupähkli IgE Sarapuupähklivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 156 JAH 1910 6136-6 Corylus avellana Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Hazelnut IgE Ab [Units/volume] in Serum Hazelnut IgE Qn 1 Both 971 AL 19 f20 Mandel IgE 6764415 JAH JAH JAH S,P-f20 IgE Mandli IgE Mandlivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 159 JAH 1911 6019-4 Prunus dulcis Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Almond IgE Ab [Units/volume] in Serum Almond IgE Qn 1 Both 974 AL 19 f24 Krevett IgE 6764416 JAH JAH JAH S,P-f24 IgE Kreveti IgE Krevetivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 163 JAH 1912 6246-3 Pandalus borealis Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Shrimp IgE Ab [Units/volume] in Serum Shrimp IgE Qn 1 Both 975 AL 19 f25 Tomat IgE 6764417 JAH JAH JAH S,P-f25 IgE Tomati IgE Tomativastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 164 JAH 747 6266-1 Lycopersicon lycopersicum Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Tomato IgE Ab [Units/volume] in Serum Tomato IgE Qn 1 Both 976 AL 19 f31 Porgand IgE 6764418 JAH JAH JAH S,P-f31 IgE Porgandi IgE Porgandivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 168 JAH 748 6061-6 Daucus carota Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Carrot IgE Ab [Units/volume] in Serum Carrot IgE Qn 1 Both 977 AL 19 f33 Apelsin IgE 6764419 JAH JAH JAH S,P-f33 IgE Apelsini IgE Apelsinivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 170 JAH 1515 6194-5 Citrus sinensis Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Orange IgE Ab [Units/volume] in Serum Orange IgE Qn 1 Both 978 AL 19 f35 Kartul IgE 6764420 JAH JAH JAH S,P-f35 IgE Kartuli IgE Kartulivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 172 JAH 749 6220-8 Solanum tuberosum Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Potato IgE Ab [Units/volume] in Serum Potato IgE Qn 1 Both 980 AL 19 f36 Kookospähkel IgE 6764421 JAH JAH JAH S,P-f35 IgE Kartuli IgE Kartulivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 172 JAH 749 6220-8 Solanum tuberosum Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Potato IgE Ab [Units/volume] in Serum Potato IgE Qn 1 Both 981 AL 19 f40 Tuunikala IgE 6764422 JAH JAH JAH S,P-f40 IgE Tuunikala IgE Tuunikalavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 176 JAH 2988 6270-3 Thunnus albacares Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L; kU/L 1582 ALLERGY Tuna IgE Ab [Units/volume] in Serum Tuna IgE Qn 1 Both 11,4729 982 AL 19 f41 Lõhe IgE 6764423 JAH JAH JAH S,P-f41 IgE Lõhe IgE Lõhevastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 177 JAH 751 6237-2 Salmo salar Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Salmon IgE Ab [Units/volume] in Serum Salmon IgE Qn 1 Both 385 AL 19 f49 Õun IgE 6764424 JAH JAH JAH S,P-f49 IgE Õuna IgE Õunavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 183 JAH 752 6021-0 Malus sylvestris Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Apple IgE Ab [Units/volume] in Serum Apple IgE Qn 1 Both 989 AL 19 f76 Laktoalbumiin IgE (labiilne) 6764398 JAH JAH JAH S,P-f76 IgE Alfalaktalbumiini Bos d4 IgE Alfalaktalbumiini komponendi Bos d4 vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 194 JAH 2133 7445-0 Lactalbumin alpha Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Lactalbumin alpha IgE Ab [Units/volume] in Serum A-Lactalb IgE Qn unknown Both 967 AL 19 Beeta laktoglobuliin IgE (stabiilne) 6764531 JAH JAH JAH S,P-f77 IgE Beetalaktoglobuliini Bos d5 IgE Beetalaktoglobuliini komponendi Bos d5 vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 196 JAH 2134 41397-1 Beta lactoglobulin Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Beta lactoglobulin IgE Ab [Units/volume] in Serum B-Lactoglob IgE Qn unknown Both 990 AL 19 f78 Kaseiin IgE (stabiilne) 6764399 JAH JAH JAH S,P-f78 IgE Kaseiini Bos d8 IgE Kaseiini komponendi Bos d8 vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 198 JAH 1916 6062-4 Casein Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Casein IgE Ab [Units/volume] in Serum Casein IgE Qn 1 Both 1237 AL 19 f79 Gluteen IgE 6764400 JAH JAH JAH S,P-f79 IgE Gluteeni IgE Gluteenivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 200 JAH 1917 6125-9 Gluten Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Gluten IgE Ab [Units/volume] in Serum Gluten IgE Qn 1 Both 991 AL 19 f92 Banaan IgE 6764425 JAH JAH JAH S,P-f92 IgE Banaani IgE Banaanivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 213 JAH 755 6035-0 Musa spp Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Banana IgE Ab [Units/volume] in Serum Banana IgE Qn 1 Both 992 AL 19 f93 Kakao IgE 6764426 JAH JAH JAH S,P-f93 IgE Kakao IgE Kakaovastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 214 JAH 1516 6080-6 Theobroma cacao Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Cocoa IgE Ab [Units/volume] in Serum Cocoa IgE Qn 1 Both 972 AL 19 f218 Paprika IgE 6764427 JAH JAH JAH S,P-f218 IgE Paprika IgE Paprikavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 234 JAH 1923 7563-0 Capsicum annuum Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kU/L kU/L ALLERGY Paprika IgE Ab [Units/volume] in Serum Paprika IgE Qn 1 Both 973 AL 19 f225 Kõrvits IgE 6764428 JAH JAH JAH S,P-f225 IgE Kõrvitsa IgE Kõrvitsavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 239 JAH 756 6854-4 Cucurbita pepo Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Pumpkin IgE Ab [Units/volume] in Serum Pumpkin IgE Qn 1 Both 996 AL 19 Ovomukoid IgE/ Munavalge komponent 6764397 JAH JAH JAH S,P-f233 IgE Ovomukoidi Gal d1 IgE Ovomukoidi Gal d1 vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kIU/l 241 JAH 1519 7557-2 Ovomucoid Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Ovomucoid IgE Ab [Units/volume] in Serum Ovomucoid IgE Qn 1 Both 979 AL 19 f353 Gly m4 IgE/Soja kompnoent 6764411 JAH JAH JAH S,P-f353 IgE Soja komponendi Gly m4 IgE Soja komponendi Gly m4 vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 296 JAH 2985 63476-6 Glycine max recombinant (rGly m) 4 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kU/L ALLERGY Soybean recombinant (rGly m) 4 IgE Ab [Units/volume] in Serum Soybean (rGly m) 4 IgE Qn 1 Both 11,4729 983 AL 19 f416 Omega-5-gliadiin IgE 6764401 JAH JAH JAH S,P-f416 IgE Oomega-5-gliadiini IgE Oomega-5-gliadiini vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 301 JAH 1927 58752-7 Triticum aestivum recombinant (rTri a) 19 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kU/L KU/L ALLERGY Wheat recombinant (rTri a) 19 IgE Ab [Units/volume] in Serum Wheat (rTri a) 19 IgE Qn 1 Both 965 AL 19 Ara h2 IgE/Maapähkli komponent 6764409 JAH JAH JAH S,P-f423 IgE Maapähkli komponendi Ara h2 IgE Maapähkli komponendi Ara h2 vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 310 JAH 2173 58778-2 Arachis hypogaea recombinant (rAra h) 2 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ku/L Allergy Peanut recombinant (rAra h) 2 IgE Ab [Units/volume] in Serum Peanut (rAra h) 2 IgE Qn lab both 966 AL 19 Ara h8 IgE/Maapähkli komponent 6764410 JAH JAH JAH S,P-f352 IgE Maapähkli komponendi Ara h8 IgE Maapähkli komponendi Ara h8 vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 317 JAH 2983 63477-4 Arachis hypogaea recombinant (rAra h) 8 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kU/L ALLERGY Peanut recombinant (rAra h) 8 IgE Ab [Units/volume] in Serum Peanut (rAra h) 8 IgE Qn 1 Both 11,4729 984 AL 19 f431 Gly m5 IgE/Soja komponent 6764412 JAH JAH JAH S,P-f431 IgE Soja komponendi Gly m5 IgE Soja komponendi Gly m5 vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 324 JAH 2986 73719-7 Glycine max native (nGly m) 5 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L k[IU]/L ALLERGY Soybean (Glycine max) native (nGly m) 5 IgE Ab [Units/volume] in Serum Soybean (nGly m) 5 IgE Qn 1 Both 15,9942 985 AL 19 f432 Gly m6 IgE/Soja komponent 6764413 JAH JAH JAH S,P-f432 IgE Soja komponendi Gly m6 IgE Soja komponendi Gly m6 vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 325 JAH 2987 65772-6 Glycine max native (nGly m) 6 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L IsakU/ml ALLERGY Soybean native (nGly m) 6 IgE Ab [Units/volume] in Serum Soybean (nGly m) 6 IgE Qn 1 Both 11,4729 999 AL 19 gx1 Heintaimede segu 1 IgE 6764437 JAH JAH JAH S,P-gx1 IgE Segu gx1: kera-, aru-, raiheina, timuti, aasnurmika IgE Heintaimede õietolmu (segu 1: kera-, aru-, raihein, timut, aasnurmikas) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 332 JAH 757 30189-5 (Dactylis glomerata+Festuca elatior+Lolium perenne+Phleum pratense+Poa pratensis) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk ALLERGY Grass Allergen Mix 1 (Orchard grass+Meadow Fescue+Perennial rye grass+Timothy+Kentucky blue grass) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Grass Allerg Mix1 IgE Qn 1 Both 628 AL 19 Spets IgE Timut 6764031 JAH JAH JAH S,P-g6 IgE Timuti õietolmu IgE Timuti õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 345 JAH 759 6265-3 Phleum pratense Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Timothy IgE Ab [Units/volume] in Serum Timothy IgE Qn 1 Both 1000 AL 19 Phl p1, Phl p5b / Timuti komponendid 6764438 JAH JAH JAH S,P-g213 IgE Timuti õietolmu komponentide Phl p1, Phl p5b IgE Timuti õietolmu komponentide Phl p1, Phl p5b vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 355 JAH 2989 34429-1 Phleum pratense recombinant (rPhl p) 1+5b Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Timothy recombinant (rPhl p) 1 + 5b IgE Ab [Units/volume] in Serum Timothy (rPhl p) 1+5b IgE Qn 1 Both 22,1567 998 AL 19 g7 Pilliroo õietolm IgE 6764439 JAH JAH JAH S,P-g7 IgE Pilliroo õietolmu IgE Pilliroo õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 359 JAH 1930 6228-1 Agrostis stolonifera Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Red top grass IgE Ab [Units/volume] in Serum Red top grass IgE Qn 1 Both 959 AL 19 hx2 Majatolm, D pteron., D farinae, tara 6764374 JAH JAH JAH S,P-hx2 IgE Segu hx2: kodutolmu, D pteronyssinus, D farinae, prussaka IgE Tolmuallergeenide (segu 2: kodutolm, Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, prussakas) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 368 JAH 760 37987-5 (Blatella germanica+Dermatophagoides farinae+Dermatophagoides pteronyssinus+House dust Hollister Stier) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk kU/L kU/L ALLERGY Dust Allergen Mix 2 (Cockroach+American house dust mite+European house dust mite+House dust Hollister Stier) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Dust Allerg Mix2 IgE Qn 1 Both 489 AL 19 IgE-Inhal paneel 6763827 JAH JAH JAH S,P-Inh IgE (AlaTOP) Inh IgE segu: AlaTOP Inhaleeritavate allergeenide (segu: Dermatophagoides pteronyssinus, kass, koer, Cynodon dactylon, timut, Penicillium notatum, Alternaria alternata, arukask, Cryptomeria japonica, Ambrosia elatior, teeleht, Parietaria officinalis) vastane IgE seerumis/plasmas (AlaTOP) QN kU/L 371 JAH 708 70051-8 Multiple inhalant allergen Ab.IgE Threshold Pt Ser Ord EIA ALLERGY Multiple inhalant allergen IgE Ab [Presence] in Serum by Immunoassay MIA IgE Ql EIA 1 Both 11,4729 960 AL 19 Inhal allerg sõeluuring Phadiatop 6764372 JAH JAH JAH S,P-Inh IgE (Phadiatop) Inh IgE segu: Phadiatop Inhaleeritavate allergeenide (segu: Dermatophagoides pteronyssinus, Cladosporium herbarum, kass, koer, hobune, kask, timut, puju) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L 372 JAH 709 7599-4 Phadiatop Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Phadiotop IgE Ab [Units/volume] in Serum Phadiotop IgE Qn 1 Both 11,4393 488 AL 19 IgE paneel Välisõhu allergeenid 6764028 JAH JAH JAH S,P-ix6 IgE Segu ix6: kase, puju, timuti, C herbarium, A alternata IgE Inhaleeritavate allergeenide (segu 6: kask, puju, timut, Cladosporium herbarium, Alternaria alternata) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 374 JAH 2046 71375-0 (Phleum pratense+Artemisia vulgaris+Cladosporium herbarum+Alternaria tenuis+Betula verrucosa) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk k[IU]/L kIU/L ALLERGY Inhalant Allergen Mix 6 (Timothy grass+Mugwort+Cladosporium herbarum+Alternaria tenuis+Silver birch) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Inhalant Allerg Mix 6 IgE Qn 1 Both 11,4729 486 AL 19 IgE paneel Siseruumi allergeenid 6764024 JAH JAH JAH S,P-ix7 IgE Segu ix7: D pteronyssinus, kassi ja küüliku epiteeli, kassi, koera ja hobuse kõõma IgE Inhaleeritavate allergeenide (segu 7: Dermatophagoides pteronyssinus, kassi epiteel ja kõõm, koera kõõm, küüliku epiteel, hobuse kõõm) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 375 JAH 2047 71376-8 (Dermatophagoides pteronyssinus+Cat dander+Cat epithelium+Horse dander+Dog dander+Rabbit epithelium) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk k[IU]/L kIU/L ALLERGY Inhalant Allergen Mix 7 (Dermatophagoides pteronyssinus+Cat dander+Cat epithelium+Horse dander+Dog dander+Rabbit epithelium) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Inhalant Allerg Mix 7 IgE Qn 1 Both 11,4729 623 AL 19 Spets IgE Mesilasmürk 6764015 JAH JAH JAH S,P-i1 IgE Mesilasmürgi IgE Mesilasmürgivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 378 JAH 761 6844-5 Apis mellifera Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kU/L kU/L ALLERGY Honey Bee IgE Ab [Units/volume] in Serum Honey Bee IgE Qn 1 Both 946 AL 19 Api m1 / Mesilasmürgi komponent 6764529 JAH JAH JAH S,P-i208 IgE Mesilasmürgi komponendi Api m1 IgE Mesilasmürgi komponendi Api m1 vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 381 JAH 2990 60421-5 Apis mellifera phospholipase A2 recombinant (rApi m) 1 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kU/L 3 ALLERGY Honey bee phospholipase A2 recombinant (rApi m) 1 IgE Ab [Units/volume] in Serum PLA2 rApi m 1 IgE Qn 1 Observation 8,7182 618 AL 19 Spets IgE Herilasmürk 6764014 JAH JAH JAH S,P-i3 IgE Herilasmürgi IgE Herilasmürgivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 386 JAH 762 6740-5 Vespula spp Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kU/L kU/L ALLERGY Yellow Jacket IgE Ab [Units/volume] in Serum Yellow Jacket IgE Qn 1 Both 964 AL 19 Ves v5 / Herilasmürgi komponent 6764530 JAH JAH JAH S,P-i209 IgE Herilasmürgi komponendi Ves v5 IgE Herilasmürgi komponendi Ves v5 vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 390 JAH 2991 60240-9 Vespula vulgaris recombinant (rVes v) 5 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kU/L ALLERGY Common wasp recombinant (rVes v) 5 IgE Ab [Units/volume] in Serum Common wasp (rVes v) 5 IgE Qn 1 Observation 11,4729 482 AL 19 i6 Tarakan IgE 6764377 JAH JAH JAH S,P-i6 IgE Prussaka IgE Prussakavastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 392 JAH 763 6078-0 Blatella germanica Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Cockroach IgE Ab [Units/volume] in Serum Roach IgE Qn 1 Both 393 AL 19 Formaldehüüd IgE 6764390 JAH JAH JAH S,P-k80 IgE Formaldehüüdi IgE Formaldehüüdivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 406 JAH 764 6119-2 Formaldehyde Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Formaldehyde IgE Ab [Units/volume] in Serum Formaldehyde IgE Qn 1 Both 961 AL 19 k82 Lateks IgE 6764391 JAH JAH JAH S,P-k82 IgE Lateksi IgE Lateksivastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 408 JAH 765 6158-0 Latex Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Latex IgE Ab [Units/volume] in Serum Ltx IgE Qn 1 Both 485 AL 19 IgE paneel Mikroseened 6764032 JAH JAH JAH S,P-mx1 IgE Segu mx1: P notatum, C herbarum, A fumigatus, A alternata IgE Hallitusseente (segu 1: Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Apergillus fumigatus, Alternaria alternata) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 427 JAH 1908 41742-8 (Alternaria alternata+Aspergillus fumigatus+Cladosporium herbarum+Penicillium notatum) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk ALLERGY Mold Allergen Mix 1 (Alternaria alternata+Aspergillus fumigatus+Cladosporium herbarum+Penicillium notatum) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Mold Allerg Mix1 IgE Qn 1 Both 962 AL 19 m1 Penicillium notatum IgE 6764375 JAH JAH JAH S,P-m1 IgE P notatum IgE Penicillum notatum vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 429 JAH 2992 6212-5 Penicillium notatum Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L; kU/L 748 ALLERGY Penicillium notatum IgE Ab [Units/volume] in Serum P notatum IgE Qn 1 Both 11,4729 615 AL 19 Spets IgE Cladosporium herbarum 6764033 JAH JAH JAH S,P-m2 IgE C herbarum IgE Cladosporium herbarum vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 432 JAH 767 6075-6 Cladosporium herbarum Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Cladosporium herbarum IgE Ab [Units/volume] in Serum C herbarum IgE Qn 1 Both 529 AL 19 m3 Aspergillus fumigatus IgE 6764376 JAH JAH JAH S,P-m3 IgE A fumigatus IgE Aspergillus fumigatus vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 435 JAH 768 6025-1 Aspergillus fumigatus Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Aspergillus fumigatus IgE Ab [Units/volume] in Serum A fumigatus IgE Qn 1 Both 963 AL 19 m5 Candida albicans IgE 6764373 JAH JAH JAH S,P-m5 IgE C albicans IgE Candida albicans vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 439 JAH 1945 6059-0 Candida albicans Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Candida albicans IgE Ab [Units/volume] in Serum C albicans IgE Qn 1 Both 614 AL 19 Spets IgE Ascaris 6764016 JAH JAH JAH S,P-p1 IgE Ascaris IgE Ascaris-vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 478 JAH 770 6022-8 Ascaris sp Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Ascaris sp IgE Ab [Units/volume] in Serum Ascaris IgE Qn 1 Both 1007 AL 19 tx9 Kask, lepp, tamm, paju, sarapuu 6764430 JAH JAH JAH S,P-tx9 IgE Segu tx9: lepa, sarapuu, paju, kase, tamme IgE Puude õietolmu (segu 9: lepp, sarapuu, paju, kask, tamm) vastane IgE seerumis/plasmas kvalitatiivne! QN kU/L kU/l 487 JAH 1529 71371-9 (Alnus incana+Betula verrucosa+Corylus avellana+Quercus alba+Salix caprea) Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn Multidisk k[IU]/L kIU/L ALLERGY Tree Allergen Mix 9 (Grey alder+Silver birch+Hazelnut+White oak+Willow) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk Tree Allerg Mix 9 IgE Qn 1 Both 11,4729 1004 AL 19 t2 Lepa õietolm IgE 6764532 JAH JAH JAH S,P-t2 IgE Lepa õietolmu IgE Sanglepa õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 488 JAH 774 15284-3 Alnus incana Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Grey Alder IgE Ab [Units/volume] in Serum Grey Alder IgE Qn 1 Both 620 AL 19 Spets IgE Kask 6764029 JAH JAH JAH S,P-t3 IgE Kase õietolmu IgE Arukase õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 492 JAH 775 15283-5 Betula verrucosa Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kU/L kU/L ALLERGY Silver Birch IgE Ab [Units/volume] in Serum Silver Birch IgE Qn 1 Both 997 AL 19 Bet v1 / Kase komponent 6764431 JAH JAH JAH S,P-t215 IgE Kase õietolmu komponendi Bet v1 IgE Kase õietolmu komponendi Bet v1 vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 495 JAH 2994 30984-9 Betula verrucosa recombinant (rBet v) 1 Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L ALLERGY Silver Birch recombinant (rBet v) 1 IgE Ab [Units/volume] in Serum Silver Birch (rBet v) 1 IgE Qn 1 Both 11,4729 1005 AL 19 t4 Sarapuu õietolm IgE 6764432 JAH JAH JAH S,P-t4 IgE Sarapuu õietolmu IgE Sarapuu õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 502 JAH 776 6137-4 Corylus avellana pollen Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Hazelnut Pollen IgE Ab [Units/volume] in Serum Hazelnut Poln IgE Qn 1 Both 1006 AL 19 t7 Tamme õietolm IgE 6764434 JAH JAH JAH S,P-t7 IgE Tamme õietolmu IgE Tamme õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 507 JAH 777 6189-5 Quercus alba Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY White Oak IgE Ab [Units/volume] in Serum White Oak IgE Qn 1 Both 1001 AL 19 t12 Paju õietolm IgE 6764433 JAH JAH JAH S,P-t12 IgE Paju õietolmu IgE Paju õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 510 JAH 1928 6285-1 Salix caprea Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Willow IgE Ab [Units/volume] in Serum Willow IgE Qn 1 Both 1002 AL 19 t14 Papli õietolm IgE 6764435 JAH JAH JAH S,P-t14 IgE Papli õietolmu IgE Papli õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 511 JAH 1929 6090-5 Populus deltoides Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn kIU/L; kU/L ALLERGY Cottonwood IgE Ab [Units/volume] in Serum Cottonwood IgE Qn 1 Both 1003 AL 19 t16 Männi õietolm IgE 6764436 JAH JAH JAH S,P-t16 IgE Männi õietolmu IgE Männi õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 512 JAH 778 6282-8 Pinus strobus Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Eastern White Pine IgE Ab [Units/volume] in Serum East White Pine IgE Qn 1 Both 732 AL 19 wx3 Puju, teeleht, hanemalts, kõrvenõges 6764440 JAH JAH JAH S,P-wx3 IgE Segu wx3: puju, süstlehise teelehe, valge hanemaltsa, hariliku kuldvitsa, kõrvenõgese IgE Umbrohtude õietolmu (segu 3: puju, süstlehine teeleht, valge hanemalts, harilik kuldvits, kõrvenõges) vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 517 JAH 779 46709-2 (Artemisia vulgaris+Chenopodium album+Plantago lanceolata+Solidago virgaurea+Urtica dioica) Ab.IgE MCnc Pt Ser Qn Multidisk ALLERGY Weed Allergen Mix 3 (Mugwort+Goosefoot or Lambs quarters+English plantain+Goldenrod+Nettle) IgE Ab [Mass/volume] in Serum by Multidisk Weed Allerg Mix3 IgE-mCnc 1 Both 617 AL 19 Spets IgE Harilik puju 6764030 JAH JAH JAH S,P-w6 IgE Puju õietolmu IgE Puju õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 521 JAH 780 6183-8 Artemisia vulgaris Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY Mugwort IgE Ab [Units/volume] in Serum Mugwort IgE Qn 1 Both 1009 AL 19 w9 Teelehe õietolm IgE 6764441 JAH JAH JAH S,P-w9 IgE Teelehe õietolmu IgE Teelehe õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 525 JAH 782 6110-1 Plantago lanceolata Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn ALLERGY English Plantain IgE Ab [Units/volume] in Serum Engl Plantain IgE Qn 1 Both 1008 AL 19 w20 Kõrvenõgese õietolm IgE 6764442 JAH JAH JAH S,P-w20 IgE Kõrvenõgese õietolmu IgE Kõrvenõgese õietolmu vastane IgE seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 527 JAH 1941 6186-1 Urtica dioica Ab.IgE ACnc Pt Ser Qn k[IU]/L kIU/L ALLERGY Nettle IgE Ab [Units/volume] in Serum Nettle IgE Qn 1 Both 571 VIR 20 Pneumobakterite DNA paneel ninaneelus 6763764 JAH JAH JAH XXX-RespBac DNA panel Hingamisteede bakterite DNA paneel Hingamisteede bakterite DNA täpsustamata materjalis (paneel) Paneel 3 JAH 2752 L-2752 576 VIR 20 Hingamisteede bakterite DNA paneel 6763764 Streptococcus pneumoniae DNA ninaneelus 6763769 JAH EI JAH XXX-S pneumoniae DNA Streptococcus pneumoniae DNA Streptococcus pneumoniae DNA N/P 5 JAH 634 49672-9 Streptococcus pneumoniae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Streptococcus pneumoniae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method S pneum DNA XXX Ql PCR 1 Both 573 VIR 20 Hingamisteede bakterite DNA paneel 6763764 Haemophilus influenzae DNA ninaneelus 6763766 JAH EI JAH XXX-H influenzae DNA Haemophilus influenzae DNA Haemophilus influenzae DNA N/P 7 JAH 662 61366-1 Haemophilus influenzae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Haemophilus influenzae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method Haem influ DNA XXX Ql PCR 1 Both 469 VIR 20 HSV 1,2 DNA liikvoris 6764305 JAH JAH JAH XXX-HSV1,2 DNA panel HSV1,2 DNA paneel Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi DNA (paneel) Paneel 59 JAH 2711 L-2711 472 VIR 20 HSV 1,2 DNA määratlemata materjalis 6764318 JAH JAH JAH XXX-HSV1,2 DNA panel HSV1,2 DNA paneel Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi DNA (paneel) Paneel 59 JAH 2711 L-2711 475 VIR 20 HSV 1,2 DNA villisisus (grupp) 6764267 JAH JAH JAH XXX-HSV1,2 DNA panel HSV1,2 DNA paneel Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi DNA (paneel) Paneel 59 JAH 2711 L-2711 1135 VIR 20 HSV 1,2 DNA emakakaelakanalis 6764465 JAH JAH JAH XXX-HSV1,2 DNA panel HSV1,2 DNA paneel Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi DNA (paneel) Paneel 59 JAH 2711 L-2711 1144 VIR 20 HSV 1,2 DNA haavandikaapes 6764593 JAH JAH JAH XXX-HSV1,2 DNA panel HSV1,2 DNA paneel Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi DNA (paneel) Paneel 59 JAH 2711 L-2711 1181 VIR 20 HSV 1,2 DNA tupekaapes 6764468 JAH JAH JAH XXX-HSV1,2 DNA panel HSV1,2 DNA paneel Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi DNA (paneel) Paneel 59 JAH 2711 L-2711 1127 VIR 20 HSV 1,2 IgM 6764044 JAH JAH JAH S,P-HSV1,2 IgM QN HSV1,2 IgM QN Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi vastase IgM hulk seerumis/plasmas QN kU/L 69 JAH 1983 41399-7 Herpes simplex virus 1+2 Ab.IgM ACnc Pt Ser Qn EIA 0,0013% MICRO Herpes simplex virus 1+2 IgM Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay HSV1+2 IgM Ser EIA-aCnc 1 Both 470 VIR 20 HSV1,2 DNA paneel 6764305 HSV 1 DNA 6764306 JAH EI JAH XXX-HSV1 DNA HSV1 DNA Lihtherpeseviiruse 1. tüübi DNA N/P 76 JAH 1609 16130-7 Herpes simplex virus 1 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0022% MICRO Herpes simplex virus 1 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV1 DNA XXX Ql PCR 1 Both 473 VIR 20 HSV1,2 DNA paneel 6764318 HSV 1 DNA 6764319 JAH EI JAH XXX-HSV1 DNA HSV1 DNA Lihtherpeseviiruse 1. tüübi DNA N/P 76 JAH 1609 16130-7 Herpes simplex virus 1 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0022% MICRO Herpes simplex virus 1 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV1 DNA XXX Ql PCR 1 Both 476 VIR 20 HSV1,2 DNA paneel 6764267 HSV 1 DNA 6764268 JAH EI JAH XXX-HSV1 DNA HSV1 DNA Lihtherpeseviiruse 1. tüübi DNA N/P 76 JAH 1609 16130-7 Herpes simplex virus 1 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0022% MICRO Herpes simplex virus 1 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV1 DNA XXX Ql PCR 1 Both 1136 VIR 20 HSV1,2 DNA paneel 6764465 HSV1 DNA 6764466 JAH EI JAH XXX-HSV1 DNA HSV1 DNA Lihtherpeseviiruse 1. tüübi DNA N/P 76 JAH 1609 16130-7 Herpes simplex virus 1 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0022% MICRO Herpes simplex virus 1 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV1 DNA XXX Ql PCR 1 Both 1145 VIR 20 HSV1,2 DNA paneel 6764593 HSV1 DNA 6764588 JAH EI JAH XXX-HSV1 DNA HSV1 DNA Lihtherpeseviiruse 1. tüübi DNA N/P 76 JAH 1609 16130-7 Herpes simplex virus 1 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0022% MICRO Herpes simplex virus 1 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV1 DNA XXX Ql PCR 1 Both 1182 VIR 20 HSV1,2 DNA paneel 6764468 HSV1 DNA 6764469 JAH EI JAH XXX-HSV1 DNA HSV1 DNA Lihtherpeseviiruse 1. tüübi DNA N/P 76 JAH 1609 16130-7 Herpes simplex virus 1 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0022% MICRO Herpes simplex virus 1 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV1 DNA XXX Ql PCR 1 Both 479 VIR 20 HSV1 IgM 6763899 JAH JAH JAH S,P-HSV1 IgM HSV1 IgM Lihtherpeseviiruse 1. tüübi vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 77 JAH 605 32687-6 Herpes simplex virus 1 Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord MICRO Herpes simplex virus 1 IgM Ab [Presence] in Serum HSV1 IgM Ser Ql 1 Both 478 VIR 20 HSV1 IgG 6763898 JAH JAH JAH S,P-HSV1 IgG HSV1 IgG Lihtherpeseviiruse 1. tüübi vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 82 JAH 607 51916-5 Herpes simplex virus 1 Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Herpes simplex virus 1 IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HSV1 IgG Ser Ql EIA 1 Both 471 VIR 20 HSV1,2 DNA paneel 6764305 HSV 2 DNA 6764307 JAH EI JAH XXX-HSV2 DNA HSV2 DNA Lihtherpeseviiruse 2. tüübi DNA N/P 88 JAH 1610 16131-5 Herpes simplex virus 2 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0089% MICRO Herpes simplex virus 2 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV2 DNA XXX Ql PCR 1 Both 474 VIR 20 HSV1,2 DNA paneel 6764318 HSV 2 DNA 6764320 JAH EI JAH XXX-HSV2 DNA HSV2 DNA Lihtherpeseviiruse 2. tüübi DNA N/P 88 JAH 1610 16131-5 Herpes simplex virus 2 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0089% MICRO Herpes simplex virus 2 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV2 DNA XXX Ql PCR 1 Both 477 VIR 20 HSV1,2 DNA paneel 6764267 HSV 2 DNA 6764269 JAH EI JAH XXX-HSV2 DNA HSV2 DNA Lihtherpeseviiruse 2. tüübi DNA N/P 88 JAH 1610 16131-5 Herpes simplex virus 2 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0089% MICRO Herpes simplex virus 2 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV2 DNA XXX Ql PCR 1 Both 1137 VIR 20 HSV1,2 DNA paneel 6764465 HSV2 DNA 6764467 JAH EI JAH XXX-HSV2 DNA HSV2 DNA Lihtherpeseviiruse 2. tüübi DNA N/P 88 JAH 1610 16131-5 Herpes simplex virus 2 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0089% MICRO Herpes simplex virus 2 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV2 DNA XXX Ql PCR 1 Both 1146 VIR 20 HSV1,2 DNA paneel 6764593 HSV2 DNA 6764589 JAH EI JAH XXX-HSV2 DNA HSV2 DNA Lihtherpeseviiruse 2. tüübi DNA N/P 88 JAH 1610 16131-5 Herpes simplex virus 2 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0089% MICRO Herpes simplex virus 2 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV2 DNA XXX Ql PCR 1 Both 1183 VIR 20 HSV1,2 DNA paneel 6764468 HSV2 DNA 6764470 JAH EI JAH XXX-HSV2 DNA HSV2 DNA Lihtherpeseviiruse 2. tüübi DNA N/P 88 JAH 1610 16131-5 Herpes simplex virus 2 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,0089% MICRO Herpes simplex virus 2 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HSV2 DNA XXX Ql PCR 1 Both 481 VIR 20 HSV2 IgM 6763901 JAH JAH JAH S,P-HSV2 IgM HSV2 IgM Lihtherpeseviiruse 2. tüübi vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 89 JAH 610 44494-3 Herpes simplex virus 2 Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Herpes simplex virus 2 IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HSV2 IgM Ser Ql EIA 1 Both 480 VIR 20 HSV2 IgG 6763900 JAH JAH JAH S,P-HSV2 IgG HSV2 IgG Lihtherpeseviiruse 2. tüübi vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 94 JAH 612 43180-9 Herpes simplex virus 2 Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Herpes simplex virus 2 IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HSV2 IgG Ser Ql EIA 1 Both 690 VIR 20 Varicella zoster viirus (VZV) 6764330 JAH JAH JAH XXX-VZV DNA VZV DNA Tuulerõugeviiruse DNA N/P 100 JAH 2511 11483-5 Varicella zoster virus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Varicella zoster virus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method VZV DNA XXX Ql PCR 1 Both 23,2617 691 VIR 20 Varicella zoster viirus (VZV) 6764270 JAH JAH JAH XXX-VZV DNA VZV DNA Tuulerõugeviiruse DNA N/P 100 JAH 2511 11483-5 Varicella zoster virus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Varicella zoster virus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method VZV DNA XXX Ql PCR 1 Both 23,2617 731 VIR 20 VZV IgM 6763908 JAH JAH JAH S,P-VZV IgM VZV IgM Tuulerõugeviiruse vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 103 JAH 700 29662-4 Varicella zoster virus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Varicella zoster virus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay VZV IgM Ser Ql EIA 1 Both 730 VIR 20 VZV IgG 6763907 JAH JAH JAH S,P-VZV IgG VZV IgG Tuulerõugeviiruse vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 106 JAH 702 15410-4 Varicella zoster virus Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA 0,00% MICRO Varicella zoster virus IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay VZV IgG Ser Ql EIA 1 Both 360 VIR 20 EBV (VCA) IgM 6763903 JAH JAH EI S,P-EBV VCA IgM EBV VCA IgM Epstein-Barr viiruse kapsiidi antigeeni vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 117 JAH 546 24115-8 Epstein Barr virus capsid Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Epstein Barr virus capsid IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay EBV VCA IgM Ser Ql EIA 1 Both 359 VIR 20 EBV (VCA) IgG 6763902 JAH JAH EI S,P-EBV VCA IgG EBV VCA IgG Epstein-Barr viiruse kapsiidi antigeeni vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 119 JAH 547 24114-1 Epstein Barr virus capsid Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Epstein Barr virus capsid IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay EBV VCA IgG Ser Ql EIA 1 Both 1126 VIR 20 Infektsioosse mononukleoosi mittespetsiifilised antikehad 6764049 EBV NA IgG 6764050 JAH EI EI S,P-EBV NA Ab EBV NA Ab Epstein-Barr viiruse tuuma antigeeni vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 126 JAH 1991 22296-8 Epstein Barr virus nuclear Ab ACnc Pt Ser Ord MICRO Epstein Barr virus nuclear Ab [Presence] in Serum EBV NA Ab Ser Ql 1 Both 101 VIR 20 S-EBV IgG 1907346 JAH JAH EI S,P-Inf mononucl Ab Infektsioosse mononukleoosi mittespetsiifilised antikehad Infektsioosse mononukleoosi puhused mittespetsiifilised antikehad seerumis/plasmas N/P 131 JAH 545 5213-4 Heterophile Ab ACnc Pt Ser Ord LA MICRO Heterophile Ab [Presence] in Serum by Latex agglutination Heteroph Ab Ser Ql LA 1 Both 12,5301 102 VIR 20 S-EBV IgM 1907349 JAH JAH EI S,P-Inf mononucl Ab Infektsioosse mononukleoosi mittespetsiifilised antikehad Infektsioosse mononukleoosi puhused mittespetsiifilised antikehad seerumis/plasmas N/P 131 JAH 545 5213-4 Heterophile Ab ACnc Pt Ser Ord LA MICRO Heterophile Ab [Presence] in Serum by Latex agglutination Heteroph Ab Ser Ql LA 1 Both 12,5301 361 VIR 20 EBV antikehad 6763904 JAH JAH EI S,P-Inf mononucl Ab Infektsioosse mononukleoosi mittespetsiifilised antikehad Infektsioosse mononukleoosi puhused mittespetsiifilised antikehad seerumis/plasmas N/P 131 JAH 545 5213-4 Heterophile Ab ACnc Pt Ser Ord LA MICRO Heterophile Ab [Presence] in Serum by Latex agglutination Heteroph Ab Ser Ql LA 1 Both 12,5301 1125 VIR 20 EBV IgG, IgM 6764049 JAH JAH EI S,P-Inf mononucl Ab Infektsioosse mononukleoosi mittespetsiifilised antikehad Infektsioosse mononukleoosi puhused mittespetsiifilised antikehad seerumis/plasmas N/P 131 JAH 545 5213-4 Heterophile Ab ACnc Pt Ser Ord LA MICRO Heterophile Ab [Presence] in Serum by Latex agglutination Heteroph Ab Ser Ql LA 1 Both 12,5301 349 VIR 20 CMV IgM 6763897 JAH JAH JAH S,P-CMV IgM CMV IgM Tsütomegaloviiruse vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 134 JAH 536 24119-0 Cytomegalovirus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Cytomegalovirus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay CMV IgM Ser Ql EIA 1 Both 347 VIR 20 CMV IgG 6763895 JAH JAH JAH S,P-CMV IgG CMV IgG Tsütomegaloviiruse vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 135 JAH 538 13949-3 Cytomegalovirus Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Cytomegalovirus IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay CMV IgG Ser Ql EIA 1 Both 348 VIR 20 CMV IgG 6763895 CMV IgG kvant 6763896 JAH EI JAH S,P-CMV IgG QN CMV IgG QN Tsütomegaloviiruse vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L AU/ml 137 JAH 537 5124-3 Cytomegalovirus Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA 0,01% MICRO Cytomegalovirus IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay CMV IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 458 VIR 20 HHV6 IgM 6763906 JAH JAH JAH S,P-HHV6 IgM HHV6 IgM Inimese herpeseviiruse 6 vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 143 JAH 595 41147-0 Herpes virus 6 Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord MICRO Herpes virus 6 IgM Ab [Presence] in Serum HHV6 IgM Ser Ql 1 Both 457 VIR 20 HHV6 IgG 6763905 JAH JAH JAH S,P-HHV6 IgG HHV6 IgG Inimese herpeseviiruse 6 vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 145 JAH 596 41148-8 Herpes virus 6 Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord MICRO Herpes virus 6 IgG Ab [Presence] in Serum HHV6 IgG Ser Ql 1 Both 499 VIR 20 Inimese herpesviirus 8 (HHV8) DNA 6764311 JAH JAH JAH XXX-HHV8 DNA HHV8 DNA Inimese herpeseviiruse 8 DNA N/P 150 JAH 2850 49403-9 Herpes virus 8 DNA NCnc Pt XXX Qn Probe.amp.tar {copies}/mL copies/mL 2 MICRO Herpes virus 8 DNA [#/volume] (viral load) in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HHV8 DNA # XXX PCR 1 Both 11,7566 1131 VIR 20 Inimese herpesviirus 8 (HHV8) DNA veres 6765384 JAH JAH JAH XXX-HHV8 DNA HHV8 DNA Inimese herpeseviiruse 8 DNA N/P 150 JAH 2850 49403-9 Herpes virus 8 DNA NCnc Pt XXX Qn Probe.amp.tar {copies}/mL copies/mL 2 MICRO Herpes virus 8 DNA [#/volume] (viral load) in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HHV8 DNA # XXX PCR 1 Both 11,7566 430 VIR 20 HAV IgM 6763887 JAH JAH JAH S,P-HAV IgM HAV IgM A-hepatiidi viiruse vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 157 JAH 573 13950-1 Hepatitis A virus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA 0,01% MICRO Hepatitis A virus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HAV IgM Ser Ql EIA 1 Both 429 VIR 20 HAV IgG 6763886 JAH JAH JAH S,P-HAV IgG HAV IgG A-hepatiidi viiruse vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 158 JAH 574 40724-7 Hepatitis A virus Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Hepatitis A virus IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HAV IgG Ser Ql EIA 1 Both 437 VIR 20 HBV DNA 6763759 JAH JAH JAH S,P-HBV DNA HBV DNA B-hepatiidi viiruse DNA seeumis/plasmas N/P 160 JAH 575 29610-3 Hepatitis B virus DNA ACnc Pt Ser/Plas Ord Probe.amp.tar MICRO Hepatitis B virus DNA [Presence] in Serum or Plasma by Probe and target amplification method HBV DNA SerPl Ql PCR 1 Both 19,7237 455 VIR 20 Hepatiit B viiruse DNA 6764263 JAH JAH JAH S,P-HBV DNA HBV DNA B-hepatiidi viiruse DNA seeumis/plasmas N/P 160 JAH 575 29610-3 Hepatitis B virus DNA ACnc Pt Ser/Plas Ord Probe.amp.tar MICRO Hepatitis B virus DNA [Presence] in Serum or Plasma by Probe and target amplification method HBV DNA SerPl Ql PCR 1 Both 19,7237 110 VIR 20 S-HBsAG 1908236 JAH JAH EI S,P-HBsAg HBsAg B-hepatiidi viiruse pinnaantigeen seerumis/plasmas N/Pp/P COI 163 JAH 579 5196-1 Hepatitis B virus surface Ag ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Hepatitis B virus surface Ag [Presence] in Serum by Immunoassay HBV surface Ag Ser Ql EIA 1 Both 436 VIR 20 HBsAg 3059838 JAH JAH EI S,P-HBsAg HBsAg B-hepatiidi viiruse pinnaantigeen seerumis/plasmas N/Pp/P 163 JAH 579 5196-1 Hepatitis B virus surface Ag ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Hepatitis B virus surface Ag [Presence] in Serum by Immunoassay HBV surface Ag Ser Ql EIA 1 Both 435 VIR 20 HBs antikehad kvant. 6763880 JAH JAH JAH S,P-HBs Ab QN HBs Ab QN B-hepatiidi viiruse pinnaantigeeni vastaste antikehade hulk seerumis/plasmas QN U/L IU/l 167 JAH 581 5193-8 Hepatitis B virus surface Ab ACnc Pt Ser Qn EIA m[IU]/mL mIU/mL MICRO Hepatitis B virus surface Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay HBV surface Ab Ser EIA-aCnc 1 Both 432 VIR 20 HBc IgM 6763881 JAH JAH JAH S,P-HBc IgM HBc IgM B-hepatiidi viiruse tuuma antigeeni vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 168 JAH 582 24113-3 Hepatitis B virus core Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Hepatitis B virus core IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HBV core IgM Ser Ql EIA 1 Both 431 VIR 20 HBc antikehad 6763882 JAH JAH JAH S,P-HBc Ab HBc Ab B-hepatiidi viiruse tuuma antigeeni vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 169 JAH 583 13952-7 Hepatitis B virus core Ab ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Hepatitis B virus core Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HBV core Ab Ser Ql EIA 1 Both 434 VIR 20 HBeAg 6763883 JAH JAH JAH S,P-HBe Ag HBe Ag B-hepatiidi viiruse ümbrise antigeen seerumis/plasmas N/Pp/P 170 JAH 584 13954-3 Hepatitis B virus little e Ag ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Hepatitis B virus e Ag [Presence] in Serum by Immunoassay HBV e Ag Ser Ql EIA 1 Both 433 VIR 20 HBe antikehad 6763884 JAH JAH JAH S,P-HBe Ab HBe Ab B-hepatiidi viiruse ümbrise antigeeni vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 171 JAH 585 13953-5 Hepatitis B virus little e Ab ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Hepatitis B virus e Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HBV e Ab Ser Ql EIA 1 Both 439 VIR 20 HCV RNA 6763760 JAH JAH JAH P-HCV RNA HCV RNA C-hepatiidi viiruse RNA plasmas N/P 172 JAH 586 11259-9 Hepatitis C virus RNA ACnc Pt Ser/Plas Ord Probe.amp.tar 740 MICRO Hepatitis C virus RNA [Presence] in Serum or Plasma by Probe and target amplification method HCV RNA SerPl Ql PCR 1 Both 16,5563 456 VIR 20 Hepatiit C viiruse RNA + genotüüp 6764264 JAH JAH JAH P-HCV RNA HCV RNA C-hepatiidi viiruse RNA plasmas N/P 172 JAH 586 11259-9 Hepatitis C virus RNA ACnc Pt Ser/Plas Ord Probe.amp.tar 740 MICRO Hepatitis C virus RNA [Presence] in Serum or Plasma by Probe and target amplification method HCV RNA SerPl Ql PCR 1 Both 16,5563 438 VIR 20 HCV antikehad 6763885 JAH JAH JAH S,P-HCV Ab HCV Ab C-hepatiidi viiruse vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 189 JAH 592 13955-0 Hepatitis C virus Ab ACnc Pt Ser Ord EIA 0,03% MICRO Hepatitis C virus Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HCV Ab Ser Ql EIA 1 Both 81 VIR 20 S- HIV 1908403 JAH JAH EI S,P-HIV1,2 Ag+Ab HIV1,2 Ag+Ab Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. ja 2. tüübi vastased antikehad, p24 antigeen seerumis/plasmas N/Pp/P 209 JAH 603 56888-1 HIV 1+2 Ab+HIV1 p24 Ag ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO HIV 1+2 Ab+HIV1 p24 Ag [Presence] in Serum by Immunoassay HIV 1+2 Ab+HIV1 p24 Ag Ser Ql EIA 1 Both 467 VIR 20 HIV1/2 ag+ak 6763878 JAH JAH JAH S,P-HIV1,2 Ag+Ab HIV1,2 Ag+Ab Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. ja 2. tüübi vastased antikehad, p24 antigeen seerumis/plasmas N/Pp/P 209 JAH 603 56888-1 HIV 1+2 Ab+HIV1 p24 Ag ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO HIV 1+2 Ab+HIV1 p24 Ag [Presence] in Serum by Immunoassay HIV 1+2 Ab+HIV1 p24 Ag Ser Ql EIA 1 Both 459 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA (paneel) 6765009 JAH JAH JAH XXX-RespVir RNA/DNA panel Hingamisteede viiruste RNA/DNA paneel Hingamisteede viiruste RNA/DNA täpsustamata materjalis (paneel) Paneel 251 JAH 2942 L-2942 1279 VIR 20 A-, B-gripi viiruse, RSV, adenoviiruse A 6764691 JAH JAH EI XXX-Influenza A, B, RSV, Adenovirus Ag strip panel A-, B-gripi viiruse, RSV, adenoviiruse Ag paneel (ribaanalüüs) A-, B-gripi viiruse, RS-viiruse, adenoviiruse antigeen täpsustamata materjalis (paneel; ribaanalüüs) Paneel 256 JAH 3016 L-3016 209 VIR 20 Nm-Kiir 1908393 JAH JAH EI XXX-Influenza A,B virus Ag strip panel A ja B-gripi viiruse Ag paneel (ribaanalüüs) A ja B-gripi viiruse antigeen täpsustamata materjalis (paneel; ribaanalüüs) Paneel 257 JAH 2769 L-2769 1278 VIR 20 A ja B-gripi viiruse Ag paneel ninakaape 6764690 JAH JAH EI XXX-Influenza A,B virus Ag strip panel A ja B-gripi viiruse Ag paneel (ribaanalüüs) A ja B-gripi viiruse antigeen täpsustamata materjalis (paneel; ribaanalüüs) Paneel 257 JAH 2769 L-2769 460 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA paneel 6765009 Adenoviiruse DNA 6765013 JAH EI JAH XXX-Adenovirus DNA Adenoviiruse DNA Inimese adenoviiruse DNA N/P 258 JAH 1646 39528-5 Adenovirus DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Adenovirus DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HAdV DNA XXX Ql PCR 1 Both 283 VIR 20 Adenoviirus ag ninas 6763844 JAH JAH JAH XXX-Adenovirus Ag strip Adenoviiruse Ag (ribaanalüüs) Inimese adenoviiruse antigeen täpsustamata materjalis (ribaanalüüs) N/P 261 JAH 3018 31714-9 Adenovirus Ag ACnc Pt XXX Ord 29 MICRO Adenovirus Ag [Presence] in Unspecified specimen HAdV Ag XXX Ql 1 Both 12,634 284 VIR 20 Adenoviirus IgA 6763845 JAH JAH JAH S,P-Adenovirus IgA Adenoviiruse IgA Inimese adenoviiruse vastane IgA seerumis/plasmas N/Pp/P 263 JAH 499 69920-7 Adenovirus Ab.IgA Threshold Pt Ser Ord EIA MICRO Adenovirus IgA Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HAdV IgA Ser Ql EIA 1 Both 11,4729 461 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA paneel 6765009 A-gripi viiruse RNA 6765010 JAH EI JAH XXX-Influenza A virus RNA A-gripi viiruse RNA A-gripi viiruse RNA N/P 266 JAH 1643 34487-9 Influenza virus A RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Influenza virus A RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method FLUAV RNA XXX Ql PCR 1 Both 419 VIR 20 Gripiviirus A ag ninas 6763856 JAH JAH EI XXX-Influenza A virus Ag strip A-gripi viiruse Ag (ribaanalüüs) A-gripi viiruse antigeen täpsustamata materjalis (ribaanalüüs) N/P 268 JAH 560 31859-2 Influenza virus A Ag ACnc Pt XXX Ord 6 MICRO Influenza virus A Ag [Presence] in Unspecified specimen FLUAV Ag XXX Ql 1 Both 17,6895 845 VIR 20 Nm-Gripp A Kiir 1908268 JAH JAH EI Nose-Influenza A virus Ag A-gripi viiruse Ag ninakaapes A-gripi viiruse antigeen ninakaapes N/P 269 JAH 557 44560-1 Influenza virus A Ag ACnc Pt Nose Ord IF MICRO Influenza virus A Ag [Presence] in Nose by Immunofluorescence FLUAV Ag Nose Ql IF 1 Both 417 VIR 20 Gripiviirus A IgA 6763858 JAH JAH JAH S,P-Influenza A virus IgA A-gripi viiruse IgA A-gripi viiruse vastane IgA seerumis/plasmas N/Pp/P 271 JAH 563 43851-5 Influenza virus A Ab.IgA ACnc Pt Ser Ord MICRO Influenza virus A IgA Ab [Presence] in Serum FLUAV IgA Ser Ql 1 Both 418 VIR 20 Gripiviirus A IgM 6763859 JAH JAH JAH S,P-Influenza A virus IgM A-gripi viiruse IgM A-gripi viiruse vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 272 JAH 564 43838-2 Influenza virus A Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord MICRO Influenza virus A IgM Ab [Presence] in Serum FLUAV IgM Ser Ql 1 Both 420 VIR 20 Gripiviirus A(H1N1) ag ninas 6763857 JAH JAH EI XXX-Influenza A H1N1 virus RNA A (H1N1)-gripi viiruse RNA A (H1N1)-gripi viiruse RNA N/P 274 JAH 2708 55465-9 Influenza virus A H1 2009 pandemic RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Influenza virus A H1 2009 pandemic RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method FLUAV H1 2009 pandemic RNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4393 462 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA paneel 6765009 B-gripi viiruse RNA 6765011 JAH EI JAH XXX-Influenza B virus RNA B-gripi viiruse RNA B-gripi viiruse RNA N/P 275 JAH 1644 40982-1 Influenza virus B RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Influenza virus B RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method FLUBV RNA XXX Ql PCR 1 Both 423 VIR 20 Gripiviirus B ag ninas 6763860 JAH JAH EI XXX-Influenza B virus Ag strip B-gripi viiruse Ag (ribaanalüüs) B-gripi viiruse antigeen täpsustamata materjalis (ribaanalüüs) N/P 276 JAH 561 31864-2 Influenza virus B Ag ACnc Pt XXX Ord 5 MICRO Influenza virus B Ag [Presence] in Unspecified specimen FLUBV Ag XXX Ql 1 Both 16,259 210 VIR 20 Ns-Gripp A/B+RSV-Adeno Resp. 1908414 JAH JAH EI Nose-Influenza B virus Ag B-gripi viiruse Ag ninakaapes B-gripi viiruse antigeen ninakaapes N/P 277 JAH 558 44573-4 Influenza virus B Ag ACnc Pt Nose Ord IF MICRO Influenza virus B Ag [Presence] in Nose by Immunofluorescence FLUBV Ag Nose Ql IF 1 Both 421 VIR 20 Gripiviirus B IgA 6764692 JAH JAH JAH S,P-Influenza B virus IgA B-gripi viiruse IgA B-gripi viiruse vastane IgA seerumis/plasmas N/Pp/P 279 JAH 565 43852-3 Influenza virus B Ab.IgA ACnc Pt Ser Ord MICRO Influenza virus B IgA Ab [Presence] in Serum FLUBV IgA Ser Ql 1 Both 422 VIR 20 Gripiviirus B IgM 6764693 JAH JAH JAH S,P-Influenza B virus IgM B-gripi viiruse IgM B-gripi viiruse vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 280 JAH 566 43840-8 Influenza virus B Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord MICRO Influenza virus B IgM Ab [Presence] in Serum FLUBV IgM Ser Ql 1 Both 463 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA paneel 6765009 Metapneumoviiruse RNA 6765015 JAH EI JAH XXX-Metapneumovirus RNA Metapneumoviiruse RNA Metapneumoviiruse RNA N/P 282 JAH 1647 38917-1 Human metapneumovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human metapneumovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method hMPV RNA XXX Ql PCR 1 Both 24,5193 464 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA paneel 6765009 Paragripiviiruse RNA 6765012 JAH EI JAH XXX-Parainfluenza virus RNA Paragripiviiruse RNA Paragripiviiruse RNA N/P 284 JAH 1649 61365-3 Parainfluenza virus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Parainfluenza virus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method HPIV RNA XXX Ql PCR 1 Both 567 VIR 20 Paragripi viiruse ag ninas 6763864 JAH JAH JAH Nose-Parainfluenza virus Ag Paragripiviiruse Ag ninakaapes Paragripiviiruse antigeen ninakaapes N/P 289 JAH 653 41505-9 Parainfluenza virus Ag panel ACnc Pt XXX Ord IF PANEL.MICRO Parainfluenza virus Ag panel [Presence] in Unspecified specimen by Immunofluorescence HPIV IgG + IgM Pnl XXX IF 1 Order 565 VIR 20 Paragripi viiruse 1-4 IgA 6763865 JAH JAH JAH S,P-Parainfluenza 1-4 virus IgA Paragripiviiruse 1-4 IgA Paragripiviiruse serotüüpide 1-4 vastane IgA seerumis/plasmas N/Pp/P 290 JAH 654 70014-6 Parainfluenza virus 1+2+3+4 Ab.IgA Threshold Pt Ser Ord EIA MICRO Parainfluenza virus 1+2+3+4 IgA Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HPIV 1+2+3+4 IgA Ser Ql EIA 1 Both 11,4729 566 VIR 20 Paragripi viiruse 1-4 IgM 6763866 JAH JAH JAH S,P-Parainfluenza 1-4 virus IgM Paragripiviiruse 1-4 IgM Paragripiviiruse serotüüpide 1-4 vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 291 JAH 655 70017-9 Parainfluenza virus 1+2+3+4 Ab.IgM Threshold Pt Ser Ord EIA MICRO Parainfluenza virus 1+2+3+4 IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HPIV 1+2+3+4 IgM Ser Ql EIA 1 Both 11,4729 465 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA paneel 6765009 Rinoviiruse RNA 6765016 JAH EI JAH XXX-Rhionovirus RNA Rinoviiruse RNA Rinoviiruse RNA N/P 293 JAH 1650 7993-9 Rhinovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Rhinovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method Rhinovirus RNA XXX Ql PCR 1 Both 466 VIR 20 Hingamisteede viiruste RNA/DNA paneel 6765009 RSV RNA 6765014 JAH EI JAH XXX-RSV RNA RSV RNA RS-viiruse RNA N/P 294 JAH 1645 40988-8 Respiratory syncytial virus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Respiratory syncytial virus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method RSV RNA XXX Ql PCR 1 Both 599 VIR 20 RS-viiruse ag ninas 6763867 JAH JAH JAH XXX-RSV Ag strip RSV Ag (ribaanalüüs) RS-viiruse antigeen täpsustamata materjalis (ribaanalüüs) N/P 297 JAH 3017 31950-9 Respiratory syncytial virus Ag ACnc Pt XXX Ord 40 MICRO Respiratory syncytial virus Ag [Presence] in Unspecified specimen RSV Ag XXX Ql 1 Both 9,7245 211 VIR 20 Ns-RSV 6765226 JAH JAH EI Nose-RSV Ag RSV Ag ninakaapes RS-viiruse antigeen ninakaapes N/P 298 JAH 675 32040-8 Respiratory syncytial virus Ag ACnc Pt Nose Ord IF MICRO Respiratory syncytial virus Ag [Presence] in Nose by Immunofluorescence RSV Ag Nose Ql IF 1 Both 600 VIR 20 RS-viiruse IgA 6763868 JAH JAH JAH S,P-RSV IgA RSV IgA RS-viiruse vastane IgA seerumis/plasmas N/Pp/P 300 JAH 677 69929-8 Respiratory syncytial virus Ab.IgA Threshold Pt Ser Ord EIA MICRO Respiratory syncytial virus IgA Ab [Presence] in Serum by Immunoassay RSV IgA Ser Ql EIA 1 Both 11,4729 601 VIR 20 RS-viiruse IgM 6763869 JAH JAH JAH S,P-RSV IgM RSV IgM RS-viiruse vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 301 JAH 678 69962-9 Respiratory syncytial virus Ab.IgM Threshold Pt Ser Ord EIA MICRO Respiratory syncytial virus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay RSV IgM Ser Ql EIA 1 Both 11,4729 574 VIR 20 Hingamisteede bakterite DNA paneel 6763764 Legionella pneumophila DNA ninaneelus 6763767 JAH EI JAH XXX-L pneumophila DNA Legionella pneumophila DNA Legionella pneumophila DNA N/P 307 JAH 663 21363-7 Legionella pneumophila DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Legionella pneumophila DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method L pneumo DNA XXX Ql PCR 1 Both 515 VIR 20 L pneumophila 1-7 IgM 6763862 JAH JAH JAH S,P-L pneumophila 1-7 IgM Legionella pneumophila 1-7 IgM Legionella pneumophila serotüüpide 1-7 vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 309 JAH 617 49914-5 Legionella pneumophila 1+2+3+4+5+6 Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord MICRO Legionella pneumophila 1+2+3+4+5+6 IgM Ab [Presence] in Serum L pneumo pool 1-6 IgM Ser Ql 1 Both 21,1139 514 VIR 20 L pneumophila 1-7 IgG 6763861 JAH JAH JAH S,P-L pneumophila 1-7 IgG Legionella pneumophila 1-7 IgG Legionella pneumophila serotüüpide 1-7 vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 310 JAH 618 49913-7 Legionella pneumophila Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord MICRO Legionella pneumophila IgG Ab [Presence] in Serum L pneumo IgG Ser Ql 1 Both 18,3552 342 VIR 20 M. pneumoniae DNA 6764249 JAH EI JAH XXX-M pneumoniae DNA Mycoplasma pneumoniae DNA Mycoplasma pneumoniae DNA N/P 312 JAH 664 29257-3 Mycoplasma pneumoniae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma pneumoniae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method M pneumo DNA XXX Ql PCR 1 Both 575 VIR 20 Hingamisteede bakterite DNA paneel 6763764 Mycoplasma pneumoniae DNA ninaneelus 6763768 JAH EI JAH XXX-M pneumoniae DNA Mycoplasma pneumoniae DNA Mycoplasma pneumoniae DNA N/P 312 JAH 664 29257-3 Mycoplasma pneumoniae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma pneumoniae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method M pneumo DNA XXX Ql PCR 1 Both 552 VIR 20 Mycoplasma pneumoniae IgA 6764041 JAH JAH JAH S,P-M pneumoniae IgA Mycoplasma pneumoniae IgA Mycoplasma pneumoniae vastane IgA seerumis/plasmas N/Pp/P 313 JAH 1532 26684-1 Mycoplasma pneumoniae Ab.IgA ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Mycoplasma pneumoniae IgA Ab [Presence] in Serum by Immunoassay M pneumo IgA Ser Ql EIA 1 Both 554 VIR 20 Mycoplasma pneumoniae IgM 6764042 JAH JAH JAH S,P-M pneumoniae IgM Mycoplasma pneumoniae IgM Mycoplasma pneumoniae vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 315 JAH 1534 5257-1 Mycoplasma pneumoniae Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Mycoplasma pneumoniae IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay M pneumo IgM Ser Ql EIA 1 Both 553 VIR 20 Mycoplasma pneumoniae IgG 6764043 JAH JAH JAH S,P-M pneumoniae IgG Mycoplasma pneumoniae IgG Mycoplasma pneumoniae vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 317 JAH 2039 45224-3 Mycoplasma pneumoniae Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Mycoplasma pneumoniae IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay M pneumo IgG Ser Ql EIA 1 Both 19,4557 1287 VIR 20 M pneumoniae IgG QN 6764646 JAH JAH JAH S,P-M pneumoniae IgG QN Mycoplasma pneumoniae IgG QN Mycoplasma pneumoniae vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L arb.unit/l 318 JAH 1533 5255-5 Mycoplasma pneumoniae Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO Mycoplasma pneumoniae IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay M pneumo IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 528 VIR 20 M pneumoniae antikehad 6763863 JAH JAH JAH S,P-M pneumoniae Ab titr Mycoplasma pneumoniae Ab tiiter Mycoplasma pneumoniae vastaste antikehade tiiter seerumis/plasmas Tekst 319 JAH 631 22425-3 Mycoplasma pneumoniae Ab Titr Pt Ser Qn {titer} titer MICRO Mycoplasma pneumoniae Ab [Titer] in Serum M pneumo Ab Titr Ser 1 Both 886 VIR 20 S-aMypn 1907535 JAH JAH EI S,P-M pneumoniae Ab titr Mycoplasma pneumoniae Ab tiiter Mycoplasma pneumoniae vastaste antikehade tiiter seerumis/plasmas Tekst 319 JAH 631 22425-3 Mycoplasma pneumoniae Ab Titr Pt Ser Qn {titer} titer MICRO Mycoplasma pneumoniae Ab [Titer] in Serum M pneumo Ab Titr Ser 1 Both 341 VIR 20 Chl. pneumoniae DNA 6764248 JAH EI JAH XXX-C pneumoniae DNA Chlamydophila pneumoniae DNA Chlamydophila pneumoniae DNA N/P 321 JAH 661 34645-2 Chlamydophila pneumoniae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Chlamydophila pneumoniae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C pneum DNA XXX Ql PCR 1 Both 572 VIR 20 Hingamisteede bakterite DNA paneel 6763764 Chlamydophila pneumoniae DNA ninaneelus 6763765 JAH EI JAH XXX-C pneumoniae DNA Chlamydophila pneumoniae DNA Chlamydophila pneumoniae DNA N/P 321 JAH 661 34645-2 Chlamydophila pneumoniae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Chlamydophila pneumoniae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C pneum DNA XXX Ql PCR 1 Both 323 VIR 20 C pneumoniae IgA 6763849 JAH JAH JAH S,P-C pneumoniae IgA Chlamydophila pneumoniae IgA Chlamydophila pneumoniae vastane IgA seerumis/plasmas N/Pp/P 322 JAH 516 44982-7 Chlamydophila pneumoniae Ab.IgA ACnc Pt Ser Ord MICRO Chlamydophila pneumoniae IgA Ab [Presence] in Serum C pneum IgA Ser Ql 1 Both 324 VIR 20 Chlamydophila pneumoniae IgA 6763849 C pneumoniae IgA QN 6763850 JAH EI JAH S,P-C pneumoniae IgA QN Chlamydophila pneumoniae IgA QN Chlamydophila pneumoniae vastase IgA hulk seerumis/plasmas QN kU/L 323 JAH 1953 31300-7 Chlamydophila pneumoniae Ab.IgA ACnc Pt Ser Qn MICRO Chlamydophila pneumoniae IgA Ab [Units/volume] in Serum C pneum IgA Ser-aCnc 1 Both 327 VIR 20 C pneumoniae IgM 6763853 JAH JAH JAH S,P-C pneumoniae IgM Chlamydophila pneumoniae IgM Chlamydophila pneumoniae vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 324 JAH 517 24004-4 Chlamydophila pneumoniae Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord MICRO Chlamydophila pneumoniae IgM Ab [Presence] in Serum C pneum IgM Ser Ql 1 Both 1122 VIR 20 Chl. pneumoniae IgM 6764040 JAH JAH JAH S,P-C pneumoniae IgM QN Chlamydophila pneumoniae IgM QN Chlamydophila pneumoniae vastase IgM hulk seerumis/plasmas QN kU/L 325 JAH 1948 51807-6 Chlamydophila pneumoniae Ab.IgM ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO Chlamydophila pneumoniae IgM Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay C pneum IgM Ser EIA-aCnc 1 Both 325 VIR 20 C pneumoniae IgG 6763851 JAH JAH JAH S,P-C pneumoniae IgG Chlamydophila pneumoniae IgG Chlamydophila pneumoniae vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 326 JAH 518 44981-9 Chlamydophila pneumoniae Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord MICRO Chlamydophila pneumoniae IgG Ab [Presence] in Serum C pneum IgG Ser Ql 1 Both 326 VIR 20 Chlamydophila pneumoniae IgG 6763851 C pneumoniae IgG QN 6763852 JAH EI JAH S,P-C pneumoniae IgG QN Chlamydophila pneumoniae IgG QN Chlamydophila pneumoniae vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L 327 JAH 1954 51806-8 Chlamydophila pneumoniae Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO Chlamydophila pneumoniae IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay C pneum IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 300 VIR 20 B. pertussis+parapertussis DNA ninaneelu 6763761 JAH JAH JAH XXX-B pertussis, B parapertussis DNA panel Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis DNA paneel Bordetella pertussis ja Bortetella parapertussis DNA (paneel) Paneel 329 JAH 2057 41875-6 Bordetella pertussis & Bordetella parapertussis DNA panel ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar PANEL.MICRO Bordetella pertussis & Bordetella parapertussis DNA panel [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method B pert+parapert DNA Pnl XXX PCR 1 Order 311 VIR 20 Bordetella ninaneelukaapes 6764244 JAH JAH JAH XXX-B pertussis, B parapertussis DNA panel Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis DNA paneel Bordetella pertussis ja Bortetella parapertussis DNA (paneel) Paneel 329 JAH 2057 41875-6 Bordetella pertussis & Bordetella parapertussis DNA panel ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar PANEL.MICRO Bordetella pertussis & Bordetella parapertussis DNA panel [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method B pert+parapert DNA Pnl XXX PCR 1 Order 302 VIR 20 Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis DNA paneel 6763761 B pertussis DNA ninaneelus 6763762 JAH EI JAH XXX-B pertussis DNA Bordetella pertussis DNA Bordetella pertussis DNA N/P 330 JAH 660 23826-1 Bordetella pertussis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Bordetella pertussis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method B pert DNA XXX Ql PCR 1 Both 313 VIR 20 Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis DNA paneel 6764244 B. pertussis DNA 6764245 JAH EI JAH XXX-B pertussis DNA Bordetella pertussis DNA Bordetella pertussis DNA N/P 330 JAH 660 23826-1 Bordetella pertussis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Bordetella pertussis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method B pert DNA XXX Ql PCR 1 Both 314 VIR 20 Bordetella pertussis serol. uuring 6763846 JAH JAH JAH S,P-B pertussis Ab panel Bordetella pertussis Ab paneel Bordetella pertussis vastased antikehad seerumis/plasmas (paneel) Paneel 331 JAH 2873 L-2873 315 VIR 20 Bordetella pertussis Ab paneel 6763846 Bordetella pertussis IgA QN 6763847 JAH EI JAH S,P-B pertussis IgA QN Bordetella pertussis IgA QN Bordetella pertussis vastase IgA hulk seerumis/plasmas QN kU/L IU/ml 333 JAH 2874 24128-1 Bordetella pertussis.toxin Ab.IgA ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO Bordetella pertussis toxin IgA Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay B pert PT IgA Ser EIA-aCnc 1 Both 22,7958 316 VIR 20 Bordetella pertussis Ab paneel 6763846 Bordetella pertussis IgG QN 6763848 JAH EI JAH S,P-B pertussis IgG QN Bordetella pertussis IgG QN Bordetella pertussis vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L IU/ml 336 JAH 2875 24127-3 Bordetella pertussis.toxin Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO Bordetella pertussis toxin IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay B pert PT IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 20,8934 301 VIR 20 Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis DNA paneel 6763761 B parapertussis DNA ninaneelus 6763763 JAH EI JAH XXX-B parapertussis DNA Bordetella parapertussis DNA Bordetella parapertussis DNA N/P 338 JAH 2059 29723-4 Bordetella parapertussis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Bordetella parapertussis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method B parapert DNA XXX Ql PCR 1 Both 312 VIR 20 Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis DNA paneel 6764244 B. parapertussis/bronchiseptica DNA 6764246 JAH EI JAH XXX-B parapertussis DNA Bordetella parapertussis DNA Bordetella parapertussis DNA N/P 338 JAH 2059 29723-4 Bordetella parapertussis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Bordetella parapertussis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method B parapert DNA XXX Ql PCR 1 Both 586 VIR 20 Puukentsefaliidiviiruse IgM 6763877 JAH JAH JAH S,P-TBEV IgM TBEV IgM Puukentsefaliidi viiruse vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 344 JAH 666 69923-1 European tick borne encephalitis virus Ab.IgM Threshold Pt Ser Ord EIA MICRO European tick borne encephalitis virus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay TBEV IgM Ser Ql EIA 1 Both 11,4729 585 VIR 20 Puukentsefaliidiviiruse IgG 6763876 JAH JAH JAH S,P-TBEV IgG TBEV IgG Puukentsefaliidi viiruse vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 347 JAH 670 69926-4 European tick borne encephalitis virus Ab.IgG Threshold Pt Ser Ord EIA MICRO European tick borne encephalitis virus IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay TBEV IgG Ser Ql EIA 1 Both 11,4729 317 VIR 20 Borrelia burgdorferi DNA 6764313 JAH JAH JAH XXX-B burgdorferi DNA Borrelia burgdorferi DNA Borrelia burgdorferi DNA N/P 352 JAH 2847 4991-6 Borrelia burgdorferi DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 1884 MICRO Borrelia burgdorferi DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method B burgdor DNA XXX Ql PCR 1 Both 20,862 320 VIR 20 Borrelia IgM 6763872 JAH JAH JAH S,P-B burgdorferi IgM Borrelia burgdorferi IgM Borrelia burgdorferi vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 354 JAH 509 40612-4 Borrelia burgdorferi Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Borrelia burgdorferi IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay B burgdor IgM Ser Ql EIA 1 Both 1283 VIR 20 B burgdorferi IgM QN 6764901 JAH JAH JAH S,P-B burgdorferi IgM QN Borrelia burgdorferi IgM QN Borrelia burgdorferi vastase IgM hulk seerumis QN kU/L RU/ml 355 JAH 1952 5064-1 Borrelia burgdorferi Ab.IgM ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO Borrelia burgdorferi IgM Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay B burgdor IgM Ser EIA-aCnc 1 Both 321 VIR 20 Borrelia IgM IB 6763873 JAH JAH JAH S,P-B burgdorferi IgM conf Borrelia burgdorferi IgM (kinnitav) Borrelia burgdorferi vastane IgM seerumis/plasmas (kinnitav uuring) N/Pp/P 356 JAH 510 6321-4 Borrelia burgdorferi Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord IB MICRO Borrelia burgdorferi IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) B burgdor IgM Ser Ql IB 1 Both 1121 VIR 20 Borrelia IgM Immunoblot 6764045 JAH JAH JAH S,P-B burgdorferi IgM conf Borrelia burgdorferi IgM (kinnitav) Borrelia burgdorferi vastane IgM seerumis/plasmas (kinnitav uuring) N/Pp/P 356 JAH 510 6321-4 Borrelia burgdorferi Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord IB MICRO Borrelia burgdorferi IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) B burgdor IgM Ser Ql IB 1 Both 1124 VIR 20 CSF-Borrelia IgM 6764941 JAH JAH JAH CSF-B burgdorferi IgM Borrelia burgdorferi IgM liikvoris Borrelia burgdorferi vastane IgM liikvoris N/Pp/P 357 JAH 511 22132-5 Borrelia burgdorferi Ab.IgM ACnc Pt CSF Ord MICRO Borrelia burgdorferi IgM Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid B burgdor IgM CSF Ql 1 Both 318 VIR 20 Borrelia IgG 6763870 JAH JAH JAH S,P-B burgdorferi IgG Borrelia burgdorferi IgG Borrelia burgdorferi vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 361 JAH 512 16480-6 Borrelia burgdorferi Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Borrelia burgdorferi IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay B burgdor IgG Ser Ql EIA 1 Both 1282 VIR 20 B burgdorferi IgG QN 6764900 JAH JAH JAH S,P-B burgdorferi IgG QN Borrelia burgdorferi IgG QN Borrelia burgdorferi vastase IgG hulk seerumis QN kU/L RU/ml 362 JAH 1664 5062-5 Borrelia burgdorferi Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA MICRO Borrelia burgdorferi IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay B burgdor IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 319 VIR 20 Borrelia IgG IB 6763871 JAH JAH JAH S,P-B burgdorferi IgG conf Borrelia burgdorferi IgG (kinnitav) Borrelia burgdorferi vastane IgG seerumis/plasmas (kinnitav uuring) N/Pp/P 363 JAH 513 6320-6 Borrelia burgdorferi Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord IB MICRO Borrelia burgdorferi IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) B burgdor IgG Ser Ql IB 1 Both 1120 VIR 20 Borrelia IgG Immunoblot 6764046 JAH JAH JAH S,P-B burgdorferi IgG conf Borrelia burgdorferi IgG (kinnitav) Borrelia burgdorferi vastane IgG seerumis/plasmas (kinnitav uuring) N/Pp/P 363 JAH 513 6320-6 Borrelia burgdorferi Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord IB MICRO Borrelia burgdorferi IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) B burgdor IgG Ser Ql IB 1 Both 1123 VIR 20 CSF-Borrelia IgG 6764940 JAH JAH JAH CSF-B burgdorferi IgG Borrelia burgdorferi IgG liikvoris Borrelia burgdorferi vastane IgG liikvoris N/Pp/P 364 JAH 514 22125-9 Borrelia burgdorferi Ab.IgG ACnc Pt CSF Ord MICRO Borrelia burgdorferi IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid B burgdor IgG CSF Ql 1 Both 365 VIR 20 Ehrlichia phagocytophilum, E. Equi DNA 6764316 JAH JAH JAH XXX-Ehrlichia DNA Ehrlichia DNA Ehrlichia phagocytophilum, Ehrlichia equi DNA N/P 368 JAH 2849 48866-8 Ehrlichia sp DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ehrlichia sp DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method Ehrlichia DNA XXX Ql PCR 1 Both 23,0869 366 VIR 20 Ehrlichia phagocytophilum, E. Equi DNA 6764310 JAH JAH JAH XXX-Ehrlichia DNA Ehrlichia DNA Ehrlichia phagocytophilum, Ehrlichia equi DNA N/P 368 JAH 2849 48866-8 Ehrlichia sp DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ehrlichia sp DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method Ehrlichia DNA XXX Ql PCR 1 Both 23,0869 1130 VIR 20 Ehrlichia: E. phagocytophilum, E. Equi D 6765385 JAH JAH JAH XXX-Ehrlichia DNA Ehrlichia DNA Ehrlichia phagocytophilum, Ehrlichia equi DNA N/P 368 JAH 2849 48866-8 Ehrlichia sp DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ehrlichia sp DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method Ehrlichia DNA XXX Ql PCR 1 Both 23,0869 277 VIR 20 A phagocytophilum IgM 6765017 JAH JAH JAH S,P-A phagocytophilum IgM Anaplasma phagocytophilum IgM Anaplasma phagocytophilum vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 370 JAH 548 29857-0 Anaplasma phagocytophilum Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord MICRO Anaplasma phagocytophilum IgM Ab [Presence] in Serum A phagocytoph IgM Ser Ql 1 Both 12,059 364 VIR 20 Ehrlichia IgM 6763875 JAH JAH JAH S,P-A phagocytophilum IgM Anaplasma phagocytophilum IgM Anaplasma phagocytophilum vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 370 JAH 548 29857-0 Anaplasma phagocytophilum Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord MICRO Anaplasma phagocytophilum IgM Ab [Presence] in Serum A phagocytoph IgM Ser Ql 1 Both 12,059 276 VIR 20 A phagocytophilum IgG 6765018 JAH JAH JAH S,P-A phagocytophilum IgG Anaplasma phagocytophilum IgG Anaplasma phagocytophilum vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 372 JAH 550 29856-2 Anaplasma phagocytophilum Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord MICRO Anaplasma phagocytophilum IgG Ab [Presence] in Serum A phagocytoph IgG Ser Ql 1 Both 12,059 363 VIR 20 Ehrlichia IgG 6763874 JAH JAH JAH S,P-A phagocytophilum IgG Anaplasma phagocytophilum IgG Anaplasma phagocytophilum vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 372 JAH 550 29856-2 Anaplasma phagocytophilum Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord MICRO Anaplasma phagocytophilum IgG Ab [Presence] in Serum A phagocytoph IgG Ser Ql 1 Both 12,059 377 VIR 20 Enteroviiruse RNA 6764902 JAH JAH JAH XXX-Enterovirus RNA Enteroviiruste RNA Enteroviiruste RNA N/P 375 JAH 1651 29591-5 Enterovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Enterovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method EV RNA XXX Ql PCR 1 Both 378 VIR 20 Enteroviiruste RNA 6764304 JAH JAH JAH XXX-Enterovirus RNA Enteroviiruste RNA Enteroviiruste RNA N/P 375 JAH 1651 29591-5 Enterovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Enterovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method EV RNA XXX Ql PCR 1 Both 379 VIR 20 Enteroviiruste RNA 6764317 JAH JAH JAH XXX-Enterovirus RNA Enteroviiruste RNA Enteroviiruste RNA N/P 375 JAH 1651 29591-5 Enterovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Enterovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method EV RNA XXX Ql PCR 1 Both 380 VIR 20 Enteroviiruste RNA 6764251 JAH JAH JAH XXX-Enterovirus RNA Enteroviiruste RNA Enteroviiruste RNA N/P 375 JAH 1651 29591-5 Enterovirus RNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Enterovirus RNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method EV RNA XXX Ql PCR 1 Both 376 VIR 20 Enteroviirus IgM 6763925 JAH JAH JAH S,P-Enterovirus IgM Enteroviiruste IgM Enteroviirustevastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 378 JAH 553 70009-6 Enterovirus Ab.IgM Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA MICRO Enterovirus IgM Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay EV IgM SerPl Ql EIA 1 Both 11,4729 375 VIR 20 Enteroviirus IgG 6763924 JAH JAH JAH S,P-Enterovirus IgG Enteroviiruste IgG Enteroviirustevastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 381 JAH 555 70011-2 Enterovirus Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA MICRO Enterovirus IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay EV IgG SerPl Ql EIA 1 Both 11,4729 351 VIR 20 Coxackie viiruse IgM 6764840 JAH JAH JAH S,P-Coxsackie virus IgM Coxsackie viiruse IgM Coxsackie viiruse vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 384 JAH 539 70012-0 Coxsackievirus Ab.IgM Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA MICRO Coxsackievirus IgM Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay CV IgM SerPl Ql EIA 1 Both 16,3154 350 VIR 20 Coxackie viiruse IgG 6764841 JAH JAH JAH S,P-Coxsackie virus IgG Coxsackie viiruse IgG Coxsackie viiruse vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 385 JAH 540 70013-8 Coxsackievirus Ab.IgG Threshold Pt Ser/Plas Ord EIA MICRO Coxsackievirus IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay CV IgG SerPl Ql EIA 1 Both 16,3154 207 VIR 20 H. pylori 1907109 JAH JAH JAH St-H pylori Ag Helicobacter pylori Ag roojas Helicobacter pylori antigeen roojas N/P 388 JAH 1539 31843-6 Helicobacter pylori Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Helicobacter pylori Ag [Presence] in Stool H pylori Ag Stl Ql 1 Both 441 VIR 20 Helicobacter pylori Ag roojas 6764445 JAH JAH JAH St-H pylori Ag Helicobacter pylori Ag roojas Helicobacter pylori antigeen roojas N/P 388 JAH 1539 31843-6 Helicobacter pylori Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Helicobacter pylori Ag [Presence] in Stool H pylori Ag Stl Ql 1 Both 805 VIR 20 F-kiir_ 1908338 JAH JAH EI St-H pylori Ag Helicobacter pylori Ag roojas Helicobacter pylori antigeen roojas N/P 388 JAH 1539 31843-6 Helicobacter pylori Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Helicobacter pylori Ag [Presence] in Stool H pylori Ag Stl Ql 1 Both 424 VIR 20 H pylori IgA 6763926 JAH JAH JAH S,P-H pylori IgA Helicobacter pylori IgA Helicobacter pylori vastane IgA seerumis/plasmas N/Pp/P 389 JAH 567 16125-7 Helicobacter pylori Ab.IgA ACnc Pt Ser Ord MICRO Helicobacter pylori IgA Ab [Presence] in Serum H pylori IgA Ser Ql 1 Both 425 VIR 20 H pylori IgG 6763927 JAH JAH JAH S,P-H pylori IgG Helicobacter pylori IgG Helicobacter pylori vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 391 JAH 568 17859-0 Helicobacter pylori Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA 0,01% MICRO Helicobacter pylori IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay H pylori IgG Ser Ql EIA 1 Both 829 VIR 20 Helicobacter pylori 60620 JAH EI EI S,P-H pylori Ab Helicobacter pylori Ab Helicobacter pylori vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 393 JAH 1535 22310-7 Helicobacter pylori Ab ACnc Pt Ser Ord MICRO Helicobacter pylori Ab [Presence] in Serum H pylori Ab Ser Ql 1 Both 598 VIR 20 Rotaviiruse ag roojas 6763911 JAH JAH JAH St-Rotavirus Ag Rotaviiruse Ag roojas Rotaviiruse antigeen roojas N/P 397 JAH 674 17547-1 Rotavirus Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Rotavirus Ag [Presence] in Stool RV Ag Stl Ql 1 Both 818 VIR 20 F-Rota_ 1908013 JAH JAH EI St-Rotavirus Ag Rotaviiruse Ag roojas Rotaviiruse antigeen roojas N/P 397 JAH 674 17547-1 Rotavirus Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Rotavirus Ag [Presence] in Stool RV Ag Stl Ql 1 Both 1212 VIR 20 Rotaviiruse Ag roojas 6764448 JAH JAH JAH St-Rotavirus Ag Rotaviiruse Ag roojas Rotaviiruse antigeen roojas N/P 397 JAH 674 17547-1 Rotavirus Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Rotavirus Ag [Presence] in Stool RV Ag Stl Ql 1 Both 282 VIR 20 Adenoviirus 40,41 ag roojas 6763909 JAH JAH JAH St-Adenovirus 40,41 Ag Adenoviiruse 40,41 Ag roojas Inimese adenoviiruse alatüüpide 40 ja 41 antigeen roojas N/P 399 JAH 496 31709-9 Adenovirus 40+41 Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Adenovirus 40+41 Ag [Presence] in Stool HAdV40+41 Ag Stl Ql 1 Both 799 VIR 20 F-Aden_ 1908010 JAH JAH EI St-Adenovirus 40,41 Ag Adenoviiruse 40,41 Ag roojas Inimese adenoviiruse alatüüpide 40 ja 41 antigeen roojas N/P 399 JAH 496 31709-9 Adenovirus 40+41 Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Adenovirus 40+41 Ag [Presence] in Stool HAdV40+41 Ag Stl Ql 1 Both 1204 VIR 20 Adenoviiruse Ag roojas 6764446 JAH JAH JAH St-Adenovirus 40,41 Ag Adenoviiruse 40,41 Ag roojas Inimese adenoviiruse alatüüpide 40 ja 41 antigeen roojas N/P 399 JAH 496 31709-9 Adenovirus 40+41 Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Adenovirus 40+41 Ag [Presence] in Stool HAdV40+41 Ag Stl Ql 1 Both 563 VIR 20 Noroviiruse ag roojas 6763910 JAH JAH JAH St-Norovirus Ag Noroviiruse Ag roojas Noroviiruse antigeen roojas N/P 403 JAH 652 49117-5 Norovirus Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Norovirus Ag [Presence] in Stool Norovirus Ag Stl Ql 1 Both 1210 VIR 20 Noroviiruse Ag roojas 6764449 JAH JAH JAH St-Norovirus Ag Noroviiruse Ag roojas Noroviiruse antigeen roojas N/P 403 JAH 652 49117-5 Norovirus Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Norovirus Ag [Presence] in Stool Norovirus Ag Stl Ql 1 Both 1205 VIR 20 Astroviiruse Ag roojas 6764447 JAH JAH JAH St-Astrovirus Ag Astroviiruse Ag roojas Astroviiruse antigeen roojas N/P 405 JAH 501 7810-5 Astrovirus Ag ACnc Pt Stool Ord EIA MICRO Astrovirus Ag [Presence] in Stool by Immunoassay HAstV Ag Stl Ql EIA 1 Both 1281 VIR 20 Astroviiruse Ag roojas 6764883 JAH JAH JAH St-Astrovirus Ag Astroviiruse Ag roojas Astroviiruse antigeen roojas N/P 405 JAH 501 7810-5 Astrovirus Ag ACnc Pt Stool Ord EIA MICRO Astrovirus Ag [Presence] in Stool by Immunoassay HAstV Ag Stl Ql EIA 1 Both 806 VIR 20 F-kiir_campylobacter 6764995 JAH JAH EI St-Campylobacter Ag Campylobacter Ag roojas Campylobacter spp. antigeen roojas N/P 410 JAH 2938 57768-4 Campylobacter jejuni+Campylobacter coli Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Campylobacter jejuni+Campylobacter coli Ag [Presence] in Stool C jejuni+C coli Ag Stl Ql 1 Both 11,4393 336 VIR 20 Campylobacter IgM 6763923 JAH JAH JAH S,P-Campylobacter IgM Campylobacter IgM Campylobacter-vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 412 JAH 529 46987-4 Helicobacter pylori Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Helicobacter pylori IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay H pylori IgM Ser Ql EIA 1 Both 18,2525 335 VIR 20 Campylobacter IgG 6763922 JAH JAH JAH S,P-Campylobacter IgG Campylobacter IgG Campylobacter-vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 413 JAH 530 40617-3 Campylobacter sp Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Campylobacter sp IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay Campylobacter IgG Ser Ql EIA 1 Both 734 VIR 20 Y enterocolitica 03 antikehad 6763916 JAH JAH JAH S,P-Y enterocolitica 03 Ab titr Yersinia enterocolitica 03 Ab tiiter Yersinia enerocolitica 03 vastaste antikehade tiiter seerumis/plasmas Tekst 419 JAH 704 6959-1 Yersinia enterocolitica O3 Ab Titr Pt Ser Qn {titer} titer MICRO Yersinia enterocolitica O3 Ab [Titer] in Serum Y enteroO3 Ab Titr Ser 1 Both 735 VIR 20 Y enterocolitica 09 antikehad 6763917 JAH JAH JAH S,P-Y enterocolitica 09 Ab titr Yersinia enterocolitica 09 Ab tiiter Yersinia enerocolitica 09 vastaste antikehade tiiter seerumis/plasmas Tekst 420 JAH 705 6962-5 Yersinia enterocolitica O9 Ab Titr Pt Ser Qn {titer} titer MICRO Yersinia enterocolitica O9 Ab [Titer] in Serum Y enteroO9 Ab Titr Ser 1 Both 736 VIR 20 Y pseudotuberculosis antikehad 6763918 JAH JAH JAH S,P-Y pseudotuberculosis Ab titr Yersinia pseudotuberculosis Ab tiiter Yersinia pseudotuberculosis vastaste antikehade tiiter seerumis/plasmas Tekst 421 JAH 706 6967-4 Yersinia pseudotuberculosis Ab Titr Pt Ser Qn {titer} titer MICRO Yersinia pseudotuberculosis Ab [Titer] in Serum Y pseudoTB Ab Titr Ser 1 Both 605 VIR 20 S flexneri 1-5 antikehad 6763912 JAH JAH JAH S,P-S flexneri 1-5 Ab titr Shigella flexneri 1-5 Ab tiiter Shigella flexneri serotüüpide 1-5 vastaste antikehade tiiter seerumis/plasmas Tekst 428 JAH 682 22539-1 Shigella flexneri Ab Titr Pt Ser Qn {titer} titer MICRO Shigella flexneri Ab [Titer] in Serum S flexneri Ab Titr Ser 1 Both 21,4079 606 VIR 20 S flexneri 6 antikehad 6763913 JAH JAH JAH S,P-S flexneri 6 Ab titr Shigella flexneri 6 Ab tiiter Shigella flexneri serotüüp 6 vastaste antikehade tiiter seerumis/plasmas Tekst 429 JAH 3282 A-3282 607 VIR 20 S sonnei antikehad 6763914 JAH JAH JAH S,P-S sonnei Ab titr Shigella sonnei Ab tiiter Shigella sonnei vastaste antikehade tiiter seerumis/plasmas Tekst 430 JAH 684 22540-9 Shigella sonnei Ab Titr Pt Ser Qn {titer} titer MICRO Shigella sonnei Ab [Titer] in Serum S sonnei Ab Titr Ser 1 Both 609 VIR 20 Salmonella antikehad 6763915 JAH JAH JAH S,P-Salmonella Ab titr Salmonella Ab tiiter Salmonella-vastaste antikehade tiiter seerumis/plasmas Tekst 446 JAH 685 22527-6 Salmonella sp Ab Titr Pt Ser Qn {titer} titer MICRO Salmonella sp Ab [Titer] in Serum Salmonella Ab Titr Ser 1 Both 1140 VIR 20 STLI paneel: emakakaelakanali kaabe 6764597 JAH JAH JAH XXX-STDI DNA panel STLI DNA paneel Sugulisel teel levivate infektsioonitekitajate DNA (paneel) Paneel 454 JAH 2999 L-2999 1175 VIR 20 STLI paneel: sperma 6764620 JAH JAH JAH XXX-STDI DNA panel STLI DNA paneel Sugulisel teel levivate infektsioonitekitajate DNA (paneel) Paneel 454 JAH 2999 L-2999 1186 VIR 20 STLI paneel: tupekaabe 6764605 JAH JAH JAH XXX-STDI DNA panel STLI DNA paneel Sugulisel teel levivate infektsioonitekitajate DNA (paneel) Paneel 454 JAH 2999 L-2999 1194 VIR 20 STLI paneel: ureetrakaabe 6764613 JAH JAH JAH XXX-STDI DNA panel STLI DNA paneel Sugulisel teel levivate infektsioonitekitajate DNA (paneel) Paneel 454 JAH 2999 L-2999 1199 VIR 20 STLI paneel: esmasjoa uriin 6764577 JAH JAH JAH XXX-STDI DNA panel STLI DNA paneel Sugulisel teel levivate infektsioonitekitajate DNA (paneel) Paneel 454 JAH 2999 L-2999 1139 VIR 20 STLI laiendatud paneel: emakakaelakanali 6764599 JAH JAH JAH XXX-STDI DNA panel broad STLI DNA laiendatud paneel Sugulisel teel levivate infektsioonitekitajate DNA täpsustamata materjalis (laiendatud paneel) Paneel 455 JAH 3000 L-3000 1171 VIR 20 STLI laiendatud paneel: sperma 6764626 JAH JAH JAH XXX-STDI DNA panel broad STLI DNA laiendatud paneel Sugulisel teel levivate infektsioonitekitajate DNA täpsustamata materjalis (laiendatud paneel) Paneel 455 JAH 3000 L-3000 1185 VIR 20 STLI laiendatud paneel: tupekaabe 6764607 JAH JAH JAH XXX-STDI DNA panel broad STLI DNA laiendatud paneel Sugulisel teel levivate infektsioonitekitajate DNA täpsustamata materjalis (laiendatud paneel) Paneel 455 JAH 3000 L-3000 1193 VIR 20 STLI laiendatud paneel: ureetrakaabe 6764615 JAH JAH JAH XXX-STDI DNA panel broad STLI DNA laiendatud paneel Sugulisel teel levivate infektsioonitekitajate DNA täpsustamata materjalis (laiendatud paneel) Paneel 455 JAH 3000 L-3000 1198 VIR 20 STLI laiendatud paneel: esmasjoa uriin 6764578 JAH JAH JAH XXX-STDI DNA panel broad STLI DNA laiendatud paneel Sugulisel teel levivate infektsioonitekitajate DNA täpsustamata materjalis (laiendatud paneel) Paneel 455 JAH 3000 L-3000 1147 VIR 20 STLI haavandi paneel: haavandikaabe 6764587 JAH JAH JAH XXX-STDI DNA ulcer panel STLI DNA haavandi paneel Sugulisel teel levivate infektsioonitekitajate DNA (haavandi paneel) Paneel 456 JAH 3001 L-3001 1202 VIR 20 STLI haavandi paneel: villisisu 6764582 JAH JAH JAH XXX-STDI DNA ulcer panel STLI DNA haavandi paneel Sugulisel teel levivate infektsioonitekitajate DNA (haavandi paneel) Paneel 456 JAH 3001 L-3001 343 VIR 20 Chlamydia trachomatis DNA 6764272 JAH JAH JAH XXX-C trachomatis DNA Chlamydia trachomatis DNA Chlamydia trachomatis DNA N/P 459 JAH 2143 21613-5 Chlamydia trachomatis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1312% MICRO Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C trach DNA XXX Ql PCR 1 Both 344 VIR 20 Chlamydia trachomatis DNA 6764293 JAH JAH JAH XXX-C trachomatis DNA Chlamydia trachomatis DNA Chlamydia trachomatis DNA N/P 459 JAH 2143 21613-5 Chlamydia trachomatis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1312% MICRO Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C trach DNA XXX Ql PCR 1 Both 345 VIR 20 Chlamydia trachomatis DNA 6764315 JAH JAH JAH XXX-C trachomatis DNA Chlamydia trachomatis DNA Chlamydia trachomatis DNA N/P 459 JAH 2143 21613-5 Chlamydia trachomatis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1312% MICRO Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C trach DNA XXX Ql PCR 1 Both 1166 VIR 20 Chlamydia trachomatis DNA 6764621 JAH JAH JAH XXX-C trachomatis DNA Chlamydia trachomatis DNA Chlamydia trachomatis DNA N/P 459 JAH 2143 21613-5 Chlamydia trachomatis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1312% MICRO Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C trach DNA XXX Ql PCR 1 Both 1133 VIR 20 Chl trachomatis LGV DNA 6764598 JAH JAH JAH XXX-C trachomatis LGV DNA Chlamydia trachomatis LGV DNA Chlamydia trachomatis LGV DNA N/P 461 JAH 2997 A-2997 1142 VIR 20 Chl trachomatis LGV DNA 6764592 JAH JAH JAH XXX-C trachomatis LGV DNA Chlamydia trachomatis LGV DNA Chlamydia trachomatis LGV DNA N/P 461 JAH 2997 A-2997 1154 VIR 20 Chl trachomatis LGV DNA 6764635 JAH JAH JAH XXX-C trachomatis LGV DNA Chlamydia trachomatis LGV DNA Chlamydia trachomatis LGV DNA N/P 461 JAH 2997 A-2997 1157 VIR 20 Chl trachomatis LGV DNA 6764642 JAH JAH JAH XXX-C trachomatis LGV DNA Chlamydia trachomatis LGV DNA Chlamydia trachomatis LGV DNA N/P 461 JAH 2997 A-2997 1165 VIR 20 Chl trachomatis LGV DNA 6764625 JAH JAH JAH XXX-C trachomatis LGV DNA Chlamydia trachomatis LGV DNA Chlamydia trachomatis LGV DNA N/P 461 JAH 2997 A-2997 1179 VIR 20 Chl trachomatis LGV DNA 6764606 JAH JAH JAH XXX-C trachomatis LGV DNA Chlamydia trachomatis LGV DNA Chlamydia trachomatis LGV DNA N/P 461 JAH 2997 A-2997 1189 VIR 20 Chl trachomatis LGV DNA 6764614 JAH JAH JAH XXX-C trachomatis LGV DNA Chlamydia trachomatis LGV DNA Chlamydia trachomatis LGV DNA N/P 461 JAH 2997 A-2997 1196 VIR 20 Chl trachomatis LGV DNA 6764579 JAH JAH JAH XXX-C trachomatis LGV DNA Chlamydia trachomatis LGV DNA Chlamydia trachomatis LGV DNA N/P 461 JAH 2997 A-2997 1200 VIR 20 Chl trachomatis LGV DNA 6764585 JAH JAH JAH XXX-C trachomatis LGV DNA Chlamydia trachomatis LGV DNA Chlamydia trachomatis LGV DNA N/P 461 JAH 2997 A-2997 330 VIR 20 C trachomatis IgA 6763919 JAH JAH JAH S,P-C trachomatis IgA Chlamydia trachomatis IgA Chlamydia trachomatis vastane IgA seerumis/plasmas N/Pp/P 462 JAH 526 45005-6 Chlamydia trachomatis Ab.IgA ACnc Pt Ser Ord MICRO Chlamydia trachomatis IgA Ab [Presence] in Serum C trach IgA Ser Ql 1 Both 332 VIR 20 C trachomatis IgM 6763921 JAH JAH JAH S,P-C trachomatis IgM Chlamydia trachomatis IgM Chlamydia trachomatis vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 464 JAH 527 40710-6 Chlamydia trachomatis Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Chlamydia trachomatis IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay C trach IgM Ser Ql EIA 1 Both 331 VIR 20 C trachomatis IgG 6763920 JAH JAH JAH S,P-C trachomatis IgG Chlamydia trachomatis IgG Chlamydia trachomatis vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 466 JAH 528 45135-1 Chlamydia trachomatis Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Chlamydia trachomatis IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay C trach IgG Ser Ql EIA 1 Both 555 VIR 20 N gonorrhoeae DNA emakakaelas 6763756 JAH JAH JAH XXX-N gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA N/P 468 JAH 2144 24111-7 Neisseria gonorrhoeae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1483% MICRO Neisseria gonorrhoeae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea DNA XXX Ql PCR 1 Both 556 VIR 20 N gonorrhoeae DNA ureetras 6763758 JAH JAH JAH XXX-N gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA N/P 468 JAH 2144 24111-7 Neisseria gonorrhoeae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1483% MICRO Neisseria gonorrhoeae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea DNA XXX Ql PCR 1 Both 1170 VIR 20 Neisseria gonorrhoeae DNA 6764622 JAH JAH JAH XXX-N gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA N/P 468 JAH 2144 24111-7 Neisseria gonorrhoeae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1483% MICRO Neisseria gonorrhoeae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea DNA XXX Ql PCR 1 Both 559 VIR 20 Neisseria gonorrhoeae DNA 6764275 JAH JAH JAH XXX-N gonorrhoeae rRNA Neisseria gonorrhoeae rRNA Neisseria gonorrhoeae rRNA N/P 469 JAH 2546 43305-2 Neisseria gonorrhoeae rRNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 257 MICRO Neisseria gonorrhoeae rRNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea rRNA XXX Ql PCR 1 Both 23,8617 560 VIR 20 Neisseria gonorrhoeae DNA 6764296 JAH JAH JAH XXX-N gonorrhoeae rRNA Neisseria gonorrhoeae rRNA Neisseria gonorrhoeae rRNA N/P 469 JAH 2546 43305-2 Neisseria gonorrhoeae rRNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 257 MICRO Neisseria gonorrhoeae rRNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea rRNA XXX Ql PCR 1 Both 23,8617 561 VIR 20 Neisseria gonorrhoeae DNA 6764323 JAH JAH JAH XXX-N gonorrhoeae rRNA Neisseria gonorrhoeae rRNA Neisseria gonorrhoeae rRNA N/P 469 JAH 2546 43305-2 Neisseria gonorrhoeae rRNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 257 MICRO Neisseria gonorrhoeae rRNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea rRNA XXX Ql PCR 1 Both 23,8617 649 VIR 20 Trichomonas vaginalis DNA 6764277 JAH JAH JAH XXX-T vaginalis DNA Trichomonas vaginalis DNA Trichomonas vaginalis DNA N/P 471 JAH 699 69937-1 Trichomonas vaginalis DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Trichomonas vaginalis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method T vaginalis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 650 VIR 20 Trichomonas vaginalis DNA 6764298 JAH JAH JAH XXX-T vaginalis DNA Trichomonas vaginalis DNA Trichomonas vaginalis DNA N/P 471 JAH 699 69937-1 Trichomonas vaginalis DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Trichomonas vaginalis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method T vaginalis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 651 VIR 20 Trichomonas vaginalis DNA 6764326 JAH JAH JAH XXX-T vaginalis DNA Trichomonas vaginalis DNA Trichomonas vaginalis DNA N/P 471 JAH 699 69937-1 Trichomonas vaginalis DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Trichomonas vaginalis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method T vaginalis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 661 VIR 20 U. urealyticum, U. parvum DNA tupekaapes 6764288 JAH JAH JAH XXX-Ureaplasma DNA panel Ureaplasma DNA paneel Ureaplasma DNA (paneel) Paneel 472 JAH 2982 L-2982 664 VIR 20 U. urealyticum, U.parvum DNA emakakaelak 6764278 JAH JAH JAH XXX-Ureaplasma DNA panel Ureaplasma DNA paneel Ureaplasma DNA (paneel) Paneel 472 JAH 2982 L-2982 667 VIR 20 U. urealyticum, U.parvum DNA määratlemat 6764327 JAH JAH JAH XXX-Ureaplasma DNA panel Ureaplasma DNA paneel Ureaplasma DNA (paneel) Paneel 472 JAH 2982 L-2982 670 VIR 20 U. urealyticum, U.parvum DNA ureetrakaap 6764299 JAH JAH JAH XXX-Ureaplasma DNA panel Ureaplasma DNA paneel Ureaplasma DNA (paneel) Paneel 472 JAH 2982 L-2982 673 VIR 20 U.urealyticum, U.parvum DNA uriinis 6764258 JAH JAH JAH XXX-Ureaplasma DNA panel Ureaplasma DNA paneel Ureaplasma DNA (paneel) Paneel 472 JAH 2982 L-2982 1176 VIR 20 U.urealyticum, U. parvum DNA spermas 6764630 JAH JAH JAH XXX-Ureaplasma DNA panel Ureaplasma DNA paneel Ureaplasma DNA (paneel) Paneel 472 JAH 2982 L-2982 662 VIR 20 Ureaplasma DNA paneel 6764288 Ureaplasma parvum DNA 6764289 JAH EI JAH XXX-U parvum DNA Ureaplasma parvum DNA Ureaplasma parvum DNA N/P 473 JAH 1577 69933-0 Ureaplasma parvum DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma parvum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method U parvum DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 665 VIR 20 Ureaplasma DNA paneel 6764278 Ureaplasma parvum DNA 6764279 JAH EI JAH XXX-U parvum DNA Ureaplasma parvum DNA Ureaplasma parvum DNA N/P 473 JAH 1577 69933-0 Ureaplasma parvum DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma parvum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method U parvum DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 668 VIR 20 Ureaplasma DNA paneel 6764327 Ureaplasma parvum DNA 6764328 JAH EI JAH XXX-U parvum DNA Ureaplasma parvum DNA Ureaplasma parvum DNA N/P 473 JAH 1577 69933-0 Ureaplasma parvum DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma parvum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method U parvum DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 671 VIR 20 Ureaplasma DNA paneel 6764299 Ureaplasma parvum DNA 6764300 JAH EI JAH XXX-U parvum DNA Ureaplasma parvum DNA Ureaplasma parvum DNA N/P 473 JAH 1577 69933-0 Ureaplasma parvum DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma parvum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method U parvum DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 674 VIR 20 Ureaplasma DNA paneel 6764258 Ureaplasma parvum DNA 6764259 JAH EI JAH XXX-U parvum DNA Ureaplasma parvum DNA Ureaplasma parvum DNA N/P 473 JAH 1577 69933-0 Ureaplasma parvum DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma parvum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method U parvum DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 1173 VIR 20 STLI DNA laiendatud paneel 6764626 Ureaplasma parvum DNA 6764628 JAH EI JAH XXX-U parvum DNA Ureaplasma parvum DNA Ureaplasma parvum DNA N/P 473 JAH 1577 69933-0 Ureaplasma parvum DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma parvum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method U parvum DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 663 VIR 20 Ureaplasma DNA paneel 6764288 Ureaplasma urealyticum DNA 6764290 JAH EI JAH XXX-U urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA N/P 474 JAH 1580 51988-4 Ureaplasma urealyticum DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma urealyticum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method U urealyticum DNA XXX Ql PCR 1 Both 666 VIR 20 Ureaplasma DNA paneel 6764278 Ureaplasma urealyticum DNA 6764280 JAH EI JAH XXX-U urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA N/P 474 JAH 1580 51988-4 Ureaplasma urealyticum DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma urealyticum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method U urealyticum DNA XXX Ql PCR 1 Both 669 VIR 20 Ureaplasma DNA paneel 6764327 Ureaplasma urealyticum DNA 6764329 JAH EI JAH XXX-U urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA N/P 474 JAH 1580 51988-4 Ureaplasma urealyticum DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma urealyticum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method U urealyticum DNA XXX Ql PCR 1 Both 672 VIR 20 Ureaplasma DNA paneel 6764299 Ureaplasma urealyticum DNA 6764301 JAH EI JAH XXX-U urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA N/P 474 JAH 1580 51988-4 Ureaplasma urealyticum DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma urealyticum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method U urealyticum DNA XXX Ql PCR 1 Both 675 VIR 20 Ureaplasma DNA paneel 6764258 Ureaplasma urealyticum DNA 6764260 JAH EI JAH XXX-U urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA N/P 474 JAH 1580 51988-4 Ureaplasma urealyticum DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma urealyticum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method U urealyticum DNA XXX Ql PCR 1 Both 1174 VIR 20 STLI DNA laiendatud paneel 6764626 Ureaplasma urealyticum DNA 6764629 JAH EI JAH XXX-U urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA Ureaplasma urealyticum DNA N/P 474 JAH 1580 51988-4 Ureaplasma urealyticum DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Ureaplasma urealyticum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method U urealyticum DNA XXX Ql PCR 1 Both 542 VIR 20 Mycoplasma genitalium DNA 6764273 JAH JAH JAH XXX-M genitalium DNA Mycoplasma genitalium DNA Mycoplasma genitalium DNA N/P 476 JAH 1590 69935-5 Mycoplasma genitalium DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma genitalium DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M genitalium DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 543 VIR 20 Mycoplasma genitalium DNA 6764294 JAH JAH JAH XXX-M genitalium DNA Mycoplasma genitalium DNA Mycoplasma genitalium DNA N/P 476 JAH 1590 69935-5 Mycoplasma genitalium DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma genitalium DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M genitalium DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 544 VIR 20 Mycoplasma genitalium DNA 6764321 JAH JAH JAH XXX-M genitalium DNA Mycoplasma genitalium DNA Mycoplasma genitalium DNA N/P 476 JAH 1590 69935-5 Mycoplasma genitalium DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma genitalium DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M genitalium DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 545 VIR 20 Mycoplasma genitalium DNA 6764254 JAH JAH JAH XXX-M genitalium DNA Mycoplasma genitalium DNA Mycoplasma genitalium DNA N/P 476 JAH 1590 69935-5 Mycoplasma genitalium DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma genitalium DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M genitalium DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 546 VIR 20 Mycoplasma genitalium DNA 6764284 JAH JAH JAH XXX-M genitalium DNA Mycoplasma genitalium DNA Mycoplasma genitalium DNA N/P 476 JAH 1590 69935-5 Mycoplasma genitalium DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma genitalium DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M genitalium DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 1168 VIR 20 Mycoplasma genitalium DNA 6764624 JAH JAH JAH XXX-M genitalium DNA Mycoplasma genitalium DNA Mycoplasma genitalium DNA N/P 476 JAH 1590 69935-5 Mycoplasma genitalium DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma genitalium DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M genitalium DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 1269 VIR 20 M genitalium DNA 6765046 JAH JAH JAH XXX-M genitalium DNA Mycoplasma genitalium DNA Mycoplasma genitalium DNA N/P 476 JAH 1590 69935-5 Mycoplasma genitalium DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma genitalium DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M genitalium DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 547 VIR 20 Mycoplasma hominis DNA 6764285 JAH JAH JAH XXX-M hominis DNA Mycoplasma hominis DNA Mycoplasma hominis DNA N/P 477 JAH 1594 68546-1 Mycoplasma hominis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma hominis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M hominis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 548 VIR 20 Mycoplasma hominis DNA 6764255 JAH JAH JAH XXX-M hominis DNA Mycoplasma hominis DNA Mycoplasma hominis DNA N/P 477 JAH 1594 68546-1 Mycoplasma hominis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma hominis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M hominis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 549 VIR 20 Mycoplasma hominis DNA 6764274 JAH JAH JAH XXX-M hominis DNA Mycoplasma hominis DNA Mycoplasma hominis DNA N/P 477 JAH 1594 68546-1 Mycoplasma hominis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma hominis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M hominis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 550 VIR 20 Mycoplasma hominis DNA 6764295 JAH JAH JAH XXX-M hominis DNA Mycoplasma hominis DNA Mycoplasma hominis DNA N/P 477 JAH 1594 68546-1 Mycoplasma hominis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma hominis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M hominis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 551 VIR 20 Mycoplasma hominis DNA 6764322 JAH JAH JAH XXX-M hominis DNA Mycoplasma hominis DNA Mycoplasma hominis DNA N/P 477 JAH 1594 68546-1 Mycoplasma hominis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma hominis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M hominis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 1169 VIR 20 Mycoplasma hominis DNA 6764627 JAH JAH JAH XXX-M hominis DNA Mycoplasma hominis DNA Mycoplasma hominis DNA N/P 477 JAH 1594 68546-1 Mycoplasma hominis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma hominis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M hominis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 1270 VIR 20 M hominis DNA 6765047 JAH JAH JAH XXX-M hominis DNA Mycoplasma hominis DNA Mycoplasma hominis DNA N/P 477 JAH 1594 68546-1 Mycoplasma hominis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Mycoplasma hominis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M hominis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 1132 VIR 20 Atopobium vaginae DNA 6764601 JAH JAH JAH XXX-A vaginae DNA Atopobium vaginae DNA Atopobium vaginae DNA N/P 478 JAH 2998 69565-0 Atopobium vaginae DNA ACnc Pt Vag Ord Probe.amp.tar MICRO Atopobium vaginae DNA [Presence] in Vaginal fluid by Probe and target amplification method A vaginae DNA Vag Ql PCR 1 Both 11,4729 1156 VIR 20 Atopobium vaginae DNA 6764638 JAH JAH JAH XXX-A vaginae DNA Atopobium vaginae DNA Atopobium vaginae DNA N/P 478 JAH 2998 69565-0 Atopobium vaginae DNA ACnc Pt Vag Ord Probe.amp.tar MICRO Atopobium vaginae DNA [Presence] in Vaginal fluid by Probe and target amplification method A vaginae DNA Vag Ql PCR 1 Both 11,4729 1164 VIR 20 Atopobium vaginae DNA 6764632 JAH JAH JAH XXX-A vaginae DNA Atopobium vaginae DNA Atopobium vaginae DNA N/P 478 JAH 2998 69565-0 Atopobium vaginae DNA ACnc Pt Vag Ord Probe.amp.tar MICRO Atopobium vaginae DNA [Presence] in Vaginal fluid by Probe and target amplification method A vaginae DNA Vag Ql PCR 1 Both 11,4729 1178 VIR 20 Atopobium vaginae DNA 6764609 JAH JAH JAH XXX-A vaginae DNA Atopobium vaginae DNA Atopobium vaginae DNA N/P 478 JAH 2998 69565-0 Atopobium vaginae DNA ACnc Pt Vag Ord Probe.amp.tar MICRO Atopobium vaginae DNA [Presence] in Vaginal fluid by Probe and target amplification method A vaginae DNA Vag Ql PCR 1 Both 11,4729 1188 VIR 20 Atopobium vaginae DNA 6764617 JAH JAH JAH XXX-A vaginae DNA Atopobium vaginae DNA Atopobium vaginae DNA N/P 478 JAH 2998 69565-0 Atopobium vaginae DNA ACnc Pt Vag Ord Probe.amp.tar MICRO Atopobium vaginae DNA [Presence] in Vaginal fluid by Probe and target amplification method A vaginae DNA Vag Ql PCR 1 Both 11,4729 1195 VIR 20 Atopobium vaginae DNA 6764581 JAH JAH JAH XXX-A vaginae DNA Atopobium vaginae DNA Atopobium vaginae DNA N/P 478 JAH 2998 69565-0 Atopobium vaginae DNA ACnc Pt Vag Ord Probe.amp.tar MICRO Atopobium vaginae DNA [Presence] in Vaginal fluid by Probe and target amplification method A vaginae DNA Vag Ql PCR 1 Both 11,4729 1134 VIR 20 Gardnerella vaginalis DNA 6764600 JAH JAH JAH XXX-G vaginalis DNA Gardnerella vaginalis DNA Gardnerella vaginalis DNA N/P 479 JAH 1616 69936-3 Gardnerella vaginalis DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Gardnerella vaginalis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method G vaginalis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 1160 VIR 20 Gardnerella vaginalis DNA 6764637 JAH JAH JAH XXX-G vaginalis DNA Gardnerella vaginalis DNA Gardnerella vaginalis DNA N/P 479 JAH 1616 69936-3 Gardnerella vaginalis DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Gardnerella vaginalis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method G vaginalis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 1167 VIR 20 Gardnerella vaginalis DNA 6764631 JAH JAH JAH XXX-G vaginalis DNA Gardnerella vaginalis DNA Gardnerella vaginalis DNA N/P 479 JAH 1616 69936-3 Gardnerella vaginalis DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Gardnerella vaginalis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method G vaginalis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 1180 VIR 20 Gardnerella vaginalis DNA 6764608 JAH JAH JAH XXX-G vaginalis DNA Gardnerella vaginalis DNA Gardnerella vaginalis DNA N/P 479 JAH 1616 69936-3 Gardnerella vaginalis DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Gardnerella vaginalis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method G vaginalis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 1190 VIR 20 Gardnerella vaginalis DNA 6764616 JAH JAH JAH XXX-G vaginalis DNA Gardnerella vaginalis DNA Gardnerella vaginalis DNA N/P 479 JAH 1616 69936-3 Gardnerella vaginalis DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Gardnerella vaginalis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method G vaginalis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 1197 VIR 20 Gardnerella vaginalis DNA 6764580 JAH JAH JAH XXX-G vaginalis DNA Gardnerella vaginalis DNA Gardnerella vaginalis DNA N/P 479 JAH 1616 69936-3 Gardnerella vaginalis DNA Threshold Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Gardnerella vaginalis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method G vaginalis DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 1143 VIR 20 Haemophilus ducreyi DNA 6764591 JAH JAH JAH XXX-H ducreyi DNA Haemophilus ducreyi DNA Haemophilus ducreyi DNA N/P 480 JAH 2996 29559-2 Haemophilus ducreyi DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 1938 MICRO Haemophilus ducreyi DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method H ducreyi DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 1161 VIR 20 Haemophilus ducreyi DNA 6764641 JAH JAH JAH XXX-H ducreyi DNA Haemophilus ducreyi DNA Haemophilus ducreyi DNA N/P 480 JAH 2996 29559-2 Haemophilus ducreyi DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 1938 MICRO Haemophilus ducreyi DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method H ducreyi DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 1201 VIR 20 Haemophilus ducreyi DNA 6764584 JAH JAH JAH XXX-H ducreyi DNA Haemophilus ducreyi DNA Haemophilus ducreyi DNA N/P 480 JAH 2996 29559-2 Haemophilus ducreyi DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 1938 MICRO Haemophilus ducreyi DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method H ducreyi DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 1129 VIR 20 Kõrge riski HPV genot. 6764636 JAH JAH JAH XXX-HPV high risk DNA HPV kõrge riski (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) DNA Inimese papilloomiviiruse kõrge riskiga (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) genotüüpide DNA N/P 486 JAH 1965 49896-4 Human papilloma virus 16+18+31+33+35+39+45+51+52+56+58+59+68 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human papilloma virus 16+18+31+33+35+39+45+51+52+56+58+59+68 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HPV I/H Risk 1 DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 1138 VIR 20 Kõrge riski HPV genot 6764602 JAH JAH JAH XXX-HPV high risk DNA HPV kõrge riski (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) DNA Inimese papilloomiviiruse kõrge riskiga (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) genotüüpide DNA N/P 486 JAH 1965 49896-4 Human papilloma virus 16+18+31+33+35+39+45+51+52+56+58+59+68 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human papilloma virus 16+18+31+33+35+39+45+51+52+56+58+59+68 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HPV I/H Risk 1 DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 1151 VIR 20 Kõrge riski HPV genot 6764595 JAH JAH JAH XXX-HPV high risk DNA HPV kõrge riski (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) DNA Inimese papilloomiviiruse kõrge riskiga (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) genotüüpide DNA N/P 486 JAH 1965 49896-4 Human papilloma virus 16+18+31+33+35+39+45+51+52+56+58+59+68 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human papilloma virus 16+18+31+33+35+39+45+51+52+56+58+59+68 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HPV I/H Risk 1 DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 1162 VIR 20 Kõrge riski HPV 6764639 JAH JAH JAH XXX-HPV high risk DNA HPV kõrge riski (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) DNA Inimese papilloomiviiruse kõrge riskiga (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) genotüüpide DNA N/P 486 JAH 1965 49896-4 Human papilloma virus 16+18+31+33+35+39+45+51+52+56+58+59+68 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human papilloma virus 16+18+31+33+35+39+45+51+52+56+58+59+68 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HPV I/H Risk 1 DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 1184 VIR 20 Kõrge riski HPV genot 6764610 JAH JAH JAH XXX-HPV high risk DNA HPV kõrge riski (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) DNA Inimese papilloomiviiruse kõrge riskiga (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) genotüüpide DNA N/P 486 JAH 1965 49896-4 Human papilloma virus 16+18+31+33+35+39+45+51+52+56+58+59+68 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human papilloma virus 16+18+31+33+35+39+45+51+52+56+58+59+68 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HPV I/H Risk 1 DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 1192 VIR 20 Kõrge riski HPV genot 6764618 JAH JAH JAH XXX-HPV high risk DNA HPV kõrge riski (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) DNA Inimese papilloomiviiruse kõrge riskiga (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) genotüüpide DNA N/P 486 JAH 1965 49896-4 Human papilloma virus 16+18+31+33+35+39+45+51+52+56+58+59+68 DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Human papilloma virus 16+18+31+33+35+39+45+51+52+56+58+59+68 DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method HPV I/H Risk 1 DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 652 VIR 20 Trichomonas vaginalis DNA 6764257 JAH JAH JAH XXX-T pallidum DNA Treponema pallidum DNA Treponema pallidum DNA N/P 489 JAH 2995 41163-7 Treponema pallidum DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 1841 MICRO Treponema pallidum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method T pallidum DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 653 VIR 20 Trichomonas vaginalis DNA 6764287 JAH JAH JAH XXX-T pallidum DNA Treponema pallidum DNA Treponema pallidum DNA N/P 489 JAH 2995 41163-7 Treponema pallidum DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 1841 MICRO Treponema pallidum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method T pallidum DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 1141 VIR 20 Treponema pallidum DNA 6764603 JAH JAH JAH XXX-T pallidum DNA Treponema pallidum DNA Treponema pallidum DNA N/P 489 JAH 2995 41163-7 Treponema pallidum DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 1841 MICRO Treponema pallidum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method T pallidum DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 1148 VIR 20 STLI DNA haavandi paneel 6764587 Treponema pallidum DNA 6764590 JAH EI JAH XXX-T pallidum DNA Treponema pallidum DNA Treponema pallidum DNA N/P 489 JAH 2995 41163-7 Treponema pallidum DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 1841 MICRO Treponema pallidum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method T pallidum DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 1155 VIR 20 Treponema pallidum DNA 6764633 JAH JAH JAH XXX-T pallidum DNA Treponema pallidum DNA Treponema pallidum DNA N/P 489 JAH 2995 41163-7 Treponema pallidum DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 1841 MICRO Treponema pallidum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method T pallidum DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 1163 VIR 20 Treponema pallidum DNA 6764640 JAH JAH JAH XXX-T pallidum DNA Treponema pallidum DNA Treponema pallidum DNA N/P 489 JAH 2995 41163-7 Treponema pallidum DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 1841 MICRO Treponema pallidum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method T pallidum DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 1172 VIR 20 STLI DNA laiendatud paneel 6764626 Trichomonas vaginalis DNA 6764623 JAH EI JAH XXX-T pallidum DNA Treponema pallidum DNA Treponema pallidum DNA N/P 489 JAH 2995 41163-7 Treponema pallidum DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 1841 MICRO Treponema pallidum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method T pallidum DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 1187 VIR 20 Treponema pallidum DNA 6764611 JAH JAH JAH XXX-T pallidum DNA Treponema pallidum DNA Treponema pallidum DNA N/P 489 JAH 2995 41163-7 Treponema pallidum DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 1841 MICRO Treponema pallidum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method T pallidum DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 1203 VIR 20 STLI DNA haavandi paneel 6764582 Treponema pallidum DNA 6764583 JAH EI JAH XXX-T pallidum DNA Treponema pallidum DNA Treponema pallidum DNA N/P 489 JAH 2995 41163-7 Treponema pallidum DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 1841 MICRO Treponema pallidum DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method T pallidum DNA XXX Ql PCR 1 Both 11,4729 89 VIR 20 S-aTrpRPR_ 1908004 JAH JAH EI S,P-RPR RPR Mittetreponemaalse reagiini vastased antikehad seerumis/plasmas N/P 490 JAH 688 20507-0 Reagin Ab ACnc Pt Ser Ord RPR 0,04% MICRO Reagin Ab [Presence] in Serum by RPR RPR Ser Ql 1 Both 1128 VIR 20 RPR tiiter (NB! ravi jälgimiseks) 6764039 JAH JAH JAH S,P-RPR RPR Mittetreponemaalse reagiini vastased antikehad seerumis/plasmas N/P 490 JAH 688 20507-0 Reagin Ab ACnc Pt Ser Ord RPR 0,04% MICRO Reagin Ab [Presence] in Serum by RPR RPR Ser Ql 1 Both 633 VIR 20 T pallidum IgM+IgG 6763879 JAH JAH JAH S,P-T pallidum Ab Treponema pallidum Ab Treponema pallidum vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 498 JAH 687 47236-5 Treponema pallidum Ab.IgG+IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Treponema pallidum IgG+IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay T pallidum IgG+IgM Ser Ql EIA 1 Both 569 VIR 20 Parvoviirus B19 IgM 6763933 JAH JAH JAH S,P-Parvovirus B19 IgM Parvoviirus B19 IgM Parvoviiruse B19 vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 510 JAH 656 40659-5 Parvovirus B19 Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord IF MICRO Parvovirus B19 IgM Ab [Presence] in Serum by Immunofluorescence B19V IgM Ser Ql IF 1 Both 568 VIR 20 Parvoviirus B19 IgG 6763932 JAH JAH JAH S,P-Parvovirus B19 IgG Parvoviirus B19 IgG Parvoviiruse B19 vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 513 JAH 657 40657-9 Parvovirus B19 Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord IF MICRO Parvovirus B19 IgG Ab [Presence] in Serum by Immunofluorescence B19V IgG Ser Ql IF 1 Both 535 VIR 20 Mumpsiviiruse IgM 6763931 JAH JAH JAH S,P-Mumps virus IgM Mumpsiviiruse IgM Mumpsiviirusevastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 517 JAH 646 6478-2 Mumps virus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Mumps virus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay MuV IgM Ser Ql EIA 1 Both 604 VIR 20 Rubella IgM 6763894 JAH JAH JAH S,P-Rubella virus IgM Punetiseviiruse IgM Punetiseviirusevastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 519 JAH 679 24116-6 Rubella virus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Rubella virus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay RUBV IgM Ser Ql EIA 1 Both 602 VIR 20 Rubella IgG 6763892 JAH JAH JAH S,P-Rubella virus IgG Punetiseviiruse IgG Punetiseviirusevastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 520 JAH 680 40667-8 Rubella virus Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Rubella virus IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay RUBV IgG Ser Ql EIA 1 Both 603 VIR 20 Punetiseviiruse IgG 6763892 Rubella IgG kvant 6763893 JAH EI JAH S,P-Rubella virus IgG QN Punetiseviiruse IgG QN Punetiseviirusevastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 521 JAH 681 5334-8 Rubella virus Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA 0,01% MICRO Rubella virus IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay RUBV IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 519 VIR 20 Leetriviirus IgM 6764047 JAH JAH JAH S,P-Measles virus IgM Leetriviiruse IgM Leetriviirusevastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 524 JAH 2525 35276-5 Measles virus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Measles virus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay MeV IgM Ser Ql EIA 1 Both 11,4393 518 VIR 20 Leetriviirus IgG 6764048 JAH JAH JAH S,P-Measles virus IgG Leetriviiruse IgG Leetriviirusevastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 526 JAH 2526 35275-7 Measles virus Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA 1134 MICRO Measles virus IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay MeV IgG Ser Ql EIA 1 Both 11,4393 532 VIR 20 Marutõve viiruse IgG 6763930 JAH JAH JAH S,P-Rabies virus IgG QN Marutõveviiruse IgG QN Marutõveviiruse vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L EU/mL 528 JAH 632 58023-3 Rabies virus Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EU/mL MICRO Rabies virus IgG Ab [Units/volume] in Serum RABV IgG Ser-aCnc 1 Both 427 VIR 20 Hantaviirus IgM antikehad 1908371 JAH JAH JAH S,P-Hantavirus IgM Hantaviiruste IgM Hantaviirustevastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 529 JAH 571 32131-5 Hantavirus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord MICRO Hantavirus IgM Ab [Presence] in Serum Hantavirus IgM Ser Ql 1 Both 426 VIR 20 Hantaviirus IgG antikehad 1908372 JAH JAH JAH S,P-Hantavirus IgG Hantaviiruste IgG Hantaviirustevastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 531 JAH 572 26620-5 Hantavirus Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord MICRO Hantavirus IgG Ab [Presence] in Serum Hantavirus IgG Ser Ql 1 Both 304 VIR 20 Bartonella lenselae IgM antikehad 1908343 JAH JAH JAH S,P-B henselae IgM titr Bartonella henselae IgM tiiter Bartonella henselae vastase IgM tiiter seerumis/plasmas Tekst 589 JAH 3704 22111-9 Bartonella henselae Ab.IgM Titr Pt Ser Qn {titer} titer 6 MICRO Bartonella henselae IgM Ab [Titer] in Serum B henselae IgM Titr Ser 1 Both 13,6965 303 VIR 20 Bartonella lenselae IgG antikehad 1908344 JAH JAH JAH S,P-B henselae IgG titr Bartonella henselae IgG tiiter Bartonella henselae vastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst 590 JAH 3703 22110-1 Bartonella henselae Ab.IgG Titr Pt Ser Qn {titer} titer 6 MICRO Bartonella henselae IgG Ab [Titer] in Serum B henselae IgG Titr Ser 1 Both 13,049 322 VIR 20 Brucella Ab 6764884 JAH JAH JAH S,P-Brucella Ab Brucella Ab Brucella-vastased antikehad seerumis/plasmas N/P 594 JAH 515 30202-6 Brucella sp Ab ACnc Pt Ser Ord MICRO Brucella sp Ab [Presence] in Serum Brucella Ab Ser Ql 1 Both 329 VIR 20 C psittaci IgM 6763855 JAH JAH JAH S,P-C psittaci IgM titr Chlamydia psittaci IgM tiiter Chlamydia psittaci vastase IgM tiiter seerumis/plasmas Tekst 597 JAH 519 22181-2 Chlamydophila psittaci Ab.IgM Titr Pt Ser Qn {titer} titer 5 MICRO Chlamydophila psittaci IgM Ab [Titer] in Serum C psittaci IgM Titr Ser 1 Both 21,4685 328 VIR 20 C psittaci IgG 6763854 JAH JAH JAH S,P-C psittaci IgG titr Chlamydia psittaci IgG tiiter Chlamydia psittaci vastase IgG tiiter seerumis/plasmas Tekst 598 JAH 520 22180-4 Chlamydophila psittaci Ab.IgG Titr Pt Ser Qn {titer} titer 5 MICRO Chlamydophila psittaci IgG Ab [Titer] in Serum C psittaci IgG Titr Ser 1 Both 20,9483 1284 VIR 20 Leptospira IgM, IgG paneel 6764647 JAH JAH JAH S,P-Leptospira Ab panel Leptospira Ab paneel Leptospira-vastased IgM, IgG antikehad seerumis/plasmas (paneel) Paneel 600 JAH 2853 L-2853 1286 VIR 20 Leptospira Ab paneel 6764647 Leptospira IgM 6764648 JAH EI JAH S,P-Leptospira IgM Leptospira IgM Leptospira-vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 601 JAH 621 23201-7 Leptospira sp Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Leptospira sp IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay Leptospira IgM Ser Ql EIA 1 Both 1285 VIR 20 Leptospira Ab paneel 6764647 Leptospira IgG 6764649 JAH EI JAH S,P-Leptospira IgG Leptospira IgG Leptospira-vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 602 JAH 622 23199-3 Leptospira sp Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Leptospira sp IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay Leptospira IgG Ser Ql EIA 1 Both 520 VIR 20 Leptospira antikehad 6763929 JAH JAH JAH S,P-Leptospira Ab Leptospira Ab Leptospira-vastased antikehad seerumis/plasmas N/P 603 JAH 619 23197-7 Leptospira sp Ab ACnc Pt Ser Ord Aggl MICRO Leptospira sp Ab [Presence] in Serum by Agglutination Leptospira Ab Ser Ql Aggl 1 Both 632 VIR 20 T canis IgG 6763934 JAH JAH JAH S,P-T canis IgG Toxocara canis IgG Toxocara canis vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 607 JAH 694 40674-4 Toxocara canis Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Toxocara canis IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay T canis IgG Ser Ql EIA 1 Both 639 VIR 20 Toxoplasma gondii DNA 6764265 JAH JAH JAH XXX-T gondii DNA Toxoplasma gondii DNA Toxoplasma gondii DNA N/P 610 JAH 2510 29904-0 Toxoplasma gondii DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Toxoplasma gondii DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method T gondii DNA XXX Ql PCR 1 Both 27,144 640 VIR 20 Toxoplasma gondii DNA 6764325 JAH JAH JAH XXX-T gondii DNA Toxoplasma gondii DNA Toxoplasma gondii DNA N/P 610 JAH 2510 29904-0 Toxoplasma gondii DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar MICRO Toxoplasma gondii DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method T gondii DNA XXX Ql PCR 1 Both 27,144 641 VIR 20 Toxoplasma IgA 6763888 JAH JAH JAH S,P-T gondii IgA Toxoplasma gondii IgA Toxoplasma gondii vastane IgA seerumis/plasmas N/Pp/P 611 JAH 695 33459-9 Toxoplasma gondii Ab.IgA ACnc Pt Ser Ord MICRO Toxoplasma gondii IgA Ab [Presence] in Serum T gondii IgA Ser Ql 1 Both 644 VIR 20 Toxoplasma IgM 6763891 JAH JAH JAH S,P-T gondii IgM Toxoplasma gondii IgM Toxoplasma gondii vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P 613 JAH 696 25542-2 Toxoplasma gondii Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord 32 MICRO Toxoplasma gondii IgM Ab [Presence] in Serum T gondii IgM Ser Ql 1 Both 16,1464 642 VIR 20 Toxoplasma IgG 6763889 JAH JAH JAH S,P-T gondii IgG Toxoplasma gondii IgG Toxoplasma gondii vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 615 JAH 697 22580-5 Toxoplasma gondii Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord 16 MICRO Toxoplasma gondii IgG Ab [Presence] in Serum T gondii IgG Ser Ql 1 Both 15,5478 643 VIR 20 Toxoplasma gondii IgG 6763889 Toxoplasma IgG QN 6763890 JAH EI JAH S,P-T gondii IgG QN Toxoplasma gondii IgG QN Toxoplasma gondii vastase IgG hulk seerumis/plasmas QN kU/L kU/l 616 JAH 698 5388-4 Toxoplasma gondii Ab.IgG ACnc Pt Ser Qn EIA 0,00% MICRO Toxoplasma gondii IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay T gondii IgG Ser EIA-aCnc 1 Both 204 VIR 20 F-Giardia kiir 1908395 JAH JAH EI St-G lamblia Ag Giardia lamblia Ag roojas Giardia lamblia antigeen roojas N/P 644 JAH 1503 31830-3 Giardia lamblia Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Giardia lamblia Ag [Presence] in Stool G lamblia Ag Stl Ql 1 Both 1208 VIR 20 Giardia lamblia Ag roojas 6764450 JAH JAH EI St-G lamblia Ag Giardia lamblia Ag roojas Giardia lamblia antigeen roojas N/P 644 JAH 1503 31830-3 Giardia lamblia Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Giardia lamblia Ag [Presence] in Stool G lamblia Ag Stl Ql 1 Both 362 VIR 20 Echinococcus IgE 6765006 JAH JAH JAH S,P-Echinococcus IgG Echinococcus IgG Echinococcus-vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P kU/l 647 JAH 3572 35416-7 Echinococcus granulosus Ab ACnc Pt Ser Ord IB MICRO Echinococcus granulosus Ab [Presence] in Serum by Immunoblot (IB) E granulosus Ab Ser Ql IB 1 Both 13,2379 337 VIR 20 Candida albicans DNA 6764302 JAH JAH JAH XXX-C albicans DNA Candida albicans DNA Candida albicans DNA N/P 664 JAH 1567 A-1567 338 VIR 20 Candida albicans DNA 6764314 JAH JAH JAH XXX-C albicans DNA Candida albicans DNA Candida albicans DNA N/P 664 JAH 1567 A-1567 339 VIR 20 Candida albicans DNA 6764281 JAH JAH JAH XXX-C albicans DNA Candida albicans DNA Candida albicans DNA N/P 664 JAH 1567 A-1567 1191 VIR 20 Candida albicans spp DNA 6764992 JAH EI JAH XXX-C albicans DNA Candida albicans DNA Candida albicans DNA N/P 664 JAH 1567 A-1567 1280 VIR 20 Aspergillus Ag 6764996 JAH JAH JAH S,P-Aspergillus Ag Aspergillus Ag Aspergillus angtigeen (galaktomannaan) seerumis/plasmas N/P 675 JAH 1499 44099-0 Galactomannan Ag ACnc Pt Ser/Plas Ord EIA MICRO Galactomannan Ag [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay Galactomannan Ag SerPl Ql EIA 1 Both 299 VIR 20 Aspergillus Ag 3058939 JAH JAH JAH XXX-Aspergillus Ag Aspergillus Ag Aspergillus antigeen (galaktomannaan) täpsustamata materjalis N/P 676 JAH 3196 A-3196 558 VIR 20 Nahaseente DNA paneel 6764963 JAH JAH JAH XXX-Dermatophytes DNA panel Nahaseente DNA paneel Nahaseente DNA täpsustamata materjalis (paneel) Paneel 681 JAH 2698 L-2698 1246 VIR 20 Küüneseente DNA 6764458 JAH JAH JAH XXX-Dermatophytes DNA panel Nahaseente DNA paneel Nahaseente DNA täpsustamata materjalis (paneel) Paneel 681 JAH 2698 L-2698 1247 VIR 20 Nahaseente DNA 6764462 JAH JAH JAH XXX-Dermatophytes DNA panel Nahaseente DNA paneel Nahaseente DNA täpsustamata materjalis (paneel) Paneel 681 JAH 2698 L-2698 557 VIR 20 Nahaseente DNA 6764965 JAH JAH JAH XXX-Dermatophytes DNA Nahaseente DNA Nahaseente DNA N/P 684 JAH 2699 A-2699 1149 VIR 20 Dermatofüütide DNA juustes 6765222 JAH EI JAH XXX-Dermatophytes DNA Nahaseente DNA Nahaseente DNA N/P 684 JAH 2699 A-2699 1152 VIR 20 Dermatofüütide DNA küünekaapes 6764460 JAH EI JAH XXX-Dermatophytes DNA Nahaseente DNA Nahaseente DNA N/P 684 JAH 2699 A-2699 1158 VIR 20 Dermatofüütide DNA nahakaapes 6764464 JAH EI JAH XXX-Dermatophytes DNA Nahaseente DNA Nahaseente DNA N/P 684 JAH 2699 A-2699 1150 VIR 20 Trichophyton rubrum DNA juustes 6765221 JAH EI JAH XXX-T rubrum DNA Trichophyton rubrum DNA Trichophyton rubrum DNA N/P 685 JAH 2700 A-2700 1153 VIR 20 Trichophyton rubrum DNA küünekaapes 6764459 JAH EI JAH XXX-T rubrum DNA Trichophyton rubrum DNA Trichophyton rubrum DNA N/P 685 JAH 2700 A-2700 1159 VIR 20 Trichophyton rubrum DNA nahakaapes 6764463 JAH EI JAH XXX-T rubrum DNA Trichophyton rubrum DNA Trichophyton rubrum DNA N/P 685 JAH 2700 A-2700 738 MB 21 Am-Aer 1907422 JAH JAH EI XXX-Automated aerobic culture Automatiseeritud aeroobne külv Automatiseeritud aeroobne külv KYLV 1 JAH 3038 6463-4 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Culture 39 MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Culture Bacteria XXX Cult 1 Both 9,3141 741 MB 21 As- Aer 1908361 JAH JAH EI XXX-Automated aerobic culture Automatiseeritud aeroobne külv Automatiseeritud aeroobne külv KYLV 1 JAH 3038 6463-4 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Culture 39 MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Culture Bacteria XXX Cult 1 Both 9,3141 742 MB 21 As-Aer 1907423 JAH JAH EI XXX-Automated aerobic culture Automatiseeritud aeroobne külv Automatiseeritud aeroobne külv KYLV 1 JAH 3038 6463-4 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Culture 39 MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Culture Bacteria XXX Cult 1 Both 9,3141 745 MB 21 B-Aer 1907424 JAH JAH EI XXX-Automated aerobic culture Automatiseeritud aeroobne külv Automatiseeritud aeroobne külv KYLV 1 JAH 3038 6463-4 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Culture 39 MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Culture Bacteria XXX Cult 1 Both 9,3141 750 MB 21 Bis-Aer* 1907905 JAH JAH EI XXX-Automated aerobic culture Automatiseeritud aeroobne külv Automatiseeritud aeroobne külv KYLV 1 JAH 3038 6463-4 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Culture 39 MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Culture Bacteria XXX Cult 1 Both 9,3141 777 MB 21 CSF- Aer 1907433 JAH JAH EI XXX-Automated aerobic culture Automatiseeritud aeroobne külv Automatiseeritud aeroobne külv KYLV 1 JAH 3038 6463-4 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Culture 39 MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Culture Bacteria XXX Cult 1 Both 9,3141 778 MB 21 CSF-Aer_Bactec 1908355 JAH JAH EI XXX-Automated aerobic culture Automatiseeritud aeroobne külv Automatiseeritud aeroobne külv KYLV 1 JAH 3038 6463-4 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Culture 39 MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Culture Bacteria XXX Cult 1 Both 9,3141 780 MB 21 Di-Aer_Bactec 1908368 JAH JAH EI XXX-Automated aerobic culture Automatiseeritud aeroobne külv Automatiseeritud aeroobne külv KYLV 1 JAH 3038 6463-4 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Culture 39 MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Culture Bacteria XXX Cult 1 Both 9,3141 857 MB 21 Pf-Aer_Bactec 1908345 JAH JAH EI XXX-Automated aerobic culture Automatiseeritud aeroobne külv Automatiseeritud aeroobne külv KYLV 1 JAH 3038 6463-4 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Culture 39 MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Culture Bacteria XXX Cult 1 Both 9,3141 880 MB 21 Pss-Aer 1907446 JAH JAH EI XXX-Automated aerobic culture Automatiseeritud aeroobne külv Automatiseeritud aeroobne külv KYLV 1 JAH 3038 6463-4 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Culture 39 MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Culture Bacteria XXX Cult 1 Both 9,3141 942 MB 21 Wss-Aer* 1907462 JAH JAH EI XXX-Automated aerobic culture Automatiseeritud aeroobne külv Automatiseeritud aeroobne külv KYLV 1 JAH 3038 6463-4 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Culture 39 MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Culture Bacteria XXX Cult 1 Both 9,3141 743 MB 21 As-Anaer 1908362 JAH JAH EI XXX-Automated anaerobic culture Automatiseeritud anaeroobne külv Automatiseeritud anaeroobne külv KYLV 3 JAH 3039 23667-9 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen Bacteria XXX 1 Both 9,3141 746 MB 21 B-Anaer 1907468 JAH JAH EI XXX-Automated anaerobic culture Automatiseeritud anaeroobne külv Automatiseeritud anaeroobne külv KYLV 3 JAH 3039 23667-9 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen Bacteria XXX 1 Both 9,3141 781 MB 21 Di-AnaerBacte 1908469 JAH JAH EI XXX-Automated anaerobic culture Automatiseeritud anaeroobne külv Automatiseeritud anaeroobne külv KYLV 3 JAH 3039 23667-9 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen Bacteria XXX 1 Both 9,3141 811 MB 21 Fl-Anaer_Bactec 1908354 JAH JAH EI XXX-Automated anaerobic culture Automatiseeritud anaeroobne külv Automatiseeritud anaeroobne külv KYLV 3 JAH 3039 23667-9 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen Bacteria XXX 1 Both 9,3141 858 MB 21 Pf-Anaer_Bactec 1908347 JAH JAH EI XXX-Automated anaerobic culture Automatiseeritud anaeroobne külv Automatiseeritud anaeroobne külv KYLV 3 JAH 3039 23667-9 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen Bacteria XXX 1 Both 9,3141 881 MB 21 Pss-Anaer 1907478 JAH JAH EI XXX-Automated anaerobic culture Automatiseeritud anaeroobne külv Automatiseeritud anaeroobne külv KYLV 3 JAH 3039 23667-9 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen Bacteria XXX 1 Both 9,3141 939 MB 21 Wds-Anaer* 1907485 JAH JAH EI XXX-Automated anaerobic culture Automatiseeritud anaeroobne külv Automatiseeritud anaeroobne külv KYLV 3 JAH 3039 23667-9 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen Bacteria XXX 1 Both 9,3141 943 MB 21 Wss-Anaer* 1907487 JAH JAH EI XXX-Automated anaerobic culture Automatiseeritud anaeroobne külv Automatiseeritud anaeroobne külv KYLV 3 JAH 3039 23667-9 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen Bacteria XXX 1 Both 9,3141 748 MB 21 Bi-Aer 1907426 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 7 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 751 MB 21 Bl-Aer 1907425 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 7 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 753 MB 21 Ca-Aer 1907430 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 7 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 755 MB 21 Cc-Aer 1907431 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 7 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 765 MB 21 Cf-Aer 1908410 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 7 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 768 MB 21 Cf-Str 1907531 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 7 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 774 MB 21 Co-Aer 1907432 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 7 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 779 MB 21 Di_Aer 1908370 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 7 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 786 MB 21 Dr-Aer 1907434 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 7 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 788 MB 21 Ea-Aer 1907930 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 7 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 789 MB 21 Eam-Aer 1907436 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 7 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 792 MB 21 Eo-Aer 1907437 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 7 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 796 MB 21 Ey-Aer 1907438 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 7 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 803 MB 21 Fi-Aer 1907439 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 7 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 807 MB 21 Fl-Aer 1907440 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 7 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 809 MB 21 Fl-Aer-per 1908209 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 7 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 813 MB 21 Fl-Di_Aer 1908369 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 7 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 815 MB 21 Flt-Aer 1907907 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 7 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 838 MB 21 Mi-Aer 1907441 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 7 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 844 MB 21 Nm-Aer 1908263 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 7 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 847 MB 21 Ns-Aer 1907442 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 7 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 850 MB 21 Og-Aer 1907443 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 7 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 856 MB 21 Pf-Aer 1907444 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 7 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 863 MB 21 Pl-Aer* 1907445 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 7 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 882 MB 21 Pst-Aer 1907447 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 7 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 887 MB 21 Se-Aer 1907435 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 7 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 892 MB 21 Si-Aer 1907448 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 7 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 895 MB 21 Sk-Aer 1907449 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 7 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 897 MB 21 Sp-Aer 1907451 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 7 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 898 MB 21 Sp-külv ilma prep. 1908186 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 7 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 901 MB 21 Sy-Aer 1907452 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 7 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 903 MB 21 Tf-Aer 1907453 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 7 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 905 MB 21 Th-Aer 1907454 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 7 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 906 MB 21 Th-Codi 1907489 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 7 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 909 MB 21 Ti-Aer 1907455 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 7 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 932 MB 21 Va-Aer 6764368 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 7 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 938 MB 21 Wds-Aer 1907460 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 7 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 940 MB 21 Wdt-Aer 1907461 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 7 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 944 MB 21 Wst-Aer 1907463 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 7 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 1220 MB 21 Uriin (keskjoa) - aeroobne külv 6764058 JAH JAH EI XXX-Aerobic culture Aeroobne külv Aeroobne külv KYLV 7 JAH 2239 634-6 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Aerobic culture 0,03% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Aerobe culture Bacteria XXX Aerobe Cult 1 Both 739 MB 21 Anaer-Inoc 1907547 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 9 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 740 MB 21 Anaeroobid 60615 JAH EI EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 9 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 749 MB 21 Bi-Anaer 1907469 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 9 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 787 MB 21 Dr-Anaer 1907472 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 9 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 798 MB 21 Ey-Ng 1907501 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 9 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 804 MB 21 Fi-Anaer 1907473 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 9 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 808 MB 21 Fl-Aer_Bactec 1908353 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 9 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 810 MB 21 Fl-Anaer 1907474 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 9 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 812 MB 21 Fl-Anaer-per 1908208 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 9 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 816 MB 21 Flt-Anaer 1907908 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 9 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 851 MB 21 Og-Anaer* 1907475 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 9 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 883 MB 21 Pst-Anaer 1907479 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 9 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 888 MB 21 Se-Anaer 1907480 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 9 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 893 MB 21 Si-Anaer 1907481 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 9 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 910 MB 21 Ti-Anaer 1907483 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 9 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 941 MB 21 Wdt-Anaer 1907486 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 9 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 945 MB 21 Wst-Anaer 1907488 JAH JAH EI XXX-Anaerobic culture Anaeroobne külv Anaeroobne külv KYLV 9 JAH 2240 635-3 Bacteria identified Prid Pt XXX Nom Anaerobic culture 0,04% MICRO Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture Bacteria XXX Anaerobe Cult 1 Both 914 MB 21 U-Aer 1907456 JAH JAH EI U-Culture Uriini külv Uriini külv KYLV 11 JAH 2242 630-4 Bacteria identified Prid Pt Urine Nom Culture 0,37% MICRO Bacteria identified in Urine by Culture Bacteria Ur Cult 1 Both 915 MB 21 U-Aer_epicysto 1908265 JAH JAH EI U-Culture Uriini külv Uriini külv KYLV 11 JAH 2242 630-4 Bacteria identified Prid Pt Urine Nom Culture 0,37% MICRO Bacteria identified in Urine by Culture Bacteria Ur Cult 1 Both 916 MB 21 U-Aer_nefrost_ 1908331 JAH JAH EI U-Culture Uriini külv Uriini külv KYLV 11 JAH 2242 630-4 Bacteria identified Prid Pt Urine Nom Culture 0,37% MICRO Bacteria identified in Urine by Culture Bacteria Ur Cult 1 Both 917 MB 21 U-Aer_urost 1908207 JAH JAH EI U-Culture Uriini külv Uriini külv KYLV 11 JAH 2242 630-4 Bacteria identified Prid Pt Urine Nom Culture 0,37% MICRO Bacteria identified in Urine by Culture Bacteria Ur Cult 1 Both 918 MB 21 Uc-Aer 1907457 JAH JAH EI U-Culture Uriini külv Uriini külv KYLV 11 JAH 2242 630-4 Bacteria identified Prid Pt Urine Nom Culture 0,37% MICRO Bacteria identified in Urine by Culture Bacteria Ur Cult 1 Both 921 MB 21 Uc-Uricult 1908356 JAH JAH EI U-Culture Uriini külv Uriini külv KYLV 11 JAH 2242 630-4 Bacteria identified Prid Pt Urine Nom Culture 0,37% MICRO Bacteria identified in Urine by Culture Bacteria Ur Cult 1 Both 922 MB 21 Uf-Aer 1907458 JAH JAH EI U-Culture Uriini külv Uriini külv KYLV 11 JAH 2242 630-4 Bacteria identified Prid Pt Urine Nom Culture 0,37% MICRO Bacteria identified in Urine by Culture Bacteria Ur Cult 1 Both 928 MB 21 Up-Aer 1907459 JAH JAH EI U-Culture Uriini külv Uriini külv KYLV 11 JAH 2242 630-4 Bacteria identified Prid Pt Urine Nom Culture 0,37% MICRO Bacteria identified in Urine by Culture Bacteria Ur Cult 1 Both 931 MB 21 U-Uricult 1908257 JAH JAH EI U-Culture Uriini külv Uriini külv KYLV 11 JAH 2242 630-4 Bacteria identified Prid Pt Urine Nom Culture 0,37% MICRO Bacteria identified in Urine by Culture Bacteria Ur Cult 1 Both 1219 MB 21 Uriin (kateetri) - aeroobne külv 6764550 JAH JAH EI U-Culture Uriini külv Uriini külv KYLV 11 JAH 2242 630-4 Bacteria identified Prid Pt Urine Nom Culture 0,37% MICRO Bacteria identified in Urine by Culture Bacteria Ur Cult 1 Both 752 MB 21 B-Myc 1907509 JAH JAH EI XXX-Automated fungal culture Automatiseeritud seente külv Automatiseeritud seente külv KYLV 13 JAH 3040 42805-2 Fungus identified Prid Pt XXX Nom MICRO Fungus identified in Unspecified specimen Fungus XXX 1 Both 9,3141 782 MB 21 Di-MycBactec 1908470 JAH JAH EI XXX-Automated fungal culture Automatiseeritud seente külv Automatiseeritud seente külv KYLV 13 JAH 3040 42805-2 Fungus identified Prid Pt XXX Nom MICRO Fungus identified in Unspecified specimen Fungus XXX 1 Both 9,3141 814 MB 21 Fl-Myc* 1907518 JAH JAH EI XXX-Automated fungal culture Automatiseeritud seente külv Automatiseeritud seente külv KYLV 13 JAH 3040 42805-2 Fungus identified Prid Pt XXX Nom MICRO Fungus identified in Unspecified specimen Fungus XXX 1 Both 9,3141 860 MB 21 Pf-Myc_Bactec 1908346 JAH JAH EI XXX-Automated fungal culture Automatiseeritud seente külv Automatiseeritud seente külv KYLV 13 JAH 3040 42805-2 Fungus identified Prid Pt XXX Nom MICRO Fungus identified in Unspecified specimen Fungus XXX 1 Both 9,3141 754 MB 21 Ca-Myc 1907510 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 756 MB 21 Cc-Myc 1907511 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 767 MB 21 Cf-Myc 1908188 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 776 MB 21 Co-Myc 1907512 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 790 MB 21 Eam-Myc 1907514 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 791 MB 21 Ea-Myc 1907515 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 793 MB 21 Eo-Myc 1907516 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 797 MB 21 Ey-Myc 1907517 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 817 MB 21 F-MycQ 1907506 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 840 MB 21 Mo-Myc 1907519 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 841 MB 21 Mycc-Inoc* 1907903 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 842 MB 21 Myc-Inoc 1907918 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 849 MB 21 Ns-Myc 1907520 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 852 MB 21 Og-Myc 1907909 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 859 MB 21 Pf-Myc 1907521 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 885 MB 21 Pst-Myc 1907523 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 891 MB 21 Se-Myc 1907524 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 894 MB 21 Si-Myc 1907910 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 896 MB 21 Sk-Myc 1907525 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 899 MB 21 Sp-MycQ 1907503 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 904 MB 21 Tf-Myc 1907527 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 908 MB 21 Th-Myc 1907528 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 911 MB 21 Ti-Myc 1907914 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 919 MB 21 Uc-MycQ 1907916 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 920 MB 21 Uc-MycQ (ident-myc) 1908243 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 924 MB 21 Uf-Myc 1907929 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 927 MB 21 U-MycQ 1907504 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 929 MB 21 Up-Myc 1907915 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 930 MB 21 Up-MycQ 1907505 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 935 MB 21 Va-Myc 1908305 JAH JAH EI XXX-Fungal culture Seente külv Seente külv KYLV 14 JAH 2249 580-1 Fungus identified Prid Pt XXX Nom Culture 0,04% MICRO Fungus identified in Unspecified specimen by Culture Fungus XXX Cult 1 Both 819 MB 21 F-Sa 1907529 JAH JAH EI XXX-S aureus culture Staphylococcus aureus külv Staphylococcus aureus külv KYLV 20 JAH 2485 20966-8 Staphylococcus sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture MICRO Staphylococcus sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Staphylococcus XXX Cult 1 Both 24,697 848 MB 21 Ns-Codi 1907490 JAH JAH EI XXX-C diphtheriae culture Corynebacterium diphtheriae külv Corynebacterium diphtheriae külv KYLV 23 JAH 2269 16676-9 Corynebacterium diphtheriae ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture MICRO Corynebacterium diphtheriae [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture C diphtheriae XXX Ql Cult 1 Both 747 MB 21 Beeta-hemolüütiline streptokokk A,B,C,G 60616 JAH EI EI XXX-B-Hem Streptococcus culture Beetahemolüütilise streptokoki külv Beetahemolüütilise streptokoki külv KYLV 30 JAH 2484 547-0 Streptococcus.beta-hemolytic ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 335 MICRO Streptococcus.beta-hemolytic [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture B-Hem Strep XXX Ql Cult 1 Both 16,8104 884 MB 21 Pst-kiir 1908407 JAH JAH EI XXX-B-Hem Streptococcus culture Beetahemolüütilise streptokoki külv Beetahemolüütilise streptokoki külv KYLV 30 JAH 2484 547-0 Streptococcus.beta-hemolytic ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 335 MICRO Streptococcus.beta-hemolytic [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture B-Hem Strep XXX Ql Cult 1 Both 16,8104 900 MB 21 str-kiir 1908080 JAH JAH EI XXX-B-Hem Streptococcus culture Beetahemolüütilise streptokoki külv Beetahemolüütilise streptokoki külv KYLV 30 JAH 2484 547-0 Streptococcus.beta-hemolytic ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 335 MICRO Streptococcus.beta-hemolytic [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture B-Hem Strep XXX Ql Cult 1 Both 16,8104 907 MB 21 Th-kiir-StrepA 6765118 JAH JAH EI XXX-B-Hem Streptococcus culture Beetahemolüütilise streptokoki külv Beetahemolüütilise streptokoki külv KYLV 30 JAH 2484 547-0 Streptococcus.beta-hemolytic ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 335 MICRO Streptococcus.beta-hemolytic [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture B-Hem Strep XXX Ql Cult 1 Both 16,8104 937 MB 21 Va-Str 1907530 JAH JAH EI XXX-B-Hem Streptococcus culture Beetahemolüütilise streptokoki külv Beetahemolüütilise streptokoki külv KYLV 30 JAH 2484 547-0 Streptococcus.beta-hemolytic ACnc Pt XXX Ord Organism specific culture 335 MICRO Streptococcus.beta-hemolytic [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture B-Hem Strep XXX Ql Cult 1 Both 16,8104 766 MB 21 Cf-MhUu 1907492 JAH JAH EI XXX-M hominis, U urealyticum culture Mycoplasma hominis ja Ureaplasma urealyticum külv Mycoplasma hominis ja Ureaplasma urealyticum külv KYLV 32 JAH 2270 687-4 Mycoplasma sp & Ureaplasma sp Prid Pt XXX Nom Organism specific culture MICRO Mycoplasma sp and Ureaplasma sp [Identifier] in Unspecified specimen by Organism specific culture Mycoplas+Ureoplas XXX Cult 1 Both 8,7142 923 MB 21 Uf-MhUu 1907493 JAH JAH EI XXX-M hominis, U urealyticum culture Mycoplasma hominis ja Ureaplasma urealyticum külv Mycoplasma hominis ja Ureaplasma urealyticum külv KYLV 32 JAH 2270 687-4 Mycoplasma sp & Ureaplasma sp Prid Pt XXX Nom Organism specific culture MICRO Mycoplasma sp and Ureaplasma sp [Identifier] in Unspecified specimen by Organism specific culture Mycoplas+Ureoplas XXX Cult 1 Both 8,7142 926 MB 21 U-MhUu 1907496 JAH JAH EI XXX-M hominis, U urealyticum culture Mycoplasma hominis ja Ureaplasma urealyticum külv Mycoplasma hominis ja Ureaplasma urealyticum külv KYLV 32 JAH 2270 687-4 Mycoplasma sp & Ureaplasma sp Prid Pt XXX Nom Organism specific culture MICRO Mycoplasma sp and Ureaplasma sp [Identifier] in Unspecified specimen by Organism specific culture Mycoplas+Ureoplas XXX Cult 1 Both 8,7142 934 MB 21 Va-MhUu 1907494 JAH JAH EI XXX-M hominis, U urealyticum culture Mycoplasma hominis ja Ureaplasma urealyticum külv Mycoplasma hominis ja Ureaplasma urealyticum külv KYLV 32 JAH 2270 687-4 Mycoplasma sp & Ureaplasma sp Prid Pt XXX Nom Organism specific culture MICRO Mycoplasma sp and Ureaplasma sp [Identifier] in Unspecified specimen by Organism specific culture Mycoplas+Ureoplas XXX Cult 1 Both 8,7142 820 MB 21 F-Salm_Shig 1907502 JAH JAH EI St-Salmonella sp., Shigella sp. culture Salmonella sp., Shigella sp. külv roojast Salmonella sp., Shigella sp. külv roojast KYLV 40 JAH 2246 43371-4 Salmonella sp &or Shigella sp identified Prid Pt Stool Nom Organism specific culture MICRO Salmonella sp/Shigella sp identified in Stool by Organism specific culture Salm/Shig Stl Cult 1 Both 1213 MB 21 Salmonella külv 6764451 JAH JAH JAH St-Salmonella sp., Shigella sp. culture Salmonella sp., Shigella sp. külv roojast Salmonella sp., Shigella sp. külv roojast KYLV 40 JAH 2246 43371-4 Salmonella sp &or Shigella sp identified Prid Pt Stool Nom Organism specific culture MICRO Salmonella sp/Shigella sp identified in Stool by Organism specific culture Salm/Shig Stl Cult 1 Both 1214 MB 21 Shigella külv 6764452 JAH JAH JAH St-Salmonella sp., Shigella sp. culture Salmonella sp., Shigella sp. külv roojast Salmonella sp., Shigella sp. külv roojast KYLV 40 JAH 2246 43371-4 Salmonella sp &or Shigella sp identified Prid Pt Stool Nom Organism specific culture MICRO Salmonella sp/Shigella sp identified in Stool by Organism specific culture Salm/Shig Stl Cult 1 Both 821 MB 21 F-Shig* 1907953 JAH JAH EI XXX-Shigella sp. culture Shigella sp. külv Shigella sp. külv KYLV 44 JAH 2490 17576-0 Shigella sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture MICRO Shigella sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Shigella XXX Cult 1 Both 25,3786 800 MB 21 F-Campylo_ 1908011 JAH JAH EI St-Campylobacter sp. culture Campylobacter sp. külv roojast Campylobacter sp. külv roojast KYLV 45 JAH 2247 6331-3 Campylobacter sp identified Prid Pt Stool Nom Organism specific culture MICRO Campylobacter sp identified in Stool by Organism specific culture Campylobacter Stl Cult 1 Both 1206 MB 21 Campylobacter külv 6764454 JAH JAH JAH XXX-Campylobacter sp. culture Campylobacter sp. külv Campylobacter sp. külv KYLV 46 JAH 2486 6332-1 Campylobacter sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture MICRO Campylobacter sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Campylobacter XXX Cult 1 Both 23,2981 823 MB 21 F-Yers 1907532 JAH JAH EI St-Yersinia sp. culture Yersinia sp. külv roojast Yersinia sp. külv roojast KYLV 47 JAH 2248 28549-4 Yersinia sp identified Prid Pt Stool Nom Organism specific culture MICRO Yersinia sp identified in Stool by Organism specific culture Yersinia Stl Cult 1 Both 1216 MB 21 Yersinia külv 6764453 JAH JAH JAH St-Yersinia sp. culture Yersinia sp. külv roojast Yersinia sp. külv roojast KYLV 47 JAH 2248 28549-4 Yersinia sp identified Prid Pt Stool Nom Organism specific culture MICRO Yersinia sp identified in Stool by Organism specific culture Yersinia Stl Cult 1 Both 802 MB 21 F-ECO_157 1908171 JAH JAH EI XXX-E coli O157 culture Escherichia coli O157 külv Escherichia coli O157 külv KYLV 51 JAH 2487 44089-1 Escherichia coli O157:H7 Prid Pt XXX Nom Organism specific culture MICRO Escherichia coli O157:H7 [Identifier] in Unspecified specimen by Organism specific culture E coli O157H7 XXX Cult 1 Both 25,3177 801 MB 21 F-EC 1908012 JAH JAH EI XXX-EPEC culture EPEC külv Enteropategeense Escherichia coli külv täpsustamata materjalist KYLV 52 JAH 2488 20811-6 Escherichia coli ACnc Pt XXX Ord Culture.FDA method MICRO Escherichia coli [Presence] in Unspecified specimen by Culture FDA method E coli XXX Ql Cult FDA 1 Both 25,8756 830 MB 21 Ident 1907545 JAH JAH EI Is-Identification Mikroobide samastamine Mikroobide samastamine MIKR 63 JAH 2589 45335-7 Bacteria identification test ACnc Pt Isolate Ord Culture MICRO Bacteria Identification [Presence] in Isolate by Culture Bacteria ID test Islt Ql Cult 1 Observation 11,433 831 MB 21 Ident-myc 1907550 JAH JAH EI Is-Identification Mikroobide samastamine Mikroobide samastamine MIKR 63 JAH 2589 45335-7 Bacteria identification test ACnc Pt Isolate Ord Culture MICRO Bacteria Identification [Presence] in Isolate by Culture Bacteria ID test Islt Ql Cult 1 Observation 11,433 839 MB 21 Mikroskoopia 6764344 JAH EI EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 77 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 865 MB 21 prep_kat 1908198 JAH JAH EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 77 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 866 MB 21 prep_kurgulima 1908071 JAH JAH EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 77 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 867 MB 21 Prep_kõrv 1907917 JAH JAH EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 77 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 868 MB 21 prep_liikvor 1908152 JAH JAH EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 77 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 869 MB 21 prep_mäda 1908187 JAH JAH EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 77 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 870 MB 21 Prep_nat 1908281 JAH JAH EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 77 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 871 MB 21 Prep_ninaneel 1908069 JAH JAH EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 77 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 872 MB 21 Prep_punkt 1908199 JAH JAH EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 77 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 873 MB 21 prep_röga 1908226 JAH JAH EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 77 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 874 MB 21 prep_sapp 1908197 JAH JAH EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 77 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 875 MB 21 prep_suust 1908196 JAH JAH EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 77 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 876 MB 21 prep_uriin 1908318 JAH JAH EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 77 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 877 MB 21 prep_veri 1908070 JAH JAH EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 77 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 878 MB 21 PrepCX 1908160 JAH JAH EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 77 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 879 MB 21 PrepG_GO 1907552 JAH JAH EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 77 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 925 MB 21 Uf-prep 1908351 JAH JAH EI XXX-Gram-m Mikroskoopia (Gram) Täpsustamata materjali mikroskoopia (Gram) Tekst 77 JAH 2262 664-3 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Gram stain 0,15% MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Gram stain Gram Stn XXX 1 Both 773 MB 21 Clue rakud 6764346 JAH EI EI XXX-Võtmerakud Võtmerakud Võtmerakud Tekst 94 JAH 2906 A-2906 864 MB 21 PMN (polümorfonukleaarid) 6764360 JAH EI EI XXX-Polümorfonukleaarid Polümorfonukleaarid Polümorfonukleaarid Tekst 97 JAH 2909 20473-5 Polymorphonuclear cells PrThr Pt XXX Ord Wright stain 1506 HEM/BC Polymorphonuclear cells [Presence] in Unspecified specimen by Wright stain Polys XXX Ql Wright Stn 1 Observation 13,2954 890 MB 21 Seenerakud 6764362 JAH EI EI XXX-Polümorfonukleaarid Polümorfonukleaarid Polümorfonukleaarid Tekst 97 JAH 2909 20473-5 Polymorphonuclear cells PrThr Pt XXX Ord Wright stain 1506 HEM/BC Polymorphonuclear cells [Presence] in Unspecified specimen by Wright stain Polys XXX Ql Wright Stn 1 Observation 13,2954 826 MB 21 Gram-neg.kokid 6764348 JAH EI EI XXX-Gramnegatiivsed kokid Gramnegatiivsed kokid Gramnegatiivsed kokid Tekst 108 JAH 2919 A-2919 828 MB 21 Gram-pos.kokid 6764353 JAH EI EI XXX-Grampositiivsed kokid Grampositiivsed kokid Grampositiivsed kokid Tekst 110 JAH 2920 A-2920 827 MB 21 Gram-neg.pulkbakterid 6764350 JAH EI EI XXX-Gramnegatiivsed pulkbakterid Gramnegatiivsed pulkbakterid Gramnegatiivsed pulkbakterid Tekst 115 JAH 2922 A-2922 889 MB 21 Seenemütseel 6764361 JAH EI EI XXX-Seeneniidid Seeneniidid Seeneniidid Tekst 142 JAH 2930 A-2930 206 MB 21 F-Par 1907164 JAH JAH EI St-Parasites-m (formalin-aether) Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) Tekst 160 JAH 2260 10701-1 Ova+Parasites identified Prid Pt Stool Nom Concentration MICRO Ova+Parasites identified in Stool by Concentration O+P Stl Conc 1 Both 1215 MB 21 Ussnugiliste munad 6764444 JAH JAH EI St-Parasites-m (formalin-aether) Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter) Tekst 160 JAH 2260 10701-1 Ova+Parasites identified Prid Pt Stool Nom Concentration MICRO Ova+Parasites identified in Stool by Concentration O+P Stl Conc 1 Both 203 MB 21 F-An Enterobius vermicularis 1907146 JAH JAH EI XXX-E vermicularis-m Enterobius vermicularis munade mikroskoopia Enterobius vermicularis munade mikroskoopia täpsustamata materjalis Tekst 166 JAH 1498 675-9 Enterobius vermicularis Prid Pt XXX Nom Pinworm examination MICRO Enterobius vermicularis [Identifier] in Unspecified specimen by Pinworm exam E vermicularis XXX Pinworm Exam 1 Both 1207 MB 21 Enterobius vermicularis 6764455 JAH JAH EI XXX-E vermicularis-m Enterobius vermicularis munade mikroskoopia Enterobius vermicularis munade mikroskoopia täpsustamata materjalis Tekst 166 JAH 1498 675-9 Enterobius vermicularis Prid Pt XXX Nom Pinworm examination MICRO Enterobius vermicularis [Identifier] in Unspecified specimen by Pinworm exam E vermicularis XXX Pinworm Exam 1 Both 744 AB 22 Aztreonam 20121 JAH EI EI Is-Aztreonam Disc Astreonaam Disk Astreonaam Disk T/M/R 24 JAH 2338 45-5 Aztreonam Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Aztreonam [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Aztreonam Islt KB 1 Observation 785 AB 22 Doxycycline 20158 JAH EI EI Is-Doxycycline Disc Doksütsükliin Disk Doksütsükliin Disk T/M/R 30 JAH 2322 226-1 Doxycycline Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Doxycycline [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Doxycycline Islt KB 1 Observation 784 AB 22 Doripenem (MIC) 20157 JAH EI EI Is-Doripenem Grad Doripeneem Grad Doripeneem Grad QN mg/L 34 JAH 2369 58711-3 Doripenem Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Doripenem [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Doripenem Islt E-test 1 Observation 794 AB 22 Ertapenem 20162 JAH EI EI Is-Ertapenem Disc Ertapeneem Disk Ertapeneem Disk T/M/R 36 JAH 2334 35799-6 Ertapenem Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Ertapenem [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Ertapenem Islt KB 1 Observation 795 AB 22 Erythromycin 20161 JAH EI EI Is-Erythromycin Disc Erütromütsiin Disk Erütromütsiin Disk T/M/R 39 JAH 2320 234-5 Erythromycin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Erythromycin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Erythromycin Islt KB 1 Observation 783 AB 22 Disk 6_beeta-lakt 1908172 JAH JAH EI Is-ESBL Laia spektriga beetalaktamaasid Laia spektriga beetalaktamaasid N/P 42 JAH 2362 6984-9 Beta lactamase.extended spectrum Susc Pt Isolate OrdQn 10 ABXBACT Beta lactamase.extended spectrum [Susceptibility] B-Lactamase Extended Susc Islt 1 Observation 19,7274 822 AB 22 Fusidic acid 6764520 JAH EI EI Is-Fusidate Disc Fusidiin Disk Fusidiin Disk T/M/R 49 JAH 2333 263-4 Fusidate Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Fusidate [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Fusidate Islt KB 1 Observation 824 AB 22 Gentamicin 20173 JAH EI EI Is-Gentamicin Disc Gentamütsiin Disk Gentamütsiin Disk T/M/R 52 JAH 2316 268-3 Gentamicin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion mm mm ABXBACT Gentamicin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Gentamicin Islt KB 1 Observation 825 AB 22 Gentamicin-High 20171 JAH EI EI Is-Gentamicin HL Grad Gentamütsiini kõrges kontsentratsioonis Grad Gentamütsiini kõrges kontsentratsioonis Grad QN mg/L 55 JAH 2372 35817-6 Gentamicin.high potency Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Gentamicin.high potency [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Gentamicin Synergy Islt E-test 1 Observation 833 AB 22 Imipenem 20175 JAH EI EI Is-Imipenem Disc Imipeneem Disk Imipeneem Disk T/M/R 58 JAH 2605 280-8 Imipenem Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Imipenem [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Imipenem Islt KB 1 Observation 832 AB 22 Imipeneem (MIC) 20851 JAH EI EI Is-Imipenem Grad Imipeneem Grad Imipeneem Grad QN mg/L 59 JAH 2367 7019-3 Imipenem Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Imipenem [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Imipenem Islt E-test 1 Observation 771 AB 22 Clarithromycin 20136 JAH EI EI Is-Clarithromycin Disc Klaritromütsiin Disk Klaritromütsiin Disk T/M/R 76 JAH 2319 190-9 Clarithromycin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Clarithromycin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Clarithro Islt KB 1 Observation 772 AB 22 Clindamycin 20135 JAH EI EI Is-Clindamycin Disc Klindamütsiin Disk Klindamütsiin Disk T/M/R 79 JAH 2328 194-1 Clindamycin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Clindamycin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Clindamycin Islt KB 1 Observation 769 AB 22 Chloramphenicol 20131 JAH EI EI Is-Chloramphenicol Disc Klooramfenikool Disk Klooramfenikool Disk T/M/R 82 JAH 2330 174-3 Chloramphenicol Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Chloramphenicol [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Chloramphen Islt KB 1 Observation 775 AB 22 Colistin (MIC) 20139 JAH EI EI Is-Colistin Grad Kolistiin Grad Kolistiin Grad QN mg/L 85 JAH 2370 33333-6 Colistin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip 0,00% ABXBACT Colistin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Colistin Islt E-test 1 Observation 834 AB 22 Levofloxacin 20181 JAH EI EI Is-Levofloxacin Disc Levofloksatsiin Disk Levofloksatsiin Disk T/M/R 88 JAH 2324 21367-8 Levofloxacin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Levofloxacin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Levofloxacin Islt KB 1 Observation 835 AB 22 Linezolid 20178 JAH EI EI Is-Linezolid Disc Linesoliid Disk Linesoliid Disk T/M/R 91 JAH 2332 29255-7 Linezolid Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Linezolid [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Linezolid Islt KB 1 Observation 837 AB 22 Meropenem 20185 JAH EI EI Is-Meropenem Disc Meropeneem Disk Meropeneem Disk T/M/R 95 JAH 2314 6653-0 Meropenem Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Meropenem [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Meropenem Islt KB 1 Observation 933 AB 22 Valiku antibiootikumid 40000 JAH EI EI Is-Meropenem Grad Meropeneem Grad Meropeneem Grad QN mg/L 96 JAH 2368 7029-2 Meropenem Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Meropenem [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Meropenem Islt E-test 1 Observation 843 AB 22 Nitrofurantoin 20195 JAH EI EI Is-Nitrofurantoin Disc Nitrofurantoiin Disk Nitrofurantoiin Disk T/M/R 116 JAH 2327 364-0 Nitrofurantoin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Nitrofurantoin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Nitrofurantoin Islt KB 1 Observation 846 AB 22 Norfloxacin 20196 JAH EI EI Is-Norfloxacin Disc Norfloksatsiin Disk Norfloksatsiin Disk T/M/R 119 JAH 2325 368-1 Norfloxacin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Norfloxacin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Norfloxacin Islt KB 1 Observation 853 AB 22 Oxacillin 20202 JAH EI EI Is-Oxacillin Disc Oksatsilliin Disk Oksatsilliin Disk T/M/R 125 JAH 2304 384-8 Oxacillin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Oxacillin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Oxacillin Islt KB 1 Observation 854 AB 22 Oxacillin (MIC) 6764977 JAH EI EI Is-Oxacillin Grad Oksatsilliin Grad Oksatsilliin Grad QN mg/L 126 JAH 2353 7039-1 Oxacillin Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Oxacillin [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Oxacillin Islt E-test 1 Observation 855 AB 22 Penicillin G 20204 JAH EI EI Is-Penicillin Disc Penitsilliin Disk Penitsilliin Disk T/M/R 131 JAH 2303 13968-3 Penicillin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Penicillin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Penicillin Islt KB 1 Observation 861 AB 22 Piperacillin/Tazobactam 20235 JAH EI EI Is-Piperacillin+Tazobactam Disc Piperatsilliin+tasobaktaam Disk Piperatsilliin+tasobaktaam Disk T/M/R 138 JAH 2306 413-5 Piperacillin+Tazobactam Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Piperacillin+Tazobactam [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Piperacillin+Tazobac Islt KB 1 Observation 862 AB 22 Piperatsilliin+tasobaktaam (MIC) 20816 JAH EI EI Is-Piperacillin+Tazobactam Grad Piperatsilliin+tasobaktaam Grad Piperatsilliin+tasobaktaam Grad QN mg/L 139 JAH 2356 7044-1 Piperacillin+Tazobactam Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Piperacillin+Tazobactam [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Piperacillin+Tazobac Islt E-test 1 Observation 902 AB 22 Tetracycline 20222 JAH EI EI Is-Tetracycline Disc Tetratsükliin Disk Tetratsükliin Disk T/M/R 155 JAH 2321 497-8 Tetracycline Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Tetracycline [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Tetracycline Islt KB 1 Observation 912 AB 22 Tobramycin 20233 JAH EI EI Is-Tobramycin Disc Tobramütsiin Disk Tobramütsiin Disk T/M/R 163 JAH 2317 509-0 Tobramycin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Tobramycin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Tobramycin Islt KB 1 Observation 913 AB 22 Trimethoprim/Sulfamethoxazole 20220 JAH EI EI Is-Trimethoprim+sulfamethoxazole Disc Trimetoprim+sulfametoksasool Disk Trimetoprim+sulfametoksasool Disk T/M/R 168 JAH 2329 517-3 Trimethoprim+Sulfamethoxazole Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Trimethoprim+Sulfamethoxazole [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) TMP SMX Islt KB 1 Observation 757 AB 22 Cefepime 20164 JAH EI EI Is-Cefepime Disc Tsefepiim Disk Tsefepiim Disk T/M/R 183 JAH 2307 8272-7 Cefepime Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Cefepime [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Cefepime Islt KB 1 Observation 836 AB 22 MBL 6764526 JAH EI EI Is-Cefinase Tsefinaas (b-laktamaas) Tsefinaas (b-laktamaas) N/P 187 JAH 3270 6985-6 Beta lactamase.usual Susc Pt Isolate OrdQn 3 ABXBACT Beta lactamase.usual [Susceptibility] B-Lactamase Usual Susc Islt 1 Observation 19,7274 760 AB 22 Cefoxitin 20169 JAH EI EI Is-Cefoxitin Disc Tsefoksitiin Disk Tsefoksitiin Disk T/M/R 188 JAH 2309 117-2 Cefoxitin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Cefoxitin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Cefoxitin Islt KB 1 Observation 758 AB 22 Cefotaxime 20149 JAH EI EI Is-Cefotaxime Disc Tsefotaksiim Disk Tsefotaksiim Disk T/M/R 192 JAH 2308 109-9 Cefotaxime Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Cefotaxime [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Cefotaxime Islt KB 1 Observation 759 AB 22 Cefotaxime/Clavulanic acid (MIC) 20147 JAH EI EI Is-Cefotaxime+Clavulanate Grad Tsefotaksiim+klavulaanhape Grad Tsefotaksiim+klavulaanhape Grad QN mg/L 197 JAH 2363 41671-9 Cefotaxime+Clavulanate Susc Pt Isolate OrdQn Gradient strip ABXBACT Cefotaxime+Clavulanate [Susceptibility] by Gradient strip (E-test) Cefotaxime+Clav Islt E-test 1 Observation 761 AB 22 Cefpodoxime 20140 JAH EI EI Is-Cefpodoxime Disc Tsefpodoksiim Disk Tsefpodoksiim Disk T/M/R 200 JAH 2312 121-4 Cefpodoxime Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Cefpodoxime [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Cefpodoxime Islt KB 1 Observation 762 AB 22 Ceftazidime 20124 JAH EI EI Is-Ceftazidime Disc Tseftasidiim Disk Tseftasidiim Disk T/M/R 205 JAH 2597 134-7 Ceftazidime Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Ceftazidime [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Ceftazidime Islt KB 1 Observation 764 AB 22 Cefuroxime sodium 20151 JAH EI EI Is-Cefuroxime Disc Tsefuroksiim Disk Tsefuroksiim Disk T/M/R 218 JAH 2311 146-1 Cefuroxime.parenteral Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Cefuroxime Parenteral [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Cefuroxime Parenter Islt KB 1 Observation 763 AB 22 Cefuroxime axetil 20150 JAH EI EI Is-Cefuroxime oral Disc Tsefuroksiim (suukaudne) Disk Tsefuroksiim (suukaudne) Disk T/M/R 219 JAH 2310 35782-2 Cefuroxime.oral Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Cefuroxime Oral [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Cefuroxime Oral Islt KB 1 Observation 770 AB 22 Ciprofloxacin 20134 JAH EI EI Is-Ciprofloxacin Disc Tsiprofloksatsiin Disk Tsiprofloksatsiin Disk T/M/R 223 JAH 2323 186-7 Ciprofloxacin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Ciprofloxacin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Ciprofloxacin Islt KB 1 Observation 936 AB 22 Vancomycin 20237 JAH EI EI Is-Vancomycin Disc Vankomütsiin Disk Vankomütsiin Disk T/M/R 226 JAH 2315 525-6 Vancomycin Susc Pt Isolate OrdQn Agar diffusion ABXBACT Vancomycin [Susceptibility] by Disk diffusion (KB) Vancomycin Islt KB 1 Observation 537 MÜ 23 Mükobakterite Bakterioskoopia (Bf) 6764332 JAH JAH JAH XXX-Ziehl-Neelsen-m Mükobakterite mikroskoopia (Ziehl-Neelsen) Mükobakterite mikroskoopia (Ziehl-Neelsen) Tekst 2 JAH 2273 656-9 Microscopic observation Prid Pt XXX Nom Acid fast stain.Ziehl-Neelsen MICRO Microscopic observation [Identifier] in Unspecified specimen by Acid fast stain.Ziehl-Neelsen ZN Stn XXX 1 Both 16,4987 536 MÜ 23 Mükobakterite Bactec MGIT külv (Bf) 6764331 JAH JAH JAH XXX-Mycobacterium culture MGIT Mükobakterite külv MGIT Mükobakterite külv (MGIT) KYLV 6 JAH 3163 50941-4 Mycobacterium sp PrThr Pt XXX Ord Organism specific culture MICRO Mycobacterium sp [Presence] in Unspecified specimen by Organism specific culture Mycobacterium XXX Ql Cult 1 Both 16,4708 538 MÜ 23 Mükobakterite LJ külv glütserooliga (Bf) 6764333 JAH JAH JAH XXX-Mycobacterium culture Mükobakterite külv Mükobakterite külv KYLV 7 JAH 2272 543-9 Mycobacterium sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 0,03% MICRO Mycobacterium sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Mycobacterium XXX Cult 1 Both 539 MÜ 23 Mükobakterite LJ külv püruvaadiga (Bf) 6764334 JAH JAH JAH XXX-Mycobacterium culture Mükobakterite külv Mükobakterite külv KYLV 7 JAH 2272 543-9 Mycobacterium sp identified Prid Pt XXX Nom Organism specific culture 0,03% MICRO Mycobacterium sp identified in Unspecified specimen by Organism specific culture Mycobacterium XXX Cult 1 Both 205 ST 24 F-Hb 1908225 JAH JAH EI St-Hb POX Peitveri roojas (pseudoperoksüdaas) Peitveri roojas (pseudoperoksüdaas) Tekst 1 JAH 853 2335-8 Hemoglobin.gastrointestinal ACnc Pt Stool Ord 0,04% CHEM Hemoglobin.gastrointestinal [Presence] in Stool Hemocult Stl Ql 1 Both 1211 ST 24 Peitveri roojas 3059816 JAH JAH EI St-Hb Peitveri roojas (Hb) Peitveri roojas (hemoglobiin) Tekst 3 JAH 854 29771-3 Hemoglobin.gastrointestinal ACnc Pt Stool Ord Imm CHEM Hemoglobin.gastrointestinal [Presence] in Stool by Immunologic method Occult Bld Stl Ql Imm 1 Both 1209 ST 24 Kalprotektiin roojas 6764456 JAH JAH JAH St-Calpro Kalprotektiin roojas Kalprotektiin roojas QN ug/g ug/g 8 JAH 863 38445-3 Calprotectin MCnt Pt Stool Qn ug/g ug/g CHEM Calprotectin [Mass/mass] in Stool Calprotectin Stl-mCnt 1 Both 9 BoF 25 As-Diff 1907979 JAH JAH EI PrtF-Diff Kõhuõõnevedeliku tsütogramm Kõhuõõnevedeliku tsütogramm Paneel 20 JAH 875 29581-6 Differential panel - Pt Periton fld - PANEL.HEM/BC Differential panel in Peritoneal fluid Diff Pnl Prt 1 Order 10 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütogramm 1907979 EOS 3058897 JAH EI EI PrtF-Eosinofiilid % Eosinofiilid % Eosinofiilide suhtarv kõhuõõnevedelikus QN % 22 JAH 877 14343-8 Eosinophils/100 leukocytes NFr Pt Periton fld Qn Manual count % % HEM/BC Eosinophils/100 leukocytes in Peritoneal fluid by Manual count Eosinophil Fr Prt Manual 1 Observation 11 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütogramm 1907979 LYPH 3058903 JAH EI EI PrtF-Lümfotsüüdid % Lümfotsüüdid % Lümfotsüütide suhtarv kõhuõõnevedelikus QN % 23 JAH 878 14821-3 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Periton fld Qn Manual count % % HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Peritoneal fluid by Manual count Lymphocytes Fr Prt Manual 1 Observation 12 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütogramm 1907979 MONO 3058904 JAH EI EI PrtF-Monotsüüdid/makrofaagid % Monotsüüdid/makrofaagid % Monotsüütide/makrofaagide suhtarv kõhuõõnevedelikus QN % 26 JAH 881 32029-1 Monocytes+Macrophages/100 leukocytes NFr Pt Periton fld Qn Manual count % % HEM/BC Monocytes+Macrophages/100 leukocytes in Peritoneal fluid by Manual count Monos+Macros Fr Prt Manual 1 Observation 13 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütogramm 1907979 NEU 3058901 JAH EI EI PrtF-Neutrofiilid % Neutrofiilid % Neutrofiilide suhtarv kõhuõõnevedelikus QN % 27 JAH 882 13836-2 Neutrophils/100 leukocytes NFr Pt Periton fld Qn Manual count % % HEM/BC Neutrophils/100 leukocytes in Peritoneal fluid by Manual count Neutrophils Fr Prt Manual 1 Observation 8 BoF 25 As-Amyl 1907309 JAH JAH EI PrtF-Amyl Amülaas kõhuõõnevedelikus Amülaas kõhuõõnevedelikus QN U/L U/l 37 JAH 1083 1797-0 Amylase CCnc Pt Periton fld Qn U/L CHEM Amylase [Enzymatic activity/volume] in Peritoneal fluid Amylase Prt- unknown Both 202 BoF 25 Erütrotsüütide paneel pleuravedelikus 6764951 JAH JAH EI PlrF-RBC Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid pleuravedelikus QN E6/L 75 JAH 892 793-0 Erythrocytes NCnc Pt Plr fld Qn Manual count 10*12/L 10^12/L HEM/BC Erythrocytes [#/volume] in Pleural fluid by Manual count RBC # Plr Manual 1 Observation 208 BoF 25 Leukotsüütide paneel pleuravedelikus 6764952 JAH JAH EI PlrF-WBC Leukotsüüdid Leukotsüüdid pleuravedelikus QN E6/L 76 JAH 896 808-6 Leukocytes NCnc Pt Plr fld Qn Manual count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Leukocytes [#/volume] in Pleural fluid by Manual count WBC # Plr Manual 1 Observation 218 BoF 25 Pf-WBC 1907163 JAH JAH EI PlrF-WBC Leukotsüüdid Leukotsüüdid pleuravedelikus QN E6/L 76 JAH 896 808-6 Leukocytes NCnc Pt Plr fld Qn Manual count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Leukocytes [#/volume] in Pleural fluid by Manual count WBC # Plr Manual 1 Observation 62 BoF 25 Pf-pH 1907401 JAH JAH EI PlrF-pH pH pleuravedelikust pH pleuravedelikust QN 78 JAH 1104 2750-8 pH LsCnc Pt Plr fld Qn [pH] CHEM pH of Pleural fluid pH Plr unknown Both 212 BoF 25 Pf-Diff 1907158 JAH JAH EI PlrF-Diff Pleuravedeliku tsütogramm Pleuravedeliku tsütogramm Paneel 85 JAH 900 29583-2 Differential panel - Pt Plr fld - PANEL.HEM/BC Differential panel in Pleural fluid Diff Pnl Plr 1 Order 213 BoF 25 Pleuravedeliku tsütogramm 1907158 BASO 3057337 JAH EI EI PlrF-Basofiilid % Basofiilid % Basofiilide suhtarv pleuravedelikus QN % % 86 JAH 901 31995-4 Basophils/100 leukocytes NFr Pt Plr fld Qn Manual count % % HEM/BC Basophils/100 leukocytes in Pleural fluid by Manual count Basophils Fr Plr Manual 1 Observation 214 BoF 25 Pleuravedeliku tsütogramm 1907158 EOS 3057336 JAH EI EI PlrF-Eosinofiilid % Eosinofiilid % Eosinofiilide suhtarv pleuravedelikus QN % % 87 JAH 902 14344-6 Eosinophils/100 leukocytes NFr Pt Plr fld Qn Manual count % % HEM/BC Eosinophils/100 leukocytes in Pleural fluid by Manual count Eosinophil Fr Plr Manual 1 Observation 215 BoF 25 Pleuravedeliku tsütogramm 1907158 LYPH 3057338 JAH EI EI PlrF-Lümfotsüüdid % Lümfotsüüdid % Lümfotsüütide suhtarv pleuravedelikus QN % % 88 JAH 903 14820-5 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Plr fld Qn Manual count % % HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Pleural fluid by Manual count Lymphocytes Fr Plr Manual 1 Observation 216 BoF 25 Pleuravedeliku tsütogramm 1907158 MONO 3057339 JAH EI EI PlrF-Monotsüüdid/makrofaagid % Monotsüüdid/makrofaagid % Monotsüütide/makrofaagide suhtarv pleuravedelikus QN % 91 JAH 906 32028-3 Monocytes+Macrophages/100 leukocytes NFr Pt Plr fld Qn Manual count % % HEM/BC Monocytes+Macrophages/100 leukocytes in Pleural fluid by Manual count Monos+Macros Fr Plr Manual 1 Observation 217 BoF 25 Pleuravedeliku tsütogramm 1907158 Neutrofiilid 3057335 JAH EI EI PlrF-Neutrofiilid % Neutrofiilid % Neutrofiilide suhtarv pleuravedelikus QN % % 92 JAH 907 14848-6 Neutrophils/100 leukocytes NFr Pt Plr fld Qn Manual count % % HEM/BC Neutrophils/100 leukocytes in Pleural fluid by Manual count Neutrophils Fr Plr Manual 1 Observation 58 BoF 25 Pf-Amyl 1907310 JAH JAH EI PlrF-Amyl Amülaas pleuravedelikus Amülaas pleuravedelikus QN U/L U/l 100 JAH 1096 1796-2 Amylase CCnc Pt Plr fld Qn U/L CHEM Amylase [Enzymatic activity/volume] in Pleural fluid Amylase Plr- unknown Both 59 BoF 25 Pf-Gluc 1907332 JAH JAH EI PlrF-Gluc Glükoos pleuravedelikus Glükoos pleuravedelikus QN mmol/L 105 JAH 1097 14747-0 Glucose SCnc Pt Plr fld Qn mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Pleural fluid Glucose Plr-sCnc unknown Both 61 BoF 25 Pf-LDH 1907381 JAH JAH EI PlrF-LDH LDH pleuravedelikus Laktaadi dehüdrogenaas pleuravedelikus QN U/L U/l 111 JAH 1102 60021-3 Lactate dehydrogenase CCnc Pt Plr fld Qn Reaction: Pyruvate to Lactate U/L CHEM Lactate dehydrogenase [Enzymatic activity/volume] in Pleural fluid by Pyruvate to lactate reaction LDH Plr P to unknown Both 631 AN 26 Tsink seminaalplasmas 6764067 JAH EI JAH SemP-Zn Zn seminaalplasmas Tsink seminaalplasmas QN mmol/L mmol/ml 41 JAH 2234 10633-6 Zinc SCnc Pt Semen Qn umol/L umol/L DRUG/TOX Zinc [Moles/volume] in Semen Zinc Smn-sCnc 1 629 AN 26 Alfa-glükosidaas seminaalplasmas 6764068 JAH EI JAH SemP-AGLU Alfaglükosidaas seminaalplasmas Alfaglükosidaas seminaalplasmas QN U/L mU/ml 42 JAH 3555 1814-3 Acid alpha glucosidase CCnc Pt Semen Qn U/L U/L 2 CHEM Acid alpha glucosidase [Enzymatic activity/volume] in Semen Acid A-Glucosidase Smn-cCnc 1 Both 19,5419 630 AN 26 Fruktoos seminaalplasmas 6764069 JAH EI JAH SemP-Fructose Fruktoos seminaalplasmas Fruktoos seminaalplasmas QN mmol/L mmol/ml 43 JAH 3556 10574-2 Fructose SCnc Pt Semen Qn mmol/L mmol/L CHEM Fructose [Moles/volume] in Semen Fructose Smn-sCnc 1 Both 12,2619 496 AN 26 IL-6 eesnäärme sekreedis 6764061 JAH EI JAH XXX-IL-6 IL-6 Interleukiin 6 täpsustamata materjalis QN ng/L ng/l 61 JAH 2232 49732-1 Interleukin 6 MCnc Pt Body fld Qn pg/mL pg/mL CHEM Interleukin 6 [Mass/volume] in Body fluid Il6 Fld-mCnc 1 Both 25,2063 497 AN 26 IL-6 sem plasmas 6764065 JAH EI JAH XXX-IL-6 IL-6 Interleukiin 6 täpsustamata materjalis QN ng/L ng/l 61 JAH 2232 49732-1 Interleukin 6 MCnc Pt Body fld Qn pg/mL pg/mL CHEM Interleukin 6 [Mass/volume] in Body fluid Il6 Fld-mCnc 1 Both 25,2063 407 HLA 27 HLA- B*27 DNA 6764924 JAH JAH JAH B-HLA-B*27 DNA HLA-B*27 DNA HLA-B*27 alleel Tekst 1 JAH 1123 26043-0 HLA-B27 ACnc Pt Bld Ord Probe.amp.tar HLA HLA-B27 [Presence] by Probe & target amplification method HLA-B27 Ql PCR 1 Both 1075 HLA 27 HLA B27 6764012 JAH JAH JAH B-HLA-B*27 DNA HLA-B*27 DNA HLA-B*27 alleel Tekst 1 JAH 1123 26043-0 HLA-B27 ACnc Pt Bld Ord Probe.amp.tar HLA HLA-B27 [Presence] by Probe & target amplification method HLA-B27 Ql PCR 1 Both 412 POR 29 Porfüriinid uriinis 6764971 JAH JAH JAH U-Porph (nmol/L) Porfüriinid uriinis (nmol/L) Porfüriinid uriinis (nmol/L) QN nmol/L 13 JAH 2702 39771-1 Porphyrins SCnc Pt Urine Qn nmol/L nmol/L;nmole/L CHEM Porphyrins [Moles/volume] in Urine Porphyrins Ur-sCnc 1 Both 19,6492 413 POR 29 porfüünid/kreatiniin uriinis 6764970 JAH JAH JAH U-Porph/U-Crea Porfüriinid/kreatiniin uriinis Porfüriinide ja kreatiniini suhe uriinis QN umol/mol 16 JAH 2703 57378-2 Porphyrins/Creatinine SCrto Pt Urine Qn nmol/mmol{creat} nmol/mmol creat CHEM Porphyrins/Creatinine [Molar ratio] in Urine Porphyrins/Creat Ur-sRto 1 Both 19,6492 410 KR 30 karüotüüp 6765344 JAH JAH JAH B-Karyotype Karüotüüp verest Karüotüüp verest Tekst 7 JAH 1448 29770-5 Karyotype Prid Pt Bld/Tiss Nom 0,01% MOLPATH Karyotype [Identifier] in Blood or Tissue Nominal Karyotyp Bld/T 1 Both 405 PH 31 FV Leideni mut./PT-geeni mut. c.20210G>A 6765001 JAH JAH JAH B-FVL, PT c.*20210G>A panel Trombofiilia - V faktori geeni Leideni ja protrombiini geeni c.*20210G>A mutatsioonide paneel Trombofiilia - V faktori geeni Leideni ja protrombiini geeni c.*20210G>A mutatsioonid (paneel) Paneel 1 JAH 2745 L-2745 411 PH 31 LCT geeni c.-13910c>T variant 6765008 JAH JAH JAH XXX-LCT c.-13910C>T Hüpolaktaasia täiskasvanutel - LCT geeni c.-13910C>T variant Hüpolaktaasia täiskasvanutel - LCT geeni c.-13910C>T variant Tekst 9 JAH 1376 58924-2 LCT gene mutations tested for Prid Pt Bld/Tiss Nom Molgen MOLPATH.MUT LCT gene mutations tested for in Blood or Tissue by Molecular genetics method Nominal LCT gene Mut Tested Bld/T 1 Both 517 PH 31 LCT geeni - 13910C 6764770 JAH JAH JAH XXX-LCT c.-13910C>T Hüpolaktaasia täiskasvanutel - LCT geeni c.-13910C>T variant Hüpolaktaasia täiskasvanutel - LCT geeni c.-13910C>T variant Tekst 9 JAH 1376 58924-2 LCT gene mutations tested for Prid Pt Bld/Tiss Nom Molgen MOLPATH.MUT LCT gene mutations tested for in Blood or Tissue by Molecular genetics method Nominal LCT gene Mut Tested Bld/T 1 Both 1177 PH 31 Hüpolaktaasia täisk- LCT geeni c.-13910C 6764769 JAH JAH JAH XXX-LCT c.-13910C>T Hüpolaktaasia täiskasvanutel - LCT geeni c.-13910C>T variant Hüpolaktaasia täiskasvanutel - LCT geeni c.-13910C>T variant Tekst 9 JAH 1376 58924-2 LCT gene mutations tested for Prid Pt Bld/Tiss Nom Molgen MOLPATH.MUT LCT gene mutations tested for in Blood or Tissue by Molecular genetics method Nominal LCT gene Mut Tested Bld/T 1 Both 406 PH 31 HFE geeni p.C282Y ja p. H63D mutatsioon 6764839 JAH JAH JAH B-HFE p.C282Y, p.H63D panel Pärilik hemokromatoos - HFE geeni p.C282Y ja p.H63D mutatsioonide paneel Pärilik hemokromatoos - HFE geeni p.C282Y ja p.H63D mutatsioonid (paneel) Paneel 43 JAH 1403 L-1403 404 PH 31 ATP7B geeni p. H1069Q mutats. 6765000 JAH JAH JAH B-APT7B p.H1069Q Wilsoni tõbi - ATP7B geeni p.H1069Q mutatsioon Wilsoni tõbi - ATP7B geeni p.H1069Q mutatsioon Tekst 100 JAH 1402 21632-5 ATP7B gene.p.H1070Q Arb Pt Bld/Tiss Ord Molgen MOLPATH.MUT ATP7B gene p.H1070Q [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method ATP7B p.H1070Q Bld/T Ql 1 Both 1098 PH 31 Gastriidi paneel 6764978 Gastropaneeli tõlgendus 6764984 JAH EI JAH Pt-Interpretation Tõlgendus Tulemuse tõlgendus Tekst 264 JAH 3501 56850-1 Interpretation and review of laboratory results Imp Pt ^Patient Nom 1 ED Interpretation and review of laboratory results Imp & review of lab results 2 7,778 388 SV 32 Fb-hCG 6765242 JAH JAH EI S,P-fb-hCG fb-hCG Koorioni gonadotropiini vaba beetaalaühik seerumis/plasmas QN U/L 5 JAH 396 19180-9 Choriogonadotropin.beta subunit.free ACnc Pt Ser/Plas Qn [IU]/L IU/L CHEM Choriogonadotropin.beta subunit free [Units/volume] in Serum or Plasma B-HCG Free SerPl-aCnc 1 Both 570 SP 33 Patsiendi vanus 6763674 JAH JAH EI Pt-Age Vanus Patsiendi vanus QN aasta aastat 5 JAH 2551 29553-5 Age Time Pt ^Patient Qn Calculated MISC Age calculated Age Time Patient Calc 1 Observation 14,7996 533 SP 33 Menstr. tsükli faas 6763676 JAH JAH JAH Pt-Menstrual status Menstruaaltsükli faas Patsiendi menstruaaltsükli faas MENSTR 9 JAH 2562 8678-5 Menstrual status Find Pt ^Patient Nom Reported H&P.HX Menstrual status - Reported Menstrual status Reported 2 26,3833 285 SP 33 Aeg peale koormust 6763675 JAH JAH EI Pt-Time post challenge Aeg peale koormust Aeg peale koormust QN min 13 JAH 2559 50220-3 Collection interval from baseline TimeDif Pt XXX Qn SPEC Collection interval from baseline of Unspecified specimen Collect interval from BL XXX 1 Observation 11,4393