id labor Valdkond VK sort Paneel P kood Analüüsi nimetus A kood Kehtiv Kehtiv lõpp Tellitav Vahendatav T lühend Kasutatav nimetus T Nimetus Vastuskood T Ühik Labor ühik Seade Diagnostikumi_tootja Sort Risttabel id algandmed Loinc # Component Property Time Aspects System Scale Method Ex UCUM Units Ex Units %99+ Common Tests Class Long Common Name Short Name Type Order/Obs Doc/Section Ext 165 HE 1 Hemogramm JAH JAH EI B-CBC Hemogramm Hemogramm Paneel " Celltac F MEK-8118" 1 JAH 1 58410-2 Complete blood count (hemogram) panel - Pt Bld - Automated count PANEL.HEM/BC Complete blood count (hemogram) panel in Blood by Automated count CBC (hemogram) Bld Auto 1 Order 261 HE 1 Kapillaarvere hemogramm JAH JAH EI B-CBC Hemogramm Hemogramm Paneel 1 JAH 1 58410-2 Complete blood count (hemogram) panel - Pt Bld - Automated count PANEL.HEM/BC Complete blood count (hemogram) panel in Blood by Automated count CBC (hemogram) Bld Auto 1 Order 178 HE 1 Hemogramm kolmeosalise leukogrammiga JAH JAH EI B-CBC-3Diff Hemogramm 3-osalise leukogrammiga Hemogramm kolmeosalise leukogrammiga Paneel 3 JAH 2124 L-2124 185 HE 1 Hemogramm viieosalise leukogrammiga JAH JAH EI B-CBC-5Diff Hemogramm 5-osalise leukogrammiga Hemogramm viieosalise leukogrammiga Paneel 4 JAH 12 57021-8 CBC W Auto Differential panel - Pt Bld Qn PANEL.HEM/BC CBC W Auto Differential panel in Blood CBC W Auto Diff Bld 1 Order 262 HE 1 Kapillaarvere hemogramm viieosalise leukogrammiga JAH JAH EI B-CBC-5Diff Hemogramm 5-osalise leukogrammiga Hemogramm viieosalise leukogrammiga Paneel 4 JAH 12 57021-8 CBC W Auto Differential panel - Pt Bld Qn PANEL.HEM/BC CBC W Auto Differential panel in Blood CBC W Auto Diff Bld 1 Order 173 HE 1 Leukotsüüdid JAH EI EI B-WBC WBC Leukotsüüdid QN E9/L n x 109 / l 10 JAH/Võrreld 2 6690-2 Leukocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Leukocytes [#/volume] in Blood by Automated count WBC # Bld Auto 1 Observation 166 HE 1 Erütrotsüüdid JAH EI EI B-RBC RBC Erütrotsüüdid QN E12/L n x 1012 / l 11 JAH/Võrreld 3 789-8 Erythrocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*6/uL 10^12/L;million/mm3 2,22% HEM/BC Erythrocytes [#/volume] in Blood by Automated count RBC # Bld Auto 1 Observation 170 HE 1 Hemoglobiin JAH EI EI B-Hb Hb Hemoglobiin QN g/L g/l 12 JAH/Võrreld 4 718-7 Hemoglobin MCnc Pt Bld Qn g/dL 2,32% HEM/BC Hemoglobin [Mass/volume] in Blood Hgb Bld-mCnc 1 Both 169 HE 1 Hematokrit JAH EI EI B-Hct Hct Hematokrit QN % % 13 JAH/Võrreld 5 4544-3 Hematocrit VFr Pt Bld Qn Automated count % HEM/BC Hematocrit [Volume Fraction] of Blood by Automated count Hct VFr Bld Auto 1 Both 167 HE 1 Erütrotsüütide keskmine maht JAH EI EI B-MCV MCV Erütrotsüütide keskmine maht QN fL fl 14 JAH/Võrreld 6 787-2 Erythrocyte mean corpuscular volume EntVol Pt RBC Qn Automated count fL fL HEM/BC Erythrocyte mean corpuscular volume [Entitic volume] by Automated count MCV RBC Auto 1 Observation 171 HE 1 Keskmine hemoglobiin erütrotsüüdis JAH EI EI B-MCH MCH Keskmine hemoglobiin erütrotsüüdis QN pg pg 15 JAH/Võrreld 7 785-6 Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin EntMass Pt RBC Qn Automated count pg pg 2,22% HEM/BC Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin [Entitic mass] by Automated count MCH RBC Qn Auto 1 Observation 172 HE 1 Keskmine hemoglobiini kontsentratsioon erütrotsüüdis JAH EI EI B-MCHC MCHC Keskmine hemoglobiini kontsentratsioon erütrotsüüdis QN g/L g/l 16 JAH/Võrreld 8 786-4 Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin concentration MCnc Pt RBC Qn Automated count g/dL 2,22% HEM/BC Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin concentration [Mass/volume] by Automated count MCHC RBC Auto-mCnc 1 Observation 168 HE 1 Erütrotsüütide suurusjaotuvus JAH EI EI B-RDW-CV RDW-CV Erütrotsüütide suurusjaotuvus QN % % või fl 17 JAH/Võrreld 9 788-0 Erythrocyte distribution width Ratio Pt RBC Qn Automated count % % HEM/BC Erythrocyte distribution width [Ratio] by Automated count RDW RBC Auto-Rto 1 Observation 174 HE 1 Trombotsüüdid JAH EI EI B-Plt Plt Trombotsüüdid QN E9/L n x 109 / l 19 JAH/Võrreld 11 777-3 Platelets NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Platelets [#/volume] in Blood by Automated count Platelet # Bld Auto 1 Observation 191 HE 1 Eosinofiilide suhtarv JAH EI EI B-Eo% Eo% Eosinofiilide suhtarv QN % % 20 JAH/Võrreld 23 713-8 Eosinophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Eosinophils/100 leukocytes in Blood by Automated count Eosinophil NFr Bld Auto 1 Observation 187 HE 1 Basofiilide suhtarv JAH EI EI B-Baso% Baso% Basofiilide suhtarv QN % % 21 JAH/Võrreld 24 706-2 Basophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Basophils/100 leukocytes in Blood by Automated count Basophils NFr Bld Auto 1 Observation 195 HE 1 Monotsüütide suhtarv JAH EI EI B-Mono% Mono% Monotsüütide suhtarv QN % % 22 JAH/Võrreld 25 5905-5 Monocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Monocytes/100 leukocytes in Blood by Automated count Monocytes NFr Bld Auto 1 Observation 182 HE 1 Lümfotsüütide või monotsüütide suhtarv JAH EI EI B-Lymph% Lymph% Lümfotsüütide suhtarv QN % % 23 JAH/Võrreld 26 736-9 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Blood by Automated count Lymphocytes NFr Bld Auto 1 Observation 193 HE 1 Lümfotsüütide suhtarv JAH EI EI B-Lymph% Lymph% Lümfotsüütide suhtarv QN % % 23 JAH/Võrreld 26 736-9 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Blood by Automated count Lymphocytes NFr Bld Auto 1 Observation 180 HE 1 Keskmise suurusega leukotsüütide suhtarv JAH EI EI B-Mxd% Mxd% Keskmise suurusega leukotsüütide suhtarv QN % % 25 JAH/Võrreld 2111 32155-4 Basophils+Eosinophils+Monocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Basophils+Eosinophils+Monocytes/100 leukocytes in Blood by Automated count Baso+Eos+Monos NFr Bld Auto 1 Observation 11,4729 184 HE 1 Neutrofiilide suhtarv JAH EI EI B-Neut% Neut% Neutrofiilide suhtarv QN % % 26 JAH/Võrreld 27 770-8 Neutrophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % 1,03% HEM/BC Neutrophils/100 leukocytes in Blood by Automated count Neutrophils NFr Bld Auto 1 Observation 197 HE 1 Neutrofiilide suhtarv JAH EI EI B-Neut% Neut% Neutrofiilide suhtarv QN % % 26 JAH/Võrreld 27 770-8 Neutrophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Automated count % % 1,03% HEM/BC Neutrophils/100 leukocytes in Blood by Automated count Neutrophils NFr Bld Auto 1 Observation 189 HE 1 Ebaküpsete granulotsüütide suhtarv JAH EI EI B-IG% IG% Ebaküpsete granulotsüütide suhtarv QN % % 28 JAH/Võrreld 33 38518-7 Granulocytes.immature/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % HEM/BC Granulocytes Immature/100 leukocytes in Blood Imm Granulocytes NFr Bld 1 Observation 190 HE 1 Eosinofiilide arv JAH EI EI B-Eo# Eo Eosinofiilide arv QN E9/L n x 109 / l 29 JAH/Võrreld 28 711-2 Eosinophils NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 0,03% HEM/BC Eosinophils [#/volume] in Blood by Automated count Eosinophil # Bld Auto 1 Both 186 HE 1 Basofiilide arv JAH EI EI B-Baso# Baso Basofiilide arv QN E9/L n x 109 / l 30 JAH/Võrreld 29 704-7 Basophils NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 0,76% HEM/BC Basophils [#/volume] in Blood by Automated count Basophils # Bld Auto 1 Observation 194 HE 1 Monotsüütide arv JAH EI EI B-Mono# Mono Monotsüütide arv QN E9/L n x 109 / l 31 JAH/Võrreld 30 742-7 Monocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Monocytes [#/volume] in Blood by Automated count Monocytes # Bld Auto 1 Observation 181 HE 1 Lümfotsüütide või monotsüütide arv JAH EI EI B-Lymph# Lymph Lümfotsüütide arv QN E9/L n x 109 / l 32 JAH/Võrreld 31 731-0 Lymphocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 0,28% HEM/BC Lymphocytes [#/volume] in Blood by Automated count Lymphocytes # Bld Auto 1 Observation 192 HE 1 Lümfotsüütide arv JAH EI EI B-Lymph# Lymph Lümfotsüütide arv QN E9/L n x 109 / l 32 JAH/Võrreld 31 731-0 Lymphocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 0,28% HEM/BC Lymphocytes [#/volume] in Blood by Automated count Lymphocytes # Bld Auto 1 Observation 179 HE 1 Keskmise suurusega leukotsüütide arv JAH EI EI B-Mxd# Mxd Keskmise suurusega leukotsüütide arv QN E9/L n x 109 / l 34 JAH/Võrreld 2110 32154-7 Basophils+Eosinophils+Monocytes NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10*9/L HEM/BC Basophils+Eosinophils+Monocytes [#/volume] in Blood by Automated count Baso+Eos+Monos # Bld Auto 1 Observation 11,4729 183 HE 1 Neutrofiilide arv JAH EI EI B-Neut# Neut Neutrofiilide arv QN E9/L n x 109 / l 35 JAH/Võrreld 32 751-8 Neutrophils NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Neutrophils [#/volume] in Blood by Automated count Neutrophils # Bld Auto 1 Observation 196 HE 1 Neutrofiilide arv JAH EI EI B-Neut# Neut Neutrofiilide arv QN E9/L n x 109 / l 35 JAH/Võrreld 32 751-8 Neutrophils NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Neutrophils [#/volume] in Blood by Automated count Neutrophils # Bld Auto 1 Observation 188 HE 1 Ebaküpsete granulotsüütide arv JAH EI EI B-IG# IG Ebaküpsete granulotsüütide arv QN E9/L n x 109 / l 37 JAH/Võrreld 34 51584-1 Granulocytes.immature NCnc Pt Bld Qn 10*3/uL Giga cells /l HEM/BC Granulocytes Immature [#/volume] in Blood Imm Granulocytes # Bld 1 Both 177 HE 1 Trombotsüütide suurusjaotuvus JAH EI EI B-PDW PDW Trombotsüütide suurusjaotuvus QN fL % 38 JAH/Võrreld 35 32207-3 Platelet distribution width EntVol Pt Bld Qn Automated count fL femtoliters HEM/BC Platelet distribution width [Entitic volume] in Blood by Automated count PDW Bld Auto 1 Observation 175 HE 1 Trombotsüütide keskmine maht JAH EI EI B-MPV MPV Trombotsüütide keskmine maht QN fL fl 40 JAH/Võrreld 36 32623-1 Platelet mean volume EntVol Pt Bld Qn Automated count fL fL HEM/BC Platelet mean volume [Entitic volume] in Blood by Automated count PMV Bld Auto 1 Observation 176 HE 1 Trombotsüütide suurte vormide suhtarv JAH EI EI B-LCR LCR Trombotsüütide suurte vormide suhtarv QN % % 41 JAH/Võrreld 37 48386-7 Platelets.large/Platelets NFr Pt Bld Qn Automated count % % HEM/BC Platelets Large/Platelets in Blood by Automated count Lg Platelets/Platelet NFr Bld Auto 1 Observation 198 HE 1 Normoblastide arv JAH EI EI B-NRBC# NRBC Normoblastide arv QN E9/L n x 109 / l 46 JAH/Võrreld 40 771-6 Erythrocytes.nucleated NCnc Pt Bld Qn Automated count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Nucleated erythrocytes [#/volume] in Blood by Automated count nRBC # Bld Auto 1 Observation 199 HE 1 Normoblastide suhtarv JAH EI EI B-NRBC% NRBC% Normoblastide suhtarv QN /100WBC n / 100 WBC 47 JAH/Võrreld 41 58413-6 Erythrocytes.nucleated/100 leukocytes Ratio Pt Bld Qn Automated count HEM/BC Nucleated erythrocytes/100 leukocytes [Ratio] in Blood by Automated count nRBC/100 WBC Bld Auto-Rto 1 Observation 201 HE 1 Vereäige mikroskoopia JAH JAH EI B-Smear-m panel Vereäige mikroskoopia Vereäige mikroskoopia Paneel 56 JAH 42 L-42 204 HE 1 Eosinofiilid JAH EI EI B-Eosinofiilid % Eosinofiilid % Eosinofiilide suhtarv QN % % 57 JAH/Võrreld 43 26450-7 Eosinophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 49 HEM/BC Eosinophils/100 leukocytes in Blood Eosinophil NFr Bld 1 Observation 11,433 202 HE 1 Basofiilid JAH EI EI B-Basofiilid % Basofiilid % Basofiilide suhtarv QN % % 59 JAH/Võrreld 44 30180-4 Basophils/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 54 HEM/BC Basophils/100 leukocytes in Blood Basophils NFr Bld 1 Observation 11,433 211 HE 1 Monotsüüdid JAH EI EI B-Monotsüüdid % Monotsüüdid % Monotsüütide suhtarv QN % % 61 JAH/Võrreld 45 26485-3 Monocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 40 HEM/BC Monocytes/100 leukocytes in Blood Monocytes NFr Bld 1 Observation 11,433 216 HE 1 Promonotsüüdid JAH EI EI B-Promonotsüüdid % Promonotsüüdid % Promonotsüütide suhtarv QN % % 63 JAH/Võrreld 52 30466-7 Promonocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % HEM/BC Promonocytes/100 leukocytes in Blood Promonycytes NFr Bld 1 Observation 210 HE 1 Monoblastid JAH EI EI B-Monoblastid % Monoblastid % Monoblastide suhtarv QN % % 64 JAH/Võrreld 1667 33840-0 Monoblasts/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % HEM/BC Monoblasts/100 leukocytes in Blood by Manual count Monoblasts NFr Bld Manual 1 Observation 208 HE 1 Lümfotsüüdid JAH EI EI B-Lümfotsüüdid % Lümfotsüüdid % Lümfotsüütide suhtarv QN % % 67 JAH/Võrreld 47 26478-8 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 45 HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Blood Lymphocytes NFr Bld 1 Observation 11,433 218 HE 1 Reaktiivsed lümfotsüüdid JAH EI EI B-Reaktiivsed lümfotsüüdid % Reaktiivsed lümfotsüüdid % Reaktiivsete lümfotsüütide suhtarv QN % % 69 JAH/Võrreld 48 33835-0 Lymphocytes.plasmacytoid/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % HEM/BC Lymphocytes Plasmacytoid/100 leukocytes in Blood by Manual count Plasmacoid Lymphs NFr Bld Manual 1 Observation 215 HE 1 Prolümfotsüüdid JAH EI EI B-Prolümfotsüüdid % Prolümfotsüüdid % Prolümfotsüütide suhtarv QN % % 71 JAH/Võrreld 49 6746-2 Prolymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % HEM/BC Prolymphocytes/100 leukocytes in Blood by Manual count Prolymphocytes NFr Bld Manual 1 Observation 21 207 HE 1 Lümfoblastid JAH EI EI B-Lümfoblastid % Lümfoblastid % Lümfoblastide suhtarv QN % % 73 JAH/Võrreld 95 34922-5 Lymphoblasts/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % HEM/BC Lymphoblasts/100 leukocytes in Blood Lymphoblasts NFr Bld 1 Observation 205 HE 1 Karvrakud JAH EI EI B-Karvrakud % Karvrakud % Karvrakkude suhtarv QN % % 74 JAH/Võrreld 1666 40716-3 Hairy cells ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Hairy cells [Presence] in Blood by Light microscopy Hairy Cells Bld Ql Smear 1 Observation 214 HE 1 Plasmarakud JAH EI EI B-Plasmarakud % Plasmarakud % Plasmarakkude suhtarv QN % % 79 JAH/Võrreld 59 13047-6 Plasma cells/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % HEM/BC Plasma cells/100 leukocytes in Blood Plasma Cells NFr Bld 1 Observation 219 HE 1 Segmenttuumsed neutrofiilid JAH EI EI B-Segmenttuumsed neutrofiilid % Segmenttuumsed neutrofiilid % Segmenttuumsete neutrofiilide suhtarv QN % % 83 JAH/Võrreld 54 26505-8 Neutrophils.segmented/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % HEM/BC Neutrophils.segmented/100 leukocytes in Blood Neuts Seg NFr Bld 1 Observation 206 HE 1 Kepptuumsed neutrofiilid JAH EI EI B-Kepptuumsed neutrofiilid % Kepptuumsed neutrofiilid % Kepptuumsete neutrofiilide suhtarv QN % % 84 JAH/Võrreld 55 26508-2 Neutrophils.band form/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 0,19% HEM/BC Neutrophils.band form/100 leukocytes in Blood Neuts Band NFr Bld 1 Observation 209 HE 1 Metamüelotsüüdid JAH EI EI B-Metamüelotsüüdid % Metamüelotsüüdid % Metamüelotsüütide suhtarv QN % % 86 JAH/Võrreld 56 740-1 Metamyelocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % 307 HEM/BC Metamyelocytes/100 leukocytes in Blood by Manual count Metamyelocytes NFr Bld Manual 1 Observation 23,8122 213 HE 1 Müelotsüüdid JAH EI EI B-Müelotsüüdid % Müelotsüüdid % Müelotsüütide suhtarv QN % % 88 JAH/Võrreld 57 26498-6 Myelocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 0,04% HEM/BC Myelocytes/100 leukocytes in Blood Myelocytes NFr Bld 1 Observation 217 HE 1 Promüelotsüüdid JAH EI EI B-Promüelotsüüdid % Promüelotsüüdid % Promüelotsüütide suhtarv QN % % 90 JAH/Võrreld 58 26524-9 Promyelocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn % % 0,01% HEM/BC Promyelocytes/100 leukocytes in Blood Promyelocytes NFr Bld 1 Observation 212 HE 1 Müeloblastid JAH EI EI B-Müeloblastid % Müeloblastid % Müeloblastide suhtarv QN % % 92 JAH/Võrreld 1668 747-6 Myeloblasts/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % HEM/BC Myeloblasts/100 leukocytes in Blood by Manual count Myeloblasts NFr Bld Manual 1 Observation 203 HE 1 Blastid (spetsifitseerimata) JAH EI EI B-Blastid (spetsifitseerimata) % Blastid (spetsifitseerimata) % Blastide (spetsifitseerimata) suhtarv QN % % 93 JAH/Võrreld 51 709-6 Blasts/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % 791 HEM/BC Blasts/100 leukocytes in Blood by Manual count Blasts NFr Bld Manual 1 Observation 18,0359 228 HE 1 Normoblastid JAH EI EI B-Normoblastid % Normoblastid % Normoblastide suhtarv QN /100WBC n / 100 WBC 97 JAH/Võrreld 67 33990-3 Normoblasts/100 leukocytes Ratio Pt Bld Qn /100{WBCs} /100 leukocytes HEM/BC Normoblasts/100 leukocytes [Ratio] in Blood Normoblasts Bld-Rto 1 Observation 225 HE 1 Neutrofiilide düsplaasia JAH EI EI B-Neutrofiilide düsplaasia Neutrofiilide düsplaasia Neutrofiilide düsplaasia Tekst 99 JAH 68 71369-3 Neutrophils.dysplastic ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Neutrophils.dysplastic [Presence] in Blood by Light microscopy Neutrophils.dysplastic Bld Ql Smear 1 Observation 22,0963 227 HE 1 Toksogeenne granulatsioon JAH EI EI B-Toksogeenne granulatsioon Toksogeenne granulatsioon Toksogeenne granulatsioon Tekst 100 JAH 69 803-7 Toxic granules ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,0071% HEM/BC Toxic granules [Presence] in Blood by Light microscopy Toxic Granules Bld Ql Smear 1 Observation 221 HE 1 Döhle kehakesed JAH EI EI B-Döhle kehakesed Döhle kehakesed Döhle kehakesed Tekst 101 JAH 70 7792-5 Dohle body ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,0030% HEM/BC Dohle body [Presence] in Blood by Light microscopy Dohle Bod Bld Ql Smear 1 Observation 223 HE 1 Hüpersegmentatsioon JAH EI EI B-Hüpersegmentatsioon Hüpersegmentatsioon Hüpersegmentatsioon Tekst 102 JAH 71 765-8 Neutrophils.hypersegmented ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Neutrophils.hypersegmented [Presence] in Blood by Light microscopy Neuts Hyperseg Bld Ql Smear 1 Observation 226 HE 1 Neutrofiilide vakuolisatsioon JAH EI EI B-Neutrofiilide vakuolisatsioon Neutrofiilide vakuolisatsioon Neutrofiilide vakuolisatsioon Tekst 103 JAH 1669 18319-4 Neutrophils.vacuolated ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,0010% HEM/BC Neutrophils.vacuolated [Presence] in Blood by Light microscopy Neuts Vac Bld Ql Smear 1 Observation 220 HE 1 Aueri kepikesed JAH EI EI B-Aueri kepikesed Aueri kepikesed Aueri kepikesed Tekst 105 JAH 1670 11281-3 Auer rods ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Auer rods [Presence] in Blood by Light microscopy Auer Bodies Bld Ql Smear 1 Observation 224 HE 1 Lümfotsüütide atüpism JAH EI EI B-Lümfotsüütide atüpism Lümfotsüütide atüpism Lümfotsüütide atüpism Tekst 106 JAH 72 733-6 Lymphocytes.variant ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Lymphocytes Variant [Presence] in Blood by Light microscopy Variant Lymphs Bld Ql Smear 1 Observation 11,4393 222 HE 1 Gumprechti varjud JAH EI EI B-Gumprechti varjud Gumprechti varjud Gumprechti varjud QN % 107 JAH/Võrreld 73 14912-0 Smudge cells/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count "#/100 WBC; %" 0,0056% HEM/BC Smudge cells/100 leukocytes in Blood by Manual count Smudge Cells NFr Bld Manual 1 Observation 229 HE 1 Aglomeratsioon JAH EI EI B-Aglomeratsioon Aglomeratsioon Aglomeratsioon Tekst 108 JAH 74 7797-4 Rouleaux ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Rouleaux [Presence] in Blood by Light microscopy Rouleaux Bld Ql Smear 1 Observation 230 HE 1 Aglutinatsioon JAH EI EI B-Aglutinatsioon Aglutinatsioon Aglutinatsioon Tekst 109 JAH 1671 50670-9 Erythrocyte agglutination ACnc Pt Bld Ord HEM/BC Erythrocyte agglutination [Presence] in Blood RBC agglut Bld Ql 1 Observation 251 HE 1 Hüpokromaasia JAH EI EI B-Hüpokromaasia Hüpokromaasia Hüpokromaasia Tekst 110 JAH 75 728-6 Hypochromia ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,03% HEM/BC Hypochromia [Presence] in Blood by Light microscopy Hypochromia Bld Ql Smear 1 Observation 252 HE 1 Polükromaasia JAH EI EI B-Polükromaasia Polükromaasia Polükromaasia Tekst 111 JAH 76 10378-8 Polychromasia ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,09% HEM/BC Polychromasia [Presence] in Blood by Light microscopy Polychromasia Bld Ql Smear 1 Observation 250 HE 1 Anisokromaasia JAH EI EI B-Anisokromaasia Anisokromaasia Anisokromaasia Tekst 112 JAH 77 51582-5 Anisochromasia ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Anisochromasia [Presence] in Blood by Light microscopy Anisochromasia Bld Ql Smear 1 Observation 247 HE 1 Erütrotsüütide anisotsütoos JAH EI EI B-Erütrotsüütide anisotsütoos Erütrotsüütide anisotsütoos Erütrotsüütide anisotsütoos Tekst 113 JAH 78 702-1 Anisocytosis ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,04% HEM/BC Anisocytosis [Presence] in Blood by Light microscopy Anisocytosis Bld Ql Smear 1 Observation 248 HE 1 Erütrotsüütide makrotsütoos JAH EI EI B-Erütrotsüütide makrotsütoos Erütrotsüütide makrotsütoos Erütrotsüütide makrotsütoos Tekst 114 JAH 79 738-5 Macrocytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,11% HEM/BC Macrocytes [Presence] in Blood by Light microscopy Macrocytes Bld Ql Smear 1 Observation 249 HE 1 Erütrotsüütide mikrotsütoos JAH EI EI B-Erütrotsüütide mikrotsütoos Erütrotsüütide mikrotsütoos Erütrotsüütide mikrotsütoos Tekst 116 JAH 81 741-9 Microcytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,10% HEM/BC Microcytes [Presence] in Blood by Light microscopy Microcytes Bld Ql Smear 1 Observation 239 HE 1 Poikilotsütoos JAH EI EI B-Poikilotsütoos Poikilotsütoos Poikilotsütoos Tekst 117 JAH 84 779-9 Poikilocytosis ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,03% HEM/BC Poikilocytosis [Presence] in Blood by Light microscopy Poikilocytosis Bld Ql Smear 1 Observation 240 HE 1 Sferotsütoos JAH EI EI B-Mikrosferotsütoos Mikrosferotsütoos Mikrosferotsütoos Tekst 118 JAH 82 48069-9 Spherocytes.micro ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Spherocytes.micro [Presence] in Blood by Light microscopy Spherocytes.micro Bld Ql Smear 1 Both 238 HE 1 Ovalotsütoos JAH EI EI B-Ovalotsütoos Ovalotsütoos Ovalotsütoos Tekst 119 JAH 83 774-0 Ovalocytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,06% HEM/BC Ovalocytes [Presence] in Blood by Light microscopy Ovalocytes Bld Ql Smear 1 Observation 231 HE 1 Akantotsütoos JAH EI EI B-Akantotsütoos Akantotsütoos Akantotsütoos Tekst 120 JAH 85 7789-1 Acanthocytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,00% HEM/BC Acanthocytes [Presence] in Blood by Light microscopy Acanthocytes Bld Ql Smear 1 Observation 235 HE 1 Fragmentatsioon JAH EI EI B-Fragmentatsioon Fragmentatsioon Fragmentatsioon Tekst 121 JAH 86 10373-9 Fragments ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Fragments [Presence] in Blood by Light microscopy Fragments Bld Ql Smear 1 Observation 241 HE 1 Stomatotsütoos JAH EI EI B-Stomatotsütoos Stomatotsütoos Stomatotsütoos Tekst 122 JAH 87 10380-4 Stomatocytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Stomatocytes [Presence] in Blood by Light microscopy Stomatocytes Bld Ql Smear 1 Observation 237 HE 1 Kodotsütoos ehk märklaudrakkude olemasolu JAH EI EI B-Kodotsütoos Märklaudrakud Kodotsütoos ehk märklaudrakkude olemasolu Tekst 123 JAH 88 10381-2 Target cells ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,03% HEM/BC Target cells [Presence] in Blood by Light microscopy Targets Bld Ql Smear 1 Observation 232 HE 1 Dakrüotsütoos ehk pisarrakkude olemasolu JAH EI EI B-Dakrotsütoos Pisarrakud Dakrüotsütoos ehk pisarrakkude olemasolu Tekst 124 JAH 94 7791-7 Dacryocytes ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,03% HEM/BC Dacrocytes [Presence] in Blood by Light microscopy Dacryocytes Bld Ql Smear 1 Observation 234 HE 1 Ehhinotsütoos JAH EI EI B-Ehhinotsütoos Ehhinotsütoos Ehhinotsütoos Tekst 125 JAH 89 7790-9 Burr cells ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,01% HEM/BC Burr cells [Presence] in Blood by Light microscopy Burr Cells Bld Ql Smear 1 Observation 236 HE 1 Keratotsütoos JAH EI EI B-Keratotsütoos Keratotsütoos Keratotsütoos Tekst 126 JAH 1672 10374-7 Helmet cells ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Helmet cells [Presence] in Blood by Light microscopy Helmet Cells Bld Ql Smear 1 Observation 233 HE 1 Drepanotsütoos ehk sirprakkude olemasolu JAH EI EI B-Drepanotsütoos Sirprakud Drepanotsütoos ehk sirprakkude olemasolu Tekst 127 JAH 1673 801-1 Sickle cells ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,0047% HEM/BC Sickle cells [Presence] in Blood by Light microscopy Sickle Cells Bld Ql Smear 1 Observation 242 HE 1 Basofiilne sõmerus JAH EI EI B-Basofiilne sõmerus Basofiilne sõmerus Basofiilne sõmerus Tekst 128 JAH 90 703-9 Basophilic stippling ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,00% HEM/BC Basophilic stippling [Presence] in Blood by Light microscopy Baso Stipl Bld Ql Smear 1 Observation 245 HE 1 Howelli-Jolly kehakesed JAH EI EI B-Howelli-Jolly kehakesed Howelli-Jolly kehakesed Howelli-Jolly kehakesed Tekst 129 JAH 91 7793-3 Howell-Jolly bodies ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,00% HEM/BC Howell-Jolly bodies [Presence] in Blood by Light microscopy Howell-Jolly Bod Bld Ql Smear 1 Observation 243 HE 1 Caboti ringid JAH EI EI B-Caboti ringid Caboti ringid Caboti ringid Tekst 130 JAH 92 11280-5 Cabot rings ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Cabot rings [Presence] in Blood by Light microscopy Cabot rings Bld Ql Smear 1 Observation 246 HE 1 Pappenheimeri kehakesed JAH EI EI B-Pappenheimeri kehakesed Pappenheimeri kehakesed Pappenheimeri kehakesed Tekst 131 JAH 93 7795-8 Pappenheimer bodies ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Pappenheimer bodies [Presence] in Blood by Light microscopy Pappenheimer Bod Bld Ql Smear 1 Observation 244 HE 1 Heinzi kehakesed JAH EI EI B-Heinzi kehakesed Heinzi kehakesed Heinzi kehakesed Tekst 132 JAH 1674 716-1 Heinz bodies ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Heinz bodies [Presence] in Blood by Light microscopy Heinz Bod Bld Ql Smear 1 Observation 256 HE 1 Trombotsüütide anisotsütoos JAH EI EI B-Trombotsüütide anisotsütoos Trombotsüütide anisotsütoos Trombotsüütide anisotsütoos Tekst 133 JAH 1675 51640-1 Platelet anisocytosis ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Platelet anisocytosis [Presence] in Blood by Light microscopy Platelet anisocytosis Bld Ql Smear 1 Observation 258 HE 1 Trombotsüütide makrotsütoos JAH EI EI B-Trombotsüütide makrotsütoos Trombotsüütide makrotsütoos Trombotsüütide makrotsütoos Tekst 134 JAH 1676 32146-3 Platelets.large ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Platelets Large [Presence] in Blood by Light microscopy Lg Platelets Bld Ql Smear 1 Observation 257 HE 1 Trombotsüütide hüpogranulatsioon JAH EI EI B-Trombotsüütide hüpogranulatsioon Trombotsüütide hüpogranulatsioon Trombotsüütide hüpogranulatsioon Tekst 135 JAH 1677 33216-3 Platelets.agranular ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Platelets agranular [Presence] in Blood by Light microscopy Agran Platelets Bld Ql Smear 1 Observation 253 HE 1 Hiidtrombotsüüdid JAH EI EI B-Hiidtrombotsüüdid Hiidtrombotsüüdid Hiidtrombotsüüdid Tekst 136 JAH 1678 5908-9 Platelets.giant ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light 0,0017% HEM/BC Platelets Giant [Presence] in Blood by Light microscopy Giant Platelets Bld Ql Smear 1 Observation 255 HE 1 Trombotsüütide agregaadid JAH EI EI B-Trombotsüütide agregaadid Trombotsüütide agregaadid Trombotsüütide agregaadid Tekst 137 JAH 1679 7796-6 Platelet clump ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Platelet clump [Presence] in Blood by Light microscopy Platelet Clump Bld Ql Smear 1 Observation 254 HE 1 Mikromegakarüotsüüdid JAH EI EI B-Mikromegakarüotsüüdid % Mikromegakarüotsüüdid % Mikromegakarüotsüütide suhtarv QN % 138 JAH/Võrreld 1680 62858-6 Micromegakaryocytes/100 leukocytes NFr Pt Bld Qn Manual count % % HEM/BC Micromegakaryocytes/100 leukocytes in Blood by Manual count Micromegakaryocytes NFr Bld Manual 1 Observation 18,6198 259 HE 1 Trombotsüütide satellism JAH EI EI B-Trombotsüütide satellism Trombotsüütide satellism Trombotsüütide satellism Tekst 139 JAH 1681 18312-9 Platelet satellitism ACnc Pt Bld Ord Microscopy.light HEM/BC Platelet satellitism [Presence] in Blood by Light microscopy Platelet Satel Bld Ql Smear 1 Observation 200 HE 1 Retikulotsüütide mikroskoopia JAH EI EI B-Ret-m Retikulotsüütide mikroskoopia Retikulotsüütide mikroskoopia QN % % 144 JAH/Võrreld 2101 31112-6 Reticulocytes/100 erythrocytes NFr Pt Bld Qn Manual % % 9 HEM/BC Reticulocytes/100 erythrocytes in Blood by Manual Retics/100 RBC NFr Manual 1 Observation 16,4896 263 HE 1 Kapillaarvere retikulotsüütide mikroskoopia JAH JAH EI B-Ret-m Retikulotsüütide mikroskoopia Retikulotsüütide mikroskoopia QN % % 144 JAH/Võrreld 2101 31112-6 Reticulocytes/100 erythrocytes NFr Pt Bld Qn Manual % % 9 HEM/BC Reticulocytes/100 erythrocytes in Blood by Manual Retics/100 RBC NFr Manual 1 Observation 16,4896 164 HE 1 Erütrotsüütide settekiirus JAH EI EI B-ESR Settekiirus Erütrotsüütide settekiirus QN mm/h mm/h 146 JAH/Võrreld 106 4537-7 Erythrocyte sedimentation rate Vel Pt Bld Qn Westergren mm/h mm/hr 0,03% HEM/BC Erythrocyte sedimentation rate by Westergren method ESR Bld Qn Westrgrn 1 Both 260 HE 1 Kapillaarvere erütrotsüütide settekiirus JAH EI EI cB-ESR Kapillaarvere settekiirus Kapillaarvere erütrotsüütide settekiirus QN mm/h mm/h 147 JAH/Võrreld 108 30341-2 Erythrocyte sedimentation rate Vel Pt Bld Qn mm/h 0,07% HEM/BC Erythrocyte sedimentation rate ESR Bld Qn 1 Both 94 HAT 2 aB-HAT JAH EI EI aB-ABB panel Happe-aluse tasakaal arteriaalses veres Happe-aluse tasakaalu uuring arteriaalses veres Paneel mmol/l ABL-50 1 JAH 1248 24336-0 Gas panel - Pt BldA Qn 0,01% PANEL.CHEM Gas panel in Arterial blood Gas Pnl BldA 1 Order 45 HAT 2 aB-pH JAH EI EI aB-pH pH pH arteriaalses veres QN mmHg ABL-50 5 JAH 1251 2744-1 pH LsCnc Pt BldA Qn [pH] 0,08% CHEM pH of Arterial blood pH BldA 1 Both 81 HAT 2 aB-HAT JAH EI EI aB-pCO2 pCO2 Süsinikdioksiidi osarõhk arteriaalses veres QN mmHg mmHg ABL-50 6 JAH 1252 2019-8 Carbon dioxide PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg 0,05% CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] in Arterial blood pCO2 BldA 1 Both 39 HAT 2 aB-HAT JAH EI EI aB-pO2 pO2 Hapniku osarõhk arteriaalses veres QN mmHg mmHg ABL-50 8 JAH 1253 2703-7 Oxygen PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg 0,07% CHEM Oxygen [Partial pressure] in Arterial blood pO2 BldA 1 Both 46 HAT 2 aB-pHt JAH EI EI aB-pHt pH (t) pH (kehatemperatuuri järgi kohandatud) arteriaalses veres QN mmHg ABL-50 13 JAH 1257 33254-4 pH^^adjusted to patients actual temperature LsCnc Pt BldA Qn [pH] 0,01% CHEM pH of Arterial blood adjusted to patients actual temperature pH temp adj BldA 1 Observation 82 HAT 2 aB-pCO2t JAH EI EI aB-pCO2t pCO2 (t) Süsinikdioksiidi osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) arteriaalses veres QN mmHg 14 JAH 1258 32771-8 Carbon dioxide^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Arterial blood pCO2 temp adj BldA 1 Observation 40 HAT 2 aB-pO2t JAH EI EI aB-pO2t pO2 (t) Hapniku osarõhk (kehatemperatuuri järgi kohandatud) arteriaalses veres QN mmHg mmHg ABL-50 15 JAH 1259 19255-9 Oxygen^^adjusted to patients actual temperature PPres Pt BldA Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Oxygen [Partial pressure] adjusted to patients actual temperature in Arterial blood pO2 temp adj BldA 1 Observation 96 HAT 2 aB-HCO3 JAH EI EI aP-HCO3 Vesinikkarbonaat Vesinikkarbonaat arteriaalses plasmas QN mmol/L 30 JAH 1273 1960-4 Bicarbonate SCnc Pt BldA Qn mmol/L mmol/L 0,05% CHEM Bicarbonate [Moles/volume] in Arterial blood HCO3 BldA-sCnc 1 Both 95 HAT 2 P-HCO3st JAH EI EI vP-HCO3st Vesinikkarbonaat (st) Vesinikkarbonaat (standardiseeritud) plasmas QN mmol/L 52 JAH 2155 69964-5 Bicarbonate^^standard SCnc Pt Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Bicarbonate [Moles/volume] standard in Plasma HCO3 std Plas-sCnc 1 Both 11,4729 47 HAT 2 cB-pH JAH EI EI cB-pH pH pH kapillaarses veres QN mmHg ABL-50 79 JAH 1322 2745-8 pH LsCnc Pt BldC Qn [pH] 0,00% CHEM pH of Capillary blood pH BldC 1 Both 83 HAT 2 cB-CO2 JAH EI EI cB-pCO2 pCO2 Süsinikdioksiidi osarõhk kapillaarses veres QN mmHg 80 JAH 1323 2020-6 Carbon dioxide PPres Pt BldC Qn mm[Hg] mm Hg 0,00% CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] in Capillary blood pCO2 BldC 1 Both 84 HAT 2 cB-pCO2 JAH EI EI cB-pCO2 pCO2 Süsinikdioksiidi osarõhk kapillaarses veres QN mmHg 80 JAH 1323 2020-6 Carbon dioxide PPres Pt BldC Qn mm[Hg] mm Hg 0,00% CHEM Carbon dioxide [Partial pressure] in Capillary blood pCO2 BldC 1 Both 41 HAT 2 cB-pO2 JAH EI EI cB-pO2 pO2 Hapniku osarõhk kapillaarses veres QN mmHg mmHg ABL-50 82 JAH 1324 2704-5 Oxygen PPres Pt BldC Qn mm[Hg] mm Hg 0,00% CHEM Oxygen [Partial pressure] in Capillary blood pO2 BldC 1 Both 44 HAT 2 cB-sO2 JAH EI EI cB-sO2 sO2 Hapnikuga küllastatus kapillaarses veres QN % mmHg ABL-50 83 JAH 1325 2709-4 Oxygen saturation MFr Pt BldC Qn % %; Calc% 0,00% HEMODYN.MOLEC Oxygen saturation in Capillary blood SaO2% BldC 2 48 HAT 2 cB-pHt JAH EI EI cB-pHt pH (t) pH (kehatemperatuuri järgi kohandatud) kapillaarses veres QN mmHg ABL-50 87 JAH 1328 39485-8 pH^^adjusted to patients actual temperature LsCnc Pt BldC Qn [pH] CHEM pH of Capillary blood adjusted to patients actual temperature pH temp adj BldC 1 Observation 42 HAT 2 cB-O2 JAH EI EI cB-O2 O2 Hapnik kapillaarses veres QN Vol% mmHg ABL-50 90 JAH 1331 64799-0 Oxygen content VFr Pt BldC Qn Calculated mL/dL ml/dl CHEM Oxygen content in Capillary blood by calculation O2 Ct VFr BldC Calc 1 11,3891 43 HAT 2 cB-p50 JAH EI EI cB-p50 pO2 (sO2 50%) Hapniku osarõhk (küllastatus hapnikuga 50%) kapillaarses veres QN mmHg mmHg ABL-50 91 JAH 1332 19215-3 Oxygen^^saturation adjusted to 0.5 PPres Pt BldC Qn mm[Hg] mm Hg CHEM Oxygen [Partial pressure] saturation adjusted to 0.5 in Capillary blood pO2 satn adj to 0.5 BldC 1 Observation 49 EL 3 S2-K JAH EI EI S,P-K Kaalium Kaalium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l Integra 800,400+ Roche 3 JAH/Võrreld 211 2823-3 Potassium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,2673% CHEM Potassium [Moles/volume] in Serum or Plasma Potassium SerPl-sCnc 1 Both 77 EL 3 S2-Na JAH EI EI S,P-Na Naatrium Naatrium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l Integra 800,400+ Roche 5 JAH/Võrreld 210 2951-2 Sodium SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1705% CHEM Sodium [Moles/volume] in Serum or Plasma Sodium SerPl-sCnc 1 Both 53 EL 3 vB-ionCa JAH EI EI S,P-iCa Kaltsium (ioniseeritud) Kaltsium (ioniseeritud) seerumis/plasmas QN mmol/L IRMA TRUPOINT Roche 7 JAH 213 12180-6 Calcium.ionized SCnc Pt Ser/Plas Qn ISE mg/dL mmol/L CHEM Calcium.ionized [Moles/volume] in Serum or Plasma by Ion-selective membrane electrode (ISE) Ca-I SerPl ISE-sCnc 1 Both 52 EL 3 S2-Ca JAH EI EI S,P-Ca Kaltsium Kaltsium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l Integra 800,400+ Roche 11 JAH/Võrreld 212 2000-8 Calcium SCnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Calcium [Moles/volume] in Serum or Plasma Calcium SerPl-sCnc 1 Both 59 EL 3 S2-Cl JAH EI EI S,P-Cl Kloriid Kloriid seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l Integra 800,400+ Roche 14 JAH/Võrreld 216 2075-0 Chloride SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L 2,1479% CHEM Chloride [Moles/volume] in Serum or Plasma Chloride SerPl-sCnc 1 Both 22 EL 3 S2-P JAH EI EI S,P-P Fosfaat Fosfaat seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l Integra 800,400+ Roche 15 JAH/Võrreld 234 14879-1 Phosphate SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Phosphate [Moles/volume] in Serum or Plasma Phosphate SerPl-sCnc 1 Both 75 EL 3 S2-Mg JAH EI EI S,P-Mg Magneesium Magneesium seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l Integra 800,400+ Roche 17 JAH/Võrreld 218 2601-3 Magnesium SCnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Magnesium [Moles/volume] in Serum or Plasma Magnesium SerPl-sCnc 1 Both 57 KAR 4 P4-cTnT JAH EI EI B-cTnT POCT Troponiin T (POCT) Troponiin T (kardiaalne) veres (POCT) QN ng/L Cardiac Reader Roche 2 JAH/Võrreld 314 48425-3 Troponin T.cardiac MCnc Pt Bld Qn ug/L ug/L CHEM Troponin T.cardiac [Mass/volume] in Blood Troponin T Bld-mCnc 1 Both 66 KAR 4 S2-CK-MB-m JAH EI EI S,P-CK-MBm CK-MBm Kreatiini kinaasi MB isoensüümi mass seerumis/plasmas QN ug/L ng/ml Elecsys 2010, e411 Roche 6 JAH/Võrreld 315 13969-1 Creatine kinase.MB MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,3363% CHEM Creatine kinase.MB [Mass/volume] in Serum or Plasma CK MB SerPl-mCnc 1 Both 17 KE 5 S2-CRP JAH EI EI S,P-CRP CRP C-reaktiivne valk seerumis/plasmas QN mg/L mg/l Integra 800,400+ Roche 1 JAH/Võrreld 232 1988-5 C reactive protein MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0344% CHEM C reactive protein [Mass/volume] in Serum or Plasma CRP SerPl-mCnc 1 Both 27 KE 5 S2-Gluc JAH EI EI fS,fP-Gluc Glükoos paastuseerumis/-plasmas Glükoos paastuseerumis/paastuplasmas QN mmol/L mmol/l Integra 800,400+ Roche 8 JAH/Võrreld 237 14771-0 Glucose^post CFst SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Fasting glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma Glucose p fast SerPl-sCnc 1 Both 32 KE 5 P3-GlucTT JAH EI EI fS,fP-Gluc Glükoos paastuseerumis/-plasmas Glükoos paastuseerumis/paastuplasmas QN mmol/L mmol/l Integra 800,400+ Roche 8 JAH/Võrreld 237 14771-0 Glucose^post CFst SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Fasting glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma Glucose p fast SerPl-sCnc 1 Both 34 KE 5 cB-Gluc JAH EI EI fcB-Gluc Glükoos kapillaarses paastuveres Glükoos kapillaarses paastuveres QN mmol/L mmol/l Integra 800,400+ Roche 9 JAH/Võrreld 238 14770-2 Glucose^post CFst SCnc Pt BldC Qn Glucometer mmol/L mmol/L CHAL Fasting glucose [Moles/volume] in Capillary blood by Glucometer Glucose p fast BldC Glucomtr-sCnc 1 Both 28 KE 5 P3-Gluc JAH EI EI S,P-Gluc Glükoos Glükoos seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l Integra 800,400+ Roche 10 JAH/Võrreld 239 14749-6 Glucose SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma Glucose SerPl-sCnc 1 Both 26 KE 5 B1-HbA1C JAH EI EI B-HbA1c HbA1c Glükohemoglobiin veres QN % % Integra 800,400+ Roche 16 JAH/Võrreld 236 4548-4 Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total MFr Pt Bld Qn % %; % Hgb 0,0883% HEM/BC Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total in Blood Hgb A1c MFr Bld 1 Both 29 KE 5 S2-GlucTT JAH EI EI GTT (0, 120 min) Glükoosi taluvuse proov (0, 120 min) Glükoosi taluvuse proov (0, 120 min) Paneel mmol/l Integra 800,400+ Roche 21 JAH 240 L-240 30 KE 5 fP-Gluc (0 min) JAH EI EI fS,P-Gluc 0 min (pre 75 g Gluc PO) Glükoos 0 min (75 g) Glükoos paastuseerumis/paastuplasmas enne glükoosi manustamist QN mmol/L mmol/l Integra 800,400+ Roche 24 JAH/Võrreld 241 14996-3 Glucose^pre 75 g glucose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --pre 75 g glucose PO Glucose pre 75 g Glc PO SerPl-sCnc 1 Observation 31 KE 5 P-Gluc (60 min) JAH EI EI S,P-Gluc 60 min (post 75 g Gluc PO) Glükoos 60 min (75 g) Glükoos seerumis/plasmas 60 minutit pärast glükoosi manustamist QN mmol/L mmol/l Integra 800,400+ Roche 25 JAH/Võrreld 248 51597-3 Glucose^1H post 75 g glucose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --1 hour post 75 g glucose PO Glucose 1H p 75 g Glc PO SerPl-sCnc 1 Observation 33 KE 5 P-Gluc (120 min) JAH EI EI S,P-Gluc 120 min (post 75g Gluc PO) Glükoos 120 min (75 g) Glükoos seerumis/plasmas 120 minutit pärast glükoosi manustamist QN mmol/L mmol/l Integra 800,400+ Roche 26 JAH/Võrreld 242 14995-5 Glucose^2H post 75 g glucose PO SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHAL Glucose [Moles/volume] in Serum or Plasma --2 hours post 75 g glucose PO Glucose 2H p 75 g Glc PO SerPl-sCnc 1 Both 6 KE 5 S2-ALT JAH EI EI S,P-ALAT ALAT Alaniini aminotransferaas seerumis/plasmas QN U/L u/l Integra 800,400+ Roche 38 JAH/Võrreld 222 1744-2 Alanine aminotransferase CCnc Pt Ser/Plas Qn Without P-5'-P U/L U/L CHEM Alanine aminotransferase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma by Without P-5'-P ALT SerPl w/o P-5'-P-cCnc 1 Both 13 KE 5 S2-AST JAH EI EI S,P-ASAT ASAT Aspartaadi aminotransferaas seerumis/plasmas QN U/L u/l Integra 800,400+ Roche 39 JAH/Võrreld 228 1920-8 Aspartate aminotransferase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,8705% CHEM Aspartate aminotransferase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma AST SerPl-cCnc 1 Both 12 KE 5 S2-ALP2S JAH EI EI S,P-ALP ALP Aluseline fosfataas seerumis/plasmas QN U/L u/l Integra 800,400+ Roche 42 JAH 223 6768-6 Alkaline phosphatase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,8002% CHEM Alkaline phosphatase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma ALP SerPl-cCnc 1 Both 25 KE 5 S2-GGT JAH EI EI S,P-GGT GGT Gammaglutamüüli transferaas seerumis/plasmas QN U/L u/l Integra 800,400+ Roche 63 JAH/Võrreld 235 2324-2 Gamma glutamyl transferase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,0564% CHEM Gamma glutamyl transferase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma GGT SerPl-cCnc 1 Both 14 KE 5 S2-Bil JAH EI EI S,P-Bil Bilirubiin Bilirubiin seerumis/plasmas QN umol/L mkmol/l Integra 800,400+ Roche 64 JAH/Võrreld 229 14631-6 Bilirubin SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Bilirubin [Moles/volume] in Serum or Plasma Bilirub SerPl-sCnc 1 Both 16 KE 5 P4-Bil vst JAH EI EI S,P-Bil Bilirubiin Bilirubiin seerumis/plasmas QN umol/L mkmol/l Integra 800,400+ Roche 64 JAH/Võrreld 229 14631-6 Bilirubin SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Bilirubin [Moles/volume] in Serum or Plasma Bilirub SerPl-sCnc 1 Both 15 KE 5 S2-Bil-D JAH EI EI S,P-Bil-conj Bilirubiin (konjugeeritud) Bilirubiin (konjugeeritud) seerumis/plasmas QN umol/L mkmol/l Integra 800,400+ Roche 67 JAH/Võrreld 230 14629-0 Bilirubin.glucuronidated+Bilirubin.albumin bound SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Bilirubin.direct [Moles/volume] in Serum or Plasma Bilirub Direct SerPl-sCnc 1 Both 10 KE 5 S2-Amyl JAH EI EI S,P-Amyl Amülaas Amülaas seerumis/plasmas QN U/L u/l Integra 800,400+ Roche 69 JAH 225 1798-8 Amylase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,0927% CHEM Amylase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma Amylase SerPl-cCnc 1 Both 67 KE 5 S2-Crea JAH EI EI S,P-Crea Kreatiniin Kreatiniin seerumis/plasmas QN umol/L mkmol/l Integra 800,400+ Roche 78 JAH/Võrreld 279 14682-9 Creatinine SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Creatinine [Moles/volume] in Serum or Plasma Creat SerPl-sCnc 1 Both 70 KE 5 dU-CreaC JAH EI EI dU-S-Crea Kreatiniinikliirens Kreatiniinikliirens QN mL/min 84 JAH/Võrreld 281 2164-2 Creatinine renal clearance VRat 24H Urine+Ser/Plas Qn mL/min 0,0084% CHEM Creatinine renal clearance in 24 hour Creat Cl 24H Ur+SerPl-vRate 1 Both 87 KE 5 S2-Urea JAH EI EI S,P-Urea Uurea Uurea seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l Integra 800,400+ Roche 86 JAH/Võrreld 310 22664-7 Urea SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Urea [Moles/volume] in Serum or Plasma Urea SerPl-sCnc 1 Both 7 KE 5 S2-Alb JAH EI EI S,P-Alb Albumiin Albumiin seerumis/plasmas QN g/L g/l Integra 800,400+ Roche 91 JAH/Võrreld 219 61151-7 Albumin MCnc Pt Ser/Plas Qn BCG g/dL g/dl CHEM Albumin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Bromcresol green (BCG) dye binding method Albumin SerPl BCG-mCnc 1 Both 88 KE 5 S2-Prot JAH EI EI S,P-Prot Valk Valk seerumis/plasmas QN g/L g/l Integra 800,400+ Roche 93 JAH/Võrreld 311 2885-2 Protein MCnc Pt Ser/Plas Qn g/dL 0,82% CHEM Protein [Mass/volume] in Serum or Plasma Prot SerPl-mCnc 1 Both 73 KE 5 S2-LDHL JAH EI EI S,P-LDH LDH Laktaadi dehüdrogenaas seerumis/plasmas QN U/L u/l Integra 800,400+ Roche 95 JAH 285 14805-6 Lactate dehydrogenase CCnc Pt Ser/Plas Qn Reaction: pyruvate to lactate CHEM Lactate dehydrogenase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma by Pyruvate to lactate reaction LDH SerPl P to L-cCnc 1 Observation 71 KE 5 S2-UricA JAH EI EI S,P-UA Kusihape Kusihape seerumis/plasmas QN umol/L mkmol/l Integra 800,400+ Roche 101 JAH/Võrreld 284 14933-6 Urate SCnc Pt Ser/Plas Qn umol/L umol/L CHEM Urate [Moles/volume] in Serum or Plasma Urate SerPl-sCnc 1 Both 65 KE 5 S2-CK JAH EI EI S,P-CK CK Kreatiini kinaas seerumis/plasmas QN U/L u/l Integra 800,400+ Roche 102 JAH/Võrreld 278 2157-6 Creatine kinase CCnc Pt Ser/Plas Qn U/L 0,3104% CHEM Creatine kinase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma CK SerPl-cCnc 1 Both 61 KE 5 S2-Chol JAH EI EI S,P-Chol Kolesterool Kolesterool seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l Integra 800,400+ Roche 105 JAH/Võrreld 271 14647-2 Cholesterol SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Cholesterol [Moles/volume] in Serum or Plasma Cholest SerPl-sCnc 1 Both 62 KE 5 S2-HDL JAH EI EI S,P-HDL-Chol HDL HDL-kolesterool seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l Integra 800,400+ Roche 107 JAH/Võrreld 272 14646-4 Cholesterol.in HDL SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Cholesterol in HDL [Moles/volume] in Serum or Plasma HDLc SerPl-sCnc 1 Both 63 KE 5 S2-LDL JAH EI EI S,P-LDL-Chol LDL LDL-kolesterool seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l Integra 800,400+ Roche 108 JAH/Võrreld 273 22748-8 Cholesterol.in LDL SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Cholesterol in LDL [Moles/volume] in Serum or Plasma LDLc SerPl-sCnc 1 Both 86 KE 5 S2-Trigl JAH EI EI S,P-Trigl Triglütseriidid Triglütseriidid seerumis/plasmas QN mmol/L mmol/l Integra 800,400+ Roche 110 JAH/Võrreld 274 14927-8 Triglyceride SCnc Pt Ser/Plas Qn mmol/L mmol/L CHEM Triglyceride [Moles/volume] in Serum or Plasma Trigl SerPl-sCnc 1 Both 80 KE 5 S2-RF JAH EI EI S,P-RF Reumatoidfaktor Reumatoidfaktor seerumis/plasmas QN kU/L iu/ml Integra 800,400+ Roche 117 JAH 303 11572-5 Rheumatoid factor ACnc Pt Ser Qn 0,0132% SERO Rheumatoid factor [Units/volume] in Serum Rheumatoid fact Ser-aCnc 1 Both 92 KE 5 S2-Prot-Fr JAH EI EI S-Prot-Fr panel Valkude fraktsioonid Valkude fraktsioonid seerumis Paneel Biomidi 120 JAH 109 24351-9 Protein fractions panel - Pt Ser/Plas Qn PANEL.CHEM Protein electrophoresis panel in Serum or Plasma Prot Elph Pnl SerPl 1 Order 23,1239 3 HÜ 6 P1-PT-INR JAH EI EI P-PT-INR PT-INR Protrombiini aeg plasmas Paneel Behring Fibrintimer 2 Siemens 1 JAH 178 L-178 1 HÜ 6 P1-APTT JAH EI EI P-APTT APTT Aktiveeritud osalise tromboplastiini aeg plasmas QN s SEK Behring Fibrintimer 2 Siemens 9 JAH/Võrreld 181 14979-9 Coagulation surface induced Time Pt PPP Qn Coag s sec 0,25% COAG Activated partial thrombplastin time (aPTT) in Platelet poor plasma by Coagulation assay aPTT Time PPP 1 Both 4 HÜ 6 P1-FiDD JAH EI EI P-D-Di D-dimeerid D-dimeerid plasmas QN mg/L mg/ml NycoCard reader Helexlab 16 JAH 184 48065-7 Fibrin D-dimer FEU MCnc Pt PPP Qn ug/L FEU 0,02% COAG Fibrin D-dimer FEU [Mass/volume] in Platelet poor plasma D dimer FEU PPP-mCnc 1 Both 5 HÜ 6 P4-FiDD JAH EI EI P-D-Di D-dimeerid D-dimeerid plasmas QN mg/L mg/l Cardiac Reader Surgi Tech 16 JAH 184 48065-7 Fibrin D-dimer FEU MCnc Pt PPP Qn ug/L FEU 0,02% COAG Fibrin D-dimer FEU [Mass/volume] in Platelet poor plasma D dimer FEU PPP-mCnc 1 Both 2 HÜ 6 P1-Fibr JAH EI EI P-Fibr Fibrinogeen Fibrinogeen plasmas QN g/L G/L Behring Fibrintimer 2 Siemens 18 JAH/Võrreld 182 48664-7 Fibrinogen MCnc Pt PPP Qn Coag.derived g/L g/L COAG Fibrinogen [Mass/volume] in Platelet poor plasma by Coagulation.derived Fibrinogen PPP Coag.derived-mCnc 1 BOTH 265 U 8 Uriini ribaanalüüs JAH JAH EI U-Strip Uriini ribaanalüüs Uriini ribaanalüüs Paneel 4 JAH 785 50556-0 Urinalysis dipstick panel - Pt Urine - Test strip.automated PANEL.UA Urinalysis dipstick panel in Urine by Automated test strip UA dipstick Pnl Ur Strip.auto 1 Order 267 U 8 Erikaal JAH EI EI U-SG strip Erikaal Erikaal QN 5 JAH/Võrreld 786 53326-5 Specific gravity Rden Pt Urine Qn Test strip.automated UA Specific gravity of Urine by Automated test strip Sp Gr Ur Strip.auto 1 Observation 270 U 8 Happe-aluse tasakaal JAH EI EI U-pH strip pH pH QN 6 JAH/Võrreld 787 50560-2 pH LsCnc Pt Urine Qn Test strip.automated [pH] pH UA pH of Urine by Automated test strip pH Ur Strip.auto 1 Observation 272 U 8 Leukotsüüdid JAH EI EI U-WBC strip Leukotsüüdid Leukotsüüdid QN E6/L 7 JAH/Võrreld 789 58805-3 Leukocytes NCnc Pt Urine Qn Test strip.automated /uL /uL UA Leukocytes [#/volume] in Urine by Automated test strip WBC # Ur Strip.auto 1 Both 17,589 273 U 8 Nitrit JAH EI EI U-Nit strip Nitrit Nitrit Tekst 9 JAH/Võrreld 788 50558-6 Nitrite ACnc Pt Urine Ord Test strip.automated UA Nitrite [Presence] in Urine by Automated test strip Nitrite Ur Ql Strip.auto 1 Observation 275 U 8 Valk JAH EI EI U-Prot strip Valk Valk QN g/L 10 JAH/Võrreld 790 50561-0 Protein MCnc Pt Urine Qn Test strip.automated mg/dL mg/dL UA Protein [Mass/volume] in Urine by Automated test strip Prot Ur Strip.auto-mCnc 1 Observation 17,589 269 U 8 Glükoos JAH EI EI U-Gluc strip Glükoos Glükoos QN mmol/L 12 JAH/Võrreld 791 59156-0 Glucose SCnc Pt Urine Qn Test strip.automated mmol/L mmol/L UA Glucose [Moles/volume] in Urine by Automated test strip Glucose Ur Strip.auto-sCnc 1 Observation 17,589 271 U 8 Ketokehad JAH EI EI U-Ket strip Ketokehad Ketokehad QN mmol/L 14 JAH/Võrreld 792 59158-6 Ketones SCnc Pt Urine Qn Test strip.automated mmol/L mmol/L UA Ketones [Moles/volume] in Urine by Automated test strip Ketones Ur Strip.auto-sCnc 1 Observation 17,589 274 U 8 Urobilinogeen JAH EI EI U-Ubg strip Urobilinogeen Urobilinogeen QN umol/L 16 JAH/Võrreld 793 60025-4 Urobilinogen SCnc Pt Urine Qn Test strip.automated umol/L umol/L UA Urobilinogen [Moles/volume] in Urine by Automated test strip Urobilinogen Ur Strip.auto-sCnc 1 Both 266 U 8 Bilirubiin JAH EI EI U-Bil strip Bilirubiin Bilirubiin QN umol/L 18 JAH/Võrreld 794 41016-7 Bilirubin SCnc Pt Urine Qn Test strip umol/L umol/L UA Bilirubin.total [Moles/volume] in Urine by Test strip Bilirub Ur Strip-sCnc 1 Both 17,589 268 U 8 Erütrotsüüdid JAH EI EI U-RBC strip Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid QN E6/L 20 JAH/Võrreld 795 57747-8 Erythrocytes NCnc Pt Urine Qn Test strip.automated /uL /uL UA Erythrocytes [#/volume] in Urine by Automated test strip RBC # Ur Strip.auto 1 Observation 17,589 276 U 8 Uriini sademe mikroskoopia JAH JAH EI U-Sed-m panel Uriini sademe mikroskoopia Uriini sademe mikroskoopia Paneel 35 JAH 797 24356-8 Urinalysis complete panel - Pt Urine - PANEL.UA Urinalysis complete panel in Urine Urinalysis complete pnl Ur 1 Order 15,9935 279 U 8 Erütrotsüüdid JAH EI EI U-Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid QN /hpf 37 JAH/Võrreld 798 13945-1 Erythrocytes Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,31% UA Erythrocytes [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field RBC #/area UrnS HPF 1 Observation 278 U 8 Düsmorfsed erütrotsüüdid JAH EI EI U-Düsmorfsed erütrotsüüdid Düsmorfsed erütrotsüüdid Düsmorfsed erütrotsüüdid QN % 38 JAH/Võrreld 821 53967-6 Erythrocytes.dysmorphic/100 erythrocytes NFr Pt Urine sed Qn Microscopy.light UA Erythrocytes.dysmorphic/100 erythrocytes in Urine sediment by Light microscopy Dysmorphic RBC/100 RBC NFr UrnS Micro 1 Observation 280 U 8 G1 rakud JAH EI EI U-G1 rakud G1 rakud G1 rakud Tekst 39 JAH 2102 53966-8 Erythrocytes.dysmorphic G1/100 erythrocytes NFr Pt Urine sed Qn Microscopy.light UA Erythrocytes.dysmorphic G1/100 erythrocytes in Urine sediment by Light microscopy G1 RBC/100 RBC NFr UrnS Micro 1 Observation 24,7117 282 U 8 Leukotsüüdid JAH EI EI U-Leukotsüüdid Leukotsüüdid Leukotsüüdid QN /hpf 40 JAH/Võrreld 799 5821-4 Leukocytes Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,33% UA Leukocytes [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field WBC #/area UrnS HPF 1 Observation 283 U 8 Lümfotsüüdid JAH EI EI U-Lümfotsüüdid Lümfotsüüdid Lümfotsüüdid QN /hpf 41 JAH/Võrreld 1688 72219-9 Lymphocytes Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF HEM/BC Lymphocytes [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Lymphocytes #/area UrnS HPF 1 Observation 11,4838 285 U 8 Neutrofiilid JAH EI EI U-Neutrofiilid Neutrofiilid Neutrofiilid QN /hpf 42 JAH/Võrreld 1689 38996-5 Neutrophils ACnc Pt Urine Ord Microscopy.light 1522 UA Neutrophils [Presence] in Urine by Light microscopy Neutrophils Ur Ql Micro 1 Observation 10,694 281 U 8 Lameepiteeli rakud JAH EI EI U-Lameepiteeli rakud Lameepiteeli rakud Lameepiteeli rakud QN /hpf 43 JAH/Võrreld 800 11277-1 Epithelial cells.squamous Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,04% UA Epithelial cells.squamous [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Squamous #/area UrnS HPF 1 Observation 286 U 8 Transitoorse epiteeli rakud JAH EI EI U-Transitoorse epiteeli rakud Transitoorse epiteeli rakud Transitoorse epiteeli rakud QN /hpf 46 JAH/Võrreld 801 30089-7 Transitional cells Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,01% UA Transitional cells [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Trans Cells #/area UrnS HPF 1 Observation 287 U 8 Tubulaarepiteeli rakud JAH EI EI U-Tubulaarepiteeli rakud Tubulaarepiteeli rakud Tubulaarepiteeli rakud QN /hpf 47 JAH/Võrreld 802 26052-1 Epithelial cells.renal Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" 0,01% UA Epithelial cells.renal [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Renal Epi Cells #/area UrnS HPF 1 Observation 277 U 8 Atüüpilised epiteelirakud JAH EI EI U-Atüüpilised epiteelirakud Atüüpilised epiteelirakud Atüüpilised epiteelirakud QN /hpf 48 JAH/Võrreld 1682 41284-1 Epithelial cells.non-squamous Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Epithelial cells.non-squamous [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Non-sq Epi Cells #/area UrnS HPF 1 Observation 19,2431 291 U 8 Hüaliinsilindrid JAH EI EI U-Hüaliinsilindrid Hüaliinsilindrid Hüaliinsilindrid QN /hpf 51 JAH 805 46135-0 Hyaline casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Hyaline casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Hyaline Casts #/area UrnS HPF 1 Both 25,8802 290 U 8 Granulaarsilindrid JAH EI EI U-Granulaarsilindrid Granulaarsilindrid Granulaarsilindrid QN /hpf 53 JAH 806 46134-3 Granular casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Granular casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Gran Casts #/area UrnS HPF 1 Both 25,6387 292 U 8 Leukotsütaarsilindrid JAH EI EI U-Leukotsütaarsilindrid Leukotsütaarsilindrid Leukotsütaarsilindrid QN /hpf 54 JAH 807 49103-5 Leukocyte casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA WBC casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field WBC Casts #/area UrnS HPF 1 Observation 17,4622 289 U 8 Erütrotsütaarsilindrid JAH EI EI U-Erütrotsütaarsilindrid Erütrotsütaarsilindrid Erütrotsütaarsilindrid QN /hpf 55 JAH 808 51790-4 Erythrocyte casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA RBC casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field RBC Casts #/area UrnS HPF 1 Both 19,4395 294 U 8 Tubulaarepiteelsilindrid JAH EI EI U-Tubulaarepiteelsilindrid Tubulaarepiteelsilindrid Tubulaarepiteelsilindrid QN /hpf 56 JAH 809 45386-0 Epithelial casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Epithelial casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Epith Casts #/area UrnS HPF 1 Observation 23,1596 295 U 8 Vahajad silindrid JAH EI EI U-Vahajad silindrid Vahajad silindrid Vahajad silindrid QN /hpf 57 JAH 810 41223-9 Waxy casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Waxy casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Waxy Casts #/area UrnS HPF 1 Observation 25,6891 288 U 8 Bakteriaalsilindrid JAH EI EI U-Bakteriaalsilindrid Bakteriaalsilindrid Bakteriaalsilindrid QN /hpf 58 JAH 1683 A-1683 293 U 8 Rasvsilindrid JAH EI EI U-Rasvsilindrid Rasvsilindrid Rasvsilindrid QN /hpf 59 JAH 1684 67813-6 Fatty casts Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF UA Fatty casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Fatty Casts #/area UrnS HPF 1 Observation 20,7621 284 U 8 Makrofaagid JAH EI EI U-Makrofaagid Makrofaagid Makrofaagid QN /hpf 60 JAH/Võrreld 812 72220-7 Macrophages Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] /HPF HEM/BC Macrophages [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Macrophages #/area UrnS HPF 1 Observation 11,4838 305 U 8 Bakterid JAH EI EI U-Bakterid Bakterid Bakterid Tekst 61 JAH 803 25145-4 Bacteria ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Bacteria [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Bacteria UrnS Ql Micro 1 Observation 306 U 8 Pärmseened JAH EI EI U-Pärmseened Pärmseened Pärmseened Tekst 63 JAH 1509 5822-2 Yeast Naric Pt Urine sed Qn Microscopy.light.HPF /[HPF] "#/HPF" UA Yeast [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field Yeast #/area UrnS HPF 1 Observation 303 U 8 Kusihappe kristallid JAH EI EI U-Kusihappe kristallid Kusihappe kristallid Kusihappe kristallid Tekst 66 JAH 813 5817-2 Urate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,00% UA Urate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Urate Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 296 U 8 Ammooniumuraadi kristallid JAH EI EI U-Ammooniumuraadi kristallid Ammooniumuraadi kristallid Ammooniumuraadi kristallid Tekst 67 JAH 814 5766-1 Ammonium urate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Ammonium urate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Amm Urate Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 300 U 8 Kaltsiumkarbonaadi kristallid JAH EI EI U-Kaltsiumkarbonaadi kristallid Kaltsiumkarbonaadi kristallid Kaltsiumkarbonaadi kristallid Tekst 68 JAH 815 5773-7 Calcium carbonate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Calcium carbonate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Ca Carbonate Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 301 U 8 Kaltsiumoksalaadi kristallid JAH EI EI U-Kaltsiumoksalaadi kristallid Kaltsiumoksalaadi kristallid Kaltsiumoksalaadi kristallid Tekst 69 JAH 816 5774-5 Calcium oxalate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,01% UA Calcium oxalate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy CaOx Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 302 U 8 Katsiumfosfaadi kristallid JAH EI EI U-Kaltsiumfosfaadi kristallid Kaltsiumfosfaadi kristallid Kaltsiumfosfaadi kristallid Tekst 70 JAH 817 5775-2 Calcium phosphate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Calcium phosphate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Ca Phos Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 298 U 8 Amorfse uraadi kristallid JAH EI EI U-Amorfse uraadi kristallid Amorfse uraadi kristallid Amorfse uraadi kristallid Tekst 71 JAH 818 12454-5 Urate crystals.amorphous ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,09% UA Urate crystals amorphous [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Amorph Urate Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 297 U 8 Amorfse fosfaadi kristallid JAH EI EI U-Amorfse fosfaadi kristallid Amorfse fosfaadi kristallid Amorfse fosfaadi kristallid Tekst 72 JAH 819 12453-7 Phosphate crystals.amorphous ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Phosphate crystals amorphous [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Amorph Phos Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 304 U 8 Trifosfaadi kristallid JAH EI EI U-Trifosfaadi kristallid Trifosfaadi kristallid Trifosfaadi kristallid Tekst 73 JAH 820 5814-9 Triple phosphate crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light 0,00% UA Triple phosphate crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Tri-Phos Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 299 U 8 Bilirubiini kristallid JAH EI EI U-Bilirubiini kristallid Bilirubiini kristallid Bilirubiini kristallid Tekst 74 JAH 1687 5771-1 Bilirubin crystals ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Bilirubin crystals [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Bilirub Cry UrnS Ql Micro 1 Observation 307 U 8 Ovaalsed rasvkehakesed JAH EI EI U-Rasvatilgad Rasvatilgad Rasvatilgad Tekst 75 JAH 2050 25158-7 Oval fat bodies (globules) ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Oval fat bodies (globules) [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Oval fat bodies UrnS Ql Micro 1 Observation 308 U 8 Rasvatilgad JAH EI EI U-Rasvatilgad Rasvatilgad Rasvatilgad Tekst 75 JAH 2050 25158-7 Oval fat bodies (globules) ACnc Pt Urine sed Ord Microscopy.light UA Oval fat bodies (globules) [Presence] in Urine sediment by Light microscopy Oval fat bodies UrnS Ql Micro 1 Observation 8 U 8 U-ALBT2 JAH EI EI U-Alb Albumiin uriinis Albumiin uriinis QN mg/L g/l Integra 800,400+ Roche 77 JAH/Võrreld 997 14957-5 Albumin MCnc Pt Urine Qn Detection limit <= 20 mg/L mg/dL 0,01% CHEM Microalbumin [Mass/volume] in Urine Microalbumin Ur-mCnc 1 Both 9 U 8 DU-Alb JAH EI EI dU-Alb Albumiin ööpäevases uriinis Albumiin ööpäevases uriinis QN mg/d g/l Integra 800,400+ Roche 78 JAH/Võrreld 998 14956-7 Albumin MRat 24H Urine Qn Detection limit <= 20 mg/L mg/(24.h) CHEM Microalbumin [Mass/time] in 24 hour Urine Microalbumin 24H Ur-mRate 1 Both 89 U 8 U-Prot JAH EI EI U-Prot Valk uriinis Valk uriinis QN g/L g/l Integra 800,400+ Roche 82 JAH/Võrreld 1040 2888-6 Protein MCnc Pt Urine Qn g/dL 0,0284% UA Protein [Mass/volume] in Urine Prot Ur-mCnc 1 Both 90 U 8 dU-Prot JAH EI EI dU-Prot Valk ööpäevases uriinis Valk ööpäevases uriinis QN g/d g/l Integra 800,400+ Roche 83 JAH/Võrreld 1041 2889-4 Protein MRat 24H Urine Qn g/(24.h) g/24hr 0,0104% CHEM Protein [Mass/time] in 24 hour Urine Prot 24H Ur-mRate 1 Both 11 U 8 U-Amyl-2 JAH EI EI U-Amyl Amülaas uriinis Amülaas uriinis QN U/L u/l Integra 800,400+ Roche 109 JAH 1001 1799-6 Amylase CCnc Pt Urine Qn U/L CHEM Amylase [Enzymatic activity/volume] in Urine Amylase Ur-cCnc 1 Both 68 U 8 U-Crea JAH EI EI U-Crea Kreatiniin uriinis Kreatiniin uriinis QN mmol/L mkmol/l Integra 800,400+ Roche 113 JAH 1020 14683-7 Creatinine SCnc Pt Urine Qn mmol/L mmol/L CHEM Creatinine [Moles/volume] in Urine Creat Ur-sCnc 1 Both 69 U 8 dU-Crea JAH EI EI dU-Crea Kreatiniin ööpäevases uriinis Kreatiniin ööpäevases uriinis QN mmol/d mkmol/l Integra 800,400+ Roche 114 JAH 1021 14684-5 Creatinine SRat 24H Urine Qn mmol/(24.h) mmolL/24hr CHEM Creatinine [Moles/time] in 24 hour Urine Creat 24H Ur-sRate 1 Both 35 U 8 U-Gluc JAH EI EI U-Gluc Glükoos uriinis Glükoos uriinis QN mmol/L mmol/l Integra 800,400+ Roche 118 JAH/Võrreld 1012 15076-3 Glucose SCnc Pt Urine Qn mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Urine Glucose Ur-sCnc 1 Both 36 U 8 dU-Gluc JAH EI EI dU-Gluc Glükoos ööpäevases uriinis Glükoos ööpäevases uriinis QN mmol/d mmol/l Integra 800,400+ Roche 119 JAH/Võrreld 2105 25916-8 Glucose SCnc 24H Urine Qn mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in 24 hour Urine Glucose 24H Ur-sCnc 1 Both 15,2898 23 U 8 U-P JAH EI EI U-P Fosfaat uriinis Fosfaat uriinis QN mmol/L mmol/l Integra 800,400+ Roche 120 JAH/Võrreld 1009 13539-2 Phosphate SCnc Pt Urine Qn mmol/L mmol/L CHEM Phosphate [Moles/volume] in Urine Phosphate Ur-sCnc 1 Both 24 U 8 DU-P JAH EI EI dU-P Fosfaat ööpäevases uriinis Fosfaat ööpäevases uriinis QN mmol/d mmol/l Integra 800,400+ Roche 121 JAH/Võrreld 1010 14881-7 Phosphate SRat 24H Urine Qn mmol/(24.h) mmolL/24hr CHEM Phosphate [Moles/time] in 24 hour Urine Phosphate 24H Ur-sRate 1 Both 50 U 8 U-K JAH EI EI U-K Kaalium uriinis Kaalium uriinis QN mmol/L mmol/l Integra 800,400+ Roche 123 JAH/Võrreld 1013 2828-2 Potassium SCnc Pt Urine Qn mmol/L mmol/L 0,0111% CHEM Potassium [Moles/volume] in Urine Potassium Ur-sCnc 1 Both 51 U 8 dU-K JAH EI EI dU-K Kaalium ööpäevases uriinis Kaalium ööpäevases uriinis QN mmol/d mmol/l Integra 800,400+ Roche 124 JAH/Võrreld 1014 2829-0 Potassium SRat 24H Urine Qn CHEM Potassium [Moles/time] in 24 hour Urine Potassium 24H Ur-sRate 1 Both 54 U 8 U-Ca JAH EI EI U-Ca Kaltsium uriinis Kaltsium uriinis QN mmol/L mmol/l Integra 800,400+ Roche 125 JAH/Võrreld 1015 2004-0 Calcium SCnc Pt Urine Qn mmol/L mmol/L CHEM Calcium [Moles/volume] in Urine Calcium Ur-sCnc 1 Both 55 U 8 dU-Ca JAH EI EI dU-Ca Kaltsium ööpäevases uriinis Kaltsium ööpäevases uriinis QN mmol/d mmol/l Integra 800,400+ Roche 126 JAH/Võrreld 1016 14637-3 Calcium SRat 24H Urine Qn mmol/(24.h) mmolL/24hr CHEM Calcium [Moles/time] in 24 hour Urine Calcium 24H Ur-sRate 1 Both 58 U 8 U-Cl JAH EI EI U-Cl Kloriid uriinis Kloriid uriinis QN mmol/L mmol/l Integra 800,400+ Roche 128 JAH/Võrreld 1018 2078-4 Chloride SCnc Pt Urine Qn mmol/L mmol/L 0,0064% CHEM Chloride [Moles/volume] in Urine Chloride Ur-sCnc 1 Both 60 U 8 dU-Cl JAH EI EI dU-Cl Kloriid ööpäevases uriinis Kloriid ööpäevases uriinis QN mmol/d mmol/l Integra 800,400+ Roche 129 JAH/Võrreld 1019 2079-2 Chloride SRat 24H Urine Qn mmol/(24.h) mmolL/24hr CHEM Chloride [Moles/time] in 24 hour Urine Chloride 24H Ur-sRate 1 Both 72 U 8 dU-UricA JAH EI EI dU-UA Kusihape ööpäevases uriinis Kusihape ööpäevases uriinis QN mmol/d mkmol/l Integra 800,400+ Roche 131 JAH/Võrreld 1023 14935-1 Urate SRat 24H Urine Qn mmol/(24.h) mmolL/24hr CHEM Urate [Moles/time] in 24 hour Urine Urate 24H Ur-sRate 1 Both 76 U 8 dU-Mg JAH EI EI dU-Mg Magneesium ööpäevases uriinis Magneesium ööpäevases uriinis QN mmol/d mmol/l Integra 800,400+ Roche 133 JAH/Võrreld 1025 2599-9 Magnesium SRat 24H Urine Qn mmol/(24.h) mmolL/24hr CHEM Magnesium [Moles/time] in 24 hour Urine Magnesium 24H Ur-sRate 1 Both 78 U 8 U-Na JAH EI EI U-Na Naatrium uriinis Naatrium uriinis QN mmol/L mmol/l Integra 800,400+ Roche 135 JAH/Võrreld 1031 2955-3 Sodium SCnc Pt Urine Qn mmol/L mmol/L 0,0197% CHEM Sodium [Moles/volume] in Urine Sodium Ur-sCnc 1 Both 79 U 8 dU-Na JAH EI EI dU-Na Naatrium ööpäevases uriinis Naatrium ööpäevases uriinis QN mmol/d mmol/l Integra 800,400+ Roche 136 JAH/Võrreld 1032 2956-1 Sodium SRat 24H Urine Qn mmol/(24.h) mmolL/24hr CHEM Sodium [Moles/time] in 24 hour Urine Sodium 24H Ur-sRate 1 Both 327 CSF 9 Erütrotsüüdid liikvoris JAH EI EI CSF-RBC Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid liikvoris QN E6/L 6 JAH/Võrreld 824 792-2 Erythrocytes NCnc Pt CSF Qn Manual count HEM/BC Erythrocytes [#/volume] in Cerebral spinal fluid by Manual count RBC # CSF Manual 1 Observation 329 CSF 9 Leukotsüüdid liikvoris JAH EI EI CSF-WBC Leukotsüüdid Leukotsüüdid liikvoris QN E6/L 7 JAH/Võrreld 823 806-0 Leukocytes NCnc Pt CSF Qn Manual count 0,01% HEM/BC Leukocytes [#/volume] in Cerebral spinal fluid by Manual count WBC # CSF Manual 1 Observation 331 CSF 9 Basofiilid liikvoris JAH EI EI CSF-Basofiilid % Basofiilid % Basofiilide suhtarv liikvoris QN % 13 JAH/Võrreld 839 13519-4 Basophils/100 leukocytes NFr Pt CSF Qn Manual count % % HEM/BC Basophils/100 leukocytes in Cerebral spinal fluid by Manual count Basophils Fr CSF Manual 1 Observation 332 CSF 9 Eosinofiilid liikvoris JAH EI EI CSF-Eosinofiilid % Eosinofiilid % Eosinofiilide suhtarv liikvoris QN % 14 JAH/Võrreld 840 12208-5 Eosinophils/100 leukocytes NFr Pt CSF Qn Manual count % % HEM/BC Eosinophils/100 leukocytes in Cerebral spinal fluid by Manual count Eosinophil Fr CSF Manual 1 Observation 335 CSF 9 Lümfotsüüdid liikvoris JAH EI EI CSF-Lümfotsüüdid % Lümfotsüüdid % Lümfotsüütide suhtarv liikvoris QN % 15 JAH/Võrreld 841 10328-3 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt CSF Qn Manual count % % 0,01% HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Cerebral spinal fluid by Manual count Lymphocytes Fr CSF Manual 1 Observation 339 CSF 9 Plasmarakud liikvoris JAH EI EI CSF-Plasmarakud % Plasmarakud % Plasmarakkude suhtarv liikvoris QN % 18 JAH/Võrreld 843 40541-5 Plasma cells/100 leukocytes NFr Pt CSF Qn Microscopy % % HEM/BC Plasma cells/100 leukocytes in Cerebral spinal fluid by Microscopy Plasma Cells Fr CSF Micro 1 Observation 337 CSF 9 Monotsüüdid liikvoris JAH EI EI CSF-Monotsüüdid % Monotsüüdid % Monotsüütide suhtarv liikvoris QN % 19 JAH/Võrreld 844 10329-1 Monocytes/100 leukocytes NFr Pt CSF Qn Manual count % % HEM/BC Monocytes/100 leukocytes in Cerebral spinal fluid by Manual count Monocytes Fr CSF Manual 1 Observation 338 CSF 9 Neutrofiilid liikvoris JAH EI EI CSF-Neutrofiilid % Neutrofiilid % Neutrofiilide suhtarv liikvoris QN % 22 JAH/Võrreld 845 13516-0 Neutrophils/100 leukocytes NFr Pt CSF Qn Manual count % % HEM/BC Neutrophils/100 leukocytes in Cerebral spinal fluid by Manual count Neutrophils Fr CSF Manual 1 Observation 336 CSF 9 Maliigsed rakud liikvoris JAH EI EI CSF-Blastid % Blastid % Blastide suhtarv liikvoris QN % 27 JAH/Võrreld 848 13521-0 Blasts/100 leukocytes NFr Pt CSF Qn Manual count % % HEM/BC Blasts/100 leukocytes in Cerebral spinal fluid by Manual count Blasts Fr CSF Manual 1 Observation 333 CSF 9 Ependümaalsed rakud liikvoris JAH EI EI CSF-Ependümaalsed rakud liikvoris % Ependümaalsed rakud % Ependümaalsete rakkude suhtarv liikvoris QN % 28 JAH/Võrreld 1691 51909-0 Ependymal cells/100 cells NFr Pt CSF Qn % % HEM/BC Ependymal cells/100 cells in Cerebral spinal fluid Ependymal cells NFr CSF 1 Observation 11,4393 334 CSF 9 Lipofaagid liikvoris JAH EI EI CSF-Lipofaagid % Lipofaagid % Lipofaagide suhtarv liikvoris QN % 29 JAH/Võrreld 1692 70034-4 Lipophages/100 leukocytes NFr Pt CSF Qn Manual count % % HEM/BC Lipophages/100 leukocytes in Cerebral spinal fluid by Manual count Lipophages NFr CSF Manual 1 Observation 11,4729 340 CSF 9 Siderofaagid liikvoris JAH EI EI CSF-Siderofaagid % Siderofaagid % Siderofaagide suhtarv liikvoris QN % 30 JAH/Võrreld 1693 70035-1 Siderophages/100 leukocytes NFr Pt CSF Qn Manual count % % HEM/BC Siderophages/100 leukocytes in Cerebral spinal fluid by Manual count Siderophages NFr CSF Manual 1 Observation 11,4729 328 CSF 9 Liikvori ksantokroomia JAH EI EI CSF-Xan Liikvori ksantokroomia Liikvori ksantokroomia Tekst 33 JAH 1512 13532-7 Xanthochromia ACnc Pt CSF Ord 640 SPEC Xanthochromia [Presence] of Cerebral spinal fluid Xanthochromia CSF Ql 1 Observation 37 CSF 9 CSF-Gluc JAH JAH EI CSF-Gluc Glükoos liikvoris Glükoos liikvoris QN mmol/L mmol/l Integra 800,400+ Roche 36 JAH/Võrreld 1072 14744-7 Glucose SCnc Pt CSF Qn mmol/L mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Cerebral spinal fluid Glucose CSF-sCnc 1 Both 91 CSF 9 CSF-Prot JAH JAH EI CSF-Prot Valk liikvoris Valk liikvoris QN g/L g/l Integra 800,400+ Roche 40 JAH/Võrreld 1071 2880-3 Protein MCnc Pt CSF Qn mg/dL 0,0119% CHEM Protein [Mass/volume] in Cerebral spinal fluid Prot CSF-mCnc 1 Both 18 TDM 10 S2-DIGO JAH EI EI S,P-Digox Digoksiin Digoksiin seerumis/plasmas QN ug/L ng/ml Integra e411, Roche 9 JAH/Võrreld 415 10535-3 Digoxin MCnc Pt Ser/Plas Qn ng/mL ng/mL 0,0164% DRUG/TOX Digoxin [Mass/volume] in Serum or Plasma Digoxin SerPl-mCnc 1 Both 56 TDM 10 S2-Carba JAH EI EI S,P-Carba Karbamasepiin Karbamasepiin seerumis/plasmas QN mg/L mg/ml Integra 800,400+ Roche 18 JAH/Võrreld 423 3432-2 Carbamazepine MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL mcg/mL 0,0055% DRUG/TOX Carbamazepine [Mass/volume] in Serum or Plasma Carbamazepine SerPl-mCnc 1 Both 93 TDM 10 S2-VALP JAH EI EI S,P-Valpr Valproaat Valproaat seerumis/plasmas QN mg/L mg/ml Integra 800,400+ Roche 52 JAH/Võrreld 434 4086-5 Valproate MCnc Pt Ser/Plas Qn ug/mL mcg/mL 0,0155% DRUG/TOX Valproate [Mass/volume] in Serum or Plasma Valproate SerPl-mCnc 1 Both 19 TOX 11 S2-EtOH2 JAH EI EI S,P-EtOH Etanool Etanool seerumis/plasmas QN g/L ‰ Integra 800,400+ Roche 1 JAH/Võrreld 416 5643-2 Ethanol MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/dL mg/dL 0,0234% DRUG/TOX Ethanol [Mass/volume] in Serum or Plasma Ethanol SerPl-mCnc 1 Both 20 TOX 11 P3-EtOH2 JAH EI EI S,P-EtOH Etanool Etanool seerumis/plasmas QN g/L ‰ Integra 800,400+ Roche 1 JAH/Võrreld 416 5643-2 Ethanol MCnc Pt Ser/Plas Qn mg/dL mg/dL 0,0234% DRUG/TOX Ethanol [Mass/volume] in Serum or Plasma Ethanol SerPl-mCnc 1 Both 21 TOX 11 U-EtOH2 JAH EI EI U-EtOH Etanool uriinis Etanool uriinis QN g/L ‰ Integra 800,400+ Roche 6 JAH/Võrreld 1800 5645-7 Ethanol MCnc Pt Urine Qn mg/dL mg/dL DRUG/TOX Ethanol [Mass/volume] in Urine Ethanol Ur-mCnc 1 Both 106 IM 12 S2-TSH JAH EI EI S,P-TSH TSH Kilpnääret stimuleeriv hormoon seerumis/plasmas QN mU/L miu/ml Elecsys 2010, e411 Roche 1 JAH/Võrreld 327 3016-3 Thyrotropin ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0600% CHEM Thyrotropin [Units/volume] in Serum or Plasma TSH SerPl-aCnc 1 Both 110 IM 12 S2-T3 JAH EI EI S,P-T3 T3 Trijoodtüroniin seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/l Elecsys 2010, e411 Roche 4 JAH 331 14930-2 Triiodothyronine SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Triiodothyronine [Moles/volume] in Serum or Plasma T3 SerPl-sCnc 1 Both 108 IM 12 S2-fT3 JAH EI EI S,P-fT3 fT3 Vaba trijoodtüroniin seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/l Elecsys 2010, e411 Roche 5 JAH 330 14928-6 Triiodothyronine.free SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Triiodothyronine Free [Moles/volume] in Serum or Plasma T3Free SerPl-sCnc 1 Both 109 IM 12 S2-T4 JAH EI EI S,P-T4 T4 Türoksiin seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/l Elecsys 2010, e411 Roche 7 JAH 329 14921-1 Thyroxine SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Thyroxine [Moles/volume] in Serum or Plasma T4 SerPl-sCnc 1 Both 107 IM 12 S2-fT4 JAH EI EI S,P-fT4 fT4 Vaba türoksiin seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/l Elecsys 2010, e411 Roche 8 JAH 328 14920-3 Thyroxine.free SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Thyroxine free [Moles/volume] in Serum or Plasma T4 Free SerPl-sCnc 1 Both 121 IM 12 S2-PTH JAH EI EI S,P-PTH PTH Parathormoon seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/l Elecsys 2010, e411 Roche 10 JAH 337 14866-8 Parathyrin.intact SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Parathyrin.intact [Moles/volume] in Serum or Plasma PTH-Intact SerPl-sCnc 1 Both 118 IM 12 S2-Cort JAH EI EI S,P-Cort Kortisool Kortisool seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/l Elecsys 2010, e411 Roche 20 JAH 344 14675-3 Cortisol SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Cortisol [Moles/volume] in Serum or Plasma Cortis SerPl-sCnc 1 Both 111 IM 12 S,P-C-pept JAH EI EI S,P-C-pept C-peptiid C-peptiid seerumis/plasmas QN nmol/L Elecsys 2010, e411 Roche 53 JAH 384 14633-2 C peptide SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM C peptide [Moles/volume] in Serum or Plasma C peptide SerPl-sCnc 1 Both 64 IM 12 S2-hCG JAH EI EI S,P-hCG (intact + fb) hCG (intaktne + fb) Koorioni gonadotropiin (intaktne + vaba beetaalaühik) seerumis/plasmas QN U/L miu/ml Elecsys 2010, e411 Roche 62 JAH 377 45194-8 Choriogonadotropin.intact+Beta subunit ACnc Pt Ser/Plas Qn m[IU]/mL mIU/mL CHEM Choriogonadotropin.intact+Beta subunit [Units/volume] in Serum or Plasma HGC Intact+B SerPl-aCnc 1 Both 97 IM 12 S2-hCG JAH EI EI S,P-hCG (intact + fb) hCG (intaktne + fb) Koorioni gonadotropiin (intaktne + vaba beetaalaühik) seerumis/plasmas QN U/L miu/ml Elecsys 2010, e411 Roche 62 JAH 377 45194-8 Choriogonadotropin.intact+Beta subunit ACnc Pt Ser/Plas Qn m[IU]/mL mIU/mL CHEM Choriogonadotropin.intact+Beta subunit [Units/volume] in Serum or Plasma HGC Intact+B SerPl-aCnc 1 Both 113 IM 12 S2-FSH JAH EI EI S,P-FSH FSH Folliikuleid stimuleeriv hormoon seerumis/plasmas QN U/L miu/ml Elecsys 2010, e411 Roche 67 JAH 361 15067-2 Follitropin ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0020% CHEM Follitropin [Units/volume] in Serum or Plasma FSH SerPl-aCnc 1 Both 114 IM 12 S2-LH JAH EI EI S,P-LH LH Luteiniseeriv hormoon seerumis/plasmas QN U/L miu/ml Elecsys 2010, e411 Roche 72 JAH 363 10501-5 Lutropin ACnc Pt Ser/Plas Qn mU/mL mU/mL 0,0060% CHEM Lutropin [Units/volume] in Serum or Plasma LH SerPl-aCnc 1 Both 112 IM 12 S2-Prol JAH EI EI S,P-Prol Prolaktiin Prolaktiin seerumis/plasmas QN mU/L miu/l Elecsys 2010, e411 Roche 77 JAH 365 15081-3 Prolactin ACnc Pt Ser/Plas Qn CHEM Prolactin [Units/volume] in Serum or Plasma Prolactin SerPl-aCnc 1 Both 116 IM 12 S2-Prog JAH EI EI S,P-Prog Progesteroon Progesteroon seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/l Elecsys 2010, e411 Roche 82 JAH 367 14890-8 Progesterone SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Progesterone [Moles/volume] in Serum or Plasma Progest SerPl-sCnc 1 Both 117 IM 12 S2-Testo JAH EI EI S,P-Testo Testosteroon Testosteroon seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/l Elecsys 2010, e411 Roche 84 JAH 372 14913-8 Testosterone SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Testosterone [Moles/volume] in Serum or Plasma Testost SerPl-sCnc 1 Both 115 IM 12 S2-E2 JAH EI EI S,P-E2 Östradiool Östradiool seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/l Elecsys 2010, e411 Roche 92 JAH 370 14715-7 Estradiol SCnc Pt Ser/Plas Qn pmol/L pmol/L CHEM Estradiol [Moles/volume] in Serum or Plasma Estradiol SerPl-sCnc 1 Both 351 IM 12 Vitamiin D (25-OH) S2-VIT D JAH JAH EI S,P-Vit D (25-OH) Vitamiin D (25-OH) Vitamiin D (25-OH) seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/l Elecsys 2010,e411 134 JAH 338 60493-4 Calcidiol+Calciferol SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Calcidiol+Calciferol [Moles/volume] in Serum or Plasma Calcidiol+Calciferol SerPl-sCnc 1 Both 11,4838 105 TU 13 S2-AFP JAH EI EI S,P-AFP AFP Alfafetoproteiin seerumis/plasmas QN kU/L miu/ml Elecsys 2010, e411 Roche 1 JAH 409 53961-9 Alpha-1-Fetoprotein.tumor marker ACnc Pt Ser/Plas Qn [IU]/mL U/mL CHEM Alpha-1-fetoprotein.tumor marker [Units/volume] in Serum or Plasma AFP-TM SerPl-aCnc 1 Both 9,8509 99 TU 13 SCEA JAH EI EI S,P-CEA CEA Kartsinoembrüonaalne antigeen seerumis/plasmas QN ug/L " ng/ml" Elecsys 2010, e411 Roche 2 JAH 404 2039-6 Carcinoembryonic Ag MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0118% CHEM Carcinoembryonic Ag [Mass/volume] in Serum or Plasma CEA SerPl-mCnc 1 Both 103 TU 13 S2-PSA JAH EI EI S,P-PSA PSA Prostataspetsiifiline antigeen seerumis/plasmas QN ug/L " ng/ml" Elecsys 2010, e411 Roche 3 JAH 401 2857-1 Prostate specific Ag MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0598% CHEM Prostate specific Ag [Mass/volume] in Serum or Plasma PSA SerPl-mCnc 1 Both 104 TU 13 S2-FPSA JAH EI EI S,P-fPSA fPSA Vaba prostataspetsiifiline antigeen seerumis/plasmas QN ug/L " ng/ml" Elecsys 2010, e411 Roche 4 JAH 402 10886-0 Prostate specific Ag.free MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0025% CHEM Prostate Specific Ag Free [Mass/volume] in Serum or Plasma PSA Free SerPl-mCnc 1 Both 350 TU 13 kasvajaantigen HE 4 S2-He-4 JAH JAH EI S,P-HE4 HE4 Kasvajaantigeen HE4 seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/l Elecsys 2010,e411 7 JAH 406 55180-4 Human epididymis protein 4 SCnc Pt Ser Qn pM CHEM Human epididymis protein 4 [Moles/volume] in Serum HE4 Ser-sCnc 1 Both 102 TU 13 S2- CA 125 JAH EI EI S,P-CA 125 CA 125 Kasvajaantigeen CA 125 seerumis/plasmas QN kU/L u/ml Elecsys 2010, e411 Roche 8 JAH 405 10334-1 Cancer Ag 125 ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0073% CHEM Cancer Ag 125 [Units/volume] in Serum or Plasma Cancer Ag125 SerPl-aCnc 1 Both 100 TU 13 S2-CA 15-3 JAH EI EI S,P-CA 15-3 CA 15-3 Kasvajaantigeen CA 15-3 seerumis/plasmas QN kU/L u/ml Elecsys 2010, e411 Roche 12 JAH 407 6875-9 Cancer Ag 15-3 ACnc Pt Ser/Plas Qn U/mL CHEM Cancer Ag 15-3 [Units/volume] in Serum or Plasma Cancer Ag15-3 SerPl-aCnc 1 Both 101 TU 13 S2-CA 19-9 JAH EI EI S,P-CA 19-9 CA 19-9 Kasvajaantigeen CA 19-9 seerumis/plasmas QN kU/L u/ml Elecsys 2010, e411 Roche 13 JAH 408 24108-3 Cancer Ag 19-9 ACnc Pt Ser/Plas Qn 0,0052% CHEM Cancer Ag 19-9 [Units/volume] in Serum or Plasma Cancer Ag19-9 SerPl-aCnc 1 Both 119 ANE 14 S2-Fer JAH EI EI S,P-Fer Ferritiin Ferritiin seerumis/plasmas QN ug/L " ng/ml" Elecsys 2010, e411 Roche 1 JAH/Võrreld 318 2276-4 Ferritin MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0589% CHEM Ferritin [Mass/volume] in Serum or Plasma Ferritin SerPl-mCnc 1 Both 85 ANE 14 S2-Trf JAH EI EI S,P-Transf Transferriin Transferriin seerumis/plasmas QN g/L g/l Integra 800,400+ Roche 4 JAH 320 3034-6 Transferrin MCnc Pt Ser/Plas Qn 0,0037% CHEM Transferrin [Mass/volume] in Serum or Plasma Transferrin SerPl-mCnc 1 Both 120 ANE 14 S2-Fol JAH EI EI S,P-Fol Folaat Folaat seerumis/plasmas QN nmol/L nmol/l Elecsys 2010, e411 Roche 8 JAH 323 14732-2 Folate SCnc Pt Ser/Plas Qn nmol/L nmol/L CHEM Folate [Moles/volume] in Serum or Plasma Folate SerPl-sCnc 1 Both 98 ANE 14 S2-B12 JAH EI EI S,P-Vit B12 Vitamiin B12 Vitamiin B12 seerumis/plasmas QN pmol/L pmol/l Elecsys 2010, e411 Roche 11 JAH/Võrreld 324 14685-2 Cobalamins SCnc Pt Ser Qn CHEM Cobalamin (Vitamin B12) [Moles/volume] in Serum Vit B12 Ser-sCnc 1 Both 122 AL 19 S2-IgE JAH EI EI S,P-IgE IgE Immuunglobuliin E seerumis/plasmas QN kU/L miu/ml Elecsys 2010, e411 Roche 1 JAH 707 19113-0 IgE ACnc Pt Ser Qn 0,00% CHEM IgE [Units/volume] in Serum IgE Ser-aCnc 1 Both 149 VIR 20 S2-A-HAVIgM JAH EI EI S,P-HAV IgM HAV IgM A-hepatiidi viiruse vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P Elecsys 2010, e411 Roche 161 JAH 573 13950-1 Hepatitis A virus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA 0,01% MICRO Hepatitis A virus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HAV IgM Ser Ql EIA 1 Both 153 VIR 20 S2-HBSAG JAH EI EI S,P-HBsAg HBsAg B-hepatiidi viiruse pinnaantigeen seerumis/plasmas N/Pp/P Elecsys 2010, e411 Roche 167 JAH 579 5196-1 Hepatitis B virus surface Ag ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Hepatitis B virus surface Ag [Presence] in Serum by Immunoassay HBV surface Ag Ser Ql EIA 1 Both 152 VIR 20 S2-anti-HBs JAH EI EI S,P-HBs Ab QN HBs Ab QN B-hepatiidi viiruse pinnaantigeeni vastaste antikehade hulk seerumis/plasmas QN U/L Elecsys 2010, e411 Roche 171 JAH 581 5193-8 Hepatitis B virus surface Ab ACnc Pt Ser Qn EIA m[IU]/mL mIU/mL MICRO Hepatitis B virus surface Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay HBV surface Ab Ser EIA-aCnc 1 Both 154 VIR 20 S2-A-HCV JAH EI EI S,P-HCV Ab HCV Ab C-hepatiidi viiruse vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 197 JAH 592 13955-0 Hepatitis C virus Ab ACnc Pt Ser Ord EIA 0,03% MICRO Hepatitis C virus Ab [Presence] in Serum by Immunoassay HCV Ab Ser Ql EIA 1 Both 157 VIR 20 S2--A-HIV1-2 JAH EI EI S,P-HIV1,2 Ag+Ab HIV1,2 Ag+Ab Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. ja 2. tüübi vastased antikehad, p24 antigeen seerumis/plasmas N/Pp/P Elecsys 2010, e411 Roche 217 JAH 603 56888-1 HIV 1+2 Ab+HIV1 p24 Ag ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO HIV 1+2 Ab+HIV1 p24 Ag [Presence] in Serum by Immunoassay HIV 1+2 Ab+HIV1 p24 Ag Ser Ql EIA 1 Both 150 VIR 20 Ns-RSV+Adeno JAH EI EI XXX-Adenovirus Ag Adenoviiruse Ag Inimese adenoviiruse antigeen täpsustamata materjalis N/P Elisa Abbott 274 JAH 497 5834-7 Adenovirus Ag ACnc Pt XXX Ord IF 0,00% MICRO Adenovirus Ag [Presence] in Unspecified specimen by Immunofluorescence HAdV Ag XXX Ql IF 1 Both 155 VIR 20 Ns-InfA+B JAH EI EI Nose-Influenza A virus Ag A-gripi viiruse Ag ninakaapes A-gripi viiruse antigeen ninakaapes N/P Elisa Abbott 281 JAH 557 44560-1 Influenza virus A Ag ACnc Pt Nose Ord IF MICRO Influenza virus A Ag [Presence] in Nose by Immunofluorescence FLUAV Ag Nose Ql IF 1 Both 156 VIR 20 Ns-InfA+B JAH EI EI Nose-Influenza B virus Ag B-gripi viiruse Ag ninakaapes B-gripi viiruse antigeen ninakaapes N/P Elisa Abbott 289 JAH 558 44573-4 Influenza virus B Ag ACnc Pt Nose Ord IF MICRO Influenza virus B Ag [Presence] in Nose by Immunofluorescence FLUBV Ag Nose Ql IF 1 Both 163 VIR 20 Ns-RSV+Adeno JAH EI EI Nose-RSV Ag RSV Ag ninakaapes RS-viiruse antigeen ninakaapes N/P Elisa Abbott 310 JAH 675 32040-8 Respiratory syncytial virus Ag ACnc Pt Nose Ord IF MICRO Respiratory syncytial virus Ag [Presence] in Nose by Immunofluorescence RSV Ag Nose Ql IF 1 Both 158 VIR 20 U-LegAg JAH EI EI U-L pneumophila Ag Legionella pneumophila Ag uriinis Legionella pneumophila antigeen uriinis N/P Elisa Abbott 328 JAH 616 31868-3 Legionella pneumophila 1 Ag ACnc Pt Urine Ord MICRO Legionella pneumophila 1 Ag [Presence] in Urine L pneumo1 Ag Ur Ql 1 Both 147 VIR 20 S2-aMypnA JAH EI EI S,P-M pneumoniae IgA Mycoplasma pneumoniae IgA Mycoplasma pneumoniae vastane IgA seerumis/plasmas N/Pp/P Multiskan EX Thermo scientific 333 JAH 1532 26684-1 Mycoplasma pneumoniae Ab.IgA ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Mycoplasma pneumoniae IgA Ab [Presence] in Serum by Immunoassay M pneumo IgA Ser Ql EIA 1 Both 145 VIR 20 S2-aMypnM JAH EI EI S,P-M pneumoniae IgM Mycoplasma pneumoniae IgM Mycoplasma pneumoniae vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P Multiskan EX Thermo scientific 335 JAH 1534 5257-1 Mycoplasma pneumoniae Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Mycoplasma pneumoniae IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay M pneumo IgM Ser Ql EIA 1 Both 146 VIR 20 S2-aMypnG JAH EI EI S,P-M pneumoniae IgG Mycoplasma pneumoniae IgG Mycoplasma pneumoniae vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P Multiskan EX Thermo scientific 337 JAH 2039 45224-3 Mycoplasma pneumoniae Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Mycoplasma pneumoniae IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay M pneumo IgG Ser Ql EIA 1 Both 19,4557 144 VIR 20 S2-aCpn-IgA JAH EI EI S,P-C pneumoniae IgA Chlamydophila pneumoniae IgA Chlamydophila pneumoniae vastane IgA seerumis/plasmas N/Pp/P Multiskan EX Thermo scientific 342 JAH 516 44982-7 Chlamydophila pneumoniae Ab.IgA ACnc Pt Ser Ord MICRO Chlamydophila pneumoniae IgA Ab [Presence] in Serum C pneum IgA Ser Ql 1 Both 142 VIR 20 S2-aCpn-IgM JAH EI EI S,P-C pneumoniae IgM Chlamydophila pneumoniae IgM Chlamydophila pneumoniae vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P Multiskan EX Thermo scientific 344 JAH 517 24004-4 Chlamydophila pneumoniae Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord MICRO Chlamydophila pneumoniae IgM Ab [Presence] in Serum C pneum IgM Ser Ql 1 Both 143 VIR 20 S2-aCpn-IgG JAH EI EI S,P-C pneumoniae IgG Chlamydophila pneumoniae IgG Chlamydophila pneumoniae vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P Multiskan EX Thermo scientific 346 JAH 518 44981-9 Chlamydophila pneumoniae Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord MICRO Chlamydophila pneumoniae IgG Ab [Presence] in Serum C pneum IgG Ser Ql 1 Both 134 VIR 20 S2-LK JAH EI EI S,P-B pertussis IgG Bordetella pertussis IgG Bordetella pertussis vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 355 JAH 504 29659-0 Bordetella pertussis Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Bordetella pertussis IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay B pert IgG Ser Ql EIA 1 Both 136 VIR 20 S2-PLK JAH EI EI S,P-B parapertussis Ab Bordetella parapertussis Ab Bordetella parapertussis vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P 360 JAH 2109 10348-1 Bordetella parapertussis Ab ACnc Pt Ser Ord MICRO Bordetella parapertussis Ab [Presence] in Serum B parapert Ab Ser Ql 1 Both 34,3851 159 VIR 20 S2-aTBEM JAH EI EI S,P-TBEV IgM TBEV IgM Puukentsefaliidi viiruse vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P Multiskan EX Thermo scientific 365 JAH 666 69923-1 European tick borne encephalitis virus Ab.IgM Threshold Pt Ser Ord EIA MICRO European tick borne encephalitis virus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay TBEV IgM Ser Ql EIA 1 Both 11,4729 160 VIR 20 CSF-aTBEM JAH EI EI CSF-TBEV IgM TBEV IgM liikvoris Puukentsefaliidi viiruse vastane IgM liikvoris N/Pp/P Multiskan EX Thermo scientific 367 JAH 668 69924-9 European tick borne encephalitis virus Ab.IgM Threshold Pt CSF Ord EIA MICRO European tick borne encephalitis virus IgM Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Immunoassay TBEV IgM CSF Ql EIA 1 Both 11,4729 161 VIR 20 S2-aTBEG JAH EI EI S,P-TBEV IgG TBEV IgG Puukentsefaliidi viiruse vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P Multiskan EX Thermo scientific 368 JAH 670 69926-4 European tick borne encephalitis virus Ab.IgG Threshold Pt Ser Ord EIA MICRO European tick borne encephalitis virus IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay TBEV IgG Ser Ql EIA 1 Both 11,4729 162 VIR 20 CSF-aTBEG JAH EI EI CSF-TBEV IgG TBEV IgG liikvoris Puukentsefaliidi viiruse vastane IgG liikvoris N/Pp/P Multiskan EX Thermo scientific 370 JAH 672 69927-2 European tick borne encephalitis virus Ab.IgG Threshold Pt CSF Ord EIA MICRO European tick borne encephalitis virus IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid by Immunoassay TBEV IgG CSF Ql EIA 1 Both 11,4729 128 VIR 20 S2-aBorrM JAH EI EI S,P-B burgdorferi IgM Borrelia burgdorferi IgM Borrelia burgdorferi vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P Multiskan EX Thermo scientific 376 JAH 509 40612-4 Borrelia burgdorferi Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Borrelia burgdorferi IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay B burgdor IgM Ser Ql EIA 1 Both 129 VIR 20 CSF-aBorrM JAH EI EI CSF-B burgdorferi IgM Borrelia burgdorferi IgM liikvoris Borrelia burgdorferi vastane IgM liikvoris N/Pp/P Multiskan EX Thermo scientific 379 JAH 511 22132-5 Borrelia burgdorferi Ab.IgM ACnc Pt CSF Ord MICRO Borrelia burgdorferi IgM Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid B burgdor IgM CSF Ql 1 Both 130 VIR 20 S2-aBorrG JAH EI EI S,P-B burgdorferi IgG Borrelia burgdorferi IgG Borrelia burgdorferi vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P Multiskan EX Thermo scientific 383 JAH 512 16480-6 Borrelia burgdorferi Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Borrelia burgdorferi IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay B burgdor IgG Ser Ql EIA 1 Both 131 VIR 20 CSF-aBorrG JAH EI EI CSF-B burgdorferi IgG Borrelia burgdorferi IgG liikvoris Borrelia burgdorferi vastane IgG liikvoris N/Pp/P Multiskan EX Thermo scientific 386 JAH 514 22125-9 Borrelia burgdorferi Ab.IgG ACnc Pt CSF Ord MICRO Borrelia burgdorferi IgG Ab [Presence] in Cerebral spinal fluid B burgdor IgG CSF Ql 1 Both 135 VIR 20 F-Entero JAH EI EI St-Enterovirus Ag Enteroviiruse Ag roojas Enteroviiruse antigeen roojas N/P Elisa Abbott 398 JAH 1540 70065-8 Enterovirus Ag Threshold Pt Stool Ord EIA MICRO Enterovirus Ag [Presence] in Stool by Immunoassay EV Ag Stl Ql EIA 1 Both 11,4729 137 VIR 20 S-aHepy JAH EI EI S,P-H pylori IgG Helicobacter pylori IgG Helicobacter pylori vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P 417 JAH 568 17859-0 Helicobacter pylori Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA 0,01% MICRO Helicobacter pylori IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay H pylori IgG Ser Ql EIA 1 Both 151 VIR 20 F-Aden JAH EI EI St-Adenovirus 40,41 Ag Adenoviiruse 40,41 Ag roojas Inimese adenoviiruse alatüüpide 40 ja 41 antigeen roojas N/P Elisa Abbott 425 JAH 496 31709-9 Adenovirus 40+41 Ag ACnc Pt Stool Ord MICRO Adenovirus 40+41 Ag [Presence] in Stool HAdV40+41 Ag Stl Ql 1 Both 139 VIR 20 S-aYers 03 JAH EI EI S,P-Y enterocolitica 03 Ab titr Yersinia enterocolitica 03 Ab tiiter Yersinia enerocolitica 03 vastaste antikehade tiiter seerumis/plasmas Tekst 446 JAH 704 6959-1 Yersinia enterocolitica O3 Ab Titr Pt Ser Qn {titer} titer MICRO Yersinia enterocolitica O3 Ab [Titer] in Serum Y enteroO3 Ab Titr Ser 1 Both 140 VIR 20 S-aYers 09 JAH EI EI S,P-Y enterocolitica 09 Ab titr Yersinia enterocolitica 09 Ab tiiter Yersinia enerocolitica 09 vastaste antikehade tiiter seerumis/plasmas Tekst 447 JAH 705 6962-5 Yersinia enterocolitica O9 Ab Titr Pt Ser Qn {titer} titer MICRO Yersinia enterocolitica O9 Ab [Titer] in Serum Y enteroO9 Ab Titr Ser 1 Both 141 VIR 20 S-aYers pseudot JAH EI EI S,P-Y pseudotuberculosis Ab titr Yersinia pseudotuberculosis Ab tiiter Yersinia pseudotuberculosis vastaste antikehade tiiter seerumis/plasmas Tekst 448 JAH 706 6967-4 Yersinia pseudotuberculosis Ab Titr Pt Ser Qn {titer} titer MICRO Yersinia pseudotuberculosis Ab [Titer] in Serum Y pseudoTB Ab Titr Ser 1 Both 353 VIR 20 Chlamydia Trachomatis Cm-CtrNA JAH EI EI XXX-C trachomatis DNA Chlamydia trachomatis DNA Chlamydia trachomatis DNA N/P Cepheid GeneExpert XVI-4 487 JAH 2143 21613-5 Chlamydia trachomatis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1312% MICRO Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C trach DNA XXX Ql PCR 1 Both 355 VIR 20 Chlamydia Trachomatis Co-CtrNA JAH EI EI XXX-C trachomatis DNA Chlamydia trachomatis DNA Chlamydia trachomatis DNA N/P Cepheid GeneExpert XVI-4 487 JAH 2143 21613-5 Chlamydia trachomatis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1312% MICRO Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C trach DNA XXX Ql PCR 1 Both 357 VIR 20 Chlamydia Trachomatis Sm-CtrNA JAH EI EI XXX-C trachomatis DNA Chlamydia trachomatis DNA Chlamydia trachomatis DNA N/P Cepheid GeneExpert XVI-4 487 JAH 2143 21613-5 Chlamydia trachomatis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1312% MICRO Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C trach DNA XXX Ql PCR 1 Both 359 VIR 20 Chlamydia Trachomatis Sy-CtrNA JAH EI EI XXX-C trachomatis DNA Chlamydia trachomatis DNA Chlamydia trachomatis DNA N/P Cepheid GeneExpert XVI-4 487 JAH 2143 21613-5 Chlamydia trachomatis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1312% MICRO Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C trach DNA XXX Ql PCR 1 Both 361 VIR 20 Chlamydia Trachomatis U-CtrNA JAH EI EI XXX-C trachomatis DNA Chlamydia trachomatis DNA Chlamydia trachomatis DNA N/P Cepheid GeneExpert XVI-4 487 JAH 2143 21613-5 Chlamydia trachomatis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1312% MICRO Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C trach DNA XXX Ql PCR 1 Both 363 VIR 20 Chlamydia Trachomatis Uf-CtrNA JAH EI EI XXX-C trachomatis DNA Chlamydia trachomatis DNA Chlamydia trachomatis DNA N/P Cepheid GeneExpert XVI-4 487 JAH 2143 21613-5 Chlamydia trachomatis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1312% MICRO Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C trach DNA XXX Ql PCR 1 Both 365 VIR 20 Chlamydia Trachomatis Va-CtrNA JAH EI EI XXX-C trachomatis DNA Chlamydia trachomatis DNA Chlamydia trachomatis DNA N/P Cepheid GeneExpert XVI-4 487 JAH 2143 21613-5 Chlamydia trachomatis DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1312% MICRO Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method C trach DNA XXX Ql PCR 1 Both 354 VIR 20 " Neisseria gonorrhoeae" Cm-NgNA JAH EI EI XXX-N gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA N/P Cepheid GeneExpert XVI-4 496 JAH 2144 24111-7 Neisseria gonorrhoeae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1483% MICRO Neisseria gonorrhoeae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea DNA XXX Ql PCR 1 Both 356 VIR 20 " Neisseria gonorrhoeae" Co-NgNA JAH EI EI XXX-N gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA N/P Cepheid GeneExpert XVI-4 496 JAH 2144 24111-7 Neisseria gonorrhoeae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1483% MICRO Neisseria gonorrhoeae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea DNA XXX Ql PCR 1 Both 358 VIR 20 " Neisseria gonorrhoeae" Sm-NgNA JAH EI EI XXX-N gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA N/P Cepheid GeneExpert XVI-4 496 JAH 2144 24111-7 Neisseria gonorrhoeae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1483% MICRO Neisseria gonorrhoeae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea DNA XXX Ql PCR 1 Both 360 VIR 20 " Neisseria gonorrhoeae" Sy-NgNA JAH EI EI XXX-N gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA N/P Cepheid GeneExpert XVI-4 496 JAH 2144 24111-7 Neisseria gonorrhoeae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1483% MICRO Neisseria gonorrhoeae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea DNA XXX Ql PCR 1 Both 362 VIR 20 " Neisseria gonorrhoeae" U-NgNA JAH EI EI XXX-N gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA N/P Cepheid GeneExpert XVI-4 496 JAH 2144 24111-7 Neisseria gonorrhoeae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1483% MICRO Neisseria gonorrhoeae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea DNA XXX Ql PCR 1 Both 364 VIR 20 " Neisseria gonorrhoeae" Uf-NgNA JAH EI EI XXX-N gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA N/P Cepheid GeneExpert XVI-4 496 JAH 2144 24111-7 Neisseria gonorrhoeae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1483% MICRO Neisseria gonorrhoeae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea DNA XXX Ql PCR 1 Both 366 VIR 20 " Neisseria gonorrhoeae" Va-NgNA JAH EI EI XXX-N gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA Neisseria gonorrhoeae DNA N/P Cepheid GeneExpert XVI-4 496 JAH 2144 24111-7 Neisseria gonorrhoeae DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 0,1483% MICRO Neisseria gonorrhoeae DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe & target amplification method N gonorrhoea DNA XXX Ql PCR 1 Both 148 VIR 20 S-sTrp-RPRt JAH EI EI S,P-RPR RPR Mittetreponemaalse reagiini vastased antikehad seerumis/plasmas N/P 522 JAH 688 20507-0 Reagin Ab ACnc Pt Ser Ord RPR 0,04% MICRO Reagin Ab [Presence] in Serum by RPR RPR Ser Ql 1 Both 138 VIR 20 S2-aTrp-TPHA JAH EI EI S,P-TPHA TPHA Treponema pallidum vastased antikehad seerumis/plasmas (hemaglutinatsiooni test) N/P 524 JAH 690 8041-6 Treponema pallidum Ab ACnc Pt Ser Ord HA MICRO Treponema pallidum Ab [Presence] in Serum by Hemagglutination T pallidum Ab Ser Ql HA 1 Both 352 VIR 20 Treponema pallidum vastane antikeha S2-T pallidum Ab JAH JAH EI S,P-T pallidum Ab Treponema pallidum Ab Treponema pallidum vastased antikehad seerumis/plasmas N/Pp/P Elecsys 2010,e411 530 JAH 687 47236-5 Treponema pallidum Ab.IgG+IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Treponema pallidum IgG+IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay T pallidum IgG+IgM Ser Ql EIA 1 Both 126 VIR 20 S2-Rub-IgM JAH EI EI S,P-Rubella virus IgM Punetiseviiruse IgM Punetiseviirusevastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P Elecsys 2010, e411 Roche 551 JAH 679 24116-6 Rubella virus Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Rubella virus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay RUBV IgM Ser Ql EIA 1 Both 127 VIR 20 S2-Rub-IgG JAH EI EI S,P-Rubella virus IgG Punetiseviiruse IgG Punetiseviirusevastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P Elecsys 2010, e411 Roche 553 JAH 680 40667-8 Rubella virus Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord EIA MICRO Rubella virus IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay RUBV IgG Ser Ql EIA 1 Both 132 VIR 20 S2-Toxo-IgM JAH EI EI S,P-T gondii IgM Toxoplasma gondii IgM Toxoplasma gondii vastane IgM seerumis/plasmas N/Pp/P Elecsys 2010, e411 Roche 650 JAH 696 25542-2 Toxoplasma gondii Ab.IgM ACnc Pt Ser Ord 32 MICRO Toxoplasma gondii IgM Ab [Presence] in Serum T gondii IgM Ser Ql 1 Both 16,1464 133 VIR 20 S2-Toxo-IgG JAH EI EI S,P-T gondii IgG Toxoplasma gondii IgG Toxoplasma gondii vastane IgG seerumis/plasmas N/Pp/P Elecsys 2010, e411 Roche 652 JAH 697 22580-5 Toxoplasma gondii Ab.IgG ACnc Pt Ser Ord 16 MICRO Toxoplasma gondii IgG Ab [Presence] in Serum T gondii IgG Ser Ql 1 Both 15,5478 125 VIR 20 Bm-mal JAH EI EI B-Plasmodium-m Malaariaplasmoodiumi mikroskoopia Malaariaplasmoodiumi mikroskoopia verest N/P preparaatis 736 JAH 97 32700-7 Microscopic observation Prid Pt Bld Nom Malaria smear MICRO Microscopic observation [Identifier] in Blood by Malaria smear Malaria Smear Bld 1 Both 367 MÜ 23 Mycobacterium tuberculosis Sp-Mkb NA JAH EI EI XXX-M tuberculosis complex DNA Mycobacterium tuberculosis kompleksi DNA Mycobacterium tuberculosis kompleksi DNA N/P Cepheid GeneExpert XVI-4 14 JAH 3536 38379-4 Mycobacterium tuberculosis complex DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 36 MICRO Mycobacterium tuberculosis complex DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M TB Cmplx DNA XXX Ql PCR 1 Both 22,5643 368 MÜ 23 Mycobacterium tuberculosis U -Mkb NA JAH EI EI XXX-M tuberculosis complex DNA Mycobacterium tuberculosis kompleksi DNA Mycobacterium tuberculosis kompleksi DNA N/P Cepheid GeneExpert XVI-4 14 JAH 3536 38379-4 Mycobacterium tuberculosis complex DNA ACnc Pt XXX Ord Probe.amp.tar 36 MICRO Mycobacterium tuberculosis complex DNA [Presence] in Unspecified specimen by Probe and target amplification method M TB Cmplx DNA XXX Ql PCR 1 Both 22,5643 264 ST 24 Peitveri roojas JAH EI EI St-Hb POX Peitveri roojas (pseudoperoksüdaas) Peitveri roojas (pseudoperoksüdaas) Tekst 1 JAH 853 2335-8 Hemoglobin.gastrointestinal ACnc Pt Stool Ord 0,04% CHEM Hemoglobin.gastrointestinal [Presence] in Stool Hemocult Stl Ql 1 Both 312 BoF 25 Lümfotsüüdid kõhuõõnevedelikus JAH EI EI PrtF-WBC Leukotsüüdid Leukotsüüdid kõhuõõnevedelikus QN E6/L 11 JAH 871 810-2 Leukocytes NCnc Pt Periton fld Qn Manual count 10*6/L 10^6/L HEM/BC Leukocytes [#/volume] in Peritoneal fluid by Manual count WBC # Prt Manual 1 Observation 311 BoF 25 Kõhuõõnevedeliku tsütogramm JAH JAH EI PrtF-Diff-m Kõhuõõnevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) Kõhuõõnevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) Paneel 20 JAH 875 29581-6 Differential panel - Pt Periton fld - PANEL.HEM/BC Differential panel in Peritoneal fluid Diff Pnl Prt 1 Order 315 BoF 25 Monotsüüdid kõhuõõnevedelikus JAH EI EI PrtF-Monotsüüdid/makrofaagid % Monotsüüdid/makrofaagid % Monotsüütide/makrofaagide suhtarv kõhuõõnevedelikus QN % 26 JAH 881 32029-1 Monocytes+Macrophages/100 leukocytes NFr Pt Periton fld Qn Manual count % % HEM/BC Monocytes+Macrophages/100 leukocytes in Peritoneal fluid by Manual count Monos+Macros Fr Prt Manual 1 Observation 316 BoF 25 Neutrofiilid kõhuõõnevedelikus JAH EI EI PrtF-Neutrofiilid % Neutrofiilid % Neutrofiilide suhtarv kõhuõõnevedelikus QN % 27 JAH 882 13836-2 Neutrophils/100 leukocytes NFr Pt Periton fld Qn Manual count % % HEM/BC Neutrophils/100 leukocytes in Peritoneal fluid by Manual count Neutrophils Fr Prt Manual 1 Observation 313 BoF 25 Maliigsed rakud kõhuõõnevedelikus JAH EI EI PrtF-Blastid % Blastid % Blastide suhtarv kõhuõõnevedelikus QN % 29 JAH 885 33372-4 Blasts/100 leukocytes NFr Pt Periton fld Qn % % HEM/BC Blasts/100 leukocytes in Peritoneal fluid Blasts Fr Prt 1 Observation 314 BoF 25 Mesoteelirakud kõhuõõnevedelikus JAH EI EI PrtF-Mesoteelirakud % Mesoteelirakud % Mesoteelirakkude suhtarv kõhuõõnevedelikus QN % 31 JAH 886 14830-4 Mesothelial cells/100 leukocytes NFr Pt Periton fld Qn Manual count % % HEM/BC Mesothelial cells/100 leukocytes in Peritoneal fluid by Manual count Mesothl Cell Fr Prt Manual 1 Observation 341 BoF 25 Leukotsüüdid pleuravedelikus JAH EI EI PlrF-WBC Leukotsüüdid Leukotsüüdid pleuravedelikus QN E6/L 76 JAH 896 808-6 Leukocytes NCnc Pt Plr fld Qn Manual count 10*3/uL 10^9/L HEM/BC Leukocytes [#/volume] in Pleural fluid by Manual count WBC # Plr Manual 1 Observation 342 BoF 25 Pleuravedeliku tsütogramm JAH JAH EI PlrF-Diff-m Pleuravedeliku tsütogramm (mikroskoopia) Pleuravedeliku tsütogramm (mikroskoopia) Paneel 85 JAH 900 29583-2 Differential panel - Pt Plr fld - PANEL.HEM/BC Differential panel in Pleural fluid Diff Pnl Plr 1 Order 343 BoF 25 Basofiilid pleuravedelikus JAH EI EI PlrF-Basofiilid % Basofiilid % Basofiilide suhtarv pleuravedelikus QN % 86 JAH 901 31995-4 Basophils/100 leukocytes NFr Pt Plr fld Qn Manual count % % HEM/BC Basophils/100 leukocytes in Pleural fluid by Manual count Basophils Fr Plr Manual 1 Observation 344 BoF 25 Eosinofiilid pleuravedelikus JAH EI EI PlrF-Eosinofiilid % Eosinofiilid % Eosinofiilide suhtarv pleuravedelikus QN % 87 JAH 902 14344-6 Eosinophils/100 leukocytes NFr Pt Plr fld Qn Manual count % % HEM/BC Eosinophils/100 leukocytes in Pleural fluid by Manual count Eosinophil Fr Plr Manual 1 Observation 345 BoF 25 Lümfotsüüdid pleuravedelikus JAH EI EI PlrF-Lümfotsüüdid % Lümfotsüüdid % Lümfotsüütide suhtarv pleuravedelikus QN % 88 JAH 903 14820-5 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Plr fld Qn Manual count % % HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Pleural fluid by Manual count Lymphocytes Fr Plr Manual 1 Observation 348 BoF 25 Monotsüüdid pleuravedelikus JAH EI EI PlrF-Monotsüüdid/makrofaagid % Monotsüüdid/makrofaagid % Monotsüütide/makrofaagide suhtarv pleuravedelikus QN % 91 JAH 906 32028-3 Monocytes+Macrophages/100 leukocytes NFr Pt Plr fld Qn Manual count % % HEM/BC Monocytes+Macrophages/100 leukocytes in Pleural fluid by Manual count Monos+Macros Fr Plr Manual 1 Observation 349 BoF 25 Neutrofiilid pleuravedelikus JAH EI EI PlrF-Neutrofiilid % Neutrofiilid % Neutrofiilide suhtarv pleuravedelikus QN % 92 JAH 907 14848-6 Neutrophils/100 leukocytes NFr Pt Plr fld Qn Manual count % % HEM/BC Neutrophils/100 leukocytes in Pleural fluid by Manual count Neutrophils Fr Plr Manual 1 Observation 346 BoF 25 Maliigsed rakud pleuravedelikus JAH EI EI PlrF-Blastid % Blastid % Blastide suhtarv pleuravedelikus QN % 94 JAH 910 33373-2 Blasts/100 leukocytes NFr Pt Plr fld Qn % % HEM/BC Blasts/100 leukocytes in Pleural fluid Blasts Fr Plr 1 Observation 347 BoF 25 Mesoteelirakud pleuravedelikus JAH EI EI PlrF-Mesoteeli rakud % Mesoteeli rakud % Mesoteelirakkude suhtarv pleuravedelikus QN % 96 JAH 911 14829-6 Mesothelial cells/100 leukocytes NFr Pt Plr fld Qn Manual count % % HEM/BC Mesothelial cells/100 leukocytes in Pleural fluid by Manual count Mesothl Cell Fr Plr Manual 1 Observation 38 BoF 25 Pf-Gluc JAH EI EI PlrF-Gluc Glükoos pleuravedelikus Glükoos pleuravedelikus QN mmol/L mmol/l Integra 800,400+ Roche 105 JAH 1097 14747-0 Glucose SCnc Pt Plr fld Qn mmol/L CHEM Glucose [Moles/volume] in Pleural fluid Glucose Plr-sCnc unknown Both 74 BoF 25 Pf-LDH JAH EI EI PlrF-LDH LDH pleuravedelikus Laktaadi dehüdrogenaas pleuravedelikus QN U/L u/l Integra 800,400+ Roche 111 JAH 1102 60021-3 Lactate dehydrogenase CCnc Pt Plr fld Qn Reaction: Pyruvate to Lactate U/L CHEM Lactate dehydrogenase [Enzymatic activity/volume] in Pleural fluid by Pyruvate to lactate reaction LDH Plr P to unknown Both 326 BoF 25 Liigesevedeliku viskoossus JAH EI EI SynF-Visc Liigesevedeliku viskoossus Liigesevedeliku viskoossus QN cm 163 JAH 942 41238-7 Viscosity Visc Pt Synv fld Qn SPEC Viscosity of Synovial fluid Visc Snv 1 Observation 318 BoF 25 Erütrotsüüdid liigesevedelikus JAH EI EI SynF-RBC Erütrotsüüdid Erütrotsüüdid liigesevedelikus QN E6/L 164 JAH 940 797-1 Erythrocytes NCnc Pt Synv fld Qn Manual count 10*6/L 10^6/L HEM/BC Erythrocytes [#/volume] in Synovial fluid by Manual count RBC # Snv Manual 1 Observation 317 BoF 25 Leukotsüüdid liigesevedelikus JAH EI EI SynF-WBC Leukotsüüdid Leukotsüüdid liigesevedelikus QN E6/L 165 JAH 949 814-4 Leukocytes NCnc Pt Synv fld Qn Manual count 10*6/L 10^6/L HEM/BC Leukocytes [#/volume] in Synovial fluid by Manual count WBC # Snv Manual 1 Observation 319 BoF 25 Liigesevedeliku tsütogramm JAH JAH EI SynF-Diff-m Liigesevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) Liigesevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) Paneel 171 JAH 957 29582-4 Differential panel - Pt Synv fld - PANEL.HEM/BC Differential panel in Synovial fluid Diff Pnl Snv 1 Order 330 BoF 25 Liikvori tsütogramm JAH JAH EI SynF-Diff-m Liigesevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) Liigesevedeliku tsütogramm (mikroskoopia) Paneel 171 JAH 957 29582-4 Differential panel - Pt Synv fld - PANEL.HEM/BC Differential panel in Synovial fluid Diff Pnl Snv 1 Order 320 BoF 25 Eosinofiilid liigesevedelikus JAH EI EI SynF-Eosinofiilid % Eosinofiilid % Eosinofiilide suhtarv liigesevedelikus QN % 173 JAH 959 57391-5 Eosinophils/100 leukocytes NFr Pt Synv fld Qn Manual count % % HEM/BC Eosinophils/100 leukocytes in Synovial fluid by Manual count Eosinophil Fr Snv Manual 1 Both 321 BoF 25 Lümfotsüüdid liigesevedelikus JAH EI EI SynF-Lümfotsüüdid % Lümfotsüüdid % Lümfotsüütide suhtarv liigesevedelikus QN % 174 JAH 960 14822-1 Lymphocytes/100 leukocytes NFr Pt Synv fld Qn Manual count % % HEM/BC Lymphocytes/100 leukocytes in Synovial fluid by Manual count Lymphocytes Fr Snv Manual 1 Observation 322 BoF 25 Monotsüüdid liigesevedelikus JAH EI EI SynF-Monotsüüdid/makrofaagid % Monotsüüdid/makrofaagid % Monotsüütide/makrofaagide suhtarv liigesevedelikus QN % 177 JAH 963 21395-9 Monocytes+Macrophages/100 leukocytes NFr Pt Synv fld Qn Manual count % % HEM/BC Monocytes+Macrophages/100 leukocytes in Synovial fluid by Manual count Monos+Macros Fr Snv Manual 1 Observation 323 BoF 25 Neutrofiilid liigesevedelikus JAH EI EI SynF-Neutrofiilid % Neutrofiilid % Neutrofiilide suhtarv liigesevedelikus QN % 178 JAH 964 40491-3 Neutrophils/100 leukocytes NFr Pt Synv fld Qn Manual count % % HEM/BC Neutrophils/100 leukocytes in Synovial fluid by Manual count Neutrophils Fr Snv Manual 1 Observation 325 BoF 25 Ragotsüüdid liigesevedelikus JAH EI EI SynF-Ragotsüüdid % Ragotsüüdid % Ragotsüütide suhtarv liigesevedelikus QN % 185 JAH 953 70033-6 Ragocytes/100 leukocytes NFr Pt Synv fld Qn Manual count % % HEM/BC Ragocytes/100 leukocytes in Synovial fluid by Manual count Ragocytes NFr Snv Manual 1 Observation 11,4729 324 BoF 25 Liigesevedeliku kristallid JAH EI EI SynF-Cryst Kristallid Kristallid liigesevedelikus Tekst 186 JAH 944 5781-0 Crystals Prid Pt Synv fld Nom Microscopy.light 0,00% HEM/BC Crystals [type] in Synovial fluid by Light microscopy Crystals Snv Micro 1 Both